Ярошко-Кушнір Н. С. - Зв’язок поліфонічності, діалогічності й інтертекстуальності у "Записках із навколишнього світу" ("Journal du dehors") Анні Ерно (2021)
Баштанник O. - Соціологічний інституціоналізм як напрям нового інституціоналізму політичної науки: методологія та її реалізація в українських політологічних дослідженнях (2020)
Петюр Р. - Торговельні представництва в системі економічної дипломатії України, В’юненко А. (2020)
Бойчук O. - Становлення історичної політики в Польщі після Другої світової війни в контексті ставлення до Німеччини (2020)
Мазур М. - Історико-філософська інтерпретація архетипів особистості як символічних образів колективного безсвідомого в рецептивному полі психоаналітичних поглядів Карла Ґустава Юнґа (2020)
Ходус О. - Дослідницька програма "історії понять": евристичні можливості в інтерпретації семантики приватності (2020)
Mammadova S. - History of weaving in Azerbaijan (2020)
Bayramova R. - Change of government in the Guba region of Azerbaijan and its tragic consequences (1920-1921) (2020)
Mehdiyev E. - Early medieval religious-memorial monuments of gadabay region of Azerbaijan (2020)
Абдуллаева У. А. - "Золотое яблоко" в творчестве Зии Гёкальп как символ идеала "Туран" и туранизма (2021)
Айворонська А. Р. - До проблеми зіставлення терміна "новела" в слов’янському, тюркському та західноєвропейському літературознавстві, Покровська І. Л. (2021)
Алексенко В. Ф. - Оніричні мотиви у казці Р. Ріггза "Дівчинка, що вміла приручати нічні жахіття" (2021)
Гончарова О. А. - "Я хотіла сказати правду": мотив алкогольної залежності в романі Е. Бронте "Незнайомка з Вілдфел-Холу" (2021)
Крупка М. А. - Художнє конструювання родової історії в романі Марії Матіос "Букова земля" (2021)
Медведчук О. П. - Неоміфологічна трансформація мотиву вічного повернення у романі Юрія Винничука "Танґо смерті" (2021)
Павлюк А. Б. - Жанровий парадокс у романі Дена Сіммонса The Terror, Шелудченко С. Б., Муж М. Я. (2021)
Печерських Л. О. - Міжродовий синтез у романі "Радіо ніч" Ю. Андруховича (2021)
Пінчук Т. С. - Творчість Івана Савича в біографічному контексті, Горбань А. Ю. (2021)
Поденко О. Ю. - Казка Л. Філатова "Золушка до и после" як сатира на моральну деформацію сучасної людини (2021)
Починок Л. І. - "Світ правди і любові": християнський вектор життєтворчості Панаса Мирного (2021)
Приходько В. С. - Таємничо-стихійна сила любові в романі Ніни Георге "Лавандова кімната", Вєдєрнікова Т. В. (2021)
Пустовіт В. Ю. - Фольклорний сегмент письменницького епістолярію (2021)
Разуменко І. В. - Ідеї екзистенціальної філософії в модерністській літературі Франції (2021)
Разуменко Т. О. - Створення естетики символізму й імпресіонізму в драматургії Федеріко Гарсіа Лорки (2021)
Shkuropat М. Yu. - "Am I a rogue Palmerin or Lancelot?": authorial identity in the novels Erasure and The Water Cure by Percival Everett (2021)
Артьомцев О. В. - Специфіка відтворення німецької банківської термінології українською мовою, Мюллер К. А. (2021)
Білас А. А. - Відтворення питально-мовленнєвого вираження ідентичності персонажа в українському перекладі роману Ж.-М. Г. Ле Клезіо "Золотошукач", Хоптій Т. В. (2021)
Запотічна Р. А. - Особливості перекладу англійських фразових дієслів українською мовою в економічних наукових текстах (2021)
Захарова К. С. - Лексико-семантичні аспекти перекладу юридичних термінів (2021)
Лобанова В. В. - Типові складнощі перекладу науково-технічного тексту галузі IT (2021)
Мовчан М. Г. - Способи зображення та перекладу катастрофи в апокаліптичному романі (на матеріалі українського перекладу англомовного роману Ніла Стівенсона "Seveneves") (2021)
Радченко Т. А. - Особливості відтворення англійських газетних текстів українською мовою (2021)
Олійник Н. - Емансипація по-радянськи: українські жінки в соціалістичній економіці (2020)
Зубарєва O. - Біовлада в просторі сучасного міста: модуси репрезентації (2020)
Тихомирова O. - Інформаційна політика незалежної України: періодизація та вплив на громадянське суспільство (2020)
Сулим Б. - Україно-польські торгівельно-економічні відносини в сучасних умовах (2020)
Мамедов Ю. - Ісламське кримінально-процесуальне законодавство: питання прав людини (2020)
Ергюн М. - Співвідношення національного та наднаціонального рівнів формування зовнішньої політики Європейського Союзу (2020)
Мурашкін М. - Стан ІНШОГО постмодерну як предмет гетерології (2020)
Бірьова O. - Слобідські ансамблі як осередки дворянської культури: музеєфікаційний аспект (2020)
Сергієнко В. Г. - Порівняльна оцінка різних схем захисту сої, Шита О. В. (2022)
Левицька Х. М. - Особливості успадкування стійкості до збудника септоріозу соняшнику гібридами F1, Лях В. О. (2022)
Кудла В. В. - Ентомокомплекс цибулі ріпчастої в Правобережному Лісостепу України, Ткаленко Г. М., Ігнат В. В. (2022)
Шинкарук Л. М. - Технічна ефективність застосування фунгіцидів за вирощування кукурудзи (2022)
Яновський Ю. П. - Грушевий галовий кліщ (Eriophyes pyri Pgst.): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в грушевих насадженнях України, Суханов С. В., Крикунов І. В., Бандура Л. П., Фоменко О. О. (2022)
Борзих О. І. - Клоп мереживний Corythucha ciliata Say, 1832 (Hemiptera: Tingidae) — потенційно небезпечний інвазійний вид у фітоценозах Києва, Федоренко В. П., Стригун О. О., Чумак П. Я., Вигера С. М., Гончаренко О. М., Галаган Т. О., Аньол О. Г., Ківель Є. В., Ткачова С. В. (2022)
Алиєва А. Д. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак прикметників в англійській та українській мовах (2021)
Бережна М. В. - Психолінгвістичний архетип "проблемна юначка" (2021)
Бойчук В. М. - Прикладний аспект внутрішньої форми слова в зіставних дослідженнях (на матеріалі іменників-десубстантивів української та англійської мов), Бойчук М. В. (2021)
Borys D. P. - Ellipsis in the 21st century English slang (2021)
Vysotska R. R. - La question de la norme de la langue écrite française durant la période du siècle des lumières (2021)
Vlasenko I. V. - "Nonce-spells" as a constituent of phantastic onomasticon (2021)
Havrylenko K. M. - Linguistic features of the internet language (2021)
Гарбар А. І. - Гендерна лінгвістика: передумови становлення і розвиток (2021)
Hlavatska Yu. L. - The linguistic nature of phrasal verbs: some scientific vectors of their studying (2021)
Гнєзділова С. П. - Термінологічна репрезентація в онлайн-просторі публічного управління як фіксація і формування світоглядних установок суспільства (2021)
Грималюк А. М. - Вираження концепту "страх" експліцитно-лексемними та імпліцитно-семантичними конотованими фразеологізмами (2021)
Hromovenko V. V. - Main types of databases in linguistic research of the XXI century: features and functional purpose (2021)
Доронкіна Н. Є. - Структури композиційно-мовленнєвих форм в англомовній літературі абсурду (2021)
Zabotnova M. V. - Discourse peculiarities of internet memes (2021)
Іванова Н. Г. - Геміновані дволітерні комплекси у франкомовному манускрипті XVIII століття (графічні особливості) (2021)
Ільченко І. І. - Власні імена через призму художнього в нарисі К. Сушка "У згонах", Ткаченко Н. В. (2021)
Іщенко І. В. - Лінгвокультурна маркованість фразем із глютонійним компонентом САЛО (2021)
Kalinichenko T. M. - Annotation des noms dans "Le Dictionnaire Fondamental de l’environnement DiCoEnviro" comme exemple de certains aspects de la lexicographie électronique moderne (2021)
Kachmar O. Yu. - Business idioms in media discourse, Laver M. V. (2021)
Ковальчук І. В. - Мовна особистість Маргарет Марч в романі Луїзи М. Олкотт "Маленькі жінки": вербально-семантичний рівень, Гончарова О. О. (2021)
Koзловський В. В. - Структурно-семантичні моделі з кон’юнктивом і модальним значенням "ірреальність" (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови) (2021)
Козяревич-Зозуля Л. В. - Фасцинативний дискурс англомовних інфлюенсерів (2021)
Кравченко Е. О. - Узуальні та оказіональні конотоніми у поетичних текстах Василя Стуса (2021)
Красівський О. М. - Категорійно-поняттєвий апарат дослідження терміна масмедійної сфери (2021)
Кулікова Т. В. - Семантична структура фразем із компонентом тваринного світу української та кримськотатарської мов (2021)
Kulish A. R. - Speech personality: communicative type (the case of speech behaviour of Sherlock Holmes) (2021)
Кухарєва-Рожко В. І. - Комунікативна роль еліптичних структур у науково-технічному тексті (2021)
Куца В. А. - Еколінгвістика як новітній напрям досліджень у сучасній науковій парадигмі (2021)
Левчин І. Д. - Класифікація фразеологізмів-фролонімів із компонентом "квітка" (gol) у сучасній перській мові, Нєізвєстна В. І. (2021)
Махачашвілі Р. К. - Моделювання інноваційної мовної комунікації у цифровому середовищі (на матеріалі європейських та азійських варіантів англійської мови), Семеніст І. В. (2021)
Мельникович Г. Г. - Особливості застосування словесного портрета в художньому творі (2021)
Овсянко О. Л. - Лінгвістична реконструкція англомовних прислів’їв у світлі синергетичної парадигми, Зінченко А. В., Золотова С. Г. (2021)
Окулова Л. О. - Огляд лінгвістичних напрямів дослідження політичного дискурсу (2021)
Ординська І. Я. - Мотиваційні відношення ойконімів Північної Хмельниччини (2021)
Писаренко Н. Д. - Вокативи в епістолярії Григорія Сковороди, Ковальчук М. С. (2021)
Rakhimova O. K. - Sprachliche realisation von Eufemismen (2021)
Різванли Н. С. - Основні семантичні властивості англомовного наукового дискурсу (2021)
Світліковська О. А. - Вербалізатори концепту "values" у британській лінгвокультурі (2021)
Сінна Л. Ю. - Вербалізація концепту "душа" в мовній картині світу англійців (2021)
Слободцова І. В. - Одновокальні структури кореня у сучасній німецькій мові, Дімірова О. П. (2021)
Соляненко О. Л. - Абревіація як лінгвістична особливість медичного дискурсу (на прикладі англомовних історій хвороб) (2021)
Soroka T. V. - Ways of forming translator’s linguocultural competence in the sphere of business communication (2021)
Стовбур Л. М. - Стилістичний потенціал транспонованих поетонімів у доробку Ліни Костенко (2021)
Суїма І. П. - Метафорична об’єктивація англійського концепту DOG, Шевчик К. Ю., Новікова О. В. (2021)
Tomasevich N. P. - Functioning of lexic parallels in the technical discourse texts (on the material of the text corpus "Electrical Engineering"), Shapa L. N. (2021)
Zerkal A. - World events and market’s changes impact to employee commercial awareness of enterprises (2018)
Білоцерківський О. Б. - Особливості антикризового управління торговельними підприємствами, Соснов І. І. (2018)
Бугай Н. О. - Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками сучасного підприємства, Чайка Г. А. (2018)
Кабаченко Д. В. - Управління інноваційним потенціалом і його вплив на результати господарської діяльності підприємства (2018)
Ларіна Я. С. - Особливості розробки маркетингових стратегій зростання для агроформувань, Завальнюк К. С. (2018)
Петрушка Т. О. - Визначення чинників, які стримують процес ресурсозберігаючих технологічних змін на підприємствах, Ємельянов О. Ю., Симак А. В. (2018)
Піскун Д. Н. - Детермінанти формування конкурентних переваг машинобудівного підприємства в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2018)
Сломчинська С. О. - Методика комплексного аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю на підприємствах торгівлі (2018)
Шахтарін К. О. - Брендінг компанії в аспекті ефективного інноваційного маркетингу (на прикладі корпорації Apple), Носирєв О. О. (2018)
Кашперська А. І. - Внутрішній контроль в системі управління підприємством сфери ресторанного господарства (2018)
Слободянюк Н. О. - Статистична оцінка детермінантів інвестиційного забезпечення фінансової безпеки України, Шокер Р. І. (2018)
Погасій С. О. - Проблеми розвитку туризму в Україні на регіональному рівні та шляхи їх вирішення, Чуб К. В. (2018)
Халилов А. Э. - Принятие решений в производственной системе предприятий регионов (2018)
Завадська Д. В. - Вплив циклічності на процеси кредитування банками інноваційного розвитку в Україні (2018)
Максимчук О. С. - Імплементація бюджету участі в україні (на прикладі м. Тернополя) (2018)
Рак Р. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку злиттів та поглинань, Василюк Д. В. (2018)
Пойдин П. І. - Капітальні інвестиції в галузь екологічної безпеки: сучасний стан та перспективи оптимізації (2020)
Бойченко К. С. - Синергетичний підхід до оцінювання ефективності управління інтегрованим розвитком підприємства (2020)
Гайда П. І. - Оцінювання фінансового стану підприємств авіакосмічної галузі (2020)
Чечоткін В. В. - Фінансові інструменти стимулювання розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграцій (2020)
Значек Р. Р. - Просування магазину жіночого одягу за допомогою соціальних мереж, Ковалів І. О. (2020)
Лорві І. Ф. - Система маркетингового управління на сільськогосподарських підприємствах (2020)
Філіна О. В. - Маркетинг в соціальних медіа як трендова складова сучасної маркетингової стратегії компанії (2020)
Амеліна С. М. - Корпоративна культура у системі управління персоналом, Кубіцький С. О. (2020)
Пилипів Н. І. - Система управління сільськогосподарським підприємством, Амброзяк І. Д. (2020)
Фабіянська В. Ю. - Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки (2020)
Стукан Т. М. - Особливості зайнятості молоді в Україні (2020)
Шевченко І. Ю. - Ессенціальна характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу автомобільної промисловості, Плахтій А. О. (2020)
Tymchyshyn J. - Providing features of Ukrainian regions’ foreign economic security (2020)
Павлова О. М. - Енергетичний ринок західного регіону України, Павлов К. В., Якимчук А. Ю., Сорокопуд І. В., Галянт С. Р. (2020)
Бонецький О. О. - Концентрація страхового ринку non-life України (2019), Познякова О. І. (2020)
Король М. М. - Еволюція американської банківської системи на різних етапах формування економіки (2020)
Сас С. П. - Бюджетування як інструмент фінансового управління закладом вищої освіти (2020)
Солдатова Л. П. - Сутність поняття "мова" у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева (2022)
Стасюк О. С. - Граматичні та прагматичні функції інфінітивної частки "att" у сучасній шведській мові, Хассельстрем А., Добродій Д. І. (2022)
Стежко Ю. Г. - Фразеологічне новаторство у сучасній українській публіцистиці (2022)
Столярова А. А. - Лінгвокультурні особливості анекдотів про коронавірус новогрецькою мовою (2022)
Тихоненко О. В. - Структурні та словотвірні особливості годонімів Харкова, Підгородецька І. Ю. (2022)
Хоменко Т. А. - Міфологеми підземного світу в мовній картині світу давніх германців (2022)
Четайкіна В. В. - Релігійна лексика в орієнтаційних жанрах американського президентського дискурсу, Лосєва І. В. (2022)
Ogurtsova O. L. - Special aspects of machine translation technologies, Shevchenko О. М. (2022)
Шовкопляс Ю. О. - Метафора на позначення людини в розмовному мовленні американського варіанта англійської мови (2022)
Якобаш А. О. - Мотиваційний аспект та роль контексту у "художній" комунікації (2022)
Алісеєнко О. М. - До історії становлення інтертекстуальності (2022)
Баняс В. В. - "Оделетти" Жерара де Нерваля: імпресіонізм до імпресіонізму, Баняс Н. Ю. (2022)
Вечірко О. Л. - Специфіка романтичного гротеску у романі В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" та казці Е.-Т.-А. Гофмана "Малюк Цахес" (2022)
Ieliseienko A. P. - To the question of the origin of neorealist paradigm in literature (2022)
Ilnytska M. B. - Government "insanity" motives in Olena Zvychaina's and Eileen Chang`s works (2022)
Ісаєв Хуршид Байрам оглу - Місто Карс у творчості Рюріка Івнєва, Дем’янюк А. А. (2022)
Козубенко Л. М. - Роль музики в романі Г. Гессе "Гра в бісер" (2022)
Кравченко Л. С. - Соціальне та національне "я" у світогляді Юрія Клена (за В. Кримським), Лазірко Н. О., Манько Р. М. (2022)
Kuzu Fatih - Semiotic analysis of three poems written by Orhan Veli Kanik in 1945 (2022)
Minenko O. V. - Artistic translation as a significant factor of intercultural relations, Yeremeyeva N. F. (2022)
Огульчанська О. А. - Поліфункціональність хронотопу в романі А. Кроніна "Зірки дивляться вниз", Хомчак О. Г. (2022)
Приходько В. С. - У пошуках свого Бога за романом Е. Ґілберт "Їсти, молитися, кохати", Гуліч О. О. (2022)
Резнікова К. В. - Етимологія кольористичних наративів та їх психолого-семантичне розтлумачення на прикладі творів Лесі Українки, Рязанова В. О., Шкріба Т. І. (2022)
Shcherbina V. V. - The poetic motif of motion in Yurgis Baltrushaitis’ artistic world in the context of Russian symbolist poetry (2022)
Артьомцев О. В. - Процес відтворення німецької термінології галузі торгівлі української мовою (2022)
Baranovska L. M. - The usage of stylistic means in the discourse of horror (based on examples from the novel by Stephen King "The Outsider"), Albota S. M. (2022)
Гурко О. В. - Особливості функціонування сучасних англіцизмів та їхніх відповідників в українській мові (на матеріалі платформи "Словотвір") (2022)
Kylymnyk L. M. - Main features of Korean fairy tales` translation using the example of "말 안 드는 청개구리" (The Green Frog Who Won’t Listen), Zhyla V. H. (2022)
Кондратюк М. В. - Теоретичні, практичні та методичні аспекти перекладу поетичних творів з української мови англійською мовою, Бойван О. C. (2022)
Кушнірова Т. В. - Особливості перекладу пісенного доробку англійського гурту "The Beatles", Чубукова А. О. (2022)
Мелещенко А. І. - Класифікація метафор при утворенні термінів французького науково-технічного стилю (2022)
Толстих Н. В. - "Asterix. Asterix apud Britannos": переклад коміксу латинською мовою (2022)
Чепурна З. В. - Німецький прикметник-ойконім як маркер історії і культури (2022)
Шилінська І. Ф. - Використання систем машинного перекладу під час навчання перекладу науково-технічних текстів, Кузів М. З. (2022)
Yablochnikova V. O. - Peculiarities of fantasy translation on J. K. Rowling’s series about Harry Potter (2022)
Stoyanets N. - Improvement of innovative activity of the enterprise, Aboyi M. O. (2020)
Tymchyshyn Yu. - Features of approaches to assessing economic security of regions (2020)
Блакита Г. В. - Планування оборотних активів як індикатор забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємства торгівлі (2020)
Дем’ян Я. Ю. - Функціонування особистих селянських господарств в сучасних умовах, Молнар Г. Т. (2020)
Ількович С. Я. - Аналіз застосування технологій блокчейн для банківської сфери, Король М. М. (2020)
Овчарик Р. Ю. - Організація роботи приймальної комісії закладу вищої освіти в системі електронного адміністрування і шляхи підвищення її продуктивності, Камінська Т. Г., Охріменко І. В. (2020)
Коломієць А. А. - Обґрунтування встановлення плаваючої цінової знижки на продукцію підприємства (2020)
Міщенко Л. О. - Вплив децентралізації на розвиток підприємництва в Україні, Міщенко Д. А. (2020)
Осіпова А. А. - Кейнсіанство як економічна стратегія державного регулювання кризового періоду, Фротер О. С., Пархоменко Л. А. (2020)
Паулик А. Я. - Управління конкурентоспроможністю сучасного міста, Феєр О. В. (2020)
Родіонов П. Ю. - Теоретичні засади прогнозування вартості програмного продукту, Плосконос Г. М., Гаврутенко Л. А. (2020)
Романів О. Я. - Туристичний кластер "Тетерів" на Житомирщині як об’єкт геопланування (2020)
Сментина Н. В. - Планування економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (2020)
Стегней М. І. - Сервіс як запорука ефективної діяльності підприємств ресторанного господарства, Гоблик-Маркович Н. М. (2020)
Ширяєва Л. В. - Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємств портової галузі, Онешко С. В. (2020)
Журавська Н. Є. - Особливості управління механізмів екологізації систем теплопостачання з безреагентною підготовкою води (2020)
Чайка Т. Ю. - Оптимізація системи показників матеріальних потоків у готельно-ресторанному бізнесі: логістичний аспект (2020)
Бабич Д. В. - Спонсорство як ефективний інструмент маркетингових комунікацій торговельних центрів, Трофімова А. С. (2020)
Беркова О. П. - Тенденції використання маркетингових технологій в туристичній сфері в умовах COVID 19 (2020)
Дяченко К. В. - Маркетинг впливу як ефективний інструмент просування бренду у соціальних мережах, Євтушенко В. А. (2020)
Железняк К. Л. - Конкуренція в умовах експансії товарів з демпінговими цінами (2020)
Радзіховська Ю. М. - Комерційна розвідка як елемент маркетингового забезпечення підприємства (2020)
Lytvynenko E. - Directions of improvement of risk management system in the field of logistics activities, Kozlova T. (2020)
Osondu M. - Organizational development concept definition: historical aspect and morphological analysis, Prokhorenko O. (2020)
Ліннікова Т. П. - Організаційна культура органів публічної влади та її субкультури, Яроміч С. А. (2020)
Олешко А. А. - Формування корпоративної культури медіапідприємств, Басараб О. І. (2020)
Світлична В. Ю. - Подолання стагнаційних процесів підприємствами туріндустрії шляхом диверсифікації напрямів їх діяльності, Кравцова С. В. (2020)
Cухомлин Л. В. - Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності управлінського контролю, Мурашко О. В. (2020)
Цапулич А. Ю. - Підприємництво в ІТ-сфері України: гендерний аспект, Гальків Л. І. (2020)
Шинкарук Л. В. - Професійна компетентність як основа ефективної діяльності менеджерів освіти, Кубіцький С. О., Суханова А. В. (2020)
Ярова Л. Г. - Напрямки розвитку антикризового фінансового менеджменту (2020)
Бутенко В. Г. - Художньо-естетична освіта молоді та шляхи її модернізації (2005)
Кондрашова Л. В. - Емоційна культура як показник професіоналізму сучасного вчителя (2005)
Антонович Є. А. - Концепція розвитку національного дизайну до 2010 року: проблеми підготовки і перепідготовки фахівців (2005)
Артюхова О. В. - Мистецтво як джерело формування художнього світогляду особистості (2005)
Балюк Л. В. - Шляхи удосконалення навичок стилізації форм натурного малювання в декоративні в творчих завданнях у техніках декоративного текстилю (2005)
Берестенко О. Г. - Формування музично-естетичних смаків студентів педагогічних університетів у процесі художньо-творчої діяльності (2005)
Богатирьова Г. А. - Культурологічний підхід до формування особистості майбутнього вчителя праці (2005)
Брижата І. Г. - Шляхи формування художнього образу в творах портретного живопису (2005)
Бутенко Л. В. - Педагогічні умови ефективного формування духовності старшокласників у процесі інтерпретації художніх творів (2005)
Васильєва О. А. - Вплив символіки народного мистецтва України на формування образного мислення в образотворчому мистецтві (2005)
Вієвська М. Г. - Ціннісні орієнтації сучасного студентства, Савченко Л. О. (2005)
Водоп'янова О. Ю. - Психологічні особливості сприйняггя креативної реклами (2005)
Головатий С. С. - Основи підготовки художника-педагога (2005)
Грибенко Г. Є. - Педагогічні умови формування творчої особистості майбутнього педагога (2005)
Дергач М. А. - Педагогічна діяльність "Першого державного театру для дітей": аналіз архівних матеріалів 1920-1927 рр (2005)
Дмитренко В. В. - Методика виконання й використання начерків під час роботи над художнім твором на художньо-графічному факультеті (2005)
Ейвас Л. Ф. - Стильовий розвиток європейського тематичного килимарства (2005)
Зоренко І. С. - Використання графічних зображень при вивченні іноземної мови (2005)
Ковальчук Т. П. - До питання практичної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва на художньо-графічних факультетах педагогічних закладів освіти (2005)
Красовская Л. И. - Проблемы преподавания изобразительного искусства в школе (2005)
Красюк І. О. - З історії художньо-педагогічної освіти: викладання дисциплін образотворчого циклу в Україні у другій половині XIX - на початку XX століття (2005)
Марченко А. А. - Виховний вплив реклами (2005)
Мастіпанова А. В. - Прикладні задачі геометричного креслення в декоративному мистецтві (2005)
Мішуровський В. В. - Проблеми технології олійного живопису при роботі над станковою картиною (2005)
Пильнік Р. О. - Творчий компонент навчальної діяльності старшокласників (2005)
Пономарьова О. М. - Формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх вчителів у позанавчальній діяльності на матеріалі інтеграції видів мистецтва (2005)
Резніченко М. І. - Сучасний вимір завдань наукової організації навчального процесу підготовки вчителів образотворчого мистецтва в системі хдожньо-педагогічної освіти (проблеми і досвід) (2005)
Рейзенкінд Т. Й. - Модульне навчання у формуванні культури мислення вчителя мистецьких дисциплін (2005)
Решетняк Л. О. - Підвищення педагогічної майстерності вчителя літератури в системі післядипломної освіти як наукова проблема (2005)
Рудий А. А. - Формування художнього обрізу в пейзажі (2005)
Світлична О. М. - Становлення і розвиток художньої освіти в Катеринославі (Дніпропетровськ) кін. XVIII - сер. XIX ст. (2005)
Сердотецька Я. М. - Методичні аспекти педагогічної технології навчання школярів в процесі вивчення художньої графіки (2005)
Стефанюк Т. П. - Специфіка технічних прийомів української вишивки (2005)
Ткачук О. В. - До питання висвітлення проблеми формування професійної здатності майбутнього учителя образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів (2005)
Томашевський В. В. - Дисципліна "Основи зовнішньої реклами" в художньо-педагогічній освіті (2005)
Трубчанінова Т. Л. - До питання запровадження інформаційних технологій у навчальний процес на художньо-графічних факультетах (2005)
Удріс І. М. - Вітчизняна художньо-педагогічна освіта у контексті Болонського процесу: проблеми і завдання (2005)
Удріс Н. С. - Професійна діяльність художника-педагога національної школи (п. XXI ст.) у контексті сучасних тенденцій суспільного розвитку (2005)
Фурман О. І. - Дидактичний процес сприйняття натури та зображення (2005)
Хмельовський О. - Оправдання дизайнової творчості (2005)
Чирва О. Ч. - Нетрадиційні прийоми розкриття творчого потенціалу майбутнього художника-педагога (2005)
Щербакова Л. А. - Удосконалення методів навчання акварельному живопису на спецкурсі з технології живописних матеріалів (2005)
Щербаков О. Ю. - Первоначальные этапы разработки учебной композиции (2005)
Щербина В. Г. - Композиція як головний чинник формування і розвитку творчої особистості (2005)
Юрченко О. С. - Виконання дипломного завдання з живопису на удожньо-графічному факультеті (2005)
Антонович Є. - Теорія і методика дизайну в контексті розвитку концепції сучасного національного дизайну (2005)
Балюк Л. В. - Особливості використання технік та технологій батіка в роботі над дипломом (2005)
Богатирьова Г. А. - Засоби народного мистецтва у формуванні художньої культури майбутніх учителів праці (2005)
Брижата І. Г. - Провідні тенденції в сучасному українському пейзажі (2005)
Варнавська Л. І. - Дидактичні умови впровадження комп'ютерних технологій у професійну підготовку майбутнього вчителя музики (2005)
Вікторова М. В. - Формування професійної спрямованості майбутнього вчителя під час організації навчального процесу в педагогічному університеті (2005)
Власенко І. М. - Дидактичні умови пізнання символізму в професійній підготовці вчителя художньої культури (2005)
Волинська О. - Внесок у розвиток художньої освіти митців Галичини (2005)
Головатий С. - Наука навчання і мистецтва (2005)
Грибенко Г. - Проблеми формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх вчителів (2005)
Дмитренко В. В. - Малювання оголеної фігури в інтер'єрі як етап навчальної роботи зі створення картин із зображенням людей (2005)
Ейвас Л. Ф. - Вербальні і невербальні методи викладання дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво" (2005)
Зенькович Ю. О. - Компетентнісний підхід як пріоритетна педагогічна проблема (2005)
Косяк Л. І. - Дидактичні умови формування навичок вокального мовлення у молодших школярів на уроках музики (2005)
Красовська Л. - Приватні освітні послуги в галузі початкової дизайн-освіти в Україні як варіант підготовки абітурієнтів для ВНЗ (2005)
Красюк І. - Про підготовку та кваліфікаційну характеристику вчителів малювання в Україні XIX століття (2005)
Ладуба О. В. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі індивідуальних занять (2005)
Любар Р. О. - Розвиток інтонаційного слуху молодших школярів на ладовій основі в процесі хорової діяльності (2005)
Мартьянова Г. М. - Деякі аспекти впровадження кредитно-модульної системи навчання (2005)
Марченко А. А. - Науково-теоретичні основи формування творчого мислення у дизайнерів (2005)
Мастіпанова А. В. - Про деякі задачі геометричного креслення (2005)
Мішуровський В. В. - Живопис кистей рук і стоп (2005)
Могілей І. В. - Педагогічні умови формування естетичних почуттів старшокласників засобами синтезу мистецтв (2005)
Переверзов О. В. - Інтеграція мультімедіа технологій в освітньо-виховний процес художньо-графічних факультетів педагогічних ВНЗ (2005)
Пильнік Р. О. - Навчально-творча діяльність старшокласників як умова формування їхньої розумової культури (2005)
Пономар С. П. - До питання сприйняття кольору (2005)
Рейзенкінд Т. Й. - Стратегія формування когнітивних смислів як фактор професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2005)
Решетнікова Т. П. - Народно-танцювальне мистецтво як фактор виховання сучасної молоді, Фурдак Т. Д. (2005)
Рудий А. А. - Задум дипломного проекту та шляхи його реалізації (з практики дипломного керівника) (2005)
Савченко Л. - Формування творчих здібностей студентів при вивченні педагогічних дисциплін на художньо-графічному факультеті (2005)
Стефанюк Т. П. - Символіка рослинних мотивів у декорі народної вишивки (2005)
Томашевський В. В. - Програма курсу живопису в системі підготовки студентів за спеціальністю "Образотворче мистецтво" (2005)
Удріс І. - Концепція історії давньоукраїнського мистецтва у контексті розвитку археологічної науки кінця XIX - початку XX століття (2005)
Удріс Н. - Якості самоорганізації як визначальна складова особистості людини сучасного соціуму (2005)
Чирва О. Ч. - Семіотичний підхід до аналізу понять художньої діяльності та творчості в образотворчому мистецтві (2005)
Щелкунова-Іванченко І. В. - Використання дидактичних умінь в професійній діяльності вчителя (2005)
Щербаков О. Ю. - Зарисовки и наброски как метод исследования натуры (2005)
Щербакова Л. А. - Развитие творческих способностей студентов средствами акварельной живописи (2005)
Щербина В. Г. - Моделі управління як засіб організації пізнавальної композиційної діяльності студентів (2005)
Юрченко О. С. - Від натури до образу. Робота над портретом (2005)
Юрченко О. С. - Пленер зимку (2005)
Титул, зміст (2020)
Петрушина Т. О. - Соціологічне осмислення модернізації сучасного українського суспільства (2020)
Єфименко Т. І. - Фіскальне регулювання стійкого національного економічного зростання (2020)
Соколовська А. М. - Науковий дискурс популізму: аспекти економіки й податкової політики, Котляревський Я. В. (2020)
Лібанова Е. М. - Політика активізації як інвестиція у людський капітал: теорія і практика, Макарова О. В., Саріогло В. Г. (2020)
Vasylenkov V. E. - Experimental Determination of the Dose of Energy Received by Seed Material after Irradiation by Electric Field, Gudzenko M. N. (2020)
Соколенко Л. В. - Імітатори запаху наркотичних засобів для дресирування службових собак: склад, принцип дії та правова основа використання, Соколенко Т. М., Ягупольський Ю. Л., Кальченко В. І., Вересенко Ю. В., Неня О. В., Кучинський Ю. Д., Смерницький Д. В., Скоробагатько О. В., Скоробагатько М. А., Коломієць С. І. (2020)
Дунаєвська Н. І. - Технологія спільного спалювання антрациту та твердого біопалива в пиловугільних котлах ТЕС і ТЕЦ, Бондзик Д. Л., Нехамін М. М., Мірошніченко Є. С., Безценний І. В., Євтухов В. Я., Щудло Т. С. (2020)
Чеберячко С. І. - Проєктування півмасок фільтрувальних респіраторів, Чеберячко Ю. І., Шайхлісламова І. А. (2020)
Назаровець С. А. - Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994—2018 рр. у окремих галузях науки (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Гаврищук Ю. М. - Особливості гемодинамічних змін при оклюзійних ураженнях аорти, її основних гілок та при їх хірургічному лікуванні (огляд літератури), Галицька-Хархаліс О. Я., Пилипко І. В., Геник Т. Р., Флекей П. П., Хархаліс Ю. Ю. (2021)
Кондратишин А. Р. - Класифікації кардіоміопатій: сучасний стан питання, Курій А. А., Коваль Д. Б., Юрик Я. І. (2021)
Koteliukh M. Yu. - Peculiarities of alterations in the myocardial structure and function in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes taking into account FABP 4 and CTRP 3 (2021)
Maslovskyi V. Yu. - Features of cardiac arrhythmias in the early and delayed period of NSTEMI depending on plasma levels of ST2 and troponin I (2021)
Pasiieshvili L. M. - Role of osteoproteherin in bone tissue metabolism in patients with osteoarthritis and obesity, Litvynova A. M., Didenko K. A., Andrusha A. B., Ivanchenco S. V., Holozubova O. V. (2021)
Бабієнко В. В. - Латентний залізодефіцит у студентів: роль харчування та стилю життя, Шейх-Алі Д. Х. (2021)
Білай С. І. - Використання опитувальника SF-36 в оцінці якості життя у пацієнтів із уратним нефролітіазом, коморбідним з метаболічним синдромом (2021)
Бойчук О. Г. - Функціональний стан репродуктивної системи у жінок пізнього репродуктивного віку, Дорофеєва У. С. (2021)
Васильєва І. М. - Порівняльний аналіз двох видів контролю при формуванні експериментальної моделі хронічного виразкового коліту, Бабенко О. В., Наконечна О. А., Попова Л. Д., Войтенко С. А. (2021)
Височина І. Л. - Розповсюдженість порушень стану здоровʼя у дітей різних вікових груп зі зниженими показниками серцево-судинної системи за даними проби Руфʼє, Башкірова Н. С., Ахе Є. А. (2021)
Гулій М. А. - Переваги біорегуляційного підходу в лікуванні та реабілітації пацієнтів з COVID-19. Клінічний досвід, Соловйова В. С. (2021)
Гуменна Р. О. - Виявлення серологічних маркерів збудників інфекційних хвороб у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, Шкільна М. І., Івахів О. Л., Іщук І. С., Вишневська Н. Ю., Корда М. М., Кліщ І. М. (2021)
Дзюбановський І. Я. - Зміни адипоцитокінів та рівня греліну в експериментальних тварин із метаболічним синдромом, Підручна С. Р., Продан А. М., Мельник Н. А. (2021)
Земляк О. С. - Ендотоксикоз при хронічному панкреатиті у коморбідності з цукровим діабетом та можливості його корекції методом малообʼємної інфузійної терапії (2021)
Кулинич Т. О. - Ефективність та безпечність терапії аритмічних та вегетативних порушень у хворих на хронічний коронарний синдром після перенесеної негоспітальної пневмонії, Лісова О. О., Шершньова О. В., Грицай А. В., Стецюк І. О. (2021)
Малярчук Г. Р. - Вплив ксерогелю на мікрофлору товстої кишки, Коваль Д. Б., Шкробот А. Л. (2021)
Мандзій З. П. - Діагностика та лікування залізодефіцитних станів у клініці внутрішніх захворювань (2021)
Мєдвєдкова С. О. - Особливості електроенцефалографічного патерну у пацієнтів із геморагічним півкульовим інсультом у відновному періоді захворювання, Дронова А. О. (2021)
Міщук В. Г. - Детермінанти якості сну у хворих на ожиріння у поєднанні з артеріальною гіпертензією та синдромом подразненої кишки з запорами, Григорук Г. В., Бацур М. І. (2021)
Нечипорук В. М. - Субмікроскопічні зміни нирки за умов експериментальної гіпергомоцистеїнемії на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2021)
Нікітіна О. О. - Клопогін китичний (Actaea racemosa L.) – перспективний вид для фармації в Україні, Джуренко Н. І., Машковська С. П., Марчишин С. М. (2021)
Пасієшвілі Л. М. - Роль ожиріння та особливостей топографії жирової тканини в перебігу цукрового діабету 2-го типу, Марченко А. С., Загребельська А. В., Малик Н. В., Карая О. В. (2021)
Перцева Т. О. - Особливості ураження шлунково-кишкового тракту при коронавірусній хворобі (COVID-19) у різні хвилі пандемії, Конопкіна Л. І., Бєлослудцева К. О., Мироненко О. В., Ботвінікова Л. А., Щудро О. О., Губа Ю. В. (2021)
Рустамян С. Т. - Якість життя хворих, які отримують нирковозамісну терапію з урахуванням наявності цукрового діабету 2-го типу, Катеренчук І. П. (2021)
Ткаченко П. - Зміни кількості та якісних властивостей ротової рідини у дітей при хронічному еритематозному гастриті зі збереженою кислотоутворювальною функцією в період загострення, Білоконь С., Лохматова Н., Доленко О., Коротич Н., Попело Ю., Резвіна К., Труфанова В. (2021)
Хміль-Досвальд А. С. - Оцінка ефективності коротких протоколів екстракорпорального запліднення у жінок із безпліддям на фоні синдрому полікістозних яєчників та хронічного ендометриту, Маланчук Л. М. (2021)
Цьока С. А. - Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та вегетативної дисфункції у хворих на ураження хребта дегенеративно-дистрофічного та запального генезу, Філак Я. Ф., Сірчак Є. С. (2021)
Шайген О. Р. - Комплексна терапія хронічного панкреатиту, коморбідного з хронічним вірусним гепатитом С, із застосуванням біорегуляційної терапії (2021)
Шушман І. В. - Обізнаність та основні джерела знань пацієнтів щодо факторів первинної профілактики серцево-судинних ризиків, Колесник П. О., Колесник Н. О., Русановська О. В., Чінчева В. В. (2021)
Андрейчин Ю. М. - Посттравматичні перфорації барабанної перетинки, Хоружий І. В., Пасічник Ю. Б. (2021)
Кондрашова Л. В. - Підготовка майбутніх педагогів до спілкування (2005)
Бешевець Л. В. - Проблема відповідального ставлення студентів до навчання (2005)
Копилова О. М. - Громадська свідомість, як складова формування професійних цінностей у студентів педуніверситету (2005)
Волкова Н. В. - Високий рівень інформаційної культури як обов'язкова риса високодуховної особистості (2005)
Щербина С. В. - Задачний підхід та принцип рольової перспективи у педагогічному процесі — основа активізації професійної позиції студентів (2005)
Копіца О. І. - Діалогічна взаємодія як засіб вирішення конфліктів у ВНЗ (2005)
Білоус О. С. - Особистісно орієнтоване навчання як чинник стимулювання творчої активності студентів (2005)
Білоконний С. П. - Підготовка вчителя історії до творчої педагогічної діяльності (2005)
Марк О. В. - До проблеми формування професійної компетенції майбутніх викладачів-філологів засобами діалогічних ситуацій (2005)
Каверина О. Г. - Развитие интегративных характеристик педагога в условиях профильного обучения иностранному языку будущих инженеров (2005)
Саунова Ю. О. - Виховні можливості навчально-виробничої практики у формуванні екологічної свідомості майбутнього вчителя біології (2005)
Гаврилюк О. О. - Роль позааудиторної роботи в системі формування комунікативної культури майбутніх учителів (2005)
Бондаренко О. В. - Стан проблеми формування готовності до краєзнавчої роботи у практиці загальноосвітньої вищої школи (2005)
Дуднік Н. Ю. - Формування готовності студентів до самоменеджменту як актуальна проблема (2005)
Малихін О. В. - Володіння іноземною мовою - ефективний засіб здійснення самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного закладу (2005)
Гладка 0. В. - Структура готовності майбутніх учителів іноземної мови до особистісно-орієнтованого навчання старшокласників (2005)
Савченко Л. О. - Вивчення проблеми ціннісної компетентності в умовах вищої школи, Зенькович Ю. О. (2005)
Садова В. В. - Розвиток професіоналізму педагогів засобами методичної роботи (2005)
Петько Л. В. - Психолого-педагогічні чинники формування соціально-комунікативної активності у підлітків (2005)
Долгая Н. В. - Гуманізація педагогічного процесу як провідна умова духовного виховання старшокласників (2005)
Король А. М. - Особливості творчих завдань та впрів з формування творчої діяльності учнів (2005)
Лов'янова І. В. - Можливості змісту освіти у процесі формування інтелектуальних умінь старшокласників (2005)
Рева Ю. В. - Гуманістична гармонія освітньо-виховного процесу - надійна основа розвитку особистості учня (2005)
Кондратенко Р. В. - Різні підходи до вивчення змісту та структури відповідальності (2005)
Чувасова Н. О. - Дидактичні умови підвищення ефективності діалогічного навчання у формуванні пізнавальної активності старшокласників (2005)
Білоконна H. І. - Розвиток мовлення молодших школярів як психолого-педагогічна та методична проблема (2005)
Кравцова I. А. - Психологічні і лінгвістичні основи методики навчання грамоти шестирічних першокласників, Поддубняк О. (2005)
Кравцова І. А. - Молодіжні клуби як складова ланка позашкільної освіти і виховання підлітків та молоді, Шпачук І. І. (2005)
Павлик О. А. - Лінгводидактичні особливості розвитку писемного мовлення на уроках близькоспорідненої мови (2005)
Ярошенко М. - Закономірності психічного управління довільними рухами музиканта при читанні нот з аркуша (2005)
Серьогіна І. Ю. - Характеристика самоконтролю учнів як компонента навчальної діяльності (2005)
Зеленкова Н. І. - Формування пізнавальної самостійності старшокласників у навчальному процесі (2005)
Цоуфал Л. С. - Теоретичні основи комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови (2005)
Коровкіна Ю. С. - Девіантна поведінка та особистість підлітка (2005)
Пузанова Л. Ю. - Превентивна діяльність педагога як засіб запобігання асоціальної поведінки молодших школярів (2005)
Зоренко І. С. - Розвиток комунікативних здібностей школярів в процесі використання імітаційно-ігрових технологій на уроках іноземноїмови (2005)
Title (2022)
Contents (2022)
Gorkavenko V. M. - Induced vacuum current and magnetic flux in quantum scalar matter in the background of a vortex defect with the Neumann boundary condition, Gorkavenko T. V., Sitenko Yu. A., Tsarenkova M. S. (2022)
Oprea C. - Mathematical modeling of neutron induced fission of 237Np nucleus, Ahmad M. A., Baker J. H., Oprea A. I. (2022)
Grinyuk B. E. - Can nuclear matter consist of α-particles? (2022)
Devi R. - Uncertainties due to hadronic production in final-state interactions at long-baseline neutrino facility, Singh J., Potukuchi B. (2022)
Eshete S. - Effects of reservoir input fields on the non-classical features of quantum beat cascade laser (2022)
Zinchenko A. E. - Investigation of the quenching of nitrogen oxide synthesis products in air plasma, Serbin S. I., Chernyak V. Y. (2022)
Pylyuk I. V. - First-order phase transition in the framework of the cell fluid model: Regions of chemical potential variation and the corresponding densities, Kozlovskii M. P. (2022)
Degoda V. Ya. - Dipole-center in ZnSe crystals, Brodyn M. S., Alizadeh M., Podust G. P., Pavlova N. Yu., Kozhushko B. V. (2022)
Dzhagan V. M. - Controlled aggregation of plasmonic nanoparticles to enhance the efficiency of sers substrates, Pirko Ya. V., Buziashvili A. Yu., Plokhovska S. G., Borova M. M., Yemets A. I., Mazur N. V., Kapush O. A., Yukhymchuk V. O. (2022)
Mykola Oleksiyovych Azarenkov (to the 70th anniversary of his birth) (2022)
Mielkov Yu. O. - The notion of ‘Open Science’: its values and meaning for the higher education system (2021)
Петроє О. М. - Імперативи відповідальності дослідницької діяльності наукових працівників (2021)
Кравченко Ю. М. - Програма "Філософія для дітей": історія виникнення та структура проведення заняття (2021)
Тимків І. М. - Казкотерапія: філософсько-освітня рефлексія (2021)
Knaup M. - Medicine and the medical arts (2021)
Прокопович Л. В. - Навчальні експерименти з використанням живих організмів: біоетичні обґрунтування корекції методик, Тітова Н. В. (2021)
Ратніков В. С. - Неминуща актуальність філософії в системі освіти. Частина 2 (2021)
Черепанова С. М. - Філософія освіти: до питання концептуалізації (2021)
Коперльос Р. Ю. - "Викладач-студент": нелінійність взаємодії особистостей (2021)
Шіші Сюй - Активне громадянство у глобалізованому світі: філософсько-освітні імплікації (2021)
Фіалко Н.В. - Мотивація як підґрунтя легітимації: антропологічний та психологічний, правовий та освітній підходи (філософська оцінка) (2021)
Бурковський І. З. - Апологія української кантіани: ще раз про те, як не слід оцінювати філософські переклади (2021)
Буцикін Є. C. - Екологічний, феноменологічний, втілений підхід у психотерапії та його значливість для освіти психотерапевтів (2021)
Фукс Т. - Психотерапія зажитого простору: феноменологічний та екологічний концепт (2021)
Hogan P. - Education as a calling and way of life: Interview with Doctor Pádraig Hogan. October 19 – December 17, 2021, Бойченко М. І. (2021)
Туренко В. Е. - Античний жанр трагедії як суспільна "школа". Рецензія на книгу Паноса Еліопулоса і Кристофера Василопулocа "Інтерпретування "Медеї" Евріпіда з аристотелівської та ніцшеанської перспектив" (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Parnovsky S. L. - Dynamics of the general Bianchi IX model near a cosmological singularity (2022)
Hnatyk R. B. - Gamma-Ray and neutrino radiation from Coma Cluster (A1656), Voitsekhovskyi V. V. (2022)
Ajeel I. A. H. - Coulomb C2 and C4 form factors of 18O, 20,22Ne nuclei using Bohr−Mottelson collective model, Aldhuhaibat M. J. R., Jassim K. S. (2022)
Khoroshkov Yu. V. - Mirror symmetry as an algebra of operators in noncommutative geometry of space-time geometry (2022)
Al-Jubbori M. A. - Nuclear structure of rare-earth 172Er, 174Yb, 176Hf, 178W, 180Os nuclei, Kassim H. H., Raheem E. M., Ahmed I. M., Khodair Z. T., Sharrad F. I., Hossain I. (2022)
Nasrin S. - Effect of two different electron temperatures in auroral ionosphere, Bose M. (2022)
Rudenko R. M. - Influence of carbon nanotubes on the electrical conductivity of PVDF/PANI/MWCNT nanocomposites at low temperatures, Voitsihovska O. O., Poroshin V. M., Petrychuk M. V., Ogurtsov N. A., Noskov Yu. V., Pud A. A. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Campos S. D. - Chiral symmetry restoration using the running coupling constant from the light-front approach to QCD (2022)
Gedeon V. F. - Resonance structure of cross-sections of slow-electron scattering by calcium atom, Lazur V. Yu., Gedeon S. V., Yehiazarian O. V. (2022)
Maireche A. - Diatomic molecules with the improved deformed generalized deng–fan potential plus deformed eckart potential model through the solutions of the modified Klein–Gordon and Schrödinger equations within NCQM symmetries (2022)
Prokofiev T. A. - Effect of dislocation hindering during plastic deformation on the photoluminescence of Mn2+ ions in ZnS single crystals, Ivanchenko A. V. (2022)
Korsunska N. - Peculiarities of photoluminescence excitation in ZnO ceramics doped with group-I elements, Markevich I., Stara T., Kozoriz K., Melnichuk L., Melnichuk O., Khomenkova L. (2022)
Ovodok E. - Acetone vapor sensors based on tin dioxide doped by Au nanoparticles, Kormosh V., Bilanych V., Ivanovskaya M. (2022)
Gorkavenko V. M. - Induced vacuum current and magnetic flux in quantum scalar matter in the background of a vortex defect with the Neumann boundary condition, Gorkavenko T. V., Sitenko Yu. A., Tsarenkova M. S. (2022)
Oprea C. - Mathematical modeling of neutron induced fission of 237Np nucleus, Ahmad M. A., Baker J. H., Oprea A. I. (2022)
Grinyuk B. E. - Can nuclear matter consist of α-particles? (2022)
Devi R. - Uncertainties due to hadronic production in final-state interactions at long-baseline neutrino facility, Singh J., Potukuchi B. (2022)
Eshete S. - Effects of reservoir input fields on the non-classical features of quantum beat cascade laser (2022)
Zinchenko A. E. - Investigation of the quenching of nitrogen oxide synthesis products in air plasma, Serbin S. I., Chernyak V. Y. (2022)
Пилюк І. В. - Фазовий перехід першого роду в рамках коміркової моделі плину: області зміни хімічного потенціалу та відповідні густини, Козловський М. П. (2022)
Дегода В. Я. - Dipolе-центр у кристалах селеніду цинку, Бродін М. С., Алізаде M., Подуст Г. П., Павлова Н. Ю., Кожушко Б. В. (2022)
Джаган В. М. - Контрольована агрегація плазмонних наночастинок для підвищення ефективності SERS-підкладок, Пірко Я. В., Бузіашвілі А. Ю., Плоховська С. Г., Борова М. М., Ємець А. І., Мазур Н. В., Капуш О. А., Юхимчук В. О. (2022)
Микола Олексійович Азарєнков (до 70-річчя від дня народження) (2022)
Parnovsky S. L. - Dynamics of the general Bianchi IX model near a cosmological singularity (2022)
Гнатик Р. Б. - Гамма- та нейтринне випромінювання скупчення галактик Волосся Вероніки (A1656), Войцеховський В. В. (2022)
Ajeel I. A. H. - Coulomb C2 and C4 form factors of 18O, 20,22Ne nuclei using Bohr−Mottelson collective model, Aldhuhaibat M. J. R., Jassim K. S. (2022)
Хорошков Ю. В. - Дзеркальна симетрія як алгебра операторів для некомутативної геометрії простору-часу (2022)
Al-Jubbori M. A. - Nuclear structure of rare-earth 172Er, 174Yb, 176Hf, 178W, 180Os nuclei, Kassim H. H., Raheem E. M., Ahmed I. M., Khodair Z. T., Sharrad F. I., Hossain I. (2022)
Nasrin S. - Effect of two different electron temperatures in auroral ionosphere, Bose M. (2022)
Руденко Р. М. - Вивчення впливу вуглецевих нанотрубок на електричну провідність тернарного нанокомпозита ПВДФ/ПАНІ/ МСВНТ при низьких температурах, Войціховська О. О., Порошин В. М., Петричук М. В., Огурцов М. О., Носков Ю. В., Пуд О. А. (2022)
Томчаковська Ю. О. - Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів (2021)
Філь Г. О. - Фразеологема-фаунонім у структурі фразеологічних одиниць української та білоруської мов: лінгвокультурологічний аспект, Патен І. М. (2021)
Хабарова Н. А. - Особливості впливу та аргументування в судовому дискурсі (2021)
Ципердюк О. Д. - Кодифікація релігійної лексики в новій редакції "Українського правопису" (2019) (2021)
Швелідзе Л. Д. - Стратегія самопрезентації в комунікативній поведінці українськомовних та англомовних користувачів соціальних мереж (2021)
Швидка Н. В. - Асоціативна образність символу вода в українськомовній картині світу (2021)
Юмрукуз А. А. - Дискурсивні стратегії критики в англомовному дискурсі передвиборчих президентських теледебатів, Петрушко О. О. (2021)
Яремко М. В. - Мовленнєва організація нарації у романі Р. Вальзера "Родина Таннер" (2021)
Яремчук І. М. - Основи стилістичного синтаксису (в рамках курсу "Порівняльна стилістика німецької та української мов") (2021)
Бойчук Н. В. - Функціональні особливості парентетичних внесень у короткому оповіданні Роблі Вілсона "Злодій", Рудевич М. Р. (2021)
Гурдуз А. І. - Духовно-етичні домінанти в романних циклах Анджея Сапковського "Відьмак" і Марії Семенової "Вовкодав" (2021)
Гуцало О. В. - Деталі-антиподи в оповіданні Володимира Винниченка "Чудний епізод" (2021)
Довганич М. В. - Образ героя-наратора у романі Кадзуо Ішіґуро "Залишок дня" (2021)
Жижченко Л. Б. - Художнє осмислення аксіологічної категорії щастя у закарпатській народній казці "Про щастя" (2021)
Lavrenchuk M. V. - Methodolical issues of research of the English fictional fairy tales (2021)
Ленська С. В. - Сатирична трансформація концепту "ярмарок" у нарисі Олени Звичайної "Миргородський ярмарок" (2021)
Міронова Н. М. - Інтертекстуальність як складник поетикироманів Ірен Роздобудько, Бакаленко І. М. (2021)
Нестерук С. М. - Дискурс заробітчанства у романі Барбари Космовської "Ukraїnka" (2021)
Нечаюк Л. Г. - Образ героя у романі В. Малика "Горить свіча" як чинник репрезентації світоглядних засад письменника, Бабенко-Жирнова М. В. (2021)
Печерських Л. О. - Хронотоп "Носорогів" Е. Йонеску у романі "Радіо Ніч" Ю. Андруховича (2021)
Пустовіт В. Ю. - Образ Григорія Сковороди в українській історико-біографічній прозі, Бондаренко Г. П. (2021)
Скорина Л. В. - Семантика художнього часу і простору у збірці Дзвінки Торохтушко "Нагірна вулиця" (2021)
Чернишова С. О. - Дитинство в романах Грема Гріна (2021)
Акоп’янц Н. М. - Лексичні особливості перекладу англомовних термінів у галузі видобутку нафти й газу українською мовою (2021)
Бєлінська І. Д. - Особливості відтворення авторського задуму у російському та українському перекладах (на прикладі вірша "The Fly" Вільяма Блейка та його перекладів С. Маршака та В. Богуславської) (2021)
Бойко Я. В. - Когнітивний дисонанс як фактор когнітивної варіантності оригіналу і перекладу з позицій фреймової семантики (на матеріалі українських ретрансляцій творів У. Шекспіра) (2021)
Волинець Н. В. - Неконвенційна лексика в іспаномовних художніх творах та особливості її перекладу українською мовою (2021)
Ворова Т. П. - Теорія і практика перекладу: традиційний погляд на дисципліну (2021)
Голубенко Н. І. - Критичний дискурс-аналіз у дослідженні модальності в інтерсемітичному перекладі (2021)
Грачова І. Є. - Особливості перекладу лексем епохи коронавірусу, Нікіфорова В.Г., Строкань Н.О. (2021)
Гусейнова К. С. - Порівняльний аналіз юридичних термінів в англійській та українській мовах: можливості та перспективи (2021)
Дорофеєва М. С. - Галузевий переклад, редагування і постредагування у системі компетентностей перекладача (2021)
Жулавська О. О. - Способи відтворення кулінаронімів українською мовою, Заболотна І. С. (2021)
Карачова Д. В. - Роль перекладацьких трансформацій у досягненні еквівалентності й адекватності перекладу економічних текстів, Карпенко Н. О., Агібалова Т. М. (2021)
Лалаян Н. С. - Антропонімікон Еріха Кестнера в українському перекладі (на матеріалі творів "Emil und die Detektive", "Emil und drei Zwillinge", "Der kleine Mann") (2021)
Маркова Ю. Р. - Особливості відтворення модального дієслова should в українських перекладах англійськомовних документів м’якого права: до проблеми адаптації деонтичної модальності (2021)
Moshkovska L. M. - Functional aspects of conveying English names of transport enterprises into Ukrainian (2021)
Pavliuk I. B. - Fitness abbreviations and blends and peculiarities of their transaltion in Ukrainian, Mintsys E. Ye., Bylytsia U. Ya. (2021)
Першина Л. В. - Особливості перекладу в полікультурному середовищі, Таланова Л. Г. (2021)
Романюха М. В. - Англомовні атрибутивні групи як комплексна перекладознавча проблема науково-популярного тексту (2021)
Сайко К. О. - Комп’ютерні інструменти регулювання галузевого перекладу, Дорофеєва М. С. (2021)
Сергієнко А. C. - Специфіка перекладу когнітивно-емотивного складника блендів інтернет-медіа (2021)
Ткач П. Б. - Стратегії перекладу поетонімів фентезійного циклу Робін Хобб "Світ Елдерлінгів" (2021)
Четвертак Є. О. - Проблема дослідження невербалістики в лінгвістиці, Островський М. Д. (2021)
Шмідт Д. П. - Способи перекладу англійських туристичних термінів українською мовою (2021)
Віблий П. І. - Аналіз іноземних інвестицій в економіку України: сучасний стан та напрями оптимізації, Папірник С. Є. (2020)
Войтко С. В. - Взaємoдія нaціoнaльнoї eкoнoміки Укрaїни з міжнaрoдними крeдитнo-фінaнcoвими oргaнізaціями, Бородінова Ю. Ю. (2020)
Згурська О. М. - ІТ-послуги як об’єкт міжнародної торгівлі, Гавриш О. М., Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. (2020)
Безверхий К. В. - Бізнес-модель в інтегрованій звітності зарубіжних і вітчизняних підприємств (2020)
Краєвський В. М. - Морфологічний метод розробки рішень з активізації соціально-економічного розвитку підприємств, Костенко О. М., Борисенко К. М., Дорошенко М. М. (2020)
Краєвський В. М. - Розвиток соціально-економічних систем: факторні передумови організації обліку і аналізу, Костенко О. М., Бурдега К. О. (2020)
Топоркова О. А. - Облікова система малих підприємств України в контексті законодавчих змін (2020)
Войтович Н. В. - Інноваційні маркетингові інструменти сучасних підприємств АПК, Поляк Ю. Я. (2020)
Бондаренко Л. П. - Дослідження ролі облікової ставки НБУ в макроекономічному регулюванні економіки України, Скіп Р. А. (2020)
Бугай Н. О. - Впровадження е-гривні як інноваційного платіжного інструменту, Скуратівська А. В. (2020)
Козлов В. П. - Розвиток банківської сфери в Україні як цифрової екосистеми, Лещенко І. М. (2020)
Короленко Р. В. - Аналіз системно важливих банків України, Ухова І. М. (2020)
Пікалюк О. А. - Вплив державного боргу на фінансову безпеку України, Коваленко Д. І. (2020)
Abramicheva O. M. - Johnsonism as a linguistic phenomenon: professional discursive personality of Boris Johnson (2022)
Башук Н. П. - Вербалізація концепту Бог/Gott в українській та німецькій мовних картинах світу (2022)
Bilyanina V. - Word-palindromes as a manifestation of supranational mentality: on the exampleof English and Chinese languages, Kurianinova A. (2022)
Богуцький В. М. - Особливості культурологічного погляду на дослідження текстів, Лопутько О. А. (2022)
Бречак О. О. - Сучасна англійськомовна реклама з огляду на гіпотезу оптимальної інноваційності (2022)
Венгринович A. A. - Прикметники різної морфологічної будови та кількість синонімів у сучасній німецькій мові (на матеріалі "Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache") (2022)
Гарбар І. В. - Синтаксичні анормативи у фаховому мовленні, Гарбар А. І. (2022)
Григорян Н. Р. - Мелодичний портрет переконування в аргументативних діалогічних єдностях, Дьоміна Н. Ю. (2022)
Гродський І. Я. - Лицарський роман – втілення середньовічного етикету та ідеалу (2022)
Дзюбак Н. М. - Назви осіб за галузями науки в Україні: етимологічний, словотвірний та функціональний аспекти (2022)
Євдокимова І. О. - Мовленнєва маска командира в усному англомовному військовому дискурсі, Савілова Л. В., Хапіна О. В. (2022)
Зевако В. І. - Про українсько-білоруські міжмовні зв’язки у частині східнополіських говорів (спроба етимологічного аналізу) (2022)
Знанецька О. М. - Лінгвістичний аналіз "пандемічного" словотворення, Цвєтаєва О. В. (2022)
Ігнатоля А. А. - Проблеми дослідження теоретичних засад ускладнення та ускладнюючих компонентів простого речення в сучасному українському мовознавстві, Данченко О. Б., Шипович М. В. (2022)
Камишова Т. М. - Гастронімічний код в паремійному фонді англійської та української мов (2022)
Каракевич Р. О. - Функціональність метафоричних принципів у зіставному аналізі (на матеріалі фразеологізмів німецької та української мов) (2022)
Козубська І. Г. - Дефініція в сучасних англійських наукових текстах галузі біомедичної інженерії, Борковська І. П., Духаніна Н. М. (2022)
Крижанівська Г. Т. - Блог як жанр інтернет-комунікації (2022)
Кришко А. Ю. - Психологічний напрям у вітчизняному мовознавстві, Філіппович Т. М., Ставчук Н. В. (2022)
Круть О. В. - Складні (складнопохідні) іменники на позначення агресії: словотвірний аспект (2022)
Кузнєцова І. В. - Лексико-семантичні особливості англомовної терміносистеми верстатобудування (2022)
Левченко Т. М. - Субстандартні лексеми тематичної групи "психічні і фізичні стани людини" у мові засобів масової комунікації (2022)
Лихошерстова М. Ю. - Діахронічний аспект дослідження категорії часу в арабському мовознавстві, Образцова Т. В. (2022)
Maslova S. B. - The essential propositional codes of the English-language discourse, Lesnevska K. V. (2022)
Мельник Н. І. - Концепт "національна ідентичність" у сучасних філологічних дослідженнях європейських та вітчизняних дослідників (2022)
Мизин Т. О. - Структурні характеристики термінів сфери туризму (2022)
Mintsys E. Ye. - Diminutives in representative speech acts in English prose literature for children and young adolescents, Kulchytska O. O. (2022)
Мірошник С. О. - Англійські запозичення в іспанській мові, Попадюк С. С. (2022)
Місягіна І. М. - Рівні інтерактивної моделі ситуації ухильності (2022)
Назаревич Л. Т. - Молодіжний сленг: теоретичні аспекти і сфера використання, Мацюк Г. Р. (2022)
Павлик Н. В. - Звукова організація тексту як спосіб емоційного впливу в художньому дискурсі (2022)
Паславська А. Й. - Невербальна сфера дії заперечення: міжкультурний аспект (2022)
П'єцух О. І. - Пропозиційний та аксіологічний план мовної реалізації концепту Економіка Сполученого Королівства в британських парламентських дебатах (2022)
Потапова О. В. - Використання евфемізмів в англійській мові у номінаціях низькокваліфікованих професій, Тимощук О. О., Бабай Л. В. (2022)
Романова І. В. - Вербалізація концепту Домівка в говірках Центральної Слобожанщини (Куп’янщини) та Бойківщини, Крехно Т. І., Жукова А. І. (2022)
Skichko A. - Public discourse from the perspective of critical discourse analysis (2022)
Сильчук Т. А. - Використання соціальних мереж як ефективного засобу просування готельного продукту, Дітріх І. В., Зуйко В. І., Туз Т. С. (2020)
Fayvishenko D. - Marketing communications in a brand management strategy (2020)
Кононова О. Є. - Сучасні маркетингові комунікації промислових підприємств — співвідношення вітчизняних реалій та світовий вимір, Нагорна О. В. (2020)
Остропольська З. М. - Соціальна відповідальність як невід’ємна складова сучасного бізнесу (2020)
Сорокун Ю. С. - Синергетичний ефект від застосування концепцій "ощадливого виробництва" та "Індустрії 4.0" для підприємств транспортної галузі (2020)
Бугай Н. О. - Судово-експертна діяльність в економічній сфері: теоретичний та практичний аспект (2020)
Руденко Н. М. - Фіскальна роль акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів в умовах перманентних змін податкового законодавства та пандемії COVID 19, Тучак Т. В. (2020)
Соколенко Л. Ф. - Проєктування аналітичних процедур оцінки рентабельності в аудиті фінансової звітності керуючих компаній у сфері ЖКГ (2020)
Фесун І. Ю. - Організація обліку паливно-мастильних матеріалів як інструмент оптимізації витрат на експлуатацію автотранспорту (2020)
Носаченко О. А. - Інтегральна економічна стійкість підприємств харчової промисловості у конкурентному середовищі та показники її оцінювання (2020)
Сатир Л. М. - Стратегічний аналіз формування інноваційних інструментів товарознавства та комерційної діяльності з метою реалізації екологічно чистої продукції, Кепко В. М., Стаднік Л. І. (2020)
Скрипник М. І. - Розвиток підходів до формування інформаційного забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах циркулярної економіки, Григоревська О. О. (2020)
Хадарцев О. В. - Логістична інфраструктура бізнес-середовища: вплив на формування стратегії підприємницької діяльності, Голубка К. О. (2020)
Віблий П. І. - Аналіз динаміки капітальних інвестицій в Україні, Скіп Р. А. (2020)
Джерелейко С. Д. - Сучасні тенденції становлення ринку фінансових технологій в Україні (2020)
Кремень О. І. - Теоретичні засади механізму управління фінансовими результатами банку, Сорокіна В. О. (2020)
Куцик М. Р. - Діяльність, стан та виклики ОТГ в умовах політики бюджетної децентралізації (2020)
Мухіна М. М. - Формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі (2020)
Руденко В. В. - Методологія дослідження фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів (2020)
Kulova I. - Methodology for building system processes in companies for successful international business (2020)
Stoyanets N. - Improving the competitiveness of dairy enterprises, Shulga R. (2020)
Барна М. Ю. - Структурні характеристики розвитку економіки: системно-аналітичний зріз, Рущишин Н. М. (2020)
Гайдучок О. І. - Практичні аспекти застосування моделі інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України, Ступницький О. І. (2020)
Данилюк Л. С. - Позиціонування регіону на засадах формування бренду (2020)
Дідух С. М. - Стратегічний вектор інклюзивного розвитку суб’єктів агропродовольчої сфери (2020)
Кобрусєва Є. А. - Проблемні питання взаємоузгодженості кадрової політики та стратегії розвитку підприємства, Іванов Р. В. (2020)
Костенко А. М. - Тенденції формування доходів населення регіонів України (2020)
Паславська О. І. - Вплив пандемії COVID‑19 на зміну загроз для зростання бізнесу в Україні (2020)
Писанко С. В. - Електроенергетичний ринок регіонів України в контексті модернізаційних змін, Романюк Р. В., Павлова О. М., Павлов К. В. (2020)
Прощаликіна А. М. - Проблеми та перспективи розвитку ринку біопалива в Україні, Денисенко В. О., Прощаликін А. М. (2020)
Росола У. В. - Формування організаційної культури підприємства, Росола О. А. (2020)
Сова К. В. - Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення інвестиційного клімату в Україні, Яценко Н. М., Загірняк Д. М. (2020)
Тимчишин Ю. В. - Фінансова складова економічної безпеки регіонів (2020)
Товстенко І. І. - Знаходження об’єму постачання сировини для підприємства при заданій ймовірності дефіциту сировини (2020)
Фролов М. О. - Практичні аспекти застосування метеорологічних моделей прогнозу погоди для потреб аграрного сектору економіки (2020)
Чуріканова О. Ю. - Регіональна інвестиційна політика. проблеми та напрямки вдосконалення (2020)
Чухліб А. В. - Методичний інструментарій аналізу та прогнозування зерновиробництва (2020)
Campos S. D. - Chiral symmetry restoration using the running coupling constant from the light-front approach to QCD (2022)
Гедеон В. Ф. - Резонансна структура перерізів розсіяння повільних електронів на атомі кальцію, Лазур В. Ю., Гедеон С. В., Єгіазарян О. В. (2022)
Maireche A. - Diatomic molecules with the improved deformed generalized deng–fan potential plus deformed eckart potential model through the solutions of the modified Klein–Gordon and Schrödinger equations within NCQM symmetries (2022)
Прокоф’єв Т. А. - Вплив гальмування дислокацій у процесі пластичної деформації на фотолюмінесценцію іонів Mn2+ в монокристалах ZnS, Іванченко О. В. (2022)
Корсунська Н. - Особливості процесів збудження фотолюмінесценції у кераміці оксиду цинку, легованої елементами І групи, Маркевич І., Стара Т., Козоріз К., Мельничук Л., Мельничук О., Хоменкова Л. (2022)
Ovodok E. - Acetone vapor sensors based on tin dioxide doped by Au nanoparticles, Kormosh V., Bilanych V., Ivanovskaya M. (2022)
Адаменко М. В. - Інноваційна активність та інноваційний потенціал персоналу підприємства: концептуальний підхід до управління (2020)
Ємельянов О. Ю. - Сутність та чинники формування потенціалу економічного розвитку підприємств (2020)
Копецька Ю. О. - Теоретико-організаційні засади внутрішнього енергетичного аудиту на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2020)
Значек Р. Р. - Аналіз маркетингового середовища та оцінка конкурентоспроможності нових продуктів підвищеної харчової цінності, Статева М. С., Мардар М. Р., Черевата Т. М. (2020)
Kubitskyi S. - Coaching core competencies as the key soft skill for successful human resources management, Chaika O. (2020)
Попівняк Ю. М. - Перетворення методу бухгалтерського обліку в епоху розвитку цифрових технологій (2020)
Яровенко Г. М. - Бібліометричний аналіз досліджень інформаційної безпеки в розрізі розвитку національної економіки (2020)
Tymchyshyn Yu. - Ecological component of the Ukrainian regions’ economic security (2020)
Галянт С. Р. - Моніторинг інституціонального середовища діяльності газорозподільних мереж регіону (2020)
Мищишин О. Л. - Принципи та особливості утворення транскордонного кластеру як ефективної форми економічної співпраці країн-сусідів (2020)
Сайфулина А. Ф. - Теоретические подходы к оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры региона (2020)
Ступницький В. В. - Коронавірус як міжнародний проект трансформації системи капіталізму на інформаційно-інтелектуальну платформу, Срібна Є. В., Ступницька Н. І. (2020)
Терентьєва О. П. - Політико-економічна взаємодія України та країн бенілюксу: застосування наявного досвіду та перспективи розвитку відносин (2020)
Біловус Т. В. - Ефективність функціонування інвестиційного механізму ринку цінних паперів (2020)
Кулікова Є. О. - Сутність та зміст системи пенсійного страхування (2020)
Пікельна B. C. - Вплив педагогічних комунікацій на формування компетентності майбутніх педагогів (2008)
Савченко Л. О. - Формування ціннісної орієнтації студентів педагогічної школи як умова їх професійної компетентності (2008)
Зеленкова Н. І. - Педагогічна компетентність як складова професіоналізму вчителя (2008)
Сушенцева Л. Л. - Педагогічні умови підготовки професійно компетентного педагога професійного навчання (2008)
Кучер З. С. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій (2008)
Коженевски Л. Ф. - Педагогічні проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів (2008)
Борова В. В. - Ефективна комунікація як сучасна складова успіху професійної діяльності викладача (2008)
Пальшкова І. 0. - Компетентнісний підхід до формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців (2008)
Зоренко І. С. - Формування культури спілкування як засобу становлення професійної компетентності майбутніх учителів (2008)
Кучер С. Л. - Художня культура вчителя технології як показник його компетентності (2008)
Копіца О. І. - Комунікативна взаємодія як складова професійної майстерності майбутнього вчителя трудового навчання (2008)
Серьогіна І. Ю. - Змістовий аспект контролю навчальної діяльності студентів ВНЗ (2008)
Драшко О. М. - Професійна компетентність сучасного вчителя обслуговуючої праці (2008)
Лоштун О. Б. - Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки вчителів технології (2008)
Гypa Л. В. - Розвиток пізнавального інтересу студентів як умова компетентності вчителя технології (2008)
Хоруженко Т. А. - Роль моніторингу у формування фахової компетентності майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" (2008)
Ковшар О. В. - Формування відповідального ставлення студентів до навчання як умова їх майбутньої компетентності (2008)
Волкова Н. В. - Формування інформаційної культури і професійної компетентності у студентів технолого-педагогічного факультету (2008)
Глєбова Н. О. - Компетентність майбутніх менеджерів-економістів як умова їх успішної професійної діяльності (2008)
Щирбул О. М. - Деякі аспекти фахової підготовки майбутніх учителів технології до керівництва технічною творчістю школярів (2008)
Торхова Г. В. - Розвиток індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя як проблема управління якістю його підготовки (2008)
Дорофєєва І. В. - Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів технології (2008)
Родіонова Н. М. - Індивідуалізація навчання фахівців швейного профілю в контексті розвитку професійної освіти (2008)
Ємельова А. П. - Творча діяльність як необхідна умова компетентності майбутнього педагога (2008)
Копилова О. М. - Вивчення цінностей у педагогічній літературі як складової компетентності майбутнього вчителя (2008)
Кругла Ю. О. - Розвиток естетичних почуттів майбутніх учителів технології (2008)
Антоненко І. І. - Контроль знань студентів при вивченні загально технічних дисциплін (2008)
Недашковський Ю. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технології при вивченні електровимірювальних приладів, Кучма О. І. (2008)
Рогозіна О. В. - Формування творчих здібностей студентів при вивченні педагогічних дисциплін на технологічному факультеті (2008)
Ящук С. М. - Підготовка студентів до організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання (2008)
Мішеніна Т. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів під час вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2008)
Ігнатенко Г. В. - Формування педагогічної компетентності у майбутніх педагогічних працівників у процесі вивчення курсу "Професійна педагогіка" (2008)
Крижанівський М. М. - Комплексний підхід до навчання студентів в процесі виготовлення ними виробів з використанням елементів декоративно-прикладного мистецтва (2008)
Цись 0. 0. - Фактори удосконалення процесу вивчення графічних дисциплін з використанням навчально-контролюючих програм (2008)
Ганчук О. В. - Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні географії (2008)
Манойленко Н. В. - Формування соціально-предметної компетентності майбутнього вчителя технології у ході проведення лабораторних практикумів (2008)
Вишневська К. Г. - Впровадження імітаційно-рольового навчання на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2008)
Гур'янова О. В. - С. Ферне: трудовий принцип і сучасне реформування школи (2008)
Яковлєва В. А. - Компетентна соціалізація учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів засобами організації їх безпечної життєдіяльності (2008)
Шарманова Н. М. - Комунікативно-функціональний підхід при навчанні односкладному реченню (2008)
Чубар В. В. - Система вправ у процесі профільного навчання старшокласників технологіям виробництва (2008)
Бербец В. В. - Профорієнтаційна робота як невід'ємна складова навчально-виховної діяльності учнів основної школи (2008)
Ткачук С. І. - Психолого-педагогічні проблеми формування професійної спрямованості учнів основної школи у педагогічній теорії та практиці (2008)
Чумак A. C. - Психолого-педагогічні засади побудови діалогу учня з комп'ютером (2008)
Сушенцев О. Є. - Організація пізнавальної діяльності учнів у теорії та практиці трудового навчання (2008)
Мироненко Н. В. - Професійно-орієнтаційна робота на уроках технології у загальноосвітній школі з 12-річним терміном навчання (2008)
Солончук Т. А. - Система профорієнтаційної роботи у загальноосвітній школі (2008)
Сахнова О. С. - Національна вишивка як засіб розвитку естетичних смаків учнів (2008)
Балейко В. В. - Методика застосування модульної системи навчання як засіб формування компетентності учнів (2008)
Щербина В. С. - Правові форми здійснення контролю і нагляду за збереженням та ефективним використанням державного майна учасниками господарських відносин (2021)
Ревякіна Т. А. - Проблемні аспекти участі судового експерта у господарському судочинстві (2021)
Серебрякова Ю. О. - Щодо правової природи вартості необлікованої електричної енергії у сфері господарювання, Новошицька В. І. (2021)
Волкова А. О. - Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля (2021)
Сторонянська І. З. - Бізнес-клімат регіону як чинник забезпечення стійкого економічного зростання, Беновська Л. Я. (2021)
Заблодська І. В. - Результати анкетування територіальних громад щодо їх ідентифікації та позиціонування задля підвищення якості життя населення, Гречана С. І. (2021)
Гостєва О. Ю. - Створення територій пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях як шлях до вирішення соціально-економічних проблем (2021)
Тарасевич О. В. - Екологізація виробництва і споживання як чинник забезпечення відкритості міста в умовах сталого розвитку, Жилінська Л. О. (2021)
Elrabay’a D.T. D. - The legal support of organizational and economic processes of municipal waste management in the European Union and Ukraine, Marchenko V. M. (2021)
Деревянко Б. В. - Про систему кількісних та якісних критеріїв оцінки дієвості правових інструментів із забезпечення майнових інтересів держави, суб’єктів господарювання та громадян (2021)
Hryhorenko A. - Dendroflora of the Nataliivskyi Park (Kharkiv region, Ukraine): taxonomic diversity and monitoring of plantations, Klymenko Y. (2021)
Shynder O. - Checklist of the flora of the vicinity of Balakliya (Kharkiv region, Ukraine): native and alien taxa, distribution of rare plants, new findings, Negrash J. (2021)
Gnatiuk A. - Distribution of Тrifolium rubens in Ukraine and the current state of its populations in Zakarpattia, Gaponenko M., Loya V., Gaponenko A. (2021)
Andrushchenko O. - The content of flavonoids in Cosmos sulphureus, Levon V. (2021)
Kovalyshyn I. - Morphological features of the leaves in clematises as a reflection of their ecological peculiarities, Pinchuk A., Likhanov A. (2021)
Konopelko A. - The prognostication of the rooting ability of apple stem cuttings by indices of seasonal growth of shoots (2021)
Novikov A. - Modified staining protocol with Safranin O and Astra Blue for the plant histology, Sup-Novikova M. (2021)
Боднарська А. І. - Cтруктура та функціонал пресслужби Рівненської ОДА: сприяння формуванню цифрового суспільства та економічній трансформації, Якимчук А. Ю. (2021)
Гарнага О. М. - Особливості використання земель рекреаційного призначення (2021)
Кожушко Л. Ф. - Лідерські якості особистості та умови їх формування: історико-педагогічний аспект, Пахаренко О. В. (2021)
Кожушко Л. Ф. - Лідерство як необхідна складова сучасного менеджменту: стратегія розвитку лідерського потенціалу, Фроленкова Н. А. (2021)
Конарівська О. Б. - Сутність і значення інноваційної стратегії туристичного бізнесу для розвитку регіонів країни, Яковишина М. С., Гордійчук А. О. (2021)
Кондрацька Н. М. - Необанкінг та цифрова трансформація банківської системи України, Ковшун Н. Е., Дума В. Л. (2021)
Король Б. О. - Дослідження і аналіз ринку праці фахівцівменеджерів в Рівненській області в контексті підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент", Костюкевич Р. М., Костюкевич А. М. (2021)
Костюкевич Р. М. - Комунікація зі стейкхолдерами у проєкті розроблення стратегічних документів територіальної громади, Король Б. О., Костюкевич А. М. (2021)
Котик О. В. - Корупційні ризики в бюджетній сфері та шляхи їх подолання, Нечипорук О. В. (2021)
Кроль В. В. - Оцінка впливу соціального капіталу на конкурентоспроможність підприємств, Міщук В. А. (2021)
Кушнір Н. Б. - Економічне обґрунтування асортиментного портфеля в дослідженні товарообороту торговельного підприємства, Костриченко В. М., Шандалюк І. О. (2021)
Левицька С. О. - Управління ризиками суб’єкта первинного фінансового моніторингу, Велігурська А. М. (2021)
Левицька С. О. - Застосування трансфертних цін на засадах дотримання принципів соціальної відповідальності бізнесу, Лівенда К. О. (2021)
Маланчук Л. О. - Аналіз системи інформаційної безпеки в Україні та пріоритети її удосконалення, Данилюк А. В. (2021)
Мeльник Л. М. - Оцінка передумов розвитку іпотечного кредитування в Україні (2021)
Міклуха О. Л. - Аналіз виконання місцевого бюджету: цифрова доступність інформації (на прикладі Рівненської області), Позняковська Н. М. (2021)
Міщук Г. Ю. - Економіка "Нової нормальності": оцінка змін в період пандемії в Україні, Неверковець А. В. (2021)
Олійник О. О. - Аналітика ринку праці України, Міщук В. А. (2021)
Pavelko О. V. - Public Interest Entities In Europe and Ukraine: Adaptation of Criteria to the Activities of Construction Companies and Their Accounting Systems, Zinkevych O. V., Shyrko B. F. (2021)
Павелко О. В. - Організація бухгалтерського обліку основних засобів підприємств та суб'єктів державного сектору: напрями удосконалення, Романець О. В., Чабар Ю. О. (2021)
Пахаренко О. В. - Елементи ринкової інфраструктури: значення в ринковій економіці (2021)
Самолюк Н. М. - Soft та hard skills на ринку праці: сутність та складові (2021)
Сиротинський О. А. - Автоматизація логістичної діяльності транспортних підприємств, Сиротинська А. П., Мельник Л. В. (2021)
Скаковська С. С. - Тенденції розвитку мережі установ соціально-культурного комплексу, Савіна Н. Б. (2021)
Скаковська С. С. - Критерії організації фінансів страхових компаній, Ширко Б. Ф. (2021)
Стахів О. А. - Вплив пандемії на розвиток жіночого підприємництва: нові можливості для успіху, Заводний Я. І. (2021)
Судук О. Ю. - Концептуальні основи самоменеджменту та лайф-менеджмент (2021)
Судук О. Ю. - Самоменеджмент як елемент формування ефективного бренду особистості (2021)
Судук О. Ю. - Самоменеджмент та крос-культурний менеджмент – інструменти формування сильної управлінської культури організації, Щербакова А. С. (2021)
Фроленкова Н. А. - Менеджмент на ринку товарів і послуг: особливості ринкових процесів та сучасна інфраструктура (2021)
Shcherbakova A. S. - E-Business Technologies as a Tool of Competition in Modern Society (2021)
Прохоренко О. В. - Розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку, Ковшик В. І. (2020)
Lytvynenko E. - Management of innovation entrepreneurship in Ukraine (2020)
Алданькова Г. В. - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу електротехнічних товарів, Коноплянникова М. А. (2020)
Бутова Т. Ю. - Параметризація стратегічного періоду фінансового убезпечення підприємства торгівлі (2020)
Войтенко В. О. - Сучасні напрямки цифрового розвитку сільського господарства (2020)
Гальків Л. І. - Інноваційна стратегія конкурентних переваг підприємства: практичний аспект, Тимчина Ю. А. (2020)
Глєбова Н. В. - Визначення місця інтелектуального капіталу у системі ресурсів інноваційного потенціалу, Санжаревська К. В. (2020)
Костюк О. С. - Дослідження розвитку агрологістики на прикладі агропромислового комплексу України, Шандрівська О. Є., Гринів Н. Т. (2020)
Никоненко А. В. - Діагностика конкурентоспроможності персоналу на основі концепції "будинок якості" (2020)
Швець Ю. О. - Аналіз і особливості планування рентабельності промислових підприємств на основі показника Ebitda в кризових умовах, Павленко Н. І. (2020)
Майданюк С. І. - Ключові фактори успіху консалтингової діяльності, Привалова Н. В. (2020)
Разінькова М. Ю. - Електронний маркетинг як інструмент супроводу компанії при виході на зовнішній ринок, Небаба Н. О. (2020)
Сорокіна Г. В. - Особливості використання мотиву патріотизму в українській рекламі, Шершень В. В. (2020)
Sadigov Y. M. - Assessment of socio-economic development of Azerbaijan in reports of international organizations (2020)
Дмитрієва О. І. - Перспективи інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (2020)
Калач Г. М. - Заходи з протидії агресивному податковому плануванню в Україні, Корінь І. С. (2020)
Усик В. О. - Методологічні засади до визначення рівня ризиків, які генеруються використанням платіжних систем (2020)
Чернецька Л. В. - Концепція формування організаційно-економічних механізмів зменшення втрат робочої сили (2020)
Павлова О. М. - Логістична взаємодія між суб’єктами газотранспортної галузі: механізм реалізації та перспективи, Павлов К. В. (2020)
Dzyubina A. - Problems of returns management in e-commerce (2020)
Гаврилюк О. В. - Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування, Саінчук Н. В., Дольний Ю. З. (2020)
Грибіненко О. М. - Зовнішньоторговельні індикатори економічної безпеки країн (2020)
Лещенко Л. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств на світовому ринку: стан і перспективи (2020)
Ситник Й. С. - Сталий розвиток та залучення соціально незахищених категорій населення до ринку праці, Юрченко Г. М. (2020)
Гацька Л. П. - Фінансові аспекти розвитку екологічного підприємництва (2020)
Овсяннікова Н. В. - Детермінанти споживчої поведінки: аналіз трендів і вплив сезонності на формування попиту (2020)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади та послідовність оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств (2020)
Комарницький І. М. - Комплексне оцінювання як організаційно-мотиваційний інструмент визначення пріоритетів розвитку персоналу виробничо-торговельного підприємства, Гурман О. М., Боровиков О. В., Лугівська О. П. (2020)
Овсієнко А. І. - Критерії ефективності висококонкурентної продукції, Овсієнко К. Ю. (2020)
Орєхова К. В. - Залучення іноземних інвестицій в умовах пандемії, Морозова Н. Л., Панасюк Л. М., Аркушина Д. С. (2020)
Пилипенко В. В. - Основні фактори впливу на підвищення економічної ефективності діяльності підприємств, Кибенко Т. М. (2020)
Агапова В. В. - Вплив цінових інформаційних агентств на економічні системи: зміни ціноутворення на глобальному ринку залізної руди (2020)
Середа Н. М. - Маркетингові аспекти корпоративної соціальної відповідальності компанії, Бурцева О. Є., Фоміченко І. П. (2020)
Яровенко Г. М. - Наслідки інформаційних війн як фактор економічної дестабілізації країни (2020)
Іванова Н. А. - Шляхи удосконалення внутрішнього аудиту розрахунків за виплатами працівникам, Михайловина С. О., Матрос О. М. (2020)
Пилипів Н. І. - Аналітичне забезпечення стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства, Амброзяк І. Д. (2020)
Ткачик Л. П. - Регулюючий та фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств в економіці України, Печончик І. Ю. (2020)
Орленко О. В. - Проблеми і тенденції розвитку міжнародного туризму та вплив на готельне господарство України, Півньова Л. В., Червен І. І. (2020)
Фоміна О. В. - Методика вибору оптимальної платіжної системи підприємства на основі обліково-аналітичних даних, Семеніхін М. В. (2020)
Tymchyshyn Yu. - Energy component of Ukrainian regions' economic security (2020)
Лобас В. М. - Передумови формування механізму державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні, Петряєва О. Б. (2020)
Мищишин О. Л. - Систематизація показників оцінювання економічної ефективності утворення та розвитку транскордонних кластерів (2020)
Тонкошкур М. В. - Особливості функціонування туристичного ринку України в умовах пандемії, Діасамідзе М. М. (2020)
Заяць О. І. - Конкурентний статус України (2020)
Неміш Ю. В. - Подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, Власенко Ю. Г., Лебедченко В. В. (2020)
Ігнатенко Р. В. - Фінансова децентралізація в Україні: наслідки реформи (2020)
Король М. М. - Сучасний стан банківської системи Саудівської Аравії, Шумнєгра О. Р. (2020)
Школьник І. О. - Аналіз зведеного бюджету України з використанням функції бажаності Гаррінгтона, Бухтіарова А. Г. (2020)
Коваль Л. М. - Прянощі та спеції у національних стравах турецької кухні, Коломієць О. М., Пономарьов П. Х. (2020)
Комарницький І. М. - Персонал-технологія коучингу в системі особистісно-професійного розвитку менеджерів ресторанного бізнесу, Церклевич В. С. (2020)
Матвійчук Т. В. - Стресостійкість та емоційна стабільність у парадигмі розвитку особистості ресторатора, Ємельянова Т. В. (2020)
Бабак А. В. - Інституційне становлення і розвиток відносин власності в управлінні житловими будинками (2020)
Ємельянов О. Ю. - Сутність, необхідність оцінювання та види економічного потенціалу підприємств (2020)
Ільчук П. г. - Особливості вибору методологій управління проектами, Задорожнюк Л. Р. (2020)
Козик В. В. - Оцінювання інноваційної ємності підприємства як необхідна умова забезпечення функціонування на ньому механізму управління нововведеннями, Жигало О. Ю., Ємельянов О. Ю., Гавриляк А. С. (2020)
Лесик Л. І. - Вартість підприємства як узагальнюючий показник його економічного розвитку, Петрушка Т. О., Симак А. В., Ємельянов О. Ю. (2020)
Мрихіна О. Б. - Модель ціноутворення для інтелектуально-інноваційної продукції на засадах її готовності до комерціалізації, Жуковська В. М., Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Богдан П. І. (2020)
Овсієнко К. Ю. - Фінансові фактори стимулювання впровадження нововведень на промислових підприємствах, Овсієнко А. І. (2020)
Прочан А. О. - Структура каналів розподілу в туризмі (2020)
Статірова К. В. - Аналіз інноваційного потенціалу підприємства зв’язку в системі оцінки його конкурентоспроможності, Гранатуров В. М. (2020)
Фединець Н. І. - Мотиваційна складова управління поведінкою персоналу підприємства, Коцупей В. М. (2020)
Яцкевич І. В. - Боси і корпоративне знущання у підприємницькому середовищі (2020)
Костинець В. В. - Інструментарій цифрового маркетингу в сучасних умовах функціонування ресторанного бізнесу (2020)
Лорві І. Ф. - Складові управління збутовою діяльністю підприємства, Морохова В. О., Бойко О. В. (2020)
Сендецька С. В. - Світовий ринок яєць: тенденції та перспективи для України (2020)
Трайно В. М. - Використання сприйняття споживачів у маркетинговій діяльності (2020)
Цурська Б. Г. - Новітні інструменти маркетингової комунікаційної політики, Бухта С. В. (2020)
Grigoryan L. - Cost-volume-profit analysis as a source of information for making managerial decisions, Hakobyan A. (2020)
Глухова В. І. - Обліковий та управлінський аспекти сутності та класифікації виробничих запасів підприємства, Яценко Н. М. (2020)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення системи збалансованих показників підприємств житлово-комунального господарства (2020)
Назаренко І. М. - Організаційні та аналітичні аспекти аудиту розрахунків з постачальниками, Соломка В. Ю. (2020)
Яковець Т. А. - Виплати працівникам у звітності підприємства: соціальна орієнтація (2020)
Яцик Т. В. - Використання кореляційно-регресійного аналізу для моделювання ціни криптоактивів в обліку та контролі (2020)
Криворучко В. О. - Оцінка індикаторів формування економіки знань: на прикладі Польщі та України (2020)
Омельяненко В. А. - Інноваційний компонент сталого розвитку: безпековий аспект (2020)
Піжук О. І. - Кібербезпека як фактор прискорення цифрової трансформації економіки України (2020)
Шепель І. В. - Професійна культура бухгалтера і аудитора: практика застосування, Скрипник С. В., Головчак Г. В. (2020)
Яненкова І. Г. - Світовий цифровий розвиток та нові глобальні виклики для України (2020)
Tymchyshyn Yu. - Features of the protective approach to determining the regions’ economic security (2020)
Павліш Л. О. - Автозаправні станції та комплекси в Закарпатській області (2020)
Титок В. В. - Управління проектами для розвитку ОТГ (кращі практики), Мороз Е. Г., Артюх Т. О. (2020)
Химич О. В. - Формування та удосконалення позитивного іміджу вітчизняних навчальних закладів, Білик О. І., Корчинська О. О., Парійчук В. А. (2020)
Novikova O. - Comparative advantage analysis of china’s agricultural products export, Li Xiaoran (2020)
Kalyta O. - Modern problems of capital sufficiency regulation of the banking system of Ukraine (2020)
Мороз Н. В. - Тенденції банківського кредитування в Україні, Бондаренко Л. П. (2020)
Юрчишена Л. В. - Концептуальні підходи до управління необоротними активами корпоративних підприємств, Ковальчук І. М. (2020)
Предун К. М. - Екологізація діяльності стейкхолдерів енергопостачання на ґрунті біосферної сумісності (2020)
Vereshchahina H. - Implementation of a system for assessing the risks of innovative activity in strategic planning of enterprise development, Pliekhanova T. (2020)
Гриневич Л. В. - Методологічне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти у процесі бюджетування, Аніпко Л. В. (2020)
Кузьмін О. Є. - Принципи та інструментарій оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємств, Жигало О. Ю., Ємельянов О. Ю. (2020)
Паламарчук В. І. - Стратегія економічної безпеки підприємства на базі життєвого циклу підприємства (2020)
Світлична К. С. - Сучасні функції управління логістичним персоналом, Кубасова Г. В. (2020)
Хімічєв Я. О. - Роль експортно-кредитного агентства у підтримці банківського кредитування експортно-імпортних операцій, Євтушенко В. А., Мангушев Д. В. (2020)
Верезомська С. Ж. - Еволюція методів маркетингових досліджень у сучасних умовах (2020)
Зінорук Л. В. - Сучасні тенденції та фактори впливу на формування брендингу (2020)
Кубіцький С. О. - Особливості здійснення контролю в умовах розвитку освітніх систем, Пастовенський О. В. (2020)
Павлік І. Є. - Система нормативно-правового регулювання організації бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (2020)
Ніколаєв В. П. - Моделі формування прав і відносин власності в управлінні об’єктами житлової нерухомості, Щербина А. А. (2020)
Шевченко І. Ю. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти реалізації кластерних ініціатив в автомобільній підгалузі машинобудування (2020)
Tymchyshyn J. - Food’s security peculiarities of the Ukrainian regions (2020)
Abdulhasanov T. T. - The role of banks in the financial control system, Nasibli S. H. (2020)
Добош Н. М. - Інституційні інновації в регулюванні фінансового ринку в Україні в контексті покращення захисту прав споживачів фінансових послуг, Познякова О. І., Кльоба Л. Г. (2020)
Кузнєцова А. Я. - Аналіз фінансових відносин суб’єктів господарювання з погляду їх електронної взаємодії, Чмерук Г. Г. (2020)
Матвійчук Л. Ю. - Рецензія на наукову монографію "Екологічні інновації: основа економічної безпеки" авторів: Якимчук А. Ю., д.е.н., професора, Навроцького Р. Л., к.е.н. (2020)
Бєлікова К. - Організація взаємодії між органами управління у надзвичайних ситуаціях: правовий, організаційний та економічний аспекти, Потеряйко С., Кравченко Ю., Марченко О. (2020)
Білик О. - Удосконалення системи найму та адаптації державних службовців, Блинда Ю., Васькович І. (2020)
Гудович О. - Наукове обґрунтування основних завдань органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, Ковальов О., Мазуренко В. (2020)
Гур’єв С. - Інформаційна взаємодія в умовах надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру, Іскра Н., Терентєва А. (2020)
Євсюков О. - Організаційно-методичні засади відбору змісту новітніх технологій підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери цивільного захисту, Гаваза А. (2020)
Єлісєєв В. - Методика розрахунку матеріальних резервів як інструмент механізму державного управління силами цивільного захисту, Пруський А., Тищенко В., Власенко Є. (2020)
Кропивницький Р. - Зарубіжний досвід державного регулювання науковою діяльністю (2020)
Литвиновський Є. - Деякі результати спостереження за організацією функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (2020)
Літвінчук Л. - Світові практики цифровізації надання послуг з працевлаштування (2020)
Логвінов В. - Драйвери цифрової трансформації органів публічної влади, Малонога С. (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. - Проблема сек'юритизації Ісламу у формуванні національної безпеки (2020)
Приліпко С. - Нормативно-правові засади інформаційної відкритості та комунікаційної взаємодії органів публічної влади з громадськістю (2020)
Товмасян А. - Проблеми забезпечення належного виконання судових рішень щодо суб’єктів господарювання в Україні: державно-управлінський вимір (2020)
Усик С. - Дослідження правового механізму забезпечення інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2020)
Коробка І. - Порівняльний аналіз функціонування систем публічного управління ризиками та загрозами надзвичайних ситуацій в країнах Європи та Океанії (2020)
Вихідні дані (2020)
Гeвoркян E. С. - Розробка керамічних матеріалів ZrO2–CeO2 біоінженерного використання, Нeрубaцький В. П., Морозова О. М., Софронов Д. С., Чишкaлa В. O., Волошина Л. В. (2022)
Аношкіна Н. М. - Дослідження впливу рідкокристалічної присадки на трібологічні властивості гідравлічних олив для будівельних та колійних машин (2022)
Норчак В. І. - Спалювання композитних торфо-вугільних сумішей у вихровій топці (2022)
Рудченко Д. Г. - Мінеральні добавки в технології виробництва автоклавного газобетону, Сердюк В. Р. (2022)
Ромашко В. М. - Основні параметри універсальної діаграми стану бетону в залізобетонних елементах і конструкціях, Ромашко-Майструк О. В. (2022)
Мозговий А. О. - Особливості конструкцій залізобетонних фундаментів силосів збільшених розмірів, Бутенко А. А. (2022)
Нестеренко С. В. - Експериментальна перевірка точності визначення нормальних висот пунктів за даними GNSS-спостережень, Міщенко Р. А. (2022)
Жалкін Д. С. - Видалення води з дизельної оливи гідродинамічним диспергуванням, Жалкін С. Г., Вініченко В. Е., Скрипченко С. В. (2022)
Панченко С. В. - Еволюція транспорту та сучасна проблема української залізниці, Балака Є. І., Панченко В. В., Резуненко М. Є. (2022)
Кравченко М. А. - Дослідження стабільності руху поїздопотоків на вантажонапруженому залізничному полігоні, Стебницька Є. М., Прохорченко А. В., Киман А. М., Кірієнков А. Є. (2022)
Чигурян Я. О. - Застосування ГІС-технологій в сільському господарстві, Яковенко К. С. (2022)
Pylypenko Yu. - Sanitary aquaculture as an element of rational exploitation of small reservoirs (2017)
Бузевич І. Ю. - Біологічна характеристика аборигенної промислової іхтіофауни Клекотинського водосховища, Бузевич О. А. (2017)
Демченко В. О. - Трансформація іхтіоценозу екотону в умовах нестабільних гідроекологічних показників (на прикладі Молочного лиману) (2017)
Захарченко І. Л. - Структурні показники промислового стада річкових раків Каховського водосховища, Максименко М. Л. (2017)
Костоусов В. Г. - Зависимость ихтиомассы озер Белоруси от некоторых биолимнологических факторов (2017)
Парамонов В. В. - Прилов при промысле морского окуня в открытых водах северной части Атлантичекого океана и возможность его минимизации (2017)
Дем'яненко К. В. - Морське рибальство України у XXI сторіччі: стан та перспективи, Ізергін Л. В., Діріпаско О. О. (2017)
Матвієнко Н. М. - Інфекційний панкреатичний некроз у лососевих риб (огляд) (2017)
Ткачук А. І. - Тенденції розвитку рибальства в античних містах-державах Північного Причорномор’я (2017)
Кулешов С. - Архівні фонди фінансових установ російської імперії ХІХ – початку ХХ століть в державних архівах України: загальна характеристика, Тупчієнко М., Линченко М. (2021)
Градинар Г. - Колективізація в Придунав'ї (за матеріалами фондів Ізмаїльського архіву) (2021)
Бондаренко О. - Розвиток торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: сучасна вітчизняна історіографія (2021)
Бутко А. - Населені пункти на території "Задніпровських місць" Гетьманщини (2021)
Коломієць О. - Народницько-лінгвістична етноантропологічна концепція Ф. Вовка, Бондаренко Г., Головата О. (2021)
Коцур В. - Медіапростір на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей у 2014- 2020 рр. в умовах російсько- української війни, Коцур Л., Іваннікова І. (2021)
Krasnozhon N. - Latvian-Ukrainian communicative ties in the context of informatization and digitalization of societies (1991-2020) (2021)
Хмельницька Л. - Педагогічні інновації Христини Алчевської в системі народного шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Черняхівська О. - У витоків енциклопедичного проєкту "Історія міст і сіл української РСР" у 26-ти томах (2021)
Барабаш В. - Прогресивні напрями інформатизації бібліотек закладів вищої освіти, Глєбова Л. (2021)
Бокшиц О. - Історія розвитку пожежних веж України як складова формування знань у здобувачів вищої освіти з пожежної безпеки виробництв, Каменська І. (2021)
Григораш С. - Інформаційний продукт як канал комунікації та результат видавничої діяльності, Бурківська Л. (2021)
Zlenko A. - Student's self-government as an environment for the formation of socio-cultural activity of youth: historical discourse, Isaikina O. (2021)
Климова К. - Системи спеціальної документації: чинники впливу на формування та організацію (2021)
Орлик С. - Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні, Стежко З. (2021)
Січкаренко Г. - Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті (2021)
Стороженко Л. - Стратегічні комунікації: концептуальні підходи та базові принципи, Петькун С. (2021)
Bondarenko V. - Swimming fish spermatozoa – analysis of flagellar movement, Boryshpolets S., Cosson J. (2017)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка ролі баклана великого (Phalacrocorax Carbo) у формуванні запасів водних біоресурсів гідроекосистеми Дніпро-Бузького лиману, Наконечний І. В., Козичар М. В. (2017)
Шевченко П. Г. - Сиг чудський (Coregonus maraenoides Poljakow) озера Світязь Шацького національного природного парку та його морфологічна характеристика, Забитівський Ю. М., Халтурин М. Б. (2017)
Сербов М. Г. - Наукове підґрунтя розвитку рекреаційного рибальства у водоймах України (2017)
Fedorenko O. V. - Determination of limits for catches of roach, bream, zander and carp in Zaporizhzhiya (Dnipro) water reservoir for 2018, Marenkov O. M. (2017)
Кольман Р. - Использование результатов биометрических исследований американского веслоноса (Polyodon Spatula Walb.) для ранней диагностики пола, Щепковcки М. (2017)
Пилипенко Ю. В. - Метод інтегрованої діагностики стану гідроекосистем за цитогенетичним гомеостазом аборигенних видів риб, Клименко М. О., Бєдункова О. О. (2017)
Слуквин А. М. - Совершенствоване методик отбора биологических проб и выделения ДНК у длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) для проведения молекулярно-генетических исследований, Сасинович М. А., Алехнович А. В. (2017)
Бакуліч О. О. - Ситуаційний метод управління екологічними ризиками проєктів підприємств транспортної галузі в умовах циркулярної економіки, Кіс І. Р. (2021)
Бушуєв С. Д. - Концептуальна модель цифрового сліду проєктів в умовах цифровізації суспільства, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С. (2021)
Гордєєва І. О. - Прийняття управлінських дій з адаптації проєктно-орієнтованих організацій за критеріями "ефективність – своєчасність" (2021)
Засуха І. П. - Концепція цифровізації та дослідження в області GERT-мереж управління проєктів і програм державного сектору (2021)
Круль К. Я. - Метод планування реєстру стекхолдерів проєктів АПК з урахуванням їхніх ризиків та ментальності, Данченко О. Б., Денчик О. Р. (2021)
Тімінський О. Г. - Аналіз моделей і методів діджиталізації бізнес-процесів, Войтенко О. С., Райчук І. В. (2021)
Катаєва Є. Ю. - Актуальність використання прихованої передачі даних у відеофайлах, Ребріков А. Г. (2021)
Іванченко Г. М. - Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми, Максим’юк Ю. В., Козак А. А., Мартинюк І. Ю. (2021)
Київська К. І. - Перспективи впровадження ВІМ-технологій у вітчизняній будівельній галузі, Лузiнa Ю. В. (2021)
Лізунов П. П. - Чисельне диференціювання форм вигину пружних стержнів значної довжини, Недін В. О. (2021)
Терентьєв О. О. - Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель, Горбатюк Є. В., Доля О. В., Серпінська О. І., Лященко М. А. (2021)
Цюцюра М. І. - Індивідуалізовані стратегії управління при формуванні інформаційних технологій розкладу занять, Кулеба М. Б., Данилишин С. М. (2021)
Ryzhakova G. - Information-analytical support and organizational-structural regulation of operational activity of enterprises: economic evaluation and construction of management systems, Ivakhnenko I., Chupryna Y., Kushnir I., Druzhynina I., Vakolyuk A. (2021)
Орленко І. М. - Модифікація методично-прикладного інструментарію діагностики фінансового стану будівельного підприємства в контексті санаційного менеджменту, Жалдак Р. Ю., Приходько О. О., Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Дегтярева І. В. (2021)
Петренко Г. С. - Вибір імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проєкту як напрям удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства, Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Марчук Т. С., Малихіна О. М., Приходько Д. О. (2021)
Чернишев Д. О. - Цифрові технології як інноваційні тренди структурно-трансформаційних зрушень у системі управління підприємств-стейкхолдерів будівництва, Рижаков Д. А., Хоменко О. М., Петруха С. В., Кучеренко О. І., Горбач М. В. (2021)
Чуприна Х. М. - Оновлення інструментарію економіко-управлінської реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств у контексті сучасної парадигми цифровізації економіки, Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Дикий О. В., Поколенко В. О., Веремєєва Т. І. (2021)
Zongyi W. - How can Toyota Motor Corporation achieve sustainable development. Management of Development of Complex Systems (2021)
Yaremko Z. - Systematic approach to work safety management in the workplace, Tymoshuk S., Vashchuk V. (2021)
Chun Xiang - Equipment to prevent the spread of coronavirus SARS-COV-2. Research of separation elements, Huang Liling Xia , Ryzhkov S. (2021)
Nengjun B. - Multiple regression modeling the chemical composition effects on the tensile strength of Ni-based superalloys, Tkachenko I., Miroshnichenko V., Gavrilova V., Sapronov O. (2021)
Іносов С. В. - Настроювання ПІД-регулятора за перехідною функцією розімкненого контура, Бондарчук О. В., Ілларионов В. М. (2021)
Калініна І. О. - Дослідження ефективності методів класифікації при прогнозуванні у задачах машинного навчання, Гожий О. П. (2021)
Алейник С. Л. - Обґрунтування способу введення субстанції lactobacillus casei імв в-7280 у дослідні зразки песаріїв із пробіотичною активністю, Полова Ж. М. (2021)
Вронська Л. В. - Вивчення амінокислотного складу сухого екстракту хмелю шишок (2021)
Гнатойко К. В. - Дослідження жирнокислотного складу трави миколайчиків плоских, Грицик А. Р. (2021)
Жук Ю. М. - Спектрофотометричне визначення (7-н-бутил-3-метилксантин-8-іл)діетиламіноетиламоній оксалату, Іванченко Д. Г., Васюк С. О. (2021)
Волкова А. В. - Аналіз інструментів формування брендУ освітньої послуги Національного фармацевтичного університету, Яковлєва О. Ю. (2021)
Приступа Б. В. - Дослідження протизапальної активності естерів ібупрофену в поєднанні з низькочастотним ультразвуком на моделі карагенін-індукованого запалення, Кравченко І. А., Рожковський Я. В., Богату С. І. (2021)
Опрошанська Т. В. - Антимікробна активність настойок та рідких екстрактів із коренів лопуха великого, лопуха малого та лопуха павутинистого, Осолодченко Т. П., Хворост О. П. (2021)
Гуз В. С. - Аналіз тенденцій у програмі реімбурсації "доступні ліки" в Україні, Заліська О. М., Максимович Н. М. (2021)
Зупанець К. О. - Фармацевтична опіка при відпуску стандартизованих рослинних лікарських засобів пацієнтам із кашлем, Сахарова Т.С., Безугла Н. П., Отрішко І. А., Шебеко С. К., Ратушна К. Л. (2021)
Блажко І. В. - Сучасні вимоги провідних фармакопей до характеристики, класифікації та контролю якості м’яких лікарських форм, Чубка М. Б., Павлюк Б. В., Грошовий Т. А. (2021)
До 80-річчя професора Тараса Андрійовича Грошового (2021)
Борисенко Н. М. - Жанр щоденника у творчості Марії Матіос: типологія і поетика (2021)
Єльнікова Н. І. - Тролінг в українськомовних медіа: лінгвістичний аспект (2021)
Малиновський А. Т. - Поетика історії: форми репрезентації, імагологічні проєкції, жанрова специфіка (повість Є. Гребінки "Нежинский полковник Золотаренко") (2021)
Немченко І. В. - До проблеми дослідження анімалістичної символіки в поезії Івана Златокудра (2021)
Ткаченко Н. В. - Функційне навантаження антропонімів збірки М. Білокопитова "А вічний час непоспіхом тече…" (2021)
Diachuk N. V. - Basic techniques of portraying in fiction (a case study of J. Steinbeck "Of Mice and Men"), Biliuk I. L. (2021)
Udovichenko Н. M. - Structural and semantic features and specifics of the reduplicates’ functioning in modern English, Horobei A. M., Holovata V. V. (2021)
Хавкіна О. М. - Фразеологізми із семантикою віолентності у сучасній англійській мові (2021)
Мащенко О. А. - Романи Лі Ян Пхоу та Дж. С. Вонг: імітація традиції vs створення нової (2021)
Ситняк Р. М. - Конфлікт синхронії і діахронії у дослідженнях з лексичної семантики (лінгвоісторіографічний аспект) (2021)
Ахмедова Е. Д. - Заміна когнітивних моделей англомовних художніх порівнянь в українських перекладах (2021)
Солюк М. М. - Герта Мюллер "Гойдалка дихання": переклад категорії означеності / неозначеності (2021)
Силантьєва В. І. - Синергетика в літературі, що відображає хаос і пошуки нового космосу: про книгу Н. В. Абабіної "Література і синергетика" (Одеса : Фенікс, 2021. 152 с.) (2021)
Цупікова О. А. - Особливості функціювання морфологічних одиниць у рекламному медичному дискурсі (2021)
Черниш А. Є. - Дискурс неврозу в романі С. Процюка "Троянда ритуального болю" (2021)
Дойчик О. Я. - Метафорична об’єктивація концептів CRIME та INVESTIGATION у детективних оповіданнях, Томаш Я. З. (2021)
Мащенко А.-М. А. - Експансія як засіб посилення апелятивності фразеологізмів у рекламі (2021)
Nytspol V. I. - Lexical analysis of the serial killer character’s discourse in the 20th century American fiction (2021)
Дроздовський Д. І. - Постколоніальна основа трансмодернізму й метамодернізму в теоретичних поглядах О. Павлова (2021)
Жулавська О. О. - Відтворення дотикових синестезійних метафор в англо-українських перекладах художньої літератури (2021)
Kyrychuk L. M. - Religious terms in tourist texts translation: cross-cultural dimensions, Kovalchuk L. V. (2021)
Хода Л. Д. - Рецензія на підручник Ярміли Кредатусової (J. Kredátusová) "Súdny preklad v praxi. Dokumenty trestného práva (ukrajinsko-slovenský aspekt)" (2021)
Бєлікова Н. - Якість життя населення, яке постраждало від військових дій, Індика С., Цьось А., Ващук Л. (2022)
Войтович І. - Особливості структурної діяльності центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Волинської обласної ради, Козіброцький С. (2022)
Колесник С. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи методами активного навчання, Бєлікова Н. (2022)
Анохін Є. - Дослідження рівня мотиваційно-ціннісного ставлення курсантів до фізичного вдосконалення на початку навчання у військовій академії, Бобко Ю., Матвейко О., Пилипчак І., Лотоцький І., Кузнецов М. (2022)
Матвейко О. - Вплив занять фізичними вправами на функціональний стан та працездатність військовослужбовців-ветеранів бойових дій, Романчук С., Ольховий О., Одеров А., Небожук О., Климович В., Бабич М. (2022)
Петрович В. - Вплив збалансованого харчування та оздоровчих фітнес-тренувань на жінок зрілого віку, Войтович І. (2022)
Пилипчак І. - Вплив кросфіту на показники фізичного розвитку, функціонального стану та фізичного здоров’я курсантів військових закладів вищої освіти, Одеров А., Климович В., Романчук С., Андрейчук В., Кондратюк В., Небожук О., Тимочко О. (2022)
Пасенко М. - Реабілітаційний діагноз пацієнтів після остеосинтезу вертлюгової западини на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, Глиняна О., Сьоміч Ю. (2022)
Палюх М. - Вивчення доцільності використання смарт та хмарних технологій у навчально-тренувальній діяльності юних футболістів, Романюк В. (2022)
Улан А. - Ігрова спеціалізація у футболі з урахуванням моторної асиметрії спортсменів, Балковий І. (2022)
Pymonenko M. - Peculiarities of Interaction Between Trampoline and Trampolinist – as a Complex Biomechanical System in the Aspect of Physical Forces and Biomechanics of the Athlete, Kostiuchenko O. (2022)
Інформація для авторів (2022)
Амеліна С. М. - Підготовка викладачів аграрних ВНЗ до діалогізації педагогічного процесу (2012)
Бакум З. П. - Проектування в дослідницькій діяльності студентів вищих навчальних закладів, Бабенко Т. П. (2012)
Григор'єва М. А. - Психолого-педагогічні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2012)
Делик І. С. - Стимулювання інтересу студентів економічних спеціальностей до вивчення іноземної мови (2012)
Дуднік Н. Ю. - Тренінгові заняття як важлива умова формування в майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації (2012)
Журавська Н. С. - Проблемність - шлях до активізації навчання студентів зі спеціальних дисціипін (2012)
Катеруша О. В. - Технологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови (2012)
Качалова Т. Г. - Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект) (2012)
Кокарева Е. О. - Реалізація технології творчого саморозвитку студентів (2012)
Коновал О. А. - Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики (2012)
Костіна Л. С. - Проблема номінального використання педагогічних технологій у процесі гуманістичного формування особистості студента, Ліхошерст О. Г. (2012)
Кравець Л. М. - Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів (2012)
Кулько В. А. - Формування професійної спрямованості майбутніх екологів (2012)
Кучма О. І. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, Цись О. О. (2012)
Лаврентьєва О. О. - Шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів (2012)
Морозов В. В. - Технологія діалогічного навчання як складник професійної освіти майбутніх учителів (2012)
Стукало О. А. - Роль української мови за професійним спрямуванням у становленні майбутнього ветеринара (2012)
Тарасенко Р. О. - Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів, Гаріна С. М. (2012)
Тарасова О. В. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної творчості студентів (2012)
Чувасова Н. О. - Розвиток операційного компонента пізнавальної активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Батрак Т. В. - Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників (2012)
Голоденко О. М. - Розвиток особистості учня в процесі викладання фізики (2012)
Іванова О. І. - Стимулювання молодших підлітків до самореалізації в позаурочній пізнавальній діяльності (2012)
Компаній О. В. - Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів (2012)
Конельська І. М. - Формування екологічної свідомості учнів молодших класів в умовах сталого розвитку суспільства, Терлецька Н. М. (2012)
Нікора A. О. - Формування предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів (2012)
Паламар C. П. - Формування предметни компетнтностей учнів основної школи у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2012)
Полякова B. Я. - Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи (2012)
Афонін А. П. - Стратегічні принципи в системі організації здоров'язберігаючої освіти у школі та ВНЗ (2012)
Білоус О. С. - Особливості підготовки педагогічних кадрів в університеті (2012)
Бондаренко О. В. - Модернізація краєзнавчої підготовки майбутніх учителів географії (2012)
Гнілуша Н. В. - Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні) (2012)
Задорожній А. В. - Розвиток поняття "духовність" у структурі ціннісно-смислової картини світу (2012)
Калюжна Т. Г. - Ціннісні пріоритети вчителя та освіти (2012)
Коновал О. А. - Нові теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів у процесі вивченні спеціальної теорії відносності, Туркот Т. І. (2012)
Литвиненко О. В. - Сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування (2012)
Лісіна Л. О. - Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій, Ткачук В. В. (2012)
Максименко Г. А. - Застосування лінгвокраїнознавчих матеріалів у викладанні української мови як іноземної (2012)
Нєлєпова A. В. - Проектування експертної системи "моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців, Тверезовська Н. Т. (2012)
Онопа B. М. - Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів (2012)
Старєва А. М. - Принцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін (2012)
Тверезовська Н. Т. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "міжпредметні зв'язки", Сидорко В. П. (2012)
Чеботарьова І. В. - Формування в майбутнього фахівця нового світосприйняття на основі синергетичного підходу (2012)
Чорна О. В. - Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті (2012)
Шепеленко Т. Л. - Формування професійно мобільної особистості майбутнього фахівця з економіки (2012)
Шклярова Т. П. - Проблеми сучасної сім'ї та неготовність батьків до статево-рольової соціалізації дітей (2012)
Шофолов Д. Л. - Проблема кадрового забезпечення управління природокористуванням і природоохорoнною діяльністю (2012)
Щербина Д. В. - Жестикуляція вчителя у структурі зовнішньої педагогічної техніки (2012)
Агtегсhuк Т. О. - Тhе stages of religious education at the establishments of public secondary education of FRG in 1945 - 2012 (2012)
Ємельова А. П. - Роль земств у розвитку трудового навчання в Катеринославській губернії (кінець XIX — початок XX століття) (2012)
Павленко О. О. - Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання Всесвітньої митної організації: український досвід (2012)
Пастухoва Л. В. - Теоретичні основи дальтон-плану (2012)
Соколова С. В. - Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХIX сторіччя (2012)
Тимофієва Л. Є. - Інноваційна стратегія управлінської діяльності сучасного керівника в умовах сталого розвитку суспільства (2012)
Шинкаренко Л. І. - Етапи розвитку дистанційної освіти в Україні (2012)
Андріанов Т. В. - Соціально-педагогічна проблема здорового способу життя та розвиток особистісної компетенції щодо професійної діяльності (2012)
Бас С. В. - Зміст понять "компетенція" і "компетентність" у працях сучасних педагогів (2012)
Бондар Л. А. - Технологія організації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти (2012)
Гладка О. В. - Навчання креативного письма на заняттях з іноземної мови як засіб формування комунікативної компетенції студентів (2012)
Корольський В. В. - Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні, Капіносов А. М. (2012)
Лапіна В. О. - Психологічні особливості навчального діалогу, які впливають на ефективність процесу формування мовленнєвої компетентності студентів під час вивчення іноземних мов (2012)
Мішеніна Т. М. - Організація роботи з лінгво- та літературознавчодидактичною термінологією як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Хоцкіна С. М. - Дидактичні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки: теоретико-практичний аспект проблеми (2012)
Штельмах Г. Б. - Особистісно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Яковенко О. І. - Упровадження компетентісного підходу в систему вищої економічної освіти (2012)
Шуріна В. В. - Причини виникнення особистісних деформацій у студентів (2022)
Кавцевич А. А. - Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников (2022)
Коваленко І. А. - Практика впровадження дистанційного навчання на платформі Moodle у вітчизняних педагогічних ЗВО (2022)
Мозгова О. І. - Включення здобувачів освіти до творчої та суспільно-значущої діяльності (2022)
Дубовик Н. А. - Бібліотечні блоги як засіб бібліотечно-інформаційного обслуговування, Овсієнко А. С. (2022)
Третьякова Т. М. - Негативний вплив стереотипів на життя людини, Гончар Ю. І. (2022)
Кочубей А. В. - Навчально-виховні технології формування конфліктологічної культури майбутніх психологів, Куришко А. Г. (2022)
Хихлуха Д. А. - Значимость физической культуры в режиме дня студенческой молодежи (2022)
Семенов А. І. - Особливості методики підготовки юних спортсменів (2022)
Хихлуха Д. А. - Изменение длины проката лодки и ее влияние на скорость в гребле на байдарках (2022)
Захарченко О. А. - Изучение мотивации студентов к физической активности занимающихся в учебных группах и группах секционной направленности, Захарченко Д. Д., Гончар Н. А. (2022)
Лапицкая Л. А. - Влияние занятий йогой на оздоровление людей, которые занимаются физичесокой культурой, Захарченко О. А. (2022)
Фастовець О. О. - Розвиток екологічного туризму як тренд туристичного ринку 2021 (2022)
Тозик О. В. - Особенности мотивации спортсменов, занимающихся командным видом спорта (2022)
Цигановська Н. В. - Мінімізація наслідків стресу засобами фізичної активності серед студентської молоді, Гончар В. В., Батулін Д. С. (2022)
Гутько О. И. - Развитие функциональных возможностей организма женщин среднего возраста методом круговой тренировки, Трошина С. В. (2022)
Гулька О. В. - Застосування мобільних додатків для реєстрації показників фізичного стану під час занять учнів фізичними вправами, Кардаш С. О. (2022)
Грубар І. Я. - Профілактика шкільного травматизму засобами фізичного виховання, Грабик Н. М., Рудин Н. В. (2022)
Рец В. В. - Перспекттивні шляхи протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті (2022)
Бесько О. А. - Совершенствование подходов к определению сетевых показателей для учреждений среднего специального образования в Республике Беларусь (2022)
Арашкевич О. В. - Источники и способы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь (2022)
Morozov V. I. - Some current trends in the digital development of the economy and society (2022)
Лин С. Д. - Состояние и тенденции изменения половозрастной структуры сельского населения Республики Беларусь (2022)
Харченко Ю. - Онлайн-вікторина як форма профорієнтаційної діяльності, Бабенко О., Данильченко О. (2021)
Галус О. - Заклади загальної середньої освіти як суб’єкти виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, Галус О. (2021)
Stepanov O. - Usage of the Educational Video by Students-Veterinarians Who are Studying Operative Surgery (2021)
Регейло І. - Дослідницька діяльність університетів: проблеми оцінювання, Базелюк Н. (2021)
Lavrysh Y. - Critical Reflection as a Key Component of Personalized Language Learning in Digital Education Environment at University, Korbut O., Buha S. (2021)
Косович О. - Критерії відбору навчальних матеріалів у навчанні аудіюванню на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи (2021)
Долинська О. - Особливості використання регіонального компоненту у підготовці студентів спеціальності 242 "Туризм" (2021)
Мармаза О. - Аксіологічний контент управлінських інновацій (2021)
Зайцев І. - Компоненти, критерії та показники рівнів готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до професійної діяльності (2021)
Федорчук О. - Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх правознавців (2021)
Калинич К. - Художній текст як ілюстративне джерело значення парадигми "успіх" у педагогіці: роман Є. Водолазкіна "Брісбен" (2021)
Барабаш В. - Наукове опрацювання документів особистого архіву історика, краєзнавця С. І. Шевченка, Глєбова Л., Тупчієнко М. (2021)
Біловус Л. - Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь, Боднарчук Ю., Гомотюк О. (2021)
Котельницький Н. - Публіцистика І. Л. Шрага (1847-1919) як джерело з історії Земського ліберального руху на півночі лівобережної України (60-80 рр. ХІХ ст.) (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського