Побережна З. М. - Закони та закономірності як базис створення ефективних бізнес-моделей авіаційних підприємств (2020)
Дегтярьова О. O. - Застосування PDCA-циклу для цілей енергетичного контролінгу (2020)
Вихідні відомості (2020)
Басманов О. Є. - Моделювання теплового впливу пожежі в резервуарі з нафтопродуктом на сусідній резервуар, Максименко М. В., Олійник В. В. (2021)
Chernukha A. - Investigation of ash wood during treatment with fire-protective agent dsa, Kovalov P., Bezuglov O., Meleshchenko R., Cherkashyn O., Khmelyk O. (2021)
Чеберячко С. І. - Оцінка захисної ефективності фільтрувальних респіраторів при виборі й експлуатації, Дерюгін О. В., Шароватова О. П., Луценко Т. О., Наумов М. М. (2021)
Куценко Л. М. - Розробка способу дистанційної доставки вогнегасних речовин у гантелеподібному контейнері, Калиновський А. Я., Кірєєв О. О., Кривошей Б. І., Сухарькова О. І. (2021)
Безсонний В. Л. - Оцінка екологічного ризику внаслідок впливу комунальних об’єктів на поверхневі води, Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Бурменко О. А., Бородич П. Ю., Карпець К. М. (2021)
Ковальов А. І. - Розрахунково-експериментальний метод оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій, Отрош Ю. А., Томенко В. І., Пирогов О. В., Морковська Н. Г. (2021)
Трегубов Д. Г. - Ідентифікація кластерної будови вуглеводнів за температурами плавлення, Тарахно О. В., Соколов Д. Л., Трегубова Ф. Д. (2021)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження розвитку пожежі в будівлі, Лісняк А. А., Шевченко С. М., Криворучко Є. М., Гапоненко Ю. І. (2021)
Кустов М. В. - Геоінформаційна система управління пожежними підрозділами, Морщ Є. В., Федоряка О. І., Сошинський О. І., Савченко О. В. (2021)
Коваленко Р. І. - Дослідження статистики потоку пожеж, що виникають на території міст, Назаренко С. Ю., Дем’янишин В. М., Колєнов О. М., Семків В. О. (2021)
Закора О. В. - Моделювання робочої зони локальної RTLS-системи району надзвичайної ситуації, Фещенко А. Б., Борисова Л. В., Михайлик В. О. (2021)
Петухова О. А. - Розробка підходу до розташування пожежних кран-комплектів в плані будівлі, Горносталь С. А., Щербак С. М., Левенко Г. М. (2021)
Неклонський І. М. - Аналіз оперативних дій рятувальних формувань за допомогою методу мережевого планування, Рагімов С. Ю., Новожилова М. В. (2021)
Мирошниченко А. О. - Формування умов розробки математичного апарату попередження надзвичайних ситуацій в тунелях, Шевченко Р. І. (2021)
Собина В. О. - Захист інформації відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі за допомогою парольної системи, Тарадуда Д. В., Демент М. О. (2021)
Ковальов О. О. - Метод локального моніторингу атмосфери за допомогою безпілотних літальних апаратів, Єлізаров О. В., Коханенко В. Б., Манжура С. А. (2021)
Рашкевич Н. В. - Формування математичного апарату методики протидії пожежовибухонебезпеці об’єктів захоронення побутових відходів, Шершньов В. О., Словінський В. К., Коновал В. М. (2021)
Скородумова О. Б. - Дослідження впливу антипіренів на властивості вогнезахисних покриттів по текстильних матеріалах, Тарахно О. В., Шаршанов А. Я., Чеботарьова О. М., Гапон Ю. К., Бажанова К. В. (2021)
Вовчук Т. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу попередження надзвичайних ситуацій на об’єктах хімічної промисловості, Шевченко Р. І. (2021)
Соловйов І. І. - Багатофакторна модель підйому водолазом-сапером вибухонебезпечного предмету, Стрілець Стрілець, В. М., Льовін Д. А. (2021)
Поспєлов Б. Б. - Метод запобігання надзвичайним ситуаціям внаслідок пожеж шляхом короткочасного прогнозування загорянь, Рибка Є. О., Самойлов М. О., Безугла Ю. С., Ященко О. А., Веретеннікова Ю. А. (2021)
Педаченко Є. Г. - Віддалені результати повторних поперекових мікродискектомій із використанням поліакриламідного гідрогелю: клініко-радіологічна релевантність, Хижняк М. В., Красиленко О. П., Педаченко Ю. Є., Танасійчук О. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. М., МакеєваТ. І., Стулей В. А., Земскова О. В. (2021)
Поздняков Д. І. - Похідне коричної кислоти зменшує пухлинне зростання за рахунок зниження експресії Hif-1α та пригнічення ефекту Варбурга, Корянова К. М. (2021)
Адамович О. О. - Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету та тривалого опіоїдного впливу, Сафонов А. С., Кривецький В. В., Кордіяк О. Й., Согуйко Р. Р., Пальтов Є. В., Коцаренко М. В. (2021)
Мазник Н. О. - Особливості цитогенетичних ефектів у онкологічних пацієнтів при променевій терапії на фоні попереднього радіаційного впливу, Сипко Т. С., Старенький В. П., Гукова І. М., Артюх С. В., Черкаско Л. В. (2021)
Нечипоренко А. С. - Застосування спіральної комп’ютерної томографії для визначення мінливості мінімальної щільності кісткової тканини стінок верхньощелепної пазухи при хронічному синуситі одонтогенної та риногенної етіології, Назарян Р. С., Семко Г. О., Лупир А. В., Юревич Н. О., Фоменко Ю. В., Костюков Е. О., Алєксєєва В. В. (2021)
Муравйов П. Т. - Чи можливо мінімізувати ризик виникнення безпосередніх ускладнень панкреатодуоденальної резекції у хворих із патологією голівки підшлункової залози, ускладненою синдромом механічної жовтяниці?, Запорожченко Б. С., Бородаєв І. Є., Горбунов А. А., Запорожченко М. Б., Шевченко В. Г., Хархурі Макрем, Дубівська С. С. (2021)
Громакова І. А. - Інтерлейкін-6 та розвиток колоректального раку, Сорочан П. П., Прохач Н. Е., Громакова І. С. (2021)
Король П. О. - Сучасна гібридна візуалізація нейроендокринних пухлин (клінічна лекція), Івах М. О. (2021)
Гребініченко Г. О. - Методологія пренатальних ультразвукових досліджень при вродженій діафрагмальній килі, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М. (2021)
Трохимчук В. В. - До 80-річного ювілею професора Грошового Тараса Андрійовича, Кабачна А. В., Убогов С. Г., Борищук В. О., Гульпа В. С. (2021)
Комаріда О. О. - Дослідження переваг та ризиків електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Убогое С. Г., Суртаєва Н. В., Тодорова В. І. Федорова Л. О. (2021)
Заліська О. М. - Аналіз тенденцій екстемпорального виготовлення ліків в аптеках для дітей, Качерай Ю. В., Заболотня З. О., Семенов О. М. (2021)
Podgaina M. V. - Analysis of the number of registered patients with rare diseases in some regions of Ukraine, Sliptsova N. A., Tutuk V. V. (2021)
Соловйов С. О. - Аналіз витрат на ботулінотерапію спастичних форм дитячого церебрального паралічу в Україні, Назар О. В., ЛелекаМ. В. (2021)
Maslii Yu. S. - Study of physico-chemical characteristics of calcium hydroxyapatite "Kalident Powder 100” in the development of dental medicine, Krivaya C. V., Kovalevska І. V., Ruban О. А., Liapunova O. O. (2021)
Saliy O. O. - Development of composition and evaluation of equivalence of diacerein hard gelatin capsules, Los O. V., Baula O. P., Turchyna V. U. (2021)
Колпакова О. А. - Дослідження з вибору консерванта для м’якої лікарської форми з водорозчинним білково- полісахаридним комплексом гриба плеврот черепичастий, Кучеренко Н. В. (2021)
Євтіфєєва О. А. - Лікарські засоби, виготовлені в аптеках: особливості проведення валідації аналітичних методик і випробувань, Георгіянц В. А. (2021)
Гонтова Т. М. - Дослідження анатомічних ознак трави золотушника канадського, інтродукованого в Україні, Руденко В. П., Гапоненко В. П., Козира С. А., Романова С. В. (2021)
Анісімов В. Ю. - Вплив різних доз октенідину гексафторосилікату на ураженість карієсом зубів у щурів, Борисюк І. Ю., Гельмбольдт В. О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Коць С. Я. - Використання фунгiцидiв у iнтегрованих системах захисту рослин сої та їх вплив на фiзiолого-бiохiмiчнi процеси за iнокуляцiї її насiння бульбочковими бактерiями, Павлище А. В. (2021)
Кіщенко О. - Iндукований мутагенез пшениці: від радіоактивного опромінення до специфічного редагування генів, Степаненко А., Борисюк М. (2021)
Deeva А. М. - Dynamics of photosynthetic pigments content in leaves of Vaccinium corymbosum L. during vegetation, Lazaruk G. V., Pavlovskii N. B., Spiridovich A. V., Reshetnikov V. N. (2021)
Кур'ята В. Г. - Дія тебуконазолу на використання депонованих у насінині Vicia faba L. резервних речовин у гетеротрофну фазу розвитку за умов фото- і скотоморфогенезу, Куц Б. О., Попроцька І. В. (2021)
Прядкіна Г. О. - Асиміляційний апарат листків окремих ярусів у сортів озимої пшениці за несприятливих умов навколишнього середовища, Махаринська Н. М. (2021)
Информация для авторов (2021)
Information for autors (2021)
Моргун В. В. - Внесок науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток біологічної науки та економіку країни, Коць С. Я. (2021)
Моргун В. В. - Генетичне поліпшення рослин: основні наукові досягнення та інноваційні розробки, Рибалка О. І., Дубровна О. В. (2021)
Коць С. Я. - Біологічна фіксація азоту: досягнення та перспективи розвитку (2021)
Стасик О. О. - Фотосинтез і продуктивність: основні наукові досягнення та інноваційні розробки, Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О. (2021)
Моргун В. В. - Нові наукові напрями генетичного поліпшення злакових культур, Рибалка О. І., Моргун Б. В. (2021)
Моргун В. В. - Генетичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 35 років досліджень, Якимчук Р. А. (2021)
Коць С. Я. - Вплив пестицидів на бульбочкові бактерії у чистій культурі та реалізацію їх симбіотичного потенціалу, Кукол К. П. (2021)
Мордерер Є. Ю. - Дослідження механізмів дії фізіологічно активних речовин і гербіцидів: основні наукові досягнення та інноваційні розробки, Гуральчук Ж. З. (2021)
Radenovic C. N. - The infrared spectrum of the ultra quality maize hybrid preferable for human consumption: the identification of organic molecules and excited state of functional groups in spectral bands of the kernel, endosperm, pericarp and the germ, Maksimov G. V., Bajuk Bogdanovic D., Hao J., Radosavljevic M. M., Delic N. S., Camdzija Z. F. (2021)
Веденичова Н. П. - Ендогенні цитокініни Secale cereale L. за дії високої температури: динаміка і локалізація у фази тривоги, аклімації і відновлення, Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2021)
Рибаченко Л. І. - Особливості функціонування соєво-ризобіальних систем за впливу фунгіцидів і комплексного препарату стимпо, Коць С. Я., Павлище А. В., Рибаченко О. Р., Хоменко Ю. О. (2021)
Рогач В. В. - Вплив екзогенних регуляторів росту на морфогенез, фізіолого-біохімічні характеристики та продуктивність перцю солодкого (Capsicum annuum L.), Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Кур'ята В. Г., Косаківська І. В., Рогач Т. І. (2021)
Dascaliuc A. - Determination of Triticum aestivum L. primary resistance to high temperature, Zdioruc N., Ralea T. (2021)
Щербатюк М. М. - Профілювання цитокінінів рослинних тканин: пробопідготовка,якісний та кількісний аналізи, Войтенко Л. В., Хархота М. А., Косаківська І. В. (2021)
Катрій В. Б. - Фiзiолого-бiохiмiчнi та генетичнi особливостi ячменю як продукту функцiонального харчування, Рибалка О. І., Моргун Б. В. (2021)
Mokrosnop V. M. - Strategies for increasing alpha-tocopherol content in plants, Zolotareva E. K. (2021)
Зборівська О. В. - Депонувальна здатність сегментів пагона в сортів озимої пшениці різного періоду селекції, Тарасюк М. В., Стасик О. О. (2021)
Yukhymuk V. V. - Interaction effect in the tank mixtures of herbicides diflufenican, metribuzin and carfentrazone, Radchenko M. P., Sytnyk S. K., Morderer Ye. Yu. (2021)
Михальська Л. М. - Вплив композицій неорганічних іонів і протруйника насіння на розвиток проростків пшениці озимої, Швартау В. В., Маковейчук Т. І., Зозуля О. Л. (2021)
Kiriziy D. A. - Responses of photosynthetic apparatus of genetically modified wheat plants containing a double-stranded rna suppressor of the proline dehydrogenase gene to drought and high temperature, Kedruk A. S., Sokolovska-Sergiienko O. G., Dubrovna O. V., Stasik O. O. (2021)
Зміст тому 53 (2021)
Титул, зміст (2015)
Тарасюк В. Г. - Впровадження в Україні монолітних залізобетонних конструкцій з напруженням канатної арматури на бетон, Жарко Л. О., Лісений О. М., Петрик Ю. М. (2015)
Тарасюк В. Г. - Натурні випробування постнапруженного монолітного залізобетонного перекриття, Жарко Л. О., Овчар В. П., Лісений О. М., Белоконь А. М., Зеленко Є. В., Цимбал С. П., Петрик Ю. І. (2015)
Крітов В. О. - Досвід використання перетворювача іржі "контраст" у будівництві, Шейніч Л. О., Подковирін М. Ю., Висоцька Л. М. (2015)
Хміль Р. Є. - Моделювання за допомогою МСЕ НДС згинаних залізобетонних балок підсилених при дії навантаження, Бліхарський З. Я., Черняк П. Д., Дубіжанський Д. І. (2015)
Бєлов І. Д. - Науково-технічний моніторінг будівель і споруд, Гайдайчук В. В., Дєдов О. П., Матіаш Н. С. (2015)
Колесник Д. Ю. - Принципи радіаційно–хімічної модифікації бетонів, Шейніч Л. О., Файнлейб О. М., Сахно В. І. (2015)
Хонелия Н. Н. - Оценка отпорной способности грунтовых оснований причальных сооружений распорного типа, Слободяник А. В., Багратиони Р. Р. (2015)
Станкевич А. М. - Про сучасні методи розв`язання багатовимірних задач будівельної механіки (2015)
Gigineshvili J. - Results of tests of pre-stressed concrete beams, reinforced by basalt- plastic bars (2015)
Давиденко О. О. - Деформування і руйнування залізобетонних колон кругового перерізу при поперечному вигині і сумісній дії позацентрового стиснення і поперечного вигину, Давиденко О. І., Березін В. Б., Бамбура А. М. (2015)
Титул, зміст (2021)
Farenyuk G. G. - Definition of reference buidling in development of requirements to energy efficiency indicators, Farenyuk Y. G. (2021)
Слюсаренко Ю. С. - Гібридна концепція IoT, DSS та DW в геотехниці та її застосування в умовах ущільненої міської забудови, Дворник А. М., Калюх Ю. І. (2021)
Slyusarenko Y. - Assessment of technical state of unfinished structures of the Dnistrovska PSP, Shevchyk O., Dombrovskyi Ya., Shuminskyi V., Lisenyi O. (2021)
Немчинов Ю. И. - Классификация природных и техногенных событий. Применение в нормативных документах Украины (2021)
Sheinich L. O. - Homogeneity change of the concrete strength in monolithic construction, Mykolaiets М. G., Krylov Y., Petrenko V. M., Spivak V. V., Surmachevskyi A. S., Chykhman S. A. (2021)
Кафієв К. П. - Зміни технічного стану комунікаційних колекторів після довго тривалої експлуатації та обґрунтування ефективних рішень їх підземних тримальних споруд, Крівєльов Л. І. (2021)
Титул, зміст (2021)
Немчинов Ю. І. - Строительная наука и обеспечение сейсмической безопасности в украине с учётом рекомендации Еврокодов (2021)
Кендзера О. В. - Методичні аспекти сейсмічного районування, Немчинов Ю. І., Єгупов К. В., Єгупов В. К., Семенова Ю. В. (2021)
Кульбаев Б. Б. - Паспортизация зданий и сооружений существующей застройки города Алматы, Шокбаров Е. М. (2021)
Дорофеєв В. С. - Проблеми науково-технічного супроводу каркасних будівель, що надбудовуються в процесі будівництва, Єгупов К. В., Мурашко О. В., Сорока М. М., Кубійович М. І. (2021)
Хакимов Ш. А. - Проблемы актуализации сейсмических норм в условиях применения новых конструктивных систем жилищно-гражданских зданий (2021)
Немчинов Ю. І. - Науково-технічний супровід індустріального будівництва зі збільшеним кроком несучих стін у сейсмічних районах, Мурашко О. В., Єлькін О. В., Іванова О. М., Калініченко А. С., Барабаш М. С., Кубійович М. І., Діколь К. В. (2021)
Мар’єнков М. Г. - Сейсмоізоляція багатоповерхових будинків складної конфігурації із пальовим ростверком, Болотов Ю. К., Дирда В. І., Лисиця М. І. (2021)
Титул, зміст (2021)
Фаренюк Г. Г. - Впровадження в Україні міжнародного стандарту ISO 16739-1 як термінологічної основи ВІМ-технологій, Гах Н. Д., Лісений О. М., Слюсаренко Ю. С. (2021)
Бамбура А. М. - Чисельні дослідження захисних оболонок енергоблоків АЕС з ВВЕР 1000, Сазонова І. Р. (2021)
Шимановський О. В. - Дійсний напружений стан прогонової будови естакади через шлюзи автопроїзду по гідротехнічних спорудах Дніпрогес із ортотропними плитами проїзної частини, Шалінський В. В., Шимановська М. О. (2021)
Пушкарьова К. К. - Кристалохімічні аспекти процесів структуроутворення білого портландцементу в присутності нанокарбонатних добавок, Шейніч Л. О., Гадайчук Д. Р., Кушнєрова Л. О., Мазур В.О. (2021)
Глуховський В. П. - Дослідження якості бетону в конструкціях, виготовлених при від’ємній температурі навколишнього середовища, Самойленко С. М., Грипась В. О. (2021)
Городецький А. С. - Моделювання сейсмічного навантаження на систему "надземна споруда-грунт", Барабаш М. С., Писаревський Б. Ю., Гензерський Ю. В. (2021)
Рудченко Д. Г. - Перспективи виробництва і застосування теплоізоляційного автоклавного газобетону (2021)
Француз А. Й. - Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина ІІІ, Корінний М. М. (2018)
Frantsuz A. - Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 2), Liashchenko M. (2018)
Ткач Д. І. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 1) (2018)
Олійник О. Б. - Концепція риторичної аргументації як теоретикометодологічна основа розвитку юридичної риторики (2018)
Скоморовський В. Б. - Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права, Гдичинский В. Б. (2018)
Француз-Яковец Т. А. - Бикамерализм как основа развития демократии в государстве (2018)
Корольова В. В. - Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти, Макас Л. О. (2018)
Баликіна-Галанець Л. І. - Теоретико-правовий аналіз громадянськогосуспільства в Україні та республіці Білорусь (2018)
Баліцький В. В. - Нові історичні реалії дипломатичної й розвідувальної діяльності (2018)
Дермановський О. І. - Уряд Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (друга частина) (2018)
Степаненко Н. В. - Інститут забезпечення прав дитини: історико-правовий аналіз (2018)
Теллiс С. О. - Інститут президентства в Україні 1991-2014 р.: історично-правові аспекти, суб'єктивні чинники та їх наслідки (частина 2) (2018)
Світлак І. І. - Модерні підходи до підготовки кадрів в правничій сфері (2018)
Григорчук М. В. - Наукові підходи до розуміння сутності та природи спрощених проваджень, Моргунова А. О. (2018)
Цьомра В. Ю. - Огляд основних теорій сутності юридичної особи та їхній вплив на уявлення про її правосуб’єктність (2018)
Гавриленко Т. С. - Програма соціально-економічного розвитку міста – як основний елемент місцевої економічної політики Київської міської ради (2018)
Horielova V. - Eudemonism of private detective activity (2018)
Гіжевський В. К. - Особливості вини у злочині, передбаченому ст. 291 Кримінального кодексу України, Скірський І. В. (2018)
Світлак І. І. - Державний примус в кримінальному праві, Скірський І. В. (2018)
Лемешко О. М. - Окремі проблеми реалізації відповідальності за скоєння міжнародних злочинів, Стрілець М. В. (2018)
Балахтар В. В. - Особливості самоставлення особистості фахівців з соціальної роботи (2018)
Козак О. В. - Особливості розвитку лідерських якостей учнів професійно-технічного закладу освіти (2018)
Смірнов А. Є. - Психологічний аналіз проблеми адаптації працівників на робочому місці (2018)
Тесленко В. М. - Операціоналізація феномену професійного вигорання педагогів (2018)
Харченко О. В. - Психологічні особливості самореалізації особистості в зрілому віці (2018)
Шломін О. Ю. - Особливості відповідальності працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції (2018)
Ярещенко О. В. - Причини професійної деформації співробітників поліції: соціально-психологічний аспект (2018)
Title (2020)
Content (2020)
Стрєла М. - Оцінка (класифікація) силових елементів літальних апаратів за областями технічного стану, використовуючи статистичний метод розпізнавання та метод експертів, Добриденко О., Горохов Г. (2020)
Опенько П. - Методичний підхід до обґрунтування показників вогневої потужності зенітного ракетного комплексу (системи), Лук'янчук В., Ніколаєв І., Дзеверін І., Дранник П. (2020)
Чеберячко С. - Вибір ефективних фільтрувальних респіраторів. Проблеми і можливості, Дерюгін О., Мірненко В., Бородіна Н. (2020)
Бочковський А. - Актуалізація та шляхи підвищення рівня культури праці в Україні, Сапожнікова Н. (2020)
Дівізінюк М. - Математична модель запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного характеру шляхом виявлення замаскованих вогневих і бронетанкових засобів радіаційними приладами з літальних апаратів, Луценко Ю., Мирошник О., Авраменко О., Бас О. (2020)
Simant Sh. B. - Development Economics and Re-construction of Developing Countries (2020)
Чернецький О. - Проблемні аспекти ведення лісового господарства на землях оборони, Чернецька А. (2020)
Меллер A. - Взгляд на национализм – терминологические вопросы и эволюция понятия (2020)
Iskandarov K. - Early identification of threats as the means of fighting against hybrid warfare (with a focus on the South Caucasus), Gawliczek P. (2020)
Семененко О. - Методичний підхід до оцінювання ефективності бойової підготовки на основі застосування s-подібних функцій з урахуванням впливу фактору достатності фінансування, Бойко Р., Семененко Л., Москаленко І. (2020)
Shypovskyi V. - Media diplomacy in public administration: analysis of the effectiveness of Ukrainian national branding (2020)
Dachkovskyi V. - Formalization of problem and justification of the set of principles of construction of the system of restoration of weapons and military equipment (2020)
Sapinski A. - Security education as a practical dimension of implementing sustainable development concept, Maczka E., Nastula A. (2020)
Potetiuieva M. - Substantiation of the critical infrastructure essence on the example of foreign countries (2020)
Романюк В. - Застосування системного підходу до визначення ефективності виконання аварійно-рятувальних заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, Мещеряков І., Андріюк О. (2020)
Авраменко А. - Специфическая структурно-логическая модель управления чрезвычайной ситуацией, Ильченко Н., Лисиченко К., Фаррахов А., Мирненко В., Шевченко О. (2020)
Perevozova I. - Evaluation of the efficiency of enterprises in the transition to alternative (helio) energy sources, Maksimenko M., Bondarenko S. (2020)
Ткач М. - Комплексна методика дослідження та формування складових воєнно-економічного потенціалу держави (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Nastula A. - Dilemmas related to the functioning and growth of Darknet and the Onion Router network (2020)
Shypovskyi V. - Analysis of the ways of improvement of Ukraine – NATO cooperation on cybersecurity issues, Cherneha V., Marchenkov S. (2020)
Iskandarov K. - Challenges of NATO aspiration: the discrepancy between rhetoric and reality, Gawliczek P. (2020)
Dachkovskyi V. - The method of the optimization of material flows for functioning of the recovery system (2020)
Мірненко В. - Методичний підхід до оцінювання рівня загроз цивільному населенню у разі застосування стрілецької зброї по безпілотних літальних апаратах, Новіченко С., Доска О., Опенько П., Авраменко О. (2020)
Цимбал Б. - Підвищення рівня охорони праці та удосконалення методики Міжнародної організації праці для оцінки професійних ризиків, Древаль Ю., Петрищев А., Шаповалов Д., Шаповалов М. (2020)
Sapinski A. - Improving psychosocial competences of security manager - case study analysis, Sanetra-Polgrabi S., Ciupka S. (2020)
Holota O. - The Key Indicators of Probable Corruption Risks in Critical Areas of Military Activity (Ukrainian Experience), Barynina M., Tytkovskyi O. (2020)
Bondarenko S. - Transformation of public administration in digital conditions: world experience, prospects of Ukraine, Liganenko I., Mykytenko V. (2020)
Bondarenko S. - Project approach in an anti-crisis management system of financial sustainability of industrial enterprise, Makoveieva O., Polishchuk A., Mosin M. (2020)
Пархоменко П. - Мінімізація втрат бюджетної програми при зменшенні її фінансування (2020)
Коваль В. - Обґрунтування сукупності показників та критеріїв для визначення раціонального варіанту системи моніторингу і попередження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно-небезпечних об’єктах, Левіщенко Є. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Лук'янчук В. - Методичний підхід до вибору раціонального варіанту підтримання працездатності зенітної ракетної системи в умовах морального старіння третього роду, Ніколаєв І., Ткачов В., Опенько П., Дранник П. (2020)
Iskandarov K. - The strategy of "military non-alignment” and NATO, Gawliczek P. (2020)
Лисий М. - Методика оцінювання функціональної ефективності георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон, Сівак В., Добровольський А., Чуканов А. (2020)
Романюк В. - Порівняльний аналіз засобів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (2020)
Азаров А. - Нові підходи до розробки комплексних методів цивільної безпеки, Дівізінюк М., Лобойченко В., Мірненко В., Шевченко Р. (2020)
Колдов Є. - Право на справедливий судовий розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі, Колдов О. (2020)
Пархоменко П. - Проблеми формування ціни на продукцію оборонного призначення та шляхи їх вирішення, Лаврук М., Ткач І., Скуріневська Л., Деменєв О. (2020)
Bochkovskyі A. - Actualization and ways of system approach to risk management in occupational health and safety (2020)
Dachkovskyi V. - Methodology of explanation of tactical and technical requirements for means of evacuation of weapons and military equipment (2020)
Ткач М. - Шляхи створення, підтримання та нарощування воєнно-економічного потенціалу держави, Лойшин А., Кулініч І., Поліщук А. (2020)
Голота О. - Механізм управління cистемою державних оборонних закупівель України (2020)
Таранець О. - Аналіз чинників, що впливають на ефективність функціонування пункту управління артилерійською розвідкою, Дорофєєв М. (2020)
Bondarenko S. - Implementation of innovative projects using renewable energy sources in the fields of "future economy”, Perevozova I., Maksimenko T. (2020)
Коваль В. - Сукупність принципів формування системи моніторингу і попередження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно-небезпечних об’єктах, Левіщенко Є. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Yasiry Enas Al. - Post 2003’s War: US' Failure in Political and Economic Restructure of Iraq (2020)
Дівізінюк М. - Розробка лабораторно-експериментальної установки для перевірки достовірності математичної моделі та розробленої на її основі методики попередження надзвичайних ситуацій на полігонах твердих побутових відходів, Мірненко В., Рашкевич Н., Шевченко О. (2020)
Семененко О. - Логіко-лінгвістична модель оцінювання стану воєнно-економічної безпеки держави, Чернишова І., Добровольська Л., Харитонов К., Мотрунич І. (2020)
Ткач М. - Вплив історичного розвитку держави на формування її воєнно-економічного потенціалу, Аблазов І., Комарницький І. (2020)
Меллер А. - Сучасна польська крайня правиця в епоху "постполітики". Спроба реконструкції тенденцій на прикладі Національного Відродження Польщі та Організації польських монархістів (2020)
Москаленко І. - Щодо формування шкал оцінювання рівня (стану) воєнно-економічної безпеки держави (2020)
Россійцев В. - Аналіз основ та вироблення рекомендацій щодо початку роботи із системою доктринального забезпечення Сухопутних військ США в контексті приведення доктринального забезпечення Збройних Сил України до стандартів НАТО (2020)
Борохвостов В. - Щодо можливості застосування кластерного підходу під час розроблення та виробництва озброєння та військової техніки в Україні, Комаров В., Скуріневська Л., Шевченко А. (2020)
Гончаренко Є. - Удосконалена модель системи забезпечення безпеки польотів Повітряних Сил Збройних Сил України, Гончаренко С. (2020)
Коцюруба В. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи підтримки аварійно-відновлювальних робіт, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями воєнного характеру, Ганненко С. (2020)
Ганненко Ю. - Удосконалення часткової методики оптимізації маршруту перевезення матеріальних засобів (2020)
Смольков О. - Експериментальні дослідження процесу виявлення нелінійних переходів вибухових пристроїв з неконтактними датчиками цілі (2020)
Баргилевич А. - Удосконалена комплексна методика оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони (2020)
Левіщенко Є. - До питання оцінювання впливу системи попередження про надзвичайні ситуації на потенційно-небезпечних об’єктах на спроможності військ (сил) (2020)
Кас’яненко М. - Аналіз проблем професійної підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (2020)
Бабелюк О. - Емпіричне дослідження впливу новизни діяльності на розвиток самоактуалізації психолога, Гоцуляк Н., Ізрайлов В., Шкуренко О. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Musdalifah Azis - Information asymmetry, government ownership, and dividends from the building construction from Indonesia, Siti Amalia, Dio Caisar Darma (2020)
Данова К. - Дослідження структури виробничого ризику на робочих місцях працівників із інвалідністю, Малишева В., Богатов О., Ченчева О. (2020)
Мірненко В. - Визначення коефіцієнта працездатності військовослужбовців від параметрів запропонованої моделі, Шекера О., Пустовий С., Яблонський П., Бутенко М., П’явчук О. (2020)
Salnyk S. - Comparative analysis of the us ISO and NIST standards on assessing the risk of information leakage in communication systems, Sydorkin P., Nesterenko S., Zaytcev A., Konotopetc M. (2020)
Лук'янчук В. - Методика визначення пріоритетності проектів науково-дослідних робіт у сфери розробок озброєння та військової техніки, Ніколаєв І., Опенько П., Дзеверін І., Угринович О. (2020)
Ткач М. - Вплив рівня розвитку освіти та права на економічний потенціал країни, Лойшин А., Кондратюк С. (2020)
Hadzic F. - The global context of authoritarian populism as democratic pylon to Fascism, and a tutorial from the Balkans (2020)
Білокур М. - Вибір зразка озброєння на основі нечіткої логіки в заходах оборонного менеджменту, Сидоренко Є., Хребет В., Гомола І., Гудима В., Копашинський С. (2020)
Семененко О. - Методика оцінювання здатності національної економіки забезпечити достатній рівень воєнної безпеки держави, Москаленко І., Середюк С., Романченко О., Мотрунич І., Коверга В. (2020)
Бондаренко С. - Передумови корпоратизації та тенденції розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України, Поліщук А., Мосін М. (2020)
Харитонов К. - Щодо формування системи показників оцінювання збитків національної економіки у період збройного конфлікту (війни) (2020)
Бочковський А. - "Людський фактор” в сфері охорони праці: причини виникнення та напрями мінімізації, Сапожнікова Н., Ніколаєв Д., Савічевич О. (2020)
Давидов А. - Удосконалена методика оцінювання ефективності функціонування системи радіосвітлотехнічного забезпечення тактичної авіації в операціях (2020)
Каменцев Д. - Сучасні виклики та шляхи впровадження дистанційної та on-line форм вивчення іноземної мови у вищих військових навчальних закладах, Семененко Л., Пасічник С., Пащук Ю., Добровольський Ю. (2020)
Семененко О. - Основні методологічні аспекти оцінювання взаємозв’язку оборонного та економічного потенціалу держави у рамках формування вимог до її ефективного розвитку, Салкуцан С., Романченко О., Марко Є., Добровольська Л., Ремез А. (2020)
Sapinski A. - Non-governmental organizations social-economic security partnership policy, Sanetra-Polgrabi S., Nastula A. (2020)
Котелевець С. - Аналітичний огляд інформаційних технологій, що використовуються в юридичній діяльності, Клунко Н. (2020)
Borodina N. - Study of protective efficiency of respirator with forced air supply, Cheberiachko S., Cheberyachko Y., Deryugin O., Radchuk D., Klimov D. (2020)
Ворона А. - Інноваційна діяльність підприємств як системоутворюючого складника механізму сталого інноваційного розвитку національної економіки (2020)
Дачковський В. - Аналіз парку військової автомобільної техніки, яка потребуватиме відновлення рухомими засобами технічного обслуговування та ремонту, Кондратюк І. (2020)
Еннан А. А.-А. - Роль води у процесах хемосорбції газів сорбційно-активними матеріалами, Длубовський Р. М., Хома Р. Є. (2021)
Semenishyn N. N. - Lanthanide complexes with regioisomers of chloro-substituted tetraphenylporphyrin (2021)
Чебаненко О. А. - Змішанолігандно-гетерометалічні комплекси Ge(IV)-M2+ (Mn, Fe, Co, Ni, Zn) з 1,3-діаміно-2-гідроксипропан-N,N,N',N'-тетраоцтовою кислотою, Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е. (2021)
Koksharova T. V. - Synthesis and characterization of coordination compounds of 3d-metal maleates with thiosemicarbazide, Mandzii T. V., Kovalyov A. Yu., Kramarenko D.V., Brazhnik T. Yu., Ivanenko O. K. (2021)
Авдєєнко А. П. - Окисно-відновні процеси в реакціях N-арилсульфоніл-1,4-нафтохінонімінів з деякими нуклеофілами, Холмовой Ю. П., Юсіна Г. Л. (2021)
Литвин В. А. - Потенціометричне вивчення кінетики та механізму формування наночастинок срібла, стабілізованих синтетичними фульватами, Сметенко Ю. С., Озівська І. О. (2021)
Гузенко О. М. - Сорбція еретрозину силікагелем, модифікованим бромідом цетилпіридинію, Жуковецька О. М., Мукієнко Д. М., Шаповаленко В. В., Чеботарьов О. М., Снігур Д. В. (2021)
Марцинко О. Е. - Синтез та будова різнометально-змішанолігандних Ge(IV) – 3d-метал комплексів з галовою кислотою та 1,10-фенантроліном, Чебаненко О. А., Сейфулліна І. Й. (2021)
Федько Н. Ф. - Синтез та властивості продуктів імідування монозаміщених та дизаміщених нафталевих ангідридів пара-амінобензойною кислотою, Анікін В. Ф., Ведута В. В., Станкевич В. В., Балацька А. В. (2021)
Хома Р. Є. - Кислотно-основні властивості системи HOCH2CH2NH2 – Тропеолін OOO – H2O в присутності HCl, HClO4, H2SO4 та SO2⋅H2O, Еннан А. А.-А., Бєньковська Т. С., Бугова Є. Ю., Осадчий Л. Т., Менчук К. М. (2021)
Шевченко О. В. - Вплив ацетилацетону на радикальну полімеризацію вінілових мономерів, ініційовану пероксидом бензоїлу, Буренкова К. В. (2021)
Снігур Д. В. - Спектрофотометричне визначення купруму(ІІ) після дисперсійної рідинно-рідинної екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-4-метил-2-фенілбензопірилію (2021)
Кіосе О. О. - Вплив біметалічних комплексів германію (IV) як модифікаторів ненасиченого олігоестеру на кінетику його кополімеризації з метилметакрилатом, Савін С. М., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2021)
Стрельцова О. О. - Поверхневий натяг і асоціація в водних розчинах поверхневоактивних речовин в присутності поліакриламіду, Волювач О.В., Бондар О. Д. (2021)
Banzak G. V. - Comparative study of different maintenance strategies, Sieliykov O. V., Bondarenko T. V., Dobrovolskaya S. V. (2021)
Кельник О. І. - Характеристики випадкової імпульсної послідовності на виході системи зв'язаних релаксаційних генераторів (2021)
Коноваленко О. І. - Дослідження фазової рівноваги сполук цинк-телур для удосконалення властивостей функціонального матеріалу радіаційних сенсорів (2021)
Кошовий М. Д. - Застосування методу бактеріальної оптимізації для мінімізації витрат часу при проведенні багатофакторного експерименту, Пилипенко О. Т. (2021)
Мясищев А. А. - Проектування БПЛА самольотного типу на базі firmwire Ardupilot, Овчарук В. В., Лєнков Є. С. (2021)
Джулій В. М. - Імовірнісна модель нелегітимного кореспондента другого рівня забезпечення безпеки IP-телефонії, Муляр І. В., Степаненко Є. О., Толок І. В. (2021)
Корчак О. В. - Особливості моделювання ВКР підсилювача на основі волокна з компенсованою дисперсією з рівномірною смугою підсилення у C+L телекомунікаційних вікнах, Крутінь Я. В. (2021)
Лєнков С. В. - Аналіз особливостей лазерних систем зв'язку та побудова імітаційної моделі їх захисту, Пампуха І. В., Ряба Л. О., Мірошніченко К. О. (2021)
Федченко О. П. - Аналіз використання геоінформаційних технологій в управлінні Збройними Силами України, Литвиненко Н. І., Литвиненко О. І., Прищепа С. В. (2021)
Шворов С. А. - Інформаційна система екологічного моніторингу міста, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Глуган Ф. В. (2021)
Дані про авторів (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Редакційна політика та етичні норми (2021)
Вихідні відомості (2021)
Babiy Yu. A. - Establishment of border security as a component of national security of Ukraine, Polishchuk V. V., Martinyuk V. P., Martinyuk A. V., Chernousov D. A. (2021)
Barabash O. V. - Prospects of development of antiaircraft missile troops technical support system, Open’ko P. V., Kireienko V. V. (2021)
Zaslavskyi V. А. - Principal curve trajectory analysis, Pushkarenko Yu. V. (2021)
Зайцев Д. В. - Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP), Прохоров О. А., Сєлюков О. В., Семеха С. М., Солодєєва Л. В. (2021)
Лєнков Є. С. - Прогнозування складу та ресурсу угрупування об`єктів військової техніки та аналіз його варіантів (2021)
Нікіфоров М. М. - Аналіз існуючих систем пасивної дистанційної розвідки на основі сейсмоакустичного моніторингу, Попков Б. О., Лоза В. М., Кульський О. Л., Крихта В. В. (2021)
Dulia O. O. - Methods of the public-key based authentication in the Internet of Things, Minochkin D. A. (2021)
Гунченко Ю. О. - Основні принципи синтезу навчально-інформаційних систем для організації безперервної освіти, Лєнков С. В., Толок І. В., Степаненко Є. О. (2021)
Джулій А. В. - Метод підвищення ефективності протоколу розподілення ключів безпечної ІР-телефонії на основі алгоритму ДІФФІ – ХЕЛМАНА, Чорненький В. І. (2021)
Лукова-Чуйко Н. В. - Удосконалення моделі захисту інформації в соціальних мережах, Толюпа С. В., Погасій С. С., Лаптєва Т. О., Лаптєв С. О. (2021)
Муляр І. В. - Адаптивний метод керування автоматизованими технічними системами, Орленко В. С., Островський І. І., Ряба Л. О. (2021)
Процик В. О. - Методи вирішення проблеми примусу в електронних системах голосування, Хлапонін Ю. І., Вишняков В. М., Касім Н. Х. (2021)
Федченко О. П. - Основні підходи щодо вибору показників якості при проектуванні концептуальної бази даних для автоматизованої інформаційної системи органу військового управління, Крайнов В. О., Заїка Л. А. (2021)
Дані про авторів (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Вихідні відомості (2021)
Banzak O. V. - Development of a complex for individual dosimetric control, Sieliukov O. V., Yefimenko N. A., Konovalenko O. I. (2021)
Lienkov S. V. - Comparison of the effectiveness of methods to optimize the parameters of the maintenance strategy complex technical objects, Zinchik A. G., Lenkov E. S., Bondarenko T. V. (2021)
Катаєва М. О. - Метод компенсації просторової невизначеності при вимірюванні у нанометровому діапазоні (2021)
Кошовий М. Д. - Двопараметрична оптимізація плану експерименту при дослідженні шорсткості поверхні кремнію в процесах глибокого плазмохімічного травлення МЕМС, Малкова Г. В. (2021)
Мясищев А. А. - Управління вібрацією БПЛА роторного типу за допомогою режекторних фільтрів, Овчарук В. В., Степаненко Є. О. (2021)
Вайвала Є. Ю. - Застосування згорткової нейронної мережі з декількома виходами для розпізнавання обігових монет, Цьопа Н. В., Шмідке В. С. (2021)
Козубцова Л. М. - Процесно-ризиковий підхід у плануванні заходів кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (2021)
Толок І. В. - Аналіз навчально-інформаційних систем нового покоління для безперервної підготовки військових фахівців, Браун В. О., Мірошніченко О. В., Пампуха І. В., Солодєєва Л. В. (2021)
Федченко О. П. - Особливості використання спеціального програмного забезпечення на платформі ArcGIS для моніторингу зон конфлікту, Федорієнко В. А., Лаврінчук О. В. (2021)
Шворов С. А. - Інформаційна технологія навігації та управління польотом БПЛА на базі спектральних портретів місцевості, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Глуган Ф. В., Юхименко А. С. (2021)
Зайцев Д. В. - Впровадження фахового курсу тактичного рівня L-1b як основа допідготовки курсантів за стандартами НАТО, Добровольський В. Б., Мельник Я. І., Сизов А. І. (2021)
Дані про авторів (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Bezruk V. V. - Recognition method of specified types of signal modulation based on a probabilistic model in the form of a mixture of distributions, Kaliuzhnyi M. M., Semenets V. V., Guo Qiang, Zheng Yu (2021)
Kvasnikov V. P. - Modeling communication systems to study the effect of interference in the transmission medium, Yehorov S. V., Shkvarnytska T. Yu., Ornatskyi D. P., Kataieva M. A. (2021)
Пиза Д. М. - Усовершенствованный метод Грама-Шмидта для обработки радиолокационных сигналов, Романенко С. Н. (2021)
Пильтяй С. И. - Oценка методов FEM и FDTD при моделировании электромагнитных характеристик устройств преобразования поляризации с диафрагмами, Булашенко А. В., Быковский А. В., Булашенко А. В. (2021)
Tarasov V. N. - Queueing systems with time LAG, Bakhareva N. F. (2021)
Gadetska S. V. - Statistical data analysis tools in image classification methods based on the description as a set of binary descriptors of key points, Gorokhovatskyi V. O., Stiahlyk N. I., Vlasenko N. V. (2021)
Leoshchenko S. D. - Synthesis of a neural network model of industrial construction processes using an indicator system, Oliinyk A. O., Subbotin S. A., Netrebko V. V., Gofman Ye. O. (2021)
Povkhan I. F. - The algorithm tree method in solving the task of classifying hydrographic data, Mitsa O. V., Mulesa O. Y., Polishchuk V. V. (2021)
Burlachenko I. S. - The cloud GNSS data fusion approach based on the multi-agent authentication protocols’ analysis in the corporate logistics management systems, Savinov V. Yu., Tohoiev O. R., Zhuravska I. M. (2021)
Литвин В. В. - Технологія візуальної симуляції пасажиропотоків у сфері громадського транспорту Smart City, Бублик М. І., Висоцька В. А., Мацелюх Ю. Р. (2021)
Prots’ko I. - Analysis of the use of multithreaded computing technologies to factorize of numbers by a binary algorithm, Rykmas R. (2021)
Prykhodko S. B. - A nonlinear regression model to estimate the size of Web apps created using the CakePHP framework, Shutko I. S., Prykhodko A. S. (2021)
Yakovyna V. S. - Android software aging and rejuvenation model considering the battery charge, Uhrynovskyi B. V. (2021)
Kozulia T. V. - Entropy approach in system research of different complexity objects to assess their condition and functionality, Sviridova A. S., Kozulia M. M. (2021)
Півторак Г. П. - Українсько-польські етномовні взаємини давнього періоду (2020)
Тараненко О. О. - Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. I (2020)
Шевченко Л. І. - Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій (2020)
Бацевич Ф. С. - Лінгвонаративні аспекти ідентифікації оповідних інстанцій у художньому тексті (2020)
Малаш О. - Сабадош І. Українські назви рослин: історія, етимологія (2020)
Шкіцька І. - Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови: Монографія (2020)
Віталій Вікторович Жайворонок (2020)
Предборський В. А. - Компаративний аналіз інституційних факторів функціонування ефективної елітної влади у вітчизняних і західних структурах (2021)
Сірко А. В. - Принципи economics та сучасні дискусії навколо них (2021)
Невгад І. О. - Європейський досвід державної підтримки малого та середнього бізнесу, адаптація та виклики в Україні (2021)
Любима А. О. - Детермінанти впливу розвитку зовнішньоекономічної сфери на економічну безпеку держави (2021)
Ольшанська О. В. - Фінансування інноваційної діяльності як чинник забезпечення фінансово–економічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого розвитку, Пузирьова П. В. (2021)
Зоріна О. А. - Вплив облікової політики на фінансову звітність підприємства, Петраковська О. В., Юрченко О. А. (2021)
Аксельрод Р. Б. - Обгрунтування сучасного формату економіко–управлінської технології реінжинірингу бізнес–процесів будівельного підприємства, Гриненко І. М., Кушнір І. І. (2021)
Герзанич В. М. - Маркетинговий підхід до стратегічного управління збутом підприємств, Дуран В. І., Форкош М. О. (2021)
Шацька З. Я. - Шляхи підвищення прибутковості вітчизняних підприємств в умовах пандемії COVID–19, Горбач С. В. (2021)
Шпаков А. В. - Методологічна регламентація та аналітико–інформаційне забезпечення трансформації операційних систем будівельних підприємств, Рижакова Г. С., Кіщак Н. Г. (2021)
Молнар О. С. - Маркетингові стратегії управління збутом підприємств, Андрійчук Е. С., Салтикова Н. В. (2021)
Довбуш В. І. - Управління витратами комунального некомерційного підприємства на основі формування центрів відповідальності (2021)
Попрозман Н. В. - Методика визначення витрат на оплату праці й показники використання персоналу, Степанова О. В. (2021)
Клименчукова Н. С. - Взаємодія стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці (2021)
Ткаченко В. І. - Моделювання системи управління кадровою безпекою підприємств агропродовольчої сфери при впровадженні нового технологічного процесу (2021)
Злобіна О. Г. - Афективна поляризація як маркер суспільного розколу: нові підходи до дослідження, Близнюк Є. О. (2021)
Батаєва К. В. - Візуалізовані цінності у соціальних практиках користувачів української соціальної мережі "Інстаграм”, Чумакова-Сєрова А. С. (2021)
Кушніренко О. М. - Європейський зелений курс в Україні: можливості та наслідки для промисловості, Гахович Н. Г. (2021)
Никифорук О. І. - Трансформації інституціонального середовища розвитку малого та середнього підприємництва, Бережницька У. Б. (2021)
Бородіна О. М. - Оцінка інклюзивності сільських спільнот у складі територіальних громад: кейс Локачинської ТГ, Прокопа І. В., Фраєр О. В. (2021)
Федосєєва Г. С. - Актуальні питання активізації розвитку зеленого туризму в Україні (2021)
Котигоренко В. О. - Національно-громадянські цінності: регіональний вимір у загальноукраїнському контексті (2021)
Тесфайє Л. А. - Результативність політичного лідерства в умовах президентських і напівпрезидентських демократичних республік: динаміка основних показників (2021)
Кіпень В. П. - Якість публічних послуг на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей, Никифоренко Н. О. (2021)
Балакірєва О. М. - Пивоварова Н.П. Соціальні та політичні процеси в державі в дзеркалі громадської думки, Дмитрук Д. А. (2021)
Людоговська К. В. - Дайджест опитувань U-Report: IV квартал 2021 р. (громадські ініціативи, вплив пандемії COVID-19 на практики дитинства, участь молоді в екологічних ініціативах), Бурак Д. І. (2021)
Новікова О. Ф. - Праця ХХІ: нинішнє та прийдешнє у дзеркалі фундаментального наукового пошуку, Антонюк В. П. (2021)
Афонін Е. А. - ХІІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар і ІХ Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Уявне, архетипи та публічне управління” (2021)
Максименко О. О. - Українське суспільство: відгомін глобальних і спалахи локальних криз (2021)
13 Міжнародний теоретико-методологічний семінар і Х Міжнародний конкурс молодих науковців "Архетипіка і публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності” (запрошення до участі) (2021)
Автори номера (2021)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Український соціум” 2021 року (2021)
Grabchuk О. - Monetary processes peculiarities during the crisis in Ukraine and adjustment of monetary policy, Kachula S., Lysiak L., Zarutska O. (2021)
Makarov O. - Coordination of monetary and fiscal policies during crisis, Arzhevitin S. (2021)
Коць О. - Особливості регулювання банківської ліквідності на макро- та мікрорівнях, Ільчук П. (2021)
Korol M. - The banking system of the UK: analysis and modelling, Bazhenova О., Korol I., Bazhenov V., Yarmolenko Yu., Vasylets N. (2021)
Крихівська Н. - Оцінювання ефективності діяльності банківських установ за методикою PRRЕL, Данилюк-Черних І., Тришак Л., Орищин Т., Ромашко O. (2021)
Smutchak Z. - The role of leaders’ emotional flexibility in banks management, Yankovska L., Sopilnyk L., Skupeiko V., Horbonos F. (2021)
Кравченко І. - Особливості зайнятості у банківському секторі України в сучасних умовах, Домуз O. (2021)
Ткаченко Н. - Методологічні засади стратегічного планування капіталоутворюючої бази підприємств в умовах економіки знань, Хуторна М., Топазли Р., Еісай С. А. .I. А., Трофименко І. (2021)
Sodoma R. - Financial decentralization of territorial communities in the context of the implementation of international experience, Dubynetska P., Kupchak М., Lesyk L., Podzizei О., Zhuk M. (2021)
Skasko O. - Blockchain as a powerful tool in the accounting and control environment, Manchur I., Voskalo V., Khomuliak Т. (2021)
Bondarenko L. - Fintech market development in the world and in Ukraine, Moroz N., Zhelizniak R., Bonetskyy O. (2021)
Garafonova O. - Financial mechanism for public administration of anti-corruption processes in the context of digitalization of the national economy, Shestakovska T., Sytnyk N., Marhasova V., Tkalenko N. (2021)
Nosan N. - Financial security management in economic security systems at different levels of management systems: methodological problems, Nazarenko S. (2021)
Тяжкороб І. - Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки, Пшик Б., Циганчук Р., Халабова О., Сокирка Д. (2021)
Koryahin M. - The risks in the process of assessing the value of the enterprise, Chik M., Lyubenko A. (2021)
Паска І. - Формування фінансових показників комерціалізації освітніх послуг аграрних закладів вищої освіти України, Василенко О., Понедільчук Т., Заболотний В. (2021)
Lyashko D. - Financial regulation of social development in ukraine, Nasibova O., Chemchykalenko R., Shelest O., Diachenko K. (2021)
Пеньков С. - Конвертаційні центри як інструмент тіньової економіки: визначення, характеристика, шляхи подолання, Волошина М. (2021)
Voitenko V. - Digital technologies in agricultural enterprise management, Lazebnyk L. (2021)
Lyeonov S. - Creation of users’ screen forms of the financial monitoring automated information system for economic development and economic growth, Yarovenko H., Koibichuk V., Boyko A., Kravchyk Yu. (2021)
Mihus I. - Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock companies, Akimova L., Akimov O., Laptev S., Zakharov O., Gaman N. (2021)
Suslikov А. - Market power and competitive policy on the market of tourist services insurance, Sirenko O., Karman S., Pochernina N., Zakharchenko O., Vasylchenko O. (2021)
Shvydanenko O. - Analysis of crisis strategies in the conditions of modern hybrid war, Duginets G., Tkachenko O., Kotenok A., Busarieva T. (2021)
Kravchenko V. - A dynamic model for evaluation of the economic cluster development strategy regarding transport component, Kravchenko Т., Koliada Yu., Soloviova O., Vysotska I. (2021)
Didenko I. - The influence of the financial inclusion of the population on the level of illegally income in countries with different levels of economic development, Vasilyeva T., Osadcha O., Shymanska K. (2021)
Kotenko S. - The economic crisis as a factor in changing the structure of multimodal transportation routes, Mashkantseva S., Hanzhurenko I., Vasylyuk M., Lavrushchenko Y., Kucher I. (2021)
Poliarina Ye. - Analysis of the linear model as a roadmap method to improve social security for internally displaced persons, Akimova O. (2021)
Yatsykovskyy B. - Theoretical and methodological aspects of strategic state regulation of the development of the national economy in the coordinates of sustainable development, Chynchyk A., Holubka S., Yaremchuk S., Buriak Ie. (2021)
Parfentieva O. - The role of organizational and economic mechanism of strategic company management in the national economy, Grechan A., Bezuglyi A., Kompanets K., Salimon O. (2021)
Shkurupii O. - Macroeconomic effect of corporate social responsibility: Ukraine’s international status, Pedchenko N., Shymanovska-Dianych L., Yakhno T., Franko L. (2021)
Perflieva A. - Digital economy as a factor of economic development of the state, Siliutina I., Antypenko N., Vlasenko D. (2021)
Кузнєцова A. - Методологія оцінювання ефективності проєктів державно-приватного партнерства, Кліпкова О., Маслов В. (2021)
Beztelesna L. - Ensuring the productivity of human resources: evaluation of financing and partnership models between households, state and business, Pliashko O., Shevchuk L., Semchuk Zh., Petryk I. (2021)
Blikhar V. - Management and legal aspects of economic security of enterprises in the process of innovation, Kopytko M., Patsula O., Synenkyi V., Bulachek V. (2021)
Svyrydenko D. - Global trends of economy transformation under the influence of information technologies, Panteleiev V., Kovtun O., Yesaian E., Petrenko O., Kyvliuk V. (2021)
Malykhina Y. - Economic and legal ways of transport industry modernization in Ukraine in the context of climate change, Protopopova Y., Pavlichenko O., Pavlichenko V. (2021)
Bochko О. - Research of macro and micro environments on essential commodities market during the pandemic period in Ukraine, Kliuvak O., Zarichna O., Balyk U., Bachynska M. (2021)
Хаустова В. - Податкові пільги: бібліометричний i трендовий аналіз, Губарєва І., Колодяжна Т., Шуть О. (2021)
Tymkiv N. - Ensuring professional language competence as a necessary factor for improving the expertise of financiers and bank employees, Nychkalo N., Borodiyenko O. (2021)
Ridei N. - The problem of public management of socio-cultural forms of organization in education, science, innovation: current problems and vectors of development, Tytova N., Viktorova L., Tsymbal S. (2021)
Melnychenko S. - Digitalisation as a tool of tourism recovery in European union in POST-COVID-19, Tkachenko T., Dupliak T. (2021)
Likarchuk N. - Improvement of mechanisms of public management of the Ukrainian economy in the context of the COVID-19 pandemic: foreign experience, ukrainian realities, Andrieieva O., Kutepova M., Dzvinchuk D., Buriak Ie. (2021)
Still A. - The role of public governance of the security level of socio-economic development of regions, Kartashov E., Zalizniuk V., Vilgin E., Tubolets I. (2021)
Dorofieieva T. - Implementation of an innovative management system for talent recruitment within the domain of physical culture and sports services in Ukraine (2021)
Osmonova A. - Fulfilling the export potential of agricultural production in the context of aggravating global food crisis, Al-Ababneh H. A., Dumanska I., Matkovskyi P., Kalynovskyy A. (2021)
Sazonets O. - Ecological optimization of cargo transportation of an enterprise using information systems, Terebii A. (2021)
Vakhovych I. - Development of the hospitality industry in modern conditions: trends and measures to strengthen competitive advantages, Matviichuk L., Smal B. (2021)
Fursa O. - Socio-economic prerequisites for the development of the design services market, Bazyl L., Orlov V., Oruzha L. (2021)
Tyshchenko M. - Factors of the gender wage gap at Ukrainian energy enterprises, Verba D., Garashchenko S., Verkhovod I. (2021)
Andreiev S. - From state to public administration: an analysis of managerial training in higher education system of Ukraine, Geraskov S., Dymenko R., Kostrubitska A., Lukianov O. (2021)
Lositska T. - Digitalization of the hr-management system of the enterprise in the context of globalization changes, Melnychenko S., Bieliaieva N. (2021)
Chornodid I. - IPrecarization as a property of the modern labor market in ukraine under the conditions of employment system deformation, Luhova V., Lupenko Y., Hutorov A., Huliaieva L., Bakun Y. (2021)
Tsekhmister Ya. - Current trends and current problems of training educational managers, Malatsai I., Nechitailo I., Yemelyanova O., Korol O., Statsenko N. (2021)
Yashchuk A. - Using the e-learning learning platform moodle as an effective way to implement a distance form of learning in the professional training process, Kovalenko T., Zazharska H., Kravchyshyna O., Cherviakova N. (2021)
Малиняк Б. - Екзогенні детермінанти публічних видатків у сучасному глобалізованому світі, Кириленко O., Горин В., Дерлиця А. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Bazaluk O. - Philosophy of the Cosmos for a Discursive "Thinking Through” of the Chronology of the Universe (2022)
Pylypenko S. - A Philosophical Discourse of the Earth, Ivashchenko O. (2022)
Verstraeten G. J. M. - Accessing a Big Bounce Universe with Concealed Mass and Gravitation, Verstraeten W. W. (2022)
Vladlenova I. - Models of the Universe: Ontological and Physical Problems, Kalnytskyi E. (2022)
Balinchenko S. - From Paradise Lost to Paradise Conceptually Postponed: What Makes Scenarios of the Futures Being Staged (2022)
Horban O. - Space Age Grand Narratives in Videogames, Maletska M. (2022)
Lokhvytska L. - Can Moral Values be Formed without Influencing the Development of an Individual’s Worldview?, Rozsokha A., Azman C. (2022)
Rozin V. - Particularities and Nature of Space Projects: Engineering or Social Architecture? (2022)
Shindaulova R. - Noohumanism as a New Worldview Paradigm of the 21st century (2022)
Soroka L. - Legal Issues and Risks of the Artificial Intelligence Use in Space Activity, Danylenko A., Sokiran M. (2022)
Zakharenko K. - Balancing European Security Governance: Policy Networks and Correlates of Deliberate Harm, Strohanova H. (2022)
Rudenko S. - Sergei Vsekhsvyatskii’s Studies on Philosophical Issues of Cosmology and Cosmogony, Sobolievskyi Y. (2022)
Sodomora P. - Truth and Falsity: Whether they Overlap or Possess Distinct Borders, Gutor L. (2022)
Yeremenko A. - World Kaleidoscope (2022)
Француз А. Й. - Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні, Мельничук О. П. (2018)
Ткач Д. І. - Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Угорщині (частина 2) (2018)
Міщенко А. В. - Засади конституційних обмежень соціальноекономічних прав людини: європейський досвід та його значення для України (2018)
Чайковська Є. В. - Генезис та перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні, Баликін І. І. (2018)
Шевченко А. Є. - Рецензія на монографію "Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльні аспекти" (2018)
Гіжевський В. К. - Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Сиротюк А. А. (2018)
Гіжевський В. К. - Проблеми правового статусу суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в галузi надання послуг з охорони фiзичної особи або майна в Українi, Івахненко Ю. О. (2018)
Олійник О. Б. - Правовий статус дитини в договорі сурогатного материнства, Демченко Я. Ю. (2018)
Корольова В. В. - Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав, Красюк І. А. (2018)
Корольова В. В. - Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС, Кресан В. В. (2018)
Поліщук В. В. - Досвід країн Співдружності Незалежних Держав у питаннях правового регулювання медіації в господарських спорах (2018)
Леоненко І. В. - Шляхи вирішення проблем кредитування фізичних осіб, Трепак О. І. (2018)
Мельник І. А. - Становлення елементів механізму захисту прав позичальників споживчих кредитів в Україні (2018)
Доляновська І. М. - Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні, Гіфес О. В. (2018)
Саблук С. А. - Початки українського державотворення: кримінально-правовий аспект (2018)
Доляновська І. М. - Колізії в тлумаченні поняття "громадська безпека" в законодавстві України та правовій науці, Бобров А. С. (2018)
Скоморовський В. Б. - Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення, Хміляр Ю. М. (2018)
Шеляженко Ю. В. - Звіт про участь у Міжнародній конференції з кримінального права у Оксфорді: обмін знаннями і погляд на Україну (2018)
Abanina H. V. - Time structuring of media communication: differential approach (2018)
Petrunko O. - Change policy as "the new anti-burnout psychology” for teachers, Teslenko V. (2018)
Мустафаев С. М. - Особливості емоційної сфери і комунікативної компетентності у підлітків з інтернет-залежною поведінкою (2018)
Склярук А. В. - Статус дитини в проблемній сім’ї як чинник репродукції сімейного досвіду (2018)
Птуха І. С. - Модель професіографії менеджерів міжнародних торговельних організацій (2018)
Чернега Н. С. - Аналіз результатів соціального компоненту в структурі іміджу закладів вищої освіти (2018)
Шевченко Р. П. - Реактивная и личностная тревожность у студентов специальностей морского и речного транспорта (2018)
Васильченко О. М. - Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи, Даренська К. О., Паращенко Л. І. (2018)
Ковровський Ю. Г. - Актуальні проблеми здійснення професійної кар’єри персоналом системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2018)
Волуйко О. М. - Готовність до інноваційної діяльності та діяльнісна рефлексія поліцейських (2018)
Живоглядов Ю. О. - Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення її інструментарію (2018)
Козицька І. В. - Дослідження рівня розвитку та особливостей інтелекту у молодших школярів в залежності від статі, Щербенюк А. В. (2018)
Alpeissova S. - Sociological Analysis of the Situation and Prospects of the Development of Socially Responsible Business in Kazakhstan (2021)
Ємельянова Ю. - Проблематика соціально-філософського складника вищої освіти: український аспект (2021)
Клименко О. - Проблема міграції дітей без супроводу дорослих (2021)
Ivanova A. - Capitalism as the Global Social Order: A Critical Perspective (2021)
Boyko D. - Group Nominations as an Instrument of Electoral Struggle: Ukrainian Discourse of 2019 Parliamentary Elections, Zaporozhchenko R., Lytovchenko A., Nekhaienko O., Yashkina D. (2021)
Кириченко Р. - Типологія задач машинного аналізу текстів у сучасній соціології (2021)
Сальнікова С. - Міжнародні макросоціальні показники: потенціал соціологічної компаративістики, Мурадян О., Яшкіна Д. (2021)
Lytovchenko A. - Instruments and Perspectives of Coping with Pandemic COVID-19 in the Assessments of Medical Workers of the Kharkiv Region, Boyko D., Baieva M., Ostapenko H. (2021)
Titarenko L. - The Impact of Digital Technologies on the Labor Market of Belarusian Youth, Rezanova E. (2021)
Титул, зміст (2021)
Алексєєва О. Р. - Використання компетентнісно зорієнтованих завдань у процесі загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (2021)
Беспарточна О. І. - Принципи формування лідерських якостей у здобувачів вищої освіти, Скребкова К. С. (2021)
Петриченко Л. О. - Інновації в професійній діяльності вчительства як провідний орієнтир роботи закладів вищої педагогічної освіти (2021)
Черв’якова Н. І. - Формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної метафори (2021)
Шама І. П. - Культура самопрезентації як показник індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя (2021)
Шпілєва В. О. - Креативна компетентність сержанта Сухопутних військ Збройних сил України (2021)
Ваховський Л. Ц. - Фасилітація в освіті: історико-педагогічний вимір (2021)
Гужва О. І. - Історичні передумови формування деонтологічної компетентності фахівців у галузі охорони здоров’я (2021)
Паризький І. В. - Передумови економічного зростання національної економіки України (2021)
Головач М. Ю. - Фінансова безпека ринку цінних паперів у системі фінансової безпеки держави (2021)
Домуз О. О. - Моделювання впливу сучасних факторів на трансформацію зайнятості в банківському секторі (2021)
Хуторна М. Е. - Індикативний підхід до оцінювання рівня доступності фінансових послуг як аналітичне забезпечення функціонування інституту фінансової інклюзії в умовах фінансової нестабільності, Жежерун Ю. В., Жежерун К. А. (2021)
Жук Р. В. - Оцінка обсягів зовнішньої міграції населення України за даними організації об’єднаних націй (2021)
Грудзевич У. Я. - Діагностика фінансової стійкості АТ "КРЕДОБАНК", Дрозд А. І. (2021)
Литвиненко О. В. - Поняття і характеристика загроз фінансовій безпеці системно важливих банків (2021)
Мехед А. М. - Фінансова безпека підприємств в умовах цифрової економіки, Варналій З. С. (2021)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Маркетинг впливу в умовах цифрової економіки, Кобець Д. Л., Литовченко В. П. (2021)
Єгоричева С. Б. - Вплив використання кредитних послуг на фінансову безпеку домогосподарств в Україні, Вертебний І. В. (2021)
Карпачова О. В. - Застосування аналітичних процедур при аудиті МСФЗ звітності (2021)
Бараняк І. Є. - Розвиток соціальної сфери та економічної системи як детермінанта міграційної мобільності молоді (на прикладі Карпатського регіону), Жеребило І. В. (2021)
Гой В. В. - Вебсайт як економічне поняття і складний об’єкт права інтелектуальної власності (2021)
Kochuma I. - Metaprogram approach in the process of selection and assessment of personnel in financial institution, Lakutin D. (2021)
Андрощук Г. О. - Патентний тролінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози (2013)
Бойчук Р. П. - Окремі проблеми законодавчого визначення компетенції та правомочності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (2013)
Вапнярчук Н. М. - Деякі питання, пов’язані з інвестуванням в людський капітал (2013)
Венедіктова І. В. - Окремі аспекти захисту законних інтересів в праві інтелектуальної власності (2013)
Вінник О. М. - Угоди державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2013)
Єфремова К. В. - Актуальні проблеми правового регулювання відносин з надання послуг мобільного зв’язку (2013)
Кібенко О. Р. - Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Климова Г. П. - Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу (2013)
Кохан В. П. - Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу (2013)
Москаленко О. В. - Європейські стандарти соціального страхування (2013)
Москалюк Н. Б. - Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти (2013)
Прилипко С. М. - Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі, Іванов С. М. (2013)
Скоромний Д. А. - Система транспорту та система перевезень за законодавством України (2013)
Тычинин С. В. - Законодательство в инновационной сфере Российской Федерации (2013)
Федоренко О. О. - Проблемні питання правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом (державна таємниця та службова інформація), Керсіцький С. О., Курбатов А. І. (2013)
Фурашев В. М. - Питання інформатизації – питання інноваційного розвитку (2013)
Єфремова К. В. - До перспектив правового регулювання інтернет-правовідносин: господарсько-правовий аспект (2014)
Погрібний Д. І. - ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці (2014)
Шевердіна О. В. - Правове забезпечення інноваційних процесів як фактор реформування економіки (2014)
Давидюк О. М. - Господарсько-правове регулювання комерційної концесії (франчайзингу) у відносинах, пов’язаних із передачею прав на технологію (2014)
Товкун І. М. - Законодавче регулювання захисту іноземних інвестицій в Україні (2014)
Зуєв В. А. - Проблеми та перспективи розвитку господарсько-правового регулювання поводження з відходами в Україні (2014)
Кравцов Д. М. - Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій (2014)
Семенова А. В. - Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Лакіза О. О. - До питання атестації робочого місця державного службовця (2014)
Москаленко О. В. - Доступність як принцип загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2014)
Яковюк І. В. - Інноваційна стратегія ЄС: уроки для України (2014)
Быстрова Ю. В. - Формирование креативной компетенции в высшей школе: понятие и особенности содержания (2014)
Новіков Є. А. - Основи правового регулювання інноваційної політики Бразилії (2014)
Денисова Р. О. - Повноваження суб’єктів господарювання щодо використання комерційного найменування (2014)
Дамірчиєв М. І. - До питання щодо особливостей галузевого регулювання публічної фінансової діяльності (2014)
Семенишин А. В. - Правові засади необхідних для опк України реформ в умовах кризи (2014)
Гармаш І. М. - Історія формування та функціонування професійних саморегулівних організацій у будівельній сфері (постановка проблеми) (2014)
Вороніна І. С. - Правові засади створення та функціонування біологічних банків (біорепозитаріїв) в Україні (2014)
Сліпченко С. О. - Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права (2014)
Вороніна М. А. - Правова природа етичних кодексів професійних співтовариств (2014)
Сидоренко Ю. В. - Права акціонерів щодо одержання інформації в корпоративних інвестиційних фондах (2014)
Потерейко С. О. - Розміщення акцій за межами України: порядок, правові проблеми та позитивні орієнтири (2014)
Ткач І. С. - Окремі господарсько-правові засоби підтримки туризму в ЄС (2014)
Внукова Н. М. - Організаційно-правові питання залучення інвестицій в аграрний сектор та біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Уркевич В. Ю. (2015)
Водоласкова К. Ю. - Баланс між інноваціями та економічною ефективністю: досвід державних закупівель у Німеччині (2015)
Бистрова Ю. В. - Інноваційні методи навчання у вищій школі України (2015)
Адамюк Д. І. - Поняття технології: встановлення змісту та співвідношення з іншими суміжними поняттями (2015)
Коваль І. Ф. - Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Малойван В. В. - Інвестування бізнес-ангелами інноваційних проектів в Україні (2015)
Данильченко Ю. Б. - Кримінально-правовий вимір протидії корупції: доцільність, ефективність, досконалість (2015)
Жигалкін І. П. - Загальновизнані світові трудо-правові стандарти запобігання корупції (2015)
Булулуков О. Ю. - Помилки при прийнятті тактичних рішень (2015)
Іванова Г. С. - Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України (2015)
Коваленко М. Г. - Моделі формування списків виборців (2015)
Семенова М. В. - Правова класифікація туризму та регулювання туристичної діяльності (2015)
Чуйко Л. А. - Особливості обороту майнових прав на земельну ділянку у сфері матеріального і нематеріального виробництва (2015)
Скиданов К. В. - Визнання ознак обману та помилки як підстава недійсності правочину (2015)
Каламайко А. Ю. - Процесуальне значення електронного підпису в доказовій діяльності (2015)
Міщенко М. В. - Умови та порядок надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності (2015)
Павліченко В. М. - Головні форми правового наповнення євроінтеграційного курсу України у сфері праці державних службовців (2015)
Волинець В. В. - Міжнародні стандарти у сфері регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Івчук Ю. Ю. - Державна політика України у сфері охорони праці: вплив правових стандартів ЄС (2015)
Рунова Н. О. - Суб’єкти управління державною службою (2015)
Пахомова І. А. - Різновиди інформаційних відносин у сфері державної служби (адміністративно-правовий аспект) (2015)
Яковлєв О. А. - Категорія "правовий режим" у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення (2015)
Осадько О. О. - Щодо судового захисту честі та гідності учасників трудових правовідносин (2015)
Феленко Ю. А. - Теоретико-правові засади матеріальної відповідальності роботодавця (2015)
Кузьміна К. О. - Визначення грубого порушення трудових обов’язків у разі звільнення за корупційне правопорушення (2015)
Козін С. М. - Зарубіжний досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків (2015)
Устименко Є. В. - Управлінський аспект концепції адміністративної відповідальності (2015)
Гриценко В. Г. - Зарубіжний досвід Франції щодо організації та функціонування правоохоронних органів і можливості його використання в Україні (2015)
Дяк К. О. - Про правове регулювання кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції (2015)
Руштин О. М. - Проблеми відповідальності страхових компаній по зобов’язаннях із договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Ілюшенко К. В. - Правові аспекти процедури укладання кредитних договорів при споживчому кредитуванні банками (2015)
Безрук В. С. - Засоби господарського регулювання діяльності кредитних спілок при наданні фінансових кредитів (2015)
Шестакова Д. Р. - Реалізація корпоративних прав міноритарних акціонерів (2015)
Врублевська К. М. - Валютні застереження в господарських договорах на прикладі фінансового лізингу (2015)
Прилипко С. М. - До питання процесу інноваційного розвитку освіти і науки в Україні, Іванов С. М., Глинянський С. В. (2015)
Давидюк О. М. - Господарсько-правові особливості правового режиму інформаційного втілення технології та інформації про технологію (2015)
Бойчук Р. П. - Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС (2015)
Новіков Є. А. - Сучасні мережі трансферу технологій і їх правовий статус в Україні (2015)
Вільчик Т. Б. - Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція (2015)
Глібко C. В. - Правове регулювання лістингу в Європейському Союзі, Сидоренко Ю. В. (2015)
Денисова Р. О. - Питання ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій (2015)
Товкун І. М. - Правове регулювання окремих положень Угоди в частині всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2015)
Битяк О. Ю. - Ядерна енергетика в системі енергетичного права та законодавства (2015)
Вороніна М. А. - Законодавство про освіту та вищу освіту: колізії між окремими актами тлумачення у правозастосовній практиці (2015)
Хохлова К. С. - Економіко-правове забезпечення адаптації інвестиційних ринків фінансових послуг до вимог ЄС (2015)
Бойчук Р. П. - Окремі проблеми становлення інвестиційного права України (2016)
Давидюк О. М. - Господарсько-правове регулювання обігу експериментального конструювання технології (2016)
Клімова Г. П. - Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс (2016)
Ониськів І. О. - Проблеми відповідальності при формуванні активів інститутів спільного інвестування (2016)
Бистрова Ю. В. - Сучасні проблеми соціально-правової комунікації через призму викликів часу (2016)
Ємельянова О. О. - Податковий борг: сутність та способи впливу на платника для його погашення (2016)
Уркевич В. Ю. - Обіг аграрних розписок в Україні: актуальні проблеми правового забезпечення (2016)
Троцька М. В. - Природні ресурси як об’єкти загальнодержавного та місцевого значення (2016)
Білінський Д. О. - Про фінансово-правову природу загальнообов’язкового соціального страхування (2016)
Клименко А. Л. - Юридичні факти визначення підстав соціального захисту населення (2016)
Шевердіна В. І. - Теоретико-правові засади відповідальності керівника підприємства (2016)
Вороніна М. А. - Феномен японської правової системи. Характеристика та особливості (2016)
Кравченко Я. І. - Порядок укладання та розрахунків по договорах з використанням інтернет-банкінгу (2016)
Остапенко Д. М. - Електронна система таймінгу судових засідань як інструмент підвищення ефективності роботи національних судових органів (2016)
Вайвала Г. В. - Інформаційні технології комунікацій між судом та учасниками судового процесу, між судом та іншими державними органами (2016)
Рубцов С. С. - Інноваційні технології в механізмі забезпечення транспарентності судової влади (2016)
Тези фіналістів конкурсу "Суд майбутнього" (2016)
Бойчук Р. П. - Форми, методи та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності (2016)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в Україні (2016)
Вороніна І. С. - Фармацевтична безпека як складова економічної безпеки держави в умовах інноваційної моделі соціально-економічного розвитку (2016)
Мінаєва О. М. - Адміністративні процедури вирішення податкових спорів (2016)
Калініченко А. І. - Інструменти торговельного захисту в контексті забезпечення економічної безпеки України (2016)
Товкун І. М. - Особливості створення та діяльності міждержавних торгівельних союзів та організацій (2016)
Kremenovska I. V. - Converting Domestic Wastes Into Renewable Source to Produce Electrical and Thermal Energy: Legal Aspects (2016)
Церковний О. В. - Критерії визначення податкового резидентства фізичних осіб (2016)
Дуденко Т. В. - Заклади культури як різновид неприбуткових організацій (2016)
Довбиш К. К. - Поняття і сутність принципів правового регулювання оплати праці (2016)
Трофименко М. С. - Особливості укладення трудових договорів у сфері інформаційних технологій (2016)
Макаренко О. Ю. - DMCA takedown notice як міжнародно-правовий інструмент захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2016)
Науменко Ю. М. - Кіберсквотинг як загроза системі правової охорони доменних імен в Україні (2016)
Денисова Р. О. - Колективне управління майновими авторськими та (або) суміжними правами в Інтернеті (2017)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові засоби підвищення конкурентоспроможності національної ракетно-космічної промисловості (2017)
Кириченко І. О. - Умови доступу на ринок будівельних послуг осіб, що здійснюють інжинірингову діяльність (2017)
Anisimova G. V. - Genesis of the Institution of Environmental Rights of Citizens in Modern Ukrainian Legal Doctrine: Natural Law Approach (2017)
Савчук О. О. - Фінансовий механізм забезпечення інвестиційного середовища лісоресурсної сфери в Україні (2017)
Березіна Н. Ю. - Особливості правового режиму мисливських угідь (2017)
Трунова Г. А. - Застраховані особи в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2017)
Іванова Ю. С. - Деякі проблеми правового регулювання форм професійного навчання працівників (2017)
Вороніна М. А. - Правове регулювання компенсації здоровим добровольцям участі у клінічних випробуваннях (2017)
Бистрова Ю. В. - Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу, Зарвирог І. П. (2017)
Білоусов Є. М. - Загрози економічній безпеці регіонів держави та проблеми їх класифікації (2017)
Бойчук Р. П. - Проблема правового забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у сфері інвестиційних відносин (2017)
Товкун І. М. - Актуальний стан і пріоритетні напрями іноземного інвестування в Україну (2017)
Погрібний Д. І. - Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративного права (2017)
Булижин І. В. - Особливості правового регулювання банкрутства державних підприємств (2017)
Корнякова Т. В. - Правова свідомість – крок до знищення наркотичної злочинності, Моденко І. М. (2017)
Шевердін М. М. - Історико-правовий аналіз механізму справляння податків у першій половині хх ст. (2017)
Шевченко М. Є. - Правові питання деформації правосвідомості: історико-правовий аналіз (2017)
Походзіло Ю. М. - Правове регулювання інституту фінансового контролю в російській імперії другої половини XIX століття (2017)
Георгієвський Ю. В. - Діяльність суб'єктів господарювання у зоні проведення операції об'єднаних сил: особливості правового регулювання (2018)
Давидюк О. М. - Особливості господарсько-правового статусу технології створеної в результаті наукових чи науково-дослідних робіт (2018)
Чубенко В. А. - Поняття високотехнологічної та наукоємної продукції як об’єктів правовідносин державного стимулювання розвитку та поставки (2018)
Сарибекян М. С. - Державна підтримка розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування в Україні (2018)
Водорєзова С. Р. - Правове регулювання господарських інформаційних відносин в Україні (2018)
Токарєва К. О. - Бюджет участі: сучасний стан та тенденції розвитку (досвід України та іноземних держав (2018)
Іванова Г. С. - Удосконалення норм законодавства України у сфері агропромислового комплексу щодо закріплення контрольних функцій суб’єктів АПК (2018)
Калмикова О. С. - Напрямки впровадження в Україні антидискримінаційного права (2018)
Походзіло Ю. М. - Внесок міністрів фінансів Російської імперії другої половини xIx століття в розвиток наукових поглядів про фінанси (2018)
Дмитрик О. О. - Бюджетний процес в Україні в сучасних умовах (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Представництво в трудовому праві як юридична фікція (2018)
Маркевич В. В. - Напрямки вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність в Україні (2018)
Кащишин М. І. - Повноваження органів місцевого самоврядування в Австрії (2018)
Пашковський В. В. - Загальні засади протидії корупції в Україні (2018)
Знаменський Г. Л. - Місце господарського права у стратегії забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2018)
Шаповалова О. В. - Цифрова платформа електронного адміністрування податку на додану вартість (2018)
Глібко С. В. - Щодо визначення інфраструктури окремих галузей сфери матеріального виробництва: правовий аспект, Проданова М. А. (2018)
Кохан В. П. - Стан розвитку електронних адміністративних послуг: огляд впровадження на державному рівні, Єгорова-Луценко Т. П. (2018)
Курашова І. М. - Дискусійні питання спадкування частки у статутному капіталі ТОВ (порівняльно-правовий аналіз), Носань А. С. (2018)
Подрез-Ряполова І. В. - Проблемні питання правової регламентації функціонування регіональної інноваційної інфраструктури (2018)
Іванов С. М. - Правові чинники визначення напрямків підготовки студентів для розвитку підприємництва в Україні, Фотул В. В. (2018)
Пустовіт А. В. - Правова характеристика рейдерства та механізмів протидії (2018)
Токарєва К. О. - Реалії та перспективи розвитку податкового законодавства України у сфері електронної комерції, Тімощенкова Н. В. (2018)
Момот Є. О. - Межі централізованого і локального регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників (2018)
Юшко А. М. - Правове регулювання професійних стандартів в Україні (2018)
Сиротнікова Я. Є. - Умовні та безумовні правові фікції в трудовому праві України (2018)
Солнцева Х. В. - Використання інформаційних технологій органами Національної поліції України (2019)
Медведєв М. Ю. - Актуальні питання удосконалення правового регулювання методів податкового адміністрування (2019)
Солнцева Х. В. - Деякі питання щодо джерел адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України, Сливна В. А. (2019)
Капліна В. А. - Місце криптовалюти в системі об’єктів цивільних прав (2019)
Красовський В. І. - План BEPS як переломний момент міжнародної податкової співпраці: стан та перспективи втілення (2019)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання держави як суб'єкта інвестиційної діяльності (2019)
Коритін Д. С. - Узгодження засобів підтримки малого підприємництва: правовий аспект (2019)
Давидюк О. М. - Система засобів захисту та поновлення порушених прав на технологію: господарсько-правовий аспект (2019)
Маринів І. І. - Захист прав людини в Європейському Союзі, Мохончук П. С. (2019)
Дуденко Т. В. - Загальна характеристика договору купівлі-продажу культурних цінностей (2019)
Дмитрик О. О. - Податкові пільги як форма державної допомоги суб’єктам підприємництва, Токарєва К. О. (2019)
Походзіло Ю. М. - Джерела права центральної частини Іспанії, що регулюють суспільні відносини в межах територіальної громади в хі – першій половині хiv ст, Маленко В. В. (2019)
Внукова Н. М. - Спрощення доступу до систем фінансування інноваційного підприємництва (2019)
Кудрявцева В. В. - Інвестиційне законодавство України та національна інвестиційна безпека (2019)
Розгон О. В. - Віртуальна версія музею як засіб упровадження цифрових технологій (2019)
Шапошник А. О. - Діджиталізація та її вплив на сервісні інновації (2019)
Іванова К. Ю. - Оцінка майнових прав інтелектуальної власності (2019)
Завадська А. Т. - Щодо специфіки функціонування та підтримки на регіональному рівні інноваційних структур національної інноваційної системи в Україні (2019)
Дмитрик О. О. - Правовий статус суб’єктів, що здійснюють незалежний фінансовий контроль в Україні (2019)
Дмитрик О. О. - Державні та місцеві гарантії як форми державної підтримки суб’єктів господарювання, Токарєва К. О. (2019)
Макух О. В. - Деякі питання правового регулювання земельного податку в Україні та іноземних країнах (2019)
Кобильнік Д. А. - Правове регулювання публічних закупівель в Україні (2019)
Походзіло Ю. М. - Правове регулювання державного фінансового контролю в Російській Імперії другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст (2019)
Калмикова О. С. - Національне законодавство зарубіжних країн у сфері захисту від дискримінаціі за ознакою віку (2019)
Солнцева Х. В. - Щодо удосконалення адміністративно-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні, Путєвська К. Ю. (2019)
Любчич А. М. - Правове регулювання охорони лісів від пожеж: досвід Європи для України, Сидоренко С. Г. (2019)
Кондратенко Д. Ю. - Правове регулювання правовідносин у сфері обліку земель (2019)
Юшко А. М - Перспективи розвитку законодавства про соціальний захист учасників АТО/ООС, Чижов Д. А. (2019)
Жернаков В. В. - Новітні фактори у розвитку економіки та проблеми реформування законодавства про працю (2019)
Назаров А. М. - Общая характеристика гражданско-правового договора (2020)
Давидюк О. М. - Окремі аспекти реалізації господарсько-правової компетенції органів місцевого самоврядування на впровадження інновацій (2020)
Стріжкова А. В. - Чи всі природні монополії в Україні однаково "природні"? (2020)
Кутоманов Д. Є. - Правові позиції Верховного Суду у справах щодо розмежування трудових та цивільних відносин (2020)
Марченко Ю. І. - Конституційне право на оплату праці – одне із найважливіших соціально-економічних прав людини (2020)
Сорока О. П. - Соціальне страхування – гарантія права громадян на соціальний захист внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві (2020)
Пижова М. О. - Особливості правового регулювання трудових відносин щодо реалізації юридичних гарантій (2020)
Пивоваров В. М. - Інноваційні тенденції в застосуванні правописних норм у правосудді (2020)
Клімова Г. П. - Трансфер знань як найважливіша функція дослідницьких університетів (2020)
Єфремова К. В. - Особливості застосування штучного інтелекту у сфері фінансових послуг: досвід ЄС (2020)
Білоусов Є. М. - Зовнішньоторговельна діяльність (особливості доктринального та правового забезпечення) (2020)
Колісник А. С. - Поняття та ознаки митно-сервісних відносин (2020)
Карпінська Н. В. - Інституційно-функціональне забезпечення застосування санітарних та фітосанітарних заходів у світлі вимог СОТ та ЄС (2020)
Мороз М. В. - Межі здійснення державними закладами вищої освіти права на передання майна в оренду (2020)
Окладна М. Г. - Роль цифрової дипломатії в сучасній зовнішній політиці держави, Стеценко В. Ю. (2020)
Єфремова К. В. - Визнання держави в сучасному міжнародному праві (на прикладі Косово), Маринів І. І. (2020)
Маринів І. І. - Деякі проблеми визнання ad hoc у сучасному міжнародному праві, Морозова А. О. (2020)
Окладна М. Г. - Протокол вручення вірчих грамот у європейських країнах: загальне та особливе, Сливна В. А. (2020)
Єфремова К. В. - Мистецтво дипломатичного протоколу як інструмент ділової комунікації, Лобко М. C. (2020)
Окладна М. Г. - Жінка на дипломатичній службі: історія, проблеми та перспективи, Менькова Л. С. (2020)
Походзіло Ю. М. - Розвиток бюджетного права під час проведення бюджетно-правової реформи в Російській імперії в 1860–1890-х роках (2020)
Яковлєв О. А. - Теоретико-правові аспекти розвитку та впровадження надомної та дистанційної праці в сучасних реаліях, Ванджурак М. М. (2020)
Пижова М. О. - Деякі актуальні питання класифікації юридичних гарантій у трудовому праві (2020)
Борисов І. В. - Відносини залежності, що виникають при створенні інститутів спільного інвестування (2020)
Головко О. М. - Медіація чи арбітраж: правова дилема, Друзь В. Д. (2020)
Єгорова-луценко Т. П. - Цифровізація системи надання соціальних послуг в Україні (2020)
Бойчук Р. П. - Державне управління та державне регулювання економічної діяльності в Україні: проблеми правового регулювання (2020)
Давидюк О. М. - Господарсько-правове регулювання підсистеми технологій Національної інноваційної системи (2020)
Любчич А. М. - Основні фактори стимулювання інноваційного розвитку України, Подрез-Ряполова І. В. (2020)
Ракитянська К. К. - Інформаційні технології як запорука інноваційного розвитку адвокатської діяльності (2020)
Іванова К. Ю. - Інтереси учасників трансферу технологій та механізм їх забезпечення (2020)
Завадська А. Т. - Проблеми становлення бізнес-ангелів в інноваційному процесі України, Водолазький С. Г. (2020)
Карпінська Н. В. - Принципи застосування санітарних та фітосанітарних заходів: вимоги СОТ та ЄС (2020)
Дамірчиєв М. І. - Фінансова діяльність держави (2020)
Кобильнік Д. А. - Вплив податкової політики на реалізацію регулюючої функції податкового права (2020)
Петришак М. Я. - IP-суд: інструментарій захисту адвокатом інтелектуальної власності (2020)
Глібко С. В. - Конституційні гарантії права на підприємницьку діяльність, Гречко О. А. (2020)
Бринцев В. Д. - Принцип свободи ведення бізнесу (підприємництва) і його імплементація у систему інноваційного права України (2021)
Товкун І. М. - Проблемні питання правового регулювання обігу окремих видів опціонів в Україні, Щеглаков І. Е. (2021)
Любчич А. м. - Деякі аспекти становлення та розвитку соціального підприємництва, Врублевська-Місюна К. М. (2021)
Давидюк О. М. - Проблеми ідентифікації поняття трансферу технологій: господарсько-правовий аспект (2021)
Подрез-Ряполова І. В. - Правові засади формування та розвитку інноваційного потенціалу (2021)
Товкун І. М. - Проблемні моменти правового регулювання банківської діяльності та шляхи їх вирішення, Зубко Т. С. (2021)
Васильєв С. В. - Правові засади державного управління створенням інноваційних лікарських засобів: європейський досвід (2021)
Товкун І. М. - Правова природа документарних форм міжнародних розрахунків та їх використання в Україні, Менькова Л. С. (2021)
Boichuk D. - European сourt of human rights case law as a source of European Union law, Hryhoriev V. (2021)
Головко О. М. - Динаміка правопорушень під час пандемії СOVID-19: домашнє насильство та кібернасильство, Шпак К. О., Микита А. А. (2021)
Тиндик М. П. - Сплата неустойки як правовий наслідок порушення сторонами обов’язків із договору прокату транспортного засобу (2021)
Окладна М. Г. - Проблема розвитку космічного права в Україні: історія і сучасність, Корчевська А. Р. (2021)
Окладна М. Г. - Етапи становлення ісламської концепції міжнародного права в середньовіччі та сучасність, Гуренко О. О. (2021)
Косінова Д. С. - Заборона дискримінації: поняття, ознаки та обов’язки держави через призму Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Паліюк А. В. (2021)
Окладна М. Г. - Харківська школа міжнародного права. Становлення та традиції, Уварова М. В. (2021)
Таволжанський О. В. - Гуманізація системи виконання покарань як запорука виправлення засуджених, Проценко О. А. (2021)
Ванджурак М. М. - Особливості правового регулювання інституту дізнання в законодавстві України та зарубіжних країнах (2021)
Окладна М. Г. - Проблема правосуб’єктності Київської Русі в українській правовій науці, Птиця В. А. (2021)
Перевалова Л. В. - Правові засади регулювання державної гендерної політики в Україні, Гаряєва Г. М. (2021)
Перепелиця М. О. - Класифікація об’єктів фінансового моніторингу: критерії та індикатори підозрілості (2021)
Токарєва К. О. - Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками: дискусійні аспекти правової природи (2021)
Розгон О. В. - Зняття військовослужбовців і членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з обліку у випадку виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту (2021)
Шматков Д. І. - Правові аспекти змісту цифрової компетентності: систематичний огляд літератури (2021)
Мороз М. В. - Щодо можливості припинення договору оренди комунального майна у зв’язку із приватизацією об’єкта оренди (2021)
Марченко Н. - Людина і суспільство в сучасній мовній картині світу (2010)
Охріменко В. - Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами (2010)
Любчук. Н. - Фразеологія дискурсу сучасних німецьких засобів масової інформації (2010)
Садлівська О. - Роль ритму у формуванні лірико-епічної тональності композиційно-мовленнєвої форми "статичний опис" (2010)
Халецька Л. - Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови (2010)
Калустова О. - Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях (2010)
Качановська Т. - Морфологічні характеристики багатокомпонентних образів як проблема поетичного перекладу (2010)
Орлова І. - Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?” М.Варгаса Лйосі та його відтворення у перекладі (2010)
Вакуленко М. - Кирилично-латинична транслітерація українських назв: наукові та інші підходи (2010)
Чернишова Ю. - Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів (2010)
Сопилюк Н. - Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М.Пруста (2010)
Гомон Н. - Персоніфікація: перекладознавчі аспекти (2010)
Жлуктенко Н. - Прецедентне ім’я "гоголь” в романі Джумпи Лахірі "ТЕЗКО” (2010)
Мірошниченко Л. - Типологія нараторів у пізніх романах Вільяма Голдінґа (2010)
Матасова Ю. - Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон ‘The dilettante’ (2010)
Кобчінська О. - Наративна фокалізація та усна традиція у романі тагара бен джеллуна "ДИТЯ ПІСКУ" (2010)
Ярмиш Є. - Імплементація мотиву подорожі в сучасній нідерландській прозі (2010)
Лазаренко Т. - Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США (2010)
Чередниченко О. - Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра) (2010)
Бурбело В. - Здобутки та перспективи мовознавства хх –ххі ст.: у пошуках складності, динаміки, інтеграції (2011)
Крючков.г. Крючков.г. - Теоретичні засади французького письма (2011)
Чередниченко о. - Проблеми еволюції французької літературної норми (2011)
Орличенко o. - Лингвокультурні аспекти латиноамериканськоi топоніміки (2011)
Лучканин C. - Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини хіх ст. (2011)
Афанасьєва O. - Мовленнєві акти в структурі сучасного дискурсу cуспільно-політичних наук (2011)
Крижановська М. - Етноспецифічні особливості об’єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі (2011)
Малікова O. - Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова (2011)
Марченко H. - Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у хх ст. (сто найпопулярніших слів хх ст.) (2011)
Слухай A. - Репрезентація концептів "слава” і "благо” засобами колоративних та нумеративних образів у давньоанглійському епосі (2011)
Лемішка O. - Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ (2011)
Тирон I. - Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу (2011)
Бондаренко M. - Проблема ідентичності єдиної Німеччини у сучасних рекламних текстах (2011)
Дворніков A. - Переклади Mиколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень (2011)
Фокін С. - Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози (2011)
Шиянова I. - Зміна порядку слів як засіб відтворення функціональної перспективи речення у перекладі (2011)
Чередниченко O. - Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) (2012)
Некряч T. - Переклад і культура: особистісний вимір (2012)
Максименко О. - Усний переклад мовою "B" у контексті глобалізації І розширення Європейського Союзу (2012)
Фокін С. - Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів (2012)
Прутько C. - Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського (2012)
Дорошенко O. - Інтертекстуальність у романі Хуліо Кортасара "libro de manuel” та її відтворення в українському перекладі (2012)
Малікова O. - Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту Divine Love (2012)
Марченко н. - Взаємозв’язок понять "мова – культура – суспільство" у сучасній мовній картині світу (2012)
Коваленко Г. - Метафорична репрезентація концепту Dream в англомовному психоаналітичному дискурсі (2012)
Нікульшина т. - Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Пономаренко O. - Еволюція дипломатичного дискурсу італії в епоху Середньовіччя (2012)
Гейко Т. - Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові) (2012)
Дель Гаудіо Сальваторе - Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти (2012)
Бойніцька O. - Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі (2012)
Коваленко О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи центру англійської мови та інформації), Фоменко О, Шелякіна А. (2012)
Чередниченко O. - Шевченко у франкомовному світі (2013)
Марченко H. - Відображення в фольклорній та літературній казці етично-естетичних принципів буття європейських народів (2013)
Афанасьєва O. - Поняття комунікативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі (2013)
Каратаєва M. - Засоби реалізації стратегії спокушання у віртуальній комунікації компанії Louis Vuitton (на матеріалі англомовної версії онлайнового журналу Histoires) (2013)
Каптюрова B. - Засоби параграфеміки у передачі емоційного стану мовців соціальних мереж та мікроблогів (2013)
Бабире O. - Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа) (2013)
Пономаренко O. - Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу (2013)
Ситдикова I. - Писемна комунікація у сучасному медіа дискурсі (2013)
Андрійченко Ю. - Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові (2013)
Бистров Я. - Дейктичні параметри біографічного наративу англомовної художньої прози: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Калініна-Шамрай В. - Символічна активність тa семантика французького коміксу, Соболєва О. (2013)
Чистяк Д. - Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті (2013)
Літяга В. - Поняття "концепт" у парадигмі сучасних лінгвістиних досліджень (2013)
Чередниченко О. - Українсько–романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Орлова І. - Стилістичний прийом висування як складова стилю автора та його відтворення у перекладі (2014)
Чернишова Ю. - Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу (2014)
Касяненко Д. - Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу (2014)
Мегела К. - Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів (2014)
Некряч Т. - Деталь у цілісній картині світу Е.Гемінґвея: проблеми перекладу, Довганчина Р. (2014)
Бурмістенко Т. - Pоль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції (2014)
Клименко Л. - Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі (2014)
Пономаренко О. - Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс-Міністра закордонних справ Італії Дж.Терці ді Сант-Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) (2014)
Ігнатова О. - Звертання на "ти” і на "ви” у французькій мові: соціокультурний підхід (2014)
Соболєва О. - Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень (2014)
Бритвін Д. - Cимволізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози xx століття) (2014)
Костюк М. - Поняття "загального місця" в риториці (2014)
Скрипник А. - Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі (2014)
Афанасьєва О. - Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі (2014)
Марченко Н. - Cуспільний чинник впливу на історію розвитку німецької мови та на її сучасний стан (2014)
Чередниченко О. І. - Метр українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Некряч Т. Є. - "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету (2015)
Довганчина Р. Г. - Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів (2015)
Касяненко Д. С. - Мовні норми acquis communautaire і переклад (2015)
Кам'янець А. Б. - Метафора в публіцистичному тексті як об'єкт перекладознавчого аналізу (2015)
Фокін С. Б. - Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і контрастивних досліджень (2015)
Кощій Ю. П. - Синтаксичні особливості італійського перекладу з іспанської діалогів трагедії Ф.Г. Лорка "Криваве весілля" (2015)
Грищенко Ю. Ю. - Відтворення фонетичних відхилень у мовленні персонажів п'єси Б. Шоу "Пігмаліон"в українських перекладах: проблеми сценічності діалогу (2015)
Клименко Л. В. - Екологія комунікації крізь призму французької лінгвокультури (2015)
Пономаренко О. П. - Уточнення лінгвістичної термінології досліджень сучасного дипломатичного дискурсу (2015)
Соболєва О. М. - Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень (2015)
Чистяк Д. А. - Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга (2015)
Малікова О. В. - Есе як мовленнєвий жанр науково-популярного християнського теологічного дискурсу (2015)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб репрезентації картини світу (на матеріалі коротких оповідань) (2015)
Кукушкін В. В. - Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр (2015)
Неборсіна Н. П. - Читання в гіпертекстуальному просторі поетичного дискурсу (2015)
Чередниченко О. І. - Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії (2016)
Дорофєєва М. С. - Інформаційна ентропія у перекладі спеціальних текстів (2016)
Кам’янець А. Б. - Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад (2016)
Лалаян Н. П. - Стратегії відтворення молодіжного сленгу у перекладі роману Юлі Це "Орли та Янголи" українською мовою (2016)
Левко О. B. - Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії (2016)
Некряч Т. Є. - Полівізуальність тексту vs моновізуальність екранізації: проза Гемінґвея в інтерсеміотичному перекладі, Довганчина Р. Г. (2016)
Фокін С. Б. - Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) (2016)
Єфименко В. A. - Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі (2016)
Кожедуб Л. А. - Імпліцитний план змісту тексту як лінгвістична категорія (2016)
Материнська О. В. - Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики (2016)
Пономаренко О. В. - Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмі (2016)
Потятиник У. П. - Легітимація консервативних фреймів: когнітивний аналіз (2016)
Шевченко М. Ю. - Засоби вираження емоційного напруження у романі Гійома Мюссо "Дівчина з Брукліну" (2016)
Вихідні дані (2016)
Афанасьєва О. М. - Ритуал та його кореляції з іншими регулятивно-внормувальними форматами комунікації (2017)
Бистров Я. В. - Методологічне підґрунтя дослідження наративу в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики (2017)
Бурмiстенко Т. В. - Управлiнський дискурс у системі комунікації франкомовного суспільства (2017)
Карпова К. М. - Мультимедіа англомовного кулінарного блога (2017)
Клименко Л. В. - Корпусна і когнітивна лінгвістика: перспективи конвергенції методів (2017)
Материнська О. В. - Структура та семантика темпоральних меронімів у німецькій і англійській мовах (2017)
Сєчіна С. C. - Фреймове моделювання концепту ідентичність (identidad) у іспанській мові:предметно-центричний та ідентифікаційний фрейм (2017)
Соболєва О. В. - Стилістична забарвленість рекламних повідомлень (2017)
Чернова А. В. - Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі (2017)
Некряч Т. Є. - Flores rhetoricae: відтворення риторичних фігур у публіцистичному дискурсі, Довганчина Р. Г. (2017)
Плющ Б. O. - Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму (2017)
Ребенко М. Ю. - Характер і властивості суб'єктивної деформації в тексті художнього перекладу (2017)
Черноватий Л. М. - Структура англомовних термінів і способи їх передавання українською мовою, Малявіна М. Л. (2017)
Ольшанецький В. Ю. - Вплив системи легування та розмірної невідповідності решіток g- і g'- фаз на характеристики міцності монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів, Глотка О. А., Кононов В. В. (2021)
Бабаченко О. І. - Дослідження структури та механічних властивостей сталей марки Т та К+Al+N+Ti після лиття та гарячої пластичної деформації (ГПД), Філоненко Н. Ю., Кононенко Г. А. (2021)
Сидорчук О. М. - Технологічні основи виготовлення інструменту з штампової сталі 4Х3Н5М3Ф (2021)
Нестеров О. В. - Використання новітніх екологічно безпечних технологій поверхневого зміцнення при азотуванні, Климов О. В., Ткач Д. В., Рубан В. Т. (2021)
Качан А. Я. - Влияние условий деформирования титановых сплавов на качество поверхности пера компрессорных лопаток, Уланов С. А. (2021)
Малинов Л. С. - Повышение свойств сталей получением в их структуре наряду с другими составляющими метастабильного аустенита и последующим упрочнением, Малинов В. Л., Бурова Д. В. (2021)
Нарівський О. В. - Математичне моделювання селективного розчинення сталі AІSІ 304 в оборотних хлоридовмісних водах при експлуатації теплообмінників, Пуліна Т. В., Субботін С. О. (2021)
Дядя С. І. - Дослідження утворення профілю обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні інструментом з великим вильотом, Козлова О. Б., Кушнір Є. В. (2021)
Дубровін В. І. - Інформаційна технологія оцінки якості обробки металевих поверхонь методом вейвлет-аналізу, Могильна М. В., Твердохліб Ю. В. (2021)
Наумик В. В. - Особливості проектного розрахунку формувально-заливо-вибивальних відділень ливарних цехів, Сажнєв В. М. (2021)
Мазур В. І. - Перспективи фундації феноменологічної теорії росту кристалів при електрокристалізації, Пінчук С. Й. (2021)
Хмельов І. В. - Метод техніко-технологічного аналізу автомобілів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів, Процик О. П., Даниленко І. В. (2021)
Гуляєва Л. В. - Впровадження дидактичного методу моделювання в освітній процес з фізики: практичний аспект (2021)
Ольшанецький В. Ю. - Залежність критичних температур багатокомпонентних нікелевих сплавів від їх атомно-фазового стану, Глотка О. А. (2021)
Слинько Г. І. - Дослідження впливу складу бензиноводометанольної паливної суміші на техніко-економічні показники 4-тактного ДВЗ на частковому режимі, Сухонос Р. Ф., Охрименко В. В., Слинько В. В., Алмаєв В. І. (2021)
Мінцер О. П. - Кластеризація функціональних станів організму. Пілотне дослідження, Карленко В. П., Шевченко Я. О., Суханова О. О. (2021)
Костюкевич К. В. - Оптичні біосенсори на основі гібридних наноструктур та метаматеріалів, Крючина Є. А., Крючин А. А., Костюкевич С. О. (2021)
Мінцер О. П. - Аналіз біологічної активності води та її енергоінформаційних копій за даними кірліанограм, Краснобрижев В. Г., Пісоцька Л. А., Глухова Н. В., Тепла Т. Д. (2021)
Лищишин М. З. - Інформаційний аналіз дентальної імплантації у військовослужбовців із вторинною адентією та рекомендації щодо її лікування, Пономаренко В. О., Коваленко В. В., Угрин М. М. (2021)
Мінцер О. П. - Освітньо-наукова програма за спеціальністю 224 "Технології медичної діагностики та лікування", Бабкіна Т. М., Щербіна О. В., Краснов В. В., Бісюк Ю. А., Сергієнко Л. І. (2021)
Бабінцева Л. Ю. - Освітньо-наукова програма за спеціальністю 091 "Біологія", Горовенко Н. Г., Дзюблик І. В., Кирик Д. Л., Соловйов С. О., Подольска С. В. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Мінцер О. П. - Логіка визначення здоров’я індивіда та популяції. Частина 2. Еволюційна медицина. системно-біологічні та інформаційні аспекти здоров’я людини, Новик А. М. (2021)
Рябуха О. І. - Дослідження засобами кореляційного аналізу діяльності ультраструктур профілю транспортувальної можливості фолікулярних тироцитів (2021)
Мінцер О. П. - Інформатика та кібернетика : Уніфікована освітня програма в галузях знань 22 "Охорона здоров’я" та 09 "Біологія" (Частина 1), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І., Габович А. Г., Суханова О. О. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Гладій В. - Вплив держави на процес реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні (2014)
Голуб’як Н. - Становлення регіональної політики в умовах розвитку громадянського суспільства (2014)
Климончук В. - Громадянське суспільство як простір утвердження сучасних форм політичних свобод в Україні (2014)
Шотурма Н. - Нормативно-правове забезпечення участі громадськості в процесі реалізації державної інформаційної політики (2014)
Марчук Н. - Політизація русинської ідентичності: внутрішні умови, причини, чинники (2014)
Шакарашвили М. - Проблемы и перспективы образовательной системы в постсоветском пространстве, Катамадзє М. (2014)
Данилюк І. - Україна як об’єкт відносин Ватикану та Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століть) (2014)
Лаврук Т. - Геополітична "тінь батька Гамлета” як детермінанта становлення "українського питання” (2014)
Марчук В. - Євроінтеграційний вибір України: суверенність і національні інтереси (2014)
Тиркус Ю. - Стратегічні засади входження України до простору ЄС (2014)
Андрушко В. - Соціальні концепції митрополита Андрея Шептицького: морально-правовий аспект, Лучків М., Волошин Л. (2014)
Богуш А. - Духовність у педагогічному вимірі (2014)
Волкова Н. - Цінність людського життя в контексті християнської етики та біоетики, Терешкевич Г., Толокова Т. (2014)
Вовченко В. - Інтелігенція і духовність (2014)
Матей (Гаврилів М.) - Українська духовність (2014)
Ілин Л. - Правові засади формування духовної сфери суспільства у Галичині другої половини ХІХ ст (2014)
Кобець Ю. - Політична і духовна сфери суспільства: особливості взаємодії (2014)
Луцький І. - Християнство як світоглядне джерело Української держави й права (2014)
Луцький А. - Ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної Української держави (2014)
Луцький М. - Церковний вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні (2014)
Терешкевич Г. - Проблеми відношень між моральним законом і цивільним законами в контексті біоетики (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пашкевич М. С. - Ефективне управління мінерально-сировинною базою корпоративних структур добувної галузі як чинник економічної безпеки країн Європи, Шагоян С. М. (2017)
Пилипенко Г. М. - Проблеми наднаціонального регулювання глобальної економіки, Гузенко І. Ю. (2017)
Stavytska Alla - Trends and prospects of optimization of the world information technology market development in globalization conditions (2017)
Антонюк О. П. - Перспективи використання аналізу великих даних в економіці України, Бєлкіна І. А. (2017)
Іванова Н. С. - Системотворчі елементи регіональної економічної безпеки (2017)
Ількова Н. В. - Cутність банкрутства підприємств у контексті визначення їхньої фінансової неспроможності (2017)
Кантур К. С. - Неформальні інститути як чинник монополізації ринку нафтопродуктів в Україні (2017)
Кишакевич Б. Ю. - Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, Нахаєва М. М. (2017)
Ложачевська О. М. - Моніторинг ринку автосервісних послуг, Григоренко Р. В. (2017)
Орловська Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності транспортного сектору України (2017)
Федуняк І. О. - Сучасний стан та динаміка розвитку картоплярства в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Шевцова С. А. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств, Велика Д. М., Кривогуз Д. С. (2017)
Полішко Г. Г. - Удосконалення регулювання діяльності системних банків в контексті стабільного розвитку фінансових ринків (2017)
Разживін В. М. - Світовий досвід державного податкового регулювання стимулювання інноваційної діяльності підприємств (2017)
Тіверіадська Л. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України, Якименко А. М. (2017)
Ащеулова О. М. - Обґрунтування механізму моделювання системи формування внутрішніх економічних резервів вугледобувного підприємства (2017)
Вагонова О. Г. - Ефективність кредитування підприємницьких проектів як чинник привабливості їх реалізації, Досужий В. С. (2017)
Виноградова О. В. - Організаційно–економічний механізм консалтингової взаємодії, Євтушенко Н. О. (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Організація системи управління розвитком промислового підприємства (2017)
Оскома О. В. - Оперативно-календарне планування діяльності будівельного підприємства з урахуванням впливу обмежень (2017)
Павліха Н. В. - Стратегічні напрямки активізації розвитку регіональних ринків освітніх послуг в України, Долиняк Ю. О. (2017)
Прушківський В. Г. - Екологічні інвестиції в житлове будівництво як складова регіональної екологічної політики, Квактун О. О. (2017)
Мінцер О. П. - Логіка визначення здоров’я індивіда та популяції. Частина 1. Концептуалізація, Палагін О. В., Новик А. М. (2021)
Соловйов С. О. - Аналіз системної динаміки епідмемічного процесу ВІЛ-інфекції / СНІДУ в Україні, Дзюблик І. В., Ковалюк О. В., Олефір О. С., Мальчиков В. В., Симчук А. А. (2021)
Бабінцева Л. Ю. - Нові напрями біомедичної інформатики в стратегії змінення практичної медицини та біомедичної освіти. Прецизійна медицина та біоінформатика збудника запалення, Краснов В. В. (2021)
Ганинець П. П. - Кількісні оцінки якості надання реабілітаційної допомоги пацієнтам в умовах державно-приватного партнерства (2021)
Єрмакова І. Й. - Моделювання теплових реакцій людини під час занурення у теплу воду, Монтгомері Л. Д., Ніколаєнко А. Ю., Бондаренко Ю. М., Іванушкіна Н. Г. (2021)
Сарканич О. В. - Сучасні інформаційні технології безперервного професійного розвитку лікарів-реабілітологів (2021)
Стецюк В. З. - Використання елементів штучного інтелекту в експертній системі для діагностування генетичних відхилень, Бабінцева Л. Ю., Чиж Ю. М., Фіногенов О. Д., Самоненко Н. В., Муха І. П. (2021)
Мінцер О. П. - Валідність та логіка анкетування в процесах прийняття рішень, Сінєнко Н. О. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Бурдільна Є. В. - Система векторного керування електроприводом конвеєра зернометальної машини, Сергієнко С. А., Чорний О. П. (2021)
Муха А. М. - Теплові режими роботи сильнострумового контакту електротранспорту під час проведення стендових випробувань, Устименко Д. В., Аль Саид Ахмад Мохаммад Диаб (2021)
Тодоров О. В. - Підсистема обробки вибірок даних активної та реактивної потужності трансформаторної підстанції, Бялобржеський О. В., Рева І. В., Беззуб М. А. (2021)
Папаїка Ю. А. - Методика вибору номінальної потужності силових трансформаторів в умовах розподільчих електричних мереж населених пунктів, Луценко І. М., Кошеленко Є. В., Циган П. С. (2021)
Колисниченко І. Ю. - Поліноміальна апроксимація динамічних сигналів одноплатформених ЖД ваг, Ткачов В. В. (2021)
Верещаго Є. М. - Моделювання схем джерел електроживлення зварювальної дуги в MATLAB / SIMULINK, Костюченко В. І. (2021)
Зіновкін В. В. - Фізичне моделювання нестаціонарних електромагнітних процесів у силовому трасформаторі при різкозмінних навантаженнях, Близняков О. В., Крисан Ю. О., Залужний М. Ю. (2021)
Дрешпак Н. С. - Питомі норми витрат енергії в задачі контролю ефективності її використання, Дрешпак О. С., Випанасенко С. І. (2021)
Олішевський І. Г. - Автоматизована методика розрахунку параметрів для нетрадиційних технологій опалення та кондиціонування будівель, Олішевський Г. С. (2021)
Шевченко В. П. - Магнітне поле трансформатора струму, Бабійчук О. Б. (2021)
Ащеулов А. А. - Анізотропний метадіелектричний перетворювач, Дерев’янчук М. Я., Лавренюк Д. О. (2021)
Шевченко С. Ю. - Врахування впливу запиленості поверхні фотоелектричних модулів на генерацію електричної енергії сонячною станцією за допомогою MATLAB, Данильченко Д. О., Білик С. Ю., Потривай А. Е., Ковтун Г. А. (2021)
Брилистий В. В. - Вимірювання крутного моменту для дослідження енергетичних характеристик приводів електромобілей, Назарова О. С., Осадчий В. В. (2021)
Вороненко Ю. В. - Фактори забезпечення ефективності замкнутої медичної освіти в сучасних умовах: неформальність, трансдисциплінарність і безперервність, Мінцер О. П. (2020)
Погорілий С. Д. - Застосування методів оброблення природної мови для виявлення симптомів ментального захворювання, Крамов А. А. (2020)
Ключко О. М. - Медична інформаційна система моніторингу стану здоров’я населення із захистом персональних даних (2020)
Мінцер О. П. - Самоорганізація пептидних наноструктурованих напівпровідників — потенційна основа подолання розриву між неорганічними та органічними елементами живого, Заліський В. М. (2020)
Марценюк В. - Комп'ютерне моделювання співіснування вірусних штамів: непередбачуваність через нелінійні явища, Карпінські М., Клос-Вітковська А., Весельська О., Андрущак І., Сверстюк А., Кучвара О. (2020)
ван Луїджтелаар Дж. - Сучасні принципи та технічне забезпечення досліджень на моделі генетичної форми абсансної епілепсії, ван Ойджен Дж. (2020)
Стецюк В. З. - Система обліку та статистичного аналізу даних про пацієнтів із діагнозом епілепсія, Бабінцева Л. Ю., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Чиж Ю. М., Муха І. П. (2020)
Марценюк В. П. - Моделювання в галузі охорони здоров’я на регіональному рівні, Вакуленко Д. В., Скочиляс С. М. (2020)
Романов В. О. - Медичні комунікатори для сімейної медицини, П’ятчаніна Т. В., Ковирьова О. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Адам О. Ю. - Поняття "людський капітал" в контексті розвитку теорії громадянського суспільства (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика (2014)
Гончар В. М. - Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах (2014)
Дідух Д. І. - Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки (2014)
Драгомерецький В. С. - Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління (2014)
Дурас М. М. - Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (2014)
Зубчик О. А. - Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз російського досвіду формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади (2014)
Кострубіцька А. В. - Механізми державного регулювання суспільного телебачення: досвід європейських країн (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Пріоритетні напрями антикорупційної політики України (2014)
Лікарчук Н. В. - Сутність стратегії планування як функції управління (2014)
Мамчур Г. В. - Види і моделі державної служби (2014)
Мотренко Т. В. - До питання про логіку розгортання форми вартості (логіка Гегеля і логіка "капіталу" К.Маркса) (2014)
Мусієнко М. В. - Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Олабин О. В. - Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного (2014)
Онищук С. В. - Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Папуша В. С. - Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2014)
Порайко А. М. - Особливості бюрократизму в системі державного управління України (2014)
Проскурякова К. С. - Європейські стандарти державної служби: досвід Польської республіки (2014)
Самофалова О. Ю. - Державна стратегія правозахисної діяльності в Україні: зміст та пріоритети (2014)
Скіць С. В. - Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу (2014)
Соловйов В. М. - Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття (2014)
Тимощук К. А. - Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України (2014)
Ткаченко О. В. - Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні (2014)
Черняхівська В. В. - Гендер в організації державного управління демократичних суспільств (2014)
Штельмашенко А. Д. - Аспекти формування бренда держави: закордонний досвід (2014)
Шульга М. А. - Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави, Коновалова М. В. (2014)
Якібчук О. В. - Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки (2014)
Адам О. Ю. - "Людські ресурси" в системі державного управління України (2014)
Андрієнко М. В. - Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) (2014)
Гасимов Р. А. - Інноваційні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління (2014)
Гончар В. М. - Реалізація реформи місцевого самоврядування та курсу уряду на децентралізацію влади в Україні (2014)
Дубінська В. О. - Деякі аспекти політичного лідерства в системі державного управління (2014)
Дурас М. М. - Децентралізація публічної влади в Україні: сучасний стан та перспективи (2014)
Духаніна Т. І. - Головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку української державної влади (2014)
Жабенко Л. В. - Шляхи впорядкування мережі суб'єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Заболотна С. Г. - Економіко-правові механізми реалізації соціальної політики в умовах скорочення бюджетних видатків на оплату праці державних службовців (2014)
Зубчик О. А. - Освіта та демократія: українська молодь як суб'єкт суспільно-політичних трансформацій (2014)
Канавець М. В. - Напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом (2014)
Красніков Д. А. - Вплив управлінських рішень на виникнення порушень в сфері державних закупівель (2014)
Лі Жуйтін - Новий державний менеджмент: теоретичний та прикладний виміри (2014)
Лихач Ю. Ю. - Роль професійного навчання у процесі реформування державного управління та місцевого самоврядування (2014)
Лужикова Е. А. - Значение института международных избирательных стандартов в демократических государствах (2014)
Мамчур Г. В. - До питання про виникнення теорії і практики державної служби (2014)
Онищук C. В. - Основні механізми взаємодії держави та церкви на сучасному етапі державотворення, Гошовська В. А. (2014)
Пилипенко В. П. - Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку (2014)
Пилипишин В. П. - Проблеми ефективності державного управління та шляхи їх подолання (2014)
Проскурякова К. С. - Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні (2014)
Таньчук О. А. - Сутність державно-управлінських рішень (2014)
Тимощук К. А. - Механізми державного управління в умовах кризового екологічного становища (2014)
Шатило А. О. - Механізми формування та реалізації державної енергетичної політики в Японії (2014)
Штельмашенко А. Д. - Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації (2014)
Якiбчук О. В. - Державна полiтика екологiчної безпеки в контекстi суспiльної модернiзацiї (2014)
Газiмов Ровзат Афат огли - Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві (2015)
Гончар В. М. - Добровільне об'єднання територіальних громад (2015)
Дубінська В. О. - Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління (2015)
Заболотна С. Г. - Мінімальна заробітна плата як фінансовий механізм регулювання системи оплати праці державних службовців, її вплив на рівень життя та визначення межі бідності (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського