Бондарєв А. - Багатопараметрична модель пристрою стеження за частотою та інтерфейс програми для її аналізу, Бударецький Ю., Олійник М. (2021)
Kutsiy S. - The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in "deep-blue” region, Danyliv Y., Danyliv I., Hladun M., Barylo N., Stakhira P., Fechan A., Gorbulik V. (2021)
Дружинін А. - Оцінка низькотемпературних параметрів обмінної взаємодії полікристалічних шарів у КНІ-структурах, Когут І., Островський І., Ховерко Ю., Мороз А. (2021)
Contents (2019)
Stadniichuk I. - Methodological principles of developing professional competence in future electrical technicians at agricultural colleges (2019)
Sysko N. - Expanding the professional pedagogical profile of teacher from professional (vocational) education school under the conditions of inclusion (2019)
Herliand T. - Professional training of future skilled workers in professional (vocational) education schools based on modular аnd competence approach (2019)
Pavliuk L. - SWOT-analysis of the competence-oriented educational process (2019)
Odnoroh Н. - Key competences of future garment workers: the offer and demand in the labour market (2019)
Lemeshko L. - The essence of artistic and creative competence of clothing technical designers (2019)
Ezhokina J. - The model of developing legal culture of future qualified marine workers (2019)
Seredina I. - Some issues and prospects of developing entrepreneurial competency in future bachelors in business economics during professional training (2019)
Romaniuk R. - Interactive educational technologies in the training of a future biology teacher for specialized school, Tanska V. (2019)
Pashchenko T. - Relevant technologies for developing readiness of teaching staff for the standardization of junior specialists’ training, Kalenskyi A., Kalashnik N. (2019)
Kravets S. - A technology for developing professional competencе of vocational training teachers (2019)
Klos L. - Continuing professional training of pharmaceutical industry personnel using remote technologies (2019)
Yershova L. - Developing entrepreneurial competency of future qualified specialists using self-management technology (2019)
Kulalaieva N. - Developing safety culture of professional activities of future builders: the results of the pedagogical experiment (2019)
Shamraliuk O. - An experimental verification of efficiency of pedagogical conditions for developing technological culture of vocational training teachers in agrоindustry (2019)
Borodiyenko О. - Implementation of result-based management in the process of operation of VET institutions, Bykovskyі M. (2019)
Radkevych О. - Project management software in the field of professional (vocational) education (2019)
Sydoruk L. - The use of the Classtime platform in the context of inclusion (2019)
Radkevych V. - A scientific pedagogical analysis of vocational education and training reforms during the early years of Ukraine’s independence (1991-2000) (2019)
Wanquan Gao - The experience of the People’s Republic of China in the determination of the results of professional preparation of bachelors in Business Economics, Tsytsiura K. (2019)
Степура Т. М. - Регіональна диференціація розвитку освітньо-інтелектуальної компоненти людського потенціалу України (2021)
Мельничук Ю. М. - Світові новітні підходи до ресурсного забезпечення автономного освітнього процесу, Чирва Г. М. (2021)
Мельник В. М. - Структурні складові фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів, Руденко В. В. (2021)
Малецька О. І. - Взаємодія Рахункової палати України з іншими суб’єктами державного фінансового контролю (2021)
Сідельникова Л. П. - Бюджетна політика фінансового забезпечення обороноздатності України, Рудик С. О. (2021)
Ємець О. І. - Політекономічні особливості державно-приватного партнерства, Білошкурська Н. В. (2021)
Бочко О. Ю. - Аналізування ринку нерухомості Волинської області, Росола У. В. (2021)
Васильців Н. М. - Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії (2021)
Клименко В. В. - Ефективність діяльності підприємств на ринку логістичних послуг в Україні, Лозова Г. М. (2021)
Карпій О. П. - Репутаційний маркетинг в мережі інтернет: теоретичні аспекти, Михайлик Н. І. (2021)
Гринкевич С. С. - Таргетована реклама у соціальних мережах: її популярність та ефективність, Сорокіна Ж. Д., Сітарчук М. А. (2021)
Левандівський О. Т. - Фінансовий механізм капіталізації земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону у взаємовідносинах з територіальними громадами, Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Сас Л. С. (2021)
Селезньов В. І. - Наслідки земельної реформи в Україні на прикладі Грузії та Молдови, Якубовський С. О. (2021)
Іванюк Т. Л. - Формування земельних відносин об'єднаних територіальних громад регіону у контексті децентралізації (2021)
Москвічова О. С. - Складові системи економічної безпеки туристичних дестинацій, Буряченко О. В. (2021)
Родіна О. Г. - Туристична галузь України в контексті сучасних інтеграційних процесів (2021)
Кирилюк І. М. - Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19, Чвертко Л. А. (2021)
Шекета Є. Ю. - Ефективний менеджмент сфери туризму як запорука сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття, Казюка Н. П. (2021)
Мендела І. Я. - Стратегії онлайн-продажу готельного продукту (2021)
Румянцева І. Б. - Чайові в ресторанному бізнесі (2021)
Барвінок Н. В. - Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні туристичного продукту (2021)
Кужелєв М. О. - "Срібна економіка": соціальні аспекти та сталий розвиток, Федина В. В., Стабіас С. М. (2021)
Гембарська Н. Є. - Інформаційні можливості звіту про управління в умовах сьогодення, Квасній Л. Г., Данилків Х. П. (2021)
Бондарчук Н. В. - Колективні методи прийняття управлінських рішень, як інструмент підвищення ефективності управління (2021)
Климчук М. М. - Інноваційна платформа парадигми енергоощадного девелопменту: сучасні тренди та імперативи реалізації в Україні, Ємельянова О. М., Ільїна Т. А., Климчук С. А. (2021)
Тараєвська Л. С. - Екологічні стартапи у fashion індустрії, Ріщук Л. І. (2021)
Мендела Є. М. - Система економічних важелів стимулювання раціонального природокористування (2021)
Станьковська І. М. - Управління розвитком персоналу інтелектуального нафтогазового родовища, Кочкодан В. Б., Яньтонь-Дроздовська Е. (2021)
Вербовська Л. С. - Управління інтелектуальними продуктами в умовах змін, Микитюк Н. Є. (2021)
Дані про авторів (2021)
Буряк В. - Философское осмысление категории "знание" (2004)
Хорольсъка Т. - Еволюція модусів життєвої героїки як екзистенційного втілення моральності і гуманізму (доренесансний період) (2004)
Амирова Р. - Основание и истоки духовных ценностей, Медведева Л. (2004)
Біленко Т. - Художній твір: вербальна маніфестація духовності (2004)
Писчиков В. - Духовность и свобода: грани взаимодействия, Холин М. (2004)
Харьковщенко Є. - Духовні цінності у сучасній православно-богословській інтерпретації (2004)
Холин М. В. - Украинская духовность: Григорий Сковорода в контексте философской парадигмы просвещения, Писчиков В. (2004)
Янко Ж. - Творчий процес: духовність і соціальні реалії (2004)
Шрамко Я. - Знание и мнение. Проблема обоснованности знаний (2004)
Абдула А. - Эволюция представлений о рациональности - путь к ррационализму? (2004)
Балута Г. - До проблеми онтології знання: лінгвістичний аналіз (2004)
Козаченко Н. - Знання і переконання як категорії логіки та філософії (2004)
Батрак С. - Вопрос об исхождении святого духа в богословской традиции (2004)
Донченко Л. - Означення понять "національний характер" і "ментальність" у філософському та культурологічному дискурсах (2004)
Мак Т. - Людина раннього Середньовіччя (2004)
Сафонов Ю. - Проблема полонізації української знаті в XVII столітті (на матеріалі української полемістичної літератури) (2004)
Теплицкий И. - Личность в информационном обществе, Евтеев В., Семериков С. (2004)
Цыгуль О. - Межкультурная коммуникация и ритуалы (2004)
Чулошникова Ч. - Игровая сущность субъектно-объектных отношений (2004)
Шрамко О. - Духовність як культурний вимір цивілізації (2004)
Антонік О. - Соціальна медицина України - індикатор фізичного і духовного здоров'я народу, Антонік В. (2004)
Батрак О. - Інтерпретація літописного символу віри в теологічних системах католицької і православної тріадології (2004)
Білоненко Г. - До питання про виховання професійності та духовності баяністів України (2004)
Дроздов А. - Духовное становление личности в благополучных и неблагополучных семьях, Булка О. (2004)
Кужільна Л. - Образ духовності в творчості В. Стуса ("палімпсести") (2004)
Панчук Л. - До проблеми етнонаціональної ідентифікації особистості старшокласника у процесі вивчення української літератури (2004)
Фоменко Л. - Про основи духовного здоров'я людини (2004)
Хорольська Т. - Із досвіду викладання філософії у світлі сутності та специфіки рейтингового методу навчання (2004)
Шевченко П. - Проблеми виховання духовності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2004)
Цимбал Т. В. - Проблема життєвої укоріненості людської особистості у концепції "сродності праці" Г. Сковороди (2004)
Гащук П. М. - Однозначність-неоднознічність параметричної оптимізації автомобільних систем за умов критерійної невизначесності (2020)
Wiśniewski B. - Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych jako przejaw działań zorganizowanych (2020)
Kogut B. - Teoretyczne i praktyczne aspekty obrony cywilnej – stan obecny i kierunki doskonalenia, Lubiewski P., Ziobro Jа. (2020)
Skalski D. - State systems and patterns of physical culture and health security, Kowalski D., Tuz M. (2020)
Vanaisak Ü. - Analysis of the legislation regulating the application of direct coordination measures and impact munition by field engineers of emergency service (2020)
Zieliński E. - The problem of disability in the assessment of paramedics, Dzięgielewski P. , Zieliński M., Motylewski B., Skalski D. (2020)
Дзюба Л. Ф. - Оцінка міцності стержневих опор похилого рятувального пристрою, Ліщинська Х. І., Сомик А. С. (2020)
Меньшикова О. В. - Відчуття загрози безпеці у контексті міграційних процесів в Україні, Stawicki R. (2020)
Тацій Р. М. - Визначення критичного радіуса теплової ізоляції для багатошарових тіл циліндричної та сферичної форм, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю., Шипот Л. С. (2020)
Бойчук Б. Я. - Антропогенний вплив на природні комплекси Карпатського національного природного парку, Кузик А. Д., Сиса Л. В. (2020)
Пашнюк В. М. - Оцінка ефективності роботи очисних споруд міста Тернопіль за комплексом гідрохімічних параметрів річки Серет, Мякуш О. Р., Сиса Л. В. (2020)
Андрієвська-Семенюк О. П. - Формування професійної ідентичності майбутніх психологів (2020)
Купчак М. Я. - Професійна мотивація як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму майбутнього менеджера, Саміло А. В. (2020)
Лабач М. М. - До питання про формування мовно-культурної особистості в закладі вищої освіти (2020)
Відомості про авторів (2020)
Босак П. В. - Управління екологічною безпекою у проектах розвитку гірничопромислових комплексів, Стокалюк О. В., Корольова О. Г., Попович В. В. (2020)
Попович В. В. - Засоленість постпірогенних грунтів українського розточчя, Гапало А. І. (2020)
Либа М.-В. М. - Сучасні інструменти тестування безпеки OWASP, Угрин Л. Є. (2020)
Колесник В. Е. - Оцінка енергоекологічної ефективності технологій з ресурсозбереження та захисту атмосфери від викидів в системі "котельня – споживачі тепла – довкілля", Павличенко А. В., Монюк І. В. (2020)
Ковалишин В. В. - Концепція тематичної квест-кімнати для формування готовності дітей до дій під час пожежі, Хлевной О. В., Харишин Д. В., Івануса А. І. (2020)
Тацій Р. М. - Вплив неідеального теплового контакту на теплообмін в системі багатошарових циліндричних тіл, Стасюк М. Ф., Пазен О. Ю. (2020)
Горностай О. Б. - Експертиза умов праці працівників фармацевтичної галузі як складова системи управління охороною праці, Мірус О. Л., Станіславчук О. В. (2020)
Федорчук-Мороз В. І. - Стан безпеки та гігієни праці медичних працівників у сучасних умовах, Рудинець М. В., Мороз М.-Б. С. (2020)
Гащук П. М. - Означуваність і зміст поняття транспортної системи, Тимошенко Ю. С. (2020)
Нємий С. В. - Особливості розрахунку температурного стану салону автобуса (2020)
Відомості про авторів (2020)
Іващенко В. - Особливості кооперації університетських музеїв в Україні (2021)
Майборода П. - Одне втрачене ім’я з історії одеської медієвістики: Віктор Соломонович Рейжевський (1907–1937 рр.) (2021)
Мар’єнко М. - Дуель у Російській імперії: закони та покарання (2021)
Наумов С. - Перша справа проти української партії (з історії національного руху імперської доби) (2021)
Нижнікова С. - Єпархіальні жіночі училища на теренах України в перші два десятиліття ХХ ст.: реформування vs стагнація? (2021)
Панін М. - Києво-Печерський патерик у контексті юдаїки: історіографічні спостереження та джерельний потенціал (2021)
Гошко Т. - У пошуках нового дому: з листів Андрія Яковліва до Льва Окіншевича (2021)
Кісельова Ю. - Враження від книги (Рецензія на книгу: Волошина, В. Ю., Груздинская, В. С., Колеватов, Д. М., Корзун, В. П. Из двух углов: отечественный историографический процесс в оценке эмигрантских и советских историков (1920–1930-е гг.). Волошина, В. Ю., Корзун, В. П. (отв. ред.).Омск, 2020. 336 с.) (2021)
Куделко С. - Роздуми про життя (Рецензія на книгу: Бердута М. З. Сторінки мого життя: спогади і роздуми. Посохов, С. І. (відп. ред.), Глибицька, С. Б., Давидова, А. О., Полякова, Ю. Ю.,Федоренко, В. В. (уклад. бібліогр.). Харків, 2021. 112 с.) (2021)
Литовченко С. - Вшанування пам’яті О. П. Мартем’янова (Рецензія на книгу: Мартемьянов А. П. Ветераны римской армии — магистраты и жрецы в Нижней Мезии: монография; Алексей Павлович Мартемьянов: биобиблиография, интервью, воспоминания. Ред. С. Д. Литовченко. Харьков, 2021. 296 с.) (2021)
Рачков Є. - "Урбанізм для всіх". (Рецензія на книгу: Флорида, Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. Пер. з англ. Київ, 2019. 320 с.) (2021)
Грузький Ю. О. - Становлення інституту публічних закупівель в Україні (2021)
Зінорук Л. В. - Інструменти для просування процесу брендингу на підприємствах легкої промисловості України в умовах пандемії (2021)
Кузьмак О. М. - Управління якістю вищої освіти в Україні на шляху інтеграції у європейський простір (досвід Європейського Союзу), Кузьмак О. І. (2021)
Гонак І. М. - Особистий кіберзахист економічного суб’єкта криптовалютного бізнесу (2021)
Запорожець Г. В. - Теоретико-методичні аспекти управління якістю послуг підприємств залізничного транспорту, Краснокутський Є. С. (2021)
Карпенко В. Л. - Стратегічні альянси як перспективна форма корпоративних інтеграційних об’єднань в молокопереробній галузі (2021)
Кондратенко Н. О. - Особливості та умови прийняття управлінських рішень на підприємстві, Волкова М. В. (2021)
Дем’янчук О. І. - Сутність та сучасний стан розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, Вербова А.-М. В. (2021)
Zhytar M. - Areas of ensuring the development of financial architecture in the context of globalization and European integration, Navolokina A. (2021)
von Rosen V. - Venture capital and its impact on innovative and economic growth of countries (2021)
Лютий І. О. - Внутрішні державні запозичення у фінансовій системі України, Плєшакова Н. А., Жук К. Д. (2021)
Примостка Л. О. - Економічна сутність та джерела виникнення операційного ризику в банку, Соколовська Н. С. (2021)
Чуницька І. І. - Функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації, Ясентюк А. С. (2021)
Єршова Н. Ю. - Аналітичні аспекти внутрішнього аудиту на підприємстві в контексті нових трендів та викликів, Кривицька О. Р. (2021)
Muravskyi V. - Quality of accounting information and principles of its cyber protection, Farion V., Hrytsyshyn A. (2021)
Наумова М. А. - Економетричне моделювання демографічної ситуації в Україні (2021)
Новоселецький О. М. - Ідентифікації потенційного споживача продукції ринку електронної комерції методом градієнтного бустінгу, Гончарова В. О. (2021)
Заваженко А. О. - Інституції та їх вплив на економічний розвиток: пастка середнього доходу (2022)
Бровді І. І. - Органічне сільське господарство в Україні як стратегічний напрям розвитку АПК (2022)
Данилюк Н. М. - Віртуальна організаційна структура ІТ-компанії: маркетинговий та управлінський аспекти (2022)
Джинджоян В. В. - Перспективи освітнього туризму України та країн реципієнтів людських ресурсів (2022)
Карп’як А. О. - Кластерний аналіз елементів бізнес-моделей ІТ-підприємств України, Рибицька О. М. (2022)
Левицька С. О. - Ризико-орієнтований підхід у системі податкового менеджменту, Осадча О. О. (2022)
Мамонтова Н. А. - Економічний стан туристичного бізнесу України в умовах пандемії COVID-19, Сазонець І. Л., Тімченко О. О. (2022)
Leśniewski M. A. - Innovative enterprise – theoretical perspective, Dziekański P., Puchała J. (2022)
Погуда Н. В. - Стартап як індикатор конкурентоспроможності сфери туризму та гостинності (2022)
Шулик Ю. В. - Застосування проєктного менеджменту у публічному управлінні в Україні (2022)
Білошкурський М. В. - Детермінанти сталого розвитку старопромислового регіону, Корнієнко Т. О., Білошкурська Н. В., Плець І. І. (2022)
Вергелюк Ю. Ю. - Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні (2022)
Мединська Т. В. - Цифровізація органів податкового адміністрування в контексті сучасних викликів і загроз, Ногінова Н. М. (2022)
Онишко С. В. - Загальні концептуально-практичні аспекти впливу фінансового ринку на розв’язання боргових проблем, Рябокінь М. В. (2022)
Пасічник Ю. В. - Фінансово-організаційний механізм формування балансу харчових продуктів (2022)
Харчук Ю. Ю. - Формування стратегії територіальних громад з метою забезпечення їхньої економічної безпеки у контексті теорії обмежень, Харчук О. А. (2022)
Кіндрацька Л. М. - Міжнародний бухгалтерський облік: визнаємо чи заперечуємо (2022)
Вітлінський В. В. - Імовірнісний аналіз вибіркової оцінки бета-коефіцієнта портфеля з найменшим рівнем value-at-risk, Заболоцький М. В., Заболоцький Т. М., Коляда Ю. В. (2022)
Новоселецький О. М. - Моделювання впливу освіти та ВВП на рівень вакцинації населення, Горошко Н. С. (2022)
Устенко С. В. - Концептуальні засади дослідження процесів інформаційного забезпечення цифрової освітньої діяльності, Вознюк Я. Ю. (2022)
Mazaraki A. - Economic and environmental diplomacy: strategic context of development, Bokhan A. (2022)
Nezhyva M. - War in Ukraine: challenges for the global economy, Mysiuk V. (2022)
Karavayev T. - Authorized economic operator: world experience, Duginets G., Nikanorova O. (2022)
Dziura M. - Sustainable management and the prospects for innovation and technological development in Poland , Jaki A., Rojek T. (2022)
Bieliaieva N. - Green jobs and education: analytics and paradoxes, Bay S. (2022)
Бицюра Ю. - Транскордонні злиття та поглинання (2022)
Чугунов І. - Фінанси міжнародного валютного фонду, Кучер Г. (2022)
Stanišić N. - Exchange rates and purchasing power parity: the case of Central European, Janković N. (2022)
Бояр А. - Новітні імперативи трансформації бюджетної системи ЄС (2022)
Бєлашов Є. - Підвищення транзитної привабливості морських портів України (2022)
Казьмирчук М. Г. - Поняття "маєток" в українській культурі наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2022)
Ігнатенко І. В. - Жіноча гігієна: догляд за тілом, волоссям та обличчям у традиційній культурі українців середини ХІХ – поч. ХХ ст. (2022)
Бєлова А. В. - Уявлення про долю в традиційній культурі українців, Громова Н. О. (2022)
Криницька Т. О. - Стильові особливості літературного наративу Данила Мордовця (2022)
Андрущенко С. В. - Простір поза межами житла та "чужина" в традиційних уявленнях українців, Громова Н. О. (2022)
Вербицька П. В. - Шведська спільнота у національному наративі: спільна спадщина та культурна пам’ять (2022)
Гончаренко О. М. - Ключові історичні наративи формування національної ідентичності українців у пропагандистському дискурсі німецьких окупаційних зон України (1941–1944 рр.) (2022)
Кузьменко А. В. - Потенціал створення тематичного 3D-контенту на базі історичних і музейних ареалів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Коцур А. П. (2022)
Беденко В. В. - Житлове будівництво в селах Наддніпрянщини у другій половині ХХ століття (на матеріалах польових досліджень у с. Галаганівка на Черкащині) (2022)
Попова Ю. О. - Повсякденне життя єврейської громади села Джурин Вінницької області в другій половині ХХ ст. (2022)
Коломієць О. О. - Конструктивне рішення покрівлі у візантійських храмах середньо- та пізньовізантійського періодів (2022)
Процко Д. В. - Трансформація поховального обряду вікінгів у VIII–XI ст. (2022)
Сусло М. О. - Мусульмани-іммігранти: причини переїзду до України та супутні проблеми (на матеріалах м. Києва) (2022)
Плакида В. А. - "Пастор Лопарський": життя та діяльність Бента Йонсона – батька саамського культурного відродження та саамської просвіти (2022)
Липявка С. В. - Діяльність Навахо в сфері збереження своєї культурної спадщини (2022)
Капелюшний В. П. - "Одіссея" тимчасових столиць за доби Української революції 1917–1921 рр. Рецензія на книгу "Кравчук О. М., Калитко С. Л., Ратушняк І. І. Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали". Наукове видання. Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 268 с." (2022)
Вихідні відомості (2022)
Підтримка Європейського респіраторного товариства в умовах військової агресії Pосії в Україні (2022)
Зайков С. В. - Еволюція рекомендацій GINA. Практичні аспекти лікування пацієнтів з астмою через призму клінічних досліджень, Богомолов А. Є., Гуменюк Г. Л. (2022)
Мостовой Ю. М. - Легеневі побічні дії кардіологічних препаратів, Данілевич Т. Д. (2022)
Дзюблик Я. О. - Легеневий синдром "гарячої ванни" (2022)
Басанець А. В. - Комп’ютерна томографічна денситометрія легень в алгоритмі діагностики інтерстиціальних захворювань легень, в тому числі професійної етіології та екологічно обумовлених, Курділь Н. В. (2022)
Журило O. A. - Hові фено-генотипічні технології в діагностиці туберкульозу, Барбова A. I., Cладкова Л. M. (2022)
Фещенко Ю. І. - Mодифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: міф чи нагальні реалії сьогодення?, Островський М. М., Макойда І. Я. (2022)
Mодифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: міф чи нагальні реалії сьогодення? (2022)
Пам’яті Бориса Васильовича Радіонова (2022)
Чередник Ю. А. - Можливості технології секвенування нового покоління для визначення стійкості штамів M. tuberculosis до антимікобактеріальних препаратів, Журило О. А., Барбова А. І., Павлова О. В. (2022)
Полуденко Г. О. - Eфективність лікування туберкульозу легень в залежності від генотипу CYP3A4, Антоненко П. Б., Рожковський Я. В., Антоненко К. О., Лобашова К. Г. (2022)
Aвторам журнальних публікацій (2022)
Зозуль Т. В. - Сутнісні ознаки індивідуального еротичного коду особистості: результати теоретичного аналізу (2022)
Романюк В. Л. - Стресореактивність і стресостійкість та психічне здоров’я особистості (2022)
Івашкевич Е. Е. - Емпіричне вивчення типу спрямованості особистості майбутнього перекладача (2022)
Матласевич О. В. - Особливості комунікаційних реакцій у ситуації переживання ревнощів особами юнацького та зрілого віку, Ткаченко Д. В. (2022)
Набочук О. Ю. - Функції соціального інтелекту керівника освітньої установи в детермінації становлення здатності управлінців до творчості (2022)
Паненкова Ю. В. - Освітнє середовище як чинник розвитку й адаптації обдарованих дітей (2022)
Svilo Ya. V. - Features of emotional intelligence of children of divorced parents and its relationship with sociometric status in primary school age (2022)
Харко О. С. - Практичні рекомендації дотримання психологічних умов формування стресостійкості студентів ЗВО в навчальному процесі (2022)
Черноус Т. Ю. - Музично-рухові засоби розвитку самоусвідомлення психоемоційних станів майбутніх учителів початкових класів, Каламаж В. О. (2022)
Кулакова Л. М. - Формування соціальної компетентності молодших школярів в умовах освітньо-виховного процесу (2022)
Avhustiuk M. M. - Emotional context of the accurate and inaccurate metacognitive monitoring levels (2022)
Пучков А. В. - Обзор жужелиц трибы Platynini Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2013)
Назаренко В. Ю. - До вивчення жуків надродини Сurculionoidea (Сoleoptera) Національного природного парку"Деснянсько-Старогутський” (2013)
Шешурак П. Н. - Коллекция ос-сколий (Hymenoptera, Scoliidae)в фондах зоологического музея Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Черниговская область, Украина), Кавурка В. В. (2013)
Односум В. К. - Об изучении ископаемых жуков семейств горбаток и скраптиид (Coleoptera: Mordellidae, Scraptiidae) Cтарого Cвета (2013)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Cоleoptera, Staphylinidae) Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський”, Шешурак П. Н. (2013)
Tarashchuk M. - Adaptive strategies of the collembolans’ onthogenesis Under the POLLUTion as the manifestations of a heterochrony (2013)
Черней Л. С. - Новые для фауны Украины род и вид жуков-чернотелок (Сoleoptera, Tenebrionidae) (2013)
Мєшкова В. Л. - Підходи до оцінювання шкідливості комах-хвоєлистогризів (2013)
Круть М. В. - В. І. Вернадський (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Kalashnikova L. V. - Systematization of the experience of studying labor migration in public sciences: analytical review of concepts, Chorna V. О. (2021)
Котеленець К. М. - Сімонова І. А. Економічна активність населення Луганської області: ґендерний аспект, Хобта С. В. (2021)
Maksymchuk O. V. - Theoretical analysis of social gender stereotypes of modern Ukrainian society, Shachkovska L. S. (2021)
Марусик Ю. В. - Особливості соціального включення українських мігрантів у Південно-Африканській Республіці (2021)
Візнюк І. М. - Психологічні особливості формування професійної життєстійкості у майбутніх психологів, Сварник І. О. (2021)
Калінєнко Н. В. - Батьківські уявлення про вікові особливості дітей підліткового віку (2021)
Бедь В. В. - Формування мотивації особистості та психологічного стану в умовах COVID-19, Сивній Н. Ф., Ярема О. М. (2021)
Безверхий О. С. - Емоційна складова моральної саморегуляції соціальних працівників, Краєвська Т. С. (2021)
Бліхар В. С. - Емпіричне дослідження свободи і відповідальності у курсантів системи МВС (2021)
Васильєва Г. В. - Емоційні та поведінкові порушення в наслідок ПТСР, Колєснік Н. В. (2021)
Васильєва Г. В. - Дитячо-батьківські відносини в сім’ях з гіперактивними дітьми, Степанова В. В. (2021)
Власенко І. А. - Подолання кризи втрати стосунків у юнацькому віці: програма психологічної допомоги, Скорих Ю. О. (2021)
Ворнікова Л. К. - Концепція емпіричного вивчення індивідуально-психологічних особливостей жінок у період вікових змін (2021)
Галиченко О. О. - Корекція депресивних розладів з психосоматичною симптоматикою методом гештальт-терапії, Астремська І. В. (2021)
Гаража Н. Д. - Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства, Таран О. П. (2021)
Даниленко Н. В. - Дослідження стресостійкості студентів-психологів першого курсу з різними рівнями тривожності та типами темпераменту, Сулім В. О. (2021)
Дука Т. М. - Мотивація та її роль у процесі особистісного розвитку (2021)
Жукова А. В. - Корекція міжособистісних відносин у сім’ях дітей із затримкою психічного розвитку засобами арт-терапії (2021)
Запорожченко А. О. - Психологічні особливості взаємозвʼязку прокрастинації та перфекціонізму особистості, Гусак В. М. (2021)
Іллющенко С. Ю. - Особливості впливу рефлексивної компетентності на професійний розвиток особистості офіцера (2021)
Ільюк О. О. - Психокорекційна робота щодо зниження тривожності у студентів у контексті психотерапії методом символдрами (2021)
Каневський В. І. - Емоційні механізми формування співзалежності, Довжук С. В. (2021)
Кириченко Т. В. - Програма психологічного тренінгу корекції механізмів саморегуляції поведінки підлітків (2021)
Лисенкова І. П. - Особливості впливу групової психотерапії на формування зрілої особистості студентів, Шевчук Я. Ю. (2021)
Михайлов Р. В. - Емоційні складники самопідготовки спортсмена-дзюдоїста напередодні змагань (2021)
Михальчук Ю. О. - Особливості формування професійної суб’єктності здобувачів засобами активності у волонтерській роботі (2021)
Раєвська Я. М. - Вплив тривожності на вибір копінг-стратегії у стресових умовах праці, Вержиховська О. М. (2021)
Розіна І. В. - Психологічні чинники схильності до нудьги у людей зрілого віку (2021)
Сергієнко Н. П. - Особливості мотивації до навчальної діяльності курсантів та студентів (2021)
Сінельніченко Н. С. - Копінг-стратегії в осіб із залежністю від психоактивних речовин, у осіб в реабілітації, Проскурня А. С. (2021)
Старинська Н. В. - Розвиток властивостей самоактуалізованої особистості (2021)
Хоржевська І. М. - Емоційний стан дитини в ситуації розлучення батьків, Гречешнюк І. В. (2021)
Хоржевська І. М. - Агресивна поведінка учнів старшої школи, Тилінська О. М. (2021)
Шулюк Н. І. - Психологічно-педагогічні аспекти формування організації профільної підготовки старшокласників (2021)
Якимчук Ю. В. - Практичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту у студентів закладу вищої освіти на заняттях з англійської мови (2021)
Данильченко Т. В. - Особистісні детермінанти професійного здоров’я психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (2021)
Александров Ю. В. - Психологічні чинники відчуження неповнолітніх правопорушників, Шиліна А. А. (2021)
Бєлава О. С. - Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості із алко- і наркозалежністю, Миропольцева Н. І. (2021)
Волченко Л. П. - Проблема атитюдів особистості та їх зміни внаслідок соціально-психологічних впливів, Гарькавець С. О. (2021)
Гринчук О. І. - Імідж майбутнього психолога як чинник самоактуалізації в умовах навчальної діяльності, Петрук Н. Ю. (2021)
Денисенко А. О. - Дослідження рольової поведінки молодого подружжя в залежності від ґендерних особливостей, Гутніна О. В. (2021)
Синякова В. Б. - Порівняльний аналіз виникнення та функціонування прийомної сім’ї та інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, у країнах Європейського Союзу й Україні (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Кіліченко О. - Розв’язування навчальних ситуацій як спосіб організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Кондрашов М. - Управління формуванням професійної позиції як процес підготовки студентів до вчительської праці (2014)
Соколенко Л. - Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя майбутніх педагогічних кадрів у вищій школі (2014)
Стрілець О. - Принципи використання системи навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності (2014)
Циплюк А. - Формування готовності майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі як педагогічна система: теоретичні аспекти (2014)
Шиман О. - Підвищення теоретичного рівня інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Коробейнікова Т. - Психолого-педагогічні передумови використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійського діалогічного мовлення (2014)
Кушнаренко Н. - Застосування інноваційних технологій у навчанні фізичної географії (2014)
Масалова О. - Удосконалення практичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи шляхом використання методів активного навчання (2014)
Мелешко В. - Особливості навчально-виховного процесу в сільській малочисельній школі (2014)
Науменко С. - Система та методи оцінювання компетентностей учнів (2014)
Новак О. - Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Покорна Л. - Інноваційні напрямки розвитку методики навчання іноземної мови молодших школярів (2014)
Пономаренко К. - Стимулювання пізнавального інтересу молодших школярів засобами інформативності уроку (2014)
Удовиченко Г. - Педагогічні умови застосування імітаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи (2014)
Шевчук Л. - Оптимізація роботи над текстом у сільській початковій школі (2014)
Давиденко Г. - Особливості ставлення педагогів до осіб з інвалідністю у навчальних закладах європейського союзу як педагогічно-соціальна проблема (2014)
Замелюк М. - Формування інтелектуально-творчої особистості майбутнього вихователя в контексті інноваційного розвитку освіти: теоретико-прикладні аспекти (2014)
Коберник Г. - Теоретичні основи формування важливих якостей підростаючої особистості в умовах інноваційної навчальної діяльності (2014)
Козак Н. - Формування творчості дошкільників засобами образоворчого мистецтва (2014)
Кондрашова Л. - Управленние и самоуправление как средство эффективного профессионального саморазвития личности будущего учителя (2014)
Лук’янчук М. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей у процесі навчання грамоти (2014)
Ремпель Ж. - Психолого-педагогічні аспекти процесу введення учня з особливими освітніми потребами в дитячий шкільний колектив (2014)
Соценко Ю. - Поняттєвий апарат проблеми гувернерства в сучасному просторі дошкільної освіти (2014)
Ільницька Л. - Логіка вимірів історичного буття у живописних можливостях концепції виховання мистецтвом (2014)
Кирийчук А. - Єдність сім’ї та школи у вихованні милосердя серед учнівської молоді (2014)
Коберник О. - Моніторинг якості виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Лещук В. - Військово-патріотичне виховання старшокласників: реалії та перспективи (2014)
Мельник І. - Пріоритетні цінності особистості вченого-педагога Агатангела Кримського (2014)
Орлюк О. - Вивчення регіональної історії в школі у вітчизняній методичній традиції ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Пироженко Л. - Диференціація змісту навчання у вітчизняній школі 60-х – 70-х років ХХ століття (2014)
Бондаренко Г. - Основні шляхи удосконалення інформатизації управління системою освіти, Ярошинська О. (2014)
Онишків З. - Розвиток початкової освіти в умовах національного відродження України (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Титул, зміст (2021)
Dadonova A. - Method of protection of database management systems against SQL-identifier injection attacks, Yakoviv I., Kozlovskyi V. (2021)
Zirka A. - Methodological approach to evaluating the cost-effectiveness of unmanned aerial vehicle with a turbojet engine, Silkov V., Zirka M., Kadet N. (2021)
Гречанінов В. Ф. - Програмно-технічний комплекс багаторівневої системи ситуаційних центрів сектору безпеки та оборони, Оксанич І. М., Лопушанський А. В. (2021)
Наконечний В. С. - Відбір джерел з неправдивою інформацією методом бджолиної колонії, Лаптєв О. А., Погасій С. С., Лазаренко С. В., Мартинюк Г. В. (2021)
Хапченко О. В. - Аналіз сучасних тифлотехнічних аудіо-навігаційних технологій та шляхи їх удосконалення, Лисенко О. М. (2021)
Плющ О. Г. - Комп’ютерна модель для оцінки коректності процедури синтезу штучної довгої лінії, Савченко А. С. (2021)
Соломенцев О. В. - Методика визначення статистичних характеристик ефективності діагностування телекомунікаційних та радіоелектронних систем, Заліський М. Ю., Щербина О. А., Яшанов І. М. (2021)
Хращевський Р. В. - Математична модель прийняття рішень на основі багатопараметричного критерію, Іванець О. Б., Жарова О. В. (2021)
Хращевський Р. В. - Особливості проактивного підходу в системі забезпечення безпеки польотів, Іванець О. Б. (2021)
Новальська Н. І. - Особливості трансформації ринку транспортно-логістичних послуг в Україні, Клименко В. В., Москаленко О. І., Селіщев С. В. (2021)
Рижко Л. В. - Програмно-цільові наукові дослідження: дискурс про перспективи та проблеми (2019)
Sharypin A. V. - Geometrical approach to enactivism (2019)
Середюк Н. Г. - Можливості прикладної етики як ресурсу в сфері гуманітарних технологій (2019)
Тихомірова Ф. А. - Біографічна стратегія соціально-філософського дослідження міста (2019)
Суходуб Т. Д. - Міфологія: "методологічне" значення (2019)
Іщенко Ю. А. - Антична наука в контексті ґенези філософії (досократичний період) (2019)
Горельцева М. В. - Метафізичний статус іншого в філософії Еманюеля Левінаса (2019)
Філіпенко Н. Г. - Бердяєвські сюжети у журналі "христианская мысль" (1916–1917): непрочитані сторінки біографії філософа (2019)
Лимонченко В. В. - Синоптическое прочтение Карла Маркса и Франца Кафки (2019)
Голіченко Т. С. - Простори та часи ж. Мішле: між національною історією та автобіографією (2019)
Чуйко Н. В. - Застосування принципу практики у київській школі філософії (Копнін, Булатов, Табачковський, Шинкарук) (2019)
Шалашенко Г. І. - "Мистецтво бути", або про сучасний запит на Людяність…) (2019)
Заяц С. М. - Поиск образа и лика в художественных текстах Николая Гоголя (2019)
Сторіжко О. Й. - Про співвідношення соціального та екологічного (2019)
Черненко А. О. - Вплив релігійних ідей на сучасні суспільні процеси через призму атеїстичних поглядів р. Докінза в книзі "Ілюзія бога" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Титул, зміст (2022)
Ахрамович В. М. - Метод розрахунку захисту персональних даних від розширення соціальних мереж, Лазаренко С. В., Німченко Т. В., Рябова Л. В. (2022)
Баркалов О. О. - Метод зменшення числа елементів LUT в схемі мікропрограмного автомату Мура, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В., Сабурова С. О. (2022)
Shcherbyna O. A. - Instrumental errors of transmission line parameters meter, Zaliskyi М. Yu., Petrova Y. V., Kozhokhina O. V. (2022)
Плющ О. Г. - Дослідження використання широкосмугових сигналів для покращення характеристик адаптивних антених решіток при багатопроменевому розповсюдженні, Савченко А. С. (2022)
Луцький М. Г. - Інформаційна система оцінювання ймовірності виникнення ризикової події під час прийняття біомедичних рішень, Іванець О. Б., Шавшина В. О. (2022)
Капітанчук К. І. - Характеристики потужності хвильової електростанції за умови збільшення амплітуди коливання поверхні моря, Андріїшин M. П. (2022)
Багрій М. М. - Організаційно-технологічні засади взаємодії видів транспорту в системі міжнародних вантажних перевезень та при перетині митного кордону України, Клименко В. В., Новальська Н. І., Разумова К. М., Селіщев С. В. (2022)
Новак В. О. - Організація міжнародних перевезень вантажів основними видами транспорту (огляд), Кириленко О. М., Разумова К. М., Ігнатюк В. В. (2022)
Новини АПК (2021)
Аналітика (2021)
Базиволяк С. М. - Форум птахівників: ХVІ Міжнародна конференція і виставка "Птахівництво-2021”, Мельник В. В., Прокопенко Н. П. (2021)
Шоміна Н. В. - Дослідження впливу модифікації живлення ембріонів курей у процесі інкубації на виводимість яєць, Байдевлятова О. М., Ольховська І. В. (2021)
Нестеренко В. - Халяль стандартизація: вимоги Халяль стандартів і відмінності до виробництва м’яса птиці (2021)
Брик Р. - АТ "Інделіка" – потужний виробник індичого м’яса в Україні (2021)
Кулакова О. - Про міжнародний форум "Біоекономіка: глибока переробка зернових" (2021)
Мельник В. О. - Оцінка впливу на довкілля різних систем виробництва м'яса курчат-бройлерів, Рябініна О. В. (2021)
Marchyshyna Ye. - Trends in turkey meat production in the world and in Ukraine, Melnyk V., Prokopenko N., Bazyvoliak S., Hotsyk N. (2021)
Калініченко А. - 25 років святкуванню Всесвітнього Дня яйця, Прокопенко Н. (2021)
Панкратова Л. - Годівля та утримання курей люйкеданьцзи (2021)
Вербець В. - Діагностика процесів ідентифікації студентської молоді: пошуки, проблеми та перспективи (2022)
Гусак П. - "А золото тієї землі добре": герменевтичний аналіз повідомлень про фінансові збірки в текстах Нового Завіту (2022)
Марченко А. - "Азійські цінності" і права людини у вимірах культурного релятивізму та універсалізму (2022)
Огієнко І. - Роль громадських об’єднань болгар України в збереженні ідентичності етнічної спільноти (2022)
Przybysz P. J. - O potrzebie tozsamosci zbiorowej – kilka refleksji (2022)
Соловей А. - Гендерные особенности профессиональной идентичности ученых (2022)
Сорочук Л. - Фольклорно-етнографічні студії як мотиви в творчості Лесі Українки (2022)
Стеценко В. - До питання про ідентичність філософської теології А. Шептицького з томістичною філософією (2022)
Белюга Т. - До питання типології форм комунікації в системі збереження фольклорної самоідентифікації етносу (2022)
Петренко-Лисак А. - Постcovidна ідентичність: людей красять не тіла, але антитіла (2022)
Вербець В. - Спогади професора кафедри політології НaУОА (1996 – 2016 рр.) (2022)
Альошина О. - Відновлення та регламентація діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Гриценко A. - Особливості розвитку тютюново-махоркової промисловості на території сучасної Сумщини на рубежі ХІХ–ХХ ст., Свистун O. (2022)
Давидюк Р. - Пошуки формули порозуміння у волинському прикордонні (20-30-і роки ХХ ст.) (2022)
Марчук В. - Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства в 1921–1939 роках (2022)
Трофимович В. - Організаційна діяльність прибулих із таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (друга половина 1950-х – 1960-ті рр.) (2022)
Тершак А. - Функціонування адвентистських громад Закарпаття в умовах кризових явищ: антирелігійна державна політика та внутрішній розкол в епоху "застою" (1965–1985 рр.) (2022)
Бенчук В. - Геополітичні настрої донеччан в умовах збройного конфлікту (2014–2021 рр.) (2022)
Близняк М. - "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років (2022)
Стопчак М. - Політика Польщі та Румунії щодо інтернованої Армії УНР (1921–1924): українська зарубіжна історіографія (2022)
Кравець Д. - Матеріали до історії переміщених осіб (ДіПі) у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника (2022)
Сморжевська О. - Образ Тараса Шевченка в творчій спадщині Володимира Шаяна: "пророк світлої місії України" (2022)
Круковський В. - На завершальному етапі консолідації: діяльність українських організацій Канади в контексті формування єдиного представницького органу (1938–1940 роки) (2022)
Смирнов А. - Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття (2022)
Борщевич В. - Істина робить нас вільними… (2022)
Геєць В. М. - Соціальна реальність у цифровому просторі (2022)
Гриценко А. А. - Інформаційно-цифровий етап розвитку соціально-економічних систем (2022)
Вишневський В. П. - Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості (2022)
Міщенко В. І. - Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки (2022)
Шаров О. М. - Дестафація грошей та поява цифрової валюти (2022)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Звєрякова і 50-річчя його наукової діяльності (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Білянський О. І. - Регулювання конкуренції в економіці платформ: проблеми та інструменти, Липов В. В. (2022)
Тарасевич В. М. - Сучасна кореволюція: машинізована людина і/або олюднена машина (2022)
Гарькава В. Ф. - Економічна безпека регіонів України (2022)
Підоричева І. Ю. - Науково-технологічне та інноваційне співробітництво між Україною та Європейським Союзом: перспективи і стратегічні напрями розвитку (2022)
Молдаван Л. В. - Конфліктність у взаємодії економіки і природи та роль агроекології як важливого способу її упередження (2022)
Кіндзерський Ю. В. - До проблеми ефективного управління державною власністю та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Bugayko D. O. - Strategic management of airports efficiency and safety in the process of air and multimodal logistics transportations development, Ierkovska Y. M., Bugayko D. D. (2022)
Hryhorak M. Yu. - Modeling as a tool of strategic development of the regional logistics system, Zaloznova Yu., Trushkina N. V. (2022)
Gritsenko S. I. - Cluster prospects of the use of unmanned aerial systems in supporting the living activity of critical industries, Dovgan T. I., Ninich V. Z. (2022)
Kulik V. А. - Security management of intermodal transportation in conditions of sustainable development of global supply chains, Marchuk V. Ye., Harmash O. M., Karpun O.V., Perederii N. M. (2022)
Title (2021)
Content (2021)
Soni G. - Current trends in prescribing pattern of anti-migraine drugs in patients of migraine at a tertiary care teaching hospital, Vohra A., Jain S., Rathi P., Goswami P. (2021)
Romanyuk L. B. - Retrospective analysis of gender-age structure and comorbid pathology of patients with viral and bacterial pneumonia associated with Covid-19, Volch I. R., Kravets N. Y., Pyatkovskyy T. I., Zahrychuk O. M. (2021)
Kumar R. - Epidemiology and seasonal variation of appendicitis – a single center retrospective study from North-East India, Singh T. B., Pandey R., Bhalla S., Singh O. (2021)
Shcherbatiuk N. Yu. - Vitamin D3 in treatment of osteopenic syndrome in children with growth disorders (2021)
Dzordzo Yu. R. - Drug therapy for protein composition changes of blood in hypertension and in cases of comorbidity, Andreychyn S. M. (2021)
Nongrum D. L. - Comparative study of concurrent chemoradiation using paclitaxel in two histopathological subtypes (squamous cell carcinoma/adenocarcinoma) of unresectable non-small cell lung cancer, Devi Y. S., Mohanty S., Singh L. J., Baidya K., Chyrmang D., Rai H. K. (2021)
Romaniuk T. V. - Rehabilitation of patients after cardiac surgery, Moroz V. S., Maslii S. M., Vivchar Z. V. (2021)
Lavrin O. Ya. - Dental assistance to military personnel of the armed forces of Ukraine, Avdeev O. V., Romanjuk N. Ye., Bedenyuk O. A. (2021)
Hutor N. S. - Current diagnosis, prevention and treatment of dry socket (literature review) (2021)
Skochylo О. V. - Bone tissue metabolism and changes in the oral cavity in reduced functional activity of the thyroid gland (literature review), Boitsanyuk S. I., Tverdokhlib N. O. (2021)
Nykytyuk S. O. - Evaluation of immunoblot results for determination of antibodies to Lyme disease pathogens in children of Ternopil region, Klymnyuk S. I., Klishch I. M., Levenets S. S. (2021)
Abbas F. - Histopathological profile of gastrointestinal neuroendocrine tumors in a tertiary care hospital, Beigh A., Khuroo M., Farooq S., Khuroo N., Tazeen S. (2021)
Koval D. B. - The effect of microcrystalline cellulose on the microflora of the colon, Malyarchuk H. R., Levenets O. O. (2021)
Яненкова І. Г. - Чинники і шляхи розвитку цифровізації в Україні (2022)
Мазаракі А. А. - Парадигма економічної науки і потенціал її змін у ХХІ ст., Лагутін В. Д. (2022)
Манцуров І. Г. - Методологія статистичного оцінювання стану і динаміки цифрової трансформації України, Храпунова Я. В., Омельченко В. П., Барвінок А. С. (2022)
Заяць Т. А. - Соціальні послуги для вразливих категорій населення в територіальних громадах України, Краєвська Г. О. (2022)
До 80-річчя доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Л. В. Молдаван (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Бистряков І. К. - Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання, Клиновий Д. В., Коржунова Н. В. (2022)
Proskurnina N. - Methods and approaches to assessing investment attractiveness, Chornomord Ye. (2022)
Диба М. І. - Джерела фінансування венчурних стартапів в умовах COVID-19, Гернего Ю. О. (2022)
Підоричева І. Ю. - Теоретичне осмислення процесів розвитку інтеграції в ЄС і співпраці його країн-членів у сфері досліджень та інновацій (2022)
Згадуючи Ольгу Миколаївну Балакірєву (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Дейнеко Л. В. - Наслідки повномасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості, Кушніренко О. М., Ципліцька О. О., Гахович Н. Г. (2022)
Осташко Т. О. - Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення (2022)
Бобух І. М. - Україна у вимірах інклюзивності та інституційного розвитку (2022)
Колот А. М. - Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку, Герасименко О. О. (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Загородня Л. П. - Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників у процесі вивчення педагогіки дошкільної, Барсуковська Г. П. (2022)
Тюльпа Т. М. - Громадянська активність як складник діяльнісного компонента соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2022)
Грудинін Б. О. - Співпраця наукових установ та закладів МОН України в спостереженні за метеорними потоками: інструменти, методи обробки, спостережні можливості, Відьмаченко А. П., Стєклов О. Ф., Калюжний М. П. (2022)
Кугай Н. В. - Засоби розвитку критичного мислення здобувачів освіти в процесі навчання математики, Сліпушко О. О. (2022)
Ваніна Н. М. - Проєктна діяльність як засіб підвищення якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, Пащенко Т. М. (2022)
Тітаренко С. А. - Розвиток позитивного мислення в здобувачів освіти спеціальності "Дошкільна освіта" (2022)
Бойко В. А. - Інтерактивні засоби навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків (2022)
Волянюк А. С. - Проблеми та перспективи розвитку сталої мотивації майбутніх учителів початкової школи у воєнний час (2022)
Кузнецова Г. П. - Історичні основи фонетики в підготовці вчителів української мови і літератури (2022)
Пятничук Т. В. - Застосування екоорієнтованих інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці робітників будівельної галузі (2022)
Курок Р. О. - Обґрунтування системи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2022)
Вишник О. О. - Соціальна і педагогічна значущість краєзнавчого матеріалу як засобу формування національно зорієнтованої мовної особистості (2022)
Данильченко І. Г. - Якість управління освітнім процесом у дошкільному закладі на адміністративному рівні, Чжан Ф. (2022)
Курілова В. І. - Вплив занять у секціях спортивного вдосконалення на моральну вихованість студентської молоді, Пилипенко М. І., Петрикей О. О. (2022)
Ейвас Л. Ф. - Застосування художньо-педагогічних технологій у розвитку фахової майстерності студентів мистецьких спеціальностей, Зенькович Ю. О. (2022)
Марєєв Д. А. - Соціальні мережі як засіб формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, Марєєва Т. В. (2022)
Лісневська Н. В. - Використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку з метою збереження і зміцнення їхнього здоров’я (2022)
Денисова А. В. - Застосування технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, Грунтковська Ю. В. (2022)
Кузюра Г. М. - Фізична підготовка школярів із затримкою психічного розвитку, Редько С. Ю. (2022)
Литвинов А. С. - Інтеграція галузей у початковій школі: формування логічного мислення і здатності висловлювати судження, Зенченко Т. Ф. (2022)
Баранник Н. О. - Удосконалення синтаксичної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі вивчення складного речення (2022)
Федоров І. О. - Науково-теоретичні засади формування правової компетентності здобувачів освіти (2022)
Лисенко Л. П. - Теоретико-методологічні аспекти моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2022)
Ремньова Н. Ю. - Підсосонна О. В. ДО проблеми розвитку критичного мислення молодших школярів як наскрізного вміння в умовах НУШ (2022)
Кириєнко О. О. - Формування інноваційної компетентності педагогів: ретроспективний огляд (2022)
Dadash-zade K. - On the Music-Synergetic Processes of Epic Art (2022)
Іваницький А. - Сакральні підстави народнопісенної творчості (2022)
Бобечко О. - Традиції і новаторство у творчо-виконавській діяльності прикарпатського квартету бандуристок "Ґердан" (2022)
Broiako N. - Bandura Technique in the System of Art Process, Dorofieieva V. (2022)
Кречко Н. - Німецька система Fach як приклад фахової класифікації голосів в сучасному вокально-оперному мистецтві, Ряжко О. (2022)
Дутчак В. - Специфіка творчого універсалізму бандуристів української діаспори (2022)
Іваницька Я. - Оригінал та редакції опери "Тарас Бульба" М. Лисенка (2022)
Грица С. - Парадокси сучасної культури (динаміка взаємодії колективно-індивідуального та індивідуально-колективного) (2022)
Пістунова Т. - Особливості стратегічного планування мистецького проєкту на прикладі українського "Jazz Kolo" І. Закуса: освітній та соціальний контекст (2022)
Скопцова О. - Репертуарна палітра закордонних народних хорових колективів, Перцова Н. (2022)
Заблодська І. В. - Методичне забезпечення формування ідентифікаційного профілю територіальної громади, Гречана С. І. (2021)
Шульц С. Л. - Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації, Луцків О. М. (2021)
Возняк Г. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України (2021)
Притула Х. М. - Науковий потенціал регіонів України в контексті забезпечення формування національної інноваційної екосистеми, Демедюк О. П. (2021)
Біль М. М. - Моделі споживчої поведінки домогосподарств та регіональні особливості їх формування в Україні, Мульска О. П. (2021)
Яремчук Р. Є. - Ефективність реалізації державної регіональної політики в контексті проблематики територіальних диспропорцій (2021)
Карп’як М. О. - Оцінювання соціальної ексклюзії в Україні та її впливу на соціально-економічний розвиток держави на національному та регіональному рівнях, Стегней М. І. (2021)
Слава С. С. - Структурно-динамічні тенденції розвитку лісогосподарського сектору Закарпатської області, Пугінська В. В. (2021)
Ткач С. М. - Управління розвитком міст на засадах концепції Smart City у Західному регіоні України (2021)
Бутко М. П. - Індикатори моніторингу модернізаційного стану регіональної системи надання соціальних послуг у децентралізаційних умовах, Коваль К. П. (2021)
Теслюк Р. Т. - Особливості відтворення населення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості, Андрусишин Н. І., Бачинська М. В. (2021)
Журавель Ю. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти (2021)
Жук П. В. - Податкове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря від шкідливих емісій в Україні (2021)
Сторонянська І. З. - Економічна нестабільність vs економічне зростання територій: фінансові детермінанти та поведінкові ефекти, Беновська Л. Я. (2021)
Лещух І. В. - Інструменти детінізації діяльності у секторі фінансових послуг (2021)
Борщевський В. В. - Механізми детінізації послуг у сфері оптової та роздрібної торгівлі (2021)
Мельник М. І. - Актуалізація пріоритетних напрямів системної детінізації сфери комерційних послуг в Україні, Залуцький І. Р. (2021)
Мушка Д. В. - Сутність та еволюція digital-маркетингу, Бондаренко В. М., Попадинець Н. М. (2021)
Ангелко І. В. - Економічний зміст зовнішньоторговельних цін та механізм їх формування, Лех Г. А., Шпарик Х. В., Данило С. І. (2021)
Зинюк О. Д. - Західний науковий центр – півстоліття діяльності для розвитку західноукраїнського краю (до 50-річчя з часу створення) (2021)
Ювілей професора Садової Уляни Ярославівни (2021)
Про журнал "Регіональна економіка" (2021)
Правила для авторів (2021)
Матковський О. - Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка та їхній внесок у розвиток сучасної мінералогії, Сливко Є. (2021)
Poberezhska I. - Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian Shield), Bilyk N., Slyvko Ye., Buchynska A., Shevchuk A. (2021)
Мельничук В. - Металогенічне районування міденосних трапів нижнього венду Волині, Мельничук Г. (2021)
Білоніжка П. - Генезис вантгофіту, левеїту й кізериту в родовищах калійних солей Передкарпаття за даними експериментальних досліджень (2021)
Костюк О. - Пірит-карбонатна асоціація. Ознаки післядіагенетичних процесів у палеоценових флішових відкладах Скибової зони Українських Карпат (2021)
Матковський О. - Член-кореспондент Національної Академії наук України Ігор Наумко - лідер Львівської термобарогеохімічної школи (до 70-річчя від дня народження), Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є. (2021)
Матковськй О. - Світлої пам'яті професора Володимира Ковалевича, Наумко І., Павлунь М., Сливко Є., Побережський А., Вовнюк С., Галамай А., Гринів С., Сидор Д. (2021)
Павлунь О. - Пам'яті Германа Михайловича Яценка, Матковський О., Сливко Є., Гайовський С., Ціхонь С., Лавро В., Бучковська О. (2021)
Матковський О. - Пам'яті Федора Васильовича Зузука, Павлишин В., Дяків В., Борняк У. (2021)
Борисова О. В. - Доктрина справедливої війни у розробці християнських мислителів часів Середньовіччя (2022)
Власова В. С. - Історіографічний аспект дослідження ролі жінок – учасниць державотворення періоду Української революції, Полякова Л. І. (2022)
Присяжнюк О. М. - Охорона пам’яток мистецтва та старовини: досвід німецьких земель у ХVІІІ – початку ХХ століть (2022)
Набока О. В. - Нова книжка відомого історика (Рецензія на книгу: Офіцинський Р. Закарпаття віддавна. Історичні есе. Ужгород: РІК-У, 2022. 380 с.) (2022)
Набока О. В. - Про армію, котра виборювала незалежність України в надважких умовах (Рецензія на книгу: Офіцинський Р. Історія УПА. Харків: Фоліо, 2021. 126 с.) (2022)
Шевцова Є. С. - Аналіз збереженості видань губернських статистичних комітетів у бібліотеках та архівних установах України (2022)
Гогохія Н. Т. - Українські радянські діти і святкова культура тоталітаризму у 1929–1939-х рр. (2022)
Гордієнко В. В. - Елементи інформаційно-психологічної війни у протистоянні короля Філіпа ІV і папи Боніфація VІІІ, Гордієнко Г. М. (2022)
Забудкова О. А. - Монополістичні тенденції в цукровій промисловості України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2022)
Замуруйцев О. В. - Організація церковних приходів та церковне будівництво у німецькомовних колоністів Таврійської губернії у пореформенний період, Крилова А. М. (2022)
Зубко О. Є. - Лаврівчанин Григорій Мельник (1893–1938 (1939) (?)) – один із фундаторів Української Автокефальної Православної Церкви в міжвоєнній Чехословаччині (1918–1939) (2022)
Кучеренко С. В. - Релігійність Юрія Липи (1900–1944) (2022)
Набока О. В. - Археологічні дослідження неолітичного поселення "Старобільськ-1" у 2019–2020 рр. (2022)
Скрипник О. М. - Роль Amnesty International в системі міжнародних відносин (2022)
Титул, зміст (2022)
Лондар С. Л. - Виклики в освітній галузі в період воєнного стану в Україні: необхідність перебудови інформаційного забезпечення, Мельник С. В., Терещенко Г. М. (2022)
Юрчишена Л. В. - Чинники забезпечення фінансової стійкості університетів в умовах пандемії та військової агресії рф (2022)
Дашковська О. В. - Підсумки та перспективи модернізації системи вищої освіти в Україні, Погребняк В. П. (2022)
Літинська В. А. - Формування системи управління кар`єрою працівників у закладах вищої освіти (2022)
Денисюк О. Я. - Формування компетентної особистості учня початкової школи як можливість подолання викликів, Титаренко Н. В. (2022)
Гапон В. В. - Оцінювання точності розробленого прогнозу контингенту учнів у денних закладах загальної середньої освіти, Чимбай Л. Л. (2022)
Ясінська Т. В. - Розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного відновлення України (2022)
Городянська Л. В. - Структура відтворення інтелектуального потенціалу людини: інноваційний аспект (2022)
Горна М. О. - Навчання під час війни: забезпечення безперервності освітнього процесу в Україні та за її межами, Пронь Н. Б. (2022)
Мосійчук Л. М. - Морфофункціональні паралелі шлункау хворих на хронічний атрофічний гастрит, Гайдар Ю. А., Кленіна І. А., Петішко О. П. (2022)
SzircsakYe. S. - Changes in serum somatostatin level and its association with calcium metabolism indicators in patients with gastroesophageal reflux disease and spinal injuries of degenerative-dystrophic and inflammatory genesis, Tsoka S. A., Filak Ya. F. (2022)
Мосійчук Л. М. - Персоніфікований підхід до лікування вегетативних розладів у хворих з преканцерозними станами шлунка з використанням комплексу Pure Purr, Зигало Е. В., Шевцова О. М., Сердюченко О. М., Петішко О. П. (2022)
Stepanov Yu. M. - The role of the intestinal permeability in the progression of nonalcoholic fatty liver disease in obese children, Zavhorodnia N. Yu., Zhyhyr N. O. (2022)
Ягмур В. Б. - Показники вуглеводного та жирового обміну у хворих з різним ступенем жирової дистрофії печінки, Кислова Р. М., Кленіна І. А., Татарчук О.М., Меланіч С. Л. (2022)
SzircsakYe. S. - The level of melatonin and serotonin neurohormones in blood serum in patients with non-alcoholic fatty liver disease and kidney lesions infected with COVID-19 virus, Sabovchyk K. V., Stryzhak V. V., Reho O. Yu. (2022)
Стойкевич М. - Можливості ультразвукової діагностики при запальних захворюваннях кишечника, Федорова Н., Недзвецька Н., Коненко І. (2022)
Шевченко Б. Ф. - Діагностика та хірургічна корекція неспроможності фізіологічної кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми, Пролом Н. В., Бабій О. М., Зеленюк О. В., Тарабаров С. О., Галінський О. О (2022)
Silivontchik N. N. - Fructose: role in the formation of intestinal symptoms (2022)
Чабан М. П. - З минулого земської медицини у глибинці: село Жовте на Катеринославщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2022)
Козак М. І. - "Нѣмьци же дивѧщесѧ ѡроужью татарьскомоу": яку зброю описував літописець в епізоді зустрічі в Пожоні та яке її походження? (2022)
Сорока Ю. М. - Формування та функціонування діловодних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1340–1569 рр.), Коломієць Н. А. (2022)
Кухаренко О. О. - Сакральний хронотоп і медіативні дії учасників українських поховальних обрядів (2022)
Шміло Д. А. - До біографії родини волинських чехів-каменотесів Длоугі, Чижевська Л. В. (2022)
Зуденкова К. С. - Повсякдення гімназисток навчальних закладів Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2022)
Різун Н. Т. - Полабістика як напрям славістичних досліджень Антонія Петрушевича (1821–1913) (2022)
Доморослий В. І. - Володимир Шемет та його діяльність в українській думській громаді першої Державної Думи Російської імперії (1906 р) (2022)
Любовець О. М. - Більшовицька модель української державності: спроба втілення у 1919 р. (2022)
Костючок П. Л. - Агітаційний рух греко-католицького священства Східної Словаччини в першій половині 1920-х рр. (2022)
Боряк Т. Г. Усноісторичні джерела про подвірні обшуки під час Голодoмoру 1932–1933 рр. в Україні і на Кубані - Oral History Sources About Household Searches During the 1932–33 Holodomor in Ukraine and Kuban (2022)
Понипаляк О. Д. - Співпраця ОУН із США та Великою Британією у 1945–1955 рр. (за радянськими матеріалами) (2022)
Ликова О. Г. - Розвиток індивідуального творчого стилю гончаря Михайла Китриша (2022)
Присяжнюк Ю. П. - Екзистенціальні вияви етнокультури в контексті ретроспективи українського державотворення, Вовкочин Л. Ю. (2022)
Білоус Х. Е. - Поняття архетипу за Карлом Юнгом у мистецькому дискурсі та використання архетипів у fashion-індустрії (2022)
Терес Н. В. - Мавританська історико-культурна та релігійна спадщина в сучасному туризмі Іспанії, Романів Я. П. (2022)
Петрушко В. М. - Космогонічні уявлення у міфології корейського народу (2022)
Зубко А. М. Вагові системи давніх цивілізацій Кореї та Японії - Weight Systems of Ancient Civilizations in Korea and Japan (2022)
Пількевич А. Л. - "Multigenre convention" через призму популярної культури США (2022)
Ковальов Д. В. - Рецензія на монографію Г. Невинної "Німецько-фінські відносини в 1933–1939 рр. Київ: "Кондор", 2019. 160 с." (2022)
Вихідні відомості (2022)
Вербіцький С. - Перспективи удосконалення технічної підготовки волейболістів на етапі початкової підготовки за допомогою застосування інтерактивних методів навчання, Пітин М., Каратник І. (2022)
Гета А. - Емоційний стан юного волейболіста: динаміка змін у процесі спортивно-тренувальної діяльності, Левков А., Клеценко Л. (2022)
Дмитрів Р. - Порівняльний аналіз виступів чоловічих національних збірних команд України на чемпіонатах Європи з командних ігрових видів спорту, Лопацький С., Пасічняк Л. (2022)
Каратник І. - Комплексний розвиток фізичних якостей хлопців 10‒11 класів засобами модулів спортивних ігор з фізичної культури, Лібович Н., Веремчук О. (2022)
Качан В. - Педагогічні критерії адаптації функціональних систем організму спортсменів до занять міні-футболом в умовах закладів вищої освіти, Лежньова О., Буртова О. (2022)
Лежньова О. - Педагогічна технологія спеціальної фізичної підготовки волейболістів студентських команд, Качан В., Якушева Ю. (2022)
Мельник В. - Особливості реалізації тактичних дій на завершальному етапі атаки команд високої кваліфікації в пляжному гандболі, Ківерник О., Кудріна Н. (2022)
Мітова О. - Аналіз думки тренерів щодо проблем педагогічного контролю у сучасному баскетболі, Івченко О., Онищенко В., Полякова А., Ганчева В. (2022)
Михайлов В. - Точність оцінювання фізичної підготовленості студенток закладів вищої освіти, Коростильова Ю., Михайлов В. (2022)
Овчаренко С. - Вдосконалення методики планування тренувальних навантажень швидкісно-силової спрямованості футболістів у річному циклі підготовки, Яковенко А., Матяш В. (2022)
Перевозник В. - Особливості просування м’яча футболістами високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, Перцухов А. (2022)
Радченко О. - Історичні аспекти розвитку флорболу в Україні та на Волині, Швай О., Самолюк В. (2022)
Хіменес Х. - Глобалізація соціальної практики професійного спорту в сучасних умовах розвитку, Еделєв О. (2022)
Хлус Н. - Розвиток витривaлостi у дiтей стaршого дошкiльного вiку пiд чaс проведення рухливих ігор (2022)
Шевченко О. - Застосування комплексів спеціально підібраних вправ у підготовці тенісистів 6-7 років (2022)
Щепотіна Н. - Управління тренувальним процесом волейболісток у підготовчому періоді на основі програмування, Захарчук О. (2022)
Яцковський В. - Ефективність програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих команд у баскетболі 3х3 за показниками індивідуальних дій, Мельник В., Ковцун В. (2022)
Кузнецов М. С. - Макроструктура зламу проб доменного шлаку при виплавці чавуну з вдуванням пиловугільного палива, Сігарьов Є. М., Крячко Г. Ю. (2022)
Кузнецов М. С. - Тенденції зміни розмірів горна нових та модернізованих доменних печей, Крячко Г. Ю., Сігарьов Є. М. (2022)
Самохвал В. М. - Модель прокатування стрижнів в калібрах системи "ОВАЛ-КРУГ", Максименко О. П., Нікулін О. В., Приймак А. Б. (2022)
Самохвал В. М. - Аналіз параметрів та моделювання зношення валків високошвидкісних дротових блоків, Стасько Є. В. (2022)
Бельмас І. В. - Порив троса вантового каната, Білоус О. І., Танцура Г. І., Швачка А. В., Сай О. В., Гупало Ю. Ю. (2022)
Гупало Ю. Ю. - Напружений стан канатних анкерів глибокого закладання, Бельмас І. В., Білоус О. І., Танцура Г. І. (2022)
Перемітько В. В. - Зміни в розподілі твердості та мікротвердості за перерізом деталей гусеничного рушія в результаті їх зносу, Лі М. А., Кривенцов Д. С. (2022)
Нізімов В. Б. - Самозапуск синхронних двигунів з компенсацією інерційності контуру збудження, Тонконог І. А., Черствяков М. В. (2022)
Нізімов В. Б. - Керування контуром збудження автономного синхронного генератора при коротких замиканнях у статорі, Філін І. В. (2022)
Количев С. В. - Математична модель індукційного реостату двохкотушкової конструкції, Малюк В. В., С'янов О. М. (2022)
Клюєв О. В. - Спостерігач швидкості обертання ротора асинхронного вентильного каскаду, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2022)
Хмельницький Є. Д. - До питання компенсації вузла навантаження промислового підприємства, Клюєв О. В., Шрамко Ю. Ю., Дехтяр К. Р. (2022)
Дерець О. Л. - Дослідження систем третього порядку, синтезованих із використанням алгоритму забезпечення аперіодичного ковзного режиму, Дерець Г. О., Садовой О. В. (2022)
Михайленко В. В - Аналіз електомагнітних процесів у перетворювачі трифазної напруги у постійну з сімнадцятизонним регулюванням напруги, Святненко В. А., Перетятко Ю. В., Трубіцин К. В., Бачинський В. І. (2022)
Качан Ю. Г. - Щодо доцільних обсягів якісної енергії в електромережах підприємств, Шрам О. А. (2022)
Багрій В. В. - Нечіткий регулятор системи подачі прутка стану поперечно-клинової прокатки на базі arduino в середовищі labview, Волошин Р. В., Волошина К. Р. (2022)
Чейлитко А. О. - Промислові дослідження та впровадження пальників часткового попереднього змішування на камерних термічних рециркуляційних печах, Башлій С. В., Чижов C. Є. (2022)
Соколовська І. Є. - До визначення швидкості та траєкторії руху частинки в потоці теплоносія, Клімов Р. О., Морозовська А. С. (2022)
Клімов Р. О. - Дослідження режимів сумісної роботи утилізаторів теплоти та котельних агрегатів, Соколовська І. Є., Козирєва Я. В. (2022)
Непошивайленко Н. О. - Удосконалення рецептури приготування розсільного сиру типу "бринза" з підвищеним титром молочнокислих бактерій, Корнієнко І. М., Анацький А. С. (2022)
Титул, зміст (2022)
Бутько Т. В. - Формалізація процедури розподілу пропускної спроможності залізничної мережі в умовах недискримінаційного доступу до інфраструктури, Харланова С. В., Коваленко М. В. (2022)
Ломотько М. Д. - Дослідження показників, пов’язаних з часом знаходження транзитного поїзда з переробкою на сортувальній станції (2022)
Ананьєва О. М. - Моделювання електричних перехідних процесів у частотно-керованому асинхронному двигуні, Бабаєв М. М., Давиденко М. Г., Панченко В. В. (2022)
Селецький В. С. - Моделювання інформаційних систем на базі передумовної і післяумовної комплексних позицій l–го рівня (2022)
Сторінка головного редактора (2021)
Швед М. І. - Частота порушень ритму і провідності та антиаритмічна ефективність upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідними метаболічним синдромом і ендотеліальною дисфункцією судин, Ястремська І. О., Добрянський Т. О. (2021)
Скибчик В. А. - Стан когнітивних функцій у хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного й високого кардіоваскулярного ризику та гендерні особливості виявлених порушень, Пилипів О. С. (2021)
Добрянська В. Ю. - Порушення серцево-судинної діяльності та ендотеліальної функції у вагітних із недиференційованою сполучнотканинною дисплазією; їх корекція завдяки включенню до протокольної програми лікування карнітинаргінінового комплексу (2021)
Горзов Л. Ф. - Поширеність інфікування SARS-CoV-2 серед лікарів-стоматологів державних і приватних структур та чинники, що впливають на ймовірність виникнення у них коронавірусної хвороби, Гангур І. Ю., Сорокопуд І. В., Танасійчук П. М. (2021)
Дунаєва І. П. - Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури), Кравчун Н. О. (2021)
Кобак Л. О. - Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без і з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури; опис клінічного випадку) – повідомлення перше, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Чемес В. В. (2021)
Фаюра О. П. - Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення перше, Максимук А. О., Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Циганик Л. В., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2021)
Вимоги до статей (2021)
Іванов І. В. - Порівняльний історико-правовий аналіз концептів поліції в Австро-Угорській та Російській імперіях у ХVIIІ–XIX ст., Джантіміров М. О. (2022)
Туренко О. С. - Історико-правовий нарис модерних візій поліції, Бабкіна М. К. (2022)
Городецька М. С. - Щодо кримінального процесуального предмета відання Конституційного Суду України (2022)
Ковальова О. В. - Засоби інформаційного забезпечення під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (2022)
Лоскутов Т. О. - Загальні питання правового регулювання особливого порядку кримінального провадження, обумовленого правовим режимом воєнного стану (2022)
Павлиш Т. Г. - Аналіз інформації із соціальних мереж під час розслідування та в ході протидії злочинам, Терещенко О. О. (2022)
Пилипенко Д. О. - Окремі питання визначення процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні, Єпринцев П. С. (2022)
Волобоєв А. О. - Ультимативні дії злочинця (-ів) як складова імітування обстановки злочину (2022)
Котова В. В. - Особливості розслідування торгівлі людьми в умовах воєнного стану (2022)
Козар Ю. Ю. - Роль державних та недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні, Гаріфуллін М. В. (2022)
Червінчук А. В. - Пристрої для примусового відкриття транспортних засобів та правові підстави їх застосування, Атаманенко Ю. Ю. (2022)
Денисов С. Ф. - Злочини проти громадського порядку: кримінологічна характеристика та питання запобігання Національною поліцією України, Заїка Д. Є. (2022)
Носевич Н. Р. - Державне бюро розслідувань як суб’єкт формування та реалізації кримінологічної політики держави (2022)
Пискун О. В. - З’ясування термінологічних особливостей у процесі визначення адміністративно-правового статусу командувача Національної гвардії України (2022)
Шульга А. О. - Декриміналізація ножів як різновиду холодної зброї: кримінально-правовий аспект (2022)
Короткова Ю. М. - Удосконалення професійної компетентності викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2022)
Lopatynska I. - Emotional intelligence of the law enforcement officer (2022)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва органів Національної поліції України (2022)
Шеховцова В. В. - Підготовка управлінських кадрів поліції: зарубіжний досвід (2022)
Вінтонів М. О. - Рецензія на навчальний посібник "Українська мова за професійним спрямуванням" (укладачі: кандидат філологічних наук, доцент О. О. Новікова, кандидат філологічних наук, доцент К. В. Пономаренко, кандидат філологічних наук, доцент Т. М. Сабельникова) (2022)
Халимон С. І. - Рецензія на монографію "Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації", підготовлену доктором юридичних наук, професором С. С. Вітвіцьким, кандидатом юридичних наук, професором О. О. Волобуєвою, доктором юридичних наук, доцентом О. М. Куракіним, кандидатом юридичних наук В. В. Котовою (2022)
Чумак В. В. - Рецензія на монографію "Правові та технологічні аспекти реєстрації дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів", підготовлену авторським колективом Донецького державного університету внутрішніх справ: А. В. Червінчуком, Ю. Ю. Атаманенко, Є. О. Пилипенко та О. І. Рудюком, за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України С. С. Вітвіцького (2022)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до журналу "Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика" (2022)
Відомості про авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Титул, зміст (2022)
Лоцман Р. О. - Український народний спів: класифікація та особливості (2022)
Черкасов В. Ф. - Загальна музична освіта в країнах Балканського регіону (2022)
Калашнікова О. В. - Портрет у музиці: від інтонації до музичного образу (2022)
Тішина О. Ф. - Організація початкового етапу навчання гри на домрі у форматі музичної казки (2022)
Сапарова Н. М. - Методичні аспекти розвитку музичного слуху в класі гри на гобої, Хусаїнова Г. А. (2022)
Жученко Н. І. - Використання фонограм у скрипковому сольному й ансамблевому виконавстві (2022)
Ноти (2022)
Тимків О. А. - Виконання композицій у форматі диптих/триптих у техніці лінориту (2022)
Цимбал Н. І. - Особливості використання QR-кодів на уроках мистецтва в старшій школі (2022)
Прокопчук В. І. - Мистецько-освітній проєкт "Знаменні та пам’ятні дати":ціннісно-виховний потенціал, Смалько М. Ф. (2022)
Махмутова А. Є. - Досвід опрацювання самчиківського розпису в підготовці вчителів мистецтва (2022)
Прокопчук В. І. - З рубрики "Маловідомі/малодосліджені мистецькі сторінки" (2022)
Михайлюк-Соронович О. Д. - Феномен дитячого генія (2022)
Улицька А. А. - Понад Лиманом линуть пісні (2022)
Вітальне слово ректора "Збірнику наукових праць – 25 років" (2022)
Пилипенко Д. О. - Принцип справедливості в кримінально-виконавчому праві України (2022)
Северінова О. Б. - Функція оборони держави: історико-правові та теоретико-методологічні аспекти (2022)
Туренко О. С. - Політико-правові максими Дунса Скота (2022)
Абдель Фатах А. С. - Трудоправові ознаки, зміст та природа учнівського договору (2022)
Анісімова Г. В. - Організаційно-правові заходи відтворення і підвищення родючості ґрунтів та продуктивності земель лісогосподарського призначення в умовах євроінтеграційних процесів, Шеховцов В. В., Донець О. В. (2022)
Гузенко О. П. - Інституційність, правові та сутнісні аспекти митних режимів в Україні, Рекуненко Т. О. (2022)
Кадала В. В. - Правові основи діяльності суб’єктів господарювання залізничної галузі (2022)
Ніколенко Л. М. - Визначення змісту принципу верховенства права в господарському судочинстві (2022)
Черкез Д. Л. - Порівняльний аналіз мотивувальної частини судового рішення (2022)
Пискун О. В. - Щодо визначення проблематики статусу командувача Національної гвардії України в науці адміністративного права (2022)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процедурні аспекти врегулювання спору за участю судді, Нестеренко К. О., Барабаш Н. О. (2022)
Варава Д. В. - Втягнення молодіжного контингенту засуджених до вживання наркотичних засобів як шлях до поширення ВІЛ-СНІДу (2022)
Колб О. Г. - Про деякі особливості прокурорського нагляду у сфері виконання покарань України, Годлевська-Коновалова А. В. (2022)
Сизоненко А. С. - Особливості загальносоціального запобігання ювенальній злочинності в Україні (2022)
Тіточка Т. І. - Поняття та змістовні складові сучасної ювенальної віктимології (2022)
Бажанюк В. В. - Про змагальність сторін у проведенні судової експертизи (2022)
Денисюк О. О. - Поняття сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами (2022)
Кметь О. О. - Стан наукових досліджень соціального і правового захисту осіб, які надають допомогу оперативним підрозділам на конфіденційній основі (2022)
Кубарєв І. В. - Тактична операція "Збір відомостей на місці виявлення трупа" (2022)
Репан М. І. - Доктринальне дослідження принципу аналогії закону та права в кримінальному провадженні України, Єлаєв Ю. Л. (2022)
Тичина Д. М. - Особливості методики розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини (2022)
Шапарь А. О. - Нормативно-правове регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Татаренко С. В. (2022)
Шевчук Г. В. - Послідовність дослідження операцій із нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ (2022)
Ромашенко В. Є. - Методи вдосконалення психологічної компетентності працівників поліції під час базової та післядипломної освіти, Гурський В. Є. (2022)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2022)
Відомості про авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Medvedieva A. - Special Aspects of the Cameramen’s Work at the "A” List Film Festivals, Seredytskyi O. (2022)
Gavran I. - Specific Features of TV Journalist’s Work at the World Film Events, Hutsal R., Kushnarov D. (2022)
Balaban O. - Apocalypse of Art (Cinema. People. Close-up.), Popova Ya., Lobachova V. (2022)
Shyrman R. - Video Surveillance as an Educational Exercise and Artwork (2022)
Bezruchko O. - Presentation of the Sacred Heritage of Boikos by Means of Audiovisual Art, Bardyn V. (2022)
Chmil H. - Human and Nature in Documentary Films, Buriak Ye. (2022)
Batalina Kh. - Violence in the Context of World Cinema History, Kostiuk N. (2022)
Yunyk T. - Modern Sound Recording Technologies, Riazantsev L., Horevalov S. (2022)
Kotliar S. - Cinematography and Modern Media, Mykhalov V., Pereiaslavets D. (2022)
Zaspa I. - Photo Art Project ‘‘Female Multi-Component Associative Image ‘Fern flower’ ’’. Part 2, Bezruchko O. (2022)
Kukorenchuk V. - Master’s Photo Art Project ‘Erotica in Photography: from Analog to Digital’. Part 1, Vdovychenko N., Bondar V. (2022)
Bezruchko O. - Master's Photo Art Project ‘Development of Ukrainian film distribution in Lviv region as a component of film production in Ukraine’, Kachmar N. (2022)
Миславський В. - Кіномелодрама ХХ століття і трофейні фільми: екранний дискурс, Мархайчук Н. (2022)
Riabukha N. - Ukrainian Film Music: History and Modernity (2022)
П’ятницька Г. - Внутрішня торгівля України: структурно-динамічний аналіз, Григоренко О., Шевчун М. (2020)
Bagatska K. - Value drivers implementation for the forestry industry, Diadiusha V. (2020)
Марчук Н. - Ринок наручних годинників: світові тренди, Андрієвська Л., Глушкова Т. (2020)
Osyka V. - Waterproof paper packaging materials: evaluation of properties, Komakha V., Komakha O. (2020)
Індутний В. - Товарознавча оцінка виробів із мармуру, Мережко Н., Пірковіч К. (2020)
Божко Т. - Класифікація засобів жіночої гігієни, Загрівая І. (2020)
Prytulska N. - Amino acid content of gerodietetic product for enteral nutrition, Antiushko D., Shapovalova N. (2020)
Сидоренко О. - Інноваційні продукти з креветкою Palaemon adspersus, Петрова О. (2020)
Кійко В. - Коров’яче молоко виробництва особистих селянських господарств: якість і безпечність, Янчик М., Березова Ю. (2020)
Кравченко М. - Хімічний склад кондитерських бобових паст, Рибчук Л., Перепелиця М. (2020)
Антюшко Д. - Світовий ринок пшениці: виклики воєнного часу, Шаповалова Н., Гончар Ю. (2022)
Притульська Н. - Фармацевтичний ринок України: тенденції розвитку в умовах пандемії СOVID-19, Мотузка Ю., Кошельник А. (2022)
Кійко В. - Халяльні та кошерні харчові продукти: виробництво і сертифікація, Янчик М., Божко А. (2022)
Ус А. - Торговельні мережі України: вплив пандемії Sars-CoV-2, Мисюк В. (2022)
Рижаков Є. - Класифікація рекламного контенту в ритейлі, Мельникович О. (2022)
Приймук О. - Перевалка контейнерних вантажів у морських портах: оцінка якості (2022)
Полюга В. - Властивості зольних мікросфер як наповнювачів у сумішах для мурування, Золотарьова О., Жалдак М. (2022)
Белінська С. - Прогнозні моделі якості заморожених напівфабрикатів із культивованих печериць, Нестеренко Н., Мороз О. (2022)
Сукманов В. - Якість пшеничного хліба, збагаченого біологічно активними речовинами цибулі, Супрун А. (2022)
Перепелиця М. - Технологія шоколадного бісквіта зниженої енергетичної цінності, Малоголова А. (2022)
Ворон О. - Організаційна автономія закладу загальної середньої освіти в ефективному впровадженні внутрішньої системи забезпечення якості освіти (2022)
Назаренко Л. - Адаптивна організаційна структура управління як чинник ефективного менеджменту організації (2022)
Крутова Н. - Професійний саморозвиток учителя сучасної школи, Тимчина Н., Тимчина В. (2022)
Морквян І. - Методичні аспекти використання інтерактивного освітнього програмного комплексу МоzаВоок у процесі застосування компетентнісного підходу на уроці математики, Хміль Н. (2022)
Позднякова Т. - Використання інтерактивних плакатів Genial.ly на уроках біології в закладах загальної середньої освіти, Харченко Н. (2022)
Шаров С. - Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, Шарова Т. (2022)
Шліхта Г. - Ціннісно-деонтологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі (2022)
Олійник І. - Технологія розвивального навчання та Нова українська школа: аналіз і паралелі, Тищенко Л. (2022)
Савчук Б. - Формування когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього педагога: педагогічний експеримент, Височан Л., Височан З. (2022)
Kornienko M. - Philosophical vector of foreign language training of students of philologists (ending ХХ – beginning ХХI century) (2022)
Шевчук Т. - Мовностилістичні особливості оповідання Остапа Вишні "Веселі артисти", Ткачук О. (2022)
Черній А. - Формування ключових компетентностей учнів на уроках правознавства в закладі загальної середньої освіти, Пишко О. (2022)
Марченко О. - Модель полікультурної компетентності вчителя математики в освітньому середовищі Нової української школи (2022)
Гавлітіна Т. - Комплексна система виховання в українській школі (2022)
Гумінська О. - Удосконалення фахової компетентності вчителя музичного мистецтва завдяки участі в діяльності науково-дослідного колективу, Моторна О. (2022)
Даюк Ж. - Характерні особливості формування харківської професійно-академічної бандурної школи, Ковлева М. (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Bakhmat N. - Approachers to university esp teaching, Chaikovska O. (2021)
Bilousova N. - Historical genesis of formation and development of the profession "medical representative” in Ukraine (2021)
Hrytsenok I. - Pedagogical technology of entrepreneurial competence development of future qualified workers in the project activi-ty process (2021)
Honchar L. - Development of dual education in Germany in the historical context (2021)
Kurok R. - Trends in the development of the professional pre-higher education in the modern conditions (2021)
Cherednyk L. - Pedagogical conditions for the formation of future teachers' readiness for tolerant education of elementary school-children (2021)
Smyrnova I. - Smart-complex in the vocational training of a modern teacher, Dovhopolyk K. (2021)
Mymrenko O. - Use of hands-on workshops as an interactive tool for developing teachers' communicative competence (2021)
Hodun V. - Creative potential of future specialists in repairing and maintaining automobiles (2021)
Kulalaieva N. - A methodical system of professional training for future skills workers with elements of dual education, Haiduk O. (2021)
Radkevych V. - A scientific platform for assuring quality of professional (vocational) education (2021)
Tsarova Ye. - Analyzing regulatory support for professional development of masters of vocational training in the system of methodical work (2021)
Chernysh N. - Regulation of legal education in higher military educational institutions of the USSR and independent Ukraine (2021)
Tkachenko M. - Organization of innovative educational activity for formation of readiness of future qualified workers for entrepreneurship (2021)
Bakhtiyarova H. - Іntegrative approach to the training of future professional teachers (2021)
Gerganov L. - Organizational and pedagogical conditions of future marine engineers acquiring professional competencies, Lipenkov I. (2021)
Vakulenko N. - Research of theoretical aspects of the use of information and communication technologies in the technological edu-cational industry, Beznosyuk O. (2021)
Luzan P. - Methodology for assessing the quality of training specialists in institutions of professional pre-higher education, Titova O., Mosya I., Pashchenko T. (2021)
Onyshchenko A. - Pedagogical conditions for the development of professional competence of skilled service workers (2021)
Radkevych O. - Diagrams, charts and graphs as a tool for presenting project information (2021)
Radkevych V. - Content and structure of web-platform "Partner Space "015”, Borodiyenko O., KruchekV. KruchekV., Radkevych O. (2021)
Луковенко І. Г. - Особливості реалізації політики у сфері релігії на непідконтрольних територіях Донеччини (2021)
Черкашина Т. О. - Роль засобів масової інформації в поширенні інформації про фемінізм серед молодих дівчат та жінок, Шапошникова І. В., Ломейко А. Д. (2021)
Асєєва Ю. О. - Емоційний інтелект як фактор впливу на ефективність лідера, Мельничук І. В., Кузнецова А. В. (2021)
Ємець Д. О. - До питання про трасгенераційну передачу колективної травми у представників українського етносу (2021)
Бакка Ю. В. - Детермінанти розвитку особистості в юнацькому віці: ґендерний аспект (2021)
Батечко Д. П. - Дослідження особистісних особливостей студентів-футболістів у контексті ґендерних відмінностей та соціалізації, Печена В. М. (2021)
Батечко Д. П. - Психологічні особливості комплектування спортивних команд у баскетболі, Шнякіна С. М. (2021)
Бондарук Ю. С. - Особливості психологічних підходів у роботі з дітьми та сім’ями, що переживають наслідки травмуючих подій та опинились у складних життєвих обставинах (2021)
Бурлачук Л. Ф. - Структурно-функціональні особливості автобіографічної пам’яті, Лисенко І. П., Діденко С. В. (2021)
Вакуленко О. Л. - Індивідуально-психологічні особливості кризових станів у батьків онкохворих дітей, Проскурня А. С., Третьякова Ю. В. (2021)
Васильєва Г. В. - Етапи і форми саморозвитку особистості, Котова І. О. (2021)
Гуменюк І. А. - Психологічні характеристики чинників розвитку особистісного потенціалу вчителів початкової школи (2021)
Гусак В. М. - Емоційний компонент у структурі психологічної культури студентів соціономічних спеціальностей (2021)
Денисенко А. О. - Особливості прояву депресії у старших підлітків, Євтушек В. В. (2021)
Зіборова О. О. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі стилем материнського ставлення у жінок, які виховують дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку (2021)
Ігумнова О. Б. - Особливості психологічної корекції аутоагресії в юнацькому віці, Михайлов А. Р. (2021)
Кириченко Т. В. - Індивідуальна освітня траєкторія учня в контексті профільної школи (2021)
Кокоріна Ю. Є. - Емпіричне дослідження структури ціннісно-потребової сфери блогерів, Морару Д. І. (2021)
Кравчук Н. П. - Причини виникнення та шляхи подолання внутрішньоособистісних конфліктів у процесі особистісного розвитку дошкільників (2021)
Кузнєцова В. В. - Психологічні особливості емоційного стану ВІЛ-інфікованих осіб під час установлення діагнозу (2021)
Логвінова Д. В. - Статеві особливості формування самооцінки в підлітковому віці, Логвінов О. В. (2021)
Миколюк Д. О. - Перспективи дослідження суб’єктивного благополуччя осіб з порушенням слуху, Мілютіна К. Л. (2021)
Мінчук Р. І. - Сучасний стан проблеми синдрому больової дисфункції (клінічна картина та підходи до лікування). Огляд літератури (2021)
Молотокас А. А. - Психологічний компонент гестаційної домінанти в жінок із запланованою і незапланованою вагітністю, Діденко С. В. (2021)
Ніколаєнко С. О. - Особливості поєднання технологій раціонально-емоційної психотерапії і рухів очей у процесі переробки і трансформації ірраціональних переконань особистості, Улунова Г. Є. (2021)
Поліщук В. М. - Педологія як методологічна основа психології вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського) (2021)
Хоржевська І. М. - Особливості протікання конфліктів у молодих сім’ях, Рижкова І. О. (2021)
Чуйко О. М. - Аналіз психологічних критеріїв успішності кар’єри акторів, Пронь Л. М. (2021)
Шевченко О. М. - Психологічні особливості емоційного вигорання у молодих матерів, Стечишин Е. М. (2021)
Шелешей О. Г. - Розвиток емоційної компетенції дітей старшого дошкільного віку, Астремська І. В. (2021)
Яворська Н. П. - Дослідження емоційного інтелекту студентів-гандболістів (на прикладі юнаків і дівчат) (2021)
Яценко Т. С. - Актуалізація пралогічного та логічного мислення в глибинному пізнанні психіки, Галушко Л. Я., Ткаченко К. В. (2021)
Бурлєєв О. Л. - Вплив проактивного мислення на ефективність виконання інтелектуальної діяльності, Василенко О. О., Калінчук А. А. (2021)
Паламарчук О. М. - Життєстійкість як психологічний ресурс особистості сучасного науковця (2021)
Білюченко Ю. М. - Специфіка агресивності підлітків: ґендерний аспект дослідження (2021)
Остапенко І. В. - Веб-квест як засіб розвитку громадянської компетентності молоді (2021)
Полшкова С. Г. - Особливості ґендерних стереотипів серед чоловіків і жінок середнього віку, Трофімова Д. О., Крайлюк А. І. (2021)
Сергєєва І. В. - Психологічні особливості чоловіків – суб’єктів пробації, Кохановська І. В. (2021)
Чепурна Г. Л. - Ґендерні особливості взаємозв’язку перфекціонізму зі стилями спілкування, Поленкова М. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Лузан П. Г. - Дефінітивний аналіз базових понять стандартизації професійної освіти, Колісник Н. В., Осипенко С. М. (2018)
Кулалаєва Н. В. - Концептуальні засади проектного професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Алєксєєва С. В. - Концепція підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2018)
Абільтарова Е. Н. - Поєднання традиційних та специфічних принципів формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх спеціалістів з охорони праці (2018)
Клочко О. В. - SMART-технологія в моделюванні міжпредметних зв ’язків математики та інформатики, Михайлюк О. Н. (2018)
Козак А. Р. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Журавська Л. М. - Функціональна модель самокерованого автономного навчання студентів (2018)
Зуєва А. Б. - Критерії діагностування якості smart-комплексу для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Цицюра К. В. - Соціокультурна компетентність майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки (2018)
Горбан Є. І. - Суть і структура професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної ) освіти (2018)
Артюшина М. В. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в галузі економіки (2018)
Борисенко Л. Л. - Діагностування мотиваційно-особистісного складника самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки, Кучерява К. В. (2018)
Слободянюк А. В. - Особистісні ресурси студентської молоді (на матеріалах соціально-психологічних досліджень), Косарєва Л. В. (2018)
Тарасова О. М. - Розвиток психологічної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки (2018)
Стойчик Т. І. - Формування сучасного ринку працi: аналiз попиту i пропозицiї робочої сили (2018)
Дрозіч І. А. - Методична робота в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери ресторанного господарства як засіб підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання (2018)
Візнюк І. М. - Професійне вигорання як чинник виникнення і розвитку іпохондричних розладів особистості (2018)
Радкевич В. О. - Модель мережевої взаємодії в розвитку системи професійної освіти і навчання у країнах ЄС, Бородієнко О. В, Пуховська Л. П., Радкевич О. П., Базелюк Н. В., Леу С. О. (2018)
Чужикова В. Г - Індикативні виміри творчої дифузії викладача економіки (європейський досвід), Лещенко К. А. (2018)
Іванченко В. В. - Духовно-моральне зорієнтування підростаючого покоління в філософських школах Стародавнього Китаю (2018)
Павлюк Л. В. - Підготовка вчителів трудового навчання і технлогій в Україні: історико-педагогічний аспект (2018)
Микитюк І. В. - Компаративний аналіз емпіричних досліджень процесів упровадження інклюзивної освіти в України та світі (2021)
Никифоренко А. Р. - Задоволеність запоріжан діяльністю міської влади та якістю муніципальних послуг (за матеріалами опитувань громадської думки), Баєв А. І. (2021)
Горпинич О. В. - Система факторів суспільного здоров’я українського суспільства: структура та соціальні детермінації, Кирилюк Н. А. (2021)
Кухта М. П. - Чинники відмови молодих жінок України від побудови сім’ї (2021)
Бедан В. Б. - Психологічні особливості нарцисичних осіб: гендерний аспект, Квітко О. О. (2021)
Гештень Е. О. - Психологічні особливості впливу рівня інтелекту на ставлення до вакцинації проти COVID-19, Шевченко О. С. (2021)
Дубатовк В. С. - Психологічна сутність поняття шкільного освітнього середовища та його роль у розвитку особистості сучасного учня, Паламарчук О. М. (2021)
Савицька О. В. - Особливості психоемоційного стану та уваги першокурсників в ситуації іспиту (2021)
Амплєєва О. М. - Особливості прояву вербальної агресії сучасною молоддю, Божко О. О. (2021)
Гаврюшенко В. В. - Психологічні принципи й механізми гармонізації взаємодії офіцерів (2021)
Діброва В. А. - Взаємозв’язок часових перспектив і базисних переконань особистості в контексті вимушеного переселення (2021)
Кайзерова А. В. - Особливості психологічної підготовки спортсменів: теоретичний концепт (2021)
Калька Н. М. - Психологічні детермінанти чоловічої сексуальності в сучасному світі (результати факторного аналізу емпіричного дослідження), Кузьо Л. І. (2021)
Каневський В. І. - Дисфункціональні переконання в системі депресивно-тривожних розладів, Гур’янова А. С. (2021)
Каневський В. І. - Вплив аутоагресивної поведінки на розвиток розладів харчової поведінки, Шендрик Д. О. (2021)
Коломієць Л. І. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження психологічної ресурсності особистості в континуумі "здоров’я – хвороба", Гук К. В., Ласкус О. Ю. (2021)
Рибальченко О. М. - Психологічні загрози – компонент безпеки особистості (2021)
Роговський А. Е. - Поведінкові типи особистості та їх вплив на емоційний апарат людини (2021)
Соколова Г. Б. - Психологічні особливості емоційного вигорання у тренерів єдиноборств, Тодоров П. І., Вєнік К. Ю. (2021)
Степура Є. В. - Медитація та її вплив на особистість (2021)
Хоржевська І. М. - Особливості емоційного стану дитини з неповної сім’ї, Погорєлова А. Ю. (2021)
Хоржевська І. М. - Вплив тривожності матері на емоційне здоров’я дошкільника, Пушкаревська Н. О. (2021)
Чаркіна О. А. - Теоретичне обґрунтування програми тренінгу кар’єрного розвитку для молодих жінок (2021)
Шевченко Ю. В. - Структура розвитку соціальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку (2021)
Юнг Н. В. - Нейропсихологічне спостереження та аналіз психічних розладів під час подорожей у китаї, Кирилішина М. Г., Кайсінь Цзінь (2021)
Якимчук Г. В. - Фактори середовища в діяльності та участі у суспільному житті дітей з мовленнєвими порушеннями з позицій мкф (2021)
Самкова О. М. - Емоційне вигорання як чинник професійної деформації, Бовдир О. С., Вельдбрехт О. О. (2021)
Сіроха Л. В. - Ґендерні стереотипи в правничій діяльності (2021)
Толмачевська В. О. - Особливості психоемоційного напруження у медичних працівників з урахуванням гендерних факторів та медичного стажу роботи (2021)
Фурман А. А. - Вплив соціально-психологічного клімату трудового колективу на становлення особистості, Макарчук Н. М. (2021)
Горяінов А. В. - Теоретико-прикладні аспекти конфліктності поліцейських у сучасних вітчизняній психології (2021)
Довгань Н. О. - Надзвичайна ситуація як виклик: соціальна і психологічна підтримка здоров’я (2021)
Донець О. І. - Соціально-психологічні аспекти процесу дорослішання та старіння особистості (2021)
Коваль Г. Ш. - Розвиток емоційного інтелекту підлітків з використанням технологій коучингу, Грицик О. А. (2021)
Курова А. В. - Невизначеність як соціально-психологічна проблема особистості (2021)
Пономаренко Я. С. - Самоставлення поліцейських із різним рівнем особистісно-професійної здійсненності (2021)
Сидоркіна М. Ю. - Методологічні засади розробки технології розвитку громадянської компетентності шляхом актуалізації соціального інтересу (2021)
Скворчевська Є. Л. - Стиль міжособистісної взаємодії як умова гармонійних стосунків у студентській групі (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Петришин P. - Вихід ЧНУ на міжнародну арену (2022)
Макар В. - Угода, перевірена часом і значимістю, Макар Ю. (2022)
Bohatyrets V. - The Effectiveness of Cultural Diplomacy in Strengthening Chernivtsi-Saskatchewan Educational Cooperation (2022)
Макух-Федоркова І. - Нормативно-правові основи формування політики кібербезпеки Канади (2022)
Сич О. - Моя Канадіана (2022)
Федуняк С. - Безпекова політика Канади після завершення "холодної війни": нові виклики ХХІ століття (2022)
Гурак І. - Нові тенденції у внутрішній та зовнішній політиці путінської Росії на початку ХХІ ст. (Частина 2), Цепенда І. (2022)
Карпчук Н. - Інформаційні приводи й інформаційний супровід гібридної війни Російської Федерації проти України, Юськів Б. (2022)
Козелкова К. С. - Формування зондувальних просторово-часових сигналів заданої структури з використанням багатоканальнихскануючих систем (2013)
Шульга О. В. - Використання псевдосупутникових радіонавігаційних систем для розпізнавання й управління рухом наземних транспортних засобів, Ясько Г. Г. (2013)
Кожухов А. М. - Анализ возможностей использования телескопа азт-8 национального центра управления и испытаний космических средств для наблюдения астероидов, Кожухов Д. М. (2013)
Хращевський Р. В. - Класифікація проблемних ситуацій системи планування розподілу повітряного простору (2013)
Гавриленко В. В. - Вплив сил коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах його закріплення, Ковальчук О. П., Лимарченко О. С. (2013)
Жураковський Б. Ю. - Каскадно-комбіновані методи стиснення при передачі даних у системах управління (2013)
Коробчинський М. В. - Теоретичні особливості графічних моделей в описі інформаційних компонент розподіленої системи управління рухомими об’єктами (2013)
Пекуровський Г. В. - Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на консольній балці при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації (2013)
Пугач Н. В. - Нанометрические измерения глубины и скорости травления тонких пленок на основе интерферометра майкельсона, Коновалов В. И. (2013)
Харитонова Л. В. - Аналітичне дослідження статичної стійкості оболонкових елементів транспортних систем, Васильєв І. Ю., Куценко О. Г., Уварова Т. В. (2013)
Шефер О. В. - Урахування пружних деформацій у процесі керування складними технічними системами, Галай В. М. (2013)
Шульга А. В. - Экспериментальные исследования зажигания металлогалогенных источников света в зависимости от различных факторов с целью создания систем управления работой навигационными приборами видимого спектра излучения, Зубрицкий О. А., Нелюба Д. Н., Данник А. И. (2013)
Дзисюк О. В. - Аналитичний огляд стану метрологічних досліджень нвч-мультиметрів, Козлов Ю. В. (2013)
Калугін Д. С. - Розрахунок потужності ненавмисних перешкод, створюваних надширокосмуговою радіотехнічною системою для вузькосмугової станції виявлення цілі, Селезньов С. В., Телюков С. В., Безверхий А. М. (2013)
Котляр С. С. - Аналіз похибок вимірювальних перетворювачів температури (2013)
Одноралов І. В. - Технологічний ризик і його вплив на ефективність використання фінансового ресурсу (2013)
Лещинский В. А. - О задаче алгебро-логического описания понятий (2013)
Раскин Л. Г. - Метод решения задачи определения оптимального состава боевых средств оперирующих группировок (2013)
Гринкевич Г. О. - Розробка алгоритму ортогонального частотного мультиплексуванням для безпроводових телекомунікаційних систем (2013)
Краснобаев В. А. - Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях, Горбенко Р. А. (2013)
Палій С. В. - Користувачі інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців, як джерело знань (2013)
Болюбаш О. О. - Взаємозв’язок між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою пакета даних в мережі в випадку активації процедури хендоверу (2013)
Греков В. Ф. - Оптимізація розподілу обсягу завдань між виконавцями методом динамічного програмування, П’янков А. А, Орлов С. В. (2013)
Громико І. О. - Випереджаюча активна стратегія захисту інформації з прикладом апаратурной реалізації на флеш-носіях (2013)
Кучук Г. А. - Методика синтезу інформаційної технології управління мережевим трафіком, Косенко В. В., Давікоза О. П., Калкаманов С. А. (2013)
Ландсман В. А. - Інформаційне суспільство: нові можливості та загрози, Дзюндзюк В. Б. (2013)
Рубан І. В. - Модель низкоскоростной атаки типа "Отказ в обслуживании", Прибильнов Д. В., Лошаков Є. С. (2013)
Миргород О. В. - Неразрушающий метод контроля качества строительных материалов и зданий при реконструкции после чрезвычайных ситуаций (2013)
Попов В. М. - Модель адаптивной системы техногенной безопасности региона, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2013)
Свид І. В. - Методи підвищення завадозахищеністі запитальних систем спостереження повітряного простору (2013)
Васильев К. А. - Дополнительное уплотнение сигналов n-ofdm на основе преобразования хартли с амплитудно-импульсной модуляцией различной полярности, Слюсар В. И., Волошко С. В. (2013)
Макаренко А. О. - Використання засобів комп’ютерної математики при моделюванні безпроводових систем зв’язку (2013)
Криховецький Г. Я. - Метод динамічної зміни стратифікованої топологічної структури мережі зв’язку, Загайнов С. О., Поляков А. О. (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні відомості (2013)
Дяченко Я. М. - Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах Лісостепу України, Сидоренко О. В. (2013)
Олешко В. В. - Розмноження видів роду калікант (Сalycanthus l.) зеленими живцями у волинському Лісостепу України (2013)
Мамонова Р. Ю. - Зимостійкість інтродукованих сніжноягідників (Symphoricarpos Duhamel) в умовах Києва, Китаєв О. І., Слюсар С. І. (2013)
Пасічник Л.А. - Біологічні особливості Pseudomonas Viridiflava, ізольованих із насіння цукрових буряків, Буценко Л.М., Дворак К.П. (2013)
Makarenko N. - Biological features of arsenic translocation in crops depending on fertilizer, Bondar V. (2013)
Швець I. В. - Склад і поширення видів роду вероніка (Veronica l.) на території Києва та Київської області (2013)
Степаненко Н. П. - Порівняльний аналіз локальних раритетних дендроекзофлор штучних заповідних парків Лісостепу України (2013)
Красовський В. В. - Деякі особливості формування крони інжиру звичайного (Ficus Carica l.) при інтродукції у Лісостеп України (2013)
Антіпов І. О. - Розробка молекулярно-біологічної системи ПЛР діагностики віроїда веретеновидності бульб картоплі, Гринчук К. В., Мельничук М. Д. (2013)
Лещенко О. Ю. - Аутекологічні особливості сортів Lоlіum Perenne L. вітчизняної селекції (2013)
Кирик М. М. - Видова різноманітність збудників фузаріозної кореневої гнилі нуту, Таранухо Ю. М. , Дяченко О. М. (2013)
Парій М. Ф. - Регенераційна здатність селекційно-цінних генотипів соняшнику, Ситник К. С., Жукова Д. А. (2013)
Крамарев С. М. - Влияние антропогенного фактора на свойства чернозема обыкновенного, Косолап Н. П. (2013)
Гудков І. М. - Сучасна радіаційна ситуація на території відокремленого підрозділу НУБіП України навчально-дослідне господарство "Ворзель", Ільєнко В. В., Русавська А. В., Паренюк О. Ю., Журавель М. П. (2013)
Лісовий М. М. - Технологічні аспекти лабораторного розведення Uscana Senex Grese (Trichogrammatidae) та можливість застосування його в агроценозах (2013)
Причепа М. В. - Морфоекологічна пластичність окуневих риб за умов географічної ізоляції (2013)
Собчик В. - Європейський досвід створення і функціонування екологічної мережі "Природа-2000", Ковальська А., Нагорнюк О. М., Рябушенко О. О. (2013)
Курбатова І. М. - Розвиток ікри та виживання ембріонів коропа за дії альбендазолу, Цедик В. В., Свириденко Н. П. (2013)
Лесняк Ю. І. - Основні аспекти переносу чужорідних генів в геном сперматозоїдів японських перепелів (Coturnix Japonica), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2013)
Title (2022)
Contents (2022)
Kyzmenko I. - Influence of fitball aerobics on the development of individual coordinating abilities of girls 14–15 years old, Ostrowski A., Zhuk V. (2022)
Tropin Yu. - Model characteristics of competitive activity of female MMA mixed martial arts fighters of different weight classes, Romanenko V., Cynarski W. J., Boychenko N., Kovalenko Ju. (2022)
Melnyk A. - Dynamics of change of high-speed and strengt preparedness of volleyball players under the influence of a set of exercises according toТabata protocol, Skrobecki J., Liakhova T., Pashchenko N., Lebediev S. (2022)
Deineko A. - Ukrainian folk outdoor games in the system of physical training facilities for gymnasts aged 6-7 years, Cieslicka M., Krasova I., Bilenka I. (2022)
Abdula A. - Features of the development of strength training of highly qualified football referees in the competitive period, Pertsukhov A., Wnorowski K., Mozharovska S., Mozharovskyy Y. (2022)
Азиркіна І. М. - Порівняння ефективності мікробіологічного методу виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях з арбітражним методом рідинної хроматографії з подвійним мас-спектрометричним детектором, Гаркавенко Т. О., Доброжан Ю. В., Київська Г. В. (2022)
Айшпур О. Є. - Антибіотикорезистентність клінічних ізолятів бактерій родини Enterobacteriaceae за бактеріозів тварин на скотарських фермах України, Муштук І. Ю., Шеремет Н. О., Крищук Ю. С., Київська Г. В., Гуменюк В. В., Єрмоленко О. М., Дерев’янко М. М. (2022)
Грищук Г. П. - Гістоморфологія статевих органів телиць парувального віку за симптоматичної неплідності, Гуральська С. В. (2022)
Захарова О. М. - Виявлення токсиноутворюючих грибів роду Fusarium за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Тарасов О. А., Янголь Ю. А., Колич Н. Б. (2022)
Катюха С. М. - Порівняльна ефективність хіміотерапевтичних препаратів при бабезіозі собак, Кривошия П. Ю., Вознюк І. О. (2022)
Криця Я. П. - Вплив імуномодулятора ріботану на показники клітинного імунітету лошат, Меженська Н. А., Захарова О. М., Моложанова А. В., Сидоренко Т. В. (2022)
Люлін П. В. - Біорізноманітність і взаємодія збудників паразитофаун свійських і диких м’ясоїдних в умовах урбанізованих та природних екосистем східного регіону України, Богач М. В., Нікіфорова О. В., Мазанний О. В., Федорова О. В., Приходько Ю. О. (2022)
Меженська Н. А. - Розробка комплексного антисептичного препарату на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду та ізопропанолу для використання у ветеринарній хірургії, Меженський А. О., Ничик С. А., Меженський А. А., Ткаченко С. М. (2022)
Меженський А. О. - Порівняння різних схем премедикації собак перед загальною внутрішньовенною анестезією (2022)
Рудой О. В. - Розробка стандартизованих методичних підходів до організації та проведення міжлабораторних порівняльних випробувань зі сказу в Україні, Дрожже Ж. М., Кардаш О. В., Дедок Л. А., Полупан І. М. (2022)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей продукування нейрамінідази збудником бешихи свиней, Захарова О. М., Гудзь Н. В., Колич Н. Б. (2022)
Голиш Г. М. - Володимир Сергійович Лизогуб /до 75 – річчя з дня народження/, Черненко Н. П., Нечипоренко Л. А. (2021)
Артеменко Б. О. - Особливості енергетичного метаболізму осіб різного віку у процесі занять волейболом, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., Хоменко С. М. (2021)
Гаврилюк М. Н. - Нові дані про зимуючих хижих птахів Середнього Придніпров’я, Ілюха О. В., Борисенко М. М. (2021)
Зубенко О. Г. - Аналіз поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte) в агроценозах Черкаської області та визначення стійкості окремих гібридів кукурудзи до пошкоджень, Біляєва К. О. (2021)
Ілюха Л. М. - Динаміка електричної активності нюхових структур за умов каліпсолового кетамінового наркозу (2021)
Коваленко С. О. - Особливості ритму дихання у здорових молодих чоловіків і жінок за різних умов, Завгородня В. А., Кудій Л. І., Луценко О. І. (2021)
Мухіна О. Ю. - Дослідження афідофауни (aphididae) злакових і бобових культур північного сходу України, Чепурна Н. П., Мельниченко Н. В. (2021)
Frolova L. S. - Features of the Visual-Motor Reaction of Young Volleyball Players and its Impact on the Accuracy of the Attacking Blow, Chernenko N. P., Petrenko Y. O. (2021)
Ярмак Т. Л. - Гніздова біологія лиски (Fulica atra L.) на водоочисних спорудах міста Харкова, Мамедова Ю. П., Чаплигіна А. Б. (2021)
Шпанюк В. В. - Зв’язок інивідуально-типологічних властивостей цнс з ехо кардіоскопічними показниками серця футболістів високої кваліфікації (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вежбовська Л. - Віртуальні тури в українських мистецьких проєктах: між пандемією і війною, Клівак В. (2022)
Божко Т. - Засоби та прийоми виділення пакувань на товарному ринку, Чуєва О. (2022)
Чистіков О. - До проблеми визначення поняття "геометричний орнамент" на прикладі українського декоративно-прикладного мистецтва (2022)
Бондар І. - Інноваційні тренди дизайну у формуванні міського середовища (2022)
Семироз Н. - Тенденції оздоблення середовища ІТ-центрів в умовах пандемії коронавірусу, Лопухова Н., Клівак М. (2022)
Габрель Т. - Тенденції штучного інтер’єрного освітлення 2020-х рр., Ковальчук І. (2022)
Чанжар А. - Транспонування народного декоративного розпису в сучасне міське середовище в Україні (2022)
Варивончик А. - Інноваційні технології в дизайні одягу ХХІ ст., Пенчук О., Пальцун О. (2022)
Михайлова Т. - Детермінанти художньо-інформаційної ідентифікації олімпійського парадного костюма (2022)
Школьна О. - Життя і творчість Ангеліни Жданової – майстрині розпису фарфору другої половини ХХ ст., Буйгашева А. (2022)
Content (2022)
Harmider L. - Dear reader! (2022)
Borodina O. A. - Regional energy eco-innovation sector as a driver of post-war development of Ukraine’s economy (2022)
Harmider L. - Research of educational technologies in qualitative professional training of economists, Ivanova M., Kanischenko O. (2022)
Levchenko N. - Design of carbon taxation reform and its impact on the competitiveness of metallurgical enterprises, Antonova L. (2022)
Smiesova V. L. - Market conjuncture and microeconomic aspects of innovation management, Kovtun N. S. (2022)
Tkachenko A. M. - Ambivalence to the process of decarbonization of enterprises energy, Levchenko S. A. (2022)
Khudomaka M. A. - Investment processes in Ukraine under the influence of quarantine restrictions, Aksonova L. O. (2022)
Chernysheva O. M. - Modeling of indicators of the chemical industry enterprises’ strategy (2022)
Illiashenko S. - Intellectual capital management of the university in the system of its innovative development, Shypulina Yu., Illiashenko N., Golysheva Ie. (2022)
Pozhuieva T. O. - Anti-crisis post-war management on the example of locomotive rolling stock (2022)
Tkachenko A. M. - The formation of competitive advantages, an urgent task of the modern Ukrainian enterpris, Maslov D. G. (2022)
Zhuravel V. - The particular theoretical aspects of the ui/ux-design marketing component, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2022)
Naumenko O. P. - Effective marketing of ecological resource-saving technologies at food enterprises, Naumenko M. O., Naumenko O. O., Chupryna N. M., Chernysheva O. M., Fedorenko I. A. (2022)
Gura V. - E-business trends in the new realities, Berdanova O. (2022)
Іщук С. О. - Порівняльна оцінка імпортозалежності українського машинобудування у контексті сучасних викликів, Созанський Л. Й. (2022)
Sevast'yanov R. V. - Peculiarities of Ukraine’s foreign trade for the period 2018-2020 in contexts of global and regional value chains (2022)
Долженко Ю. - Два поховання культури кулястих амфор з урочища Заболоття-3 (археологічний та антропологічний аспекти), Ткач В. (2021)
Медведєв Г. - Зброя у поховальному обряді Усть-Альмінського некрополя (південно-західний Крим) (2021)
Монич О. - Петро-Павлівський монастир у селі Irhóc (Вільхівці) у XVIII ст. (2021)
Друздєв О. - Культурні пам’ятки гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла (костел єзуїтів) у Львові: каплиця св. Бенедикта (2021)
Макушина Г. - Джерела поповнення купецтва Миколаєва у ХІХ ст. (2021)
Біліченко Л. - Каторжні тюрми України у контексті реформування пенітенціарної системи Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2021)
Ковшун Н. - Особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни, Мазур Н., Цецик Я. (2021)
Кязимова Г. - Епідеміологічна ситуація в Одесі у добу Гетьманату (по матеріалам одеських газет 1918 р.) (2021)
Стародубець Г. - Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади (2021)
Kadeniuk O. - Socio-political and public organizations activity peculiarities at Volyn in the Ukrainian statehood idea formation and development in 1921-1939, Sazhko V. (2021)
Сініцький А. - Роль закарпатської політичної та духовної еліти у проголошенні "Карпатської України" (2021)
Фомін А. - Заходи системи соціального забезпечення УРСР з врегулювання становища амністованих інвалідів (початок 1950-х рр.) (2021)
Островик Д. - Нормативно-правове забезпечення соціальної політики радянської влади щодо воїнів-"афганців" і членів їхніх сімей у 1980-х рр. (2021)
Бауліна К. - Посилення титулатури Гефестіона та концепція посади "хазарапат" у державі Александра Великого (2021)
Драмарецький Б. - "Культурна революція" початку 1920-х рр., як технологія формування радянського менталітету, Толубець Н. (2021)
Коваль О. - Шведська держава добробуту в об’єктиві української еміграційної періодики міжвоєнного часу (2021)
Tulus A. - The Condition of National Minorities in Eastern Europe in a Secret Cia Report From 1965 (2021)
Гуменюк О. - Соціальний портрет радянської сім’ї (2021)
Сипко Б. - Міністри-мусульмани у французьких урядах (2012-2017) (2021)
Гуцало Л. - Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади, Міщук Г. (2021)
Жиряков К. - "Епоха вікінгів": сутність та основні підходи до вивчення (2021)
Отземко О. - Мемуари гірничих інженерів донецького басейну другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: професійний аспект (2021)
Налівайко А. - Леонід Миколайович Беркут: етапи творчого шляху вченого (2021)
Чергік Н. - Труд музеографа: підготовка музейного видання в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) (2021)
Ткаченко В. - Писанкарство Поділля у рукописній спадщині 20-х років ХХ ст. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Tekdal D. - Comparison of reproductive organs structure in various genotypes of Phaseolus vulgaris grown under the same conditions in Mersin, Turkey, Shawuti Can S., Küçükrecep A. (2021)
Mikeladze I. - Floristic characteristics of some synanthropic plant communities of the Kobuleti lowland (Adjara, Georgia), Gvarishvili N., Sharabidze A., Shainidze G. (2021)
Nedukha O. - Appearance of phenotypic plasticity of leaves in psammophyte Corynephorus canescens during flooding (2021)
Shawuti S. - Green synthesis and characterization of silver and iron nanoparticles using Nerium oleander extracts and their antibacterial and anticancer activities, Bairam C., Beyatli A., Afşin Kariper İ., Neslişah Korkut I., Aktaş Z., Oral Öncül M., Erdem Kuruca S. (2021)
Novikov A. - Simple and cheap photosystem for herbarium digitization, Sup-Novikova M. (2021)
Matiashuk R. - Essay on the prospects for the use of decorative perennials of the spontaneous flora of the local landscape Feofaniya, Gubar L., Pirko I. (2021)
Zaimenko N. - Effect of analcite on cadmium phytoavailability and phytotoxity, Ivanytska B., Didyk N., Malashchuk O., Rakhmetov D., Gryshko V., Poliakova A., Pyzyk M., Slaski J. (2021)
Klymenko Y. - A review on the book "Leonid Rubtsov – a prominent landscape architect” by O. L. Rubtsova and N. V. Chuvikina (2021)
Калько М. І. - Полісемічне дієслово як об'єкт моделювання аспектуальної парадигми (2021)
Шитик Л. В. - Структура нікнеймів у соціальних мережах, Омелюх І. В. (2021)
Маслюк Н. В. - Лексикографічний аналіз синкретичних сполучних засобів (на матеріалі "Словника української мови" в 11 тт. та "Словаря української мови" за редакцією Б. Грінченка (2021)
Калашник Ю. І. - Стилістико-синтаксична організація філософських сентенцій у романі В. Єрмоленка "Ловець океану. Історія Одіссея" (2021)
Губарева Г. А. - Парентеза в поетичній мові Юрія Андруховича, Калашник В. С. (2021)
Дзира І. Я. - Тюркські елементи в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року (2021)
Kocherha G. V. - The derivative transformation of the denominative verbs in the east slavic written monuments of XIV–XVII centuries: cognitive-onomasiological aspect (2021)
Кисільова Е. А. - Вивчення кольоронімів у межах курсу "Українська мова як іноземна" (етимологічний аспект) (2021)
Варинська А. М. - Термінотворення в українській морській термінології (структурно-функціональна характеристика), Корнодудова Н. М. (2021)
Таран А. А. - Вторинні контекстно зумовлені номінації в сучасній українській мові (2021)
Литвин І. М. - Інтерпретативний підхід до процесу художнього перекладу (на матеріалі українського перекладу детективної новели Ґілберта Честертона "Відсутність пана Ґласса") (2021)
Могілей І. І. - Прагматичні трансформації в українських перекладах англомовної художньої прози (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського