Помаз Я. О. - Значення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів (2022)
Сенченко Н. М. - Розумні строки кримінального провадження в контексті рішень Європейського суду з прав людини проти України, Стеченко К. Л. (2022)
Ісланкін С. М. - Підстави та процесуальний порядок відсторонення від посади в кримінальному процесі (2022)
Глобенко І. О. - На шляху боротьби українського народу проти російської агресії (2022)
Макаренко Н. А. - Нові перспективи вступу України до Європейського Союзу: вплив російсько-української війни 2022 року на євроінтеграцію (2022)
Петренко А. А. - Роль організації економічного співробітництва та розвитку у становленні принципів міжнародного права навколишнього середовища (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Bielik V. - Sensors Using in Cyber-Physical System Based on Android Operating System, Morozov Y., Morozov M. (2021)
Borovets D. - Computer System for Converting Gestures to Text and Audio Messages, Pavych T., Paramud Y. (2021)
Butov M. - Features of the Implementation of Smart Technologies in the Mine, Pavych T., Paramud Y. (2021)
Fastiuk Y. - Methods of Vehicle Recognition and Detecting Traffic Rules Violations on Motion Picture Based on OpenCV Framework, Bachynskyy R., Huzynets N. (2021)
Havano B. - Assessing the Human Condition in Medical Cyber-Physical System Based on Microservices Architecture, Morozov M. (2021)
Kohut Y. - Recommendation System for Purchasing Goods Based on the Decision Tree Algorithm, Yurchak I. (2021)
Koval I. - Analysis of Algorithms for Searching Objects in Images Using Convolutional Neural Network (2021)
Lakhai V. - Investigation of Serverless Architecture, Bachynskyy R. (2021)
Maksymiv M. - Methods to Increase the Contrast of the Image with Preserving the Visual Quality, Rak T. (2021)
Progonov D. - Detection of Stego Images with Adaptively Embedded Data by Component Analysis Methods (2021)
Voloshyn M. - Software Implementation of the Algorithm for Recognizing Protective Elements on The Face, Vavruk Y. (2021)
Yakubchykt E. - Research of Content-Based Image Retrieval Algorithms, Yurchak I. (2021)
Aleksin G. - Company Financial Strategys Essence and Its Components (2020)
Anggeraini E. - Factors Affecting Environmental Disclosure In Textile And Garment Companies, Wahyudi T., Yusnaini Yusnaini (2020)
Budnyk L. - External and Internal Marketing of the Information Security Company, Blazhei I. (2020)
Борейко Н. М. - Забезпечення митної безпеки в діяльності митних органів, Параниця С. П. (2020)
Василик А. В. - Фактори та заходи забезпечення задоволеності працею в сучасних умовах, Вонберг Т. В., Дорош М. О. (2020)
Вовк О. М. - Прибуток та рентабельність як детермінанти розвитку підприємства, Ковальчук А. М., Комісаренко Я. І., Джулай А. В. (2020)
Глухова В. І. - Комунальний кредит як джерело фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, Гомулко Н. В. (2020)
Головко О. Г. - Удосконалення управління кредитоспроможністю підприємств, Губарєв О. О., Пономарьова А. Ю. (2020)
Гончар К. О. - Нормативно-правова база з управління операційним ризиком банку (2020)
Горобченко О. А. - Фермерство України: тенденції та перспективи розвитку, Олійник Т. Г., Гапоненко М. С. (2020)
Грибова Д. В. - Сучасні особливості функціонування сфери туризму в Україн (2020)
Гуцаленко Л. В. - Облікові функції у формуванні якості органічної продукції, Палагута Н. С. (2020)
Дуднєва Ю. Е. - Особливості менеджменту некомерційних організацій, Обидєннова Т. С., Васильєва М. О. (2020)
Жихарєва В. В. - Принципи інноваційного управління людськими ресурсами, Власенко О. С., Соколова М. С. (2020)
Захарченко Н. В. - Перспективи впровадження інноваційної технології Ripple у фінансових установах, Нікола С. О., Вольневич Ю. С. (2020)
Іваненко Т. Я. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства, Крилова І. Г. (2020)
Klyuchnyk A. - Foreign Practice of Legal Groundwork for State Officials Ethical Conduct, Kormyshkin Yu., Husenko A., Galunets N. (2020)
Коваленко В. В. - Маркетингові банківські комунікації в умовах цифровізації економіки України (2020)
Костюченко В. М. - Облік криптовалют за міжнародними стандартами, Малиновська А. М., Мамонова А. В. (2020)
Ласукова А. С. - Вітчизняний досвід відновлення довіри до фінансового сектору країни: огляд основних інструментів, Темченко О. П. (2020)
Мельник Ю. В. - Сучасні тенденції електронної торгівлі на міжнародному ринку хендмейд-продукції, Мякуш О. М. (2020)
Мордань Є. Ю. - Інвестиції у сферу освіти України: особливості, тенденції та проблеми, Сайко А. А., Темченко О. П. (2020)
Mulska O. - Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine, Baranyak I. (2020)
Novikova O. - Principles and Priorities of Labor Potential Management at the Enterprise (2020)
Овчарова Н. В. - Транспортні витрати торговельного підприємства: особливості обліку, Кравченко О. В., Устик Є. С. (2020)
Огієнко М. М. - Теоретичні підходи до вивчення особливостей організаційно-економічного механізму розвитку туристично-рекреаційного потенціалу, Огієнко А. В., Бурцев О. В. (2020)
Pramesti N. - Corporate Social Responsibility Disclosure in Companies, Wahyudi T., Yusnaini Yusnaini (2020)
Рулікова Н. С. - Особливості проєктного управління процесами інноваційного розвитку конкурентоздатного промислового підприємства, Мироненко І. Є., Швець Є. С. (2020)
Савіцька С. І. - Аналіз впливу пандемії коронавірусу на надходження до державного бюджету України, Фугело П. М. (2020)
Свистун Л. А. - Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства в умовах кризи в економіці, Нечухран К. О., Шустваль Д. О. (2020)
Sirenko N. - The State and Tendencies of Development of Agrarian Receipts in the Ukrainian Agrarian Sector, Mikuliak K. Oleynichenko K. (2020)
Танасійчук А. М. - Маркетингове дослідження ринку волоських горіхів в Україні, Яцюк І. М., Бунько А.-П. О. (2020)
Тарасевич Н. В. - Актуальні аспекти формування системи ризик-менеджменту в банках України (2020)
Тимощик Л. П. - Загальнотеоретичні підходи до підвищення ефективності управління власністю територіальної громади як запоруки її економічного розвитку (2020)
Федорова Н. Є. - Зовнішня трудова еміграція з України: причини, масштаби, наслідки, Мельник О. В. (2020)
Цалан М. І. - Процеси кластеризації у країнах Європи (2020)
Шевчук С. В. - Підходи до оцінювання відповідності облікової політики компанії встановленим параметрам (2020)
Ягодзінська А. С. - Продуктивність сільського господарства у розрізі галузей України (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Bayliak M. - Metabolic Syndrome, Obesity, and Drosophila (2020)
Mykytyn T. - Influence of the Cement Dust on Ants Grouping (Hymenoptera, Formicidae), Dolynko N., Stefurak V., Bielova N., Kuzenko V. (2020)
Simchuk A. - Genotypes of the Cacoecia Podana Sc. Larvae in the Aes-1 Esterase Locus Differ in Their Food Micro-Niches (2020)
Ivashov A. - The Concept of Pesticide-Free Pest Control in the Crimean Forests, Simchuk A. (2020)
Dolynko N. - Alcohol Intoxication and Its Influence on the Course of Male Rats Spermatogenesis, Mykytyn T., Bielova N. (2020)
Riznychuk N. - Anatomical Structure of Polygonatum Mill. Species in the Precarpathian Region, Gniezdilova V. (2020)
Makhovska L. - The Structural Analysis of Medicinal Plants and Their Use to Treat the Gastrointestinal Tract Diseases, Gniezdilova V., Nespliak O., Buniak V. (2020)
Kapets N. - An Annotated List of the Lichens and Lichenicolous Fungi of the Teteriv River Basin (Ukraine) (2020)
Бабушкин А. И. - Оптимизация последовательности сборки конструкций летательных аппаратов при использовании r единиц взаимозаменяемых ресурсов , Бабушкин А. А. (2015)
Рябокінь Ю. М. - Засіб для конструювання програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів (2015)
Осауленко І. А. - Стратегічні пріоритети та перспективи реалізації регіональних проектів в умовах кризи (2015)
Міщенко А. В. - Властивості економічної складової інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу як складної системи інформаційної безпеки держави (2015)
Кравчук М. П. - Вібраційна діагностика газотурбінних двигунів за фактичним технічним станом (2015)
Мисак Й. С. - Ефективність реконструкції ТЦ "ПІВДЕННА” м.Львова, Пакіж С. П., Коваленко Т. П., Лозинський Р. Я. (2015)
Древецький В. В. - Автоматичний контроль фізико-механічних параметрів рідин для розриву пласта, Воєвода В. В. (2015)
Матус С. К. - Віддалений моніторинг і управління водогосподарськими об'єктами на основі безпровідних мереж (2015)
Матус С. К. - Водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах з розвиненим рельєфом місцевості (2015)
Кучерук В. Ю. - Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Видмиш А. А. (2015)
Кузовик В. Д. - Визначення фактичного технічного стану медичної апаратури, Кучеренко В. Л. (2015)
Зенкін М. А. - Дослідження метрологічного забезпечення вимірювання артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, Морозюк В. А. (2015)
Суліма Л. О. - Аналіз стану справ в галузі надання медичних послуг (2015)
Безвесільна О. М. - Опис роботи стабілізатора складної навігаційної системи, Цірук В. Г., Квасніков В. П., Чепюк Л. О. (2015)
Борисов П. С. - Удосконалений енергетичний метод виявлення шумоподібних сигналів (2015)
Булигіна О. В. - Компютерне моделювання процесу оцінювання професійної придатності операторів екстремальних видів діяльності (2015)
Бурау Н. И. - Концепция визуализации данных в информационно -диагностических комплексах, Цыбульник С. А. (2015)
Бурау Н. І. - Розробка системи обробки та зберігання діагностичної інформації на основі твердотільних накопичувачів, Яцко Л. Л., Антонов О. А., Павловський О. М., Демчук А. В. (2015)
Варченко О. І. - Системи автоматизованого проектування та моделювання робототехнічних комплексів, Юрчук А. О. (2015)
Гізун А. І. - Формалізована модель побудови евристичних правил для виявлення інцидетів, Гнатюк В. О., Супрун О. М. (2015)
Дяченко А. Ю. - Симетричне шифрування інформації на основі багатопараметричних моделей (2015)
Єременко В. С. - Дослідження фрикційних шумів при імпедансному контролі композиційних матеріалів, Суслов Е. Ф., Водзик Д. П. (2015)
Зенкін М. А. - Прилади та методи контролю температурних характеристик технологічного обладнання, Мартиненко О. В. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Построение градуировочных характеристик датчиков температуры с использованием нейронных сетей, Федин С. С., Зубрецкая И. С. (2015)
Панченко А. А. - Измерительная система для определения толщины слоя нанокластерной подсистемы вещества (2015)
Пархоменко І. І. - Застосування засобів моніторингу інформаційної безпеки в корпоративній мережі, Завацький С. М. (2015)
Пархоменко І. І. - Захист ресурсів "хмарної" інфраструктури, Анжиєвський К. С. (2015)
Писарчук А. А. - Многомерное сглаживание стохастических процессов с использованием метода наименьших квадратов (2015)
Казак В. М. - Математична модель телевізійного самонаведення кулі на задану ціль, Казак В. А. (2015)
Карпов Ю. О. - Аналіз перехідних процесів в ємнісних колах з порушенням законів комутації з використанням методів нестандартного аналізу, Кацив С. Ш., Козловський А. В. (2015)
Коваленко Ю. Б. - Система тестування на проникнення комп’ютерних мереж та систем (2015)
Ковальчук В. В. - Нанометрология: управление свойствами твердого тела путем внесения структурных изменений (2015)
Ковальчук В. В. - Фрактальность в современных информационных технологіях, Cербов Н. Г., Трушков Г. В. (2015)
Козловський В. В. - Методика оперативного управління комплексної системи захисту інформації авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Васянович В. В. (2015)
Круть А. А. - Влияние минерализованных вод на процесс отмывки соленых углей, Фатеев А. И., Музалевская Н. И. (2015)
Німченко Т. В. - Інформативність параметрів сигналу акустичної емісії при зміні експлуатаційних параметрів пари тертя (2015)
Німченко Т. В. - Критерій визначення з переліку даних тих, що відносяться до категорії персональні (2015)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу фільтрування та регенерації в магнітному фільтрі (2015)
Васілевський О. М. - Вимірювання нестандартних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників за допомогою методу плаваючих навантажень, Возняк О. М., Ігнатенко О. Г., Мостовий Д. В. (2015)
Кучеров Д. П. - Релевантність кількісних показників оцінювання якості зображень, Зброжек Л. В. (2015)
Кріль С. О. - Застосування цифрових регуляторів у системі автоматичного регулювання тиску на нафтоперекачувальній станції (2015)
Кухарчук В. В. - Попередні прогнозні висновки системи втоматизованого діагностування та прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів для 3-го гідроагрегату дністровської ГЕС-2, Кацив С. Ш., Усов В. В., Биковський С. О. (2015)
Мокрицкий В. А. - Методика определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива, Маслов О. В., Банзак О. В., Марусев М. А. (2015)
Христюк А. О. - Аналіз існуючих способів та технологічних засобів гідромоніторного розмиву (2015)
Гевко Р. Б. - Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень, Залуцький С. З. (2015)
До Дык Хуэн - Влияние добавок хлорида аммония и перекиси водорода на процесс пиролиза бамбука, Вишняков Л. Р. (2015)
Филоненко С. Ф. - Акустическая эмиссия при изменении площади разрушения поверхносного слоя обрабатываемого композиционного материала (2015)
Коломієць Л. В. - Ризик споживача при купівлі продукції легкої промисловості дитячого асортименту, Діденко В. Д., Кузнєцова Л. В., Корчевський О. С. (2015)
Величко О. М. - Застосування програмних засобів для оцінки компетентності експертів у сфері вищої освіти, Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В., Шевцов А. Г., Габер А. А. (2015)
Ковальчук В. В. - Педагогика, синергетика, статистический аналіз, Долинская Л. В. (2015)
Ковальчук В. В. - Симетрія форм запису фізичних закономірностей, Бадюл М. Ф., Цуркан А. В. (2015)
Васалатий Н. В. - Метод анализа иерархий: практическое приложение, Долинская Л. В., Зубченко О. В. (2015)
Красносельський М. В. - Шановна науково-медична спільното України та світу! (2022)
Кундіна В. В. - Визначення впливу факторів ризику перебігу ішемічної хвороби серця методом міокардіосцинтиграфії на ефективність кардіохірургічного лікування, Бабкіна Т. М., Стулей В. А. (2022)
Сакало А. В. - Комплексне органозберігальне лікування хворих на м’язово-інвазивний рак сечового міхура, Гацерелія З. В., Сакало В. С. (2022)
Білозор Н. В. - Найближчі результати HDR-брахітерапії в лікуванні локалізованих форм раку передміхурової залози, Свинаренко А. А., Свинаренко А. В., Бублик А. В., Середенко В. Г. (2022)
Ніколов М. О. - Можливості ОФЕКТ головного мозку з перфузійними радіофармпрепаратами для кількісної оцінки когнітивних змін пацієнтів з гіпертензивною енцефалопатією, Залісна Ю. Д., Новікова Т. Г., Макеєв С. С., Дученко А. В. (2022)
Осман Н. С. - Денситометрічні особливості стану кісткової тканини у дітей в період ростового стрибка з урахуванням поліморфізмів гена VDR та рівнів вітаміну D, Фролова Т. В., Стенкова Н. Ф., Амаш А. Г. (2022)
Гладких Ф. В. - Терапевтичний потенціал модуляції активності йонних каналів ванілоїдних рецепторів TRPV1 в онкологічній практиці (2022)
Северин Ю. П. - Променева терапія пухлин стовбура головного мозку у дітей, Вінцевич Л. В., Стасюк М. Б., Рєбєнков С. О., Русин А. Г., Карнаухов С. А., Попадянець О. Р. (2022)
Земсков С. В. - Роль і місце променевої терапії у неоад’ювантному лікуванні раку підшлункової залози, Дронов О. І., Бурміч К. С., Пол Ренц, Кириченко О., Ульріх Велнер, Луїза Болм, Тобіас Кек, Хайрнасов Р. Н., Земскова О. В. (2022)
Архипенко Т. А. - Систематизація визначень поняття "економічна безпека підприємства", Іванова М. І. (2021)
Вареник В. М. - Оптимізація бухгалтерського обліку: BAS чи 1С, Пестовська З. С. (2021)
Вороніна В. Л. - Стратегічне управління інноваційним розвитком на державному рівні (2021)
Задоя А. О. - Екстенсивне та інтенсивне відтворення:співвідношення факторів економічного зростання, Холод С. Б. (2021)
Задоя О. А. - Використання бюджетних механізмів регулюваннянаціональної економіки у соціально-економічній моделі України, Гончарук Б. О. (2021)
Момот В. Є. - Соціально-психологічні проблеми під час впровадження новітніх підходів до організації навчального процесу, Литвиненко О. М. (2021)
Незгода О. К. - Як етнічні групи в структурі безробіття впливають на рівень інфляції та індекс промислового виробництва у США, Серко В. С. (2021)
Рязанова Н. О. - Фінансове забезпечення промислових підприємств на засадах державно-приватного партнерства (2021)
Тараненко І. В. - Стратегічні інноваційні орієнтири маркетингової комунікаційної діяльності підприємств країн ЄС та України, Мішустіна Т. С., Яременко С. С. (2021)
Швачич Г. Г. - Особливості розвитку опціонних технологій в умовах цифрової економіки, Холод О. Г., Козенкова В. Д. (2021)
Деркач С. А. - Бактеріофаги: актуальні питання випуску препаратів-фагів та оцінка їх активності (2022)
Виноград Н. О. - Клініко-епідеміологічні особливості гарячки Західного Нілу в Україні на сучасному етапі, Шуль У. А., Юрченко О. О. (2022)
Москалюк В. Д. - Клініко-лабораторні особливості ураження нирок у хворих на COVID-19, Андрущак М. О., Соколенко М. О. (2022)
Циганков К. В. - Патогенетична роль ендотоксикозу в розвитку тяжких форм COVID-19: клініко-патоморфологічне дослідження, Шостакович-Корецька Л. Р., Павленко В. М., Кужевський І. В., Логвиненко В. О. (2022)
Остапчук В. О. - Функціональні та структурні зміни щитоподібної залози хворих на автоімунний тиреоїдит з гіпотиреозом у післяковідному періоді, Остапчук В. А. (2022)
Височанська В. В. - Роль показників загального аналізу крові в оцінці прогнозу коронавірусної хвороби у стаціонарних хворих, Поляк І. В., Галамба А. А., Когутич А. І. (2022)
Бойко Ю. І. - Пограничні нервово-психічні розлади у ВІЛ-інфікованих осіб (2022)
Романюк Л. Б. - Антибіотикорезистентність деяких представників мікробіоти ротоглотки у дітей, хворих на ВЕБ-інфекцію, Климнюк С. І., Копча В. С. (2022)
Незгода І. І. - Маркери апоптозу у дітей з вітряною віспою, патогенетичний підхід до лікування, Левицька Л. І. (2022)
Штокайло К. Б. - Удосконалення комплексного лікування хворих на локалізовану склеродермію, поєднану з Лайм-бореліозом (2022)
Копча В. С. - Особливості найгострішого сепсису та септичного шоку, Шпікула Н. Г., Кадубець С. В. (2022)
Славний ювілей професорки Ази Михайлівни Михайлової (2022)
До ювілею відомого українського вченого-мікробіолога професора Сергія Івановича Климнюка (2022)
100-річчя з дня народження професора Василя Пилиповича Ліпковського (2022)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2022)
Абакумова К. А. - Застосування методики планування експериментів для оцінювання якості сталі Ст3ГПС (2021)
Бабаченко О. І. - Аналіз особливостей формування структурної неоднорідності вуглецевої сталі (огляд літератури), Балаханова Т. В., Сафронова О.А., Шпак О. А., Клинова О. П. (2021)
Волчук В. М. - Оцінювання впливу вуглецю на структуру валків, Котов М. А., Штанденко А. С. (2021)
Губенко С. І. - Деградація меж включення – матриця в активних середовищах, Парусов Е. В., Чуйко І. М. (2021)
Кураженко А. В. - Оцінювання якості матеріалу неруйнівним способом, Тютєрєв І. А., Чайковська Г. О. (2021)
Мосьпан А. В. - Математичне моделювання твердості чавунних валків виконання ЛПХ17НМДЦ (2021)
Çölova Omer - Investigation of microstructural and mechanical properties of carburized general construction steel, Asgarov Khanhardash (2021)
Сковронський Д. - Становище церкви в системі візантійського суспільства (2022)
Білозьоров Є. В. - Діяльнісна теорія правознавства: загальна характеристика (2022)
Гончаров М. В. - Тенденції наукових поглядів у сфері нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки України (2022)
Заяць О. С. - Аксіологічно-правовий вимір верховенства права (2022)
Копча В. В. - Правовий захист демократії в Чеській Республіці: функції конституційної юриспруденції (2022)
Малишко С. І. - Методологія дослідження юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізму його реалізації (2022)
Міхайліна Т. В. - Соціальна функція держави та соціальне підприємництво: аспекти співвідношення, Мозговая Н. А. (2022)
Попович Т. П. - Розуміння обов’язків у контексті теорії справедливості Джона Роулза (2022)
Риндюк В. І. - Система права в контексті сучасних підходів до праворозуміння (2022)
Тимошенко В. І. - Учення щодо мети кримінального покарання в європейській політико-правовій думці нового часу (2022)
Шандра Р. С. - Правові знання в системі вищої освіти неюридичних спеціальностей, Бедрій М. М. (2022)
Громовчук М. В. - Принцип гуманізму та його зміст в умовах формування нової парадигми в праві (2022)
Грищенко Є. І. - Окремі питання становлення та розвитку права людини на свободу пересування (2022)
Кононенко Ю. С. - Держава і революції. Частина VІ. Політико-правова стабільність як запорука добробуту суспільства, Джолос С. В. (2022)
Кононенко Ю. С. - Держава і революції. Частина VІI. Формування консолідованого, соціально-захищеного суспільства як провідна функція держави, що гарантує її існування, стабільний розвиток та національну безпеку, Джолос С. В. (2022)
Марчук М. І. - Місцеві вибори у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльна характеристика, Гудзь Л. В. (2022)
П’єцко Ю. - Визначення інституту конституційної скарги як ефективного засобу правового захисту в доктрині й практиці Європейського суду з прав людини (2022)
Панов А. В. - Визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни: дипломатичні, правові, історичні аспекти (2022)
Рогач О. Я. - Зміна сучасної парадигми українського права в умовах військової агресії з боку РФ, Бєлов Д. М. (2022)
Розумовський О. С. - Захист прав людини, пов’язаного з порушенням ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) в умовах збройного конфлікту (2022)
Савчин М. В. - Пряма дія Конституції України у фокусі: доступ до правосуддя та судовий контроль за виконанням рішень судів, Завидняк А. , Олашин В. В. (2022)
Шевченко О. А. - Забезпечення економічної безпеки України крізь призму безпеки людини: дотримання прав людини і громадянина (2022)
Гуйван П. Д. - Час дії договору як період існування цивільного зобов’язання (2022)
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. - Архаїзм авторського договору (2022)
Золота Л. В. - Проблематика призначення почеркознавчої експертизи в цивільному судочинстві, Савченко І. О. (2022)
Коваленко І. А. - Деякі види творів, розміщених в інтернеті, та особливості їх охорони українським авторським правом порівняно з законодавством США (2022)
Нестерович О. С. - Ринок праці і зайнятість молоді в Україні в контексті євроінтеграційного розвитку (2022)
Олійник О. О. - До питання вирішення трудових спорів у судовому порядку (2022)
Тарасенко Л. Л. - Новації щодо правової охорони промислових зразків (2022)
Тарасенко Х. Ю. - Право на використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері архітектури (2022)
Хребтова А. А. - Право власності в умовах воєнного стану, Таран І. О. (2022)
Чаплик І. Д. - Деякі питання правового регулювання реквізиції в Україні (2022)
Гурин М. О. - Строки, що застосовуються під час визнання правочинів боржника недійсними у процедурі банкрутства (2022)
Кравцов Д. М. - Вирішення спорів про припинення трудового договору за угодою сторін, Зіноватна І. В., Бурнягіна Ю. М., Орлова Н. Г., Соловйов О. В., Конопельцева О. О. (2022)
Луценко О. Є. - Інноваційні системи оплати праці в період економічної стагнації (2022)
Макаренко Н. А. - Новели трудового законодавства України у період збройної агресії Російської Федерації на території України (2022)
Мельничук О. Ф. - Правове регулювання та особливості застосування дистанційної роботи в умовах воєнного стану, Мельничук М. О. , Павліченко І. М. (2022)
Умаєв Б. Б. - Особливості соціального захисту військовослужбовців і працівників Служби безпеки України (2022)
Шумило М. М. - Договір про неконкуренцію (заборону конкуренції) в трудовому праві (2022)
Лучко І. В. - Державний та громадський контроль та нагляд під час полювання (2022)
Петренко Г. О. - Процедура проведення великої приватизації: порівняльно-правовий аспект, Ковальчук Л. В. (2022)
Берназюк Я. - Межі розгляду адміністративними судами вимог позову, апеляційної чи касаційної скарг в аспекті забезпечення ефективності правосуддя (2022)
Бліхар М. М. - Правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства, Крикавська І. В. (2022)
Бортейчук А. Ю. - Арешт коштів на банківських рахунках: підстави та порядок накладення, Бортейчук В. Ю. (2022)
Гаврік Р. - До питання про перспективи запровадження електронного голосування в Україні в контексті реалізації концепції розвитку електронної демократії та діджиталізації (2022)
Гаврік Р. - Генеза правового регулювання юридичної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону за законодавством, яке діяло на українських землях, Демчик Н., Король М. (2022)
Гетманець О. П. - Правове забезпечення бюджетного інвестування: напрями удосконалення (2022)
Греца Я. В. - Феномен зловживання правом: "штучна правомірність" чи "прихована протиправність"? (2022)
Грицай С. О. - Поняттєвий ряд - віртуальні активи (2022)
Дрок І. С. - Кадрова політика Національної поліції України в умовах війни (2022)
Жукова Є. О. - Класифікація видів публічного адміністрування за критерієм юридичних наслідків (2022)
Краковська А. Є. - Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Бабик М. К. (2022)
Петренко Г. О. - Застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України, Буравська А. А. (2022)
Пилипенко Є. О. - Стан сп’яніння водія як підстава для примусового відчуження транспортного засобу під час воєнного стану, Атаманенко Ю. Ю. (2022)
Профатіло К. В. - Правові засади призначення на посади голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (2022)
Проць І. М. - Особливості правової регламентації фінансової системи у сучасному світі (2022)
Селезньова О. М. - Термін "медіа-простір": теоретичний підхід (2022)
Щербанюк О. В. - Застосування принципу юридичної визначеності при розгляді адміністративних справ, Бзова Л. Г. (2022)
Тимчак В. В. - Особливості правового регулювання фінансової автономії закладів вищої освіти, Фрідманський Р. М. (2022)
Зінченко О. В. - Китайський та Японський кримінальні кодекси VІІ ст.: подібності і відмінності (2022)
Кузнецов В. В. - Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення, Сийплокі М. В. (2022)
Ладиченко В. В. - Віктимологічний портрет жертви домашнього насильства, Гулак О. В., Артеменко О. В. (2022)
Пилипенко Д. О. - Принцип свободи та особистої недоторканності в кримінально-виконавчому праві України (2022)
Сидорук І. І. - Щодо визначення поняття "кримінальне правопорушення" (2022)
Вапнярчук В. В. - Щодо особливостей окремих способів збирання доказів у кримніальному провадженні (2022)
Левченко А. В. - Можливість втручання у право на таємницю кореспонденції як спосіб отримання доказів у період воєнного стану (2022)
Лоскутов Т. О. - Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану (2022)
Лук’янчиков Є. Д. - Становлення дізнання як виду процесуальної діяльності, Лук’янчиков Б. Є. (2022)
Поляк Ю. П. - Застосування технічних засобів під час проведення слідчого експерименту (2022)
Расюк Е. В. - Проблемні питання взаємодії спеціальних суб’єктів запобігання корупції під час здійснення заходів з протидії корупційній злочинності в Україні (2022)
Заборовський В. В. - Підвищення кваліфікації адвоката як один із його професійних обов’язків: загальні положення, Фазикош В. Г., Семерак О. С. (2022)
Смокович М. І. - Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін (2022)
Асташева О. С. - Сексуальне насильство щодо жінок у практиці ЄСПЛ: механізм міжнародного захисту під час російсько-української війни, Чебан В. М. (2022)
Ходаківська Д. М. - Екстериторіальність у застосуванні економічних санкцій (2022)
Булеца С. Б. - Рецензія на монографію В. М. Чернеги "Проблеми та потенціал механізму правового регулювання сімейних відносин" (2022)
Копитко Б. І. - Вінерів процес у евклідовому просторі з мембраною на даній гіперплощині, Портенко М. І. (2022)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Dirichlet problem with measurable data for semilinear equations in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2022)
Яворський І. М. - Перетворення Гільберта багатокомпонентних періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Юзефович Р. М., Личак О. В. (2022)
Norkin V. I. - On the finite convergence of the NN classification learning on mistakes (2022)
Селіванов М. Ф. - Розв’язання задачі про докритичний стан крайової тріщини в рамках підходу моделі когезійної зони, Процан В. В. (2022)
Borysyuk A. O. - A numerical technique to solve a problem of the fluid motion in a straight plane rigid duct with two axisymmetric rectangular constrictions (2022)
Бандурин Ю. А. - Взаємодія фотонів з молекулами глюкози і фруктози, Попик Т. Ю., Завілопуло А. М. (2022)
Семенько М. П. - Синтез і кристалічна структура багатокомпонентних керамік YBa2CuR2O6 та YBa4R3O9 (R = Cu, Mg, Zn, Ni, Co), Білявина Н. М., Наконечна О. І., Курилюк А. М. (2022)
Орлюк М. І. - Про взаємозв’язок часових змін магнітного поля Землі з сонячною активністю 19—24-го циклів, Роменець А. А. (2022)
Якимчук М. А. - Результати ре когносцирувального обстеження великих зон водневої дегазації в різних регіонах земної кулі, Корчагін І. М. (2022)
Богдан Н. М. - Простий синтез гетероциклічних ізостерівбензо|f|азулену. Конструювання 2-бензазепіновогофрагмента за реакцією Пікте—Шпенглера, Іванисенко О. В., Суйков С. Ю., Яковлева Г. В., Швед О. М., Богза С. Л. (2022)
Лахтуров А. С. - Порівняння ефектів колоїдного розчину квантових точок на основі телуриду кадмію та іонів кадмію на проліферативну активність кореневих меристем Allium cepa L, Смірнов О. Є., Коваленко М. С., Капуш О. А., Джаган В. М., Швартау В. В. (2022)
Пушкарьова Н. О. - Вплив авермектинвмісних препаратів на стійкість пшениці до посухи, Кваско А. Ю., Бузіашвілі А. Ю., Кравець О. А., Чугункова Т. В., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2022)
Савицький О. В. - Комп’ютерне моделювання комплексу гліциризину з протеазою SARS-CoV-2 — мішенню для розробки противірусних препаратів, Корнелюк О. І. (2022)
Кістерська Л. Д. - Біостійкість поліестерної тканини, модифікованої нано дисперсною суспензією срібла, Логінова О. Б., Кондратюк Т. О., Берегова Т. В., Бошицька Н. В. (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Domina V. - Peculiarities of Formation of Basic Competences in the Process of Professional Training of Future Translators, Denysiuk V., Sedova K. (2020)
Domina V. - The Problems of Formation of Language Competence in Future Foreign Language Teachers, Tsybulko L., Aleksandrova S. (2020)
Кокнова Т. А. - Шляхи вдосконалення змісту в контексті формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (2020)
Лютий В. М. - Теоретичне обґрунтування сутності, значення і особливостей мовної компетентності офіцерів військових частин Національної гвардії України (2020)
Морозова М. В. - Генезис понять "компетенція" та "компетентність" у вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2020)
Шехавцов М. О. - Інтерактивна компетентність в системі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Ахтирська Н. М., Симоненко Н. О. (2020)
Domina V. - Bilingual Culture of a Future Translator – a Requirement of Modern European Education, Kovalenko A. (2020)
Григор’єва І. О. - Організація логопедичної практики в системі підготовки конкурентноздатних фахівців у галузі спеціальної освіти, Макаренко І. В., Махукова Т. В. (2020)
Гусакова О. О. - Педагогічна фасилітація в контексті професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Дехтярьова О. О. - Актуальність знань з анатомії, фізіології та гігієни в професійній діяльності майбутнього педагога, Прокопенко Л. І. (2020)
Котєнєва І. С. - Методика розвитку готовності майбутніх учителів до проектування індивідуальної методичної системи, Вовк С. В. (2020)
Лі Сяося - Креативність в системі професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2020)
Молчанюк О. В. - Критеріальний апарат дослідження ефективності процесу виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи, Пальчик О. О. (2020)
Степаненко В. В. - Розвиток критичного мислення у студентів спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" (2020)
Тєтєрєв В. О. - Перспективи розвитку технологій дистанційної освіти в Україні (2020)
Цалапова О. М. - Використання креолізованих текстів під час роботи з освітніми компонентами національно-патріотичного спрямування (2020)
Швирка В. М. - Стан та перспективи удосконалення виховання культури комунікації студентів у закладі вищої освіти, Лисогор А. І. (2020)
Шкарлет В. О. - Формування полікультурності майбутніх учителів іноземних мов в контексті полікультурної освіти (2020)
Цибулько Л. Г. - Організація і зміст гурткової роботи, Білецький О. А., Бондаренко Є. О. (2020)
Швардак М. В. - Сучасні методологічні підходи формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту (2020)
Макаров В. І. - Психологічні аспекти ревнощів (2020)
Пашко Т. А. - Сприймання образу власного тіла дівчатами юнацького віку з різним типом харчової поведінки (2020)
Загрійчук М. С. - Характеристика донорів із встановленим діагнозом смерть мозку в комунальному некомерційному підприємстві "Київська обласна клінічна лікарня” за 2021 рік, Каніковський О. Є., Підопригора О. О. (2022)
Tuzyuk N. V. - Microbiological substantiation of the use of xenografts saturated with silver nanocrystals for the treatment of burn wounds, Pokryshko O. V. (2022)
Костів С. Я. - Інтраопераційний стан гемокоагуляційної системи в пацієнтів при відкритій та ендоваскулярній реваскуляризації інфраінгвінального артеріального сегмента в умовах стенотично-оклюзивного процесу гомілкових артерій, Сельський Б. П., Орлов М. П. (2022)
Свідерський Ю. Ю. - Значення ультразвукової діагностики поверхневих вен нижніх кінцівок у виконанні радіочастотної абляції в амбулаторних умовах, Якимчук О. А. (2022)
Боднар П. Я. - Оцінка згортальної системи у пацієнтів із тромботичними ускладненнями за умов онкопатології, Кліщ І. М., Беденюк А. Д., Боднар Я. Я., Боднар Т. В. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Баріатрична емболізація артерій шлунка в експерименті, Продан А. М., Кріцак М. Ю., Маслій Б. М. (2022)
Гнатюк М. С. - Особливості локальних імунних реакцій у товстій кишці при резекції різних об’ємів паренхіми печінки, Процaйло О. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2022)
Дейкало І. М. - Зміна морфологічної структури дермального імпланту шкіри свині після імплантації "on lay” в експерименті, Махніцький А. В., Дацко Т. В., Кушнір Р. Я. (2022)
Витвицький І. З. - Особливості діагностики карциноїдних пухлин легень, Гетьман В. Г. (2022)
Kurbanov N. A. - Differentiated surgical tactics for Mirizzi syndrome in patients with cholelithiasis, Davlatov S. S., Rakhmanov K. E., Gaziev K. U., Hamdamov I. B. (2022)
Венгер І. К. - Тромбоз сегмента реконструкції після реваскуляризації аорто/клубово-стегнового артеріального басейну, Ковальський Д. В. (2022)
Балицький В. В. - Алгоритми хірургічного лікування поєднаної аноректальної патології з використанням сучасних технологій (2022)
Чорнопищук Р. М. - Діагностична цінність морфометричного показника фактора форми нейтрофільних гранулоцитів у пацієнтів з опіками різного ступеня тяжкості (2022)
Шепетько Є. М. - Клінічний випадок хірургічного лікування дивертикульозу тонкої кишки з прикритою перфорацією дивертикула, утворенням абсцесів та дифузним гнійним перитонітом, Єфремов В. В., Полтавець Г. В., Ушко В. В. (2022)
Керничний В. В. - Гангренозна піодермія як позакишковий прояв неспецифічного виразкового коліту, Кравчук Ю. С., Загродський О. В. (2022)
Буката В. В. - Грижа Аміанда: клінічний випадок (2022)
Горолюк А. Ю. - Спонтанний пневмоторакс у хворих на нову коронавірусну хворобу SARS-CoV-2 COVID-19 (2022)
До 60-річчя від Дня народження академіка Валерія Бойка (2022)
Захарченко П. - Санкційна політика Росії в умовах розгортання Першої світової війни (2022)
Здреник І. В. - Концепція соматичних прав людини: теоретико-правові підходи до розуміння (2022)
Моца А. А. - Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності в Україні: правові засади (2022)
Погорєлова З. О. - Проблеми удосконалення законотворчої діяльності (2022)
Харкавлюк Ю. С. - Екологічна культура: філософсько-правова рефлексія (2022)
Бухта Ю. Є. - Обмеження прав на свободу та особисту недоторканність в умовах COVID-19 (2022)
Петрецька Н. І. - Категорія "національні інтереси" крізь призму забезпечення індивідуальних та колективних прав людини, Ставичний П. І. (2022)
Булеца С. Б. - Анатомічні матеріли як об’єкти цивільних прав (2022)
Косович В. М. - Оціночні поняття у проекті Закону України "Про авторське право і суміжні права": теоретико-практичний аналіз (2022)
Крижевська О. О. - Особи, які сприяють нотаріусу у вчиненні нотаріального провадження (2022)
Ніколов Д. П. - Правові проблеми захисту володіння земельною ділянкою під об’єктом нерухомості (2022)
Падун Р. В. - Визначення сім’ї як правової категорії та особливого феномену суспільних відносин (2022)
Якубівський І. Є. - Проблеми правового регулювання колективного управління майновими авторськими та суміжними правами в Україні (2022)
Борсук Н. Я. - Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України (2022)
Гринь Д. В. - Місце медіації в системі альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів (2022)
Шлапко Т. В. - Європейські орієнтири реформування системи охорони здоров’я в Україні в порівнянні з Німеччиною, Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. (2022)
Грещук Г. І. - Розвиток нормативно-правової бази щодо правового забезпечення землеустрою (2022)
Шевченко О. А. - Екологічна та продовольча безпека як складові забезпечення економічної безпеки України у стратегічному форматі (2022)
Бек У. П. - Органи адвокатського самоврядування в системі органів публічного управління: поняття та функції (2022)
Берназюк Я. О. - Захист суспільного (публічного) інтересу як критерій обмеження конституційних прав та свобод особи (2022)
Бєлов Д. М. - Теоретико-правові засади здійснення транскордонного співробітництва: окремі аспекти, Гончарук В. В. (2022)
Бойко О. І. - Стан правового регулювання надання домедичної допомоги поліцейськими в Україні (2022)
Буга Г. С. - Історико-правові передумови становлення небанківських фінансових установ на території України (2022)
Добош З. А. - Особливості застосування судового контролю у діяльності публічної адміністрації (2022)
Дояр Є. В. - Значення для публічного адміністрування результатів конкретизації адміністративно-правових норм під час судового правозастосування (2022)
Жукова Є. О. - Інструментальні аспекти публічного адміністрування (2022)
Карабін Т. О. - Проблеми формування поліцейського права у системі особливого адміністративного права (2022)
Ліпинський В. В. - Провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: правова основа та шляхи її тлумачення для її наближення до найкращих міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду, Сквірський І. О. (2022)
Малолітнева В. К. - Основні результати наукового проєкту "Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України", Борисов А. В., Гурова А. М., Малишев О. О. (2022)
Меленко О. В. - Адміністративна медіація у світлі інституційних перетворень в Україні, Стратій О. В., Гриндей Л. М. (2022)
Пащинський О. С. - Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення громадського контролю (2022)
Полянська А. Є. - Державне забезпечення безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації (2022)
Пушкарьова Н. Ф. - Поняття та види спеціального адміністративно-правового статусу (2022)
Турецький В. В. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело адміністративного права у вітчизняному правовому дискурсі (2022)
Чорнописька В. З. - Адміністративно-правовий статус релігійних організацій в Україні: структура та особливості його елементів (2022)
Ярошенко А. С. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації (2022)
Загороднюк С. О. - Попереджувальні заходи щодо забезпечення режиму рибальства у морі (2022)
Коновалова І. О. - Досвід запобігання шахрайству в сфері електронної торгівлі в США (2022)
Тіточка Т. І. - Зародження наукової думки про ювенальну віктимність (2022)
Філіпенко В. Р. - Суб’єкт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) (2022)
Легких К. В. - Взаємозв’язок ідеї справедливості із принципами здійснення правосуддя як базової умови функціонування Конституційного Суду України (2022)
Олашин В. - Правнича допомога в адміністративному судочинстві (2022)
Стефанчук М. М. - Кадровий склад органів прокуратури в Україні: в пошуках оптимальних шляхів формування (2022)
Балобанов О. О. - Основні заходи та захист морського середовища від забруднення, забезпечені міжнародним та національним законодавством України, Пальченко А. А. (2022)
Кононенко В. П. - Приєднання до НАТО – гарантія забезпечення національної безпеки України. Стан та перспективи, Новікова Л. В., Пущаєнко О. С. (2022)
Шульга Є. В. - Окремі аспекти реалізації зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС в частині енергетики, Шинкарук Н. В., Марініч В. К. (2022)
Shynkarenko T. - Russia and the Council of Europe: the crisis of relations in the context of invertion in democratic development (2017)
Zaporozhets O. - Framing of Russian Federation's aggression in Ukraine by Russian media in early 2015 (2017)
Крушинський В. Ю. - Ставлення Німеччини до євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, Приймак Б. І. (2017)
Кривонос Р. А. - Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин (2017)
Holovchenko V. I. - The concept of genocide in international low (2017)
Berezovska I. - Impact of the association agreement with the EU on the development of food low in Ukraine (2017)
Колюх В. В. - Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Забара І. М. - Міжнародний правопорядок: сучасні тенденції у дослідженнях правового явища (теоретичні аспекти) (2017)
Golovko A. - Endowment fund establishment as a respond to the challenges of the epoch (2017)
Тарасюк М. В. - Іновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій, Кощеєв О. О. (2017)
Шнирков О. О. - Інтеграція України з ЄС в сфері технічного регулювання (2017)
Заблоцька Р. О. - Сприяння ефективних логістичних послуг в міжнародній торгівлі, Мамедов Кянан Алескер огли (2017)
Скидан Я. А. - Концепт "слово" в поетичній картині світу П. Мовчана (2021)
Skrypnyk L. V. - Some aspects of working with texts in the process of studying a language of specialty in a technical university in groups with English as the language of instruction, Khodakivska M. О., Chernohorska N. G. (2021)
Смоляр Т. В. - Форми – diği için // – acaği için як репрезентанти семантики причинності в турецькій мові, Спотар-Аяр Г. Ю. (2021)
Терзі Г. А. - Семантичне поле "їжа" в українській фразеології (2021)
Томчаковська Ю. О. - Концептуальна ознака witchcraft як складник англомовного концепту charm (2021)
Хомчак О. Г. - Лексико-семантичний рівень об’єктивації концепту ГОРДІСТЬ, Волкова І. В. (2021)
Tsymbal I. V. - Les nouvelles tendences de l’enrichissement de la langue moderne française (2021)
Чайковська О. Ю. - Поняття інфотейнменту у відеоновинах (2021)
Чубань Т. В. - Семантико-синтаксична валентність прикметника (на матеріалі повісті "Блискавка" Василя Козаченка), Кардаш Л. В. (2021)
Шевченко Т. В. - Парцеляція в художньому дискурсі як вияв авторизації (2021)
Юрченко О. В. - Літературно-художня антропонімія в прозовому творі (на матеріалі творчості Павла Загребельного) (2021)
Барабаш С. М. - Діяльність Лесі Українки в київській "Просвіті": сторінками архівів, Бурко О. В. (2021)
Bernar G. B. - Verbal representation of existential issues in Harold Pinter’s play The Caretaker (2021)
Вісько Г. Г. - Оґюст Брізьо – популяризатор Бретані в Парижі: створення етнообразу Бретані та діалог ідентичностей у творах поета (2021)
Gurbanova S. - Allusion to the epics "Kitabi-Dada Gorgud" in K. Abdulla’s novel "Incomplete Manuscript" (2021)
Гурдуз А. І. - Відлуння національних реалій початку ХХІ ст. У романах "Дім, у котрому заблукав час" В. Гранецької, А. Нікуліної й М. Однорог та "Сім каменів" О. Шеїна (2021)
Гюльтекін Г. - Зображення жіночих образів у романі у процесі розвитку літератури модернізму від періоду Танзимату до національної літератури, Арнаут Ф. І. (2021)
Камишова Т. М. - Інклюзія та соціальні проблеми підлітків у творчості Ібен Акерлі (2021)
Капранов Я. В. - Інтерпретація французько-англійських текстів медичного дискурсу (на матеріалі готових перекладів, виконаних людиною та машиною), Глущенко М. П. (2021)
Лікучова С. А. - Відносини "мати – дочка" в художній літературі (2021)
Малиновський А. Т. - Петербурзький текст Є. Гребінки в контексті етнокультурного пограниччя (на прикладі повісті "Записки студента") (2021)
Marchenko M. O. - Individuelle Autorenrede in der Poetik der Postmoderne (2021)
Namestyuk S. V. - Freudian categories and allusions in Amelie Nothomb’s narratives, Zazulia I. V., Teslenko M. O. (2021)
Пінчук Т. С. - Міфопоетичні основи творчости Павла Тичини, Тарарива Л. Ю. (2021)
Подденежна О. В. - Поетика потворного в романі О. Грушиної "Життя Суханова у сновидіннях" (2021)
Тищенко І. Ю. - Концепти "щастя" і "біда" в прозових казках Івана Франка (2021)
Sharova T. M. - The phenomenon of inclusion in Irina Morikvas’s story "Magda and the wind", Mamchur E. O. (2021)
Баклан І. М. - Переклад німецьких юридичних термінів-композитів зі складником ORDNUNG українською мовою (2021)
Білан Н. І. - Лінгвокультурологічні та психологічні проблеми перекладу англомовних текстів жанру політичних мемуарів (2021)
Білас А. А. - Відтворення еліптичної ідентичності мовлення персонажів художнього твору в українському перекладі, Марценюк Г. М. (2021)
Білоус Н. П. - Переклад історизмів роману В. Скотта "Айвенго", Гурська О. О., Теремінко Л. Г. (2021)
Богайчук О. С. - Лексичні трансформації в перекладі (2021)
Голубенко Н. І. - Особливості вираження емотивного компоненту категорії модальності в інтерсеміотичній площині художнього перекладу (2021)
Камишова Т. М. - Загальна характеристика англомовної біржової термінології та ключові способи перекладу її одиниць, Кущ Е. О. (2021)
Косенко А. В. - Типологія та функції інверсії на матеріалах творів Сомерсета Моема, Марущак Є. О. (2021)
Кущ Е. О. - Способи перекладу американізмів, Шовкопляс Ю. О. (2021)
Логінова Л. В. - Особливості перекладу юридичних текстів англійською мовою, Іваніщенко О. В. (2021)
Лютянська Н. І. - Особливості закадрового перекладу документальних фільмів (2021)
Пушик Н. В. - Техніка машинного перекладу, Горда В. В. (2021)
Романюха М. В. - Жанрово-стилістичні виклики у відтворенні англомовного наукового тексту (2021)
Цепенюк Т. О. - Мовленнєвий портрет персонажа художнього твору в оригіналі і перекладі, Ваврів І. Я., Дзюбановська І. А. В. (2021)
Шванова О. В. - Переклад префіксальних термінів у контексті галузевої літератури, Вовчаста Н. Я. (2021)
Приходько Г. І. - Рецензія на монографію Ю. Г. Ковбаска "Функціональна транспозиція: емпіричне дослідження локативно-темпоральних прийменників, прислівників та сполучників в англійській мові IX–XXI століть" (2021)
Ignatiev P. M. - Egypt's foreign policy under Abdel Fattah el-Sisi, Bovsunivskyi P. V. (2018)
Лісовський П. М. - Людина XXI століття в міжнародних відносинах: дипломатична логіка гри (2018)
Шевченко О. В. - Наукова думка про дослідження глобальних проблем людства (2018)
Гольцов А. Г. - Проект "велика Євразія" в геостратегії Російської Федерації (2018)
Кондратенко О. Ю. - Африканський та латиноамериканський вектор геостратегії Російської Федерації (2018)
Oleksin Y. P. - Soft power concept in foreign policy:russian view (2018)
Yakubovsky V. V. - European valuation standarts EVS-2016 and their interrelation with EU legislation (2018)
Мушак Н. Б. - Концепція "безпечної третьої країни" у праві Європейського Союзу (2018)
Stupnytskyy O. I. - Think tanks та інституційні реформи в Україні (2018)
Поліванов В. Є. - Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу, Дмитрієва Н. О. (2018)
Bailo І. Ya - Grammatical aspects of legal translation, Bilobrova O. V. (2021)
Баранська Л. Б. - "Крім творця, ні на небі, ні на землі немає інших конструкторів…": концептуальний теонім Бог у романі Марії Матіос "Букова земля" (2021)
Білоус Н. П. - Назви соціальних мереж як словотворчий елемент неологізмів XXI ст., Дячук Л. С., Новохатська Н. В. (2021)
Bilyanina V. I. - Peculiarities of business correspondens in Chinese, English, and Ukrainian: forms of politeness (2021)
Голубенко Н. І. - До питання про застосування адаптивних стратегій у передачі модальності художнього тексту (2021)
Девос А. О. - Лінгвокогнітивні особливості французької соціальної реклами за здоровий спосіб життя, Харченко Т. Г. (2021)
Дмитрук Л. А. - Алюзія як складник стилістичної конвергенції (2021)
Dolynskiy Ye. V. - Stylistic and translation aspects of English military texts (2021)
Єщенко Т. А. - Художній образ як репрезентант текстової категорії "антропоцентричність" (на прикладі поетичних текстів) (2021)
Каратінцева К. П. - Продуктивні способи творення термінів на позначення інфекційних захворювань ротової порожнини, Стегніцька Л. В. (2021)
Ковбасюк Л. А. - Німецькі гібридні композити в часи пандемії коронавірусу (2021)
Коржак З. З. - Номінативні речення як засіб вираження експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Ліни Костенко) (2021)
Костанда І. О. - Кодифікація стилістичних форм традиційного тексту (на матеріалі давньокитайського філологічного есе "Вень Фу" ("文赋", досл. "Проза та вірші") авторства Лу Цзі) (陆‍机) (2021)
Кравченко Л. С. - Поетичний дискурс Р. М. Рільке: лінгвостилістичний аспект (2021)
Kuts M. O. - Greek-Latin prefixes and suffixes in English terminology of scientific style, Herasymenko O. Yu., Dmytruk L. A. (2021)
Левчук О. А. - Особливості вербалізації образу ремісника у структурі внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2021)
Лепетюха А. В. - Моно- та поліпредикативні висловлення з лексико-синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ ‒ початку ХХІ століть) (2021)
Ликіна В. В. - Концепт Демократія в промовах Терези Мей і Дональда Трампа: когнітивно-риторичний аспект (2021)
Малаш О. В. - Мовна символіка ритуалів та станів переходу в усній народній творчості українських болгар (2021)
Мацьків П. В. - Семантичний обшир лексем Добро, Добрий: словниково-діахронний аспект, Ботвин Т. М. (2021)
Мельник Л. Б. - Концепт Любов у романі Олени Печорної "Фортеця для серця" (2021)
Науменко Н. В. - Лексико-фразеологічні та морфологічні особливості англійської поетичної мови у творах Стінга (2021)
Остапенко С. А. - Порівняльний аналіз застосування граматичних трансформацій в процесі перекладу художнього твору, Горобей А. М. (2021)
Павлюк А. Б. - "The Happy Prince" Оскара Уайльда у лінгвостилістичній та семіотичній перспективі (2021)
Пальцева В. В. - Концепт L’argent во французской лингвокультуре, Видишева О. Г. (2021)
Петрочук О. В. - Оцінні ознаки лексико-фразеологічного поля на позначення людської комунікації (2021)
Ріба-Гринишин О. М. - Німецькомовні терміни сфери нафтової промисловості: семантико-функціональний простір (2021)
Розвод Е. В. - Репрезентація лінгвокультурного концептy Sun в системі американських цінностей (2021)
Савченко О. В. - Особливості комунікативних методів викладання усного перекладу (2021)
Свірідова Ю. О. - Типологія пейзажних образів (на матеріалі австралійської поезії ХХ століття) (2021)
Смєнова Л. В. - Термінізація питомих дієслів на позначення дії як механізм поповнення термінолексики сфери комп’ютерних технологій (2021)
Стецик М. С. - "Від душі поета – у душу слухача" (поетичний звукопис Ліни Костенко), Ковач Г. Й. (2021)
Sushkevych O. V. - Dynamics of communicative leadership styles: experience of the Ukrainian organization (2021)
Чистяк Д. О. - Міфопоетична концептуалізація у драмі Моріса Метерлінка "Принцеса Малена" (1889) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Ковальчук B. Ю. - Теоретико-методологічний аналіз концепцій модернізації та реформування підґрунтя професійної підготовки вчителя у сучасному суспільстві (2005)
Слободянюк A. А. - Гуманитаризация высшего технического образования: психолого-педагогический аспект, Лис В. М. (2005)
Кондрашова Л. В. - Формування професійних рис педагога в умовах вищої школи (2005)
Малихін О. В. - Особистість студента як суб'єкт самостійної навчальної діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2005)
Мантуленко C. В. - Формування готовності майбутніх вчителів до профільного навчання старшокласників (2005)
Іванова B. В. - Педагогічна творчість як показник готовності, майбутнього педагога до професійної діяльності (2005)
Волкова Н .В. - Інформаційна культура особистості в умовах інформатизації суспільства (2005)
Полякова Е. С. - Интенсификация музыкально-педагогического процесса в высшей школе (2005)
Косяк Л. І. - Інноваційні методи формування вокальної культури майбутнього вчителя музики (2005)
Борисенко Т. Г. - Оволодіння методичними прийомами організації спільної навчальної діяльності учнів - один з напрямків професійної підготовки майбутніх учителів музики (2005)
Андрющенко B. П. - Роль эмоционально-волевой саморегуляции в подготовке учителя музыки (2005)
Пахомова О. В. - Професійна компетенція майбутнього вчителя іноземної мови як показник його професіоналізму (2005)
Аннюк Е. А. - Аспекты педагогической культуры как составляющей профессиональной компетентности будущего учителя (2005)
Гаврилюк О. О. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів у вищому навчальному закладі (2005)
Шаталова C. В. - Іншомовна комунікативна компетентність як важливий показник професіоналізму вчителя іноземної мови у початковій школі (2005)
Рейзенкінд Т. Й. - Шляхи впровадження досвіду авторських шкіл у професійну підготовку вчителя музики (2005)
Щелкунова-Іванченко І. В. - Питання вдосконалення вокально-технічних навичок у студентів музично-педагогічних факультетів (2005)
Зенькович Ю. О. - Аналіз трактування поняття "Моральні цінності" в науковій літературі (2005)
Гапоненко Л. П. - Технологія комунікативно-ситуативного моделювання у професійно спрямованому навчанні іноземних мов у педагогічному університеті (2005)
Зоренко І. С. - Використання педагогічних ситуацій на заняттях з іноземної мови у вищій школі (2005)
Бондаренко О. В. - Проблема становлення краєзнавчого принципу та краєзнавства у працях учених (2005)
Саунова Ю. О. - Формування екологічної свідомості майбутнього вчителя як провідна задача екологічної освіти та виховання: сучасні підходи до визначення поняття екологічної культури (2005)
Морозов B. В. - Можливості використання ігрового навчання як процесу підвищення діалогічного спілкування майбутніх педагогів, Савченко Л. О. (2005)
Копіца О. І. - Організація діалогічної взаємодії як оптимальна умова особистісно-розвивального навчання (2005)
Вішневськая К. Г. - Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи (2005)
Лисевич О. В. - До проблеми формування культур спілкування майбутніх педагогів (2005)
Соловйова Н. Д. - Психологічні передумови ефективного оволодіння іноземною мовою для спеціальних цілей дорослими, Гнатюк Н. А. (2005)
Мелікова C. О. - Педагогічні умови індивідуализації професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах (2005)
Сіняговська І. Ю. - Формування пізнавальної самостійності майбутнього вчителя в процесі вивчення іноземної мови як актуальна проблема сучасної педагогічної науки (2005)
Дуднік Н. Ю. - Самоменеджмент як засіб професійного розвитку особистості майбутніх вчителів (2005)
Скрильник H. О. - Організація самоосвіти майбутнього вчителя іноземної мови як актуальна педагогічна проблема (2005)
Андріанов В. Є. - Сучасний стан проблеми підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання, Марчик В. І., Андріанов Т. В. (2005)
Мінжоріна І. Л. - Використання рейтингової системи оцінювання у викладанні фізичного виховання, Марчик В. І. (2005)
Дудніченко H. В. - Творчий клімат у методичній роботі як одна з умов розвитку творчого стилю діяльності педагога (2005)
Штельмах Г. Б. - Система работы по преодолению ограничений учителя во время процесса профессиональной переподготовки педагогических кадров (2005)
Пермяков A. А. - Отношение студенческой молодёжи к занятиям физической культуры и спортом, Порохненко А. В. (2005)
Антоненко I. І. - Основні методичні рекомендації з викладання загально технічних дисциплін (2005)
Знамбетов B. Ю. - Разрешение проблем в армии - основа решения проблем по морально-психологической подготовке юношей к военной службе в школах (2005)
Краснощок А. В. - Тенденції розвитку вищої педагогічної школи України у світлі вимог Болонського процесу (2005)
Овчаренко Н. А. - До проблеми розвитку виконавських умінь майбутніх вчителів музики, Чеботаренко О. В. (2005)
Мірошник З. М. - Експериментальна модель "Я" концепції молодшого школяра в контексті особистісно-орієнтованого навчання (2005)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічні передумови та закономірності управління ефективним розвитком особистості учня в освітньо-виховному процесі (2005)
Білоконний C. П. - Індивідуалізація навчання як педагогічна проблема у контексті особистісно-зорієнтованої освіти (2005)
Зброй Г. О. - Проблемно-пошукове навчання як ефективний засіб розумового розвитку учнів (2005)
Чувасова Н. О. - Пізнавальна активність: зміст та структура (2005)
Павлик О. А. - Мотивація як чинник розвитку близькоспорідненого мовлення (2005)
Серьогіна І. Ю. - Психолого-дидактичні особливості визначення поняття "самоконтроль" учнів (2005)
Брижатенко 0. Б. - Ретроспективний аналіз пізнавальної активності як філософської проблеми (2005)
Кравцова І. А. - Особливості використання мовленнєвих ситуацій на уроках рідної мови як засобу розвитку комунікативної компетентності молодших школярів (2005)
Могілей І. В. - Український музичний фольклор як засіб емоційного виховання учнів молодших класів (2005)
Вікторова М. В. - Формування національної свідомості підростаючого покоління засобами вивчення обрядів та традицій українського народу (2005)
Фурдуй С. Б. - Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість (2005)
Федорова Л. Г. - Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів у процесі художнього конструювання (2005)
Діхтяренко З. М. - Збереження фізичного та психічного здоров'я молодших школярів під час формування наполегливості засобами рухливих ігор (2005)
Білоконна Н. І. - Особливості організації індивідуальної роботи учнів на уроках математики у контексті особистісно-орієнтованого навчання, Дудко Д. В. (2005)
Яблонская Т. Н. - К вопросу обучения пассивной лексики младшими школьниками (2005)
Коровкіна Ю. С. - Характеристика девіантної поведінки підлітків і причини її виникнення (2005)
Яковлєва В. А. - Особливості форм гуманістичної допомоги учням шкіл-інтернатів у процесі їх самовизначення (2005)
Лашко Р. В. - Біологічні та психологічні аспекти валеологічної профілактики нейром'язової дистрофії (2005)
Чеботаренко О. В. - Формування пізнавального інтересу школярів до навчання на уроках з художньої культури (2005)
Токарева Н. М. - Ґенеза особистості у вимірі екзистенційної психології (2013)
Ткаченко О. А. - Наукове розуміння особистого досвіду в контексті функціонування та розвитку собистості (2013)
Даценко О. А. - Психологічний тезаурус життєвої події особистості (2013)
Третяченко О. В. - Інтелект як чинник розвитку особистості підлітків (2013)
Кривокульська Л. Д. - Психологічні особливості суб'єктивних переживань та поведінкових реакцій дітей підліткового віку, Шамне А. В. (2013)
Бессмертна С. Ф. - Психологічні особливості самоставлення школярів підліткового періоду розвитку (2013)
Куппа В. О. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій учнів шкіл нового типу (2013)
Бзезян Т. А. - Вплив характеру взаємовідносин у сім'ї на психологічні особливості прояву агресивності у підлітків (2013)
Марченко Ю. - Емоційне переживання вікової кризи дітей підліткового та юнацького віку (2013)
Шматок І. О. - Рівень домагань і самооцінка у підлітковому та юнацькому віці (2013)
Погрібна Ю. О. - Проблема визначення сформованості творчої уяви у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Пінська О. Л. - Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутнього вчителя (2013)
Кушніренко І. Б. - Психологічні особливості психокорекційної роботи з юнаками із комп'ютерною залежністю (2013)
Даценко О.А. Грязнова І. О. - Психологічні особливості формування творчої активності учнів на уроках іноземної мови (2013)
Винарчук Я. - Переоцінка цінності спілкування студентами-психологами під впливом соціальних мереж, Качан К. (2013)
Митченко К. В. - Взаимодействия психологической службы с родителями "трудных" детей (2013)
Троян К. А. - Рівень особистісної креативності вчителів сучасних шкіл, Шматок І. О. (2013)
Устименко С. Ф. - Розвиток розумових здібностей в умовах інноваційного навчання (2013)
Рудницька Н. А. - Розвиток критичного мислення на уроках історії як один із шляхів формування інноваційної особистості (2013)
Йорж Ю. В. - Класи компенсуючого навчання (2013)
Швачич Л. С. - Допрофільна підготовка, її роль у виборі профілю навчання у старшій школі та набуття майбутньої професії (2013)
Сергєєва Т. О. - Основні аспекти психологічної адаптації учнів 5-х класів (2013)
Федьків С. М. - Використання виховного потенціалу мовленнєвого етикету на уроках іноземної мови учнями молодших класів (2013)
Литвин Н. - Психолого-педагогічні аспекти навчання діалогічного мовлення учнів 5 класу на уроках української мови, Тетера О. (2013)
Сенько Т. В. - Личностные факторы, семейные отношения и воспитание между и внутри поколений (2013)
Маліцька Л. Б. - Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання (2013)
Шило О. С. - Психологічний аналіз тренінгів розвитку креативності (2013)
Хита О. - Проблема комунікативної компетентності студентів (2013)
Логвиненко Ю. С. - Дослідження взаємозв'язку агресивності та рівня інтелекту (2013)
Різун О. О. - Самотність, як психологічна проблема юності та молодості (2013)
Майтак Т. М. - До проблеми педагогічної агресії як особистісно-професійної деформації сучасного вчителя (2013)
Базилевська О. В. - Формування екологічної культури засобом організації індивідуальної роботи учнів та залучення їх до виконання екологічних дослідницьких проектів (2013)
Давоян Е. Э. - Эмоционально-поведенческие проявления детей с ранним детским аутизмом (РДА), возможности их диагностики (2013)
Солощенко Т. В. - Вплив емоційного стану людини на кольорове прийняття (2013)
Ярош Л. - Можливість визначення характеру за комплексом рис обличчя (2013)
Балагура Л. В. - Творчі характеристики ліворуких підлітків і юнаків (2013)
Безручук С. Л. - Проблемні питання зіставності як якісної характеристики корисної інформації фінансової звітності, Миськів Л. П. (2021)
Вигівська І. М. - Розвиток аналітичного забезпечення формування Звіту про управління, Барчак Т. П., Бакалович І. П. (2021)
Жиглей І. В. - Трансфертне ціноутворення як засіб мінімізації податкових маніпулювань у розрахунках з нерезидентами, Легенчук С. Ф., Орлов І. В. (2021)
Zavalii T. O. - Intangible value drivers of technology companies in the epoch of digitalization: the necessity for further research (2021)
Макарович В. К. - Інформаційно-аналітичне забезпечення Social Media Marketing, Селецька Д. О., Пиріжок С. Є. (2021)
Серпенінова Ю. С. - Сутність і поняття парадоксів облікової інформації та оцінка їх впливу на управлінські рішення, Бурденко І. М., Новикова Д. А. (2021)
Чижевська Л. В. - Особливості обліку та звітності у видобувних галузях в умовах сталого розвитку, Затока Т. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дворецька І. В. - Оновлені кліматичні норми загального вмісту озону над територією України, Савенець М. В., Уманець А. П. (2021)
Федонюк В. В. - Дослідження грозової активності на Волині та в Україні за даними онлайн-ресурсу Blitzortung, Федонюк М. А., Павлусь А. М. (2021)
Хохлов В. М. - Об’єктивний вибір симуляції з ансамблю регіональних кліматичних моделей, Серга Е. М., Недострелова Л. В. (2021)
Залізняк Я. І. - Оцінка якості вод за інтегральним показником забруднення у річках басейну Південного Бугу в межах Вінницької області (2021)
Лобода Н. С. - Оцінка змін водних ресурсів Гірського Дністра у XXI сторіччі за сценарієм RCP8.5 на основі моделі "клімат-стік", Козлов М. О., Катинська І. В. (2021)
Ель Хадрі Ю. - Мінливість термохалинного режиму вод Мексиканської затоки у 2005-2017 роках, Берлінський М. А., Волков Д. Ю., Сліже М. О. (2021)
Мудрак О. В. - Науково-методичні і практичні засади оцінювання ключових територій екомережі Східного Поділля за основними критеріями їх формування, Мудрак Г. В., Щерблюк А. Л. (2021)
Приходько В. Ю. - Особливості міграції біогенних елементів при комплексній утилізації біоорганічної складової твердих побутових відходів, Сафранов Т. А., Шанiна Т. П. (2021)
Степова О. В. - Дослідження шумового навантаження центральної частини міста Полтава від автомобільного транспорту, Корнішина А. В. (2021)
Хоменко О. М. - Аналіз сорбційної здатності природних сорбентів по відношенню до водних розчинів сполук важких металів, Єгорова О. В., Мислюк О. О. (2021)
Чугай А. В. - Аналіз забруднення атмосферного повітря м. Одеса із застосуванням даних автоматизованих спостережень, Лавров Т. В., Боровська Г. О., Чернякова О. І. (2021)
Яковлєв Є. О. - Оцінка еколого-геохімічного стану поверхневих вод Донбасу, Сплодитель А. О., Чумаченко С. М. (2021)
Біляцька В. П. - Метатип Роксолани як пам’ять культури: декодування образу (на матеріалі історичного роману у віршах М. Балашової "Вінок Роксолани") (2014)
Галич О. А. - Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара (2014)
Голікова Н. С. - Прагматика контекстуальних антонімів у романі "Безслідний Лукас" П. Загребельного (2014)
Корнілова К. О. - Метафора брухту як модель здеформованого світу в романі "Брухт" П. Загребельного (2014)
Кропивко І. В. - Романи П. Загребельного "Євпраксія" та Я. Бохенського "Божественний Юлій" у постмодерністській перспективі (2014)
Марко В. П. - Роман Павла Загребельного "Юлія, або Запрошення до самовбивства": на перехресті жанрово-стильових тенденцій (2014)
Павлюк І. З. - До дискусії з Н. Санакоєвою на тему "Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного" (2014)
Бурдастих М. О. - Ґендерна складова роману Г. Пагутяк "Урізька готика" (2014)
Галацька В. Л. - Форми вираження авторської свідомості в сучасній театральній публіцистиці України (2014)
Заверталюк Н. І. - "…всього 700 правок" (останнє авторське відредагування "Собору"). Стаття 2 (2014)
Кир’янчук І. Б. - Геній долі в людському житті, який спричиняє розуміння вселенських істин у контексті збірки Михайла Ореста "Гість і господа" (2014)
Криворучко Н. В. - Спостереження над модифікацією образу Мальви Кожушної в романі В. Земляка "Лебедина зграя" і фільмі "Вавилон-ХХ" І. Миколайчука, Олійник Н. П. (2014)
Лаптєєва Ю. О. - Мотив смерті у романі Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи", Гонюк О. В. (2014)
Пасько І. В. - Функції епіграфа в поезії Михайла Ореста (2014)
Подлєсна В. Ф. - До питання про казкотворчість Івана Нечуя-Левицького (2014)
Полякова С. В. - Образ сонця як символ всевидющого божества у творах Бориса Харчука (2014)
Савенко Ю. В. - Образи-архетипи в поезіях збірки Ігоря Павлюка "Магма", Олійник Н. П. (2014)
Смаглій І. В. - Мотиви самотності в поезії С. Йовенко (2014)
Черкас О. О. - Образ батька та модель родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка, Шаф О. В. (2014)
Шаф О. В. - Поезія Тараса Шевченка як версія становлення національного маскулінного (2014)
Шахова К. І. - Метафоричне осмислення дійсності в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні відомості (2014)
Аманова Г. А. - О передаче национального своеобразия китайской и корейской классической поэзии в переводах Анны Ахматовой (2019)
Аманова Г. А. - Стилистическое своеобразие переводов Анны Ахматовой из Габдуллы Тукая (2019)
Вільчинська А. Г. - "Я ненасытна на вашу душу и буквы": образ А. А. Ахматовой в метафорическом континууме прозы М. И. Цветаевой (2019)
Звиняцьковський В. Я. - Питомцы третьей гимназии: харьковские гимназисты Николай Недоброво, Борис Анреп и Александр Белецкий (2019)
Казарін В. П. - Таормина и Таврида (о сицилийской премии Анны Ахматовой-Горенко), Новікова М. О. (2019)
Кіхней Л. Г. - Театрально-карнавальный хронотоп в "Поэме без героя" Анны Ахматовой (2019)
Кіхней Л. Г. - Antinomies in artistic consciousness of poets of the Silver Age, Павлова Т. Л., Меркель О. В., Яковлева Л. A. (2019)
Корнієнко С. A. - Allusions to J. W. Goethe heritage in A. Akhmatova lyrical works, Устіновська A. О. (2019)
Мельник Я. Г. - Адресации и посылы в раннем творчестве А. Ахматовой (2019)
Раскіна О. Ю. - "Рысьи глаза" азии в поэтическом творчестве А. Ахматовой и Н. Гумилева: историко-культурологические и мифопоэтические параллели, Сорокіна О. Р. (2019)
Свенцицька Е. М. - Мотивы Танаха в поэзии А. Ахматовой (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Hryhorak M. Yu. - On the application of the concept of circular economy to ensure balanced sustainable development of the national logistics system in Ukraine, Dzwigol Henryk, Kwilinski Aleksy, Trushkina N. V., Ovdiienko O. V. (2021)
Volovyk O. I. - Analysis of professional requirements for a modern logistician, Tsapenko O. A. (2021)
Marchuk V. Ye. - Management of reverse logistics in the supply chain, Savchenko L. V., Harmash O. M. (2021)
Kulik V. А. - Polycentric management of the global supply chain integration, Semeriahina M. M., Ristvej J., Zakharchuk A. P. (2021)
Davydenko V. V. - Strategic management of the enterprise in the conditions in the instability of the market environment, Karpun O. V., Zamiar Zenon, Kostiuchenko L. V. (2021)
Шубін О. - Обґрунтування системи обмежень моделі вибору базової стратегії змін підприємства, Гусєва О. (2013)
Білявський В. - Характеристика теоретико-методологічних засад управління системою операційного менеджменту (2013)
Ващенко Н. - Методологічні проблеми конструкції поняття "розвиток підприємства" (2013)
Говорушко Т. - Формування системи факторів вартості підприємства, Обушна Н., Ровний Я. (2013)
Григораш О. - Визначення сутності категорії "економічний потенціал підприємства" на основі інтегрованого підходу (2013)
Ковалевська К. - Підвищення продуктивності праці топ-менеджерів холдингової компанії машинобудівної галузі (2013)
Кравченко О. - Оптимізація витратності бізнес-моделі підприємства (2013)
Стародубцева О. - Управління комунікативними потоками у процесі здійснення угоди злиття / поглинання, Єлісєєнко Н. (2013)
Хлевицька Т. - Еволюція соціального діалогу за етапами організаційного розвитку підприємства (2013)
Хорунжак Н. - Логіко-статистичні інформаційні моделі та перспективи їхнього використання для діагностики стану процесу фінансування бюджетних установ (2013)
Васильконова Е. - Теоретичне бачення змісту поняття "репутація підприємства" (2013)
Азарян О. - Науково-практичний підхід до оцінювання конкурентного стану підприємства на ринку готельних послуг, Донець А. (2013)
Бакунов О. - Формування стратегії управління товарними запасами торговельного підприємства на засадах категорійного менеджменту, Крещенко О. (2013)
Благоразумова О. - Порівняльна характеристика суб’єктів підприємництва у сфері організації торговельних процесів, Спащенко Г. (2013)
Близький Р. - Розвиток торговельних посередників на плодоовочевому ринку: проблеми взаємодії (2013)
Братусь А. - Класифікація основних видів економічної ефективності торговельного підприємства (2013)
Горожанкіна М. - Генезис становлення і розвитку послуг, Плакида С. (2013)
Малигіна В. - Механізм забезпечення захисту прав споживачів на ринку торгівлі і послуг, Холодова О. (2013)
Ситник Н. - Особливості розвитку матеріально-технічного потенціалу сфери товарного обігу (2013)
Спащенко Г. - Комплекс ринкових послуг як основний результат діяльності ринків – суб’єктів господарювання (2013)
Файвішенко Д. - Методологічні основи розвитку продовольчого комплексу України (2013)
Омелянович Л. - Фінансове регулювання санації суб’єктів підприємництва, Чимирис С. (2013)
Брыль Е. - Компонентная архитектура развития экономического института денег (2013)
Гладчук К. - Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів: шляхи розвитку в Україні (2013)
Литвин В. - Фактори ощадного процесу та напрямки його активізації в Україні, Корольова Н. (2013)
Лігоненко Л. - Приватний та сімейний бізнес: ситуація у світі та українські реалії, Піратовський Г. (2013)
Орлова В. - Механизм и инструменты реализации программ развития малого и среднего бизнеса в Украине (2013)
Пуцентейло П. - Напрями вдосконалення державної підтримки сільського господарства України (2013)
Саєнко М. - Обґрунтування методичних підходів щодо оцінки стану і розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Сава А. (2013)
Соловйова Ю. - Прогнозування бюджетних показників: варіативні сценарії і наслідки їхньої реалізації (2013)
Балабаниць А. - Механізм вимірювання результативності маркетингової взаємодії підприємств на основі концепції синергізму (2013)
Беленький А. - Политика продвижения брендов с учетом инновационных характеристик товарных категорий, Кужелева О. (2013)
Максимова Т. - Активізація просування бренда на підставі комунікаційних засобів (2013)
Рвачова І. - Особливості формування моделі інтегрованої бази даних у сфері управління маркетинговою компетенцією підприємств (2013)
Сардак О. - Розробка стратегічного портфеля в сфері управління персонал-маркетингом підприємств (2013)
Стельмащук Н. - Маркетингові стратегії на продовольчому ринку (2013)
Богацький С. - Особливості побудови маркетингових каналів просування оптових партій продукції підприємств (2013)
Головінов О. - Теорія і практичні аспекти розвитку ринку інновацій в Україні, Головінов М. (2013)
Довгань С. - Інноваційний потенціал підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Соболєв В. - Управління знаннями як конститутивна складова інноваційних перетворень в умовах стратегічних змін, Донець Л. (2013)
Title (2021)
Contents (2021)
Chernobay L. - Estimation of labor migration impact on the economy of sending country, Yessirkepova A., Malibroda S. (2021)
Chernega O. - Assessment of the competitiveness of the tourist destination (2021)
Dochynets N. - On the problem of human resources in ukrainian private health care, Havrylets O., Kampo H. (2021)
Frączkiewicz-Wronka A. - Digitalization of healthcare sector as a tool for implementation of competition policy (2021)
Wronka-Pośpiech M. - How social entrepreneurs learn new skills? The role of social economy support centres in supporting know-how development (2021)
Yasinska A. - Accounting procedures digital transformation for business processes improvement (2021)
Biletskyi R. - Analysis of Lyapunov matrices’ application methods for optimization of stationary dynamic systems, Lozynskyy О., Biletskyi Y., Tsiapa В. (2021)
Biliakovskyy I. - Elements of thermal calculus of components in electromechanical brushless converter with open-pole stator and external rotor with permanent magnets, Tkachuk V., Kasha L., Khai M. (2021)
Варецький Ю. О. - Метод оцінки втрат потужності у кабелях низької напруги промислових електричних мереж (2021)
Вігуро М. І. - Розв’язання прямої задачі кінематики зварювального маніпулятора з шістьма ступенями свободи, Маляр А. В. (2021)
Kutsyk A. - An influence of a current compounding on the behavior of a synchronous generator with a brushless excitation system during a terminal-voltage variation, Semeniuk M. (2021)
Левонюк В. - Математичне моделювання перехідних процесів у лінії електропередачі надвисокої напруги в режимах коротких замикань (2021)
Лисяк Г. М. - Режими схеми живлення власних потреб під час пусків енергоблоків з додатковим робочим трансформатором, Маліновський А. А., Пастух О. Р. (2021)
Марущак Я. Ю. - Порівняльний аналіз систем тиристорний перетворювач напруги – асинхронний двигун з послідовним та паралельним коригуванням, Павліш В. П. (2021)
Moroz V. - The influence of limited bit on the implementation of the transfer in digital system, Yanchak T. (2021)
Щур І. З. - Економічна ефективність сонячної електростанції в індивідуальному домогосподарстві за різних сценаріїв динаміки "зеленого” тарифу, Галайко Т. В., Дзьоба Т. Я. (2021)
Contents (2020)
Burmaka V. - Conditions for Ensuring Energy-Saving Use of Translucent Structures of Exterior Wall Envelope, Tarasenko M., Kozak K., Sabat N., Khomyshyn V., Yuskiv V. (2020)
Petrova Z. - Processes of Heat and Mass Transfer during Drying of Red Beetroot, Samoilenko K., Vishnevsky V. (2020)
Pashkevich V. - Evaluation of Natural Gas Saving Measures in Public Educational Institutions, Furdas Y., Craiovsky V., Zhelykh V. (2020)
Varetsky Y. - Overvoltages on Power Filters under Energizing Industrial Power System Transformer (2020)
Pokrovskyi K. - Voltage Deviations Influence on Asynchronous Characteristics of Powerful Asynchronized Turbogenerator, Muzychak A. (2020)
Lozynskyy O. - Construction of Open-Loop Electromechanical System Fundamental Matrix and its Application for Calculation of State Variables Transients, Biletskyi Y., Lozynskyy A., Moroz V., Kasha L. (2020)
Abut T. - Position Controller Design and Implementation of Ball and Beam System with SMC and PD Control Methods (2020)
Vasylkivskyi I. - Thermometric Bridge Circuits for Measuring Thermophysical Properties, Fedynets V., Yusyk Y. (2020)
Bakhor Z. - Assessment of Ferroresonance Processes in Schemes of 6-35 kV electrical Grids on the Basis of Reliability Analysis, Yatseiko A., Ferensovych R. (2020)
Holovach I. - Individual Drive of Internal Combustion Engine Lubrication System Based on Switched Reluctance Motor, Kasha L., Hudzii I. (2020)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2020)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Lys S. - Prediction of thermophysical characteristics of fuel rods based on calculations, Galyanchuk I., Kovalenko T. (2021)
Burmaka V. - Energy efficiency of modernization of translucent building envelope structures, Tarasenko M., Kozak K., Burmaka O., Sabat N. (2021)
Shelekh Y. - Enhancing safety and reliability of electric power supply to consumers through safe electricity networks of up to 1 kV, Sabat M., Lysiak V., Parashchuk L. (2021)
Fediv Y. - Switching overvoltages protection of power electronics converters with gate turn-off thyristors, Sivakova O., Lysiak V., Korchak M. (2021)
Bakhor Z. - Multiplicity of overvoltages during arc single phase earth faults in 35 kV electrical grids, Yatseiko A., Ferensovych R. (2021)
Lesovoi L. - Algorithm for calculating flowrate of fluid energy carrier for flowmeter based on standard long radius nozzle, Matiko F., Maidanovych I. (2021)
Petik T. - Simulation of pressurized water reactor to find the best control solution, Vataman V., Beglov K. (2021)
Pistun Y. - Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers, Matiko H., Krykh H. (2021)
Matiko F. - Investigation of ultrasonic flowmeter error in distorted flow using two-peaks Salami functions, Roman V., Matiko H., Yalinskyi D. (2021)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2021)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Moroz O. - 10th anniversary of the Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development, Kuz O., Ruda M. (2022)
Kozii I. - Investigation of the influence of finely dispersed solid substances of the atmospheric air on humans (2022)
Orel S. - Environmental risk assessment of explosive residues toxicological impact on humans on the former combat area, Durach V., Naumko M. (2022)
Kryklyvyi R. - Use of clay sorptive materials in the synthesis of polymer materials, Sakalova H., Petrushka K., Luchyt L. (2022)
Onyemachi D. - Carbon sequestration in the ocean-an escape route, Eze W., Musa M., Okolo V., Kalip A., Paulleo P., Igiri B., Abba J. (2022)
Sabadash V. - Extraneous diffusion kinetics of ammonium ions adsorption in the presence of other ions, Gumnitsky J., Petrus R. (2022)
Mykhailenko V. - The problem of evaluation of individual persistent organic pollutants emissions from road transport (Illustrated by the case of Odessa industrial-and-urban agglomeration), Safranov T. (2022)
Babadzhanova O. - Application of formalized models of events for evaluation of danger and accident assessment of the compressor station of the main pipeline, Vasiichuk V., Charlak M. (2022)
Marchenko A. - Gravitational potential energy and fundamental parameters of the terrestrial and giant planets, Perii S., Pokotylo I., Tartachynska Z. (2021)
Tretyak K. - Impact of non-tidal atmospheric loading on civil engineering structures, Brusak І., Bubniak І., Zablotskyi F. (2021)
Fys M. - The gradient construction approach analysis of the threedimensional mass distribution function of the ellipsoidal planet, Brydun A., Yurkiv M., Sohor A., Hubar Y. (2021)
Pakshyn M. - Investigation of the mining departments influence of Solotvynsky salt mine SE on the earth surface, buildings and constructions using satelite radar monitoring, Liaska I., Kablak N., Yaremko H. (2021)
Bartashchuk О. - Geodynamics of formation of the transition zone between the dnieper-donets basin and the donbas foldbelt. Tectonic inversion of rift-like structure, Suyarko V. (2021)
Anikeyev S. - Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the ukrainian southeast Carpathian, Rozlovska S. (2021)
Andrushchenko Y. - Local seismological networks of nuclear power plants of ukraine as components of the national seismological monitoring system, Liashchuk O. (2021)
Kushnir A. - Modern magnetotelluric researches of the ukrainian Carpathians, Burakhovych T., Ilyenko V., Shyrkov B. (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Турчин Я. - Роль НАТО у гарантуванні енергетичної безпеки за умов змін глобального енергетичного ландшафту, Івасечко О. (2021)
Лопата М. - Політичні преференції української національної меншини у Польщі на виборах до Європейського парламенту (2021)
Чебан О. - Досвід ядерних переговорів з Іраном у 2013–2015 роках: уроки для адміністрації Джо Байдена (2021)
Дорош Л. - "М’яка" сила Китаю: оцінка ефективності та реакція на сучасні виклики, Яблонська М. (2021)
Бучин М. - Роль міжнародних організацій у демократизації виборів в Україні, Мущенко Я. (2021)
Масюк О. - Аксіологічний вимір концепту душі у філософських працях Памфіла Юркевича (2021)
Пасічник І. - Види понять у "Німецькій логіці" Крістіана Вольфа (2021)
Петік Я. - Значення та інші проблеми семантики повсякденної мови (Передмова до українського перекладу статті Г. П. Ґрайса "Значення"), Сепетий Д. (2021)
Ґрайс Г. - Значення (перекл. з англ. Ярослав Петік та Дмитро Сепетий) (2021)
Кадикало С. - Штучний інтелект і майбутнє людської праці (Огляд монографії Джорджа Ґілдера "Gaming IA". Seattle: Discovery Institute Press, 2020) (2021)
Гончаренко О. - Філософія формує чи інформує? (Огляд монографії П’єра Адо "Філософія як спосіб життя". Пер. з франц. О. Йосипенко. Київ: Новий Акрополь, 2020) (2021)
Паньків О. - Звертаючись до життя і творчості Романа Інґардена (Огляд колективної монографії "Філософія Романа Інґардена і сучасність” / за ред. Дм. Шевчука. Остріг: Видавництво Нац. ун-ту "Острозька академія", 2021) (2021)
In Memoriam. Юрій Шадських (1953–2021) (2021)
Banket V. L. - Active filter for optimum noncoherent demodulation of continuous phase frequency modulation signals, Manakov S. Ju. (2016)
Каптур В. А. - Аналіз факторів впливу на процес заміни адресного простору IPv4 адресним простором ipv6 в телекомунікаційних мережах, Квятковський А. В., Степаненко О. В. (2016)
Авдєєнко Г. Л. - Дослідження параметрів багатоканального сигналу цифрового телебачення DVB-C при його передаванні приймально–передавальним трактом терагерцового діапазону, Набока Б. Ю., Наритник Т. М. (2016)
Бондаренко О. В. - Вибір структури осердя оптичних кабелів багатомодульної конструкції за економічною ефективністю, Степанов Д. М., Багачук Д. Г., Ромащенко В. В., Вербицький О. О. (2016)
Наритник Т. М. - Апаратно-програмні рішення побудови гігабітного модема для радіорелейних ліній в терагерцовому діапазоні, Лутчак О. В. (2016)
Taher A. - Method of real time data multiplexing in LTE radio channel (2016)
Токарь М. С. - Дифференциальные пространственно-временные блоковые коды в современных системах многоантенной радиосвязи, Макаревич А. Л. (2016)
Гезалов Э. Б. - Характеристики гибридной сети связи с неоднородной наземной подсетью с протоколом маркерного доступа (2016)
Баляр В. Б. - Оцінка ефективності кодера MPEG за різних конфігурацій міжкадрового кодування в мультимедійних системах, Рощіна О. О. (2016)
Gofaizen O. V. - Color spaces of video sequences digital coding systems, Pilyavskiy V. V. (2016)
Ошаровская Е. В. - Оценка показателей качества ТВ изображений (2016)
Сандульский А. А. - Оценка пропускной способности одночастотной синхронной сети цифрового вещания в условиях собственных помех, Маковеенко Д. А. (2016)
Почерняев В. Н. - Мобильная цифровая тропосферно-радиорелейная станция: оценка ЭМС и устойчивость системы управления, Повхлеб В. С. (2016)
Цалиев Т. А. - Анализ внеполосных свойств панельной антенны, Рудый Е. М., Сидень С. В. (2016)
Главацкий С. П. - Метод анализа нагрузки на маршрутизатор при преобразовании сетевых адресов (2016)
Кудря В. Г. - Взаємообумовленість моделей, систем проектування та технологій в електроніці (2016)
Ложкин Р. С. - Компактный энергопровод с малым волновым сопротивлением для передачи сильноточных высоковольтных наносекундных импульсов с высокой частотой посылок (2016)
Зязюн І. - Філософія практико-зорієнтованої методології педагогічної дї (2004)
Матвієнко О. В. - Соціальна консолідація і освіта (2004)
Кондрашова Л. B. - Проблемы высшей школы в аспекте Болонского процесса (2004)
Ничкало Н. - Підготовка педагогів для сучасної професійної школи: полікультурний аспект, нові завдання й напрямки досліджень (2004)
Кумышева P. M. - Смысловые образования личности (2004)
Рудь М.В. - Сутність і зміст полікультурного громадянського виховання (2004)
Калініченко Т. Ф. - Актуалізація ідей вільного виховання новітніми особистісно орієнтованими педагогічними технологіями (2004)
Любар О. О. - Пізнання законів розвитку освіти та їх закономірностей як головний предмет дослідження педагогіки (2004)
Сманцер А. П. - Педагогические условия творческого саморазвития будущего специалиста в процессе обучения (2004)
Пікельна В. С. - Розвиток духовної особистості в умовах гуманізації освіти (2004)
Шиянов Е. Н. - Этнические особенности как фактор социализации (2004)
Захараш Т. Б. - Формирование единства индивидуального и коллективного опыта в процессе социализации (2004)
Шеремет М. - Критичне мислення. Діяльнісний підхід (2004)
Пальшкова І. 0. - Використання практико-орієнтованого підходу у професійному навчанні майбутніх педагогів (2004)
Щербина С. М. - Задачний підхід в педагогічному процесі - основа активізації професійної позиції студентів (2004)
Ракітянська Л. М. - До питання про принципи організації індивідуального навчання в системі підготовки вчителя-музиканта (2004)
Бешевець Л. В. - Особистісно орієнтований підхід у процесі формування професійної відповідальності майбутніх педагогів, Копилова О. М. (2004)
Хуторской А. В. - Образовательные компетенции в дидактике и методиках личностно-ориентированного обучения (2004)
Звонников В. И. - Методологические проблемы управления качеством образования (2004)
Бондаревская Е. В. - Основные положения концепции качества личностно-ориентированного образования (2004)
Білоконна Н. І. - Полікультурна професійна компетентність сучасного вчителя (2004)
Гузинін В. В. - Правове виховання майбутніх педагогів (2004)
Саунова Ю. О. - Сучасні підходи до визначення поняття, місту і структури екологічної культури майбутнього вчителя (2004)
Волкова Н. В. - Інформаційна культура як фактор формування педагогічної майстерності (2004)
Крамаренко Л. И. - Интерес к научно-педагогическим знаниям как составляющая профессионального интереса современного учителя (2004)
Лисевич О. В. - Сучасний стан проблеми формування культури спілкування майбутніх педагогів засобами діалогічних навчальний ситуацій (2004)
Антрощенко Т. О. - Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів початкових класів культури міжнаціонального спілкування (2004)
Морозов В. В. - Зміст сформованості готовності студентів педвузів до діалогічного навчання (2004)
Савченко Л. А. - Профессиональная подготовка будущего учителя с помощью новых педагогических технологий (2004)
Дудніченко Н. В. - Ділова гра як одна з форм методичної роботи з розвитку творчого стилю діяльності педагога (2004)
Зоренко И. С. - Использование занятий-проектов в педагогической высшей школе как способа развития творческих способностей студентов (2004)
Мірошник З. М. - Технологія психологічної підготовки вчителя-класовода (2004)
Пахомова О. В. - Засоби формування стійкої мотивації у студентів при вивченні англійської мови (2004)
Рейзенкінд Т. Й. - Електронні пристрої як інструментарій упровадження особистісно орієнтованих ситуацій у професійній підготовці вчителя музики, Девякович Д. А. (2004)
Локарєва Ю. В. - Особливості професійного становлення майбутніх вчителів предметів художньо-естетичного циклу (2004)
Кривозуб В. Ф. - Методична підготовка студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів (2004)
Березовський А. П. - Порівняльна характеристика результатів тесту на фізичну підготовленість населення України з бігу на 100 метрів на початку і в кінці навчального року студентів І курсу КЕІ КНЕУ у 1999/2000 та 2002/2003 навчальних роках, Сахно Н. Є. (2004)
Фоменко Н. - Туризм як кроскультурна реальність у сучасному освітньому просторі (2004)
Дронникова Т. А. - Новый подход к методике проведения занятий по аэробике со студентами высших учебных заведений (2004)
Ісаєва A. B. - Проблеми підвищення рухової активності студентів з відхиленням у стані здоров'я (2004)
Матукова Г. І. - Особистісно-орієнтоване навчання як засіб стимулювання фізичної активності студентів ВНЗ (2004)
Марчик В. И. - Откуда приходит проблема здоровья (2004)
Штельмах Г. Б. - Менеджмент в системе профессиональной переподготовки педагогических кадров (2004)
Грязнов І. О. - Обгрунтування компонентів системи морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2004)
Дороніна Т. О. - Тендерна освіта у системі гуманітарних дисциплін (2004)
Мартьянова Г. М. - Питання виконавського аналізу у формуванні творчої особистості на уроках музики в школі (2004)
Кондратенко Р. В. - До проблеми формування відповідальної особистості (2004)
Сафонова І. Г. - Особливості парадигми формування духовних основ школярів в умовах реформування сучасної загальноосвітньої школи (2004)
Кисільова В. П. - Про нові підходи до використання математичних задач як дидактичного засобу навчання, розвитку і виховання молодших школярів (2004)
Удовиченко Л. - Потреба впровадження аспектного аналізу образів-персонажів у полікультурній освіті учнів (2004)
Ефремова Н. Ф. - Развитие у школьников компетенции средствами тестирования (2004)
Кравцова І. А. - Проблемна ситуація та умови й способи створення її на уроках мови в 2-3 класах, Шпачук Л. Р. (2004)
Копіца О. І. - Діалог на уроці іноземної мови як шлях до реалізації особистісно-розвивального навчання (2004)
Ковшар О. В. - Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами імітаційно-ігрового навчання (2004)
Чувасова Н. О. - Ігрові та творчі завдання як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні хімії (2004)
Король А. М. - Формування досвіду творчої діяльності учнів засобами творчих завдань (2004)
Друзь З. В. - Нестандартні завдання як засіб активізації учіння молодших школярів, Друзь Б. Г. (2004)
Зязюн Л. - Мистецтво театру в освітньо-виховному процесі школи (2004)
Трофанова М. П. - Графічна підготовка молодших школярів на уроках трудового навчання (2004)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічне управління створенням у навчальному процесі духовної і психічної культури - основа міцних знань і здоров'я учнів (2004)
Скворцова С. О. - Формування у молодших школярів уміння розв'язувати сюжетні математичні задачі (2004)
Лов'янова І. B. - Психолого-дидактичні особливості тестової перевірки знань учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання, Шамне А. В. (2004)
Серьогіна І. Ю. - Характеристика рівнів сформованості самоконтролю учнів (2004)
Теличко Н. - Проблеми виявлення обдарованих і талановитих школярів (2004)
Зеленкова Н. И. - Педагогическая поддержка как средство регулирования общеобразовательной среды в практике современной школы, Григоренко Л. В. (2004)
Долгая Н. В. - Проблема використання молодіжної музичної субкультури у духовному вихованні старшокласників (2004)
Клим-Климашевская А. - Современная концепция дошкольного воспитания в Польше (2004)
Мацеевски Я. - Социально-экономические изменения в Польше - вызов системе образования. Избранные аспекты социологии (2004)
Захарук Т. - Воспитание и обучение детей с физическими и умственными недостатками в польских детсадах (2004)
Лашко Р. В. - Причини мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку і основні напрямки корекційного навчання (2004)
Потапенко О. Б. - Проблема морального виховання в етико-гуманістичній концепції Григорія Сковороди (2004)
Гузиніна Т. В. - Джерела розвитку поетичного дару Миколи Гумільова (2004)
Алексеева Л. В. - М. И. Демков о принципах воспитания (2004)
Лаврешина Г. Ю. - Формування в учнів логічної операції порівняння на матеріалі міжпредметних задач (2004)
Педосюк Г. М. - Особливості використання навчального діалогу при вивченні іноземної мови (2004)
Желева Е. - Учебно-практические занятия - основная форма организации и управления учебным процессом в медицинском колледже (2004)
Биянка Т. - Использование нетрадиционных дидактических методов в системе подготовки медицинских специалистов - необходимость и тенденции (2004)
Мойсеєнко P. M. - Використання активних методів навчання у вищій школі (2004)
Content (2020)
Dorozhovets M. - Uncertainties of the estimators and parameters of distribution in measurements with multiply observations, Szlachta A. (2020)
Yatsyshyn S. - Calibration of the ultrasonic sensor-range finder by the laser interferometer, Nazarkevych I., Mastylo R. (2020)
Dunets R. - Specialized software and hardware for impedance spectroscopy of thermoelectric energy converters, Dzundza B., Kostyuk O. (2020)
Kovalchuk A. - RSA algorithm elements in ternary affine transformations in encryption-decryption of images, Lotoshynska N., Podavalkina M., Pelekh K. (2020)
Polotai O. - Trend extrapolation method for qualitative prognosis of the global cybersecurity index in Ukraine, Lagun A., Kukharska N., Samotyy V. (2020)
Pokhodylo Y. - Mineral waters study with help of admitance spectroscopy, Boyko V. (2020)
Content (2021)
Pokhodylo Y. - Detection of falsification of horilka by admittance spectroscopy, Kuts V., Stasyshyn Y. (2021)
Yalechko V. - Study of the dielectric properties of industrial wood, Lagun A., Mamro O. (2021)
Krayovskyy V. - Features of simulation of characteristics of thermometric material Lu1–xZrxNiSb, Pashkevych V., Horpenuk A., Romaka V., Stadnyk Y., Romaka L., Horyn A., Romaka V. (2021)
Bubela T. - Study of the primary converter-object system for electrochemical devices, Yatsuk V., Fedyshyn T., Ivakh R., Krachunov H. (2021)
Mashevska M. - Global environmental monitoring system, Shchur R., Ostenda A. (2021)
Sulyma O. - The measuring channels calibration in the industry, Mykyichuk M., Zinchuk I. (2021)
Blumröder U. - Frequency comb-coupled metrology lasers for nanopositioning and nanomeasuring machines, Füßl R., Fröhlich T., Manske E., Mastylo R. (2021)
Yatsyshyn S. - Risks of car parts production and smart metrology, Slyuz A. (2021)
Boyko T. - The wind turbine and the environment interaction model, Ruda M., Stasevych S., Chaplyk O. (2021)
Chaban V. - Issue on measuring the light speed in vacuum (2021)
Content (2022)
Stadnyk B. - Electrokinetic characteristics of structurally disordered binary alloys Ni1–xPx, Skoropad P., Yatsyshyn S. (2022)
Pashkevych V. - Studies of thermometric material Lu1–xZrxNiSb, Krayovskyy V., Rokomanyuk M., Haranuk P., Romaka V., Stadnyk Y., Romaka L., Horyn A., Fruchart D. (2022)
Yatsyshyn S. - Metrological risks and state of the monitored objects, Baitsar R., Lazarenko S., Lazarenko N., Mastylo R. (2022)
Lutsyk Y. - Acoustic thermometry of temperature distribution in fuel rods at the design stage, Likhnovsky I., Riznyk A., Szlachta A. (2022)
Korchynska O. - Metrological risks in management system of product quality at the manufacturing stage, Hut T. (2022)
Gordiyenko T. - Group expert evaluation of quality criteria of the educational program for the field of metrology and information-measuring technique, Velychko O. (2022)
Bubela T. - Study of the metrological characteristics of conductivity sensors, Moiseieva V. (2022)
Загальні збори НААН (2022)
Канівець С. В. - Темно-сірі опідзолені гумусово-деградовані ґрунти на лесових островах (опіллях) Чернігівського Полісся: стан і перспективи відновлення, Селінний М. М., Хмарна С. О., Шабанова І. І., Скляревська М. М. (2022)
Носоненко О. А. - Вплив диференціювання доз хімічного меліоранту на показники галогенезу темно-каштанового солонцюватого ґрунту, Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Афа­насьєв Ю. О. (2022)
Рижук С. М. - Обґрунтування підходів і стратегічних напрямів щодо секвестрації й збільшення органічного вуглецю в ґрунтах зони Полісся, Кочик Г. М., Мельничук А. О., Кучер Г. А., Савчук О. І. (2022)
Корнійчук О. В. - Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва, Климчук О. В., Векленко Ю. А. (2022)
Катюха С. М. - Порівняльна шкодочинність кровосисних двокрилих комах щодо тварин (2022)
Богач М. В. - Протозоози в'єтнамських вислобрюхих свиней на півдні України, Палій А. П., Богач О. М. (2022)
Кириченко В. В. - Стратегія селекції соняшнику на підвищення якості олійної продукції, Макляк К. М., Коломоцька В. П., Кузьмишина Н. В. (2022)
Адамчук В. В. - Дослідження умов раціонального комплектування орних машинно-тракторних агрегатів, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Кюрчев В. М., Камінський В. Ф. (2022)
Дребот О. І. - Формування мережі тестових підсупутникових полігонів у системі агроекологічного моніторингу, Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2022)
Кашеба М. Д. - Сітковий метод визначення параметрів розподілу густини речовини в оболонках планетарних туманностей, Мелех Б. Я. (2017)
Мелех Б. Я. - Модельно-діагностичний підхід до визначення хімічного вмісту планетарних туманностей чумацького шляху, Гаврилів М. В. (2017)
Гнатенко Х. П. - Особливості опису системи частинок у двовимірному квантованому просторі з некомутативністю координат канонічного типу (2017)
Урбаневич В. В. - Надповільнe автохвильове нейтронно-ядерне горіння та хвильове горіння, що підтримується зовнішнім джерелом нейтронів, Шарф І. В., Тарасов В. О., Русов В. Д. (2017)
Стадник В. Й. - Вплив температури та одновісних тисків на рефрактивні параметри кристалів LiNaSO$_4$, Щепанський П., Рудиш М. (2017)
Демків Т. М. - Вплив температури на рекомбінаційну люмінесценцію наночастинок CaF$_(2)$, Чилій М. О., Дендебера М. П., Пушак А. С., Васьків А. П., Вістовський В. В., Волошиновський А. С. (2017)
Дмитренко Т. А. - Лазерне легування промислового титану кобальтом, Танцюра Т. Г. (2017)
Склярчук В. М. - Вплив нанорозмірних частинок на електрофізичні властивості сплавівсистеми Ag-Cu-Sn, Плевачук Ю. О., Якимович А. С., Ткач О. П. (2017)
Суходоля О. М. - Методологія оцінювання впливу загроз на рівень енергетичної безпеки, Рябцев Г. Л., Харазішвілі Ю. М. (2021)
Шевченко В. Г. - Світові тенденції розвитку водневої енергетики, Ляшенко В. І., Осадча Н. В. (2021)
Андрушків Б. М. - Шляхи та інструментарій підвищення ефективності використання природних ресурсів в Україні (управлінські механізми і засоби переробки сірководневої суміші на водень у Чорному морі), Гагалюк О. І., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Череп А. В., Шерстюк Р. П. (2021)
Столярова В. В. - Концептуально-аналітичне забезпечення стратегічного планування соціально-економічного розвитку держави і регіонів (2021)
Булєєв І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку державних підприємств геологорозвідувальної галузі, Зюзь Д. В. (2021)
Двігун А. О. - Вплив реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на регіональний розвиток (2021)
Швець Н. В. - Реалізація інтеграційного компонента регіональних стратегій смартспеціалізації: науковометодичний підхід (2021)
Амоша О. О. - Ландшафтний парк як спосіб ревіталізації відвалів доменних шлаків, Кочешкова І. М. (2021)
Пушак Г. І. - Проблеми розвитку ринку природного газу в Україні на конкурентних засадах, Василів М. Ю. (2021)
Петрова І. П. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку публічно-приватного партнерства в реалізації смарт-спеціалізації в Україні (2021)
Соколовська О. М. - Прямі іноземні інвестиції в економіці України: стан і проблеми залучення (2021)
Ситник Є. А. - Удосконалення регуляторної політики та інвестиційно-фінансових розрахунків для формування сприятливого інвестиційного середовища у старопромисловому регіоні (2021)
Мельченко В. І. - Особливості розвитку Еvent-менеджменту як елемента інформаційно-комунікаційних технологій у публічному управлінні, Фоміченко І. П., Баштовий В. П., Пахомова О. В. (2021)
Залознова Ю. С. - Міжнародний високотехнологічний кластер як складова сучасної концепції європейської інтеграції до науково-освітнього та інноваційного простору, Солдак М. О. (2021)
Попова Г. Ю. - Інтелектуальний менеджмент конкурентоспроможністю міжнародних корпорацій (2021)
Антонюк В. П. - Людський капітал України в контексті міжнародних порівнянь: проблеми і завдання його розвитку для забезпечення технологічних змін (2021)
Хандій О. О. - Взаємозв'язок між соціально-економічними трансформаціями та формуванням нової якості життя, Шамілева Л. Л., Кобцева Д. А. (2021)
Чеботарьов Є. В. - Зміст профілю підприємця та обґрунтування методики компаративного аналізу, Чеботарьов В. А. (2021)
Бойченко М. В. - Зелена логістика вантажоперевезень: проблеми, шляхи вирішення (2021)
Єрфорт І. Ю. - Методичні основи оцінки цінових процесів підприємства (2021)
Костенюк Ю. Б. - Реалізація стратегічних імперативів у розвитку торговельного підприємства, Ткаченко М. О. (2021)
Попова Г. Ю. - Комунікаційна складова маркетингової діяльності комунальних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності міста (2021)
Латишева О. В. - Інтернет-маркетинг як засіб підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності компаній туристичної галузі, Іпатова Н. О., Іпатов В. В. (2021)
Шкригун Ю. О. - Генезис поняття "логістична діяльнiсть підприємства" (2021)
Уткін В. П. - Передумови, моделі та структури промислових кластерних об’єднань (2021)
Пушак Я. Я. - Сутність поняття "фінансовий моніторинг" у контексті забезпечення національної безпеки, Трушкіна Н. В. (2021)
Новікова О. Ф. - Становлення нової якості трудового життя в Україні в умовах цифровізації економіки: концептуалізація дослідження, Панькова О. В., Азьмук Н. А., Касперович О. Ю. (2021)
Піжук О. І. - Диференціація доходів населення: перспективи скорочення нерівності в умовах цифровізації (2021)
Амоша О. І. - Інтелектуалізація підприємств реального сектору як перспективний напрям розвитку сучасної економіки (висновки та рекомендації за результатами проведення науково-практичної онлайн-конференції), Залознова Ю. С., Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. (2021)
Задорожний Г. В. - Глобальна освіта і національна господарська еліта: методологічні засади осмислення проблеми (2021)
Підоричева І. Ю. - Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України "Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності", Ляшенко В. І., Антонюк В. П., Шевцова Г. З., Швець Н. В., Землянкін А. І. (2021)
До 90-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, професора Олівера Олексіовича Орлова (2021)
Анотації (2021)
Горбань А. В. - Наративні особливості оповідання "Гей, ти, бочечко..." В. Винниченка (2021)
Олійник К. В. - Містерія як метажанр у драматургії ХХ століття (2021)
Печерських Л. О. - Елементи антиутопії в романі "Радіо ніч" Ю. Андруховича (2021)
Франчук М. В. - Альтернативна історія в романі Олеся Бердника "Камертон Дажбога" (2021)
Шимчишин М. М. - Чужина й чужинець у романі Аскольда Мельничука "Що сказано" (2021)
Астрахан Н. І. - Літературний твір у системі культури (2021)
Моклиця М. В. - Методика аналізу роману Дж. Джойса "Улісс" (акценти Дарії Віконської) (2021)
Павлінчук Т. І. - "Як молитва існую, попри себе в скорботі": болісне тривання в поезії Болеслава Лесьмяна "Уночі" (2021)
Савина А. Ю. - Метакритика як літературознавча проблема (2021)
Гримашевич Г. І. - Репрезентація лінгвокультурного виміру діалектного слова в сучасних лексикографічних виданнях (2021)
Заоборна М. С. - Дихотомічна структура текстового світу роману Івана Франка "Лель і Полель" в аспекті лінгвопоетики мотивності (2021)
Мовчан Д. Р. - Особливості словесного втілення голографічних ефектів в описі урбаністичного простору (на матеріалі роману Вірджинії Вулф "Mrs Dalloway") (2021)
Оленяк М. Я. - Дослідження образного порівняння в період відродження (16–18 століття) (2021)
Прищепа О. П. - Суржик як мовленнєвий бар'єр у процесі оволодіння літературним варіантом мови, Черниш О. А., Білошицька З. А. (2021)
Шуленок О. С. - Семантичні й лінгвокультурні особливості фразеологізмів із компонентами курка (квочка), курча в сучасній українській мові (2021)
Бичковяк О. - Глобалізація освітніх процесів: застереження й виклики (2021)
Бороденко О. - Символізація міфічного простору у філософії Ернста Кассірера (2021)
Возняк В. - Розуміння природи поняття в діалектиці: філософсько-освітній вимір, Хазін В. (2021)
Возняк С. - Тотожність мислення та буття як фундамент тотальності філософії Геґеля (2021)
Дубініна В. - Розвиток філософської герменевтики в контексті історичних поглядів і предметної теорії Алексіуса Майнонґа (2021)
Ільїн І. - Коінсидентологія Йоеля Регева та сучасна матеріалістична філософія (2021)
Кобетяк А. - Трансформація інституту автокефалії: виклики сьогодення (2021)
Коник М. - "Смерть людини": теоретичний антигуманізм чи дегуманізація? (2021)
Кравченко О. - Пріоритет духовного вдосконалення людини у філософії православного традиціоналізму XVI–XVII ст. (2021)
Лімонченко В. - Дитинство як стан свідомості (2021)
Ломачинська І. - Містико-інтуїтивні практики дзен-буддизму, Донець О. (2021)
Мартиненко О. - Синтез у статичному й динамічному аспектах у генології Парменіда та Геракліта (2021)
Marchenko O. - Post-truth and critical thinking: ideological implications in education, Kretov P., Kretova O. (2021)
Мринська Н. - Експлікації особистості в ситуації інвалідності в контексті методології метаантропології (2021)
Піхорович В. - Виховання нової людини. Філософське та політико-економічне підґрунтя соціально-педагогічної доктрини колективізму (2021)
Starikova H. - New approaches to the question of typologies of the tacit knowledge (2021)
Федорів Л. - Пізнання між трансцендентним та іманентним: класичній і некласичній підходи (2021)
Янко Ж. - Людяність в контексті соціального пізнання українських освітніх реалій, Фоменко Л. (2021)
Яцула Т. - Розуміння магістрантами смисложиттєвої цінності здоров’я під час викладання курсу "Філософія здоров’я" (2021)
Титул, зміст (2022)
Колонка головного редактора (2022)
Кирилюк В. П. - Лейкогранулітова формація і зеленолевадівська світа побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита). Стаття 2. Супутні й накладені явища, ізотопні датування та вік, Лисак А. М. (2022)
Ахундов Ш. Х. - Литолого-стратиграфическая характеристика верхнемеловых и эоценовых отложений Среднекуринской впадины (Азербайджан), Худузаде А. И., Тагиев М. Ф., Мамeдов Э. Э. (2022)
Багрій І. Д. - Наукове обґрунтування просторового розподілу аномальних проявів водню для вирішення енергетичних та екологічних проблем, Васильєва І. В., Стародубець К. М., Малишев О. М., Кузьменко С. О. (2022)
Матківський С. В. - Дослідження впливу тривалості сайклінг-процесу на коефіцієнт конденсатовилучення виснажених газоконденсатних родовищ (2022)
Мончак Л. С. - Піднасувні підняття в карпатському регіоні та перспективи їхньої нафтогазоносності, Анікеєв С. Г. (2022)
Яковлєв Є. О. - Оцінення і прогнозування змін екологічного стану підземної і поверхневої гідросфери Донбасу на етапі постмайнінгу, Пиріков О. В., Анпілова Є. С., Чумаченко С. М. (2022)
Алексенко С. Ф. - Структурно-композиційні особливості дискурсивного розгортання наративу "Coronavirus Pandemic" (на матеріалі інформаційного порталу BBC News), Приходько М. В. (2021)
Ахмад І. М. - Асоціати назв частин доби квалітатівно-предметної семантики, Семида О. В. (2021)
Berlinskyi Yu. V. - Linguistic difference between professional and non-professional discourse (2021)
Білоусенко П. І. - Історія формування іменників pluralia tantum із суфіксом -ки, Бойко Л. П., Тернова А. І. (2021)
Боговик О. А. - Парцеляція як один з елементів експресивності в системі ідіостилю Рея Бредбері (на матеріалі твору" 451 градус за фаренгейтом") (2021)
Габідулліна А. Р. - Мовна репрезентація художнього концепту "музика" в романі Є. Водолазкіна "Брісбен" (2021)
Городиловська Г. П. - "Фанатично віддана Україні": життєвий і науковий шлях Ганни Наконечної в Німеччині (2021)
Громко Т. В. - Колокації у складі моноговіркового тезауруса (2021)
Демиденко Г. Г. - Фразеологізми з компонентом "син" в українській лінгвокультурній традиції, Ковальова Г. М. (2021)
Zaitseva M. O. - Stratagem of appeal to logic as means of discursive influence (based on prosecutors’ speeches) (2021)
Каліщук Д. М. - Нові напрями розвитку криміналістичної лінгвістики: попередження та протидія терористичній діяльності, Бондар Т. Г. (2021)
Кичан Д. О. - Підляська літературна мікромова в потрактуванні Яна та Олександра Максимюків (2021)
Кобринець О. С. - Французькі запозичення в турецькій мові, Савицька Л. В., Безугла І. В. (2021)
Кременєва Т. В. - Особливості утворення скорочень у німецькій фаховій мові викладача (2021)
Лазебна Н. В. - Англійськомовні та семіотичні конституенти мови програмування Python (2021)
Лисенко Н. О. - Символічно-метафоричний образ "життя" у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки, Вялих І. Ю. (2021)
Литвинко О. А. - Омонімія в сучасній англійській термінологічній підсистемі насособудування (2021)
Любимова С. А. - Репрезентація стереотипу американця азіатського походження в медіадискурсі XX століття (2021)
Матович О. О. - Функціювання конституентів мовленнєвого варіанта лексико-семантичного поля "FACE" у детективних романах ХХ століття, Онищук І. Ю. (2021)
Машкіна О. М. - Категоричність як засіб реалізації авторитетності інтернет-афоризму: постановка проблеми (2021)
Редько Є. О. - Деякі зауваги щодо протоофенської основи українських арґо (2021)
Сірик С. В. - Літературна норма й мовленнєва експресія в поетиці В. А. Чабаненка (2021)
Станіслав О. В. - Зв'язність діалогічного мовлення у структурі реалістичної прози: лінгвокультурологічний погляд на проблему (на матеріалі роману Р. М. дю Гара "Сім’я Тібо") (2021)
Удовіченко Г. М. - Мова художнього твору як предмет мовностилістичного дослідження, Куц М. О. (2021)
Христіанінова Р. О. - Міжтематичні мотиваційні зв’язки як прояв мовної картини світу, Омельковець Р. С. (2021)
Чорній А. Л. - Художня інтерпретація промови першоджерела та перекладу (на матеріалі казки-притчі Джорджа Орвелла "Animal Farm"), Чорній Р. П. (2021)
Шемякіна Н. В. - Лексико-семантичні та прагматико-стилістичні особливості дієслів, що вводять пряму мову, у французькій пресі (2021)
Шульженко А. С. - Семантичні особливості фразеологізмів на позначення змішаних відчуттів людини: зіставний аспект, Ліпич В. М. (2021)
Безруков А. В. - Експлікація християнської догматики в художньому просторі англійської метафізичної лірики XVII ст. (2021)
Гладкова М. В. - Рецепція роману "Вовкулака" В. Дрозда в оцінках літературознавців (2021)
Гребенюк Т. В. - Механізми наративізації семіотичних кодів житла в романі Софії Андрухович "Сьомга" (2021)
Динниченко Т. А. - Діалектика розвитку групової та его-ідентичності в романі А. Франса "Боги жадають" (2021)
Дроздовський Д. І. - Антропоценна проблематика в романі "Міністерство граничного щастя" А. Рой (2021)
Ли Хайин - Сопоставительное исследование творчества Н.В. Гоголя и Лу Синя в китайском литературоведении: проблемы периодизации (2021)
Осіпенко Н. С. - Образ жінки-рукодільниці в українській літературі ХІХ століття (за творами І. Котляревського "Наталка Полтавка", Т. Шевченка "Назар Стодоля", О. Кобилянської "Земля") (2021)
Шаповал О. Г. - Символіка образів водної стихії в романі В. Ґолдінґа "Спадкоємці" (2021)
Юферева О. В. - Тревелог тоталітарної епохи: "Люди моря" Івана Ковтуна (2021)
Мицюк М. В. - Морально-ціннісні ідеали українців: від фольклору до масмедіа, Наумовська О. В. (2021)
Dinesh Kumar - Review of the monograph by Nataliia Lazebna "English Language as Mediator of Human-Machine Communication" (2021)
Гукаленко О. В. - Поликультурность как методология и педагогический норматив современного образования (2004)
Полежаев Д. В. - Менталитет и образование: философско-методологический аспект (2004)
Бермус А. Г. - Феномен гуманитарной методологии в современных исследованиях в области образования (2004)
Байчекуева Н. Х. - Концептуальные подходы к воспитанию студентов в поликультурном образовательном пространстве педколледж-вуз (2004)
Панова Л. Д. - Идеи народной педагогики как основа проектирования воспитательной системы поликультурной школы, Томашевская П. А. (2004)
Руденко Н. Н. - Толерантность как педагогическая цель, Шишкина А. И. (2004)
Мельничук А. В. - К вопросу о поликультурности в современном образовании (2004)
Дворникова Е. И. - Формирование культурной толерантности и идентичности в учебном процессе (2004)
Лидак Л. В. - Антропология и гуманизация образования (2004)
Емельянова Ю. Н. - К вопросу о формировании у студентов педагогических специальностей понятий личностно-ориентированного образования (2004)
Островська Н. Д. - Особистісно-розвиваючий підхід у викладанні політології для студентів агротехнічного інституту (2004)
Руденко Н. Н. - Исследование мотивов учебной деятельности студентов, Шишкина О. И., Смирнова И. И. (2004)
Руденко В. Н. - Принцип целостности содержания высшего образования, Руденко Н. Н. (2004)
Кузибецкий А. Н. - Коллективный педагогический субъект как условие компетентностного подхода в сфере общего образования (2004)
Борытко Н. М. - Становление субъектной позиции педагога в системе непрерывного образования (2004)
Захараш Т. Б. - Единство индивидуального и коллективного опыта в развитии личности как педагогический принцип (2004)
Абрамова В. В. - Нравственное воспитание студентов в процессе изучения дисциплин физической подготовки, Батуева Л. А. (2004)
Емельянова Ю. Н. - Формирование навыков самоорганизации у студентов средствами инновационных технологий (2004)
Шумакова А. В. - Гуманизация содержания педагогического образования высшей школы (2004)
Ильевич Т. П. - Гуманистическая педагогика Н. К. Рериха: аксиологические аспекты, Ильевич С. Л. (2004)
Селезнев Е. Н. - Человек как самостоятельная ценность (2004)
Кулакова Т. Б. - Имидж как педагогическая проблема (2004)
Кулакова Т. Б. - Имидж в формировании коммуникативной культуры специалиста (2004)
Набенюк М. В. - Реализация задачи воспитания толерантности в рамках образовательной системы, Веснин В. С., Шишкина А. И. (2004)
Романишина О. Я. - Інформаційна культура студентів - складова сучасного виховання (2004)
Бормотова В. А. - Доверие как самоценность личности (2004)
Руденко В. Н. - "Значение" и "Смысл" как элементы содержания профессионального образования, Руденко Н.Н. (2004)
Ломаковская Н. К. - Становление экзистенциальных ценностей будущих учителей на основе интерактивных технологий (2004)
Рудась Н. К. - Воспитание достоинства учителя в процессе профессиональной подготовки в вузе (2004)
Kapa Л. H. - Информационная культура как компонент профессиональной компетентности педагога (2004)
Баранова С. А. - Повышение профессиональной культуры педагогов в условиях ДОУ, Ткач Л. Т. (2004)
Илькова А. П. - Условия успешной педагогической коммуникации (2004)
Панова Л. Д. - Школа формирования экологической культуры, Герцовая В. В. (2004)
Вахницкая М. Г. - Аксиологический аспект речевой культуры будущего педагога (2004)
Гуцу И. В. - Роль педагога в формировании профессиональной этики (2004)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського