Krasnozhon N. - Latvian-Ukrainian communicative ties in the context of informatization and digitalization of societies (1991-2020) (2021)
Хмельницька Л. - Педагогічні інновації Христини Алчевської в системі народного шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Черняхівська О. - У витоків енциклопедичного проєкту "Історія міст і сіл української РСР" у 26-ти томах (2021)
Барабаш В. - Прогресивні напрями інформатизації бібліотек закладів вищої освіти, Глєбова Л. (2021)
Бокшиц О. - Історія розвитку пожежних веж України як складова формування знань у здобувачів вищої освіти з пожежної безпеки виробництв, Каменська І. (2021)
Григораш С. - Інформаційний продукт як канал комунікації та результат видавничої діяльності, Бурківська Л. (2021)
Zlenko A. - Student's self-government as an environment for the formation of socio-cultural activity of youth: historical discourse, Isaikina O. (2021)
Климова К. - Системи спеціальної документації: чинники впливу на формування та організацію (2021)
Орлик С. - Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні, Стежко З. (2021)
Січкаренко Г. - Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті (2021)
Стороженко Л. - Стратегічні комунікації: концептуальні підходи та базові принципи, Петькун С. (2021)
Bondarenko V. - Swimming fish spermatozoa – analysis of flagellar movement, Boryshpolets S., Cosson J. (2017)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка ролі баклана великого (Phalacrocorax Carbo) у формуванні запасів водних біоресурсів гідроекосистеми Дніпро-Бузького лиману, Наконечний І. В., Козичар М. В. (2017)
Шевченко П. Г. - Сиг чудський (Coregonus maraenoides Poljakow) озера Світязь Шацького національного природного парку та його морфологічна характеристика, Забитівський Ю. М., Халтурин М. Б. (2017)
Сербов М. Г. - Наукове підґрунтя розвитку рекреаційного рибальства у водоймах України (2017)
Fedorenko O. V. - Determination of limits for catches of roach, bream, zander and carp in Zaporizhzhiya (Dnipro) water reservoir for 2018, Marenkov O. M. (2017)
Кольман Р. - Использование результатов биометрических исследований американского веслоноса (Polyodon Spatula Walb.) для ранней диагностики пола, Щепковcки М. (2017)
Пилипенко Ю. В. - Метод інтегрованої діагностики стану гідроекосистем за цитогенетичним гомеостазом аборигенних видів риб, Клименко М. О., Бєдункова О. О. (2017)
Слуквин А. М. - Совершенствоване методик отбора биологических проб и выделения ДНК у длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) для проведения молекулярно-генетических исследований, Сасинович М. А., Алехнович А. В. (2017)
Бакуліч О. О. - Ситуаційний метод управління екологічними ризиками проєктів підприємств транспортної галузі в умовах циркулярної економіки, Кіс І. Р. (2021)
Бушуєв С. Д. - Концептуальна модель цифрового сліду проєктів в умовах цифровізації суспільства, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С. (2021)
Гордєєва І. О. - Прийняття управлінських дій з адаптації проєктно-орієнтованих організацій за критеріями "ефективність – своєчасність" (2021)
Засуха І. П. - Концепція цифровізації та дослідження в області GERT-мереж управління проєктів і програм державного сектору (2021)
Круль К. Я. - Метод планування реєстру стекхолдерів проєктів АПК з урахуванням їхніх ризиків та ментальності, Данченко О. Б., Денчик О. Р. (2021)
Тімінський О. Г. - Аналіз моделей і методів діджиталізації бізнес-процесів, Войтенко О. С., Райчук І. В. (2021)
Катаєва Є. Ю. - Актуальність використання прихованої передачі даних у відеофайлах, Ребріков А. Г. (2021)
Іванченко Г. М. - Побудова розв’язувальних рівнянь напіваналітичного методу скінченних елементів для призматичних тіл складної форми, Максим’юк Ю. В., Козак А. А., Мартинюк І. Ю. (2021)
Київська К. І. - Перспективи впровадження ВІМ-технологій у вітчизняній будівельній галузі, Лузiнa Ю. В. (2021)
Лізунов П. П. - Чисельне диференціювання форм вигину пружних стержнів значної довжини, Недін В. О. (2021)
Терентьєв О. О. - Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель, Горбатюк Є. В., Доля О. В., Серпінська О. І., Лященко М. А. (2021)
Цюцюра М. І. - Індивідуалізовані стратегії управління при формуванні інформаційних технологій розкладу занять, Кулеба М. Б., Данилишин С. М. (2021)
Ryzhakova G. - Information-analytical support and organizational-structural regulation of operational activity of enterprises: economic evaluation and construction of management systems, Ivakhnenko I., Chupryna Y., Kushnir I., Druzhynina I., Vakolyuk A. (2021)
Орленко І. М. - Модифікація методично-прикладного інструментарію діагностики фінансового стану будівельного підприємства в контексті санаційного менеджменту, Жалдак Р. Ю., Приходько О. О., Шпаков А. В., Шпакова Г. В., Дегтярева І. В. (2021)
Петренко Г. С. - Вибір імперативів бюджетування інвестиційно-будівельного проєкту як напрям удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства, Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Марчук Т. С., Малихіна О. М., Приходько Д. О. (2021)
Чернишев Д. О. - Цифрові технології як інноваційні тренди структурно-трансформаційних зрушень у системі управління підприємств-стейкхолдерів будівництва, Рижаков Д. А., Хоменко О. М., Петруха С. В., Кучеренко О. І., Горбач М. В. (2021)
Чуприна Х. М. - Оновлення інструментарію економіко-управлінської реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств у контексті сучасної парадигми цифровізації економіки, Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Дикий О. В., Поколенко В. О., Веремєєва Т. І. (2021)
Zongyi W. - How can Toyota Motor Corporation achieve sustainable development. Management of Development of Complex Systems (2021)
Yaremko Z. - Systematic approach to work safety management in the workplace, Tymoshuk S., Vashchuk V. (2021)
Chun Xiang - Equipment to prevent the spread of coronavirus SARS-COV-2. Research of separation elements, Huang Liling Xia , Ryzhkov S. (2021)
Nengjun B. - Multiple regression modeling the chemical composition effects on the tensile strength of Ni-based superalloys, Tkachenko I., Miroshnichenko V., Gavrilova V., Sapronov O. (2021)
Іносов С. В. - Настроювання ПІД-регулятора за перехідною функцією розімкненого контура, Бондарчук О. В., Ілларионов В. М. (2021)
Калініна І. О. - Дослідження ефективності методів класифікації при прогнозуванні у задачах машинного навчання, Гожий О. П. (2021)
Алейник С. Л. - Обґрунтування способу введення субстанції lactobacillus casei імв в-7280 у дослідні зразки песаріїв із пробіотичною активністю, Полова Ж. М. (2021)
Вронська Л. В. - Вивчення амінокислотного складу сухого екстракту хмелю шишок (2021)
Гнатойко К. В. - Дослідження жирнокислотного складу трави миколайчиків плоских, Грицик А. Р. (2021)
Жук Ю. М. - Спектрофотометричне визначення (7-н-бутил-3-метилксантин-8-іл)діетиламіноетиламоній оксалату, Іванченко Д. Г., Васюк С. О. (2021)
Волкова А. В. - Аналіз інструментів формування брендУ освітньої послуги Національного фармацевтичного університету, Яковлєва О. Ю. (2021)
Приступа Б. В. - Дослідження протизапальної активності естерів ібупрофену в поєднанні з низькочастотним ультразвуком на моделі карагенін-індукованого запалення, Кравченко І. А., Рожковський Я. В., Богату С. І. (2021)
Опрошанська Т. В. - Антимікробна активність настойок та рідких екстрактів із коренів лопуха великого, лопуха малого та лопуха павутинистого, Осолодченко Т. П., Хворост О. П. (2021)
Гуз В. С. - Аналіз тенденцій у програмі реімбурсації "доступні ліки" в Україні, Заліська О. М., Максимович Н. М. (2021)
Зупанець К. О. - Фармацевтична опіка при відпуску стандартизованих рослинних лікарських засобів пацієнтам із кашлем, Сахарова Т.С., Безугла Н. П., Отрішко І. А., Шебеко С. К., Ратушна К. Л. (2021)
Блажко І. В. - Сучасні вимоги провідних фармакопей до характеристики, класифікації та контролю якості м’яких лікарських форм, Чубка М. Б., Павлюк Б. В., Грошовий Т. А. (2021)
До 80-річчя професора Тараса Андрійовича Грошового (2021)
Борисенко Н. М. - Жанр щоденника у творчості Марії Матіос: типологія і поетика (2021)
Єльнікова Н. І. - Тролінг в українськомовних медіа: лінгвістичний аспект (2021)
Малиновський А. Т. - Поетика історії: форми репрезентації, імагологічні проєкції, жанрова специфіка (повість Є. Гребінки "Нежинский полковник Золотаренко") (2021)
Немченко І. В. - До проблеми дослідження анімалістичної символіки в поезії Івана Златокудра (2021)
Ткаченко Н. В. - Функційне навантаження антропонімів збірки М. Білокопитова "А вічний час непоспіхом тече…" (2021)
Diachuk N. V. - Basic techniques of portraying in fiction (a case study of J. Steinbeck "Of Mice and Men"), Biliuk I. L. (2021)
Udovichenko Н. M. - Structural and semantic features and specifics of the reduplicates’ functioning in modern English, Horobei A. M., Holovata V. V. (2021)
Хавкіна О. М. - Фразеологізми із семантикою віолентності у сучасній англійській мові (2021)
Мащенко О. А. - Романи Лі Ян Пхоу та Дж. С. Вонг: імітація традиції vs створення нової (2021)
Ситняк Р. М. - Конфлікт синхронії і діахронії у дослідженнях з лексичної семантики (лінгвоісторіографічний аспект) (2021)
Ахмедова Е. Д. - Заміна когнітивних моделей англомовних художніх порівнянь в українських перекладах (2021)
Солюк М. М. - Герта Мюллер "Гойдалка дихання": переклад категорії означеності / неозначеності (2021)
Силантьєва В. І. - Синергетика в літературі, що відображає хаос і пошуки нового космосу: про книгу Н. В. Абабіної "Література і синергетика" (Одеса : Фенікс, 2021. 152 с.) (2021)
Цупікова О. А. - Особливості функціювання морфологічних одиниць у рекламному медичному дискурсі (2021)
Черниш А. Є. - Дискурс неврозу в романі С. Процюка "Троянда ритуального болю" (2021)
Дойчик О. Я. - Метафорична об’єктивація концептів CRIME та INVESTIGATION у детективних оповіданнях, Томаш Я. З. (2021)
Мащенко А.-М. А. - Експансія як засіб посилення апелятивності фразеологізмів у рекламі (2021)
Nytspol V. I. - Lexical analysis of the serial killer character’s discourse in the 20th century American fiction (2021)
Дроздовський Д. І. - Постколоніальна основа трансмодернізму й метамодернізму в теоретичних поглядах О. Павлова (2021)
Жулавська О. О. - Відтворення дотикових синестезійних метафор в англо-українських перекладах художньої літератури (2021)
Kyrychuk L. M. - Religious terms in tourist texts translation: cross-cultural dimensions, Kovalchuk L. V. (2021)
Хода Л. Д. - Рецензія на підручник Ярміли Кредатусової (J. Kredátusová) "Súdny preklad v praxi. Dokumenty trestného práva (ukrajinsko-slovenský aspekt)" (2021)
Бєлікова Н. - Якість життя населення, яке постраждало від військових дій, Індика С., Цьось А., Ващук Л. (2022)
Войтович І. - Особливості структурної діяльності центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Волинської обласної ради, Козіброцький С. (2022)
Колесник С. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи методами активного навчання, Бєлікова Н. (2022)
Анохін Є. - Дослідження рівня мотиваційно-ціннісного ставлення курсантів до фізичного вдосконалення на початку навчання у військовій академії, Бобко Ю., Матвейко О., Пилипчак І., Лотоцький І., Кузнецов М. (2022)
Матвейко О. - Вплив занять фізичними вправами на функціональний стан та працездатність військовослужбовців-ветеранів бойових дій, Романчук С., Ольховий О., Одеров А., Небожук О., Климович В., Бабич М. (2022)
Петрович В. - Вплив збалансованого харчування та оздоровчих фітнес-тренувань на жінок зрілого віку, Войтович І. (2022)
Пилипчак І. - Вплив кросфіту на показники фізичного розвитку, функціонального стану та фізичного здоров’я курсантів військових закладів вищої освіти, Одеров А., Климович В., Романчук С., Андрейчук В., Кондратюк В., Небожук О., Тимочко О. (2022)
Пасенко М. - Реабілітаційний діагноз пацієнтів після остеосинтезу вертлюгової западини на основі міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, Глиняна О., Сьоміч Ю. (2022)
Палюх М. - Вивчення доцільності використання смарт та хмарних технологій у навчально-тренувальній діяльності юних футболістів, Романюк В. (2022)
Улан А. - Ігрова спеціалізація у футболі з урахуванням моторної асиметрії спортсменів, Балковий І. (2022)
Pymonenko M. - Peculiarities of Interaction Between Trampoline and Trampolinist – as a Complex Biomechanical System in the Aspect of Physical Forces and Biomechanics of the Athlete, Kostiuchenko O. (2022)
Інформація для авторів (2022)
Амеліна С. М. - Підготовка викладачів аграрних ВНЗ до діалогізації педагогічного процесу (2012)
Бакум З. П. - Проектування в дослідницькій діяльності студентів вищих навчальних закладів, Бабенко Т. П. (2012)
Григор'єва М. А. - Психолого-педагогічні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2012)
Делик І. С. - Стимулювання інтересу студентів економічних спеціальностей до вивчення іноземної мови (2012)
Дуднік Н. Ю. - Тренінгові заняття як важлива умова формування в майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації (2012)
Журавська Н. С. - Проблемність - шлях до активізації навчання студентів зі спеціальних дисціипін (2012)
Катеруша О. В. - Технологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови (2012)
Качалова Т. Г. - Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект) (2012)
Кокарева Е. О. - Реалізація технології творчого саморозвитку студентів (2012)
Коновал О. А. - Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики (2012)
Костіна Л. С. - Проблема номінального використання педагогічних технологій у процесі гуманістичного формування особистості студента, Ліхошерст О. Г. (2012)
Кравець Л. М. - Роль навчальних дисциплін у формуванні саморефлексії майбутніх педагогів (2012)
Кулько В. А. - Формування професійної спрямованості майбутніх екологів (2012)
Кучма О. І. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, Цись О. О. (2012)
Лаврентьєва О. О. - Шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів (2012)
Морозов В. В. - Технологія діалогічного навчання як складник професійної освіти майбутніх учителів (2012)
Стукало О. А. - Роль української мови за професійним спрямуванням у становленні майбутнього ветеринара (2012)
Тарасенко Р. О. - Етапи створення модуля автоматизованої системи підтримки наукових досліджень при підготовці екологів, Гаріна С. М. (2012)
Тарасова О. В. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку професійної творчості студентів (2012)
Чувасова Н. О. - Розвиток операційного компонента пізнавальної активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Батрак Т. В. - Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників (2012)
Голоденко О. М. - Розвиток особистості учня в процесі викладання фізики (2012)
Іванова О. І. - Стимулювання молодших підлітків до самореалізації в позаурочній пізнавальній діяльності (2012)
Компаній О. В. - Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів (2012)
Конельська І. М. - Формування екологічної свідомості учнів молодших класів в умовах сталого розвитку суспільства, Терлецька Н. М. (2012)
Нікора A. О. - Формування предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів (2012)
Паламар C. П. - Формування предметни компетнтностей учнів основної школи у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2012)
Полякова B. Я. - Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи (2012)
Афонін А. П. - Стратегічні принципи в системі організації здоров'язберігаючої освіти у школі та ВНЗ (2012)
Білоус О. С. - Особливості підготовки педагогічних кадрів в університеті (2012)
Бондаренко О. В. - Модернізація краєзнавчої підготовки майбутніх учителів географії (2012)
Гнілуша Н. В. - Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні) (2012)
Задорожній А. В. - Розвиток поняття "духовність" у структурі ціннісно-смислової картини світу (2012)
Калюжна Т. Г. - Ціннісні пріоритети вчителя та освіти (2012)
Коновал О. А. - Нові теоретико-методологічні підходи до організації самостійної роботи студентів у процесі вивченні спеціальної теорії відносності, Туркот Т. І. (2012)
Литвиненко О. В. - Сутнісні ознаки професійно-педагогічного проектування (2012)
Лісіна Л. О. - Сучасні технічні засоби навчання як складник новітніх інформаційних технологій, Ткачук В. В. (2012)
Максименко Г. А. - Застосування лінгвокраїнознавчих матеріалів у викладанні української мови як іноземної (2012)
Нєлєпова A. В. - Проектування експертної системи "моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців, Тверезовська Н. Т. (2012)
Онопа B. М. - Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів (2012)
Старєва А. М. - Принцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін (2012)
Тверезовська Н. Т. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "міжпредметні зв'язки", Сидорко В. П. (2012)
Чеботарьова І. В. - Формування в майбутнього фахівця нового світосприйняття на основі синергетичного підходу (2012)
Чорна О. В. - Якість менеджменту і менеджмент якості в освіті (2012)
Шепеленко Т. Л. - Формування професійно мобільної особистості майбутнього фахівця з економіки (2012)
Шклярова Т. П. - Проблеми сучасної сім'ї та неготовність батьків до статево-рольової соціалізації дітей (2012)
Шофолов Д. Л. - Проблема кадрового забезпечення управління природокористуванням і природоохорoнною діяльністю (2012)
Щербина Д. В. - Жестикуляція вчителя у структурі зовнішньої педагогічної техніки (2012)
Агtегсhuк Т. О. - Тhе stages of religious education at the establishments of public secondary education of FRG in 1945 - 2012 (2012)
Ємельова А. П. - Роль земств у розвитку трудового навчання в Катеринославській губернії (кінець XIX — початок XX століття) (2012)
Павленко О. О. - Імплементація стандартів безпеки та професійного навчання Всесвітньої митної організації: український досвід (2012)
Пастухoва Л. В. - Теоретичні основи дальтон-плану (2012)
Соколова С. В. - Ретроспективний аналіз витоків правової культури у педагогічній теорії від часів Київської Русі до другої половини ХIX сторіччя (2012)
Тимофієва Л. Є. - Інноваційна стратегія управлінської діяльності сучасного керівника в умовах сталого розвитку суспільства (2012)
Шинкаренко Л. І. - Етапи розвитку дистанційної освіти в Україні (2012)
Андріанов Т. В. - Соціально-педагогічна проблема здорового способу життя та розвиток особистісної компетенції щодо професійної діяльності (2012)
Бас С. В. - Зміст понять "компетенція" і "компетентність" у працях сучасних педагогів (2012)
Бондар Л. А. - Технологія організації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти (2012)
Гладка О. В. - Навчання креативного письма на заняттях з іноземної мови як засіб формування комунікативної компетенції студентів (2012)
Корольський В. В. - Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні, Капіносов А. М. (2012)
Лапіна В. О. - Психологічні особливості навчального діалогу, які впливають на ефективність процесу формування мовленнєвої компетентності студентів під час вивчення іноземних мов (2012)
Мішеніна Т. М. - Організація роботи з лінгво- та літературознавчодидактичною термінологією як засіб формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Хоцкіна С. М. - Дидактичні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки: теоретико-практичний аспект проблеми (2012)
Штельмах Г. Б. - Особистісно зорієнтоване навчання як один із шляхів формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Яковенко О. І. - Упровадження компетентісного підходу в систему вищої економічної освіти (2012)
Шуріна В. В. - Причини виникнення особистісних деформацій у студентів (2022)
Кавцевич А. А. - Синдром эмоционального выгорания у медицинских работников (2022)
Коваленко І. А. - Практика впровадження дистанційного навчання на платформі Moodle у вітчизняних педагогічних ЗВО (2022)
Мозгова О. І. - Включення здобувачів освіти до творчої та суспільно-значущої діяльності (2022)
Дубовик Н. А. - Бібліотечні блоги як засіб бібліотечно-інформаційного обслуговування, Овсієнко А. С. (2022)
Третьякова Т. М. - Негативний вплив стереотипів на життя людини, Гончар Ю. І. (2022)
Кочубей А. В. - Навчально-виховні технології формування конфліктологічної культури майбутніх психологів, Куришко А. Г. (2022)
Хихлуха Д. А. - Значимость физической культуры в режиме дня студенческой молодежи (2022)
Семенов А. І. - Особливості методики підготовки юних спортсменів (2022)
Хихлуха Д. А. - Изменение длины проката лодки и ее влияние на скорость в гребле на байдарках (2022)
Захарченко О. А. - Изучение мотивации студентов к физической активности занимающихся в учебных группах и группах секционной направленности, Захарченко Д. Д., Гончар Н. А. (2022)
Лапицкая Л. А. - Влияние занятий йогой на оздоровление людей, которые занимаются физичесокой культурой, Захарченко О. А. (2022)
Фастовець О. О. - Розвиток екологічного туризму як тренд туристичного ринку 2021 (2022)
Тозик О. В. - Особенности мотивации спортсменов, занимающихся командным видом спорта (2022)
Цигановська Н. В. - Мінімізація наслідків стресу засобами фізичної активності серед студентської молоді, Гончар В. В., Батулін Д. С. (2022)
Гутько О. И. - Развитие функциональных возможностей организма женщин среднего возраста методом круговой тренировки, Трошина С. В. (2022)
Гулька О. В. - Застосування мобільних додатків для реєстрації показників фізичного стану під час занять учнів фізичними вправами, Кардаш С. О. (2022)
Грубар І. Я. - Профілактика шкільного травматизму засобами фізичного виховання, Грабик Н. М., Рудин Н. В. (2022)
Рец В. В. - Перспекттивні шляхи протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті (2022)
Бесько О. А. - Совершенствование подходов к определению сетевых показателей для учреждений среднего специального образования в Республике Беларусь (2022)
Арашкевич О. В. - Источники и способы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь (2022)
Morozov V. I. - Some current trends in the digital development of the economy and society (2022)
Лин С. Д. - Состояние и тенденции изменения половозрастной структуры сельского населения Республики Беларусь (2022)
Харченко Ю. - Онлайн-вікторина як форма профорієнтаційної діяльності, Бабенко О., Данильченко О. (2021)
Галус О. - Заклади загальної середньої освіти як суб’єкти виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, Галус О. (2021)
Stepanov O. - Usage of the Educational Video by Students-Veterinarians Who are Studying Operative Surgery (2021)
Регейло І. - Дослідницька діяльність університетів: проблеми оцінювання, Базелюк Н. (2021)
Lavrysh Y. - Critical Reflection as a Key Component of Personalized Language Learning in Digital Education Environment at University, Korbut O., Buha S. (2021)
Косович О. - Критерії відбору навчальних матеріалів у навчанні аудіюванню на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи (2021)
Долинська О. - Особливості використання регіонального компоненту у підготовці студентів спеціальності 242 "Туризм" (2021)
Мармаза О. - Аксіологічний контент управлінських інновацій (2021)
Зайцев І. - Компоненти, критерії та показники рівнів готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до професійної діяльності (2021)
Федорчук О. - Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх правознавців (2021)
Калинич К. - Художній текст як ілюстративне джерело значення парадигми "успіх" у педагогіці: роман Є. Водолазкіна "Брісбен" (2021)
Барабаш В. - Наукове опрацювання документів особистого архіву історика, краєзнавця С. І. Шевченка, Глєбова Л., Тупчієнко М. (2021)
Біловус Л. - Структура управлінських комунікацій середньовічної держави Київська Русь, Боднарчук Ю., Гомотюк О. (2021)
Котельницький Н. - Публіцистика І. Л. Шрага (1847-1919) як джерело з історії Земського ліберального руху на півночі лівобережної України (60-80 рр. ХІХ ст.) (2021)
Krasnozhon N. - Peculiarities and problems of reforming local self-government and territorial structure of power in Ukraine and Latvia in 1991-2021 (2021)
Левченко І. - Роль громадської ініціативи у розширенні мережі початкових навчальних закладів на лівобережній Україні в 1805-1860 рр. (2021)
Барановськ Н. - Документ в соціальних комунікаціях, Січкаренко Г., Стоян Т. (2021)
Довбня Л. - Внесок Василя Сімовича в історію української мовознавчої науки, Товкайло Т. (2021)
Зленко А. - Підготовка фахівців сфери документаційного забезпечення управління та інформаційної діяльності: історичні передумови та перспективи, Іващенко А. (2021)
Ісайкіна О. - Інформаційна культура в контексті розвитку сучасного медіапростору та мережевих комунікацій (2021)
Климова К. - Організація інформаційної діяльності в управлінні:тенденції розвитку та фактори впливу (2021)
Курченко Т. - Міжсекторальні проєкти державного архіву Київської області як засіб комунікації з місцевою громадою, Юрченко О. (2021)
Navalna M. - Blogs as new means in modern communication (2021)
Овсієнко А. - Адаптація бібліотек до реалій цифрового простору (2021)
Сидоренко Т. - Консолідація інформації як основа розвитку інформаційного суспільства ХХІ століття (2021)
Шимченко Л. - Електронний документообіг як інноваційний механізм організації публічного адміністрування в умовах удосконалення децентралізаційних процесів (2021)
Криськов А. - Рецензія на монографію Бондаренко О. В. "Міста Наддніпрянської України за імперської доби (1785–1917 рр.)": історіографічний дискурс: монографія. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. 364 с. (2021)
Голяновський О. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду в жінок з лейоміомою матки, Супрунюк К. В., Якуба В. М., Фролов С. В. (2022)
Деркач А. Д. - Імунний гомеостаз жінки після грипу, перенесеного на ранніх термінах вагітності (2022)
Бігун Р. В. - Тазовий біль і психоемоційний статус у жінок з ендометріомою яєчників, поєднаною із запальними захворюваннями органів малого таза: вибір тактики лікування, Геник Н. Г. (2022)
Ковалишин О. А. - Сучасні аспекти патології пубертатного періоду (2022)
Остафійчук С. О. - Вплив COVID­19 на клінічну симптоматику у жінок з генітальним ендометріозом, Прудніков П. М., Моцюк Ю. Б. (2022)
Суханова А. А. - Сучасні аспекти рецидивуючого вульвовагінального кандидозу (Огляд літератури), Ратушняк Н. Я. (2022)
Терєхов В. А. - Сучасні аспекти ургентних ендоскопічних гінекологічних операцій (2022)
Голяновський О. В. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних пізнього репродуктивного віку після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Рубінштейн А. М. (2022)
Оріщак І. К. - Прогностичні предиктори ризику гіперпластичних процесів ендометрія у жінок зі зниженим репродуктивним потенціалом (2022)
До ювілею Державного експертного центру МОЗ України: Науково практична конференція з міжнародною участю "Ефективність, безпека та якість на благо пацієнтів України – 30 років європейського шляху" (2022)
До 95-річного ювілею подвижника фармації Орел Катерини Антонівни (2022)
Філінюк О. М. - Нормативно-правова основа прийняття рішень по впровадженню медичних технологій на рівні лікувального закладу в Україні, Алешко Д. В., Бабенко М. М., Косяченко К. Л., Кахвечі Р. (2022)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту антибіотиків у Державному формулярі лікарських засобів за класифікацією ВООЗ AWaRe з метою їх раціонального застосування та зниження ризику розвитку антибіотикорезистентності, Романенко І. М. (2022)
Шолойко Н. В. - Порівняльний аналіз асортиментного переліку лікарських засобів для лікування артеріальної гіпертензії згідно з вітчизняними та міжнарод ними клінічними настановами, Гончар А. О. (2022)
Немченко А. С. - Аналіз епідеміологічного стану психічних розладів та фармацевтичне забезпечення пацієнтів лікарськими засобами за урядовими програмами в Україні, Ляденко А. В. (2022)
Власенко І. О. - Біосиміляри інсулінів у міжнародній та вітчизняній практиці фармацевта, Ніженковська І. В. (2022)
Білоусова Н. А. - Підготовка фахівців з оцінки медичних технологій: досвід зарубіжних країн, Гетало О. В., Яковлева О. С. (2022)
Борко Є. А. - Розроблення та оптимізація кількісного складу супозиторіїв ректальних із діосміном та гесперидином методом математичного планування експерименту, Ковалевська І. В., Рубан О. А., Кутова О. В. (2022)
Смойловська Г. П. - Дослідження вмісту карбонових кислот у траві грициків звичайних (Сapsella bursa-pastoris (L.) Medik.), Малюгіна О. О., Єренко О. К., Хортецька Т. В. (2022)
Сенюк І. В. - Фітохімічна характеристика та вивчення гострої токсичності екстрактів із плодів сливи домашньої, Кравченко В. М., Амін Бенарафа Ібрахім. (2022)
Пам’яті професора, доктора фармацевтичних наук Петрух Любові Іванівни (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Orynyak I. V. - Application of exponential functions in weighted residuals method in structural mechanics. Part II: static and vibration analysis of rectangular plate, Bai Yu. P. (2021)
Рудаков К. Н. - Методика уточненных расчетов дисков авиационных двигателей со съемными лопатками методом конечных элементов в трехмерной постановке в среде Femap/Nastran (2021)
Stryczek J. - Research into ultrasonic and hydrodynamic cavitation phenomena in a hydraulic system, Antoniak P., Banas M., Stryczek P., Luhovskyi O., Kovaliov V., Kostiuk D., Jahno O. (2021)
Косторной А. С. - Опыт выбора кавитационно-стойких сталей для предвключённых колес центробежных насосов специализации АО "ВНИИАЭН", Куценко В. А., Лактионов М. А., Ткач П. Ю., Подопригора Н. Н., Маханева Т. В. (2021)
Кондряков Є. О. - Чисельне моделювання процесів зародження та розповсюдження тріщини в зразках різних типів з використанням моделі пошкоджуваності матеріалу GTN, Кравчук А. В., Харченко В. В. (2021)
Шихалєєв М. М. - Моделювання сил різання при розточуванні кру-пногабаритних отворів у жароміцному сплаві Inconel 718, Медведєв В. В. (2021)
Псярнецька Т. О. - Дослідження формостійкості зразків із напівфабрикату у формі кільця з пластичного керамічного матеріалу на основі SiC, отриманого методом інжекційного формування, Цисар М., Лещук О. (2021)
Качмар Р. В. - Відновлення несучої здатності склопластикового обплетення авіаційних балонів для зберігання рідин, стиснутих газів та вогнегасних складових, Кривов Г. О., Карпінос Б. С., Єрмолін Д. М., Матвієнко В. А., Кайнов М. М. (2021)
Sagalovych A. - Application of Avinit vacuum plasma technologies Avinit to the manufacture of high-precision full-size gears, Popov V., Sagalovych V., Dudnik S., Edinovych A. (2021)
Oliinyk K. O. - Operability analysis of spindle-motor hybrid electromechanical systems (2021)
Майборода В. С. - Обработка плоских поверхностей магнитно-абразивным методом торцевыми головками на постоянных магнитах 3. Влияние типа рабочих головок на эффективность магнитно-абразивной обработки, Джулий Д. Ю., Зелинко А. И., Буриков A. O. (2021)
Salenko O. F. - Improving the quality of products created by additive technologies on the basis of tig welding, Kostenko A. O., Tsurkan D. O., Samoilenko O. V., Chencheva O. O., Shchetinin V. T. (2021)
Калюжний В. Л. - Штампування із маловуглецевої сталі заготовки гільзи середніх розмірів, Ярмоленко О. С., Марчук К. Л. (2021)
Кагляк О. Д. - Повторюваність результатів багатопрохідного лазерного формування листових матеріалів, Прохоренко О. В., Романов Б. С., Гончарук О. О., Сіора О. В., Мельник О. О., Головко Л. Ф. (2021)
Пузырь Р. Г. - Моделирование материала цилиндрической заготовки со сварным швом при обжиме-раздаче деталей автомобилей, Сирая Ю. Б., Дятловская В. Л., Долгих О. Н. (2021)
Афтаназів І. С. - Підвищення довговічності циліндричних деталей колісних візків залізничних вагонів, Шевчук Л. І., Строган О. І., Струтинська Л. Р., Строган І. В. (2021)
Кочубей Ю. - Слово про Омеляна Пріцака (1999)
Потульницький В. - Вчений-енциклопедист української та світової історичної науки (слово про друга і вчителя), Сохань П. (1999)
Кіктенко В. - Омелян Пріцак: "Я дуже багато навчився від своїх учетелів, колег, але більше - від своїх студентів" (інтерв'ю з Омеляном Пріцаком), Дрига І. (1999)
Кочубей Ю. - Бібліографія праць акад. О. Пріцака за 1989-1999 рр. та доповнення (1999)
Ачкинази И. - Тора (Танах) из собрания библиотеки "Таврика" (1999)
Бейліс В. - Три самаркандських факіги кінця XI початку XII ст. (до питання про взаємини мусульманських духовних лідерів з караханідськими правителями) (1999)
Борділовська О. - Весільний обряд класичної Індії за "Харшачарітої" Бани (1999)
Бубенок О. - Евреи и арабы Палестины и Сирии в конце VI начале VII в.: исторический опыт мирного сосуществования (1999)
Варшавська М. - Символи вічності (за матеріалами колекції "Єврейське срібло XVIII - початку XX ст. " музею історичних коштовностей України - філії Національного музею історії України), Пустовит Л. (1999)
Гамянін В. - Конфуціанський трактат "Чжун Юн" (до питання перекладу категорії "чжун-юн") (1999)
Головко О. - Торки в історії причорноморських степів (ІХ-ХII ст.) (1999)
Гольд М. - Этнический фактор на политической карте Израиля (1999)
Дашкевич Я. - Вірменська церковна адміністрація в Україні. Початковий розвиток. (1999)
Джандосова З. - Казахи: некоторые итоги вековой русификации (1999)
Завадская И. - О разрушении Херсонеса в Х-ХІ вв. (1999)
Заруба В. - Внесок А. С. Синявського в розвиток українського сходознавства у 20-х pp. XX ст. (1999)
Ісаєвич Я. - Селянство в національній культурі і у формуванні нації: колишні й сучасні уявлення (1999)
Маленька Т. - Суфізм і пантеїзм: перська середньовічна й українська модерна поезія початку XX ст. (1999)
Матвеева Л. - Сходознавчі студії В. П. Бузескула (1858–1931) (1999)
Отрощенко І. - Вивчення монгольських народів у Київському Комерційному інституті (1999)
Приходнюк О. - Північно-Західне Причорномор’я у складі Дунайської Болгарії (1999)
Рибалкін В. - Трикомпонентна парадигма і теорії керування в арабській лінгвістичній традиції (1999)
Романова О. - Категорії жерців HMW-NTR тa HMW-K в Єгипті у період Давнього Царства (XXVIII – середина ХХIII ст. до н. е.) (1999)
Рубель В. - Політичний портрет Яматоського царя Бурецу: спроба критичного переосмислення (1999)
Семиволос І. - Гебронський вузол (1999)
Тортіка О. - Особливості менталітету ранньосередньовічних кочівників Східної Європи (IV-VI ст. н. е.) (1999)
Туров И. - Евреи и христиане в восточной части Речи Посполитой: проблема контактов (1999)
Гассан Э.-Х. - Экономико-правовые аспекты мирного договора между Иорданией и Израилем (1999)
Хайрединова Э. - Новый письменный источник о варварских морских походах второй половины III в. н. э. (1999)
Циганкова Е. - Вивчення мови й культури ідиш в Українській Академії Наук (1926–1949) (1999)
Черніков І. - "Східний світ" як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (1999)
Яценко Б. - Особливості державно-корпоративної структури господарства Японії (1999)
Ohnieva O. - Original Tibetan materials in the Ukraine (1999)
Отрощенко І. - 3 Сходознавчі читання А. Кримського (1999)
Title (2021)
Contents (2021)
Rudenko A. A. - Experimental and Numerical Study of Pressure Intensity in Detachable Joints of D Series Pumps, Zubko V. M., Khvorost V. F., Lysenko A. A. (2021)
Orynyak I. V. - Application of exponential functions in weighted residuals method in structural mechanics.Part 3: infinite cylindrical shell under concentrated forces, Bai Yu. P., Hryhorenko A. V. (2021)
Івахненко С. О. - Залежність статичної міцності крупних монокристалів синтетичного алмазу типу Іb октаедричного габітусу, після температурної обробки, від їх розміру, Закора А. П., Цисар М. О., Ільницька Г. Д., Заневський О. О., Закора Е. О. (2021)
Рудаков К. М. - Концентрація напружень біля отвору, що контактує з жорстким циліндром, в композитній пластині, з урахуванням бічних зазорів, Дифучин Ю. М., Бахтоваршоєв Т. А. (2021)
Іванчук Я. В. - Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода, Іскович-Лотицька Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Коваль К. О., Белзецький Р. С., Добровольська К. В., Куш Я. Ю., Воловик Б. П. (2021)
Ківа Д. С. - Альтернативні технології композитних високонавантажених авіаконструкцій: якісний метод прийняття багатокритеріальних рішень. I частина. Початкові етапи в задачі прийняття рішень, Забашта В. Ф. (2021)
Ковальов В. - Фізична модель течій рідини у резервуарах космічного апарату, Калюжний В., Горностай В. (2021)
Fesenko A. - Development of a tool module for external intermittent grinding with the activation of the cutting fluid, Yevsiukova F., Naboka O. (2021)
Афтаназів І. С. - Кавітаційна обробка водяно-паливної суміші для двигунів внутрішнього згоряння, Шевчук Л. І., Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2021)
Елсаєд Х. - Вплив подовжнього керуючого магнітного поля на ефективність дугового процесу, Размишляєв О. Д., Агєєва М. В., Білик О. Г. (2021)
Поліщук В. А. - Газове паяння тонколистової оцинкованої сталі алюмінієвими припоями, Стреленко Н. М., Коваленко В. Л. (2021)
Sovetchenko Y. - Monitoring of resistance spot welding process, Vdovychenko D., Vdovychenko I., Chvertko Y., Skachkov I., Shevchenko M. (2021)
Махненко О. В. - Вплив коефіцієнта тепловіддачі на рівень залишкових напружень після термообробки вигородки реактора ВВЕР-1000, Кандала С. М., Басистюк Н. Р. (2021)
Kakhovskyi M. - Technology of welding and repair works of hydropower plants units, Kakhovskyi Yu., Ievdokymenko A. (2021)
Мойсеснко Р. - Педагогічні умови формування творчої особистості майбутнього вчителя (2006)
Кондрашова Л. В. - Педагогічні знання в змісті педагогічної підготовки майбутніх учителів (2006)
Білоус О. С. - Особистісна спрямованість занять вищої школи як засіб підвищення рівня творчої активності студентів (2006)
Білоконний С. П. - Рефлексивні уміння як складова професійної підготовки студентів педуніверситету (2006)
Аннюк Е. А. - Аспекты формирования потребности самовыражения студентов в будущей профессиональной деятельности (2006)
Пономаренко Н. В. - Різні підходи до визначення поняття "потреба самореалізації" в професійній діяльності (2006)
Лысенко Р. Б. - Организация учебной работы студентов технических университетов (2006)
Волкова Н. В. - Інформатизація навчання та інформаційна культура освіти (2006)
Вишневська Н. В. - Особливості використання комп'ютера в навчальному процесі вищої школи (2006)
Сізов Й. В. - Деякі проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальному процесі (2006)
Варнавська Л. І. - Методи впровадження комп'ютерних технологій у професійну підготовку майбутнього вчителя засобами програми Intel "Навчання для майбутнього" (2006)
Савченко Л. О. - Упровадження особистісно орієнтованого навчання засобами комп'ютерних технологій, Морозов В. В. (2006)
Сорокіна О. О. - Компетентність як важлива характеристика професіоналізму майбутнього вчителя (2006)
Томіліна С. С. - Аналіз трактування поняття "професійний імідж" у науковій літературі (2006)
Щербина С. М. - Професійна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці (2006)
Марк О. В. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів у контексті Болонського процесу (2006)
Фурман О. І. - Формування професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі побудови зображення (2006)
Вишневська К. Г. - Формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2006)
Лисевич О. В. - Проблема формування культури педагогічного спілкування в контексті діалогічних навчальних ситуацій (2006)
Авраменко О. - Інтеракція дисциплін мовознавчого та літературознавчого циклів у системній культурологічній освіті студентів-англістів (2006)
Гамалі О. І. - Релігійна полемічна література XVI-XVII ст. як початок української педагогічно публіцистики, Каневська О. Б. (2006)
Бондаренко О. В. - Роль самооцінки у формуванні готовності студентів до краєзнавчої роботи (2006)
Саунова Ю. О. - До проблеми компонентної структури екологічної свідомості майбутнього учителя і факторів, що її визначають (2006)
Лашко Р. В. - Методика викладання предмета "Біологічна кібернетика" у вищій школі у світлі вимог Болонського процесу (2006)
Чеботаренко О. В. - Формування виконавських умінь у класі основного інструмента (фортепіано) (2006)
Чирва О. Ч. - Художній образ як відбиття процесу соціалізації особистості (2006)
Федорова Л. Г. - Формування педагогічного такту майбутніх учителів у процесі художнього конструювання (2006)
Рейзенкінд Т. Й. - Формування мистецтвознавчих понять як умова професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2006)
Андріанов В. Є. - Організаційно-методичні основи навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для студентів педагогічних університетів, Письменний О. М., Андріанов Т. В. (2006)
Денисенко О. В. - До питання підготовки майбутніх спеціалістів-медиків, Фоміна І. Л. (2006)
Штельмах Г. Б. - Особистісно орієнтоване навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів як засіб формування творчої особистості педагога (2006)
Григоренко Л. В. - Самостійна робота в системі підготовки конкурентноспроможного спеціаліста (2006)
Мірошник З. М. - Вплив соціального середовища на формування Я-концепції в онтогенезі (2006)
Щербина Д. В. - Дидактична гра в системі особистісно-зорієнтованого навчання (2006)
Мантуленко С. В. - Сутність профільного навчання та шляхи його реалізації (2006)
Серьогіна І. Ю. - Проблема саморегуляції та самоконтролю в навчальній діяльності учнів (2006)
Рева Ю. В. - Гуманізація педагогічного спілкування - ефективний гармонійний вплив на розвиток особистості учня в освітньо-виховному процесі (2006)
Копіца О. І. - Історико-педагогічний аспект формування вмінь діалогічної ваємодії (2006)
Педосюк Г. М. - Особливості використання навчального діалогу на уроках англійської мови в старших класах (2006)
Пузанова Л. Ю. - Подолання конфліктів у системі "учитель-учень" засобами гуманістичного підходу до організації педагогічного процесу (2006)
Білоконна Н. І. - Дидактичні умови активізації пізнавальної діяльності дитини-дошкільника, Бадіца М. В. (2006)
Шудзіховська І. Ф. - Формування в учнів гімназії пізнавального інтересу гуманістичного спрямування (2006)
Чувасова Н. О. - Стан проблеми формування пізнавальної активності у практиці роботи загальноосвітніх шкіл (2006)
Білоконна Н. І. - Умови підвищення ефективності самостійної роботи молодших школярів на уроках української мови (2006)
Кравцова І. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення першокласників засобами малих фольклорних жанрів, Свінцова С. П. (2006)
Зоренко І. С. - Проблема використання диференційованих завдань на уроках іноземної мови як засобу підвищення якості знань учнів (2006)
Вікторова М. В. - Важливість вокальних поспівок у формуванні співочих навичок дитини (2006)
Коровкіна Ю. С. - Превентивна діяльність як фактор попередження девіантної поведінки підлітків (2006)
Марчик В. - Физическая культура человека и общества, Минжорина И., Макаренко Н. (2006)
Сотниченко В. М. - Основні підходи до утворення прийомів, методів та методик навчання історії, їх упорядкування та систематизації (2006)
Скрильник Н. О. - Самостійна робота з іноземної мови професійного спрямування в системі фахової підготовки майбутнього вчителя (2006)
Стоянова Д. С. - Психолого-педагогічні умови адаптації студентів-першокурсників до навчально-виховного процесу педагогічного університету (2006)
Бабенко Т. П. - Проектна діяльність у процесі організації дослідницької роботи студентів медичного коледжу (2011)
Бабко К. В. - Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності (2011)
Бакум 3. П. - Професійна компетентність і професійна компетенція в контексті підготовки майбутніх дизайнерів, Саприкіна Л. В. (2011)
Бульба Т. Ю. - Характеристика психолого-педагогічної сутності самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких дисциплін (2011)
Вассалатій Ю. В. - Організація самостійної роботи студентів у вивченні курсу "методика навчання математики" (в умовах використання дистанційного навчання) (2011)
Вікторова М. В. - Музична компетентність майбутнього вчителя музики як наукова проблема (2011)
Гапоненко Л. П. - Педагогічні умови формування готовності студентів до вивчення іноземної мови професійно спрямованої (2011)
Герасимова О. І. - Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання (2011)
Доброскок І. І. - Управління навчальним процесом майбутніх соціальних педагогів засобом проектних технологій (2011)
Дорохіна І. В. - Експлікація поняття "стиль пізнавальної діяльності" та його специфічні різновиди (2011)
Дрогайцев О. І. - Комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови (2011)
Заболотня Ю. В. - Дидактичні умови ефективної побудови інформаційно-освітнього середовища вишу (2011)
Зоренко І. С. - Теоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Калюжна Т. Г. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів як завдання педагогічної аксіології (2011)
Карпюк В. А. - Питання організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу (2011)
Качалова Т. Г. - Формування активної соціальної позиції студентів як психолого-педагогічна проблема (2011)
Кравчук О. І. - Упровадження інформаційних технологій у самостійну роботу курсантів і студентів ВВНЗ - порядок організації та проведення, Гапеєва О. Л. (2011)
Кушнір Л. В. - Педагогічний супровід навчальної взаємодії як дидактична умова адаптації навчання студентів-іноземців (2011)
Лапіна В. О. - Питання мовленнєвої компетентності в науковій літературі (2011)
Малихіна С. В. - Самостійна робота як системоутворювальний компонент дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2011)
Матукова Г. І. - Формування основ конкурентоспроможості фахівця сфери управління в процесі професійної підготовки (2011)
Мелікова С. О. - Інтерактивне навчання як засіб активізації навчальної діяльності студентів (2011)
Мішеніна Т. М. - Технологізація процесу формування дидактичної компетентності майбутніх філологічних спеціальностей засобами проблемного навчання (2011)
Морозова К. О. - Навчальний сайт як засіб формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів (2011)
Мудрак М. А. - Проблема взаємозв'язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці (2011)
Нікітченко Л. О. - Вплив фахової практики на формування у студентів професійно значущих умінь (2011)
Овчаренко Н. А. - Сучасні тенденції вокальної підготовки майбутнього вчителя-музиканта, Карпова А. В. (2011)
Остапенко С. А. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми організації самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Павленко Ю. Г. - Педагогічне колекціонування — особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2011)
Пальчикова О. О. - Кроскультурний аспект у сучасній освіті (2011)
Самойленко В. Г. - Психолого-педагогічна характеристика сутності та змісту поняття "самостійна навчальна діяльність студентів" (2011)
Сидоренко Т. Д. - Сегмент спілкування у структурі педагогічної культури майбутнього вчителя (2011)
Сіняговська І. Ю. - Організаційно-дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету (2011)
Удовіченко Г. М. - Дидактичні умови формування предметних компетентностей студентів філологічних спеціальностей (2011)
Удод І. В. - Активізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема (2011)
Хоцкіна С. М. - Шляхи реалізації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти (2011)
Чеботарьова І. В. - Художня література як засіб формування духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2011)
Штельмах Г. Б. - Формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами компетентнісного підходу (2011)
Щербина Д. В. - Зміст та сутність творчої комунікативної позиції майбутнього вчителя (2011)
Юсупов І. Ю. - Вплив стандартного обсягу та різноманітних фізичних вправ на працездатність організму молодих середньовіків залежно від кліматичних умов, Корчинський М. М. (2011)
Ярошенко О. М. - Моделювання і схематизація дидактичних об'єктів на основі когнітивної візуалізації на заняттях з музично-теоретичних дисциплін в системі підготовки вчителя музики (2011)
Вознюк Л. В. - Особливості управління експериментальною діяльністю в системі шкільної освіти (2011)
Гнатюк О. В. - Інтенсифікація навчання фізики в загальноосвітній школі засобами сучасних педагогічних технологій, Стецик С. П. (2011)
Гнілуша Н. В. - Моделювання профорієнтаційної роботи у вивченні біології в старших класах (2011)
Голоденко А. Н. - Активизация познавательного интереса старшеклассников при проведении интегрированных уроков физики и русской литературы, Голоденко С. Н., Голоденко М. Н. (2011)
Драновська С. В. - Історія рідного краю як засіб підвищення інтересу учнів до історії України (1960 - поч. 1990 рр. XX ст.) (2011)
Заводіна І. Ф. - Проблема інформатизації освіти у науковій літературі (2011)
Івах С. М. - Педагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі (2011)
Коваленко О. А. - Методологічні засади навчання обдарованих учнів початкової школи (2011)
Кравцова І. А. - Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу до навчання, Кравцова А. О. (2011)
Лиховид О. Р. - Організація роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії (2011)
Майбородюк Н. Д. - Психологічний тренінг як умова формування пізнавальної мотивації (2011)
Мартинюк М. Т. - Формування в учнів системи знань про фізичну картину світу на узагальнювальних заняттях, Декарчук М. В. (2011)
Мартинюк М. Т. - Фізичні теорії як чинник формування інтегрованих фізико-технічних знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Хитрук В. І. (2011)
Надтока О. Ф. - Дуалізм шкільної географії - одне з перспективних джерел удосконалення освітніх стандартів (2011)
Пермяков О. А. - Формування інтелектуальної культури учнів, Зеленкова Н. І., Бурман Л. В. (2011)
Федорович А. В. - Вплив ЗМІ на моральне виховання учнів (2011)
Чеботаренко О. В. - Формування творчого мислення дітей засобами арт-технологій на уроках музики, Карпова А. В. (2011)
Чувасова Н. О. - Інтерактивне навчання як засіб формування емоційного інтелекту старшокласників (2011)
Щербак С. В. - Своєрідність числової символіки в українських народних казках, Віхрова О. М. (2011)
Берека В. Є. - Використання інформаційних технологій - умова гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2011)
Бугрій В. С. - Інтелектуальний та емоційний розвиток учнів загальноосвітніх шкіл у процесі краєзнавчої роботи (2011)
Бурак В. І. - Поєднання інтелектуального та емоційного розвитку студентів у процесі освоєння методики навчання конкретних тем шкільного курсу фізики (2011)
Вєтрова О. Д. - Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей і молоді як шлях гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2011)
Голінська В. Я. - Взаємодія інтелектуального та емоційного аспектів у формуванні естетичних потреб майбутніх учителів музики (2011)
Голодна Ю. О. - Емоційні чинники навчання у шкільній правознавчій освіті України (1944-1991 рр.) (2011)
Коса Т. Г. - Забезпечення інтерактивного освітнього середовища як дидактична умова ефективності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2011)
Крупский А. П. - Эмоциональный интеллект как составляющая профессиональной культуры менеджера, Гуртовая А. Н. (2011)
Мінжоріна І. Л. - Шляхи реалізації емоцій та інтелекту студентів на заняттях із фізичного виховання, Марчик В. І., Андріанов В. Є. (2011)
Мусаєв К. Ф. - Інтелектуальні й емоційні фактори навчання учнів основної школи у позашкільній діяльності (2011)
Орєхова Л. І. - Взаємодія інтелектуального й емоційного аспектів в освітньому процесі: ретроспективний досвід (2011)
Осаульчик О. Б. - Розвиток творчого потенціалу як єдність інтелектуального і емоційного в навчально-виховному процесі (2011)
Щербина С. М. - Емоційний фактор як засіб забезпечення якості навчального процесу загальноосвітньої та вищої школи, Щербина І. Ю. (2011)
Алимова Л. У. - Национальные ценности образования как один из источников развития педагогической науки (2011)
Бондар Л. А. - Аналіз становлення проблеми інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності ХХІ ст. (2011)
Ємельова А. П. - Ремісничні заклади освіти як складова трудового навчання в Катеринославській губернії (кінець XIX — початок XX століття) (2011)
Ковшар О. В. - Організація мовленнєвотворчої діяльності як засіб розвитку особистості дошкільника (2011)
Кондратенко Р. В. - Єдність інтелектуальної та емоційної сфер особистості дошкільника у процесі гри (2011)
Ляшок О. Г. - Функціональні можливості студентів як показник рівня здоров'я: педагогічний аспект, Марчик В. І., Андріанов В. Є. (2011)
Майданенко С. В. - Основні етапи розв'язання проблем організації методичної роботи в нашій країні (2011)
Морозов В. В. - Діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу (2011)
Невмержицька О. В. - Ідеалізм та реалізм як основа формування цінностей особистості (2011)
Пантюк Т. І. - Виховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості (2011)
Поліщук Г. П. - Розбудова політехнічної школи в Україні у 30-і роки XX століття (2011)
Потапенко О. Б. - Використання філософсько-педагогічної спадщини українських мислителів другої половини ХVIII століття у розв'язанні проблеми виховання моральної особистості (2011)
Сидоренко В. X. - Специфіка етичного захисту вчителя під час розв'язання педагогічного конфлікту (2011)
Соколова С. В. - Правова культура: поняття та її види (2011)
Чеботарьова О. В. - Духовно-моральна підготовка молоді до сімейного життя у філософській думці (2011)
Чорновіл І. С. - Деонтологічні відносини у професійній діяльності медичних працівників середньої ланки (2011)
Шлапак О. М. - Взаємодія викладача та студентів у процесі застосування дидактичних ігор (2011)
Шуміліна І. П. - Застосування технологій відкритої освіти і дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти (2011)
Бабяк О. О. - Теоретичні основи розвитку емоційного інтелекту у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Varina H. B. - Peculiarities of Intrafamilial Relations of Married Couple with Different Levels of Occupational Employment, Shevchenko S. V. (2021)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз особливостей емоційного регулювання комунікації у дітей із порушеннями інтелекту і нормотиповим розвитком (2021)
Дробот О. В. - Прояви вікових та індивідуально-психологічних якостей операторів контактного центру у професійній діяльності (2021)
Кіреєва З. О. - Індивідуально-особистісні типи жінок періоду дорослості і особливості їх цілепокладання, Заболотна О. С., Солієнко О. Ю. (2021)
Кононенко А. О. - Сучасні підходи до вивчення проблеми сексуальності (2021)
Kononenko O. I. - Current State of Scientific Views on the Psychological Well-Being of Personality, Grigoraschenko A. V. (2021)
Крюкова М. А. - Особистісні детермінанти відповідальності в підлітковому віці, Курова А. В. (2021)
Крюкова М. А. - Особливості експертного дослідження афективної сфери особистості, Лісовенко А. Ф., Форманюк Ю. В. (2021)
Пастрик Т. В. - Психологічні прояви емоційної експресивності стосовно осіб із медичними діагнозами (2021)
Пундєв В. В. - Психологія праці та нженерно-психологічне забезпечення трудової діяльності робітників ДСНС Одеської області (2021)
Соколова Г. Б. - Дослідження пізнавальної активності дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення (2021)
Тарасюк І. В. - Етимологія та значення поняття акультурації (2021)
Татьянчиков А. О. - Психологічні особливості стану внутрішнього дискомфорту слідчих з різним досвідом роботи та шляхи їх корекції, Крюкова М. А. (2021)
Чернишов В. О. - Формування емоційної стійкості кандидатів у водії при вивченні правил дорожнього руху (2021)
Чупіна К. О. - Реабілітація засобами інклюзивного туризму: психологічний аспект (2021)
Шовкова О. Д. - Ілюзія контролю як вид ілюзії мислення (2021)
Varina H. B. - Psychological Features of Future Psychologists’ Emotional Culture Development, Frolova O. V. (2021)
Гончарук Н. М. - Формування компетенцій емоційного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Гузь Н. В. - Основні аспекти реалізації родинно орієнтованого підходу в контексті комплексної психолого-педагогічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, Гузь В. В. (2021)
Душка А. Л. - Булінг дітей з РАС (2021)
Єрмак Г. В. - Розвиток дрібної моторики дітей середнього дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання, Калугіна А. І. (2021)
Кармалюк С. П. - Вплив самооцінки особистості на вибір професії та адаптацію до навчання у закладах вищої освіти, Сенчонок Ю. О. (2021)
Katkova T. A. - Formation of the Communication Skills of the Personality with General Developmental Speech Disorders, Tytarenko O. I. (2021)
Кобильнік Л. М. - Психологічні ресурси суб’єктивного благополуччя батьків, що виховують дітей з особливими потребами (2021)
Kovalova O. V. - Psychological Peculiarities of People with Disabling Diseases, Chyrkova A. S. (2021)
Логвиненко В. М. - Формування соціального здоров’я дітей, батьки яких перебувають в складних життєвих обставинах, Грицанюк В. В., Костишин Е. І. (2021)
Малина О. Г. - Особливості нейропсихологічного супроводу дитини із затримкою психомовленнєвого розвитку (2021)
Марійчин А. А. - Емпіричне дослідження комунікативної компетентності в структурі професійної мобільності спортсменів (2021)
Назаревич В. В. - Психологічні фактори пасивної агресії як ознаки остракізації особистості (2021)
Равлюк Т. А. - Ейблізм осіб із порушеннями слуху та його подолання в соціумі (2021)
Сербова О. В. - Модель формування гендерної чутливості в профорієнтаційній роботі, Саєнко С. В., Руденко О. В. (2021)
Старинська О. В. - Вікові особливості становлення соціального інтелекту особистості з порушенням інтелектуального розвитку (2021)
Суслова В. О. - Етноспецифічні індикатори адаптації особистості у середовищі міжкультурної взаємодії (2021)
Харцій О. М. - Особливості когнітивної сфери у дітей із затримкою психічного розвитку (2021)
Благодир Л. - Профілактика помилок учнів під час вивчення дробових раціональних виразів у Новій українській школі (2021)
Гедзик А. - Роль "м’яких навичок" у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій, Сажієнко О. (2021)
Авраменко В. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2021)
Дзюбенко І. - Розвиток ідеї формування громадянськості у вітчизняній педагогічній думці (2021)
Кравченко О. - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: інклюзивний аспект, Резніченко І, Кучер Г., Білошкурська С. (2021)
Горбулінська С. - Формування діагностичної компетентності вчителя біології, Боднар Л., Голуб Н. (2021)
Швець О. - Використання німецького досвіду проєктування меблів у підготовці майбутніх дизайнерів (2021)
Червінська І. - Інноваційні підходи до соціокультурної модернізації освітнього простору закладу загальної середньої освіти, Хімчук Л., Никорак Я. (2021)
Коломієць Н. - Особистісно-професійний розвиток педагога: поняття і зміст (2021)
Марчук І. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх соціологів засобами освітнього кіберпростору (2021)
Слюсаренко М. - Поняття "методологія" в контексті навчальної дисципліни про організацію наукового дослідження (2021)
Шинкарук А. - Вправи як ефективний засіб формування й розвитку професійної майстерності вокаліста (2021)
Темник Г. - Граматичні вправи у країнознавчому підручнику для вивчення української мови як іноземної "Ключ до України: міста і люди" (2021)
Пархета Л. - Cамостійна робота студентів із методики навчання української літератури як важлива складова фахової підготовки (2021)
Свиридюк О. - Зміст змішаного навчання у закладах вищої освіти (2021)
Годованюк Т. - Використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів математики, Махомета Т., Тягай І., Миколайко В. (2021)
Волошин П. - Розвиток вокально-виконавської майстерності вокалістів мистецьких навчальних закладів (2021)
Бенюк О. - Залучення інформаційної платформи Mentimeter до формування комунікативного освітнього середовища, Кириленко К., Стратюк В., Бойко Л., Кундеревич О. (2021)
Максютов А. - Історичний контекст становлення та розвитку позашкільної освіти в Україні (2021)
Медвідь Т. - Формування soft skills у процесі фахової підготовки майбутніх хореографів, Терешенко Н. (2021)
Чепка О. - Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми впровадження інноваційних технологій в інклюзивній та спеціальній освіті (2021)
Терещук А. - Розвиток математичної компетентності учнів гімназії в процесі вивчення технології обробки металу на уроках трудового навчання, Савченко В. (2021)
Хрик В. - Зарубіжний досвід розв’язання актуальних проблем теорії та практики вищої лісівничої освіти (2021)
Ilchuk I. - Developing critical writing skills in foreign language teaching of general secondary educational institutions (2021)
Хлистун І. - Організація самостійної роботи у процесі вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" в умовах дистанційного навчання (2021)
Матвеєва Н. - Теоретичні засади навчання молодших школярів з дисграфією (2021)
Кондрашова Л. В. - Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала (2009)
Штельмах Г. Б. - Формування ціннісних орієнтацій вчителів у процесі професійної перепідготовки (2009)
Зеленкова Н. І. - Психолого-педагогічна підтримка особистісного саморозвитку студентів в процесі вузівської освіти (2009)
Іванова В. В. - Формування творчих якостей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2009)
Невмержицька О. В. - Розвиток творчої особистості майбутнього педагога (2009)
Буряк В. К. - Підвищення ефективності педагогічної освіти як найважливіший чинник розвитку суспільства (2009)
Бугрій О. В. - Використання навчально-пізнавальних завдань, спрямованих на формування інтелектуальних умінь студентів (2009)
Бешевець Л. В. - Емоції в системі мисленнєвої діяльності (2009)
Бєлікова В. В. - Музичні чарівності М. Степаненка в навчальному процесі (2009)
Бєлікова О. А. - Ціннісний підхід у професійній підготовці вчителів музики (2009)
Бондаренко А. В. - Формування навичок хорового диригування в професійній підготовці майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах (2009)
Гаврилюк О. О. - Формування комунікативної компетенції у процесі навчання іноземної мови професійно спрямованої (2009)
Кадченко Л. П. - Педагогічні умови успішного формування професійних умінь майбутнього вчителя, Ведренкова З. І. (2009)
Славопас О. М. - Загальні дидактичні засади викладання ручних жіночих робіт в народних школах західної України на початку XX століття (2009)
Катеруша О. В. - Критерії та рівні активізації пізнавальної діяльності студентів (2009)
Бєкірова Л. Е. - Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Гишка Н. В. - Проблема формування загальнонавчальних умінь та -навичок у педагогічній теорії (2009)
Крупский А. П. - Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера, Стасюк Ю. М. (2009)
Власюк Ж. І. - Діагностика почуття справедливості як умови морального розвитку сучасного педагога (2009)
Ганчук О. В. - Організація групової роботи на заняттях з географічних дисциплін (2009)
Гнізділова О. А. - Здобутки наукової школи духовного розвитку учнівської молоді професора Г. П. Шевченко (2009)
Зарва О. М. - Вища освіта України та США: відмінності систем роботи виконано на кафедрі іноземних мов національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне (2009)
Крижанівський М. М. - Проблема пластичної анатомії в комплексному вивченні формотвочого процесу студентами-трудовиками на заняттях декоративно-прикладного мистецтва (2009)
Гонтаровська Н. Б. - Комплексне діагностування розвитку особистості як основа інтегрованого медико-пснхолого-педагогічного підходу у створенні освітнього середовища (2009)
Ельбрехт О. М. - Сучасні тенденції розвитку вищої освіти у сфері підготовки менеджерів (2009)
Москалець М. Н. - Стан проблем самоконтролю навчальної діяльності студентів у науково-педагогічній літературі (2009)
Гордієнко Н. В. - Формування емоційної стійкості як важливого показника емоційної культури майбутніх вчителів (2009)
Дехтяр Є. С. - Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в навчальному процесі (2009)
Зелена І. О. - Роль професійно-естетичної спрямованості та рефлексії у формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів (2009)
Гушко О. А. - Визначення понять "інновація" та "інноваційна діяльність" в науковій літературі (2009)
Бондаренко Н. - Розуміння гуманізму на сучасному етапі розвитку Української держави (2009)
Крупский А. П. - Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера, Стасюк Ю. М. (2009)
Маркіна К. Ю. - Формування поліхудожніх умінь майбутнього керівника дитячого хореографічного колективу (2009)
Мірошник З. М. - Рольова позиція сучасного вчителя (2009)
Ніколаєнко Л. Г. - Формування якостей особистості майбутнього вчителя музики у підготовці до діяльності з добору музичної інформації (2009)
Микитюк І. А. - Педагогічна культура майбутнього вчителя, її роль у навчанні та вихованні особистості дитини в інтегрованому середовищі (2009)
Гордієнко С. Г. - Шляхи духовно-морального відродження особистості студента (2009)
Марченко А. А. - Комп'ютерні технології як інноваційні засоби удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2009)
Манжос Е. О. - Формування комунікативної компетенції в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Процко Х. В. - Проблема визначення компетентностей вчителя технологій для здійснення ефективної педагогічної діяльності (2009)
Суббота Ю. В. - Формирование у студентов высших учебных заведений потребности в регулярных занятиях физической культурой (2009)
Шаповал Л. В. - До питання про формування естетичного сприйняття як професійної якості вчителя образотворчого мистецтва в умовах євроінтеграції (2009)
Киричок І. І. - Персоналістські концепції особистості у вітчизняній філософії на початку XX ст. (2009)
Стасенко О. А. - Критерії прояву готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи (2009)
Жихарева Л. В. - Анализ временных рамок протекания возрастных кризисов развития личности, Эмирасанова Э. У. (2009)
Пахомова О. В. - Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх учителів філологічних дисциплін як складного інтегративного утворення (2009)
Пляченко Т. М. - Формування професійних якостей майбутнього керівника учнівських музично-інструментальних колективів (2009)
Пригодій А. М. - Принципи та закономірності адаптації студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності (2009)
Черненко О. М. - Розвиток захворюваності курсантів, Лисенко О. О. (2009)
Міщанчук В. М. - Теоретико-методичні засади упровадження сугестивно-педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах (2009)
Саприкіна Л. В. - Значення розвитку творчих здібностей у студентів педагогічних вузів (2009)
Столяренко Т. Є. - Формування готовності майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності у школі з використанням "методу проектів" (2009)
Смірнова О. - Основні засади когнітивного компоненту художньо-педагогічної компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2009)
Скоробогатова М. Р. - Модель гармонизации знаний и качеств будущего учителя начальных классов (2009)
Рева Ю. В. - Технологічний аспект виявлення і подолання причин неуспішності учнів та врахування індивідуального підходу в навчанні (2009)
Балицька А. А. - Адаптація курсантів до професійної діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, Покалюк В. М. (2009)
Захарчук Т. В. - Інноваційні підходи до процесу формування творчих професійних умінь майбутніх учителів (2009)
Покалюк В. М. - Особливості адаптації майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до умов професійної діяльності (2009)
Побережна Н. О. - Дидактичні умови застосування інформаційних технологій у процесі навчання студентів вузу (2009)
Остапчук О. Є. - Концептуальні основи гармонізації освітніх систем в контексті професійної підготовки майбутнього учителя (2009)
Казанжи О. В. - Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя у процесі навчання у вузі, Стельмах Н. В. (2009)
Лещенко О. П. - Педагогічне керівництво навчальною діяльністю студентів технічного вузу у процесі оволодіння професійно зумовленою іншомовною лексикою (2009)
Половина Г. П. - Педагогічний проект - діяльність творча, Голоденко О. М. (2009)
Павлова О. І. - Модель інформаційної культури майбутнього філолога (2009)
Сапожников С. В. - Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (2009)
Садова В. В. - Застосування методу компаративістики під час вивчення історико-педагогічної інформації (2009)
Ревенко В. В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання (2009)
Столяренко В. Г. - Гармонізація знань і якостей особистості в професійній підготовці вчителів хімії, Нечипуренко П. П. (2009)
Секрет І. В. - Інтелектуальні здібності та мотивація досягнення у структурі професійної компетентності у світлі зарубіжних досліджень (2009)
Свирнденко І. М. - Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів (2009)
Овчаренко Н. А. - Теоретичні аспекти формування пізнавальної активності учнів засобами нових комп'ютерних технологій, Овчаренко О. С. (2009)
Саунова Ю. О. - Емоційний фактор навчання учнів: зміст, структура та значення у забезпеченні якості освіти (2009)
Чаркіна О. А. - Педагогічне тестування як засіб моніторингу освіти: управлінський аспект (2009)
Безкоровайна О. В. - Структурування змісту виховання культури самоствердження особистості раннього юнацького віку в соціально ціннісній-діяльності (2009)
Гончаренко С. - "SOS дитяче містечко" як форма виховання дітей-сиріт (2009)
Ковалевська Н. В. - Організація дозвілля дітей, які виховуються в умовах сім'ї (2009)
Морозов В. В. - Учебный диалог как средство активизации познавательной деятельности учащихся (2009)
Степанюк О. В. - Співпраця педагога та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу (2009)
Заредінова Е. Р. - Діагностика стану виховання оптимістичного ставлення до життя старших підлітків у сучасній українській сім'ї (2009)
Козаченко И. А. - Процессуальный подход в организации обучения на уроках географии (2009)
Козаченко І. А. - Технологічний аспект виявлення і подолання причин неуспішності учнів та врахування індивідуального підходу в навчанні (2009)
Чеботаренко О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування художнього інтересу учнів, Овчаренко О. С. (2009)
Яценко Л. - Взаємодія соціального педагога школи з батьками: гендерний підхід (2009)
Волкова Н. О. - Кріоконсервування сім’яних канальців щурів із застосуванням біополімерів та повільного неконтрольованого охолодження, Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М. (2018)
Ломако В. В. - Влияние разных режимов охлаждения (краниоцеребральной и иммерсионной гипотермии, поверхностных ритмических и экстремальных холодовых воздействий) на лейкоцитарные показатели крови крыс (2018)
Смольянинова Е. И. - Электрическая проводимость и устойчивость мембран ооцитов мыши к действию импульсного электрического поля в растворах криопротекторов, Шигимага В. А., Колесникова А. А., Попивненко Л. И., Тодрин А. Ф. (2018)
Нарожний С. В. - Антиоксидантна та антирадикальна дія екстрактів із кріоконсервованої плаценти людини, Розанова К. Д., Боброва О. М., Нардід О. А. (2018)
Варяниця В. В. - Інфекційна активність ліофілізованого в різних захисних середовищах вакцинного штаму вірусу сказу L. Pasteur після його подальшого зберігання за різних температур, Висєканцев І. П. (2018)
Виера-Мармол Г. - Сравнительный анализ функциональных характеристик аппарата "Cooltech®" для криоадиполиза методом численного моделирования, Вильена Х., Гарсия П., Христова К., Колина М. (2018)
100-річчя Президента національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона (2018)
90-річчя Валентина Івановича Грищенка (27.11.1928–03.01.2011) (2018)
75-річчя Анатолія Миколайовича Гольцева (2018)
85-річчя Тетяни Миколаївни Юрченко (2018)
Копейка Е. Ф. - Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов лабораторных, сельскохозяйственных и диких животных, Петрушко М. П., Пиняев В. И., Юрчук Т. А., Павлович Е. В., Миксон К. Б., Буцкий К. И., Гапон А. А., Пуговкин А. Ю. (2019)
Кирошка В. В. - Функция трансплантатововариальной ткани после гипотермического хранения: значение состава среды инкубации, Бородай Е. А., Трутаева И. А., Пасиешвили Н. М., Бондаренко Т. П. (2019)
Луценко Е. Д. - Влияние применения криоконсервированной суспензии клеток плаценты на показатели периферической крови и костного мозга животных с адъювантным артритом, Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2019)
Павлов А. В. - Криоконсервирование как метод сохранения отдельных видов плодово-ягодных культур и дикорастущих лекарственных растений, Вержук В. Г., Орлова С. Ю., Радченко О. Е., Ерастенкова М. В., Додонова А. Ш., Гаврилькова Е. А., Ситников М. Н., Филипенко Г. И., Мурашев С. В. (2019)
Айдарова В. С. - Экспериментальное обоснование применения лечебной гипотермии и клеточной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии у крыс линии SHR. Часть 2. Структурные изменения в ткани головного мозга, Бабийчук В. Г., Кудокоцева О. В., Наумова О. В., Ломакин И. И., Проценко Е. С. (2019)
Богуславский К. И. - Гетеротопическая ксенотрансплантация фрагментов аорты новорожденных поросят после гипотермической инкубации в консервирующих растворах, Алабедалькарим Н. М., Гвоздюк Я. В., Падалко В. И., Ремнева Н. А., Проценко Е. С., Божок Г. А. (2019)
Ковалев Г. А. - Экспериментальная модель криодеструкции кожи, Власов А. А., Мирошниченко М. С., Сандомирский Б. П. (2019)
Уховський В. В. - Застосування гліцерину та ДМСО для кріоконсервування лептоспір Leptospira Interrogans, Палій А. П., Тарасов О. А., Уховська Т. М., Палій А. П. (2019)
70-річчя Тетяни Петрівни Бондаренко (2019)
Бабич Т. - Динамізм семантичної структури слова на мовленнєвому рівні, Ліпатова М. (2021)
Гаценко І. - Загадка як тип тексту (2021)
Городиловська Г. - Словникарська царина професора Костя Кисілевського (2021)
Єлдінова С. - Наголос як морфонологічне явище в катойконімному словотворі (2021)
Кемінь У. - Реалізація емоційної оцінки у мовотворчості Марії Матіос: лексико-фразеологічний рівень (2021)
Мельник М. - Ономастична майстерність Ліни Костенко (на матеріалі збірки "Проміння землі") (2021)
Oнуфрійчук Г. - Лінгвокультурологічні аспекти вираження зоофразем у мовній картині світу (2021)
Сердега Р. - Діалектні елементи у текстах фольклору та проблема їх відбиття у "Словнику мови усної народної словесності" (2021)
Соловйова Т. - Прецедентні ергоніми в українськомовному політичному дискурсі постреволюційного періоду (2021)
Топчий Л. - Функціональні особливості парцельованих заголовків (2021)
Ципердюк О. - Вокатив у текстах новел Василя Стефаника (2021)
Череватко А. - Поетичний синтаксис Наталії Дев’ятко (2021)
Джафарова А. - Прагматические особенности соматических фразеологизмов в болгарском языке (2021)
Марченко Т. - Назви знарядь дії в слов’янських мовах: історія словотворення (2021)
Баб’як Ж. - Специфіка відтворення епонімічних термінів у фаховому дискурсі, Боднар О., Плавуцька І. (2021)
Бережна М. - Психолінгвістичний архетип "Деметра"(на матеріалі анімаційного фільму Inside out) (2021)
Бірюкова Д. - Особливості вживання фоностилістичних засобів у ліричній творчості C.C. Catch (2021)
Бойван О. - Теоретичні аспекти дослідження граматичної категорії роду в англійській мові, Ковтун О. (2021)
Веремчук Е. - Логічний вимір англійськомовного етичного концепту honour (2021)
Гнезділова Я. - Прагматика юридичного метадискурсу (на матеріалі протоколів судових засідань) (2021)
Karachun Yu. - English scientific and technical texts in modern linguistic studies, Borkovska I. (2021)
Керимова Ф. - Обогащение словарного состава английского языка разными способами (2021)
Конопелькіна О. - Фігури субституції в англомовних піснях українських виконавців (2021)
Красівський О. - Термінологія англійського масмедійного дискурсу: теоретичні та методологічні засади (2021)
Кузнєцова О. - Способи вираження лінгвокреативності автора постмодерністських художніх текстів (2021)
Magerramova M. - Probleme der wortbildungselemente im modernen deutsch (2021)
Mammadova N. - The verb and the verbals (the non-finite forms of the verb) (2021)
Новосілець О. - Семантична система в англійській мові (2021)
Opryshko N. - Phraseological units with component words denoting noble titles in the english language, Bezkorovaina L. (2021)
Панченко О. - Концепт "житло" в англійській сучасній фразеології (2021)
Рустамзаде А. - Позиции употребления местоимений в элитарном дискурсе английского языка как "регистры" социальной иерархии (диахронический аспектный анализ) (2021)
Шитюк А. - Поняття реклами: структура побудови рекламних текстів, Гнєдкова О. (2021)
Яременко О. - Тематична класифікація термінологічної лексики військово-політичного дискурсу (на матеріалі сучасних німецькомовних часописів), Лазебна О. (2021)
Бурбело В. - До питання про (само) позначення учасників комунікативної інтеракції у давньофранцузькій мові (2021)
Гунчик І. - Функціонування числових символів-ідеоргам у мовній системі, Михальчук С. (2021)
Kim L. - Euphémismes et dysphemismes dans les magazines sexospésifiques illustrés (2021)
Кузнецова Ю. - Особливості утворення префіксальних дериватів у французькій будівельній термінології, Сідак О. (2021)
Сідак О. - Карнавалізація мови як передумова успішної реалізації англомовної політичної образи, Кузнецова Ю. (2021)
Chystiak D. - Études mythopoétiques ukrainiennes et russes: analyse critique comparée (2021)
Магеррамова М. - Средства выражения концепта добра и зла в азербайджанском языке (2021)
Кравченко О. - Цифровий знак як складник комунікативного процесу китайськомовного сегментаінтернет-мережі (2021)
Поліна Г. - Особливості використання сленгових скороченьна основі текстів англомовних пісень, Василенко І., Черенко К. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Стратюк В. Р. - Блоги аудіо- та відео формату як інструменти онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії (2022)
Орлова О. В. - Виховання ініціативності засобами художньої літератури, Орлов О. П. (2022)
Колот С. О. - Соціокультурні зміни у релігійній інтернет-культурі в період пандемії, Доброєр Н. В. (2022)
Блинова Т. С. - Використання літературної інфографіки на підсумковому етапі вивчення художніх творів (2022)
Зборівська О. М. - Алгоритм написання успішного мотиваційного листа при вступі до закладу вищої освіти (2022)
Бірченко О. М. - Формування та розвиток культури спілкування (2022)
Дядченко В. В. - Лего- та роботоконструювання – інноваційні технології в ЗДО (2022)
Позднякова О. В. - Розвиток емоційного інтелекту дошкільників на музичних заняттях в ЗДО (2022)
Сокол О. І. - Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку уяви дошкільника (2022)
Яценко Т. Б. - Питання розвитку соціального інтелекту дошкільників (2022)
Герасименко Л. Б. - Психологічні чинники неуспішностіучнів підліткового віку (2022)
Паланиця М. Я. - Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Перчик М. В. (2022)
Головко О. С. - Теоретико-нормативні аспекти демократизації управління закладами освіти (2022)
Полякова Ю. Ю. - Театральне спрямування діяльності видавництва газети "Южный край" (за фондами бібліотек Харкова) (2022)
Мудрак В. В. - Особливості дизайн-проєктування авторської дитячої книги "Серце Лісу", Шаповал А. Г., Батрак В. С. (2022)
Любарова Є. В. - Індустрія розвитку к-поп кафе в Україні та тенденції корейського стилю в інтер’єрному дизайні (2022)
Овчарек В. Є. - Розвиток культури коміксів в Україні та їх роль в освіті, Козик А. С. (2022)
Вартовник О. Б. - Айдентика для зоомагазину.розробка фірмового стилю, дослідження його ролі у маркетигу (2022)
Пономаренко Л. В. - Види завдань при навчанні письма іноземних слухачів на початковому етапі (2022)
Пеняк П. С. - Опалювальні споруди давніх слов’ян Верхнього Потисся (2022)
Плецан Х. В. - Вплив креативних індустрій на розвиток креативних міст в Україні: культурологічний аспект (2022)
Кучин С. П. - Формування та розвиток соціально-духовної особистості засобами сфери освіти (2022)
Медведська Л. Є. - Рекреація та дозвілля мешканців мегаполісів в умовах воєнного стану (на прикладі міста Києва) (2022)
Чоботько М. А. - Вплив акробатичних вправ на розвиток дітей різного віку (2022)
Цигановська Н. В. - Значення атлетичної гімнастики в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти, Кушнарьов І. О., Бондалетов І. Г. (2022)
Чоботько І. І. - Підтримка фізичного станудержслужбовців та звичайних громадян (2022)
Рядова Л. О. - Роль настільного тенісу у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти, Скляренко В. П., Подмарьова І. А. (2022)
Кучин С. П. - Шляхи забезпечення фінансової стійкості закладів сфери театрального мистецтва (2022)
Алиева Н. - Сложные слова в гончарной лексике азербайджанского языка (2021)
Alizada L. - Global spread of english and its impacts on tourism lexicology (2021)
Велиева В. - Использование фразеологических единиц в материалах онлайн-печати на азербайджанском языке (2021)
Исмаиллы А. - Микротопонимы, произошедшие из антропонимов (на примере Агдамского района Азербайджанской Республики) (2021)
Кравченко Е. - Історико-культурні імена в поезії Василя Стуса: зміст, роль, призначення (2021)
Ляшко О. - Інтертекстуальність в англомовній православній проповіді: мультимодальний аспект (2021)
Мельник П. - Аналітичні конструкції (квазітерміни й передтерміни) в терміносистемі українського інформаційного права (2021)
Mehdiyeva G. - The problem of coincidence in texts (2021)
Mehdiyeva M. - Professor Zarifa Budagova’s scientific considerations on the comma (2021)
Pashayeva G. - Text, discourse and virtual discourse (2021)
Салимова Ф. - Язык – мышление – культура и их взаимодействие (2021)
Салманова К. - Грамматические диалектизмы в колыбельных и хвалебных песнях (2021)
Tsymbal I. - Stratégies de manipulation au discours politique sur internet: quand "tous les moyens sont bons", Tymofieiev R. (2021)
Шукюрова С. - Шамахинские диалектизмы в творчестве С. А. Ширвани (2021)
Bilyanina V. - Characteristics and peculiarities of emojis used by chinese and ukrainians: psychological and cultural aspects (2021)
Ляшук А. - Визначальні риси комунікативної парадигми постправди (2021)
Мамедова У. - О взаимовлиянии языков: интерлингвистический подход (на материале медиатекстов французского, русского и азербайджанского языков) (2021)
Шафиева Р. - Лингвокультурологические особенности чешских и азербайджанских паремий концептосферы брачного родства (2021)
Швелідзе Л. - Стратегія інформативності в соціальних мережах (на матеріалі української й англійської мов) (2021)
Строкань А. - Методологія проєктування паралельних корпусів академічних текстів (2021)
Бондаренко Г. - Ґенеза трансформації біблійних мотивів у поетичній спадщині Г. Сковороди (2021)
Гусейнова Ш. - Трагедия человека в рассказе Абульгасана Алекперзаде "Софи" (2021)
Довлатзаде М. - Просвещение начала XX века и просвещение20-х годов XX века: сравнительный анализ (2021)
Zhaboruke I. - Nature and peculiarities of the novel genre, Gerkerova O., Milova M. (2021)
Imamaliyeva L. - The role of mir mohsun navvab’s "tazkirei-navvab"in the context of azerbaijan literary studies development (2021)
Іщенко Н. - Поняття "гротеск" та його проблематика у літературознавстві, Ізмайлов А. (2021)
Концеба М. - Міфологеми в романі "Балада про співочих пташок і змій" Сюзанни Коллінз, Бессараб О. (2021)
Лосієвський І. - Кримськотатарські мотиви у творчості поетки ХХ століття Ірини Шашкової (2021)
Анісімова Н. - "У цьому світі, де тебе нема…": художня версія екзистенціальних мотивів у ліриці Ігоря Римарука (2021)
Занько О. - Лексико-стилістичні особливості монологічного мовлення в романістиці Івана Франка (2021)
Кузьменко В. - Ужинок із висоти літ (2021)
Мусій В. - Семантичні опозиції в оповіданні Петра Кралюка "Рубльов" (2021)
Новиков А. - Альтернативна історія України в романі Олександра Ірванця "Харків 1938": основні теми, образи і прообрази (2021)
Поліщук Я. - У пошуках минулого: авторський досвід Марини Гримич (2021)
Пустовіт В. - Народнопоетичні мотиви в історичному романі І. Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" (2021)
Токмань Г. - Архетипний образ козака у поезії Івана Світличного: екзистенціальні смисли та поетика (2021)
Чопик Р. - До питання про європейський контекст початків нового українського письменства (2021)
Абдуллазаде Л. - Значение диалогического общения в романе Ф. Достоевского "Униженные и оскорбленные", Алиева Л. (2021)
Голобородько Ю. - Феномени творчості А. Аверченка: основні домінанти продовження літературно-мистецьких традицій (2021)
Грищенко І. - Сюжет "АА*2140" в інтернет-комунікаціївеликоднього періоду, Наумовська О. (2021)
Копаниця Л. - Художня макросфера традиційної необрядової поезії: діалектика прекрасного та потворного, Павлова А. (2021)
Synieokyi O. - From "SANTA ESMERALDA" ... To "GENERATION ESMERALDA" (archival-documentary review of musical heritage) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Тараріко О. Г. - Ерозія ґрунтів як чинник опустелювання агроландшафтів України, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Білокінь О. А. (2021)
Дребот О. І. - Удосконалення еколого-економічного механізму управління рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції, Бабікова К. О. (2021)
Шерстобоєва О. В. - Екологічні переваги застосування мікробіометоду в інтегрованій системі захисту рослин, Крижанівський А. Б., Крижко А. І. (2021)
Ковальчук В. П. - Визначення засоленості ґрунтів Інгулецької зрошувальної системи за супутниковими даними у системі управлінських заходів із хімічної меліорації, Войтович О. П. (2021)
Жукова Я. Ф. - Антибіотики в ґрунті та їх вплив на ґрунтову мікробіоту, Дмитренко О. В., Петрищенко С. С., Литвиненко Н. М., Кирильчук А. М., Павліченко А. І. (2021)
Тертична О. В. - Оцінювання ефективності взаємодії хімічних та біологічних препаратів за передпосівної обробки сої, Селінний М. М., Рябуха Г. І., Єременко Н. О., Бутурлим Д. А. (2021)
Демидов О. А. - Мінливість маси 1000 зерен генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від екологічних і агротехнічних чинників, Правдзіва І. В., Гудзенко В. М., Дем’янюк О. С., Василенко Н. В. (2021)
Терновий Ю. В. - Вплив біологічних препаратів на урожайність та посівні якості гороху посівного (Pisum sativum L.) за органічного насінництва, Городиська І. М., Ліщук А. М., Драга М. В., Вдовиченко А. В. (2021)
Гудзенко В. М. - Ідентифікація генетичних джерел підвищеного та стабільного рівня прояву маси 1000 зерен ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Дем’янюк О. С., Поліщук Т. П., Бабій О. О., Лисенко А. А. (2021)
Шевчик В. Л. - Вплив лісотехнічних заходів на відтворення раритетного фіторізноманіття в лісових екосистемах Лісостепу України, Тимочко І. Я., Соломаха І. В. (2021)
Мороз В. В. - Особливості росту, розвитку та кліматостабілізувальне значення соснових насаджень Українських Карпат, Стасюк Н. М., Тимошенко Л. М. (2021)
Лазар О. Д. - Особливості насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) на клоновонасіннєвих плантаціях у Рівненській обл. (2021)
Єгоров О. В. - Вплив добрив на показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Полісся, Жидок Н. П., Грищенко О. М., Шабанова І. І. (2021)
Осадча Ю. В. - Репродуктивна функція курей за дії технологічного стресора (2021)
Олександру Григоровичу Тараріку — 85 років (2021)
Парфенюк Аллі Іванівні — 70 років (2021)
Abstract (2021)
Відомості про авторів (2021)
Правила для авторів (2021)
Акперли Т. - Интерпретация и элиминация лакун, образовавшихся в целевом тексте при переводе с английского на азербайджанский язык произведения Джека Лондона "Белый клык" (2021)
Білик О. - Особливості відтворення складних композит першотвору у множинних українських перекладах, Подоляк З. (2021)
Гач Н. - Аматорський переклад українських кінофільмів. Як стати ближчими до англомовних глядачів: культурологічний аспект (2021)
Гнєдкова О. - Англомовні неологізми у сфері бізнесу: переклад та адаптація, Вдодович Я. (2021)
Голубенко Н. - Категорія модальності в аспекті інтерсеміотичного перекладу: когнітивно-дискурсивний та семіотичний підходи (2021)
Гончаренко А. - Лексика давньокиївської писемності в аспекті перекладу (2021)
Джуська А. - Переклад рішень європейського суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти, Гнєдкова О. (2021)
Мусаева С. - К вопросу о сохранении стиля стихов Н. А. Некрасовав переводах на азербайджанский язык (2021)
Popelyuk V. - Some specific features of translating abbreviationsin military english, Naumov O. (2021)
Євчук У. - Нові наративи історичної пам’яті голокосту в романах Моніки Шнайдерман "Фальшувальники перцю. Родинна історія" і Агати Тушинської "Родинна історія страху" (2021)
Алиева Д. - Особенности азербайджанского романа периода модернизма (2021)
Babayeva G. - The richness of idea and content of "Molla Nasreddin" publicism (2021)
Naumenko N. - Concept sphere of ‘Young Poland’ free verse writingin critical and artistic dimensions (2021)
Обручнікова Н. - Голокост крізь призму дитячого світосприйняття в романі К. Хігер і Д. Пейснера "Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці голокосту", Русакова О. (2021)
Пшенична М. - Кореляція літературних традицій заходу та сходу в поетичній збірці "Трохи більше, ніж порожнє" А. Георгаллідіса (2021)
Романчук С. - Репрезентація моральних цінностей героя у куртуазній літературі, Ридванський В. (2021)
Семенець О. - "Чи це людина?" Прімо Леві: інтертекстуальний вимір твору, Федоренко Т. (2021)
Хома В. - Виміри діаспорної ідентичності в художній біографії Майкла Ондатже "У колі сім’ї" (2021)
Алиева Л. - Поэзия и мифология: мифологические образы и их функции в поэзии (2021)
Баранецька А. - Інформаційно-комунікаційний менеджмент: кризові практики (2021)
Жугай В. - Особливості телеграм-каналів як новітніх інструментів медіа: український контекст, Кузнєцова Т. (2021)
Ковпак В. - Українські буктьюб та букстаграм: дискурси культури читання української книги та національної безпеки, Політова О. (2021)
Супрун В. - Економічна журналістика у телевізійному дискурсі україни: соціальний аспект (2021)
Harachkovskyi O. - "Slovo i chas" journal in the ukrainian information space (2021)
Георгієвська В. - Реклама в українській пресі Наддніпрянщини початку ХХ століття (2021)
Гусейнова М. - Основные направления использования телевидения как средства просвещения в процессе адаптации общества к инновациям (2021)
Колкутіна В. - Аксіологічні комунікативні стратегії державотворчої публіцистики: історичний аспект (2021)
Маммедзаде В. - Принцип работы новостных агентств в эпоху мультимедийной журналистики (на примере агентства "Anadolu") (2021)
Synchak B. - Oligarchization and offshorization as a problem transparencies of the ukrainian media market (2021)
Соломахін А. - Мова ворожнечі в українських засобах масової інформації: етнотема та специфіка її висвітлення, Загороднюк В. (2021)
Старкова Г. - Етичні засади діяльності журналіста традиційних і нових медіа, Яресько К., Афанасьєва О. (2021)
Фенько Н. - Особливості моделі журналістики рішень: регіональний вимір, Черепова Н. (2021)
Ципердюк І. - "Книга року ВВС" – медійний спецпроєкт підтримки української культури (2021)
Чернявська Л. - Телеграм-канали як інструмент диджиталізації українських масмедіа, Данилюк Н. (2021)
Юксель Г. - Інформаційно-організаційна діяльність меджлісу кримськотатарського народу в період окупації криму (2014–2021) (2021)
Кошелюк О. - Аудіоподкасти європейських видавництвяк різновид іміджевої реклами, Благовірна Н. (2021)
Рожило М. - Оригінальні підходи до популяризації книги: взаємодія автора, редактора, видавця, літературного менеджера, Заболотна П. (2021)
Шульська Н. - "Від читання до споглядання": креативні видання сучасності, Рожило М., Римар Н. (2021)
Барабанова Н. - Технології моделювання типових ситуацій рекламної та pr-діяльності, Грушевська Ю. (2021)
Бевзо Г. - Комунікативні стратегії в сучасному англомовному письмовому дискурсі, Черепинська А. (2021)
Данькевич Ю. - Безпечна передача інформації через сучасні електронні документи, Гуйда О., Головченко М. (2021)
Лебідь Н. - Конструювання образу європи з використанням семіотизації медіамови (2021)
Шепель Ю. - Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять... (О. Гончар) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Шостак В. - Проблеми ідентичності і ролі культури в модернізаційних процесах України та світу, Бондарук С. (2020)
Столярчук Н. - Світоглядно-естетичні засади художньої культури давніх мезоамериканців (2020)
Пригода Т. - Джаз, дзен, івент як пограничні явища cучасної культури, Донець І. (2020)
Осипенкова О. - Криза біженців в ЄС як фактор деструктивного впливу на політику мультикультуралізму (2020)
Паламар А. - Армія як основна рушійна сила трансформації Єгипту в 2011-2013 рр. (2020)
Калагін Ю. - Криза маскулінності та здоров’я військовослужбовців-чоловіків (2020)
Малик І. - Деякі аспекти гуманітарних викликів безпечних реінтеграційних процесів ТОТ ОРДЛО: роль ЗМІ (2020)
Гугнін Е. - Чинники моря та суші в теоретичному обгрунтуванні стратегій зовнішнього впливу (2020)
Mammadzadeh H. - Shortepe fortified settlement and еarly Barda town in Garabagh (2020)
Sadraddinova G. - Establishment of the Greek state (1830) (2020)
Бортун К. - Імператив як джерело навіювання та засіб реалізації сугестивних тактик у висловленні (2022)
Городецька В. - Концептосфера релігійного дискурсу (на матеріалі проповідей глави УГКЦ С. Шевчука) (2022)
Демченко Н. - Етнокультурні концепти українського діалектного дискурсу, Чала А., Твердохліб В. (2022)
Доброльожа Г. - Кодифікація сучасних українських антропонімів (2022)
Жвава О. - Акцентуація іменників віддієслівного походження чоловічого роду з суфіксом –ець, Зинякова А. (2022)
Жижома О. - Лінгвістична природа оказіональної номінації у поетичному дискурсі Василя Стуса (2022)
Калужинська Ю. - Функціонування негативно-оцінної лексики в газетних текстах суспільно-політичної тематики (2022)
Костусяк Н. - Засоби реалізації заперечної семантики в романі В. Шкляра "Чорний ворон": функційний та комунікативно-прагматичний вимір (2022)
Кочукова Н. - Функціонування новотворів з іншомовними компонентами в сучасній українській мові, Рябініна І. (2022)
Кулик О. - Гендерно маркована лексика професійної сфери у лексикографічному віддзеркаленні (на прикладі фрагмента СУМ-20) (2022)
Левченко Т. - Вплив позамовних чинників на мову засобів сучасної масової комунікації (2022)
Межов О. - Семантико-синтаксична й формально-граматична організація питальних речень у контексті лінгвістичного сьогодення (2022)
Овсієнко Л. - Термін як складник різних терміносистем (2022)
Приблуда Л. - Художній дискурс: проблема інтерпретації (2022)
Юлдашева Л. - Прагматичні особливості заголовків сучасної української літератури, Кобиліна Ю., Коломинська Т. (2022)
Asgarova B. - The role of discourse markers in information structure (2022)
Беззубова О. - Функції діяльності німецької телерадіокомпанії MDR у Facebook (2022)
Бірюкова Д. - Специфіка темпорального аранжування англомовних пестливих текстів для дітей, Щербицька В. (2022)
Борковська І. - Критерії та комунікативно-прагматичні особливості жанру "персональний блог", Карачун Ю. (2022)
Боровська О. - Партицип у системі нефінітних дієслівних форм сучасної німецької мови, Сольська Т. (2022)
Євдокимова І. - Усні англомовні військові команди як складові авторитарного дискурсу, Савілова Л., Хапіна О. (2022)
Зубач О. - Німецький прозовий шванк: лінгвокультурна специфіка (2022)
Ковальова Т. - Засоби реалізації мовної гри в рекламному тексті, Хант Г. (2022)
Козачишина О. - Категорія часу як засіб творення текстового світу сучасного англомовного поліфонічного роману (на матеріалі роману Джонатана Сафрана Фоера "Everything is Illuminated"), Малащук-Вишневська Н., Мосійчук А. (2022)
Козяревич-Зозуля Л. - Фасцинація у ted talk виступах (2022)
Конопелькіна О. - Стилістичні домінанти англомовних австралійських пісень для дітей (2022)
Kosovych O. - Diplomatic сommunication. Discourse analysis, Кotovska Т., Kulyk S. (2022)
Mishchenko Т. - Rhetorical devices of persuasion in Joe Biden’s speeches, Lutsenko О. (2022)
Мурадханян І. - Лексичні інновації в музиці, Гладкоскок Л., Семен Г. (2022)
Нежива О. - Специфіка економічної термінології в англійській мові (2022)
П’єцух О. - Дискредитаційна тактика критики в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2022)
Polishchuk G. - German borrowings in english in the early 20 century (lexicographic survey) (2022)
Прокоф’єв Г. - Іронія як конвенція (2022)
Талавіра Н. - Новинне висвітлення інавгураційної промови Дж. Байдена: моделі впливу на адресата (2022)
Zhuk V. - Overcoming barriers in intercultural communication (2022)
Попова Н. - Лінгвокомунікативні особливості сучасної іспаномовної інтернет-реклами, Кузьменко Д. (2022)
Чистяк Д. - Міфопоетична картина світу у драмі Моріса Метерлінка "Непрохана" (1890) (2022)
Ablâtif R. - Qirimlilarniñ tarihiy vatanğa kütleviy qaytuvi devrinde türkiyedeki qirimlilar cemiyetlerniñ neşir ve medeniy faaliyetleri (80nci senelerniñ soñu – 2000nci yillarniñ başi) (2022)
Ахмедова Э. - Семантика имени Хызыр в азербайджанских народных сказках (2022)
Відомості про авторів (2022)
Aфшари А. - Место пословиц как универсального жанра в лингвистикe (2022)
Білик К. - Феномен креолізації у сучасному європейському медіадискурсі (2022)
Горбань Г. - Прагматичний аспект лексичного значення в сучасному мовознавстві (на матеріалі паблік рилейшнз) (2022)
Мамедова А. - Язык, мышление и культура в мировоззренческом смысле (2022)
Полюк І. - Лінгвопрагматичний аспект дослідження медичного дискурсу, Бондар Л., Рибчук О. (2022)
Рахманова Н. - Социально-лингвистические факторы формирования подстилей в языке (2022)
Руденко М. - Словотворні процеси в американських соціальних діалектах (2022)
Semenist I. - Methodological modelling of innovative communication for new knowledge acquisition in the global digital ream, Makhachashvili R. (2022)
Сидоренко О. - Специфіка присвоєння назв закладам розваг в західних та східних регіонах України, Романюк С. (2022)
Тупчій О. - Образ Англії в російській мовній свідомості першої половини 20 століття (на матеріалі повісті В. В. Маєвського "На Британських островах"), Гриневич О. (2022)
Ahibalova T. - Translation transformations at the sentence level in economic media discourse, Karachova D., Lyutviyeva Ya. (2022)
Дячук Л. - Національно маркована лексика українського медіадискурсу: специфіка її відтворення в англійському перекладі, Довженко І. (2022)
Kuzenko Н. - Understanding semiotic codes in text interpretation (2022)
Manyatsa M. - The role of multimodality in localization of ukrainian tourist websites into english (2022)
Межуєва І. - Комунікативна компетенція як основний критерій оцінки якості іноземної мовної освіти студентів-перекладачів (2022)
Мельник Н. - Термінотворчість у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів: особливості перекладу термінології ліфтової галузі (2022)
Мосієвич Л. - Труднощі перекладу інтернет-сайтів металургійних підприємств України англійською мовою (2022)
Набока О. - Адекватні способи відтворення метафор у текстах політичного дискурсу (2022)
Рябчук О. - Власні назви як лексичний маркер стратегій доместикації та форенізації, Шмідт Д. (2022)
Чепурна З. - Вираження модальної характеристики у німецькій публіцистиці (2022)
Чернова Ю. - Особливості перекладу метафор (на прикладі українських перекладів романів Агати Крісті), Алієва Ф. С. (2022)
Ярова Л. - Роль приміток під час перекладу цитат на основі роману Донни Тартт "The secret history" (2022)
Гусейнова Г. - Метафоризация как один из образных источников формирования терминов по информатике (на материале русского языка) (2022)
Полєєва Ю. - Зіставні перцептивні характеристики гучності англомовного інституційного дискурсу, Васік Ю. (2022)
Громовенко В. - Лінгвістична база даних політичних неологізмів української мови: архітектоніка та функційне призначення (2022)
Stepanov V. - Corpus vs non-corpus: main distinctive features (2022)
Бродська О. - Символістські тенденції у творах Артура Шніцлера (2022)
Halahan Ya. - Tradition and intertextuality as textual strategies of creating the own idiostyle, Drahan O. (2022)
Козубенко Л. - Концепція психологізму у художньому творі як літературознавча проблема (2022)
Любецька В. - Історія розвитку психологічної школи в літературознавстві (2022)
Фокіна С. - Дискурс з позицій літературознавства. Французька лінія вивчення (2022)
Чмир А. - Паратекстуальні елементи в романі "Данило Острозький: образ, гаптований бісером" Петра Кралюка (2022)
Гладкова М. - Мотив "екології душі" в романі В. Дрозда "Земля під копитами" (2022)
Головко Л. - Загальна характеристика художнього часопростору роману Г. Тютюнника "Вир", Кремінська І., Федорова Т. (2022)
Демчук О. - Український етнотип як самообраз у поетичних текстах Василя Махна (2022)
Казанова О. - Тематичні домінанти та жанрова специфіка есеїстики Галини Пагутяк (2022)
Кобзей Н. - Скульптурні описи в канві художніх творів Володимира Винниченка (2022)
Колкутіна В. - Література народництва та раннього модернізму у світлі української націософської есеїстики 1 половини ХХ століття (2022)
Кочерга С. - "Стефаниківське письмо" як номінальна категорія в літературознавчому дискурсі ХХ – поч. ХХІ ст. (2022)
Семак О. - Дискурс національної ідентичності у драматургії українсько діаспори першої половини ХХ ст.: проблемно-тематичні виміри (2022)
Чопик Р. - Дивився на світ "оком сковородинця" (маловідомі студії про сковородинство І. Котляревського) (2022)
Исаев Х. - Карс в жизни и творчестве Рюрика Ивнева, Демьянюк А., Кезибан Т. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Drobyazko S. - Results of introduction of the improved mechanism of economic security control of insurance companies (2019)
Купалова Г. І. - Управління відходами на підприємствах, Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. (2019)
Солодка Н. В. - Методичні аспекти внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій на підприємствах цукрової промисловості (2019)
Абдулазизов Э. М. - Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиции (2019)
Аскеров Р. Р. - Оценка производственного потенциала предприятий нефтяного машиностроения в Азербайджане (2019)
Наджафзаде А. Д. - Методологические проблемы оценки эффективности системы управления информационными ресурсами (2019)
Рябуха Г. І. - Кредитне забезпечення галузі тваринництва України (2019)
Панова І. О. - Сутність, еволюція та характеристика сучасного етапу розвитку еколого-економічних систем (2019)
Богач О. В. - Платіжний баланс та оцінка його стану, Клименко Т. В., Лабінцева О. П. (2019)
Побоча К. П. - Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні (2019)
Ткачук Н. М. - Відкритість і нелінійність як передумови самоорганізаційних процесів у банківській системі (2019)
Касаєва Ю. В. - Оцінка розвитку інформаційних технологій в Україні (2019)
Журавська Н. Є. - Екологічна результативність менеджменту виробничих процесів теплоенергетичних об’єктів (2019)
Поливяний А. А. - Щодо сутності позикового капіталу підприємства (2019)
Василиха Н. В. - Методичні підходи до розробки стратегії розвитку ринку туристичних послуг (2019)
Лозинська Т. М. - Економічна ефективність виготовлення палива з відходів рослинництва, Руденко Р. Ю. (2019)
Комчатних О. В. - Кластерний аналіз в оцінюванні інноваційного потенціалу підприємств транспортної логістики (2019)
Дікань Л. В. - Державний фінансовий контроль: концептуальні основи його розвитку (2019)
Соловей Н. В. - Аналіз фінансових результатів діяльності авіаційної галузі України, Турова Л. Л., П’ятецька Б. М. (2019)
Даллакян С. А. - Кластеризация экономики и перспективы Армении (2019)
Зейналова Н. А. - Формирование системы стимулирования модернизации и среда ее деятельности в нефтяном секторе промышленности (2019)
Мрихіна О. Б. - Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України, Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Міркунова Т. І. (2019)
Варналій З. С. - Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Мехед А. М. (2019)
Миненко С. В. - Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів, Золковер А. О. (2019)
Безверхий К. В. - Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств (2019)
Дорофєєв О. В. - Трансформація системи управління як детермінанта економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2019)
Тіманюк В. М. - До питання про підготовку проект-менеджерів до управління інноваційними проектами, Тіманюк І. В. (2019)
Баширова Г. - Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку податку на прибуток в Україні та Азербайджані (2019)
Воскресенська Т. І. - Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників, Ольшанська М. В. (2019)
Михайловина С. О. - Облікова політика аграрних підприємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерського обліку, Матрос О. М. (2019)
Приймак Н. В. - Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність про фінансові інструменти кредитування підприємств торгівлі (2019)
Ярова Л. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні (2019)
Kolomiiets V. - Struggle against corruption abuse as a means to ensure human capital institutionalization of human capital (2019)
Андронік О. Л. - Соціально-економічний розвиток України у світових рейтингах (2019)
Фалюта А. В. - Концептуальні основи формування стратегії управління розвитком банківського бізнесу, Пась Я. І. (2019)
Гольцев А. М. - Імунологічні особливості кріоаблації під час комплексного лікування онкологічних захворювань, Бондарович М. О., Дубрава Т. Г., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Останков М. В., Буряк І. А. (2019)
Чайковський Ю. Б. - Проблеми та перспективи використання стовбурових клітин хрящової тканини, Геращенко С. Б., Дельцова О. І. (2019)
Александрова Д. І. - Вплив іонного складу кріопротекторного середовища і кріоконсервування на чутливість еритроцитів людини до механічного стресу, Землянських Н. Г. (2019)
Коваль Г. К. - Вплив ліофілізації на збереження структурно-функціональних характеристик лейкоконцентрату кордової крові людини, Луценко О. Д., Гриша І. Г., Сокіл Л. В., Бондарович М. О., Останков М. В., Ямпольська К. Є., Останкова Л. В., Гольцев А. М. (2019)
Новікова О. Ю. - Вплив кріоконсервування на експресію хромогранину A в культурі клітин наднирників неонатальних свиней, Сидоренко О. С., Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2019)
Али С. Г. - Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из первичной культуры клеток спинальных ганглиев новорожденных поросят, Божок Г. А. (2019)
Ломако В. В. - Вплив кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові та інверсії світлового режиму на стан еритроцитів крові щурів різного віку (2019)
Пам’яті Каткова Ігоря Івановича (2019)
Пам’яті Девіда Пега (2019)
Мурована Т. О. - Сучасні підходи до оподаткування та управління підприємствами в умовах сталого розвитку (2019)
Ракицька С. О. - Врахування сітусу при плануванні розвитку міських територій, Жусь О. М., Савєльєв О. С. (2019)
Tovt T. - Evaluation of efficiency of innovation projects (2019)
Zerkal A. - Mechanisms of employee awareness influence to the efficiency and business development of enterprises (2019)
Гевчук А. В. - Аграрна розписка як альтернативний інструмент забезпечення розрахункових операцій підприємств АПК (2019)
Крамар О. М. - Відповідальність працівників підприємства за порушення трудової дисципліни (2019)
Савчин О. І. - Застосування цифрових технологій для розвитку бізнесу в Україні (2019)
Хадарцев О. В. - Оцінка та удосконалення системи управління проектами на підприємстві, Моргун А. В. (2019)
Чухліб А. В. - Аналітичне забезпечення управління якістю льонопродукції (2019)
Fayvishenko D. - Brand positioning in the mineral water market: systematic approach (2019)
Приварникова І. Ю. - Особливості формування ринку технологічних рішень з енергозбереження, Становихіна М. Г. (2019)
Гадецька З. М. - Моделювання підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку на основі кластерного підходу, Шкапенко В. С. (2019)
Сисоєва С. І. - Науково-практичні напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів регулювання регіонального туристичного ринку (2019)
Швець Ю. Ю. - Підходи до управління інноваційним розвитком на рівні регіону (2019)
Гольцев А. М. - COVID-19 – потенційна мішень для кріобіології та кріомедицини, Фуллер Б. Дж., Бондарович М. О., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Буряк І. А., Дубрава Т. Г., Ямпольська К. Є., Луценко О. Д., Останков М. В. (2020)
Шихамірова З. М. - Гематологічні характеристики та показники еритрокінетики у малих ховрахів у динаміці пробудження від зимової сплячки, Джафарова А. М., Клічханов Н. К. (2020)
Варяниця В. В. - Вплив температурних режимів зберігання та складу захисних середовищ на збереженість вірусу сказу штаму CVS, Висеканцев І. П. (2020)
Алі С. Г. - Кріоконсервування культури клітин, отриманої зі спінальних гангліїв неонатальних поросят, Моісєєва Н. М., Божок Г. А. (2020)
Золотько К. М. - Вплив комбінованого введення кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин та агрегатів нейральних клітин на відновлення рухової активності щурів із інтрацеребральним крововиливом, Сукач О. М., Компанієць А. М., Пірятінська Н. Є. (2020)
Хворостов Є. Д. - Вплив електрокоагуляційної, кріо- та ультразвукової обробки ложа жовчного міхура на ультраструктуру печінки після експериментальної холецистектомії, Бичков С. О., Цівенко О. І., Черкова Н. В., Душик Л. М. (2020)
Глоба В. Ю. - Біологічно активні композиції, які містять нейротрофічні фактори, змінюють скоротливу активність детрузора щурів iз iнфравезiкальною обструкцією, Бондаренко Т. П., Божок Г. А., Самбург Я. Ю., Легач Є. І. (2020)
Панасовський М. Л. - Клінічні та ембріологічні характеристики циклів лікування безпліддя з використанням свіжовиділених і кріоконсервованих тестикулярних сперматозоїдів (2020)
Шахова Ю. Ю. - Використання багатокомпонентних кріозахисних середовищ під час кріоконсервування ембріонів миші методом вітрифікації, Палій А. П., Палій А. П., Шигимага В. О., Кісь В. М., Іванов В. І. (2020)
Huz M. - Making managerial decisions in the process of organic farming (2019)
Бугай Н. О. - Сучасні аспекти та об’єктивні критерії контролю якості аудиторської діяльності (2019)
Бурко К. В. - Облікова політика щодо витрат на оплату праці, Буткалюк А. М. (2019)
Пашніна А. О. - Формування облікової інформації в управлінському обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій (2019)
Дзюбіна А. В. - Довіра як фактор налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами електронного ринку (2019)
Капленко Г. В. - Про суть попиту населення на споживчі блага (2019)
Копилюк О. І. - Стан та основні напрями зміцнення грошово-кредитної безпеки України, Кульчицька Х. М. (2019)
Голомша Н. Є. - Дослідження факторів, що формують конкурентоспроможність українського ячменю на світових ринках, Голомша О. Я. (2019)
Тиха О. І. - Економічна безпека індивіда в системі економічної безпеки держави: сутність та принципи взаємодії (2019)
Варналій З. Х. - Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки корпорацій, Ткачук Є. А. (2019)
Лисьонкова Н. М. - Оцінка фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності на основі спрощеного алгоритму, Масалигіна В. В., Вєрцанов А. С. (2019)
Рущишин Н. М. - Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави, Мединська Т. В., Вінявська В. В. (2019)
Яворська Н. П. - Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності: дослідження зарубіжного досвіду, Данько Т. І. (2020)
Гаражджук І. В. - Місце обслуговуючої кооперації в моделях розвитку сільських територій (2020)
Зубков С. О. - Методологія дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування (2020)
Кулик А. М. - Цінова політика і управління витратами в сфері послуг: економічний аспект, Бриндзя З. Ф. (2020)
Павлюк Є. Д. - Проблеми розробки та використання поведінкових статистичних моделей кредитного ризику, Петровський О. В. (2020)
Безверхий К. В. - Реалізація принципу достовірності та повноти в інтегрованій звітності (2020)
Белей С. І. - Сільські території — центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки, Лужинський В. О. (2020)
Бриндзя З. Ф. - Сфера обслуговування як перспектива для України: фінансово-економічний аспект розвитку, Фастовець М. М. (2020)
Громоздова Л. В. - Історія розвитку транскордонного євро-українського співробітництва західних областей України, Черевко Д. Р. (2020)
Poradenko O. - Problems of development of transport infrastructure of Ukraine (2020)
Саінчук Н. В. - Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України, Гаврилюк О. В., Голик І. І. (2020)
Бублик Є. О. - Розробка комплексного підходу до оцінки фінансової відкритості (2020)
Захарін С. В. - Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти, Коваленко Д. І. (2020)
Островська Г. В. - Вплив системи оподаткування на розвиток туризму в Україні (2020)
Шпакова Г. В. - Механізми формування ринку біосферосумісних технологій на основі вертикально-інтегрованих зелених альянсів (2020)
Гінчук Л. І. - Оцінка якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення, отриманої з адміністративних джерел (2020)
Долбнєва Д. В. - Сучасні тенденції діджиталізації в Україні та світі (2020)
Товт Т. Й. - Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів підприємства (2020)
Кривешко О. В. - Особливості процесу застосування маркетингу вражень на підприємствах (2020)
Бондаренко О. М. - Аудит запасів: основні етапи проведення перевірки, Тітаренко А. Д. (2020)
Гринько П. Л. - Формування інноваційної моделі ефективного функціонування організації в умовах цифрової економіки (2020)
Смаглюк А. А. - Аналіз ринку кондитерських виробів України та перспективи його розвитку, Надточій А. О. (2020)
Жилякова О. В. - Діагностика кризової ситуації в торговельній галузі Харківської області, Андрющенко І. С. (2020)
Юрченко О. В. - Кількісні індикатори ризику в системі прогнозування транскордонного співробітництва західних регіонів України (2020)
Gaiduchok O. - Economic interdependence: national and international economic security, Stupnytskyi O. (2020)
Артем'єва О. О. - Система гарантування вкладів як індикатор стійкості банківської системи України, Кричфалушій А. І. (2020)
Бублик Є. О. - Запровадження контролю за потоками капіталу: інституційний погляд та можливості України (2020)
Варналій З. С. - Вплив курсової політики на стан зовнішнього боргу України, Лесик М. В. (2020)
Макаренко П. М. - Формування механізму реалізації стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг, Юдіна О. І. (2020)
Предун К. М. - Забезпечення директивного рівня біосферосумісності в процесах і проектах екологічної реновації будівництва (2020)
П’ятка Н. С. - Методологічні питання оцінювання ефективності екологічного інвестування (2020)
Bondarchuk O. - Improving competitive positions by optimizing internal activity indicators, Temchenko H., Astafieva K. (2020)
Prokopenko O. - Security-oriented change management in the business processes of an industrial enterprise, Omelyanenko V. (2020)
Міщук Є. В. - Оцінка стану видів економічної безпеки, розташованих на вищих щаблях її ієрархії (на прикладі безпеки техніко-технологічних інтересів українських гірничодобувних підприємств) (2020)
Набока Р. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління логістичними процесами на підприємстві, Шукліна В. В. (2020)
Никоненко А. В. - Ідентифікація ключових факторів успіху робочої сили на ринку праці (2020)
Олексів І. Б. - Практика планування витрат на розвиток корпоративної культури підприємства, Кравець І. С. (2020)
Осіпова А. А. - Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2020)
Романіка Т. К. - Особливості молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки (2020)
Fayvishenko D. - Vector overview of strategic brand management (2020)
Гриліцька А. В. - Маркетингова діяльність міжнародних компаній в Україні, Гриліцька К.-О. М. (2020)
Іванова Л. О. - Основні детермінанти розвитку кон’юнктури світового ринку автомобілів, Вовчанська О. М. (2020)
Щука Г. П. - Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений (2020)
Вартанян В. М. - Підвищення інформативності моделі BKG, Кононенко А. В. (2020)
Шапошник О. Л. - Методичні підходи до оцінювання ефективності мінімізації стратегічних ризиків процесу впровадження інформаційних технологій на підприємстві, як основного підґрунтя реінжинірингу (2020)
Журавська Н. Є. - Природоохоронна діяльність теплоенергетичних виробництв як об’єктів економічного аналізу (2020)
Фурдичко О. І. - Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом, Нагорнюк О. М., Палапа Н. В., Тарасенко Г. С., Щерблюк А. Л. (2021)
Мудрак О. В. - Збалансованість територіальної організації агроландшафтів Cхідного Поділля: науково-методичні і практичні підходи, Ганчук М. М., Мудрак Г. В., Шевченко І. А., Зіновчук Н. В., Хаєцький Г. С. (2021)
Данькевич С. М. - Функціонування фінансово-економічного механізму збалансованого лісогосподарського землекористування (2021)
Тимочко І. Я. - Особливості розподілу нектароносних та пилконосних рослин у лісових насадженнях Північно-Східного Лісостепу України (2021)
Ходинь О. Б. - Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у грабово-дубових лісових насадженнях природного заповідника "Медобори", Чорнобров О. Ю. (2021)
Мудрак О. В. - Етапи досліджень еколого-ценотичних груп рослинності Поділля, Магдійчук А. П. (2021)
Наконечний І. В. - Сучасна численність горлиці звичайної (Streptopelia turtur) у Північно-Західному Причорномор’ї, Мельничук С. С., Серебряков В. В. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського