Dzevulska І. V. - Monthly rates of cell cycle of rat adrenal glands after burn and in administration of 0.9% NaCl solution, lactoprotein with sorbitol and HAES-LX-5% (2016)
Yegorova T. M. - Conceptual backgrounds of radon balneotherapy-related liver restorative morphogenesis in experimental autoimmune damage (2016)
Klimovskaya A. I. - Coulomb interactions at the silicon wire-nervous tissue interface, Chaikovsky Yu. B., Naumova O. V., Vysotskaya N. A., Korsak A. V., Likhodiievskyi V. V., Fomin B. I. (2016)
Ключко С. С. - Особливості розподілу нейтральних полісахаридів і глікогена в структурах шлунка щурів в нормі та після внутрішньоутробного введення антигена, Соколовський Д. М. (2016)
Коваленко Н. І. - Вивчення антибактеріальних властивостей ефірної олії мануки в дослідах in vivo, Ткаченко В. Л., Ткаченко М. О. (2016)
Корчинська Н. С. - Органометричне дослідження верхньої щелепи в перинатальному періоді онтогенезу людини (2016)
Кузьменко Ю. Ю. - Аналіз ультраструктурних змін кровоносних капілярів різних відділів нефрону нирки в пізні терміни розвитку експериментального гіпотиреозу (2016)
Посохова К. А. - Вплив препаратів кверцетину на морфологічні зміни у міокарді при експериментальному цукровому діабеті типу 1, Стечишин І. П. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція кіркової речовини наднирників при гострому асептичному перитоніті та його корекції введенням кріоконсервованої плаценти, Шепітько К. В. (2016)
Стеченко Л. О. - Ультраструктура міокарда щурів з артеріальною гіпертензією у постнатальному онтогенезі, Чухрай С. М., Кузьменко Ю. Ю., Натрус Л. В., Чайковский Ю. Б. (2016)
Фелештинський Я. П. - Оцінка ефективності застосування різновидів сітчастих імплантатів при інтраперитонеальній алопластиці складних дефектів черевної стінки, Лисенко Р. Б., Сміщук В. В. (2016)
Чернявская Е. А. - Ультраструктурная организация эндотелиоцитов кровеносных капилляров миокарда молодых крыс с алиментарным ожирением на фоне применения криоконсервированного препарата кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2016)
Чухрай С. М. - Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда ювенільних та молодих щурів із вродженим гіпотиреозом (2016)
Щербань Н. Г. - Вплив субтоксичних доз олігоефірів на вуглеводний і енергетичний обмін печінки білих щурів в експерименті, Жуков В. І., Безродна А. І., Зайцева О. В., Ващук Н. А., Оветчин П. В., Гопкалов В. Г. (2016)
Орлова Л. Д. - Показники інтенсивності фізіологічних процесів кермеку замшевого (Limonium tomentellum (boiss.) Kuntze), Котелевська А. О. (2016)
Бєляєва О. М. - Мовленнєва комунікація: структура, види, форми, перешкоди (2016)
Федосєєва О. В. - Сучасні принципи підготовки фахівців зі спеціальності "Лабораторна діагностика" згідно нових стандартів медичної освіти (2016)
Власенко Н. О. - Історичний нарис досліджень лісових біогеоценозів на Полтавщині (1850-1980 р р.) (2016)
Островська Л. Й. - Діагностика та лікування хвороб тканин пародонта у вагітних (2016)
Скрипніков А. М. - Психологічні аспекти естетичної ринопластики, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Шиндер В. В. (2016)
Скибінська Т. - Зірки та тернії шляху кафедри гістології та ембріології, Сокуренко Л., Чайковський Ю. (2016)
Професор Гунас Ігор Валерійович (2016)
Kolosnichenko М. V. - Salvador Dali’s Artistic Experiments in the Art of Jewelry and Their Impact on Contemporary Design, Krotova T. F., Remeneva T. V., Prykhodko-Kononenko І. A., Chetverik A. R. (2021)
Abyzov V. A. - Methodical Approaches to Designing Cabinet Kitchen Furniture, Kamionka L. W., Bulgakova T. V., Ahliullin R. M., Poliakova O. V. (2021)
Hovhannisyan S. V. - Current Design Trends in Computer Game Advertising, Hula Y. P., Boldyreva O. A., Maznichenko O. V. (2021)
Shmeliova O. Ye. - Interior Design of a Public Lecture Hall as an Educational Component of the Creative Environment in a Modern City, Safronova O. O., Tronciu S. P., Poliakova O. V., Havrylieva T. V. (2021)
Остапенко Н. В. - Адаптивні текстильні вироби: засоби з’єднання та їх особливості, Колосніченко О. В., Очеретна Л. В., Токар Г. М., Рубанка А. І., Мамченко Я. О. (2021)
Верес М. К. - Інтер`єри сільських шкіл України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Дацюк Н. М. - Сакральне мистецтво початку ХХІ століття в оздобленні храмового середовища Марійського духовного центру в селі Зарваниця, Нетриб'як М. М. (2021)
Мазур В. П. - Специфіка художньої мови Сергія Герасименка (2021)
Михайлова Р. Д. - Основні терміни архітектурної графіки: мистецтвознавчий аспект, Перепелиця О. В. (2021)
Остапенко Н. В. - Національний жіночий комплект: витоки та конструктивно-композиційні особливості, Яковлєв М. І., Луцкер Т. В., Сімак А. І., Амірян А. С. (2021)
Самойлович В. В. - Принципи формування здорового житлового середовища як складової салютогенного дизайну, Юнаков С. Ф. (2021)
Цигикало К. О. - Концептуальні проєкти Олександра Сухоліта в контексті розвитку українського мистецтва 1990-х років (2021)
Gerasymenko O. D. - Artistic and Compositional Features of Children's Costume in Ukraine of the 20th – Early 21st centuries, Remenieva T. V., Frolov I. V., Trushyna T. K. (2022)
Vorobchuk M. S. - Typology of Coding Systems in Graphic Design, Pashkevych K. L. (2022)
Белічко Н. Ю. - Історіографія дослідження творчого доробку Е. Контратовича, Чейпеш А. І. (2022)
Верес М. К. - Порівняння декору будівель шкіл О. Сластьона з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на межі ХХ ст. (2022)
Габрель Т. М. - Історія становлення віджеїнгу як жанру сучасного медіа-мистецтва (2022)
Попова І. І. - Особливості дизайну інтер’єрів антикафе з присутністю тварин (2022)
Прасол С. І. - Особливості викладання дисципліни "Перспектива та тіні" для студентів спеціальності "Дизайн", Хиневич Р. В., Ковальов Ю. А., Овчарек В. Є., Скляренко В. О. (2022)
Радомська В. Р. - Вітражне мистецтво сакрального простору у творчості Юрія Новосельського (2022)
Сілогаєва В. В. - Аналіз графічних прийомів агітації у плакатах Генрика Томашевського та Яна Леніца (2022)
Ху Сянь - Маска як об’єкт мистецтвознавчих досліджень в Китаї: досвід методологічного синтезу (2022)
Content (2022)
Instructions for authors (2022)
Mehmetaj J. - Dispute between Albania and Greece over the Delimitation of Maritime Zones, Meçaj S. (2022)
Yeremenko K. - International Maritime Organization and Decarbonization of Maritime Industry: Mandate and Instruments (2022)
Tsutskiridze M. - Underwater Cultural Heritage: Regime and Jurisdiction Challenges, Krasnikova O., Pohoretskyi M. (2022)
Title (2021)
Content (2021)
Tsependa I. Е. - University: Steps of Growth (2021)
Burtsev D. V. - International Security and Challenges Along "One Belt, One Road" in Central Asia (2021)
Monolatii I. S. - "The November Breakdown" ("November Action") 1918: a Revolution or a Military Coup? (2021)
Zhernokleiev O. S. - Ethnopolitical Processes in the Hutsul and Boykos Regions in the 1920s (on the documents of local authorities of Stanislaviv Voivodeship) (2021)
Kononenko V. I. - Author and Style: Intellectualization of Victor Domontovych’s Artistic Discourse (2021)
Golod R. B. - Ukrainian Literary Naturalism in the Ideological and Aesthetic Reception of Lesia Ukrainka (2021)
Khorob S. I. - Dramaturgy of Lesia Ukrainka and European Modern Drama: Text, Context (2021)
Maftyn N. V. - Simulation of Gnosis: Which Doors Do "Keys of Mary" Open (on the Basis on the Novel "Keys of Mary" by A. Kurkov, Yu. Vynnychuk) (2021)
Hreshchuk V. V. - Occasional Word Formation in the Expressiveness of a Text (2021)
Bigun O. A. - Narrative Strategy of Paul Verlaine’s Prose Poems (2021)
Zahrai L. D. - Individual Crisis: the Dynamics of the Basic Experiences (2021)
Moskalets V. P. - Denotate of the Scientific and Psychological Term "Game" (2021)
Baran V. K. - Historical Milestone of the Ukrainian Revolution (2021)
Kononenko V. I. - Celebrating Scientific Acheivements of Scientists - Milestone Celebrators and Scientific Potential of the Ukrainian Studies (2021)
Beley O. O. - New Vector of Development of Modern Ukrainian Dialectology (2021)
Vorobets O. D. - Functional and Semantic Extension of the Sentence of the Modern Ukrainian Literary Language (2021)
Титул, зміст (2022)
Бохан А. В. - Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці (2022)
Вдовиченко Л. Ю. - Концептуальні підходи до формування інституту публічних послуг в Україні (2022)
Рудаченко О. О. - Пропозиції щодо розробки дорожньої мапи інноваційного розвитку галузей національної економіки, Єсіна В. О., Тараруєв Ю. О. (2022)
Бородіна О. А. - Формування концептуально-аналітичної моделі підвищення енергоефективності на місцевих рівнях в умовах децентралізації (2022)
Гавриш О. А. - Економічна гармонізація діяльності промислових підприємств на засадах сталого виробництва, Кухарук А. Д., Гавриш Ю. О. (2022)
Короткова К. О. - Гібридна стратегія навчання: теорія та практика використання (2022)
Марков М. Є. - Оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів України (2022)
Харченко Р. В. - Особливості суспільно-економічних формацій у системі просторового розвитку регіонів (2022)
Семигуліна І. Б. - Аналіз теоретико-методичних підходів до визначення та подолання регіональних проблем у системі публічного управління регіонами в Україні, Ярошенко І. В., Дороніна М. С. (2022)
Фурдак М. М. - Кемпінг-послуги як перспективний напрямок удосконалення готельного господарства південного регіону України (2022)
Дмитришин Л. І. - Економічне та організаційне забезпечення розвитку туристичного сектора України, Гавдей С. В. (2022)
Дем’яненко А. А. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби, Іванісов О. В. (2022)
Примостка Л. О. - Зміна парадигми регулювання фінансового ринку, Краснова І. В., Примостка О. О., Шевалдіна В. Г. (2022)
Рудевська В. І. - Теоретико-змістовна характеристика визначення бізнес-моделі банку з державною участю (2022)
Зайцева Л. О. - Банківське кредитування компаній електроенергетичного комплексу, Зайцев Г. В. (2022)
Лукашевський Ю. О. - Основні характеристики участі громадян у місцевому самоврядуванні (2022)
Станкевич І. В. - Розвиток моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах, Борисевич Є. Г., Клікіч С. Д. (2022)
Щетініна Л. В. - Якість трудового життя: аналіз, оцінювання, перспективи, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Цьопа А. Р. (2022)
Грузіна І. А. - Розвиток наукових підходів до дослідження організації (2022)
Максимов С. Б. - Формування механізму адаптивного стратегічного планування для підприємств транспорту (2022)
Александрова В. О. - Методичні положення визначення факторів впливу на ефективність проведення реорганізації діяльності, Манойленко О. В. (2022)
Березюк О. В. - Динаміка поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні, Лемешев М. С. (2022)
Байкалов Я. Ю. - Аналіз порушених земель кар’єру "Південний" Костянтинівського району для їхньої подальшої рекультивації та цільового освоєння, Кутняшенко О. І. (2022)
Ткаченко С. Й. - Нестаціонарний теплообмін у вертикальному циліндричному об’ємі, заповненому рідиною, Власенко О. В., Степанова Н. Д., Павлович Є. О. (2022)
Замицький О. В. - Лабораторні дослідження комбінованого методу зневоднення внутрішніми джерелами теплоти в умовах електричного нагріву, Бондар Н. В., Крадожон С. О. (2022)
Бурбело М. Й. - Підвищення точності регулювання напруги на конденсаторі активного фільтра, Кравець О. М., Лебедь Д. Ю. (2022)
Кирисов І. Г. - Підходи та вимоги до моделювання структури напівпровідникового шару сонячного елемента, Буданов П. Ф., Хом’як Е. А., Бровко К. Ю. (2022)
Красношапка Н. Д. - Пускові режими асинхронних електроприводів з урахуванням опору лінії системи електропостачання, Пушкар М. В. (2022)
Пересада С. М. - Стійкість систем векторного керування напругою асинхронного генератора, Ковбаса С. М., Желінський М. М., Ніконенко Є. О., Райчук О. І. (2022)
Данильчук О. М. - Визначення параметричного простору показників для оцінювання доступності інфокомунікаційного процесу в бездротовому централізованому мережевому кластері, Ковтун В. В., Никитенко О. Д., Нестюк Ю. Ю., Присяжнюк В. В. (2022)
Мартинюк Т. Б. - Особливості блока керування для кореляційного оброблення зображень, Крупельницький Л. В., Микитюк М. В., Зайцев М. О. (2022)
Уткіна Т. Ю. - Застосування нейронної мережі Хопфілда для розпізнавання стану розвитку ембріонів пташенят курей, Рябцев В. Г. (2022)
Щербіна Є.С. - Розробка протоколу платіжних каналів на блокчейні Stellar, Месюра В. І. (2022)
Ісаєнков Я. О. - Аналіз генеративних моделей глибокого навчання та особливостей їх реалізації на прикладі WGAN, Мокін О. Б. (2022)
Кашицький В. П. - Розробка біокомпозитів, наповнених продуктами переробки вторинної сировини рослинного походження, Садова О. Л., Заболотний О. В., Малець В. М., Мазурок В. С. (2022)
Іванчук Я. В. - Математичне моделювання напруженого стану ґрунтового середовища, Іскович-Лотоцький Р. Д., Добровольська К. В., Замковий О. Д., Павлович Р. І. (2022)
Мірошніченко М. М. - Сортова специфіка потреб пшениці озимої в елементах живлення в умовах нестійкого зволоження, Звонар А. М., Панасенко Є. В. (2022)
Ковальова І. А. - Фізіологічні та біохімічні маркери посухостійкості сортів та форм винограду, Мулюкіна Н. А., Герус Л. В., Салій О. В., Федоренко М. І. (2022)
Гутянський Р. А. - Нодуляційна здатність, маса рослин та врожайність сої залежно від комплексного застосування препаратів (2022)
Кухтин М. Д. - Оцінка молока і молочних продуктів за вмістом 17b-естрадіолу, Салата В. З., Кочетова Г. С., Болтик Н. П., Перкій Ю. Б., Малімон З. В. (2022)
Войтенко С. Л. - Вплив країни походження та інбридингу на продуктивність бугаїв основних комерційних порід України, Сидоренко О. В. (2022)
Булгаков В. М. - Розробка та обґрунтування нового методу теоретичного дослідження коливальних процесів функціонування сільськогосподарських машин і машинних агрегатів, Адамчук В. В., Надикто В. Т., Ружило М. Я. (2022)
Татаріко Ю. О. - Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні для потреб Королівства Марокко, Лукащук В. П. (2022)
Сичевський М. П. - Зарубіжна практика підвищення доступності продовольчих товарів для різних верств населення в контексті трансформації продовольчих систем в Україні, Митченок О. О. (2022)
Сучек В. М. - Залежність індивідуальної продуктивності рослин коноплі технічної від норми висіву насіння та сорту за широкорядного способу сівби (2022)
Наталіч Б. - Механічні властивості біметалевих нанодротів: дослідження методами комп'ютерного моделювання, Захарова Д., Швець У., Борисюк% В. (2020)
Матвіїв Р. - Фотопружний ефект у кристалах K$_2$SO$_4$ з домішкою міді, Стадник В. (2020)
Самар М. I. - Класичні dS та AdS космології в загальному випадку деформованого простору з мінімальною довжиною (2020)
Рудиш М. Я. - Температурні дослідження структурних перетворень у кристалах $\beta$-LiNH$_4$SO$_4$, Щепанський П. А., Стадник В. Й., Брезвін Р. С. (2020)
Турко Б. - Вплив концентрації легуючих домішок і кристалічної структури на край поглинання плівок ZnO:Co, Топоровська Л., Еліяшевський Ю., Капустяник В., Мостовой У., Кулик Ю., Рудко М. (2020)
Ваврух М. - Внутрішня будова зір з осьовим обертанням, Дзіковський Д. (2020)
Якібчук П. М. - Електронна енергетична структура твердих розчинiв замiщення Si$_|1-x|$Ge$_x$, Si$_|1-x|$Sn$_x$ та Ge$_, Бовгира О. В., Коваленко М. В., Куца І. В. (2020)
Кульчицький А. - Сумарний фотоіндукований дихроїзм кубічних кристалів, Пушак А., Семотюк О. (2020)
Карнаушенко В. О. - Особливості позиціонування електронних станів 4f та 5d іона Prв матриці LaF\textsubscript, Чорнодольський Я. М., Вістовський В. В., Сиротюк С. В., Волошиновський А. С. (2020)
Першина С. - Осадження та оптична характеризація тонких плівок телуриду кадмію, Кашуба А., Семків І., Сторожук Я., Ільчук Г., Петрусь Р. (2021)
Бовгира О. - Структурні, електронні та оптичні властивості мультифероїків групи (C$_n$H$_|2n+1|$NH$_3$)$_2$CuCl$_4$, Коваленко М., Капустяник В., Козаченко О. (2021)
Gnatenko Kh. P. - Parameters of the deformed algebra with minimal uncertainties in position and momentum and the weak equivalence principle, Susulovska N. A., Tkachuk V. M. (2021)
Ваврух М. - Ефект депресії у спектрах неперервного випромінювання сонця і зір, Стельмах О., Дзіковський Д. (2021)
Карбовник I. - Поляризована фотолюмінесценція отриманих методом осадження під косим кутом тонких плівок диціанометиленпірану та його похідних, Турко Б., Васільєв В., Кухта A., Кушнір О., Клим Г. (2021)
Кошмак І. - Фотоіонізаційне моделювання низькометалічних зон H II навколо областей неперервного зореутворення (2021)
Гусєв М. - Параметризація рангово-частотних розподілів послідовностей нуклеотидів у вірусних РНК, Ровенчак А. (2021)
Капустяник В. - Вплив сегнетоеластоелектричного фазового переходу на температурну еволюцію оптичного краю поглинання кристалів тетрахлоркупрату амонію дигідрату, Семак С., Чорній Ю. (2021)
Дендебера М. П. - Люмінесценція наночастинок CsPbBr$_3$, вкраплених у KBr, Малий Т. С., Пушак А. С., Чорнодольський Я. М., Антоняк О. Т., Вістовський В. В., Волошиновський А. С. (2021)
Thomas R. - Water-Rich Melt Inclusion as "Frozen" Samples of the Supercritical State in Granites and Pegmatites Reveal Extreme Element Enrichment Resulting Under Non-Equilibrium Conditions, Davidson P., Rericha A., Voznyak D. K. (2022)
Павлюк О. В. - Рутил із Зеленоярського титан-цирконієвого розсипу та його можливі корінні джерела, Павлюк В. М. (2022)
Квасниця В. М. - Розмір і форма кристалів діаманту різного походження (2022)
Степанюк Л. М. - Циркон та монацит як геохронометри, Довбуш Т. І., Висоцький О. Б., Лісна І. М., Білан О. В. (2022)
Крюченко Н. О. - Еколого-геохімічні особливості головних річок Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2022)
Дубина О. В. - Рідкісноземельні мінерали в жильних нефелінових сієнітах Чернігівського карбонатитового масиву (Приазов’я), Кривдік С. Г., Вишневський О. А. (2022)
Оптасюк О. М. - Аналіз структури синантропної фракції флори міста Дунаївці (Хмельницька область), Григорчук І. Д. (2021)
Пригара О. В. - Географічна структура флори Закарпатської рівнини (2021)
Сахацький М. І. - Біохімічний профіль та активність ензимів сироватки крові курей за зміни висоти розташування кліткових батарей, Осадча Ю. В. (2021)
Грицак Л. Р. - Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L., Майорова О. Ю., Прокоп’як М. З., Дробик Н. М. (2021)
Марчук О. М. - Оптимізація методів дослідження трансмісивних інфекцій, що передаються кліщами та комарами, Подобівський С. С., Федонюк Л. Я. (2021)
Гуменюк Г. Б. - Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.), Хоменчук В. О., Мацюк О. Б., Яворівський Р. Л., Содомора М. М., Дробик Н. М. (2021)
Паливода Ю. М. - Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) при моделюванні водного дефіциту за дії метаболічно активних сполук, Гавій В. М., Кучменко О. Б. (2021)
Суходольська І. Л. - Основні підходи до оцінювання стійкості водних екосистем, Грубінко В. В. (2021)
Волошин О. С. - До 100-річчя з дня народження талановитого педагога і науковця Івана Васильовича Шуста, Грубінко В. В., Дробик Н. М. (2021)
Пархоменко М. O. - Еколого-біологічні особливості Pontechium maculatum (L.) Bohle & Hilger (Boraginaceae) на території НПП "Дворічанський", Клетьонкін В. Г., Щерба Ю. В., Яворівський Р. Л., Безсмертна О. О. (2021)
Фіщук О. С. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Zephyranthes citrina Baker. (Amaryllidaceae J. St.-Hil.) (2021)
Подобівський С. С. - Німфи кліщів виду Ixodes ricinus, їх живлення на тваринах і людині та епідеміологічна роль, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю. (2021)
Грицак Л. Р. - Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L., Прокоп’як М. З., Майорова О. Ю., Дробик Н. М. (2021)
Боднар О. І. - Прояви окисного стресу та метаболічних порушень у Danio rerio за дії фосфоорганічних пестицидів, Хатіб І., Горин О. І., Сорока О. В., Німко Х. І., Чернік І. В., Ковальська Г. Б., Фальфушинська Г. І. (2021)
Федонюк Л. Я. - Формування екологічної свідомості шляхом багатоступеневої екологічної освіти, Скиба О. І., Білик Я. О., Гливка Н. Б. (2021)
Хоменчук В. О. - Комплексний підхід до оцінки забруднення важкими металами екосистем малих річок Західного Поділля, Вовчек Н. О., Бияк В. Я., Рабченюк О. О., Курант В. З. (2021)
Бузевич І. Ю. - Сучасний стан основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища, Котовська Г. О., Христенко Д. С., Рудик-Леуська Н. Я. (2021)
Гуляєва Г. Б. - Фотохімічна активність листків сої за дії фітопатогенних бактерій різної вірулентності, Житкевич Н. В., Гнатюк Т. Т., Патика В. П. (2021)
Дзендзель А. Ю. - Вплив органо-мінерального добрива "Smart" композит Марцінишин® на показники водообміну листків помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) (2021)
Козючко А. Г. - Фотосинтетична продуктивність сої сорту Аннушка залежно від передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами, Гавій В. М., Кучменко О. Б. (2021)
Степанюк А. В. - Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін у системі "ЗВО-Школа" (до 50-річчя кафедри), Міщук Н. Й., Жирська Г. Я., Барна Л. С., Дробик Н. М., Грубінко В. В. (2021)
Ahieieva-Karkashadze V. O. - Poetic translation as the form of text interpretation (2021)
Анастасьєва О. А. - Когнітивний механізм компрессії англомовного афоризму (2021)
Войткевич Н. І. - Лексико-семантична типологія термінів субмови інфектології в англійській мові, Тесленко М. О. (2021)
Vorotniak L. I. - Stylistic devices of realization of gender specifics of English communications networking (2021)
Гаман І. А. - Вербалізація інноваційного розвитку в німецькомовних відеоповідомленнях сайтів Deutsche Welle та YouTube, Лисюк Б. О. (2021)
Гончаренко Л. О. - Критерії оцінювання якості усного перекладу (2021)
Гордун С. М. - Семантичні особливості термінів екомаркетингу в англомовних публіцистичних текста (2021)
Гурко О. В. - Неологізми та їхня експлікація в англійському мовленні (2021)
Данильчук А. Л. - Engxit чи Euro-English: нові реалії англійської мови в ЄС (2021)
Дерев’янко О. А. - Доконечність як переконливий примус у семантичній структурі англійського речення з предикатом force (2021)
Досанова А. Р. - Технонім у фразеологічній системі сучасної англійської мови, Кузнєцова І. В. (2021)
Дуда О. І. - Переклад лінгвокраїнознавчих реалій, Рибачок С. М. (2021)
Залужна О. О. - Структурно-семантичні особливості кольоропозначеннь в англійській мові (на матеріалі сучасних брендів декоративної косметики), Астахова О. С. (2021)
Іванців О. В. - Неологізми в англомовному дискурсі пандемії COVID-19, Катрич Т. С. (2021)
Канна В. Ю. - Категорія волі у фразеології різноспоріднених мов: лінгвокультурний і перекладацький аналіз, Панова Я. Є., Лучина С. М. (2021)
Кириллова М. Д. - Зіставний аналіз фразеологічних реалій в англійській та українській мовах, Воробйова К. В. (2021)
Коваленко А. М. - Мовні засоби реалізації тактик маніпулятивного впливу в сучасних англомовних мас-медіа, Новікова В. С. (2021)
Коваленко С. П. - Вербалізація концептів подія, простір та людина в мемуарних текстах (2021)
Козубай І. В. - Особливості вживання англомовного сленгу на позначення грошей в американських реп-текстах, Хаджи А. Ю., Гудова А. В. (2021)
Майковська В. О. - Проблематика пубертатності на прикладі п’єси Франка Ведекінда "Пробудження Весни" (2021)
Макухіна С. В. - Використання кейс-методу в контексті іншомовної професійної комунікації (2021)
Мамай Ю. Ю. - Когнітивні диференційні ознаки ядерних вербалізаторів концепту TRAUMA (2021)
Марченко В. В. - Мова квір-спільноти: особливості функціонування сленгу дреґ-квінс (на матеріалі телешоу Rupaul’s Drag Race), Шинкаренко А. O. (2021)
Матіїшин А. Я. - Паравербальні засоби комунікації у візуально-графічному романі Вілла Айснера "Нью-Йорк – Велике місто" (2021)
Матковська М. В. - Лінгвістичні особливості етнокультурного аспекту в сучасній англійській мові (2021)
Махачашвілі Р. К. - Змістова асиметрія як механізм динаміки мікроструктури глобальної інноваційної логосфери комп’ютерного буття (на матеріалі європейських та східних мов), Семеніст І. В. (2021)
Межуєва І. Ю. - Розуміння оригіналу перекладу та феноменологія явища (2021)
Мокляк О. І. - Комунікативно-ситуативні параметри вживання афектонімів (2021)
Мороз Т. Ю. - Дослідження іменника та його морфологічних категорій із погляду семантико-граматичної асиметрії (2021)
Морозова І. Б. - Хто говорить: людина або машина?, Боцуляк Г. В. (2021)
Наріжна Л. М. - Особливості професійної іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей (2021)
Островська О. М. - Концепт оцінка та її експлікація дієсловами-зв’язками у структурі англомовного художнього дискурсу, Поплавська Л. Л. (2021)
Пестушко А. В. - Дослідження типології морфем в англійській та українській мовах, Гончарова В. Б. (2021)
Петрочук Н. О. - Критерії, що визначають сприйняття іншомовного мовлення реципієнтом (2021)
Петрочук О. В. - Мультинаціональний аспект концепту пам’ять у німецькомовному культурному середовищі, Вест В. Д. (2021)
Піхтовнікова Л. С. - Синергетика композиції німецької фацетії: аспект самоорганізації (2021)
Plotnikova N. V. - Types of abbreviations within the medical and pharmaceutical terminology system of the English language, Ahibalova Т. М., Karachova D. V. (2021)
Pukaliak M. V. - Homonymy in verbal word combinations (2021)
Романова Н. В. - Емотивна лексика політичного дискурсу бундесканцлерки Анґели Меркель (2021)
Самойленко О. В. - Особливості функціонування оказіональних квазікомпозитів, утворених на основі терміноелементів грецько-латинського походження, у творчості сучасних письменників-фантастів (2021)
Siniehub S. W. - Die sprachenübergreifenden phänomene als übersetzungsproblem (2021)
Стаценко О. М. - Біологічні основи існування людини як рушійна сила мовного глотогенезу (2021)
Стрига Е. В. - Використання фразових дієслів в англійській мові (2021)
Тарануха Т. В. - Особливості реалізації багатократного вияву дії в німецькій та українській мовах та проблематика перекладу цього значення, Верезубенко М. М. (2021)
Tashchenko G. V. - Voice of a woman in the dystopian reality of M. Atwood as a translational challenge (2021)
Телеки М. М. - Номенклатурні найменування мікроорганізмів як репрезентація термінологічної інформації (2021)
Тер-Григорьян М. Г. - Роль інтонації у виділенні семантично важливих відрізків мовлення (на матеріалі сучасного англомовного кінодискурсу), Домбровська С. А. (2021)
Удовіченко Г. М. - Категорії оцінки в лінгвістиці та філософії, Горобей А. М. (2021)
Фесенко І. М. - Реалія в системі безеквівалентної лексики сучасної англійської мови та способи її перекладу українською мовою (на матеріалі оповідань Джека Лондона), Сивачук О. М. (2021)
Фурман О. М. - Трактування мультимодальності в сучасних лінгвістичних студіях (2021)
Khar M. Ye. - Linguistic analysis of Louise Erdrich’s novel "love medicine" (2021)
Хацер Г. О. - Структурні особливості англомовної медичної термінології на позначення коронавірусу COVID-19, Жаворонкова В. В. (2021)
Хорошун О. О. - Машинний переклад: історичний огляд (2021)
Швець Т. А. - Специфіка вербалізації категорії означеності/неозначеності засобами сучасної німецької мови, Швець О. В. (2021)
Шимянова М. В. - Орієнтаційна метафора у фразеології новозеландського варіанта англійської мови (2021)
Шманатова А. С. - Загальні особливості та вимоги до перекладу юридичних термінів (2021)
Шуляк І. М. - Комунікативні реакції мовця на непрямі мовленнєві акти у діалогічному мовленні (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (2021)
Козлова Т. О. - Рецензія на монографію Н. В. Лазебної "Англійська мова як посередник у комунікації "людина – машина" (2021)
Alıyeva A. - Azerbaijani poet and philosopher Nizami Ganjavi in French literature (2021)
Аніканова Л. О. - Соціолінгвальні та лінгвопрагматичні параметри мовленнєвої поведінки Бориса Джонсона, Єнікєєва С. М. (2021)
Барташук О. Ю. - Граматичні архаїзми в "Енеїді" Івана Котляревського в аспекті історії української літературної мови, Філінюк В. А. (2021)
Бережна М. В. - Особливості створення та перекладу антономазій у романі Террі Пратчетта "Крадій часу", Грецька Д. О. (2021)
Вислободська І. М. - Типи значень постпозитива "up" в англійському фразовому дієслові "go up" (2021)
Гнезділова Я. В. - Регулярна та дискурс-специфічна англомовна метакомунікація: постановка проблеми (2021)
Гудманян А. Г. - Лексико-семантичні аспекти перекладу німецьких неологізмів галузі "Мода", Баклан І. М. (2021)
Гура Н. П. - Національна ідентичність і її мовна репрезентація в романі Д. Кельмана "Обмірювання світу", Галахова М. О. (2021)
Демчук Н. М. - Синонімічність як одна з характеристик терміносистеми маркетингової діяльності французької мови (2021)
Ділай І. П. - Когнітивна корпусна лінгвістика: сучасний стан і перспективи, Ділай М. П. (2021)
Iegorova A. V. - Cognitive aspects of natural narrative discourse production and comprehension (2021)
Журкова О. Л. - Словоскладання та словозлиття як способи утворення неологізмів пандемії COVID-19 в англійській мові (2021)
Ізотова Н. П. - Лінгвориторика діалогу в наративі: ігрові ефекти (2021)
Іщук А. А. - Функціональні характеристики англомовного туристичного дискурсу (2021)
Камінська М. О. - Функціональні теорії перекладу (2021)
Кінащук А. В. - Актанти тематичної групи предикатів на позначення вияву ірраціонального стану в українській, англійській та німецькій мовах (2021)
Ковтун А. А. - Метафоротворення і релігійна лексика в художній літературі українських діаспорян ХХ ст. (2021)
Козелко І. Р. - Фонетична термінологія у "Короткій граматиці української мови" (1906 рік) П. Залозного (2021)
Кокнова Т. А. - Своєрідність авторського поетонімікону в казках Дж. Ролінг та П. Треверс (2021)
Кравченко Я. П. - Характер трансформації засобів психологічного аналізу в україномовних і російськомовних перекладах роману С. Лема "Соляріс" (2021)
Курбатова Т. В. - Понятійний складник концепту політика в структурі сучасної англійськомовної картини світу, Ліхошерст О. Г (2021)
Куспісь Н. Б. - Лексико-стилістичні засоби вербалізації експресивності у тексті реклами, Саноцька Л. Г. (2021)
Куцак Г. М. - Роль словотворчих формантів в ономасійній парадигмі (2021)
Маріна О. С. - Інтермедіальність художніх форм в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2021)
Мельничук О. Д. - Аспекти організації концептів як теорій категорійної подібності (2021)
Мироненко О. В. - Експлікація лексично та семантично оказіональних іменників з конотативним увиразненням у мові української преси (2021)
Москалюк О. В. - Номінація подяки в авторському коментарі та персонажному мовленні, Ківенко І. О. (2021)
Ostapenko S. A. - Transposition application in Ukrainian translations of "Ivanhoe" by Walter Scott (2021)
Пежинська О. М. - Французькі власні назви-антропоніми з позиції змісту, форми та функції (2021)
Петренко Є. М. - Колокації з компонентом "розпач" в англійській, німецькій та українській мовах і деякі особливості їх відтворення при перекладі (2021)
Потапенко С. І. - Публікація "Про історичну єдність росіян та українців" у лінгвориторичному ракурсі (2021)
Присташ А. А. - Стилістичні особливості використання арабізмів у творчості І. Франка (на прикладі переспівів арабських казок "Коваль Бассім", "Абу-Касимові капці") (2021)
Рудик І. М. - Розширення словникового складу англійської мови у 2020 році (2021)
Семеніст І. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційної освітньої комунікації в цифровому середовищі (на матеріалі глобалізованих європейських та східних мов), Махачашвілі Р. К. (2021)
Ситник І. В. - Педагогічний дискурс у типології дискурсу (2021)
Талавіра Н. М. - Різдвяне звернення британської королеви у 2020 році в новинних статтях: моделі трансформації (2021)
Федоренко С. В. - Загальна характеристика фахової мови військової сфери (на матеріалі англійської мови), Бернадіна А. В. (2021)
Черняк О. П. - Робота над перекладом рекламних текстів, Петровська Н. М. (2021)
Шайнер І. І. - Основні риси лексико-семантичного простору британських художніх прозових текстів на військову тематику початку ХХІ століття (2021)
Швецова І. В. - іншомовна компетентність: педагогічні та лінгвістичні аспекти (2021)
Шмілик І. Д. - Критерії визначення морфологічної варіантности в українському мовознавстві (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Sineglazov V. M. - Intelligence Diagnostics of Heart Disease Based on Neural Networks Ensemble Use, Smirnova Ju. V. (2021)
Chikovani V. V. - A Vibratory Gyroscope Scale Factor and Bias on-Run Self-calibration, Golovach S. V. (2021)
Ablesimov A. K. - Orientation and Stabilization of Small Space Vehicles, Tsoba A. O. (2021)
Sineglazov V. M. - Image Processing from Unmanned Aerial Vehicle Using Modified YOLO Detector, Kalmykov V. V. (2021)
Churina O. Y. - Innovative Control of the Development of an Ergatic Electric Power System Based on Fuzzy Logic (2021)
Tunik A. A. - On Features of Planning Trajectories for Quadrotors, Larin V. B., Sushchenko O. A., Ilnytska S. I. (2021)
Prodeus A. M. - Equalization of the Measuring System Frequency Response in the Objective Assessment of Speech Intelligibility (2021)
Kharchenko V. P. - Data Transmission in SAGIN with FANET/MANET of Drones, Grekhov A. M., Kondratiuk V. M. (2021)
Requirements for Articles (2021)
Publisher's imprint (2021)
Бережна М. В. - Психолінгвістичний образ Аліси у фільмі Т. Бертона Alice in Wonderland (2021)
Бикова А. А. - Прагматика запозичень у рамках дискурсу (на прикладі англіцизмів в італійській мові) (2021)
Бойченко М. К. - Механізм сприйняття аудиторією харизматичних ознак публічної особистості (2021)
Бондарчук О. В. - Засоби експресії в англомовному науково-популярному тексті й шляхи її відтворення в українськомовному перекладі, Воробйова О. П. (2021)
Borys D. P. - Suffixation in the 21st century English slang: a case study of derivational semantics (2021)
Головащенко Ю. С. - Функції лексичних одиниць у семантичному просторі художнього тексту (на матеріалі романів Джона Максвелла Кутзее) (2021)
Горлач В. В. - Лексикографування слів геймерського жаргону російської та польської мов на прикладі гри Dota 2, Доня В. А. (2021)
Гриців Н. М. - Повторний переклад як вид перекладацького дискурсу, Галабурка В. В., Загора К. С. (2021)
Грищук Ю. В. - Принципи укладання анкети для вільного асоціативного експерименту (2021)
Даньшина Т. М. - Літературна казка в аспекті перекладу, Петрик О. М., Руденко А. В. (2021)
Джахангирли Табаррук Фаррух кызы - Типология концептов как составной части концептосферы (2021)
Доніна А. О. - Мовні засоби вираження емоційного стану героїв у романі Стівена Кінга "Кладовище домашніх тварин", Лут К. А. (2021)
Iegorova A. V. - Intertextuality, interdiscursivity and hybrid genres (2021)
Жуковська А. В. - Прагматичні функції такесичних номінацій в англомовному художньому дискурсі (2021)
Івченко Н. С. - Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологія емотивних мовних засобів (2021)
Kamienieva I. A. - Analysis of metaphorical models in tiutchev’s lyrics: linguo-cognitive aspect, Minina N. S. (2021)
Клименко О. Л. - Англомовна інтерпретація української релігійної лексики на позначення богословської догматики та християнського віросповідання, Стовбур О. В. (2021)
Ли Яньсюe - исследования явления лакунарности в современной лингвистике (2021)
Ліщенко М. В. - Лінгвістична модель рівневих методів самоідентифікації на зразках твору Івліна Во "Чоловіки у війську", Гриців Н. М. (2021)
Луценко Л. О. - Антропоморфне метафоричне моделювання сфери-мішені Brexit у політичній публіцистиці Бориса Джонсона, Негуляєва А. О. (2021)
Макарук Л. Л. - Специфіка мультимодальних лексем та синтаксичних конструкцій у сучасній англомовній рекламі (2021)
Мамчич І. П. - Структурно-семантичні особливості українських паремій з топоономастичним компонентом (2021)
Микитюк Ю. В. - Лексико-стилістичні особливості реалізації компліментів у діахронному аспекті (2021)
Назаров Н. А. - Праіндоєвропейський поетикальний спадок: методологічні засновки корпусного дослідження (2021)
Namestiuk S. V. - The freezing strategy of translating phraseological units, Stefurak O. V., Rak O. M. (2021)
Наняк Ю. О. - Образ Фауста: прагнення до знань і тягар мудрості (на матеріалі трагедії й. В. Ґете "Фауст" та її. українських і англомовних перекладів) (2021)
Петрина О. С. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць економічної галузі, Цюцюра Д. Р. (2021)
Печко Н. М. - Когнітивні аспекти інтерпретації метафори в політичному дискурсі (на матеріалі інавгураційної промови Дж. Байдена), Харкевич Г. І. (2021)
Polishchuk G. V. - Lexicographic presentation of French borrowings in English in the early 20 century (2021)
Решетник О. А. - Дефініції поняття "діагностика" на тлі суміжних термінів (2021)
Романова Н. В. - Функції скальдичного кеннінґу у "Младшей Эдде" (2021)
Савчук Р. І. - Лінгвонаративна стратегія "ГРА" та її концептуалізація у французькому художньому текстотворенні XVIII століття (2021)
Сивак О. Б. - Категоріальне забезпечення наукових досліджень в економічних науках та державному управлінні, Орлова К. Є., Ксендзук В. В. (2021)
Труба Г. М. - Науковий дискурс. Сучасне бачення (2021)
Фесенко І. М. - Англомовна комп’ютерна термінологія: структурні особливості та способи творення, Сивачук О. М. (2021)
Tsapenko L. E. - Morphological features of attributes in two-component constructions in the official discourse texts as a stylistic marker, Popovich E. S., Tomenko M. G. (2021)
Хавкіна О. М. - Неологізми в англомовних рекламних текстах б’юті-індустрії, Чуприна К. О. (2021)
Щербак О. В. - Лінгвосеміотичні коди та специфіка функціонування їхніх різновидів у публіцистичних кінотекстах (2021)
Галян О. - Практична підготовка майбутніх психологів: як забезпечити набуття професійних компетенцій, Борисенко З. (2020)
Глинська М. - Аналіз готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2020)
Гриник І. - Мода як засіб самопрезентації особистості (2020)
Дуб В. - Особливості прокрастинації студентів (2020)
Ісаєвич С. - Професійна компетентність майбутніх психологів щодо профілактичної роботи з дітьми, що мають невротичні ознаки (2020)
Подоляк Н. - Особливості співвідношення адаптивності та емоційного інтелекту (2020)
Посацький О. - Професійне самовизначення учнів раннього юнацького віку, Ригель О. (2020)
Стець В. - Зміст психологічної допомоги вимушеним переселенцям щодо перебудови ціннісно-смислових складових образу світу (2020)
Хавула Р. - Моральні орієнтири професійного становлення студентів (2020)
Шелег Т. - Психологічні особливості роботи з притчею на заняттях з іноземної мови (2020)
Вимоги (2020)
Стріха М. В. - Фундаментальні межі довжин каналів провідності польових транзисторів на моношарах дихалькогенідів перехідних металів, Корж К. O. (2022)
Стріха М. В. - Про неможливість одержання стабільної негативної ємності в транзисторах mosfet з ізоляторами на основі тонких шарів діелектрика та сегнетоелектрика, Морозовська Г. М. (2022)
Мруга Д. О. - Біосенсор для визначення АЛТ, Дзядевич С. В., Солдаткін О. О. (2022)
Оленич І. Б. - Наносистеми на основі поруватого кремнію для сенсора етанолу, Монастирський Л. С. (2022)
Мамикін А. В. - Сенсорні властивості нанокомпозитів електропровідних полімерів щодо отруйних та вибухонебезпечних летких сполук, Кукла О. Л., Павлюченко А. С., Матвієнко Л. М., Могильний І. В., Пуд О. А., Огурцов М. О., Носков Ю. В. (2022)
До 75-річчя академіка НАН України Бєляєва Олександра Євгеновича (2022)
До 75-річчя доктора фізико-математичних наук, професора Лепіха Ярослава Ілліча (2022)
Городенська К. Г. - Варіантність словотворчих суфіксів у розмовних найменуваннях осіб за зовнішніми ознаками (2022)
Даниленко А. І. - Мовне російщення в підросійській Україні: мови, імперські моделі та законодавча практика, Наєнко Г. М. (2022)
Пуряєва Н. В. - Cтудії з історичної лінгвістики в Інституті української мови НАН України, Коца Р. О., Бабенчук Б. В. (2022)
Степаненко М. І. - Християнські теоніми в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2022)
Мартинова Г. І. - Прийменникова система середньонаддніпрянських говірок, Щербина Т. В. (2022)
Костусяк Н. М. - Неосемантизація лексем штам, бустер та мовна адаптація номінацій коронавірусних штамів у сучасних масмедіа, Навальна М. І. (2022)
Каруник К. Д. - Студія Юрія Шевельова Просте речення та її непроста історія (2022)
Мойсієнко В. М. - Коца, Р. О. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові. Ужгород: ФОП Сабов А. М., 2021. 594 с. ISBN 978-617-7798-56-8 (2022)
Шумарова Н. П. - Соколова, C. Аспектуальні категорії українського дієслова. Київ: Книга-плюс, 2021. 222 с. ISBN 978-966-460-134-1 (2022)
Гріщенко Л. М. - Каталізатори дегідратації ізопропілового спирту на основі хлорованого вуглецевого волокна, Вакалюк А. В., Цапюк Г. Г., Матушко І. П., Курилюк В. В., Місчанчук О. В., Лісняк В. В. (2022)
Gurbanov Huseyn R. - The research on influence of gossypol-based composition on paraffin sediment, Adigezalova Mehpara B. (2022)
Гусак Ю. В. - Взаємодія транс-тетрахлоро-ди-m-карбоксилатів диренію(III) з дипептидами гліцилового ряду, Голіченко О. А., Закатов В. В., Штеменко О. В. (2022)
Zaichuk А. V. - Features of formation of the celsian phase during firing of heat-resistant ceramics in the system BaO–Al2O3–SiO2, Kalishenko Y. R., Amelina A. A., Hordieiev Y. S., Halushka S. A, Savchenko O. S., Nahornyi M. V. (2022)
Kalymon Ya. A. - Theoretical studies of H2S, SO2 and O2 absorption in mass exchanged apparatus with a continuous bubbling layer and mechanical dispersion of an absorbent, Helesh A. B., Slyuzar A. V., Znak Z. O. (2022)
Kutsik-Savchenko N. V. - The main factor determining the low inversion barriers of N-sulfenylimines, Chertykhina Yu. A., Lib A. S., Lebed O. S., Tsygankov A. V., Prosyanik A. V. (2022)
Petrina R. О. - Research of complex of Calendula officinalis extract–hydrogel for application in cosmeceuticalss, Kurka М. S., Holubovska Ya. І., Suberlyak S. А., Fedorova O. V., Hrytsenko О. M. (2022)
Savvova O. V. - Development of antibacterial glazing for ceramic tiles, Shevetovsky V. V., Pokroeva Ya. O., Zinchenko I. V., Babich O. V., Voronov H. K. (2022)
Скорохода В. Й. - Срібловмісні остеопластичні нанокомпозити на основі кополімерів полівінілпіролідону, Семенюк Н. Б., Дудок Г. Д., Кисіль Х. В. (2022)
Sliusarchuk L. I. - Mono- and heterocomplexes of Co(II), Nd(III) with oxalic acid and phenanthroline: synthesis, structure and thermal decomposition, Zheleznova L. I., Kuleshov S. V., Trunova O. K. (2022)
Тертишна О. В. - Синтез і випробування присадок рослинного походження, Замікула К. О., Поліщук В. В., Сухий К. М. (2022)
Farat O. K. - Novel examples of electrophilic rearrangement of substituted pyrimidin-4-ones under Vilsmeier-Haack reaction condition, Varenichenko S. A., Zaliznay E. V., Markov V. I. (2022)
Петрівський В. Я. - Оптимізація траєкторії руху датчиків з урахуванням важливості ділянок території моніторингу та ймовірності виявлення об’єктів, Петрівський Я. Б., Шевченко В. Л., Сініцин І. П. (2022)
Zhiteckii L. S. - Adaptive robust multivariable control of noninvertible memoryless systems with bounded disturbances: a generalization, Solovchuk K. Yu. (2022)
Руденко О. Г. - Про один алгоритм ідентифікації лінійних обʼєктів на основі найменшого ексцесу, Безсонов О. О. (2022)
Aliyev E. R. - Fuzzy approach to forecasting the dynamics of vegetation indices, Salmanov F. M. (2022)
Александров Є. Є. - Параметричний синтез цифрового стабілізатора системи курсової стійкості автомобіля-паливозаправника, Александрова Т. Є., Моргун Я. Ю. (2022)
Горбачук В. М. - Теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі і методи підвищення безпеки кіберінфраструктур, Голоцуков Г. В., Дунаєвський М. С., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2022)
Кряжич О. О. - Вдосконалення ітераційного алгоритму з реалізації способу опису екологічного стану території, Коваленко О. В. (2022)
Мельничук С. В. - Робота системи технічного зору по елементах поверхні космічного апарата в умовах її неповної видимості, Шевченко В. М. (2022)
Яйлимова Г. О. - Інтелектуальні методи та моделі обробки супутникових даних у задачі моніторингу звалищ, Яйлимов Б. Я., Шелестов А. Ю., Красільнікова Т. М. (2022)
Воронін А. М. - Формалізований метод рішення багатокритеріальних задач, Савченко А. С. (2022)
Аралова Н. І. - Розрахунок параметрів функціональної системи дихання для оптимізації вибору режимів штучної вентиляції легенів, Радзійовський П., Радзійовська М. (2022)
Банєва І. О. - Аналіз використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств та перспективи його розвитку (2013)
Піюренко І. О. - Зародження сучасної кризи в сільському господарстві України (2013)
Белевят О. А. - Диверсифікація виробничо-господарської діяльності підприємств сільських територій (2013)
Тарасова І. І. - Інновації та інтелектуальний капітал у розвитку підприємства (2013)
Мазурок П. П. - Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації, Шахно А. Ю. (2013)
Хлівна І. В. - Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції (2013)
Стаканов Р. Д. - Трансформація міграційних потоків у Румунії в ХХІ ст. (2013)
Ковтун О. І. - Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств: принципи та методи генерації та вибору альтернатив (2013)
Загорська Д. М. - Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні (2013)
Вахнюк С. В. - Використання індикаторів економіки знань у механізмі управління банківською конкуренцією (2013)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Особливості розвитку системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів (2013)
Могилевская О. Ю. - Стратегические аспекты эффективного функционирования современной бизнес-структуры (2013)
Исмаилов Н. М. - Аналитический инструментарий дивидендно-ориентированной корпоративной политики (2013)
Фурдичко Л. Є. - Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня (2013)
Петруха С. В. - Ретроспектива антимонопольного контролю за злиттям суб'єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід, Желєзко І. О. (2013)
Кузнєцов Є. С. - Сутність поняття "криза підприємства" та основні чинники її виникнення (2013)
Ананьєв М. Ю. - Сучасні моделі побудови обліково-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів (2013)
Кичань О. М. - Науково-практичні аспекти корпоративного злиття та поглинання (2013)
Хаванов А. В. - Сучасний стан економіки України в умовах існуючої державної заборгованості з погляду економічної безпеки (2013)
Хаванова М. С. - Сутність фінансової стратегії (2013)
Мазуренко А. В. - Ризики в інвестиційній діяльності комерційних банків (2013)
Моісеєнко О. М. - Інституційні основи взаємодії бізнесу і влади як фактор виникнення корупційних відносин (2013)
Шандрук С. М. - Трансформація національної стратегії економічного розвитку Республіки Сінгапур у глобальних умовах (2013)
Смолянюк О. В. - Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності (2013)
Саваріна І. П. - Перспективний розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань (2013)
Бобровська Н. В. - Державна екологічна політика — ефективне природокористування (2013)
Дегтярь Н. В. - Науково-практичні підходи до класифікації екосистемних послуг (2013)
Федоренко М. С. - Ефективність використання капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (2013)
Мукоєд С. Л. - Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу (2013)
Мишаковський В. Ю. - Розробка методики визначення показника прикордонної безпеки в контексті державного управління (2013)
Сіцінський А. С. - Аналіз законодавчого забезпечення державного управління прикордонною безпекою України, Плешко В. К. (2013)
Федорів Т. В. - Співвідношення понять "стейкхолдери", "аудиторія" та "громадськість" та їх зв'язок з репутацією органів державної влади (2013)
Антонов А. В. - Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій (2013)
Матюшенко С. І. - Розвиток фінансового моніторингу в системі національної безпеки з точки зору ресурсно-функціонального підходу (2013)
Оверчук Л. П. - Базові принципи управління гуманітарними поставками медичного майна в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (2013)
Сіцінський В. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2013)
Барвіненко В. Д. - Механізми забезпечення продовольчої безпеки населення України (2013)
Мєзєнцева Н. Б. - До питання наукового обгрунтування політики і методології державної системи інформаційної безпеки (2013)
Бойко І. - Числове моделювання взаємодії буроін’єкційної палі з ґрунтовим масивом при дії статичного вертикального навантаження, Кривенко О. (2021)
Підлуцький В. - Дослідження перерозподілу зусиль у фундаментній плиті складної конфігурації у малоповерхових будівлях, Литвин О. (2021)
Маєвська І. - Особливості роботи пальових кущів з коротких паль за даними числового моделювання, Блащук Н., Кремінська Ю. (2021)
Носенко В. - Оцінка стійкості схилу з використанням різних розрахункових методів, Скочко Л., Маламан А. (2021)
Жук В. - Реконструкція адміністративного будинку на глинистих ґрунтах, Хоменко О. (2021)
Басараб В. - Методика вибору комплекту засобів ущільнення грунту пазух котлованів і траншей за технічною ознакою, Уманець І., Саушева Л. (2021)
Ручківський В. - Взаємодія ґрунтової основи та групи паль, об’єднаних ростверком (2021)
Носенко В. - Визначення напружено-деформованого стану групи паль шляхом числового моделювання їх взаємодії з основою за даними польових досліджень, Кашоїда О. (2021)
Малишев О. - Інженерна підготовка території в умовах залягання слабкого ґрунту, Ращенко А., Диптан Т. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Балакірєва Г. - Фоностилістична характеристика німецькомовних емоційних висловлень (емоція гніву) (2021)
Boyko G. - Educational textbook from Ukrainian language as foreign for learning students "City of L’viv" level b2 as a basis linguistic-ethnographic book (2021)
Бублик Т. - Медитативний дискурс як різновид авторського езотеричного дискурсу: структурно-прагматичний аспект (2021)
Гавриш О. - Сучасні тентенції у перекладознавстві: теоретичний аспект, Грачова І., Буленок С. (2021)
Галуцьких І. - Специфіка образно-символічого простору тексту роману В. Ґолдінга "Lord of the Flies": когнітивно-семіотичний ракурс (2021)
Глуховська М. - Прагматичний потенціал та компоненти фразеологічних одиниць в англійській мові (2021)
Гнатюк О. - Повторення як засіб художнього зображення психологізму в новелістиці Е. Колдуела (2021)
Гречухіна І. - Готелоніми у лінгвістичному ландшафті європейських столиць, Сахно І. (2021)
Hubina O. - Pragmatic aspects of functioning of English customs terms (2021)
Капура О. - Взаємодія художньої літератури та фольклору в теоретико-методологічному аспекті (2021)
Корнєва З. - Структурно-семантична організація спеціальної лексики авіакосмосу англійської мови, Стішов В. (2021)
Миклаш Л. - Термінологія сталого розвитку: витоки, формування та тематична класифікація (2021)
Пахаренко А. - Стратегічна диверсифікація авторитарної дискурсивної поведінки дівчини-підлітка у моногендерному спілкуванні з дорослими (2021)
Пуздрак Л. - Функціонування концепту "свій/чужий/інший" у cучасній польській еміграційній літературі (2021)
Sokyrska O. - The use of distance learning platforms in teaching writing online, Buha S. (2021)
Станко Д. - Історія розвитку фанфікшен як жанру вторинної комунікації (2021)
Томчаковська Ю. - Методика дослідження англомовного окультного дискурсу (2021)
Фокіна С. - Західно-слов’янський погляд на розвиток російської емігрантології (2021)
Tsys Y. - Perspective in literature: multidisciplinary genesis and development (2021)
Шкворченко Н. - Лінгводискурсивна модель токсичної політичної комунікації в медіасередовищах США, Великої Британії й України (2021)
Титул, зміст (2021)
Соболєв В. М. - Методологічний потенціал теорії політичних ринків та його використання в дослідженнях економічної глобалізації, Соболєва М. В. (2021)
Митрофанова А. С. - Вплив ринкової трансформації економіки на еволюцію відносин державної власності в Україні (2021)
Шталь Т. В. - Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конкурентні переваги та державне регулювання, Захаренко І. В. (2021)
Чернова О. В. - Оцінка діяльності філій транснаціональних корпорацій в Україні (на прикладі ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані"), Заяць Д. Г. (2021)
Мозгова Г. В. - Теоретичні аспекти імпортної діяльності підприємств України, Євтушенко В. А., Стовбуненко Д. Д. (2021)
Ізюм А. О. - Фактори імміграційної привабливості Канади, Шуба М. В. (2021)
Власова В. П. - Зарубіжний досвід реалізації концесійних проєктів у соціальній сфері в умовах пандемії COVID-19, Тарновська І. В. (2021)
Кондратенко Н. О. - Світовий досвід управління соціальним захистом населення, Мущинська Н. Ю. (2021)
Біленко Д. В. - Галузева спрямованість державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та перспективи, Калязіна В. А. (2021)
Вербівська Л. В. - Роль електронного бізнесу в розвитку національної економіки (2021)
Мулик Т. О. - Економічний зміст і види FinTech інновацій, Олійник О. О. (2021)
Садова У. Я. - Оцінювання готовності закладів вищої освіти в Україні до викликів цифрової економіки (на прикладі економічних спеціальностей), Степура Т. М., Корицька О. І., Кіндзюр О. С. (2021)
Гутарева Ю. В. - Електронний бізнес як найперспективніша форма розвитку підприємства в період глобалізаційних перетворень, Добровольська А. Є. (2021)
Омельченко А. І. - Digital-системи оптимізації операцій складської логістики, Іванова А. А., Іванова Д. А. (2021)
Гнатишин Л. Б. - Цифрова трансформація системи управління логістичною діяльністю аграрних підприємств, Трушкіна Н. В. (2021)
Благун С. І. - Дослідження впливу фінансових інновацій на основні фінансові показники України (2021)
Хаустова В. Є. - Інтегральна оцінка освітньої, наукової й інноваційної діяльності та дослідження їх впливу на економічний розвиток України, Решетняк О. І., Зінченко В. А., Криванич М. В. (2021)
Благун І. С. - Модель циркулярної економіки як один із трендів сталого розвитку (2021)
Голян В. А. - Удосконалення економічного механізму природокористування на місцевому рівні в умовах децентралізаційних процесів, Мединська Н. В., Заставний Ю. Б. (2021)
Проскурніна Н. В. - Економічна діагностика як інструмент регулювання регіонального ринку споживчих товарів, Белявцева В. В., Гусакова О. О. (2021)
Іванова О. Ю. - Взаємозв’язок проблем управління людськими ресурсами та кадровою політикою в умовах децентралізації України, Лаптєв В. І., Білокудря А. В., Рудика О. В. (2021)
Комлєва М. А. - Аналіз стану ринку сільськогосподарських угідь у світі та в Україні, Чала Т. Г. (2021)
Одарюк В. М. - Статистичне дослідження релігійних поглядів молоді в Україні та світі, Чала Т. Г., Парфенцева Н. О. (2021)
Рябєв А. А. - Інфраструктурне забезпечення туризму на прикладі подієвого туризму в Україні, Шиян Д. В. (2021)
Сайко В. Р. - Основні аспекти мотивації та взаємодії з поколінням Z в умовах сучасного ринку праці, Лучко Г. Й. (2021)
Пашкевич М. С. - Теоретичне обґрунтування моделей участі підприємств у досягненні глобальних цілей сталого розвитку, Лі Г. (2021)
Шевченко-Кульчицька К. І. - Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління запасами торговельного підприємства, Спірідонова К. О., Каховська О. В. (2021)
Петренко О. І. - Сучасні підходи до обґрунтування критеріїв оцінки та вибору постачальників, Корнійко Я. Р., Лущик К. М. (2021)
Ромашко О. М. - Основні проблемні аспекти обліку оренди за МСФЗ і шляхи їх вирішення, Татенко М. Ю., Татенко Н. Ю. (2021)
Король С. Я. - Етика професійних бухгалтерів як фактор впливу на економічне середовище, Гнасько О. І. (2021)
Петик Л. О. - Сучасний стан державного боргу України та перспективи використання зарубіжного досвіду управління державними запозиченнями, Цюник С. І., Ковальчук Ю. В. (2021)
Лавренюк В. В. - Управління фінтех-ризиками банківського сектора (2021)
Іщенко Н. А. - Оцінювання рівня фінансового потенціалу підприємств (2021)
Бедринець М. Д. - Оцінка впливу бюджетної децентралізації та податкових надходжень міста Ірпеня, Угрюмова К. О., Колеснік К. О. (2021)
П’ятницька Г. Т. - Еволюція концепції сталого розвитку: управлінський ракурс, Григоренко О. М. (2021)
Жуковська В. М. - Рекрутмент як технологія ефективного залучення й онбордингу персоналу, Миколайчук І. П., Марняло А. М., Шома М. С. (2021)
Уголькова О. З. - Ментальне здоров’я як основа мотивування до інтелектуальної активності працівників, Залізна Л. В. (2021)
Домусчі В. О. - Особливості рекрутингу й адаптації персоналу в сучасних умовах розвитку організації, Славенко Є. А., Бузунар А. В. (2021)
Лопатюк Р. І. - Управління персоналом як ефективний інструмент удосконалення роботи підприємств індустрії гостинності (2021)
Мельникова К. В. - Ефективність діяльності логістичних систем (2021)
Кривицька О. Р. - Теоретико-методичні аспекти оцінки управління конкурентоспроможністю страхових компаній, Новоселецька А. О. (2021)
Бєлобородова М. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління бізнес-процесами, Зайченко К. М. (2021)
Семенчук Т. Б. - Теоретико-методичні основи вдосконалення механізму управління конкурентоспроможністю транспортних підприємств, Гусак О. А., Ніколайчук В. С. (2021)
Воскресенська Т. І. - Інформаційно-аналітична система фінансово-економічної діагностики: особливості вибору об’єктів (2021)
Титул, зміст (2022)
Манойленко О. В. - Формування державної інтеграційної регуляторної політики національної економіки (2022)
Бєлікова Н. В. - Зарубіжний досвід вирішення проблемних ситуацій в регіональному розвитку після воєнних конфліктів, Дороніна М. С. (2022)
Хаустова В. Є. - Напрямки розвитку технологій штучного інтелекту в забезпеченні обороноздатності країни, Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. (2022)
Шифріна Н. І. - Інтегральна оцінка фінансового потенціалу підприємств гірничодобувної промисловості України на основі таксономічного аналізу (2022)
Рядинська І. А. - Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного зростання (2022)
Вовк В. А. - Формування напрямків підвищення інвестиційної привабливості підприємства на підставі методів економіко-математичного моделювання, Гаврильченко О. В. (2022)
Щерб І. Н. - Оцінка стану економічної безпеки в контексті людиноорієнтованого підходу (2022)
Пустовіт Б. О. - Соціальний розвиток в Україні в контексті активізації діяльності соціального бізнесу, Шандар А. М. (2022)
Калініченко С. М. - Характерні риси системи управління підприємств туристичної сфери, Крупіца І. В., Голованова Г. Є., Грібіник А. В. (2022)
Панова І. О. - Креативна економіка як фактор формування міжнародного туристичного іміджу країни, Степаненко В. І. (2022)
Бурєннікова Н. В. - Економіка підприємства: оновлені підходи до бенчмаркінгу в контексті моделювання результативності діяльності та багатовимірного ранжування (2022)
Сокирко О. С. - Тенденції формування доходів Державного бюджету України, Шепиленко В. Ю. (2022)
Герасименко А. В. - Особливості взаємозв’язку між банківським кредитуванням промисловості та фінансовою стійкістю банків (2022)
Якимець М. М. - Особливості управління змінами у приватному та державному секторах, Карковська В. Я. (2022)
Степанова О. В. - Алгоритм управління інтелектуальним капіталом, Ступак О. М. (2022)
Зубко С. В. - Організаційна культура та її важливість в секторі державного управління, Карковська В. Я. (2022)
Прядко О. М. - Нова збита десертна продукція: маркетинговий погляд на споживчий аспект, Тарасов І. Ю. (2022)
Баликова Н. - Досвід жіночого мандрівного самітництва у "Товадзуґатарі" Ніджьо (2021)
Бондар К. - Просодичні параметри регіональної варіативності скотс (Scots) у Шотландії (2021)
Бублик Т. - Тематичні групи як основа концептуального наповнення творів Ошо (індійського містика та гуру неоіндуїзму) (2021)
Gladio S. - Challenges and perspectives of digitalized communication, Tereshchenko L. (2021)
Глуховська М. - Дієві інструменти вирішення проблем адекватного онлайн-оцінювання знань іноземної мови студентів у закладах вищої освіти, Вінніченко І. (2021)
Гоца Н. - Мовні засоби вираження комунікативно-прагматичних інтенцій жінок-політиків, Косенко А., Беженар І. (2021)
Hromovenko V. - Analysis of the handwriting of a language personality in order to diagnose mental traits (as an object of modern legal linguistics) (2021)
Dyshleva S. - Structural and functional characteristics of an elliptic sentence in English language, Khyzhun Y. (2021)
Коваль Н. - Вікові корреляти ритму (2021)
Куварова О. - Функціонування антропонімів у складі російського епістолярного вокатива (2021)
Ноговська С. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу рекламного тексту у сучасних лінгвістичних та перекладознавчих студіях (2021)
Погоріла А. - Способи творення та функції евфемізмів англійської мови (2021)
Роєнко Л. - Особливості перекладу юридичних текстів, Горлатова О., Редько С. (2021)
Soroka Boyacioglu L. - Corpus-contexual analysis of the lexical aspect: semelfactives vs achivements (2021)
Субота Л. - Інтерактивні методи навчання української мови як іноземної у закладах вищої освіти (2021)
Татаровська О. - Модальність ствердження та заперечення в англійській та українській мовах: лінгвопрагматичний аспект (2021)
Цапів А. - Наративний грифонаж як техніка творення текстово-графічних наративів (2021)
Shevchuk L. - Structural and semantic aspects in the English terms translation related to transport industry, Siliutina I., Mozghova Y., Vasylkivska L. (2021)
Shchypachova D. - Theoretical background for the creation and conditions for the use of modular technology for foreign language training of students of a technical university (2021)
Рибачук В. Г. - Коерцитивна сила двошарових феромагнітних матеріалів, Учанін В. М. (2021)
Лисенко Ю. Ю. - Дослідження коливального режиму в системах автоматизованого імпульсного вихрострумового контролю, Куц Ю. В., Учанін В. М., Петрик В. Ф. (2021)
Dzhala R. M. - Mathematical model of magnetic field for a sectorial ferromagnetic cylinder, Dzhala V. R., Horon B. I., Verbenets B. Ya. (2021)
Javorskyj I. M. - Stochastic model of the gearbox pair vibration, Yuzefovych R. M., Lychak O. V., Trokhym G. R., Varyvoda M. Z. (2021)
Максименко О. П. - Застосування магнетооптичного методу для виявлення змін структури матеріалів, Сурядова О. Д. (2021)
Ivasiv I. B. - Median based algorithm for sub-pixel estimation of extrema positions of diffuse light reflection signal (2021)
Косаревич Р. Я. - Аналіз космічних знімків методами згорткових нейронних мереж та маркованих випадкових точкових полів, Альохіна О. В., Русин Б. П., Луцик О. А., Піць Н. А., Івченко Д. В. (2021)
Воробель Р. А. - Модифікований метод гіперболізації гістограми зображення, Берегуляк О. Р., Івасенко І. Б., Мандзій Т. С. (2021)
Роман Михайлович Джала (2021)
Титул, зміст (2022)
Соболєв В. М. - Інституційні перешкоди для інвестиційно-інноваційного розвитку фірми в кланово-олігархічній економічній системі, Соболєва М. В. (2022)
Бабаєв В. М. - Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних кластерів: національні особливості, Васильченко А. О., Димченко О. В., Рудаченко О. О. (2022)
Куницька-Іляш М. В. - Щодо концептуальних засад методології аналізування фінансової безпеки стратегічних галузей національної економіки (2022)
Разумова Г. В. - Оцінка впливу пандемії на економіку країн світу, Бут К. А., Буцанова К. Г. (2022)
Гелеверя Є. М. - Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України, Сергієнко Ю. І. (2022)
Тимошенко О. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку секторів креативної економіки в Україні, Франчук Л. А. (2022)
Кильницька Є. В. - Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України та СНД в умовах дестабілізації соціально-економічних систем, Глухова С. В. (2022)
Пахота Н. В. - Інформаційні війни у сучасних міжнародних відносинах (2022)
Лавренюк В. В. - Підвищення фінансової грамотності населення: зарубіжний досвід, Лавренюк А. В. (2022)
Шуба О. А. - Провідні тенденції процесу віртуалізації світового фондового ринку (2022)
Августова О. О. - Корпоративне звітування: європейський досвід, Ромашко О. М., Кузьменко О. П. (2022)
Савченко М. В. - Міжнародне оподаткування й особливості функціонування податкових систем у провідних країнах світу, Клещенко Б. С., Шейгець А. М. (2022)
Stativka N. V. - Specificity of the Influence of Financial Literacy on Consumer Sovereignty in the Context of Digitalization, Velychko K. Y., Tymohova H. B. (2022)
Благун І. С. - Забезпечення сталого розвитку України та країн світу на основі коригування моделей лінійної економіки, Романюк М. Д., Судук Н. В., Мендела Є. М. (2022)
Моргачов І. В. - Сутність і роль інвестиційних фондів і компаній (2022)
Фурс О. С. - Дослідження процесу залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами в період пандемії COVID-19, Гречко А. В. (2022)
Васьків О. М. - Сучасні HR-технології для бізнесу, Стадник Ю. А. (2022)
Мозгова Г. В. - Сутність і моделі електронного бізнесу та електронної комерції, Ляшевська В. І., Білоконь В. О. (2022)
Процак К. В. - FinTech і комерційні банки: тенденції розвитку та особливості співпраці, Коваленко Т. О. (2022)
Сосновська О. О. - Індустрія 4.0: сутність і тенденції розвитку, Вакофян В. Г. (2022)
Криворучко М. Ю. - Методологічні виклики смарт-спеціалізації регіонів України (2022)
Дробчак М. О. - Моделювання управління запасами в бюджетному процесі промислового підприємства, Яковенко О. Г. (2022)
Непран А. В. - Визначення внутрішньозмінних втрат робочого часу роботи обладнання методом миттєвих спостережень, Тимченко І. Є. (2022)
Кишакевич Б. Ю. - Детермінанти ефективності масштабу функціонування лізингових компаній України, Мігулка О. О. (2022)
Корепанов О. С. - Статистичне моделювання факторів формування якості зайнятості в Україні, Лазебник Ю. О., Момотюк Л. Є., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2022)
Хомяк О. В. - Запровадження європейських інновацій при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ авіаційного профілю, Кірюхіна М. В., Кошева Ю. В. (2022)
Ткаченко Н. Е. - Розвиток soft skills сучасного фахівця в закладі вищої освіти, Ольшанський О. В. (2022)
Кузнєцова А. Я. - Організаційно-економічні аспекти реалізації проєкту державно-приватного партнерства в галузі освіти, Маслов В. О. (2022)
Кондратенко Н. О. - Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України, Красноносова О. М., Папп В. В. (2022)
Андрушків І. П. - Оцінка рентабельності транспортної галузі України та шляхи її підвищення за допомогою активізації інвестиційної діяльності (2022)
Пономарьова Т. В. - Податкове регулювання розвитку мультимодальних перевезень, Сайко О. С. (2022)
Фурдак М. М. - Індустрія гостинності півдня України в умовах пандемії – виклики та шляхи вирішення, Орленко О. В. (2022)
Щетініна Л. В. - Державне регулювання оплати праці: світовий досвід, порівняння та можливості реалізації, Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Бідна Т. О. (2022)
Назарова Г. В. - Теоретичні основи гнучкої та нестандартної зайнятості, Балясний В. О. (2022)
Махсма М. Б. - Активна політика зайнятості молоді України, Чуб О. В. (2022)
Шавурська О. В. - Вплив пандемії COVID-19 на стан ринку праці в Україні (2022)
Новікова О. Ф. - Методологічні підходи до оцінки впливу процесу цифровізації економіки на попит і пропозицію робочих місць, Хандій О. О., Шамілева Л. Л., Панькова О. В. (2022)
Скібська К. О. - Тренди рекрутингу в умовах пандемії (2022)
Бубенко П. Т. - Інноваційна складова реформування підприємств житлово-комунальної сфери, Бубенко О. П. (2022)
Данилюк М. О. - Протиріччя та фінансові шахрайства в реальному секторі економіки, Данилюк-Черних І. М., Мацук З. А. (2022)
Степанова О. В. - Методичний підхід до визначення трансакційних витрат на макрорівні (2022)
Кубецька О. М. - Підвищення прибутку з метою забезпечення економічної безпеки підприємства, Остапенко Т. М., Зайченко Р. А. (2022)
Король С. Я. - Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан і перспективи в умовах євроінтеграції, Семенова С. М., Курбет М. А. (2022)
Лобода Н. О. - РРО як спосіб організації первинних облікових даних: фіскальний аспект, Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. (2022)
Серпенінова Ю. С. - Проблеми та перспективи розвитку інтегрованої звітності як засобу додаткового розкриття облікової інформації (2022)
Рущишин Н. М. - Застосування антикризового менеджменту банками України в умовах сучасних викликів, Мединська Т. В., Клименко С. М. (2022)
Ponomarenko O. O. - Assessing the Impact of Anti-Inflationary Instruments on Price Stability, Lisna I. F., Lesnaya O. S. (2022)
Бечко П. К. - Шляхи вдосконалення податкового стимулювання аграрного сектора економіки, Власюк С. А., Непочатенко О. А., Нагорна Ю. І. (2022)
Гладких Д. М. - Основні проблеми іпотечного кредитування та напрями його активізації в Україні (2022)
Копилюк О. І. - Механізм забезпечення безпеки страхового ринку України, Музичка О. М., Гап’як С. С. (2022)
Климаш Н. І. - Формування доходів бюджету в контексті становлення ринку землі в Україні, Жук Д. А. (2022)
Штейнгауз Д. О. - Концепція розвитку фінансово-кредитних інструментів функціонування ринку житлової нерухомості в Україні (2022)
Пасічник Ю. В. - Методологічні положення фінансового регулювання розвитку переробної плодоовочевої галузі, Ломако Є. П., Стріховський Д. М. (2022)
Тардаскіна Т. М. - Управління комерційним банком на засадах клієнтоорієнтованості, Станкевич І. В., Сакун Г. О. (2022)
Осипова Є. Л. - Адаптивне управління інноваційним розвитком транспортних підприємств (2022)
Лугова В. М. - Напрями діагностики мотивації управлінського персоналу відповідно до сучасних теорій мотивації, Чуркін А. О. (2022)
Кобеля З. І. - Диджиталізація HR: майбутнє кадрового адміністрування, Тодорюк С. І. (2022)
Водянка Л. Д. - Iнноваційні методи підбору персоналу в умовах диджиталізації, Ратушняк Д. В., Лусте О. О. (2022)
Шелюжак І. Г. - Застосування технології прелімінарингу при пошуку персоналу підприємств, Кобеля З. І. (2022)
Shaulska L. V. - The Synthesis of Management Practices at a Perfect Innovation-Active Organization, Hrynkevych R. I. (2022)
Вонберг Т. В. - Оцінювання персоналу компанії в контексті нової соціоекономічної реальності: реалізація системи OKR, Смалійчук Г. В., Василик А. В., Білик О. М. (2022)
Лиса С. С. - Ефективність SMM як інструменту збутової політики підприємства, Кулік А. В. (2022)
Обронова А. М. - Моніторинг якості процесів управління проєктом на базі ентропійної концепції, Бондар А. В., Онищенко С. П. (2022)
Іванієнко В. В. - Маркетингові стратегії формування конкурентоспроможного бренду на міжнародних ринках, Ковальчук К. В. (2022)
Ігнатенко Р. В. - Розвиток цифрового маркетингу у світі та в Україні (2022)
Кузьо Н. Є. - Сучасні тренди ринку канцелярських товарів в Україні та маркетингові можливості й загрози розвитку вітчизняних виробників на ньому, Косар Н. С., Букавіна А. В. (2022)
Шимко О. В. - Омніканальність як маркетинговий інструмент забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2022)
Алексєєва О. Б. - Формування професійного словника вчителя початкової школи у процесі вивчення англійської мови (2022)
Дребет В. В. - Кодований семантичний обсяг іменників жіночого роду з початковими літерами A, B, C, G, H, I у сучасній німецькій мові: синергетичний підхід (на основі тлумачного словника DUDEN), Розводовська С. А., Джавала А. Е. Р. (2022)
Єфанова І. А. - Мелодійні особливості мовленнєвої поведінки індійських моряків (2022)
Ковальова К. О. - Мотивуючі ознаки лінгвокультурологічного концепта TEXTILE в англійській мові (2022)
Колегаєва І. М. - Образ годування у дзеркалі англійської і української фразеології. Стаття 2 (2022)
Кузнєцова Г. П. - Особливості сленгу англійської мови, що використовується IT-фахівцями та фахівцями в області кібербезпеки (2022)
Лелет І. О. - Епітети як засіб репрезентації емоційного стану персонажу в текстах англомовних художніх творів (2022)
Марінашвілі М. Д. - Французькомовний гастрономічний дискурс: лінгвопрагматичний аспект, Коккіна Л. Р., Польщина Д. С. (2022)
Попік І. П. - Лінгвальні особливості діалогічного мовлення у художньому тексті, Тхор Н. М. (2022)
Приходько Г. І. - Етнолінгвістичний аспект дослідження фразеології (2022)
Романюк С. Г. - Функціювання емотивної лексики в художньому тексті та особливості її перекладу українською мовою (на матеріалі роману С. Фрая "The Hippopotamus”), Лучина С. М. (2022)
Русавська О. О. - Варіативність просодичних параметрів в мовленні представників канадської провінції Нова Шотландія (2022)
Смаглій В. М. - Сектор МОВА у номінативному полі комплексного концепту WORD/LANGUAGE/SPEECH (2022)
Станко Д. В. - Типологічні особливості англомовного фанфікшен (2022)
Строченко Л. В. - Мовленнєве втілення концепту A WORK OF GENIUS у науковій картині світу (2022)
Томчаковська Ю. О. - Дискурсивні особливості англомовних гороскопів (2022)
Четайкіна В. В. - Релігійна лексика в американському президентському дискурсі: методика дослідження (2022)
Kotenko V. - El Picasso de nuestro fútbol: realización de la interdiscursividad a través de las modalidades artísticas en el discurso del fútbol Español (2022)
Shevchenko S. S. - Melodic organization of the preacher's speech in film discourse (2022)
Verbitskaja T. D. - Perzeptiv-artikulatorische aspekte der standardsprachlichen Varietätenkompetenz des Deutschen, Vasylchenko O. H. (2022)
Вимоги до публікацій (2022)
Kachemtseva L. V. - Cinema concert hall "Ukraine" in Kharkiv. Features of creation and modern state, Tymchenko D. D. (2021)
Клименко Є. В. - Несуча здатність пошкоджених залізобетонних двотаврових колон, Антонюк Н. Р., Максюта О. В. (2021)
Перельмутер А. В. - Аналіз несучої здатності центрально-стиснутих стержневих елементів із холодногнутих профілів, Юрченко В. В. (2021)
Surianinov M. G. - Numerical modeling of the distribution of snow load on a hyperbolic paraboloid. Theoretical basis, Jgalli S., Al Echcheikh El Alaoui D. (2021)
Surianinov M. G. - Deformability and crack resistance of airfield slabs, Neutov S. P., Korneeva I. B. (2021)
Fomin V. М. - Study of spatial problems of dynamic stability of reinforced concrete frames, Fomina І. P. (2021)
Dovgan A. D. - Structure formation of dispersed-reinforced building composites, Vyrovoy V. М. (2021)
Ковальов А. І. - Оцінювання вогнезахисної здатності новостворених вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, Отрош Ю. А., Томенко В. І., Васильєв О. Б. (2021)
Колесников А. В. - Анализ тепловых эффектов при многоочаговом структурообразовании, Семенова С. В., Выровой В. Н., Керш В. Я. (2021)
Крижановський В. О. - Використання досвіду будівництва монолітного цементобетонного покриття злітно-посадкової смуги аеропорту "Одеса” при розробці нового вітчизняного стандарту на влаштування аеродромів, Кровяков С. О., Заволока М. В., Шевченко В. В., Андреєва О. А., Софіяник А. М. (2021)
Martynov V. - Kinetics of rheological characteristics of foam concrete mixture, Martynova O., Elkin V. V., Makarova S., Kazmirchuk N. (2021)
Цапко Ю. В. - Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів, Бондаренко О. П., Цапко О. Ю. (2021)
Voinov O. P. - Boiler plants and the environment protection from industry harmful effects, Elkin Yu. G. (2021)
Chertkov O. Y. - Application of the approach to create an information construction model at the pre-design stage of investment and construction projects, Khokhrіakova D. O. (2021)
Токуєва Н. - М. Андрієвський – відомий український педагог-новатор, громадський діяч і науковець (до 100-річчя з дня народження) (2022)
Самодрин А. - Вернадськіанський вектор освіти – шлях до ствердження ноосферного гуманізму, Шакотько В. (2022)
Боднар О. - Специфіка делегування повноважень із використанням концепції Кайдзен у закладі загальної середньої освіти, Груць Г., Вуйцік М. (2022)
Сорочан Т. - Post-впровадження інтерактивної технології професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти, Шабала Ю. (2022)
Байдик В. - Підвищення кваліфікації вчителів у нових реаліях: проблеми та шляхи вирішення, Буряк О., Кечик О. (2022)
Оліяр М. - Ціннісні якості вчителя як основа формування аксіологічної компетентності молодших школярів (2022)
Цюняк О. - Формування емоційної культури у майбутніх учителів початкової школи у період війни (2022)
Лучанінова О. - Роль адаптивно-рефлексійних практик в освітньому процесі закладів вищої освіти України у воєнний час (2022)
Кіліченко О. - Розвиток педагогічного артистизму майбутніх учителів засобами української культури, Борисевич Л. (2022)
Романюк О. - Розвиток когнітивного компонента педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2022)
Нагаєв В. - Формування екологічної компетентності фахівців лісового господарства в умовах використання SMART-технології управління освітнім процесом, Суска А., Кускова С. (2022)
Семеній Н. - Комунікативні вміння як основа успішної партнерської взаємодії майбутнього вчителя (2022)
Наконечна Л. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу (2022)
Ніколаєску І. - Формування інклюзивної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти, Михальчук О., Нікітська Ю. (2022)
Олійник І. - До питання корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку, Тищенко Л., Яценюк Л. (2022)
Воропаєв Є. - Артистична богема: психолого-педагогічні аспекти ціннісних орієнтирів спільноти, Вороніна Г. (2022)
Біліченко О. - Психологічні особливості студентів різної статі та їх ставлення до дисципліни "Фізичне виховання”, Лошицька Т., Скирта О. (2022)
Вікторова П. - Ідеї педагогіки "вільного виховання” в організації дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану, Цина А. (2022)
Горобченко Н. - Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності старшокласників, Ващенко Т. (2022)
Максименко Н. - Міжпредметна інтеграція як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів, Барило С., Бай І. (2022)
Шетеля Н. - Професійна підготовка майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища (2022)
Kulyk A. Y. - Impact of geomagnetic storms, lunar cycles and days of the week on car accidents injuring people in terms of their potential impact on road users in Vinnytsia and the region, Ukraine, Revenok V. I., Nikolskyy A. I., Dobrovolska K. V. (2022)
Азарова А. О. - Система підтримки прийняття рішень щодо підвищення рівня інформаційної безпеки підприємства, Дьогтєва І. О., Шиян А. А. (2022)
Вакалюк Т. А. - Теоретичні аспекти розробки веб-додатку прогнозування курсу криптовалют, Павлов Р. В., Чижмотря О. В., Чижмотря О. Г., Лисогор Ю. І. (2022)
Zub K. - An overview of the current progress of the hei’s support systems from the entrants’ perspec, Zhezhnych P. (2022)
Мартинюк Т. Б. - Завадостійкість одиничного кодування для пристроїв керування, Войцеховська О. В., Очкуров М. А. (2022)
Palamarchuk Y. A. - Methods of building microservice architecture of e-learning systems (2022)
Романюк О. Н. - Антиаліайзинг зображення траєкторії гіперболи, Курінний М. С., Романюк О. В., Котлик С. В., Снігур А. В. (2022)
Ситніков Д. Е. - Модель ResNet для задачі прогнозування поширення Covid-19 в Україні, Андрусенко Ю. О. (2022)
Азаров О. Д. - Високолінійні двотактні буферні пристрої напруги з параметричною компен-сацією зсуву нуля, Богомолов С. В., Стахов О. Я. (2022)
Азаров О. Д. - Моделі АЧХ і ФЧХ двотактних підсилювачів постійного струму, Стахов О. Я. (2022)
Кичак В. М. - Генератор тактових імпульсів на базі високотемпературної надпровідності та переходів Джозефсона, Гузь М. Д., Макогон В. І., Коломієць А. А. (2022)
Кирилащук С. А. - Застосування знаково-символічного підходу у процесі формування професійних компетентностей студентів вищих технічних навчальних закладів, Бондаренко З. В., Клочко В. І., Хом’юк І. В. (2022)
Мельников О. Ю. - Дослідження методів розрахунку показників спортсмена-метальника ядра, Кадацький М. А. (2022)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Елементи математичного опису логіко-часових функцій багатозначної логіки та окремих операцій над ними, Прозор О. П. (2022)
Титул, зміст (2022)
Кизим М. О. - Аналіз контекстуальних і часових закономірностей розвитку поглядів на пріоритети забезпечення обороноздатності країн світу, Губарєва І. О., Хаустова В. Є., Манойленко О. В. (2022)
Абрамов Ф. В. - Фактори формування демонстраційних формальних правил у сфері охорони навколишнього середовища (2022)
Su R. - Comparative Analysis of Trends in the Ukrainian and Chinese Economies (2022)
Панова І. О. - Соціально-економічний і політичний профіль Ісламської Республіки Іран, Жеваго О. К. (2022)
Сигида Л. О. - Переваги та прогалини існуючих моделей комерціалізації інновацій (2022)
Черноіванова Г. С. - Науково-методичний підхід до управління інноваційною працею на підприємстві (2022)
Коваленко Ю. М. - Етапізація розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг, Яценко І. В. (2022)
Попело О. В. - Світові тенденції диджиталізації ринку фінансових послуг, Холявко Н. І., Тарасенко А. В. (2022)
Мартинович Н. О. - Від результату до ефективності: соціально-економічний контекст розбудови територій пріоритетного розвитку (2022)
Лещух І. В. - Доходи місцевих бюджетів в умовах війни: трансформація структури та перспективи подальшого формування (2022)
Третяк В. П. - Науково-теоретичні основи формування бізнес-середовища територій, Чень Ю. (2022)
Калюжна Н. Г. - Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення, Шеремет А. С. (2022)
Ополінська В. В. - Облік витрат у сфері електронної торгівлі в Україні (2022)
Чиж Н. М. - Функціонування банківської системи України: проблеми та перспективи (2022)
Краснова І. В. - Підходи до моделювання операційного ризику банку, Лавренюк В. В. (2022)
Волохата В. Є. - Міжнародний досвід розвитку ринку платіжних карток і проблеми функціонування платіжних карток в Україні (2022)
Іванченкова Л. В. - Фінансовий і податковий менеджмент у системі управління підприємством, Степаненко С. В., Євтушевська О. О. (2022)
Соколовська Н. С. - Модель інтеграції операційного ризик-менеджменту в систему прийняття рішень банку (2022)
Титул, зміст (2021)
Зінченко А. О. - Аналіз методів підвищення живучості телекомунікаційних мереж, Масесов М. О., Пантась І. О. (2021)
Тіхонов Г. М. - Постановка задачі оптимального розподілу ресурсу неоднорідних засобів диструктивного впливу на елементи платформи національної телекомунікаційної мережі в особливий період, Шолохов С. М., Ніколаєнко А. Н., Тютюнник В. М. (2021)
Козубцова Л. М. - Методика оцінювання ефективності виконання заходів забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури організацій, Хлапонін Ю. І., Козубцов І. М. (2021)
Артюшин Л. М. - Математична модель побудови бойового порядку спільної авіаційної групи пілотованої та безпілотної авіації, Лобанов А. А., Герасименко В. В. (2021)
Гогонянц С. Ю. - Методика обґрунтування структури експертно-навчальної системи військового призначення, Руденко Є. Г. (2021)
Кацалап В. О. - Порівняльний аналіз методик психологічного впливу на військовослужбовців Збройних Сил України в умовах проведення операції Об’єднаних сил, Гарматенко Р. В. (2021)
Войтко О. В. - Модель розповсюдження інформації при реалізації стратегічного наративу держави (2021)
Левченко О. В. - Аналіз основних загроз національній безпеці держав-сусідів України в умовах гібридної агресії Росії, Федорчук Д. Л., Міхєєв Ю. І. (2021)
Вимоги оформлення статтей (2021)
Титул, зміст (2021)
Раєвнєва О. В. - Активізація міжнародної діяльності як засіб розвитку інноваційно-активного університету, Берест М. М. (2021)
Додукало М. Ю. - Впровадження європейського досвіду створення кластерів у сфері сільського зеленого туризму в Україні, Данько Н. І. (2021)
Іванов Ю. Б. - Формування інструментарію стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні, Красноносова О. М., Полякова О. Ю., Тур О. В. (2021)
Кизим М. О. - Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету, Хаустова В. Є., Решетняк О. І. (2021)
Кривицька О. Р. - Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні, Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М. (2021)
Prokhorova V. V. - Public-Private Partnership as an Institute of Combined Public and Private Efforts to Solve Socially Important Tasks in Ukraine, Yukhman Y. V., Babichev A. V., Varenko T. V. (2021)
Раєвнєва О. В. - Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки, Аксьонова І. В., Бровко О. І. (2021)
Rayevnyeva O. V. - Transformation of the Interaction between the Educational and Scientific Activity of a University in the Innovative Economy, Ostapenko V. M. (2021)
Шевченко А. В. - Стратегічні пріоритети екомодернізації у промисловості України у контексті подолання глобальних економічних викликів і реалізації цілей сталого розвитку (2021)
Бабець І. Г. - Теоретико-методологічні засади дослідження впливу зовнішньоекономічних чинників на економічну безпеку регіонів України (2021)
Замрій А. М. - Аналіз динаміки та факторів впливу на трудові ресурси Київської області, Капустян В. О. (2021)
Круглякова В. В. - Формування ресурсів місцевого бюджету Львівської області в умовах фінансової децентралізації, Західна О. Р., Юрченко І. М. (2021)
Голобородько А. Ю. - Організаційно-економічне плато формування цифрового стратегічного партнерства (2021)
Кондратенко Н. О. - Статистичні методи в системі управління розвитком підприємства, Колесник Т. М., Браташ М. А. (2021)
Лазебник Ю. О. - Стратегічне управління людськими ресурсами в умовах невизначеності, Корепанова К. О. (2021)
Новікова М. М. - Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України, Швед А. Б. (2021)
Пашкевич М. С. - Визначення завдань сталого розвитку підприємства в умовах європейської моделі біоекономіки, Лі Г. (2021)
Шатілова О. В. - Гендерна рівність як складова благополуччя на робочому місці, Яковенко М. В. (2021)
Вербівська Л. В. - Система електронного бізнесу (2021)
Соболєв В. М. - Поведінкові засади розгортання кризових явищ у сучасній світовій економіці, Соболєва М. В. (2021)
Дубина М. В. - Сутність та особливості формування поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг, Тарасенко А. В., Тарасенко О. О. (2021)
Ханін І. Г. - Електронні платіжні системи: особливості функціонування та оцінка економічної ефективності, Сопін Є. О. (2021)
Корепанов О. С. - Формування системи індикаторів стану та розвитку "розумних" міст в Україні, Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І., Маслов М. Ю. (2021)
Полякова О. Ю. - Фіскальні ефекти впровадження нових соціальних стандартів в Україні (2021)
Тарновська І. В. - Активізація підприємницької ініціативи як спосіб забезпечення зайнятості ветеранів АТО/ООС: українська практика та світовий досвід, Власова В. П. (2021)
Голян В. А. - Інституціоналізація економічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного природокористування на рівні ОТГ, Мединська Н. В. (2021)
Титул, зміст (2022)
Хаустова В. Є. - Перспективні напрямки розвитку IT-сфери в світі, Решетняк О. І., Хаустов М. М. (2022)
Головня О. М. - Виставково-ярмаркова діяльність як інтеграційний інструмент реалізації інтересів АПК (2022)
Дзюрах Ю. М. - Роль інвестування у забезпеченні розвитку сільських територій України як туристичних дестинацій, Кулиняк І. Я. (2022)
Губарєва І. О. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності деревообробної промисловості в Україні у повоєнний період, Зінченко В. А., Манойленко О. В., Благун С. І. (2022)
Іляш О. І. - Стратегічні пріоритети державної політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки України на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки, Смоляр Л. Г., Дученко М. М., Джадан І. М. (2022)
Іванов Ю. Б. - Методичний підхід до ідентифікації проблем функціонування територіальних громад в умовах нестабільності, Іванова О. Ю., Лаптєв В. І. (2022)
Леванда О. М. - Вплив пандемії COVID-19 на регіональні ринки праці України, Бєлікова Н. В., Кизим М. О., Дороніна М. С. (2022)
Левковська Л. В. - "Зелені" та соціальні інвестиції як інструмент забезпечення водної безпеки населених пунктів України, Чередніченко Ю. Г., Добрянський О. І. (2022)
Александрова В. О. - Теоретичні передумови формування організаційно-економічного забезпечення реорганізації діяльності суб’єкта господарювання, Манойленко О. В. (2022)
Koryuhina C. - COVID-19 Crisis Management on the Example of Hospitality Industry Enterprise in Latvia, Shamshina T., Zivitere M., Riashchenko V., Gryshova I. Y. (2022)
Шаповалова І. О. - Інформаційні технології як фактор удосконалення функціонування підприємств, Завгородній А. В., Маркова Т. Д., Трішин Ф. А. (2022)
Омельяненко О. М. - Аналіз науково-методичних підходів і концепцій інноваційних спільнот (2022)
Попело О. В. - Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств, Холявко Н. І., Дубина М. В., Тарасенко А. В. (2022)
Яременко С. В. - Визначення центроїда лазерної плями у площині фотосенсора мультимедійного тиру на основі методів інтерполяції та фільтрації фрагмента зображення, Крак Ю. В. (2022)
Bazilevych K. O. - Intelligent decision support system for epidemiological diagnostics. II. Information technology development, Chumachenko D. I., Hulianytskyi L. F., Meniailov I. S., Yakovlev S. V. (2022)
Кригін В. М. - Алгоритм розв'язування супермодулярних (max,+) задач розмітки із самоконтролем на основі субградієнтного спуску, Хоменко Р. О. (2022)
Гупал А. М. - Аналіз білкових структур плазми крові при гліомах з використанням Баєсових процедур розпізнавання на моделях ланцюгів Маркова, Тарасов А. Л. (2022)
Кнопов П. С. - Деякі багатовимірні стохастичні моделі керування запасами із сепарабельною функцією витрат, Пепеляєва Т. В. (2022)
Стецюк П. І. - Оптимізаційні задачі для максимального k-плекса, Хом’як О. М., Блохін Є. А., Супрун А. А. (2022)
Стоян Ю. Г. - Решітчасте покриття кубоїда мінімальною кількістю півcфер, Романова Т. Є., Панкратов О. В., Тевяшев А. Д. (2022)
Булавацький В. М. - Деякі двовимірні крайові задачі фільтраційної динаміки для моделей з пропорційною похідною Капуто (2022)
Семенов В. В. - Збіжність методу екстраполяції з минулого для варіаційних нерівностей в рівномірно опуклих Банахових просторах, Денисов С. В. (2022)
Барановський С. В. - Узагальнення моделі противірусної імунної відповіді для комплексного урахування дифузійних збурень, температурної реакції організму та логістичної популяційної динаміки антигенів, Бомба А. Я., Ляшко С. І. (2022)
Пепеляєв В. А. - Метод оптимізації надійності, альтернативний bPOE, Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2022)
Стоян В. А. - Математичне моделювання стану динамічних мультиплікативно нелінійних систем (2022)
Николайчук Я. М. - Асиметричні алгоритми шифрування у системі залишкових класів, Якименко І. З., Возна Н. Я., Касянчук М. М. (2022)
Задірака В. К. - Оптимізація багаторозрядної операції множення на основі дискретних перетворень (Фур’є, косинусних, синусних) у паралельній моделі обчислення, Терещенко А. М. (2022)
Палагін О. В. - Технології віртуалізації, що властиві живим істотам, Семотюк М. В. (2022)
Кривий С. Л. - Алгебраїчні операції над нечіткими множинами і відношеннями в автоматній інтерпретації з реалізацією логіковими апаратними засобами, Опанасенко В. М., Зав’ялов С. Б. (2022)
Старков В. М. - Канонічні рівняння оптичного гістерезису (2022)
Гладких Ф. - Характеристика механізмів цитопротективної активності кріоконсервованого екстракту плаценти за даними морфологічних та біохімічних досліджень слизової оболонки шлунка в експерименті, Вернигородський С., Чиж М. (2021)
Лурін І. - Експериментальне моделювання залишкової ранової порожнини на балістичному пластиліні з використанням стандартних та експансивних куль, Цема Є., Гуменюк К., Сусак Я., Дубенко Д., Цема Є. (2021)
Покровська Н. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та хронічним обструктивним захворюванням легень, Щербата Г., Капустинська О., Скляров Є. (2021)
Гніздюх Р. - Генний поліморфізм у жителів Тернопільської області, хворих на ессенціальну артеріальну гіпертензію, Шманько В. (2021)
Узун Д. - В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST, Лазоришинець В., Узун К. (2021)
Kumar S. - Association of QT interval indices with cardiac autonomic neuropathy in diabetic patients, Kodidala S. R. (2021)
Дронов О. - Оцінка характеру мікробної флори на етапах лікування у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу, Ковальська І., Насташенко І., Левченко Л., Щигель І., Онищенко М., Малиш А. (2021)
Дудєріна Ю. - Клінічна характеристика вагітних з ізольованими вродженими вадами серця у плода, Говсєєв Д., Галаган В., Куркевич А. (2021)
Берестовий В. - Вплив інфекційних факторів та морфологічних змін органів малого тазу на невдалу спробу імплантації, Буренко В., Мартинова Л., Берестовий О., Говсєєв Д. (2021)
Коршняк В. - Застосування сенсорної депривації у хворих з віддаленими наслідками легкої бойової черепно-мозкової травми, Стоянов О., Остапенко І., Грузевський О. (2021)
Селезнева С. - Стан неврологічного та психоемоційного станів у населення Донецького регіону під час ООС та вплив на нього препарату "V-ОМЕГА-3", Ракша-Слюсарева О., Слюсарев О., Боєва С., Мамедалієва С., Ракита Н., Северин Н., Стрельченко О. (2021)
Grishnyaeva O. - The program of medical and psychological support of the process of medical college students adaptation to work in primary positions (2021)
Jahagirdar R. - Acne vulgaris: psychosocial impact in adolescents (2021)
Ткаченко І. - Порівняльна оцінка та аналіз асортименту і обсягів застосування пестицидів в різних країнах світу, Антоненко А., Бардов В., Омельчук С. (2021)
Борисенко А. - Професійні ризики при внесенні пестицидів за допомогою безпілотних літальних апаратів: особливості та порівняльна гігієнічна оцінка, Антоненко А., Омельчук С., Бардов В., Борисенко А. (2021)
Щербак В. - Особливості смертельних ушкоджень при пострілах із переробленої та реактивованої зброї (два випадки з експертної практики), Сапєлкін В., Лавриненко О., Мельник С. (2021)
Подолян В. - Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти. Огляд (2021)
Марушко Ю. - Клінічне значення антитіл IgG в діагностиці алергічних станів та контролі алерген-специфічної імунотерапії. Огляд, Галушко Б., Юр’єв C., Гищак Т., Московенко О. (2021)
Склярова О. - Рівень лейкотрієну В4 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з коронавірусною хворобою, Покровська Н., Грушка О., Скляров Є. (2022)
Самчук О. - Роль ожиріння у розвитку запалення та прогресуванні серцевої недостатності при коронавірусній хворобі, Капустинська О., Скляров Є. (2022)
Волошин О. - Комплексна оцінка статусу вітаміну D у дітей дошкільного віку з рекурентними респіраторними інфекціями, Марушко Ю. (2022)
Покровська Т. - Перебіг генералізованих форм менінгококової інфекції у дітей Львівщини протягом 2011-2019 рр., Литвин Г. (2022)
Легенчук О. - Фагоцитарна активність нейтрофільних гранулоцитів ротової рідини у дітей з гострими формами лейкемії, Немирович Ю. (2022)
Хайтович М. - Проблемна поліфармація при амбулаторній терапії дітей: потенційні ризики взаємодії лікарських засобів, Сова В., Кирильчук К., Ситник І., Половинка В., Темірова О., Турчак Д. (2022)
Хайтович М. - Епідеміологія, патофізіологія та лікування посттравматичного стресового розладу. Огляд, Місюра О. (2022)
Хайтович М. - Психореабілітація в умовах пандемії COVID-19. Огляд, Місюра О. (2022)
Гридіна Т. - Особливості лікування та профілактики інфекції, викликаної вірусом гепатиту С. Огляд (2022)
Яременко О. - ВІЛ-асоційовані артрити. Огляд літератури та клінічні випадки, Коляденко Д. (2022)
Турчак Д. - Клініко-фармакологічні аспекти підтримки оваріально-менструального циклу. Огляд, Хайтович М. (2022)
До 75-річчя академіка НАН та НАМН України В. І. Цимбалюка (2022)
Еннан А. А.-А. - Альгофлористичні дослідження водойм басейну Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор’я, Україна), Шихалєєва Г. М., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М., Герасимюк В. П. (2022)
Райда О. В. - Аутекологічні особливості та характеристика еконіш діатомових водоростей (Bacillariophyta Karsten) пониззя р. Ворскла (2022)
Шелюк Ю. С. - Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ (2022)
Борисова О. В. - Культури водоростей як модельний об’єкт для вивчення альгобактеріальних угруповань (консорцій) (2022)
Варналій З. С. - Методологічний підхід до розроблення концептуальних засад щодо стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів, Шевченко О. В. (2021)
Олексюк Г. В. - Управління територіальними громадами на засадах територіального маркетингу: теоретико-методологічні аспекти, Попадинець Н. М., Самотій Н. С. (2021)
Шебанін В. С. - Розвиток територій у системі державної регіональної політики, Уманська В. В., Решетілов Г. О. (2021)
Мельник М. І. - Сучасні глобальні виклики та тренди: діагностика впливу на ендогенний розвиток регіону, Лещух І. В. (2021)
Іщук С. О. - Критерії вибору напрямів смарт-спеціалізації регіону (на прикладі Харківської області), Созанський Л. Й. (2021)
Жук П. В. - Гірські проблемні території Українських Карпат: ідентифікація та стимулювання розвитку (2021)
Сидорук А. В. - Аналіз розробки айдентики туристичного бренду (на прикладі м. Запоріжжя), Бортников Є. Г., Люта Д. А. (2021)
Сторонянська І. З. - Критерії виокремлення та інструменти розвитку проблемних сільських територій, Залуцький І. Р., Патицька Х. О. (2021)
Кучер Л. Ю. - Регіональні відмінності впровадження інноваційних проєктів у підприємствах аграрного сектору (2021)
Нестор О. Ю. - Теоретичні та практичні аспекти управління активами територіальних громад: зарубіжний досвід (2021)
Карп’як М. О. - Соціальна ексклюзія в Україні та її вплив на розвиток людського потенціалу держави та її регіонів (2021)
Гулич О. І. - Удосконалення економічного регулювання екологічної безпеки водокористування в умовах децентралізації владних повноважень (2021)
Кондрацька Л. П. - Дитячий туризм в Україні: стан та перспективи розвитку (2021)
Про журнал "Регіональна економіка" (2021)
Правила для авторів (2021)
Коваль Л. П. - Промислова конкурентоспроможність України в умовах імплементації Industry 4.0 (2021)
Беновська Л. Я. - Проблеми та механізми стимулювання розвитку прикордонних територій у несприятливих умовах (2021)
Цимбалюк С. М. - Організаційно-економічний механізм сталого розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону (2021)
Щеглюк С. Д. - Оцінювання ефективності секторально-просторових структурних трансформацій економіки міст Західного регіону України (2021)
Яремчук Р. Є. - Удосконалення регулювання розвитку економіки великих міст Західного регіону в контексті пріоритетів формування моделі циркулярної економіки (2021)
Кіптач Ф. Я. - Шляхи регулювання екологічної безпеки у сфері землекористування (2021)
Мельник М. І. - Інноваційний вимір реалізації державної регіональної політики в Україні, Лещух І. В. (2021)
Нестор О. Ю. - Публічно-приватне партнерство: сутність, особливості та проблеми розвитку на тлі пандемії COVID-19 (2021)
Ривак Н. О. - Шляхи реалізації експортного потенціалу України на ринках ЄС (2021)
Гоблик В. В. - Територіальна громада як суб’єкт транскордонного співробітництва (2021)
Bakulich O. O. - Modeling of level of pollution of canyons during management of the ecological condition of the megapolis, Samoylenko E. S., Holodenko V. O. (2021)
Кіс І. Р. - Механізм управління екологічними ризиками на транспортних підприємствах (2021)
Майорова І. М. - Концепція екологістичної моделі морського порту в умовах циркулярної економіки, Литвиненко В. П. (2021)
Chernova Lub. S. - Model approach in project management methodology, Titov S. D., Chernova Lud. S. (2021)
Курносенко Д. В. - Дослідження впливу характеристик масляних фільтрів типу "spin-on" на робочі параметри масляної системи, Савчук В. П., Білоусов Є. В. (2021)
Лисий А. О. - Дослідження умов безпеки плавання як фактору безаварійності судноводіння, Нестеров О. Ю., Перепечаєв С. М. (2021)
Терлич С. В. - Вплив аеродинамічного сліду авіанесучого судна на динамічні параметри супутніх літальних апаратів (2021)
Берестенко В. В. - Структура й характеристики мультимодальної доставки з позиції цифровізації, Онищенко С. П. (2021)
Берневек Т. І. - Використання сучасних технологій перевезення наливних вантажів морським транспортом, Павлова Н. Л., Тихоніна І. І. (2021)
Главатських В. І. - Ефективність роботи суден залежно від швидкісного режиму (2021)
Данилян А. Г. - Створення та дослідження нових наукоємних технологій щодо зниження шкідливих викидів у випускних газах суднових дизелів, Маслов І. З., Тірон-Воробйова Н. Б. (2021)
Чернова О. Т. - Аналіз небезпек під час розриву автоцистерни, Кривенко Г. М. (2021)
Безуглий І. В. - Перспективні моделі організації туристичного бізнесу (2021)
Біль М. М. - Споживча поведінка населення України: рефлексії на пандемію COVID-19 (2021)
Сидорук А. В. - Бренд- і РR-менеджмент підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу: теоретичні аспекти, Маковецька Н. В., Бортников Є. Г. (2021)
Петрова Я. І. - Підвищення ефективності фінансування вищої освіти: стратегічні орієнтири України в умовах глобальних викликів (2021)
Щеглюк С. Д. - Підходи до оцінювання ефективності державної регіональної політики (2021)
Гонтар З. Г. - Перспективні напрями вдосконалення соціальної політики в Україні з урахуванням досвіду європейських країн (2021)
Волкова О. Г. - Фінансова політика розвинених країн: сучасні виклики (2021)
Созанський Л. Й. - Економічна оцінка ефективності функціонування промисловості Польщі та її регіонів (2021)
Осадчий Є. М. - Сагайдачний шлях: від верхов’я Псла до кордону Речі Посполитої, Дегтярьов С. І. (2021)
Лобко Н. В. - Внесок періодичних видань української діаспори в розвиток генеалогії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) (2021)
Зубко О. Є. - Українська міжвоєнна еміграція в ЧСР та шкідливі звички українців-емігрантів (1921-1939) (2021)
Румянцев О. Є. - Таємниці пансіону Онацьких і російський фактор (за документами МВС Італії, 1930-1941 рр.) (2021)
Гончаренко А. В. - Політика адміністрації президента США Дж.Ф. Кеннеді щодо Китаю (вересень 1961 – листопад 1963 рр.) (2021)
Артюх В. О. - "Просвіти" Охтирського повіту в 1917-1922 рр. (2021)
Король В. М. - Стародавні та середньовічні кочові держави Євразії в контексті дослідження історичної динаміки народів Великого Степу (2021)
Нестеренко В. А. - Імперський період історії Стародавнього Риму в інтерпретації Т. Ф. Зелінського (2021)
Титул, зміст (2022)
Романовська О. O. - Формування навичок саморегуляції у магістрів освітніх, педагогічних наук (2022)
Слободяник В. І. - Теоретичні засади самозбережувальної поведінки майбутніх фахівців екстремального виду діяльності, Шевелєва Ю. А. (2022)
Сірко Р. І. - Професійно-екстремальна компетентність майбутніх психологів Оперативно-рятувальної служби, Годій Л. В. (2022)
Berkutova T. I. - Forming grammatical competence while teaching professionally-oriented foreign language in non-linguistic universities, Vrakina V. V., Sadkovska V. A. (2022)
Gren L. M. - A pedagogue’s facilitation competency in teaching foreign students, Cherkashyn A. I., Karlyuk S. V. (2022)
Гладченко О. В. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення якісного дистанційного навчання, Ратушняк Т. В., Беспарточна О. І. (2022)
Стельмах О. В. - Особливості впливу соціальних мереж на студентів (2022)
Гура Т. В. - Формування лідерського потенціалу інтелігента, Пономарьов О. С. (2022)
Пономарьов О. С. - Лідерство в управлінні проєктами, Чеботарьов М. К., Харченко А. О., Грінченко М. А. (2022)
Вещикова О. - Асиметрія пам’яті і спогадів у художньому творі: наратологічний аспект (2022)
Кондратьєва С. - Дочка, падчериця і знов дочка: як змінювався головний персонаж у редакціях п’єси Юрія Яновського (2022)
Васьків М. - Павло Мовчан мистецтвознавець: слово, образ, знак (2022)
Підбуртна Д. - Людина в історії роду: криза ідентичності в романі "OST" ("Морозів хутір") Уласа Самчука (2022)
Стельмах М. - Історик як публічний інтелектуал: медійний дискурс навколо праць Тімоті Снайдера на українську тематику (2022)
Бабенко В. - Образ жінки похилого віку в наративах мас медіа під час російсько-української війни (2022)
Гудошник О. - Дискусійні аспекти міждисциплінарної взаємодії журналістики та усної історії, Темченко Л. (2022)
Блог головного редактора (2022)
Бурбело О. А. - Стартапи в бізнес-екосистемі: теоретичний та практичний аспекти, Ахромкін Є. М., Заблодська Д. В. (2022)
Васильченко А. О. - Аналіз міжнародного досвіду використання інструментів формування кластерних систем, Матвійчук Л. Ю. (2022)
Gojayeva E. - Current state of tourist education analysis in Azerbaijan (2022)
Rasulev A. - New opportunities on economic development of Uzbekistan, Voronin S., Shomurodov T. (2022)
Shcherbakova A. - Foreign experience of government policy rural sustainable development (2022)
Калінеску Т. В. - Порівняльний аналіз обліково-фінансового механізму взаємодії суб’єктів господарювання, Юфен Хуан (2022)
Ліхоносова Г. С. - Варіативність дифузій обліково-фінансової взаємодії суб’єктів господарювання (2022)
Тофанюк О. В. - Фінансовий лізинг як основний інструмент інвестування оновлення основних засобів, Ольшанський О. В., Пономарьова С. С. (2022)
Заблодська І. В. - Концепт теоретичного переосмислення соціальної якості життя українців, Сєрєбряк К. І., Баларірєва О. М. (2022)
Voitenok Zh. - Indicators of efficiency of procurement activities of consumer cooperation in the republic of Belarus assessment of the economic, Pavlov K. (2022)
Mustafaev A. - Market transformation – the basis for the stability and competitiveness of the agro-industrial complex of the regions of the north, Naidenov N., Zakhariev R. (2022)
Зеленко О. О. - Кінотуризм як інноваційний інструмент розвитку сфери гостинності України, Осовська У. Є. (2022)
Новини науки та практики (2022)
Редакційна колегія рекомендує (2022)
Рецензенти (2022)
Вимоги до оформлення (2022)
Вихідні відомості (2022)
Осадчий Є. М. - Cпоруда XVII століття з городища Волинцеве у середній течії річки Сейм (2021)
Оліцький В. О. - Висвітлення розвитку початкової освіти у 1941 - 1943 рр. місцевою пресою Зони військового командування (2021)
Ільницький В. І. - Розшук та розробка радянськими силовими органами українських націоналістів на території Румунської Народної Республіки (1955 – 1957), Михаць Р. М. (2021)
Будянський Д. В. - Драматургія Івана Кавалерідзе на сумській сцені (2021)
Ganbarova S. - Territorial claims of Armenia to the Azerbaijan Democratic Republic in 1918 - 1920 (2021)
Гончаренко А. В. - Формування зовнішньополітичного курсу президента США Дж.Ф. Кеннеді щодо КНР (січень - жовтень 1961 р.) (2021)
Карпачова О. В. - Аудит розкриття інформації у примітках щодо оренди за вимогами МСФЗ (2022)
Легенчук С. Ф. - Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній: історія виникнення та проблеми формування в контексті удосконалення системи обліку, Жиглей І. В. (2022)
Polishchuk I. R. - Accounting and analytical support for managing the reliability of financial reporting indicators, Vyhivska I. M., Makarovych V. K. (2022)
Чижевська Л. В. - Підходи до оподаткування окремих операцій неприбуткових організацій: український та міжнародний досвід, Затока Т. В. (2022)
Юрківський О. Й. - Cоціальне підприємництво в період формування та трансформації національної моделі "Homo economicus" (2022)
Вихідні відомості (2022)
Понирко М. П. - Діяльність акцизного нагляду Міністерства фінансів імперії Романових на Лівобережній Україні під час запровадження акцизної винної реформи в другій половині ХІХ ст. (2021)
Міщенко Л. В. - Олександр Твердохлєбов – історик, етнограф, літератор (2021)
Ільницький В. І. - Українські націоналісти Карпатського краю ОУН та румунське підпілля (1940-і – початок 1950-х рр.): співпраця в умовах протистояння тоталітарним режимам, Огар А. О. (2021)
Лисенко М. С. - Сільськогосподарські товариства та Міністерство землеробства Російської імперії: залежність чи співпраця (друга половина XIX – початок XX ст.) (2021)
Дегтярьов С. І. - Rebellion. Regional Dimension Review of Yuriy Kotlyar’s monograph "Peasant Rebellion in the Mykolaiv region (1918-1921)” (2021)
Korol V. M. - Scientific and practical experience of architectural heritage restoring in the focus of the Ukrainian researchers (2021)
Finiuk N. S. - Reduction in viability oh human cervix carcinoma HeLa cells by p21 gene transferred with block polymeric dimethylaminoethyl methacrylate-based carrier, Mitina N. E., Klyuchivska O. Yu., Kril I. Y., Zaichenko A. S., Stoika R. S. (2022)
Ilkiv M. V. - Effect of a novel thiazole derivative and its complexes with polymeric carriers on the processes of lipid peroxidation in lymphoma cells, Shalai Ya. R., Mitina N. E., Zaichenko A. S., Babsky A. M. (2022)
Polishchuk A. I. - Dynamics of foliar concentrations of photosynthetic pigments in woody and herbaceous plant species in the territory of an industrial city, Antonyak H. L. (2022)
Tsaryk I. - Structural and functional organization of ant communities in secondary meadow ecosystems, Reshetylo O., Khamar I. (2022)
Pytel-Huta S. - Representatives of the superfamilies Vespoidea, Apoidea (Spheciformes) and Chrysidoidea in the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv, Skyrpan I., Tsaryk Y., Shydlovskyy I., Khamar I. (2022)
Сесія Загальних зборів Національної академії наук України (15 червня 2022 р.) (2022)
Загородній А. Г. - Про діяльність Національної академії наук України у 2021 році — першому півріччі 2022 року та основні завдання наступного періоду (звітна доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 червня 2022 р.) (2022)
Петров В. В. - Про роботу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України зі створення технологій і систем спеціального призначення (2022)
Кучук М. В. - Рослинні біотехнології для медицини та сільського господарства (2022)
Шульга М. Ф. - ННЦ ХФТІ: реальний стан та перспективи подальшого розвитку (2022)
Стрижак П. Є. - Перспективи гетерогенно-каталітичного виробництва синтетичного моторного палива в Україні з вітчизняної сировини (2022)
Лобода П. І. - Співпраця НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" з НАН України та бізнесом як основа вдосконалення системи підготовки матеріалознавців та металургів в умовах глобальних викликів (2022)
Лукін О. Ю. - Освоєння гібридних родовищ — перспективний напрям нафтогазовидобування (2022)
Русанов А. В. - Перспективи розвитку енергетичного машинобудування України у повоєнний час (2022)
Кораблін С. О. - Україна: фінансовий вимір війни (2022)
Кара-Васильєва Т. В. - Культурна спадщина України: дослідження, її стан у період новітніх викликів сучасності (2022)
Походенко В. Д. - Доробок у галузі фізичної хімії вільних радикалів, спряжених електропровідних полімерів і наносистем (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України) (2022)
Larsson M. - Molecular chirality and spontaneous symmetry breaking (report on the occasion of awarding of V.I. Vernadsky Gold Medal of NAS of Ukraine) (2022)
Постанови Загальних зборів НАН України (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (11 травня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (25 травня 2022 р.) (2022)
Яцків Я. С. - Про наукові космічні дослідження в Україні (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 травня 2022 р.) (2022)
Шестопалов В. М. - Проблеми збереження та ефективного використання якісних підземних вод у контексті водної безпеки України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 травня 2022 р.) (2022)
Сьомка В. О. - Про перспективи розвитку літієвого виробництва та хімічних джерел струму в Україні. Літієносні пегматити Українського щита (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 25 травня 2022 р.) (2022)
Кириллов С. О. - Про перспективи розвитку літієвого виробництва та хімічних джерел струму в Україні. Одержання літію з мінеральної сировини (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 25 травня 2022 р.) (2022)
Лисенко О. Є. - Феноменологія війни Росії проти України як об’єкт гуманітарних досліджень (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 25 травня 2022 р.) (2022)
Котляров В. П. - Віковий ювілей всесвітньо відомого математика (до 100-річчя академіка НАН України В.О. Марченка), Фельдман Г. М. (2022)
60-річчя академіка НАН України О. М. Тимохи (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Скрипниченко (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Дмитраха (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Романюка (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Захаренка (2022)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Пархоменко (2022)
Оголошення про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України у 2022 році (2022)
Bakhov I. О. - Osobliwości wykorzystania platformy "Translator’s Аmanuensis 2020" przez tłumaczy jako środka postedycji (2020)
Білоус Н. П. - Неологізми як засіб відображення сучасного способу життя носіїв англійської мови, Новохатська Н. В. (2020)
Бойчук В. М. - Особливості ідентифікації песимізму персонажа в тексті художнього твору (на матеріалі англійської мови), Єфремова Н. В. (2020)
Вальчук Г. С. - Прагматична функційність неологізмів у англомовних медійних текстах (2020)
Василенко О. В. - Особливості становлення україномовних перекладів творів Ернеста Хемінгуея в ХХ столітті, Костюк Л. В. (2020)
Волох С. В. - Використання ігрових технологій на практичних заняттях з англійської мови в закладах вищої освіти (2020)
Halytska O. B. - Von Gastarbeiterliteratur zur transnationalen Literatur? Problematisierungen und Forschungsfragen (2020)
Галян О. В. - Методологія наукових досліджень фізичної терміносистеми французької мови (2020)
Гапон Л. О. - Лінгвістичні студії Ярослава-Богдана Рудницького в Канаді як феномен доби ідеологічного протистояння (2020)
Головацька Ю. Б. - Rendring of the phraseological units as means of character description in Ukrainian and Polish translations of "Alice Through the Looking Glass" by Lewis Carroll (2020)
Гончарук С. В. - Поетика комічного в пародійній творчості Роальда Дала (2020)
Гураль О. Ю. - Креативна експресивність англомовного постмодерністського роману у світлі теорії концептуального блендінгу (2020)
Жулінська М. О. - Вербалізація концепту "HOUSING" англійськими неологізмами (2020)
Застровська С. О. - Основні характеристики фазової структури діалогічного дискурсу, Застровський О. А. (2020)
Канонік Н. П. - Кількісне співвідношення значень простору й часу в семантичній структурі прикметників сучасної англійської мови (2020)
Карпіна О. О. - Компаративний аналіз літературного й машинного перекладів (на матеріалі фрагментів роману C. Плат "The Bell Jar") (2020)
Kyrychuk L. M. - Functional parameters of pragmatic interactive markers in compositional parts of research articles, Bohdanova A. S. (2020)
Клименюк А. В. - Инстинкты, эмоции и чувства: междисциплинарная лингво-психологическая мегаклассификация (2020)
Коляда Е. К. - Базові поняття сенсорної лінгвістики, Лісінська Т. Ю. (2020)
Малімон Л. К. - Лінгвокогнітивні особливості кінодискурсу творів Квентіна Тарантіно (на матеріалі фільму "Безславні виродки"), Барило Я. О. (2020)
Макарук Л. Л. - Структура, семантика та функційне призначення дужок та цифр у сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі (2020)
Одарчук Н. А. - TED-конференції – платформа для англомовного мотиваційного дискурсу, Мірончук Т. А. (2020)
Павлюк А. Б. - Залучення інформаційно-комунікаційних технологій при організації факультативних занять англійської мови на засадах інтегративного підходу в 5-6 класах середньої школи, Шелудченко С. Б., Шелудченко О. В. (2020)
Петренко О. В. - Синонімічні відношення німецькомовних термінів у галузі робототехніки (2020)
Плєшкова О. В. - Історія рідного краю крізь призму життєвого і творчого шляху українсько-канадської письменниці Любові Василів-Базюк, Калиновська І. М., Коляда Е. К. (2020)
Рись Л. Ф. - Лексикографічна репрезентація концепту FRIEDEN в сучасній німецькій мові, Якимчук М. С. (2020)
Савчук Р. І. - Французький оніричний наратив: досвід лінгвосеміотичного аналізу (на матеріалі роману Ж. де Нерваля "Aurélia ou le rêve et la vie") (2020)
Семенов Ю. М. - Застосування фразових банків в англійських академічних текстах, Дюканова Н. М. (2020)
Сенчук Л. Г. - Перекладацький аспект метафоричних і метонімічних трансформацій у текстах засобів масової інформації, Волощук І. П. (2020)
Черник О. О. - Промовисті імена в ідіостилі Дена Брауна як проблема перекладу (2020)
Шуляк І. М. - Синтаксично-стилістичні репрезентативи комунікативної інтенції мовця в романі Патріка Вайта "The Eye of the Storm", Тoмчук І. О. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Тертишник В. М. - Земля в національній докрині державотворення (2019)
Дімітров М. К.. - Відповідальність за погрозу в пам'ятках українського права (2019)
Санагурська Г. М. - Огляд іноземного досвіду законодавчого врегулювання депутатської недоторканості (2019)
Курко М. Н. - Податкова діяльність в Україні: сучасні виклики та реалії (2019)
Буханевич О. М. - Формування системи надання якісних адміністративних послуг як передумова розбудови сервісної демократичної держави, Рибінська А. П. (2019)
Жуков С. В. - Інструментальний підхід у праві: особливості застосування до вивчення проблем адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів (2019)
Золота Л. В. - Визначення поняття та змісту права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності як об'єкта адміністративно-правової охорони (2019)
Худоба І. С. - Мета та принципи діяльності корпусу оперативно-раптової дії (2019)
Клімова С. М. - Види адміністративних режимів обігу пуьлічних фінансів в Україні (2019)
Вільчинський О. В. - Контроль за функціонуванням атестаційних комісій в Україні (2019)
Ославський М. І. - Особливості оцінки висновків судового експерта як засобу доказування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики (2019)
Єфіменко А. Г. - Вимоги представлення надійних торговельних марок а ЄС та Україні:співвідношення (2019)
Романюк М. В. - Аналіз правового статусу експерта в різних країнах світу (2019)
Ковтюх Н. - Правова регламентація використання безпілотних літальних апаратів в Україні (2019)
Слинько С. В. - Теоретичні та практичні проблеми відсторонення від посади у кримінальнму провадженні (2019)
Воробчак А. Р. - Структура висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні (2019)
Гладкова Є. О. - Система протидії наркозлочинності: теоретична модель (2019)
Стиранка М. Б. - Об'єктивна сторона посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (2019)
Юрченко В. В. - Прокурор як керівник розслідування кримінальних правопорушень (2019)
Аветисян М. Р. - Дотримання вимог до змісту організаційно-правової форми господарювання: постановка проблеми (2019)
Сєров С. Л. - Управлінська та правова природа контролю в сфері господарської діяльності (2019)
Шупарський Т. І. - Правова природа та правове регулювання шлюбного договору за законодавством України (2019)
Олійник Р. В. - Особливості страхування професійної відповідальності медичних працівників (2019)
Єфремова І. О. - Умови відповідальності в сімейному праві (2019)
Кощинець В. В - Використання спеціальних психологічних знань в цивільному процесі (2019)
Сторожук Д. А. - Формування і розвиток філософсько-правових уявлень про правовий прогрес (2019)
Драчов О. В. - Діяльність спеціалізованих установ ООН із забезпечення прав жінок, Баргуісса З. (2019)
Драчук О. Г. - Щодо комерціалізації освоєння перспективних нафтогазоносних ділянок суходолу України, Мельник Є. А., Левандович Ю. С., Юрова М. І. (2016)
Кривуля С. В. - Перспективи газоносності та особливості геологічної будови глибокозалягаючих горизонтів Шебелинського газоконденсатного родовища, Лизанець А. В., Мачужак М. І. (2016)
Огородніков П. І. - Вплив інтенсивності поперечних коливань на динамічний стан бурильної колони, Світлицький В. М., Іванків О. О., Польовий А. Я. (2016)
Грудз В. Я. - Порівняльний аналіз застосування в трубопровідному транспорті нафтопродуктів протитурбулентних присадок різних типів, Аль-Дандал Р. С. (2016)
Григорський С. Я. - Визначення коефіцієнта заповнення порожнини нафтопроводу з урахуванням особливостей гідродинамічних параметрів безнапірних ділянок, Середюк М. Д. (2016)
Сторчак С. О. - Підземні сховища газу України – надійна основа для створення Східноєвропейського газового хабу, Заєць В. О. (2016)
Коробко І. В. - Інформаційне забезпечення оптимізації лічильників газу турбінного класу, Могирьов Я. І., Кротевіч В. В. (2016)
Карпенко В. М. - Метод динамічної термометрії, Стасенко В. М. (2016)
Шаманський С. Й. - Екологічно безпечний процес утилізації осадів стічних вод авіапідприємств із отриманням біогазу, Бойченко С. В. (2016)
Сабан В. З. - Екологічні ризики під час видобування сланцевого газу (2016)
Осінчук З. П. - Українські фахівці нафтогазової галузі в Афганістані (2016)
Кизима В. В. - Метафизика инноваций и метаморфозов (2017)
Суходуб Т. Д. - Бытие как проблема культуры переходных эпох: историко-философский взгляд (2017)
Вільчинська С. В. - Філософсько-антропологічний проект науки нового типу (2017)
Драпогуз В. П. - Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя, Саракун Л. П. (2017)
Рижко В. А. - Концептуалізація як філософський агон (2017)
Рижко Л. В. - Від академічної до постакадемічної науки: трансформації професії вченого (2017)
Баринова Я. Д. - "Новая локальность” как объект социально-философского анализа (опыт осмысления теоретических оснований New Media Art) (2017)
Заяц С. М. - Проблемы духовно-нравственного воспитания на современном этапе. Путешествие во времени и пространстве, Заяц С. М. (2017)
Таранов С. В. - Фундаментальний протестантський принцип (2017)
Мальцова І. І. - Гуманізація науки як основа гуманістичної парадигми XXI століття (2017)
Арсентьєв М. Е. - Поняття меритократії у сучасному філософсько-політологічному дискурсі (2017)
Климань С. В. - Любов і мозок: нейрофізіологія "інтимного почуття" (2017)
Стокалич І. С. - Ідея прогресу: осмислення у філософії Срібного віку (2017)
Волик Н. Г. - Особенности и закономерности детерминации и самодетерминации в генезисе нравственных убеждений личности (2017)
Середюк Н. Г. - Прикладна етика та етос науки: філософсько-соціологічні рефлексії (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського