Хоцкіна С. М. - Громадянське виховання майбутнього фахівця з економіки (2010)
Долгая Н. В. - Із досвіду підготовки студентів до педагогічної практики у літніх оздоровчих таборах (2010)
Пахомова О. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів філологічних дисциплін у процесі загально-педагогічної підготовки (2010)
Андріанов Т. В. - Теоретичні основи фізичного виховання у формуванні культури здорового способу життя студентів (2010)
Гордієнко Н. В. - Емоційна стійкість як необхідний показник професіоналізму майбутнього вчителя (2010)
Половина Г. П. - Використання методу активного спостереження для формування пізнавального інтересу, Голоденко С. М. (2010)
Бадіца М. - Критеріальні показники рівня сформованості творчих умінь образотворчого характеру у студентів (2010)
Сердюк Т. В. - Формування категоріального наукового апарату з організації інтерактивного навчання (2010)
Щербина С. М. - Формування активної професійної позиції майбутніх педагогів засобом використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін, Щербина І. Ю. (2010)
Смолова С. О. - Формування комунікативної культури майбутніх педагогів засобом використання активних методів навчання в процесі вивчення німецької мови (2010)
Сорокіна О. О. - Характеристика творчої діяльності як засобу формування функціональної компетентності майбутнього педагога (2010)
Іванова В. В. - Основні аспекти готовності майбутніх фахівців до творчої діяльності (2010)
Гаврилюк О. О. - Основні аспекти визначення стану позааудиторної роботи з формування комунікативної культури студентів у практиці вищого педагогічного закладу (2010)
Альохіна О. В. - Формування і розвиток творчої особистості майбутнього фахівця (2010)
Катеруша О. В. - Діалог як дидактична умова активізації пізнавальної діяльності студентів (2010)
Лєй В. О. - Комплексна учбова програма безперервної педагогічної освіти як модель організації професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-екологічного профілю (2010)
Москалец М. М. - Самоконтроль як спосіб успішної адаптації студентів до професійної підготовки в умовах вищої школи (2010)
Гаманюк В. А. - Мовна освіта в умовах євроінтеграційних процесів (2010)
Штельмах Г. Б. - Моніторинг взаємодії середньої і вищої школи з вдосконалення педагогічного професіоналізму: теоретичний аспект (2010)
Делюкіна К. О. - Кваліметрія як інструмент оцінки якості освіти (2010)
Решетнікова Г. Б. - Формування креативної особистості майбутнього вчителя засобами комунікативно-креативного підходу до викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі (2010)
Денисенко Є. - Проблема співвідношення теоретичного та емпіричного мислення (2010)
Малихіна С. В. - Проектування технології формування пізнавальної самостійності студентів ВНЗ при вивченні економічних дисциплін (2010)
Слюсарено М. А. - Задачний підхід до організації самостійної роботи як засіб підвищення якості знань студентів педагогічного університету (2010)
Зеленкова Н. І. - Позиція учителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту (2010)
Кузьменко Н. В. - Формування професійної мотивації студентів (2010)
Султанова Е. В. - Значення самоактуалізації майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2010)
Макаренко І. Є. - Педагогічний моніторинг як система (2010)
Чувасова Н. О. - Діалог як засіб розвитку творчої особистості у процесі вивчення біохімії (2010)
Марчик В. І. - Формування навички до самостійних занять фізичними вправами, Мінжоріна І. Л. (2010)
Побережна Н. О. - Стратегія методики впровадження інформаційних технологій у процес навчання (2010)
Зоренко І. С. - Розвиток мовної компетенції майбутніх педагогів засобом використання лінгвокраїнознавчого підходу на практичних заняттях з англійської мови (2010)
Ильина В. Ю. - Сравнительный анализ структуры и содержания учебных программ ведущих бизнес-школ США (2010)
Порев С. М. - Питання створення функціонально-діяльнсної компетентнісної моделі регіонального університету (2010)
Крамаренко Т. Г. - Використання дистанційних технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя математики (2010)
Головко О. Н. - Анализ качества преподавания экологии и основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе, Григорьев Е. Ф. Лей В. А. (2010)
Голоденко О. М. - Проектна діяльність учнів на уроках фізики - один із напрямів розвитку сучасної освіти (2010)
Арапов О. В. - Використання сил природи як елемента формування загальних уявлень дитини про збереження та зміцнення здоров'я в період Київської Русі (X - XIII ст.) (2010)
Майбородюк Н. Д. - Розвиток ціннісно-смислової свідомості молодших школярів на уроках математики (2010)
Косяк Л. І. - Педагогічні умови формування музичних інтересів молодших школярів на уроках музики (2010)
Григоренко Л. В. - Групова робота в дидактичній системі школи, Кравцова A. О. (2010)
Кравцова I. А. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності учнів (2010)
Гопкало Т. П. - Музичні здібності учнів в контексті проблеми формування вокально-хорових умінь (2010)
Косенчук О. Г. - Учнівське самоврядування старшокласників як соціальне замовлення (2010)
Штельмах О. В. - Сутність та види моніторингу (2010)
Салащенко Г. М. - Навчальний діалог як засіб вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів старших класів (2010)
Марків В. М. - Активні технології підготовки дитини до школи (2010)
Саунова Ю. О. - Функціональна структура емоцій як психічного стану особистості в системі взаємодії учителя та учня (2010)
Лиховид О. Р. - Формування в учнів основної школи краєзнавчих знань у процесі вивчення географічних курсів (2010)
Березовский А. П. - Технология применения различных видов массажа в первый период развития тромбоза глубоких сосудов нижних конечностей, Маляренко И. В. (2010)
Ковшар О. В. - Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів методом проектів (2010)
Павленко О. О. - Система контролю знань, умінь учнів при вивченні дисципліни "Економіка", Мельничук А. В. (2010)
Вікторова М. В. - Педагогічні умови підвищення якості вокально-хорової роботи в процесі навчання учнів (2010)
Козаченко І. О. - Підвищення якості знань учнів на уроках географії (2010)
Title (2021)
Panova T. - Drinking and hedonic behavior of alcoholized rats, Bortnikova A., Myronenko O. (2021)
Shanko Y. - Mesenchymal stem cells in the complex treatment of traumatic brain injury, Krivenko S., Goncharov V., Novitskaya V., Zamaro A., Tanin A., Nekhai M., Tokalchik Y., Novikova L., Kolyadich Z. (2021)
Кhaitovych M. - Multisystem inflammatory syndrome in children: diagnostic markers and features of pharmacotherapy, Voroniuk L., Borisova G., Diudenko NV., Miagka N. (2021)
Moskalyuk V. - Features of kidney damage in HIV-infected, Andrushchak M., Sokolenko M., Balanyuk I.V., Boyko Y (2021)
Тепла І. - Порівняльний аналіз маси плодів при народженні при різних типах двієнь (2021)
Khairuddin Djawad - The effectiveness of oral superoxide dismutase (SOD) on total antioxidant status, transepidermal water loss (TEWL) and sebum concentration in photo aging skin, Dewi Anggraini (2021)
Lehenchuk О. - The condition of the hard tissues of the teeth in children with acute forms of leukemia, Plyska O. (2021)
Putri D. - Body scrub virgin coconut oil, coffee grounds and carbon active coconut shell as a moisturizer and skin brightening, Djamil R., Faizatun F. (2021)
Зайченко Г. - Простатопротекторний ефект екстракту маклюри та шляхи його реалізації, Тацький Ю. (2021)
Стрига О. - Дослідження фармакологічних властивостей вагінального гелю з ресвератролом та гіалуроновою кислотою в умовах експериментального гіпоестрогенового стану у щурів, Зайченко Г., Савосько С., Сорокопуд К. (2021)
Sitovskyi A. - Relationship between the functional reserve of the heart and the physical facility of adolescents of the special medical group, Andriychuk O., Usova O., Yakobson O., Ulianytska N., Tsjupak T. (2021)
Hozak S. - Hygiene recommendations for saving health of children in the quarantine, Stankevych T., Yelizarova O., Parats A. (2021)
Ivanenko N. - Biofilm and tumor: interpretation of interaction and treatment strategies. Review (2021)
Маланчук В. - Патогенез воспалительных осложнений после операции удаления зуба. Обзор, Топчий Д., Джавадиасл Афшин (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Miroshnychenko O. - Elaborating Professional Qualifications in Ukraine: a New Approach, Prytomanov S., Schokin R. (2020)
Radkevych V. - Development of occupational standards using the instruments of Public-Private Partnership, Borodiyenko O., Kolyshko R., Korotkova L. (2020)
Bakhmat N. - Psycho-Pedagogical Criteria for Creating Virtual Educational Space for Future Managers of Socio-Cultural Activities (2020)
Domin O. - Some Principles of Assuring the Quality of Competency-Based Professional Training of Bachelors in Agricultural Engineering (2020)
Demkiv A. - Professional Development of Lectures from Educational and Methodical Centres in the Field of Civil Security: a Structural-and-Semantic Analysis of the Concept (2020)
Vnukova O. - Pedagogical Conditions for Activating Self-Education of Future Professional School Teachers, Domashenko D., Bobko A. (2020)
Radkevych O. - A Model of the Pedagogical System for Developing Legal Culture in Teaching Staff from Professional Education Schools (2020)
Klos L. - Organizational and Pedagogical Conditions of Distance Learning for Future Masters in Pharmacy (2020)
Tsiuniak O. - Organizational and Pedagogical Conditions for Improving Professional Training of Future Masters in Primary Education for Innovative Activities (2020)
Varava I. - Professional Training of Software Technicians: the Challenges of Society Digitalization (2020)
Ryabova Z. - Managing Professional (Vocational) Education Schools as Project-Oriented Organizations (2020)
Kovalchuk V. - Developing Digital Competency in Future Masters of Vocational Training, Soroka V. (2020)
Samoilenko O. - Distance Learning through the MOOC platforms (2020)
Kryvorot T. - Using Network-Based Educational and Methodological Complexes in Professional Training of Future Lecturers, Pryhodii M. (2020)
Hedzyk A. - Optimizing Distance Testing in the Moodle system (2020)
Alekseeva S. - Shaping a Cognitive Component of Entrepreneurial Competency during Professional Training of Future Specialists, Sokhatska H. (2020)
Lyktei L. - Developing Methodical Competency in Future Teachers (2020)
Pylyp T. - Methodological Aspects of Developing Cross-Cultural Competency in General Physicians in Postgraduate Education Institutions (2020)
Kulalaieva N. - The technology for developing social partnership in professional education under the conditions of dual training, Homeniuk D. (2020)
Yershova L. - The Technology for Developing Entrepreneurial Competency in Future Qualified Specialists Using |Self-Management Elements (2020)
Kalenskyi A. - Approbation of test tasks and analysis of their quality for non-standardized tests, Yamkovyi O. (2020)
Dubasenyuk O. - Experimental Verification of Pedagogical Conditions for Training Future Coach-Instructors to Develop Moral and Volitional Qualities in Pupils from Children's and Youth Sports Schools, Voznyuk A., Laichuk A. (2020)
Radkevych V. - Some Trends in Transformational Changes in Professional Education during the Years of Ukraine's Independence (2020)
Title (2021)
Дзевульська І. - Порівняльна характеристика змін в судинах гемо- та лімфомікроциркуляторного русла скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів за умов застосування інфузійних розчинів при експериментальній опіковій хворобі, Матківська Р., Синицька А., Присяжнюк Л., Янчишин А. (2021)
Мироненко О. - Вплив фермент-вмісних полімерних наночастинок на активність ММР-2 під час загоєння опікової рани у щурів зі стрептозотоциновим діабетом, Панова Т., Натрус Л., Верьовка С. (2021)
Павлович С. - Стан клітин імунної системи при експериментальному імуноопосередкованому запаленні різного ґенезу, Грушка Н., Кондрацька О., Красуцька Н., Янчій Р. (2021)
Андрусишина І. - Елементний гоместаз щурів лінії вістар, як прояв адаптації, в експерименті з навантаженням металами у формі мікро- та наночастинок (2021)
Козак Л. - Особливості етанольної інтоксикації тварин при застосуванні інтервального гіпоксичного тренування на початку споживання алкоголю (2021)
Балабай А. - Морфофункціональні особливості міокарда при його діастолічному перевантаженні, Крикунов О., Семенів П., Руденко О., Захарова В. (2021)
Bazhenova N. - The state of platelet hemostasis in patients with hypertensive disease combined with non-alcoholic fat liver disease (2021)
Радченко А. - Зв’язок антиоксидантного захисту з календарним та біологічним віком у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Колеснікова О. (2021)
Яременко О. - Асоціація серологічного статусу з частотою досягнення клінічної та рентгенологічної ремісії при ревматоїдному артриті, Микитенко Г. (2021)
Качковська В. - Аналіз асоціації клінічного перебігу бронхіальної астми з Arg16Gly поліморфним варіантом гена β2-адренорецептора, Приступа Л. (2021)
Багмут І. - Гіперкріоглобулінемія як патофізіологічна ланка розвитку післяопераційних ускладнень у хворих при раку шлунка, Мовчан О., Граматюк С. (2021)
Надрага О. - Видовий спектр мікробіоти ротоглотки дітей з інфекційним мононуклеозом Епштейн-Барр вірусної етіології, Корнійчук О., Клименко Х. (2021)
Москалюк В. - Клініко-епідеміологічна характеристика нової коронавірусної інфекції в умовах сьогодення, Рандюк Ю., Баланюк І., Колотило Т. (2021)
Коршун О. - Вдосконалення аналітичного контролю за застосуванням пестицидів в системі хімічного захисту нуту, Ліпавська А., Мілохов Д., Аврамчук А., Омельчук С. (2021)
Гринь Н. - Етіологія та патогенез раку гортаноглотки: генетичні та імунологічні фактори розвитку. Огляд, Бурлака Ю. (2021)
Марушко Ю. - Сучасний стан проблеми застосування променевих та акустичних методів діагностики пневмонії, у тому числі викликаної вірусом SARS-COV-2, у дітей. Огляд, Хомич О., Гищак Т., Таринська О., Щегель Г. (2021)
Маракушин Д. - Фізіологічні механізми розвитку втоми. Огляд, Чернобай Л., Ващук М., Ісаєва І., Кармазіна І., Мамон М., Головко М. (2021)
Голобородько Є. П. - Сучасні тенденції розвитку початкової освіти (2010)
Березівська Л. Д. - Державна політика щодо початкової освіти в контексті громадсько-педагогічного руху в Україні в імперську добу (1899 - 1917) (2010)
Постригач H. О. - Структурні зміни в організації початкової освіти в королівстві Іспанія (2010)
Марків В. М. - Джерела і поняттєво-термінологічний апарат педагогічної інноватики (2010)
Гудовсек О. А. - Розвиток естетичного виховання у позашкільних закладах України (1954-1968 рр.) (2010)
Лобанова A. С. - Теорія моральної й правової освіти С. Й. Гессена: умотивованість її сучасного запиту (2010)
Петухова Л. Є. - Історичний екскурс розвитку інформаційно комунікаційного педагогічного середовища (2010)
Шимко I. М. - Пізнавальна активність як фактор соціалізації особистості (2010)
Ковшар О. В. - Організація групової діяльності молодших школярів на уроках української мови (2010)
Мірошник З. М. - Континуально-рольова структура особистості (2010)
Олійник B. Ф. - Психологічне забезпечення методів дидактики (2010)
Бигар Г. П. - Аналіз парадигм виховання в сучасній системі освіти (2010)
Мірошник 3. М. - Використання техніки репертуарних решіток у формуванні міжособистісних взаємин молодших школярів, Михайленко О. Ю. (2010)
Кисільова-Біла В. П. - Наповнення освітнього простору розвитку особистості молодшого школяра в період адаптації до шкільного життя (система розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова), Франків І. І. (2010)
Шевчук К. Д. - Соціально-педагогічна зумовленість впровадження диференціації в сучасній освіті (2010)
Кондратенко Р. В. - Наступність у вихованні відповідальності в старших дошкільників і молодших школярів (2010)
Любар І. Г. - Взаємодія школярів з природою як соціально-педагогічна проблема (2010)
Мещерякова Т. В. - Початкова школа - фундамент успішного розвитку особистості (2010)
Ганжа М. В. - Проектування системи форм, методів та прийомів естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну (2010)
Шевчук Л. М. - Психолого-дидактичні особливості групової роботи учнів початкових класів (2010)
Штельмах О. В. - Моніторинг навчальних досягнень учнів у 2 класі (2010)
Костецька О. І. - Причини виникнення шкільної тривожності молодшого школяра в процесі провідної діяльності (2010)
Лисогор Л. П. - Педагогічні умови формування екологічної культури у дітей молодшого шкільного віку (2010)
Дєхтяр Є. С. - Сучасні проблеми наступності дошкільної і початкової ланок освіти (2010)
Майбородюк H. Д. - Казкотерапія у розвитку ціннісно-смислової свідомості учнів початкової школи (2010)
Поліщук Г. П. - Психолого-педагогічні аспекти застосування науково обґрунтованих методів навчально-пізнавальної діяльності (2010)
Коровкіна О. С. - Методика організації ігрової діяльності в молодшому, середньому та старшому віці (2010)
Павлик О. А. - Використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання на уроках української мови в початковій школі (2010)
Любар Р. О. - Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі вивчення українського пісенного фольклору (2010)
Урбан М. А. - Методические варианты использования учебных моделей на уроках математики в начальной школе (2010)
Романюк С. 3. - Шляхи формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови (2010)
Піц I. І. - Особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках читання (2010)
Прокоп І. С. - Сучасні підходи до формулювання виховних цілей уроку в початковій школі (2010)
Кравцова І. А. - Роль структурно-змістового аналізу художніх творів на уроках читання в початковій школі (2010)
Каневская Н. Г. - Формирование орфографической зоркости у младших школьников (2010)
Білоконна H. І. - Дитяча періодика як засіб формування активного читача молодшого шкільного віку (2010)
Шпачук Л. Р. - Використання нетрадиційних форм у контексті навчально-виховного процесу молодших школярів (2010)
Пруняк В. В. - Формування мовної особистості молодшого школяра засобами риторики, Пруняк Л. М. (2010)
Шпачук Л. Р. - Впровадження інтерактивного навчання в практику початкової школи, Вовк М. В. (2010)
Мельничук Ю. Ю. - Застосування інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках російської мови в початкових класах (2010)
Біленкова Л. М. - Основні форми родинного виховання канадських українців (2010)
Петрушина Л. І. - Метод проектів у навчально-виховній діяльності молодших школярів (2010)
Колєснікова Г. І. - Літературна творчість - ефективний засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів (2010)
Кондрашова Л. В. - Проблема подготовки учителя к личностно ориентированному обучению учащихся начальной школы (2010)
Подберезський М. К. - Концептуальні засади використання технологічного підходу в освітньому процесі (2010)
Васильєва М. П. - Проблема визначення норм і правил професійно-педагогічної діяльності (2010)
Костикова І. І. - Підготовка вчителя: методика навчання засобами мультимедійних технологій (2010)
Криловець М. Г. - До проблеми удосконалення підготовки учителів (2010)
Штельмах Г. Б. - Про готовність вчителя іноземних мов до роботи в початковій школі (2010)
Онищенко І. В. - Лінгводидактичні засади формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів початкових класів (2010)
Кужільна Л. В. - Національно-екзистенціальний тип тезаурусу в поезії В. Стуса, М. Вінграновського, В. Симоненка (2010)
Талаш І. О. - Культура мовлення як показник рівня сформованості національної самосвідомості (2010)
Сидоренко Т. Д. - Педагогічні умови формування педагогічної культури студентів (2010)
Зичков А. К. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів засобами впровадження педагогічних технологій (2010)
Воропай Н. А. - Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2010)
Ткачук O. С. - Використання дидактичної гри фонетичного спрямування в навчально-виховному процесі (2010)
Маєвська Л. М. - Модель підготовки майбутнього учителя до етнокультурного виховання молодших школярів (2010)
Грона Н. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування орфографічної навички в учнів молодшого шкільного віку (2010)
Юрченко Н. Н. - Тематическое портфолио в системе подготовки будущего учителя начальных классов (2010)
Размолодчикова І. В. - Формування іміджу вчителя в процесі вивчення курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва" (2010)
Лисевич О. В. - Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів у контексті педагогічних технологій (2010)
Титаренко A. А. - Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів початкової школи у процесі вивчення англійської мови у вищому навчальному закладі (2010)
Коткова B. В. - Професійно-спрямована діяльність майбутнього вчителя початкової школи в умовах інформатизації та комп'ютерізації освіти (2010)
Бєлякова О. С. - До проблеми організації загальнокультурної підготовки майбутнього вчителя (2010)
Демченко Д. І. - Забезпечення іншомовної професійної спрямованості процесу професійної підготовки майбутніх юристів (2010)
Шадріна A. В. - Удосконалення змісту загальноправових дисциплін як умова формування креативного потенціалу майбутнього вчителя (2010)
Ільїна B. М. - Заклад освіти як відкрита соціально-педагогічна система (2010)
Павленко В. О. - Характеристика зовнішніх чинників, що впливають на фізичне самовиховання майбутніх інженерів-педагогів (2010)
Гальцова Н. В. - До проблеми інтеграції комп'ютерних технологій у процес навчання студентів іноземних мов (2010)
Title (2021)
Зябліцев Д. - Активність ангіотензин-перетворюючого ферменту-2 при гострому легеневому запаленні, Дядик О., Зябліцев С. (2021)
Гладких Ф. - Оцінка лікувального ефекту комбінованого застосування кріоконсервованого екстракту плаценти та диклофенаку натрію при експериментальному ревматоїдному артриті за гематологічними показниками (2021)
Мальцев Д. - Результати пошуку лабораторних ознак автоімунних реакцій до мозкових та позамозкових автоантигенів у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу (2021)
Тимченко М. - Вплив парентеральної вакцинації проти грипу на клітинний склад секрету ротоглотки та його мікробіоту у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, Тимченко С., Волосевич Л. (2021)
Patil S. - Correlation of glycosylated hemoglobin levels with auditory and visual reaction time in diabetics, Phatale S., Malipatil B. (2021)
Marushko Y. - Prophylactic effect of a probiotic intervention in children prone to acute upper respiratory tract infections: a randomized controlled trial, Hyshchak T., Todyka Y. (2021)
Тепла І. - Зв’язок показників росту плацент з масою дітей при народжені в дихоріальних діамніотичних двійнях (2021)
Chornopyshchuk R. - Clinical and microbiological substantiation of topical application of sorption hydrophilic/hydrophobic composition based on nanosilica in the treatment of patients with burns, Nagaichuk V., Gerashchenko I., Nazarchuk O., Sidorenkov S., Chepliaka O., Sidorenko L (2021)
Коршун М. - Еколого-гігієнічна оцінка нових пестицидів для хімічного захисту зернових злакових культур, Мартіянова Ю. (2021)
Lastivka I. - Molecular-genetic aspects of Kabuki makeup syndrome. Review, Antsupva V., Babintseva A., Unhurian M., Ushko I. (2021)
Vasylevkyi V. - Machine learning algorithms implementation in the healthcare system as a prospective area for science, healthcare, and business, Stepanov I., Koval R., Soputnyak M., Liutianska N., Sheyko V., Stavnychyy T. (2021)
Elmoutawakkil N. - 3D printing of a Lowell Makes mask in PLA, Seffar A-E., Elmoutawakkil D., Hacib N., Bellemkhannate S. (2021)
Микола Никифорович Зайко – визначний вчений і Педагог (2021)
Contents (2022)
Gogunskii V. D. - Entropy analysis of organizations' knowledge systems on the example of project management standards, Kolesnikova K. V., Lukianov D. V. (2022)
Gushchin A. M. - Adaptive mechatronic mechanism information model, Larshin V. P., Lysyi O. V. (2022)
Shchur I. Z. - Control optimization of automatic multistage transmission in city electric bus, Kovtun V. O. (2022)
Hodovychenko M. A. - Methodology for image retrieval based on binary space partitioning and perceptual image hashing, Antoshchuk S. G., Kuvaieva V. I. (2022)
Boyko N. I. - Methods of analysis of multimodal data to increase the accuracy of classification, Muzyka M. V. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Contents (2022)
Polyakova M. V. - Comparative analysis of classifiers for face recognition on image fragments identified by the FaceNet neural network, Kozak D. Yu. (2022)
Hahanova A. V. - Developing method of vector synthesis deductive logic for computer systems fault analysis (2022)
Martynyuk O. M. - Technology elements of behavioral energy testing of distributed information systems, Nesterenko S. A., Thuong B. V., Sugak L. P., Martynyuk D. O. (2022)
Shaporin R. O. - Research of LoRaWAN productivity performance models for building IoT networks, Hodovychenko M. A., Melnyk R. O. (2022)
Nazarova O. S. - Computer modeling of electromechanical system of two-speed elevator, Osadchyy V. V., Shulzhenko S. S. (2022)
Zaykov V. P. - Thermal control of parallelly connected thermoelectric coolers in a uniform temperature field, Mescheryakov V. I., Zhuravlov Yu. I. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Batur M. O. - Assessing the spatial interpolation based on the sampling size and point geometry in elevation mapping applications (2022)
Brusak V. P. - State and prospects of relief protection in nature reserves and national nature parks of the Ukrainian Carpathians, Kravchuk Y. S., Brusak I. V., Krychevska D. A. (2022)
Habchak N. F. - Analysis of ecotourism infrastructure within the nature-protected areas of the Transcarpathian region (on the example of National Nature Park "Synevyr"), Dubis L. F. (2022)
Hamza M. B. - Urban sprawl and roads networks expansion evolution and its impacts on environment using sensor and socio-economic data: Macta watershed western of Algeria, Abbassia A., Benyahia M. (2022)
Haskevych V. H. - Soil-degradation zoning of Lviv Oblast, Lemeha N. M., Vitvitskyi Y. Y. (2022)
Ivanov Y. A. - The geographical location, current state and forecasting of development of renewable energy facilities within Lviv region, Krychevska D. A., Lopushanska M. R., Pylypovych O. V. (2022)
Khilchevskyi V. K. - Environmental assessment of the quality of surface waters in the upper reaches of the Pripyat basin in Ukraine using different methods, Netrobchuk I. M., Sherstyuk N. P., Zabokrytska M. R. (2022)
Kniazevych A. O. - Application of the Data Envelopment Analysis method to assess the efficiency of social and economic systems, Kraychuk A. V., Kraychuk S. O., Ostapchuk N. O. (2022)
Kornus O. H. - Nosogeographic assessment of the adult population morbidity of the Sumy region (Ukraine), Kornus A. O., Skyba О. M., Shyshchuk V. D., Pshenychna L. V., Danylchenko O. S. (2022)
Mamedov M. N. - Patterns of distribution and peculiarities of formation of gold ore mineralization in metamorphic and black shale strata of Azerbaijan, Mansurov M. I., Kerimov V. M., Ganbarova E. F., Mamedova A. G., Shamiev R. A. (2022)
Mazurets R. R. - Event potential of the tourist destination "DUBNO” as a tool for innovative development of the region, Havrylenko T. V., Serbenivska A. Y., Zhuchenko V. G. (2022)
Olishevska Y. A. - Street art in the context of urban tourism development, Kupach T. G. (2022)
Potapova A. G. - Divorce as an aspect of demographic behavior of the population of Volyn region, Golub G. S., Pogrebskyi T. G., Hlushko S. V. (2022)
Sergeyeva A. M. - Development of children and youth tourism in the modern social space of Kazakhstan, Abdullina A. G., Albekova A. Y., Shumakova G. Zh. (2022)
Trigub V. I. - Assessment of risk to health of the population from soil pollution by heavy metals: theoretical-methodological and ecological aspects, Domuschy S. V. (2022)
Vyshnevskyi V. I. - The impact of climate change on evaporation from water surface in Ukraine (2022)
Vysotska O. Y. - Green consumer culture as a factor of sustainable development of society, Vysotskyi O. Y. (2022)
Zavarika G. M. - Military tourism as a peculiarity of tourism development in a post-conflict territory (2022)
Tитул (2021)
Bondarenko V. M. - On Hasse diagrams connected with the 1-oversupercritical poset (1, 2, 7), Styopochkina M. V. (2021)
Мельник І. О. - Про первинні, квазі-первинні та диференціально-первинні ідеали dmsp-напівкілець (2021)
Кирилич В. М. - Оптимальне керування задачею теорії біопопуляцій за однакових стартових умов еволюційного процесу, Куклюк О. О., Мільченко О. В. (2021)
Постолакі Л. І. - Власні функції осесиметричних бігармонічних задач для скінченного циліндра (2021)
Подільчук І. Ю. - Розрахунок вільних поздовжніх коливань стрижня методом сплайн-колокації (2021)
Ілаш Н. Б. - Співвідношення для рядів Пуанкаре алгебр інваріантів бінарних форм (2021)
Зубарук О. В. - Обчислення $\Sigma$-функцій для циклічних напівгруп малого порядку (2021)
Андрійчук Р. М. - Математичне моделювання динамічної взаємодії тонкого п’єзокерамічного включення з пружним середовищем за осесиметричного кручення композиту, Кунець Я. І., Матус В. В., Міщенко В. О., Пороховський В. В. (2021)
Пирч Н. М. - Універсально М-еквівалентні пари тихоновських просторів (2021)
Комарницька Л. І. - Періодична задача для рівняння соболівського типу (2021)
Юзв’як М. Й. - Розв’язок плоскої задачі теорії пружності для кільцевого сектора, Токовий Ю. В. (2021)
Малоїд-Глєбова М. О. - Про вторинний спектр модулів (2021)
Джалюк Н. С. - Існування розв’язку матричного рівняння типу Сильвестра у кільці блочно-трикутних матриць (2021)
Romaniv A. M. - Conditions for constructing a square matrix that contains a square submatrix with given invariant factors (2021)
Марчук М. В. - Деформативність трансверсально-ортотропної пластини-смуги за шарнірного закріплення нижніх або верхніх пар видовжених ребер, Пакош В. С., Лесик О. Ф., Сачук Ю. В. (2021)
Івасик Г. В. - Формула функції Вейля через резольвенту оператора, Кучма М. І. (2021)
Смокович М. І. - Захист соціальних прав людини крізь призму формування практики Верховного Суду (2021)
Мирошниченко Ю. М. - Деякі ускладнення початкового етапу судового провадження та шляхи їх розв’язання (2021)
Кравчук О. О. - Нагрудний знак судді – елемент судової символіки, Остащук І. Б. (2021)
Фулей Т. І. - Ґендерний компонент у Програмі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді (2021)
Школьний В. В. - Онтологічні засади та генезис віртуальних активів (криптовалюти) в сучасних умовах розвитку соціально-правової системи (2021)
Крайник Г. С. - Поняття кримінального правопорушення, ознаки та значення (кримінально-правовий аспект), Чуб Ю. С . (2021)
Волкова І. В. - Штраф як захід процесуального примусу в цивільному судочинстві: практика Верховного Суду (2021)
Гарський О. В. - Антипатерни у кримінальному процесі: форми фіксації у кримінальному провадженні, Дідик С. В. (2021)
Становлення і розвиток судової влади за роки незалежності України (2021)
Білостоцький С. М. - Континуїтет судової влади в контексті сучасного українського державотворення (2021)
Рим Т. Я. - Здобутки та перспективи господарських судів України в утвердженні верховенства права (2021)
Грищук О. В. - Європейські цінності і принципи у Конституції України (2021)
Шукліна Н. Г. - Роль Національної школи суддів України в утвердженні високого професійного рівня суддів (2021)
Затолочний В. С. - Становлення адміністративної юстиції в Україні (2021)
Волоско І. Р. - Українське кримінальне право та процес у розвитку за часів незалежності (2021)
Каблак П. І. - Кардинальний розвиток держави – кардинальні зміни цивільного законодавства (2021)
Ціран П. - Конституція республіки Польща 1997 року та судова влада (2021)
Cyran P. - The Constitution of the Republic of Poland since 1997 and the judiciary (2021)
Розширення горизонтів взаємодії (2021)
Нікітін А. Г. - Вільгельм Ілліч Фущич (18.12.1936 – 07.04.1997) (2022)
Баранник А. Ф. - Точні розв’язки з узагальненим відокремленням змінних рівняння нелінійної теплопровідності, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2022)
Rochdi J. - On the high energy solitary waves solutions for a generalized KP equation in bounded domain (2022)
Kadir E. - 2-Quasi crossed modules of commutative algebras (2022)
Єгорченко І. - Умовні та приховані нескінченновимірні симетрії хвильових рівнянь, Воробйова А. (2022)
Жешут В. - Симетрія Лі – Беклунда, редукція і розв’язки нелінійних еволюційних рівнянь, Цифра І. М., Владіміров В. А. (2022)
Нестеренко М. О. - Спеціальні експоненційні функції на ґратках простих алгебр Лі та алотропні модифікації карбону (2022)
Нікітін А. Г. - Суперінтегровні та масштабно інваріантні квантовомеханічні системи зі змінною масою (2022)
Сєров М. І. - Про нелокальні симетрії системи рівнянь хемотаксису з дерівативною нелінійністю, Подошвелев Ю. Г. (2022)
Спічак С. В. - Класифікація реалізацій алгебр Лі векторних полів на колі (2022)
Тичинін В. А. - Нелокальні перетворення з додатковими змінними. Примусові симетрії (2022)
Федорчук В. М. - Про редукцію (1 + 3)-вимірного неоднорідного рівняння Монжа – Ампера до диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку, Федорчук В. І. (2022)
Hosseinbor P. - An unsupervised, iterative N-dimensional point-set registration algorithm, Zhdanov R., Ushveridze A. (2022)
Белоус А. Г. - Влияние Fe2O3 на структуру и свойства стабилизированного оксида циркония, Кравчик К. B., Янчевский О. З., Bohnke O., Вьюнов О. И., Gunes V. (2012)
Chernii V. Ya. - MALDI mass spectrometry of zirconium and hafnium dibenzoylmethanate phthalocyanines, Severinovskaya O. V., Kovalska V. B., Tretyakova I. N., Losytskyy M. Yu., Yamoluk S. M., Volkov S. V. (2012)
Зинченко В. Ф. - Спектроскопическое исследование взаимодействия сложных халькогенидов EuIn2S4 та EuIn2Se4 с солевым расплавом NaCl-KCl, Павлинчук С. А., Мешкова С. Б., Чигринов В. Э. (2012)
Пилецкая К. А. - Взаимодействие трикарбонильного комплекса рения(I) с 9-метиладенином, Бобухов Д. В., Штеменко А. В. (2012)
Калугін В. Д. - Особливості прояву ефекту гідродинамічного обмеження швидкості хімічного осадження срібла в розчинах з різними відновлювачами, Лук’янченко В. В., Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2012)
Панасенко Н. В. - Синтез 1-заміщених 5-піразолілтетразолів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2012)
Дяченко В. Д. - Новый пример синтеза замещенных 7,8-диалкил-5-амино-N,2-диарил-3-оксо-4-циано-2-азабицикло(2. 2. 2)окт-5-ен-6-карбоксамидов конденсацией алифатических альдегидов с цианоацетанилидами, Карпов Е. М. (2012)
Ніколаєва О. А. - Циннамоїлвмісні полімери: синтез, властивості, сучасні напрямки застосування, Вретік Л. О., Загній В. В., Сиромятніков В. Г. (2012)
Братичак М. М. - Синтез та структуруючі властивості функціональних похідних епоксидних смол, Яцишин О. І., Кочубей В. В. (2012)
Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології (виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія") (2012)
Асаула В. М. - Фазові діаграми бінарних систем капронату кадмію з капронатами одно- і двовалентних металів, Мирна Т. А., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2012)
Козачкова А. Н. - Синтез и молекулярное строение гетерометаллических Pd(II)–Co(II) и Pd(II)–Ni(II) соединений с 1-амино-2-метилпропилиден-1,1-дифосфоновой кислотой, Дудко А. В., Царик Н. В., Пехньо В. И., Новоторцев В. М., Еременко И. Л. (2012)
Дорошенко М. Н. - Синтез и свойства дигидроксо-бис-1,1,1,5,5,5-гексафтор-2,4-пентандионата германия (IV) - прекурсора наноструктур, Железнова Л. И., Трачевский В. В., Мазуренко Е. А. (2012)
Гетьман Є. I. - Синтез та мікроструктура Pb8Na2(VO4)6, Яблочкова Н. В., Саванкова Т. М., Ігнатов О. В., Пасiчник Л. В., Гавва М. М. (2012)
Погодін А. І. - Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійній системі CuI-Cu2S-Cu6PS5I, Кохан О. П., Барчій І. Є. (2012)
Горічок І. В. - Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах А2В6 (2012)
Цымбалюк К. К. - Оптимизация процедуры определения полициклических ароматических углеводородов в биоте, Деньга Ю. М., Антонович В. П. (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное и рентгенофлуоресцентное определение ртути в грунтах и водах с применением димедоната ртути (I) в качестве стандартного образца состава, Титова Н. П., Чорножук Т. В., Добриян М. А., Ларин В. И. (2012)
Указатель к тому 78 Украинского химического журнала за 2012 год (2012)
Гладишевський Р. Є. - Внесок В. І. Вернадського в кристалохімію, Волков С. В. (2013)
Баранец С. А. - Синтез и строение селенобромида рутения Ru2Se6Br12, Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С., Волков С. В. (2013)
Кобилянська С. Д. - Дослідження електрофізичних властивостей систем Li0. 5–уNayLa0. 5TiO3 та Li0. 5–yNayLa0. 5•/Nb,Та/2O6, В’юнов О. І., Білоус А. Г. (2013)
Третяк М. А. - Неорганические ионообменные материалы на основе гидратированного диоксида титана как перспективные иониты для извлечения ионов лития, Рождественская Л. М., Беляков В. Н. (2013)
Яцкин М. М. - Кристаллообразование сложных фосфатов в растворах–расплавах систем K2O–P2O5–Fe2O3–MIIO–K2Mo2O7 (MII — Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинская Н. Ю., Слободяник Н. С., Затовский И. В., Баумер В. Н. (2013)
Федоров Я. В. - Синтез та дослідження комплексу Eu(III) з метакроїлацетофеноном та металополімеру на його основі, Бережницька О. С., Трунова О. К., Мельник О. В. (2013)
Шматкова Н. В. - Синтез, строение и противомикробная активность хелатов SnCl4 с пиридиноилгидразонами ароматических альдегидов, Сейфуллина И. И., Зинченко O. Ю. (2013)
Ткаленко Д. А. - Альтернативная версия о природе анодного эффекта, Кублановский В. С., Вишневская Ю. П., Присяжный В. Д., Белецкий Е. В. (2013)
Куций А. В. - Закономірності виделення водню на сталевих катодах, поверхнево модифікованих пентаоксидом ніобію, при електролізі лужного розчину, Машкова Н. В., Манілевич Ф. Д., Козин Л. Х. (2013)
Варгалюк В. Ф. - Структура та властивості мідних покриттів, електроосаждених із сульфатнокислих розчинів, що містять акрилову кислоту та акриламід, Полонський В. А., Стець О. С., Балалаєв О. К. (2013)
Шермолович Ю. Г. - Амиды полифторалкантиокарбоновых кислот, Пикун Н. В. (2013)
Свалявин О. В. - Синтез и химические свойствa 8-бромметил-8-метил-4-оксо-5-фенил-4,5,7,8-тетрагидро-2H-пиразоло/4,3-e//1,3/тиазоло/3,2-a/пиримидиний трибромида, Онисько М. Ю., Туров А. В., Лендел В. Г. (2013)
Соловьева Е. Д. - Структурные особенности и магнитные свойства модифицированных гексаферритов BaFe12–2хСох/Si, Sn, Ti/хO19±g М-типа, Пашкова Е. В., Белоус А. Г. (2013)
Іваненко О. П. - Склооутворення в системі ZBNL при повному або частковому заміщенні фториду барію (лантану) дифторидом ітербію, Компаніченко Н. М., Омельчук А. О. (2013)
Шовковая А. В. - Некоторые особенности строения комплексов Co(II), Ni(II) и Cu(II) с N-(фосфононометил)аминоянтарной кислотой, Трунова Е. К., Гудима А. О., Макотрик Т. А. (2013)
Калиниченко И. Е. - Комплексообразование Cu(II) с гуминовыми кислотами в водных растворах, Демуцкая Л. Н., Выщеревич И. В. (2013)
Третяк С. Ю. - Антирадикальные свойства комплексных соединений дирения(III) с гистидином, g-аминомасляной и аспарагиновой кислотами, Твердохлеб А. И., Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2013)
Забнева О. В. - Кинетика адсорбции нитро- и хлорпроизводных фенола активными углями, Смолин С. К., Клименко Н. А. (2013)
Коханенко В. В. - О механизме формирования активных окислителей в морской воде, Першина Е. Д., Каздобин К. А. (2013)
Бабкина Н. В. - Вязкоупругие и адгезионные свойства наполненных эпоксиуретановых полимеров, Ященко Л. Н., Терещенко В. Н., Тодосийчук Т. Т. (2013)
Руденчик Т. В. - Механічні та теплофізичні властивості фумаратвмісних епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом, Рожнова Р. А., Давиденко В. В., Демченко І. Б. (2013)
Електрохiмiя: минуле, сучасне, майбутнє (за матеріалами виїзної сесії наукової ради НАНУкраїни з проблеми "Електрохімія”) (2013)
Шермолович Ю. Г. - Новое в химии ацетиленсульфонов, Огурок В. М., Сирый С. А. (2015)
Суслов О. М. - Синтез, структура та властивості тонких плівок BaTi1–xZrxO3, отриманих золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Бовтун В., Кемпа M., Білоус А. Г. (2015)
Саф’янова І. С. - Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот, Вакаров С. В., Варзацький О. А., Фрицький І. О. (2015)
Трунова О. К. - Синтез, фізико-хімічні властивості комплексів Gd(iii) і Dy(iii) з етилендіаміндіянтарною кислотою, Шовкова Г. В., Гайдай Я. М., Русакова Н. В., Макотрик Т. О., Григорашева І. М. (2015)
Нечипоренко А. В. - Спектроскопическое исследование влияния среды на характер взаимодействия CeF3 и EuF2 с расплавом NaNO3-KNO3, Зинченко В. Ф., Дышлева Л. Ф., Стоянова И. В., Дога П. Г. (2015)
Семусьо Н. З. - Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2, Луцишин Ю. Я., Пукас С. Я., Токайчук Я. О., Гладишевський Р. Є. (2015)
Данилов М. О. - Синтез графеноподобных материалов для электродов химических источников тока, Слободянюк И. А., Русецкий И. А., Довбешко Г. И., Колбасов Г. Я. (2015)
Панов Э. В. - Физико-химические свойства наноструктур SnO2/MoO3, синтезированных в расплаве KNO3, Милованова О. И., Малеваный С. М. (2015)
Чорная В. Н. - Влияние полибутадиена различной молекулярной массы на кинетику адсорбции полидиметилсилоксана из растворов их смесей, Менжерес Г. Я., Тодосийчук Т. Т., Горбатенко А. Н. (2015)
Гайсин Ф. Р. - Топологические характеристики единичного трехмерного структурного элемента. Численный эксперимент, Киреева С. М., Сивергин Ю. М., Усманов С. М. (2015)
Янчевский О. З. - Толстые пленки диоксида циркония, стабилизированного оксидами иттрия, скандия, церия и железа, Вьюнов О. И., Солопан С. А., Коваленко Л. Л., Пунда К. Ю. (2015)
Зинченко В. Ф. - Кислотно-основные свойства неорганических соединений циркония и гафния в твердофазном состоянии и водных растворах, Антонович В. П., Тимухин Е. В. (2015)
Марцинко О. Е. - Особливості одержання комплексних тартратогерманатів різних структурних типів, Сейфулліна І. Й., Чебаненко О. А., Пєсарогло О. Г. (2015)
Никифорова А. В. - Сочетание жидкостного микроэкстракционного концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме ацетилпроизводных, Левчик В. М., Зуй М. Ф. (2015)
Ставицкая С. С. - Исследование методом ЭПР пригодности антрацита для создания кислородных сенсоров, Миронюк Т. И., Сыч Н. В. (2015)
Ларин В. И. - Химический состав отвальных доменных шлаков, Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С. (2015)
Петко К. И. - Производные бензимидазола и бензотриазола с (2-H- и 2-алкокси)-гексафторизопропильными группами у атома азота, Воробей В. М. (2015)
Головатюк В. Н. - Синтез новых ненасыщенных производных 1-фенил-3,5-диметилпиразола реакциями кросс-метатезиса, Безуглый Ю. В., Кашковский В. И. (2015)
Пурикова О. Г. - Химическая структура и эффективность ПАВ при синтезе полистирол/полициануратных polyHIPEs, Григорьева О. П., Файнлейб А. М. (2015)
Сучасні проблеми хімії неорганічних речовин і матеріалів цивільного і подвійного призначення (2015)
Академик Сергей Васильевич Волков (к 80-летию со дня рождения) (2015)
Мирная Т. А. - Синтез наночастиц сульфидов и селенидов цинка и свинца в расплавах мезогенных каприлатов металлов, Асаула В. Н., Яремчук Г. Г., Волков С. В. (2015)
Шаранда Л. Ф. - Особливості синтезу нанорозмірних гетерогенних Pd-вуглецьвмісних каталітичних систем та їх застосування в реакціях крос-сполучення, Огенко В. М., Лисюк Л. С., Волков С. В. (2015)
Варзацкий О. А. - Пути синтеза и молекулярный дизайн макробициклических трис-дииминатов d-металлов (клатрохелатов), Кац С. В., Волков С. В. (2015)
Черний В. Я. - Синтез фталоцианиновых комплексов d- и f-металлов, Третьякова И. Н., Довбий Я. М., Волков С. В. (2015)
Трунова Е. К. - Металлокомплексы b-дикетонов как базовые компоненты нанокомпозитных систем, Железнова Л. И., Герасимчук А. И., Бережницкая А. С. (2015)
Пехньо В. И. - Строение и устойчивость комплексов палладия (II) с 1-аминобутилиден-1,1-бисфосфоновой кислотой, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Штоквиш О. А., Трачевский В. В. (2015)
Янко О. Г. - Cинтез и строение халькогенгалогенидов платиновых и редких металлов, Харькова Л. Б., Баранец С. А., Фокина З. А., Александрова Н. Г., Машкова Э. М., Субботин В. В. (2015)
Колесниченко В. Л. - Синтез коллоидных наночастиц оксидов железа в координируемых неводных растворителях, Головерда Г. З. (2015)
Буряк М. І. - Електрохімічні покриття металів титаном в карбамід-хлоридному розплаві (2015)
Dovbii Ya. M. - Synthesis of dehydroacetic acid derivatives with chromophoric chains and their complexes with zirconium phthalocyanine, Chernii V. Ya., Tretyakova I. M., Gorski A. V., Starukhin A. S., Volkov S. V. (2015)
Ліньова Б. О. - Синтез наночасток цирконату лантану-літію Li7La3Zr2O12 зі структурою гранату методом Печіні, Кобилянська С. Д., Білоус А. Г. (2015)
Субботин В. В. - Комплексообразование в системах Re-Se-Hal (Hal - Cl, Br), Демченко П. Ю., Янко О. Г., Харькова Л. Б., Волков С. В., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2015)
Штоквиш О. О. - Синтез та дослідження комплексів кобальту (ІІ) з естерами ацетооцтової кислоти первинних, вторинних і третинних спиртів, Коваль Л. І., Пехньо В. І. (2015)
Шлапа Ю. Ю. - Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро–оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту (La,Sr)MnO3, Солопан С. О., Одинець Є. В., Білоус А. Г. (2015)
Іваха Н. Б. - Нові b-дикарбонільні комплекси Nd, Er, Yb, що випромінюють в ІЧ-області, Бережницька О. С., Трунова О. К., Русакова Н. В., Смола С. С., Железнова Л. І. (2015)
Суслов О. М. - Отримання об’ємних та плівкових матеріалів на основі твердого розчину AgNb0. 5Ta0. 5O3 золь–гель методом, Дурилін Д. О., Овчар О. В., Трачевський В. В., Білоус А. Г. (2015)
Вакаров С. В. - Функціоналізація клатрохелатів Fe(II) і вплив модифікації карбоксигрупи на взаємодію з альбуміном, Куперман М. В., Ковальська В. Б., Варзацький О. А. (2015)
Указатель к тому 81 "Украинского химического журнала" за 2015 год (2015)
Андрощук О. І. - Хвильова структура серцевого ритму при ортопробі у осіб з різним рівнем вегетативного тонусу, Кудій Л. І., Рибалко А. В., Черненко Н. П. (2021)
Воробей П. М. - Хіроптерофауна національного природного парку "Голосіївський", північний масив, Савченко М. О., Годлевська Л. В. (2021)
Дементєєва Я. Ю. - Орнітофауна полігонів твердих побутових відходів міста Харкова (2021)
Жуленко К. В. - Знахідки раритетних видів рослин у південній частині басейну річки Синюха (2021)
Калиниченко І. О. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи у дітей 5-6 років під час когнітивного навантаження, Колесник А. С. (2021)
Коваль Ю. В. - Варіабельність серцевого ритму дітей 8-11 років із депривацією слухової функції, Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2021)
Kutsenko T. V. - Gender Differences in Functional Connectiviti of Left-Handers During the Passage of an Emotional Stroop Task (2021)
Лизогуб В. С. - Чи результати сенсомоторного реагування відображають типологічні властивості центральної нервової системи?, Шпанюк В. В., Пустовалов В. О., Кожемяко Т. В., Супрунович В. О. (2021)
Спрягайло О. А. - Популяція Aconitum lasiostomum RCHB. (Ranunculaceae) в правобережному Придніпров’ї: стан та аргументація охорони, Спрягайло О. В., Шевчик В. Л. (2021)
Ярис О. О. - Виявлення антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби в жовтках птахів штучних гніздівель в умовах північного сходу України, Колесник О. С., Музика Д. В., Чаплигіна А. Б. (2021)
Лизогуб В. С. - Роль колективу кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації у формуванні наукового світогляду Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (до 100-річчя університету), Свєтлова О. Д., Черненко Н. П. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Poltorak A. - Alternative sources of funding for the development of united territorial communities, Melnyk O., Baryshevska I., Ihnatenko Zh. (2021)
Зелінська Г. О. - Глобалізаційні виклики та конкурентоспроможність персоналу підприємства, Андрусів У. Я. (2021)
Ksonzhyk I. - Information support for development of rural green tourism enterprises in Ukraine in conditions of COVID-19 pandemic, Petrova O. (2021)
Лункіна Т. І. - Застосування фінансових технологій у банківській системі України, Бурковська А. В., Гуліч К. О. (2021)
Барабаш Л. В. - Трансформація податкової системи України з метою сприяння розвитку аграрного виробництва (2021)
Скрильник Є. В. - Потенційні ресурси та підходи до управління органічною сировиною України для поповнення запасів гумусу в ґрунтах, Гетманенко В. А., Кутова А. М., Москаленко В. П. (2021)
Дегтярьов Ю. В. - Використання електрофізичних показників під час вирощування суниці на краплинному зрошенні, Чекар О. Ю. (2021)
Сябрук О. П. - Вплив біопрепаратів на емісію СО₂ та мікрофлору у прикореневій зоні кукурудзи, Найдьонова О. Є., Гетьман Я. В. (2021)
Білінська О. М. - Вплив застосування препарату Альбіт на формування насіннєвої продуктивності добазового матеріалу картоплі, Кулька В. П., Самець Н. П., Голод Р. М. (2021)
Бабенко Д. В. - Обґрунтування впровадження сепаратора насіння овоче-баштанних культур у складі технологічної лінії, Доценко Н. А., Горбенко О. А., Кім Н. І. (2021)
Попов О. П. - Вплив перекосу і прогину обертового валу на силові фактори, що виникають у зубчастих з’єднаннях, Новіков О. Є., Савенков О. І., Садовий О. С., Кондратьєва А. А. (2021)
Шлапак Г. В. - Рослинні компоненти у технології виробництва м’ясопродуктів, Агунова Л. В., Азарова Н. Г. (2021)
Mirzayev N. - СOVID-19 pandemic and innovative agrarian economy (2021)
Rahimli H. - Evaluation of the role of intellectual capital in innovative economic growth in the framework of knowledge economy (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кузьмін В. В. - Суспільство як середовище конструювання кар’єрних стратегій (2022)
Нечітайло І. С. - Заклад освіти як осередок генерації соціального капіталу (2022)
Никифоренко А. Р. - Прозорість міської влади та практика залучення представників громади до ухвалення управлінських рішень у м. Запоріжжі (за матеріалами опитувань громадської думки), Баєв А. І. (2022)
Орос О. Б. - Злість як емоційний компонент ситуацій насильства (2022)
Яковенко Ю. І. - Стан корпоративної культури соціологів як передумова змістового розвитку дисципліни, Хомерікі М. М. (2022)
Бужинська С. М. - Особливості взаємозв’язку акцентуацій характеру із захисними механізмами психіки у процесі професіоналізації студентів-психологів, Кривошей К. Ю., Джаббарова Л. В. (2022)
Жарікова С. Б. - Особливості емоційного інтелекту менеджерів туристичного бізнесу на різних етапах професіогенезу: компетентнісний вимір, Влащенко Н. М., Угоднікова О. І. (2022)
Лівак П. Є. - Масаж як метод зняття психологічного стресу в умовах пандемії COVID-19, Савчук М. П., Леганьков Д. В. (2022)
Степаненко Л. В. - Особливості психологічного захисту людей похилого віку в умовах коронавірусної пандемії, Резнікова О. А., Дейниченко Л. М. (2022)
Батечко Д. П. - Показники самопочуття, активності, настрою та ситуативної тривоги у футболістів у передзмагальному та змагальному періодах підготовки, Козирод В. А. (2022)
Богдан Т. В. - Особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у закладі вищої освіти, Харенко С. Г. (2022)
Володарська Н. Д. - Дотримання принципу презумпції психічного здоров’я в застосуванні гештальт-технологій (2022)
Дацун Г. О. - Соціально-психологічний тренінг як засіб адаптації здобувачів до умов закладу вищої освіти, Золотарьова О. В., Степанова С. С. (2022)
Дичко М. В. - Психологічні особливості девіантної поведінки військовослужбовців, Гачак-Величко Л. А., Ролюк О. В. (2022)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічні аспекти переживання стану самотності сучасною молоддю, Логвіна О. А., Руденок А. І. (2022)
Ільницька Л. А. - Психологічні особливості асертивності студентів-психологів, Оніщенко І. О. (2022)
Кононова М. М. - Теоретична модель чинників особистісної стресостійкості батьків дітей із психофізичними порушеннями, Кучма Т. В. (2022)
Лисенкова І. П. - Особливості використання методів НЛП при корекції когнітивних функцій у юнацькому віці, Пастушенко Т. В. (2022)
Марута О. С. - Вплив адаптаційного потенціалу на суб’єктивне сприйняття щастя при психічних розладах (2022)
Міщиха Л. П. - Психологічні особливості прояву емоційного інтелекту в медичних працівників поліклінічних закладів, Винничук С. С. (2022)
Олексюк В. Р. - Адаптація студентів-першокурсників до навчання в закладі вищої освіти (2022)
Ольховський Д. Ф. - Тактики самопрезентації в процесі співбесіди для працевлаштування (2022)
Оніпко З. С. - До проблеми визначення сутності самоконтролю особистості (2022)
Перевязко Л. П. - Сновидіння та патопсихологія особистості (2022)
Поспелова І. Д. - Проблеми емоційного переживання кризи сучасних підлітків із різними сенсожиттєвими орієнтаціями (2022)
Серга Т. О. - Особливості трансформації ціннісних орієнтацій людей середнього віку під впливом пандемії коронавірусної інфекції, Білоусенко М. В., Варшавська В. Ю. (2022)
Соколова Г. Б. - Нейропсихологічні засади та методичні прийоми корекції дислексії в молодшому шкільному віці (2022)
Столярчук О. А. - Конструктивна поведінка особистості в трансформаціях суспільних відносин (2022)
Тарасова Т. Б. - Особливості емоційної сфери студентів першого курсу закладу вищої освіти (2022)
Шукалова О. С. - Особливості ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку батька та матері, Зайцева О. О., Джаббарова Л. В. (2022)
Ахмедова Н. Н. - Стиль руководства в эффективном управлении человеческими ресурсами (2022)
Баштецька А. В. - Гібрис-синдром як копінг-стратегія у керівників, Крупник І. Р. (2022)
Жданова І. В. - Психічні стани працівників опен спейс в умовах самоізоляції, Шахова О. Г., Гайдук Н. С. (2022)
Леонова І. М. - Особливості комунікативної компетентності жінок із різних соціальних груп (2022)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості структури суб’єктності судового експерта, Агулов М. В., Сафіян Д. В. (2022)
Ситнік С. В. - Особливості подолання конфліктних ситуацій у осіб з різним рівнем міжособистісної взаємодії, Кондратьєва І. П., Сільченко І. В. (2022)
Шулюк Н. І. - Сучасні тенденції розвитку профорієнтаційної системи онлайн-освіти (2022)
Новий вид наукових послуг (2022)
Сорочан С. Б. - О "пещере Парфенон" в Херсонесе (2018)
Киричок О. Б. - "Рrincipum Specula" у Київській Русі: особливості функціонування (2018)
Кариков С. А. - Система образования Саксонии в эпоху конфессионализации и ее влияние на территории Центральной и Восточной Европы (2018)
Сєряков С. О. - Освітня трансформація Львівської єзуїтської школи в 1660-х рр.: міфи і реальність (2018)
Симчич М. В. - Структура і значення курсів метафізики у Києво-Могилянській академії (XVII–XVIIІ ст.) (2018)
Сердюк І. О. - Вік дитинства та його періодизація у баченні "вченої культури" Гетьманщини ХVІІІ ст. (2018)
Журба О. І. - Історія освіти в українській історіографії другої половини XVIII століття (2018)
Форицький М. - Про модерну освіту в Речі Посполитій – познанська модель доби Просвітництва (2018)
Манищ Б. - На маргінесі досліджень Віленської академії, або кілька слів про відображення публічних доказів вмінь, діалогів і експериментів на шпальтах "Курєра Польскєго" (2018)
Друганова О. М. - Становлення та розвиток приватної середньої школи в Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) (2018)
Маслійчук В. Л. - Михайло Білевич – учитель Новгород-Сіверської гімназії (1806–1821) (2018)
Балацинова А. Д. - Нормативно-правове регулювання діяльності рад при попечителях навчальних округів (1835–1917 рр.) (2018)
Зеленська Л. Д. - Колегіальні органи в організаційно-управлінській структурі університетів України XIX століття (2018)
Литвинова Т. Ф. - Просвещение крестьян в представлениях дворянства первой половины XIХ в. (на материалах Левобережной Украины) (2018)
Шандра В. С. - Станова дворянська освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: донкіхотство чи данина традиційним цінностям? (2018)
Рачков Є. С. - Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції) (2018)
Бурда Т. М. - Професійна підготовка болгар в університетах Російської імперії (1878–1915 рр.) (2018)
Готовска-Хенце Т. - Васил Априлов – архитект на българските културно-просветни коридори (2018)
Ненова С. - Читалищата през Възраждането – между опита на Другите и българската специфика (2018)
Явашчев С. - Професионалната подготовка на офицерите в България (1878–1945 г.) (2018)
Миколенко Д. В. - Політична спадщина Стефана Стамболова у системі освіти Болгарії (1895–1912 рр.) (2018)
Наумов С. О. - Імператорський Харківський університет і "українське відродження" першої половини ХІХ ст. (2018)
Посохов С. І. - "Державний" vs "національний": еволюція класичного університету у "довгому" ХІХ столітті (2018)
Іващенко В. Ю. - Пошуки національної ідентичності в університетському середовищі (на матеріалах спогадів про Харківський та Київський університети першої половини ХІХ ст.) (2018)
Богдашина О. М. - Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у Російській імперії (2018)
Якімова А. М. - Унiверситетська освiта за М. Драгомановим: нацiональна модель і європейський досвiд (2018)
Світленко С. І. - Українознавство в Харківському університеті в процесі становлення української модерної нації ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Лиман С. И. - Кирилло-Мефодиевская тематика в творчестве одесских историков XIX – начала XX вв. (2018)
Білоус Т. П. - "Русское общество националистов" в Університеті Св. Володимира і студентський страйк 1899 року (2018)
Лисенко М. С. - Сільськогосподарські товариства і формування освітньо-культурного простору українських губерній Російської імперії (1861–1917 рр.) (2018)
Прищепа О. П. - Участь громадських товариств у формуванні міського освітньо-культурного середовища Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Громакова Н. Ю. - "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Елдъров С. - Хърватският педагог и училищен деец Степан Басаричек и развитието на българското образование в края на ХІХ – началото на ХХ век (2018)
Микитенко О. - Діяльність Благодійного товариства видання загальнокорисних і дешевих книг та книги для народу про Вука Караджича (1906 р.) А. Веретельникова (2018)
Квилинкова Е. Н. - О караманлийской литературе как источнике знаний по Библейской истории и преданиям (в связи с вопросом об использовании гагаузами письменности и языка) (2018)
Кравчук О. М. - Я. А. Коменський у сприйнятті Т. Ґ. Масарика (2018)
Томашевский Р. - Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007) (2018)
Пасилецкая А. С. - Профессура кубанских вузов в условиях общественного контроля 1920-х гг. (2018)
Рябченко О. Л. - Конструювання "Я-образу" студентів вищих навчальних закладів України в листах "до влади": складові та особливості (1920–1930-ті роки) (2018)
Комарніцький О. Б. - Матеріальне становище студентства педагогічних технікумів національних меншин УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2018)
Вороніна М. С. - Освіта як ознака гендерної стратифікації жінок в УСРР в 1920–1930-ті роки (2018)
Полякова Ю. Ю. - Літературознавчий доробок українського педагога та письменника Корнила Заклинського (1889–1966) (2018)
Маланчук-Рибак О. З. - Українська мистецтвознавча медієвістика у вищій школі 1960-1980-х років: межі можливого (Роздуми над науковим доробком Якима Запаско) (2018)
Title (2022)
Content (2022)
Aytov S. - Historical anthropology as the modern philosophy of history and social anthropology: interdisciplinary dialogue (2022)
Gamaliia V. M. - Development of mycology and phytopathology at Botany Department of Novorossiysk University (XIX – beginning of XX century), Ruda S. P. (2022)
Балишев М. А. - Аматорська астрономія та внесок її представників у розвиток астрономічних досліджень у Харкові у 1920–1930 рр (2022)
Гутник М. В. - Особливості розвитку матеріалознавчих досліджень у добу Відродження та ранньомодерний час (2022)
Світленко С. І. - Український народолюбець та українознавець Петро Єфименко (1835–1908): на службі громадської справи і національної науки (2022)
Honcharova O. - Music and song as a form of dissent in the Soviet Union in the late 1950s – 1980s., Miroshnichenko S., Ryabchenko O. (2022)
Журба О. І. - Топоніми та пам’ятні знаки Дніпропетровська/Дніпра в процесі декомунізації, Оверченко О. Ю. (2022)
Кривоконь О. Г. - Діяльність С. О. Кривоконя на посаді директора Харківського авіазаводу (2022)
Оноприенко В. И. - Книга "Развитие эволюционной теории в СССР": рефлексия в воспоминаниях Э. И. Колчинского, Савчук В. С. (2022)
Pysarska N. V. - History of development of the production association "Kharkiv Tractor Plant named after S. Ordzhonikidze" and related enterprises (2022)
Hrytsiuk D. P. - Problemal aspects of classification of historical and cultural reserves on the example of institutions of the western regions of Ukraine (2022)
Попович В. - Виховання радянських цінностей у студентства в умовах академічного повсякдення у 60–80‑х рр. ХХ ст. (за матеріалами періодичних видань Харківських ВНЗ) (2022)
Хорольський М. С. - Гумові вироби в ракетно-космічній техніці як джерело створення перспективних конструкцій і технологій (спогади) (2022)
Снітинський В. - Гідрогеологічний моніторинг території Стебницького родовища калійних руд Дрогобицького району Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Мазурак О., Кректун Б., Корінець Ю. (2021)
Снітинський В. - Вплив кадмію на біологічну а ферментативну активність ґрунту за вирощування буряка столового залежно від застосування добрив та меліорантів, Дидів А., Качмар Н., Дацко Т., Іванків М. (2021)
Химин О. - Зміни екологічної структури угруповання колембол грабової бучини під впливом інвазії сосни чорної на території Винниківського лісопарку, Капрусь І. (2021)
Снітинський В. - Процеси самоочищення за впливу урбанізації територій на передгірській та рівнинній ділянках р. Стрий, Хірівський П., Гнатів І. (2021)
Іванків М. - Інтенсивність процесів трансформації органічних ксенобіотиків у ґрунті, Качмар Н., Дацко Т., Дидів А., Павкович С., Бальковський В. (2021)
Лопотич Н. - Стан і тенденції втрати лісоресурсного потенціалу гірських екосистем Львівщини, Гнатів П., Онисковець М., Панас Н. (2021)
Саламаха І. - Елімінація важких металів із продукції птахівництва, Гордійчук Л., Гордійчук Н. (2021)
Лихочвор В. - Вплив площі живлення рослин озимої пшениці на елементи структури, урожайність та якість зерна, Бомба М., Андрушко О. (2021)
Бомба М. Я. - Вирощування гібридів кукурудзи в зональному землеробстві, Бомба М. І., Дудар І., Литвин О., Дудар О. (2021)
Shuvar I. - Formation of the spring barley yield depending on climate conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine, Korpita H., Dudar O. (2021)
Тирусь М. - Вплив рівнів удобрення на продуктивність амаранту в умовах Лісостепу Західного (2021)
Ящук Т. - Врожайність пшениці озимої залежно від часу відновлення весняної вегетації та строку сівби в умовах Західного Лісостепу України, Самець Н., Грицевич Ю., Олекшій Л. (2021)
Панасюк Р. - Продуктивність сої залежно від удобрення (2021)
Рожко І. - Оцінка негативного впливу Arion lusitanicus sensu lato на продуктивність Fragaria ananassa Duch (2021)
Гулько Б. - Вплив застосування ґрунтових гербіцидів у плодовому розсаднику на ріст і продуктивність саджанців яблуні (2021)
Ментух О. - Інтразональні плодово-ягідні культури в лісових фітоценозах Західної України, Панас Н., Жиліщич Ю., Лисак Г., Кректун Б. (2021)
Rosa R. - Effect of boron foliar application on onion yield, Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., Słonecka D., Hajko L., Remiszewski K., Dydiv O. (2021)
Дидів О. - Вплив нового комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М на врожайність і якість капусти цвітної, Дидів І., Заневич-Байковська А., Франчук Й., Роса Р., Гайко Л. (2021)
Дидів І. - Вплив нового комплексного мінерального добрива Нітроамофоски-М на урожайність і якість петрушки коренеплідної, Дидів О., Дидів А., Юзьків М. (2021)
Завірюха П. - Порівняльна оцінка сортів картоплі європейської селекції в умовах Західного регіону України (2021)
Дудар І. - Перспективи виробничого використання нового сорту картоплі Княжа, Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2021)
Борисюк В. - Ефективність селекції часнику озимого за участі екологічних форм Західного регіону України, Багай Т., Волинець О., Дика Л. (2021)
Стельмах О. - Вплив варіантів удобрення на урожайність та якість насіння сортів ріпаку озимого, Кифорук І., Григорів Я. (2021)
Косилович Г. - Використання біопрепаратів на озимій пшениці, Голячук Ю. (2021)
Dudar О. - Protection of sugar beet crops from cercospora (cercospora beticola sacc.), Dudar І., Коrpita H., Lytvyn О., Bomba М. (2021)
Господаренко Г. - Урожайність і якість зерна кукурудзи за різного удобрення в польовій сівозміні, Прокопчук І., Бойко В. (2021)
Ковальов М. - Урожайність екзотичних видів гливи звичайної залежно від ЕМ препаратів, Топольний Ф. (2021)
Полюхович М. - Вплив систем удобрення на динаміку поживного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під буряком цукровим (2021)
Вега Н. - Вміст білка в зерні ячменю ярого залежно від фону мінерального живлення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу (2021)
Пархуць Б. - Продуктивність пшениці озимої залежно від розрахункових норм добрив під запрограмовану врожайність в умовах Західного Лісостепу (2021)
Шинкарук Л. - Вплив макро- і мікродобрив на врожайність кукурудзи (2021)
Павкович С. - Вплив згодовування захищеного жиру на відтворювальні функції корів, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М. (2021)
Ветеран аграрної освіти і науки України: до 70-річчя П. Д. Завірюхи (2021)
Хільчевський В. К. - Водні та збройні конфлікти - класифікаційні ознаки: у світі та в Україні (2022)
Гребінь В. В. - Оцінки стокоформуючих опадів при формуванні високих паводків 1998 та 2001 років на річках басейну Тиси (в межах України), Лук’янець О. І. (2022)
Лета В. В. - Водокористування у басейні річки Латориця: стан та оптимізація, Микита М. М., Салюк М. Р., Фекета І. Ю., Мельничук В. П. (2022)
Хільчевський В. К. - Особливості нормативного оцінювання якості води водних об’єктів для рекреаційних цілей в Україні), Забокрицька М. Р. (2022)
Хохлов В. М. - Проекції режиму опадів для території України в найближче тридцятиріччя, Замфірова М. С. (2022)
Кущенко Л. В. - Бездощові періоди в сучасних кліматичних умовах як фактор меженного стоку на річках Півдня України, Боровська Г. О., Овчарук В. А. (2022)
Забокрицька М. Р. - Вийшов з друку перший в Україні "Гідрохімічний словник" (2022 р.) (2022)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2022)
Железняк М. Г. - Від головного редактора (2021)
Матяш І. Б. - Проєкт "Місця пам’яті української дипломатії" як енциклопедичне джерело (2021)
Железняк М. Г. - Розвиток "Енциклопедії Сучасної України" в Інтернеті (за даними опитування користувачів) (2021)
Іщенко О. С. - Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі "Scholarpedia" та "Scholarly Community Еncyclopedia") (2021)
Манолаке К. М. - Становлення академічної науки в Молдовській РСР (1946–1960), Ксенофонтов І. В. (2021)
Мушинка М. І. - Постать Івана Дзюби: думки сучасних інтелектуалів, Яцків Я. С., Андрейчин М. А., Гундорова Т. І., Павлишин М. Р., Масенко Л. Т., Тримбач С. В., Матяш І. Б., Кульчицький С. В., Отрощенко В. В. (2021)
Титул, зміст (2022)
Кульчицький В. Й. - Історіографія дослідження патріотичного виховання в школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2022)
Сапожников С. В. - Фундаменталізація освіти в її проєктивності – трансспектива від мікросвіту до макросвіту, Самодрин А. П., Теплицька А. О. (2022)
Олійник І. В. - Теоретичне обґрунтування моделі формування соціально-реабілітаційної компетентності в майбутніх соціальних працівників (2022)
Стєганцева В. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра у контексті його кіберсоціалізації (2022)
Файермен О. О. - Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами (2022)
Гаркуша І. В. - Щодо проблеми життєвої кризи особистості, Дубінський С. В. (2022)
Юдіна А. В. - Підвищення мотивації до успіху в працівників виробничих колективів в умовах психологічного тренінгу (2022)
Фролова Н. В. - Характер змін особистісних властивостей осіб похилого віку в посттрудовий період, Четверик-Бурчак А. Г. (2022)
Шумський О. Л. - Самоосвіта як педагогічна проблема, Шумська О. О. (2022)
Биконя О. П. - Врахування міжпредметних зв’язків у навчанні курсантів економічних спеціальностей англійської мови, Шендерук О. Б. (2022)
Блинова Н. М. - Англомовний путівник як дидактичний матеріал для набуття професійних компетенцій студентами спеціальностей "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа" (на прикладі серії видань ‹Awesome Ukraine›), Полішко Н. Є. (2022)
Василюк В. М. - Системно-діяльнісний підхід до формування дослідницької компетентності майбутніх перекладачів засобами проєктного навчання (2022)
Вєнцева Н. О. - Інноваційна компетентність як складова професійної діяльності сучасного педагога, Карапетрова О. В. (2022)
Vilkhovchenko N. P. - ESP distance learning methods at technical universities (2022)
Видолоб Н. О. - Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів, Грейліх О. О. (2022)
Волкова Н. П. - Професійно-педагогічна комунікація викладачів закладів вищої освіти: виклики війни, Лебідь О. В. (2022)
Гаврилюк Н. М. - Професійна освіта: викладання англійської студентам економічних спеціальностей (2022)
Каленик О. О. - Лінгвометодичні основи навчання іноземних слухачів підготовчих відділень науковому стилю мовлення при вивченні природничих дисциплін, Цареградська Т. Л., Ребенко М. Ю., Овсієнко І. В. (2022)
Ключник Р. М. - Оcобливості викладання латинської мови майбутнім філологам, Ратомська Л. В. (2022)
Labinska B. I. - Strategies and criteria for foreign language reading materials selection, Vyspinska N. M., Koropatnitska T. P, Paranyuk D. V. (2022)
Лілік О. О. - Формування інформаційної грамотності майбутніх учителів української мови і літератури, Сазонова О. О. (2022)
Макаренко Н. М. - Дистанційне навчання в контексті ефективності студентсько-викладацької взаємодії, Дрібас С. А. (2022)
Ніколенко Л. М. - Поняття "життєтворчість" та "життєтворча компетентність" у парадигмі професійної підготовки педагога спеціальної освіти (2022)
Руденко А. В. - Теоретичні аспекти проблеми рефлексивно-прогностичної компетентності особистості (2022)
Тоkarieva А. V. - Understanding educators` experience and attitude to gamified learning applications, Chyzhykova І. V. (2022)
Федів В. І. - Психолого-педагогічні інструменти викладача природничих дисциплін при підготовці здобувача вищої медичної освіти, Олар О. І., Бірюкова Т. В. (2022)
Фрицюк В. А. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів як складової їхньої професійної компетентності, Баюрко Н. В., Фрицюк В. М. (2022)
Шуба Л. В. - Педагогічні аспекти використання сучасного спортивного обладнання для студенток 17‒20 років, Шуба В. О., Шуба В. В. (2022)
Зупанець К. О. - Сучасні підходи до лікування кашлю: клініко-фармакологічні аспекти, Сахарова Т. С., Отрішко І. А., Безугла Н. П., Шебеко С. К., Ратушна К. Л., Андрєєва О. О., Пропіснова В. В. (2022)
Никитюк С. О. - Комплекс Lyme Borrelia – клінічний набір геномних видів, Климнюк С. I., Левенець С. С., Горішний І. М. (2022)
Maslovskyi V. Yu. - Peculiarities of heart rhythm disorders and ventricular repolarization status in patient with myocardial infarction without elevation of segment st depending on the indicators of structural remodeling of the left ventricle (2022)
Бабінець Л. С. - Аналіз взаємозв’язків функціональної спроможності підшлункової залози із параметрами ендотоксикозу, про- та антиоксидантного статусу при хронічному панкреатиті в залежності від наявності коморбідності із цукровим діабетом 2-го типу, Галабіцька І. М. (2022)
Буштинська О. В. - Якість життя пацієнтів з діабетичною нефропатією та кальцифікацією клапанів серця, які отримують програмний гемодіаліз, Сусла О. Б., Літовкіна З. І., Креховська-Лепявко О. М., Гаврилюк Н. М., Локай Б. А. (2022)
Венгер І. К. - Стан мікроциркуляторної і ендотеліальної систем при реваскуляризації магістрального артеріального русла в умовах хронічної артеріальної недостатності, Фарина І. В., Ковальський Д. В., Костів С. Я., Сельський Б. П., Орлов М. П. (2022)
Герасимець І. І. - Активність запальних процесів у щурів при експериментальному канцерогенезі та вплив на них густого екстракту з грибів майтаке, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2022)
Герман О. М. - Характер та особливості структурної перебудови кровоносного русла яєчок білих щурів при раптовій відміні преднізолону після його попереднього тривалого введення у високих дозах (2022)
Гнатюк М. С. - Кількісні морфологічні аспекти вивчення особливостей структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла шлуночків серця в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гданська Н. М., Монастирська Н. Я. (2022)
Гребеник М. В. - Особливості ремоделювання міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу, Гончарук Ю. В. (2022)
Лихацький П. Г. - Антиоксидантна система щурів в умовах нітритно-тютюнового токсикозу після застосування мілдронату, Фіра В. Д., Фіра Д. Б., Підгірний В. В. (2022)
Маланчук Л. М. - Дисфункція плаценти, як фактор ускладненого перебігу вагітності: від теорії до практики, Маланчук А. С., Мартинюк В. М., Маланчук С. Л., Франчук М. О., Гірін С. В., Гулій М. А. (2022)
Маньковський Д. С. - Етіологічні фактори неврологічних ускладнень у сучасній практиці кардіохірургічних втручань. Концепти та ґрунтації (2022)
Ніколаєнко-Камишова Т. П. - Стосовно проблеми безперервного професійного навчання лікарів загальної практики-сімейної медицини (2022)
Павлишин Г. А. - Прогнозування рівня 25(ОН)D в сироватці крові підлітків з надмірною масою тіла та ожирінням, Шульгай А.-М. А. (2022)
Посоленик Л. Я. - Структурна перебудова піднижньощелепної залози в умовах артеріальної легеневої гіпертензії (2022)
Прохоренко О. О. - Динаміка показників функціональної активності печінки в період пізніх проявів краніоскелетної травми за умов супутнього хронічного гепатиту та ефективність корекції армадіном, Цимбалюк Г. Ю. (2022)
Самура І. Б. - Сучасні концепції викладання фармакології іноземним студентам з англійською мовою навчання, Бєленічев І. Ф., Тихоновський О. В. (2022)
Сірчак Є. С. - Зміни рівня калістатину у сироватці крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та ожиріння i ураження нирок, інфікованих COVID-19, Сабовчик К. В., Стрижак В. В., Коваль В. Ю. (2022)
Сірчак Є. С. - Ефективність використання комплексу альгінату і гіалуронової кислоти в складі комплексної терапії у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та ураження хребта дегенеративно-дистрофічного та запального ґенезу, Цьока С. А., Філак Я. Ф., Чобей А. С., Архій Е. Й. (2022)
Соломенчук Т. М. - Динаміка морфофункціонального стану міокарда у кардіореабілітаційних пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому в залежності від статусу курця, Луцька В. Л., Процько В. В. (2022)
Солярик С. О. - Ефективність лікувального засобу ImmuneCOV™ у хворих на COVID-19, Олійник О. В., Дудар Д. М., Франк М., Мостепан Т. В., Олійник Я. В. (2022)
Федишин Л. В. - Структура ротоглоткового мікробіому та антибіотикорезистентність окремих його представників у пацієнтів з цукровим діабетом на амбулаторному лікуванні, Маліновська Л. І., Романюк Л. Б., Ясній В. Б., Корчинська О. В. (2022)
Франчук У. Я. - Особливості змін ліпідного профілю та системи гемостазу в жінок із помірною прееклампсією на тлі метаболічного синдрому, Хміль С. В., Маланчук Л. М. (2022)
Хміль Досвальд А. С. - Особливості гормонального статусу жінок з безпліддям на фоні синдрому полікістозних яєчників та хронічного ендометриту за умови модифікованої терапії, Маланчук Л. М. (2022)
Хубетова І. В. - Функціональний стан вегетативної нервової системи у хворих на хворобу Паркінсона (2022)
Черних В. В. - Вплив стандартизованої рослинної композиції BNO 2103 на проліферативне запалення у щурів (2022)
Штокайло К. Б. - Клінічні особливості локалізованої склеродермії у пацієнтів із Лайм-бореліозом, Шкільна М. І. (2022)
Григор’єва О. А. - Студентський анатомічний гурток як засіб формування інтегральних та загальних компетентностей сучасного лікаря, Світлицький А. О., Щербаков М. С., Апт О. А., Абросімов Ю. Ю., Чернявский А. В., Матвєйшина Т. М. (2022)
Григорʼєва О. А. - Міждисциплінарні звʼязки у системі медичної освіти як база для формування професійних компетенцій майбутнього лікаря, Щербаков М. С., Апт О. А., Світлицький А. О., Абросімов Ю. Ю., Артюх О. В., Чернявський А. В., Вовченко М. Б. (2022)
Строгонова Т. В. - Формування компетенцій майбутніх фахівців первинної медичної допомоги при вивченні статистики та біофізики у медичному універитеті, Бондар М. В., Точиліна Т. М. (2022)
Дяденчук А. Ф. - Розвиток екологічної культури здобувачів вищої освіти в процесі вивчення природничих дисциплін, Пшенична Н. С., Бурлаков А. В. (2022)
Чжоу Тінтін - Музичне мистецтво як засіб формування особистості дитини (2022)
Галашевська В. М. - Онлайн-сервіси для організації інтерактивної освітньої взаємодії, Парфенова Ю. А. (2022)
Чоботько М. А. - Психологічна підготовка у спорті, Чоботько І. І. (2022)
Топчій С. М. - Від студента до офіцера. Особливості формування офіцерів запасу (2022)
Панасюк М. О. - Критика постмодерністських теорій парадигмою універсального лібералізму (2022)
Триморуш Н. О. - Особливості формування міжкультурної комунікації студентів у системі вищої технічної освіти України, Кайгер Ю. В, Семенова С. І. (2022)
Гуцол А. М. - Стереотипи матримоніальних стосунків у німецькому фразеологічному фонді (2022)
Фастовець О. О. - Культурний маршрут "Каміно Подоліко" на ринку внутрішнього туризму України (2022)
Рядова Л. О. - Дослідження показників розвитку координованості рухів у здобувачів вищої освіти, Скляренко В. П., Рожков В. О. (2022)
Баканова О. Ф. - Аналіз показників розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти і курсу, Крамаренко В. І. (2022)
Вдовенко Н. М. - Механізми формування готовності кадрів до управління навчальним закладом через створення здоров’язбережувального простору в умовах викликів для розвитку галузей національної економіки, Горяна Л. Г., Коробова Н. М. (2022)
Россоха В. В. - Господарський механізм у науковому доробку теоретичних положень, Кривун М. В. (2022)
Захарчук О. В. - Капіталізація аграрного сектору України в сучасних умовах (2022)
Орлова О. І. - Потенціал розвитку ринку молока і молочної продукції (2022)
Томашук І. О. - Міждисциплінарний та функціональний аспекти сільського розвитку (2022)
Afanasenko V. - Creativity problem in scientific research in the XIX–XX centuries, Stets V. (2021)
Борисенко З. - Психопрофілактика залежності підлітків від Інтернету (2021)
Вовк М. - Переживання фрустраційних ситуацій в юнацькому віці та їх трансформація в життєвий досвід (2021)
Гриник І. - Особливості самопрезентації особистості у студентському середовищі (2021)
Дуб В. - Соціокультурні характеристики ціннісних орієнтацій вимушених переселенців (2021)
Подоляк Н. - Асертивність психолога як умова ефективного міжособистісного спілкування (2021)
Ригель О. - Теоретичні основи дестабілізації шлюбу, Посацький О. (2021)
Skotna N. - Cultural and historical development of human creative idea, Afanasenko V. (2021)
Khavula R. - Psychological features of the development of young people՚s readyness for fatherhood (2021)
Ярошко М. - Особливості змісту особистісної ідентифікації в підлітковому віці у контексті сучасного розвитку суспільства, Ярошко П., Гулич М. (2021)
Вимоги (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Kulalaieva N. - Road Map for Employers on the Introduction of a Dual Form Of Education (2020)
Moldovan A. - Pedagogical Conditions for the Development of Entrepreneurial Competence of Future Masters in Physical Culture and Sports (2020)
Bazeliuk O. - Organizational and Pedagogical Conditions of Development of Digital Culture of Pedagogical Employees (2020)
Androshchuk I. - Factors in Developing Pedagogical Excellence in Future Teachers, Androshchuk I. (2020)
Kalensky A. - Evaluation of Quality of Training of Specialists in Colleges: Theory, Practice, Prospects, Pashchenko T., Mosya I., Vanina N., Kalashnik N. (2020)
Alekseeva S. - Content and Forms of Mоdern Training of Future Specialists for Entrepreneurship Activity, Yershova L. (2020)
Radkevych O. - Relevant Competences of the Teaching Staff for the Organisation of Distance Learning, Radkevych O. (2020)
Yefremova O. - Model of Improving the Quality of Training of Future Engineering Teachers (2020)
Radkevych V. - Results of Analysis of National Survey on Current Governance in Vocational Teachers' Education in Ukraine, Borodiyenko O., Kruchek V., Radkevych O. (2020)
Savchenko V. - Improving the Stimulation of Professional Training for Staff (2020)
Pavliuk L. - Interactive Teaching Methods of Electrical Engineering in the Training of Future Teachers of Labor Training and Technologies (2020)
Humenna L. - Effective Use of Open Online Resourcesin Distance Learning, Humennyi O. (2020)
Mymrenko O. - Development of Communicativecompetence As a Component of Teacher Professional Growth at Professional Education Institutions (2020)
Patoka A. - Pedagogical Technology of Formation of Interest in Entrepreneurial Activity Among Students of Professional (Vocational) Educational Institutions, Baidulin V. (2020)
Tsareva E. - Features of Development of Electronic Manuals on Sewing Production Professions (2020)
Radkevych O. - Communication in Project Activities of the Teaching Staff in Vocational Education Institutions (2020)
Zakatnov D. - Problems of Professional Orientation of Young Students in Research by Scientists of Naes of Ukraine (2020)
Belan V. - Using Distance Learning Technologies for Training Future Teachers of Professional Technical Courses at the Universities of the Republic of Poland and Ukraine (2020)
Eberhardt Ch. - Co-Determination and Apprenticeship in Sme: a Qualitative Study on Work Councils and Their Contribution to the Quality of Apprenticeship Training, Berger K. (2020)
Сердюк В. Р. - Зростання обсягів виробництва та сфери використання газобетонних блоків, Рудченко Д. Г. (2021)
Гура К. Ю. - Аналіз сучасних тенденцій декарбонізації та екомодернізації енергетики України і світу, Петрук В. Г. (2021)
Коріненко Б. В. - Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів, Ранський А. П., Худоярова О. С. (2021)
Kоваль I. З. - Дія гелію на очищення води з різною концентрацією мікроорганізмів (2021)
Горенюк В. В. - Моделювання оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом на схилах і підйомах дороги (2021)
Бевз С. В. - Метод еквівалентування схеми з використанням методології рівноважного балансування (2021)
Говоров П. П. - Автоматизація керування режимами систем електропостачання та освітлення міст, Говоров В. П., Кіндінова А. К. (2021)
Денисюк С. П. - Підвищення якості електропостачання у Energy Smart Community з джерелами розосередженої генерації, Дерев’янко Д. Г., Бєлоха Г. С. (2021)
Кацадзе Т. Л. - Математична модель визначення екстремальної за напругою точки в дальній лінії електропередачі змінного струму, Баженов В. А., Панєнко О. М., Янковська О. М., Новіков К. М. (2021)
Василець К. С. - Оцінювання точності вимірювання електричної енергії вузлом комерційного обліку (2021)
Родькін Д. І. - Спостерігач механічних координат в системі координат статора для неявнополюсних синхронних двигунів з постійними магнітами, Пересада C. М., Пижов В. М., Райчук О. І. (2021)
Сегеда М. С. - Аналіз роботи реле частоти із застосуванням цифрової системи тестування, Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2021)
Кирик В. В. - Визначення оптимального значення опору резистора заземлення нейтралі в мережах 20 кВ, Буряк А. Р., Іськова М. С. (2021)
Печеник М. В. - Аналіз характеру відпрацювання динамічної похибки за швидкістю електромеханічної системи, спричиненої штучною зміною навантаження в автоматизованому комплексі металообробки, Бур’ян С. О., Маліборський С. О. (2021)
Мокін Б. І. - Про один з підходів до системного планування розвитку університету на основі нечіткого варіанта багатокритеріальної оптимізації, Мокін О. Б., Войцеховська О. О. (2021)
Соколова О. Є. - Розробка сценаріїв сталого розвитку транспортної системи України (2021)
Сукачов Е. О. - Імпульси Найквіста в системі з OFDM, Биков Р. Г. (2021)
Селігей П. О. - Нездійснені мовні прогнози: уроки дає історія (2020)
Радзієвська Т. В. - Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? (2020)
Савчин В. Р. - Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса (2020)
Фоміна Л. Ф. - Назви сузір᾽їв в українських перекладах Старого Завіту (2020)
Сидяченко Н. Г. - Індивідуально-авторська семантика лексеми widnokrąg в однойменному романі Веслава Мисливського (2020)
Малаш О. - Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення. Київ: Компанія "Медіа Майстер", 2019. 208 с. (2020)
Віталій Григорович Скляренко (14.08.1937 – 20.07.2020) (2020)
Нові правила оформлення публікацій у журналі "Мовознавство" (2020)
Contents (2022)
Pylypchuk O. - Preface, Strelko О., Berdnychenko Y. (2022)
Chervonenko O. - Natural history museology: establishment and formation of its theoretical bases, Kepin D. (2022)
Griffen L. - Some methodological issues of the history of science and technology, Ryzheva N., Nefodov D., Hryashchevskaya L. (2022)
Oh J.-Y. - Understanding mathematical abstraction in the formularization of Galileo's law, Han H. (2022)
Andriiashko V. - Emergence and development of the Kyiv school of artistic textiles in the XX century, Bilyk M., Kostiukova V. (2022)
Bernatskyi A. - History of military laser technology development in military applications, Sokolovskyi M. (2022)
Luparenko H. - The front line transporter as the embodiment of the USSR military doctrine in the middle of the 20th century (2022)
Strelko O. - Study of development of regional railway system in Bukovyna, Pylypchuk O., Pylypchuk O. (2022)
Simou S. - The integration of 3D technology for the conservation and restoration of ruined archaeological artifacts, Baba K., Nounah A. (2022)
Vaniuha L. - Analysis of prerequisites and conditions for the foundation of an aircraft engine enterprise in Ukraine, Zharkova I., Markovych M., Pryidun S., Drevnitskyi Y. (2022)
Антонов В. К. - Движение в континууммерном пространстве (2021)
Волкогон В. О. - Моделювання руху системи двох лінійно зв’язаних об’єктів у стохастичні постановці у програмному забезпеченні автоматизованої системи управління повітряним рухом, Чепіженко В. І., Шутко В. М., Корнієнко С. П. (2021)
Zhukov I. A. - One-directional parsing function for information security in computer networks of unmanned aerial vehicles, Pechurin N. K., Kondratova L. P., Pechurin S. N. (2021)
Катаєва М. О. - Метод розрахунку результуючої похибки скануючого зондового мікроскопу, Квасніков В. П. (2021)
Квасніков В. П. - Інформаційно-вимірювальні системи нового типу, Ковальчук В. В., Мамука К. В. (2021)
Квашук Д. М. - Дослідження робочих характеристик електрогенераторів вітрових електростанцій (2021)
Ковальчук В. В. - Міжфрагментарна взаємодія у нанокластерних сполуках, Квасніков В. П., Сморж М. В. (2021)
Лисенко О. І. - Методика синтезу регуляторів для цифрової системи автоматичного керування антропоморфним роботом, Тачиніна О. М., Семенов В. Г., Сушин І. О. (2021)
Стахова А. П. - Огляд підходів до аналізу вібраційних сигналів при проведенні моніторингу та діагностики машин, Макаровський С. Л. (2021)
Content (2022)
Гончаренко О. - Організація управлінської комунікації окупаційних органів влади тимчасової військової адміністрації та райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2022)
Лазуренко В. - Агрокультурна робота сільськогосподарської кооперації в роки НЕПу щодо підвищення врожайності селянських посівів зернових культур, Очеретяний В. (2022)
Хмельницька Л. - Націотворчі орієнтири науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка (2022)
Зозуля Н. - Сучасні проблеми гуманізації та гуманітаризації професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, Палеха Ю. (2022)
Палeха Ю. - "Вузькe і широкe" визначення терміну "документ", Алєксєєнко К. (2022)
Ткаченко О. - Формування особистісних компетентностей учнів на уроках історії та правознавства шляхом залучення документальних джерел, Грукач В., Ткаченко Т. (2022)
Ткаченко Т. - Мультимедійні презентації та їх використання при вивченні шкільних курсів історії, Соловйова Т., Ткаченко О. (2022)
Бем Н. - Комунікативні інструменти обласних краєзнавчих музеїв України в умовах пандемії covid-19: перший досвід, Курченко Т. (2022)
Божук Л. - Документно-комунікативні технології у діяльності об’єднаних територіальних громад (2022)
Довбня Л. - Неологізми та їх відтворення в інтернетних засобах масової комунікації, Товкайло Т. (2022)
Довжук І. - Цифрова нерівність в інформаційному суспільстві (2022)
Левченко І. - Соціальна комунікація як важлива складова інформаційно-комунікаційного простору (2022)
Плужник О. - Формування соціально-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти (2022)
Скакальська І. - Інформаційний потенціал музеїв у процесі формування професійної компетентності студентів, Борак І., Сеньківська Г. (2022)
Шимченко Л. - Цифрова трансформація України як механізм ефектизації комунікації влади з народом, Мірошніченко Д., Костенко Д. (2022)
Бідзіля В. - Відповідність моральним нормам як вимога до змісту нормативно-правового акта (2022)
Дудаш Т. - Мовні засоби правової аргументації: загальна характеристика (2022)
Рабінович П. - Потребовий підхід у дослідженні правових явищ: вітчизняний та іноземний досвіди, Наконечна А. (2022)
Бойко І. - Українська народна республіка в період директорії (листопад 1918 – листопад 1920 років) та її місце в багатовіковій історії національної державності, Тищик Б. (2022)
Кметик-Подубінська Х. - Фотографічний твір як об’єкт правової охорони (2022)
Тарасенко Л. - Домени, фірмовий стиль та інші комерційні позначення: особливості правової охорони (2022)
Sadovska D. - The right to be forgotten: establishment and development (2022)
Филипець Є. - Аксіологічне (ціннісне) значення державної мови крізь призму її застосування у сфері освіти України (2022)
Демчина Я. - Система конституційно-правових гарантій, що діють в умовах оборони України (2022)
Kuleba Y. - Estimated financing of public authorities as the main type of financial support of activities by the bodies of the prosecutor's office of Ukraine, Shandra R. (2022)
Юревич Ю. - Становлення адміністративного судочинства на польських землях у 1795 – 1918 роках (2022)
Гнатів О. - Правовий статус держави Україна у цивільних правовідносинах (2022)
Непийвода І. - Корупційні ризики як завада для міжнародно-правового режиму зміни клімату, Непийвода В. (2022)
Росохата Д. - Роль органів екологічного контролю у фіксації воєнних злочинів проти довкілля на території України (2022)
Стасів О. - Вплив рішень Європейського комітету соціальних прав на зміст норм трудового права (2022)
Бурдін В. - Деякі міркування щодо реформи покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (в контексті ст. 1111 КК України) (2022)
Бурдіна Т. - Поняття, сутність і значення заохочень, що застосовуються до осіб, засуджених до позбавлення волі (2022)
Шуневич К. - Доцільність встановлення кримінальної відповідальності судового експерта за надання завідомо неправдивого висновку та ознаки такого кримінального правопорушення, Федорович Н. (2022)
Борейко Г. - Кримінально-правові наслідки обмеження права прокурора на оскарження вироку на підставі угоди про визнання винуватості (2022)
Хільчевський В. К. - Значення річок Дніпра і Десни у водопостачанні Києва - до 150-річчя київського централізованого водопроводу (1872 - 2022 роки) (2022)
Романюк М. С. - Аналіз повторюваності дощових паводків в басейні Тиси (в межах України), Лук’янець О. І. (2022)
Куликівська І. М. - Часова оцінка водного режиму та руслових процесів в нижньому б’єфі Канівської ГЕС, Ободовський О. Г. (2022)
Хільчевський В. К. - Облаштування, моніторинг та екологічна сертифікація пляжів на рекреаційних водних об’єктах, Забокрицька М. Р. (2022)
Сіденко В. П. - Сучасні кліматичні дослідження екстремальних погодних умов, подій та явищ в Україні та у світі (2022)
Пясецька С. І. - Особливості просторово-часового розподілу відкладень ожеледі по областях у випадках її масового відкладення на території України протягом десятиріч 1991 - 2000, 2001 - 2010 та 2011 - 2020 рр. (2022)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (2022)
Няньковський С. Л. - Якість життя дітей дошкільного віку з порушеннями психомоторного розвитку та їхніх родин. Доступність медичної допомоги та якість її надання цій категорії пацієнтів, Пишник А. І. (2022)
Karimdzhanov I. A. - The role of association of ADRB2 gene polymorphism with therapeutic response to β2-agonists in children with recurrent bronchial obstruction, Zakirova U. I., Yusupova G. A., Karimova U. N. (2022)
Коваленко Д. А. - Негативні наслідки впливу вторинного тютюнового диму на здоров’я дітей перших п’яти років життя (2022)
Мозирська О. В. - Ефективність алерген-специфічної імунотерапії у дітей з атопічним дерматитом, сенсибілізованих до кліщів домашнього пилу (2022)
Кривопустова М. В. - Оцінка якості життя дітей шкільного віку з бронхіальною астмою і сенсибілізацією до алергенів котів (2022)
Нечитайло Ю. М. - Діагностична цінність функціональних проб у визначенні стану кардіореспіраторної системи (2022)
Статкевич О. Л. - Мастоцитоз. Загальні поняття, погляд на ведення хворих, приклади клінічного перебігу захворювання, Святенко Т. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Нові погляди на діагностику та лікування бронхіальної астми у дітей, Абатуров О. Є., Бекетова Г. В., Березенко В. С., Починок Т. В., Чуриліна А. В. (2022)
Абатуров О. Є. - Механізми дії цитоплазматичних мікроРНК. Частина 1. Механізми взаємодії молекул мікроРНК і мРНК. Вплив мікроРНК на трансляцію, Бабич В. Л. (2022)
Лісова Т. О. - Дослідження жирних кислот Camelina sativa (L.) Crantz, Тржецинський С. Д. (2022)
Shanaida M. I. - Chromatographic profiles of polyphenols and terpenoids in the herbs of some Thymus L. Representatives, Klyzub S. R., Svydenko L. V., Hudz N. I., Bialon M., Wieczorek P. P. (2022)
Анзіна К. М. - Дослідження мікро- та макроелементного складу двох видів роду самосил (Teucrium L.), Гудзенко А. В. (2022)
Кініченко А. О. - Морфолого-анатомічні ознаки трави портулаку великоквіткового (portulaca grandiflora hook.), Тржецинський С. Д. (2022)
Гнатойко К. В. - Морфолого-анатомічні та фенологічні дослідження деяких видів роду миколайчики, Грицик А. Р. (2022)
Рудакова О. В. - Розробка складу та технології комбінованого засобу для фармакотерапії алкогольної інтоксикації, Губарь С. М., Безчаснюк О. М., Бевз Н. Ю., Смєлова Н. М., Георгіянц В. А. (2022)
Бурбан О. І. - Експериментальне обґрунтування технологічного режиму виготовлення комбінованого гелю для лікування променевих ушкоджень шкіри, Зубченко Т. М. (2022)
Павлюк Б. В. - Застосування методу випадкового балансу для вивчення впливу кількостей допоміжних речовин на технологічні параметри таблеток із ліофілізованим порошком трутневого гомогенату, Чубка М. Б., Грошовий Т. А., Добринчук М. М. (2022)
Вронська Л. В. - Дослідження зі стандартизації золототисячника малого трави сухого екстракту, Регалова І. А., Михалків М. М., Демид А. Є., Івануса І. Б. (2022)
Власенко І. О. - Стандарти належної аптечної практики як БАЗИС реалізації концепції фармацевтичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом, Давтян Л. Л. (2022)
Самогальська О. Є. - Особливості фармацевтичної опіки під час пандемії COVID-19, Шманько О. В., Мандзій З. П., Тюріна В. Ф., Дзюба Л. Г. (2022)
Боднар І. В. - Причини та умови, що обумовлюють особливості розслідування кримінальних правопорушень в установах виконання покарань, Леоненко О. А., Бурковська А. М. (2021)
Кубрак Р. М. - Запобігання вчиненню правопорушень засудженими із психічними відхиленнями в установах виконання покарань (2021)
Настюк В. Я. - Державне бюро розслідувань та майбутня військова поліція як суб’єкти розслідування військових кримінальних правопорушень, Карелін В. В. (2021)
Скаков А. Б. - Новые положения в уголовную политику, проводимую Республикой Казахстан (2021)
Мельниченко І. П. - Правовий аналіз законопроєктної діяльності з удосконалення механізму застосування довічного позбавлення волі в Україні, Пармінський В. В., Пеховський А. Ю. (2021)
Шкута О. О. - Правовий статус неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, в Україні та Литовській Республіці: порівняльно-правовий аналіз, Музика В. В. (2021)
Puzyrov M. S. - Peculiarities of regime implementation in the social rehabilitation sections of Ukraine’s correctional colonies, Klysha A. I. (2021)
Олефір Л. І. - Класифікація стадій судового провадження, Борисенко А. А. (2021)
Ткаченко О. Г. - Проблеми криміналістичної тактики проведення оглядів і обшуків та шляхи їх подолання, Петроченко Л. С. (2021)
Шумна Л. П. - Соціальні послуги як об’єкти соціально-обслуговувальних правовідносин: поняття, види та особливості (частина I), Сташків Б. І., Денисенко К. В. (2021)
Гусар О. А. - Правова природа відносин в галузі цивільної авіації, Текєджанова К. Б. (2021)
Кушнір І. П. - Інформаційне забезпечення прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України для повітряного сполучення, Курилюк Ю. Б., Філіппов С. О. (2021)
Микулець В. Ю. - Актуальні проблеми сучасного екологічного права: від констатації до практичного вирішення (2021)
Філик Н. В. - Екологічні виклики в контексті кліматичних змін та участь України в їх подоланні, Грабовська Г. М. (2021)
Янчук О. Ю. - Сучасні аспекти регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Сисоєва В. П. (2021)
Жаровська І. М. - Генезис правової політики недискримінації, Грень Н. М. (2021)
Макеєва О. М. - Правова свідомість в умовах розвитку інформаційного суспільства (2021)
Рибікова Г. В. - Застосування концепції "живого права" Є. Ерліха в умовах інформатизації та пандемії, Кириченко В. В. (2021)
Смаль І. І. - Юридичні знання як чинник розвитку сучасного культурного та політико-правового простору (2021)
Сопілко І. М. - Обмеження прав і свобод людини в умовах карантину: історико-правовий аспект, Майдачевська А. В. (2021)
Yeskov S. - Strategic analysis of information in ensuring economic security of European Union countries, Zaiets O., Kononenko Yu. (2021)
Ольховік М. В. - Цивільний демократичний контроль над сектором безпеки (зарубіжний та національний досвід), Бадай Д. С. (2021)
Слюсар О. О. - Сучасні питання нормативного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (2021)
Сопілко І. М. - Особливості протидії кіберзагрозам правовими методами та засобами (2021)
Ustynova I. P. - Interaction Factors of Ukraine in the Area of Inter-State Financial Cooperation, Uryadko M. I. (2021)
Белуга Ю. М. - Питання правової охорони комерційної таємниці в контексті вдосконалення чинного законодавства (2021)
Вишновецька С. В. - Проблемні аспекти дослідження корупції в трудових відносинах, Вишновецький В. М. (2021)
Дибань М. П. - Тенденції становлення трудового законодавства: теоретико-правовий аспект (2021)
Слободська І. А. - Smart contract: інновація договірного права чи вигадка цифрового середовища, Ткаченко В. В. (2021)
Filinovych V. V. - Violation of copyright and related rights on the Internet: how to protect yourself and your creation (2021)
Беззубов Д. О. - Інституціональне регулювання господарської діяльності, Висоцька М. Ф. (2021)
Zhmur N. V. - Types of economic contractual legal relations at the current stage of development of Ukraine’s economy, Momotiuk V. O. (2021)
Мілімко Л. В. - Місце господарсько-правових відносин у системі правовідносин України (теоретико-правовий підхід), Яківчук Ж. В. (2021)
Орлова І. М. - Підходи до визначення поняття "державна допомога суб’єктам господарювання" (2021)
Поліщук І. В. - Особливості господарських правовідносин у сучасних умовах їх функціонування, Сирота А. О. (2021)
Корягіна А. М. - Карантинні обмеження як детермінанти домашнього насильства (2021)
Куліков О. П. - Правове і наукове забезпечення криміналістичної реєстрації (2021)
Лихова С. Я. - Сутність, послідовність та інші закономірності процесуальної, криміналістичної та експертної роботи з доказами та їх джерелами у кримінальному судочинстві, Ланцедова Ю. О., Геронтьєва А. І. (2021)
Олійник О. С. - Спеціальна форма досудового розслідування (аналіз змін до чинного КПК України), Бабіков О. П. (2021)
Cvorovic Dragana - Public prosecutor as key entity of the criminal procedure legislation reform process of the Republic of Serbia, Corovic Emir. (2021)
Шведова Г. Л. - Службова злочинність як соціальна проблема та запобігання їй (2021)
Пастухов О. М. - Відкриті інновації: світовий досвід та уроки для юридичних наукових установ і закладів освіти України, Нецька Л. С. (2021)
Семчук Н. О. - Вплив правової освіти населення на здійснення охоронної функції кримінального права (2021)
Лихова С. Я. - Кримінально-правове та кримінологічне дослідження кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи, Лисько Т. Д. (2021)
Берднік І. В. - Кримінальна відповідальність за нетипові форми посягань на довкілля за законодавством окремих країн Європейського Союзу (2021)
Грищенко О. П. - Фікція в законодавчій конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2021)
Иманбаев С. М. - Сравнительно-правовой анализ института медиации по уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан, США и Великобритании, Романова А. Н. (2021)
Колб О. Г. - Конституційне та інше нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності банків: поняття та зміст, Колб Р. О. (2021)
Мицька О. І. - Стан дослідження наукової розробленості проблем штрафу як виду покарання неповнолітніх (2021)
Muzyka V. V. - Analysis of the state of scientific researches of sentence enforcement in the form of imprisonment concerning juveniles in Ukraine and European member states (2021)
Кубрак Р. М. - Персонал установ виконання покарань як суб’єкт пенітенціарного впливу на засуджених, Сегеда В. М. (2021)
Боднар І. В. - Особливості методики проведення гласних слідчих (розшукових) дій в установах виконання покарань ДКВС України, Леоненко О. А., Сокоринський Ю. В. (2021)
Карелін В. В. - Електронне декларування як один з основних засобів запобігання вчинення корупційних правопорушень в Україні, Коропатнік І. М. (2021)
Ткаченко О. Г. - Характеристика юридичної відповідальності за отримання пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України, Прошкіна О. В. (2021)
Шумна Л. П. - Соціальні послуги як об’єкти соціально-обслуговувальних правовідносин: поняття, види та особливості (частина II), Сташків Б. І., Денисенко К. В. (2021)
Аніщенко В. О. - Потенціал тренінгової технології підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу (2022)
Білоус О. В. - Зміст і структура предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії у процесі фахової підготовки (2022)
Борбенчук І. М. - Вплив LEGO на розвиток критичного мислення, Ковальська Н. В., Чебоненко Д. С. (2022)
Виноград О. В. - Особливості первинної професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів Державної кримінально-виконавчої служби України, Матвійчук В. П., Ковальська П. Г. (2022)
Гнидюк О. П. - Організаційно-педагогічні засади професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Великобританії (2022)
Гончаренко О. Г. - Соціальна безпека та оцінка її структури (2022)
Данильченко Т. В. - Вдячність як метастратегія збереження благополуччя oсобистості (2022)
Єрмак С. М. - Формування соціальних мотивів і соціальної відповідальності в учнівської і студентської молоді, Гетта В. Г. (2022)
Кухар Т. В. - Соціальний інтелект у структурі інтелектуальних здібностей майбутніх працівників пенітенціарної служби (2022)
Набок А. І. - Особливості змісту дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування” для підготовки фахівців другого рівня освіти (на прикладі спеціальності "Психологія”), Борисенко І. В. (2022)
Остополець І. Ю. - Вплив порядку народження дитини в сім’ї на формування її життєвого стилю, Пачаджи Д. І., Коновалова В. О. (2022)
Сіренко К. Ю. - Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства (2022)
Сорокопуд В. Б. - Інноваційні напрямки вдосконалення професійної компетентності персоналу ДКВС України щодо збереження здоров’я та життя в умовах надзвичайних ситуацій, Ткаченко І. В., Гончар В. В. (2022)
Тогочинський О. М. - Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання в умовах воєнного стану: виклики та шляхи їх подолання (2022)
Шендерук О. Б. - Дистанційне навчання: принципи та особливості, Биконя О. П. (2022)
Янченко Т. В. - Дистанційне навчання у закладах вищої освіти: історико-педагогічний і теоретичний дискурси, Третяк О. С., Чебоненко С. О. (2022)
Нагалєвська М. Р. - Вплив високо-вуглеводної та високо-ліпідної дієт на ферментативну ланку антиоксидантного захисту та рівень окисно модифікованих протеїнів і ліпідів у еритроцитах щурів, Петрин Т. С., Сибірна Н. О. (2022)
Білько Д. І. - Морфофункціональні особливості клітин-попередників гемопоетичного кісткового мозку у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при тривалому культивуванні у гелевих дифузійних камерах in vivo, Чайковський Ю. Б. (2022)
Буслик Т. В. - Виявлення та кількісне визначення мікотоксиногенних грибів з використанням методу ПЛР, Росаловський В. П., Салига Ю. Т. (2022)
Шемедюк А. Л. - Властивості спонтанного RPSL-мутанта Streptomyces albus КО-1297, Доля Б. С., Очі К., Федоренко В. О., Осташ Б. О. (2022)
Тігова А. В. - Спрямованість генетичних змін під впливом нових похідних диметилсульфату у льону олійного, Сорока А. І., Дульнев П. Г. (2022)
Шамрай С. М. - Розпізнавання атак патогенів імунними сенсорами рoслин та ініціація ними імунної відповіді (2022)
Kumar G. - Studies on the ethyl methane sulphonate (EMS) induced desynapsis in Coriandrum sativum L., Pandey A., Srivastava I. (2022)
Çetiner B. G. - Effect of glucose starvation on cell viability parameters in A549 and BEAS-2B cell lines, Terzi M. Y. (2022)
Ma Z.-L. - Characterization and Phylogenetic Analysis of the Complete Chloroplast Genome of Xanthopappus subacaulis (Asteraceae), an Endemic Species from the Qinghai-Tibet Plateau in China, Xu S.-S., Zhang Y., Caraballo-Ortiz M. A., Su X., Ren Z.-M. (2022)
Şehitoğlu M. H. - Humic acid has protective effect on gastric ulcer by alleviating inflammation in rats, Öztopuz Ö., Karaboğa İ., Ovali M. A., Uzun M. (2022)
Avsar O. - Investigation of putative functional SNPs of human HAT1 protein: A comprehensive in silico study (2022)
Карпова І. Г. - Громадянська освіта: правовий та гендерний аспекти, Мельник О. Є. (2021)
Олійник В. С. - Теоретичні засади організації місцевого управління та місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні, Ребкало М. М. (2021)
Самофалов Л. П. - Поняття та елементи судового правозастосування, Самофалов О. Л. (2021)
Сікун А. М. - Cучасний стан освіти засуджених як засіб виправлення та ресоціалізації (2021)
Виноград О. В. - Неправомірна вигода в антикорупційному законодавстві: проблеми правового регулювання, Ковальська П. Г. (2021)
Залуговська Г. П. - Використання міжнародного досвіду в системі добору пенітенціарного персоналу України (2021)
Ніщимна С. О. - Правові підстави становлення інституту публічної служби в Україні (2021)
Терехов В. Ю. - Адміністративно-правові засоби недопущення втручання (тиску) в законну роботу правоохоронних органів на інституційному рівні (2021)
Кубрак Р. М. - Способи проникнення заборонених предметів в установи виконання покарань та заходи запобігання (2021)
Мицька О. І. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх: реалії та перспектива (2021)
Кеда М. К. - Європейські регулятивні інструменти запобігання плагіату у вищій освіті, Петровська Ю. М. (2021)
Жулковський В. В. - Аналіз законодавчого регулювання юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства в зарубіжних країнах, Ковальська П. Г., Малінковська О. В. (2021)
Коросташівець І. М. - Дисциплінарна відповідальність персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: поняття, особливості (2021)
Терехов В. Ю. - Джерела адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері правоохоронної діяльності (2021)
Єрмак О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку законодавчого регулювання заходів кримінально-правового впливу на неповнолітніх (2021)
Ковалевський А. В. - Тенденції розвитку виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк через призму реформування кримінально-виконавчої системи України (2021)
Музика В. В. - Порівняльно-правовий аналіз позбавлення волі як виду покарання, що призначається неповнолітнім, за законодавством України, Республіки Польща та Литовської Республіки (2021)
Снітко М. Є. - Основні порушення правового статусу ув’язнених у пенітенціарних закладах України (2021)
Тагієв С. Р. - Еволюція підготовчого судового провадження в кримінальному процесуальному законодавстві, Борисенко А. А. (2021)
Куц В. М. - Зміст і форми кримінальної відповідальності (2021)
Максименко М. І. - Витоки становлення та розвитку використання спеціальних знань експерта в боротьбі зі злочинністю (2021)
Бруневич В. М. - Особливості правового статусу іноземців у міжнародному публічному праві, Льоренс Д. В., Макогончук І. В. (2022)
Ребкало М. М. - Співвідношення Женевських конвенцій (1949 р.) з конституційним та військовим законодавством України: правовий аналіз, Олійник В. С. (2022)
Кулик Я. І. - Проблеми трансформації адміністративно-правового статусу Міністерства молоді та спорту України, Зливко С. В. (2022)
Виноград О. В. - Пропозиції щодо створення мобільних кінологічних груп Державної кримінально-виконавчої служби України, Матвійчук В. П., Доменюк А. М. (2022)
Терехов В. Ю. - Правові основи забезпечення доступності правоохоронної допомоги (сервісу) в контексті реформування органів правопорядку (2022)
Ткаченко О. Г. - Правове регулювання відновлення експлуатації об’єктів після усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, Корчова І. В. (2022)
Шумна Л. П. - Деякі питання вдосконалення ефективності державної антикорупційної політики в Україні в контексті реалізації засад верховенства права, Дудченко О. С., Маслова Л. А. (2022)
Висоцька Н. В. - Правова природа обмежувальних заходів, закріплених ст. 91-1 КК України, та їхнє місце в акті кримінального законодавства (2022)
Максименко М. І. - Актуальні питання запобігання насильницьким злочинам в установах виконання покарань (2022)
Плахтій В. М. - Розвиток інституту кримінальної відповідальності військовослужбовців як одного з елементів безпеки країни, Леоненко О. А., Кравець М. В. (2022)
Smutok L. - The will of the Drohobych pidzhupnyk Wojciech (Albert) Bugrey (1580), Lyseyko Ya. (2021)
Сізарєв K. Участь Кримського ханства - Participation of the Crimean Khanate, Karl XII and Pylyp Orlyk in the anti-Moscow coalition of 1710 – 1714, Карла XII та Пилипа Орлика в антимосковській коаліції 1710 – 1714 рр. (2021)
Лазурко Л. - Створення та організація діяльності часопису "Przewodnik Naukowy i Literacki" у Львові (70-ті рр. XIX ст.) (2021)
Кавацюк Д. - Українське представництво австрійського парламенту 1891 – 1897 рр. в умовах політики "нової ери" (2021)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у роботі з’їздів РУРП (УРП) (1896 – 1913 рр.) (2021)
Стецик Ю. - Spiritual Sacrifice of Brother Josafat (Vasyl) Rohatynsky OSBG (Order of Saint Basil the Great) (1885 – 1948), Бойчук А. Духовна офіра брата Йосафата (Василя) Рогатинського ЧСВВ (1885 – 1948) (2021)
Шологон Л. - Україномовне музичне мистецтво Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аналіз (2021)
Батюк Т. Науково-популяризаційна діяльність Мирона Кордуби в роки Першої світової війни - Scientific and popularization activity of Myron Korduba during the First World War (2021)
Хома І. - Участь старшин Армії УНР у відродженні громадсько-політичного життя Львова (серпень 1920 – вересень 1921 рр.) (2021)
Shkoda N. - The situation of Orthodox and Roman Catholic clergy in the Soviet Ukraine in the 1920s – 1930s: source review, Krylova A. (2021)
Лісіна С. Правові документи ОУН: офіційні джерела діяльності націоналістичної організації - OUN legal documents: official sources of activity of the nationalist organization (2021)
Медвідь О. - Діяльність товариства "Сільський господар" на Дрогобиччині в 30-х рр. ХХ ст., Заболоцький Н. (2021)
Верба Т. - Формування фондів Волинського музею (за матеріалами періодичного видання "Wołyń" 1933 – 1939 рр.) (2021)
Футала В. Державний терор щодо західноукраїнської інтелігенції у 1939 – 1953 рр.: історіографія проблеми - State terror against the Western Ukrainian intelligentsia in 1939 – 1953: historiography of the problem (2021)
Гриник Л. Заходи щодо організації здорового способу життя українських націоналістів на Прикарпатті 1940 – 1950-х рр. (за матеріалами ГДА СБУ): теорія та практика - Measures for the organization of a healthy lifestyle of Ukrainian nationalists in the Precarpathians 1940 – 1950s (based on the materials of the BSA of the SSU): theory and practice (2021)
Сабінський М. - Історична концепція Михайла Грушевського в осмисленні українських закордонних істориків повоєнного двадцятиліття (2021)
Тельвак В. - "We must say honestly and confidently: Ukraine belongs to peasants": agricultural discourse of emigration journalism of M. Hrushevsky, Корновенко С. "Мусимо сказати щиро і твердо: Україна – се селянська країна": аграристський дискурс еміграційної публіцистики М. Грушевського (2021)
Nakonechnyi V. - Lemkological studies in foreign Ukrainian historiography (1950s – 1980s) (2021)
Polyakova L. - Main historical aspects of the development of the political elite in independent Ukraine (2021)
Галів М. - Політика пам’яті щодо радянських репресій у Дрогобичі (1991 – 2020 рр.): за матеріалами періодичних видань, Михаць Р., Бойчук А. (2021)
Хахула Л. - Волинь та Галичина у діяльності польських земляцьких товариств (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Ільницький В. (2021)
Банах В. - Соціальна місія музеїв: еволюція поняття (2021)
Гнідик І. - Чудотворні ікони Богородиці у Венеції (2021)
Петречко О. - Нова монографія про фінансове господарство стародавніх римлян (Рецензія на монографію: Сергеев И. П. Очерк истории финансового хазяйства древних римлян. Харьков : Майдан, 2021. 380 с.) (2021)
Вихідні відомості (2021)
Katrenko M. - The features of laminar fluid motion in the impeller of the centrifugal porous pump, Panchenko A. (2021)
Линник А. К. - Філософські аспекти розробки ракетно-космічної техніки (2021)
Мітіков Ю. О. - Експериментальне дослідження параметрів надхолоної системи наддування бака пального рушійної установки, Васін И. І. (2021)
Молошный Н. Р. - К вопросу о прочности композитного шаробаллона, Липовський В. И. (2021)
Петелько Є. С. - Створення та використання композиту в якості силової конструкції з включеням магнітострикційного матеріалу, Ліповський В. І. (2021)
Шевцов О. В. - Проблемні питання та шляхи їх вирішення при проектуванні композиційних паливних баків, Шевцов В. Ю. (2021)
Шинкарук В. І. - Огляд основних тенденцій та факторів сучасного розвитку аерокосмічної галузі, Ліповський В. І. (2021)
Гладкий Е. Г. - Дослідження точності уніфікованого підходу методу функцій працездатності для функції коефіцієнту запасу, Перлик В. І. (2021)
Давидов С. О. - Математичне моделювання взаємодії сітчастих розділювачів фаз с газовими пузирями в умовах змінного поля масових сил, Давидова А. В., Склярський І. А., Чуприна А. А. (2021)
Коробка В. С. - Можливості застосування сонячного вітрильного пристрою для відведення космічних об’єктів із півдобових орбіт, Дронь М. М., Голубек О. В. (2021)
Пономарьов О. М. - Побудова моделей ідентифікації технічного стану елементів автоматики систем живленняракетних двигунів (2021)
Vekilov S. Sh. - Features of the adaptation of 3d printed regenerative coolingchannels of the lpre throat inserts, Lipovskyi V. I., Marchan R. A. (2021)
Чубаров А. М. - Розрахунок зони ураження зенітного ракетного комплексу за допомогою алгоритму багатокритеріальної оптимізації, Шевцов В. Ю. (2021)
Варенко В. - Операційна (онлайнова) аналітика: нові технології та можливості (2022)
Цілина М. - Зарубіжний досвід забезпечення захисту конфіденційної інформації (2022)
Матвієнко О. - Цифрове кураторство як соціально-освітня діяльність бібліотечного фахівця, Цивін М. (2022)
Денбновецький С. - Представництво публічних бібліотек України у медійному просторі (2022)
Толмач М. - Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації (2022)
Хрущ С. - Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування (2022)
Borodai I. - Information Technology in Activities of the World’s Leading Libraries and Their Use under Modern Communications, Tatarchuk L., Pidhaina T. (2022)
Горбань Ю. - Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв в системі наукометричної оцінки публікаційної активності, Куліш Ю., Рибка А. (2022)
Parzhnytsky V. - Activity of Libraries of Vocational Education Institutions in Information and Communicative Space, Savenko O. (2022)
Гуменчук А. - Історичні трансформації системи вищої бібліотечної освіти в Польщі (2022)
Новальська Т. - Інтернет-маркетолог за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”: функції та компетентності у конвергентних професійних практиках, Бачинська Н. (2022)
Василенко Д. - Інструментарій архівної інтернет-комунікації в аспекті розвитку соціальних мереж (2022)
Лисенко Т. - Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів (2022)
Крикуненко С. - Ретроспективний аналіз коміксу як об’єкта дослідження українських і зарубіжних науковців (2022)
Файт В. І. - Поширення нечутливих до фотопериоду алелів Ppd-D1a, Ppd-B1a, Ppd-B1c у озимих сортів м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) різного походження, Балашова І. А. (2022)
Коршиков І. І. - Особливості ядерно-ядерцевих показників насіннєвого потомства у різних за рівнем гетерозиготності материнських дерев сосни Станкевича (Pinus brutia Var. Stankewiczii Sukacz.), Білоножко Ю. О., Мільчевська Я. Г. (2022)
Медведєв В. В. - Вплив імплантації фібринового матриксу, асоційованого з клітинами неонатального головного мозку, на перебіг експериментальної спінальної травми, Олексенко Н. П., Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Савосько С. І., Драгунцова Н. Г., Лонтковський Ю. А., Васлович В. В., Цимбалюк В. І. (2022)
Педаченко Є. Г. - Нейрорегенеративні "bystander"-ефекти кондиційованого середовища фібробластоподібних клітин жирової тканини in vitro, Любич Л. Д., Стайно Л. П., Єгорова Д. М., Скатерна Т. Д. (2022)
Колупаєв Ю. Є. - Поліаміни: участь у клітинному сигналінгу і адаптації рослин до дії абіотичних стресорів, Кокорев О. І., Дмитрієв О. П. (2022)
Ansari E. - Polyploidy induction and ploidy level determination in annual and perennial diploid Medicago species using the enumeration of chloroplasts of stomata guard cells, Khosrowshahli M., Etminan A., Jafari A. A. (2022)
Terzi M. Y. - Reduced expression of PEDF and ALDH1A1 during spheroid transition of lung cancer cells: an in vitro study, Okuyan H. M., Duran G. G., Küçük M. U. (2022)
Kumar G. - De novo reporting of b chromosomes with their enigmatic responses in Eclipta alba (L.) Hassk, Mishra R. (2022)
Uzun M. - Melatonin improves left ventricular mitochondrial dynamics in rats, Oztopuz R. O., Eroglu H. A., Doganlar O., Doganlar Z. B., Ovali M. A., Demir U., Buyuk B. (2022)
Семиходський А. - Виявлення хромосомних анеуплоїдій у бластомерах людини за допомогою FISH збільшує успіх ЕКЗ, покращуючи шанси на прогресування ембріонів до пологів, Ісмаїлова М. (2022)
Гавва К. М. - Участь сірководню у формуванні теплостійкості проростків пшениці за дії загартувальної температури, Колупаєв Ю. Є., Шкляревський М. А., Кокорев О. І., Дмитрієв О. П. (2022)
Муквіч О. М. - Поліморфізми генів, асоційованих з внутрішньоклітинними сигнальними шляхами, при ювенільному ідіопатичному артриті, Телегеєв Г. Д., Мацкевич А. М., Гільфанова А. М. (2022)
Юет А. С. - Експресія генів CFTR, NFKB1 та OCLN під час відновлення цілісності шкіри, Дворщенко К. О., Гребіник Д. М., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2022)
Плоховська С. Г. - Роль оксиду азоту у відповіді Arabidopsis thaliana на умови симульованої мікрогравітації та участь аутофагії в опосередкуванні цього процесу, Шадріна Р. Ю., Кравець О. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2022)
Гащишин В. - Регенерація м’язових волокон скелетних м’язів та регуляція метаболізму міосателітоцитів, Тимочко-Волошин Р., Параняк Н., Вовканич Л., Гложик І., Трач В., Музика Ф., Серафин Ю., Приступа Є., Борецький Ю. (2022)
Sakr N. - Adaptation of phytopathogenic fungi to quantitative host resistance: in vitro selection or greater aggressiveness in Fusarium head blight species on wheat (2022)
Nikolic A. - SMAD4 gene analysis in patients with early onset colorectal cancer: a pilot study, Despotovic J., Babic T., Antic J., Markovic S., Krivokapic Z., Radojkovic D. (2022)
Kumar G. - Gamma rays induced Cytomictic Variations in Pollen Mother Cells of Cumin (Cuminum cyminum) L., Bhardwaj M. (2022)
Huseynov M. - Characterization and phylogeny analysis of Azerbaijan tea (Camellia sinensis L.) genotypes by molecular markers, Suleymanova Z., Ojaghi J., Mammadov A. (2022)
Öner Ç. - 4-Hydroxycoumarin effects on both cellular and genetic characteristics of hepatocellular carcinoma cells, Soyergin D., Özyurt A., Çolak E. (2022)
Dwivedi K. - Improving salt tolerance in Trifolium alexandrinum L. through interspecific hybridization, polyploidization and induced variations, Roy A. K., Kaushal P., Pathak S., Malaviya D. R. (2022)
Півторак Д. О. - Перетворювач інформаційного сигналу в опір для системи автоматичного контролю, Павловський О. М., Платов І. М. (2021)
Власенко О. В. - Дослідження теплообміну в об’ємі двофазної рідини за умов вимушеної її конвекції (2021)
Богомолова О. С. - Планування режиму роботи електричної мережі з джерелами відновлювальної енергії (2021)
Печеник М. В. - Дослідження режимів роботи турбомеханізмів за використання каскадної схеми включення насосів, Бур’ян С. О., Худя І. В. (2021)
Черкашина В. В. - Дослідження впливу параметрів проводу на режими роботи повітряних ліній 110 кВ, Баклицький В. М. (2021)
Розводюк М. П. - Структура пристрою для ідентифікації технічного стану щітково-колекторного вузла тягового двигуна постійного струму, Розводюк К. М. (2021)
Сахно О. А. - Моніторинг концентрацій газів, розчинених у трансформаторному маслі, під час експлуатації силового трансформаторного обладнання, Доморощин С. В., Скрупська Л. С. (2021)
Пересада С. М. - Стійкість двоконтурних систем керування напругою DC-DC перетворювача, Ніконенко Є. О., Ковбаса С. М., Стаценко О. В. (2021)
Терешкевич Л. Б. - Розробка математичної моделі керування батареями статичних конденсаторів з огляду її реалізації в мікропроцесорній системі, Бандура І. О. (2021)
Баженов В. А. - Використання методу гілок і границь для оптимізації розвитку електричних мереж сучасних енергосистем (2021)
Дьяков В. О. - Протикорозійний захист підземних споруд, Антонов А. В., Данилов О. А., Наумов Є. О. (2021)
Демов О. Д. - Моделі компенсації реактивної потужності в електричних мережах на основі просторово-часової декомпозиції, Бабенко О. В. (2021)
Рубаненко О. Є. - Особливості експлуатації високовольтних електричних вимикачів, Лесько В. О., Поліщук А. В., Мельничук Д. О. (2021)
Чернюк А. М. - Загальні засади забезпечення електропостачання в локальних децентралізованих енергосистемах, Качанов Є. І., Черевик Ю. О., Оберемок З. В. (2021)
Денесяк О. І. - Комплексна система прокторінгу в інформаційних технологіях аналізу контексту в системах оцінювання знань, Паламарчук Є. А. (2021)
Данильчук О. М. - Моделювання сценаріїв розвитку інфокомунікаційного процесу в бездротовому централізованому мережевому кластері, Ковтун В. В., Никитенко О. Д., Нестюк Ю. Ю., Присяжнюк В. В. (2021)
Мокін В. Б. - Метод синтезу стійкої багатозв’язної когнітивної карти складної системи, Дратований М. В., Козачко О. М., Жуков С. О. (2021)
Дьогтєва І. О. - Моделювання роботи групи реагування на інциденти інформаційної безпеки в умовах зростання інтенсивності кібератак, Шиян А. А. (2021)
Мокін В. Б. - Метод оптимізації інформаційних моделей масштабованих у просторі аналітичних веб-систем за критерієм повноти їх топологічної спостережуваності, Крижановський Є. М., Лучко А. М., Білецький Б. С., Жуков С. О. (2021)
Лужанська Н. О. - Оцінка надійності логістичного ланцюга методом статистичних випробувань, Лебідь І. Г., Кравченя І. М., Піцик М. Г., Мазуренко O. О. (2021)
Рибак О. В. - Розробка модифікованого генетичного алгоритму для вибору параметрів процесу плоского шліфування плазмових покриттів (2021)
Сінюгін В. В. - Модульний генератор шуму для блокування витоку акустичної інформації, Катаєв В. С., Грицак А. В. (2021)
Сердюк В. Р. - Організаційно-технологічні заходи термомодернізації застарілого житлового фонду, Франишина С. Ю., Сердюк Т. В., Христич О. В. (2022)
Березюк О. В. - Динаміка кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, Лемешев М. С. (2022)
Сакалова Г. В. - Використання глинистих сорбційних матеріалів в технологіях виробництва каучуків, Крикливий Р. Д., Трач І. А. (2022)
Буданов П. Ф. - Підвищення надійності АСУТП у позаштатних режимах роботи енергоблока електростанції , Бровко К. Ю., Кирисов І. Г., Хом’як Е. А. (2022)
Нанака О. М. - Використання скидного тепла холодильної установки та електричних трансформаторів гіпермаркету, Головченко О. М. (2022)
Сегеда М. С. - Математична модель початкового розподілу імпульсу перенапруги в двообмоткових трансформаторах, Гоголюк П. Ф., Близнак Ю. В. (2022)
Соломчак О. В. - Вибір перерізу проводів та визначення граничної довжини повітряних трифазних ліній напругою 220/380 В, Романюк Ю. Ф., Савчин О. І. (2022)
Паланюк О. В. - Мікропроцесорна реалізація засобу для діагностування обмоток силового масляного трансформатора (2022)
Рабінович Е. Х. - До аспекту оцінки уклону автомобільної дороги за підтримки навігатора з барометричним альтиметром, Грицук І. В., Буравцев М. Х., Зуєв В. О., Макаров В. А. (2022)
Данильчук О. М. - Дослідження бездротового централізованого мережевого кластера з реалізацією сеансів інфокомунікаційної взаємодії в незалежних віртуальних сегментах, Ковтун В. В., Никитенко О. Д., Нестюк Ю. Ю., Присяжнюк В. В. (2022)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія прогнозування курсу криптовалют на основі комплексної інженерії ознак, Жуков С. О., Куперштейн Л. М., Слободянюк О. В. (2022)
Карпеченко А. А. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості функціональних електродугових композиційних покриттів, Бобров М. М. (2022)
Осадчук А. А. - Параметри контактного плавлення в системі Fe–C у дифузійному нестаціонарному режимі (2022)
Каращук Н. М. - Експериментальне дослідження коефіцієнта стоячої хвилі за напругою прямокутного хвилеводу з поздовжньою щілиною за зміни її розмірів та довжини штиря збудження, Соболенко С. О., Григор’єв І. С. (2022)
Білинський Й. Й. - Огляд методів 3D-контролю геометричних розмірів деталей, Животівський С. М. (2022)
Архипкина Т. Л. - Фолиевая кислота и её роль в репродуктивном здоровье женщин с синдромом поликистозных яичников (2016)
Асадова С. И. - Динамика концентрации нейроспецифических белков в крови недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом на фоне комплексной терапии (2016)
Бабаев Д. А. - Состояние полости рта и параметры эндогенной интоксикации в слюне у больных хронической почечной недостаточностью (2016)
Білоконь Н. П. - Ефективність використання індивідуального іригатора silonite в комплексній терапії пародонтопатій, Шевцов О. О., Білоконь С. О., Маммадов А., Абдо Х., Бєляєв І. С. (2016)
Годованец О. І. - Характеристика йодного забезпечення організму дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб, та його вплив на стоматологічну патологію (2016)
Губка П. І. - Вплив психофізичної підготовки на працездатність та інтелектуальну діяльність студентів-медиків, Ємець А. В., Скріннік Є. О. (2016)
Денесюк О. В. - Гострий коронарний синдром: вплив реваскуляризації міокарда та комплексної терапії на ремоделювання серця, систоло-діастоличну дисфункцію та кардіальні ускладнення (2016)
Зейналов Р. В. - Состояние коронарного русла и результаты эндоваскулярного лечения больных молодого возраста с острым инфарктом миокарда, Исаєв Э. И., Аббасов Э. Ф., Самедов Ф. М., Алиев Ф. В. (2016)
Исаев И. И. - Особенности морфофункционального развития детей школьного возраста, проживающих в условиях высокогорья, Агаев М . А. (2016)
Кидонь П. В. - Особистісні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії, поєднаної з вживанням канабіноїдів (2016)
Кривко Ю. Я. - Розбіжності обхватних розмірів тіла між здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками, Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Литвиненко Н. В. - Клінічні прояви ураження нервової системи при гемобластозах, Піддубна О. О. (2016)
Majewski O. Ye. - Sex features of relationships computed tomography vertical size of anatomical structures lumbar spine with anthropo-somatotypological parameters in adolescents age representatives , Pinchuk S. V., Ivanytsya A. O. (2016)
Мамедгасанов Р. М. - Лечение нарушений менструального цикла у женщин с метаболическим синдромом, Аббасова Л. К., Мешадиева С. Э. (2016)
Нагірний Я. П. - Порівняльний аналіз ефективності різних способів лазерної корекції рубців шкіри обличчя (2016)
Павловський С. А. - Ефективність застосування комплексного гомеопатичного препарату та фітоконцентрату у хворих на хронічний холецистит (2016)
Потяженко М. М. - Раціональна цитопротекторна терапія ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Катеренчук І. П., Настрога Т. В., Настрога В. С. (2016)
Ткаченко П. І. - Ефективність лікувальних заходів при хронічному катаральному гінгівіті у дітей з вродженим незрощенням піднебіння, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Білоконь Н. П. (2016)
Ткаченко П. І. - Оптимізація дезінтоксикаційної інфузійної терапії при одонтогенних остеофлегмонах, Гуржій О. В., Білоконь С. О., Коротич Н. М. (2016)
Ткаченко П. І. - Вплив дентальної імплантації на якісні властивості ротової рідини в ранні терміни післяоперативного втручання, Гуржій О., Панькевич А., Білоконь С. (2016)
Ткаченко П. І. - Корекція секреторної активності слинних залоз та якісних властивостей ротової рідини у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини, які отримують цитостатичні препарати, Попело Ю. В. (2016)
Ткаченко П. І. - Інформативність ультразвукового дослідження при диференційній діагностиці кіст бічної ділянки шиї, Резвіна К. Ю. (2016)
Удовицька Н. О. - Досвід роботи полтавського міського клінічного пологового будинку в умовах втілення інноваційних технологій (2016)
Удовицька Н. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів залежно від локалізації плаценти в матці (2016)
Шевченко Ю. С. - Визначення взаємозв’язків факторів формування підвищеної маси тіла у молодих осіб, Голованова І. А., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2016)
Шевчук Ю. Г. - Компю’терно-томографічні параметри центральної частини бічних шлуночків головного мозку в юнаків і дівчат поділля різних соматотипів (2016)
Якименко О. О. - Можливості корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та метаболічним синдромом, які перенесли черезшкірне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегменту ST, Холопов Л. С., Чумаченко Н. В. (2016)
Амбарова Н. О. - Лектин гриба грузлика димчастого: новий гістохімічний реагент для дослідження морфогенезу та гістопатології нирки (2016)
Горбачова С. В. - Модулятори тіол-дисульфідної системи в корекції порушень енергетичного метаболізму в при гострій церебральній ішемії, Бєленічев І. Ф., Кучеренко Л. І., Бухтіярова Н. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського