Фурман В. - Психологічні практики розвитку емоційного інтелекту особистості (2021)
Чорна І. - Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності, Ліпунова Т. (2021)
Шевченко О. - Емпіричне дослідження характерологічних особливостей студентів-медиків із різними стратегіями поведінки в конфлікті, Владимирова В. (2021)
Гребінь Н. - Оцінка психологічного благополуччя працюючих жінок із різною формою зайнятості, Лісень Ю. (2021)
Байда С. - Основні тенденції в дослідженні самоставлення дошкільників (2021)
Бакка Ю. - Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми становлення самостійності особистості (2021)
Бахвалова А. - Особливості індивідуально-психологічних властивостей журналістів із різним рівнем успішності (2021)
Білюченко Ю. - Психологічний зміст комунікативної агресії у дівчат та юнаків студентського віку (2021)
Бриль М. - Психолого-педагогічна компетентність викладача в системі інклюзивної мистецької освіти (2021)
Гаврюшенко В. - Теоретичні основи дослідження міжособистісної взаємодії в психології (2021)
Ганущак Р. - Життєвий світ особистості: онтологічний статус та методологічні підходи до дослідження (2021)
Гутиря М. - Чинники професійної самоактуалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки, Кононова М. (2021)
Дробот О. - Психологічні особливості переживання навчального стресу учнями сільської школи (2021)
Кононенко С. - Структурно-функціональні компоненти процесу розвитку професійної самосвідомості фахівців юридичного профілю (2021)
Костіна Т. - Гендерно зумовлене насильство та його види: домашнє насильство, Булах І. (2021)
Кухарук О. - Ціннісна складова соціальної ідентичності у прогнозуванні соціальної взаємодії (2021)
Леонова І. - Зв'язок міжособистісних стосунків із формуванням почуття самотності (2021)
Маковський А. - Результати дослідження психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів (2021)
Матеюк О. - Соціальний інтелект: психологічний феномен та теоретична проблема, Суходоля Ю. (2021)
Мельничук А. - Дослідження синдрому вигорання засобами позитивної психотерапії Н. Пезешкіана серед медичних працівників, Комар Т. (2021)
Міщенко-Дрючило В. - Феномен покликання крізь призму розуміння українськими та зарубіжними науковцями (2021)
Півень М. - Структурні особливості емоційної сфери користувачів мережі Instagram, Казимова Ю. (2021)
Плошинська А. - Добровільність фізичної та розумової активності як виклик до особистості в епоху метамодерну, Батраченко І., Коваленко Є. (2021)
Поспелова І. - Проблеми виникнення тривожності молодшого школяра в сучасній школі, Рамзіна О. (2021)
Радзівіл К. - Відчуження дитиною одного з батьків як психологічний феномен: науково-теоретичне обґрунтування (2021)
Сабадуха О. - Проблема свідомого й несвідомого в контексті метафізичної теорії особистості (2021)
Ситнік С. - Ґендерні стереотипи професійної спрямованості старшокласників (2021)
Терлецька Н. - Внутрішня картина хвороби і якість життя хворих із психогенними депресіями невротичного рівня (2021)
Толмачевська В. - Емоційний інтелект як складова емоційної експресії в контексті професійної діяльності медичного персоналу в умовах COVID-19 (2021)
Хілько С. - Емпатія як чинник формування толерантності до невизначеності в майбутніх психологів (2021)
Худавердова А. - Специфічні чинники девіантної поведінки військовослужбовців (2021)
Шавровська Н. - Токсичні стосунки як психологічний феномен, Смалиус Л. (2021)
Коркушко О. В. - Використання показників ендотеліальної функції мікросудин для розрахунку функціонального віку системи мікроциркуляції, Шатило В. Б., Бондаренко О. В., Писарук А. В., Антонюк-Щеглова І. А., Наскалова С. С., Дужак Г. В., Бодрецька Л. А., Шаповаленко І. С. (2022)
Сиволап В. В. - Артеріальна гіпотензія у хворих на гіпертонічну хворобу: невирішені питання та діагностичні можливості амбулаторного моніторування артеріального тиску, Жеманюк С. П., Маляренко Ю. О. (2022)
Kachkovska V. V. - GLN27GLU polymorphism in the β2-adrenergic receptor gene in patients with bronchial asthma (2022)
Педаченко Є. Г. - Асоціація поліморфізму С4603Т гена COL11A1 із ризиком утворення грижі шийного та поперекового відділів хребта, Васильєва І. Г., Хижняк М. В., Галанта О. С., Чопик Н. Г., Цюбко О. І., Грязов А. Б., Нехлопочин О. С., Ксензов Т. А., ін. та (2022)
Nykonenko A. O. - Hiatal hernia types and their radiological diagnostics in patients with gastroesophageal reflux disease, Haidarzhi Ye. I., Letkeman T. V. (2022)
Todurov I. M. - Laparoscopic sleeve gastrectomy and simultaneous cholecystectomy: a choice of optimal tactics, Perekhrestenko O. V., Kalashnikov O. O., Kosiukhno S. V. (2022)
Stepanov Yu. M. - Intestinal microbiota in obese children with non-alcoholic fatty liver disease depending on the gallbladder function, Zavhorodnia N. Yu., Tatarchuk O. M., Klenina I. A., Hrabovska O. I., Zyhalo E. V., Petishko O. P., Vishnarevska N. S., Dolhopolova V. V. (2022)
Myronchuk Yu. V. - The effect of immunomodulator azoximer bromide on the cytokine profile in a complex therapy for children with newly diagnosed tuberculosis, Raznatovska O. M. (2022)
Авраменко І. Ю. - COVID-19-асоційований мультисистемний запальний синдром у дітей: гастроінтестинальні прояви, Косминіна Н. С., Підвальна У. Є., Баса Н. Р. (2022)
Кириченко М. І. - Роль біомаркера NGAL в оцінюванні ранньої та прогнозуванні пізньої функції трансплантата при трансплантації нирки від живого родинного донора (2022)
Таврог М. Л. - Морфологічне, імуно- та лектиногістохімічне оцінювання лімфоїдного апарату червоподібного відростка плода людини, Сирцов В. К., Попович Ю. І., Григор’єва О. А., Попович Н. Р., Зідрашко Г. А. (2022)
Слаба О. М. - Оцінювання ефективності застосування адгезивних скловолоконних шин для іммобілізації нижніх фронтальних зубів у пацієнтів із пародонтитом, Січкоріз Х. А., Мінько Л. Ю., Слобода М. Т. (2022)
Волощук Н. І. - Патобіохімічні аспекти алкогольної кардіоміопатії. Роль гідроген сульфіду в механізмах кардіоцитопротекції (огляд літератури), Руденко К. В., Матяш О. Р., Денисюк О. М. (2022)
Степанченко К. А. - Сучасні підходи до діагностики та лікування спонтанної внутрішньочерепної гіпотензії (огляд літератури), Марченко В. Г., Шматько Ю. В., Бондар О. Б. (2022)
Shmidt O. Yu. - Association of atrial fibrillation and atrial flutter with sick sinus syndrome: a review of the issue based on examples of clinical observations, Volkov D. Ye., Brynza M. S., Uvarova K. H., Pavlova D. Yu. (2022)
Шлімкевич І. В. - Артеріальна гіпертензія у дітей і підлітків: сучасний погляд на проблему (огляд літератури). Частина 1, Лембрик І. С., Цицюра О. О., Алексеєва Ю. І., Жиляк О. В. (2022)
Шуліга-Недайхлєбова О. В. - Ідіопатичний гранулематозний мастит: клінічний випадок та огляд літератури, Ковальова А. В., Кузик П. В., Саламаха О. О., Зохнюк Н. М., Шуль О. М., Юзьків Р. П. (2022)
Ярцева Д. О. - Діагностика хронічної кропив’янки, індукованої фізичним навантаженням, у дитини (клінічний випадок), Недельська С. М. (2022)
Yankovska L. - Cleansing Of The Ukrainian Banking System In The Light Of Sustainable Development Goals, Vaskivska K., Banera N., Skupeiko V., Shevchuk L. (2022)
Yehorycheva S. - The Development Of Methodology Of Banks’ Financial Stability Assesment By Taxonometric Method, Khutorna М., Rudenko M., Vovchenko O., Tesliuk S., Gariaga L. (2022)
Kopylyuk O. - Methodical Tools For Integrated Assessment Of The Economic Security Of Ukraine’s Banks, Zhuribida N., Tymchyshyn J., Muzychka O. (2022)
Shmygol N. - Research Of Credit Policy Prospects In The Development Of Ukraine’s Agricultural Complex, Galtsova O., Kushnir S., Beisenova L., Zasoba S., Matvejciuk L. (2022)
Лобач О. М. - Фінансово-Правова Природа Послуг На Платіжному Ринку, Кравченко Н. Г. (2022)
Khutorna М. - The Methodological Basis For Bank Lending To Industrial Enterprises, Herasymenko A. (2022)
Suslenko V. - Use Of Cryptocurrencies Bitcoin And Ethereum In The Field Of E-Commerce: Case Study Of Ukraine, Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Kuznyetsova A. (2022)
Blikhar M. - Counteraction To Financial Crimes In The System Of Fight Against Legalization (Laundering) Of Criminally Obtained Funds, Vinichuk M., Komarnytska I., Zaiats O., Kashchuk M. (2022)
Пшик Б. І. - Напрями Зміцнення Фінансової Безпеки Домогосподарств У Процесах Фінансування Житлового Будівництва, Тяжкороб І. В., Галайко Н. Р., Лапішко З. Я., Сідельник О. П. (2022)
Chikov I. - Economic Development Of Agricultural Food Enterprises On An Innovative Basis, Radko V., Marshalok M., Tepliuk M., Petrenko O., Sharko I., Sitkovska A. (2022)
Petrychenko O. - Alternatives For The Development Of The Bulky Feed Market In Ukraine, Fedoryshyna L., Kravchuk O., Petrychenko I., Korniichuk O. (2022)
Шуст О. А. - Обґрунтування Джерел Фінансування Аграрних Закладів Вищої Освіти, Варченко О. М., Гринчук Ю. С., Крисанов Д. Ф., Рибак Н. О. (2022)
Гавриченко Д. Г. - Механізм Фінансування Охорони Здоров’я України В Умовах Трансформацій, Козирєва О. В., Попова Т. О., Сергієнко Л. В. (2022)
Череп А. В. - Удосконалення Науково-Методичного Підходу До Оцінки Впливу Факторів На Використання Механізму Формування Стратегії Антикризового Управління Операційною Діяльністю Промислових Підприємств У Кризових Умовах, Череп О. Г., Огренич Ю. О. (2022)
Кундря-Висоцька О. П. - Іманентна Філософія Сучасного Обліку В Контексті Поглиблення Сутності Його Предмета, Вагнер І. М., Демко І. І. (2022)
Alhasana Kh. A. H. - National Standards Of Accounting And Reporting In The Era Of Digitalization Of The Economy, Anas Mohammad Mousa Alrowwad (2022)
Quliyev V. - Problems Of Classification And Valuation Of Financial Assets (2022)
Семенець А. О. - Удосконалення Управління Підприємством Шляхом Підвищення Дієвості Внутрішнього Контролю В Контексті Міжнародного Бізнесу, Даценко Г. В., Панфілов О. Ю., Кузькін Є. Ю., Панкратова О. М. (2022)
Lyubenko A. - Audit Features Of The First Ifrs Financial Statements, Znak N., Karpachova O. (2022)
Tiutiunyk I. - The Nexus Between International Tax Competitiveness And The Shadow Economy: A Cross-Countries Analysis, Mazurenko O., Spodin S., Volynets R., Hladkovskyi M. (2022)
Onyshchenko S. - Trust In The Financial Sector: A New Approach To Conceptualizing And Measuring, Brychko M., Litovtseva V., Yevsieieva A. (2022)
Лупенко Ю. О. - Вплив Окремих Бюджетних Видатків На Доходи Населення В ЄC І Україні, Вяткіна Т. Г., Гордієнко Л. А., Пасічник Ю. В., Гжебик М. (2022)
Кондрат І. Ю. - Оцінювання Довгострокової Стійкості Пенсійної Системи України І Перспективи Її Розвитку, Ярошевич Н. Б., Калайтан Т. В., Якимів А. І. (2022)
Voznyak H. - Financial Imbalances And Their Impact On The Development Of Ukrainian Regions In Economic Instability, Mulska O., Patytska Kh., Radelytskyy Y. (2022)
Вовчак О. Д. - Моделювання Впливу Пандемії Covid-19 На Фінансово-Економічну Діяльність Суб’єктів На Ринку Туристичних Послуг, Кулиняк І. Я., Гальків Л. І., Савіцька О. П., Бондаренко Ю. Г. (2022)
Аранчій В. І. - Моделювання Інтегральної Оцінки Ефективності Менеджменту Фінансового Стану Суб’єктів Підприємництва, Ганущак-Єфіменко Л. М., Христенко Л. М., Шкода М. С., Гнатенко І. А., Фастовець Н. В. (2022)
Zapukhliak I. - Theory And Practice Of Assessing The Level Of Instability Of The External Environment Of The Enterprise In A Hybrid War, Shegda A., Mykytiuk O., Onysenko T., Petrenko K. (2022)
Halushka Z. - The Influence Of Economic Mentality On Socio-Economic Development, Zapukhlyak V., Klevchik L., Luste O., Storoshchuk B. (2022)
Потеряйко С. П. - Економіко-Математичне Моделювання Прогнозного Оцінювання Дієвості Функціонування Єдиної Державної Системи Цивільного Захисту, Бєлікова К. Г., Твердохліб О. С., Орлова Н. С. (2022)
Ribeiro Ramos O. - Economic Security As An Element Of Corporate Management, Myronenko Ye., Britchenko I., Zhuk O., Patlachuk V. (2022)
Voronenko I. - Priority Areas Of Ukraine’s Innovative Potential In The Conditions Of Digital Transformation, Klymenko N., Nahorna O. (2022)
Katkova T. - To The Problem Of Improving The Mechanisms Of State Governance Of Economic Security In The Conditions Of Reformation Changes: Foreign Experience, Tkachova N., Kyivska K., Dobrovolska O., Redko K. (2022)
Dobrovolska O. - To The Problem Of Public Management Of Financial And Economic Security Of Ukraine In The Conditions Of The Covid-19 Pandemic, Moskalenko S., Kucher G., Skoryk H., Mudra Y. (2022)
Gutsul T. - European And National Dimensions Of Investment In Agriculture In The Convention Of The Covid-19 Pandemic, Orozonova A., Mytrofanova H., Artiukh T., Kravchenko N. (2022)
Verbivska L. - Analysis Of Current Trends In The Regional Smart Economy: Challenges And Prospects For Ukraine, Lutsiv R., Dehtiarova I., Melnyk T., Domin M. (2022)
Yevseitseva O. - Digital-Marketing As A Modern Tool For Promotion Of Goods And Services In Social Networks, Liulchak Z., Semenda O., Järvis M., Ponomarenko I. (2022)
Chernegha O. - Digitalization As A Reputation Management Tool For Tourist Destination, Tkachenko T., Hladkyi O., Bilyk V., Lositska T. (2022)
Klipkova O. - Methodical Principles Of The Implementation Of The Instrumentation Of The Innovative Culture Of Personnel Management, Kozmuk N., Kantsir I., Golub Н. (2022)
Sas І. - "Soft Power" As A Component Of Social Capital: Ukrainian Context (2022)
Ptashchеnko O. - Problems And Prospects Of Application Of Strategies Of Personnel Management Of International Companies In Ukrainian Business Practice, Chernobay L., Malykhina S., Verezomska I., Yaremchuk S. (2022)
Ostrovska H. - Formation Of Priorities For The Development Of Intellectual Potential In The Conditions Of Establishing A Knowledge-Based Economy, Andrushkiv B., Tsikh H., Boichyk I., Stavnycha N. (2022)
Ihnatenko R. - Target Advertising Technologies: Essence And Efficiency (2022)
Kuzmynchuk N. - Bankruptcy Diagnosis As The Element Of Strategic Management Of The Enterprises Marketing Activity, Yevtushenko V., Kutsenko T., Strokov I., Terovanesova O. (2022)
Pereguda Ye. - Legal Policy In The Economic Sphere: Current Challenges And Future Trends, Baieva Iu., Daniuk L., Miserzhy S., Svitlak I. (2022)
Khlystun O. - Peculiarities Of Creating A National Cultural Product In The Conditions Of Global Competition, Proskurina M., Malooka L., Mishkoi V., Korenev V., Tuz A. (2022)
Borodiyenko O. - Socio-Economic Prerequisites Of Strategic Development Of Educational Institutions, Zlenko A., Malykhina Y., Kim K., Diachkova N. (2022)
Dovgyi S. - Science-Driven Education As A Precondition For The Formation Of The Competitive Ukrainian Economy, Topuzov O., Halchenko M., Matusevych T., Revin F., Golubii I. (2022)
Hurzhyi N. - Analysis Of The Modern Personnel Management System Under The Influence Of Digitalization Of Business Processes: Experience Of International Companies, Ukrainian Real, Hurman O., Leskova S., Tiahunova Z., Liubetska М. (2022)
Humeniuk V. - International Hotel And Tourism Business: Anti-Crisis Management Aspects, Kaziuka N., Malaniuk T., Vivsiuk I., Betlej A. (2022)
Franchuk L. - Ensuring Economic Stability In Ukraine Under Covid-19 Pandemy Condiotions: Ongoing Issues And Improvement Perspective, Marushchak O., Kriuchkova N., Artiukh T., Chуrva O. (2022)
Pylypyshyn P. - Legal Regulation Of The Financial And Economic Security Of Ukraine, Hanushchyn S., Bek U., Mykhalitska N., Veresklia M. (2022)
Likarchuk N. - Current Trends And Current Problems Of Marketing Communications Manager Training, Järvis M., Varenyk O., Malykhina S., Konopliannykova M. (2022)
Hapieieva O. - Theoretical And Methodological Aspects Of Strategic Management Of Economic Security Of The State In The Conditions Of The Covid-19: Current Problems And Vectors Of Development, Martynenko V., Romanovska Yu., Chyrva H., Potapiuk I. (2022)
Манн Р. В. - Аналіз логістичної складової нафтогазової галузі регіону, Фінагіна О. В., Баранов Г. О. (2022)
Якушева О. В. - Еволюція теорії конвергенції в контексті інтеграції соціально-економічної системи регіонів, Павловська А. С. (2022)
Момот С. В. - Вплив соціальної відповідальності бізнесу на реалізацію принципів сталого розвитку в регіоні (2022)
Мироненко Д. Ю. - Розвиток соціального підприємництва як інструмент активізації ділового середовища сільськогосподарських регіонів України, Махно С. В., Гладкій Д. В. (2022)
Узбек Д. А. - Національні економічні інтереси інноваційно-інтеграційного розвитку підприємництва в умовах інформаційної економіки (2022)
Zagoruiko I. O. - Modelling of the evolution of an aggressive totalitarian regime: a geometric approach, Petkova L. O. (2022)
Захарова О. В. - Участь України в функціонуванні єврорегіонів (2022)
Коломицева О. В. - Особливості поведінки споживачів в умовах сучасного ринку, Васильченко Л. С. (2022)
Сопін Є. О. - Підвищення якості управління ризиками як передумова ефективного надання електронних платіжних послуг (2022)
Заблодська І. В. - Оцінювання результатів/ефективності розбудови територій пріоритетного розвитку: методика дослідження, Ляшенко П. А., Бурбело С. О. (2022)
Абсалямова Л. - Психологічна корекція образу тіла як складник гармонізації харчової поведінки особистості (2021)
Артюхіна Н. - Вплив навчального курсу з арт-терапії на підвищення креативності та самоусвідомлення власних психологічних особливостей у студентів-психологів, Сімовоник А. (2021)
Дроздова М. - Соціально-демографічні чинники антисоціальної креативності особистості (2021)
Казанжи М. - Креативність та рефлексія як особистісні механізми збагачення потенціалу самозмінювання, Вдовіченко О. (2021)
Марута О. - Психологічне благополуччя та суб’єктивне сприйняття щастя в пацієнтів із психічними розладами (2021)
Масюк А. - Толерантність до невизначеності та особливості особистості як чинники читацьких уподобань молоді, Мілютіна К. (2021)
Чистовська Ю. - Особливості психічного здоров’я осіб із посттравматичним стресовим розладом (2021)
Колесник О. - Особливості емоційного вигорання у військовослужбовців контрактної служби: психологічний аспект (2021)
Несправа М. - Особистісна характеристика спеціаліста міжнародних відносин як детермінанта стилю управління (2021)
Садова М. - Емпіричні результати досліджень значущих відмінностей у ціннісних орієнтаціях щодо професійного самовизначення обдарованої молоді (2021)
Сердюк Н. - Атракційність як запорука ефективної консультативної діяльності психолога (2021)
Сорока О. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження стресостійкості моряка як однієї з основних характеристик функціонального стану і системної властивості його особистості (2021)
Педоренко В. - Особливості ціннісно-смислової сфери жінок, які виховують дітей з інвалідністю (2021)
Поджіо Т. - Аналіз психодіагностичного інструментарію для дослідження професійного вигорання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (2021)
Ткачишина О. - Особливості соціально-психологічної адаптації особистості в умовах кризових ситуацій (2021)
Бровченко А. - Психологічні основи формування толерантного ставлення молоді до осіб із вадами розвитку, Нежута А., Хижняк М. (2021)
Василенко Л. - Готовність викладачів до інноваційної діяльності в освітньому процесі вищої школи, Василенко І. (2021)
Дем’яненко С. - Словосполучення в мовленні старших дошкільників (2021)
Завгородня О. - Розвиток образотворчого мислення на матеріалі дитячого малювання (2021)
Колінець Г. - Психологічні особливості взаємозв’язку структурних компонентів математичних дослідницьких здібностей школярів (2021)
Немеш В. - Психологічна модель подолання емоційного неблагополуччя в підлітковому віці (2021)
Реброва О. - Програма психологічного супроводу батьків дітей раннього віку з особливими освітніми потребами (2021)
Світич С. - Структура спрямованості вчителів початкових класів щодо взаємодії із соматично послабленими учнями (2021)
Фоміна І. - Психолого-педагогічний супровід розвитку емпатії в молодших школярів, Лось О. (2021)
Чернякова Г. - Взаємозв’язки копінг-стратегій батьків з індивідуально-психологічними властивостями особистості підлітків (2021)
Абсалямова Л. - Чинники успішності психологічної допомоги особистості з розладом харчової поведінки (2021)
Дудаль Н. - Биографический метод в психологии: основные характеристики и особенности (2021)
Дончев Ф. - Особливості Я-концепції трансгуманістів, які вживають психоделічні засоби (2021)
Дроздова М. - Особливості соціальних уявлень молоді про благополуччя на різних соціальних рівнях (2021)
Дьоміна Г. - Психологічні особливості професійного вигорання психологів-психосоматологів, Мельничук О. (2021)
Крутолевич А. - Эмоциональная возбудимость больных шизофренией и их социально-психологическая адаптация (2021)
Купчишина В. - Особливості прояву особистісної амбівалентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Білецька Т. (2021)
Леонова І. - Соціально-психологічні властивості особистості жінок із різних соціальних груп (2021)
Орловська О. - Проблема діяльності в юридичній психології (2021)
Панченко О. - Інформаційно-психологічні виклики турбулентного часу, Кабанцева А., Сердюк І. (2021)
Сазонова І. - Психологічна допомога підліткам у подоланні стресу (з досвіду роботи) (2021)
Булгакова О. - Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії як результат їхньої участі в діяльності соціального інституту (2021)
Докійчук М. - Психологічна адаптація студентів з порушенням опорно-рухового апарату до навчання в закладах вищої освіти (2021)
Завгородня О. - Гендерні аспекти адаптації підлітка до середньої ланки школи, Мінаєнко Т., Депутат В. (2021)
Московець Л. - Смисл життя педагогічних працівників літнього віку (2021)
Уханова А. - Концептуалізація соціальної амбівалентності підлітків (2021)
Шевчук В. - Емоційні переживання батьків дітей із комплексними порушеннями розвитку (2021)
Бойчук С. - Життєздатність у структурі особистості працівників спеціальних підрозділів поліції (2021)
Гулько Ю. - Основні напрями й цілі психотерапевтичної роботи з батьками, що мають дітей з розладами аутистичного спектру (2021)
Кодлубовська Т. - Особливості проявів моральних, психологічних і фізіологічних рівнів функціональних станів правоохоронців (2021)
Title (2022)
Content (2022)
Koteliukh M. - Dynamics of FABP4 and CTRP3 biomarkers in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus (2022)
Rudyk I. - Association between ultrasonographic parameters, clinical and biochemical indicators and results of surveys in patients with heart failure with moderately reduced left ventricle fraction, Babichev D., Medentseva O., Gasanov I. (2022)
Singh S. J. - A study of functional outcome of distal femur fractures internally fixed with distal femur locking compression plate, Sree K. U., Srinivas S., Pasula S. (2022)
Shapoval Y. - State of cellular and humoral systemic immunity in women of reproductive age under the development of proliferative processes in the endometry of the uterus and breast glands (2022)
Rani H. L. B. - Comparative study of intrathecal tramadol and fentanyl as adjuvants in lower abdominal surgeries, Rao J. S. S., Vaishnavi G. (2022)
Neelima M. - Study of clinical and histopathological findings of interface dermatitis and its correlation, Sunkara A., Karre S., Devojee M., Kavitha D. (2022)
Shcherbakov S. - IL6-inhibitors in treatment of SARS COVID19, Mazurenko H., Yovenko I. (2022)
Sotnikova-Meleshkina Z. - Dynamics of mental capacity of schoolchildren during study in secondary school under conditions of implementation of various educational programs, Havrylova T., Zinchuk O., Dudnyk I. (2022)
Stovban M. - Retrospective analysis of the main indicators of Kosiv CRH efficiency for the period 2014–2018, Tolstanov A., Kravchenko O. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Tvardovskyi V. - Design of IoT-solution for monitoring and analysis of the solid waste storage system, Kravchenko O., Besedina S. (2022)
Papa A. - Development of information technology for analyzing the customer churn of a telecommunication company, Shemet Y., Yarovyi A., Vahovska L. (2022)
Shendryk V. - Aggregation of multidimensional data for the decision support process for the management of microgrids with renewable energy sources, Parfenenko Y., Boiko O., Shendryk S., Bielka Y. (2022)
Bihun R. - Mathematical modeling of tourism development in territorial communities, Lytvyn V., Oleksiv N. (2022)
Akhramovych V. - Development of a method for calculation of information protection from the clustering coefficient and information flow in social networks (2022)
Yeroshenko O. - Simulation of the electrical signal of the muscles to obtain the electromiosignal spectrum, Prasol I. (2022)
Nevliudov I. - Cost estimation of photopolymer resin for 3D exposure of circuit boards, Razumov-Fryziuk I., Yevsieiev V., Nikitin D., Blyzniuk D., Strelets R. (2022)
Semenov A. - Study of the radiation pattern of a rectangular horn antenna in the operation of multimode propagation of electromagnetic waves, Semenova O., Pinaiev B., Kozin D., Shpylovyi O. (2022)
Abstract and References (2022)
Voronkova V. - Conceptual basis of "The digital economy forsite model": European experience, Kaganov Y., Metelenko N. (2022)
Корсак К. В. - Неолітичний перехід хомо від канібалізму до аграрного гуманізму та його прояви в архетипах України і Західної Європи, Корсак Ю. К., Похресник А. К. (2022)
Поцюрко М. М. - Суспільство комфорту: філософсько-аксіологічний вимір (2022)
Punchenko O. - Retrospective analysis of the relationship between philosophy and medicine in the context of the civilization history of humanity, Andriukaitiene R. (2022)
Antanaityte K. - Expression of social responsibility in sports organization (2022)
Нікітенко В. О. - Формування цінностей цифрової освіти і цифрової людини у діджиталізованому суспільстві, Олексенко Р. І., Кивлюк О. П. (2022)
Perkumienė D. - Challenges of legal regulation of the activities of short-term food supply chain in Lithuania, Urbutienė L. (2022)
Perkumienė D. - Challenges of legal regulation of rights and obligations between children and their parents in Lithuania, Ovčinikovienė S., Labanauskas V. (2022)
Oğuz Ö. - The right to avoid working due to the coronavirus, Perkumienė D. (2022)
Bilohur V. - Formation of the paradigm of global anti-crisis management during the COVID-19 pandemic crisis (2022)
Vaitiekunaite A. - Assessment of the competencies of the hotel staff (2022)
Lauruška M. - Social responsibility in the accommodation establishments (2022)
Нікітенко В. О. - Of increasing the efficiency of digitalization in the context of digital society development from 1G to 5G, Васильчук Г. М., Мержинський Є. К. (2022)
Stepanavičius E. - Trends in the implementation of corporate social responsibility in the tourism sector, Andriukaitiene R. (2022)
Svagzdiene B. - Peculiarities of tourism management in the aspect of the COVID-19 pandemic, Perkumienė D., Gunare M. (2022)
Cherep A. - Humanocracy as a factor of improving human resources management in organizations, Voronkova V., Cherep O. (2022)
Рецензія на монографічну роботу Саракун Л. Космополітизм як світоглядний modus vivendi планетарного соціуму : монографія. Київ : Видавець ПП Лисенко М. М., 2021. 256 с. (2022)
Наші автори (2022)
Вимоги до оформлення наукових статей (2022)
Вихідні відомості (2022)
Kurуlo L. - The transaction costs classification in the rural economy sector, Slyozko T. (2018)
Lytvynenko O. - Modern features of the corporate management development in Ukraine (2018)
Філімонюк Є. В. - Теоретичні засади управління фінансовою безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2018)
Янковой Р. В. - Основи комерціалізації діяльності на підприємствах сфери медіа бізнесу (2018)
Ларіна Я. С. - Формування комплексу маркетингу партнерських відносин м'ясопереробних підприємств на основі сегментування ринку, Луцій К. М. (2018)
Камінський О. Є. - Дослідження впливу хмарних технологій на розвиток цифрової торгівлі (2018)
Мордовцев А. С. - Применение нечетких множеств к оценке инвестиционных рисков предприятия (2018)
Остропольська З. М. - Інноваційний менеджмент на етапі модернізації економіки України: проблеми співвідношення державних і ринкових чинників (2018)
Нестерова К. С. - Інтеграційні процеси розвитку міжнародного туризму у країнах вишеградської групи: орієнтири для України (2018)
Гриджук Д. М. - Формування збалансованої системи показників оцінки ефективної банківської діяльності (2018)
Міркевич К. О. - Прогнозування показників бюджету (2018)
Божанова В. Ю. - Антидеприваційна система управління персоналом підприємства, Вечеров В. Т., Кононова О. Є., Редька В. Є. (2018)
Семенчук Т. Б. - Сучасний інструмент організації виробництва "кайдзен" та його ефективність впровадження, Сорокун Ю. С. (2018)
Родіонов П. Ю. - Евентуальність використання постструктураліського підходу в методології економіки, Плосконос Г. М. (2018)
Блудова Т. В. - Модель інформаційного забезпечення рекламних звернень підприємства, Островська М. С. (2018)
Дулік Т. О. - Соціально-економічні аспекти оподаткування суб’єктів бізнес-структур в Україні, Александрюк Т. Ю. (2018)
Яковенко С. Л. - Проблеми та шляхи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, Власенко Т. Ю., Луценко І. В. (2018)
Кривов'язюк І. В. - Ринок цінних паперів України в системі міжнародних ринків, Бурбан О. В. (2018)
Остропольська З. М. - Кризи як явище макроекономічного процесу та їх вплив на реформування економіки України (2018)
Саргсян Л. Н. - Экспорт Армении и возможности его расширения в рамках ЕАЭС (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Державне регулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами в Україні (2018)
Вергелюк Ю. Ю. - Теоретичні засади функціонування ринку автомобільного страхування в Україні (2018)
Трішина В. Ю. - Розвиток кормової промисловості в Україні як ефективний важіль в продовольчій безпеці країни, Гуляєв В. М. (2018)
Міщук Є. В. - Ефективність забезпечення економічної безпеки та її складових (на прикладі екологічної безпеки) (2018)
Сосновська О. О. - Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства, Кузбіт Є. Б. (2018)
Хаустoва І. Є. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності підприємств готельної сфери, Юр’єва І. А., Александрова В. О. (2018)
Ковова І. С. - Вітчизняні засоби автоматизації обліку і контролю розрахунків з контрагентами, Добровольська О. А. (2018)
Драбовський А. Г. - Сучасна система кредитної кооперації: проблеми та перспективи розвитку в Україні (2018)
Нікитенко Д. В. - Стан інвестиційної безпеки держави на регіональному рівні (2018)
Пачева Н. О. - Стратегічне управління інноваційним розвитком національного господарства (2018)
Іщенко М. І. - Перспективи диверсифікованої конкурентоспроможної економіки міста як стратегічний напрям місцевого самоврядування (2018)
Коненко В. В. - Разработка методики оценки потенциала саморазвития муниципального жилищно-коммунального комплекса (2018)
Богач О. В. - Сучасний стан банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Клименко Т. В. (2018)
Коваленко Д. І. - Фінансова стабільність підприємства: сутність та оцінка, Балига Т. С. (2018)
Мацелюх Ю. В. - Інституційне забезпечення банківського кредитування в Україні (2018)
Писаренко Н. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму страхування сільськогосподарських культур (2018)
Савіна Н. - Рецензія на монографію "Проблеми та перспективи інституціонального забезпечення інвестиційної безпеки України" (2018)
Вимірювання в цифрову еру. Послання директорів BIPM та BIML з нагоди Всесвітнього дня метрології – 20 травня 2022 р. (2022)
Гальченко В. Я. - Вимірювання приповерхневих радіальних профілів електрофізичних характеристик циліндричних об’єктів вихрострумовим методом із застосуванням апріорних даних, Сторчак А. В., Тичков В. В., Трембовецька Р. В. (2022)
Неєжмаков П. І. - Стан енергоефективності та якості світла світлодіодної продукції, Пітяков О. С., Шпак С. В., Кислиця С. Г., Кожушко Г. М. (2022)
Жуков Л. Ф. - Методи опосередкованих вимірювань випромінювальної здатності вольфраму і залізовуглецевих сплавів, Петренко Д. О. (2022)
Гриньов Б. В. - Енергетичний технічний світловий вихід сцинтиляторів – проблеми оцінювання та альтернативний спосіб їх вирішення, Гурджян Н. Р., Зеленська О. В., Міцай Л. Й., Тарасов В. О. (2022)
Possolo A. - Redefining Standard Measurement Uncertainty, Bodnar O. (2022)
Witkovsky V. - Implementation of the Characteristic Functions Approach to Measurement Uncertainty Evaluation (2022)
Shpak O. - Experimental investigation on the effective radiating area of ultrasonic transducers with the aim of increasing the reproduction accuracy of the unit of ultrasonic pressure in water, Duviriak D., Parakuda V., Kizlivskyi I. (2022)
Zadorozhna І. - The measurement uncertainty of air object spatial coordinates by rho-theta fixing, Zakharov I., Tevjashev A. (2022)
Velychko O. - Metrological traceability chains for high DC voltage and voltages ratio, Vendychanskyi R. (2022)
Serediuk D. - Bilateral comparisons on COOMET Project 684/MD/16 "Pilot comparisons of national standards in the field of gas flow", Pelikan Yu., Gulyk V., Bas O. (2022)
Hoda O. - The methods of data processing according to the measurement/classification procedure for quality indicators of objects, Dovhaliuk R., Yaremchuk N. (2022)
Бодько Л. - Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання (2013)
Хорошковська О. - Реалізація особистісно орієнтованого й комунікативно спрямованого навчання української мови у новому підручнику "Українська мова”, 2 клас для ЗНЗ з російською мовою навчання (2013)
Лобчук О. - Ознайомлення школярів зі стильовим забарвленням тексту (2013)
Верхогляд Г. - Нестандартний урок-подорож з української мови у 3 класі (з використанням елементів інтерактивних технологій) (2013)
Мартиненко В. - Методичний коментар до робочого зошита з літературного читання (2 клас) (2013)
Арнаут В. - Пошук оптимальних шляхів вироблення якісних читацьких навичок у сучасних освітніх умовах (2013)
Прокопець Л. - Використання технології ситуативного моделювання на уроках читання (2013)
Кононенко С. - Елементи геометрії у 3 класі. Трикутник (2013)
Мачулкіна О. - Пізнавально-виховні бесіди у позакласній роботі (2013)
Сідлецький А. - Ранкові зустрічі у 1 класі (2013)
Бабійчук Т. - Екскурсія до осіннього парку (2 клас) (2013)
Сас В. - Виготовлення яблука на картоні з різних видів паперу у 2 класі (2013)
Яценко С. - Пізнаємо Європу разом. Дослідницько-інформаційний проект для учнів 1–4 класів, Пристінська М. (2013)
Самойленко Л. - Осінь – це гарно (Урок образотворчого мистецтва 3 клас) (2013)
Прошкуратова Т. - Практична підготовка студентів –одне з найголовніших завдань педагогічної освіти, Юрченко В. (2013)
Жила В. - Допомагає інноватика, або Як підвищити мотивацію учнів до навчання (2013)
Войтко О. - Особливості початкової освіти в Іспанії (2013)
Грошева О. - Проблеми, які треба бачити та вирішувати (2013)
Відющенко І. - Зберегти інтерес до пізнання (2013)
Левашова Л. - Педагогічні притчі та байки (2013)
Прокоф’єва Л. - Завітала осінь до нас в Україну (Родинне свято, 2 клас) (2013)
Хлібовська О. - Знай, люби, бережи (Пізнавально-розважальна програма) (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Надутий В. П. - Результаты исследований зависимости производительности вибрационного двухвального центробежного модуля от режимных и конструктивных параметров, Логінова А. О., Cухарєв В. В. (2019)
Надутий В. П. - Подготовка туфа в отвалах базальтових карьеров к вибрационному грохочению, Cухарєв В. В., Маланчук З. Р., Челышкина В. В. (2019)
Дудніков А. А. - Вплив зміцнюючої обробки деталей на надійність машин, Дудніков І. А., Горбенко О. В., Келемеш А. О. (2019)
Ланець О. С. - Обґрунтування раціонального вибору моторів-вібраторів вібраційних машин, Боровець В. М., Майструк П. В., Деревенько І. А. (2019)
Ярошенко Л. В. - Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин (2019)
Токарчук О. А. - Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра, Яропуд В. М. (2019)
Дубчак В. М. - Встановлення умов ефективного розміщення круга відносно квадрата та рівностороннього трикутника зі спільним центром за оцінкою довжини (2019)
Немчинов С. І. - Дослідження напружено-деформованого стану головного циліндра гідравлічного преса, Начовний І. І., Христенко О. В., Бабенко В. Г. (2019)
Купчук І. М. - Експериментальні дослідження процесу подрібнення фуражного зерна вібраційною дисковою дробаркою (2019)
Solona O. - Influence of geometric parameters of the treatment shower on the deformation characteristics of the soil when forming a cavity for an anti-filtration screen, Kovbasa V. (2019)
Воропай А. В. - Использование операторного метода и пребразования эфроса для учета диссипативных свойств деформируемых элементов конструкций (2019)
Bandura V. - Modelling of oily raw material excraction process, Polievoda Y., Tverdokhlib I. (2019)
Алієв Е. Б. - Визначення фракційного складу насіння за фотозбереженням, Яропуд В. М. (2019)
Полєвода Ю. А. - Дослідження процесу лущення волоських горіхів між двома паралельними пластинами (2019)
Сторінка редактора (2015)
Інформація Міністерства освіти і науки України щодо засідань та рішень Атестаційної колегії (2015)
Querques M. L. - Gitelman Syndrome: a Сlinical and Molecular Overview, Ravera F., Menegotto A., Colussi G. (2015)
Осипенко О. Д. - Імплементація урологічних настанов із лікування інфекцій сечових шляхів у належну практику України (2015)
Бобиева Н. Х. - Новые возможности оптимизации свертывающей системы и расстройств микроциркуляции почек в практике нефролога, Гадоев С. Х., Хокимов Д. М. (2015)
Пасечников С. П. - Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии препаратом Грандазол, Нашеда С. В. (2015)
Бевзенко Т. Б. - Морфологические изменения почек при экспериментальном системном васкулите: связь с нефротоксичными микроэлементами (2015)
Кушніренко С. В. - CAKUT-синдром і хронічна хвороба нирок: концепція нефрологічного підходу (2015)
Кучма І. Л. - Корекція потенційно модифікованих факторів ризику при лікуванні методом гемодіалізу: стандарти лікування й індивідуальні діалізні програми (2015)
Grabe M. - Європейська асоціація урологів 2015. Настанови щодо урологічних інфекцій, Bartoletti R., Bjerklund-Johansen T.E., Cai T., Çek M., Köves B., Naber K.G., Pickard R.S., Tenke P., Wagenlehner F., Wullt B. (2015)
3G ІСШ у дитячому віці (2015)
Иванов Д. Д. - Фармакологический практикум: пероральные диуретики при заболеваниях почек (2015)
Современные возможности фитотерапевтического лечения острого и хронического цистита: фокус на Цисто-аурин (экстракт золотарника обыкновенного) (2015)
Иванов Д. Д. - Применение препаратов гиалуроновой кислоты в терапии хронического цистита, Домбровский Я. А. (2015)
Билык С. Д. - ВИЧ-ассоциированная нефропатия: клинико-морфологические особенности (собственные наблюдения), Дядык Е. А., Иванов Д. Д., Калантаренко Ю. В., Кучма И. Л., Репинская Г. Г., Ротова С. А., Таран Е. В., Томин К. В. (2015)
Комментарий специалиста (2015)
Симпозіум № 197 "Синдром Барттера в практиці нефролога" (спостереження з практики) (2015)
Симпозіум № 198 "Настанови щодо урологічних інфекцій (Європейська асоціація урологів, 2015)" (2015)
Симпозіум № 199 "Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності. Частина I" (2015)
Белобров Е. П. - Имплементация в Украине IMO MSC.1/Circ.1264, 2008 MSC.1/Circ.1265, 2008 с изменениями 2009, 2010, 2011 гг. Рекомендации ИМО по безопасному использованию пестицидов на судах, применяемых при фумигации подкарантинных грузов (2015)
Игнатьев А. М. - Ошибки и сложности при проведении медицинских осмотров медработников и рекомендации по их преодолению, Панюта А. И., Ярмула К. А., Ямилова Т. Н. (2015)
Левицкий А. П. - Влияние овсяных и гречневых хлопьев на послепищевую гипергликемию, Гулавский В. Т., Кнава О. Э., Севостьянова Т. А., Потапова И. Л., Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2015)
Голубятников Н. И. - Применение экспресс-метода биотестирования в оценке судовых сточно-фановых вод на экспериментальной модели водоотведения, Сиденко В. П. (2015)
Сахарова І. В. - Зміни окислювально-відновних процесів в організмі білих щурів під впливом поверхнево-активних речовин (2015)
Галич С. Р. - Стан системи гомеостазу у вагітних з вродженими вадами розвитку плода в поєднанні з плацентарною дисфункцією, Тарабрін О. О., Щурко Д. М. (2015)
Гладчук В. И. - Экспрессия факторов полиферации, апоптоза и иммунной реактивности в ткани децидуальной оболочки у женщин с внутриматочной перегородкой, Москаленко Т. Я., Адамовская Т. Н. (2015)
Ковбаснюк Ю. В. - Добові профілі артеріального тиску у хворих з пароксизмальною формою фібріляцією передсердь та супутнім ожирінням (2015)
Аймедов К. В. - Особистісно-психологічні чинники формування інтернет-залежності, Корошніченко Д. М., Мельник В. О. (2015)
Погоріла І. В. - Дослідження толерантності до протисудомної дії похідного пептидамідобензофенону, Трегуб Т. В (2015)
Самойлова С. О. - Стан протизгортувальної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ХОЗЛ (2015)
Гоженко А. І. - Вплив медикаментозного лікування пацієнтів з хронічною ішемією мозку на функціональну активність тромбоцитів, Мамедалієва Севіндж, Баринов Е. Ф., Баликіна О. А. (2015)
Муратова Т. М. - Стан вегетативної регуляції у хворих на епілепсію за умов лікування із використанням транскраніальної магнітної стимуляції мозочка леветирацетаму та нікотинаміду (2015)
Лещинский М. В. - Комплексное лечение шейного остеохондроза, осложненного синдромом вегето-сосудистой дистонии с применением PRP в амбулаторной практике, Шухтин В. В., Бадьин И. Ю. (2015)
Жабчик А. С. - Информационно-компьютерное обеспечение метода рентгеноморфометрии при диагностике остеопороза для повышения точности при проведении исследований, Панов Л. И., Игнатьев А. М., Ярмула К. А. (2015)
Гоженко А. И. - Сравнительная оценка влияния ксенона на структурно-функциональную характеристику печени при разной патологии брюшной полости, Васильев А. А., Сирман В. М., Насибуллин Б. А. (2015)
Рзаева А. Д. - Артериальная гипертензия, осложненная острым нарушением мозгового кровообращения у железнодорожников, Агаева К. Ф., Мамедбейли А. К., Хатамзаде Е. (2015)
Белобров Е. П. - Гигиенические особенности условий труда работников морских и сельскохозяйственных фумигационных отрядов, Сидоренко С. Г. (2015)
Насибуллин Б. А. - Взаимосвязь острых нарушений мозгового кровообращения и изменений геомагнитного поля Земли, Масевич Ю. В., Гоженко А. И. (2015)
Бочаров А. В. - Влияние пребиотика инулина на состояние слизистой толстой кишки крыс при сочетании дисбиоза с гепатитом, Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2015)
Гоженко А. І. - Роль процесів протеолізу та антипротеазного потенціалу в легенях в пізній період розвитку експериментальної пневмонії, Регеда-Фурдичко М. М., Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2015)
Mykhaylyuk I. A. - Disorders of liver functional state in late period of cranial-skeletal trauma and their correction by thiocetam, Gudyma A. A. (2015)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health".- 2015.- Vol. 66, № 1 (2015)
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 н.р. (2013)
Цимбалару А. - Особливості організації взаємодії молодших школярів з освітнім середовищем на різних етапах навчального процесу (2013)
Прищепа О. - Розвиток мовленнєвої компетентності учнів 1–2 класів (2013)
Грущинська І. - Знайомство з персонажами підручників природознавства для 1 і 2 класів (2013)
Чумарна М. - Прислухаємося до слова (2013)
Гречук В. - Шляхи вдосконалення математичної підготовки молодших школярів, Кіщук Н. (2013)
Прищепа К. - Чтение, письмо, развитие речи, 1 класс (Школы с русским языком обучения) (2013)
Лишенко Г. - Календарне планування уроків математики (2013)
Ігнатенко Г. - До питання ролі підручника у процесі трудового навчання першокласників (2013)
Коровіна О. - Адаптація до навчального процесу учнів 6_річного віку (2013)
Біленко О. - Школа сприяння здоров’ю – імідж сучасного навчального закладу (2013)
Зубалій М. - Організація та методика проведення змагань з легкої атлетики із дев’яти-десятирічними учнями, Остапенко О. (2013)
Титаренко Н. - Взаємозв’язок фізичного і розумового виховання початківців (2013)
Кащей В. - Сценарій спортивного свята "День фізкультурника” (2013)
Хоменко Л. - Будьте здорові! (2013)
Алпатова Т. - Сходинками правового виховання в початковій школі (2013)
Кабанова Л. - Родинне свято "Рідну землю, де живем, Україною зовем”, Андрійчук С. (2013)
Чуб Г. - Люби і знай свій рідний край (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Калетнік Г. М. - Статичні умовисипкого середовища при розв'язанні задач його вібропереміщення, Цуркан О.В. (2019)
Ольшанський В. П. - Імпульсне згинання балки з бінарними крайовими умовами, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Джеджула О. М. - Особливості констуювання вібраційних змішувачів (2019)
Дейнека К. Ю. - Вплив дрібної фракції полізернистого завантаження обертового барабана на розмах автоколивань, Науменко Ю. В. (2019)
Ольшанський В. П. - Про можливість застою вільних коливань нелінійно пружного осцилятора з лінійним в`язким опором, Ольшанський С. В. (2019)
Півень М. В. - Дослідження впливу початкової швидкості суміші на процес завантаження віброрешета (2019)
Яропуд В. М. - Обгрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу, Волик Б. А. (2019)
Середа Л. П. - Розробка і дослідження ґрунтообробної машини для технології strip-tillз активними фрезерними робочими органами, Труханська О. О., Швець Л. В. (2019)
Щурик В. О. - Математична модель динаміки центрифуги для формування бетонних трубчастих виробів, Серілко Л. С., Войтович Л. В., Сасюк З. К. (2019)
Твердохліб І. В. - До обґрунтування ефективності повітряно-відцентрової сепарації і пилоочищення насіннєвого вороху трав після теркового пристрою, Спірін А. В. (2019)
Швець Л. В. - Технологічні передумови використання біоенергетичного потенціалу садів та земель лісогосподарського призначення (2019)
Полєвода Ю. А. - Особливості реалізації процесу лущення шкарлупи горіха між пластиною та сферичною вставкою (2019)
Омельянов О. М. - Дослідження впливу технологічного завантаження на параметри руху вібраційного сепаратора (2019)
Дусановський С. - Удосконалення ринкових відносин в аграрній сфері виробництва (2014)
Качан Є. - Регіональні особливості та резерви розвитку продуктивних сил середніх міст Укра-їни, Кошіль А. (2014)
Головко Л. - Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів, Жаховська В., Цiсецький О. (2014)
Запорожан Л. - Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області, Феш М. (2014)
Пушкар З. - Аналіз рекреаційного господарства регіону: основні напрямки його оптимізації, Пушкар Б. (2014)
Берницька Д. - Диверсифікація як елемент стратегії розвитку підприємства пивоварної галузі (2014)
Ілляш І. - Регіональні особливості формування, розвитку і використання трудового потенціалу України (2014)
Сарай Н. - Напрямки розробки цінової політики підприємств регіону (2014)
Марцінковська О. - Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області: сучасний стан та перспе-ктиви, Легкий О. (2014)
Файфура В. - Обґрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області (2014)
Білан О. - Аналітична оцінка стану кондитерської галузі України та її інвестиційних перспе-ктив (2014)
Надвиничний С. - Вплив глобальних викликів на розвиток аграрної сфери України (2014)
Зацна Л. - Маркетингова складова інноваційної діяльності промислових підприємств в Укра-їні (2014)
Лазарович М. - Соціально-економічні аспекти життєдіяльності німецької національної меншини Наддніпрянської України напередодні революції 1917–1921 рр. (2014)
Фурса Т. - Регіональні аспекти інвестиційних програм (2014)
Качан Є. - Самозайнятість населення: сутність і сучасні чинники розвитку, Грабовецька О. (2014)
Островерхов В. - Підвищення конкурентоспроможності управління персоналом як напрям іннова-ційної діяльності підприємства (2014)
Дяків О. - Трансформація структури зайнятості населення Тернопільської області в контексті подолання наслідків економічної кризи (2014)
Баб’як Г. - Відтворення населення Тернопільської області крізь призму демографічних проце-сів (2014)
Слівінська Н. - Аудит оплати та стимулювання праці як складові соціального аудиту на підприєм-стві (2014)
Шушпанов П. - Новітні тенденції зовнішньої трудової міграції населення в Україні (2014)
Прохоровська С. - Роль інноваційних форм навчання у розвитку трудового потенціалу (2014)
Баб’як Г. - Зарубіжний досвід організації навчання персоналу (банківська система), Бенцал Ю. (2014)
Штокало Я. - Трансформаційні процеси на ринку праці та їх вплив на рівень життя населення (2014)
Бабій П. - Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України (2014)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення Тернопільської області: детермінанти та чинники ризику (2014)
Ціщик Р. - Аналіз проблем забезпечення домогосподарств України соціальними благами та послугами (2014)
Коцур А. - Управління соціальним розвитком в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Мельник К. - Оперативний контроль як інструмент забезпечення соціальної відповідальності сільськогосподарського бізнесу (2014)
Романенко О. - Детермінанти комунікаційного потенціалу Інтернет (2014)
Світлої пам'яті колег (2014)
Наші автори (2014)
Даценко О. - Учинок як акт життєтворчості особистості (2021)
Жарікова С. - Специфіка взаємозв’язку особистісної зрілості з проактивними копінг-стратегіями у жінок різних вікових груп (2021)
Зозуль Т. - Психологічне дослідження зв’язків сприйняття тілесності та сексуальних установок жінок як аспекту формування їх індивідуального еротичного коду (2021)
Калмиков Г. - Функціонально-змістове поле значень феномену "толерантність" у людиномірних науках, Мисан І., Рудківська Н. (2021)
Коструба Н. - Апробація методики дослідження медіарелігійності особистості (2021)
Милославська О. - Особливості проактивності у студентів із різним рівнем психологічного здоров’я, Гуляєва О. (2021)
Шашенков Д. - Генеза спеціальності 19.00.09 – "психологія діяльності в особливих умовах" (2021)
Бахвалова А. - Зв’язок між професійною самооцінкою журналістів та їх успішністю (2021)
Горбачова О. - Генеза механізмів саморегуляції особистостів процесі професійного становлення психолога, Сошина Ю. (2021)
Данильченко Т. - Психологічні чинники особистісного благополуччя психологів увп та сізо (2021)
Левицька Л. - Емпіричне вивчення сформованості комунікативної компетентності у психологів-консультантів, Демцова М. (2021)
Михайлов Р. - Психологічні особливості підготовки спортсмена-дзюдоїста до міжнародних змагань (2021)
Поліщук В. - Психологія авторитаризму і професійна самодостатність ученого (інформаційний зріз) (2021)
Садова М. - Ідентифікація естетичної обдарованості студентської молоді (2021)
Казарова Г. - Психологічний зв’язок рівня задоволеності шлюбом та тривожності особистості (2021)
Короход Я. - Особливості психологічної корекції арт-терапевтичними методами (2021)
Леонова І. - Аналіз отриманих взаємозвязків змістовного наповнення чинників, які впливають на жіночу самотність (2021)
Марчук Л. - Психологічні новоутворення й асертивність у студентському віці (2021)
Ситнік С. - Вибір форм поведінки в конфлікті залежно від об’єктивності оцінки власної успішності в міжособистісній взаємодії, Пивоварчик І. (2021)
Скок А. - Соціальні уявлення про сучасну людину у студентської молоді, Примак Ю., Гопак В. (2021)
Gura T. - Content characteristic of emotional intelligence features of future leaders, Mihaylichenko V., Semke N. (2021)
Кормишев М. - Особливості формування мотивації учіння молодших школярів навчальних закладів інтернатного типу (2021)
Мина Ж. - Створення фірмового стилю як один із важливих кроків для популяризації освітнього закладу, Левчук А. (2021)
Пляка Л. - Психологічна допомога учасникам освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах пандемії Covid-19, Герасимова О. (2021)
Токарева Н. - Архітектоніка образу старості в уявленні респондентів періоду дорослості (2021)
Федорова І. - Значення моніторингових досліджень для підвищення якості навчання в закладах вищої освіти (2021)
Шахова О. - Ґендерні відмінності психічних станів і адаптивності підлітків в умовах пандемії Covid-19, Жданова І., Шиліна А. (2021)
Корнієнко О. - Теоретико-методологічні питання безпеки життєдіяльності на прикладі "психології безпеки" (2021)
Письменна М. - Психологічні аспекти безпеки життєдіяльності, Бондарчук С. (2021)
Матейко Н. - Передумови формування саногенного мислення в учасників бойових дій (2021)
Рагимова К. - Взаимопонимание как один из психологических факторов в социальной среде (2021)
Ющенко І. - Зміни у ієрархічній структурі актуальних страхів молоді у контексті викликів сучасного світу (2021)
Азаренков О. - Особливості відчуття стрес-факторів курсантами у специфічних умовах навчання в закладах вищої освіти МВС України (2021)
Бевзо Г. - Міжособистісні конфлікти у бізнес-середовищі: причини виникнення та методи розв’язання (2021)
Бовдир О. - Психопрофілактика та подолання синдрому емоційного вигоряння, Вельдбрехт О., Самкова О. (2021)
Гаврюшенко В. - Основні напрями діяльності військового психолога з гармонізації взаємодії офіцерів у проблемних ситуаціях (2021)
Заграй Л. - Емоційний інтелект як складник професійної компетентності менеджера (2021)
Сабадуха О. - Механізми духовного розвитку людини в контексті психології Карла Юнга та сучасних уявлень про людську сутність (2021)
Бєлавін С. - Cоціально-психологічна адаптація особистості в умовах деприваційної соціальної ситуації, Бєлавіна Т. (2021)
Паливода Л. - Проблема визначення понять "психічна травма", "психологічна травма" і "травма втрати" у психологічних проєкціях (2021)
Сидоркіна М. - Психологічні умови розвитку та корегування складників соціального інтересу (2021)
Виноградова В. - Вплив онлайн-навчання на рівень тривоги у студентів під час пандемії Covid-19, Шкуренко Н. (2021)
Гуменюк І. - Особистісний потенціал учителів: психологічні та психотерапевтичні аспекти (2021)
Гутиря М. - Психологічні особливості нормативних криз фахового навчання студентів-психологів (2021)
Пономаренко Я. - Цінності у структурі особистості працівників поліції з різним рівнем особистісної здійсненності (2021)
Бурлачук Л. - Вплив самоізоляції на рівень задоволеності життям осіб дорослого віку, Лисенко І., Завязкіна Н. (2021)
Мартинюк І. - Теоретичний аналіз наукових поглядів до вивчення самооцінки вагітних жінок (2021)
Відомості про авторів (2021)
Від редакції (2021)
Добрянська Л. О. - Фонозапис голосу Лесі Українки: історія дослідження та реконструкція (2021)
Шевчук О. Ю. - Різдвяний кант: термінологія на означення жанру, Коропніченко А. М. (2021)
Луканюк Б. С. - З музичної історії визвольних пісень. Проблемні нариси (2021)
Maksymiuk-Pacek B. - Wesele w opisach dokumentalistów z Podlasia (2021)
Павлів Я. Д. - Ретроспективний погляд на виконання коломийкових мелодій "гуцулки" в практиці скрипалів космацько-брустурської традиції (2021)
Левицький В. - Інструментальний супровід обрядового танцю "сербен" в селі Чортівці на придніпровському Покутті (2021)
Мадяр-Новак В. В. - Музичний фольклор: програма для музичних фахових коледжів (2021)
Довгалюк І. С. - Антологія необрядової пісенності другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Рецензія на книгу Софії Грици "Необрядовий фольклор західних регіонів України" (2021)
Терещенко О. А. - "Народні співи Кирилівки та Моринців". Записи Олекси Ошуркевича, транскрибування Михайла Мишанича (2021)
Лукашенко Л. В. - Звершення в царині української мелогеографії. Рецензія на книгу Ірини Клименко "Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія" (2021)
Кромпотич Є. Л. - Третя конференція молодих дослідників народної музики (2021)
Рибак Ю. П. - ХІІ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (2021)
Вовчак А. С. - Проблеми документування фольклору на ХІІ Конференції дослідників народної музики (2021)
Федун І. Й. - Наукова конференція на пошану професорки, докторки мистецтвознавства Надії Супрун-Яремко (із нагоди ювілею) (2021)
Павлів Я. Д. - Перший міжнародний з’їзд кобзарознавців та етноорганологів імені Миколи Будника в Ірпені (із нагоди 75-річчя професора Михайла Хая) (2021)
Лукашенко Л. В. - Етномузикологічна секція "Восьмих Колессівських читань (до 150-річчя з дня народження Філярета Колесси)" (2021)
Хроніка ’21 (2021)
Додаток до статті Л. Добрянської: Юрій Сливинський. Живе слово Лесі Українки серед нас (2021)
Даценко О. - Психологічний ресурс як інтегральна характеристика життєтворчості особистості (2022)
Марута О. - Копінг-стратегії як чинники суб’єктивного сприйняття щастя у пацієнтів з психічними розладами (2022)
Моляко В. - Трансформація системної організації творчого мислення старшокласників в ускладнених інформаційних умовах, Третяк Т. (2022)
Степаненко Л. - Характеристика стилів життєстійкостіемоційно-функціонального потенціалу особистості (2022)
Чайка Г. - Довіра як ключовий компонент психічного здоров’я (2022)
Гасюк М. - Емоційний інтелект соціальних педагогів закладів освіти, Крикун Л. (2022)
Жарікова С. - Специфіка орієнтацій у важких ситуаціях фахівців готельно-ресторанної справи на різних етапах професіогенезу, Богдан Н., Краснокутська Ю. (2022)
Лівак П. - Паліативна допомога тяжкохворим або невиліковно хворим в останній період життя, Корженко І., Байдюк Н. (2022)
Кононенко С. - Формування психологічних компонентів процесу розвитку професійної самосвідомості сучасних здобувачів вищої освіти (2022)
Леонова І. - Суб’єктивне уявлення причин самотностіжінками з різних соціальних груп (2022)
Lukomska S. - Fandom effects on the psychological well-being of its participants during COVID-19, Doan T. (2022)
Чернов Ю. - Аналіз провідних теоретичних моделей дослідження маскулінної ідентичності чоловіка (2022)
Бакка Ю. - Особливості становлення особистісної самостійності і безпорадності у осіб юнацького віку (2022)
Власенко О. - Психологічний феномен альянсу мовленнєвої та професійної компетентності (2022)
Кисельов К. - Психологічна динаміка креативності майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасного закладу вищої освіти (2022)
Костюченко О. - Формувальне оцінювання у вищій школі як інструмент регулювання динаміки переживання студентами тривоги, Бриль М. (2022)
Котлова Л. - Психологічні особливості конфліктних форм поведінки учнів з різних типів сімей, Весельська А., Машевська Н. (2022)
Мащак С. - Теоретична модель викладача психології як суб’єкта педагогічної діяльності (2022)
Мельничук С. - Дослідження психологічних особливостей перебігу внутрішньоособистісних конфліктів у студентів під час навчання (2022)
Олексюк В. - Особливості розвитку та психокорекції пізнавальної сфери дітей з РАС, Павелко О. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Бірюкова М. В. - Згуртованість у сучасному світі: realem vs virtual (2021)
Серга Т. О. - Напрями підвищення ефективності управління соціальною сферою регіону в контексті практико-орієнтованих підходів, Дударьов В. В. (2021)
Синчак Б. А. - Вплив соціальних мереж на журналістику, Коваль А. Г., Кеда А. О. (2021)
Яценко Л. В. - Ґендерні особливості професійного вигоряння фахівців із соціальної роботи, Перхайло Н. А. (2021)
Іщук В. В. - Професійна компетентність керівника спеціального закладу загальної середньої освіти (2021)
Завгородня О. В. - Образотворче мислення як предмет психологічного аналізу (2021)
Калмикова Л. О. - Важливі теоретико-методологічні проблеми сучасної психології, Харченко Н. В., Мисан І. В. (2021)
Асєєва Ю. О. - Сучасний погляд на проблему сексуальної та ґендерної ідентичності (2021)
Бабяк О. О. - Специфіка емоційного інтелекту у школярів із порушеннями інтелекту (2021)
Баришнікова В. В. - Особливості формування материнської домінанти (2021)
Бугославська О. О. - Тривожність особистості як чинник індивідуального стилю харчування в умовах невизначеності карантинних обмежень, Мілютіна К. Л. (2021)
Єрмакова А. С. - Вплив особистісної успішності на ефективність діяльності бізнесменів (2021)
Климишин О. І. - Особливості розвитку моральності особистості християн, Семак О. І. (2021)
Когут О. О. - Емпіричне дослідження елементів стресостійкості особистості в ситуаціях з ускладненим спілкуванням (2021)
Кошель Н. А. - Особливості дослідження й формування смислів у кризовий і перехідний періоди (2021)
Кузіна Є. І. - Інформаційне суспільство як чинник формування особистості (2021)
Невмержицький В. М. - Психолого-педагогічній контент становлення моральної особистості у традиціях української культури (2021)
Раєвська Я. М. - Вплив емоційного інтелекту на професійну успішність працівників державної служби зайнятості, Андрющенко К. О. (2021)
Савельєва І. В. - Вплив порушення процесу менталізації на прояви імпульсивної агресії в осіб з алекситимією, Завязкіна Н. В. (2021)
Світич С. А. - Особливості пізнавальної сфери соматично ослаблених учнів початкових класів (2021)
Ткаченко О. А. - Задоволеність студентів медичного коледжу навчальним процесом в умовах дистанційного навчання під час пандемії COVID‑19, Чичинська О. В., Письменна О. М. (2021)
Ульянова Т. Ю. - Особливості особистісної зрілості та комунікативної креативності (2021)
Фоміна І. С. - Вплив сучасної сім’ї на психологічне здоров’я дитини молодшого шкільного віку, Лось О. М. (2021)
Шевченко М. В. - Фототерапія як синтез методів психотерапії (2021)
Шпортун О. М. - Взаємозв’язок креативності та емоційного інтелекту в осіб юнацького віку, Сидоренко Ж. В. (2021)
Горенко М. В. - Критерії та показники сформованості готовності студентів-психологів до здійснення професійної кар’єри (2021)
Куніца О. П. - Дослідження типів темпераменту на прикладі студентів-футболістів для формування складу команд, Батечко Д. П. (2021)
Мельничук А. Ю. - Дослідження синдрому вигорання фахівців соціономічного профілю за допомогою Вісбаденського опитувальника до методу позитивної психотерапії та сімейної терапії (WIPPF) (2021)
Нікітіна О. П. - Психологічні особливості ставлення до дитини в батьків із тривалим стажем та різним спрямуванням професійної діяльності, Дацун Г. О. (2021)
Сорока О. М. - Психологічні ресурси стресостійкості моряків далекого плавання, Бабелюк О. В. (2021)
Білова М. Е. - Психологічні маркери реалізації жінки в сім’ї та кар’єрі, Калашнікова О. В., Кременчуцька М. К. (2021)
Коваль Г. Ш. - Особливості ставлення до закону про булінг у різних соціальних групах, Ковальчук Г. С. (2021)
Коваль Г. Ш. - Соціально-психологічні особливості ставлення до пандемії у представників різних соціальних груп, Русінова О. О. (2021)
Кравчук С. Л. - Розвиток рефлексивної культури здобувачів вищої педагогічної освіти як умова ефективного впровадження освітніх реформ (2021)
Чайнікова А. Д. - Психолого-педагогічний аналіз ефективності дистанційного навчання, Кириченко О. М. (2021)
Чириченко Ю. В. - Соціально-підприємницькі компетенції в освітніх програмах різних університетських спеціальностей: міжнародні економічні відносини, туризм, готельно-ресторанний бізнес, психологія, Приймаченко О. М., Джахеідр Емад Адбураві Рамадан (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Бойчук Ю. - Тенденції і перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти (2021)
Пономарьов О. - Вчитель знедолених та скривджених, Черемський М. (2021)
Нікуліна Н. - Ректорський контроль та особливості його проведення в умовах дистанційного навчання, Завгородній І., Перцев Д., Краснікова С., Маракушин Д., Баглаєнко Т. (2021)
Садковий В. - Дистанційне навчання: сучасний стан та перспективи розвитку, Андронов В., Попов В. (2021)
Зміївський Г. - Особливості впровадження мультимедійних технологій у військову освіту, Горбунов В. (2021)
Кириченко І. - Сучасні реалії емоційного вигоряння працівників IT-сфери (2021)
Садковий В. - Використання сучасних психотренінгових технологій в межах відновлювального періоду фахівців екстремального профілю діяльності, Овсяннікова Я. (2021)
Левкін А. - Інформаційні технології у навчанні студентів, Левкіна Р., Котко Я. (2021)
Соколова А. - Виконавська інтерпретація оперних вокальних жанрів у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Бахова Д. (2021)
Деркач Г. - Дискурсивна діяльність мовної особистості студентів-іноземців у професійних ситуаціях спілкування (2021)
Демченко В. - Самосвідомість як важливий фактор оптимізації процесу психологічної адаптації першокурсників до навчальної діяльності (2021)
Ляшенко А. - Стрес як корисний психофізіологічний стан в умовах змагальної діяльності юних плавців-підводників (2021)
Панченко С. - Георгій Миколайович Кірпа — видатний випускник Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, Остапюк Б., Колесник К. (2021)
Демченко А. - 100 лет ХГАДИ!, Дербілова О. (2021)
Анотації (2021)
Лобко М. М. - Склад та структура моделі організації оборони України, Фучко А. Й., Копистира В. М. (2022)
Шевченко М. М. - Теоретичні підходи та практична цінність прикладних досліджень міждержавної конфліктності в інтересах національної безпеки: британський досвід – уроки для України, Лепіхов А. В., Храпач Г. С. (2022)
Попельський М. І. - Досвід дій стихійного руху опору під час проведення антитерористичної операції на Сході України в початковий період її ведення (2022)
Цевельов О. Є. - Досвід формування та застосування бойових резервів прикордонної служби, їх завдання в сучасних умовах (2022)
Возняк С. М. - Модель визначення співвідношення воєнних та невоєнних сил і засобів у складі багатопрофільної інтегрованої міжнародної операції з підтримання миру та безпеки (2022)
Загорка О. М. - Порівняльне оцінювання застосування наукових методів під час обґрунтування способу бойових дій угруповання військ в операції (бою), Корецький А. А., Уварова Т. В. (2022)
Федянович Д. Л. - Аналіз існуючого науково-методичного апарату визначення необхідного складу Збройних Сил України та інших складових сил оборони, Черевко Р. М., Загорка І. О. (2022)
Луцький О. Л. - Актуальні питання щодо застосування Державної прикордонної служби України в системі територіальної оборони, Ігнатьєв А. М. (2022)
Галаган В. І. - Особливості вибору моделі створення інформаційних систем для потреб Збройних Сил України (2022)
Рибидайло А. А. - Підходи до оцінювання захищеності інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України, Федорієнко В. А., Кульчицький О. С., Обозненко Є. Г. (2022)
Ємцов А. А. - Управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями – наближення до стандартів НАТО, Агаєва Н. С., Шпанчук Г. В., Смірнов І. І. (2022)
Карпович С. В. - Удосконалення процесу інтеграції різнорідних розвідувальних даних з використанням геопросторового аналізу, Мостовий С. В., Пастернак Р. М., Костінський С. В., Дуда С. В. (2022)
Ворович Б. О. - Напрями розвитку та удосконалення мінної зброї в контексті сучасної збройної боротьби, Герега Д. М., Мосов С. П. (2022)
Коропатнік І. М. - Нормативно-правове закріплення повноважень Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України: сучасний стан та перспективи розвитку, Остапенко А. І. (2022)
Опенько П. В. - Порядок визначення раціонального варіанта створення елементу функціональної системи зенітного ракетного озброєння на сучасній елементній базі, Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Миронюк М. Ю. (2022)
Гримуд А. Г. - Модель пошуку траєкторії польоту телекомунікаційної аероплатформи для збору даних з вузлів кластеризованої бездротової сенсорної мережі військового призначення, Романюк В. А. (2022)
Вимоги до статей (2022)
Вихідні відомості (2022)
Чекиш Ю. В. - Кримське ханство за правління Менглі та Мехмеда Ґіреїв (1478–1524 рр.) (2021)
Шупик В. С. - Іпатій Потій у світському і релігійному житті України на рубежі XVI–XVII ст (2021)
Гріщенко В. Д. - Митрополит Української Православної Церкви Петро Могила (2021)
Приходько М. М. - Компаративний аналіз польського гімнастичного товариства "Сокіл" та української організації "Сокіл" в першій чверті ХХ ст (2021)
Шкурко І. І. - Освітньо-гуманітарна підготовка студентіву 40–60-х роках ХХ століття (2021)
Коляда І. А. - Студентський будівельний загін історичного факультету Київського державного педагогічного університету ім. О. М. Горького: історія створення та географія діяльності, Ралко Р. С. (2021)
Пилипчук Я. В. - Скіфи у Європі (2021)
Сафонов К. А. - Повстання О. Пугачова 1773–1775 рр. як чинник дестабілізації державного устрою Російської імперії (2021)
Овдій І. А. - Міжнародне становище Фінляндії на тлі військового протистояння з Радянським Союзом взимку 1939–1940 рр (2021)
Бондаренко О. В. - Основні тенденції та напрями в оптимальному проектуванні трансмісій колісних машин (оглядова стаття), Устиненко О. В. (2022)
Веретельник О. В. - Розрахунково-експериментальне обґрунтування проектно-технологічних рішень елементів силових гідроциліндрів, Гречка І. П., Волошина І. О., Ткачук М. М., Льозний О. С., Ткачук М. А., Саверська М. С., Куценко С. В., Третяк В. В. (2022)
Грабовський А. В. - Бронекорпуси вітчизняних бронетранспортерів: комп’ютерне та макетне моделювання динамічних властивостей, Васильєв А. Ю., Ткачук М. М., Волошина I. O., Льозний О. С., Ткачук М. А., Храмцова І. Я., Кохановська О. В., Пелешко Є. В., Набоков А. В., Троценко В. В. (2022)
Грабовський А. В. - Розрахунково-експериментальні дослідження макету гідропередачі танкової трансмісії, Третяк В. В., Волошина І. О., Ткачук М. М., Марусенко С. І., Сєриков В. І., Гречка І. П., Ткачук Г. В., Зарубіна А. О., Васильєв А. Ю., Стаховський О. В. (2022)
Іванець Г. В. - Розробка організаційно-технічного методу сумісного прогнозування та забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації, Іванець М. Г., Горєлишев С. А., Баулін Д. С., Сидоренко І. І. (2022)
Лузан С. О. - Оцінка номенклатури деталей машин, що визначають ресурс, Бантковський В. А. (2022)
Рікунов О. М. - Оцінка ефективності використання змішаної системи технічного обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, Кужелович В. І. (2022)
Ткачук M. A. - Теоретичні основи обґрунтування прогресивних рішень високообертових елементів конструкцій машин військового та цивільного призначення за критеріями міцності та стійкості руху, Грабовський А. В., Ткачук М. М., Клочков І. Є., Прокопенко М. В., Третяк В. В., Волошина І. О. (2022)
Ткачук М. М. - Принцип мінімуму додаткової енергії для кабельних мереж відносно векторної змінної сили (2022)
Ткачук М. М. - Чисельне моделювання пружно-пластичного деформування торсіонних валів систем підресорювання транспортних засобів із урахуванням контактної взаємодії, Грабовський А. В., Заворотній А. В., Куценко С. В., Саверська М. С., Клочков І. Є., Зінченко О. І., Ткачук М. А., Назаренко С. О., Пінчук Н. В., Марусенко С. І. (2022)
Ткачук М. М. - Напружено-деформований стан та критичні швидкості обертання роторної частини нагнітача повітря високофорсованого двигуна, Грабовський А. В., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Овчаров Є. М., Ткачук М. А., Прокопенко М. В., Третяк В. В., Клочков І. Є., Саверська М. С., Куценко С. В., Пінчук Н. В. (2022)
Ткачук М. М. - Теоретичні основи досліджень контактної взаємодії та пружно-пластичного деформування елементів машин військового та цивільного призначення, Саверська М. С., Куценко С. В., Зінченко О. І., Клочков І. Є., Ткачук М. А., Волошина І. О. (2022)
Ярмак М. С. - Оцінка впливу різноманітних форм рамної конструкції на її міцнісні якості, Глєбов В. В., Нефьодов А. В., Дашков Д. Л., Кас’ян Р. В., Сливар Є. Я. (2022)
Кондрашова Л. В. - Структурування педагогічного знання в процесі підготовки майбутніх учителів (2006)
Сманцер А. П. - Структурирование содержания образования как условие совершенствования подготовки будущего преподователя в высшей школе (2006)
Микитюк І. А. - Умови формування педагогічної культури вчителя сучасної школи (2006)
Дудніченко Н. В. - Роль методичної роботи школи у підвищенні рівня творчого стилю діяльності педагога (2006)
Заболотська О. О. - Проблема структурування педагогічних знань в системі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2006)
Троїцька Т. С. - Філософія у методологічному зростанні майбутнього педагога: роль та структурування змісту (2006)
Кучина Л. І. - Змістовна характеристика професійного іміджу: до постановки проблеми (2006)
Чирва О. Ч. - Структурно-семіотичний підхід до визначення системи мистецько-педагогічних знань (2006)
Комарова О. В. - Науковий факт як методологічна категорія у шкільному курсі біології (2006)
Волкова Н. В. - Високій рівень інформаційної культури майбутнього педагога як основа його творчої активності (2006)
Короткова Ю. М. - Структура навчальних планів педагогічних відділень початкової освіти Греції (2006)
Загуляєва С. М. - Особливості педагогічної технології формування літературно-краєзнавчих знань у майбутніх учителів початкових класів (2006)
Коберник О. М. - Проектна технологія в системі інноваційної діяльності вчителя, Ящук С. М. (2006)
Операйло С. І. - Підходи до забезпечення менеджменту освітнім процесом (2006)
Бєльчева Т. Ф. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до складання та структурування навчально-пізнавальних завдань на уроках читання (2006)
Смолова С. О. - Тест як основна форма контролю знань студентів в рамках кредитно-модульної системи навчання (2006)
Пермяков А. А. - Модульно-рейтинговая система оценивания знаний учащихся, Зеленкова Н. И. (2006)
Целих О. С. - Щодо формування готовності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до використання навчальних програм у професійній діяльності (2006)
Грицай Й. Б. - Вивчення методики позакласної роботи в системі підготовки майбутніх учителів біології (2006)
Малихіна С. В. - Формування пізнавальної самостійності студентів економічного напряму підготовки в процесі вивчення фахових дисціплін (2006)
Осаволюк О. А. - Діагностування сформованості структури знань майбутнього педагога (2006)
Рейзенкінд Т. Й. - Педагогічні технології у контексті професійної підготовки вчителя музики (2006)
Рева Ю. В. - Технологія оптимальної гармонії використання прийомів педагогічної техніки та інноватики - важливий інструментарій ефективної підготовки майбутнього фахівця (2006)
Марчук І. П. - Роль дидиктачних технологій в процесі формування професійно важливих якостей майбутніх соціологів (2006)
Накемпій О. М. - До проблеми формування креативного мислення підлітків (2006)
Андрущенко Т. В. - Технології формування професійних умінь у майбутніх вчителів (2006)
Лаврентьєва 0. - Використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії з учнями (2006)
Волощук І. А. - Підготовка молодого учителя до інноваційної діяльності засобами колективних творчих справ (2006)
Скворцова С. О. - Методична система навчання розв'язування задач (2006)
Зоренко І. С. - Ігрові вправи на заняттях з іноземної мови як засіб вивчення нових лексичних словотворень (2006)
Соловйова H. Д. - Робота над потенційним лексичним матеріалом при навчанні читання текстів за фахом дорослих учнів, Ігнатюк Н. А. (2006)
Ізбаш С. С. - Проектна діяльність як засіб соціально-професійної адаптації студентів до виховної роботи в школі (2006)
Мелікова С. О. - Аналіз стану індивідуалізації професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах (2006)
Ковшарь О. В. - Упровадження ігрових технологій у практику сучасної школи як засобу підвищення пізнавальної активності учнів (2006)
Білоконний С. П. - Передовий педагогічний досвід як ефективний засіб формування рефлексивних умінь студентів (2006)
Матукова Г. І. - Використання активних методів навчання в системі підготовки спеціалістів з економіки (2006)
Штельмах Г. Б. - Шляхи підвищення професіоналізму педагогічних кадрів (2006)
Марк О. В. - Педагогічна компетентність учителя як складне особистісне утворення (2006)
Савченко Л. О. - Педагогічна компетентність як складова професіоналізму вчителя, Бешевець Л. В. (2006)
Пальшкова I. О. - Вивчення проблеми формування професійно-педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи (2006)
Вишневська К. Г. - Формування комунікативної культури студентів засобами ділових ігор на заняттях з іноземної мови (2006)
Саунова Ю. О. - До проблеми визначення критеріїв, рівнів та показників екологічної свідомості майбутніх вчителів біології (2006)
Лисевич А. В. - Формування культури педагогічного спілкування засобами діалогічних навчальних ситуацій (2006)
Петько Л. В. - Психолого-педагогічна сутність соціально-комунікативної ктивності особистості (2006)
Нікіфорова Л. Б. - Змістова наповненість категорії "емоційна культура особистості" в сучасних педагогічних дослідженнях (2006)
Бондаренко Д. В. - Трактовка понятия "эстетическая культура" в психолого-педагогической литературе (2006)
Дуднік H. Ю. - Самовиховання в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2006)
Шуміліна I. П. - Теоретичні основи підготовки студентів до творчої професійної діяльності в умовах педагогічного університету засобами іноземної мови (2006)
Зуброва О. А. - Гуманізація навчально-виховного середовища університету як умова формування комунікативної культури студентів (2006)
Авдєєва І. М. - Організація підготовки педагогів до фасилітаційної взаємодії з учнями, Бєжанова Н. Л. (2006)
Кустинський О. В. - Особливості виховної роботи в процесі військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу у вищих навчальних закладах (2006)
Лов'янова І. В. - Історичний аспект проблеми розумового розвитку учнів (2006)
Кравцова І. А. - Розвиток мовленнєвих здібностей молодших школярів у театрально-ігровій діяльності (2006)
Серьогіна І. Ю. - Експериментальне дослідження формування в учнів 7-х класів умінь самоконтролю (2006)
Король А. М. - Система творчих завдань як один із засобів формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності (2006)
Пермяков А. А. - Формирование здорового образа жизни школьников, Порохненко А. В. (2006)
Коровкіна Ю. С. - Характеристика та сутність деліквентної поведінки підлітків (2006)
Ковальчук Ю. В. - Процедура формування економічних понять у старшокласників (2006)
Кондратенко Р. В. - Структурування змісту педагогічної практики студентів за спеціальністю "дошкільне виховання" (2006)
Білоконна Н. І. - Ілюстративний матеріал як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках читання (2006)
Білоконна Н. І. - До проблеми пізнавальної діяльності дитини-дошкільника, Бадіца М. В. (2006)
Шарманова Н. М. - Лінгводидактичний аспект вивчення афоризмів у шкільному курсі рідної (української) мови (2006)
Бугайова І. - Філософсько-педагогічна парадигма словникової роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури (2006)
Трофанова Т. Г. - Актуальні аспекти формування в учнів здорового способу життя (2006)
Почуєва В. В. - Навчання основ педагогічного спілкування в вищій школі США (2006)
Педосюк Ґ. М. - Ефективність використання діалогічних форм навчання учнів іншомовному спілкуванню (2006)
Слбодянюк А. А. - До питання створення моніторингу здоров'я майбутніх фахівців з урахуванням умов дидактичного середовища, Іонов В. О., Лисенко Р. Б. (2006)
Лысенко Р. Б. - О некоторых аспектах организации учебной работы студентов технических университетов (2006)
Лазоришинець В. В. - Нам пощастило писати перші сторінки новітньої історії світової цивілізації (2022)
Гогаєва О. К. - Тиреоїдна патологія у кардіохірургічних пацієнтів високого ризику з ішемічною хворобою серця, Руденко А. В., Лазоришинець В. В., Руденко С. А., Андрущенко Т. А. (2022)
Семенів П. М. - Вплив тривалості операції та ішемічного часу штучного кровообігу на структуру післяопераційних ускладнень у пацієнтів після хірургічного лікування багатоклапанних вад у поєднанні із коронарною патологією (2022)
Якімішен О. О. - Аналіз випадків інфікування полірезистентною Klebsiella pneumoniae у дітей з вродженими вадами серця, Бойко С. М., Малишева Т. А., Гойдра А. П., Труба Я. П. (2022)
Жеков І. І. - Результати лікування пацієнтів із симультанним ураженням аорти й ішемічною хворобою серця, Кравченко В. І., Саргош О. І., Ларіонова О. Б., Руденко А. В. (2022)
Кравченко В. І. - Результати використання техніки переключення судин дуги аорти у формуванні безсудинної зони фіксації стент-графту в гібридному лікуванні аневризм грудної аорти, Перепелюк А. І., Жеков І. І., Черпак Б. В., Саргош О. І. (2022)
Тарасенко Ю. М. - Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування посткоарктаційних аневризм аорти (2022)
Денисюк К. В. - Оцінювання ефективності застосування гемосорбції на основі імуносорбенту під час комплексної консервативної терапії пацієнтів з термінальною серцевою недостатністю, Лоскутов О. А., Дружина О. М. (2022)
Петканич М. М. - Стан міокардіальної функції шлуночків та центральної гемодинаміки у пацієнтів з вторинним дефектом міжпередсердної перегородки, ускладненим персистуючою або пароксизмальною фібриляцією передсердь, Поташев С. В., Банковська Н. В., Лазоришинець В. В. (2022)
Стычинский А. С. - Клиническое значение индуцирования фибрилляции предсердий после изоляции легочных вен, Альмиз П. А., Топчий А. В. (2022)
Никоненко А. О. - Тромботичні стани у пацієнтів з COVID-19: динаміка D-димера та тактика антикоагулянтної терапії, Подлужний Г. С., Коляда Н. А., Левчак Ю. А., Гардубей Є. Ю., Зубрик І. В., Наумова О. О., Никоненко О. С., Горленко Ф. В., Матвєєв С. О. (2022)
Гогаєва О. К. - Клінічний випадок хірургічного лікування постінфарктної тромбованої аневризми лівого шлуночка після перенесеної двобічної полісегментарної COVID-19-асоційованої пневмонії, Руденко М. Л., Іоффе Н. О. (2022)
Кобза І. І. - Особливості діагностики та хірургічного лікування аневризм черевного відділу аорти в поєднанні з підковоподібною ниркою, Мота Ю. С., Кобза Т. І. (2022)
Маньковський Г. Б. - Використання постійного моніторингу глюкози у пацієнта з ішемічною хворобою серця та супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Джунь Я. Ю., Марушко Є. Ю., Саєнко Я. А., Руденко Н. М., Маньковський Б. М. (2022)
Перепека Є. О. - Стимуляція лівої ніжки пучка Гіса через міжшлуночкову перегородку, Кравчук Б. Б., Парацій О. М., Грубяк Л. М., Леончук В. Л., Cичик М. М. (2022)
Методичні рекомендації МОЗ України щодо організації надання медичної допомоги постраждалим під час бойових дій (2022)
Принципи надання медичної допомоги при бойовій травмі серця в малюнках та алгоритмах (2022)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2022)
Костинець В. В. - Проблеми та можливості індустрії гостинності в умовах виклику поширення COVID 19 (2021)
Кулик А. М. - Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в контексті оптимізації логістичних процесів, Бриндзя З. Ф., Спяк Г. І. (2021)
Kulova I. - Contemporary trends in global business — engines for international e-sales (2021)
Kulova I. - Research on project and product management in technology industry in the digital era (2021)
Pavlov K. - Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region, Pavlova O., Romanyuk R. (2021)
Белей С. І. - Фандрайзингова діяльність — інноваційний інструмент формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2021)
Бескупська О. В. - Глобальні виклики для олійно-жирової промисловості України у 2020 році (2021)
Варналiй З. С. - Коригування параметрів зіставності операцій для цілей трансфертного ціноутворення, Мацур С. М. (2021)
Іщук Я. В. - Видавнича діяльність як один із секторів креативної економіки: підходи та перспективи досліджень (2021)
Кисіль Я. О. - Проблемні аспекти фінансового забезпечення закладів освіти в Україні, Мєдвєдкова Н. С. (2021)
Ковальова В. І. - Аналіз особливостей інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств на ринку України, Глєбова Н. В., Федосова К. Д. (2021)
Кожухівська Р. Б. - Моделювання підприємницької діяльності у сфері індустрії гостинності на основі використання показників кадастрової оцінки земель, Саковська О. М. (2021)
Пилипенко В. В. - Оцінка життєздатності сільськогосподарського підприємства, Литовка І. С. (2021)
Цимбал Л. І. - Тіньова економіка та офшоризація економічної діяльності (2021)
Zaika S. - Intellectual capital: essence and structural components, Kuskova S., Zaika О. (2021)
Коноваленко А. С. - Соціометрична оцінка взаємодії суб’єктів маркетингового механізму (2021)
Кустріч Л. О. - Побудова ефективної системи фінансового менеджменту: теоретико-практичний аспект (2021)
Прохоренко О. В. - Вплив запровадження системи управління якістю (СУЯ) на конкурентоспроможність підприємств кондитерської промисловості, Алєксєєва І. С. (2021)
Шевчук Є. В. - Розкриття інформації як передумова ефективної взаємодії органів управління акціонерним товариством (2021)
Шуть О. Ю. - Теоретичні засади процесного управління в фармацевтичних компаніях, Світлична К. С., Коляда Т. А., Коваленко П. В. (2021)
Lytvynenko A. - Formation of international competitiveness of the region on the basis of the innovation and investment model of development in china, Lytvynenko E. (2021)
Цзі Чжі - Макроекономічні показники Китаю в контексті ініціативи "один пояс, один шлях", Лимар В. В. (2021)
Чалюк Ю. О. - Середній клас у глобальному вимірі (2021)
Купалова Г. І. - Бухгалтерський облік криптоактивів (2021)
Жадько К. С. - Розвиток малого підприємництва в умовах сучасної трансформації економіки України, Фещенко О. М., Онищенко У. В. (2021)
Данілова Л. В. - Удосконалення інституційних основ державної регуляторної політики шляхом застосування електронного врядування, Селіванов С. В., Тищенко С. І. (2021)
Бондаренко Л. П. - Закордонний досвід використання облікової ставки як інструмента макроекономічного регулювання, Скіп Р. А. (2021)
Вергун А. М. - Перспективи розвитку бізнес-моделі страхових маркетплейсів, Сорока А. А. (2021)
Кремень О. І. - Фінансові ресурси домогосподарств як складова економічного зростання національної економіки, Кремень В. М., Кульша А. Є., Вахненко Є. В. (2021)
Tymchyshyn Yu. - The impact of information technologies on the regions’ economic security (2021)
Zhao Hejun - Management, modernization and countermeasures of rural vocational and technical education, Stoyanets N., Li Guohou (2021)
Баланська О. І. - Методи оцінювання ризиків та особливості їх використання при фінансуванні житлового будівництва, Козик В. В., Панченко А. В., Мельник В. М. (2021)
Гайда Ю. І. - Ринок біоенергетичних сільськогосподарських культур в Україні: тенденції розвитку і просторової диференціації, Фірман Х. А. (2021)
Жмуденко В. О. - Стратегічні перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору Черкащини, Дяченко М. І. (2021)
Краєвський В. М. - Концепції і методи розвитку підприємства: економічний та обліково-аналітичний контекст, Костенко О. М., Скорик М. О., Довбиш Н. Є. (2021)
Мотузка О. М. - Тенденції міжнародної інвестиційної політики в Словаччині в умовах глобальної нестабільності (2021)
Павлова О. М. - Теоретико-методичні та наукові засади інноваційної діяльності, Павлов К. В., Новосад Д. Ю., Куденьчук А. І. (2021)
Щербак С. М. - Теоретичні й історичні передумови формування концепції "держави добробуту" (2021)
Соковніна Д. М. - Удосконалення системи маркетингу послуг в туристичній діяльності (2021)
Краснопьоров П. В. - Державне регулювання економіки Індонезії під час економічних криз 1997–98 рр. та 2008–09 рр. (2021)
Кундицький О. О. - Кадрова складова управління розвитком підприємства, Фединець Н. І. (2021)
Кустріч Л. О. - Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень, Альошкіна Л. П. (2021)
Литвиненко К. О. - Роль впровадження системи контролінгу в управлінні потенціалом конкурентоспроможності підприємства, Доценко В. П. (2021)
Лігоненко Л. О. - Талант-менеджмент як інноваційна концепція та інструмент управління людськими ресурсами бізнес-організації, Цимбалюк І. О., Демченко О. В. (2021)
Саковська О. М. - Організаційні засади та проблематика розвитку екотуризму як перспективного виду туристичної діяльності в Україні, Кожухівська Р. Б. (2021)
Толпежнікова Т. Г. - Шляхи вдосконалення менеджменту ЗЕД вітчизняних вертикальноінтегрованих компаній (2021)
Olshanska M. - Some problems of organization of accounting and control of freight transportation services’ implementation by small enterprises, Tereshchenko A. (2021)
Дорош Н. І. - Особливості бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів у телекомунікаційній галузі, Панчоха Г. П. (2021)
Разборська О. О. - Проблеми формування податкової політики України в ІТ-сфері, Хабік Х. О. (2021)
Шигун М. М. - Розвиток формату XBRL, як подальший напрямок цифровізації фінансової звітності, Безверхий К. В. (2021)
Бондарчук М. К. - Побудова системи оцінювання ризиків для антикризового управління територіальних громад, Волошин О. П., Скоропад І. С., Червінська О. С. (2021)
Бондарчук М. К. - Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку, Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Моторя К. В. (2021)
Чубка О. М. - Статистичний аналіз доходів населення України: вплив COVID 19, Скіп Р. А. (2021)
Вовк С. М. - Модернізація механізмів державного управління в системі громадського здоров’я України, Вовк Т. В. (2021)
Nazarov V. - The impact of the development of property relations on the institutions of entrepreneurship in the Republic of Azerbaijan, Hajiyev J., Ahadov V. (2021)
Вівчар О. Й. - Сучасний стан безробіття в Україні, вплив COVID 19, Валігура Н. С. (2021)
Вівчар О. Й. - Перспективи розвитку ринку ОВДП в Україні як альтернативи зовнішнім запозиченням, Папірник С. Є. (2021)
Гавриленко Н. Г. - Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку, Тарасенко І. О. (2021)
Гетьман Л. Г. - Особливості маркетингу на ринку інформаційного продукту, Пшинка Г. В. (2021)
Єсіна В. О. - Аналітичне забезпечення проектної складової в контексті інтегральної оцінки кадрового потенціалу за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання, Матвєєва Н. М., Новіков Д. А. (2021)
Ізмайлов Я. О. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні та світі, Єгорова І. Г. (2021)
Лінькова О. Ю. - Мотивація персоналу через навчання (2021)
Пилипенко Н. М. - Прогнозування стійкості конкурентної позиції аграрного сектору регіону, Кожемякіна Д. М. (2021)
Почерняєв В. М. - Методика розрахунку наведених витрат при проектуванні комбінованої низькоорбітальної супутникової системи, Кадацька Т. О. (2021)
Чукаєва І. К. - Сертифікати API — напрямок підвищення конкурентоздатності українських підприємств нафтогазового машинобудування (2021)
Юнацький М. О. - Оцінка сучасного стану кредитної діяльності банків України, Потапчук А. В. (2021)
Омельяненко В. А. - Теоретичні аспекти використання стратегічного маркетингу в контексті smart-спеціалізації регіонів, Артюхова Н. О. (2021)
Остропольська З. М. - Соціально-відповідальний маркетинг як інструмент управління репутацією організації (2021)
Кривешко О. В. - Теоретичні аспекти розуміння сутності адміністративного менеджменту, Кундицька Г. С. (2021)
Юхно В. В. - Особливості контролю за міжнародними бізнес-проектами, які відбуваються віддалено, Приварникова І. Ю. (2021)
Грицишин А. Т. - Фактори розвитку фестивального туризму у другій половині ХХ століття (2021)
Макух Т. О. - Фінансова глобалізація світової економіки (2021)
Вівчар О. Й. - Аналіз оцінки рівня життя українців за економічними показниками, Скіп Р. А. (2021)
Желізняк Р. Й. - Аналізування фінансової роботи територіальної громади (2021)
Рисін В. В. - Економічні аспекти протидії корупції в Україні, Буковська Н. Ю. (2021)
Саінчук Н. В. - Дослідження реалій кредитування господарюючих суб’єктів банківським сектором, Марусяк Н. Л., Харук Б. Л. (2021)
Ярошевич Н. Б. - Бюджетне інвестування в Україні: пріоритети та тенденції, Якимів А. І. (2021)
Федоров В. Г. - Різниця потенціалів як універсальна рушійна сила, Кепко О. І., Виноградов-Салтиков В. О. (2021)
Hobela V. - Theoretical construction of the environmentally friendly socio-economic development model, Blaga N., Leskiv H. (2021)
Борщук І. В. - Особливості застосування в Україні банківських рахунків за міжнародними стандартами IBAN (2021)
Бочко О. Ю. - Вплив пандемії на розвиток сільського господарства в Україні, Росола У. В. (2021)
Гетьман Л. Г. - Основні ознаки та тенденції розвитку ринку послуг (2021)
Дячков Д. В. - Управлінські аспекти розвитку підприємств агропродовольчого ринку в умовах конкурентного середовища, Горбатюк Л. М., Мамчич І. С. (2021)
Ємельянов О. Ю. - Склад та показники оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств, Лесик Л. І., Петрушка К. І., Симак А. В. (2021)
Іваненко О. І. - Економіко-статистичне оцінювання структури економіки регіону, Шибіріна С. О. (2021)
Князь С. В. - Обґрунтування методичного підходу до оцінювання інноваційного розвитку будівельних підприємств, Скриньковський Р. М., Майнка М. К., Русин-Гриник Р. Р., Дзвоник В. В. (2021)
Костюк В. С. - Економічна функція сімейних домогосподарств в новій економіці, Безпаленко О. В., Костюк А. Я. (2021)
Курило Л. І. - Роль та основні напрямки розвитку інтернет-маркетингу, Козченко Я. В. (2021)
Курило Л. І. - Рекламна діяльність підприємства та напрями її удосконалення, Пічик Н. А. (2021)
Лазебник Л. Л. - Державно-приватне партнерство: характерні ознаки і відмінності від публічних закупівель, Нуріахметов Є. І. (2021)
Лінтур І. В. - Роль банківських інновацій в системі забезпечення конкурентоспроможності банків, Гладинець М.-М. Ю., Мигович В. В. (2021)
Миронець М. А. - Екологічні проблеми в умовах пандемії: сучасні виклики та економічні рішення, Кулініч Т. В., Ціпан Ю. Р. (2021)
Петрушка Т. О. - Економічна діагностика ресурсного забезпечення діяльності підприємств: сутність, види, інформаційна база та особливості проведення, Зарицька О. Л., Мирощенко Н. Ю. (2021)
Підлипна Р. П. - Демографічні детермінанти соціальних ризиків та особливості їх прояву на ринку праці під час пандемії COVID 19, Смочко В. Ю. (2021)
Ткаченко В. В. - Нормування праці як елемент підвищення її ефективності на підприємстві (2021)
Феш М. С. - Актуальність застосування контент-маркетингу як інструменту Internet-торгівлі, Запорожан Л. П., Мазій Н. Г. (2021)
Чайковська І. І. - Особливості функціонування проєктно-орієнтованого підприємства в сучасних умовах (2021)
Юринець О. В. - Поняття, види, завдання та необхідність використання на підприємствах інвестиційних ургентних інструментів антикризового управління (2021)
Kulynych T. - Inventory management system optimization of the Ukrainian plant, Pustova V., Halkina O., Hudoley Yu. (2021)
Світлична В. В. - Маркетингові інструменти: ефективність використання в процесі функціонування туристичних підприємств (2021)
Ярова Л. Г. - Управління прибутком підприємства в сучасних умовах (2021)
Мальська М. П. - Функції та дисфункції фестивального туризму в контексті впливу на туристичний простір, Грицишин А. Т. (2021)
Бугай Н. О. - Аудит зареєстрованого капіталу: організаційно-методичний аспект, Гергало К. В. (2021)
Мазіна О. І. - Право користування людським капіталом у бухгалтерському обліку, Рогозний С. А., Карева О. В. (2021)
Мокієнко Т. В. - Обіг електронних грошей в Україні та їх облік, Прийдак Т. Б., Ліпський Р. В., Сіренко О. В., Донцов І. В. (2021)
Герасименко Я. Р. - Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю в умовах нестабільності економіки, Жадько К. С., Тютюнник Я. В. (2021)
Горященко Ю. Г. - Підтримка дифузії інновавацій у малому та середньому підприємництві (2021)
Greshko R. - Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises, Kharabara V., Tretyakova O. (2021)
Артем’єва О. О. - Іпотечне кредитування як дефіблірятор економіки України (2021)
Турило А. М. - Суб’єктна інноваційність в аспекті фінансово-економічної стратегії розвитку підприємства, Турило А. А., Короленко Р. В. (2021)
Удовенко І. О. - Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення на основі використання новітніх інформаційних технологій, Шемякін М. В., Кононенко С. І. (2021)
Lytvynenko A. - Globalization impact on the hotel and restaurant business, Lytvynenko O. (2021)
Данчук М. В. - Синергетична парадигма ризик-менеджменту підприємства в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки (2021)
Дячков Д. В. - Стратегічні аспекти управління конкурентними перевагами підприємства на основі використання інформаційних технологій, Вакуленко Ю. В., Горбатюк Л. М., Стешенко К. В. (2021)
Кочорба В. Ю. - Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом на основі економетричного моделювання, Манець О. В. (2021)
Кузьмін О. Є. - Моделювання застосування інвестиційних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, Юринець О. В. (2021)
Ляшенко Г. П. - Нематеріальні, невловимі активи – ядро інтелектуального капіталу (2021)
Муравйов В. Є. - Цифрова економіка – глобальний тренд інформаційного суспільства (2021)
Нечипорук О. В. - Інвестиційна діяльність України: сучасний стан, проблеми та можливості її активізації (2021)
Онишко С. В. - Фінансова безпека та її особливості в умовах цифровізації економіки, Чубенко В. Ю. (2021)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Особливості аудиту матеріальних витрат та собівартості продукції підприємства (2021)
Слюсарева Л. В. - До питання оцінювання ефективності закупівельної діяльності комунальних підприємств, Нуріахметов Є. І. (2021)
Стрішенець М. М. - Інституціональна економічна теорія і розвиток світової економічної науки в умовах глобалізаційних змін, Павлова О. М., Павлов К. В. (2021)
Курило Л. І. - Маркетингові заходи збільшення обсягів збуту для хлібопекарських підприємств, Ларчева К. О. (2021)
Орлова О. І. - Адаптація університетської практики студентів-маркетологів до реалій бізнесу (2021)
Kohut I. - Increasing the efficiency of creative project teams during pandemic, Malko A. (2021)
Петренко Н. О. - Управління логістичними проєктами, Рибчак В. І., Жученко О. М. (2021)
Гронь О. В. - Концепція зацікавлених сторін в міжнародному бізнесі (2021)
Безверхий К. В. - Аналіз інтегрованої звітності — нова дисципліна при підготовці фахівців-аналітиків (2021)
Коритник Л. П. - Світовий досвід у сфері фінансування державних послуг (2021)
Кузьменко Н. В. - Тенденції змін в системі оподаткування малого бізнесу, Онищенко О. В., Циган Р. М. (2021)
Кузьменко Н. В. - Особливості організації аудиту грошових коштів на підприємстві в умовах сталого розвитку, Яценко Н. М., Циган Р. М., Манченко І. В. (2021)
Kots O. - European priorities for small and medium business development in COVID 19 conditions, Lashchyk I., Koval I. (2021)
Мацелюх Н. П. - Інвестування в житлову нерухомість: тенденції, механізми, інституційні можливості, Корж М. А. (2021)
Петрушка Т. О. - Методологічні засади оцінювання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності малих підприємств у сфері технологічного оновлення виробництва, Юрків Р. Р., Петрушка К. І. (2021)
Кирпіченкова О. М. - Використання технологій 3D друку для підвищення конкурентоспроможності ресторану, Литвинець Л. Ф. (2021)
Wu Lingling - Progress and prospects of research on brand building and communication effectiveness of local universities in China (2021)
Дронова Т. С. - Оцінка асортиментного портфеля (в ритейлі ТОВ "Простор"), Сокол П. М., Півоварова О. Б., Шевченко Т. С. (2021)
Коростова І. О. - Інфраструктура ринку екологічно чистих товарів промислового виробництва, Самофалов М. В. (2021)
Никоненко А. В. - Електронний маркетинг як явище інформаційного суспільства, Кривенко О. С. (2021)
Писар Н. Б. - Методологічні засади мерчендайзингу в системі управління збутом, Дрокіна Н. І. (2021)
Li Wei - Compilation of competency scales for teachers in local colleges and universities in china (2021)
Швець Ф. Д. - Експортний потенціал держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів, Василів В. Б., Андрійцьо-Рузаєва А. Ю. (2021)
Китайчук Т. Г. - Облік придбання та встановлення сонячних електростанцій на підприємстві (2021)
Редчиць О. С. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження виборчих процесів в умовах європейської інтеграції України (2021)
Jalilzade M. H. - Monetary policy of central banks in the field of financial stability regulation (2021)
Nosova E. - Management of financial potential of enterprises: methodological aspects, Kovalchuk V. (2021)
Варналій З. С. - Фінансова безпека підприємства: сутність та формування системи забезпечення, Андрєєв О. О. (2021)
Романюк М. В. - Аналіз моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємства, Ткаченко С. А. (2021)
Аннєнкова І. П. - Якість професійної діяльності викладача ВНЗ: термінологічний аналіз (2013)
Герасимова І. Г. - Потенціал андрагогічного підходу до формування професійної мобільності майбутніх фахівців (2013)
Голік О. Б. - Імідж керівника навчального закладу (2013)
Завалко К. В. - Наукові підходи до визначення взаємозв’язку креативності та інноваційності суб’єкта навчання (2013)
Коновець С. В. - Системний підхід до професійно-педагогічної діяльності вчителя як до творчого процесу (2013)
Кривильова О. А. - Творчість керівника навчального закладу (2013)
Лазарєва Т. А. - Структура творчої особистості як основа для розробки системи професійної підготовки майбутнього інженера-технолога (2013)
Немченко С. Г. - Методологічні проблеми пошуку сучасної управлінської парадигми (2013)
Олійник М. І. - Сутнісна характеристика готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до професійної мобільності, Брухальська О. А. (2013)
Осипова Т. Ю. - Роль дослідницької діяльності в підготовці майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін, Бойченко О. В. (2013)
Павленко М. П. - Системний підхід у дослідженні і організації коригуючого контролю, Павленко Л. В. (2013)
Пилипюк Т. В. - Сутність поняття "підготовка майбутніх учителів початкової школи" в сучасній педагогіці (2013)
Романчук Н. О. - Науково-теоретичні засади реалізації особистісно орієнтованого навчання (2013)
Рябова В. О. - Вплив логічної впорядкованості навчального матеріалу на засвоєння його студентами (2013)
Саркісова О. Ю. - Сутність поняття "групова взаємодія" як соціальної, психологічної та педагогічної категорії (2013)
Сегеда Н. А. - Особистісне зростання як критерій людиномірності освітнього середовища професійної підготовки майбутнього педагога (2013)
Сидоренко В. К. - Систематизація понять, умінь і навичок у змісті професійно-технічної освіти, Миколаєнко А. Є. (2013)
Чжан Лей - Сутність пізнавальної ініціативи студента як науково-теоретичної категорії (2013)
Лагунова Г. В. - Шляхи професійного зростання майбутніх фахівців театрально-декораційного мистецтва:минуле і сучасне (2013)
Романова Г. М. - Зарубіжні підходи з підготовки викладачів до дидактичного проектування (2013)
Філіпчук Н. О. - Внесок українських культурно-освітніх діячів у розвиток системи музично-педагогічної освіти Західної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Чжао Веньфан - Сучасне переосмислення творчої взаємодії вокальних традицій України І Китаю в умовах інститутів мистецтв (2013)
Шитова И. Ю. - Современное состояние профессионального здоровья педагога в Германии (2013)
Шушара Т. В. - Анализ деятельности учебных округов Украины в ХІХ – начале ХХ века в ракурсе цивилизационного подхода (2013)
Алімасова Д. П. - Теоретичні основи підготовки майбутніх менеджерів до використання нових інформаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Артюшина М. В. - Використання технології колективної розумової діяльності у процесі навчання студентів економічного профілю (2013)
Борисенко Л. Л. - Застосування методів проблемного навчання як шлях формування науково-дослідницької компетентності студентів (2013)
Ворох А. О. - Безкоштовна он-лайн освіта – революція в сучасному світовому освітньому просторі (2013)
Гузій Н. В. - Контекстне навчання як інноваційна технологія організації лабораторних занять у вищій педагогічній школі (2013)
Драченко В. В. - Формування і розвиток міжкультурної компетентності у студентів мистецьких спеціальностей (2013)
Кобилянська Л. І. - Шляхи формування педагогічної креативності майбутніх гувернерів у процесі вузівської підготовки (2013)
Козій О. М. - Евристична спрямованість формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів (2013)
Коржова М. М. - Використання дидактичних засобів навчання проектування баз даних у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Лебідь О. В. - Роль інтегративного курсу "Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу" у підготовці магістрів управління (2013)
Малишева М. Х. - Методичні аспекти активізації науково-дослідної діяльності студентів при вивченні юридичних дисциплін (2013)
Полатайко О. М. - Інформаційно-аналітичний етап впровадження організаційно-методичної системи формування художньо-образного мислення майбутніх вчителів художньої культури (2013)
Радченко М. І. - Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій в навчальному процесі (2013)
Смоліна І. С. - Реалізація методу навчання на основі використання дводольного графу подання змісту навчання студентів застосовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом (2013)
Федірчик Т. Д. - Аналіз особливостей науково-педагогічної діяльності молодого викладача на сучасному етапі розвитку вищої школи (2013)
Фурса О. О. - Феномен дизайнерської освіти у контексті розвитку дизайну і системи професійної підготовки дизайнерів (2013)
Хоменко С. В. - Роль комп’ютерних технологій в підготовці фахівця економічного профілю (2013)
Цвєткова Г. Г. - Педагогічні умови здійснення професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей (2013)
Ващук О. В. - Теоретичні підходи до визначення структури готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників (2013)
Зіненко І. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів суспільно-гуманітарного профілю навчання на уроках математики (2013)
Ордановська О. І. - Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання технології конструювання і відбору змісту (2013)
Скрипка Г. В. - Визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів в ході дослідно-експериментальної роботи з розвитку ІКТ-компетентності вчителів математики основної школи (2013)
Чужа Н. П. - Проблема формування естетичного досвіду в початковій школі (2013)
Якунін Я. Ю. - Лімітуючи фактори оптимального використання ІКТ на сучасному уроці (2013)
Автори випуску (2013)
Зубченко О. С. - Проблеми раціональності в електоральній поведінці на місцевих виборах (2021)
Ибадуллаева Н. Т. - Технические средства в жизнедеятельности подростков с ограниченными возможностями как социальный критерий их защиты (2021)
Купалова М. М. - Тренди розвитку сімейного бізнесу в сучасному світі (2021)
Кутянін О. В. - Українська вища освіта сьогодні: загальний стан та основні тенденції (2021)
Мірчук І. Л. - Академічна доброчесність у теорії й на практиці з позицій викладача та студента, Зелена О. Я. (2021)
Бровченко А. К. - Співвідношення особистісних та когнітивних чинників у визначенні специфіки опанувальної поведінки підлітків із порушеннями інтелекту, Хижняк М. В., Нежута А. В. (2021)
Батечко Д. П. - Облік особливостей типів темпераменту і властивостей нервової системи у спортсменів (на прикладі футболу і легкої атлетики) (2021)
Боковець О. І. - Феномен психологічного насилля: сутність, особливості та форми прояву (2021)
Вдовіченко О. В. - Особливості психічних станів осіб похилого віку та їх копінг-стратегії в умовах пандемії, Лазоренко Т. М., Головська І. Г. (2021)
Власенко І. А. - Психологічні практики розвитку конфліктологічної компетентності особистості (2021)
Вовк В. П. - Психологічна компетентність як важливий чинник професійного становлення майбутнього практичного психолога, Мельничук С. Л. (2021)
Гачак-Величко Л. А. - Психологічне гартування особового складу під час застосування противником різних засобів вогневого ураження та при діях при штатному озброєнні військової техніки, при зброї в умовах ведення бойових дій (2021)
Головська І. Г. - Взаємозв’язок самооцінки та схильності до порушень харчової поведінки, Руденко О. О. (2021)
Ільницька Л. А. - Психологічні властивості особистості з ознаками інтернет-залежної поведінки (2021)
Кочубей Т. Д. - Сучасні підходи до проблеми профорієнтаційної роботи, Міщенко М. С. (2021)
Лазоренко Т. М. - Використання авторської казки в психотерапії прийняття себе й навколишнього світу на прикладі різних вікових груп, Любіченко М. О. (2021)
Лукащук С. Ю. - Фактори формування інтернет-залежності в студентів (2021)
Немеш В. І. - Сутнісна характеристика емоційних бар’єрів і їх вплив на психологічне благополуччя підлітка (2021)
Несправа М. В. - Екопсихологія в освітніх проектах (2021)
Педоренко В. М. - Психологічні особливості життєстійкості студентської молоді з різним рівнем інтернальності (2021)
Пилявець Н. І. - Сучасні підходи до визначення поняття "когнітивний стиль особистості", Потапчук Є. М. (2021)
Сорокіна О. А. - Роль виховних стратегій батьків у гендерній соціалізації дошкільників (2021)
Столярчук О. А. - Динаміка академічної прокрастинації студентів, Сергєєнкова О. П., Коханова О. П. (2021)
Шевченко Ю. В. - Поняття "соціальна компетентність" у психологічній літературі (2021)
Шерешкова І. І. - Основні підходи досліджень психологічного самозахисту особистості від негативного впливу комунікації (2021)
Шістко Л. О. - Динаміка формування ідентичності молодших школярів, підлітків та осіб юнацького віку (2021)
Кириченко Р. В. - Імідж сучасного викладача: особливості його розуміння студентами, Колодяжна А. В. (2021)
Білова М. Е. - Профілактика стресових станів: тілесно орієнтовані, когнітивні, медитативні техніки, Будіянський М. Ф. (2021)
Гулиева П. В. - Влияние социальной среды обучаемого на процесс инклюзивного обучения (2021)
Денисенко А. О. - Особливості ставлення жінок до "цивільного" чоловіка, Барабаш В. В. (2021)
Заїка Р. В. - Типи життєвих стратегій особистості в умовах суспільної нестабільності (2021)
Кравчук С. Л. - Особливості апробації соціально-психологічної технології розвитку рефлексивної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти (2021)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні причини сучасної еміграції українців (2021)
Чумак В. В. - Психологічні детермінанти формування правосвідомості та правової поведінки здобувачів вищої освіти, Клішко Ю. В. (2021)
Чупіна К. О. - Щодо питань соціально-психологічної реабілітації студентів з обмеженнями життєдіяльності засобами інклюзивного туризму: рекомендації закладам вищої освіти (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Table of contents (2022)
Striuk A. M. - Formation of software design skills among software engineering students (2022)
Morze N. V. - The importance of computational thinking training for primary school teachers, Barna O. V., Boiko M. A. (2022)
Kostikov A. A. - The Rusch model-based knowledge assessment algorithm, Vlasenko K. V., Lovianova I. V., Volkov S. V., Avramov E. O. (2022)
Bilousova L. I. - A simulation of synchronized curriculum for IT-specialist training based on Petri nets, Gryzun L. E. (2022)
Kolgatin O. H. - Stochastic process computational modeling for learning research, Kolgatina L. S., Ponomareva N. S. (2022)
Varina H. B. - Features of gamification component introduction during the development of constructive strategies for overcoming youth life crises, Osadchyi V. V., Goncharova O. A., Sankov S. M. (2022)
Horbachova O. Iu. - Methodology of studying the value-semantic readiness for learning, Miroshnyk Z. M., Soshyna Yu. M. (2022)
Buinytska O. P. - Modeling of an internal educational resource certification system, Vasylenko S. V. (2022)
Piatykop O. Ie. - Early literacy with augmented reality, Pronina O., Tymofieieva I. B., Palii I. D. (2022)
Berezhna T. I. - Formation of digital competencies among students of economic specialties, Zaiets S. V., Shybirina S. O. (2022)
Seidametova Z. S. - Some methods for improving data structure teaching efficiency (2022)
Semerikov S. O. - Design methodology for immersive educational resources, Vakaliuk T. A., Mintii I. S., Hamaniuk V. A., Soloviev V. N., Bondarenko O. V., Nechypurenko P. P., Shokaliuk S. V., Moiseienko N. V., Shepiliev D. S. (2022)
Лазоришинець В. В. - Українські кардіохірурги приймають виклики і працюють на нові перспективи (2022)
Бучнєва О. В. - Українська кардіохірургія у ворожому оточенні, Венгер І. В. (2022)
Гаврилишин А. Ю. - Використання вимірювання фракційного резерву коронарного кровотоку при обранні тактики інтервенційного лікування багатосудинних уражень вінцевого русла (2022)
Гогаєва О. К. - Порівняльний аналіз періопераційного періоду кардіохірургічних пацієнтів високого ризику зі стабільною та нестабільною стенокардією, Руденко А. В., Клименко Л. А., Лазоришинець В. В. (2022)
Мазур А. П. - Вибір режиму дозування протаміну сульфату під час операцій коронарного шунтування на працюючому серці, Габрієлян А. В., Гурін П. В., Бабіч М. М., Антоненко В. В., Шевелуха В. С. (2022)
Marchenko O. Yu. - Left Ventricular Global Function Index and Myocardial Contraction Fraction on 2D Echocardiography as Integral Parameters in Patients with Coronary Artery Disease, Rudenko N. M., Kavalerchyk V. (2022)
Вітовський Р. М. - Хірургічне лікування пухлин серця в поєднанні з коронарною патологією, Купчинський О. В., Мартищенко І. В., Сердюк М. М., Купчинський В. О., Ісаєнко В. В. (2022)
Хребтій Я. В. - Комплексний підхід у лікуванні тромбоемболії легеневої артерії: сучасний стан проблеми (2022)
Дзюрий І. В. - Досвід виконання двонаправленого кавапульмонального анастомозу при хірургічному лікуванні атрезії тристулкового клапана, Труба Я. П., Прокопович Л. М., Филипчук В. В., Лазоришинець В. В. (2022)
Кучерява М. В. - Клінічний прогноз пацієнтів із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка після реваскуляризації міокарда на тлі приймання інгібіторів НЗКТГ-2, Маньковський Г. Б., Руденко Н. М. (2022)
Трегубова М. О. - Можливості серцевої мультиспіральної комп’ютерної томографії у виявленні фенотипового поліморфізму гіпертрофічної кардіоміопатії, Руденко К. В., Федьків С. В., Данченко П. А., Вітковський Ю. І., Іщенко М. С. (2022)
Сало С. В. - Застосування дистального трансрадіального доступу для реканалізації хронічних оклюзій променевої артерії, Гаврилишин А. Ю., Левчишина О. В., Шпак С. С. (2022)
Shchehlov D. V. - Angioplasty and Stenting for Carotid Artery Near-Occlusion, Svyrydiuk O. Ye., Vyval M. B., Nosenko N. M., Rzayeva F. H. (2022)
Альміз П. О. - Радіочастотна абляція при синдромі Бругада, Топчій А. В. (2022)
Сало С. В. - Клінічний випадок: стентування стовбура лівої коронарної артерії у пацієнта з порцеляновою аортою старшої вікової групи, Гаврилишин А. Ю., Левчишина О. В., Тохтаров В. В., Гладун А. Ю. (2022)
Лазоришинець В. В. - Рекомендації з мультимодальної візуалізації життєздатності міокарда: консенсус робочої групи Асоціації серцево-судинних хірургів України, Руденко А. В., Федьків С. В., Поташев С. В., Сало С. В., Мазур О. А. (2022)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2022)
Трунова О. К. - Синтез та дослідження гетерометалічних комплексів Nd(III) та Zn(II) з етилендіаміндіянтарною кислотою, Русакова Н. В., Шовкова Г. В., Гайдай Я. М., Коровін О. Ю., Малінка О. В. (2014)
Гусев А. Н. - Фотолюминесценция гетеролигандных координационных соединений европия (III) c 3-(пиридин-2-ил)-1Н-1,2,4-триазолами, Шульгин В. Ф. (2014)
Козин Л. Ф. - Кинетика и механизм взаимодействия с водой алюминия и магния, активированных висмутом и модифицированных цинком, Волков С. В., Гончаренко С. Г., Пермяков В. В., Данильцев Б. И. (2014)
Філеп М. Й. - Фізико-хімічна взаємодія у системі на основі халькогенідів талію (І), Сабов М. Ю., Соломон А. М., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2014)
Чернега О. И. - Синтез хиноцианиновых красителей с атомами фтора в полиметиновой цепи, Качковский А. Д., Ягупольский Л. М., Ягупольский Ю. Л. (2014)
Панасенко Н. В. - N3-феніл-(4-піразол)карбоксамідразони: синтез та циклізація в 3-(4-піразоліл)-4Н-1,2,4-триазоли, Мельниченко Н. В., Братенко М. К., Вовк М. В. (2014)
Чорная В. Н. - Влияние полярности полимеров различной молекулярной массы на кинетику адсорбции, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т. (2014)
Братичак М. М. - Структурування епокси-олігомерних сумішей у присутності модифікованих феноло-формальдегідних смол, Страп Г. М., Бруждзяк П., Гапонюк Й. (2014)
Яровая Н. В. - Кинетика отверждения и теплофизические характеристики оптически прозрачного фотоотверждаемого компаунда (2014)
Стецик В. В. - Расширенная классификация кислот и оснований по силе (2014)
Рудаков Е. С. - Кинетика, эффект (5/6) и кинетический изотопный эффект в реакциях циклоалканов С5H10, C6H12, С6D12 в растворах метаванадиевая кислота - серная кислота, Волкова Л. К., Коробченко М. А., Мерзликина М. А. (2014)
Бугаєнко В. В. - Взаємодія цирконію з сольовими розплавами, Грицай Л. В. (2014)
Гумерова Н. И. - Морфология поверхности и термические превращения Na4|Ni(OH)6W6O18|×16H2O, Пилипенко А. О., Розанцев Г. М., Радио С. В. (2014)
Настасієнко Н. С. - Дослідження будови адсорбційного шару поліолів на поверхні високодисперсного кремнезему методамиТПДМСта ІЧ-спектроскопії, Галаган Н. П., Покровський В. О. (2014)
Стрельцова О. О. - Аналіз ізотерм адсорбції Твінів і додецилсульфату натрію із бінарних водних розчинів на поверхні парафіну, Гросул А. О. (2014)
Манилевич Ф. Д. - Закономерности выделения водорода на гладком и поверхностно структурированном электролитическом кобальте, Лисогор А. И., Козин Л. Ф. (2014)
Даценко В. В. - Анодное растворение a-латуней, Хоботова Э. Б., Ларин В. И., Егорова Л. М. (2014)
Толмачев А. И. - Диметинмероцианины - производные 2,6-ди-трет-бутил-циклогекса-2,5-диенонаСпектры поглощения и низкотемпературной флуоресценции, Пирятинский Ю. П., Курдюков В. В., Качковский А. Д. (2014)
Писаненко Д. А. - Синтез и антикоррозионные свойства бензоиламино- и 3-(N-арилкарбоксамидо)-N-аллилпиридиний галогенидов, Климко Ю. Е., Лихницкий К. В. (2014)
Zahnitko A. - Linear-positional and semantic-functional continuity of noun-morphological form: typology of detachment (2021)
Колесников А. - Проблеми нульових одиниць у парадигмології (2021)
Peftieva O. - Present day word formation tendencies (2021)
Protsenko I. - Functions of paraguayisms in the novel "Gunter’s Winter” by Juan Manuel Marcos, Zhyrun D. (2021)
Гнатюк Л. - Когнітивно-концептуальні аспекти й функційно-прагматичні вияви ввічливості у лінгвокультурному ракурсі (на фактичному матеріалі англійської і української мов), Деревянко Ю. (2021)
Миколаєнко М. - Адресація як маніпулятивна технологія в рекламній галузі (2021)
Першин Є. - Категорія саспенсу в містичному художньому дискурсі: інтенційний аспект (на матеріалі роману "Гримуля" А. Закордонця) (2021)
Кочан І. - Кольороназви в медичній термінолексиці (2021)
Петрова Т. - Статус рецензії на термінологічний словник як термінографічна експертиза (2021)
Tolstova O. - Sociolinguistic analysis of Italian Internet Covid -19 humour (2021)
Бойко Ю. - Формування композиційної схеми речення з позиції операції профілювання інформації (2021)
Дарчук Н. - Безполучниковість у поетичних творах Лесі Українки (2021)
Дащенко Н. - Мова інтернет-версії регіонального видання: баланс факту образу (на матеріалів видання "Вільне життя+") (2021)
Ostapenko S. - Comprehensive application of grammatical transformations in Ukrainian translations of the novel "Jane Eyre" by Charlotte Bronte (2021)
Sytniak R. - Psycholinguistics and semantics at the end of XX and beginning of XXI centuries: interaction and interdependence (2021)
Ситар Г. - Способи перекладу англійських багатокомпонентних термінів конструкційної граматики українською мовою, Адамусік К. (2021)
Космеда Т. - Лінгвістика кримінального дискурсу. Нове польське видання (2021)
Мойсієнко А. - Лінгвосоціокогніція в термінологічній галузі (2021)
Артемова Л. В. - Негативна маркованість як авторська стратегія іспанської аналітичної публікації (на матеріалі авторської колонки Х. Маріаса і Х. Серкаса (2022)
Бондаренко А. О. - Особливості фреймової інтерпретації при перекладі художнього тексту (на матеріалі української та кримськотатарської мов) (2022)
Верба Г. Г. - Успадкована та запозичена лексика: відмінність поняття етимології слів і запозичення (на матеріалі іспанської та української мов), Орличенко О. В. (2022)
Гафарова Р. І. - Аналіз вірша-гімну кримських татар "Ант еткенмен" ("Я поклявся") Номана Челебіджіхана в історичній перспективі (2022)
Малаш О. В. - Вода в болгарському мовосвіті (на матеріалі народних пісень українських болгар) (2022)
Mykhailenko О. - Measure of translation transformations in rendering a science text, Sydorenko О. (2022)
Мовчан Д. В. - Синтагматичні критерії антонімічності (2022)
Ніка О. І. - "Отчизна", "ойчизна" в українських писемних джерелах ранньомодерної доби (2022)
Томчаковська Ю. О. - Структура гіперконцепту occultism (на матеріалі англомовних словників) (2022)
Славова Л. Л. - Етнокультурна специфіка історичної термінології: зіставний та перекладознавчий аспекти (на матеріалі історичних термінів античності та давньоруського періоду), Возна М. О. (2022)
Фурманова П. Д. - Особливості агентивного неживого підмета в японській, англійській та українській мовах (2022)
Мирная Т. А. - Синтез и оптические свойства жидкокристаллических нанокомпозитов каприлата кадмия с гетеронаночастицами сульфида и селенида кадмия, Яремчук Г. Г., Асаула В. Н., Волков С. В. (2014)
Герасимчук А. І. - Молекулярне проектування процесів осадження наноструктур кобальту на поверхню карбонових мікро- і нанооб’єктів, Желєзнова Л. І., Роговцов О. О., Трунова О. К. (2014)
Халявка Т. А. - Фотокаталитическая активность диоксида титана, модифицированного титанатом бария, Цыба Н. Н., Камышан С. В., Капинус Е. И. (2014)
Гріщенко Л. М. - Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля, Задерко О. М., Безугла Т. М., Вакалюк А. В., Місчанчук О. В., Діюк В. Є. (2014)
Перепелица А. П. - Взаимодействиe фторида натрия и средних молибдатов РЗЭ, Бондарь А. А., Крониковский О. И. (2014)
Пирский Ю. К. - Катодные композиционные электрокатализаторы восстановления кислорода на основе углеродных нанотрубок и Ni-Co шпинели, модифицированной серебром, Крупенникова О. С., Панчишин Т. Н., Иваненко И. Н., Донцова Т. А. (2014)
Воробец В. С. - Вивчення селену (IV) на ТіО2–Au-електродах методом анодної інверсійної вольтамперометрії (2014)
Миронюк І. Є. - Латеральні взаємодії при адсорбції деяких амінокислот на мідному та платиновому катодах, Кругляк О. С., Шаповал Г. С. (2014)
Косянчук Л. Ф. - Влияние молекулярной массы олигоэфирного блока и соотношения компонентов на процесс формирования полу-ВПС полиуретан/полиметилметакрилат, Игнатова Т. Д., Антоненко О. И., Воронцова Л. А., Бабич О. В., Шумский В. Ф. (2014)
Кобилiнський С. М. - Вплив металокомплексів хітозану на деградабельні властивості поліетилену, Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Кримовська С. К., Керча Ю. Ю. (2014)
Губина А. В. - Синтез и термические свойства пленок на основе ксантана и лимонной кислоты, Дмитриева Т. В., Бортницкий В. И., Нестеренко Г. М., Бровко А. А. (2014)
Неорганічна хімія в Україні - сьогодення і перспективи (2014)
Орисик В. В. - Комплексоутворення 4-амінобензгідроксамової кислоти з іонами Co2+, Ni2+, Cu2+ та Zn2+, Бабічук І. В., Зборовський Ю. Л., Орисик С. І., Пехньо В. І., Вовк М. В. (2014)
Саф’янова І. С. - Гетерометалічні комплекси міді(ІІ) металокраунового типу з талієм(І) та свинцем (ІІ) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти, Голеня І. О., Павленко В. О., Фрицький І. О. (2014)
Хоменко Д. Н. - Синтез и исследование 5-(2-гидроксифенил)-1,2,4-триазолилацетата уранила, Дорощук Р. А., Ващенко А. В., Лампека Р. Д. (2014)
Федоришин А. С. - Жидкофазный гидролиз уксусноэтилового эфира на углях различного происхождения с разной степенью окисления, Ставицкая С. С., Гоба В. Е. (2014)
Стезерянский Э. А. - Влияние водных растворов амидов на устойчивость ионной пары (Na(Ag(S2O3)2))2–, Гурьянова-Доскоч И. А., Трачевский В. В., Омельчук А. А. (2014)
Кругляк О. С. - Механизм действия и определение превентивной антиоксидантной активности серусодержащих биологически активных веществ, Миронюк И. Е., Шаповал Г. С. (2014)
Трохименко А. Ю. - Иодометрическое определение пероксида водорода комбинированным спектроскопическим методом, Запорожец О. А., Трохименко О. М. (2014)
Симонова Т. Н. - Экстракционное извлечение тиоцианатных комплексов висмута (III) и его спектрофотометрическое определение с применением двухфазных водных систем, Яны М. В., Лобенко С. А. (2014)
Романенко Н. И. - Изучение реакции 7-замещенных 8-гидразинотеофиллина с ацетоуксусным эфиром, Иванченко Д. Г., Пахомова О. А., Шарапова Т. А., Коржова А. С. (2014)
Калкаманова О. С. - Кінетичні закономірності синтезу фурфурилоксипропілциклокарбонату, Літвінов Д. О., Каратєєв А. М. (2014)
Указатель к тому 80 Украинского химического журнала за 2014 год (2014)
Dotsenko O. - Homogeneous and Heterogeneous Word-Formation Rows With the Suffix-ment (2022)
Космеда Т. - Багатоликий статус паремії та аспекти її дослідження, Колонюк С. (2022)
Оленяк М. - Давньоанглійські теоцентричні образні порівняння рівності:особливості семантики (2022)
Стишов О. - Особливості словотворення складних оказіоналізмів у сучасній українській мові (2022)
Ходжаєва О. - Тематико-ідеографічне моделювання цінності ‘здоров’я’ в англійській фразеології (2022)
Harbera I. - Conflictogenic Potential of English Phraseology (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського