Подопригора В. Н. - Влияние длины фотопериода на рост отдельных особей радужной форели (Oncorhynhus mykis Walbaum, 1792) (2009)
Оголошення (2009)
Поправка (2009)
Гримич М. - Бути завжди попереду (до 60-річчя професора кафедри етнології та краєзнавства, доктора історичних наук Валентини Борисенко) (2005)
Хоменко М. - Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко (2005)
Дмитренко А. - Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики (2005)
Гурбик А. - Звичаєво-правова культура та правосвідомість в Україні XVI століття (2005)
Мойсей А. - Календарна обрядовість румунів Буковини у наукових працях І.Г.Сбієри та С.Ф.Маріана (2005)
Петрова Н. - Рослини у весільній обрядовості українців Одещини: барвінок (2005)
Маріна З. - Особливості традиційного весільного обряду в українських та російських селах Дніпропетровщини, Хоменко О. (2005)
Гоцалюк А. - Вивчення традицій колядування на Гуцульщині (2005)
Колодюк І. - Вірування, пов'язані зі збором лікарських трав та їх застосування в родильній обрядовості українців (2005)
Забловський А. - Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців (2005)
Лук'яненко О. - Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття (2005)
Крикун Ю. - Дослідження сімейного звичаєвого права українців у 1920–1930-х роках (2005)
Алієва М. - Роль народної кухні в збереженні етнічної ідентичності азербайджанської національної меншини України (2005)
Бартуш Д. - Погляди вчених на місце і роль вина у побуті французького селянина (2005)
Родінова Н. - Критика етнографічних праць Бориса Грінченка в журналі "Киевская Старина" (2005)
Кондратюк О. - Спорідненість українців в працях дослідників кінця XIX–XX століття (2005)
Стасюк О. - Деформація української традиційної культури в 1929–1934 роках (2005)
Громова Н. - Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині (2005)
Філліпс С. - Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи (2005)
Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки (2005)
Наші автори (2005)
Савіна Р. В. - Оцінка розвитку кадрового потенціалу, результативності наукової та інноваційної діяльності ДУ "ІГМЕ НАМНУ" у 2008-2012 рр., обґрунтування заходів з їх оптимізації, Савицька О. І., Мартищенко Н. В., Новохацька С. М., Савон Л. В. (2013)
Янко Н. В. - Сучасні особливості планування та забудови Шацького національного природного парку (2013)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічні питання розміщення приватних загальноосвітніх навчальних закладів в умовах крупних міст, Бургазлій Н. П., Фещенко К. Д., Могільний С. М., Бухало І. Л., Стирта З. В. (2013)
Кіреєва І. С. - Містобудівні та санітарно-гігієнічні аспекти планування території Дніпропетровської області, Махнюк В. М., Лопотюк М. О., Муха В. Г. (2013)
Чурилик О. І. - Генеральний план Феодосії: сучасні містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми, Шкуро В. В., Бровін Б. О., Муха В. Г. (2013)
Евстафьев В. Н. - Перспективы развития морских портов Украины и задачи гигиены труда в этих условиях (2013)
Акіменко В. Я. - Санітарно-епідеміологічна оцінка використання системи вентиляції "Lossnay" в багатоквартирних житлових будинках, Яригін А. В., Стеблій Н. М., Соверткова Л. С., Першегуба Я. В. (2013)
Щербинская И. П. - Оценка контаминации внутренней среды помещений г. Минска плесневыми грибами и сопутствующей микробиотой в рамках гигиенического нормирования биологического фактора жилой среды, Дудчик Н. В., Кравцова В. В., Науменко С. А., Мараховская С. В. (2013)
Kапранов С. В. - Характеристика загрязнения вредными веществами атмосферного воздуха в городе с крупными производствами черной металлургии и коксохимии, Калик Э. И., Кулиш С. И., Косьмина О. А., Тарабцев Д. В., Шабатура Г. В., Карташова Н. П. (2013)
Турос О. І. - Розширення можливостей санітарно-епідеміологічної експертизи при обґрунтуванні встановлення розміру санітарно-захисної зони для феросплавного підприємства на етапі управління ризиком, Петросян А. А., Ананьєва О. В., Картавцев О. М. (2013)
Сергета І. В. - Кореляція високих концентрацій алергенних спор Cladosporium з погодними умовами у Вінниці, 2009-2011 рр, Родінкова В. В., Білоус О. С. (2013)
Горова А. І. - Визначення ризиків здоров'я населення Дніпропетровська від забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами, Бучавий Ю. В. (2013)
Турос О. І. - Методичні особливості визначення хімічного забруднення повітря приміщень житлових та громадських будинків, Михіна Л. І., Петрук Л. В. (2013)
Прокопов В. О. - Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури), Труш Є. А., Гуленко С. В., Соболь В. А., Куліш Т. В. (2013)
Гущук В. І. - Еколого-гігієнічний стан Горбаківського водозабору, Мельник В. Й., Гущук І. В. (2013)
Бурлака А. І. - Тригалометани у воді плавальних басейнів при навчально-виховних закладах в залежності від методу знезаражування, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Прокопов В. О., Соболь В. А., Забродська Т. М. (2013)
Кондратюк В. А. - Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин, Федорів О. Є., Лотоцька Є. В. (2013)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти щодо використання лікувальної грязі та мінеральної води при розробці родовищ природних лікувальних ресурсів на курорті державного значення "Бердянськ", Тарабарова С. Б. (2013)
Войтович А. М. - Применение тест-объекта L. Stagnalis для экотоксикологической характеристики отходов производства, Петрова С. Ю., Ильюкова И. И., Гомолко Т. Н. (2013)
Горова А. І. - Еколого-гігієнічна оцінка мікробіологічних та агрохімічних властивостей вермикомпосту як органічного добривa, Скворцова Т. В., Лисицька С. М., Павличенко А. В. (2013)
Дема О. В. - Еколого-гігієнічна оцінка поведінки імазетапіру в об’єктах агроценозу (2013)
Носенко Г. М. - Вивчення впливу дизельного палива на органолептичні властивості мулових сульфідних грязей, Бутирська І. Б., Неуйміна Г. І. (2013)
Черниченко І. О. - Використання мікроядерного тесту для виявлення генотоксичних пошкоджень у клітинах шкіри експериментальних тварин, Баленко Н. В., Соверткова Л. С., Осташ О. М. (2013)
Черниченко І. О. - Канцерогени у продуктах харчування, оцінка небезпеки, Литвиченко О. М., Соверткова Л. С. (2013)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози: захворюваність та поширеність, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В. (2013)
Бабій В. Ф. - Токсиколого-гігієнічна оцінка адгезійних модифікаторів асфальтобетонів, Брень Н. І., Худова В. М. (2013)
Голіченков О. М. - Гігієнічні аспекти використання нових поверхнево-активних речовин в косметичних засобах, Раєцька О. В., Яловенко О. І., Майстренко З. Ю., Уманець Г. П. (2013)
Простакишин Г. П. - Ликвидация медико-санитарных последствий химической аварии в поликлинике №2 Старооскольского городского округа Белгородской области, Залогин И. А., Капацына А. С. (2013)
Думанський Ю. Д. - Результати досліджень просторового розподілу рівнів електромагнітного випромінювання від засобів передачі даних типу Wi-Fi, Біткін С. В., Думанський В. Ю., Платонова А. Г., Нікітіна Н. Г., Сердюк Є. А., Галак С. С., Безверха А. П. (2013)
Сердюк Є. А. - Гігієнічна оцінка засобів радіотехнічного спостереження прикордонної служби України, Біткін С. В. (2013)
Глыва В. А. - Влияние и основные направления совершенствования нормативной базы по электромагнитной безопасности полей на биологические объекты, Коваленко В. В., Сокуренко С. А. (2013)
Акіменко В. Я. - Розробка методики процесу дослідження суб’єктивної ідентифікації джерел звуку – як факторів дратуючої дії, Шумак О. В. (2013)
Назаренко В. І. - Гігієнічна оцінка рівнів геомагнітного поля на наземних і підземних промислових об’єктах м. Києва, Никифорук О. І. (2013)
Левченко Л. О. - Технічне та методичне забезпечення моделювання та прогнозування електромагнітної обстановки у приміщеннях, Глива В. А. (2013)
Семашко П. В. - Визначення поправок для гігієнічної оцінки шуму транспортних потоків (2013)
Терещенко П. С. - Умови праці та оториноларингологічний статус IT фахівців ПАТ "Укртелеком", Гвоздецький В. А. (2013)
Омельянець М. І. - Оцінка впливу заходів радіологічного захисту на формування рівнів внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій України, Хоменко І. М. (2013)
Аксьонов М. В. - Методичні підходи до радіаційно-гігієнічної оцінки вмісту природних радіонуклідів у залишках діяльності підприємств (2013)
Тарасюк О. Є. - Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні, Шабуніна Н. Д., Біляєв Є. О., Семенюк Н. Д., Власюк Н. В. (2013)
Бузинний М. Г. - Особливості розподілу радіовуглецю у фракціях деревини останнього сторіччя (2013)
Кондрашова В. Г. - Стан вегетативного гомеостазу у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій з хронічною гастродуоденальною патологією, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Леонович О. С., Гриценко Т. В., Алексейчук Т. В., Кондрашова Н. С., Степанова Є. І. (2013)
Яцина Г. С. - Санітарно-епідеміологічний нагляд у надзвичайних ситуаціях, Попов О. І. (2013)
Козярін І. П. - Чи можна прожити без цукру? (огляд літератури), Івахно О. П. (2013)
Корзун В. Н. - Вимоги до харчування дітей у віддалений після Чорнобиля період (підсумки багаторічних досліджень), Болохнова Т. В., Гайдук М. В., Деркач А. В., Котикович Ю. С. (2013)
Подригало Л. В. - Гигиеническое обоснование методики оценки электронных обучающих средств с позиций квалиметрии, Голодько Е. А., Пашкевич С. А. (2013)
Москвяк Н. В. - Комплексний метод вивчення та оцінки процесу адаптації (2013)
Скиба О. О. - Експертне оцінювання показників умов і організації навчально-тренувального процесу, Волощук О. В., Антомонов М. Ю. (2013)
Черных А. О. - К оценке физического развития подростков, проживающих в зоне влияния горящих породных отвалов угольных шахт, Черных О. В. (2013)
Гозак С. В. - Вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку, Філоненко О. О., Парац А. М., Єлізарова О. Т. (2013)
Станкевич Т. В. - Заходи оптимізації навчально-виховного процесу для розумово відсталих учнів спеціальних шкіл-інтернатів (2013)
Лебединець Н. В. - Аспекти динаміки патології органів дихання дитячого населення, Різник А. Г. (2013)
Платонова А. Г. - Оцінка впливу роботи з електронними та паперовими підручниками на психологічний статус школярів за методом Люшера, Яцковська Н. Я., Джурінська С. М., Шкуро В. В., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2013)
Єлізарова О. Т. - Гігієнічна оцінка морфофункціональних відхилень у дітей старшого дошкільного віку за різних умов організації навчання у дошкільному навчальному закладі (2013)
Даниленко Г. М. - Суб’єктивне сприйняття чинників ризику малої інтенсивності учнями професійно-технічних навчальних закладів, Межибецька І. В., Пономарьова Л. І. (2013)
Герасименко О. И. - Гендерные аспекты мотивации к здоровому образу жизни (2013)
Прилипко В. А. - Стан здоров`я та якість медичного забезпечення населення радіоактивно забруднених територій, Морозова М. М., Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю. (2013)
Гнатюк М. С. - Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Татарчук Л. В., Ясіновський О. Б., Лотоцький В. В., Крицька Г. А. (2013)
Павленко О. І. - Оцінка ризику розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва (2013)
Винарська О. І. - Гематологічні та імунологічні ефекти у тварин через 3 місяці впливу нітриту натрію та тетрацикліну, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є, Глушко І. І., Вархоляк М. О. (2013)
Світличний В. Ю. - Фактори сирітства та інвалідності в формуванні функціонального стану та психічного здоров’я ліцеїстів (2013)
Першегуба Я. В. - Гігієна праці жінок при менструації, стан проблеми в Україні (2013)
Богоявленська В. Ф. - Репродуктивні розлади жінок та показники розвитку новонароджених промислового регіону, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2013)
Григоренко Л. В. - Пріоритетні чинники формування інфекційної захворюваності сільського населення (на прикладі Світловодського району Кіровоградської області) (2013)
Сергета И. В. - Комплекс мероприятий психогигиенической коррекции личностных особенностей ВИЧ-инфицированных лиц: оценка эффективности и перспективы использования, Дударенко О. Б. (2013)
Циганенко О. І. - Екологічна безпека спортивно-фізкультурної діяльності при створені спортивних парків в містах-мегаполісах, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2013)
Останина Н. В. - Динамика популяций экологических форм медицинской пиявки в акватории Днепра техногенно насыщенного региона г. Запорожья, Очеретина Н. Н., Кузнецова Е. М., Фролов А. К., Копейка В. В., Федотов Е. Р., Фролова Л. А., Литвиненко Р. А. (2013)
Томашевська Л. А. - Вплив магнітних полів промислової частоти на морфологічний склад крові щурів, Кравчун Т. Є., Зарицька М. В., Лемешко Л. П., Медведєв С. В. (2013)
Бялковський О. В. - Моніторинг за паразитарними хворобами населення Рівненщини, Гущук І. В., Шелевицька Л. В., Драб Р. Р. (2013)
Булгаков В. В. - Мультидисциплінарні індекси цитування – ефективний інструмент оцінки наукового знання у XXI сторіччі, Антомонов М. Ю. (2013)
Священко 3. В. - Населення Уманщини в добу Київської Русі (2005)
Присяжнюк 0. М. - Використання методу картографування у вивченні стародавньої історії Північно-Західного Причорномор'я (2005)
Гончарук Т. Г. - Праці українських істориків О. Оглобліна та М. Слабченка як підґрунтя економічної концепції М. Волобуєва (2005)
Грозний Д. А. - Жіноче єпархіальне училище в Одесі (середина XIX —початок XX ст.) (2005)
Дружкова І. С. - Правові умови розвитку кредитно-банківських установ в 1860-70-х рр. XIX ст. на Півдні України (2005)
Моісеєва Т. М. - Одеський єврейський сирітський будинок (1868-1900 рр.) (2005)
Скус О. В. - Конфесійні групи населення Уманського повіту за матеріалами "Памятных книг Киевской губернии" кінця XIX — початку XX ст. (2005)
Федорова А. І. - Антирелігійна кампанія проти старообрядницьких церков та монастирів Одещини (кінець 40-х —початок 50-х рр. XX ст.) (2005)
Черемісін О. В. - Органи місцевого самоврядування міст Новоросії кінця XVIII — першої половини XIX століть: юридичний статус, кордони компетенції, проблеми (2005)
Шершун Т. М. - Роль купецького стану у промисловому розвитку міст Херсонської губернії в першій половині XIX ст. (2005)
Бабак О. А. - Ретроспективний аналіз політики пролетаризації освіти України в 20-х рр. XX ст. (історіографія проблеми) (2005)
Богуславська Ю. Ю. - Всесоюзні переписи населення другої половини XX ст.: історіографічні оцінки (2005)
Вдовиченко А. М. - Еволюція ролі і місця держави в процесі історичного розвитку, Нагайник В. А. (2005)
Вєтров Р. І. - Про роль ліворадикальної інтелігентної верхівки УПЛСР (борбистів) в "самоліквідації" партії у 1920 році (2005)
Волкова С. А. - Чеське населення півдня України у 20-30-ті роки XX століття: адаптація в нових політичних умовах (2005)
Діденко Ю. В. - Лідери Руху у державотворчому процесі другої половини 1990-х років (2005)
Дірявко Ю. П. - УКП на Катеринославщині. Основні віхи діяльності (1920-1925 рр.) (2005)
Дузь Л. П. - Перспективи євроінтеграції України: погляд "зліва" (2005)
Захарченко В. А. - О. С. Грушевський про життя і творчість М. І. Костомарова (2005)
Захарченко О. О. - Окупаційний "Новий аграрний порядок" на Півдні України (1941-1944 рр.) (2005)
Зборець С. В. - Радянська історіографія 20-х років про ліквідацію багатопартійності в Україні (2005)
Кармазіна Н. В. - Діяльність органів державної влади та громадських організацій по увічненню історії Криму в 1954-1991 рр. (2005)
Мамонтова Е. В. - Мистецтво та архітектура як формоутворюючий фактор політичної організації суспільства: від давньосхідної деспотії до античних форм державності (2005)
Мардаренко О. В. - Українсько-російські відносини в програмі та політичній практиці Народного Руху України (1989-1993 рр.) (2005)
Недзеленко Л. В. - Правове становище національних меншин в умовах незалежної України (1991-1996 рр.) (2005)
Познанська К. В. - Посилення систематичних репресій більшовиків проти правоесерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в 1920-1922 рр. в Україні (2005)
Потеряйко Я. Й. - Життєвий шлях і трагічна доля голови українського уряду, лікаря і дипломата X. Г. Раковського (2005)
Самойленко О. Г. - "Участь" науково-педагогічної інтелігенції Ніжина в "Українській військово-націоналістичній організації" у другій половині 30-х років XX ст. (2005)
Шановська О. А. - Спільне та особливе у поглядах на тему еліти в працях В. К. Липинського і Д. І. Донцова (2005)
Gerasymenko S. S. - Statistical characteristic of the main indices of the national accounts of Ukraine (2013)
Адамович С. В. - Просвітницькі "десанти" інтелігенції наприкінці XX — на початку XXI ст. у контексті єднання України (2006)
Анпілогова Т. Ю. - Роль інтелігенції у вихованні молоді та зародженні піонерського руху в Донбасі в 20-ті роки XX ст. (2006)
Бабічева О. С. - Історія анархістського руху Нестора Махна в центральній частині Лівобережної України (1917-1921рр.) (2006)
Барцьось В. В. - Акції солідарності студентства м. Вінниці з голодуючими у Києві в жовтні 1990 р. як вияв громадянсько-патріотичної позиції (2006)
Гончарук Т. Г. - Транзит Броди — Одеса першої половини XIX ст. в дореволюційній історіографії (2006)
Гриб О. - Олександр Барвінський у громадсько-просвітницькому русі Західноукраїнських земель кінця XIX століття (2006)
Дмитрук B. І - .Українська радянська політична еліта в чехословацьких подіях 1968 року (2006)
Заплотинська О. О. - Нонконформістська інтелігенція в офіційному дискурсі 1960-х рр.: механізм формування громадської думки (2006)
Зборець C. В. - Ліквідація "непролетарських партій" в Україні в радянській історіографії (сер. 1950 - сер. 1980-х рр.) (2006)
Кліш A. Б. - Кирило Студинський: життя та діяльність (2006)
Кожем'якіна О. М. - Роль національної еліти в процесах державотворення у спадщині українських мислителів ХІХ-ХХ ст. (2006)
Котляр Ю. В. - М. С. Волобуєв - ідеолог економічної самостійності України (2006)
Крикун B. І. - Освіта в період румунської окупації в Одесі в 1941-1944 роки (2006)
Лебедева Г. О. - Загальноросійські та українські соціалісти у добу Гетьманату (квітень — грудень 1918 р.) (2006)
Мардаренко О. В. - Витоки ідеології Народного Руху України (в контексті історії українсько-російських відносин) (2006)
Махінла Ю. Б. - Ідея національного визволення у науковій спадщині С. Л. Рудницького (2006)
Мельник О. В. - Розвиток вищої освіти у 1918 р. в Одесі за матеріалами газети "Одесские новости" (2006)
Місержи М. П. - Політична пропаганда і демократичні процеси: взаємозв'язок та рівень розвитку (за матеріалами діяльності НРУ (1989-1992 рр.) (2006)
Михайлуца М. І. - Християнське місіонерство, освіта та інтелігенція в "Трансністрії" (1941-1944 рр.) (2006)
Морозов В. В. - Інтелігенція 40-80-х рр. ХХ ст. як носій українського патріотизму (2006)
Музичко 0. Є. - Рецепція постаті В. Леніна та ленінізму в ідейній спадщині Дмитра Донцова (2006)
Пасатюк В. Д. - Становлення лівої течії Партії російських соціалістів-революціонерів в Україні (березень 1917 — січень 1918 рр.) (2006)
Пилипенко В. Ю. - Історичні трансформації української еліти, Стьопін А. О. (2006)
Савчук В. С. - Наукова інтелігенція в системі Радянської влади в 20-х — на початку 30-х років XX ст. на Дніпропетровщині: на прикладі Катеринославського (Дніпропетровського) університету (2006)
Секо Я. П. - Формування націонал-демократичної опозиції до Комуністичної партії України (1986 — 1989 рр.) (2006)
Сколуб М. В. - Різночинна інтелігенція в політизації українського національного відродження (середина XIX ст.) (2006)
Скрипник А. І. - Виховний потенціал політичних цінностей (2006)
Скрипник М. О. - Історія появи етносу України як чинник патріотизму (2006)
Стрижова І. А. - Роль наукових товариств у збереженні історико-культурних цінностей (на матеріалах Півдня України) (2006)
Сурай Ю. І. - Провідні періодичні видання України про проблеми патріотичного виховання у вищій школі (2006)
Тиганій К. А. - Одеське міське положення 1863 року в контексті теорій муніципального права XIX ст. (2006)
Тхоржевська Т. В. - Політична опозиція в українській історії (2006)
Узун Т. С. - Яблука розбрату, або дезінтеграція кримської політичної еліти. Етнічний аспект (2006)
Шевчук Т. Є. - Роль української політичної еліти Холмщини і Підляшшя у виборах 1922 року в другій Речі Посполитій (2006)
Щербина Н. Ф. - Архівні установи в системі краєзнавчого руху на Одещині у другій половині XX ст. (2006)
Якуніна А. О. - Державотворча діяльність українства в добу Центральної Ради і ставлення до неї російських меншовиків та есерів (березень 1917 — квітень 1918 рр.) (2006)
Гончарук Т. Г. - Спроби організації транзиту польських товарів через чорноморські порти в кінці XVIII — першій половині XIX ст.: правовий аспект (2006)
Грозний Д. А. - Матеріальне становище парафіяльного духівництва Херсонської єпархії в другій половині XIX — початку XX ст. (2006)
Караульна О. М. - Діяльність культурно-громадських товариств півдня України кінця XIX — початку XX ст. як приклад формування національної самосвідомості (на матеріалах Миколаївського губернаторства) (2006)
Моісеєва Т. М. - Розвиток форм та засобів соціальної підтримки населення Одеси після проведення міської реформи 1870 р. (2006)
Парієнко Г. К. - До питання державницької діяльності українських гетьманів та становище українських земель у другій половині XVII — XVIII ст., Домбровська Л. Ф. (2006)
Тхоржевська Т. В. - Конфесійна політика російського царату щодо католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст. (2006)
Федорова А. І. - Конфесійна політика в царський та радянський період: порівняльний аналіз (2006)
Цубенко В. Л. - Територіальний устрій Українського (Харківського) військового поселення кавалерії. 1817 — 1857 рр. (2006)
Шершун Т. М. - Благодійна та культурно-освітня діяльність представників купецького стану південної України першої половини ХІХ ст. (2006)
Якиминська Л. В. - Особливості менталітету українського козацтва (2006)
Давтян Д. А. - Геноцид вірмен в Османській імперії 1915 — 1917 рр. та одеська громадськість (за матеріалами місцевих часописів) (2006)
Дузь Л. П. - Інтелігенція України і формування національної ідеї (2006)
Коляструк О. А. - До характеристики становища одеської інтелігенції у 20-і рр. XX ст. (2006)
Левченко В. В. - Впровадження політики українізації в Одеському інституті народної освіти (2006)
Мельничук О. А. - Організаційно-правові основи медичної допомоги застрахованим у 20-ті рр. ХХ ст. (2006)
Михайлуца М. І. - Румунська релігійна пропаганда та духовна місіонерська література на теренах між Дністром і Південним Бугом (1941 — 1944 рр.) (2006)
Тиганій К. А. - Мова як важливий фактор державотворення (2006)
Цвілюк С. А. - Справа СВУ в контексті політичних репресій 20-30-х років ХХ століття в Україні (2006)
Лещишин Р. С. - Польсько-українські відносини на Прикарпатті за матеріалами української преси краю (1918 — 1939) (2006)
Соловей А. О. - Історія українсько-російських взаємин — важливий чинник формування сучасного геополітичного середовища (2006)
Богуславська Ю. Ю. - До питання про розробку теоретичних засад етнодемографії (2006)
Кривдіна І. Б. - Шляхи вирішення національного питання в доробку Вячеслава Чорновола (2006)
Кязимова Г. X. - Творча інтелігенція та влада Трансністрії (на матеріалах окупаційної преси) (2006)
Передерко В. П. - Галичина у зовнішній політиці Росії на початку XX ст. (до 1914 р.): стан і перспективи дослідження питання в сучасній українській історіографії (2006)
Цьомра Т. С. - Сільська інтелігенція Української СРР доби НЕПу в історіографічних дослідженнях радянського періоду (2006)
Шановська О. А. - Представники "ленінської гвардії" про більшовицьку систему влади 1917 — 1929 рр. (2006)
Шишкіна Є. К. - Джерелознавчий аналіз розмінних білетів і марок міста Одеси (2006)
Мордвінцев В. М. - Гончарук Т. Г. Одеське порто-франко: Історія.1819-1859 рр. (2006)
Шановська О. А. - Цвілюк С. А. Як ми "українізували" Росію. Історичні есеї і публіцистика (2006)
Андрющенко В. А. - Автоматизированное управление эксплуатацией вагонов собственников стран СНГ и Балтии на полигоне дороги (2007)
Байдачный С. С. - Использование Microsoft SharePoint 2007 для построения систем электронного доступа к научно-образовательным ресурсам (2007)
Башлаев В. К. - О создании сетевой автоматизированной системы управления грузовыми перевозками Украины, Цейтлин С. Ю., Великодный В. В. (2007)
Вишнякова И. Н. - Моделирование и автоматизация составления расписания учебных занятий вузов, Разумов С. Ю. (2007)
Горбова А. В. - Применение автоматизированных систем управления к эксплуатации технических систем и объектов дорог (2007)
Жильцова А. А. - От ИТ-образования до работы в сфере ИТ (2007)
Жуковицький І. В. - Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналитичних серверів АСК ВП УЗ, Скалозуб В. В., Устенко А. Б. (2007)
Науменко П. П. - АСК ВП УЗ как основа для интеграции автоматизированных систем управления грузовыми перевозками железнодорожного транспорта Украины, Миненко В. Д., Землянов В. Б. (2007)
Пшинько А. Н. - Пути совершенствования технологии работы железнодорожного транспорта Украины на основе развития автоматизированных систем управления, Козак В. В., Аглотков С. А. (2007)
Разгонов А. П. - Многоканальный цифровой метод диагностики реле, Адреевских А. В., Бондаренко Б. М., Безрукавый Д. А., Журавлев А. Ю. (2007)
Скалозуб В. В. - Оценка оптимального потребного парка вагонов операторов с учетом технолого-экономических рисков, Солтысюк О. В., Чередниченко М. С. (2007)
Висин Н. Г. - Результаты исследований по повышению надежности работы системы автоматического управления в режимах тяги и рекуперативно-реостатного торможения на электропоездах ЭР2Т, Власенко Б. Т., Соколов С. А. (2007)
Висин Н. Г. - Исследование работы системы автоматического управления реостатным торможением на электропоездах ЭР2Т, Соколов С. А. (2007)
Дубинець Л. В. - Математична модель електропривода поршневого компрессора з двигуном ДК 406 (ДК 409) електропоїзда ЕР2, Устименко Д. В., Краснов Р. В., Карзова О. О. (2007)
Костин Н. А. - Математическое моделирование переходных аварийных електромагнитных процессов в системе электрической тяги постоянного тока 1. Короткое замыкание без тяговой нагрузки, Михаличенко П. Е. (2007)
Матусевич О. О. - Підвищення інтегральної вірогідності інформації ІУТК АСУ тягового електропостачання залізниць (2007)
Главацкий К. Ц. - Направления модернизации катков статического и динамического действия для уплотнения основания пути, Богомаз В. Н. (2007)
Главацький К. Ц. - Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір руху причіпного катка та глибини просідання малоопорної гусениці при будівництві та ремонті колії, Проскурня В. М. (2007)
Корженевич И. П. - Построение и оптимизация координатной модели при проектировании переустройства плана железнодорожной линии (2007)
Курган М. Б. - Визначення мінімального радіуса кривих в плані з урахуванням розподілу перевезень, Заяц М. А. (2007)
Матвецов В. И. - Особенности измерения и содержания рельсовой колеи на железобетонныix шпалах, Ковтун П. В., Кебиков А. А., Круподеров В. П., Мирошников Н. Е. (2007)
Рибкiн В. В. - Порiвняльний аналiз мeтoдiв контролю за поздовжними напруженнями в рейкових плітях безстиковоi колії, Арбузов М. А. (2007)
Сосновский Л. А. - Критерий и методика оценки механического состояния рельсовой стали и их экспериментальное подтверждение, Кебиков А. А. (2007)
Уманов М. И. - Рекомендации по технологии вьполнения ремонта пути на длительно закрытом перегоне и по установлению скоростей движения поездов после завершения этих работ, Цыганенко В. В., Рейдемейстер А. Г., Халипова Н. В. (2007)
Голуб С. В. - Технології багаторiвневого моделювання в системах регіонального управління, Шоp О. М. (2007)
Iльман В. М. - Утворюючi системи графiв, Скалозуб В. В., Шинкаренко В. І. (2007)
Босов А. А. - Векторная оптимизация по двум показателям, Кодола Г. Н., Савченко Л. Н . (2007)
Куцевич И. В. - Модель компьютерного контроля знаний, Белоус Н. В. (2007)
Лошкарев Н. А. - К вопросу о существовании нечетных совершенных чисел (2007)
Махкамова Ф. Ш. - Решения обратных задач с применением имитаторов (2007)
Мовшин Д. И. - Моделирование и автоматизация управления земельными ресурсами на основе земельного кадастра (2007)
Нестеренко Б. Б. - Формальные средства для моделирования сложных дискретных систем, Новотарский М. А. (2007)
Папахов О. Ю. - Змiна розрахункових складових для оперативного розподiлу вагонопотокiв на мережi залiзниць, Окороков А. М., Логвiнов О. М. (2007)
Яневич В. З. - Логістичний пiдхiд в yпpавлінні перевезеннями на залізничному транспортi, Окороков А. М. (2007)
Безрученко В. М. - Вплив допусків на виготовлення деталей мaгнiтнoї ланки додаткових полюсiв на степінь iскрiння тягових двигунiв, Шаповалов А. В., Запишний Е. О. (2007)
Бобылькова Е. А. - Динамические нагрузки и износ пятникового узла грузового вагона (2007)
Федяева Г. А. - Реализация предельных тяговых усилий перспективным маневровым тепловозом с векторным управлением (2007)
Федяева Г. А. - Моделирование нестационарных режимов перспективного магистрального тепловоза, Федяев В. Н. (2007)
Письменный Е. А. - Определение динамической нагруженности грузовых вагонов на опытных тележках (2007)
Скогарев И. Е. - Современные подходы в области повышения безопасности движения железнодорожного транспорта, Кобозев А. Я., Жижко В. В., Богомазова Е. А. (2007)
Ягода П. А. - Решение задач оптимизации конструкций с применением современных программных комплексов (2007)
Борщевский С. В. - К вопросу о повышении механических свойств и гидростойкости бетонной крепи, Лабинский К. Н., Галечко С. Ю. (2007)
Клочко Б. Г. - Исследование физико-механических свойств растворов для бетонирования под водой, Краснюк А. В., Момот В. А. (2007)
Марочка В. В. - Особливості просторової роботи металевих ферм вiд вітрового навантаження, Верьовка А. П. (2007)
Пшінько О. М. - Аналіз існуючих способів очищення і утилізації забрудненого баластного щебеню, Краснюк А. В., Лисняк В. П., Громова О. В. (2007)
Балака Є. І. - Визначення собівартості та тарифів на приміські залізничні пасажирські перевезення, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2007)
Воронков Ю. В. - Обоснование места контроллинга в управлении затратами (2007)
Гречко А. В. - Теоретико-методологічні засади реформування системи залізничного транспорту України (2007)
Дяченко Ю. Ф. - Моніторинг конкурентоспроможності залізничного транспорту на ринку вантажоперевезень (2007)
Залізнюк Д. В. - Динамічні процеси у відкритих економічних системах, Ільман А. В., Ільман В. М. (2007)
Ковальчук К. Ф. - Застосування парної регресії із чіткими параметрами над нечіткими числами для моделювання експертної грошової оцінки земельних ділянок, Щербаков Є. Ю. (2007)
Копитко В. І. - Проблеми реформування залізничного транспорту Укрaїни (2007)
Корецкая С. А. - Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине (2007)
Міщенко М. І. - Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі кpaїн світу (2007)
Пащенко Ю. Є. - Участь транспортно-дорожнього комплексу в інтеграційних процесах (2007)
Савчук Р. В. - Селекція інноваційних проектів з урахуванням їх адаптивних властивостей (2007)
Сначев Н. П. - Оптимизация запасов предприятия, Степанова М. С. (2007)
Шульга А. А. - Природа податків, функції й принципи оподаткування (2007)
Полька Н. С. - Науковий супровід діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України в умовах реорганізації та гігієнічні проблеми у сфері планування та забудови населених місць, Махнюк В. М., Мишковська А. А., Гуліч М. П., Янко Н. В., Кіреєва І. С., Фещенко К. Д., Могильний С. М., Бургазлій Н. П., Бухало І. Л. (2013)
Гончаров С. Ф. - Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций, Батрак Н. И. (2013)
Шкуро В. В. - Сучасні аспекти дотримання вимог санітарного законодавства при реалізації будівельного процесу (2013)
Акіменко В. Я. - Гігієнічні критерії оцінки ефективності використання локальних систем очищення повітря від аерозольного забруднення приміщення, Харченко С. О., Коваленко О. В. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічні аспекти використання ландшафтно-рекреаційних територій населених місць для відпочинку та оздоровлення населення на прикладі природного заповідника Шацького національного природного парку, Махнюк В. М., Фещенко К. Д., Кіреєва І. С., Могильний С. М., Бухало І. Л. (2013)
Кіреєва І. С. - Санітарно-гігієнічні аспекти розміщення сучасного переробного комплексу олійних культур, Махнюк В. М., Могильний С. М., Власенко Ю. М., Осипенко С. В. (2013)
Турос О. І. - Оцінка експозиційного навантаження на організм людини – критерій безпеки дії пилкових аероалергенів атмосферного повітря, Ковтуненко І. М., Петросян А. А. (2013)
Ермаченко А. Б. - Гигиеническое обоснование целесообразности нормирования взвешенных частиц в атмосферном воздухе с учетом их фракционного состава, Котов В. С. (2013)
Капранов С. В. - Оценка риска для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха в городе с крупными производствами черной металлургии и коксохимии, Ноженко А. А. (2013)
Солонецька Т. П. - Забруднення атмосферного повітря та його ризик для здоров’я населення, яке проживає у великому місті з розвинутою машинобудівною промисловістю, Лоскутов М. Ф., Тимошенко Л. В., Біличенко Н. П., Тараканова О. Д. (2013)
Бабій В. Ф. - Методичні підходи до визначення наночасток металів у газовому середовищі, Кондратенко О. Є., Худова В. М., Пімушина М. В. (2013)
Богоявленська В. Ф. - Вплив атмосферного забруднення гірничо-металургійного регіону на особливості біохімічних показників головного мозку тварин, Харламова А. В., Бичова О. Г. (2013)
Прокопов В. О. - Досвід використання в Україні побутових фільтрів для доочищення водопровідної питної води, Липовецька О. Б. (2013)
Лотоцька О. В. - Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів, Кондратюк В. А., Лотоцький В. В. (2013)
Зоріна О. В. - Гігієнічна оцінка результатів моніторингу хлорованої водопровідної та доочищеної питної води на вміст ХОС в Україні (2013)
Григоренко Л. В. - Гігієнічна оцінка якості води каналу "Дніпро–Кривий Ріг” – джерела централізованого водопостачання сільського населення Дніпропетровської області (2013)
Рукавичка О. М. - Організація еколого-гігієнічного моніторингу за накопиченням важких металів у системі ґрунт-овочева продукція на території Дубровицького району Рівненської області, Гущук І. В. (2013)
Кучеренко О. С. - Токсиколого-гігієнічна оцінка інсектицида Карате Зеон 050 CS, мк.с., який застосовується в інтегрованій системі захисту посівів рису (2013)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка детоксикації намулу стічних вод екологічним сорбентом глауконітолітом (2013)
Трахтенгерц Г. А. - Оцінка впливу відходів збагачення залізної руди на біологічні властивості ґрунту за допомогою проросткового тесту, Станкевич В. В., Черевко О. М. (2013)
Тетеньова І. О. - Гігієнічні питання впливу сміттєсортування на фізико-хімічні та біологічні властивості твердих побутових відходів (2013)
Черниченко І. О. - Ще раз про роль автомагістралей у формуванні забруднення повітряного середовища житлових приміщень, Литвиченко О. М., Зінченко Н. О., Соверткова Л. С. (2013)
Баленко Н. В. - Рак щитоподібної залози: фактори ризику, Черниченко І. О., Цимбалюк С. Н., Гульчій М. В. (2013)
Раєцька О. В. - Гостра токсичність як один із критеріїв систематизації поверхнево-активних речовин, Яловенко О. І., Кузьміна А. І. (2013)
Ляшенко В. І. - Огляд сучасного стану аналітичного біомоніторингу. Мікроекстракція (2013)
Думанський В. Ю. - Охорона здоров’я населення та працівників від впливу електромагнітного поля, що створюється кабельною лінією 330 кВ та її підстанцією, Квіцинський А. О., Біткін С. В., Медведєв С. В., Безверха А. П. (2013)
Щербинская И. П. - Гигиеническая оценка объемно-пространственного распределения шума, электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц во внутренней среде жилых зданий, Быкова Н. П., Соловьева И. В., Арбузов И. В. (2013)
Розов В. Ю. - Исследование статического геомагнитного поля в жилых и общественных помещениях, Думанский Ю. Д., Пелевин Д. Е., Левина С. В. (2013)
Думанський В. Ю. - Стан електромагнітної обстановки в загальноосвітніх закладах, обладнаних комп’ютерною технікою та засобами передачі даних типу WI-FI, Біткін С. В., Полька Н. С., Платонова А. Г. (2013)
Семашко П. В. - Дизельні електростанції (ДЕС), як потенційні джерела акустичного забруднення прилеглих територій та найближчих приміщень, Кірєєва І. С. (2013)
Томашевська Л. А. - До питання про біологічні ефекти дії електромагнітних випромінювань, Кравчун Т. Є., Лемешко Л. П., Дідик Н. В., Безверха А. П. (2013)
Глива В. А. - Засоби нормалізації рівнів фізичних факторів на енергогенеруючих підприємстваx, Паньків Х. В., Осадчий Д. Б. (2013)
Назаренко В. І. - Фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату офісних приміщень ПАТ "Укртелеком" в холодний період року, Терещенко П. С., Левченко Л. О., Никифорук О. І., Сокуренко С. А. (2013)
Корнєв О. М. - Умови праці і стан органу зору у професіональних користувачів персональних комп’ютерів, Назаренко В. І., Мартиросова В. Г., Мищенко І. А. (2013)
Лось І. П. - Сприйняття наслідків аварії на Чорнобильської АЕС населенням України (за даними анкетного опитування), Шабуніна Н. Д., Тарасюк О. Є., Семенюк Н. Д., Ковтонюк Н. Л., Біляєв Є. О., Власюк Н. В., Кушнір Н. К. (2013)
Капустинська О. А. - Смертність дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС, від хвороб системи кровообігу в залежності від віку, статі та часу під ризиком (2013)
Дубова Н. Ф. - Оцінка поширеності надмірної маси тіла та ожиріння у населення, яке мешкає в умовах радіоактивного забруднення території (2013)
Бузинний М. Г. - Сучасні тенденції радіаційного контролю якості питної води, Михайлова Л. Л., Сахно В. І., Романченко М. О. (2013)
Яцина Г. С. - Захист населення при аваріях на АЕС, Попов О. І. (2013)
Козак Л. П. - Вплив інтервальної гіпоксії на детоксикаційну функцію печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації, Коник У. В. (2013)
Козярин И. П. - Жгучая, но полезная. Крапива двудомная – лекарственное и пищевое растение (обзор литературы), Липкан Г. Н., Ивахно А. П. (2013)
Юрчук О. М. - Аналіз стану соматичного здоров’я підлітків за матеріалами морфофункціонального обстеження, Бердник О. В. (2013)
Подригало Л. В. - Применение квалиметрических методов при оценке безопасности издательской продукции для детей, Платонова А. Г. (2013)
Калиниченко І. О. - Соціально-гігієнічна оцінка умов життєдіяльності юних спортсменів, які відвідують позашкільні навчальні заклади спортивного профілю, Скиба О. О. (2013)
Басанець Л. М. - Рівень соматичного і психофункціонального розвитку учнів кадетського корпусу, Іванова О. І., Проценко В. В., Свідлов Ю. І. (2013)
Гозак С. В. - Психологічні особливості та емоційний стан дітей старшого дошкільного віку, Киселевська В. П., Єлізарова О. Т., Парац А. М. (2013)
Добрянська О. В. - Світові тенденції поширеності тютюнопаління підлітків (2013)
Пономарьова Л. І. - Скринінг-оцінка здоров’я дитячого населення як складова комплексної системи соціально-гігієнічного моніторингу здоров'я школярів (2013)
Мостова О. П. - Особливості стану здоров’я учнів старших класів сучасної школи та особливості його зв’язку з медико-соціальними показниками умов перебування і способу життя, Сергета І. В. (2013)
Платонова А. Г. - Особенности функционального состояния зрительного анализатора школьников при работе с электронными учебниками, Яцковская Н. Я., Джуринская С. Н., Шкуро В. В., Шкарбан Е. C., Саенко Г. М. (2013)
Шапаєва О. С. - Рівень позитивної мотивації учнів молодшої школи до уроку фізичної культури в басейні та фактори, що впливають на його формування, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Забродська Т. М., Сілкова В. О., Деревянко В. В. (2013)
Пашинська С. Л. - Інформаційна технологія експрес-обробки екологічних даних, Антомонов М. Ю., Гущук І. В. (2013)
Гозак С. В. - Ризик розвитку захворювань у дітей в залежності від організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах, Єлізарова О. Т. (2013)
Безрукий Є. С. - Про стан соматичної та інфекційної захворюваності дитячого населення м. Тернополя та фактори, що її формують, Поліщук А. О., Мандрик Т. Ю., Поцалуйко А. В., Климчук Н. В., Гурський О.Й., Баран Г. І., Поліщук І. В., Лучка О. В., Паламар О. А. (2013)
Винарська О. І. - Імунний статус за комбінованого впливу ксенобіотиків, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є., Глушко І. І. (2013)
Каруна Б. И. - Влияние окружающей среды на состояние иммунной системы женщин с профессиональными аллергозами, Попов О. И., Ходаковская В. А., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2013)
Педан Л. Р. - Профілактика впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я за допомогою мікроелементу марганцю (огляд літератури) (2013)
Куляс В. М. - Показники системного та секреторного імунітету дітей, які проживають в зоні впливу порідних відвалів, Глухова О. І. (2013)
Дмитренко Е. А. - Онкосмертность населения Донецкой области как показатель экологического неблагополучия территории, Челах Л. А. (2013)
Омельченко Е. М. - Шизофренія: генетична схильність та успадковуваність, Приходько А. М., Тимченко О. І. (2013)
Сурмашева О. В. - Гармонізація з європейськими стандартами методів оцінки специфічної активності дезінфікуючих засобів (огляд літератури), Росада М. О. (2013)
Винарська О. І. - Особливості реагування імунної системи тварин через 6 місяців впливу різних доз попередників ендогенного синтезу нітрозамінів, Спаська Ю. С., Григоренко Л. Є. (2013)
Булгаков В. В. - Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (Web of Science, Scopus, Google Scholar), Антомонов М. Ю. (2013)
Бабій В. Ф. - Екологічна безпека сучасних моторних олив і присадок до них, перспективи їх використання, Худова В. М., Кондратенко О. Є., Брень Н. І. (2013)
Останина Н. В. - Некоторые вопросы информационной поддержки работы испытательной лаборатории, Влодек А. Б., Брязкало В. В. (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2013)
Габрель Т. - Рефлексія творчості в цивілізаційному процесі (2013)
Гордієнко Д. - З історії створення "Фамильного архива" Стороженків: Лист М. Стороженка до Ю. Кулаковського (2013)
Дрофань Л. - Опанас Шевчукевич — знаний і незнаний буковинський митець (2013)
Захаревич М. - Театр імені Івана Франка у контексті десталінізації та добу відлиги (2013)
Ковальский Л. - Из воспоминаний о Николае Николаевиче Ге (подготовка текста и публикация Л. А. Амелиной) (2013)
Кондель-Пермінова Н. - Майбуття пам’ятки архітектури: Трансформація будівлі кадетського корпусу в Полтаві (2013)
Лукомська З. - Інвентаризація цінної історичної забудови — перший крок до її збереження, Лукомська Г. (2013)
Мельник У. - Проблематика художнього оновлення історичного міського середовища на Прикарпатті на початку ХХІ століття (2013)
Миронова Т. - Досвід створення музейної інституції в Україні (2013)
Мусієнко Н. - Театральність міста (2013)
Олійник О. - Архітектура та містобудування Волині 1920–1940-х: Стилі, взаємовпливи, персоналії (2013)
Оленев О. - Мандельштам и Булгаков о городе Киеве: Опыт сопоставления (2013)
Пламеницька О. - План Кам’янця-Подільського Бенедикта Ренарда 1713 року в корпусі історичних планів міста: До 300-річчя створення (2013)
Пучков А. - Архитектуроведение и искусствоведение: Пересечение и несовместность (2013)
Пучков А. - "Музей с львами" и вице-председатель Юлиан Кулаковский (2013)
Пучков А. - Протокол о страхе: Киносценарий эпохи Перестройки (2013)
Ревський І. - Типи класицистичних площ за розміром та територіально-громадською роллю в місті (2013)
Сіткарьова О. - Споруди Євгенія Федоровича Єрмакова у Києво-Печерській лаврі (2013)
Тимінський В. - Пострадянське місто як урбаністичний феномен: Проблеми постіндустріального розвитку (2013)
Тузов В. - Роль та значення діаспори — специфічного українського культурного регіону: Кінець ХІХ — початок ХХ століття (2013)
Тукова И. - Музыка и естествознание начала нового времени: Сравнительная хронология (2013)
Чепелик О. - Формування культурного простору міста: "АРТ-БАЛКА ’2013" (2013)
Пучков А. - Символічна ошатність партитури (2013)
Пучков А. - Новая книга про Старую крепость (2013)
Михайлова Р. - Антична архітектура у вимірах сучасної культурології (2013)
Абрам Павлович Мардер (12.09.1931, Киев — 20.11.2013, Киев) (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Коваленко Ю. М. - Стандарти кодексу кращої практики фінансової діяльності (2013)
Мельник Л. Г. - Анализ энергоэнтропийных предпосылок прогрессивного развития экономических систем (2013)
Олефір В. К. - Економічні цикли і кризи: історія і сучасність (2013)
Радіонова І. Ф. - Аналіз екстерналій освітньої сфери, Ткаченко Н. О. (2013)
Строкович Г. В. - Методологічні підходи до формування і функціонування соціально-економічного інституту якості (2013)
Valaga L. Y. - Economic efficiency of international standardization (2013)
Koval O. М. - The development of the category "resource potential" in agrarian economy (2013)
Сидорук І. С. - Проблеми функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності на регіональному рівні і шляхи їх вирішення (2013)
Shumska S. S. - Shadow economy in Ukraine: methodology and evaluation, Nezhyvenko O. V. (2013)
Базилюк А. В. - Механізм реалізації інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств в Україні, Гордієнко В. В. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концептуальні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств (2013)
Гармідер Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Getalo N. S. - Key to the real energy saving in public utilities sector (2013)
Goncharov V. M. - The investment component of Ukrainian agrarian enterprises' development in the process of land reform, Zos-Kior M. V., Rakhmetulina Z. B. (2013)
Єгупов Ю. А. - Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства (2013)
Живко З. Б. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах ринкових відносин (2013)
Левіщенко О. С. - Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу (2013)
Orlov V. V. - Conceptual framework for innovation management in the marketing product policy of companies (2013)
Рябенков О. В. - Комплексний підхід до застосування методів фінансового контролінгу в контексті ефективного використання потенціалу прибутковості, Васильєва Т. А. (2013)
Шкуліпа Л. В. - Аналіз і діагностика фінансового стану підприємств "Укрзалізниці" за 2010–2011 роки (2013)
Stehnei M. I. - Ecological component of sustainable development of rural territories in Ukraine (2013)
Ksyonzhik I. V. - Socioeconomic problems of village youth in the context of joining the EU (2013)
Коваленко В. В. - Розвиток науково-методичних підходів до оцінювання проблемних кредитів банку як складової системи управління ними, Болгар Т. М. (2013)
Огонь Ц. Г. - Аналіз практики реалізації державної політики у сфері обігу цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні (2013)
Gerasymenko S. S. - Statistical characteristic of the main indices of the national accounts of Ukraine (2013)
Залізко В. Д. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як перспективний напрям сільського розвитку і запорука зміцнення економічної безпеки сільських територій: стан, проблеми і шляхи їх вирішення (2013)
Kolosinska M. I. - Analysis and forecast of the basic principles of tourist market development in Ukraine using the methods of economic-mathematical modeling, Kolosinskyi Y. Y. (2013)
Третій ресурс України (2013)
Абильдина А. Ш. - Маркетинговый подход к управлению деятельностью промышленных предприятий (2013)
Аманова Г. Д. - Внутренний аудит и контроль: перспективы развития (2013)
Andelkovic P. M. - The theory of constraints as a basis for production process improvement model, Andelkovic A., Dasic P. (2013)
Vyklyuk Y. - Forex prediction with neural network: USD/EUR currency pair, Vukovic D., Jovanovic A. (2013)
Glinska E. - Stakeholders' involvement in designing brand identity of towns – Podlaskie region case study, Florek M. (2013)
Delgado F. - Biases in the performance of asset managers, Guillen J. (2013)
Yessengeldin B. S. - Features of tax regulation of transfer pricing in the Republic of Kazakhstan, Komekbayeva L. S., Akbayev E. T. (2013)
Есимжанова С. Р. - Инновационная модернизация в жилищно-строительном производстве: проблемы и перспективы развития в Республике Казахстан, Баимбетова А. А. (2013)
Kantsukov M. - Risk propensity of corporate financial executives: the comparison of 3 countries, Linnas A. (2013)
Labudovic Stankovic J. - Investor protection fund of the Republic of Serbia, Vladetic S., Dordevic S. (2013)
Lekovic V. - Industrial policy as a strategy of economic development of Serbia, Micic V. (2013)
Lee J. - The role of outsourced manufacturing in automotive industry supply chain (2013)
Lin C.-J. - Efficiency characteristics of target companies for merger and acquisition: evidence from China, Zhang Q., Hu J.-L. (2013)
Mecaj A. - The quality of a post-distress status of firms overcoming decline: determinant factors of a risky outlet, Gonzalez-Bravo M. I. (2013)
Mrzyglod U. - Depositary receipts in corporate financing. Evidence from selected Central and Eastern European Countries, Adamska-Mieruszewska J. (2013)
Munteanu A. - Productivity change patterns in Romanian banking system: the impact of size and ownership on total factor productivity (2013)
Nawrot L. - Competitiveness of Polish cities at European tourism market, Zmyslony P. (2013)
Нечаев А. С. - Инновационно-инвестиционное развитие в системе управления муниципальным образованием, Антипина О. В. (2013)
Нурашева Б. Ш. - Социально-экономическая и правовая роль профсоюзов в трудовых отношениях работников на предприятиях СЭЗ в Казахстане, Учкампирова А. Б. (2013)
Odhiambo N. M. - Financial deregulation dynamics in South Africa: key issues and challenges (2013)
Оразалинова М. Н. - Казахстан в индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ 2012-2013 (2013)
Османова Д. Б. - Уклонение от уплаты налогов как преступление в сфере правового регулирования экономической деятельности, Жаксыбекова Ф. С., Рахымбекова А. М. (2013)
Puric S. - Competition, antitrust and intellectual property law, Puric J., Vlaskovic K. (2013)
Рагулина Ю. В. - Направления деятельности органов местного самоуправления в г. Москве, Лебедев Н. А., Попов А. С. (2013)
Rakic B. - Marketing challenges at the beginning of XXI century, Rakic M. (2013)
Рыспекова М. О. - Анализ и пути государственного регулирования системы социальной защиты населения в Республике Казахстан в условиях модернизации экономики, Бейсекеева А. К. (2013)
Rubino Box J. A. - Analysis of survival as a tool for detection of systemic risks in decision-making: a proposed theoretical model for Spanish credit cooperative sector, Molina Moreno V., Belmonte Urena L. J. (2013)
Sarwar G. - Returns to education and earning inequality nexus: a microeconometric analysis for Pakistan, Sial M. H., Sabir M. (2013)
Xu T. - Can bank size influence banks' market efficiency? Two-stage dea analysis on mainland China (2013)
Trojanek M. - Changes in own revenues of Poznan agglomeration communes vs. suburbanisation process (2013)
Турысбекова Г. К. - Влияние инновационных процессов на развитие хлопкоперерабатывающих предприятий и возможные риски, Кенешбаев Б. Ж., Момбекова Г. Р. (2013)
Туфетулов А. М. - Организационный механизм управления программой энергосбережения в секторах региональной экономики России, Алибаев Т. Л., Мызникова М. Н. (2013)
Федосова Р. Н. - Оборонный комплекс России: проблемы и базовые инновации, Хейфиц Б. И. (2013)
Hui W. - Nutrition in China: malnutrition, nutrition inequality and nutrition poverty (2013)
Yong C.-C. - Value added intra-industry trade between ASEAN5 and China, Chin M.-Y., Yew S.-Y. (2013)
Шайкин Д. Н. - Социально-экономические аспекты повышения качества трудового потенциала, Кадочникова В. П., Тимошина Т. П. (2013)
Sebjan U. - Key factors in the decision-making process for complementary voluntary health insurance, Bastic M., Tominc P. (2013)
Облік і контроль непрямих витрат промислових підприємств (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Бабічева О. С. - Анархічний терор в Україні на початку XX століття (2007)
Баран О. Я. - Українська сільська інтелігенція Галичини кінця ХІХ — 30-х років XX ст.: соціологічний аспект (2007)
Будзар М. М. - Опозиційність як складова садибної культури України ХІХ ст. (на матеріалі Полтавщини та Чернігівщини) (2007)
Гончарук Т. Г. - Роль "Коммерческой газеты" у скасуванні пільг одесько-кавказького транзиту в 1831 р. (2007)
Мельник О. В. - Розвиток системи самодопомоги та самоуправління у вищих жіночих навчальних закладах міста Одеси у 1906 — 1917 рр. (2007)
Моісеєва Т. М. - Одеська Стурдзовська богадільня сердобольних сестер (2007)
Хитровська Ю. В. - Православна церква та штундизм на Правобережній Україні в другій половині ХІХ — на початку XX ст. (2007)
Цубенко В. Л. - Ліквідація Києво-Подільського військового поселення кавалерії (1857 — 1866) (2007)
Шамара С. О. - Наддніпрянський сільський учитель другої половини ХІХ — початку XX ст.: соціально-психологічний та етнокультурний портрет (2007)
Вєтров Р. І. - До питання про остаточну ліквідацію меншовиків в Україні у 1920-1924 рр. (2007)
Кам'янський П. Є. - Організаційно-кадрове зміцнення Станіславської єпархії УГКЦ у міжвоєнний період (1919-1939) (2007)
Кіндрачук Н. М. - Від створення до тріумвірату (до історії Народного Руху України) (2007)
Лобач К. В. - Торговельно-заготівельна діяльність споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики (2007)
Мельничук О. А. - Організаційна структура органів соціального страхування в Україні у 20-х рр. XX ст. (2007)
Олійник А. М. - Український дисидентський рух у контексті світових національно-визвольних процесів (друга половина 50-х — початок 80-х років XX століття), Краснянська Н. Д. (2007)
Потапов О. М. - Взаємовідносини між центральними органами управління та міськими органами самоврядування в Українській державі П. Скоропадського (2007)
Пунько Л. Б. - Етнорелігійна політика Польщі у Галичині (1919-1939) (2007)
Шановська О. А. - Інтелігенція як суб'єкт суспільно-політичних перетворень: досвід української мирної революції 1989-1991 рр. (2007)
Овсієнко С. Л. - Участь Народного Руху України в громадсько-політичних акціях та заходах (1997-2002) (2007)
Скрипник М. О. - Чинники функціонування парламентської опозиції (2007)
Кривдіна І. Б. - Еволюція світоглядних позицій В'ячеслава Чорновола (2007)
Мирошниченко В. О. - І. А. Линниченко і питання незалежності України (2007)
Підлісний Д. В. - Діяльність П. І. Заліського на посаді Харківського губернського старости (травень-липень 1918 року) (2007)
Потеряйко Я. Й. - Життєвий шлях і лікарська діяльність академіка Л. В. Громашевського (2007)
Федорова А. І. - Анастасій — єпископ Ізраїльської старообрядницької єпархії (2007)
Мардаренко О. В. - Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією (31 травня 1997 р.) в оцінці Народного Руху України (2007)
Сечковський О. О. - Роль Одеської області у зміцненні співробітництва у рамках єврорегіону "Нижній Дунай" (історичний аспект) (2007)
Ковальський С. В. - Становлення греко-кіпрської національної інтелігенції в перше десятиріччя незалежності республіки Кіпр (1960-1970) (2007)
Барцьось В. В. - Діяльність Народного Руху України з розробки соціально-економічної програми та її реалізації в процесі українського державотворення (1988-1997): історіографія і джерельна база (2007)
Винник Н. М. - Вплив громадських організацій Галичини кінця ХІХ — початку XX ст. на суспільно-політичне життя краю в українській історичній думці (2007)
Діденко Ю. В. - Історіографія дослідження державотворчої діяльності Народного Руху України (2007)
Лещишин Р. С. - Українсько-єврейські відносини на Прикарпатті в 1918-1939 рр. (за матеріалами української преси краю) (2007)
Сидун І. В. - Українська інтелігенція про США кінця ХІХ — початку XX століття (2007)
Якиминська Л. В. - Система цінностей українського козацтва в козацьких думах (2007)
Бачинська О. А. - Гончарук Г. І. Вибір одеських політехніків, Мисечко А. І. (2007)
Гончарук Г. І. - Цвілюк С. А. Український ренесанс XX століття (2007)
Михайло Резнікович — Герой України (2013)
Персональний склад Національної академії мистецтв України станом на 31 грудня 2013 року (2013)
Чебикін А. - Звітна доповідь про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України (2013)
Члени академії — ювіляри 2013 року (2013)
Щербак В. - Тарас Шевченко в мистецтві народу (2013)
Петрашик В. - Про картину "Весілля на Макаренковому хуторі", що приписується Шевченкові (2013)
Самохвалова М. - Теодор Жеріко: Англійський період творчості (2013)
Узікова О. - Характерні особливості художньої творчості М. К. Чюрльоніса (2013)
Сторчай О. - Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису (2013)
Павлова Т. - Василь Єрмілов: Від харківського "Бавгаузу" до Київського художнього інституту (2013)
Гуляєва О. - Натюрморт у творчості Фелікса Кідера (2013)
Ременяка О. - Перша виставка польських художників у Києві (2013)
Пінчевська Б. - Зміна типу моделі у жіночому портреті в єврейському мистецтві Східної Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Білан І. - Юрій Магалевський: Художня творчість і боротьба за незалежність України (2013)
Павельчук І. - Образ української жінки-трудівниці в постімпресіоністичних інтерпретаціях Гаврила Глюка (2013)
Белічко Н. - Пейзажний жанр у творчості Бориса Гінзбурга (2013)
Тарасенко О. - Подорож у часі Сергія Беліка (2013)
Скляренко Г. - Творчість Катерини Білокур в контексті радянського мистецтва (2013)
Юр М. - Роль українського образотворчого фольклору в сучасному живопису (2013)
Ігнатенко Є. - Досвід дослідження церковно-співацької термінології східних слов’ян: "З греческаго перевода" (2013)
Корчова О. - Творчість Миколи Леонтовича в модерністських проекціях (2013)
Сулім Р. - Особливості драматургії балету Жанни Колодуб "Снігова королева" (2013)
Луніна А. - Камерний формат творчості Євгена Станковича: На перехресті "картинно-пейзажної візуальності", "кінозображальності" й "нової простоти" (2013)
Перепелиця О. - Критерії музично-виконавського професіоналізму: До постановки проблеми (2013)
Максименко С. - Богдан Паздрій як актор і режиссер "команди" Володимира Блавацького (2013)
Раєвська Ю. - Інновації у театральній практиці України початку ХХ століття (2013)
Захаревич М. - Соцреалізм у репертуарі Театру імені Івана Франка: Негативне і позитивне у 1960–1970-х (2013)
Ковальчук О. - Театрально-­декораційна прелюдія образотворчої режисури та гра конструкції у сценічному просторі: Мистецькі аспекти еволюції сценографічного мислення (2013)
Мащенко Н. - Друг мой, брат Георгий…: Штрихи к портрету великого болгарина Георгия Иорданова (2013)
Пащенко А. - Особливості часопростору в історичних фільмах Івана Кавалерідзе (2013)
Погребняк Г. - Вплив світоглядної позиції митця на формування моделі авторства (2013)
Чепелик О. - Венеційський кінофестиваль затверджує актуальні тенденції (2013)
Безручко О. - Маловідомі сторінкі життя режисера театру і кіно, педагога Ф. Л. Лопатинського (2013)
Удріс І. - Українське мистецтвознавство 1920-х про образотворчу спадщину Тараса Шевченка (2013)
Морозова-Сабадаш О. - Дослідження та реставрація картини Олександра Барсена "Тарас Шевченко в Корсуні" з Шевченківського національного заповідника у Каневі (2013)
Пучков А. - "Мантенья" Й. В. Гете і "Мантенья" О. Габричевського: Руїна і конструювання (2013)
Шевченко Л. - Віхи розвитку полтавської садиби Семена Кочубея (2013)
Шевчук В. - Київське кустарне товариство і народні художні промисли України початку ХХ століття (2013)
Школьна О. - Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині: За першоджерелами (2013)
Тузов В. - Реконструкція логіки літературного процесу на прикладі творчості Володимира Винниченка (2013)
Сидоренко А. - Повернення з забуття: Життєвий шлях мистецтвознавця Костянтина Сліпко-Москальціва (1901–1938) (2013)
Пінчевська Б. - Публіцистика Дебори Фогель в світлі методології становлення світського єврейського мистецтва Східної Галичини 1920–1930-х (2013)
Лампека М. - Петриківська орнаментика на київській порцеляні (2013)
Мартиненко Н. - Джон Генрі Дерл — майстер вітражного мистецтва (2013)
Ус В. - Гармонія пропорціонування православних надгробків Лук’янівського меморіального заповідника (2013)
Мазніченко О. - Дисертаційна робота Наталії Чмутіної 1952 року у контексті кандидатських дисертацій з архітектури (2013)
Селівачов М. - У колі київських реставраторів (2013)
Ковальчук О. - Соціально-політичні чинники впливу на українську академічну художню освіту в контексті історії НАОМА другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2013)
Молинь В. - Творчі постаті в історії народного мистецтва Гуцульщини (2013)
Бондаренко С. - Мистецтво в контексті сучасних наукових теорій (2013)
Гончаренко Д. - Перформанс-арт як явище культури постмодернізму (2013)
Лупій С. - Скальпель і стек: Життя і образи доктора Богдана Білінчука (2013)
Собкович О. - Тенденції розвитку художньої критики Києва (2013)
Мащенко М. - Тимофій Левчук: З любов’ю в серці (2013)
Антонюк О. - Виставкова діяльність Національної академії мистецтв України у 2013 році (2013)
Федорук О. - Вибір небачених паралелей (2013)
Владимирова Н. - На шляхах взаємозбагачення театрознавчої науки (2013)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2013)
Планков І. В. - Вітання голови Одеської обласної державної адміністрації І. В. Планкова (2007)
Малахов В. П. - Вітання ректора Одеського національного політехнічного університету В. П. Малахова (2007)
Гончарук Т. Г. - Транзит російських товарів через землі Наддніпрянської України в першій половині XIX ст. (2007)
Моісеєва Т. М. - Одеський Павловський притулок (1864 — 1884 рр.) (2007)
Ватуля Ю. О. - До питання про діяльність польських комісаріатів на території України в 1918 — 1919 рр. (2007)
Діденко Ю. В. - Народний Рух України на початковому етапі боротьби за незалежність (2007)
Зінченко А. Г. - Діяльність центральних державних органів з питань подолання дитячої безпритульності у 20-30-х роках XX століття в Україні (2007)
Євпатпова Л. П. - Трудовий колектив промислового підприємства в ринкових умовах (2007)
Кіндрачук Н. М. - Участь Народного Руху України в організації політичних заходів, які сприяли встановленню суверенної, демократичної України (2007)
Лопаков В. С. - Пенсійна реформа — крок до реальної демократії (2007)
Мамонтова Е. В. - Проблема російської мови в Україні: міфи та реальність (2007)
Овсієнко С. Л. - Проблема легітимності двох частин НРУ (історичний аналіз) (2007)
Федорова А. І. - 30-і рр. XX ст.: смута в Ізмаїльській старообрядницькій єпархії (2007)
Шевченко Б. Г. - Політична арена України 2002 — 2004 років (2007)
Кривдіна І. Б. - Внесок В'ячеслава Чорновола в конституційний процес в Україні (1995 — 1996 рр.) (2007)
Богуславська Ю. Ю. - Статистичні дані як джерело вивчення етнічного складу населення (2007)
Гончарук Г. І. - Наукові дослідження на кафедрі історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету (2007)
Грозний Д. А. - Штундизм в Xерсонській губернії (історіографічний аспект) (2007)
Кулікова Л. Б. - До історії питання про спеціальне вивчення класичної греко-римської міфології в античний час (2007)
Мельник О. В. - Історіографія системи вищої жіночої освіти на Україні кінця XIX — початку XX ст.: проблеми та перспективи (2007)
Місєвра І. В. - Внесок ВУТ "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка в піднесенні рівня національної самосвідомості громадян України 1988 — 1996 рр. (історіографія) (2007)
Тхоржевська Т. В. - Історія дослідження календарно-святкової обрядовості українців (XIX — XX ст.) (2007)
Шановська О. А. - Діаспорні дослідники про інтелігенцію в суспільно-політичних процесах в Україні в другій половині 80-х — на початку 90-х років XX ст. (2007)
Якиминська Л. В. - Архетипи мислення українського селянства (2007)
Цвілюк С. А. - Життя, сповнене творчою працею До 70-річчя професора Г. І. Гончарука (2007)
Александер О. Р. - Модель вибору оптимальної спеціалізації сортувальних колій на сортувальній станції, Біломар М. В., Коробов Є. Ю. (2013)
Ковальов А. О. - Удосконалення технології переробки контейнерів на станції за допомогою ПЕОМ, Нестеренко О. О. (2013)
Константінов Д. В. - Формування актуальних напрямків розвитку пасажирських приміських перевезень залізниць України, Ватраль С. М. (2013)
Константінов Д. В. - Удосконалення процесу просування міжнародних транзитних поїздів залізницями України, Чорна І. В. (2013)
Шульдінер Ю. В. - Пропозиції щодо удосконалення функціонування залізничних прикордонних станцій на базі створення транспортно-логістичних кластерів, Омельчук Н. В. (2013)
Бутько Т. В. - Формалізація процесів декомпозиції вхідного потоку вагонів на прикордонних станціях, Бабіля М. С. (2013)
Прохорченко А. В. - Дослідження пропускної спроможності залізничної дільниці на основі побудови параметричних функцій залежності інтенсивності від щільності поїздопотоків, Тревогін О. І., Болкун О. (2013)
Бутько Т. В. - Формування методики визначення кількості великовагових поїздів на залізничному напрямку, Григоренко Д. О. (2013)
Кішко О. В. - Удосконалення перевезення пасажирів при розвитку залізничного швидкісного руху, Сіконенко Г. М. (2013)
Розсоха О. В. - Аналіз конструкції пристроїв для сортування вагонів транзитної залізниці, Криворучко Л. О., Кучеренко А. В. (2013)
Лінецька Т. О. - Удосконалення перевезення пасажирів із застосуванням логістичних підходів, Малахова О. А. (2013)
Огар О. М. - Розроблення узагальненої процедури розрахунку раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок, Куртяк Ю. В., Лунякіна Ю. С., Півень Д. В. (2013)
Бєлікова Т. В. - Вплив параметрів інфраструктури залізничного транспорту на план формування поїздів, Юриско Х. Р., Обухова А. Л. (2013)
Мкртичьян Д. І. - Організація контейнеропотоків залізницями України на основі принципів логістики, Валевата М. М., Семенюк О. М. (2013)
Шумик Д. В. - Розвиток вантажних перевезень на залізничному транспорті в сучасних умовах, Решетняк Н. М., Джугля М. І. (2013)
Костєнніков О. М. - Аналіз організації місцевої роботи дільниць , Єфимова К. К. (2013)
Константінов Д. В. - Дослідження перспективних систем диспетчерського управління на основі сучасних інформаційних технологій, Мисько М. І. (2013)
Долгополов П. В. - Розробка функціональних задач залізничних систем диспетчерського управління із застосуванням теорії розкладів, Алтухова Ю. В., Черепков Д. В. (2013)
Костєнніков О. М. - Перспективи розвитку контейнерних поїздів у напрямку міжнародних транспортних коридорів та територією України (2013)
Муха А. М. - До питання вибору системи охолодження тягових трансформаторів підвищеної частоти (2013)
Куриленко О. Я. - Визначення часу відпускання аварійних реле при різних рівнях напруги живлення (2013)
Найдьонова М. В. - Формування факторів організаційного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання, Захарчук К. В. (2013)
Дейнека О. Г. - Система планування організаційно-технічного розвитку на підприємстві , Культенко В. В. (2013)
Позднякова Л. О. - Формування системи контролю на сучасному підприємстві, Ткаченко С. В. (2013)
Васильєв О. Л. - Теоретичні підходи до формування ефективних управлінських рішень як фактора розвитку підприємства, Соловйов А. А. (2013)
Дикань О. В. - Організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки спеціалістів транспорту, Давидова Т. М. (2013)
Дейнека О. Г. - Підходи до оцінки економічної ефективності нових форм транспортного обслуговування на основі інноваційної діяльності, Кармаш О. В. (2013)
Гримич М. - Вінчання у весільній обрядовості українців другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2005)
Кожолянко Г. - Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців (2005)
Сорока Ю. - Примусова депортація і насильницька система праці на західноукраїнських землях в роки німецького окупаційного режиму (2005)
Казакевич Г. - Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття (2005)
Сіреджук П. - Німці Перемишля в ХІV – першій половині ХХ століття (2005)
Завальнюк О. - Дмитро Багалій і творення національної університетської освіти в Україні (1918–1919 роки) (2005)
Бондарчук Я. - Острозька слов'яно-греко-латинська академія – як осередок національного та духовного формування особистості (2005)
Кісіль І. - Поширення магдебурзького права містам Лівобережної України (кінець XVI – перша половина XVII століття) (2005)
Колодюк І. - Замовляння в системі духовної культури українців Полісся (2005)
Крикун Ю. - Орест Левицький – дослідник звичаєвого права українців XVI–XVII століть (2005)
Умебаясі М. - Історія дослідження календарної обрядовості японців (2005)
Забловський А. - Програмування гендерних ролей в родильній обрядовості українців (2005)
Стасюк О. - Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) (2005)
Пелешко А. - Роль церкви та просвітників у підготовці грецької національно-визвольної революції 1821 року (2005)
Воротняк І. - Заходи інтенсифікації в землеробстві Буковини через призму сприйняття сільського населення (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2005)
Желтухіна О. - Традиційний одяг кримських татар наприкінці XVIII – на початку XX століття (за матеріалами, зібраними У.Боданінським) (2005)
Родінова Н. - Праця Бориса Грінченка на ниві просвітництва та етнології (2005)
Борисенко М. - Комунальне господарство та умови життя киян в 1920–1930-х роках (2005)
Мельник Е. - Роль "Просвіти" у збереженні національної школи в радянській Україні (1919–1920 роки) (2005)
Олійник І. - Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття (2005)
Дзюба А. - Фольклорно-етнографічні дослідження Поділля Родіона Скалецького (1899–1984) (2005)
Шевченко Г. - Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем (2005)
Іщук О. - Стаття Ярослава Богдана "Міжнародний огляд" як віддзеркалення поглядів підпілля ОУН на закінчення Другої світової війни (2005)
Роговий В. - Відновлення Комісії допомоги українському студентству в еміграції після Другої світової війни (2005)
Наші автори (2005)
Ковальчук М. С. - Морфологічна класифікація золота з осадових комплексів Українських Карпат та її пошукове значення (2003)
Фігура Л. А. - Хімічний склад і морфологія розсипного золота Чивчинського району Українських Карпат (2003)
Шестаков О. Ю. - Геохімічні аномалії золота і його супутників у породах осадового чохла на ділянці золоторудного родовища Балка Широка та їх пошукове значення (2003)
Ширинбекова С. Н. - Тиошпинели как индикаторы оруденения металлов платиновой группы (2003)
Матвійчук М. В. - Розподіл цирконію, ніобію, танталу та рідкоземельних елементів в докембрійських лужних породах і карбонатитах Приазовського блоку Українського щита (2003)
Лукієнко О. І. - Структурно-речовинні особливості основних порід деренбхінського комплексу Українського щита в зонах в'язких розломів, Кравченко Д. В. (2003)
Гайдучок-Ємець В. В. - Бром, йод, бор та амоній в підземних водах палеозойських відкладів Дніпровсько-Донецької западини, Ємець О. В., Кураєва І. В., Іванків О. О. (2003)
Приходько М. В. - Підвищення експресності визначення мобільних форм важких металів при геохімічних дослідженнях (2003)
Жовинский Э. Я. - Основные проблемы радоновой безопасности, Комов И. Л., Шраменко И. Ф. (2003)
Chebanenko S. I. - Speciation of U, Pu, and fission products in soils of radioactive waste disposal, Dolin V. V. (2003)
Кулик С. М. - Динаміка розповсюдження техногенного забруднення у біокосних системах території державного дендропарку "Олександрія" (2003)
Высотенко О. А. - Кинетические основы детоксикации техногенно загрязненных почв растительностью, Кононенко Л. В., Бондаренко Г. Н. (2003)
Новиков Ю. А. - Типизация эколого-геохимических изменений природной среды Крыма, Новикова Л. Н. (2003)
Шкрупська Ю. В. - Проблеми техногенного впливу на геологічне середовище полігонів твердих побутових відходів (2003)
Бабаєва О. М. - Динаміка зміни вмісту нітратів у грунтових водах у часі на прикладі гідрогеологічної станції Феофанія (2003)
Котвицька І. М. - Важкі метали в грунтах Київського мегаполісу (2003)
Жук Е. А. - Использование показателей подвижности тяжелых металлов при эколого-геохимической оценке почв урбанизированных территорий (2003)
Язвинська М. В. - Вплив органічної речовини на розподіл важких металів в грунтах Житомирського Полісся (2003)
Гайдихович Е. В. - Техногенные источники загрязнения почв тяжелыми металлами (2003)
Албаева Л. А. - Использование бентонитовых глин Кудринского месторождения (Горный Крым) для охраны окружающей среды (2003)
Крюченко Н. О. - Гідрогеохімічні умови виникнення осередків ендемічного флюорозу на території України (2003)
Жовинський Е. Я. - Оцінка ступеню екологічного ризику території промислово-гірських агломерацій за забрудненням важкими металлами, Кураєва І. В., Радченко А. І., Білик В. Ж. (2003)
Жученко О. С. - Аналіз процeсів передавання пакетів у IP мережі , Макарова А. В., Залеський А. О., Підгорний О. В. (2013)
Жученко О. С. - Дослідження принципів побудови корпоративних ІР мереж , Гончарова О. В., Подзолкін А. С., Шевченко В. О. (2013)
Лисечко В. П. - Методи аналізу спектра в когнітивних радіомережах, Підченко О. І., Анохін О. Л., Сопронюк І. І. (2013)
Мойсеєнко В. І. - Аналіз надійності мікропроцесорної централізації як багатофункціональної та багатоканальної системи, Мельник С. М. (2013)
Матвєєва В. В. - Надійність систем первинного електропостачання систем залізничної автоматики (2013)
Писар Р. М. - Вхідні фільтри універсальних колійних приймачів тональних рейкових кіл , Хісматулін В. Ш. (2013)
Бойнік А. Б. - Дослідження можливості тепловізійного контролю пристроїв залізничної автоматики, Тетерук С. В. (2013)
Мойсеєнко В. І. - Модернізація технічних засобів залізничної автоматики сортувальної станції , Чегодаєв Б. В. (2013)
Борзилов І. Д. - Шляхи підвищення ефективності роботи ремонтного вагонного депо, Зайцев Ю. А. (2013)
Волков С. В. - Шляхи вирішення проблеми надійної та безпечної експлуатації пасажирських вагонів, Сірадчук А. Д. (2013)
Візняк Р. І. - Застосування прогресивних науково-технічних рішень з метою збереження і покращення експлуатації підвагонних генераторів з приводом редукторно-карданного типу, Бондаренко В. В., Фофанов Ю. О. (2013)
Равлюк В. Г. - Особливості математичного моделювання процесу вібродіагностування буксових вузлів вагонів з підшипниками кочення , Стасів Л. С., Дудник А. О., Сологуб О. Г. (2013)
Мартинов І. Е. - До питання оптимізації конструкції буксових вузлів рухомого складу, Труфанова А. В., Мельничук В. Л., Христан М. В., Кобзар К. О. (2013)
Шевченко К. В. - Магнітний контроль рівня накопичених втомних пошкоджень металоконструкцій вантажних вагонів, Кравченко С. А. (2013)
Мигиріна О. М. - Оцінка ефективності виробничої системи депо з ремонту вантажних вагонів (2013)
Бондаренко В. В. - Розроблення та випробування макетного зразка пристрою акустичного контролю колісних пар, Скуріхін Д. І., Мосійчук Т. В. (2013)
Ніколаєнко А. О. - Підвищення якості технічного обслуговування вагонів за рахунок упровадження автоматизованої системи діагностування гальм, Паньків І. В. (2013)
Ніколаєнко А. О. - Підвищення надійності та якості продукції залізничного транспорту, Солоділова О. І. (2013)
Остапчук В. М. - Дослідження та аналіз системи управління якістю метрологічних робіт, Манушина І. А. (2013)
Жалкін С. Г. - Покращення експлуатаційних показників тепловозів 2ТЕ10, Тупиця А. С. (2013)
Пасько О. В. - Модернизация охлаждающих устройств тепловоза, Белохонов В. В. (2013)
Бабанін О. Б. - Прогнозування ресурсу відповідальних деталей локомотивів, Бульба В. І., Борисенко О. В., Стецура А. М. (2013)
Грицай В. В. - Особливості експлуатації та організації ремонту локомотивів на промисловому підприємстві (2013)
Ромський В. В. - Модель визначення надійності дизельного рухомого складу при експлуатації його в приміському русі, Сумцов А. Л. (2013)
Жалкін Д. С. - Методи післяремонтних випробувань та моніторингу технічного стану тягових двигунів електровозів, Тимченко О. М. (2013)
Устенко О. В. - Використання віртуальних підходів у проектуванні систем і підприємств (2013)
Каграманян А. О. - Визначення параметрів тепловозного дизеля 5Д49 при його роботі з різними варіантами суміші дизельного палива та метилового ефіру ріпакової олії, Крушедольський О. Г., Захарченко В. В. (2013)
Стариченко М. С. - Визначення напрямків підвищення надійності тягових двигунів електропоїздів на основі аналізу їх відмов в експлуатації (2013)
Мануйленко В. Г. - Анализ оценки состояния пути, Матвиенко А. А., Бакшеев А. А., Еременко Д. М. (2013)
Курс О. Г. - Исследования адгезионных свойств компонентов, входящих в состав ЗС-3, и их соотношения, Дмитрик С. В., Возненко С. И. (2013)
Лютий А. О. - Біологічні типи конструкцій укріплення укосів земляного полотна залізниць (2013)
Парфьонов Ю. С. - Передумови та розрахунок довжин прольотів для компенсованої підвіски, Бєлікова Н. В. (2013)
Чесак С. С. - Диагностика в путевом хозяйстве, Ляшенко А. С., Беликова Н. В. (2013)
Губаренко С. А. - Перебудова водопропускних труб під час реконструкції залізниць (2013)
Ватуля Г. Л. - Влияние параметров проектирования на оптимальность конструкции трехшарнирных арок , Орел Е. Ф., Левчук С. В., Андрущенко И. М. (2013)
Коломієць Н. О. - Розроблення складу бетону для монолітного бетонування, Гребєнщикова К. С., Мірошніченко С. В. (2013)
Нєчаєв К. В. - Горизонтальне армування ґрунтів в основах будівлі корпусу невідкладної хірургії залізничної лікарні м.Донецька при її реконструкції, Ісмагілов А. О. (2013)
Габінський А. О. - Мікропроцесорне керування частотним перетворювачем, Буряковський С. Г. (2013)
Павелко Д. В. - Застосування нейроконтролера як елемента системи керування асинхронним тяговим двигуном, Буряковський С. Г. (2013)
Василенко М. В. - До питання розроблення статичного фазорозщеплювача електровоза змінного струму (2013)
Дяченко В. С. - Побудова моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02 для дослідження режимів гальмування, Шкурпела О. О., Яцько С. І. (2013)
Макотринський О. В. - Штучна нейромережева система неперервного типу для діагностики тягового електропривода, Ващенко Я. В., Яцько С. І. (2013)
Муха А. М. - Вплив системи охолодження на конструктивні показники статичних перетворювачів (2013)
Куриленко О. Я. - Експериментальне визначення мінімальної напруги спрацьовування аварійних реле залізничної автоматики (2013)
Воронін С. В. - Аналіз робіт з керування тертям та зчепленням в контакті "колесо-рейка", Карпенко С. С., Волков О. В., Бакін К. О. (2013)
Воронін С. В. - Огляд та аналіз конструкцій установок для отримання наночастинок вуглецю електродуговим методом, Онопрейчук Д. В., Суранов О. О., Амінов Д. О. (2013)
Афанасов Г. М. - Експериментальні дослідження впливу обробки моторних олив електростатичним полем на товщину граничної мастильної плівки, Єкименко А. А., Криворучко І. Г. (2013)
Шемшур В. А. - Погляд на Типову навчальну програму предмета "Цивільний захист" для студентів ВНЗ (2013)
Счастний Є. Є. - Раціональний вибір зовнішнього огородження сучасного будинку, Воронець А. О. (2013)
Котенко А. М. - Методики визначення втрат від аварійних ситуацій з небезпечними вантажами , Козодой Д. С., Світлична А. В., Шилаєв П. С. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пам'яті Лариси Павлівни Горкіної (2013)
Kalabukhova S. V. - Systemity and complexity of analytical research organizational arrengement in the system of entities management (2013)
Супрун В. П. - Структура развития экономического процесса (2013)
Чухрай Н. І. - Формування споживчої корисності інновації, Лісовська Л. С. (2013)
Коберник І. В. - Ретроспективний аналіз розвитку процесів злиття і поглинання та основні мотиви їх здійснення (2013)
Кукса І. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності АПК (2013)
Palamarchyk D. M. - Integration into global production and marketing networks as a factor of influence on national economic development (2013)
Koval О. M. - Organisational potential of agrarian economy (2013)
Мельник Т. М. - Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні, Пугачевська К. С. (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Інноваційна культура як чинник сприяння розвитку інтеграційної взаємодії (2013)
Kryvovyazyuk I. V. - Innovative approach to strategy selection for enterprise crisis management (2013)
Сагайдак М. П. - Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми, Костинець В. В. (2013)
Умєров Р. Е. - Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища (2013)
Мартынюк Е. А. - Формирование стратегических ориентиров в условиях интенсификации инноватики АПК (2013)
Стадник М. Є. - Формування економічного механізму водокористування (2013)
Kovalenko N. O. - Social business planning as the economic method of state policy development management (2013)
Колосок А. М. - Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності суспільства (2013)
Simchenko N. О. - Methodological aspects of measuring corporate social performance (2013)
Єрмошенко А. М. - Окремі стратегічні аспекти управління страховими компаніями (2013)
Kondrashova G. P. - Program "Housing Step" as an alternative to housing mortgage (2013)
Коrneev V. V. - Financial systems stabilization: comparative analysis of monetary policies of central banks (2013)
Аzarova А. О. - Мathematical method of enterprise competitiveness level evaluation by using Hopfield network, Моroz О. О., Zhytkevych О. V. (2013)
Алішов Н. І.-о. - Визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної обчислювальної системи для розв'язування одного класу задач, Швачич Г. Г., Ткач М. О. (2013)
Белз О. Г. - Усунення нестаціонарності часових рядів під час статистичного моделювання соціально-економічних процесів (2013)
Бльок Н. В. - Інформаційні системи в кадровому менеджменті органів внутрішніх справ та їх вплив на безпеку бізнесу, Живко М. О., Живко О. М. (2013)
Боровик В. В. - Використання інформаційних технологій при формуванні Чорнобильського науково-інформаційного фонду, Омеляшко Р. А. (2013)
Гринчишин І. М. - Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону, Білик О. І. (2013)
Ємельянов О. Ю. - Інформаційне забезпечення прийняття рішень про впровадження на підприємствах ресурсозберігаючих технологій, Петрушка Т. О., Петрушка І. М. (2013)
Живко З. Б. - Визначення бюджету на створення і утримання КСЕБП: інформаційно-аналітичний аспект (2013)
Левків Г. Я. - Інформаційна складова інноваційного управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК (2013)
Литвин В. В. - Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження, Цмоць О. І. (2013)
Лютак О. М. - Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону, Савош Л. В., Кравчук О. Я. (2013)
Мельникович В. М. - Концепція модернізації проходження служби працівниками ОВС: інформаційно-правові і антикорупційні аспекти, Босак Х. З., Живко О. О. (2013)
Саварин М. І. - Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання розвитку технологічної структури економіки України за умов невизначеності інформації (2013)
Скворцов І. Б. - Планування діяльності підприємства із застосуванням гомеостатичного регулювання і динамічного програмування, Загорецька О. Я., Ґудзь О. І. (2013)
Струбицький Р. П. - Аналіз підходів до моделювання хмаркових сховищ даних, Шаховська Н. Б. (2013)
Твердохліб І. П. - Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні (2013)
Balea E. C. - Target costing and risk management, Dinica M.-C. (2013)
Bekbenbetova B. - Ways of effective use of water resources in Southern regions of Kazakhstan, Turebekova B., Yesmagulova N. (2013)
Brzakovic T. - Causes, scope and directions for solving global financial crisis, Zlatkovic M., Brzakovic M. (2013)
Бутова Т. В. - Организация взаимодействия власти и бизнеса в городе Москва, Елесина М. В. (2013)
Wang H.-C. J. - The cause of private universities' financial vulnerability and performance evidence from Taiwan, Liu Y.-C. A. (2013)
Vitsenets T. N. - Development trends of metallurgical sector in Primorski Krai (2013)
Eger L. - The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice, Egerova D. (2013)
Zhansagimova A. E. - Model of organizational structure for tourist cluster in Kazakhstan, Azatbek T. A., Niyazbekova S. U. (2013)
Zdolsek D. - Slovene students' perception of auditors: is there a stereotype? (2013)
Zielinska A. - Sustainable managing in the naturally valuable areas in Poland (2013)
Zielenkiewicz M. - European integration and changes in public regulation sphere (2013)
Jovkoviс B. - Achieved development level of internal audit in Serbian banks empirical research, Jovetiс S., Ljubisavljeviс S. (2013)
Korkmaz S. - Evaluating the relationship between public expenditures and economic growth for Turkey (2013)
Lin F. - Excellence awards as a fundamental for high-tech industries implementing total quality management, Wang P. C.-L., Yin J. (2013)
Lin C.-J. - Efficiency characteristics of target companies for merger and acquisition: evidence from China, Zhang Q., Hu J.-L. (2013)
Makojevic N. - Multicriteria approach in business environment ranking: case of new EU and transition countries, Veselinovic P., Fedajev A. (2013)
Merlo P. - Assessment of the use of electronic commerce by Polish consumers, Michalak J. (2013)
Muneer S. - Moderating effect of agency cost on the relationship between capital structure, dividend policy and organization performance: a brief literature review, Bajuri N. H., Saif-ur-Rehman Saif-ur-Rehman (2013)
Panczyk B. - Effective web applications development (2013)
Petkovic J. - Exploratory forecasting approach to banking services, Levi-Jaksic M., Marinkovic S. (2013)
Petrovic N. - An approach to measuring environmental performance of organizations, Slovic D., Cirovic M. (2013)
Polukhina A. N. - Ethnotourism as a tool for regional economy development: the case of Mari El (2013)
Рагулина Ю. В. - Специфика управления государственным недвижимым имуществом крупного города в условиях федерализма, Камаев Р. А. (2013)
Raihan M. Z. - Impact of corporate governance practices on performances in some selected private commercial banks in Bangladesh, Hoque K. E. (2013)
Sadiq M. - Customers' perception of service quality in banking and the level of customers' satisfaction: a study of Maybank Berhad, Saif-Ur-Rehman Saif-Ur-Rehman, Jamil Anjum K. M. (2013)
Skublewska-Paszkowska M. - Comparison of arm animation (2013)
Sobon M. - Online communication in the healthcare system in Poland (2013)
Sun Z. - Decoupling effects of energy-related CO2 emissions in china: a LMDI-based analysis, Zhou D., Zhou P. (2013)
Hsu Y.-L. - Global travel trend in rail tourism development, Ting Y.-S., Chen K.-Y. (2013)
Totic M. - The common market: paradigm of the integration processes within the European Community and the European Union, Nazifov-Totic I. (2013)
Zhang N. - Is it feasible for Chinese thermal power plants to improve CO2 emission? Total-factor productivity and carbon intensity indicator approach, Choi Y. (2013)
Jong K. H. - The political economy of regional free trade agreements in East Asia: more political than economic, Ping L. P. (2013)
Shaikin D. N. - Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan (2013)
Swic A. - A method of qualification of parts for production in a flexible manufacturing system, Gola A. (2013)
Теоретико-методологічні основи формування управлінської обліково-аналітичної системи (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Белевцев Р. Я. - Поведение свинца и меди в системе почва-растение по экспериментальным данным, Кузенко С. В., Самчук А. И., Спивак С. Д., Высотенко О. А., Горбунова С. Ф. (2004)
Ковальчук М. С. - Біомінералізація золота в осадових комплексах України та її екологічні аспекти, Фігура Л. А. (2004)
Самчук А. И. - Формы нахождения тяжелых металлов в почвах техногенно загрязненных територий на примере Артемовского и Днепропетровского металлургических комбинатов, Маничев В. И., Кураева И. В., Высотенко О. А., Островская Г. П., Петриченко А. В., Билык В. Ж. (2004)
Кулик С. Н. - Особенности сорбции хрома почвами лесостепной зоны Украинского щита (2004)
Крюченко Н. О. - Особенности миграции тяжелых металлов в природных и сточных водах, Седов А. О., Сас Д. П. (2004)
Shabalin B. G. - Mineralogy of conserving mineral-like matrixes of high-level waste with garnet structure, Bogacheva D. O. (2004)
Сьомка В. В. - Метод додаткової дози у дослідженні онтогенії аліту Дніпровсько-Донецької западини, Шехунова С. Б., Литовченко А. С. (2004)
Новикова Л. Н. - Детализация техногенных литохимических аномалий как метод выявления групп населения, проживающих в условиях повышенного экологического риска, Новиков Ю. А. (2004)
Бастрыгина Т. М. - Микроэлементы в древних почвах как индикаторы антропогенного загрязнения, Маничев В. И. (2004)
Жук Е. А. - Эколого-геохимическое изучение урболандшафтов г. Киев с учетом их типизации, Жук А. М. (2004)
Язвинська М. В. - Рухомі форми важких металів у грунтах Житомирського Полісся (Коростенський район) (2004)
Селівачова У. М. - Карбонатні новоутворення дренажної штольневої системи в лівому схилі Наводницької балки в м. Київ (2004)
Розко А. М. - Сорбційні властивості глинистих мінералів і органічних кислот відносно основних дозоутворюючих радіонуклідів 197Cs і 90Sr, Коромисліченко Т. І. (2004)
Андрієвська О. А. - Еколого-геохімічні і санітарно-гігієнічні аспекти вивчення геохімії цинку (2004)
Жовинский Э. Я. - Связь гидрогеохимических аномалий радона и фтора с участками тектонических нарушений (на примере г. Киев), Комов И. Л., Диденко П. И., Макаренко Н. Н., Крюченко Н. О. (2004)
Чебаненко С. И. - О коэффициенте равномерности распределения химических элементов (радионуклидов) в природных объектах (2004)
Гайдучок-Ємець В. В. - Формування та гідрогеохімічні особливості нижньопермсько-верхньокам'яновугільного нафтогазоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Ємець О. В. (2004)
Головченко Д. М. - До питання про можливість застосування деяких термобарогеохімічних методів для вирішення проблем пошукової геохімії (на прикладі дослідження жильних утворень з флішових відкладів Кросненської та Дуклянської структурно-тектонічних одиниць Українських Карпат) (2004)
Шестаков О. Ю. - Фракціонування геохімічно споріднених елементів у профілі кори вивітрювання як індикатор міграції та концентрації золота (2004)
Архіпова Т. О. - Попередні результати геохімічних та дистанційних досліджень ландшафтів при розв'язанні нафтогазопошукових задач (2004)
Бордон В. Е. - Минералогическая специализация мезозойских отложений Беларуси, Бордон С. В., Бирюкова А. А. (2004)
Огар О. М. - Формування керуючих дій на процес скочування відчепів з гірки (2013)
Кулешов В. В. - Застосування методів моделювання для моніторингу перевезень власними парками операторських компаній (2013)
Ломотько Д. В. - Розробка моделі функціонування пункту концентрації комерційної роботи в умовах реструктуризації залізничного транспорту, Арсененко Д. В. (2013)
Котенко А. М. - Оцінка ефективності роудрейлерних перевезень, Шапатіна О. О., Воропай М. О. (2013)
Запара Я. В. - Аналіз стану технології охорони вантажів на залізницях України (2013)
Котенко А. М. - Розвиток контрейлерних перевезень вантажів на залізницях України, Шилаєв П. С., Світлична А. В. (2013)
Ломотько Д. В. - Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті України, Кривич О. Ю. (2013)
Петрушов В. В. - Перспективи організації мережі мультимодальних терміналів на території України (2013)
Устенко О. В. - Побудова динамічної моделі віртуального інформаційного простору (2013)
Бабанін О. Б. - Прогнозування зношування колісних пар електропоїздів в експлуатації, Бульба В. І. (2013)
Жалкін Д. С. - Удосконалення екіпірування маневрових тепловозів (2013)
Остапчук В. Н. - Разработка способов восстановления изношенных поверхностей деталей средств транспорта (2013)
Братченко О. В. - Особливості оптимізаційного проектування технічних засобів транспорту з використанням математичного планування експерименту (2013)
Бобрицький С. В. - Визначення характеристик зачеплення тягових зубчатих передач з реальними профілями зубців (2013)
Ольховська Т. О. - Вибір постачальників у системі матеріально-технічного постачання на основі аналізу ієрархій (2013)
Эльязов И. Ш. - Особенности оценки ремонтопригодности вагонных конструкций (2013)
Чубикало М. Б. - Гідравлічний насос з регульованою подачею для транспортних засобів (2013)
Мартинов К. І. - Дослідження динамічних якостей вагона з пневматичними ресорами (2013)
Бондаренко В. В. - Фотоелектрична система пасажирського вагона, Скуріхін Д. І., Гончаренко М. В. (2013)
Кузінок О. О. - Удосконалення проведення ревізії букс пасажирських вагонів засобами діагностики (2013)
Придубков П. Я. - О взаимном влиянии электромагнитных векторов движущихся электрических систем (2013)
Щербак Я. В. - Аналіз динамічних характеристик комбінованого фільтра тягової підстанції, Семененко Ю. О. (2013)
Плахтий О. А. - Обзор схем трехфазных активных выпрямителей с коррекцией коэффициента мощности для тяговой подстанции постоянного тока (2013)
Івакина Е. Я. - Анализ динамических процессов системы автоматического регулирования напряжения преобразователя с ШИМ (2013)
Даренский А. Н. - Результаты экспериментальных исследований относительной изгибной жесткости рельсов в зоне стыков (2013)
Плугин А. Н. - Исследование особенностей процесса гидратации извести растворами электролитов, Шабанова Г. Н., Киселева С. А. (2013)
Воронін С. В. - Вплив частоти коливань електричного поля на процес коалесценції води в робочій рідині, Сафонюк І. Ю., Олійник А. В. (2013)
Плугин Ал. А. - Трещино-образование в обводненном бетоне при воздействии постоянного электрического тока, Плугин А. Н., Плугин А. А., Конев А. А., Забияка А. А. (2013)
Глазунов Ю. В. - Експериментальні дослідження сталебетонних колон при навантаженні на центральний стиск (2013)
Шраменко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу "ЛИРА", Фаст Д. А., Богданова О. В. (2013)
Штомпель А. М. - Шляхи підвищення строку служби рейкових плітей при експлуатації безстикової колії, Нятягова Л. А., Портянкін М. В. (2013)
Романенко О. В. - Особливості технології виробництва залізобетонних шпал (2013)
Омаров А. Д. - Промерзание грунтов оснований железных дорог Казахстана, Саржанов Т. С., Мусаева Г. С. (2013)
Омарова К. Т. - Типы грунтов земляного полотна железных дорог Казахстана (2013)
Поздеев С. В. - Оценка огнестойкости железобетонной колонны экспериментально-расчетным методом на основе ее огневых испытаний, Словинский В. К., Омельченко А. М., Кропива М. А. (2013)
Хронеос А. І. - Самодифузія кисню в апатитах, Вовк Р. В., Гресь В. Ю. (2013)
Волков О. С. - Дослідження принципів побудови цифрових систем комутації мереж оперативно-технологічного зв’язку, Жученко О. С., Полянськова Н. В., Чітак К. В., Цапенко К. Е. (2013)
Мазуренко О. О. - Удосконалення роботи станції обміну груп вагонів по обслуговуванню двогрупних поїздів (2013)
Данько М. І. - Огляд закордонних наукових розробок і практичного досвіду функціонування та розвинення транспортних систем, Ходаківський О. М., Бондаренок Б. Р., Драгіцин О. Г., Лапко О. О., Соколов Д. М. (2013)
Лаврухін О. В. - Аналіз основних показників експлуатаційної роботи залізничного транспорту в умовах виконання контактного графіку, Кіман А. М. (2013)
Окороков А. М. - Цільова функція процесу транспортного обслуговування вантажовласників в транспортному вантажному комплексі (2013)
Козаченко Д. М. - Програмні засоби для функціонального моделювання залізничних станцій, Журавель І. Л., Пасічний О. М. (2013)
Куриленко О. Я. - Стендові дослідження напруги відпускання аварійних реле (2013)
Пахомова В. М. - Дослідження запобігання нестабільностям роботи протоколу RIP на програмній моделі (2013)
Головко А. В. - Подсистема исследования статистических характеристик биполярных транзисторов, использующих модель Эберса-Молла и эффект Эрли, Цехмистро Р. И. (2013)
Король О. Г. - Оцінка ризику реалізації загроз безпеки у телекомунікаційних системах, Огурцова К. В., Євсеєв С. П. (2013)
Бойнік А. Б. - Модель руху транспортного засобу для синтезу лінійного алгоритму оцінки координатної інформації, Хісматулін В. Ш., Воліченко І. Г. (2013)
Сотник В. О. - Нейромережева модель розпізнавання тривалості імпульсів та інтервалів кодів АЛСН, Бабаєв М. М., Чепцов М. М. (2013)
Гайворонская Г. С. - Некоторые аспекты использования статистического аппарата для анализа развития технологий широкополосного доступа, Назаренкл А. А., Яцук П. П. (2013)
Ткаченко Н. О. - Принципи функціонування адаптивної інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я., Дученко М. М. (2013)
Молоковский И. А. - Исследование особенностей проектирования систем связи с использованием излучающего кабеля (2013)
Чернышев Н. Н. - Адаптация параметров математической модели в режиме реального времени методом стохастической аппроксимации (2013)
Устенко О. В. - Створення моделі віртуального підприємства (2013)
Дзюба А. В. - Особеннсти математической модели нагрева воды и парообразования в котлоагрегатах СКД (2013)
Cheptsov M. N. - Project Near²-Network of European/Asian Rail Research Capacities (Signaling System), Tsykhmistro S. I., Boinik A. B., Bakhal I. G. (2013)
Муха А. М. - Дослідження ЕМС тягового перетворювача багатосистемного електровозу у режимі живлення "змінний струм" (2013)
Чубыкало М. Б. - Новая конструкция роторных гидравлических машин для технических транспортных средств (2013)
Зіньківський А. М. - Дрслідження перспектив забезпечення рухомим складом пасажирських перевезень на малозадіяних лініях залізниць України (2013)
Басов Г. Г. - Аналіз методів дефектометрії при ультразвуковому діагностуванні елементів та систем рухомого складу залізниць, Кірєєв А. М., Горобченко О. М. (2013)
Горобченко О. М. - Розробка методики оцінки інформаційного навантаження на локомотивну бригаду (2013)
Жалкін Д. С. - Удосконалення технології технічного обслуговування маневрових тепловозів (2013)
Сирота О. В. - Визначення похибки вимірювань при дослідженні індикаторних показників ДВЗ (2013)
Грицук І. В. - Особливості математичного моделювання параметрів роботи теплонакопичувача керованої передпускової системи мащення двигуна внутрішнього згорання у складі системи комбінованого прогріву, Гущин А. М., Адров Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2013)
Фалендиш А. П. - Аналіз варіантів модернізації тепловозів серії ЧМЕЗ, Сумцов А. Л., Клименко О. В. (2013)
Гатченко В. О. - Удосконалення системи керування дизель-генераторною установкою тепловозів серії ЧМЕЗ (2013)
Борисов Э. А. - Высотные определения на станциях (2013)
Письменный Е. А. - Анализ факторов верхнего строения пути не учтенных в современных программах и методиках сертификационных испытаний железнодорожной техники, Кобозев А. Я., Гергель Н. А., Викторова Е. А. (2013)
Дорохов Н. Ю. - Повышение эксплуатационной надежности полиспастной системы крана путеукладчика (УК) при подъеме груза во время работы и обрыва каната, Швачунов А. С. (2013)
Гримич М. - Метод, методика та методологія в сучасній етнологічній науці (2006)
Кожолянко Г. - Проблеми розвитку національної культури українців у працях Володимира Шаяна (2006)
Китова С. - Християнські мотиви в українському весіллі (2006)
Дмитренко А. - Мисливські табу, повір'я і прикмети (за матеріалами Західного Полісся) (2006)
Косміна О. - Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) (2006)
Мойсей А. - Водохрещенські звичаї та обряди румунів Буковини (2006)
Прігарін О. - Комп'ютерні технології в етнології: удосконалення інструментарію або методи етнометрики (2006)
Аксьонова Н. - Методика дослідження народних ігор (2006)
Скляр В. - Зміни чисельності україномовних українців у Західних та Центральних областях України (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) (2006)
Калакура О. - Теоретико-методологічні засади історико-етнополітологічного дослідження польської меншини в Україні XX ст. (2006)
Прохоров Д. - Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. (2006)
Копцюх Б. - Топоніміка Прикарпаття як джерело реконструкції дописемного періоду історії українців (2006)
Алієва М. - Традиційна календарна обрядовість азербайджанців Київщини (2006)
Бартуш Д. - Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890–2002) (2006)
Гасиджак Л. - Історіографія вивчення українців Донеччини у XX – XXI ст. (2006)
Громова Н. - Святий вечір в сучасному бойківському селі (2006)
Стасюк О. - Харчування та замінники їжі українського селянства на поч. 30-х років XX ст. (2006)
Кондратюк О. - Дослідження побратимства (посестринства) та "кумлення" в традиційному українському суспільстві (2006)
Індиченко Г. - Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) (2006)
Китов Д. - Українські акватичні символи природного походження (2006)
Корнієнко В. - Методика використання в туризмі пам'яток етнічної історико-культурної спадщини України (2006)
Хаврук Я. - Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов'янських землях (2006)
Гоцалюк А. - Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини (2006)
Сушко В. - Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII–XXІ ст. (2006)
Юрченко В. - Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці XIX – на початку XX ст. (2006)
Прокурашко О. - Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва (2006)
Умебаясі М. - Останні свята зимового циклу: українська Масниця та японський Сецубун (2006)
Гримич М. - Взірцевий науковець, учитель, патріот (до 70-річчя Михайла Петровича Тиводара) (2006)
Кондратович О. - Волинські постові пісні (2006)
Ігнатюк І. - Етнографічні матеріали. Про хліб. Знахарство (2006)
Наші автори (2006)
Жовинський Е. Я. - Щодо можливості використання радонометрії для виявлення і трасування зон тектонічної активності, Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е. (2006)
Архіпов О. І. - Геохімічні та аерокосмічні методи пошуку вуглеводнів як складові частини комплексного підходу до визначення першочергових об'єктів проведення пошуково-розвідувальних робіт в нафтовій галузі, Архіпова Т. О., Шибецька Т. І., Шибецька А. Ю. (2006)
Ємець О. В. - Геохімічні особливості благороднометального зруденіння та умови формування самородномідних руд в неопротерозойських трапах Волині, Пересадько М. П. (2006)
Новиков Ю. А. - Наложенные вторичные ореолы рассеяния золотого оруденения и их поисковое значение в условиях Украинского щита, Новикова Л. Н. (2006)
Киселев Н. Н. - Состояние и пути решения проблемы утилизации пестицидов, Филатов В. Ф., Пащенко А. А. (2006)
Радченко А. И. - Содержание тяжелых металлов в средах и объектах еколого-геохимических зон Крыма (2006)
Карабин В. В. - Оцінка природних і техногенних ризиків забруднення фенолами питних вод Передкарпаття, Козак Ю. З., Колодій В. В. (2006)
Язвинська М. В. - Вертикальний розподіл металів у грунтах рацону розробки титан-цирконієвих розсипищ (2006)
Самчук А. И. - Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов, Кураева И. В., Худайкулова О. А., Красюк О. П., Огар Т. В., Деревицкая Ю. А. (2006)
Матвеев А. В. - Влияние зон разрывных нарушений на геохимические особенности покровных отложений на территории Белорусского Полесья, Бордон В. Е., Нечипоренко Л. А., Савчик С. Ф. (2006)
Кулинич Ю. В. - Важкі метали в зоні впливу полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Київського полігону ТПВ №5) (2006)
Жук Е. А. - Эколого-геохимические исследования урбоэкосистем (2006)
Жовинский Э. Я. - Прикладное значенте геохимии фтора, Крюченко Н. О. (2007)
Самборская И. А. - Геохимия архейской анортозит-диорит-гранодиорит-плагиогранитной серии Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок УЩ, Артеменко Г. В., Бондаренко И. Н., Мартынюк А. В. (2007)
Самборская И. А. - Геохимия архейских кумулятивных ультрамафитов Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок УЩ, Артеменко Г. В., Бондаренко И. Н., Мартынюк А. В. (2007)
Бордон В. Е. - Техногенное загрязнение покровных отложений на территории Белорусского Полесья, Матвеев А. В., Нечипоренко Л. А. (2007)
Жовинский Э. Я. - Радон в окружающей среде г. Киев и г. Афины, Крюченко Н. О. (2007)
Долин В. В. - Методические подходи к оценке степени техногенной нагрузки на донные отложения (на примере Южно-Бугского лимана), Смирнов В. Н., Смирнова С. М. (2007)
Самчук А. И. - Формы нахождения тяжелых металлов в почве Украинского Полесья, Огарь Т. В., Дмитренко К. Э. (2007)
Язвинська М. В. - Моніторинг стану грунтів заповідних територій степової ландшафтно-геохімічної зони України, Жук О. А., Дмитренко К. Е. (2007)
Наше видання – п'ять років від заснування (2007)
Із зали засідань Президії НАН України (11 грудня 2013 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (20 грудня 2013 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (25 грудня 2013 р.) (2014)
Кузьмін В. Є. - Комп’ютер – ваш Вергілій у світі атомів (2014)
Білоголовський М. О. - Мемристор – новий нанорозмірний елемент електронної схемотехніки (2014)
Бондар О. І. - Сучасні проблеми гідротехнічних споруд в Україні, Михайленко Л. Є., Ващенко В. М., Лапшин Ю. С. (2014)
П’ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна (інтер в’ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним) (2014)
Загородній А. Г. - Національна мережа біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні (до 40-річчя Національного комітету України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"), Черінько П. М., Полторацька Т. В. (2014)
Наумовець А. Г. - Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (Міжнародна наукова конференція НАНСИС-2013), Беспалов С. А. (2014)
Шевченко В. Я. - Пространства существования химических веществ – наносостояние (пленарный доклад на международной конференции НАНСИС-2013) (2014)
Дробот Л. Б. - Протеїни: від народження до смерті (ІХ Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології) (2014)
Кальченко О. С. - Радіаційне розпухання матеріалів внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) (2014)
Костенко О. О. - Віктор Петрович Шестопалов: життя в науці, Масалов С. О., Мележик П. М. (2014)
80-річчя академіка НАН України Ю.М. Мацевитого (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Григорьєва (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Тронька (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Дрінфельда (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бабака (2014)
Наукові прориви 2013 року за версією журналу Science (2014)
Артеменко Г. В. - Архейские субщелочные метабазиты в кайинкульской толще западноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ), Швайка И. А., Самборская И. А., Демедюк В. В. (2008)
Матвеев А. В. - Геохимическая диагностика зон разломов: ассоциации элементов, уровень их накопления, индикаторы, Бордон В. Е. (2008)
Жовинський Е. Я. - Важливі метали в грунтах та рослинності Чорногірської ландшафтно-геохімічної зони на прикладі Карпатського біосферного заповідника, Папарига П. С., Крюченко Н. О. (2008)
Жук Е. А. - Эколого-геохимические исследования на Иван-Рыбалчанском участке Черноморского биосферного заповедника (2008)
Язвинська М. В. - Вміст металів у компонентах ландшафтів Південного (Житомирського) Полісся (2008)
Гончарук Т. Г. - А. О. Скальковський як дослідник та оборонець прав транзитної торгівлі Одеси першої половини XIX ст. (2008)
Кисельова О. М. - Діяльність меншовиків України на початку революції 1905 року (2008)
Коляда І. А. - Українська інтелігенція: етнонаціональне самоусвідомлення. Творчість I. Нечуя-Левицького у загальноісторичному контексті другої половини XIX — початку XX ст. (2008)
Лапшин С. А. - Заходи Правління гетьманського уряду щодо кодифікації українського законодавства (2008)
Магась В. О. - "Селянська республіка" на Сумщині в роки Першої російської революції (2008)
Мельничук О. А. Соціальне страхування в програмних документах більшовиків на початку XX ст. - (2008)
Мордвінцев В. М. - Реформи другої чверті XIX ст. в Росії (2008)
Омельченко Г. М. - Українські партії в роки Першої світової війни (2008)
Хитровська Ю. В. - Російське самодержавство та офіційна політична позиція православного духовенства Правобережної України у XIX — на початку XX ст. (2008)
Циганенко Л. Ф. - Культурно-освітня діяльність дворянської громадськості Бессарабії XIX — початку XX ст. (2008)
Цубенко В. Л. - Місіонерська діяльність православної церкви серед населення Києво-Подільського військового поселення кавалерії (2008)
Андрухів І. О. - Боротьба органів радянської влади проти збройних формувань ОУН та УПА на теренах Станіславської (Івано-Франківської) області в 40 — 50-х роках XX століття, Любінець І. Я. (2008)
Антонишин А. П. - Аграрні перетворення на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень — листопад 1918 року) (2008)
Безносюк О. П. - Діяльність винищувальних батальйонів на теренах Станіславської області в 1946 — 1948 роках (2008)
Слободянюк О. Р. - Українська інтелігенція першої третини XX століття, Глушкова Н. М. (2008)
Іващук В. - Участь наддніпрянських політичних емігрантів у діяльності галицької громадської організації "Український Горожанський Комітет" в 1921 році (2008)
Ковалик В. В. - Порушення законності працівниками НКВС-МВС та інших правоохоронних структур на теренах Станіславської області в перші повоєнні роки (1945 — 1947 рр.): причини і наслідки (2008)
Михальчук О. Л. - Проблеми кадрового забезпечення і матеріальна база сільських закладів культури Волині у 1960 — 70-х роках (2008)
Салтан Н. М. - До питання про державну політику в галузі української професійно-технічної освіти 20 — 30-х років XX століття (2008)
Фомкін О. В. - До питання про роль Петербурзької балетної школи у формуванні системи балетної освіти в Росії та країнах СНД (2008)
Чорнодід Л. В. - Українізаційні процеси в академічному секторі української науки у 20-і роки XX ст. (2008)
Шановська О. А. - Роль творчих спілок у процесах культурно-національного відродження в Україні доби перебудови (2008)
Вдовиченко А. М. - Історична відповідальність наукової інтелігенції і влади за майбутнє України, Нагайник В. А. (2008)
Кіндрачук Н. М. - Участь Народного Руху України в конституційному процесі (2008)
Цуп О. В. - Українсько-чеське співробітництво в сфері культури і освіти (90-і рр. XX століття) (2008)
Шевченко Б. Г. - Вибір України — відповідальність еліти (2008)
Винник Н. М. - Католицький русько-народний союз в українській історіографії (2008)
Дузь Л. П. - Операція "Вісла": у пошуках об'єктивного погляду на події (2008)
Лебедєва Г. О. - Історіографія діяльності загальноросійських партій есерів і меншовиків в Україні (1917 — 1920 рр.) (2008)
Пшенишна О. О. - Чеські общини Волині: з історії дослідження першої половини XX ст. (2008)
Якиминська Л. В. - Етнопсихологічна проблематика у сучасних дисертаційних дослідженнях (2000 — 2005 рр.) (2008)
Федорова А. І. - Святкування 70-річчя професора Григорія Гончарука (2008)
Боряк О. - Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові "зливки" (2007)
Косміна О. - Соціальна символіка українського традиційного вбрання (2007)
Пономарьова І. - Особливості сільських поселень греків Приазов'я (2007)
Сорока Ю. - Польсько-українське військово-політичне протиборство у роки Другої світової війни (2007)
Борисенко М. - Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках (2007)
Колодюк І. - Традиційні уявлення українців про Божу кару за гріх "витравлювання плоду" (2007)
Кондратюк Г. - Методологія і методика дослідження історії освіти в Кримській АРСР в 1920–1930-х роках (2007)
Метка Л. - Умови життя та домашнього виробництва у сім'ях слобожанських гончарів (2007)
Шваб Л. - Громадянське самовираження поляків в умовах тоталітаризму (1953–1956 рр.) (2007)
Воропай М. - Вивчення культури населення українсько-російського порубіжжя Слобожанщини в другій половині XX – на початку XXI ст. (2007)
Гасиджак Л. - Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми (2007)
Гребеньова В. - Концептуальні традиції "нативізму" та "емпіризму" в українській субкультурі етнографії дитинства (XX – початок XXI століття) (2007)
Кондратюк О. - Ступінь спорідненості при укладенні шлюбу серед селян у XIX ст. (2007)
Наконечний В. - Історична доля та культурне відродження лемків (2007)
Осипчук О. - Формування культури населення приміської зони Київщини у другій половині XX ст. (2007)
Парахіна М. - Національно-культурна політика України (1921–1939 рр.): історіографічний аналіз, Полушкіна Т. (2007)
Стасюк О. - Трансформація сімейної обрядовості українців наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. (2007)
Умебаясі М. - Свята японської імператорської родини (2007)
Hong S. - Church Community and Ethnicity of Ukrainian Canadiens (2007)
Хаврук Я. - Київська митрополія на шляху до Берестейської унії: історична ретроспектива (2007)
Щербань О. - Опішненська керамічна кустарно-промислова школа (1925–1932) (2007)
Юрченко В. - Вивчення ярмаркування як явища традиційної культури населення Подільської губернії другої половини XIX – початку XX ст. (2007)
Буйських Ю. - Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії (2007)
Петрик Т. - Формування етнографічних меж Волині (2007)
Бріцина О. - Рец. на кн.: Колодюк І.В. Народна медицина утрадиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX – початок XXI ст.). – К., 2006. – 152 с. (2007)
Наші автори (2007)
Жулинський М. Г. - Духовний провідник українського народу (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) (2014)
Бурбела В. А. - Інформація щодо участі установ НАН України у виконанні державних ювілейних заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (12 лютого 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (26 лютого 2014 р.) (2014)
Петров В. В. - Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках (стенограма спільної доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.), Семиноженко В. П. (2014)
Федоров О. П. - Дослідження ближнього космосу: досягнення та перспективи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2014 р.) (2014)
Буцан Г. П. - Щодо підвищення якості та збільшення обсягу освітніх послуг для іноземних студентів, Самойленко А. М. (2014)
Чекман І. С. - Раціональний дизайн ліків – новий напрям у фармакології, Казакова О. О., Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Пацко В. В. (2014)
Большаков Вад. І. - Про неповноту формальної аксіоматики в задачах ідентифікації структури металу, Большаков В. І., Дубров Ю. І. (2014)
Алєксєєнко І. Р. - Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля. Історичний аспект (2014)
Мазур О. А. - Формування національної термінологічної системи в галузі зварювання на основі віртуальних лексикографічних лабораторій, Петрук В. С., Пустовойт С. В., Надутенко М. В., Остапова І. В., Сидорчук Н. М., Широков В. А. (2014)
Бусуйок Д. В. - Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.) (2014)
Горбулин В. П. - Главный конструктор систем управления ракетно-космической техники (к 100-летию со дня рождения академика В.Г. Сергеева), Василенко Б. Е., Митрахов Н. А. (2014)
Онищенко О. С. - Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури (рецензія на 5-томне видання "Історія української культури") (2014)
90-річчя академіка НАН України Ю.П. Зайцева (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Й.В. Островського (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Яценка (2014)
Титул, зміст (2011)
Долин В. В. - Эколого-геохимические критерии формирования поля загрязнения урболандшафтов Николаевской городской агломерации тяжелыми металлами, Смирнова С. М., Ищук А. А. (2011)
Самчук А. І. - Використання хелатних сорбентів під час проведення геохімічного моніторингу довкілля, Огар Т. В., Попенко Е. С., Макаренко Т. І. (2011)
Грехнев Н. И. - Геохимическая трансформация гипогенных минералов в хвостохранилищах юга Дальнего Востока (2011)
Папарига П. С. - Цинк у шпильках ялиці білої як індикатор техногенного забруднення (на прикладі Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника) (2011)
Кроїк Г. А. - Проблеми забруднення об'єктів навколишнього середовища при зберіганні твердих відходів (2011)
Язвинська М. В. - Стан та задачі досліджень геохімічних ландшафтів території розробки титанових родовищ Житомирського Полісся (2011)
Клос В. В. - Токсичність снігових "відходів" автотранспорту м. Києва, Жовинський Е. Я. (2011)
Крюченко Н. О. - Геохімія галогенів підземних вод (на прикладі Полтавської області), Кухар М. В. (2011)
Макаренко И. Д. - Мониторинговые исследования атмосферных осадков в условиях заповедных зон (на примере Карпатского биосферного заповедника), Жовинский Э. Я. (2011)
Марченков Д. Ф. - Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування, Шнюков С. Є., Лазарева І. І., Андреєв О. В., Загородній В. В., Митрохин О. В., Морозенко В. Р. (2011)
Жовинський Е. Я. - Пошуки золота за вторинними ореолами (на прикладі рудопрояву Сидори), Крюченко Н. О., Павлюк В. М., Жук О. А., Дмитренко К. Е. (2011)
Белевцев Р. Я. - Генезис и прогнозирование золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского щита, Белевцев А. Р., Спивак С. Д., Дудко В. С., Мельниченко Б. Ф., Бондаренко С. Н., Николаенко В. И., Лазаренко Е. Е., Блажко В. И. (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Компанець Г. С. - Геохімія верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації ридобрудзького прогину, Ковальчук М. С., Константиненко Л. І., Шестаков Ю. С. (2012)
Бордон Б. Е. - Состояние минерально-сырьевой базы нетрадиционного агрохимического сырья в Беларуси, Матвеев A. B. (2012)
Жовинський Е. Я. - Ретроспективна оцінка екологічної ситуації за результатами вивчення річних кілець зрізу бука (Угольський масив Карпатського біосферного заповідника), Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2012)
Пономаренко О. М. - Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою, Самчук А. І., Огар Т. В., Попенко Е. С. (2012)
Федоренко Ю. Г. - Синтез глинополимерных нанокомпозитов с использованием минеральных смесей, Розко А. Н. (2012)
Крюченко Н. О. - Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів), Жовинський Е. Я., Жук O. A., Кухар M. B. (2012)
Моисеев А. Ю. - Влияние экологических и геохимических факторов на минеральный баланс организма (2012)
Клос В. Р. - Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS), Бірке М., Жовинський Е. Я., Акінфієв Г. О., Амаїиукелі Ю. А., Кламенс Р. (2012)
Наші автори (2012)
Капелюшний В. - Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні (2007)
Боряк О. - Роль баби-повитухи у віщуванні долі дитини (кінець XIX – початок XX століття) (2007)
Косміна О. - Регіональна символіка традиційного вбрання українців (до проблем класифікації) (2007)
Сорока Ю. - Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках (2007)
Борисенко М. - Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) (2007)
Колодюк І. - Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі (2007)
Зан М. - Українці Пряшівщини та Мараморощини на початку XXI століття (словацька та румунська моделі асиміляційних процесів), Леньо П. (2007)
Петрова Н. - З досвіду роботи студентів у справі збереження української традиційної культури на Одещині (2007)
Скляр В. - Україномовні українці в Південно-Східній Україні: динаміка чисельності (1989–2001 роки.) (2007)
Воропай М. - Проблеми збереження національної ідентичності українців Вороніжчини та Курщини наприкінці XIX – на початку XXI століття (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського