Олєксієнко Л. Л. - Використання творчої роботи на заняттях з англійської мови, як засіб підвищення якості знань майбутніх фахівців (2008)
Марків B. М. - Методичні рекомендації щодо організації та проведення практичної підготовки майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2008)
Онищенко І. В. - Вплив дитячої літератури на формування естетичної культури дошкільника (2008)
Волощук І. - Діяльнісний компонент в структурі готовності молодого вчителя до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи (2008)
Конельська І. М. - Системний підхід до формування валеологічної компетентності вчителя та учнів в умовах школи культури здоров'я (2008)
Дятлова C. І. - Підготовка майбутнього вчителя початкових классів до формування розумової діяльності молодших школярів у процессі навчання математики (2008)
Суббота Ю. В. - Педагогические условия формирования культуры здорового образа жизни студентов (2008)
Крамаренко Т. Г. - Роль курсу "Інформаційно-комунікаційні засоби навчання" у формуванні дидактичних умінь майбутнього вчителя (2008)
Садова В. В. - Історія педагогіки та компаративістика (2008)
Корольський B. В. - Єдина модель системи планування і управління навчальною роботою студентів, Бобилєв Д. Є. (2008)
Павлик О. А. - Формування навичок критичного мислення у процесі методичної підготовки студентів-філологів (2008)
Долгая H. В. - Діагностика духовної вихованості учнів старших класів (2008)
Киричок I. І. - Готовність майбутніх вчителів до використанняемпатії як умови розвивального впливу (2008)
Кривошеєва Г. Л. - Формування гуманістичної спрямованості студентів університету як складової педагогічного професіоналізму (2008)
Марачковская О. Л. - Современные подходы к организации внеаудиторной работы студентов в высшей школе (2008)
Цоуфал Л. С. - Ситуативні завдання як засіб формування комунікативних умінь і навичок учнів (2008)
Мантуленко C. В. - Історико-педагогічні передумови розвитку профільного навчання (2008)
Сидоренко Т. Д. - Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної творчості (2008)
Делюкіна К. О. - Види та основні характеристики моніторингу підготовки сучасних економічних кадрів (2008)
Ніколайченко Г. М. - Проблеми формування правової свідомості шкільної молоді (2008)
Даніелян A. Я. - Технологи виховання почуття відповідальності молодших школярів (2008)
Зеленкова Н. І. - Педагогічна компетентність як складова професіоналізму вчителя (2008)
Іванова B. В. - Індивідуальні завдання як засіб формування творчих здібностей майбутніх учителів математики (2008)
Гаврилюк О. О. - Умови ефективності педагогічної взаємодії у системі відносин "викладач-студент" (2008)
Hlavinska E. - The Attitude of Youth to Alcohol: the Risk of Alcohol Dependence (2022)
Honcharuk N. - Аnalysis of Methods to Overcome Psychoemotional Stress under Wartime Conditions, Onufriieva L. (2022)
Ivashkevych E. - Dependence of the Success of Testing Pupils on Social Intelligence of Teachers, DanchukY. DanchukY. (2022)
Ivashkevych E. Communicative and Quasi-Communicative Techniques to Develop Students’ Communicative Competence - (2022)
Kuchmanych I. - The Issue on Classification of Needs of Families Raising Children with Special Needs (Systematic Approach), Opanasenko L. (2022)
Mykhalchuk N. - Psychological Characteristics of Using Video-Phonograms in Teaching Teenagers Foreign Languages at Secondary Schools, Koval I. (2022)
Nabochuk A. - Productive Thinking and the Problem of Creativity of Personality (2022)
Kharchenko Y. - The Causes of Logoneurosis in Childhood, Zavadska I. (2022)
Khupavtseva N. - The Process of Facilitative Learning as the Basis of the Humanization of Education, Lohvina O. (2022)
Shevchenko N. - Features of Formation of Value-and-Semantic Mindsets in Adolescence (2022)
Вихідні відомості (2022)
Тараненко О. О. - Явище мовного андроцентризму і сучасний рух за гендерну рівність. ІІІ (2020)
Chernysh T. O. - More on Jan Twardowski’s word-play: an immanent-transcendent approach, Yermolenko S. S. (2020)
Белей Л. Л. - Позивні учасників АТО й ООС — творення та функціонування (2020)
Холодьон О. М. - Дієслівна лексика й семантика в українських говорах: стан і перспективи дослідження (лексикографічний аспект) (2020)
Малаш О. - Архангельська А. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику. Київ : Видавничий дім. Дмитра Бураго, 2019. 444 с. (2020)
Бакалюк Т. Г. - Застосування діагностичних тестів у програмі раннього втручання для виявлення затримки рухового розвитку (огляд літератури), Стельмах Г. О., Пасічник Д. В. (2021)
Воронцова Т. О. - Ефективність корекції дієтичного харчування дітей із функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей, Федорців О. Є., Крицький І. О., Гощинський П. В., Дживак В. Г. (2021)
Ковальчук Т. А. - Добовий профіль артеріального тиску в дітей із синкопе внаслідок ортостатичної гіпотензії (2021)
Павлишин Г. А. - Клінічні особливості COVID-19 у дітей, Лабівка О. В. (2021)
Процайло М. Д. - Деякі аспекти ролі батьків у процесі лікування травм та захворювань дитячого віку (2021)
Шмакова І. П. - Питні мінеральні води як фактор санаторно-курортної реабілітації онкохворих дітей (огляд літератури та результатів власних досліджень), Шаповалова Г. А., Уманський Д. О., Бучинський О. С., Степанова Н. В., Коверга О. П. (2021)
Багній Л. В. - Клінічна характеристика неалкогольної жирової хвороби печінки у вагітних на тлі ожиріння різного ступеня (2021)
Бойчук О. Г. - Досвід застосування PRP-терапії у жінок із непліддям пізнього репродуктивного віку, Дорофеєва У. С. (2021)
Гламазда М. І. - Особливості способу життя та сімейного анамнезу в жінок із тяжкою формою морбідного ожиріння, Регеда С. І., Шакало І. М., Кваша Т. І. (2021)
Геряк С. М. - Особливості перебігу акушерських ускладнень залежно від функціонального стану дихальної системи у вагітних із хронічним обструктивним захворюванням легень, Олексяк О. І. (2021)
Гулій Д. Я. - Нервово-судинна адаптація жінок із доброякісними пухлинами яєчників і акушерськими та перинатальними ускладненнями, Бойчук О. Г. (2021)
Лимар Л. Є. - Комплексна терапія порушень менструальної функції у жінок репродуктивного віку на тлі метаболічного синдрому, Лимар Н. А., Маланчин І. М., Мартинюк В. М. (2021)
Надашкевич О. Н. - Пухлиноподібні ураження яєчників у жінок фертильного віку: комплексне ультразвукове обстеження та лікування, Макагонов І. О., Мицик Ю. О., Вергун А. Р., Заремба М. О., Вергун О. М. , Заремба О. О., Мацях Ю. М. (2021)
Оренчук І. В. - Стан репродуктивної системи у жінок пізнього репродуктивного віку із вторинним непліддям після гістеро­скопічної метропластики, Бойчук О. Г. (2021)
Оріщак І. К. - Патологія щитоподібної залози у пацієнток із репродуктивними втратами та гіперплазією ендометрія (2021)
Покровенко Д. А. - Алгоритм лікування зовнішнього генітального ендометріозу із застосуванням нових молекулярних маркерів, Медведєв М. В. (2021)
Синкіна А. А. - Порушення менструального циклу в дівчат підліткового віку на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури), Нікітіна І. М. (2021)
Франчук М. О. - Особливості перебігу багатоплідної вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок із допоміжними репродуктивними технологіями і використанням акушерського розвантажувального песарію, Маланчук Л. М., Франчук О. А., Мартинюк В. М. (2021)
Хасхачих Д. А. - Лікування гіперплазії ендометрія без атипії мікронізованим прогестероном. Очікувані та реальні результати, Потапов В. О., Кукіна Г. О. (2021)
Хміль С. В. - Вплив COVID-19 на репродуктивну функцію чоловіків, Майорова О. Ю., Хміль М. С., Чорна І. В. (2021)
Proshchenko O. M. - Effect of hysterectomy with opportunistic salpingectomy for uterine fibroids on the development of metabolic syndrome and ways of its reduction, Ventskivska I. B. (2021)
Хміль Досвальд А. С. - Ефективність модифікованої схеми лікування безпліддя у протоколах екстракорпорального запліднення у жінок із синдромом полікістозних яєчників та хронічним ендометритом (2021)
Содержание (2018)
Оробинская М. В. - Глубина текста как средство оценки адекватности перевода (2018)
Шэнь Б. - Повесть Л. Н. Толстого "Отрочество" как "энциклопедия" семейных обращений русской лингвокультуры ХIХ века (2018)
Тарабановская О. Н. - Морфологические биномы и полиномы как характеристика идиостиля Вадима Левина (2018)
Юрьева Ж. А. - Изучение речевой стратегии и тактики, исследование выбора стратегии поведения языковой личности в конфликтной ситуации (2018)
Потапова Г. Н. - Единицы невербальной семиотики как средства создания "эмоционального" портрета героя (на материале повести М. Лермонтова "Вадим") (2018)
Палатовская Е. В. - О грамматических особенностях авторской речи в лирических повестях И. С.Тургенева (2018)
Соценко Н. Ф. - Двуплановость прозы А. И. Куприна (на материале миниатюры "Кляча") (2018)
Скоробогатова Е. А. - Варианты инвариантных образов ребенок-чудо и ребенок-жертва в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина", Бакараева А. С. (2018)
Николаенко С. В. - Белорусская национальная культура и ее представленность на уроках русского языка в учреждениях образования Беларуси (2018)
Андросова Д. В. - Інтерпретації Г. Гульдом і В. Деветці концерту № 24 c-moll В. Моцарта як втілення стильових альтернатив авторського тексту (2007)
Антонович Є. А. - Образотворча спадщина Т. Г. Шевченка яе предмет вивчення в українському мистецтвознавстві (2007)
Баньковський А. М. - Елективні курси в системі підгтовки вчителя мистецьких дисциплін (2007)
Бєлікова В. В. - Деякі проблеми сучасного музично-виконавського мистецтва (2007)
Бєлікова О. А. - Критерії процесу формування ціннісних переконань майбутнього музиканта-педагога (2007)
Богатирьова Г. А. - Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів засобами народного мистецтва (2007)
Бодрова Т. О. - Ціннісні орієнтири вивчення української музично-педагогічної спадщини (2007)
Бузова О. Д. - Поліхудожня спрямованість виховання майбутніх учителів музики засобами українського балету (2007)
Бутенко В. Г. - Становлення та розвиток педагогіки краси як теоретичної основи естетичної освіти і виховання молоді (2007)
Водяна В. О. - Культурно-мистецькі програми: основи виховної технології і підготовка вчителів мистецьких дисциплін до її реалізації у школі (2007)
Гоголева О. А. - Специфічні особливості викладання живопису майбутнім фахівцям дизайну одягу, Зеленська Н. А. (2007)
Головатий С. С. - Художнк і дійсність: теоретичні засади роботи над композиційним завданням (2007)
Горбенко С. С. - Технології реалізації принципу історизму в процесі пофесійної діяльності вчителя музики, Філатова Л М. (2007)
Грибенко Г. Є. - Роль мистецько-педагогічної освіти у професійному становленні педагога (2007)
Гринчук І. П. - Теоретико-методичні аспекти формування творчо-пошукової діяльності майбутнього вчителя музики (2007)
Грозан С. В. - Уроки музики - уроки мистецтва (2007)
Ейвас Л. Ф. - Первісний орнамент: засіб прикрашання або символіка прадавньої магії? (2007)
Завалко К. В. - Саморозвиток у структурі самовдосконалення майбутнього вчителя музики (скрипаля) (2007)
Зайцева А. В. - Проблема творчої самореалізації особистості у науковій літературі (2007)
Зенькович Ю. О. - Поняття й структура компетенції вчителів образотворчого мистецтва (2007)
Ковальська О. В. - Етичний тезаурус як складова теоретичного компоненту шкільного курсу (2007)
Кожевнікова Л. В. - Установки як важливий чинник готовності майбутніх учителів музики до музично-просвітницької діяльності у школі, Шульга О. (2007)
Кондрашова Л. В. - Особистісна направленість підготовки майбутніх педагогів в умовах безперервної освіти та інтеграції в міжнародну освітню систему (2007)
Косенко П. Б. - Актуальні питання вдосконалення інструментальної підготовки майбутнього вчителя музики (гітариста) (2007)
Красюк І. О. - До питання становлення художньої освіти в Україні: Миргородська художньо-промислова школа в перші роки існування (2007)
Кривозуб В. Ф. - Концертно-виконавська діяльність викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів (історичний аспект) (2007)
Кьон Н. Г. - До питання про підвищення фективності інструментально-професійної підготовки майбутнього вчителя музики за модулем "Самостійне музикування", Мажара Т. В. (2007)
Любар Р. О. - Виховний вплив хорового виконавства на формування особистості школяра (2007)
Мала Т. В. - Орієнтація майбутніх дизайнерів книги на самооцінку професійної компетентності як провідна умова підготовки фахівців у ВНЗ (2007)
Маркова О. М. - Концепція національного в музиці І. Ляшенка в умовах розвитку сучасного виконавського музикознавства (2007)
Мартьянова Г. М. - Вокально-хорова підготовка студента до роботи з хором в системі кредитно-модульного навчання (2007)
Марченко А. А. - Використання сучасних інформаційних технологій як засобу вдосконалення формування професійної компетентності художника-педагога (2007)
Микитюк І. А. - Сутність педагогічної культури як суспільно-історичного явища (2007)
Назаренко М. П. - Балетна музика як засіб інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя (2007)
Найда В. Ю. - Розвиток краєзнавчого руху на Поділлі у другій половині XIX - початку XX столяття (2007)
Найда Ю. М. - До питання власного стилю професійної діяльності майбутнього музиканта-педагога (2007)
Носаченко Т. Б. - Формування професійної готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2007)
Омельченко А. І. - Музична освіта у другій половині XVIII та першій половині XIX століть (2007)
Печерська Е. П. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя музики в процесі методичної підготовки (2007)
Петров В. С. - Предметно-просторове середовище вищих навчальних закладів - один із шляхів формування дизайнерських умінь і навичок студенті (2007)
Пляченко Т. М. - Підготовка майбутнього вчителя музики в орекстровому класі за вимогами кредитоно-модульної системи (2007)
Пономаренко Т. В. - Питання розвитку самодіяльного хорового виконавства та форми його організації в сучасних умовах (2007)
Пильнік Р. О. - Розвиток рефлексії у процесі роботи над автопортретом (2007)
Пильнік Е. О. - Поняття та сутність евристичного навчання (2007)
Ракітянська Л. М. - Виховання музичної культури учнів в контексті гуманістичної педагогіки (2007)
Растригіна А. - Практикоорієнтований підхід у підготовці майбутнього вчителя як засіб підвищення якості освіти (2007)
Рейзенкінд Т. Й. - Творчі принципи навчання як складова дидактичних основ професійної підготовки вчителя музики (2007)
Решетнікова Т. П. - Формування естетичного смаку як важлива складова мистецько-педагогічної освіти, Фурдак Т. Д. (2007)
Сергєєва В. М. - Психолого-педагогічні передумови роботи хормейстера в позакласній діяльності (2007)
Семеняк В. М. - Сугестивні технології як умова професійної підготовки вчителя музики (2007)
Сидоренко Т. Д. - Проблема формування у школярів пізнавального інтересу до музичних занять (2007)
Смирнова О. О. - Компетентнісно-орієнтований підхід до розвитку художньо-педагогічних здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2007)
Стефанюк Т. П. - Художня вишивка як засіб формування естетичної культури майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2007)
Томашевський В. В. - Психологічні особливості сприйняття зовнішньої реклами (2007)
Удріс І. М. - Опанас Сластьон як дослідник образотворчої спадщини Кобзаря (2007)
Удріс Н. С. - Концепція випускної кваліфікаційної роботи у позашкільному навчальному закладі як чинник формування особистісних якостей людини інформаційного суспільства (2007)
Филипчук М. С. - Навчальний естрадний оркестр як об'єкт наукового пізнання (2007)
Фурман О. І. - Проблема форми і фону в процесі побудови зображення (2007)
Чернуха Н. М. - Професійна рефлексія як умова формування інноваційної діяльності майбутнього педагога, Муромець В. Г. (2007)
Чирва О. Ч. - Функціональні пріоритети освіти на художньо-графчних факультетах (2007)
Шахлієвич О. А. - Уроки музичного саятазнавства та їх роль у формуванні професійного мислення майбутніх вчителів музики (2007)
Шевченко І. В. - Нетрадиційні форми гармонізації в системі підготовки вчителя музики (2007)
Шевченко І. Л. - Проектування змісту пофесійно-педагогічної підготовки студентів художньо-творчих спеціальностей (2007)
Шрамко О. І. - Роль музичного виконавства у процесі розвитку духовності (2007)
Щербина В. Г. - Композиція та "безпредметний" живопис в системі нетрадиційних підходів до творчого процесу, Ейвас Л. Ф. (2007)
Щербініна О. М. - Технологічні аспекти формування досвіду цілісного пізнання музичних явищ (2007)
Юрченко О. С. - Навчально-творча практика "Пленер" в системі підготовки студентів за спеціальністю "Образотворче мистецтво" (2007)
Ярощенко О. М. - Формування музичного мислення майбутнього вчителя муузики на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) (2007)
Выжимова Т. А. - Художественная культура как компонент коммуникативной культуры будущего учителя музыки (2007)
Крашенинников В. Н. - Концепция проектирования театральных плакатов, Криворучкин В. И. (2007)
Криворучкин В. И. - Семиозис в графическом дизайне, Крашенинников В. Н. (2007)
Овчаренко Н. А. - Украинская современня музыка: к проблеме стилеобразования, Чеботаренко О. В. (2007)
Рыжова О. - Интерпретационные установки фортепианных прелюдий Б. Лятошинского в музыкально-педагогической подготовке студента (2007)
Романова Л. А. - Некоторые аспекты применения компьютерных технологий в процессе изученния дисциплины "Техника графики" (2007)
Черных О. О. - Дизайн как форма культуры (2007)
Титаренко В. - Оптимістичні та песимістичні сценарії майбутнього релігії в сучасних футуристичних концепціях (2012)
Павлишин Л. - Володимир Винниченко про конкордизм як сенс життя людини (2012)
Бродецький О. - Етичний і сотеріологічний елементи у релігійному та атеїстичному екзистенціалізмі (2012)
Балух В. - Церковна політика династії Комніних, Шкіль С. (2012)
Булига І. - Протестантські конфесії у системі державно-церковних відносин на Волині (1944-1945 рр.) (2012)
Мизак Н. - Митрополит Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої та земної мудрості (2012)
Shkribliak M. - The consequences of union of Brest and next outlooks of ecclesiastic and religious life of the orthodox in post-brest period (2012)
Докаш В. - Релігійна мережа України в її інституціональних вимірах: компаративний аналіз (2012)
Яремчук С. - Основні тенденції сучасних релігійних процесів у глобалізованому світі (2012)
Стельмах В. - Релігія як фактор політичної соціалізації (2012)
Докаш В. - Основні форми соціально значущої діяльності християнських конфесій в Україні, Бочулинський С. (2012)
Пірен М. - Проблеми становлення морально-релігійних цінностей в сучасному українському суспільстві (2012)
Боднарюк Б. - Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі (ІІІ), Возний І. (2012)
Мартиненко О. - Культура постмодерну у динаміці протистояння релігії та науки (2012)
Ноель-Цигульська Т. - Біблійне християнство і психотерапія про зцілення душі (психіки) (2012)
Гнатчук О. - Формування толерантності студентської молоді на принципахрелігійних цінностей (2012)
Пержун В. - Сучасні тенденції розвитку історичної свідомості студентської молоді: соціологічний вимір і регулятори управління (2012)
Ювсечко Я. - Трансформаційні процеси у новітніх релігіях доби постмодерну (2012)
Бутинський В. - Переддень 1020-ліття хрещення Русі-України у проблемному дискурсі легітимації єдиної помісної Української Православної Церкви (2012)
Ткачук Ю. - Взаємодія держави та церкви: концептуалізація сучасних підходів (2012)
Марціновська Д. - Релігійна віра: філософсько-феноменологічний досвід (2012)
Якимчук О. - Соціальні мережі та їх аналіз (2012)
Кілей Ю. - Моделювання соціально-економічних процесів як спосіб запобігання кризовим явищам суспільства (2012)
Малик В. - Специфіка життя сучасного віруючого у контексті суспільних трансформацій (2012)
Довідка про авторів (2012)
Абдукаримов А. - О новом зубчато-рычажном дифференциальном передаточном механизме, Бахадиров Г. А., Ризаев А. А., Сайдакулов И. Х. (2014)
Арзыбаев А. М. - Метод проектирования технологического перехода изготовления поверхности детали, Сахаров А. В. (2014)
Асланов З. Ю. - Информационное обеспечение управления качеством машиностроительной промышленности, Исмаилов Н. Ш. (2014)
Біловол Г. В. - Моделювання множини загальних структур способів підвищення енергоефективності виробничих систем (2014)
Базров Б. М. - Типовая технология в условиях конкуренции (2014)
Байков А. В. - Неравномерность съема материала при многопроходном шлифовании плоских поверхностей (2014)
Болдарь Л. Н. - О возможности управления откликами взаимной доводки деталей ЦПГ комбайновых и автотракторных двигателей, Антонов А. А., Слукин С. В. (2014)
Букин С. Л. - Исследования четырехвибраторной инерционной одномассовой вибромашины в стационарном режиме, Маслов С. Г., Шолда Р. А. (2014)
Бутенко В. И. - Моделирование наноструктурирующей отделочно-упрочняющей обработки поверхностей деталей машин (2014)
Власов Ю. Н. - Расчет характеристик и исследование процессов подачи порошкообразного алюминия в камеру алюмоводородного генератора, Ягодников Д. А., Быков Н. И., Горячев К. Ю., Копытин И. С. (2014)
Высогорец Я. В. - Исследование операций контроля цилиндрических и торцевых поверхностей деталей, Чемборисов Н. А., Саубанов А. Н. (2014)
Гавриш А. П. - Аналіз температур при тонкому ельборовому шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Гавриш Ю. О. (2014)
Гераимчук М. Д. - Вынужденные колебания двухстепенного гирокомпаса, Лазарев Ю. Ф., Аксененко П. М. (2014)
Гордєєв О. Ф. - Безрозбірна діагностика стиків металорізальних верстатів на основі самоподібності деформацій, Четвержук Т. І. (2014)
Гусейнов С. А. - Нелинейные колебания трехслойных неоднородных прямоугольных пластинок (2014)
Денисюк В. Ю. - Технологічне забезпечення якісних параметрів робочих поверхонь роликів підшипників переривчастим шліфуванням, Лук’янчук Ю. А., Михалевич В. Т., Кайдик О. Л. (2014)
Довгаль Д. О. - Узагальнена геометрична модель бурового виконавчого органа гірничопрохідницьких машин (2014)
Дьяченко С. С. - Топографические особенности поверхности стальных изделий после различных технологических воздействий, Пономаренко И. В. (2014)
Заблоцький В. Ю. - Дослідження характеристик зносостійкості робочих поверхонь спряжених деталей (2014)
Ивченко Т. Г. - Учет температурных ограничений при оптимизации режимов резания методом геометрического программирования (2014)
Ільницька Г. Д. - Вуглецеві нанотрубки функціоналізовані оксидами заліза, Шевченко А. Д., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Зайцева І. М., Тимошенко В. В., Циба М. М. (2014)
Комбаров В. В. - Ограничение погрешности аппроксимации криволинейных траекторий при выборе частоты цикла управления системы чпу с учетом технологических параметров оборудования, Сорокин В. Ф. (2014)
Криштопа С. И. - Трибохимические явления при контактно-импульсном фрикционном взаимодействии (2014)
Лобода П. І. - Дослідження розподілу неметалевих включень в металі шва при модифікуванні нанодисперсним порошком оксиду алюмінію, Кузнецов В. Д., Смирнов І. В., Сисоєв М. О., Шаповалов К. П. (2014)
Майзелис А. А. - Влияние медного подслоя на прочность сцепления гальванического покрытия с углеродистой сталью, Байрачный Б. И., Зайцева В. Ю., Трубникова Л. В., Майзелис З. А. (2014)
Малыгин Б. В. - Повышения ресурса стальных канатов и тросов за счет управляемых интеллект-технологий магнитного упрочнения, Погорлецкий Д. С., Котыло А. В., Галкин С. А. (2014)
Мариненко С. Ю. - Особливості паяння маловольфрамових твердих сплавів, Крамар Г. М. (2014)
Марчук В. І. - До моделювання експлуатаційних характеристик роликопідшипників, Равенець Л. М., Приступа С. О. (2014)
Михайлов А. Н. - Особенности полировки лопаток гтд с эрозионно-коррозионными разрушениями вакуумных ионно-плазменных покрытий под напыление нового покрытия, Михайлов Д. А., Недашковский А. П. (2014)
Михайлов Д. А. - Технологические особенности восстановления лопаток компрессора гтд с применением функционально-ориентированных покрытий, Недашковский А. П., Ивченко Т. Г. (2014)
Бомко В.С. - Вплив різних рівнів сирого протеїну і критичних амінокислот на молочну продуктивність та відтворні показники високопродуктивних корів (2014)
Мельниченко О. М. - Профілактика аліментарної анемії поросят вітчизняними та імпортними антианемічними препаратами, Веред П. І., Харчишин В. М., Злочевський М. В. (2014)
Радчиков В. Ф. - Влияние фракционного состава протеина на рост и спермопродукцию ремонтных бычков, Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н., Глинкова А. М., Шнитко Е. А. (2014)
Цай В. П. - "ИПАН" – кормовая добавка биологически активных веществ, ее безвредность и влияние на качество мяса бычков, Радчиков В. Ф., Гурин В. К., Петрова И. А., Сапсалева Т. Л. (2014)
Титаренко І. В. - Оцінка та відбір молочної худоби за відтворною здатністю, Даниленко В. П., Буштрук М. В., Старостенко І. С. (2014)
Маршалок В. А. - Баланс мінеральних речовин у свиней на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу Цинку, Бомко В. С. (2014)
Півторак Я. І. - Інтенсивність росту відгодівельних бугайців залежно від віку та рівня енергетичного живлення, Міхур Н. І. (2014)
Ставецька Р. В. - Ефективність використання кнурів залежно від їх генотипу та віку, Піотрович Н. А. (2014)
Даниленко В. П. - Обмін Цинку у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації за згодовування змішанолігандного комплексу цього мікроелемента, Бомко В. С. (2014)
Семчук І. Я. - Організація нормованої годівлі та спрямованого вирощування ремонтних телиць, Півторак Я. І., Дутка В. Р. (2014)
Пасічний В. М. - Використання каротиновмісних білково-жирових емульсій в технології кулінарних напівфабрикатів з м'яса птиці підвищеної харчової цінності, Гередчук А. М., Герасименко М. Ю. (2014)
Polishchuk S. - Breed features of protein metabolism in the boar-sires organism, Tsekhmistrenko S., Polishchuk V., Tsekhmistrenko O., Slusarenko A. (2014)
Вовкогон А. Г. - Оцінка м`яса курчат-бройлерів за умов використання у складі комбікормів біомаси вермикультури, збагаченої Йодом, Мерзлов С. В., Джміль В. І. (2014)
Рубан Н. О. - Вплив фосфоліпідів у складі кормових добавок з лецитином на перетравність поживних речовин молодняку гусей, Микитюк В. В. (2014)
Гончар А. О. - Продуктивні та відтворні якості голштинських високопродуктивних корів другої лактації (2014)
Цехмістренко С. І. - Активність каталази і вміст церулоплазміну у плазмі крові та печінці різних порід кролів, Федорченко М. М. (2014)
Чернявський О. О. - Біохімічні показники крові свиней за комплексної дії пробіотику з ферментним препаратом, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2014)
Хавтуріна А. В. - Ефективність згодовування мікроелементів органічного походження голштинським коровам, Бомко В. С. (2014)
Іванов С. В. - Вплив нанокомпозиту на функціональні показники білкових препаратів рослинного походження, Пасічний В. М., Страшинський І. М., Фурсік О. П. (2014)
Kosyanenko O. М. - Productivity of rabbits and balance of calcium and phosphorus in their body by feeding different sources of selenium (2014)
Болоховський В. В. - Продуктивність свиней на відгодівлі за використання Мацерази-БТУ, Мельниченко О. М. (2014)
Закусилов М. П. - Усовершенствование методики раннего отъема ягнят с применением иммуномодулятора "КАФИ", Пацеля О. А. (2014)
Скиба В. В. - Залежність концентрації 137Cs та 90Sr у воді від рівня радіонуклідного забруднення донних відкладень рибоводних ставів Таращанського району Київської області, Герасименко В. Ю. (2014)
Koberska V. - Phospholipids content in bull sperm under the influence of L-carnitine, Tsekhmistrenko S. (2014)
Оріщук О. С. - Кормова добавка "ВАМЖК” та її вплив на обмін речовин курей-несучок (2014)
Долід С. В. - Ефективність використання змішанолігандного комплексу Купруму у годівлі поросят, Бомко В. С. (2014)
Сметаніна О. В. - Ефективність згодовування змішанолігандного комплексу Кобальту високопродуктивним коровам, Кузьменко О. А. (2014)
Бомко Л. Г. - Ріст та розвиток курчат-бройлерів за згодовування ферменту целюлази (2014)
Облап Р. В. - Розроблення тест-систем на основі ПЛР-РЧ для визначення видової належності тканин у складі харчових продуктів, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2014)
Борщ О. О. - Вгодованість та продуктивність корів за різних технологій утримання (2014)
Гузеев Ю. В. - Археологические находки, подтверждающие древнее происхождение рода Eguus, Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2014)
Петруша Є. З. - Продуктивність і поведінка корів за екстремальних параметрів атмосферного повітря, Дібіров Р. М. (2014)
Батенко Н. В. - Вплив сорбента на гематологічні показники каченят-бройлерів (2014)
Борщ О. В. - Особливості доїння корів на роботизованій установці (2014)
Гриньова Д. В. - Вплив якості молока на якість продуктів, виготовлених із нього (2014)
Лесь С. А. - Кормова поведінка корів голштинської породи зарубіжного і вітчизняного походження за умов цілорічної однотипної годівлі та безприв’язного боксового утримання, Костенко В. І. (2014)
Чокан Т. В. - М’ясна продуктивність овець української гірськокарпатської породи (2014)
Summaries (2014)
Мазур В. А. - Ефективність використання редьки олійної для біологізації систем удобрення окремих сільськогосподарських культур в умовах ННВК "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум", Цицюра Я. Г., Браніцький Ю. Ю. (2021)
Мазур В. А. - Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування нуту, Дідур І. М., Панцирева Г. В., Мордванюк М. О. (2021)
Вдовенко С. А. - Насіннєва продуктивність сої за дії стимулюючих препаратів росту, Шевчук О. А., Шевчук В. В., Дєдов О. В. (2021)
Паламарчук В. Д. - Перспективи вирощування кукурудзи на зерно для отримання біоетанолу, Телекало Н. В. (2021)
Телекало Н. В. - Вплив елементів технології на накопичення біологічного азоту посівами гороху посівного, Мордванюк М. О. (2021)
Циганський В. І. - Оптимізація системи удобрення сої на основі використання препаратів біологічного походження в умовах Лісостепу Правобережного (2021)
Шкатула Ю. М. - Урожайність озимого ячменю залежно від системи удобрення, Барський Д. О. (2021)
Забарна Т. А. - Формування продуктивності конюшини лучної залежно від факторів інтенсифікації (2021)
Пелех Л. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу (2021)
Мазур О. В. - Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату, Мазур О. В., Льотка Г. В., Миронова Г. В. (2021)
Прокопчук В. М. - Перспективність створення монокультурного саду бузку (syrіnga l.) в умовах дендропарку "Ладижинський гай", Панцирева Г. В. (2021)
Блистів В. І. - Практичні аспекти удосконалення лісонасінного районування, Юрків З. М., Нейко І. С., Матусяк М. В. (2021)
Циганська О. І. - Використання хризантеми дрібноквіткової у розширенні зелених зон урбанізованого середовища в умовах кліматичних змін (2021)
Поліщук В. В. - Оцінювання стійкості інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa l.) до ураження сірою гниллю botrytis cinereapers tulipae в умовах Правобережного Лісостепу України, Миколайко В. П., Поліщук Т. В., Калюжна Л. В. (2021)
Паламарчук І. І. - Вплив елементів технології на температуру та вологість ґрунту за вирощування кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України (2021)
Okrushko S. Yev. - Impact of herbicides and growth regulator on corn yield (2021)
Вергелес П. М. - Оцінка системи захисту огірка в умовах закритого ґрунту (2021)
Ткачук О. П. - Екологічна ефективність очистки поверхневих вод методом структуризації, забруднених діяльністю агропромислового комплексу, Демчук О. А. (2021)
Mazur V. - Dialial analysis of the combination capacity of resistance to diseases and pests of the source selection corn material, Kolisnyk O., Yakovets L. (2021)
Сташевський Р. В. - Стан та перспективи виробництва квасолі звичайної та мінливість міжфазних періодів (2021)
Довгань М. - Особливості антропології Кароля Войтили (2020)
Білобрам О. - Аналіз текстів Нового Завіту щодо проблеми тлумачення Біблії (2020)
Побочий І. - Соціально-політичне представництво на рівні територіальних громад: відображення у сучасному політичному дискурсі (2020)
Батрименко О. - Бюрократія як чинник функціонування регіональної еліти: виклики громадсько-політичного представництва (2020)
Курінько Р. - Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми прийняття та становлення (2020)
Нечитайло B. - Компетентностный подход к образованию: социологическая концептуализация сквозь призму диспозиционной теории, Борюшкина О. (2020)
Гугнін Е. - Олігархічна корупція: сценарії та технології зовнішнього впливу в Україні (теоретико-соціологічний аспект) (2020)
Настояща К. - Структурна архітектоніка повсякденних практик в контексті критичного переосмислення постструктуралістьского синтезу (2020)
Торяник В. - Динаміка політичних трансформацій як сучасний критерій демократизації (2020)
Пермінов В. - Суб’єкти політичних трансформацій: зарубіжний досвід та українська практика (2020)
Тихонова Т. В. - Етимологія, генезис та сутність поняття "комп'ютаційне мислення", Кошкіна Г. Л. (2021)
Андросович К. А. - Соціалізація обдарованих учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Бабчук Ю. Й. - Використання комп'ютерної програми Tell Me More та системи SmartKom у процесі навчання іноземних мов студентів (2021)
Лещенко Т. О. - Технологія подкастингу як засіб набуття іноземними студентами-медиками лінгвокультурознавчої компетентності, Жовнір М. М. (2021)
Losyeva N. M. - Information competence as a basis for students' self-realization: practical experience, Kyrylenko N. M. , Kyrylenko V. V., Kryzhanovskyi A. I. (2021)
Майстренко О. В. - Застосування програмного середовища milchat у військовій освіті з урахуванням особливостей навчання під час пандемії (2021)
Межов О. Г. - Формування лексичної і граматичної компетентностей майбутніх філологів в умовах дистанційного навчання, Костусяк Н. М. (2021)
Nastas D. - Use of cloud-based multimedia educational resources in the preparation of future primary school teachers, Vember V. (2021)
Рамський Ю. С. - Використання відкритих онлайн курсів в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Твердохліб І. А., Ящик О. Б., Рамський А. Ю. (2021)
Fathian Z. - Online collaborative action research in an EFL context: the effect on teachers’ reflective practice, Farahian M. (2021)
Федоренко Л. О. - Використання QR-коду в навчанні німецької літератури майбутніх перекладачів та вчителів (2021)
Shandra N. - Procedure for cooperative professionally oriented written communication of prospective programmers (2021)
Романовський О. О. - Онлайн контроль самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання, Романовська Ю. Ю., Чаплинська Н. М., Данилов С. А. (2021)
Іванова О. В. - Відеоконтент психологічної підтримки літніх осіб та їх родин в Інтернеті, Ігнатович О. М., Котун К. В., Коваленко О. Г. (2021)
Руснак І. Є. - Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів, Саврасова-В’юн Т. О., Заяць Л. І., Доценко О. Л. (2021)
Бондаренко Т. В. - Цифрова присутність закладів вищої освіти у соціальних мережах Facebook та Instagram, Стеценко В. П., Стеценко Н. М., Ткачук Г. В. (2021)
Воробйова О. П. - Забезпечення якості електронного навчання в північноамериканському просторі вищої освіти, Луговий В. І., Таланова Ж. В. (2021)
Мельников О. Ю. - Автоматизована інформаційна система опрацювання стандартів та розроблення освітніх програм для закладів вищої освіти (2021)
Саяпіна С. А. - Постійно діючий семінар "Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі закладів вищої освіти" як форма підвищення кваліфікації викладачів, Коркішко О. Г., Коркішко А. В. (2021)
Железняк М. Г. - Онлайн енциклопедії США як сучасні освітні ресурси, Іщенко О. С. (2021)
Чичкань І. В. - Освітнє середовище для формування культури безпекового поводження у кіберпросторі при підготовці фахівців з економіки та управління, Спасітєлєва С. О., Жданова Ю. Д. (2021)
Порев С. М. - Проблеми інтерації та університетська наука (2007)
Рева Ю. В. - Духовний контекст модульно-розвиальної системи навчання, виховання й освіти (2007)
Чирва О. Ч. - Структурно-стильовий підхід до організації особистісно-зорієнтованого навчання (2007)
Білоконна Н. І. - До проблеми підвищення якості підготовки сучасного вчителя початкової школи (2007)
Пузанова Л. Ю. - Принципи організації підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності з молодшими школярами (2007)
Волощук І. А. - Формування мотиваційної спрямованостімолодого вчителя до впровадження інновації (2007)
Томіліна С. С. - Аналіз трактування поняття "компетентність" у науковій літературі (2007)
Пономаренко Н. В. - Різні підходи до визначення поняття "готовність до самореалізації"в професійній діяльності (2007)
Білоконний С. П. - Аналіз трактування понять "рефлексія", "рефлексивні уміння" в науковій літературі (2007)
Дуднік Н. Ю. - Роль самоорганізації в формуванніпрофесіоналізму майбутніх учителів (2007)
Кондратенко Р. В. - Особливості готовності вихователів до діяльності у сучасному дошкільному навчальному закладі (2007)
Аннюк Е. А. - Роль психолого-педагогических знаний в формировании потребности самовыражения студентов в будущей профессиональной деятельности (2007)
Шуміліна І. П. - Проблема самоаналізу як складової особистісно-професійного становлення студента педагогічного університету (2007)
Остроушко О. А. - Соціолінгвістичні чинники в підготовці майбутнього українського словесника (2007)
Задорожна Л. В. - Шляхи формування осробистості педагога-історика в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2007)
Копіца О. І. - Організаційно-педагогічні умови формування вмінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів (2007)
Долгая Н. В. - Формування емпіричного компонента духовності майбутніх вчителів засобами тренінгових завдань (2007)
Саунова Ю. О. - Технології формування екологічної свідомості студентів природничих факультетів у процесі навчально-виробничої практики (2007)
Амеліна С. М. - Психолого-педагогічні умови формування культури діалогу у студентів аграрних внзів (2007)
Федорова Л. Г. - Педагогічний такт як спеціальне професійне уміння майбутнього вчителя (2007)
Варнавська Л. І. - Новітні комп'ютерні технології - на допомогу майбутнім викладачам музики (2007)
Мастіпанова А. В. - Особливості виконання технічного рисунка методами креслення (2007)
Андріанов Т. В. - Переконання як метод духовного та морального фиховання на заняттях з фізичної культури, Макаренко Н. Г., Андріанов В. Є. (2007)
Чаркіна О. А. - Педагогічне тестування: тенденції та перспективи (2007)
Мінжоріна І. Л. - Основні аспекти формування професійної майстерності у майбутніх викладачв з фізичного виховання, Субота Ю. В. (2007)
Малихін О. В. - Наступність у формуванні умінь самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету на організаційному, операційному і предметному рівні (2007)
Сендер А. Н. - Об организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения (2007)
Вієвська М. Г. - Компетентнісний підхід - як засіб розвитку сучасної економічної освіти (2007)
Рева С. В. - Комп'ютерні імітаційні моделі та освіта (2007)
Пермяков А. А. - Вища освіта україни і болонський процес, Григоренко Л. В., Зеленкова Н. І. (2007)
Смолова С. О. - Організація ігрової діяльності на практичних заняттях з німецької мови як другої мови в системі підготовки студентів факультету іноземних мов до іншомовного спілкування (2007)
Волкова Н. В. - Інформаційна культура: позитиви та негативи комп'ютерного впливу (2007)
Федоринова Н. Є. - Превентивний підхід до організації педагогічного процесу в умовах загальноосвітньої школи (2007)
Кондрашова Л. В. - Соціально-педагогічні основи профілактичної роботи з учнями "групи ризику" (2007)
Павленко О. О. - Навчальна активність студентів як визначальний фактор формування творчої особистості (2007)
Petrulyte A. - Творческость как важный фактор здоровья учащихся средней школы (2007)
Бадіца М. В. - До проблеми формування творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного закладу (2007)
Савченко Л. О. - Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами української літератури, Бешевець Л. В. (2007)
Лов'янова І. В. - Особистісно-орієнтоване навчання - фактор формування ключових компетентностей загальної середньої освіти (2007)
Коровкіна Ю. С. - Проблема агресивної поведінки підлітків як складова девіантності (2007)
Zacharuk T. - Okrucienstwo w mediach zagrozeniem dla dzieci i mlodziezy (2007)
Wieruszewska-Duraj S. - Pedagogia celestyna freineta w przedszkolnej edukacji ecologicznej (2007)
Кравцова І. А. - Ігрова діяльність учнів у процесі навчання та формування інновацйної особистості (2007)
Брижатенко О. Б. - Визначення сформованості мотиваційного компоненту як складового елементу пізнавальної активності (2007)
Щербина Д. В. - Ігрове навчання як засіб активізації комунікативної позиції учнів (2007)
Педосюк Г. М. - Вдосконалення діалогічних умінь та навиків учнів на уроках іноземної мови (2007)
Карпінська Т. В. - Музична фольлористика як спеціалізація в системі вищої музичної освіти України (2007)
Антонік І. П. - Фізіолого-гігієнічні проблеми виховання школярів сучасних шкіл (2007)
Лашко Р. В. - Викладання дисципліни "біофізика" для студентів природничого факультету у контексті вимог болонського процесу (2007)
Штельмах Г. Б. - Умови підвищення якості діяльності методичної служби середньої і вищої школи (2007)
Шароваріна І. В. - Особливості педагогічного бачення феоктистом хартахаєм процесу викладання мов в польських гімназіях другої пол. XIX ст. (2007)
Поліщук Г. П. - Політика держави в галузі української освіти та методів навчання в 20-ті роки XX століття (2007)
Криштак І. В. - Правове виховання у спадщині В. Сухомлинського (2007)
Чирва Ю. І. - Формування системи підготовки вчительських кадрів в радянській україні (1917-1932 рр.) (2007)
Потапенко О. Б. - Проблема пошуку шляхів виховання моральної особистості на сучасному етапі розвитку українського суспільства в контексті використання філософсько-педагогічного досвіду вітчизняних мислителів другої половини XVIII сторіччя (2007)
Пермяков О. А. - Рейтингова система оцінки знань учнів, Зеленкова Н. І., Григоренко Л. В. (2007)
Цоуфал І. С. - Психолого-педагогічні умови навчання мови як засобу спілкування (2007)
Варес Я. Е. - Використання автологічного дентин-графту при заміщенні лунок періодонтально скомпрометованих зубів. Перший досвід, Федин Ю. І., Штибель Н. В., Варес Я. Я. (2021)
Годованець O. I. - В. Ускладнення після операції видалення зуба за ортодонтичними показаннями та їх причини, Долинчук Л. (2021)
Лаврін О. Я. - Аналіз поширеності основних стоматологічних захворювань та структури надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України (2021)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Можливості оцінки параметрів білої та рожевої естетики при різних змінах стоматологічного статусу з використанням критеріїв PES (Pink Esthetic Score) та WES (White Esthetic Score), Краснокутський О. А., Бокоч А. В., Мельник Л. В., Русин В. В., Войтович В. І., Попадинець О. Г. (2021)
Данильців Л. О. - Стоматологічний статус 15-річних школярів Івано-Франківської області, Рожко М. М. (2021)
Назаренко І. В. - Сучасні концепції лікування початкового карієсу зубів у дітей (огляд літератури), Гевкалюк Н. О. (2021)
Худан Р. І. - Кореляційні взаємодії між показниками кісткового метаболізму та реалізацією програмованої загибелі нейтрофілів крові за умови ліпополісахаридіндукованого пародонтиту без супутньої патології і на тлі хронічної тіолактонової гіпергомоцистеїнемії, Корда М. М. (2021)
Нагірний Я. П. - Особливості вегетативних реакцій у студентів різного психосоматичного типу особистості під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання у період пандемії СОVID-19, Стефанів І. В., Твердохліб Н. О., Беденюк О. С. (2021)
Біденко Н. В. - Натхненний шлях педагога, науковця, лікаря. До ювілею професора Хоменко Лариси Олександрівни, Остапко О. І. (2021)
До уваги авторів (2021)
Волоха А. П. - Стан захищеності імуноскомпроментованих пацієнтів від кору, краснухи, дифтерії та правця, Лісовська Г. М., Бондаренко А. В., Гільфанова А. М. (2022)
Bredun O. - Palatine tonsils functional reserve in children by immunological indicators evaluation, Kosakivska I., Melnikov O. (2022)
Ковальчук Т. А. - Рівень функціонування адаптаційних механізмів серцево-судинної системи в дітей із синкопе різного ґенезу, Лучишин Н. Ю. (2022)
Борисова Т. П. - Важливість визначення ренального тубулярного біомаркера KIM-1 у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Самсоненко С. В. (2022)
Лісецька І. С. - Стан тканин пародонту в осіб підліткового та юнацького віку, що палять (2022)
Куріліна Т. В. - Сучасні погляди на харчування дітей з муковісцидозом, Марушко Т. В., Писарєв А. О., Глядєлова Н. П., Тараненко Т. В., Лазаренко І. Ф. (2022)
Банадига Н. В. - Проблема поліомієліту: загроза чи реальність? (2022)
Ющенко Л. О. - Основні питання вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19, Олійник В. С., Тихолаз О. В., Мантак Г. І., Тихолаз В. О. (2022)
Ошлянська О. А. - До питання про харчування дітей з ревматичними хворобами, Охотнікова О. М., Квашніна Л. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Біологічна роль хрому і вплив змін його вмісту на перебіг ожиріння та артеріальної гіпертензії в дітей (огляд літератури, власні дослідження), Костинська Н. Г., Гищак Т. В., Марушко Т. В. (2022)
Боярчук О. Р. - Сучасні підходи до лікування вроджених нейтропеній (2022)
Дорош О. І. - Тирозинемія типу І у дитини: з досвіду гематолога, Душар М. І., Масинник Ю. С., Стегніцька М. В. (2022)
Боярчук О. Р. - Клінічний випадок тромбозу вен печінки в дитини з COVID-19, Никитюк С. О., Борис З. Я., Левенець С. С., Шило О. Р. (2022)
Правила подачі та оформлення статей (2022)
Tokarenko О. I. - Performed factors in the rehabilitation of cardiac patients on an outpatient basis, Kovaleva O. V., Kovaleva A. A., Tokarenko O. O. (2022)
Голдовський Б. М. - Антибактеріальна терапія при інфікованих формах некротичного панкреатиту, Медведєв В. П., Філімонова І. В., Міхєєв Ю. О., Лелюк Д. В., Пакета А. І., Литвиненко В. В. (2022)
Луценко Н. С. - Діагностичні можливості оптичної когерентної томографії та ангіографії у діагностиці первинної відкритокутової глаукоми, Неділька Т. В. (2022)
Лашкул З. В. - Аспекти контролю якості за організацією та проведенням експертизи тимчасової непрацездатності на сучасному етапі, Чемирисов В. В., Курочка В. Л., Мотовиця Н. Я., Сізінцова Ю. Ю. (2022)
Фуштей І. М. - Визначення показників прозапальних та нейрогуморальних факторів при гонартриті у жінок з гіпертонічною хворобою та надлишковою масою тіла, Підлубна А. М. (2022)
Новак В. В. - Використання прокальцитоніну у хворих на піогенні абсцеси печінки (2022)
Алипова О. Є. - Ефективність лікування больового синдрому у хворих з патологією опорно-рухової системи при комплексному використанні ударно-хвильової та високотонової HiToP-терапії, Доценко О. М., Доценко С. Я. (2022)
Ковалев А. А. - Электрохимиотерапия в лечении нерезектабельного рака поджелудочной железы (2022)
Шаповал С. Д. - Особливості клініки і принципи диференціальної діагностики бешихи, Василевська Л. А., Бєлінська В. О. (2022)
Линник О. М. - Результати застосування препарату інгібітора протеаз у пацієнтів в гострому періоді опікової хвороби, Козинець Г. П., Осадча О. І. (2022)
Круть А. Г. - Ресурсна підтримка сертифікованих систем управління якістю стоматологічної допомоги, Толстанов О. К., Горачук В. В. (2022)
Семенцов О. С. - Променева діагностика стану вентиляції та малого кола кровообігу у хворих на ХОЗЛ (клінічні випадки), Степаненко С. В. (2022)
Shcherba A. A. - Features of the formation of multi-channel pulse currents and fast-migrating electric sparks in the layer of current-conducting granules of electric-discharge installations, Suprunovska N. I., Shcherba M. A. (2022)
Artemenko M. Y. - The unbalance power identification in the three-phase four-wire power supply system for the needs of its distributed compensation, Chopyk V. V. , Mikhalsky V. M., Shapoval I. A., Polishchuk S. Y. (2022)
Липківський К. О. - Особливості декомпозиції багаторівневих випрямлячів за умови заданого обмеження діапазону регулювання вихідної напруги, Можаровський А. Г. (2022)
Зубков І. С. - Система цифрового фазового автоматичного підстроювання частоти резонансного інвертора напруги, Гуцалюк В. Я., Юрченко О. М. (2022)
Makarenko V. V. - The DC-DC converters EMI filters calculation method using LTspіce, Pilinsky V. V., Gurin V. K. (2022)
Ращепкін А. П. - Метод розрахунку електромагнітного поля спіралеподібної індукційної системи для магнітоімпульсного оброблення немагнітних металевих смуг з феромагнітним екраном, Кондратенко І. П., Карлов О. М., Крищук Р. С. (2022)
Popovych O. M. - Complex design tools for improvement of electromechanical systems with induction motors, Golovan І. V. (2022)
Блінов І. В. - Регулювання напруги та реактивної потужності в розподільних електричних мережах шляхом використання розосереджених відновлюваних джерел енергії, Трач І. В., Парус Є. В., Дерев’янко Д. Г., Хоменко В. М. (2022)
Буратинський І. М. - Техніко-економічна оцінка використання системи акумулювання для стабілізації роботи сонячної електростанції (2022)
Як оформити передплату на журнал "технічна електродинаміка"? (2022)
Вовчук Л. - Історик "одеської плеяди" (до 60-річчя від дня народження Віктора Савченка) (2021)
Опацький І. - Чим хворіли та як лікувалися уманчани у ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Альошина О. - Внесок православних братств у бібліотечну справу Правобережної України (друга половина ХІХ ст.) (2021)
Подрєз Ю. - Умови видозміни зовнішньополітичної доктрини "Великих держав" на Далекому Сході у 1895-1896 рр., Жуков О. (2021)
Хмель А. - Ірландське питання у зовнішній політиці Іспанії: 1918-1921 рр. (за документами іспанського посольства у Лондоні) (2021)
Савченко В. - Згасання анархістського руху в Україні у 1920 році (2021)
Залєток Н. - Висвітлення присутності жінок у лавах збройних сил СРСР у документах ЦК ВКП(б) 1941-1945 рр. (2021)
Бабіч О. - Структура та діяльність органів соціального забезпечення румунської окупаційної адміністрації в Одесі (1941-1944 рр.) (2021)
Гомотюк О. - Культурно-просвітницька праця Гарвардського інституту українських студій у другій половині ХХ ст. щодо збереження національної ідентичності (на матеріалах українськомовної періодики діаспори США), Біловус Л., Стефанишин О. (2021)
Моісеєва Т. - "Асоційоване тріо": засади створення, завдання, Кудлай І., Воробйова Г. (2021)
Кириленко О. В. - До 75-річчя ІЕД НАН України (2022)
Suprunovska N. I. - Improving the dynamic characteristics of electric discharge installations, which are significantly distant from the spark-erosion load, Shcherba M. A., Roziskulov S. S., Synytsyn V. K (2022)
Кучерява І. М. - Способи зменшення магнітного поля підземних силових кабелів в поліетиленових трубах з композиційного магнітного матеріалу (2022)
Batygin Yu. V. - Double-circuit resonant electric power amplifier for magnetic-pulse processing of metals, Shinderuk S. O, Chaplygin E. O., Fendrikov D. V. (2022)
Кириленко О. В. - Використання динамічної тарифікації для оптимізації техніко-економічних показників Microgrid на локальних ринках електроенергії, Жуйков В. Я., Денисюк С. П. (2022)
Бондар О. І. - Інтенсифікація тепло-масообміну в індукційних канальних печах, Гориславець Ю. М., Жаркін А. Ф. (2022)
Boiko M. I. - Discharge in gas bubbles in water as a source of an intensive factors’ complex for water disinfection: comparison experimental and computer modelling results, Makogon A. V. (2022)
Берека В. О. - Вплив параметрів руху води на енергоефективність її обробки імпульсним бар’єрним розрядом, Божко І. В., Кондратенко І. П. (2022)
Bohachev I. V. - Novel small-aperture transducers based on magnetostrictive effect for diagnostic systems, Babak V. P., Zaporozhets A. O. (2022)
Карасінський О. Л. - Апроксимація обвідних квазісинусо-їдальних цифро-аналогових сигналів, Тесик Ю. Ф., Мороз Р. М. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Довга І. М. - Вагініти та проблеми їх лікування, Частій Т. В., Іваннік В. Ю., Казмірчук В. В. (2022)
Книш О. В. - Особливості дослідження процесів споруляції та гермінації у представників роду Bacillus , Мартинов А. В. (2022)
Смілянська М. В. - Латентна туберкульозна інфекція в парадигмі глобальної стратегії боротьби з туберкульозом (огляд літератури), Волянський А. Ю., Суханова Л. А., Кашпур Н. В. (2022)
Дейнека А. С. - Розробка технології одержання екстракту із квіток целозії гребінчастої шляхом застосування методу математичного планування експерименту, Журавель І. О. (2022)
Процька В. В. - Дослідження жирнокислотного складу трави Кохії віничної, Журавель І. О. (2022)
Деркач С. А. - Вплив фотодинамічно інактивованої синьогнійної вакцини на секрецію цитокінів дендритними клітинами мишей, Мартинов А. В., Городницька Н. І., Куцай Н. М., Романова О. А. (2022)
Осолодченко Т. П. - Протимікробна активність сукцильованих похідних кверцетину, додатково модифікованих амінокислотами , Андреєва І. Д., Комісаренко М. А., Завада Н. П., Рябова І. С. (2022)
Maslov O. Yu. - In vitro antioxidant and antibacterial activities of green tea leaves (Сamella sinensis l.) liquid extracts, Kolisnyk S. V., Komissarenko M. A., Komissarenko A. M., Osolоdchenko T. P., Ponomarenko S. V. (2022)
Velia M. - Research on the selection of emulgel preservative with thick extract of feverfew, Ruban O. (2022)
Поліщук Ю. М. - Вивчення мінерального складу сировини Ліхнісу корончатого (Lychnis coronaria (l.) Murray ex desr.), Бурда Н. Є. (2022)
Похил С. І. - Частота виявлення Blastocystis sp. методами мікроскопії та культивування у фекаліях асимптоматичних і симптоматичних осіб у Харкові, Україна, Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Бодня І. П., Кальян В. В. (2022)
Мелентьєва Х. В. - Характеристика варіабельності епідемічно активних штамів вірусу кору, циркулюючих у північно-східному регіоні України, Калініченко С. В., Торяник І. І., Мінухін В. В., Моісеєнко Т. М. (2022)
Тулуб І. О. - Вивчення фенольних сполук методом ВЕРХ у сировині цинії елегантної, Бурда Н. Є. (2022)
Налівайко А. - Ґенеза боротьби за інвеституру між світською та духовною владою в Англії у дослідженнях Л. Беркута (2022)
Кузнець Т. - Природно-кліматичні умови як фактор впливу на землеробство в останній чверті XIX – на початку XX ст.: на прикладі Уманського повіту Київської губернії (2022)
Максимчук О. - Уманське духовне училище кінця ХІХ – початку ХХ століття у світлі нововиявлених джерел (2022)
Герасименко В. - "Формулярний список про службу…" як джерело для просопографічних портретів маловідомих історичних постатей (на прикладі міських голів Одеси початку ХХ ст.) (2022)
Сінкевич Є. - Визвольні змагання українського та польського народів у 1918-1921 рр. за документами польських архівів щодо інтернованих петлюрівців (2022)
Терпан І. - Сплата податків у витратній частині селянських бюджетів у добу НЕПу (1921-1929 рр.) (2022)
Богданова Т. - Співробітництво Україна – МВФ: особливості, проблеми та перспективи розвитку, Абрамова Т. (2022)
Вовчук Л. - Концепція "гуманітарної війни", або застосування сили для захисту цивільного населення (на прикладі держави Лівія), Центій О. (2022)
Звездова О. - Еволюція позиції Європейського Союзу щодо "де-факто" держав на пострадянському просторі у ХХІ столітті (2022)
Тихоненко І. - Діяльність транснаціональних корпорацій як детермінанта розвитку "нового регіоналізму": досвід АСЕАН, Козачок А. (2022)
Lapinskyi V. V. - Design of medical information systems user interface, Mykytenko P. V., Halytskyi O. V. (2021)
Бурда М. І. - Відеолекції у навчанні математики учнів 5 – 6 класів, Васильєва Д. В. (2021)
Ivaniuk I. V. - Problems and needs of teachers in the organization of distance learning in ukraine during quarantine caused by COVID-19 pandemic: 2021 research results, Ovcharuk O. V. (2021)
Косенко Ю. М. - Цифрові технології як інструмент формування абстрактних понять в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, Супрун М. О., Боряк О. В., Король О. М. (2021)
Tatli A. - Examination of teachers' experiences in the emergency distance education period, Eryilmaz S. (2021)
Федонюк В. В. - Застосування ІКТ при розробці STEM-проєктів у природничо-географічній позашкільній освіті, Федонюк М. А., Пушкар Н. С. (2021)
Федусенко О. В. - Розроблення комп’ютерної гри з голосовим інтерфейсом для вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку, Доманецька І. М., Семенюк Д. Ю. (2021)
Ковальчук В. І. - Формування цифрової компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю, Заїка А. О. (2021)
Павлушенко О. А. - Інтернет-ресурси як засоби формування національно - патріотичного світогляду студентів, Мазай Л. Ю., Прокопчук Л. В., Павликівська Н. М. (2021)
Гарко І. І. - Застосування Agile-методології у навчанні алгоритмізації і основ програмування студентів спеціальності комп'ютерні науки, Пирог М. В., Міронова В. Л. (2021)
Krylova-Grek Yu. - Online learning at higher education institutions in Ukraine: achievements, challenges, and horizons, Shyshkina M. P. (2021)
Мінгальова Ю. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики (2021)
Ничкало Н. Г. - Формування фахової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в умовах дуальної освіти засобами комп’ютерно орієнтованих технологій, Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Кобися А. П., Кобися В. М., Гордійчук Г. Б. (2021)
Osadcha K. P. - Current state and development trends of e-learning in China, Osadchyi V. V., Spirin O, M. (2021)
Романишин Ю. Л. - Веборієнтовані віртуальні спільноти та комунікації в навчанні фахівців інформаційної сфери (2021)
Smolinska O. Ye. - Telenursing in physical and occupational therapists’ training, Budnyk O. B., Peleno R. A., Dzyubynska K. A. (2021)
Sovhar O. M. - Using ICT to form foreign language communicative competence of future Armed Forces officers (2021)
Спіцин Є. С. - Дидактичні можливості використання електронних словників для розвитку іншомовної мовленнєвої діяльності студентів немовних спеціальностей, Кирикилиця В. В. (2021)
Fisenko T. V. - The use of web-services and applications in forming media literacy of future journalists, Husak O. O., Trishchuk O. V. (2021)
Губеладзе І. Г. - Роль цифрових технологій у формуванні почуття власності молодого вченого, Яцишин А. В., Сухіх А. С. (2021)
Василів В. Б. - Вебаналітика як засіб оцінювання і формування конкурентних переваг університетів України, Безтелесна Л. І. (2021)
Topuzov O. M. - The model of professional development of natural science teachers of rural schools in the conditions of distance educational process, Grynova M. V. , Barbinova A. V. , Kharchenko O. V. , Kononets N. V. (2021)
Биков В. Ю. - Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних, Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. (2021)
Zhukovska V. V. - Statistical software r in corpus-driven research and machine learning, Mosiiuk O. O. (2021)
Gabdulinova K. G. - The use of a digital microscope for the development of young schoolchildren's ideas about plants, animals and fungi, Kovrova M. A. (2021)
Дмітрієва О. І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні старшокласників з порушеннями інтелектуального розвитку, Чопік О. В. (2021)
Кирпа А. В. - Використання соціальної мережі Instagram у навчанні англійської мови учнів старшої школи (2021)
Kovalenko V. V. - Use of augmented and virtual reality tools in a general secondary education institution in the context of blended learning, Marienko M. V., Sukhikh A. S. (2021)
Soroko N. V. - Using of virtual reality tools for the development of steam education in general secondary education, Soroko V. M., Mukasheva M., Montes Mª M. A., Tkachenko V. A. (2021)
Хижняк І. А. - Готовність майбутніх фахівців початкової освіти до застосування цифрових засобів навчання в професійній діяльності, Власенко К. В., Вікторенко І. Л., Величко В. Є. (2021)
Демченко О. П. - Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дітьми, Лазаренко Н. І., Любчак Л. В. (2021)
Качак Т. Б. - Цифрові інструменти літературної освіти майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання (2021)
Ленчук І. Г. - Методологія комп’ютерного моделювання перерізу піраміди у програмних середовищах, Щехорський А. Й. (2021)
Локарєва Г. В. - Персоналізація в освіті: управління студентами власною траєкторією навчання засобами цифрових технологій, Бажміна Е. А. (2021)
Слуцький Я. С. - Електронна платформа EDX як засіб психологічного та соціокультурного супроводу навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти США (2021)
Троцко А. В. - Використання загальнодоступних мультимедійних онлайн-сервісів і мобільних застосунків у підготовці майбутніх правоохоронців, Короткова Ю. М., Ромашенко В. Є. (2021)
Farahian M. - Web questing in TEFL courses: what factors deter the students’ information-seeking behavior?, Parhamnia F., Sheikhbanooie M. (2021)
Hrytsenchuk O. O. - Efficiency of using the information and digital learning environment as a tool of developing teachers' civic competence, Ovcharuk O. V., Trubachev S. I. (2021)
Oliynyk V. V. - Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud services, Gushchina N. I., Kondratova L. G., Kasyan S. P. (2021)
Биков В. Ю. - Наукометричні показники оцінювання результативності досліджень наукових установ і закладів освіти, Спірін О. М., Іванова С. М., Вакалюк Т. А., Мінтій І. С., Кільченко А. В. (2021)
Руденко Ю. О. - Дистанційне навчання: результати опитування викладачів і студентів коледжів, Семеніхіна О. В., Харченко І. І., Харченко С. М. (2021)
Кадикова І. М. - Інформаційні технології освітнього моніторингу в системі стратегічного управління університетом, Доценко Н. В., Скачков О. М., Гусєва Ю. Ю., Тимофєєв В. О., Чумаченко І. В. (2021)
Polikhun N. I. - Effectiveness of distance learning during COVID-19 pandemic from educational process participants' viewpoint, Vilchynska O. M., Slipukhina І. A., Postova K. H. (2021)
Yudin O. K. - Competence approach to academic and professional training of auditors of information systems and technologies, Cherniak A. M., Artemov V. Y., Matviichuk-Yudina O. V., Ivannikova V. Yu. (2021)
Маляр М. М. - Вітальне слово ювіляру (2022)
Bondarenko V. M. - The coefficients of transitivity of the posets of MM-type being the highest supercritical poset, Stoika M. V., Styopochkina M. V. (2022)
Бондаренко В. М. - Комбінаторні характеристики категорії зображень напівгрупи S⁰₍₂₂₎, Зубарук О. В. (2022)
Бортош М. Ю. - Розширені бінарні коди Голея за груповою алгеброю групи діедра, Тилищак О. А., Химинець М. В. (2022)
Варга Я. В. - Дослідження розв'язків інтегральних крайових задач, Рего В. Л., Семчишин Г. Я. (2022)
Качайкін М. В. - Навколо сталої Ейлера (2022)
Кириченко В. В. - Про порушення єдиності розв'язку крайової задачі в багатокутнику, Лесіна Є. В. (2022)
Melnyk I. O. - On differentially prime ideals of Noetherian semirings (2022)
Тегза А. М. - Моделювання гауссового стаціонарного випадкового процесу з необмеженим спектром з використанням теорії L₂(Ω)-процесів, Сливка-Тилищак Г. І., Герич М. С., Погоріляк О. О., Боярищева Т. В. (2022)
Хаць Р. В. - Асимптотична поведінка спеціального канонічного добутку (2022)
Babich S. Yu. - Dynamics of a two-layer half-space with initial stresses under the impact of a moving load, Glukhov Yu. P., Lazar V. F., Zhiguts Yu. Yu. (2022)
Бойко Н. - Побудова моделей для прогнозування часових рядів застосовуючи мережі довгострокової пам'яті, Качмарик В. (2022)
Гурбич О. - Метод машинного навчання для створення нових лікарських речовин із заданими властивостями (2022)
Діхтярук М. М. - Дослідження поля впливу пружних переміщень і напружень для попередньо напруженої смуги від дії зосередженої сили, Кравчук О. А. (2022)
Діхтярук М. М. - Дослідження контактної взаємодії при періодичному підсиленні попередньо напруженої смуги тонкими підкріплюючими елементами, Ярецька Н. О., Кравчук О. А. (2022)
Кондрук Н. Е. - Моделі багатофакторного прогнозування (2022)
Мазютинець Г. В. - Модель багаторівневої нейромережі визначення рівня фінансової безпеки компанії, Шаркаді М. М. (2022)
Мич І. А. - Алгоритм побудови базисної решітки класу M₂ булевих алгебр, Ніколенко В. В., Варцаба О. В., Динис В. С. (2022)
Сальник С. В. - Оцінка ефективності функціонування методів управління потоками даних в мобільних радіомережах на основі нейронних мереж (2022)
Максюта М. Є. - Відданість життю і самоздійснення особистості (2021)
Гальченко М. С. - Науково-освітні технології в ґенезі історії та викликах сучасності (2021)
Зінкевич В. І. - Технократичний вимір управління системою індустріальної освіти (2021)
Литвинчук О. В. - Феномен самотності: виклики сьогодення (2021)
Лосик О. М. - Засади постмодерної дискурсивності в концепції мовних ігор Ж.-Ф. Ліотара 31 (2021)
Поправко О. В. - Свято як маніфест суспільного ідеалу (2021)
Черненко В. О. - Фестиваль як об'єкт комунікативної практики: феномен комунікації, Яровицька Н. А. (2021)
Лисоколенко Т. В. - Трансгрессия игры в философии Ф. Ницше (2021)
Соколова О. М. - Учнівство та вчительство в історико-філософських імплікаціях: гідність взаєморозуміння та відповідальність (2021)
Уваркіна О. В. - Сучасний викладач у праксеологічному вимірі філософської рефлексії (2021)
Бутенко Е. Г. - Сучасна українська вишивка: знак, образ та символ у мистецтві Ганни Онікієнко, Тарасенко О. А. (2021)
Марюхно Н. М. - Іван Проханов як критик російського православ'я (2021)
Ниязов А. С. - Традиция сосуществования на Кавказе: Махмудия Накшибанди Муджаддидия как течение (2021)
Балута Т. П. - Дуальність освіти як фактор модернізації сучасного суспільства (2021)
Дейнеко О. О. - Роль етнокультурного різноманіття у формуванні соціальної згуртованості в децентралізованій Україні (2021)
Спаський І. Д. - Проблеми софійної онтологізації у фiлософiї господарства (2021)
Дуцяк І. З. - аналіз змісту поняття "метод емпіричного дослідження" (2021)
Manchul B. V. - The impact and dynamics of interdisciplinary research in contemporary science (2021)
Власова Т. І. - Криза політик інтелектуалів у "пост"-постмодерні ХХІ століття, Новокшонова Н. О. (2021)
Добровольська В. А. - Феномен деструктивної самореалізації у бутті сучасної людини: метаантропологічний підхід, Місєвич С. В. (2021)
Репетій С. Т. - Духовно-творчий розвиток як основа професійної культури майбутніх фахівців: філософсько-антропологічний аспект, Гальченко В. М. (2021)
Дем'яненко Б. Л. - Інтелектуальний простір професора Олександра Зінов’єва (1922–2006), Дем'яненко А. Б., Дем'яненко В. М. (2021)
Зінкевич В. І. - Зріле функціонування системи освіти індустріальної доби у просторі новітнього часу (2021)
Лісеєнко О. В. - Правова ментальність у структурі правової культури особистості, Міхальова Ю. О. (2021)
Мартиненко О. П. - Концепції десекуляризації, постсекуляризації та множинних сучасностей у подоланні кризи теорії модернізації (2021)
Нівня Г. О. - Людина і суспільство перед лицем світової пандемії (2021)
Cоляник С. Ф. - Віртуальна реальність як феномен культури інформаційного суспільства (2021)
Родян М. В. - Розвиток постмодернізму: методологічні принципи, теорії, засади (2021)
Лаврова Л. В. - Культура здоров'я як предмет філософського розгляду, Братаніч Б. В. (2021)
Пономаренко В. В. - Філософсько-педагогічні погляди М.П. Драгоманова (2021)
Поплавська Т. М. - Антропологична криза на тлі кризи сучасної системи освіти, Дін Юйцзін (2021)
Струкова Т. А. - Філософські засади та наукові підходи до аналізу соціально-комунікативного виміру соціалізації дошкільників (2021)
Бутенко Е. Г. - Українська народна вишивка як особливий вид художнього декоративно-прикладного мистецтва (2021)
Куриляк В. В. - Розум, характер та особистість у вченні Церкви адвентистів сьомого дня (на основі праць Еллен Уайт) (2021)
Рахнулла Егана Вагиф - Различные мнения об "Исми-азам" (2021)
Дейнеко О. О. - Соціальна згуртованість у дискурсі суміжних понять: досвід реляційно-атрибутивного підходу (2021)
Падалка Г. М. - Трансформація соціальних цінностей та ставлення до роботи: сучасний стан (2021)
Ткаченко М. В. - Онтологія расизму в зарубіжному дискурсі (2021)
Чурсінова О. Ю. - Рецензія на монографію "Наука в контексті філософських знань" доктора філософських наук, професора М. Г. Мурашкіна (2021)
Микаилова Н. Э. - Этническая культура и этнические стереотипы поведения: теоретические подходы (2021)
Данканіч Р. І. - Проблема методу у феноменології Е. Гуссерля (2021)
Савонова Г. І. - Гуманістичний проєкт Ф. Ніцше "Надлюдина" (2021)
Лісеєнко О. В. - Міфогенні чинники формування смислового простору культури та суспільства, Соколова О. В. (2021)
Парадюк О. О. - Трансформація ціннісних орієнтацій та історичної свідомості в сучасному суспільстві (2021)
Данканіч А. С. - Культурно-конфесійний контекст раннього ісламу (2021)
Іванець Т. М. - Особливості реалізації принципу соціальної відповідальності в умовах децентралізації соціальної політики (2021)
Сікорська І. М. - Вплив пандемії COVID-19 на євроінтеграційні прагнення українського студентства (за результатами всеукраїнського конкурсу Есе Aprei), Тупахіна О. В. (2021)
Данканіч Р. І. - Картезіанський принцип абсолютної аподиктичності у феноменології Е. Гуссерля і герменевтиці Г. Гадамера (2021)
Білоусова К. О. - Бачення філософії кохання у творах Феєрбаха (2021)
Богаченко В. В. - Онтологія людської тілесності: антропо-коеволюційний аспект (2021)
Манойло Н. Г. - Філософський світогляд і метаграничне буття особистості нотаріуса (2021)
Мринська Н. О. - Проблема особистості у філософії у контексті визначення концепту "особистість у ситуації інвалідності" (2021)
Нестеренко П. О. - Свобода у виборі смерті та безсмертя особистості: контекст суїциду та евтаназії (2021)
Пучкова Д. Д. - "Інтелектуальна екологія" Стівена Тулміна як метафора розуміння у контексті практичних засновків середовищного підходу (2021)
Трофименко Т. Г. - Дослідження макросистеми "людина – інформація – ситуація" (2021)
Арапакі М. В. - Культура у соціальному просторі сучасного суспільства (2021)
Васильєва Л. Ю. - Філософські парадигми маркетингових стратегій (2021)
Volovchuk N. M. - On the issue of the empirical content of moral norms in historical thought (2021)
Готинян-Журавльова В. В. - Вплив соціокультурних змін у суспільстві на систему ціннісних орієнтацій вченого (2021)
Добролюбська Ю. А. - Гендерна антиутопія Сальвадора де Мадаріага (2021)
Кадієвська І. А. - Значення та роль ідеології в сучасному світі (2021)
Козярчук С. В. - Особливості розвитку аналітичної етики в "Теорії справедливості" Джона Роулза (2021)
Фуркало В. С. - Cучасний тероризм: філософія, ідеологія та форми прояву, Фуркало В. І. (2021)
Черненко В. О. - Феномен глобалізації як глибини невизначеностей, Яровицька Н. А. (2021)
Кириленко К. М. - Світоглядні засади формування комунікативної компетентності в процесі викладання курсу "філософія" (2021)
Поліщук І. Є. - Філософія та методологія науки у контексті сучасної університетської освіти, Галіченко М. В. (2021)
Каранфілова О. В. - Естетика містобудування у філософському осмисленні, Красюк І. А. (2021)
Соколовська Ю. В. - "Етика збройної боротьби": поняття, проблеми, перспективи дослідження, Севрук І. І., Чупрінова Н. Ю. (2021)
Бедь В. В. - Відновлення автокефалії Православної Церкви України: суспільно-політичний, канонічний, об'єднавчий та екуменічний аспекти, Урста С. В., Гал Ю. Ю. (2021)
Данканіч А. С. - Філософсько-культурні засади дзен-буддизму (2021)
Мартиненко О. П. - Діалог релігії і науки в контексті постсекулярних моделей комунікативної взаємодії (2021)
Бутиліна О. В. - Диференційований підхід до роботи з персоналом соціальних служб, Євдокимова І. А. (2021)
Титул, зміст (2022)
Афанасьєв С. - Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху та порушенням постави, які навчаються в спеціалізованих закладах освіти, Родименко І., Рокутов С., Афанасьєва О., Сидорчук Т. (2022)
Кравченко Т. - Деякі аспекти управління конфліктами в закладах фізичної культури та спорту, Чупрун Н. (2022)
Круцевич Т. - Особливості прояву фемініннос ті/маскулінності у школярів, які активно залучені до спортивної діяльності, Марченко О. (2022)
Круцевич Т. - Стан фізичного здоров'я школярів у закладах загальної середньої освіти в різних умовах фізичного виховання в Україні, Червотока М. (2022)
Конакова О. - Кінезіотейпування як інноваційний і допоміжний засіб фітнесу для корекції тілобудови жінок зрілого віку, Рокутов С., Табінська С., Афанасьєв С. (2022)
Малахова Ж. - Організація фізичного виховання під час дистанційного навчання у закладах вищої освіти (2022)
Москаленко Н. - Використання інтерактивних методів на уроках фізичної культури в початковій школі, Овчаренко С., Решетилова В., Михайленко Ю., Полякова А. (2022)
Пальчук М. - Предиктори залучення дітей до занять у позашкільні навчальні заклади фізкультурно-спортивного напряму, Кириченко В., Заяць Л., Краснонос В. (2022)
Пангелова Н. - Сучасні підходи до класифікації фітнес-програм, Круцевич Т., Москаленко Н. (2022)
Пангелова Н. - Шляхи оптимізації рухової активності дітей в умовах літнього оздоровчого табору, Рижик Р. (2022)
Пангелова Н. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами хатха-йоги на стан опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку, Рубан В., Пангелов Б. (2022)
Пічурін В. - Особливості впливу занять стаєрським бігом на формування вольових якостей у студентів, Москаленко Н. (2022)
Приходько В. - Особливості методології дослідження, результатом якого стало обґрунтування фізкультурної освіти особистості (2022)
Stepanova I. - The impact of physical education means on psycho-emotional state of the student affected by the anti-terrorist operation, joined forces operation, Kovtun A., Afanasiev S., Kocheleva O., Demidova O. (2022)
Трачук С. - Інтегральна оцінка рівня рухової активності учнів 5-9 класів міської та сільської місцевості, Мамедова І., Семененко В. (2022)
Турчик І. - Характерні особливості функціонування системи міжшкільного спорту в США (2022)
Ульїнська А. - Фізичний стан жінок першого періоду зрілого віку (2022)
Артеменко Б. - Компоненти тактичного мислення волейболістів; різного віку за результатами моделювання, Гринько Т. (2022)
Савченко В. - Техніко-тактична підготовка дівчат, які займаються боксом на етапі попередньої базової підготовки, Долбишева Н., Черноколенко А., Шевченко О. (2022)
Lynda L. - Relationship between grit personality and anaerobic capacity in american taekwondo sportsmen, Guillermo A., Andres M., Koshcheyev A. (2022)
Луковська О. - Сучасні підходи щодо психологічного забезпечення тренувального процесу спортсменів з інвалідністю, Бурдаєв К., Шевяков О., Кудрявцева В., Петречук Л. (2022)
Мітова О. - Обґрунтування підходу до формування системи контролю в командних спортивних іграх, Шинкарук О. (2022)
Соловей О. - Аналіз точності кидків на завершальній стадії атаки гандболістками на олімпійському турнірі в Токіо, Овчаренко С., Соловей Д., Мицак І., Кіреєв O. (2022)
Степаненко Д. - Порівняльний аналіз показників стартового розбігу та бігу по дистанції у спринтерів на різних етапах багаторічної підготовки, Печко Г., Новак Т., Рузанов В., Максимов А. (2022)
Ляшенко В. - Розробка програми фізичної терапії жінок середнього віку, хворих на артеріальну гіпертензію; рухова активність студентської молоді в умовах сьогодення, Одинець Т. (2022)
Title (2021)
Вороньжев І. О. - Оцінка гемодинаміки у хребетних артеріях при нестабільності шийних хребців та унковертебральному артрозі із застосуванням функціональних проб, Абдуллаєв Р. Р. (2021)
Abdullaiev R. Ya. - Ultrasonographic diagnosis of lumbar disc protrusion in adolescents: comparison with MRI results, Mamedov I. G. (2021)
Кундіна В. В. - Мультимодальна радіологічна оцінка життєздатності міокарда у хворих з ішемічною хворобою серця, Бабкіна Т. М. (2021)
Дыкан И. Н. - Искусственный интеллект,радиомика и радиогеномика, Колотилов Н. Н. (2021)
Мітюряєва-Корнійко І. О. - Ехокардіографічні характеристики ускладненого перебігу коронавірусної інфекції у дітей (COVID-19)(огляд та портфоліо), Чуриліна А. В., Глєбова Л. П., Андрущенко І. В., Кухта Н. М. (2021)
Терновой Н. К. - Магнитно-резонансная спектроскопия: информативность и эффективность диагностики злокачественных опухолей(обзор и портфолио), Дроботун О. В., Колотилов Н. Н., Туз Е. В., Вовк В.В. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Editorial (2021)
Susak Y. - Professor Volodymyr Zemskov — a world-renowned Ukrainian surgeon, Zemskov S., Dubenko D. (2021)
Atstupens K. - The role of choledochoscopy in transductal laparoscopic common bile duct exploration, Plaudis H., Saukane E., Rudzats A. (2021)
Ioffe O. Y. - The role of endoluminal interventions in the preparation of high-risk patients with super-obesity for bariatric surgery, Kryvopustov M. S., Stetsenko O. P., Tarasiuk T. V., Tsiura Y. P. (2021)
Kolosovуch I. V. - Changes in the filtration function of the spleen after surgery following traumatic organ injuries, Hanol I. V. (2021)
Havrylov H. O. - Totally extraperitoneal inguinal hernia repair versus Lichtenstein repair: a one-year follow-up study, Shulyarenko O. V. (2021)
Shliakhtych S. L. - Results obtained after the surgical treatment of Graves’ disease depending on the levels of anti-thyroid antibodies, Antoniv V. R. (2021)
Susak Y. - A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease?, Tkachenko O., Lobanova O., Skivka L. (2021)
Tsema I. - Associated projectile inferior vena cava wound with subsequent pulmonary artery missile embolization: a case report and literature review, Khomenko I., Susak Y., Dubenko D. (2021)
Nevmerzhytskyi V. O. - Early and late complications after gastric bypass: A literature review (2021)
Leshchyshyn I. M. - Chronic constipation: modern view on the problem. A review, Susak Y. M., Okhots’ka O. I., Byk P. L., Markulan L. Y., Panchuk O. V. (2021)
Information for authors (2021)
Zavernyi L. G. - Professor Volodymyr Opanasovych Karavaiev — surgeon, scientist and innovator, Tarasiuk T. V., Tsiura Y. P., Kryvopustov M. S. (2022)
Haberal M. - Transplantation in Turkey and region (2022)
Kucher M. - Prospective analysis of surgical and functional outcomes after total proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis in 86 patients with ulcerative colitis (2022)
Yarema R. - A genomically stable molecular type of gastric cancer as a predictor of peritoneal relapse after radical surgical treatment, Оhorchak M., Petronchak O., Huley R., Hyrya P., Kovalchuk Y., Safiyan V., Rilinh O., Matusyak M. (2022)
Susak Y. M. - The impact of minimally invasive palliative decompression of bile ducts on quality of life in patients with distal malignant mechanical jaundice, Markulan L. Y., Palytsya R. Y., Teterina V. V. (2022)
Vereshchako R. - Cervical mediastinoscopy in diagnosis and treatment of lung cancer, Sukhin I., Piskorskyi O. (2022)
Ioffe O. Y. - Nutritional support for patients in general surgery, Stetsenko O. P., Kryvopustov M. S., Tsiura Y. P., Tarasiuk T. V. (2022)
Susak Y. - Effectiveness of the Erbisol® class in complex treatment of patients with liver cirrhosis, Slychko I., Nikolayenko O., Dyrda O., Korobko V., Maksymenko M. (2022)
Kopchak K. - Primary pancreatic lymphoma: a rare tumour that mimics pancreatic carcinoma. Clinical case, Dombrovsky Y., Kvasivka O., Kopetskyi V., Sumarokova V. (2022)
Badiul P. O. - Surgical management of a dog bite in a patient with comorbidities. Case study, Sliesarenko S. V., Nosulko O. V., Rudenko O. I. (2022)
Kobzar P. A. - The effects of bariatric surgery procedures on the gut microbiota, features of genetically mediated predisposition to obesity, forecasting algorithms for surgical treatment outcomes. Literature review (2022)
Information for authors (2022)
Сенько Т. В. - Психологическая характеристика взаимодействия в диадах "мать-дочь" и "мать-сын" (2011)
Маліцька Л. Б. - Психологічні особливості аутичних розладів (2011)
Даценко О. А. - Дефінітивно-компонентна модель життєвого вчинку особистості (2011)
Герасимова В. В. - Теоретичні аспекти поняття ідентичності в контексті здобуття професійної освіти в юнацькому віці (2011)
Левченко О. А. - Сприймання часу: гендернівідмінності (2011)
Мамедова Г. А. К. - Дослідження рівня домагань як механізму саморегуляції та поведінки (2011)
Корчева А. Ю. - Діагностика настрою студентів факультету іноземних мов під час навчального процесу (за допомогою тесту Люшера) (2011)
Курінна М. - Мнемічні прийоми покращення процесів пам'яті в англійській мові (2011)
Базаджієва Д. М. - Характеристика підходів до вивчення проблеми розвитку художніх здібностей у шкільному віці (2011)
Карандашев Ю. Н. - Структура возраста взрослости (2011)
Устименко С. Ф. - Особливості когнітивної діяльності студентів при опануванні навчального матеріалу (2011)
Шамне А. В. - Використання "i" та "q"-даних у дослідженні особливостей саморегуляції поведінки та діяльності в підлітково-юнацькому віці (2011)
Шило О. С. - Дослідження готовності та реалізованості потреби у саморозвитку майбутніх вчителів (2011)
Ігнатенко О. В. - Ціннісні сімейні та репродуктивні орієнтації сучасної молоді (2011)
Алєка І. А. - Прояви креативного мислення у школярів та ліцеїстів (2011)
Остапчук М. В. - Вибір механізмів психічного захисту у юнацькому та зрілому віці (2011)
Кобильник Я. Г. - Динаміка розвитку інтернет-залежності у підлітковому та юнацькому віці (2011)
Лопушанська А. Г. - Особистісні та вікові властивості підлітків та юнаків з інтернет та ігровою залежністю (2011)
Стешенко А. А. - Тривога як запорука адаптації молодших підлітків до нових умов навчання (2011)
Заікіна М. К. - Психологічні особливості девіантної поведінки в підлітковому віці (2011)
Браткова Л. О. - Вплив стійкості уваги на успішність навчання у молодшому шкільному віці (2011)
Москаленко К. О. - Мотивація навчання у виші (2011)
Пасічна М. А. - Мотивація навчальної діяльності у студентів третього року навчання (2011)
Корупятник І. В. - Стилі міжособистісних відносин та характеристики Я-реальне-Я-ідеальне старшокласників (2011)
Кучерган Є. Д. - "Я-концепція" як чинник особистісного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2011)
Єрмоленко М. В. - Особливості самооцінки та її вплив на прояви агресивної поведінки у підлітковому віці (2011)
Чупрій Н. О. - Відмінності переживання кохання у старшому підлітковому та юнацькому віці (2011)
Волохова Я. О. - Особливості комп'ютерної залежності у підлітковому віці (2011)
Прахова С. А. - Порівняльний аналіз особливостей переживання тривожності дітьми молодшого шкільного віку та підлітками (2011)
Бондаренко Ю. О. - Вплив рівня тривожності та фрустрованості особистості на характеристику стресостійкості в підлітковому віці (2011)
Котенко Ю. О. - Особливості темпераменту в студентів філологічного та економічного факультетів (2011)
Єрух В. В. - Особливості емоційного інтелекту у студентів різних спеціальностей (2011)
Токарева Н. М. - Проблеми фахової підготовки практичних психологів у контексті професійного становлення (2011)
Пилипенко К. В. - Психологічна профілактика емоційної нестійкості у майбутніх практичних психологів (2011)
Ткаченко О. А. - Шляхи вдосконалення підготовки психологів-практиків до розуміння психологічної ситуації клієнта (2011)
Халік О. О. - Специфіка дезадаптації практичних психологів-початківців (2011)
Макаренко Н. М. - Цінність практичного психолога (2011)
Воронін А. І. - Проблема керування розумовими діями студентів (2011)
Пінська О. Л. - Формування професійно-педагогічної спрямованості у майбутніх вчителів, Козленко А. О. (2011)
Осіння К. О. - Врахування нейродинамічного стереотипу поведінки школярів при організації пізнавальної діяльності (2011)
Kokolus D. - Przygotowanie studentцw do pracy z ofiarami przemocy wewngtrzrodzinnej (2011)
Лук'янова К. А. - Вплив екстраверсії-інтроверсії на результати навчальної діяльності старшокласників (2011)
Вірко Ю. О. - Використання інтерактивної дошки при розвитку діалогічних вмінь на уроці іноземної мови (2011)
Третяченко О. В. - Формування в учнів позитивної мотивації до навчання (2011)
Снитко С. Н. - Психокоррекционные техники в работе с девиантными подростками (2011)
Анциборова В. - Розвиток духовності учнів в руслі християнсько-орієнтованого підходу (2011)
Даценко О. А. - Процесуальні та змістові концепції мотивації діяльності в контексті психології управління, Горобець Е. (2011)
Вінник Т. І. - психолого-педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу особистості підлітків у навчально-виховному процесі (2011)
Сніжко Д. В. - Діагностика нещирості особистості за допомогою невербальних засобів спілкування (2011)
Лінецька М. С. - Особливості використання учнями стратегій захисту у конфліктних ситуаціях (2011)
Садохіна К. С. - Експериментальне дослідження сформованості лідерських якостей підлітків в умовах ДОТ (2011)
Пічкіна Т. О. - Вплив ЗМІ на формування агресивності підлітків (2011)
Коцюбан І. Я. - Соціалізація особистості студента у процесі навчання (2011)
Гордієнко І. В. - Соціально-психологічні особливості студентів успішних у навчанні (2011)
Гонтар Д. А. - Вивчення психологічних особливостей стереотипів соціальної перцепції (2011)
Попель М. В. - Гендерні та вікові особливості комунікативних бар'єрів (2011)
Ткаченко О. А. - Дослідження вікових особливостей діалогічності школярів у змінному соціальному середовищі закладів освіти, Дюбанова Є. В. (2011)
Бутенко В. - Психологічний аналіз проблеми професійного вигорання (2011)
Максимова Н. В. - Психологічна характеристика персонажа як змістоутворюючий центр новели Генрі Джеймса "Дезі Міллер" (2011)
Орлова В. М. - Світ наших емоцій (фрагмент розвивального заняття) (2011)
Манагарова Н. В. - Твоє життя, твій вибір (2011)
Title (2021)
Content (2021)
Halapsis F. - From monarchy to republic: kingʼs power and public affair in ancient Rome, Halapsis A. (2021)
Pshinko O. - Directions of anti-crisis management of restaurant business, Charkina T., Pikulina O., Basista N. (2021)
Rybalchenko L. - Modeling economic component of national security, Ryzhkov R., Ohrimenco S. (2021)
Kadylnykova T. - Іncreasing the efficiency of managing the financial results of market activities, Savkin S. (2021)
Parshyna O. - Trends and prospects of economic cooperation between the republic of Kazakhstan and Ukraine, Parshyn Yu. (2021)
Vakulych M. - Basic components of the investment climate formation of the ukrainian economy in modern conditions of globalization transformations, Lizut R. (2021)
Batmanghlich C. - Development of p2p lending in term of crisis, Bobyl V., Marsteniuk L. (2021)
Rezvorovych K. - World experience of the land sale market reform: a temporal legal measure (2021)
Myroniuk R. - Features of public administration in the field of road infrastructure in Ukraine and taking into account of EU standards for its improvement, Myroniuk S., Kuntsevych Iu. (2021)
Khan V. - Decoding of legal formulas of the first constitutionof the RSFSR of july 10, 1918: "anti-legal” nature of constitutional norms (2021)
Kramarenko Yu. - Organized crime as a social system: characteristics and trends (2021)
Bohatyrova O. - Legal basis for preventing professional deformation of personnel of custodial settings, Bohatyrov A. (2021)
Varianychenko A. - Monitoring of employeesʼ work emails as a means of information security of a polish enterprise, Tiutchenko S. (2021)
Tudorică A.-A. - Modern aspects of crime prevention (2021)
Adashys L. - Concepts and preconditions of european regional policy (2021)
Králik J. - Significance, structure and innovation in police education in the slovak republic and in the republic of Poland, Králiková K., Surma L. (2021)
Wróbel A. - The thought of John Paul II about the totalitarianism (2021)
Hadžić F. - Religious and cultural violence; the 21st-century genocide against the Yazidis (2021)
Zaharov V. - Sociological and legal aspects of euthanasia, Shapovalova I. (2021)
Dedyansyah A. F. - The Impact of IFRS Adoption on the Quality of Accounting Information: Systematic Literature Review, Pujiningsih S., Maharani S. N. (2021)
Kravchenko V. - Audit of Non-Governmental Organizations in Ukraine: Challenges and Prospects, Slobodianyk Yu. (2021)
Kucherenko T. - Accounting Information System under the Digital Transformation, Anishchenko H., Melnyk L., Glinkowska-Krauze B. A. (2021)
Лукова О. - Облікова ідентифікація аграрних розписок як фінансових інструментів (2021)
Novari R. - The Impact of Tax Incentives, Political Costs, Litigation Risk and Equity Valuation on Accounting Conservatism, Yusnaini Yusnaini, Fuadah L. L. (2021)
Pujiningsih S. - Exploration of University Sustainability Report Indicators: Evidence from Indonesia (2021)
Audia Amelia F. - The Effect of Village Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds on Regional Inequality in the Regencies / Cities of South Sumatra Province, Azwardi Azwardi, Sukanto Sukanto (2021)
Бородін С. - Відповідальні інвестиції у землеволодіння та землекористування в Україні: міжнародна практика регулювання (2021)
Ekawati N. - The Influence of Risk Management, Third-Party Funds and Capital Structure on Banking Sector Financial Performance in Indonesia and Thailand with Corporate Governance as Moderating Variable in 2015-2019, Purwohedi U., Warokka A. (2021)
Лупенко Ю. - Стійкість фінансової системи: сутність, вразливість, шляхи забезпечення, Радіонов Ю. (2021)
Anomsari S. - The Influence of Work from Home and Work Discipline on the Performance of Employees with Work-Life Balance as Mediating Variable in the COVID-19 Outbreak Period, Handaru A. W., Ahmad G. N. (2021)
Irawati R. - The Influence of Training and Organizational Communication on Job Loyalty with Job Satisfaction as an Intervening Variable, Susita D., Eryanto H. (2021)
Лазаренко В. - Роль поведінкової економіки в забезпеченні сталого попиту на екологічно безпечну продукцію, Гулінчук Р., Боцула О. (2021)
Okabe Y. - On the way Towards a Balanced Forestry Land Use: The Economy of State Forestry Enterprises in Small Polissia of Ukraine in the Context of the COVID-19 Pandemic, Furdychko O., Drebot O., Palianychko N., Dankevych S. (2021)
Remenyik B. - Green Purchase and Logistics in the Hungarian Tourism and Hospitality, Szabo L., Benko K. F., Vetro R. (2021)
Fenghe Z. - Measurement and Analysis of Agricultural Products Trade Level between China and Ukraine (2021)
Khvesyk M. - Comprehensive Assessment of the Natural and Economic Potential of Ukraine's Sustainable Development: The Methodology of the Formation, Obykhod H., Khvesyk Yu., Wasilewski M. (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Kretov P. - Anti-correlationism cluster and performative narrative, Kretova O. (2021)
Skyba E. - Gender challenges of modern societies, Tkachenko K. (2021)
Holovina О. - Critical and logical thinking formation as the educational competence in the modern training system for lawyers, Kamenova D. (2021)
Sheviakov O. - Technologies improving the system of training athletes, Burlakova I., Krasilshikov O. (2021)
Grigorenko V. - Management of the system of optimization of parameters of business projects, Kandel B. K., Kadylnykova T. (2021)
Teslenko T. - Lean production of "Toyota” as an integrated system of operational perfection, Batmanghlich C., Romanko O. (2021)
Parshyn Yu. - Approaches to the development of the complex method of expertise at enterprises, Parshyna M., Yefimov V. (2021)
Rybalchenko L. - Economic crime and its impact on the security of the state, Ryzhkov E., Ohrimenco S. (2021)
Didenko A. - Сognitive approach to modeling populationʼs quality of life, Kovalenko-Marchenkova Y., Kravets O., Lizut R. (2021)
Bogatyrev І. - Penitentiary crime as a social phenomenon inherent in places of non-freedom in Ukraine (2021)
Rudenko L. - Liquidation of multi-apartment building co-owner association under the court decision, Derevyanko B. (2021)
Volobuyev A. - Polygraph in criminal proceedings: prospects of use, Orlova T. (2021)
Tertyshnik V. - Legal assistance and protection in criminal proceedings: international standards and integrative doctrine, Fomenko A. (2021)
Furfaro R. D. - Impact of the fight against the COVID-19 pandemic on human rights in Latin America (2021)
Kondratiuk O. - War on crime: from passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities, Fedchak I., Senyk S., Lepekha O., Marets B. (2021)
Onyshchuk I. - Formalization of human rights to dignified living conditions in international and national legal acts (2021)
Umar M. - A review of anti-dissent laws in India, Pakistan and Bangladesh (2021)
Obia S. - International and national legal counter terrorism measures in Nigeria (2021)
Ostrohliad O. - History of the death penalty in Ukraine: causes, stages and influence on public awareness, Ilyn L., Tsymbalista L. (2021)
Lavryk H. - Establishment of state authorities and governance of soviet Ukraine and their functioning in 1920th – the first half of the 1930th: historical and legal aspect, Dudchenko O. (2021)
Мyslyva O. - The modern methods of first aid (premedical care) teaching in the police institutions, Nykyforova O., Kuntsevych Iu. (2021)
Сізінцова Ю. Ю. - Актуальні зміни законодавства в умовах воєнного стану (2022)
Доценко М. Я. - Вплив артеріальної гіпертензії на геометричне ремоделювання лівого шлуночка та механічну дисфункцію лівого передсердя при фібриляції передсердь, Боєв С. С., Молодан О. В., Герасименко Л. В., Шехунова І. О., Малиновська О. Я. (2022)
Овчаренко Л. С. - Сироваткові рівні деяких цитокінів, у дітей віком 6-10 років, які часто хворіють на ГРЗ, Вертегел А. О., Редько І. І., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Чакмазова О. М. (2022)
Просвєтов Ю. В. - Корекція деяких побічних реакцій на протитуберкульозні препарати в сучасних умовах, Гусарова А. Ю., Барінов С. С., Гусарова А. В. (2022)
Василевська Л. А. - Показники неспецифічної резистентності організму у хворих на деструктивні форми бешихи (2022)
Савченко О. О. - Проблеми антибіотикотерапії при ковід-асоційованих позалікарняних пневмоніях, Подсевахіна С. Л., Ткаченко О. В., Мирний Д. П., Кацюба Ю. В., Мирна А. І. (2022)
Труфанов І. І. - Помилки та ускладнення при оперативному лікуванні переломів кісток тазу (2022)
Ковальов О. О. - Чи можливий скринінг раку під час війни? (2022)
Косінов О. С. - Порівняння цементної та гвинтової фіксації ортопедичних конструкцій (2022)
Осьодло Г. В. - Новий маркер реактивного гепатиту у постраждалих з вогнепальними пораненнями, Савічан К. В. (2022)
Макуріна Г. І. - Дослідження якості життя пацієнтів із себорейним кератозом при використанні різних схем лікування, Чернеда Л. О. (2022)
Луценко Н. С. - Клінічний випадок туберозного склерозу і діагностичні можливості оптичної когерентної томографії та ангіографії, Рудичева О. А., Ісакова О. А., Кирилова Т. С., Унгурян Н. В. (2022)
Лашкул З. В. - Актуальні питання профілактики захворюваності та смертності дітей та підлітків, які асоційовані з ризиковою поведінкою, Чемирисов В. В., Курочка В. Л., Мотовиця Н. Я., Ярова Л. Д. (2022)
Laniuk Y. - Privacy and Freedom: conceptualizing relationships (2021)
Bohun O. - Transformations of subjectivity and intentionality in techno-ecological perspective (2021)
Грабовська І. - Особливості впливу революцій на постсовєтському просторі на демократичні державотворчі процеси (на прикладі України і Білорусі), Сорочук Л. (2021)
Ланюк Є. - "Пост-правда" і "три недуги" західного суспільства: рецепція ідей Чарльза Тейлора в цифрову епоху (2021)
Мартиненко О. - Поняття "постсекулярний дискурс" у розрізі класичної та некласичної філософських традицій тлумачення дискурсу (2021)
Семененко А. - Нові культурні індустрії як складник сучасного урбанізму та маркер антропологічних зрушень (2021)
Білобровець Б. - "Cultural policy studies" як академічна галузь (2021)
Зінкевич В. - Динаміка розвитку педагогічної науки в дискурсі життєвого циклу системи індустріальної освіти (2021)
Бура К. - Актуалізація логіко-філософського аспекту прийняття рішень (2021)
Шулак М. - Перспективи семіотичного підходу в музиці: від структуралізму до екосеміотики (2021)
Кадикало А. - Китайська філософія та західна наука: зміна відношення в англомовній дослідницькій літературі ХХ століття (2021)
Title (2022)
Content (2022)
Коrniienko V. - System of psychological support for the development of rehabilitation potential of power structures specialists, Sheviakov O., Gao Han S. (2022)
Simon L. - Object-subject-superject: the beauty of mind (2022)
Krajíčková V. - Search for beauty and vivid values in the everyday: Virginia Woolf and process aesthetics (2022)
Cobb J. B. - Deep Assumptions (2022)
Petrov V. - The roots of applied philosophy and its significance for knowledge based society (2022)
Rahnfeld M. - Neurons, networks and nexus (2022)
Martseniuk L. - Passenger transport HUBs: thematic overview, Kandel B., Kovalenko-Marchenkova Ye. (2022)
Hrebeniuk H. - Personnel in tourism industry of Ukraine as a means to achieve competitive advantage (2022)
Rybalchenko L. - Ensuring economic security of enterprises taking into account the peculiarities of information security, Kosychenko A., Klinytskyi I. (2022)
Charkina T. - Improvement of the tourism industry management due to introduction of new trends and types of tourism, Pikulina O., Zadoja V., Tsviliy S. (2022)
Rybalchenko L. - Global consequences of the loss of business in countries around the world caused by fraud, Ryzhkov E., Ciobanu G. (2022)
Synytsina Yu. - Improving the information system of the enterprise through the use of neural networks, Abramov S., Manole A. (2022)
Baymakhanov A. - Project management as a tool in prevention of juvenile delinquency, Begaliyev Y., Badanova A. (2022)
Antoniuk O. - Electronic criminal proceedings: international experience of using information systems for algorithmization of criminal justice (2022)
Darahan V. - Theoretical and methodological fundamentals in formation of economic security in the field of public procurement, Shynkevych A. (2022)
Halenko Yu. - Methods of teaching foreign languages at police academies: Ukrainian and international experience, Kupferschmidtová E. (2022)
Hullová M. - The specifics of police interrogation (examination) of children in the Slovak Republic, Pastuchová Neumannová A. (2022)
Luchin L. - Organization and planning of the process of investigation of road accidents in the Republic of Moldova (2022)
Moroz V. - Legislative support enforcement of court enforcement of judgments in Ukraine (2022)
Svianadze G. - Evaluating the effectiveness of the electronic (remote) justice model in Georgia in terms of exercising the right to a fair trial (2022)
Нагірний Я. П. - Особливості перебігу запальних процесів підщелепної ділянки в осіб похилого віку, Стефанів І. В., Твердохліб Н. О. (2022)
Макєєв В. Ф. - Орофаціальний біль і скронево-нижньощелепна патологія, Пупін Т. І., Ключковська Н. Р., Фецич О. Ю. (2022)
Sorokhan M. М. - Comparative characteristics of the physical and mechanical properties of the self-etchangeable self-adhesive composite cement for indirect restorations "Maxcem Elite TM", Byelikov O. В. (2022)
Касіянчук М. В. - Принцип 80/20 щодо оцінки біогенного потенціалу при ендопротетичному лікуванні кон’юнктивно з остео-імплантато-протетичною системою, Бєлікова Н. І., Фочук П. М. (2022)
Древніцька Р. О. - Підвищення ефективності профілактики запальних захворювань пародонта, Авдєєв О. В., Курій С. П. (2022)
Чухрай Н. Л. - Клінічна оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей з олігофренією, Мусій-Семенців Х. Г., Дутко Г. З., Стадник У. О., Лисак Т. Ю. (2022)
Мартовлос О. І. - Клінічна оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту гелевою композицією із аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Скибчик О. В., СоломенчукТ. М. , Гудзь Н. І. (2022)
Варес Я. Е. - Патріот, лікар, науковець. До 80-річчя з дня народження професора Готя Івана Мирославовича, Гриновець В. С., Винарчук-Патерега В. В. (2022)
До уваги авторів (2022)
Maslovskyi V. I. - Evaluation of quality of life indicators in NSTEMI patients depending on plasma level ST2, nature of coronary arteries lesion and other clinical characteristics (2021)
Макодрай Ю. І. - Показники ендогенної інтоксикації у щурів при доброякісній гіперплазії простати на тлі токсичної дії етанолу, Кліщ І. М. (2021)
Прохоренко О. О. - Динаміка активності процесів ліпідної пероксидації в пізній період краніоскелетної травми за умов хронічного гепатиту та ефективність корекції армадіном, Цимбалюк Г. Ю. (2021)
Дмухальська Є. Б. - Вікові особливості змін показників ендогенної інтоксикації і стан мембран за дії важких металів та гліфосату, Корда М. М. (2021)
Баюрка С. В. - Виявлення продуктів біотрансформації мілнаципрану в сечі за умов ТШХ-скринінгу, Карпушина С. А., Ахмедов Е. Ю. (2021)
Дзюбановський І. Я. - Зміни ліпідного профілю у тварин з модельованим метаболічним синдромом, Продан А. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А., Ярошенко Т. Я. (2021)
Дзьордзьо Ю. Р. - Зв’язувальна функція сироваткового альбуміну при гіпертонічній хворобі, неалкогольному стеато­гепатиті та цукровому діабеті 2 типу, Андрейчин С. М. (2021)
Мусієнко В. А. - Коморбідний перебіг цукрового діабету 2 типу та патологій щитоподібної залози: пошук лабораторних маркерів, Марущак М. І. (2021)
Данилюк М. Б. - Елементний склад еквівалента строми рогівки, отриманої методом децелюляризації, Кліщ І. М., Кузьмак І. П., Краснопьорова А. П. (2021)
Козопас Н. М. - Показники фертильності щурів та рівeнь лептину в плазмі крові за умов впливу висококалорійних дієт, Максимюк Г. В. (2021)
Лотоцька О. В. - Зміни показників білкового обміну в організмі щурів за умов споживання питної води з вмістом нітратів та солей жорсткості, Данчишин М. В. (2021)
Денефіль О. В. - Механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів з різною руховою активністю, Ярошенко Т. Я., Мединський М. І., Котюк У. В. (2021)
Смаглій З. В. - Динаміка показників цитолітичного синдрому під впливом скелетної травми в поєднанні з гострою крововтратою, ушкодженням шкіри та ефективність PRP-терапії, Галникіна С. О. (2021)
Білик Я. О. - Морфофункціональні зміни яєчників щурів під впливом ацетату свинцю в експерименті, Чорній С. В., Денефіль О. В., Федонюк Л. Я., Терлецька Н. Ю. (2021)
Опрошанська Т. В. - Визначення кількісного вмісту суми органічних кислот у настойках із сировини рослин родин Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae, Хворост О. П. (2021)
Марчишин С. М. - Дослідження флавоноїдів чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.), Костишин Л. В., Валько Т. В., Кіщук В. М., Паращук Е. А. (2021)
Шуляк Н. С. - Розробка спектро­фотометричної методики визначення аторвастатину в таблетках, Процик C. А., Кучер Т. В., Криськів Л. С. (2021)
Кузьмак І. П. - Антоціани й антоціанідини як компоненти функціонального харчування: біохімія та вплив на здоров’я людини (огляд літератури) (2021)
Летняк Н. Я. - Токсикологічні властивості карбонових нанотрубок (2021)
Гогаев К. О. - Вплив температури ізотермічного гартування на деформаційне зміцнення ADI, Подрезов Ю. М., Волощенко С. М., Мінаков М. В. (2020)
Кондратюк С. Є. - Термічна обробка виливків з використанням тепла ливарного нагріву, Вейс В. І., Пархомчук Ж. В. (2020)
Балаханова Т. В. - Прояв структурної спадковості та її вплив на властивості гарячекатаних трубних заготовок різного діаметру, Левченко Г. В., Борисенко А. Ю. (2020)
Верховлюк А. М. - Вплив технологічних факторів на властивості високоміцного алюмінієвого сплаву системи Al-Zn-Mg-Cu, Щерецький О. А., Каніболоцький Д. С., Довбенко В. В. (2020)
Шинський О. Й. - Рафінування розплавів жароміцних сплавів при литті деталей ГТД в оболонкові форми, отриманні за пінополістироловими моделями, Квасницька Ю. Г., Максюта І. І., Нейма О. В., Михнян О. В. (2020)
Опришко Л. В. - Особливості жароміцних властивостей металу котельних гарячекатаних труб із безперервнолитої заготовки сталі 20, Головняк Т. В. (2020)
Бабаченко О. І. - Розроблення хімічного складу сталі та режиму термічної обробки залізничних коліс для експлуатації в легких умовах гальмування за високих навантажень на вісь, Кононенко Г. А., Подольський Р. В, Сафронова О. А. (2022)
Бобирь С. В. - Розроблення та впровадження нової методики моделювання фазово-структурних перетворень у процесі охолодження легованих сталей, Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Лошкарьов Д. В. (2022)
Губенко С. І. - Зародження тріщин уздовж міжфазних границь гетерофазних включень типу "фази поруч", Парусов Е. В., Чуйко І. М. (2022)
Колохов В. В. - Підвищення енергоефективності конструктивних рішень стиків збірних залізобетонних конструкцій, Адегов О. В., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Гаврилюк С. В. (2022)
Санін А. Ф. - Фазоутворення в дифузійній зоні титан − платина, Мамчур С. І., Мамчур І. О., Джур Є. О., Носова Т. В. (2022)
Філоненко Н. Ю. - Вплив температури нагрівання та швидкості охолодження на формування структурних складових у сталях, Бабаченко О. І., Кононенко Г. А. (2022)
Цимбалова Т. А. - Особливості проєктування мобільного житла в сучасних умовах (2022)
Чмельова В. С. - Вплив внутрішніх факторів на механічні властивості металів і сплавів, Перчун Г. І. (2022)
Шаломєєв В. А. - Поліпшення якості біорозчинного сплаву на основі магнію для імплантів, Табунщик Г. В., Шейко С. П., Лютова О. В. (2022)
Барашева Д. Є. - Визначення психологічних особливостей особистісного і професійного становлення майбутнього викладача іноземної мови (2008)
Богомаз К. Ю. - Гуманізація вищої освіти України в контексті громадянського виховання, Гевель К. М. (2008)
Воронка Г. С. - "Колаборативні" академічні програми у британських, західноєвропейських ВНЗ як педагогічні технології у формуванні комунікативних умінь (євромови, академаспект) (ступені - післядипломної освіти у підготовці спеціалістів) (2008)
Воронова З. Ю. - Теоретичні і методичні основи вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі (2008)
Воронова З. Ю. - Дисципліна "Ділова англійська мова" в сучасних соціально-економічних умовах (2008)
Гладощук О. Г. - Педагогічна стратегія орієнтування студентів на здоровий спосіб життя (2008)
Голуб Т. П. - Гуманітаризація вищої технічної освіти: шлях у майбуття (2008)
Ільман В. О. Дослідження проблеми психологічної готовності до навчання в початковій сільській школі - один з пріоритетних напрямків оновлення змісту освіти України - (2008)
Колесова О. П. - Необхідність застосування засобів інтерактивних технологій навчання при формуванні критичного мислення економістів (2008)
Кочубей A. B. - Використання елементів народознавства в процесі підготовки майбутніх інженерів технічних ВНЗ (2008)
Купрата Н. Я. - Гуманізація - основний принцип освіти та виховання у вищій школі (2008)
Літягіна А. В. - Багатоаспектність і модернізація навчально-виховного процесу на заняттях з іноземної мови в рамках особистісно-орієнтованої парадигми в технічному ВНЗ (2008)
Мамонова О. І. - Можливості використання теорії та технології контекстного навчання у мовній підготовці майбутніх правоохоронців (2008)
Мартиненко М. Ю. - Мотивація самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів, Пашивкіна К. В. (2008)
Міняйлова A. B. - Дослідження стану гуманістичного виховання студентів технічних університетів (2008)
Наказний М. О. - Змістовні напрями оздоровчо-виховного процесу у дитячому оздоровчому закладі (2008)
Нестерова О. Ю. - Особливості розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів (2008)
Ніфатова 0. Ю. - Вивчення колористичної культури стародавнього Єгипту учнями початкової школи анотації (2008)
Радченко Т. А. - Організація освітнього менеджменту вищої школи Швейцарії (2008)
Сапожников С. В. - Розвиток педагогічної освіти у Румунської республіці (2008)
Секрет І. В. - Епістемологічні засади вивчення знання як суб'єктивного утворення (2008)
Сорокіна Л. Н. - Основні аспекти освітньої євроінтеграції України, Шеломовська О. М. (2008)
Тяллева І. 0. - Іншомовна комунікативна компетенція вчителя іноземних мов в контексті процесу євроінтеграції України (2008)
Мазур В. А. - Вплив технологічних прийомів вирощування на польову схожість та виживаність нуту в умовах Правобережного Лісостепу України, Панцирева Г. В., Мордванюк М. О., Затолочний О. В. (2021)
Коваленко О. А. - Використання мікродобрив та біопрепаратів при вирощуванні гороху в зоні Південного Степу України, Паламарчук В. Д. (2021)
Паламарчук В. Д. - Продуктивність гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування, Підлубний В. Ф. (2021)
Гетман Н. Я. - Дослідження іновацій в кормовиробництві – горошок паннонський (Vicia Pannonica Сrantz) (2021)
Шкатула Ю. М. - Оптимізація технологічних прийомів вирощування ячменю озимого в умовах дослідного поля ВНАУ, Козаченко М. І. (2021)
Новгородська Н. В. - Оптимізація забезпечення безперервного нектароносного конвеєра у бджільництві, Разанова О.П., Льотка Г.І. (2021)
Мамалига В. С. - Родена – новий сорт-синтетик люцерни посівної (Medicago Sativa L.) інтенсивного типу, Бугайов В. Д., Горенський В. М., Смульська І. В. (2021)
Білявська Л. Г. - Адаптивність та селекційна цінність сортів сої за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України, Білявський В. Г., Мазур О. В., Мазур О. В. (2021)
Поліщук В. В. - Оцінювання інтродукованих генотипів роду Аctinidia Lind L. за вегетаційним періодом з метою використання в озелененні Правобережного Лісостепу України, Балабак А. Ф., Пижʼянов В. В. (2021)
Пінчук Н. В. - Ефективність захисту посівів озимого ріпаку від шкодочинних організмів, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2021)
Клименко М. О. - Класифікація водно-болотних угідь Шацького національного природного парку, Клименко О. М., Ковальчук С. В. (2021)
Писаренко П. В. - Біоремедіація ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, Самойлік М. С., Тараненко А. О., Цьова Ю. А., Середа М. С. (2021)
Разанов С. Ф. - Вплив обробітку ґрунту на накопичення цезію-137 в квітковому пилку та в продуктах переробки його медоносною бджолою, Огороднічук Г. М., Коминар М. Ф. (2021)
Тітаренко О. М. - Інтенсивність забруднення важкими металами ґрунтів природних кормових лук в умовах Вінниччини (2021)
Yakovets L. - Assessment of the ecological condition of agricultural soils in Ukraine (2021)
Вітер Н. Г. - Аналіз стану води річок Вінницької області (2021)
Вергеліс В. І. - Зміна еколого-агрохімічних показників грунту залежно від його ступеня змитості (2021)
Амонс С. Е. - Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні (2021)
Мазур О. В. - Вивчення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі, Мазур О. В., Миронова Г. В. (2021)
Мazur V. А. - Influence of technological approaches of growing on sunflower seed productivity, Kolisnyk O. M. (2021)
Дідур І. М. - Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшника в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І. (2021)
Паламарчук В. Д. - Вплив системи основного обробітку ґрунту на продуктивність гібридів соняшнику, Підлубний В. Ф. (2021)
Цицюра Я. Г. - Оптимізація удобрення соняшника за рахунок застосування біологічних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного, Дідур І. М. (2021)
Дідур І. М. - Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами, Коршевнюк С. П. (2021)
Цицюра Я. Г. - Формування урожайності редьки олійної за зростаючих доз мінеральних добрив при передпосівному їх застосуванню на сірих лісових ґрунтах (2021)
Яковенко Р. В. - Економічна ефективність повторного вирощування яблуні за довготривалого удобрення, Копитко П. Г. (2021)
Мазур В. А. - Технологічність та агроекологічна стійкість скоростиглих сортів сої, Ткачук О. П., Дідур І. М., Панцирева Г. В. (2021)
Паламарчук І. І. - Адаптивність сортів буряку столового в умовах змін клімату (2021)
Прокопчук В. М. - Сучасний стан та перспективи створення розарію на базі паркової зони Вінницького національного аграрного університету, Панцирева Г. В., Матусяк М. В., Ковальчук Я. Д. (2021)
Matusyak M. V. - Assessment of decorative value and prospects of the genus magnolia compositional use on the territory of Vinnytsia, Prokopchuk V. M., Pantsyrieva H. V. (2021)
Циганська О. І. - Ризогенез живців лаванди вузьколистої (Lavandula Angustifolia) та особливості розвитку укорінених рослин (2021)
Монарх В. В. - Аналіз стану топіарних фігур на території паркової зони Вінницького національного аграрного університету (2021)
Мазур В. А. - Ріст, розвиток та продуктивність гороху за обробки його посіву структурованою водою, Клименко М. О., Ткачук О. П., Панцирева Г. В., Демчук О. А. (2021)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність накопичення цезію-137 у продукції бджільництва за мінерального удобрення на радіоактивно-забруднених ґрунтах, Коминар М. Ф. (2021)
Ткачук О. П. - Виробництво біогумусу каліфорнійськими черв’яками залежно від умов їх утримання, Левчук О. В., Крижанівський В. В. (2021)
Поліщук М. І. - Вплив норм посадки бульб та систем удобрення на продуктивність ранньостиглого сорту картоплі Серпанок в умовах Лісостепу Правобережного (2021)
Kolisnyk O. M. - Efficacy of herbicides application in growing sorghum in the Forest Steppe of Ukraine, Mazur K. V. (2021)
Shevchenko N. - Formation of the leaf surface of corn hybrides depending on technological growing methods, Yakovet S. L. (2021)
Мазур О. В. - Оцінка густоти рослин ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування, Поліщук М. І., Тинько В. В. (2021)
Паламарчук В. Д. - Елементи структури врожаю гібридів кукурудзи залежно від внесення біологічних препаратів в умовах Лісостепу Правобережного, Мазур О. В., Шевченко Н. В., Мазур О. В. (2021)
Aghakishiyeva Gulnar Mahammad gizi - Forms of development of colloquial language (2021)
Алексенко С. Ф. - Особливості вербальної репрезентації категорії агональності у політичному дискурсі гармонійного психологічного типу мовної особистості, Кукса О. М. (2021)
Бережна М. В. - Червона Королева vs. Біла Королева: мовленнєвий портрет (у фільмі Т. Бертона Alice in Wonderland) (2021)
Бєлова М. О. - Каламбур як концептуальний бленд (на матеріалі оповідань М. Бонда про ведмежа Паддінгтона), Лобзова С. Л. (2021)
Біленко Т. Г. - Еволюція орфографічних та морфологічних норм української літературної мови в ХХ – ХХІ cт., Катиш Т .В. (2021)
Близнюк К. Р. - Стилістичні функції антонімів в українському перекладі художньої публіцистики Славенки Дракуліч (2021)
Borysov O. O. - Syntactic stylistic means of the British and Ukrainian parliamentary debate, Vasylieva O. H. (2021)
Валігура О. Р. - Фонетична кодифікація: кодифікатори в контексті стандартизації давньокитайської мови, Костанда І. О. (2021)
Вераксич Т. В. - До питання про стереотипізацію мовлення чоловіків і жінок (2021)
Волошук В. І. - Структурно-морфологічні особливості англійських епонімів терміносистеми травматології та ортопедії, Гура Н. П., Петруша Ю. Ю. (2021)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення композиційно-мовленнєвих форм, Сергеєва О. О. (2021)
Глазова С. М. - Різноаспектність дослідження пояснювальних конструкцій різних рівнів (2021)
Глуховська М. С. - Власні назви у творенні дериватів збірності-сукупності у когнітивному аспекті (2021)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікативність англомовного розмовного дискурсу (2021)
Грецька Д. О. - Синергія імен власних у графічній новелі Ніла Ґеймана "Піщана людина" (2021)
Івченко Н. С. - Інтертекстуальні асоціації в карнавалізованому анімаційному екодискурсі "Zootopia" (2021)
Кечеджі О. В. - Збагачення вокабуляру сучасної англійської мови лексичними одиницями країн Сходу та Азії (2021)
Кінащук А. В. - Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціональної поведінки в українській, англійській та німецькій мовах (2021)
Купіна І. О. - Семантико-прагматичний потенціал неофразеологічних одиниць на позначення граничності (2021)
Мельниченко Г. В. - Провідні риси мовної картини світу середньовічного англійця (на матеріалі середньовічних паремій) (2021)
Мойсюк В. А. - Питання вмотивованості складених слів у сучасній лінгвістиці (на матеріалі французької мови), Гнатенко М. В. (2021)
Палатовська О. В. - Спонтанність у процесі вербалізації усного наукового монологу (2021)
Пилипенко І. О. - Когнітивний аналіз синонімів лексико-семантичного поля "страх"/"fear" на матеріалі лексики англійської мови (2021)
Поздняков К. О. - Дистрибуція складів у давньоперських іменних і дієслівних словоформах (2021)
Rys L. F. - Angleichung der neuanglizismen an das system der Deutschen gegenwartssprache, Bondarchuk O. Y., Pasyk L. A. (2021)
Рябчук О. В. - Англомовна фітоморфна метафора: проблеми визначення й уживання, Кузнєцова І. В. (2021)
Savchenko O. O. - Paremiological manifestation of enthocultural component of meaning (2021)
Семеніст І. В. - Лінгво-прагматичне профілювання інноваційної освітньої комунікації в цифровому середовищі (на матеріалі глобалізованих європейських та східних мов), Махачашвілі Р. К. (2021)
Семеряко О. В. - Теоретико-методологічні засади досліджень фразеологічного фонду корейської мови (2021)
Стефурак О. В. - Функціонально-семантичні особливості вираження категорії суперлятивності у французькій мові, Апакіца К. Г. (2021)
Столярова А. А. - Нормативно-правові акти європейського союзу у сфері протидії пандемії COVID-19 новогрецькою мовою (лінгвостилістичний аспект) (2021)
Тарасюк І. В. - Особливості вербалізації концепту CONFINEMENT у сучасній французькій мові (2021)
Чапля О. С. - Адвербіальні синтагми у функції присудка у французьких фразеологізмах (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Односкладні номінативні речення як синтаксичні маркери ідіолекту Тамари Севернюк (2021)
Шахновська І. І. - Емотивний потенціал риторичних запитань діалогічного дискурсу американської драми (2021)
Шкворченко Н. М. - Токсична політична комунікація у США, Великій Британії й Україні (контрастивний аспект) (2021)
Шулінова Л. В. - Стилістичний ресурс засобів вторинної номінації у медійних текстах культурно-мистецької тематики (2021)
Ярошко-Кушнір Н. С. - Зв’язок поліфонічності, діалогічності й інтертекстуальності у "Записках із навколишнього світу" ("Journal du dehors") Анні Ерно (2021)
Баштанник O. - Соціологічний інституціоналізм як напрям нового інституціоналізму політичної науки: методологія та її реалізація в українських політологічних дослідженнях (2020)
Петюр Р. - Торговельні представництва в системі економічної дипломатії України, В’юненко А. (2020)
Бойчук O. - Становлення історичної політики в Польщі після Другої світової війни в контексті ставлення до Німеччини (2020)
Мазур М. - Історико-філософська інтерпретація архетипів особистості як символічних образів колективного безсвідомого в рецептивному полі психоаналітичних поглядів Карла Ґустава Юнґа (2020)
Ходус О. - Дослідницька програма "історії понять": евристичні можливості в інтерпретації семантики приватності (2020)
Mammadova S. - History of weaving in Azerbaijan (2020)
Bayramova R. - Change of government in the Guba region of Azerbaijan and its tragic consequences (1920-1921) (2020)
Mehdiyev E. - Early medieval religious-memorial monuments of gadabay region of Azerbaijan (2020)
Абдуллаева Ульвия Али гызы - "Золотое яблоко" в творчестве Зии Гёкальп как символ идеала "Туран" и туранизма (2021)
Айворонська А. Р. - До проблеми зіставлення терміна "новела" в слов’янському, тюркському та західноєвропейському літературознавстві, Покровська І. Л. (2021)
Алексенко В. Ф. - Оніричні мотиви у казці Р. Ріггза "Дівчинка, що вміла приручати нічні жахіття" (2021)
Гончарова О. А. - "Я хотіла сказати правду": мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте "Незнайомка з Вілдфел-Холу" (2021)
Крупка М. А. - Художнє конструювання родової історії в романі Марії Матіос "Букова земля" (2021)
Медведчук О. П. - Неоміфологічна трансформація мотиву вічного повернення у романі Юрія Винничука "Танґо смерті" (2021)
Павлюк А. Б. - Жанровий парадокс у романі Дена Сіммонса The Terror, Шелудченко С. Б., Муж М. Я. (2021)
Печерських Л. О. - Міжродовий синтез у романі "Радіо ніч" Ю. Андруховича (2021)
Пінчук Т. С. - Творчість Івана Савича в біографічному контексті, Горбань А. Ю. (2021)
Поденко О. Ю. - Казка Л. Філатова "Золушка до и после" як сатира на моральну деформацію сучасної людини (2021)
Починок Л. І. - "Світ правди і любові": християнський вектор життєтворчості Панаса Мирного (2021)
Приходько В. С. - Таємничо-стихійна сила любові в романі Ніни Георге "Лавандова кімната", Вєдєрнікова Т. В. (2021)
Пустовіт В. Ю. - Фольклорний сегмент письменницького епістолярію (2021)
Разуменко І. В. - Ідеї екзистенціальної філософії в модерністській літературі Франції (2021)
Разуменко Т. О. - Створення естетики символізму й імпресіонізму в драматургії Федеріко Гарсіа Лорки (2021)
Shkuropat М. Yu. - "Am I a rogue Palmerin or Lancelot?": authorial identity in the novels Erasure and The Water Cure by Percival Everett (2021)
Артьомцев О. В. - Специфіка відтворення німецької банківської термінології українською мовою, Мюллер К. А. (2021)
Білас А. А. - Відтворення питально-мовленнєвого вираження ідентичності персонажа в українському перекладі роману Ж.-М. Г. Ле Клезіо "Золотошукач", Хоптій Т. В. (2021)
Запотічна Р. А. - Особливості перекладу англійських фразових дієслів українською мовою в економічних наукових текстах (2021)
Захарова К. С. - Лексико-семантичні аспекти перекладу юридичних термінів (2021)
Лобанова В. В. - Типові складнощі перекладу науково-технічного тексту галузі IT (2021)
Мовчан М. Г. - Способи зображення та перекладу катастрофи в апокаліптичному романі (на матеріалі українського перекладу англомовного роману Ніла Стівенсона "Seveneves") (2021)
Радченко Т. А. - Особливості відтворення англійських газетних текстів українською мовою (2021)
Олійник Н. - Емансипація по-радянськи: українські жінки в соціалістичній економіці (2020)
Зубарєва O. - Біовлада в просторі сучасного міста: модуси репрезентації (2020)
Тихомирова O. - Інформаційна політика незалежної України: періодизація та вплив на громадянське суспільство (2020)
Сулим Б. - Україно-польські торгівельно-економічні відносини в сучасних умовах (2020)
Мамедов Ю. - Ісламське кримінально-процесуальне законодавство: питання прав людини (2020)
Ергюн М. - Співвідношення національного та наднаціонального рівнів формування зовнішньої політики Європейського Союзу (2020)
Мурашкін М. - Стан ІНШОГО постмодерну як предмет гетерології (2020)
Бірьова O. - Слобідські ансамблі як осередки дворянської культури: музеєфікаційний аспект (2020)
Сергієнко В. Г. - Порівняльна оцінка різних схем захисту сої, Шита О. В. (2022)
Левицька Х. М. - Особливості успадкування стійкості до збудника септоріозу соняшнику гібридами F1, Лях В. О. (2022)
Кудла В. В. - Ентомокомплекс цибулі ріпчастої в Правобережному Лісостепу України, Ткаленко Г. М., Ігнат В. В. (2022)
Шинкарук Л. М. - Технічна ефективність застосування фунгіцидів за вирощування кукурудзи (2022)
Яновський Ю. П. - Грушевий галовий кліщ (Eriophyes pyri Pgst.): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в грушевих насадженнях України, Суханов С. В., Крикунов І. В., Бандура Л. П., Фоменко О. О. (2022)
Борзих О. І. - Клоп мереживний Corythucha ciliata Say, 1832 (Hemiptera: Tingidae) — потенційно небезпечний інвазійний вид у фітоценозах Києва, Федоренко В. П., Стригун О. О., Чумак П. Я., Вигера С. М., Гончаренко О. М., Галаган Т. О., Аньол О. Г., Ківель Є. В., Ткачова С. В. (2022)
Алиєва А. Д. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак прикметників в англійській та українській мовах (2021)
Бережна М. В. - Психолінгвістичний архетип "проблемна юначка" (2021)
Бойчук В. М. - Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов), Бойчук М. В. (2021)
Borys D. P. - Ellipsis in the 21st century English slang (2021)
Vysotska R. R. - La question de la norme de la langue écrite française durant la période du siècle des lumières (2021)
Vlasenko I. V. - "Nonce-spells" as a constituent of phantastic onomasticon (2021)
Havrylenko K. M. - Linguistic features of the internet language (2021)
Гарбар А. І. - Гендерна лінгвістика: передумови становлення і розвиток (2021)
Hlavatska Yu. L. - The linguistic nature of phrasal verbs: some scientific vectors of their studying (2021)
Гнєзділова С. П. - Термінологічна репрезентація в онлайн-просторі публічного управління як фіксація і формування світоглядних установок суспільства (2021)
Грималюк А. М. - Вираження концепту "страх" експліцитно-лексемними та імпліцитно-семантичними конотованими фразеологізмами (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського