Соляник Л. Г. - Особливості фінансування бізнесу в контексті світових тенденцій використання FinTech інновацій на ринку капіталу, Цуркан І. М., Гудим М. О. (2021)
Крилова О. В. - Актуальні проблеми фінансової безпеки суб’єктів господарювання в умовах FinTech-трансформації фінансового ринку, Орлова М. С., Замковий О. І. (2021)
Pashkevych M. S. - Innovative-cognitive competencies of a stock accountant, Shyshkova N. L. (2021)
Безугла Л. С. - Популяризація українського екотуризму на міжнародних ринках (2021)
Сапінський О. - Маркетинг у створенні стратегічних переваг на ринку послуг, Шинкаренко Н. В., Пілова К. П. (2021)
Вовк О. М. - Превентивне забезпеччення безпеки і конкурентного статусу авіаційного підприємства, Сафонік Н. П., Фрідріх Ю. В. (2021)
Савченко М. В. - Інструментарій діагностики ризику втрати стратегічної стійкості підприємствами лісового та мисливського господарства, Пешко П. С. (2021)
Ареф’єва О. В. - Концептуальний підхід до управління випереджаючим розвитком інноваційного потенціалу підприємств, Титикало В. С. (2021)
Соляник Л. Г. - Управління фінансовою діяльністю підприємств в умовах діджиталізації бізнес-процесів, Мофа І. В., Гужва Н. О. (2021)
Крилова О. В. - Шляхи удосконалення функціонування підприємства в умовах FinTech трансформації фінансового ринку, Шапка П. Б., Замковий О. І. (2021)
Касьяненко Л. В. - Напрями підвищення ефективності інвестицій у поліпшення умов праці робітників вугільних шахт (2021)
Штефан Н. М. - Удосконалення методів оцінки вартості промислових підприємств (2021)
Ігумєнцев О. В. - Стратегічні напрями розвитку потенціалу підприємства в умовах циркулярної економіки (2021)
Волк П. П. - Теоретичні аспекти системної оптимізації створення та функціонування дренажних систем на еколого-економічних засадах, Рокочинський А. М., Тимейчук О. Ю. (2020)
Дмитрів О. П. - Контроль використання сільськогосподарських земель за допомогою ГІСтехнологій на основі даних дистанційного зондування землі, Прокопчук А. В., Білецька М. І. (2020)
Куницький С. О. - Визначення гідрохімічних показників водойм за допомогою комплексного аналізатора якості води EZODO 7200, Пінчук О. Л. (2020)
Герасімов Є. Г. - Підвищення енергетичної та загальної ефективності закритої зрошувальної системи відповідно до сучасних умов та вимог, Рокочинський А. М., Герасимов Г. Г. (2020)
Кондратюк О. М. - Шляхи підвищення надійності вібраційновідцентрових установок (2020)
Ігнатюк Р. М. - Дослідження параметрів процесу плазмового та лазерного різання металів, Рижий О. П., Пахаренко В. Л., Голотюк М. В., Наталія Новосад (2020)
Стрілець О. Р. - Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через сонячні зубчасті колеса (2020)
Косьмій М. М. - Теоретичні підходи до розуміння нематеріального в архітектурі та урбаністиці (2020)
Потапчук І. В. - Проєктування закладів дошкільної освіти: зарубіжний досвід, Бичковська Л. С. (2020)
Шолудько М. В. - Функціонально-планувальні принципи реконструкції загальноосвітньої школи в с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області, Шолудько М. М. (2020)
Ісупова М. І. - Карта будівель радянського неоісторизму м. Рівне (2020)
Трач Р. В. - BIM та великі дані: перспектива генерування нових знань в будівництві (2020)
Кундрат М. М. - Осьові зусилля та критична довжина включення зміни характеру руйнування (2020)
Шалай С. В. - Використання золи-виносу в якості мікронаповнювача в цементних розчинах, Чорна І. В., Сафонов Г. І. (2020)
Бойчура М. В. - Числові методи комплексного аналізу моделювання квазіідеальних полів за умови наявності тонких включень (2020)
Жуковська Н. А. - Математичне моделювання напруженодеформованого стану багатошарового ґрунтового масиву з врахуванням фільтрації забруднених речовин у неізотермічних умовах, Жуковський В .В. (2020)
Бачишина Л. Д. - Застосування технологій Typescript та Angular при розробці вебсервісу перетворення друкованого тексту в аудіо, Рощенюк А. М. (2020)
Шалай С. В. - Розчинові суміші на основі композиційного вяжучого з використанням пилу-виносу клінкеровипальних печей, Сасовський Т. А., Чорна І. В. (2020)
Давиденко Н. В. - Формалізований опис типових умов роботи насосної станції водоподачі на основі аналізу профілів добових графіків витрати води, Давиденко В. А., Давиденко Л. В. (2020)
Романюк В. В. - Проблема місцевої стійкості полиць і стінок згинальних перфорованих елементів, Супрунюк В. В., Місюк Т. Я. (2020)
Куницький С. О. - Ефективність використання безвипалювальних мaтеріалів у еко-будівництві, Чорна І. В., Сасовський Т. А. (2020)
Шалай С. В. - Системи автоматизованого проєктування при плануванні та реалізації проєктних рішень у будівництві, Сасовський Т. А., Циганенко І. В. (2020)
Кіпіоро І. М. - Фінансове спрямування сільськогосподарськогоі підприємства на підвищення ефективності в ринкових умовах (2021)
Середа Н. М. - Маркетингова туристична діяльність в логістичних потоках (2021)
Лісовий А. В. - Проблеми та перспективи автоматизації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, Ковалевська К. А. (2021)
Лісовий А. В. - Оцінка ефективності контролю місцевих бюджетів, Петровська Д. О. (2021)
Остапенко М. С. - Державний фiнансовий контроль: проблемнi питання та перспективнi напрями вдосконалення (2021)
Рябчук О. Г. - Необхідність оцінки ефективності виконання бюджетних програм у сфері освіти і науки, Вигівська В. М. (2021)
Версаль Н. І. - Вплив пандемії COVID-19 на динаміку депозитів населення в банках України (2021)
Мєдвєдкова Н. С. - Практики для підвищення рівня публічності та прозорості місцевих бюджетів України, Карпич А. Ю. (2021)
Davidenko N. - Mechanism of financial support of natural capital reproduction, Vasylevska N. (2021)
Петленко Ю. В. - Відкритість та прозорість бюджетного процесу в Україні, Дрозд Н. В., Моргун Д. О. (2021)
Смутчак З. В. - Аеропорти-хаби як засоби вдосконалення авіаційно-транспортної інфраструктури регіону МІD, Дорошенко Т. М., Стеннікова В. В. (2021)
Бондар Ю. А. - Стратегія менеджменту авіакомпанії щодо регулярності польотів в період пандемії COVID-19, Легінькова Н. І. (2021)
Попова Д. В. - Вплив інтелектуалізації HR-менеджменту на якість людського капіталу міжнародних корпорацій (2021)
Семикіна М. В. - Вдосконалення технологій мотиваційного менеджменту на основі оцінки професійного розвитку та конкурентоспроможності персоналу, Коваль Л. А., Іщенко Н. А. (2021)
Kovalenko N. - Anti-crisis management as an element of stabilization of activities of civil aviation of Ukraine, Stolyarchuk N. (2021)
Malinowska Irena - Poland labour migrations: conditions and consequences in the socio-economic and law perspective (2021)
Щоголєва І. В. - Організація ділових івентів як сучасна тенденція туристського ринку, Соколовський В. А. (2021)
Голубов А. Є. - Щодо змісту, структури та поняття збирання доказів у кримінальному провадженні: процесуальний та криміналістичний аспекти (2021)
Кравцова Т. М. - Роль системного підходу у методології сучасного правознавства (2021)
Максименко Н. В. - Впровадження електротранспорту як спосіб боротьби із забрудненням навколишнього природного середовища, Ушакова-Кирпач І. М. (2021)
Мошняга Л. В. - Міжнародно-правова регламентація авіаційних перевезень пасажирів (2021)
Троянський О. А. - Інформаційна безпека в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2021)
Терлюк І. Я. - Українська національна державність та державно-правова традиція: методологічні підходи дослідження (2021)
Chornyi Ye. - Legal regulation of public-private partnership's principles implementation (2021)
Shevchuk O. - Constitutional and legal basis of ensuring information security in Ukraine (2021)
Левицький А. Ф. - Перша науково-практична конференція з міжнародною участю "Охматдитівські читання": Секції дитячої хірургії та ортопедії. м. Київ, 23–24 вересня 2021 р., Притула В. П., Русак П. С., Чернишук С. С. (2021)
Наконечний А. Й. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання дитячої хірургії", м. Львів, 18–20 листопада 2021 року, Кузик А. С. (2021)
Пасічник О. В. - Порівняльний аналіз структури шкіри експериментальних тварин при різних видах енергетичного впливу, Конопліцький В. С., Коробко Ю. Є. (2021)
Русак П. С. - Гострий гематогенний остеомієліт у дітей: питання діагностики та лікування, Толстанов О. К., Русак С. О., Зінкевич О. В., Волошин Ю. Л., Конторович О. М. (2021)
Левицький А. Ф. - Еволюція методик хірургічної корекції лійкоподібної деформації грудної клітки в дітей: одноцентровий досвід, Пилипко В. М., Годік О. С., Бебешко О. В. (2021)
Вакульчик В. Г. - Объективизация критериев стратификации детей с аппендикулярным перитонитом к проведению операции селективной гемосорбции с использованием сорбента "Гемо-протеазсорб", Сергиенко В. К. (2021)
Переяслов А. А. - Вибір методу лікування новонароджених із гіпертрофічним пілоростенозом, Мальований Б. Я., Стеник Р. В., Дворакевич А. О., Микита М. М. (2021)
Коробко Ю. Є. - Значення комплексної оцінки інтегрального показника ендогенної інтоксикації організму та ультразвукової візуалізації апендиксу в діагностиці гострого апендициту у дитячому віці, Конопліцький В. С., Ольхомяк О. О. (2021)
Рогозинський В. О. - Аналіз математичного моделювання біомеханічної моделі гало-гравітаційної тракції при деформаціях хребта в дітей, Левицький А. Ф., Доляницький М. М., Яресько О. В. (2021)
Боднар О. Б. - Порівняльна характеристика способів хірургічного лікування пілонідального синусу в дітей, Рандюк Р. Ю., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Сокольник С. О., Хома М. В. (2021)
Мараховский К. Ю. - Редкий клинический случай: зернисто-клеточная опухоль пищевода (опухоль Абрикосова) у подростка, Заполянский А. В., Овсейчик Д. А., Николаева Е. В., Паталета О. А., Нестерук Л. Н., Кудласевич А. О. (2021)
Lyutkevych M. I. - The problem of osteoporotic fractures of the femur in children with cerebral palsy (2021)
Данилов О. А. - Диференційний підхід до хірургічної корекції вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки в дітей, Заремба В. Р. (2021)
Фофанов О. Д. - Прогнозування ризику розвитку післяопераційної злукової кишкової непрохідності в дітей, Дідух І. М., Фофанов В. О., Матіяш О. Я. (2021)
Баєв П. О. - Застосування тест-ортезів на нижні кінцівки для визначення фізичних можливостей та реабілітаційного потенціалу осіб із тяжкими порушеннями функції опори й ходьби, Півоваров В. В., Корнєєв С. В., Трегуб Н. Ю., Нольте С. (2021)
Дем’ян Ю. Ю. - Хірургічне лікування переломів тіла стегнової кістки в дітей та підлітків: ранні та віддалені результати, Плеша П. П., Дем’ян Ю. Г. (2021)
Yakimenko O. - Dynamic assessment of prevalence and glycemic control in type I diabetes mellitus among the pediatric population, Fischuk O., Suchok S. (2021)
Боднар О. Б. - Хірургічне лікування атрезії тонкої кишки новонароджених за умов різного післяопераційного супроводу, Ватаманеску Л. І., Боднар Б. М., Хома М. В., Рандюк Р. Ю., Charlorin P., Louima O., Pierre G. S., Peigne R., Maria A. G. (2020)
Слєпов О. К. - Правобічні природжені діафрагмальні грижі – досвід лікування центру неонатальної хірургії, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Слєпова Л. Ф., Гладишко О. П., Голопапа Г. В. (2020)
Аксёнчик М. Г. - Особенности течения и сравнительная характеристика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов детского возраста с атрезией пищевода после первичной пластики, Мараховский К. Ю., Аверин В. И. (2020)
Мигаль І. І. - Анестезіологічне забезпечення видалення корегуючої пластини після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss (2020)
Притула В. П. - Ранні та віддалені результати після операції Soave-Boley при хірургічному лікуванні агангліозу кишечника у дітей, Кривченя Д. Ю., Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Руденко Є. О. (2020)
Конопліцький В. С. - Чи безпечний емпіричний підхід до виконання доступу при хірургії пілонідальної хвороби у дітей?, Шавлюк Р. В. (2020)
Боднар О. Б. - Використання шкірно-підшкірно-фасціальних ротаційних клаптів на живильній ніжці для закриття поверхневих дефектів у дітей, Сокольник С. О., Ватаманеску Л. І., Рандюк Р. Ю., Боднар А. О. (2020)
Конопліцький В. С. - Методика визначення ступеня радикалізму видалення пігментних невусів шкіри у дітей, Пасічник О. В., Мотигін В. В., Коробко Ю. Є., Тертишна О. В. (2020)
Rahman Atiqur - A comparative study to evaluate the morphological features in undescended testes and changes following orchiopexy, Khan Rizwan Ahmad, Ali Rizvi Syed Amjad, Wahab Shagufta (2020)
Левицький А. Ф. - Гало-гравітаційна тракція при лікуванні складних (>100°) сколіотичних деформацій хребта в дітей: огляд клінічних випадків, Рогозинський В. О., Доляницький М. М. (2020)
Данилов О. А. - Оптимизация хирургического лечения ригидного плоскостопия у детей с дисфункцией сухожилия задней большеберцовой мышцы, Шульга А. В. (2020)
Голубенко О. О. - Результати лікування вродженої клишоногості після реконструктивних втручань у дітей, Левицький А. Ф., Карабенюк О. В. (2020)
Переяслов А. А. - Огляд теорій патогенезу гастрошизису (2020)
Опанасенко М. С. - VATS-резекція нижньої долі лівої легені як результат лікування віддаленого наслідку перенесеної аспірації стороннього тіла в дихальні шляхи дитини: клінічний випадок, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Ліскіна І. В., Конік Б. М., Загаба Л. М., Шамрай М. Ю., Білоконь С. М. (2020)
Зигало Е. В. - Особливості вегетативного гомеостазу у хворих на хронічний атрофічний гастрит, поєднаний з патологією щитоподібної залози, Мосійчук Л. М. , Шевцова О. М. , Петішко О. П. , Демешкіна Л. В. (2021)
Stepanov Yu. M. - Prevalence of small intestinal bacterial overgrowth syndrome among patients with inflammatory bowel disease and its impact on nutritional status and clinical manifestations, Titova M. V., Nedzvetska N. V. (2021)
Гладких Ф. В. - Макроскопічна оцінка протективної дії кріоконсервованого екстракту плаценти при ібупрофен-індукованій гастроентероколонопатії (2021)
Степанов Ю. М. - Ендоскопічне стентування при стенозуючому раку та стриктурах травного каналу, Бабій О. М., Шевченко Б. Ф., Тарабаров С. О. (2021)
Ярешко В. Г. - Оптимальний термін хірургічного лікування хронічного панкреатиту або оптимальна операція?, Міхеєв Ю. О., Шпиленко О. Ф., Бабій О. М. (2021)
Степанов Ю. М. - Ендоскопічна ультразвукова сонографія в діагностиці патології шлунково-кишкового тракту, Пролом Н. В., Коненко І. С., Тарабаров С. О., Недзвецька Н. В. (2021)
Shypulіn V. P. - Catastrophic antiphospholipid syndrome (Asherson’s syndrome) caused by a suspected intestinal neuroendocrine tumor: a case report, Cherniavskyi V. V., Hvozdecka L. S., Neverovskyi A. V., Tishchenko V. V. (2021)
Чабан М. П. - Брати Аскоченські: Аристарх — лікар, Віктор — публіцист, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2021)
Мосійчук Л. М. - Ґендерні особливості цитокінового профілю у пацієнтів із хронічним атрофічним гастритом, Татарчук О. М., Петішко О. П. (2021)
Шевченко Б. Ф. - Особливості взаємозв’язку агресивних та захисних факторів слизової оболонки шлунка у хворих на патологію езофагогастродуоденальної зони з порушенням адаптаційного потенціалу та вегетативного гомеостазу (за даними PRECISE-діагностики), Пролом Н. В., Зигало Е. В., Руденко А. І., Демешкіна Л. В., Кислова Р. М. (2021)
Sirchak Ye. S. - Іmmunological disorders and colonic dysbiosis in patients with biliary lesions in type 2 diabetes mellitus and obesity, Nastych M. M. (2021)
Діденко В. І. - Особливості системи гемостазу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Меланіч С. Л. , Ягмур В. Б. , Рубан К. А. (2021)
Haurylenka D. I. - Applicability of the Chronic Liver Failure-Consortium score in patients with cirrhosis and bacterial infections: a single-clinic experience, Silivontchik N. N. (2021)
Stepanov Yu. M. - The study of tissue IgG4 in the mucous membrane of the colon in patients with inflammatory bowel disease, Tarasova T. S., Stoikevych M. V., Gaydar Yu. A., Fedorova N. S. (2021)
Fircak M. - Assessment of mental health in patients with irritable bowel syndrome (2021)
Ярешко В. Г. - Вірсунгектомія в лікуванні панкреатичної гіпертензії при хронічному панкреатиті, Міхеєв Ю. О., Бабій О. М., Філімонова І. В. (2021)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит: про деякі ускладнення, особливості патогенезу та перебігу, Гонцарюк Д. О. (2021)
Степанов Ю. М. - Роль ендоскопічного ультразвукового дослідження в діагностиці підслизових новоутворень шлунка та дванадцятипалої кишки (огляд літератури та власні клінічні спостереження), Пролом Н. В., Коненко І. С., Тарабаров С. О., Дементій Н. П., Адамська І. М. (2021)
Чабан М. П. - Професор Лев Падлевський —директор бактеріологічного інституту, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2021)
Содержание (2020)
Назаренко Л. Г. - Базові аспекти оцінювання стану плода і прогнозування здоров’я новонародженого, Гук Л. О., Нестерцова Н. С. (2020)
Мьотла П. - Чи завжди слід використовувати антибактеріальні засоби після уродинамічних досліджень у пацієнток з групи високого ризику?, Ваврисюк С., Курт Набер К., Маркут-Мьотла Е., Скорупські П., Скорупська К., Рехбергер Т. (2020)
Захворювання щитоподібної залози при вагітності Клінічні настанови для акушерів та гінекологів (2020)
Цюпа I. - Вплив лімфедеми на якість життя онкологічних пацієнтів (2020)
Флаксенберг М. А. - Морфологічні особливості ендо- та міометрія у пацієнток з лейоміомою матки і безплідністю (2020)
Малачинська М. Й. - Вплив мікробіому на репродуктивну функцію жінки, Вереснюк Н. С. (2020)
Бондаренко Н. П. - Сучасний метод внутрішньоутробного лікування неімунної водянки плода, індукованої парвовірусною інфекцією, Лакатош В. П., Вітовський Я. М., Наритник Т. Т., Лакатош П. В. (2020)
Загородня О. С. - Перинатальний центр м. Києва: Нехай вагітність стане материнством, Біла В. В., Яроцька Ю. О., Клюшанова О. І., Акімова О. В. (2020)
Слабкий Г. О. - Результати вивчення факторів ризику розвитку цереброваскулярних хвороб у жінок міста Києва, Прокопів М. М. (2020)
Жук С. І. - Нейроімунологія стресової вагітності, Щуревська О. Д. (2020)
Кротік О. І. - Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду на тлі інфекцій, що передаються статевим шляхом (2020)
Романенко Т. Г. - Сучасне лікування гіперандрогенних станів у жінок репродуктивного віку, Ігнатюк Т. М., Молчанова О. О. (2020)
Butina L. I. - Indicators of the immune system after correction of climacteric syndrome in women with uterine leiomyoma and endometrial hyperplasia, Shelestova L. P., Khancha F. A., Ostroukh A. L., Shahanov P. F. (2020)
Федорова Д. М. - Аналіз використання методу анкетування у дослідженні епідеміології стресового нетримання сечі у жінок: вплив на якість життя (2020)
Ковалишин О. А. - Клінічні аспекти у жінок із порушеннями менструальної функції у пубертатний період (2020)
Кондратюк В. К. - Комплексний підхід до терапії та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку з надмірною масою тіла та ожирінням, Гаспарян К. А., Кондратюк К. О., Дзись Н. П., Коблош Н. Д. (2020)
Жабченко І. А. - Пізній репродуктивний вік та ожиріння як підґрунтя для акушерських та перинатальних ускладнень (Огляд літератури та результати власних досліджень), Сюдмак О. Р., Бондаренко О. М., Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2020)
Лаба О. В. - Профілактика порушень фетоплацентарного комплексу у жінок із ризиком і загрозою передчасних пологів (Огляд літератури) (2020)
Суханова А. А. - Роль мышечно-фасциального синдрома и дисфункции в развитии синдрома хронической тазовой боли у женщин (Обзор литературы), Осадчук Р. В. (2020)
Ільницький В. І. - Страйки сільського населення Східної Галичини 1902–1903 років як засіб боротьби за економічні та політичні права, Старка В. В. (2021)
Патер І. Г. - Турецька орієнтація українського політикуму в роки Першої світової війни (2021)
Руда О. В. - Наступ на українське шкільництво: діяльність кураторії Львівського шкільного округу в 1921–1926 роках (2021)
Бортнік Т. В. - Участь "Селянського союзу" у створенні Українського селянсько-робітничого соціалістичного об’єднання ("Сельроб") (2021)
Varadi N. F. - Berehove and its surroundings during the Khrushchev era (1953–1964) (2021)
Павлович Ю. О. - Становлення Новокалинівської ОТГ у контексті політики децентралізації (2021)
Красівський О. Я. - Світ після COVID-19: глобальні проблеми розвитку (2021)
Надурак Н. М. - Роль Євгена Коновальця у створенні Галицько-Буковинського куреня січових стрільців та Української військової організації у відображенні української зарубіжної історіографії (2021)
Сеницький В. В. - Створення Української народної самооборони на території Станіславської області в 1942–1943 роках (2021)
Гриник Л. М. - Криївка як феномен другого дому для українських націоналістів (на прикладі Прикарпаття) (2021)
Луньо Є. А. - Бойове самогубство повстанців як героїчний чин у відображенні й осмисленні оповідної традиції (2021)
Щур Ю. І. - Спеціальні заходи органів МДБ–КДБ проти членів ОУН на Запоріжжі в 1950–1958 роках (2021)
Чобіт І. Р. - Витоки, історія створення та розвитку структури цивільно-військової співпраці (2021)
Ткачук П. О. - Перша російсько-чеченська війна у візії українського суспільства та політичної еліти (2021)
Лівінська Ю. Г. - Передумови та причини російсько-грузинського збройного конфлікту: погляд української історіографії (2021)
Сова А. О. - Напрями діяльності Степана Гайдучка в українському гімнастичному товаристві "Сокіл-Батько" у Львові (1910–1914) (2021)
Пасіцька О. І. - Свій серед своїх: отець-мітрат Тит Войнаровський та його оточення (2021)
Хома І. Я. - Євген Коновалець і "Просвіта", Шевченко М. Є. (2021)
Косенко Н. С. - Макар Кушнір як теоретик і практик ОУН (2021)
Нечепуренко А. О. - Іван Белейович ("Дзвінчук") – сотник УПА, командир військової округи 5 "Маківка" (2021)
Артимишин Ю. З. - Огляд книги: Media and Cultural Memory: international and interdisciplinary Handbook / ed. by Astrid Erll, Ansgar Nünning. Berlin; New York: Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. 452 p. (2021)
Хахула Л. І. - |Рец.|: Освіта як інструмент національної політики міжвоєнної Польщі |на кн.|: Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції: монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с. (2021)
Хома І. Я. - |Рец.|: Книга, здатна привернути увагу до історії українського спорту |на кн.|: Гайдучок С. Відбиванка / Степан Гайдучок; упоряд. В. Левківа, А. Сови. Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. 112 с.: іл. Репр. відтворення вид. 1930 р. (2021)
Sova A. O. - |Review|: A new important edition on the struggle of ukrainian nationalists against nazism |of the book|: Ukrainian nationalists in the struggle against Nazism: armed confrontation, resistance in German prisons and concentration camps, activities in exile. Documents and materials / Comp. and Ed. M. Romaniuk; the NAS of Ukraine, I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies. Lviv, 2020. 904 p. (2021)
Катерина Ч. - Психологія митця і творчості в записках Лесі Воронюк та Кларісе Ліспектор (2022)
Плющик О. - Роман Марини Гримич "Ти чуєш, Марго?.." як художня репрезентація авторського наукового дискурсу (2022)
Bezrukov A. - Emotion concepts for representing the vicissitudes of fate in Markus Zusak's Bridge of Clay, Bohovyk O. (2022)
Курбан О. - Проблема критичності мислення при споживанні медіаконтенту в умовах інформаційної війни (2022)
Журавська О. - Цитування джерел в інформаційних радіопередачах (2022)
Рижков А. - Лабораторія художнього перекладу корейського наративу українською мовою: "Легенда про Ондаля" (2022)
Contents (2022)
Antoshchuk S. G. - Depth map generation for mobile navigation systems based on objects localization in images, Kondratyev S. B., Shcherbakova G. Yu., Hodovychenko M. A. (2022)
Ruvinskaya V. M. - Cybernetic suit for interaction with virtual reality, Troynina A. S., Zybin D. V. (2022)
Derevyanko G. V. - Improvement of design of heat networks: parallel-series connection, Mescheryakov V. I. (2022)
Sinchuk I. O. - Modeling tools for improving energy efficiency of water drainage complexes at iron ore underground mines, Somochkyn A. B., Budnikov K. B., Somochkyna S. V., Baranovskyi V. D., Danilin O. V. (2022)
Gogunskii V. D. - The study of the properties of structural models of elements of educational environment, Kolesnikova K. V., Kolesnikov O. Y., Danso J. O. (2022)
Arsirii O. O. - Methods of analysis and visualization of active fires and burnt areas of geospatial data, Krachunov H. A., Smyk S. Yu., Troianovska Y. L. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Zheltobriukh I. L. - Doctrinal and legislative approaches to the definition of subjects and participants in the administrative process (2021)
Мінка Т. П. - Державна служба: проблеми адміністративно-правового регулювання її проходження в органах судової влади (2021)
Кувакін С. В. - Суб’єкти адміністративного правопорушення, що пов’язані з корупцією, Борисова Ю. В. (2021)
Skvirskyi I. O. - Civil society and public control: a scientific discussion on the interdependence of concepts (2021)
Манько Г. В. - Деякі особливості класифікації здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів (2021)
Легеза Є. О. - Особливості державної міграційної служби україни щодо надання публічних послуг у сфері міграції та громадянства (2021)
Доненко В. В. - Адміністративні стягнення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: реалії та перспективи сучасної доктрини (2021)
Bielov D. M. - Constitutional law norm: some aspects of structure, Hromovchuk M. V. (2021)
Шевченко М. В. - Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід (2021)
Блінова Г. О. - Правові засади використання електронних інформаційних ресурсів в концепції цифрової держави (2021)
Косач І. А. - Децентралізація в Україні: тенденції та проблемні аспекти, Кулик О. С. (2021)
Балика Б. О. - Публічне управління у сфері соціальної політики (2021)
Михайловська О. В. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "взаємодія" в системі "влада-громадськість" (2021)
Дука А. П. - Критерії оцінювання соціально-економічної дієвості сучасного публічного управління (2021)
Starchenko G. V. - Project management in the public sphere (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2015)
Contents (2015)
Terziev V. - Assessment of Social Programming Efficiency in Dynamic Social Environment, Dimitrova S., Stoyanov E. (2015)
Terziev V. - Development of Active Social Programs, Dimitrova S., Stoyanov E. (2015)
Terziev V. - Peculiarities of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria, Dimitrova S. (2015)
Титул, зміст (2022)
Кушнір О. І. - Механізм формування інклюзивної моделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній сферах, Жигулін О. А. (2022)
Антонюк П. О. - Аналіз динаміки та структури імпорту агропродовольчої продукції, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. (2022)
Нікішина О. В. - Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків Одеського регіону в умовах нестабільності, Тараканов М. Л., Антонюк П. О., Лозова Т. П. (2022)
Колесник В. І. - Особливості мотивації та стимулювання персоналу промислових підприємств в умовах світової пандемії (2022)
Ніколюк О. В. - Стратегічні аспекти державного регулювання розвитку виноробної галузі України, Агеєва І. М., Коренман Є. М. (2022)
Filimon O. - Risks in decision making - uncertainties, types and characteristics (2022)
Stupnytska T. - Aspects of determination and classification of current assets of the enterprise according to national and international accounting standards, Volodina O., Holovachenko L., Sariieva H. (2022)
Нікішина О. В. - Методичні рекомендації до оцінки соціально відповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації (2022)
Добрянська Н. А. - Аналіз міжнародного ринку енотуристичних послуг, Саркісян Г. О., Крупіца І. В., Бирка К. М. (2022)
Жигулін О. А. - Модель поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг в умовах кризи й інформатизації cуспільства (2022)
Title (2017)
Contents (2017)
Foreword (2017)
Dimitrova P. - Study on the Needs of Continuing Vocational Training for Social Workers in Bulgaria (2017)
Georgiev M. - The Role of the Balanced Scorecard as a Tool of Strategic Management and Control (2017)
Ahafonov Yu. - The universal test platform based on unmanned aerial vehicle for scientific research, Avilov А., Hrichaniuk О., Krykhtin Yu., Svitenko M., Stashchak О. (2022)
Гадецька С. В. - Розрахунок таблиць пробіт-функцій для негаусових розподілів їх аргументів, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Ходирєв О. І., Черепньов І. А. (2022)
Korolov R. - Development of an improved method for forming pseudorandom numbers based on redunte M-ary codes, Tkachov A., Voropay N., Mammadov M., Baghirov E. (2022)
Kuchuk N. - Resource distribution method in computer systems on integrated software platforms, Zubrytskyi H., Kuchuk H. (2022)
Fedorov A. - Determination of coordinates of air object by ADS-B receiver system with application of MLAT technology in the multi-target situation, Derhousov M., Shevchenko А., Pylypovych O., Serdiuk O. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Бакуменко Б. В. - Підвищення оперативності оцінки повітряної обстановки та прийняття по ній рішення в радіотехнічній частині (підрозділі) з урахуванням досвіду ООС, Клименко В. І., Реус О. О., Мощенко А. Е. (2021)
Горбенко В. М. - Оцінювання варіантів розподілу завдань в спільній авіаційній групі пілотованої та безпілотної авіації, Коршець О. А., Кувшинов О. В. (2021)
Звиглянич С. М. - Оцінка можливостей комплексу озброєння в ході планування ураження виявлених об’єктів, Романов М. О., Линник М. Ф., Позовна Т. А. (2021)
Лагутін Г. І. - Шляхи зменшення витрати пально-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності військових підрозділів в зоні ведення бойових дій, Горюн Р. С., Кусакін Ю. О., Сальник О. В., Юр’єв О. О. (2021)
Корольов О. О. - Експериментальне визначення стану матеріалів парашутної системи Д-5 серії 2. Статистичні характеристики міцності тканини основного парашуту, Сила І. М., Сиза О. І., Гейко В. В. (2021)
Никифоров О. В. - Розрахунок тактичного радіуса дії літаків з турбореактивною силовою установкою при скороченому наборі вихідних даних, Смик С. І., Мартиненко П. М., Ситник Ю. Б., Могилатенко А. С. (2021)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо визначення тактики бойового застосування ракетних катерів у Чорному та Азовському морях, Завгородній Д. С. (2021)
Ambrozhevich M. - Use of criterial analysis to assess the aero-gas-dynamic perfection of surface-to-air missile, Kartashev A., Kornev A., Sereda V. (2021)
Дакі О. А. - Синтез алгоритмів системи контролю та управління судновими системами, Іваненко В. М., Федунов В. М., Карпін М. П., Толкаченко Є. А. (2021)
Дакі О. А. - Модель та сценарії автоматичного управління судновою енергетичною установкою, Колесник В. В., Дорофєєва З. Я., Тришин В. В. (2021)
Демідов Б. О. - Методичні підходи до створення програмних динамічних статистичних еквівалентів елементів зразків озброєння і військової техніки, Гриб Д. А., Хмелевський С. І., Хмелевська О. О. (2021)
Дружинін Є. А. - Методи та інформаційні технології впровадження безпілотних літальних апаратів в повітряний простір України, Ковалевський М. І., Погудіна О. К., Черановський В. О. (2021)
Лагутін Г. І. - Особливості застосування мікропроцесорних терміналів для релейного захисту силових трансформаторів, Назаренко В. В., Кусакін Ю. О., Кудрявцев А. В., Юр’єв О. О. (2021)
Науменко М. В. - Методичний підхід до оцінювання можливості реалізації програми оновлення парку літаків тактичної авіації на етапі її синтезу при обмежених фінансових спроможностях держав (2021)
Плешкунов С. А. - Структурно-енергетична модель прискореної оцінки показників контактної утомної міцності матеріалів (2021)
Тимочко О. І. - Модель системи позиціонування та моніторингу на основі багаторівневої структури передачі даних в розподіленій мережі, Афанасьєв В. В., Афанасьєв Ю. В., Аросланкін О. О. (2021)
Шматко О. В. - Інформаційна система розпізнавання зображень, Голоскокова А. О., Мілевський С. В., Воропай Н. І. (2021)
Khmelevskiy S. - Recommendations development for the selection of information models of air conditioning in special purpose automated control systems, Sai V., Samokish A., Chekunova O. (2021)
Горбенко В. М. - Методологічний підхід щодо визначення форм дій Повітряних Сил Збройних Сил України, Коршець О. А. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Меренюк Х. В. - "Фаръ" у руських літописах: особливості трактування, Паршин І. Л. (2021)
Чотарі Ю. Ю. - The Rákóczi war of independence (1703–1711) and its cult in Berehove, Transcarpathia (Ukraine) (2021)
Кісь Н. Д. - Імперські ритуали та публічне відзначення польських національних ювілеїв у Ґабсбурзькому Львові (2021)
Райківський І. Я. - Галичина в житті й діяльності Михайла Грушевського (1885–1894) (2021)
Ониськів М. І. - Фонд допомоги вдовам і сиротам греко-католицьких священників: заснування та засади функціювання на початку діяльності (2021)
Мисак Н. Ф. - Особливості фінансової організації та діяльності студентських товариств у Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2021)
Стеців Я. В. - Участь українських офіцерів-артилеристів в Першій світовій війні у складі російської армії (2021)
Артимишин П. І. - Українське питання в Польській Республіці: між "інкорпорацією" та "прометеїзмом" (2021)
Мовна М. В. - "Історичні прóходи по Львові" Івана Крип’якевича на тлі доби (2021)
Ільницький В. І. - Виявлення та розробка радянськими репресивно-каральними органами працівників колишніх румунських розвідувальних і контррозвідувальних структур в Україні (1944–1951), Галів М. Д., Огар А. О. (2021)
Кобута С. Й. - Інститут суспільних наук АН УРСР у житті й науковій творчості професорів Олександра Карпенка та Володимира Грабовецького, Кобута Л. П. (2021)
Пуйда Р. Б. - Активізація вірних Греко-Католицької Церкви в УРСР у 1970-х – першій половині 1980-х років: форми та методи протидії радянської влади (2021)
Ткачук П. О. - Самвидавна періодика як джерело дослідження військово-політичної історії України кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття (2021)
Годованська О. М. - Страх як дієвий елемент радянської соціальної інженерії у вчительському повсякденні (на основі автобіографічних наративів) (2021)
Музичко О. Є. - Діяльність українських націоналістів в Бразилії в 1930-х роках (2021)
Сеницький В. В. - До питання про залучення частин і з’єднань Вермахту та військ СС для боротьби проти українських повстанців у 1943–1944 роках (2021)
Сова А. О. - Діяльність Степана Гайдучка в "Українському спортовому кружку" Академічної гімназії у Львові (1906–1910) (2021)
Хома І. Я. - Євген Коновалець і "Молода Галичина" (2021)
Романина І. Р. - Ярослава Закревська – знакова постать українського мовознавства (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Яковишина Я. М. - Історія дослідження трипільських пам’яток заліщицької групи (2021)
Булик Н. М. - Роль Греко-Католицької Церкви в розвитку археології на прикладі Богословської академії у Львові (1929–1939) (2021)
Заневич О. Є. - Лексикографічна інтерпретація рефлексивних дієслів (2021)
Газдаг В. В. - Тематичні групи східнослов’янських лексичних елементів в угорських говірках Берегівського району Закарпатської області (2021)
Добош О. О. - Place-name changes in the territory of present-day transcarpathia during the First Czechoslovak Republic from 1919 to 1938 (2021)
Хібеба Н. В. - Словник весільної лексики бойківських говірок: специфіка реєстру та способи репрезентації (2021)
Гаврилів Т. І. - Мовно-психологічний портрет міста у книжці віршів "Три перстені" Богдана Ігоря Антонича (2021)
Мочернюк Н. Д. - Союз Віри Вовк і Зої Лісовської: творчий діалог мисткинь (2021)
Чонка Т. С. - Художня інтерпретація радянської дійсності в детективному романі Андрія Кокотюхи "Таємне джерело" (2021)
Дудич-Лакатош К. І. - |Рец. на|: Газдаг Вільмош "Слов’янські елементи в угорських говорах Берегівського району Закарпатської області". Терекбалінт: Спілка "Termini", 2021. 227 с., Лібак Н. А. (2021)
Черевко І. В. - |Review of|: Ukrainian lexicography: history, theory, tractice: monograph / H. P. Horodylovska, H. V. Nakonechna, O. H. Lytvyn, S. Z. Bulyk-Verkhola, L. V. Kharchuk. Lviv: Halychyna Publishing Union, 2020. 208 p. (2021)
Шкраб’юк П. В. - |Рец.|: Про "синдром сплячої красуні" у парадигмі нації та соборності |на кн.|: І. Райківський. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття / Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2012. 932 с. + 16 с. іл. (2021)
Пастух Т. В. - |Рец.|: Сутри старого майстра |на кн.|: Воробйов М. Намальовані двері (проникнення): поезії. Київ: Український письменник, 2019. 249 с. (2021)
Тищенко Т. М. - |Рец.|: Три домінанти в дослідженні концептів українського діалектного простору |на кн.|: Тетяна Ястремська. Моделювання українського діалектного простору: концепти верх/низ / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021. 804 с. (Серія "Діалектологічна скриня") (2021)
Хахула Л. І. - |Рец.|: Пам’ять versus історія: українсько-польські відносини під тягарем Волинської трагедії |на кн.|: Каліщук О. Волинь’43: історіографічне пізнання та криве дзеркало пам’яті / Національна академія наук України, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів, 2020. 528 с. (2021)
Содержание (2020)
Назаренко Л. Г. - Актуальні питання внутрішньоутробного програмування здоров’я і репродуктивної функції жінок, народжених з низькою та надмірною масою тіла (Клінічна лекція), Нестерцова Н. С. (2020)
Татарчук Т.Ф. - Питание как важная составляющая лечения и реабилитации онкологических пациентов, Манжалий Э. Г., Поминчук Д. В., Шевчук Т. С. (2020)
Гук Л. А. - Особенности кровотока в средней мозговой артерии плода в функциональном тесте с акустической стимуляцией, Семеринская И. А., Назаренко Л. Г. (2020)
Жінкою дійсно бути нелегко… (2020)
Nehrych O. I. - Multiple Sclerosis and Female Sexual Dysfunction: Impact of Disease Severity and Duration, Pyrohova V. I. (2020)
Григор`єв Є. О. - Аналіз мікробного спектра у жінок з гнійно-запальними захворюваннями органів малого таза в умовах надання ургентної оперативної гінекологічної допомоги з урахуванням факторів ризику, Ситнік П. О., Дьяков А. В., Ситнік О. Г. (2020)
Коньков Д. Г. - Особливості клінічного застосування пробіотиків в акушерській практиці (2020)
Perkhulyn O. M. - Medical aspects of the pregnant women with cervical insufficiency and infertility in anamnesis (2020)
Антонюк-Кисіль В. М. - Оцінка результатів планових відкритих хірургічних втручань при первинному хронічному захворюванні вен у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Тимощук Ж. М. (2020)
Романенко Т. Г. - Вплив хронічного ендометриту на репродуктивне здоров’я жінки: сучасний погляд, Гайдук А. Д., Єсип Н. В. (2020)
Бойко В. І. - Ендоскопічне лікування невідкладних станів у гінекології: тактика і реабілітація, Терєхов В. А. (2020)
Мельник М. М. - Ефективність діагностики і лікування преінвазивного та мікроінвазивного сквамозоклітинного раку шийки матки, Неспрядько С. В., Гончарук І. В., Марченко М. В. (2020)
Лялькін С. А. - Безпосередні та віддалені результати першої лінії поліхіміотерапії у хворих на метастатичний тричі негативний рак грудної залози. Остаточний аналіз рандомізованого дослідження, Сивак Л. А., Верьовкіна Н. О. (2020)
Gryshchenko O. - Spotting fake in the news: an easy task?, Tsapro G. (2021)
Дяченко Н. - Вербальна репрезентація образу страховиська у творах сучасних українських авторів для дітей, Кидисюк О. (2021)
Заневич О. - Заперечні дієслівні конструкції в теорії і практиці: українсько-білоруські паралелі, Гнатюк М. (2021)
Зелінська О. - Лінгвальні засоби позначення в українській мові вікових періодів розвитку дитини першого року життя, Голобородько М. (2021)
Ковтюх С. - Система чинників для визначення словозмінних парадигм міліті-псевдонімів у сучасній українській літературній мові (2021)
Лепетюха А. - Явища компресії, розширення та кількісної рівнокомпонентності при синтаксичній синонімії (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ ст.) (2021)
Майборода Н. - Лексико-семантичні особливості детективних романів Андрія Кокотюхи (2021)
Sivaieva O. - A comparative study of HEALTH in newspaper articles of the 1980s and 2000s: a corpus based analysis (2021)
Таран А. - Явища вторинної номінації в терміносистемі моди і краси (2021)
Тищенко Т. - Принципи укладання Словника східноподільських говірок (2021)
Торчинська Н. - Вербалізація непрямої мови в епістолярному дискурсі Лесі Українки (2021)
Шиманська В. - Семантико-стилістичний статус брендонімів, Коломієць І. (2021)
Мітіна Л. - Ремінісценції "Імені рози" Умберто Еко в "Книжкових таємницях" Отто Пенцлера (2021)
Федоренко Л. - Альфред Дьоблін vs. Бертольт Брехт: рецепція жанру Lehrstück у драматургії А. Дьобліна (2021)
Черевченко В. - Модерністська інтерпретація образу сонця в європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., Черевченко О. (2021)
Чонка Т. - Екзистенційна сутність експериментаторської сучасної української прози: "ДНК" (Сергій Жадан, Юрій Винничук, Ірена Карпа, Фоззі, Андрій Кокотюха, Володимир Рафаєнко та Макс Кідрук) (2021)
Csordás L. - Bűnbeesés és sorsszerűség Szilágyi István KŐ HULL APADÓ KÚTBA című regényében (2021)
Андрішко О. - Українсько-румейські міжмовні омоніми й пароніми (2021)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. З. 1.1 (З), Осташ Р. (2021)
Денисюк В. - І в тин, і в млин, і в срібні ворота (Рецензія на книгу: Коваленко Н. Д. Фразеологія в українському діалектному мовленні : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута”", 2021. 404 с.) (2021)
Ямчук П. - З гумором про серйозне (Кілька міркувань з приводу книги А. М. Волощука "Сыщики ... И смех, и грех ...") (Волощук А. Н. Сыщики ... И смех, и грех ... Киев : ТОВ "УВПК, "ЕксОб”", 2010. 144 с.) (2021)
Вихідні відомості (2021)
Магновський І. Й. - Інститут конституційної скарги як юридична гарантія прав людини в Україні (2022)
Окопник О. М. - Проблемні питання щодо визнання фізичної особи суб’єктом міжнародного права (2022)
Дудоров О. О. - Істотна шкода як криміноутворювальна ознака незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: проблеми тлумачення і вдосконалення кримінального закону, Каменський Д. В. (2022)
Коростельова Л. А. - Криза реплікації. Сучасний стан розвитку кримінологічних досліджень (2022)
Костюк Н. П. - Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади в Україні (2022)
Лук’янчиков Є. Д. - Протидія розслідуванню та засоби її подолання, Лук’янчиков Б. Є. (2022)
Марченко Т. Ф. - Відповідальність за провокацію підкупу в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2022)
Мельник Д. С. - Економічний тероризм: поняття, детермінанти, перспективні заходи протидії (2022)
Моргун І. О. - Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій з аудіоконтролю особи та аудіоконтролю місця, Богініч І. О., Артюхова Н. О. (2022)
Одинцова О. В. - Чи доцільно посилювати кримінальну відповідальність за незаконне культивування снотворного маку чи конопель? (2022)
Полулященко М. В. - Відповідність кримінально-правової норми про втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність факторам криміналізації (2022)
Самбор М. А. - Право на свободу мирних зібрань у цифровому середовищі українського соціуму (2022)
Шайтуро О. П. - Проблема встановлення взаємозв’язку кримінальних правових та кримінальних процесуальних норм при законодавчій регламентації підстав закриття кримінального провадження (2022)
Берназюк Я. О. - Аналіз судової практики в деяких категоріях справ щодо захисту суспільного (публічного) інтересу (2022)
Теремецький В. І. - Правове становище суб’єктів владних повноважень у сфері медичного туризму, Подзіров А. О. (2022)
Утєхін І. Б. - Відповідальність за договором на проведення клінічних випробувань лікарських засобів (2022)
Бондар В. С. - Взаємодія органів досудового розслідування з підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів (2022)
Воронцова Ю. В. - Кримінально-правові заборони щодо проведення та організації азартних ігор i лотерей на тлі змін регулятивного законодавства України (2022)
Кoваленкo С. С. - Деякі особливості розслідування кримінальних правопорушень на мiсцевих вибoрах проти вибoрчих прав грoмадян (2022)
Лисенко В. В. - Проблеми призначення позапланових ревізій (перевірок) у ході досудового розслідування: за матеріалами судової практики (2022)
Миргород-Карпова В. В. - Місце і роль Вищого антикорупційного суду України в державному механізмі протидії корупції, Мурач Д. В. (2022)
Моргун Н. С. - Встановлення джерел походження активів як обставина, яка підлягає доказуванню під час розслідування незаконного збагачення, Шевчук О. О., Марчевський С. В. (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Artemenko T. G. - Astrometric research in Ukraine at the XIX – beginning of XX centuries (2021)
Gladush V. D. - On the structure of the configuration space of charged black holes (2021)
Pankov A. A. - Updated constraints on heavy resonances using the run 2 data at LHC, Serenkova I. A., Bednyakov V. A. (2021)
Ryazantsev G. B. - Obtaining neutron matter and hyperheavy nuclei: possible quantum-technological instrumental approaches, Vysotskii V. I., Lavrenchenko G. K., Nedovesov S. S. (2021)
Tugay A. V. - Determination of galaxy distribution with statistical moments, Shevchenko S. Yu., Zadorozhna L. V. (2021)
Yemelyanov S. I. - The possibilities of the "cluster cartography” tool for the study of the inner structures of galaxy clusters, Panko E. A. (2021)
Doikov D. N. - The posibility of triple detonation in white dwarfs, Yushchenko A. V. (2021)
Mishenina T. V. - TYC5594-576-1: r-process enrichment metal-poor star, Usenko I. A., Kniazev A. Yu., Kovtyukh V. V. (2021)
Nazarenko V. V. - The 3-D numerical simulations of the small radius accretion disk formation in microquasar Cyg X-1. The case of the high resolution grid in the vertical direction (2021)
Nazarenko V. V. - The 3-D numerical simulations of the dependence of the disk structure from the wind configuration in one-point in microquasar Cyg X-1. The case of the high resolution grid in the vertical direction (2021)
Nodyarov A. S. - High-resolution spectroscopy of the B-e star MWC 645, Miroshnichenko A. S., Khokhlov S. A., Zharikov S. V., Manset N., Klochkova V. G., Usenko I. A. (2021)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of galactic open cluster COLLINDER 394 – new results, Kniazev A. Yu., Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V. (2021)
Yushchenko V. - ACTINIUM ABUNDANCES IN STELLAR ATMOSPHERES, Gopka V., Yushchenko A., Shavrina A., Pavlenkо Ja., Vasil’eva S. (2021)
Galanin V. V. - Observation control device for the URAN-4 decameter radio telescope, Komendant V. G., Yasinski V. V. (2021)
Isaeva E. A. - Connection of the intensity of the flux of SCR protons with the velocity of the CME and with the fading of the radio emission of the Sun in the decameter range (2021)
Podlesnyak S. V. - Spherical primary mirror in telescopes with complex (multi-element) optical designs, Fashchevsky N. N., Bondarenko Yu. N., Andrievsky S. M. (2021)
Romanyuk Ya. O. - Monitoring the artificial space objects with Ukrainian network of optical stations, Shulga O. V., Shakun L. S., Koshkin M. I., Vovchyk Ye. B., Bilinsky А. І., Kozyryev Y. S., Kulichenko M. O., Kriuchkovsky V. F., Kashuba V. I. (2021)
Sukhov P. P. - Application of photometry to understand the behaviour of geostationary objects on orbit, Yepishev V. P., Motrunich I. I., Sukhov K. P. (2021)
Andruk V. - First results of processing digitized V-plates taken with the Tautenburg 2m Schmidt telescope, Pakuliak L., Yizhakievych O., Shatokhina S. (2021)
Kokhirova G. - FON Dushanbe catalogue. Results of processing in the TYCHO-2 system, Relke H., Yuldoshev Q., Protsyuk Yu. I., Andruk V. M. (2021)
Pomazan A. V. - Ongoing follow-up nea observations in Ukraine and China using RDS CCD technique, Maigurova N. V., Shulga A. V., Tang Z.-H. (2021)
Shatokhina S. V. - Early Kyiv observations of asteroids: analysis and new reduction with TYCHO-2 and GAIA catalogs, Kazantseva L. V. (2021)
Амелін О. Ю. - Місія та цінності прокуратури в Україні: до проблеми глибинного розуміння (2021)
Божко В. М. - Врегулювання відносин місцевого референдуму – передумова подальшої реалізації реформи децентралізації (2021)
Борщевський І. В. - Сутність, зміст та значення юридичної техніки як правової категорії, Гринь О. Д. (2021)
Білик П. П. - Адміністративний розсуд та інструменти діяльності публічних адміністрацій: адміністративно-правовий та юридико-деонтологічний вимір, Осадча І. А. (2021)
Комзюк А. Т. - Верховенство права та законність як принципи діяльності національної поліції, Салманова О. Ю. (2021)
Миколенко О. І. - Особливості вдосконалення національного законодавства про адміністративну відповідальність, Миколенко О. М. (2021)
Сурілова А. О. - Концесія у морських портах України: досвід та перспективи (2021)
Філіппов С. О. - Практичні рекомендації щодо впровадження системи обробки попередньої інформації про пасажирів (API/PNR) як інструменту протидії транскордонним загрозам, Марчук А. А. (2021)
Богустов А. А. - О проблеме коллизии авторского права и права собственности, Ильева Н. В. (2021)
Борщевська О. М. - Правова сутність медіації та процесу медіації для безконфліктного вирішення спору (2021)
Гаран О. В. - Окремі питання правового розуміння факторингу (2021)
Литвинова Л. О. - Порівняльна характеристика "ринку землі" в країнах Європи і Україні: практичні аспекти укладення договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, Чуєнко В. І. (2021)
Шеховцов В. В. - Теоретико-практичні проблеми раціонального використання водних біоресурсів як об’єкта тваринного світу в умовах забезпечення сталого розвитку України, Єрмолаєва Т. В. (2021)
Нарожна О. В. - Проведення експертизи нотної літератури при розслідуванні правопорушень, пов’язаних із посяганням на культурні цінності (2021)
Оробець К. М. - Кваліфікація кримінальних правопорушень: проблема визначення та методологічні аспекти дослідження (2021)
Ахмедова Е. Р. - Роль міжнародного права та Міжнародного суду ООН у вирішенні Егейського спору (2021)
Нігреєва О. О. - Міжнародні злочини та зобов’язання erga omnes у контексті міжнародно-правової охорони довкілля (2021)
Прієшкіна О. В. - Політико-правова теорія державного суверенітету в умовах глобалізації та євроінтеграції, Харченко О. О. (2022)
Валуєва Л. В. - Повноваження правоохоронців у лісомисливській галузі (2022)
Ісаєва К. О. - Проблематика виключення учасника господарського товариства (2022)
Масін В. М. - Перспективи модернізації системи сільськогосподарського дорадництва як інструменту забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, Хріщева О. Г. (2022)
Толкаченко О. В. - Визначення понять "біосферний заповідник" і "біосферний резерват" за законодавством України (2022)
Мовчан Р. О. - Про кримінально-правову адекватність криміналізації зловживань на оптових енергетичних ринках, Бартош І. І. (2022)
Симоненко Н. О. - Кримінальна відповідальність за "грумінг" (2022)
Stankevich S. A. - Accuracy of narrow-band spectral indices estimation by wide-band remote sensing data (2022)
Zheng Y. - Remote Sensing Monitoring of Anthropogenic Changes in the Desenka River Channel (Kyiv, Ukraine), Sheviakina N. A., Zagorodnia S. A., Tomchenko O. V., Radchuk I. V. (2022)
Ліщенко Л. П. - Методика супутникового моніторингу торфовищ з метою визначення їх пожежонебезпечного стану та оцінювання ризиків виникнення пожеж на них, Шевчук Р. М., Філіпович В.Є. (2022)
Заіменко Н. В. - Комбінована дія Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta) та кремнієвмістного органічного добрива на продуктивність болгарського перцю, мікробіоценоз, алелопатичні та агрономічні характеристики ґрунту, Царенко П. М., Дідик Н. П., Іваницька Б. О., Елланська Н. Е., Павлюченко Н. А., Харитонова І. П. (2022)
Герасимюк В. П. - Мікроскопічні водорості водойм Кінбурнської піщаної коси (НПП "Білобережжя Святослава", Україна) (2022)
Шелюк Ю. С. - Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся (2022)
Брянцева Ю. В. - Сучасні відомості щодо різноманіття Dinoflagellata України (2022)
Брен О. Г. - Видовий склад водоростей солоних приморських водойм Приазовського національного природного парку, Солоненко А. М., Подорожний С. М. (2022)
Царенко П. М. - Monoraphidium sp. IBASU-A 574 (Selenastraceae, Chlorophyta) – перспективний продуцент біомаси для біоенергетики, Борисова О. В., Хархота М. А., Зелена Л. Б., Коніщук М. О., Бурова О. В., Блюм Я. Б. (2022)
Передмова (2007)
Андріїв В. М. - Місце трудових прав у системі прав людини і громадянина (2007)
Лазор В. В. - Перспективи розвитку соціального партнерства у трудовому праві України (2007)
Пузирний В. Ф. - Право на належні, безпечні і здорові умови праці (2007)
Сирота І. М. - Три рівні пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Сонін О. Є. - Захист трудових прав в аспекті відповідності права суспільним відносинам (2007)
Сташків Б. І. - Соціальна безпека як інститут права соціального захисту населення (2007)
Тарасенко В. С. - Правове забезпечення працевлаштування інвалідів (2007)
Чанишева Г. І. - Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці (2007)
Шумна Л. П. - Пенсійна система України: зміст та правове регулювання (2007)
Карпенко Г. Л. - Щодо проблемних питань експертної роботи у митній справі (2007)
Лавріненко О. В. - Застосування контрактної форми трудового договору науково-педагогічних працівників (2007)
Лагутіна І. В. - Захист трудових прав працівників Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (2007)
Харитонова Л. І. - Проблеми пільгового пенсійного забезпечення (2007)
Чанишев Р. І. - Поняття та класифікація персональних даних працівників (2007)
Щукін О. С. - Добровільна інформована згода на медичне втручання у правовому статусі пацієнта (2007)
Боенко І. П. - Контроль у забезпеченні виконання трудових обов'язків працівниками (2007)
Компанієць О. В. - Правові основи пенсійного страхування в Україні (2007)
Макогон О. В. - Працевлаштування працівників-мігрантів за законодавством Європейського Союзу (2007)
Римар Б. А. - Правове регулювання відносин, які виникають за договором лізингу праці (2007)
Ругляк Т. - Джерела права соціального захисту України: поняття та класифікація (2007)
Черткова Ю. В. - Публічна і приватна тенденції у розвитку трудового права (2007)
Матієнко В. І. - Державні гарантії у сфері оплати праці (2007)
Мірошниченко О. А. - Час відпочинку сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України (2007)
Ноздріна О. М. - Правове забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт (2007)
Гавриш H. С. - Проблеми застосування окремих видів юридичної відповідальності за псування ґрунтів (2007)
Глотова О. В. - Особливості права загального природокористування та його правові гарантії (2007)
Каракаш I. І. - Вплив ринкових відносин на перетворення природноресурсової власності в Україні (2007)
Сидор В. Д. - Оцінка сільськогосподарських земель (2007)
Беженар Г. М. - Деякі аспекти правового регулювання діяльності громадян, які ведуть особисте селянське господарство (2007)
Деркач Н. М. - Забезпечення екологічної безпеки при розвідуванні та розробці надр у м. Кривий Ріг (2007)
Палій H. І. - Особливості правової охорони об'єктів рекреаційного фонду України (2007)
Чумаченко I. Є. - Державний контроль за охороною та використанням водних об'єктів як функція державного екологічного управління (2007)
Годованюк A. Й. - Право власності на землі природно-заповідного фонду: ретроспектива і сучасність (2007)
Іванова Є. О. - Правові засади планування використання земель житлової та громадської забудови у містах (2007)
Локтева Н. В. - Актуальні питання комплексного використання дніпровських водосховищ (2007)
Фролова Н. В. - Приєднання та участь України у міжнародно-правовій охороні водно-болотних угідь (2007)
Юрескул B. О. - Правове врегулювання впровадження окремого збирання твердих побутових відходів населенням (2007)
Арнаут А. Г. - Співвідношення народної власності на землю в Україні та публічної власності в Румунії (2007)
Додін Є. В. - Новітня парадигма управління сільськими територіями України в контексті історичного досвіду (рецензія на монографію О. І. Павлова "Сільські території України: історична трансформація, парадигми, управління".—О.: Астропринт, 2006.— 356с.) , Каракаш І. І. (2007)
Наші автори (2007)
Передмова (2007)
Ківалов С. В. - Судова реформа в Україні: проблеми правової регламентації (2007)
Тіщенко В. В. - Наукові засади розробки криміналістичних методик розслідування (2007)
Шульга М. М. - Щодо питання відносно методик проведення судових експертиз (2007)
Аркуша Л. І. - Інформаційні технології та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (2007)
Плахотіна В. М. - Поняття і сутність злочинів, вчинених співробітниками органів внутрішніх справ (2007)
Бірюков В. В. - Криміналістичне прогнозування і імовірність: практичний та теоретичний аспекти (2007)
Комаха В. О. - Використання цифрової фотографії для фіксації доказової інформації, Самусь В. Р. (2007)
Саінчин О. С. - Слідчі ситуації та алгоритми дій в методиці розслідування серійних вбивств (2007)
Сушко B. В. - Психічні порушення у хворих із візуалізованими формами злоякісних новоутворень у практиці судово-психіатричної експертизи (2007)
Баркар А. А. - Способи здійснення розбійних нападів на автотранспорті (2007)
Бірюков О. М. - Особливості допиту осіб за фактами незаконного видобутку корисних копалин (вугілля) (2007)
Чумак C. П. - Механізм фальсифікації виборів та деякі способи протидії (2007)
Баланюк О. В. - Фактори, які впливають на побудову типових моделей діяльності з підготовки злочину (2007)
Прутян Д. С. - Представництво опікуном інтересів малолітніх осіб у цивільних правовідносинах (2007)
Кириленко Н. Ю. - Криміналістична характеристика шахрайства у сфері побутових відносин (2007)
Колєва Т. В. - Поняття, значення і класифікація посткримінальної поведінки: криміналістичний аспект (2007)
Комаха В. В. - Перші вітчизняні криміналістичні установи (2007)
Комісарчук Р. В. - Слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування злочинів проти порядку приватизації (2007)
Стрельченко Д. В. - Деякі способи заволодіння автомобілями організованими злочинними групами (2007)
Боднар В. І. - Напрямки удосконалення криміналістичних обліків (2007)
Семенюк B. А. - Наукові прийоми використання слідів у вітчизняній практиці розслідування злочинів (2007)
Солодовніков А. Г. - Вирішення проблемних ситуацій розслідування нападів, що вчиняються організованою групою (2007)
Стрілець Г. О. - Класифікація судових експертиз, які проводять в судово-експертних установах України (2007)
Струкуленко C. В. - Використання спеціальних знань в огляді транспортних засобів спеціального призначення (2007)
Мирошниченко Н. А. - Деякі питання удосконалення норм Загальної частини Кримінального кодексу України (2007)
Бондаренко Н. О. - Заохочувальна та пільгова кримінально-правова політика (2007)
Підгородинський В. М. - Окремі питання кваліфікації торгівлі людьми (ст. 149 КК України) (2007)
Албул С. В. - Насильство при вчиненні злочинів проти власності (2007)
Ролінський В. - Кримінально-правовий аналіз деяких видів міжнародних злочинів (2007)
Балобанова Д. О. - Використання дефініцій у кримінальному законі (2007)
Березовська Н. Л. - Позбавлення волі в системі покарань неповнолітніх (2007)
Данільченко I. Р. - Визначення насильства у кримінальному праві (2007)
Коломієць Ю. Ю. - Становлення вчення про позитивну кримінальну відповідальність (2007)
Кузембаєв О. С. - Судовий прецедент у кримінальному праві (2007)
Мірошниченко H. М. - Проблемні питання віку кримінальної відповідальності (2007)
Лавренюк B. В. - Висунення слідчих версій про крадіжки, які вчинені організованою злочинною групою (2007)
Арєшкіна C. Н. - Об'єкт розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (2007)
Бекетова О. В. - Зміна умов застосування примусових заходів медичного характеру (2007)
Горбачова I. М. - Розмежування конфіскації і спеціальної конфіскації (2007)
Гуртовенко О. Л. - Загальнонаукове підґрунтя обставин, що виключають злочинність діяння (2007)
Купріянов А. О. - Особливості складу злочину, передбаченого ст. 447 КК України (2007)
Михайленко Д. Г. - Поняття та правова природа хабарництва (2007)
Оцяця А. С. - Об'єкт кримінально-правової охорони (2007)
Полянський Є. Ю. - Ресторативна юстиція: за і проти (2007)
Рублевський А. П. - Відмінність розбою від деяких суміжних злочинів (2007)
Сіра Є. В. - Кримінальна відповідальність за розголошення банківської таємниці (2007)
Лупіносова О. М. - Поняття та види перевищення меж необхідної оборони (2007)
Сікан О. М. - Сім'я як об'єкт охорони згідно з кримінальним законодавством України (2007)
Смоков Д. С. - Кримінально-правовий інститут звільнення від відбування покарання із випробуванням: порівняльний аналіз (2007)
Антипенко В. В. - Правові основи протидії терористичним актам із застосуванням радіоактивних речовин (2007)
Романадзе Л. Д. - Кримінально-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві (2007)
Гурджі Ю. О. - Система гарантій прав особи: зміст та класифікація (2007)
Дрьомін B. М. - Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації (2007)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Принцип "nullum crimen sine lege" в контексті діяльності сучасних міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc (2007)
Зелінська Н. А. - Поняття "міжнародний злочин" в історико-правовому ракурсі (2007)
Неледва Н. В. - Вплив судової практики щодо реалізації норм у кримінальному процесі України (2007)
Орловська Н. А. - Деякі проблеми побудови кримінально-правових санкцій та шляхи їх вирішення (2007)
Осадчий А. Ю. - Адміністративна юрисдикція у співвідношенні з іншими судовими юрисдикціями (2007)
Свида Т. О. - Поняття та функції міждержавних організацій (2007)
Смирнов М. І. - Видача і передача осіб у практиці міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу (2007)
Стефанов C. О. - Удосконалення кримінально-виконавчої системи в контексті забезпечення прав людини (2007)
Березовський A. А. - Підстави амністії за Кримінальним кодексом України (2007)
Краснов B. В. - Організаційно-правове забезпечення нагляду в державному управлінні (2007)
Мельничук Т. В. - Сучасні концепції причин організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері (2007)
Нестерчук Л. П. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів з захисту прав споживачів (2007)
Мурзановська A. В. - Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності (2007)
Пожар B. Г. - Передумови та підстави виникнення представництва у кримінальному судочинстві (2007)
Свида О. Г. - Поділ компетенції адміністративних та загальних судів в Україні (2007)
Шилін Д. В. - Історія преюдиціальності у кримінальному процесі (2007)
Вечерова Є. М. - Природа некаральних заходів кримінально-правового впливу на злочинність (2007)
Волошина В. К. - Поняття та класифікація специфічних принципів досудового слідства (2007)
Підгородинська А. В. - Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства (2007)
Стоянов М. М. - До питання про правову регламентацію інституту допустимості доказів у чинному та проекті КПК України (2007)
Стрелковська Ю. О. - Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивчення (2007)
Гловюк І. В. - Судовий контроль проведення окремих слідчих дій (2007)
Стройнова І. М. - Питання правового режиму іноземних інвестицій (2007)
Наші автори (2007)
Передмова (2008)
Хуторян H. М. - Удосконалення порядку надання відпусток у проекті трудового кодексу України (2008)
Сирота I. М. - Реформування системи соціального страхування та пенсійного забезпечення України (2008)
Чанишева Г. І. - Основні функції профспілок в умовах ринкової економіки (2008)
Жернаков В. В. - Інноваційні процеси в Україні та окремі питання трудового права (2008)
Сташків Б. І. - Правове регулювання соціального забезпечення бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2008)
Андріїв В. М. - Повноваження у сфері правозахисної діяльності профспілок за трудовим законодавством України (2008)
Пузирний В. Ф. - Створення нових робочих місць: досвід європейських країн (2008)
Сонін О. Є. - Самозахист у системі способів захисту трудових прав (2008)
Харитонова Л. І. - Судова практика як джерело права соціального забезпечення (2008)
Фадєєнко A. Ф. - Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини судами України (2008)
Тарасенко B. С. - Поняття та форми соціального захисту дітей-інвалідів (2008)
Щукін О. С. - Проблема обґрунтованого ризику в медичній практиці (2008)
Трюхан О. А. - Участь працівників у розподілі прибутку як форма соціального діалогу у сфері праці (2008)
Лагутіна І. В. - Становлення та розвиток законодавства у сфері захисту трудових прав працівників (2008)
Краснов Є. В. - Поняття та форми примусової праці (2008)
Андрїїв В. В. - Особливості призначення соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2008)
Литвиненко В. М. - Видовий поділ соціальних послуг у законодавстві та теорії (2008)
Рудик В. А. - Забезпечення права людини на соціальний захист з огляду діяльності Конституційного Суду України (2008)
Черткова Ю. В. - Деякі шляхи посилення приватної тенденції в розвитку трудового права України (2008)
Римар Б. А. - Правове регулювання гнучкого режиму робочого часу (2008)
Ругляк Т. М. - Міжнародні акти як джерела права соціального захисту України (2008)
Боєнко І. П. - Оцінка професійних та особистих якостей працівників (2008)
Тішко Д. А. - Джерела міжнародно-правового регулювання праці (2008)
Потопахіна О. М. - Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за законодавством України (2008)
Апанасенко A. М. - Особливості правового регулювання охорони праці на залізничному транспорті (2008)
Кривенко B. В. - Управлінська діяльність у судовій системі та проблеми її демократизації (2008)
Ківалова Т. С. - Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди (2008)
Удовенко К. В. - Організаційні та управлінські засади запровадження правового інституту муніципальних програм (2008)
Каракаш І. І. - Туристичне законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку (2008)
Гавриш H. С. - Процес відтворення та законодавче закріплення принципів аграрного права України (2008)
Глотова О. В. - Нова редакція Лісового кодексу та поновлення лісового законодавства України (2008)
Іванова Є. О. - Ефективність правового регулювання використання земельних ділянок у містах під забудову (2008)
Короткий Т. Р. - Реалізація міжнародно-правових норм про цивільну відповідальність за забруднення із суден (2008)
Харитонова Т. Є. - Особливості передачі в іпотеку земельних ділянок та споруд, що на них знаходяться (2008)
Черемнова А. І. - Технічні норми в системі регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля (2008)
Чумаченко I. Є. - Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення вимог по використанню та охороні водних об'єктів (2008)
Бабій Л. А. - Формування та становлення протирадіаційного законодавства в Україні (2008)
Годованюк A. Й. - Нагальні питання охорони земель природно-заповідного фонду (2008)
Макаренко О. Ю. - Застосування відповідальності за порушення законодавства про використання та охорону надр (2008)
Фролова Н. В. - Законодавче закріплення права власності на водно-болотні угіддя (2008)
Юрескул B. О. - Соціально-правові аспекти управління у сфері поводження з побутовими відходами (2008)
Блюмина C. О. - Правові засади використання лікувально-оздоровчих ресурсів (2008)
Гоштинар С. Л. - Основні принципи ведення державного земельного кадастру (2008)
Деркач Н. М. - Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у Криворізькому регіоні органами прокуратури (2008)
Капустін А. В. - Правова охорона навколишнього середовища в морських торговельних портах (2008)
Римар Є. М. - Основні принципи кооперації в Україні (2008)
Третьяк Е. В. - Детермінація правоохоронної діяльності та правоохоронного органу у правовій доктрині України (2008)
Бабін Б. В. - Проблематика ролі програм Організації Північноатлантичної угоди (НАТО) для сучасного міжнародного права (2008)
Наші автори (2008)
Передмова (2008)
Харитонов Є. О. - Принципи цивільного права України: до постановки проблеми (2008)
Бабич І. Г. - Взаємозв'язок принципу справедливості і відповідальності (2008)
Голубєва H. Ю. - Правова природа загальних засад цивільного законодавства України (2008)
Ківалова Т. С. - Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України (2008)
Кізлова О. С. - Співвідношення поняття застави і обтяжень рухомого майна як забезпечення інтересів кредитора (2008)
Кулініч О. О. - Засоби масової інформації і приватне життя "публічних" осіб (2008)
Гареєв Є. Ш. - Підстави визнання прав інтелектуальної власності на винахід недійсними (2008)
Грабчинська В. Ю. - Щодо визначення юридичної долі об'єктів самочинного будівництва (2008)
Еннан Р. Є. - Сутність права інтелектуальної власності (2008)
Деревнін В. С. - Угоди, які укладаються на товарній біржі (2008)
Крисань Т. Є. - Розуміння збитків у цивільному праві Російської імперії (2008)
Кутателадзе В. О. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським правом (2008)
Матійко М. В. - Диференціація функцій цивільного права (2008)
Омельчук О. С. - Поняття та типологія договору найму житла (2008)
Стреля М. І. - Генезис авторського права (2008)
Ткаченко I. В. - Сучасні питання поділу майна на нерухоме та рухоме (2008)
Шерстобітов О. В. - Історія розвитку інституту торгів (2008)
Завальнюк В. В. - Антропологічна парадигма: діалектика загального та особливого у природних правах людини (2008)
Глиняна К. М. - Правове забезпечення таємниці усиновлення (2008)
Сафончик О. І. - Поняття та види правового режиму майна подружжя (2008)
Денисенко К. В. - Про визначення суб'єктивного складу корпоративо-майнових правовідносин (2008)
Дербакова Ю. А. - Усиновлення як конструкт цивільної правосуб'єктності малолітніх та неповнолітніх осіб (2008)
Кривенко Ю. В. - Майнові права релігійних організацій (2008)
Овчатова-Редько A. О. - Основні риси "фактичного" шлюбу за сімейним законодавством України (2008)
Петров B. В. - Класифікація юридичних осіб (2008)
Гукаленко О. О. - Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні (2008)
Гончаренко В. О. - Інститути спільного інвестування (2008)
Єсіпова Л. О. - Способи забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (до інституцій Юстиніана) (2008)
Колянковська Т. О. - Система договорів, які опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні (2008)
Красільнікова О. С. - Мінімізація кредитного ризику за допомогою способів забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія як інститут приватного (цивільного) права (2008)
Ахмач Г. М. - Особливості договірного регулювання правовідносин членів сім'ї (2008)
Бубіна А. І. - Деякі проблеми правового регулювання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (2008)
Герасимчук М. О. - Договори про надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом (2008)
Дихта Н. М. - Категорія фідуції та її особливості у Стародавньому Римі (2008)
Жила А. С. - Притримання як спосіб забезпечення зобов'язань (2008)
Жила О. В. - Формування засад інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади (2008)
Карпечкін Т. П. - Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи (2008)
Кіча A. В. - Цивільно-правове регулювання договору водопостачання (2008)
Кужко О. С. - Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення (2008)
Макаренко Г. В. - Історія виникнення інституту забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Некіт К. Г. - Відповідальність за договором управління майном: порівняльний аналіз (2008)
Орзіх Ю. Г. - Розмежування брокерського договору з суміжними договорами (2008)
Плачков Д. Ф. - Юридична природа відносин відшкодування державою шкоди, завданої фізичній особі злочином (2008)
Струнцова B. В. - Правовий наслідок медичної помилки (2008)
Трояновський О. В. - Структура та зміст правовідносин комерційного посередництва (2008)
Харитонова О. І. - Право господарського відання та право оперативного управління: проблемні питання (2008)
Латковська Т. А. - Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством (2008)
Мельник С. Б. - Господарський кодекс як основа антимонопольно-конкурентного законодавства України (2008)
Квасніцька О. О. - Актуалізація будівельного законодавства та його розвиток (2008)
Петренко В. С. - Стан енергетичної політики України в сучасних умовах (2008)
Симонян Ю. Ю. - Правова природа корпоративних відносин (2008)
Бігняк О. В. - Ділова етика суб'єктів підприємництва (2008)
Добровольська B. В. - Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні (2008)
Кирилюк А. В. - Посередництво як правова категорія (2008)
Бааджи Н. П. - Деякі питання визначення підстав відшкодування неотриманого прибутку (2008)
Лаврова К. М. - Питання права власності на новостворену нерухомість (2008)
Петруненко Я. В. - Теоретико-методологічні засади системи державних закупівель в Україні (2008)
Діденко Л. В. - До питання про поняття цивільно-процесуальних правовідносин (2008)
Чванкін C. А. - Особливості фіксування цивільного процесу (2008)
Андронов І. В. - Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України (2008)
Докука Т. В. - Питання процесуального розгляду справ про відшкодування шкоди (2008)
Островська Л. А. - Непрямі (похідні) позови кредиторів українських моряків (2008)
Притула А. М. - Кримінально-правова юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні (2008)
Наші автори (2008)
Гайдук А. Д. - Ефективність гістероскопії в діагностиці хронічного ендометриту, Романенко Т. Г. (2022)
Чайка О. О. - Ефективність ембріологічного етапу екстракорпорального запліднення в пацієнток із прогнозованою слабкою відповіддю яєчників (2022)
Коломієць О. В. - Зміни в системі гемостазу у вагітних із різними формами безплідності в анамнезі (2022)
Леміш Н. Ю. - Соматичний та репродуктивний анамнез вагітних, які мали ускладнення із групи великих акушерських синдромів (2022)
Кротік О. І. - Акушерські та перинатальні наслідки розродження після ДРТ в жінок з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі (2022)
Романенко Т. Г. - Сучасний погляд на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з алогенним плодом, Єсип Н. В. (2022)
Чайка К. В. - Сучасний погляд на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із HCV інфекцією, Запопадна Ю. М. (2022)
Мерфі Д. Дж. - Assisted Vaginal Birth, Стрейчен Б.К., Бахл Р. (2022)
Содержание (2020)
Бенюк С. В. - Холестатичний гепатоз вагітних: питання етіопатогенезу, діагностики, менеджменту,  Ковалюк Т. В. (2020)
Камінський В. В. - Перебіг вагітності після грипу, перенесеного у І триместрі, Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Деркач А. Д.  (2020)
Кротік О. І. - Морфологічні особливості системи мати–плацента–плід на фоні інфекцій, що передаються статевим шляхом (2020)
Горбунова О. В. - Вагітність на тлі бактеріального вагінозу: сучасні шляхи вирішення проблеми, Гончарук Н. П., Зарічанська Х. В.,  Єрмолович Н. А. (2020)
Корнацька А. Г. - Психоемоційні зміни у пацієнток репродуктивного віку з лейоміомою матки у динаміці лікування, Даниленко О. Г., Флаксемберг М. А.  (2020)
Жук С. І. - Макросомія плода: акушерські, психологічні та соціальні аспекти, Щуревська О. Д.  (2020)
Гребініченко Г. О.  - Розміри легень при різних анатомічних варіантах вродженої діафрагмальної грижі у плода, Гордієнко І. Ю.  (2020)
Толстанова Г. О. - Сучасний погляд на проблему рецидивних гіперпластичних процесів ендометрія (2020)
Вереснюк Н. С. - Порушення репродуктивного здоров’я у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів, Пирогова В. І.  (2020)
Ковалишин О. А. - Особливості гормонального і цитокінового статусу в жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період (2020)
Vygivska L. M. - Features of hemodynamics of the mother–placenta–fetus system in the first half of pregnancy after the assisted reproductive technologies application, Maidannyk I. V., Chorna O. O., Oleshko V. F. (2020)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз акушерських і перинатальних ускладнень при одноплідній та багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Суліменко О. М., Овчаренко С. О. (2020)
Носенко О. М. - Сучасний погляд на цервіковагінальний дисбіоз, викликаний сполученням бактеріальний вагіноз асоційованих бактерій та дріжджоподібних грибів роду Candida (Огляд літератури та власні дані) (2020)
Самусева А. А. - Влияние витамина D на риски развития рака грудной железы (Обзор литературы), Пономарева О. В., Зайчук В. В. (2020)
Лучанінова О. - Дистанційне навчання як світовий освітній тренд: реалії та перспективи для ЗВО України (2022)
Нагаєв В. - Формування цифрової компетентності фахівців економічного фахового спрямування в умовах використання електронного порталу "ORACLE", Грідін О., Чалий І., Півень А. (2022)
Журавська Н. - Політичний меседж соціальних працівників Франції: управлінський аспект (2022)
Ящук С. - Управління соціальною роботою як бізнес-культурою: досвід Франції (2022)
Рибалко Л. Ван Ч. - Розвиток ідей соціального партнерства в умовах забезпечення якості вищої освіти (2022)
Ростока М. - Інформаційно-аналітичний супровід підготовки наукових кадрів: трансдисциплінарний підхід (2022)
Вакун О. - Особистісно-професійний саморозвиток вихователя закладу дошкільної освіти як показник його фахової компетентності (2022)
Торубара В. - Підтримка продуктивності праці педагогів шляхом формування соціально-психологічного клімату в процесі управління персоналом закладу дошкільної освіти (2022)
Басенко Р. - Цілісна освіта особистості: історико-педагогічні та інноваційні виміри дефініцій (2022)
Лавріненко О. - Організаційні засади формування краси педагогічного мовлення в духовних закладах освіти України наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст. (2022)
Свириденко І. - Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів середньої школи засобами відеоматеріалів, Кравець О. (2022)
Фідяєва Т. - Онлайн-тренінг іншомовного професійного спілкування майбутніх правознавців у процесі вивчення іноземних мов (2022)
Черевичний Г. - Модернізація підготовки учителів історії в університетах України: компетентнісний підхід (2022)
Стрельніков В. - Навчання лідерству майбутніх фахівців у лісовому коледжі, Сметана І., Солодовник В. (2022)
Прокопенко В. - Роль куратора у процесі оптимізації соціальної адаптації студентів медичних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти, Андрейко С., Дашевський І. (2022)
Горобченко Н. - Використання кейс-методу в умовах Нової української школи, Тараба І. (2022)
Лузан О. - Роль дуетних творів у репертуарі баяністів, Самолюк В. (2022)
Бородай Е. - Інноваційно-організаційний формат розвитку лідерської компетентності вчителів предмета "Захист України" у воєнний час, Кононец Н., Гуз К. (2022)
Лі Янь - Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей із позиції акмеологічного підходу, Рибалко Л. (2022)
Назаренко Л. - Управління розвитком освітнього середовища на основі маркетингового підходу (2022)
Петренко В. - Управлінська компетентність керівника закладу дошкільної освіти: теоретичний аспект (2022)
Гермак О. - Сучасний стан цифровізації у підготовці робітничих кадрів в закладах професійної освіти України (2022)
Заіка В. - Особливості мотивації педагогічної діяльності як чинник становлення особистості в освітньому інноваційному середовищі, Басенко Р. (2022)
Литвиненко А. - Історико-методичні аспекти аналізу та інтерпретації візуальних текстів культури (2022)
Яцик Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі як чинник підвищення якості дошкільної освіти (2022)
Горобченко Н. - Особливості використанням мобільних телефонів на уроках іноземної мови, Баюн К. (2022)
Скирта О. - Визначення рівня техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів-школярів, Біліченко О., Лошицька Т. (2022)
Світельська Л. - Впровадження в освітній процес Stem-технологій: активізація креативного мислення та когнітивної гнучкості учнів (2022)
Лисенко Л. - Моніторингові заходи вдосконалення трудової підготовки учнів основної школи (2022)
Турчан Н. - Інклюзивна група у закладі дошкільної освіти як ресурсне середовище успішної соціальної орієнтації та адаптації дітей дошкільного віку (2022)
Петришина Т. - Творчий тандем С. Дехтярев – П. Ковальова-Жемчугова і питання сольного вокального виконавства у хоровому концерті доби класицизму (2022)
Передмова (2008)
Осипова Н. П. - Методологічні проблеми аксіологічного виміру правосвідомості і правової культури (2008)
Дудченко B. В. - До питання про антиномічну природу права (2008)
Ивакин А. А. - Диалектика как ценность и самоценность (2008)
Бехруз Х. - Аксиологический подход в структуре сравнительно-правовых исследований (2008)
Добрянський C. П. - Цінність прав людини у світлі універсальності їх концепції (2008)
Рабінович С. П. - Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості (2008)
Сумарокова Л. Н. - Аксиологический компонент аргументации (2008)
Полевой Н. А. - Аксиологическая составляющая смены парадигмы научного познания (2008)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу як соціальна цінність: до питання про засади комплексного дослідження (2008)
Фальковський А. О. - До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції (2008)
Гудима Д. А. - Соціально-антропологічний підхід до дослідження прав людини: деякі евристичні можливості (2008)
Донченко О. П. - Аксіологічний зміст категорії свободи у праві: взаємозв'язок принципів свободи, рівності й справедливості (2008)
Дудаш Т. І. - Праворозуміння як прояв оцінювального пізнання: герменевтичний підхід (2008)
Шамша И. В. - Отношение "бытие — иное бытия" как методологическое основание современного философско-правового дискурса (2008)
Матюшина И. И. - Место ценностей в коммуникации (по работам Ю. Хабермаса) (2008)
Максимов С. І. - Універсальне і національне у ціннісному вимірі права (2008)
Крижанівський А. Ф. - Аксіологія правопорядку (2008)
Бурлай Е. В. - Условность в праве как философско-правовая проблема (2008)
Крестовська H. М. - Дитинство як правова цінність (2008)
Чувакова А. М. - Юридически значимые условия: аксиологический аспект (2008)
Некрасов А. И. - Идеалы естественного права (2008)
Ромашкін С. В. - Аксіологія природно-правової школи права у вченнях Платона та Арістотеля (2008)
Немченко И. В. - Естественное право и естественный закон в политическом учении Томаса Гоббса (2008)
Мельничук О. С. - Концепція І. О. Ільїна про формування правосвідомості та її використання в сучасній Україні (2008)
Козаченко О. В. - Парадигма кримінального права епохи постмодерну (2008)
Сурілова О. О. - Свідоме споживче поводження в системі цінностей права (2008)
Грищук О. В. - Людська гідність у праві: аксіологічний аспект (2008)
Оборотов I. Г. - Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях: релігійний вимір (2008)
Мягких Г. О. - Принцип гендерної рівності в системі загальнолюдських цінностей (2008)
Смазнова І. С. - Справедливість як ціннісний компонент боротьби з тероризмом (2008)
Тельник М. В. - Конфлікт правових цінностей західного та східного світу в сучасну епоху глобалізації (2008)
Кобринський Д. Ю. - Філософсько-правові аспекти правового регулювання насильства у суспільстві (2008)
Поляков A. С. - Японское право: аксиологические аспекты (2008)
Завальнюк B. В. - Природні права людини в антропологічних дослідженнях (2008)
Ківалова Т. С. - Система (структура) зобов'язань у цивільному законодавстві України (2008)
Гуменюк І. О. - До питання про відповідність законодавства України про соціальне страхування міжнародним нормам (2008)
Оборотов Ю. Н. - Содержание аксиосферы государства (2008)
Василенко М. Д. - Державна інноваційна діяльність у розумінні аксіології права (2008)
Дерев'янко C. М. - Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2008)
Мартынюк Э. И. - Вера и право в сознании современных украинцев (аксиологический аспект) (2008)
Бочарова Н. В. - Право на результаты творческой деятельности в системе правовых ценностей современного информационного общества (2008)
Довгополова О. А. - Восстановление ценностного каркаса общества в контексте анализа феномена отторжения (2008)
Капустина Н. Б. - Кризис современного правосознания (пути преодоления) (2008)
Барський В. Р. - Муніципальна нормотворчість як вираз інтересів громадського суспільства (2008)
Тоцкий П. Н. - Проблема суверенитета в политико-правовых концепциях галликанизма и французского конституционализма ХVП-XVШ вв. (2008)
Никитченко Е. Э. - Аксиологический потенциал феномена "свобода совести" в современной Украине (2008)
Кривенко В. В. - Формування складу колегіальних управлінських структур у судовій системі і проблеми їх удосконалення (2008)
Голдакова К. А. - Цивільні права дітей православного духовенства Російської імперії за реформою Олександра ІІ та доповненнями до неї (2008)
Петришина М. О. - Місцеве самоврядування в системі цінностей правової держави (2008)
Михайленко Д. Г. - Аксіологічне осмислення хабарництва (2008)
Гуртієва Л. М. - Аксіологічний напрямок у теорії слідчої етики (2008)
Луговий О. М. - Ціннісні аспекти міжнародних військових угод (на матеріалі зовнішньої політики Візантії Х-ХП ст.) (2008)
Макаренков О. Л. - Цінність права для розбудови відкритого громадянського суспільства (2008)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір (2008)
Василенко А. М. - Аксіологія права: багатокультурність та діаспори в Канаді (2008)
Іванський А. Й. - Функції фінансово-правової відповідальності (2008)
Богуцький П. П. - Концепція військового права у сучасній юриспруденції (2008)
Ніколаєв О. А. - Організаційно-правові механізми регулювання міжнаціональних відносин у радянській Україні (2008)
Куликов A. П. - Соціально-правова позиція особи у правовій державі (2008)
Кубинець B. В. - Розсуд та його визначення в українському праві (2008)
Наші автори (2008)
Алексеєнко Н. - Використання уроку-екскурсії до бібліотеки для розвитку та збагачення усного і писемного мовлення школярів, Сошенко С. (2021)
Bezkorovayna L. - Formation of professional competencies of tourism specialists during implementation of programs for organization of recreational services in the course of production practice, Litvinova-Holovan O., Pyptiuk P., Babii V. (2021)
Бойко В. - Особливості формування творчих компетентностей майбутніх фахівців технологій, дизайну і архітектури у візуально насиченому освітньому просторі, Гриценко Л., Негай Г., Страшко Л. (2021)
Buhaienko T. - Formation of individual style of future teachers professional activity: pedagogical situations simulation, Zamrozevych-Shadrina S., Khrenova V., Yudenok V. (2021)
Gerasymenko O. - The peculiarities of use role and plot games for the development of communicative competence skills of pupils of primary schools (2021)
Копайгоренко В. - Застосування технічних засобів у процесі навчання живопису (2021)
Кравченко Н. - Нормативно-правові аспекти інклюзивної загальної середньої освіти, Венецький Д. (2021)
Ляшенко І. - Професійно-орієнтована мовна підготовка студентів як чинник підвищення конкурентоздатності студентів на ринку праці (2021)
Маркова В. - Функції професійного навчання учнів закладів професійно-технічної освіти, Мефанік М. (2021)
Мартинюк О. - Проєктні інновації в системі STEM-орієнтованого навчання студентів та учнів (2021)
Нестеренко М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дистанційного навчання в умовах сучасного освітнього ландшафту (2021)
Ножко І. - Науково-дослідницька робота у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з пожежної безпеки ЗВО ДСНС України, Пелипенко М., Лагно Д. (2021)
Орлова Н. - Реалізація проєктної технології навчання в процесі розробки колекції одягу (2021)
Пасько О. - Методика викладання дисципліни "Виготовлення моделей": етнокультурний контекст (2021)
Петрик К. - Діяльнісна домінанта практико-орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (2021)
Пилипенко О. - STEM-компетентності: сутність та структура (2021)
Полтавська Ю. - Традиції та сучасні тенденції професійної підготовки художників декоративно-прикладного мистецтва (2021)
Radzievska O. - The ways of forming of written skills as form of communication of the english language of students of higher school, Loza I. (2021)
Сєчка С. - Особливості використання елементів гри на уроках англійської мови як ефективний прийом викладання матеріалу (2021)
Созонюк О. - Концепт "самостійна робота" в професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування, Савченко Л. (2021)
Строгонова Т. - Аналіз розвитку компетентнісного підходу в системі вищої професійної освіти України, Стучинська Н. (2021)
Тименко В. - Формування професійної готовності до педагогічної взаємодії з обдарованими футболістами в майбутніх спортивних менеджерів і тренерів (2021)
Титенко Окс. - Живопис і композиція як основоположні дисципліни професійної підготовки художників-живописців у закладах вищої професійно-художньої освіти (2021)
Титенко Оп. - Композиція як провідна дисципліна в процесі навчання художників-живописців (2021)
Khalabuzar O. - The multimedia content and interactive educational activityas the ways of intensification of the distance learning, Khalabuzar V. (2021)
Хараджян Н. - Формування soft skills як основного складника конкурентоспроможного фахівця, Закарлюка І., Кулінка Ю. (2021)
Черемісіна Т. - Акмеологічний аспект професійної діяльності майстрів виробничого навчання (2021)
Шишова І. - Підготовка майбутніх фахівців до трудового виховання та професійної орієнтації учнів з особливими освітніми потребами (2021)
Semerikov S. O. - Development of the computer vision system based on machine learning for educational purposes, Vakaliuk T. A., Mintii I. S., Hamaniuk V. A., Soloviev V. N., Bondarenko O. V., Nechypurenko P. P., Shokaliuk S. V., Moiseienko N. V., Ruban V. R. (2021)
Lytvynova S. - Distance learning in primary school during the COVID-19 pandemic: results of the "SMART KIDS" experiment, Demeshkant N. (2021)
Ovcharuk O. - A self-assessment tool of the level of digital competence of Ukrainian teachers in the context of lifelong learning: the results of an online survey 2021, Ivaniuk I. (2021)
Pinchuk O. - Actual areas of development of digital competence of officers of the Armed Forces of Ukraine, Prokopenko A. (2021)
Osadcha K. - Modeling of the adaptive system of individualization and personalization of future specialists’ professional training in the conditions of blended learning, Osadchyi V., Kruglyk V., Spirin O. (2021)
Voloshynov S. A. - Adaptive learning environment design in the system of future maritime specialits’ training, Riabukha I. M., Dobroshtan O. O., Popova H. V., Spychak T. S. (2021)
Burov O. - Extended reality in digital learning: influence, opportunities and risks’ mitigation, Pinchuk O. (2021)
Proskura S. - The use of WEB-oriented technologies in the process of WEB- programming teaching for technical universities students, Lytvynova S., Kronda O. (2021)
Zenkovych I. - Formation of students' readiness for leadership of pupils' artistic-and-creative activities at the fine arts lessons (2021)
Burak V. I. - Measuring acceleration at uniformly accelerated motion in terms of differentiation of learning, Holovko D. V. (2021)
Kharkivska A. - Оverview of modern models of training system future teachers, Kapustina O. (2021)
Bilozir O. - Pedagogical conditions for the development of students’ polylingual competence of the professional school (2021)
Danilov F. I. - Initial stages of electrocrystallization of nickel, iron and nickel-iron alloy on a glassy carbon electrode in an electrolyte based on a eutectic mixture of choline chloride and ethylene glycol, Bogdanov D. A., Protsenko V. S. (2022)
Holub L. S. - Application of modifying systems based on phenol-formaldehyde resins and products of processing of fat-containing raw materials in elastomeric compositions, Vashchenko Yu. N., Andriianova M. V. (2022)
Joseph Kennady C. - Effect of electrodeposition parameters and tungsten content on properties of Ni-Fe-W alloy deposits and its process cost analysis, Leo A., Esther P. (2022)
Kovtun A. V. - Reactions of N-|(9-chloro-2,3-dihydro-1H-(chromen)xanthen-4-yl)methylene|-N-methylmethanaminium perchlorates with aromatic amines, Varenichenko S. A., Farat O. K., Markov V. I. (2022)
Авдєєнко А. П. - Z,E-Ізомеризація N-(4-толіл)амінокарбоніл-1,4-бензохінонмоноімінів, Коновалова С. О., Піроженко В. В., Лисенко О. М. (2022)
Галстян А Г. - Каталітичне окиснення 4-нітроетилбензену озоном в оцтовій кислоті, Баула О. П., Бушуєв А. С., Галстян Г. А. (2022)
Костенко Є. Є. - Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом(III) та ксиленоловим оранжевим, Іщенко В. М. (2022)
Лігезін С. Л. - Розрахункова методика визначення ефективних комбінацій окисників для інтенсифікації вигоряння вуглецю паливної добавки при виробництві будівельної кераміки, Щукіна Л. П., Пітак Я. М. (2022)
Содержание (2020)
Світові новини щодо здоров’я та якості життя жінок (2020)
Український медичний клуб рекомендує (2020)
Сюсюка В. Г. - Спосіб комплексної цитопротективної терапії вагітних із затримкою росту плода,  Колокот Н. Г.,  Бєленічев І. Ф.,  Кучеренко Л. І.,  Хромильова О. В. (2020)
Жук С. І. - Профілактика та корекція дисгормональних порушень репродуктивної системи у сучасних умовах хронічного стресу,  Ночвіна О. А. (2020)
Манжура О. П. - Ефективність застосування препарату Неотризол для лікування бактеріального вагінозу як компонента профілактики цервікальної інтраепітеліальної неоплазії,  Маєвська І. О. (2020)
Ковалишин О. А. - Ультразвукові параметри і стан гемодинаміки матки у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період (2020)
Ткаліч В. О. - Особливості плацентарних структур у жінок з передчасними пологами,  Поладич І. В.,  Купчік В. І. (2020)
Ковида Н. Р. - Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з рубцем на матці після попереднього кесарева розтину,  Гончарук Н. П. (2020)
Гребініченко Г. О. - Клінічні наслідки при вродженій діафрагмальній грижі у плода,  Гордієнко І. Ю.,  Слєпов О. К. (2020)
Лахно І. В. - Шляхи підвищення ефективності лікування жінок із запальними захворюваннями органів малого таза,  Ткачов А. Є.,  Грищенко О. В. (2020)
Венцківська І. Б. - Оцінка якості життя після гістеректомії з приводу міоми матки,  Прощенко О. М.,  Вітовський Я. М.,  Маркітанюк С. В. (2020)
Терехов В. А. - Роль комплексного оцінювання показників гемодинаміки і гомеостазу при гострих гінекологічних станах (2020)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз особливостей репродуктивного здоров’я жінок при повторних невдалих спробах застосування допоміжних репродуктивних технологій,  Гайдук А. Д.,  Турбаніст С. В. (2020)
Татарчук Т. Ф. - Склерозивний лишай вульви: сучасні уявлення про клінічні прояви, діагностику і методи лікування (Аналітичний огляд та власний досвід),  Проценко Т. В., Дунаєвська В. В., Церковський Д. О.,  Косей Н. В. (2020)
Содержание (2020)
Концентрація йоду в сечі у вагітних в Україні (2020)
Камінський А. В.  - Сучасний погляд на протоколи контрольованої стимуляції яєчників у жінок репродуктивного віку з різним оваріальним резервом,  Чайка О. О.,  Єсип Н. В. (2020)
Голяновський О. В. - Гостра жирова дистрофія печінки вагітних, ускладнена абдомінальним компартмент- і ДВЗ синдромами (Випадок із практики),  Білянський Л. С.,  Падалко А. А.,  Фролов С. В. (2020)
Татарчук Т. Ф. - Особливості клінічного перебігу передраку і раку вульви у жінок репродуктивного віку,  Дунаєвська В. В.,  Косей Н. В. (2020)
Бенюк В. О. - Оцінка якості життя у динаміці лікування у жінок зі стресовим нетриманням сечі,  Гончаренко В. М.,  Пучко М. С.,  Момот А. А.,  Ковалюк Т. В. (2020)
Ковида Н. Р. - Ультразвукова діагностика стану рубця на матці у вагітних та невагітних жінок, Гончарук Н. П.  (2020)
Камінський В. В. - Імплантаційна здатність ендометрія у жінок-ветеранок, що зазнали контузії, з нереалізованою репродуктивною функцією,  Суслікова Л. В.,  Сербенюк А. В. (2020)
Алирзаева Х. - Оценка факторов риска развития задержки роста плода (2020)
Рехберґер Е. - Рандомізоване клінічне випробування для оцінювання ефективності Канефрону Н порівняно із ципрофлоксацином для профілактики післяопераційних інфекцій нижніх сечових шляхів після операції зі встановлення субуретрального салінга, Рехберґер Т., Вавришюк С., Міотла П., Кулік-Рехберґер Б., Кушка А., Врубель А. (2020)
Майор А.Л. - Ефективність і безпека використання абсорбувального та антиоксидантного гелю при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії 1-го і 2-го типів, ВПЛ-інфекції з високим ризиком і за наявності маркерів p16/Ki-67: рандомізоване контрольоване дослідження, Дворак В., Шварзова Я., Шкриванек А., Малік Т., Плюта М., Майборода І, Гранджиан Е.М. (2020)
Маланчук Л. М. - Роль мікробіоти репродуктивного тракту у розвитку патології шийки матки з погляду превентивної медицини (Огляд літератури),  Піцик І. Б.,  Маланчук А. С.,  Мартинюк В. М.,  Маланчук С. Л. (2020)
Эффект прогестагена у женщин с угрожающим выкидышем: систематический обзор и мета-анализ (2020)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання ефективності комплексної цитопротективної терапії вагітних із затримкою росту плода,  Колокот Н. Г.,  Бєленічев І. Ф. (2020)
Романенко Т. Г.  - Сучасний погляд на етіологію, діагностику, лікування та профілактику спайкового процесу органів малого таза у жінок репродуктивного віку,  Шаганов П. Ф. (2020)
Камінський В. В. - Стан піхвового біоценозу у жінок з проблемою генітального пролапсу, Чайка К. В.,  Лавренюк Ю. В.,  Суменко В. В. (2020)
Скрицкая Т. В.  - Эффективное фармакотерапевтическое влияние индол-3-карбинола и экстракт прутняка в составе препарата Агидол (2020)
Потапова Л. В. - Современные подходы к терапии урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузе,  Щербина И. Н. (2020)
Kondratyuk S. Y. - Wilketalia S.Y.Kondr., a new name for Andina Wilk, Pabijan & Lücking, nom. illeg. (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota), Mosyakin S. L. (2022)
Орлов О. О. - Нові флористичні знахідки у лісостеповій частині Житомирської області, Шиндер О. І., Воробйов Є. О., Гриб О. В. (2022)
Бойко С. М. - Розробка мікросателітних маркерів для Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) на підставі аналізу його геному (2022)
Литвиненко Ю. І. - Мікроміцети Природного заповідника "Михайлівська цілина", Гелюта В. П., Старинська Н. О. (2022)
Mustafaev I. M. - The first record of the genus Geopora (Pezizales) for Uzbekistan, Islomiddinov Z. Sh. (2022)
Ширяєва Д. В. - Еколого-ценотична диференціація лучної рослинності національного природного парку "Бузький Гард" (2022)
Вступ (2020)
Дворкін Л. Й. - Високоміцні бетони із застосуванням золо-шлакових матеріалів (2020)
Бабич Є. М. - Діаграми деформування бетонів нового покоління на розтяг при згині та їхні механічні характеристики, Кочкарьов Д. В., Безусяк О. В., Філіпчук С. Ф. (2020)
Безусяк О. В. - Вплив комплексної добавки суперпластифікатору та метакаоліну на усадкові деформації цементного каменю, Лушнікова Н. В. (2020)
Бєліченко О. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей водних суспензій мікронаповнювачів з суперпластификаторами, Толмачов С. М. (2020)
Бойко О. В. - Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи запобігання, Ковальчук О. Ю. (2020)
Бондаренко С. В. - Ніздрваті бетони на основі тонкодисперсних відходів гірничозбагачувальних комбінатів, Бондаренко А. С. (2020)
Бордюженко О. М. - Реакційно-порошкові бетони армовані сітками – аналогами дисперсної арматури, Дворкін Л. Й. (2020)
Выровой В. Н. - Механизмы многоочагового структурообразования строительных композитов, Коробко О. А., Суханов В. Г., Закорчемный Ю. О., Елькин А. В. (2020)
Гасан Ю. Г. - Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в'яжучої речовини, Тарасевич В. І., Дроздова О. В. (2020)
Гоц В. І. - Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту, Петропавловський О. М., Гелевера О. Г., Рогозіна Н. В. (2020)
Гузій С. Г. - Дослідження реологічних та деформативних характеристик алюмосилікатних адгезивів для склеювання виробів із масивів сосни, Лащівський В. В. (2020)
Дворкін Л. Й. - Швидкотвердунчі розчинові композиції для 3d будівельного принтеру, Степасюк Ю. О. (2020)
Дерев'янко В. Н. - Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів, Кушнєрова Л. О., Мороз Л. В., Мороз В. Ю. (2020)
Довгань О. Д. - Водопоглинання, як функція складів декоративних бетонів, Вировой В. М., Довгань П. М. (2020)
Житковський В. В. - Вплив різних видів мінеральних добавок на властивості реакційно-порошкового бетону, Дворкін Л. Й., Степасюк Ю. О. (2020)
Іваничко В. В. - Вплив виду в'яжучої речовини на процеси структуроутворення бетонів із використанням активного заповнювача, Ковальчук О. Ю. (2020)
Каганов В. О. - Нові тенденції при вібропресуванні кольорових наджорстких бетонних сумішей (2020)
Ковальчук А. В. - Ефективність використання повітровтягувальних добавок в штукатурках спеціального призначення, Констатиновський О. П., Руденко І. І. (2020)
Костюк Т. О. - Формування мікроструктури теплоізоляційного тонкошарового покриття на портландцементі, що вміщує порожнисті алюмосилікатні та скляні мікросфери, Бондаренко Д. О., Деденьова О. Б., Плахотніков К. В., Наливайко Т. Т. (2020)
Кровяков С. О. - Довговічність декоративних керамзитобетонів для тонкостінних конструкцій гідротехнічних споруд, Дудник Л. В., Петричко С. М. (2020)
Лаповська С. Д. - Щодо застосування базальтової мікрофібри для підвищення міцнісних характеристик теплоізоляційного автоклавного газобетону (2020)
Марчук В. В. - Гідроізоляційні суміші на основі реакційно-порошкових бетонів, Дворкін Л. Й., Марчук Б. В. (2020)
Парута В. А. - Формування контактної зони "кладка-штукатурні покриття", Лавренюк Л. І., Гнип О. П., Гриньова І. І. (2020)
Пушкарьова К. К. - Оцінка впливу комплексних органо-кремнеземистих добавок на процеси структуроутворення у часі цементних композицій, Каверин К. О. (2020)
Рунова Р. Ф. - Методологія впровадження нових добавок для бетонів, Руденко І. І., Товстоніс В. В., Чудновський С. М., Погореляк О. А. (2020)
Саницький М. А. - Швидкотверднучі клінкер-ефективні бетони, Кропивницька Т. П., Рихліцька О. В., Янiцький О. Б. (2020)
Сопов В. П. - Фотокаталітичний бетон як матеріал для "зеленого" будівництва, Шишко Н. С. (2020)
Сторчай Н. С. - Науково-технічне обгрунтування використання мінеральних дисперсних систем техногенного походження, Савін Ю. Л., Волнянська І. П. (2020)
Шейніч Л. О. - Спеціальні бетони для енергетичного будівництва, Миколаєць М. Г., Крилов Є. О., Мудрик М. С. (2020)
Шпірько М. В. - Дослідження впливу тонкомеленого доломіту на гранулометричний склад цементів та їх міцності, Трофимова І. А. (2020)
Baldassari L. - Innovative process for the recycling of primary li-batteries: life libat project, Moscardini E., Toro L., Schiavi PG., Altimari P., Pagnanelli F., Cornaggia F. (2020)
Fic S. - The influence of additives containing free cao on the properties of the cement paste, Szewczak A. (2020)
Khatib J. M. - Study of the influence of waste plastic straw fibers on concrete properties, Jahami A. H., Bakri A., Alaina R., Lushnikova N. V. (2020)
Гомон С. С. - Побудова дійсних діаграм механічного стану деревини "σ-u" суцільного перерізу ялини та берези за жорсткого режиму випробувань, Гомон П. С. (2020)
Настоящий В. А. - Досвід розрахунково-екпериментального оцінювання енергетичних показників будівлі школи, Пашинський В. А., Пашинський М. В., Джирма С. О. (2020)
Ромашко-Майструк О. В. - Загальна методика розрахунку багаторівневого утворення нормальних тріщин в залізобетонних елементах (2020)
Бабаченко О. І. - Перспективи декарбонізації металургійних технологій, Тубольцев Л. Г., Меркулов О. Є. (2021)
Бабаченко О. І. - Низьковуглецеві технології у доменному виробництві, Нестеров О. С., Гармаш Л. І. (2021)
Корнілов Б. В. - Аналіз теплової роботи горну та поду доменних печей України різної конструкції, Чайка О. Л., Лебідь В. В., Шумельчик Є. І., Москалина А. О. (2021)
Чупринов О. В. - Розробка технології виробництва залізорудної моносировини для доменної плавки, Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Касім Д. А., Ляхова І. А. (2021)
Семенов Ю. С. - Впровадження систем підтримки прийняття рішень щодо управління доменною плавкою в умовах металургійного виробництва ПРАТ "ДКХЗ", Шумельчик Є. І., Горупаха В. В., Ващенко С. В., Худяков О. Ю., Єрмоліна К. П., Семіон І. Ю., Чичов І. В. (2021)
Вергун О. С. - Принципова схема моделі наскрізної технології виробництва конкурентоздатної металопродукції підприємствами України, що працюють в нестабільних сировинних та енергетичних умовах, Молчанов Л. С., Кисляков В. Г., Тогобицька Д. М., Семенов Ю. С., Нестеров О. С. (2021)
Раздобрєєв В. Г. - Сучасні тенденції виробництва корозійностійкого і вогнестійкого напруженого арматурного прокату, Паламар Д. Г., Лещенко О. І., Ключніков К. Ю. (2021)
Ключніков К. Ю. - До питання про визначення граничних умов процесу прокатки-волочіння у здвоєних роликових волоках, Раздобрєєв В. Г., Лещенко О. І., Паламар Д. Г. (2021)
Приходько І. Ю. - Комп'ютерна система моніторингу залишкового ресурсу обладнання широкоштабового стана, Воробей С. О., Разносілін В. В., Корінний В. В. (2021)
Баюл К. В. - Базові підходи до системного проектування валкових пресів за модульним типом, Ващенко С. В., Худяков О. Ю., Солодка Н. О., Прокудіна Е. Б. (2021)
Петров О. П. - Модельне прогнозування фізико-хімічних і теплофізичних характеристик нових видів марганцевмісних (Mn-50-60%) феросплавів, Снігура І. Р., Головко Л. А., Ходотова Н. Є. (2021)
Степаненко Д. О. - До вибору раціональних складів шлаків та шлакоутворюючих сумішей при виробництві чавуну та сталі, Тогобицька Д. М., Бєлькова А. І., Цюпа Н. О. (2021)
Бабаченко О. І. - Моделювання фазово-структурних перетворень у сталі для залізничних рейок нового покоління, Кононенко Г. А., Меркулов О. Є., Подольський Р. В., Клемешов Є. С., Сафронова О. А. (2021)
Бобирь С. В. - Закономірності формування залишкового аустеніту в складнолегованих сталях (огляд), Парусов Е. В., Левченко Г. В., Голубенко Т. М., Чуйко І. М. (2021)
Парусов Е. В. - Про можливість прогнозування механічних властивостей холоднодеформованих металовиробів зі сталей перлітного класу, Луценко В. А., Чуйко І. М., Парусов О. В., Голубенко Т. М., Сівак Г. І. (2021)
Греков С. В. - Розвиток алгоритму опису міжатомної взаємодії в розплавах на основі заліза з атомами впровадження, Тогобицька Д. М., Піптюк В. П., Кукса О. В., Ліхачов Ю. М. (2021)
Надточій А. А. - Термодинамічне моделювання поведінки складових у шлакових системах, що характерні при виробництві марганцевих феросплавів, Степаненко Д. О., Ходотова Н. Є., Киричок В. С. (2021)
Чернятевич А. Г. - Технологічний аналіз ефективності експлуатації периклазо-вуглецевих вогнетривів в конвертерах малої ємності, Молчанов Л. С., Голуб Т. С., Семикін С. І. (2021)
Тогобицька Д. М. - Новий підхід до вирішення проблеми спрямованого формування кінцевих розплавів при доведенні сталі на установці "ківш-піч", Снігура І. Р., Піптюк В. П., Греков С. В. (2021)
Бабаченко О. І. - Дослідження особливостей структури залізничного колеса з експлуатаційними дефектами, Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Шпак О. А., Сафронова О. А., Марцинішин В. В. (2021)
Меркулов О. Є. - Трудовий і творчий шлях Г. В. Левченко, Воробей С. О., Тубольцев Л. Г., Балаханова Т. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2022)
Instructions for authors (2022)
Vaangal K. - Reexamining the UNCLOS: a Lack of Compliance and Enforceability (2022)
Yezerov A. - Review of the Positions of the Ukrainian Supreme Court on Maritime Law Disputes (Administrative Jurisdiction) (2022)
Ostrikova T. - Legal Origins and Intersectoral Regulation of AEO Institution (2022)
Contents (2022)
Yefremova V. - The results of a comparative analysis of the population of the population of Ukraine and countries of the European region for HIV as a rationale for improving the pharmaceutical provision of patients with socially dangerous pathologies, Panfilova H., Lebedyn A., Iurchenko G., Okseniuk O., Chernukha V., Tereshchenko L., Chebernina I. (2022)
Borko Y. - Comprehensive study for the development of rectal suppositories with diosmin and hesperidin, Kovalevska I., Grudko V., Kononenko N., Velya M. (2022)
Havrylov I. - The effect of a modified fragment of neuropeptide Y on spatial memory and learning in the Morris water maze, Shtrygol’ S., Kavraiskyi D. (2022)
Ruban O. - Pharmacological and biopharmaceutical studies of paracetamol and N-acetyl-D-glucosamine combination as an analgetic drug, Zupanets I., Kolisnyk T., Shebeko S., Vashchenko O., Zimin S., Dolzhykova O. (2022)
Kovaleva А. - Carboxylic acids in the flowers of Veronica spicata L. and Veronica incana L., Raal A., Ilina Т., Osmachko А., Goryacha O., Omelyanchik L., Kоshovyi О. (2022)
Miedviedieva K. - New, simple and express determination of lamotrigine in tablets by using diazole red 2J, Vasyuk S., Korzhova A., Pavljuk I. (2022)
Kutova O. - Setting the equation of regression to determine the technological factors influence on the content of flavonoids in the extract, Sahaidak-Nikitiuk R., Kovalevska I., Demchenko N. (2022)
Kayal W. E. - Synthesis and anticonvulsant activity evaluation of n-, Severina H., Tsyvunin V., Zalevskyi S., Shtrygol S., Vlasov S., Golovchenko O., Kovalenko S., Georgiyants V. (2022)
Symonenko N. - Antioxidant and anti-cytolytic activity of parsnip (Pastinaca sativa L.) herb thick extract in conditions of catecholamine myocardiodystrophy in rats, Shpychak O., Mishchenko O., Kyslychenko V., Shpychak T., Graschenkova S. (2022)
Talab T. A. - The analgesic and anti-inflammatory effect of lawsone isolated from Lawsonia inermis, Alfuraiji N., Al-Snafi A. E. (2022)
Abstract and References (2022)
Contents (2022)
Maletska O. - Spectrophotometric methods for quantitative determination of sotalol in tablets, Vasyuk S. (2022)
Koval A. - An overview on 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives as potential anesthesic and anti-inflammatory agents, Lozynskyi A., Shtrygol’ S., Lesyk R. (2022)
Karpenko Y. - Advanced research for physico-chemical properties and parameters of toxicity piperazinium 2-((5-(furan-2-YL)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-YL)THIO)acetate, Hunchak Y., Gutyj B., Hunchak A., Parchenko M., Parchenko V. (2022)
Korzh I. - Comparative analysis of drug consumption for the treatment of epilepsy in Ukraine, Kazakhstan and Belarus, Olieinikova N., Beketova M., Kubarieva I., Korobova Y., Sevriukov O., Afanasenko O. (2022)
Litvinova E. - Status and analysis of trends in the metformin -based drug development: formation of the logistic system of scientific research, Posilkina O., Kovalenko S., Yeromenko R., Bratishko Y., Lisna A. (2022)
Shtrygol’ S. - The influence of non-steroidal anti-inflammatory drugs with different mechanisms of action on the course of stress reaction, the functional state of kidneys, liver, and heart on the model of acute general cooling, Koiro O., Kudina O., Tovchiga O., Yudkevich T., Oklei D. (2022)
Kholodniak O. - Substituted acyl thioureas and acyl thiosemicarbazides: synthesis and biological activity (minireview), Kovalenko S. (2022)
Nozdrina А. - Results of analysis of epidemological indicators of viral hepatitis c in regions of the world as part of activities to improve pharmaceutical provision for patients, Volkova A., Cherkashyna A., Ovakimian O. (2022)
Rudakova O. - Development of a unified approach to the method of identification, quantitative determination of active substances and accompanying impurities in a combined drug by HPLC method, Gubar S., Smielova N., Maksym Y., Nataliia B., Georgiyants V. (2022)
Abstract and References (2022)
Гаврилюк С. П. - Особливості розвитку підприємництва у ресторанному бізнесі, Литвинова Т. С. (2022)
Заверуха Д. А. - Характеристика основних елементів сутності економічної безпеки, Копитко М. І. (2022)
Кравченко Т. І. - MCDONALD’S – ресторанний бізнес, якого не вистачає у Нігерії, Аєса О. А. (2022)
Телегін В. В. - Вплив економічної політики на забезпечення національної безпеки України (2022)
Ткаленко С. І. - Роль якості продукції у зростанні зовнішньої торгівлі фармацевтичними виробами в сучасних умовах (2022)
Адамовська В. С. - Визначення рівня конкурентоспроможності на ринку праці за критерієм матеріального стимулювання, Астаф’єва К. О., Шепелюк В. А. (2022)
Брикова Т. М. - Комплаєнс готельного бізнесу в умовах пандемії: наукова обгрунтованість та порядок здійснення (2022)
Віткін Л. М. - Методологія SCRUM, як інструмент механізму реалізації гнучкого підходу до змін в діяльності випробувальної лабораторії легкої промисловості, Сингаївська О. О. (2022)
Коржевський І. І. - Ділова репутація - виникнення, критерії оцінки, підстави вивчення, можливості та інструменти перевірки (2022)
Мігус І. П. - Можливості використання технологій блокчейну для захисту від шахрайства (2022)
Петрова І. Л. - Методичний засади розробки маркетингової стратегії підприємства, Лойко Є. М. (2022)
Правдивець О. М. - Стандартизація як фактор формування науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки підприємств, Дячков Д. В., Ситнік Є. І. (2022)
Рагуліна О. О. - Інноваційні механізми формування та розвитку людського капіталу держаних установ (2022)
Сумбаєва Л. П. - Ідентифікація загроз економічній безпеці закладів фахової передвищої освіти (2022)
Удовенко А. Ю. - Інтернаціоналізація докторської освіти як фактор підвищення її якості (2022)
Артемов В. Ю. - Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності, Сингаївська І. В. (2022)
Петрунько О. В. - Організаційна культура університету як чинник його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг (2022)
Передмова (2008)
Клименко Н. І. - В. П. Колмаков — видатний криміналіст, відомий дослідник і викладач (2008)
Додін Є. В. - Використання ідей В. П. Колмакова про роль і значення криміналістичної ідентифікації в реалізації митної справи (2008)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології в теорії і практиці розслідування (2008)
Шепітько В. Ю. - Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці (2008)
Берназ В. Д. - Криміналістична стратегія як наукова категорія, Берназ П. В. (2008)
Біленчук П. Д. - Ганс Гросс як фундатор криміналістичної науки, Медвідь Ф. М. (2008)
Бояров В. І. - Організація початкового етапу розслідування справ, пов'язаних з техногенними катастрофами (2008)
Шепітько B. Ю. - Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності, Авдєєва Г. К. (2008)
Аркуша Л. І. - Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються (2008)
Янковий М. О. - Криміналістична профілактика злочинів як складова слідчої діяльності (2008)
Журавльов А. Ю. - Обставини, що підлягають встановленню, у справах про статеві злочини (2008)
Карпенко Г. Л. - Використання положень В. П. Колмакова про місце експертизи в установленні істини в митній справі (2008)
Біленчук П. Д. - Міжнародна високотехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання (2008)
Борисова Л. В. - Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину: криміналістичні й психофізіологічні аспекти (2008)
Чумак C. П. - Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності (2008)
Баркар О. А. - Типові слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування у справах про розбійні напади на автомобільному транспорті (2008)
Плахотіна B. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця — співробітника правоохоронних органів (2008)
Андрусенко C. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ на стадії порушення кримінальних справ по злочинах, вчинених у сфері земельних відносин (2008)
Крижанівський О. В. - Обстановка здійснення крадіжок на морському транспорті як елемент криміналістичної характеристики (2008)
Ткаченко М. О. - Розслідування вбивств, вчинених з метою заволодіння нерухомим майном: деякі елементи криміналістичної характеристики (2008)
Колєва Т. В. - Посткримінальна діяльність підозрюваного як джерело доказової інформації (2008)
Бишевець О. В. - Правові засади застосування психологічного впливу у сфері судочинства (2008)
Баланюк О. В. - До питання про значення та класифікацію підготовчої діяльності до вчинення та приховування злочину (2008)
Пахович М. М. - Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2008)
Меркулова Ю. В. - Потерпілий як джерело інформації у розслідуванні злочинів: психологічні аспекти (2008)
Комісарчук Р. В. - Криміналістичний аналіз документів як окремого елемента слідової картини злочинів, які посягають проти порядку приватизації державного та комунального майна (2008)
Синчук О. В. - Функції типових версій (2008)
Аленін Ю. П. - Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого (2008)
Журавель В. А. - Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Гончаренко B. Г. - Правові засади і практика використання мікрооб'єктів у доказуванні, Прокопенко Н. О. (2008)
Погребняк C. В. - Запобігання злочинам як функція досудового слідства (2008)
Свида Т. О. - Європейська комісія "За демократію через право" про організацію та діяльність судів конституційної юрисдикції (2008)
Коровайко О. І. - Деякі аспекти застосування статті 299 КПК України щодо спрощеної процедури судового розгляду (2008)
Гловюк І. В. - Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2008)
Шилін Д. В. - Класифікація преюдицій (2008)
Волошина B. - Реалізація принципу обов'язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування (2008)
Зеленський C. М. - Процесуальні та криміналістичні особливості порушення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (2008)
Неледва Н. В. - Деякі проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у кримінальне судочинство України, Берназ О. В. (2008)
Стоянов М. М. - До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України (2008)
Цимбал М. Л. - Внесок професора В. П. Колмакова у розвиток харківської школи судової експертизи та криміналістики, Хоша В. В. (2008)
Басай В. Д. - Дослідження віртуальних слідів — перспективний напрямок криміналістичного слідознавства, Томин С. В. (2008)
Шульга М. М. - До питання про експертну ідентифікацію людини (2008)
Нетудихатка О. Ю. - Новий спосіб визначення віку трупа, Мавед О. О. (2008)
Гуріна Д. П. - Завдання експертної профілактики (2008)
Сушко В. В. - Особливості тактики проведення допиту осіб з психічними аномаліями, що розвинулись у результаті онкологічного захворювання (2008)
Комаха В. В. - До питання стосовно хронології створення окремих криміналістичних установ (2008)
Полякова М. В. - Судова комп'ютерно-технічна експертиза: підхід до дослідження файлових систем, Рукавішников В. С., Шабля А. М. (2008)
Туляков В. О. - Моральна адекватність кримінально-правової заборони (2008)
Чугуников І. І. - Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб (2008)
Кравець Л. К. - Окремі питання визначення об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1. ст. 223 Кримінального кодексу України (2008)
Михайленко Д. Г. - Кваліфікація посередництва в хабарництві (2008)
Коломієць Ю. - Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині (2008)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток поняття покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх (2008)
Сухоребрий I. І. - Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів (2008)
Мирошниченко H. М. - Правові наслідки вікової незрілості неповнолітніх правопорушників (2008)
Гуртовенко О. Л. - Регулювання Римським статутом Міжнародного кримінального суду питань примусу (2008)
Тітомер Є. В. - Банківська таємниця як предмет кримінально-правової охорони (2008)
Горбачова I. М. - Становлення теорії заходів безпеки в кримінально-правовій доктрині (2008)
Полянський Є. Ю. - Становлення та умови розвитку систем призначення покарання в Україні та США (2008)
Кузембаєв О. С. - Прецедентний характер судових рішень у системі джерел кримінального права (2008)
Балобанова Д. О. - Аксеологічні засади теорії криміналізації (2008)
Оцяця A. С. - Охоронна функція кримінального права: дефініційні питання (2008)
Завальнюк B. В. - Юридична антропологія та інші напрями антропологічного знання (2008)
Наші автори (2008)
Title (2021)
Contents (2021)
Skoblo T. S. - Evaluation of the wear of the duckfoot sweep cultivator blades and the technology of their hardening, Rybalko I. M., Nanka O. V., Saychuk O. V. (2021)
Khoma M. - Influence of cathode and anode processes on tribocorrosion of aluminium alloy AA2024 in acid rain, Vynar V., Vasyliv Сh, Dykha A., Kovalchyk Yu. (2021)
Voitov A. V. - Structural identification of the mathematical model of the functioning of tribosystems under conditions of boundary lubrication (2021)
Kravtsov A. G. - Dependences of changes in the structural viscosity of oil films on the friction surface with fullerene compositions (2021)
Stechyshyn M. S. - Durability of working bodies of soil-cultivating machines strengthened by composite electrolytic coatings (CEC), Kornienko A. O., Stechyshyna N. M., Martynyuk A. V., Tsepeniuk M. I., Herasymenko V. O. (2021)
Shepelenko I. V. - Technological factors influence on the antifriction coatings quality (2021)
Tomina A. - M. V. - Influence of basalt fiber on tribological properties of secondary polyethylene terephthalate, Yerоmenko A. V., Makarov V. S. (2021)
Marchenko D. D. - Theoretical research of the technology of finishing cylinders with antifriction materials, Matvyeyeva K. S. (2021)
Aulin V. V. - Theoretical justification of the influence of change of dilaton and compression bonds of atoms of materials of machine parts on their tribological effect, Lysenko S. V., Hrynkiv A. V., Derkach О. D., Makarenko D. О., Zhylova І. V. (2021)
Bereziuk O. V. - The influence of auger wear on the parameters of the dehydration process of solid waste in the garbage truck, Savulyak V. I., Kharzhevskyi V. O. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського