Шатіло О. В. - Формування механізму стратегічного розвитку інноваційних процесів на автотранспортних підприємствах (2021)
Зарічна О. В. - Вплив маркетингової концепції на діяльність логістичних підприємств (2021)
Лорві І. Ф. - Інструменти Інтернет-маркетингу, Войтович С. Я. (2021)
Писар Н. Б. - Вибір цільового ринку: стратегія його сегментування, Дрокіна Н. І. (2021)
Трайно В. М. - Вплив ситуаційних чинників на поведінку споживачів (2021)
Alhammadi T. A. - Personnel security in the system of risk management of emergencies of business structures (2021)
Alnuaimi H. R. - Risk management of emergencies of business structures in the context of global informatization (2021)
Бахчиванжи Л. А. - Наукове забезпечення управління розвитком фінансової діяльності аграрних підприємств: методологія дослідження, Барбінягра О. М. (2021)
Тілікіна Н. В. - Оцінювання рівня володіння молоддю навичками ХХІ століття (2021)
Мулик Т. О. - Порядок здійснення та організація аналізу депозитних операцій банку (2021)
Гришко С. М. - Правовий механізм як основа організаційного та економічного механізмів узгодження інтересів держави та територіальних громад в Україні (2021)
Юрків Р. Р. - Теоретико-методологічні основи формування та оцінювання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності малих підприємств (2021)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання електрона. I. Потужність випромінювання системи електронів, які рухаються вздовж довільної траєкторії в ізотропному ідеальному феродіелектрику (1998)
Константинович А. В. - Особливості спектру випромінювання системи електронів, які рухаються в ізотропному ідеальному феродіелектрику, Мельничук С. В., Константинович І. А., Жаркой В. П. (1998)
Горлей П. М. - Використання методу Пенлеве для розв’язання деяких фізичних задач, Возний М. В., Садовнік О. В. (1998)
Рождественська М. Г. - Термодинамічні характеристики електронів та дірок у телурі (1998)
Ткачук П. М. - Дослідження сенсорів гамма-випромінювання на основі легованих хлором кристалів CdTe (1998)
Олійнич А. В. - Метастабільний стан домішкової дислокаційної атмосфери в берилії, Стронгін Б. Г., Раранський М. Д. (1998)
Козьмик В. Д. - Багатохвильова дифракція сферичної рентгенівської хвилі (1998)
Фодчук І. М. - Трьохкристальна рентгенівська рефлектометрія., Раранський А. М., Кшевецька М. Л., Баловсяк С. В. (1998)
Політанський Р. Л. - Гетероепітаксійні системи Ge1-x-Six (1998)
Мазур М. П. - Особливості електрон–фононної взаємодії в кремнієвих бар’єрних структурах при великих енергіях носіїв заряду, Косяченко Л. А. (1998)
Махній О. В. - Екситонна люмінесценція шарів селеніду кадмію кубічної модифікації, Сльотов М. М. (1998)
Сльотов М. М. - Механізми люмінесценції шарів ZnSe та ZnS (1998)
Склярчук В. М. - Механізми переносу заряду в поверхнево–бар’єрних структурах на р–CdTe, Склярчук О. Ф., Палагнюк С. М., Ульяницький К. С. (1998)
Брайловський В. В. - Технологія виготовлення тонкоплівкових термоперетворювачів опору, Іларіонов О. Є., Калинюк В. В. (1998)
Федоренко А. П. - Оптимальhий диhамiчhий сиhтез засобу програмhого зрiвhоважеhhя із змihhим параметром (1998)
Возний М. В. - Чисельне моделювання процесів переносу тепла в моноатомних, бінарних розупорядкованих та упорядкованих системах, Чернов В. М. (1998)
Ащеулов А. А. - Забезпечення радіаційної стійкості фотоприймачів на основі кремнієвих епітаксійних структур, Добровольський Ю. Г., Годованюк В. М. (1998)
Ащеулов А. А. - Термостабілізований фотоелектричний приймач лазерного випромінювання, Добровольський Ю. Г., Романюк І. С., Гончаров О. В. (1998)
Добровольський Ю. Г. - Аналіз якості напівпровідникових пластин за допомогою газорозрядної візуалізації (1998)
Ащеулов А. А. - Термоелектричні напівпровідникові мікроохолоджувачі для термостабілізації електронних приладів, Романюк І. С., Іларіонов О. Е., Мілованов І. Я., Мікітчук О. В. (1998)
Цалий В. З. - Структура аморфних сплавів системи GaXTe100-X, Венгренович Р. Д., Цалий З. П., Стасик М. О. (1998)
Шафранюк В. П. - Можливості методу рентгенівської дифракційної інтерферометрії у вивченні релаксації локальних механічних напруг в приповерхневих шарах монокристалів (1998)
Недужко М. А. - Автоматизація інтерференційних вимірювань, Максимяк П. П., Ломанець В. С., Бучковський І. А. (1998)
Ащеулов А. А. - Технологічний метод зменшення темнового струму кремнієвих p-i-n фотодіодів, Годованюк В. М., Добровольський Ю. Г., Омельянчук В. П., Рюхтін В. В. (1998)
Годованюк В. М. - Кремнієвий фотодіод з низьким рівнем поверхневої складової темнового струму, Добровольський Ю. Г., Рюхтін В. В. (1998)
Марусяк В. І. - Перколяція по мікрозернах на гратках, Фортуна В. В. (1998)
Федоров Р. В. - Чи відповідає реальності релятивістське визначення маси? (1998)
Колесніков М. М. - Програмна пiдсистема публiкацiї баз даних у комп'ютерhих мережах ТСP/IP, Колесніков О. М. (1998)
Остапов С. Е. - Розрахунок зонних параметрів твердого розчину Hg1-x-yCdxZnyTe (1998)
Волянська Т. А. - Дослідження явищ переносу в плівках InBi0.05Sb0.95, Нічий С. В., Раренко І. М. (1998)
Нічий С. В. - Використання персональних ЕОМ СМ1634 та ІВМ РС для керування параметрами лазерного випромінювання, Раренко І. М. (1998)
Раренко А. І. - Розподіл іонів кадмію в умовах термо- і електропереносу в системах кристал – розплав CdSb (1998)
Раренко А. І. - Дослідження теплоємності і тепло-провідності монокристалів CdSb при низьких температурах (1998)
Годованюк В. М. - Конструювання та розробка технологій фотоприймачів на основі Cd1-xHgxTe (1998)
Афанасьєв О. Є. - Німецький санаторій-курорт на Катеринославщині на початку ХХ століття (2010)
Троценко О. В. - Історико-географічний аналіз формування паркових зон міста Дніпропетровська (2010)
Кокус В. В. - Роль науково-краєзнавчих осередків України у розвитку рекреаційно-туристичної справи в 20-х – 30-х роках ХХ століття (2010)
Олексійчук Т. В. - Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття), Петрик Н. А. (2010)
Кілінська К. Й. - Рекреаційно-туристичні ресурси Чернівецької області, Гриб’юк С. І., Кіщук З. М. (2010)
Мольчак Я. О. - Рекреаційно-туристичне природокористування в районі озера Світязь та прилеглих до нього територій, Ковальчук В. В., Фесюк В. О. (2010)
Круль В. П. - Етнічна різноманітність поселень природних регіонів Прикарпаття, Грищук Р. М. (2010)
Андрусяк Н. С. - Загальні підходи до оцінки водних ресурсів х метою їх туристсько-рекреаційного використання (огляд), Морозова Т. В. (2010)
Гамкало М. З. - Розвиток водного туризму в Західному регіоні Україні, Бордун О. Ю. (2010)
Данілова О. М. - Значення та перспективи розвитку екологічного туризму у рекреаційному лісокористуванні Чернівецької області, Білокінь М. В. (2010)
Божук Т. І. - Застосування анкетного опитування при дослідженні рекреаційно-туристичного середовища (на прикладі замків Львівщини) (2010)
Семенюк Л. Л. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільського туризму в Кіровоградській області, Зарубіна А. В. (2010)
Лісовська А. Г. - Природно-заповідний фонд Буковини як інструмент покращення екологічної ситуації у Чернівецькій області, Білокінь М. В. (2010)
Грицку-Андрієш Ю. П. - Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської діяльності, Бучко Ж. І. (2010)
Горун М. В. - Розвиток туристично-рекреаційного господарства в Гусятинсько-Сатанівському рекреаційному районі (2010)
Явкін В. Г. - Рекреаційно-туристична діяльність, як інструмент розвитку гірських територій Карпат, Депутат М. М. (2010)
Ячнюк М. О. - Розвиток мисливського туризму в Чернівецькій області (2010)
Ананьєва Ю. - Об особенностях временной изменчивости радиационного коэффициента сухости на различных участках побережья Каркинитского залива при современном потеплении климата (2010)
Молодецький А. Е. - Круїзний туризм в українському Причорномор’ї, Верстюк С. Ю. (2010)
Залеський І. І. - Реліктові форми рельєфу як рекреаційно-туристичні об’єкти Шацького національного природного парку, Дубіс Л. Ф. (2010)
Костащук І. - Методика оцінки сакрально-туристичних ресурсів регіону (на прикладі Чернівецької області) (2010)
Горб К. М. - Карти митної тематики у міжнародній маркетинговій туристичній діяльності, Дук Н. М. (2010)
Пажих К. - Безпека в туризмі, як детермінанта розвитку сучасного туризму (2010)
Kicheva-Kirova M. - A survey on the state and the possibilities of Bulgarian spa tourism development (2010)
Костащук В. І. - Ресурсозабезпеченість, як чинник інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону (на прикладі Чернівецької області) (2010)
Скутар Т. Д. - Передумови ефективної організації рекреаційної діяльності в контексті рекреаційної різноманітності (2010)
Павлюк С. М. - Інвестиційна складова перспективного розвитку туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області (2010)
Кілінська К. Й. - Методичні підходи до визначення впливу рекреаційного природокористування на стан навколишнього природного середовища (2010)
Смирнов І. Г. - Логістичний менеджмент рекреаційно-туристичних ресурсів в контексті "сталого туризму": досвід України, Сировець С. Ю. (2010)
Брижак П. М. - Використання методів нечіткої логіки для визначення просторового розподілу рекреаційної привабливості території, Виклюк Я. І., Артеменко О. І. (2010)
Гамалій І. П. - Рекреаційно-ландшафтне облаштування водних ландшафтно-інженерних систем Правобережного лісостепу України (2010)
Габчак Н. Ф. - Аспекти розвитку ділового туризму в Закарпатській області (2010)
Кузик С. П. - До питання економічної оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів (2010)
Гілецький Й. Р. - Івано-Франківськ як форпост рекреаційного освоєння Українських Карпат, Закутинська І. І. (2010)
Петрина Н. В. - Еколого-правові проблеми рекреаційно-туристичного природокористування у межах природно-заповідних територій та їх причини (2010)
Кузишин А. В. - Оцінка туристичної привабливості західноукраїнських областей в світлі міжнародних туристичних прибуттів, Мариняк Я. О. (2010)
Рутинський М. Й. - Категорія "насиченості відносин" у теоретичному арсеналі рекреалогії та курортології (2010)
Чаплінський П. - Вплив туризму на соціально-культурне середовище (на прикладі Гуцульщини та Кашуб), Кібич А. Д. (2010)
Чорненька Н. В. - Подієвий туризм як складова освоєння етнокультурного простору (2010)
Левицький О. І. - Інвестиційна діяльність в галузі сприяння зайнятості населення в Івано-Франківській області як стимул вдосконалення рекреаційного комплексу (2010)
Литвинчук З. Ю. - Рекреаційні ресурси як фактор розвитку систем розселення (на прикладі Передкарпаття) (2010)
Царук Л. О. - Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності на території міста Іллічівськ і його околицях (2010)
Ховалко А. Б. - Ландшафтне картографування підземних порожнин з метою туристичного використання (на прикладі карстових печер Поділля) (2010)
Євтушенко Н. А. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму у Харківському регіоні (2010)
Флінта Н. - Аналіз особливостей реалізації механізму державного управління туристичною галуззю (на прикладі Тернопільської області) (2010)
Váradi N. - The plant cultivation situation of Transcarpathia in the Khrushchev era (1953–1964) (2021)
Ільницький В. - Використання вибухівки у протистоянні радянської репресивно-каральної системи із українським визвольним рухом (1944–1950-і рр.) (2021)
Мельник Р. - Студентське проектно-конструкторське бюро Львівського політехнічного інституту у системі народного господарства 1960–1970-х рр.: діяльність, здобутки, визнання, Спичак І. (2021)
Базан О. - Ранні твори Віталія Губаренка: на шляху становлення індивідуального стилю (2021)
Безпаленко Ю. - Фундаментальні поняття про тіло танцівника в хореографії під час викладання класичного танцю у ВНЗ (2021)
Бутко Л. - Оцифрування документного фонду бібліотеки як ключовий засіб її ребрендингу, Василенко Д., Разно К. (2021)
Вакалюк П. - Сонати для труби Мауріціо Каццаті: традиційність і новаторство (2021)
Гамалія К. - Жертовність у семантиці зображень пелікана: віра, надія та любов (2021)
Голіус В. - Історичний і термінологічний аспект еволюції символіки товарних знаків, Звенігородський Л., Левадний О. (2021)
Golubnycha G. - Artistic and imaginative properties of gender infographics (2021)
Дем'янчук А. - Чудотворна ікона Мати Божа Ласкава та її копії в католицьких храмах Галичини (2021)
Nilufer E. - The use of fabrıc and sewıng technıques as art materıals ın the works of Gozde Ilkın and Gunesh Terkol (2021)
Зав'ялова О. - Ленд-арт у контексті мистецтвознавчої думки сьогодення, Кохан Н. (2021)
Зайцева В. - Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Дослідження та реставрація (2021)
Абдуллаева Ханум Фархад кызы - Особенности художественного стиля романов Гусейна Рахми Гюрпынара (2021)
Babazade Ya. - American lexicography in the XVIII–XX centuries (2021)
Баликова Н. - Естети й ексцентрики: постаті самітників у "Нотатках знічев'я" Кенко-хоші (2021)
Bilenka Yu. - The role of home reading and home screening in foreign language learning by students of language departments, Kolomiiets M. (2021)
Borys D. - Suffixed clipping in the 21st century English slang (2021)
Волгіна О. - Відтворення концепту "DONNA/ЖІНКА" в італійських прислів’ях та приказках (2021)
Годісь Ю. - Семантика оцінки в промоційних анотаціях до текстів жанру "мистецтво успіху" (2021)
Гончаренко А. - Словотвірне освоєння новітніх англізмів на позначення популярних спільнот і сервісів віртуальної комунікації в українській мові, Олександрук І. (2021)
Даниленко О. - Структурно-лінгвістичні особливості ритуального жанру політичного дискурсу (на матеріалі новорічних звернень канцлерки Німеччини 2020–2021 рр.) (2021)
Джаббарзаде Турана Фаиг Кызы - Теоретические истоки интертекстуальности (2021)
Этрабе Г. - Символ граната как элемент паратекста в книге сказок Оскара Уайльда "Гранатовый домик" (2021)
Анцут Ю. - Рольова гра як невід’ємний елемент сучасного заняття із французької мови в закладах вищої освіти (2021)
Білик О. - Наукові проєкції феномену професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів, Карнакова Г., Феньов Я. (2021)
Білоусова Н. - Діяльнісний підхід (на прикладі моделювання) на уроках ЯДС у початковій школі, Гордієнко Т. (2021)
Бондаренко В. - Основи нанофізики та нанотехнологій у закладах середньої та вищої педагогічної освіти, Цьомкало А., Шишкін Г. (2021)
Bondarenko H. - Innovative methods of teaching foreign languages in the context of the educational process’ humanistic orientation (2021)
Гальчун Н. - Міжкультурна компетентність як складник професійної компетентності медичного працівника (2021)
Hertsovska N. - The importance of historical excursus in teaching English idioms, Shpenyk T. (2021)
Гордієнко О. - Інтеграція інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у медичних закладах вищої освіти, Шевкун А. (2021)
Грачова Т. - Ефективність організації самостійної роботи в школі як фактор підвищення якості освіти, Грачова А., Горбачова К. (2021)
Грицак Н. - Формування компетентності жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутнього вчителя-філолога: сучасний стан (2021)
Дегтярьова Т. - Роль візуальної наочності в процесі формування мовленнєвої компетенції студентів-іноземців, Шевцова А. (2021)
Дубініна Н. - Зміст професійної діяльності і підготовки майбутніх інженерів-будівельників, Огреніч М. (2021)
Єлдінова С. - Використання елементів колективної творчої діяльності на уроках читання та в позаурочний час у початковій школі (2021)
Жога Р. - Адаптивні технології в музично-педагогічній освіті (2021)
Зубенко О. - Новітні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: виклики дистанційного та змішаного навчання, Столяренко О., Столяренко О. (2021)
Захарова О. - Участь НКЗС у вилученні музейних цінностей. Предмети оздоблення інтер'єру (20-ті роки XX століття) (2021)
Кан Їнчжен - Харбін як центр формування західноєвропейських оркестрових традицій Північно-Східного Китаю (2021)
Круцько О. - Особливості "30 Каприсів для флейти соло" Зігфріда Карга-Елерта (2021)
Летяга А. - Нормативні засади сучасного дизайну в Україні та світі (2021)
Сяо Ло - Ініціатива "один пояс, один шлях" у векторі поширення китайських цінностей (2021)
Марусик Н. - Аматорські форми функціонування сценічної гуцульської хореографії (2021)
Матійчин І. - Орфаторія, кантата, опера в хоровій творчості українських композиторів (модифікація жанрів) (2021)
Мкртичян Л. - Арно Бабаджанян: композитор і виконавець (2021)
Морська О. - Значення 3D моделювання та CAD технологій у професійній підготовці з дизайну, Жмурко К., Коляда І. (2021)
Ozshen Asiye Aslan - 19 century natıonal costumes of Mugla women (2021)
Олексієнко О. - Специфіка інструментального бандурного виконавства зі струнним квартетом у контексті досвіду Костянтина Новицького (2021)
Ометюх Ю. - Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття: структурно-системний аналіз (2021)
Плахотнюк О. - Поліхудожні та міжмистецькі зв'язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності, Топорков Д. (2021)
Ковбанюк М. - Французькі прислівники темпоральної семантики у художньому дискурсі, Скарбек О. (2021)
Козоріз О. - Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів (2021)
Космацька Н. - Структура наукових статей із філології (на матеріалі французької й української мов), Литвинова Т. (2021)
Кравченко О. - Лінгвістичні особливості формування паралельної реальності у китайській дорамі-фентезі "Сивий іній попелу медового марення", Дужа Н. (2021)
Кравченко О. - Хронотоп дороги у романі В. Рутківського "Джури козака Швайки", Галенко А. (2021)
Луценко Л. - Лінгвістичні засоби стратегії вживання маркерів групової ідентичності в політичному дискурсі Джо Байдена, Дяченко В. (2021)
Марченко Н. - Створення образу фемінності шляхом вербалізації концепту "КРАСА" (2021)
Мельничук І. - Ренесансний образ ідеальної держави в трактаті Станіслава Оріховського "Квінкункс", Фіклінець Л. (2021)
Пашаева Амалия Ариф гызы - Семантические отношения, создаваемые непроизводными простыми суффиксами в языке урду (2021)
Рева І. - Структурні різновиди екзистенціалізму в поезії І. Бахман (2021)
Регешук Т. - Етноспецифіка грецької мисливської казки (2021)
Зульфугарова Шафига Веис кызы - Социально-педагогические и психологические условия при подготовке учащихся к вузовской учебе (2021)
Істоміна К. - Електронні ресурси та онлайн платформи для викладання англійської мови, Цубова О. (2021)
Іщенко Н. - Юридичний переклад як складова юридичного дискурсу, Гончарова В. (2021)
Кас'яненко О. - Особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми старшого дошкільного віку, Барна Х. (2021)
Коврей Д. - Обґрунтування педагогічних умов формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів у процесі навчання в коледжах (2021)
Kolomiyets O. - Internationalization of higher education processes of Ukraine on the example of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (2021)
Коровій Д. - Культурологічна компетентність майбутнього вчителя як складова частина професійної компетентності (2021)
Коротка Н. - Можливості використання ділової гри під час дистанційного навчання англійської мови, Підколесна Л. (2021)
Kurylenko D. - Linguistic realities in the matrix of test strategies of teacher and student: the feedback theory (2021)
Лазаренко А. - Аналіз проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів (2021)
Lakiychuk O. - Peculiarities of a role-playing at the English lessons with the students of technical specialities (2021)
Лещій Н. - Особливості фізичного та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (2021)
Лященко В. - Підходи до розвитку професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті (2021)
Макєєв С. - Генезис поняттєвого апарату компетентнісного підходу у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців (2021)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Організація профорієнтаційної роботи в закладах вищої освіти засобами іноземної мови (2021)
Михайлюк Н. - Види професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи в освітньому середовищі закладу вищої освіти, Бондаренко Н., Корольова О. (2021)
Продан І. - Використання фотографічного зображення в рекламі, Богучарська Г. (2021)
Прокопчук В. - Об'єкт моушн-дизайну у кіно, його жанрові субструктури та типологія (2021)
Радзівіл Т. - Методичні засади розвитку виконавської надійності здобувачів-інструменталістів вищої освіти (2021)
Самокіш М. - Виконавська форма соло як виразник художнього змісту твору (на прикладі Вальсу для альта соло І. Ф. Карабиця) (2021)
Соколова А. - Вплив пізньовізантійського ісихазму на слов’янську культуру (2021)
Соченко М. - Перший всеукраїнський бієнале історичного жанру "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" (2021)
Стонога Д. - Сучасні методи професійної презентації дизайнера. Портфоліо як основний метод презентації у дизайн-просторі, Зінченко А., Вергунов С. (2021)
Таранцева О. - Методологічні принципи проведення партерного тренажу в умовах педагогічного закладу вищої освіти (2021)
Цибульник З. - Розвиток музичного слуху на сольфеджіо в контексті міжпредметних зв’язків (2021)
Шевченко Н. - Синтез співацьких манер у практиці професійного фольклорного колективу (на матеріалі репертуару Івано-Франківського національного академічного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія"), Вишневська С. (2021)
Ябковська С. - До питання визначення інструментального мистецтва у музичній науці ХХІ століття, Мазурок І., П'явка М. (2021)
Ященко І. - Анатомо-фізіологічні особливості функціонування правої та лівої рук баяніста в умовах позиційності (2021)
Sadova Н. - Peculiarity of comparative proverbs in folklore discourse (on the material of proverbs of the Slavic and Turkmen peoples), Sadovska M. (2021)
Сваричевська А. - Фемінітиви і гендерне мовознавство з позицій феміністської лінгвістики (2021)
Сизоненко В. - Історичний розвиток бальних танців європейської програми: компаративний аналіз, Федорова М. (2021)
Сизоненко Н. - Структурно-семантичний аналіз трапезонімів міста Полтави, Пащенко А. (2021)
Сіренко А. - Оцінний аспект гендера та способи його вираження у мові (2021)
Стадніченко О. - Художні особливості мілітарного дискурсу в українській літературі початку ХХІ ст., Ласкава Ю. (2021)
Stefanova N. - Primary value thinking of Indo-Europeans in reconstructed relics of their language (2021)
Тараненко А. - Концептуальність художнього осмислення світу героя-дитини в повісті Євгена Гуцала "Біль і гнів" (2021)
Тараненко К. - Екокомунікація під час пандемії (2021)
Труба Г. - Освітянський дискурс: ознаки й аспекти вивчення (2021)
Шеремета Н. - Інтелектуальна еволюція української мови: гендеровано чутливе письмо, Ладиняк Н., Каленюк С. (2021)
Shutova M. - Coronavirus pandemic towards linguistic discourse: English, German and Ukrainian social media response, Holinko A. (2021)
Мірошниченко О. - Організація проектно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи (2021)
Могильна Ю. - Актуальність розвитку неформальної освіти учнів шкіл в Україні (2021)
Монке О. - Педагогічні умови формування взаємин дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри, Салтанова Ю. (2021)
Надольська Ю. - Розвиток творчих компетентностей студентів на заняттях з німецької мови, Єпіфанцева Л. (2021)
Овчиннікова О. - Основні тенденції гуманітарної освіти в морських закладах освіти півдня України в 1958–1964 роках (2021)
Папіжук В. - Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи, Кузьменко О., Лісова Ю. (2021)
Сахно О. - Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Грядуща В., Денисова А. (2021)
Сенчина Н. - Організація рефлексивної діяльності учнів у сучасній середній школі (2021)
Сергєєва Г. - Технічні інновації в організації самостійної роботи студентів-юристів під час вивчення курсу англійської мови (2021)
Сікорська О. - Комунікативна компетентність як показник професійного іміджу сучасного лікаря, Орду К. (2021)
Темник Г. - Формування лексичної компетентності у процесі навчання за країнознавчим підручником "Ключ до України: міста і люди" (2021)
Тимофєєва І. - Інтегроване навчання на уроках математики та мистецтва у початковій школі, Мойсеєнко Р., Дядечко А. (2021)
Тубичко Ю. - Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю (2021)
Шевчук О. - Оволодіння іноземною мовою в умовах глобалізації та полікультурності світу, Пежинська О., Пермякова О. (2021)
Юрійчук Н. - Ігрові технології у системі фахової підготовки студентів-філологів, Левченко Т. (2021)
Яковенко Н. - Шляхи удосконалення усної мовленнєвої діяльності курсантів на заняттях з англійської мови у ВВНЗ освіти (2021)
Агаркова В. Д. - Ego-захисти в структурі психологічного благополуччя (2019)
Даценко О. А. - Категоріальний психосинтез проблеми життєвого досвіду особистості (2019)
Журба К. С. - Теоретичний аналіз проблеми акцентуацій характеру, Кріпак В. В. (2019)
Карандашев Ю. Н. - Методология научного исследования (2019)
Пінська О. Л. - Психологічний аспект проблеми пізнавальної активності як риси особистості (2019)
Роєнко К. В. - Психологічне благополуччя як показник самоактуалізації собистості (2019)
Сенько Т. В. - Понимание смысла концепта старости в современных социально-психологических исследованиях (2019)
Токарева Н. М. - Розвивальний потенціал рефлексії: теоретичний дискурс (2019)
Бордюк А. О. - Особливості мотивації професійного самовизначення сучасних підлітків (2019)
Жомірук В. В. - Особливості пам'яті сучасних підлітків (2019)
Засецька А. - Ціннісні орієнтації сучасних підлітків (2019)
Колінько К. В. - Психологічні особливості формування розумових дій студентів (2019)
Красуля О. - Особливості переживання тривожності дітьми підліткового віку (2019)
Леван Д. В. - Психологічний портрет Iнтернет-залежного користувача у підлітковому віці (2019)
Мелен К. - Особливості акцентуацій характеру сучасних українських підлітків (2019)
Пантелєєва В. О. - Кліпове мислення в підлітковому віці (2019)
Пунтус М. О. - Особливості проходження кризи 40 років у жінок та чоловіків (2019)
Троян Д. - Порівняльний аналіз особливостей шкільної тривожності та фрустрації серед учнів молодшого та старшого підліткового віку (2019)
Хіщенко В. Л. - Проблема емоційної врівноваженості підлітків (2019)
Чичинська О. В. - Психологічні особливості представників z покоління (2019)
Шепелєва Г. А. - Акцентуації характеру в юнацькому віці (2019)
Макаренко Н. М. - Формування психологічних компетенцій для роботи у новій українській школі (2019)
Пилипенко К. В. - Емоційна стійкість як професійно важлива якість майбутнього педагога (2019)
Бессмертна С. Ф. - Психолого-педагогічні підходи до роботи із обдарованими учнями (2019)
Горяна С. Є. - Моделювання когнітивного стилю мислення школярів в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку (2019)
Жаницька І. - Освіта дітей і молоді із обмеженими можливостями (2019)
Макара Л. М. - Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у системі випереджаючої освіти для сталого розвитку (2019)
Прахова С. А. - Комплексна програма активізації психологічних детермінант подолання фрустраційних станів учнів різних вікових груп (2019)
Прахова Т. Ю. - Тренінг як засіб профілактики негативних психічних станів молодших школярів, Пелюх Л. В. (2019)
Шевченко О. М. - Створення ситуації успіху в умовах НУШ (2019)
Bartoszewski J. - Rola і znaczenie psychoterapii mozliwosci w sytuacji alienacji rodzicielskiej jako jeden z podstawowy elementôw socjalizacji dziecka, Miastkowska В. (2019)
Богдан В. М. - Проблема шкільного булінгу серед підлітків (2019)
Бондаренко Ю. Р. - Міжгендерні відносини молодших школярів (2019)
Гапочка Я. О. - Гендерні якості чоловіків в уявленні дівчат юнацького віку з неповних батьківських сімей (2019)
Глуговська Л. Г. - Особливості фрустраційних реакцій юнаків у залежності від стилю міжособистісних відносин (2019)
Гончарова Т. Ю. - Психологічний аналіз образу харизматичної особистості у сучасної молоді в контексті проблеми самопроектування (2019)
Дубовіна І. В. - Формування релігійних цінностей у підлітковому віці (2019)
Кісельова А. В. - Особливості конформної поведінки у юнацькому віці (2019)
Кухтова Н. В. - Проявление просоциальности у детей в различных культурных традициях, Скрипачёва Е. И. (2019)
Пастернак А. В. - Психолого-педагогічні особливості адаптації сучасних першокласників до навчання (2019)
Ткаченко О. А. - Дослідження інтелектуального компоненту адаптації першокласників до навчання як показника ефективності реалізації в навчальному процесі принципів Нової української школи (2019)
Ярмак І. А. - Розвиток комунікативно-організаційних здібностей школярів у вимірах випереджаючої освіти для сталого розвитку (2019)
Єременко Д. А. - Залежність від мобільного телефону (2019)
Левченко В. О. - Явище Інтернет-залежності у студентів (2019)
Мудрик О. Б. - Визначення індивідуальних властивостей особистості на основі аналізу аватарок (2019)
Похлєстова О. Ю. - Копінг як функція стресостійкості особистості (2019)
Стеценко Г. А. - Інтерактивні методи навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2019)
Халік О. О. - Системна інтегративна модель психотерапії і консультування (СІМПіК) в практиці підготовки психологів та інших спеціалістів допомагаючих професій, Бикова О. Ф. (2019)
Цвєтова А. В. - Психолого-педагогічні засади проблеми технологій ігрового моделювання (2019)
Волочій Б. Ю. - Метод усунення надмірної затримки пакетів у вузлі комутації інформаційної мережі зв’язку спеціального призначення в умовах бойового застосування, Кушик А. О., Сальник Ю.П., Онищенко В.А., Казан П. І. (2022)
Vrublevskyi I. - Prospects of application of vibratory devices in military equipment (2022)
Грабчак З. М. - Розширення інтервалу однозначності відновлення початкової фази сигналу триканальної двочастотної когерентної РЛС, Косовцов Ю. М. (2022)
Ткачук П. П. - Вплив відхилень початкової швидкості снаряда на кінематику снаряда, Величко Л. Д., Войтович М. І., Сорокатий М. І. (2022)
Глова Т. Я. - Дослідження напружено-деформованого стану ємностей спеціального призначення для зберігання вибухонебезпечних і токсичних речовин при їх нагріві, Семерак М. М., Глова Б. М., Корольова О. В. (2022)
Купріненко О. М. - Визначення потреби Сухопутних військ у наземних роботизованих комплексах, Мочерад В. С., Загребельний С. М., Слюсаренко О. І. (2022)
Глухов С. І. - Перспективні напрями підвищення надійності радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування з використанням інформаційних технологій, Сакович Л. М., Рижов Є. В., Бабій О. С., Гальоса А. О. (2022)
Гончарук І. В. - Економіко-екологічні перспективи вирощування енергетичної верби Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІБК і ЦБ НААН України, Яремчук Н. В. (2021)
Jekabsone S. - Opportunities of telework and its impact on the economy, Skribane I., Sproge I. (2021)
Pravdiuk N. - Information support for monitoring the state of the grain industry of Ukraine in the conditions of Euro integration, Burko K. (2021)
Д'яконова А. К. - Стандартизація і обґрунтування управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві, Тітомир Л. А., Халілова-Чуваєва Ю. О., Коротич О. М. (2021)
Березюк C. В. - Сучасний стан та особливості формування соціальних стандартів в Україні (2021)
Chikov I. - Assessment of the level of competitiveness of agricultural enterprises on the basis of neural network modeling (2021)
Петик Л. О. - Аналіз динаміки основних показників монетарної політики в Україні, Бацман І. В., Біда М. С. (2021)
Томашук І. В. - Розвиток сільських територій України в системі Євроінтеграційних процесів, Балдинюк В. М., Томашук І. О. (2021)
Хаєцька О. П. - Aналіз проблем і перспектив зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС (2021)
Захарченко В. І. - Українська модель ринку землі – ексклюзив чи "гібрид" латифундистської моделі? (2021)
Коваль Л. В. - Значення облікової складової процесу ціноутворення на підприємстві, Лепетан І. М (2021)
Федоришина Л. І. - Методичні аспекти аналізу управління фінансовою безпекою підприємства (2021)
Германюк Н. В. - Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві (2021)
Гончарук І. В. - Комплексна переробка твердих побутових відходів як шлях вирішення екологічних проблем Іллінецької територіальної громади, Фурман і. В., Дмитрик О. В. (2022)
Токарчук Д. М. - Сортування, логістика й вторинне використання твердих побутових відходів України, Березюк C. В. (2022)
Іщенко Я. П. - Забезпечення інформаційної функції управління аграрним бізнесом в умовах воєнного стану: особливості бухгалтерського обліку й оподаткування (2022)
Нагаєв В. М. - Цифровізація освітніх ресурсів у процесі дистанційної підготовки фахівців економічного профілю, Нагаєва Г. О., Кускова С. В. (2022)
Гончарук І. В. - Реалії та перспективи ведення інтегрованого обліку суб’єктами господарювання, Коваль Л. В., Старосуд В. І. (2022)
Вдовенко Л. О. - Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектору економіки, Вдовенко І. С. (2022)
Ставська Ю. В. - Агротуристичні комплекси в контексті зеленого Європейського курсу: вектори розвитку й перспективи (2022)
Алескерова Ю. В. - Теоретичні та практичні аспекти оцінювання вартості підприємства, Тодосійчук В. Л. (2022)
Коваль О. В. - Напрями вдосконалення управлінського обліку в бджільництві, Бурко К. В. (2022)
Подолянчук О. А - Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств (2022)
Томашук І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на сучасні економічні системи (2022)
Страпчук С. І. - Бізнес-моделі циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку сільськогосподарських підприємств України (2022)
Осипенко Я. - Фестиваль "Дністер-фест" у контексті культурно-мистецької панорами Буковини, Фабрика-Процька О. (2021)
Петреску Я. - Піснеспіви ранньої протестантської церкви (2021)
Плуталов С - Складники режисерського задуму Анжеліки та Костянтина Добрунових у постановках Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь), Шевченко Г., Чернова В. (2021)
Поліщук О. - Естезис екологічного дизайну: художнє моделювання виставкового простору та конструювання унікального арт-об’єкта, Клепіковська Г. (2021)
Сакорська О. - До атрибуції кахлів печі з меморіального кабінету Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2021)
Синєок В. - Роль танцю в становленні людської цивілізації на теренах сучасної України від початку часів до сьогодення, Калієвський К. (2021)
Чі Ч. - Творчість Чарлі Паркера: досвід аналізу виконавського стилю (2021)
Купцова Т. - Репрезентація образу амазонки через призму гендеру, Колієва І. (2021)
Мушировська Н. - Проблема міжкультурної комунікації у викладанні української мови як іноземної (2021)
Namazova F. - Influence of Ilyas Efendiyev's dramaturgy on the Azerbaijani theatrical art (2021)
Нешута О. - Російська тема в романі Д. М. Томаса "Білий готель" (2021)
Огарєнко Т. - Синтаксис поезій А. С. Малишка, Ліштаба Т. (2021)
Печерських Л. - Жанротворчі стратегії українського постмодерного роману (на матеріалі роману "Радіо ніч" Ю. Андруховича) (2021)
Руденко М. - Американський сленг як спосіб комунікації. Сфери використання сленгу, Коротяєва І. (2021)
Скорина Л. - "Проблема хліба": проблеми інтерпретації (особливості літературознавчої рецепції оповідання Валер’яна Підмогильного) (2021)
Сюена Л. - Переосмислення неології та її класифікації (2021)
Тараненко А. - Функційність деяких інтертекстуальних маркерів у повісті Олеся Волі "Завірюха" (2021)
Зябловська Д. - Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в університетах і коледжах України і Данії (2021)
Канова Л. - Іншомовна компетентність як складова частина професіограми офіцера Збройних Сил України, Тарасенко С. (2021)
Коростіянець Т. - Оцінка сформованості методичної компетентності майбутніх учителів математики (2021)
Краєвська Г. - Поняття "рідномовна підготовка" в контексті медичної освіти, Матвійчук Т., Житар І. (2021)
Мазуренко О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів медицини до професійної взаємодії (2021)
Мейхуань Л. - Інтегрований підхід до реалізації завдань естетичного виховання майбутніх учителів музики у вищій школі КНР (2021)
Пустовіт В. - Методичні координати вивчення фольклорно-етнографічних мотивів творчості Г. Квітки-Основ’яненка (2021)
Самодумська О. - Упорядкування термінів гейміфікації до тезауруса освіти дорослих (2021)
Соколова Г. - Комунікативний складник навчання іноземної мови за умов сучасного контексту педагогічного спілкування, Лисенко І., Сергійчук Л. (2021)
Тесленко С. - Використання словесних асоціацій для кращого запам’ятовування тексту дитиною-дошкільником (2021)
Федурко-Попик Ю. - Іншомовна освіта в гімназіях Східної Галичини в контексті реформи польського шкільництва 1932 – 1933 рр. (2021)
Філіппова Л. - Комп’ютерні технології під час вивчення біохімії (2021)
Чубрей О. - Формування професійної компетентності студентів в умовах адаптивно-цифрового середовища закладу вищої освіти, Мудренко А., Шепель О. (2021)
Швед Г. - Післядипломна освіта педагогічних працівників дошкільних закладів УРСР у 80 – 90-ті рр. ХХ ст. (2021)
Шкіринець В. - Сучасні інструменти мотивації майбутніх педагогів до формування професійної компетентності, Котяш І., Васкевич О. (2021)
Ягупов В. - Діагностувальна компетентність майбутніх фахівців як предмет науково-педагогічного дослідження, Плохута І. (2021)
Ящук С. - Реформування системи соціального захисту у Франції: управління соціальною діяльністю (2021)
Непочатенко В. О. - Особливості ціноутворення у готельному бізнесі (2021)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади управління обіговими коштами підприємств, Петрушка Т. О., Гавриляк А. С., Іванчина О. Р. (2021)
Ільчук П. Г. - Стратегічні характеристики формування команд проектів, Лещук Ю. В. (2021)
Лесик Л. І. - Методичні засади оцінювання потенціалу підвищення конкурентоспроможності підприємств, Ємельянов О. Ю., Мусійовська О. Б., Жигало О. Ю. (2021)
Ліба Н. С. - Особливості ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, Головачко В. М., Павлюх Б. Б., Головачко В. В. (2021)
Онешко С. В. - Підвищення економічної ефективності діяльності судноплавних компаній: обліковий аспект, Пойдо О. К. (2021)
Пилипенко В. В. - Перспективи розвитку експортного потенціалу рослинницької галузі України, Грищенко І. Ю. (2021)
Пилипенко Н. М. - Мікроекономічний аналіз попиту на будівельні товари торговельного підприємства на регіональному ринку, Приходько А. Г. (2021)
Гримак А. В. - Маркетинг, як економічна категорія інформаційного супроводу стандартизації систем управління якістю продукції підприємств ветмедицини, Кравців І. К., Урбан І. Р. (2021)
Сендецька С. В. - Особливості розробки рекламного креативу для просування продукції птахівництва (2021)
Zetao Hu - Sustainable development of Henyan provinces: promoting the development and professional training of farmers (2021)
Жмуденко В. О. - Стратегічне управління логістичною діяльністю в птахівничих підприємствах, Длугоборська Л. В. (2021)
Гушленко І. В. - Податок на виведений капітал в умовах змін податкового законодавства: обліковий аспект (2021)
Назаренко І. М. - Організаційно-нормативні аспекти обліку майна підприємства, Кулик Н. В. (2021)
Богуславський О. В. - Аналіз показників та основних напрямків трансферу товарів і технологій подвійного використання у хімічній промисловості ЄС та України, Цихоцька О. С. (2021)
Батрак О. В. - Фінансовий стан та перспектива економічного розвитку аутсорсингового підприємства, Флентей Н. В. (2021)
Ільчук П. Г. - Особливості формування схем проектного фінансування, Андрощук М. С., Дорошкевич О. Г. (2021)
Паранчук С. В. - Дослідження динаміки та структури державного боргу України, способи його оптимізації, Скіп Р. А. (2021)
Столярчук О. О. - Депозитна політика банку та інструменти її реалізації, Коваленко Д. І. (2021)
Алиева Н. B. К. - Создание "Армянской области" – посягательство на нашу историческую географию (2022)
Бабюк Д. - До проблеми датування фотографічних знімків Кам’янець-Подільського замку з другої половини ХІХ ст. до 1917 року (2022)
Ільницький В. - Фотографії як джерело до вивчення українського визвольного руху в Карпатському краї ОУН (1940-і – початок 1950-х років), Павловський О., Батюк Т. (2022)
Карук І. - Зміст організації дитячого експериментування впродовж 1950 – 1990 рр. (2022)
Крамар Ю. - Політика влади щодо білоруськомовного шкільництва у Другій Польській Республіці (1918 – 1926), Кондратюк В. (2022)
Куриляк В. - Соціально-політичний портрет Сполучених Штатів Америки (кінець ХVIII – середина ХІХ століття) (2022)
Найденко Т. - Історичний час: мультитемпоральний та лінеарний підходи у вивченні радянського повсякдення (2022)
Сінкевич Є. - Проблема поширення міфів і стереотипів у суспільній свідомості та історіографії (2022)
Авула А. - Авторська інтерпретація тернового вінця в іконах Тетяни Думан (2022)
Балтазюк І. - Символьна мова кольорів первісної гармонії в живописі київських митців кінця ХХ – початку XXI століття (2022)
Величко О. - Творчі взаємини Людвіга ван Бетховена з піаністками – інтепретаторками його композицій, Салдан С., Маковецька І. (2022)
Войченко О. - Особливості вокальної манери Джамали (2022)
Воскобойнікова В. - Баланс теорії та практики у системі підготовки диригентів-хормейстерів на межі ХХ – ХХІ ст. (2022)
Гулянич Ю. - Композитор Богдан Котюк: від неофольклоризму до академізму (2022)
Дробиш А. - Мелодекламації Леоніда Лісовського: жанрово-стильові особливості (2022)
Заєць С. - Роль сучасного танцю в розвитку творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії, Сизоненко В., Сюренко О. (2022)
Захарова О. - Живопис, гравюра, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво в зібранні державного подарункового фонду (2022)
Babayeva K. - The comparatıve typology of syntactıcal functıons of partıcıple ın Englısh and Azerbaıjanı (2022)
Барташук О. - Діалектизми в збірці подільського поета Петра Карася "Жито і калина", Маховська С. (2022)
Вайноренє І. - Застосування корпусного інструментарію під час формування реєстру атрибутивних колокацій з лексемою effect на базі британського національного корпусу BNC (2022)
Головко А. - Германські корені дієслів сучасної української мови (2022)
Голуб В. - Вияви інтертекстуальності у творах для дітей та юнацтва (на матеріалі казково-пригодницьких повістей Івана Андрусяка) (2022)
Горбач Н. - Саспенс як елемент кінопоетики в новелі В. Ґабора "Телеграма", Міщенко С. (2022)
Гусейнли Г. М. к. - Роман Ханифа Курейши "Будда из пригорода" как образец нового романа-воспитания (2022)
Давидова Т. - Особливості відтворення стратегій негативної ввічливості в перекладах англомовних ділових листів українською мовою (2022)
Добрушина М. - Лексико-семантична варіативність номінанта концепту language policy в лінгводискурсивному аспекті (2022)
Жижченко Л. - Проблеми вибору духовно-етичних пріоритетів в українських народних оповіданнях (2022)
Зьомко У. - Тактика діалогу із читачем в онлайн-кінорецензії (ґендерний та лінгвокультурний аспекти) (2022)
Іванишин П. - Націосфера Тараса Салиги (2022)
Каплична Л. - Cтильові маркери зображення мілітарно-трагічного пафосу в художній практиці Олекси Гай-Головка (2022)
Колісниченко А. - Інтенсифікація концепції інклюзії в сучасних соціально-педагогічних доктринах та літературних студіях дизабілиті, Харицька С. (2022)
Костусяк Н. - Ефективні методи опанування повнозначних частин мови в контексті естетизації навчання студентів-філологів, Шульська Н., Римар Н. (2022)
Анісімова О. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до партнерської взаємодії в професійній діяльності в науково-педагогічному дискурсі (2022)
Антончук О. - Дискурсна компетентність учителя-словесника в педагогічному дискурсі (2022)
Балануца О. - Інформаційні технології у професійній підготовці дипломата (2022)
Бартош О. - Соціально-педагогічна підтримка обдарованої молоді в системі вищої освіти Великої Британії (2022)
Бачинська Н. - Активізація говоріння на заняттях з англійської мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців (2022)
Білан Т. - Емоційне вигорання педагога: екзистенційний вимір (2022)
Білокопитов В. - Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти: стратегічні плани розвитку (2022)
Богомаз О. - Чому вчитель має бути медіаграмотним? (2022)
Бойко Г. - Модель формування соціальної мобільності вихователів закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2022)
Бондар Т. - Тенденції розвитку медсестринської освіти у Швейцарії, Мукан Н. (2022)
Бондар Т. - Рівнева модель супроводу (підтримки) дітей з інвалідністю: досвід США (2022)
Борковська І. - Формування soft skills у майбутніх юристів за допомогою технології "перевернутого класу" (2022)
Васько О. - Педагогічні умови застосування елементів мобільного навчання в освітньому процесі початкової школи, Білєр О., Шаповалова О. (2022)
Васюк О. - Проєктна технологія навчання: методичні аспекти, Голєва М. (2022)
Вердиева М. И. к. - К истории развития научных основ методики преподавания географии в Азербайджане (2022)
Вишар Є. - Сучасні аспекти використання педагогічних здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, Клеценко Л., Гета А. (2022)
Луцюк А. М. - Питання освіти та виховання у творчій спадщині Григорія Сковороди (2022)
Гребенюк А. В. - Особливості освіти в "суспільстві знань" (2022)
Дем'янюк О. Й. - Наслідки поразки Української революції 1917–1921 років для місцевого населення Волинської губернії (2022)
Жалко Т. Й. - Методика ейдотехнік та її використання в освітньому процесі, Вірста С. Є. (2022)
Кінах Н. В. - Сучасні принципи формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя (2022)
Лук'янчук Г. Я. - Умови реалізації організаційної автономії ЗЗСО (2022)
Муляр О. П. - Формування соціально активної особистості учня в умовах "школи повного дня", Балясевич Л. Я., Оліферчук Л. Г. (2022)
Олешко П. С. - Науково-методичний супровід упровадження Держстандарту базової середньої освіти та підготовки педагогів до роботи в НУШ, Вітюк В. В. (2022)
Радецька І. В. - Кошторис закладу загальної середньої освіти: формування, контроль і ревізія (2022)
Рубльова Н. О. - Цифрова компетентність як фактор підвищення фахової майстерності педагога: психолого-педагогічні аспекти (2022)
Філозоф Л. І. - Неперервні функції в геометричних задачах на існування, Червінська К. С. (2022)
Ясінська Н. В. - Сучасна наука про проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в системі неперервної освіти (2022)
Оксенюк І. Л. - Використання хмарних технологій для організації дистанційного та змішаного навчання (2022)
Романюк Н. Л. - Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки з орієнтацією на результат (2022)
Миколайчук А. В. - Метод ненасильницького спілкування як універсальний інструмент створення безпечного інклюзивного середовища (2022)
Юрист І. А. - "Світ чекає крилатих": від ідеї до реалізації (2022)
Шинкаренко О. Р. - Формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом розвитку особистої фізичної культури в рухливих іграх (2022)
Степанюк С. О. - Формування ключових і читацької компетентностей на уроках зарубіжної літератури (2022)
Вальчишин О. О. - Виховання емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва на основі взаємозв’язку різних видів творчої діяльності (2022)
Kovalenko B. V. - Prediction of Parameters in Optimal Operation Point for BPG-based Lossy Compression of Noisy Images, Lukin V. V., Kryvenko S. S., Naumenko V. V., Vozel B. (2022)
Азімов О. Т. - Геоінформаційний аналіз даних космічних знімань з метою оцінювання змін радіогідрологічних умов територій, Шевченко О. Л., Томченко О. В. (2022)
Якимчук В. Г. - Імітаційне математичне моделювання гідроекологічного моніторингу водних ресурсів з використанням космічних знімків Землі (2022)
Лялько В. І. - До розвитку методів і технологій дистанційного зондування Землі в Україні, Попов М. О., Седлерова О. В., Федоровський О. Д., Станкевич С. А., Єлістратова Л. О., Філіпович В. Є., Хижняк А. В. (2022)
Мельничук Л. В. - Використання інноваційних технологій при викладанні фармакології, Римарчук К. М. (2021)
Михайлишин Г. Й. - "Soft skills" у системі освіти Ізраїлю: креативність, мотивація та лідерство, Мандро Л. О. (2021)
Моргунова Н. С. - Проблеми та шляхи формування екологічної культури в іноземних студентів українських закладів вищої освіти, Тохтар Г. І. (2021)
Овчиннікова О. М. - Розвиток гуманітарної освіти в морських закладах освіти півдня України (1984–1990 роки) (2021)
Окаєвич А. В. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування професійних якостей майбутніх офіцерів у військових закладах вищої освіти (2021)
Олійник Н. А. - Педагогічні умови праксеологічної підготовки студентів аграрних закладів вищої освіти як суб’єктів інноваційної діяльності, Шаргородська В. М. (2021)
Омельченко М. С. - Психологічні аспекти національно-патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку із порушеннями інтелекту, Кузнецова Т. Г., Пасюк С. П. (2021)
Павленко В. О. - Особливості підготовки бігунів на короткі дистанції на етапі початкової спеціалізації, Насонкіна О. Ю., Павленко Є. Є. (2021)
Пасько О. М. - Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахівців дизайнерів одягу (2021)
Процишина О. Ю. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього викладача мистецької школи на заняттях сольного співу (2021)
Резнік С. М. - Особливості сприйняття майбутніми інженерами викладання вищої математики в закладі вищої освіти, Кузнецова Г. А. (2021)
Riazantseva D. V. - Methods of overcoming communicative barriers in the process of language training of foreign students (2021)
Сасіна І. О. - Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання, Гребенюк Т. М., Купріянова Т. О., Медведок Л. Г. (2021)
Семененко І. Є. - Можливості активних та інтерактивних методів навчання у процесі формування професійно компетентного іноземного фахівця (2021)
Сікорська О. О. - Дистанційна освіта у закладах вищої медичної освіти України: недоліки та переваги, Орду К. С. (2021)
Сороколіт Н. С. - Шляхи впровадження мовленнєвих ключових компетентностей Нової української школи у фізичне виховання школярів (2021)
Сорочан М. П. - Готовність майбутніх вихователів до інклюзивного навчання як результат професійної підготовки (2021)
Соснова М. А. - Педагогічні технології фундаменталізації навчання (2021)
Stukalo O. A. - Professional culture in the context of future veterinarians training (2021)
Філіппова Л. В. - Особливості розвитку вищої фармацевтичної освіти України (2021)
Харченко Ю. Т. - Методологічна культура концертмейстера закладу вищої освіти: структурні компоненти, зміст (2021)
Хроленко О. А. - розвиток вмінь іншомовного професійного мовлення майбутніх спеціалістів судноводіння в аспекті когнітивно-комунікативного підходу (2021)
Чепурна Н. О. - Політико-управлінські аспекти професійної підготовки фізичних терапевтів в Україні (2021)
Черкашин С. В. - Дуальна освіта в Німеччині як спосіб поглиблення практичної спрямованості вищої освіти (2021)
Чиченьова О. М. - Спритність як важлива умова навчання студентів технічних елементів гри в настільний теніс, Новікова І. В., Ганул О. В. (2021)
Ящук С. П. - Система соціального захисту у Франції: рекомендації щодо посилення первинної профілактики конфліктів (2021)
Наші автори (2021)
Лазарєв О. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього фахівця на засадах особистісно зорієнтованого підходу, Фернос Ю. І. (2021)
Левченко Я. Е. - Професійна підготовка майбутніх хореографів як педагогічна проблема, Ян Чжуан (2021)
Лемко Г. І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя в науковій спадщині М. Стельмаховича (2021)
Литвинська Т. Ю. - Використання інтерактивних платформ QUIZLET і KAHOOT для вдосконалення граматичних навичок студентів юридичних спеціальностей (2021)
Lukatska Ya. S. - Structure of social competence of foreign students (2021)
Марченко Г. В. - Термінологічний аналіз сутності категорії "медіаграмотність" (2021)
Марчук В. М. - Прийомна сім’я як унікальний об’єкт соціально-педагогічного супроводу (2021)
Медведєва М. О. - Організація продуктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: аналіз сучасних додатків, Жмурко О. І., Криворучко І. І., Ковтанюк М. С. (2021)
Мельничук І. М. - Праксеологізація як ключовий механізм модернізації вищої освіти в сучасних умовах (2021)
Михайленко О. В. - Особливості розвитку соціокультурної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови, Мамчич О. Б. (2021)
Моргунова Н. С. - Розвиток аудитивних навичок у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти, Маковєй Р. Г. (2021)
Netreba M. M. - Use of media education technologies in primary school, Khadzhinova I. V. (2021)
Охріменко О. В. - Пошуково-дослідницька робота гідрохімічного спрямування як ефективний засіб формування професійних компетенцій, Ляшенко Є. В., Біла Т. А. (2021)
Петрова Ю. Ю. - Дискусія як сучасний різновид вивчення англійської мови (2021)
Підсосонна О. В. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку гнучких умінь у молодших школярів (2021)
Поночовна-Рисак Т. М. - Усвідомлення перспективи майбутньої професійної діяльності як одна з важливих педагогічних умов, Гурбанська С. О. (2021)
Попадич О. О. - Формування інтегрального правового мислення вчителя початкових класів засобами системно-компетентнісного підходу (2021)
Приступа Я. В. - Зародження концепції природничої освіти в Україні у другій половині ХIХ – на початку ХХ століття (2021)
Рибалко П. Ф. - Педагогічні умови формування технічної майстерності здобувачів вищої освіти, які займаються гирьовим спортом, Хуртенко О. В., Харченко С. М., Дмитренко С. М., Красілов А. Д. (2021)
Розгон В. В. - Інноваційні технології екологічної освіти дітей дошкільного віку (2021)
Романова Т. А. - Формування основ професіоналізму в майбутніх фахівців зі спеціальної освіти у процесі професійної підготовки: теоретичний аспект (2021)
Романькова К. О. - Професійні компетенції майбутніх вчителів у сфері географічної освіти: сутність, специфіка, технологія формування (2021)
Руденко Г. О. - Переваги та недоліки дистанційного навчання на прикладі іноземної мови (2021)
Рудик Т. О. - Формування математичної компетентності майбутніх бакалаврів у процесі навчання математики в технічному університеті, Суліма О. В. (2021)
Самоленко Т. В. - Використання інноваційних технологій за умов дистанційного навчання студентів у закладах вищої освіти, Янченко І. М., Бражник В. М. (2021)
Сарієнко В. В. - Логіко-дидактичний зміст вивчення поняття "довжина" у початковій школі, Сарієнко В. К., Чайченко В. Ф. (2021)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Цифрова педагогіка у контексті підвищення якості освітніх послуг, Маятіна Н. В., Новак О. М. (2021)
Скрипник М. І. - Проблема навчальних текстів цифрової ери: питання теорії та практики, Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. (2021)
Таран О. П. - Теоретико-методичні аспекти дослідження полімодального сприймання у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Нізовська Ю. Ю. (2021)
Тробюк Н. Ю. - Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх офіцерів Національної гвардії України у військових закладах вищої освіти (2021)
Трухан Г. В. - Дослідження проблеми взаємодії школи та сім’ї у Норвегії: тенденції розвитку (2021)
Хижна О. П. - Музична педагогіка та мультимедіа: у пошуках втраченого сенсу, Борисов В. В., Півненко Б. І., Чжан Вей (2021)
Чубук Р. В. - Рефлексія й емпатія як необхідні складники у вирішенні соціальними працівниками складних життєвих ситуацій клієнтів (2021)
Чусова О. М. - Педагогічні основи дистанційного навчання, Ваколя З. М., Чейпеш І. В. (2021)
Якименко П. В. - Специфіка підготовки майбутніх учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників (2021)
Наші автори (2021)
Титул, зміст (2021)
Горобец Л. Ж. - Природа механоактивации геоматериалов в процессе диспергирования с позиции термодинамики, Верхоробина И. В. (2021)
Ткачук В. В. - Гібридний інструмент для водокрижаного очищення турбоагрегатів, Саленко О. Ф., Щетинін В. Т. (2021)
Руденко А. А. - Оптимизация работы группы питательных насосов на блоках тепловых электростанций мощностью 300 МВт и теплофикационных блоков с турбоустановками, Ильченко А. Я., Бешун В. М., Бычков А. В., Гайдукевич А. М., Козацкий А.А. (2021)
Лозня С. В. - Методы мониторинга герметичности трубопроводов, Торхов К. М., Ясиницкий Є. П., Ясиницкая И. Є. (2021)
Кіндратюк Б. - Розвій церковної музики в Західно-Українській Народній Республіці (1918 – 1923) (2022)
Ластовецький М. - Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін студентам виконавських спеціальностей музичних закладів вищої освіти, Ластовецька Л., Cоланський С. (2022)
Луцишина Д. - Мистецтво та активізм у творчій діяльності Дани Кавеліної (2022)
Міщенко М. - Акторський та режисерський портрет керманича Запорізького театру ім. Щорса – В.Г. Магара. Вплив на виховання акторських поколінь (2022)
Nykyforov A. - Synthesis of arts in the ancient Russian church, Huley O., Kаprаn О. (2022)
Нищук Є. - Особливості сценічного простору моновистави "Прекрасний звір у серці!": інтермедіальний аналіз (2022)
Павлюк Ю. - Психологічні передумови профілактики професійних захворювань студентів мистецьких спеціальностей (2022)
Пандирєва Є. - Візуальна комунікація між глядачем та рукотворним графічним написом у середовищі міста (2022)
Панфілова О. - Актуальні мистецькі практики: особливості впровадження в навчальний процес ЗВО, Каленюк О. (2022)
Кравець К. - Емфаза у юридичному трилері Джона Ґрішема "Сторони" (2022)
Красівський О. - Дослідження поєднання мови, образів і звуку у метафорах телереклами, Масюкевич Ю., Мікула О. (2022)
Крижко О. - Когнітивні особливості українських паремійних одиниць із зоонімним компонентом семантики (2022)
Левченко Т. - Тематичні групи молодіжного сленгу в сучасній публіцистиці (2022)
Легка Л. - Засоби мовної виразності у поезії Василя Симоненка, Галів У. (2022)
Лемець Л. - "Міць духа і огень любови": діалектні символеми в поетичному континуумі Івана Франка, Іваночко Г. (2022)
Личук С. - Іншомовна лексика в покутських говірках (на матеріалі сіл Стецеви і Стецівки Снятинської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області) (2022)
Лях Т. - Метафізичний дискурс самотності в українській новелі кінця ХІХ – ХХ століть (2022)
Ляшук А. - Когнітивно-риторичні особливості комунікативної поведінки австралійського політика (2022)
Mazhara N. - The psycholinguistic potential of the interaction between the conceptual and the linguistic pictures of the world in the search of the mental unity in the literary text and its screen version (2022)
Малайко С. - Пейоративна вербалізація концепту "Бог" в оригіналі та англомовному перекладі повісті-поеми Осипа Турянського "Поза межами болю" (2022)
Марченко Т. - Сучасні українські прозові твори (2022)
Матвіїшин О. - Творчі здобутки Ірене Коралевич як перекладачки творів Марка Черемшини німецькою мовою (2022)
Медведєва А. - Функції чорного гумору в кіноперекладі (2022)
Мелех Г. - Сакральне vs. демонологічне у назвах страв та напоїв (на матеріалі німецької та української мов) (2022)
Vyshnevska M. - Modern approaches to the training of linguists-translators, Borolis I., Shkura N. (2022)
Візірякіна О. - Вплив ролі фізичних терапевтів у міждисциплінарній команді на потребу застосування особливих форм та підходів навчання у вищій школі (2022)
Гонюк О. - Посттравматичний досвід війни як шанс на онтологічне переродження в романі "Східний синдром" Юлії Ілюхи, Сидоренко О. (2022)
Гордієнко О. - Професійна готовність студентів – здобувачів спеціальності "Початкова освіта" до оцінювання читацької компетентності учнів молодших класів (2022)
Горлова А. - Шляхи розвитку soft skills як передумова формування соціальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Калашнікова Ю. (2022)
Гурдуз А. - Концепти свободи і пам’яті в романах Ярини Каторож (2022)
Гусейнов Ш. А. о. - Формы методической работы с учителями начальных классов и управление этим процессом (2022)
Гутиряк О. - Міжкультурна комунікація: до визначення поняття (2022)
Давидюк В. - Виховний потенціал західнополіських колисанок в етноісторичній ретроспективі, Давидюк Г. (2022)
Дяченко А. - Пошук українського національного стилю студентами закладів вищої освіти під час моделювання промислових виробів (2022)
Єрастова-Михалусь І. - Мотиваційний аспект формування культури спілкування в процесі вивчення професійно орієнтованої іноземної мови, Ципіна Д. (2022)
Журавська Н. - Методика дослідження: методологічні основи (2022)
Зінчук І. - Особливості розвитку морально-правового виховання майбутніх юристів у процесі професійної підготовки, Тушніцький Н. (2022)
Іваницька Л. - Шляхи вирішення індивідуально-психологічних проблем дітей з розладами спектру аутизму в корекційній роботі вчителя-дефектолога (2022)
Ісакова О. - Проблеми філософії освіти, Баєва О. (2022)
Карпова О. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку цифрової грамотності в молоді в умовах безперервного навчання (2022)
Kartseva M. - Forming a culture of nonverbal communication of foreign students in cross-cultural learning (2022)
Квятковська А. - Аналіз факторів, які впливають на впровадження змішаного навчання у фахових коледжах за напрямом телекомунікацій, Дерека К. (2022)
Коваленко В. - Специфіка діяльнісно-поведінкового компонента соціалізованості дітей середнього шкільного віку з інтелектуальними порушеннями (2022)
Конопляник Л. - Соціально-психологічна адаптація українських здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання іноземної мови в умовах пандемії COVID-19 (2022)
Корякін О. - Теоретико-методичні засади використання штучної реверберації у сучасній звукорежисурі (2022)
Костенко О. - Педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2022)
Кримчак Л. - Сучасні підходи щодо професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти України (2022)
Петрук Р. - Муза Миколи Стороженка, Михайлова Р. (2022)
Пожарська А.-О. - Типи і принципи музичної драматургії фільмів у жанрі фентезі (на прикладі кінофільмів "Володар перснів: Хранителі персня" і "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа") (2022)
Попівняк Л. - 9-тий Всеукраїнський хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича – 2021 у контексті популяризації хорового мистецтва на Закарпатті, Барна Н., Карманов В. (2022)
Попова А. - Masterskaya Івана Дорна та її роль у розвитку вітчизняної музичної культури (2022)
Рева Я. - Танцювальна терапія як інноваційна технологія особистісного розвитку (2022)
Сидорченко В. - Драматургічні функції інструментів мідної групи у третій симфонії Густава Малера (на прикладі партії тромбону) (2022)
Симеонова Ю. - Твори П. І. Чайковського в концертному репертуарі у звукозаписах диригента К. А. Симеонова (2022)
Синєок В. - Феномен соціокультурного проекту всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, Калієвський К. (2022)
Синкевич Н. - Народнопісенна спадщина із записів Івана Франка в хоровому доробку Миколи Ластовецького (2022)
Михайленко А. - Перекладацькі трансформації складних економічних та технічних слів-термінів і словосполучень англійської мови та їх класифікація, Ситайло Н. (2022)
Нікоряк Н. - Кіно як інтермедіальний код прози А. Кокотюхи (2022)
Новак С. - Мемуаристика Володимира Бірчака (2022)
Ординська І. - Структурнo-дериваційна характеристика власних назв поселень хутірського типу Північної Хмельниччини (2022)
Підколесна Л. - Складнощі перекладу англійської економічної термінології, Жеронкіна О. (2022)
Popivniak O. - Shaping the status trend of Covid vaccines on TikTok: critical discourse analysis of bloggers’ videos, Torosian O., Pavlichenko L. (2022)
Проценко О. - Новітнє пандемічне арго в соціальному дискурсі України (2022)
Пуга О. - Аналіз авторських композитних новотворів у творчості Жаклін Джил Коллінз, Білик О. (2022)
Пянковська І. - Лінгвістичні засоби впливу в німецькому медіатексті (2022)
Рогальська-Якубова І. - Концепт подорож як стрижень роману Ольги Токарчук "Бігуни" (2022)
Рябуха Т. - Система модальних дієслів у сучасній англійській мові: тенденції розвитку, Насалевич Т. (2022)
Садраддин Г. Б. о. - Этап Набати в азербайджанской суфийской литературе (2022)
Свириденко О. - Літературне питання в епістолярному дискурсі Г. Бюхнера (2022)
Семак Л. - Семантичні й прагматичні риси контекстуальних синонімів у художньому дискурсі Оксани Забужко (2022)
Semenist I. - Innovative communication for new knowledge acquisition in the digital realm, Makhachashvili R. (2022)
Сивик О. - Художній аналіз трьох альманахів казок Вільгельма Гауфа (2022)
Курок Р. - Обґрунтування моделі розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2022)
Кушнір К. - Творча взаємодія викладача та концертмейстера як важливий фактор формування фахових компетентностей майбутніх диригентів, Кравченко І., Щербакова Л. (2022)
Кушпіт У. - Підготовка викладачів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти до впровадження інтегративного навчання (2022)
Лазоренко С. - Прогресивний підхід щодо аналізу фундаментальних принципів сучасного олімпізму (2022)
Левчик І. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку поняття інтегрованого навчання професійно орієнтованої англійської мови у вітчизняній методиці навчання іноземних мов (2022)
Lisovska A. - Methodological approaches in teaching a foreign language in non-profiled universities (pragmatic-motivational aspect), Gremalyuk Т., Rychka T. (2022)
Лук’янченко О. - Естетичні засади формування іміджу майбутнього вчителя НУШ (2022)
Макаренко А. - Етапи розроблення навчально-методичного забезпечення методичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Кравченко Ю. (2022)
Марків О. - Медіаграмотність як провідний принцип комунікативного стилю студентської молоді, Зарівна О. (2022)
Михайлова Л. - Підвищення мотивації під час вивчення англійської мови у студентів немовних спеціальностей (2022)
Мірошниченко О. - Методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до застосування інформаційних технологій (2022)
Мірошніченко В. - Дослідно-експериментальна робота щодо формування екологічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Мітєва А. - Використання інноваційних технологій та особливості роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання з вокально-хорових дисциплін, Врубель Г. (2022)
Мукан Н. - Віртуальне навчальне середовище: системний підхід до трактування поняття, Мукан О., Гуйхуа Цао (2022)
Нестеренко Л. - Вплив акмеологічних умов на формування психолого-педагогічної культури викладача ЗВО (2022)
Нечерда В. - Досвід упровадження технологій "сase-study" і портфоліо у практику формування соціально успішної особистості учня, Кириченко В. (2022)
Nypadymka A. - Digital detox: towards an understanding of technology addiction in higher education and daily routine (2022)
Nikitina N. - Availability of digital tools for training different language skills, Lakiychuk O., Meleshko I. (2022)
Orujov V. O. o. - Effective and productive education (2022)
Панасюк Т. - Роль інтегративного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва, Маліновська Л., Воропаєва Н. (2022)
Парфьонова О. - Труднощі формування фонетичної компетенції під час вивчення англійської мови у студентів технічних спеціальностей, Сукнов М. (2022)
Переверзєва О. - Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта в процесі диригентсько-хорової підготовки (2022)
Позняк О. - Методичні аспекти створення інклюзивного освітнього середовища (2022)
Попадинець О. - Від англійської мови для спеціальних цілей (ESP) до предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): до проблеми забезпечення безперервної іншомовної освіти, Старик О. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Zolochevsky O. O. - Quantum, molecular and continuum modeling in nonlinear mechanics of viruses, Parkhomenko S. S., Martynenko O.V. (2022)
Богмат Л. Ф. - Динаміка порушень функції нирок у дітей із ювенільним ідіопатичним артритом з урахуванням терапії, Шевченко Н. С., Ніконова В. В., Головко Т. О., Бессонова І. М., Фадєєва А. О. (2022)
Бичкова Н. С. - Носові кровотечі на фоні антитромботичної терапії: особливості клінічної картини та зупинки кровотечі (2022)
Лозова Ю. В. - Визначення вестибулярної функції у дітей хворих на гнійний середній отит (2022)
Павлюченко О. С. - Корекція гепаторенального синдрому за допомогою непрямої електрохімічної детоксикації у онкологічних хворих на фоні ентеральної недостатності після мультиорганних операцій, Крутько Є. М., Матвєєнко М. С., Пилипенко С. О., Подрез Е. В., Шульга М. В., Шульга Е. В. (2022)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - Характеристика розумової працездатності старшокласників в умовах впровадження різних освітніх програм, Дудник І. В., Реброва Ю. В., Аржанніков І. С. (2022)
Золотарьова Т. В. - Особливості фармакотерапії хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутньою фібриляцією передсердь в залежності від методу контролю ритму серця, Більченко О. В., Волков Д. Є., Пасюра І. М., Прилуцька К. Ю. (2022)
Панченко Т. Ю. - Сучасні методи хірургічного слухопротезування (2022)
Holubkina Ye. - The value of laboratory indicators estimation in patients with metabolically healthy obesity: analysis of a clinical case with literature review, Skokova N., Tykhonova T. (2022)
Яцик Є. О. - Біологічні ефекти лікарських препаратів schisandra chinensis та перспективи їх використання у клінічній медицині (огляд літератури), Козлов О. П., Ткаченко С. Г. (2022)
Kulova I. - Comparative analysis of the value which Facebook ads and Google ads add to the business (2021)
Mamonov K. - Status and current trends in the development of the construction sector in the transformation processes of Ukraine, Velychko V., Troian V. (2021)
Вінницька О. А. - Місцеві податки як джерело доходів місцевих бюджетів, Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А. (2021)
Ганенко В. В. - Фінансові аспекти економічної безпеки підприємства, Батрак О. В. (2021)
Дашко І. М. - Засадничі імперативи сучасних підходів до управління персоналом (2021)
Димченко О. В. - Пропозиції щодо державного фінансування наукової діяльності в Україні, Єсіна В. О., Рудаченко О. О., Тараруєв Ю. О. (2021)
Ємельянов О. Ю. - Сутність, види та послідовність функціонування механізму забезпечення економічного розвитку підприємств, Іванчина О. Р. (2021)
Князь С. В. - Концепція сталого розвитку та її корисність для розробки механізму контролю в системі управління підприємством, Тиркало Ю. Є., Фільц О. Ю. (2021)
Козик В. В. - Застосування водневих технологій для забезпечення європейських стандартів експлуатації автотранспорту, Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Стеців І. С., Гавриляк А. С., Мельник В. М. (2021)
Лесик Л. І. - Особливості управління ринковою вартістю підприємств на засадах побудови ієрархії їхніх властивостей, Симак А. В., Ємельянов О. Ю., Бреньо А. В. (2021)
Олешко А. А. - Ключові аспекти розвитку цифрових компетенцій населення, Ровнягін О. В., Прима В. І. (2021)
Петрушка Т. О. - Енергозберігаючі технологічні зміни як чинник інноваційності підприємств, Ємельянов О. Ю., Жигало О. Ю., Данилович О. Т. (2021)
Петряєв О. О. - Використання сучасних методів мотивації персоналу на підприємстві, Дяченко Ю. І. (2021)
Поколодна М. М. - "Дитячий туристський продукт" як специфічний напрям туристських послуг та його диференціація, Старченко В. І. (2021)
Поколодна М. М. - Спортивно-подієвий туризм: визначення та потенціал розвитку в Харківському регіоні, Тесля Д. В. (2021)
Прочан А. О. - Вплив пандемії на розвиток туристичних трендів (2021)
Рудаченко О. О. - Бюджетний менеджмент в умовах переходу від стратегічного до середньострокового бюджетного планування в територіальних громадах, Єсіна В. О., Бібік Н. В. (2021)
Тельнова Г. В. - Організаційно-економічний механізм реалізації державної політики економічного відновлення сфер життєдіяльності постконфліктних територій України, Гуржий Т. О. (2021)
Чиж Л. П. - Статистичний огляд тенденцій капітальних інвестицій державних стивідорних компаній України, Онешко С. В., Мороз І. В. (2021)
Бержанір І. А. - Впровадження принципів соціальної відповідальності в аграрному бізнесі (2021)
Бєляєва Н. С. - Особливості забезпечення контролінгу та реалізації його в системі управління підприємством, Хмурова В. В. (2021)
Budiman A. - Technology Acceptance Model Modification for Electronic Wallet Users in Jakarta, Hadibrata B. (2021)
Васільєва Л. М. - Формування професійної етики фахівців економічного профілю в умовах закладу вищої освіти (2021)
Глухова В. І. - Фінансовий стан комунальних підприємств і напрями його покращення, Кравченко Х. В. (2021)
Dmytriieva V. - Efficiency of Ukraine Agriculture: Comparative Analysis by Countries (2021)
Касьянова Н. В. - Тенденції розвитку бізнес-реклами в соціальних мережах, Мірошников Д. В. (2021)
Костюченко В. М. - Міжнародна практика розкриття інформації у звітності в умовах COVID-19, Польовик Є. В. (2021)
Кубах Т. Г. - Оцінювання взаємозв'язку фінансової стійкості банківської системи та фінансової безпеки держави, Руденко Є. Ю. (2021)
Кузнецова Н. Б. - Міжнародна міграція у світі: сучасні тенденції розвитку та проблеми глобального управління (2021)
Лещенко М. М. - Сучасні фактори активізації міжнародного бізнесу в Україні та світі, Пасенко В. М. (2021)
Макарова В. В. - Екологічна потужність системи землекористування як визначальний чинник її продуктивності (2021)
Манаєнко І. М. - Економічна діагностика трендів макроекономічної ситуації Китаю та Індії, Іванова А. А., Буртова А. О. (2021)
Mikhailova N. - Theoretical Aspects of Night Audit at Hotel Enterprises, Volodko O., Rybakova S. (2021)
Мовчанюк А. В. - Концептуальні основи розвитку малого та середнього агробізнесу в умовах реалізації земельної реформи (2021)
Novikova O. - The Improvement of the Management Model of University Stadiums and Gymnasiums in Henan Province, China, Bingxu Zh. (2021)
Обидєннова Т. С. - Соціоніка як інструмент підвищення ефективності кадрового менеджменту організації, Васильєва М. О. (2021)
Павлюк С. І. - Перспективи розвитку зеленого туризму для регіонального туристичного ринку (2021)
Пісоченко Т. С. - Розвиток публічних закупівель : від минулого до сучасного, Тішечкіна К. В., Юношев С. Ю. (2021)
Савіцька С. І. - Податкові пільги як інструмент податкового регулювання в Україні (2021)
Сіренко Н. М. - Фінансовий лізинг як запорука розвитку суб’єктів аграрного сектору економіки України, Мікуляк К. А., Ганніченко Т. А., Поліщук А. І. (2021)
Тимощик Л. П. - Практичні підходи до вдосконалення оцінки майна територіальних громад (2021)
Утенкова К. О. - Державна підтримка аграрного сектору у контексті зміцнення його економічної безпеки (2021)
Чиж В. І. - Розвиток персоналу як складова стратегії управління в інформаційному суспільстві, Гавриленко Я. В. (2021)
Чернишов В. В. - Напрями розвитку інвестиційної діяльності підприємств (2021)
Шелудько С. А. - Сутність комплаєнсу та його місце в банківському ризик-менеджменті, Єгорова А. С. (2021)
Щепіна Т. Г. - Комплексний аналіз грошових потоків державного підприємства "Антонов", Тітаренко А. Д. (2021)
Shyshpanova N. - Development of the Insurance Market in Ukraine in the Context of Transformation Changes, Bodnar O. (2021)
Яблуновська К. О. - Формування екологічної культури під час навчання фахівців економічного профілю (2021)
Kozhukhіvska R. - Tourism safety during the pandemic: statistics and analytics, Sakovska О. (2021)
Батченко Л. В. - Алгоритм розробки комунікативної політики підприємств в кризових умовах, Гончар Л. О., Поплавська А. В., Ключук А. В. (2021)
Лорві І. Ф. - Система маркетингових комунікацій торговельного підприємства, Морохова В. О., Бойко О. В. (2021)
Ковшик В. І. - Менеджмент дистанційної роботи в умовах пандемії, Яценко О. М., Горбунов М. П. (2021)
Пачева Н. О. - Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації, Подзігун С. М. (2021)
Смігунова О. В. - Детермінанти ефективного управління інноваційним розвитком підприємств, Дудник О. В., Міненко С. І. (2021)
Заяць О. І. - Глобальний вимір інноваційної сили країн-членів Європейськго Союзу, Ярема Т. В. (2021)
Безверхий К. В. - Облік і звітність соціальних відпусток: нові правила для бізнесу, Юрченко О. А. (2021)
Гаврилюк О. О. - Формування цінностей у сфері обліку і оподаткування через вивчення етичних норм, Талах Т. А. (2021)
Приймак Н. В. - Особливості бухгалтерського обліку окремих фінансових інструментів на прикладі форвардних контрактів (2021)
Кифяк В. І. - Механізм антикризового управління в корпораціях, Галюк Є. В. (2021)
Pavliuk O. - The assessment of internal capital adequacy (ICAAP) for Ukrainian banks (2021)
Букреєва Д. С. - Стратегічне планування та управління прибутком підприємств в умовах цифрової економіки, Тупіцина К. О., Больша А. К. (2021)
Дуброва Н. П. - Ключові аспекти аналізу прибутковості банку, Крюкова Г. В. (2021)
Сирятська Т. - Виконавські принципи українського піаніста та педагога Віктора Сирятського (2022)
Сідлецька Т. - Діяльність музеїв культурно-мистецького і просвітницького центру Вінницького національного технічного університету як важливого культурно-освітнього осередку (2022)
Сіненко О. - Специфіка композиторського стилю Костянтина Меладзе (на прикладі мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки") (2022)
Скворцова О. - "Вишиваний. Король України" А. Загайкевич: національна опера на шляху формування нової парадигми жанру (2022)
Скляров О. - Джаз: дефініція, становлення та роль у музичній освіті (2022)
Сорокопуд І. - Основні центри виникнення авангардних напрямів в українській графіці порубіжжя ХІХ – ХХ століть, Лагутенко О. (2022)
Таранцева О. - Модель реалізації організаційно-методичних умов викладання дуетно-сценічного танцю у підготовці майбутніх хореографів (2022)
Тормахова В. - Характерні риси оркестровки у репертуарі біг бенду Теда Джонса та Мела Льюїса (2022)
Тринько О. - Традиції американської поп-сцени (на прикладі Бейонсе Ноулз-Картер) (2022)
Уманець О. - Кітч у просторі культури межі XX – XXI ст. (2022)
Сидоренко Л. - Використання digital-методик у підготовці студентів закладів вищої освіти у процесі вивчення іноземних мов, Дернова Т., Рябцева І. (2022)
Ситковська М. - Мотив страждання як спокута провини в повісті І. Багряного "Огненне коло", Сажина Т. (2022)
Скляр О. - Інвективна лексика в конфліктному мовленні (на матеріалі політичного дискурсу) (2022)
Сокол Г. - Тема мистецтва та долі митця у новелі Галини Журби "Гістерія" (2022)
Соколовська Л. - Комунікативні стратегії і техніки публічного дискурсу через призму психолінгвістики, Стоянова І., Михайленко Т. (2022)
Starostenko T. - "Green" poetry and ecolization of everyday vocabulary (2022)
Татаровська О. - Семантика та функції заперечення в англомовному публіцистичному дискурсі (2022)
Телегіна Н. - Історичний хронотоп у романі Тоні Моррісон "A Mercy" (2022)
Тимощук Н. - Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія (2022)
Товстенко В. - Сучасна українська економічна терміносистема як компонент наукової картини світу (2022)
Христич Н. - Художній переклад у діалозі історії та духовності (на матеріалі роману Марі-Франс Клер "П’ять майорців для мого незнайомця"), Харченко Т. (2022)
Царук О. - Запозичення в англійській термінології нафтогазової промисловості, Грибіник Ю., Галай Т. (2022)
Чобанюк М. - Рецепція поетики Адама Міцкевича в українському літературознавстві (2022)
Шевців Г. - Жанрово-стильові особливості європейського античного автобіографічного дискурсу (2022)
Якобаш А. - Вербалізація авторських інтенцій модифікованими експресивними синтаксичними структурами в англомовному художньому тексті (2022)
Yalovenko O. - New interpretation of gender relations in Jhumpa Lahiri’s "Hell-Heaven" (2022)
Попадич О. - Інтегративний підхід до формування професійних цінностей вчителя в умовах інтенсивного розвитку медіаосвіти, Гаврилюк М., Кривошеєва О. (2022)
Roienko L. - Using of project-based learning method in organisation of students’ independent study in the process of foreign language teaching at higher educational establishments, Horlatova O., Redko S. (2022)
Руденко Ю. - Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності (2022)
Рудюк Т. - Формування інноваційно-природничої компетентності та математичної грамотності в процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики) (2022)
Савчук Б. - Походження назви "коучинг" у руслі науково-педагогічного дискурсу, Пантюк М., Котенко Р. (2022)
Самойленко В. - Розвиток soft skills у студентів під час вивчення мовознавчих дисциплін, Шуліченко Т. (2022)
Середа І. - Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога (2022)
Слободянюк Т. - Контроль якості знань на основі мовленнєво-мисленнєвого рівня відповідей студентів з основ педагогіки і психології (2022)
Sokyrska O. - The use of distance learning platforms in ESL instruction, Kolisnyk M., Kornytska Yu. (2022)
Сорокіна С. - Застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під час вивчення анатомії та фізіології людини, Андрієнко О. (2022)
Тамаркіна О. - Дуальна освіта: складнощі впровадження (2022)
Трускавецька І. - Формування дослідницьких умінь учнів на навчально-дослідних земельних ділянках у процесі вивчення дисциплін природничого циклу (2022)
Усар Г. - Розвиток духовності особистості в умовах застосування сучасних цифрових технологій в освіті: український і американський досвід (2022)
Харченко Ю. - Теоретико-методологічні підходи до сутності поняття "методологічна рефлексія концертмейстера закладу вищої освіти" (2022)
Хомик А. - Комунікативні стратегії – компоненти стратегічної компетентності в усному англомовному професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх іт-фахівців (2022)
Хріник Є. - Актуальні питання формування медіакультури майбутніх вихователів (2022)
Цуканова Н. - Педагогічні засади раннього розвитку дітей (2022)
Чайковська-Кобалія В. - Підвищення мотивації Phd студентів як фактор підвищення ефективності науково-інноваційної діяльності, Керекеша О. (2022)
Черниш О. - Структура процесу медіасоціалізації в закладі вищої освіти (2022)
Кай Ч. - Змішане навчання та розвиток цифрової компетентності студентів гуманітарних факультетів (2022)
Чорноус В. - Творчість майбутнього вчителя іноземної мови в процесі його професійного становлення (2022)
Швець Н. - Англійські, німецькі та французькі оніми як засіб збагачення словника майбутніх учителів ЗЗСО, Швець Т. (2022)
Юйань Ш. - Методологічні підходи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-фахової діяльності на засадах здоров’язберігаючих технологій (2022)
Альошина Т. В. - Дослідження ринку праці Дніпропетровського регіону (2021)
Варналiй З. С. - Реформування податкової системи як чинник забезпечення фінансової безпеки України, Кіслова А. О. (2021)
Варналiй З. С. - Запобігання фінансовому шахрайству в системі зміцнення фінансової безпеки України, Самвелян О. (2021)
Гладкова О. В. - Удосконалення управління трудовим потенціалом фармацевтичної компанії як фактор підвищення її конкурентоспроможності, Посилкіна О. В. (2021)
Гоголь І. А. - Вплив маркетингової інформаційної системи на формування маркетингової стратегії підприємства (2021)
Гуцалюк О. І. - Цифрові технології як інструмент покращення операційної діяльності транспортних підприємств (2021)
Доцюк С. О. - Теоретичні аспекти формування організаційно-інституційного забезпечення функціонування підприємництва (2021)
Козик В. В. - Метод оцінювання результатів науково-технічних робіт в умовах сталого розвитку (на прикладі ринку засобів мікромобільності), Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Стеців І. С., Дзюрах Ю. М., Гавриляк А. С. (2021)
Козик В. В. - Перспективи застосування водневих технологій в Україні (на прикладі виробництва електролізерів), Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Стеців І. С., Подольчак Н. Ю., Гавриляк А. С. (2021)
Назаренко І. В. - Технологія приготування м’яса у автоклаві зі збереженням хімічних властивостей тваринної сировини, Новосад Н. І. (2021)
Ничипорчук Т. О. - Фінансова безпека підприємства: теоретико-методичні аспекти, Коваленко Д. І. (2021)
Ночка М. П. - Оцінка розвитку людського капіталу України у світових рейтингах в умовах сталого розвитку (2021)
Олешко А. А. - Сучасні тенденції транснаціоналізації економіки України, Кузьмін В. Ю. (2021)
Чухліб А. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності виробництва продукції рослинництва, Ященко А. С. (2021)
Яровенко Г. М. - Бібліометричний аналіз досліджень сталого розвитку соціо-економічного сектору, Колотіліна О. В. (2021)
Скриньковський Р. М. - Соціальна економіка та соціальна політика: спільні риси та відмінності (теоретичні аспекти), Тиркало Ю. Є. (2021)
Зеркаль А. В. - Маркетингові комунікаційні стратегії підприємства в умовах цифровізації економіки, Голомб В. В. (2021)
Омельянович О. Р. - Сучасні тенденції застосування системи digital-маркетингу на автотранспортному підприємстві, Боб’як А. В. (2021)
Омельянович О. Р. - Обґрунтування стратегій диверсифікації діяльності автотранспортного підприємства та їх експериментальна перевірка, Демішкан Ф. В. (2021)
Сало Я. В. - Соціальна реклама як комунікаційний ресурс управління, Іванова Є. О. (2021)
Cui L. - A comparative analysis of the consumption structure of Chinese urban and rural residents (2021)
Lichen N. - Management aspects of the research of the relationship of scale and efficiency of family farms in Henan province (2021)
Бахчиванжи Л. А. - Фінансова складова формування інфраструктури зовнішньоторговельної діяльності малих суб’єктів господарювання аграрного сектора, Барбінягра О. М. (2021)
Жигалкевич Ж. М. - Особливості управління ресурсним потенціалом підприємства, Єфімова Л. І. (2021)
Звягінцева О. Б. - Товарний менеджмент підприємств ресторанного господарства, Матвієнко С. В., Назаренко І. В. (2021)
Пилипенко О. І. - Методологічні та організаційні засади оцінки фінансових інструментів суб’єкта господарювання (2021)
Порсюрова І. П. - Формування системи управління витратами торговельного підприємства (2021)
Скриньковський Р. М. - Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькими ризиками, Крамар О. М., Замула Х. П., Хмиз В. Т., Візняк Ю. Я., Гудима В. В., Горбонос Ф. В., Тиркало Ю. Є., Павленчик Н. Ф. (2021)
Яворська Н. П. - Цифрова конкурентоспроможність України: загальні тенденції та моделювання впливу, Данько Т. І. (2021)
Грищук Н. В. - Трендові інструменти фінансування сільськогосподарських підприємств за сучасних економічних умов (2021)
Набатова Ю. О. - Оцінка фінансової діяльності підприємства: розробка заходів щодо покращення стану та запобігання можливості банкрутства, Гурська Н. В. (2021)
Тонкошкур М. В. - Ефективна співпраця туроператорів та турагентів як засіб забезпечення надійності функціонування туристичного ринку, Лелюк Д. А. (2021)
Звернення до Уряду України про вжиття заходів щодо охорони та відновлення земельних ресурсів в умовах воєнного стану (2022)
Круглий стіл "Український чорнозем: охорона, моніторинг, землеустрій" (2022)
Мірошниченко М. М. - Гармонізація визначення фосфору і калію в ґрунті за націо­нальними та міжнародними методами, Христенко А. О., Ревтьє-Уварова А. В., Лісовий М. В. (2022)
Польовий В. М. - Вплив удобрення та вапнування на баланс і вміст форм калію в дерново-підзолистому ґрунті, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Колесник Т. М. (2022)
Ткаченко М. А. - Моніторинг забур'яненості посівів сої у короткоротаційній сівозміні, Задубинна Є. В., Цюк О. А., Кондратюк І. М. (2022)
Савчук І. М. - Продуктивність бугайців та якість м'язової тканини і печінки за використання високобілкових кормів у раціонах, Ковальова С. П., Тимошенко З. А., Ящук І. В. (2022)
Міщенко О. А. - Ізоляція та заміна бджолиних маток за умов медозбору, Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2022)
Булгаков В. М. - Експериментальні дослідження двовалового очисника головок коренеплодів, Адамчук В. В., Головач І. В., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І. (2022)
Рижук С. М. - Стратегічне управління продуктивністю агроценозів у системі осушуваного землеробства, Кочик Г. М., Мельничук А. О., Кучер Г. А., Савчук О. І. (2022)
Ситнік Н. С. - Розробка жирової основи косметичних засобів для волосся, Мазаєва В. С., Федякіна З. П., Нечитайло Ю. І. (2022)
Вергунов В. А. - Д. Г. Віленський — відомий український ґрунтознавець і геоботанік, організатор галузевого науково-освітнього процесу (2022)
І. М. Беспалову — 75 (2022)
Чадюк В. О. - Математична модель наносенсора на основі оптичного пінцета (2021)
Андрієнко О. В. - Моделювання високовольтного іонного діода з дротовим катодом при атмосферному тиску азоту, Мельниченко М. С., Сидоренко С. Б., Кузьмичєв А. І. (2021)
Димерець А. В. - Зниження індукції магнітного поля паралельних ЛЕП методом оптимізації порядку підвісу фаз, Ревко Д. А., Красножон О. В., Красножон А. В. (2021)
Гарницький А. В. - Зарядний пристрій акумулятора з двостороннім передаванням енергії, Вербицький Є. В. (2021)
Євдощенко І. М. - Вішвеш Кулкарні Моделювання та аналіз сигналів біонанопорового секвенування ДНК для виявлення генетичних мутацій, Іванько К. О., Іванушкіна Н. Г. (2021)
Клен К. С. - Перша вибіркова ентропія як функція стану системи розосередженої генерації (2021)
Ярошенко М. О. - Ієрархічна згорткова нейронна мережа для підвищення роздільної здатності інфрачервоних зображень, Варфоломєєвs А. Ю., Ягановs П. О. (2021)
Батрак Л. М. - Особливості роботи імпульсних регуляторів в режимі передавання максимальної потужності, Ромашко В. Я. (2021)
Зубков А. Д. - Дослідження доцільності застосування генетичного алгоритму для задач електроакустики, Волков Д. Д., Дідковський В. С. (2021)
Паренюк А. В. - Дослідження сукупного впливу стресового фактору та музичного сигналу на психофізичний стан людини, Паренюк Д. В., Дрозденко К. С., Найда С. А. (2021)
Huseynova A. D. - Development perspectives of cloud technologies in the education system during the pandemic, Mammadova A. I., Abilova A. S., Hajikerimova Kh. Q., Hasanova H. R., Mazanova O. I. (2022)
Андрощук Г. О. - Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (частина 1) (2022)
Паладченко О. Ф. - Потенціал регіонів для реалізації національних завдань Цілі сталого розвитку 14 щодо збереження морських ресурсів, Молчанова І. В. (2022)
Кужель Е. В. - Якщо "і і і” спільно, то … (2022)
Півоваров О. А. - Харчові продукти як протидія SARS-COV-2, Миколенко С. Ю., Маркін А. М. (2022)
Клюєв Є. І. - Обґрунтування вибору об'єктів дослідження засобами теорії нечітких множин, Засанська С. В., Міхайленко Д. О., Клюєва К. Є. (2022)
Розора І. В. - Побудова критеріїв згоди про вигляд імпульсної перехідної функції, Мельник А. О. (2022)
Чурсінов Ю. О. - Техніко-економічне обґрунтування доцільності сортування відходів зернових та олійних культур, Луценко М. В., Кудрявцев І. М. (2022)
Білик С. Ю. - Аналіз методів та способів діагностування двигунів внутрішнього згоряння методами нерозбірного контролю, Божко Е. В. (2021)
Борисенко А. М. - Аналізування частотних характеристик системи керування процесами подачі палива у циліндри силового агрегату, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю., Зиков І. С. (2021)
Гаврилова Т. В. - Застосування та схеми попереднього індукційного нагріву у магнітно-імпульсній обробці металів, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О. (2021)
Дегтярьов І. М. - Аналіз геометричних параметрів та технічних вимог до штифтових конічних з’єднань у вузлах насосів, Нешта А. О., Самардак М. П., Кононович В. М., Клок Я. В. (2021)
Довгополов А. Ю. - Забезпечення продуктивності виготовлення паливних брикетів Pini-Kay за рахунок модернізації робочої частини пресу ПШ-250, Некрасов С. С., Реута З. А. (2021)
Крилов Д. С. - Вдосконалення структури векторної системи керування активного керованого випрямляча, Холод О. І. (2021)
Сергієнкo М. Є. - Аналіз параметрів приводу здвоєного зчеплення зі зменшеними енерговитратами на керування, Калінін П. М., Гасанов М. І., Павлова Н. М., Свідло В. С., Окунь А. О. (2021)
Степанець О. В. - Модельно-прогнозуючий регулятор дуттєвого режиму киснево-конвертерного процесу, Маріяш Ю. І. (2021)
Чулєєва О. В. - В’язкопружні властивості полімерної композиції, що не містить галогенів, для кабельної продукції, Золотарьов В. М., Чулєєв В. Л., Кулешова Т. А., Суслін М. С. (2021)
Заковоротний О. Ю. - Властивості інтервальних нечітких множин типу-2 в системах підтримки прийняття рішень, Харченко А. О. (2021)
Заморська І. Л. - Втрати маси та товарна оцінка плодів груші впродовж зберігання залежно від способу пакування, Рибчак О. С. (2021)
Івашура А. А. - Стала харчова поведінка, Борисенко О. М., Толмачова М. В. (2021)
Сова Н. А. - Використання борошна із насіння нішевих культур у технології виробництва кексів, Худайбердієва К. А., Коваленко Н. В., Михненко І. Р. (2021)
Черняк О. М. - Cтандартизація режимів стерилізації текстильних матеріалів в умовах пандемії (СOVID-19) методом іонізуючого випромінювання, Сороколат Н. А., Каницька І. В., Багаєв І. О., Фатєєва Л. Ю. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Чирков О. - Концепція етнокультурного розвитку українського суспільства (1991—2022) у контексті ескалації російсько-української війни (2022)
Грабовська І. - Ідеї справедливості у філософії Григорія Сковороди в контексті західної філософської традиції трактування поняття справедливості (До 300-річчя філософа) (2022)
Трачук О. - Племінні гнізда поселень скіфів-землеробів Лівобережної України (2022)
Казакевич Г. - Етнічні спільноти давньої Європи як культурні ідентичності (на прикладі кельтів залізної доби) (2022)
Божук А. - До питання хронології організації української інтелігенції Севастополя "Кобзар" на початку ХХ століття (2022)
Молоткіна В. - Рудяківська пересувна навчальна кошикарська майстерня: створення та функціонування (1905—1913 рр.), Жам О. (2022)
Крисаченко В. - Російська стратегія геноциду української нації: московські злочинні "хвилі" голодоморів (2022)
Тимошик М. - Змосковлення свідомості західноукраїнського населення засобами партійно-радянської преси (на матеріалах архіву редакції чернівецької обласної газети "Радянська Буковина". 40—50 роки ХХ ст.) (2022)
Губський С. - Діяльність адмірала А. Покровського у розбудові українського флоту у Криму та на Півдні України у 1917—1918 рр. (До 160-річчя з дня народження) (2022)
Газізова О. - 15 Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2022)
Газізова О. - 2 Міжнародний конкурс для вчителів закладів загальної середньої освіти України та освітніх установ української діаспори "Українознавчі пріоритети освітнього процесу" (2022)
Чупрій Л. - Геополітична роль Китаю в сучасному глобалізованому світі (2022)
Борисевич Л. - Українські мандрівні студенти — носії гуманних ідей XVII—XVIII століть, Новосад М., Сініцина А. (2022)
Краснодемська І. - "Тут все: гармонія, краса та досконалість, природа вся в один акорд злилася…" (До 145-річчя з дня народження та 90-річчя з дня смерті Максиміліана Олександровича Волошина) (2022)
Фігурний Ю. - 2 Всеукраїнські наукові читання "Свою Україну любіть!", Шакурова О., Безсмертна Н. (2022)
Талько Т. - Особливості сприйняття західноєвропейських впливів українською філософією та соціологією в добу УРСР (2022)
Фігурний Ю. - Соціологічний аналіз культурного життя сучасних українців (2022)
Andrushchak I. Ye. - Features of the main directions, techniques and methods of protection against fishing attacks (2022)
Pasternak I. - Web-service for optimizing the work of secondary schools, Hryhlevych M. (2022)
Pasternak I. - Navigation service search for blood and organs for patients, Struk I. (2022)
Zalialetdzinau K. - Automation of organizations using cloud technologies: security issues (2022)
Ковівчак Я. В. - Розробка автоматизованої системи моніторингу надзвичайних ситуацій у лісових екосистемах, Дубук В.І., Дмитришин А. Я. (2022)
Лавренчук С. В. - Дослідження методів розрахунку відстаней, пройдених торговими агентами, Мельник К. В., Багнюк Н. В., Пащук В. Ю. (2022)
Падалко А. М. - Simulink модель асинхронного електродвигуна з короткозамкнутою обмоткою, Падалко Н. Й., Падалко К. А. Собчук Д. С. (2022)
Філь Н. Ю. - Моделі вибору обладнання для автосервісу (2022)
Брагінець О. В. - Використання математичного пакету Maple до розв’язання СЛАР прямими чисельними методами, Воробйова А.І. (2022)
Гулівата І. О. - Формування загальної навчальної компетентності студентів під час вивчення логіки в умовах дистанційного навчання (2022)
Іваненко А. Р. - Спосіб компіляції замикання вкладених функцій мови TypeScript у проміжну мову CIL платформи .NET, Марченко О. І. (2022)
Каганюк О. К. - Аналіз апаратних та програмних методів захисту інформації від несанкційного доступу до інформаційного каналу передачі даних, Чернящук Н. Л., Бурчак І. Н. (2022)
Коломоєць Г. П. - Дослідження тестового покриття на рівні байт-коду Java (2022)
Пікуляк М. В. - Використання апарату нейромереж для дослідження адаптивної навчальної траєкторії, Савка І. Я, Дутчак М. С. (2022)
Козак Є. Б. - Прогнозування трафіку корпоративної мережі із застосуванням штучних нейронних мереж (2022)
Лишук В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача АС-DC, Євсюк М. М., Приступа С. О., Селепина Й. Р., Якимчук Н. М. (2022)
Микитенко С. С. - Принципи формування архітектури мереж стільникового зв’язку п’ятого покоління (2022)
Потапова К. Р. - Метод розпізнавання дефектного мовлення на базі технології Mel-cepstral, Наливайчук М. В., Климчук І. О. (2022)
Большаков В. І. - Аспекти застосування фрактального моделювання, Волчук В. М., Котов М. А., Фісуненко Д. П. (2022)
Вахрушева В. С. - Вибір режимів термічної обробки труб зі сплаву Ti−3Al−2,5V для зняття залишкових напружень на кінцевому етапі виготовлення, Грузін Н. В. (2022)
Дерев'янко В. М. - Наномодифікація системи СаО−SO3−H2O, Кондратьєва Н. В., Гришко Г. М. (2022)
Єгоров Є. А. - Деякі особливості використання сталі під час відновлення будівель і споруд, Івченко Ю. В., Купнєвич Л. В., Карасік І. В. (2022)
Кімстач Т. В. - Оптимізація вмісту олова та алюмінію в олов'яній бронзі за показниками механічних властивостей, Узлов К. І., Реп'ях С. І., Солоненко Л. І. (2022)
Кравчуновська Т. С. - Проєктний підхід до організації та управління будівельно-аграрними кластерами, Євсєєва Г. П., Ковальов В. В., Євсєєв В. О., Косячевська С. М. (2022)
Титул (2022)
Каржинерова Т. І. - Фактори, які впливають на експлуатаційну придатність конструкцій будівель, що підлягають ревіталізації (2022)
Пальченко О. Л. - Сучасні тенденції розвитку відновлюваних джерел енергії. ГАЕС – як накопичувачі сонячно-вітрової енергії (2022)
Наливайко Т. А. - Покращення реологічних властивостей фібробетонних сумішей, Наливайко Т. Т. (2022)
Рязанцев О. І. - Використання поверхневого стоку (2022)
Епоян С. М. - Розробка методики розрахунку та розрахунок комбінованого горизонтального відстійника, Айрапетян Т. С., Волков В. М., Гайдучок О. Г., Сухоруков Г. І. (2022)
Чернишова Л. М. - Безпечність визначення стану будівельних матеріалів за рахунок використання біотестування, Мовчан С. І., Епоян С. М. (2022)
Христенко А. М. - Особливості спухання активного мулу в мембранних біореакторах (2022)
Саєнко Л. В. - Результати моделювання роботи вібраційного преса з двочастотним приводом (2022)
Леонов В. П. - Функціональна класифікація будівельних матеріалів (2022)
Богатчук С. - Позасудові репресії на території Вінницької області 1937 – 1939 років, Богатчук В. (2022)
Дрогомирецький Б. - Сучасна гібридно-інформаційна війна: історіографічний вимір (2022)
Куриляк В. - Рухи за помірність та медичні практики Сполучених Штатів Америки на початку ХІХ століття (2022)
Підберезних І. - Політика адміністрації президента США Джо Байдена щодо країн Південно-Східної Азії (2022)
Руденко Ю. - Стратегії виживання українського селянства в умовах голоду 1946 – 1947 рр. (на прикладі с. Коврай) (2022)
Хан Є. - Трансформація воєнної історії та відновлення історичної пам’яті в умовах протидії інформаційній експансії, Вановська І. (2022)
Amiraslanov Rafig M. - Influence of social events of the period on the formation and artistic embodiment of the national character in 1990 – 2010 (2022)
Бензюк О. - Методологічні засади формування української народно-інструментальної виконавської школи, Душний А., Заєць В. (2022)
Берлач О. - Реінтерпретація образу Галицько-Волинського князівства в творчому доробку мистецького об’єднання "Куля", Лесик-Бондарук О. (2022)
Бермес І. - Українське хорове мистецтво як об’єкт наукових зацікавлень (2022)
Дацько Н. - Мотив розквітлого хреста в оздобленні Святоуспенської Унівської Лаври (2022)
Захарова О. - Мистецтво оформлення бальних залів (2022)
Качуринець Л. - Теоретичні основи театралізації вокально-хорового мистецтва (2022)
Кириленко Я. - Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання, Кондратенко І., Парфентьєва І. (2022)
Коваль А. - Святий Миколай в іконописі Корнила Устияновича (2022)
Когут В. - Відеоарт Львова характерні особливості відеомонтажу (на прикладі доробку кафедри актуальних мистецьких практик – ЛНАМ) (2022)
Кочетков В. - Візуалізація та її місце у сучасних естрадно-театральних постановках (2022)
Лє Л. - Опера "Пісня Меджнуна" Брайта Шена як відображення проблеми діалогу культур у творчості китайсько-американського композитора (2022)
Abdullayeva T. - The development of American children’s drama (2022)
Авраменко Б. - Система вправ з навчання фонетики турецької мови (2022)
Bayramova Mazahir L. - Development of the genre of sıra ın wrıtten lıterature (2022)
Бікезіна А. - Мовна картина світу: лінгвоісторіографічний аспект (2022)
Верезубенко М. - Типологія помилок машинного перекладу текстів туристичної тематики у мовній парі німецька – українська, Безугла А. (2022)
Вовкодав О. - Класифікація абстрактної лексики англійської мови (2022)
Hladkoskok L. - Music in E. L. Doctorow’s novel "Ragtime", Muradkhanian I., Semen H. (2022)
Голубовська І. - Специфіка художнього відтворення трагедії рекрутчини в новелах Василя Стефаника "Виводили з села" та "Стратився", Підгурська В. (2022)
Гриженко Г. - Засоби постмодернізму як світоструктуруючого принципу та його соціокультурні особливості, Войцьо І. (2022)
Гудима А. - Подія зруйнування Запорозької Січі 1775 року в поетичній інтерпретації Т. Шевченка, а також А. Метлинського і П. Куліша (2022)
Ананьян Е. - Дидактичні можливості евристичного навчання на уроці іноземної мови (2022)
Березнева І. - Деякі аспекти навчання аудіювання на заняттях з іноземної мови в військовому ВНЗ (2022)
Boyko G. - Conducting remote binary classes on Ukrainian as a foreign language for students third course (ecology) (2022)
Boichuk A. - Formation of university students’ positive motivation for foreign languages learning, Sivkovych H., Tytun O. (2022)
Бондар Г. - Основи професійної компетентності вчителя іноземної мови, Павлюк В. (2022)
Боса В. - Професійна підготовка філолога засобами сучасних ІКТ: соціокультурний та лінгводидактичний підходи (2022)
Бровко К. - Вплив інтернет-сленгу на розвиток пізнавальної активності студентської молоді до вивчення іноземної мови (2022)
Bukhinska T. - Qualitativeness of foreign language learning by students of non-professional specialties in the conditions of distance education, Hladkoskok L., Marchuk O. (2022)
Буяновська О. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах (2022)
Варєшкіна Н. - Лінгвістичні одиниці як носії етнокультурної інформації та їхнє місце в навчальних матеріалах з іноземної мови (2022)
Вересоцька Н. - Сучасні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів, Пильтяй О. (2022)
Гармаш О. - Роль іноземної мови як засобу реалізації концепції "4К" у процесі підготовки здобувачів немовних спеціальностей (2022)
Gordiyenko O. - Quality of language exams in evaluation of professional communicative competence, Myroshnychenko O., Dmyterko Ye. (2022)
Григорова І. - Психолого-педагогічні умови формування та розвитку навичок міжкультурної комунікації у майбутніх офіцерів при вивченні іноземної мови, Ребрій І. (2022)
Давиденко О. - Особливості розвитку комунікативних навичок з іноземної мови у студентів немовних спеціальностей за дистанційної форми навчання (2022)
Денисенко В. - Педагогічна техніка викладача як фасилітатора учбового процесу та її компоненти (2022)
Димова І. - Імерсивний підхід в системі університетської освіти (2022)
Довгопола Л. - Уплив позакласної діяльності учнів у довкіллі на формування екологічної компетентності, Гьонгюрдю М. (2022)
Золотько Ю. - Впровадження ЕМІ у закладах вищої освіти: досвід Маріупольського державного університету (2022)
Зубенко О. - Застосування інтерактивних технологій у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти (2022)
Калинич К. - Історико-методичні аспекти екзаменаційного контролю у вищій школі (2022)
Коноз О. - Розвиток інклюзивної освіти в Україні у період інтеграційно-інклюзивних процесів 2001 – 2010 рр. (2022)
Коменда О. І. - Кирило Стеценко:індивідуальний стиль як чинник творчого універсалізму (2020)
Кушнірук О. П. - Симфонічний стиль Олександра Яковчука: динаміка становлення (2020)
Тучапець А. І. - Альтова музика Євгена Станковича як феномен творчості музиканта (2020)
Засадна О. В. - Жанр вінчання у творчості композиторів Київської хорової школи початку ХХ століття (2020)
Дзізінська Н. О. - Другий скрипковий концерт Бели Бартока у контексті розвитку жанру (2020)
Ніколенко Р. В. - Ваіраційні цикли Марка-Андре Амлена: композиторська інтерпретація жанру (2020)
Запєвалова Л. Г. - Білоруська музика у вузівському курсі сольфеджіо:стильовий аспект, Тіхомірова А. А. (2020)
Підгорбунський М. А. - Палеографічний аналіз невменних та фітних знаків із "Півчої азбуки" XVII століття (2020)
Лю Лє - Постмодерністська рецепція ідеї двосвіття в опері Тан Дуна "Марко Поло" (2020)
Гуй Цзюнцзе - Еволюція хорової культури Шанхаю в аспекті взаємодії з традиціями європейського музичного мистецтва (2020)
Вимоги до статей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Іваньо С. - Причини створення і діяльність Товариства Приятелів Гуцульщини у 1930-х рр. (2021)
Ільницький В. - Репресований отець Зиновій Бандрович (1916 – 1986): реконструкція біографії за матеріалами архівно-кримінальної справи, Гриник Л. (2021)
Кемінь В. - Локальна історія у формуванні національної ідентичності дітей та молоді у працях культурно-освітніх діячів Закарпаття (XIX – перша половина XX ст.), Кемінь Г. (2021)
Корсак Р. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства (2021)
Набока С. - Екологічний міф в історичному аспекті (2021)
Поливач М. - Рід Михайла Грушевського – материнська лінія в ХІХ-ХХ ст. (2021)
Стецик Ю. - Видавнича праця та трагічна доля отця Модеста (Михайла) Пелеха (чин святого Василія Великого) (1883 – 1955 роки), Ільницький В. (2021)
Бардік М. - Розписи церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври ХХІ ст.: програма, атрибуція, стиль (2021)
Варчук М. - Дослідження невідомого мініатюрного "Портрета Станіслава-Августа Понятовського" у Музеї Ханенків (2021)
Захарова О. - Використання творів мистецтва як дипломатичних дарунків (2021)
Клівак В. - Особливості використання технології 3D-моделювання в робочому та навчальному процесі дизайнерів (2021)
Колесник Н. - Екологічний дизайн у проєктній діяльності здобувачів вищої освіти, Танська В. (2021)
Ластовецький М. - Творчі контакти Богдани Фільц із мистецькими колами Дрогобича, Ластовецька Л. (2021)
Мамедова Г. - Роль живописного искусства в формировании экологической культуры (2021)
Абдуллаева Гюляр Сабир гызы - Сравнение поэмы шейха Галиба "Хусн и Эшг" по линиям, пересекающимся с "Лейли и Меджнун" (2021)
Бабій І. - Мовна політика незалежної України (2021)
Безпаленко А. - Семантика поезій Василя Герасим’юка в аспекті гештальт-теорії (до 65-ї річниці із дня народження поета) (2021)
Vukolova K. - Linguistic mosaic of Midland Dialect Continuum (MDC) in frames of American English (phonetic aspect), Smoliana T. (2021)
Гізер К. - Перекладацьке відтворення ідеологічного складника текстів медіадискурсу у термінах критичного дискурс-аналізу: лексико-семантичний аспект (2021)
Гошилик Н. - Корпусний аналіз лексеми sustainable у сучасному американському дискурсі блогів (2021)
Доценко О. - Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження) (2021)
Koziarevych-Zozulya L. - Fascinative parameters of mindful communcation: linguisctic view (2021)
Крутько Т. - Стилістичні засоби у малоформатних повідомленнях мережі Facebook, Купчик Л., Масло І. (2021)
Алексєєва Н. - Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: поняття та зміст (2021)
Атаманчук В. - Важливі STEM-інтеграційні основи природничо-наукової освіти, Атаманчук П. (2021)
Боднар Т. - Сучасні практики використання змішаного навчання в українській вищій школі (2021)
Буц О. - Компоненти формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер до роботи з особами геронтологічного віку (2021)
Вінарчук Н. - Освітнє середовище закладу дошкільної освіти як чинник фізичного розвитку дошкільника, збереження та зміцнення здоров’я (2021)
Галенко А. - Використання онлайн-тестування на заняттях із літератури у процесі формування культурологічної компетентності філолога (2021)
Германова Д. - Структура когнітивних умінь учнів 5–6 класів (2021)
Давидова Ж. - Забезпечення ефективності системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей (2021)
Даниліна О. - Інтеграція міжкультурної комунікації у вітчизняний освітній процес, Каліна І., Штепенко О. (2021)
Журавко Т. - Soft skills і критичне мислення дошкільників: навички у XXI столітті (2021)
Удовик В. - Питання про повторне використання творів образотворчого мистецтва статусу Суспільного надбання галерей, бібліотек, архівів і музеїв (GLAM) в аспектах європейської реформи авторського права, Литвинова Л., Пономаренко З. (2022)
Лопата О. - Забезпечення безпеки даних користувачів бібліотек у контексті нових правових стандартів Європейського Союзу (2022)
Ржеуський А. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів в умовах карантину на прикладі бібліотек педагогічних закладів вищої освіти, Кунанець Н. (2022)
Косенко О. - Вітчизняна медична періодика 1920–1930-х років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Вакульчук О. - Багатотиражні газети України 1950–1990-х років: особливості функціонування, зміст (2022)
Галицька С. - Бібліотечні класифікації в інформаційно-пошукових системах: досвід бібліотек університетів Німеччини (2022)
Дем’янюк Л. - Національна бібліотека та архів Ісламської Республіки Іран: створення і запуск інноваційної платформи "Libtech" (2022)
Гладченко С. - Видання з військової історії України у фондах Загальної бібліотеки Військової академїї (м. Одеса), Кольчак М., Дивна С., Пігулевська І., Маслій І., Лісніченко О., Козачинська Т. (2022)
Хемчян І. - Медійна та інформаційна грамотність – головна компетенція сучасного бібліотекаря, Гончаренко О. (2022)
Наука та бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: міжнародна підтримка (2022)
Мельничук І. - Історія становлення та діяльності майстерень декоративного та інтимного пейзажу в Українській академії мистецтв 1917–1922 рр. (2021)
Островська С. - Роль і значення комплексних реставраційних досліджень у вивченні пам’ятки архітектури XVI ст. на пл. Ринок № 4 у Львові (2021)
Петришин Ю. - Скульптурні анотаційні дошки іменних вулиць Івано-Франківська (2021)
Пожарська А.-О. - Основні драматургічні принципи функціонування музики у фільмі "Хроніки Нарнії: лев, чаклунка та шафа" (2021)
Романенкова Ю. - Мотив часу у творчості українського митця Костянтина Калиновича, Арая Берріос Н. (2021)
Семчук Л. - Монохромний базовий "розвід" вишивок як форма збереження традиційної орнаментики (2021)
Сілогаєва В. - Провідні митці школи польських плакатів, Потапенко М., Гресик І. (2021)
Фрайт О. - Музична номеносфера як індикатор емінентності літературних текстів (2021)
Чорний М. - Художні та стилістичні особливості творчих пошуків майстрів косівської мальованої кераміки (2021)
Лисенко Н. - Неологізми доби пандемії COVID‑19 як відображення динамізму сучасного французького лексикону (2021)
Масло О. - Композиційні прийоми відображення часового простору, Волкова І., Яковчук А. (2021)
Наумовська О. - Сучасна демонологічна билиця: образні константи та модифікації, Грищенко І. (2021)
Ординська І. - Семантика твірних лексем ойконімів Північної Хмельниччини (2021)
Поліна Г. - Специфіка англійського реалізму в романі Чарльза Дікенса "Пригоди Олівера Твіста", Овчатова А., Купрійчук А. (2021)
Рахімова О. - Принципи мовного коучингу у викладанні іноземних мов (2021)
Савенко О. - Художній прийом аналогії у "Молінні" Данила Заточника (2021)
Sobol L. - Enhancement of Ukrainian graphics and development of orthography (2021)
Терехова І. - Художня інтерпретація проблеми братовбивства в прозі Євгена Гребінки (2021)
Іншаков А. - Емоційне вигорання вихователів закладів дошкільної освіти і шляхи його подолання, Іншакова І., Суятинова К. (2021)
Кваша А. - Булінг: поняття і сутність (2021)
Кириченко Т. - Сутність кроскультурної взаємодії у навчанні дорослих іноземної мови, Рідель Т. (2021)
Коцан О. - Міждисциплінарний контекст музично-виконавської та педагогічної підготовки майбутніх викладачів фортепіано (2021)
Кузьменко А. - Вимоги до доктора філософії в Україні як суб’єкта академічної доброчесної діяльності (2021)
Liu Yanshi - The approaches to improving the core competences of bachelor-translators based on the social demands (2021)
Мартин О. - Особливості розвитку педагогічної освіти у Швеції на початку ХХІ століття (2021)
Онисенко С. - Тема "Моя майбутня професія" в межах курсу "Іноземна мова (українська мова) за професійним спрямуванням" під час підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей (2021)
Postykina Ie. - Use of IT (information technologies) in the work with students of the economic specialities (2021)
Семида О. - Особливості мотивації студентів під час дистанційного навчання іноземної мови, Гурєєва Л. (2021)
Тонконог Н. - Використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов, Черепинська А., Лисенко Т. (2021)
Філатова Л. - Педагогіка партнерства: апгрейд інструментарію сучасного учителя початкових класів (2021)
Шалигіна Н. - Педагогічні умови підвищення якості мовної підготовки військових фахівців під час дистанційного навчання, Каменцев Д., Гавришків О. (2021)
Шипка М. - Моральне виховання у спадщині Блаженнішого Любомира Гузара (2021)
Кушнір В. - Рецензія на монографію Шевченка Андрія Михайловича "Господарський комплекс Буджака у ХІХ – на початку ХХ ст.: історія регіональної економіки" (2021)
Авраменко Б. В. - Аналіз помилок у процесі навчання фонетики турецької мови (2022)
Бабич В. І. - Формування соціального здоров’я дітей із особливими потребами в умовах інклюзивної освіти, Дубовой В. В., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Галюза С. C. (2022)
Белінська Т. В. - Формування художньо-творчої толерантності майбутніх педагогів-музикантів у процесі диригентсько-хорової підготовки, Газінська О. В., Стрєбкова Д. В., Науменко І. В. (2022)
Белоус І. В. - Використання персоніфікованого хмаро орієнтованого освітнього середовища у навчанні фахових медичних дисциплін, Науменко О. М., Стучинська Н. В. (2022)
Білозерська Г. О. - Технологія розвитку критичного мислення майбутнього педагога-музиканта на заняттях з хорового диригування, Сізова Н. С., Кравцова Н. Є., Кравченко І. М. (2022)
Boyko G. I. - Advantages and disadvantages of the virtual learning environment from Ukrainian as a foreign language for students of the 2nd course of technical higher education institution (2022)
Бровко К. А. - Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід, Дурдас А. П., Сопова Д. О., Андрощук К. Г. (2022)
Буцик І. М. - Особливості організації групової навчальної діяльності студентів ЗВО в умовах змішаного навчання (2022)
Ван Інчжи - проблеми сучасної фортепіанної підготовки вчителів музики у Китайській Народній Республіці (2022)
Vasilenko L. M. - Vocal training of music students based on the hedonistic imperative of a person (2022)
Василишина О. В. - Технології впровадження дидактичних завдань для ефективного формування готовності майбутніх менеджерів організацій до управлінської діяльності в умовах ЗВО (2022)
Voronina H. R. - Effective strategies of learning ESP vocabulary for technical students, Meleshko I. V., Kriukova Ye. S., Yamshynska N. V. (2022)
Гарєєва Ф. М. - Підвищення ефективності вивчення фізики іноземними студентами засобами цифрових технологій, Чурсанова М. В., Савченко Д. В., Матвєєва Т. В. (2022)
Григоренко Г. В. - Взаємодія суб’єктів освітнього процесу професійно-педагогічної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання, Григоренко Д. П. (2022)
Гриценко А. П. - Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки, Ухналь О. М. (2022)
Дембіцька О. О. - Застосування інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді, Гайдай С. І., Хапсаліс Г. Л., Чайченко Н. Л. (2022)
Демянчук М. Р. - Дидактичний потенціал курсів "Обстеження та оцінка здоров’я людини" й "Медична та соціальна реабілітація" у формуванні професійної компетентності бакалаврів сестринської справи (2022)
Ємельянова Д. В. - Формування лінгвокультурологічної толерантності українських студентів у процесі навчання китайської мови (2022)
Журавська Н. С. - Форми організації та методи навчання на основі самопізнання (2022)
Івах С. М. - Методичні аспекти підвищення педагогічної майстерності вихователя сучасного закладу дошкільної освіти (2022)
Кір’янова О. В. - Теоретичні аспекти мовної освіти іноземних студентів, Долгопол О. О. (2022)
Левченко Н. В. - Молодіжні клуби: вітчизняний та міжнародний досвід (2022)
Макаренко А. В. - Модульний підхід до розробки навчальних програм з фахових дисциплін у процесі підготовки фахівців фізичного виховання, Яковенко В. Г., Буров Ю. В. (2022)
Максимова К. В. - Визначення рівня задоволеності якістю життя студентів під час занять різними фітнес-програмами в різнопрофільних ЗВО м. Харкова, Соїна І. Ю., Петрусенко Н. Ю. (2022)
Мельник А. Ю. - Розвиток швидкісно-силових здібностей волейболістів за рахунок комплексу вправ за протоколом Табата, Стрельникова Є. Я. (2022)
Mесарош Л. В. - Професійні компетенції майбутніх учителів фізики та математики (2022)
Невзоров Р. В. - Особливості педагогічного вимірювання операційного компоненту фахової готовності до бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації (2022)
Омельчук В. В. - Думки та поради Василя Сухомлинського щодо виховання жінки-матері та чоловіка-батька (2022)
Опанасенко Н. І. - Академічна доброчесність як одна з вимог написання наукових робіт магістрами початкової освіти, Черненко Г. М. (2022)
Піддубцева О. І. - Особливості організації змішаного навчання під час викладання іноземних мов у закладах аграрної вищої освіти (2022)
Позняк О. С. - До проблеми створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського