Анохін А. М. - Предмет доказування у кримінальному провадженні (2013)
Білоконь М. А. - До питання про латентність злочинності неповнолітніх в країнах ЄС (2013)
Волинець Р. А. - Місце "бюджетних злочинів" в особливій частині кримінального кодексу України (2013)
Котович О. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2013)
Медведєва Т. В. - Особливості розшукової діяльності слідчого (2013)
Шувальська Л. Р. - Наукові дослідження юридико-психологічної природи явища "насильства проти життя та здоров’я" (2013)
Давидович В. В. - Психологічний контакт та засоби його встановлення з неповнолітнім під час допиту (2013)
Бєлоусов Р. О. - Роль прокурора у судовому розгляді справ про державно-приватне партнерство (2013)
Воронін Я. Г. - Правові засади регулювання дозвільних послуг у нафтогазовому комплексі: питання теорії та практики (2013)
Крисань Т. Є. - Механізм реалізації гарантій цивільних прав: правовий аналіз (2013)
Ніколенко Л. М. - Деякі аспекти діяльності верховного суду України у господарському судочинстві (2013)
Тіхонова М. А. - Поняття та місце договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України (2013)
Почтарьов С. О. - Предмет договору дарування (2013)
Маліновська І. М. - Зміст та реалізація майнових авторських прав на базу даних (2013)
Пилипюк Л. І. - Місце та роль кабінету міністрів України в системі державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків чорнобильської катастрофи (2013)
Тягло О. В. - Юридична логіка чи логіка для юристів? (2013)
Юськів Н. В. - Державна влада як філософсько-правовий феномен (2013)
Кіслов Д. В. - Геополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права, Малаш С. (2013)
Черников Д. Л. - Правові засади фінансування органів прокуратури в Україні: до питання законодавчого закріплення (2013)
Інформаційне повідомлення (2013)
Титул, зміст (2010)
Гізбуллін Н. Г. - Науковці радяться на дослідному полі, Присяжнюк О. І. (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування форми коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Цвей Я. П. - Формування мікробного ценозу залежно від сівозмін і системи удобрення, Гоголь Л. О. (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Залежність якості зерна проса посівного фону мінерального живлення (2010)
Ганженко О. М. - Пристрій для протруювання малих порцій насіння цукрових буряків, Зиков П. Ю., Саганов М. І. (2010)
Балан В. М. - Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури, Сторожик Л. І. (2010)
Мороз О. В. - Сорго цукрове – як фітоенергетична культура, Смірих В. М., Шопша Г. М., Мостьовна Н. А., Горобець А. М., Курило В. Л. (2010)
Бондаренко І. В. - Огляд методів стимуляції насіння сільськогосподарських культур (2010)
Титул, зміст (2013)
Воронін В. М. - Початок створення чинної нагородної системи незалежної України (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Голод 1932–1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.), Будков Д. В. (2013)
Гула Р. В. - Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє (2013)
Балишев М. А. - Про деякі питання організації роботи науково-методичної ради державного архіву (з досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України) (2013)
Водолажська Т. О. - Автоматизація процесу побудови мікрофільмів страхового фонду документації під час підготовки до мікрофільмування ком-системою "SMA 51”, Ільїн С. В., Попков Д. Ю. (2013)
Кийков О. Ю. - Роль регіональної дипломатії у створенні позитивного іміджу України: київський вектор (1950–1980 рр.) (2013)
Кулешов С. Г. - Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні, Бойко В. Ф. (2013)
Гаранін О. Я. - Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел (2013)
Купрунець Т. Я. - Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування, їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів (2013)
Білоус О. П. - До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС (2013)
Гамарник Н. А. - Викладацький склад Київської вищої об”єднаної школи командирів РСЧА ім. С. С. Каменєва у справі "Весна” (за матеріалами ГДА СБ України) (2013)
Дубовик С. О. - Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України (2013)
Касян Л. Г. - Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2013)
Леонова Л. А. - Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХIII – 70-х років ХIХ ст. (2013)
Ніколаєва Т. О. - Дослідження творчого доробку І. Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка (2013)
Мягкий І. М. - Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України) (2013)
Шепелюк В. М. - Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України (2013)
Любарська Л. В. - Фотодобірка. До 100-річчя від дня народження М. М. Амосова (2013)
Кравченко М. В. - Питання архівного права на сторінках часопису "Архейон” 1927–1939 рр. (2013)
Кульчий О. В. - Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія) (2013)
Гаранін О. Я. - Міжнародна науково-практична конференція "Документація в інформаційному суспільстві”: ефективне управління електронними документами (2013)
Титул, зміст (2010)
Продумане інвестування (2010)
Реформа і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (2010)
Орлов С. Д. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак кормових буряків у різних еколого-кліматичних зонах України, Мілієнко М. В. (2010)
Корнєєва М. О. - Кореляційні зв'язки між елементами технологічної якості коренеплодів у вихідних форм для рекурентної селекції запилювачів цукрових буряків, Мельник Я. А. (2010)
Корженко А. М. - Визначення дихання цукрових буряків (2010)
Череднічок О. І. - Структура мінливості морфофізіологічних показників пилку рослин цукрових буряків у зв'язку із впливом стресових факторів на гаметогенез (2010)
Шам І. В. - Особливості забур'яненості посівів ярого ячменю короткоротаційних сівозмін (2010)
Зима буде найхолодніша за останні 1000 років? (2010)
Нові вимоги до оформлення фахових матеріалів, що подаються у журнал "Цукрові буряки" (2010)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2012)
Мороз О. В. - Оптимальні строки збирання і вивезення цукрових буряків - резерв високого врожаю, Горобець А. М., Смірних В. М. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Стан наукових досліджень демонструє поле (2012)
Тараріко Ю. О. - Вдосконалення галузевої структури аграрного виробництва зернобурякової спеціалізації, Козаченко О. А., Цвей Я. П. (2012)
Курило В. Л. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від рівня удобрення, Ковальчук В. П., Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2012)
Балагура О. В. - Інтенсивна технологія вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Чемерис Л. М. - Потенціал продуктивності гібридів цукрових буряків (за результатами демонстраційного досліду на Білоцерківському ДСВ ІБКіЦБ), Змієвський В. М., Остапович Є. М. (2012)
Заришняк А. О - Передпосівна обробка насіння мікродобривами і продуктивність цукрових буряків, Стрілець О. П. (2012)
Лісневич Л. О. - Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків українськими та американськими вченими (2012)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. Г. - "На вічному шляху до Тараса (1814–1861)” (2014)
Любарська Л. В. - Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2014)
Легкоступ М. М. - Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми (2014)
Гаранін О. Я. - На межі епох: до 20-річчя прийняття Закону України про Національний архівний фонд (2014)
Гула Р. В. - Аналіз і критика поглядів М. С. Грушевського на сторінках видання "Киевлянин” у 1906–1907 рр. (2014)
Лєннікова Н. В. - Проблеми перероблення описів та переведення на єдині форми обліку фондів Компартії України, Дем’янов В. М. (2014)
Харук А. І. - Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. (2014)
Чайковский А. С. - История плена: трагедия и фарс (2014)
Балишев М. А. - Репрезентативніть фонду "Український науково-дослідний інститут металів” у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні, Алєксєєнко А. О. (2014)
Гула В. Д. - Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія (2014)
Ус О. М. - 23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору (2014)
Кузовова Н. М. - Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.) (2014)
Власенко С. І. - Документальні свідчення про С. В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни (2014)
Грибовський В. В. - Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) (2014)
Доліновський В. І. - Орест Левицький – археограф і джерелознавець (2014)
Корольов Г. О. - Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "іншій” або "своїй” нації (2014)
Лобанова Н. М. - Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині (2014)
Лопушинська І. В. - Генічеський морський порт у документах Державного архіву Херсонської області (2014)
Нестерчук Д. В. - Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) (2014)
Павлова О. Ф. - "Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького (2014)
Шепелюк В. М. - Голгофа Григорія Майфета (2014)
Касян Л. Г. - Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г. С. Пшеничного) (2014)
Макарова Т. О. - Фотодобірка. Виведення військ колишнього СРСР з Афганістану: 25 років потому (2014)
Сінкевич Є. Г. - Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні (2014)
Загадка любові Ніни Топішко (2014)
Титул, зміст (2012)
Пиркін В. І. - Складові ефективності виробництва цукрових буряків, Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Кирковська О. П. (2012)
Кирилюк В. П. - Як основний обробіток грунту та удобрення впливають на забур'яненість посівів буряків цукрових (2012)
Бойко І. І. - Залежність урожайності цукрових буряків від розміру насіння, Доронін В. А. (2012)
Чернелівська О. О. - Використання парозаймаючих культур як зеленого добрива при вирощуванні цукрових буряків, Деркач В. С., Дзюбенко І. М., Цвей Я. П., Опанасенко Г. П. (2012)
Квак В. М. - Вплив строків садіння та глибини загортання різомів міскантусу на його польову схожість (2012)
Іваніна В. В. - Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни (2012)
Кучеренко Є. П. - Гнилі коренеплодів цукрових буряків під час зберігання та розробка способів зниження їх шкідливості, Саблук В. Т., Баланюк Л. О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Ягольник О. О. - Інституту-90! (2012)
Курило В. Л. - Збиранню цукрових буряків - високу якість, Сінченко В. М, Пиркін В. І., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2012)
Балан В. М. - Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи (2012)
Городецький О. С. - Ефективність інсектицидів для протруювання насіння цукрових буряків проти бурякових блішок (2012)
Сичук Л. В. - Виробництво біопалива: вплив мінеральних добрив та ширини міжрядь на продуктивність цукрового сорго (2012)
Середа В. І. - Селекція цукрового сорго - резерв фітоенергетики (2012)
Кузнєцова І. В. - Екстракція речовин флавоноїдного комплексу із стевії (2012)
Бойко І. І. - Технологічні якості цукрових буряків залежно від різноякісності насіння (2012)
Канюка Є. В. - Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих та інвалідів з травмами верхніх кінцівок (огляд літератури), Абрамов В. В., Неханевич О. Б. (2014)
Огоновський Р. З. - Лікування запальних ускладнень після операції атипового видалення нижніх третіх молярів: огляд літератури (частина 1), Хомич Н. М., Кузняк Н. Б. (2014)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2014)
Треумова С. І. - Роль вазоконстрикторної функції ендотелію в патогенезі серцево-судинної та бронхолегеневої патології (огляд літератури), Боряк В. П. (2014)
Яценко Л. Д. - Роль препаратов платины в лечении злокачественных опухолей (2014)
Яценко Л. Д. - Лекарственная устойчивость злокачественных новообразований (2014)
Микитюк О. Ю. - Скло і кристали в медицині, Олар О. І. (2014)
Долгополов А. М. - Педагогические аспекты обучения ортодонтии на додипломном уровне образования, Кобцева Е. А. (2014)
Кривенький Т. П. - Впровадження новітніх форм навчання студентів-стоматологів у двнз "івано-франківський національний медичний університет" (2014)
Костенко С. О. - Мікропопуляційні процеси в родинах різних порід sus scrofa за геном esr (2014)
Матвієнко Н. М. - Дослідження антивірусної активності препаратів у відношенні до рнк вмісних вірусів риб (2014)
Перепелиця О. О. - Оцінка поглинання флуоридів рослинами виду artemisia absinthium l. Лучних біотопів чернівецької області за дії абіотичних чинників (2014)
Бен Аммар Cауссен - Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи с выраженностью клинических симптомов и показателями качества жизни пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2014)
Воскресенская Л. К. - Эффективность применения ганцикловира в комплексной терапии вирусных конъюнктивитов, Безкоровайная B. Н., Ряднова В. В., Максимук О. Ю. (2014)
Галаченко О. О. - Галаченко Особливості клінічного статусу пацієнтів, госпіталізованих із приводу гострого інфаркту міокарда, Очередько О. М. (2014)
Гладчук В. Е. - Влияние гипербарической оксигенации на профилактику развития клинических проявлений микогенной сенсибилизации у шахтеров (2014)
Гришуніна Н. Ю. - Вплив комплексної реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем, Неханевич О. Б., Манін М. В., Бакурідзе-Маніна В. Б. (2014)
Довгаль Г. В. - Вплив ацетату свинцю на виживаність зародків щурів та можливість корекції (2014)
Евтушенко А. С. - Информативность цитологических показателей при исследовании функционального состояния человека в динамике умственного и физического труда (2014)
Зленко О. Т. - Дослідження нейротропної активності нового оригінального препарату – сульфоланового похідного норборнену, Коваленко О. Ю., Фандєєва О. О., Заровна І. С. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у реципієнтів з хронічною дисфункцією ниркового алотрансплантата (2014)
Исмоилов С. Р. - Фармакоэпидемиология гепатопротекторов, использованных для лечения больных в стационарах города ургенча хорезмской области, Бекчанова Ю. Х., Рузмаматов Ш. С., Рузмаматов Б. С. (2014)
Капустник В. А. - Сравнительный анализ корреляций между показателями метаболизма у больных при сочетанном течении вибрационной и гипертонической болезни, Сухонос Н. К. (2014)
Карлова О. О. - Особливості змін показників неспецифічної резистентності у пацієнтів з мікросатурнізмом, Шейман Б. С., Яворовській О. П., Чайковський Ю. Б. (2014)
Кирилів М. В. - Спосіб корекції активності фосфоліпази а2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту (2014)
Клітинська О. В. - Мікроелементний складу організму дітей, які проживають в гірському районі закарпаття та визначення шляхів його ендогенної корекції, Бутрій Н.В. (2014)
Люлька О. М. - Хірургічні аспекти оперативного лікування хворих з епітеліальними куприковими ходами (2014)
Матлай О. І. - Аналіз зв’язку с677т поліморфізму гена n5,n10-метілентетрагідрофолатредуктази (mthfr) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі (2014)
Мішина М. М. - Визначення відносного об’єму основних клонів імунних клітин в запальному інфільтраті строми внутрішніх органів експериментальних тварин при гнійно-септичному процесі, спричиненому s.Aureus (2014)
Мусаев М. Р. - Дисбиотические процессы в системе неспецифической резистентности у беременных с экстрагенитальными заболеваниями, Бекметова Ш. К., Матмуратова С. О., Махмудова М. М. (2014)
Оспанова Т. С. - Клинико-патогенетические особенности респираторных нарушений у больных диабетической нефропатией и ожирением, Заозерская Н. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт" на моторну функцію товстої кишки у щурів в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку, Берегова Т. В., Кабанов О. В., Янковський Д. С. (2014)
Родинський О. Г. - Викликана активність еферентних волокон сідничного нерва за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Мозгунов О. В., Трушенко О. С. (2014)
Рыбалко C. Ю. - Низкоинтенсивное электромагнитное излучение изменяет течение неспецифических адаптационных реакций, Ященко С. Г., Романенко И. Г., Пилунская О. А. (2014)
Серкова В. К. - Зв’язок показників ліпідного профілю крові та результатів інструментальних досліджень, що верифікують атеросклероз, у хворих на ішемічну хворобу серця, Вознюк Л. А., Романова В.О. (2014)
Сидоренко Д. В. - Вивчення впливу фторхінолонів на формування біоплівки s. Epidermidis, Сідашенко О. І., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2014)
Солошенко І. В. - Характеристика взаємовідношень центральної, легеневої та мозкової гемодинаміки при різних видах респіраторної терапії у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2014)
Ташпулатова Г. А. - Динаміка показників клітинного імунітету у експериментальних тварин при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Хамідова Г. М., Ахмедова Х. Ю. (2014)
Ткаченко А. С. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи при хронічному експериментальному гастроентероколіті, Гопкалов В. Г. (2014)
Харченко О. В. - Діагностика диспластичних змін слизової оболонки шлунка за допомогою методу issr-pcr у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки (2014)
Циганенко І. В. - Ефективність застосування гіполіпідемічних засобів при серцево-судинній патології (2014)
Гавриляк В. В. - Дослідження біофізичних характеристик кератину волоса людини методом імпедансної спектроскопії, Яремкевич О. С. (2014)
Шкорботун Я. В. - Оцінка можливості візуалізації простору верхньощелепного синуса, як критерій вибору доступу при ендоскопічний гайморотомії (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Особенности развития пуповины в норме (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Вврождённые пороки развития клапанов сердца при нарушении формирования хориона, Снисар Е. С., Рутгайзер В. Г., Выхристенко К. Н., Эсаулов А. Г. (2014)
Волошина І. С. - Гістологічна будова внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після тривалого впливу на організм епіхлоргідрину (2014)
Довгань Р. С. - Особливості впливу елгацину на ультраструктуру міокарда лівого шлуночка щурів з артеріальною гіпертензією (2014)
Демьяненко И. А. - Морфологические особенности становления сердца человека в пренатальном онтогенезе (2014)
Дубовик О. С. - Вплив світлодіодного випромінювання та протимікробних засобів на морфологічний стан тканин при локалізованому гнійно-запальному процесі, Наумова О. В., Коробов А. М., М’ясоєдов В. В., Мішина М. М. (2014)
Козловская А. А. - Морфофункциональные особенности строения и развития клапанов аорты и легочного ствола в онтогенезе (2014)
Кошарный В. В. - Особенности клинического течения и диагностики тяжелых черепно-мозговых травм у больных в бессознательном состоянии, Павлов А. И. (2014)
Львов А. С. - Развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы и их зависимость от морфофункциональной типологии, Казимирко Н. К., Шейко В. И. (2014)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки интактных крыс (2014)
Стахурська І. О. - Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі, Пришляк А. М. (2014)
Челпанова І. В. - Мікроструктурна організація тканин серединного нерва білих щурів в нормі (2014)
Шарапова О. М. - Електронно-мікроскопічна картина сім’яників щурів після дії електромагнітного поля високої напруги в віддалені строки спостереження (2014)
Школьніков В. С. - Морфологія спинного мозку ембріона людини 6 – 7 тижня внутрішньоутробного періоду (гістологічне та імуно-гістохімічне дослідження) (2014)
Шкробот Л. В. - Ультраструктурні зміни у віддалених від обтурації ділянках тонкої кишки за умов експериментальної гострої тонкокишечної непрохідності (2014)
Шовкова Н. І. - Характеристика мімічних мязів в умовах експериментальної нейропатії лицевого нерва (2014)
Олейник А. Е. - Динамика морфологических изменений стенки тонкой кишки при моделировании острой кишечной непроходимости. Оценка протективного действия различных антибиотиков (2014)
Омельченко В. Ф. - Морфологическое исследование над­почечников у больных со злокачественными новообразованиями (2014)
Пеньков А. Ю. - Результати медико-соціологічного опитування батьків дітей дошкільного віку, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Магда И. Ю. - Клеточный ответ на физические нагрузки во время выполнения спортивных тренировок, Темченко В. А., Колий С. Н., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Неханевич О. Б. - Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіабельності серцевого ритму (2014)
Чернозуб А. А. - Комплексна методика визначення та оцінки рівня фізичного навантаження в умовах різного м’язового напруження (2014)
Балега М. И. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у женщин сельскохозяйственного региона закарпатья, Деньга Э. М. (2014)
Москаленко А. Н. - Микробная обсемененность поверхности реставраций зубов как вероятный фактор риска развития основных стоматологических заболеваний, Камина Т. В. (2014)
Пасько О. О. - Клінічна оцінка застосування кальційвмісних матеріалів при лікуванні хронічного періодонтиту, Подільчак Н. В., Пришляк В. Є., Свищ М. П., Свищ Р. М. (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Клинико-лабораторная оценка эффективности применения гигиенического комплекса на основе триклозана и цетилпиридин- хлорида в профилактике катарального гингивита у подростков (2014)
Ткаченко І. М. - Морфологічний стан емалі зубів із фізіологічною та підвищеною стертістю (2014)
Ткаченко П. І. - Ефективність застосування поліоксидонія в комплексному лікуванні гострого одонтогенного остеомієліту тіла нижньої щелепи у дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2014)
Васильєва О. В. - Оптимізація профілактики розвитку мультифакторіальної патології та поліпшення способу життя родини шляхом аналізу родоводів підлітків (2014)
Редька І. В. - Фонова електрична активність головного мозку підлітків з вродженими зоровими дисфункціями (2014)
Алексеєнко М. Д. - Особливості регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління в Україні, Ярова А. В. (2013)
Величко Є. О. - Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств (2013)
Власенко Є. Ю - Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій, Брітченко І. Г. (2013)
Гернего Ю. О. - "Кредит" у контексті класичних теорій та економічної думки сучасності (2013)
Дякова Т. М. - Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення (2013)
Заворотній Р. І. - Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства (2013)
Залєтов О. М. - Сутність і принципи корпоративного страхування (2013)
Іванова А. Б. - Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку (2013)
Кірєєва К. О. - Вплив норми обов’язкового резервування на інфляційні очікування учасників ринку (2013)
Конопатська Л. В. - Особливості використання інструментів грошово-кредитної політики центральних банків у кризові періоди, Шаповал Ю. І. (2013)
Кот О. В. - Сучасний стан і перспективи ринку банківського золота в Україні (2013)
Краснова І. В. - Основні підходи до оцінювання надійності банку, Мстоян К. В. (2013)
Майорова Т. В. - Інструменти бюджетної політики в активізації інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Остапишин Т. П. - Економічні кризи: сутність, періодичність виникнення, тривалість і стадії їх перебігу, Коптюх О. Г. (2013)
Охрименко І. Б. - До питання проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України (2013)
Паєнтко Т. В. - Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків (2013)
Пислиця А. В. - Вплив контингенту платників на надходження акцизів до зведеного бюджету України (2013)
Савченко Т. Г. - Оцінка рівноваги платіжних балансів країн, які розвиваються (2013)
Третяк К. В. - Тенденції світового ринку перестрахування та їх вплив на розвиток вітчизняного ринку перестрахування (2013)
Шапран Н. С. - Реформування системи фінансового нагляду в ЄС (2013)
Шевалдіна В. Г. - Сучасний стан кредитування населення в Україні (2013)
Шевчук В. В. - Фінансова стабільність держави та її ознаки (2013)
Фурман В. М. - Комплексне банківське страхування (2013)
Юркевич О. М. - Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні (2013)
Яцюта А. В. - Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства, Яцюта В. П. (2013)
Славкова А. А. - Особистий прибутковий податок: зарубіжний досвід адміністрування (2013)
Безверхий К. В. - Облік та оцінка біологічних активів усільськогосподарських підприємствах, Ковач С. І. (2013)
Головко Т. В. - Проблемні питання визнання та обліку торговельної марки, Гавриловська Л. М. (2013)
Диба В. М. - Гармонізація обліку і оцінки нематеріальних активів з міжнародними стандартами (2013)
Івченко Л. В. - Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Ходзицька В. В. (2013)
Кондратюк І. О. - Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ (2013)
Матюха М. М. - Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій (2013)
Одінцова Т. М. - Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації (2013)
Свірко С. В. - Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, Фаріон А. І. (2013)
Старченко Н. М. - Методичні положення проведення контролю виплат працівникам в бюджетних установах (2013)
Сташенко Ю. В. - Лізингові операції в бухгалтерському обліку (2013)
Титикало В. С. - Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал (2013)
Титул, зміст (2012)
Роїк М. В. - Від багатонасінних сортів - популяцій цукрових буряків до ЧС гібридів новітнього покоління, Корнєєва М. О. (2012)
Роїк М. В. - Перспективи розвитку біоенергетики в Україні, Курило В. Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Селекція та насінництво цукрових буряків - двоєдиний процес (2012)
Кінах В. А. - Етапи становлення інституту: люди, події, факти, Гапоненко Г. Д., Сташенко П. П., Саганов М. І. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Директори Інституту: 1922-2012 (2012)
Курило В. Л. - Від сапи - до технічних комплексів, Мазуренко A. M., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2012)
Цвей Я. П. - Землеробство в системі буряківництва - на науковий рівень, Гоголь Л. О., Кісілевська М. О., Бойчук О. В., Торліна О. М., Воронюк Н. М., Чередничок А. І. (2012)
Курило В. Л. - Шляхи механізації в насінництві і селекції цукрових буряків, Ганженко О. М., Зиков П. Ю. (2012)
Іваніна В. В. - Місце і роль агрохімічної науки в розвитку буряківництва (2012)
Макух Я. П. - Лабораторія гербології - від минулого до сьогодення (2012)
Саблук В. Т. - Прогноз розвитку та розмноження шкідливої ентомофауни, Грищенко О. М., Калатур К. А., Половинчук О. Ю. (2012)
Нурмухаммедов А. К. - Ефективність беккросів в селекції цукрових буряків на стійкість до ризо манії, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Васильєва Н. О., Костенюк Н. М. (2012)
Ковальчук В. П. - Діє центр дослідження якісних показників ґрунту та продукції рослинництва, Костенко О. І. (2012)
Роїк М. В. - Творчо застосувати технологій сівби цукрових буряків, Курило В. Л., Пиркін В. І., Сінченко В. М. (2012)
Роїк М. В. - Особливості догляду за посівами цукрових буряків, Курило В. Л., Сінченко B. М., Пиркін В. І., Саблук В. Т. (2012)
Яланський О. В. - Суданська трава сінокісна в Білорусі (2012)
Ягольник О. О. - Пам'ятник однонасінному сорту цукрових буряків у Києві (2012)
Алексєєва Н. І. - Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції (2013)
Бец О. І. - Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів (2013)
Васильчук І. П. - Проблеми впровадження вартісно-орієнтованого управління корпорацією: огляд емпіричних досліджень (2013)
Горбатюк Л. А. - Активізація процесів злиття та поглинання в банківському секторі України (2013)
Зубок М. І. - Глобалізаційні особливості сучасного економічного розвитку (2013)
Козлов В. І. - Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи (2013)
Конопатська Л. В. - Ліцензування банківської діяльності: світовий досвід та практика в Україні, Гойванюк М. П. (2013)
Корнилюк Р. В. - Іноземні банки в Україні: вихід європейських інвесторів, Сікорська Є. Е. (2013)
Краснова І. В. - Фактори впливу на розвиток ринку платіжних карток в Україні, Шевалдіна В. Г. (2013)
Лукашенко А. О. - Розвиток фінансування альтернативної енергетики в Україні та світі (2013)
Поліщук Є. А. - Об’єктивна необхідність участі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі (2013)
Примостка Л. О. - Державне фінансово-інформаційне агентство: досвід банку Франції, Харченко В. О. (2013)
Скалюк Р. В. - Управління прибутком підприємств: стратегічний підхід (2013)
Славкова А. А. - Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії, Ватаманюк О. С. (2013)
Смірнова О. О. - Проектне фінансування в Україні: сучасний стан та можливості застосування іноземного досвіду (2013)
Сущенко О. М. - Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку (2013)
Фурман В. М. - Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні (2013)
Ушеренко С. В. - Аналіз сучасних тенденцій банкрутства українських підприємств та напрямів удосконалення фінансового менеджменту (2013)
Корнацька Р. М. - Пріоритетні напрями реформування системи охорони здоров’я: фінансовий аспект (2013)
Безверхий К. В. - Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення (2013)
Гнилицька Л. В. - Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства (2013)
Головко Т. В. - Проблемні питання визнання та оцінки інвестиційної нерухомості, Ліхацька М. Р. (2013)
Івахів Ю. О. - Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності, Романів С. Р. (2013)
Ковач С. І. - Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні, Безверхий К. В. (2013)
Самборська-Музичко Ю. О. - Суть стратегічного аналізу та його місце у банківській діяльності (2013)
Свірко С. В. - Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, Фаріон А. І. (2013)
Сопко В. В. - Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Ходзицька В. В. - Методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій у відповідності з міжнародними стандартами, Івченко Л. В. (2013)
Ходакевич С. І. - Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків) (2013)
Хвисюк О. М. - Ефективність роботи опорних кафедр харківської медичної академії післядипломної освіти як науково-методичних центрів упровадження передового досвіду викладання профільних дисциплін, Марченко В. Г., Ткач С. І. (2011)
Марченко В. Г. - Деякі аспекти підготовки кваліфікованих медичних кадрів для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Цодікова О. А., Єфіменко Т. П., Бринцова С. С. (2011)
Степанченко К. А. - Методи підвищення мотивації медичних сестербакалаврів на заняттях з використанням сучасних інформаційних технологій (2011)
Шищук В. Д. - Принципи надання медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах сільської місцевості на догоспітальному етапі (2011)
Целуйко В. Й. - Провідні чинники, які визначають розвиток і перебіг інфаркту міокарда у сільських мешканців, Яковлева Л. М., Строкова С. О. (2011)
Амбросова Т. М. - Профіль вуглеводів, ліпідів, адипокінів та ехокардіографічні параметри у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла (2011)
Суханова Л. А. - Содержание микро- и микроэлементов у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2011)
Бондаренко А. В. - Чинники ризику бартонельозної інфекції у віл-інфікованих осіб (2011)
Лісовий В. М. - Вміст прозапальних цитокінів у сечі хворих на гіперактивний сечовий міхур, Гарагатий І. А., Колупаєв С. М., Колупаєва Л. С. (2011)
Яковцов Е. П. - Отдаленные результаты хирургического лечения больших и гигантских послеоперационных грыж брюшной стенки, Рамалданов С. К. (2011)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение обструктивных форм острого билиарного панкреатита с использованием эндоскопической билиарной декомпрессии, Шадрин О. В., Павличенко С. А., Велигоцкий А. Н. (2011)
Гризодуб Д. В. - Особенности проявления галитоза у стоматологических пациентов со съемными зубными протезами (2011)
Карташов С. М. - Особенности личностных эмоциональных реакций на заболевание в онкогинекологической клинике, Водолажская Л. П., Водолажская М. В. (2011)
Гончаров В. Е. - Медико-психологические особенности психических нарушений эндогенного и экзогенного происхождения (2011)
Павлов С. Б. - Морфофункциональные изменения соединительной ткани у крыс с экспериментальной патологией анкреатодуоденальной области, Гончарова А. В., Литвинова О. Б., Семко Н. Г., Блажко Т. А. (2011)
Попов О. І. - Психолого-гігієнічні засади навчання і виховання учнів у початковій вальдорфській школі (2011)
Сатвалдиева Э. А. - Опыт применения ингаляционной анестезии с низким газотоком у детей, Абдуллаев Х. Н., Мустакимов А. А., Расулева Н. Р. (2011)
Бухмин А. В. - Местная анестезия при консервативном лечении фимоза у детей (2011)
Вашакидзе З. С. - Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных с пароксизмальной и персистирующей формой фибрилляции предсердий (2011)
Романенко О. А. - Ремоделирование сердца после протезирования клапанов и факторы, влияющие на его выраженность (2011)
Омельяненко Е. В. - Обоснование лечебного метода электростимуляции мышц голеней у больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции (2011)
Сотников Д. Д. - Динамика психоэмоциональных расстройств у больных мигренью под влиянием превентивного лечения (2011)
Хвисюк М. І. - Харківське медичне товариство — досвід історії, Рогожин Б. А. (2011)
Гаухман М. В. - Польський культурницький рух у російській національній політиці на Правобережній Україні (1905–1914 рр.) (2010)
Демідов А. В. - Використання методики "коефіцієнт успішності" при вивченні історії акціонерних пароплавних товариств другої половини XIX – початку XX ст. (на матеріалах звітів Російського товариства пароплавства і торгівлі) (2010)
Зінченко О. В. - "Академічна група" Державної ради Російської імперії (1906–1917 рр.) (2010)
Ковальчук С. В. - Тактика та програмні установки партії конституційних демократів в I Державній думі (2010)
Мельник О. В. - Модернізація жіночої освіти в Одесі (1879–1919 рр.) (2010)
Уварова О. О. - Грецькі волонтери "Легіону Імператора Миколи І" в Одесі (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2010)
Алексєєв С. В. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.): історичний контекст (2010)
Гончарук А. Г. - Економічні аспекти взаємин інтелігенції та влади (2010)
Дацюк Т. К. - Самоврядування на селі, побут і духовний стан українського селянства у період НЕПу (1921–1929 рр.), Лехан Л. Б. (2010)
Женгал К. В. - Федерація профспілок Одеської області: стратегія і тактика в умовах незалежності (1990–2002) (2010)
Загарій А. І. - Українсько-російське торгово-економічне співробітництво під час президентства Л. Д. Кучми (2010)
Заєць М. А. - Матеріали до передісторії смт. Цебрикове (Гофнунгсталь), Кіосак Д. В. (2010)
Звездун О. М. - До питання про створення Одеської обласної організації НРУ за перебудову (2010)
Кіндрачук Н. М. - Роль НРУ в здобутті незалежності України (1989–1991 рр.): аналіз історіографії проблеми (2010)
Ковальчук В. П. - Історія створення та розвитку села Ісаєве Миколаївського району Одеської області (2010)
Кучерук М.С. - Спроби змінити Конституцію (2003–2005 рр.) і позиція Народного Руху України (2010)
Лопаков В. С. - Система пенсійного забезпечення: сьогодні і завтра (2010)
Осипов В. М. - Відомі західні історики про Голодомор 1932–1933 років в Україні (2010)
Слабчук Т. А. - Визначення статусу жінки в українській політиці наприкінці ХХ - початку XXI ст. (2010)
Футулуйчук Д. Д. - Військові дії армії УНР на завершальному етапі Національно-демократичної революції 1917–1921 рр. (2010)
Шановська О. А. - Соціальне обличчя української інтелігенції часів "розвинутого соціалізму (2010)
Шипотілова О. П. - Створення осередку Народного Руху України на Миколаївщині (1989–1996 рр.) (2010)
Іваніченко Л. М. - В.Н. Станко – видатний вчений і освітянський діяч (2010)
Кривдіна І. Б. - Внесок Л. Лук’яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990–1991 рр.) (2010)
Передерко В. П. - Неославізм В. Бобринського: апологія "русских" Холмщини (2010)
Ярмошик І. І. - Історико-краєзнавчі дослідження Якуба Гоффмана (1896–1964 рр.) та його педагогічно-організаційна діяльність у справі вивчення Bолині у 1930-х роках (2010)
Баклашова Т. М. - Українська еліта і творення нації: рецепція "шістдесятників" (2010)
Гончарук Г. І. - До ювілейного двадцятого збірника "Інтелігенція і влада", Садовська Н. Ю. (2010)
Мельничук О. А. - Радянська соціальна політика 1920–30-х рр. у сучасній українській історіографії (2010)
Тарасов В. В. - "Епоха” в лапках: термінологія перебудови 1985–1991 рр. як предмет історіографічного дослідження (2010)
Мельничук С. Д. - Біохімічні показники сироватки крові щурів за умов штучного гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Бойко В. В., Бабич Л. В., Войціцький В. М. (2013)
Черниш О. А. - Вплив препарату"Йодіс концентрат" на фізіолого-біохімічні показники розвитку дубового шовкопряда, Максін В. І., Аретинська Т. Б., Трокоз В. О. (2013)
Хоміна В. Я. - Вплив регуляторів росту "Біолан"та "Івін" на продуктивність лікарських рослин, Циганкова В. А., Пономаренко С. П., Григорюк І. П. (2013)
Лисиця А. В. - Фармацевтична сумісність інгредієнтів у новому дезінфектанті "Епідез-бар'єр" (2013)
Колісник А. В. - Вплив різних форм азоту та біостимулятора "триман" на ріст та азотний обмін проростків пшениці, Мусієнко М. М. (2013)
Слободяник М. С. - Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(PO3)4, Нагорний П. Г., Заславський О. М., Петренко О. В., Бойко Р. С., Лаврик Р. В. (2013)
Копілевич В. А. - Термічні перетворення акваамінодифосфату цинку-кадмію, Савченко Д. А., Бойко Р. С., Слободяник М. С. (2013)
Антрапцева Н. М. - Склад і хімічна природа продуктів взаємодії в системі CoSO4-ZnSO4-K4P2O7-H2O, Солод Н. В., Гаврилюк О. В. (2013)
Прокопчук Н. М. - синтез і властивості твердих монометальних аквоаміномонодифосфатів нікелю(ІІ) і цинку (2013)
Пилипака С. Ф. - Конструювання сферичних кривих у функції натурального параметра, Захарова Т. М. (2013)
Кравченкo Т. В. - Методи дослідження крайових задач для диференціальних рівнянь з обмеженнями і параметрами (2013)
Світовий В. М. - Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорноземного ґрунту за тривалого впливу внесених добрив (2013)
Стригун В. М. - Селекційно-важливі кількісні ознаки, які забезпечують продуктивність у гороху овочевого (Pisum sativum L.) (2013)
Конуп А. І. - Вірусні хвороби винограду на Півдні України (2013)
Благініна А. А. - Оцінка сортів пшениці за впливом на накопичення інфекційних структур грибів роду Fusarium (2013)
Горган Т. М. - Вплив фітонцидних речовин цибулин сортів цибулі ріпчастої Allium cepa L. на ріст і розвиток культур грибів роду Penicillium (2013)
Безноско І. В. - Алелопатичні особливості сортів перцю солодкого за взаємодії з мікроміцетом Fusarium oxysporum f. lycopersici Sacc. (2013)
Гармаш О. І. - Взаємозв'язок між продуктивністю та відтворювальною здатністю у корів червоної молочної породи (2013)
Логвіненко В. І. - Взаємозв'язок молочної продуктивності корів та рівня їх відтворювальної здатності залежно від лінійної приналежності (2013)
Менькач С. О. - Напрями вдосконалення виробництва продукції свинарства (стан питання) (2013)
Василишин Р. Д. - Біотична та енергетична продуктивність природних букових насаджень українських Карпат (2013)
Зібцева О. В. - Результати дослідження впливу стимулятора росту "Івін" на показники якості сіянців сосни звичайної, Ящук І. В., Савич Н. В. (2013)
Білоус А. М. - Якісні показники надземної фітомаси верби попелястої (Salix cinerea L.) у природних фітоценозах Чернігівського Полісся, Голяка Д. М. (2013)
Ільчук М. М. - Прогнозування обсягів та економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи в Україні, Коновал І. А. (2013)
Сичова О. Д. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2013)
Мельничук Т. Ф. - Екологічна культура як фактор підвищення загальнокультурного потенціалу суспільства (2013)
Юрженко В. В. - Фрактальний підхід до визначення змісту і структури навчання (на прикладі освітньої галузі "Технологія") (2013)
Дзогій Н. С. - Генеза поняття "дизайн" (2013)
Носовський А. В. - Журналу "Ядерна та радіаційна безпека" — 15 років (2013)
Громов Г. В. - О критериях и требованиях безопасности к новым энергоблокам АЭС в свете уроков аварии на АЭС "Фукусима-Даичи", Дыбач А. М., Зеленый О. В., Инюшев В. В., Носовский А. В., Шоломицкий С. Э., Гашев М. Х., Миколайчук Е. А. (2013)
Валігун Н. П. - Науково-технічна підтримка наглядової функції регулюючого органу, Воробей І. І., Дибач О. М., Лігоцький О. І. , Носовський А. В., Гашев М. Х., Кутузова Т. Я. (2013)
Воробьев Ю. Ю. - Моделирование температурного расслоения в главном циркуляционном трубопроводе при естественной циркуляции теплоносителя первого контура для оценки термошока корпуса реактора с помощью кода RELAP5/MOD3.2, Терещенко И. А. (2013)
Грищенко Б. Ю. - Применение вероятностных методов анализа безопасности АЭС при исследовании нарушения хрупкой прочности корпуса реактора, Полянский М. А., Севбо А. Е., Семенюк И. А. (2013)
Вышемирский М. П. - Анализ влияния начальных и граничных условий на формирование термоудара корпуса реактора, Мазурок А. С., Носовский А. В. (2013)
Домніков В. М. - Інтегральний аналіз підвищення безпеки об’єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС: зменшення потенційних радіаційних впливів, Кадкін Є. П., Кіліна О. О., Кілочицька Т. П., Кондратьєв С. М., Скляренко В. Д., Сушко Т. В. (2013)
Богорад В. І. - Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог, Литвинська Т. В., Бєлов Я. Ю., Носовський А. В., Слепченко О. Ю., Чуприна С. В., Тріпайло Р. Ф. (2013)
Барбашев С. В. - Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки: принципы построения и методы реализации, Пристер Б. С. (2013)
Клевцов А. Л. - Программа для расчета надежности информационных и управляющих систем АЭС (2013)
Валігун Н. П. - Результати наукової діяльності ДНТЦ ЯРБ, Воробей І. І., Громов Г. В., Дімітрієва Д. О., Маноха В. В., Носовський А. В. (2013)
Єсипенко Ю. В. - Механізм імплементації програм міжнародної технічної допомоги в аспекті керування проектним циклом, Єрмакова Л. К., Мурзіна Т. А., Петренко О. В., Яценко О. М. (2013)
Володимир Іванович Богорад (2013)
Григорій Володимирович Громов (2013)
Бойчук В. С. - План дій щодо впровадження на АЕС України заходів з підвищення безпеки за результатами стрес-тестів, Гашев М. Х., Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Жабін О. І., Воронцов Д. В., Рижов Д. І., Інюшев В. В., Носовський А. В. (2013)
Копчинский Г. А. - О совершенствовании нормативной базы по безопасности ядерной энергетики, Штейнберг Н. А. (2013)
Копчинский Г. А. - О новой версии основных требований по обеспечению безопасности атомных станций, Штейнберг Н. А. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры: некоторые теоретические представления, Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2013)
Ястребенецкий М. А. - К рассмотрению потоков событий при функционировании критических объектов, Клевцов А. Л., Бутова О. Н. (2013)
Наффаа Х. М. - Оценка эффективности системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки РУ с ВВЭР в условиях длительного обесточивания, Герлига В. А., Шевелев Д. В., Балашевский А. С. (2013)
Халимончук В. А. - Об отравлении 135Хе активной зоны реактора на тепловых нейтронах с циркулирующим топливом, Овдиенко Ю. Н., Кучин А. В. (2013)
Пономаренко П. А. - О ядерном гидрировании оболочек твэлов из циркония и его сплавов в реакторе типа ВВЭР-1000, Таборовская Е. П., Тяпкина В. А., Фролова М. А. (2013)
Богорад В. И. - Обоснование размеров зоны наблюдения АЭС, Литвинская Т. В., Слепченко А. Ю., Носовский А. В. (2013)
Алєксєєва З. М. - Комплексна оцінка безпеки поводження з радіоактивними відходами на майданчику "Вектор", Кондратьєв С. М., Ніколаєв Є. О., Миколайчук О. А., Макаровська О. А., Рибалка Н. В. (2013)
Богорад В. І. - Розробка вимог і критеріїв з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії, Литвинська Т. В., Бєлов Я. Ю., Носовський А. В., Слепченко О. Ю., Чуприна С. В., Тріпайло Р. Ф. (2013)
Билей Д. В. - Надзор как элемент системы управления и системы качества ISO:9001, Бержанский С. В. (2013)
Асламова Л. І. - Організація дистанційних практичних занять для медичних фізиків у вищих навчальних закладах, Меленевська Н. В., Грабовська Є. В., Мірошниченко Н. С. (2013)
Авдєєв В. В. - Роль електроенцефалографії у діагностиці печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки, Петричко О. І., Івачевський М. М., Манкулич В. В. (2011)
Андреєва І. В. - Особливості розвитку гастроентероколонопатії при портальній гіпертензії, Ковальова І. С., Виноградов О. А. (2011)
Андрющенко В. П. - Гострий біліарний панкреатит: обґрунтування диференційованих тактичних підходів, Лисюк Ю. С., Бідюк Д. М., Кушнірук О. І., Попович Н. М. (2011)
Березницький Я. С. - Результати виконання радикального хірургічного лікування пацієнтів з пухлиною панкреатодуоденальної зони, Дука Р. В., Грішина Л. Н., Левченко Т. В. (2011)
Білий В. Я. - Комплексне ліуквання метастазів колоректального раку в печінку з використанням лапароскопічної кріодеструкції, Чернєв В. М., Зосим В. А. (2011)
Болдіжар П. О. - Порівняльна оцінка якості життя хворих із гострим варикотром-бофлебітом залежно від проведеного хірургічного лікування, Маді Ю. Ю. (2011)
Бондарєв В. І. - Вибір методу хірургічного лікування хворих на гострий гнійний холангіт, Бондарєв Р. В., Селіванов С. С., Абліцов С. С. (2011)
Василюк М. Д. - Функціональний стан печінки при гострій спайковій кишковій непрохідності, поєднаній з вентральною грижею, в умовах інтраабдомінальної гіпертензії, Шевчук А. Г., Гудивок В. І., Галюк В. І., Дмитрук О. М., Клим’юк В. М. (2011)
Василюк С. М. - Значення шкали Bisap для оцінки перебігу гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2011)
Василюк С. М. - Особливості клінічно стертого перебігу гострого калькульозного холециститу у хворих похилого та старечого віку, Чурпій В. К. (2011)
Воробей А. В. - Особливості повторних операцій на підшлунковій залозі при хронічному панкреатиті, Шулейко А. Ч., Грішін И. Н., Лурье В. Н., Орловський Ю.Н., Віжиніс Ю. И., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2011)
Гончар М. Г. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, Кучірка Я. М. (2011)
Грішин І. М. - Високі пошкодження і посттравматичні стріктури печінкових проток (2011)
Даценко Б. М. - Патоморфологія печінки і жовчних проток при прогресуючій механічній жовтяниці і гнійному холангіті, Борисенко В.Б. (2011)
Демидов В. М. - Застосування ендогенних пептидів в якості складового компоненту при комплексному лікуванні пацієнтів хворих на гострий панкреатит, Демидов С. М. (2011)
Дзідзава И. И. - Кліренс-тест з індоцианіном зеленим як метод кількісної оцінки функції печінки, Котів Б. Н., Слободяник А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Дронов О. І. - Повторні та реконструктивні операції після резекцій підшлункової залози, Крючина Є. А., Добуш Р. Д. (2011)
Запорожченко Б. С. - Корекція білково-енергетичної недостатності в комплексному хірургічному лікуванні ускладненого гострого деструктивного панкреатиту, Муравйов П. Т., Горбунов А. А., Бородаєв І. Є., Коритна Г. Ю., Кірпічнікова К. П. (2011)
Каніковський О. Є. - Малоінвазивна хірургія асептичного та інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Мосьондз В. В., Федорук Л. О., Харчук О. В. (2011)
Кімакович В. Й. - Гастроезофагальна рефлюксна хвороба – аспекти діагностики та досвід хірургічного лікування, Гавриш Я. І., Децик О. Б., Плахтін О. Д., Савицький Я. М. (2011)
Клімова О. М. - Особливості імунореактивності у хворих з осередковими ураженнями печінки, Гусак І. В., Дроздова Л. А., Калашникова Ю. В. (2011)
Коломійцев В. І. - Малоінвазійне лікування вагітних із гострою панкреатобіліарною патологією (2011)
Кондратенко П. Г. - Причини розвитку гнійних ускладнень у хворих з гострим небіліарним асептичним панкреонекрозом, Джансиз І. М. (2011)
Кондратенко П. Г. - Хiрургiчне лiкування флегмони заочеревинної клiтковини на грунтi гострого небiлiарного некротичного панкреатиту, Конькова П. Г., Ширшов I. В. (2011)
Конькова М. В. - Оцінка портальної гемодинаміки при проведенні мініінвазивних втручань у пацієнтів на гострий панкреатит, Смірнов М. Л., Юдін О. О., Котлубей О. В., Мельник О. М. (2011)
Копчак В. М. - Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко А. В., Перерва Л. О., Мошківский Л. О., Кондратюк В. А., Сухачев С. В., Ільчук О. С. (2011)
Косинський А.В. - Технологія корекції порушень печінкового кровоплину після хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень, Снісар А. В., Бузмаков Д. Л., Дзевицький Д. І., Дорогань Д. І. (2011)
Котів Б. М. - Комбіноване лікування метастазів колоректального раку в печінку, Дзідзава І. І., Алєнтьєв С. О., Кочаткова А. А., Слободяник А. В. (2011)
Котів Б.М. - Лікування первинного раку печінки на фоні хронічного вірусного ураження печінки, Дзідзава І. І., Алєнтьєв С. О., Кочаткова А. А., Слободяник А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Котів Б. М. - Нові фактори довгострокового виживання пацієнтів на цироз печінки після порто-кавального шунтування, Дзідзава І. І., Кашкін Д. П., Смородський А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Котів Б. М. - Результати ендоскопічного лікування і профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів на цироз печінки, Дзідзава І. І., Смородський А. В., Молочнікова О. В. (2011)
Криворучко І. А. - Термін хірургічного втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит, ускладнений вторинною панкреатичною інфекцією, Сивозалізов А. В. (2011)
Криворучко І. А. - Бластоматозна жовтяниця: діагностика і лікування, Тищенко О. М., Саріан І. В., Красносельський М. В. (2011)
Леонов В. В. - Перший досвід застосування відеолапароскопічних втручань у лікуванні хворих на гострий панкреатит, Ситнік О. Л., Чанцев О. Л., Хачапурідзе Г. В., Солодовник О. В. (2011)
Лупальцов В. І. - Оптимізаця лікування ускладнень постнекротичних кіст підшлункової залози (2011)
Лігоненко О. В. - Використання ранньої біологічної ентеральної терапії у комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. О., Стороженко І. О. (2011)
Маляр Н. М. - Предиктори розвитку резистентного асциту у пацієнтів з цирозом печінки, Івачевський М. М., Петричко М. М. (2011)
Матвійчук Б. О. - Ендоскопічні черезпапілярні втручання у лікуванні гепато-біліарних післяопераційних ускладнень, Кушнірук О. І., Рачкевич О. І., Сало В. М., Гірняк О. Т., Погорецький Р. М. (2011)
Міміношвіли О. І. - Використання торакоскопічної грудної симпатспланхектомії як методу переривання больового синдрому у пацієнтів з пухлинами підшлункової залози, Заблоцький В. В. (2011)
Міщенко В. В. - Тактика лікування псевдокіст підшлункової залози, Пустовойт П. І., Гарячий В. В., Величко В. В., Вододюк Р. Ю. (2011)
Павловський М. П. - Спонтанні біліодигестивні нориці в хворих на жовчнокам’яну хворобу: особливості діагностики і лікування, Коломійцев В. І., Дутка Я. Р. (2011)
Ратчик В. М. - Сучасні питання діагностики і тактики хірургічного лікування хворих з кістами підшлункової залози, Шевченко Б. Ф., Крилова О. О., Бабій О. М., Орловський Д. В. (2011)
Румянцев К. Є. - Найближчі та віддалені результати лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із а-класом цирозу печінки, Татаршаов М. Х-Б., Шаповал С. Д., Кополовець І. І., Русин В. І. (2011)
Русин В. І. - Роль малоінвазивних хірургічних методів у лікуванні ускладнень псевдокіст підшлункової залози, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2011)
Русин В. І. - Рентгенендоваскулярна хірургія в лікуванні метастатичних уражень печінки, Русин А. В., Чобей С. М., Буцко Є. С., Куценко А. Ю. (2011)
Семенюк Ю. С. - Мініінвазивні втручання в лікуванні обмежених рідинно-гнійних ускладнень гострого панкреатиту, Потійко Ю. С. (2011)
Сипливий В. О. - Використання показника інтоксикації в прогнозуванні перебігу важких форм гострого панкреатиту, Робак В. І., Конь К. В., Євтушенко О. В., Доценко В. В. (2011)
Сироїд О. М. - Ендокринні чинники патогенезу жовчнокам’яної хвороби (2011)
Смирнов М. Л. - L-орнітину-L-аспартат в лікуванні хворих з невідкладною хірургічною абдомінальною патологією (2011)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "Cyberknife G4", Бобров О. Є., Лещенко Ю. М., Леонович А. Л., Шараєвський О. А., Лисак В. І., Дудка О. Ю. (2011)
Степанова Ю. А. - Променеві методи діагностики і лікування судинних ускладнень псевдокіст підшлункової залози, Коков Л. С., Кармазановский Г. Г., Козлов І. А. (2011)
Тамм Т.І. - Особливості лікування ускладнених кіст підшлункової залози, Непомнящий В. В., Бардюк О. Я., Захарчук О. П., Крамаренко К. О. (2011)
Футько Х. В. - Маркери гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Сірчак Є. С., Архій Е. Й., Русин В. І. (2011)
Хацко В. В. - Особливості діагностики і хірургічної тактики при синдромі міріззі, Межаков С. В., Войтюк В. М., Фомінов В. М., Комар Є. Л., Карапиш В. А. (2011)
Хворостов Є. Д. - Комплексна діагностика гострого гнійного перитоніту у хворих з атиповою клінічною картиною, Захарченко Ю. Б., Томін М. С., Морозов С. О. (2011)
Хворостов Є. Д. - Імуногістохімічний аналіз місцевих змін при різних методах резекції селезінки в експерименті, Сорокіна І. В., Душик Л. М., Мазняк В. П. (2011)
Чжао О. В. - Способи розділення паренхіми печінки при резекції, Коваленко Ю. О., Чугунов А. О. (2011)
Чуклін С. М. - Ектопічні варикозно розширені вени: сучасний погляд на проблему (2011)
Чуклін С. М. - Кінцеві продукти окиснення білків при гострому панкреатиті, Бігальський І. Ю., Гранат О. Б. (2011)
Чурпій І. К. - Функціональний стан печінки у хворих на перитоніт, Пиптюк О. В., Чурпій К. Л. (2011)
Шевчук І. М. - Профілактика гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Кузенко Р. Т., Шевчук М. Г., Кузенко І. І. (2011)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування інтрапанкреатичних кіст, Хруник А. Д., Дзвонковський Т. М., Шевчук М. Г. (2011)
Архій Е. Й. - Причини виникнення цирозу печінки в Закарпатській області, Русин В. І., Сірчак Є. С., Карапетян Р. А., Магей П. Ю., Духович Т. В., Сироваткіна Н. І. (2011)
Дербак М. А. - Використання антралю у комплексній терапії хворих на хронічний вірусний гепатит із супутнім стеатозом печінки, Архій Е. Й., Коваль В. Ю., Дербак Я. С. (2011)
Зигало Е. В. - Кореляційні паралелі в оптимізації діагностики фіброзу печінки, Майкова Т. В., Гравіровська Н. Г., Ковальова О. В. (2011)
Кішко О. - Функція печінки, біомаркер запалення та статини при метаболічному синдромі, Немет Ф., Кмец Я., Бабчак М., Дернярова Л. (2011)
Коваль В. Ю. - Аналіз антигелікобактерної терапії у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з ерозивними ушкодженнями шлунка, Архій Е. Й., Дербак С. Е., Пехньо Л. П. (2011)
Коцюбняк Л. А. - Можливості фітотерапії кишкової патології у хворих з гепатобіліарною патологією, Канчій В. М., Довбак А. Ю., Семаль М. М., Данюк Л. Д. (2011)
Мишанич Т. В. - Особливості змін лабораторних та імунологічних показників у хворих на поєднану патологію підшлункової залози, Москаль О. М., Маркуліна Т. В., Дербак М. А., Архій Е. Й. (2011)
Немет Ф. - Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в пряшівському регіоні (2011)
Русин В. І. - Дисфункція ендотелію у хворих на цироз печінки з ознаками печінкової енцефалопатії та шляхи її корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Банадига Н. В. - Вторинна панкреатична недостатність у дітей (2011)
Білак В. М. - Вплив коморбідних станів на рівень ендогенного оксиду азоту у дітей хворих на бронхіальну астму, лікованих спелео-валкіон терапією (2011)
Горленко О. М. - Біохімічні маркери первинної артеріальної гіпертензії у дітей. мінералокорекція, Дебрецені О. В., Дербак М. А. (2011)
Горленко О. М. - Гастроінтестинальна форма ротавірусної хвороби – мінеральний профіль, Стойка Н. М. (2011)
Кінаш М. І. - Жовчокам’яна хвороба у дітей: основні аспекти патогенезу та лікування, Лобода В. Ф., Кабакова А. Б., Добровольська Л. І., Шило О. Р. (2011)
Сульженко М. Ю. - Особливості ураження печінки та підшлункової залози у дітей з лімфопроліферативними захворюваннями, Головченко Н. М. (2011)
Полієвський С. О. - Особливості харчування спортсменів, Свистун Ю. Д., Трач В. М., Шавель Х. Є. (2011)
Трохимович А. А. - Вільнорадикальне окислення і антиоксидантна система в серцево-судинній патології, Кишко А. А., Сливка Я. І., Ганич О. Т. (2011)
Черкасов В. Г. - Сучасна організація педагогічного процесу на кафедрі анатомії людини, Головацький А. С., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І., Шпаченко Н. О., Хоренженко К. О. (2011)
Стёганцев М. А. - Модель образования кургана и некоторые её применения (2013)
Санжаров С. Н. - Проблемы финала катакомбного культурогенеза и керамический комплекс поселения Бабино III (2013)
Степанов М. В. - Лисичанский идол: бог сиятельного неба или хтоническое чудовище? (Из опыта реконструкции религиозных верований древних обществ) (2013)
Худякова О. В. - Некрополь катакомбного времени и антропологический образ погребенных (По материалам раскопок кургана на р. Лугани у г. Зимогорье в 2011-2012 гг.), Красильников К. И., Пробейголова А. С. (2013)
Санжаров С. Н. - Позднекатакомбный курган с финальными признаками погребального обряда в урочище Высокий Лес на реке Айдар (2013)
Черных Е. А. - Исследование курганов у пос. Шкляр на Северском Донце, Санжаров С. Н., Рындыч А. С., Дубровский П. С. (2013)
Теліженко С. А. - Поселення доби середньої – пізньої бронзи Алуштинського регіону, Яніш Є. Ю. (2013)
Пробейголова А. С. - Некоторые итоги разведок поселений финала бронзового века в среднем течении Северского Донца, Красильников К. И. (2013)
Весельський А. П. - Грот Бестерча - нова пам’ятка епохи раннього заліза в Східному Криму, Теліженко С. А., Яніш Є. Ю. (2013)
Стадник О. В. - Красногоровский грунтовый могильник Салтово-Маяцкой культуры на р. Айдар, Стадник А. И. (2013)
Перелік умовних скорочень (2013)
Наші автори (2013)
Вороненко В. В. - Аналіз державної політики України щодо регулюваня фізичної ядерної та радіаційної безпеки, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Коренев Н. М. - Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2005–2010 гг, Пересыпкина Т. В., Сидоренко Т. П., Меркулова Т. В., Нечепоренко Н. И. (2011)
Хвисюк О. М. - Упровадження дистанційних форм навчаня на етапі післядипломної освіти лікарів, Марченко В. Г., Жадан І. А. (2011)
Кратенко І. С. - Досвід Упровадження дистанційної форми навчаня в умовах переходу до Болонської системи підготовки лікарів-епідеміологів, Подаваленко А. П., Чумаченко Т. О. (2011)
Сидоров Д. Ю. - Упровадження елементів дистанційної освіти в роботу кафедр післядипломної освіти лікарів, Смирнова В. І., Шоп І. В. (2011)
Пушкарь С. Н. - Медицинская информационая система хирургического отделения онкологического центра, Выходцев Е. И., Петров К. Д., Домненко С. Н. (2011)
Хвисюк О. М. - Університетська клініка — це майбутнє післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Діасамідзе Е. Д. (2011)
Марченко В. Г. - Iнтенсифікація навчального процесу на сучасному етапі модернізації системи освіти, Степанченко К. А. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Опыт работы с врачами-интернами на кафедре стоматологии, терапевтической стоматологии, Цыганова Н. Б., Божко К. В., Велигоря И. Е., Любченко О. В., Полякова С. В., Пушкарь Л. Ю., Сирота О. Н., Лахтин Ю. В. (2011)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне право: судово-фармацевтичне вивчення протипоказань до застосування допоміжних репродуктивних технологій для жінок з адиктивною залежністю, Петренко В. О., Шаповалов В. В., Мовсісян А. Г. (2011)
Кулик В. Л. - Показатели вариабельности сердечного ритма на этапах терапии пациентов с пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий на эпизодах синусового ритма в зависимости от продолжительности коригированого интервала QT, Мартимьянова Л. А., Яблучанский Н. И. (2011)
Роздильская О. Н. - Клиническая характеристика больных с хроническими облитерирующими заболеваниям и артерий нижних конечностей и артериальной гипертензией, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Вовк А. Д., Вовк В. А., Катаржнова И. В., Калюжка А. А., Омельяненко Е. В. (2011)
Даценко И. Б. - Система абилитации подростков с мозговой дисфункцией и нарушением формирования личности по органическому типу (2011)
Яковцов Е. П. - Алгоритм выбора метода пластики послеоперационных вентральных грыж с учетом измерения внутрибрюшного давления, Рамалданов С. К. (2011)
Короп О. А. - Застосуваня стандартів профілактики, діагностики і лікуваня хворих на гнійно-запальні захворюваня м’яких тканин хірургічного профілю в амбулаторно-поліклінічних закладах та їх удосконалення (2011)
Бойко В. В. - Особенности лечебно-диагностической тактики при сочетанной закрытой абдоминальной травме, Козин Ю. И., Замятин П. Н., Лебедь П. Б. (2011)
Любченко А. В. - Иммунологический статус детей с костно-деструктивной патологией височно-нижнечелюстного сустава (2011)
Сафонова І. М. - Диференційна ультразвукова діагностика причин субінволюції матки у післяпологовому періоді, Абдуллаєв Р. Я., Сафонов Р. А., Благовещенський Є. В. (2011)
Мысько С. Я. - Ятрогенная травма мочеточника — оптимальный выбор лечения (2011)
Гризодуб В. І. - Оптимізація ортопедичного лікуваня хворих Із повною адентією, Кричка Н. В., Гризодуб Д. В., Кажоцина М. В. (2011)
Профессор Куцевляк Валентина Федоровна (к 70-летнему юбилею) (2011)
Професор Пєєв Борис Іванович (до 70-літнього ювілею) (2011)
Профессор Белоусов Юрий Владимирович (до 75-летнего юбилею) (2011)
Пам’яті професора Топорова Геннадія Миколайовича (2011)
Венгерська В. О. - Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей (2011)
Діанова Н. М. - Взаємозв'язки вищого православного духовенства та одеської інтелігенції в другій половині ХІХ ст. (2011)
Клименко Ю. С. - Дослідницька діяльність Харківського історико-філологічного товариства у процесі формування історико-краєзнавчих знань на Слобожанщині наприкінці XIX – на початку XX ст. (2011)
Мельник О. В. - Розвиток середньої жіночої освіти в ХІХ - на початку ХХ ст. в Одесі (2011)
Савченко В. А. - Українська складова махновського руху (2011)
Бабічева О. С. - Соціальне життя суспільства південно-східної України та Росії в 1918 р.: історичні нариси (2011)
Женгал К. В. - Функції профспілок в умовах незалежності (1991–2002 рр.) (2011)
Загарій А. І. - Українсько-російські торгово-економічні відносини у 1991–2001 рр. в оцінці вітчизняних і російських дослідників (2011)
Козаченко О. М. - Діяльність Одеської крайової організації НРУ та її відносини з місцевими органами влади і партійним керівництвом в кінці 1980-х – на початку 1990-х років (2011)
Кузьменко Ю. В. - Українська партійно-радянська номенклатура в умовах реформування політичної системи СРСР (1988–1989 рр.) (2011)
Кучерук М. С. - Україна в умовах політичного протистояння, спричиненого боротьбою за внесення змін до Конституції (2004–2010 рр.) (2011)
Лехан Л. Б. - Трансформація морально-психологічного стану українського селянства 1929–1933 рр. (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Лопаков В. С. - Пенсійна проблема в Україні (2011)
Осипов В. М. - Діти під час Голодомору 1932–1933 років в Україні (2011)
Пилипів І. В. - Участь духовенства ГКЦ у підготовці та проведенні "Католицької акції" в Галичині (2011)
Познанська К. В. - Політична боротьба партії соціалістів-революціонерів (есерів) 1920–1921 рр. в Україні (2011)
Топчій О. С. - Сільська інтелігенція Чернігівщини в антирелігійній кампанії 20 –х – поч. 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Цвілюк С. А. - Четвертий поділ Речі Посполитої (2011)
Цінова М. В. - Викладачі-українці в американських університетах. Українська Американська Асоціація Університетських Професорів (2011)
Цубенко В. Л. - Політико-адміністративний устрій Південних поселень: організаційно-правовий аспект (2011)
Шипотілова О. П. - Видавнича діяльність Миколаївської крайової (обласної) організації Народного Руху України (1989-1998 рр.) (2011)
Шушкевич Ю. О. - Перетворення Народного Руху України на партію та основні напрямки її діяльності в 1992–1994 рр. на Рівненщині (2011)
Іваніченко Л. М. - Cтанко В.Н. як організатор системи вищої освіти на півдні України (2011)
Ложешник А. С. - Керівник Чорноморського козацтва А. А. Головатий, як сім’янин (2011)
Роєнко В. І. - "...Він потрапив у протиріччя між змістом своїх думок і способом їх викладу" (2011)
Бабійчук Г. В. - Розвиток історичного краєзнавства Миколаївщини з кінця 50-х по 80-і роки ХХ ст.: історіографія проблеми (2011)
Винник Н. М. - Українська традиція галицького парламентаризму в українській історіографії (2011)
Гнип І. Я. - Оцінка діяльності, греко-католицької церкви у польській періодичній пресі в 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Левкун Я. І. - Відносини Івана Борковського з Ярославом Пастернаком та його листування з Вадимом Щербаківським (2011)
Савчук Т. Г. - Повсякдення православного духовенства в 20 – 30-х рр. ХХ ст.: стан наукового вивчення проблеми (2011)
Саманцов О. П. - Монополізація вугільної та металургійної промисловості Катеринославської губернії поч. ХХ ст. (2011)
Сірук Н. М. - "Ждановщина" в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.): джерельна база (2011)
Чижов Г. П. - Класифікація національних меншин Одещини в контексті реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (2011)
Анохін Є. В. - Сліди перебування ямних племен на узбережжі Хаджибейського лиману (2011)
Богуславська Ю. Ю. - Божество-деміург у міфологіях раннього залізного віку, Богуславський Г. С. (2011)
Гончарук Г. І. - Ювілей одеського історика, Шановська О.А. (2011)
Антонян І. М. - Рак сечового міхура – чи можлива міграція стадій?, Зеленський О. І., Вінник Ю. О., Зеленський Р. О., Стецишин Р. В., Налбандян Т. А. (2011)
Бакурова О. М. - Зміни активності аденозиндезамінази при підвищеному онкоризику та карциномах різної локалізації, Попович О. Ю., Миронова К. О., Іщенко Р. В., Жебеленко Я. Г., Зуйков С. О., Борзенко Б. Г. (2011)
Балашова О. І. - Неходжкінські лімфоми з екстранодальною локалізацією –диференціальна діагностика та лікування, Басараб М. Ю., Джанджулія А. О., Литвин І. В. (2011)
Бондар Г. В. - Стереотаксичні методи в діагностиці і лікуванні синдрому непальпованого утворення грудної залози, Сєдаков І. Є., Борота О. О., Поринєва О. В., Скочиляс Т. Л. (2011)
Борзенко Б. Г. - Перспективи застосування ферментативних тестів при хіміотерапії раку шлунка, Бакурова О. М., Миронова К. О., Заїка О. М., Сидюк А. В., Кондратюк Р.Б., Попович Ю. О. (2011)
Бугайцов С. Г. - Індивідуалізація програми комплексної реабілітації хворих на рак товстої кишки, Добровольський М. А., Лурін А. Г., Воронов Й. А., Біленко О. А., Машуков А. О., Рациборський Д. В. (2011)
Дячун Н. Ю. - Про можливу роль хронічної герпетичної інфекції у розвитку орофарингеального раку, Дербак М. А., Жолудєва Л.О., Дячун Я. Л. (2011)
Ковальов О. О. - Роль радіочастотної термоабляції в лікуванні первинного і метастатичного раку печінки, Ковальов К. О., Смірнов Л. Ю., Рябошапка А. Н., Семенова Т. А., Колєснік І. Ф., Котелевець Н. В., Шах Фероз (2011)
Кудряшов О. Г. - Паліативне лікування первинно-метастатичного раку нирки, Попович О. Г., Чистяков Р. С. (2011)
Олексенко В. В. - Варіанти реконструкції травного тракту при гастректомії у хворих на рак шлунка з метою профілактики постгастректомічних ускладнень (2011)
Поліщук І. Н. - Індивідуальний підхід в лікуванні раку грудної залози з метастазами в печінку, Запухляк В. І., Добринова О. А., Безносенко П. В. (2011)
Попович А. Ю. - Можливості застосування ендолімфатичної поліхіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на дрібноклітинний рак легенів, Лисовська Н. Ю., Лифар П. В., Ісіков О. П., Носач К. Є. (2011)
Русин А. В. - Оцінка якості життя пацієнтів після оперативних втручань з приводу раку прямої кишки, Ігнат О. В., Ряшко М. І. (2011)
Хурані І. Ф. - Вплив мутацій метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток хіміо-променевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози (2011)
Штанько О. I. - Клінічне використання біопсії сторожових лімфовузлів при раку шлунка, Малигін I. M., Токарєв С. М., Кульмінський В. I. (2011)
Ярема Р. Р. - Інтраопераційна гіпертермічна внутрішньочеревна хіміоперфузія в комбінованому лікуванні хворих на розповсюджений рак шлунка, Фецич Т. Г., Огорчак М. А., Зубарєв М. Г. (2011)
Ершов С. А. - Математичний та експериментальний аналіз суцільнокерамічних конструкцій зубних протезів, Брехлічук П. П., Клітинська О. В. (2011)
Зборовська О. В. - Пригнічення зростання грибкової флори 0,1% метиленовим синім при лазерному опроміненні (2011)
Петрушанко Т. О. - Стоматологічний статус чоловіків полтавського та закарпатського регіонів, Бублій Т. Д., Худан Р. І., Худан-Цільо І. І. (2011)
Русин В. І. - Статична радіоізотопна сцинтіграфія як метод діагностики печінкової недостатності, Авдєєв В. В., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Русин В. І. - Тактика та хірургічне лікування атипових форм гострого варикотромбофлебіту, Болдіжар П. О., Корсак В. В., Левчак Ю. А., Маді Ю. Ю. (2011)
Уровський О. О. - Вдосконалення оперативного лікування контрактур дюпюітрена (2011)
Фальбуш О. О. - Синдром сухого ока у жінок Закарпатської області (2011)
Шимон В. М. - Погляди на лікування болю в хребті препаратом Ремікейд, Шимон М. В. (2011)
Александрова М. Я. - Контроль перебігу бронхіальної астми, можливості терапевтичного впливу, Свистак В. В., Лебович Е. Ф., Шкелебей М. М., Бичко М. В. (2011)
Бичко М. В. - Прогностичне моделювання первинної кінцевої точки (ішемічного інсульту) у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану із ішемічною хворобою серця при застосуванні антагоністів кальцію, Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й. (2011)
Дутка Р. Я. - Характеристика зрушень вазодилятуючих гуморальних чинників простацикліну та оксиду азоту при вторинному синдромі рейно і їх корекція блокатором ангіотензину ІІ кандесартаном цилекситилом, Леонт’єва З. Р. (2011)
Коваль Г. М. - Вивчення патогенезу різних форм клебсієльозної інфекції на експериментальних моделях та протиклебсієльозної ефективності штаму 1119 Bacillus Subtilis, Бойко Н. В. (2011)
Крч Х. Л. - Ембріогенез у деяких лікарських видів rosaceae із флори українських Карпат (2011)
Пирогова В. Г. - Динаміка захворювань щитоподібної залози, викликаних йододефіцитом, у населення Закарпатської області, Кравченко В. І. (2011)
Cквирський О. В. - Вплив препарату СаД3 І атенололу на мінеральну щільність кісткової тканини у щурів із різними формами остеопорозу, Мамчур В. Й. (2011)
Трускавецький Б. Л. - Зіставлення ехокардіографічного та рентгенологічного методів у діагностиці патологічних змін лівого шлуночка (2011)
Чопей К. І. - Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації консервативного лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутньою залізодефіцитною анемією (2011)
Швець Л. С. - Визначення цито- і генотоксичності питної води з різних районів прикарпаття (2011)
Лапко П. В. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у вагітних жінок з анемією та гіпотиреозом, Маляр В. А., Маляр Вол. В. (2011)
Олешко В. Ф. - Особливості стану фето-плацентарного комплексу при загрожуючих передчасних пологах на тлі передчасного злиття навколоплідних вод, Чахоян Л. Д., Россомахіна О. М., Корнієць Н. Г. (2011)
Цмур О. В. - Перинатальні аспекти розродження акушерськими щипцями та вакуум-екстрактором, Хаща І. І., Гецко Н. В. (2011)
Головацький А. С. - Характеристика щільності клітинних елементів періартеріальних лімфоїдних піхв білої пульпи селезінки білих щурів-самців репродуктивного віку на сьому добу після антигенної стимуляції організму, Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю., Палапа В. Й., Добрянська Е. С., Бичко М. В. (2011)
Якимів Ю. М. - Морфо-функціональна характеристика яєчників при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (2011)
Вітріщак С. В. - Становлення та розвиток гігієни дітей та підлітків в Україні, Жук С. В., Савіна О. Л., Саніна О. В., Клименко Г. В. (2011)
Миронюк І. С. - Епідемія віл-інфекції/сніду в закарпатській області: окремі особливості розвитку (2011)
Сливка Я. І. - Рівень серцево-судинних захворювань на закарпатті: аналіз поширеності захворюваності та смертності упродовж 2008-2010 років, Віраг М. В. (2011)
Фенцик В. Л. - Аналіз смертності внаслідок автомобільної і мотоциклетної травми серед населення Закарпатської області за 2006-2010 роки, Шимон В. М., Товтин Я. В. (2011)
Федотова І. Ф. - Оперувати чі ні стеноз поперекового відділу хребтового каналу?, Лєвшин О. А., Чернишов О. Г. (2011)
Фатула М. І. - Українці – лауреати Нобелівської премії, Фатула Ю. М. (2011)
Переста Ю. Ю. - Наймолодший факультет Ужгородського національного університету – сьогодення та перспективи, Клітинська О. В., Костенко Є. Я., Джупіна С. М. (2011)
Венгерська В. О. - Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії (2011)
Верховцева І. Г. - До питання націєтворчої діяльності земських найманих працівників в Україні (2011)
Драч О. О. - Діяльність спеціальних комісій 1870-х рр. із питань вищої жіночої освіти в Російській імперії (2011)
Мельник О. В. - Педагогічні курси в Одесі (1903–1906 рр.): формування, структура, організація навчального процесу (2011)
Савченко В. А. - Анархісти Півдня України 1910–1914 рр.: від економічного терору до таємних профспілок (2011)
Хромов А. В. - Політика С.О.Тучкова щодо козацтва Півдня України в 1-й третині XIX століття (2011)
Черемісін О. В. - Скарги стосовно діяльності міського самоврядування та адміністративного управління Херсонської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ столітя (2011)
Гончарук Г. І. - Український фактор – могутня, перспективна сила (2011)
Кожанов А. В. - Участь Миколаївської крайової (обласної) організації Народного Руху України у парламентських виборах 1998 року (2011)
Козаченко О. М. - Ідейні попередники Народного Руху України на Одещині (2011)
Кучерук М. С. - Концепція зовнішньої політики України Народного Руху України (2011)
Лехан Л. Б. - Історичний досвід аграрної політики радянської влади в роки непу (1922–1928 рр.): деякі аспекти (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Лопаков В. С. - Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Шановская О. А. - Протистояння інтелігенції та влади за часів "розвинутого соціалізму" (2011)
Швайка М. А. - Пограбування народу олігархами і корупціонерами під виглядом імітації так званих глибоких ринкових економічних реформ – загроза незалежності України (2011)
Шипотілова О. П. - Спроби протидії комуністичної партії становленню та функціонуванню Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1989–1990 рр.) (2011)
Шишко А. Г. - "Одеська радянська республіка": політика терору (2011)
Женгал К. В. - До питання історіографії профспілкового руху України : регіональний аспект (2011)
Ковальчук С. В. - Одеські кадети на сторінках партійної преси (за матеріалами газети "Речь" та журналу "Вестник Партии народной свободы") (2011)
Осипов В. М. - Історіографія Голодомору 1932–1933 років на Одещині (2011)
Цинова М. В. - Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії (2011)
Іваніченко Л. М. - Внесок В.Н. Станко у развиток етнології в Одесі (2011)
Шановська О. А. - Адамович С.В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 884 с. (2011)
Шугайло А-й П. - Рекомендации по совершенствованию национальной нормативной базы в части продления срока эксплуатации и управления старением энергоблоков АЭС Украины, Шугайло А-р П., Рыжов Д. И., Крицкий В. Б., Романов С. В., Колупаев А. М. (2013)
Инюшев В. В. - Обзор методов технического освидетельствования трубопроводов ответственных потребителей группы "А" на АЭС, Бережной А. И., Завизион Э. А., Головко В. Н., Петропавловский Е. И. (2013)
Рыжов Д. И. - Применение современных международных подходов к оценке сейсмической опасности площадок АЭС Украины, Шугайло А-й П., Кендзера А. В., Инюшев В. В., Шугайло А-р П., Буряк Р. Я. (2013)
Комаров Ю. А. - Развитие риск­ориентированных подходов для внедрения концепции ремонта по техническому состоянию оборудования атомных электростанций (2013)
Миколайчук О. А. - Застосування принципів та критеріїв радіаційної безпеки в процесі переоцінки безпеки захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах Державної корпорації "Радон", Кілочицька Т. П., Рибалка Н. В., Алєксєєва З. М., Кондратьєв С. М., Токаревський О. В. (2013)
Витько В. И. - Автоматизированная система радиационного контроля как основная составляющая радиационной безопасности населения, Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Сегеда С. А., Барбашев С. В. (2013)
Азаров С. І. - Кількісний аналіз полів іонізуючого випромінювання працюючого прискорювача заряджених частинок, Євланов В. М. (2013)
Ястребенецкий М. А. - Актуальные задачи регулирования безопасности применительно к информационным и управляющим системам ядерных установок, Громов Г. В., Инюшев В. В. (2013)
Инюшев В. В. - Регулирование безопасности применительно к системам аварийного и послеаварийного мониторинга АЭС, Трубчанинов С. А., Ястребенецкий М. А. (2013)
Калногуз А. Н. - Автоматизированная система контроля и управления ядерной подкритической установкой: описание системы и предварительные экспертные оценки, Олейник В. В., Демидов Е. Н., Клевцов А. Л., Дыбач А. М. (2013)
Северин В. П. - Синтез оптимальных систем автоматического управления энергоблока АЭС в нормальных режимах эксплуатации, Никулина Е. Н. (2013)
Турбаевский В. В. - Совершенствование процесса проведения противоаварийных тренировок (2013)
Віктор Миколайович Васильченко (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 18: Ракетная техника и покорение ближнего космоса (2014)
Авдеева Е. А. - Массостоимостные показатели пространственных аксиальных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых магнитопроводов, Ставинский Р. А. (2014)
Голенков Г. М. - Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов, Аббасян М. А. (2014)
Дегтев В. Г. - Синтез гомологических рядов многофазных обмоток и их гармонический анализ, Лаврук И. С. (2014)
Петрушин В. С. - Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использованием модифицированного критерия приведенных затрат (2014)
Ткачук В. І. - Математичне моделювання електромеханічних процесів у вентильному двигуні постійного струму, Жук В. І. (2014)
Шумилов Ю. А. - Уменьшение повреждаемости статора мощных турбогенераторов, вызванных вибрацией в торцевой зоне (анализ, гипотезы, эксперимент), Штогрин А. В. (2014)
Levin M. I. - Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов, Пентегов И. В., Рымар С. В., Lavreniuk A. V. (2014)
Жемеров Г. Г. - Энергия и мощность в системах электроснабжения с полупроводниковыми преобразователями и накопителями энергии, Тугай Д. В. (2014)
Кутковецький В. Я. - Закони аналізу електротехнічних мереж (2014)
Веприк Ю. Н. - Контроль частоты в задачах математического моделирования и управления режимами электрических систем, Ганус О. А. (2014)
Нижевский И. В. - Исследование влияния увлажнения, просыхания или промерзания верхнего слоя земли на электрические характеристики заземляющего устройства, Нижевский В. И. (2014)
Сиротин Ю. А. - Расчет реактивных проводимостей компенсатора для трехпроводной сети (2014)
Черныш П. П. - Инсулинорезистентность при сахарном диабете 2 типа: реакция патологическая или физиологическая? (2013)
Копица Н. П. - Изучение матриксной металлопротеиназы-­9 как маркера нестабильности атеросклеротической бляшки при остром коронарном синдроме, Белая Н. В., Титаренко Н. В., Петенева Л. Л., Гилева Я. В. (2013)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-­реологические свойства сыворотки крови при артритах, Лукашенко Л. В., Павлюченко А. К., Новикова Ю. В. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Дисфункция эндотелия у больных сахарным диабетом 1 типа как возможная причина развития метаболической кардиомиопатии, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2013)
Крахмалова Е. О. - Оценка влияния синдрома легочной гипертензии на особенности клинической симптоматики и состояние тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и сопутствующей ишемической болезнью сердца, Гетман Е. А. (2013)
Несен А. О. - Поліфакторний діагностично-­лікувальний підхід та оцінка кардіоваскулярного ризику з урахуванням комор бідності (2013)
Орловський В. Ф. - Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця, Гордіна М. А. (2013)
Коваль С. М. - Взаємозв’язки васкулоендотеліального фактора росту з клінічними, гемодинамічними та метаболічними показниками у хворих на гіпертонічну хворобу, Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Юшко К. О., Пенькова М. Ю. (2013)
Опарин А. Г. - Место и роль иммуновоспалительных процессов в механизмах формирования хронического обструктивного заболевания легких с сочетанной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с учетом качества жизни пациентов, Опарин А. А., Титкова А. В. (2013)
Андрєєва А. О. - Вісфатин і показники ендотелійзалежної вазодилатації у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі абдомінального ожиріння (2013)
Молодан Д. В. - Уровень мочевой кислоты в крови и изменения показателей углеводного и липидного обмена при гипертонической болезни в сочетании с ожирением (2013)
Щербенюк Н. В. - Зміни тактики вибору антибіотиків під час лікування негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару (2007—2011 рр.) (2013)
Проценко В. В. - Роль хондропротекторів у терапії доброякісних пухлин і пухлиноподібних захворювань кісток (2013)
Бабак О. Я. - Диагностика и лечение минимальной печеночной энцефалопатии, Сытник К. А., Куринная Е. Г. (2013)
Чернышов В. А. - Статинотерапия и риск развития новых случаев сахарного диабета 2 типа (2013)
Рудык Ю. С. - Кардиопротективные механизмы гормонов щитовидной железы, Пивовар С. Н., Белецкая О. М. (2013)
Манищенкова Ю. А. - Терапевтические аспекты субфебрилитета у гинекологических больных, Коломиец В. И., Кладиев В. Н., Баланик И. В. (2013)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2013 року (2013)
Фадеенко Г. Д. - Академик Николай Михайлович Амосов – человек, хирург, литератор, гражданин… 100-­летию со дня рождения посвящается, Милославский Д. К., Гриднев А. Е. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-­судинних хірургів України і Польщі "Актуальні питання серцево­судинної хірургії", присвяченого сторіччю від дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Гашев М. Х. - Вопросы лицензирования ядерной подкритической установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов", Григораш А. В., Долотов А. В., Носовский А. В., Дыбач А. М., Бережний А. І., Кухоцкий А. В. (2013)
Чуклин А. А. - Моделирование конвекции с использованием одномерных кодов (2013)
Скалозубов В. И. - Метод оценки критериев затопления промплощадки Запорожской АЭС при запроектных землетрясениях, Богодист В. В., Козлов И. Л., Габлая Т. В., Кочнева В. Ю. (2013)
Тодорцев Ю. К. - Автоматизированная система регулирования мощности энергоблока для управления ЯЭУ в маневренных режимах с постоянной температурой входа в реактор, Цисельская Т. А., Никольский М. В. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры в ядерной энергетике: некоторые сценарии деградации системы "контейнер + радиоактивные отходы", Жигалов Я. А., Носовский А. В., Сандул Г. А. (2013)
Богорад В. И. - Опыт выполнения экспертных оценок уровня радиационной безопасности при добыче и переработке урановых руд, Кадкин Е. П., Носовский А. В. (2013)
Дыбач А. М. - Синергия в областях деятельности по обеспечению ядерной безопасности и ядерной защищенности АЭС, Кузмяк И. Я., Кухоцкий А. В. (2013)
Hashemian H. M. - Predictive maintenance in nuclear power plants through online monitoring (2013)
Алпеев А. С. - Роль функциональных групп в классификации оборудования и обеспечении безопасности атомных станций (2013)
Скляр В. В. - Сертификация информационно-управляющей платформы на базе ПЛИС на соответствие требованиям по функциональной безопасности стандарта МЭК 61508 (2013)
Елисеев В. В. - Информационные и управляющие системы АЭС производства СНПО "Импульс". Состояние, перспективы (2013)
V Международная научно-техническая конференция "Информационные и управляющие системы АЭС: аспекты безопасности" (2013)
Тематичний покажчик, 2013 (2013)
Авторський покажчик, 2013 (2013)
Чернышов В. А. - Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа: антиатерогенный или проатерогенный эффект? (2013)
Копица Н. П. - Роль С-реактивного белка в стратификации кардиоваскулярного риска у больных с острым коронарным синдромом: оправдаются ли надежды клиницистов?, Литвин Е. И. (2013)
Середюк В. Н. - Зміни структурно-­функціонального стану правих відділів серця й кардіогемодинаміки під впливом терапії інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту та блокаторами рецепторів ангіотензину-II у хворих на декомпенсоване хронічне легеневе серце (2013)
Синяченко О. В. - Синдром эндогенной интоксикации при системной красной волчанке, Фомичева К. С., Синяченко П. О., Игнатенко Е. Г. (2013)
Денисенко В. П. - Особливості кардіальної та ренальної гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла в динаміці лікування, Топчій І. І., Семенових П. С., Павлова Г. Б. (2013)
Исаева А. С. - Курение и течение климактерического периода у женщин (2013)
Яковлева Л. М. - Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (2013)
Чирва О. В. - Особенности данных суточного мониторирования артериального давления у молодых пациентов с нейроциркуляторной дистонией (2013)
Гончарь О. В. - Інтерлейкін-­33 та особливості ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Ковальова О. М. (2013)
Гопцій О. В. - Роль гіперцитокінемії та гіперлептинемії в розвитку артеріальної гіпертензії, асоційованої з ожирінням, Зелена І. І., Степанова О. В., Железнякова Н. М., Біла Н. В. (2013)
Скрипник І. М. - Оптимальний вибір статинотерапії з позицій безпечності, Дубровінська Т. В. (2013)
Королюк О. Я. - Парадокс ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця з уперше виявленою гіперглікемією (огляд літератури та власне дослідження), Панчишин Ю. М. (2013)
Ступницька Г. Я. - Хронічне обструктивне захворювання легень: дві сторони однієї медалі, Федів О. І., Притуляк О. В., Юхимчук В. В. (2013)
Зайченко О. Е. - Сравнительный анализ препаратов, модифицирующих костную ткань, в лечении остеопороза (2013)
Яковлева О. О. - Нейропсихологічне тестування як спосіб об’єктивізації когнітивних розладів судинного ґенезу, Кириченко О. В. (2013)
Господарський І. Я. - Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-­залежною кропив’янкою, Мельничук І. П., Господарська Х. О. (2013)
Бур’янов О. А. - "Хондроітин комплекс" у лікуванні хворих з дегенеративно-­дистрофічними ураженнями хребта, Омельченко Т. М. (2013)
За матеріалами науково-­практичної конференції "Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання" (2013)
До ювілею Андрія Михайловича Сердюка (2013)
Вісин В. В. - Класифікація волинських кооперативів (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2011)
Гаухман М. В. - Позиція консервативно-охоронних сил щодо українського питання під час "шевченківських днів" 1914 р. (на матеріалах Правобережної України) (2011)
Константінова В. М. - Кредитно-банківські установи міських поселень Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Саманцов О. П. - Особливості процесу формування території Катеринославської губернії (др. пол. XVІІІ – поч. ХІХ ст.) (2011)
Шандра І. О. - Концепція представництва інтересів буржуазії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Бондар В. І. - Директори одеського індустріального (політехнічного) інституту 1943–1945 рр., Оборський Г. О, Шолда О. Б. (2011)
Герасимов Т. Ю. - Споживання електроенергії містами Подільської губернії за доби гетьманату П. Скоропадського (2011)
Козаченко О. М. - Одеська крайова організація НРУ на сторінках періодичних видань кін. 1980-х – поч. 1990-х років (2011)
Мартинюк Я. М. - Соціальна опіка як напрям діяльності органів територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2011)
Музичко О. Є. - Українське бібліографічне товариство в Одесі (1925–1930): ініціатива інтелігенції, жертва влади (2011)
Осипов В. М. - Причини Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (2011)
Попп Р. П. - Формування інтелігенції західних областей України в перші повоєнні роки (на матеріалах Дрогобицького учительського інституту) (2011)
Сірук Н. М. - Ідеологічний тиск на музичне життя та композиторів України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2011)
Сушик І. В. - Діяльність вищих та середніх спеціальних навчальних закладів Волині у повоєнний період (2011)
Шипотілова О. П. - Соціальний проект "Діти України" – важливий напрям громадсько-політичної роботи Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1990–1995 рр.) (2011)
Шляхтич Р. П. - Повсякдення західноукраїнської інтелігенції повоєнного часу в умовах боротьби радянської влади з українським визвольним рухом (2011)
Бабійчук Г. В. - Хронологічні етапи розвитку історичного краєзнавства Миколаївщини в період перебудови (1985–1991): історіографія проблеми (2011)
Водолага О. В. - Дитяча періодика в контексті ідеологічного виховання радянських дітей у післявоєнній Україні (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Гончарук Т. Г. - Рецензії "Київської старовини" (1882–1906 рр.) на одеські видання: рефлексії та оцінки (2011)
Дузь Л. П. - До питання про чоловічий та жіночий типи володарювання (2011)
Іваніченко Л. М. - Хронологія та культурна періодизація пам’ятників пізнього палеоліту і мезоліту північного Причорномор’я у поглядах В.Н. Станко (2011)
Ізбаш–Гоцкан Т. О. - Проблеми нумізматики Північного Причорномор'я в працях академіка Є.Є. Кьолера (2011)
Кожанов А. В. - Регіональна преса Народного Руху України у період боротьби за українську незалежність (2011)
Лопаков В. С. - Історіографія становлення системи пенсійного страхування (2011)
Патерикіна В. В. - Постмодернові мотиви в культурі українського бароко (2011)
Ложешник А. С. - Дипломатична місія військового судді Антона Андрійовича Головатого в 1792 році (2011)
Мельник О. В. - Діяльність Володимира Едуардовича Крусмана на одеських вищіх жіночих курсах (1908–1917 рр.) (2011)
Ратовський І. І. - Одеський період життя та творчості вітчизняного академіка Л. В. Громашевського (2011)
Сем’яник О. В. - Від студентського активіста до громадсько–політичного лідера: початки суспільно–політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Бойчук В. С. - Щодо гармонізації нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки, дія яких поширюється на АЕС, із референтними рівнями Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Годованюк Г. М., Носовський А. В. (2014)
Власенко Н. И. - Оценка сценариев развития ядерной генерации Украины после 2030 года, Годун О. В., Кирьянчук В. Н. (2014)
Мазурок А. С. - Валидация теплогидравлической модели реакторной установки с применением методики быстрого преобразования Фурье для количественной оценки полученных результатов, Вышемирский М. П. (2014)
Елисеева М. А. - Систематизация методов оценивания рисков эксплуатации АЭС, Маловик К. Н. (2014)
Скалозубов В. И. - Вопросы формирования эффективных стратегий управления тяжелыми авариями, Ващенко В. Н., Габлая Т. В., Гудима А. А., Козлов И. Л. (2014)
Богорад В. И. - Вопросы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов при внедрении новых видов ядерного топлива на АЭС Украины с реакторами ВВЭР?1000, Литвинская Т. В., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. (2014)
Жигалов Я. А. - Визначення коефіцієнта ослаблення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання матеріалом оболонки циліндричних контейнерів для тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів, Пшеничний В. А. (2014)
Сорока Ю. Н. - Оценка системы вентиляции для Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения, Удод Е. В. (2014)
Громов Г. В. - Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2012 та 2013 роки, Носовський А. В., Валігун Н. П., Воробей І. І. (2014)
Котеленец В. Г. - Некоторые практические подходы к организации проведения внутренних аудитов на АЭС (2014)
Артюх С. Ф. - Пути совершенствования подготовки специалистов-энергетиков для работы на современных электростанциях, Лазуренко А. П., Сапельникова Т. С. (2014)
Кондратьєв Сергій Миколайович (2014)
Носовський Анатолій Володимирович (2014)
Халімончук Володимир Адамович (2014)
Дубковський В’ячеслав Олександрович (2014)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17: Изобретения в сварке материалов (2013)
Байда Е. И. - Расчет контактных давлений в механических системах с помощью программы Comsol Multiphysics (2013)
Гайденко Ю. А. - 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора, Вишневский Т. С., Штогрин А. В. (2013)
Галиновский А. М. - Реверсивные тиристорные преобразователи бесконтактных синхронных компенсаторов, Дубчак Е. М., Ленская Е. А. (2013)
Заблодский Н. Н. - Расчет теплового поля полифункционального электромеханического преобразователя с полым перфорированным ротором, Плюгин В. Е., Гринь Г. М., Грицюк В. Ю. (2013)
Лущик В. Д. - Передчасний вихід з ладу обмоток двополюсних асинхронних двигунів середньої потужності, Полезін С. Ю., Антипко Г. С. (2013)
Милых В. И. - Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки, Полякова Н. В. (2013)
Осташевский Н. А. - Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности, Петренко А. Н., Шайда В. П. (2013)
Жемеров Г. Г. - Сопоставление преобразовательных систем высоковольтного частотно-регулируемого электропривода переменного тока, Ильина О. В., Крылов Д. С., Тугай Д. В., Титаренко И. Г., Бару А. Ю., Шинднес Ю. Л. (2013)
Гетьман А. В. - Метод экспериментального определения магнитного момента на основе пространственного гармонического анализа сигнатур магнитной индукции (2013)
Костюков В. В. - Визуальное построение характеристических уравнений линейных электрических цепей, Канов Л. Н. (2013)
Кузнецов Б. И. - Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Котляров Д. А. (2013)
Розов В. Ю. - Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях, Пелевин Д. Е., Левина С. В. (2013)
Беликов В. Т. К 80-летию со дня рождения (2013)
Титул, зміст (2009)
Смагін В. - Вплив фінансового ринку на процес відтворення в реальному секторі економіки (2009)
Громоздова Л. - Удосконалення оцінки тенденцій регіонального економічного розвитку, Простотіна С. (2009)
Супрун Н. - Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів (2009)
Суркова Ю. - Самоврядні організації як модель державно-суспільного партнерства на будівельному ринку України (2009)
Власова І. - Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу (2009)
Бай С. - Успішність розвитку підприємств: проблеми досягнення збалансованості та інноваційності (2009)
Кузнецова І. - Визначення сутності дефініції "технологія управління" (2009)
Кириченко Л. - Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств (2009)
Шульга О. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення підприємств аграрного сектору України (2009)
Іртлач М. - Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим (2009)
Король С. - Роль управлінського обліку в досягненні соціальної відповідальності бізнесу (2009)
Веренич О. - Нові напрями бухгалтерського обліку нерухомості, Шаповалова А. (2009)
Булгакова С. - Фінансова система України у повоєнний період, Колодій О. (2009)
Герасименко А. - Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII–XX століть (2009)
Німчин С. - Парадокси нескінченного регресу та розподілу сингулярностей як структурологічні складові "екзистенційного вакууму" (2009)
Резюме (2009)
Авдеева О. А. - Детерминанты государственно - правового развития России (2013)
Вдовичин І. Я. - Формування концепції свободи особи в епоху відродження (2013)
Гапоненко Л. В. - Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (2013)
Граб М. І. - Ключові елементи історії поглядів на математичну та правову культури у соціокультурному просторі (2013)
Пшонка А. В. - Принципи кадрової роботи в органах прокуратури (2013)
Рибалка Н. О. - Нормативно-правове забезпечення управління органами прокуратури України (2013)
Зінов П. І. - Завдання та функції підрозділів матеріального забезпечення органів внутрішніх справ України (2013)
Літвінов Є. В. - Основні принципи запобіжної діяльності судових органів України (2013)
Макаренко О. Ю. - Використання методів переконання та примусу в діяльності суб'єктів охорони надр України (2013)
Редько А. О. - Питання відповідальності депутата місцевої ради за порушення законності при виконанні ним своїх повноважень (2013)
Христиченко Н. П. - Ліцензування як адміністративний засіб державно-правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання (2013)
Поляков С. Ю. - Особливості забезпечення законності та правопорядку у збройних силах російської федерації: порівняльний аспект (2013)
Кухар М. Д. - Організаційно-правові моделі устрою та функціонування адміністративної юстиції (2013)
Коваленко В. В. - Правові засади діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування (2013)
Тули Х. А. - Международно-правовые стандарты административно-правовых методов предупреждения и пресечения коррупции в государственных органах власти (2013)
Ярмак Є. С. - Проблемні питання перегляду судових рішень в адміністративних справах верховним судом України (2013)
Авдеев В. А. - Правовое регулирование условного осуждения в Российской федерации (2013)
Блажівський Є. М. - Феноменологія моніторингу протидії злочинності (2013)
Ударцов Ю. В. - Актуальні проблеми трансформації правового статусу державних службовців органів прокуратури в Україні (2013)
Левченко К. Б. - Врахування принципів та положень бангкокських правил ООН в процесі розвитку ювенальної юстиції в Україні (2013)
Калініна І. В. - Загальне поняття документа як носія криміналістично значущої інформації (2013)
Малярчук Т. В. - Механізм застосування законів формальної логіки при здійсненні логічного аналізу понять кримінального процесуального права як способу тлумачення правових приписів (2013)
Красота О. І. - Світовий досвід використання альтернативного врегулювання економічних спорів, Юлдашев С. О. (2013)
квасневська н. д. - Законодавчі орієнтири запровадження в Україні інституту пробації (2013)
Бородін І. Л. - Про форми вини в злочинах: за законодавством України, Білорусі, Росії, Круглов В. А. (2013)
Мартовицька О. В. - Окремі аспекти генезису процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2013)
Рогатюк І. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування: історія та сучасність, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2013)
Фурман Я. В. - "Слідова картина" як джерело доказової інформації при розслідуванні контрабанди культурних цінностей (2013)
Ємельянов А. С. - Вексельні правовідносини як самостійний інститут господарського права (2013)
Водоласкова К. Ю. - Вплив державних закупівель на подальший розвиток авіаційної галузі в Україні в контексті Європейської інтеграції (2013)
Воронін Я. Г. - Стабільне функціонування нафтогазового комплексу - головна запорука зміцнення національної безпеки України (2013)
Максименко М. І. - Співвідношення документації з формування екологічної мережі України зі створенням територій та об'єктів природно-заповідного фонду (2013)
Пефтієв О. В. - Співвідношення прав та обов'язків об'єднань співвласників багатоквартирного будинку як основної форми організації, утримання та експлуатації жилих будинків і прибудинкової території (2013)
Бандурка О. О. - Екологічний податок (2013)
Бухтіярова І. О. - Поняття нерухомості для цілей оподаткування (2013)
Кінащук Л. Л. - Аналіз діючого механізму аудиторського фінансового контролю в Україні та напрями його вдосконалення (2013)
Білоцький С. Д. - Проблема прогалин в міжнародному праві і екологічно орієнтована енергетика (2013)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2014)
Дорошенко О. М. - Оцінка стану мозкового кровообігу за даними реоенцефалографії в осіб, яким виготовляють знімні зубні протези (2014)
Сіньоре А. - Спрощена методика відновлення куксової вкладки за наявності коронки: опис клінічного випадку, Бенедіченті С. , Каітсас В. , Бароне М. (2014)
Макєєв В. Ф. - Сучасні погляди на етіологію і патогенез дисфункцій скронево-нижньощелепних суглобів. Огляд літератури, Риберт Ю. О., Магера Н. С. (2014)
Верлінг Г. - Високоякісний тимчасовий протез тривалого користування "to go" (2014)
Палков Т. А. - Вплив імерсійної дезінфекції на розмірну стабільність еластичних відбиткових матеріалів (2014)
"Майстерня посмішки" в Києві — ласкаво просимо у стоматологічний салон краси (2014)
KaVo ESTETICA E30 — кохання з першого погляду (2014)
Гулюк А. Г. - Рентгенологічна ідентифікація сторонніх тіл у гайморових пазухах при хронічних одонтогенних гайморитах, Варжапетян С. Д., Бараннік Н. Г. (2014)
Готь І. М. - Динаміка реваскуляризації трансплантата при заміщенні кісткових дефектів, Палій А. В. (2014)
Погранична Х. Р. - Біомеханічний аналіз остеосинтезу в ділянці суглобового відростка нижньої щелепи внутрішньоротовим способом залежно від локалізації лінії перелому, Огоновський Р. З. (2014)
Рибак В. А. - Встановлення базальних імплантатів трансинусальним методом на верхній щелепі як альтернатива синус-ліфту, Павленко М. О., Климентьєв В. Г., Юхнов А. Е. (2014)
Потапчук А. М. - Аналіз біомеханічних характеристик ортодонтичних міні-імплантатів при різних силових навантаженнях, Рівіс О. Ю., Крищук М. Г., Міщенко О. М. (2014)
Вовк В. Ю. - Результати клінічно-інструментального визначення стабільності дентальних імплантатів у кістковій тканині альвеолярних відростків щелеп, Вовк Ю. В., Олійник А. Г. (2014)
Там К. - Оптична і структурована реставрація зубів сучасними композитами (2014)
Сов’як О. О. - Особливості перебігу множинного карієсу постійних зубів у школярів (2014)
Ципан С. Б. - Застосування зубної пасти із комплексом AMIFLUOR® у дітей з аутистичними розладами, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Чухрай Н. Л. - Гігієнічний стан порожнини рота у дітей шкільного віку (2014)
Пам’яті професора Косенка Костянтина Миколайовича (2014)
Безвушко Е. В. - Вміст мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають у різних екологічних умовах (2014)
Годована О. І. - Експериментальне дослідження репаративного остеогенезу з використанням хребця хвостового відділу щура. Частина І (2014)
Лещук Л. С. - Зносостійкість стоматологічних матеріалів при динамічному контакті з твердими тканинами зуба. Експериментальне дослідження (2014)
Грицюта О. О. - Внесок Київського відділення Російського технічного товариства в технічний розвиток Південно-Західного краю Російської імперії у ІІ пол. ХІХ ст. (2012)
Джумига Є. Ю. - Паливна криза в Одесі у період Першої світової війни (1914-1917 рр.): соціальні аспекти проблеми (2012)
Драч О. О. - Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи (2012)
Жук О. М. - Події національно-визвольної боротьби середини – другої половини XVII ст. та їх вплив на поселенську структуру українських земель (2012)
Степанова Г. І. - Виникнення театрально-драматичної антрепризи в Російській імперії (2012)
Федорик Ю. В. - Устрій та адміністративна структура Холмсько-Варшавської єпархії (2012)
Черемісін О. В. - Особливості організації адміністративного та муніципального управління Південною Україною в кінці XVIII – початку XIX століть (2012)
Алексєєв С. В. - Історичні особливості трудової міграції населення України в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.) (2012)
Антонишин А. П. - Балтський повіт в добу Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 року) (2012)
Білоус С. В. - Проголошення Бессарабської Радянської Соціалістичної Республіки у складі РРФСР 1919 р.: причини та наслідки (2012)
Герасимов Т. Ю. - Грошовий обіг у містах Подільської губернії за Гетьманату П. Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) (2012)
Козаченко О. М. - Боротьба Одеської крайової організації Народного Руху України проти підписання нового союзного договору у 1990–1991 роках (2012)
Лехан Л. Б. - Голодомор 1932–1933 рр. як механізм упокорення українського селянства (2012)
Могилюк С. В. - Наука в генеральному окрузі "Дніпропетровськ" в період німецької окупації (1941–1943 рр.): вищі навчальні заклади на службі в окупантів (на прикладі діяльності Дніпропетровського українського державного університету та Дніпропетровського інституту інженерів транспорту) (2012)
Прилипко Р. Д. - Громадські роботи як форма трудової допомоги безробітним в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Верховцева І. Г. - Соціокультурна спадщина українського Подунав?я: регіон як ментальне утворення (2012)
Гончарук Т. Г. - "Листок Русского общества пароходства и торговли" 1860 р.: прогресивна одеська газета напередодні "великої реформи" (2012)
Овсієнко С. Л. - Архівні та опубліковані документи і матеріали як джерело при вивченні діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997–2002 рр.), Мардаренко О. В. (2012)
Яремчук В. П. - Як відбувалася взаємодія між найвищими партійними функціонерами та українською радянською історіографією (2012)
Ярмошик І. І. - Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині (2012)
Ахмід С. С. - Внесок В.Г. Теплякова в розвиток археологічної науки Одеси (2012)
Маслюченко С. П. - Постать Сергія Подолинського в історіографії (2012)
Шишко О. Г. - Диктатура Муравйова в Одесі (2012)
Овсієнко С. Л. - Збірка, яка допомагає усвідомити (Сич О. Український націоналізм традиція і модерн (вибрані статті, лекції, інтерв’ю, рецензії) – Івано-Франківськ, "Місто НВ", 2011. – 224 с.), Цвiлюк С. А. (2012)
Адамович С. В. - Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст (2012)
Ушкварок Л. Б. - Об актуальности изучения экологической эпидемиологии в аспекте доказательной медицины в последипломном образовании врача (2011)
Чумаченко Т. О. - Розвиток професійної майстерності епідеміолога при виконанні науково- практичної роботи, Подаваленко А. П., Головчак Г. С. (2011)
Шищук В. Д. - Уніфікована система надання медичної допомоги при дорожньо-транспортній політравмі в умовах сільської місцевості (2011)
Зайцев О. М. - Інформатизація охорони здоров’я в сільських районах Харківської області за період упровадження сімейної медицини та деякі напрями її розвитку (2011)
Лихачева А. С. - Внутриутробные респираторные вирусные инфекции у новорожденных: диагностика, клинические варианты течения, Редько И. И. (2011)
Лахно И. В. - Регуляция гемодинамики плода у беременных с преэклампсией (2011)
Сафонова І. М. - Порівняльні можливості бактеріологічних, функціональних, ультразвукових і допплерографічних досліджень вагітних у ІІІ триместрі для прогнозування реалізації інфікування плода у вигляді внутрішньоутробної пневмонії (2011)
Суханова Л. А. - Cодержание глюкозаминогликанов у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2011)
Єлоєва З. В. - Доцільність призначення комплексу етіологічних і патогенетичних заходів при біліарній патології внаслідок вірусного гепатиту А (2011)
Ржевська О. О. - Вміст сироваткового інтерферону альфа та гамма у крові хворих на веб-енцефаліт, Ходак Л. А., Повгородняя О. І., Зозуля Н. І. (2011)
Омельченко Е. А. - Сравнительный цитогенетический анализ стромальных клеток костного мозга на различных пассажах у крыс линии WISTAR, Кульшин В. Е., Зарубенко Е. С., Панибратцева С. Г., Забирник А. С. (2011)
В. Г. Грома - Морфологические критерии обратимости острой ишемии тонкой кишки (2011)
Вашакидзе З. С. - С-Реактивный белок как провоспалительный маркер при фибрилляции предсердий (2011)
Рєзнік Л. А. - Ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу (2011)
Глущенко С. В. - Критерии прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени (2011)
Курило В. О. - Проблема психотерапії сімейної дезадаптації в межах аналітичних і неаналітичних моделей психотерапії (2011)
Дубенко О. Е. - 15-й конгресс международного общества головной боли (2011)
Професор Неллі Сергіївна Морозова (до 75-річчя з дня народження) (2011)
Профессор Валерий Исаевич Куцевляк (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Пам’яті доцента Олега Івановича Сіренка (2011)
Біденко Л. В. - Лінгвокогнітивні уміння:сутність поняття та лінгвокогнітивні підходи до їх упорядкування (2013)
Жирова В. Н. - Колледжи США:Тенденции и перспективы развития (2013)
Красюкова Е. С. - Становление органов государственного призрения в таврической губернии в XIX-начале XX века (2013)
Моцовкина Е. В. - Этапы,тенденции и предпосылки развития конфессиональных учебных заведений в Крыму в конце XIX-начале XX века (2013)
Приходько В. М. - Управлінська культура керівника в контексті готовності до забезпечення моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Стеганцева П. Г. - Применение методов дивергентного мышления для составления и решения задач на исследование, Бречко Д. А., Елховская Я. А., Зиновеева М. И. (2013)
Шушара Т. В. - Цель,задачи,принципы организационно-методической деяльности учебных округов Украины в XIX-начале XX века (2013)
Васильченко О. І. - Сутність,структура та зміст гендерної культури студентів університету (2013)
Рись М. Ю. - Роль соціального педагога в розвитку творчості старших підлітків у позашкільній діяльності (2013)
Томашевська-Прядун С. О. - Національне спрямування виховного впливу японської родини (2013)
Андрєєв А. М. - Результативність творчої групи навчально-наукової лабораторії енергоефективності та енергозбереження Запорізького національного університету (2013)
Бондар Л. А. - Організація самостійної роботи студентів-філологів із використанням інтегрованого навчального середовища (2013)
Гальченко О. Ю. - Проблема формування англомовної компетентності студентів коледжів у сучасній методиці навчання іноземних мов (2013)
Грибан Г. П. - Технологія формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів-аграріїв (2013)
Скоромная Н. Н. - Применение медико-гигиенических здоровьесберегающих технологий в сохранении здоровья студентов (2013)
Ярема І. А. - Стратегії формування англомовної лексичної компетентності студентів технічних спеціальностей (2013)
Александрова О. Ф. - Педагогічні цінності як основа професійно-педагогічної культури, Александров В. М. (2013)
Вавіліна С. Г. - Система вправ для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів (2013)
Макаренко І. О . - Використання методу "Case-study" у процесі підготовки фахівців із напряму "Облік і аудит" (2013)
Пахомова Т. О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки студентів-філологів до міжкультурного спілкування, Сенченко Я. С. (2013)
Черненко О. В. - Ділові ігри,бізнес-тренінги та майстер-класи в професійній підготовці майбутніх менеджерів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Погожих М. І. - Вплив параметрів руху сушильного агента на кінетику сушіння змішаним теплопідводом, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2014)
Дуденко Н. В. - Моделювання процесу протеолізу рибної колагеновмісної сировини, Дьяков О. Г., Панікарова Б. О. (2014)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю, Калитка В. В. (2014)
Дейниченко Г. В. - Сенсорний аналіз біофортифікованого маринованого солодкого перцю, Юдічева О. П. (2014)
Фролова Н. Е. - Нові можливості перероблення ефірних олій для ароматизації харчових продуктів, Усатюк О. М. (2014)
Мыколенко С. Ю. - Повышение микробиологической устойчивости хлебопекарной продукции с применением плазмохимических технологий, Пивоваров А. А., Тищенко А. П. (2014)
Калинина Е. Д. - Динамика кислотности гидролизованных сгущенных консервов с сахаром в процессе хранения, Коваленко А. В., Корнилова О. В. (2014)
Бергилевич А. Н. - Идентификация Enterobacter sakazakii в сыром молоке для производства сухих детских смесей, Гришина Е. А., Касянчук В. В. (2014)
Kuznetsova I. - Study of thermodynamics of complex formation of flavonoids of steviа (Stevіa rebaudіana Bertonі) leaves (2014)
Миронов Д. А. - Дослідження інфрачервоних спектрів екстрактів з плодів шипшини, обліпихи та калини (2014)
Штефан Є. В. - Математичне моделювання процесів механічного оброблення дисперсних органічних матеріалів, Риндюк Д. В., Кадомський С. В. (2014)
Ломова Н. Н. - Влияние меда, маточного молочка и пыльцы на биотехнологические процесы, происходящие в кисломолочных напитках, Снежко О. О. (2014)
Ткаченко Н. А. - Заквашувальні композиції для дитячих кисломолочних продуктів з підвищеними протеолітичними властивостями, Назаренко Ю. В., Авершина А. С., Українцева Ю. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Нечепуренко К. Б. - Технологічні аспекти утворення структурованих емульсій у складі м’ясних січених виробів, Пивоваров П. П. (2014)
Янчева М. О. - Кріоскопічні дослідження розчинів харчових інгредієнтів полісахаридної природи, Желєва Т. С., Погожих М. І., Гринченко О. О. (2014)
Літвінова І. О. - Медико-біологічні дослідження рубаних м’ясних напівфабрикатів з комплексною добавкою "Мальтовин", Савінок О. М., Шафран Л. М., Третьякова О. В. (2014)
Нєміріч О. В. - Аспекти технології хліба з використанням сушеної рослинної сировини, Петруша О. О., Бончак І. В., Філіпенко В. В. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Потенциал лекарственных, пряно-ароматических растений в повышении качества пшеничного хлеба, Лебеденко Т. Е. (2014)
Лозовая Т. М. - Улучшение потребительских свойств вафель с использованием нетрадиционного сырья (2014)
Каліновська Т. В. - Застосування комбінованих білків та гідроколлоїдів при створенні збивних цукеркових мас, Оболкіна В. І. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Регулирование структурно-реологических свойств желейных и сбивных масс для двухслойного мармелада, Макарова О. В., Аветисян К. В. (2014)
Коркач А. В. - Перспективы использования синбиотического комплекса в технологии зефира функционального назначения, Крусир Г. В., Боровик И. А. (2014)
Чуйко А. М. - Дослідження якості виробів із дріжджового тіста і пісочного печива з використанням кріо-порошків із рослинної сировини, Чуйко М. М., Орлова О. С., Єрьоменко С. О. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Стабилизация качества сырцовых пряников при хранении, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2009)
Мельник Т. - Тарифне регулювання у контексті членства України у СОТ (2009)
Небрат В. - Державні видатки в системі регулювання економіки: світові тенденції та вітчизняний досвід (2009)
Чичкало-Кондрацька І. - Стратегічні орієнтири розвитку науково-виробничого потенціалу регіонів в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України (2009)
Балджи М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування (2009)
Флорескул Н. - Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави (2009)
Міняйло О. - Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель (2009)
Тарасюк М. - Основні етапи впровадження контролінгу в управління торговими мережами (2009)
Бардаш С. - Щодо побудови базової класифікаційної моделі господарського контролю (2009)
Пшеслінський Д. - Формування асортиментної політики в магазинах продовольчої торгівлі (2009)
Бойко Н. - Проблеми контролю будівництва складської нерухомості (2009)
Соколова А. - Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні (2009)
Кучеренко В. - Економічна природа інтеграції банків і страхових компаній (2009)
Жукевич О. - Ефективність податкової системи України: принципи оподаткування та напрями реформування законодавчої бази (2009)
Яренко Г. - Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах (2009)
Резюме (2009)
Вдовичин І. Я. - Новоєвропейська доктрина природних прав людини і забезпечення свободи людини в міжнародно-правових актах (2013)
Теремцова Н. В. - Соціологія права: питання правотворчого процесу в Україні; проблема та шляхи подолання (2013)
Артем'єва Н. А. - Місце і роль податкового контролю в системі функцій державного управління в умовах розбудови правової держави (2013)
Шаркова І. М. - Розумність та добросовісність: досвід ретроспективного розмежування оціночних понять (2013)
Наконечний В. В. - Охлократичний режим та його прояви у сучасній Україні: проблеми у розбудові демократії, що з ним пов'язані (2013)
Строяновська О. В. - Питання сучасної трансформації ідеї соціально-правової держави у світі та проблеми її реалізації в Україні (2013)
Чирикало О. Ю. - Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах розбудови правової держави (2013)
Дворніченко Л. В. - Аналіз правового забезпечення конституційного принципу гласності як гарантії основних прав і свобод громадян України в умовах розбудови правової держави (2013)
Ковальова І. І. - Актуальні питання принципів правового статусу людини і громадянина та їх офіційне закріплення в конституції України (2013)
Кольчак Ю. Ю. - Актуальні питання щодо поняття та змісту конституційно-правового статусу людини і громадянина в умовах розбудови правової держави (2013)
Кагановська Т. Є. - Правові і морально-етичні засади регулювання поведінки державних службовців (2013)
Деменко О. Є. - Окремі аспекти здійснення податкового контролю в Україні (2013)
Синєгубов О. В. - Поняття, зміст та ознаки особистих немайнових прав дітей (2013)
Віхляєв М. Ю. - Громадські формування з охорони громадського порядку як суб'єкти відносин, пов'язаних із застосуванням адміністративного примусу, наділені активною адміністративною правосуб'єктністю (2013)
Галай В. О. - Характеристика засобів доказування в адміністративному судочинстві, Оксаковська М. А. (2013)
Липівський В. В. - Нормативно-правові основи організаційно-правового розвитку органів прокуратури в сучасній Україні (2013)
Бaндуркa О. М. - Тенденції розвитку кримінологічної ситуації в Україні, Веприцький Р. С. (2013)
Процюк О. В. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповолітніх: міжнародно-правовий аспект, Павловська A. A. (2013)
Локтионова В. В. - Физический вред в преступлениях против окружающей природной среды по ук Украины (2013)
Марчак В. Я. - Психолого-правові особливості діяльності слідчого судді під час досудового розслідування кримінальних проваджень (2013)
Назимко Є. С. - Покарання як феномен культурного життя суспільства (2013)
Лотоцький М. В. - Рішення, дії та бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора, які можуть оскаржуватися під час досудового розслідування (2013)
Біляєв В. О. - Актуальні питання взаємодії підрозділів карного розшуку з органами досудового розслідування під час кримінального провадження (2013)
Гребенюк О. Я. - Історичні передумови виникнення та розвитку механізму правового регулювання порядку дослідження лікарських засобів та встановлення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з дослідами над людиною (2013)
Власюк В. В. - Роль адвоката в кримінальному провадженні на підставі угод (2013)
Ємельянов А. С. - Нове у вексельному законодавстві (2013)
Потоцький М. Ю. - Господарський договір як форма розпоряджання правами інтелектуальної власності (2013)
Юлдашев С. О. - Суперечливість публічному порядку України як підстава для оспорювання арбітражного рішення (2013)
Криворучко Л. С. - Інститут омбудсмена в сучасному суспільстві (історико-правовий огляд) (2013)
Кривобоков А. Д. - Актуальні питання банкрутства як правового механізму регулювання підприємницької діяльності : сторони у справі про банкрутство (2013)
Липівська О. А. - До питання поняття цивільно-процесуальних правовідносин за законодавством України в умовах розбудови правової держави 175-180 (2013)
Зубкова О. Г. - Інститут надзвичайного арбітра в міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Поляк О. І. - Україна як об'єкт іноземних інвестицій та проблема вибору вектору економічної інтеграції (економіко-правовий аспект) (2013)
Галуненко І. В. - Поняття небанківських фінансових установ та особливості їх правового регулювання (2013)
Стеценко С. Г. - Рецензія на монографію О. В. Богачової "Законотворення: теоретико-прикладні аспекти" (2013)
Вдовичин І. Я. - Державно-правові ідеї Д.С. Міля в умовах глобалізації (2013)
Вовк В. М. - Феномен "живого небіжчика" у римському праві (2013)
Сквірський І. О. - До питання про основні напрямки розвитку громадського контролю в Україні (2013)
Григоренко І. А. - Принципи правоохоронної (поліцейської) діяльності в Україні та Німеччині (2013)
Горецька Х. В. - Праксеологія правової соціалізації: філософсько-правові проблеми (2013)
Сенидяк Н. М. - Стан дослідження проблеми механізму правоутворення (2013)
Нагорнова Є. А. - Громадянство в Україні: правове регулювання, набуття та припинення (2013)
Христинченко Н. П. - Принципи відкритості у діяльності органів виконавчої влади: проблеми реалізації (2013)
Фурман І. Г. - Юридична відповідальність працівників служби безпеки України (2013)
Тюрін С. Є. - Місце урядового уповноваженого у справах європейського суду з прав людини та його представників у системі органів юстиції України (2013)
Лущенкова М. Г. - Щодо забезпечення майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Тули Х. А. - Методы предупреждения борьбы с коррупцией в государственных органах власти в законодательстве Украины и Ирака (2013)
Ніндипова В. І. - Правове регулювання запобігання та протидії правопорушенням у сфері оплати праці (2013)
Мохончук С. М. - Деякі питання кримінальної відповідальності посадових осіб за скоєння злочинів проти миру і безпеки людства (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення права неповнолітньої особи на свободу та особисту недоторканість (2013)
Біляєв В. О. - Проблеми застосування прокурорського керівництва як методу нагляду за дотриманням законності під час оперативно-розшукової протидії злочинності (2013)
Богатирьова О. І. - Виконання покарань та інших кримінально-правових заходів, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства на прикладі Норвегії (2013)
Тулаєв О. С. - Обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування зловживань владою або службовим становищем, учинених працівниками ОВС (2013)
Задоя К. П. - Характеристика загальної частини кримінального кодексу вільно асоційованої держави Пуерто-Ріко 2012 року (2013)
Карпенко Л. К. - Історія розвитку протидії незаконному розголошенню лікарської таємниці (2013)
Копотун І. М. - Поняття та зміст прогнозування надзвичайних подій кримінально-правового характеру у кримінально-виконавчих установах (2013)
Дехтяр О. Г. - Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції (2013)
Пилипенко Г. М. - Криміналістичні проблеми отримання порівняльних зразків для експертного дослідження (2013)
Кузьмін P. P. - Ще раз про кримінальну відповідальність юридичних осіб (2013)
Безклубий I. A. - Щодо гарантування банківських вкладів фізичних осіб в Україні, Гончаренко О. В. (2013)
Потоцький М. Ю. - Захист права інтелектуальної власності: проблеми понятійно-категоріального апарату (2013)
Юлдашев С. О. - Деякі проблеми третейського судочинства і шляхи їх подолання (2013)
Воловик О. А. - Эффективность экономического правосудия и проблема рационального неведения судей (2013)
Орехова I. E. - Особливості контрольних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Гопанчук В. С. - Проблеми визначення порядку цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану корупційними діяннями, Ніжинський С. С. (2013)
Волконський Є. В. - Актуальні питання банкрутства за законодавством України в умовах розбудови правової держави (2013)
Деменко О. Є. - Зарубіжний досвід адміністрування податків та можливості його використання в Україні (2013)
Русенко І. Я. - Норма права в контекстах основних типів праворозуміння (2013)
Титул, зміст (2009)
Горбач Н. - Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні, Ільченко Т. (2009)
Альмераї А. - Проблеми венчурного інвестування в Україні (2009)
Орленко О. - Споживчий ринок України в умовах інфляції (2009)
Сай Д. - Особливості маркетингового планування на фармацевтичному ринку України (2009)
Сичова Н. - Формування стратегії соціального розвитку підприємств торгівлі (2009)
Трубей О. - Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України (2009)
Шульга Н. - Оцінка вартості банків на основі порівняльного підходу, Слободяник О. (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського