Ступницький І-О. Р. - Морфологія перебудови кісткової тканини коміркового відростка щелеп в ділянці втрачених перших молярів, Рожко М. М., Ступницький Р. М. (2022)
Борисенко А. В. - Вплив ортодонтичного лікування на пародонт (огляд літератури), Батіг І. В., Кузняк Н. Б., Батіг В. М. (2022)
Привітання з ювілеєм! Хоменко Лариса Олександрівна (2022)
Нагорний А. І. - Практичні підходи забезпечення сталості результатів програм міжнародної технічної допомоги в Україні (на прикладі Програми USAID/DOBRE) (2022)
Rus-Poltavskaya A. V. - The research on public activists’ values under the conditions of current transformations in Ukraine (2022)
Пивоварова Н. П. - Релігійні меншини в Україні: актуальні проблеми, Титаренко В. В., Филипович Л. О. (2022)
Шишков С. Є. - Наслідки впровадження воєнного стану для ринків капіталу України (2022)
Береславська О. І. - Інфляційні наслідки кризи коронавірусу та реакція центральних банків (2022)
Касянчук М. Г. - Трансгендерні люди в Україні – "спільнота, що складається зі спільнот” (результати експертного опитування), Трофименко О. В., Шеремет С. П. (2022)
Балакірєва О. М. - Війна в Україні: сприйняття населенням та її вплив на якість життя, Дмитрук Д. А. (2022)
Демчук В. С. - Дайджест опитувань U-Report: I квартал 2022 р. (національне кіно, цифрові професії, молодь в умовах війни: безпека та волонтерство, фінансова допомога) (2022)
Пам’яті Ольги Миколаївни Балакірєвої (2022)
7 Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційне суспільство і природа: вектори взаємовпливу” (запрошення до участі) (2022)
Автори номера (2022)
Кормош Ж. - Визначення гепарину методом резонансної світлової спектроскопії (2013)
Трохименко А. - Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах та об’єктах довкілля електрохімічними сенсорами, Запорожець О., Сухан В. (2013)
Кормош Ж. - Сенсор для визначення харчової добавки Е-917, Савчук Т., Корольчук С., Базель Я. (2013)
Едаменко Д. - Разработка и валидация методики определения парабенов в косметической продукции методом тонкослойной хроматографии с мицеллярными подвижными фазами, Логинова Л. (2013)
Смик Н. - Інверсійно-вольтамперометричне визначення співіснуючих у природних водах форм плюмбуму (2013)
Кормош Ж. - Екстракційно-спектрофотометричне визначення мефенамінової кислоти у фармацевтичних препаратах, Матвійчук О. (2013)
Запорожець О. - Сорбційно-спектроскопічне визначення тартрату іммобілізованим на кремнеземі ксиленоловим оранжевим, Поліщук К., Педченко Є. (2013)
Кормош Ж. - Визначення 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти методом спектрофотометрії, Журба К. (2013)
Савчук Т. - Потенціометричний сенсор для визначення пентахлорфенолу (2013)
Кормош Ж. - Потенціометричні сенсори для визначення ампролію, Зубеня Н. (2013)
Савчук Т. - Потенціометричний сенсор для визначення осмію (VI) та рутенію (VI) (2013)
Олексеюк І. - Проекція поверхні ліквідусу квазіпотрійної системи Cu2Te−CdTe−In2Te3, Кадикало Е., Марушко Л., Змій О. (2013)
Мельниченко Н. - Особливості синтезу клатратів на основі Ba8Ge43€3 (€–вакансія) з ртуттю (2013)
Слободяник М. - Отримання та дослідження твердих розчинів на основі подвійних фосфатів лужних металів та індію, Нагорний П., Бойко Р., Лаврик Р., Заславський О., Савченко Д., Петренко О. (2013)
Строк О. - Ізотермічний переріз системи Ho2S3–Cu2S–In2S3 при температурі 870 К (2013)
Шевчук М. - Фазові рівноваги на перерізі AgGaSe2–GeS2 (2013)
Данилюк І. - Політермічний переріз AgIn5S8–GaInS3, Іващенко І., Олексеюк І. (2013)
Климович О. - Фазові рівноваги та склоутворення в системі Cu2Se–SnSe2–As2Se3, Змій О., Олексеюк І. (2013)
Antal I. - Classification and some properties of triptans (2013)
Супрунович С. - Тестовий контроль знань із хемометрики (2013)
Супрунович С. - Система попередньої перевірки рішення задач з хімічної технології (2013)
Марченко А. І. - Міжнародні ринки природного газу: проблеми та шляхи їх подолання, Стукаленко І. О. (2013)
Харченко М. В. - Пріоритетні напрями освоєння ресурсів вуглеводнів Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району Дніпровсько-Донецької западини, Попова Т. Л., Пономаренко Л. С. (2013)
Туманов В. Р. - Застосування методу тепловізійної генералізації для оцінки умов накопичення вуглеводнів у Західній пустелі Єгипту, Чебан В. Д. (2013)
Кухтіна-Голодько Л. М. - Перспективи нафтогазоносності в’єтнамського материкового схилу і прилягаючого шельфу Південно-Китайського моря, Голодько Б. І. (2013)
Мачужак М. І. - Перспективи відкриття значних за запасами родовищ газу на великих глибинах у Дніпровсько-Донецькій западині, Лизанець А. В. (2013)
Огородніков П. І. - Зносостійкість деяких елементів бурильної колони у процесі буріння, Світлицький В. М., Гоголь В. І. (2013)
Дорошенко В. М. - Щодо впровадження полімерного заводнення на нафтових родовищах України, Прокопів В. Й., Рудий М. І., Щербій Р. Б. (2013)
Нагорний В. П. - Розсіювання акустичної хвилі пухирями газу в нафтоносному пласті, Денисюк І. І., Ліхван В. М., Швейкіна Т. А. (2013)
Притула Н. М. - Розрахунок режимів роботи Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу (програмний комплекс), Притула М. Г., Шимко Р. Я., Гладун С. В. (2013)
Компан А. І. - Когенераційна схема використання ВЕР газопереробного заводу, Редько А. О., Шелест С. Б. (2013)
Паневник О. В. - Визначення граничних умов використання струминного апарата системи утилізації вуглеводнів (2013)
Stepanov Yu. M. - Role of biochemical and hemodynamic indicators in assessing the progression of liver fibrosis of various origins, Didenko V. I., Konenko I. S., Klenina I. A., Yagmur V. B., Petishko O. P. (2019)
Павловський Л. Л. - Дослідження впливу рівня цераміду-­С16 у плазмі крові на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки, Чернявський В. В., Шипулін В. П., Тіщенко В. В., Купчик Л. М. (2019)
Губська О. Ю. - Стан кишкового мікробіому в пацієнтів з остеоартритом, Кузьмінець А. А., Коляда О. К., Мосейко В. В., Панін А. В. (2019)
Черелюк Н. І. - Співвідношення основних філотипів кишкової мікробіоти у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та ожиріння (2019)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит — кислотозависимое заболевание. Какой знак поставить в конце предложения: вопросительный, восклицательный, точку или многоточие?, Беляева Н. В., Бережная Э. В. (2019)
Дорофеев А. Э. - Новые возможности терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Дядык Е. А., Звягинцева Т. Д., Чичула Ю. В., Руденко Н. Н., Стукало А. А. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Эффективность диосмектита в лечении синдрома раздраженного кишечника с диареей, Соломенцева Т. А. (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Мікробіом людини: загальні дані та клінічне значення еубіозу травного каналу, Нікіфорова Я. В. (2019)
Журавльова Л. В. - Вплив дисбалансу адипоцитокінів на функцію нижнього стравохідного сфінктера у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу на тлі ожиріння, Келеберда О. С. (2019)
Губергриц Н. Б. - Дерматологические паранеопластические синдромы в гастроэнтерологии: предсказание неизбежного или руководство к действию? Часть І, Дядык Е. А., Беляева Н. В., Линевская К. Ю. (2019)
Гриднев А. Е. - Неалкогольная жировая болезнь печени в контексте кишечного микробиома, Дубров К. Ю. (2019)
Скрипник І. М. - ХІ Український гастроентерологічний тиждень (2019)
Курінна О. Г. - Підсумки п’ятої щорічної зустрічі Paris NASH meeting (2019)
Чернобровий В’ячеслав Миколайович (2019)
До уваги авторів (2019)
Буцко Є. С. - Випадки діагностики та ендоваскулярного лікування радіо-індукованого стенозу внутрішніх сонних артерій, Голяка А. Г., Пономарьова М. В. (2018)
Вихтюк Т. І. - Аналіз мікробного пейзажу ранових поверхонь у хворих з інфекцією ділянок хірургічного втручання після реконструктивних операцій із приводу критичної ішемії нижніх кінцівок (2018)
Кедик А. В. - Стан жирнокислотного спектра плазми крові у мешканців різних висотних регіонів Закарпатської області (2018)
Костів С. Я. - Патофізіологічно обґрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії, Колотило О. Б., Венгер І. К., Костів О. І., Зарудна О. І. (2018)
Кушта Ю. Ф. - Можливі небезпеки та ускладнення хірургії damage control на сучасному етапі, шляхи їх корекції, Когут Л. М., Яремкевич Р. В. (2018)
Матвійчук Б. О. - Венозний тромбоемболізм у травмованих із тяжкою поєднаною травмою живота, Бохонко Р. Л., Король Я. А., Федчишин Н. Р., Федоришин Т. М., Кавка М. Р. (2018)
Омельчук Н. В. - Малоінвазивне лікування гострого панкреатиту, ускладненого постнекротичними псевдокістами підшлункової залози та відмежованими вогнищами некрозу (2018)
Петрушенко В. В. - Особливості та тактика хірургічного лікування гострого панкреатиту біліарного генезу, Гребенюк Д. І., Дорожинський Ю. А., Ляховченко Н. А., Паньків К. М., Кедик О. О., Левадний О. В. (2018)
Прасол В. О. - Вибір методу профілактики гострого порушення мозкового кровообігу при атеросклеротичному ураженні сонних артерій, Русин А. В. (2018)
Русин В.І. - Особливості перебігу спонтанних внутрішніх біліарних нориць, Румянцев К.Є., Павук Ф.М., Петричко О.І. (2018)
Саволюк С. І. - Застосування модифікованої методики преперитонеальної алогерніопластики в хірургічному лікуванні первинних пахвинних гриж, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю., Завертиленко Д. С. (2018)
Сипливий В. О. - Хірургічне лікування ускладнень холелітіазу, Євтушенко Д. В., Євтушенко О. В., Доценко В. В. (2018)
Сіготські В. - Етапність хірургічних втручань у хворих із поєднаним атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій та термінального відділу аорти й артерій нижніх кінцівок, Вашко Л. (2018)
Сніжко С. С. - Попередження поширення флегмон шиї у клітковину середостіння та розвитку гострого низхідного медіастиніту (2018)
Фатула Ю. М. - Лікування пахвинних гриж лапароскопічним способом, Пацкань Б. М., Варга Л. Л., Ганчин В. В., Машура В. В. (2018)
Хворостов Є. Д. - Стандартизація застосування малоінвазивних методів при корекції жовчовитікання після лапароскопічних холецистектомій, Гриньов Р. М., Бичков С. О., Цівенко О. І., Шевченко Є. В. (2018)
Хіміч С. Д. - Деякі аспекти хірургічної курації політравмованих пацієнтів із ожирінням, Чемерис О. М., Варивода Є.С. (2018)
Хруник А. Д. - Етіопатогенетичні чинники ендокринної дисфункції підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит (2018)
Чуклін С. М. - Особливості харчової підтримки у хворих на легкий гострий панкреатит, Біляк А. Р., Шершень Г. В., Попик П. М., Чуклін С. С. (2018)
Ярешко В. Г. - Діагностика та диференційований підхід до вибору методу лікування псевдокіст підшлункової залози, Міхеєв Ю. О., Криворучко І. В. (2018)
Мельник В. С. - Моніторинг стоматологічного здоров'я дітей та підлітків Закарпатської області, Горзов Л. Ф., Зомбор К. В., Горзов В. В. (2018)
Хомишин О. Г. - Доцільність використання оксикаротиноїдів та екстракту чорниці у комплексній терапії пацієнтів з вологою формою вікової макулярної дегенерацією, Турчин М. В., Терещенко Л. І. (2018)
Студеняк Т. О. - Імовірність розвитку епілептичного нападу у пацієнтів із супратенторіальними менінгіомами головного мозку, Боровик О. І., Цьома Є. І. (2018)
Кишко М. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на серонегативні спондилоартрити жителів Закарпатської області, Бичко М. В., Цьока С. А., Кишко Т. В. (2018)
Коваль В. Ю. - Структура захворювань підшлункової залози в гастроентерологічній патології на Закарпатті, Архій Е. Й. (2018)
Микита Х. І. - Аналіз стану забруднення ґрунту в закарпатській області в динаміці впродовж 2013–2017 років, Рогач І. М., Коваль Г. М. (2018)
Сірчак Є. С. - Сучасні підходи до діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на хронічний панкреатит, Русин В. І., Опаленик С. М. (2018)
Фатула М. І. - Спомин, що пам’ять тривожить. Світлій пам'яті однокурсників (2018)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2021)
Васильєв С. В. - Правові засади матеріального забезпечення працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст. (2021)
Греченко В. А. - Комплектування кадрів міліції Української РСР у 1945 р. (2021)
Наджафлі Е. - Методологічні засади наукового дослідження дигіталізації державної влади: теоретико-правові аспекти (2021)
Ракитянська К. К. - Вимірювання ступеня реалізації верховенства права в суспільстві та державі (2021)
Сітченко Г. М. - Краудінвестинг як сучасний напрям реалізації бізнес-ангельського інвестування в Україні (2021)
Чалий Ю. І. - Захист давнісного володіння земельною ділянкою: окремі проблемні аспекти (2021)
Чорноус О. В. - Атестування поліцейського як професійний стандарт його трудової діяльності (2021)
Жидовцева О. А. - Сучасний стан і розвиток поліцейського права як підсистеми адміністративного права (2021)
Іщенко І. В. - Завдання Національної поліції України як суб’єкта реалізації превентивної функції держави (2021)
Копайгора І. Д. - Принципи діяльності Антимонопольного комітету України, Копайгора І. І. (2021)
Корнієць П. Ю. - Інституційна роль органів прокуратури в запобіганні та протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: розмежування повноважень і шляхи вдосконалення правових засад (2021)
Петров С. Г. - Розбудова національної системи кібербезпеки України як необхідний елемент розвитку інформаційного суспільства (2021)
Сухарєва А. О. - Встановлення поліцією причин та особливостей домашнього насильства щодо дітей, Нечитайло Б. В. (2021)
Теремецький В. І. - Правова природа самочинного будівництва як комплексної категорії: питання теорії та практики, Маляр С. А. (2021)
Чишко К. О. - Законність притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП: ретроспективний аналіз (2021)
Глобенко Г. І. - Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування: міжнародний досвід і шляхи запровадження (2021)
Голубов А. Є. - Теоретичні питання інформаційних джерел формування окремих методик розслідування кримінальних правопорушень (2021)
Проценко А. М. - Порівняльно-правовий аналіз проведення експертизи в суді за кримінальним законодавством України та країн ближнього зарубіжжя (2021)
Силенок К. П. - Місце історико-археологічних досліджень у системі судових експертиз (2021)
Фільчаков О. В. - Стан наукової розробленості проблеми оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції сприянню кримінально протиправній діяльності організованої групи або злочинної організації (2021)
Фоміна Т. Г. - Особливості застосування запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством (2021)
Хижняк Є. С. - Окремі аспекти зарубіжної практики протидії умисним убивствам підрозділами кримінальної поліції (2021)
Чиж С. А. - Історія виникнення та розвитку інституту оперативного обслуговування підрозділами кримінальної поліції галузей економіки, ліній роботи, закріплених об’єктів і територій (2021)
Шайтуро О. П. - Криміналістична тактика: огляд історії становлення та сучасних напрямів розвитку (2021)
Марущак А. І. - Передумови для формування правових механізмів протидії дезінформації в соціальних медіа у контексті національної безпеки: постановка проблеми (2021)
Наші автори (2021)
До уваги авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Харченко О. В. - Можливі шляхи постачання вертольотів для потреб морської авіації Військово-Морських Сил Збройних Сил України та їх технічний обрис, Пащенко С. В., Кубарь С. В., Коцуренко Ю. В. (2021)
Коритько О. І. - Сучасні тенденції розвитку проєктів тактичних літаків світу, Підчибій Л. В. (2021)
Артюшин Л. М. - Визначення результуючої множини варіантів при багатокритерійному виборі складу бортового обладнання бойових літаків для їх модернізації, Кононов О. А., Єрко В. Б. (2021)
Логвиненко М. М. - Методика оцінювання ефективності засобів оптико-електронного подавлення в умовах протидії зенітним керованим ракетам, Печура Д. С., Сторожук С. М., Вабіщевич О. В. (2021)
Мавренков О. Є. - До питання багатокритерійного порівняльного оцінювання безпілотних авіаційних комплексів, Стешенко П. М., Мавренкова А. О. (2021)
Медведєв Г. А. - Обґрунтування технічного обрису та основних вимог до модернізованих (перспективних) комплексів засобів захисту тактичних літаків, Карнаух Т. І. (2021)
Самойленко О. В. - Особливості керування спільними бойовими порядками безпілотних і пілотованих літальних апаратів, Богославець С. О., Стешенко П. М., Наусенко Б. Ю. (2021)
Шатров А. М. - Обґрунтування вимог до надійності авіаційних керованих ракет, що ремонтуються з модернізацією окремих складових частин, Крижанівський Є. С., Ільїна О. В. (2021)
Бондар А. В. - Обґрунтування умов, потреби (доцільності) та можливості збільшення (продовження за технічним станом) встановленого ресурсу чутливих елементів авіаційного двигуна АЛ-31Ф, Шумілін Г. О., Агамова Р. Г. (2021)
Добриденко О. М. - Методичний підхід щодо побудови системи підтримки прийняття рішень прогнозу технічного стану старіючого парку планерів літальних апаратів, Манулін Ю. О., Горохов Г. Т. (2021)
Ковель П. П. - Аналіз темпів вичерпання ресурсних показників силових елементів планера літаків типу Ил-76 за фактичним навантаженням силової конструкції, Карпенко О. В., Стрєла М. С. (2021)
Сушак М. Б. - Методичний підхід щодо визначення основних показників надійності зразків авіаційної техніки в міжремонтний період експлуатації, Грень В. М., Клобукова Н. В., Чернозубкін І. О. (2021)
Хатунцева З. В. - Імітаційна модель розрахунку ймовірності бортового наведення на ціль із застосуванням методу паралельного зближення, Маракулін О. Ю. (2021)
Щербак І. В. - Необхідність виконання періодичної оцінки експлуатаційної міцності літальних апаратів, Бєлінська Р. Б., Пащенко О. В. (2021)
Агамов Л. Г. - Обґрунтування критеріїв прийняття технічних рішень щодо допуску до виконання завдань літаків з відмовами окремих виробів бортового обладнання, Кубарь С. В., Храмченко В. А. (2021)
Ковель П. П. - Аналіз напружено-деформованого стану силових елементів конструкції панелей крила літаків типу Ил-76 за наявності корозійного ураження, Бологін А. С., Нагорний Л. В. (2021)
Lobunko О.P. - Тhe operational technique for the major components of afterburning turbofan engine rotors, Pashchenko S.V., Samuleev V. V., Shulhin A. A. (2021)
Мавренков О. Є. - Напрями удосконалення методичного апарату вибору раціональних проєктів постачання авіаційних тренажерних комплексів, Улізько В. І., Матвійчук С. В. (2021)
Паутинка В. М. - Коригування норм витрат запасних частин для експлуатації авіаційної техніки при переведенні її на експлуатацію за технічним станом, Внуков А. В., Челобітченко О. О., Казначей С. М. (2021)
Пащенко С. В. - Вплив бойових уражень на технічний стан силових конструкцій літальних апаратів Збройних Сил України, Карпінос Б. С., Добриденко О. М., Ковель П. П. (2021)
Скляров О. Г. - Експериментальні дослідження моделі літака Су-27 з підвісним універсальним контейнером повітряної розвідки в аеродинамічній трубі АТ-1, Діденко Ю. Л., Почерняєва С. І. (2021)
Рєзнік В. І. - Авіаційна техніка четвертого і п’ятого поколінь: історія та напрями подальшого розвитку, Постольник М. М., Мосолов В. М., Сторожук С. М. (2021)
Сєряков І. І. - Основні тенденції розвитку авіаційних високоточних боєприпасів малого калібру, Пономарьов О. І., Бабкін С. М. (2021)
Горленко О. М. - Значення олігосахаридів грудного молока у вигодовуванні немовлят (огляд літератури), Переста М. І., Ленченко А. В., Лукащук С. В., Томей А. І. (2021)
Банадига Н. В. - Генетично-детерміновані механізми запалення у дітей з бронхіальною астмою (2021)
Михалко Я. О. - Особливості структури збудників бактеріальних фарингітів та тонзилітів, Понзель Н. І., Кіш П. П., Коваль В. Ю. (2021)
Popovych I. Yu. - General overview of the epithelial differentiation mechanisms and features of the oral mucosa microcirculation (2021)
Корчинська О. О. - Вплив COVID-19 на менструальний цикл, Созанська М. А., Андрашчікова Ш., Жултакова С., Шлоссерова А. (2021)
Гаджега І. І. - Cучасні підходи до хірургічного лікування гострого варикотромбофлебіту (2021)
Гема-Багина Н. М. - Опис клінічного випадку гострого вірусного гепатиту Е, Горленко О. М. (2021)
Korchynska O. O. - Features of pregnancy on the background of chronic hepatitis b and sars-COV2-19 and preeclampsia of moderate severity, Baloha O. A., Tsmur O. V. (2021)
Kossei G. B. - Risk factors of functional gastrointestinal disorders in infancy, Chukhran Yu. Yu., Vais V. V., Ivaskevych V. Z. (2021)
Микита Х. І. - Моніторинг якості води з сільських водогонів Закарпатської області в динаміці протягом 2016 – 2020 років, Рогач І. М. (2021)
Klitynska O. V. - Local anesthesia in children's dental receptions, LayoshN. V., Zorivchak T. I., Stanko P., Pruts H., Dunets R. O., Dyachuk J. V. (2021)
Дудник В. М. - Оцінка ураження гепатобіліарної системи при пневмонії у дітей раннього віку, Пасік В. Ю. (2021)
Горленко О. М. - Кишковий мікробіом і неалкогольна жирова хвороба печінки у дітей: шляхи взаємодії, Пушкаренко О. А., Калій В. В., Гойдаш Т. М. (2022)
Русин В. І. - Резекція нижньої порожнистої вени при інвазивному пухлинному венозному тромбозі у хворих раком нирки, Бойко С. О., Русин В. В., Бойко С. Ш. С., Сима О. В. (2022)
Vysochanska V. V. - Basis for emergence of Seborrheic Dermatitis, Koval G. M. (2022)
Білак В. М. - Вплив спелеотерапії на стан реактивності бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, Симулик В. Д. (2022)
Брич В. В. - Хвороби кістково-м'язової системи й окремі аспекти ресурсного забезпечення ревматологічної складової системи охорони здоров'я в Закарпатській області (2022)
Горленко О. М. - Запальна відповідь у немовлят із внутрішньоутробною інфекцією від матерів із діагностованою TORCH-інфекцією, Чухран Ю. Ю. (2022)
Корчинська О. О. - Погляд акушер-гінеколога на проблеми внутрішньоутробної інфекції, Балога О. А., Поляк-Товт В. М. (2022)
Сіткар А. Д. - Використання факторного аналізу для характеристики лабораторних показників крові у пацієнтів із цирозом печінки, Ростока Л. М., Бурмістрова Я. Ю., Максименко К. Ю., Краснова А. А. (2022)
Сірчак Є. С. - Зміни коагуляційної системи крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та ураження нирок при інфікуванні COVID-19, Сабовчик К. В., Рего О. Ю., Архій Е. Й. (2022)
Кочмарь М. Ю. - Зміни щільності клітинних елементів структурних компонентів білої пульпи селезінки щурів-самців пострепродуктивного віку впродовж першого тижня після антигенної стимуляції організму, Гецко О. І., Палапа В. Й., Голош Ю. В. (2022)
Няньковський С. Л. - Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку з психомоторними порушеннями, Пишник А. І. (2022)
Горленко О. М. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (клінічний випадок), Сочка Н. В., Симочко Н. В. (2022)
Томей А. І. - Віддалені наслідки токсоплазмозної внутрішньоутробної інфекції для дітей (огляд літератури) (2022)
Передмова (2009)
Туляков В. О. - Апроксимація у кримінальному законодавстві (2009)
Зелінська Н. А. - Пріоритети міжнародного співробітництва України в контексті гармонізації кримінального права (2009)
Мирошниченко Н. А. - Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України (2009)
Бондаренко Н. О. - Принцип законності у становленні кримінального права країн Євросоюзу (2009)
Орловська Н. А. - Характер санкцій кримінально-правових норм: проблеми трансформації (2009)
Березовська H. Л. - Поняття системи покарань неповнолітніх (2009)
Федоров В. М. - Проблеми організованої злочинності і їх вирішення в кримінальному законі (2009)
Сухоребрий I. І. - Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Питання міжнародної кримінальної відповідальності за дискримінаційні злочини (2009)
Горбачова I. М. - Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України (2009)
Оцяця А. С. - Динаміка охоронної функції кримінального права (2009)
Гуртовенко О. Л. - Значення для кримінального права України рішень Європейського суду з прав людини стосовно образи (2009)
Михайленко Д. Г. - Кримінально-правова характеристика хабара (2009)
Титомер Є. В. - Характеристика шкоди у злочинах проти встановленого порядку дотримання банківської таємниці (2009)
Лупіносова О. М. - Суб'єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2009)
Божик О. В. - Кримінально-правова охорона міждержавного усиновлення (2009)
Полянський Є. Ю. - Реформування вітчизняного законодавства про призначення покарання з урахуванням іноземного досвіду застосування формалізованих санкцій (2009)
Сікан О. М. - Історія розвитку кримінального законодавства, спрямованого на захист інтересів сім'ї та неповнолітніх (2009)
Цитряк В. Я. - Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять (2009)
Кузембаєв О. С. - Судова практика як джерело кримінального права (2009)
Поліщук О. М. - Щодо питання про кримінально-правове заохочення (2009)
Допілка В. О. - Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди (2009)
Дмитрук М. М. - Становлення категорії проступку в кримінально-правовій доктрині: проблема термінології (2009)
Маковецька Н. Є. - Об'єкт умисного вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2009)
Дрьомін B. М. - Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища (2009)
Коломієць Ю. Ю. - Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики (2009)
Балобанова Д. О. - Загальні засади теорії криміналізації (2009)
Стрелковська Ю. О. - Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності (2009)
Албул C. В. - Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність (2009)
Мирошниченко Н. М. - Неповнолітній суб'єкт злочину (2009)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні: деякі проблеми ефективності (2009)
Мельничок В. М. - Криміналістична характеристика вікових особливостей криміногенної поведінки неповнолітніх (2009)
Підгородинський В. М. - Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства (2009)
Ужва Л. О. - Диференціація юридичної відповідальності за різні види правопорушень (2009)
Хлистова Н. Б. - Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки (2009)
Дмитришина Т. І. - Призначення покарання неповнолітнім: деякі концептуальні положення (2009)
Притула А. М. - Рішення Міжнародного суду ООН у справі щодо делімітації морських просторів та проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинено у виключній (морській) економічній зоні України (2009)
Ван-Цзянь Ван-Цзянь - Кримінально-правові концепти та їх реалізація, Іскендеров Ф. Ш., Туляков В. О. (2009)
Неледва H. В. - Правозастосування як основний напрямок впливу судової практики на національну правову систему (2009)
Нестерчук Л. П. - Етичні основи в діяльності суддів України (2009)
Мазаратій A. В. - Кримінальне переслідування як функція прокуратури (2009)
Волошина B. К. - Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження (2009)
Ковальчук I. - Місце прокуратури у системі розгляду звернень громадян (2009)
Пожар В. Г. - Класифікація представництва у кримінальному судочинстві (2009)
Гловюк І. В. - Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: аналіз змін до КПК України (2009)
Лавренюк B. В. - Тактичні прийоми допиту обвинувачених у конфліктній ситуації при розслідуванні крадіжок, вчинених організованою злочинною групою (2009)
Крикливий Р. М. - Деякі питання криміналістичного забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді (2009)
Ємельянов C. Л. - Деякі аспекти криміналістичної характеристики сучасних комп'ютерних злочинців (2009)
Комісарчук Р. В. - Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів України при розслідуванні злочинів проти порядку приватизації (2009)
Шилін Д. В. - Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями (2009)
Рекун В. А. - Проблеми виконання рішень третейських судів (2009)
Балух Д. В. - Державна посада як об'єкт державного управління (2009)
Самсін І. Л. - Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення (2009)
Колесниченко В. М. - Принципи судового розгляду виборчих спорів в Україні (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Джолос C. В. - Форма етатистської держави (2009)
Завальнюк В. В. - Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку (2009)
Канцір В. С. - Політико-психологічні особливості міжнародного тероризму (2009)
Толокнов A. А. - Деякі аспекти загального визначення поняття інформації (2009)
Задерейко О. В. - Технології визначення місцеположення користувачів мобільних мереж (2009)
Козін О. Б. - Особливості використання Інтернет-технологій для студентів юридичних ВНЗ (2009)
Гаращук B. В. - Особливості використання інтерактивної дошки при проведенні занять з інформатики (2009)
Якутко В. Ф. - Особливості використання поліграфа в Україні (2009)
Чанишев Р. І. - Використання технологій бездротового зв'язку у навчальному процесі (2009)
Логінова Н. І. - Аналіз використання системи дистанційного навчання Мооdlе в навчальному процесі ОНЮА (2009)
Колесніченко В. В. - Сучасна юридична наука про класифікацію принципів права Європейського Союзу: критичний аналіз (2009)
Наші автори (2009)
Contents (2022)
Kuprin A. S. - Effect of Deuterium Ion Implantation Dose on Microstructure and Nano-mechanical Properties of Silicon, Dub S. N., Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Morozov O., Tolmachova G. N., Pudov A. O. (2022)
Maksymych V. - GaSe<β-CD> Architecture Supramolecular Clathrate: Properties and Application, Calus D., Shvets R., Chabecki P., Pokladok N., Ivashchyshyn F. (2022)
Benkrima Y. - Study of the Structural and Electronic Properties of MgO in the Wurtzite Phase Using the Density Functional Theory, Souigat A., Achouri A., Soudani M. E., Chaouche Y., Korichi Z., Slimani D. (2022)
Kovalchuk V. I. - Turbidimetric Monitoring of Phase Separation in Aqueous Solutions of Thermoresponsive Polymers, Alekseev O. M., Lazarenko M. M. (2022)
Skryshevsky V. A. - Application of Harmonic Analysis and Principal Component Analysis for Discrimination of Adsorbates in Gas-Sensitive ITO/Nanostructured TiO2 Heterojunction, Kostiukevych O. M., Ivanov I. I. (2022)
Gupta S. - A Compact Design of UWB Monopole Antenna with Dual Notched Bands for WiMAX Applications, Rawat S., Kumar S. (2022)
Berka M. - Triangular Split Ring Resonators for X-Band Applications and Operations, Rouabhi A. Y., Bendaoudi A., Mahdjoub Z. (2022)
Selvi K. K. - Performance Estimation of Recessed Modified Junctionless Multigate Transistor, Dhanalakshmi K. S., Kanagarajan K. (2022)
Lekmine F. - Structural, Mechanical and Corrosion Behavior of Ni-P-TiO2 Composite Coatings: Effect of Current Density, Naoun M., Gana A., Temam H. B. (2022)
Vadets D. I. - The Results of the Recalculation of the Effective X-ray Characteristic Temperature into Its Actual Value, Garashchenko V. I., Garashchenko O. V., Romaniv O. Y., Fedyshyn Y. I., Forsyuk S. L. (2022)
Shabelnyk Yu. M. - Dimensional Effects in Magneto-resistive Properties in Three-Layer Films, Saltykov D. І., Shumakova N. I., Dekhtyaruk L. V., Shpetnyi I. O., Ovechkin D. V., Chornous A. M., Shkurdoda Yu. O. (2022)
Harhouz A. - Refractive Index Sensing and Label-Free Detection Employing Oval Resonator Structured Plasmonic Sensor, Hocini A., Tayoub H. (2022)
Mansouri K. - Vickers Hardness Test of Steel Pipes Welded by High Frequency Induction, Abboudi A., Djebaili H. (2022)
Malyk O. P. - Heavy Hole Interaction with Intrinsic Acceptor Defects in CdTe: Ab Initio Calculations, Syrotyuk S. V. (2022)
Guebgoub N. - Design and Analysis of a New Fractal Compact Antenna for Ultra-Wideband Applications, Mahri O., Denidni T. A., Redadaa S. (2022)
Grygoruk V. І. - Microwave Electrodynamic Characteristics of Ceramic Materials, Oliynyk V. V., Zagorodnii V. V., Lisachuk G. V., Kryvobok R. V., Zakharov A. V., Voloshchuk V. V., Maistat M. S. (2022)
Kovalenko А. V. - Crystal Structure of ZnxCd1-xS Nano-crystals Obtained by Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Plakhtii Ye. G., Khmelenko О. V. (2022)
Bhol K. - Extensive Study of Position-Dependent Multi-Channel GAA MOSFET and its Effect on Device Performance, Nanda U. (2022)
Alam S. - Triple Band Notched Microstrip Antenna Using Planar Series 2x2 Element Arrayfor 5G Communication System, Surjati I., Sari L., Hilyawan M. R., Zakaria Z., Shairi N. A., Hikmaturokhman A., Firmansyah T. (2022)
Kolkovska H. M. - Electrochemical Properties of Hybrid Supercapacitors Formed Based on Carbon and ABO3-Type Perovskite Materials, Yaremiy I. P., Kolkovskyi P. I., Sklepova S-V. S., Rachiy B. I., Belous A. G., Halushchak M. O. (2022)
Shepida M. V. - Platinum Nanoparticle Deposition on the Silicon Surface by Galvanic Replacement in DMSO Medium, Kuntyi O. I., Korniy S. A. (2022)
Kukurudziak M. S. - 1064 nm Wavelength p-i-n Photodiode with Low Influence of Periphery on Dark Currents (2022)
Buryk І. P. - Electrical and Temperature Characteristics of Transistors with a Channel in the Form of a Carbon Nanotube, Martynenko І. M., Odnodvorets L. V., Hyzhnya Ya. V., Shumakova N. I., Buryk M. P. (2022)
Mishra J. - Experiments on the Molecular Mechanism and Interface Structure of Pure and Doped Polymer Nanocomposites Used in Microelectronics, Mishra P. K., Sharma U. S., Brajpuriya R. (2022)
Danilchenko S. N. - Comparative XRD Analysis of the Stress State of a Thin Tungsten Ribbon and Magnetron-Sputtered Tungsten Coatings, Kochenko A. V., Kalinkevich A. N., Karpenko O. Yu., Baturin V. A. (2022)
Storozhenko I. - Advanced Micron Sized Gunn Diode Based on Graded-Gap GaPAs – GaInAs, Sanin S. (2022)
Jagat P. S. - Structural, Optical and Electrical Properties of rGO@SnO2 Nanopowder Obtained via Chemical Co-precipitation Method, Joshi G. C. (2022)
Prykhodko K. H. - Features of Noise Generation in Graded-Gap III Nitride-based Diodes, Plaksin S. V. (2022)
Berladir K. V. - Mechanically Activated Polytetrafluoroethylene: Morphology and Supra-molecular Structure, Hovorun T. P., Rudenko S. G., Bilous O. A., Varenyk S. V., Kravets V. V., Shvetsov D. V. (2022)
Mikhailov I. F. - Application of the Compton Effect to Solve Problems of Condensed Matter Physics, Baturin O. A., Mikhailov А. І., Borisova S. S. (2022)
Fitio V. M. - Using Orthogonal Legendre Polynomials for Filtering Noisy Signals over a Limited Interval in Coordinate Space, Petrovska H. A., Bobitski Y. V. (2022)
Benami A. - Comparison of the Effects of ZnO and TiO2 on the Performance of Perovskite Solar Cells via SCAPS-1D Software Package, Ouslimane T., Et-taya L., Sohani A. (2022)
Benkrima Y. - Ab Initio Study of the Electronic and Optical Properties of ZnO and BeO: First Principles Calculations, Chaouche Y., Souigat A., Korichi Z., Soudani M. E., Slimani D., Benameur A. (2022)
Naida S. A. - Mode-Matching Method Applied to the Sound Reception Problem Using Helmholtz Resonator, Korzhyk O. V., Lastivka I. O., Pavlenko O. V., Zheliaskova T. M., Korzhyk M. O., Naida A. S., Naida N. S., Chaika O. S. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Contents (2022)
Patel P. J. - Quenching Effect on Mechanical Properties of In2Se2.7Sb0.3 Single Crystal, Vyas S. M., Patel V. A., Pavagadhi H., Varasada R., Jani M. P. (2022)
Pawar S. G. - Electrochemical Behavior of Pristine Mn2O3 Efficient Electrodes by Inexpensive Potentiostatic Electrodeposition Technique, Chanmal C. V., Bandgar S. S., Mulik R. N., Desai P. A., Admuthe A. A., Dhole I. A. (2022)
Batakala J. - Effect of Channel Material on the Performance Parameters of GAA MOSFET, Dhar R. S. (2022)
Kumari P. - Improvement Analysis of Leakage Currents with Stacked High-k/Metal Gate in 10 nm Strained Channel HOI FinFET, Nanda S., Saha P., Dhar R. S. (2022)
Bhardwaj P. - Room and High-Temperature Study of Rare Earth Chalcogenides, Paliwal N., Bhardwaj R., Mishra P. K., Mishra J., Brajpuriya R. (2022)
Dumik A. O. - Method of Measurements of Relative Permittivity and Dielectric Loss Tangent of Micropowders in a Wide Frequency Range, Kalenyuk A. A., Moskaliuk V. O., Shapovalov A. P., Futimsky S. I., Turutanov O. G., Lyakhno V. Yu. (2022)
Charmi M. - Effect of the Conduction Band Offset on the Performance of GaAs/AlxGa1 – xAs Resonant Tunneling Diode (2022)
Benamara A. M. - Electrical Study of Au/GaN/GaAs (100) Structures as a Function of Frequency, Kacha A. H., Talbi A., Akkal B., Benamara Z., Belarouci S. (2022)
Agarwal L. - Highly Selective Behavior of Thin Film ZnO Based Homojunction Photodetector for UV Sensing, Rao K. S., Dwivedi R. P. (2022)
Rasol M. F. - The Effect of Channel Variation for Long Channel GaAs Junctionless Gate-All-Around Transistor, Ainun T., Fatimah H., Zaharah J., Mastura S. Z. A., Rashidah A., Munawar A. R. (2022)
Sawant S. S. - Rapid Wet Chemical Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles: Effect of Precursor Concentration, Mahajan C. M. (2022)
Benzetta A. E. - Numerical Study of the Temperature Dependence of CZTS-Based Thin Film Solar Cell, Abderrezek M., Djeghlal M. E. (2022)
Koval A. O. - Optical Conductivity of Spherical Metal Nanoparticles Taking into Account the Size Dependence of the Fermi Energy (2022)
Mir T. A. H. - Influence of Sulfur Incorporation on the Structural, Optical and Electrical Properties of Chemically Deposited ZnSe Thin Films, Patil D. S., Sonawane B. K. (2022)
Djouablia L. - Miniaturized EBG Cavity Filter Loaded with Alumina 96 % for V-Band Applications, Zermane A., Labbani A. (2022)
Krukovskyi S. I. - Features of Low-Temperature GaAs Formation for Epitaxy Device Structures, Arikov V., Voronko A. O., Antonyuk V. S. (2022)
Ramesh S. - Electrical Properties of a Nanosynthesized PGDC Electrolyte Material (2022)
Kutovyy S. - Comparison of Characteristics of Thermostimulated Luminescence of CdS Nano-structures Obtained by Green Synthesis and Chemical Method, Kormilitsina A., Stanovyi O., Pashchenko V., Borova M., Yemets A. (2022)
Singh J. - Optical Properties of TiO2 Thin Film: Dip Coating Method, Singh A., Kumar K., Kumar K., Zargar R. A. (2022)
Shah B. - Study of the Grüneisen Parameter of ZnO at High Pressures (2022)
Zidani I. - Effect of the Additive on the Properties of Ni-Fe Coating, Lekmine F., Bahloul D., Gana A. (2022)
Mahri O. - Bandwidth Enhanced Miniaturized Fractal Antenna Using Giuseppe Peano and Sierpinski Carpet for UWB and Satellite Applications, Guebgoub N., Benslama M., Denidni T. A. (2022)
Benkrima Y. - A Comparative Theoretical Study of ZnO and BeO Oxides in Terms of Electronic Properties, Souigat A., Chaouche Y., Soudani M. E., Korichi Z., Slimani D., Mahdadi N. (2022)
Bora P. - Square RR Loaded Microstrip Patch Antenna for ISM Band Applications, Pardhasaradhi P., Madhav B. T. P. (2022)
Mahi K. - Characterization of Magnesium/Barium Aluminates Spinel Synthesized by Sol-Gel Auto-Combustion Method, Mostefa R. (2022)
Umirzakov B. E. - Effect of Deposition of Submonolayer Cs Coatings on the Density of Electronic States and Energy Band Parameters of CoSi2/Si(111), Bekpulatov I. R., Turapov I. Kh., Igamov B. D. (2022)
Sharma U. S. - Thermal Properties of EuO, DyO and GdO Compounds, Mishra P. K., Mishra J., Brajpuriya R. (2022)
Kumar K. - Modelling and Implementation of Double Gate n-channel FET with Strain Engineered Tri-Layered Channel System for Enriched Drain Current, Dhar R. S., Nanda S. (2022)
Mostefai A. - Characterization of Aluminum Gallium Arsenide (AlxGa1 – xAs) Semi-conductors Using MATLAB (2022)
Daoud S. - Corrigendum to the Manuscript Entitled "Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide”, Bioud N., Belagraa L., Lebga N. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Kholodniak О. V. - Heterocyclizations based on N-(R-hydrazine-1-carbonothioyl)cycloalkancarboxamides: functionalized azoles and their antimicrobial activity, Shubina Yu. V., Kovalenko S. I. (2022)
Галстян А. Г. - Озонування 4-амінотолуолу як новий метод синтезу 4-амінобензальдегіду – напівпродукту для одержання протитуберкульозних засобів, Бушуєв А. С., Василенко Є. Ю. (2022)
Serdiukova Yu. Yu. - Validation of Amoxicillin iodometric procedure in quantitative analysis of pure substance and medical preparation, Kolisnyk O. V., Tomarovska T. O., Poluian S. M., Shovkova Z. V., Pohosian O. H. (2022)
Karpushyna S. A. - Detection of atomoxetine and its metabolites in the urine by thin-layer chromatography and mass spectrometry, Baiurka S. V., Tomarovska T. O. (2022)
Одинцова В. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження настойки валеріани з різними екстрагентами, Корнієвська В. Г., Панченко С. В., Корнієвський Ю. І., Кокітко В. І. (2022)
Maslov O. Yu. - Analysis of pharmaceutical market of dietary supplements with green tea leaves extract, Kolisnyk S. V., Komisarenko M. A., Poluian S. M., Holik M. Yu., Tomarovska T. O. (2022)
Steshenko Ya. M. - Study by GC-MS method of Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb. var. "Silver Queen" extracts component composition, Mazulin O. V. (2022)
Симоненко Н. А. - Розробка промислової технології рослинної субстанції пастернаку посівного трави екстракту густого, Шпичак О. С. (2022)
Хелемендик А. Б. - Динаміка вмісту TNF-α та INF-γ в сироватці крові у взаємозв’язку з маркерним профілем хворих на гострий гепатит В при різному ступені тяжкості перебігу хвороби (2022)
Білай С. І. - Оцінювання показників якості життя у хворих на уратний нефролітіаз, коморбідний із метаболічним синдромом (2022)
Zarichna T. P. - Marketing research of the domestic market of antibiotics and chemotherapeutic drugs for use in dermatology, Brytanova T. S., Raikova T. S. (2022)
Савич А. О. - Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку антидіабетичних лікарських засобів в Україні, Павлюк Б. В. (2022)
Демченко В. О. - Вивчення вподобань споживачів процедур апаратної косметології, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О. (2022)
Дудко О. В. - Клініко-патогенетичні аспекти формування, ранньої діагностики та корекції кардіоренальних порушень при гіпертонічній хворобі на тлі порушень пуринового обміну (2022)
Khilkovets A. V. - Analysis of biological properties of 1,2,4-triazole-containing compounds (literature review), Parchenko V. V. (2022)
Оглобліна М. В. - Біологічні особливості нових похідних 1,2,4-тріазолу (2022)
Contents (2020)
Boichenko N. M. - Incompatibility or convergence: human life as capital, Shevchenko Z. V. (2020)
Liakh V. V. - Philosophical analysis of a person’s self-reflection in the context of internal dialogue (based on "the dispute of a man with his ba"), Lukashenko M. V. (2020)
Popov V. Y. - The concept "sinn des lebens" in philosophy and psychology, Popova Е. V. (2020)
Marchenko O. V. - Human destructiveness in the existing practices of late modernism violence: positive and negative dimensions, Martseniuk L. V. (2020)
Petrushov V. M. - The problem of searching the meaning of human existence: contemporary context, Shapoval V. M. (2020)
Mrinskaya N. A. - Egoism as a way out of existential crisis for a person in disability situation (2020)
Sytnichenko L. A. - To the basics of modern political anthropology: freedom and justice in the social contract theory of T. Hobbes, Usov D. V. (2020)
Danylova T. V. - Perceiving the sacred feminine: some thoughts on the Cycladic figurines and Jungian archetypes (2020)
Voznyak V. S. - Education like breach between past and future, Lipin N. V. (2020)
Yermolenko А. М. - Human condition in a globalized society of risks as a social and ethical problem (2020)
Halapsis A. V. - Man and logos: Heraclitus’ secret (2020)
Kovnierova I. O. - Anthropological foundations of the concept of "crime" in historico-philosophical discourse (2020)
Goncharova O. M. - Anthropology of visual self-objectification of the painter (based on works by Artemisia Gentileschi) (2020)
Malivskyi A. M. - Cartesian personal metaphysics (2020)
Ryzhov S. M. - Analysis of MicroResidues on Stone Tools From Zaskelna IX, Crimea: First Results, Stepanchuk V. M., Nezdolii O. I., Vietrov D. O. (2022)
Kozlenko R. O. - The Roman Military Presence On The Berezan Island (2022)
Казанський М. М. - Фібули східногерманської традиції з могильника Сен-Шерон у Північній Галлії (2022)
Козубовський Г. А. - Про одне дискусійне питання української історії XIV ст. (2022)
Рудич Т. О. - Населення черняхівської культури за матеріалами могильника Черкаси-Центр (краніологічний аспект) (2022)
Аксьонов В. С. - Мушлі як елемент вбрання населення салтівської культури (за матеріалами біритуального могильника Червона Гірка) (2022)
Сидорович В. З. - Нове поховання пше- ворської культури у Західному Побужжі (2022)
Щепаченко В. І. - Скляний посуд пізньо- римського часу з Війтенків: технологічний аспект (2022)
З нагоди 60-річчя Андрія Петровича Томашевського (2022)
Вашай Ю. В. - Сучасні підходи до функціонування мікро-, макро- та міжнародної економіки в концепції економіки щастя, Зінкевич О. В. (2021)
Гарнага О. М. - Теоретико-методичні аспекти розвитку орендно-земельних відносин (2021)
Doroshenko O. O. - Transformation of the Ethic Principles of a Professional Accountant Under the Influence of Artificial Intelligence in the Context of the Economic Theory of Happiness, Pavliuk V. V. (2021)
Ковшун Н. Е. - Ефективність екологічного інвестування в Україні, П’ятка Н. С., Жидик І. А. (2021)
Левицька С. О. - Роль інтегрованої звітності в розкритті суспільної корисності бізнесу, Кучер Ю. В. (2021)
Левицька С. О. - Ризико-орієнтований підхід на етапах первинного фінансового моніторингу, Осадча О. О. (2021)
Маланчук Л. О. - Аналіз системи електронного документообігу в державних установах та шляхи її вдосконалення, Жакун Ю. В. (2021)
Олійник О. О. - Інтелектуальна міграція: сутнісні характеристики та вплив на економічне зростання країни, Пожарський Д. С., Торяник Т. В. (2021)
Осадча О. О. - Соціальний капітал в обліково-аналітичній системі підприємства в умовах цифрової трансформації економіки (2021)
Павелко О. В. - Організація обліку палива як складова інформаційного забезпечення управління екологічним слідом, Велігурська А. М., Лівенда К. О. (2021)
Радько А. О. - Використання інформаційно-цифрових технологій для задоволення потреб менеджменту, Ковшун Н. Е., Мельник І. Б. (2021)
Стасюк Б. Б. - Обґрунтування управліських рішень при виборі інвестиційних проєктів, фінансовий аспект (2021)
Тихончук Л. Х. - Ефективність публічного управління у сфері культури в умовах децентралізації (на прикладі Рівненської області), Чубок Т. О. (2021)
Shcherbakova A. S. - Improvement of Approach To Assessing the Integrated Investment Potential as a Necessary Prerequisite of Management of Organizations and Its Competitiveness’ Increasing (2021)
Яковишина М. С. - Особливості створення і функціонування галузевого музею як форми промоції історико-культурних туристичних ресурсів міста Рівне, Конарівська О. Б., Громаченко К. Ю., Коротун О. П. (2021)
Andrianova O. R. - The coastland changes of the Black sea western part in connection with the climatic factors, Batyrev A. A., Roschin L. M. (2021)
Муркалов О. Б - Рельєф та наноси з'єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море, Стоян О. О., Демарьова Ю. В. (2021)
Сагайдак М. О. - Сучасні зміни контуру берегової лінії оголовків кос Азовського моря, Берлінський М. А. (2021)
Світличний О. О. - Водна ерозія грунтів у правобережному лісостеу України, П'яткова А. П. (2021)
Лаврова Т. В. - Забруднення грунтів і атмосферного повітря на територіях впливу колишнього уранового виробничтва ВО "Придніпровський хімічний завод", Кориченський К. О., Войцехович О. В. (2021)
Adobovska M. V. - Preservation of regional identity during the administrative reform in Ukraine (in example of the Odessa region), Buyanovskiy A. O., Popelnytska N. O., Yavorska V. V. (2021)
Бикова М. Д. - Просторова організація офісної забудови Києва, Щабельська В. Г. (2021)
Заваріка Г. М. - Концептуальні підходи до розвитку туризму постконфліктних територій (2021)
Шашеро А. М. - Рекреаційні землі в планувальних розробках сьогодення, Тригуб В. І. (2021)
Sych V. A. - Territorial branding as a factor of socio-economic development of the region, Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hryhoriev O. V. (2021)
Козлова Т. В. - Виявлення хвильових деформаційних процесів зсувних схилів північно-західного Причономор'я за даними інструментальних спостережнь, Черкез Є. А. (2021)
Пащенко П. С. - Визначення порушених зон, потенційно небезпечних щодо виникнення самозаймання у вугільних пластах, Карамушка О. О. (2021)
Шевченко О. Л. - Підпорядкованість коливань рівнів грунтових вод в басейні р. Південний Буг кліматичним змінам, Скорбун А. Д., Чарний Д. В. (2021)
Contents (2019)
Baran P. - Methods of indirect transfer of internal geodetic network point coordinates of a building to an assembly horizon (2019)
Samoilenko O. - Processing of the length measuring results during comparisons or calibrations the distance meters and total stations on a field comparator, Adamenko O. (2019)
Burshtynska K. - Monitoring of coniferous forest drying in Precarpathian region using remote sensing data, Petryk Y., Polishchuk B., Shylo Y. (2019)
Hlotov V. - Accuracy investigation of point clouds with faro focus 3d s120 terrestrial laser scanner, Marusazh K. (2019)
Ivanchuk O. - Automated generation of a digital model of an object's micro surface from a SEM-stereo pair by area-based image matching, Tumska O. (2019)
Chetverikov B. - Error estimation of DEM of orthotransformation of aerial images obtained from uavs on the mountainous local site in the village Shidnytsya, Babiy L., Protsyk M., Ilkiv T. (2019)
Андрушко М. О. - Формування продуктивності гороху залежно від елементів системи удобрення (2019)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка селекційного матералу стоколосу безостого (Bromus inermis Leyss) на схилових землях Карпатського регіону, Коник Г. С., Хом'як М. М. (2019)
Біловус Г. Я. - Екологічне сортовипробування ячменю озимого в умовах Лісостепу Західного, Марухняк А. Я. (2019)
Волощук І. С. - Виробництво базового насіння пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах Західного Лісостепу України (2019)
Галан М. С. - Формування та збереження генетичних ресурсів зернобобових та бобових кормових культур в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН, Гук Р. М. (2019)
Дубицький О. Л. - Швидкість росту верхніх листків в онтогенезі пшениці озимої за умов екологічно безпечних систем удобрення залежно від температури повітря, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2019)
Коваль А. В. - Вплив макро- та мікроелементів на продуктивність картоплі та інших сільськогосподарських культур, Ільчук Р. В. (2019)
Котяш У. О. - Особливості формування різновікових лучних травостоїв залежно від поверхневого поліпшення, Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. (2019)
Марухняк А. Я. - Оцінка адаптивної здатності селекційних генотипів вівса за масою 1000 зерен, Пущак В. І., Марухняк Г. І. (2019)
Марцінко Т. І. - Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від удобрення в умовах Передкарпаття, Дзюбайло А. Г., Карасевич Н. В. (2019)
Партика Т. В. - Вплив систем удобрення на динаміку мікробної біомаси ясно-сірого лісового поверхнево огленого ґрунту, Оліфір Ю. М., Гавришко О. С. (2019)
Тимчук І. С. - Випробування добрив, покритих оболонкою з техногенних відходів, на посівах сої, Мальований М. С., Яцух К. І. (2019)
Шувар А. М. - Вплив біопрепаратів для обробки насіння за органічної технології вирощування гречки, Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М. (2019)
Воробель М. І. - Ефективність дії різних доз мікробного препарату меганіт нірбатор на емісію парникових газів у гноєвому субстраті ВРХ, Мороз В. В., Каплінський В. В. (2019)
Даньків В. Я. - Жива маса та екстер'єрні особливості телиць симентальської комбінованої (молочно-м'ясної) породи залежно від походження за батьком, Дяченко О. Б., Братюк В. М. (2019)
Когут М. І. - Лактаційні криві у корів симентальської породи відповідно до їх оцінки за класністю, Братюк В. М., Федак В. Д. (2019)
Халак В. І. - Продуктивність та економічна ефективність використання свиноматок різної племінної цінності, Стадницька О. І. (2019)
Марушко Р. В. - Репродуктивні втрати в Україні: сучасна ситуація, Дудіна О. О., Марушко Т. Л. (2022)
Туманова Л. Є. - Фенотипічні особливості імунокомпетентних клітин у I-II триместрах вагітності в жінок із безплідністю в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Бедрій Н. М. - Імплементація адаптованої шкали Гріффітс у вітчизняний педіатричний простір, Яблонь О. С. (2022)
Горянська М. Г. - Фактори ризику гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку (2022)
Самсоненко С. В. - Сироватковий цистатин С як маркер ниркової дисфункції в дітей з ювенільним ідіоматичним артритом, Борисова Т. П. (2022)
Кочерга З. Р. - Синдром Рубінштейна-Тейбі в неонатальній практиці (випадок із практики), Павликівська Б. М., Гаркот Л. С., Дмитрук Ю. І., Павликівська О. С. (2022)
Ошлянська О. А. - Синдром м’язової слабкості та міалгії в педіатричній практиці на клінічних прикладах, Арцимович А. Г., Надточій Т. Г. (2022)
Лісецька І. С. - Створення ментальних карт - інноваційний спосіб організації інформації під час навчання, Воляк Ю. М. (2022)
Мерфі Д.Дж. - Assisted Vaginal Birth, Стречен Б.К., Бахл Р. (2022)
Титул, зміст (2018)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2018)
Зозульов О. - Особливості нейромаркетингу та актуальність використання айтрекінгу при тестуванні веб-сторінок, Москаленко О. (2018)
Факти про веб-сайти в 2018 році (і чому токенізація є гарною ідеєю для цієї галузі) (2018)
Что год грядущий нам готовит? Итог 2017 года, прогноз МАМИ развития рынка маркетинговых сервисов на 2018. (2018)
Папашев О - Маркетинговая стратегия развития автомобилестроения в Украине., Сокол М. (2018)
Максименко О. - Аналіз сутності управління багатоквартирним будинком та необхідності підготовки менеджерів (управителів)., Кулакова В. (2018)
Сфера интернет-маркетинг: динамика изменений и современное состояние. (2018)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" 2017 рік. (2018)
Передплата (2018)
Титул, зміст (2017)
Шахдинарян А. - Визуализация данных исследований: что важно знать для создания уникальных презентаций (2017)
Візуалізація даних маркетингових досліджень (2017)
Зинченко М. - Развитие розничной сети в масштабах страны с помощью BigData, Ходакевич С. (2017)
Яшкіна О. - Маркетингові дослідження інноваційного товару в машинобудівній галузі (2017)
Споживчі настрої в Україні, серпень 2017: індекс склав 58,6 (2017)
Еременко А. - Заглянуть в будущее (2017)
Ковінько О. - Маркетингова оцінка стану ринку аграрної продукції України: передумови активізації міжнародної бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств (2017)
Жесткова А. - Окремі питання щодо імплементації закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (2017)
Барометр ринку праці України: головні тенденції III кварталу 2017 року (2017)
Портрет професії: маркетолог (2017)
Миттал В. - Маркетинговые исследования увеличивают доходы компаний тремя путями (2017)
Шоу К. - Революционное мышление о лояльности клиентов (2017)
Бруке З. - Три типові помилки міжнародних досліджень ринку (і як їх уникнути) (2017)
Реклама hh (2017)
Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами (2017)
Передплата (2017)
Предборський В. А. - Співвідношення понять "глибинна держава" та "тіньова "автономна" влада" (2021)
Мельникова Т. В. - Грошово-кредитна політика держави: узгодження цілей та інструментів її реалізації (2021)
Халіляєва О. В. - Сутність та значення економічного потенціалу, його місце в економіці країни: сучасний аспект в умовах сталого розвитку, Пузирьова П. В. (2021)
Гейко Т. Ю. - Напрямки покращення бізнес середовища в Україні в умовах цифрових трансформацій (2021)
Довбуш В. І. - Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства (2021)
Пузирьова П. В. - Оцінювання сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств України в умовах сталого розвитку (2021)
Клименчукова Н. С. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в економіці знань, Левченко В. В. (2021)
Кравченко М. Ф. - Науково-практичні основи конструювання харчових продуктів функціонального призначення, Піддубний В. А., Лошенюк І. Р. (2021)
Студінська Г. Я. - Психолінгвістичні фактори формування асоціативного сприйняття бренду, Студінський В. А. (2021)
Ушенко Н. В. - Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії, Костікова К. О. (2021)
Чумаченко О. М. - Використання земельно-ресурсного потенціалу в умовах спільної аграрної політики ЄС, Кривов’яз Є. В., Остапенко В. С. (2021)
Зоріна О. А. - Фінансова та податкова звітність суб’єктів малого підприємництва, Петраковська О. В., Юрченко О. А. (2021)
Бригілевич Г. М. - Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в туристичній сфері, Войтенко О. А. (2021)
Аксельрод Р. Б. - Економіко-управлінські предиктори трансформації операційних систем будівельного девелопменту в умовах цифровізації економіки, Шпаков А. В., Рижакова Г. М. (2021)
Крайнюченко О. Ф. - Удосконалення методичних підходів до визначення стратегії розвитку підприємства методом space-аналізу, Шевчук А. А. (2021)
Молнар О. С. - Стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств, Маковський І. В., Кастрова М. С. (2021)
Пасічник О. В. - Методика мікроскопічно контрольованої безрецидивної хірургії пігментних новоутворень шкіри в дітей, Конопліцький В. С., Федусь В. П., Сасюк А. І. (2022)
Хіміч С. Д. - Проблеми термінології та клінічного кодування некротизуючого фасціїту, Стояновський І. В., Чемерис О. М. (2022)
Кривченя Д. Ю. - Основні чинники ризику повторних операцій у дітей з вродженими діафрагмальними грижами, Руденко Є. О., Шульжик І. І. (2022)
Zaremba V. R. - Surgical approach to treatment of asymmetric pectus excavatum in children, Danylov O. A. (2022)
Левицький А. Ф. - Аналіз ефективності використання системи гало-гравітаційної тракції як фактора, що впливає на крововтрату при хірургічній корекції складних сколіотичних деформацій у дітей, Рогозинський В. О., Бензар І. М., Доляницький М. М., Карпінська О. Д. (2022)
Коробко Ю. Є. - Ультрасонографія в діагностиці гострого апендициту у дівчат, Конопліцький В. С., Федусь В. П. (2022)
Притула В. П. - Реконструктивно-пластичні операції з відновлення прохідності при різних рівнях субтотальної резекції ободової кишки в дітей з агангліозом кишечника, Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Русак П. С., Петрик С. М. (2022)
Кузик А. С. - Результати хірургічної корекції або консервативного ведення кіст селезінки в дітей за даними віддалених моніторингових змін, Притула В. П., Кривченя Д. Ю., Наконечний А. Й., Гутор Т. Г. (2022)
Яблонь О. С. - Некротичний ентероколіт у передчасно народжених дітей, які померли: причини, фактори ризику летальності, гістологічні зміни в стінці кишки, Чорнопищук Н. П., Русак П. С., Конопліцька А. П. (2022)
Наконечний Й. А. - Сонографія яєчок у контексті лапароскопічного лікування лівобічного варикоцеле, Наконечний Р. А. (2022)
Кривченя Д. Ю. - Клінічний випадок гігантської тимоліпоми в дитини віком 3 роки, Руденко Є. О., Метленко О. В., Маркін Є. Л., Гончаренко Г. Б. (2022)
Фофанов В. О. - Результати реконструктивних операцій при вродженій аноколоректальній патології в дітей, Фофанов О. Д., Матіяш О. Я., Дідух І. М. (2022)
Lyutkevych M. - Differentiated approach in the treatment of fractures of the distal humerus in children based on the use of bioabsorbable implants (2022)
Fedorenko A. - Congenital diaphragmatic hernias repair is feasible in peripheral hospitals, Dubin D., Yulevich A. (2022)
Пономаренко М. В. - Лапароскопічна одночасна дивертикулоектомія сечового міхура та уретероцистостомія за Lich-Gregoir, Пузько А. А., Штанько І. І., Маркевич О. В. (2022)
Бамбуляк А. В. - Ефективність застосування остеопластичних матеріалів на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини перед дентальною імплантацією у пацієнтів груп дослідження, Кузняк Н. Б., Лопушняк Л. Я., Дмитренко Р. Р., Бойчук О. М. (2021)
Боршуляк А. А. - Стан гормонального балансу у дівчат пубертатного віку з порушенням менструальної функції на тлі ожиріння, Андрієць О. А., Цисар Ю. В., Андрієць А. В. (2021)
Дубецька Т. О. - Роль еозинофіл-опосередкованого запалення у формуванні ремоделінгу дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму школярів, Колоскова О. К., Білик Г. А. (2021)
Залявська О. В. - Застосування кластерних та класифікаційних методів DataMining у дослідженні механізмів взаємообтяження реактивного артриту та хронічного пієлонефриту за показниками метаболізму сполучної тканини, Хухліна О. С., Ткач Л. П., Ніка О. М. (2021)
Зозуля В. М. - Можливості ідентифікації водія та пасажира в результаті комплексного аналізу травм всередині салону автомобіля класу J при лобовому зіткненні (2021)
Комар Т. В. - Варіантна анатомія м’язів передньої групи гомілки у плодів людини 4-6 місяців (2021)
Малишевський І. О. - Надмірна маса тіла та коморбідність у хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини (2021)
Михалойко О. Я. - Варіативність показника середнього об’єму тромбоцитів у пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом раннього відновного періоду залежно від коморбідності (2021)
Моісеєнко К. А. - Аналіз зв’язку rs4102217-поліморфізму гена MALAT1 з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним та підвищеним артеріальним тиском (2021)
Никитюк С. О. - Клініко-серологічні особливості Лайм-борелізу в різних регіонах України, Кліщ І. М., Климнюк С. І. (2021)
Новиченко Ю. О. - Ефективність застосування ліпіну в комплексному лікуванні негоспітальних пневмоній, асоційованих із Covid-19, Хухліна О. С., Коваленко С. В., Дудка І. В. (2021)
Ошурко А. П. - Порівняльний аналіз структурної топографії каналу нижньої щелепи при атрофії кісткової тканини із застосуванням методу комп’ютерної томографії, Олійник І. Ю., Кузняк Н. Б., Яковець К. І. (2021)
Радченко О. М. - Стан органів гепатобіліарної зони у пацієнтів із геморагічним васкулітом, Комариця О. Й., Стрільчук Л. М., Зімба О. О. (2021)
Ризничук М. О. - Морфометричні параметри шлуночкової системи головного мозку у дітей дошкільного віку, Хмара Т. В., Комшук Т. С., Заморський І. І., Кіюн І. Д., Петрюк А. Є. (2021)
Рудень В. В. - Апофегма про смертність населення з причини хвороб системи кровообігу у контексті місця проживання померлих – як апорія в суспільному житті України (2021)
Сидорчук А. Р. - Зв'язок ендотеліальної функції, товщини "інтима-медіа" із окремими клінічними та метаболічними параметрами у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням генетичних предиктів (2021)
Собко Д. І. - Оцінка добового профілю артеріального тиску й особливостей гемодинаміки в пацієнтів з артеріальною гіпертензією й остеоартрозом, Ілащук Т. О., Окіпняк І. В. (2021)
Ляшук П. М. - Артеріальна гіпертензія за рідкісної ендокринної патології: спостереження з практики, Ляшук Р. П. (2021)
Білецький С. В. - Ліпідознижувальна терапія захворювань серцево-судинної системи (огляд літератури), Казанцева Т. В., Петринич О. А., Петринич В. В. (2021)
Годованець О. І. - Одонтогенні стовбурові клітини та перспективи їх використовування в практиці (огляд літератури), Кіцак Т. С., Гальчук К. Л., Саука О. Е. (2021)
Проняєв Д. В. - Досвід прикладного застосування стовбурових клітин, Волошин В. Л., Мельник В. В., Ємельяненко Н. Р., Кавун М. П., Перепелюк М. Д., Яковець К. І. (2021)
Нечитайло О. Ю. - Зміни в сучасному університеті: виклики сьогодення та тенденції розвитку в умовах онлайн навчання, Колотило О. Б. (2021)
До 60-ліття від дня народження професора Герича Ігоря Дионізійовича (15.10.1961 - 15.06.2014) (2021)
Федір Григорович Кулачек (2021)
Medicus Gloriam Світлій пам'яті професорки Матюхи Лариси Федорівни (2021)
За редакцією Яковець К.І. - Медичні internet-вісті. Частина XXVI, Дейнеки С.Є (2021)
Вимоги до оформлення рукописів,що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2021)
Бендас В. В. - Таксономічний склад, популяційний рівень і мікроекологічні показники мікробіоти гнійного вмісту барабанної порожнини у хворих на хронічний гнійний мезотимпаніт, Яковичук Н. Д., Плаксивий О. Г., Сидорчук Л. І., Калуцький І. В., Бліндер О. О., Ротар Д. В. (2022)
Невойт Г. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу неінфекційних захворювань залежно від ступеня коморбідності, етапу серцево-судинного континууму, Потяженко М. М. (2022)
Роговий Ю. Є. - Вплив води від’ємного окисно-відновного потенціалу з насиченням воднем на функцію нирок у щурів, Цитрiн В. Я. (2022)
Романюк С. П. - Морфофункціональна перебудова стінки тонкої кишки щурів при експериментальному цукровому діабеті в умовах стресу, Бiлiнський І. І., Кiндратiв Е. О., Попович Ю. І., Федорак В. М., Іванцiв О. Р., Месоедова В. А. (2022)
Соломончук А. В. - Ангіографічна характеристика пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, що ускладнився гострою серцевою недостатністю високих градацій (2022)
Шапринський В. В. - Особливості лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій інфраренального відділу аорти ендоваскулярним методом (2022)
Шилiвський І. В. - Удосконалення фармакотерапії генералізованого пародонтиту в пацієнтів із супутньою сечокам’яною хворобою, Немеш О. М., Гонта З. М., Мороз К. А. (2022)
Шумаков В. О. - Структура кардіальної патології та окремих коморбідних станів, клініко-анамнестична та лабораторно-функціональна характеристика хворих на COVID-19 (власний досвід), Малиновська І. Е., Терещенко Н. М., Бабiй Л. М., Погурельська О. П., Волошина О. В., Ковальчук Ю. Ю., Ayda Abatiu, Кузьменко Ю. Р., Кисiлевич Л. Ф., Сiмагiна Т. В. (2022)
Абрагамович Х. Я. - Переваги визначення рівня швидкості клубочкової фільтрації у пацієнтів із захворюваннями нирок за допомогою цистатину C, порівнюючи з креатиніном, Курбан М. М., Чмир Н. В. (2022)
Шумаков В. О. - Кардіальна патологія у хворих на COVID-19: стан проблеми (огляд літератури), Малиновська І. Е., Терещенко Н. М., Бабiй Л. М. (2022)
Кочерга З. Р. - Внутрішня картина хвороби і медико-психологічний супровід як складова клінічної педіатрії при психосоматичних захворюваннях у дітей, Павликiвська Б. М., Недоступ І. С., Мотрюк В. Б., Лотовська Т. В., Глов’як В.Г. , Котiв І. В. (2022)
Михалойко О. Я. - Вплив тайм-менеджменту на ефективність роботи викладача, Гриб В. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Михалойко І. Я., Михалойко І. С. (2022)
Сидорчук Л. І. - Пам’ятні ювілейні дати першого українського лауреата премії А. Нобеля Іллі Мечнікова у 2021році, Дейнека С. Є., Бліндер О. О., Сидорчук І. Й. (2022)
Вимоги до оформлення рукописів,що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2022)
Title (2018)
Contents (2018)
Bondariev A. - Simulation and Investigations of a Software Implemented Phase-locked Loop with Improved Noise Immunity, Maksymiv I., Altunin S. (2018)
Kuznetsov B. - Electromechanical Servo System with Anisotropic Regulator, Bovdui I., Nikitina T., Kolomiets V., Kobylianskyi B. (2018)
Meshchaninov S. - Electronic System of Biometric Control of Psychophysiological State of Pilots, Nelga A. (2018)
Mukha M. - About Practical Preparation of Marine Engineers on the Electromechanical Systems Laboratory, Drankova A. (2018)
Paranchuk Y. - Mathematical Modeling and Experimental Determination of Parameters of the Guidance System of Weaponry Complex, Evdokimov P., Koziy V., Тsjapa V. (2018)
Sheremet O. - Regression analysis of the Performance of Asynchronous Electric Motors on the Basis of Support Vector Machine (SVM), Sadovoi O. (2018)
Shestaka A. - Proposals for a Cargo Anti-Sway Method Using Motor Torque Control, Melnikova L. (2018)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2018)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainian) (2018)
Call for papers MSM-2019 (2018)
Call for papers CSIT-2019 (2018)
Call for papers CPEE-2019 (2018)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (2018)
Свідоцтво про реєстрацію (2018)
Чепишко С. І. - Порівняльна характеристика методів з’єднання країв ран слизової оболонки порожнини рота після оперативного втручання в експериментальних тварин з урахуванням клінічних і гістологічних показників, Батіг В. М. (2021)
Боднар О. Б. - Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку спайкової хвороби черевної порожнини під час експериментального моделювання, Хащук В. С., Ватаманеску Л. І., Боднар Б. М. (2021)
Каратєєва С. Ю. - Особливості показників екскурсії огруддя в студентів закладів вищої освіти, Слободян О. М., Мосейчук Ю. Ю., Лаврів Л. П., Байдюк М. Ю., Гой Р. С. (2021)
Гошовська А. В. - Функціональні зміни екстраембріонального кровотоку в періоді формування плацентарного комплексу на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів, Бирчак І. В. (2021)
Слободян О. М. - Становлення топографії пупкової вени у передплодів, Забродська О. С. (2021)
Гнатюк М. С. - Місцеві імунні реакції у товстій кишці в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Процайло О. М., Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В. (2021)
Білінський І. І. - Електронно-мікроскопічні зміни інтрамурального нервового сплетення дванадцятипалої кишки в умовах хронічного стресу (2021)
Онашко Ю. М. - Загальна морфометрична характеристика отворів лицевого відділу черепа залежно від статі людини зрілого віку, Вовк О. Ю. (2021)
Костюк В. О. - Особливості морфометричних параметрів над-, підочноямкового та підборідного отворів у перинатальному періоді онтогенезу (2021)
Бамбуляк А. В. - Досвід застосування остеопластичної комбінації на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини в пацієнта перед дентальною імплантацією (клінічний випадок), Попадинець О. Г. (2021)
Юрах О. М. - Досвід дистанційного навчання з анатомії людини за умови пандемії Covid-19 в Україні: виклики та потенційні можливості, Попадинець О. Г., Котик Т. Л., Юрах Г. Ю., Пастух М. Б., Грищук М. І., Барчук Р. Р., Токарук Н. С., Дубина Н. М., Ускова А. В. (2021)
Боднар Б. М. - Засвоєння практичних навичок за умов надання невідкладної допомоги в дитячій пульмонології, Слободян О. М., Боднар О. Б., Сокольник С. О., Хащук В. С., Ватаманеску Л. І., Чебанов В. Ю., Салацький В. І. (2021)
Сенютович Р. В. - Черево-анальні резекції прямої кишки. Власні результати. Інтерсфінктерні резекції. Спірні питання, Кравчук С. Ю., Шумко Б. І., Шульгіна В. В., Халатурник І. Б., Ватаманюк П. С., Ватаманюк Х. Т. (2021)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2022)
Shamekhi Fateme - Effect of FN1 mutation on outcomes of fibronectin glomerulopathy in a systematic review and meta-analysis (2022)
Чуб О. І. - Виявлення плазмідних генів антибіотикорезистентності ESBLs та PMQR серед уропатогенів, виділених від пацієнтів з додіалізною ХХН та пієлонефритом, Тесленко С. В., Чуб О. В. (2022)
Настанови KDIGO 2021 для клінічної практики з управління гломерулярними хворобами (2022)
Клінічні практичні рекомендації Британської ниркової асоціації: інгібування натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу (НЗКТГ-2) у дорослих із хворобою нирок (2022)
Nine V. A. - Оновлення щодо застосування толваптану для лікування автосомно-домінантного полікістозу нирок (АДПН): консенсусна заява від імені Робочої групи ERA зі спадкових захворювань нирок, Європейської довідкової мережі з рідкісних захворювань нирок та Polycystic Kidney Disease International, Albert C. M. (2022)
Іванов Д. Д. - Нирковозамісна терапія та глобальні проблеми: світовий досвід та наші виклики (2022)
Чуб О. І. - Мезангіопроліферативний гломерулонефрит із депозитами моноклональних імуноглобулінів: чому нефробіопсія має вирішальне значення, Дядик О. О., Іванов Д. Д. (2022)
Denova L. D. - Influence of oxidative, carbonyl, and nitrosative stresses on the course of chronic kidney disease (analytical review), Ivanov D. D. (2022)
Всесвітній день нирки — 2022 в Україні (2022)
Горовий В. - Бібліотечний ресурс у сучасній інформаційній діяльності (2022)
Половинчак Ю. - Візуальний контент соціальних медіа як об'єкт бібліотечного депонування (на базі матеріалів висвітлення подій війни 2022р., Берегельський А. (2022)
Мушкетик Л. - Презентація Української Громади Угорщини у цифровій мережі (2022)
Закіров М. - Дилема інформаційної безпеки особистості в інформаційному суспільстві, Закірова С. (2022)
Гребенюк А. - Пропаганда: метод спеціальних інформаційних операцій чи акту зовнішньої інформаційної агресії? (2022)
Горова С. - Електронні ресурси бібліотек у зміцненні самосвідомості користувачів у стресові періоди життя (2022)
Дубас Т. - Національні бібліотеки країн Балтії: досвід виробництва бібліотечно-інформаційних продуктів (2022)
Кубко А. - Нові тренди стресової динаміки академічної діяльності українських учених (2022)
Каращук О. - Бібліотеки в розвитку інформаційної системи вітчизняного інформаційного простору (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2022)
Глущук Є. - Інститут президентства в соціальних медіа: сучасні системи моніторингу (2022)
Дейнека Я. - Генезис інституту президентства в Республіці Чад і його особливості (2022)
Галицька С. - Особливості деталізації розділів тематичного навігатора: з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Орєшина Н., Устинова Т. (2022)
Сісіна Л. - Правова інформація у комунікативних практиках бібліотек (2022)
Микитенко О. - Максим Рильський і час: текстологія або інтерпретація (2022)
Шаповал А. - Епістолярна спадщина академіка Миколи Холодного: сюжети листів воєнної доби та останніх років життя (1941-1953) (2022)
Філіпович М. - Славістичні студії Павла Федоренка (2022)
Волощенко С. - Рукописні фрагменти PRZYB.299/71 із колекції Ягеллонської бібліотеки: кодиколого-текстологічне дослідження (2022)
Мяскова Т. - До історії та сучасного стану бібліотеки Свято-Успенської Почаївської лаври (2022)
Білик Н. - Імагологічна парадигма сербського роману першої половини XX ст. (2022)
Курганова О. - Присвяти до богослужбових видань XVII-XVIII ст. в українській літературі та книжковій культурі доби Бароко (2022)
Стамбол І. - Війна України з Росією в інтелектуальній спадщині лідерів українства XX століття (2022)
Дзира О. - Державне регулювання діяльності громадських організацій у Канаді та українські активісти 1918-1939 рр. (2022)
Коломієць М. - Становлення О. І. Степанця як вченого (за архівними джерелами) (2022)
Дем'яненко Л. - Михайло Коцюбинський - майстер словесного малюнка (2022)
Лощинська Н. - Славістичні студії на сторінках журналу "Радянська література" (2022)
Даниленко Л. - Життя у слові. Пам'яті академіка В. М. Русанівського (2022)
Волкова Н. П. - Міждисциплінарна інтеграція як основа комплексного підходу до підготовки докторів філософії, Лебідь О. В., Токарєва А. В. (2022)
Карлова Т. Є. - Оцінювання результатів навчання у вимірі академічної доброчесності, Гришина О. С. (2022)
Коношенко С. В. - Структурні компоненти соціальної зрілості бакалавра соціальної роботи, Коношенко Н. А., Трубник І. В. (2022)
Корінська О. О. - Підготовка майбутніх перекладачів в умовах цифровізації (2022)
Корнещук В. В. - Роль ОК "Академічне письмо" у професійній підготовці фахівців соціономічної сфери (2022)
Кравченко О. І. - Управління розвитком взаємодії закладу вищої освіти з органами публічної влади (2022)
Кравчук О. М. - Дидактичні можливості фахового навчального тексту в закладах вищої освіти медичного профілю (2022)
Перевознюк В. В. - Вивчення міського тексту на уроках літератури рідного краю в аспекті формування активної життєвої позиції учнів (2022)
Пришляк О. Ю. - Вплив міжособистісних відносин на формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, Драпак Г. Б. (2022)
Сьомкіна І. С. - Формування професійної культури у майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, Шабаєва Н. С. (2022)
Трубник І. В. - Розвиток комунікативних навичок майбутніх фахівців соціальної сфери засобами технології модерації, Коношенко О. С. (2022)
Файермен О. О. - Щодо зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до роботи з сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами (2022)
Шмирко В. І. - Застосування структурно-логічних схем для підвищення якості навчання з питань безпеки, Коробко О. В., Троян Ю. І., Якімцов Ю. В. (2022)
Білоус І. І. - Інноваційні технології навчання в контексті розвитку сучасної освіти, Дем’янюк А. В., Кричківська О. В. (2022)
Гречишкіна І. А. - Анімаційна діяльність у закладі дошкільної освіти: сутність і зміст, Коваленко Т. В. (2022)
Караманов О. В. - Модельні уроки у просторі музею: актуальність, міждисциплінарність та перспективи, Вишневська Х. В. (2022)
Ковальова О. В. - Здоров'язбереження в освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти, Цапко А. М., Прокоф'єва О. О., Грищенко С. В. (2022)
Котов В. Г. - Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії, Плюхіна Н. П. (2022)
Ребуха Л. З. - Готовність вчителів гуманітарних предметів до профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти (2022)
Cлижук О. А. - Інтеграція інфомедійної грамотності у процес навчання української літератури в 5-6 класах Нової української школи (2022)
Цибулько Г. Я. - Формування проєктно-технологічної компетентності учнів закладу загальної середньої освіти на уроках трудового навчання в Новій українській школі, Пшеничний М. В., Нестеренко О. С. (2022)
Цибулько Л. Г. - Реалізація виховної діяльності в умовах дистанційного навчання, Білецький О. А., Мартинова С. П. (2022)
Баб'яж А. І. - Вивчення поліморфізму за ISSR маркерами представників біоенергетичних культур родів Miscanthus та Salix, Чередничок О. І., Григоренко Н. А. (2021)
Вдовенко С. А. - Інтенсивність накопичення розторопшею плямистою свинцю та кадмію на різних ґрунтах, Гетман Н. Я., Дідур І. М. (2021)
Гамор А. Ф. - Ріст, урожайність та збереженість коренеплодів пастернаку за вирощування у передгірній зоні Закарпаття, Садовська Н. П., Попович Г. Б. (2021)
Грабовський М. Б. - Зернова про дуктивність гібридів кукурудзи залежно від застосування комплексних мінеральних добрив, Вахній С. П., Лозінський М. В., Панченко Т. В., Басюк П. Л. (2021)
Діордієва І. П. - Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Уманська царівна, Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. (2021)
Дрига В. В. - Сортування насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) за сукупністю ознак, Доронін В. А., Карпук Л. М., Кравченко Ю. А., Доронін В. В., Павліченко А. А., Шубенко Л. А. (2021)
Дубчак О. В. - Оцінювання багатонасінних батьківських компонентів гібридів цукрових буряків за показниками продуктивності та створених на їх основі пробних гібридів (2021)
Калантир В. В. - Формування індивідуальної продуктивності пшениці твердої озимої за її структурними складовими залежно від системи удобрення, Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В. (2021)
Кириленко В. В. - Зав'язування зерен Triticum aestivum L. залежно від умов року за схрещування сортів із 1AL.1RS та 1BL.1RS транслокаціями, Гуменюк О. В., Дубовик Н. С., Сабадин В. Я., Трохимчук А. Ф., Терещенко Д. О., Береза І. С., Шквара О. В. (2021)
Кімейчук І. В. - Оцінка стану лісових культур, створених на перелогових землях Рівненщини, Радько Р. П., Хрик В. М., Левандовська С. М., Соколенко К. І., Ребко С. В. (2021)
Лозінський М. В. - Трансгресивна мінливість кількості зерен головного колосу у популяціях F2 за гібридизації різних за скоростиглістю сортів пшениці м'якої озимої, Устинова Г. Л., Гуцалюк Н. В., Крицька М. О., Прелипов Р. А., Бакуменко О. Ю. (2021)
Овчарук О. В. - Характеристика структури продуктивності, урожайності та якісного складу зерна сортів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), Каленська С. М., Овчарук В. І., Ткач О. В. (2021)
Польовий В. М. - Винос біогенних елементів кукурудзою на зерно залежно від удобрення і вапнування у Західному Поліссі, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф. (2021)
Примак І. Д. - Продуктивність і удобрювальна цінність післяжнивної гірчиці білої на зелене добриво залежно від попередників, систем основного обробітку і удобрення, Панченко О. Б., Панченко І. А., Федорук Ю. В., Ображій С. В., Войтовик М. В., Присяжнюк Н. М. (2021)
Сенчук М. М. - Впровадження механізованого вермикомпостування для утилізації рослинних відходів садово-паркових господарств (2021)
Сіліфонов Т. В. - Урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці м’якої озимої за різних систем удобрення в сівозміні, Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2021)
Тернавський А. Г. - Вплив різних видів абсорбенту та мульчувальних матеріалів на продуктивність і якість урожаю шпалерного огірка у Лісостепу України, Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Кецкало В. В. (2021)
Ткаченко М. А. - Часові та просторові зміни структурно-агрегатного складу чорнозему типового за різного антропогенного навантаження, Борис Н. Є., Задубинна Є. В., Тарасенко Т. В., Подоляко А. М. (2021)
Фурманець М. Г. - Вплив систем обробітку ґрунту та удобрення на запаси продуктивної вологи під агрофітоценозами у сівозміні, Фурманець Ю. С., Фурманець І. Ю. (2021)
Шевченко І. В. - Режими краплинного зрошення винограду та їх ефективність, Минкін М. В., Минкіна Г. О. (2021)
Яковенко Р. В. - Продуктивність і економічна ефективність вирощування насаджень груші за оптимізованого удобрення (2021)
Валерко Р. А. - Агроекологічне навантаження на сільські селітебні території Житомирської області як чинник вмісту нітрогену у питній воді, Герасимчук Л. О. (2021)
Дубовий В. І. - Еколого-економічні особливості субстратів для вирощування рослин в умовах закритого ґрунту (оглядова), Адамович І. В., Дубовий О. В. (2021)
Lavrov V. - Methodological approaches in the study of agroecosystems’ biodiversity, Grabovska T. (2021)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів сої, Качмар О. Й. (2020)
Ващишин О. А. - Стійкість сортів льону до фузаріозу в умовах Західного Лісостепу України, Біловус Г. Я., Яцух К. І., Пристацька О. Н., Дорота Г. М., Терешко Р. В. (2020)
Волощук М. Д. - Економічна та енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах Західного регіону, Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. (2020)
Волощук О. П. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від різних норм внесення мінеральних добрив у Західному Лісостепу України, Стасів О. Ф., Глива В. В., Герешко Г. С., Пащак М. О. (2020)
Гавришко О. С. - Кореляційний аналіз залежності продуктивності сівозміни від фізико-хімічних, агрохімічних показників ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого сільськогосподарського впливу, Оліфір Ю. М., Партика Т. В., Буслаєва Н. Г. (2020)
Грановська Л. М. - Деградація ґрунтів в умовах Південного Степу України: причини, наслідки та заходи з їх попередження, Вожегова Р. А. (2020)
Дубицький О. Л. - Становлення потенційної продуктивності колосу в онтогенезі пшениці озимої в умовах екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2020)
Котяш У. О. - Способи підвищення продуктивності старосіяних сінокосів, Бугрин Л. М., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. (2020)
Ласкавий В. М. - Адаптивний потенціал технічних сортів винограду в умовах Південного Степу України, Кузьменко О. Р., Гетьман Н. Г. (2020)
Марцінко Т. І. - Вплив удобрення на продуктивність та ботаніко-господарський склад сіяних лучних агроценозів (2020)
Олекшій Л. М. - Елементи технології вирощування сорго цукрового для виробництва біоетанолу в умовах Західного Лісостепу, Бурак І. М. (2020)
Оліфірович С. Й. - Урожайність вітчизняних сортів квасолі звичайної (зернової) в умовах південної частини Лісостепу Західного, Оліфірович В. О. (2020)
Стельмах О. М. - Урожайність сільськогосподарських культур у сівозмінах короткої ротації за різних технологій вирощування, Григорів Я. Я., Мельничук Т. В., Кифорук І. М. (2020)
Даньків В. Я. - Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ "Літинське", Дяченко О. Б., Павлишак Я. Я., Когут М. І. (2020)
Полуліх М. І. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різної лінійної належності, Федак В. Д., Ільницька Г. В. (2020)
Саранчук І. І. - Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей та продуктивні ознаки бджіл за згодовування кормової добавки з різною кількістю соняшникової олії (2020)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка селекційного матералу лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.) на схилових землях Карпатського регіону, Коник Г. С., Хом'як М. М., Жапалеу Г. З. (2020)
Бегей С. С. - Порівняльна оцінка різних способів основного обробітку ґрунту під ярі зернові в умовах Передкарпаття, Васюрко І. В., Карасевич Н. В. (2020)
Бугрин О. М. - Вплив складу травосумішей та біолого-мінерального удобрення на кормову продуктивність лучних агрофітоценозів на схилових землях, Бугрин Л. М. (2020)
Дзюбайло А. Г. - Оцінка сортів льону олійного за продуктивністю в зоні Лісостепу Західного, Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Тимків М. Ю. (2020)
Дорота Г. М. - Оцінка селекційного матеріалу льону за основними господарсько цінними показниками, Волощук О. П., Шувар А. М. (2020)
Осадчук Д. В. - Вплив різних способів вирощування кормових та енергетичних культур на параметри твердої фази сірого лісового ґрунту, Блажей К. М., Осадчук В. Д., Нікорич В. А. (2020)
Перегрим О. Р. - Результати попереднього та конкурсного сортовипробування конюшини повзучої в умовах Передкарпаття, Байструк-Глодан Л. З., Іванців Р. Є. (2020)
Сіроштан А. А. - Теплостійкість насіння пшениці озимої залежно від умов вирощування, Кавунець В. П., Ільченко Л. І. (2020)
Сметана С. І. - Вплив складу травосумішок та удобрення на продуктивність сіяних травостоїв, Бугрин Л. М., Пукало Д. Л., Пилипів Н. І. (2020)
Дяченко О. Б. - Вміст поліненасичених жирних кислот і Йоду в тканинах та інтенсивність росту відгодівельних бугайців за введення до раціону добавок олій і калію йодиду (2020)
Ільницька Г. В. - Екстер’єрна характеристика бугайців чорно-рябої породи різної селекції, Полуліх М. І., Федак В. Д. (2020)
Когут М. І. - Особливості розведення худоби західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів схрещування (2020)
Тесак Г. В. - Вплив утримання свиноматок у станках з удосконаленими елементами на їх адаптаційну здатність та продуктивні якості, Пундик В. П. (2020)
Ференц Л. В. - Продуктивні якості оброшинських сірих гусей у ІІ поколінні, Петрів М. Д. (2020)
Matviishyna Z. M. - Paleogeographic researches in the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine and modern applied directions of their use, Doroshkevych S. P., Ivchenko A. S., Karmazynenko S. P., Matsibora O. V., Kushnir A. S. (2021)
Кравчук Я. С. - Рельєф і геологічна будова національних природних парків "Гуцульщина” і Верховинський, Брусак В. П. (2021)
Горішний П. М. - Морфологічний аналіз рельєфу Малого Опілля (2021)
Дмитрук Р. Я. - Геоархеологічні пам’ятки північного уступу Львівського плато в межах Львова, Гавінський А. М., Яцишин А. М. (2021)
Матвіїшина Ж. М. - Палеопедологічні дослідження відкладів пізнього кайнозою археологічного місцезнаходження Головчинці-1 Хмельницької області, Кармазиненко С. П. (2021)
Костенюк Л. В. - Дослідження руслових процесів на ріці Річці (басейн Чорного Черемошу) (2021)
Мкртчян О. С. - Аналіз температурного режиму поверхні басейну р. Бистриця та впливу на нього морфометричних характеристик рельєфу з використанням геозображень LANDSAT, Ковальчук І. П. (2021)
Папіш І. Я. - Ознаки стадійності ґрунтотворного процесу в агрочорноземах плакорних земель Центральної частини Поділля, Гнатюк Р. М. (2021)
Zinko Yu. V. - Long-term research into weekend tourist traffic in rock-cave Ojcow national park (Poland) for the needs of sustainable tourism, Malska M. P., Blahodyr S. F., Partyka J., Glanowski J., Fischer A. (2021)
Байрак Г. Р. - Геотуристична атрактивність геолого-геоморфологічних об’єктів Приґорґанського Передкарпаття, Манько А. М. (2021)
Манько А. М. - Перспективні геотуристичні маршрути Приґорґанського Передкарпаття, Байрак Г. Р., Монастирський В. Р. (2021)
Пелешенко Ю. - "Повість про трьох королів-волхвів" Йогана Гільдесгаймського в українській та білоруській літературах (2022)
Кравець Я. - Вергарнівські окрушини в українському письменстві (Максим Рильський, Ліна Костенко, Іван Денисюк, Соломія Павличко та інші) (2022)
Палій О. - Сучасна перекладацька рецепція української літератури в Чехії, Погребняк О. (2022)
Казарин В. - О соли, звёздах и топоре (Поэтический триптих 1921 года Николоза Мицишвили – Анны Ахматовой-Горенко – Осипа Мандельштама), Новикова М., Кушка Б. (2022)
Солецький О. - Емблематичні сенси в когнітивній парадигмі (2022)
Кравець Я. - Ще раз про французьке письменство у літературній критиці Івана Франка (Поль Бурже, Жорж Гюїсманс, Еркман-Шатріан, Ґонкури) (2022)
Мусій В. - Пригоди героя "Дольчевіти" Р. Малиновського у просторі гетеротопії (2022)
Моторний О. - Простір та час у поезії Петра Борковця (2022)
Оляндер Л. - Концептуальний погляд на життя 90-х рр. у спогадах професора Романа Гром’яка "Вертеп" і "Вертеп-2": наратив та поетика (2022)
Яцків Н. - Літературознавча компаративістика на кафедрі французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (бібліографія праць з 2002 до початку 2022 року) (2022)
Титул, зміст (2021)
Горобец Л. Ж. - Технологические эффекты механоактивации геоматериалов при диспергировании в струях, Верхоробина И. В. (2021)
Аврунін Г.А. - Моделювання циклограми роботи об’ємного гідропривода за допомогою пакету VisSim, Пімонов І.Г., Щербак О.В., Мороз І.І., Михайленко І.В., Цента Є.М. (2021)
Лозня С.В. - Система управления кранами газоперекачивающего агрегата, Втюрин Г.О., Торхов К.М., Ясиницкий Э.П. (2021)
Моторна O.O. - Обґрунтування вибору параметрів додаткового зливного золотника насос-дозатора для систем гідрооб’ємного рульового керування (2021)
Мельник В. - Евристичний потенціал конструктивізму як методологічного принципу філософії науки (2021)
Арсентьєва Г. - Поняття недіяння в контексті даоської філософської традиції (2021)
Білокопитова Н. - Філософія міжкультурного діалогу як предмет рефлексії, Ель Гуессаб Карім. (2021)
Зборовська К. - Концепт "духовності" як базовий інструмент для соціальної ідейної експансії в контексті доктрини "русский мир" (2021)
Киселиця С. - Соціогуманітарні виміри громадянської свідомості: від мешканців до громадян, Крук О. (2021)
Коваль В. - Формування комунікативної діяльності суспільства засобами комерційної реклами (2021)
Корчук В. - Рівень впливу снобізму та зарозумілості на життя людини: досвід минулого й сучасності, Михайленко А. (2021)
Куриляк Б. - "Сім Труб" книги "Апокаліпсис" в інтерпретації Андрія Кесарійського (2021)
Куриляк В. - Теологія великої боротьби у вченні Церкви Адвентистів сьомого дня (2021)
Куриляк І. - Беда Преподобний: аналіз інтерпретації книги Даниїла (2021)
Куций А. - Кооперативне навчання в контексті постнекласичної філософсько-освітньої парадигми та її цінностей (2021)
Малімон В. - Homo Economicus: агресивність, нарцисизм, самотність (2021)
Manchul B. - The problem of unity of knowledge: from the idea of unification to the process of integration (2021)
Муха О. - Компетентнісний вимір культурного менеджменту, Дарморіз Оксана. (2021)
Пилипенко С. - Людина епохи Капіталоцену: зміна парадигми (2021)
Повторева С. - Образ Лесі Українки в контексті українського постмодернізму (2021)
Симоненко С. - Вплив інформаційних технологій на стиль мислення людини, Щубелка Н. (2021)
Спаський І. - Cофійна онтологізація господарства у практиках філософської рефлексії економічного мислення (2021)
Целковський Г. - Функціонування релігійної мови в контексті суспільно-політичних процесів у сучасній Україні (2021)
Яцула Т. - Деякі аспекти анализу категорії "дозвілля" у системі філософських, соціологічних та культурологічних наук (2021)
Бугайчук А. - Особливості агітації Партії Зелених України в місцевих виборах 2020 року (2021)
Гарбадин А. - Теоретико-концептуальні засади дослідження та типологізації авторитарних режимів, Ільницька Д. (2021)
Дмитренко О. - Співпраця третього сектору та Український культурний фонд як приклад моделі фінансового партнерства між державою і неурядовими організаціями (2021)
Дужа І. - Глобальне лідерство США в розмінуванні та знищенні озброєнь, Мельник Л. (2021)
Лавринович О. - Демократична цезура: горизонт можливостей (2021)
Медведська В. - Специфіка становлення й розвитку віртуалізації деліберативного діалогу між громадянами та представниками органів державної влади (2021)
Оніщенко А. - Криза легітимності влади в епоху постмодерну (2021)
Павлюх М. - Політична трансформація польського жіночого журналу "Świat Kobiecy" у Львові: контент та проблематика (2021)
Панасюк Л. - Українсько-російський білінгвізм у контексті ідеології "русского мира" (2021)
Приходько Я. - Методологічні засади об’єктивації утопічної практики в соціально-політичній дійсності (2021)
Сичова Я. - Політика пам’яті: інструменти конструювання дискурсу "жертви" в сучасній Польщі (2021)
Ткач Б. - Місце Європейського Парламенту в політичній системі ЄС у контексті відносин відповідальності (2021)
Хорішко Л. - Екологічний порядок денний Президента Франції Е. Макрона (2021)
Cheban O. - Iran’s missile program as a threat for the European security (2021)
Yanchenko A. - Mediatisation and self-mediation of political participation: new citizenship practices and social media (2021)
Мельник В. - Техніко-науковий активізм у просторі посткласичної раціональності (2021)
Гоголь В. - Антропологічне вчення святого Августина (2021)
Кампен К. - Концепція особистісного розвитку в закладах освіти Церкви Адвентистів сьомого дня (2021)
Квік А. - Аксіологічний потенціал екуменічного руху у контексті міжрелігійного діалогу, Шкрібляк М. (2021)
Козобродова Д. - Психосинергетичні засади конструювання соціальної реальності (2021)
Корчук В. - Причини прояву самотності серед студентської молоді, Колєватова Д. (2021)
Костючков С. - Реальне та віртуальне в житті сучасної людини: біофілософська інтерпретація (2021)
Куриляк В. - Теологія харчування у вченні про здоровий спосіб життя Церкви Адвентистів сьомого дня (2021)
Кухарчук В. - Рух за церковну автокефалію в незалежній Україні: провідні тенденції та специфіка їх відображення у ЗМІ (2021)
Ломачинська І. - Генеза містико-інтуїтивних практик у християнських релігійно-філософських традиціях епохи середньовіччя, Донець О. (2021)
Нестеренко П. - Проблема смерті та безсмертя особистості в історії філософії (2021)
Онищук О. - Антропологічні ризики в контексті розвитку біотехнологій: філософсько-етичний аспект (2021)
Паньків О. - Філософські аспекти "Штучного життя" (2021)
Репетій С. - Духовність особистості у контексті сприйняття мистецтва: філософсько-антропологічний аспект (2021)
Спаський І. - Cофійна онтологічна таємниця господарства у практиках філософської рефлексії (2021)
Швидун Л. - Особливості мобільності в умовах модернізації освітньої системи України (2021)
Шумчук Б. - Шлюб: юридичний, соціальний та релігійний аспекти (2021)
Вагіна О. - Пошук оптимальних способів голосування в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Корнат Л. - Нормативно-правове забезпечення прав корінних народів: міжнародний досвід та українські перспективи, Корнат О. (2021)
Луцишин Г. - Особливості діяльності міжнародних організацій щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні, Завада Я. (2021)
Ляшенко Т. - Криза розподілу та політична влада в сучасній Україні (2021)
Панасюк Л. - Ідеологія "русского мира" та українська мова (радянська доба) (2021)
Реджа М. - Роль технологій державного брендингу у зовнішній політиці США (2021)
Филик О. - Особливості та моделі управління інтеграцією, культурним розмаїттям і політики мультикультуралізму в країнах Європи (2021)
Мельник В. - Науковий раціоналізм: філософські виміри (2021)
Васильченко Р. - Світоглядна культура як теоретичний конструкт і її специфіка в добу глобалізації, Данильченко О. (2021)
Воробйова Л. - Ціннісні орієнтації особистості в контексті соціокультурних трансформацій українського суспільства (2021)
Кадикало А. - Раціоналізація уявлення про смерть у західній культурі (2021)
Кваша К. - Синкретизм язичництва та християнства. Народна релігія чи православ’я? (2021)
Козаченко Н. - Критичне мислення та феміністична епістемологія (2021)
Котець Я. - Формула українського екзистенціалізму (2021)
Куриляк В. - Діяльність просімейного руху "Всі разом!" як інструмент проголошення християнських цінностей в Україні (2021)
Манойло Н. - Родові ознаки людини-нотаріуса (2021)
Петрук Н. - Ідея духовної спільноти у творчості Лазаря Барановича і західноєвропейські утопії, Гапченко О. (2021)
Політанська Д. - Філософсько-логічні засади сучасної доказової медицини (2021)
Поліщук Р. - Етноантропологічні засади культуритіла та їх значення для спорту (2021)
Сабадуха В. - Пріоритет духовного як шлях до подолання екзистенційного вакууму та антрополого-глобальної катастрофи (2021)
Севрук І. - Формування соціальної відповідальностіу майбутніх офіцерів Національної гвардії України, Соколовська Ю., Чупрінова Н. (2021)
Сторожук С. - До питання про роль мас-медіа у конструюванні гендерних стереотипів, Бежнар Г. (2021)
Щубелка Н. - Особистість у контексті викликів інформаційної цивілізації (2021)
Бунь В. - Політичні погляди Аль-Фарабі: проблеми урядування в державі (2021)
Гайтан В. - Політичний конфесіоналізм в організації державного устрою Лівану, Шевченко Б. (2021)
Дорош Л. - Малі та мікродержави у системі міжнародних відносин: підходи до визначення та ключові характеристики, Дверій П. (2021)
Жужа Л. - Особливості реалізації української державної молодіжної політики в умовах децентралізації, Великжаніна Д. (2021)
Завада Я. - Катарська дипломатична криза: причини та наслідки (2021)
Ковтун Н. - Політичний активізм у парламентських демократіях в інтерпретації Моріса Дюверже, Рафальський І., Заглада В. (2021)
Корнат Л. - Етнонаціональна політика України: проблеми та перспективи реалізації (2021)
Красношлик А. - Злочинні недержавні актори в контексті наркотрафіку та їхній вплив на міжнародні відносини (2021)
Кремена В. - Світові традиції та новації процесу рекрутингу до політичних партій (2021)
Кривдіна І. - Україна та ООН: співпраця в роки Незалежності, Моісеєва Т. (2021)
Ліпкан В. - Безпека стратегічної інфраструктури та стратегічні комунікації в контексті реалізації геостратегії сучасної України (2021)
Луцишин Г. - Особливості реалізації програм міжнародної технічної допомоги на Львівщині, Червінка І. (2021)
Мельник В. - Проблема генези східноєвропейських державностей і критика "національних історій" (від візантійського спадку до концепції конглютинатності) (2021)
Мороз О. - Політична участь ромської громади Словенії (2021)
Ostapiak V. - Component of global manifestations of the crisis (2021)
Походєєва В. - Запобігання дезінформації як елемент антикорупційного дискурсу (2021)
Чистякова І. - Місце і роль Венеціанської комісії в процесах демократизації суспільства, Воробйова Г. (2021)
Чупрін Р. - Молодіжні квоти у виборчій системі України: потреби та перспективи на рівні місцевих виборів (2021)
Бакланова О. - Проблема тоталітаризму в мисленні та практиках повсякденності, Спаський І. (2021)
Велієв Парвiз Тейюб огли. - Транскордонність як особливість української ідентичності: Pro et Contra в геополітиці глобалізованого світу (2021)
Петрук Наталія. - Модель ідеального людського життя і світоглядні парадигми української духовності (кінець XVI – XVII ст.), Гапченко Олена. (2021)
Гордійчук О. - Перспективи та небезпеки глобалізації: соціально-філософський контекст (2021)
Готинян-Журавльова В. - Вплив особистісних зразків на формування ціннісних орієнтацій особистості тих, хто навчається (2021)
Гуменюк А. - Становлення критичного мислення майбутніх учителів історії на заняттях із філософських дисциплін, Гамрецька Г. (2021)
Козинцева Т. - Гламур: від маргіналії моди до межі модного простору, Хенгі Л. (2021)
Печеранський І. - Постфройдистська концепція культури в контексті "нової" теорії суб’єктивності Жака Лакана (2021)
Поліна Г. - Система образів у творі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", Щербак С., Овчатова А. (2021)
Туляков О. - Методологія ефективного мислення, Лебідь А. (2021)
Була С. - Інформативно-комунікативний складник у стратегічному управлінні центральних органів виконавчої влади: світові та українські практики, Шваничик С. (2021)
Вольський О. - Особливості формування і функціонування інституту старости в контексті децентралізації влади в Україні (2021)
Горло Н. - Проблема взаємодії уніонізму та державного суверенітету (2021)
Дужа І. - Основні проблеми демократичних систем (на прикладі Еквадору), Мельник Л. (2021)
Лепська Н. - Геополітичний код держави у прогнозуванні світової політики (2021)
Митрощенко В. - Політичні партії Великої Британії в умовах виходу держави з Європейського Союзу (2021)
Непіпенко Л. - Обґрунтування змісту програми гуртка "Політична культура майбутнього офіцера Національної гвардії України" (2021)
Prokop M. - Opposition in hybrid regimes: a case study of Ukrainian political system during 2004–2014, Tomala M. (2021)
Стеблина Н. - Репрезентація опозиційних політичних акторів в українському цифровому форумі (на прикладі найпопулярніших телеграм-каналів) (2021)
Чорнописький В. - Інституціоналізація лобізму в країнах Вишеградської групи та вплив на євроінтеграційні процеси: досвід для України (2021)
Візітів Ю. - Волинська святиня (Жук О., Сєвєрова О. Ікона Божої Матері "Знамення" Вілійська / за ред. Ю. Візітів. Рівне : ПП "Формат-А", 2021. 160 с.: іл.) (2021)
Довгий С. О. - Синтез інформаційно-телекомунікаційних мереж автоматизованих систем екологічної безпеки з метою отримання найбільшої завадостійкості при заданій ефективності, Копійка О. В., Козлов О. С. (2021)
Снєжкін Ю. Ф. - Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо, Петрова Ж. О., Новікова Ю. П., Петров А. І. (2021)
Кравченко М. В. - Застосування методу зворотного осмосу для доочистки питної води, Волошкіна О. С., Василенко Л. О. (2021)
Глущенко Р. О. - Ефективне відведення дощової води з доріг дощовими садами-смугами у концепції міста-губки, Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. (2021)
Басок Б. І. - Дослідження теплотехнічних характеристик роботи побутового котла з механічним пелетним пальником, Гончарук С. М., Приємченко В. П., Лисенко О. М., Веремійчук Г. М. (2021)
Stefanyshyn D. V. - Probability assessment of the Kyiv reservoir overflow (2021)
Мокрий В. І. - Відновлення транскордонних українсько-польських техногенних територій Розточчя фітомеліоративними методами, Петрушка І. М., Джумеля Е. А. (2021)
Сатін І. В. - Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації, Панченко О. С. (2021)
Семко В. В. - Дослідження процесів функціонування обчислюваного середовища елементів бездротових сенсорних мереж, Семко О. В. (2021)
Петроченко О. В. - Аналіз термінологічних визначень стихійних явищ, пов’язаних з підвищенням рівня води у водотоках та затопленням територій, Петроченко В. І. (2021)
Ващенко В. М. - Технологічні та експлуатаційні особливості реакторів АР-1000 покоління III+ та малих модульних реакторів МР-160, Кордуба І. Б., Жукова О. Г. (2021)
Ель Хадрі Ю. - Сучасні кліматичні зміни в Чорноморському регіоні, Берлінський М. А., Сліже М. О. (2021)
Муркалов О. Б. - Рельєфоутворююча роль льодового фактору в береговій зоні Північно-західної частини Чорного моря (2021)
Коваленко С. А. - Екологічна оцінка якісного складу поверхневого водного об’єкту (на прикладі річки Псел), Пономаренко Р. В., Крайнюк О. В., Северинов О. В. (2021)
Чорногор Л. Ф. - Екологічні наслідки горіння лісових масивів у Північній півкулі в 2020 р.: результати моделювання та кількісних розрахунків, Некос А. Н., Тітенко Г. В., Чорногор Л. Л. (2021)
Адамова Г. В. - Комплексна еколого-аналітична оцінка системи "автомобіль – дорога – середовище" на прикладі ділянки дороги М-29 (2021)
Крайнюк О. В. - Техногенний вплив складу золошлакових відходів Зміївської теплоелектростанції на педосферу, Буц Ю. В., Пономаренко Р. В., Барбашин В. В., Лоцман П. І. (2021)
Kravchenko I. V. - Assessing the Impact of Emissions of Severodonetsk Cogeneration Plant on the Health of the Urban Population, Suvorin O. V. (2021)
Валерко Р. А. - Вміст нітратів у підземних водах та оцінка потенційних ризиків для здоров’я сільського населення Новоград-Волинського району Житомирської області (2021)
Івашура А. А. - Аналіз екоусвідомленої харчової поведінки як фактора формування екологічної сталості, Борисенко О. М. (2021)
Федоряк М. М. - Результати щорічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2019–2020 рр, Тимочко Л. І. , Шкробанець О. О., Жук А. В., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Миколайчук В. Г., Калиниченко О. О., Легета У. В. , Зароченцева О. Д. (2021)
Коваль І. З. - Ефективність дії газів на очищення води з однаковим мікробним навантаженням (2021)
Матяшук Р. К. - Пилок рослин чагарникового ярусу міського зеленого простору як індикатор стану урбоекосистеми (на прикладі представників роду Форзиція), Ткаченко І. В. (2021)
Кондрашова Л. B. - Індивідуалізація навчального процесу - одна з умов успішності підготовки майбутніх вчителів до творчої діяльності (1999)
Філіпенко Н. І. - Єдність і цілісність інтелектуально-емоційних відносин і змісту освіти у дидактичній взаємодії вчителя та учнів (1999)
Друзь Ю. М. - Типи навчальних ділових ігор (1999)
Сидоренко Т. Д. - Суміжні мистецтва як засіб формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики (1999)
Буряк В. К. - Формування у школярів потреби в знаннях (1999)
Бугрій О. В. - Удосконалення перевірки й оцінки знань учнів (1999)
Ричкова Л. В. - Технологія управління навчально-творчою діяльністю учнів у позашкільному закладі, Рассказова О. І. (1999)
Яресько К. В. - Принцип гуманізації у системі педагогічних принципів організації навчально-творчої діяльності учнів (1999)
Томашевський В. В. - Використання музики на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі (1999)
Із зали засідань Президії НАН України (23 березня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (30 березня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (6 квітня 2022 р.) (2022)
Лібанова Е. М. - Про оцінювання масштабів і наслідків вимушених зовнішніх міграцій населення України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 р.) (2022)
Носовський А. В. - Ядерний тероризм Російської Федерації в Україні — виклик для світової безпеки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 р.) (2022)
Геєць В. М. - Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.) (2022)
Кириленко О. В. - Особливості роботи Об’єднаної енергетичної системи України в синхронному режимі з європейською континентальною енергетичною системою (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.) (2022)
Пирожков С. І. - Про Національну доповідь НАН України "Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз" (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 р.) (2022)
Попов М. О. - Технологія дистанційного виявлення мін на основі аналізу матеріалів зйомки з безпілотних літальних апаратів: стан та перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 р.) (2022)
Литвин В. М. - Геополітична регіоналізація просторового розвитку України: методологічні стратегії, Верменич Я. В. (2022)
Гомонай Г. М. - Непересічна постать ученого і педагога (до 100-річчя від дня народження професора І. П. Запісочного), Завілопуло А. М. (2022)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Я. Мєшкова (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Сидоренка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Савчука (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Величка (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Устименка (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Чабая (2022)
Камінський В. Ф. - Принципи проєктування організації території схилових агроландшафтів в системі грунтозахисного землеробства, Коломієць Л. П., Шевченко І. П., Шквир М. І., Повидало В. М. (2021)
Ткаченко М. А. - Відтворення родючості сірого лісового ґрунту за ведення інтенсивного й органічного землеробства, Кондратюк І. М., Павліченко А. І. (2021)
Слюсар І. Т. - Агробіологічні основи вирощування деревних енергетичних культур на осушуваних органогенних ґрунтах, Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2021)
Цимбал Я. С. - Продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні Лівобережного Лісостепу залежно від системи удобрення, Бойко П. І., Мартинюк І. В. (2021)
Пташнік М. М. - Контролювання сегетальної рослинності за адаптивних систем обробітку грунту у зоні Лісостепу України, Дудник С. В., Брухаль Ф. Й., Борис Н. Є. (2021)
Малиновська І. М. - Визначення питомої фосфатмобілізувальної активності ґрунтових мікроорганізмів (2021)
Шкарівська Л. І. - Якість питної води нецентралізованого водопостачання в сільських населених пунктах лісостепової зони, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Довбаш Н. І., Гірник В. В. (2021)
Kurhak V. H. - Productivity of long-term bean grass in single-species and compatible with stosolos bezostim feed agrophytocenoses, Panasyuk S. M. (2021)
Коваль Г. В. - Фітосанітарний стан посівів пшениці ярої за різноглибинної оранки і плоскорізного розпушування, Єщенко В. О., Калієвський М. В., Карнаух О. Б., Накльока Ю. І., Мартинюк І. В. (2021)
Костенко О. І. - Вплив біопрепаратів на посівні якості та врожайні властивості насіння жита озимого, Волошин В. М., Лутак І. А., Мазур В. О. (2021)
Каражбей П. П. - Петропавлівська – новий сорт гречки їстівної, з підвищеною насіннєвою продуктивністю та адаптивністю в умовах північної частини Лісостепу, Повидало М. В., Таранухо М. П. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Передмова (2009)
Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст. (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Scrutшшm" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр. (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст. (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст. (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст. (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Наші автори (2009)
Дегодюк С. Е. - Басейноцентричний підхід до сталого розвитку землеробства у контексті змін клімату, Дегодюк Е. Г., Борко Ю. П. (2021)
Пташнік М. М. - Інтегрована система контролювання сегетальної рослинності у посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу, Заяць П. С., Дудник С. В., Брухаль Ф. Й., Оксимець О. Л. (2021)
Малиновська І. М. - Формування зв’язків між мікроорганізмами окремих груп сірого лісового ґрунту під впливом мінерального удобрення і вапнування, Ткаченко М. А. (2021)
Камінський В. Ф. - Шляхи підвищення продуктивності квасолі та її якості за різних технологій вирощування, Дворецька С. П., Каражбей Т. В., Шевчук М. І. (2021)
Мартинюк І. В. - Історія розвитку та впровадження органічного виробництва сільськогосподарської продукції, Цимбал Я. С., Задубинна Є. В. (2021)
Юла В. М. - Ефективність застосування біостимуляторів росту в технології вирощування пшениці ярої в Північному Лісостепу, Дрозд М. О. (2021)
Грищенко Р. Є. - Формування врожайності зерна сорго зернового різними системами пагонів залежно від удобрення культури, Любчич О. Г., Глієва О. В. (2021)
Кургак В. Г. - Продуктивність гірських луків Карпат залежно від заходів поверхневого поліпшення, Карбівська У. М., Волощук М. Д., Мартищук В. Ф. (2021)
Романюк Л. С. - Прояв основних кількісних ознак у популяціях квасолі другого покоління та їх батьківських форм (2021)
Заїка Є. В. - Характеристика сортів пшениці м’якої різних сортозмін за ознаками висота рослини та стійкість до вилягання (2021)
Levchenko O. S. - The results of using in the breeding process of collection samples of winter triticale in terms of grain quality, Kostenko O. I., Holyk L. M., Shpakovych I. V. (2021)
Писаренко Н. В. - Вивчення стійкості сортів картоплі до посухи в умовах Центрального Полісся України, Сидорчук В. І., Захарчук Н. А. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вілянський В. М. - Дослідження морфометричних показників і пальцевого індексу 2D:4D в аспекті статевого диморфізму у представників карате, Батечко Д. П. (2022)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості статевого диморфізму нейродинамічних функцій у жіночій боротьбі, Коробейніков Г. В., Бережна А. В., Данько Т. Г. (2022)
Латишев М. В. - Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років, Малінкін В. А., Головач І. І., Корольов Б. А., Ляшенко О. Р. (2022)
Рибак Л. О. - Рівень психологічної готовності дзюдоїстів до змагань, Поляничко О. М., Єретик А. А., Кулаков Б. С. (2022)
Романенко В. В. - Дослідження особливостей прояву сенсомоторних реакцій єдиноборців та представників спортивних ігор, Веретельникова Н. А., Вовк А. М. (2022)
Стрикаленко Є. А. - Оптимізація фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю, Шалар О. Г., Гузар В. М., Андрєєва Р. І. (2022)
Шандригось В. І. - Вплив засобів спортивної боротьби на рівень розвитку окремих рухових здібностей учнів старших класів, Шандригось Г. А. (2022)
Vysochina N. - Mental properties’ formation of the personality of athletes specializing in taekwondo, Romoldanova I., Kuznetsova O. (2022)
Nazaruk M. M. - Influence of Geology and Relief on the Society Evolution, Maksymenko N. V. (2021)
Koptieva T. S. - Mining Landscapes of the Kryvyi Rih Landscape-Technical System (2021)
Чорноморець В. Ю. - Географія захворюваності населення хворобами кровеносної системи в регіонах старого сільськогосподарського освоєння (Черкаська область) (2021)
Валерко Р. А. - Екологічна оцінка стану питної води у межах об’єднаних територіальних громад укрупненого Житомирського району, Герасимчук Л. О. (2021)
Ухань О. О. - Інтегральна оцінка якості води річок басейну р.Південний Буг та розрахунок їх самоочисної здатності, Лузовіцька Ю. А. (2021)
Максименко Н. В. - Впровадження стійких рослинних компонентів в зелену інфраструктуру в контексті природоорієнтованих рішень, Гололобова О. О., Щербань В. І., Погоріла М. В. (2021)
Кравченко Н. Б. - Соціально-екологічні умови відновлення рекреаційної зони міста Харкова, Карцева В. В. (2021)
Буряник О. О. - Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи, Карабінюк М. М., Гостюк З. В. (2021)
Яцентюк Ю. В. - Ландшафтні комплекси регіонального ландшафтного парку "Мурафа”, Воровка В. П., Гришко С. В. (2021)
Полетаєва Л. М. - Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України, Сафранов Т. А. (2021)
Карабінюк М. М. - Рекреаційно-туристична діяльність у Карпатському біосферному заповіднику: динаміка, сучасний стан та проблеми розвитку, Буряник О. О., Роман Л. , Карабінюк Я. В. (2021)
Майорова О. Ю. - Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі, Ковальчук І. І., Прокоп’як М. З., Крижановська М. А. (2021)
Мельниченко С. Г. - Просторово-часові зміни у вирощуванні зернових та зерновобобових культур на Херсонщині, Богадьорова Л. М., Маркелюк А. В. (2021)
Гречко А. А. - Про проведення І міжнародної інтернет-конференції "Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи”, Мірошник Ю. В. (2021)
Докус А. О. - Районування басейну річки Південний Буг за умовами формування весняного водопілля річок, Шакірзанова Ж. Р. (2021)
Овчарук В. А. - Застосування операторної моделі для визначення максимальних модулів стоку весняних водопіль і дощових паводків річок басейну Вісли в межах України, Мартинюк М. О. (2021)
Мельниченко С. Г. - Географія просторово-часових особливостей колективних засобів розміщення готельного господарства в Україні, Богадьорова Л. М. (2021)
Манько А. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Буковині, Романів П. В., Монастирський В. Р. (2021)
Максименко Н. В. - Моніторинг стану зелених насаджень Шевченківського району м. Харків (на прикладі гіркокаштану (Aesculus Hippocastanum L.), Гололобова О. О., Коваль І. М., Калиновський О. І. (2021)
Lisnyak A. A. - System of Diagnostic Indicators for Low-Productive and Degraded Soils to Assess Their Suitability for Afforestation, Torma S., Kulyk M. I. (2021)
Михайленко В. І. - Аналіз обсягів та джерел утворення відходів, які містять стійкі органічні полютанти, на території Одеської області, Сафранов Т. А. (2021)
Кориченський К. О. - Екологічні і економічні аспекти безпечного утримання фосфогіпсу на майданчику колишнього уранового виробництва "Придніпровський хімічний завод", Лаврова Т. В., Войцехович О. В. (2021)
Максименко Н. В. - Технологія встановлення меж заповідних територій в умовах земельної реформи в Україні, Пересадько В. А., Сінна О. І., Клєщ А. А., Баскакова Л. В. (2021)
Гузенко В. А. - Компетентнісний підхід у викладанні психологічної діагностики психологам та фахівцям соціальної роботи, Тодорцева Ю. В. (2022)
Дубасенюк О. А. - Партнерська взаємодія як базова складова комунікативної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури (2022)
Караман О. Л. - Інформаційно-цифрова компетентність як засіб комунікації учнів закладів загальної середньої освіти (2022)
Кожушко С. П. - Кейс-технологія як ефективний засіб формування професійної компетентності у майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2022)
Коченко І. П. - Розробка цифрової компетентності майбутнього правоохоронця як сучасного педагогічного феномену (2022)
Краснова Н. П. - Інтерактивні методи підготовки майбутнього соціального працівника до професійної діяльності у контексті компетентнісного підходу при вивченні освітнього компоненту "Технології соціальної роботи" (2022)
Стєганцева В. В. - Основні напрями дослідження формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів (2022)
Харченко Л. Г. - Особливості формування рефлексивної компетентності в процесі фахової підготовки соціального працівника (2022)
Чайковський М. Є. - Формування інклюзивної компетентності у майбутніх соціальних працівників, Добровіцька О. О., Осторовська Н. О. (2022)
Голова Н. І. - Медіація як соціальна технологія в роботі соціального працівника: принципи реалізації та технологічні умови (2022)
Данильчук Л. О. - Результати дослідження "Ставлення батьків до іграшок в житті дитини: соціально-педагогічний аспект": до проблеми відповідального батьківства (2022)
Лазуткін М. І. - Оцінки екосистеми в найбільш забруднених регіонах України та прогнозування стану довкілля, Журавель С. М., Журавель М. О., Каплуновська А. М. (2022)
Мальцева О. І. - Формування позитивного іміджу соціальної служби (2022)
Пліско Є. Ю. - Сучасний напрям державної системи соціального забезпечення та соціальної роботи з дітьми сиротами, Кузнецов О. В. (2022)
Степаненко В. І. - Онлайн-сервіси і програмне забезпечення для обробки даних педагогічних і соціальних досліджень, Степаненко В. В. (2022)
Черниш О. О. - Молодь як об'єкт медіасоціалізації у закладі вищої освіти (2022)
Юрків Я. І. - Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення як вид професійної діяльності соціального працівника (2022)
Бровченко А. К. - Проблема професійного самовизначення підлітків з інтелектуальними порушеннями, Кондратенко В. О., Пєхарєва А. С. (2022)
Кулешова В. В. - Професійна підготовка асистента вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти, Мальована В. В., Самойлова І. В. (2022)
Потамошнєва О. М. - Робота з формування словникового запасу у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня в умовах дослідницької діяльності (2022)
Проскурняк О. І. - Пісочна терапія як засіб корекції невпевненої поведінки молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, Ільченко О. В., Кондратенко В. О. (2022)
Синьов В. М. - Біля витоків Харківської олігофренопедагогіки: "Школа біля воріт лікарні" П. Бутковського, Коваленко В. Є. (2022)
Тарасова В. В. - Особливості формування сприйняття почасових уявлень у дітей із порушенням інтелектуального розвитку (2022)
Товстуха О. М. - Психолого-педагогічні умови організації інклюзивного освітнього простору в закладах вищої освіти (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського