Невзоров А. В. - Методика забезпечення експлуатаційної надійності сільськогосподарських машин, Ковальчук Ю. О., Кутковецька Т. О. (2015)
Кравченко В. В. - Робочі органи машин для подрібнення плодової деревини, Головатюк А. А. (2015)
Третяк В. М. - Иследование влияния механического накопителя энергии на показатели работы почвообрабатывающего агрегата третьего тягового класса, Олядничук Р. В. (2015)
Дідур В. А. - Технологія безабразивної комплектовки золотникових пар гідророзподільників, Мушкевич О. І. (2015)
Бросалин В. Г. - Некоторые физико-механические свойства клоновых подвоев яблони в связи с механизацией их возделывания, Завражнов А. А., Завражнов А. И., Ланцев В. Ю., Манаенков К. А. (2015)
Мелентьєв О. Б. - Вплив геометричних параметрів плоскорізного плугу підвищеної стріловидності на підвищення протиерозійного захисту під час виконання технологічної операції оранки на перезволожених ґрунтах, Непочатенко В. В. (2015)
Лещенко С. М. - Адаптація операцій чизельного обробітку до складних ґрунтово-кліматичних умов центральної України, Сало В. М., Васильковський О. М., Петренко Д. І., Дейкун В. А. (2015)
Харитонова А. І. - Пристрій виробництва солоду, Олексієнко В. О. (2015)
Войтов В. А. - Технический уровень технологий и оборудования для переработки отходов сельскохозяйственного производства, Дидур В. А. (2015)
Теслюк Г. В. - Вплив конструктивних і кінематичних параметрів дискового плуга на величину тягового опору і якість розпушення грунту, Волик Б. А., Брижатий І. Ю. (2015)
Петренко Д. І. - Дослідження якості роботи інерційної пневматичної зерноочисної машини, Васильковський О. М., Лещенко С. М., Нестеренко О. В. (2015)
Харитонов В. І. - Методика інженерного розрахунку параметрів змішувача-аератора гноє-компостних сумішей, Алієв Е. Б. (2015)
Непочатенко В. В. - Покращення якісних показників плуга під час виконання технологічної операції оранки на перезволожених ґрунтах, Мелентьєв О. Б. (2015)
Жорницький С. П. - Стан і перспективні напрями механізації виробництва продукції рослинництва, Мелентьєв О. Б. (2015)
Козелко Ю. І. - Аналіз показників відхилення від заданої глибини висаджування картоплевисаджувальних машин, Усенко М. В. (2015)
Грушецький С. М. - Проблеми технічного сервісу та забезпечення надійності техніки для АПК, Дідур В. В. (2015)
Соколов В. О. - Стан і перспективи механізації виробництва садивного матеріалу плодових культур, Привалов І. С., Саченко А. І. (2015)
Ковальчук Ю. О. - Застосування лазерної обробки сталі 45 для підвищення зносостійкості деталей сільськогосподарських машин, Невзоров А. В., Кравченко В. В. (2015)
Лісовий І. О. - Пряма сівба та обґрунтування параметрів сошника, Бойко А. І., Свірень М. О., Пушка О. С. (2015)
Войтік А. В. - Дослідження форми щіткового робочого органу для розкриття кореневої системи маточних рослин, Гнатюк М. Г. (2015)
Серый И. С. - Место и роль капитального ремонта машин в системе технического сервиса (2015)
Караев А. И. - Моделирование перемещения почвенного пласта с саженцем по активному рабочему органу выкопочного плуга, Матковский А. И. (2015)
Дидур В. А. - Изменения агрегатного состава почвы в приствольных полосах сада под воздействием капельного орошения, Караев А. И., Минько С. А. (2015)
Вольвак С. Ф. - О внедрении дистанционных образовательных технологий в учебный процесс вузов, Нестерова Н. В., Несвит В. Д., Бондарец О. А. (2015)
Пепелина Н. И. - Актуальные вопросы преподавания социально-гуманитарных дисциплин в системе аграрного образования (2015)
Ветохін В. І. - Деякі практичні питання роботи з патентними базами даних з метою забезпечення новизни та конкурентоспроможності розробок, Лісовий І. О. (2015)
Збаравская Л. Ю. - Профессионально направленные задания в процессе изучения физики в аграрно-техническом учебном заведении, Слободян С. Б. (2015)
Кірчук Р. В. - Порівняльна оцінка методів енергозбереження при сушінні яблук, Панасюк С. Г., Тарасюк В. В. (2015)
Сацюк В. В. - Використання сонячної енергії для сушіння плодово-ягідної сировини (2015)
Троїцька О. О. - Дослідження ефективності стабілізуючої дії відходу виробництва мікробного β-каротинуъ (2015)
Коба Е. Е. - Пути повышения эффективности работы предприятий в современных условиях, Коба Е. Е., Васина Н. В. (2015)
Ткачук А. Е. - Перспективы применения критических технологий в аграрном секторе на региональном уровне как инструмента форсайта, Емелина Г. С. (2015)
Вихідні відомості (2015)
Вступне слово (2020)
Андрейцев В. І. - Наукова доктрина формування сучасної системи земельного законодавства і права за об’єктами земельних правовідносин: методологічні аспекти (2020)
Гетьман А. П. - Теоретико-методологічні засади формування національної доктрини земельного права, Анісімова Г. В. (2020)
Бондар О. Г. - Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення (2020)
Кулинич П. Ф. - Земельне законодавство України періоду земельної реформи: основні тенденції розвитку (2020)
Носік В. В. - Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації Цілей Сталого Розвитку в Україні до 2030 року? (2020)
Мірошниченко А. М. - Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність? (2020)
Сидор В. Д. - Амбівалентність концепцій права власності на землю: фактичне право, юридична абстракція чи відповідальність? (2020)
Шульга М. В. - Право спільної часткової власності на земельну ділянку в земельно-правовій доктрині України (2020)
Каракаш І. І. - Право концесійного землекористування: проблеми відродження і перспективи розвитку (2020)
Уркевич В. Ю. - Право постійного користування земельною ділянкою: проблеми теорії та практики (2020)
Дроботова Т. Б. - Рішення Європейського суду з прав людини проти України: земельно-правовий аспект (2020)
Дроботова Т. Б. - Актуальні питання застосування Закону України "Про оренду землі”. Практика Верховного Суду, Карпенко Л. В., Романів М. П. (2020)
Ріпенко А. І. - Судова експертиза у вирішенні земельних спорів щодо використання земель для містобудівних потреб: проблеми теорії та практики (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Ліщина І. Ю. - Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини (продовження статті у наступному номері журналу) (2020)
Пацурія Н. Б. - Обґрунтування необхідності зміни правової парадигми захисту прав споживачів фінансових послуг, Рєзнікова В. В. (2020)
Щербина В. С. - Конкуренція предметної та суб’єктної юрисдикцій у процесуальному законодавстві України (2020)
Коломоєць Т. О. - Камеральні відносини XV–ХІХ століть у генезисі адміністративного права, Колпаков В. К. (2020)
Петришин О. В. - Конституційне право України: новий підручник для майбутніх правників (рецензія на підручник за загальним редагуванням Тетяни Слінько "Конституційне право України”), Гончаренко В. Д. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ланець О. С. - Встановлення власної частоти континуальної ділянки міжрезонансної вібромашини з використанням наближеного методу Релея–Рітца, Качур О. Ю., Боровець В. М., Дмитерко П. Р., Деревенько І. А., Зварич А. Я. (2020)
Малащенко В. О. - Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через водила, Стрілець О. Р. (2020)
Дмитрів В. Т. - Метод експериментального дослідження коефіцієнта тертя пневмопроводів, Стоцько З. А., Ланець О. С., Дмитрів І. В. (2020)
Литвиняк Я. М. - Моделювання роботи зубчастих передач із змінним передавальним відношенням для приводів технологічних машин, Юрчишин І. І. (2020)
Стефанович Т. О. - Оцінювання надійності провідного дубльованого керуючого каналу із спільною та роздільними кабельними оболонками, Щербовських С. В. (2020)
Шоловій Ю. П. - Аналіз коливань вібруючого днища при витіканні дрібнодисперсних сипких матеріалів з бункерів, Магерус Н. І. (2020)
Майструк В. В. - Дослідження гідравлічного опору прямотечійного циклона з коаксіальною вставкою, Гаврилів Р. І. (2020)
Білобородченко В. І. - Оптимізація технології герметизації вивідного капілярного штенгелю іонізаційної камери (2020)
Расевич І. В. - Особливості трансферу технологій сільськогосподарського виробництва України (2021)
Чугрій Г. А. - Визначення ефективності різних інтенсивних агротехнологій для сталого зерновиробництва ячменю ярого в умовах Степу України (2021)
Тригуб О. В. - Оцінка урожайності та адаптивних характеристик генофонду гречки, Куценко О. М., Ляшенко В. В., Дудка К. О. (2021)
Поспєлов С. В. - Моніторинг хвороб кукурудзи в умовах Полтавського регіону, Поспєлова Г. Д., Нечипоренко Н. І., Коваленко Н. П., Охріменко В. В. (2021)
Марініч Л. Г. - Вплив строків посіву на продуктивність стоколосу безостого в умовах Лісостепу України, Антонець О. А. (2021)
Бакалова А. В. - Біологічні особливості розвитку американського білого метелика на ясені звичайному в умовах Житомирської області, Грицюк Н. В. (2021)
Білявська Л. Г. - Нові селекційні форми сої для кормовиробництва, Білявський Ю. В., Діянова А. О., Гарбузов Ю. Є. (2021)
Мойсієнко В. В. - Оптимізація елементів технології вирощування гібридного жита в умовах Полісся, Тимощук Т. М., Назарчук О. П., Дяков Т. В. (2021)
Чайка Т. О. - Вирощування помідорів методами органічного землеробства у приватному секторі в умовах Лісостепу України, Бараболя О. В., Перепадченко Т. О., Шаповал Т. І. (2021)
Писаренко П. В. - Концептуальні напрями регіонального управління сферою поводження з твердими побутовими відходами, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Цьова Ю. А. Подлєсний А. В., Третякова Д. М. (2021)
Середа М. С. - Діагностика ризиків та загроз впливу техногенно порушених земель під звалищами твердих побутових відходів на сільськогосподарські угіддя (2021)
Мельник-Шамрай В. В. - Вертикальний розподіл 137cs у ґрунтах свіжого та вологого субору Українського Полісся (2021)
Пасенко А. В. - Мікробіологічний аспект екологічної біотехнології застосування біопрепарату "Радород" в агросфері, Дігтяр С. В., Сакун О. А., Никифорова О. О., Цимбал І. І. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Ефективність використання змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період, Бомко В. С. (2021)
Побережець Ю. М. - Яєчна продуктивність та гематологічні показники курок-несучок під впливом пробіотичної добавки, Яропуд В. М., Купчук І. М. (2021)
Березовський М. Д. - Термінальні кнури та інші батьківські форми в системі гібридизації, Нарижна О. Л., Ващенко П. А., Шостя А. М., Усенко С. О., Кузьменко Л. М., Слинько В. Г. (2021)
Кравченко О. І. - Загальносвітові тенденції розвитку галузі козівництва та основні фактори формування якості козячого молока, Карбан Ю. В., Усенко С. О., Васильєва О. О., Слинько В. Г., Юхно В. М. (2021)
Осадча Ю. В. - Реакція організму курей на зміну висоти розташування кліткової батареї (2021)
Чижанська Н. В. - Наукові основи застосування фітогенних добавок для відгодівлі свиней, Кузьменко Л. М., Поліщук А. А. (2021)
Сухно Т. В. - Розробка технологічних підходів щодо ведення свинарства при отриманні та дорощуванні приплоду, Шостя А. М., Ващенко П. А. (2021)
Полєва І. О. - Біологічна цінність молока корів української чорно-рябої молочної породи із різними генотипами капа-казеїну (CSN3) та сиру кисломолочного, Корх І. В., Карунна Т. І., Тендітник В. С., Кодак Т. С. (2021)
Євстаф’єва В. О. - Вплив техногенного забруднення на вміст бенз(а)пірену в силосі, Щербакова Н. С., Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М., Долгін О. С., Передера С. Б. (2021)
Деркач І. М. - Вплив клатрохелату Феруму(IV) на динаміку біохімічних показників сироватки крові поросят (2021)
Мельничук В. В. - Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Паразитичні найпростіші, Євстаф’єва В. О., Хоменко А. М., Сидоренко І. С. (2021)
Горюк Ю. В. - Терапевтична ефективність бактеріофагового препарату "Фагомаст" для лікування субклінічного маститу корів (2021)
Сахарова О. Ю. - Особливості анатомічної будови та фізіології копит віслюків (2021)
Хорольський А. А. - Порівняльна ефективність методів зажиттєвої лабораторної діагностики пасалурозу кролів (2021)
Прийма О. Б. - Поширення паразитозів шлунково-кишкового каналу кіз у господарствах Полтавської області, Дмитренко Н. І. (2021)
Кручиненко О. В. - Поширення шлунково-кишкових паразитозів у курей (2021)
Киричко Б. П. - Використання ультразвукового дослідження як методу діагностики патологій репродуктивної системи у самок дрібних тварин, Звенігородська Т. В., Киричко О. Б. (2021)
Березовський А. П. - Аналіз стану виробничого травматизму по регіонах України, Трус О. М., Прокопенко Е. В. (2021)
Бурлака О. А. - Дослідження надійності роботи елементів транспортних систем зернозбиральних комбайнів, Горбенко О. В., Келемеш А. О., Бурлака А. О. (2021)
Антонець А. В. - Дослідження контрольованого гравітаційного руху зерна у похилому каналі з трьома змінними кутами нахилу, Флегантов Л.О., Іванов О. М., Арендаренко В. М., Кошова О. П. (2021)
Бурлака О. А. - 100 тон за годину, а що далі? Порівнюємо та аналізуємо характеристики флагманських моделей високопродуктивних зернозбиральних комбайнів, Яхін С. В., Падалка В. В., Бурлака А. О. (2021)
Кузьо І. В. - Підготовка фахівців вищої кваліфікації механічного профілю у Львівській політехніці, ШоловійЮ. П. (2021)
Щербовських С. В. - Оцінювання надійності провідного керуючого каналу із трикратним резервуванням для спільної, роздільної та комбінованої кабельних оболонок, Білас В. Я., Стефанович Т. О. (2021)
Стоцько З. А. - Визначення режимів струменевої обробки криволінійних поверхонь виробів, Стефанович Т. О. (2021)
Велика О. Т. - Дослідження силових параметрів технологічного процесу різання хлібобулочних виробів, Лясковська С. Є., Петрик М. (2021)
Дмитрів В. Т. - Моделювання сходження сипкого матеріалу з відцентрового конусного дискового дозатора, Дмитрів І. В., Городняк Р. В., Саган О. Я. (2021)
Чубик Р. В. - Спосіб стабілізації технологічно оптимальних параметрів вібраційного поля адаптивних вібраційних технологічних машин за допомогою нейромережевого ПІД-регулятора, Зелінський І. Д., Деревенько І. А. (2021)
Ланець О. С. - Формування високоефективної дискретної тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом, Майструк П. В., Боровець В. М., Майструк В. В., Качмар Р. Я. (2021)
Литвиняк Я. М. - Експериментальне дослідження процесу глибинного шліфування нахиленими тонкими абразивними кругами зовнішніх циліндричних поверхонь деталей, Юрчишин І. І., НовіцькийЮ. Я. (2021)
Майструк В. В. - Дослідження режимів роботи циклона з проміжним відведенням осадженого пилу, Дзіндзюра В. П. (2021)
Сліпчук А. М. - Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт, Яким Р. С. (2021)
Topilnytskyy V. - Research of dynamics of the vibrating machine's downloading with the vertical movement, Rebot D., Brynchuk R. (2021)
Скляренко В. Г. - Словотвірна реконструкція праслов’янської лексики (безсуфіксних дієслів). 2 (2020)
Тараненко О. О. - Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. 2 (2020)
Томіленко Л. М. - Галузева лексика в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу (2020)
Куранова С. І. - Семантична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості (2020)
Даниленко Л. - Лепта библейской мудрости: русско-славянский словарь библейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках/ под общ. ред. Е. Е. Иванова, В. М. Мокиенко, Д. Балаковой, Х. Вальтера.Могилев : Могилев. гос. ун-т имени А. А. Кулешова, 2019. Т. 1 : А–О. 288 с.; Т. 2 : П–Я. 308 с., Дядечко Л. П. (2020)
Малаш О. - Колесник В. Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : Словник. Одеса : Астропринт, 2019. 684 с. : іл. (2020)
Зосимович В. Ю. - Новопетрівський регіоярус міоцену Північної України (2021)
Покалюк В. В. - Тектоно-стратиграфічні комплекси як найбільш великі підрозділи у складі палеопротерозою Українського щита, Верховцев В. Г. (2021)
Руденко Ю. Ф. - Щодо питання раціонального використання експлуатаційних запасів питних підземних вод для водопостачання м. Київ, Шестопалов В. М., Негода Ю. О., Гураль О. В. (2021)
Бугай Д. О. - Розвиток системи моніторингу підземних вод у зоні впливу об’єктів спадщини уранового виробництва Придніпровського хімічного заводу, Заноз Б. Ю., Лаврова Т. В., Кориченський К. О., Кубко Ю. І., Авіла Р., Рець Ю. М. (2021)
Дернов В. С. - Класичне місцезнаходженя викопної флори серед відкладів білокалитвенської світи (верхній башкир, карбон) Донбасу (Україна), Удовиченко М. І. (2021)
Мачуліна С. О. - Чорносланцеві товщі силурійських і девонських відкладів Переддобрудзького прогину, Олійник О. П. (2021)
Зайцева Л. Б. - Умови формування палеогенового вугілля Сула-Удайського родовища Дніпро-Донецької вугленосної площі, Іванова А. В., Гаврильцев В. Б. (2021)
Клименко Ю. В. - Пам’яті Михайла Михайловича Іваніка (20 квітня 1937 — 24 серпня 2021), Шевчук О. А. (2021)
Коротке повідомлення (2019)
До 100-річчя заснування кафедри інформаційно-вимірювальних технологій (2019)
Сидорко І. І. - Стандарти соціальної відповідальності у діяльності клініко-діагностичних лабораторій, Петрух А. В., Байцар Р. І. (2019)
Крайовський В. Я. - Дослідження термометричного матеріалу Ti1-xScxCoSb. Кінетичні, енергетичні та магнітні характеристики, Рокоманюк М. В., Ромака В. А., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М. (2019)
Бубела Т. З. - Аналіз потенціалу кіберфізичних систем для застосування у агросекторі, Федишин Т. І. (2019)
Mygushchenko R. - Stand for checkup and diagnostics of the state of industrial objects, Kropachek O., Korzhov I. (2019)
Микийчук М. М. - Аналіз методів керування безпілотними літальними апаратами, Зіганшин Н. С. (2019)
Васілевський О. М. - Система забезпечення якості вищої освіти в контексті Міжнародного стандарту ISO 21001:2018 (2019)
Naumovych O. - Modeling of human body tissues impedance components in frequency range, Pokhodylo Ye., Dovhan M. (2019)
Шанда В. І. - Функції агрофітоценозів як біологічних систем, Євтушенко Е. О., Ворошилова Н.В., Маленко Я. В. (2016)
Шанда В. І. - Концепції агрофітоценології, Євтушенко Е. О., Ворошилова Н. В., Маленко Я. В. (2016)
Маленко Я. В. - Деякі аспекти проблематики безальтернативності біосферосумісності людини (2016)
Маленко Я. В. - Розвиток - феномен буття, життя, людського інтелекту, Шуліка К. О. (2016)
Задорожня Г. М. - Гідрологічні похідні процеси та явища в гірничопромислових ландшафтах Кривбасу (2016)
Євтушенко Е. О. - Порівняльні гігроморфічні спектри рослинних угруповань Дніпропетровської області, Григор'єва Д. Є. (2016)
Антонік B. І. - Основні компоненти техногенно деформованих екосистем та характер антропогенних сукцесій на територіях, що прилягають до відвалів та хвостосховищ збагачувальних комбінатів Криворіжжя, Антонік І. П. (2016)
Остапчук І. 0. - Естетична оцінка ландшафтів під час екологічних екскурсій вздовж р. Саксагань (2016)
Квітко М. О. - Еколого-едафічна обумовленість стану лісових культурфітоценозів Криворіжжя, Савосько В. М. (2016)
Комарова І. 0. - Taraxacum officinale Wigg як об'єкт біоіндикаційних досліджень в умовах Криворіжжя (2016)
Марченко C. О. - До вивчення екотопічної диференціації рослинного покриву селітебних зон Кривого Рогу (2016)
Поздній Є. В. - Стан прибережних захисних насаджень р. Саксагань, Провоженко М. А., Кобрюшко О.О. (2016)
Поздній Є. В. - Актуальність досліджень бентосної складової гідроценозів природно-техногенних водойм Криворіжжя, Топчій Р. О. (2016)
Чеголя Л. М. - Еколого-біологічні групи життєвих форм рослин в умовах Криворіжжя (2016)
Чеголя Л. М. - Екологія рослин кристалічних місцезростань Криворізького залізорудного басейну (2016)
Булахова Ю. В. - Прояви та наслідки техногенезу в межах території Новолатівської сільської ради (Широківський район), Євтушенко Е. О. (2016)
Товстоляк H. В. - Еколого-едафічні умови територій розміщення парків та скверів історичного центру Криворіжжя (2016)
Волчок Я. А. - Моніторинг змін атмосферних опадів на території Криворіжжя (2011 - 2015 рр.) (2016)
Зайко О. В. - Таксономічний аналіз урбанофлори Кривого Рогу за способами запилення (2016)
Євангеліст О. О. - Вміст фторидів і деякі показники якості питної води з водосховищ міста Кривого Рога, Шенаєва Т. О. (2016)
Кісельова А. В. - Особливості таксономічного складу та структурної організації кореневих систем найбільш поширених рослин селища Вільне, Маленко Я. В. (2016)
Лагода Ю. Г. - Різні види порушень мітозу в умовах техногенного навантаження, Комарова І. О. (2016)
Макаревич О. А. - Аналіз хімічного складу насіння однодольних рослин на прикладі льону, Гнілуша Н. В. (2016)
Печенюк I. І. - Видовий склад та особливості поширення епіфітних лишайників роду Physcia міста Кривий Ріг, Качинська В. В. (2016)
Складанюк A. О. - Особливості таксономічного складу та будови квіток найбільш поширених рослин паркової зони смт. Нововоронцовка, Маленко Я. В. (2016)
Шевченко B. О. - Суцвіття як особливий тип пагонових систем, Маленко Я. В. (2016)
Коцюруба В. В. - Особливості живлення звичайної сороки (Pica Pica l.) на Криворіжжі (2016)
Комарова О. В. - Обізнаність студентів педагогічного університету щодо екологічних проблем регіону як джерело формування у молоді культури екологічної безпеки, Квітко М. О. (2016)
Квітко М. О. - Актуальність питань сталого розвитку та екологічної безпеки в процесі виховання молоді, Могір С. Г., Аврамчук Н. П. (2016)
Галицька Н. М. - Формування морально-екологічної позиції старших дошкільників та молодших школярів шляхом використання екологічних проектів (2016)
Вітюк Є. О. - Актуальність питань сучасної культури екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності для виховання молоді, Квітко М. О. (2016)
Кобрюшко О. О. - Моделювання біологічних систем та процесів в фаховій підготовці майбутніх учителів біології, Качанов Я. І. (2016)
Братусь І. В. - Протидія системи та антисистеми в повісті братів Стругацьких "Равлик на схилі" (2021)
Гриценко В. С. - Схід як культурний тренд (2021)
Нападиста В. Г. - Культура повсякденності: до проблеми логіки структури та змісту навчальної дисципліни. Частина І (2021)
Левченюк Є. В. - Культура міжнаціональних відносин у структурі гуманітарної освіти (2021)
Turenko V. E. - Specificity and features of the development of aesthetics in the Ukrainian soviet philosophy in the 50–60s of the XX century, Yarmolitska N. V. (2021)
Шинкаренко О. В. - Культура Індії як своєрідний досвід культурної ідентифікації (2021)
Butsykina Y. O. - Material culture as a method of urban design research: modern challenges (2021)
Вербівська О. О. - Досвід абсурду: екзистенціалістська парадигма та парадигма театру абсурду (на прикладі твору С. Бекета "Не я") (2021)
Zhyvohliadova I. V. - Theory and practice of creativity: challenges of the "pandemic times" (2021)
Коробко М. І. - Інформаційна етика як необхідний елемент регуляції сучасного інформаційного суспільства (2021)
Маслікова І. І. - Сфера культури у процесах націотворення та консолідації громадян: досвід культурної політики Франції та Німеччини (2021)
Павлова О. Ю. - Проблема співвідношення полів культурної та візуальної антропології в логіці кризи текстоцентричних методів дослідження культури (2021)
Рихліцька О. Д. - Орнаментальні мотиви в сучасних дизайн-практиках, Косик О. І. (2021)
Тормахова А. М. - Масові заходи як візуальні практики в контексті культури сьогодення (2021)
Бобровник Т. Д. - Особливості життєдіяльності особистості в соціокультурних умовах пандемічного періоду (2021)
Лященко Д. К. - Студентські опитування: як перетворити формальність у можливість. Кейс КНУ імені Тараса Шевченка (2021)
Павлова О. Ю. - Огляд дискусії "Культурологія в Україні": єдність у різноманітті?", що відбулася онлайн 30 березня 2021 року (2021)
Радик К. Р. - Мистецтво поза ізоляцією (2021)
Ремізовський А. О. - Кінотеатри у ситуації пандемії (2021)
Горда О. М. - Мова та література: способи взаємодії у підручнику "Ключ до України: міста і люди", Трумко О. М. (2021)
Клак О. С. - Склад та структура мікрополя прикметників зі значенням оцінки набутих розумових якостей (2021)
Оленчук У. С. - Різноманітні домашні завдання – важливий складник уроку (2021)
Тиха Л. Ю. - Лексичне наповнення публіцистичних текстів (на матеріалі інтернет-видань "Волиньpost" та "Волинські новини") (2021)
Ткач Л. М. - Про національний аспект документознавчої термінології (2021)
Ткач Л. М. - Мовленнєво-комунікативна компонента в моделюванні компетентності управлінця, Стрельбицька С. М. (2021)
Шелестіна М. Є. - Навчання усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови як іноземної з опертям на навчальні тексти (2021)
Басараба І. О. - Лексико-семантичні поля фразеологічного простору англомовного військового дискурсу (2021)
Бечко Я. В. - Семантичний розвиток дієслів на позначення горіння нім. (ver)brennen (sich), feuern, укр. горіти, палати, палити у контексті внутрішньої форми фразем (2021)
Ворона Т. О. - Застосування онлайн-ресурсів як обов’язковий аспект вивчення німецької мови (2021)
Гойда О. І. - Німецькомовні лексичні запозичення у західноукраїнських діалектах (2021)
Holubova H. V. - Teaching foreign languages for professional purposes to the applicants of higher non-linguistic education (2021)
Humeniuk N. H. - Stylistic aspect of the Queen Elizabeth II Christmas 2020 message (12.25.2020) (2021)
Микитюк Ю. В. - Комплімент, його визначення та умови реалізації (2021)
Мудринич C. Ю. - Семантичний аналіз лексичних одиниць, протиставлених за ознакою "дія – стан", в англійській мові, Цимбалиста О. А. (2021)
Ніколащенко Ю. А. - Англійські запозичення в інтернет-комунікації німецькомовної молоді (2021)
Орел І. І. - Етнокультурний стереотип у світлі когнітивної лінгвістики (2021)
Репушевська І. І. - Лінгвальні та позалінгвальні витоки привабливості класичних героїнь жіночого роману (2021)
Shevchuk T. R. - Information linguistics as one of the newest areas of linguistic research, Yasinska O. V. (2021)
Школьна Н. О. - Тезаурусне моделювання терміносистеми як засіб пізнання та систематизації мови, Стегніцька Л. В. (2021)
Поліщук М. І. - Інтернет-реклама як різновид рекламного дискурсу (2021)
Спотар-Аяр А. Ю. - Специфіка реалізації темпоральної семантики конструкціями з післяйменниками в турецькій мові, Лисенко С. Г. (2021)
Гаргаєва О. В. - Лексико-культурні палімпсести у мас-медійному дискурсі новогрецької мови (2021)
Петришин М. Й. - Концепт Медицина в паремійній картині світу давніх римлян (2021)
Іванчук К. В. - Комунікативна особистість мережі інтернет у контексті забезпечення інформаційної безпеки держави (2021)
Йодловська А. І. - Особливості функціонування перцептивної лексики у творчості Ф. Одрача (за матеріалом роману "Щебетун") (2021)
Оверчук О. Б. - Вербальні мстації концепту Чорний в українській лінгвокультурній парадигмі (на тлі поетичної моделі світу першої третини XX сторіччя), Перцева В. А. (2021)
Савка А. А. - Проблематика перекладу англійської мови в контексті стилістичної диференціації, Карамишева І. Д. (2021)
Aliyeva Ulviyye Humbat gizi - Expression methods of lexical units in the translation process (2021)
Бадан А. А. - Проблема стандартизації та перекладу географічних назв германського походження, Євсігнєєва О. Ю. (2021)
Горда В. В. - Перекладацькі трансформації у відтворенні ономастичного простору авторського тексту, Пушик Н. В. (2021)
Довгань О. В. - Реальність як категорія художнього тексту та її стильова репрезентація у перекладах роману Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" українською та російською мовами, Гайдаєнко Ю. Р. (2021)
Ігошев К. М. - Порівняльний аналіз образу "Таємничої леді" в есе Джеймса Джойса "Джакомо Джойс" та його перекладах українською мовою (2021)
Караваєва Т. Л. - Метафоричне моделювання конфлікту як пастки в британському економічному дискурсі: перекладацький аспект, Тер-Григорьян М. Г. (2021)
Ковальчук О. Я. - Сонети Генрі Лонґфелло в інтерпретації Дмитра Павличка (2021)
Пільгуй Н. Н. - Лексико-стилістичні особливості перекладу англомовних текстів музичної тематики українською мовою, Черненко С. Ю. (2021)
Солюк М. М. - Займенникове вираження категорії означеності/неозначеності (на матеріалі українсько-німецьких перекладів) (2021)
Стефурак О. В. - Роль аналізу концепту в художньому перекладі (на матеріалі психологічної прози М. Пруста), Сопилюк Н. О. (2021)
Циганюк В. М. - Особливості перекладу англійських економічних текстів українською мовою (2021)
Гурдуз А. І. - Концептуалізм роману "Темний світ. Рівновага" Марини та Сергія Дяченків у сучасному фентезійному полі (2021)
Меньшикова О. С. - Статус звертання в емотивному розмовному діалозі теленовели: українсько-німецькі паралелі (2021)
Сергєєва О. М. - Вплив комунікативного методу на розвиток комунікативної компетентності студентів-філологів під час вивчення німецької та англійської мов, Черкащенко І. С. (2021)
Ємельянова Д. В. - Навчання ділового листування китайською мовою учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (2021)
Ivashkevych L. S. - Using the basics of regular expressions in translation and text processing (2021)
Айзенбарт Л. М. - Літературна презентація Галичини кінця XVIII – початку ХХ ст.: від образу до концепту (2021)
Кущенко Ж. Л. - У пошуках слова: лінгвостилістичні особливості жіночого письма М. Дюрас, Песоцька Д. Л., Черкашина Т. Ю. (2021)
Muntian A. O. - Genre structure vs. literary concepts in "The Butterfly Garden" by Dot Hutchison, Shpak I. V. (2021)
Якібчук М. В. - Духовно-екзистенційні виміри епістолярію З. Красівського та Я. Лесіва (2021)
Ботнер В. С. - Поетика художнього часу і простору в ліриці Г. Лупинос, Сенкевич Г. А., Лічман Л. Ю. (2021)
Гудима А. О. - Тема загибелі Чигирина у козацьких літописах (2021)
Єфремов В. В. - Стилістичний топос "голодних і спраглих" як елемент соціального складника концепції сталого розвитку (2021)
Жванія Л. В. - Діалог із книгою книг у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" (2021)
Кулінська Я. І. - Народжені бути воїнами: до питання жіночих воєнних щоденників (2021)
Мудрак М. В. - Поетика простору в циклі "Пам’яті З. С-ської" В. Свідзінського (2021)
Савенко О. П. - Образ княгині Ольги як тип андрогінної жінки в "Повісті минулих літ" (2021)
Valiyeva Farida - Main principles of the love in Kamal Ummi works (2021)
Князь Г. О. - Міфологічна подорож героя як ініціація в поемі "Мазепа" Дж. Г. Байрона (2021)
Подгурська І. О. - Ономастичний простір дитячих творів Роальда Дала (2021)
Орнат Н. Р. - Жанрове визначення романів Полі Гоявічинської "Дівчата з Новолипок" і "Райська яблуня" та Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2021)
Голубієвська Д. О. - Сучасний вербальний фольклор студентів інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021)
Паночко М. М. - Розвиток української лексикографії в 60-х роках ХХ століття, Легка Л. І. (2021)
Семак Л. А. - Парні сполучення слів у художньому дискурсі Оксани Забужко (2021)
Соловйова Т. О. - Прецедентні топоніми та хрононіми в сучасному політичному дискурсі (2021)
Швидка Н. В. - Екстралінгвальні чинники формування топонімів Південної Слобожанщини (2021)
Kuts M. O. - Functional and stylistic characteristics of the epithet in modern prose of Great Britain (based on Paula Hawkins' novel The Girl On The Train), Uholkova M. I. (2021)
Лук’янченко І. О. - Стилістичні особливості пейзажних описів у романі Т. Майн Ріда "The Headless Horseman" (2021)
Makukhina S. V. - Interactive English language teaching (2021)
Назимко О. В. - Особливості вивчення іншомовної писемної комунікації в змішаному форматі навчання, Лук’янова Г. В. (2021)
Пиц Т. Б. - Назви ремісників шкірообробних і хутрообробних ремесел у німецьких діалектах (2021)
Сухомлин В. В. - Смислове наповнення розділових знаків (2021)
Татаровська О. В. - Функційно-семантичні особливості категорії заперечення в сучасній англійській мові (2021)
Томчаковська Ю. О. - Англомовні заклинання як складник магічного дискурсу: структурний аспект (2021)
Харченко Т. Г. - Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності в учнів філологічного профілю (на матеріалі італійських пісень), Зіх О. Е. (2021)
Бойко Я. В. - Когнітивний консонанс як фактор когнітивної аналогічності оригіналу і перекладу з позицій фреймової семантики (на матеріалі українських ретрансляцій творів У. Шекспіра) (2021)
Пилипенко О. О. - Абревіатури в лексиці сучасного освітнього дискурсу вищої ветеринарної освіти Німеччини (2021)
Пільгуй Н. М. - Проблеми перекладу засобів логічної експресивності в англомовних науково-технічних текстах різних сфер, Шкурченко А. Ю. (2021)
Чебурахіна В. В. - Стратегії передачі онімів на матеріалах українського та російського перекладів роману Дж. К. Ролінґ "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" (2021)
Бурко О. В. - Д. Маркович, Б. Грінченко: життя на користь України, Барабаш С. М. (2021)
Єфремов В. В. - Погляд на вирішення проблем перекладу пам’ятки "Послання Климента Смолятича" (2021)
Кирильчук О. М. - Антиколоніальна художня стратегія в українській реалістичній прозі 1870-х років (2021)
Павлович Ю. П. - Інтерпретація фольклорного образу русалки в словесній та художній творчості Т. Г. Шевченка, Певсе А. А. (2021)
Саєнко В. П. - Творчий діалог митців – Леоніда Талалая і Раїси Харитонової (Талалай) – у форматі однієї долі, Борисенко Н. М. (2021)
Aliyeva Ruhangiz - Hymn of the Mountain of Agri and the Land of Noah in the works of the Azerbaijani literary giant Ordubadi (2021)
Галів У. Б. - Рецензія на видання "Микола Зимомря: біобібліографічний покажчик" (2021)
Фиштик Й. І. - Творчість крізь призму діалогіки образів срібної землі. Рецензія на видання "Микола Зимомря. Зелене відлуння" (2021)
Конрашова Л. B. - Формування професійного "Я" майбутніх педагогів засобами особистістно-зорієнтованного навчання в практиці вищої школи (2000)
Щербина С. М. - Задачний підхід та принцип рольової перспективи у педагогічному процесі - основа активізації професійної позиції студентів (2000)
Гаврилюк O. A. - Комунікативно-творчі здібності як основний показник комунікативної культури вчителя (2000)
Іванова В. В. - Формування творчих здібностей майбутнього педагога в умовах вищої школи (2000)
Савченко Л. O. - Упровадження діагностичних технологій у навчальний процес вищої школи (2000)
Гусак Т. М. - Використання модульно-рейтингової системи при вивчені іноземних мов, Малінко О. Г. (2000)
Вієвська М. Г. - Позааудиторна робота з молоддю як засіб адаптації до викладання навчальних дисциплін в умовах професійного навчання (2000)
Зеленкова Н. І. - Технологія формування творчої особистості школяра у навчальному процесі (2000)
Буряк В. К. - Організація навчальної праці учнів у процесі виконання домашніх завдань (2000)
Кравцова I. A. - Умови формування інтересу до навчально-дослідної роботи у випускників педагогічних гімназій (2000)
Комарова О. В. - Усвідомленість - якісний показник знань школярів (2000)
Рангелова Е. М. - Детермінанти девіантної поведінки учнів (2000)
Левочко І. В. - Превентивне виховання школярів у теорії та практиці В. О. Сухомлинського (2000)
Ликов В. Н. - Дослідження рівнів освоєння школярами фольклору як першооснови народної педагогіки (2000)
Рева Ю. В. - Педагогічні проблеми сукупної діяльності школи та позашкільних закладів в розвитку особистості дитини, Лоцман В. М., Сушко Л. Ю. (2000)
Штельмах Г. Б. - Активні методи навчання у школі молодого вчителя (2000)
Трубавіна І. М. - Сім'я як фактор соціалізації дітей з особливими потребами (2000)
Кондрашова Л. B. - Імітаційно-ігровий підхід як основа технології підготовки майбутніх педагогів до творчої діяльності (2001)
Вієвська М. Г. - Розвиток творчих здібностей студентів через імітаційно-ігровий підхід до організації навчання (2001)
Савченко Л. O. - Упровадження курсу "Нові педагогічні технології" як фактор підвищення професіоналізму майбутніх учителів (2001)
Мірошник З. М. - Психологічні аспекти професійної підготовки вчителя початкових класів (2001)
Гаврилюк O. A. - Гуманістичні засади процесу формування комунікативної культури майбутнього вчителя (2001)
Гапоненко Л. П. - Моделювання комунікативних ситуацій як засіб формування готовності студентів до іншомовного спілкування (2001)
Іванова В. В. - Формування готовності студентів до творчої діяльності засобами навчальної роботи (2001)
Король А. М. - Готовність учнів до творчої діяльності як фактор розвитку особистості в процесі музичного навчання (2001)
Кляцька Г. М. - Співробітництво вчителя та учнів як основа особистісно-орієнтованого навчання (2001)
Кадченко Л. П. - Вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами іноземної мови (2001)
Григоренко Л. В. - Адаптація студентів першокурсників до самостійної роботи у вищій школі (2001)
Зенкович Ю. О. - Проблема національної самосвідомості майбутніх спеціалістів вищого педагогічного закладу (2001)
Дудніченко Н. В. - Методична робота у системі професійної підготовки вчителів (2001)
Щербіна С. М. - Проблема індивідуалізації навчання як засіб становлення творчої особистості в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки (2001)
Красюк І. О. - Формування осередків художньої освіти на Лівобережній Україні в XIX столітті (2001)
Зеленкова Н. І. - Розвиток пізнавальної самостійності учнів в ігровій діяльності (2001)
Должкова С. О. - Педагогічна взаємодія вчителя та учнів як засіб формування творчої особистості в процесі навчання (2001)
Мясоєд Г. С. - Умови підвищення ефективності самостійної роботи учнів (2001)
Бєлоус О. С. - Формування морально-естетичних цінностей учнів засобами пісенного репертуару (2001)
Буряк В. К. - Керівництво самостійною роботою учнів в навчальному процесі (2001)
Передмова (2009)
Харитонов Є. О. - До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) (2009)
Некіт К. Г. - Конструктивний траст як аналог інституту законного представництва: ідеї римського права та сучасне втілення (2009)
Гужва A. М. - Формули "quod interest", "qanti interest" у договорі найму за римським правом (2009)
Дихта H. М. - Поняття та характерні риси договору доручення за римським приватним правом (2009)
Цибульська О. Ю. - Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом (2009)
Смілянець I. П. - Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні (2009)
Попсуєнко Л. О. - Формування правового статусу християнської церкви за римським імператорським законодавством (2009)
Харитонова О. І. - До визначення поняття права інтелектуальної власності (2009)
Вороніна Н. В. - Способи набуття та припинення права власності (2009)
Голубєва Н. Ю. - Свобода договору як принцип цивільного права (2009)
Деревнін B. С. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти (2009)
Клім С. І. - Значення судової практики як додаткового джерела цивільного права (2009)
Литовченко В. В. - Щодо обов'язку утримання житлового фонду: законодавство та судова практика (2009)
Лукавецька О. М. - Деякі зауваження щодо регулювання обміну житла за проектом ЖК України (2009)
Терещенко В. Ю. - Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва (2009)
Макода B. Є. - Об'єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу (2009)
Кривенко Ю. В. - Види релігійних організацій (2009)
Чванкін C. А. - Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України (2009)
Дербакова Ю. А. - Загальнотеоретичні аспекти захисту цивільних прав неповнолітніми (малолітніми) особами (2009)
Черногор Н. В. - Проблема строку прийняття та відмови від заповідального відказу (2009)
Вишняков О. К. - Характер та сучасні тенденції регулювання цивільних майнових відносин у Європейському Союзі (2009)
Ахмач Г. М. - Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сім'ї (2009)
Гареєв Є. Ш. - Проблеми захисту патентних прав за допомогою кримінально-правових способів (2009)
Аблятіпова Н. А. - Проблеми сурогатного материнства в Україні (2009)
Мінченко Р. М. - Правова активність особистості в умовах еволюції української державності (2009)
Кирилюк A. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів як вид авторського договору (2009)
Кузьменко Т. С. - Конвергенція складових компонентів бренда (2009)
Кулібаба B. С. - Щодо поняття бренда (2009)
Кулініч О. О. - Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет (2009)
Мазуренко C. В. - Вільне відтворення бібліотеками об'єктів авторського права з ціллю навчання, науки та культури (2009)
Петренко В. С. - Деякі питання створення акціонерного товариства (2009)
Сидоренко М. В. - Деякі аспекти практичної реалізації положень Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (2009)
Симонян Ю. Ю. - Засновницький договір командитного товариства (2009)
Ульянова Г. О. - Контрольні повноваження організацій колективного управління (2009)
Денисенко К. В. - Право на дивіденди за Законом України "Про акціонерні товариства" (2009)
Заборовський В. В. - Загальні положення процедури конвертації акції (2009)
Синявська Я. С. - Підстави виникнення майнової відповідальності учасників повного товариства за його зобов'язаннями (2009)
Адамов А. С. - Історичні аспекти взаємного страхування (2009)
Адамова О. С. - Договір морського круїзу (2009)
Бабич І. Г. - Одностороннє розірвання договору (2009)
Березовський Р. С. - Право зворотної вимоги (регресу) за цивільним законодавством України (2009)
Булеца С. Б. - Договір про надання медичних послуг (2009)
Гончаренко B. О. - Вексель як вид боргового цінного паперу (2009)
Давидова І. В. - Види недійсних правочинів (2009)
Дрішлюк О. П. - Особливості розірвання договору як способу захисту цивільних прав та інтересів боржника (2009)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами (2009)
Кізлова О. С. - Специфіка договору застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2009)
Меденцев П. А. - Одностороння відмова від договору в контексті проблеми правових наслідків порушення зобов'язання (2009)
Чухрай Т. Р. - Міжнародно-правове та національне регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2009)
Токарева В. О. - Страхування предметів мистецтва (2009)
Ткалич М. О. - Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність (2009)
Абрамов Н. В. - Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения) (2009)
Вишняков О. К. - "Человек с "раньшего" времени..." (2009)
Самадурова В. В. - Шерешевський Ілля Веніамінович (2009)
Додин Е. В. - Воспоминания о И. В. Шерешевском (2009)
Стависький П. Р. - Шерешевский Илья Вениаминович (2009)
Завальнюк В. В. - Взаємодія суспільства і права: антропологічний вимір (2009)
Бігун В. С. - Правосуддя в цивільному судочинстві: обриси філософсько-правових особливостей здійснення (мета, предмет, право, суб'єкт, принципи) (2009)
Біла-Тіунова Л. Р. - Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст. (2009)
Подцерковний О. П. - Перспективи розвитку виключної компетенції господарських судів, Пироговський В. Т. (2009)
Бондик В. А. - Система захисту галузей економіки за законодавством про банкрутство (2009)
Середа Г. - Загальна характеристика забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства та роль прокурора в його здійсненні (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судове рішення про поділ спільного майна подружжя як результат розгляду справи (2009)
Темченко О. В. - Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини (2009)
Ткаля О. В. - Особиста та колективна недоторканність як форма правового імунітету (2009)
Берлач Н. - Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку ринку органічного сільського господарства (2009)
Томчак Н. В. - Роль національних програм у сфері судової реформи в Україні (2009)
Василенко М. Д. - Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування (2009)
Проць О. Є. - Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації (2009)
Джураєва О. О. - Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній державі (2009)
Добровольська В. В. - Деякі питання валютного контролю у сфері господарювання (2009)
Козачук Д. А. - Особливості нагородних адміністративних процедур та напрями їх вдосконалення (2009)
Ульяновська О. В. - Сутність правової фікції (2009)
Іванченко О. М. - Проблема імплементації норм міжнародного права в національне кримінальне законодавство України (2009)
Погібко О. І. - Нормативно-правові питання розвитку системи забезпечення воєнної безпеки — складової національної безпеки і оборони України (2009)
Пацурківський П. С. - Пострадянська теорія бюджетного права: доробок, гідний викликам часу (2009)
Наші автори (2009)
Андрейчин М. А. - Нові вірусні кліщові інфекції в ХХІ ст. та їх епідемічна потенція, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Йосик Я. І. (2021)
Москалюк В. Д. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів і неспецифічного імунного протиінфекційного захисту організму хворих на COVID-19, Кривецька С. С., Баланюк І. В., Рудан І. В. (2021)
Андрейчин М. А. - Професійна захворюваність на COVID-19 у медичних працівників, Марків Б. Є., Завіднюк Н. Г, Йосик Я. І. (2021)
Петрук А. М. - Маркери Лайм-бореліозу, бартонельозу і лямбліозу у пацієнтів із кропив’янкою, Івахів О. Л., Качор В. О., Жулкевич І. В., Корда М. М., Кліщ І. М. (2021)
Ніколайчук М. А. - Динаміка вітаміну D в cироватці крові хворих з хронічним гепатитом С при застосуванні холекальциферолу в комплексі з противірусною терапією, Шостакович-Корецька Л. Р. (2021)
Копча В. С. - Коронавірусна хвороба у вагітних, Малий В. П. (2021)
Бондаренко А. М. - Адекватна імунізація та створення колективного імунітету від COVID-19 у сучасних умовах, Бондаренко Л. А. (2021)
Литвин Г. О. - Боротьба за життя дитини з COVID-19 тривалістю 68 днів, Личковська О. Л., Стасів М. В., Міщук В. Р. (2021)
Прокопів О. В. - Лістерійний менінгіт у дітей – стан проблеми, Лишенюк С. А., Прикуда Н. М. (2021)
Малий В. П. - Генералізована форма хвороби від котячих подряпин на фоні імунодефіциту з ураженням печінки (клінічний випадок), Асоян І. М. (2021)
Сагайдаковський М. М. - Фрагменти спогадів про Генріха Мосінга і його рикетсійну лабораторію (2021)
Івахів О. Л. - Х з’їзд інфекціоністів України (2021)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2021)
Антонік В. І. - Проблеми і специфіка ландшафтної екології Криворіжжя, Антонік І. П. (2018)
Маленко Я. В. - Специфіка спектрів видів полірегіональної групи ареалів угруповань рослин техногенних екотопів (2018)
Маленко Я. В. - Динаміка як стан руху, хід розвитку, спосіб відображення темпоральної складності процесів, систем, Миснік К. О. (2018)
Савосько В. М. - Лісові культурфітоценози Криворіжжя - депозитарії антропогенного вуглецю (2018)
Швагер Н. Ю. - Шляхи скорочення виносу пилу з поверхонь діючих хвостосховищ, Домнічев М. В., Нестеренко О. В., Близнюкова О. Ю. (2018)
Бєлик Ю.В. - Таксономічний склад деревно-чагарникових угруповань техноекотопів Кривбасу, Євтушенко Е. О. (2018)
Волознев А. В. - Вплив солей Ге3+ на анатомо-морфологічну будову рослинних організмів, Маленко Я. В. (2018)
Євтушенко Е. О. - Вид Асег пеgundo L... в культурфітоценозах ПАТ ІДГЗК: морфометричні показники, Коваленко Л. Г. (2018)
Качанов Я. І. Флораріуми як спосіб збереження фіторізноманіття мохоподібних - (2018)
Квітко М. О. - Вплив еколого-едафічних умов на стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя, Савосько В. М. (2018)
Кельзікова Г. К. Шипунова В. О. - Туристичні ресурси Кривого Рогу як основа розвитку екологічного туризму (2018)
Кісельова А. В. - Таксономічний склад деревних видів флори селища Вільне, Маленко Я. В. (2018)
Коваленко Л. Г. - Типи антропогенних екотопів м. Кривий Ріг (2018)
Макаревич О. А. - Види Pinopsida Широківського лісу (2018)
Малайчук Ю. А. - Аналіз впливу підприємств гірничорудного комплексу на деревні види рослин, Мариновська Д. М., Комарова І. О. (2018)
Марченко С. О. - До вивчення диференціації едафічних умов розвитку рослинного покриву пришкільних стадіонів Кривого Рогу (2018)
Марчик В. І. - Адаптація молодших школярів в умовах негативного екологічного впливу, Шутько В. В. (2018)
Немічева А. - До біоекологічної характеристики рослин по відношенню до зволоження "Парку слави" м. Жовті Води, Марченко С. О. (2018)
Ніколи А. А. - Вплив діяльності дощових черв'яків на ґрунтоутворення та розвиток рослин, Заворотиій Д. Д. (2018)
Печенюк I. I. - Індикаторні групи епіфітних лишайників антропогенно трансформованих територій Криворіжжя, Євтушенко Е. О. (2018)
Поздній Є. В. - Особливості формування кар'єрів Кривбасу, Мігунова K. M. (2018)
Поздній Є. В. - Морфометричні показники Robinia pseudoacacia L. території ЦГЗК, Комарова І. О. (2018)
Товстоляк Н. В. - Видовий склад дендрофлори парку Б. Хмельницького м. Кривий Ріг (2018)
Трошин А. М. - Таксономічний аналіз адвентивної складової урбанофлори Кривого Рогу, Маленко Я. В. (2018)
Фартушна Д. М. - Біоіндикація стану едафотопів м. Кривого Рогу за цитогенетичними показниками Allium сера L, Комарова І. О. (2018)
Шелевер А. М. - Минуле та сьогодення парку ім. Федора Мерщавцева (м. Кривий Ріг), Точіліна А. С. (2018)
Безугла О. В. - Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів (2018)
Гнілуша Н. В. - Екологічне виховання в контексті світоглядної позиції особистості, Ейвазова У. А. (2018)
Гнілуша Н. В. - Екологічна паспортизація рослин як чинник еколого-краєзнавчої освіти, Раковенко В. Є. (2018)
Желязков В. В. - Використання навчально-дослідницьких завдань на уроках біології як засіб розвитку мислення учнів (2018)
Звєгінцева О. С. - Еколого-естетичне виховання учнівської молоді у ході проведення екологічних екскурсій, Гнілуша Н. В. (2018)
Капуста Т. В. - Використання кейс-методу при вивченні екології як шлях формування професійної компетентності у майбутніх вчителів початкових класів до роботи у новій українській школі (2018)
Квітко М. О. - Актуальність питань сталого розвитку та екологічної безпеки в процесі виховання молоді, Могір С. Г., Статівка О. С. (2018)
Кобрюшко О. О. - Використання сучасних мультимедійних засобів в організації та проведенні навчальних практик в процесі підготовки вчителя біології, Кравцов О. О. (2018)
Моїсеєв О. - Екологічна свідомість та проблеми безпеки молоді Криворіжжя, Коцюба О., Ткач М., Квітко М. О. (2018)
Наумова К. О. - Методичні аспекти екологічного виховання учнів в шкільному курсі хімії при вивченні води (2018)
Нікола А. А. - Використання інтерактивних технологій при викладанні біології та екології (2018)
Лихолат Ю. В. - Стан iнвазiйностi ulmus pumila l. в урбоекоси-стемi за клiматичних змiн, Хромих Н. О., Алексєєва А. А. (2019)
Маленко Я. В. - Специфiка спектрiв видiв давньосередземноморської групи ареалiв угруповань рослин техногенних екотопiв Криворiжжя (2019)
Мазура М. Ю. - Морфологiчнi дослiдження вегетативних i генеративних органiв рослин роду canna l. в умовах Криворiжжя (2019)
Подоляк А. Г. - Медь в пахотной и луговой почве Гомельщины, Карпенко А. Ф. (2019)
Євтушенко Е. О. - Вплив розчину бiшофiту на репродуктивну сферу амброзiї полинолистої в межах проммайданчика ПРАТ "IНГЗК", Комарова I. О., Позднiй Є. В., Коваленко Л. Г. (2019)
Чипиляк Т. Ф. - Перспективи використання представникiв родового комплексу hemerocallis l. в антропогенних ландшафтах Криворiжжя (2019)
Антонiк В. I. - Вплив промислових стокiв криворiзького ремонтно-механiчного заводу на стан рiчки Саксагань, Антонiк I. П. (2019)
Домнiчев М. В. - Скорочення виносу пилу з поверхонь автодорiг та складiв сипучих матерiалiвПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ", Нестеренко О. В., Близнюкова О. Ю., Маленко Я. В., Скакальський О. М. (2019)
Бєлик Ю. В. - Таксономiчний склад та синантропна характеристика деревно-чагарникових угруповань Петровського вiдвалу (Криворіжжя), Савосько В. М., Лихолат Ю. В. (2019)
Миснiк К. О. - Органiзованiсть та розвиток рослинностi вiдвалу "Лівобережний", Маленко Я. В. (2019)
Усик В. В. - Флюктуюча асиметрiя листкiв берези повислої (betula pendula roth.) садово-паркових культурфiтоценозiв м.Камянське (2019)
Гнiлуша Н. В. - Теоретичнi аспекти дослiдження лiкарських рослин, Калнiна А. А. (2019)
Квiтко М. О. - Досвiд розвитку екологiчного виховання в Криворізькій загальноосвітній школі I – III ступенів №108, Могiр С. П., Aлександрова О. А. (2019)
Волкогон В. В. - Оптимізація азотного мінерального удобрення сільськогосподарських культур за показниками інтенсивності процесів азотфіксації та денітрифікації, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Горбань В. П., Штанько Н. П., Луценко Н. В., Сидоренко В. П. (2019)
Kozar S. F. - Influence of polysaccharide-protein complex on the efficiency of bacterization of soybean with Ryzohumin, Yevtushenko T. A., Usmanova T. O. (2019)
Кукол К. П. - Чутливість чистих культур Bradyrhizobium japonicum до фунгіцидів, Воробей Н. А., Коць С. Я. (2019)
Грищенко Р. Є. - Вплив нанокомпозитного комплексного бактеріального препарату Азогран на ріст, розвиток і врожайність гречки, Любчич О. Г., Глієва О. В., Рой А. О., Курдиш І. К. (2019)
Потапенко Л. В. - Шляхи підвищення ефективності довготривалого застосування різних систем удобрення у короткоротаційній сівозміні, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2019)
Цехмістер Г. В. - Антагоністична активність ґрунтових мікроорганізмів як ефективний засіб захисту рослин від акремоніозу, Кислинська А. С., Павленко А. А. (2019)
Решотько Л. М. - Поширення вірусних захворювань картоплі в агроценозах карпатського економічного району, Дмитрук О. О., Волкова І. В. (2019)
Діденко П. В. - Ріст і розвиток посадкового матеріалу сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за впливу біоорганічних композицій з базидіоміцетів та наночастинок діоксиду церію, Романчук Л. Д., Бойко О. А., Сус Н. П., Демченко О. А., Орловський А. В., Бойко А. Л. (2019)
Правила для авторів (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2021)
Карлович Н. В. - Лептин и адипонектин у пациентов с хронической болезнью почек и вторичным гиперпаратиреозом, Мохорт Т. В., Сазонова Е. Г. (2021)
Шишкань-Шишова К. О. - Вплив пробіотиків та інкретиноміметиків на рівні глюкагоноподібного пептиду 1 у сироватці крові пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук А. В., Прибила О. В. (2021)
Шаєнко З. О. - Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії для оцінки шкірної мікроциркуляції крові при цукровому діабеті, Лігоненко О. В. (2021)
Кравчун Н. О. - Корекція харчових звичок у пацієнтів з порушеннями вуглеводного обміну, Дунаєва І. П. (2021)
Катеренчук В. І. - Вплив сучасної гіпоглікемізуючої терапії на перебіг хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2021)
Кравчун Н. О. - Ефективність використання R(+)-енантіомеру альфа-ліпоєвої кислоти в клінічній практиці, Дунаєва І. П. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Зниження ефективності агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1: у чому причина?, Зінич О. В., Корпачев В. В., Ковальчук А. В., Прибила О. В., Шишова К. О. (2021)
Pankiv I. V. - Vitamin D effects on androgen levels in men (2021)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Ліпоїдний некробіоз: рідкісний клінічний та патоморфологічний випадок, Власенко М. В., Вернигородський В. С., Холод Л. П., Шведка О. В. (2021)
Євтушенко С. К. - Звернення головного редактора (2021)
Копчак О. О. - Сучасні аспекти диференціальної діагностики й лікування хронічного болю в нижній частині спини (2021)
Міщенко Т. С. - Хронічна інсомнія і методи її корекції (за результатами клінічного дослідження), Забродіна Л. П., Міщенко В. М., Бовт Ю. В. (2021)
Мальцев Д. В. - Результати ретроспективного аналізу застосування нормального внутрішньовенного імуноглобуліну людини у високій дозі для лікування імунозалежної енцефалопатії з клінічною картиною розладів аутистичного спектра в дітей з генетичним дефіцитом фолатного циклу (2021)
Дельва І. І. - Синдром Персонейджа — Тернера: принципи діагностики й лікування (2021)
Vodopianov V. A. - Features of autonomic disorders in patients with COVID-19, Strelchenko O. S., Malyshev V. V., Krivonos M. Yu., Kosse M. Yu., Demydenko D. P. (2021)
Стаднік С. М. - Психоемоційні розлади у пацієнтів з коронавірусною інфекцією: питання лікування (2021)
Кравченко Т. И. - Виола Фрайман и ее вклад в развитие мировой остеопатии, Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец В. М., Скоромец Т. А., Харитонова Н. М. (2021)
Дишлюк В. Є. - Еколого-гігієнічні аспекти застосування осадів стічних вод великих міст і промислових центрів України як нетрадиційних органічних добрив у землеробстві, Гаркавий С. І. (2020)
Kopilov E. P. - Antagonistic activity of a new strain of Trichoderma viride and its effect on micromycetes populations in the root zone of corn plants, Pavlenko A. A., Tsekhmister G. V., Kyslynska A. S. (2020)
Кукол К. П. - Вплив фунгіцидів на ефективність інокуляції сої стійкими до пестицидів бульбочковими бактеріями, Воробей Н. А., Пухтаєвич П. П., Рибаченко Л. І., Якимчук Р. А. (2020)
Дерев’янко С. В. - Біологічна активність наночастинок нікелю, Васильченко А. В., Магеррамзаде Н. І. (2020)
Бердніков О. М. - Агрохімічна оцінка ефективності біопрепаратів у вузькоспеціалізованій сівозміні, Волкогон В. В., Потапенко Л. В., Козар С. Ф. (2020)
Власюк О. С. - Ефективність мікробних препаратів за вирощування пшениці ярої залежно від фону удобрення (2020)
Любчич О. Г. - Ефективність застосування нанокомпозитного комплексного бактеріального препарату Азогран у технології вирощування проса, Грищенко Р. Є., Глієва О. В., Рой А. О., Курдиш І. К. (2020)
Логоша О. В. - Економічна та біоенергетична ефективність бактеризації нуту штамом Mesorhizobium cicerі ND-64, Халеп Ю. М., Воробей Ю. О. (2020)
Кравченко Н. О. - Мікробіологічна оцінка плющеного вологого зерна кукурудзи, ферментованого штамами пробіотичних мікроорганізмів, Передерій М. Г., Дмитрук О. М. (2020)
Дрозда В. Ф. - Експериментальне обґрунтування перспектив використання ентомопатогенного препарату Боверин для захисту соснових насаджень, Карпович М. С. (2020)
Правила для авторів (2020)
Логоша О. В. - Штам Mesorhizobium cicerі ND-64 – ефективний мікросимбіонт нуту сучасних сортів, Воробей Ю. О., Волкова І. В., Усманова Т. О. (2020)
Sydorenko V. P. - Efficiency of pre-sowing inoculation in cultivation of agricultural crops under different organic agrarian backgrounds, Volkohon V. V., Dimova S. B., Volkohon K. I., Lutsenko N. L., Shtanko N. P., Zemska I. A. (2020)
Токмакова Л. М. - Мікробіологічні процеси трансформації рослинних решток кукурудзи за інтродукції в агроценози мікроорганізмів-деструкторів органічної речовини, Ларченко І. В., Ковпак П. В. (2020)
Шаховніна О. О. - Біологічні властивості діазотрофа Azospirillum brasilense, виділеного з коренів тритикале ярого, Надкернична О. В., Стрекалов В. М., Тимошенко О. П. (2020)
Кравченко Н. О. - Вплив пробіотичних бактерій на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів за силосування зеленої маси кукурудзи, Дмитрук О. М., Фурс Н. М. (2020)
Волкова І. В. - Поширення збудників вірусних хвороб картоплі в зонах вирощування культури, Решотько Л. М., Дмитрук О. О. (2020)
Похилько Ю. М. - Ефективність використання молочнокислих бактерій у технології вирощування кролів, Кравченко Н. О., Шаховніна О. О. (2020)
Правила для авторів (2020)
Contents (2019)
Bevz M. - Рainting decorations on the outside walls of the castles in Pomoriany and in Yazlivets (2019)
Frankiv R. - Theoretical and terminological bases for definition of neo-modernist architecture in Lviv (2019)
Frolova Y. - Network of Ottoman fortified settlements in the north-western coast of the Black Sea in the 17th and 18th century (2019)
Gazda L. - Materials and architectural details from natural and artificial stone of King Daniel Romanovich’s XIII century residence in Cholm, Bevz M. (2019)
Mandzy A. - The 1649 battlefield of Zboriv: identification of place and planning reconstruction (2019)
Taras Y. - Schools of folk temple building, types and groups of Carpathian churches (2019)
Kolesnikova N. - Urban localization principles of public catering enterprises (2019)
Rumilets T. - Media library as a progressive multifunctional space (2019)
Holubchak K. - The spiritual retreat centers – innovative approach in the field of religious tourism: architectural and urban planning aspects (2019)
Rybchynskyi O. - Causes of destruction of architectural details made of alabaster stone. (for example, the gothic church in drohobych), Fomina O. (2019)
Stasyuk O. - Conservation of memorial monuments at historical cemeteries – challenges and perspectives (2019)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies” (2019)
Шибецький Ю. О. - Концепції геологічного захоронення радіоактивних відходів, Шестопалов В. М., Почтаренко В. І., Борисова Т. А., Шурпач Н. О. (2022)
Климчук О. Б. - Наскрізні флюїдопровідні структури: концептуалізація, термінологія, типи, властивості та роль у флюїдообміні (2022)
Крошко Ю. В. - Структурно-літологічна модель Турбівського родовиша елювіальних каолінів, Ковальчук М. С. (2022)
Dykan N. I. - Quaternary-recent Ostracods (Podocopida, Platycopida) of the Tyrrhenian Sea (Italy) (2022)
Шаталов М. М. - Професор Валеріан Миколайович Вебер — видатний геолог-зйомник та знавець трилобітів (до 150-річчя від дня народження) (2022)
Доротяк Ю. Б. - П’яткова Діна Маркіянівна (до 90-річчя від дня народження), Веклич О. Д., Шевчук О. А. (2022)
Вступне слово (2022)
Voloshchuk I. - Learning Strategies for the Gifted, Rudyk Y. (2022)
Киричук В. О. - Функції навчальної і наукової діяльності закладів загальної середньої освіти (2022)
Полтавська Ю. В. - Інноваційні процеси в сучасній професійній підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва (2022)
Семеренко Ж. М. - Теоретичні засади формування проектно-графічної компетентності в майбутніх учителів технологій (2022)
Сіткар В. І. - Суб’єктно-вчинкова структура рольової взаємодії в контексті вікової субкультури (2022)
Новогородська М. М. - Превентивні заходи попередження виникнення залежності підлітків від віртуального середовища (2022)
Садова М. А. - Особистісний потенціал обдарованих дітей юнацького віку як предмет психологічного дослідження, Андросович К. А. (2022)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і зміст "факторів особистості" ключових системних компонентів "зовнішніх" умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності − основи формування "інноваційності", вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 6) (2022)
Козлова О. О. - Стрічка майстер-класів "Від творчого вчителя для творчого учня" (2022)
Кирилова О. С. - Мистецтво мультимедіа у підготовці фахівців спеціалізованої освіти (2022)
Кремінський Б. Г. - Результати міжнародних олімпіад як відображення світових тенденцій роботи з обдарованою молоддю, Мистюк С. П., Черкаська Л. С. (2022)
Тищенко Т. Г. - Кожна дитина – талановита (2022)
Камишин В. В. - Теоретичні основи застосування прапору катастроф "гістерезис" для моделювання процесу розвитку / руйнації знань, умінь, навичок, Рева О. М. (2022)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Девін Л. М. - Фізико-механічні характеристики ударостійкої кераміки при статичному та динамічному навантаженні, Пріхна Т. О., Барвіцький П. П., Ричев С. В., Карпець М. В., Мощіль В. Є., Цисар М. О., Пономарьов С. С., Присяжна О. В., Локаткіна А. С. (2021)
Mo Peicheng - Вплив температури на спікання ПКНБ з добавками Ti–Si3N4–AlN–Y2O3, Chen Chao, Chen Chuan, Wu Yi, Chen Jiarong, Lin Feng (2021)
Мечник В. А. - Вплив CrB2 на мікроструктуру, властивості і зносостійкість спеченого композита та алмазоутримання в матриці Fe–Cu–Ni–Sn, Бондаренко М. О., Колодніцький В. М., Закієв В. І., Закієв І. М., Геворкян Е. С., Чишкала В. А., Кузін М. О. (2021)
Пак О. Я. - Отримання кристалічних фаз карбіду вольфраму впливом атмосферної електродугової плазми на оксид вольфраму, Якiч Т. Ю., Кокоріна А. І., Акiмова Є. Б. (2021)
Горбань В. Ф. - Високотемпературна твердість багатошарових вакуумно-дугових покриттів метал–нітрид металу, Андреєв А. О., Столбовой В. О., Фірстов С. О., Школьний В. К. (2021)
Карманов А. П. - Детонаційні наноалмази як адсорбенти урану і торію, Долматов В. Ю., Кочева Л. С., Рачкова Н. Г., Богданович Н. І., Алмазова Н. С. (2021)
Chen Jie - Поліпшення зносостійкості і корозійних властивостей магнієвого сплаву за рахунок нанесення нанопокриття WC–17Co методом холодного напилення, Song Hui, Liu Guang, Zheng Ziyun, Tang Jiayun, Cui Lang (2021)
Шейкін С. Є. - Про контактну взаємодію твердосплавних деформуючих протяжок із заготовкою при формоутво¬ренні пазів в отворах трубчастих виробів, Грушко О. В., Мельниченко В. В., Студенець С. Ф., Ростоцький І. Ю., Єфросінін Д. В., Мельниченко Я. В. (2021)
Москаленко А. М. - Історія і досягнення Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (до 60-річчя від дня заснування), Волкогон В. В. (2021)
Дімова С. Б. - Активність ферментного целюлозолітичного комплексу та антагоністичні властивості Trichoderma harzianum 128, Деркач С. М., Волкогон В. В. (2021)
Коць С. Я. - Вплив штамів бульбочкових бактерій Sinorhizobium meliloti на вміст амінокислот у надземній масі люцерни за різного водозабезпечення, Воробей Н. А., Михалків Л. М., Караушу О. В. (2021)
Kozar S. F. - Diazotroph activity regulating strategy under their introduction in agrocenoses (2021)
Логоша О. В. - Скринінг сучасних сортів нуту за реакцією на бактеризацію, Воробей Ю. О., Усманова Т. О., Бушулян О. В. (2021)
Малиновська І. М. - Вплив режимів використання та удобрення спонтанно відновлюваного травостою на перебіг ґрунтових мікробіологічних процесів, Сорока О. П., Пташнік М. М., Кургак В. Г. (2021)
Рєзнік С. В. - Вплив різних систем землеробства на еколого-трофічні угруповання мікроорганізмів чорноземів типових в умовах Лівобережного Лісостепу України (2021)
Діденко Н. О. - Вплив обробітку ґрунту на кількість дощових черв’яків та величину мікробної біомаси в умовах інтенсифікації землеробства, Коновалова В. М. (2021)
Потапенко Л. В. - Особливості міграції водорозчинної органічної речовини та біогенних елементів у дерново-підзолистому ґрунті залежно від систем удобрення та мікробних препаратів, Горбаченко Н. І. (2021)
Павленко А. А. - Ефективність застосування штаму Trichoderma viride з високою антагоністичною та целюлозолітичною активністю, Копилов Є. П., Цехмістер Г. В. (2021)
Горган Т. М. - Вплив екзометаболітів різних сортів культурних рослин на ріст і розвиток патогенних мікроміцетів Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata, Безноско І. В., Біленька О. М., Благініна А. А. (2021)
Правила для авторів (2021)
Krutylo D. V. - Biological features of groundnut microsymbionts widespread in the soils of Ukraine (2021)
Чабанюк Я. В. - Пошук активних продуцентів ендо-1,4-β-глюканази для біодеструкції рослинних решток, Бровко І. С., Мельнікова І. О., Спатару К. В. (2021)
Вороная О. В. - Оцінка патогенності штаму бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum Г 222, Кравченко Н. О., Козар С. Ф., Євтушенко Т. А., Білоконська О. М. (2021)
Коць С. Я. - Формування продуктивності сої за завчасної обробки насіння фунгіцидами Стандак Топ і Февер та інокуляції ризобіями в день посіву, Кириченко О. В., Павлище А. В., Якимчук Р. А. (2021)
Токмакова Л. М. - Біологічна трансформація фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за дії агробактерину та мінеральних добрив, Трепач А. О. (2021)
Потапенко Л. В. - Вплив систем удобрення та мікробних препаратів на формування поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту, Горбаченко Н. І. (2021)
Сябрук Т. А. - Вплив біологічних препаратів на продуктивність льону олійного в умовах Південного Степу України, Коновалова В. М., Левенець Т. П., Рудік О. Л. (2021)
Дерев’янко С. В. - Колекція штамів Teschovirus A, Sapelovirus A, Enterovirus G Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (2021)
Ковалжи Н. І. - Особливості формування угруповань мікроорганізмів чорнозему типового під час вирощування суниці садової за різних систем удобрення і краплинного зрошення (2021)
Правила для авторів (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Amosha O. I. - Trends in the World Economy Development: New Challenges and Prospects, Pidorycheva I. Yu., Zemliankin A. I. (2021)
Shevchenko O. V. - Elaboration of a Mechanism for Regulating Disparities of Regional Socio-Economic Development by Fuzzy Logic Methods (2021)
Heyets V. - The Formation of Fiscal Space While Overcoming Vaccine Nationalism and Ensuring Sustainability of Development, Lunina I., Stepanova O. (2021)
Kniazieva О. - Digital Development of Economy and Society Under Influence of COVID-19 (2021)
Dubrovina L. - Digital Humanitarian Pro¬ject as a Component of Digital Humanities, Lobuzina K., Onyshchenko O., Boriak H. (2021)
Zaimenko N. V. - Implementation of Modern Technologies to Alleviate Soil Sickness in Urban Green Areas, Didyk N. P., Ellanska N. E., Rositska N. V., Kharytonova I. P., Yunosheva O. P. (2021)
Kovalets I. V. - Adaptation of the Web-Service of Air Pollution Forecasting for Operation within Cloud Computing Plat¬form of the Ukrainian National Grid Infrastructure, Maistrenko S. Ya., Khalchenkov O. V., Polonsky O. O., Dontsov-Zagreba T. O., Khurtsilava K. V., Udovenko O. I. (2021)
Ivannikov R. V. - Development of Prototypes of Therapeutic and Prophylactic Antioxidant Agents Based on Natural Biologically Active Compounds of Tro-picogenic Representatives of Orchidaceae Juss, Laguta I. V., Stavinskaya O. M., Buyun L. I. (2021)
Ponomarenko О. M. - The Newest Analytical Technologies for Determining Rare-Earth Ele¬- ments in Granitoids of the Ukrainian Shield, Samchuk A. I., Vovk K. V., Zaiats O. V., Kuraeva I. V. (2021)
Kokhanovska E. - Protection of Intellectual Property under Conditions of the Information Society Development, Kodynets A. (2021)
Congratulations to winners of the CMU for the development and implementation of innovative technologiesin 2020 (2021)
The Contributors (2021)
Instructions to Authors (2021)
Наливайко С. - 30 років Інституту українознавства: минуле, сучасне, майбутнє (2022)
Фігурний Ю. - Всеукраїнська науково-практична конференція "30 років Інституту українознавства: минуле, сучасне, майбутнє”, Шакурова О. (2022)
Крисаченко В. - Національні цінності України: сутність, розмаїття, консолідаційний потенціал (2022)
Гай-Нижник П. - Російсько-українська війна — війна за життя (2014 — 2022 рр.): періодизація (2022)
Ворончук І. - Невмирущі традиції українського героїчного духу (2022)
Hnatiuk Ya. - Anthropological Specifics of Ukrainian Philosophy in the Perspective of Cultural-Predicative Analysis (2022)
Калакура Я. - Електронні інформаційні ресурси архівів як джерельне підґрунтя українознавства (2022)
Довбищенко М. - Шляхта в середовищі парафіяльного духовенства Волинського воєводства: досвід соціальних комунікацій в Україні литовсько-польської доби (2022)
Гулюк І. - Сучасна українська історіографія про повсякденне життя шляхти ранньомодерної доби (2022)
Ревега Н. - До питання існування млинів у с. Комарівці, затопленому водами Канівського водосховища (2022)
Жам О. - Українське Правобережне Полісся в експедиційній діяльності Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (60 — 80-ті роки ХХ ст.), Грудевич Т. (2022)
Ходжін М. - Проблема суніто-шиїтського протистояння у зовнішній політиці Туреччини на початку ХХІ століття (2022)
Наливайко С. - Семантичне гніздо "самець", "бик" в індоіранській гідронімії Східної Європи (2022)
Передмова (2010)
Чанишева Г. І. - Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення (2010)
Сирота І. М. - Страховий (трудовий) стаж як головна умова пенсійного забезпечення у солідарній системі (2010)
Додіна Т. М. - До питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (2010)
Харитонова Л. І. - Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту (2010)
Вишновецька С. В. - Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: постановка проблеми (2010)
Сонін О. Є. - Способи захисту права на відпустку судом (2010)
Тарасенко B. С. - Інформаційні технології у трудових відносинах (2010)
Лагутіна І. В. - Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права (2010)
Краснов Є. В. - Основні трудові права в актах ООН (2010)
Лаврів О. Я. - Принцип забезпечення належної винагороди за працю в трудовому законодавстві України (2010)
Клейменова C. М. - До питання про засоби забезпечення договірних зобов'язань, спрямованих на надання послуг (2010)
Потопахіна О. М. - Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Слюсар А. М. - Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Дробот Ж. А. - Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника (2010)
Чанишев Р. І. - Інформація про персональні дані працівника та її захист (2010)
Волошина С. М. - Акти МОП про безпеку і гігієну праці та законодавство України (2010)
Больбот А. В. - Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації (2010)
Рудницька О. П. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права (2010)
Римар І. А. - Особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин (2010)
Приміч Д. В. - Право на колективні переговори і укладання колективних договорів у міжнародних актах та законодавстві України (2010)
Тарасюк Т. М. - Закони як джерела права соціального захисту України (2010)
Пожаров Ю. В. - Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах (2010)
Шулипа М. Ю. - Дія актів трудового законодавства у часі за проектом Трудового кодексу України (2010)
Пожарова О. В. - Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок (2010)
Каракаш И. И. - О правовом регулировании отношений собственности на природные объекты и их ресурсы (2010)
Черемнова А. І. - Водний фонд України як об'єкт правової охорони (2010)
Степська О. В. - Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками (2010)
Платонова Є. О. - Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України (2010)
Харитонова Т. Є. - Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку (2010)
Годованюк A. Й. - До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні (2010)
Юрескул B. О. - Вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів (2010)
Чумаченко І. Є. - Організаційно-правові засади інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (2010)
Калишук Л. А. - Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі (2010)
Палій H. І. - Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення (2010)
Погорєлова О. М. - Особливості використання земель водного фонду на орендних умовах (2010)
Сальман I. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі (2010)
Терлецька Л. М. - Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок (2010)
Фролова H. В. - Поняття водно-болотних угідь та їх класифікація (2010)
Караханян К. М. - Об'єкти та суб'єкти земельних аукціонів (2010)
Швець Є. І. - Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України (2010)
Ріпенко A. І. - Правовий режим земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (2010)
Недов И. Н. - Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномоченными местных советов (2010)
Городецька I. А. - Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень (2010)
Завальнюк B. В. - Антропологічний вимір та проблеми взаємовідносин суспільства і права (2010)
Юлдашев О. X. - Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) (2010)
Галицький І. В. - Типи толерантності в сучасному суспільстві (2010)
Арнаутова Л. П. - Методологія і методи в правовій спадщині О. В. Сурілова (2010)
Бірюков Р. М. - Правовий розвиток в умовах глобалізації (2010)
Авдюгін Р. Г. - Забезпечення прав людини в Україні: міжнародні та національні засоби забезпечення (2010)
Терзі О. О. - Інтеграційний процес: засади правового регулювання (2010)
Севостьянова Н. І. - Виконання рішень Європейського суду з прав людини як форма імплементаційних процесів (2010)
Бондик В. А. - Трансформація відносин власності та її правовий зв'язок з інститутом банкрутства (2010)
Дятленко Н. М. - Використання норм основного закону Німеччини для врегулювання господарської діяльності (2010)
Бачеріков О. В. - Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом (2010)
Закаленко О. В. - Право на позов в адміністративному судочинстві (2010)
Фоміч Г. В. - Щорічне оцінювання діяльності публічних службовців: організаційно-правовий аспект (2010)
Федоров В. А. - Підстави класифікації та види державного боргу (2010)
Солдатський В. В. - Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства (2010)
Кравчук В. М. - Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади (2010)
Крикливий Р. М. - Ризики в діяльності державного обвинувача потребують комплексного аналізу та оцінки (2010)
Погібко О. І. - Правові засади врегулювання військового співробітництва — складової оборонного курсу держави (2010)
Грушко М. В. - Поняття "військовополонений" в міжнародному гуманітарному праві (2010)
Антонюк Н. О. - Об'єктивні ознаки складу продовжуваного злочину, Ясеницький В. Є. (2010)
Іванченко О. М. - Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права (2010)
Супруновський A. І. - Проблеми формування міграційної політики України (2010)
Личко В. С. - Суб'єкти одержання безоплатної правової допомоги в Україні (2010)
Клочков В. О. - Еволюція застосування програмних актів у праві України (2010)
Іваницький О. Ю. - Правовий статус Автономної Республіки Крим у сучасних реаліях державного управління (2010)
Кравчук В. М. - Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні (2010)
Сахарук І. С. - Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці (2010)
Погребняк Н. М. - Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії (2010)
Дмитришин Ю. Л. - Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права (2010)
Кравчук М. В. - Новаторське видання у сфері військового права (2010)
Наші автори (2010)
Переднє слово (2021)
Беркещук І. С. - Прояви ненормативної лексики в комунікативній поведінці героїв художніх творів, Прокопів Л. М. (2021)
Доброльожа Г. М. - "Шагренева шкіра" сучасної української діалектної фразеології (2021)
Коваленко Б. О. - "Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних" Івана Огієнка як джерело діалектологічних досліджень, Коваленко Н. Д. (2021)
Марчук Л. М. - Візуалізація філософії чуттєвого сприйняття в романі Ірен Роздобудько "Зів'ялі квіти викидають" (2021)
Піддубна Н. В. - Тарас Шевченко як релігійна мовна особистість у дослідженнях Івана Огієнка (2021)
Поліщук С. В. - І. Огієнко про розвиток української літературної мови в часи "московської доби" (1654-1798 роки), Горбатюк О. В. (2021)
Шевчук З. С. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення трихотомії мова-народ-культура в працях Івана Огієнка (2021)
Юсікова О. В. - Атрибутивна функція орудного відмінка у говірках Закарпаття (детермінантна позиція) (2021)
Бернадська Н. І. - Жанрова природа літературних усмішок Остапа Вишні (2021)
Kruk A. А. - Concept of Water in the Works of T. Hardy, I. Nechui-Levytskyi and I. Ohiienko: Comparative Study (2021)
Райбедюк Г. Б. - Язичницький світ українців у науковій концепції Івана Огієнка та в поезії Ірини Калинець: типологічні аспекти (2021)
Гудима Н. В. - Формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів у світлі ідей Івана Огієнка та концепції нової української школи, Ковальчук О. В. (2021)
Кучинська І. О. - Особливості формування громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка та Софії Русової (2021)
Мартіна О. В. - Комунікативні умови формування мовленнєвої компетентності молодших школярів (на основі педагогічних ідей Івана Огієнка), Третяк Н. В., Гордійчук М. С. (2021)
Мєлєкєсцева Н. В. - Формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей (на основі ідей Івана Огієнка) (2021)
Франчук Т. Й. - Проєктування розвитку національної, громадянської ідентичності, самоідентичності здобувача освіти в структурі компетентнісної освіти, Мозолюк О. М. (2021)
Зелененька І. А. - Герметизм Володимира Свідзінського (у проекції від міста над Смотричем), Поляруш Н. С. (2021)
Олійник Л. В. - Особливості поетики творів для дітей Ніни Шмурікової (2021)
Осецький Й. П. - Системи словотвору самоідентифікаційних назв протоукраїнських спільнот на землях центральної та північної Китайгородщини (2021)
Рарицький О. А. - Іван Прокоф'єв – поет і дослідник літератури (2021)
Щегельський В. В. - Етимологія та мотиваційні особливості оповідальної топонімічної прози населених пунктів Рихта та Слобідка Рихтівська (Рихтецька) Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (2021)
Рарицький О. А. - План ювілейних заходів до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка (2021)
Волковинська І. В. - В атмосфері духовності та щирості: ІІІ Всеукраїнська наукова конференція "Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки" (2021)
Шевчук З. С. - "Український політичний дискурс: лексико-граматичні особливості й тенденції експресивізації мовлення" (відкрита лекція професора Наталі Кондратенко) (2021)
Наші автори (2021)
Григоришен О. О. - Інформаційно-аналітична система визначення психічного стану людини, Колесник І. С., Савицька Л. А. (2021)
Даниленко М. С. - Методи розробки рекомендаційних систем, Колесник І. С. (2021)
Jaber A. H. - A comprehensive method of building intelligent career guidance systems, Palamarchuk Y. A. (2021)
Каневський М. В. - Особливості моніторингу клієнтської частини мобільних додатків, Захарченко С. М. (2021)
Крилик Л. В. - Особливості реалізації інформаційної системи візуалізації розташування пунк-тів переробки вторсировини та продажу екотоварів, Яровий А. А., Козирева А. А. (2021)
Скворчевський О. Є. - Дослідження принципів побудови баз даних зразків високотехнологічної ма-шинобудівної продукції на основі базової моделі даних NATO CALS (2021)
Яковенко В. О. - Адаптація принципів Agile методології для управління проєктом розробки програмного застонку, Ульяновська Ю. В., Яковенко Т. Ю., Чупілко Т. А. (2021)
Яровий А. А. - Особливості моделювання мультикомпонентної інформаційної технології ав-томатизованого тестування, Іванчук Я. В., Озеранський В. С., Василевський В. О. (2021)
Азаров О. Д. - Високолінійні двотактні масштабатори - перетворювачі струмів на базі висо-коомних струмових дзеркал, Генеральницький Є. С., Фугас Г. С. (2021)
Мартинюк Т. Б. - Регулярна обчислювальна структура для ранжування даних, Крупельницький Л. В., Круківський Б. І. (2021)
Ясенко Л. С. - Властивості згорткові нейронної мережі на основі автокодера, Клятченко Я. М. (2021)
Мокін В. Б. - Прогнозування хвиль коронавірусу на основі відновленої когнітивної карти міжрегіонального впливу, Дратований М. В., Лосенко А. В., Жуков С. О. (2021)
Богун О. - Деякі спостереження щодо особливостей перекладу та трактування понять affectus та affectio у творах Бенедикта Спінози (2021)
Виноградова Н. М. - Генезис ідеї Бога у процесі становлення релігійного світогляду (2021)
Dobrolyubska Yu. A. - Ukrainian historical narrative: features and specifics of transformation, Rodian M. V. (2021)
Каримова Парвин Айдын гызы - Понятие личности в теории коммуникации (2021)
Кузнєцов А. Ю. - Автентичність і ідентичність як методологічні концепти дослідження соціального, Свящук А. Л., Чмихун С. Є. (2021)
Лісеєнко О. В. - Національна ментальність як філософське поняття і соціокультурне явище, Гюльхан Ю. Б. (2021)
Мринська Н. О. - Особливості мужності у вітчизняній філософії в проєкції інвалідності (2021)
Семенов І. С. - Роль категоричного імперативу Канта у психіці людини (2021)
Власова О. П. - Феномен гендерної темпоральності в концептуалізаціях часу В. Брайсон (2021)
Эфендиев Ф. М. - Процессы обобщения в науке: философский анализ, Аббасова Г. Я. (2021)
Козобродова Д. М. - Антропологічний характер соціальної реальності в аспекті психомірності (2021)
Микаилова Нармина Эльдар кызы - Этнический образ в системе национального самосознания (2021)
Федорів Л. М. - Трансцендентно-іманентна природа пізнання: історико-філософський аналіз (2021)
Кондрашова Л. В. - Системный подход к организации научной работы студентов в условиях высшей школы (2003)
Пальшкова І. О. - Методологічні засади вивчення проблеми професійно-педагогічної діяльності в системі вищої педагогічної освіти (2003)
Попруга О. В. - Різні підходи у визначенні суті та змісту поняття "національна самосвідомість майбутніх учителів" (2003)
Лисевич О. В. - Формування культури майбутніх вчителів в контексті особистісно-орієнтованої освіти (2003)
Торхова А. В. - Профессиональное педагогическое явление как объект исследования (2003)
Штельмах Г. Б. - Диференційоване навчання у школі педагогічного професіоналізму як один із способів підготовки вчителів-початківців до управління педагогічним процесом (2003)
Щербина С. М. - Задачний підхід та принцип рольової перспективи в педагогічному процесі - основа активізації професійної позиції студентів (2003)
Білоконна Н. І. - Роль активних методів навчання в мовній підготовці майбутніх вчителів (2003)
Каверина О. Г. - Поетапне формування розумових дій на іноземній мові у студентів немовних ВНЗ (2003)
Ігнатюк Н. А. - Активізація розумової діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови, Соловйова Д. (2003)
Білоус О. С. - Формування творчої активності студентів у системі вивчення предметів музичного циклу (2003)
Щербина В. Г. - Точка зору і перспектива в композиції (2003)
Коновал О. А. - Основні положення інноваційної методики вивчення електромагнетизму в ВНЗ та СНЗ (2003)
Цегельська М. В. - Зіставний аналіз у викладанні іноземної мови, Зоренко І. С. (2003)
Грибенко Г. Є. - Творча атмосфера важлива складова підготовки творчого вчителя (2003)
Ковальова Н. В. - Створення активно-творчого клімату на методичних заняттях для розвитку творчого стилю діяльності педагога (2003)
Жиляева Н. В. - Некоторые аспекты применения средств обучения в техническом университете (2003)
Коржова Л. С. - Про ступінь готовності студентів до дослідної роботи з педагогічної тематики (2003)
Дороніна Т. О. - Формування суспільної свідомості та гендерна освіта у вищій школі (2003)
Пильнік Р. О. - Формування творчого мислення учнів (2003)
Мещерякова Н. П. - Проблема формування національної самосвідомості в контексті особистісно-орієнтованої освіти і національної культури (2003)
Ловянова І. В. - Сутність і структура інтелектуальних умінь школярів (2003)
Чувасова Н. О. - Запитання як один із засобів розвитку пізнавальної активності старшокласників (2003)
Вольська Н. - Формування організованості учнів у процесі їхньої навчально-пізнавальної діяльності (2003)
Кляцька Г. М. - Підвищення якості навчання учнів засобами навчального діалогу (2003)
Ткаченко О. Л. - Застосування вправ тренінгу навчального діалогу в шкільному курсі економічної і соціальної географії України (2003)
Комарова О. В. - Біологічна наука та навчальний предмет: проблеми взаємозв'язку (2003)
Буряк В. К. - Педагогічне управління створенням умов, шляхів і підходів до особистості учня при вивченні фізики, Рева Ю. В., Вернигора А. В., Ковальчук Л. А. (2003)
Рева Ю. В. - Особистісно-орієнтоване навчання фізики, Тижневий В. С., Плотніков С. В., Макаренко Е. А. (2003)
Скочиляс- Кротля Э. - Раннее обучение детей иностранным языкам (2003)
Мелікова С. О. - Технологія реалізації індивідуалізації професійнооріентованого навчання студентів на заняттях з іноземної мові (2003)
Вікторова М. В. - Основи вокально-хорової роботи під час навчання учнів співу (2003)
Ковальська О. В. - Естетичне виховання учнів основної школи в процесі музичного навчання (2003)
Іванченко І. В. - Педагогічні умови вдосконалення вокально-хорових умінь учнів на уроках музики (2003)
Крулица М. - Формирование отношения к родине у детей в дошкольном возрасте с использованием метода демонстрации произведений искусства и драмы (2003)
Литовченко О. - Формування в учнів навичок здорового способу життя у контексті виховних завдань позашкільного закладу (2003)
Банашкевич Т. - Подготовка детей и молодёжи к активному отдыху (2003)
Кужільна Л. В. - Полістилістична модель світу Ліни Костенко (2003)
Поліщук Г. Л. - Проблема контролю і обліку знань учнів у практиці української школи 20-х рр. XX століття (2003)
Чумак А. С. - Особистістно-оріентовний підхід до учнів основної школи при проведенні занять з ручної художньої праці (2003)
Кравцова І. А. - Вальдорфська школа у світлі оптимізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках рідної мови, Шпачук Л. Р. (2003)
Калініченко Т. Ф. - Вальдорфська педагогіка як особистісно зорієнтована педагогічна технологія (2003)
Яковлева В. А. - Особистісно-орієнтований підхід до організації спілкування підлітків У школах-інтернатах (2003)
Каневская О. Б. - Коммуникативно-индивидуализированный подход к уроку русского языка: к вопросу о преподавании русского как иностранного (2003)
Ветохина В. А. - К концепции курса "Страноведение. Россия" для студентов специальности "язык и литература (русский)", обучающихся в вузах Украины, Гамали О. И. (2003)
Недодатко Н. Г. - Образне мислення та його місце в навчанні, Григоренко Л. В., Зеленкова Н. І. (2003)
Сидоренко Т. Д. - Педагогічна спрямованість особистості як основа формування педагогічної культури майбутнього вчителя (2003)
Бугрій О. В. - Концепція діяльнісного підходу до вдосконалення навчального процесу (2003)
Корольський В. В. - Математичне моделювання процесу самостійної роботи студентів (2003)
Афонін А. П. - Формування культури здоров'я — невід'ємна складова освіти, Брюзгін В. О., Ковельська І. М. (2003)
Title (2021)
Contents (2021)
Nakonechna K. V. - Government support of agricultural production given the natural climatic conditions and the production environment of Ukraine, Samsonova V. V. (2021)
Slobodyan Z. V. - New environmentally-friendly corrosion inhibitor based on plant extracts and technology of chemical cleaning of thermal power equipment with its use, Zin I. M., Korniy S. A. (2021)
Lyashenko V. I. - The Nature of Regional Development Instt itutions and Their Role in Innovation-Driven Modernization of Economy, Soldak M. O. (2021)
Morgun V. V. - Development of Effective Strains of Nodule Bacteria and Microbial Preparations Based on Them, Kots S. Ya. (2021)
Gubarev V. F. - Computer Vision System for Spacecraft Relative Pose Determination During Rendezvous and Docking, Volosov V. V., Salnikov N. N., Shevchenko V. N., Melnychuk S. V., Maksymyuk L. V. (2021)
Belikov K. M. - Solid phase extractants for actinide and lanthanide removal based on porous polymers impregnated with multidentate chelating ligands, Bryleva E. Y., Bunina Z. Y., Varchenko V. V., Andryushchenko A. Y., Shcherbakov I. B.-H., Kalchenko V. I., Drapailo A. B., Zontov A. V., Zontova L. V. (2021)
Parkhomenko N. M. - IP Policy in Academic Institutes and Higher Education Institutions, Yakubivskyi I. Ye., Yurkevych Yu. M. (2021)
Maryniv V. I. - Criminal and Criminal Proceeding Protection of Intellectual Property Rights, Demura M. I. (2021)
Granchak T. Yu. - Immersive Technologies in the Library: Organization of Innovative Service for Science and Education, Bondarenko V. I. (2021)
Boiarynova K. O. - Analysis of Logistics Startups Development in the EU Countries and Ukraine, Kopishynska K. O. (2021)
Instructions for Authors (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Yerina A. M. - Statistical Indicators of Cybersecurity Development in the Context of Digital Transformation of Economy and Society, Honchar I. A., Zaiets S. V. (2021)
Vishnevsky V. P. - Digital and Green Economy: Common Grounds and Contradictions, Harkushenko O. М., Zanizdra M. Yu., Kniaziev S. I. (2021)
Drobenko B. D. - Approach to Studying the Strength and Determining the Yield Stress of Rocket and Space Engineering Structures, Kushnir R. M., Marchuk M. V. (2021)
Leshchenko I. Ch. - Estimates of Methane Emissions in the Oil-and-Gas Industry of Ukraine: Problems and World Experience in Their Solution (2021)
Zabulonov Yu. - Spectrometer-Identifier Based on a Solid Detector for NFC Facilities, Burtnyak V., Odukalets L. (2021)
Martirosyan I. A. - Innovative Approach to the Creation of Textile Materials with Antimicro¬bial Properties, Pakholiuk E. V., Lubenets V. I., Komarovska-Porokhnyavets O. Z., Monka N. Ja., Nakonechna A. V., Peredriy O. I., Lutskova V. I. (2021)
Zaselskiy V. - Upgrade of Conveyor Line for Coal Charge Preparation with the Use of Modern Gradingand-Mixing Equipment, Popolov D., Zaytsev H., Shepelenko M. (2021)
Sydorova M. - Information Technology for Trajectory Data Mining, Baybuz O., Verba О., Pidhornyi P. (2021)
Tagaev I. А. - Characteristics of New Promising Bentonite Coal Sorbents Modified by Different Compounds, Muratova M. N., Andriyko L. S., Boykhonova M. Yu. (2021)
Melnyk M. V. - Possibilities of Creation and Implementation of Open Innovations at R&D Organizations of the NAS of Ukraine, Nikitin Yu. O. (2021)
Instructions for Authors (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Kachynskyi V. S. - Development of Technology and Creation of Test Equipment for Pressure Welding of High-Load Thin-Walled Heterogeneous Steel Tubular Parts, Koval M. P., Klymenko V. I. (2021)
Fialko N. M. - Complex Methods for Analysis of Efficiency and Optimization of HeatRecovery Systems, Stepanova A. I., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I. (2021)
Smirnov O. M. - Development of a Two-Chamber MHD Tundish for Metal Casting, Narivskiy A. V., Smirnov E. N., Verzilov A. P., Semenko A. Yu., Goryuk M. S. (2021)
Babachenko O. I. - Development of a Model for Calculating Changes in K76F Rail Steel Temperature to Determine the Heat Treatment Parameters, Kononenko G. A., Podolskyi R. V. (2021)
Kovtun Yu. V. - Development of Technology for Vacuum Surface Conditioning by RF Plasma Discharge Combined with DC Discharge, Glazunov G. P., Moiseenko V. E., Maznichenko S. M., Bondarenko M. N., Konotopskiy A. L., Siusko Y. V., Tarasov I. K., Shapoval A. N., Lozin A. V. (2021)
Semykin S. I. - Direct observation of high-temperature areas of metal melt at oxygen converter blowing with low voltage application, Golub T. S., Dudchenko S. A. (2021)
Falkovich O. L. - Creation of Mineral Resource Base of Strategic Materials (by Example of the Prutivskyi Copper-Nickel and Precious Metal Ore Deposit), Palkin I. Ye. (2021)
Sereda V. - The Role of Law in Promoting the Effi-¬ciency of the Modern Economy (Theoretical approach) (2021)
Tsurko E. N. - Salting-in and Saltingout Effects of Polyphenols, Aromatic Compounds, and Amino Acids on Poly (N-Isopropylacrylamide) and Egg White Aqueous Solutions, Kunz W. (2021)
Gerasymov O. I. - Tightening (Compaction) of BiComponent Micromechanical (Granular) System, Spivak A. Y., Andrianova I. S., Sidletska L. M., Kuryatnikov V. V., Kilian A. M. (2021)
Melnyk O. P. - Application of the Inverse Chronopotentiometry Method to Control the Content of Toxic Elements in Refining Production, Galimova V. M., Radzievska I. G., Marynin A. I. (2021)
Instructions to Authors (2021)
Title (2021)
Contens (2021)
Kotlyarevskyy Ya. V. - Theoretical and Applied Aspects of the Development of Reform Institutions in Global and National Context, Sokolovska A. M. (2021)
Venger Y. F. - Infrared Thermography as an Effective Tool for Research and Industrial Application, Dunaievsky V. I., Kotovskyi V. Y., Bolgarska S. V., Kyslyi V. P., Tymofeyev V. I., Orel V. Е., Nazarchuk S. S. (2021)
Chaplynskiy R. Yu. - Particle Detector with Diamond Sensitive Elements Grown in a Cubic High Pressure Apparatus, Petrosyan E. E., Mykytiuk T. V., Parkhitko Y. M., Grushko V. I., Lysakovskyi V. V., Mitskevich E. I., Kirіev A. M., Lysenko O. G. (2021)
Smirnov O. M. - Increasing the Dosing Accuracy of Magnetodynamic Foundry Equipment, Narivskiy A. V., Smirnov E. N., Semenko A. Yu., Verzilov O. P. (2021)
Romaniuk O. O. - Formation of Interoperable Digital Medicine Information Environment: Personal Medical Data, Kozak L. M., Kovalenko O. S. (2021)
Krugliy D. G. - Choice of the Fractal Method For Visualization of Input Data While Designing Support Systems for Decision-Making by Navigator, Appazov Е. S., Zinchenko S. М., Nosov P. S. (2021)
Kamensky A. O. - Electrocatalytic Processing of Carbon Dioxide into Methanol and Formaldehyde, Olshevsky O. P., Pochynok V. V., Viazovyk V. M. (2021)
Babaskin A. Y. - Material Terms and Conditions of Trade-mark License Agreement in the Civil Law of Ukraine, Venetska M. V., Smorodyna A. Y. (2021)
Demura M. - Using Artificial Intelligence Algorithms in the Field of Criminal Judicia¬ry: International Experience and Domestic Prospects, Klepka D. (2021)
Instructions for Authors (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Mazaraki A. - Economic security strategy of Ukraine in the context of global transformations, Melnyk T. (2021)
Romanenko V. - Balance of competitive conditions in Ukraine: state options, Lebedeva L. (2021)
Bovsh L. - Compliance-strategizing of economic security of the business in digitalization conditions, Bosovska M., Okhrimenko A. (2021)
Dynnyk I. - State and civil society: digital reality (2021)
Nazarova K. - Procedural and accounting transformation as an imperative stage of digital audit, Bondarenko K. (2021)
Loi A. - Economic potential of the trade enterprise: structural aspect, Blakyta H. (2021)
Vysochyn I. - Omnichannel in improved profitability in retail, Khmara A. (2021)
Stopchenko Ye. - Digital functionality of complementation of business processes of the hotel industry, Boiko M., Kulyk M. (2021)
Fomina O. - Balance budgeting of agribusiness enterprises, Semenova S. (2021)
Shulha N. - Clustering of banks according to their business models, Omelenchuk V. (2021)
Erkes O. - Banking digitalization during the COVID-19 pandemic, Kalyta O., Gordiienko T. (2021)
Kalinichenko O. - Digital transformation of higher educational establishments of Ukraine (2021)
Гуменюк Г. Л. - Щорічний Конгрес Європейського респіраторного товариства 2021, Опімах С. Г. (2021)
Фещенко Ю. І. - Ефективність комбінованого лікування хворих на бронхіальну астму з нейтрофільним типом запалення, Яшина Л. О., Гуменюк Г. Л., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Опімах С. Г., Зволь І. В., Москаленко С. М., Власова Н. А., Галай Л. А. (2021)
Антипкін Ю. Г. - Ефективність застосування інгібіторів протонної помпи у дітей з бронхіальною астмою, що поєднана з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та рефлюкс-езофагітом, Лапшин В. Ф. Уманець Т. Р., Буратинська А. А., Чумаченко Н. Г., Степанова Л. С., Толкач С. І. (2021)
Перцева Т. О. - Вентиляційні та дифузійні порушення у осіб, що перенесли негоспітальну пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19). Можливості інгаляційної терапії, Конопкіна Л. І., Бєлослудцева К. О., Щудро О. О., Фуголь К. В. (2021)
Клименко В. А. - Сенсибілізація до алергокомпонентів кліщів домашнього пилу у дітей з бронхіальною астмою в Україні, Кулік Т. В., Бєлоус В. М., Піонтковська О. В., Савво О. М. (2021)
Богомолов А. Є. - Rhinitis medicamentosa: принципи діагностики та лікування, Зайков С. В., Зубченко С. О. (2021)
Катілов О. В. - Тонкощі використання інгаляційних пристроїв в дитячій практиці (2021)
Ликова М. А. - Гіперчутливість до алергенів собаки (клінічні випадки) (2021)
Вітаємо Перцеву Тетяну Олексіївну з обранням її академіком НАМН України! (2021)
Вітаємо Чумака Анатолія Андрійовича з обранням його член-кореспондентом НАМН України! (2021)
Вітаємо з державною нагородою Горовенко Наталію Григорівну! (2021)
Гончарук Г. П. - Кривий Ріг у новому соціокультурному просторі (2003)
Гукаленко 0.В. - Интегрирующая роль образования в формировании целостного славянского образовательного пространства, Данилюк А. Я. (2003)
Колоколова И. В. - Некоторые аспекты моделирования педагогического процесса как среды творческого саморазвития его субъектов, Миколишина В. И. (2003)
Кондрашова Л. В. - Проблемы модернизации педагогического образования в условиях высшей шкоы (2003)
Бондаревская Е. В. - Стратегия реформирования системы непрерывного педагогического образования, Гукаленко О. В. (2003)
Ничкало Н. Г. - Творче використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду у модернізації профтехосвіти в Україні (2003)
Мовчан В. П. - Неперервна професійна освіта: реалії та перспективи (2003)
Руденко В. И. - Личностный смысл как основание культурологического подхода к проектированию содержания образования, Руденко H. H. (2003)
Михеева Е. В. - К вопросу о личностной ориентации в системе высшего педагогического образования, Кара Л. Н. (2003)
Гелло Т. А. - Воспитание ценностного сознания в структуре общей направленности личности, Подгорная О. Е. (2003)
Мельничук A. B. - Особенности духовно-нравственного воспитания молодежи в многокультурном славянском пространстве, Звезда Л. М. (2003)
Илькова А. П. - Отдельные аспекты воспитания смыслов и ценностей, Макарова М. Я. (2003)
Суарес Т. П. - Духовность современной личности (2003)
Зязюн 1. А. - Діалектика змісту освіти і змісту учіння (2003)
Власова Т. И. - Воспитание духовности на основе религиозного миропонимания (2003)
Олейников С. В. - Отдельные аспекты коммуникативного процесса в педагогическом взаимодействии (2003)
Гукаленко О. В. - Приоритетные направления профилактики правонарушений и социальной дезадаптации детей, Левицкая И. Б. (2003)
Любар О. О. - Українська педагогіка як складова частина європейської педагогічної культури (2003)
Зязюн Л. І. - Світоглядні засади мистецтва в системі освіти Франції та України (2003)
Левицкая И. Б. - Инновационное развитие школы как комплекса национальной культуры, Бондар В. Л. (2003)
Олейник В. Ф. - Идеи М. Монтеня в современной системе личностно­ориентировочного обучения и воспитания (2003)
Дояр Л. В. - Освітянські пошуки першої пол. 80-х років в Україні: ретроспективний погляд в контексті сучасності (2003)
Билецкая B. C. - Формирование диалектического мышления у первокурсников на занятиях по истории Украины, Горбенко Л. Л. (2003)
Сманцер А. П. - Культорологический подход при формировании содержания педагогической подготовки будущего преподавателя в классическом университете (2003)
Штельмах Г. Б. - Виховання іншомовної комунікативної культури майбутнього фахівця засобами новітніх технологій (2003)
Савченко Л. А. - Изучение проблемы духовного развития старшеклассников с позиции личностно-ориентированного обучения (2003)
Білоус О. С. - Особистісно орієнтоване навчання як чинник стимулювання творчої активності студентів (2003)
Григоренко Л. В. - Учебно-исследовательская работа как средство формитрования готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности, Зеленкова Н. И. (2003)
Бешевец Л. В. - Личностно ориентированные технологии обучения в формировании профессиональной ответственности будущих педагогов (2003)
Борытко Н. М. - К вопросу о становлении профессиональной позиции педагога-воспитателя (2003)
Беланова P. A. - Актуальність проблеми гуманізації та гуманітарізації освіти студентів університетів (2003)
Білоконна H. І. - Проблема підготовки творчої особистості вчителя початкових класів (2003)
Пальшкова I. О. - Методичні засади формування професійно-педагогічної діяльності у майбутніх педагогів (2003)
Кічук Я. В. - Підходи до творчого втілення ідеї особистісно-орієнтованої педагогіки в підготовку вчителя (2003)
Бондаренко Л. І. - Інноваційні технології у викладанні математики в Криворізькому технікумі економіки та управління (2003)
Черних Л. О. - Технологія навчання як підсистема методичної системи навчання математики, Богатинська Н. В. (2003)
Голивер H. A. - Психолого-педагогические аспекти применения компьютерных технологий у учебном процессе высшей школы (2003)
Кисільова В. П. - Оновлення змісту математичної освіти у вищих педагогічних закладах (2003)
Абрамова В. В. - К вопросу о совершенствовании форм и методов воспитывающего обучения студентов, Есипова Е. В. (2003)
Садова В. В. - Основні напрями оновлення змісту навчального курсу "Історія педагогіки" (2003)
Ігнапок H. A. - Навчання ввічливого спілкування на уроках іноземної мови (2003)
Бондарь И. Г. - Художественные фильмы как один из способов оптимизации процесса изучения иностранных языков в технических вузах (2003)
Мелікова С. О. - Індивідуалізація - основа професійно-орієнтованого навчання студентів іноземній мові (2003)
Ветохина В. А. - О задачах и содержании курса "Страноведение" для студентов специальности "язык и литература (русский)", Гамали О. И. (2003)
Рейзенкінд Т. Й. - Шляхи формування інтелектуальних здібностей вчителя музики, Варнавська Л. І. (2003)
Бондаренко О. В. - Фомування готовності студентів до краєзнавчої роботи в системі особистісно-орієнтованого навчання вищої педагогічної школи (2003)
Матукова Г. І. - Вплив фізичної культури на формування компонентів загальної культури майбутніх фахівців (2003)
Ленська В. В. - Громадянське виховання студентської молоді у добу глобалізації, Потопа Г. Д. (2003)
Янченко Ю. А. - Із досвіду роботи вузу по підготовці майстрів превентивного виховання (2003)
Федорук К. Р. - Интегрированный подход как фактор модернизации среднего профессионального медицинского образования, Потинга Л. Г. (2003)
Коржова Л. С. - Навчально-дослідницька діяльність як фактор професійного становлення майбутніх педагогів (2003)
Бурдун О. В. - Нові інформаційні технології в системі особистісно рієнтованого навчання в середній школі (2003)
Лов'янова І. В. - Особитісно орієнтоване навчання як фактор формування всебічно-розвиненої особистості (2003)
Klim-Klimaszewska A. - Technologia informatyczna w szkole wyzczej - szanse і zagrozenia, Zacharuk T. (2003)
Швай P. I. - Технологія особистісно орієнтованого навчання, побудована на системі шкільного фізичного експерименту (2003)
Лопатнюк О. М - Освітні технології особистісно орієнтованої спрямованості в системі загальноосвітньої школи (2003)
Гайдаржи Г. Х. - Отдельные подходы к использованию информационно-компьютерных технологий в обучении, Ильченко C. B., Федорченко С. Г. (2003)
Лов'янова І. В. - Інтерактивне навчання в системі особистісно-орієтованих технологій (2003)
Ильевич Т. П. - Педагогическое взаимодействие как основа активизации современных форм обучения, Боднар В. В. (2003)
Онищенко Ж. І. - Сутність педагогічної технології в процесі навчання переглядового читання учнів середньої загальноосвітньої школи (2003)
Панова Л. Д. - К вопросу о разработке образовательных технологий воспитания культуры здоровья, Герцовая В. В., Перели Б. И. (2003)
Кучеренко Т. В. - Социализация старшего подростка: проблема применения интерактивных технологий в школе (2003)
Мірошник З. М. - Я-концепція молодшого школяра як інтерпретація досвіду (2003)
Гайдаржи Г. Х. - Стимулирование познавательнного интереса одаренных детей, Шинкаренко Е. Г. (2003)
Шамне A. B. - Проблема вікових новоутворень в психології розвитку (2003)
Комарова О. В. - Евристична бесіда як шлях до розвитку творчих здібностей особистості (2003)
Лаврентьева О. - Дидактичні підходи до структурування матеріалу з метою формування інтелектуальних умінь (2003)
Ковальська О. В. - Естетичне виховання учнів у системі особистісно орієнтованого навчання (2003)
Савченко A. I. - Приоритетное значение моделирования в изучении синтаксиса (2003)
Удовиченко Л. - Вивчення образу - персонажа прозового твору у 5-му класі: перший етап освітньої технології (2003)
Кужільна Л. В. - Трагічна модель світу в культурологічній інтерпретації особистості в ліриці поетів-шестидесятників в українській літературі XX століття (2003)
Філевич Л. Г. - Структура національного ринку освітянських послуг і шляхи її вдосконалення (2003)
Вербій Б. М. - Проектна методика на уроках англійської мови в контексті особистісно орієнтоаваного навчання (2003)
Бєлікова В. В. - Оновлення змісту "Історії української музики" (2003)
Любар І. Г. - До проблеми формування екологічної культури учнівської молоді на сучасному етапі реформування освіти (2003)
Євтушенко Є. Х. - Дидактичні умови особистісно-орінтованого підходу до учнів в процесі навчання біології (2003)
Шиперко С. Г. - Формування математичних понять в учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2003)
Віхрова О. В. - Деякі аспекти вивчення алгебри в системі особистісно-орієнтованої освіти, Білоусова Г. М. (2003)
Сивопляс Н. В. - Специфіка навчального процесу та її вплив на формування особистості дітей молодшого шкільного віку в умовах депривації (2003)
Мощиць В. М. - Вплив психолого-педагогічних умов на розвязання обчислювальних задач дітьми старшого дошкільного віку (2003)
Федорчук В. В. - Музичне пізнання в контексті особистісно зорієнтованого навчання учнів початкової школи (2003)
Трофанова М. Т. - Розвиток творчої особистості у системі початкового трудового навчання (2003)
Пелішенко А. І. - Концепція особистісно орієнтованої освіти в допрофесійній підготовці ліцеїста (2003)
Гунько Л. В. - Плескаємо творчу особистість ліцеїста (2003)
Байрак Л. П. - Допрофесійна підготовка ліцеїстів у системі неперервної економічної освіти на базі навчально-методичного комплексу (НМК) (2003)
Фляга Т. М. - Про безперервну підготовку фахівців економічного профілю в умовах навчально-методичного комплексу (2003)
Сергієнко В. В. - Моніторінг як один із дієвих чинників у допрофесійній підготовці ліцеїстів (2003)
Афонін А. П. - Культура здоровья как фактор воспитания здорового поколения, Конельская И. Н., Федотова Е. Ю. (2003)
Половина Г. П. - Реалізація субєктивного досвіду учнів у позакласній діяльностІ, Дмитриченко Г. П. (2003)
Aheicheva A. O. - ICT usage peculiarities in translation, Rozhenko I. V., Pshychkina N. H., Vypovska A. Ye. (2021)
Алиєва А. Д. - Формування комунікативної компетентності студентів у межах вивчення дисципліни "Ділова англійська мова" (2021)
Andreiko L. V. - Benefits of information and communication technologies (ICT) for developing language skills, Medvedovska D. O., Skarloupina Yu. A., Turchyna T. V. (2021)
Балацька О. Л. - Лінгвокультурні особливості імпліцитних засобів вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях англомовної наукової статті (2021)
Башук Н. П. - Репрезентація взаємин батьків та дітей у пареміях української та німецької лінгвокультур (2021)
Безугла Л. Р. - Прагматичний потенціал прислів’я у німецькомовному діалогічному дискурсі (2021)
Bolotnikova A. P. - Vocative grammar indicators in Ukrainian communicative culture, Moskalenko M. V., Holovachova Ye. O. (2021)
Болотнікова А. П. - Експліцитні та імпліцитні ввічливі перформативні висловлення (2021)
Воробйова О. С. - Особливості перекладу англійською мовою наукової статті у сфері юриспруденції, Слюсаренко М. М. (2021)
Воскобойник В. І. - Особливості перекладу англійських семантичних неологізмів англомовної економічної терміносистеми, Купар М. С. (2021)
Галаур С. П. - Лінгвальні регулятеми художнього тексту (2021)
Гунченко Ю. В. - Особливості комплексного дослідження економічної терміносистеми на матеріалі складних іменників-економічних термінів (2021)
Денисовець І. В. - До питання про становлення дериваційних термінів на позначення явища накладання морфем (2021)
Дмитренко О. В. - Особливості перекладу термінів активної фінансової діяльності підприємства, Корнієнко Д. С. (2021)
Заслонкіна А. В. - Дискурсотвірний потенціал тріади концептів sense : feeling : emotion (2021)
Кальнік О. П. - Особливості контролю навчальних досягнень студентів з іноземної мови в умовах дистанційного навчання (2021)
Колос Ю. З. - Особливості передачі вимог в інструктивних текстах під час перекладу з англійської мови українською (2021)
Король Т. Г. - Методичний аспект визначення рівня складності перекладацького завдання (2021)
Kramar N. A. - Personification in scientific discourse: mere rhetorical embellishment or a potent heuristic tool? (based on the lectures by R. Feynman) (2021)
Кушнірова Т. В. - Міфопоетика дохристиянських міфологічних образів у "Щоденнику мавки" Дари Корній, Дмитрюк С. С., Шишковська Л. О. (2021)
Лещенко Т. О. - Контраст узірцевої та реальної компетентнісних моделей мовленнєвої особистості сучасного лікаря-стоматолога, Жовнір М. М., Юфименко В. Г. (2021)
Manhura S. I. - Linguistic problems of technical text translation (on the material of oil and gas terminology), Palii K. V., Mykhailova M. A. (2021)
Модестова Т. В. - Розвиток навичок говоріння у підготовці до іспитів з англійської мови, Крсек О. Є. (2021)
Pavelieva A. K. - Artistic time and space continuums in Nikolai Gogol’s prose: theoretical aspect, Radchenko Yu. S. (2021)
Палій К. В. - Методологія дослідження мотивів у ліричному творі кінця XIX – початку XX століть, Астахова С. А., Лупай О. Ю. (2021)
Стефурак О. В. - Онтологічні характеристики перекладу як "третього коду", Наместюк С. В. (2021)
Стецько І. І. - Англомовне монологічне мовлення як складник мовно орієнтованої компетентності майбутнього філолога-перекладача, Ничко О. Я. (2021)
Турчин О. В. - Використання невербальних засобів спілкування з метою оптимізації процесу навчання іноземної (англійської) мови майбутніх психологів у закладах вищої освіти (2021)
Fedorenko Yu. P. - Linguistic component of intercultural communicative competence (2021)
Чередник Л. А. - Роль лінгвістичного ландшафту у сфері сучасної комунікації (2021)
Chernyshov V. V. - Student anthem Gaudeamus igitur: the problem of origin and interpretation (2021)
Шевченко О. М. - Поняття концепту в сучасній перекладознавчій парадигмі (2021)
Yakubenko I. V. - Semantisch-pragmatisches potenzial von modellen der aktuellen gliederung des satzgefüges (auf dem material der modernen Deutschen sprache) (2021)
Бушуєв С. Д. - Розвиток компетенцій освітніх програм на моделі їх цифрового сліду, Бушуєва Н. С., Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю. (2021)
Гладка М. В. - Формування команд для реалізації ІТ-проєктів на основі моделі обмеженої раціональності, Кучанський О. Ю., Лісневський Р. В. (2021)
Ковтун Т. А. - Класифікація проєктів екологістичних систем (2021)
Морозов В. В. - Використання ціннісного підходу для управління інноваційними проєктами, Коломієць А. С. (2021)
Семко І. Б. - Аналіз ризиків освітніх проєктів в умовах діджиталізації, Мокієнко Ю. М. (2021)
Ладижець В. І. - Моделі та методи технічного аналізу фінансових ринків, Теренчук С. А. (2021)
Ботвіновська С. І. - Побудова гіперболічних параболоїдів, що мають лінію контакту з обгортаючим конусом у вигляді параболи, Левіна Ж. Г., Суліменко Г. Г. (2021)
Клочко А. А. - Цифрові технології в галузі архітектури і будівництва (2021)
Кривенко О. П. - Геометрично нелінійне деформування та стійкість гладких і гранованих оболонок, Іванченко Г. М., Ворона Ю. В., Кара І. Д. (2021)
Кривенко-Еметов Я. Д. - Внесок кулонівської взаємодії у процеси непружного розсіяння дейтрона на ядрах і структура дейтрона (2021)
Лізунов П. П. - Комбіновані методи ідентифікації неповних дублікатів у наукових публікаціях, Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В. (2021)
Ryzhakova G. - Defining components of the methodological platform for the transformation of the management system of construction companies in the context of digitalization, Kishchak N., Mironov A., Chupryna Kh., Shpakova Н., Veremeev S. (2021)
Аксельрод Р. Б. - Інноваційні напрями оновлення операційних систем будівельних підприємств в умовах нестабільного бізнес-середовища проєкту, Трач Р. В., Чернишев Д. О., Рижаков Д. А., Петруха С. В., Хоменко О. М. (2021)
Приходько Д. О. - Процесно-структурні трансформації як пріоритетний вектор розвитку інноваційної платформи будівельного девелопмента, Жалдак Р. Ю., Дикий О. В., Валінкевич Н. В., Малихіна О. М., Іщенко Т. М. (2021)
Чуприна Ю. А. - Методологічна регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення процесно-орієнтованого менеджменту в сучасній системі будівельного девелопменту, Петренко Г. С., Гриненко І. М., Ніколаєва М. Ю., Поколенко В. О., Савчук Т. В. (2021)
Шпаков А. В. - Cтруктурно-когнітивна та економіко-аналітична основа цифрової трансформації процесів адміністрування будівельними підприємствами, Приходько О. О., Кушнір І. І., Ніколаєв Г. В., Петруха Н. М., Рижакова Г. С. (2021)
Klapchenko V. - Materiality of the gravitational field and the process of development of macroscale gravitational collapse, Krasnianskyi G., Kuznetsova I. (2021)
Панова О. В. - Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками, Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О. (2021)
Cheng W. - Green preparation of single-walled carbon nanotubes/gold nanocomposites and study on the detection of indigo blue (2021)
Chun X. - Development of photocatalytic and ultrasonic equipment to prevent the spread of coronavirus SARS-COV-2. Experimental sample of separation stages, Huang L., Xia Xia, Ryzhkov S. (2021)
Li M. - Study on the densification of aln-tib2 composites by hot pressed sintering (2021)
Криворучко О. В. - Ідентифікація нестаціонарних динамічних процесів виробництва молочної продукції, Костюк Ю. В., Цюцюра М. І. (2021)
Левчук Г. М. - Скринінг різних видів Linum GenRes за лектиновим профілем, Ніконова В. М., Махно Ю. О. (2021)
Товстановська Т. Г. - Успадковуваність ознаки "кількість коробочок на рослині" у міжвидових і внутрішньовидових гібридів льону олійного (2021)
Калінова М. Г. - Вплив високих температур на життєздатність пилку ріпаку озимого в умовах in vitro, Тігова А. В., Бойко Н. В. (2021)
Ведмедєва К. В. - Перспективи використання амаранту Amaranthus caudatus L. як олійної культури на півдні України, Махова Т. В., Левченко В. І. (2021)
Юрчук С. С. - Оцінка колекційних зразків ріпаку озимого за екологічною пластичністю і стабільністю, Вишневський С. П. (2021)
Алієва О. Ю. - Особливості формування продуктивності сафлору залежно від агроприйомів вирощування, Поляков О. І. (2021)
Нікітенко О. В. - Оптимальні регламенти вирощування – запорука високої продуктивності соняшнику, Поляков О. І., Літошко С. В. (2021)
Коркодола М. М. - Ефективність застосованих елементів технології вирощування соняшнику кондитерського напряму використання, Макляк К. М. (2021)
Цапик Т. Ф. - Вплив мінерального живлення на продуктивність озимого ячменю за вирощування по попереднику гірчиця, Усова Н. М., Дударєва Г. Ф. (2021)
Усова Н. М. - Вплив мінерального живлення на урожайність та якість пшениці озимої за вирощування по попереднику соняшник, Цапик Т. Ф., Школова С. В. (2021)
Алієв Е. Б. - Трієрний сепаратор насіннєвого матеріалу дрібнонасіннєвих олійних культур, Лупко К. О., Бєлка О. В., Алієва О. Ю. (2021)
Бакарджиєв Р. О. - Обробка і оцінка результатів психологічного експерименту з використанням ППП Statistica при дослідженні сепаратора насіння олійних культур, Пацула О. М. (2021)
Козаченко О. В. - Обґрунтування ефективності використання віброфрикційного сепаратора при підготовці насіннєвого матеріалу гірчиці, Алієв Е. Б., Бакум М. В., Михайлов А. Д., Крекот М. М. (2021)
Shevchenko I. A. - Agrotechnological fundamentals of creation tillage equipment (2021)
Кузьменко О. Р. - Науково-технічна діяльність Інституту олійних культур НААН щодо забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України, Бєлка О. В., Гайдаш Є. В. (2021)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2021)
Yusuf Erçin Sonmez - Cyclosporine A nephropathy, its pathogenesis and management (2021)
Бойко О. - Зміни функції нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень за даними ретроспективного аналізу медичної документації, Родіонова В. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського