Сінельніченко Н. С. - Копінг-стратегії в осіб із залежністю від психоактивних речовин, у осіб в реабілітації, Проскурня А. С. (2021)
Старинська Н. В. - Розвиток властивостей самоактуалізованої особистості (2021)
Хоржевська І. М. - Емоційний стан дитини в ситуації розлучення батьків, Гречешнюк І. В. (2021)
Хоржевська І. М. - Агресивна поведінка учнів старшої школи, Тилінська О. М. (2021)
Шулюк Н. І. - Психологічно-педагогічні аспекти формування організації профільної підготовки старшокласників (2021)
Якимчук Ю. В. - Практичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту у студентів закладу вищої освіти на заняттях з англійської мови (2021)
Данильченко Т. В. - Особистісні детермінанти професійного здоров’я психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (2021)
Александров Ю. В. - Психологічні чинники відчуження неповнолітніх правопорушників, Шиліна А. А. (2021)
Бєлава О. С. - Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості із алко- і наркозалежністю, Миропольцева Н. І. (2021)
Волченко Л. П. - Проблема атитюдів особистості та їх зміни внаслідок соціально-психологічних впливів, Гарькавець С. О. (2021)
Гринчук О. І. - Імідж майбутнього психолога як чинник самоактуалізації в умовах навчальної діяльності, Петрук Н. Ю. (2021)
Денисенко А. О. - Дослідження рольової поведінки молодого подружжя в залежності від ґендерних особливостей, Гутніна О. В. (2021)
Синякова В. Б. - Порівняльний аналіз виникнення та функціонування прийомної сім’ї та інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, у країнах Європейського Союзу й Україні (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Кіліченко О. - Розв’язування навчальних ситуацій як спосіб організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Кондрашов М. - Управління формуванням професійної позиції як процес підготовки студентів до вчительської праці (2014)
Соколенко Л. - Сучасні концепції формування ціннісного відношення до здорового способу життя майбутніх педагогічних кадрів у вищій школі (2014)
Стрілець О. - Принципи використання системи навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності (2014)
Циплюк А. - Формування готовності майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі як педагогічна система: теоретичні аспекти (2014)
Шиман О. - Підвищення теоретичного рівня інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Коробейнікова Т. - Психолого-педагогічні передумови використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійського діалогічного мовлення (2014)
Кушнаренко Н. - Застосування інноваційних технологій у навчанні фізичної географії (2014)
Масалова О. - Удосконалення практичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи шляхом використання методів активного навчання (2014)
Мелешко В. - Особливості навчально-виховного процесу в сільській малочисельній школі (2014)
Науменко С. - Система та методи оцінювання компетентностей учнів (2014)
Новак О. - Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Покорна Л. - Інноваційні напрямки розвитку методики навчання іноземної мови молодших школярів (2014)
Пономаренко К. - Стимулювання пізнавального інтересу молодших школярів засобами інформативності уроку (2014)
Удовиченко Г. - Педагогічні умови застосування імітаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи (2014)
Шевчук Л. - Оптимізація роботи над текстом у сільській початковій школі (2014)
Давиденко Г. - Особливості ставлення педагогів до осіб з інвалідністю у навчальних закладах європейського союзу як педагогічно-соціальна проблема (2014)
Замелюк М. - Формування інтелектуально-творчої особистості майбутнього вихователя в контексті інноваційного розвитку освіти: теоретико-прикладні аспекти (2014)
Коберник Г. - Теоретичні основи формування важливих якостей підростаючої особистості в умовах інноваційної навчальної діяльності (2014)
Козак Н. - Формування творчості дошкільників засобами образоворчого мистецтва (2014)
Кондрашова Л. - Управленние и самоуправление как средство эффективного профессионального саморазвития личности будущего учителя (2014)
Лук’янчук М. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей у процесі навчання грамоти (2014)
Ремпель Ж. - Психолого-педагогічні аспекти процесу введення учня з особливими освітніми потребами в дитячий шкільний колектив (2014)
Соценко Ю. - Поняттєвий апарат проблеми гувернерства в сучасному просторі дошкільної освіти (2014)
Ільницька Л. - Логіка вимірів історичного буття у живописних можливостях концепції виховання мистецтвом (2014)
Кирийчук А. - Єдність сім’ї та школи у вихованні милосердя серед учнівської молоді (2014)
Коберник О. - Моніторинг якості виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Лещук В. - Військово-патріотичне виховання старшокласників: реалії та перспективи (2014)
Мельник І. - Пріоритетні цінності особистості вченого-педагога Агатангела Кримського (2014)
Орлюк О. - Вивчення регіональної історії в школі у вітчизняній методичній традиції ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Пироженко Л. - Диференціація змісту навчання у вітчизняній школі 60-х – 70-х років ХХ століття (2014)
Бондаренко Г. - Основні шляхи удосконалення інформатизації управління системою освіти, Ярошинська О. (2014)
Онишків З. - Розвиток початкової освіти в умовах національного відродження України (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Титул, зміст (2021)
Dadonova A. - Method of protection of database management systems against SQL-identifier injection attacks, Yakoviv I., Kozlovskyi V. (2021)
Zirka A. - Methodological approach to evaluating the cost-effectiveness of unmanned aerial vehicle with a turbojet engine, Silkov V., Zirka M., Kadet N. (2021)
Гречанінов В. Ф. - Програмно-технічний комплекс багаторівневої системи ситуаційних центрів сектору безпеки та оборони, Оксанич І. М., Лопушанський А. В. (2021)
Наконечний В. С. - Відбір джерел з неправдивою інформацією методом бджолиної колонії, Лаптєв О. А., Погасій С. С., Лазаренко С. В., Мартинюк Г. В. (2021)
Хапченко О. В. - Аналіз сучасних тифлотехнічних аудіо-навігаційних технологій та шляхи їх удосконалення, Лисенко О. М. (2021)
Плющ О. Г. - Комп’ютерна модель для оцінки коректності процедури синтезу штучної довгої лінії, Савченко А. С. (2021)
Соломенцев О. В. - Методика визначення статистичних характеристик ефективності діагностування телекомунікаційних та радіоелектронних систем, Заліський М. Ю., Щербина О. А., Яшанов І. М. (2021)
Хращевський Р. В. - Математична модель прийняття рішень на основі багатопараметричного критерію, Іванець О. Б., Жарова О. В. (2021)
Хращевський Р. В. - Особливості проактивного підходу в системі забезпечення безпеки польотів, Іванець О. Б. (2021)
Новальська Н. І. - Особливості трансформації ринку транспортно-логістичних послуг в Україні, Клименко В. В., Москаленко О. І., Селіщев С. В. (2021)
Рижко Л. В. - Програмно-цільові наукові дослідження: дискурс про перспективи та проблеми (2019)
Sharypin A. V. - Geometrical approach to enactivism (2019)
Середюк Н. Г. - Можливості прикладної етики як ресурсу в сфері гуманітарних технологій (2019)
Тихомірова Ф. А. - Біографічна стратегія соціально-філософського дослідження міста (2019)
Суходуб Т. Д. - Міфологія: "методологічне" значення (2019)
Іщенко Ю. А. - Антична наука в контексті ґенези філософії (досократичний період) (2019)
Горельцева М. В. - Метафізичний статус іншого в філософії Еманюеля Левінаса (2019)
Філіпенко Н. Г. - Бердяєвські сюжети у журналі "христианская мысль" (1916–1917): непрочитані сторінки біографії філософа (2019)
Лимонченко В. В. - Синоптическое прочтение Карла Маркса и Франца Кафки (2019)
Голіченко т. С. - Простори та часи ж. Мішле: між національною історією та автобіографією (2019)
Чуйко Н. В. - Застосування принципу практики у київській школі філософії (Копнін, Булатов, Табачковський, Шинкарук) (2019)
Шалашенко Г. І. - "Мистецтво бути", або про сучасний запит на Людяність…) (2019)
Заяц С. М. - Поиск образа и лика в художественных текстах Николая Гоголя (2019)
Сторіжко О. Й. - Про співвідношення соціального та екологічного (2019)
Черненко А. О. - Вплив релігійних ідей на сучасні суспільні процеси через призму атеїстичних поглядів р. Докінза в книзі "Ілюзія бога" (2019)
Інформація для авторів (2019)
Титул, зміст (2022)
Ахрамович В. М. - Метод розрахунку захисту персональних даних від розширення соціальних мереж, Лазаренко С. В., Німченко Т. В., Рябова Л. В. (2022)
Баркалов О. О. - Метод зменшення числа елементів LUT в схемі мікропрограмного автомату Мура, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В., Сабурова С. О. (2022)
Shcherbyna O. A. - Instrumental errors of transmission line parameters meter, Zaliskyi М. Yu., Petrova Y. V., Kozhokhina O. V. (2022)
Плющ О. Г. - Дослідження використання широкосмугових сигналів для покращення характеристик адаптивних антених решіток при багатопроменевому розповсюдженні, Савченко А. С. (2022)
Луцький М. Г. - Інформаційна система оцінювання ймовірності виникнення ризикової події під час прийняття біомедичних рішень, Іванець О. Б., Шавшина В. О. (2022)
Капітанчук К. І. - Характеристики потужності хвильової електростанції за умови збільшення амплітуди коливання поверхні моря, Андріїшин M. П. (2022)
Багрій М. М. - Організаційно-технологічні засади взаємодії видів транспорту в системі міжнародних вантажних перевезень та при перетині митного кордону України, Клименко В. В., Новальська Н. І., Разумова К. М., Селіщев С. В. (2022)
Новак В. О. - Організація міжнародних перевезень вантажів основними видами транспорту (огляд), Кириленко О. М., Разумова К. М., Ігнатюк В. В. (2022)
Новини АПК (2021)
Аналітика (2021)
Базиволяк С. М. - Форум птахівників: ХVІ Міжнародна конференція і виставка "Птахівництво-2021”, Мельник В. В., Прокопенко Н. П. (2021)
Шоміна Н. В. - Дослідження впливу модифікації живлення ембріонів курей у процесі інкубації на виводимість яєць, Байдевлятова О. М., Ольховська І. В. (2021)
Нестеренко В. - Халяль стандартизація: вимоги Халяль стандартів і відмінності до виробництва м’яса птиці (2021)
Брик Р. - АТ "Інделіка" – потужний виробник індичого м’яса в Україні (2021)
Кулакова О. - Про міжнародний форум "Біоекономіка: глибока переробка зернових" (2021)
Мельник В. О. - Оцінка впливу на довкілля різних систем виробництва м'яса курчат-бройлерів, Рябініна О. В. (2021)
Мarchyshyna Ye - Trends in turkey meat production in the world and in Ukraine, Melnyk V., Prokopenko N., Bazyvoliak S., Hotsyk N. (2021)
Калініченко А. - 25 років святкуванню Всесвітнього Дня яйця, Прокопенко Н. (2021)
Панкратова Л. - Годівля та утримання курей люйкеданьцзи (2021)
Вербець В. - Діагностика процесів ідентифікації студентської молоді: пошуки, проблеми та перспективи (2022)
Гусак П. - "А золото тієї землі добре": герменевтичний аналіз повідомлень про фінансові збірки в текстах Нового Завіту (2022)
Марченко А. - "Азійські цінності" і права людини у вимірах культурного релятивізму та універсалізму (2022)
Огієнко І. - Роль громадських об’єднань болгар України в збереженні ідентичності етнічної спільноти (2022)
Przybysz P. J. - O potrzebie tozsamosci zbiorowej – kilka refleksji (2022)
Соловей А. - Гендерные особенности профессиональной идентичности ученых (2022)
Сорочук Л. - Фольклорно-етнографічні студії як мотиви в творчості Лесі Українки (2022)
Стеценко В. - До питання про ідентичність філософської теології А. Шептицького з томістичною філософією (2022)
Белюга Т. - До питання типології форм комунікації в системі збереження фольклорної самоідентифікації етносу (2022)
Петренко-Лисак А. - Постcovidна ідентичність: людей красять не тіла, але антитіла (2022)
Вербець В. - Спогади професора кафедри політології НaУОА (1996 – 2016 рр.) (2022)
Альошина О. - Відновлення та регламентація діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Гриценко A. - Особливості розвитку тютюново-махоркової промисловості на території сучасної Сумщини на рубежі ХІХ–ХХ ст., Свистун O. (2022)
Давидюк Р. - Пошуки формули порозуміння у волинському прикордонні (20-30-і роки ХХ ст.) (2022)
Марчук В. - Вплив польсько-радянського кордону на економіку Волинського воєводства в 1921–1939 роках (2022)
Трофимович В. - Організаційна діяльність прибулих із таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (друга половина 1950-х – 1960-ті рр.) (2022)
Тершак А. - Функціонування адвентистських громад Закарпаття в умовах кризових явищ: антирелігійна державна політика та внутрішній розкол в епоху "застою" (1965–1985 рр.) (2022)
Бенчук В. - Геополітичні настрої донеччан в умовах збройного конфлікту (2014–2021 рр.) (2022)
Близняк М. - "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років (2022)
Стопчак М. - Політика Польщі та Румунії щодо інтернованої Армії УНР (1921–1924): українська зарубіжна історіографія (2022)
Кравець Д. - Матеріали до історії переміщених осіб (ДіПі) у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника (2022)
Сморжевська О. - Образ Тараса Шевченка в творчій спадщині Володимира Шаяна: "пророк світлої місії України" (2022)
Круковський В. - На завершальному етапі консолідації: діяльність українських організацій Канади в контексті формування єдиного представницького органу (1938–1940 роки) (2022)
Смирнов А. - Відновлення євхаристійного спілкування Українських Православних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом наприкінці ХХ століття (2022)
Борщевич В. - Істина робить нас вільними… (2022)
Геєць В. М. - Соціальна реальність у цифровому просторі (2022)
Гриценко А. А. - Інформаційно-цифровий етап розвитку соціально-економічних систем (2022)
Вишневський В. П. - Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості (2022)
Міщенко В. І. - Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки (2022)
Шаров О. М. - Дестафація грошей та поява цифрової валюти (2022)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Звєрякова і 50-річчя його наукової діяльності (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Білянський О. І. - Регулювання конкуренції в економіці платформ: проблеми та інструменти, Липов В. В. (2022)
Тарасевич В. М. - Сучасна кореволюція: машинізована людина і/або олюднена машина (2022)
Гарькава В. Ф. - Економічна безпека регіонів України (2022)
Підоричева І. Ю. - Науково-технологічне та інноваційне співробітництво між Україною та Європейським Союзом: перспективи і стратегічні напрями розвитку (2022)
Молдаван Л. В. - Конфліктність у взаємодії економіки і природи та роль агроекології як важливого способу її упередження (2022)
Кіндзерський Ю. В. - До проблеми ефективного управління державною власністю та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Bugayko D. O. - Strategic management of airports efficiency and safety in the process of air and multimodal logistics transportations development, Ierkovska Y. M., Bugayko D. D. (2022)
Hryhorak M. Yu. - Modeling as a tool of strategic development of the regional logistics system, Zaloznova Yu., Trushkina N. V. (2022)
Gritsenko S. I. - Cluster prospects of the use of unmanned aerial systems in supporting the living activity of critical industries, Dovgan T. I., Ninich V. Z. (2022)
Kulik V. А. - Security management of intermodal transportation in conditions of sustainable development of global supply chains, Marchuk V. Ye., Harmash O. M., Karpun O.V., Perederii N. M. (2022)
Title (2021)
Content (2021)
Soni G. - Current trends in prescribing pattern of anti-migraine drugs in patients of migraine at a tertiary care teaching hospital, Vohra A., Jain S., Rathi P., Goswami P. (2021)
Romanyuk L. B. - Retrospective analysis of gender-age structure and comorbid pathology of patients with viral and bacterial pneumonia associated with Covid-19, Volch I. R., Kravets N. Y., Pyatkovskyy T. I., Zahrychuk O.M. (2021)
Kumar R. - Epidemiology and seasonal variation of appendicitis – a single center retrospective study from North-East India, Singh T. B., Pandey R., Bhalla S., Singh O. (2021)
Shcherbatiuk N. Yu. - Vitamin D3 in treatment of osteopenic syndrome in children with growth disorders (2021)
Dzordzo Yu. R. - Drug therapy for protein composition changes of blood in hypertension and in cases of comorbidity, Andreychyn S. M. (2021)
Nongrum D. L. - Comparative study of concurrent chemoradiation using paclitaxel in two histopathological subtypes (squamous cell carcinoma/adenocarcinoma) of unresectable non-small cell lung cancer, Devi Y. S., Mohanty S., Singh L. J., K Baidya., Chyrmang D., Rai H .K. (2021)
Romaniuk T. V. - Rehabilitation of patients after cardiac surgery, Moroz V. S., Maslii S. M., Vivchar Z. V. (2021)
Lavrin O. Ya. - Dental assistance to military personnel of the armed forces of Ukraine, Avdeev O. V., Romanjuk N. Ye., Bedenyuk O. A. (2021)
Hutor N. S. - Current diagnosis, prevention and treatment of dry socket (literature review) (2021)
Skochylo О. V. - Bone tissue metabolism and changes in the oral cavity in reduced functional activity of the thyroid gland (literature review), Boitsanyuk S. I., Tverdokhlib N. O. (2021)
Nykytyuk S. O. - Evaluation of immunoblot results for determination of antibodies to Lyme disease pathogens in children of Ternopil region, Klymnyuk S. I., Klishch I. M., Levenets S. S. (2021)
Abbas F. - Histopathological profile of gastrointestinal neuroendocrine tumors in a tertiary care hospital, Beigh A., Khuroo M., Farooq S., Khuroo N., Tazeen S. (2021)
Koval D. B. - The effect of microcrystalline cellulose on the microflora of the colon, Malyarchuk H. R., Levenets O. O. (2021)
Яненкова І. Г. - Чинники і шляхи розвитку цифровізації в Україні (2022)
Мазаракі А. А. - Парадигма економічної науки і потенціал її змін у ХХІ ст., Лагутін В. Д. (2022)
Манцуров І. Г. - Методологія статистичного оцінювання стану і динаміки цифрової трансформації України, Храпунова Я. В., Омельченко В. П., Барвінок А. С. (2022)
Заяць Т. А. - Соціальні послуги для вразливих категорій населення в територіальних громадах України, Краєвська Г. О. (2022)
До 80-річчя доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Л. В. Молдаван (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Бистряков І. К. - Форсайт-підхід до організації та фінансування сталого господарювання, Клиновий Д. В., Коржунова Н. В. (2022)
Proskurnina N. - Methods and approaches to assessing investment attractiveness, Chornomord Ye. (2022)
Диба М. І. - Джерела фінансування венчурних стартапів в умовах COVID-19, Гернего Ю. О. (2022)
Підоричева І. Ю. - Теоретичне осмислення процесів розвитку інтеграції в ЄС і співпраці його країн-членів у сфері досліджень та інновацій (2022)
Згадуючи Ольгу Миколаївну Балакірєву (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Дейнеко Л. В. - Наслідки повномасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості, Кушніренко О. М., Ципліцька О. О., Гахович Н. Г. (2022)
Осташко Т. О. - Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення (2022)
Бобух І. М. - Україна у вимірах інклюзивності та інституційного розвитку (2022)
Колот А. М. - Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку, Герасименко О. О. (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Загородня Л. П. - Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників у процесі вивчення педагогіки дошкільної, Барсуковська Г. П. (2022)
Тюльпа Т. М. - Громадянська активність як складник діяльнісного компонента соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2022)
Грудинін Б. О. - Співпраця наукових установ та закладів МОН України в спостереженні за метеорними потоками: інструменти, методи обробки, спостережні можливості, Відьмаченко А. П., Стєклов О. Ф., Калюжний М. П. (2022)
Кугай Н. В. - Засоби розвитку критичного мислення здобувачів освіти в процесі навчання математики, Сліпушко О. О. (2022)
Ваніна Н. М. - Проєктна діяльність як засіб підвищення якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, Пащенко Т. М. (2022)
Тітаренко С. А. - Розвиток позитивного мислення в здобувачів освіти спеціальності "Дошкільна освіта" (2022)
Бойко В. А. - Інтерактивні засоби навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків (2022)
Волянюк А. С. - Проблеми та перспективи розвитку сталої мотивації майбутніх учителів початкової школи у воєнний час (2022)
Кузнецова Г. П. - Історичні основи фонетики в підготовці вчителів української мови і літератури (2022)
Пятничук Т. В. - Застосування екоорієнтованих інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці робітників будівельної галузі (2022)
Курок Р. О. - Обґрунтування системи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2022)
Вишник О. О. - Соціальна і педагогічна значущість краєзнавчого матеріалу як засобу формування національно зорієнтованої мовної особистості (2022)
Данильченко І. Г. - Якість управління освітнім процесом у дошкільному закладі на адміністративному рівні, Чжан Ф. (2022)
Курілова В. І. - Вплив занять у секціях спортивного вдосконалення на моральну вихованість студентської молоді, Пилипенко М. І., Петрикей О. О. (2022)
Ейвас Л. Ф. - Застосування художньо-педагогічних технологій у розвитку фахової майстерності студентів мистецьких спеціальностей, Зенькович Ю. О. (2022)
Марєєв Д. А. - Соціальні мережі як засіб формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, Марєєва Т. В. (2022)
Лісневська Н. В. - Використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку з метою збереження і зміцнення їхнього здоров’я (2022)
Денисова А. В. - Застосування технологій дистанційного навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, Грунтковська Ю. В. (2022)
Кузюра Г. М. - Фізична підготовка школярів із затримкою психічного розвитку, Редько С. Ю. (2022)
Литвинов А. С. - Інтеграція галузей у початковій школі: формування логічного мислення і здатності висловлювати судження, Зенченко Т. Ф. (2022)
Баранник Н. О. - Удосконалення синтаксичної компетентності майбутнього вчителя-словесника у процесі вивчення складного речення (2022)
Федоров І. О. - Науково-теоретичні засади формування правової компетентності здобувачів освіти (2022)
Лисенко Л. П. - Теоретико-методологічні аспекти моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2022)
Ремньова Н. Ю. - Підсосонна О. В. ДО проблеми розвитку критичного мислення молодших школярів як наскрізного вміння в умовах НУШ (2022)
Кириєнко О. О. - Формування інноваційної компетентності педагогів: ретроспективний огляд (2022)
Dadash-zade K. - On the Music-Synergetic Processes of Epic Art (2022)
Іваницький А. - Сакральні підстави народнопісенної творчості (2022)
Бобечко О. - Традиції і новаторство у творчо-виконавській діяльності прикарпатського квартету бандуристок "Ґердан" (2022)
Broiako N. - Bandura Technique in the System of Art Process, Dorofieieva V. (2022)
Кречко Н. - Німецька система Fach як приклад фахової класифікації голосів в сучасному вокально-оперному мистецтві, Ряжко О. (2022)
Дутчак В. - Специфіка творчого універсалізму бандуристів української діаспори (2022)
Іваницька Я. - Оригінал та редакції опери "Тарас Бульба" М. Лисенка (2022)
Грица С. - Парадокси сучасної культури (динаміка взаємодії колективно-індивідуального та індивідуально-колективного) (2022)
Пістунова Т. - Особливості стратегічного планування мистецького проєкту на прикладі українського "Jazz Kolo" І. Закуса: освітній та соціальний контекст (2022)
Скопцова О. - Репертуарна палітра закордонних народних хорових колективів, Перцова Н. (2022)
Заблодська І. В. - Методичне забезпечення формування ідентифікаційного профілю територіальної громади, Гречана С. І. (2021)
Шульц С. Л. - Структурно-технологічні зрушення в економіці регіонів у контексті перспектив розвитку смарт-спеціалізації, Луцків О. М. (2021)
Возняк Г. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України (2021)
Притула Х. М. - Науковий потенціал регіонів України в контексті забезпечення формування національної інноваційної екосистеми, Демедюк О. П. (2021)
Біль М. М. - Моделі споживчої поведінки домогосподарств та регіональні особливості їх формування в Україні, Мульска О. П. (2021)
Яремчук Р. Є. - Ефективність реалізації державної регіональної політики в контексті проблематики територіальних диспропорцій (2021)
Карп’як М. О. - Оцінювання соціальної ексклюзії в Україні та її впливу на соціально-економічний розвиток держави на національному та регіональному рівнях, Стегней М. І. (2021)
Слава С. С. - Структурно-динамічні тенденції розвитку лісогосподарського сектору Закарпатської області, Пугінська В. В. (2021)
Ткач С. М. - Управління розвитком міст на засадах концепції Smart City у Західному регіоні України (2021)
Бутко М. П. - Індикатори моніторингу модернізаційного стану регіональної системи надання соціальних послуг у децентралізаційних умовах, Коваль К. П. (2021)
Теслюк Р. Т. - Особливості відтворення населення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості, Андрусишин Н. І., Бачинська М. В. (2021)
Журавель Ю. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання сфери освіти (2021)
Жук П. В. - Податкове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря від шкідливих емісій в Україні (2021)
Сторонянська І. З. - Економічна нестабільність vs економічне зростання територій: фінансові детермінанти та поведінкові ефекти, Беновська Л. Я. (2021)
Лещух І. В. - Інструменти детінізації діяльності у секторі фінансових послуг (2021)
Борщевський В. В. - Механізми детінізації послуг у сфері оптової та роздрібної торгівлі (2021)
Мельник М. І. - Актуалізація пріоритетних напрямів системної детінізації сфери комерційних послуг в Україні, Залуцький І. Р. (2021)
Мушка Д. В. - Сутність та еволюція digital-маркетингу, Бондаренко В. М., Попадинець Н. М. (2021)
Ангелко І. В. - Економічний зміст зовнішньоторговельних цін та механізм їх формування, Лех Г. А., Шпарик Х. В., Данило С. І. (2021)
Зинюк О. Д. - Західний науковий центр – півстоліття діяльності для розвитку західноукраїнського краю (до 50-річчя з часу створення) (2021)
Ювілей професора Садової Уляни Ярославівни (2021)
Про журнал "Регіональна економіка" (2021)
Правила для авторів (2021)
Матковський О. - Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка та їхній внесок у розвиток сучасної мінералогії, Сливко Є. (2021)
Poberezhska I. - Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian Shield), Bilyk N., Slyvko Ye., Buchynska A., Shevchuk A. (2021)
Мельничук В. - Металогенічне районування міденосних трапів нижнього венду Волині, Мельничук Г. (2021)
Білоніжка П. - Генезис вантгофіту, левеїту й кізериту в родовищах калійних солей Передкарпаття за даними експериментальних досліджень (2021)
Костюк О. - Пірит-карбонатна асоціація. Ознаки післядіагенетичних процесів у палеоценових флішових відкладах Скибової зони Українських Карпат (2021)
Матковський О. - Член-кореспондент Національної Академії наук України Ігор Наумко - лідер Львівської термобарогеохімічної школи (до 70-річчя від дня народження), Павлунь М., Скакун Л., Сливко Є. (2021)
Матковськй О. - Світлої пам'яті професора Володимира Ковалевича, Наумко І., Павлунь М., Сливко Є., Побережський А., Вовнюк С., Галамай А., Гринів С., Сидор Д. (2021)
Павлунь О. - Пам'яті Германа Михайловича Яценка, Матковський О., Сливко Є., Гайовський С., Ціхонь С., Лавро В., Бучковська О. (2021)
Матковський О. - Пам'яті Федора Васильовича Зузука, Павлишин В., Дяків В., Борняк У. (2021)
Борисова О. В. - Доктрина справедливої війни у розробці християнських мислителів часів Середньовіччя (2022)
Власова В. С. - Історіографічний аспект дослідження ролі жінок – учасниць державотворення періоду Української революції, Полякова Л. І. (2022)
Присяжнюк О. М. - Охорона пам’яток мистецтва та старовини: досвід німецьких земель у ХVІІІ – початку ХХ століть (2022)
Набока О. В. - Нова книжка відомого історика (Рецензія на книгу: Офіцинський Р. Закарпаття віддавна. Історичні есе. Ужгород: РІК-У, 2022. 380 с.) (2022)
Набока О. В. - Про армію, котра виборювала незалежність України в надважких умовах (Рецензія на книгу: Офіцинський Р. Історія УПА. Харків: Фоліо, 2021. 126 с.) (2022)
Шевцова Є. С. - Аналіз збереженості видань губернських статистичних комітетів у бібліотеках та архівних установах України (2022)
Гогохія Н. Т. - Українські радянські діти і святкова культура тоталітаризму у 1929–1939-х рр. (2022)
Гордієнко В. В. - Елементи інформаційно-психологічної війни у протистоянні короля Філіпа ІV і папи Боніфація VІІІ, Гордієнко Г. М. (2022)
Забудкова О. А. - Монополістичні тенденції в цукровій промисловості України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2022)
Замуруйцев О. В. - Організація церковних приходів та церковне будівництво у німецькомовних колоністів Таврійської губернії у пореформенний період, Крилова А. М. (2022)
Зубко О. Є. - Лаврівчанин Григорій Мельник (1893–1938 (1939) (?)) – один із фундаторів Української Автокефальної Православної Церкви в міжвоєнній Чехословаччині (1918–1939) (2022)
Кучеренко С. В. - Релігійність Юрія Липи (1900–1944) (2022)
Набока О. В. - Археологічні дослідження неолітичного поселення "Старобільськ-1" у 2019–2020 рр. (2022)
Скрипник О. М. - Роль Amnesty International в системі міжнародних відносин (2022)
Титул, зміст (2022)
Лондар С. Л. - Виклики в освітній галузі в період воєнного стану в Україні: необхідність перебудови інформаційного забезпечення, Мельник С. В., Терещенко Г. М. (2022)
Юрчишена Л. В. - Чинники забезпечення фінансової стійкості університетів в умовах пандемії та військової агресії рф (2022)
Дашковська О. В. - Підсумки та перспективи модернізації системи вищої освіти в Україні, Погребняк В. П. (2022)
Літинська В. А. - Формування системи управління кар`єрою працівників у закладах вищої освіти (2022)
Денисюк О. Я. - Формування компетентної особистості учня початкової школи як можливість подолання викликів, Титаренко Н. В. (2022)
Гапон В. В. - Оцінювання точності розробленого прогнозу контингенту учнів у денних закладах загальної середньої освіти, Чимбай Л. Л. (2022)
Ясінська Т. В. - Розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного відновлення України (2022)
Городянська Л. В. - Структура відтворення інтелектуального потенціалу людини: інноваційний аспект (2022)
Горна М. О. - Навчання під час війни: забезпечення безперервності освітнього процесу в Україні та за її межами, Пронь Н. Б. (2022)
Мосійчук Л. М. - Морфофункціональні паралелі шлункау хворих на хронічний атрофічний гастрит, Гайдар Ю. А., Кленіна І. А., Петішко О. П. (2022)
SzircsakYe. S. - Changes in serum somatostatin level and its association with calcium metabolism indicators in patients with gastroesophageal reflux disease and spinal injuries of degenerative-dystrophic and inflammatory genesis, Tsoka S. A., Filak Ya. F. (2022)
Мосійчук Л. М. - Персоніфікований підхід до лікування вегетативних розладів у хворих з преканцерозними станами шлунка з використанням комплексу Pure Purr, Зигало Е. В., Шевцова О. М., Сердюченко О. М., Петішко О. П. (2022)
Stepanov Yu. M. - The role of the intestinal permeability in the progression of nonalcoholic fatty liver disease in obese children, Zavhorodnia N. Yu., Zhyhyr N. O. (2022)
Ягмур В. Б. - Показники вуглеводного та жирового обміну у хворих з різним ступенем жирової дистрофії печінки, Кислова Р. М., Кленіна І. А., Татарчук О.М., Меланіч С. Л. (2022)
SzircsakYe. S. - The level of melatonin and serotonin neurohormones in blood serum in patients with non-alcoholic fatty liver disease and kidney lesions infected with COVID-19 virus, Sabovchyk K. V., Stryzhak V. V., Reho O. Yu. (2022)
Стойкевич М. - Можливості ультразвукової діагностики при запальних захворюваннях кишечника, Федорова Н., Недзвецька Н., Коненко І. (2022)
Шевченко Б. Ф. - Діагностика та хірургічна корекція неспроможності фізіологічної кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми, Пролом Н. В., Бабій О. М., Зеленюк О. В., Тарабаров С. О., Галінський О. О (2022)
Silivontchik N. N. - Fructose: role in the formation of intestinal symptoms (2022)
Чабан М. П. - З минулого земської медицини у глибинці: село Жовте на Катеринославщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2022)
Козак М. І. - "Нѣмьци же дивѧщесѧ ѡроужью татарьскомоу": яку зброю описував літописець в епізоді зустрічі в Пожоні та яке її походження? (2022)
Сорока Ю. М. - Формування та функціонування діловодних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1340–1569 рр.), Коломієць Н. А. (2022)
Кухаренко О. О. - Сакральний хронотоп і медіативні дії учасників українських поховальних обрядів (2022)
Шміло Д. А. - До біографії родини волинських чехів-каменотесів Длоугі, Чижевська Л. В. (2022)
Зуденкова К. С. - Повсякдення гімназисток навчальних закладів Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2022)
Різун Н. Т. - Полабістика як напрям славістичних досліджень Антонія Петрушевича (1821–1913) (2022)
Доморослий В. І. - Володимир Шемет та його діяльність в українській думській громаді першої Державної Думи Російської імперії (1906 р) (2022)
Любовець О. М. - Більшовицька модель української державності: спроба втілення у 1919 р. (2022)
Костючок П. Л. - Агітаційний рух греко-католицького священства Східної Словаччини в першій половині 1920-х рр. (2022)
Боряк Т. Г. Усноісторичні джерела про подвірні обшуки під час Голодoмoру 1932–1933 рр. в Україні і на Кубані - Oral History Sources About Household Searches During the 1932–33 Holodomor in Ukraine and Kuban (2022)
Понипаляк О. Д. - Співпраця ОУН із США та Великою Британією у 1945–1955 рр. (за радянськими матеріалами) (2022)
Ликова О. Г. - Розвиток індивідуального творчого стилю гончаря Михайла Китриша (2022)
Присяжнюк Ю. П. - Екзистенціальні вияви етнокультури в контексті ретроспективи українського державотворення, Вовкочин Л. Ю. (2022)
Білоус Х. Е. - Поняття архетипу за Карлом Юнгом у мистецькому дискурсі та використання архетипів у fashion-індустрії (2022)
Терес Н. В. - Мавританська історико-культурна та релігійна спадщина в сучасному туризмі Іспанії, Романів Я. П. (2022)
Петрушко В. М. - Космогонічні уявлення у міфології корейського народу (2022)
Зубко А. М. Вагові системи давніх цивілізацій Кореї та Японії - Weight Systems of Ancient Civilizations in Korea and Japan (2022)
Пількевич А. Л. - "Multigenre convention" через призму популярної культури США (2022)
Ковальов Д. В. - Рецензія на монографію Г. Невинної "Німецько-фінські відносини в 1933–1939 рр. Київ: "Кондор", 2019. 160 с." (2022)
Вихідні відомості (2022)
Вербіцький С. - Перспективи удосконалення технічної підготовки волейболістів на етапі початкової підготовки за допомогою застосування інтерактивних методів навчання, Пітин М., Каратник І. (2022)
Гета А. - Емоційний стан юного волейболіста: динаміка змін у процесі спортивно-тренувальної діяльності, Левков А., Клеценко Л. (2022)
Дмитрів Р. - Порівняльний аналіз виступів чоловічих національних збірних команд України на чемпіонатах Європи з командних ігрових видів спорту, Лопацький С., Пасічняк Л. (2022)
Каратник І. - Комплексний розвиток фізичних якостей хлопців 10‒11 класів засобами модулів спортивних ігор з фізичної культури, Лібович Н., Веремчук О. (2022)
Качан В. - Педагогічні критерії адаптації функціональних систем організму спортсменів до занять міні-футболом в умовах закладів вищої освіти, Лежньова О., Буртова О. (2022)
Лежньова О. - Педагогічна технологія спеціальної фізичної підготовки волейболістів студентських команд, Качан В., Якушева Ю. (2022)
Мельник В. - Особливості реалізації тактичних дій на завершальному етапі атаки команд високої кваліфікації в пляжному гандболі, Ківерник О., Кудріна Н. (2022)
Мітова О. - Аналіз думки тренерів щодо проблем педагогічного контролю у сучасному баскетболі, Івченко О., Онищенко В., Полякова А., Ганчева В. (2022)
Михайлов В. - Точність оцінювання фізичної підготовленості студенток закладів вищої освіти, Коростильова Ю., Михайлов В. (2022)
Овчаренко С. - Вдосконалення методики планування тренувальних навантажень швидкісно-силової спрямованості футболістів у річному циклі підготовки, Яковенко А., Матяш В. (2022)
Перевозник В. - Особливості просування м’яча футболістами високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, Перцухов А. (2022)
Радченко О. - Історичні аспекти розвитку флорболу в Україні та на Волині, Швай О., Самолюк В. (2022)
Хіменес Х. - Глобалізація соціальної практики професійного спорту в сучасних умовах розвитку, Еделєв О. (2022)
Хлус Н. - Розвиток витривaлостi у дiтей стaршого дошкiльного вiку пiд чaс проведення рухливих ігор (2022)
Шевченко О. - Застосування комплексів спеціально підібраних вправ у підготовці тенісистів 6-7 років (2022)
Щепотіна Н. - Управління тренувальним процесом волейболісток у підготовчому періоді на основі програмування, Захарчук О. (2022)
Яцковський В. - Ефективність програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих команд у баскетболі 3х3 за показниками індивідуальних дій, Мельник В., Ковцун В. (2022)
Кузнецов М. С. - Макроструктура зламу проб доменного шлаку при виплавці чавуну з вдуванням пиловугільного палива, Сігарьов Є. М., Крячко Г. Ю. (2022)
Кузнецов М. С. - Тенденції зміни розмірів горна нових та модернізованих доменних печей, Крячко Г. Ю., Сігарьов Є. М. (2022)
Самохвал В. М. - Модель прокатування стрижнів в калібрах системи "ОВАЛ-КРУГ", Максименко О. П., Нікулін О. В., Приймак А. Б. (2022)
Самохвал В. М. - Аналіз параметрів та моделювання зношення валків високошвидкісних дротових блоків, Стасько Є. В. (2022)
Бельмас І. В. - Порив троса вантового каната, Білоус О. І., Танцура Г. І., Швачка А. В., Сай О. В., Гупало Ю. Ю. (2022)
Гупало Ю. Ю. - Напружений стан канатних анкерів глибокого закладання, Бельмас І. В., Білоус О. І., Танцура Г. І. (2022)
Перемітько В. В. - Зміни в розподілі твердості та мікротвердості за перерізом деталей гусеничного рушія в результаті їх зносу, Лі М. А., Кривенцов Д. С. (2022)
Нізімов В. Б. - Самозапуск синхронних двигунів з компенсацією інерційності контуру збудження, Тонконог І. А., Черствяков М. В. (2022)
Нізімов В. Б. - Керування контуром збудження автономного синхронного генератора при коротких замиканнях у статорі, Філін І. В. (2022)
Количев С. В. - Математична модель індукційного реостату двохкотушкової конструкції, Малюк В. В., С'янов О. М. (2022)
Клюєв О. В. - Спостерігач швидкості обертання ротора асинхронного вентильного каскаду, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2022)
Хмельницький Є. Д. - До питання компенсації вузла навантаження промислового підприємства, Клюєв О. В., Шрамко Ю. Ю., Дехтяр К. Р. (2022)
Дерець О. Л. - Дослідження систем третього порядку, синтезованих із використанням алгоритму забезпечення аперіодичного ковзного режиму, Дерець Г. О., Садовой О. В. (2022)
Михайленко В. В - Аналіз електомагнітних процесів у перетворювачі трифазної напруги у постійну з сімнадцятизонним регулюванням напруги, Святненко В. А., Перетятко Ю. В., Трубіцин К. В., Бачинський В. І. (2022)
Качан Ю. Г. - Щодо доцільних обсягів якісної енергії в електромережах підприємств, Шрам О. А. (2022)
Багрій В. В. - Нечіткий регулятор системи подачі прутка стану поперечно-клинової прокатки на базі arduino в середовищі labview, Волошин Р. В., Волошина К. Р. (2022)
Чейлитко А. О. - Промислові дослідження та впровадження пальників часткового попереднього змішування на камерних термічних рециркуляційних печах, Башлій С. В., Чижов C. Є. (2022)
Соколовська І. Є. - До визначення швидкості та траєкторії руху частинки в потоці теплоносія, Клімов Р. О., Морозовська А. С. (2022)
Клімов Р. О. - Дослідження режимів сумісної роботи утилізаторів теплоти та котельних агрегатів, Соколовська І. Є., Козирєва Я. В. (2022)
Непошивайленко Н. О. - Удосконалення рецептури приготування розсільного сиру типу "бринза" з підвищеним титром молочнокислих бактерій, Корнієнко І. М., Анацький А. С. (2022)
Титул, зміст (2022)
Бутько Т. В. - Формалізація процедури розподілу пропускної спроможності залізничної мережі в умовах недискримінаційного доступу до інфраструктури, Харланова С. В., Коваленко М. В. (2022)
Ломотько М. Д. - Дослідження показників, пов’язаних з часом знаходження транзитного поїзда з переробкою на сортувальній станції (2022)
Ананьєва О. М. - Моделювання електричних перехідних процесів у частотно-керованому асинхронному двигуні, Бабаєв М. М., Давиденко М. Г., Панченко В. В. (2022)
Селецький В. С. - Моделювання інформаційних систем на базі передумовної і післяумовної комплексних позицій l–го рівня (2022)
Сторінка головного редактора (2021)
Швед М. І. - Частота порушень ритму і провідності та антиаритмічна ефективність upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідними метаболічним синдромом і ендотеліальною дисфункцією судин, Ястремська І. О., Добрянський Т. О. (2021)
Скибчик В. А. - Стан когнітивних функцій у хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ стадій, 2–3-го ступенів, помірного й високого кардіоваскулярного ризику та гендерні особливості виявлених порушень, Пилипів О. С. (2021)
Добрянська В. Ю. - Порушення серцево-судинної діяльності та ендотеліальної функції у вагітних із недиференційованою сполучнотканинною дисплазією; їх корекція завдяки включенню до протокольної програми лікування карнітинаргінінового комплексу (2021)
Горзов Л. Ф. - Поширеність інфікування SARS-CoV-2 серед лікарів-стоматологів державних і приватних структур та чинники, що впливають на ймовірність виникнення у них коронавірусної хвороби, Гангур І. Ю., Сорокопуд І. В., Танасійчук П. М. (2021)
Дунаєва І. П. - Про артеріальну гіпертензію як чинник ризику за умов пандемії COVID-19 і її лікування (огляд літератури), Кравчун Н. О. (2021)
Кобак Л. О. - Сучасний погляд на проблему системного червоного вовчака без і з коморбідними ураженнями системи кровообігу (огляд літератури; опис клінічного випадку) – повідомлення перше, Абрагамович О. О., Абрагамович У. О., Чемес В. В. (2021)
Фаюра О. П. - Чинники ризику: методика визначення й оцінювання, прогнозування в медицині (огляд літератури; приклади використання у власній клінічній практиці) – повідомлення перше, Максимук А. О., Абрагамович О. О., Абрагамович М. О., Циганик Л. В., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2021)
Вимоги до статей (2021)
Іванов І. В. - Порівняльний історико-правовий аналіз концептів поліції в Австро-Угорській та Російській імперіях у ХVIIІ–XIX ст., Джантіміров М. О. (2022)
Туренко О. С. - Історико-правовий нарис модерних візій поліції, Бабкіна М. К. (2022)
Городецька М. С. - Щодо кримінального процесуального предмета відання Конституційного Суду України (2022)
Ковальова О. В. - Засоби інформаційного забезпечення під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (2022)
Лоскутов Т. О. - Загальні питання правового регулювання особливого порядку кримінального провадження, обумовленого правовим режимом воєнного стану (2022)
Павлиш Т. Г. - Аналіз інформації із соціальних мереж під час розслідування та в ході протидії злочинам, Терещенко О. О. (2022)
Пилипенко Д. О. - Окремі питання визначення процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні, Єпринцев П. С. (2022)
Волобоєв А. О. - Ультимативні дії злочинця (-ів) як складова імітування обстановки злочину (2022)
Котова В. В. - Особливості розслідування торгівлі людьми в умовах воєнного стану (2022)
Козар Ю. Ю. - Роль державних та недержавних інститутів у процесах соціальної адаптації вимушених переселенців в Україні, Гаріфуллін М. В. (2022)
Червінчук А. В. - Пристрої для примусового відкриття транспортних засобів та правові підстави їх застосування, Атаманенко Ю. Ю. (2022)
Денисов С. Ф. - Злочини проти громадського порядку: кримінологічна характеристика та питання запобігання Національною поліцією України, Заїка Д. Є. (2022)
Носевич Н. Р. - Державне бюро розслідувань як суб’єкт формування та реалізації кримінологічної політики держави (2022)
Пискун О. В. - З’ясування термінологічних особливостей у процесі визначення адміністративно-правового статусу командувача Національної гвардії України (2022)
Шульга А. О. - Декриміналізація ножів як різновиду холодної зброї: кримінально-правовий аспект (2022)
Короткова Ю. М. - Удосконалення професійної компетентності викладача закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2022)
Lopatynska I. - Emotional intelligence of the law enforcement officer (2022)
Зозуля Є. В. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва органів Національної поліції України (2022)
Шеховцова В. В. - Підготовка управлінських кадрів поліції: зарубіжний досвід (2022)
Вінтонів М. О. - Рецензія на навчальний посібник "Українська мова за професійним спрямуванням" (укладачі: кандидат філологічних наук, доцент О. О. Новікова, кандидат філологічних наук, доцент К. В. Пономаренко, кандидат філологічних наук, доцент Т. М. Сабельникова) (2022)
Халимон С. І. - Рецензія на монографію "Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації", підготовлену доктором юридичних наук, професором С. С. Вітвіцьким, кандидатом юридичних наук, професором О. О. Волобуєвою, доктором юридичних наук, доцентом О. М. Куракіним, кандидатом юридичних наук В. В. Котовою (2022)
Чумак В. В. - Рецензія на монографію "Правові та технологічні аспекти реєстрації дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів", підготовлену авторським колективом Донецького державного університету внутрішніх справ: А. В. Червінчуком, Ю. Ю. Атаманенко, Є. О. Пилипенко та О. І. Рудюком, за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України С. С. Вітвіцького (2022)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до журналу "Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика" (2022)
Відомості про авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Титул, зміст (2022)
Лоцман Р. О. - Український народний спів: класифікація та особливості (2022)
Черкасов В. Ф. - Загальна музична освіта в країнах Балканського регіону (2022)
Калашнікова О. В. - Портрет у музиці: від інтонації до музичного образу (2022)
Тішина О. Ф. - Організація початкового етапу навчання гри на домрі у форматі музичної казки (2022)
Сапарова Н. М. - Методичні аспекти розвитку музичного слуху в класі гри на гобої, Хусаїнова Г. А. (2022)
Жученко Н. І. - Використання фонограм у скрипковому сольному й ансамблевому виконавстві (2022)
Ноти (2022)
Тимків О. А. - Виконання композицій у форматі диптих/триптих у техніці лінориту (2022)
Цимбал Н. І. - Особливості використання QR-кодів на уроках мистецтва в старшій школі (2022)
Прокопчук В. І. - Мистецько-освітній проєкт "Знаменні та пам’ятні дати":ціннісно-виховний потенціал, Смалько М. Ф. (2022)
Махмутова А. Є. - Досвід опрацювання самчиківського розпису в підготовці вчителів мистецтва (2022)
Прокопчук В. І. - З рубрики "Маловідомі/малодосліджені мистецькі сторінки" (2022)
Михайлюк-Соронович О. Д. - Феномен дитячого генія (2022)
Улицька А. А. - Понад Лиманом линуть пісні (2022)
Вітальне слово ректора "Збірнику наукових праць – 25 років" (2022)
Пилипенко Д. О. - Принцип справедливості в кримінально-виконавчому праві України (2022)
Северінова О. Б. - Функція оборони держави: історико-правові та теоретико-методологічні аспекти (2022)
Туренко О. С. - Політико-правові максими Дунса Скота (2022)
Абдель Фатах А. С. - Трудоправові ознаки, зміст та природа учнівського договору (2022)
Анісімова Г. В. - Організаційно-правові заходи відтворення і підвищення родючості ґрунтів та продуктивності земель лісогосподарського призначення в умовах євроінтеграційних процесів, Шеховцов В. В., Донець О. В. (2022)
Гузенко О. П. - Інституційність, правові та сутнісні аспекти митних режимів в Україні, Рекуненко Т. О. (2022)
Кадала В. В. - Правові основи діяльності суб’єктів господарювання залізничної галузі (2022)
Ніколенко Л. М. - Визначення змісту принципу верховенства права в господарському судочинстві (2022)
Черкез Д. Л. - Порівняльний аналіз мотивувальної частини судового рішення (2022)
Пискун О. В. - Щодо визначення проблематики статусу командувача Національної гвардії України в науці адміністративного права (2022)
Устінова-Бойченко Г. М. - Процедурні аспекти врегулювання спору за участю судді, Нестеренко К. О., Барабаш Н. О. (2022)
Варава Д. В. - Втягнення молодіжного контингенту засуджених до вживання наркотичних засобів як шлях до поширення ВІЛ-СНІДу (2022)
Колб О. Г. - Про деякі особливості прокурорського нагляду у сфері виконання покарань України, Годлевська-Коновалова А. В. (2022)
Сизоненко А. С. - Особливості загальносоціального запобігання ювенальній злочинності в Україні (2022)
Тіточка Т. І. - Поняття та змістовні складові сучасної ювенальної віктимології (2022)
Бажанюк В. В. - Про змагальність сторін у проведенні судової експертизи (2022)
Денисюк О. О. - Поняття сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами (2022)
Кметь О. О. - Стан наукових досліджень соціального і правового захисту осіб, які надають допомогу оперативним підрозділам на конфіденційній основі (2022)
Кубарєв І. В. - Тактична операція "Збір відомостей на місці виявлення трупа" (2022)
Репан М. І. - Доктринальне дослідження принципу аналогії закону та права в кримінальному провадженні України, Єлаєв Ю. Л. (2022)
Тичина Д. М. - Особливості методики розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини (2022)
Шапарь А. О. - Нормативно-правове регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Татаренко С. В. (2022)
Шевчук Г. В. - Послідовність дослідження операцій із нарахування та виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ (2022)
Ромашенко В. Є. - Методи вдосконалення психологічної компетентності працівників поліції під час базової та післядипломної освіти, Гурський В. Є. (2022)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2022)
Відомості про авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Medvedieva A. - Special Aspects of the Cameramen’s Work at the "A” List Film Festivals, Seredytskyi O. (2022)
Gavran I. - Specific Features of TV Journalist’s Work at the World Film Events, Hutsal R., Kushnarov D. (2022)
Balaban O. - Apocalypse of Art (Cinema. People. Close-up.), Popova Ya., Lobachova V. (2022)
Shyrman R. - Video Surveillance as an Educational Exercise and Artwork (2022)
Bezruchko O. - Presentation of the Sacred Heritage of Boikos by Means of Audiovisual Art, Bardyn V. (2022)
Chmil H. - Human and Nature in Documentary Films, Buriak Ye. (2022)
Batalina Kh. - Violence in the Context of World Cinema History, Kostiuk N. (2022)
Yunyk T. - Modern Sound Recording Technologies, Riazantsev L., Horevalov S. (2022)
Kotliar S. - Cinematography and Modern Media, Mykhalov V., Pereiaslavets D. (2022)
Zaspa I. - Photo Art Project ‘‘Female Multi-Component Associative Image ‘Fern flower’ ’’. Part 2, Bezruchko O. (2022)
Kukorenchuk V. - Master’s Photo Art Project ‘Erotica in Photography: from Analog to Digital’. Part 1, Vdovychenko N., Bondar V. (2022)
Bezruchko O. - Master's Photo Art Project ‘Development of Ukrainian film distribution in Lviv region as a component of film production in Ukraine’, Kachmar N. (2022)
Миславський В. - Кіномелодрама ХХ століття і трофейні фільми: екранний дискурс, Мархайчук Н. (2022)
Riabukha N. - Ukrainian Film Music: History and Modernity (2022)
П’ятницька Г. - Внутрішня торгівля України: структурно-динамічний аналіз, Григоренко О., Шевчун М. (2020)
Bagatska K. - Value drivers implementation for the forestry industry, Diadiusha V. (2020)
Марчук Н. - Ринок наручних годинників: світові тренди, Андрієвська Л., Глушкова Т. (2020)
Osyka V. - Waterproof paper packaging materials: evaluation of properties, Komakha V., Komakha O. (2020)
Індутний В. - Товарознавча оцінка виробів із мармуру, Мережко Н., Пірковіч К. (2020)
Божко Т. - Класифікація засобів жіночої гігієни, Загрівая І. (2020)
Prytulska N. - Amino acid content of gerodietetic product for enteral nutrition, Antiushko D., Shapovalova N. (2020)
Сидоренко О. - Інноваційні продукти з креветкою Palaemon adspersus, Петрова О. (2020)
Кійко В. - Коров’яче молоко виробництва особистих селянських господарств: якість і безпечність, Янчик М., Березова Ю. (2020)
Кравченко М. - Хімічний склад кондитерських бобових паст, Рибчук Л., Перепелиця М. (2020)
Антюшко Д. - Світовий ринок пшениці: виклики воєнного часу, Шаповалова Н., Гончар Ю. (2022)
Притульська Н. - Фармацевтичний ринок України: тенденції розвитку в умовах пандемії СOVID-19, Мотузка Ю., Кошельник А. (2022)
Кійко В. - Халяльні та кошерні харчові продукти: виробництво і сертифікація, Янчик М., Божко А. (2022)
Ус А. - Торговельні мережі України: вплив пандемії Sars-CoV-2, Мисюк В. (2022)
Рижаков Є. - Класифікація рекламного контенту в ритейлі, Мельникович О. (2022)
Приймук О. - Перевалка контейнерних вантажів у морських портах: оцінка якості (2022)
Полюга В. - Властивості зольних мікросфер як наповнювачів у сумішах для мурування, Золотарьова О., Жалдак М. (2022)
Белінська С. - Прогнозні моделі якості заморожених напівфабрикатів із культивованих печериць, Нестеренко Н., Мороз О. (2022)
Сукманов В. - Якість пшеничного хліба, збагаченого біологічно активними речовинами цибулі, Супрун А. (2022)
Перепелиця М. - Технологія шоколадного бісквіта зниженої енергетичної цінності, Малоголова А. (2022)
Ворон О. - Організаційна автономія закладу загальної середньої освіти в ефективному впровадженні внутрішньої системи забезпечення якості освіти (2022)
Назаренко Л. - Адаптивна організаційна структура управління як чинник ефективного менеджменту організації (2022)
Крутова Н. - Професійний саморозвиток учителя сучасної школи, Тимчина Н., Тимчина В. (2022)
Морквян І. - Методичні аспекти використання інтерактивного освітнього програмного комплексу МоzаВоок у процесі застосування компетентнісного підходу на уроці математики, Хміль Н. (2022)
Позднякова Т. - Використання інтерактивних плакатів Genial.ly на уроках біології в закладах загальної середньої освіти, Харченко Н. (2022)
Шаров С. - Використання масових відкритих онлайн-курсів для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, Шарова Т. (2022)
Шліхта Г. - Ціннісно-деонтологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі (2022)
Олійник І. - Технологія розвивального навчання та Нова українська школа: аналіз і паралелі, Тищенко Л. (2022)
Савчук Б. - Формування когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього педагога: педагогічний експеримент, Височан Л., Височан З. (2022)
Kornienko M. - Philosophical vector of foreign language training of students of philologists (ending ХХ – beginning ХХI century) (2022)
Шевчук Т. - Мовностилістичні особливості оповідання Остапа Вишні "Веселі артисти", Ткачук О. (2022)
Черній А. - Формування ключових компетентностей учнів на уроках правознавства в закладі загальної середньої освіти, Пишко О. (2022)
Марченко О. - Модель полікультурної компетентності вчителя математики в освітньому середовищі Нової української школи (2022)
Гавлітіна Т. - Комплексна система виховання в українській школі (2022)
Гумінська О. - Удосконалення фахової компетентності вчителя музичного мистецтва завдяки участі в діяльності науково-дослідного колективу, Моторна О. (2022)
Даюк Ж. - Характерні особливості формування харківської професійно-академічної бандурної школи, Ковлева М. (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Bakhmat N. - Approachers to university esp teaching, Chaikovska O. (2021)
Bilousova N. - Historical genesis of formation and development of the profession "medical representative” in Ukraine (2021)
Hrytsenok I. - Pedagogical technology of entrepreneurial competence development of future qualified workers in the project activi-ty process (2021)
Honchar L. - Development of dual education in Germany in the historical context (2021)
Kurok R. - Trends in the development of the professional pre-higher education in the modern conditions (2021)
Cherednyk L. - Pedagogical conditions for the formation of future teachers' readiness for tolerant education of elementary school-children (2021)
Smyrnova I. - Smart-complex in the vocational training of a modern teacher, Dovhopolyk K. (2021)
Mymrenko O. - Use of hands-on workshops as an interactive tool for developing teachers' communicative competence (2021)
Hodun V. - Creative potential of future specialists in repairing and maintaining automobiles (2021)
Kulalaieva N. - A methodical system of professional training for future skills workers with elements of dual education, Haiduk O. (2021)
Radkevych V. - A scientific platform for assuring quality of professional (vocational) education (2021)
Tsarova Ye. - Analyzing regulatory support for professional development of masters of vocational training in the system of methodical work (2021)
Chernysh N. - Regulation of legal education in higher military educational institutions of the USSR and independent Ukraine (2021)
Tkachenko M. - Organization of innovative educational activity for formation of readiness of future qualified workers for entrepreneurship (2021)
Bakhtiyarova H. - Іntegrative approach to the training of future professional teachers (2021)
Gerganov L. - Organizational and pedagogical conditions of future marine engineers acquiring professional competencies, Lipenkov I. (2021)
Vakulenko N. - Research of theoretical aspects of the use of information and communication technologies in the technological edu-cational industry, Beznosyuk O. (2021)
Luzan P. - Methodology for assessing the quality of training specialists in institutions of professional pre-higher education, Titova O., Mosya I., Pashchenko T. (2021)
Onyshchenko A. - Pedagogical conditions for the development of professional competence of skilled service workers (2021)
Radkevych O. - Diagrams, charts and graphs as a tool for presenting project information (2021)
Radkevych V. - Content and structure of web-platform "Partner Space "015”, Borodiyenko O., KruchekV. KruchekV., Radkevych O. (2021)
Луковенко І. Г. - Особливості реалізації політики у сфері релігії на непідконтрольних територіях Донеччини (2021)
Черкашина Т. О. - Роль засобів масової інформації в поширенні інформації про фемінізм серед молодих дівчат та жінок, Шапошникова І. В., Ломейко А. Д. (2021)
Асєєва Ю. О. - Емоційний інтелект як фактор впливу на ефективність лідера, Мельничук І. В., Кузнецова А. В. (2021)
Ємець Д. О. - До питання про трасгенераційну передачу колективної травми у представників українського етносу (2021)
Бакка Ю. В. - Детермінанти розвитку особистості в юнацькому віці: ґендерний аспект (2021)
Батечко Д. П. - Дослідження особистісних особливостей студентів-футболістів у контексті ґендерних відмінностей та соціалізації, Печена В. М. (2021)
Батечко Д. П. - Психологічні особливості комплектування спортивних команд у баскетболі, Шнякіна С. М. (2021)
Бондарук Ю. С. - Особливості психологічних підходів у роботі з дітьми та сім’ями, що переживають наслідки травмуючих подій та опинились у складних життєвих обставинах (2021)
Бурлачук Л. Ф. - Структурно-функціональні особливості автобіографічної пам’яті, Лисенко І. П., Діденко С. В. (2021)
Вакуленко О. Л. - Індивідуально-психологічні особливості кризових станів у батьків онкохворих дітей, Проскурня А. С., Третьякова Ю. В. (2021)
Васильєва Г. В. - Етапи і форми саморозвитку особистості, Котова І. О. (2021)
Гуменюк І. А. - Психологічні характеристики чинників розвитку особистісного потенціалу вчителів початкової школи (2021)
Гусак В. М. - Емоційний компонент у структурі психологічної культури студентів соціономічних спеціальностей (2021)
Денисенко А. О. - Особливості прояву депресії у старших підлітків, Євтушек В. В. (2021)
Зіборова О. О. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту зі стилем материнського ставлення у жінок, які виховують дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку (2021)
Ігумнова О. Б. - Особливості психологічної корекції аутоагресії в юнацькому віці, Михайлов А. Р. (2021)
Кириченко Т. В. - Індивідуальна освітня траєкторія учня в контексті профільної школи (2021)
Кокоріна Ю. Є. - Емпіричне дослідження структури ціннісно-потребової сфери блогерів, Морару Д. І. (2021)
Кравчук Н. П. - Причини виникнення та шляхи подолання внутрішньоособистісних конфліктів у процесі особистісного розвитку дошкільників (2021)
Кузнєцова В. В. - Психологічні особливості емоційного стану ВІЛ-інфікованих осіб під час установлення діагнозу (2021)
Логвінова Д. В. - Статеві особливості формування самооцінки в підлітковому віці, Логвінов О. В. (2021)
Миколюк Д. О. - Перспективи дослідження суб’єктивного благополуччя осіб з порушенням слуху, Мілютіна К. Л. (2021)
Мінчук Р. І. - Сучасний стан проблеми синдрому больової дисфункції (клінічна картина та підходи до лікування). Огляд літератури (2021)
Молотокас А. А. - Психологічний компонент гестаційної домінанти в жінок із запланованою і незапланованою вагітністю, Діденко С. В. (2021)
Ніколаєнко С. О. - Особливості поєднання технологій раціонально-емоційної психотерапії і рухів очей у процесі переробки і трансформації ірраціональних переконань особистості, Улунова Г. Є. (2021)
Поліщук В. М. - Педологія як методологічна основа психології вікового кризового розвитку (до 125-річчя з дня народження Л.С. Виготського) (2021)
Хоржевська І. М. - Особливості протікання конфліктів у молодих сім’ях, Рижкова І. О. (2021)
Чуйко О. М. - Аналіз психологічних критеріїв успішності кар’єри акторів, Пронь Л. М. (2021)
Шевченко О. М. - Психологічні особливості емоційного вигорання у молодих матерів, Стечишин Е. М. (2021)
Шелешей О. Г. - Розвиток емоційної компетенції дітей старшого дошкільного віку, Астремська І. В. (2021)
Яворська Н. П. - Дослідження емоційного інтелекту студентів-гандболістів (на прикладі юнаків і дівчат) (2021)
Яценко Т. С. - Актуалізація пралогічного та логічного мислення в глибинному пізнанні психіки, Галушко Л. Я., Ткаченко К. В. (2021)
Бурлєєв О. Л. - Вплив проактивного мислення на ефективність виконання інтелектуальної діяльності, Василенко О. О., Калінчук А. А. (2021)
Паламарчук О. М. - Життєстійкість як психологічний ресурс особистості сучасного науковця (2021)
Білюченко Ю. М. - Специфіка агресивності підлітків: ґендерний аспект дослідження (2021)
Остапенко І. В. - Веб-квест як засіб розвитку громадянської компетентності молоді (2021)
Полшкова С. Г. - Особливості ґендерних стереотипів серед чоловіків і жінок середнього віку, Трофімова Д. О., Крайлюк А. І. (2021)
Сергєєва І. В. - Психологічні особливості чоловіків – суб’єктів пробації, Кохановська І. В. (2021)
Чепурна Г. Л. - Ґендерні особливості взаємозв’язку перфекціонізму зі стилями спілкування, Поленкова М. В. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Лузан П. Г. - Дефінітивний аналіз базових понять стандартизації професійної освіти, Колісник Н. В., Осипенко С. М. (2018)
Кулалаєва Н. В. - Концептуальні засади проектного професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Алєксєєва С. В. - Концепція підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2018)
Абільтарова Е. Н. - Поєднання традиційних та специфічних принципів формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх спеціалістів з охорони праці (2018)
Клочко О. В. - SMART-технологія в моделюванні міжпредметних зв ’язків математики та інформатики, Михайлюк О. Н. (2018)
Козак А. Р. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування (2018)
Журавська Л. М. - Функціональна модель самокерованого автономного навчання студентів (2018)
Зуєва А. Б. - Критерії діагностування якості smart-комплексу для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2018)
Цицюра К. В. - Соціокультурна компетентність майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки (2018)
Горбан Є. І. - Суть і структура професійної компетентності методистів закладів професійної (професійно-технічної ) освіти (2018)
Артюшина М. В. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в галузі економіки (2018)
Борисенко Л. Л. - Діагностування мотиваційно-особистісного складника самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки, Кучерява К. В. (2018)
Слободянюк А. В. - Особистісні ресурси студентської молоді (на матеріалах соціально-психологічних досліджень), Косарєва Л. В. (2018)
Тарасова О. М. - Розвиток психологічної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки (2018)
Стойчик Т. І. - Формування сучасного ринку працi: аналiз попиту i пропозицiї робочої сили (2018)
Дрозіч І. А. - Методична робота в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери ресторанного господарства як засіб підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання (2018)
Візнюк І. М. - Професійне вигорання як чинник виникнення і розвитку іпохондричних розладів особистості (2018)
Радкевич В. О. - Модель мережевої взаємодії в розвитку системи професійної освіти і навчання у країнах ЄС, Бородієнко О. В, Пуховська Л. П., Радкевич О. П., Базелюк Н. В., Леу С. О. (2018)
Чужикова В. Г - Індикативні виміри творчої дифузії викладача економіки (європейський досвід), Лещенко К. А. (2018)
Іванченко В. В. - Духовно-моральне зорієнтування підростаючого покоління в філософських школах Стародавнього Китаю (2018)
Павлюк Л. В. - Підготовка вчителів трудового навчання і технлогій в Україні: історико-педагогічний аспект (2018)
Микитюк І. В. - Компаративний аналіз емпіричних досліджень процесів упровадження інклюзивної освіти в України та світі (2021)
Никифоренко А. Р. - Задоволеність запоріжан діяльністю міської влади та якістю муніципальних послуг (за матеріалами опитувань громадської думки), Баєв А. І. (2021)
Горпинич О. В. - Система факторів суспільного здоров’я українського суспільства: структура та соціальні детермінації, Кирилюк Н. А. (2021)
Кухта М. П. - Чинники відмови молодих жінок України від побудови сім’ї (2021)
Бедан В. Б. - Психологічні особливості нарцисичних осіб: гендерний аспект, Квітко О. О. (2021)
Гештень Е. О. - Психологічні особливості впливу рівня інтелекту на ставлення до вакцинації проти COVID-19, Шевченко О. С. (2021)
Дубатовк В. С. - Психологічна сутність поняття шкільного освітнього середовища та його роль у розвитку особистості сучасного учня, Паламарчук О. М. (2021)
Савицька О. В. - Особливості психоемоційного стану та уваги першокурсників в ситуації іспиту (2021)
Амплєєва О. М. - Особливості прояву вербальної агресії сучасною молоддю, Божко О. О. (2021)
Гаврюшенко В. В. - Психологічні принципи й механізми гармонізації взаємодії офіцерів (2021)
Діброва В. А. - Взаємозв’язок часових перспектив і базисних переконань особистості в контексті вимушеного переселення (2021)
Кайзерова А. В. - Особливості психологічної підготовки спортсменів: теоретичний концепт (2021)
Калька Н. М. - Психологічні детермінанти чоловічої сексуальності в сучасному світі (результати факторного аналізу емпіричного дослідження), Кузьо Л. І. (2021)
Каневський В. І. - Дисфункціональні переконання в системі депресивно-тривожних розладів, Гур’янова А. С. (2021)
Каневський В. І. - Вплив аутоагресивної поведінки на розвиток розладів харчової поведінки, Шендрик Д. О. (2021)
Коломієць Л. І. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження психологічної ресурсності особистості в континуумі "здоров’я – хвороба", Гук К. В., Ласкус О. Ю. (2021)
Рибальченко О. М. - Психологічні загрози – компонент безпеки особистості (2021)
Роговський А. Е. - Поведінкові типи особистості та їх вплив на емоційний апарат людини (2021)
Соколова Г. Б. - Психологічні особливості емоційного вигорання у тренерів єдиноборств, Тодоров П. І., Вєнік К. Ю. (2021)
Степура Є. В. - Медитація та її вплив на особистість (2021)
Хоржевська І. М. - Особливості емоційного стану дитини з неповної сім’ї, Погорєлова А. Ю. (2021)
Хоржевська І. М. - Вплив тривожності матері на емоційне здоров’я дошкільника, Пушкаревська Н. О. (2021)
Чаркіна О. А. - Теоретичне обґрунтування програми тренінгу кар’єрного розвитку для молодих жінок (2021)
Шевченко Ю. В. - Структура розвитку соціальної компетентності у дітей молодшого шкільного віку (2021)
Юнг Н. В. - Нейропсихологічне спостереження та аналіз психічних розладів під час подорожей у китаї, Кирилішина М. Г., Кайсінь Цзінь (2021)
Якимчук Г. В. - Фактори середовища в діяльності та участі у суспільному житті дітей з мовленнєвими порушеннями з позицій мкф (2021)
Самкова О. М. - Емоційне вигорання як чинник професійної деформації, Бовдир О. С., Вельдбрехт О. О. (2021)
Сіроха Л. В. - Ґендерні стереотипи в правничій діяльності (2021)
Толмачевська В. О. - Особливості психоемоційного напруження у медичних працівників з урахуванням гендерних факторів та медичного стажу роботи (2021)
Фурман А. А. - Вплив соціально-психологічного клімату трудового колективу на становлення особистості, Макарчук Н. М. (2021)
Горяінов А. В. - Теоретико-прикладні аспекти конфліктності поліцейських у сучасних вітчизняній психології (2021)
Довгань Н. О. - Надзвичайна ситуація як виклик: соціальна і психологічна підтримка здоров’я (2021)
Донець О. І. - Соціально-психологічні аспекти процесу дорослішання та старіння особистості (2021)
Коваль Г. Ш. - Розвиток емоційного інтелекту підлітків з використанням технологій коучингу, Грицик О. А. (2021)
Курова А. В. - Невизначеність як соціально-психологічна проблема особистості (2021)
Пономаренко Я. С. - Самоставлення поліцейських із різним рівнем особистісно-професійної здійсненності (2021)
Сидоркіна М. Ю. - Методологічні засади розробки технології розвитку громадянської компетентності шляхом актуалізації соціального інтересу (2021)
Скворчевська Є. Л. - Стиль міжособистісної взаємодії як умова гармонійних стосунків у студентській групі (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Петришин P. - Вихід ЧНУ на міжнародну арену (2022)
Макар В. - Угода, перевірена часом і значимістю, Макар Ю. (2022)
Bohatyrets V. - The Effectiveness of Cultural Diplomacy in Strengthening Chernivtsi-Saskatchewan Educational Cooperation (2022)
Макух-Федоркова І. - Нормативно-правові основи формування політики кібербезпеки Канади (2022)
Сич О. - Моя Канадіана (2022)
Федуняк С. - Безпекова політика Канади після завершення "холодної війни": нові виклики ХХІ століття (2022)
Гурак І. - Нові тенденції у внутрішній та зовнішній політиці путінської Росії на початку ХХІ ст. (Частина 2), Цепенда І. (2022)
Карпчук Н. - Інформаційні приводи й інформаційний супровід гібридної війни Російської Федерації проти України, Юськів Б. (2022)
Козелкова К. С. - Формування зондувальних просторово-часових сигналів заданої структури з використанням багатоканальнихскануючих систем (2013)
Шульга О. В. - Використання псевдосупутникових радіонавігаційних систем для розпізнавання й управління рухом наземних транспортних засобів, Ясько Г. Г. (2013)
Кожухов А. М. - Анализ возможностей использования телескопа азт-8 национального центра управления и испытаний космических средств для наблюдения астероидов, Кожухов Д. М. (2013)
Хращевський Р. В. - Класифікація проблемних ситуацій системи планування розподілу повітряного простору (2013)
Гавриленко В. В. - Вплив сил коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах його закріплення, Ковальчук О. П., Лимарченко О. С. (2013)
Жураковський Б. Ю. - Каскадно-комбіновані методи стиснення при передачі даних у системах управління (2013)
Коробчинський М. В. - Теоретичні особливості графічних моделей в описі інформаційних компонент розподіленої системи управління рухомими об’єктами (2013)
Пекуровський Г. В. - Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на консольній балці при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації (2013)
Пугач Н. В. - Нанометрические измерения глубины и скорости травления тонких пленок на основе интерферометра майкельсона, Коновалов В. И. (2013)
Харитонова Л. В. - Аналітичне дослідження статичної стійкості оболонкових елементів транспортних систем, Васильєв І. Ю., Куценко О. Г., Уварова Т. В. (2013)
Шефер О. В. - Урахування пружних деформацій у процесі керування складними технічними системами, Галай В. М. (2013)
Шульга А. В. - Экспериментальные исследования зажигания металлогалогенных источников света в зависимости от различных факторов с целью создания систем управления работой навигационными приборами видимого спектра излучения, Зубрицкий О. А., Нелюба Д. Н., Данник А. И. (2013)
Дзисюк О. В. - Аналитичний огляд стану метрологічних досліджень нвч-мультиметрів, Козлов Ю. В. (2013)
Калугін Д. С. - Розрахунок потужності ненавмисних перешкод, створюваних надширокосмуговою радіотехнічною системою для вузькосмугової станції виявлення цілі, Селезньов С. В., Телюков С. В., Безверхий А. М. (2013)
Котляр С. С. - Аналіз похибок вимірювальних перетворювачів температури (2013)
Одноралов І. В. - Технологічний ризик і його вплив на ефективність використання фінансового ресурсу (2013)
Лещинский В. А. - О задаче алгебро-логического описания понятий (2013)
Раскин Л. Г. - Метод решения задачи определения оптимального состава боевых средств оперирующих группировок (2013)
Гринкевич Г. О. - Розробка алгоритму ортогонального частотного мультиплексуванням для безпроводових телекомунікаційних систем (2013)
Краснобаев В. А. - Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях, Горбенко Р. А. (2013)
Палій С. В. - Користувачі інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців, як джерело знань (2013)
Болюбаш О. О. - Взаємозв’язок між потужністю сигналу базової станції та середньою затримкою пакета даних в мережі в випадку активації процедури хендоверу (2013)
Греков В. Ф. - Оптимізація розподілу обсягу завдань між виконавцями методом динамічного програмування, П’янков А. А, Орлов С. В. (2013)
Громико І. О. - Випереджаюча активна стратегія захисту інформації з прикладом апаратурной реалізації на флеш-носіях (2013)
Кучук Г. А. - Методика синтезу інформаційної технології управління мережевим трафіком, Косенко В. В., Давікоза О. П., Калкаманов С. А. (2013)
Ландсман В. А. - Інформаційне суспільство: нові можливості та загрози, Дзюндзюк В. Б. (2013)
Рубан І. В. - Модель низкоскоростной атаки типа "Отказ в обслуживании", Прибильнов Д. В., Лошаков Є. С. (2013)
Миргород О. В. - Неразрушающий метод контроля качества строительных материалов и зданий при реконструкции после чрезвычайных ситуаций (2013)
Попов В. М. - Модель адаптивной системы техногенной безопасности региона, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2013)
Свид І. В. - Методи підвищення завадозахищеністі запитальних систем спостереження повітряного простору (2013)
Васильев К. А. - Дополнительное уплотнение сигналов n-ofdm на основе преобразования хартли с амплитудно-импульсной модуляцией различной полярности, Слюсар В. И., Волошко С. В. (2013)
Макаренко А. О. - Використання засобів комп’ютерної математики при моделюванні безпроводових систем зв’язку (2013)
Криховецький Г. Я. - Метод динамічної зміни стратифікованої топологічної структури мережі зв’язку, Загайнов С. О., Поляков А. О. (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні відомості (2013)
Дяченко Я. М. - Життєвий стан вікових дендросозоекзотів in vivo як показник їх успішної інтродукції у ботанічних садах Лісостепу України, Сидоренко О. В. (2013)
Олешко В. В. - Розмноження видів роду калікант (Сalycanthus l.) зеленими живцями у волинському Лісостепу України (2013)
Мамонова Р. Ю. - Зимостійкість інтродукованих сніжноягідників (Symphoricarpos Duhamel) в умовах Києва, Китаєв О. І., Слюсар С. І. (2013)
Пасічник Л.А. - Біологічні особливості Pseudomonas Viridiflava, ізольованих із насіння цукрових буряків, Буценко Л.М., Дворак К.П. (2013)
Makarenko N. - Biological features of arsenic translocation in crops depending on fertilizer, Bondar V. (2013)
Швець I. В. - Склад і поширення видів роду вероніка (Veronica l.) на території Києва та Київської області (2013)
Степаненко Н. П. - Порівняльний аналіз локальних раритетних дендроекзофлор штучних заповідних парків Лісостепу України (2013)
Красовський В. В. - Деякі особливості формування крони інжиру звичайного (Ficus Carica l.) при інтродукції у Лісостеп України (2013)
Антіпов І. О. - Розробка молекулярно-біологічної системи ПЛР діагностики віроїда веретеновидності бульб картоплі, Гринчук К. В., Мельничук М. Д. (2013)
Лещенко О. Ю. - Аутекологічні особливості сортів Lоlіum Perenne L. вітчизняної селекції (2013)
Кирик М. М. - Видова різноманітність збудників фузаріозної кореневої гнилі нуту, Таранухо Ю. М. , Дяченко О. М. (2013)
Парій М. Ф. - Регенераційна здатність селекційно-цінних генотипів соняшнику, Ситник К. С., Жукова Д. А. (2013)
Крамарев С. М. - Влияние антропогенного фактора на свойства чернозема обыкновенного, Косолап Н. П. (2013)
Гудков І. М. - Сучасна радіаційна ситуація на території відокремленого підрозділу НУБіП України навчально-дослідне господарство "Ворзель", Ільєнко В. В., Русавська А. В., Паренюк О. Ю., Журавель М. П. (2013)
Лісовий М. М. - Технологічні аспекти лабораторного розведення Uscana Senex Grese (Trichogrammatidae) та можливість застосування його в агроценозах (2013)
Причепа М. В. - Морфоекологічна пластичність окуневих риб за умов географічної ізоляції (2013)
Собчик В. - Європейський досвід створення і функціонування екологічної мережі "Природа-2000", Ковальська А., Нагорнюк О. М., Рябушенко О. О. (2013)
Курбатова І. М. - Розвиток ікри та виживання ембріонів коропа за дії альбендазолу, Цедик В. В., Свириденко Н. П. (2013)
Лесняк Ю. І. - Основні аспекти переносу чужорідних генів в геном сперматозоїдів японських перепелів (Coturnix Japonica), Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2013)
Title (2022)
Contents (2022)
Kyzmenko I. - Influence of fitball aerobics on the development of individual coordinating abilities of girls 14–15 years old, Ostrowski A., Zhuk V. (2022)
Tropin Yu. - Model characteristics of competitive activity of female MMA mixed martial arts fighters of different weight classes, Romanenko V., Cynarski W.J., Boychenko N., Kovalenko Ju. (2022)
Melnyk A. - Dynamics of change of high-speed and strengt preparedness of volleyball players under the influence of a set of exercises according toТabata protocol, Skrobecki J., Liakhova T., Pashchenko N., Lebediev S. (2022)
Deineko A. - Ukrainian folk outdoor games in the system of physical training facilities for gymnasts aged 6-7 years, Cieslicka M., Krasova I., Bilenka I. (2022)
Abdula A. - Features of the development of strength training of highly qualified football referees in the competitive period, Pertsukhov A., Wnorowski K., Mozharovska S., Mozharovskyy Y. (2022)
Азиркіна І. М. - Порівняння ефективності мікробіологічного методу виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях з арбітражним методом рідинної хроматографії з подвійним мас-спектрометричним детектором, Гаркавенко Т. О., Доброжан Ю. В., Київська Г. В. (2022)
Айшпур О. Є. - Антибіотикорезистентність клінічних ізолятів бактерій родини Enterobacteriaceae за бактеріозів тварин на скотарських фермах України, Муштук І. Ю., Шеремет Н. О., Крищук Ю. С., Київська Г. В., Гуменюк В. В., Єрмоленко О. М., Дерев’янко М. М. (2022)
Грищук Г. П. - Гістоморфологія статевих органів телиць парувального віку за симптоматичної неплідності, Гуральська С. В. (2022)
Захарова О. М. - Виявлення токсиноутворюючих грибів роду Fusarium за допомогою полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Тарасов О. А., Янголь Ю. А., Колич Н. Б. (2022)
Катюха С. М. - Порівняльна ефективність хіміотерапевтичних препаратів при бабезіозі собак, Кривошия П. Ю., Вознюк І. О. (2022)
Криця Я. П. - Вплив імуномодулятора ріботану на показники клітинного імунітету лошат, Меженська Н. А., Захарова О. М., Моложанова А. В., Сидоренко Т. В. (2022)
Люлін П. В. - Біорізноманітність і взаємодія збудників паразитофаун свійських і диких м’ясоїдних в умовах урбанізованих та природних екосистем східного регіону України, Богач М. В., Нікіфорова О. В., Мазанний О. В., Федорова О. В., Приходько Ю. О. (2022)
Меженська Н. А. - Розробка комплексного антисептичного препарату на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду та ізопропанолу для використання у ветеринарній хірургії, Меженський А. О., Ничик С. А., Меженський А. А., Ткаченко С. М. (2022)
Меженський А. О. - Порівняння різних схем премедикації собак перед загальною внутрішньовенною анестезією (2022)
Рудой О. В. - Розробка стандартизованих методичних підходів до організації та проведення міжлабораторних порівняльних випробувань зі сказу в Україні, Дрожже Ж. М., Кардаш О. В., Дедок Л. А., Полупан І. М. (2022)
Тарасов О. А. - Вивчення особливостей продукування нейрамінідази збудником бешихи свиней, Захарова О. М., Гудзь Н. В., Колич Н. Б. (2022)
Голиш Г. М. - Володимир Сергійович Лизогуб /до 75 – річчя з дня народження/, Черненко Н. П., Нечипоренко Л.А. (2021)
Артеменко Б. О. - Особливості енергетичного метаболізму осіб різного віку у процесі занять волейболом, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., Хоменко С. М. (2021)
Гаврилюк М. Н. - Нові дані про зимуючих хижих птахів Середнього Придніпров’я, Ілюха О. В., Борисенко М. М. (2021)
Зубенко О. Г. - Аналіз поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte) в агроценозах Черкаської області та визначення стійкості окремих гібридів кукурудзи до пошкоджень, Біляєва К. О. (2021)
Ілюха Л. М. - Динаміка електричної активності нюхових структур за умов каліпсолового кетамінового наркозу (2021)
Коваленко С. О. - Особливості ритму дихання у здорових молодих чоловіків і жінок за різних умов, Завгородня В. А., Кудій Л. І., Луценко О. І. (2021)
Мухіна О. Ю. - Дослідження афідофауни (aphididae) злакових і бобових культур північного сходу України, Чепурна Н. П., Мельниченко Н. В. (2021)
Frolova L. S. - Features of the Visual-Motor Reaction of Young Volleyball Players and its Impact on the Accuracy of the Attacking Blow, Chernenko N. P., Petrenko Y. O. (2021)
Ярмак Т. Л. - Гніздова біологія лиски (Fulica atra L.) на водоочисних спорудах міста Харкова, Мамедова Ю. П., Чаплигіна А. Б. (2021)
Шпанюк В. В. - Зв’язок інивідуально-типологічних властивостей цнс з ехо кардіоскопічними показниками серця футболістів високої кваліфікації (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Вежбовська Л. - Віртуальні тури в українських мистецьких проєктах: між пандемією і війною, Клівак В. (2022)
Божко Т. - Засоби та прийоми виділення пакувань на товарному ринку, Чуєва О. (2022)
Чистіков О. - До проблеми визначення поняття "геометричний орнамент" на прикладі українського декоративно-прикладного мистецтва (2022)
Бондар І. - Інноваційні тренди дизайну у формуванні міського середовища (2022)
Семироз Н. - Тенденції оздоблення середовища ІТ-центрів в умовах пандемії коронавірусу, Лопухова Н., Клівак М. (2022)
Габрель Т. - Тенденції штучного інтер’єрного освітлення 2020-х рр., Ковальчук І. (2022)
Чанжар А. - Транспонування народного декоративного розпису в сучасне міське середовище в Україні (2022)
Варивончик А. - Інноваційні технології в дизайні одягу ХХІ ст., Пенчук О., Пальцун О. (2022)
Михайлова Т. - Детермінанти художньо-інформаційної ідентифікації олімпійського парадного костюма (2022)
Школьна О. - Життя і творчість Ангеліни Жданової – майстрині розпису фарфору другої половини ХХ ст., Буйгашева А. (2022)
Content (2022)
Harmider L. - Dear reader! (2022)
Borodina O. A. - Regional energy eco-innovation sector as a driver of post-war development of Ukraine’s economy (2022)
Harmider L. - Research of educational technologies in qualitative professional training of economists, Ivanova M., Kanischenko O. (2022)
Levchenko N. - Design of carbon taxation reform and its impact on the competitiveness of metallurgical enterprises, Antonova L. (2022)
Smiesova V. L. - Market conjuncture and microeconomic aspects of innovation management, Kovtun N. S. (2022)
Tkachenko A. M. - Ambivalence to the process of decarbonization of enterprises energy, Levchenko S. A. (2022)
Khudomaka M. A. - Investment processes in Ukraine under the influence of quarantine restrictions, Aksonova L. O. (2022)
Chernysheva O. M. - Modeling of indicators of the chemical industry enterprises’ strategy (2022)
Illiashenko S. - Intellectual capital management of the university in the system of its innovative development, Shypulina Yu., Illiashenko N., Golysheva Ie. (2022)
Pozhuieva T. O. - Anti-crisis post-war management on the example of locomotive rolling stock (2022)
Tkachenko A. M. - The formation of competitive advantages, an urgent task of the modern Ukrainian enterpris, Maslov D. G. (2022)
Zhuravel V. - The particular theoretical aspects of the ui/ux-design marketing component, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2022)
Naumenko O. P. - Effective marketing of ecological resource-saving technologies at food enterprises, Naumenko M. O., Naumenko O. O., Chupryna N. M., Chernysheva O. M., Fedorenko I. A. (2022)
Gura V. - E-business trends in the new realities, Berdanova O. (2022)
Іщук С. О. - Порівняльна оцінка імпортозалежності українського машинобудування у контексті сучасних викликів, Созанський Л. Й. (2022)
Sevast“yanov R. V. - Peculiarities of Ukraine’s foreign trade for the period 2018-2020 in contexts of global and regional value chains (2022)
Долженко Ю. - Два поховання культури кулястих амфор з урочища Заболоття-3 (археологічний та антропологічний аспекти), Ткач В. (2021)
Медведєв Г. - Зброя у поховальному обряді Усть-Альмінського некрополя (південно-західний Крим) (2021)
Монич О. - Петро-Павлівський монастир у селі Irhóc (Вільхівці) у XVIII ст. (2021)
Друздєв О. - Культурні пам’ятки гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла (костел єзуїтів) у Львові: каплиця св. Бенедикта (2021)
Макушина Г. - Джерела поповнення купецтва Миколаєва у ХІХ ст. (2021)
Біліченко Л. - Каторжні тюрми України у контексті реформування пенітенціарної системи Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2021)
Ковшун Н. - Особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни, Мазур Н., Цецик Я. (2021)
Кязимова Г. - Епідеміологічна ситуація в Одесі у добу Гетьманату (по матеріалам одеських газет 1918 р.) (2021)
Стародубець Г. - Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади (2021)
Kadeniuk O. - Socio-political and public organizations activity peculiarities at Volyn in the Ukrainian statehood idea formation and development in 1921-1939, Sazhko V. (2021)
Сініцький А. - Роль закарпатської політичної та духовної еліти у проголошенні "Карпатської України" (2021)
Фомін А. - Заходи системи соціального забезпечення УРСР з врегулювання становища амністованих інвалідів (початок 1950-х рр.) (2021)
Островик Д. - Нормативно-правове забезпечення соціальної політики радянської влади щодо воїнів-"афганців" і членів їхніх сімей у 1980-х рр. (2021)
Бауліна К. - Посилення титулатури Гефестіона та концепція посади "хазарапат" у державі Александра Великого (2021)
Драмарецький Б. - "Культурна революція" початку 1920-х рр., як технологія формування радянського менталітету, Толубець Н. (2021)
Коваль О. - Шведська держава добробуту в об’єктиві української еміграційної періодики міжвоєнного часу (2021)
Tulus A. - The Condition of National Minorities in Eastern Europe in a Secret Cia Report From 1965 (2021)
Гуменюк О. - Соціальний портрет радянської сім’ї (2021)
Сипко Б. - Міністри-мусульмани у французьких урядах (2012-2017) (2021)
Гуцало Л. - Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади, Міщук Г. (2021)
Жиряков К. - "Епоха вікінгів": сутність та основні підходи до вивчення (2021)
Отземко О. - Мемуари гірничих інженерів донецького басейну другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: професійний аспект (2021)
Налівайко А. - Леонід Миколайович Беркут: етапи творчого шляху вченого (2021)
Чергік Н. - Труд музеографа: підготовка музейного видання в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) (2021)
Ткаченко В. - Писанкарство Поділля у рукописній спадщині 20-х років ХХ ст. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Tekdal D. - Comparison of reproductive organs structure in various genotypes of Phaseolus vulgaris grown under the same conditions in Mersin, Turkey, Shawuti Can S., Küçükrecep A. (2021)
Mikeladze I. - Floristic characteristics of some synanthropic plant communities of the Kobuleti lowland (Adjara, Georgia), Gvarishvili N., Sharabidze A., Shainidze G. (2021)
Nedukha O. - Appearance of phenotypic plasticity of leaves in psammophyte Corynephorus canescens during flooding (2021)
Shawuti S. - Green synthesis and characterization of silver and iron nanoparticles using Nerium oleander extracts and their antibacterial and anticancer activities, Bairam C., Beyatli A., Afşin Kariper İ., Neslişah Korkut I., Aktaş Z., Oral Öncül M., Erdem Kuruca S. (2021)
Novikov A. - Simple and cheap photosystem for herbarium digitization, Sup-Novikova M. (2021)
Matiashuk R. - Essay on the prospects for the use of decorative perennials of the spontaneous flora of the local landscape Feofaniya, Gubar L., Pirko I. (2021)
Zaimenko N. - Effect of analcite on cadmium phytoavailability and phytotoxity, Ivanytska B., Didyk N., Malashchuk O., Rakhmetov D., Gryshko V., Poliakova A., Pyzyk M., Slaski J. (2021)
Klymenko Y. - A review on the book "Leonid Rubtsov – a prominent landscape architect” by O. L. Rubtsova and N. V. Chuvikina (2021)
Калько М. І. - Полісемічне дієслово як об'єкт моделювання аспектуальної парадигми (2021)
Шитик Л. В. - Структура нікнеймів у соціальних мережах, Омелюх І. В. (2021)
Маслюк Н. В. - Лексикографічний аналіз синкретичних сполучних засобів (на матеріалі "Словника української мови" в 11 тт. та "Словаря української мови" за редакцією Б. Грінченка (2021)
Калашник Ю. І. - Стилістико-синтаксична організація філософських сентенцій у романі В. Єрмоленка "Ловець океану. Історія Одіссея" (2021)
Губарева Г. А. - Парентеза в поетичній мові Юрія Андруховича, Калашник В. С. (2021)
Дзира І. Я. - Тюркські елементи в реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року (2021)
Kocherha G. V. - The derivative transformation of the denominative verbs in the east slavic written monuments of XIV–XVII centuries: cognitive-onomasiological aspect (2021)
Кисільова Е. А. - Вивчення кольоронімів у межах курсу "Українська мова як іноземна" (етимологічний аспект) (2021)
Варинська А. М. - Термінотворення в українській морській термінології (структурно-функціональна характеристика), Корнодудова Н. М. (2021)
Таран А. А. - Вторинні контекстно зумовлені номінації в сучасній українській мові (2021)
Литвин І. М. - Інтерпретативний підхід до процесу художнього перекладу (на матеріалі українського перекладу детективної новели Ґілберта Честертона "Відсутність пана Ґласса") (2021)
Могілей І. І. - Прагматичні трансформації в українських перекладах англомовної художньої прози (2021)
McGowan T. V. - Peculiarities of paragon names translation (2021)
Опанасенко Ю. В. - Перекладацька стратегія Валерія Кикотя (2021)
Лехнер І. Г. - Концептуалізація поняття моралі в угорській мові, Кордонець О. А. (2021)
Газдаг В. - Галузь досліджень угорсько-українських міжмовних контактів збагатилася новим виданням, Чотарі Ю. (2021)
Мєщанін В. І. - Витрата вологи під час підготовки вугілля до коксування, Мірошниченко Д. В. (2022)
Чжан Сяобінь - Технологічні аспекти одержання і властивості полімерних гідрогелей та біоплівок, модифікованих гуміновими кислотами бурого вугілля, Лебедєв В. В., Мірошниченко Д. В. , Шульга І. В., Лисенко Л. А., Попов Є. М. (2022)
Троценко О. В. - Застосування 1,3-дифенілтріазена як антидетонаційної присадки до автомобільних бензинів, Григоров А. Б. (2022)
Титул, зміст (2012)
Аванесова І. - Захист прав споживачів фінансових послуг (2012)
Макогон В. - Становлення фінансової науки в Україні (2012)
Волосович С. - Страхування ризиків факторингу (2012)
Василенко А. - Податкове стимулювання розвитку страхування (2012)
Кнейслер О. - Державне регулювання ринку перестрахування (2012)
Привалова О. - Особливості конкуренції на ринку страхування життя (2012)
Корольчук М. - Перспективи розвитку організаційної та економічної психології в Україні (2012)
Ржевський Г. - Психологічна готовність магістрів до педагогічної діяльності (2012)
Зазимко О. - Формування життєвих цінностей у юнацькому віці: психологічні особливості (2012)
Вербицька Л. - Родинне виховання та кризові стани в ранній юності (2012)
Євченко І. - Теоретичний аналіз проблеми самоствердження особистості (2012)
Побідаш А. - Помилкові дії екіпажу судна при захопленні піратами (2012)
Мостова І. - Адаптаційне входження студентів у навчальну діяльність (2012)
Мєщанін В. І. - Волога вугілля (огляд), Лисенко Л. А., Мірошниченко Д. В. (2022)
Набіль Абдель Сатер - Оперативний контроль процесу первинної переробки вуглеводневої сировини, Григоров А. Б. (2022)
Пиш’єв С. В. - Одержання і дослідження складу рідких продуктів піролізу відпрацьованих автомобільних шин, Липко Ю. В., Шляхова А. О., Корчак Б. О. (2022)
Contents (2021)
Boichenko M. A. - Creative individuality of the pupils of out-of-school education institutions of artistic-aesthetic direction: essence and structure, Chystiakova I. A., Boichenko A. V. (2021)
Myronchuk N. M. - Psychological and pedagogical factors for maintaining the professional health of educators under quarantine restrictions, Antonova O. Ye., Polishchuk N. M., Kovalchuk V. A. (2021)
Protas O. L. - Methodology of writing scientific articles by students of higher pedagogical institutions (2021)
Romanchuk N. O. - Mathematical competences as a basis of prospective engineers training in higher technical educational institutions (2021)
Levchenko S. V. - Formation of innovative competence of future specialists in social work by means of interactive teaching methods (2021)
Argiropoulos D. - Peculiarities of interaction teacher with persons with the acquired disability (2021)
Antonova O. Ye. - Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization, Biruk N. P., Vlasenko O. M., Pavlenko V. V. (2021)
Romaniuk R. K. - The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries, Konstantynenko L. A., Vasilieva L. A. (2021)
Черкашина О. - Освіта Житомира в історико-культурному вимірі (перша третина ХХ століття), Мозгальова Н., Вовчок М. (2022)
Данилець Ю. - Подолання кризи в трикутнику (ЧСР–КСХС–СПЦ) та призначення делегата для Підкарпатської Русі в грудні 1926 р. (2022)
Prokip A. - Activity Petro Bubela’s at the final stage of the struggle for Ukrainian statehood, Mykhalskyi Y., Kendus O., Klok V. (2022)
Куцов К. - Організаційні потуги карпатоукраїнського студенства 1939–1943 рр.: чехословацький спадок у реаліях Угорського Королівства (на матеріалах періодичних видань та мемуаристики), Павлишин Л. (2022)
Міщанин В. - Депортації німецького населення із Закарпаття 1944–1946 рр.: причини, хід, наслідки (2022)
Федик Л. - Фейки та пропаганда у інформаційній боротьбі радянської влади з ОУН (б) (2022)
Банах Т. - Спроби польсько-українського примирення в 60-ті роковини масових вбивств 1943 р. на Волині (2022)
Офіцинський Ю. - Оцінка війни на Донбасі вчених і колишніх політиків на сторінках газети "The New York Times" (12 лютого 2015–30 квітня 2018 рр.) (2022)
Гуцул В. - Вільям Маршал у битві під Дрінкуртом (1166): початок кар’єри "кращого рицаря світу" (2022)
Кепша А. - Природа, Бог та хрестоносці – реальна, символічна та психологічна зброя під час Першого хрестового походу (на основі анонімної праці "Діяння франків") (2022)
Ферков О. - Ліквідація ордену єзуїтів (Товариства Ісуса) та її наслідки для Ужгородського єзуїтського колегіуму (2022)
Карліна О. - Спроба реконструкції бібліотеки Кременецького василіанського монастиря перших десятиліть століття (2022)
Бевзюк Є. - Імперська ідеологія як принцип модернізації інформаційного середовища, Котляр О. (2022)
Бодруг А. - Феномен українського діаспорного кіномистецтва в контексті канадської політики мультикультуралізму (2022)
Шніцер І. - Словацьке питання у політичній стратегії Словацької національної ради в 1943–1945 рр. (2022)
Базан Ю. - Початок Женевських переговорів. Спроби врегулювання афганської кризи (1982–1984 рр.) (2022)
Смерека Б. - Податковий реєстр Золочівської маєтності у Львівській землі 1598 року (2022)
Монич О. - Єпископські та монастирські сфрагіси 1690 – 1735 рр. як джерело до вивчення історії Марамороської православної єпархії та Марамороського унійного вікаріату, Міськов І. (2022)
Кухаренко О. - Місце феномена родючості в циклі поховальних ритуалів (2022)
Леньо П. - Палинчарство на Закарпатті (спроба історико-антропологічного аналізу) (2022)
Коцан В. - Традиційне народне вбрання у фольклорі Закарпаття (2022)
Долженко Ю. - Краніологія та статево-вікова характеристика поховань другої половини XІV – XVII ст. з церкви Ужгородського замку, Мойжес В. (2022)
Коцан В. - Видання про фондову збірку ікон Ужгородського скансену (2022)
Кепша А. - Нове Середньовіччя на сторінках книги "Яскраві віки" (2022)
Олашин М. - Пам’яті доцента І. М. Чаварги (2022)
Порядок оформлення та подання публікації (2022)
Горбенко К. - Структура та характер приміщення № 22 городища Дикий Сад, Жирок Ю. (2022)
Корчак А. - Зображення бога Аттіса з Північного Причорномор’я: особливості та проблеми іконографії (2022)
Пуховець Д. - Система суффрагія в Римській імперії IV – першої половини VI століть (2022)
Чучалін О. - Монастирі Київської єпархії в системі управління Православною церквою синодального періоду (2022)
Приходько М. - Аграризм у польському вимірі (1885-1925 рр.) (2022)
Скус О. - Крізь призму терору. Биківнянський мартиролог: правник Арнольд Германович Кристер (2022)
Залєток Н. - Військова служба жінок у роки Другої світової війни у дискурсі британського істеблішменту (2022)
Абакумова В. - Відродження поліфонічності в мистецькому житті УРСР на фоні суспільно-політичних змін кінця 1980-х рр., Михайлюк В. (2022)
Богданова Т. - Пріоритети зовнішньої політики Нової Зеландії у ХХІ столітті, Соколова Г. (2022)
Мінаков А. - Політика ЄС щодо біженців-освітян з України (2022)
Cheberyachko S. І. - Fuel consumption for the attachments of steam generator installations of technological transport, Cheberyachko Yu. І., Deryugin О. V., Tretyak О. О., Bas І. К. (2022)
Labeckas G. - Effect of the 2-ethylhexyl nitrate doped rapeseed oil and aviation jP-8 fuel on the combustion process and emissions of a diesel engine, Slavinskas S., Mickevičius T. (2022)
Ragulskis K. - Investigation of dynamics of a system with two sided impacts, Pauliukas A., Bubulis A., Paškevičius P., Maskeliūnas P., Ragulskis L. (2022)
Волков В. П. - Оцінка стабільності характеристик гальмового управління автомобілів, Грицук І. В., Онищук В. П., Таран І. О., Волкова Т. В. (2022)
Гандзюк М. О. - Моделювання динамічної взаємодії ланок малотоннажного автопоїзда при гальмуванні, Бодак В. І. (2022)
Грицук І. В. - Формування методу забезпечення нормування показників і керування паливною економічністю транспортного засобу у змінних умовах експлуатації, Волков В. П., Маяк М. М., Український Є. О., Володарець М. В. , Волкова Т. В., Рижова В. Ю. (2022)
Гудз Г. С. - Синтез частості використання передач східчастої коробки перемикання передач (КПП) у процесі відтворення типових циклів, Глобчак М. В., Пельо Р. А., Пельо П. Р. (2022)
Захарчук В. І. - Вибір технології покращення екологічності автомобіля, Агєєв М. С., Захарчук О. В., Скалига М. М., Верхломчук К. А. (2022)
Захарчук О. П. - Обґрунтування доцільності удосконалення трансмісії пасажирських автобусів типу Van Hool Acron 915 та NEOPLAN n316/ 3 UL, Розум Р. І., Буряк М. В., Фалович Н. М. (2022)
Кашканов А. А. - Проблеми функціонування транспортних систем великих міст України в сучасних умовах, Пальчевський О. В. (2022)
Кищун В. А. - Відновлення деталей клапана керування паливних форсунок BOSCH з п’єзоелектричним приводом (2022)
Клименко І. Ю. - Підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску через державний кордон з використанням теорії масового обслуговування, Весела М. А., Мельнікова Ю. І. (2022)
Колесник В. О. - Дослідження впливу режимів різання на шорсткість обробленої поверхні при свердлінні отворів у пакетах "вуглепластик/ титановий сплав", Лисенко Б. Г., Нешта А. О., Забара М. О. (2022)
Корпач А. О. - Вибір схеми причіпного автобусного поїзда за показниками тягово-швидкісних властивостей, Корпач О. А., Тімков О. М., Ященко Д. М., Босенко В. М. (2022)
Куць Н. Г. - Сучасна енергетика на транспорті (2022)
Розум Р. І. - Методологія діагностування автомобільних дизельних двигунів, Буряк М. В., Попович П. В., Прогній П. Б., Захарчук О. П. (2022)
Сахно В. П. - До визначення стійкості руху триланкового причіпного автопоїзда у гальмівному режимі, Поляков В. М., Стельмащук В. В., Попелиш Д. М. (2022)
Сахно В. П. - До визначення стійкості руху триланкових автопоїздів, Шарай С. М., Мурований І. С., Човча І. В. (2022)
Сокіл Б. І. - Методика дослідження впливу коливань підресореної частини колісних транспортних засобів на стійкість руху, Сеник А. П., Сокіл М. Б., Андрухів А. І. (2022)
Солтус А. П. - Особливості кочення еластичного колеса з нахилом до дороги, Клімов Е. С., Тарандушка Л. А. (2022)
Фалович Н. М. - Експлуатаційна надійність видів громадського транспорту міста Тернополя, Шевчук О. С., Попович Д. П., Попович П. В., Буряк М. В., Розум Р. І., Чорна О. В. (2022)
Lastovskyi V. - Ostafiy Dashkovych: Historiographical Situation Regarding his Origin Issue and the Ways of Its Solution, Biletska O. (2022)
Vasylchuk H. - Hamlet farm development in the South of Ukraine (the end of the XVIIIth – the first third of the XXth century), Pryimak O. (2022)
Bortnikov V. - Peculiarities of zemstvos introduction in Volyn province (the second half of the XIXth – the beginning of the XXth century), Yarosh Ya. (2022)
Voitovych N. - Motives of the Marriage of the Ukrainians in the Galician village in the First Half of the XXth Century (based on archival materials of Lviv Greek Catholic Metropolitan Consistory), Hlushko M. (2022)
Tkachuk P. - Artillery Officers’ Role in the Ukrainian Armies Formation at the Outbreak of the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921, Stetsiv Ya. (2022)
Trygub O. - The Greeks of the Northern Black Sea Region under Conditions of "Red Terror” (1919 – 1921), Osypenko O. (2022)
Masyk R. - Attempts to organize oil industry in interwar Poland (2022)
Nakonechnyi V. - "Because History is a Teacher of Life”: Historical Policy of Editorial Office of the Periodical "Nash Lemko”, Dushniy A. (2022)
Yehrechii O. - Civic Position of the Greek Catholic Clergy in the Elections to the Polish Sejm and the Senate in Galicia (November of 1922) in Galicia, Drogomyretska L. (2022)
Lazurko L. - The Polish state during the interwar period in Francisk Bujak’s views (based on the magazine "Wieś i Państwo”, 1938– 1939), Kelman M. (2022)
Hulay V. - Health Care System Transformation of the Population of the Western Regions of Ukraine (1939 – 1941): the Soviet Historiographical Myths and Modern Interpretation of Archival Sources, Starka V. (2022)
Antoniuk Ya. - Operational games as a method of struggle of the OUN special divisions against the Soviet special services in Western Ukraine (1944 – the beginning of the 1950s), Viedienieiev D. (2022)
Kotsur V. - Legal and regulatory settlement of the language issue in the Soviet Ukraine (1964 – 1985): scientific and educational aspect, Novorodovska N. (2022)
Kozii O. - Matviy Stakhiv and the Project of the English Edition of Ten-Volume "History of Ukraine – Rus’” by Mykhailo Hryshevsky (1973 – 1977), Horbachyk O. (2022)
Chura V. - Chernivtsi Party apparatus and religious revival of Bukovyna at the end of the 80s – the beginning of the 90s, Kahanov Yu. (2022)
Benchuk V. - Evolution Moods of Donetsk Residents on the Temporally Occupied Territory, Trofymovych V. (2022)
Nikolaiets Yu. - The Role of Educational Institutions in Civic Identity Formation in Modern Ukraine, Syniavska L. (2022)
Mankovska R. - Visual Construct in Museum Practices, Babushko S. (2022)
Stepanchuk Yu. - The Figure of Hetman Petro Sahaidachny in Understanding of Modern Polish Historiography, Kornovenko S. (2022)
Chmelyk R. - Ukrainian-Polish Intercultural Communication in the Border Areas (the end of the 20th – the beginning of the 21st century), Khakhula L. (2022)
Slipetska V. - Women‘s stories in the everyday life of Ukraine and Georgia (review of the monograph: Hnydiuk O., Keburiya T., Stiazhkina O., Parunova A. Women and History: Gender Dimensions of Everyday Life (the 1970s – the 1980s): Kyiv-Tbilisi, 2021. 62 p.), Sviontyk O. (2022)
Bodak V. - Subjectivity as a state of self-creation of identity and civilizing fate of Ukraine (review of the monograph by S. I. Pyrozhkov and N. V. Khamitov. Civilizational Subjectivity of Ukraine: from Potentials to a New Worldview and Human Existence. Kyiv: Naukova dumka, 2020. 255 p.), Tkachenko O. (2022)
Предборський В. А. - Екстративна тінізаційна інституційність влади як прояв антимодернізаційних трендів розвитку (2022)
Русна Ю. О. - Експортно-кредитні агентства: механізм залучення іноземних інвестицій в економіку країни в умовах глобалізації (2022)
Попрозман О. І. - Формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи, Харчук Т. В., Кургузенкова Л. А. (2022)
Євенко Т. І. - Шляхи подолання наслідків фінансових криз: світовий досвід антикризової політики (2022)
Гарбар Ж. В. - Принципи, критерії і фактори впровадження інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості, Романова Т. В. (2022)
Ільченко В. Ю. - Оцінка та прогнозування ефективності управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах активізації ЗЕД, глобалізації, міграційної кризи та фінансово-економічних ризиків, Кобець С. П., Джегур Г. В., Бондар В. Ю. (2022)
Плахотнікова Л. О. - Ефективність інвестування логістичних систем підприємства (2022)
Мартиненко В. П. - Система комплексного планування на промислових підприємствах (2022)
Логоша Р. В. - Система управління маркетинговою діяльністю підприємств, Братковський О. А. (2022)
Стахурська С. А. - Проблеми формування джерел фінансування при проєктному інвестуванні підприємств та шляхи їх вирішення, Ткачук С. В., Стахурський В. О. (2022)
Глухова С. В. - Теоретичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Кильницька Є. В. (2022)
Красняк О. П. - Прийняття маркетингових рішень в системі управління підприємством (2022)
Басюк Т. П. - Сучасні трансформації бізнес-культури і ділової етики в підприємницькому середовищі (2022)
Снітко Є. О. - Порівняльний підхід оцінки інноваційного агробізнесу в умовах управління змінами та реалізації політики діджиталізації суспільства, Скрипник В. В., Вараксіна О. В., Іщейкін Т. Є. (2022)
Вдовенко Н. М. - Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації міжнародної економіки та змін в безпекології і поведінці споживачів, Кукса І. М., Дяченко Т. О., Сірик М. В. (2022)
Дзюба М. О. - Специфіка розвитку аутсорсингу в умовах інноваційної економіки, Гончар Л. В., Головко С. О., Шнурко А. М. (2022)
Яциковський Б. І. - Фінансові аспекти національного розвитку гірничодобувної галузі з поєднанням державного і приватного капіталу (2022)
Гаврилко П. П. - Роль фінансового контролю в державному управлінні на сучасному етапі розвитку суспільства, Лалакулич М. Ю., Гуштан Т. В. (2022)
Ольшанський О. В. - Стратегічні інноваційні напрями управління персоналом організації на основі компетентнісного підходу в умовах фінансових, міграційних ризиків, діджиталізації та сталого розвитку, Шкробот М. В., Дідур Г. І., Шевченко О. М. (2022)
Молнар О. С. - Сутність збутової діяльності машинобудівних підприємств, Дірей В. В., Гулан Т. М. (2022)
Барна М. Ю. - Удосконалення організаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків, Ільїн В. Ю., Карпенко Є. В., Божко О. В. (2022)
Коваленко Н. В. - Операційна діяльність на основі методів критичної оцінки підприємства в умовах глобалізації, міграційних ризиків, сталого розвитку та управління інноваційними змінами, Ходаківська О. В., Зось–Кіор М. В., Клименчукова Н. С. (2022)
Лишенко М. О. - Формування конкурентних переваг на основі удосконалення системи управління якістю продукції підприємства в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки, Овчаренко Є. І., Гук О. В., Мохонько Г. А. (2022)
Чинчик А. А. - Моделювання впливу регіонального податкового менеджменту на дохідність бюджетів (2022)
Титул, зміст (2022)
Холод С. Б. - Вплив економічної ситуації на вибір моделі професійного навчання (2022)
Ключник Р. М. - Особливості інтерпретації бідності в економічній науці (2022)
Пестовська З. С. - Токенізація економіки України: мрія чи реальність (2022)
Гноєвий В. Г. - Реалізація потенціалу венчурного капіталу у забезпеченні інноваційної моделі розвитку економіки, Корень О. М., Квятковська Л. А. (2022)
Павлова В. А. - Шляхи розвитку вітчизняного ритейлу в повоєнний період (2022)
Захарченко Н. В. - Перспективи розвитку дизайн-мислення в управлінні бізнесом та інноваціями (2022)
Рязанова Н. О. - Формування системи управління ризиками на промислових підприємствах (2022)
Кузьмінов С. В. - Макроекономічне підґрунтя російської агресивності, Геращенко С. О., Мішина В. О. (2022)
Dykiel M. - Production of selected packaging in Poland, Bienia B., Krochmal-Marczak B., Baran J. (2022)
Магдіч А. С. - Географія міграції населення України до країн Європи: аналіз політики інтеграції мігрантів у країнах призначення (2022)
Герасименко А. - Деформація споживчого попиту під впливом штучної інформаційної асиметрії, Ковтун В. (2020)
Полюга В. - Ринок металопрокату в Україні, Демченко В., Доскоч О. (2020)
Галько С. - Експортно-імпортний потенціал ринку моторних човнів України, Осієвська В. (2020)
Луців Н. - Ринок меду натурального, Жолинська Г., Сеник Л. (2020)
Мережко Н. - Комплексна оцінка якості моторних палив із біокомпонентами, Ткачук В. (2020)
Сім’ячко О. - Класифікація кормів для домашніх тварин (2020)
Левандовський Л. - Екологізація спільного виробництва спирту і хлібопекарських дріжджів із меляси, Вітряк О., Грабовська О. (2020)
Гніцевич В. - Технологія напівфабрикатів на основі топінамбура та кизилу, Васильєва О. (2020)
Юдіна Т. - Підвищення технологічного потенціалу аглютенової борошняної сировини, Романенко Р., Безрученко О. (2020)
Власенко І. - Технологія варено-копчених ковбас з використанням солі йодованої, Семко Т., Бандура В. (2020)
Belinska S. - Consumer properties of fresh and frozen hippophae berries of the Velikan variety, Moroz O., Safiullina L. (2020)
Дончевська Р. - Споживна цінність заливних продуктів із прісноводної риби, Сидоренко О. (2020)
Захарін С. В. - Розвиток сфери туризму і курортів в Україні: тенденції, проблеми, перспективи, Коваленко Д. І. (2019)
Боровик М. В. - Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в Україні (2019)
Ємельянов О. Ю. - Модель оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств на засадах аналізування їх властивостей (2019)
Міркунова Т. І. - Дослідження підходів до оцінювання вартості інноваційних технологій у контексті еволюції моделей інноваційного процесу (2019)
Снісарчук І. В. - Сутність та види бенчмаркінгу маркетингового потенціалу закладів вищої освіти (2019)
Денисенко В. О. - Основні напрями формування середнього класу в регіонах України (2019)
Кухтин О. Б. - Розвиток фондового ринку в умовах цифровізації економіки (2019)
Фтомова О. С. - Розвиток людського капіталу в Україні та країнах Європейського Союзу (2019)
Кириленко О. П. - Планування капітальних видатків місцевих бюджетів України: сучасний стан та перспективи удосконалення, Максимчук О. С. (2019)
Ковернінська Ю. В. - Оцінка ключових домінант розвитку криптовалют (2019)
Лисецький А. С. - Моделювання ефективності фермерського господарства родинного типу, Тірбах Л. В., Чабан Г. В. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Предборський В. А. - Запровадження ефективного суб’єкта стратегічної дії в експертній сфері, Бачинський Т. О. (2022)
Гаврилко П. П. - Функціональні аспекти фінансового потенціалу суб’єктів реального сектору економіки, Лалакулич М. Ю., Гуштан Т. В. (2022)
Дзюба М. О. - Значення та особливості використання аутсорсингу для інноваційного розвитку підприємництва, Гончар Л. В., Головко С. О., Яровий К. О. (2022)
Охріменко І. В. - Моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки, Кукса І. М., Овчаренко Є. І., Параскєєва А. М. (2022)
Яциковський Б. І. - Основні принципи державної політики у сфері регулювання гірничих відносин (2022)
Стадник І. Я. - Особливості соціально–економічно–екологічної рівноваги при виробництві нових хлібобулочних виробів, Піддубний В. А., Красножон С. В., Краєвська С. П. (2022)
Молнар О. С. - Взаємозв’язок маркетингу та логістики в системі збуту підприємств, Калинич В. П., Сегедій В. С. (2022)
Чумаченко О. М. - Поняття земельно–ресурсного потенціалу у економіці природокористування (2022)
Чобаль Л. Ю. - Регулювання відносин управління якістю в сфері туризму, Тороній Л. І. (2022)
Мельник О. М. - Підвищення ефективності діяльності підприємств за рахунок удосконалення системи збуту продукції, Виздрик В. С. (2022)
Мізюк Б. М. - Інноваційні методики проектного менеджменту організацій в контексті реалізації політики сталого розвитку регіону в умовах децентралізації та COVID–19, Шкільняк М. М., Джегур Г. В., Полікровський Р. С. (2022)
Плахотнікова Л. О. - Маркетингові технології залучення інвестицій державними органами управління у розвиток регіонів (2022)
Ткачук С. В. - Мистецтво комунікації контактного персоналу в аспекті інклюзивності – необхідна складова маркетингу освітніх послуг, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2022)
Лебеда Т. Б. - Удосконалення механізму державно–приватного партнерства для залучення інвестицій у відновлення соціальної інфраструктури України в повоєнний період (2022)
Чинчик А. А. - Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні (2022)
Завгородня Т. П. - Безпекове стратегування управління інноваційними бізнес–процесами та капіталізацією в агропродовольчій сфері в умовах глобалізації фінансових ринків, Костюк В. А., Холодний Г. О., Скрипник В. В. (2022)
Клименчукова Н. С. - Концепція формування інноваційного підприємництва в умовах лібертаріанства (2022)
Карпенко Є. А. - Обліково-фінансові аспекти контролінгу в системі ефективного управління інноваційно орієнтованих підприємств в умовах діджиталізації, Матієнко-Зубенко І. І., Турова Л. Л. (2022)
Ульянченко О. В. - Економічне значення сільського зеленого туризму в контексті розвитку сільських територій України, Борисова О. В., Сисоєва С. І. (2019)
Lytvynenko E. - Particularities of corporate governance model formation in Ukraine, Popov V. (2019)
Дашко І. М. - Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2019)
Коваленко О. В. - Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства, Коваленко А. Є. (2019)
Леміш К. М. - Управління процесом планування господарської діяльності на малих та середніх підприємствах сфери послуг, Токаренко О. І., Брезицька Л. Г. (2019)
Росола У. В. - Актуальність створення маркетингових шкіл (2019)
Швець Ю. Ю. - Різноманітність методів ринкового управління й здійснення аналізу інноваційної діяльності фірми в межах рекреаційної системи (2019)
Яворська Н. П. - Методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств, Данько Т. І. (2019)
Хурдей В. Д. - Маркетинг як стратегічний інструмент управління сучасним бізнесом, Ніфталиєва А. (2019)
Блудова Т. В. - Моделювання безпекового рівня плаваючої процентної ставки, Островська М. С. (2019)
Краєвський В. М. - Аналітичний та синтетичний контекст обліково-аналітичної оцінки причин і врахування наслідків суспільних явищ і процесів, Костенко О. М., Добриніна Є. В., Когут С. С. (2019)
Краєвський В. М. - Обґрунтування особливостей зовнішньоторговельних операцій підприємства для організації ефективної системи обліку та аналізу, Костенко О. М., Сіромах М. І. (2019)
Ярова Л. Г. - Бухгалтерський облік операційної оренди основних засобів (2019)
Гринько П. Л. - Парадигма цифрової економіки в умовах глобальних змін (2019)
Капленко Г. В. - Проблема прогнозування споживчого попиту в її концептуальній постановці (2019)
Лойко Д. М. - Інноваційні ресурси споживчого сектору економіки (2019)
Белей С. І. - Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Пентелейчук Д. Т. (2019)
Назаркевич О. Б. - Інклюзивний розвиток малого підприємництва в сільських територіальних громадах, Карп’як М. О., Попадинець Н. М. (2019)
Овсяннікова Н. В. - Використання концепції біоекономіки у формуванні пріоритетів стратегії регіонального розвитку (2019)
Ларіна Т. Ф. - Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки, Фурса В. А., Болотна О. В. (2019)
Савчук Н. В. - Модифікації інноваційних бізнес-моделей фінансових компаній, Чівіленко Л. А. (2019)
Вергун А. М. - Економічна сутність механізму фінансової безпеки страхових компаній, Мирна О. С. (2019)
Козлов В. П. - Банківські інновації та особливості їх розвитку в Україні (2019)
Вихідні відомості (2019)
Ткаченко А. С. - Вивчення аміноскислотного складу органічних вафель (2021)
Хомич Г. П. - Вплив продуктів переробки хеномелесу на процес черствіння дріжджових виробів, Горобець О. М., Левченко Ю. В. (2021)
Онофрійчук О. С. - Дослідження поведінки неглазурованих помадних цукерок з частковою заміною цукру на полідекстрозу під час їх зберігання, Кохан О. О., Камбулова Ю. В., Марцинкевич Л. В. (2021)
Ощипок І. М. - Дослідження задачі тепломасопереносу в усталених процесах дозрівання і сушіння сирокопчених ковбаc (2021)
Іванов Є. І. - Функціональний напій із солодової сировини як замінник натуральної кави, Шутюк В. В. (2021)
Бовт М. М. - Визначення раціональних параметрів процесу змішування і зволоження компонентів таблетувальних сумішей, Чепелюк О. О., Чепелюк О. М. (2021)
Степанець О. І. - Динаміка перехідних процесів у приводах технологічних машин, Костюк В. С., Пригодій Д. В., Ступак Ю. О. (2021)
Васильківський К. В. - Впливи фізичних параметрів середовищ на рівень летальних ефектів при вакуумуванні, Деренівська А. В., Максименко І. Ф., Скуйбіда Є. Л. (2021)
Беседа С. Д. - Визначення втрат енергії на вході в накопичувачі м’ясних продуктів, Литовченко І. М., Литовченко О. І. (2021)
Бублієнко Н. О. - Метанова ферментація концентрованих стічних вод цукрозаводів (2021)
Гавва О. М. - Аналіз процесу термоконтактного зварювання поліетиленових плівок, забруднених дрібнодисперсними сипкими матеріалами, Шоловій Ю. П., Магерус Н. І. (2021)
Якимчук М. В. - Акватроніка в системах подачі рідких харчових продуктів ліній пакування, Гавва О. М., Токарчук С. В., Якимчук В. М. (2021)
Токарчук С. В. - Експериментальні дослідження явища статичного гідравлічного гістерезиса в дозувальному мехатронному модулі, Кривопляс-Володіна Л. О., Валіулін Г. Р. (2021)
Хваста М. М. - Логістика потоків харчових виробництв, Піддубний В. А., Степанець О. І., Ступак Ю. О. (2021)
Калита В. С. - Аналіз способів отримання альтернативних джерел енергії, Осьмак О. О. (2021)
Романенко О. В. - Концептуальні засади психокорекції адиктивної поведінки неповнолітніх (2021)
Лях Н. В. - Правові та психологічні засади реалізації гендерної рівності в діяльності Національної поліції України (2021)
Мартенко О. Л. - Психологічні детермінанти формування іміджу поліцейського, Охріменко І. М. (2021)
Ковач О. В. - Психологічні засади легітимізованої агресії в професійній діяльності поліцейських (2021)
Тищенко О. І. - Формування особистісного статусу студентів у колективі (2021)
Галич М. Ю. - Особливості впливу умов професійної діяльності поліцейських на емоційну сферу особистості (2021)
Синоверська Т. І. - Тактичні прийоми допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами (2021)
Кашпур А. С. - Допит неповнолітнього: криміналістична та психологічна характеристика, Сокиран Ф. М. (2021)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Компаративістський аналіз організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими (2021)
Комаринська Ю. Б. - Психолого-криміналістична характеристика особи потерпілого в кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством (2021)
Кондрашова Л. В. - Содержательно-процессуальный подход в проектировании профессионализма современного учителя (2010)
Доброскок I. І. - Формування професійної комунікативної культури магістрів із соціальної педагогіки (2010)
Садова В. В. - Гармонізація знань та якостей особистості під час вивчення студентами дисциплін історико-педагогічного циклу (2010)
Савченко Л. О. - Індивідуальний підхід до навчання як складова успішності навчання в вищих навчальних закладах (2010)
Лаврентьева О. О. - Питання формування методологічної компетентності майбутніх вчителів природничого циклу у процесі професійної підготовки (2010)
Рева Ю. В. - Технологічні сентенції гармонійного єднання толерантної, духовної та душевної атмосфери - основа розвитку людських цінностей (2010)
Дереза І. С. - Формування готовності студентів до самоосвіти як актуальна педагогічна проблема (2010)
Кулінка Ю. С. - Формування готовності майбутніх педагогів до превентивної діяльності (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського