Ліпкан В. - Безпека стратегічної інфраструктури та стратегічні комунікації в контексті реалізації геостратегії сучасної України (2021)
Луцишин Г. - Особливості реалізації програм міжнародної технічної допомоги на Львівщині, Червінка І. (2021)
Мельник В. - Проблема генези східноєвропейських державностей і критика "національних історій" (від візантійського спадку до концепції конглютинатності) (2021)
Мороз О. - Політична участь ромської громади Словенії (2021)
Ostapiak V. - Component of global manifestations of the crisis (2021)
Походєєва В. - Запобігання дезінформації як елемент антикорупційного дискурсу (2021)
Чистякова І. - Місце і роль Венеціанської комісії в процесах демократизації суспільства, Воробйова Г. (2021)
Чупрін Р. - Молодіжні квоти у виборчій системі України: потреби та перспективи на рівні місцевих виборів (2021)
Бакланова О. - Проблема тоталітаризму в мисленні та практиках повсякденності, Спаський І. (2021)
Велієв Парвiз Тейюб огли. - Транскордонність як особливість української ідентичності: Pro et Contra в геополітиці глобалізованого світу (2021)
Петрук Наталія. - Модель ідеального людського життя і світоглядні парадигми української духовності (кінець XVI – XVII ст.), Гапченко Олена. (2021)
Гордійчук О. - Перспективи та небезпеки глобалізації: соціально-філософський контекст (2021)
Готинян-Журавльова В. - Вплив особистісних зразків на формування ціннісних орієнтацій особистості тих, хто навчається (2021)
Гуменюк А. - Становлення критичного мислення майбутніх учителів історії на заняттях із філософських дисциплін, Гамрецька Г. (2021)
Козинцева Т. - Гламур: від маргіналії моди до межі модного простору, Хенгі Л. (2021)
Печеранський І. - Постфройдистська концепція культури в контексті "нової" теорії суб’єктивності Жака Лакана (2021)
Поліна Г. - Система образів у творі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", Щербак С., Овчатова А. (2021)
Туляков О. - Методологія ефективного мислення, Лебідь А. (2021)
Була С. - Інформативно-комунікативний складник у стратегічному управлінні центральних органів виконавчої влади: світові та українські практики, Шваничик С. (2021)
Вольський О. - Особливості формування і функціонування інституту старости в контексті децентралізації влади в Україні (2021)
Горло Н. - Проблема взаємодії уніонізму та державного суверенітету (2021)
Дужа І. - Основні проблеми демократичних систем (на прикладі Еквадору), Мельник Л. (2021)
Лепська Н. - Геополітичний код держави у прогнозуванні світової політики (2021)
Митрощенко В. - Політичні партії Великої Британії в умовах виходу держави з Європейського Союзу (2021)
Непіпенко Л. - Обґрунтування змісту програми гуртка "Політична культура майбутнього офіцера Національної гвардії України" (2021)
Prokop M. - Opposition in hybrid regimes: a case study of Ukrainian political system during 2004–2014, Tomala M. (2021)
Стеблина Н. - Репрезентація опозиційних політичних акторів в українському цифровому форумі (на прикладі найпопулярніших телеграм-каналів) (2021)
Чорнописький В. - Інституціоналізація лобізму в країнах Вишеградської групи та вплив на євроінтеграційні процеси: досвід для України (2021)
Візітів Ю. - Волинська святиня (Жук О., Сєвєрова О. Ікона Божої Матері "Знамення" Вілійська / за ред. Ю. Візітів. Рівне : ПП "Формат-А", 2021. 160 с.: іл.) (2021)
Довгий С. О. - Синтез інформаційно-телекомунікаційних мереж автоматизованих систем екологічної безпеки з метою отримання найбільшої завадостійкості при заданій ефективності, Копійка О. В., Козлов О. С. (2021)
Снєжкін Ю. Ф. - Шляхи утилізації застарілих мулових відкладень на паливо, Петрова Ж. О., Новікова Ю. П., Петров А. І. (2021)
Кравченко М. В. - Застосування методу зворотного осмосу для доочистки питної води, Волошкіна О. С., Василенко Л. О. (2021)
Глущенко Р. О. - Ефективне відведення дощової води з доріг дощовими садами-смугами у концепції міста-губки, Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О. (2021)
Басок Б. І. - Дослідження теплотехнічних характеристик роботи побутового котла з механічним пелетним пальником, Гончарук С. М., Приємченко В. П., Лисенко О. М., Веремійчук Г. М. (2021)
Stefanyshyn D. V. - Probability assessment of the Kyiv reservoir overflow (2021)
Мокрий В. І. - Відновлення транскордонних українсько-польських техногенних територій Розточчя фітомеліоративними методами, Петрушка І. М., Джумеля Е. А. (2021)
Сатін І. В. - Удосконалення методології дослідження морфологічного складу побутових відходів з урахуванням стратифікації, Панченко О. С. (2021)
Семко В. В. - Дослідження процесів функціонування обчислюваного середовища елементів бездротових сенсорних мереж, Семко О. В. (2021)
Петроченко О. В. - Аналіз термінологічних визначень стихійних явищ, пов’язаних з підвищенням рівня води у водотоках та затопленням територій, Петроченко В. І. (2021)
Ващенко В. М. - Технологічні та експлуатаційні особливості реакторів АР-1000 покоління III+ та малих модульних реакторів МР-160, Кордуба І. Б., Жукова О. Г. (2021)
Ель Хадрі Ю. - Сучасні кліматичні зміни в Чорноморському регіоні, Берлінський М. А., Сліже М. О. (2021)
Муркалов О. Б. - Рельєфоутворююча роль льодового фактору в береговій зоні Північно-західної частини Чорного моря (2021)
Коваленко С. А. - Екологічна оцінка якісного складу поверхневого водного об’єкту (на прикладі річки Псел), Пономаренко Р. В., Крайнюк О. В., Северинов О. В. (2021)
Чорногор Л. Ф. - Екологічні наслідки горіння лісових масивів у Північній півкулі в 2020 р.: результати моделювання та кількісних розрахунків, Некос А. Н., Тітенко Г. В., Чорногор Л. Л. (2021)
Адамова Г. В. - Комплексна еколого-аналітична оцінка системи "автомобіль – дорога – середовище" на прикладі ділянки дороги М-29 (2021)
Крайнюк О. В. - Техногенний вплив складу золошлакових відходів Зміївської теплоелектростанції на педосферу, Буц Ю. В., Пономаренко Р. В., Барбашин В. В., Лоцман П. І. (2021)
Kravchenko I. V. - Assessing the Impact of Emissions of Severodonetsk Cogeneration Plant on the Health of the Urban Population, Suvorin O. V. (2021)
Валерко Р. А. - Вміст нітратів у підземних водах та оцінка потенційних ризиків для здоров’я сільського населення Новоград-Волинського району Житомирської області (2021)
Івашура А. А. - Аналіз екоусвідомленої харчової поведінки як фактора формування екологічної сталості, Борисенко О. М. (2021)
Федоряк М. М. - Результати щорічного моніторингу зимових втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2019–2020 рр, Тимочко Л. І. , Шкробанець О. О., Жук А. В., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Миколайчук В. Г., Калиниченко О. О., Легета У. В. , Зароченцева О. Д. (2021)
Коваль І. З. - Ефективність дії газів на очищення води з однаковим мікробним навантаженням (2021)
Матяшук Р. К. - Пилок рослин чагарникового ярусу міського зеленого простору як індикатор стану урбоекосистеми (на прикладі представників роду Форзиція), Ткаченко І. В. (2021)
Кондрашова Л. B. - Індивідуалізація навчального процесу - одна з умов успішності підготовки майбутніх вчителів до творчої діяльності (1999)
Філіпенко Н. І. - Єдність і цілісність інтелектуально-емоційних відносин і змісту освіти у дидактичній взаємодії вчителя та учнів (1999)
Друзь Ю. М. - Типи навчальних ділових ігор (1999)
Сидоренко Т. Д. - Суміжні мистецтва як засіб формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики (1999)
Буряк В. К. - Формування у школярів потреби в знаннях (1999)
Бугрій О. В. - Удосконалення перевірки й оцінки знань учнів (1999)
Ричкова Л. В. - Технологія управління навчально-творчою діяльністю учнів у позашкільному закладі, Рассказова О. І. (1999)
Яресько К. В. - Принцип гуманізації у системі педагогічних принципів організації навчально-творчої діяльності учнів (1999)
Томашевський В. В. - Використання музики на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі (1999)
Із зали засідань Президії НАН України (23 березня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (30 березня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (6 квітня 2022 р.) (2022)
Лібанова Е. М. - Про оцінювання масштабів і наслідків вимушених зовнішніх міграцій населення України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 р.) (2022)
Носовський А. В. - Ядерний тероризм Російської Федерації в Україні — виклик для світової безпеки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 23 березня 2022 р.) (2022)
Геєць В. М. - Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.) (2022)
Кириленко О. В. - Особливості роботи Об’єднаної енергетичної системи України в синхронному режимі з європейською континентальною енергетичною системою (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 березня 2022 р.) (2022)
Пирожков С. І. - Про Національну доповідь НАН України "Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз" (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 р.) (2022)
Попов М. О. - Технологія дистанційного виявлення мін на основі аналізу матеріалів зйомки з безпілотних літальних апаратів: стан та перспективи (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 квітня 2022 р.) (2022)
Литвин В. М. - Геополітична регіоналізація просторового розвитку України: методологічні стратегії, Верменич Я. В. (2022)
Гомонай Г. М. - Непересічна постать ученого і педагога (до 100-річчя від дня народження професора І. П. Запісочного), Завілопуло А. М. (2022)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Я. Мєшкова (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Сидоренка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Савчука (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Величка (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Устименка (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Чабая (2022)
Камінський В. Ф. - Принципи проєктування організації території схилових агроландшафтів в системі грунтозахисного землеробства, Коломієць Л. П., Шевченко І. П., Шквир М. І., Повидало В. М. (2021)
Ткаченко М. А. - Відтворення родючості сірого лісового ґрунту за ведення інтенсивного й органічного землеробства, Кондратюк І. М., Павліченко А. І. (2021)
Слюсар І. Т. - Агробіологічні основи вирощування деревних енергетичних культур на осушуваних органогенних ґрунтах, Соляник О. П., Сербенюк В. О. (2021)
Цимбал Я. С. - Продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні Лівобережного Лісостепу залежно від системи удобрення, Бойко П. І., Мартинюк І. В. (2021)
Пташнік М. М. - Контролювання сегетальної рослинності за адаптивних систем обробітку грунту у зоні Лісостепу України, Дудник С. В., Брухаль Ф. Й., Борис Н. Є. (2021)
Малиновська І. М. - Визначення питомої фосфатмобілізувальної активності ґрунтових мікроорганізмів (2021)
Шкарівська Л. І. - Якість питної води нецентралізованого водопостачання в сільських населених пунктах лісостепової зони, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Довбаш Н. І., Гірник В. В. (2021)
Kurhak V. H. - Productivity of long-term bean grass in single-species and compatible with stosolos bezostim feed agrophytocenoses, Panasyuk S. M. (2021)
Коваль Г. В. - Фітосанітарний стан посівів пшениці ярої за різноглибинної оранки і плоскорізного розпушування, Єщенко В. О., Калієвський М. В., Карнаух О. Б., Накльока Ю. І., Мартинюк І. В. (2021)
Костенко О. І. - Вплив біопрепаратів на посівні якості та врожайні властивості насіння жита озимого, Волошин В. М., Лутак І. А., Мазур В. О. (2021)
Каражбей П. П. - Петропавлівська – новий сорт гречки їстівної, з підвищеною насіннєвою продуктивністю та адаптивністю в умовах північної частини Лісостепу, Повидало М. В., Таранухо М. П. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Передмова (2009)
Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст. (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Scrutшшm" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр. (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст. (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст. (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст. (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Наші автори (2009)
Дегодюк С. Е. - Басейноцентричний підхід до сталого розвитку землеробства у контексті змін клімату, Дегодюк Е. Г., Борко Ю. П. (2021)
Пташнік М. М. - Інтегрована система контролювання сегетальної рослинності у посівах пшениці озимої в умовах Лісостепу, Заяць П. С., Дудник С. В., Брухаль Ф. Й., Оксимець О. Л. (2021)
Малиновська І. М. - Формування зв’язків між мікроорганізмами окремих груп сірого лісового ґрунту під впливом мінерального удобрення і вапнування, Ткаченко М. А. (2021)
Камінський В. Ф. - Шляхи підвищення продуктивності квасолі та її якості за різних технологій вирощування, Дворецька С. П., Каражбей Т. В., Шевчук М. І. (2021)
Мартинюк І. В. - Історія розвитку та впровадження органічного виробництва сільськогосподарської продукції, Цимбал Я. С., Задубинна Є. В. (2021)
Юла В. М. - Ефективність застосування біостимуляторів росту в технології вирощування пшениці ярої в Північному Лісостепу, Дрозд М. О. (2021)
Грищенко Р. Є. - Формування врожайності зерна сорго зернового різними системами пагонів залежно від удобрення культури, Любчич О. Г., Глієва О. В. (2021)
Кургак В. Г. - Продуктивність гірських луків Карпат залежно від заходів поверхневого поліпшення, Карбівська У. М., Волощук М. Д., Мартищук В. Ф. (2021)
Романюк Л. С. - Прояв основних кількісних ознак у популяціях квасолі другого покоління та їх батьківських форм (2021)
Заїка Є. В. - Характеристика сортів пшениці м’якої різних сортозмін за ознаками висота рослини та стійкість до вилягання (2021)
Levchenko O. S. - The results of using in the breeding process of collection samples of winter triticale in terms of grain quality, Kostenko O. I., Holyk L. M., Shpakovych I. V. (2021)
Писаренко Н. В. - Вивчення стійкості сортів картоплі до посухи в умовах Центрального Полісся України, Сидорчук В. І., Захарчук Н. А. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вілянський В. М. - Дослідження морфометричних показників і пальцевого індексу 2D:4D в аспекті статевого диморфізму у представників карате, Батечко Д. П. (2022)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості статевого диморфізму нейродинамічних функцій у жіночій боротьбі, Коробейніков Г. В., Бережна А. В., Данько Т. Г. (2022)
Латишев М. В. - Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років, Малінкін В. А., Головач І. І., Корольов Б. А., Ляшенко О. Р. (2022)
Рибак Л. О. - Рівень психологічної готовності дзюдоїстів до змагань, Поляничко О. М., Єретик А. А., Кулаков Б. С. (2022)
Романенко В. В. - Дослідження особливостей прояву сенсомоторних реакцій єдиноборців та представників спортивних ігор, Веретельникова Н. А., Вовк А. М. (2022)
Стрикаленко Є. А. - Оптимізація фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю, Шалар О. Г., Гузар В. М., Андрєєва Р. І. (2022)
Шандригось В. І. - Вплив засобів спортивної боротьби на рівень розвитку окремих рухових здібностей учнів старших класів, Шандригось Г. А. (2022)
Vysochina N. - Mental properties’ formation of the personality of athletes specializing in taekwondo, Romoldanova I., Kuznetsova O. (2022)
Nazaruk M. M. - Influence of Geology and Relief on the Society Evolution, Maksymenko N. V. (2021)
Koptieva T. S. - Mining Landscapes of the Kryvyi Rih Landscape-Technical System (2021)
Чорноморець В. Ю. - Географія захворюваності населення хворобами кровеносної системи в регіонах старого сільськогосподарського освоєння (Черкаська область) (2021)
Валерко Р. А. - Екологічна оцінка стану питної води у межах об’єднаних територіальних громад укрупненого Житомирського району, Герасимчук Л. О. (2021)
Ухань О. О. - Інтегральна оцінка якості води річок басейну р.Південний Буг та розрахунок їх самоочисної здатності, Лузовіцька Ю. А. (2021)
Максименко Н. В. - Впровадження стійких рослинних компонентів в зелену інфраструктуру в контексті природоорієнтованих рішень, Гололобова О. О., Щербань В. І., Погоріла М. В. (2021)
Кравченко Н. Б. - Соціально-екологічні умови відновлення рекреаційної зони міста Харкова, Карцева В. В. (2021)
Буряник О. О. - Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи, Карабінюк М. М., Гостюк З. В. (2021)
Яцентюк Ю. В. - Ландшафтні комплекси регіонального ландшафтного парку "Мурафа”, Воровка В. П., Гришко С. В. (2021)
Полетаєва Л. М. - Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України, Сафранов Т. А. (2021)
Карабінюк М. М. - Рекреаційно-туристична діяльність у Карпатському біосферному заповіднику: динаміка, сучасний стан та проблеми розвитку, Буряник О. О., Роман Л. , Карабінюк Я. В. (2021)
Майорова О. Ю. - Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі, Ковальчук І. І., Прокоп’як М. З., Крижановська М. А. (2021)
Мельниченко С. Г. - Просторово-часові зміни у вирощуванні зернових та зерновобобових культур на Херсонщині, Богадьорова Л. М., Маркелюк А. В. (2021)
Гречко А. А. - Про проведення І міжнародної інтернет-конференції "Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи”, Мірошник Ю. В. (2021)
Докус А. О. - Районування басейну річки Південний Буг за умовами формування весняного водопілля річок, Шакірзанова Ж. Р. (2021)
Овчарук В. А. - Застосування операторної моделі для визначення максимальних модулів стоку весняних водопіль і дощових паводків річок басейну Вісли в межах України, Мартинюк М. О. (2021)
Мельниченко С. Г. - Географія просторово-часових особливостей колективних засобів розміщення готельного господарства в Україні, Богадьорова Л. М. (2021)
Манько А. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Буковині, Романів П. В., Монастирський В. Р. (2021)
Максименко Н. В. - Моніторинг стану зелених насаджень Шевченківського району м. Харків (на прикладі гіркокаштану (Aesculus Hippocastanum L.), Гололобова О. О., Коваль І. М., Калиновський О. І. (2021)
Lisnyak A. A. - System of Diagnostic Indicators for Low-Productive and Degraded Soils to Assess Their Suitability for Afforestation, Torma S., Kulyk M. I. (2021)
Михайленко В. І. - Аналіз обсягів та джерел утворення відходів, які містять стійкі органічні полютанти, на території Одеської області, Сафранов Т. А. (2021)
Кориченський К. О. - Екологічні і економічні аспекти безпечного утримання фосфогіпсу на майданчику колишнього уранового виробництва "Придніпровський хімічний завод", Лаврова Т. В., Войцехович О. В. (2021)
Максименко Н. В. - Технологія встановлення меж заповідних територій в умовах земельної реформи в Україні, Пересадько В. А., Сінна О. І., Клєщ А. А., Баскакова Л. В. (2021)
Гузенко В. А. - Компетентнісний підхід у викладанні психологічної діагностики психологам та фахівцям соціальної роботи, Тодорцева Ю. В. (2022)
Дубасенюк О. А. - Партнерська взаємодія як базова складова комунікативної компетентності майбутніх педагогів в умовах магістратури (2022)
Караман О. Л. - Інформаційно-цифрова компетентність як засіб комунікації учнів закладів загальної середньої освіти (2022)
Кожушко С. П. - Кейс-технологія як ефективний засіб формування професійної компетентності у майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2022)
Коченко І. П. - Розробка цифрової компетентності майбутнього правоохоронця як сучасного педагогічного феномену (2022)
Краснова Н. П. - Інтерактивні методи підготовки майбутнього соціального працівника до професійної діяльності у контексті компетентнісного підходу при вивченні освітнього компоненту "Технології соціальної роботи" (2022)
Стєганцева В. В. - Основні напрями дослідження формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів (2022)
Харченко Л. Г. - Особливості формування рефлексивної компетентності в процесі фахової підготовки соціального працівника (2022)
Чайковський М. Є. - Формування інклюзивної компетентності у майбутніх соціальних працівників, Добровіцька О. О., Осторовська Н. О. (2022)
Голова Н. І. - Медіація як соціальна технологія в роботі соціального працівника: принципи реалізації та технологічні умови (2022)
Данильчук Л. О. - Результати дослідження "Ставлення батьків до іграшок в житті дитини: соціально-педагогічний аспект": до проблеми відповідального батьківства (2022)
Лазуткін М. І. - Оцінки екосистеми в найбільш забруднених регіонах України та прогнозування стану довкілля, Журавель С. М., Журавель М. О., Каплуновська А. М. (2022)
Мальцева О. І. - Формування позитивного іміджу соціальної служби (2022)
Пліско Є. Ю. - Сучасний напрям державної системи соціального забезпечення та соціальної роботи з дітьми сиротами, Кузнецов О. В. (2022)
Степаненко В. І. - Онлайн-сервіси і програмне забезпечення для обробки даних педагогічних і соціальних досліджень, Степаненко В. В. (2022)
Черниш О. О. - Молодь як об'єкт медіасоціалізації у закладі вищої освіти (2022)
Юрків Я. І. - Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення як вид професійної діяльності соціального працівника (2022)
Бровченко А. К. - Проблема професійного самовизначення підлітків з інтелектуальними порушеннями, Кондратенко В. О., Пєхарєва А. С. (2022)
Кулешова В. В. - Професійна підготовка асистента вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти, Мальована В. В., Самойлова І. В. (2022)
Потамошнєва О. М. - Робота з формування словникового запасу у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня в умовах дослідницької діяльності (2022)
Проскурняк О. І. - Пісочна терапія як засіб корекції невпевненої поведінки молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, Ільченко О. В., Кондратенко В. О. (2022)
Синьов В. М. - Біля витоків Харківської олігофренопедагогіки: "Школа біля воріт лікарні" П. Бутковського, Коваленко В. Є. (2022)
Тарасова В. В. - Особливості формування сприйняття почасових уявлень у дітей із порушенням інтелектуального розвитку (2022)
Товстуха О. М. - Психолого-педагогічні умови організації інклюзивного освітнього простору в закладах вищої освіти (2022)
Утьосова О. І. - Дослідження соціальної свідомості у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями (2022)
Yevtushenko I. Y. - General characteristics of renal calices of a mature and elderly human (2022)
Польовий В. П. - Патоморфологічні зміни очеревини у пацієнтів з гострою спайковою кишковою непрохідністю, Савчук А. Ю., Кнут Р. П., Паляниця А. С. (2022)
Kozlova Yu. V. - The impact of blast-indused traumatic brain injury on passive avoidance response, Kozlova K. S. (2022)
Мокрик О. Я. - Топографо-анатомічна варіабельність щелепно-під’язикового нерва у бічній ділянці нижньої щелепи, Корнієнко М. М., Угляр І. М., Комнацький Б. Ю. (2022)
Oshurko A. P. - Comparative analysis of densitometric determination of bone tissue in the case of loss of the masticatory teeth of the mandible, Oliinyk I. Yu., Kuzniak N. B., Holovatskyi A. S. (2022)
Василів М.-А. Л. - Аналіз частоти виявлення різних варіантів форми лобних пазух у осіб зрілого віку, Масна З. З. (2022)
Пальтов Є. В. - Патоморфологічні зміни у шарах сітківки наприкінці сьомої доби експериментального опіоїдного впливу, Челпанова І. В., Масна З. З., Панкевич Л. В., Юзич О. В. (2022)
Якимович Д. В. - Структурні особливості пришийкової ділянки постійних великих кутніх зубів, Масна З. З. (2022)
Челпанова І. В. - Динаміка мінерального складу кісткової тканини нижньої щелепи кролика після нанесення кістковоруйнівної травми, Масна-Чала О. З., Масна З. З. (2022)
Адамович О. О. - Варіабельність біфуркації трахеї за даними магнітно-резонансної томографії, Бачун А. О., Рудницька Х. І., Адамович О. П., Коцаренко М. В., Габа М. Є. (2022)
Москалюк О. П. - Негативний вплив контакту сім’яного канатика з поліпропіленовим імплантатом на стан яєчка, Шкварковський І. В., Гребенюк В. І., Козловська І. М., Більцан О. В. (2022)
Вовк О. Ю. - Особливості локалізації отворів лицевого відділу черепа людини зрілого віку залежно від статі, Онашко Ю. М., Дубина С. О., Гордійчук Д. О., Ікрамов В. Б. (2022)
Хмара Т. В. - Атиповий варіант фетальної топографії органів черевної порожнини, Слободян О. М. (2022)
Гнатюк М. С. - Алгоритмізація практичних навичок у експериментальній ендоскопічній хірургії – запорука їх успішного та повноцінного засвоєння, Кріцак М. Ю., Коноваленко С. О., Ясіновський О. Б., Монастирська Н. Я. (2022)
Слободян О. М. - "Життя – як п’єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки гарно вона зіграна…" (Луцій Сенека), до 100-річчя від дня народження професорки Вікторії Антонівни Малішевської, Вовк О. Ю., Хмара Т. В., Кашперук-Карпюк І. С., Красіловська С. О., Слободян В. О. (2022)
Боднар Б. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання дитячої хірургії", Рандюк Р. Ю., Хащук В. С., Карлійчук Ю. В. (2022)
Польовий В. П. - Професор Бойко Валерій Володимирович (до 60-річчя від дня народження), Сидорчук Р. І., Ротар О. В., Волянюк П. М., Паляниця А. С., Кнут Р. П., Петрюк Б. В., Білик І. І., Соловей Ю. М., Мишковський Ю. М. (2022)
Височан Л. - Активізація пізнавальної діяльності учнів початкової школи: акценти науково-педагогічного дискурсу, Хімчук Л., Романишин Р. (2021)
Галів М. - Освітній процес у Львівському державному педагогічному інституті (1944–1953): організаційні та змістові аспекти, Свйонтик О., Ющишин М. (2021)
Калита Н. - Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи, Пантюк М. (2021)
Червінська І. - Бренд закладу загальної середньої освіти як показник його конкурентоздатності в освітньому просторі регіону, Карпенко О. (2021)
Піддячий В. - Сутність і зміст андрагогічної компетентності педагогів (2021)
Логвиненко Т. - Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Австрії та Бельгії: законодавчий та організаційний аспекти, Клим М. (2021)
Білавич Г. - Розвиток національно-мовної особистості учня початкової школи у вимірі новітнього етапу розбудови української освіти, Оліяр М., Піддубрівна І. (2021)
Шапаренко Х. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки (2021)
Власій О. - Проблема послідовності вивчення програмування, Яремій І., Винничук М. (2021)
Ісаєва О. - Гуманітарний розвиток студентів як складова системи вищої освіти, Шайнер Г. (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Компетентність педагогічного партнерства як базис якості вищої педагогічної освіти (2021)
Ситнік Т. - Використання кейс-технології у контексті інноваційного навчання у закладах вищої освіти (2021)
Руденко Н. - Концептуальні ідеї застосування інтерактивної дошки Padlet на уроках математики у початковій школі, Донченко Ю., Широков Д. (2021)
Бондаренко Г. - Методичні основи організації оздоровчої діяльності майбутнього вчителя початкової школи в групі подовженого дня, Ващенко О. (2021)
Коломієць А. - Побудова педагогічної системи фундаменталізації математичної підготовки майбутніх бакалаврів технічних спеціальностей (2021)
Chaika O. - Polyculturalism and polylingualism in educational environment: educational and upbringing perspectives for foreign language instruction (2021)
Багорка А. - Різновиди форм дистанційних занять з фахових дисциплін спеціальності фізична культура і спорт, Есаулова О. (2021)
Василиків І. - Об'єктивна необхідність вдосконалення підготовки вчителя початкових класів у сфері інформаційних технологій в умовах реформування початкової освіти (2021)
Сніца Т. - Особливості навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників (2021)
Довгий О. - Формування математичної компетентності учнів початкової школи як педагогічна та освітня проблема (2021)
Марушка М. - Модель фахової підготовки вчителів хореографії на основі компетентнісного підходу (2021)
Вертугіна В. - Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку шляхом використання логічних блоків З. Дьєнеша, Гурманчук Т. (2021)
Гнатів З. - Об'єктивність естетичного в діяльності українських хорових осередків зарубіжжя, Чернова І. (2021)
Шпіца Р. - Структура мистецької компетентності майбутнього вчителя початкових класів, Федів І. (2021)
Кузьма І. - Розвиток ідей медіаосвіти в дошкільних закладах та початкових школах України у 1985–1991 рр. (2021)
Ренькас Б. - Особливості впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі післядипломної педагогічної освіти (2021)
Бойко В. - Методичні аспекти графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків засобами комп’ютерного моделювання, Гриценко Л. (2021)
Годецька Т. - Девіантність взаємовідносин у сім’ях учасників АТО: інформаційно-аналітичний аспект (2021)
Вишневська Я. - Періодизація розвитку післядипломної освіти керівників закладів загальної середньої освіти в Україні 50–90-ті pp. ХХ ст (2021)
Денькович Н. - Методика та програма дослідження підготовки майбутніх фахівців за професією "Живописець” у закладах П(ПТ)О в умовах інклюзивного навчання (2021)
Бодак В. - Глобалізація та інтеграція освіти України як індикатори її оптимізації і розвитку, Пантюк Т., Пантюк М., Гамерська І. (2021)
Галів М. - Науково-педагогічні кадри Львівського державного педагогічного інституту у перші повоєнні роки (1944–1953): повсякдення професійної діяльності, Свйонтик О., Ющишин М. (2021)
Оршанський Л. - Вітчизняні науково-педагогічні школи у галузі теорії та методики трудового навчання, Нищак І., Ясеницький В. (2021)
Шевчик Б. - Культурні сенси економічних систем, Свінцов О., Вовк Ю. (2021)
Ашиток Н. - Проблеми впровадження цифрових технологій в дистанційне навчання у вищій школі, Галь Ю. (2021)
Ісаєва О. - Кейс-технологія як інноваційний підхід викладання дисциплін у кризових умовах, Шайнер Г., Розман І. (2021)
Ягоднікова В. - Партисипативний підхід до виховання лідерських якостей підлітків, Гриньова М. (2021)
Білавич Г. - Вплив цифровізації освіти, дистанційного навчання на розвиток рухової активності та здоров’язбереження здобувачів освіти, Власій О., Cавчук Б. (2021)
Товканець О. - Управлінські компетенції у професійній діяльності менеджерів з освіти дорослих в європейському освітньому просторі (2021)
Ольховська А. - Експериментальне дослідження з вивчення впливу використання систем машинного перекладу на якість перекладу текстів у галузі нейробіології, Рибалка А. (2021)
Костишин Е. - Соціокультурні засади материнства та дитинства в українській історичній традиції, Грицанюк В., Логвиненко В. (2021)
Ластовецький М. - Рецепція творчості Василя Барвінського у музичному житті Дрогобича, Ластовецька-Соланська З., Соланський С. (2021)
Борис У. - Формування ентомологічних уявлень і понять у молодших школярів на уроках "Я досліджую світ” (2021)
Rybalka N. - Reading skills development lesson planning in the process of foreign languages tuition, Ostapenko S., Pokulevska A. (2021)
Матвеєва Н. - Внесок О. Я. Савченко у розвиток початкової освіти, П'ятка Н. (2021)
Семенова О. - Практична підготовка студентів мистецьких спеціальностей: педагогічна та творча складові, Бикова О. (2021)
Прилипко В. - Використання електронної навчальної платформи Moodle як ефективний спосіб формування правової компетентності бакалаврів інженерних спеціальностей у процесі фахової підготовки (2021)
Мельник Г. - Застосування сучасних технологій навчання при вивченні художньої вишивки, Ліщинська-Кравець Г., Кузан Н. (2021)
Заболотний І. - Теоретико-методологічні орієнтири оновлення фахової підготовки учителя музичного мистецтва, Петренко М. (2021)
Герасименко Ю. - Інноваційні технології у викладанні англійської мови у закладах вищої освіти (2021)
Довгий О. - Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи як актуальне завдання сучасної української школи, Копчук-Кашецька М. (2021)
Кобрин Н. - Система професійної підготовки фахівців з медичної інформатики у Канаді (2021)
Любінська О. - Використання елементів симуляційних технологій на практичних заняттях із дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика”, Двулят-Лешневська І. (2021)
Павловська Л. - Взаємодія студента та викладача як один зі шляхів оптимізації навчання іноземних мов в інформаційному суспільстві (2021)
Мельник Н. - Рольові ігри як продуктивно-інтерактивна форма навчання англійської та німецької мов (2021)
Рудакова Н. - Актуальні питання підготовки бакалаврів медсестринства у системі реформування реабілітаційної допомоги (2021)
Басараб Н. - Покращення політик рівного доступу до освітніх можливостей вчителів початкової школи територіальних громад Івано-Франківщини (2021)
Гончаренко С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до саморозвитку у вокально-педагогічній діяльності (2021)
Коростель П. - Модель організаційно-педагогічних умов навчання комп’ютерної графіки майбутніх педагогів професійного навчання (2021)
Табака О. - Розвиток мовлення дошкільнят крізь призму поглядів вітчизняних педагогів (2021)
Матвійчук О. - Переконання як структурний компонент здоров’яорієнтованого світогляду (2021)
Пам'яті члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора, доктора фізико-математичних наук Мільмана Юлія Вікторовича (2021)
Васильєв О. Д. - Матеріалознавство для паливних комірок (2021)
Galanov B. A. - Extended characterization of materials based on continuous instrumented indentation diagrams, Ivanov S. M., Kartuzov V. V. (2021)
Луговий М. І. - Моделювання поля зсувних напружень в площині ковзання в твердих розчинах заміщення, Вербило Д. Г., Бродніковський М. П. (2021)
Закарян Д. А. - Першопринципні методи обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення квазібінарних евтектичних систем, Хачатрян А. В. (2021)
Лукович В. В. - Потенціал в області мікронерівностей поверхні металу, який працюєв режимі катодного захисту, Картузов В. В. (2021)
Овсяннікова Л. І. - Оцінка енергетичних і пружних властивостей матеріалів на основі TiAlNb за результатами обчислювального експерименту від перших принципів, Роженко Н. М. (2021)
Борисовська К. М. - Моделювання взаємодії дислокацій пластичної зони з границею зерна в області температур крихко-пластичного переходу в молібдені, Марченко Н. М., Подрезов Ю. М., Фірстов С. А. (2021)
Кузьмов А. В. - Моделювання впливу площинних дефектів на пластичність порошкових матеріалів обчислювальними методами мікромеханіки, Штерн М. Б., Коробко П. О. (2021)
Іваницький С. Г. - Вплив умов і параметрів формування базальтових неперервних волокон на їх міцність і стан поверхні, Чувашов Ю. М., Кошеленко Н. І. (2021)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості і фазові рівноваги в сплавах системи Bi—Tm, Шевчук В. А., Кудін В. Г., Подопригора Н. В., Іванов М. І. (2021)
Дудник А. С. - Термодинамічні властивості сплавів подвійних In—Pr(Nd) і потрійних систем In—Pr(Nd)—Ni, Кудін В. Г., Романова Л. О., Судавцова В. С. (2021)
Григоренко М. Ф. - Змочування у вакуумі та контактна взаємодія деяких металічних розплавів з оксидами індію та олова, Сидоренко Т. В., Черніговцев Є. П., Дуров О. В., Полуянська В. В., Коноваленко Т. Б. (2021)
Лисуненко Н. О. - Вплив швидкості потоків модельного палива та окисника на електричні властивості керамічних паливних комірок, Бродніковський Є. М., Чедрик В. І., Бродніковський Д. М., Полішко І. О., Васильєв О. Д. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Устименко С. Ф. - Інтегральність-диференційованість як характеристики когнітивного стилю студентської молоді (2010)
Даценко О. А. - Теоретичний аналіз самоорганізуючих дій особистості (2010)
Шило О. С. - Дослідження впливу рівня впевненості у собі на прояв креативності майбутніх вчителів (2010)
Бузько Н. - Вплив тривожності на мотивацію досягнення успіху (2010)
Комісарова К. - Діагностика рівня інтелекту шляхом використання проективних методик (2010)
Воронін А. І. - Якісні зміни деяких когнітивних умінь у студентські роки (2010)
Шамне А. В. - Психосоціальні аспекти розвитку особистостіта особистісних переживань при фрустрації соціальних потреб у дітей шкільного віку (2010)
Пилипенко К. В. - Стан розвитку та динаміка емоційної стійкості студентів-майбутніх практичних психологів в системі внз (2010)
Даценко О. А. - Психологічні особливості структурної організації самовідношення в підлітковому віці, Максимова Н. (2010)
Борисюк І. Ю. - Динаміка проявів креативності в онтогенезі, Кривенок І. В., Попель М. В. (2010)
Рябікова Ю. В. - Психологічний аналіз мотивації навчальної діяльності (2010)
Кобильник Я. - Психологічні особливості мотиваційної сфери Інтернет-залежних підлітків (2010)
Ющенко Ю. - Вплив карантину на виникнення депресивного стану серед підлітків (2010)
Кобець Д. О. - Психологічний аналіз допінг-поведінки у підлітковому віці (2010)
Рум'янцева А. В. - Розвиток іншомовної мовленнєвої компетенції у студентському віці (2010)
Шарова А. В. - Роль дидактичних ігор у розвитку творчих здібностей молодших школярів (2010)
Рибалко К. О. - Психологічний аналіз адаптації вчителя до здійснення педагогічної діяльності (2010)
Крючкова В. - Проблема формування ціннісної сфери юнака (2010)
Фоміна К. - Дослідження рівня емпатії у студентів психологічного профілю навчання (2010)
Калюга О. Ю. - Гендерні особливості спілкування в юнацькому віці (2010)
Токарева H. М. - Психологічна детермінація особистісного становлення суб'єкта у змінних умовах буття (2010)
Жураковська І. О. - Вплив засобів масової інформації на рівень сугестивності у підлітків (2010)
Зушенська Ю. А. - Психологічні феномени маніпулятивної взаємодії (2010)
Прахова С. А. - Поняття "фрустрація": сутність, структура та особливості трактування у психологічних дослідженнях, Шумейко А. І. (2010)
Федосєєв С. Є. - Особливості домінуючої стратегії психологічного захисту підлітків у шкільних конфліктах при міжособистісній взаємодії (2010)
Гонтар Д. А. - Проблема соціальних стереотипів у вітчизняній та зарубіжній психології (2010)
Корупятник І. В. - Особливості типів допінг-поведінки старшокласників у залежності від стилю міжособистісних взаємин (2010)
Ткаченко О. А. - Дослідження особливостей розуміння та інтерпретації невербальної поведінки в контексті підготовки до педагогічного спілкування, Кічула Є. І. (2010)
Халік О. О. - Динаміка змін в характеристиках тривожності практичних психологів-початківців з різними типами освіти (2010)
Ткаченко O. A. - Теоретико-практичне обгрунтування засобів діагностики готовності студентів-психологів до розуміння психологічної ситуації клієнта (міжособистісний аспект) (2010)
Жук А. І. - Зниження рівня професійного вигорання практичних психологів шляхом психопрофілактики та особистісної психокорекції (2010)
Мітченко К. В. - Зниження тривожності батьків дітей раннього віку за допомогою проведення психологічних консультацій (2010)
Безцінна К. - Шляхи подолання стану психічного напруження напередодні зовнішнього незалежного тестування (іспиту з англійської мови) (2010)
Фіщіна Г. О. - Психодрама як засіб творчого вираження емоції (2010)
Макаренко Н. М. - Активізація пізнавально-дослідницької активності студентів факультету іноземних мов при вивченні курсу психології за допомогою інтерактивних методів навчання (2010)
Малицкая Л. Б. - Адаптация способов преподавания к психотипам учащихся (2010)
Пинская О. Л. - Эмоциональный аспект професиональной деятельности учителя (2010)
Ткаченко O. A. - Хореографічна діяльність як засіб актуалізації діалогічності особистості в спілкуванні, Дюбанова Є. В. (2010)
Мохначева О. В. - Особенности художественного психологизма и пути его реализации в новелле Генри Джеймса "Дези Миллер", Максимова Н. (2010)
Максименко І. Г. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до комунікативної діяльності (2010)
Шаповал І. М. - Психологічні умови забезпечення адаптації студентів-першокурсників до системи навчання у внз, Прудська О. В. (2010)
Шепеленко Т. Л. - Емоційна саморегуляція як детермінанта гуманізації відносин в системі "викладач-студент" (2010)
Косенчук О. Г. - Система просвітницько-профілактичної роботи у Кривому Розі (2010)
Чёрная О. Д. - Профилактика эмоционального выгорания педагогов (2010)
Чаплинська Л. М. - Соціально-психологічний супровід учнів молодшого шкільного віку із ЗПР (2010)
Третяченко О. В. - Психологічний супровід профільного навчання в гімназії (2010)
Снєткова І. М. - З досвіду роботи щодо розвитку навичок конструктивного спілкування у підлітків засобами тренінгових занять (2010)
Сметана О. А. - Інноваційні стратегії психокорекційної роботи з дітьми, які мають затримку психічного розвитку (2010)
Ализаде Р. М. - Характеристика глаголов, выражающих эмоциональные отношения (2021)
Біленко Т. Г. - Специфіка автоспортивної термінології (на матеріалі Формули-1) (2021)
Білоніжка І. С. - Лінгвостилістичні засоби інавгураційної промови Президента США Джозефа Р. Байдена-молодшого, Чіжова Н. В. (2021)
Бойчук М. І. - Полісемантичні особливості релігійної лексики (2021)
Видишева О. Г. - Вербалізація концепту "жінка/femme" у французькій та українській мовах (контрастивний аспект), Варламова А. О. (2021)
Волошук В. І. - Стилістичний потенціал топонімікону в короткому німецькому оповіданні (2021)
Гандзюк О. М. - Специфіка семантики й синтаксису інфінітива в романі Павла Загребельного "Європа 45", Масицька Т. Є. (2021)
Гойда О. І. - Граматичні особливості німецької мови австрійців (2021)
Головко Д. К. - Поняття "конвенціональність спілкування" в сучасній лінгвістиці, Бялик В. Д. (2021)
Golovnia A. V. - Syntactic means of suspense creating (based the novel by Noah Howley Before the Fall), Shcherbyna A. V. (2021)
Гончарова В. Б. - Особливості вербалізації англомовної емотивно-маркованої лексики в художніх текстах, Пестушко А. В. (2021)
Грон Ю. Г. - Телескопія як модель словотвору сучасного медійного дискурсу (на прикладі неологізмів на позначення явищ COVID-19) (2021)
Дацька Т. О. - Вільне варіювання фонем як компонент у формуванні фонетичної компетенції студентів факультету іноземних мов (на матеріалі загальноамериканської вимови) (2021)
Dobosh O. S. - Discursive and metaphorical features of the "BREXIT" concept, Albota S. M. (2021)
Дутка О. Я. - Запозичення з трьох і більше мов як джерело омонімії української мови (2021)
Zabotnova M. V. - Textuality of internet memes in English political discourse (2021)
Zaitseva М. О. - Evolution of the emotive code of English court discourse (2021)
Зізінська А. П. - Типи директивів у давньоанглійській мові (7–11 ст.) (2021)
Існюк О. Ю. - Лексико-стилістичні особливості відображення теми релігії в циклі романів Дена Брауна про Роберта Ленґдона (2021)
Калюжна А. Б. - Взаємодія ключових концептів управлінського дискурсу (2021)
Кіор Ю. А. - Побажання як мовленнєвий акт у новогрецькій мові, Кобиленко Н. К. (2021)
Колісник М. П. - Особливості функціонування приголосних звуків північно-східного діалекту англії в період 2000–2010 років (2021)
Комірна Є. В. - Фоностилістичні ознаки дискурсу головного героя в романі Ж. Годбу "Привіт, Галарно!" (2021)
Коркішко С. В. - Явище нерозуміння в діалогічному спілкуванні, Кольцова О. С. (2021)
Кузнєцова Г. В. - Адресованість та адресат (на матеріалі політичного дискурсу) (2021)
Kulish A. R. - Communicative strategies of the speech personality (on the material of speech behaviour of Sherlock Holmes) (2021)
Кунцьо О. I. - Екстралінгвістична мотивація як засіб ефективної ретенції лексики English for Specific Purposes, Гуменюк І. І. (2021)
Кущ Е. О. - Ґендерні особливості актуалізації комічного (на матеріалі дискурсу ведучих американських розважальних ток-шоу) (2021)
Лейцюсь Г. М. - Кількісні характеристики сполучуваності лексико-семантичних груп прислівників-інтенсифікаторів у сучасній німецькій мові, Шеверун Н. В. (2021)
Лемещенко-Лагода В. В. - Національно маркована лексика: проблема визначення та специфіка лексикографічного опрацювання в шотландсько-англійських словниках (2021)
Лисенко Є. А. - Етноспецифіка англомовної канадської казки як результат діалогу культур (2021)
Любчук Н. В. - Функціонування неофразеологізмів в електронних виданнях німецькомовних засобів масової інформації (2021)
Махачашвілі Р. К. - Дослідження функціонально-лінгвістичних аспектів заголовків текстів новин у сучасному французькому медіадискурсі, Білик К. М. (2021)
Makhachashvili R. K. - Global innovative logosphere of computer being macrostructure dynamics (based on Europeаn and Oriental languages), Semenist I. V. (2021)
Пантюк М. - Готовність педагога до роботи в умовах освітньої інклюзії як наукова проблема, Садова І., Ілляш С. (2022)
Оршанський Л. - Педагогічні умови формування творчої активності майбутніх учителів трудового навчання у процесі професійної підготовки, Нищак І., Павловський Ю. (2022)
Чепіль М. - Теоретико-методичні засади діяльності батьківських гуртків у Галичині (1919–1939 рр.) (2022)
Колісник-Гуменюк Ю. - Реформування професійно-художньої освіти як необхідна передумова модернізації (2022)
Кристопчук Т. - Підготовка вчителів-вихователів до роботи з дітьми з особливими виховними та освітніми потребами: зарубіжний досвід (2022)
Мукан Н. - Дослідження ставлення викладачів до організації професійного розвитку у дистанційному форматі (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка”), Морська Н. (2022)
Гершуненко О. - Формування громадянської активності старшокласників у позакласній діяльності, Пащенко Д., Примаченко Н. (2022)
Замрозевич-Шадріна С. - Сутність і характеристика поняттєво-категоріального апарату дослідження формування навичок здорового способу життя у позашкільному закладі освіти (2022)
Шквир О. - Формування професійних компетентностей майбутніх магістрів початкової освіти, Дудчак Г., Казакова Н., Сівак Н. (2022)
Сліпчишин Л. - Мала академія як інноваційна форма професійного розвитку майбутніх фахівців кулінарного профілю, Мелько М. (2022)
Кушнірук С. - Концептуальні підходи до формування змісту освітньо-професійної програми бакалаврського рівня "педагогіка дозвілля”, Дубровіна І., Тепла О. (2022)
Невмержицька О. - Шляхи формування в учнівської молоді потреби в здоровому способі життя, Бориславський А. (2022)
Салій В. - Ефективні форми та методи розвитку музичної культури школярів, Сторонська Н. (2022)
Дорош Т. - Мистецькі конкурси як засіб творчого зростання майбутніх учителів музики (2022)
Chaika O. - Dialogic interaction: inclusivity of poly- / multiculturally oriented facets in foreign language instruction and acquisition, Krimpas P.G. (2022)
Волошина О. - Роль сенсорної лексики у створенні художньої образності в романі Ф.С. Фіцджеральда "Ніч лагідна”, Станішевська В. (2022)
Вишківська В. - Становлення суб'єктної позиції студента як необхідна умова формування ціннісно зорієнтованої професійної компетентності, Черепинська А., Іллішова О., Войчун О. (2022)
Стечкевич О. - Особливості організації змішаного та дистанційного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти (2022)
Dolnikova L. - Methods of art pedagogy in the process of educating students with special needs in vocational eduaction and training (VET) institutions, Kravets S. (2022)
Тимощук Н. - Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект (2022)
Фрайт І. - Методика формування виконавської майстерності скрипаля у педагогічній діяльності Георгія Павлія, Чорний Ю. (2022)
Радюк І. - Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2022)
Ліщинська-Кравець Г. - Особливості формування творчої активності майбутніх учителів та технологій як структурного компонента їх педагогічної майстерності, Мельник Г. (2022)
Voloshanska S. - Analysis of information related to consumption by students of foods with a high vitamin С content, Drozd I., Kossak G. (2022)
Кухтяк О. - Особливості розроблення навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” в контексті компетентісного підходу (2022)
Гера Т. - Арттерапевтичний потенціал інноваційних методів навчання технологій бойківської вишивки та бісероплетіння, Кузан Н. (2022)
Щеголєва Т. - Специфіка викладання англійської мови за професійним спрямуванням прикордонникам в умовах євроінтеграції (2022)
Турянський П. - Формування фундаментальних понять про постановку голосу вокаліста як проблема фахової підготовки (2022)
Мазурок М. - Сторітелінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти Нової української школи, Саприкіна О. (2022)
Моренцова А. - Робота з машинним перекладом як складова змісту підготовки фахівців з іноземних мов, Варянко Т. (2022)
Цюра С. - Розвиток диригентсько-хорової педагогіки в Україні: виклики сьогодення (2022)
Трухан О. - Психолого-педагогічні й методичні умови навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами (2022)
?XXX? (2021)
Гавриленко О. І. - Правова ідеологія як загальнонаукове поняття та юридична категорія (2021)
Ганьба О. Б. - Довіра до Державної прикордонної служби України: теоретико-правовий контекст, Бомбергер І. Л. (2021)
Драпушко Р. Г. - Сучасні виклики і загрози правової культури молоді, Горінов П. В. (2021)
Іванченко О. М. - Сутність та юридична природа систематизації законодавства (2021)
Калугіна І. О. - Антикорупційна правова політика: природа і зміст (2021)
Словська І. Є. - Держава на захисті прав особи (2021)
Громовчук М. В. - Соматичні права людини у процесі біомедичних досліджень: аналіз наукових джерел (2021)
Бєлов Д. М. - Розпорядження комунальним майном за законодавством України: окремі теоретико-правові питання, Новак О. О. (2021)
Мазуренко С. В. - Правова охорона творів архітектури: міжнародний досвід (2021)
Мошняга Л. В. - Особливості правового статусу фізичних осіб в міжнародному приватному праві: теоретико-правове дослідження (2021)
Надьон В. В. - Цивільно-правовий аспект розмежування договору позички від інших видів договорів (позика, дарування, найм транспортного засобу, житла, договір прокату, комерційної концесії) (2021)
Писарєва Е. А. - Перспективи впровадження смарт-договору найму (оренди) транспортного засобу, Драч Д. Л. (2021)
Рассказова В. В. - Недійсність відступного (2021)
Сеник С. В. - Цивільне судочинство як форма здійснення правосуддя у цивільних справах (2021)
Мелех Л. В. - Вирішення господарських спорів, що виникають при виконанні договору оренди нерухомого майна, Мелех Б. В. (2021)
Венедіктов В. С - Медіація: від теоретичних аспектів до практичної реалізації трудових прав мігрантів, Кравченко І. О. (2021)
Костенко І. В. - Державний контроль за додержанням законодавства про працю: наукові реалії сьогодення (2021)
Кузнецова М. - Реалізація права працівника на захист у зв’язку зі звільненням з ініціативи власника (2021)
Бакай Ю. Ю. - Медіація як альтернативний спосіб урегулювання агроекспортних спорів, Кузьміна В. О. (2021)
Ільків Н. В. - Екологічна безпека органічного землекористування як умова сталого розвитку (2021)
Філик Н. В. - Формування стратегії України щодо охорони навколишнього природнього середовища, Гаврилішин А. П. (2021)
Бойко І. В. - Справа Новака Джоковича: аналіз деяких принципів адміністративної процедури (2021)
Дрок І. С. - Особливості виявлення та документування порушення порядку перебування дітей у розважальних закладах (2021)
Дубіна О. М. - Імплементація міжнародних стандартів дружнього до дитини правосуддя до адміністративного законодавства України (2021)
Дьордяй В. - Правове регулювання та особливості проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України (2021)
Корнієць П. Ю. - Компетенція суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України: функціональний зміст та перспективи вирішення проблем правового регулювання (2021)
Краковська А. Є. - Процедура призначення голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України: колізії в законодавстві та шляхи їх розв’язання (2021)
Курко М. Н. - Проблематика дослідження адміністративно-правового забезпечення системи освіти в Україні: теоретико-методологічні аспекти, Діденко С. В. (2021)
Ліпинський В. В. - Шляхи тлумачення законодавчих положень про адміністративні штрафи за порушення митних правил для їх приведення у відповідність до верховенства права (2021)
Лук’янова Г. Ю. - Особливості впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади України, Венглінська А. С. (2021)
Маслянко С. В. - Поняття "водій" та "особа, яка керує транспортним засобом" : їх співвідношення та проблеми нормативно - правового визначення (2021)
Онопрієнко С. Г. - Методологічні засади дослідження інформаційної безпеки у науці права національної безпеки та військового права (2021)
Пушкарьова Н. Ф. - Адміністративна опіка в Україні. Поняття, соціальне призначення, порядок надання та види (2021)
Скочиляс-Павлів О. В. - Аналіз механізмів оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу в Україні (2021)
Степанова Т. В. - Щодо шляхів підвищення ефективності електронних реєстрів та баз даних (на прикладі житлової, земельної сфер, сфери фінансових послуг, правосуддя та виконання судових актів) (2021)
Філіпенко А. С. - Досвід організації діяльності правоохоронних органів в європейських державах (2021)
Шестопалов Р. М. - Органи адміністративно-правової охорони: проблемні питання щодо класифікації правоохоронних органів (2021)
Шнурко Я. В. - Роль засобів масової інформації у формуванні довіри населення до поліції (2021)
Шопіна І. М. - Предмет права національної безпеки та військового права (2021)
Шунько М. Г. - Адміністративно-правова характеристика місця та ролі судді Вищого спеціалізованого суду (2021)
Андрушко А. В. - Віктимологічна характеристика жертв торгівлі людьми (2021)
Барбарош Л. М. - Поняття та ознаки загальносоціального запобігання прокуратурою домашній злочинності (2021)
Богдан Ю. М. - Методологічний інструментарій дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк в умовах реформування (розвитку) пенітенціарної системи України (2021)
Брошко І. М. - Методологія дослідження кримінально-виконавчих засад матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі в Україні (2021)
Логвиненко М. І. - Державний виконавець - як гарант виконання судового рішення, що набрало законної сили, Висоцький А. І. (2021)
Пузирьов М. С. - Виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх у зарубіжних країнах (2021)
Свириденко Н. М. - Перспективні напрями вдосконалення правового та соціального захисту персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду (2021)
Тіточка Т. І. - Особливості поведінки неповнолітніх жертв насильницького інцесту (2021)
Тюфтій С. М. - Медико-санітарне забезпечення засуджених у місцях несвободи в механізмі реалізації права на охорону здоров’я (2021)
Черниш В. В. - Нормативно-правове забезпечення спеціально-кримінологічного запобігання зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги (2021)
Шуп’яна М. Ю. - Кримінальна відповідальність за крадіжку з проникненням у Республіці Польща (2021)
Старко О. Л. - Проблеми кримінальної відповідальності за порушення прав пацієнта у сфері проведення клінічних випробувань лікарських засобів (2021)
Попович О. С. - Об’єкт терористичного акту : родовий об’єкт злочину (2021)
Завидняк І. О. - Легалізація "відмивання" коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів (2021)
Ільченко С. Ю. - Юридичні гарантії рівноправ’я в Україні: окремі питання реалізації (2021)
Князєв Ю. В. - Проблемні питання здійснення досудового розслідування групового хуліганства (2021)
Місечко М. М. - Поняття та правова природа категорії "підозра" (2021)
Тищенко О. І. - Щодо питання повернення прокурору клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру (2021)
Тетерятник Г. К. - Зупинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів (2021)
Александров В. - Деякі аспекти реалізації принципу законності при регулюванні правовідносин у сфері заробітної плати прокурорів, Григоренко Є. (2021)
Бабенко Г. О. - Європейські стандарти судоустрою й статусу суддів (2021)
Мошняга Л. В. - Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки авіаційного транспорту: міжнародно-правовий підхід (2021)
Отенко П. В. - До питання правозастосування норм правових актів Комісії ЄС національними судами України (2021)
Перепьолкін С. М. - Комісії міжнародного права Організації Об’єднаних Націй: кваліфікація та порядок обрання членів, Карабаш П. В. (2021)
Степаник Ю. О. - Поняття та місце конкурентного права у правовій системі країн ЄС (2021)
Файєр О. А. - Поняття професійної діяльності в контексті її здійснення посадовими особами дипломатичної служби, Лемішко Ю. М. (2021)
Клєцова Н. В. - Міжнародний захист прав людських ресурсів у подоланні бідності в контексті поінформованості суспільства за умов діджиталізації, Курило О. М., Кравченко Д. І. (2021)
Манжура В. І. - Концепт природності (сродності) права в контексті універсально-історичної парадигми (2021)
Корнєєва С. Р. - Вплив застосування технологій штучного інтелекту на реалізацію та захист прав людини (2021)
Кузик І. Р. - Геоекологічна оцінка структури комплексної зеленої зони міста Тернопіль та її оптимізація, Царик Л. П. (2020)
Адаменко М. І. - Сучасні проблеми та особливості розвитку водного екотуризму в Лівобережній України, Кисельов Ю. О., Шиян Д. В., Дармофал Е. А. (2020)
Залізняк Я. І. - Дослідження стану басейну річки Південний Буг за допомогою геоекологічних методів (2020)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на продуктивність вівса в степовій зоні України, Ільїна А. О. (2020)
Алєксєєва Т. М. - Рельєф як природний рекреаційно-туристичний ресурс на прикладі Полтавської області (2020)
Гололобова О. О. - Досвід екологічної реконструкції культурних ландшафтів (огляд), Шаповалова О. С., Калиновський О.І., Кірєєва С. Ю. (2020)
Юрасов С. М. - Прогноз зміни стану пляжу міста Миколаїв під впливом природних чинників, Нагаєва С. П. (2020)
Назарук М. М. - До питань дослідження проблем промислового природокористування на території Львівської області, Галянта Л. А. (2020)
Гриценко А. В. - Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від антропогенного забруднення за Стратегією Державної екологічної політики України на період до 2020 року, Зінченко І. В., Бабіч О. В., Коробкова Г. В., Гончаренко Я. М. (2020)
Назарук М. М. - Дослідження екологічних ризиків як ключовий елемент оцінки впливу на довкілля, Бота О. В. (2020)
Смочко Н. М. - Неоекологічні аспекти трансформації територіальної структури аграрних моносистем (2020)
Максименко Н. В. - Просторово-часова оцінка формування природно-заповідного фонду Сумської області, Федяй В. А., Добронос П. А. (2020)
Боярин М. В. - Штучно створені об’єкти природно заповідного фонду - парки-памятки садово-паркового мистецтва та їх репрезентативність у Волинській області, Волошин В. У., Цьось О. О. (2020)
Danylov D. V. - Bioenergy Waste Recycling: Modelling of Developmental Trends, Chubur V. S., Chernysh Ye. Yu., Yakhnenko O. M. (2020)
Приходько В. Ю. - Класифікація відходів упаковки у складі твердих побутових відходів та передумови ефективного поводження з ними в регіонах України, Сафранов Т. А., Манасарян А. Б. (2020)
Уткіна К. Б. - Оцінка впливу горіння несанкціонованого звалища відходів на стан атмосферного повітря, Кулик М. І., Готвянська О. С. (2020)
Сараненко І. І. - Аналіз солонцеутворення на різних континентах та ґрунтово-біокліматичних поясах: регіональний аспект (2020)
Круглов О. В. - До питання дослідження інформаційного забезпечення створення сталих агроландшафтів, Коляда В. П., Ачасова А. О., Шевченко М. В., Назарок П. Г. (2020)
Яцентюк Ю. В. - Сучасна ландшафтно-технічна структура території міста Вінниці (2021)
Пастернак О. М. - Порівняльний аналіз даних систем моніторингу атмосферного повітря, Данилова С. В. (2021)
Мартинюк В. О. - Оцінка еколого-географічного стану басейнової системи озера Стрільське (гідрологічна пам’ятка природи), Андрійчук С. В. (2021)
Пономаренко Р. В. - Зміни екологічного стану поверхневого водного об’єкта в умовах техногенного навантаження, Пляцук Л. Д., Буц Ю. В. (2021)
Nekos A. N. - Estimation of the Air Emissions of Pollutants Influence on Primary Morbidity Indicator of the Population: Case in Kharkiv Region – Ukraine, Muromtseva Yu. I. (2021)
Караїм О. А. - Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин ДП "Колківське ЛГ", Гулай Л. Д., Юрченко О. М., Бакараєв О. А., Джам О. А., Музиченко О. C., Лавринюк З. В. (2021)
Чорногор Л. Ф. - Екологічні наслідки великомасштабних лісових пожеж в Україні навесні – влітку – восени 2020 р, Некос А. Н., Тітенко Г. В., Чорногор Л. Л. (2021)
Гололобова О. О. - Оцінка компетенцій природокористування власників приватних садиб, Кобець Т. О., Хижняк А. Ю. (2021)
Крайнюкова А. М. - Використання методик біотестування для оцінювання екологічного стану поверхневих вод, Крайнюков О. М., Кривицька І. А. (2021)
Дементєєва Я. Ю. - Вміст важких металів в організмах герпетобіонтних членистоногих тварин на території полігонів твердих побутових відходів міста Харкова, Андрусенко Л. Ю., Мухіна О. Ю., Чепурна Н. П. (2021)
Коваль І. З. - Вплив гелію та кавітації на процес життєдіяльності дріжджів (2021)
Тимчук К. Ю. - Епізоотична ситуація щодо вароозу медоносних бджіл (Apis Mellifera) окремих районів Чернівецької області, Баглей О. В., Жук А. В., Филипчук Т. В., Федоряк М. М. (2021)
Максименко Н. В. - Cекція "Екологія і життєвий простір" ІV Міжнародного наукового конгресу "Society of Ambient Intelligence 2021", Сонько С. П. (2021)
Некос А. Н. - Міжнародна конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти": перший досвід, Уткіна К. Б., Кривицька І. А. (2021)
Уткіна К. Б. - Міжнародна кооперація Каразінського навчально-наукового інституту екології у 2020 році: діяльність та результати, Тітенко Г. В. (2021)
Мицкан Д. А. - Історія виникнення та розвитку англомовної термінології сфери маркетингу, Камишова Т. М. (2021)
Мігай Н. B. - Англомовна термінологія сфери інклюзивної освіти та її епонімічні одиниці, Камишова Т. М. (2021)
Nagaitseva N. I. - Occasional words as a linguistic phenomenon and expression of authors’ selves, Romanov Yu. O. (2021)
Назаренко О. В. - Варіативність трактування семантики лексем-зоонімів в українській фразеології: діахронічний аспект (2021)
Народова М. І. - Функції та структурні особливості юридичних термінів англійської мови, Петренко О. Д. (2021)
Ніколаєва Т. М. - Лексичні особливості ретронімів у сучасній англійській мові (2021)
Овсяник С. В. - Особливості перекладу новинних заголовків сучасної німецькомовної преси, Лазебна О. А. (2021)
Павлик Н. В. - Лінгвістична інтеграція біженців: стан і перспективи ефективної адаптації, Олійник Е. В., Вусик Г. Л. (2021)
Пелепейченко Л. М. - Специфіка комунікативного саботажу в досудовому дискурсі (на матеріалі художніх кінофільмів) (2021)
Пічахчи О. В. - Особливості діалектичної варіативності новогрецької мови (2021)
Pozdniakov O. V. - The use of word-building morphemes in formation of German youth vocabulary (2021)
Поліщук Л. Б. - Термінологія гуманітарних наук у творах Г. С. Сковороди (2021)
Прутчикова В. В. - Аксіологічне значення німецьких паремій як складник прагматичного потенціалу (2021)
Сай І. В. - Синтаксичні властивості бахувріхі (на матеріалі І–ХІІ пісень поеми Гомера "Іліада") (2021)
Симканич О. В. - Молодіжна німецька мова як об’єкт наукового дослідження (2021)
Соловйова Л. Ф. - Відад’єктивний словотвір у сучасній англійській мові: схеми та моделі, Сніховська І. Е. (2021)
Suvorova S. A. - Text characteristics of the scientific style as one of the functional styles of speech (2021)
Хоровець В. Є. - Когнітивне конструювання прийменникової каузативності в новогрецькій мові, Канна В. Ю., Тарапатов М. М. (2021)
Циганок І. Б. - Метафори і мовосвіт Валерія Виходцева (2021)
Cherniavska A. V. - Semantics of phraseologically objectivized floronyms in the English language (2021)
Швець Т. А. - Засоби вербалізації категорії локативності у французьких народних чарівних казках (2021)
Шкворченко Н. М. - Лексико-семантична група "Avalanche" у сучасній англійській мові, Дашкова К. В. (2021)
Акулова Н. Ю. - Місто як симфонія у романі "Місіс Делловей": кінопоетика Вірджинії Вулф (2021)
Бакумкіна М. О. - Засоби формування ідейно-художньої концепції в оповіданні Івана Маслова "Гімн суконній хустці" (2021)
Березнікова Н. І. - Діалог молоді та батьків: пошук справжніх та фальшивих цінностей корінної ідентичності у творчості Шермана Алексі (2021)
Бровко О. О. - Типологічні сходження творчості Олени Звичайної та Чжан Айлін: мотиви конструювання ідентичності персонажів, Ільницька М. Б. (2021)
Гурдуз А. І. - "Напівжиття" Саллі Ґрін у фентезійному полі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. (2021)
Кавун Л. І. - Літературознавчий концептуалізм Леоніда Білецького (2021)
Козак С. В. - Фреймова презентація внутрішніх переживань героїв у художньому дискурсі (на матеріалі творчості С. Цвейга) (2021)
Коновалова М. М. - Націєтворча концепція Людмили Коваленко в просторі трилогії "Наша, не своя земля" (2021)
Крижна А. В. - Своєрідне бачення сюжету про Дон Жуана в п’єсах драматургів української діаспори С. Черкасенка й А. Коломийця (2021)
Kruk A. A. - Character typification in the prose of T. Hardy and I. Nechui-Levytskyi (2021)
Маркуляк Л. В. - Засоби характеротворення в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" (2021)
Передмова (2009)
Завальнюк B. В. - Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій (2009)
Івакін О. А. - Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії (2009)
Мамич М. В. - Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера (2009)
Удовіка Л. Г. - Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна (2009)
Дамірлі М. А. - Специфіка компаративістсько-правової герменевтики (2009)
Довгополова О. А. - Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами "Короткого трактату про політичну владу" Дж. Понета) (2009)
Донченко О. П. - Свобода як категорія права (герменевтичний аспект) (2009)
Зуєва А. М. - Категорії "логічне" та "історичне" як елементи інтерпретаційної гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз (2009)
Бірюков Р. М. - Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки (2009)
Бойко Л. М. - Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету (2009)
Карвацька C. Б. - Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання (2009)
Фальковський А. О. - Різноманітність аксіологічних підходів у методології права (2009)
Кривцова І. С. - Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ (2009)
Макаренков О. Л. - Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства (2009)
Мельничук О. С. - Філософські основи осягнення аксіосфери права (2009)
Ромашкін С. В. - Ідеї історичної школи права в становленні юридичної герменевтики (2009)
Стовба О. В. - Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики (2009)
Шелестов К. О. - Праворозуміння та герменевтика (2009)
Сумарокова Л. М. - Дефінітивна норма та її герменевтичний аспект (2009)
Бабін Б. В. - Герменевтичний аналіз категорії "міжнародна програма" у контексті теорії міжнародного права (2009)
Бігун В. С. - Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) (2009)
Гловюк І. В. - Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" (2009)
Джураєва О. О. - Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держави (2009)
Дудаш Т. І. - Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні (2009)
Дятленко Н. М. - До питання про тлумачення терміна "економічна конституція" в праві Німеччини (2009)
Капустіна Н. Б. - Проблема інтерпретації влади в комунікативній філософії (2009)
Картузов М. Ю. - Проблеми тлумачення норм господарсько-процесуального права про підвідомчість спорів (2009)
Ковбасюк C. В. - Сучасна інтерпретація поняття "інституціоналізація" (2009)
Козаченко О. В. - Герменевтичний вимір категорій кримінального закону (2009)
Крестовська Н. М. - Евристичні можливості герменевтики в ювенально-правових дослідженнях (2009)
Нємченко І. В. - Поняття "суверенітет" в англійській політичній думці першої половини XVII ст. (2009)
Павлусів Н. М. - Відображення правової дійсності художньою літературою: напрямки філософсько-правової інтерпретації (2009)
Рабінович С. П. - Право на повагу до приватного життя у практиці Страсбурзького суду: інтерпретація з позицій герменевтики буття (2009)
Сатохіна Н. І. - Проблема розуміння у здійсненні права (2009)
Василенко М. Д. - Герменевтичний підхід до інноваційної діяльності: технологічні парки (2009)
Паляничко Д. Г. - Загальне поняття порнографії, її види та критерії визначення (2009)
Скакун О. Ф. - Метод інтерпретації правових ідей і правових норм: загальне й особливе (2009)
Подцерковний О. П. - Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень (2009)
Зелінська Н. А. - Природно-правова інтерпретація поняття "міжнародний злочин" (2009)
Бальжик І. А. - Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність (2009)
Бехруз Х. - Герменевтика в дослідженні Корану як фундаментального джерела ісламського права (2009)
Гончаров В. В. - До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм (2009)
Гудима Д. А. - Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу (2009)
Кобзар A. В. - Реорганізація і реструктуризація: цивільно-правова інтерпретація (2009)
Кожухар B. А. - Різноманіття смислів поняття "відновна відповідальність" (2009)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу: герменевтичний підхід (2009)
Мартинюк Е. І. - Свобода совісті: герменевтичний аспект, Никитченко О. Е. (2009)
Мішина Н. В. - Герменевтика у галузі конституційного права України (на матеріалах Інституту органів самоорганізації населення) (2009)
Нестеренко C. С. - До визначення поняття екстрадиції у міжнародному праві (2009)
Трач Н. С. - Лінгвістична експертиза правових документів: герменевтичний аспект (на прикладі тексту заповіту) (2009)
Юлинецкая Ю. В. - Лингвистические и экстралингвистические способы толкования международного договора (2009)
Чувакова Г. М. - Інтерпретація поняття "правова аномалія" (2009)
Василенко А. М. - Тлумачення міжетнічних взаємодій з позицій багатокультурності в Канаді: еволюція держави та права (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права (2009)
Смазнова I. С. - Соціокультурний аспект тероризму (2009)
Ткаченко А. В. - Энигма функционализма сравнительного правоведения (2009)
Раковська Ю. В. - Проблема торгівлі людьми у контексті прав людини (2009)
Додіна С. С. - Питання методики проведення релігієзнавчої експертизи (2009)
Езеров А. А. - Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства (2009)
Галицький І. В. - Генезис толерантності та її застосування в правовому середовищі (2009)
Артеменко І. А. - Правові основи міжнародного співробітництва України у сфері боротьби з корупцією (2009)
Сляднєва Г. О. - Співвідношення категорій інформації та комерційної таємниці (2009)
Лічак Д. В. - Проблеми визначення поняття "державна підтримка суб'єктів господарювання" (2009)
Ткаля О. В. - Правовий імунітет та суміжні правові категорії (2009)
Личко В. С. - Поняття та види правової допомоги (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія (2009)
Кругляк Ю. В. - Булгаковское "Собачье сердце" как литературный вызов государственной и правовой жизни советского общества (2009)
Муравська Ю. В. - Правова природа реорганізаційних договорів (2009)
Федоров В. А. - Державний борг як ознака сучасної держави (2009)
Поєдинок О. Р. - Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення (2009)
Дмитрик О. О. - Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права (2009)
Наші автори (2009)
Євтушина Т. О. - Лінгвостилістичні ресурси української літератури для дітей (на матеріалі казки "Місто без квітів" В. Шевчука), Стек А. В. (2021)
Коваль Л. М. - Інфінітивне речення як виразник комунікативно-модальних інтенцій автора (на матеріалі роману Дари Корній "Зворотній бік світів"), Домрачева І. Р., Митько Н. А. (2021)
Креч Т. В. - Лінгвокультурологія як фактор формування вторинної мовної особистості, Мілєва І. В., Ходаківська М. О. (2021)
Купіна І. О. - Семантична структура фразеологічних одиниць зі значенням "граничність довкілля" (2021)
Личук С. В. - Звукові зміни у мовному потоці говірок Стецеви та Стецівки: асиміляція, дисиміляція (2021)
Медведь О. В. - Візуальна ілюстративність як атрибутивна ознака електронного термінологічного словника (2021)
Мельничук О. М. - Семантико-функціональні вияви етикетних висловлень у поемах Лесі Українки (2021)
Ментинська І. Б. - Антонімні відношення в українській комп’ютерній терміносистемі (2021)
Мокляк О. І. - Структурно-семантична характеристика прізвиськ села Лихачівка Котелевського району Полтавської області (2021)
Олійник Е. В. - Семантико-синтаксичні особливості з’ясувальних конструкцій у науковому дискурсі (2021)
Пилипенко-Фріцак Н. А. - Формування вторинної мовної особистості на заняттях української мови як іноземної: сучасні підходи до навчання (2021)
Середницька А. Я. - Синонімічна атракція концептів концептосфери переміщення як вияв мовної картини світу (2021)
Шухова О. О. - Поширеність порядку слів різних типів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі простих двоскладних речень) (2021)
Голі-Оглу Т. В. - Біблійна лексика в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита": лексико-семантичний і функціональний виміри (2021)
Гілецька З. І. - Словацька мова в чеському комунікаційному просторі (2021)
Стахнюк Н. О. - Польські адресативні звороти: граматика та омонімія мовленнєвого етикету (2021)
Азарова І. І. - Вплив структурно-семантичних особливостей німецькомовного теледіскурсу на вокалічну організацію англізмів (2021)
Бандурко З. В. - Епіграма в лірико-поетичному дискурсі Еріха Кестнера (2021)
Білецька І. О. - Гендерний аспект мовних засобів вираження сучасних британських імен, Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. (2021)
Гахарія К. В. - Роль і місце концепту EPIDEMIC в англомовній і концептуальній картинах світу (2021)
Holubova H. V. - Theoretical aspects of integrative processes in teaching a foreign language for professional purposes (2021)
Гуменюк І. Л. - Інваріантна інтонаційна модель статично-динамічних описів природи в англомовній художній прозі (2021)
Дячук Н. В. - Практичні засади дослiдження емоцiйного складника в художньому тексті, Левченко О. М. (2021)
Заболотська О. О. - Вербальне вираження специфічних рис національної культури в англомовній художній прозі (2021)
Казакова Н. О. - Гендерні просодичні особливості рекламного слогану (2021)
Карпенко Г. М. - Казка як мотиваційний чинник для вивчення іноземної мови (2021)
Карпушина М. Г. - Публіцистичний текст: мовний і перекладацький аспекти, Комарницька О. І. (2021)
Кушніров М. О. - Аналіз лінгвальних засобів спотворення інформації в англомовному медійному дискурсі (2021)
Мусаєва Р. Ш. - Специфіка дружнього спілкування в англомовному професійному середовищі: дискурсологічний аналіз, Фещенко О. В. (2021)
Ніколаєва Т. М. - Функціональні особливості використання абревіацій у термінології міжнародних відносин і дипломатії у сучасній англійській мові (2021)
Панченко В. В. - Функціонально-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у творах Артура Конана Дойля (2021)
Пинтюк Є. С. - Етимологічні характеристики інтернаціоналізмів і термінів іншомовного походження німецької фахової мови архітектури та будівництва (2021)
Посохова А. В. - Модель змісту концепту АЕРОПОРТ у романі Артура Хейлі "Airport" (2021)
Романюк О. С. - Конгруентність комунікативної поведінки: вербальна співвіднесеність та інтерпретація жестів під час романтичного знайомства (2021)
Рудік І. В. - Мовленнєвий портрет сучасної британської жінки, Вихор О. Ф. (2021)
Sabat S. I. - Digital resources for teaching and learning English online during COVID-19 pandemic (2021)
Сергеєва О. О. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми словоскорочення, Тищенко М. А. (2021)
Сіваченко І. В. - Вплив просодії на ефективність мовлення спортивних коментаторів (2021)
Ущина В. А. - Соціолінгвістична специфіка дискурсивного конструювання гендерного плюралізму в США (2021)
Шрамко Р. Г. - Прагмарелевантні засоби реалізації внутрішнього стану персонажа в українськомовному перекладі Поттеріани Дж. К. Ролінґ (2021)
Кабов А. В. - Лінгвопрагматика, поліфонія та частотність застосування форм суб’єктивного способу іспанської мови у підрядних реченнях причини, наслідку, місця (на матеріалі CORPES XXI) (2021)
Сайфутдінова О. Ю. - Афористичність роману "Сад Емерсона" ("El Huerto de Emerson") Луїса Ландеро (2021)
Пак А. - Роль лінгвокраїнознавчого та лінгвокультурологічного аспектів у вивченні іноземцями корейської мови (2021)
Бондар Т. Г. - Експериментальне дослідження динаміки мовної ситуації (український кейс), Котис О. Г. (2021)
Венгринюк М. І. - Особливості представлення лінгвокультурних відмінностей у романах Джоджо Мойєс, Мельник О. М. (2021)
Долинський Є. В. - Роль і місце ділової англійської мови в підготовці майбутніх перекладачів (2021)
Жарікова Ю. В. - Семантична структура Апостольських та Патріарших послань: компаративний аналіз, Хрімлі П. Є. (2021)
Крапива Ю. В. - Міжмовна омонімія як підґрунтя для деструктивної інтерференції на лексико-семантичному рівні (2021)
Лут К. А. - Національно-культурна специфіка фразеологізмів на позначення схвалення або критики (на матеріалі англійської та французької мов) (2021)
Мокрій Я. О. - Військово-публіцистичний дискурс в аспекті гендерної проблематики (2021)
Підпала В. В. - Способи реалізації конфронтаційної стратегії у соціально-політичному ток-шоу "Право на владу" (2021)
Самойленко О. В. - Деякі особливості функціонування афіксоїдів грецького та латинського походження в сучасних мовних системах (2021)
Токарчук В. А. - Номінативне гніздо слова hand / рука: словотвірний та перекладацький аспекти (2021)
Chugai O. Yu. - The peculiarities of language portfolio implementation in the teaching process, Yamshynska N. V., Svyrydova L. H., Kutsenok N. M. (2021)
Болотнікова А. П. - Функційно-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту, Чернишов В. В., Таловиря Г. М. (2021)
Колодій Б. М. - Стратегії й тактики відтворення кінодіалогу в українському перекладі (на матеріалі англомовних фільмів Квентіна Тарантіно), Олійник О. Ю. (2021)
Никитченко К. П. - Оказіоналізми в соціальних мережах: перекладознавчий аспект (2021)
Cунг О. М. - Відтворення територіальних і соціальних діалектів як різновидів індивідуального мовлення персонажів в українському художньому перекладі (2021)
Тацакович У. Т. - Когнітивне перекладознавство: становлення, сучасний стан і перспективи розвитку (2021)
Тащенко Г. В. - Трансформація художнього образу в інтерсеміотичному перекладі (на матеріалі екранізації роману "Оповідь служниці") (2021)
Sheverun N. V. - Semantic groups of English phraseological units on denotation of person’s appearance, his intellectual abilities and phraseological units for description of the character traits of a man, Lejtsyus H. M., Mozhova Ya. O. (2021)
Василенко В. А. - Медіамова у проєкції лінгвопраксеологічної перспективи (2021)
Жуковська В. В. - Когнітивно-квантитативна параметризація позиційних властивостей англійських відокремлених неособоводієслівних / недієслівних конструкцій із експліцитним суб’єктом (2021)
Mykhailiuk M. I. - Lexical item "bankrupt" in the conceptual students worldview, Kolot L. A., Dubinina O. V. (2021)
Horovenko M. O. - Olfactory imagery in the novel "Spies" by Michael Frayn (2021)
Сипа Л. М. - Функціонування роздумів персонажів у романі Жорж Санд "Лелія" (2021)
Яцків Н. Я. - Образ дому в романі Марі-Франс Клер "П’ять майорців для мого незнайомця", Цюпа Л. В. (2021)
Василишин І. П. - "Місто вітрів" в еміграційній ліриці Михайла Ситника (2021)
Вегеш А. І. - Колірний символізм у заголовках романів про УПА Андрія Кокотюхи (2021)
Hanchenko A. Yu. - Essays as the subject of study of modern literature studies (2021)
Гудима А. О. - Мотив історичної спадкоємності нації в поезіях Т. Шевченка 1837–1850 років (2021)
Гурдуз А. І. - Фентезійне структурування в романах Алли Рогашко і Марини Смагіної (2021)
Малиновський А. Т. - "Головатый" Г. Ф. Квітки-Основ’яненка: стратегії перелицювання і тропи постколоніального мовлення (2021)
Ніколаєва О. Ю. - Монодрама-антиутопія у творчості Олександра Ірванця: жанрологічний аспект (2021)
Івахненко А. О. - Мовленнєва характеристика образу Мори Айлз у детективному романі Т. Геррітсен The Apprentice (2021)
Риженко М. В. - Концепт "американська мрія" у романі Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі", Анісенко О. В., Максименко Ю. С. (2021)
Санжарова Г. Ф. - Останній вірш-пророцтво Христини Пізанської: підсумки творчого шляху в історіографічній ретроспективі, Санжаров В. А. (2021)
Лещенко Г. В. - Літературний текст як (мульти)фрактальна структура (2021)
Chengxin Zhao - The influence of Zuo Zhuan on the conception of Chinese fictions (2021)
Козловський Ю. - Особливості формування проєктної компетентності майбутніх фахівців в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, Мукан Н., Ієвлєв О., Кучай Т. (2022)
Шквир О. - Профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти: сучасні виклики, Поліщук О., Казакова Н. (2022)
Сліпчишин Л. - Особливості впровадження STEAM підходу у вищу освіту, Стечкевич О. (2022)
Гершуненко О. - Ресурси освітнього середовища ліцею для формування громадянської активності учнівської молоді, Пащенко Д., Примаченко Н. (2022)
Ісаєва О. - Діалогічна технологія в освіті студентів-медиків, Шайнер Г. (2022)
Кристопчук Т. - Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у вихованні дітей: ідеї німецького досвіду (2022)
Боровик Л. - Методичні аспекти викладання вибіркових дисциплін під час навчання майбутніх офіцерів-прикордонників, Боровик О. (2022)
Карпенко О. - Феномен дитячого сирітства у Польщі як педагогічна проблема (2022)
Колісник-Гуменюк Ю. - Перспективні напрями удосконалення підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін (2022)
Романишин Р. - Методична система формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи: нейропсиходидактичний аспект (2022)
Бахмат Н. - Роль цифрових технологій у навчанні математики учнів початкових класів (2022)
Волик І. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів-філологів до формування громадянської відповідальності учнів основної школи, Цина В. (2022)
Маріонда І. - Теоретичні аспекти адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, Сивохоп Е., Тулайдан В. (2022)
Голуб О. - Педагогічні умови ефективної діяльності вихователя групи продовженого дня, Лесик А., Щербакова Н. (2022)
Бабенко Т. - Академічне письмо: структурування вступу до англомовної наукової статті (на прикладах англомовних дослідницьких статей) (2022)
Вишківська В. - Тренінг як засіб розвитку професійного мислення майбутніх фахівців, Кондратенко Л., Патлайчук О. (2022)
Волошина О. - Формування полікультурних компетентностей у майбутніх фахівців аграрної галузі (2022)
Базильчук В. - Роль рухової активності студентів у процесі використання засобів спортивних ігор на заняттях з фізичного виховання, Базильчук О., Дутчак Ю. (2022)
Вдович С. - До питання модернізації змісту дисципліни "Психопедагогіка безпеки”, Березяк К. (2022)
Стець Г. - Актуальні проблеми підготовки кваліфікованих вчительських кадрів у сфері музичного мистецтва, Кишакевич С. (2022)
Воронова С. - Самооцінювання педагогом власної діяльності як елемент забезпечення якості освітнього процесу (2022)
Розлуцький І. - Національне як ціннісний орієнтир у творчості Миколи Євшана (2022)
Турянський П. - Вокально-виконавська творчість Модеста Менцинського (2022)
Медведик Г. - Барокова образність в контексті духовних пісень Почаївського богогласника (2022)
Ек Н. - Стрілецька пісня Романа Купчинського в інструментально-хорових обробках українських композиторів (2022)
Заровська Г. - Формування естетичних цінностей молодших школярів на уроках мистецтва (2022)
Куцик А. - Особливості поетики літературних казок Дж. Р. Р. Толкіна (на основі збірки "Сказання з небезпечного королівства”) (2022)
Лун Ц. - Педагогічні умови розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки (2022)
Потюк С. - Сендплей як чинник формування здорового способу життя (2022)
Сухомлин О. - Цифрова компетентність здобувачів вищої філологічної освіти в умовах сучасних запитів суспільства: ціннісний аспект (2022)
Галюка О. - Структурні компоненти соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи (2022)
Змієвська Ю. Г. - Особливості вітчизняного розвитку можливостей судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень, Савка І. Г. (2021)
Дунаєв О. В - Сучасні можливості судово-медичної оцінки та диференціації гострих інтоксикацій, Козлов С. В., Олійник І. Ю., Братенко М. К. (2021)
Савка І. Г. - Встановлення точних критеріїв діагностики давності настання смерті в судово-медичній практиці, Козань Н. М., Дунаєв О. В., Олійник І. Ю. (2021)
Гараздюк М. С. - Визначення давності утворення крововиливів травматичного та нетравматичного генезів у речовину головного мозку людини методом реконструкції розподілів величини флуктуацій лінійного дихроїзму (2021)
Зеленчук Г. М. - Алгоритм комплексного антропоскопічного, антпропометричного та дерматогліфічного дослідження при судово-медичній ідентифікації невідомої особи, Козань Н. М., Чадюк В. О. (2021)
Зозуля В. М. - Аналіз особливостей фронтального зіткнення автомобілів класу D (2021)
Іваськевич І. Б. - Судово-медична диференційна діагностика отруєння етанолом і монооксидом вуглецю методом дифузної томографії поляризаційних зображень полікристалічних плівок крові, Ванчуляк О. Я., Олар О. В. (2021)
Коцюбинська Ю. З. - Прогностична оцінка фенотипічних особливостей етнотериторіальних груп Прикарпаття (2021)
Литвиненко О. Ю. - Диференційна діагностика давності утворення ушкоджень методом цифрового поляризаційного картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів органів людини, Ванчуляк О. Я., Солтис І. В., Михайлова О. Ю., Мотрич А. В. (2021)
Саркісова Ю. В. - Діагностичні можливості точного встановлення давності настання смерті за концентрацією електролітів у склистому тілі ока людини (2021)
Козаченко Ігор Миколайович (до 80-річчя від дня народження) (2021)
Пам'яті Василя Георгійовича Бурчинського (2021)
Нові наукові видання (2021)
Вимоги для оформлення публікацій (2021)
Антонов А. Г. - Патогенетичне обґрунтування використання критеріїв визначення зажиттєвості та давності заподіяння механічних ушкоджень, Клименко М. О., Татарко С. В., Герасименко О. І., Сургай Н. М., Шилан В. І., Узбек Т. С. (2021)
Chadiuk V. O. - Features of dermatoglyphics of suicides (literature review), Kozan N. M. (2021)
Заволович А. Й. - Методи судово-медичного аналізу гострих інтоксикацій етиловим спиртом (огляд літературних джерел) (2021)
Куслій Ю. Ю. - Сучасний стан експертних наукових досліджень вітчизняної вогнепальної зброї та набоїв до неї в Україні, Хомук Н. М., Богданова А. Ю., Сурко І. Є., Сергеєва Ю. Ю. (2021)
Гараздюк М. С. - Диференційні можливості класичних гістологічних методів дослідження для встановлення ґенезу крововиливу в речовину головного мозку (2021)
Гуров О. М. - Методологічні підходи до застосування класифікацій опіків при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень в Україні, Гладких Д. Б., Сапєлкін В. В., Щербак В. В., Лис Д. О. (2021)
Зозуля В. М. - Спектр тілесних ушкоджень водія та пасажира у випадку летальної автомобільної травми при фронтальному зіткненні в салоні автомобілів класу Е (2021)
Іваськевич І. Б. - Часова динаміка зміни полікристалічної складової біотканин і крові померлих від отруєння алкоголем і чадним газом з різною давністю настання смерті, Ванчуляк О. Я., Ушенко Ю. О., Мотрич А. В. (2021)
Кишкан П. Я. - 3D-моделювання експериментального ранового каналу, спричиненого колюче-ріжучим засобом з двобічною заточкою леза, Савка І. Г. (2021)
Литвиненко О. Ю. - Судово-медичне визначення давності утворення ушкоджень внутрішніх органів людини методом реконструкції оптичної активності гістологічних зрізів, Ванчуляк О. Я., Ушенко Ю. О., Мотрич А. В. (2021)
Устінченко І. В. - Випадок застосування катувань над жертвою в судово-медичній експертній практиці, Мішалов В. Д., Вой ченко В. В. (2021)
Войченко В. В. - Візит до національного інститу судової медицини та владних структур Португалії, Мішалов В. Д., Личман Т. В. (2021)
Войченко В. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні сучасні питання науки та практики в судово-медичній експертизі" (2021)
Пам'яті Світлани Олександрівни Козлової (2021)
100 ювілейний конгрес Східно-Європейської асоціації судових медиків (2021)
Вимоги для оформлення публікацій (2021)
Музика Т. Є. - Антропоцентричне вивчення художнього тексту як актуальна проблема в сучасному українському літературознавстві (2021)
Ніколова О. О. - Персоніфікація як засіб художньої репрезентації образу чуми в літературі романтизму (2021)
Оренчак О. О. - Романи О. Гакслі "Який чудесний світ новий!" та В. Винниченка "Сонячна машина": типологічний дискурс (2021)
Печерських Л. О. - Наратив трансцендентного у романі "Непрості" Т. Прохаська (2021)
Редчиць Т. В. - Шляхи реалізації концепції "чужого" простору в романі "Слунські водоспади" Гайміто фон Додерера (2021)
Ситковська М. І. - Інтертекстуальні зв’язки повісті О. Забужко "Дівчатка" (2021)
Сінявіна Л. В. - "Трагедія душі" жінки в романі П. І. Мельникова-Печерського "В лесах", Долга О. О., Філяніна Н. М. (2021)
Стернічук В. Б. - Множинна природа авторського "я" у текстах Уве Йонсона, Літкович Ю. В., Пасик Л. А. (2021)
Супрун В. М. - Аксіологічний конструкт "зрада": фемінний спосіб верифікації почуття в українській жіночій прозі (2021)
Тендітна Н. М. - Функції та роль пейзажів у романі Олеся Ульяненка "Дофін Сатани", Лисенко Н. В. (2021)
Черчата Л. М. - Способи репрезентування іронії у творчості Стівена Лікока (2021)
Яцків Н. Я. - Pусифікація образу Анни Ярославни у сучасній французькій прозі, Бунзяк Я. Г. (2021)
Ababilova N. M. - Peculiarities of political speeches translation, Usachenko I. V. (2021)
Бакуменко О. О. - Семантика часової форми перфект у сучасній німецькій мові та особливості її перекладу українською (2021)
Baranovska L. M. - Stylistic means of embodying the tension atmosphere in Stephen King's novel "The outsider", Albota S. M. (2021)
Білоус Н. П. - Лінгвостилістичні особливості фразеологізмів у художньому перекладі (на матеріалі роману Дж. Ґолсуорсі "Власник"), Подсєвак К. С. (2021)
Валуєва Н. М. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу детективних творів (2021)
Голуб О. М. - Переклад власних імен-антономазій у творах для дітей і юнацтва, Роман В. В. (2021)
Дадашзаде Севиндж. - Художественное воспевание мультикультурных идей в азербайджанской литературе (2021)
Іщук Н. Ю. - Щодо питання перекладу англійських неологізмів сфери економіки студентами закладів вищої освіти, Кушмар Л. В., Кайда Н. О. (2021)
Капустян І. І. - Особливості перекладу суспільно-політичних реалій в англомовних публіцистичних текстах: структурно-семантичний аспект, Михайлова М. Г., Ясинська Т. О., Гриценко В. І. (2021)
Коваленко І. М. - Емотивність і переклад: особливості функціонування мовних емоцій при перекладі лексем кольору з англійської російською мовою (на матеріалі творів Д. Джойса, Т. Транстрьомера) (2021)
Косенко А. В. - Типологія та функції інверсії на матеріалах творів Сомерсета Моема, Марущак Є. О. (2021)
Лесінська О. М. - Особливості американського молодіжного сленгу, Голюк І. О. (2021)
Маслова Г. М. - Порівняльний аналіз перекладів роману Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2021)
Павлюк А. М. - Лексичні особливості перекладу засобів комічного з німецької українською мовою, Заполовський М. В. (2021)
Петрик О. М. - Функційний потенціал лексичних замін у поетичному перекладі творів І. Буніна (2021)
Пуш О. М. - Специфіка метафоричних термінів у медичній термінології, Гасюк Н. В. (2021)
Рева І. А. - Літературний текст у процесі письмового перекладу на прикладі роману "Маліна" І. Бахман (2021)
Солюк М. М. - Артикль як засіб відтворення означеності / неозначеності в німецькомовних перекладах художньої літератури (2021)
Сунько Н. О. - Типологія інтертекстем в мові газетної публіцистики та особливості їх перекладу, Марчук І. О. (2021)
Сунько Н. О. - Цитація у заголовках сучасної англомовної преси та особливості його перекладу українською мовою, Мельник Р. А. (2021)
Shumenko O. A. - English legal terminology in the context of artistic translation, Kashenko P. V., Savchenko Ye. O. (2021)
Дмитренко В. І. - Творчість Олеся Ульяненка в літературознавчій рецепції (рецензія на монографію Ф. Штейнбука під "Знаком Саваофа", або "Там, де…" Ульяненко) (2021)
Zymomrya I. M. - Парадигма культурологічних досліджень: слово до 75-річчя Миколи Зимомрі, Zhovtani R. Y., Zymomrya O. M. (2021)
Бондаренко Л. І. - Роль і полістильовий характер пояснення в комунікативному методі навчання іноземних мов, Заваруєва І. І., Федько О. М. (2021)
Ботвин Т. М. - Вербалізація емоції страху в українських перекладах Біблії (2021)
Гавриш І. П. - "Основи професійної україномовної комунікації" як навчальна дисципліна у сучасному закладі вищої освіти, Коновченко О. В., Медведь О. В. (2021)
Галайчук О. В. - Художній текст як засіб формування середнього рівня володіння українською мовою як іноземною, Трумко О. М. (2021)
Мамчич І. П. - Потенціал синонімічних парадигм у ретророманах Андрія Кокотюхи (2021)
Масло О. М. - Психоментальна об’єктивація концепту Земля у наративах жителів Куп’янщини, Демченко Н. Д., Волкова І. В. (2021)
Ментинська І. Б. - Явище полісемії у системі українських комп’ютерних термінів (2021)
Мицан Д. М. - Український фразеологізм сім днів на тиждень (2021)
Мушировська Н. В. - Когнітивна структура концепту "душа" у поезії раннього українського символізму (2021)
Наконечна Г. В. - Позиційне чергування у/в як складник милозвучности наукового тексту (2021)
Намачинська Г. Я. - Українізми у "Пословицах и поговорках русского народа" В. Даля (2021)
Онисенко С. В. - Формування навичок групової комунікації на заняттях з української мови як іноземної в умовах дистанційного навчання (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Синтаксичні маркери емотивності в художньому дискурсі (контекст "Щоденника страченої" Марії Матіос) (2021)
Arkhipova I. M. - Pragmatic properties of author’s digression in English literary prose (2021)
Бакуменко О. О. - Модифікація дієслівної дії відокремлюваними елементами ab-, an-, auf-, aus-, ein- у німецькій мові XVI ст. (2021)
Білецька І. О. - Специфіка функціонування власних особових імен у сучасній Великій Британії, Лаухіна І. С., Паладьєва А. Ф. (2021)
Гайденко Ю. О. - Синтактико-стилістичні фігури з порушенням замкнутості речення у романах Шарлотти Бінґхем, Тищенко М. А. (2021)
Hlavatska Yu. L. - Online English science news: content, composition and linguistic peculiarities (2021)
Denysova N. B. - School in British and American media discourse: a corpus study (2021)
Макухіна С. В. - Психологія мотивації досягнення успіху під час вивчення іноземних мов (2021)
Мельник Н. М. - Теоретичний аспект впливу дистанційного навчання на формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів немовних спеціальностей (2021)
Полєжаєв Ю. Г. - Австралійські фразеологізми з автохтонним компонентом: соціолінгвістичний та лінгвокогнітивний аспекти (2021)
Савка А. А. - Властивості ідіостилю Джоджо Мойєс, Карамишева І. Д. (2021)
Савчук І. І. - Структурно-змістові характеристики сучасного англомовного туристичного блогу у розрізі соціальної ідентичності автора, Соловйова Л. Ф. (2021)
Сеньків О. М. - Образ підлітка у графічному романі жанру фентезі (на матеріалі романів Казу Кібуїші) (2021)
Соловйова Л. Ф. - Англійська оцінна лексика в текстах художнього стилю: функціональний аспект, Хант Г. О. (2021)
Tsapro G. Yu. - Male fashion in the media discourse, Smirnykh V. R. (2021)
Шарапановська Ю. В. - Концепт "пандемія" в англомовному лінгвістичному просторі (2021)
Шастун Д. А. - Аналіз концепту "незалежність" на основі промов президентів України та Сполучених Штатів Америки, Кулина О. В. (2021)
Валігура О. Р. - Становлення мовних норм: процеси кодифікації лексичної норми у Європі та стародавньому Китаї, Костанда І. О. (2021)
Iegorova A. V. - Nature and constitutive features of narrative as universal discourse pattern (2021)
Бичок А. В. - Дієслова to be, to have, to do: функції у реченні, застосування та способи перекладу слів, Боднар О. Б. (2021)
Гуз О. П. - Стратегії перекладу франкомовних назв кінофільмів українською мовою, Хірочинська О. І. (2021)
Гурко О. В. - Перекладацька еквівалентність і її роль у контексті перекладу на заняттях з англійської мови (для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового, PhD) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання) (2021)
Долинський Є. В. - Етноспецифічність власних імен і передача їх значень у мові перекладу (2021)
Komarnytska O. I. - Stylistic expressive means in fiction translation (on the basis of Arthur Hailey’s novel "Flight into Danger"), Herasimova O. M. (2021)
Коробова І. О. - Особливості перекладу англійських термінів (на прикладі спортивної термінології) (2021)
Король Л. Л. - Постать українського перекладача Івана Бабича у спогадовому дискурсі (2021)
Рябчук О. В. - Перекладацькі стратегії як засоби маніпуляції свідомістю, Разумна К. А., Сіваєва О. С. (2021)
Цвид-Гром О. П. - Особливості формуваня термінологічного поля "хвороби тварин" в англійській мові, Марчук В. В., Рейда О. А., Івлєва К. С. (2021)
Ляшук А. М. - Лінгвоконцептуальна репрезентація категорії віку українських та австралійських політиків (2021)
Малишева М. Г. - Вербалізація агресії у мережевому дискурсі (на матеріалі коментарів у соціальній мережі Facebook) (2021)
Семенова М. А. - Комунікативна специфіка вербальних та невербальних засобів в комунікативній системі інтерфейсів користувача (2021)
Маланій О. О. - Дебора Фоґель: творче моделювання простору (збірка поезій "Фігури днів. Манекени"), Констанкевич І. М. (2021)
Волосянко І. В. - Контрастна поетика художнього мовлення Тараса Мельничука, Варварук І. В., Качмар В. М., Фінів В. М. (2021)
Кочерга С. О. - Проблема вандалізму у драматургії Лесі Українки (2021)
Пупурс І. В. - Радянська Киргизія (1929 рік) Івана Багмута й Михайла Погребецького: національні травми (2021)
Ромас Л. М. - Деякі особливості поетичної ономастики роману Володимира Даниленка "Клуб "Старий Пегас" (2021)
Терехова І. О. - Народні пісні та думи в російськомовному романі П. Куліша "Черная Рада. Хроника 1663 года" (1860 рік) (2021)
Цюп’як І. К. - Онтологічні виміри творчості Василя Стефаника (2021)
Чонка Т. С. - Актуальні проблеми сучасного українського суспільства в романі Макса Кідрука "Доки світло не згасне назавжди" (2021)
Мітіна Л. С. - Ремінісценції "Імені Рози" Умберто Еко у "Книжкових таємницях" Отто Пенцлера (2021)
Старкова Г. В. - Меми і меседжі: як розважальний контент розкриває політичні теми (2021)
Шимків Я. В. - До проблеми міжжанрових взаємозв’язків у фольклорі: анекдот – прислів’я (2021)
Шевченко Т. М. - Рецензія на колективну монографію "Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie" (2021)
Дворкін Л. Й. - Особливості проектування складів модифікованих розчинів, Марчук В. В. (2021)
Дворкін Л. Й. - Крупнопористий дрібнозернистий бетон із використанням відходів каменеподрібненя, Бордюженко О. М., Мироненко Т. В. (2021)
Житковський В. В. - Вплив параметрів вібропресування на отримання високоміцних дрібнозернистих бетонів на основі наджорстких сумішей, Дворкін Л. Й. (2021)
Андрійчук О. В. - Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок із додатковим дисперсним армуванням сталевою фіброю з урахуванням перерозподілу зусиль, Нінічук М. В. (2021)
Бліхарський Я. З. - Дослідження впливу корозії арматури на напружено-деформований стан залізобетонних елементів, Копійка Н. С., Солодкий С. Й., Іваницька Л. М. (2021)
Гомон С. С. - Напружений стан балок із клеєної деревини з комбінованим армуванням, Гомон П. С., Поліщук М. В. (2021)
Гомон Св. Св. - Методика експериментальних досліджень суцільної деревини на стиск уздовж волокон під впливом агресивного середовища, Савчук С. М., Верешко О. В., Кулаковський Л.Я. (2021)
Гузій С. Г. - Визначення розрахункових значень міцності та жорсткості клеєного дерев’яного бруса під час пожежі (2021)
Дмитренко Є. А. - Чисельне моделювання моменту утворення тріщин у залізобетонних конструкціях із застосуванням ПК "Сапфір”, Яковенко І. А. (2021)
Дохойда М. - Удосконалена методика побудови діаграм деформування високоміцних бетонів при стисканні, Філіпчук С. В., Налепа О. І., Ковальчук Ю.Т. (2021)
Корнійчук О. І. - Зміна ширини розкриття нормальних тріщин в згинальних залізобетоннних елементах при дії малоциклових знакозмінних навантажень, Масюк Г. Х., Алексієвець І. І., Алексієвець В. І., Іванюк А. М. (2021)
Масюк Г. Х. - Визначення напружено-деформованого стану і міцності нормальних перерізів нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень з використанням деформаційної моделі, Ющук О. В., Масюк В. Г. (2021)
Ромашко В. М. - Основи розрахунку зчеплення арматури з бетоном в залізобетонних елементах, Ромашко-Майструк О. В. (2021)
СавицькийВ. В. - Порівняння розрахунків площі перерізу поздовжньої арматури у згинальних елементах таврового профілю, Лозицька А. О. (2021)
Сиянов А. И. - Распределение температуры в нижнем кольце навеса над трибунами стадиона НСК "Олимпийский" в условиях опасного сценария пожарного процесса (2021)
Фамуляк Ю. Є. - Несуча здатність та деформативність пролітних елеметнів з ніздрюватих бетонів, які містять торцеві упори та армовані нетрадиційним армуванням, Бурченя С. П. (2021)
Ясній П. В. - Класична модель дійсної роботи суцільної деревини на стиск уздовж волокон за короткочасного навантаження, Гомон Св. Св. (2021)
Азізов Т. Н. - Змішаний метод розрахунку будівлі з підвісними перекриттями, Кочкарьов Д. В. (2021)
Бабич Є. М. - Конструктивні рішення та розрахунок елементів захисних споруд з залізобетонними арочними покриттями, Кочкарьов В. Д., Філіпчук С. В., Караван Б. В. (2021)
Кваша В. Г. - Прольотні будови залізобетонних мостів з поліфункціональними консольними звісами, Яо С., Салійчук Л. В., Шуляр Р. А. (2021)
Пашинський В. А. - Розрахункові значення температури повітря для областей України, Пашинський М. В., Гриньова І. І. (2021)
Трач В. М. - Напружено-деформований стан товстих анізотропних композитних циліндричних оболонок, захищених функціонально-градієнтним матеріалом, під термосиловою дією, Подворний А. В., Мерзлюк В. В. (2021)
Вировой В. М. - Комплексна безпека функціонування будівельних констукцій, Коробко О. О., Кушнір О. М., Пекар Л. В., Уразманова Н. Ф. (2021)
Гомон П. С. - Розрахунок напружено-деформованого стану підсилених дерев’яних балок прямокутного перерізу, Савицький В. В., Поліщук М. В. (2021)
Дорофєєв В. С. - Технічний стан пам’ятки архітектури в зсувонебезпечній зоні у м. Одеса, Пушкар Н. В. (2021)
Караван В. В. - Технічний стан та залишковий ресурс залізобетонних мостів на автомобільних дорогах у місті Рівне, Борисюк О. П., Філіпчук С. В. (2021)
Карюк А. М. - Прогнозування температурного режиму експлуатації дорожнього одягу автомобільної дороги Київ-Львів (2021)
Кваша В. Г. - Експлуатаційний стан та реконструкція малого залізобетонного чотиришарнірного моста, Яо С., Салійчук Л. В. (2021)
Бабіч Є. Є. - Фактична змінна експлуатаційна продуктивність і вартість монтажу баштового крана та порівняння їх з нормативними, Гомон П. С., Лащівський В. В., Поляновська О. Є., Павловець І. Р., Кондратюк О. Р. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бігдай М. О. - Динаміка семантики дієслів української мови (на матеріалі лексико-семантичної групи "Дієслова буття") (2021)
Бондаренко Г. П. - Рецепція Біблії в поетичній спадщині українських поетів ХІХ ст. (2021)
Гаценко І. О. - Риторика як важливий складник професійної підготовки студентів, Крук О. І. (2021)
Дубовик Н. М. - Оцінно-смислове поле "Батьківщина" в лінгвокультурній свідомості студента-гуманітарія, Бобро М. П., Гуторов В. О. (2021)
Ільїна О. В. - Вербалізація архетипного концепту Тінь у повісті Ю. М. Мушкетика "Диявол не спить" (2021)
Калужинська Ю. В. - Лексеми з негативним переносним значенням у газетних текстах економічної тематики (2021)
Кирилюк О. Л. - Фреймова мережа концепту Крути в українському інформаційному просторі (2021)
Моштаг Є. С. - Концептосфера мандрівного дискурсу сучасних українських тревелогів, Крохмаль А. М. (2021)
Прокопович Л. С. - Психолінгвістичний аналіз експресивних лексем у поетичному дискурсі другої половини ХХ ст., Попович Н. Ф. (2021)
Сабліна С. В. - Суфікс -тв(а): походження й функції (2021)
Савчук Н. М. - Формування готовності до професійного спілкування студентів у процесі вивчення української мови на основі особистісно орієнтованого підходу (2021)
Січкар С. А. - Інформаційно-комунікаційні технології та методика викладання української мови за професійним спрямуванням, Денисюк І. А. (2021)
Труба Г. М. - До питання про освітянський дискурс (2021)
Бондарєва О. О. - Питання про омонімію в межах реалізації номінатем комплексного зразка (2021)
Dergach D. V. - Linguocultural motivation of synchronicity / asynchronicity of media communication genres in the Slavic information space (2021)
Малаш О. В. - Родинне коло як лінгвокультурна палітра (на матеріалі народних пісень болгар України) (2021)
Хода Л. Д. - Орфографічні та пунктуаційні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах (2021)
Бровкіна О. В. - Стратегія примирення та засоби її втілення в англомовному родинному дискурсі (2021)
Burenko T. M. - Cognitive-pragmatic characteristics of the speech act of apology, Aleksakhina T. O. (2021)
Гаєва П. О. - Специфіка та методологія викладання англійської мови у студентів нефілологічних спеціальностей (2021)
Гонгало В. О. - Структурна організація лексико-семантичного поля success у сучасній англійській мові (2021)
Горда В. В. - Функціонування юридичних термінів у художньому дискурсі (на прикладі оповідань Jeffrey Archer "The Chinese Statue", "The Coup"), Пушик Н. В. (2021)
Ділай М. П. - Ключові слова англійськомовного новинного дискурсу у 2021 році: корпусний підхід (2021)
Жук В. А. - Деякі питання граматичної репрезентації динаміки образу особистості (2021)
Загородня О. Ф. - Германські мови у глобалізаційних процесах XXI століття, Горюнова М. М. (2021)
Запотічна Р. А. - Особливості навчання англійської мови майбутніх фахівців у сфері фінансів із використанням відеоматеріалів TED Talks (2021)
Кольцова О. С. - Функціювання поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістичній парадигмі (2021)
Кульчицький В. І. - Англійські запозичення у шведській мові: загальний огляд проблеми, Стрільчук А. І. (2021)
Дузь Л. І. - Професійні комунікативні ситуації як предмет лінгводидактичного вивчення (парадигма музичного закладу вищої освіти) (2021)
Кавка О. М. - Нетикет у соціальних мережах (2021)
Крапива Ю. В. - Укладання словника фальшивих друзів перекладача для пари мов "англійська – українська", Медведь О. В. (2021)
Ляшко О. В. - Прецедентність vs інтертекстуальність (на матеріалі англомовних православних проповідей) (2021)
Мельничук О. Д. - Когнітивна лексикографія та лінгвістичний аналіз концепту (2021)
Мокрій Я. О. - Мовні засоби вираження гендерних особливостей у військовому дискурсі різних національних культур, Яценко Н. В. (2021)
Ходжаєва О. О. - Здоров’я як об’єкт вивчення у гуманітарних науках: теоретичні засади (2021)
Шелепкова І. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження економічних термінів української мови (2021)
Шумейко Л. В. - Особливості спілкування представників різних поколінь в умовах сучасності (соціолінгвістичний аспект), Михайлова Т. В., Анцибор Ю. С. (2021)
Лосєва І. В. - Емоційно-експресивні конотації в політичній полеміці, Четайкіна В. В. (2021)
Pylypiuk K. M. - On the issue of the challenges of translating business discourse (extralinguistic aspects) (2021)
Підлужна І. А. - Особливості перекладу рекламних слоганів сфери харчування з німецької мови на українську (2021)
Пономаренко О. В. - Історичний розвиток англомовних абревіацій та скорочень (2021)
Савка А. А. - Домінантні концепти в романі Джоджо Мойєс "Корабель наречених", Карамишева І. Д. (2021)
Станко Д. В. - Теоретичні передумови дослідження англомовного фанфіку (2021)
Томчаковська Ю. О. - Англомовна астрологія як різновид окультного дискурсу (2021)
Тхоровська С. В. - Стратегія евфемізації в ідеологічному дискурсі редакційної статті (на матеріалі The New York Times та The Washington Post) (2021)
Ущаповська І. В. - Бренд-сторітелінг: до визначення структурно-семантичної організації та типів історій бренду, Зубкова Ю. В. (2021)
Чолос І. І. - Семантичні особливості дієслівних невідокремлюваних префіксів середньобаварської говірки Закарпаття, Гвоздяк О. М., Синьо В. В., Вереш М. Т. (2021)
Шаранова Ю. В. - Проблема класифікації англомовної військової лексики в парадигмі лінгвістичних досліджень, Бесклетна О. О. (2021)
Шеремета К. Б. - Історичні особливості та періоди становлення термінолексики вищої освіти США (2021)
Кірковська І. С. - Зони перетину та розбіжності окремих поняттєвих значень категорії футуральності в сучасній французькій мові (2021)
Куликова В. Г. - Мовленнєві новації у французькому передвиборчому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект, Тріус А. С. (2021)
Кравченко О. О. - Репрезентація образу Цзян Цземіня в китайських політичних інтернет-мемах (2021)
Голубенко Н. І. - Перекладацькі стратегії реконцептуалізації модальності у креолізованих текстах (2021)
Гумений В. В. - Особливості збереження функціонування та впливу інтертекстуального оповідача на реципієнта під час перекладу (на матеріалі творів Г. Гессе "Гра в Бісер" та "Степовий Вовк") (2021)
Debela A. S. - Analyzing crowdsourcing model in translation (subject: TED Translation), Ivashkevych L. S. (2021)
Ємець Н. О. - До питання перекладу поетичних текстів: бути чи не бути? (2021)
Kobyakova I. K. - Language and the COVID-19 pandemic: translation of English coronavirus-related neologisms into Ukrainian, Kovalenko A. Ya. (2021)
Крайняк Л. K. - Особливості перекладу фінансових термінів англійської галузевої літератури, Дуда О. І., Рибіна Н. В. (2021)
Лисенко Н. О. - Специфіка перекладу анатомічних термінів-метафор на матеріалі англійської та української мов, Дорошина Л. Ф. (2021)
Лисичкіна І. О. - Особливості англо-українського перекладу неологізмів пандемії COVID-19, Лисичкіна О. О. (2021)
Подоляк У. С. - Вплив англійської лексики на формування молодіжного сленгу, Зубрицький Р. Я. (2021)
Cкрипник М. І. - Абревіація в текстах англомовних фахових статей зі стоматології в діахронічному аспекті, Костенко В. Г. (2021)
Федоренко С. В. - Переклад англомовної стилістично маркованої лексики військової галузі, Цепкало О. В., Мальцева І. В. (2021)
Слабик М. С. - Механізми утворення та умови функціонування футбольної лексики (2021)
Боримська О. І. - Лінгвістичні засоби вираження емотивності (на матеріалі TED-Talks) (2021)
Романюк Л. В. - Концепт Капітал у свідомості студентів економічних спеціальностей, Кондратюк М. В. (2021)
Долга Н. М. - Образ дитини в античній і середньовічній літературній традиції (2021)
Перейма К. Б. - Специфіка образно-виражальних засобів у казках Е. Несбіт (2021)
Бабенко-Жирнова М. В. - Типи філософських метафор у сучасній українській поезії (ХХ–ХХІ ст. ), Нечаюк Л. Г. (2021)
Вегеш А. І. - Літературно-художні антропоніми в ретророманах про Львів Андрія Кокотюхи (2021)
Гудима А. О. - Мотив рекрутчини в поезіях Т. Шевченка (2021)
Перевертень Н. С. - Зумовленість літературних персонажів культурно-історичним контекстом (на прикладі української літератури першої половини ХІХ ст. ) (2021)
Біляніна Т. С. - "Донька Шідзуко" Кьоко Морі як его-роман, Ліпіна В. І. (2021)
Шикиринська О. Б. - Типологія інтермедіальних образів у художній літературі (2021)
Павлова А. К. - Любов як вимір Усесвіту в українській народній баладі: осягнення амбівалентності (2021)
Городиловська Г. Г. - Невтомний дослідник на полі української мовознавчої науки: професор Кость Кисілевський (2021)
Доценко О. Л. - Лінгвістична експертиза законопроєктів як запорука якості норм права (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського