Fesenko O. M. - Modern level of scientific, innovative and patent activities in Ukraine, Korskanov V. V., Budnyk O. P., Pogoretskii P. P. (2020)
Vnukova N. M. - Innovative Approach to Estimating Costs of Vehicle Parking Services, Tokhtamysh T. O., Yagolnitskiy O. A., Hranko K. B. (2020)
Харламов Ю. О. - Інноваційні можливості газової детонації, Полонський Л. Г., Балицька Н. О., Клименко С. А. (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Уваркіна О. - Військова освіта: рефлексія сучасних мейнстримів (2022)
Калінічева Г. - Захист освіти від військового втручання: історичні нариси та реалії сучасності (2022)
Камінська М. - Обличчя освітньої свободи в перспективі освітніх і соціальних змін. Між беззаконням і поневоленням (2022)
Рябченко В. - Соціально відповідальна взаємодія університетів та суспільства у вимірах сталого розвитку: теоретико-методологічні засади (2022)
Кузьміч І. - Особливості розвитку фахової передвищої освіти в умовах сталого розвитку суспільства (2022)
Тадеуш О. - Принципи інноваційної освіти крізь призму системного підходу (2022)
Братко М. - Сторітеллінг як ефектівна технологія викладання курсу "Лідерство в освіті" для магістрів (2022)
Оржель О. - Інновації у вищій освіті: навчання через служіння (2022)
Durdas A. - Development of students’ creativity at foreign language classes: scientific discourse, Harbuza T., Radchenko Y., Ternova O., Marharyta P. (2022)
Мачинська Н. - Розвиток професійної майстерності викладача вищої школи упродовж життя, Бойко Г. (2022)
Наумова В. - Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти як складова професійної культури (2022)
Ващенко Л. - Роль підручників біології у формуванні в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, Карбованець О. (2022)
Яремчук Н. - Дистанційне навчання в системі професійної підготовки вчителів початкової школи: ретроспективний аналіз (2022)
Сірант Н. - Формування економічних понять у здобувачів початкової освіти (2022)
Сисоєв О. - Зміст професійної підготовки фахівців із циркулярної економіки за напрямами навчання: Республіка Польща (2022)
Handayani D. - E-book-based teaching materials for makeup learning: indonesia experience, Sofyan H. (2022)
Бойко І. - Ідентифікація параметрів ґрунтів на основі результатів натурних випробувань паль, Скочко Л., Хоронжевський М. (2021)
Жук В. - Роль параметрів фундаментних конструкцій у формуванні напружено-деформованого стану фундаментів будинку, Шульгач Б. (2021)
Підлуцький В. - Вплив габаритів фундаментів зерносушильних комплексів на характер перерозподілу зусиль у фундаментних конструкціях, Литвин О. (2021)
Шаповал В. - Алгоритм визначення параметрів дискретних протизсувних конструкцій, Пономаренко І., Григор’єв О., Іванченко Г., Коновал В. (2021)
Жупаненко І. - Чисельне дослідження збіжності методів визначення коефіцієнтів жорсткості при різних інженерно-геологічних умовах основи (2021)
Бойко І. - Методика ідентифікації деформаційних параметрів піщаного ґрунтового масиву, Олійник А., Галета А. (2021)
Ручківський В. - Формування напружено-деформованого стану основи при зведенні фундаментів на різних відмітках в щільно забудованій території (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кухарєв О. Є. - Особливості спадкування прав на майно, обтяжене іпотекою (2022)
Надьон В. В. - Захист прав дітей, народжених сурогатними матерями (договірне регулювання) (2022)
Коробцова Н. В. - Правовий статус біоматеріалу людини (2022)
Шовкопляс Г. М. - Історія виникнення та становлення державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг (2022)
Головкін Б. М. - Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні (2022)
Самощенко І. В. - Причинки до кримінально-правової охорони державних символів: український та іноземний досвід, Житинський О. В. (2022)
Хорт І. В. - Правове регулювання охоронної діяльності органами системи МВС України (2022)
Шевчук В. М. - Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення (2022)
Давиденко С. В. - Щодо питання про дію принципу презумпції невинуватості у дисциплінарному провадженні, Сливна В. А. (2022)
Усманов Ю. І. - Гуманітарний доступ у збройних конфліктах: сучасні виклики, Мартиневич А. В. (2022)
Содержание (2011)
Аббасов И. Б. - Численное моделирование рефракции нелинейных поверхностных гравитационных волн на мелководье (2011)
Абрамов Г. С. - Формирование зоны внутреннего окисления при малой свободной энергии формирования окислов, Абрамов М. Г. (2011)
Агеев В. Г. - Математическая модель формирования и отражения ударных волн в сети горных выработок, Зинченко И. Н., Греков С. П. (2011)
Аматов М. А. - Применение математического пакета MAPLE к интегрированию систем дифференциальных уравнений с переменной структурой, Аматова Г. М. (2011)
Андрейцев А. Ю. - Аналітичне визначення температури частинок порошку при плазмовому напиленні композиційних покриттів, Крюков М. М., Крижановська Т. В., Семененко Т. М. (2011)
Ахметшин А. М. - Отображение особенностей электрокардиограмм как яркостных изображений в пространстве ядер второго порядка модели Вольтерра, Ахметшин К. А. (2011)
Ахметшин А. М. - Анализ изображений в пространстве параметров адаптивной модели линейного предсказания локального распределения яркостей, Степаненко А. А. (2011)
Ахметшина Л. Г. - Применение критериев качества группирования для повышения чувствительности модифицированного алгоритма гибридной нечеткой кластеризации, Егоров А. А. (2011)
Ахметшина Л. Г. - Мультимодельный метод нечеткой интерполяции пространственных данных на неравномерной сетке, Ямнич Т. С. (2011)
Баев А. Ю. - Выбор сетки дискретизации распределения поглощенного заряда в задаче восстановления спектра электронов, Лазурик В. Т. (2011)
Баклан І. В. - Про один погляд на класифікацію моделей марковського типу, Степанкова Г. А. (2011)
Балакирева А. Г. - Стохастическая интерпретация неоднородной популяционной модели Лесли, Бутенко Н. С., Михайлов Е. А. (2011)
Бездітний А. О. - Побудова поверхні обертання з меридіаном напівциклоїди у точковому численні (2011)
Береславский Э. Н. - К задаче об обтекании шпунта Жуковского (2011)
Блажевський С. Г. - Моделювання теплових процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Фур’є – Ейлера – Фур’є на полярній осі, Ленюк М. П. (2011)
Богачев В. Е. - MAPLE программа символьно-численных вычислений нормальной формы и интегралов движения гамильтоновых систем с произвольным числом степеней свободы, Чеканов Н. А. (2011)
Болычевцев А. Д. - Последовательный контроль и его математическая модель, Болычевцева Л. А., Быстрицкая Л. Б., Любимова Н. А. (2011)
Бондарь А. В. - Математическое моделирование процессов разорения в присутствии нормальных возмущений, Мазманишвили А. С. (2011)
Борисенко В. Д. - Деякі аспекти побудови обводів потовщених профілів лопаток осьових турбін, Котляр Д. В. (2011)
Булавина И. В. - Применение математического пакета MAPLE для расчета собственных значений и функций уравнения Матье, Кириченко И. К., Чеканова Н. Н., Чеканов Н. А. (2011)
Вакал Л. П. - Использование чебышёвских приближений при решении смешанных задач для уравнений в частных производных, Каленчук-Порханова А. А., Вакал Е. С. (2011)
Вирченко Ю. П. - Нелинейные лагранжевы скалярные поля с особенностью на пространственно подобной прямой (2011)
Вирченко Ю. П. - Частные одноинтервальные распределения случайных множеств с марковскими измельчениями в R, Шпилинская О. Л. (2011)
Воцелка С. А. - Моделирование нестационарного потока в ирригационном канале, Рожков С. А. (2011)
Гнитько В. И. - Моделирование динамического поведения оболочки с жидкостью при сейсмическом воздействии, Марченко У. Е., Науменко В. В. (2011)
Гоменюк С. И. - Дискретизация трехмерных областей, заданных R функциями, на шестигранные конечные элементы, Чопоров С. В. (2011)
Горбенко В. І. - Алгоритм термодинамічного моделювання масопереносу в системі "газ-тверде тіло" (2011)
Гребенюк М. Ф. - Інволютивність просторів афінної зв'язності, Макаров В. І., Терехова М. В. (2011)
Гребенюк С. Н. - Моделирование контактного взаимодействия эластомерных элементов конструкции, Решевская Е. С., Тархова В. М. (2011)
Дзензерский В. А - Оценка левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы вдоль плоской путевой структуры упрощенной конструкции, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2011)
Диденко Е. В. - Компьютерное моделирование разветвления транспортных потоков, Лазурик В. Т., Рогов Ю. В. (2011)
Дмитришин Д. В. - Проблемы возникновения и подавления хаоса, Усов А. В., Дмитришина А. Д., Билоус Е. В. (2011)
Довбня Е. Н. - Построение математических моделей для исследования оболочки произвольной кривизны с несквозными трещинами, Гордиенко Н. Н., Штакина М. А., Яртемик В. В. (2011)
Дреус А. Ю. - Моделирование двумерных тепловых и влажностных полей в пористой среде с учетом фазовых переходов, Лысенко Е. Е. (2011)
Дробахин О. О. - Математическая модель многозондового СВЧ преобразователя интерференционного измерителя параметров вибраций, Доронин А. В., Привалов Е. Н. (2011)
Дробахин О. О. - Особенности реализации метода Прони при оценке комплексных показателей экспонент при наличии импульсных помех, Лебедев С. Г. (2011)
Ємельянова Т. А. - Моделювання стійкості тришарової пологої оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена поздовжніми ребрами жорсткості (2011)
Ємець О. О. - Математичні моделі оптимізаційних задач з унарними нечіткими числами, Середа О. М. (2011)
Зайденварг О. Л. - Анализ различных конфигураций трещин в элементах гидротурбинного оборудования (2011)
Зевин А. А. - Критерии экспоненциальной устойчивости нелинейных систем с произвольным запаздыванием, Пославский С. Ю (2011)
Иванов П. И. - Математическая модель "спрос-предложение" для рынка спортивной парашютной продукции, Корнилецкий Д. Д. (2011)
Иванов П. И. - Предельно упрощенный формат программы управления полетом планирующей парашютной системы при дальнем наведении, Купавский И. С. (2011)
Иванов П. И. - Анализ влияния изменения аэродинамического качества планирующей парашютной системы на точность ее приземления, Куянов А. Ю. (2011)
Ковалевский М. Ю. - О математической модели динамики магнетиков со спином s=1, Логвинова Л. В. (2011)
Коваленко А. П. - Моделирование переходных процессов в упругом трубопроводе с жидкостью при осевом импульсном нагружении (2011)
Колосов А. И. - Методы математического моделирования в исследовании задачи Пуассона-Больцмана (2011)
Крючковский В. В. - Принятие решений при оценивании альтернатив по качественному критерию (2011)
Лаврик В. В. - Вывод разностных соотношений из вариационных методов для кубического конечного элемента системы FORTU (2011)
Лебеденко Ю. О. - Математичне моделювання динамічних режимів роботи автономних енергосистем з матричними перетворювачами, Рудакова Г. В. (2011)
Ленюк М. П. - Інтегральне перетворення, породжене диференціальним оператором Ейлера на сегменті полярної осі, Нікітіна О. М. (2011)
Ленюк М. П. - Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Бесселя-(Конторовича-Лєбєдєва), Шинкарик М. І. (2011)
Литвиненко О. І. - Багатопараметричні базиси триквадратичного скінченного елемента (2011)
Мазманишвили А. С. - Статистика фотоотсчетов гауссового излучения, образованная модами поляризации при наличии статистической связи между ними, Шовкопляс О. А. (2011)
Мартиновський І. М. - Чисельне моделювання нерегулярних вітрових хвиль в задачах хвильової енергетики, Сердюченко А. М. (2011)
Мельник И. В. - Моделирование распределения температуры на поверхности холодного катода в источниках электронов высоковольтного тлеющего разряда, Тугай С. Б. (2011)
Меньшиков Ю. Л. - Алгоритмы синтеза адекватных математических описаний физических процессов (2011)
Миргород В. Ф. - Моделирование аэродинамики измерителей направления ветра, Гвоздева И. М. (2011)
Нечепуренко О. І. - Експрес-аналіз стану імунної системи на основі інформаційних технологій, Григорова Т. А., Ляшенко В. П. (2011)
Нигора В. М. - Синтез структури нових гідроочищувальних пристроїв на базі морфологічного аналізу, Білецький І. М. (2011)
Николаенко Ю. И. - Дискретные модели аппроксимации гармонической функции в областях невыпуклой формы, Моисеенко С. В., Зычкова Е. Э. (2011)
Олейник Ю. Т. - Прогнозирование структуры и динамики ресурсного обеспечения корпоративного управления (2011)
Остапенко В. А. - Уравнения упругих перемещений в подъемных канатах, наматываемых на барабан, с учетом сил трения (2011)
Павленко А. В. - Взаимодействие жесткого штампа с ортотропным прямоугольником, Щербина И. В., Сясев А. В. (2011)
Павлов Д. Г. - Теоретико-ігрові моделі для визначення мережевого шахрайства в системі контекстної реклами, Александрова М. В., Чертов О. Р. (2011)
Пигнастый О. М. - Теоретические основы статистического моделирования технологических процессов (2011)
Поляков В. А. - Адаптационные аспекты динамики магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2011)
Редчиц Д. А. - Математическое моделирование диэлектрического барьерного разряда при работе плазменного актуатора (2011)
Романюк О. Н. - Методи додаткової тріангуляції, Обідник М. Д. (2011)
Рудницкий В. Б. - Контактное взаимодействие слоя и упругого цилиндра с начальными (остаточными) напряжениями, Ярецкая Н. А. (2011)
Русанов А. В. - Явная схема для численного интегрирования уравнений Эйлера на неструктурированных сетках, Косьянов Д. Ю. (2011)
Самойленко В. Г. - Задача Коші для лінійного диференціального рівняння зі змінними коефіцієнтами першого порядку, Самойленко Ю. І. (2011)
Саруханян Г. Э. - Моделирование эмиссии тормозного излучения для различных спектров электронных пучков, Лазурик В. Т., Батраков А. Б. (2011)
Смирнов І. В. - Моделювання температурно-тимчасового режиму іонно-плазмового плакування порошків, Мельник І. В., Андрейцев А. Ю. (2011)
Сохацький А. В. - Розв’язування рівнянь Нав’є-Стокса з використанням комп’ютерних технологій (2011)
Старчевський В. Л. - Пневмогідравлічне кавітаційне очищення води від біологічного забруднення, Шевчук Л. І., Афтаназів І. С. (2011)
Тарновецька О. Ю. - Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Лежандра на полярній осі (2011)
Тодорико О. О. - Использование хеширования по нескольким сигнатурам для очистки и объединения словарей данных на примере названий географических объектов, Добровольский Г. А. (2011)
Тулученко Г. Я. - Трилінійний гармонічний базис октаедра, Хомченко А. Н., Мотайло А. П. (2011)
Тумашова О. В. - Аналіз напружено-деформованого стану гнучких циліндричних панелей, Костенко І. С. (2011)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Модель розміщення об’єктів на площині з евклідовою метрикою в задачах організації матеріально-технічного забезпечення МНС, Караєв Д. С. (2011)
Усов А. В. - Математическое моделирование некоторых задач восстанавления деталей судовых механизмов, Воробьева Л. А. (2011)
Усов А. В. - Моделирование термомеханических процессов при шлифовании деталей из феррокерамики, Богданова Е. Н. (2011)
Устенко С. А. - Геометричне моделювання перехідної кривої із застосуванням кубічного розподілу кривини, Діданов С. В. (2011)
Филиппов А. И. - Математическое моделирование температурного поля цилиндрического потока смеси жидкостей, Ахметова О. В., Рогов В. А. (2011)
Филиппов А. И. - Гидродинамика слоя жидкости на ленточном адгезионном нефтесборщике, Ишмуратов Т. А. Султанова Л. М., Янбекова А. И. (2011)
Филиппов А. И. - Неизотермическая фильтрация растворов радиоактивных веществ, Михайлов П. Н. (2011)
Флоринский В. В. (мл) - Генетические алгоритмы решения прямой спектральной задачи, Флоринский В. В. (ст), Чеканов Н. А. (2011)
Хомченко А. Н. - Тела Платона и несимметричные блуждания по сферам (2011)
Човнюк Ю. В. - Застосування методів Фур'є та Я. Г. Пановка у аналізі суб- та супергармонічних коливань й резонансів дробового порядку культиваторів з пружною підвіскою робочих органів, Діктерук М. Г., Гуменюк Ю. О., Тисленко О. Б., Дитюк А. І. (2011)
Шелудько Г. А. - Метод интегральных уравнений в задаче о свободных колебаниях пластин в сжимаемой жидкости, Емельянов Т. В., Науменко О. В., Стрельникова Е. А. (2011)
Шерстюк В. Г. - Динамическая оценка подобия двух потоков событий (2011)
Lazurik V. T. - Simulation of dose mapping in a multi product palletized x-ray facility using Monte Carlo method, Lazurik V. M., Popov G., Rogov Yu. (2011)
Moroz V. V. - Effective lossless and near- lossless compression algorithm for medical images, Savkov O. O. (2011)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності інвестування розвитку підприємств, Петрушка Т. О., Лесик Л. І., Симак А. В. (2021)
Задорожна А. В. - Про один з аспектів використання інформаційних технологій у комунікаціях в бізнесі (2021)
Кліщук М. С. - Оптимізація витрат в закладах фахової передвищої освіти, Тарасенко І. О. (2021)
Кошара І. О. - Формування системи показників фінансової стійкості підприємств авіаційної промисловості, Русіна Ю. О., Коваленко Д. І. (2021)
Лущик М. В. - Можливості розвитку військового туризму в Україні, Москвяк Я. Є. (2021)
Онешко С. В. - Статистичний аналіз впливу курсових різниць на фінансовий ризик стивідорних компаній, Геврек Ю. С. (2021)
Приймак С. В. - Стан і перспективи державного фінансового контролю в Україні, Гончарук С. М., Мосолова Ю. О. (2021)
Міщенко Д. А. - Використання Інтернет-технологій в маркетинговій статистиці, Дронова Т. С., Семенова Л. Ю. (2021)
Yuanyuan Xia - Personal management techniques in preschool education institutions based on organizational culture, Jialong Shen (2021)
Коблянська І. І. - Формалізація процесу планування заходів із виходу підприємства на міжнародні ринки агропродукції, Лукаш С. М. (2021)
Богуславський О. В. - Економічні суперечності використання та трансферу товарів і технологій подвійного призначення (2021)
Нечаєва І. А. - Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади, Костецька А. І. (2021)
Батрак О. В. - Стратегії розвитку фінансового сектора та фінансової індустрії в Україні на інноваційних засадах (2021)
Хома І. Б. - Фінансовий вплив макроекономічних показників на рівень безробіття в Україні, Скіп Р. А. (2021)
Вітряк О. Г. - Оцінка ефективності господарювання малих фермерських господарств на сільських територіях, Ткачук В. А. (2021)
Кучерова Г. Ю. - Фінансово-економічний стан та прогнозування розвитку будівельного сектору національної економіки в нових умовах господарювання, Лось В. О. (2021)
Кресін О. - Протидія гібридним загрозам в українському законодавстві (2022)
Мельниченко Н. - Процедури дерогації при захисті прав людини (2022)
Тищенко Ю. - Правовий режим "Дія Сіті" як фактор залучення інвестицій (2022)
Гуржій Т. - Правовий механізм застосування податкових пільг в Україні та ЄС, Мушенок В., Гуржій А. (2022)
Мельниченко Р. - Запобігання зловживанню конструкцією "значних правочинів" і "правочинів із заінтересованістю" (2022)
Микитенко Л. - Нечесна підприємницька практика в угодах зі споживачами (2022)
Нікітенко В. - Протидія шахрайству у банківській сфері (2022)
Бондаренко Н. - Судова практика у справах про поширення недостовірної інформації, Горобець М. (2022)
Альонкін О. - Право підприємства на професійну правничу допомогу і судове представництво (2022)
Дубіна О. - Права дитини в адміністративно-деліктних відносинах (2022)
Бабушкин А. А. - Знаниеориентированная информационная технология для компьютерной поддержки принятия решений при создании сборочных приспособлений в самолетостроении, Сироджа И. Б., Бабушкин А. И. (2011)
Безвесільна О. М. - Експериментальні лабораторні дослідження макету гірогравіметра авіаційної гравіметричної системи, Добржанський О. О., Коваль А. В. (2011)
Безвесільна О. М. - Аналіз випадкових похибок двогіроскопного гравіметра авіаційної гравіметричної системи, Коваль А. В., Гура Є. В. (2011)
Зайцев Ю. В. - Кількісна оцінка семантичних зв’язків в каналі мовного зв’язку "ПІЛОТ–ДИСПЕТЧЕР” (2011)
Знаковська Є. А. - Оцінка ризику втрати повітряних кораблів у повітряному просторі україні за новими правилами ешелонування, Остроумов І. В., Чинченко Ю. В. (2011)
Конин В. В. - Исследование точности позиционирования при минимальных объединённых конфигурациях gps и глонасс, Погурельский А. С. (2011)
Миколушко А. Н. - Вулканический пепел и дистанионное зондирование атмосферы (2011)
Шутко М. О. - Бортові комплекси управління безпілотних літальних апаратів, Барабанов Ю. М., Гуйда О. Г., Михайлов Г. М. (2011)
Батенко Г. М. - Ультразвукові датчики у робототехнічних системах (2011)
Безвесільна О. М. - Лінійне нейромережеве відновлення і фільтрація вимірювальної інформації про механічні величини, Подчашинський Ю. О., Шавурський Ю. О. (2011)
Безвесільна О. М. - Експериментальні дослідження п'єзоелектричного акселерометра, Ткачук А. Г. (2011)
Безвесільна О. М. - Експериментальні дослідження термоанемометричного витратоміру біопалива, Шавурський Ю. О. (2011)
Бондар П. М. - Оптимізація п’єзоелектричної системи збудження хвильового твердотільного гіроскопа (2011)
Борковская Л. А. - Метод анализа изображений для обнаружения объектов в видеопотоке, Борковский А. В., Усатая А. В., Тимакова А. С. (2011)
Борковская Л. А. - Обработка изображений и идентификация объектов в системах технического зрения, Борковский А. В., Гладышевский Д. В., Степаненко М. Л. (2011)
Голуб С. В. - Формування додаткових ознак масивів вхідних даних в інформаційних системах кризового соціоекологічного моніторингу (2011)
Гумен М.Б. - Оцінювання якості кольорових зображень, Гумен Т.Ф., Циганкова Ю.М. (2011)
Древецький В. В. - Інтеграція асу тп в існуючі системи дистанційного керування, Клепач М. І., Воробюк С. П. (2011)
Зенкин Н. А. - Оценка технических характеристик волоконно-оптических систем передачи информации, Цебро Ю. В. (2011)
Карпенко С. В. - Информационные технологии и развитие экономики, Гнатюк С. А., Хохлачева Ю. Е., Демченко С. А. (2011)
Квасніков В. П. - Алгоритм керування координатно-вимірювальною машиною при обході поверхні деталі, Лисуненко Н. О. (2011)
Квасніков В. П. - Методи вимірювання геометричних розмірів прецизійних деталей, Покидько Л. М. (2011)
Квасюк C. Л. - Характеристики виявлення вузькосмугового сигналу із завадою в частоті (2011)
Клещёв Г. М. - Модель системы автоматизированного проектирования спецстан- ков в среде интегрированной сквозной компьютерной технологии подготовки производства и изготовления деталей штампов (2011)
Ковальчук В. В. - Багатоспектральний фотоприймач для вимірювання температури, Богун В. Д., Кліменко А. М., Сухоруков В. (2011)
Куташев В. І. - Методичні засади формування обстановки в тренажерно- моделюючих системах підготовки військових фахівців, Балабін В. В., Гоменюк А. В. (2011)
Кухарчук В. В. - Аналіз вібросигналів гідроагрегату за допомогою дискретного вейвлет перетворення з коефіцієнтом стискання 2, Кацив С. Ш., Говор І. К., Биковський С. О. (2011)
Лєнков С. В. - Застосування методу ситуативного аналізу ієрархій до завдання вибору ієрархії критеріїв технопарку, Сальнікова О. Ф. (2011)
Лозня С. В. - Технология аппаратно-программного моделирования с замкнутым циклом "САУ-АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ”, Пустовой С. А., Черкасов Ю. В. (2011)
Марченко А. В. - Блоковий симетричний алгоритм шифрування, Лукашевич Н. В., Кінзерявий В. М., Гнатюк С. О., Шевченко О. В. (2011)
Овсяк О. В. - Моделі декомпозиції інформаційної технології задання і опрацювання орієнтації операції елімінування (2011)
Пурський О. І. - Принципи функціонування програмного експертного комплексу ідентифікації біологічних об’єктів (2011)
Тимофієва Г. А. - Побудова моделі людини, що навчається (2011)
Уривський Л. О. - Умови вибору завадостійкого блокового коду в каналі з заданими показниками достовірності, Прокопенко К. А. (2011)
Филоненко С. Ф. - Закономерности изменения энергии сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов, Космач А. П., Косицкая Т. Н. (2011)
Юрчук А. О. - Принцип формування меандрових шумоподібних радіосигналів (вос-сигналів) і їх класифікація, Шутко В. М. (2011)
Аулін В. В. - Інформаційне забезпечення зміни технічного стану дизелів засобів транспорту, Жулай О. Ю. (2011)
Белятинський А. О. - Методичні основи обґрунтування технологій пасажирських перевезень в інтегрованих транспортних системах, Аль-Маайя Ахмад Халіф (2011)
Бєлятинський А. О. - Методика визначення параметрів мікро-моделі транспортного потоку – слідування за лідером, Кужель Н. В. (2011)
Бєлятинський А. О. - Взаємозв`язок параметрів моделі транспортного потоку – слідування за лідером з техніко-економічними та техніко- експлуатаційними показниками системи вадс, Степура В. С., Кужель Н. В. (2011)
Юн Г. М. - Моделі оптимального розподілу механізмів при виконанні завантажувально-розвантажувальних процесів в аеропортах, Гирич В. Ю. (2011)
Безвесільна О. М. - Огляд матеріалів струни та способів кріплення її кінців при побудові струнних перетворювачів, Ступак А. Г. (2011)
Киричук Ю. В. - Дослідження поведінки плоскої пружини системи ударо - і віброзахисту при значних її прогинах (2011)
Кулініч А. А. - Вплив домішкових та мікролегуючих компонентів на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМГ6Л, Доній О. М., Котляр С. М., Поляков І. А. (2011)
Соловых Е. К. - Энергоемкость и производительность вакуум-плазменного оборудования по нанесению упрочняющих покрытий (2011)
Стельмах А. У. - Взаимосвязь скорости скольжения и сил трения с позиций компрессионно-вакуумной гипотезы механики процессов трения (2011)
Вишневський О. А. - Процес зношування циліндра і площини сферичними абразивними частинками (2011)
Попов А. П. - Экспериментальное исследование изгибающих моментов в зубчатой муфте с продольной модификацией зубьев, Савенков О. И. (2011)
Титарчук А. О. - Методологія конструювання технологічної машини-автомата (2011)
Черновол М. І. - Характер зміни напружено-деформованого стану ґрунту під час його взаємодії з робочим органом, Аулін В. В., Тихий А. А. (2011)
Алёшин С. П. - Нейросетевая модель техногенной нагрузки региона по результатам экологического мониторинга (2011)
Ахмадов О. А.-Б. - Вторичний еталон електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Карпенко С. Р., Токар С. П., Писчиков В. С. (2011)
Безвесільна О. М. - Вплив масштабного коефіцієнта кільцевого лазера на похибку вимірювача кута, Ткаченко С. С. (2011)
Васілевський О. М. - Повірка вимірювальних каналів кутової швидкості призначених для контролю несинхронності обертання роторів (2011)
Квасников В. П. - Обеспечение разрешающей способности при дистанционном определении фазы коэффициента отражения, Овчаров Ю. В. (2011)
Мухаровський М. Я. - Аспекти розробки та модернізації вторинного еталону одиниць часу і частоти в ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", Ахмадов О.А-Б., Ахмадов С. О., Бистрий С. О., Бистра І. М., Писчиков В. С. (2011)
Петришин І. С. - Калібратор для повірки витратомірів газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год, Присяжнюк Т. І. (2011)
Избаш М. Ю. - Оценка эффективности и методика расчета локально предварительно напряженных сталежелезобетонных неразрезных балок, Шемет Р. Н. (2011)
Зенкин Н. А. - Оценка конкурентоспособности продукции машиностроения в условиях рыночной экономики, Василенко И. Ю., Здельник З. А. (2011)
Копаница А. А. - Технология разработки нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность службы маркетинга авторемонтных предприятий (2011)
Осауленко І. А. - Модель локалізації функцій у програмних комплексах розподілених бізнес-систем (2011)
Харитонов Ю. Н. - Жизненный цикл элементарной системы теплоснабжения (2011)
Харитонова М. Ю. - Модели финансирования проектов и программ реконструкции систем теплоснабжения (2011)
Аршава І. Ф. - Психологічна специфіка музиканта-професіонала, Новіков Ю. М., Кутєпова-Бредун В. Ю. (2021)
Бровченко А. К. - Вплив інклюзивного середовища на формування самосвідомості у дітей з порушеннями інтелекту, Бужинська С. М., Даніліч-Скакун А. А. (2021)
Губа Н. О. - Суб’єктивне почуття самотності студентської молоді в умовах самоізоляції під час пандемії COVID-19, Мосол Н. О., Пономаренко О. В., Світла К. І., Хрищанович Д. А. (2021)
Завязкіна Н. В. - Взаємозв’язок рівня соціальної фрустрованості та порушень емоційної сфери батьків, які виховують дітей з особливостями розвитку, Лисенко І. П., Чигрин О. О. (2021)
Бужинська С. М. - Показники психолінгвістичної компетентності та особливості загальної та професійної мотивації студентів ЗВО, Шукалова О. С., Зайцева О. О. (2021)
Малхазов О. Р. - Рефлексивність як чинник розвитку емоційної стійкості особистості (2021)
Орлова Н. В. - Психолого-педагогічні умови формування іншомовної компетенції студентів, Шавровська Н. В. (2021)
Поталова С. В. - Психологічний портрет відповідальної особистості очима підлітків з неблагополучних сімей (2021)
Скрипник Т. В. - Соціальний розвиток дітей молодшого шкільного віку з аутизмом з опорою на методи з науково доведеною ефективністю, Супрун Г. В., Максимчук М. О. (2021)
Соколова Г. Б. - Формування емоційних реакцій на неуспіх у дітей із затримкою психічного розвитку (2021)
Тавровецька Н. І. - Формування уявлення про розподіл ролей в сім'ї сучасною молоддю (2021)
Ткалич М. Г. - Задоволеність працею в контексті професійної самореалізації персоналу: результати емпіричного дослідження, Дубяга Я. І. (2021)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву агресивності у дітей старшого дошкільного віку, Булгакова О. Ю., Ціник Я. Л. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Lanovenko O. - Dynamics of frequency and peculiarities of the structure of congenital malformations in South Ukraine (monitoring study) (2021)
Yusupov Sh. A. - Vitamin D and urolithiasis in children, Shamsiev A. M., Shamsiev J. A., Pulotov P. A. (2021)
Rathi H. - Clinical outcomes and adverse drug reactions in Covid-19 patients treated with hydroxychloroquine and azithromycin alone or combined, Rathi P., Biyani M. (2021)
Ali M. - Radiation exposure in accessory pathway ablation procedures in cardiac electrophysiology: a retrospective analysis, Banavalikar B., Ghadei M. K., Kottayan A., Padmanabhan D., Shenthar J. (2021)
Bereznyakov V. I. - Main indicators of the oxidant-antioxidant system and their relationship with the force of the respiratory muscles in adult patients with community-acquired pneumonia (2021)
Joshi S. - Significance of detection of free/total psa ratio and other biochemical parameters in patients with bph, carcinoma prostate and its clinicopathologic correlation, Tilak M. A., Jadhav S. (2021)
Fagbohun T. R. - Systematic review on the psychometric, reliability and validity properties of translated neuropathic pain screening tools (DN4, Lanss and PDQ) 1 January 2005 – 19 July 2019 (2021)
Vijeth S. B. - A cross sectional study of lipid profile in non-diabetics with stroke in urban Chitradurga, Mangasuli V., Amrutha A. M., Bhoovanchandra N., Sidenur B. (2021)
Pandey R. - Adult-onset cystic hygroma in axilla: a rare case report from India and literature review (case report), Kumar R., Maheshwari S., Singh T. S., Bhalla S., Khan I. D. (2021)
Herasymets I. I. - Influence of thick extract from maitake mushrooms on signs of inflammatory process in experimental toxic hepatitis, Fira L. S., Medvid I. I. (2021)
Popko S. S. - Distribution and quantitative changes of mast cells in guinea pigs lung in ovalbumin-induced allergic inflammation, Yevtushenko V. M. (2021)
Title (2021)
Tsepkolenko A. V. - Olfactory dysfunction and olfactory bulb volume in patients with deviated nasal septum (2021)
Войтко В. О. - Трансторакальна пункційна біопсія вітальних субоб’ємів пухлин межистіння під ПЕТ/КТ навігацією (2021)
Король П. О. - Роль сучасних методів ядерної медицини в діагностиці радіаційних уражень у пацієнтів після променевої та радіонуклідної терапії, Щербіна О. В., Костилєв М. В., Северин Ю. П., Івчук В. П. (2021)
Семьонова О. В. - Церебральна хвороба малих судин: морфологічні, нейропсихологічні та нейровізуалізаційні зіставлення (2021)
Лук’янова І. С. - Променеві методи діагностики в акушерстві, Медведенко Г. Ф., Дикан І. М., Тарасюк Б. А. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Скорий С. А. - Він вдало поєднує антикознавство зі скіфологією… (до 70-річчя Сергія Яковича Ольговського) (2022)
Пустовалов С. Ж. - Мій друг Сергій Ольговський (2022)
Бабенко Л. І. - Про техніку виготовлення псевдо- кручених джгутів пекторалі з Товстої Могили (2022)
Burghardt M. - Social Stratification of Forest-Steppe Population of the Dnieper Left-Bank Area During the Classical Scythia (the 2nd Half of 6th — 4th/3rd Century BC). Part 2: Interpretation (2022)
Гречко Д. С. - Залюднення Дніпро-Донського Лісостепу у VI ст. до н. е.: демографічний вибух чи нова міграція? (2022)
Makhortykh S. V. - "Cimmero-Scythian" Antiquities from Central Anatolia (2022)
Полідович Ю. Б. - Троянський кінь грецьких майстрів (2022)
Фрунт О. С. - Згасаюча традиція: про одну групу навершь ранньоскіфського часу (2022)
Чопек С. - Городище у Хотинці в дотеперішніх дослідженнях, Трибала-Завісляк К., Токарчик Т. (2022)
Ляшко Ю. Ю. - Антична монета з поселення Тарасова Гора біля с. Жаботин (2022)
Бейсенов А. З. - Поселення Абилай — пам’ятка раннього залізного віку у Центральному Казахстані (2022)
Корж А. А. - Нові дослідження захисних споруд Басівського городища (2022)
Онищук Я. І. - Дослідження могильника римського часу Карів І у Західному Побужжі в 2019—2020 роках (2022)
Каравайко Д. В. - Попередні дані про ливарницьку справу мешканців городища Ширяєве (2022)
Хазанов А. М. - Великий Шовковий шлях, якого не було (2022)
Мінаєва Н. І. - Вплив природних чинників на виникнення великих скіфських городищ та розвиток торговельних шляхів (2022)
Задніков С. А. - До питання про архітектуру захисних споруд Східного укріплення Більського городища, Шрамко І. Б. (2022)
Силенок К. П. - До питання нормативно-правового регулювання судово-експертного дослідження рухомих археологічних предметів (артефактів) (2022)
Ржевуська С. С. - Підгірцівська група пам’яток Середнього Подніпров’я: стан та перспективи дослідження (2022)
Могилов О. Д. - До історії вивчення скіфських пам’яток Надпоріжжя (безкурганний могильник біля Третього кар’єру Дніпробуду) (2022)
Акімова О. В. - Застосування інноваційних технологій в освіті дорослих в сучасних умовах суспільного розвитку України, Шаманська О. І (2022)
Біляковська О. О. - Тест як ефективний засіб оцінювання якості знань студентів (2022)
Галета Я. В. - Психолого-педагогічні аспекти управління (2022)
Заблоцька О. С. - Методика формування компетентностей та результатів навчання бакалаврів технології медичної діагностики та лікування у процесі вивчення теми "Розрахунки та приготування розчинів приблизних концентрацій", Гордійчук С. В., Ніколаєва І. М, Антонов О. В. (2022)
Кондрашова Л. В. - Емоційно-художнє середовище університетської освіти – ресурс якості підготовки майбутніх педагогів, Чувасова Н. О. (2022)
Лещенко Г. А. - Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців аварійно-рятувальних служб, Олефіренко О. Г. (2022)
Окольнича Т. В. - Розвиток ідеї громадянськості особистості в історичний ретроспективі, Костенко Л. Д. (2022)
Панченко В. А. - Міжнародні процеси інтеграції освіти і науки з підприємницькою діяльністю, Черненко О. В. (2022)
Пасічник Н. О. - Гендерні аспекти "прихованого навчального плану", Лупан І. В. (2022)
Плющ В. М. - Навчальна практика як компонент професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2022)
Растригіна А. М. - Диригенстко-хорова педагогіка в науковому дискурсі сучасної професійної мистецької освіти (2022)
Савченко Н. С. - Моделювання технології організації навчального процесу у закладі вищої педагогічної освіти (2022)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Поліпарадигмальний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя (2022)
Татарнікова А. А. - Концептуальні засади професійної підготовки арт-менеджерів: компетентнісний вимір (2022)
Філоненко О. В. - Культурно-освітня діяльність громадсько-просвітницьких товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2022)
Андросова Н. М. - Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до роботи з батьками учнів з використанням коучингових технік (2022)
Бабенко Т. В. - Творче освітнє середовище як умова розвитку соціально-професійної мобільності майбутнього викладача (2022)
Бєдна Ю. О. - Корекція уваги школярів з особливими потребами засобами музично-інтонаційного навіювання (2022)
Василевська-Скупа Л. П. - Шляхи формування національної самосвідомості підростаючого покоління засобами українського музичного мистецтва, Швець І. Б., Остапчук Л. О. (2022)
Dmytruk V. - Formation of readiness of applicants for higher pedagogical education for professional self-improvement, Ulychnyi I. (2022)
Дубінка М. М. - Сутнісна характеристика категорії "дозвілля" та її функціональна спрямованість у діяльності закладів позашкільної освіти (2022)
Ємчук Т. В. - Підвищення цифрової компетентності педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2022)
Завітренко Д. Ж. - Сенсорний розвиток старших дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами Монтессорі-матеріалу, Жигора І. В., Березенко Н. О. (2022)
Задорожна Г. С. - Сенситивність в аспекті формування ціннісного ставлення до морально-правових норм у дітей (2022)
Карась Г. В. - Майстер-клас з академічного вокалу як форма активізації навчального процесу у мистецьких закладах вищої освіти (2022)
Кириченко О. І. - Культурний діалог у сучасному мистецтві як шлях до розуміння нової художньої реальності (2022)
Колоскова Ж. В. - Розвиток емоційної стійкості майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі вокалу (2022)
Кокарева Е. О. - Особливості занять з хорового диригування в умовах дистанційного навчання (2022)
Кочубей В. Ю. - Стратегії розвитку комунікативного вміння аудіювання на рівні незалежних користувачів англійської мови (2022)
Крупєй К. С. - Майстерність публічного виступу викладача закладу вищої освіти в умовах "слайдозалежності" (2022)
Кулікова С. В. - Дистанційна форма навчання в класі основного музичного інструменту (фортепіано) (2022)
Куркіна С. В. - Теорія і практика естетичного виховання у закладах позашкільної освіти України у 50-ті роки ХХ століття (2022)
Лавриненко С. О. - Формування soft skills майбутнього хореографа у процесі навчання у ЗВО (2022)
Лагутенко О. Т. - Науково-методичні аспекти проблеми формування екологічної змістової лінії учнів старшої школи, Шевченко В. Г., Настека Т. М., Ніколенко Т. Ю. (2022)
Лань О. Б. - Soft Skills сучасного молодого балетмейстера необхідні для створення колективного творчого проекту (2022)
Ліпатова М. В. - Інтерактивні методи на початковому етапі навчання української мови як іноземної, Бабич Т. В., Щербина С. В. (2022)
Lysenko L. - Advancing digital technologies as a learning tool of language teaching (2022)
Локарєва Ю. В. - Інноваційні технології вивчення музично-теоретичних дисциплін (2022)
Ляшенко О. Д. - Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті, Економова О. С. (2022)
Мартін А. М. - Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів (2022)
Matsiuk H. - Peculiarities of teaching listening during the classes of Ukrainian as a foreign language, Shtanyuk O. (2022)
Назаренко М. П. - Самостійна робота майбутнього вчителя музичного мистецтва на предметах диригентсько-хорового циклу як педагогічна проблема (2022)
Нечепорук Я. С. - Комунікативна взаємодія викладача і курсанта в процесі формування культури професійного мовлення у закладі льотної вищої освіти (2022)
Орлова Н. С. - Особливості навчання студентів створенню орнаментальних композицій у дизайні текстильних матеріалів (2022)
Осередчук О. А. - Концепція теоретико-методичних основ моніторингу якості вищої освіти в Україні (2022)
Разводова М. В. - Тренінг-гра як засіб формування хореографічних умінь та навичок в дітей молодшого шкільного віку (2022)
Ракітянська Л. М. - Перспективні напрями розвитку емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва, Гарець Т. Ю. (2022)
Рудіна М. В. - Методичні трансформації в підготовці студентів до викладання іноземних мов у школі (2022)
Семеренко Ж. М. - Формування проектно-графічної компетентності у майбутніх учителів технологій (2022)
Сивоконь Ю. М. - Вдосконалення системи навчання класичному танцю студентів-хореографів у закладах вищої освіти (2022)
Сідорова І. С. - Вміння аналізувати вокально-хоровий твір як одна з професійних компетентностей майбутнього педагога-музиканта, Лановенко-Мельник Н. В., Басовська С. Ю. (2022)
Торчинська Н. М. - Формування компетенцій наукового мовлення у студентів-філологів, Торчинський М. М. (2022)
Федотова С. О. - Методика розвитку виразного мовлення дітей дошкільного віку (2022)
Форостовська Т. О. - Методичні аспекти викладання дисципліни "фізична і колоїдна хімія" для майбутніх вчителів хімії, Бохан Ю. В. (2022)
Холоденко В. О. - Компетентнісний підхід у вищих навчальних закладах: деякі теоретичні аспекти освітньої парадигми (2022)
Хрик В.М. - Професійні вимоги до майбутнього фахівця лісового господарства (2022)
Шевченко І. Л. - Особливості організації дистанційного навчання при викладанні навчальної дисципліни "Хорове диригування" (2022)
Шевцова О. Б. - Музично-виконавська інтерпретація у структурі професійної компетентності майбутнього викладача музичного мистецтва (2022)
Юденок В. М. - Теоретичне обґрунтування процесу формування оцінювальної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах бакалаврату (2022)
Ярошенко О. М. - Ямбічне мікроструктурне інтонування мелодії в системі виконавської активності (2022)
Анотації (2022)
Денисенко В. О. - Основні перешкоди для розвитку біоенергетики в Україні (2019)
Воробйов Р. Б. - Основні засади визначення та оцінювання інноваційного потенціалу залізорудного підприємства (2019)
Гладкова О. В. - Оптимізація структури фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва, Свинаренко Т. І. (2019)
Корнієнко Т. О. - Концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Косарчин М. В. - Проблеми збалансованості сфери зайнятості в економіці України (2019)
Безверхий К. В. - Особливості бухгалтерського обліку деяких фінансових інструментів кредитування торгівельних підприємств (2019)
Безчасний О. У. - Визначення оптимального строку використання основних засобів, Ярмоліцька О. В. (2019)
Назаренко О. В. - Обліково-аналітичні аспекти групування витрат операційної діяльності логістичного сегменту підприємства (2019)
Ярова Л. Г. - Особливості обліку ремонтів та поліпшень основних засобів (2019)
Дробот С. А. - Підхід до оцінки впливу середовища на розвиток атомно-промислового комплексу (2019)
Кононова І. В. - Національна економіка: взаємозв’язки між внутрішніми та зовнішніми параметрами функціонування (2019)
Курило Л. І. - Інтелектуальний капітал: галузеві особливості формування (2019)
Кофанова О. С. - Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами, вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами (ATF) США: генезис (2019)
Мірошниченко Т. М. - Економічні напрями і пріоритети китайської ініціативи економічного поясу шовкового шляху і морського шовкового шляху XXI століття в контексті регіональної інтеграції (2019)
Плющ Д. С. - Економічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з ЄС (2019)
Сидоренко К. В. - Міжнародні фінансові центри та їх роль у сучасній глобалізованій світовій економіці, Панасюк І. В. (2019)
Фалюта А. В. - Формування стратегії управління розвитком банківського бізнесу, Пась Я. І. (2019)
Федина В. В. - Місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення (2019)
Якубенко В. Д. - Рецензія на монографію к. е. н., доцента Коломієць В. М. "Розвиток людського капіталу національної економіки: інституціональний підхід" (2019)
Вихідні відомості (2019)
Братішко Ю. С. - Аналіз потреби фармацевтичної галузі України у фахівцях з управління соціальною відповідальністю, Світлична К. С., Кубасова Г. В. (2019)
Ємельянов О. Ю. - Інструментарій оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств (2019)
Мрихіна О. Б. - Сучасні особливості оцінювання вартості нематеріальних активів суб’єктів господарювання, Ковальчук Ю. М. (2019)
Петрушка Т. О. - Ресурсозбереження як чинник економічного розвитку підприємств, Ємельянов О. Ю., Симак А. В. (2019)
Овсяннікова Н. В. - Методологічні засади використання нейронних мереж для прогнозування фондового ринку, Желага О. В. (2019)
Ковач С. І. - Облік розрахунків і звітність за податком на додану вартість щодо операцій, які не є господарською діяльністю платника податку, Шарапка К. О. (2019)
Кучеренко Т. Є. - Фінансові результати діяльності: облік, порядок формування, удосконалення, Михайловина С. О., Підлубна О. Д., Оляднічук Н. В. (2019)
Оляднічук Н. В. - Удосконалення документального забезпечення обліку основних засобів, Кучеренко Т. Є., Іванова Н. А., Підлубна О. Д. (2019)
Шульга С. В. - Проблемні питання, тенденції та напрями розвитку професійної етики аудитора, Новіченко Л. С., Щирська О. В. (2019)
Снігур К. В. - Теоретичні основи процесу формування територіальних рекреаційних систем (2019)
Старченко Г. В. - Проектний підхід та його вплив на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Хадиева А. И. - Оценка производства металлургической продукции в Азербайджане с помощью функции производства Кобба-Дукласа (2019)
Ходжаян А. Р. - Державне регулювання оптимізації структурно-галузевих пропорцій економіки України (2019)
Барвінська Є. С. - Управління організаційною поведінкою автотранспортного підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності, Барвінська Х. А. (2019)
Іванюк С. Р. - Кредитний ризик та його визначальні фактори в Україні, Приказюк Н. В. (2019)
Разінькова М. Ю. - Проблеми та перспективи туристичного маркетингу в Україні, Небаба Н. О. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Манько Н. Ф. - Методика реагування аудитора на наслідки дії ризику невиявлення (2019)
Матюх С. А. - Фактори, що впливають на ефективність освітньої діяльності ЗВО (2019)
Чижишин О. І. - Результативність підприємства як наслідок збалансованості показників контролінгу (2019)
Гевчук А. В. - Методика дослідження бухгалтерської звітності в процесі перевірки розрахунків з контрагентами (2019)
Ільченко О. О. - Проблеми та можливості надання якісних послуг при впровадженні законодавства щодо аудиту в Україні, Кузуб М. В., Свирида О. А. (2019)
Моцна І. В. - Сучасні проблеми фізіології та психології праці (2019)
Пилипенко В. В. - Соціально-економічна політика в контексті сучасних технологічних змін, Пилипенко Н. М., Бєляєва В. В (2019)
Фтомова О. С. - Бідність та ринок праці в Україні та країнах Європейського Союзу (2019)
Подлесная В. Г. - Социально-экономические циклы как форма взаимодействия стабильности и нестабильности (2019)
Свістунов О. С. - Основні напрями соціально-економічного розвитку України та шляхи подолання економічної кризи (2019)
Вихідні відомості (2019)
Бушуєва Т. В. - Психологічні особливості розвитку властивостей уваги в молодших школярів, Авер’янова А. М. (2021)
Дрозд Л. В. - Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладів середньої освіти, Лаврикова О. В. (2021)
Карамушка Л. М. - Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: аналіз зарубіжних підходів (2021)
Креденцер О. В. - Емпіричне дослідження впливу самоефективності на психологічне здоров’я освітнього персоналу в умовах соціальної напруженості (2021)
Лазуренко О. О. - Компетентнісний підхід як механізм реалізації неперервного професійного розвитку лікарів, Сміла Н. В. (2021)
Пєтухова І. О. - Діагностики і корекція навчальних труднощів: нейропсихологічний підхід (2021)
Підбуцька Н. В. - Комунікативні властивості студентів-психологів, схильних до лідерства, Книш А. Є., Богдан Ж. Б., Чебакова Ю. Г. (2021)
Реброва О. О. - Організаційно-методичні засади дослідження психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами (2021)
Савченко Н. В. - Вербалізація тілесного досвіду як інструмент психокорекційного впливу на формування тілесності жінки (2021)
Чемодурова Ю. М. - Смислова установка як психологічний механізм розвитку професійних деформацій особистості (2021)
Шипко М. В. - Результати експериментального впровадження програми розвитку етичної свідомості студентів університетів (2021)
Бергхауер-Олас Е. Л. - Доцільність заснування гуртка з охорони психічного здоров’я на базі вищих навчальних закладів та їх можливості (2021)
Білозерська С. І. - Аксіологічний підхід до формування духовної культури майбутнього вчителя (2021)
Блінов О. А. - Арттерапія у психологічній реабілітації поранених комбатантів в умовах госпіталю (2021)
Горова О. О. - Особистісна готовність персоналу освітніх організацій до конструктивного розв’язання конфліктів як чинник суб’єктивного благополуччя (2021)
Данильченко Т. В. - Особливості особистісного благополуччя курсантів Академії Державної пенітенціарної служби в умовах пандемії (2021)
Іванощук Л. О. - Ґендерна та професійна ідентичність особистості: взаємозв’язок і взаємовплив (2021)
Калюжна Є. М. - Методологічні основи психокорекції та психопрофілактики девіантної поведінки в підлітковому віці, Гайдаєнко С. П. (2021)
Корнієнко О. В. - Інформаційна безпека особистості як передумова підтримання психосоматичного здоров’я молоді (2021)
Крамченкова В. О. - Характеристика психологічного клімату сімей із дітьми, що часто хворіють, Меднікова Г. І., Леонідова О. П. (2021)
Синякова В. Б. - Психологічні особливості дітей, позбавлених батьківського піклування (2021)
Ткалич М. Г. - Соціально-психологічні критерії формування лідерського потенціалу в юнацькому віці: емпіричні показники, Баранова А. М. (2021)
Шевченко Н. Ф. - Особистісні умови задоволеності образом фізичного Я у жінок раннього дорослого віку (2021)
Сторінка головного редактора (2021)
Булеца С. Б. - Cпіввідношення права на смерть і права на гідну смерть (2021)
Harasymiv O. Yu. - Possibility of Ratification by Ukraine of the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with Regard to the Application of biology and Medicine: Pros and Cons (2021)
Harris D. M. - The Law of Medical Privacy in the USA: not Good enough for COVID-19 (2021)
Жаппарова А. С. - Оказание паллиативной помощи в республике Казахстан: текущая ситуация и вопросы правовой регламентации, Кунирова Г. Ж. (2021)
Литвиненко А. А. - Правова характеристика "Заповіту пацієнта": доктрина і судова практика (2021)
Менджул М. В. - Умови правомірності медичних досліджень за участі людини (2021)
Mietulis A. - Playing a fortune-teller and getting ready for the big game: being ready for EMA to build a bridge between coded and semi-structured data by virtue of a digital fit strategy (2021)
Покальчук О. Ю. - Право на розпорядження кріоконсервованою спермою, ооцитами, ембріонами, біологічним матеріалом особами, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності (2021)
Триньова Я. О. - Кваліфікація дій сурогатної матері щодо незаконного утримання нею дитини, народженої за програмою сурогатного материнства (2021)
Щодо заповнення розділу VIII "Щоденник" форми первинної облікової документації № 025/о "Медична карта амбулаторного хворого №____" (2021)
Щодо можливості отримання адвокатом оригіналів документів на запит (2021)
Рішення Конституційного суду Республіки Польща № К1/20 від 22.10.2020 та витяг зі законодавства щодо переривання вагітності (2021)
Резолюція Європейського Парламенту з рекомендаціями для Комісії щодо цивільно-правових норм з робототехніки (2015/2103 (INL)) від 16.02.2017 (2021)
Справа "Мовсесян проти Вірменії" (2021)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо переліку платних послуг, які можуть надаватись у закладах охорони здоров’я, що діють у формі комунальних некомерційних підприємств (27.09.2019 № 25-04/41795/2-19) (2021)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо встановлення доплат медичним та іншим працівникам (30.11.2020 № 10-16/36119/2-20) (2021)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо порядку ліцензування медичних кабінетів в умовах закладів освіти (22.12.2020 № 17-01/39067/2-20) (2021)
З юридичної практики (2021)
Анотації (2021)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2021)
Сторінка головного редактора (2021)
Князевич Н. В. - Історико-правовий аналіз розвитку правового статусу медичного працівника (2021)
Lytvynenko A. A. - Protecting patient’s rights in a post-traditional legal system: comparing Latvian and Japanese medical jurisprudence (2021)
Myronets О. М. - Intersexes’ and humans with integrated implants rights protection issues and prospect in modern conditions (2021)
Миронова Г. А. - Абсолютні права людини у сфері охорони здоров'я: правові підстави обмеження (2021)
Пашков В. М. - Правове забезпечення поводження зі штамами особливо небезпечних мікроорганізмів (2021)
Терешко Х. Я. - Дифамація у сфері охорони здоров'я: колегіальність лікарів vs. критична оцінка діяльності лікарів (2021)
Хобор Р. Б. - Захист прав осіб з інвалідністю: принципи Конвенції та національне судочинство (2021)
Щодо права на виплату біологу, який працює в закладі охорони здоров'я, допомоги на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки (2021)
Рішення Сенату Республіки Латвії №А420305915, SKA-41/2020, SKA-41/20 від 06.11.2020 (2021)
Рекомендація REC (2006) 4 щодо дослідження біологічних матеріалів людського походження від 15.03.2006 (2021)
Рекомендація CM/Rec (2016) 6 щодо дослідження біологічних матеріалів людського походження від 11.05.2016 (2021)
Справа "Поятіна проти Хорватії" (2021)
Роз’яснення Фонду соціального страхування України для застрахованих осіб щодо поетапного впровадження електронної форми листків непрацездатності (07.06.2021) (2021)
Лист Міністерства охорони здоров’я України (витяг) Щодо встановлення доплати медичним працівникам закладів освіти (01.04.2021 № 1/11-2204) (2021)
Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Щодо доплати медичним працівникам закладів освіти за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (08.02.2021 № 4708-06/7878-09) (2021)
З юридичної практики (2021)
Гладун Зіновій Степанович (2021)
Анотації (2021)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2021)
Климанська Л. Д. - Потенціал соціальної реклами в регулюванні проблем суспільства (на прикладі соціальної реклами в регулюванні проблеми надмірного вживання алкоголю), Кліманська М. Б., Савка В. Є. (2021)
Соснюк Є. О. - Аналіз сучасних підходів до вивчення політичної ідентичності в зарубіжній соціології (2021)
Лисенко Л. М. - Особливості розвитку дивергентного мислення в молодших школярів (2021)
Литвинчук А. І. - Психологічні особливості уявлень про небезпеку осіб, які проживають на територіях різного рівня урбанізованості (2021)
Реброва О. О. - Аналіз ефективності програми психологічного супроводу батьків, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами (2021)
Білоцерківська Ю. О. - Фасилятивний потенціал як професійно важлива якість особистості майбутнього вчителя, Остополець І. Ю., Седашева С. Л. (2021)
Велитченко Л. К. - Копінг-поведінка в контексті її системних зв’язків, Ма Фу (2021)
Володарська Н. Д. - Стратегії реалізації життєвих перспектив особистості як чинники психологічного благополуччя (2021)
Головська І. Г. - Психологічні особливості впливу медіа на емоційну сферу та організаційну поведінку військовослужбовців, Почепцова Д. О. (2021)
Горецька О. В. - Особливості психологічного захисту людей похилого віку, які мають внутрішні конфлікти, Колпакчи О. С. (2021)
Джаббарова Л. В. - Вікові особливості психологічного благополуччя сучасного студентства (2021)
Завязкіна Н. В. - Роль емоційного інтелекту в професійному самовизначенні підлітків, Лисенко І. П., Полудень І. В. (2021)
Zlyvkov V. L. - Psychological well-being and "le vieillard et l’enfant": A review of current empirical research, Lukomska S. O. (2021)
Іванова О. С. - Особливості взаємозв’язку проявів стресу із психічними станами (2021)
Ільницька Л. А. - Психологічна характеристика особистості юнаків із різними типами суб’єктивного контролю (2021)
Кабанцева А. В - Цифровізація психологічної допомоги за гібридних викликів (2021)
Кавиліна Г. К. - Психологічні підходи до вирішення конфлікту між вчителями та підлітками (2021)
Казанжи М. Й. - Кар’єрні орієнтації сучасної студентської молоді (на прикладі окремої спеціалізації), Вдовіченко О. В. (2021)
Камінська А. М. - Психологічна допомога в період кризи середнього віку шляхом психокорекції у процесі аспп із використанням художніх творів, Панфілова Г. Б., Чириченко Ю. В. (2021)
Колеснікова А. Е. - Методи психологічної роботи з педагогічним колективом як профілактика підліткового булінгу (2021)
Кудла Т. В. - Психологічні чинники ризику виникнення порушеньхарчової поведінки в жінок, Антонова З. О., Ханецька Н. В. (2021)
Лаас М. В. - Типологія емоційного інтелекту в юнацькому віці з різним рівнем розвитку емпатійності (2021)
Мелоян А. Е. - Взаємозв’язок комплексу неповноцінності та харчової поведінки в дівчат студентського віку, Іванкович А. О. (2021)
Можаровська Т. В. - Психологічна безпека як ключовий концепт сімейного благополуччя у свідомості українців (2021)
Омельченко І. М. - Інтерсуб’єктна взаємодія з дорослим у дошкільників із затримкою психічного розвитку: психологічний ракурс, Кобильченко В. В. (2021)
Фурман В. В. - Психологічні особливості управління стресом в умовах суспільних трансформацій, Рева О. М. (2021)
Шевчук В. В. - Особливості шлюбних стосунків у сім’ях, які виховують дітей із комплексними порушеннями розвитку (2021)
Астахов Д. В. - Соціально-психологічний клімат як чинник ефективної професійної групової взаємодії (2021)
Кучеренко С. М. - Вплив професійно важливих якостей фахівців ризиконебезпечних професій на ефективність організації професійної діяльності, Кучеренко Н. С. (2021)
Бойчук С. С. - Специфіка психологічної ресурсності у поліцейських-спецпризначенців (2021)
Воробйова І. В. - Типи іміджу військовослужбовця Національної гвардії України (2021)
Денисенко А. О. - Взаємини невістки та свекрухи як фактор ризику сімейного благополуччя, Павловська І. В. (2021)
Леонова І. М. - Особливості стійких внутрішніх станів особистості жінок, що сприяють виникненню почуття самотності (2021)
Луценко Ю. А. - Теоретико-методологічні аспекти надання психосоціальної підтримки окремим категоріям населення на основі салютогенного підходу (2021)
Раєвська Я. М. - Психологічний супровід діяльності психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів державної кримінально-виконавчої служби України в контексті міжпрофесійної взаємодії (2021)
Смирнова О. П. - Сімейна адаптація учасника бойових дій в умовах мирного життя, Орловська О. А. (2021)
Чуніхіна С. Л. - Гумор як технологія переконання в політичних комунікаціях (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Title (2022)
Content (2022)
Gayevska O. V. - Approaches on the augmented reality application in Japanese language learning for future language teachers, Kravtsov H. M. (2022)
Kalashnikova L. V. - Gamification as a trend in organizing professional education of sociologists in the context of distance learning: analysis of practices, Hrabovets I. V., Chernous L. S., Chorna V. A., Kiv A. E. (2022)
Pinchuk N. I. - Personal indicators of occupational stress of employees working remotely in a pandemic quarantine, Pinchuk O. I., Bondarchuk O. I., Balakhtar V. V., Balakhtar K. S., Onopriienko-Kapustina N. V., Shyshkina M. P., Kuzminska O. H. (2022)
Vakaliuk T. A. - Methodology of monitoring negative psychological influences in online media, Pilkevych I. A., Fedorchuk D. L., Osadchyi V. V., Tokar A. M., Naumchak O. M. (2022)
Morze N. V. - System for digital professional development of university teachers, Buinytska O. P., Varchenko-Trotsenko L. O., Vasylenko S. V., Nastas D. L., Tiutiunnyk A. V., Lytvynova S. H. (2022)
Shapovalov Ye. B. - Synchronization competencies provided by traditional educational system with real-life required competencies in conditions of digital sociality, Shapovalov V. B., Shapovalov B. B., Antonenko P. D. (2022)
Матковський О. - Внесок у розвиток української мінералогії вчених, опосередковано пов'язаних з мінералогічною школою академіка Євгена Лазаренка (2019)
Guliy V. - Main peculiarities of fluid systems under apatite formation in carbonate-bearing endogenous associations, Bilyk N. (2019)
Зинчук Н. - Геолого-минералогические особенности формирования древних алмазоносных отложений (2019)
Slyvko Ye. - Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the North-Western part of the Ukrainian shield. Part 3. Pivdenno-Zakhidna (Ovrutska) and Mizhrichynska areas (2019)
Гулій В. - Особливості використання традиційних мінералів-індикаторів у процесі прогнозування й розшуків потенційно алмазоносних об'єктів, Бекеша С., Побережська І. (2019)
Білоніжка П. - Вплив ендогенних процесів на формування мінерального складу осадових порід (на прикладі Гірського Криму), Дацюк Ю. (2019)
Кушнір С. - Новини теоретичної гідрогеохімії (2019)
Мороз М. - Післяседиментаційні зміни верхньоюрських карбонатних порід Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в контексті їхньої нафтогазоносності (2019)
Матковський О. - Внесок професора Збігнева Бартошинського в дослідження алмазів та мінералогічну кристалографію (до 90-річчя від дня народження), Бекеша С. (2019)
Матковський О. - Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні (за матеріалами наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України), Наумко І., Скакун Л. (2019)
Матковськй О. - Шоста міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", Наумко І., Павлунь М., Гайовський О. (2019)
Наумко І. - Мирослав Дмитрович Братусь (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Сливко Є. - Дев'яносторічний ювілей Ореста Ілляровича Матковського (2019)
Білоніжка П. - Анатолій Іванович Костенко (некролог), Матковський О., Павлунь М. (2019)
Павлунь М. - Пам'яті професора Ю. В. Ляхова, Ціхонь С., Гайовський О., Шваєвський О. (2019)
Доброскок С. С. - Новітні дослідження толерантності в сучасній зарубіжній науці: результати систематичного огляду (2021)
Солодько С. Ю. - Інформаційне суспільство: основні підходи до обчислення індикатора трансформації (2021)
Дєточка О. Д. - Соціологічні дослідження у збройних силах України: проблеми формування вибіркової сукупності та можливі шляхи їх подолання (2021)
Мальцева О. В. - Моніторинг соціально-педагогічного напряму профілактики віл/сніду у закладах вищої освіти україни (2021)
Астремська І. В. - Особливості та детермінанти особистісно-професійного становлення майбутніх психологів технічного та класичного внз (2021)
Бригадир М. Б. - Теорія та методологія сімейної позитивної психотерапії (2021)
Савицька О. В. - Особливості подолання екзаменаційного стресу студентами-першокурсниками з різним рівнем тривожності (2021)
Булгакова О. Ю. - Ціннісні аспекти соціальної взаємодії студентів (2021)
Горецька О. В. - Місце професійних ціннісних орієнтацій у структурі особистості, Колпакчи О. С. (2021)
Дейниченко Л. М. - Динаміка рефлексивності та особливості самосприйняття у студентів-психологів, Свіденська Г. М., Маннапова К. Р. (2021)
Журавель А. В. - Емпіричне дослідження ефективності розвитку уяви молодших школярів засобами арттерапії, Рябко Ю. В. (2021)
Завгородня О. В. - Особливості самоствердження підлітка в процесі адаптації до середньої ланки школи, Минаєнко Т. А. (2021)
Москальов М. В. - Використання коучингових технологій у професійному становленні майбутнього педагога як важливий чинник конкурентоздатності фахівця, Логвись О. Я. (2021)
Нефедова Т. О. - Структурні особливості психологічного благополуччя онкологічних пацієнтів з раком молочної залози (2021)
Ніколаенко С. О. - Емпіричне дослідження взаємозв’язку рівнів схильності до суїцидальної поведінки та напруженості психологічних захистів у пізньому юнацькому віці, Терещеня І. О. (2021)
Руденок А. І. - Вікові та гендерні особливості переживання страху у дітей, Грабовець С. Р. (2021)
Ситнік С. В. - Прояв упевненості у собі в міжособистісній взаємодії, Смокова Л. С. (2021)
Холостенко Ю. В. - Особливості самостійності сучасних студентів майбутніх фахівців соціономічних професій, Чернякова О. В., Кухар Т. В. (2021)
Yablonska Т. М. - Implementation of role play situations in the process of future teachers-philologists’ training and their psychological impact on students’ cognitive activities (2021)
Булатов В. А. - Особливості впливу інтер’єру робочого місця на психофізіологічний стан графічного дизайнера (2021)
Лук’янчук Н. В. - Використання антистресових заходів із метою підвищення ефективності праці, Кривошапка Н. Ю. (2021)
Максимова Н. Ю. - Розмежування компетенцій соціального педагога та практичного психолога, Красілова Ю. М. (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Самогубства серед ув’язнених/засуджених: сутність та запобігання (2021)
Гончарук Н. М. - Психометричний аналіз соціальних конструктів у психодіагностичних дослідженнях (2021)
Денисенко А. О. - Вплив професійної діяльності жінок на сімейне благополуччя, Власова С. Б. (2021)
Коковіхіна О. С. - Змагання як фактор становлення особистості героя в чарівній казці (2021)
Макарова О. П. - Теоретичне вивчення гендерних відмінностей агресивної поведінки поліцейських на етапі фахової підготовки (2021)
Федоришин Г. М. - Організаційно-психологічні чинники академічної прокрастинації у студентів, Гнидюк В. І. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Шубин Б. - Управління мережами мобільного зв’язку 5G за допомогою використання технологій штучного інтелекту, Климаш М., Масюк А., Осташевський А. (2021)
Chhaytli A. - Providing cyber resilience in software-defined networks by secure routing means, Persikov M. (2021)
Журавель C. - Дослідження методів збору та обробки даних в розподілених інформаційних системах, Думич С., Шпур О. (2021)
Толюпа С. - Модель системи протидії вторгненням в інформаційних системах, Пархоменко І., Штаненко С. (2021)
Климаш М. - Дослідження алгоритмів паралельного опрацювання інформації в базах даних, Гордійчук-Бублівська О., Чайковський І., Данильченко Т. (2021)
Климаш М. - Дослідження методів виділення динамічних об’єктів у відеопослідовностях, Мрак В., Гордійчук-Бублівська О. (2021)
Медвецький М. - Метод управління якістю сприйняття послуг для програмно-конфігурованих мереж, основаних на намірах, Бешлей М., Прислупський А. (2021)
Політанський Р. - Первинний аналіз перспективних сигнальних конструкцій для формування канальних сигналів, Мотроненко С., Кравцов Ю. (2021)
Фабіровський С. - Розробка безпровідної системи завадостійкої сигналізації на базі технології Lora, Москалюк О. (2021)
Бондарєв А. - Дослідження та моделювання стежних траєкторних вимірювачів, Бударецький Ю., Олійник М. (2021)
Melnyk I. - Analytical and numerical methods for calculation the deep of penetration the welding seam formed by the electron beam generated by glow discarge electron guns, Tuhai S., Kyryk V., Kovalchuk D. (2021)
Микитюк З. - Функціональна діагностика стану серцево-судинної системи в контексті сучасних інформаційних систем, Барило Г., Блавт О., Кремер І., Кочурак Ю. (2021)
Druzhinin A. - Strain gages based on gallium arsenide whiskers, Kutrakov O., Ostrovskii I., Liakh-Kaguy N., Chemery D. (2021)
Заблоцький Ю. В. - Використання інтернет-інструментів в умовах дистанційного навчання для вивчення іноземної мови (2021)
Клименко Т. А. - Методики та стратегії вивчення української мови як іноземної на тлі сучасних проблем у світі, Шкурко О. В., Амічба Д. П. (2021)
Підгорна А. Б. - Специфіка передачі соціального статусу персонажів художнього твору при перекладі (на матеріалі роману Дж. Фаулза "The Collector"), Моісеєнко О. А. (2021)
Худолій А. О. - Лінгвістичні особливості новотворів в американському варіанті англійської мови (2021)
Альбота С. М. - Лінгвосемантичні особливості комунікативної моделі онлайн-спілкування у період вакцинації населення (2021)
Буда В. А. - До проблем ідентифікації та семантики слов’янської антропонімної фразеології, Заваринська І. Ф., Нестайко І. М. (2021)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Образно-ціннісний складник концепту FAMILY у британському публіцистичному дискурсі, Лисак К. М. (2021)
Плахтій A. О. - Репрезентація субконцепту АНГЛІЙЦІ в російських художніх творах (2021)
Савчук Т. С. - Ретроспектива становлення фоносемантизму та фоносемантичні реалії в англійській мові (2021)
Федоренко С. В. - Студіювання фахової мови в лінгводидактичному та власне лінгвістичному аспектах, Шеремета К. Б. (2021)
Бебих В. В. - Лінгвопрагматичний потенціал пропріальної лексики у сучасній медичній термінології, Бицко Н. І. (2021)
Винник О. Ю. - Адресантно-адресатний аспект англомовного дискурсу програмування, Боднар І. М. (2021)
Воловик Л. Б. - Структурно-семантичні особливості префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології, Дедухно А. В. (2021)
Герман В. В. - Психолінгвістична спрямованість звертань у листах Лесі Українки до Ольги Кобилянської, Замошнікова В. (2021)
Гнезділова Я. В. - Дискурсивна специфіка метакомунікації в теле/радіомовленні (2021)
Hryciv N. - Peculiarities of translating children’s literature, Syndeha R. (2021)
Залужна О. О. - Структурно-семантичні особливості вербалізації емоційних станів у сучасному англійськомовному літературному дискурсі (на матеріалі роману Е. Ґілберт "Їсти, молитися, кохати"), Соколова В. М. (2021)
Ільєнко О. Л. - Напрями і тенденції вивчення політичного дискурсу в сучасних умовах діджіталізації (лінгвістичний і прагматичний аспекти), Шумейко Л. В. (2021)
Kalyta A. - Systematization of holophrastic constructions’ properties, Klymenyuk V. (2021)
Kachmar O. - Economic discourse as a type of institutional discourse (2021)
Kachmar O. - Ideation discourse: means of communicative effect achievement (on the material of ted-platform), Yeryomenko V. (2021)
Костенко Г. М. - Своєрідність вираження дейксису у науково-технічному тексті (2021)
Левко О. В. - Граматична еквівалентність у французьких перекладах п’ятого вірша Катулла "До Лесбії", Запольська В. В. (2021)
Tsapro G. - Does pandemic have a silver lining? A contrastive corpus study of collocations with pandemic in media texts, Sivaieva O. (2021)
Шумейко О. А. - Модифікація порівняльних зворотів в українській поезії к. ХХ ст. (2021)
Якібчук М. В. - "Урок наукової чесності": альтернативний дискурс епістолярію українських дисидентів другої половини 20 століття (2021)
Андрушенко О. Ю. - Особливості давньоанглійського синтаксису як передумова граматикалізації фокусувальних адвербів (2021)
Грицевич Ю. В. - Словник говірки села Конище Ковельського району Волинської області (2021)
Dobosh O. - The archetypal symbols of light and darkness in the Brexit saga, Saban O. (2021)
Гурмак Ю. М. - Граматичні трансформації французької мови під впливом ідеології абсолютизму, Клюфінська І. М. (2021)
Калимон Ю. О. - Прикметники на позначення кольору у новелах Василя Стефаника: корпуснобазований підхід (2021)
Круглій О. Р. - Утворення термінологічних ланцюжків і парадигм комбінувальними формами, Козак А. В. (2021)
Leonova N. - Some thematic groups of minor genre forms of information. Syntactic features, Serdiuchenko Y. (2021)
Новіцька О. І. - Полонізми у говірках Підгаєччини Тернопільської області (2021)
Сторчак О. Г. - Понятійний компонент концепту APPLICATION (2021)
Sheverun N. - Phrasal verbs in the system of lexical units of modern English and their classificaton, Dzhurylo A. (2021)
Анісімова Л. В. - Апогей тілесності в академічному романі Девіда Галефа "Плоть" (2021)
Кирильчук О. М. - Контрдискурсивні художні стратегії українського романтизму (2021)
Крупка М. А. - Жіночий персонаж як alter ego авторки у романі Ірени Карпи "Добрі новини з Аральського моря" (2021)
Нестелєєв М. А. - Особливості постмодерністського стилю Дональда Бартелмі (на прикладі збірки "Шістдесят оповідань") (2021)
Павлик В. І. - Політичний фільм у медіалінгвістиці: стилістика, переклад (2021)
Череповська Т. В. - Психологізм роману Сесілії Агерн "Чарівний щоденник”, Бінкевич О. М. (2021)
Шум О. В. - Доперекладацький та перекладацький аналіз тексту (на прикладі роману "Оленіада" І. Роздобудько) (2021)
Юферева О. В. - Теорія "міноритарної" літератури та інтерпретація епістолярного тексту: кейс П. Куліша (2021)
Антонюк Г. Д. - Дидактичні засади електронно-освітньої платформи Moodle при вивченні німецької мови як другої іноземної, Черниш Л. З. (2021)
Борзенко О. П. - Технологізація та її вплив на удосконалення іншомовної комунікативної компетентності викладачів іноземних мов країн Євросоюзу (2021)
Gordyeyeva A. - How to develop oral fluency when teaching English for specific purposes (2021)
Крічкер О. Ю. - Особливості застосування інноваційних технологій для формування комунікативної компетентності в англійській мові у студентів технічного ЗВО, Єремеєва Н. Ф. (2021)
Корпало О. Р. - Фразеологізми з компонентом печінка у слов’янських мовах, Мицан Д. М. (2021)
Лутай Н. В. - Навчання міжкультурної компетенції, Бесараб Т. П., Маструсеріо К. (2021)
Liashchenko O. - Biology students’ perceptions of Internet resources in learning English for academic purposes, Pylypchuk T., Vereshchahina T. (2021)
Міщук І. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-філологів у закладах вищої освіти, Юшак В. М. (2021)
Палькевич О. С. - Впровадження змішаного навчання іноземних мов в сучасному українському університеті (2021)
Потюк І. Є. - Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати (2021)
Штохман Л. М. - Переклад на заняттях іноземної мови (2021)
Голуб І. Ю. - Методичні засади здійснення медіації під час навчання іноземних мов (2021)
Дерев’янко О. А. - Предикати примусу як засіб категоричного волевиявлення у семантико-синтаксичній структурі англійського речення, Тронь А. А. (2021)
Колган О. В. - Перекладні термінологічні е-словники як нагальна вимога сьогодення в процесі мовної підготовки студентів ЗВО, Колган Т. В., Падалка Р. М. (2021)
Лисак Г. О. - Використання можливостей сервісу Google Classroom у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови (2021)
Федько О. М. - Психологічна адаптація студентів-іноземців у процесі комплексного вивчення української мови та історії її становлення, Заваруєва І. І., Бондаренко Л. І. (2021)
Шарова Т. М. - Українська мова у професійному спілкуванні: комунікація майбутніх ІТ-фахівців (2021)
Левчук П. - Новий погляд на викладання польської мови як іноземної. Рецензія підручника Przemysława Gębalа i Władysława T. Miodunki, dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (2021)
Яндрич П. - Постцифрова війна: заклик до діалогу (2022)
Туренко В. - Концептуалізація політико-філософської проблематики у спадщині Ксенофана і Геракліта (2022)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Образ "шляхетної людини" Конфуція як ідеал морального зразку (2022)
Гнатюк Е. - Д. Чижевський та Г.-Г. Гадамер: до проблеми інтеграції філософських традицій (2022)
Шевчук К. - Поняття "естетичний предмет" в концепції Романа Інґардена: аналіз основних аспектів (2022)
Лукасік Я. - Від детронізації правди до постправди (2022)
Стеценко В. - До питання про ідентичність філософської теології А. Шептицького з томістичною філософією (2022)
Рудакевич О. - Релігійна християнська філософія як філософська основа соціальної роботи (2022)
Прокопчук В. - Феномен ідентичності у проблемному полі структуралістських та постструктуралістських теорій (2022)
Трофімчук Н. - Формування екологічної культури студентської молоді засобами інтегративного підходу (2022)
Борзенко О. - Заохочення викладачів іноземних мов країн Євросоюзу як важливе підґрунтя створення ефективної системи мотивації до професійного саморозвитку (2022)
Gembaruk A. - Applying constructivist approach in the EFL Methodology teaching (2022)
Кірдан О. - Формування екологічної культури майбутніх фахівців в освітньому процесі закладу вищої освіти (2022)
Колісніченко А. - Компаративний аналіз змісту курсів професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах Нідерландів та України (2022)
Муковіз О. - Можливості формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх учителів початкової школи, Красюк Л. (2022)
Решітник Ю. - Використання платформи Go-Lab для організації дослідницько-орієнтованого навчання з фізики, Ільніцька К. (2022)
Сліпенко В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури: практичний досвід (2022)
Жупаник О. - Ефективність та особливості застосування автентичних матеріалів, спрямованих на розвиток навичок слухового сприймання на заняттях з англійської мови (2022)
Кірдан О. - Педагогічні ідеї Миколи Леонтовича: джерельна база дослідження (2022)
Комар О. - Класифікація сучасних підходів до навчання англійської мови (2022)
Люльченко В. - Формування технічної компетентності у майбутнього вчителя трудового навчання та технології як складової професійної компетентності, Сусло Л. (2022)
Ляховська Ю. - Мотиваційно-ціннісний складник громадянської культури майбутніх учителів іноземної мови (2022)
Поліщук Т. - Про використання техніки майндмeпінг під час розв’язування вправ з математичного аналізу, Іщенко Г. (2022)
Щур В. - Методична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: сутність та структура, Гарачук Т. (2022)
Браславська О. - Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, Озерова Л. (2022)
Комар О. - Розвиток англомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти за допомогою мобільних застосунків (2022)
Лукіянчук І. - Дидактичні можливості інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів української мови (2022)
Шуляк А. - Особливості створення, використання освітніх вебресурсів майбутніми вчителями інформатики та вимоги до їхньої професійної діяльності (2022)
Коваль В. - Тенденції розвитку компетентнісно зорієнтованої мовної освіти у підготовці майбутніх учителів української мови і літератури (2022)
Вступне слово редактора (2021)
Альтман І. В. - Аналіз результатів визначення рівня ендотеліального фактора росту судин, рецептора до ендотеліального фактора росту судин та великого ендотеліну-1 у структурі артеріовенозних мальформацій (2021)
Конотопчик С. В. - Результати лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом унаслідок тандемних оклюзій, Рзаєва Ф. Г., Пастушин О. А., Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю., Свиридюк О. Є., Коваленко О. П. (2021)
Боровик Л. Р. - Діагностика і лікування хронічних субдуральних гематом у пацієнтів похилого та старечого віку (власний досвід та сучасні світові тенденції) (2021)
Щеглов Д. В. - Сучасний досвід лікування множинних церебральних аневризм (огляд літератури), Гнелиця О. П., Виваль М. Б., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2021)
Тончев М. Д. - Реконструкція великого дефекту скальпа з використанням підшкірного експандера у пацієнта з наслідками черепно-мозкової травми та комбінованого лікування пухлини голови, Нос А. О. (2021)
Peter J. de Lange - New combinations in Pentapogon for Aotearoa / New Zealand taxa earlier placed in Deyeuxia (Poaceae), Schmid L. M. H. (2022)
Wang J. - Lectotypification of the name Brachyscome neocaledonica = Pytinicarpa neocaledonica (Asteraceae: Astereae), Guymer G., de Lange P. J. (2022)
Чвіков В. С. - Ревізія деяких зразків видів роду Tulostoma (Agaricaceae) з території України, що зберігаються в гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU), Худич А. С., Акулов О. Ю., Зіненко О. І. (2022)
Мельник В. І. - Географічне поширення та умови місцезростань Moneses uniflora (Ericaceae) в Україні, Баранський О. Р., Левон О. Ф. (2022)
Рубцова О. Л. - Морфологічні особливості нектарників видів роду Rosa (Rosaceae), Вакуленко Т. Б., Чижанькова В. І. (2022)
Кагало О. О. - Репатріація та реінтродукція охоронюваних видів рослин – чи не вистелена "добрими" намірами дорога до пекла?, Сичак Н. М., Омельчук О. С. (2022)
Кормчий "Софіївки". Пам'яті Івана Семеновича Косенка (1940–2022) (2022)
Денисенко О. І. - Дослідження характеру циркадіанних ритмів показників прооксидантної й антиоксидантної систем крові та їх взаємозв'язку у хворих на алергодерматози (2021)
Дашко М. О. - 16 Роль нейроендокринних та метаболічних змін в патогенезі акне з різним клінічним перебігом на фоні хронічного стресу, Сизон О. О., Чаплик-Чижо І. О., Возняк І. Я., Вольбин С. В. (2021)
Вергун А. Р. - Множинні, комбіновані та рецидивуючі інкарнаційні мікотичні ураження нігтів, субунгвальних і параоніхеальних структур: аналіз даних літератури та клінічного хірургічного досвіду, Литвинчук М. М., Вергун О. М., Мацях Ю. М., Паращук Б. М. (2021)
Айзятулов Р. Ф. - Клінічні прояви коронавіруса COVID-19 на шкірі (літературний огляд) (2021)
Денисенко О. І. - Актуальність висвітлення дерматологічних проявів COVID-19 під час підготовки здобувачів медичної освіти різного освітнього рівня, Карвацька Ю. П., Денисенко О. В., Дригибко Ж. Д., Бродовська Н. Б., Сторожук М. В., Шуленіна О. В., Волошина Х.-Б. А. (2021)
Айзятулов Р. Ф. - Папульозні дерматози (методичні вказівки для слухачів на циклі тематичного удосконалення), Полях Я. О., Куриленко О. В. (2021)
Дайджест (2021)
До уваги авторів (2021)
Матковський О. - Найяскравіші сторінки 75-річної історії геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Павлунь М., Сливко Є. (2020)
Bilyk N. - Peculiarities of X-ray luminescence of apatite from carbonatites and possibilities of their use for search purposes, Poberezhska I., Slyvko Ye. (2020)
Зинчук Н. - Минералогические и формационные особенности формирования верхнепалеозойских алмазоносных толщ (2020)
Ковальчук М. - Типоморфні особливості самородного золота у вертикальному розрізі гідрохлорит-каолінітової кори звітрювання родовища Балка Золота, Сукач В., Вишневський О. (2020)
Костюк О. - Термоелектричні властивості діагенетичного піриту у відкладах палеоцену (Скибова зона Українських Карпат) (2020)
Slovotenko N. - Hydrothermal regime of quartz veins formation at the epithermal deposits, Skakun L., Serkiz R. (2020)
Матковський О. - Мінералогічні пам'ятки природи України (2020)
Білоніжка П. - Маловідомі сторінки з життя і діяльності Євгена Лазаренка (2020)
Матковський О. - Андрій Васильович Пізнюр - один із зачинателів термобарогеохімічної школи професора Миколи Єрмакова (до 90-річчя від народження), Павлунь М., Наумко І. (2020)
Матковський О. - Професор Володимир Павлишин - лідер сучасної української мінералогії (до 80-річчя від уродин), Наумко І., Павлунь М., Білоніжка П., Скакун Л., Сливко Є. (2020)
Матковський О. - Академік Олександр Пономаренко (до 70-річчя від дня народження), Наумко І., Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є. (2020)
Кадурін В. - Світлої пам'яті Олександра Валентиновича Чепіжка, Матковський О., Наумко І., Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є., Янко В. (2020)
Ігор Тимофійович Бакуменко (некролог) (2020)
Зайдман Г. Б. - Особливості сучасних світових наукових досліджень з економіки морського транспорту та зокрема морської торгівлі, Якубовський С. О. (2021)
Корольчук Л. В. - Вплив диспропорційності розвитку країн на їх готовність до трансформацій в рамках реалізації концепції сталого розвитку: гіпотетичний підхід (2021)
Васильченко С. М. - Особливості ділового циклу в сучасній світовій економіці, Василюк М. М., Михайлишин Л. І. (2021)
Охрименко Б. О. - Розвиток діджиталізації в країнах ЄС та Україні (2021)
Баула О. В. - Зарубіжний досвід комерціалізації інновацій та активізації інтеграційних процесів у інноваційній сфері (2021)
Балджи М. Д. - Кластерне оцінювання результатів розвитку ринку інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Боришкевич І. І. - Особливості етики ділового спілкування у сучасному ринковому середовищі (2021)
Галюк І. Б. - Комунікаційні аспекти управлінської праці на засадах лідерства, Вербовська Л. С. (2021)
Бурляй А. П. - Оцінка пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції в Україні, Бурляй О. Л., Журавель Р. О. (2021)
Левандівський О. Т. - Фінансове забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, Юрчило І. Й. (2021)
Драбчук Н. Ю. - Земля як ключовий елемент ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств територіальних громад Івано-Франківської області (2021)
Іванів С. І. - Вплив інвестицій на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарськими підприємствами (2021)
Родченко В. Б. - Просторові чинники формування умов економічного розвитку в Україні, Рекун Г. П, Прус Ю. І. (2021)
Варцаба В. І. - Особливості функціонування місцевих бюджетів України в умовах пандемії СОVID-19, Мулеса Е. В., Фурик І. І. (2021)
Возняк Г. В. - Смарт-спеціалізація у постулатах економічних шкіл: теоретичний дискурс (2021)
Сологуб С. І. - Сутність стратегії соціально-економічного розвитку ОТГ в контексті зміни підходів до регіонального розвитку в Україні (2021)
Малишівський Т. В. - Система інструментів інвестиційної політики на місцевому рівні: теоретичний аспект, Стефінін В. В. (2021)
Мельничук Ю. М. - Напрями залучення депозитних коштів як основного джерела інвестування незалежного бізнесу, Чвертко Л. А. (2021)
Погріщук Г. Б. - Кредитоспроможність позичальника: зміст і критерії оцінки, Волощук Р. Є. (2021)
Щур Р. І. - Особливості розвитку та впровадження медичного страхування в Україні, Плець І. І., Мацьків В. В., Білошкурський М. В., Марусяк В. В. (2021)
Криховецька З. М. - Роль та особливості діяльності банків на ринку цінних паперів (2021)
Галущак І. Є. - Бухгалтерський облік і звітність в системі управління підприємством, Луців Н. Л. (2021)
Гнатюк Т. М. - Бухгалтерська освіта в Україні: тенденції та перспективи, Шкромида В. В., Шкромида Н. Я., Василюк М. М. (2021)
Шульський М. Г. - Вплив Якова Головацького на розвиток Галичини (2021)
Дані про авторів (2021)
Contents (2019)
Bazyl L. - Career counselling: a constructive interaction between science and practice, Orlov V. (2019)
Telovata M. - Theoretical principles of formation of professional competence of future specialists of the economic branch in institutions of higher education (2019)
Moldovan А. - Relevant concepts of developing entrepreneurship competence in future specialists in physical education and sport (2019)
Osypenko S. - Conceptual framework of the development of prospective skilled machine-building industry employees' self-education competence (2019)
Оdnoroh Н. - The essence and structure of key competencies of future skilled sewing workers (2019)
Zozuliak-Sluchyk R. - Pedagogical system for forming professional ethics in future social workers at universities (2019)
Prokhorchuk P. - Model of forming the professional-ethic culture for graphic designers in colleges (2019)
Yezhokina Yu. - Basic determinants of legal culture forming of future qualified seafood workers (2019)
Strilets О. - Professional training of future skilled workers of the machine-building industry by dual form of education (2019)
Bespalova О. - Methodological approaches to professional training for future physical therapy and ergotherapy specialists (2019)
Yershov М-О. - Digitalisation of professional (vocational) and pre-high tertiary education of Ukraine: problems and prospects (2019)
Radkevych О. - Gnoseological and axiological understanding of pedagogical workers' legal culture in professional (vocational) education institutions (2019)
Abiltarova Е. - Essence and contents of professional competence of labor protection specialists (2019)
Radkevych V. - Preparation the future designers for professional career development: pedagogic experiment results and research prospects, Aleksieieva S. (2019)
Zakatnov D. - Entrepreneurship as an education-professional pathway direction for professional (vocational) education schools students (2019)
Zagika О. - Marketing competence of directors in competitiveness provision of vocational training institutions at the educational services market (2019)
Cherkas О. - Professional orientation of mathematical training of the Bachelor in navigation, Bykovets N., Chumachenko M. (2019)
Bugaienko Т. - Pedagogical conditions of the formation of the individual style of professional activity of future physical culture teachers in the process of pedagogical practice (2019)
Kurnyshev Yu. - Formation of the readiness of future teachers of physical culture for professional activity, Palagniuk T., Hauriak O., Osadets M. (2019)
Piatnychuk T. - An innovative educational environment for forming professional competency in future skilled workers (2019)
Pryhodii М. - Analysis of the state of pedagogical workers training to use SMART technologies in the educational process (2019)
Bazeliuk O. - Peculiarities of digitalized learning process organisation in the learning management systems (2019)
Pashchenko T. - Competence-based education content forming modality for future junior specialists of construction and auto industries, Vanina N. (2019)
Tkachuk І. - Psychosocial support of educational process participants at institutions of vocational education, Lutsenko Yu. (2019)
Kulalaieva N. - Work-based learning involving the dual education elements, Leu S. (2019)
Poprotskyi І. - Modernization of training of naval specialists at higher educational institutions, Sapiga V. (2019)
Pavliuk L. - Research activities of future teachers of technologies at the electrical engineering classes, Pryhodii M. (2019)
Bulavina О. - Productive economic thinking - the basis of formation of professional competences of students of the specialty "Professional education (Economics)" (2019)
Zaitseva І. - An individual's cognitive activity problem in history retrospective, Pashchenko Т., Luzan Р. (2019)
Samoilenko О. - Formation and development of adult education in Ukraine and Slovak republic: comparative analysis (2019)
Cherniakova Zh. - Professional and pedagogical training of the teachers in the context of internationalization of educational space in Great Britain (2019)
Kutsenko І. - Monitoring of educational attainment of students at Kherson maritime educational institutions from the 1970s to the 1990s of the 20th century (2019)
Титул, зміст (2022)
Бутенко Л. Л. - Концепт-карти як засіб методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (2022)
Курило В. С. - Формування психологічних якостей майбутніх фахівців гуманітарного профілю в процесі професійної підготовки, Караман О. Л. (2022)
Кизилова В. В. - Розвиток навичок ефективного читання в здобувачів вищої освіти: з досвіду роботи (2022)
Лєсовець Н. М. - Практико зорієнтовані технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців інформаційно-документознавчої галузі (2022)
Перова С. В. - Гібридне навчання майбутніх перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти (2022)
Поліщук А. В. - Використання інноваційних технологій при іншомовній підготовці майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей (2022)
Степаненко В. І. - Використання потенціалу соціальних мереж у формуванні критичного мислення здобувачів вищої освіти, Степаненко В. В. (2022)
Токуєва Н. В. - Використання ресурсів освітнього середовища в умовах дистанційного навчання іноземців в Україні (2022)
Юрків Я. І. - Характеристика суб’єкта професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до роботи із вразливими категоріями населення (2022)
Медвецький М. - Метод ініціації хендоверу в програмно-конфігурованій безпровідній мережі на основі показника якості сприйняття послуг, Бешлей М., Прислупський А., Бешлей Г. (2021)
Климаш М. - Модель інтелектуального аналізу даних в IIoT, Гордійчук-Бублівська О., Коваль Б. (2021)
Толюпа С. - Засоби виявлення кібернетичних атак на інформаційні системи, Лукова-Чуйко Н., Шестак Я. (2021)
Тукало С. - Розроблення системи аналізу сесій з пристроями ІОТ для боротьби із ботнетами, Шпур О., Костів О. (2021)
Отрох С. - Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів, Андрійчук О., Гусейнов Р., Олєнєва К. (2021)
Чеботарьова Д. - Автоматизація вибору оптимальних проєктних варіантів систем зв'язку на основі методів багатокритеріальної оптимізаціЇ, Безрук В. (2021)
Балашов В. - Дослідження інтерференційних завад у каналах систем передавання за технологією VDSL2+, Орєшков В., Стеля Д. (2021)
Yunak O. - Algorithm forming randomized system of iterative functions by based Cantor structure, Shpur O., Strykhaliuk B., Klymash M. (2021)
Голяка Р. - Пристрої та моделі магнітного трекінгу для систем доповненої реальності, Марусенкова T., Хільчук M. (2021)
Волочій Б. - Програмна стохастична модель експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу з правилом голосування (3 із 5), Якубенко В., Сальник Ю., Чернишук П. (2021)
Бондарєв А. - Багатопараметрична модель пристрою стеження за частотою та інтерфейс програми для її аналізу, Бударецький Ю., Олійник М. (2021)
Kutsiy S. - The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in "deep-blue” region, Danyliv Y., Danyliv I., Hladun M., Barylo N., Stakhira P., Fechan A., Gorbulik V. (2021)
Дружинін А. - Оцінка низькотемпературних параметрів обмінної взаємодії полікристалічних шарів у КНІ-структурах, Когут І., Островський І., Ховерко Ю., Мороз А. (2021)
Contents (2019)
Stadniichuk I. - Methodological principles of developing professional competence in future electrical technicians at agricultural colleges (2019)
Sysko N. - Expanding the professional pedagogical profile of teacher from professional (vocational) education school under the conditions of inclusion (2019)
Herliand T. - Professional training of future skilled workers in professional (vocational) education schools based on modular аnd competence approach (2019)
Pavliuk L. - SWOT-analysis of the competence-oriented educational process (2019)
Оdnoroh Н. - Key competences of future garment workers: the offer and demand in the labour market (2019)
Lemeshko L. - The essence of artistic and creative competence of clothing technical designers (2019)
Ezhokina J. - The model of developing legal culture of future qualified marine workers (2019)
Seredina I. - Some issues and prospects of developing entrepreneurial competency in future bachelors in business economics during professional training (2019)
Romaniuk R. - Interactive educational technologies in the training of a future biology teacher for specialized school, Tanska V. (2019)
Pashchenko T. - Relevant technologies for developing readiness of teaching staff for the standardization of junior specialists’ training, Kalenskyi A., Kalashnik N. (2019)
Kravets S. - A technology for developing professional competencе of vocational training teachers (2019)
Klos L. - Continuing professional training of pharmaceutical industry personnel using remote technologies (2019)
Yershova L. - Developing entrepreneurial competency of future qualified specialists using self-management technology (2019)
Kulalaieva N. - Developing safety culture of professional activities of future builders: the results of the pedagogical experiment (2019)
Shamraliuk O. - An experimental verification of efficiency of pedagogical conditions for developing technological culture of vocational training teachers in agrоindustry (2019)
Borodiyenko О. - Implementation of result-based management in the process of operation of VET institutions, Bykovskyі M. (2019)
Radkevych О. - Project management software in the field of professional (vocational) education (2019)
Sydoruk L. - The use of the Classtime platform in the context of inclusion (2019)
Radkevych V. - A scientific pedagogical analysis of vocational education and training reforms during the early years of Ukraine’s independence (1991-2000) (2019)
Wanquan Gao - The experience of the People’s Republic of China in the determination of the results of professional preparation of bachelors in Business Economics, Tsytsiura K. (2019)
Степура Т. М. - Регіональна диференціація розвитку освітньо-інтелектуальної компоненти людського потенціалу України (2021)
Мельничук Ю. М. - Світові новітні підходи до ресурсного забезпечення автономного освітнього процесу, Чирва Г. М. (2021)
Мельник В. М. - Структурні складові фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів, Руденко В. В. (2021)
Малецька О. І. - Взаємодія Рахункової палати України з іншими суб’єктами державного фінансового контролю (2021)
Сідельникова Л. П. - Бюджетна політика фінансового забезпечення обороноздатності України, Рудик С. О. (2021)
Ємець О. І. - Політекономічні особливості державно-приватного партнерства, Білошкурська Н. В. (2021)
Бочко О. Ю. - Аналізування ринку нерухомості Волинської області, Росола У. В. (2021)
Васильців Н. М. - Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії (2021)
Клименко В. В. - Ефективність діяльності підприємств на ринку логістичних послуг в Україні, Лозова Г. М. (2021)
Карпій О. П. - Репутаційний маркетинг в мережі інтернет: теоретичні аспекти, Михайлик Н. І. (2021)
Гринкевич С. С. - Таргетована реклама у соціальних мережах: її популярність та ефективність, Сорокіна Ж. Д., Сітарчук М. А. (2021)
Левандівський О. Т. - Фінансовий механізм капіталізації земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону у взаємовідносинах з територіальними громадами, Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Сас Л. С. (2021)
Селезньов В. І. - Наслідки земельної реформи в Україні на прикладі Грузії та Молдови, Якубовський С. О. (2021)
Іванюк Т. Л. - Формування земельних відносин об'єднаних територіальних громад регіону у контексті децентралізації (2021)
Москвічова О. С. - Складові системи економічної безпеки туристичних дестинацій, Буряченко О. В. (2021)
Родіна О. Г. - Туристична галузь України в контексті сучасних інтеграційних процесів (2021)
Кирилюк І. М. - Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19, Чвертко Л. А. (2021)
Шекета Є. Ю. - Ефективний менеджмент сфери туризму як запорука сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття, Казюка Н. П. (2021)
Мендела І. Я. - Стратегії онлайн-продажу готельного продукту (2021)
Румянцева І. Б. - Чайові в ресторанному бізнесі (2021)
Барвінок Н. В. - Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні туристичного продукту (2021)
Кужелєв М. О. - "Срібна економіка": соціальні аспекти та сталий розвиток, Федина В. В., Стабіас С. М. (2021)
Гембарська Н. Є. - Інформаційні можливості звіту про управління в умовах сьогодення, Квасній Л. Г., Данилків Х. П. (2021)
Бондарчук Н. В. - Колективні методи прийняття управлінських рішень, як інструмент підвищення ефективності управління (2021)
Климчук М. М. - Інноваційна платформа парадигми енергоощадного девелопменту: сучасні тренди та імперативи реалізації в Україні, Ємельянова О. М., Ільїна Т. А., Климчук С. А. (2021)
Тараєвська Л. С. - Екологічні стартапи у fashion індустрії, Ріщук Л. І. (2021)
Мендела Є. М. - Система економічних важелів стимулювання раціонального природокористування (2021)
Станьковська І. М. - Управління розвитком персоналу інтелектуального нафтогазового родовища, Кочкодан В. Б., Яньтонь-Дроздовська Е. (2021)
Вербовська Л. С. - Управління інтелектуальними продуктами в умовах змін, Микитюк Н. Є. (2021)
Дані про авторів (2021)
Буряк В. - Философское осмысление категории "знание" (2004)
Хорольсъка Т. - Еволюція модусів життєвої героїки як екзистенційного втілення моральності і гуманізму (доренесансний період) (2004)
Амирова Р. - Основание и истоки духовных ценностей, Медведева Л. (2004)
Біленко Т. - Художній твір: вербальна маніфестація духовності (2004)
Писчиков В. - Духовность и свобода: грани взаимодействия, Холин М. (2004)
Харьковщенко Є. - Духовні цінності у сучасній православно-богословській інтерпретації (2004)
Холин М. В. - Украинская духовность: Григорий Сковорода в контексте философской парадигмы просвещения, Писчиков В. (2004)
Янко Ж. - Творчий процес: духовність і соціальні реалії (2004)
Шрамко Я. - Знание и мнение. Проблема обоснованности знаний (2004)
Абдула А. - Эволюция представлений о рациональности - путь к ррационализму? (2004)
Балута Г. - До проблеми онтології знання: лінгвістичний аналіз (2004)
Козаченко Н. - Знання і переконання як категорії логіки та філософії (2004)
Батрак С. - Вопрос об исхождении святого духа в богословской традиции (2004)
Донченко Л. - Означення понять "національний характер" і "ментальність" у філософському та культурологічному дискурсах (2004)
Мак Т. - Людина раннього Середньовіччя (2004)
Сафонов Ю. - Проблема полонізації української знаті в XVII столітті (на матеріалі української полемістичної літератури) (2004)
Теплицкий И. - Личность в информационном обществе, Евтеев В., Семериков С. (2004)
Цыгуль О. - Межкультурная коммуникация и ритуалы (2004)
Чулошникова Ч. - Игровая сущность субъектно-объектных отношений (2004)
Шрамко О. - Духовність як культурний вимір цивілізації (2004)
Антонік О. - Соціальна медицина України - індикатор фізичного і духовного здоров'я народу, Антонік В. (2004)
Батрак О. - Інтерпретація літописного символу віри в теологічних системах католицької і православної тріадології (2004)
Білоненко Г. - До питання про виховання професійності та духовності баяністів України (2004)
Дроздов А. - Духовное становление личности в благополучных и неблагополучных семьях, Булка О. (2004)
Кужільна Л. - Образ духовності в творчості В. Стуса ("палімпсести") (2004)
Панчук Л. - До проблеми етнонаціональної ідентифікації особистості старшокласника у процесі вивчення української літератури (2004)
Фоменко Л. - Про основи духовного здоров'я людини (2004)
Хорольська Т. - Із досвіду викладання філософії у світлі сутності та специфіки рейтингового методу навчання (2004)
Шевченко П. - Проблеми виховання духовності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2004)
Цимбал Т. В. - Проблема життєвої укоріненості людської особистості у концепції "сродності праці" Г. Сковороди (2004)
Гащук П. М. - Однозначність-неоднознічність параметричної оптимізації автомобільних систем за умов критерійної невизначесності (2020)
Wiśniewski B. - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych jako przejaw działań zorganizowanych (2020)
Kogut B. - Teoretyczne i praktyczne aspekty obrony cywilnej – stan obecny i kierunki doskonalenia, Lubiewski P., Ziobro Jа. (2020)
Skalski D. - State systems and patterns of physical culture and health security, Kowalski D., Tuz M. (2020)
Vanaisak Ü. - Analysis of the legislation regulating the application of direct coordination measures and impact munition by field engineers of emergency service (2020)
Zieliński E. - The problem of disability in the assessment of paramedics, Dzięgielewski P. , Zieliński M., Motylewski B., Skalski D. (2020)
Дзюба Л. Ф. - Оцінка міцності стержневих опор похилого рятувального пристрою, Ліщинська Х. І., Сомик А. С. (2020)
Меньшикова О. В. - Відчуття загрози безпеці у контексті міграційних процесів в Україні, Stawicki R. (2020)
Тацій Р. М. - Визначення критичного радіуса теплової ізоляції для багатошарових тіл циліндричної та сферичної форм, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю., Шипот Л. С. (2020)
Бойчук Б. Я. - Антропогенний вплив на природні комплекси Карпатського національного природного парку, Кузик А. Д., Сиса Л. В. (2020)
Пашнюк В. М. - Оцінка ефективності роботи очисних споруд міста Тернопіль за комплексом гідрохімічних параметрів річки Серет, Мякуш О. Р., Сиса Л. В. (2020)
Андрієвська-Семенюк О. П. - Формування професійної ідентичності майбутніх психологів (2020)
Купчак М. Я. - Професійна мотивація як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму майбутнього менеджера, Саміло А. В. (2020)
Лабач М. М. - До питання про формування мовно-культурної особистості в закладі вищої освіти (2020)
Відомості про авторів (2020)
Босак П. В. - Управління екологічною безпекою у проектах розвитку гірничопромислових комплексів, Стокалюк О. В., Корольова О. Г., Попович В. В. (2020)
Попович В. В. - Засоленість постпірогенних грунтів українського розточчя, Гапало А. І. (2020)
Либа М.-В. М. - Сучасні інструменти тестування безпеки OWASP, Угрин Л. Є. (2020)
Колесник В. Е. - Оцінка енергоекологічної ефективності технологій з ресурсозбереження та захисту атмосфери від викидів в системі "котельня – споживачі тепла – довкілля", Павличенко А. В., Монюк І. В. (2020)
Ковалишин В. В. - Концепція тематичної квест-кімнати для формування готовності дітей до дій під час пожежі, Хлевной О. В., Харишин Д. В., Івануса А. І. (2020)
Тацій Р. М. - Вплив неідеального теплового контакту на теплообмін в системі багатошарових циліндричних тіл, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю. (2020)
Горностай О. Б. - Експертиза умов праці працівників фармацевтичної галузі як складова системи управління охороною праці, Мірус О. Л., Станіславчук О. В. (2020)
Федорчук-Мороз В. І. - Стан безпеки та гігієни праці медичних працівників у сучасних умовах, М.В. Рудинець М. В., Мороз М.-Б. С. (2020)
Гащук П. М. - Означуваність і зміст поняття транспортної системи, Тимошенко Ю. С. (2020)
Нємий С. В. - Особливості розрахунку температурного стану салону автобуса (2020)
Відомості про авторів (2020)
Іващенко В. - Особливості кооперації університетських музеїв в Україні (2021)
Майборода П. - Одне втрачене ім’я з історії одеської медієвістики: Віктор Соломонович Рейжевський (1907–1937 рр.) (2021)
Мар’єнко М. - Дуель у Російській імперії: закони та покарання (2021)
Наумов С. - Перша справа проти української партії (з історії національного руху імперської доби) (2021)
Нижнікова С. - Єпархіальні жіночі училища на теренах України в перші два десятиліття ХХ ст.: реформування vs стагнація? (2021)
Панін М. - Києво-Печерський патерик у контексті юдаїки: історіографічні спостереження та джерельний потенціал (2021)
Гошко Т. - У пошуках нового дому: з листів Андрія Яковліва до Льва Окіншевича (2021)
Кісельова Ю. - Враження від книги (Рецензія на книгу: Волошина, В. Ю., Груздинская, В. С., Колеватов, Д. М., Корзун, В. П. Из двух углов: отечественный историографический процесс в оценке эмигрантских и советских историков (1920–1930-е гг.). Волошина, В. Ю., Корзун, В. П. (отв. ред.).Омск, 2020. 336 с.) (2021)
Куделко С. - Роздуми про життя (Рецензія на книгу: Бердута М. З. Сторінки мого життя: спогади і роздуми. Посохов, С. І. (відп. ред.), Глибицька, С. Б., Давидова, А. О., Полякова, Ю. Ю.,Федоренко, В. В. (уклад. бібліогр.). Харків, 2021. 112 с.) (2021)
Литовченко С. - Вшанування пам’яті О. П. Мартем’янова (Рецензія на книгу: Мартемьянов А. П. Ветераны римской армии — магистраты и жрецы в Нижней Мезии: монография; Алексей Павлович Мартемьянов: биобиблиография, интервью, воспоминания. Ред. С. Д. Литовченко. Харьков, 2021. 296 с.) (2021)
Рачков Є. - "Урбанізм для всіх". (Рецензія на книгу: Флорида, Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Пер. з англ. Київ, 2019. 320 с.) (2021)
Грузький Ю. О. - Становлення інституту публічних закупівель в Україні (2021)
Зінорук Л. В. - Інструменти для просування процесу брендингу на підприємствах легкої промисловості України в умовах пандемії (2021)
Кузьмак О. М. - Управління якістю вищої освіти в Україні на шляху інтеграції у європейський простір (досвід Європейського Союзу), Кузьмак О. І. (2021)
Гонак І. М. - Особистий кіберзахист економічного суб’єкта криптовалютного бізнесу (2021)
Запорожець Г. В. - Теоретико-методичні аспекти управління якістю послуг підприємств залізничного транспорту, Краснокутський Є. С. (2021)
Карпенко В. Л. - Стратегічні альянси як перспективна форма корпоративних інтеграційних об’єднань в молокопереробній галузі (2021)
Кондратенко Н. О. - Особливості та умови прийняття управлінських рішень на підприємстві, Волкова М. В. (2021)
Дем’янчук О. І. - Сутність та сучасний стан розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, Вербова А.-М. В. (2021)
Zhytar M. - Areas of ensuring the development of financial architecture in the context of globalization and European integration, Navolokina A. (2021)
von Rosen V. - Venture capital and its impact on innovative and economic growth of countries (2021)
Лютий І. О. - Внутрішні державні запозичення у фінансовій системі України, Плєшакова Н. А., Жук К. Д. (2021)
Примостка Л. О. - Економічна сутність та джерела виникнення операційного ризику в банку, Соколовська Н. С. (2021)
Чуницька І. І. - Функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації, Ясентюк А. С. (2021)
Єршова Н. Ю. - Аналітичні аспекти внутрішнього аудиту на підприємстві в контексті нових трендів та викликів, Кривицька О. Р. (2021)
Muravskyi V. - Quality of accounting information and principles of its cyber protection, Farion V., Hrytsyshyn A. (2021)
Наумова М. А. - Економетричне моделювання демографічної ситуації в Україні (2021)
Новоселецький О. М. - Ідентифікації потенційного споживача продукції ринку електронної комерції методом градієнтного бустінгу, Гончарова В. О. (2021)
Заваженко А. О. - Інституції та їх вплив на економічний розвиток: пастка середнього доходу (2022)
Бровді І. І. - Органічне сільське господарство в Україні як стратегічний напрям розвитку АПК (2022)
Данилюк Н. М. - Віртуальна організаційна структура ІТ-компанії: маркетинговий та управлінський аспекти (2022)
Джинджоян В. В. - Перспективи освітнього туризму України та країн реципієнтів людських ресурсів (2022)
Карп’як А. О. - Кластерний аналіз елементів бізнес-моделей ІТ-підприємств України, Рибицька О. М. (2022)
Левицька С. О. - Ризико-орієнтований підхід у системі податкового менеджменту, Осадча О. О. (2022)
Мамонтова Н. А. - Економічний стан туристичного бізнесу України в умовах пандемії COVID-19, Сазонець І. Л., Тімченко О. О. (2022)
Leśniewski M. A. - Innovative enterprise – theoretical perspective, Dziekański P., Puchała J. (2022)
Погуда Н. В. - Стартап як індикатор конкурентоспроможності сфери туризму та гостинності (2022)
Шулик Ю. В. - Застосування проєктного менеджменту у публічному управлінні в Україні (2022)
Білошкурський М. В. - Детермінанти сталого розвитку старопромислового регіону, Корнієнко Т. О., Білошкурська Н. В., Плець І. І. (2022)
Вергелюк Ю. Ю. - Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні (2022)
Мединська Т. В. - Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз, Ногінова Н. М. (2022)
Онишко С. В. - Загальні концептуально-практичні аспекти впливу фінансового ринку на розв’язання боргових проблем, Рябокінь М. В. (2022)
Пасічник Ю. В. - Фінансово-організаційний механізм формування балансу харчових продуктів (2022)
Харчук Ю. Ю. - Формування стратегії територіальних громад з метою забезпечення їхньої економічної безпеки у контексті теорії обмежень, Харчук О. А. (2022)
Кіндрацька Л. М. - Міжнародний бухгалтерський облік: визнаємо чи заперечуємо (2022)
Вітлінський В. В. - Імовірнісний аналіз вибіркової оцінки бета-коефіцієнта портфеля з найменшим рівнем value-at-risk, Заболоцький М. В., Заболоцький Т. М., Коляда Ю. В. (2022)
Новоселецький О. М. - Моделювання впливу освіти та ВВП на рівень вакцинації населення, Горошко Н. С. (2022)
Устенко С. В. - Концептуальні засади дослідження процесів інформаційного забезпечення цифрової освітньої діяльності, Вознюк Я. Ю. (2022)
Mazaraki A. - Economic and environmental diplomacy: strategic context of development, Bokhan A. (2022)
Nezhyva M. - War in Ukraine: challenges for the global economy, Mysiuk V. (2022)
Karavayev T. - Authorized economic operator: world experience, Duginets G., Nikanorova O. (2022)
Dziura M. - Sustainable management and the prospects for innovation and technological development in Poland , Jaki A., Rojek T. (2022)
Bieliaieva N. - Green jobs and education: analytics and paradoxes, Bay S. (2022)
Бицюра Ю. - Транскордонні злиття та поглинання (2022)
Чугунов І. - Фінанси міжнародного валютного фонду, Кучер Г. (2022)
Stanišić N. - Exchange rates and purchasing power parity: the case of Central European, Janković N. (2022)
Бояр А. - Новітні імперативи трансформації бюджетної системи ЄС (2022)
Бєлашов Є. - Підвищення транзитної привабливості морських портів України (2022)
Казьмирчук М. Г. - Поняття "маєток" в українській культурі наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2022)
Ігнатенко І. В. - Жіноча гігієна: догляд за тілом, волоссям та обличчям у традиційній культурі українців середини ХІХ – поч. ХХ ст. (2022)
Бєлова А. В. - Уявлення про долю в традиційній культурі українців, Громова Н. О. (2022)
Криницька Т. О. - Стильові особливості літературного наративу Данила Мордовця (2022)
Андрущенко С. В. - Простір поза межами житла та "чужина" в традиційних уявленнях українців, Громова Н. О. (2022)
Вербицька П. В. - Шведська спільнота у національному наративі: спільна спадщина та культурна пам’ять (2022)
Гончаренко О. М. - Ключові історичні наративи формування національної ідентичності українців у пропагандистському дискурсі німецьких окупаційних зон України (1941–1944 рр.) (2022)
Кузьменко А. В. - Потенціал створення тематичного 3D-контенту на базі історичних і музейних ареалів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Коцур А. П. (2022)
Беденко В. В. - Житлове будівництво в селах Наддніпрянщини у другій половині ХХ століття (на матеріалах польових досліджень у с. Галаганівка на Черкащині) (2022)
Попова Ю. О. - Повсякденне життя єврейської громади села Джурин Вінницької області в другій половині ХХ ст. (2022)
Коломієць О. О. - Конструктивне рішення покрівлі у візантійських храмах середньо- та пізньовізантійського періодів (2022)
Процко Д. В. - Трансформація поховального обряду вікінгів у VIII–XI ст. (2022)
Сусло М. О. - Мусульмани-іммігранти: причини переїзду до України та супутні проблеми (на матеріалах м. Києва) (2022)
Плакида В. А. - "Пастор Лопарський": життя та діяльність Бента Йонсона – батька саамського культурного відродження та саамської просвіти (2022)
Липявка С. В. - Діяльність Навахо в сфері збереження своєї культурної спадщини (2022)
Капелюшний В. П. - "Одіссея" тимчасових столиць за доби Української революції 1917–1921 рр. Рецензія на книгу "Кравчук О. М., Калитко С. Л., Ратушняк І. І. Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали". Наукове видання. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 268 с." (2022)
Вихідні відомості (2022)
Підтримка Європейського респіраторного товариства в умовах військової агресії Pосії в Україні (2022)
Зайков С. В. - Еволюція рекомендацій GINA. Практичні аспекти лікування пацієнтів з астмою через призму клінічних досліджень, Богомолов А. Є., Гуменюк Г. Л. (2022)
Мостовой Ю. М. - Легеневі побічні дії кардіологічних препаратів, Данілевич Т. Д. (2022)
Дзюблик Я. О. - Легеневий синдром "гарячої ванни" (2022)
Басанець А. В. - Комп’ютерна томографічна денситометрія легень в алгоритмі діагностики інтерстиціальних захворювань легень, в тому числі професійної етіології та екологічно обумовлених, Курділь Н. В. (2022)
Журило O. A. - Hові фено-генотипічні технології в діагностиці туберкульозу, Барбова A. I., Cладкова Л. M. (2022)
Фещенко Ю. І. - Mодифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: міф чи нагальні реалії сьогодення?, Островський М. М., Макойда І. Я. (2022)
Mодифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: міф чи нагальні реалії сьогодення? (2022)
Пам’яті Бориса Васильовича Радіонова (2022)
Чередник Ю. А. - Можливості технології секвенування нового покоління для визначення стійкості штамів M. tuberculosis до антимікобактеріальних препаратів, Журило О. А., Барбова А. І., Павлова О. В. (2022)
Полуденко Г. О. - Eфективність лікування туберкульозу легень в залежності від генотипу CYP3A4, Антоненко П. Б., Рожковський Я. В., Антоненко К. О., Лобашова К. Г. (2022)
Aвторам журнальних публікацій (2022)
Зозуль Т. В. - Сутнісні ознаки індивідуального еротичного коду особистості: результати теоретичного аналізу (2022)
Романюк В. Л. - Стресореактивність і стресостійкість та психічне здоров’я особистості (2022)
Івашкевич Е. Е. - Емпіричне вивчення типу спрямованості особистості майбутнього перекладача (2022)
Матласевич О. В. - Особливості комунікаційних реакцій у ситуації переживання ревнощів особами юнацького та зрілого віку, Ткаченко Д. В. (2022)
Набочук О. Ю. - Функції соціального інтелекту керівника освітньої установи в детермінації становлення здатності управлінців до творчості (2022)
Паненкова Ю. В. - Освітнє середовище як чинник розвитку й адаптації обдарованих дітей (2022)
Svilo Ya. V. - Features of emotional intelligence of children of divorced parents and its relationship with sociometric status in primary school age (2022)
Харко О. С. - Практичні рекомендації дотримання психологічних умов формування стресостійкості студентів ЗВО в навчальному процесі (2022)
Черноус Т. Ю. - Музично-рухові засоби розвитку самоусвідомлення психоемоційних станів майбутніх учителів початкових класів, Каламаж В. О. (2022)
Кулакова Л. М. - Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах освітньо-виховного процесу (2022)
Avhustiuk M. M. - Emotional context of the accurate and inaccurate metacognitive monitoring levels (2022)
Пучков А. В. - Обзор жужелиц трибы Platynini Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2013)
Назаренко В. Ю. - До вивчення жуків надродини Сurculionoidea (Сoleoptera) Національного природного парку"Деснянсько-Старогутський” (2013)
Шешурак П. Н. - Коллекция ос-сколий (Hymenoptera, Scoliidae)в фондах зоологического музея Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Черниговская область, Украина), Кавурка В. В. (2013)
Односум В. К. - Об изучении ископаемых жуков семейств горбаток и скраптиид (Coleoptera: Mordellidae, Scraptiidae) Cтарого Cвета (2013)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Cоleoptera, Staphylinidae) Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський”, Шешурак П. Н. (2013)
Tarashchuk M. - Adaptive strategies of the collembolans’ onthogenesis Under the POLLUTion as the manifestations of a heterochrony (2013)
Черней Л. С. - Новые для фауны Украины род и вид жуков-чернотелок (Сoleoptera, Tenebrionidae) (2013)
Мєшкова В. Л. - Підходи до оцінювання шкідливості комах-хвоєлистогризів (2013)
Круть М. В. - В. І. Вернадський (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Kalashnikova L. V. - Systematization of the experience of studying labor migration in public sciences: analytical review of concepts, Chorna V. О. (2021)
Котеленець К. М. - Сімонова І. А. Економічна активність населення Луганської області: ґендерний аспект, Хобта С. В. (2021)
Maksymchuk O. V. - Theoretical analysis of social gender stereotypes of modern Ukrainian society, Shachkovska L. S. (2021)
Марусик Ю. В. - Особливості соціального включення українських мігрантів у Південно-Африканській Республіці (2021)
Візнюк І. М. - Психологічні особливості формування професійної життєстійкості у майбутніх психологів, Сварник І. О. (2021)
Калінєнко Н. В. - Батьківські уявлення про вікові особливості дітей підліткового віку (2021)
Бедь В. В. - Формування мотивації особистості та психологічного стану в умовах COVID-19, Сивній Н. Ф., Ярема О. М. (2021)
Безверхий О. С. - Емоційна складова моральної саморегуляції соціальних працівників, Краєвська Т. С. (2021)
Бліхар В. С. - Емпіричне дослідження свободи і відповідальності у курсантів системи МВС (2021)
Васильєва Г. В. - Емоційні та поведінкові порушення в наслідок ПТСР, Колєснік Н. В. (2021)
Васильєва Г. В. - Дитячо-батьківські відносини в сім’ях з гіперактивними дітьми, Степанова В. В. (2021)
Власенко І. А. - Подолання кризи втрати стосунків у юнацькому віці: програма психологічної допомоги, Скорих Ю. О. (2021)
Ворнікова Л. К. - Концепція емпіричного вивчення індивідуально-психологічних особливостей жінок у період вікових змін (2021)
Галиченко О. О. - Корекція депресивних розладів з психосоматичною симптоматикою методом гештальт-терапії, Астремська І. В. (2021)
Гаража Н. Д. - Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства, Таран О. П. (2021)
Даниленко Н. В. - Дослідження стресостійкості студентів-психологів першого курсу з різними рівнями тривожності та типами темпераменту, Сулім В. О. (2021)
Дука Т. М. - Мотивація та її роль у процесі особистісного розвитку (2021)
Жукова А. В. - Корекція міжособистісних відносин у сім’ях дітей із затримкою психічного розвитку засобами арт-терапії (2021)
Запорожченко А. О. - Психологічні особливості взаємозвʼязку прокрастинації та перфекціонізму особистості, Гусак В. М. (2021)
Іллющенко С. Ю. - Особливості впливу рефлексивної компетентності на професійний розвиток особистості офіцера (2021)
Ільюк О. О. - Психокорекційна робота щодо зниження тривожності у студентів у контексті психотерапії методом символдрами (2021)
Каневський В. І. - Емоційні механізми формування співзалежності, Довжук С. В. (2021)
Кириченко Т. В. - Програма психологічного тренінгу корекції механізмів саморегуляції поведінки підлітків (2021)
Лисенкова І. П. - Особливості впливу групової психотерапії на формування зрілої особистості студентів, Шевчук Я. Ю. (2021)
Михайлов Р. В. - Емоційні складники самопідготовки спортсмена-дзюдоїста напередодні змагань (2021)
Михальчук Ю. О. - Особливості формування професійної суб’єктності здобувачів засобами активності у волонтерській роботі (2021)
Раєвська Я. М. - Вплив тривожності на вибір копінг-стратегії у стресових умовах праці, Вержиховська О. М. (2021)
Розіна І. В. - Психологічні чинники схильності до нудьги у людей зрілого віку (2021)
Сергієнко Н. П. - Особливості мотивації до навчальної діяльності курсантів та студентів (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського