Вихідні відомості (2022)
Смирнов І. - Відкладений попит на туристичні послуги як чинник розвитку туризму в постпандемічний час у світі та в Україні, Любіцева О. (2022)
Козловський Є. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в період пандемії COVID-19, Яцюк І., Столож К. (2022)
Устименко Л. - Вплив лідерів думок на просування туристичного продукту, Булгакова Н., Виставна А. (2022)
Самілик М. - Вплив локаворства на розвиток гастрономічного туризму Сумщини (2022)
Доценко А. - Пам’ятки українського козацтва як туристичний ресурс, Басюк Т. (2022)
Антоненко В. - Вплив російської військової агресії на природні туристичні ресурси України, Хуткий В. (2022)
Саліхова О. Б. - Фармацевтика України: від залежності до ендогенного розвитку, Гончаренко Д. О. (2020)
Юрик Я. І. - Неформальна зайнятість в Україні та формування інституційних умов її мінімізації (2020)
Трипольська Г. С. - Оцінка витрат на заходи з адаптації до зміни клімату в Україні (2020)
Федяй Н. О. - Середньострокові перспективи функціонування морських портів України (2020)
Бородіна О. М. - Землекористування та просторова справедливість у країнах Латинської Америки: уроки для України, Михайленко О. В., Фраєр О. В. (2020)
Шаповал Ю. І. - Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ (2020)
Намазов В. Ф. - Торгівля структурованими фінансовими продуктами та перспективи її впровадження в нових економіках (2020)
Мухсімова Д. Х. - Вплив розвитку переробної промисловості на економічне зростання: досвід Узбекистану (2020)
Новаковський Л. Я. - Управління землекористуванням: проблеми охорони основного національного багатства, Євсюков Т. О., Новаковська І. О. (2022)
Дорош О. С. - Роль управлінських процесів, що грунтуються на інституціональному підході у формуванні екологобезпечного та високоефективного сільськогосподарського землекористування, Дорош Й. М., Застулка І. О. (2022)
Новаковська І. О. - Інвентаризація земель історико-культурного призначення, Скрипник Л. Р., Новаковский Д. Л. (2022)
Малашевський М. А. - Консолідація сільськогосподарських земель, які зазнали заліснення, Малашевська О. А. (2022)
Дорош Й. М. - Концептуальні засади формування системи раціонального сільськогосподарського землекористування, Барвінський А. В., Дорош А. Й. (2022)
Третяк А. М. - Стан та проблеми розроблення комплексних планів просторового розвитку землекористування території територіальних громад, Третяк В. М., Прядка Т. М., Третяк Р. А., Комарова Н. В. (2022)
Сакаль О. В. - Інституційне середовище сучасних земельних відносин, Колісник Г. М., Харитоненко Р. А. (2022)
Третяк А. М. - Економічна оцінка земель: наукові та законодавчо-нормативні проблеми розвитку, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф. (2022)
Kupriianchyk І. - Methodical approach to assessing the level of environmental safety of agricultural land use (2022)
Бутенко Є. В. - Цифровізація інформації про земельні ділянки: проблеми і перспективи для територіальних громад, Немченко І. М. (2022)
Янчук Р. М. - Ідентифікація та моніторинг стану земель нелегального видобутку бурштину, Дмитрів О. П., Остапчук С. М., Прокопчук А. В., Трохимець С. М., Янчук О. Є. (2022)
Мартин А. Г. - Методика геоінформаційного моделювання ділянок, порушених внаслідок видобування бурштину, Качановський О. І., Булакевич С. В. (2022)
Пустовойт О. В. - Цінова та ціннісна конкурентоспроможність товарного експорту України (2021)
Соколовська А. М. - Методологічні підходи до оцінювання використання податкових пільг (2021)
Яценко Г. Ю. - Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021–2022 роках (2021)
Зимовець В. В. - Короткострокова заборгованість корпоративного сектора та її вплив на стабільність фінансової системи України, Єршова Г. В. (2021)
Дробязко А. О. - Ринкові трансформації у банківському секторі України: погляд крізь призму "неекономічної" політики (2021)
Глущенко С. В. - Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки, Івахненков С. В., Демків С. А. (2021)
Трипольська Г. С. - Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в Україні до 2040 року (2021)
Бережницька У. Б. - Засади функціонування інституцій організацій підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва (2021)
Сіденко В. Р. - Глобальний контекст лібералізації земельного ринку в Україні: можливості та ризики для сільського розвитку (2021)
Крючкова І. В. - Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на рівень валового заощадження в Україні (2021)
Шовкун І. В. - Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України (2021)
Попова О. Л. - Актуалізація сталих продовольчих продуктів у Євросоюзі: концепт і виклики (2021)
Саліхова О. Б. - Виклики COVID-19 фармацевтичній промисловості: відповіді ЄС та України, Гончаренко Д. О. (2021)
Назукова Н. М. - Інструментарій оцінки напрямів бюджетного фінансування освіти у посткризових умовах (2021)
Лігоненко Л. О. - Корпоративне підприємництво: стан, організаційний дизайн, проблеми і перспективи розвитку, Мисилюк В. С. (2021)
Радіонова І. Ф. - Історія, яка пояснює майбутнє: дослідження творчості Всеволода Голубничого (2021)
Бабаченко О. І. - Дослідження впливу співвідношення вмісту Si/Mn на дендритну структуру сталей для залізничних осей, Балаханова Т. В., Сафронова О. А., Кононенко Г. А. (2022)
Глотка О. А. - Закономірності впливу хімічного складу на морфологію і тип карбідів в жароміцному нікелевому сплаві, Грешта В. Л., Ольшанецький В. Ю. (2022)
Мазур В. І. - Евтектична кристалізація Fe-C Сплавів за участю зацементитного карбіду (2022)
Малінов Л. С. Малінов В. Л. Бурова Д. В. - Підвищення механічних властивостей маловуглецевих низьколегованих сталей нормалізацією і гартуванням з витримкою у міжкритичному інтервалі температур (2022)
Лебедєв В. О. - Експлуатаційні характеристики конструкцій з нікельвмісних сталей при механізованому зварюванні-наплавленні з модифікованою (дозованою) імпульсною подачею електродного дроту, Жук Г. В., Бриков М. М. (2022)
Сидорчук О. М. - Штампова сталь 4Х4Н5М4Ф2 для гарячого деформування міді (2022)
Качан О. Я. - Підвищення довговічності зварних барабанів роторів компресорів обробкою в псевдозрідженому шарі абразиву, Уланов С. О. (2022)
Штанько П. К. - Коливання математичного маятник з урахуванням обертання земної кулі, Рягін С. Л. (2022)
Лебедєв В. О. - Вивчення особливостей механізованого електро-дугового наплавлення з періодичною зміною режимів процесу, Тіщенко В. О., Бриков М. М. (2022)
Рягін С. Л. - Експериментальне визначення модуля юнга зварного шва коробчастої балки із сталі 09Г2С70-73 (2022)
Ольшанецький В. Ю. - Термодинамічні аспекти фазових перетворень в подвійних металевих системах, Глотка О. А., Кононенко Ю. І. (2022)
Плескач В. М. - Використання стандартної термінології у порошковій металургії (2022)
Слинько Г. І. - Покращення характеристик двигуна МЕМЗ-317 з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання, Євсєєва Н. О., Курилов М. С., Сухонос Р. Ф., Слинько В. В. (2022)
Липов В. В. - Непередбачувані наслідки і проблема забезпечення сталого розвитку (2021)
Осташко Т. О. - Багатополярність світової торгівлі: виклики і "коридор можливостей" для України (2021)
Рябчин О. М. - Концептуальні підходи до удосконалення оподаткування викидів двоокису вуглецю в Україні, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2021)
Дячук О. А. - Методи та моделі оцінки енергетичного переходу на прикладі Житомирської об’єднаної територіальної громади, Семенюк А. О. (2021)
Бандура О. В. - Оптимізація монетарної політики та стабілізація циклічної економічної динаміки (2021)
Фролова Н. Б. - Оцінка податкового розриву по податку на прибуток у контексті збільшення фіскального простору (2021)
Шовкун І. В. - Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України (закінчення) (2021)
Білозьоров Є. В. - Природний тип розуміння права як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства (2022)
Волошенюк О. В. - Теоретична характеристика категорії "фундаментальні права людини" (2022)
Матвєєва Т. О. - Становлення континентальної системи європейського права на прикладі Стародавніх Афін і Спарти (2022)
Наливайко І. О. - Роль інститутів громадянського суспільства у запобіганні і протидії корупції в органах публічної влади (2022)
Черваньова Д. А. - Універсальність прав людини, як основна їх властивість (2022)
Іванов А. Б. - Особливості формування та порядку здійснення повноважень Вищої ради магістратури: досвід Франції (2022)
Бочарова Н. В. - Інформаційно-аналітичні ресурси щодо розвитку сучасного парламентаризму, Палєєва Ю. С., Тодорошко Т. А. (2022)
Громовчук М. В. - Релігія та право: теоретико-методологічні засади співвідношення, Бєлов Д. М. (2022)
Котляренко О. П. - Характеристика змісту та обсягу повноважень Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України (2022)
Кулініч О. О. - Гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах воєнного стану: загальна характеристика (2022)
Турченко О. Г. - Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні, Пилипишина І. І. (2022)
Ковтуняк В. - Особливості співвідношення конституційного процесу та внесення змін до конституції (2022)
Долинська М. С. - Медіація як одна із функцій українського нотаріального процесу (2022)
Заборовський В. В. - Деякі питання щодо механізму реалізації права особи на евтаназію, Черевко П. П. (2022)
Іванюра І. С. - Предметна та суб’єктна юрисдикція у площині правової визначеності: проблеми в цивільному процесуальному законодавстві, Шевченко Д. В., Хохленкова Є. В. (2022)
Парасюк В. М. - Встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин: теоретичні та практичні аспекти (2022)
Словська І. Є. - Що таке сексизм? (2022)
Тимченко Г. П. - До питання про судову правотворчість в цивільному судочинстві, Котвяковський Ю. О. (2022)
Князєва-Єрмоленко Л. - Визначення інформації про фізичну особу у складі об’єктів цивільних прав міжнародним та національним законодавством, Мошняга Л. (2022)
Явор О. А. - Особливі обставини зміни або припинення договору найму (оренди) житла за сучасних умов воєнного стану в Україні (2022)
Щербина В. А. - Розумні строки судового розгляду як елемент захисту права на справедливий суд у контексті практики ЄСПЛ: досвід Італії (2022)
Яремак З. В. - Конфлікти і колізії як юридичні протиріччя в екологічному праві (2022)
Владовська К. - До питання про правову природу поняття "публічна служба" у законодавстві України та в адміністративно-правовій доктрині (2022)
Воловик В. О. - Проблемні питання співвідношення між підготовкою до військової служби та підготовкою до національного спротиву (2022)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правові проблеми функціонування фінансової системи України в період дії воєнного стану, Дудник В. М., Яценко Ю. Г. (2022)
Жукова Є. О. - Публічне адміністрування та державне управління: особливості співвідношення (2022)
Коробцова Д. В. - Правове забезпечення фінансової безпеки держави в умовах воєнного стану (2022)
Миргород-Карпова В. В. - Зміст категорії "правоохоронний орган" в умовах реформування вітчизняної системи, Кисельова О. І., Корощенко К. Р. (2022)
Кравченко І. А. - Економічне насильство як спосіб вчинення домашнього насильства: відмежування адміністративного правопорушення від злочину (2022)
Лопаєва О. М. - Охорона публічного порядку під час масових заходів: міжнародний досвід, Бойко О. І. (2022)
Ковтун М. С. - Проблеми надання електронних послуг в Україні, Моісеєва Є. О., Маркосян В. Г. (2022)
Михайловська Є. В. - Організаційно-правові засади професійного розвитку співробітників Державної прикордонної служби України, Видюк М. В. (2022)
Приймак В. А. - Стратегічні напрямки удосконалення превентивних антикорупційних механізмів в органах військового управління (2022)
Смірнова Д. Д. - Державна політика України у сфері протидії нелегальній міграції управління (2022)
Веселов М. Ю. - Роль громадського контролю у запобіганні та протидії домашньому насильству, Пилипів Р. М. (2022)
Строга Є. О. - Судовий контроль за дискреційними повноваженнями органів публічної влади, Довгалюк Ю. М. (2022)
Топольніцький В. В. - Повноваження глави держави щодо введення надзвичайного та воєнного стану: вітчизняний та зарубіжний досвід (2022)
Туровець Ю. М. - До питання про методологію дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва (2022)
Феєр О. І. - Доступ до публічної інформації як чинник формування інститутів громадянського суспільства в Україні (2022)
Хаустова М. Г. - Державна політика в умовах цифровізаціі суспільства. міжнародний досвід реалізації програм та стратегії цифровізації (2022)
Ярусевич А. С. - Передумови реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності: законодавчий аспект (2022)
Павлович-Сенета Я. П. - Адміністративно-правові передумови для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану (2022)
Веснін С. О. - Поняття, ознаки та функції органів адвокатського самоврядування (2022)
Павловська Н. В. - Деякі питання розгляду справ про адміністративні правопорушення (делікти) під час воєнного стану (2022)
Зінсу О. І. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив домашнє насильство (2022)
Пилипенко Д. О. - Засада гуманізму кримінально-виконавчого права (2022)
Пустова Н. О. - Декриміналізація кримінальних правопорушень у контексті кримінально-правової політики (2022)
Сенько В. В. - Актуальні питання кібергрумінгу в Україні (2022)
Шевченко Т. В. - Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XVI КК України вчинених у співучасті (2022)
Шершак-Гукова А. М. - Соціальна обумовленість криміналізації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2022)
Панькевич В. М. - До питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство, Сухоребра Т. І. (2022)
Лоскутов Т. О. - Правове регулювання гібридів кримінальних процесуальних дій в умовах воєнного стану (2022)
Тішин М. В. - Забезпечення прокурором допустимості доказів в умовах воєнного стану (2022)
Червінко М. В. - Законний представник неповнолітнього у кримінальному провадженні: проблемні аспекти (2022)
Осуховський Р. В. - Характеристика не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, створених в умовах збройної агресії (2022)
Бадзелюк П. П. - До питання про забезпечення кібербезпеки адвокатської діяльності (2022)
Іванів І. - Теоретико-прикладне осмислення ролі судової влади на сучасному етапі (2022)
Макосій Ю. Д. - Місце прокуратури в інституційному вимірі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина державотворення (2022)
Вовк В. М. - Війна як утилітарна соціальна практика і міжнародне право (2022)
Дербак В. І. - Транскордонне співробітництво як сучасна правова категорія (2022)
Жукорська Я. М. - Порушення міжнародно-правових зобов’язань Організацією Об’єднаних Націй у контексті здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України (2022)
Калинюк С. С. - Презумпція невинуватості в міжнародному кримінальному процесі: міжнародна та європейська практика (2022)
Купченя Л. І. - Оновлення права СОТ та забезпечення права на міжнародний порядок: сучасний дискурс (2022)
Вовк В. М. - Гіпермодерн і соматичні права людини (2022)
Тягло О. В. - Логіка юридичних міркувань (2022)
Геєць В. М. - Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України, Близнюк В. В., Никифорук О. І. (2022)
Устименко В. А. - Економіко-правовий вимір забезпечення урбоекологічної безпеки: світовий досвід і висновки для України, Тарасевич О. В., Кірін Р. С., Градобоєва Є. С. (2022)
Бородіна О. М. - Воєнні загрози глобальній продовольчій безпеці та перші міжнародні реакції щодо подолання їх наслідків: політекономічний зріз (2022)
Риндзак О. Т. - Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти (2022)
Safarli E. - Assessment of the сustomer satisfaction in Azerbaijan рri­vate вanking system, Gasimzade N. (2022)
Pawlowski K. - The way of Ukraine to Europe: overcoming obstacles (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Піляєв І. С. - Трансформація глобалізаційних процесів у контексті наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну (2022)
Шубравська О. В. - Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст, Прокопенко К. О. (2022)
Дульська І. В. - Шляхи подолання цифрових інфраструктурних і навичкових розривів в Україні (2022)
Олексюк Г. В. - Маркетингова стратегія як інструмент реалізації стратегічного плану розвитку територіальних громад, Хром’як Й. Я., Попадинець Н. М. (2022)
Дороніна О. А. - Соціальний захист населення: теоретичні засади і досвід України (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Алєко О. - Співпраця закладу дошкільної освіти та родини необхідність і вимога сьогодення, Дьома С. (2021)
Бабакіна О. - Використання ресурсів неформальної освіти як фактора успішної професійної самореалізації майбутнього вчителя, Блудова Ю. (2021)
Богданов Є. - Підготовка учнівської молоді з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі позашкільної освіти у 1970–2020 роках (2021)
Ворона Л. - Дистанційне навчання в закладах позашкільної освіти (2021)
Григор’єва Т. - Інтерактивні методи навчання іноземних мов доросли, Михайлова О., Гуманкова О. (2021)
Hulych M. - Polycultural education in Ukraine in the context of the teacher’s personality development (2021)
Zhumbei M. - Distance learning as the alternative to tradional education in times of COVID-19 pandemic (2021)
Задорожна-Княницька Л. - Становлення та розвиток державно-громадського управління початковою освітою на Південному Сході України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2021)
Заря Л. - Шляхи навчання грі на фортепіано в педагогічних закладах освіти (2021)
Zubkova L. - Pedagogical approaches to the formation of life competence in classical university students, Bieliaieva E. (2021)
Ільченко О. - Інтеграція інфомедійної грамотності в програму підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2021)
Катеринюк Х. - Роль розвитку логічного мислення в сучасній математичній освіті, Шульга А. (2021)
Керекеша О. - Сучасні тенденції у вищій освіті: досвід впровадження нової спеціальності в Одеському національному економічному університеті (2021)
Компанець Н. - Можливості застосування інноваційних методик зі студентами – фізичними терапевтами (2021)
Кондратюк О. - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь молодших школярів на уроках математики засобами інтегрованого навчання, Шульга Р. (2021)
Костенко Л. - Методичне забезпечення організації позашкільної освіти України (1952–1991 рр.) (2021)
Кравченко Т. - Вплив вивчення історичного минулого на формування патріотичних настроїв молоді Великобританії (2021)
Кудрявцева В. - Можливості активного навчання у курсі морської англійської мови (2021)
Kulikova I. - Peculiarities of the teaching extensive reading at the English lesson for mariners (2021)
Ленюк Н. - Використання навчальних стратегій у процесі самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей (2021)
Лісовська Т. - Сутність інтерактивних технологій навчання та їх можливості в розвитку творчих здібностей особистості (2021)
Невзоров Р. - Наземне навчання бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації в сучасному динамічному відкритому освітньому просторі: до постановки проблеми (2021)
Несторук Н. - Альтернативна диспозиція концепції вимог до підготовки викладачів вишів, Врюкало В. (2021)
Nikitina N. - Use of digital tools in English teaching, Lakiychuk O. (2021)
Серман Л. - Проблема самопрезентації викладача іноземних мов у системі дистанційної освіти (2021)
Сливка Л. - Стан здоров’я дітей і молоді як джерело конструювання змісту здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах Польщі, Мачинська Н. (2021)
Cтинська В. - Тренінгові технології у практиці підготовки майбутніх викладачів закладу вищої освіти, Карпенко О. (2021)
Стовпник Н. - Iнтерaктивнi форми вивчення української мови як іноземної, Андріяшик О. (2021)
Супрун О. - Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови, Зайцева Н., Симоненко С. (2021)
Таможська І. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій як засіб удосконалення вмінь ділового спілкування іноземних студентів медичних факультетів закладів вищої освіти (2021)
Тіщенко О. - Специфіка викладання англійської мови (за професійним спрямуванням) у морських закладах вищої освіти (2021)
Filonenko O. - Monitoring of problems of organization and conduct of pedagogical practice of university students, Samoilenko O., Demchenko N. (2021)
Чумак М. - Метапредметний підхід до організації навчальної діяльності в академічних умовах (2021)
Холод С. Б. - Зелені технології в малому бізнесі: розвиток і перспективи впровадження, Татаринов В. В., Татаринов В. С. (2022)
Ключник Р. М. - Основні чинники бідності в сучасних умовах (2022)
Кордзая Н. Р. - Основи розробки рекламної кампанії закладу вищої освіти (2022)
Kuzminov S. V. - Problems of price regulation of competition and monopoly in the XXI century, Herashchenko S. O. (2022)
Лимонова Е. М. - Наслідки вторгнення росії на українську територію для світового продовольчого та енергетичного ринку (2022)
Незгода О. К. - Перспективи використання промислового аутсорсингу на підприємствах сільського господарства України, Тарнавська О. Б. (2022)
Орлова В. М. - Особистий продаж у торгівлі як складова комунікації з клієнтом, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2022)
Паршина О. А. - Концептуальні аспекти міждисциплінарного підходу до регіональних студій в системі глобальної економіки, Паршина М. Ю. Чумак Т. В. (2022)
Пестовська З. С. - Практичні аспекти сучасного антикризового фінансового менеджменту, Романова К. С., Розенбург О. С. (2022)
Shkura I. S. - Practical aspects of elaboration of international investment project in education sphere in Japan, Yaloza O. O. (2022)
Деркач А. Д. - Оптимізація тактики ведення вагітності при синдромі плацентарної дисфункції після грипу, Жданович О. І. (2022)
Туманова Л. Є. - Показники деяких статевих гормонів та кортизолу в динаміці вагітності в жінок, які мали різні види безплідності в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Дорофеєва У. С. - Медико-соціальні особливості пацієнток пізнього репродуктивного віку зі зниженим оваріальним резервом, Бойчук О. Г. (2022)
Балан А. В. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби у вагітних та частота виникнення перинатальних ускладнень залежно від ступеня тяжкості захворювання (2022)
Титаренко Н. В. - Що потрібно змінити для підвищення ефективності знеболювання після кесаревого розтину? Аналіз результатів опитування анестезіологів Вінницької області, Вознюк А. В., Костюченко А. В., Дацюк О. І., Кукуруза І. Л.,  Засаднюк О. П., Бевз Г. В. (2022)
Гусєв В. М. - Клінічний випадок SARS-CoV-2-асоційованого міокардиту у вагітної, Хапченкова Д. С., Мальцева С. Є. (2022)
Thomson A. J. - Care of Women Presenting with Suspected Preterm Prelabour Rupture of Membranes (PPROM) from 24+0 Weeks of Gestation (2022)
Tidy J. - Management of Gestational Trophoblastic Disease, Seckl M., Hancock BW. (2022)
Правила подачі та оформлення статей (2022)
Титул, зміст (2022)
Ситнік Б. Т. - Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду Частина 2. Аналіз способів управління швидкістю поїзда з тяговими двигунами постійного та змінного струму, Бриксін В. О., Давидов І. В. (2022)
Самойлов А. В. - Тенденції розвитку сенсорних приладів на основі поверхневого плазмонного резонансу (Огляд) (2021)
Корбутяк Д. В. - Поверхнева люмінесценція напівпровідникових квантових точок А2В6 (Огляд), Купчак І. М. (2021)
Пекур І. В. - Сонячні батареї як елемент дизайну сучасних енергоефективних будівель, Сорокін В. М., Пекур Д. В. (2021)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний апаратно-програмний мономодульний датчик метеорологічної дальності видимості та прозорості атмосфери з автоматичною корекцією впливу зовнішнього забруднення оптичних систем, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф., Горонескуль В. Ю. (2021)
Оліх Я. М. - Значення DX–центрів для акустоіндукованих процесів перебудови дефектів В GaN/AlGaN, Тимочко М. Д., Кладько В. П., Любченко О. І., Бєляєв О. Є., Калюжний В. В. (2021)
Індутний І. З. - Дослідження ефективності збудження поверхневих плазмон-поляритонів на алюмінієвих гратках з урахуванням дифрагованого випромінювання, Минько В. І., Сопінський М. В., Данько В. А., Литвин П. М. (2021)
Маслов В. П. - Дослідження кутових та поляризаційних характеристик теплового випромінювання одномірних фотонних структур на скінченній підкладинці, Мороженко В. О., Качур Н. В. (2021)
Кретуліс В. С. - Дослідження впливу корельованої колірної температури світлодіодних освітлювачів при організації якісного освітлення автомагістралей за складних погодних умов, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф., Сорокін В. М. (2021)
Заяць М. С. - Низькотемпературна іонно-плазмова технологія осадження наноструктурованих плівок нітриду алюмінію та бору, Бойко В. Г., Романюк Б. М., Литвин П. М. (2021)
Шеховцов Л. В. - Особливості досліджень перехідних шарів в напівпровідникових гетеросистемах, Кирилова С. І. (2021)
Бойко В. Г. - Особливості вибору діелектричних шарів для електролюмінесцентних структур, Заяць М. С. (2021)
Пащенко Г. А. - Фотолюмінесценція нанокристалічного CdTe, впровадженого в пористий кремній, Тріщук Л. І., Капуш О. А. (2021)
Шеховцов Л. В. - Фотоелектричний метод діагностики перехідних шарів напівпровідникових гетеросистем (2021)
Ширшов Ю. М. - Оптичний контроль межі розподілу між поверхнею золота та зразками клітин крові, Костюкевич К. В., Христосенко Р. В., Грідіна Н. Я., Костюкевич С. А., Ушенін Ю. В., Самойлов А. В. (2021)
Пам’яті члена-кореспондента НАН України В. Г.Литовченка (2021)
Пам’яті члена-кореспондента НАН України П. Ф. Олексенка (2021)
Правила для авторів збірника наукових праць "Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка" (2021)
Редзюк Є. В. - Післявоєнне соціально-економічне відновлення України: передумови, можливості та перспективи (2022)
Олешко А. А. - Напрями розвитку біоекономіки в перспективі післявоєнного відновлення України, Ольшанська О. В., Будякова О. Ю., Бебко С. В. (2022)
Громоздова Л. В. - Методологія оцінки економічної безпеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економікою, Ілляшенко І. О., Довгенко Я. О., Царук В. В., Юрченко К. М. (2022)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Економіка і менеджмент в умовах цифровізації, Саюн А. О. (2022)
Кулініч Т. В. - Бенчмаркінговий підхід у менеджменті якості вітчизняних приладобудівних підприємств, Гальків Л. І., Повар О. С. (2022)
Бондаренко О. С. - Цифрові інструменти в торговельному маркетингу, Цимбаленко Н. В. (2022)
Bunda O. - Modeling of the process of analysis of fixed assets of the enterprise, Korzh V. (2022)
Кифяк В. І. - Інституційне забезпечення управління ризиками бізнесу в умовах цифровізації (2022)
Ілляшенко І. О. - Івенти та краєзнавчі заходи як рекреаційний ресурс у курортно-оздоровчих закладах у післявоєнний період, Громоздова Л. В., Шевчук О. В., Бойко Н. О., Медвідь Г. С. (2022)
Самсонова В. В. - Теоретичні засади визначення рекреаційно-туристичного потенціалу сільських територій, Кудінова І. П. (2022)
Махортов Ю. О. - Шляхи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в період післявоєнної відбудови України, Опанащук Ю. Я., Безбородих С. М., Мороз В. П., Мороз Я. Е. (2022)
Мамонтова Н. А. - Сучасні тенденції фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України, Іванчук Н. В. (2022)
Ільченко В. М. - Фінансове забезпечення розвитку та інструментарій фінансової підтримки соціального підприємництва, Кисельов В. Р. (2022)
Іванюта П. В. - Управління формуванням і розподілом прибутку на підприємстві за допомогою факторного аналізу, Пиріжок С. Є. (2022)
Бунда О. М. - Вlockchain-технологія в обліку і аудиті (2022)
Bunda O. - Audit procedures over fixed assets at the enterprise, Korzh V. (2022)
Писаренко Н. В. - Цінова стратегія в стратегічному управлінні підприємством, Кашина Г. С., Ніколаєва С. П., Стенічева І. Б., Артеменко А. І. (2022)
Прасол Л. В. - Екскурсія як ефективна форма проведення занять (2022)
Бодюк А. В. - Обоснование экономической ресурсогеологии (2022)
Бодюк А. В. - Ресурсометрія в господарських порівнювальних оцінках корисних копалин (2022)
Філіна А. П. - Злочинні дії в період голодомору 1932–1933 років як геноцид українського народу, Скабодіна А. В., Кочигіна Н. В. (2022)
Руснак І. С. - Інноваційна військова освіта: стан і перспективи розвитку, Мірненко В. І., Кас’яненко М. В., Оліферук В. М., Вітер Д. В. (2022)
Ostapov K. - Improving the installation of fire gasing with gelelating compounds, Senchykhyn Yu., Syrovоi V., Avetisian V. (2021)
Дубінін Д. П. - Дослідження вимог до перспективних засобів пожежогасіння тонкорозпиленою водою (2021)
Абрамов Ю. О. - Моделювання розтікання горючої рідини внаслідок аварії на залізничному транспорті, Басманов О. Є., Олійник В. В. (2021)
Поспєлов Б. Б. - Експериментальні дослідження динаміки небезпечних факторів середовища при загоряннях у приміщеннях, Рибка Є. О., Самойлов М. О., Безугла Ю. С., Ященко О. A. (2021)
Безсонний В. Л. - Розробка алгоритму оптимального управління ризиками небезпечних подій на машинобудівному підприємстві, Пономаренко Р. В., Третьяков О. В., Карпець К. М. (2021)
Кустов М. В. - Прогнозування масштабів хімічного ураження за умов осадження небезпечної речовини, Басманов О. Є., Тарасенко О. А., Мельниченко А. С. (2021)
Пєтухов Р. А. - Дослідження ізолюючих властивостей пін швидкого тверднення, Кірєєв О. О., Слепужніков Є. Д., Савченко О. В., Чиркіна М. А. (2021)
Коваленко Р. І. - Дослідження причин виникнення надзвичайних ситуацій на основі даних офіційної статистики, Калиновський А. Я., Журавський М. М., Кащавцева В. О. (2021)
Белюченко Д. Ю. - Аналіз впливу чисельності розрахунку пожежно-рятувального автомобіля на час оперативного розгортання, Грицина І. М., Стрілець В. М. (2021)
Неклонський І. М. - Спосіб визначення зон безпеки при утилізації авіаційних засобів ураження, Смирнов О. М. (2021)
Бондаренко С. М. - Експериментальне визначення інерційності спрацьовування спринклерних зрошувачів автоматичних систем водяного пожежогасіння, Мурін М. М., Яковлєв І. В. (2021)
Назаренко С. Ю. - Визначення в’язкопружних властивостей напірного пожежного рукава діаметром 150 мм, Чернобай Г. О., Колєнов О. М., Бородич П. Ю., Кривошей Б.І., Тітарев В.О. (2021)
Кулаков О. В. - Особливості визначення класів і розмірів вибухонебезпечних зон навколо зовнішніх установок, Катунін А. М., Ляшевська О. І. (2021)
Кустов М. В. - Територіальне розміщення пожежних підрозділів різної функціональної спроможності, Соболь О. М., Федоряка О. І. (2021)
Собина В. О. - Щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за допомогою робототехнічних комплексів, Тарадуда Д. В., Соколов Д. Л., Демент М. О. (2021)
Іванець Г. В. - Організаційно-технічний метод забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації, Матухно В. В., Іванець М. Г., Стецюк Є. І., Усачов Д. В., Бугайов Д. Ю. (2021)
Фещенко А. Б. - Розробка імовірнісної моделі типового фрагмента відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ДСНС, Закора О. В., Борисова Л. В. (2021)
Макаренко В. С. - Дослідження вогнегасних властивостей бінарних шарів легких пористих матеріалів, Кірєєв О. О., Трегубов Д. Г., Чиркіна М. А. (2021)
Чернуха А. А. - Аналіз якості застосування просочувального вогнезахисного засобу дса для деревини дубу, Ковальов П. А., Безуглов О. Є. (2021)
Рудаков С. В. - Запобігання надзвичайним ситуаціям шляхом контролю стану ізоляції багатожильних кабелів, Миргород О. В., Грицина І. М. (2021)
Коханенко В. Б. - Вплив конструкції шини на безпеку руху аварійно-рятувального автомобіля, Качур Т. В., Рагімов С. Ю. (2021)
Важинський С. Е. - Вдосконалення протипожежного захисту місць зберігання боєприпасів та вибухових речовин, Федюк І. Б., Чернуха А. М. (2021)
Титул, зміст (2022)
Івашура А. А. - Аналіз сталих харчових систем в Україні, Борисенко О. М., Івашура М. М., Цапко Н. С. (2022)
Лайко О. І. - Науково-методичні засади організації переробних підприємств в регіональних економічних системах, Єжов М. Б., Циналєвська І. А. (2022)
Савенко І. І. - Російсько-український конфлікт: виклики для зернового ринку, Седікова І. О., Седіков Д. В. (2022)
Купріна Н. М. - Технологічне підприємництво як інструмент розвитку виробництва та ефективності діяльності в харчовій промисловості, Баранюк Х. О. (2022)
Кушнір О. І. - Відновлення ефективності методів управління підприємством: агропродовольча, готельна й ресторанна сфера, Жигулін О. А. (2022)
Ніколюк О. В. - Стратегічне управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища (2022)
Седікова І. О. - Управління персоналом в умовах глобальних інформаційних процесів, Козак К. Б., Седіков Д. В. (2022)
Купріна Н. М. - Особливості фінансового аналізу найбільш важливих груп активів в системі управління діяльністю підприємства, Ступницька Т. М., Величко О. М. (2022)
Жигулін О. А. - Механізм оцінки, відновлення й підвищення темпів розвитку готельного бізнесу (2022)
Ніколюк О. В. - Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади, Мироненко Б. В., Кирилова В. П. (2022)
Georgieva M. - Material and technical base of the agricultural sector of the Bulgarian economy (2020)
Корновенко С. В. - Аграризм як селяноцентричний феномен країн Центральної та Південно-Східної Європи другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: витоки і сутність явища, Тельвак В. П. (2020)
Малиновська Т. В. - Українське село на межі літа й осені 1918 року: суспільні настрої, Малиновський Б. В. (2020)
Маркова С. В. - Вітальна травма жертв Голодомору-геноциду: історико-психологічний аспект "нетрадиційного" харчування українців, Шеремета Л. О. (2020)
Мельничук К. В. - Корупція в органах селянського самоврядування Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: форми, сфери поширення, прояви (2020)
Морозов А. Г. - Реалізація сільськогосподарської продукції як складова неформальної економіки селянського двору в роки "відлиги", Савченко А. В. (2020)
Орлик В. М. - Грошовий вимір господарства українського селянства в середині ХІХ ст. (на матеріалах села Мліїв, Черкаського повіту Київської губернії), Павленко В. О. (2020)
Островський О. А. - Селяни стають… козаками (до історії холодноярського досвіду національно-визвольних змагань періоду Української революції 1917 – 1921 рр.) (2020)
Присяжнюк Ю. П. - Українські селяни початку ХХ ст. у контексті викликів прийдешньої епохи: міжнародний аспект (2020)
Стасюк О. О. - Методи роботи хлібозаготівельних бригад як спосіб вчинення злочину Геноциду в Україні (2020)
Терпан І. М. - Доходи селянських господарств України від тваринництва і птахівництва у добу НЕПу (1921 – 1929 рр.) (2020)
Ганул А. М. - Село Межигірка Звенигородського повіту Київської губернії у поміщицькій власності родини Калагеоргіїв (1798 – 1854 рр.) (2020)
Бундак О. А. - Всеросійський селянський союз в особах: Семен Мазуренко (2020)
Боєчко В. Ф. - Особливості освіти українського селянства у Східній Галичині 1926 - 1935 рр. за матеріалами газети "Діло" (2020)
Ковальова Н. А. - Висвітлення селянської проблематики в Російській імперії у працях дослідників початку ХХ ст. (2020)
Компанієць О. В. - Аграризм як селяноцентричний феномен Української революції 1917 – 1921 років у контексті розвитку європейського та північноамериканського аграризму ХІХ – першої третини ХХ століття: огляд зарубіжних джерел (2020)
Лозовий В. С. - Джерельно-документальне забезпечення дослідження проблеми аграризму періоду Української революції 1917 – 1921 рр. (2020)
Pasichna Y. - Peasant congresses as a refl ection of the selanocentric phenomenon of the period of the Ukrainian revolution - agrarianism: classifi cation of historiographical sources (2020)
Чава І. С. - Селянський фактор та причини Української революції другої половини ХVІІ ст. в оцінках польських істориків першої половини ХХ століття (2020)
Бондаренко О. В. - "Історія фальшування грошей на українських теренах. Рецензія на монографію Бойко-Гагаріна А.С. Фальшивомонетництво в Україні в імперську добу (1795 – 1917). Переяслав: Домбровська Я.М., 2020. 396 с." (2020)
Морозов А. Г. - Петру Григоровичу Душейку – 70 (2021)
Боєчко В. Ф. - Система недержавних закладів освіти українського селянства у Східній Галичині та Волині в 20 - 30 рр. ХХ ст., Боєчко Г. В. (2021)
Волошенко В. О. - Культурне поле україномовних антиалкогольних видань "для народу” зламу ХІХ – ХХ ст. (2021)
Георгієва М. Д. - Науково-виробнича інтеграція в аграрному секторі економіки Болгарії (1970 – 1990-х рр.) (2021)
Жулканич Н. М. - Історичні передумови та складнощі запровадження ринку землі в Україні, Міщанин В. В. (2021)
Перехрест О. Г. - Український селянський фактор у німецько-радянській війні 1941 – 1945 рр., Тітіка О. О. (2021)
Починок О. О. - Роль еліти Поділля у запровадженні кооперативних установ у Подільській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2021)
Священко З. В. - Внесок місцевих комітетів Особливої наради з питань сільськогосподарської промисловості у розробку основ нової аграрної політики на початку ХХ ст. (на матеріалах Уманського повіту) (2021)
Компанієць О. В. - Аграризм у Болгарії та Чехословаччині першої третини ХХ століття: компаративний аналіз (2021)
Корновенко С. В. - Аграристські практики вирішення аграрного питання у період Української революції (1917 – 1921 рр.), Тельвак В. П. (2021)
Лозовий В. С. - Аграрний тип українського суспільства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: підстави формування засад вітчизняного аграризму в період революції 1917 – 1921 рр. (2021)
Pasichna Yu. G. - Agrarianism: a new concept of understanding the Ukrainian revolution of 1917 - 1921 (2021)
Байкєніч Д. В. - Масовий штучний голод 1921 – 1923 років та питання експорту українського збіжжя (2021)
Іванець А. В. - Київ у роки Голодомору-геноциду (1932 – 1933 рр.), Петренко І. Є. (2021)
Старовойт С. В. - Комуністична пропаганда в контексті суцільної колективізації та Голодомору 1932 – 1933 рр. (2021)
Стасюк О. О. - Діяльність уповноважених та виконавців Голодомору-геноциду 1932 – 1933 рр.: методологічний аспект (2021)
Маркова С. В. - Український селянин-хлібодар: історико-етимологічний дискурс, Шеремета Л. О. (2021)
Присяжнюк Ю. П. - Українське селянство Півдня України в поглядах Є. Чикаленка: етнологічний вимір (2021)
Онищенко А. О. - Внесок професора Іринарха Щоголева (1873 – 1943) у розроблення української наукової природничої термінології (2021)
Пятницькова І. В. - Спогади М. П. Балліна, М. В. Левитського, В. С. Нагірного про кооперативний рух України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Лазуренко В. М. - Аграрний характер Української революції 1917 – 1921 рр. (рецензія на монографію "Корновенко С. В., Земзюліна Н. І., Ковальова Н. А., Малиновський Б. В., Масненко В. В., Морозов А. Г., Михайлюк О. В., Пасічна Ю. Г. Селянство, земля і влада в період Української революції (1917 – 1921 рр.). Черкаси, 2020. 440 с.") (2021)
Абільтарова Е. - Прогностичне обґрунтування перспектив формування культури безпеки професійної діяльності у закладах вищої освіти (2021)
Волошенко М. - Уявлення молоді про відповідальне батьківство (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Можливості менторингу в формуванні предметно-методичної компетентності вчителя-інноватора, Зеленська Л., Карасьова О. (2021)
Дзина Л. - Теоретичні основи формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики в контексті впровадження STREAM-освіти (2021)
Жигірь В. - Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Кривильова О. (2021)
Kobriy O. - Philosophical and psychological foundations for pedagogical outlook formation in future teachers, Yatsiv O. (2021)
Мартинюк А. - Визначні персоналії української музичної культури XX століття в науковому осмисленні академіка Івана Гамкала (2021)
Мотуз Т. - Інноваційні процеси в системі освіти України: проблеми та перспективи, Швидун В. (2021)
Савчак І. - Розвиток мотивації студентів до вивчення іноземної мови в умовах дистанційного навчання (2021)
Федоренко С. - Досвід підготовки докторів філософії з лінгвістики в університетах США, Бесклетна О. (2021)
Харченко І. - Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти як підґрунтя для формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців, Шишенко І. (2021)
Шинкаренко В. - Участь батьків у підтримці формування життєвих компетенцій дошкільників у освітніх напрямах оновленого державного стандарту дошкільної освіти, Купрієнко В., Міхіна Н., Клімова Л., Мазур І. (2021)
Бей І. - Формування готовності майбутніх вихователів ЗДО до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами (2022)
Волік Н. - Система формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти (2022)
Дука Т. - Фахова підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу (2022)
Мойсєєнко Ю. - Педагогічні умови формування світосприйняття у дітей 5-6 років (2022)
Підлипняк І. - Підготовка майбутніх фахівців з дошкільної освіти до інноваційної діяльності (2022)
Богданець-Білоскаленко Н. - Педагогічні умови реалізації рецептивної технології у контексті багатомовного навчання, Фідкевич О. (2022)
Бровко К. - Сучасні підходи використання соціальних мереж у підвищенні пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови (2022)
Городиська О. - Формування професійно орієнтованої лексичної компетентності на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів педагогічного факультету: методичний аспект (2022)
Гудима Н. - Формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі засобами онлайнового інструментарію навчання, Мєлєкєсцева Н. (2022)
Ковальчук О. - Психолого-педагогічні умови становлення індивідуальності молодшого школяра (2022)
Левицький О. - Патріотичне виховання студентів як частина освітнього процесу, Курчаба О. (2022)
Мартиненко В. - Читацькі стратегії і практики як чинник формування прогностичних умінь молодших школярів (2022)
Мартіна О. - Теоретичні основи формування граматичної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Третяк Н. (2022)
Мельник Л. - Педагогічні аспекти формування та розвитку художньо-творчих здібностей засобами музичного мистецтва, Калашнюк В., Самрук М. (2022)
Олинець Т. - Активізація мовленнєвої діяльності здобувачів вищої освіти засобами мовленнєвих зарядок на заняттях з англійської мови (2022)
Ольхова Н. - Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу навчання у новій українській школі, Рославець Р., Орлова С. (2022)
Остапйовський І. - Використання управлінського циклу в навчальному процесі підготовки вчителя початкової школи, Остапйовська Т. (2022)
Павлова Н. - Педагогічні умови методичної підготовки компетентного вчителя інформатики у процесі здобуття вищої освіти (2022)
Павлюк Н. - Авторська пісня як вербально-музичний засіб виховання студентської молоді, Малашевська І., Матящук О. (2022)
Романюк С. - Сучасні засади навчання української мови в школах з навчанням мовами національних меншин (2022)
Русин Г. - Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі в умовах "Нової української школи", Паньків О. (2022)
Слободянюк Т. - Взаємодія мислення і мовлення у контексті цілісної мовленнєво-мисленнєвої активності студентів мистецького напряму (2022)
Сухопара І. - Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів на уроках літературного читання (2022)
Fatieieva V. - Peculiarities of information and communication technologies application in foreign language studying, Kyselova T. (2022)
Школяр Н. - Інтенсифікація самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови засобами сучасних технологій (2022)
Дрожик Л. - Шляхи формування позитивного ставлення до праці у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, Науменко Н. (2022)
Мацюк З. - Інноваційні методи розвитку комунікативних здібностей дітей дошкільного віку в інклюзивно-реабілітаційних центрах, Фенко М. (2022)
Мойсеєнко І. - Принципи формування сенсомоторних компетенцій у дітей з РАС (2022)
Позняк О. - Аналіз практики створення інклюзивного освітнього середовища на прикладі Сумського регіону (2022)
Аніщенко О. - Післядипломна освіта: вектори розвитку в українському освітньому просторі (2022)
Калінічева Г. - Експертна діяльність у сфері вищої освіти: компетентнісний вимір (2022)
Корнят В. - Практична складова в процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери (2022)
Павлова Н. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителів інформатики (2022)
Mospan N. - Teaching emotional english intonation (2022)
Durdas A. - Development of creativity of future specialists at foreign language classes: conditions and opportunities. Subjective well-being, Harbuza T., Radchenko Yu., Starosta H., Kostenko O. (2022)
Мурзіна О. - Формування медіакомпетентності в процесі дистанційної освіти: фактори впливу. Якість (2022)
Кондратенко В. - Особливості проведення занять з фізичної культури в період дистанційного навчання, Зайцев І., Любимов В., Черевко С., Черевко А. (2022)
Лавриненко О. - Визначення інноваційної траєкторії розвитку сучасного закладу освіти: ціннісно-смислові орієнтації (2022)
Бульвінська О. - Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід (2022)
Стойка О. - Програма дослідження цифровізації професійної підготовки вчителів в окремих країнах Європи (2022)
Сисоєв О. - Економічна освіта із циркулярної економіки в Республіці Польща як відповідь сучасним викликам і запитам (2022)
Довгалюк І. - Етномузикологія України на зламі ХХ-ХХІ століть (1991-2021):осередки, педагогіка, документування, Добрянська Л. (2021)
Терещенко О. - Збирацький доробок Ніни Керімової (2021)
Мадяр-Новак В. - Перші етномузикознавчі публікації Володимира Гошовського (2021)
Коропниченко Г. - Давні вірування і традиційний спів українців: гендерне розмежування (2021)
Лукашенко Л. - Мелоареалогія наспівів народин-хрестин заходу української етнічної території та суміжних земель: ракурс із Північного Підляшшя (2021)
Юзала Г. - Фольклор чадецьких горян з Буковини (2021)
Струтинський І. - Інструментальна складова епічних жанрів карпатської традиції (2021)
Єфремов Є. - Українці отримали Атлас мелогеографічних карт (відгуки на монографію Ірини Клименко "Обрядові мелодії українців у контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія". Київ, 2020 (2021)
Скаженик М. - Позаобрядові співи українців у записах та коментарях Софії Грици (2021)
Єфремов Є. - Ігорю Мацієвському - 80! (2021)
Пеліна Г. - До 85-річчя від дня народження Олени Мурзіної, Мазуренко А. (2021)
Єфремов Є. - Пам"яті Едуарда Алєсєєва (2021)
Інформація про авторів (2021)
Вихідні про авторів (2021)
Волошин Ю. О. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: конституційно-правові аспекти, Стрєльцова О. В. (2021)
Завгородній В. А. - Урахування правових позицій Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні (2021)
Лопушинський Т. А. - Роль ДСА в організаційному забезпеченні правосуддя (2021)
Ремінська Ю. Ю. - Доктрина "inherent powers": конституційно-правове протиріччя vs. невід’ємна правова традиція? (на прикладі правової системи США) (2021)
Антонюк Н. О. - Державна зрада і колабораційна діяльність: питання кримінально-правової кваліфікації (2021)
Кабиш О. О. - Нові правила оформлення організаційно-розпорядчих документів (2021)
Берназюк Я. О. - Суб’єкти захисту суспільного (публічного) інтересу в адміністративному судочинстві (2021)
Задорожня Г. В. - Забезпечення адміністративного позову: межі повноважень суду (2021)
Загиней-Заболотенко З. А. - Поняття "конфлікт інтересів" у правових позиціях Верховного Суду, Дем'як П. Ю. (2021)
Шумило М. М. - Окремі питання застосування норм матеріального та процесуального права під час вирішення спорів із релігійним компонентом: практика Верховного Суду (2021)
Михайленко В. В. - Питання статусу викривача у кримінальному провадженні (2021)
Завидняк І. О. - Сучасний етап правового регулювання міжнародного співробітництва під час розслідування транснаціональних економічних злочинів (2021)
Кваша О. О. - Cтворення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (стаття 260 Кримінального кодексу України): основні правові позиції Верховного Суду, Левчук В. О. (2021)
Новини (2021)
Lutska S. - Сhronic heart failure impact on stroke index and ejection fraction during polytrauma (2022)
Lishchynskyi P. - Clinical Predictors of Minimal Extrathyroid Invasion of Papillary Thyroid Cancer, Palamarchuk V., Mazur O., Kuts V., Zemskov S., Tovkai O., Dronov O. (2022)
Секретний В. - Ранні діагностичні показники повернення до тренувально-змагальної діяльності у хокеїстів після черепно-мозкових травм, Неханевич О. (2022)
Assonov D. - Efficacy of two-step resilience-oriented intervention for veterans with a remote traumatic brain injury (2022)
Aksan M. - Postoperative scar deformities of the perianal region: current state of the problem. (literature review) (2022)
Litvynova A. - Structural and functional state of bone tissue in young people with a combined course of osteoarthritis and obesity (2022)
Pliuta I. - Tactics of therapy for acute gastrointestinal bleeding (2022)
Savichan K. - Effectiveness of reactive hepatitis therapy in injured with ballistic wounds (2022)
Темірова О. - Значення фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів для профілактики та лікування вугрової хвороби у жінок, Крат Ю., Хайтович М. (2022)
Melnyk I. - The study of biological active compounds of lipophilic fraction of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill seeds, Kovalska N., Karpiuk U., Skripchenko N. (2022)
Kovaleva A. - Possible relations between arterial hypertension and cervical spine fibromyalgias (literature review), Khudetskyy I., Kovalyova O. (2022)
Каракай Д. - Фактори, що впливають на електоральний вибір: потенціал факторіального дизайну, Сидоров М., Середа О. (2022)
Kyrychenko R. - Social Polarization: Towards the Text Mining Study (2022)
Москотіна Р. - Модифікований SERVPERF: аналіз пунктів методики, Сидоров М. (2022)
Олійник О. - Онлайн фокус-групи: особливості організації та проведення (2022)
Клименко О. - Проблема закритості інститутів публічної влади в цифровому суспільстві: порівняльний аналіз країн пострадянського простору (2022)
Petersons А. - The Role of Manipulative Technologies in Commercial Advertising (2022)
Ємельянова Ю. - Проблематика суб’єкта в сучасному українському соціальному процесі (2022)
Миронюк Н. М. - Внесок Євгена Зайцева в розбудову мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури (2022)
Козинко Л. Л. - Український народний танець "Гопак": від зародження до сучасної сценічної практики виконання (2022)
Литвиненко В. А. - Народна образність у мистецтві народно-сценічної хореографії України (2022)
Підлипська А. М. - Перспективи розвитку балету: дискусії на сторінках радянської періодики межі 1920-х – 1930-х років (2022)
Данилюк У. І. - Хореографічна культура Києва 1910-х – 1920-х років: позаукраїнські впливи, Гутник І. М. (2022)
Білаш О. С. - Внесок династії Кальченків у розвиток українського балетного виконавства та хореографічної педагогіки (2022)
Вишотравка Л. І. - Український та світовий досвід роботи на балетній сцені Ірини Дворовенко (2022)
Підлипський А. І. - Фестивально-конкурсний рух у сфері народно-сценічного танцю України крізь призму сучасної мистецтвознавчої думки, Аксьонов О. Б. (2022)
Шестопал Л. В. - Бальний танець: новітні рефлексії українських дослідників (2022)
Ільїна Г. А. - Диригент Борис Чистяков та балети української національної тематики 1944–1963 років (2022)
Бєлай С. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення планування маршу формувань Національної гвардії України на броньованих колісних машинах під час визначення часу зосередження у районі призначення, Обрядін В. В., Горєлишев С. А. (2022)
Іохов О. Ю. - Алгоритм формування зони функціонального ураження радіокерованих боєприпасів для захисту автоброньованої техніки, Каплун Є. О., Сальніков О. М. (2022)
Майстренко О. В. - Обґрунтування сукупності показників оцінювання стійкості функціонування розвідувально-вогневих систем, Караванов О. А., Лихольот О. В. (2022)
Семенко Є. Ю. - Онтологічне представлення процесів супроводження спеціальних вантажів силами Національної гвардії України (2022)
Бондаренко О. Г. - Створення політико-правового механізму врегулювання внутрішнього збройного конфлікту та визначення шляхів його реалізації, Лавніченко О. В., Ліпатов І. І. (2022)
Морквін Д. А. - Роль і значення міжнародного співробітництва у розвитку Національної гвардії України, Гох І. М., Черкашин С. Д. (2022)
Павлов Д. М. - Напрями підвищення ефективності організаційно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури, Кучерина С. Є., Євтушенко І. В. (2022)
Собакарь А. О. - Відокремлення насильства за ознакою статі (гендерно-обумовлене насильство) як окремого виду адміністративного правопорушення, Бочковий О. В. (2022)
Ткаченко О. В. - Антикорупційні заходи в Національній гвардії України як складовий елемент боротьби з корупцією у секторі безпеки і оборони, Задорожний К. А. (2022)
Писаревський С. В. - Обґрунтування напрямів удосконалення механізмів управління державно-приватним партнерством у логістичному забезпеченні сил безпеки України (2022)
Подоляка А. М. - Економіко-правові фактори соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій, Колісніченко Р. М., Полтавець Л. І. (2022)
Бєлай С. В. - Визначення найбільш дієвих форм національно-патріотичного виховання військовослужбовців Національної гвардії України, Бородін Б. Д., Васищев В. С. (2022)
Волошко С. А. - Типологія за показниками морально-психологічного стану військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2022)
Каплюченко О. П. - Залежність мотивації військовослужбовців Національної гвардії України від рівня ефективності службово-бойової діяльності та досвіду участі у бойових діях, Товма М. І. (2022)
Мацегора Я. В. - Зміст та структура психодіагностичної методики "Оцінювання професійної мотивації військовослужбовців", Приходько І. І., Колесніченко О. С., Юр’єва Н. В., Лиман А. А. (2022)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2021 році (2022)
Наші автори (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2022)
Table of contents (2022)
Війна Росії проти України вмить докорінно змінила життя… (2022)
Голяновський О. В. - Профілактика і терапія масивних акушерських кровотеч у випадках placenta percreta 3b, Гончаренко А. О., Качур О. Ю. (2022)
Лахно І. В. - Плодове програмування при цукровому діабеті: акцент на запобіганні наслідків кетоацидозу (2022)
Бігун Р. В. - Фармакологічна корекція імунометаболічних порушень у пацієнток з ендометріомою на тлі хронічних запальних процесів репродуктивної сфери, Геник Н. І., Крижанівська А. Є., Дзьомбак В. Б., Гаврилюк Г. М., Островська О. М. (2022)
Fedosiuk K. V. - The optimization of abnormal uterine bleeding treatment in women with chronic psychogenic stress (2022)
Голяновський О. В. - Вузлова лейоміома матки гігантських розмірів на фоні поєднаної екстрагенітальної патології (Випадок із практики), Клюзко І. В., Абраменко А. В., Супрунюк К. В. (2022)
Ковалишин О. А. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду: до питань патогенезу і діагностики (2022)
Гопчук О. М. - Проблема тонкого ендометрія. Нові можливості інгібіторів ФДЕ-5, Саманів В. П. (2022)
Туманова Л. Є. - Терапевтичні можливості прегравідарної підготовки у жінок з поєднаною безплідністю в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Леміш Н. Ю. - Особливості акушерської та перинатальної патології у вагітних, які мали ускладнення із групи великих акушерських синдромів (2022)
Толстанова Г. О. - Диференційований підхід до лікування зовнішнього генітального ендометріозу як профілактика рецидивів (2022)
Sergiyenko M. Yu. - Modern approaches to the diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome in adolescence, Siusiuka V. G., Makurina G. I., Deinichenko O. V., Kolokot N. G., Chornenka A. S. (2022)
Менструація у дівчат і підлітків: запровадження оцінки менструального циклу як життєво важливого показника стану здоров’я. Погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів (2022)
Tymoshenko V. I. - Illegal Behaviour in the Modern World: Causes and Consequences (2022)
Tykhonova O. V. - Implementation of the European Union Recommendations on Strengthening the Criminal Liability for Offences in the Provision of Payment Services (2022)
Komarynska Yu. B. - The Ratio of the Victim's Identity and the Perpetrator's Identity in Criminal Offenses Related to Domestic Violence (2022)
Dudorov O. O. - Liability for White-Сollar Crimes in Ukraine: Theoretical and Enforcement Issues, Kamensky D. V. (2022)
Barash Ye. Y. - Modern Means of Correction and Resocialization of Convicted Persons (2022)
Hribov M. L. - The Covert Cooperation in the Mechanism of Ensuring Human Rights (2022)
Pomazanov A. V. - Some Aspects of Declaring Legal Acts Unconstitutional (2022)
Seredyuk V. Yu. - Interpretation of Euthanasia in Conditions of Conflict of Bioethical Principles (2022)
Motlyakh O. I. - The Essence of Polygraph Test Formats and Requirements for Their Application, Shapovalov V. O. (2022)
Peretyatko S. A. - Typical Investigators of the Situation and Versions of the Priority Stage of Investigation of Illegal Manufacture, Processing or Repair of Firefighters, Samoilenko D. M. (2022)
Vozniuk A. A. - Criminal and Legal Counteraction to the Activities of Criminal Authorities: The Ukrainian Model (2022)
Makarenko L. O. - The Impact of Globalisation on Legal Conduct, Tymoshenko V. I. (2022)
Striltsiv O. M. - Problems of Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence Technologies by the National Police of Ukraine, Fedorenko O. A. (2022)
Sezonova O. M. - Forensic Examination of Documents Made Using Computer equipment, Sezonov V. S. (2022)
Dobroskok A. Yu. - Prevention of Fraud with Real Estate in the Residential Sector in Ukraine at the Present Stage (2022)
Liakh N. V. - Administrative and Legal Regulation of Gender Policy in Police Activities (2022)
Bibikova M. O. - Prosecutor's Procedural Guidance on Pre-Trial Investigation: International Experience and National Realities (2022)
Krasiuk I. P. - Problems of Forensic Handwriting Examination in the Analysis of Signatures and Short Notes (2022)
Zinsu O. I. - Victimological Aspects of the Behavior of Victims of Domestic Violence (2022)
Ryzhyi O. A. - The Court as a Subject of Examination and Evaluation of Evidence in Criminal Proceedings (2022)
Гап’як І. В. - Ієрархія еволюційних рівнянь для кореляцій плинів твердих сфер, Герасименко В. І. (2022)
Донецький С. В. - Біфуркації максимальних атракторів неідеальних маятникових систем, Швець О. Ю. (2022)
Хорошун А. С. - Про побудову керування, що стабілізує рух нелінійної моделі TORA (2022)
Чирков О. Ю. - Збіжність однокрокового ітераційного процесу в задачах механіки непружного деформування, в яких враховується історія навантаження (2022)
Якимчук М. А. - Особливості глибинної будови ділянок розташування всесвітньовідомих релігійних комплексів, курортного центру в м.Трускавець і давнього городища Аркаїм, Корчагін І. М. (2022)
Shevchenko I. V. - Influence of solar activity on water clusters. Annual variations 2015—2019 (2022)
Бруснаков М. Ю. - Синтез нової гетероциклічної системи |1,3|оксазоло |4,5-с||1,5,2|оксазафосфепіну, Шишацька Ю. О., Головченко О. В., Броварець В. С., Потіха Л. М. (2022)
Тітов Ю. О. - Синтез і кристалічна структура двошарових скандатів BaLa2 xDyxSc2O7, Чумак В. В., Тимошенко М. В. (2022)
Ларіонов В. Б. - Пригнічення термоіндукованої денатурації бичачого сироваткового альбуміну пропоксазепамом і його фармакологічні наслідки, Акішева В. С., Головенко М. Я., Макаренко О. А., Борисюк І. Ю. (2022)
Tronko M. D. - Effects of COVID-19 and diabetes mellitus on AMPKα1 and IRS-1 amount in the blood plasma of patients, Pushkarev V. V., Sokolova L. K., Cherviakova S. A., Belchina Y. B., Kovzun O. I., Guda B. B., Pushkarev V. M. (2022)
Міхєєв О. М. - Розроблення гідрофітної споруди типу біоплато для цілей фіторемедіації, Лапань О. В., Маджд С. М., Черняк Л. М. (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Боронь О. В. - Джерела цитацій із Данте у шевченкових листах (2022)
Гаєвська Н. М. - Дмитро Чижевський про особливості розвитку реалізму в українській літературі, Пилипей О. В. (2022)
Дячук В. Р. - Семантичний простір концепту як джерело інтерпретації його змісту (2022)
Карпенко С. Д. - До дискурсу укладання збірника казок: традиція та пошук оригінальності (2022)
Макарець Ю. С. - Довколомовні гібридні наративи в російсько-українському протистоянні (2022)
Материнська О. В. - Екологічні небезпеки: висвітлення нових викликів у німецькомовних масмедіа (2022)
Меймей Х. - Світоглядні засади "Поетики" Теофана Прокоповича (2022)
Myronova V. M. - Mythological characters in the latin poetry of the ukrainian baroque, Lastovets M. Y. (2022)
Назаров Н. А. - Індоєвропейська поетика та археологія (2022)
Наумовська О. В. - Інваріантна структура обрядів переходу міжсвіття в науковому осягненні Арнольда Ван Ґеннепа (2022)
Pappas J. D. - Heraclitian dynamics in the Antigone and the fallacy of the right of the strongest, Asimakopoulou D. (2022)
Романенко О. В. - Українська відеопоезія як естетичний феномен сучасного літературного процесу (2022)
Руда Н. В. - Словотвірні типи назв порід і мінералів в українській петрології (2022)
Сазонова Я. Ю. - Опонент очима антивакцинаторів: лінгвістичний вимір маніпулятивної стратегії навішування ярликів (2022)
Степаненко М. І. - Найновітніші еволюційні процеси у фразеологічному ладі української мови (2022)
Талавіра Н. М. - Опосередковане переконання при висвітленні публічного виступу в новинах: етос, пафос чи логос? (2022)
Ткачук Р. Ф. - Богословський погляд Теодора Скуминовича на причини занепаду православного сходу у творі "Przyczyny porzucenia disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643) (2022)
Чернишова С. О. - Особливості ретроспективної нарації в романі Діни Найєрі "Притулок" (2022)
Ястремська Т. О. - Діалектна картина світу: інтерпретація міри і ступеня (2022)
Гриценко С. П. - Скарбниця мови – глибинна таємниця правіків |Рецензія на наукове видання "Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Випуск 18. МОВА – МѦТКА" (Львів, 2022)| (2022)
Наєнко Г. М. - Нова праця з історичної лексикології |Рибак К. Б. "Історія найменувань податкової сфери української мови", (Спеціальність 035 Філологія. Запоріжжя, 2021. 225 с.)| (2022)
Ястремська Т. О. - Говір лемків: до і після |Гнатюк М. В. Північнолемківські говірки переселенців: фонолого-фонетичні особливості : дис. канд. філол. наук : 10.02.01 ‒ українська мова. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 286 с.| (2022)
Морозова Н. С. - Перекладацькі виклики "автобіографічного" роману Нікоса Казандзакіса, Савенко А. О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Кириченко Ю. В. - Конституційне регулювання принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні та державах континентальної Європи: порівняльно-правовий аналіз, Кириченко В. М. (2021)
Ведєрніков Ю. А. - Діалектика циклічності в розвитку права, Ткаченко В. І., Шестаков В. Ю. (2021)
Гулієв А. Д. - Дипломатія. Корпоративна культура та етикетні норми, Чекалюк В. В. (2021)
Боняк В.О. - Внесення змін до Основного Закону України та конституцій окремих пострадянських держав: порівняльно-правовий аспект, Трень Т. О. (2021)
Кучук А. М. - Свобода вираження поглядів та захист репутації у практиці Європейського суду з прав людини (2021)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий механізм забезпечення права на здоров’я жінок-в’язнів (2021)
Халапсіс О. В. - Політичні та конституційно-правові трансформаціїв країнах Центральної Азії (1991-2021 рр.), Поплавський О. О., Левін О. Л. (2021)
Юзікова Н. С. - Забезпечення незалежності та довіри до судової влади крізь призму виваженого та послідовного реформування судової системи, Хомꞌяченко С. І. (2021)
Демичева А. В. - Правозахисне поле сучасної України: взаємодія державних та недержавних акторів (2021)
Лазарева Д. В. - Предмет, зміст та структура права на свободу та особисту недоторканність в міждисциплінарному аспекті: проблемні питання (2021)
Долгорученко К. О. - Підходи до розуміння терміно-понять "правова дійсність" і "правова реальність" та проблема методологічної коректності їх вживання в історико-правових дослідженнях (2021)
Скирта А. А. - Концепція періодизації історії українськогодержавотворення Івана Лисяка-Рудницького (2021)
Пайда Ю. Ю. - Застосування примусу правоохоронними органами України: окремі аспекти (2021)
Царьов О. Д. - Тактико-психологічний контекст спілкування поліціянта з правопорушниками (2021)
Бардін Є. В. - Особливий режим функціонування службових приміщень, у яких перебувають підрозділи сил безпеки і оборони, Токар А. А. (2021)
Біліченко В. В. - Основи підготовки поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях (2021)
Великий Ю. М. - Деякі аспекти застосування поліцією крайнього примусового заходу – вогнепальної зброї (2021)
Карпенко О. М. - Відмежування поняття наставництва в Національній поліції України від суміжних понять, Зеленський Є. С. (2021)
Алєксєєнко І. Г. - До питання про правове регулювання трудових відносин в гіг-економіці України (2021)
Гребенюк Г. М. - Дистанційна робота як нова реалія трудових відносин, Марценюк Л. В. (2021)
Обушенко Н. М. - Об’єкт систематизації трудового законодавства (2021)
Маковій В. П. - Темпоральні величини у парадигмі модернізації цивільного законодавства (2021)
Резворович К. Р. - Електронна трудова книжка: міжнародний досвід надання державних послуг (2021)
Катеринчук К. В. - Проблеми адміністративно-правового захисту прав учасників освітнього процесу, Полат І. В. (2021)
Коміссаров С. А. - "Національна безпека", "система забезпечення національної безпеки", "види забезпечення національної безпеки", "форми забезпечення національної безпеки": визначення понять, Пархоменко Д. А. (2021)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правове забезпечення порядку обчислення часу в Україні (2021)
Пастух І. Д. - Напрями удосконалення юридичної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (2021)
Верба І. О. - Медіація в адміністративному судочинстві: проблеми теорії та практики (2021)
Гусейнлі А. М. - Завдання та функції адвоката в адміністративному судочинстві (2021)
Мусаелян Д. П. - Правовий обіг холодної зброї в Україні, Кунцевич Ю. О. (2021)
Фурса В. В. - Щодо функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні (2021)
Цуркаленко Д. П. - Щодо доцільності розмежування понять "профілактичні заходи" та "превентивні заходи" в діяльності Національної поліції України (2021)
Богатирьов І. Г. - Парадигма функціонування пенітенціарної системи України, Богатирьов А. І. (2021)
Пузирьов М. С. - Кримінально-виконавча характеристика та соціально-правова обумовленість негативних обов’язків засуджених до позбавлення волі на певний строк, Богдан Ю. М. (2021)
Березняк В. С. - Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту: огляд судової практики (2021)
Беспаль О. Л. - Щодо визначення кола потерпілих осіб від домашнього насильства (2021)
Барбарош Л. М. - Проблеми запобігання домашньому насильству над дітьми в Україні (2021)
Біловол О. О. - Проблеми відмежування домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) від суміжних адміністративних правопорушень (2021)
Тінін Д. Г. - Проблеми та компетенція поліцейських при виконанні вироків суду, пов’язаних з позбавленням волі, Тимофєєв В. П. (2021)
Петрова І. А. - Характеристика методів оцінювання працівників судово-експертних установ (2021)
Пчеліна О. В. - Право на інформацію в кримінальному провадженні у контексті міжнародно-правових стандартів (2021)
Тертишник В. М. - Становлення інтегративної доктрини доказового права, Ченцов В. В. (2021)
Мельниченко А. В. - Обмеження прав, свобод і законних інтересів особи в межах тимчасового доступу до речей і документів: практичні аспекти (2021)
Мирошниченко Ю. М. - Основні засади побудови методичних комплексів криміналістичного забезпечення судового провадження (2021)
Січковська І. В. - Особливості взаємодії дізнавачів з оперативними підрозділами Національної поліції України (2021)
Шаповалов Д. О. - Теоретичні та праксеологічні засади використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я (2021)
Лучко А. С. - Теоретичні та практичні аспекти визнання доказів, що отримані під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, недопустимими у кримінальному провадженні (2021)
Марценюк Л. В. - Економічна безпека українських залізниць: шляхи виходу з кризи, Батмангліч К. А. (2021)
Бобиль В. В. - Сучасні методи аналізу та управління виробничими запасами, Пікуліна О. В., Мовчан М. І. (2021)
Чаркіна Т. Ю. - Розвиток мультимодальних перевезень у транскордонному сполученні між Україною і Європою, Орловська О. В., Конюшок К. М. (2021)
Задоя В. О. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі в умовах світової пандемії (2021)
Сидорова Е. В. - Характеристика органів публічної влади як суб’єктів податкових правовідносин в Україні (2021)
Синиціна Ю. П. - Методологічні аспекти цифрової комунікації закладів вищої освіти, Бекішев А. К. (2021)
Скок О. С. - Актуальні питання реформування вищої юридичної освіти в Україні (2021)
Рецензії (2021)
Наукові заходи (2021)
Міжнародна співпраця (2021)
Нові видання (2021)
Вічна пам’ять (2021)
Довідка про авторів (2021)
Alrowwad A. M. - Sustainable transformation of accounting in agriculture, Alhasanat K. A., Sokil O., Halko S., Kucherkova S. (2022)
Kotykova O. - Global initiatives on implementation of zero hunger policy, Babych M., Iagodzinska A., Tabatskova A. (2022)
Makarenko I. - Transparency of agriculture companies: rationale of responsible investment for better decision making under sustainability, Plastun A., Mazancova J., Juhaszova Z., Brin P. (2022)
Mukoviz V. - Accounting for transactions costs of agricultural producers in the shadow economy, Leshchii L., Khodakivska O., Prokopova O., Kuzub M. (2022)
Osmani М. - Why agricultural policies fail and two cases of policy failures in Albania, Kolaj R., Borisov P., Arabska E. (2022)
Ryndzak O. - Conservation and development of human resources through the return migration policy, Bachynska M. (2022)
Sanusi O. I. - Forecasting agricultural commodity price using different models: a case study of widely consumed grains in Nigeria, Safi S. K., Adeeko O., Tabash M. I. (2022)
Voznyak H. - Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation, Mulska O., Bil M., Patytska K., Lysiak L. (2022)
Zaiats T. - Social capital of rural territorial communities in Ukraine: problems of strengthening and directions of their solution, Kraievska H., Diakonenko O. (2022)
Вдовенко Н. - Світові тенденції та перспективи розвитку ринку засобів захисту рослин, Томілін О., Коваленко Л., Бадрі Г., Кончаковський С. (2022)
Кучер Л. - Розвиток циркулярної аграрної економіки: потенційні джерела фінансування інноваційних проєктів, Кучер A., Морозова Г., Пащенко Ю. (2022)
Пилипенко В. - Емпіричний аналіз соціально-економічних детермінант розвитку сільських і селищних територіальних громад, Пилипенко Н., Хамініч С., Сокол П. (2022)
Запрошення до публікації (2022)
Title (2020)
Contents (2020)
Dmytriiev M. S. - Dark matter polarization operator in the generalized Yukawa model, Skalozub V. V. (2020)
Sokolovsky S. A. - Hydrodynamic states of electron plasma of semiconductors in the generalized Chapman–Enskog method, Sokolovsky A. I., Hrinishyn O. A. (2020)
Sokolovsky S. A. - Relaxation phenomena in electron plasma of semiconductors, Sokolovsky A. I., Hrinishyn O. A. (2020)
Panchenko T. V. - Dielectric properties of silicosillenite crystals doped with chromium and manganese ions, Karpova L. M. (2020)
Panchenko T. V. - Effect of nonstoichiometric defects and Cr ions on the photoconductivity of Bi12SiO20 crystals, Karpova L. M. (2020)
Kruzina T. V. - Preparation features and electrical properties of Na0.5Bi0.5TiO3 thin films, Popov S. A., Potapovich Yu. N., Ryabtsev S. I., Rutskiy A. S. (2020)
Sukhova O. V. - The structure of alloys of boron-rich corner of Fe–B–C phase diagram (2020)
Syetov Y. - Theoretical modeling of defects in the molecular crystal of 2-(2'-hydroxyphenyl) benzothiazole (2020)
Kushnerov O. I. - Structure, thermal and electrical properties of Fe-B-Co-Nb-Ni-Si high-entropy metallic glass, Bashev V. F. (2020)
Kovalenko O. V. - Ferromagnetic properties of ZnO:Mn nanocrystals obtained by the freeze-drying method, Vorovsky V. Yu., Khmelenko O. V., Plakhtii Ye. G., Kushnerov O. I. (2020)
Kovalchuk V. V. - Heterophotocell based on super-line photoventil effect (2020)
Magro V. I. - Application of the method of integral equation for calculating a step-transition in a coaxial waveguide, Morozov V. M. (2020)
Tonkoshkur A. S. - Modelling of overheating in solar photovoltaic cell plates with local electric heat sources, Ivanchenko A. V. (2020)
Ovsyanikov V. V. - Determination of dielectric permeability of substances by electromagnetic waveguide method, Beznosova E. R., Tsypko L. Z., Filins’kyy L. A., Ovsyanikov V. V. (2020)
Morozov V. M. - Infinite linear waveguide antenna array with metal-dielectric structures in the "floquet channel, Magro V. I., Trakhtman E. Yu. (2020)
Борисенко А. М. - Алгоритмічне забезпечення моніторингу ідентичності циліндрових потужностей силових агрегатів на основі опрацювання даних непрямих вимірювань, Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю., Зиков І. С., Мельников О. Ю. (2022)
Васильєв О. С. - Вивчення обладнання для проведення робіт з ущільнення ґрунту для об'єктів малого будівництва, Яковенко А. М., Пустовіт Ю. Ю. (2022)
Nimko M. - Influence of geometry of fusion line on decarbonization in dissimilar weld joints after heat treatment (2022)
Хрипунов М. Г. - Метод активації плівок телуриду кадмію для формування ефективних сонячних елементів, Хрипунов Г. С., Доброжан А. І., Шелест Т. М., Кривоніс С. С. (2022)
Гугнін В. П. - Імітаційне моделювання процесу визначення параметрів шорсткості поверхні за допомогою комп'ютерних вимірювальних технологій, Перпері Л. М., Голобородько Г. М. (2022)
Krylova V. - Punctured NCC codes for information protection in information and measurement systems, Tverytnykova E., Vasylchenkov O., Kolisnyk T. (2022)
Мороз М. М. - Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі, Загорянський В. Г., Гайкова Т. В., Кузев І. О. (2022)
Василишина О. В. - Енергетичні витрати плодів вишні протягом зберігання за обробки полісахаридними композиціями (2022)
Запаренко Г. В. - Проектування та аналіз якості добового раціону харчування для дітей молодшого шкільного віку, Борисова А. О. Якименко-Терещенко Н. В., Олійник Н. Ю., Гонтар Т. Б. (2022)
Хохотва О. П. - Дослідження процесів сорбційного вилучення фенолу композиційним сорбентом F300-MnO2, Бутченко Л. І. (2022)
Штефан В. В. - Вплив густини струму на процес формування оксидних покриттів на сплаві цирконію Е110, Нкука Мабіала Б. Д., Кануннікова Н. О., Лещенко С. А. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Бережанський Т. Г. - Розробка покриттів для регенерації вузлів пожежної техніки та протипожежного обладнання, Пашечко М. І. (2021)
Гаврилюк А. Ф. - Дослідження впливу взаємозаміни вогнезахисного засобу на зниження показників вогнезахисної ефективності деревяних будівельних конструкцій, Гайдук М. О., Дуленко Д. І. (2021)
Гащук Л. П. - Інформаційні принципи теорії синтезу законів перемикання передач в трансмісіях автомобільної пожежно-рятувальної техніки, Гащук П. М. (2021)
Копчак Б. Л. - Розробка та реалізація блоку нечіткої логіки максимального теплового пожежного сповіщувача з використанням плати ARDUINO, Кушнір А. П. (2021)
Кузик А. Д. - Експериментальні дослідження гасіння трав’яних пожеж потоками повітря та повітряно-водяної суміші, Драч К Л., Товарянський В І. (2021)
Лазаренко О. В. - Способи випробування літій-іонних елементів живлення на предмет пожежної небезпеки, Посполітак В. І. (2021)
Баланюк В. М. - Перспективи використання вогнегасного аерозолю на основі неорганічних солей калію для екранування теплового випромінювання на пожежах, Гарасим’юк О. І., Копистинський Ю. О., Гриньова А. В. (2021)
Веселівський Р. Б. - Способи вогнезахисту металевих будівельних конструкцій, Смоляк Д. В. (2021)
Вовк С. Я. - Визначення оптимальної товщини протипожежної переділки навколо печей та димоходів в будівлях з горючими будівельними конструкціями, Пазен О. Ю., Ференц Н. О., Лин А. С. (2021)
Климась Р. В. - Щодо обмеження поширення пожеж під час аварій на трансформаторному обладнанні, Ніжник В. В., Фещук Ю. Л., Стилик І. Г., Некора В. С., Несенюк Л. П. (2021)
Ковалишин В. В. - Засоби отримання та перспективи застосування компресійної піни, Великий Н. Р., Ковалишин Вол. В., Войтович Т. М., Сорочич М. П. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
Anchishkin D. - Relativistic selfinteracting particle-antiparticle system of bosons, Granotovskyy V., Zhuravel D., Karpenko V. (2020)
Bannikov S. - Exact Green’s function of photon and medium effects in QED2+1, Skalozub V. V. (2020)
Bordag M. - Free energy and entropy for an impurity in a periodic background in one dimension, Pirozhenko I. G. (2020)
Borisenko O. - Polyakov loop eigenvalues in the presence of baryon chemical potential, Chelnokov V., Voloshyn S. (2020)
Gladush V. D. - Spherically symmetric T-solution of the equations of 5-dimensional Kaluza–Klein theory (2020)
Onufrienko V. M. - Capacitance-voltage differintegral characteristics of fractal field-effect device (2020)
Sokolovsky A. I. - Realization of the Landau definitions of effective Hamiltonian and nonequilibrium free energy in microscopic theory (2020)
Bashev V. F. - High-adhesion unlayered films: physical and technological basis of their production, Ryabtsev S. I. (2020)
Sukhova O. V. - To question about Fe5B3 boride formation in boron-rich Fe–B alloys (2020)
Diachenko A. O. - Thermal analysis of Li2-хNaxGe4O9 glasses crystallization, Volynets D. V., Trubitsyn M. P., Volnianskii M. D. (2020)
Sidak V. M. - Dipole defect decay and dielectric relaxation in Na0.5Bi0.5TiO3 single crystal, Trubitsyn M. P. (2020)
Kovalenko O. V. - Peculiarities of doping of ZnO:Mn nanocrystals during their synthesis by the aerosol pyrolysis method, Vorovsky V. Yu., Khmelenko O. V., Plakhtii Ye. G. (2020)
Tonkoshkur A. S. - Analysis of temperature distribution in a solar element with posistor layer in the presence of local electric heat source, Ivanchenko A. V. (2020)
Andreev M. V. - Measurement of the dielectric properties of paratellurite at microwaves using a biconical resonator, Drobakhin O. O., Saltykov D. Yu. (2020)
Від упорядників (2021)
Ніколаєвська Ю. В. - Нові виміри музикознавства ХХІ століття:досвід моделювання інтерпретативної теорії музичної комунікації (2021)
Філатова Т. В. - Академічні виконавські традиції чилійського гітарного мистецтва (2021)
Безбородько О. А. - "Чому вони бояться?"(Інтерпретація пізньої фортепіанної творчості Валентина Сильвестрова (2021)
Гнатів Н. В. - "Tollers zelle" Анни Корсун: на перетині музичних інтерпретацій (2021)
Сердюк Я. О. - Фортепіанне тріо Аманди Майєр у контексті еволюції жанру (2021)
Гумінюк С. П. - "Варіації на тему Шопена" Сергія рахманінова: жанрово-стильова взаємодія (2021)
Пилипенко С. О. - Звукове втілення фортепіанних циклів Рене Ееспере: досвід виконавського аналізу (2021)
Соломонова О. Б. - Інтерпретаційні стратегії сучасного музично-театрального мистецтва: тенденції, фактори (2021)
Василенко О. В. - Музична Шевченкіана Євгена Станковича: інтерпретація поетичного слова в ораторії "Страсті за Тарасом" (2021)
Гончар О. Ю. - Опера "Тангойзер" Ріхарда Вагнера в режисерській інтерпретації Ромео кастеллуччі (2021)
Зінченко В. М. - Балет "Hopper" Максима Шалигіна: на перетині міжмедіальної інтерпретації та художнього перекладу (2021)
Савон Д. І. - Мотет "Jesu, meine Freude" Йоганна Себастьяна Баха: порівняльний аналіз редакцій нотного тексту (2021)
Воловчук Ю. В. - Симфонічна об"ємність у Симфонії-реквієм Богдани Фроляк "Праведная душе" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2022)
Savinova N. - Formation of the professional culture of future teachers-speech therapists through the use of innovative technologies, Berehova M., Kuterzhynska K. (2022)
Bandrivska N. - English and French vocabulary as a product of historical development (2022)
Hnezdilova K. - Opportunities of a personal learning environment for performing self-education activities of the future pharmacy employee, Barjadze R. (2022)
Holovin M. - Educational example of masking textual information in a photographic signal, Holovina N. (2022)
Asadchykh O. - Criteria for selection of educational material for the formation of future philologists’ Korean linguistic and socio-cultural competence in speaking, Kindzhybala O. (2022)
Mesarosh L. - The role and place of the discipline "History of mathematics in the 21st century” (2022)
Shved V. - Wikinomics in the higher education: the need to use tools and instruments, Sarancha I., Omelchenko O. (2022)
Sidorova I. - Choir ensemble issues in the process of forming professional competences of the future teacher-musician (2022)
Leshchenko T. - The usage of quick response codes: evolution and integration in classroom activities in the context of language learning, Zhovnir M., Shevchenko O., Grinko N. (2022)
Bhinder N. - Implementation of project-based learning technology within the educational process of higher military institutions, Protsenko P. (2022)
Abstract and References (2022)
Сенченко М. - Велика гра: протистояння Росії та США (2022)
Мильченко Л. - Вторинна неграмотність — наслідок кризи читання (2022)
Сенченко Н. - Розвиток бібліотечно-інформаційних систем в умовах цифрової трансформації України, Костенко Л., Копанєва В. (2022)
Онищук М. - Україна — НАТО: підсумки 2021 року (огляд матеріалів українських і зарубіжних ЗМІ з питань євроатлантичної інтеграції України), Татарінова Л. (2022)
Коханова І. - Амбівалентне ставлення до мови як наслідок неофіційного білінгвізму в Україні, Сафонова Т. (2022)
Ковпак В. - Документальні ресурси електронної бібліотеки в стратегічному документно-комунікаційному процесі формування когнітивно-інформаційного суспільства (2022)
Капралюк О. - Інформаційні ресурси мережі аграрних бібліотек як складник вітчизняного інформаційного простору: формування, використання, доступ (2022)
Гуменчук А. - Французька модель вищої бібліотечно-інформаційної освіти: когнітивні та організаційні особливості (2022)
Вакуленко С. В. - Теоретичне дослідження ефективності використання спеціального різцетримача з орієнтованим положенням центра жорсткості (2022)
Гогаєв К. О. - Підвищення опору зношуванню при легуванні марганцем ADI, Подрєзов Ю. М., Волощенко С. М., Аскеров М. Г., Мінаков М. В., Шуригін Б. В. (2022)
Petrakov Y. - Simulation modeling of 2.5D milling dynamic by end mills, Sikailo M. (2022)
Рудик А. В. - Вибір режимів ефективного шліфування валів при керуванні міжосьовою відстанню верстата, Рудик В. А. (2022)
Сліпчук А. М. - Дослідження покращеного з'єднання "зубок-шарошка" шляхом введення додаткового елемента для бурових доліт, Яким Р. С., Кук А. М. (2022)
Строкань О. В - Система управління "Розумний будинок" на основі технології Іnternet of Things, Назаров Є. М. (2022)
Xuan C. - Remote control system of stepper motor based on the ESP32 developer board, Verbytskyi I. (2022)
Цибульник С. О. - Розроблення автоматизованої бібліографічної системи, Бідник Д. С., Півторак Д. О. (2022)
Цибульник С. О. - Моделювання повітряного потоку в районі української антарктичної станції, Накорик В. В., Рупіч С. С., Півторак Д. О. (2022)
Баранова А. О. - Проблема забруднення світового океану пластиковими відходами, Новожилова Т. Б., Літовка А. І., Білоусов М. В. (2022)
Витяганець В. С. - Дослідження інтенсифікації процесів сепарації з використанням тепла відходящих газів, Байрачний В. Б., Пітак І. В., Баранова А. О. (2022)
Григоренко І. В. - Розроблення системи контролю параметрів середовища при розведенні креветок, Григоренко С. М. (2022)
Холод А. М. - Розроблення рецептури м'ясних хлібів з додаванням смакоароматичних композицій, Пасічний В. М. (2022)
Чурсінов Ю. О. - Розробка мобільної установки для сортування зернових відходів, Кудрявцев І. М., Луценко М. В. (2022)
Коліушко Д. Г. - Комбінована методика зондування ґрунту в рамках контролю стану заземлювального пристрою, Руденко С. С. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Сенченко М. - Невидима війна націй та олігархій (2022)
Мильченко Л. - Вторинна неграмотність — наслідок кризи читання (2022)
Онищук М. - Коротка історія канадського книговидання. Чи потрібна книговидавництву державна підтримка?, Татарінова Л. (2022)
Денисевич О. - Зіставний аналіз асоціативних полів на слово-стимул ОСВІТА (на матеріалі психолінгвістичних експериментів) (2022)
Грабар Н. - Ціннісні домінанти образно-чуттєвого спілкування в бібліотечному професійному просторі, Кухаренко А. (2022)
Сафонова Т. - Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України, Коханова І. (2022)
Баранецька А. - Інформаційна діяльність: інтерпретація явища в контексті бізнесу (2022)
Ярема І. - Теоретико-методологічні основи поняття "цифрова комунікація" (2022)
Сенченко М. - Програма світової олігархії (2022)
Онищук М. - Війна в Україні крізь призму зарубіжних ЗМІ (2022)
Сенченко О. - Мас-медіа — засіб пізнання світу чи маніпуляція свідомістю? (2022)
Чепелюк Ю. - Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв (2022)
Дояр Л. - Пресбюлетень "По Радянській Україні": контент-аналіз видань 1973—1975 років (2022)
Семененко В. - Дослідник історії Поділля Юзеф Антоній Роллє та його опис складу Київського архіву (за матеріалами часопису "Kraj" із фондів ВБЗІК НБУВ) (2022)
Соляник А. - Ректор-новатор вищої гуманітарної освіти України (до 80-річчя від дня народження Василя Миколайовича Шейка), Кушнаренко Н. (2022)
Сенченко М. - Ватикан — проєкт світового панування "Папська імперія Риму" (2022)
Аccєєв Г. - Інтеграція фондів бібліотек, архівів і музеїв з метою їх збереження та використання (2022)
Сенченко О. - Брудний піар і класичні правила пропаганди (2022)
Щерба Г. - Токшоу "Виборчий округ. Дебати" Суспільного мовника Львівщини як посередник комунікації між владою та суспільством: структурно-типологічний і контент-аналіз, Сазонова Ю. (2022)
Коржик Н. - Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи (2022)
Дояр Л. - Пресбюлетень "По Радянській Україні": контент-аналіз видань 1973—1975 років (2022)
Кепін Д. - Музейна діяльність графа К. М. Штернберка (1761—1838): джерелознавче дослідження (2022)
Бондарчук Я. - "Енциклопедія історії України": шлях у чверть століття, Богданьок Я., Вонсик Д., Ломонос М. (2022)
Ramskyi A. - Financial stability of a bank — factor of stability of banking system, Budnichenko I. (2018)
Шопоренко О. І. - Інноваційне управління освітньою діяльністю вищих навчальних закладів, Парщенко Л. І. (2018)
Sidak V. - Anti-crisis management economic safetyof banking institutions on the state level:problems and ways of their solution, Koval Y. (2018)
Гаман П. І. - Економічна безпека навчального закладу як складова процесу державного управління освітою, Гаман Н. О. (2018)
Laptіev S. - Threats to economic security of ukrainianemitents after placement of shares on foreign markets, Mihus I. (2018)
Жарнікова В. В. - Облік розрахунків з покупцями: систематизація поглядів та перспективи досліджень (2018)
Лойко В. В. - Забезпечення якості формування фахових компетенцій економістів у сучасному українському університеті в умовах євроінтеграції, Лойко Д. М. (2018)
Руденко М. В. - Розвиток житлової інфраструктури сільських територій на основі державно-підприємницького партнерства (2018)
Лойко В. В. - Економіко-правові аспекти інноваційного розвитку житлового фонду україни, Маляр С. А. (2018)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від катакомбного періоду до Священної Римської імперії (2022)
Очеретяна Л. - Книги України у дзеркалі державної бібліографії (2022)
Швецова-Водка Г. - Новий посібник із загального документознавства (2022)
Ilganayeva V. - Communication and social interaction in conditions of increasing sociality as a factor in the development of society (2022)
Сенченко О. - Псевдонаукові дослідження на службі піар-компаній (2022)
Колоскова Г. - Формування бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації, Кобєлев О. (2022)
Якубова Т. - Професор Львівського університету Шимон Ашкеназі та його книги, Матвіїшин Я. (2022)
Мазніченко Є. - Деякі зауваги та рекомендації до побудови словникової статті у перекладному двомовному словнику, Гречанюк О., Македон В., Міхальова Т. (2022)
Кошовий М. Д. - Метод аналізу поточного стану інерційних характеристик автономного мобільного робота змінюваної конфігурації, Ащепкова Н. С., Лучко А. С. (2021)
Дмитрієнко В. Д. - Чотиризначна логіка Н. Белнапа, білнапівський комп'ютер та нові функції близькості при порівнянні дискретних об'єктів, Леонов С. Ю., Мезенцев М. В. (2021)
Дашкевич А. О. - Обчислювальний підхід до вирішення задач просторової обробки точкових множин на двовимірних регулярних сітках (2021)
Chori V. V. - Building a classifier in the personality recognition system based on eye tracking data, Shamanina T. V., Pavlenko V. D. (2021)
Moroz V. V. - Modeling the volatity of cryptocurrency markets, Yalymova I. V. (2021)
Виноградов В. В. - Удосконалення моделі поведінки інтелектуального агенту на основі генетичного алгоритму, Шумова Л. О., Білобородова Т. О. (2021)
Іваницька А. Ю. - Модель прогнозування поведінки покупця на основі технологій аналізу великих даних, Іванов Д. Є., Зубик Л. В. (2021)
Козіна О. А. - Архітектура проміжного програмного забезпечення для узгодження даних в мультихмарних системах, Панченко В. І., Рисований О. М. (2021)
Білобородова Т. О. - Методологія усунення дисбалансу класів наборів даних зображень, Скарга-Бандурова І. С., Коверга М. О. (2021)
Бойко О. М. - Досвід України та Китаю щодо створення організаційних форм інноваційної діяльності (2019)
Городянська Л. В. - Аналіз впливу інновацій на рівень відтворення економічних ресурсів (2019)
Обушний С. М. - Досконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах (2019)
Дульська І. В. - Проблеми адаптації статистики широкосмугового доступу до мережі інтернет в Україні до міжнародних індикаторів (2019)
Підвисоцький Я. В. - Проблеми оцінки кредитних ризиків структурованих фінансових інструментів (2019)
Сосновська О. О. - Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності, Деденко Л. В. (2019)
Редзюк Є. В. - Інвестиційний потенціал китаю в глобальному торговельно-економічномуспівробітництві (2019)
Боднарчук Т. Л. - Інституційні параметри зовнішньоторговельних відносин України в період непу (2019)
Лойко Д. М. - Інновації як рушійна сила споживчого сектору економіки (2019)
Воробей Л. І. - Можливості корекції психовегетативних розладів у профілактиці дистресу плода при обтяженому акушерському анамнезі (2020)
Жданович О. І. - Перинатальні аспекти імунологічних порушень у вагітних після грипу перенесеного у ранніх термінах, Коломійченко Т. В., Деркач А. Д., Данилова Ю. М., Сіренко О. І. (2020)
Запорожан В. М. - Стандартизація лапароскопічного лікування хворих з глибоким інфільтративним ендометріозом, Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Маричереда В. Г., Кожаков В. Л. (2020)
Кравченко О. В. - Сучасні погляди на лікування неспецифічного вульвовагініту змішаної етіології (2020)
Посохова С. П. - Наслідки перинатальної гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у недоношених новонароджених, Кучеренко О. Ю. (2020)
Пучко М. С. - Сучасні напрямки лікування генітоуринарного синдрому з патогенетичної точки зору, Бенюк В. О., Олешко В. Ф., Ковалюк Т. В., Момот А. А. (2020)
Руденко І. В. - Патогенетичне обґрунтування корекції вмісту заліза у крові жінок на етапі передконцепційної підготовки до вагітності, Міщенко В. П., Головатюк-Юзефпольська І. Л., Лавриненко Г. Л. (2020)
Татарчук Т. Ф. - Дефіцит вітаміну D при різних формах метаболічного синдрому у жінок раннього та активного репродуктивного віку, Косей Н. В., Регеда С. І., Тутченко Т. М., Гламазда М. І. (2020)
Туманова Л. Є. - TORCH-інфекції і вагітність після лікування безплідності, Коломієць О. В. (2020)
Чеботарьова А. С. - Оцінка психоемоційного стану вагітних з антенатальною загибеллю плода в анамнезі, Бенюк В. О., Гичка Н. М., Друпп Ю. Г. (2020)
Цзішен Бай - Історичний розвиток закладів дошкільної освіти в Китаї (із другої світової війни до теперішнього часу) (2022)
Бакуменко Т. - Методика навчання дітей старшого дошкільного віку декоративному малюванню за мотивами народних промислів України, Фролова І., Ярославцева М. (2022)
Бартків О. - Інтегральна компетентність як базова у підготовці майбутнього вихователя, Дурманенко Є. (2022)
Вертугіна В. - Формування фахової компетентності помічників вихователів: реалії та перспективи, Смишляєва В. (2022)
Галян О. - Предиктори переваг дошкільної освіти: батьківські очікування та настановлення (2022)
Городиська В. - WEB-QUEST у сучасному освітньому контенті закладу вищої освіти (2022)
Єлдінова С. - Особливості розвитку мовленнєвих навичок старших дошкільників в ігровій формі (2022)
Ємчик О. - Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор, Коменда Л. (2022)
Журавко Т. - Робота з математично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку: теоретичний аспект (2022)
Іванчук С. - Еколого-освітнє середовище як чинник ефективності професійної підготовки майбутніх вихователів (2022)
Івах С. - Форми методичної роботи з молодими педагогами у закладі дошкільної освіти (2022)
Іщенко Л. - Підготовка майбутніх педагогів до навчання математики старших дошкільників та молодших школярів (2022)
Карпенко О. - "Опіка над дітьми" у підготовці магістрів із дошкільної освіти (2022)
Курчатова А. - Формування та розвиток педагогічної творчості вихователя засобами саморозвитку (2022)
Мельников О. - Вплив криз психовікового розвитку на виникнення негативної поведінки у дітей дошкільного віку (2022)
Мельникович І. - Економічне виховання дітей дошкільного віку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2022)
Паласевич І. - Теоретичні засади виховання гуманної поведінки у дітей старшого дошкільного віку, Береза С. (2022)
Ревть А. - Особливості емоційної сфери дошкільника (2022)
Смолюк С. - Сутнісний аналіз поняття "міжособистісної взаємодії" вихователя закладу дошкільної освіти (2022)
Суятинова К. - Вплив рухової активності на когнітивний розвиток дітей дошкільного віку, Штурко Г. (2022)
Тесленко С. - Використання логоритміки у корекційній роботі з дітьми з порушенням звуковимови (2022)
Трофаїла Н. - Самостійність та її значення для емоційної вихованості дітей (2022)
Bilan V. - Organization of psychological and pedagogical support for primary school children having autism spectrum disorders (2022)
Гриник І. - Зарубіжний досвід протидії жорстокому поводженню з дітьми (2022)
Заярна І. - Особливості добору мовного матеріалу для навчання англійського академічного письма здобувачів ступеня доктора філософії у галузі права (2022)
Калиновська І. - Теоретичні засади психокорекції дошкільників із порушеннями мовлення (2022)
Лещій Н. - Фізичний та функціональний стан дітей середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (2022)
Мержева Л. - Формування виконавської майстерності педагога-музиканта в процесі професійної діяльності в закладах вищої освіти, Врубель Г. (2022)
Потапчук Т. - Взаємодія фахівців ЗДО із сім’єю дитини з порушенням мовлення: теоретичні аспекти, Чупахіна С., Кирста Н., Кравець Н. (2022)
Проскурняк О. - Психолого-педагогічний супровід молодших школярів з порушеннями інтелекту в умовах інклюзії (2022)
Саган Н. - Досвід організації кураторської роботи в медичних вузах у дистанційному режимі, Антимис О., Заяць Л., Князевич Чорна Т. -, Міськів В (2022)
Сердюк Г. - Теоретичні аспекти забезпечення професійного самовизначення учнів у наукових ліцеях (2022)
Тельна О. - Особливості формування професійних якостей у майбутніх спеціальних педагогів засобами ігрового моделювання, Тарасова В, Кондратенко В (2022)
Тягнирядно Є. - Особливості формування професійної компетентності курсантів МВС (2022)
Філіппова Л. - Вплив навчання хімічних дисциплін на формування професійних навичок у майбутніх лікарів (2022)
Цибулько А. - Особливості корекційно-розвиткової роботи логопеда з дітьми із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2022)
Черніченко Л. - Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами логоритміки (2022)
Бенюк В. О. - Клініко-морфологічні паралелі в діагностиці поліпів ендометрія у віковому аспекті, Перепадя О. В., Гончаренко В. М., Каленська О. В., Кравченко Ю. В. (2020)
Бойчук О. Г. - Лікувально-профілактичний комплекс попередження акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ, Коломійченко Т. В., Жданович О. І., Ебае Н. Е. Н. (2020)
Вигівська Л. М. - Стан матково-плацентарної гемодинаміки в ІІ триместрі у вагітних в результаті використання допоміжних репродуктивних технологій, Майданник І. В., Усевич І. А., Олешко В. Ф., Манжула Л. В. (2020)
Гінзбург В. Г. - Стан фетоплацентарного комплексу у самотніх жінок на тлі розробленого алгоритму ведення вагітності та пологів, Бенюк В. О., Гичка Н. Г., Курочка В. В., Королюк Н. П. (2020)
Гончаренко В. М. - Етіопатогенетичні аспекти лікування і профілактики ускладнень хронічного сальпінгоофориту, Щерба О. А., Ластовецька Л. Д., Домбровський Л. Е., Позняк Д. О. (2020)
Диндар О. А. - Використання ультразвукової кавітації для лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії на тлі генітальної папіломавірусної інфекції асоційованої з трихомоніазом, Никонюк Т. Р., Неймарк О. С. (2020)
Друпп Ю. Г. - Окремі показники цитокінів, імунологічного стану та лейкограми у жінок з лейоміомою матки, Петренко Т. Г., Бенюк С. В., Абеді Н., Середа К. І. (2020)
Камінський В. В. - Стан мікробіоценозу піхви після грипу, перенесеного на ранніх термінах вагітності, Суменко В. В., Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Деркач А. Д. (2020)
Сіліна Н. К. - Особливості вікових змін рівня вітаміну D у дівчат-підлітків, Татарчук Т. Ф., Сіліна Т. М., Регеда С. І., Чайківська Е. Ф. (2020)
Хасхачих Д. А. - Значення експресії рецепторів прогестерона (PR-A і PR-B) як предикторів рецидиву гіперплазії ендометрія після терапії з використанням прогестинів, Потапов В. О., Кукіна Г. О., Гапонова О. О., Пеннер К. В., Резніченко В. В., Нечаєв В. В. (2020)
Щербина М. О. - Діагностична цінність трансвагінальної ультразвукової діагностики поліпів ендометрія, Полякова Є. М., Луценко Н. С. (2020)
Щербина М. О. - Імунологічні фактори в діагностиці тяжкості клінічного перебігу аденоміозу, Чехунова А. О. (2020)
Щербина М. О. - Сучасні уявлення про механізми регулювання підготовки до пологів, Шелест Н. В. (2020)
Багній Л. В. - Особливості клініко-лабораторних показників у вагітних з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Геряк С. М., Багній Н. І. (2021)
Добрянська В. Ю. - Кардіальні прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини та їх вплив на виношування вагітності, Геряк С. М., Маланчук Л. М. , Швед М. І., Корда І. В. (2021)
Дубоссарська Ю. О. - Можливості терапії больового синдрому при ендометріозі, Дубоссарська З. М. , Грек Л. П. (2021)
Камінський А. В. - Істміко-цервікальна недостатність: анамнез, перебіг і наслідки вагітності (ретроспективний аналіз), Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Ісмаілов Р. І., Янюта С. М. (2021)
Міщенко В. П. - Особливості клінічного перебігу вагітності, пологів у жінок, що хворіли на COVID- 19 у різні терміни гестації, Головатюк-Юзефпольська І. Л., Руденко I., Карлюга М. А., Дизик А. Д., Фаткуліна І. Ю., Бушанський В. І. (2021)
Рожковська Н. М. - Досвід імунокорегуючого лікування у веденні пацієнток з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на тлі генітальної папіломавірусної інфекції, Гладчук І. З., Каштальян Н. М., Рожковський Я. В. (2021)
Татарчук Т. Ф. - До питання про стан міоми матки під час вагітності, Косей Н. В., Регеда С. І., Занько О. В., Плаксієва К. Д. (2021)
Бойчук О. О. - Фактори ризику акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з доброякісними пухлинами яєчників, Гулій Д. Я. (2021)
Гвоздецька Г. С. - Аналіз вмісту вітаміну D у вагітних із ранніми гестозами (2021)
Гладчук І. З. - Тривимірна трансвагінальна сонографія в діагностиці септатної матки, Носенко О. М., Євсєєва О. А., Рутинська Г. В., Роша Л. Г. (2021)
Жданович О. І. - Динамічне спостереження розвитку дітей, матері яких перенесли грип або ГРВІ при вагітності, Лакша О. Т., Тетеріна О. М. (2021)
Ісмаілов Р. І. - Ефективність серкляжу при істміко-цервікальній недостатності (2021)
Нікітіна І. М. - Клінічні аспекти збереження репродуктивного здоров’я жінок з гіперпроліферативною патологією ендометрія, Микитин К. В. (2021)
Носенко О. М. - Ішемічна хвороба плаценти у жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в аутологічних і донорських циклах запліднення in vitro, Ханча Ф. О. (2021)
Носенко О. М. - Особливості гормонального гомеостазу у безплідних жінок з неатиповою гіперплазією ендометрія в залежності від маси тіла, Юрченко С. В. (2021)
Шелестова Л. П. - Гестаційні ускладнення у жінок із метаболічним синдромом: патогенез, діагностика та профілактика (огляд літератури), Ушуллу Л. Ф. (2021)
Щербина М. О. - Сучасний стан проблеми локальних імунних порушень у хворих на аденоміоз, Чехунова А. О. (2021)
Веретко Н. - Реставрація монументального живопису початку ХХ століття в Україні (2022)
Gamaliia K. - The Environment Context in Anna Sydorenko’s Work, Lisova N. (2022)
Гринишина М. - Український театр корифеїв у "Кривому дзеркалі" російської пародії, Панасюк В. (2022)
Kuliyeva S. - About the General Bases of Ornamentality in the Applied Art of the Turkish-Speaking Peoples (2022)
Поплавський М. - Професія "event-менеджер" як виразник інновацій у сучасній культурно-мистецькій освіті (2022)
Хлистун О. - PR в шоу-бізнесі: актуальні напрями дослідження (2022)
Школьна О. - Творчий спадок художників форми і розпису Бориславського фарфорового заводу, Буйгашева А. (2022)
Ширман Р. - Несподіваний експеримент. До 50-річчя виходу на екран фільму "Я та інші” (2022)
Асталош Г. - Інструментальна спадщина Ігнація Падеревського в аспекті національного колориту (2022)
Бенч О. - Музична терапія: роль міжгалузевої взаємодії у формуванні фахової спеціалізації та конкретизації сфери досліджень, Брчакова З. (2022)
Бондаренко А. - Мюзикл як інтонаційна практика (2022)
Горобець В. - Народна пісня та її трансформація в репертуарі українського народного хору імені Станіслава Павлюченка, Сластьон В. (2022)
Дутчак В. - Академічна народно-інструментальна освіта в Україні та країнах Західної Європи (2022)
Медвідь Т. - Кирило Стеценко і музично-сценічне мистецтво (до 140-х роковин від дня народження) (2022)
Молчанова Т. - Незнайомка в музичному інтер’єрі романтизму: Фанні-Цецілія Мендельсон-Гензель (2022)
Найда Ю. - Авторська пісня та співана поезія в музичному житті міста Хмельницького у ХХІ столітті, Найда В. (2022)
Rehesha N. - The Features of Viktoriia Polova’s Choral Composition (2022)
Skoptsova O. - Folk Choral (Song) Art Development Strategy in All of Modern Ukraine, Palyha S. (2022)
Сухецька О. - Віртуальний хор: сутність явища та поняття (2022)
Ткач А. - Глобалізаційні процеси та їхній вплив на український музичний фольклор (2022)
Фадель А. - Сучасний стан та перспективи розвитку театральної освіти в Королівстві Саудівська Аравія (2022)
Бабич О. - Філософія танцювальних рухів Гертруди Боденвізер у контексті розвитку експресивного танцю (2022)
Базела Д. - Розвиток координаційних здібностей танцюристів-спортсменів під час виконання програми "Формейшн" засобами комп'ютерної хореографії (2022)
Кеба М. - Танцювальний спорт ХХІ століття: сучасні методики навчання (2022)
Пастухов О. - Популярний масовий танець Vogue: від зародження до сучасності (2022)
Рой Є. - Державний ансамбль танцю України як культурне явище і його роль у розвитку національного народно-хореографічного мистецтва, Рой В. (2022)
Безручко О. - Предметне середовище культових споруд Бойківщини у контексті висвітлення в екранних мистецтвах, Бардин В. (2022)
Божко Т. - Інфографіка як інформаційна система: проблеми кодування інформації (2022)
Будник А. - Візуалізація української музичної культури у студентських проєктах "Слухай українське!" та VINYL-ART, Фурдичко А., Поліщук К. (2022)
Варивончик А. - Тенденції та перспективи ландшафтного дизайну (2022)
Гоцалюк А. - Українська декоративна майстерність в естетичних практиках сучасного дизайну (2022)
Купчик Р. - Особливості проєктування інтер’єру житла за метапрограмами особистості, Макар З., Мазур О. (2022)
Легенький Ю. - Методологічні проблеми формування середовища за доби глобалізації, Ареф’єва А. (2022)
Авер’янов Є. В. - Вплив коморбідних захворювань на активність екзогенного фактора VIII у хворих на тяжку форму гемофілії, Семеняка В. І. (2021)
Андреєва С. В. - Цитогенетична характеристика варіантних транслокацій t(9;22)(q34;q11) у пацієнтів при діагностуванні хронічної мієлоїдної лейкемії, Корець К. В., Скороход І. М. (2021)
Andriiaka А. О. - Development of treatment technology for patients with anemia in neoplastic disease in colorectal cancer with drug containing arginine glutamat, Vydyborets S. V. (2021)
Бебешко В. Г. - Чинники, що впливають на прогноз перебігу гострих лімфобластних лейкемій у дітей, Бруслова К. М., Ляшенко Л. О., Цвєткова Н. М., Галкіна С. Г., Гончар Л. О., Боярська О. Я., Яцемирський С. М., Пушкарьова Т. І., Трихліб І. В. (2021)
Борисенко Д. О. - Результати дослідження вмісту молекул середньої маси в плазмі крові пацієнтів із анемією злоякісного новоутворення при раку сечостатевих органів (2021)
Бортнік Г. А. - Вплив умов гіпотермічного зберігання на морфометричні показники еритроцитів донорської крові (2021)
Goriainova N. V. - Quantitative platelets changes during different periods of COVID-19, Kuiavovych B. M., Kubarova V. O. (2021)
Zotova O. V. - Significance of ploidy changes in adult acute lymphoblastic leukemia, Lukianova A. S., Valchuk M. O., Karol Y. S., Kostyk K. Y., Shalay O. O., Loginsky V. Y. (2021)
Калиниченко Т. О. - Вплив гіпотермічного зберігання на деякі показники якості еритроцитвмісних компонентів донорської крові, Аношина М. Ю., Білоусов А. М., Малигон О. І., Яговдік М. В., Парубець Л. І., Любич В. В., Лагода А. В. (2021)
Кондрацький Б. О. - Токсикологічна характеристика нового білково-сольового гіперосмолярного розчину, Качмарик Д. Л., Кондрацький Я. Б., Патерега І. П., Кушнір В. І., Винарчик М. Й., Панас О. М., Примак С. В. (2021)
Красівська В. В. - Показники системи зсідання та тромбоеластограми у хворих на гемофілію під час профілактичного лікування нефакторним препаратом siRNA-AT3, Стасишин О. В., Семерак М. М., Тушницький О. М., Новак В. Л. (2021)
Майкут-Забродська І. М. - Порушення білкового і вуглеводного обміну у пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією (2021)
Масляк З. В. - Клініко-цитогенетичні паралелі при множинній мієломі, Лук’янова А. С., Цяпка О. М., Сімонова М. І., Котлярчук К. Б., Бойко О. І., Книш Н. В., Городиська Т. О., Вальчук М. О., Ванько І. С. (2021)
Мельник О. А. - Двадцятирічний моніторинг антибіотикорезистентності стафілококів, ізольованих від хворих на гострий лейкоз (2021)
Мироненко Г. А. - Серологічний профіль антитіл при симптоматичному аутоімунному гемолізі, Павлюк Р. П., Тимошенко У. В. (2021)
Muliarchuk O. V. - First-time blood donors patternbased on the results of laboratory, morphologic, biophysical and biochemical periferal blood tests, Vydyborets S. V. (2021)
Немировська Л. М. - Антибіотикорезистентність грацилікутів – збудників інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію, Мельник О. А., Скачкова Н. К., Рибальська А. П. (2021)
Перехрестенко Т. П. - Молекулярно-генетичні особливості перебігу В-клітинного хронічного лімфоцитарного лейкозу, Мельник У. І., Видиборець С. В. (2021)
Савич Ю. В. - Вплив похідного піролу на морфо-функціональний стан селезінки щурів за експериментального запалення, Бєлінська І. В., Гурняк О. М., Кузнєцова Г. М., Дзюбенко Н. В., Рибальченко В. К. (2021)
Сергутіна С. Ю. - Оптимізація схем замісної терапіїї імуноглобулінами для внутрішньовенного введення хворих на В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз/ лімфому з малих лімфоцитів, Сівкович С. О., Рибальська А. П., Сербін І. М. (2021)
Скачкова Н. К. - Аналіз резистентності до антимікотичних препаратів штамів дріжджоподібних грибів роду Сandida, ізольованих у хворих на гострий лейкоз (2021)
Стародуб Г. С. - Визначення ризику трансформації мієлодиспластичного синдрому в гостру мієлоїдну лейкемію за показником функціональної активності клітин кісткового мозку, Кубарова В. О., Горяінова Н. В., Третяк Н. М., Гордієнко А. І., Басова О. В., Білько Н. М., Пахаренко М. В. (2021)
Лукавецький Л. М. - Зміна поглядів на ведення пацієнтів з хронічною лімфоцитарною лейкемією: огляд літератури і власні дослідження, Виговська Я. І., Виговська О. Я. (2021)
Старіков А. В. - Основні принципи протибольової терапії при онкогематологічній патології, Семеняка В. І., Авер’янов Є. В. (2021)
Третяк Н. М. - Спеціалізована вчена рада ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України": сорок п’ять років роботи, Павлюк Р. П. (2021)
Цюпак В. - Формування світогляду Марка Аврелія (2022)
Калініченко В. - Хронологічні маркери Рідківецького археологічного комплексу VIII–X ст., Пивоваров С. (2022)
Тимошенко Л. - Твір Бенедикта Гербеста "Wiary kościoła rzymskiego wywody y greckiego niewolstwa historya: dla iedności" (Краків, 1586) в контексті полеміки з православними, Тимошенко М. (2022)
Біла С. - Унійна діяльність луцького єпископа Діонізія Жабокрицького в українській та польській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Смуток Л. - У справі шляхетського походження священника і богослова, ректора Львівського університету о. Йосифа Комарницького (1852–1920), Лисейко Я. (2022)
Гриценко А. - Заклади початкової освіти дорослого населення на Сумщині наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, Курок О., Чумаченко О. (2022)
Янишин Б. - "Є це перше українське товариство": філія "Зорі" в Дрогобичі до початку Першої світової війни (2022)
Telvak V. - Mykhailo Hrushevskyi՚s journalistic work on the pages of the "Dilo" newspaper in the late 19th – early 20th centuries, Kurylyshyn K., Telvak V. (2022)
Лазурко Л. - Історія східногалицьких міст у рецепції авторів часопису "Kwartalnik Historyczny" (кін. XIX – поч. XX ст.) (2022)
Стецик Ю. - Протокол деканальної візитації церков села Брониця (1909), Цмоканич О., Паньків Б. (2022)
Shkoda N. - Transformation of the Orthodox and Roman Catholic clergy in the USSR: historiography of the question (1920s – 1930s), Polyakova L. (2022)
Медвідь О. - Участь жінок в українській кооперації на Дрогобиччині в 20–30-х рр. XX ст., Гриценко Г. (2022)
Nakonechnyi V. - Cultural and Educational Policy of the "Nash Lemko" newspaper (2022)
Футала В. - Український визвольний рух 1920–1950-х рр. у працях Петра Мірчука (2022)
Капустян Г. - Усна історія Голодомору-геноциду 1932–33 рр. у спогадах свідків і пам՚яті нащадків (2022)
Купрій Т. - У пошуках мовної ідентичності карпатоукраїнців напередодні і під час Чехословацької кризи 1938 р.: за матеріалами преси Підкарпатської Русі, Тиміш Л. (2022)
Ільницький В. - Комунікація як складова повсякденного життя українських націоналістів на Прикарпатті (1940–1950-і рр.), Гриник Л. (2022)
Блонар М. - Нарис життєвого шляху Ірини Сеник (1926–2009): за матеріалами архівно-кримінальної справи (2022)
Логвинюк Т. - Становлення і розвиток Збройних Сил України в умовах викликів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2022)
Тельвак В. - Новинка української липинськіани (Рецензія на монографію: Калуцький С. Історичний наратив В՚ячеслава Липинського: держава, монархія, аристократія : монографія. Кам՚янець-Подільський : ФОП Панькова А.С., 2022. 316 с.) (2022)
Власюк О. - Становлення університетської автономії: вітчизняний і європейський досвід, Дараган Т. (2022)
Шмирко О. - Мовна рефлексія та рефлексія власної діяльності під час вивчення німецької мови як другої іноземної (2022)
Баженков Є. - Здоров’язбережувальна технологія "Навчання в русі" в контексті ідей Нової української школи, Бережна Т. (2022)
Горбенко C. - STEM-компетентності: обґрунтування методики дослідження рівнів сформованості учнівської молоді, Патрикеєва О., Лозова О. (2022)
Зикіна В. - Організація навчання фінансової грамотності у початковій школі засобами STEM-освіти (2022)
Криган C. - Актуальні проблеми організації освітнього процесу закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання, Дутчак І. (2022)
Швець Т. - Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів: результати організаційно-підготовчого етапу експерименту (2022)
Окрепка Г. - Віртуальна лабораторія ChemCollective: особливості, переваги та перспективи використання на практичних заняттях з хімії у закладах вищої освіти (2022)
Калмикова Л. - Ресурсні можливості хмарних технологій у підготовці фахівців дошкільної освіти, Харченко Н., Мисан І. (2022)
Кириленко C. - Інноваційні технології у забезпеченні розвитку сучасного закладу освіти (2022)
Савенко О. - Світові інновації у професійному навчанні дорослих, Кайтановська О., Шнюкова І. (2022)
Тарангул Л. - Використання технології доповненої реальності в освітньому процесі закладів вищої освіти, Романюк С. (2022)
Білецька С. - Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності та загального розвитку особистості у Вальдорфській школі, Іонова О., Лупаренко С. (2022)
Бойко C. - Виховання національно свідомої особистості в умовах російсько-української війни на основі застосування нових експериментальних технологій в освітній сфері України (2022)
Кіт Л. - Проблема формування навичок домедичної допомоги у закладах вищої освіти, Фірман В. (2022)
Кіян О. - Формування базових національних цінностей відповідно до Концепції Нової української школи в умовах воєнного часу (2022)
Ребрина А. - Педагогічні умови формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, Ребрина А. (2022)
Флярковська О. - Професійна компетентність керівника гуртка як складова якісної позашкільної освіти, Чуприна О., Лященко Т. (2022)
Причепій Є. М. - Структура і семантика орнаментів рукавів народних жіночих сорочок (2021)
Підцерковна Я. Й. - Спеціальні меблі для немовлят в інтер’єрі Поліської хати (2021)
Маслак В. І. - Діяльність церковних православних братств Полтавської єпархії: соціокультурний вимір (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Федоренко С. А., Бутко Л. В., Василенко Д. П. (2021)
Паур І. В. - Іконографія поштових листівок Київського видавництва "Новь" (1914–1916 рр.) (2021)
Кухтій О. С. - Ювелірна культура України в контексті ідеологічної політики Радянської влади 1930-х рр. (2021)
Василенко Д. П. - Соціокультурні аспекти архітектурного планування міста в період 1959–1975 років (на прикладі міста Кременчука Полтавської області), Саранча В. І., Шабуніна В. В., Чернявська О. В. (2021)
Судакова В. М. - Феномен повсякденності в культурі постмодерних суспільств (2021)
Ухов О. С. - Біблейський текст та його reception history у контексті давньої близькосхідної літературної традиції (2021)
Воронова В. В. - Концепт "Щастя" як поліпредметний об’єкт наукового дослідження : діахронічний аспект (2021)
Харьков С. В. - Еволюція цінностей суспільства в аспекті взаємовідносин "Людина-Тварина" (2021)
Обух Л. В. - Менеджмент академічної музики (на прикладі діяльності Львівської національної філармонії) (2021)
Міронова Т. В. - Художні експозиційні практики : традиційність і сучасність. Проблеми існування сучасного мистецтва в експозиційних просторах (2021)
Наконечна О. В. - Особливості методологічної стратегії дослідження матеріальних артефактів культури (2021)
Більченко Є. В. - Відчуження як трансгресія бажання у бренд: культурологічні та психоаналітичні виміри (2021)
Горбатюк А. Ю. - Колізії гуманістичних ідей в дискурсі некласичної культури (2021)
Хлистун О. С. - Соціокультурне значення іміджу та образу ноумена (2021)
Червінська Л. І. - Подієвий менеджмент як елемент формування іміджу територій (2021)
Денькович В. С. - Народні інструменти в сучасній естрадній культурі України (2021)
Романуцький В. - Естрадне вокальне мистецтво в дискурсі універсальних культурних цінностей, Каблова Т. (2021)
Дмитренко А. А. - Культурна спадщина Волині в структурі культурного і зеленого / екологічного туризму та cтворенні привабливого іміджу регіону (2021)
Сабадаш Ю. С. - Публічна бібліотека у дискурсі інформаційної культури (з досвіду роботи ЦБС м. Маріуполя), Нікольченко Ю. М. (2021)
Шмаюн О. - Діяльність культурно-дозвіллєвих центрів в контексті сучасних форм дозвілля молоді (2021)
Виткалов С. В. - Ціннісний ряд художнього життя країни : регіональний вимір, Виткалов В. Г. (2021)
Совгира Т. І. - Генеративна роль технології у процесі створення архітектурних форм (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Dhobi S. H. - Differential cross-section in the presence of a weak laser field for inelastic scattering, Yadav K., Gupta S. P., Nakarmi J. J., Koirala B. (2022)
Bugrij A. I. - On the features of ideal Bose-gas thermodynamic properties at a finite particle number, Loktev V. M. (2022)
Shuaibov O. K. - Optical characteristics and parameters of overstressed nanosecond discharge plasma in argon between aluminum and chalcopyrite, Minya O. Y., Malinina A. O., Grytsak R. V., Malinin O. M. (2022)
Averkov Yu. O. - Instability of a tubular electron beam blowing around a plasma solid-state cylinder located in a strong longitudinal magnetic field, Prokopenko Yu. V., Yakovenko V. M. (2022)
Bulavin L. A. - Autowaves induced by first-order phase transitions, Zabashta Y. F., Lazarenko M. M., Vergun L. Y., Ogorodnik K. O., Hnatiuk K. I. (2022)
Bulavin L. A. - The shear modulus and structure of cartilage tissue, Hnatiuk K. I., Zabashta Y. F., Svechnikova O. S., Tsymbaliuk V. I. (2022)
Stadnyk V. Yo. - Concentration dependences of dielectric parameters of impurity-doped K2SO4 crystals, Shchepanskyi P. A., Rudysh M. Ya., Matviiv R. B., Brezvin R. S. (2022)
Kryvoruchko S. O. - Properties of steel modified by surface ion implantation with Mo, Ti, and Al, Kryvoruchko A. O., Honcharov V. V., Zazhigalov V. O. (2022)
Абашина Н. С. - Життєвий шлях і наукова спадщина В. А. Богусевича (2022)
Список друкованих праць В. А. Богусевича (упорядник В. В. Павлова) (2022)
Ситий Ю. М. - Дослідження В. А. Богусевича у Чернігові 1947 та 1949 років (2022)
Махота О. О. - Характеристика цегли княжої доби у працях В. А. Богусевича (2022)
Хамайко Н. В. - Новий погляд на вперше відкриту на Київському Подолі склоробну майстерню, Журухіна О. Ю., Гунь М. О. (2022)
Бібіков Д. В. - Човни та їхні символи в поховальному обряді південноруських земель (2022)
Архипова Є. І. - Джерела київських рельєфів зі "світськими" сюжетами: питання атрибуції та датування (2022)
Біляєва С. О. - Фортеці Великого князівства Литовського на теренах Київської землі (з історії вивчення) (2022)
Прищепа Б. А. - Замок князів Чорторийських у Клевані: етапи становлення, планування та забудова (2022)
Білинська Л. І. - Ранньосередньовічні скарби Сумщини: нові надходження та перспективи дослідження, Володарець-Урбанович Я. В. (2022)
Дяченко Д. Г. - Намисто з могильника Острів (за матеріалами досліджень 2017—2020 рр.) (2022)
Сушко А. О. - Про один тип освітлювальних приладів на прикладі досліджень в урочищі Гончарі-Кожум’яки (2022)
Калініченко В. А. - Намисто з Чорнівського городища ХІІІ ст. (дослідження 1999—2020 рр.), Пивоваров С. В. (2022)
Чекановський А. А. - Фасони керамічних люльок для куріння тютюну XVII — початку XIX ст. з розкопок у Києві (2022)
Панишко С. Д. - Археологічні дослідження оборонних укріплень літописного Володимира в 2018 р., Петраускас А. В., Чорний І. О. (2022)
Нечитайло П. О. - Археологічні дослідження на території Північного бастіону Старого замку (Пільна брама) в Кам’янці-Подільському в 2019 році, Левінзон Є. Ю., Болтанюк П. А. (2022)
Пуголовок Ю. О. - Типи теплотехнічних споруд та температура випалювання кераміки у носіїв роменської культури (2022)
Баранов В. І. - Поховальний обряд могильника Острів (за матеріалами археологічних науково-рятівних досліджень 2017—2018 рр.). Частина друга, Івакін В. Г., Широухов Р. А. (2022)
Бібіков Д. В. - Нове поховання з Китаївського курганного могильника: до дискусії про давньоруські квазікамери, Зоценко І. В. (2022)
Бобровський Т. А. - Нововідкрите підкурганне поховання другої половини Х — початку ХІ ст. біля Софії Київської, Козюба В. К. (2022)
Моця О. П. - Дослідження могильника ХІ—ХІІ ст. у Чернігові, Скороход В. М., Жигола В. С., Ситий Ю. М. (2022)
Готун І. А. - Могильник козацької доби на Середньому Дніпрі, Петраускас А. В. (2022)
Сергєєва М. С. - Обробка рогової сировини з поселення Велика Снітинка 2: деякі спостереження (2022)
Володарець-Урбанович Я. В. - Про функціональне призначення трипроменевих ажурних блях із Мартинівського скарбу (2022)
Козубовський Г. А. - До проблеми літописного Білобережжя XIV ст. (2022)
Ступак А. В. - Головні віхи історії археозоологічних досліджень в Україні, Горбаненко С. А. (2022)
Ананьєва Т. Б. - До історії формування археологічних "місць пам’яті" в Києві на початку ХІХ ст.: відкриття Золотих воріт та створення першої книги про них (2022)
Бабінець Л. С. - Аналіз стану калікреїн-кінінової системи при коморбідному перебігу хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу, Галабіцька І. М. (2022)
Мосійчук Л. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, поєднана з дисфункцією сфінктера Одді: контроль якості життя пацієнтів, Демешкіна Л. В., Зигало Е. В. (2022)
Діденко В. І. - Вплив гепатотропної та метабіотичної корекції на спектр вільних жирних кислот при експериментальному токсичному ураженні печінки, Карачинова В. А., Кленіна І. А., Гайдар Ю. А., Ошмянська Н. Ю., Грабовська О. І., Галінський О. О., Вішнаревська Н. С. (2022)
Дорофєєв А. Е. - Особливості слизового бар’єра при функціональних захворюваннях кишечника та неспецифічному виразковому коліті, Ткач С. М., Дядик О. О., Приходько В. М. (2022)
Гайдар Ю. А. - Морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при неспецифічному виразковому коліті різних ступенів тяжкості, Стойкевич М. В., Милостива Д. Ф., Тарасова Т. С. (2022)
Степанов Ю. М. - Взаємозв’язок гуморальної ланки імунітету, цитокінової регуляції з коротколанцюговими жирними кислотами у хворих із запальними захворюваннями кишечника, Стойкевич М. В., Кленіна І. А., Татарчук О. М. (2022)
Степанов Ю. М. - Сучасні підходи до обрахування нормальної маси тіла людини та взаємозв’язок її змін із захворюваннями органів травлення, Демешкіна Л. В., Ягмур В. Б., Меланіч С. Л., Кіслова Р. М. (2022)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "X наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології” (16 – 17 червня 2022 р., м. Дніпро, Україна) (2022)
Чабан М. П. - На берегах річок Вовчої та Кам’янки: сторінки історії земської медицини, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2022)
Бандуріна К. - Застосування засобів фізичної терапії при міопії у людей, які ведуть переважно малорухливий спосіб життя (2022)
Лівак П. - Хамам як частина фізичної реабілітації при постковідному синдромі, Корженко І., Ватаман С. (2022)
Палієнко О. - Оздоровчо-профілактична спрямованість фізичного виховання студентської молоді, Іваненко О. (2022)
Корженко І. - Дослідження найбільш розповсюджених помилок під час масажу, Лівак П., Малова Н. (2022)
Сивенко О. - Використання засобів фізичної терапії в реабілітації пацієнтів похилого віку з уламковим переломом лівого ліктьового виростка зі зміщенням (клінічний випадок), Конопля Л. (2022)
Шуба Л. - Специфічні аспекти організації процесу самовиховання спортсменів паралімпійців, Шуба В., Шуба В. (2022)
Волколуп П. - Вплив гри в гольф на фізичний та психічний стан здоров’я людини, Долгополова Н. (2022)
Горопашна С. - Сучасні підходи відновної терапії після інсульту, Горошко В. (2022)
Невелика А. - Історія виникнення повітряної акробатики, як виду спорту, Сутула О. (2022)
Романчук О. - Вплив Юмейхо-терапії на морфометричні параметри підлітків з порушеннями постави, Ганіткевич В. (2022)
Істомін А. - Ефективність тренування з використанням балансуючої платформи в реабілітації у хворих після перенесеної коронавірусної хвороби з міогенною цервікалгією, Мартинова Н., Білецька О. (2022)
Ковальова А. - Програма фізичної терапії для осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень, Ковальова У. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського