Сунцова О. О. - Теоретичне удосконалення механізму проведення місцевих податкових реформ (2013)
Сазонець О. М. - Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг (2013)
Грищенко І. М. - Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості, Гончаров Ю. В. (2013)
Іртищева І. О. - Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери, Стройко Т. В. (2013)
Яковенко О. З. - Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства (2013)
Габа М. І. - Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону (2013)
Приказка С. І. - Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах (2013)
Прокопенко О. В. - Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління, Касьяненко Т. В. (2013)
Лебедєв І. В. - Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Череп А. В. - Взаємозв'язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу (2013)
Алімпієв Є. В. - Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні (2013)
Бабич Л. М. - Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні (2013)
Баліцька В. В. - Накопичення боргів у національній економіці (2013)
Кнейслер О. В. - Страхове посередництво на ринку перестрахування (2013)
Лукаревська О. М. - Методичні підходи до аналізу цінової політики банків (2013)
Лук'янов В. С. - Платоспроможний попит як основа фінансової рівноваги (2013)
Нападовська Л. В. - Базові принципи управлінського обліку (2013)
Бабенко В. А. - Формирование экономико-математической модели динамики процесса управления инновационными технологиями на предприятиях АПК (2013)
Вітлінський В. В. - Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень, Скіцько В. І. (2013)
Аймурзина Б. - Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан: современное состояние и совершенствование, Исмагулова А. (2013)
Аманиязова Г. - Пути повышения эффективности нефтегазового комплекса Казахстана (2013)
Ahmed I. - Mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship of pos, psychological empowerment and turnover intentions, Zeeshan Shaukat M., Ramzan M. (2013)
Bajec P. - Low confidence in provider-customer partnership: proposal for faster introduction of innovation management, Beskovnik B. (2013)
Bacali L. - Assessment of the importance of market performance indicators for the firms from the national top of Romania (I), Sava A. M. (2013)
Джаксыбекова Г. - Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов, Бейсембинова А. (2013)
Джолдасбаева Г. - Комплексность использования углеводородного сырья и ее влияние на повышение конкурентоспособности отрасли (2013)
Jumadilova S. - Management of financial and economic sustainability of oil & gas enterprises, Sailaubekov N., Dildebaeva Z. (2013)
Zarevac M. - Current issues in development and improvement of rural tourism in Knic municipality, Lakicevic M. (2013)
Жунусова Г. - Продовольственная безопасность Казахстана: методы оценки, пути решения (2013)
Zainuddin S. - Distributive fairness and motivation in participative budgeting setting (2013)
Zubovic J. - Effectiveness of government interventions at labour markets – the case of women and youth in Serbia, Domazet I. (2013)
Kapusuzoglu A. - Financial development and economic growth in Turkey: an empirical analysis (2013)
Kapusuzoglu S. - Efficiency assessment of occupational study period, Direk A. (2013)
Kardos M. - Education role in supporting change towards sustainable development: research on Romanian universities (2013)
Katircioglu S. - Trade, energy and growth in G7 countries, Caglar D., Beton Kalmaz D. (2013)
Kim R. B. - Determinants of consumers' attitude towards food risk messages (2013)
Kim C.-B. - Moderating effect of external diffusion from the utilization of IT in SCM of Korea, Choi Y.-R. (2013)
Kostic-Stankovic M. - Optimization of the university promotion plan, Makajic-Nikolic D., Martic M. (2013)
Kranjac M. - Cross-border innovation process within the EU economy, Dickov V., Sikimic U. (2013)
Лонская Е. - Методологические проблемы оценки развитости территории в контексте мировой практики: пример Латвии (2013)
Мадиярова Д. - Финансовые аспекты реформирования здравоохранения Республики Казахстан, Сембиева Л., Нурумов А. (2013)
Obadic A. - Regional cluster development in European Union and Croatia, Kurnoga Zivadinovic N. (2013)
Orazalin R. - FDI impact on host country's market concentration and profitability, Dulambaeva R. (2013)
Palaz S. - Part-time employment in Turkey: an empirical analysis, Tasci H.M., Darici B. (2013)
Panait I. - Benefits of assets diversification: application of mean variance efficient frontier to Romanian stock market, Slavescu E.O., Constantinescu A. (2013)
Попов Е. В. - Генерация знаний в фирме как объект институционального проектирования, Власов М. В., Веретенникова А. Ю. (2013)
Rabiei M. - Does privatization effect profitability of banking sector? (case study of Iran), Rezaie P. (2013)
Sial M. H. - Returns to human capital in Pakistan: a quantile regression analysis, Sarwar G., ul Hassan N. (2013)
Sohrabi Safa N. - Investigations on e-trust and e-satisfaction of customers for e-loyalty: the case of Iranian e-commerce, Akmar Ismail M. (2013)
Тиреуов К. - Возможные угрозы национальной продовольственной безопасности, связанные со вступлением Казахстана в ВТО, Керимова У., Балапанова Э. (2013)
Fan W.-S. - The effects of perceived availability and information quality on website: mediation of customer knowledge management and flow experience (2013)
Caba S. - Economic crisis and globalization index dynamics (2013)
Ciric N. - Managing quality of products and services in hotel industry, Vujicic M., Vukovic M. (2013)
Serban A. C. - The role of labour market institutions in explaining labour market rigidities. The case of unemployment benefits, Aceleanu M. I., Saseanu A. S. (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Арнаута О. В. - Особливості нормативного забезпечення якості та безпечності бджолиного меду в Україні і ЄС на етапах його виробництва та реалізації, Томчук В. А., Бернатович О. В. (2013)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль риби соленої за показникамиякості та безпечності, Букалова Н. В., Каблучко М. В. (2013)
Бордюгова С. С. - Взаємовідносини поміж мікроорганізмами у мікробіоценозах, Бордюгов К.С. (2013)
Брошков М. М. - Прогнозування тривалості проведення імунокорекції у собак на підставі визначення індивідуальної адренергічної імунореактивності (2013)
Веремей Э. И. - Лечение раненых животных с применением антибактериальных наноразмерных нетканых материалов, Ходас Ю. В. (2013)
Данілова І. С. - Епізоотична ситуація щодо хламідіозу великої рогатої худоби в Україні (2013)
Дмитренко Н. І. - Визначення геморенальних індексів для уточнення патології нирок у цуценят (2013)
Євтух Л. Г. - Показники біохімічного складу крові та якість сперми бугаїв-плідників за включення до раціону вітамінно-мінеральної добавки "Руміка" (2013)
Замазій А. А. - Ефективність осіменіння корів залежно від часу виявлення охоти (2013)
Землянський А. О. - Метаболічні показники сироватки крові собак за цукрового діабету (2013)
Издепский В. И. - Некоторые биохимические показатели крови при ламините у коров, Алсаясна Муханнад, Фахим Мухамед (2013)
Издепский В. И. - Сравнительная эффективность разных доз анестетиков при неингаляционном наркозе у коз, Бенбудриу Мусса Илиес (2013)
Ільіна О. В. - Індикація ізолятів парвовірусу та вірусу чуми за допомогою електронної мікроскопії та полімеразно-ланцюгової реакції (2013)
Ігнатовська М. В. - Вплив водорозчинної форма вітаміну Е на процеси метаболізму теплокровних тварин (2013)
Калиновський Г. М. - Жовте тіло яєчників за різного стану корів, Омеляненко М. М., Прус В. М. (2013)
Ковальов А. В. - Властивості дисоціативних форм M. bovis, культивованих на простих живильних середовищах (2013)
Котляр О. В. - Вивчення біологічних властивостей атипових мікобактерій (2013)
Меженська Н. А. - Порівняльна оцінка молока, отриманого від корів за різних систем утримання за показниками безпечності та якості, Білик Р. І., Кондратюк Т. П. (2013)
Меженська Н. А. - Сучасні підходи та методи визначення наявності патогенних мікроорганізмів в кормах, кормових добавках та преміксах (2013)
Нестерова Л. Ю. - Удосконалення методів забезпечення ветеринарного благополуччя пасіки, Германенко М. М., Воблікова О. О., Пащенко О. О., Гонтаренко В. О. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив імунотропного ліпосомального препарату на імунний статус та продуктивність відлучених поросят (2013)
Павлова Г. В. - Ефективність препарату ехінацеї пурпурової при експериментальному стафілококозі курчат-бройлерів (2013)
Поздеева В. В. - Органолептическая оценка колбасных изделий нескольких торговых марок Луганской области, Сергеева О. В., Бордюгова С. С. (2013)
Руденко А. А. - Виживання, предикторикардіальної смерті, прогнозування летальності в собак, хворих на комбіновану мітрально-трикуспідальну недостатність, Матвєєв А. Г. (2013)
Руденко А. Ф. - Етіологія респіраторних захворювань у собак, Марченко Е. В. (2013)
Руденко А. Ф. - Распространение бордетеллеза собак в условиях г. Луганска, Ковалёва Н. В. (2013)
Руденко П. А. - Клінічна характеристика котів за сепсису (2013)
Руколь В. М. - Влияние кормления на распространение болезней конечностей у крупного рогатого скота, Журба В. А., Веремей Э. И., Лабкович А. В., Дубинина О. Л., Казючиц А. А. (2013)
Семененко О. О. - Ензоотична пневмонія свиней – економічна проблема фермерських господарств Харьковської області, Северин Р. В., Симоненко С. І., Зіміна К. С. (2013)
Сосницкий А. И. - Патогенез пастереллезного сепсиса у кроликов при интраназальной инстилляции P. multocidasb. multocida (2013)
Стояновський В. Г. - Ультраструктура слизової оболонки кишечника поросят при відлученні від свиноматки та її зміни при застосуванні симбіотика "Прайміксбіонорм К", Коваленко О. В., Камрацька О. І., Коломієць І. А., Колотницький В. А., Мацюк О. І. (2013)
Фотіна Г. А. - Визначення ефективності препарату СанСтім в технологічному циклі інкубації курячих яєць, Коваленко І. В. (2013)
Харенко М. І. - Спонтанність прояву статевого циклу у ремонтних свиноматок і основних свиноматок, Чекан О. М., Грабенко А. А. (2013)
Харенко М. І. - Добова, помісячна та вікова динаміка затримки посліду у свиноматок з урахуванням пори року, Чекан О. М., Костюченко В. І. (2013)
Шарандак В. І. - Гастроінтестинальні стромальні пухлини в домашніх котів, Ракітін О. М., Шарандак В. В., Зайцева А. А., Хащина Г. Ю. (2013)
Шарандак П. В. - Функціональний стан внутрішніх органів корів за порушення відтворної функції, Шпилева Л. О., Кот В. С., Шарандак В. І., Тимошенко О. П., Єнін О. В., Ракітін О. М., Бордюгова С. С., Зайцева А. А., Германенко М. М. (2013)
Шкромада О. І. - Визначенядезінвазійних властивостей дезінфектантів щодо яєць Ascarissuum (2013)
Шнайдер В. Л. - Патологоанатомічні зміни внутрішніх статевих органів за гінекологічних захворювань корів (2013)
Ювілеї (2013)
Резюме (2013)
До відома авторів (2013)
Борисенко В. - Політична міфологізація проблем дерусифікації в України (2001)
Надольська В. - Волинь на перших етнічних картах українських земель (2001)
Дмитренко А. - Збирання трав і архаїчні елементи світогляду поліщуків (2001)
Миронець Н. - Проблеми Карпатської України в науковій спадщині Микити Шаповала, Чумаченко О. (2001)
Соловйов О. - Інтелігенція Волині і духовне відродження краю (1900–1914 рр.) (2001)
Марківська Л. - Українська інтелігенція Волині у просвітянському русі міжвоєнного періоду (1917–1939 рр.) (2001)
Медведчук Н. - Участь громадських організацій в українсько-польських культурних стосунках: історія і сучасність (2001)
Згерська О. - Шкільництво у розвитку українського суспільства ХVІ століття. (За матеріалами Волинського воєводства) (2001)
Ткачук А. - Неправославна школа на Волині у ХVІ–ХVІІ столітті (2001)
Рудецький П. - Жидичинський монастир в релігійному житті Волині ХVІ – першої третини ХVІІ століття (2001)
Оніщук В. - Українізація Православної церкви на Волині в 20-х роках ХХ століття (2001)
Данюк І. - Михайло Грушевський про національне самопізнання та національне відродження (2001)
Регульський В. - Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького (2001)
Марценюк Р. - Історіографія відродження українства на Закарпатті в 1918–1939 роках (2001)
Таран О. - Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка (2001)
Воропаєва Т. - Уявлення населення західного регіону України про сучасну українську ідею, Кириленко Т. (2001)
Сорока Ю. - Етнічні українські землі першої половини 1950-х років в державній політиці СРСР і Польщі (2001)
Музиченко Я. - Вивезення до Німеччини етнокультурної спадщини українців під час Другої світової війни (2001)
Собчук В. - Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості) (2001)
Маланчук-Рибак О. - Типологічна ідентичність українського емансипаційного руху жінок (2001)
Онуфрійчук М. - Холмська ікона Божої матері в переказах і легендах (2001)
Атаманенко А. - Духовна спадщина Острозької Академії, Атаманенко В. (2001)
Смоляр Л. - Місце жінки в історії: до біографії Валерії О'Коннор-Вілінської (2001)
Гримич М. - Сучасний погляд на проблему волоського права (2001)
Мельничук Л. - Гончарні промисли Поділля на початку ХХ століття (2001)
Савченко Г. - Майбутнє західноукраїнських земель у поглядах українців російської армії (березень – листопад 1917 року) (2001)
Титул, зміст (2013)
Дроб О. М. - Континуум поглядів на стратегічне мислення (2013)
Марцин В. С. - Економічний механізм відносин у структурі інституційного інвестування (2013)
Сунцова О. О. - Фінансові методи в регулюванні економічного розвитку країни (2013)
Гриценко Л. Л. - Обґрунтування моделей оптимізації участі держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом (2013)
Максютенко І. Є. - Обґрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв'язку на авіаційному транспорті (2013)
Подольчак Н. Ю. - Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств (2013)
Бєлялов Т. Е. - Характеристика суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення: функціонування і проблеми діяльності, Коваленко Д. І. (2013)
Д'яконова І. І. - Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду (2013)
Ilnytskyi D. O. - Evidence of integration of the EU securities market infrastructure, Batorshyna A. F., Zhupanenko V. M. (2013)
Селіверстова Л. С. - Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України (2013)
Бєлокоз О. І. - Проблеми обліку овердрафту на торговельних підприємствах (2013)
Благун І. С. - Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону, Заєць М. Я. (2013)
Ali I. - Stock selection behavior of individual equity investors in Pakistan, ur Rehman K. (2013)
Аманиязова Г. - Предпосылки повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса (2013)
Arif M. - Role of knowledge integrative capacity in organizational performance: major corporate sector of Islamabad, Pakistan, Khan M. A. (2013)
Аубакирова Г. - Инновационная деятельность как способ адаптации предприятий к рыночной бреде (2013)
Ahmed W. - The study on organizational cynicism, organizational injustice & breach of psychological contract as the determinants of deviant work behavior, Kiyani A. A., Hashmi S. H. (2013)
Bojar M. - Intellectual capital: some aspects, Krupa K., Stverkova H. (2013)
Балабиев К. - Экономические преступления в кредитно-денежной системе Республики Казахстан (2013)
Wang K.-L. - A study on the relationship between corporate governance and financial performance from the perspective on enterprise successor selection, Chiang C., Tung C.-M. (2013)
Гаджиев П. - Социально ориентированный маркетинг – инструмент инновационной экономики (2013)
Gundogmus E. - Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for walnut production (2013)
Gupta R. - Should the south african reserve bank respond to exchange rate fluctuations? Evidence from the cosine-squared cepstrum (2013)
Джолдасбаева Г. - Пути формирования кластеров в нефтегазовой и нефтехимической отраслях Казахстана (2013)
Kapusuzoglu S. - Analysis of adoptability and applicability of developmental supervision model (2013)
Li Y.-M. - Moderating effects of emotional intelligence in the relationship between emotional labor, emotional exhaustion and organizational citizenship behavior of first-line hotel service staff (2013)
Lee S.W. - Regulation, size and changing incentives of banks: stock market-based approach (2013)
Liu H.-C. - Organizational accountability in emergency management: examining typhoon Morakot, Beaumaster S. (2013)
Liuyong Y. - Early warning system of financial risk in China's foreign investment, Jingjing Z. (2013)
Микушова М. - Разрабатывают ли малые организации стратегии выживания? Результаты исследования, Фридрих В. (2013)
Milovanovic G. - Impact of global economic crisis on Serbian economy and the possibilities of its overcoming, Krstic B., Jovanovic S. (2013)
Ong L. D. - Workplace friendship, trust in coworkers and employees' OCB (2013)
Perovic V. - Transition process in the context of privatization in the Republic of Serbia (2001–2010), Bulatovic B., Nerandzic B. (2013)
Pesa A. R. - Procyclicality of stock market indices in South-Eastern European countries: evidence from GARCH tests, Festic M. (2013)
Rakic B. - Importance of capital market efficiency for economic growth: the case of Serbia, Radjenovic T. (2013)
Саттарова С. - Формирование национальной экономики (2013)
Xinliang X. - Development trend forecast and countermeasures of China's income gap between urban and rural residents, Wei S. (2013)
Stojanovic Aleksic V. - Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-Serbian experience, Nedelko Z., Domanovic V. (2013)
Талапбаева Г. - Анализ современного состояния и перспективы развития транспортной инфраструктуры Республики Казахстан (2013)
Todorovic M. - Education for professional accountants in the process of accounting profession globalization, Malinic S., Janjic V. (2013)
Fu H.-W. - Travel motivation, perception of eco-travel and satisfaction of visitors, Huang H.-L., Pan H.-H. (2013)
Khan R. E. A. - Velocity of money in Pakistan: time series analysis, Gill A. R. (2013)
Ho Y. J. - Income elasticity of demand in Malaysia during the period of fuel induced inflation, Tew T. H., Mansur D. K. (2013)
Tsai S.-C. - Integrating information technology and teaching based on diffusion of innovation perspective: the failure case of Vista operating system, Yang C.-Y. (2013)
Choi Y. - Green marketing, green supply chain management, and business performance: empirical evidence from China, Zhang N., Zhang X. (2013)
Ciftcioglu S. - Do net inflows of foreign direct investment affect economic growth? A panel data analysis, Etemad B. (2013)
Cho S.-H. - Group affiliation's effect on valuation and performance of IPO firms: evidence on Korean chaebols, Lee J. (2013)
Chou M.-J. - Effects of computer-assisted instruction on learning satisfaction: a case study on G1 pupils using iPad (2013)
"Золота Фортуна" – найвища сходинка до міжнародного визнання! (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Гримич М. - Звичаєве право українців у дослідженнях Івана Франка (2002)
Малинська Н. - Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова (2002)
Дмитрієва В. - Комплекс оберегів у родильно-хрестильній обрядовості приазовських греків (2002)
Сорока Ю. - Населення Західної України у 1939–1941 рр.: депортації, заслання, вислання (2002)
Красножон Н. - Адміністративно-репресивне переслідування вчителів України у повоєнні роки (1944–1953 рр.) (2002)
Сергійчук О. - Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської "відлиги" (2002)
Сисин О. - Окремі аспекти розвитку культури Львівщини другої половини ХХ століття (2002)
Тупик О. - Неоязичництво в Україні (на прикладі РУНВіри та Рідної Віри) (2002)
Васильчук В. - Поселення німецьких колоністів на Півдні України наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття (2002)
Рудницька Н. - Становлення і розвиток хедерів на Волині у XIX – на початку ХХ століття (2002)
Козуб Л. - Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період (2002)
Кобченко К. - Слухачки Київських Вищих жіночих курсів: груповий портрет (2002)
Галько О. - Сімейний уклад бойків (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2002)
Мельник Е. - Посилення громадсько-педагогічного руху в Україні за рідну мову і національну школу (початок ХХ століття) (2002)
Печериця Т. - Етнографічні дослідження Павла Рябкова (2002)
Мельничук Л. - Етнопедагогічні традиції подільського гончарства (2002)
Забловський А. - До проблеми етнопсихологічної моделі українців (2002)
Метка Л. - Гончарні інструменти в історичному розвитку (2002)
Розовик Д. - Створення системи дошкільного виховання в Україні в 1917–1920 рр (2002)
Завальнюк О. - Вироблення концепції будівництва Українського національного університету (початок ХХ ст. – 1920 р.) (2002)
Шевченко Т. - Острозький колегіум єзуїтів (1626–1648) (2002)
Верхогляд В. - Українсько-австрійські політичні відносини на вищому рівні: через минуле до майбутнього (2002)
Савченко Г. - Етнічні межі автономії України очима військовиків українців російської армії (березень – листопад 1917 року) (2002)
Марчук М. - Освітня політика в Україні в умовах національно-культурного відродження: етнонаціональні аспекти (1917 – кінець 1920-х років) (2002)
Борисенко В. - Куца наша пам'ять. (Етнографічно-фольклорні матеріали про радянську владу в Україні) (2002)
Тарнашинська Л. - Про наукову конференцію "Духовна культура українців на етнічних землях впродовж віків" (вересень 2001 р.) (2002)
Наші автори (2002)
Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2013 році (2013)
Гончарук Л. Л. - Історія вивчення рідкісних та зникаючих представникіів родини Caryophyllaceae Juss. південно-бузького ендемічного комплексу (2013)
Іщук Л. П. - Історія вивчення видів роду Salix L. в Україні та перспективи їх подальших досліджень (2013)
Косенко І. С. - Ретроспективний огляд історії заснування, будівництва та утримання "Софіївки" (2013)
Куземко А. А. - Квіткові натюрморти XVIII–XIX століть як джерело інформації про квіткове оформлення садово-паркових ландшафтів (2013)
Опалко О. А. - Особливості повторного цвітіння покритонасінних деревних рослин, Опалко А. І. (2013)
Собченко В. Ф. - Філософські мотиви в поемі С. Трембецького "Софіївка" (2013)
Вегера Л. В. - Таксономічний склад кущів і ліан вхідної зони з вул. Київської Національного дендропарку "Софіївка" НАН України (2013)
Заморський В. В. - Особливості морфогенезу у культивованих представників роду Malus Mill. (яблуні) залежно від екологічних факторів (2013)
Колдар Л. А. - Особливості адвентивної регенерації експлантів Cercis сhinensis Bunge за умов in vitro (2013)
Колодяженська Т. І. - Ялівці Середньої Азії із життєвою формою "дерево" в ботанічних садах Києва, Похильченко О. П. (2013)
Копилова Т. В. - Морфологічна характеристика плодів та насіння видів і культиварів роду Pyracantha в умовах національного дендропарку "Софіївка" НАН України (2013)
Коршиков И. И. - Патологии митоза (мосты) в клетках проростков семян трех видов хвойных популяций и насаждений техногенно загрязненных территорий, Ткачева Ю. А., Лаптева Е. В. (2013)
Мельник М. А. - Динаміка накопичення крохмалю у різних груп та сортів троянд у літньо-осінній період, Лях В. О. (2013)
Небиков М. В. - Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу представників роду Crataegus L. з використанням біотехнологічної ланки, Циганенко Л. В. (2013)
Оксантюк В. М. - Особливості введення експлантів Cotinus coggygria ‘Royal purple’ у культуру in vitro (2013)
Петренко З. А. - Интродукция видов рода Allium L. (cекции Rhiziridium Don.) в условиях биосферного заповедника "Аскания-Нова" (2013)
Рудь Н. В. - Оцінка рекреаційного навантаження на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Седельникова Т. С. - Числа хромосом интродуцированных и автохтонных видов семейства Cupressaceae, Пименов А. В., Ташев А. Н., Ефремова Т. Т. (2013)
Сидорук Т. М. - Opyntia humifusa ratin. в умовах культури у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України, Колдар Л. А., Небиков М. В. (2013)
Сулига Н. В. - Вплив кліматичних умов на морфометричні параметри плодів та насіння видів роду Liriodendron L. (2013)
Тарасенко Г. А. - Використання імуноферментного аналізу (ІФА) в діагностиці вірусів представників роду Corylus L. (2013)
Хархота Л. В. - Біоекологічні особливості, розмноження та перспективи використання низькорослих кущів у зеленому будівництві на Південному Сході України, Шапарєва М. О. (2013)
Roversi А. - Further investigations of winter frost damages on hazelnut plants in Northern Italy, Pansecchi А. (2013)
Weisfeld L. I. - Prevision by J. A. Rapoport of secondary mutagenesis in row of cellular generations (2013)
До уваги авторів (2013)
Умебаяші М. - Обрядовість Нового року в японській етнокультурі (2002)
Гаврилюк С. - Реконструкція пам'яток церковної архітектури Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2002)
Гримич М. - Теоретичний доробок "Комісії для виучування звичаєвого права України" (2002)
Войналович В. - Тоталітарний режим і етноконфесійні об'єднання в Україні (друга половина 40-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) (2002)
Мельничук Л. - Гончарство Поділля ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми (2002)
Борисенко М. - Радикальні концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920-х років (2002)
Дровозюк С. - Питання національної свідомості селянства 20–30-х років ХХ століття в українській історіографії (2002)
Федас Й. - Феномен українського вертепу (2002)
Темченко А. - Контекстуальна семантика числа три в українських замовляннях (2002)
Несен І. - Міфообрядовий аспект простору у весіллі Центрального Полісся (2002)
Мандебура-Нога О. - Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) (2002)
Смоляр Л. - "Жіноче питання" в політичних партіях Наддніпрянської України початку ХХ століття (2002)
Кобченко К. - Вищі жіночі курси в Києві в 1917–1920 роках (2002)
Пономарьова І. - Етномовна ситуація серед греків українського Приазов'я (2002)
Парахіна М. - Наукова спадщина Катерини Грушевської 20–30-х років ХХ століття (2002)
Сівер О. - Черкес (кавказький горянин): формування літературного стереотипу (2002)
Галько О. - Календарні різдвяні обряди бойків Карпат наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття (2002)
Фабрика-Процька О. - Лемки України: історія, політика, культура, духовність (2002)
Завальнюк О. - Василь Біднов – професор Кам'янець-Подільського Державного Українського університету (1918–1920 роки.) (2002)
Шевченко Т. - Доми Товариства Ісуса, їх фундатори і благодійники на українських землях Речі Посполитої: 1572–1647 (2002)
Трухманова С. - Про підготовку кадрів радянських спеціалістів у 20-х роках ХХ століття. (На матеріалах подільських міст) (2002)
Забловський А. - Звичаї "саджати на лубок" та "убасте" в українській та японській етнокультурній традиції, Умебаяші М. (2002)
Нирко О. - Ялтинський музей кобзарства Криму та Кубані. Кочерга С. Олексій Нирко – організатор Ялтинського музею кобзарства (2002)
Борисенко В. - Світлої пам'яті Богдана Певного (2002)
Наші автори (2002)
Содержание (2012)
Гажева И. Д. - Проблемы эволюции идиостиля Андрея Белого: от метафоры к языковой аномалии (2012)
Лисичкина О. А. - Функциональнопрагматические характеристики дискурса деловых переговоров (2012)
Ван Цзиюньбо - Язык современной рекламы как объект лингвистики (2012)
Гулак А. Т. - О стилистике рассказа Ю. Казакова ”Осень в дубовых лесах” (2012)
Юрченко Е. М. - Смена повествовательных фрагментов как организующий принцип создания образа ребенка-жертвы в произведениях Достоевского (2012)
Нестеренко К. В. - Анализ речей как способ характеристики героев и воссоздания фрагмента наивной картины мира "Суд” (на примере романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы") (2012)
Голобородько К. Ю. - Методологические и теоретические основы анализа окказиональных явлений (2012)
Синельникова Л. Н. - Смысловая нагрузка отрицательных местоимений в лирическом стихотворении (2012)
Просяник О. П. - Проблема единства языковой лексической единицы (в свете теории знака "нового" Ф. де Соссюра) (2012)
Пономарева Т. А. - Норма и антинорма в современном поэтическом тексте (2012)
Акимова Н. В. - История исследования языка интернета в Украине (2012)
Терехова С. Е. - Лингводидактические проблемы исследования устаревшей лексики (2012)
Саппа Н. Н. - Функциональное направление в изучении художественного текста: социологический аспект (2012)
Иванова Н. Г. - Коннотативный макрокомпонент рекламного текста, Шумарина Т. Ф. (2012)
Мальцева О. В. - Особенности парадигматических отношений в рукописи Архангельского Евангелия (1092) (2012)
Харитонова Н. В. - Русские фразеологизмы латинского происхождения, Крысенко Т. В. (2012)
Яковенко Е. А. - Языковые средства изображения стихии как сверхъестественной силы в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник” (2012)
Дидоренко М. П. - Концепт как динамическое образование (2012)
Долгая Е. А. - Жанровостилистическое своеобразие языка художественных произведений Н.В. Станкевича (2012)
Гармаш Л. В. - Типология танатологических мотивов в прозе Андрея Белого (2012)
Горячева Т. В. - Философия Индии в художественном сознании Л. Семенова (2012)
Новикова Т. Ф. - Культуроориентированные приемы работы со словом в тексте (2012)
Цыганенко В. В. - Психологический анализ синтаксических ошибок в русской речи узбекских студентов (2012)
Субота Л. А. - Коммуникативный подход в обучении профессиональноориентированному чтению иностранных студентов (2012)
Крысенко Т. В. - Учет невербального аспекта коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному, Суханова Т. Е. (2012)
Титул, зміст (2013)
Вербова О. С. - Нівеляційний вплив сталінського режиму на західноукраїнське господарське середовище у 1939–1941 роках (2013)
Матусевич К. Н. - Методологические предпосылки к исследованию основного противоречия общественного экономического воспроизводства (2013)
Фастовець А. А. - Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості (2013)
Гаращук О. В. - Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції, Куценко В. І. (2013)
Лобунець Т. В. - Неекономічні важелі активізації інвестиційного процесу в корпоративному секторі економіки (2013)
Чугаєнко Ю. О. - Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу (2013)
Кондратюк О. І. - Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства (2013)
Кривов'язюк І. В. - Інноваційний підхід до оцінювання безпечності функціонування промислових підприємств (2013)
Швец Ю. Ю. - Организационно-методологические аспекты формирования интегрированной системы управления инновационным развитием (2013)
Захарін С. В. - Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні (2013)
Ковальська Л. Л. - Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентоспроможності регіону (2013)
Стегней М. І. - Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії (2013)
Череп А. В. - Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах (2013)
Бєлялов Т. Е. - Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі Інтернет, Коваленко Д. І. (2013)
Борисенко О. О. - Помехоустойчивая передача экономической информации на основе перестановок, Горячев О. Є. (2013)
Заяць В. М. - Основні вимоги і підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі комп'ютерних технологій, Мороз О. І. (2013)
Касьянова А. О. - Використання рівнів Фібоначчі для прогнозування розвитку економік окремих країн (2013)
Петрушенко М. М. - Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів, Шевченко Г. М. (2013)
Сунцова О. О. - Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи (2013)
Абдикадирова А. - Государственное регулирование и поддержка агропромышленного комплекса Республики Казахстан (2013)
Algiev S. - Knowledge share incentive: exploring opportunities in railway service provider in Kazakhstan, Turegeldinova A., Chowdhury D. (2013)
Алиев Ф. А. - Экономико-математическая модель максимизации прибыли Интернет-магазина, Шафизаде Э. Р., Шихлинская Р. Ю., Муртузалиев Т. Ф. (2013)
Алин К. - Понятие и содержание экономического механизма местного государственного управления (2013)
Алтынбеков М. - Развитие международных стандартов финансовой отчетности применительно к сфере малого бизнеса (2013)
Gundogmus E. - Energy use pattern and econometric models of banana production (2013)
Dajcman S. - Contagion between national stock and bond markets during financial market turmoil – a case of Eurozone countries (2013)
Erkekoglu H. - Competitiveness strength research in Turkey and EU countries according to Porter's diamond model: panel data analysis (2007–2010), Kivanc H. A. (2013)
Yessengeldin B. - Potential of education as a factor of human capital development, Biryukov V., Sitenko D. (2013)
Илебаев Л. - Конституционная экономика в Казахстане: становление и развитие (2013)
Kapusuzoglu S. - Discussion on implementation level of contemporary supervison models in theory and practice (2013)
Karadagli E. - Profitability effects of cash conversion cycle: evidence from Turkish companies (2013)
Kilic E. - Effect of excessive macroeconomic volatility on monetary policy preferences in Turkey, Ulusoy V. (2013)
Kumar S. - Challenges of social security in developing Asian nations: case of India and Malaysia, Jan J. M. (2013)
Laskowski M. - A comparative cost and accuracy analysis of selected colorblindness detection methods (2013)
Leitao N. C. - Economic growth and marginal intra-industry trade (2013)
Lee S. W. - Risk diversification and corporate control (2013)
Lin K.-W. - Evaluation and analyses of Chinese home appliance enterprises competitiveness after the global financial crisis (2013)
Маер О. - Возможность применения математического моделирования в оптимизации структуры и финансовой устойчивости кредитной системы Республики Казахстан (2013)
Муксимов С. - Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан) (2013)
Muneer S. - Dividend signaling power on organizations' future earnings: a brief review of dividend theories, ur Rehman S., Butt B. Z. (2013)
Ong L. D. - Trust in coworkers and employees' work behavior (2013)
Panczyk M. - Improving computation efficiency by parallel programming (2013)
Poorangi M. M. - Strategic alliance of Malaysian SMEs to compete globally: endogenous and exogenous perspectives, Wong Sek Khin E. (2013)
Стеценко И. - Оценка критериев, влияющих на показатели уровня экономического развития Тайваня и Китая, Сао П. Ю. (2013)
Hsu J.-L. - Effects of interactive marketing on customer satisfaction in catering industry (2013)
Hsiao J.-M. - Organizational career management, job satisfaction and organizational commitment: a case study of car dealer in Taiwan (2013)
Tukeev U. - Quality and economic efficiency of machine translation methods, Milosz M., Rakhimova D. (2013)
Tunalioglu R. - Effect of volatility in real exchange rates and price changes on Turkey's olive oil export: an empirical study, Ozer O. O., Bayramoglu Z. (2013)
Тусибаева Г. - Контроль качества аудиторской работы, Алиев М. (2013)
Khan R. E. A. - Primary-export-led growth hypothesis: a case study of Pakistan, Gill A. R., Bashir H. N. (2013)
Hwang K. P. - Tourism revenue forecasting: a hybrid model approach, Day Y.-J. (2013)
Chen Y.-C. - The effects of transfer of training and organizational culture on job satisfaction (2013)
Сiriс M. - Measurement framework for analyzing customer orientation in the hotel industry, Djordjeviс D., Ignjatijeviс S. (2013)
Cho J.-S. - The relation between accounting quality and security analysts' target price forecast performance (2013)
Safakli O. V. - About the chemistry of corruption in Northern Cyprus (2013)
Shah S. Z. A. - Advertising effects on firm economic performance, Mirza H. H., Abbas Q. (2013)
Swic A. - Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system, Gola A. (2013)
Snapka P. - Simulation model of underground coal mining production management, Mikusova M., Teichmann P. (2013)
Шуленбаева Ф. - Особенности инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве Казахстана, Дарибаева А., Жолмуханова А. (2013)
Юсупов У. - Автоматизация как одна из перспектив совершенствования организации налогового учета в Республике Казахстан, Арзыбаев А. (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Hakamies P. - Oral History – A New Paradigm in Finnish Folkloristics (2003)
Grymych M. - Customary Law Conceptions of Ukrainians regarding 19th century Land Law (on the basis of legal cases concerning the "starozayimochni" (2003)
Leppälahti M. - Researching Folk Tradition in the 21st century (2003)
Borysenko V. - Famine in Ukraine, 1932–1933 (on the basis of oral testimonies) (2003)
Vihavainen T. - "Forward, to Communism!" Ideological Questions in Khrushchev's Time (2003)
Remy J. - Ukrainian Identity in Popular Textbooks Written by National Activists, 1857–1863 (2003)
Pilipenko V. - Ukrainians in Finland, 1917–1918, Savchenko H. (2003)
Tyschenko K. - Proto-Finnic and Indo-European Linguistic and Genetic Contacts (2003)
Silvennoinen O. - Popular Religion in the Eastern Baltics during the 17th century (2003)
Laitila T. - Culture Warfare: The Eradication of Islamic Sacred Places in the 1990s Balkans (2003)
Melnychuk L. - Folk Trade in Podillia based on the Research Work of the Land's Study Centres of the 1920s (2003)
Kruhlova L. - The Study of Historic-Ethnographic Problems in the University of St. Volodymyr in Kyiv, late 19th – early 20th century (2003)
Voinalovych V. - Ethnic and Creed Development Processes in Modern Ukraine: Tendencies and Perspectives (2003)
Olijnyk I. - The "Podillian Diocesan News" on the Traditional Culture of Podollians, second half of the 19th century – beginning of the 20th century (2003)
Ponomareva I. - The Ethnic History of the Greeks of Mariupol': Problems and Prospects (2003)
Grelka F. - The Formation of Cultural Identities and Nationalism: Immigrants from Ukraine in Canada and the United States of America (1870–1914) (2003)
Indychenko H. - Correlation between Economic-Cultural Types and Historic-Ethnographic Communities in the Context of Ethnoarcheology (2003)
Shevchenko N. - "Collective Portraits" of English State-Power Holders of the first half of the 17th century in the Studies of Modern British Historians (2003)
Mandebura O. - Mykola Sumtsov's Research of Bread and Grain Symbolism in the Family Rituals of Ukrainians (2003)
Rozynka N. - Celebrating Ferragosto in Italy (the example of Gemona del Friuli) (2003)
Poshyvailo I. - Folklore Festivals in Ukraine – Guardians of Traditional Culural Heritage (Historical and Ethnologic Aspects) (2003)
Zablovskyi A. - The Traditional Educational System of Ukrainians as an Ethnic-Psychological Concept (2003)
Skyba M. - Traditional Culture in the Context 20th century Historical Transformations: Problems in Research Priorities (2003)
Nesen I. - The Horse in the Wedding Ritual of Central Polissia (2003)
Teres N. - Historical Traditions and Present National State Formation in Ukraine According to Foreign Historiography (2003)
Zakharchuk O. - Ukrainian Napoleon Studies: Achievements and Tasks (2003)
Iefymyshch N. - The People of Finnish-Perm Ethnic Group in Ukraine (2003)
Koloduk I. - Zoriana Boltarovych – A Researcher of Ukrainian Folk Medicine (2003)
Hasydzhak L. - Beliefs and Traditions in Ritual Festivals of the Pryazovs'ki Greeks (2003)
Motrychuk R. - Meaning of the "Palytsia" and the "Batih" in Ukrainian Wedding Ceremony (2003)
Содержание (2011)
Просяник О. П. - Понимание Ф. де Соссюром термина langage (по материалам черновика книги "О двойственной сущности языковой деятельности”) (2011)
Попов С. Л. - "Элитные” варианты нормы в современном русском языке (2011)
Антоненко Ю. М. - Осмысление места научной рецензии в современном жанроведении (2011)
Логвиненко И. А. - Параллелизм "человек – окружающий мир” в поэзии Б. Пастернака (2011)
Воднева М. Г. - Концептуализация понятия "город” в русской национальнокультурной картине мира (на материале пословично-поговорочного фонда русского языка) (2011)
Дубкова Ю. С. - Cемантико-прагматическая дифференциация словообразовательных ресурсов русского языка (на материале композитов с заимствованными основами авиа- и аэро-) (2011)
Лю Юнин - Концептуализация времени в романе А. Иличевского "Матисс” (2011)
Сейтаблаева Э. А. - Метафорическое моделирование в художественном тексте: модели нарративной субстанции "революция” в идиостиле А. Аверченко (2011)
Тимашова Ж. Е. - Индивидуально-авторские новообразования поэтов-символистов:экспериментальное исследование (2011)
Титаренко Е. Я. - Фазовые парадигмы имперфективов из видовых троек русских глаголов, Ли Цзяо (2011)
Говорищева О. Н. - О стилистике классической русской басни (2011)
Степанченко И. И. - О языковой картине мира: к проблеме деметафоризации дефиниций в лингвистике (2011)
Глущенко В. А. - Ляпичева Е. Л. Структура и лексическое наполнение семантического поля "Фауна” в современном русском языке (системноструктурный, когнитивный и образный аспекты): монография / Е.Л. Ляпичева. – Днепропетровск: Новая идеология, 2010. – 276 с. (2011)
Гришанова Ю. В. - История творческих взаимоотношеий К. К. Павловой и А. К Толстого (2011)
Резникова В. А. - В. Г. Базанов – исследователь творчества Федора Глинки (2011)
Борбунюк В. А. - Чеховские мотивы "Осенних скрипок” И. Сургучева (2011)
Гребенщикова А. Г. - Созерцание страха (идейно-художественная концепция новеллы С. Кржижановского "Чудак”) (2011)
Дашкевич М. Г. - Авангардистские интенции в агитационной литературе 1917-20 г.г. (2011)
Долгая Е А. - К вопросу о типах ошибок в речи иностранных студентов (2011)
Содержание (2011)
Скоробогатова Е. А. - Соотношение апеллятив – оним в поэтической речи (актуализация деривационных, межъязыковых и ассоциативных связей) (2011)
Гулак А. Т. - Путь к адекватному осмыслению литературного произведения (2011)
Диомидова Е. Ю. - Теоретические аспекты исследования убеждающего дискурса в условиях судоговорения (2011)
Пелепейченко Л. Н. - Образность художественного текста как загадка с вариантами ответов (2011)
Зайцева Е. А. - Семантическое противопоставление как средство выражения авторской позиции в тексте (2011)
Юрченко Е. М. - Перспектива развития женских образов в художественных произведениях Достоевского (2011)
Говорищева О. Н. - Стилистические изменения в языке русской басни XVIII века (2011)
Савицкая Л. В. - Концепт "хитрость” в фольклорной традиции и в авторских сказках Б. Заходера "Сказки для людей” (2011)
Адаменко М. В. - Реализация концептуальной метафоры в поэтических произведениях в аспекте перевода (на материале творчества Д. Кеньйон) (2011)
Бувалец Е. В. - Сложные наименования-термины как обозначение комплексного денотата (2011)
Луцеева Ю. Н. - Специфика семантики числительных во фразеологизмах (2011)
Дидоренко М. П. - Сравнительный анализ лексических парадигм "Взаимодействие” и "Отстранение” в лирике С. Клычкова и С. Есенина (2011)
Попов С. Л. - Варианты русской грамматический нормы: логико-языковые корреляции (2011)
Доу Кэюнь - Антонимы в юридической лексике (2011)
Степанченко И. И. - Белоусова Т. П. Фразеологическая универбация в современном русском языке. – Каменец-Подольский: ПП Буйницький О. А., 2011. – 300 с. (2011)
Галайда Ю. И. - Фантастика в "Монастырке” Ант. Погорельского (2011)
Драган О. А. - Особенности циклизации автобиографических произведений Л. Мартынова (2011)
Поддубко Ю. В. - Поэзия А. Кушнера в оценке современной критики (2011)
Грачева И. В. - "Диссидентское движение началось со звона гитар” (к 75-летию Юлия Кима) (2011)
Самосенкова Т. В. - Языковая и речевая способности – основа овладения иноязычной речью (2011)
Титул, зміст (2013)
Азарян О. М. - Інституціоналізація концепту розвитку торгівлі в сучасному конвенціональному середовищі, Возіянова Н. Ю. (2013)
Лукьянов В. С. - Финансиализация как проявление глобализационной трансформации (2013)
Матусевич К. М. - Онтологія четвертого крупного суспільного поділу праці як чинника цивілізаційного розвитку (2013)
Шедяков В. Є. - Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації (2013)
Короткова Д. О. - Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації (2013)
Сунцова О. О. - Фінансовий розвиток, стримування і зростання в умовах нової хвилі економічної кризи 2012–2013 років (2013)
Березянко Т. В. - Національні проблеми законодавчого регулювання впливу корпоративного сектору (2013)
Бурлака В. Г. - Ефективність законодавчої і регуляторної бази в нафтовому секторі України (2013)
Іртищева І. О. - Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації, Стройко Т. В., Стегней М. І. (2013)
Кузьмін О. Є. - Інтегральний метод оцінювання стабільності розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства, Пирог О. В. (2013)
П'ятницька Г. Т. - Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2013)
Герасименко В. С. - Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством (2013)
Журавльова І. В. - Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств (2013)
Ігнатьєва І. А. - Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг, Хлістунова Н. В. (2013)
Коваленко В. В. - Методика діагностики ймовірності виникнення фінансової кризи на підприємстві (на прикладі виноробної промисловості), Фучеджи В. І. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Метод комплексного оцінювання рівня ризиків підприємств-лізингодавців, Кулиняк І. Я. (2013)
Фарафонова Н. В. - Аналіз ресурсного забезпечення підприємств АПК в умовах ринку (2013)
Матвієнко Р. О. - Обґрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи (2013)
Поліщук В. Г. - Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації "Цілей Розвитку Тисячоліття" (2013)
Силантьєв С. О. - Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації (2013)
Благун І. С. - Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів, Дмитришин Л. І. (2013)
Дружинина В. В. - Принципы формирования механизма сбалансированности местного рынка труда (2013)
Благун І. І. - Когнітивна модель розвитку банківської системи України (2013)
Заруцька О. П. - Проблематика контролю економічних нормативів у системі банківського нагляду України (2013)
Рижкова Г. В. - Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств (2013)
Савлук С. М. - Шляхи прискорення капіталізації банків України (2013)
Сотніченко О. А. - Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі (2013)
Сльозко Т. М. - До питання про концептуальну основу обліку і звітності (2013)
Andrei J. - Using dynamic programming for optimizing the investment strategy for an agricultural sheep holding: an investment case simulation, Subic J., Dusmanescu D. (2013)
Badurowicz M. - Economic aspects of cloud computing, Szymczyk T. (2013)
Байтуреева К. - Влияние царской национальной политики на изменение этнодемографической структуры населения южного Казахстана на рубеже XIX–XX векав (2013)
Bober D. - Demand side management of power: technology and income, Kesik J. (2013)
Bontis N. - Intellectual capital and corporate performance of Serbian banks, Janosevic S., Dzenopoljac V. (2013)
Wojdyga A. - Towards intellectual property theft prevention: economic significance of automatic software plagiarism verification (2013)
Wojcik W. - Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler, Gromaszek K., Smailova S. (2013)
Gola A. - Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method, Swic A. (2013)
Gaska D. - Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA), Zubrzycki J. (2013)
Dobardzic E. - Interactions between stock market and foreign exchange market: the case of Serbia, Resovic S., Kijevcanin V. (2013)
Zyla K. - Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices (2013)
Jovanovic P. - Lifelong learning as a basis for sustainable development in knowledge society, Jovanovic A., Corovic E. (2013)
Qazi L. T. - The long-run equilibrium relationship between oil price variability and stock indices: a case of 4 Asian dragons, Kamal Y., ur Rahman A. (2013)
Keseljevic A. - Contemporary aspects of understanding knowledge (2013)
Koziel G. - Motion capture (2013)
Кривцов А. - Методика учета трансакционных издержек (2013)
Lupu D. - Public expenditure structure and economic growth in Romania, Petrisor M. B. (2013)
Мамбетказиев А. - Влияние процесса глобализации на обеспечение конкурентоспособности вуза (2013)
Milicevic S. - Potentials of Serbia as medical tourism destination at the international tourism market, Milovanovic V., Mandaric M. (2013)
Milosz M. - Economical aspect of website memorability, Lujan-Mora S. (2013)
Нурлихина Г. - Актуальные проблемы антикризисного регулирования национальной экономики, Зиябеков Н., Ашимова Р. (2013)
Olteanu D. C. - Overlending and financial instability in Eastern Europe during the crisis (2013)
Онюшева И. - Человеческий капитал Республики Казахстан в рейтинге глобальной конкурентоспособности (2013)
Oprea D. S. - Dynamics of the market model in the context of global financial crisis: the case of Bucharest stock exchange (2013)
Рамазанов А. - Регуляторы развития фондового рынка Казахстана, Утеев Б. (2013)
Sava A. M. - Assessment of the importance of market performance indicators in firms from the national top of Romania (II), Bacali L. (2013)
Stojadinovic Jovanovic S. - A proposal for new coverage of international trade flows (2013)
Hsiao S.-W. - Effects of product-shape design on customer repurchase intention, Lo C.-H. (2013)
Topcu M. - Economic impacts of military expenditures: a comparative analysis on superpowers of the world, Aras I. (2013)
Тулегенова Р. - Организация и методы налогового учета организации в рамках оптимизации корпоративного подоходного налога (2013)
Khan A. - Dividend policy and the agency cost of free cash flow: evidence from non-financial sector of Pakistan, Kaleem A., Nazir M. S. (2013)
Chen Y.-C. - The relationship between money ethics, job satisfaction and organizational commitment – a study of Thai workers in Taiwan (2013)
Chen L.-F. - Spatial competition for routing choice and subsidy differentiation in a paratransit duopoly market, Lee Y.-H., Chang C.-Y. (2013)
Chong W.Y. - A research framework for family influence on innovation and business performance, Idris A., Wong Sek Khin E. (2013)
Yang Y.-S. - Relations between employee work values, employee turnover, and job satisfaction in tourism industry (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Боделан Р. - Привітання Одеського міського голови Руслана Боделана (2003)
Малахов В.П. - Привітання ректора Одеського національного політехнічного університету Валерія Малахова (2003)
Бачинська О. А. - Соціально-економічна характеристика населення Південної Бессарабії в другій половині XIX ст. (за матеріалами "Первой Всеобщей переписи населения Российской империи" 1897 р.) (2003)
Гончарук Т. Г. - До питання про організацію місцевою владою будівництва Одеси в першій половині XIX ст. (2003)
Дружкова І. С. - Правові умови розвитку державних кредитних закладів в першій половині XIX ст. на Півдні України (2003)
Мисечко А. І. - Про відносини української громадськості Одеси та влади наприкінці XIX — на початку XX ст. (2003)
Музичко О. Є. - Ф. I. Леонтович — представник консервативної професури в Україні другої половини XIX ст. (до проблеми відносин інтелігенції і влади) (2003)
Стрижова І. А. - Роль Одеського Товариства історії та старожитностей у збереженні історико-культурної спадщини українського народу (2003)
Тхоржевська Т. В. - Католицька церква в Україні: від влади до опозиції (2003)
Федорова А. І. - Інститут місіонерства та старообрядці Подунав'я (2003)
Вєтров Р. І. - Ліворадикальна політична інтелігенція та її роль в становленні прокомуністичних і націонал-комуністичних партій в добу української революції (1917-1920) (2003)
Гончарук Г. І. - Феномен виборів одеського міського голови 31 березня 2002 року (2003)
Кязимова Г. Ф. - Соціально-економічні питання у формуванні державності України (порівняльний аналіз поглядів М. С. Грушевського та В. К. Винниченка) (2003)
Луцький О. І. - Інтелігенція в планах утвердження радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях (вересень 1939 — червень 1941) (2003)
Мардаренко О. В. - Теоретичні, історіографічні та джерелознавчі аспекти терміну "інтелігенція" (2003)
Михайлуца М. І. - Політичні процеси над студентсько-викладацькою громадою ОПВТ у (30-і роки XX ст.) (2003)
Місевра І. В. - Внесок "Просвіти" у формування національної еліти (2003)
Моісеєва Т. М. - Кадровий потенціал вищої школи (2003)
Набок С. В. - Основні постулати радянського тоталітаризму в історії Національної академії наук України (спроба історіографічного аналізу) (2003)
Овсієнко С. Л. - Здобутки НРУ на президентських виборах 1999 року як наслідок розколу в його лавах (2003)
Парієнко Г. К. - Участь вчених-економістів у формуванні інфраструктури ринку в умовах непу. 1921-1928 рр., Домбровська Л. Ф. (2003)
Підлісний Ю. І. - Роль сільської інтелігенції у формуванні політичних уподобань селянства (за матеріалами Слов'янського району Донецької області) 164-169 (2003)
Скрипник М. О. - Г. I. Тіктін — видатний український вчений і патріот (2003)
Цвілюк С. А. - Українізація і розвиток освітньої системи в 1920 — 1930-х роках (2003)
Шановська О. А. - Джерельна база дослідження історії Народного Руху України (2003)
Шміло О. П. - Участь західноукраїнської інтелігенції в формуванні кооперативних організацій у Східній Галичині в міжвоєнний період (2003)
Титул, зміст (2013)
Вегера С. А. - Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність (2013)
Возіянова Н. Ю. - Концепція монетизації в розвитку торговельних транзакцій з покупцями товарів і послуг (2013)
Геселева Н. В. - Інструментарій регулювання економічного зростання на засадах макроекономічної рівноваги (2013)
Иванченко Д. Ф. - Эволюция основных задач управления прибылью на основе модели жизненного цикла предприятия (2013)
Касич А. О. - Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються (2013)
Berezianko T. V. - Institutional problems of making business in Ukraine (2013)
Бурлака В. Г. - Сучасні тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі (2013)
Gavrylenko A. S. - Features of fiscal decentralization in Ukraine (2013)
Громова Я. А. - Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку (2013)
Ильяшенко Н. С. - Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок, Мицура Е. А. (2013)
Мельник Т. М. - Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України, Вишинська Т. Л. (2013)
Дериколенко А. Н. - Оценка эффективности и учет рисков в деятельности венчурных предприятий (2013)
Журавльова І. В. - Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування (2013)
Савенко І. В. - Використання інструментів мерчандайзингу в діяльності Інтернет-магазинів, Капінус Л. В., Скригун Н. П. (2013)
Силантьєв С. О. - Економічні механізми інноваційно активних підприємств (2013)
Кощій О. В. - Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України, Ворончак І. О. (2013)
Матвієнко Р. О. - Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи (2013)
Піньковська Г. В. - Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України (2013)
Швец Ю. Ю. - Методические подходы к управлению структуризацией и интеграцией субъектов инновационной деятельности (2013)
Третяк В. П. - Пріоритети соціальної політики, які сприяють виходу України на траєкторію сталого розвитку (2013)
Ігнатенко В. Ю. - Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону (2013)
Охрамович О. Р. - Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Akay G. - Demand for skilled and unskilled labor: evidence from manufacturing firms in Ghana, Yuksel M. (2013)
Aristovnik A. - Twin deficits and the Feldstein-Horioka puzzle: a comparison of the EU member states and candidate countries (2013)
Гитман Е. К. - Подготовка специалистов для инновационной экономики: международный опыт и направления развития, Гитман М. Б., Столбов В. Ю. (2013)
Grubic G. - Vertical portal e-business model (applied for construction industry in South-East Europe), Ratkovic M., Paunovic L. (2013)
Gundogmus E. - Energy use patterns and econometric models of quince production (2013)
Dincer H. - The effect of integrated marketing communication competencies on banking performance: analysis with fuzzy VIKOR method, Hacioglu U., Yilmaz R. (2013)
Zainuddin S. - Budget participation, intrinsic motivation and extrinsic motivation (2013)
Калкаева Н. - Использование информационных технологий в повышении эффективности экономического образования молодежи, Мошкалов А., Мусабеков М. (2013)
Kang H.-G. - How to undertake apparently unrelated diversification and build an empire, Jeong J., Moon J. (2013)
Kasik J. - Corruption as an actual problem of economic environment in the Czech Republic (2013)
Киричок О. - Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан) (2013)
Kotyra A. - Biomass-coal combustion characterization based on series of flame images, Wojcik W., Smolarz A. (2013)
Krause J. - Approaches to firms' strategic orientation and their development during financial crisis (2013)
Kucuk N. - On the gender gap, ICT and institutional quality: a dynamic panel data analysis (2013)
Лихтарова О. В. - Системный подход к комплексному анализу отчетности кредитной организации и пути повышения ее аналитичности (2013)
Lee S. W. - Determinants of capital structure: evidence from Korean banks (2013)
Lipkova B. - Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts (2013)
Lu W.-M. - Corporate performance and corporate social responsibility: a frontier approach, Wang W.-K., He D.-S. (2013)
Lucia-Casademunt A. M. - Exploring emotional involvement in workplace by applying artificial neural networks: European study, Ariza-Montes A., Becerra-Alonso D. (2013)
Майдырова А. - Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления, Бирюков В. (2013)
Marinkovic S. - Stock market development and economic growth (the case of Belgrade stock exchange), Stojkovic D., Radovic O. (2013)
Milosz M. - Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration, Milosz E. (2013)
Нуржаубаева Р. - Проблемы совершенствования методов оценки бедности в условиях Республики Казахстан (2013)
Османова Д. - Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики, Жаксыбекова Ф. (2013)
Popa A. - Multipliers of Romanian economic structure: an analysis in terms of input-output model, Dospinescu A. (2013)
Riaz A. - Antecedents of organizational politics (evidence from Pakistani public sector), Akbar A. (2013)
Садыханова Г. - Измерение эффективности человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики, Жупарова А. (2013)
Seniv V. - Identifying the development factors of wine tourism: an empirical study, Dordevic A., Dimitrovski D. (2013)
Сыздыкбаева Б. - Оценка эффективности развития транспортно-логистического потенциала регионов Казахстана, Раимбеков Ж., Жуматаева Б. (2013)
Sypatayeva M. - Tax administration in Kazakhstan: main trends, economic and legal framework, specifics and urgent problems (2013)
Stojanovic Aleksic V. - Is it necessary to change organizational culture? Slovenian-Serbian experience, Nedelko Z., Domanovic V. (2013)
Hsiao L. H. C. - A study on marketing mix strategy, law awareness, and repurchase intention of imported tobacco (2013)
ur Rahman A. - Stability of beta over different market phases: an empirical study of Pakistani equity market, Ejaz S., Akbar M. (2013)
Учкампирова А. - Этапы и экономическая оценка состояния развития СЭЗ в Казахстане (2013)
Khalid Bhatti K. - Influence of employee participation on organizational commitment: comparative analysis between USA and Pakistan (2013)
Khan F. - Relationship between stock prices and economic variables: sectoral analysis, Muneer S., Ahmad Anuar M. (2013)
Chan S.-G. - Technical efficiency and human capital in China's provinces, Zaini Abd Karim M. (2013)
Chang Y.-F. - Exploration of shopping mall customer value propositions in the experience economy (2013)
"Золота Фортуна" – шлях до міжнародного визнання (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Титул, зміст (2013)
Калюжна Н. Г. - Формування карти дескриптивних ознак системи управління підприємством (2013)
Матвієнко Р. О. - Механізм формування категорії "простір" (2013)
Мельник Л. Г. - Предпосылки прогрессивного развития экономических систем (2013)
Силантьєв С. О. - Похідні фінансові інструменти – онтологія моделей (2013)
Братюк В. П. - Аналіз стратегічних підходів до формування державної політики розвитку туризму (2013)
Васильева Т. А. - Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки, Касьяненко В. О. (2013)
Стаднік Є. О. - Аналіз сучасного стану ринку лізингу в Україні (2013)
Андросюк Л. А. - Управління якістю на основі збалансованої системи показників (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції (2013)
Костинець В. В. - Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець", Костинець Ю. В. (2013)
Нижник В. М. - Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки, Полінкевич О. М. (2013)
Сунцова О. О. - Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Дерун І. А. - Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності (2013)
Дмитришин Л. І. - Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення (2013)
Неговська Ю. М. - Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу (2013)
Чурікова К. О. - Науково-методичний підхід до визначення нечітких показників бюджетних програм регіону (2013)
Айнабек К. - Безопасность общественного хозяйствования в условиях глобализации (2013)
Алтынбек-кызы А. - Теоретические проблемы правового обеспечения признания равенства государственной и частной собственности на землю в Республике Казахстан (2013)
Babar S. - A comparative study on performance evaluation of Pakistani mutual funds, Nawaz S., Ashraf S. (2013)
Babic S. - The clearinghouse - a pattern for supply chain information exchange, Andjelkovic Z., Lekic N. (2013)
Belmonte Urena L. J. - The sector of cooperative banking in Spain. Development prospects for Africa, Moreno Molina V., Cortes Garcia F. (2013)
Блажевич И. В. - Влияние экономических факторов на развитие агротуризма в Республике Беларусь (2013)
Wei S. - Impact of monetary policy on stock market in China, Qichao X. (2013)
Wong Sek Khin E. - Epistemological assumption of postmodernism in management research, Zahiruddin A., Fui L. Y. (2013)
Ene S. G. - The impact of macroeconomic performance on FDI. A comparative analysis: Romania – Bulgaria, Danut C. (2013)
Искаков У. - Современные тенденции и проблемы развития биржевого рынка Казахстана (2013)
Ismail K. - Determinants of marketing communication of beverage companies and their role in shaping consumer behavior in Pakistan, Hussain J., Shah F. A. (2013)
Кайгородцев А. - Продовольственная безопасность Казахстана: оценка состояния и пути обеспечения, Кирдасинова К. (2013)
Kim R. B. - Chinese consumers' choice for genetically modified (GM) food: implications for food risk policy in China, Chen H. (2013)
Kireyeva A. - Problems in spatial modernization of regions: Kazakhstan's experience (2013)
Condrea E. - Corruption as a major supporter of underground economy in Romania (2013)
Kostic-Stankovic M. - Internal public relations within Serbian intellectual diaspora, Cvijovic J., Zarkic-Joksimovic N. (2013)
Кульжамбекова А. - Кадровая служба государственного органа в концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан (2013)
Labudovic Stankovic J. - Collateral for small and medium-sized enterprises in Serbia, Todorovic N., Vladetic S. (2013)
Labus A. - Facilitating learning e-business using edutainment, Simic K., Milic A. (2013)
Левитская А. - Направления стратегического управления инновационным развитием региона (2013)
Lukason O. - What distinguishes survivors from failures among defaulted firms? (2013)
Liao Y. - Inflation persistence in China: a comparative analysis on standard CIA model and CIA model with endogenous money, Hu R. (2013)
Miklosik A. - Examination of selected variables relationship to the search results position, Vokounova D. (2013)
Нурмаганбет Е. - Современные проблемы внешнеторговой деятельности Республики Казахстан, Накишева М. (2013)
Obradovic S. - Consequences of global financial crisis for tourism industry in Montenegro and Serbia: a comparative analysis, Lekovic M., Pantic N. (2013)
Radulovic D. M. - Gender discrepancies in latent dimensions of the decision making process related to consumption, Maricic B. R. (2013)
Ramly Z. - Exploring the effect of ownership structure on debt cost of Malaysian listed firms: a panel data analysis (2013)
Рыспекова М. - Развитие рынка недвижимости как фактор модернизации социальной сферы Казахстана, Учкампирова А. (2013)
Ruiz Estrada M. A. - Application of the special theory of relativity, general theory of relativity and black holes to economics (2013)
Savovic S. - Due diligence as a key success factor of mergers and acquisitions, Pokrajcic D. (2013)
Сагиева Р. - Институциональный дизайн инновационного развития Казахстана, Жупарова А. (2013)
Stancic P. - Testing the applicability of the BRW approach at emerging stock markets, Radivojevic N., Stancic V. (2013)
Тарасова Т. - Методика оценки конкурентоспособности оказывамых услуг транспортными организациями (2013)
Uddin G. S. - Export-led growth revisited in Bangladesh: evidence from structural break, Khan M. Z. S., Ozturk I. (2013)
Filipovic J. - Effectiveness of various advertising appeals featured in banners, Marinkovic V. (2013)
Hazli bt Zakaria R. - Lending sustainability in Asian economies, Yeang I. O. (2013)
Hasanov F. - The impact of real exchange rate on non-oil exports. Is there an asymmetric adjustment towards the equilibrium? (2013)
Huang J.-T. - Generic technology, modular design and strong network governance as a market follower's early strategies, Wu H.-F., Liu Y.-S. (2013)
Chaudhry A. A. - Panel data analysis of cross-country electricity demand (2013)
Cho J.-S. - Effects of information asymmetry on analysts' forecast properties (2013)
Choi Y. - Potential reduction of CO2 emissions in G20 countries: the production-efficiency approach (2013)
Snapka P. - Quantification of company's management control impact and its modelling, Copikova A., Konkolski S. (2013)
Janosevic S. - Analysis of intellectual capital practices in Serbia, Dzenopoljac V., Dimitrijevic S. (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Черняева А. А. - Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2 типа с неалкогольной жировой болезнью печени (2014)
Бобирьова Л. Є. - Особливостi клiнiчного перебiгу автоiмунного тиреоїдиту залежно вiд функцiї та вузлоутворення в щитоподiбнiй залозi, Муравльова О. В., Городинська О. Ю. (2014)
Мисюра Е. В. - Структура различий в массе тела отдельных категорий городского населения, Ильина И. М., Романова И. П., Казаков А. В., Зубко М. И., Сороколат Ю. В., Голубова М. А., Головина Е. А., Кравчун Н. А. (2014)
Горобейко М. Б. - Ефективнiсть призначення тiоктової (альфа-лiпоєвої) кислоти для покращення кровопостачання нижнiх кiнцiвок за дiабетичної периферичної нейропатiї (2014)
Привроцька I. Б. - Стан енергетичних процесiв у тканинах та вмiст амiнокислот у сироватцi кровi та печiнцi щурiв за умов гострого панкреатиту, Янiцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2014)
Карпенко Н. О. - Динамiка i сполученiсть вiкової iнволюцiї деяких складових чоловiчої репродуктивної функцiї, Смолєнко Н. П., Коренєва Є. М., Чистякова Е. Є., Величко Н. Ф. (2014)
Селюкова Н. Ю. - Фертильнiсть самцiв щурiв — нащадкiв фiтоестрогенiзованого батька та ї ї змiни за додаткової фiтоестрогенiзацiї таких нащадкiв у критичний перiод онтогенезу (2014)
Кравчун Н. О. - Властивостi 8-iзопростагландину та його взаємозв’язок з оксидативним стресом у хворих на цукровий дiабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печiнки (огляд лiтератури та власнi дослiдження), Дорош О. Г., Овсяннiкова Т. М., Алексеєва I. I. (2014)
Гончарова О. А. - Особливостi автоiмунної патологiї на тлi вiкової iнволюцiї тимуса i гiпоестрогенiї (2014)
Чекман И. С. - Нанотехнологии, наномедицина, нанофармакология, нанофармация: внедрение результатов в медицинскую практику (2014)
Утевский Арон Михайлович. К 110-летию со дня рождения (2014)
Вiдгук на монографiю В. А. Барабой, О. Г. Резнiкова "Фiзiологiя, бiохiмiя i психологiя стресу" (2014)
Микола Дмитрович Тронько (до 70-рiччя вiд дня народження) (2014)
Титул, зміст (2013)
Городянська Л. В. - Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів (2013)
Григорук П. М. - Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства (2013)
Скрипніченко О. П. - Категория "человек" в произведениях маржиналистов (2013)
Цогла О. О. - Теоретичні засади трактування поняття "концесія" (2013)
Юхименко В. В. - Дослідження функціонування світового фондового ринку в умовах інтеграційних процесів, Гутафель В. В. (2013)
Братюк В. П. - Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму (2013)
Подольчак Н. Ю. - Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі "підприємство – державна податкова служба", Тимейчук А. А. (2013)
Швец Ю. Ю. - Стратегические направления совершенствования управления инновационным развитием (2013)
Гусєва О. Ю. - Концептуальні засади і прикладні аспекти комплексного оцінювання готовності підприємств до змін (2013)
Дяченко О. О. - Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах (2013)
Егоров П. В. - Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики, Устименко А. А. (2013)
Краус К. М. - Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств (2013)
Панченко Є. Г. - Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій, Кір'якова М. Є. (2013)
Сагайдак М. П. - Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз (2013)
Чухрай Н. І. - Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств, Коваль З. О. (2013)
Матвієнко Р. О. - Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення (2013)
Тульчинська С. О. - Методологічний підхід до визначення домінант розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2013)
Якуненко К. В. - Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря (2013)
Панченко В. П. - Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу (2013)
Якимова Л. П. - Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи (2013)
Поважний О. С. - Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України, Веріга Г. В. (2013)
Фролов С. М. - Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2013)
Шевчук О. А. - Трансформація змісту державного фінансового контролю (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модель планування проекту малого або середнього підприємства, Рудянова Т. М. (2013)
Абдраимов Б. - Теоретические и методологические основы экономического механизма арендной платы за землю в зарубежных странах, Сулейменова С., Саймова Ш. (2013)
Абсатова М. - Современное сотрудничество школы и бизнеса как существенный фактор развития человеческого капитала, Туралбаева А., Маршалхан А. (2013)
Аманжолова Б. - Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы, Умбетова М. (2013)
Wang J.-H. - A study on key performance indicator for food service businesses in Taiwan (2013)
Vasa L. - Methods of economical evaluation of grasslands under extreme climatic conditions based on plant sociological samples, Gyuricza C., Penksza K. (2013)
Wong Sek Khin E. - Strategic innovation of professional accounting firms to complete globally, Singh G., Yee C. M. (2013)
Vrcelj N. - Technological, organizational and marketing innovations in small- and medium-sized enterprises (2013)
Vuksanovic E. - The FIX protocol in the function of improving business of BSE members, Puric J., Todorovic V. (2013)
Gnjatovic D. - Fiscal aspects of applying Maastricht convergence criteria in Serbia: possibilities and limitations, Jovancai A., Stakic N. (2013)
Dinica M.-C. - Optimal risk management at metals market, Armeanu D. (2013)
Domanovic V. - Cost management in contemporary business environment, Kociс M., Stojanovic-Aleksic V. (2013)
Жалелева С. - Формирование модели государственно-частного партнерства в Республике Казахстан (2013)
Жалелева Р. - Факторно-целевой подход к реализации инновационной индустриализации экономики Казахстана, Габдуллин Р., Завалишина А. (2013)
Yildirak K. - Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey, Suer O. (2013)
Каскатаев Н. - Научно-методологические основы формирования системы информационно-консультационного обеспечения сельского хазяйства, Жолмуханова А. (2013)
Koziel G. - Costs of data protection (2013)
Кривцов А. - Стратегический инвестиционный анализ и аудит, Панкова С. (2013)
Laskowski M. - A short overview of pros and cons of gamification (2013)
Martinez-Canas R. - A resource-based view of wine quality in the Spanish region of Castilla-La Mancha, Ruiz-Palomino P. (2013)
Milosz E. - B2B e-relationships in Poland: results of the survey, Milosz M. (2013)
Odhiambo N. M. - Interest rate reforms, savings and economic growth: empirical evidence from South Africa (2013)
Ондаш А. - Актуальные проблемы диверсификации национальной экономики и концепция "ресурсного проклятия" (на материалах Республики Казахстан) (2013)
Plechawska-Wojcik M. - Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results, Rybka J. (2013)
Radovic Markovic M. - An evaluation of sme development in Serbia (2013)
Рахимжанова Г. - Стратегическое значение рынка зерна Казахстана (2013)
Roubal O. - Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications, Havlicek K. (2013)
Ruiz Guerra I. - Analysis of a model for the local development of agrifood cooperatives in Castilla-La Mancha, Spain (2013)
Сагиндыкова Г. - Методологические основы учета эксплуатационных затрат на подготовку цистерн под налив нефти и пути его совершенствования (2013)
Spasojevic S. - Economic importance and legal protection of design in Serbia (2013)
Subhani M. I. - Does economics treat fashion in a similar way everywhere?, Hasan S. A., Osman A. (2013)
Tvrdon M. - Labor market institutions and their influence on labor market performance (2013)
Товма Н. - Методология статистического исследования социального партнерства в Республике Казахстан, Торгаева Б., Мамырбаев А. (2013)
Утеев Б. - Совершенствование защиты прав розничных инвесторов как один из путей преодоления кризиса фондового рынка Казахстана (2013)
Hung C.-J. - A study on the correlations between leisure experience and revisit intention from the aspect of value perception (2013)
Cvetic B. - Using games to enhance teaching business logistics and supply chain management: experience from Serbia, Vasiljeviс D. (2013)
Чжан Х. - Дослідження впливу наполегливості покупців у пошуку житла на основі експериментального методу економіки, Чжан Я., Жуй Л. (2013)
Chiyachantana C. N. - Information-based trading and day-of-the-week effect (2013)
Chung K.-C. - Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan (2013)
Shaikin D. - Econometric modeling of youth employment at agrarian labor market (Republic of Kazakhstan case study) (2013)
Yasir M. - Mediating role of organizational climate in the relationship between transformational leadership, its facets and organizational performance, Imran R., Irshad M. K. (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Борисенко В. - Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття (2003)
Гримич М. - Угоди за звичаєвим правом українців в ХІХ – на початку ХХ століття (2003)
Мельничук Л. - Про діяльність вчених "Кабінету виучування Поділля" (1924–1929 роки) (2003)
Дмитренко А. - Збирання ягід і архаїчні елементи світоглядних уявлень українців Волині і Західного Полісся (2003)
Завальнюк О. - Віктор Приходько і заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету (2003)
Мельник Е. - Проблеми українізації вищої школи в Україні за Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 років) (2003)
Борисенко М. - Житлова криза та комунальна політика радянського уряду в Україні (1920-ті роки) (2003)
Олійник І. - Відображення етнокультурних взаємин на Поділлі в другій половині ХІХ століття за матеріалами періодики (2003)
Розинка Н. - Різдво у звичаях та обрядах італійців (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2003)
Пономарьова І. - Відображення етнокультури греків Приазов'я в колекції Маріупольського краєзнавчого музею (2003)
Рудь М. - Полабські слов'яни і німці наприкінці Х століття (2003)
Круглова Л. - Внесок Товариства Нестора-літописця у створення студентського історико-етнографічного гуртка (2003)
Смолинська Є. - Пережитки примітивної обрядовости в українському побуті. (Передмова д-р. іст. наук. проф. Валентини Борисенко) (2003)
Рудницький Є. - Українське весілля на Підляшьї. (В селах Гнойні, Борсуках, Старім Бублі й Луковисках, Константинського повіту, Седлецької губернії). (Передмова д-р. іст. наук, проф. Валентини Борисенко) (2003)
Наші автори (2003)
Хістєва О. В. - Фінансовий потенціал як основа фінансової самодостатності економічної системи, Єгоркіна Т. О. (2013)
Кавиршин О. Г. - Особливості формування програм соціального розвитку територій: організаційно-правовий аспект, Полонська Н. М. (2013)
Андрєєва О. Ю. - Аналіз стану управління земельними ресурсами та комунальною нерухомістю міста (на прикладі м. Донецьк) (2013)
Генова А. А. - Теоретичні засади формування ресурсів розвитку місцевого самоврядування (2013)
Гончарова Л. О. - Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на виробничому рівні (2013)
Канєєва І. І. - Сучасний стан зарубіжних ринків житлової нерухомості (2013)
Норкіна Т. П. - Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств будівельної галузі, Скарбун З. О. (2013)
Саламацька О. Ю. - Принципи формування маркетингової концепції управління розвитком будівельного комплексу держави (2013)
Гракова М. А. - Методичні підходи до визначення оптимальної форми державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального господарства, Букіашвілі В. О. (2013)
Вольська О. М. - Кадрове забезпечення соціального розвитку держави (2013)
Аляви Б. А. - Влияние L-карнитина на показатели эндотелиальной дисфункции и факторов воспаления у пациентов с острым инфарктом миокарда без зубца Q, Исхаков Ш. А., Муминов Ш. К., Турсунбаев А. К., Толипов Р. М., Мухамедова М. Г. (2014)
Аляви Б. А. - Клиническая эффективность бисопролола у пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от типа полиморфного маркера гена ADRB-1, Турсунов Р. Р., Исхаков Ш. А., Бабаев М. А., Мухамедова М. Г. (2014)
Безруков Л. О. - Показники лабільносі бронхів у дітей із атопічним фенотипом бронхіальної астми залежно від ацетилярного статусу, Тарнавська С. І., Гарас М. Н., Шахова О. О. (2014)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм Медичного центру лікування безпліддя, Савчук Л. Т. (2014)
Гавриш І. М. - Корекція печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки у поєднанні с дисбіозом кишечнику (2014)
Гарбузюк В. В. - Діагностика інфекцій статевих шляхів у вагітних, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П. (2014)
Гонта З. М. - Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань пародонта у хворих на шизофренію (2014)
Дмитренко Р. Р. - Статеві особливості дії переривчастої гіпобаричної гіпоксії на вміст окисно-модифікованих білків у тканинах ясен за умов фотоперіоду різної тривалості, Ходоровський Г. І., Гончаренко В. А. (2014)
Задирака Д. А. - Особливості функціонального стану нейрогуморальної регуляції у хворих на серозні менінгіти в динаміці захворювання, Рябоконь О. В., Абрамов А. В. (2014)
Залізняк М. С. - Віддалені результати лікування генералізованого пародонтиту у хворих на остеоартроз (2014)
Ілащук Т. О. - Артеріальна гіпертензія у жінок у клімактеричному пероді: клінічно-функціональні та психосоматичні особливості, Волошинська К. О. (2014)
Калашніков А. В. - Математичне комп'ютерне моделювання біомеханічної поведінки інтрамедулярногоблокованого стрижня при надвиросткових переломах стегнової кістки, Тяжелов О. А., Лазаренко Ю. В. (2014)
Карвацька Ю. П. - Показники системного імунітету у хворих на вульгарні вугри з різним ступенем тяжкості – мешканців йододефіцитного регіону, Денисенко О. І. (2014)
Клименко В. І. - Вплив тривалої терапії статинами на мікроелементний обмін у хворих на ішемічну хворобу серця (2014)
Крячок Т. А. - Гіперглікемія як компонент метаболічного синрому та як найвжливіший фактор його розвитку, Вавілова Л. Л. (2014)
Кульматицький А. В. - Стан ліпідного спектра крові в гострому періоді повторного ішемічного інсульту (2014)
Молчанюк Н. И. - Влияние малой дозы метанола на ультраструктуру хориоретинального комплекса глаз крыс в ранние сроки эксперимента (2014)
Нечитайло Д. Ю. - Діагностика аритмій при скринінгових обстеженнях школярів (2014)
Онищенко Ю. В. - Дифференцированная комбинированная терапия синдрома поликистозных яичников у пациенток с ожирением, Рожковская Н. Н. (2014)
Палапа В. В. - Дослідження кореляційних зв’язків клінічно-анамнестичних та лабораторних показників у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (2014)
Петринич О. А. - Особливості показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня інсулінемії (2014)
Распутіна Л. В. - Оптимальний вибір антигіпертензивної терапії у хворих з коморбідною патологією: хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія. Орунтування засноване на власному досвіді (2014)
Сабадош Р. В. - Мала підшкірн вена та гострий варикотромбофлебіт нижніх кінцівок, Пиптюк О. В., Богуш А. Є., Скрипко В. Д., Ризюк М. Д., Телемуха С. Б., Хомин Д. Ю., Драгомирецький Р. Д. (2014)
Сажин С. І. - Ефективність симптоматичної терапії нападного періоду неатопічної форми бронхіальної астми в дітей шкільного віку (2014)
Салютін Р. В. - Лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок із застосуванням методу клітинної непрямої реваскуляризації (2014)
Сиволап В. Д. - Рівні ростового фактору диференціювання 15, N-кінцевого фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду та структурно-функціональний стан серця у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В. (2014)
Склярова В. О. - Корекція гормонального гомеостазу оральними контрацептивами після медикаментозного переривання вагітності (2014)
Скрипко Л. А. - Електроміографічні та імнологічні паралелі при полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Скрипко В. Д. - Оптимізація лікувальної тактики у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність залежно від ступеня розвитку ентерергії кишечнику, Клименко Ю. А., Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Струк В. І. - Стан тканин пародонта у провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Батіг В. М., Бойчук Т. С. (2014)
Ткаченко А. С. - FASL-індукований апоптоз при хронічному карагенановому гастроентероколіті (2014)
Урсуляк Ю. В. - Тромбоцитарно-судинний гемостаз у хворих на інфаркт міокарда залежно від алельних варіантів генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T). Вплив лікування, Сидорчук Л. П. (2014)
Федорук О. С. - Озонотерапія у лікуванні хворих на сечокам’яну хворобу із калькульозним пієлонефритом після проведення дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, Візнюк В. В., Зайцев В. І., Владиченко К. А., Ілюк І. І. (2014)
Федорук О. С. - Зміни фібринолітичної системи крові в періопераційному періоді трансуретральної резекції передміхурової залози, Зайцев В. І., Ілюк І. І., Владиченко К. А., Візнюк В. В. (2014)
Ходаківський О. А. - Коригувальний вплив адемолу на обміг монооксиду азоту в головному мозку щурів із модельною церебральною ішемією, Ходаківський А. Й. (2014)
Школьніков В. С. - Порівняння морфологічних особливостей сегментів спинного мозку плодА людини зі спинномозковою грижею та плодів людини без аномалій розвитку, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2014)
Булик Р. Є. - ЧасовА організаціЯ фізіологічних функцій у ссавців. Участь структур головного мозку, Геруш І. В., Пішак В. П., Роговий Ю. Є. (2014)
Плеш І. А. - Сучасні можливості клінічної лабораторної діагностики, Кшановська Г. І., Хомко О. Й., Борейко Л. Д., Макарова О. В. (2014)
Домбровський Д. Б. - Характеристика та шляхи використання стовбурови клітин кордової крові (огляд літератури), Пшиборовська Ю. Р., Яковець К. І., Савін В. В., Оліник Ю. В., Максим'юк В. В. (2014)
Єременчук І. В. - Перспективи застосування гетероциклічних сполук для лікування хворих на туберкульоз легень (2014)
Ляшук П. М. - Гіпоглікемічний синдром (огляд літератури), Сходницький І. В., Ляшук Р. П., Станкова Н. І. (2014)
Олар О. І. - Оптична спектроскопія в медичній діагностиці, Микитюк О. Ю., Яковець К. І. (2014)
Пашковська Н. В. - Гіпотиреоз і вагітність (2014)
Пішак В. П. - Молекулярно-генетичні механізми часової організації фізіологічних функцій у ссавців (огляд літератури та власні дані), Булик Р. Є., Власова К. В. (2014)
Бідучак А. С. - Ставлення медични працівників до здорового способу життя (2014)
Тимків І. С. - Психологічні проблеми вагітності та перинатального періоду (2014)
Клименко В. І. - Самостійна робота студентів як важливий елемент підготовки провізорів на кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії (2014)
Михайловська Н. С. - Особливості реалізації "Наскрізної програми" підготовки лікарів загальної практики–сімейної медицини на додипломному етапі (2014)
Панько О. М. - Психолого-педагогічна культура викладацького складу вищого медичного закладу в контексті принципів Болонського процесу (2014)
Перепелиця О. О. - Методичні підходи викладання хімії на підготовчому відділенні для громадян України у Буковинському Державному Медичному Університеті (2014)
Шутак Л. Б. - Методологічні підходи до гуманітарної підготовки майбутніх медиків, Навчук Г. В. (2014)
Рецензия. С. М. Чибисов, Г. С. Катинас, М. В. Рагульская. Биоритмы и Космос: мониторинг космобиосферных связей. – М.: Монография, 2013. – 442 с. (2014)
Микита Борисович Маньковський – видатний організатор медичної науки на північній Буковині (2014)
Волошин О. І. - Досягнення вчених Буковинського державного медичного університету в дослідженні проблем фітотерапії, апітерапії, оздоровчого харчування, Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф. (2014)
Денисенко О. І. - Вклад співробітників кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету в розвиток дерматовенерологічної служби Чернівецької області, Височанська Т. П., Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю., Гулей Л. О., Карвацька Ю. П. (2014)
Іфтодій А. Г. - Історія становлення, сьогодення і майбутнє кафедри хірургії та урології (до 70-річчя створення Буковинського державного медичного університету), Шкварковський І. В., Федорук О. С., Зайцев В. І., Гребенюк В. І., Білик О. В., Рева В. Б., Якобчук С. О., Гродецький В. К., Колотило О. Б. (2014)
Хухліна О. С. - Сторінки історії та наукові здобутки кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворою за 70 років невтомної праці, Залявська О. В. (2014)
Юзько Т. А. - Історія впровадження допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя на Буковині, Юзько О. М., Жебчук А. Б., Захаренко Л. В., Савчук Л. Т., Чемьоркіна І. В., Владиченко К. А. (2014)
Медичні internet-вісті. Частина I. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2014)
Професор Полянський Ігор Юлійович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Баранков О. - Заселення німцями Чернігівщини у XVIII столітті (2004)
Бачинська О. - Українці та німці в південній Бессарабії: Деякі аспекти взаємодії в ХІХ столітті (2004)
Бєлікова М. - Адміністративне управління менонітських колоній півдня України (1789–1917 рр.) (2004)
Бобильова С. - Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення й розвиток (ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Венгер Н. - Менонітське підприємництво і розвиток машинобудування на Півдні України (30-ті рр. ХIХ ст. – 1914 р.) (2004)
Винниченко І. - Німці в історії Київського університету, Винниченко Д. (2004)
Горбань Т. - До питання політичних пріоритетів німців України в період національно-демократичної революції 1917–1920 років (2004)
Дингес О. - Динаміка та обсяг еміграції членів ДО НКТН "Відергебурт" до ФРН в 1989–2003 роках, Дингес Ю. (2004)
Діанова Н. - Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття (2004)
Іваньков І. - Німецькі колонії Півдня України та голод 1932–1933 років (за матеріалами Міністерства східних окупованих територій гітлерівської Німеччини) (2004)
Кайгер В. - Німці в Україні: депресивні прояви як показники етнофункціональної дезадаптації (2004)
Кришина Н. - Діяльність німецьких економічних організацій в Україні у 1918 році, Савченко Г. (2004)
Куля Ф. - Закарпатське обласне товариство німців "Відродження", Петрище П. (2004)
Лазар Н. - Становище німецької меншини в Україні, Польщі та Словаччині (спроба порівняння) (2004)
Лях К. - Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних (2004)
Макаренко Н. - Культурне та суспільне життя німецьких поселенців на Півдні України в кінці ХІХ – початку ХХ століття, Печеніжcька О. (2004)
Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля - (2004)
Миронець Н. - Україна в житті та творчості Освальда Бурґгардта (Юрія Клена) (2004)
Надольська В. - Німці на Волині: етапи розвитку діаспори і сучасне національно-культурне відродження (2004)
Огуй О. - Формування німецьких колоній на Буковині у ХVІІІ – ХХ століттях: соціально-економічні та мовні аспекти (2004)
Панасюк В. - "Волинська політика" воєвод Г.Юзевського та А.Ґавке-Новака 1928–1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти (2004)
Самойленко О. - Наукова та педагогічна діяльність М.Х.Бунге (2004)
Сиволапов В. - Німецькі колонії на терені Луганської округи у 20–30-ті роки ХХ століття (2004)
Сокирко О. - Німецькі найманці в гетьманському війську доби Хмельниччини (2004)
Стельмах С. - Вчені Київського університету в німецьких університетах (ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Стьопченко Е. - Національно-культурний розвиток німців Півдня України у 20-ті роки ХХ століття (2004)
Суліменко О. - Волинські німці в кінці XVIII – на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) (2004)
Фесько Ю. - Німецькі вчені та педагоги Харківського університету "Першої хвилі" – динаміка наукової та викладацької діяльності (1804–1825), Савчук В. (2004)
Наші автори (2004)
Гримич М. - Звичаї обміну в українській шлюбній обрядовості (2004)
Кожолянко Г. - Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань (2004)
Конєва Я. - Погляд польських етнологів ХХ – на початку ХХІ століття на магічне мислення (2004)
Федас Й. - Персонажі вертепу: Запорожець (2004)
Зімон Г. - Сакралізація землі в племені конкомба Північної Гани (2004)
Пономарьова І. - Аналіз особливостей мовної ситуації при вивченні етнічної історії греків-румеїв Приазов'я (2004)
Мельник Е. - Ім'я Тараса Шевченка в українській школі (1917–1920) (2004)
Розовик Д. - Українізація державно-адміністративної системи в роки національно-визвольної революції (1917–1920) (2004)
Завальнюк О. - Леонід Білецький – приват-доцент, декан і проректор Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918–1920) (2004)
Умебаясі М. - Культ пращурів в календарній обрядовості японців (2004)
Борисенко М. - Архітектурне середовище в системі трансформації міської культури України в часи сталінізму (2004)
Колодюк І. - "Баба-повитуха" та її фукнції в народній медицині жителів Полісся наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за експедиційними матеріалами) (2004)
Мойсей А. - Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2004)
Забловський А. - Теорія соціалізації в роботах представників психологоантропологічного напряму "етнографія дитинства" (2004)
Лук'яненко О. - Статус чоловіка у сімейному житті українців кінця ХІХ – початку ХХ століття (2004)
Крикун Ю. - Діяльність "Комісії для виучування звичаєвого права України" в 1920–1930 роках (2004)
Бартуш Д. - Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції (2004)
Жмуд Н. - Апотропеїчна функція української народної іграшки (2004)
Божко Л. - Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) (2004)
Ткаченко Т. - Образ вовка в німецьких та українських віруваннях (2004)
Красиков М. - "Я не чоловік, а Німець". Фольклорні матеріали (2004)
Гримич М. - Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору. Рецензія на збірник "Українські сороміцькі пісні", Харків, 2003. Упоряд. Михайло Красиков (2004)
Наші автори (2004)
Березенський О. І. - Oсновні ознаки правопорушень та дії прикордонного наряду "Прикордонний патруль” при їх виявленні (2013)
Галанюк Я. С. - Організація оперативно-розшукової діяльності в Державній прикордонній службі України (2013)
Гетманюк С. П. - Обґрунтування та оцінка показників ефективності підсистеми пропуску через державний кордон системи прикордонного контролю (2013)
Гуляк О. В. - Метод узагальнення потенційної оцінки якості центру підготовки миротворчого контингенту, Дем’янчук Б. О. (2013)
Демідчик Ф. А. - Визначення характеру фортифікаційного обладнання позицій підрозділів охорони об’єктів під час рекогносцировки, Божко С. В. (2013)
Дьомін О. М. - Збалансоване озброєння (2013)
Жук С. М. - Методичні основи оцінки ефективності виконання завдань відділами прикордонної служби, що діють у гірсько-лісистій місцевості (2013)
Каштелян С. О. - Основні підходи до визначення національних інтересів України у прикордонній сфері та напрями їх реалізації (2013)
Куліш Р. С. - Рекомендації начальнику прикордонного загону щодо удосконалення алгоритму роботи з побудови моделі оперативно-службової діяльності відділу прикордонної служби, Івашков Ю. Б. (2013)
Курашкевич А. П. - Модель прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу "Б” з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення (2013)
Лобанов А. А. - Алгоритм визначення пріоритетних завдань покладених на систему забезпечення воєнної безпеки держави, Кириленко В. А. (2013)
Луцький О. Л. - Вплив гірсько-лісистої місцевості на організацію оперативно-службової діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2013)
Мазур В. Ю. - Формування оптимального управлінського рішення на використання сил та засобів оперативно-розшукового підрозділу відділу прикордонної служби, Фаріон О. Б. (2013)
Мисик А. Б. - Модель ситуативного управління оперативно-службовою діяльністю з охорони державного кордону (2013)
Молдавчук В. С. - Обґрунтування напряму дослідження оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки для прийняття рішень на службово-бойові дії (2013)
Музика В. П. - Розробка алгоритму службової діяльності центру управління службою органу охорони державного кордону (2013)
Панов В. Г. - Методичний підхід до оцінки системи добування та обробки розвідувальної інформації з інженерної обстановки, Ситнік О. В. (2013)
Розум І. Ю. - Застосування прикладної криптографії в системі військового управління в інтересах засекречування мереж зв’язку військового призначення (2013)
Серватюк В. М. - Про деякі підходи розробки документів безпосереднього планування застосування високомобільних десантних військ, Карпенко В. В., Печорін О. М. (2013)
Серватюк В. М. - Окремі підходи щодо оцінювання діяльності підрозділів охорони державного кордону, Мостова К. В., Кукін І. В. (2013)
Сичевський Ю. О. - Аналіз викрадення автотранспортних засобів як транскордонна проблема (2013)
Фаріон О. Б. - Інструментарій визначення типу загроз прикордонній безпеці в процесі проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковим підрозділом регіонального управління Державної прикордонної служби України (2013)
Шалімов Ю. Ю. - Принципи застосування логістики у Держприкордонслужбі (2013)
Яким’як С. В. - Аналіз завдань та особливостей застосування Військово-Морських сил Шрі-Ланки в інтересах забезпечення безпеки економічної діяльності держави на морі в сучасних умовах, Санніков С. Г., Раджапакса Й. К. (2013)
Ясько В. А. - Використання засобів автоматизації управління для прийняття обґрунтованих рішень щодо організації інженерного забезпечення, Кирильчук Ю. Ф. (2013)
Андрощук О. С. - Багатокритеріальна модель прийняття рішень з реагування на надзвичайні ситуації органами охорони державного кордону (2013)
Басараб О. К. - Експериментальна перевірка науково-методичного апарату підвищення ефективності функціонування телекомунікаційної системи Державної прикордонної служби України (2013)
Боровик О. В. - Особливості оцінки ефективності радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, Боровик Л. В., Трасковецька Л. М. (2013)
Волох О. П. - Основи інформаційного забезпечення функціонування системи управління технічним станом об’єктів інженерної техніки, Геник В. М. (2013)
Гераськін В. М. - Розробка ходової частини для армійської гусеничної машини, Божок А. М., Руснак В. М. (2013)
Дармороз М. М. - Науково-методичні основи управління ефективністю технічних засобів охорони кордону під час вирішення завдань інтегрованого управління кордонами (2013)
Кириленко В. А. - Обґрунтування вибору методу цільового програмування для оптимізації складу парку спеціальних транспортних засобів, Гащук М. П., Скрипкар О. В. (2013)
Колос О. Л. - Математична модель функціонування системи технічного обслуговування та ремонту машин інженерного озброєння в умовах їх інтенсивного застосування (2013)
Мандрик Є. В. - Шляхи вдосконалення експлуатаційних і конструктивних параметрів автомобільних шин, Гриб К. В. (2013)
Мандрик Є. В. - Ергономічне забезпечення організації дорожнього руху на дорогах, Солом’яний А. С. (2013)
Періг В. М. - Використання генетичного пошуку для раціональної побудови телекомунікаційних систем спеціального призначення (2013)
Подолян О. Ю. - Щодо питання детермінування транспортної потужності автомобілів підрозділів охорони кордону, Качковський В. Т. (2013)
Поляков А. П. - Особливості прогнозування подальшого розвитку автомобільної техніки Збройних Сил України, Нагачевський В. Й., Королюк Д. Л. (2013)
Сівак В. А. - Метод обґрунтування складу агрегатів і систем, які необхідно діагностувати для забезпечення безпеки транспортних засобів (2013)
Сінкевич В. М. - Оптимізація складських робіт у підрозділах Державної прикордонної служби України, Блінніков Г. П. (2013)
Трасковецька Л. М. - Автоматизація математичних методів експертних оцінок, Боровик Л. В., Боровик О. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Hakamies P. - Globalization and the Ethnic Minorities in Finland (2005)
Тищенко К. - Тюринґи – ґерманське плем'я з гунськими зв'язками (2005)
Leppälahti M. - Swedish-speaking Finns in Finland: Linguistic Minority with Legal Position (2005)
Khomenko Myk. - National Minorities of Ukraine in the Context of the European Standards, Khomenko Mykh. (2005)
Ostash N. - The Role of the OSCE in the Adjustment of the Crimean Tatars' Issue in Ukraine (2005)
Grelka F. - Folklore as an Integrative Element of a Modern Ukrainian Ethnic National Identity (2005)
Izotov A. - The Finnish Community in Postwar Sortavala (2005)
Silvennoinen O. - Ukrainian Prisoners of War in Finland. 1941–1947 (2005)
Grymych M. - "Zhebranka" as a Ukrainian Folklore Genre (2005)
Prokurashko O. - The Embroidery of the Crimean Tatars: Traditions and the Present (2005)
Moisei A. - Folk Calendar of Romanians in Bukovyna (2005)
Krasikov M. - Ukrainian Student Subculture as Mirrored in Epigraphy (2005)
Гончаров О. - Національні меншини України в дослідженнях учених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005)
Громова Н. - Сучасні різдвяні віншувальні традиції села Тисів Болехівського району Івано-Франківської області (2005)
Скляр В. - Зміни чисельності та етнічного складу населення Донбасу: Донецької та Луганської областей (за матеріалами переписів 1959, 1989, 2001 років) (2005)
Reshetchenko D. - The Role of the Urban Population of the Right-bank of Ukraine in the Trade of Grain in the First Half of the 19th century (2005)
Терентьєва Н. - З історії грецької громади Керч-Єнікальського градоначальства (кінець ХVІІІ – початок ХIХ століття), Ішуніна Н. (2005)
Алієва М. - Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств (2005)
Гасиджак Л. - Субкультура студентства (на прикладі вищих навчальних закладів Полтави) (2005)
Осипчук О. - Деякі аспекти культурного стану сучасної сільської молоді Київщини (2005)
Андрощук О. С. - Застосування комп’ютерних ігор щодо навчання слухачів з дисципліни "Захист державного кордону” (2013)
Балендр А. В. - Особливості відбору і підготовки фахівців для викладацької діяльності у Держприкордонслужбі України, Блощинський І. Г., Таушан Д. В. (2013)
Березюк В. П. - Особливості проведення практичних занять з тактики прикордонної служби (2013)
Ваколюк Т. В. - Використання засобів зорової наочності при створенні навчально-методичного комплексу для формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів і слухачів (2013)
Видиш М. М. - Особливості використання інноваційних технологій у навчанні майбутніх соціальних працівників (2013)
Волобуєва О. Ф. - Актуальні проблеми підвищення ефективності навчання військово-спеціальних дисциплін із використанням ділових ігор (2013)
Галімов А. В. - Інноваційні підходи до викладання та навчання у вищих навчальних закладах, Репіло Ю. Є., Шевченко О. М. (2013)
Гевко О. І. - Риторика як важлива складова професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Голярдик Н. А. - Культура ділового спілкування як чинник формування професійних компетентностей майбутнього фахівця, Дика Л. Л. (2013)
Діденко О. В. - Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти (2013)
Жембровський С. М. - Індивідуальна самостійна фізична підготовка офіцерів зарубіжних армій (2013)
Заболотна О. Р. - Інтерактивні методи навчання як засіб формування мотивації майбутніх офіцерів-прикордонників до навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення дисциплін кафедри прикордонного контролю (2013)
Ігнатюк Б. В. - Перцептивна сторона професійного спілкування у системі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Лавриненко Н. Ю. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах, Лисенко С. А. (2013)
Мальцев А. Ю. - Методика проведення занять з використанням тренінгових технологій під час підготовки фахівців прикордонного контролю (2013)
Машталер А. М. - Дистанційне навчання як засіб підвищення професійної кваліфікації офіцерів-прикордонників (2013)
Нагорічна О. С. - Питання самоосвіти працівників Міністерства доходів і зборів України (2013)
Назаренко Н. С. - Формування навичок іншомовного спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з перекладу (2013)
Олійник Л. В. - Основи побудови методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2013)
Павлюк Є. О. - Аналіз професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2013)
Полюк В. С. - Проблеми в системі професійної підготовки до службової діяльності майбутніх офіцерів прикордонного відомства України (2013)
Ратич Б. Я. - Формування готовності до лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема (2013)
Селіванова О. П. - Значимість культури міжнаціонального спілкування в освітньому просторі (2013)
Сінкевич С. В. - Методичні аспекти організації та проведення ротного тактичного навчання з майбутніми офіцерами запасу (2013)
Ставицький О. М. - Особливості професійних планів майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Фігура О. В. - Оптимізація діяльності науково-педагогічного складу в контексті фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Цвяк Л. В. - Самодисципліна при самостійному вивченні іноземної мови (2013)
Чмир В. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей (2013)
Ягупов В. В. - Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема, Свистун В. І., Кришталь М. А., Король В. М. (2013)
Багрій Г. А. - Формування перекладацької компетенції майбутніх фахівців: психолого-лінгвістичний аспект, Осьодло В. І. (2013)
Журавльов В. В. - Організаційно-психологічні аспекти управлінської діяльності офіцерів-керівників Державної прикордонної служби України (2013)
Іваненко В. М. - Розвиток креативності студентів у процесі навчання (2013)
Ковальська І. Е. - Змістові характеристики "Я-образу” прикордонників (2013)
Кошонько Г. А. - Розвиток емоційного інтелекту студентів-психологів (2013)
Левицька Л. В. - Розвиток гармонійного типу ставлення до хвороби у студентів з інтрапсихічною спрямованістю особистісного реагування на захворювання (2013)
Мул С. А. - Психологічні механізми оцінки обстановки на державному кордоні прикордонним керівником (2013)
Олешко Д. О. - Психологічні бар’єри у професійній діяльності офіцерів-прикордонників (2013)
Поліщук М. М. - Інформаційно-психологічна складова у системі інтегрованого управління кордонами, Кукін І. В. (2013)
Тогобицька В. Д. - Психологічні особливості розповсюдження чуток в умовах надзвичайної ситуації (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Горохов Є. В. - Перспективні напрямки підвищення ефективності роботи повітряних ліній електропередавання в Україні, Василев В. М., Гаранжа І. М., Лещенко О. О. (2013)
Югов А. М. - Статичний розрахунок однопоясних циліндричних стержньових металевих оболонок покриття, Бондарев О. Б. (2013)
Мартинов Ю. С. - Граничні стани експлуатаційної придатності, пов'язані з втратою місцевої стійкості стінки від дії дотичних напружень, Надольський В. В. (2013)
Голоднов О. І. - Прогнозоване вирівнювання сталевих конструкцій за допомогою зварювання, Псюк В. В., Іванов Б. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - До питання формулювання узагальненої моделі вітрового впливу на висотні споруди, Махінько А. В. (2013)
Василев В. М. - Область раціонального використання одноболтових з'єднань елементів решітки з поясом в опорах ліній електропередачі, Агбаш Н. В., Карабанов О. С. (2013)
Сіробаба В. О. - Порівняння доцільності використання ЛСТК та гнутих профілів для каркаса одноповерхових швидкомонтованих будівель, Новицький О. П., Зорабян К. А. (2013)
Югов А. М. - Методика визначення збиральних зусиль у великопрогоновій просторовій стержньовій системі, Бондарев О. Б. (2013)
Кущенко В. М. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану підшківних конструкцій шахтних рамних укісних копрів, Нечитайло О. Є. (2013)
Пелешко І. Д. - Про один спосіб задавання варіантів топології стрижневих металевих конструкцій для задач структурно-параметричної оптимізації, Іванейко В. М. (2013)
Губанов В. В. - Обгрунтування експериментальних досліджень впливу локальної вогнутості на НДС оболонок металевих димових труб, Кульчицький А. Н., Голіков А. В. (2013)
Мущанов В. П. - Чисельне моделювання вітрового тиску на поверхні вертикального циліндричного резервуара, Зубенко Г. В., Москаленко І. В. (2013)
Воскобійник О. П. - Комплексні методи керування ризиками під час експлуатації будівель та споруд (2013)
Туманский В. А. - Церебральная недостаточность и структурные мишени ее протекции при постреанимационных энцефалопатиях, Туманская Л. М., Тертышный С. И., Тимошенко С. Г., Евсеев А. В. (2010)
Шифрин Г. А. - Энергоресуститация при церебральной недостаточности, Зайцев С. Е. (2010)
Євсєєв А. В. - Імуногістохімічні та ультраструктурні особливості апоптозу нейронів та гліальних клітин при постреанімаційній енцефалопатії (2010)
Шаврин В. А. - Ультраструктурные особенности тканевой трофики и элиминации при ишемии головного мозга в эксперименте (2010)
Муравська О. М. - Особливості локалізації вогнищевих змін головного мозку та серця при ішемічному інсульті на тлі гострого інфаркту міокарда (2010)
Тертишний С. І. - Морфологічні передумови порушення кардіореспіраторних функцій у хворих з півкульовими інсультами (2010)
Шулятникова Т. В. - Ультраструктурные особенности микроциркуляторного русла в критических зонах ишемии головного мозга в эксперименте (2010)
Ходаківський О. А. - Оцінка впливу похідного адамантану (сполуки ЮК-1) на церебральну гемодинаміку в умовах наркозу й гострої церебральної ішемії (2010)
Слободин Т. Н. - Нейропротекторное действие агонистов дофаминовых рецепторов на примере прамипексола при лечении больных болезнью Паркинсона (2010)
Тимошенко С. Г. - Морфологические изменения нейронно-ядерных структур ствола и среднего мозга при полиорганной недостаточности с эндотоксикозом разной степени у умерших больных циррозом печени и фульминантным вирусным гепатитом В (2010)
Муравський А. В. - Особливості клініко-гемодинамічних порушень у боксерів, які перенесли в анамнезі повторні легкі черепно-мозкові травми, Дехтярьов Ю. П., Колосовський С. О. (2010)
Соколик Е. П. - Коррекция энергетического метаболизма нейропептидами в условиях хронической алкоголизации (2010)
Скибо Г. Г. - Синаптическая пластичность гиппокампа при экспериментальной ишемии (2010)
Лушнікова І. В. - Молекулярні механізми ендогенної нейропротекції в умовах моделювання ішемічного ушкодження гіпокампа in vitro, Орловський М. О., Майстренко А. М., Рибачук О. А., Досенко Є. В. (2010)
Цупиков О. М. - Стан клітин гіпокампа при нейротрансплантації після експериментальної ішемії мозку, Півнева Т. А., Поддубна А. О., Петренко О. Ю., Оченашко О. В. (2010)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности нейрометаболической фармакотерапии в ангионеврологии (2010)
Дарий В. И. - Особенности патогенеза интракраниально осложненного мозгового инсульта, Рыбалко Т. П., Баранова Е. В., Скачкова Н. А. (2010)
Проценко В. П. - Опыт применения мануальной терапии и аппаратной шейной тракции позвоночника в комплексном лечении хронической цереброваскулярной недостаточности, Половинец В. П. (2010)
Макаренко О. В. - Вплив леводопи сумісно з НПЗП на показники обміну гомоцистеїну у щурів з експериментальним паркінсонізмом (2010)
Шуляк B. I. - Фактори ендогенної інтоксикації у хворих на менінгіт з синдромом поліорганної недостатності, Маркова А. Б., Музика Д. П. (2010)
Ходаківський О. А. - Дослідження впливу похідного адамантану (сполуки ЮК-4) на кровопостачання головного мозку у наркотизованих щурів, Ходаківська О. Л., Маринич Л. І. (2010)
Ярешко B. Г. - Эфферентная терапия в комплексном лечении печеночной энцефалопатии у больных с синдромом механической желтухи, Потапов С. А., Семенова Т. Л., Живица С. Т. (2010)
Чекалова А. О. - Хронічний атиповий проліферативний простатит, що розвивається під впливом довгострокової дії малих доз іонізуючого опромінення після аварії на ЧАЕС, Благодаров В. М., Романенко А. М., Харконен Піркко (2010)
Резніков О. Г. - Зміни проліферації й апоптозу в передміхуровій залозі щурів під впливом блокатора андрогенних рецепторів флутаміду й індукторів інтерферону, Полякова Л. І., Чайковська Л. В. (2010)
Петренко Ю. О. - Ендотеліальне диференціювання стромальних клітин жирової тканини людини в процесі направленого культивування, Домбровський Д. Б., Салютін Р. В., Петренко О. Ю. (2010)
Галата Д. И. - Иммуногистохимическая характеристика лимфоидной популяции тимуса плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Сорокина И. В. (2010)
Дука К. Д. - Порушення метаболічної активності легень у дітей з хронічною бронхолегеневою дисплазією та їх корекція, Ільченко С. І. (2010)
Туманский В. А. - Показатели пролиферативной активности опухоли у больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого, Шевченко А. И., Колесник А. П., Евсеев А. В., Баранчук С. В. (2010)
Сорокина И. В. - Иммуноморфологические особенности строения стенки большой подкожной вены у больных, страдающих осложненной варикозной болезнью, Прасол В. А., Троян В. И., Куприянова Л. С., Пономарев А. О. (2010)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні прояви пошкодження та загоєння при хронічному токсичному ураженні печінки в експерименті, Гаврилюк І. М., Чикайло І. П. (2010)
Щербаков А. Ю. - Особенности метаболических процессов при аутоиммунных тиреопатиях, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Шаповал Д. Н. (2010)
Познанська К. О. - Зміни показників адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів і у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від додаткового кардіоваскулярного ризику, Сиволап В. В. (2010)
Горенштейн М. Л. - Острые аллергические реакции: патогенез и неотложная медицинская помощь, Шифрин Г. А., Баштан Л. П., Бойко К. А., Мангуренко О. И. (2010)
Захарова В. П. - Использование метода MSB в модификации Зербино-Лукасевич для диагностики морфофункционального состояния миокарда, Руденко К. В., Руденко Е. В., Левчишина Е. В., Третьяк А. А. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського