Гукаленко О. В. - Международная славянская академия образования им. Я. А. Коменского на пути формирования славянского образовательного пространства (2004)
Неровня Т. Н. - К вопросу о трансформации институциональной структуры системы образования как фактора экономического развития общества (2004)
Полищук В. А. - Инновационные технологии в процессе подготовки социальных педагогов (2004)
Лавринец И. А. - Субъектный подход в развитии профессиональной самостоятельности будущего преподавателя колледжа (2004)
Улитина В. В. - Теоретические аспекты проблемы подготовки будущих воспитателей к развитию целеполагания у детей старшего дошкольного возраста (2004)
Корепанова М. В. - Развитие личности дошкольника в современном социокультурном пространстве (2004)
Iванова I. В. - "Центр молодіжних жіночих ініціатив" як інноваційний засіб формування тендерної культури студентської жіночої молоді (2004)
Дьячок Н. В. - Особливості комплексних назв писанкарської термінології, Датченко Ю. В. (2022)
Рябокінь Н. О. - Мовна одиниця "звертання": основні аспектиі лінгвістичного вивчення, Торба О. А. (2022)
Сизоненко Н. М. - Прагматичні особливості заголовків наукових статей (на матеріалі фахового видання "Ефективна економіка") (2022)
Шаповалова Л. В. - Комунікативні стратегії 119 псалма як специфічні чинники впливу на свідомість (на матеріалі французького перекладу), Чугаєва М. С. (2022)
Вэй Вэй - Структурно-номинативная типология единиц торгово-экономической терминологии: термины-слова и термины-юкстапозиты (2022)
Комлик Н. Ю. - Англійські ідіоми із сурядними словосполученнями як репрезентанти англомовної картини світу (2022)
Любимова С. А. - Соціокультурні стереотипи в англомовному медійному дискурсі: динамічний аспект (2022)
Khairulina N. F. - Semiotics of Ukrainian and English intellectual novels in "man is a commodity" context, Dmytrenko V. I. (2022)
Колесник А. В. - Натуралізм у творі Дмитра Марковича "У найми" (2022)
Крижановська О. О. - Принципи акмеїстичної поетики у творах І. Багряного (2022)
Liulka V. - Genre specifics of "The Adventures of Tom Sawyer" by Mark Twain, Tarasova N. (2022)
Пронькина О. Ф. - Рецепция Китая в произведениях Ф. Ницше: имагологический аспект (2022)
Матіюк В. В. - Особливості перекладу наукових термінів у галузі генетики українською мовою, Кушнірова Т. В. (2022)
Демченко Н. О. - Місце дистанційної форми навчання у загальній системі освіти студентів філологів (2022)
Кокнова Т. А. - Лінгвометодична компетентність викладача іноземної мови (професійна характеристика) (2022)
Мілова О. Є. - Навчальна перекладацька практика: проєктний підхід, Павлюк Н. В. (2022)
Сергєєва В. Є. - Специфіка використання предметно-мовного інтегрованого навчання студентів немовних спеціальностей ЗВО (2022)
Харковський Є. М. - Досвід використання аудіовізуального матеріалу іспанськими педагогами (2022)
Otroshchenko L. S. - Exployting TikTok in teaching English: SWOT analysis of application, Medvedovska D. O. (2022)
Бойчук Б. Я. - Оцінювання антропогенного впливу на річку Прут в околицях міста Яремче за показниками рівня забруднення донних відкладень, Кузик А. Д., Сиса Л. В. (2021)
Уряднікова І. В. - Визначення техногенних ризиків в перехідних станах при експлуатації систем водоочищення в теплоенергетиці (2021)
Харів А. Р. - Автоматизована система моделювання та прогнозування діяльності підприємства, Лагун А. Е. (2021)
Полотай О. І. - Фізичний зміст комп'ютерної стеганографії, Белей О. І., Мальцева Н.А. (2021)
Карвацька М. Я. - Квантово-хімічне моделювання інгібуючого впливу водних розчинів неорганічних солей купруму(II) на горіння вуглеводнів, Лавренюк О. І., Пархоменко В.-П. О., Михалічко Б. М. (2021)
Яковчук Р. С. - FDS моделювання ефективності протипожежних карнизів на запобігання поширення пожежі фасадними конструкціями висотних будівель, Балло Я. В., Кузик А. Д., Кагітін О. І., Ковальчук В. М. (2021)
Zielinski E. - Study of adolescents' awareness of the effects of smoking in order to increase the effectiveness of cancer prevention, Zielinski M., Motylewski B., Skalski D., Brzoskowska K. (2021)
Нємий С. В. - Ефективність системи обігріву робочого місця водія і овіювання вітрового скла автобусів, Бритковський В. М. (2021)
Ренкас А. А. - Підвищення ефективності функціонування перехресть з високоінтенсивними транспортними та пішохідними потоками, Руденко Д. В., Товарянський В. І. (2021)
Геник Я. В. - Наукова школа професора Кучерявого Володимира Панасовича з проблем урбоекології, фітомеліорації та ландшафтної архітектури, Кузик А. Д., Попович В. В. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Заблодський М. М. - Непряме полеорієнтоване керування двошнековим електромеханічним гідролізером, Плюгін В. Є., Ковальчук С. І., Тєтєрєв В. О. (2022)
Zitouni M. - Improvement of power transformer differential protection through detection and exploitation of the negative sequence currents (2022)
Kuznetsov B. I. - Method of adjustment of three circuit system of active shielding of magnetic field in multi-storey buildings from overhead power lines with wires triangular arrangement, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Voloshko O. V., Kolomiets V. V., Kobilyanskiy B. B. (2022)
Moussaoui L. - Performance enhancement of direct torque control induction motor drive using space vector modulation strategy (2022)
Rosu G. - On the electromagnetic shielding properties of carbon fiber materials, Velicu V., Boitan A., Mihai G., Tuta L., Baltag O. (2022)
Reddy S. G. - Power quality improvement in distribution system based on dynamic voltage restorer using PI tuned fuzzy logic controller, Ganapathy S., Manikandan M. (2022)
Oualah O. - Comparative study between sliding mode control and the vector control of a brushless doubly fed reluctance generator based on wind energy conversion systems, Kerdoun D., Boumassata A. (2022)
Shah M. S. - Power quality improvement using ultra capacitor based dynamic voltage restorer with real twisting sliding mode control, Mahmood T., Ullah M. F. (2022)
Zahra S. T. - Simulation-based analysis of dynamic voltage restorer with sliding mode controller at optimal voltage for power quality enhancement in distribution system, Khan R. U., Ullah M. F., Begum B., Anwar N. (2022)
Lasocki J. - Analysis of the strategies for managing extended-range electric vehicle powertrain in the urban driving cycle, Krawczyk P., Kopczyński A., Roszczyk P., Hajduga A. (2022)
Бржезицький Володимир Олександрович (до 80-річчя з дня народження) (2022)
Сокол Євген Іванович (до 70-річчя з дня народження) (2022)
Kuznetsov B. I. - The method of limitation of dynamic loads of nonlinear electromechanical systems under state vector robust control, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Voloshko O. V., Kolomiets V. V., Kobilyanskiy B. B. (2022)
Baazouzi K. - Passivity voltage based control of the boost power converter used in photovoltaic system, Bensalah A. D., Drid S., Chrifi-Alaoui L. (2022)
Ромашко В. Я. - Регулятори підвищувально-понижувального типу в режимі передавання максимальної потужності, Батрак Л. М., Абакумова О. О. (2022)
Saeed H. - An improved search ability of particle swarm optimization algorithm for tracking maximum power point under shading conditions, Mehmood T., Khan F. A., Shah M. S., Ullah M. F., Ali H. (2022)
Bensiammar S. - Equivalent cable harness method generalized for predicting the electromagnetic emission of twisted-wire pairs, Lefouili M., Belkhelfa S. (2022)
Золотарьов В. М. - Вплив легувальної добавки на теплофізичні та реологічні властивості полімерної композиції, що не містить галогенів, для ізоляції та оболонок кабелів, Чулєєва О. В., Чулєєв В. Л., Кулешова Т. А., Суслін М. С. (2022)
Boumassata A. - Maximum power control of a wind generator with an energy storage system to fix the delivered power, Kerdoun D., Oualah O. (2022)
Bouraghda S. - An improved sliding mode control for reduction of harmonic currents in grid system connected with a wind turbine equipped by a doubly-fed induction generator, Sebaa K., Bechouat M., Sedraoui M. (2022)
Ghanem S. - A novel scheme for control by active and reactive power utilized in gearless variable speed wind turbine system with PMSG connected to the grid, Fandi G., Kyncl J., Müller Z. (2022)
Kumar T. P. - Improvement of voltage stability for grid connected solar photovoltaic systems using static synchronous compensator with recurrent neural network, Ganapathy S., Manikandan M. (2022)
Васьковський Юрій Миколайович (до 70-річчя з дня народження) (2022)
Кузнецов Борис Іванович (до 70-річчя з дня народження) (2022)
Авдєєва О. А. - Покращення основних показників трансформаторів з витими нероз’ємними магнітопроводами шляхом зміни формування кругових витків обмотки, Вахоніна Л. В., Садовий О. С., Ставинський Р. А., Циганов О. М. (2022)
Маляр В. С. - Математичне моделювання реостатно-реакторного пуску асинхронних двигунів з фазним ротором, Гамола О. Є., Мадай В. С., Васильчишин І. І. (2022)
Panchal T. H. - Reduction of cogging torque of radial flux permanent magnet brushless DC motor by magnet shifting technique, Patel A. N., Patel R. M. (2022)
Kuznetsov B. I. - Comparison of the effectiveness of thriple-loop and double-loop systems of active shielding of a magnetic field in a multi-storey old buildings, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Voloshko O. V., Kolomiets V. V., Kobylianskyi B. B. (2022)
Василів К. М. - Метод динамічних параметрів для математичного моделювання комутаційних процесів запирання вентилів напівпровідникових перетворювачів (2022)
Безпрозванних Г. В. - Ефективні параметри діелектричної абсорбції полімерної ізоляції з напівпровідними покриттями силових високовольтних кабелів, Гринишина М. В. (2022)
Moussa M. A. - A hybrid renewable energy production system using a smart controller based on fuzzy logic, Derrouazin A., Latroch M., Aillerie M. (2022)
Babes B. - Fuzzy model based multivariable predictive control design for rapid and efficient speed-sensorless maximum power extraction of renewable wind generators, Hamouda N., Kahla S., Amar H., Ghoneim S. S. M. (2022)
Chappa H. - A novel load shedding methodology to mitigate voltage instability in power system, Thakur T. (2022)
Sekhane H. - Modelling and performance testing of a digital over-current relay enhanced designed model, Labed D., Labed M. A. (2022)
Петрушин Віктор Сергійович (до 75-річчя з дня народження) (2022)
Banzak O. V. - Research of physical processes and development of methods for radiation modification parameters of semiconductor optoelectronics devices, Sieliykov O. V., Gaber A. A., Konovalenko O. I., Vozikova L. M. (2022)
Tolok I. V. - Reliability model user interface, Banzak G. V., Leschenko O. I. (2022)
Ільченко В. В. - Особливості застосування сейсмоакустичної локації для визначення рухомих об’єктів, Нікіфоров М. М., Мостовой В. С., Попков Б. О., Лоза В. М., Кульський О. Л. (2022)
Лєнков Є. С. - Розробка методів моделювання складу та ресурсу угрупування озброєння і військової техніки для користувача (2022)
Харченко О. В. - Методика оперативного розрахунку технічного рівня керованих авіаційних засобів ураження, Зіатдінов Ю. К., Мавренков О. Є. (2022)
Вдовенко С. Г. - Аналіз особливостей функціонування системи кібероборони. Нормативно-правові аспекти, Живило Є. О., Черноног О. О., Докіль В. М. (2022)
Джулій В. М. - Метод класифікації додатків трафіка комп'ютерних мереж на основі машинного навчання в умовах невизначеності, Мірошніченко О. В., Солодєєва Л. В. (2022)
Литвиненко Н. І. - Принципи створення та функціонування єдиного геоінформаційного середовища Збройних Сил України, Коренець О. В., Федченко О. П. (2022)
Лєнков С. В. - Оцінка "практичності" та "коректності" спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення, Грищак О. М., Жиров Г. Б., Пампуха І. В. (2022)
Максименко Ю. А. - Аналіз факторів, які впливають на ефективність робіт посадових осіб органів управління розвідкою щодо організації та ведення розвідувально-інформаційної діяльності, Скачков В. В., Попов С. А., Маміч В. В. (2022)
Саєнко О. Г. - Інституціональне управління організаційною компонентою об’єкта військової сфери в умовах інформаційної війни, Шаціло П. В. (2022)
Lienkov S. - Construction of the rotor and aircraft uavs for flight along a given trajectory using telemetry. comparison of the technologies, benefits and prospects for using, Myasischev A. , Husak Yu., Lytvynenko N., Lenkov E. (2022)
Боровик О. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: результативний аспект, Боровик Л. В. (2022)
Гришин С. П. - Роль та місце кадрової безпеки в системі військової кадрової політики, Зубовський Д. С., Ряба Л. О. (2022)
Слуцький Є. В. - Обґрунтування вимог до засобів прогнозування фінансових витрат на транспортні логістичні операції, Булгаков Р. В., Стоянова-Коваль С. С., Бурдейна Н. М., Березенський Р. В. (2022)
Дані про авторів (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Гринчишин Н. М. - Шумове забруднення магістральних вулиць центральної частини міста Львова, Шуплат Т. І., Жоріна О. О. (2021)
Здановський В. Г. - Застосування ризик-орієнтованого підходу до оцінки виробничих чинників з метою підвищення дієвості системи управління охороною праці, Радіонов М. О., Шепітчак В. Б., Солтисік Р. А. (2021)
Гащук Л. П. - Раціональні стратегії керування пристроями перемикання передач в сходинчастій автомобільній трансмісії, Гащук П. М. (2021)
Руденко Д. В. - Оцінка впливу дорожніх умов на аварійність з застосуванням багатофакторної моделі, Ренкас А. А., Товарянський В. І. (2021)
Кондисюк І. В. - Особливості формування портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств (2021)
Коваль Н. Я. - Особливості створення інформаційної технології оперативного планування заготівлі молока на території громад (2021)
Яковчук Р. С. - Аналіз чинників, які впливають на поширення вогню конструкцією фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком, Кагітін О. І., Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Галанченко Р. Р., Возняк О. О. (2021)
Веселівський Р. Б. - Способи проведення рятувальних робіт при порятунку потерпілого, який завис на висоті, Смоляк Д. В., Баран Ю. С., Павук І. В., Дуленко Д. І. (2021)
Gwardyński R. - Znaczenie państwowej straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Kogut B. (2021)
Gwardyński R. - Znaczenie policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państw (2021)
Лоїк В. Б. - Оцінювання чинників небезпеки в разі аварій залізничних цистерн зі зрідженими вуглеводневими газами, Синельніков О. Д., Бабаджанова О. Ф., Ковальчук В. М. (2021)
Socha R. - Wybrane działania państwowej straży pożarnej na rzecz doskonalenia ukraińskich rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa powszechnego (2021)
Tyczkowska– Kowerczyk A. - Natura bezpieczeństwa i porządku publicznego (2021)
Skrabacz А. - Changes in functioning of the emergency notification system and the 112 emergency number in Poland (2021)
Товарянський В. І. - Удосконалення процесів транспортно-логістичної діяльності шляхом використання електромобілів в управлінні ланцюгом постачання, Ренкас А. А., Руденко Д. В. (2021)
Ковальчук О. І. - Метод оцінки та відбору кандидатів у проектні команди закладів вищої освіти в системі цивільного захисту, Зачко О. Б., Кобилкін Д. С. (2021)
Ратушний Р. Т. - Механізм впровадження базового доходу громадянина України, Мармуляк А. С. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Budko Т. - Structural Analysis and 3D Timber Spatial Structure Modeling, Lavrinenko L. (2021)
Кріпак В. - Взаємозалежність конструктивних і розрахункових схем будівлі, Колякова В. (2021)
Білик С. - Моделювання оцінки фізичного зносу цинкового покриття просторових сталевих рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах, Білик А., Цюпин Є., Глітін О. (2021)
Руднєва І. - Технологічні особливості підсилення металевих конструкцій методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем при реконструкції (2021)
Дмитренко Є. - Моделювання сумісної роботи сталевих балкових конструкцій із залізобетонними ребристими плитами перекриття (2021)
Зоря О. - Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією, Терновцев О, Зоря Д. (2021)
Бердников М. - Дослідження тепловитрат вузлових з’єднань конструкцій енергоефективних "зелених" будівель, Шахоркіна С., Бордун М. (2021)
Дмитренко Є. - Оцінка вогнестійкості залізобетонних колон уточненими розрахунковими методами, Донець Т., Одноліток К., Фесенко О. (2021)
Максим’юк Ю. - Особливості виведення формул для обчислення вузлових реакцій і коефіцієнтів матриці жорсткості скінченого елемента з усередненими механічними і геометричними параметрами, Козак А., Мартинюк І., Максим’юк О. (2021)
Шпакова Г. - Особливості реконструкції зовнішніх фасадних елементів, Шпаков А. (2021)
Першаков В. - Особливості проектування вертодромного майданчика на даху будівлі, Белятинський А., Акмалдинова О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Клімов Ю. - Вплив корозійних пошкоджень на зчеплення арматури періодичного профілю з бетоном (2021)
Кріпак В. - Дослідження ефективності залізобетонного монолітного перекриття з порожнистими вкладишами, Колякова В., Гайдай М. (2021)
Бензель О. - Інформаційне моделювання сталевої будівлі з підвищеними вимогами жорсткості, Лавриненко Л. (2021)
Гладишев Г. - Оцінка мінливості кроків арматури у монолітній залізобетонній оболонці баштової промислової споруди, Гладишев Д., Журавльов Р. (2021)
Максим'юк Ю. - Вузлові реакції та коефіцієнти матриці жорсткості скінченого елемента на основі представлення переміщень поліномами, Шкриль О., Мартинюк І., Бучко В. (2021)
Скорук О. - Вплив роботи технологічного обладнання на напружено-деформований стан несучих конструкцій цегляної будівлі з сталефібробетонними плитами перекриття (2021)
Михайловський Д. - Армування конструкцій з деревини композитними матеріалами, стан і перспективи, Комар М. (2021)
Скорук Л. - Особливості розрахунку залізобетонних каркасів будівель та споруд на температурні кліматичні впливи (2021)
Куцик О. - Експериментально-теоретичні дослідження залізобетонних згинальних елементів з високоміцного бетону, Журавський О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2022)
Content (2022)
Afanasiev S. N. - Study of 14N(γ,np)3α Reaction for Eγ up to 150 MeV (2022)
Protektor D. O. - Simulation of Heat Transfer in Single-Crystal Lithium Niobate in Interaction with Continuous-Wave Laser Radiation, Lisin D. O. (2022)
Radouan D. - An Insight into the Electronic, Optical and Transport Properties of a Half Heusler Alloy: NiVSi, Anissa B., Benaouda B. (2022)
Hameed D. N. - Level Structure of 58Cu Within Modified Surface Delta-Interaction, Hasan A. K. (2022)
Pandey R. S. - Study of Electrostatic Ion-Cyclotron Waves in Magnetosphere of Uranus, Kumar M. (2022)
Annex E. H. - Effect of the Relativistic Electron Beam on Propagating Whistler-Mode Wave for Ring Distribution in the Saturn Magnetosphere, Pandey R. S., Kumar M. (2022)
Kadri S. - Study of Structural, Elastic, Thermal and Transport Properties of Ternary X(X=Co, Rh and Ir)MnAs Obtained by DFT, Mohamed T., Mahièddine B., Rabie A., Zeyneb B. (2022)
Salwa A. S. - Characteristics and Optical Properties of Bi2Te2.45Se0.55 Thin Film, Ahmed A. El.-S. (2022)
Koireng R. R. - Computation of Structure and Electrical Resistivity of Liquid Na-Rb Alloys, Agarwal P. C., Gokhroo A. (2022)
Gyan M. - Enhanced Third Generation Semiconductor Material-Based Solar Cell Efficiency by Piezo-Phototronic Effect, Parbby J., Botchey F. E. (2022)
Zhytniakivska O. - Interactions of Novel Phosphonium Dye with Lipid Bilayers: A Molecular Dynamics Study (2022)
Morgunov V. - Using a Scanner to Measure Absorbed Doses with Radiochromic Film Dosimeters, Lytovchenko S., Chyshkala V., Didenko N., Vynnyk V. (2022)
Tarabara U. - Fluorescence Study of the Interactions Between Insulin Amyloid Fibrils and Proteins, Zhytniakivska O., Vus K., Trusova V., Gorbenko G. (2022)
Tsyats’ko V. V. - Investigation of Interaction Mechanisms of High Energy Electrons and Gamma Quantum with Aqueous Solution of Methyl Orange Dye, Gokov S. P., Kazarinov Yu.G., Malykhina T. V. (2022)
Bizyukov A. A. - Positively Charged Macroparticles in Low-Temperature Plasma, Chibisov A. D., Chibisov D. V., Zhernovnykova O. A., Deуnichenko T. I., Yunakov N. N. (2022)
Sheina I. V. - Resolution of the Ultrasound Doppler System Using Coherent Plane-Wave Compounding Technique, Barannik E. A. (2022)
Гаврилів К. М. - Замок у стані тривалої руїни та заходи спрямовані на його збереження (2021)
Гнесь Л. Б. - Особливості містобудівних вирішень та еволюції поселень для переселенців з чорнобильської зони (2021)
Гнідець Р. Б. - Український архітектурний модерн у творчості Івана Левинського, Ясінський М. Р. (2021)
Дида І. А. - Змінний тематичний декор в дизайні житлового інтер’єру, Дида О. А., Езатуллах А. Х. (2021)
Задорожний Б. В. - Мистецтво вітражу в архітектурі храмових споруд Львова періоду Ренесансу (2021)
Мусієвська В. О. - Еволюція формування архітектури кіностудійних об’єктів (2021)
Погранична І. І. - Поняття творчого методу. Особливості творчого методу архітектора (2021)
Проскуряков В. І. - Ідеї "Паперової архітектури” в навчальному футуристичному проєктуванні "Львівської архітектурної школи” (2021)
Проскуряков В. І. - Конкурсний дизайн за завданнями реальних замовників в архітектурній школі як новий вектор формування національної освіти майбутнього, Іванов-Костецький С. О., Копиляк І. М. (2021)
Сеньків З. Я. - Оцінка явища просторової сегрегації у Львові. Історичний аспект (2021)
Сільник О. І. - Тенденції проєктування та забудови Львова у ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Смалійчук А. Д. - Проблематика формотворення та естетики літніх приміщень, Беркела К., Дзигаленко А. (2021)
Смалійчук А. Д. - Формотворчий потенціал фасаду та даху як засіб візуально-естетичної виразності житлових будинків, Полщук В., Єременчук І. (2021)
Турчин Б. Р. - Засади та етапи розвитку концепції міста-саду: архітектурний аспект (2021)
Чень Л. Я. - Архітектурно-просторовий устрій хрестовоздвиженського монастиря у Маняві (Великого скиту Манявського) ХVІІ–ХХ ст. (2021)
Передмова (2020)
Астахова Е. В. - Университетский преподаватель: риски и вызовы эпохи цифровизации (2020)
Вишневский М. И. - Философско-образовательный аспект функционирования культуры (2020)
Зверко Т. В. - Конфігурації довіри до освіти: інституціональний контекст (2020)
Козыренко В. П. - Развитие образовательных инноваций в условиях цифровизации учебного процесса, Козыренко С. И. (2020)
Bataeva E. - Practices of Self-Constitution and Deconstruction in Higher Education (2020)
Томашевский Р. - Взаимосвязь средней и высшей школы в Польше XXI века (генезис, актуальное состояние, перспективы) (2020)
Бондарь Т. И. - Воспитание как определяющий фактор учебно-воспитательного процесса (некоторые аспекты из опыта Специализированной экономико-правовой школы ХГУ "НУА") (2020)
Астахов В. В. - Деятельность музея истории Народной украинской академии по сохранению памяти о Великой Отечественной войне (2020)
Шестакова Е. Н. - Музей истории НУА в системе непрерывного образования академии (20-летию Музея истории НУА посвящается) (2020)
Силласте Г. Г. - Smart-образование: образование в образовании (2020)
Чибисова Н. Г. - Семья в формирующемся smart-обществе (2020)
Collin S.-O. - Motivations to human action: Selfishness, belongingness and duty (2020)
Решетняк О. І. - Дослідження проблем фінансування вищої освіти в Україні як бази створення науково-інноваційного потенціалу країни (2020)
Гога Н. П. - Психологические факторы саморегуляции современных школьников и студентов (2020)
Іванова О. А. - Ефективна організація виробництва як засіб управління конкурентоспроможністю інноваційного підприємства (2020)
Свіщова Є. В. - Ігрофікація в математичній освіті (2020)
Wiepcke C. - Ambiguity tolerance – Learing how to deal with uncertainty by experimentation (prototyping), Mittelstadt E. (2020)
Войно-Данчишина О. Л. - Работающая женщина в "интересном" положении: правовой статус (2020)
Кравчина И. Б. - Законодательное регулирование сферы предупреждения и противодействия буллингу в учреждениях образования Украины (2020)
Цибульска Е. І. - Сутність інтелектуального потенціалу організації, Соловйов В. В. (2020)
Статівка Н. В. - Перспективи розвитку інтелектуального підприємництва: взаємодія університетів та бізнесу, Тимохова Г. Б. (2020)
Фурсова В. А. - Повышение эффективности управления креативностью в системе высшего образования Казахстана, Диденко Ю. Ю., Степурина С. А. (2020)
Слободчук М. С. - Розвиток підприємницько-партнерських відносин учасників ринку праці під час використання нестандартних форм зайнятості (2020)
Михайлова Л. В. - Прагмасемантические разновидности речевого акта адвисива (2020)
Помазан І. О. - Панегіричні мотиви в літературній спадщині Почаївського освітнього осередку (2020)
Смолянкіна С. В. - Особливості формування іншомовної фонетичної компетенції (на базі французької мови) (2020)
Тарасова О. В. До питання про формування іншомовної когнітивної компетенції - On Developing Learners’ Cognitive Competence in a Foreign Language (2020)
Шмакова Л. Н. - Эффективные методы самостоятельной работы студентов заочного отделения по развитию аудитивных навыков (на примере немецкого языка как второго иностранного) (2020)
Яриз Е. М. - Методы обучения восприятию на слух иноязычной речи в рамках изменения парадигмы современного образования (2020)
Закриничная Н. И. - Методика обучения студентов-филологов культуре поведения при помощи применения информационных технологий (2020)
Хильковская А. А. - Средства модерации (митигации и интенсификации) высказываний критики и неодобрения в речевом поведении англоязычных коммуникантов (2020)
Yurieva N. - La traduction des anglicismes specialises dans le discours francais du marketing (2020)
Івахненко А. О. - Передумови виникнення ідіостилю Емілі Дікінсон (2020)
Монастирський Г. О. - Щодо ролі репутаційного капіталу у формуванні вартості підприємства (2020)
Бунчик А. М. - Реляційна довіра як основа ефективного функціонування закладу освіти (на прикладі сучасної школи) (2020)
Астахова Е. В. - Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине (2020)
Иванова О. А. - День науки в НУА (2020)
Тимохова Г. Б. - Управління як чинник економічної рівноваги. За підсумками конференції молодих вчених (2020)
Кирвас В. А. - Экспертные оценки элементов учебного процесса (Межвузовская научно-практическая конференция 23 ноября 2019 г.) (2020)
Шилкунова З. И. - Исследовательская работа в начальной школе (2020)
Астахова В. И. - Память. Гордость. Преклонение и благодарность (2020)
Войно-Данчишина О. Л. - О монографии "Третий возраст: обоснованность оптимизма" (2020)
Потапова Ж. Е. - О монографии "Условия формирования духовно-моральных ценностей немецкой молодежи на рубеже XIX–XX веков (на материале художественных произведений указанного периода)" (2020)
Тимошенкова Т. М. - Глоссарий терминов, используемых в учебном процессе на факультетах иностранных языков, Шестакова Е. Н. (2020)
Красуля М. О. - Сбірник нарисів "Спортсмени України – герої Другої світової війни (1935–1945 рр.)" (2020)
Зобова Г. Н. - Посвящается 30-летию Народной украинской академии (2020)
Відомості про авторів (2020)
Dvulit P. - Diagnosis of metrological characteristics of high-precision GNSS observations by methods of non-classical error theory of measurements, Savchuk S., Sosonka I. (2021)
Zablotskyi F. - Accuracy estimation of the components of zenith tropospheric delay determined by the radio sounding data and by the GNSS measurements at Praha-libus and GOPE stations, Palianytsia B., Kladochnyi B., Nevmerzhytska O. (2021)
Fys M. - Investigation of formulas determination of a point’s plane coordinates by the invers linear-angular resection, Litynskyi V., Vivat A., Litynskyi S. (2021)
Kazachenko L. - Gis technologies and 3D simulation in mapping manifestation of exogenic processes in renewable territories, Kazachenko V., Zhidkova T. (2021)
Babushka A. - Research of forest fires using remote sensing data (on the example of the Сhornobyl exclusion zone), Babiy L., Chetverikov B., Sevruk A. (2021)
Ievsiukov T. - Method of creating WEB-GIS of polish burials at Baikove cemetery in Kyiv, Chetverikov B., Kovalchuk І., Openko І., Shevchenko Shevchenko, О. Stepchuk Y., Makarov О. (2021)
Шнюков Є. Ф. - Газові факели північного заходу Чорного моря в районі палеоріки Каланчак, Іноземцев Ю. І., Рибак О. М., Паришев О. О., Ступіна Л. В. (2021)
Окай С. - Газові сипи і неглибокі накопичення газу на шельфі Туреччини в Чорному морі, Чіфчі Г. (2021)
Нестеровський В. А. - Генетична модель грязьового вулканізму Керченського півострова (наукові та прикладні аспекти), Грищенко Н. О., Деяк М. А. (2021)
Гордієнко В. В. - Зони сучасної активізації і схема проникності земної кори України, Гордієнко Л. Я., Гончарова Я. А., Тарасов В. М. (2021)
Княжевський Г. Ю. - Науково-дослідне судно "Геохімік" на службі науці (2021)
Пам’яті Леоніда Євгеновича Собісевича (2021)
Пам’яті Олексія Юрійовича Митропольського (2021)
Пам’яті Юрія Федоровича Макогона — першовідкривача природних газогідратів (2021)
Шнюков Є. Ф. - Золотоносність північного Причорномор’я, Маслаков М. О., Науменко У. З. (2021)
Ломакін І. Е. - Особливості пошуку золоторозсипних об’єктів півдня України, Сарвіров Є. А., Кочелаб В. В. (2021)
Іноземцев Ю. І. - Стратиграфія верхньоплейстоцен-голоценових відкладів Чорного і Азовського морів, Паришев О. О., Маслаков М. О., Рибак О. М., Ступіна Л. В., Красножина З. В. (2021)
Шнюков Є. Ф. - Пам’яті видатного вченого Петра Феодосійовича Гожика, Старостенко В. І., Коболев В. П., Олещенко В. І. (2021)
Козленко М. В. - Глибинна будова, тектоніка, еволюція і вуглеводневий потенціал північно-західного шельфу Чорного моря уздовж 31°20’сх. д., Козленко Ю. В. (2021)
Коболев В. П. - Експериментальний лабораторний комплекс для вивчення фізичних властивостей штучно сформованих газогідратовмісних осадів, Михайлюк С. Ф., Сафронов А. М. (2021)
ЄМЕЛЬЯНОВ В. О. - Щодо розподілу пластикового сміття в межах хвилеприбійної зони пляжу міста Южне, Насєдкін Є. І., Куковська Т. С., Митрофанова О. А. (2021)
Шнюков Є. Ф. - До 80-річчя від дня народження академіка НАН України Валерія Миколайовича Єремеєва, Старостенко В. І., Коболев В. П. (2021)
До відома авторів та читачів (2021)
Човнюк Ю. В. - Використання методу інтегральних співвідношень для аналітичного розв’язку гіперболічних моделей теплопровідності, Кравчук В. Т., Москвітіна А. С., Пефтєва І. О. (2021)
Мілейковський В. О. - Апроксимація параметрів витікання повітря з отворів для моделювання природного повітрообміну, Котелков Л. М., Тригуб О. С., Гузик Д. В., Приймак О. В., Єгорченков В. О. (2021)
Рибачов С. Г. - Оцінка енергоефективної роботи дворівневого повітряно-струминного екрану зі співвісними зустрічними струминами з ежекційним підживленням (2021)
Гузик Д. В. - Лабораторні дослідження структури газодинамічних потоків, Мілейковський В. О., Череднікова О. В., Сопільник М. І., Приймак О. В. (2021)
Джиоєв Р. Л. - Аеродинамічні характеристики процесу спалювання тирси в вихровій топці, Редько І. О., Редько А. О., Півненко Ю. О., Бурда Ю. О., Алфьоров С. О., Приймак О. В. (2021)
Предун К. М. - Аналіз впливу тиску газу на параметри його спалювання в побутових газових плитах, Коновалюк В. А., Франчук Ю. Й. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Шнюков Є. Ф. - Вогняні газові плюми під час ялтинських землетрусів 1927 року, Коболев В. П. (2021)
Гошовський С. В. - Внесок гідротермальних "курців", грязьових вулканів та газових сипів у парниковий ефект Землі, Зур’ян О. В. (2021)
Науменко О. Д. - Палеогеоморфологічні особливості Срібненської депресії в нижньокарбоновий час у зв'язку з нафтогазоносністю, Коржнев П. М., Гусиніна Т. В., Науменко У. З. (2021)
Шундель О. Л. - Принципи створення структурних геологічних моделей неоднорідного шаруватого дна, Федосеєнков С. Г., Невєрова С. І. (2021)
Шаталов М. М. - Професор Роман Романович Виржиківський. До 130-річчя від дня народження (2021)
Зміст журналу за 2021 рік (2021)
До відома авторів та читачів (2021)
Попов В. В. - Експертне експрес-оцінювання впливу тепломасообмінних процесів на залишковий ресурс корпуса реактора ВВЕР-1000 через циклічну пошкоджуваність, Мілейковський В. О., Тригуб О. С. (2021)
Сенчук М. П. - Підвищення ефективності спалювання твердого палива в шарі (2021)
Гламаздін П. М. - Нові підходи до організації централізованого теплопостачання, Баранчук К. О., Приймак О. В. (2021)
Ткаченко Т. М. - Проблеми спалювання для теплопостачання сміття від надвиробництва одягу "швидкої моди”, Мілейковський В. О., Лопатюк Я. Б. (2021)
Чередніков В. М. - Випробування вентилятора системи охолодження двигуна внутрішнього згорання гелікоптера в умовах жаркого клімату, Череднікова О. В., Гузик Д. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Venhryn I. - Thermal efficiency analysis of solar heat supply unit combined with glass facade of building, Shapoval S., Furdas Y., Kasynets M., Piznak B. (2020)
Kovalenko T. - Analysis of eddy-current testing and metallographic examinations for corrosion damages of heat exchanging tubes in NPP steam generators, Lys S., Vostres V. (2020)
Galyanchuk I. - Mathematical modelling of heat transfer system of convective heating surfaces of TPP-210А steam boiler, Kravets T. (2020)
Yurasova O. - Technical modernization of station 3 boiler unit of Trypillia thermal power station in terms of using non-standard fuel, Semerak M., Lys S., Klub M. (2020)
Bezhan V. - Energy audit for complex energy system simulated using TRNSYS software, Zhytarenko V., Yakovleva O., Ostapenko O., Khmelniuk M. (2020)
Paranchuk Y. - Verification of computer Simulink-model for electromechanical system of armament complex guidance of combat vehicle, Evdokimov P., Kuznyetsov O., Tsjapa V. (2020)
Shchur I. - Modeling of two-motor front-wheel drive control for electric vehicle with electronic differential based on energetic macroscopic representation, Havdo I., Biletskyi Y. (2020)
Matiko F. - Computer-aided system for designing the thermal energy metering devices, Byts O., Lesovoy L., Matiko H. (2020)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2020)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2020)
До відома авторів (2022)
Макаров А. С. - Підвищення ефективності технологічної схеми промислового високотемпературного повітронагрівача, Сенчук М. П., Ходос А. І., Кирієнко М. О. (2022)
Норчак В. І. - Технологічні параметри процесу спалювання бурого вугілля у вихровій топці (2022)
Джиоєв Р. Л. - Схема спалювання деревних відходів у топці з циркуляційним киплячим шаром (2022)
Ратушняк Г. С. - Аналіз впливу факторів на надійність забезпечення енергоефективності огороджувальних конструкцій у вузлах примикання з використанням лінгвістичних змінних, Лялюк О. Г., Горюн О. Ю. (2022)
Басок Б. І. - Вплив архітектурних особливостей будівель на теплові втрати з їхніх фасадів, Давиденко Б. В., Новіков В. Г., Новіцька М. П. (2022)
Бурда Ю. О. - Чисельне моделювання параметрів теплової схеми системи утилізації відхідної теплоти, Півненко Ю. О., Редько І. О., Череднік А. Д., Приймак О. В. (2022)
Франчук Ю. Й. - Зміна складу та якості газу при його русі в системі газопостачання (2022)
Вихідні відомості (2022)
Logvinov I. - Geoelectric studies of the Kozloduy nuclear power plant region, Bulgaria, Boyadzhiev G., Srebrov B., Rakhlin L., Logvinova G., Timoshin S. (2021)
Кутас Р. І. - Глибинна дегазація і нафтогазоносність Східних (Українських) Карпат: геодинамічний і геотермічний аспекти (2021)
Єнтин В. А. - Глибинна будова Горішнє-Плавнинської структури та загальні принципи геолого-геофізичного вивчення Криворізько-Кременчуцької залізорудної смуги, Орлюк М. І., Білоус О. І., Гінтов О. Б., Малахов В. Г., Бахмутов В. Г., Качан І. О., Бакаржієва М. І., Макаренко І. Б., Савченко О. С., Самойленко Т. М., Марченко А. В., Друкаренко В. В., Поляченко Є. Б., Мичак С. В., Роменець А. О., Брайко О. В. (2021)
Бахмутов В. Г. - Палеомагнетизм вендских траппов Волыни, юго-западная окраина Восточно-Европейской платформы. Ч. 1: палеомагнитные направления и полюсы, Поляченко Е. Б., Черкес С. И., Щербакова В. В., Главацкий Д. В. (2021)
Макаренко И. Б. - Плотность пород осадочных комплексов Украинских Карпат (обобщение) (2021)
Козленко М. В. - Влияние особенностей разностной аномалии на детализацию двумерных плотностных моделей, Козленко Ю. В. (2021)
Исаев В. И. - Картирование плотности теплового потока Западной Сибири (юго-восток), Крутенко Д. С., Лобова Г. А., Осипова Е. Н., Старостенко В. И. (2021)
Русаков О. М. - Анализ статистики публикационной активности научных сотрудников Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины за 1974—2020 гг. в наукометрической базе Web of Science, Старостенко В. И., Якимчик А. И. (2021)
Саламов А. М. - Исследование оползневых процессов методом ВЭЗ береговой зоны водохранилища Тахтакерпю (юго-восточный склон Большого Кавказа), Мамeдов В. А., Халилова Х. Х., Заманова А. Г., Гасымов Э. Э. (2021)
Писаренко Л. А. - Вплив знеліснення на випаровування вологи з ґрунту та рослинного покриву на території України за даними чисельного експерименту LUMIP, Краковська С. В. (2021)
Щербина С. В. - Сейсмічні події і тектоніка Кривбасу, Пігулевський П. Г., Гурова І. Ю., Амашукелі Т. А., Шумлянська Л. О., Калініченко О. А., Калітова І. А., Малицький Д. В., Нікулін В. Г., Вербицький С. Т. (2021)
Chernov A. - Reconnaissance GPR survey of the ice caps on islands of Wilhelm Archipelago and on Berthelot island (West Antarctica), Ivko A., Bulakh O. (2021)
Korniyenko-Sheremet Ye. - Reply to "Answer of S.M. Stovba to comments of Ye. Korniyenko-Sheremet ..., 2021" (2021)
До відома авторів (2022)
Басок Б. І. - Виникнення автоколивань тиску в потоках теплоносіїв та розроблення механізмів зменшення амплітуди цих коливань, Давиденко Б. В., Новіков В. Г., Гончарук С. М., Кужель Л. М., Лисенко О. М. (2022)
Венгрин І. І. - Теплозабезпечення будівель екологічно чистими джерелами енергії із застосуванням сонячної енергії, Шаповал С. П., Желих В. М., Козак Х. Р., Гулай Б. І. (2022)
Гламаздін П. М. - Можливості вдосконалення конструкції секційного алюмінієвого опалювального приладу, Пасічник П. О., Приймак О. В. (2022)
Вакуленко Д. І. - Моделювання ефективності теплоутилізації регенеративного провітрювача за різними підходами, Мілейковський В. О. (2022)
Попов В. В. - Експертне експрес-оцінювання впливу тепломасообмінних процесів на залишковий ресурс корпуса реактора ВВЕР-1000 через окрихкення його металу, Мілейковський В. О., Тригуб О. С. (2022)
Барановська С. В. - Енергоефективність експлуатаційних режимів теплоелектроцентралей промислових підприємств, Філоненко В. Н. (2022)
Вахула В. Р. - Енергоефективне формування мікроклімату в історичній культовій споруді-пам’ятці з настінним живописом (2022)
Вихідні відомості (2022)
Григорак М. - Удосконалення стратегічного управління сталістю ланцюгів постачань промислових підприємств, Трушкіна Н., Кітріш К. (2022)
Sokolova А. - Estimation of ecological factors of sustainable rural development: regional features, Ratoshniuk T., Martynyuk M. (2022)
Zhao H. - Strategy of vocational education adapting to social and economic development, Stoyanets N., Cui L., Li G. (2022)
Бородіна О. - Базові тренди повоєнної трансформації економіки України: бюджетна децентралізація, індустрія 4.0, регіональний енергоменеджмент (2022)
Rogito J. M. - Addressing the effects of COVID-19 on agriculture and food security situation in Africa, Rogito N. (2022)
Olojuolawe R. S. - Competency model for technical education: a methodological review, Adelowo K. E. (2022)
Cui L. J. - Cultivation of new professional farmers: an experience introduction to rural human resource management in China, Medvid V., Zhao H. J., Liang R., Shen J. L. (2022)
Mostefai N. - The importance of nanotechnology for the development of the Algerian economy: a SWOT analysis, Nezai A., Abdellah N. (2022)
Анотації англомовних статей (2022)
Title (2020)
Contents (2020)
Ahmedou Bamba S. - Simulation of heat distribution in the human eye using discontinuous dual reciprocity boundary element method and non-overlapping domain decomposition approach, Ellabib A., El Madkouri A. (2020)
Ganesh Kumar Thakur - A novel computation for predicting time series using fuzzy logical distance connectivity function and visibility graph theory, Bandana Priya (2020)
Gnativ Z. Ya. - Modeling of internal diffusion mass transfer during filtration drying of capillary-porous material, Ivashchuk O. S., Hrynchuk Yu. M., Reutskyi V. V., Koval I. Z., Vashkurak Yu. Z. (2020)
Mashkov O. A. - The method of inverse problems of dynamics for the synthesis of a system of stabilization of the movement of a dynamic object on operatively programmable trajectories, Chumakevich V. A., Mamchur Yu. V., Kosenko V. R. (2020)
Makhorkin M. I. - The stress singularity order in a composite wedge of functionally graded materials under antiplane deformation, Skrypochka T. A., Torskyy A. R. (2020)
Chekurin V. F. - Axially symmetric elasticity problems for the hollow cylinder with the stress-free ends. Analytical solving via a variational method of homogeneous solutions, Postolaki L. I. (2020)
Vdovych A. S. - Influence of uniaxial and hydrostatic pressures and shear stress σ5 on the phase transition and thermodynamic properties of quasi-one-dimensional ferroelectrics of the CsH2PO4 type, Zachek I. R., Levitskii R. R., Moina А. Р. (2020)
Musii R. S. - Technological forecast of bearing capacity and properties of contact connection of bimetallic hollow spheres under electromagnetic pulses action, Melnyk N. B., Dmytruk V. A., Zhydyk U. V. (2020)
Zelenyak V. M. - Mathematical modeling of stationary thermoelastic state in a half plane containing an inclusion and a crack due to local heating by a heat flux (2020)
El Yazidi Youness - Reconstruction of the depletion layer in MOSFET by genetic algorithms, Ellabib Abdellatif (2020)
Vytvytska O. D. - Structural-functional modeling for the determination of the company’s equilibrium conditions in the dynamic business environment, Martynyuk O. A., Shpak N. O., Karcheva G. T., Medynsky I. P., Nodzhak L. S. (2020)
Zhuk Ya. O. - Prestress effect on the thermomechanical response and fatigue life prediction of viscoelastic plates, Ostos O. Kh., Pyatetskaya O. V. (2020)
Vavrukh M. V. - The calculation of photoionization cross-section of negative hydrogen ions in the Born approximation, Dzikovskyi D. V., Stelmakh O. M., Solovyan V. B. (2020)
Kostrobij P. P. - Frequency spectrum of surface plasmon-polariton waves: influence of Coulomb correlations, Markovych B. M., Polovyi V. Ye. (2020)
Mazuriak N. V. - Numerical investigation of advection–diffusion in an inhomogeneous medium with a thin channel using the multiscale finite element method, Savula Ya. H. (2020)
Medynsky I. P. - On properties of solutions for Fokker-Planck-Kolmogorov equations (2020)
Labay V. Y. - Mathematical modeling of an air split-conditioner heat pump operation for investigation its exergetic efficiency, Yaroslav V. Y., Dovbush O. M., Tsizda A. Y. (2020)
Pyanylo Ya. D. - The gas filtration in complex porous medium with stagnant zones, Bratash O. B. (2020)
Seti Ju. O. - Modeling of optimized cascade of quantum cascade detector operating in far infrared range, Tkach M. V., Vereshko E. Ju., Voitsekhivska O. M. (2020)
Vlasyuk A. P. - Mathematic and computer modeling of cohesion effect forces on spatial deformation processes of soil massif, Zhukovskyy N. A., Zhukovskyy V. V. (2020)
Биша Мари-Франсуа Ксавье (1771—1802) (2021)
Веген А. - Рак шейки матки.Лечение в Германии (2021)
Бадран А. - Опухоль головного мозга (2021)
Нацынец В. Й. - Маниакально-депрессивный психоз. Мифы и реальность, Гладких А. А. (2021)
Михеев Ю. А. - Хронический панкреатит и его хирургическое лечение (2021)
Цвень П. В. - Восстановление и укрепление иммунной системы.Санаторий "Авангард", город Немиров, Украина (2021)
Копяк Н. П. - Чтоб наши женщины были нужны и востребованы! Санаторий "Хорол". Миргород. Украины (2021)
Title (2021)
Bichat Marie-Francois Xavier( 1771—1802) (2021)
Weegen A. - Cervical cancer.Treatment in Germany (2021)
Badran A. - A brain tumor (2021)
Natsynets V. Y. - Affective insanity. Myths and Reality, Gladkikh A. A. (2021)
Mikheev Y. A. - Chronic pancreatitis and its surgical treatment (2021)
Zven P. V. - Restoration and strengthening of the immune system.Sanatorium "Avangard", city of Nemyriv, Ukraine (2021)
Kopyak N. P. - So that our women are needed and in demand! Sanatorium "Khorol". Mirgorod. Of Ukraine (2021)
Даценко О. А. - Проблема автобіографічної пам'яті у вимірі психологічного Фундаменталізму (2015)
Нога Х. - Свобода как базовая категория педагогики, Нестерак Т. (2015)
Сулік О. - Самовиховання особистості (2015)
Балєва Т. Ф. - Особливості емпатії сучасних підлітків (2015)
Бугранова Ю. - Прокрастинація та стрес у студентів (2015)
Булкіна А. Є. - Особливості інтелектуального потенціалу в підлітковому віці (2015)
Дейнега О. С. - Особливості дивергентного мислення школярів та студентів (2015)
Карандашев Ю. Н. - Основы уровневой периодизации онтогенетического развития (2015)
Клубенко Н. М. - Психоемоційний розвиток дошкільників (2015)
Кривокульська Л. Д. - Проблема вікової кризи у психології та педагогіці, Шамне А. В. (2015)
Переславцева Ю. Л. - Особливості мотивації навчальної діяльності молодших школярів (2015)
Рудик К. - Експериментальне дослідження стану мовленнєвого розвитку старших дошкільників (2015)
Серьогіна К. А. - Особливості уяви молодших школярів та можливості її розвитку (2015)
Токарев Д. В. - Тенденції світосприймання школярів підлітково-юнацького віку (2015)
Фадєєва Л. - Гендерні відмінності у емоційних проявах студентів (2015)
Чемерпільська А. - Особливості розвитку наочно-образного мислення у старшому дошкільному віці (2015)
Чорна А. - Особливості процесу запамятовування у підлітковому віці (2015)
Шевченко О. А. - Значення гри для розвитку дитини (2015)
Щічко І. Ф. - Дослідження властивостей уваги у молодшому шкільному віці (2015)
Драмарецька М. - Психологічна характеристика проявів синдрому професійного вигорання у педагогів (2015)
Макара Л. М. - Педагогічний такт вчителя як передумова ефективної професійної діяльності (2015)
Пилипенко К. В. - Використання нових інформаційних технологій у викладанні психологічних дисциплін майбутнім педагогам (2015)
Пінська О. Л. - Психологічні основи формування готовності студентів до професійно-педагогічної діяльності (2015)
Торбенко І. М. - Психологічні особливості розвитку синдрому "емоційного вигорання" в професійній діяльності педагога (2015)
Устименко С. Ф. - Креативність як умова ефективності інноваційної діяльності педагога (2015)
Горяна С. Є. - Формування конструктивних стратегій спілкування школярів в умовах використання інтерактивних технологій навчання (2015)
Дерипаска Т. - Психомоторні ігри як умова розвитку рухових навичок у дітей дошкільного віку (2015)
Красовська О. А. - Роль емоцій в навчальній діяльності підлітків (2015)
Петренко Г. - Інтернет як засіб підвищення пізнавальної активності старшого підлітка (теоретичне обґрунтування) (2015)
Пожидаєв І. В. - Психолого-педагогічні аспекти посилення ролі загальнолюдських цінностей в сучасному освітянському просторі, Сліпченко С. Б. (2015)
Сергєєва Т. О. - Психологічні основи формування самостійності у школярів підліткового віку (2015)
Сокур С. А. - Фізичне здоров'я школярів як передумова гармонійного психічного розвитку дитини (2015)
Стадник Є. Ю. - Психологічні особливості виховної діяльності з учнями різних темпераментів (2015)
Титаренко О. О. - Маніпулятивні впливи у сучасній школі (2015)
Ткаченко О. А. - Моделювання текстуального простору діалогічної навчальної ситуації (2015)
Токарева Н. М. - Розвивальний потенціал педагогічного спілкування у вимірах освітнього простору (2015)
Федорова Л. О. - Фізіологічні основи психічної діяльності та поведінки учнів (2015)
Яні Л.О. - Робота психологічної служби з батьками на сучасному етапі (2015)
Ярмак І. А. - Формування комунікативної компетентності учнів під час роботи над текстом (2015)
Бабюх Х. - Юридические аспекты воспитания ребенка родителями (2015)
Войцеховска Л. - Синдром пустого гнезда в опыте родителей возраста средней взрослости: теоретический анализ (2015)
Єрис П. - Особливості стосунків між батьками та підлітками в сучасних умовах (2015)
Ковжижина А. - Особливості насильства серед підлітків та юнаків у шкільному середовищі (2015)
Леванідова Я. - Розуміння герменевтичного підходу як мистецтва інтерпретації взаємозв'язку зовнішніх (одягу) та внутрішніх (характеру) факторів (2015)
Саєнко Н. О. - Соціально-психологічна детермінація психічного здоров'я юнаків (2015)
Сенько Т. В. - Межпоколенное семейное взаимодействие и его взаимосвязь с полноценным развитием и социализацией детей (2015)
Скрипник В. О. - Вплив засобів масової інформації на формування свідомості підлітків (2015)
Смирнова Н. В. - Психологическая готовность студенческой молодежи к браку и семейной жизни (2015)
Євтушок О. О. - Вплив темпераменту на мотивацію людини у навчальному та трудовому процесі (2015)
Маліцька Л. Б. - Психологічні аспекти невротичних розладів особистості (2015)
Расторгуєва В. М. - Пісочна терапія - методика позитивного впливу на психічний та мовленнєвий розвиток дошкільників (2015)
Табакіна Ю. В. - Корекція емоційних станів обдарованих підлітків засобами розвивальних проективних методик (2015)
Халік О. О. - Використання методики "Сімейна дошка" в психологічному консультуванні та психотерапії (2015)
Черная О. Д. - Восприятие цвета в детских рисунках (2015)
Шамне А. В. - Врахування вікових особливостей підлітків в організації групових корекційних (тренінгових) занять (2015)
Шамне Ю. В. - Архитектурное и социально-педагогическое проектирование школы искусств в культурно-образовательной инфраструктуре города (2015)
Титул, зміст (2022)
Лондар С. Л. - Недержавне пенсійне забезпечення як чинник розвитку людського потенціалу в Україні, Лондар Л. П., Гайдук І. С. (2022)
Totska O. - Forming project budget for financial and economic literacy for children of preschool and primary school age using Microsoft Office Project (2022)
Беззубко Б. І. - Використання віртуальних підприємств у підготовці студентів економічних та управлінських спеціальностей, Беззубко Л. В. (2022)
Вовк М. П. - Сучасні виклики в практичній підготовці майбутніх педагогів у закладах вищої педагогічної освіти, Соломаха С. О., Грищенко Ю. В. (2022)
Дронь Т. О. - Ефективність використання коштів освітньої субвенції як основа інноваційності освітнього процесу при запровадженні реформи НУШ, Ткаченко В. В. (2022)
Шевченко М. М. - Деякі аспекти реформування загальної середньої освіти в Україні у контексті концепції Нової української школи, Сімахова А. О. (2022)
Клепанчук О. Ю. - Управління знаннями в системі розвитку людського капіталу на ринку праці (2022)
Vidmantas T. - Adjusting VET curricula for welders to the requirements of the principles of circular economy, Gedviliene G., Bukantaitе D., Ščiglinskienė A., Baranauskaitė A., Urbanavičius R., Schmidt C., Toribio J. R. N., Garcia S. J. (2022)
Кравченко С. М. - Інновація як тренд розвитку загальної середньої освіти: досвід США (2022)
Рецензія на монографію О. Л. Тоцької "Управління розвитком вищої освіти України в європейському освітньому просторі" (2022)
Kremen V. H. - Transformation of the Human image in the Paradigm of Knowledge Evolution, Ilin V. V. (2021)
Boichenko M. I. - Human Evolution: the limits of Technocentrism (2021)
Shapoval V. M. - Quo vadis: Anthropological Dimension of the modern Civilization crisis, Tolstov I. V. (2021)
Danylova T. V. - Goddess Worship and New Spirituality in the Postmodern World: a Brief overview (2021)
Bondarevych I. M. - Anthropological Dimension of Commemorative practices: the Phenomenon of bodily memory (2021)
Pecheranskyi І. Р. - Somatic transformations in the context of antropotechnogynesis at the modern stage (2021)
Lushch-Purii U. I. - From Homo Economicus to Homo Eudaimonicus: anthropological and axiological transformations of the concept of happiness in a secular age (2021)
Hoian І. M. - Emotions as self-organizational factors of anthropogenesis, noogenesis and sociogenesis, Budz V. P. (2021)
Muliarchuk Y. I. - From anthropocentrism to care for our common home: ethical response to the environmental crisis (2021)
Faisal A. - Corporate Nietzsche: assessing prospects of success for managers with master and slave moralities, Aleemi A. R. (2021)
Halapsis A. V. - Divine evolution: Empedocles’ anthropology (2021)
Antonova V. Y. - Formation of the "Self-made-man" idea in the context of the christian middle ages, Korkh O. M. (2021)
Yankovska Z. O. - Anthropological dimension of the philosophical "literature-centric" model of ukrainian romanticism, Sorochuk L. V. (2021)
Synytsia A. S. - Analysis of Oleksandr Kulchytskyi’s anthropological research in the context of European Philosophy (2021)
Бігун Р. - Аналіз стану територіальних громад для моделювання їхнього соціально-економічного розвитку, Литвин В., Олексів Н. (2021)
Василюк А. - Система синтезу формул алгебри алгоритмів, Басюк Т. (2021)
Любінський Б. - Сервіс перевірки інформації про нерухомість з використанням технології Blockchain, Ільницький В., Топилко П. (2021)
Яковина В. - Метрики інтерфейсу користувача для виявлення явища старіння програмного забезпечення в мобільній системі Android, Угриновський Б. (2021)
Захарчук М. - Проєктування та імплементація інформаційної системи надання рекомендацій людям з психічними відхиленнями, Басюк Т. (2021)
Пелещак Р. - Побудова оптимізованої багатошарової нейронної мережі в межах нелінійної моделі узагальненої похибки, Литвин В., Пелещак І., Висоцька В., Черняк О. (2021)
Федасюк Д. - Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями, Луцик І. (2021)
Вавіленкова А. - Особливості бази знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей текстових документів (2021)
Цмоць І. - Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі, Рабик В., Лукащук Ю. (2021)
Григорович В. - Аналіз метрик для інтелектуальних інформаційних систем (2021)
Іванов В. - Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм, Кунанець Н., Литвин В. (2021)
Andrunyk V. - Information technology support of education of students with autism: aspects of virtual assistant modeling, Shestakevych T. (2021)
Кравець П. - Самоорганізація стратегій у грі переміщення агентів (2021)
Dubas Y. - Definition of professional vector in educational systems of training future IT specialists, Kunanets N. (2021)
Куриляк Ю. - Дослідження впливу топології мережі прямих контактів у соціумі на швидкість поширення інфекційного захворювання на прикладі COVID-19, Еммеріх М., Досин Д. (2021)
Уханська О. - Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри, Гладун В., Сеник А. (2021)
Кравець П. - Ігрова самоорганізація гамільтонового циклу графа, Пасічник В., Проданюк М. (2021)
Гавран В. - Дослідження методів прогнозування рівня шуму від рейкових транспортних засобів на прикладі м. Львова, Мельник М., Оринчак М. (2021)
Юнчик В. - Аналіз штучних інтелектуальних агентів для систем електронного навчання, Кунанець Н., Пасічник В., Федонюк А. (2021)
Івантишин Д. Н. - Архітектура інтелектуальної системи дослідження параметрів космічної погоди, Буров Є., Литвин В. (2021)
Contents (2020)
Chiriac V. - Calibration of automated verticality monitoring system of radiocommunication masts and towers using geodetic measurements, Ciclicci V. (2020)
Palianytsia B. B. - The research of short-periodic components changes of zenith throposphere delay, Kladochnyi B. V., Palianytsia O. B. (2020)
Karpinskyi Y. - Inspireid implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine, Lazorenko-Hevel N., Kin D. (2020)
Burshtynska K. V. - Hydrological processes modeling using GIS ARCGIS and module HEC-RAS, Babushka A. V., Halochkin M. K. (2020)
Ivanchuk O. - A study of methods for texture classification of SEM images of micro-surfaces of objects and their segmentation, Tumska O. (2020)
Drebot O. V. - Usage of the earth remote sensing data for the assessment of surface water area dynamics on the basis of Iziaslav district of Khmelnytsky region, Ukraine, Zubova O. V., Khant G. O., Lukianenko O. P., Cherniak Y. V., Savchuk O. I. (2020)
Sossa R. - Mapping of Lviv in the soviet period (2020)
Contents (2020)
Palianytsia B. B. - Research of oscillations in the components of zenith tropospheric delay during the year in Ukraine, Kladochnyi B. V., Palianytsia K. B. (2020)
Dorozhynskyy O. L. - Мethod of collection of control points for georeferencing of aerial images, Kolb I. Z., Babiy L. V., Dychko L. V. (2020)
Karpinkyi Y. - The system model of topographic mapping in the national spatial data infrastructure in Ukraine, Lazorenko-Hevel N. (2020)
Grama V. - Assessment of environmental conditions within the limit of the riparian water protection strips using the WEBGIS technology, Iacovlev A. (2020)
Hlotov V. - Development of a methodics for improving the accuracy of determination of spatial coordinates of object points during air surveillance from a UAV, Fys М., Pashchetnyk О. (2020)
Lepetiuk V. B. - The Gis technologies products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of the Chernigiv region) (2020)
Bolshakova A. - On the Question of the Place of Health Value in the System of Value Orientations of an Individual Research, Perevozna T., Videnieiev I. (2021)
Невоєнна О. А. - Смисложиттєві орієнтації жінок, які зазнали перинатальних втрат, Кадигроб К. В. (2021)
Сорока А. В. - Взаємозв'язок емоційного вигорання та особистісних властивостей педагогів, Гмирь О. А. (2021)
Олефір В. О. - Валідизація і вимірювальна інваріантність української версії шкали позитивних і негативних переживань (SPANE), Боснюк В. Ф., Малофейкіна К. О. (2021)
Невоєнна О. А. - Зв'язок емоційної пам'яті (спогадів) та захисних механізмів молоді, Ярош Н. С. (2021)
Кряж І. В. - Соціальні установки як чинники екологічної ідентичності в українських та турецьких студентів, Конєва К. М. (2021)
Варава Л. А. - Психологічні причини виникнення самоушкодження у сучасних підлітків, Сіпайлова О. М. (2021)
Луценко О. Л. - Особливості психологічного компонента в системі багаторічної підготовки зі стрільби з лука в різних країнах (огляд), Галазюк В. О. (2021)
Симоненко С. М. - Структурно – інтегральна 3D модель професійної ідентичності педагога – організатора в умовах закладу рекреації, Костюніна О. В. (2021)
Голоха В. Л. - Аналіз змагальної діяльності українських борців вільного стилю на Чемпіонаті світу U-23 в 2021 році, Романенко В. В., Тропін Ю. М. (2022)
Коробейніков Г. В. - Функціональний стан кваліфікованих борців на етапі спеціалізованої базової підготовки, Данько Т. Г., Коханевич А. І. (2022)
Коробейнікова Л. Г. - Аналіз стресостійкості у кваліфікованих боксерів, Го Шенпен (2022)
Кулаков Б. C. - Взаємозв'язок показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості боксерів 14-15 років, Поляничко О. М., Єретик А. А. (2022)
Латишев М. В. - Важливість досягнень серед кадетів та юніорів у греко-римській боротьбі, Лахтадир О. В., Чорній І. В., Цісар В. В., Катихін В. М. (2022)
Петрушин Д. В. - Актуальні аспекти використання сучасних інноваційних засобів техніко-тактичної підготовки у спортивних єдиноборствах, Креніков Є. О. (2022)
Сафарова Д. Д. - Значимость морфо-функциональных показателей в оценке перспективности спортсменов специализирующихся в национальных видах борьбы, Бобомуродов Н. Ш., Мирзабеков И. А. (2022)
Чоботько М. А. - Дослідження показників виступу на змаганнях різного рангу дзюдоїстів вагової категорії до 55 кг впродовж п’яти років, Чоботько І. І., Бойченко Н. В. (2022)
Шандригось В. І. - Стан і перспективи розвитку вільної боротьби в Україні, Блажейко А. І., Латишев М. В. (2022)
Алексєєв А. Ф. - Взаємозв'язок сенсомоторних реакції з деякими компонентами підготовленості таеквондистів-юніорів, Романенко В. В., Тропін Ю. М. (2022)
Бойченко Н. В. - Вдосконалення методики розвитку витривалості кваліфікованих борців, Тропін Ю. М., Алексєєва І. А., Пилипець О. В., Демченко Н. В. (2022)
Веретельникова Н. А. - Аналіз підготовленості висококваліфікованих єдиноборців на підставі оцінки сенсомоторних реакцій, Романенко В. В., Тропін Ю. М. (2022)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості прояву сприйняття та полезалежності у кваліфікованих жінок-боксерок, Ву Чуанжонг (2022)
Латишев М. В. - Міжнародна жіноча боротьба: аналіз досягнень на змаганнях серед кадетів, Квасниця О. М., Квасниця І. М., Бугайов М. Л. (2022)
Романенко В. В. - Особливості прояву сенсомоторних реакцій таеквондистів різного віку та кваліфікації, Тропін Ю. М., Шандригось В. І. (2022)
Скрипка І. М. - Розвиток координаційних здібностей дзюдоїстів 8-10 років з використанням спеціальних вправ та сучасних технологій, Ворона В. В. (2022)
Тропін Ю. М. - Модельні характеристики змагальної діяльності бійців змішаних єдиноборств ММА різних вагових категорій, Перевозник В. І., Мирошниченко Є. С. (2022)
Гриневич Л. М. - Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти, Морзе Н. В., Вембер В. П., Бойко М. А. (2021)
Гуржій А. М. - Організаційні засади формування цифрової інфраструктури освіти і педагогічної науки в Україні (кінець 80-х рр. ХХ століття-початок ХХІ століття), Бахмат Н. В., Зайчук В. О., Карташова Л. А., Розман І. І., Сорочан Т. М. (2021)
Abuvatfa S. I.Kh. - Use of SECTRA virtual dissection table in the educational process, Bolilyi V. O., Lunhol O. M., Sukhovirska L. P. (2021)
Перегняк І. В. - Досвід і перспективи застосування ІКТ для професійної підготовки фахівців прикордонної служби України в навчальному центрі морської охорони (2021)
Arshad M. - Experience of using the Blackboard learning management system in Jazan University (2021)
Воронцов С. О. - Мобільні пристрої в навчанні інформаційним технологіям у закладах вищої мистецької освіти (2021)
Глинський Я. М. - Досвід змішаного навчання інформатики студентів економічних спеціальностей з використанням засобів LMS MOODLE та YOUTUBE, Пукач П. Я. (2021)
Драч І. І. - Формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища технічних коледжів, Литвинова С. Г., Скорнякова О. В. (2021)
Zaiarna I. S. - ZOOM as a tool of web based teaching of foreign languages to students of higher education establishments in Ukraine (2021)
Yilmaz E. O. - Design and development of discussion-oriented flipped learning environment, Şimşek N. (2021)
Kovtun O. V. - Audiovisual material as a means of forming aviation subject matter competence of aviation translation students, Pylypchuk M. L., Rudina M. V., Sydorenko S. I. (2021)
Konoplianyk L. M. - Implementing the flipped classroom: a case study of teaching ESP to the bachelors in automation and computer-integrated technologies, Melnykova K. S., Pryshupa Y. Yu. (2021)
Луценко Г. В. - Програмне середовище Visual Paradigm у навчанні технологій проєктної діяльності студентів-інженерів (2021)
Meteshkin K. O. - Integration of traditional and distance learning methods in high school, Pomortseva O. Ye., Kobzan S. M. (2021)
Мороз С. А. - Дистанційна форма навчання в системі вищої освіти: аналіз думки студентів та напрями вдосконалення державної політики, Мороз В. М. (2021)
Олійник В. В. - Інформаційно-освітнє середовище навчання загальнотехнічних дисциплін бакалаврів електричної інженерії, Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. А. (2021)
Ткачук Г. В. - Організація навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності студентів в умовах змішаного навчання, Стеценко Н. М., Стеценко В. П. (2021)
Цуркан М. В. - Використання засобів ікт у процесі навчання української мови іноземних студентів-медиків, Греб М. М., Ільків А. В. (2021)
Чибирак С. В. - Досвід використання комп'ютерних ігор у підготовці майбутніх фахівців спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство", Трофімук-Кирилова Т. М., Кирилов М. А. (2021)
Юркевич О. М. - Тестування загальної навчальної правничої компетентності: логіко-методологічний інструментарій та електронний курс для підготовки до вступного випробування, Павленко Ж. О. (2021)
Ялова К. М. - Перевернуте навчання у підготовці здобувачів вищої освіти з інженерії програмного забезпечення, Яшина К. В. (2021)
Присяжнюк О. В. - Особливості використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в юнацькому віці, Близнюкова О. М., Мельничук І. Я. (2021)
Щербина О. А. - Організація підвищення кваліфікації викладачів у процесі впровадження змішаного навчання в університеті (2021)
Богомаз С. Л. - Ментальность: проблемное поле в гуманитарном познании (2017)
Даценко О. А. - Психологічний дискурс життєстійкості особистості (2017)
Карандашев Ю. Н. - Эволюция, филогенез и онтогенез: базовая система понятий (2017)
Ткаченко О. А. - Проблема саморозвитку особистості в проектній парадигмі (2017)
Токарева Н. М. - Моделювання особистісних конструктів у парадигмальних вимірах нейролінгвістичного програмування (2017)
Барбуха В. В. - Особливості самооцінки підлітків та її зв'язок зі стресостійкістю (2017)
Бігун О. С. - Вплив занять спортом на особливості самооцінки та "образу фізичного-я" у підлітків (2017)
Гацелюк О. С. - Мотивація досягнення успіху сучасних студентів внз (2017)
Grzegorzewska M. K. - The sense of safety among children and teenagers in the light of empirical esearch, Kapusta M., Noga H. (2017)
Золотих Є. А. - Специфіка емоційної сфери в студенському віці (2017)
Іваненко А. М. - Ціннісні орієнтації у структурі особистості студентів (2017)
Ілляшик К. К. - Тривожність як фактор неуспішності у підлітковому віці (2017)
Іщенко А. В. - Природа і причини виникнення стресів у студентської молоді (2017)
Карандашев Ю. Н. - Уровневая хронология онтогенетического развития (2017)
Ковжижина А. - Особливості мотивації досягнення успіху та тривожності у студентів-магістрантів (2017)
Лашкун О. І. - Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку (2017)
Maliuga А. V. - The use of computer (gaming) addiction for the cognitive development of students (2017)
Селецька А. І. - Взаємозв'язок самооцінки та рівня самотності в підлітковому віці (2017)
Сенько Т. В. - Поведенческие проблемы детей и подростков (2017)
Соколенко М. О. - Інтернет-адикція студентів (2017)
Тканова В. В. - Особистісна самопрезентація сучасної молоді у соціальних мережах (2017)
Усенко О. С. - Вплив особливостей стосунків в сім'ї на утворення агресивних реакцій в юнацькому віці (2017)
Бур'ян А. В. - Типологічні особливості сучасних викладачів вищої школи (2017)
Голубова М. В. - Психолого-педагогічні умови формування особистісного компоненту професійної мобільності майбутнього вчителя (2017)
Макаренко Н. М. - Використання можливостей Інтернету при вивченні психологічних дисциплін (2017)
Миршавка І. П. - Самопроектування особистості майбутнього вчителя (2017)
Портянко А. А. - Тенденції виявлення синдрому "професійного вигорання" у вчителів сільської школи (2017)
Щічко І. Ф. - Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ВНЗ (2017)
Євсікова А. В. - Практичне втілення принципу доступності у вокально-хоровому вихованні учнів початкової школи (2017)
Горяна С. Є. - Формування культури спілкування як одна з важливих проблем навчання рідної мови (2017)
Качан Д. В. - Використання проективних методів для вивчення особистісних властивостей студентів (2017)
Команда О. Є. - Уроки англійської мови у початковій школі в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку (2017)
Луцик О. О. - Формування екологічної свідомості учнів на "Уроках для сталого розвитку (2017)
Макара Л. М. - Особливості екологічного виховання молодших школярів (2017)
Медведчук Ю. В. - Діалогове навчання як умова гуманізації педагогічної діяльності (2017)
Небога Л. М. - Двовекторний зміст динаміки взаємодії та взаємовпливу співвідношення "колір-емоція" у контексті формування емоційно-духовної генези молодших школярів, Москалюк Д. Ю. (2017)
Пінська О. Л. - Психолого-педагогічні основи організації різнорівневої самостійної роботи студентів (2017)
Ронгинская Т. И. - Профилактика нарушений психического здоровья в системе профессиональной подготовки будущих руководителей (2017)
Чіпак І.О. - Екологічна освіта як передумова реалізації ідей сталого розвитку (2017)
Дмитрієв Д. С. - Міжособистісні відносини як умова становлення особистості підлітка (2017)
Пашкович С. Ф. - Копинг-стратегии в процессе социализации людей с повреждением опорно-двигательного аппарата (2017)
Плотнікова В. І. - Тенденції виявлення особистісних факторів конформізму-нонконформізму у підлітково-юнацькому віці (2017)
Семенова Н. В. - Способи реагування підлітків в міжособистісних конфліктах та їх врегулювання (2017)
Семеряга О. В. - Соціалізація дітей дошкільного віку із особливими освітніми потребами, Єрошкіна Ю. В. (2017)
Любимова О. О. - Ключові аспекти психологічної допомоги дитині в умовах розлучення батьків (2017)
Маліцька Л. Б. - Психологічні аспекти професійної деформації працівників МВД (2017)
Сиволап О. С. - Особливості усвідомлення артистом власного емоційного стану як умова покращення виконавської діяльності (2017)
Токарева Н. М. - Соціально-психологічна складова невротичних розладів у підлітковому віці, Саєнко Н. О. (2017)
Халік О. О. - Консультування та терапія нуклеарної й розширеної сім'ї в системному підході (2017)
Ярмак І. А. - Комунікативна компетентність як педагогічна проблема (2017)
Павленко А. Г. - Селфі та його вплив на самооцінку (2017)
Кремсарь І. М. - Вплив рівня підготовки медичних працівників первинної ланки на якість профілактичної роботи (на прикладі хвороб системи кровообігу) (2021)
Cherniy V. І. - Protection of red blood cells during cardiopulmonary bypass, Sobanska L. O., Shestak N. V. (2021)
Дідоха І. В. - Оцінювання впливу моторних розладів на якість життя хворих з коморбідністю хвороби паркінсона й старечої астенії та ефективність їх корекції засобами фізичної терапії (2021)
Lesiv M. I. - Comparative psychometric analysis of cognitive functions in patients with hypertensive disease and hypothyroidism, Hryb V. A. (2021)
Грузєва Т. С. - Висвітлення питань впливу стресів на здоров’я та заходів протидії в навчальному курсі з громадського здоров’я, Гречишкіна Н. В., Іншакова Г. В., Власенко С. В. (2021)
Гречишкіна Н. В. - Аналіз забезпеченості медичними кадрами населення україни у період реформування медичної галузі, Литвинова Л. О., Донік О. М., Артемчук Л. І., Тонковид О. Б. (2021)
Пучкова Г. В. - Впровадження інституту попередньо висловлених побажань щодо медичних втручань у медичному праві україни: стан та перспектива, Богуцька Л. П. (2021)
Кондратюк Н. Ю. - Соціальна та економічна ефективність впровадження комбінованих одномоментних оперативних втручань, Литвак О. О. (2021)
Горошко В. І. - Діджиталізація ринку послуг реабілітації, ерготерапії та занять спортом, Гордієнко О. В. (2021)
Наконечна С. П. - Ефективність корекції рухового стереотипу у молодих осіб з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням засобами фізичної терапії (2021)
Орфін А. Я. - Інтеграція фізичної терапії у роботу міждисциплінарної команди під час лікуванні пацієнтів з віл а. я., Мазепа М. А. (2021)
Кривий С. Л. - Застосування комутативних кілець з одиницею для побудови системи симетричного шифрування (2022)
Вдовиченко Р. О. - Підвищення щільності збереження семантики в розріджено-розподіленій пам’яті, Тульчинський В. Г. (2022)
Bazilevych K. O. - Intelligent decision support system for epidemiological diagnostics. I. A concept of architecture design, Chumachenko D. I., Hulianytskyi L. F., Meniailov I. S., Yakovlev S. V. (2022)
Гупал А. М. - Баєсові процедури розпізнавання для аналізу білкових струткур плазми крові за показниками лазерного спектрографа у пацієнтів з пухлинами головного мозку, Тарасов А. Л. (2022)
Булавацький В. М. - Крайові задачі дробово-диференційної за простором і часом фільтраційної динаміки в тріщинувато-пористому середовищі, Богаєнко В. О. (2022)
Литвин О. М. - Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проєкцій. ІIІ, Литвин О. Г. (2022)
Купчин А. В. - Визначення точності нечіткої моделі технологічного форсайта, Комаров В. С., Борохвостов І. В., Білокур М. О., Купріненко О. М., Міщенко Я. С., Богданович В. Ю., Кононов О. А. (2022)
Потьомкін М. М. - Нечіткий комплексний метод ранжування та його використання для багатокритерійного порівняння альтернатив, Седляр А. А., Сірченко Р. С., Іщенко О. М. (2022)
Кашпур О. Ф. - Інтерполяційний поліном Ерміта для функцій багатьох змінних (2022)
Барановська Л. В. - Задача переслідування для дробових диференціальних систем з чистим запізнюванням (2022)
Приказчиков В. Г. - Ефективні двосторонні оцінки спектра деяких еліптичних операторів (2022)
Жерновий Ю. В. - Метод потенціалів для систем Mn / Gn / 1 / r та Mn / Gn / 1 / ∞ з типовими залежностями інтенсивності вхідного потоку від кількості замовлень (2022)
Поліщук О. Д. - Аналіз ефективності функціонування автотранспортної системи міста методами U-статистик. І. Інтерактивне оцінювання результатів неперервного моніторингу, Яджак М. С. (2022)
Богданов О. В. - Оптимальна стратегія вакцинації у стохастичній моделі епідемії з обмеженим лікуванням (2022)
Летичевський О. О. - Сучасні методи та програмні системи молекулярного моделювання та застосування алгебри поведінок, Волков В. А., Тарасіч Ю. Г., Соколова Г. О., Песчаненко В. С. (2022)
Іванешкін О. І. - Універсальна інформаційна software-технологія роботи з неорієнтованими змішаними лісами (2022)
Задірака В. К. - Знаходження суми багаторозрядних чисел у паралельній моделі обчислення, Терещенко А. М. (2022)
Файнзільберг Л. С. - Фазовий портрет електрокардіограми як засіб біометрії (2022)
Яковенко Р. В. - Ринок та ринкове середовище відтворення демографічного аспекту людського потенціалу (2020)
Іванов А. В. - Аналіз тенденцій світового ринку злиття й поглинання (2020)
Mikhalchyk A. - Assessment of the level of WCAG 2.0 accessibility standard application by selected companies of the polish e-commerce sector in 2015–2019 (2020)
Орєхова Т. В. - Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі, Дубель М. В. (2020)
Салівончик І. М. - Реформи міжнародного досвіду формування модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії (2020)
Байда Б. Ф. - Огляд підходів до оцінювання ефективності туристичної діяльності (2020)
Глубіш Л. Я. - Методологія гармонізації взаємодії стейкхолдерів сфери продовольчого забезпечення України (2020)
Кіржецька М. С. - Діджиталізація економічних процесів як напрям детінізації економіки України, Кіржецький Ю. І. (2020)
Фаріон М. - Боргова стійкість держави в умовах глобальної фінансової нестабільності, Красношапка М. (2020)
Пустовіт А. - Децентралізація як шанс держави підняти сталий розвиток регіонів або країна без периферій, Токарева Л. (2020)
Чайка І. П. - Аналіз українського ринку вищої освіти (2020)
Юринець З. В. - Розвиток гібридних проектів у контексті державно-приватного партнерства й інвестування в розбудову інфраструктури, Кохан М. О. (2020)
Гевко В. Л. - Особливості формування логістичної стратегії підприємств мережевих структур як чинник зміцнення організаційної культури (2020)
Окрепкий Р. Б. - Упровадження концепції маркетингового управління в діяльність підприємств міського електротранспорту, Дудар В. Т. (2020)
Гаврилець О. В. - Дослідження проблем екологічності продукції меблевої промисловості на засадах маркетингу, Дочинець Н. М., Кампо Г. М. (2020)
Лободіна З. М. - Шляхи посилення фіскальної та регулюючої функцій податку на доходи фізичних осіб (2020)
Голячук Н. В. - Внутрішній контроль договірних операцій лісогосподарських підприємств, Голячук С. Є. (2020)
Syrotynska A. - Analytical tools of ERP-systems in monitoring the entity activities, Pozniakovska N., Miklukha O. (2020)
Даніч В. М. - Застосування моделей масової поведінки для управління еколого-економічними процесами (2020)
Андрушків Б. М. - Передумови посилення виконавчої дисципліни та особливості організації державного контролю в бюджетній сфер (управлінські антикорупційні аспекти), Шерстюк Р. П., Павликівська О. І., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Кузь Т. І., Гагалюк О. (2020)
Видавнича сторінка (2020)
Бевз М. - Архітектура історичних будівель університету "Львівська політехніка" на ділянці вулиць М. Колесси–М. Коперника, Рибчинський О. (2020)
Кузьмич В. - Тактильна функція людського організму в процесі візуального об’ємотворення (2020)
Лясковський О. - Трансформація уявлень про поняття "Спадщини" у модерному та постмодерному дискурсі (2020)
Петровська Ю. - Дослідження творчого шляху видатного професора політехнічної школи Антона Попеля (2020)
Погранична І. - Творчий метод Якуба Кубицького в архітектурі палацових комплексів кін. XVIII – поч. ХІХ ст. (2020)
Стасюк О. - Реставрація творів мистецтва та архітектури з каменю – виклики та відповіді (2020)
Франків Р. - Пошук харизматичного образу в сакральній архітектурі Львова 1990–2000-х років (2020)
Шуляр В. - Український архітектурний модернізм 1955–1991 рр. (2020)
Юрчишин О. - Методика інтенсивного курсового проєктування на прикладі воркшопу з реорганізації рекреаційних зон прибережних територій у смт Сергіївка Одеської області, Криворучко О. Ю., Румілець Т. (2020)
Воронкова І. - Сучасні тенденції розвитку архітектури баз відпочинку в Україні та світі, Марчук В. (2020)
Гнесь І. - Специфіка формування планувальної структури однорівневих квартир площею понад 150 м², Гнат Г., Мудра А. (2020)
Грицюк Л. - Архітектура тимчасового житла на прикладі фестивалю BURNING MAN, Босюк К. (2020)
Кайдановська О. - Методи архітектурної організації коворкінгів, Лисяк Г. (2020)
Посацький Б. - Трамвайні зупинки – реконструкція і перебудова (на прикладі центральної частини Львова), Мазур Т., Король Є. (2020)
Габрель М. - До концепції "Львів ХХІ ст. Великий і Величний" (2020)
Петришин Г. - Розвиток архітектурно-містобудівного комплексу Львівської обласної психіатричної лікарні (2020)
Черкес Б. - Архітектурний воркшоп як приклад інтенсивного курсового проєктування, Криворучко О., Коломєйцев А. (2020)
Акопова А. - Ефективність формування проєктної культури майбутніх дизайнерів-архітекторів, Слєпцов О. (2020)
Крамарчук Х. - Демонстрації модних колекцій як засіб розкриття цінностей архітектурного середовища, Квасниця Р., Курдибаха О. (2020)
Nedzvetsky V. S. - The linkage between mercury-caused neuro- and genotoxicity via the inhibition of DNA repair machinery: fish brain model, Gasso V. Y., Herrmann B., Novitsky R. O. (2022)
Ivanova M. D. - Analysis of color properties of raster images of histological microspecimens: own research experience, Myroshnychenko M. S., Khara G. I., Arseniev O. V., Olkhovsky V. O., Grygorian E. K., Fedulenkova Yu. Ya., Kozlov S. V. (2022)
Sichkoriz O. Ye. - Analysis of expectations and satisfaction of physicians (provisors)-interns in Ukraine at the stage of primary specialization – internship training, Zimenkovsky A. B., Gutor T. G. (2022)
Перцева Т. О. - Негоспітальна пневмонія, асоційована з коронавірусною хворобою (COVID-19): визначення предикторів прогресування патологічного процесу за клінічними та гемокоагуляційними показниками, Бєлослудцева К. О., Конопкіна Л. І., Крихтіна М. А., Мироненко О. В., Ботвінікова Л. А., Мойсеєнко О. Ф. (2022)
Kniazieva O. V. - Remodeling of heart in patients with stable ischemic heart disease combined with chronic obstructive pulmonary disease as a basis for development of heart failure, Potabashniy V. A., Fesenko V. I. (2022)
Filippova A. Yu. - Blood lipid spectrum and elastic properties of arteries in patients with chronic pancreatitis in combination with arterial hypertension, Löhr M., Kryvoshei V. V. (2022)
Khan M. J. - Psychological impact of COVID-19 pandemic on health care workers of tertiary care hospitals, Jamil B., Haroon M. Z. (2022)
Pertseva N. O. - Definition of the dependence of QTc interval prolongation on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus, Moshenets K. I. (2022)
Skobska O. E. - Challenges in preoperative diagnosis of glossopharyngeal nerve schwannoma: own findings analysis, Sirko A. H., Zemskova O. V., Lisianyi O. M., Popovych I. O., Malyi R. R. (2022)
Balytskyy V. V. - Modern technologies in surgical treatment of combined anorectal pathology and their results, Zakharash M. P., Kuryk O. H. (2022)
Lamza N. V. - Peculiarities of the differential diagnosis of different types of cerebral sinus and vein thrombosis in patients with ENT organs involvement, Kovtunenko O. V., Morgachova G. K., Tereschenko L. A., Lyschenko D. V., Zaitsev A. V., Fannan A. (2022)
Stasyshyn A. R. - Mesenteric thrombosis in patients with coronavirus disease: comprehensive assessment and treatment, Stadnyk I. S., Doroshak A. I., Polianytsia I. M., Bokhonko R. L., Demianovych T. M., Matviychuk O. B. (2022)
Бездітко Т. В. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на бронхіальну астму з ожирінням, Єрьоменко Г. В. (2022)
Полуденко Г. О. - Поліморфізм гена CYP3A4*1G як предиктор гепатоксичності протитуберкульозної терапії, Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Макаренко О. В. (2022)
Мовчан О. М. - Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на рак ендометрія (власний досвід), Свінціцький В. С. (2022)
Razumniy R. V. - Cytokine profile of bronchoalveolar secretion in prolonged course of community acquired pneumonia (2022)
Pallikaris I. - Influence of rs1799983 (G894T, Glu298Asp) NOS3 on the primary open-angle glaucoma development, Serdiuk V. M., Ustymenko S. B., Isaiev O. A. (2022)
Moghadam M. N. - Hepatitis B vertical transfer and its risk factors in pregnant women in the eastern part of Iran, Amirian S., Afshari M., Parooie F., Keikhaie K. R., Shahramian I., Bazi A., Ostadrahimi P., Sheikh M., Mirzaie H. (2022)
Дитятковський В. О. - Однонуклеотидні варіанти генів філагрину та глюкокортикоїдних рецепторів у дітей, хворих на різні фенотипи атопічних захворювань, Науменко Н. В., Аліфіренко О. О., Пінаєва Н. Л., Таран С. Т., Філатова І. А., Абатуров О. Є. (2022)
Дитятковська Є. М. - Визначення ко-сенсибілізації – важливий етап у підвищенні ефективності АСІТ у хворих на поліноз, Білецька С. В. (2022)
Ковач І. В. - Прогностична модель виникнення раннього запалення в тканинах пародонта в пацієнтів з ортодонтичними конструкціями за біохімічними показниками ротової рідини, Копчак О. В., Бунятян К. А., Крячкова Л. В., Алєксєєнко Н. В., Біндюгін О. Ю. (2022)
Загорний М. М. - Морфологічні, спектральні й токсикологічні особливості нового композитного матеріалу нанодіоксиду титану з наносріблом для використання в медицині та біології, Яворовський О. П., Рябовол В. М., Тищенко Н. І., Лобунець Т. Ф., Томила Т. В., Широков О. В., Рагуля А. В., Анісімов Є. М. (2022)
Бердник О. В. - Методологічні підходи до епідемологічного нагляду за хронічними неінфекційними захворюваннями, Антомонов М. Ю., Полька Н. С., Рудницька О. П. (2022)
Толстанов К. О. - Проблеми регулювання якості медичної допомоги в Україні та основні напрями їх вирішення, Круть А. Г., Дмитренко І. А., Горачук В. В. (2022)
Striukov V. V. - Current state and strategic directions of development of state management of nursing education in Ukraine, Grynko T. V., Krupskyi O. P., Vazov R. G. (2022)
Мазур І. П. - Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги, Лехан В. М., Рибачук А. В. (2022)
Микичак І. В. - Дорожна карта реформування системи медико-соціальної експертизи України, Перепелична Р. Я., Борисова І. С. (2022)
Баланюк Ю. С. - Вплив Фредеріка Кіслера на формування світогляду просторового мистецтва сучасності (2020)
Бахтін Д. С. - Впровадження енергоефективних технологій при будівництві нової комерційної нерухомості в Україні (2020)
Богданова Ю. Л. - Ф. Кізлер та пошуки шляхів творенням простору в архітектурі ХХ ст. (2020)
Ватаманюк Н. Ю. - Методика дослідження внутрішньоквартальних просторів історичних міст (2020)
Габрель М. М. - Житлова політика великих міст. Урбаністично-просторовий аспект (2020)
Гнесь І. П. - Проблеми і пропозиції модернізації навчально-оздоровчого табору "Політехнік-3" Національного університету "Львівська політехніка" в с. Коблеве Миколаївської області", Соловій Л. С., Бродський М. О. (2020)
Гнесь Л. Б. - Тенденції еволюційного розвитку українського села (2020)
Гнідець Р. Б. - Нові дерев’яні храми в структурі міських просторів Львова, Ясінський М. Р. (2020)
Джигіль Ю. Є. - Інноваційні архітектурні ідеї житла майбутнього (2020)
Дідик В. В. - Проектування і спорудження малоповерхового житла наприкінці 1950-их років у Львові (2020)
Ідак Ю. В. - Методика формування морфологічного тезаурусу в містобудуванні, Лисенко О. Ю. (2020)
Климко З. В. - Порівняння творчості всесвітньо відомих архітектора та сценографа Ф. Кізлера і сценографа і архітектора Є. Лисика, Проскуряков О. В., Кубай Р. М. (2020)
Копиляк І. М. - Архітектурні ідеї Ф. Кізлера в проектуванні сучасних культурно-видовищних та освітніх об’єктів (2020)
Коротун І. В. - Інспіративні складові архітектурно-просторових рішень "Храму книги" Фрідріха Кізлера та Арманда Бартоша поблизу пагорба Ґіват-Рам у західному Єрусалимі (2020)
Крамарчук Х. П. - Чинники образної і смислової інверсії архетипних структур свідомості людини і середовища в методі і стилі соцреалізму (2020)
Кузьмич В. І. - Особливості голограмного сприйняття візуальної перспективи в архітектурі (2020)
Мораді П. О. - Принципи функціонально-просторової організації енергоефективного житла середньої поверховості в прибережних районах Ірану, Сьомка С. В. (2020)
Петровська Ю. Р. - Художньо-педагогічна діяльність Теодора Тальовського у львівській архітектурній школі (2020)
Погранична І. І. - Архітектурний спадок Андера Палладіо – як навчальний матеріал для Якуба Кубицького (2020)
Проскуряков В. І. - Футуристичні ідеї архітектора Ф. Кізлера в навчальному проектуванні львівської архітектурної школи (на прикладі діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища), Проскуряков О. В. (2020)
Проскуряков В. І. - Вплив ідей архітектора Кізлера на футуристичне проектування студентів кафедри дизайну архітектурного середовища (ДАС) Національного університету "Львівська політехніка” (на прикладі ескіз-проекту представництва Ватикану У Львові), Чолавин Ю. Ю. (2020)
Сеньків З. Я. - До питання про архітектурний образ храму св. Трійці у Перемишлі (2020)
Сільник О. І. - Тенденції розвитку та напрямки реновації сільських поселень України (2020)
Смалійчук А. Д. - Категорії для розуміння індивідуальності в архітектурі, Каушанський О. (2020)
Фещур Р. В. - Оцінювання загальної привабливості громадського простору міста за багатьма критеріями, Соснова Н. С. (2020)
Франків Р. Б. - Новий Рим, як ідеальна ієратопія у галицькій сакральній архітектурі доби незалежності, Хаджинов В. М. (2020)
Хохонь М. П. - Оборонні споруди монастирів оо. Бернардинів західної України у XVII–XVIII століттях (2020)
Челомбітько О. І. - Наддніпрянська традиція у сакральній архітектурі Донщини XVIII століття, Сентимреі Ю. Г. (2020)
Чижевська Л. О. - Типи сільських поселень агрорекреаційного спрямування та прийоми архітектурно-планувальної організації їх рекреаційного середовища (2020)
Шевцова Г. В. - Історичний спосіб дії та сучасні процеси ревіталізації давніх міст Японії (на прикладі Хагі, Ономічі та Омі Хачіман), Лінда С. М. (2020)
Бабич С. В. - Історіографія історії українського іконопису XIV – XVI ст., Руденко Н. В. (2019)
Коваленко А. І. - Компаративний аналіз історії слов’янських етносів доби язичництва: племена лісової зони Дніпровського правобережжя та південної зони України (2019)
Оліцький В. О. - Економічна політика Петра Калнишевського (2019)
Гаврилюк М. О. - Історіографія історичної теми в античних студіях М. Драгоманова (2019)
Доценко В. О. - Євреї Кам’янця-Подільського у ХІХ ст. (2019)
Каденюк О. С. - Сільськогосподарькі освітні осередки на Поділлі в другій половині ХІХ – початку ХХ століть (2019)
Тараненко А. В. - Сучасна українська історіографія повсякдення земського вчительства України останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Варгатюк С. В. - Українці на Паризькій мирній конференції 1919 року (2019)
Приходько М. М. - Економічна складова урядової політики Гетьманату (2019)
Strilets V. V. - Agrarian issue in the Ukrainian radical-democratic party’s ideology (2019)
Іванова Д. В. - Історико-культурні пам’ятки Чигиринщини: комеморативні практики, Лановюк Л. П. (2019)
Песоцький М. М. - Діяльність Народного комісаріату внутрішніх справ Української соціалістичної радянської республіки у період Нової економічної політики у сільській сфері (2019)
Treitiak D. V. - The language issue among greeks of Pryazovia in the twenties-thirties of the 20th century (2019)
Черніговець Н. М. - Побутовий вимір повсякденних відносин інтернаціональних колективів (1920 – 1930-ті рр.) (2019)
Свистович С. М. - Боротьба профспілок із безробіттям в Україні (20-і рр. ХХ ст.) (2019)
Семанишин Т. С. - Зв’язки українських громадських об’єднань з громадськістю радянських республік (20 – 30-і рр. ХХ ст.): історіографія проблеми (2019)
Журба М. А. - Громадсько-мілітарні об’єднання підрадянської України у проекті модернізації військово-промислового комплексу (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2019)
Гамчук І. І. - Сталінські репресії в Україні (1930-і рр.) (2019)
Бугрій В. С. - Матеріально-побутові та соціально-ідеологічні практики студентів-істориків Сумського педагогічного інституту (30-ті рр. ХХ ст.), Жмака В. М. (2019)
Нагірняк О. Р. - Український національний рух та його боротьба проти нацистської окупації в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2019)
Кучер В. І. - З історії збройного протистояння між радянськими партизанами та нацитськими окупантами в Україні 1941 – 1944 рр (2019)
Рамазанов Ш. Ш. - Яссько-Кишинівська стратегічна наступальна операція (20 – 29.08.1944 р.) (2019)
Нікілєв О. Ф. - Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги": джерела архівних фондів вищих партійнодержавних органів СРСР (2019)
Лановюк Л. П. - Образ українського села через призму радянського кіномистецтва (2019)
Ігнатова Л. Р. - Українська історія у контексті європейських подій у працях науковців ХХ – початку ХХІ ст., Лебедєв І. К. (2019)
Перегінчук Т. М. - Волонтерська допомога та харчування військових (2014 – 2017 рр.) (2019)
Боєва С. Ю. - Особливості економічного розвитку рабовласницького суспільства у стародавній Греції та Римі (2019)
Махінько А. І. - Формування та розвиток системи освіти для осіб з інвалідністю у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Тишковець Т. А. - Становлення інститутів влади в Польщі (1918 – 1923 рр.) (2019)
Матушанський Н. О. - Юзеф Пілсудський у контексті колізій відновлення та розбудови польської державності (1918 – 1926) (2019)
Чекиш Н. В. - Проблеми реформування аграрного сектору економіки Болгарії в 90-ті рр. ХХ ст. (2019)
Asaturov S. K. - The Problems of Status Kosovo in the policy of European Union, Martynov A. Yu. (2019)
Siekunova Yu. V. - Ukraine and the Republic of Poland: strategic partnership in geopolitical coordinates (2019)
Осадча О. В. - Основні чинники впливу на організацію наукової роботи Радомисльської сільськогосподарської дослідної станції в контексті діяльності вченого-аграрія О.М. Засухіна (2019)
Мамрай В. В. - Дослідження сажки як однієї з хвороб сільськогосподарських рослин у науковій спадщині професора Т.Д. Страхова (1890 – 1960) (2019)
Орехівський В. Д. - Розвиток науково-організаційних основ органічних заходів у землеробстві УРСР у першій половині ХХ ст (2019)
Корзун О. В. - Діяльність німецьких вчених-аграріїв на території українських земель під час Другої світової війни (2019)
Єгорова С. В. - Запровадження геоінформаційних технологій для удосконалення регулювання водних ресурсів в Україні на початку ХХІ століття (2019)
Щебетюк Н. Б. - Українське аграрне дослідництво: невідомі сторінки Другої світової війни (2019)
Андрусишин Р. М. - Аналіз особливостей розвитку девіантної поведінки підлітків (2022)
Вовк В. М. - Аксіоматична природа правового знання, Волуйко О. М. (2022)
Галас В. І - Генезис категорії обов’язку крізь призму політико-правових поглядів мислителів Стародавнього Китаю, Попович Т. П., Телеп Ю. В. (2022)
Кравчук С. Й. - Теоретико-правові аспекти регулювання суспільних відносин (2022)
Byelov D. - Сommunal property disposal: actual principles, Novak O. (2022)
Gromovchuk M. V. - Education as a basis of legal consciousness in the First Czechoslovak Republic (1918-1938) (2022)
Корнєєва С. Р. - Європейський механізм захисту прав людини у сфері технологій штучного інтелекту (2022)
Кулі-Іванченко К. К. - Концепція соціальної держави в Україні: сучасний стан та проблеми реалізації (2022)
Кулявець О. С. - Предмет конституційної скарги в Україні (2022)
Пустовалова І. С. - Конституція як установчий документ щодо економічної системи суспільства (2022)
Сердюк Н. А. - Права людини в контексті реалізації реформи в сфері охорони здоров’я, Вангородська Г. І. (2022)
Словська І. Є. - Проблематика гендерної дискримінації в Україні: законодавчі новації й нові виклики (2022)
Цололо В. В. - Права людини як інструмент обмеження державної влади, Філіпський Д. П. (2022)
Булеца С. Б. - Захист віртуальної ігрової власності: національний та зарубіжний досвід, Тегза А. В. (2022)
Дерев’янко Д. С. - Способи нотаріального захисту корпоративних прав за законодавством України (2022)
Кметик-Подубінська Х. І. - Художність твору як об’єкта авторського права (2022)
Колотуха І. О. - Відчуження незабудованої земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в оренді. Окремі аспекти (2022)
Крижевська О. О. - Загальні положення про передумови виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин (2022)
Менджул М. В. - Свобода договору та її межі: відповідність цивільного законодавства України європейським підходам (2022)
Огієвич С. М. - Прогалини регулювання права інтелектуальної власності у сфері реєстрації дженериків, Костенко І. В. (2022)
Піддубна В. Ф. - Прикладний характер юридичних фактів в сімейних правовідносинах (2022)
Попко Ю. Я. - Поняття та підстави ліквідації юридичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва (2022)
Расько Ю. О. - Трансформація принципу свободи договору у процесі історичного розвитку (2022)
Рубан О. О. - Усунення від права на спадкування одного з батьків (2022)
Світлак І. І. - Особливості правового регулювання відносин з надання освітніх послуг в умовах дії карантинних обмежень, Поджаренко К. Є. (2022)
Святошнюк С. С. - Поняття договору як одна із теоретичних основ правового регулювання надання фінансових послуг (2022)
Сеник С. В. - Законність як основна вимога до судових актів в цивільному судочинстві (2022)
Соп'яненко О. - Передумови формування концепції верховенства права в цивільному судочинстві: історико-правовий контекст (2022)
Юраш І. І. - Форма та зміст мирової угоди в цивільному процесі (2022)
Вовк Ю. Є. - Відсутність реєстрації відомостей про звернення стягнення на предмет обтяження як обставина, що виключає можливість стягнення за виконавчим написом нотаріуса (2022)
Гурин М. О. - Процесуальна форма розгляду справ про визнання правочинів боржника недійсними у справі про банкрутство (2022)
Андрушко А. В. - Свобода вибору в контексті права на працю (за п. 1 ст. 40 КЗпП України) (2022)
Вапнярчук Б. В. - Особливості прийняття на посади наукових працівників (2022)
Зінченко О. В. - До питання трудової функції осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця (2022)
Берднік І. В. - Поліцейське піклування в діяльності підрозділів Національної поліції України (2022)
Берзіна А. Б. - До питання системи громадського здоров’я в Україні (2022)
Білий Д. О. - Публічна адміністрація як суб'єкт захисту прав пацієнтів медичної сфери (2022)
Бліхар М. М. - Свобода вираження політичних поглядів: суспільно-політичний та адміністративно-правовий виміри (2022)
Бойко І. - Роль і значення адміністративної процедури у публічному адмініструванні (2022)
Бочков П. В. - Актуальні питання обліку та оподаткування підприємств релігійних організацій в контексті понятійного апарату (2022)
Гапонов О. О. - Теоретико-правовий аналіз нормативно-правових основ регулювання адміністративно-правових послуг, що надаються Державною міграційною службою України (2022)
Горбунова Я. М. - Право на захист від домашнього насильства (2022)
Греца С. М. - Механізм правового регулювання забезпечення виконання податкового обов’язку, Греца Я. В. (2022)
Дахно О. Ю. - Адміністративно-правове регулювання протидії інформаційно-психологічним операціям на стратегічному рівні (2022)
Діденко С. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні: реалії сьогодення та перспективи, Грінь А. А., Попов С. Ю. (2022)
Дояр Є. В. - Норми адміністративно-процесуального права: поняття та окремі аспекти співвідношення із нормами матеріального адміністративного права (2022)
Дьордяй В. І. - Адміністративно-правові засади функціонування інституту приватних виконавців в Україні (2022)
Жукова Є. О. - Структура публічного адміністрування (2022)
Лазур Я. В. - Відправні положення освітнього права України, Білаш О. В. (2022)
Міхровська М. С. - Публічна адміністрація, державне управління та електронне урядування: особливості взаємозв’язку (2022)
Мороз О. Б. - Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції національної поліції як суб'єктів профілактики правопорушень, Костовська К. М. (2022)
Пирога С. С. - Правові засоби забезпечення ефективності податкового контролю, Пирога І. С. (2022)
Сахнюк В. В. - Європейські стандарти адміністративно-правового забезпечення права на безоплатну правову допомогу та національне законодавство (2022)
Смокович М. І. - Дотримання правил адміністративної юрисдикції як конституційна гарантія судового захисту (2022)
Хаустова М. Г. - Державна політика в сфері прав людини в епоху цифрових трансформацій (2022)
Шимон С. І. - Право на таємницю телефонних розмов в умовах інформаційного суспільства (приватноправові аспекти) (2022)
Логвін А. - Соціальні підстави кримінальної відповідальності за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (2022)
Матюшенко О. І. - Аналіз законодавчих пропозицій щодо змін до Кримінального Кодексу України, спрямованих на подолання пандемії респіраторної хвороби CОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CОV-2 (2022)
Мєшковой К. О. - Підрозділи дізнання органів Національної поліції України (2022)
Митрофанов І. І. - Окремі зауваження щодо тяжких тілесних ушкоджень (2022)
Нестерова І. А. - Темперамент як біологічна детермінанта злочинної поведінки, Софілканич О. В. (2022)
Сийплокі М. В. - Судова практика звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальні правопорушення, що посягають на охоронну діяльність (2022)
Чебан О. М. - До питання про соціально справедливу систему обчислення штрафу як кримінального покарання (2022)
Шармар О. М. - Аналіз законодавчих ініціатив щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2022)
Ахтирська Н. М. - Правова регламентація національних реєстрів біологічних даних людини (2022)
Капліна О. В. - Проблеми розподілу процесуальних витрат при звільненні особи від кримінальної відповідальності, Шаренко С. Л. (2022)
Котлубаєва К. С. - Способи введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (2022)
Михайлов П. С. - Безпека учасників кримінального провадження як правове поняття (2022)
Сийплокі М. В. - Санкції в системі кримінально-правових засобів захисту охоронної діяльності, Нитка Я. М. (2022)
Заборовський В. В. - Концепція неюридичних спорів у судовій практиці України, Переш І. Є., Стойка А. В. (2022)
Стефанчук М. М. - Тенденції розвитку функцій адвокатури в Україні (2022)
Гутник В. В. - Право міжнародних договорів у наукових працях Херша Лаутерпахта, Яворський Я. Т. (2022)
Клименко К. О. - Співвідношення принципів територіальної цілісності держав і самовизначення народів у міжнародному праві (2022)
Мельниченко Н. О. - Міжнародно-правове забезпечення постконфліктного врегулювання (на прикладі практики ООН) (2022)
Пуртова А. А. - Міжнародні договори у системі джерел правового регулювання консульської діяльності (2022)
Усманов Ю. І. - Проблема гуманітарного доступу в умовах збройних конфліктів, Вергелес О. (2022)
Шевченко О.А. - Становлення стратегічних основ окремих елементів гібридної війни Російської Федерації: законодавчий аспект (2022)
Ковальова О. А. - Узагальнена структурна модель наукової компетентності учнів МАН України (2021)
Ковальчук Ю. М. - Особистісні чинники життєвого самовизначення: аспекти функціональної норми та патології (частина 2) (2021)
Бондаренко В. В. - Обґрунтування засобів реабілітації та відновлення працездатності поліцейських, Плєва К. В., Рябуха О. С., Тихий О. В. (2021)
Онаць О. М. - Проблеми і перспективи державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти в умовах децентралізації влади на засадах партнерської взаємодії (2021)
Онопченко Г. В. - Впровадження системи електронного навчально-методичного забезпечення в науково-дослідну діяльність школярів (2021)
Ляшенко В. П. - Цифрові технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, Почтовюк С. І., Шевчук Л. Д. (2021)
Крамар В. Й. - Формування етнокультурної компетентності в учнів закладів загальної середньої освіти з використанням творчої спадщини П. Чубинського (2021)
Ноздрачова О. Г. - Вчитель для обдарованих дітей як фасилітатор їх розвитку (2021)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і зміст "Моделі ключових систем психологічно обумовлених факторів структури психологічної готовності до інноваційної діяльності", основи формування "інноваційності", вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 5) (2021)
Замелюк М. І. - Інтервенція педагогіки партнерства засобами креативної студії "Майстерня ляльок", Хомярчук А. П. (2021)
Коба Л. Ю. - Стенд-музей як інноваційний засіб навчання для формування цілісної картини світу в контексті STREAM-освіти (2021)
Мелешко В. В. - Особливості освітнього процесу наукового ліцею: навчальна і наукова компоненти (2021)
Івасенко Т. Б. - Психологізм оповідання Оксани Забужко "Сестро, сестро…" (2021)
Abdullaeva D. - Problems of Parent-Child Relations (2021)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік (2021)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Ортинський В. - Оцінка сукупності обставин, прогнозованих ризиків при вирішенні питання про обрання заходу забезпечення провадження, запобіжного заходу, Канцір В. (2021)
Андрусяк І. - Закони, форми та прийоми мислення в наукових працях Олександра Кульчицького (2021)
Макарчук В. - Позиція польських антикомуністичних урядів в питанні державно-територіального статусу малопольські всходнєй (Західної України та Західної Білорусі) в 1939–1945 рр. (аспекти геополітики та міжнародного права). Частина 2. Від розриву дипломатичних відносин (1943 р.) до радянсько-польських угод 1945 р. (2021)
Баран А. - Поняття та зміст природніх меж позитивного права (2021)
Гарасимів Т. - Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні (2021)
Дідух Х. - Сучасні теоретико-правові підходи до розуміння "прав людини" (2021)
Жаровська І. - Демократія та верховенство права: сучасна методологія управлінсько-владної діяльності (2021)
Кельман М. - Принцип верховенства права в діяльності органів судової влади, Кельман Р. (2021)
Коваль І. - Видатний філософсько-правовий твір (до 200 річчя публікації "філософії права" Гегеля), Коваль М., Юрійчук О. (2021)
Колич О. - Законотворчість: філософсько-соціологічна характеристика (2021)
Кристиняк М. - Проблеми розвитку суспільства в контексті діяльності української еліти (2021)
Попадинець Г. - Правове мислення громадянського суспільства як чинник формування правової культури (2021)
Романова А. - Естетичний аспект у праві (2021)
Харкавлюк Ю. - Екологічні знання як визначальна компонента екологічної культури: філософсько-правовий вимір (2021)
Чорнобай О. - Становлення вітчизняної юридичної аргументації на засадах правової традиції (2021)
Сливка С. - Екзистенціальні основи церковного права (2021)
Шай Р. - Злочинність та глобалізація: причини і наслідки (2021)
Щербай І. - Цінності прав і свобод людини у реалізації людської гідності (2021)
Бльок Н. - Правовий статус трудових мігрантів: поняття, зміст, законодавче закріплення (2021)
Дмитренко Е. - Особливості правового регулювання банківських відносин в умовах євроінтеграції України (2021)
Капітан О. - Правові особливості державної соціальної політики у сфері захисту прав дітей (2021)
Лесько Н. - Цифрові права людини в епоху глобалізації, Антонов М. (2021)
Остапенко О. - Адміністративно-правова природа інформаційної безпеки, Баїк О. (2021)
Остапенко Л. - Інформація у сфері праці, як інструмент адміністративно-правового впливу держави на регулювання трудових відносин, Рудницька Ю. (2021)
Остапенко О. - Деякі аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей, Цьвок М. (2021)
Сливка М. - Правове регулювання надання електронних адміністративних послуг, Гінда А. (2021)
Терлюк О. - Використання технології blockchain у публічному управлінні: перспективні сфери застосування й потенційні проблеми правового забезпечення (2021)
Хомишин І. - Підготовка і формування державно-управлінських кадрів в Україні: сучасний стан та нова візія (2021)
Чорнописька В. - Правова природа адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні, Личенко І. (2021)
Бек У. - Проблема кодифікації трудового законодавства України: теоретико-правові аспекти (2021)
Римарчук Р. - Шляхи удосконалення цивільного права та процесу в сучасних умовах правових трансформацій (2021)
Huzela M. - Рroblem оkazaniа oskarżonego w świetle reguły "nemo se ipsum accusare tenetur” orazwkontekście stosowania przymusuwpostępowaniu karnym, Szajna A. (2021)
Гумін О. - Криміналістична характеристика сексуального насильства вчиненого групою осіб щодо неповнолітнього, Петрик В. (2021)
Йосипів А. - Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки, Гумін О. (2021)
Павленко С. - Співвідношення понять "тактична мета" і "тактичне завдання" у теорії оперативно-розшукової діяльності (2021)
Томашівський П. - Зарубіжний досвід звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, Кушпіт В. (2021)
Андросова Д. В. - Педагогічні аспекти засвоєння мінімалістської музики (2006)
Антонович Є. А. - "Київська старовина" про образотворчу спадщину Т. Г. Шевченка та інші шевченкознавчі видання кінця XIX століття (2006)
Балюк Л. В. - До проблеми запровадження спецкурсів у фаховій підготовцівчителів образотворчого мистецтва: історія авторської ляльки (2006)
Батрак С. А. - Формування естетичних понять в процесі вивчення учнями "Основ естетики", Ковальська О. В. (2006)
Бєлікова В. В. - Об'єктивні умови розвитку музичної творчості на порубіжНі XX-XXI століть (2006)
Богатирьова Г. А. - Оперативна модель управління системою формування художньої культури майбутніх учителів праці (2006)
Болотська О. А. - Особливості і зміст тендерного виховання жінок-лідерів в діяльності громадських організацій та рухів (2006)
Брижата І. Г. - Сприйняття творів пейзажного живопису як фактор формування художньо-естетичного досвіду студентів (2006)
Бучківська В. В. - Професійна самостійність студентів-майбутніх вчителів художньої праці у контексті ідей видатних педагогів минулого, Бучківська Г. В. (2006)
Вікторова М. В. - Індивідуальний підхід як засіб підвищення якості знань учнів на уроках музики (2006)
Власенко І. М. - Художня культура авангарду в контексті розвитку комунікативних умінь майбутніх вчителів мистецьких дисциплін (2006)
Волинська О. С. - Зміст художньої освіти галичини на початку XX століття (2006)
Гладун О. Д. - Молодіжний еко-проект у форматі Міжнародної триєнале "4-й Блок" (2006)
Головатий С. С. - Елементи творчості в академічному рисунку (2006)
Гончаренко Ю. В. - Діагностика стану естетичного розвитку молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2006)
Гребенік В. В. - Абстрагування як метод досягнення гармонії при створенні учбової композиції в системі художніх шкіл та шкіл естетичного виховання (2006)
Грибенко Г. Є. - Створення ситуації успіху як умова формування творчого стилю діяльності майбутнього художника-педагога (2006)
Гризоглазова Т. І. - Формування музично-естетитчних інтересів підлітків в умовах навчання гри на фортепіано, Снопкова О. В. (2006)
Гуз Н. Г. - Методичні засади педагогічної взаємодії у системі підготовки майбутнїх вчителів музики (2006)
Гуральник Н. П. - Практика становлення категоріальної сутності понять в парадигмі фортепіанної школи: історико-теоретичний аналіз (2006)
Дергач М. А. - Формування концепції естетичного виховання засобами мистецтва у педагогічній теорії 20-30 років XX століття (2006)
Дмитренко В. В. - Проблеми тонального моделювання предметів побуту в навчальному натюрморті (2006)
Дутчак І. І. - Кольорознавство в структурі підготовки вчителя образотворчого мистецтва (2006)
Ейвас Л. Ф. - Малювання з натури як чинник розвитку творчої уяви школярів у процесі образотворчої діяльності (2006)
Залевська О. Ю. - Психологія реклами у контексті фахової підготовки студентів-дизайнерів (2006)
Іванова Є. М. - Використання сучасних інформаційних технологій навчання в процесі формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики (2006)
Ілініцька Н. С. - Формування у старшокласників навичок самоосвітньої музичної діяльності (2006)
Ковальчук Т. П. - Формування художніх способів дій творчої діяльності студентів на заняттях з дисципліни "Художня обробка паперу" (2006)
Козир А. В. - Моніторингова технологія оцінювання професійної майстерності вчителів музики (2006)
Колтукова А. В. - Скарби України: народне мистецтво як першоджерело виникнення сучасного українського дизайну (2006)
Красовський А. М. - Робота з натури: малюнок, гіпсовий орнамент (2006)
Красюк І. О. - Малювання в змісті шкільної освіти в Україні в XIX - на початку XX століття (2006)
Кривоносова О. В. - Етапи розвитку вокального слуху молодших школярів (2006)
Лінь Хай - Традиції та сучасні тенденції розвитку вокально-хорової школи Китаю (2006)
Любар Р. О. - Вікова характеристика готовності першокласників до музичного виховання в початковій школі (2006)
Мала Т. В. - Інтегрована міждисциплінарна професійна підготовка майбутніх фахівців книжкового дизайну (2006)
Маркова О. М. - Музикознавчі курси спеціалізації "Музична культурологія" в роботі ОДМА ім. А. В. Нежданової (2006)
Мартьянова Г. М. - Питання вокально-хорової підготовки на музично-педагогічних факультетах (2006)
Марченко А. А. - Застосування комп'ютерних технологій у викладанні мистецьких дисциплін (2006)
Мастіпанова А. В. - Визначення і оцінка точності параметрів лінії із циркулярними спряженнями (2006)
Мастіпанова А. В. - Систематизація прямих на площині в перспективі (2006)
Мельченко К. Г. - Деякі методичні засади роботи над художнім образом (2006)
Мішуровський В. В. - Засвоєння методів олійного живопису як основа професійного становлення художника-педагога (2006)
Могілей І. В. - Шляхи формування естетичних почуттів старшокласників засобами синтезу мистецтв (2006)
Назаренко М. А. - Дидактичні основи професійного розвитку майбутніх вчителів музики в інструментально-виконавських класах (2006)
Нечаєва Л. В. - Розвиток професіоналізму майбутніх вчителів мистецьких дисциплін у контексті модернізації сучасної освіти (2006)
Овчаренко Н. А. - Формування творчих здібностей школярів засобами нових музичних комп'ютерних програм (2006)
Ортинський В. - Окремі питання правового регулювання проведення соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі (2021)
Гарасимів Т. - Теоретико-правові аспекти стратегічного планування у сфері інтегрованого управління кордонами України (2021)
Пивовар М. - Взаємодія державної влади та опозиції в період демократичної трансформації: теоретико-правовий аспект (2021)
Сливка С. - Кореляційні обґрунтуван ня церковного і канонічного права (2021)
Токарська А. - Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства (2021)
Чорнобай О. - Аргументативна практика у юридичній діяльності (2021)
Шульган І. - Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність (2021)
Щербай І. - Рушійна сила правових умов гідності (2021)
Сірант М. - Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях (2021)
Хомишин І. - Доброчесність як складова діяльності публічних посадових осіб в контексті боротьби з корупцією (2021)
Чорнописька В. - Система ознак адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні (2021)
Василів С. - Розгляд справ про встановлення режиму окремого проживання подружжя (2021)
Василів С. - Участь адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей та участі батьків у їх вихованні, Чабан Я. (2021)
Марич Х. - Міжнародні екологічні договори: забезпечення дієвості та ефективності (на прикладі Орхуської конвенції), Кіра С. (2021)
Тарнавська М. - Екологічне право у наукових дослідженнях та викладанні (2021)
Баран А. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти національної безпеки в кримінальних кодексах України та Польщі, Сидій О. (2021)
Бараняк В. - Особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства (2021)
Бараняк В. - Проблеми слідчого і судово-експертного встановлення причин подій техногенного характеру, Крижановський А. (2021)
Гумін О. - Проблема латентності та тенденції торгівлі людьми, Шмілик О., Колякіна В. (2021)
Гузела М. - Особливості регламентації процесуального примусу в контексті забезпечення прав особи у кримінальному процесуальному законодавстві України та деяких європейських держав (2021)
Марисюк К. - Поняття, види та загальна характеристика корупційних правопорушень (2021)
Маськовіта М. - Група осіб за попередньою змовою, група осіб та організована групи: питання розмежування (2021)
Шульган І. - Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури (2021)
Ковальчук В. - Національно-правова ідентичність та її роль в умовах конституційної трансформації в Україні (2021)
Cosimo G. - The evolution of the form of government in Italy (2021)
Баран А. - Нормотворення і правотворення: співвідношення понять та теоретичне обгрунтування (2021)
Чорнобай О. - Види аргументації в судовому процесі, Брездень В. (2021)
Вакаренко О. - Спеціалізований ресурс для академічних книг: концепція і пілотна версія, Радченко А., Болкотун З. (2022)
Ісаєва О. - Міжнародні ідентифікатори в авторитетних файлах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як засіб інтернаціоналізації науки, Дорош М., Власова Т. (2022)
Ковальчук Г. - Атрибуція та експертиза книжкових пам’яток та історичних бібліотечних зібрань як напрям книгознавчих досліджень Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Клименко О. - Взаємодія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами освіти, науковими установами, бібліотеками, професійними організаціями: зміст, тенденції і перспективи, Сокур О. (2022)
Коваль Т. - Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі наукових комунікацій, Туровська Л. (2022)
Антонюк Т. - Візантолог, українознавець, славіст Ігор Шевченко (1922–2009): з нагоди виставки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, присвяченої 100-річчю від дня народження, Дзира О., Антонова В. (2022)
Гранчак Т. - Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України (2022)
Шемаєва Г. - Співавторство в межах міжнародної конференції BOBCATSSS (2012–2021) (2022)
Наука та бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: міжнародна підтримка (2022)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Hilbert problem with measurable data for semilinear equations of the Vekua type, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2022)
Kurdachenko L. A. - The description of the automorphism groups of finitedimensional cyclic Leibniz algebras, Pypka O. O., Subbotin I. Ya. (2022)
Яворський І. М. - Аналіз високочастотної модуляції несучих гармонік періодично нестаціонарного випадкового сигналу, Юзефович Р. М., Личак О. В. (2022)
Григоренко О. Я. - Чисельний розв’язок задачі про розповсюдження електропружних хвиль в суцільному п’єзокерамічному циліндрі, Лоза І. А., Сперкач С. О., Безугла А. Д. (2022)
Рущицький Я. Я. - Пружна крутильна хвиля і відповідне нове нелінійне хвильове рівняння (2022)
Гайдар Г. П. - До методики визначення поперечного тензоопору в багатодолинних напівпровідниках (2022)
Білявина Н. М. - Особливості кристалічної структури нітриду титану в композиті c BN—TiN—Al, спеченому при високих тиску і температурі, Стратійчук Д. А., Наконечна О. І., Авраменко Т. Г., Курилюк А. М., Туркевич В. З. (2022)
Дубовенко Ю. І. - Про імпактну природу Іллінецької кільцевої структури за даними градієнтів сили тяжіння, Чорна О. А. (2022)
Тітов Ю. О. - Синтез і кристалічна структура шаруватих перовськітів SrLa1–xGdxScO4, Слободяник М. С., Струтинська Н. Ю., Чумак В. В. (2022)
Пушкарьова Н. О. - Вплив авермектинвмісних поліфункціональних біостимуляторів на стійкість пшениці до сольового стресу, Плоховська С. Г., Горюнова І. І., Бузіашвілі А. Ю., Мельничук О. В., Пастухова Н. Л., Чугункова Т. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2022)
Zarubina N. Ye. - 137Cs circulation in forest eco systems on the territory of the Chornobyl exclu sion zone (Plant) (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Kryvoruchko N. I. - Comprehensive Approach To the Formation of the Architectural Environment of Rehabilitation Centers, Mhaikl H. K. (2021)
Потапчук І. В. - Проєктування багатоповерхових житлових комплексів в містах України (на прикладі міста Рівне) (2021)
Магей А. С. - Палац Вітославських–Львових – перлина Подільської неоготичної садибної архітектури (2021)
Рокочинський А. М. - Оцінка сучасного стану кліматичних умов, їх змін та вплив на загальний природномеліоративний режим осушуваних земель зони Полісся України, Волк П. П., Приходько Н. В., Деревягіна Н. І. (2021)
Кузьмич Л. В. - Концепція побудови автоматизованої системи дистанційного моніторингу та контролю технічного стану об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарськомеліоративного комплексу, Воропай Г. В., Кузьмич А. А., Поліщук В. В., Кузьмич С. А. (2021)
Хлапук М. М. - До теорії турбулентності потоку в трубопроводах, Безусяк О.В., Волк Л. Р. (2021)
Волощук В. А. - Моделювання проявів погоднокліматичних умов та їх вплив на ефективність енергетичного сектору на довготерміновій основі, Косинська І. Е., Ющук Б. В. (2021)
Похильчук І. О. - Дослідження процесу витікання рідини із вертикально розміщеної порожнини деталі, що обертається, Тимейчук О. Ю., Костюк О. П. (2021)
Волкова Л. А. - Підвищення потенціалу меліорованих дерново-підзолистих грунтів на прикладі Рівненської області, Козішкурт С. М. (2021)
Гуртина Л. Г. - Використання бетонного полотна "Concrete Canvas" при будівництві та ремонті гідротехнічних та інших споруд, Плитус Р. М., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. (2021)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Липа, Басюк Т. О., Ковальов І. О. (2021)
Лук’янчук О. П. - Аналіз тягового опору багатоярусного глибокорозпушувача при різній компоновці (2021)
Стрілець О. Р. - Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної двосторонньої, Андрушков В. І., Стрілець В. М., Клюйко В. В., Шкадюк Д. О. (2021)
Ястремський С. В. - Параметричні розрахункові дослідження акумуляторної паливної системи з електрокерованою гідропривідною насосфорсункою, укомплектованою вузлом затримки, Пікула М. В. (2021)
Стрілець О. Р. - Алгоритм проєктування пристрою зміни швидкості через сонячне колесо зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою (2021)
Бачурін Л. Л. - Комплексне дослідження стійкості відкотних штреків крутих вугільних пластів при різних способах охорони, Іорданов І. В., Бессараб І. М., Король А. В., Каюн О. П., Подкопаєв Є. С., Демченко О. В., Ткачук О. М. (2021)
Янчук О. Є. - Експертна грошова оцінка земельних ділянок промислового призначення на основі економіко-статистичного моделювання, Шульган Р. Б., Дець Т. І. (2021)
Янчук О. Є. - Дослідження точності тривимірних моделей створених за фотозображеннями, Трохимець С. М., Дмитрів О. П. (2021)
Кінда В. В. - Робота із часовими рядами. Компоненти рядів та статистичні характеристики (2021)
Shakhraichuk M. I. - Internet of Things Technology For Tracking the Parameters of Patients With Coronavirus Disease, Voitovych I. S., Shynkarchuk N. V., Petrenko S. V. (2021)
Бомба А. Я. - Один підхід до підвищення точності конформних відображень областей комплексного потенціалу на фізичні області, Бойчура М. В., Мічута О. Р. (2021)
Бачишина Л. Д. - Аналіз трансформації очікувань користувачів веб-застосунків на прикладі онлайн аптеки, Кундеренко Д. І. (2021)
Туровська Г. І. - Оцінка безпеки виробничого середовища з аналізом потенційних ризиків для здоров’я працюючих (2021)
Довбенко Т. О. - Особливості розвитку, формування та організації умов праці (2021)
Давиденко Н. В. - Формування вихідного інформаційного поля моніторингу енергоефективності об’єктів водопровідного господарства України, Давиденко В. А., Давиденко Л. В. (2021)
Трач Ю. П. - Точка нульового заряду та кінетика сорбції іонів Mn2+ цеолітом Сокирницького родовища (2021)
Наумчук О. М. - Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище в м. Рівному, Сидорчук Б. П., Мазурек П. (2021)
Літковець С. П. - Вдосконалення способу багатокоординатного керування статичним тиристорним компенсатором з примусовою комутацією (2021)
Дворкін Л. Й. - Адгезійна міцність модифікованих цементно-зольних розчинів, Ніхаєва Л. І., Мироненко Т. В. (2021)
Романюк В. В. - Напружено-деформований стан нерозрізних перфорованих балок біля проміжних опор, Супрунюк В. В., Безнюк Л. І. (2021)
Кузло М. Т. - Оцінка стану існуючого дорожнього одягу на ділянки автомобільної дороги, Гуйван Є. Ф. (2021)
Братко А. - Основи топографічної підготовки офіцерів загальновійськових та прикордонних підрозділів (2019)
Бурбела С. - Аналіз факторів, які визначають зміни обстановки на річкових ділянках державного кордону, Мисик А., Лемешко В. (2019)
Дмитренко О. - Обґрунтування рекомендацій персоналу Державної прикордонної служби України щодо протидії контрабанді ядерних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон (2019)
Думенко М. - Збалансована система показників як засіб стратегічного управління організацією, Садикова В., Прокопенко Є. (2019)
Кириленко В. - Щодо пошуку шляхів протидії основним загрозам у сфері безпеки державного кордону, які виявляються в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України, Дягель Д. (2019)
Кіреєва О. - Деякі проблемні питання організації та проведення візуального спостереження оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України, Логвиненко О. (2019)
Кубецький Я. - Модель процесу оперативного підвезення матеріальних засобів прикордонним підрозділам швидкого реагування в умовах їх автономності (2019)
Мазур В. - Побудова протидиверсійної оборони на ділянці прикордонного підрозділу в умовах складної військово-політичної обстановки, Стрельбіцький М., Андрушко О. (2019)
Михайлюк Ю. - Щодо питання пошуку шляхів підвищення ефективності організації протидії незаконній міграції на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону поза пунктами пропуску (2019)
Мостовий А. - Методика розподілу сил і засобів прикордонного загону для проведення спеціальних заходів у районі операції Об’єднаних сил (2019)
Нероба В. - Роль мінної зброї в сучасних війнах і прикордонних конфліктах (2019)
Самойленко О. - Досвід іноземних держав у розслідуванні інцидентів з переміщенням через державний кордон радіоактивних матеріалів, Яблонський І. (2019)
Товма І. - Оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки групою цивільно-військового співробітництва в інтересах виконання службово-бойових завдань Національною гвардією України, Ліпатов І. (2019)
Фаріон О. - Інструментарій оцінювання інформаційно-аналітичної діяльності оперативного підрозділу Державної прикордонної служби України (2019)
Яблонський І. - Сучасні підходи до розробки та прийняття управлінського рішення начальником органу охорони державного кордону (2019)
Байков О. - Пропозиції щодо підвищення ефективності експлуатації сигналізаційного приладу "Хміль-1", Дармороз М., Лисий М. (2019)
Балицький І. - Особливості використання геоінформаційних технологій у задачах забезпечення ефективного застосування безпілотної авіації під час охорони кордону (2019)
Баранов Ю. - Дослідження ефективності управління технічним станом інженерної техніки в умовах ведення бойових дій, Баранов А. (2019)
Баранов А. - Аналіз наукових підходів та чинників, які впливають на тилове забезпечення загальновійськового з’єднання при обороні водної перешкоди, Баранов Ю., Бричинський О., Нещадін О. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського