Бівол І. - Застосування методики CIMT-терапії при дитячому церебральному паралічі, Бурка О. (2022)
Maksymova K. - Formation culture of students’ health using fitness technologies in HEIs (2022)
Підгайна В. - Особливості мотивації юнаків 16-17 років до фізкультурно-оздоровчих занять з елементами акварекреації (2022)
Бурка О. - Фізична терапія жінок другого зрілого віку з дегенеративно-дистрофічними ураженнями хребта, Присяжнюк О., Мормуль Т. (2022)
Янушпольська О. - Реабілітація хворих ДЦП методом динамічної пропріоцентивної корекції (2022)
Шепель А. - Реабілітаційне обстеження, реабілітаційний діагноз та програма реабілітації хворих з раком молочної залози, Левков А. (2022)
Бісмак О. - Вплив засобів кінезіотерапії на функціональний стан нижньої кінцівки при тунельному синдромі малогомiлкового нерва, Калмикова Ю. (2022)
Мельник І. - Домінанти професіоналізму педагогічної діяльності вихователя ЗДО, Заремба Л. (2021)
Семенова Н. - Психолого-педагогічні основи взаємодії вихователів закладів дошкільної освіти з родинами учасників бойових дій, Удот В. (2021)
Трофаїла Н. - Дидактична гра як засіб ознайомлення дітей із предметним довкіллям (2021)
Бартків О. - Формування у майбутніх учителів компетентності педагогічного партнерства (2021)
Біда О. - Складники підприємницької компетентності майбутніх педагогів, Орос І., Чичук А., Гончарук В. (2021)
Бортнюк Т. - Дидактична гра як засіб формування підприємницької компетентності учнів початкової школи (2021)
Галюк Н. - Метод проєктів як засіб розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти, Дівнич Т., Нищук Н., Тимочко Н. (2021)
Гончарук О. - Дозвіллєва діяльність – важливий чинник формування гуманістичної спрямованості молодших школярів (2021)
Данилюк О. - Інтерактивні технології як один із найважливіших засобів підготовки майбутніх фахівців закладів вищої освіти, Осадченко І., Іовхімчук Н. (2021)
Дебенко В. - Основні тенденції професійної підготовки педагогічних кадрів у розвинених країнах світу в ХІХ – на початку ХХ століття, Кобильник Р. (2021)
Демченко О. - Розвиток креативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у контексті євроінтеграційного вектора розвитку вищої педагогічної освіти, Вацьо М. (2021)
Зозуля К. - Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України в контексті сьогодення (2021)
Кінах Н. - Підприємництво учителя нової української школи як освітній феномен (2021)
Костолович Т. - Методичні основи роботи з формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2021)
Кошева Л. - Сучасні освітні орієнтири підготовки студентів в університеті (2021)
Ладиняк Н. - Інноваційні методи навчання мови із застосуванням хмарних сервісів та інтернетних освітніх платформ, Сукаленко Т. (2021)
Мороз О. - Шляхи впровадження системи неперервної вищої освіти для підвищення якості професійної підготовки (2021)
Пріма Р. - До питання формування творчої позиції майбутніх учителів у площині здоров’язбережувальної професійної діяльності, Пріма Д. (2021)
Федорович А. - Організація самостійної навчальної діяльності студентів у закладах вищої освіти, Карпенко О. (2021)
Шевчук Т. - Реалізація змістової лінії "Досліджуємо мовні явища" у процесі вивчення розділу "Будова слова" в початковій школі, Ткачук О. (2021)
Бєлова О. - Площина соціальної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку (2021)
Брушневська І. - Методичні засади розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку із порушеннями психофізичного розвитк (2021)
Стахова Л. - Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку, Мороз Л. (2021)
Адаменко О. М. - Періодичність розвитку Землі для прогнозування наступних проявів катастрофічних паводків (2022)
Чумаченко С. М. - Особливості реалізації мережі екологічного моніторингу бойових дій для Збройних Сил України, Яковлєв Є. О., Пиріков О. В., Парталян А. С. (2022)
Триснюк В. М. - Моніторинг радіоактивного забруднення місцевості та ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, Шумейко В. О., Триснюк Т. В., Марущак В. М. (2022)
Здановський В. Г. - Основні задачі імплементації міжнародних нормативів з охорони праці у правове поле України, Глива В. А., Бурдейна Н. Б. (2022)
Khodnevych Ya. V. - Data arrangements to train an artificial neural network within solving the tasks for calculating the Chézy roughness coefficient under uncertainty of parameters determining the hydraulic resistance to flow in river channels, Stefanyshyn D. V. (2022)
Герасимов О. І. - Гідростатичний тиск в гранульованому середовищі, Сідлецька Л. М. (2022)
Селезов І. Т. - Взаємодія гравітаційних хвиль з проникним хвилеломом, Воскобійник В. А., Воскобойник О. А., Харченко А. Г., Воскобійник А. В. (2022)
Adamenko O. M. - Forecasting of disaster floods in Dniester valley, Zorin D. O., Radlowska K. O. (2022)
Кіктенко В. О. - Ідеї Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху: оновлення офіційної ідеології КПК (2021)
Несененко П. П. - Аналіз внутрішніх закономірностей проведення сучасних реформ у КНР у світлі процесів соціалізації, Артеменко О. А. (2021)
Смотрицька М. О. - Нова "зелена політика" Китаю в галузі стійкої мобільності та розвитку (декарбонізація в Китаї та в рамках ініціативи "Один пояс – один шлях") (2021)
Юань Т. - Политические, экономические, научно-технические и культурные обмены между провинцией Хубэй и областями Украины в XXI веке (2021)
Wai T. - Constructing an Ideal Southern Song in Biji: A Study of Zhou Mi's Anecdotes of Wulin (2021)
Ван Жун - Сравнительный анализ идей Го Можо и Мао Дуня о переводе (2021)
Дащенко Г. В. - Проблема атрибуції в сунській поезії: випадок У Шуцзі (吳淑姬) (2021)
Мерзлюк Д. О. - Семантичні особливості категорії результативності в сучасній китайській мові, Янчук О. О. (2021)
Чжао Ч. - Теория о соотношении "Текст" и "Дао", и ее влияние на развитие древнекитайской текстологии (2021)
Воробей О. С. - Ся Янь. Бацили фашизму. (Дія 4) (2021)
Степанова О. В. - Пандемія COVID-19 та фіскальна стійкість (2020)
Брижань І. А. - Підходи до прогнозування демографічних процесів в управлінні інтегрованим розвитком територій, Чевганова В. Я., Григор’єва О. В., Свистун Л. А. (2020)
Васюренко О. В. - Вейвлет-когерентність як інструмент ретроспективного аналізу діяльності банків, Ляшенко В. В. (2020)
Ястремський О. І. - Волатильність структури міжгалузевих зв’язків економіки України, Кулик В. В. (2020)
Койбічук В. В. - Дослідження характеру та значимості впливу факторів ринку праці на інвестиційну привабливість країни, Безбах Т. І. (2020)
Назукова Н. М. - Державне фінансування освіти як фактор економічного зростання (2020)
Шелудько Н. М. - Інститути спільного інвестування в Україні: масштаби і наслідки інвестиційної дисфункції, Шишков С. Є. (2020)
Саліхова О. Б. - Політика ендогенного розвитку фармацевтики в Китаї: уроки для України, Гончаренко Д. О. (2020)
Ювіляр та його ювілеї (до 75-річчя В. М. Гейця) (2020)
Звернення до читачів та авторів журналу (2022)
Оцінка втрат України від воєнного вторгнення РФ: макроекономічний вимір (2022)
Герасімова О. А. - Удосконалення системи індикаторів для оцінки епідеміологічної ситуації та посилення обмежувальних заходів в умовах адаптивного карантину, викликаного поширенням COVID-19, Герасімова О. В. (2022)
Соколовська А. М. - Базова структура і податкові витрати з ПДВ в Україні: методологічний і прагматичний аспекти (2022)
Гаркавенко В. І. - Вплив боргової політики уряду на розвиток економіки України, Єршова Г. В. (2022)
Прокопа І. В. - Сільська складова територіальних громад у контексті їх інклюзивного розвитку (2022)
Деліні М. М. - Особливості процесу формування нефінансової звітності в Україні (2022)
Прокопенко К. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні: із думкою про майбутнє, Удова Л. О. (2022)
Пам’яті Ольги Балакірєвої (2022)
Contents (2022)
Bermes I. - The Cultural Work of Olga Bench: Conductor, Musicologist, Professor, Public Figure (2022)
Havryliuk A. - Youth Leisure During COVID-19: Three Creative Impressions from Ukraine, Pletsan Kh., Skachenko O., Rybka A. (2022)
Dramaretsky B. - Education as an Object of Cultural Analysis: the Formation of the "Bolshevik World” in the Kherson Region (2022)
Kotliuk G. - Postfeminist Feminity in Pop Culture Discourses of the 1990s and 2000s (2022)
Kusmenko T. - Transformation of Holiday Culture under the Influence of the Revolution of Dignity (2022)
Poplavskyi M. - The Kievskaya Starina Chronicle (1882 - 1906) in Ukrainian Culture: Artistic View of Publications, Lastovskyi V. (2022)
Sabadash Yu. - Problem Space of Ukrainian Cultural Studies: 2019 – 2021 Experience (2022)
Habrel T. - Cryptoart – a New Era in Art vs Adventure Challenge (2022)
Gamaliia K. - Elements of Art Studies in Medieval Research of Peter Bizzilli (2022)
Kunderevych O. - Confessional Grounds in Culture, Philosophy, and Art (2022)
Molchanova T. - Mykola Lysenko’s Accompanist and Ensemble Activities in the Context of the Foundations of his Performing Work (2022)
Roy Ye. - Aesthetic and Religious Aspect of the Tea Ceremony as a Theatrical Performance: Contemporary Insights in the Classical Culture of Japan, Roy V. (2022)
Sovhyra T. - The Issue of Technological Determinism in Artistic Practices: Cultural Reflections (2022)
Solomonova O. - Intertextual Routes of Contemporary Music: Associative Music Text Issue (2022)
Varyvonchyk A. - Historical and Cultural Aspects in the Design of the Industrial and Post-Industrial Era, Bondar I., Penchuk O. (2022)
Grossman E. - Innovatory Conservatism in Ultra-Orthodox Typography in Israel (2022)
Kotliar S. - Development Features of Cognitive Technologies in Mass Media, Krasnenko O. (2022)
Solomatova V. - Science-Art in the Context of Metamodernism Development Trends (2022)
Немченко В. В. - Зсуви в методології дослідження економічних процесів: виклики парадигми сталого розвитку, Козак К. Б., Меліх О. О. (2021)
Навроцька Т. А. - Основи ресурсозбереження на підприємстві: управлінський аспект, Бабій Л. І., Чорна О. Ю., Лопушинська О. В. (2021)
Охріменко І. В. - Теоретико-методичні основи розвитку підприємництва в контексті глобалізації: управлінський та маркетинговий аспекти, Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Артемчук В. О. (2021)
Графська О. І. - Основні детермінанти формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери, Галаченко О. О., Моісєєва Н. І., Перегіняк Т. І. (2021)
Бойко Є. О. - Розвиток складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях, Сіренко І. В., Трушлякова А. Б., Носар А. А. (2021)
Іртищева І. О. - Регіональне управління бізнес-процесами в умовах децентралізації влади в Україні, Надточій І. І., Мураховська Л. П. (2021)
Малярчук Н. М. - Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва як визначальний критерій розвитку територіальних громад (2021)
Tkach V. - Analysis of food preferences of modern Ukrainians, Kharenko D., Kamushkov A. (2021)
Турчин Л. Я. - Методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової сфери діяльності підприємства (2021)
Андрушків Б. М. - Інструментарій підвищення ефективності реформ та використання природних ресурсів в умовах адміністративно-територіальної реформи засобами Держгеокадастру (Досвід і перспективи розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури в умовах територіальних громад), Язлюк Б. О., Безкоровайний З. Г., Радинський С. В. (2021)
Просяник О. П. - Особливості управління брендом: досвід ТМ "Кулиничі", Яресько К. В. (2021)
Попадинець Н. М. - Державна політика регулювання доходів в умовах підвищення фіскальних ризиків, спричинених пандемією COVID-19, Жебчук Р. Л. (2021)
Благун І. І. - Маркетинг креативних індустрій: сучасні напрями розвитку, Гриневич Л. В. (2021)
Шатарський А. Я. - Проєктні рішення щодо зміцнення економічної безпеки підприємств мережевих структур у фокусі сучасних викликів та загроз (2021)
Вівчар О. І. - Нормативно-правові аспекти міжнародного співробітництва: безпекознавчі контексти, Зайцева-Калаур І. В., Зяйлик М. Ф. (2021)
Болотна О. В. - Удосконалення маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва на ринку будматеріалів, Лісений Є. В., Гребенюк О. Р. (2021)
Клименко К. В. - Сучасні стратегії управління нафтотранспортними підприємствами (2021)
Wornalkiewicz W. - Transport infrastructure as a factor of the EU countries' economic development, Kaplunovska A., Padchenko O. (2021)
Васильців Т. Г. - Інструменти колективно-договірного підходу до управління розвитком професійно-технічної освіти регіону, Мульска О. П., Магас Н. В. (2021)
Оршанська М. І. - Інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України (2021)
Онегіна В. М. - Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва, Антощенкова В. В., Кравченко Ю. М. (2021)
Луцький М. Г. - Теоретичні засади визна-чення клімату організації та чинників його формування, Мостенська Т. Л., Ковтун О. А., Мостенська Т. Г. (2021)
Кравчик Ю. В. - Аспекти соціальної відповідальності бізнесу в системі державної політики сталого розвитку країни (2021)
Криховець-Хом'як Л. Я. - Зростання ролі людського інтелекту в контексті транзитивності та глобалізації економіки України (2021)
Дикань В. В. - Моделювання інтервалів життєвого циклу для оцінки розвитку підприємницьких мереж, Пахаренко О. В. (2021)
Кріпкий А. Ю. - Методичний підхід до забезпечення корпоративної безпеки організаційного розвитку підприємства (2021)
Філіпова Н. В. - Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я: методичні засади (2021)
Лепейко Т. І. - Модель управління організаційним капіталом підприємств, Шеянова Ю. Д. (2021)
Чайковська І. І. - Аналіз проєктної діяльності підприємств комунального сектору Хмельницького, Ваганова Л. В. (2021)
Дворник І. В. - Продуктивність праці в сільському господарстві (2021)
Карпін С. І. - Формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів (2021)
Ружицький І. Ю. - Компаративний аналіз бізнес-середовища України у контексті забезпе-чення економічної безпеки (2021)
Орел В. М. - Критерій ефективності розвитку виробництва продукції свинарства, Корнієцький М. О. (2021)
Торохтій Б. Г. - Механізм управління економічною стійкістю аграрного підприємства, Красноруцький О. О. (2021)
Власенко Т. А. - Механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів економічних відносин, Степаненко С. В., Левченко А. В. (2021)
Хачатрян В. В. - Науково-методичні засади підвищення прибутковості підприємства (2021)
Поліщук І. І. - Використання гейміфікації та ігор в програмах лояльності (2021)
Варук В. В. - Державне регулювання добробуту населення територіальних громад (2021)
Данько Ю. І. - Світові аграрні ринки: аналіз динаміки та перспективи, Хвостіков А. І., Накісько О. В. (2021)
Гнатківський Б. М. - Запровадження стратегій диверсифікації в діяльність суб’єктів аграрного бізнесу як інноваційного процесу (2021)
Деркач О. В. - Формування механізму активізації соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу (2021)
Білецький І. В. - Класифікація важелів державного регулювання будівельного сектору житлової нерухомості (2021)
Ослопова М. В. - Трансформація макроекономічного маркетингового середовища аграрних підприємств в умовах глобалізації (2021)
Попов О. В. - Технологічний реінжиніринг у системі управління інноваційними перетвореннями (2021)
Гоц Л. С. - Трансгуманізм у синхронно-діахронному вимірі культури: концептуалізація, типологія і періодизація (2022)
Гурова І. В. - Теорія субкультури у науковому напрямі Cultural Studies та її розвиток у культурологічному дискурсі (2022)
Кириленко В. А. - Національна ідентичність та її вплив на суспільну консолідацію і ефективність публічного управління (2022)
Мурашкін М. Г. - Медитація і компенсаторне осяяння в релігійно-містичній культурі (культурологічний аналіз) (2022)
Носенок Б. Е. - Історія як культурний процес у методології "нової історичної науки" анналів (2022)
Петрова І. В. - Культурні та креативні індустрії: проблема визначень (2022)
Печеранський І. П. - Культурний релятивізм як методологічний підхід в межах американської антропологічної традиції вивчення культури (кінець XIX – 70-ті рр. XX cтоліття) (2022)
Совгира Т. І. - Технологія як чинник суспільної організації творчого процесу (від індивідуальної творчості до коопераційної співпраці) (2022)
Биркович Т. І. - Особливості прояву екологічної культури сучасної молоді в контексті екологічних викликів, Паламарчук С. П., Биркович В. І. (2022)
Гайсинюк Н. А. - Культура організації роботи з документами як технологія ефективного державного управління (2022)
Кислюк К. В. - Українські особливості "жіночого мілітарі” в соціальній мережі Facebook (2022)
Ключко Ю. М. - Сучасні соціокультурні практики інклюзії в діяльності музеїв (2022)
Козловська М. В. - Свято і буденність: соціокультурні виміри протиставлення (2022)
Кошелєва О. Б. - Забезпечення якості вищої освіти в умовах дистанційного навчання, Кравчук О. А., Цисельська О. В. (2022)
Кравчук О. О. - Методико-практичні принципи Михайла Кречка при роботі зі студентами-хормейстерами (порівняльний аналіз) (2022)
Мохнюк Р. С. - Інклюзія як один з напрямів стратегії розвитку громадянського суспільства: чинник культуротворчості (2022)
Плецан Х. В. - Фестивалі як драйвери розвитку креативних індустрій: історико-культурологічний підхід (2022)
Поплавський М. М. - Стан та перспективи культурологічних досліджень у контексті ідей гуманізму (2022)
Sarnovska N. - The Impact of Globalisation on Language as an Integral Part of Ukrainian Society Culture, Antonivska M. (2022)
Шевелюк М. М. - Туризм Львівщини перед викликами коронакризи та воєнного конфлікту (2022)
Яцько К. В. - Креативні кластери як складова культурного середовища в контексті розвитку креативних індустрій в Україні (2022)
Горбань Ю. І. - Нові реалії збереження історико-культурного надбання: експертиза археологічних колекцій (2022)
Петрова І. В. - Вища культурологічна освіта в регіоні очима педагога-дослідника (2022)
Contents (2022)
Барбаш В. А. - Вплив пероцтової делігніфікації на лігноцелюлозний комплекс біомаси, Галиш В. В., Дейкун І. М. (2022)
Вахула Я. І. - Аналіз фазових перетворень модифікованих силікатних ксерогелів під час термічного оброблення, Луцюк І. В., Тупісь І. М., Гавришкевич Я. I. (2022)
Velichenko A. - The effect of Ti/TiO2 treatment on morphology, phase composition and semiconductor properties, Kordan V., Shmychkova O., Knysh V., Demchenko P. (2022)
Holovenko V. O. - Pyrolysis of solid polymer waste and properties of obtained products, Andriianova M. V., Roienko K. V., Roienko Yu. S. (2022)
Гуляєв В. М. - Синтез координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-гідроксиметил-1,3-пропандіолом, їх модифікація та бактерицидна дія, Коваленко А. Л., Філімоненко О. Ю., Мартемянов В. В., Кізимішина Т. О. (2022)
Kuzmenko M. Ya. - Modification of triacetate cellulose polymer compositions by oligodiurethanediols, Shapka V. Kh., Kuzmenko O. M., Zhylicheva A. O., Filinska T. G. (2022)
Obushenko T. - Modeling of solvent sublation process and identification of parameters affecting the removal of Ni(II), Cu(II) and Fe(III) ions, Sanginova O., Tolstopalova N., Chyrieva M. (2022)
Pasenko O. - Stable solutions of orthosilicic acid, Mandryka A., Khrupchyk Ye., Vereshchak V. (2022)
Сливка Н. Ю. - Синтез і рістрегулююча активність феноксизаміщених (бензо)імідазо|2,1-b||1,3|-тіазинів, Салієва Л. М., Кадикало E. М., Бортнік T. П., Літвінчук М. Б., Вовк М. В. (2022)
Стусь Н. В. - Синтез і електропровідність LiFePO4 та твердих розчинів LiFe1–xМxPO4 (M – Zn, Mg, Cu, x?0,2), Діхтярук Є. В., Нагорний П. Г. (2022)
Tagaev I. À. - Acid treatment as a beneficiation method for phosphorite waste of Kyzylkum phosphorite plant, Doniyarov N. А., Andriyko L. S., Murodov I. N., Asrorov A. A. (2022)
Tertyshna O. V. - Kinetics of dissolution of asphalt-resin-paraffin deposits when adding dispersing agents, Zamikula K. O., Sukhyy K. M., Toropin M. V., Burmistrov K. S. (2022)
Chelyadyn L. I. - Transformation of technogenic waste based on water treatment sludge into granulated fertilizer, Marushchak U. D., Novosad P. V., Hrytsuliak G. M., Ribun V. S., Chelyadyn V. L. (2022)
Elizabeth L. - Delignification of oil palm empty fruit bunch under mild conditions by air oxygen and manganese gluconate, Purwadi R., Soerawidjaja T. H. (2022)
Юрченко О. І. - Використання високочастотного ультразвуку для інтенсифікації сорбції гумінових речовин із розсолів, Ніколенко М. В., Бакланов О. М., Черножук Т. В. (2022)
Власенко Т. А. - Зміст та критерії ефективності впровадження результатів наукових досліджень в галузі управління, Дудник О. В., Міненко С. І. (2021)
Макєєв О. О. - Економічні засади розвитку інтеграції підприємств агропромислового виробництва, Джумаєва А. (2021)
Орел А. М. - Оцінка рівня функціональної складової конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу для забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Хаолінь Л., Корнієцька М. О. (2021)
Тєшева Л. В. - Формування інструментарію реалізації проектів інноваційного розвитку аграрного сектору, Моісєєва Н. І., Грищенко В. А. (2021)
Бобловський О. Ю. - Академічна доброчесність – запорука підготовки висококваліфі-кованих фахівців (2021)
Микитюк Ю. І. - Проблеми системи пенсійного забезпечення в Україні, Кавецький А. С. (2021)
Адамчук-Коротицька М. А. - Механізми фінансування програм інклюзивного розвитку за умов децентралізації (2021)
Коломієць Н. О. - Моделювання структурної рівноваги внутрішнього ринку України, Коломієць О. П. (2021)
Садиков М. А. - Методологічні підходи щодо управління інвестиційним ризиком: теорія і практика, Родченко В. Б., Завгородній А. В. (2021)
Краля В. Г. - Використання інструментарію управлінської діагностики для прийняття ефективних управлінських рішень (2021)
Скляр Ю. Л. - Екологічне моделювання використання земельних ресурсів лісостепової зони, Домбровська О. А., Капінос Н. О. (2021)
Голованова Г. Є. - Лінгвістичнии аспект в управлінні комунікаціи ними процесами в організації, Мокроменко О. В., Анастасьєва О. А., Бендасюк О. О. (2021)
Захарченко В. І. - Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України (2021)
Гречанюк Л. М. - Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарську продукцію для управління фінансовими ризиками (2021)
Крюкова І. О. - Реалії та перспективи розвитку аграрного сектору України у контексті європейських пріоритетів (2021)
Банєва І. О. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств на основі мобілізації внут-рішніх ресурсів (2021)
Галаченко О. О. - Аналіз діяльності підприємств готельної індустрії в сучасних умовах, Незвещук-Когут Т. С., Графська О. І., Попадинець Н. М., Білошкурська Н. В. (2021)
Шибаєва Н. В. - Стратегії розвитку як інструмент регіональної політики, Бабан Т. О., Вітковський Ю. П. (2021)
Azhazha М. - Administrative and strategic management of the higher education system in Ukraine, Peliova J., Hryshchenko O., Kozitska N. (2021)
Ткач В. О. - Маркетингова стратегія просування гастрономічного бренду туристичної дестинації, Харенко Д. О., Камушков О. С. (2021)
Юхно А. С. - Формування нормативної грошової оцінки земель водного фонду та її практичне застосування, Клєпчева О. В., Погойда В. П. (2021)
Лупак Р. Л. - Політика протидії відмиванню коштів із використанням офшорних юрис-дикцій як чинник зміцнення фінансової безпеки держави, Наконечна Н. В., Куницька-Іляш М. В. (2021)
Гарафонова О. І. - Вдосконалення та розвиток системи маркетингу бізнес-організацій медіа ринку на основі комерціалізації портфелю послуг в умовах цифрової трансформації, Маргасова В. Г., Ткаленко Н. В., Барна М. Ю. (2021)
Мельник І. М. - Туризм та трудова міграція населення в контексті міжнародної інтеграції України (2021)
Меліх О. О. - Сучасна парадигма розвитку світової економіки в контексті обґрунтування ме-тодології дослідження міжнародних торговельно-економічних відносин, Немченко В. В., Хвостіков А. І. (2021)
Мунька С. С. - Оцінка інвестиційної привабливості Черкаської області (2021)
Lozovska G. - Complex use of the latest marketing research methods in the marketing activities system of food industry enterprises, Golubyonkova O. (2021)
Васильців Т. Г. - Економічний механізм регулювання міграції бізнесу та інтелектуальної власності, Мульска О. П. (2021)
Філіпова Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження дефініції "фінансове забезпечення" в охороні здоров’я (2021)
Нечипорук О. В. - Кластерний аналіз як інструмент формування пріоритетів інвестицій-ної політики держави (2021)
Лагодієнко Н. В. - Планування в системі адміністрування податків, Скляр Л. Б. (2021)
Гуштан Т. В. - Логістика в діяльності торговельних підприємств України, що виходять на ринки ЄС (2021)
Мельник А. О. - Мотиваційна складова розвитку організаційної культури закладів охорони здоров’я (2021)
Разводовська В. О. - Інноваційність в підприємницькій діяльності в системі ефективного управління операційною діяльністю, конкурентоспроможністю та маркетингом, Заяц О. В., Парохненко О. С., Гнатенко І. А. (2021)
Jamalkhanov E. - Export diversification in Azerbaijan: assessment of the potential for sustainable development for agriculture (2021)
Рудика В. І. - Сучасні підходи до оплати праці на коксохімічних підприємствах (2021)
Сущенко О. А. - Вибір маркетингової позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг (2021)
Федірець О. В. - Формування механізму управління розвитком підприємств агропродо-вольчої сфери (2021)
Кащена Н. Б. - Бухгалтерський інжиніринг в обліково-аналітичному забезпеченні управління економічною активністю підприємств торгівлі (2021)
Маркова С. В. - Стратегічні напрями розвитку інституціонально-інституційного управ-ління життєзабезпечення діяльності підприємств промисловості (2021)
Носар А. А. - Економічна діагностика регіональних особливостей розвитку сфери складської логістики в Україні (2021)
Портний О. В. - Механізм ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим розвитком транспортної компанії (2021)
Кравчик Ю. В. - Напрямки забезпечення екологічної складової економічної безпеки підприємства в умовах інноваційного розвитку національної економіки, Кримчак Л. А. (2021)
Миколенко І. Г. - Напрями інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського підприємства в системі підвищення його конкурентоспроможності (2021)
Кривдик В. І. - Сутність і види технологій управління, та їх місце у сучасній безпекології (2021)
Турчин Л. Я. - Методологія формування маркетингової стратегії підприємства в нестабільних ринкових умовах на основі процесного підходу (2021)
Петков О. І. - Економічна ефективність підприємств та фактори впливу на неї (2021)
Гнатківський Б. М. - Теоретичні підходи до розуміння потенціалу економічного зростання суб’єктів аграрного бізнесу (2021)
Антошкіна Л. І. - Проблеми й перспективи трансформації інститутів економічної безпеки та їх системно-­структурні дослідження, Антошкін В. К. (2022)
Рунчева Н. В. - Світовий досвід сільськогосподарського страхування для розвитку його обліково-­аналітичного забезпечення в Україні, Сільченко І. А., Микула С. В. (2022)
Антонов О. І. - Проблеми і ризики становлення і розвитку малого підприємництва у сільському зеленому туризмі та шляхи їх подолання, Плевако Я. А. (2022)
Бритвєнко А. С. - Інтернет-­маркетинг як інструмент для просування продукту, Княженко І. І., Чернишова В. В. (2022)
Ігнатенко М. М. - Розвиток підприємств сільського зеленого туризму на засадах системного маркетингу, Романюк І. А., Леваєва Л. Ю. (2022)
Мармуль Л. О. - Підвищення ефективності управління підприємствами на засадах удосконалення обліку й адміністрування прибутків, Новак Н. П., Кучеренко С. Ю. (2022)
Пеньковський В. С. - Врахування чинників та складників поведінкової економіки у формуванні та розвитку потенціалу туристичної діяльності, Яценко Я. І. (2022)
Проценко А. В. - Інтитуціональні аспекти створення, функціонування благодійного фонду та відповідальність за його діяльність в період воєнного часу, Поліщук А. М., Гладченко М. Л., Пилипенко К. А. (2022)
Коваль С. В. - Інституційне забезпечення обліку та адміністрування розрахунків з покупцями і замовниками, дебіторами і кредиторами (2022)
Пилипенко К. А. - Облікові реалії паливно-­мастильних матеріалів для потреб посівної 2022 року та контроль за їх збереженням, Махно С. В. (2022)
Слюсар С. Т. - Інформаційне забезпечення аналізу і аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, Бурдонос Л. І. (2022)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Гуменюк А. - Критерії якості європейської системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від Священної Римської імперії до хрестових походів (2022)
Балюн О. - Особливості просування розважальних проєктів на платформі Instagram, Трубіна Д., Фісенко Т. (2022)
Башманівська Л. - "Стилістика засобів масової інформації"як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста, Башманівський В. (2022)
Дояр Л. - Сільське господарство України в республіканських збірниках наукових праць 1964 року (2022)
Якубова Т. - Професор Львівського університету Шимон Ашкеназі та його книги, Матвіїшин Я. (2022)
Кропочева Н. - Бібліографічні аспекти наукового дослідження педагогічних видань XIX — початку XX століть (2022)
Богданов Г. - Бiблiотека Карла Великого та її доля (2022)
Титул,зміст (2022)
Від редакції (2022)
Татарінцев В. І. - Криваві алмази Росії. Росія узурпує владу в Кімберлійському процесі (2022)
Сурова В. М. - Імітації і синтетичні аналоги напівдорогоцінного каміння на ювелірному ринку України, Гелета О. Л., Горобчишин О. В., Ляшок В. І., Сергієнко І. А., Грущинська О. В. (2022)
Космачов В. Г. - Друзи кварцу Східної України як колекційне і ювелірно-виробне каміння, Космачова М. В., Колосова І. В. (2022)
Татарiнцева К. В. - Аналіз міжнародного досвіду та новітніх рекомендацій щодо експертизи перлів (2022)
Нестеровський В. А. - Проблеми та шляхи оптимізації використання відходів облицювального каміння в Україні, Деревська К. І., Руденко К. В. (2022)
Шевченко Ю. Г. - Національна політика кібербезпеки Китаю: інституціональний тиск (2022)
Грищенко І. В. - Мотив "виловлювання місяця" у китайській та українській народній казці про тварин, Івановська О. П. (2022)
Гуль А. - Психосемантика серого цвета в творчестве Гу Чена как проявление депрессивного состояния, маниакальных наклонностей и суицидного мышления, Брацки А. (2022)
Мерзлюк Д. О. - Функціонально-семантичні особливості аспектуального маркеру реалізації ситуації 了 в сучасній китайській мові (2022)
Наместюк С. В. - Міжкультурна спадщина світових літературних мотивів у розрізі методики Теграні (2022)
Смольницька О. О. - Місяць як архетиповий символ у китайській художній літературі від найдавнішої доби до Середньовіччя (дискурс Ярослави Шекери) (2022)
Тулупова А. І. - Синтаксичні трансформації у разі українсько-китайського перекладу нормативно-технічної документації, Вечоринська Т. В. (2022)
Цзин Ц. - Особенности контрастного описания окружающей среды в творчестве Лу Яо (2022)
Воробей О. С. - Ся Янь. Бацили фашизму. (Дія 5) (2022)
Зінченко Ю. - Лінь Ваньлі. Весільний сезон, Вечоринська Т. В. (2022)
Кметь О. Г. - Cтан системи оксиду азоту та деяких показників антиоксидантного захисту кори головного мозку при введенні карбацетаму щурам з експериментальною нейродегенерацією (2022)
Косілова С. Є. - Прогнозування розвитку прееклампсії (2022)
Сіренко Ю. М. - Оцінка ураження периферичних судин у хворих із різним ступенем підвищення артеріального тиску, Рековець О. Л., Поліщук С. А. (2022)
Тюлєнєва О. А. - Iмуногістохімічна оцінка експресії Віментину в ендотелії судин матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних в аспекті хронічної недостатності посліду, Давиденко І. С., Ясніковська С. М., Тюлєнєва В. О. (2022)
Українська С. І. - Вплив введення кверцетину на чоловічу репродуктивну функцію за умов експериментальної хронічної хвороби нирок, Калейнікова О. М., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2022)
Юзько В. О. - Результати запліднення in vitro в пацієнток із безпліддям при використанні мелатоніну, Юзько О. М. (2022)
Davydova N. V. - Melatonin prevents oxidative stress in rats exposed to ethanol intoxication,its combination with caffeine and light exposure, Hryhorieva N. P. (2022)
Godovanets O. I. - The periodontal tissue state in children of the juvenile age taking into consideration the generalsomatic factor, Kitsak T. S. (2022)
Бабій Н. В. - Патогенетичні особливості контролю за перебігом прееклампсії у вагітних та її вплив на серцево-судинну систему (огляд літератури), Юзько О. М. (2022)
Ткачук О. В. - Роль сигнальних шляхів інсуліну в забезпеченні фізіологічного стану головного мозку та нейропротекції при гострих порушеннях мозкового кровообігу, Ткачук С. С., Повар М. А., Кисилиця С. О., Сорохан В. Д., Денисенко О. І., Перепелюк М. Д. (2022)
Юзько О. М. - Прогнозування настання вагітності при лікуванні ендометріоз-асоційованого безпліддя, Тофан Б. Ю. (2022)
Moskaliuk V. D. - Covid-19 and cardiovascular system damages, Sorokhan V. D., Randiuk Yu. O., Syrota B. V., Balaniuk I. V., Kyrushok A. M. (2022)
Інтернет новини. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, М. М. Тураша, В. Д. Сорохана. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХXV (2022)
Єдині вимоги до оформлення статей (2022)
Поплавська А. - Організаційно-економічні тригери збалансованого розвитку ресторанної мережі в умовах сервісної економіки, Батченко Л., Гончар Л. (2022)
Полінкевич О. - Технології управління конфліктами в готельно-ресторанному бізнесі (2022)
Бовш Л. - Фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі, Комарніцький І., Приходько К. (2022)
Hromyk O. - The Condition Assessment of Hotel Business Development in Ukraine (2022)
Ткаченко Т. - Моделювання концептуальних засад діяльності готелю-люкс у Солом’янському районі в м. Києві, Антоненко А., Дзюндзя О., Криворучко М., Стукальська Н. (2022)
Дейниченко Г. - Впровадження безвідходних технологій переробки вторинної молочної сировини, Гузенко В., Дмитревський Д., Золотухіна І., Перекрест В. (2022)
Romanovska O. - Technology Elaboration of Biscuits with Reduced Sugar Content (2022)
Собко А. - Розроблення та впровадження науково обґрунтованих шкільних сніданків, Пересічна С. (2022)
Дударєв І. - Інноваційна технологія глазурованих шоколадом багатошарових чипсів, Панасюк С., Тараймович І. (2022)
Русавська В. - Якість як визначальний фактор задоволення потреб споживачів продукції та послуг ресторанного бізнесу, Неіленко С. (2022)
Притула Х. М. - Організація та розвиток науково-дослідної діяльності у країнах ЄС, Демедюк О. П. (2021)
Попадинець Н. М. - Інноваційний розвиток нафтотранспортних підприємств: стратегічне управління, Коцко Т. А. (2021)
Зось–Кіор М. В. - Еколого–економічна ефективність інноваційності інтенсивного вирощування агрокультур в умовах глобалізації, цифровізації та формування ринку землі, Гнатенко І. А., Пархоменко О. П., Солод О. В. (2021)
Кошкалда І. В. - Грошова оцінка земель як один із важелів ринку земель, Анопрієнко Т. В., Язлюк Б. О. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Формування політики інноваційного підприємництва та економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції, Таран-Лала О. М., Рожок Т. А., Стадніченко В. О. (2021)
Домбровська О. А. - Розвиток національної системи іпотечного кредитування для агарної сфери, Бутов А. М. (2021)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування розбіжностей між точками окупності і беззбитковості у виробничій діяльності підприємств, Гринаш Л. П., Горбова Х. В. (2021)
Шеянова Ю. Д. - Формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва (2021)
Рудніченко Є. М. - Теоретичні основи управління проєктами з позиції використання сучасних інструментів цифрового проєктного менеджменту, Гавловська Н. І., Сарафинюк Я. М., Кривдик М. О. (2021)
Витвицька О. Д. - Інституційно-інноваційні зрушення в умовах глобалізації, Сливінська О. Б. (2021)
Резнік Н. П. - Суть та місце менеджменту у сфері логістики, Малукало О. О. (2021)
Петренко О. П. - Розвиток української економіки під впливом науково-технічної революції у 1960-1980-х роках ХХ століття, Згадова Н. С. (2021)
Торохтій Б. Г. - Методичний підхід до управління економічною стійкістю підприємств (2021)
Войт О. С. - Концептуальні основи виробництва органічної харчової продукції (2021)
Сербов М. Г. - Інноваційний потенціал прісноводних ресурсів України: стан, регіональні особливості та перспективи розвитку (2021)
Іртищева І. О. - Формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі, Бойко Є. О., Данік Н. В. (2021)
Білоусова А. Б. - Новітня парадигма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта економічних відносин, Гнатенко Є. П., Ляшенко В. В., Гриза А. С. (2021)
Сеник Ю. І. - Інструменти картування процесів як один зі способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств, Мартиненко М. В. (2021)
Гринкевич С. С. - Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень, Сірик З. О., Пилипів Н. І. (2021)
Левченко А. В. - Реалізація маркетингу персоналу на основі концепції маркетингу-мікс (2021)
Ослопова М. В. - Парадигмальні впливи на механізм реалізації комплексу маркетингу підприємств аграрного сектору (2021)
Поліщук І. І. - Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти (2021)
Хачатрян В. В. - Економічнии потенціал підприємства на різних стадіях и ого життєвого циклу (2021)
Садура О. Б. - Ефективність планування кошторису бюджетної установи на прикладі західного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Мазур Х. П. (2021)
Кримчак Л. А. - Ідентифікація ризиків діяльності закладів охорони здоров'я в системі безпекоорієнтованого управління, Гарбузюк В. В., Рудніченко М. М., Романюк І. П. (2021)
Баган Н. В. - Напрями підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств (2021)
Резнік Н. П. - Сутність управління ланцюгами поставок на підприємствах, Харчевнікова Л. С., Власюк В. В. (2021)
Любохинець Л. С. - Теоретичний базис формування механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого управління (2021)
Ломачинська І. А. - Монетарне регулювання розвитку національної економіки України в сучасних умовах, Мазур Ю. В., Мумладзе А. О. (2021)
Ключник Л. В. - Фінансова поведінка домашніх господарств: сутність та особливості (2021)
Єрмоленко О. О. - Державна економічна політика як інструмент удосконалення системи суспільного добробуту (2021)
Павленко О. П. - Методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління (2021)
Дорофєєв О. В. - Актуальні технології навчання в реаліях сьогодення, Долбінцева В. І. (2021)
Гаркуша О. М. - Науково-теоретичній зміст поняття "сільські території" та його місце в державному управлінні, Довгаль О. В., Потриваєва Н. В. (2021)
Павлова О. М. - Економічні погляди Є. В. Храпливого, Павлов К. В., Садовська І. Б., Шворак А. М., Вербова О. С. (2021)
Калініченко С. М. - Туристичні інновації та їх роль у підвищенні конкурентних переваг туристичного продукту, Омельченко Г. Ю., Крупіца І. В., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. (2021)
Юхно А. С. - Виконання інженерних вишукувань як складової частини земельно-кадастрових робіт при підготовці земельних ділянок до реєстрації в базі даних державного земельного кадастру, Сопов Д. С., Гопцій Д. О. (2021)
Гнатківський Б. М. - Ідентифікація інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу (2021)
Деркач О. В. - Соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу (2021)
Білецький І. В. - Будівельна галузь України: наслідки пандемії та перспективи подальшого розвитку (2021)
Носач Н. М. - Аналіз використання інструментів контролінгу в системі управління підприємствами агропромислового виробництва (2021)
Вітковський Ю. П. - Управління формуванням інвестиційного потенціалу підприємств, Дудник О. В., Кравчук О. В. (2021)
Макєєв О. О. - Концептуальні засади проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних підприємствах, Руденко С. В., Замлинська О. В., Крисоватий Р. Р. (2021)
Романенко С. С. - Фінансово-економічні аспекти розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні (2021)
Matiichuk L. - Security of Ukraine’s electricity market: implementation and continued holding (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Ризики інноваційного розвитку та підтримання достатнього рівня економічної безпеки (2021)
Попов О. В. - Підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень, Мехович С. А. (2021)
Свіргун О. А. - Визначення форми деформованих робочих поверхонь в гумометалевих підшипниках ковзання, Свіргун В. В., Антощенков Р. В., Брик І. І. (2021)
Гавловська Н. І. - Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю в умовах цифровізації економіки, Рудніченко Є. М., Білань В. Ю., Лісовський І. В., Ядуха С. Й. (2021)
Ваганова Л. В. - Фандрейзингові стратегії туристичної діяльності (2021)
Vivchar O. - Conceptual and practical contexts of the strategic imperatives of networking companies management in the modern business environment, Gevko V. (2021)
Резнік Н. П. - Проблеми та перспективи розвитку логістичного сектору в Україні, Харчевнікова Л. С., Пугачова В. Р. (2021)
Ковальова О. В. - Трансформація продовольчих систем: український контекст, Витвицька О. Д., Сливінська О. Б. (2021)
Шибаєва Н. В. - Неортодоксальний погляд на розвиток сільських територій, Бабан Т. О. (2021)
Бушинський Є. В. - Аналіз впливу інвестиційної привабливості на підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (2021)
Благун С. І. - Еволюція розвитку інноваційних моделей (2021)
Чайковська І. І. - Управління знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах (2021)
Потриваєва Н. В. - Сільські території та їх місце в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів, Гаркуша О. М., Демченко А. М. (2021)
Дяченко О. П. - Вплив інформаційних технологій на розвиток електронної комерції в світі, Маркова Т. Д., Євтушевська О. О. (2021)
Чебан О. - Методика формування професійно-етичної культури здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей (2021)
Левіна-Костюк М. О. - Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів, Мельничук О. І., Даніленко О. В., Лагодієнко В. В., Ткачук Г. О. (2021)
Степаненко С. В. - Обґрунтування показників та критеріїв аналізу конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках, Руденко С. В., Хвостіков А. І. (2021)
Павлов К. В. - Теоретико-методологічні засади регулювання зайнятості населення України, Садовська І. Б., Бояр А. О., Вербова О. С., Коваль М. О. (2021)
Коваленко О. А. - Проблеми викладання навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для здобувачів освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, Ханецька А. О. (2021)
Гринів В. М. - Оцінка потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів (2021)
Гулей А. І. - Ключові фактори оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Гулей С. А., Гуменний М. І., Лазорчин В. А., Шапка В. (2021)
Завгородня Т. П. - Прогнозування результативності використання засобів праці за трендовими моделями, Проскурович О. В. (2021)
Калініченко С. М. - Стрес-тестування як необхідна умова ефективного управління туристичною організацією, Омельченко Г. Ю., Колєснік Т. В., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. (2021)
Дудник О. В. - Стратегічні перспективи розвитку організаційно-технічної складової інфраструктури товарного ринку, Майборода М. М., Міненко С. І. (2021)
Бабаєв В. М. - Діагностика та дослідження особливостей соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні, Сухонос М. К., Димченко О. В., Палант О. Ю., Рудаченко О. О. (2021)
Романенко С. С. - Регіональні особливості спортивно-оздоровчої діяльності в Україні (2021)
Ягодзінська А. С. - Основні драйвери та напрямки інновацій, що сприятимуть сталому розвитку харчової промисловості (2021)
Матійчук Л. П. - Нормативно-правові підвалини регулювання енергетичної сфери України в умовах європейської інтеграції (2021)
Ряснянська А. М. - Організація бухгалтерського обліку як один із головних елементів забезпечення економічної безпеки підприємства (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Інноваційний розвиток як інструмент економічної безпеки, Правдивець О. М. (2021)
Попов О. В. - Технологічний аудит в концепції технологічного реінжинірингу, Мехович С. А. (2021)
Антощенков Р. В. - Мікропроцесорна вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин, Никифоров А. О., Череватенко Г. І., Антощенков В. М. (2021)
Кошкалда І. В. - Геоінформаційні технології у галузевих кадастрах: напрями розвитку, Домбровська О. А., Сопов Д. С., Бутов А. М. (2021)
Гнатківський Б. М. - Основні компоненти структури економічного потенціалу підприємств (2021)
Болотова О. О. - Вдoскoнaлення прoцесу кoмунікaційнoї взaємoдії в діяльнoсті публічнoї oргaнізaції (2021)
Свіргун О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану головної балки мостового крану та вибір раціонального перерізу, Гнатенко Г. О., Свіргун В. В., Свіргун В. П. (2021)
Музильов Д. О. - Визначення середньої вантажності автомобілів при доставці швидкопсувних сільськогосподарських вантажів в ланцюгах постачань, Шраменко Н. Ю. (2021)
Кравцов А. Г. - Вплив мастильних матеріалів на базі рослинних олій з фулереновими композиціями на надійність гідромашин, Кравцов М. Г. (2021)
Заяць Р. Я. - Інноваційний напрям розширення доказової бази судової експертизи (2022)
Волкова А. Е. - Підвищення ефективності використання спеціальних знань у розслідуванні кримінальних правопорушень: організаційно-правовий аспект (2022)
Арешонков В. В. - Значення ситуаційних судово-балістичних досліджень для кваліфікації кримінальних правопорушень, Пілюков Ю. О., Голоботовський В. І., Богайчук В. І. (2022)
Пиріг І. В. - Класифікація патронів травматичної (несмертельної) дії за способом виготовлення (спорядження) та особливості їх дослідження при вирішенні питання незаконного обігу боєприпасів, Головня Ю. І. (2022)
Крашановський В. В. - Використання пострілу серії ПГ-7 як складника саморобного вибухового пристрою (2022)
Рогалін С. В. - Теоретичні основи експертних досліджень приладів обліку електричної енергії, що зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання (2022)
Недашківська О. А. - Експеримент як засіб дослідження когніції судового експерта щодо експертної ініціативи, Недашківська Т. Є. (2022)
Буряк Т. М. - Межі компетенції експерта щодо застосування строків позовної давності при проведенні економічної експертизи у справах про стягнення кредитної заборгованості з позичальників, Примуш Д. М. (2022)
Чисніков В. М. - Михайло Олександрович Жабчинський (1863–?) – один із криміналістів-дактилоскопів початку ХХ століття (2022)
Музиченко-Козловська О. В. - Аналізування діяльності системи моніторингу стану ґрунтів в Україні, Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Дзюрах Ю. М. (2022)
Лешнєвський М. А. - Багаторівневий маркетинг підприємств – світ і Польща. Теоретична перспектива, Джєканьський П., Пухала Я. (2022)
Данилюк Н. М. - Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (2022)
Козак Л. В. - Моделі стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств та методичні підходи їх аналізу (2022)
Ляхович О. О. - Сутнісна характеристика транспарентної діяльності підприємства: переваги та недоліки, Скаковська С. С., Кречко М. Ю. (2022)
Семененко Ю. С. - Моделювання діяльності відділу маркетингу та продажів та впливу на нього систем самоменеджменту за допомогою програмного засобу AnyLogic (2022)
Хромушина Л. А. - Розвиток кадрового потенціалу закладів фахової передвищої освіти на основі кадрової стратегії (2022)
Грузд М. В. - Активізація громадської участі в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад (2022)
Гонак І. М. - Можливості інвестування у криптовалюти в умовах активної фази пандемії Covid-19 у 2020–2021 рр. та конвенційної російсько-української війни 2022 р. (2022)
Дема Д. І. - Теоретико-практичні засади формування фінансової грамотності населення у сфері пенсійного страхування, Шубенко І. А., Стойко О. Я., Гуменюк Б. О. (2022)
Дзюрах Ю. М. - Сутність та класифікація інвестицій як фінансово-економічної категорії (2022)
Ліснічук О. А. - Особливості та наслідки фінансової глобалізації в Україні (2022)
Міщенко В. І. - Вдосконалення механізмів управління операційними ризиками банку, Науменкова С. В. (2022)
Семеног А. Ю. - Склад та структура фінтех-ландшафту як простору з надання цифрових фінансових послуг (2022)
Хома С. В. - Особливості оподаткування в умовах дії воєнного стану, Долішня Т. І. (2022)
Dhobi S. H. - Differential cross-section in the presence of a weak laser field for inelastic scattering, Yadav K., Gupta S. P., Nakarmi J. J., Koirala B. (2022)
Bugrij A. I. - On the features of ideal Bose-gas thermodynamic properties at a finite particle number, Loktev V. M. (2022)
Шуаібов О. К. - Оптичні характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду між електродами з алюмінію та халькопіриту (СuInSe2) в аргоні, Миня О. Й., Малініна А. О., Грицак Р. В., Малінін О. М. (2022)
Аверков Ю. О. - Нестійкість трубчастого електронного пучка у разі обдування плазмового твердотільного циліндра, який розміщено у сильному поздовжньому магнітному полі, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2022)
Булавін Л. А. - Автохвилі, спричинені фазовим переходом першого роду, Забашта Ю. Ф., Лазаренко М. М., Вергун Л. Ю., Огороднік К. О., Гнатюк К. І. (2022)
Булавін Л. А. - Зсувний модуль та структура хрящової тканини, Гнатюк К. І., Забашта Ю. Ф., Свєчнікова О. С., Цимбалюк В. І. (2022)
Стадник В. Й. - Концентраційні залежності діелектричних параметрів домішкових кристалів K2SO4, Щепанський П. А., Рудиш М. Я., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С. (2022)
Kryvoruchko S. O. - Properties of steel modified by surface ion implantation with Mo, Ti, and Al, Kryvoruchko A. O., Honcharov V. V., Zazhigalov V. O. (2022)
Onyshchenko S. - Dry bulk freight market research based on correlation and regression analysis, Onyshchenko A. (2022)
Matviienko M. - The port business process analysis as the management model (2022)
Дідович Ю. О. - Напрямки активізації інноваційної діяльності в регіоні, Латинін К. І., Кубіній В. В. (2022)
Наврозова Ю. О. - Про CRM-системи туристичних компаній, Яницька А. М. (2022)
Соловей І. С. - Проблеми розвитку в’їзного туризму в україні, Герасимів З. М., Луговий Б. В. (2022)
Семенов В. Ф. - організаційні аспекти ефективної міжнародної туристичної діяльності, Ревенюк П. (2022)
Балджи М. Д. - Досвід європейських країн у впровадженні екологічних інновацій в готельному бізнесі, Яслинська К. Д. (2022)
Однолько В. О. - Наукові засади організації процесу управління витратами на підприємстві готельно-ресторанної справи (2022)
Іванов А. М. - Класифікація анімаційних програм у круїзі, Олійник В. Д. (2022)
Правила подання наукових статей до опублікування (2022)
Бартош О. П. - Суб'єкт-специфічні критерії визначення обдарованості в освітньому середовищі Великої Британії (2022)
Бондар Г. О. - Особливості формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови, Іванчук А. П. (2022)
Борозенець Н. С. - Використання частково-пошукового та пошукового методів навчання у процесі вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО (2022)
Буйняк М. Г. - Роль фахівців економічної галузі у створенні в суспільстві інклюзивного середовища, Миронова С. О. (2022)
Вансач П. - Вимоги щодо діяльності вчителя в сучасних умовах (2022)
Варга Н. І. - Мовні преференції серед учнів угорськомовних шкіл Закарпаття (за результатами фокус груп), Гвоздецька Б. Г. (2022)
Варнавська І. В. - Аспекти формування педагогічної свідомості викладачів вищої школи (2022)
Вихрущ В. О. - Навчальний діалог у сучасній вищій школі: психодидактичний контекст (2022)
Волошин О. Р. - Формування здоров'язбережувальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку (2022)
Гарапко В. І. - Роль групової роботи у навчанні писемного мовлення англійською мовою старшокласників, Молнар Г. Д. (2022)
Гарбар С. В. - Використання мультиплікаційних фільмів у формуванні природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку (2022)
Гірняк С. П. - Комунікативна спрямованість вивчення розділу "будова слова" в початковій школі, Розлуцька Г. М. (2022)
Гуменюк І. М. - Організація експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання української мови за професійним спрямуванням (2022)
Гусак Л. П. - Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей, Радзіховська Л. М. (2022)
Деркач С. П. - Метод проектів у навчанні практичної граматики англійської мови (2022)
Джуган В. В. - Дефініція поняття "люди похилого віку", як категорії соціальної роботи, Джуган Р. І. (2022)
Дмітрієва О. І. - Використання тренінгів з невербальної комунікації у процесі формування правової культури молодших школярів з порушеннями слуху (2022)
Докучина Т. О. - Професійна мобільності фахівців спеціальної освіти у контексті міждисциплінарного дискурсу (2022)
Драч І. І. - Відкрита наука в університетах: цілі та переваги (2022)
Дун Ц. - Проблема формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв у сучасних наукових дослідженнях (2022)
Зобенько Н. А. - До питання професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2022)
Зоська Я. В. - Моделі та типи організаційної культури в контексті сучасних соціальних трансформацій, Кравченко Н. Ю., Стадник А. Г. (2022)
Іванова В. В. - Характеристика процесу формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку, Атрощенко Т. О. (2022)
Ішутіна О. Є. - Європейський контекст упровадження медіаосвіти (2022)
Kalahurka K. - The development of teacher's professional image in a modern school, Zasymenko S. (2022)
Кожем'якіна І. В. - Специфіка дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2022)
Козубовська І. В. - Основні принципи навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США, Мигалина З. І. (2022)
Коломієць О. Г. - Застосування технології "перевернутий клас" у професійній підготовці соціальних працівників, Демиденко Т. М. (2022)
Котелевець А. М. - Теоретико-методологічні засади формування соціальної активності студентської молоді (2022)
Кравченко О. О. - Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму (2022)
Кравченко Т. М. - Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії та Україні (2022)
Kulchytskyi V. - Functions and structural components of a positive image of a teacher of higher education (2022)
Леврінц М. І. - Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України (2022)
Литвинова С. Г. - Готовність учнів гімназій до використання доповненої реальності в освітньому процесі, Сороко Н. В. (2022)
Лісовець О. В. - Дослідження ставлення батьків до виховання самостійності дитини (2022)
Лісовець О. В. - Зміст соціально-педагогічної допомоги учням-жертвам булінгу (2022)
Лобачова І. М. - "Наукова комунікація" у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ (2022)
Лях Т. Л. - Методи оцінки територіальною громадою власних потреб, Спіріна Т. П., Лехолетова М. М. (2022)
Максимова О. О. - Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва в роботі з дітьми дошкільного віку (2022)
Мешко Г. М. - Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти, Мешко О. І. (2022)
Михнюк С. В. - Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін (2022)
Мищишин І. Я. - Оцінювання якості середньої освіти як складова системи педагогічного нагляду у Польщі (2022)
Нелін Є. В. - Поширення ідей психоаналітичної педагогіки у дослідженнях теоретиків неофрейдизму (2022)
Ніколаєску І. О. - Формування інженерного мислення дошкільників як орієнтир дидактичної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти (2022)
Оксенюк О. В. - Налагодження соціального партнерства між закладом середньої освіти і громадою (2022)
Орос В. М. - Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи, Петечук Ю. В. (2022)
Панченко О. О. - Потенційні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2022)
Повідайчик О. С. - Мотиваційні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів закладів вищої освіти, Попик М. М., Реблян А. М. (2022)
Повідайчик М. М. - Соціально-педагогічні передумови формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики, Юрченко Н. В., Штимак А. Ю. (2022)
Поліщук В. А. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку, Олексюк Н. С., Лещук Г. В. (2022)
Пришляк О. Ю. - Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти, Драпак Г. Б. (2022)
Рибалка В. В. - Принципи, процедури та практики демократії як джерело розробки технологій і методів професійної діяльності психологів і педагогів (2022)
Розман І. І. - Філософія і методологія: динаміка розвитку науки (2022)
Русалкіна Л. Г. - Організація професійно зорієнтованого навчання іноземної мови студентів-медиків на основі словесно-логічного способу (2022)
Рябець Д. В. - Фасилітація в контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів (2022)
Савельчук І. Б. - Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційної освіти в галузі "соціальна робота", Бибик Д. Д. (2022)
Савіцька В. В. - Забезпечення інноваційного педагогічного процесу в закладах вищої освіти (ЗВО): вимога часу, Боднарук І. І. (2022)
Соловей Ю. О. - Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти (2022)
Староста В. І. - Очна та заочна форма здобуття освіти у контексті використання традиційного, змішаного та дистанційного навчання: погляди студентів, аспірантів, викладачів (2022)
Стеблюк С. В. - Практика як складова професійної підготовки магістрів зі спеціальної освіти (2022)
Стежко Ю. Г. - Формування дослідницької компетентності за вимогами "стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування" (2022)
Теличко Н. В. - Оволодіння методами емпіричних досліджень як один з критеріїв сформованості наукової компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2022)
Товканець Г. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці як тенденція сучасної європейської освіти (2022)
Товканець О. С. - Змістові аспекти семінарів і тренінгів у підготовці фахівців з менеджменту для освіти дорослих в європейських країнах (2022)
Франчук Т. Й. - Взаємозалежність розвитку інклюзивної освіти та інклюзивного середовища в університеті, Миронова С. П. (2022)
Фуштей О. В. - Соціальна профілактика кібербулінгу серед студентської молоді (2022)
Черевичний Г. С. - Педагогічна технологія навчального е-портфоліо у системі підготовки майбутніх учителів історії (2022)
Чикурова О. Я. - Технології дистанційного навчання для школи першого ступеня: етапи імплементації (2022)
Швардак М. В. - PR-технології на ринку освітніх послуг (2022)
Шинкарьова В. С. - Засади формування цифрового освітнього простору для підвищення якості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2022)
Шишак А. М. - Інформаційно-комунікаційна та інформаційно-цифрова компетентності молодшого школяра: порівняльний аналіз змісту понять (2022)
Шишенко І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів математики: проблема формування критичного мислення, Лукашова Т. Д., Чкана Я. О. (2022)
Шиян Н. І. - Методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії, Криворучко А. В., Стрижак С. В. (2022)
Юрків Я. І. - Ціле-результативний компонент системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення (2022)
Юрченко А. О. - Особливості навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики, Хворостіна Ю. В. (2022)
Юрченко К. В. - Закордонний досвід та перспективи розвитку STEM-освіти в українських школах (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Tuchkina I. - The role of immunological factors in the development of abnormal uterine bleeding in women of reproductive age with extragenital disorders, Blagoveshchensky R. (2022)
Priya M. V. - Comparison of dose volume histograms and international commission of radiation units and measurement point doses to bladder and rectum in carcinoma cervix patients treated with intracavitary brachytherapy in department of radiotherapy, Benjamin G. J., Sagar R. V. (2022)
Sheeja J. - Correlation of fine needle aspiration cytology with histopathological findings in the diagnosis of thyroid swellings, Sangeetha N., Saranya B. S. (2022)
Yelamanchili P. P. - Study of association of diabetic retinopathy with dyslipidemia in type II diabetes mellitus, Kurakula M., Kiranmayi P. S., Viswanath K. (2022)
Shostatska M. - Characteristics of the degrees of severity of the course of acute intestinal infection in elderly patients with COVID-19 (2022)
Roienko Y. - Glucocorticoids and mineralocorticoids in blood plasma as markers of early diagnostic adrenal cortical tumors (2022)
Voitiuk A. - Hormonal background in young men with epilepsy: the influence of pathology and treatment (2022)
Klymenko T. - Clinical significance of dynamics between oxidative stress levels during mechanical lung ventilation in premature infants with persistent pulmonary hypertension, Kononovych M. (2022)
Prabhala S. - Comparison of BIRADS lexicon to breast biopsy findings in low resource countries, Srirambhatla A., Pasula S. (2022)
Kuzyk P. - Clinico-pathological analysis of a rare case of pulmonary nocardiosis under the mask of disseminated tuberculosis, Rudnytska O. (2022)
Abstract and References (2022)
Стецик Ю. - Дестабілізаційні фактори повсякденної праці братів Жовківської василіанської друкарні (1939–1946 рр.), Павловський О., Бойчук А. (2022)
Ситник О. - Духовно-релігійний чинник в національно-визвольному русі на Закарпатті впродовж 1944–1953 рр. (2022)
Дзюбан Р. - Повсякдення культурних установ Львова у повоєнні роки: до історіографії питання (2022)
Єгрешій О. - Кримінальні справи радянських спецслужб на підпільних греко-католицьких священників як джерело до вивчення історії повсякденності (2022)
Попп Р. - Медико-санітарна ситуація в Західному регіоні України у перші повоєнні роки в світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля (2022)
Ільницький В. - Конфліктні ситуації у Карпатському краї (1944–1950-ті рр.): причини, типи, наслідки, Гриник Л. (2022)
Шептицька Л. - Історичні аспекти розвитку лісової політики на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки, Захарчин Н. (2022)
Ільницький В. - "Колгоспне рабство": впровадження радянської моделі сільськогосподарського виробництва у західних землях України (1944–1953 рр.), Старка В. (2022)
Галів М. - Студенти педагогічного та учительського інститутів у Львові (1944‒1953 рр.): чисельність, умови навчання і побуту, Свйонтик О., Ющишин М. (2022)
Старжець В. - Заходи радянської влади щодо відновлення шкільної освіти в Західній Україні у післявоєнний період (2022)
Кобута С. - Життя, побут, заняття західноукраїнських правників у радянському та західному світах у повоєнні роки (1944–1953 рр.) (2022)
Леньо П. - Святкування новорічної ялинки в Закарпатській Україні у контексті радянської політики пам՚яті (1944–1946 рр.) (2022)
Дрогобицький І. - Особливості сприйняття збройної боротьби національно-визвольного руху опору в середовищі окремих соціальних верств західноукраїнського регіону (1944–1946 рр.) (2022)
Міщанин В. - Перший навчальний рік Ужгородського державного університету (1945/1946): будні та свята викладачів і студентів (2022)
Медвідь О. - Хлібозаготівельна кампанія на Городенківщині (1946 р.): нове документальне свідчення (2022)
Біла С. - Автобіографічні спогади Омеляна Вишневського як джерело вивчення післявоєнної історії Західної України: теоретичні та методичні засади використання у профільній старшій школі, Гриценко Г. (2022)
Прокіп А. - Поліетнічне середовище як фактор впливу на формування світогляду Петра Бубели, Клок В. (2022)
Гулай В. - Лікарі та середній медичний персонал закладів охорони здоровʼя західних областей України на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки (2022)
Харитонова В. - Роль мистецтва у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців технологічної освіти, Мамус Г. (2022)
Кучеренко І. - Методи мотивацій і цілевизначення – як важливі складники успішного процесу учіння (2022)
Аносова А. - До питання змісту післядипломної освіти керівників закладів загальної середньої освіти (2022)
Базильчук В. - Сучасний погляд на організацію у позааудиторний час фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів в освітньому середовищі університету (2022)
Назаренко Т. - Вивчення географії в закладах загальної середньої освіти через інтегрований зміст курсів за вибором, Браславська О., Озерова Л. (2022)
Гаврилюк C. - Розвиток креативності дітей дошкільного віку як фактору активізації їх лідерських якостей (2022)
Добридень А. - Теоретичні основи громадянських цінностей у початковій школі (2022)
Скрипник Н. - Актуалізація розвитку професійних компетентностей та особистісних якостей методиста закладу дошкільної освіти (2022)
Юник І. - Алгоритми вдосконалення процесу реалізації професійного потенціалу викладача закладу вищої освіти як носія персонального бренду (2022)
Дячук П. - Від дошкілля до закладів вищої освіти ‒ екологічна освіта як важливий складник природоохоронної діяльності України та за кордоном, Перфільєва Л. (2022)
Залізняк А. - Формування моральної особистості дошкільника у процесі трудового виховання (2022)
Криворотько А. - Трансформаційні процеси в освіті України: зміни у законодавстві щодо вживання поняття "порушення інтелектуального розвитку" (2022)
Кудельська О. - Особливості використання інтернет-освіти у підготовці вчителів англійської мови, Мельницька О. (2022)
Protsko Y. - Lecture as an instrument of distant teaching today (2022)
Торчинська Т. - Етимологічна робота зі словом як основа розвитку інтересу до вивчення української мови в початковій школі (2022)
Шумаєва С. - Підготовка вчителів іноземних мов до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у штаті Нью-Джерсі (2022)
Холод І. - Освітні умови формування міжкультурної компетентності у здобувачів вищої освіти на факультеті іноземних мов (2022)
Попиченко С. - Психологічні особливості розвитку моральної сфери в дошкільному дитинстві (2022)
Сирота З. - Емпіричний досвід художньо-творчого розвитку особистості у вітчизняних та закордонних системах мистецької освіти, Сирота В. (2022)
Авраменко О. - Зміст підготовки вчителя трудового навчання та технологій як відображення досвіду продуктивної діяльності людини (2022)
Кравчук О. - Організація інклюзивного навчання у системі управління діяльністю в закладі освіти, Шелепко Г. (2022)
Кушнір В. - Організаційні аспекти формування управлінської компетентності майбутніх фахівців закладу дошкільної освіти (2022)
Березюк О. В. - Динаміка поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, Лемешев М. С. (2022)
Хом’як Е. А. - Сучасні підходи та вимоги до методів контролю герметичності оболонки тепловидільного елемента, Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Кирисов І. Г. (2022)
Бурбело М. Й. - Матричний метод визначення показників надійності розгалужених розподільних електричних мереж, Лобода Ю. В., Слободян Р. О., Слободян А. Р. (2022)
Лежнюк П. Д. - Відносне оцінювання засобів балансування режимів електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії, Комар В. О., Добровольська Л. Н., Повстянко К. О. (2022)
Горенюк В. В. - Перспективи реалізації системи підтримки прийняття рішень для водія електромобіля, Мокін Б. І., Мокін О. Б. (2022)
Данильчук О. М. - Елементи методології прецизійного фонетичного аналізу фонограм усного мовлення, Ковтун В. В., Никитенко О. Д., Нестюк Ю. Ю., Присяжнюк В. В. (2022)
Зуб Х. В. - Аналіз ефективності вступної кампанії закладів вищої освіти України та способів її підвищення шляхом впровадження інформаційних технологій, Жежнич П. І. (2022)
Клим В. Ю. - Тестування веб-ресурсів на інклюзивність: аудит для реінжинірингу, Тарасенко Ю. С. (2022)
Стасєв Ю. В. - Метод додаткового скорочення структурної надмірності кодового представлення відеоданих, Тупиця І. М., Пархоменко М. В. (2022)
Онопрейчук Д. В. - Підвищення ресурсу гідроагрегатів будівельних та колійних машин шляхом застосування рідкокристалічних присадок, Сафонюк І. Ю., Аношкіна Н. М., Харківський О. С. (2022)
Колій О. С. - Розробка методики вибору раціонального перевізника вантажів в міжнародному сполученні, Литвиненко К. А. (2022)
Білинський Й. Й. - НВЧ методи та засоби вимірювання вологості природного газу, Красносєльський В. В. (2022)
Contents (2022)
Lytvynenko V. - Biotic features of using the Kyiv reservoir as a fishery water body (review), Khrystenko D., Kotovska G., Kolesnik N., Simon M. (2022)
Tymoshenko N. - Invasive fish species in rivers of the Western Bug basin within Ukraine (2022)
Sharylo D. - Use of glucose (C6P12O6) for stimulation of heterotrophic nitrification processes in biofilters of recirculating aquaculture systems (RAS), Kovalenko V. (2022)
Syrovatka D. - Characteristics of productive-biological parameters of age-1+ carp produced with the use of sperm cryopreservation, Osipenko M., Kurinenko H., Gurbyk V., Fedonenko O. (2022)
Berezovsky I. - Efficacy of using Brovadazol-20 for treatment and prevention of post-diplostomos, Grishin B., Tushnitska N. (2022)
Nazarenko M. - Diagnosis of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV): Review, Rud Y. (2022)
Антонюк Г. Д. - Homo rationalis: формування нових поглядів на людину в освітньому просторі України XVII – XVIII ст. (2022)
Бойко Г. О. - Економічне виховання старших дошкільників засобом дидактичної гри, Танчин О. Ю. (2022)
Вітер М. Б. - Неформальна та дуальна освіта в Україні, Держук О. В. (2022)
Галян О. І. - Наступність дошкільної та початкової освіти: конкретизація предметного поля дослідження (2022)
Герцюк Д. Д. - Громадсько-освітнє сподвижництво Іллі Кокорудзи (1867–1933) (2022)
Горук Н. М. - Особливості вияву шкільного лідерства у міській і сільській місцевості, Музика В. Б. (2022)
Derkach Y. Y. - Practical aspects of establishing of pedagogical interaction in higher-educational institutions, Machynska N. I. (2022)
Дмитрів Ю. М. - Альтернативні форми здобуття середньої освіти в США (2022)
Жукова А. Р. - Сучасні концепції та підходи до формування лідерських компетенцій у закладах фахової передвищої освіти (2022)
Заячук Ю. Д. - Інтернаціоналізація вищої освіти інституційного рівня: приклад Львівського національного університету імені Івана Франка (2022)
Земан І. О. - Музейні уроки – альтернативна форма навчання природничих дисциплін базової середньої освіти (2022)
Kvas O. V. - The notion of a child and childhood in the Ukrainian educational traditions, Podoliak M. V. (2022)
Ковальчук Л. О. - Мистецька освітня компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність, складники, шляхи формування, Яворська Х. О. (2022)
Лаврук М. М. - Концепція потужних знань і географічна освіта у Новій українській школі (2022)
Олійник М. І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2022)
Рибак О. П. - Структура готовності вчителя початкової школи до професійної діяльності: теоретичний аналіз (2022)
Ростикус Н. П. - Прикладний аспект критеріїв добору ілюстративного дидактичного матеріалу у підручниках української мови та читання, Кульчицька Д. Б. (2022)
Сікорський П. І. - Проблеми реформування шкільництва за концепцією "Нова українська школа" (2022)
Сірант Н. П. - Особливості утруднення під час розв’язання арифметичних задач здобувачами початкової освіти (2022)
Товканець Г. В. - Компетентнісні аспекти професійної підготовки педагога (2022)
Шевчук Т. Б. - Реалізація змістової лінії "Досліджуємо мовні явища" у процесі роботи з фразеологізмами в початковій школі, Ткачук О. С. (2022)
Яремчук Н. Я. - Принцип комплементарності у професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи (2022)
Тарасенко Я. В. - Метод комп’ютеризованого модифікування англомовного тексту на основі психосемантичних властивостей, Бабенко В. Г. (2022)
Уткіна Т. Ю. - Імплементація у ПЛІС нейрообчислювачів для розпізнавання стану розвитку ембріонів пташенят курей, Рябцев В. Г. (2022)
Захарченко В. Д. - Оцінка похибок при експериментальному дослідженні параметрів асинхронних двигунів, Добролюбова М. В., Стаценко О. В., Шевченко К. Л. (2022)
Онищук О. О. - Оптимізований розрахунок адсорбційного процесу через насадковий адсорбер методом коміркової моделі (2022)
Ящук Л. Б. - Можливості розрахункових методів моніторингу при визначенні екологічної доцільності в організації міських транспортних потоків (2022)
Фоменко А. Є. - Про ефективність кримінологічної діяльності Національної поліції України (2021)
Юнін О. С. - Державна політика України у сфері запобігання домашньому насильству: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2021)
Журавель О. А. - Особливості застосування поліцейськими набутих навичок під час затримання особи (2021)
Мислива О. О. - Реалії застосування в Україні поліцейськими налоксону, Намлинська О. C. (2021)
Зеленський Є. C. - Дії поліцейського після застосування та використання вогнепальної зброї, Носенко М. А. (2021)
Герасимов А. Є. - Історичний аспект розвитку теорії "розбитих вікон" та основні проблеми й переваги її впровадження в правоохоронну систему України, Токар А. А., Завістовський О. Д. (2021)
Шевяков М. О. - Національна поліція України як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень у сфері громадського порядку та громадської безпеки (2021)
Наливайко Л. Р. - Протидія гендерно обумовленому насильству в умовах військового конфлікту: теоретико-правовий аспект, Лавренко Д. О. (2021)
Кириченко Ю. М. - Голод 1946-1947 років як чинник зростання злочинності в Україні, Кириченко В. В. (2021)
Мурашкін М. Г. - Право на свободу думки і толерантність (2021)
Комих Н. Г. - "Cуcпільcтво вражень" як проcтір розгортання процеcів трансформації розуміння права (2021)
Крамаренко Ю. М. - Визначення предметної сфери компетентностей медіатора як запорука надання якісної професійної допомоги (2021)
Наливайко О. І. - Колізії у законодавстві як різновид юридичних колізій: поняття, ознаки, види, правила та способи вирішення, Ковіненко О. О. (2021)
Рибалкін А. О. - Теоретико-правова характеристика заходів запобігання домашньому насильству громадськими організаціями в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Вербицька К. В. (2021)
Самотуга А. В. - Значення програмних документів держави у законодавчому забезпеченні проактивної зовнішньої інформаційної політики України (2021)
Романов М. А. - Форми мирних зібрань за законодавством України: нормативно-правовий аналіз (2021)
Куценко В. І. - Проблемні питання основних засад цивільного судочинства, Леоненко Т. Є., Шиян О. Ю. (2021)
Обушенко Н. М. - Узагальнююча характеристика мети та завдань систематизації трудового законодавства (2021)
Патерило І. В. - Питання забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг : національний та зарубіжний досвід (2021)
Андрущенко Т. С. - Сімейно-правовий договір: поняття та ознаки (2021)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Особливості становлення та розвитку спадкових правовідносин в історичній ретроспективі цивільного права України (2021)
Резворович К. Р. - Особливості судових розглядів у справах окремого провадження, Альошина М. С. (2021)
Юніна М. П. - Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності як фактор формування ефективної системи охорони права інтелектуальної власності в Україні (2021)
Ярошенко А. С. - Еколого-правові проблеми раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, Буряк А. С., Лактіонова В. В. (2021)
Голобутовський Р. З. - Особливості провадження по земельних спорах за участю суб'єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства, Баглай А. В., Проненко В. С. (2021)
Козар Ю. Ю. - Інститут державно-приватного партнерства в Україні: окремі аспекти, Гаріфуллін М. В. (2021)
Курінний Є. В. - Сутність, поняття та основні детермінанти антивакцинаторства в Україні (2021)
Миронюк Р. В. - Законодавство про адміністративне оскарження окремих зарубіжних країн: сфера дії та особливості, Лукомська А. А. (2021)
Шевчук Т. О. - Забезпечення безпеки атмосферного повітря адміністративно-правовими засобами профілактичного характеру, Собакарь А. О. (2021)
Коваленко В. В. - Роль Конституційного Суду України та його рішень для адміністративного процесу (2021)
Буцьких Д. О. - Місце та роль публічного контролю в механізмі адміністративно-правового забезпечення охорони вод та відтворення водних ресурсів (2021)
Козін В. В. - Адміністративна та фінансово-правова відповідальність як види юридичної відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері (2021)
Пархета В. І. - Поняття та зміст публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури (2021)
Пришедько М. А. - Деякі питання сутнісних ознак державних реєстрів України: адміністративно-правовий аспект (2021)
Сластнікова Г. - Зарубіжний досвід регулювання процедури примусового відчуження земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності та можливості його впровадження в Україні (2021)
Чепіжко А. А. - Діяльність органів поліції щодо забезпечення дотримання правил дозвільної системи (2021)
Єфімов М. М. - Наукові диспути щодо побудови криміналістичної характеристики правопорушень проти моральності (2021)
Попов К. Л. - Кваліфікація кримінальних правопорушень учасників збройного конфлікту на Сході України (2021)
Руфанова В. М. - Уголовно-правовое обеспечение охраны прав и свобод человека в сфере семейно-бытовых отношений: опыт Украины и Республики Казахстан, Куатова А. С. (2021)
Бараш Л. - Процесуальні проблеми призначення і проведення судової експертизи (2021)
Демченко І. О. - Загальна характеристика чинників впливу на процес організації й тактики проведення слідчих (розшукових) дій в умовах епідемії (пандемії) (2021)
Сенько В. В. - Актуальні питання протидії сексуальній експлуатації дітей та сексуального насильства над дітьми в інтернеті: міжнародний досвід (2021)
Степанов В. А. - Технічні засоби для негласного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, Грищенко С. М. (2021)
Василенко А. П. - Дослідження шляхів реалізації розробки та виготовлення ультразвукових засобів неруйнівного контролю, Григоренко В. А. (2021)
Іванкін О. М. - Аеродинамічне імпульсне дозування абразивного порошку (2021)
Пономаренко О. А. - Негласне проникнення в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи, відповідні технічні засоби (2021)
Казначеєв Д. Г. - Здійснення національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України, Лопаєва О. М. (2021)
Монастирська Р. І. - Лінгвостилістичні прикмети правничої лінгвістики (2021)
Біліченко В. В. - Сучасний стан тактичної медицини як показник основ тактичної підготовки сучасних працівників Національної поліції України (2021)
Великий Ю. М. - Особливості розвитку швидкісних якостей та координаційних здібностей у курсантів на практичних заняттях з вогневої підготовки (2021)
Вознюк К. Г. - Удосконалення навичок рукопашного бою при підготовці майбутніх працівників МВС, Діщенко Д. В. (2021)
Наточій А. Д. - Вогнева підготовка – складова професійної компетентності майбутніх офіцерів поліції, Смаль П. М. (2021)
Наукові заходи (2021)
Конкурси (2021)
Підготовка наукових кадрів (2021)
Персоналії (2021)
Нові видання (2021)
Довідка про авторів (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Syroid T. - European social policy: from origins to the present, Fomina L. (2021)
Kyrychenko Yu. - Сonstitutional and legal regulation of the right to professional legal aid in ukraine and the countries of continental europe: comparative analysis, Davletova H. (2021)
Opatskyi R. - Administrative and legal status of general practice – family medicine (2021)
Shevchuk T. - Permits of administrative and legal environmental security: essence, types for improvement, Sobakar A. (2021)
Korneev Yu. - Efficiency of the activity of government authorities in the field of protection and use of forest resources (2021)
Havrysh O. - International legislative basis of social work with migrants and refugees in Germany (2021)
Gavrilenko O. - Political and legal ideology as a socialphenomenon and legal category (2021)
Lantukh I. - Protection of the rights of minors from the manifestations of bullying: the concept and essence (2021)
Markus I. - Scientific approaches to the definition of lobbyism and its basic concepts (2021)
Samotuha A. - Participation of unions to ensure police officers’ labor rights: European and North-American experience (2021)
Mironyuk R. - Peculiarities of application by police of measures of administrative responsibility for committing an offense and the procedure for appealing against their application: foreign experience and its implementation in Ukraine, Swaton D., Repan M. (2021)
Ram Mohan Singh R. - Role of puducherry police special task force in crime control, Sandhosh G., Skrypchenko I. (2021)
Pokaychuk V. - Problems of the use of special measures during administrative detention, Gidenko E., Shcherbyna K. (2021)
Zhuravel O. - Some issues of improving the methods of teaching special physical training in the aspect of reforming the law enforcement system in Ukraine, Glushachenko V. (2021)
Bilichenko V. - Tactical training of police staff for action in extreme situations: problems and ways of improvement, Namlynska O. (2021)
Hidenko Ye. - Method of situational modeling in tactical and special training of the police (2021)
Natochii A. - Police precautionary measures – distinction of the concepts of "ready", "use", "application", and "active application" of firearms, Tymofieev V. (2021)
Pozhydayev M. - Formation of police officers practical skills of lawful use of fighting techniques at physical training classes, Filimonov V. (2021)
Nedria K. - Social protection of soldiers of the armed forces of modern Azerbaijan (2021)
Rezvorovych K. - Reforms undertaken: significant rethinking of the definition of civil procedure law, Lukomska A. (2021)
Nahorna O. - Presidential settlement of economic disputes, Chechel A. (2021)
Marysyuk K. - Determinants of violent crime (2021)
Puzyrov M. - Doctrinal framework of developing a safe-oriented dimension of the functioning of prisons of the Ministry of justice of Ukraine, Berdnik I. (2021)
Khashev V. - Some issues of criminological characteristics of female crime in Ukraine, Chorna A. (2021)
Khrystova Yu. - Foreign experience of criminal and legal protection of privacy, Liudvik V. (2021)
Mysliva O. - Criminal offence and punishment in the field of transplantation: a comparative analysis (2021)
Rufanova V. - Victimization of a woman victim of gender-based violence (2021)
Demchenko I. - Security as a condition for organizing and conducting the investigative actions during the pandemic (2021)
Chaus A. - Main directions of administrative and legal control of illegal trafficking of drug substances using the Internet (2021)
Savchenko V. - The right of convicts to health care (2021)
Filipp A. - Factors related to criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity of a person in Ukraine (empirical research) (2021)
Chaplynskiy K. - Problematic issues of combating criminal offenses against public order and public safety (2021)
Petrova I. - Scientific approaches to evaluation of social efficiency of forensic examination, Chekin D., Sylenok K. (2021)
Pletenets V. - Forensic support for pre-trial investigation in the forensic system (2021)
Sharshenova N. - Mediation in criminal proceedings: prospects for development (2021)
Bidniak H. - Study of manuscripts made with the change of habitual writing hand, Sokolenko L. (2021)
Boiko O. - Ways to improve the interaction of investigators with criminal investigation units at the pre-trial investigation (2021)
Bublyk N. - Procedural responsibilities of the accused person: legislative regulations and condition of implementation (2021)
Pakulova T. - International experience of using special knowledge in police activity, Bidniak H. (2021)
Cherniak N. - Specially authorized entities in the field of anti-corruption, Kіiyanytsіa V. (2021)
Khrystov O. - Methodology of research the problems of use the public by criminal police divisions during the counteraction the crime (2021)
Nykyforova O. - The role of judicial examination in the investigation of the facts of torture (2021)
Pavlova N. - Problems of interrogation of a juvenile and juvenile who suffered from criminal offenses, Antropov B. (2021)
Prylovskyi V. - Forensic analysis of the situation and trace picture in the investigation of involvement of minors in illegal activities (2021)
Cherednyk K. - Features of real estate fraud investigation (2021)
Grishko Yu. - Forensic Characteristics of the person of the criminal and the person of the victim of domestic violence (2021)
Moskalenko R. - Establishment of qualification features of short-blade cold weapons and constructively similar products (2021)
Martseniuk L. - Formation of the anti-crisis concept of increasing the strategic stability of Ukrzaliznytsia, Dyomin Ye., Galushko O. (2021)
Remez K. - Peculiarities of proving guilt of a tax violation commitment (2021)
Smakohrai M. - Application of financial liability for tax offenses: foreign experience and Ukrainian realities (2021)
Labadin V. - Mechanisms for taxation by VAT of transactions on cross-border supply of services in electronic commerce: international context and Ukraine (2021)
Mozharovska O. - Formation of professionally oriented foreign language communicative readiness of technical specialties students (2021)
Petrushin D. - Problems of physical training of future police under conditions of quarantine restrictions, Lahun K. (2021)
Shevchenko M. - New communicative methods of teaching German as a foreign language, Klavdiyeva Yu. (2021)
Shevchenko M. - Formation of communicative competence in the process teaching students the German language, Kushnir K. (2021)
Sirant A. - Modern aspects of socio-linguistic studies (2021)
Rezunova O. - Distance education in higher educational institutions: today’s challenge or reality, Rezunova V. (2021)
Dekusar G. - Advantages of legal education for police officers, Lahun K., Novikov D. (2021)
Petrenko S. - Special physical training in judoka training, Babiak A. (2021)
Rogalsky V. - Theoretical aspects of competitive activities in sports games (2021)
Vasylevska T. - Common and divergent features of male and female speech styles and their interpretation from the cultural aspect, Holinko A. (2021)
Volkov Yu. - Problems of psychological readiness of students of higher educational institutions in the system of the Ministry of Internal Affairs during shooting with firearms, Laktionova V., Tupotina D. (2021)
Authors (2021)
Паславський І. В. - Галицько-Волинська держава у Східній політиці папи Інокентія ІІІ (1198 – 1216) (2016-2017)
Стасюк А. Є. - Вікаріат Русі ордену братів менших: початкова організація 1370 – 1387 років (2016-2017)
Александрович В. С. - Львівське середовище майстрів малярства західноєвропейського культурно-історичного родоводу в XVII столітті (2016-2017)
Капраль М. М. - Організація мирян та церковна влада у XVIII столітті: богоявленське братство Львова у стосунках з ієрархією та парохами (2016-2017)
Райківський І. Я. - Взаємини українських діячів Галичини і Наддніпрянської України в австрійський період (ХІХ – початок ХХ століття) (2016-2017)
Глистюк Я. С. - Політизація української молоді та реформи у генеральній Греко-Католицькій духовній семінарії у Львові на початку ХХ ст. (2016-2017)
Патер І. Г. - Просвітня праця галичан серед військовополонених українців російської армії в таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914 – 1918) (2016-2017)
Галько О. Ю. - Одяг міщан Галичини міжвоєнного періоду та його представлення у фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України (2016-2017)
Павлів Ю. З. - Політико-правові підстави депортаційних акцій з українсько-польського прикордоння у 1944 – 1951 роках (2016-2017)
Годованська О. М. - Самоназви українців в усноісторичних наративах учителів у 40 – 50-х роках ХХ століття (2016-2017)
Артимишин П. І. - Помаранчева революція в Україні та Росія (до питання наявності російського чинника під час українських президентських виборів 2004 року ) (2016-2017)
Муравський О. І. - Особливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в західних областях України (2014 - 2016) (2016-2017)
Чорновол І. П. - Історія адміністративного поділу як напрямок регіонально ї історії Галичини на прикладі Пустомитівського району (1782 – 2004) (2016-2017)
Pudłocki T. - I wojna światowa według Kroniki klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Sądowe j Wiszni (2016-2017)
Петришак Б. І. - Нетипові злочини в канцелярському середовищі. До портрета публічного нотарія XVI століття (2016-2017)
Więch A.-S. - (Рец.): Wie loku lturow a hybryda czyli o inteligencji na pograniczu kulturowym w latach 1867 – 1939. Omówie nie książki: To masz Pudłocki, Iskra światła czy kopcąca po chodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867 − 1939, Historia Iagellonica, Kraków 2009. – 523 s. + 16 ilustracji (2016-2017)
Kolanowska K. - (Рец.): Natalia Tarkowska. Le cznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego Dok tora Apo linarego Tarnawskie go w Kosowie na Poku ciu (1893 − 1939). – Kraków 2016. – 322 s. (2016-2017)
Колб Н. М. - (Рец.): Ідеологічні фронти Першої світової війни: дилеми релігійної й національної ідентичності галицьких українців |на|: Adam Szczupak. Greckokat olicka diecezja przemyska w latach i wojny świat owej. – Kraków: towarzyst wowyda wnicze "Historia Iagellonica”, 2015. – 284 s.: il. (2016-2017)
Drymajło P. - Review of Jan Jakub Stock memoirs: Notatnik z Twie rdzy Przemyśl |"A diary from Przemyśl Fortress 1914 – 1915"|, compiled by Janusz B. – Przemyśl, 2014. – 172 р. (2016-2017)
Стеблій Ф. І. - Професор Григорій Гербільський у моїй пам’яті (2016-2017)
Патер І. Г. - Невтомний трудар науки (2016-2017)
Патер І. Г. - Видатний український історик зі Срібної Землі (2016-2017)
Анотації (2016-2017)
Інформація про авторів (2016-2017)
Beskorovainyi V. - Formalization of the problem of transport logistics optimization networks at the stage of reengineering, Kolesnyk L., Yevstrat D. (2022)
Beskorovainyi V. - Determining preferences in recommender systems based on comparator identification technology, Kolesnyk L., Alokhina M., Кosenko V. (2022)
Klimushyn P. - Crypto-resistant methods and random number generators in internet of things (IOT) devices, Solianyk T., Mozhaiev O., Gnusov Y., Manzhai O., Svitlychny V. (2022)
Lada N. - Implementation of a method for synthesizing groups of symmetric double-operand operations of cryptographic information coding for block encryption systems, Rudnytska Y. (2022)
Lytvynenko D. - Risk management in projects of restoration the regional transport structure on the basis of participants' communication, Malyeyeva O. (2022)
Mazurova O. - NoSQL database logic design methods for MongoDB and Neo4j, Syvolovskyi I., Syvolovska O. (2022)
Peretiatko M. - Research of methods to support data migration between relational and document data storage models, Shirokopetleva M., Lesna N. (2022)
Malyarets L. - Determination of priority qualitative factors of stimulation of the work of enterprise top managers, Iastremska O., Tutova A. (2022)
Nevlyudov I. - Development and study of the operation of the module for determining the orientation of the manipulator joint, Novoselov S., Sychova O. (2022)
Nevliudov I. - Information models for manufacturing workspaces in robotic projects, Tsymbal O., Bronnikov A. (2022)
Pakhnуts I. - System for detection and identification of potentially explosive objects in open area, Khrustalova S., Khrustalev K. (2022)
Алфавітний показчик (2022)
Туманова Л. Є. - Особливості CD3+- і CD3+CD4+-клітин периферичної крові на різних термінах вагітності в жінок із безплідністю в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Крецу Н. М. - Міокардіальна дисфункція як складова поліорганної невідповідності при неонатальному сепсисі, Колоскова О. К., Шахова О. О. (2022)
Авраменко І. Ю. - COVID-19 у дітей: синдром мультисистемної запальної відповіді, Косминіна Н. С., Стасів М. В., Міщук В. Р. (2022)
Кирилова Л. Г. - Особливості обміні омега-3/омега-6 жирних кіслот у дітей з епілептичними енцефалопатіями та розладами аутистичного спектра, Юзва О. О., Мірошников О. О. (2022)
Лісецька І. С. - Визначення ендогенної інтоксикації в осіб підліткового та юнацького віку, що палять, Рожко М. М. (2022)
Ющенко Л. О. - Клінічна та лабораторно-інструментальна характеристика мультисистемного запального синдрому в дітей, Мантак Г. І., Олійник В. С. (2022)
Ошлянська О. А. - Ревматичні хвороби в дітей під час пандемії COVID-19: що має знати педіатр та сімейний лікар, Охотнікова О. М., Квашніна Л. В. (2022)
Мальська А. А. - Тетрада Фалло та гіпертрофічна кардіоміопатія. Нетипове поєднання, Куриляк О. Б. (2022)
Дронова В. Л. - Рак апендикулярного відростка: актуальність, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Результати власного клінічного спостереження, Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець П. П., Бакунець Ю. П., Теслюк Р. С. (2022)
Tidy J. - Management of Gestational Trophoblastic Disease, Seckl M., Hancock B.W. (2022)
Булига К. Б. - Хмарна LMS візуалізації статистичних даних, Булига О. А., Коцюбівська К. І. (2022)
Байда І. В. - Мотивація до самонавчання як умова формування професійних компетенцій, Міронов В. В., Мятенко Н. А. (2022)
Зацерківна М. О. - Особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти сфери культури (2022)
Іващенко О. Л. - Інноваційні підходи до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю, Подгаєцька В. В., Буряк Б. С. (2022)
Овсяк О. В. - Методи впорядкувань у комп'ютерних науках та інформаційних технологіях, Оконченко І. В. (2022)
Ткаченко О. І. - Системи управління дистанційним навчанням, Тирков В. А. (2022)
Булига К. Б. - Візуалізація баз даних реляційного типу, Булига О. А., Гузій М. М. (2022)
Ковалюк Т. В. - Мультибіометрична ідентифікація студента за його голосовими та візуальними біометричними показниками в процесі дистанційної освіти, Шевченко А. Д., Кобець Н. М. (2022)
Романишин Ю. Л. - Сучасні диджитал-інструменти в професійному маркетинговому віртуальному середовищі фірми, Лаба О. В., Мацюк К. В. (2022)
Ткаченко О. А. - CAREBOT – чат-бот "Помічник з ментальної підтримки людини", Березовський О. В. (2022)
Ткаченко К. О. - Використання нейронних мереж під час розпізнавання голосових команд, Брусєнцев В. М. (2022)
Хрущ С. С. - Використання технологій доповненої реальності в сучасних медіатеках (2022)
Бородкіна І. Л. - Застосування універсального дизайну під час розробки веборієнтованих інформаційних ресурсів, Бородкін Г. О. (2022)
Галагура К. А. - Інформаційні технології в домашній автоматизації за концепцією "Розумний дім", Гребеннік І. В., Чайковська О. А. (2022)
Дем'янюк О. Й. - Використання цифрових технологій у діяльності Волинської обласної бібліотеки для дітей, Конон Н. Г. (2022)
Салата Г. В. - Сучасні університетські бібліотеки як осередки комунікації: науковий аспект (2022)
Толмач М. С. - Практики цифрового сторітелінгу для фахівців інформаційної справи (2022)
Ткаченко К. О. - Використання багатошарової LSTM-нейромережі в процесі розпізнавання друкованих текстів, Зуєнко О. І. (2022)
Горбань Ю. І. - Реклама книги: сучасний науковий погляд та практичний досвід (2022)
Богдан Н. М. - Узгодження економічних інтересів як ресурсне забезпечення регіонального розвитку (2018)
Брик М. М. - Проблеми синтетичного обліку продукції сільськогосподарського виробництва (2018)
Брич В. Я. - Концепція енергоефективності в контексті сталого розвитку комунальної теплоенергетики України, Федірко М. М. (2018)
Ковальчук О. Я. - Технології Big Data в інноваційному маркетингу, Гайда Т. Ю., Жонца С. Я. (2018)
Козакевич О. Р. - Видатки Державного бюджету та рівновага валютного ринку України (2018)
Кучеренко А. В. - Дифузія фінансового інжинірингу у фінансовий менеджмент підприємств реального сектору економіки України (2018)
Речка К. М. - Аналіз напрямів ринкової трансформації сільського господарства як фактор його економічного зростання та розвитку (2018)
Савчук Д. М. - Характеристика ресурсного потенціалу громади та оцінка ефективності його використання (2018)
Черкас Н. І. - Вплив іноземного капіталу на структуру експорту в умовах глобальної фрагментації виробництва, Чех М. М. (2018)
Пуйда Г. В. - Управління людським капіталом у контексті забезпечення інтелектуальної безпеки підприємства (2018)
Яців І. Б. - Концептуальні засади розвитку бенчмаркінгу на підприємствах аграрної сфери України, Бобровник Д. О. (2018)
Title (2022)
Contents (2022)
Kazak I. - Improvement of the structure of a ball mill with the purpose of increasing the efficiency of material crushing, Sidorov D. (2022)
Vorobiova H. - Modification of scaled equation of state to determine the pressure in the CO2 critical region (2022)
Semenov A. - Development of a flexible antenna-wristband for wearable wrist-worn infocommunication devices of the LTE standard, Semenova O., Pinaiev B., Kulias R., Shpylovyi O. (2022)
Pedchenko L. - Increasing the thermal resistance of shell gas-support structures for use as gas hydrates storages, Pedchenko M. (2022)
Pedchenko N. - Development of methods of operative determination of parameters of repeated hydrate formation in layer systems of gas hydrate deposits (2022)
Dmytrenko V. - The influence of the gas hydrates morphology on the rate of dissociation and the manifestation of self-preservation in non-equilibrium conditions, Lukin O., Savyk V. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Alkhimova S. - Accuracy assessment of marker recognition using ultra wide angle camera, Davydovych I. (2022)
Slipchenko V. - Developing an automated system for collecting various information in the system of complex eco-energy-economic monitoring, Poliahushko L., Krush O. (2022)
Kozhevnikov A. - Research of methods for determining the accuracy of metrological measurements, Bilous N. (2022)
Sova O. - Development of methodological principles of routing in networks of special communication in the conditions of fire damage and radio electronic flow (2022)
Fryz M. - Property analysis of multivariate conditional linear random processes in the problems of mathematical modelling of signals, Mlynko B. (2022)
Symonenko O. - Substantiation of technical characteristics of promising high-speed multi-band broadband military radio stations (2022)
Buchma I. - Overview of methods and means of implementation of information and measuring components cyber-physical systems for electromagnetic probing, Voichenko M. (2022)
Babichenko A. - Development of hardware and software support of computer-integrated technology of complex of secondary condensation of ammonia production, Lysachenko I., Kravchenko Y., Babichenko J., Krasnikov I., Shutynskyi O. (2022)
Vdovychenko V. - Assessment of the impact of traffic conditions on the availability of transport services of the city bus route, Ivanov I., Pidlubnyi S. (2022)
Trotsko O. - Analysis of ways to improve the efficiency of modern satellite communication systems (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Petrov S. - Consideration of the possibility of large-scale plasma-chemical production of nanosilicon for lithium-ion batteries, Bondarenko S., Sato K. (2022)
Dorogan N. - Application of varieties of technogenic raw materials in cement technology, Varshavets P., Chernyak L., Shnyruk O. (2022)
Makarenko D. - Evaluation of the effect of industrial enterprises on the atmosphere and efficiency evaluation of environmental protectionon the example of Prydniprovska thermal power plant (2022)
Mykhailovska O. - Development of a method of utilization of oil and gas industry waste at Pereshchepyno field (Ukraine), Zotsenko M., Kulik V. (2022)
Tkachenko A. - Research of consumer properties of organic oils (2022)
Shang F. - Study on the effect of antioxidants on the quality and antioxidants capacity of duck sausages, Kryzhska T., Duan Z. (2022)
Deng C. - Optimization of heat-moisture treatment on potato starch and study on its physicochemical properties, Melnyk O., Luo Y. (2022)
Abstract and References (2022)
Андрушків Б. М. - Регіональні бюро з діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах організації добровільних об’єднань територіальних громад – засіб стратегічного безпекового розвитку, Язлюк Б. О., Вівчар О. І., Погайдак О. Б., Кирич Н. Б. (2018)
Гулей А. І. - Формування нової цифрової ери на межі реального та віртуального соціально-економічного простору взаємодії, Язлюк Б. О., Гулей С. А. (2018)
Іванова Г. О. - Управління потенціалом маркетингової діяльності аграрних підприємств (2018)
Гринь Є. Л. - Вибір и обґрунтування методів подолання опору персоналу змінам на підприємстві (2018)
Красноруцький О. О. - Конкурентні засади інноваційної маркетингової діяльності суб’єктів агробізнесу, Зайцев Ю. О., Гацько А. Ф. (2018)
Монастирський Г. Л. - Проблеми та перспективи транспортного забезпечення: вітчизняний та закордонний досвід, Турчин Л. Я., Островерхов В. М., Луців Р. С. (2018)
Орєхова А. І. - Діагностика економічного потенціалу суб'єктів агробізнесу (2018)
Копитко В. І. - Напрямки формування і розвитку регіональних інноваційних систем, Орловська О. В. (2018)
Лагодієнко В. В. - Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності: шляхи мінімізації, Андрусів У. Я. (2018)
Константинова Т. В. - Наукові аспекти стратегічного планування в системі механізмів управління розвитком харчових підприємств (2018)
Довгаль О. В. - Категорія "сільські території": підходи до визначення поняття та проблеми із його застосуванням (2018)
Іванченкова Л. В. - Особливості контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (2018)
Попадюк О. В. - Аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості в Україні (2018)
Пушак Я. Я. - Корпоративна соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємств харчової промисловості (2018)
Зінченко А. І. - Концептуальні засади стратегічного використання суднобудівної діяльності як компоненту національної безпеки (2018)
Моісєєва Н. І. - Новітні проблеми, особливості та перспективи сталого розвитку туристичної сфери: державний та регіональний вектор (2018)
Черноіванова Г. С. - Методологія оцінювання інноваційних компетентностей управлінських фахівців на основі факторів, які формують складноструктуровану систему (2018)
Немашкало К. Р. - Оцінка мотивів праці на підприємстві як засіб вибору мотиваціи ного механізму управління (2018)
Строкович Г. В. - Методичнии підхід до оцінювання якості управління логістичними бізнес-процесами (2018)
Матвєєв П. М. - Теоретичні засади визначення ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Matsikanych I. M. - Building a matrix of positioning IT-professionals (2018)
Орел В. М. - Менеджмент якості продукції харчової галузі як фактор підвищення конкурентоспроможності (2018)
Орел А. М. - Методичні підходи до процесу ресурсного забезпечення підприємств аграрного бізнесу (2018)
Грошев С. В. - Управління smart-спеціалізацією фермерських господарств як стратегічній напрям підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2018)
Хачатурян Б. О. - Науково-теоретичні засади управління витратами у створенні цінових конкурентних переваг (2018)
Jamal Y. - Principles of choosing the leadership style for innovation activity management (2018)
Власенко Т. А. - Стратегічні зміни на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2018)
Богомолова К. С. - Конкурентоспроможнии розвиток аграрних підприємств: проблеми і перспективи, Демченко Т. М. (2018)
Кислюк Л. В. - Маркетинг: теоретичний зміст та практичні можливості пристосування в діяльності підприємств (2018)
Липовий Д. В. - Стратегічне управління маркетинговою та збутовою діяльністю в агропромисловій сфері (2018)
Гулей А. І. - Тенденції та перспективи розвитку криптовалют у світовій фінансовій системі, Язлюк Б. О., Гулей С. А. (2018)
Орєхова А. І. - Оцінка контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу (2018)
Березіна О. Ю. - Моніторинг стану домогосподарств в процесі визначення рівня сталості регіонального розвитку (2018)
Орел А. М. - Кооперативи як один із драйверів розвитку українського села (2018)
Крилов Я. О. - Основні напрями розвитку ринку зерна та механізму його регулювання в Україні (2018)
Константінова О. В. - Особливості грошової оцінки природоохоронних територій в умовах трансформації земельних відносин (2018)
Подольська О. В. - Мотивація та стимулювання персоналу на підприємствах, Оберемок В. В. (2018)
Терещенко Л. В. - Формування терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу (2018)
Лещук Ю. А. - Узагальнення сутності ризику у біржовій діяльності (2018)
Липовий Д. В. - Шляхи адаптації стратегічного управління маркетингом та збутом в діяльності інтегрованих підприємств (2018)
Гринь Є. Л. - Методичний підхід до оцінювання рівня управління організаційними змінами на підприємстві (2018)
Лагодієнко В. В. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери Причорноморського регіону, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2018)
Мандич О. В. - Маркетингова діяльність: необхідність поєднання теорії та практики у бізнес-процесах (2018)
Довгаль О. В. - Ресурсний потенціал сільських територій: зміст та особливості еволюції (2018)
Зінченко А. І. - Фінансово-інноваційні засади перспективної антикорупційної діяльності (2018)
Мудрак Р. П. - Кластеризація як напрям ефективного управління туристичними дестинаціями регіону, Моісєєва Н. І. (2018)
Іванченкова Л. В. - Особливості контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, Долинська О. О. (2018)
Гагарінов О. В. - Теоретико-методичний підхід до розробки стратегії трансформації промислового підприємства у стан системно-досконалої бізнес-організації (2018)
Завгородній А. В. - Генезис понятійно-категоріального апарату досліджень "зовнішньоекономічної діяльності": структура, принципи, функції (2018)
Кухарчик О. Г. - Перспективи розвитку транспортних перевезень в Причорноморському регіоні (2018)
Jamal Y. - Approach to choosing the leadership style for innovation activity management (2018)
Ручинська Н. С. - Оцінка та управління витратами сільськогосподарського підприємства, Кучер О. Д. (2018)
Грошев С. В. - Сучасний стан розвитку фермерських господарств України (2018)
Дорофєєв О. В. - Сучасні напрями забезпечення економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2018)
Орел В. М. - Особливості економічного зростання регіонального потенціалу в умовах конкурентоспроможності регіону (2018)
Іванова Г. О. - Напрями розвитку маркетингового потенціалу окремих суб’єктів агробізнесу (2018)
Гацько А. Ф. - Маркетингово-логістичний інструментарій управління конкурентоспроможністю інтегрованих агропромислових підприємств (2018)
Павлова О. М. - Маркетингове дослідження фінансово-економічних результатів і стратегічних позицій виробників кавової продукції в Україні (2018)
Хачатурян Б. О. - Методологічні засади формування системи управління витратами підприємства (2018)
Ларіна Т. Ф. - Аналіз мотивації споживачів у digital-середовищі на основі моделі AIDA, Болотна О. В., Пономарьов О. С. (2018)
Власенко Т. А. - Обґрунтування сфер реалізації стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування, Степаненко С. В. (2018)
Хвостіков А. І. - Предметна галузь дослідження міжнародних торгівельно-економічних відносин в аграрному секторі (2018)
Кузьминчук Н. В. - Системно-діяльнісний підхід до державного регулювання розвитку підприємництва (2018)
Маслій Н. Д. - Науково-методичний підхід щодо формування партнерських відносин при інтеграції підприємств сфери зв’язку й інформатизації, Ніценко В. С. (2018)
Язлюк Б. О. - Сучасний стан та проблеми розвитку біржового ринку зерна в Україні, Гулей А. І., Резнік Н. П. (2018)
Тріпак М. М. - Вплив моральності на економічну поведінку суб’єкта соціуму в умовах інклюзії (2018)
Ручинська Н. С. - Модель міжгалузевого балансу економіки Миколаївської області (2018)
Сенчук І. І. - Особливості трансформації ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Лещук Ю. А. - Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на сільськогосподарських ринках (2018)
Сагачко Ю. М. - Імперативи інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів ринку продукції тваринництва (2018)
Орел А. М. - Зелений туризм в контексті сталого сільського розвитку (2018)
Дорофєєв О. В. - Становлення парадигми гармонійного економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2018)
Резнік Н. П. - Біржовий фондовий ринок: стан та перспективи розвитку в Україні, Остапчук А. Д. (2018)
Хачатурян Б. О. - Архітектоніка системи управління витратами в забезпеченні формування конкурентних переваг підприємств агробізнесу (2018)
Кириченко Т. О. - Розвиток людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів (2018)
Маслій Н. Д. - Системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації, Ніценко В. С. (2018)
Гулей А. І. - Соціально-економічні ефекти розвитку індустрії 4.0. в державі, Гулей С. А. (2018)
Іванченкова Л. В. - Методологія моніторингу, аналізу й контролю фінансово-економічних результатів підприємств, Долинська О. О. (2018)
Мудрак Р. П. - Регіональний ринок туристичних послуг: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації, управління, Моісєєва Н. І. (2018)
Піюренко І. О. - Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні, Гаркуша О. М., Кухарчик О. Г. (2018)
Завгородній А. В. - Регіональні особливості організації зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Краля В. Г. - Сценарії реалізації стратегій організаційних трансформацій аграрних підприємств (2018)
Шашкевич О. Л. - Суспільний фінансовий контроль: еклектика теоретичних підходів (2018)
Тулай О. І. - Парадигма фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2018)
Орєхова А. І. - Аналіз стану виробничого потенціалу суб'єктів агробізнесу (2018)
Корнієцький О. В. - Оцінка економічної ефективності автомобільного будівництва доріг в умовах приватного інвестування (2018)
Прокопенко В. Ю. - Виклики пенсійної реформи в контексті економічної безпеки держави, Міщенко В. С., Дядін А. С. (2018)
Булюк В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств в умовах трансформації економіки, Єгоров Б. В. (2018)
Гацько А. Ф. - Конкурентні принципи побудови систем збуту й розподілу продукції аграрних підприємств (2018)
Степаненко С. В. - Розробка й впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства, Коліберда П. В. (2018)
Маркіна І. А. - Формування антикризового інноваційного профілю підприємств агропродовольчої сфери, Овчарук О. М. (2018)
Марчишинець С. М. - Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного процесу на підприємствах (2018)
Аранчій В. І. - Формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі сильних і слабких сторін сільського господарства України, Зоря О. П., Різниченко О. А. (2018)
Власенко Т. А. - Роль потенціалу підприємства в реалізації стратегічних змін (2018)
Довгаль О. В. - Розвиток сільських територій в умовах децентралізації (2018)
Немченко В. В. - Зарубіжна практика регулювання діяльності підприємств АПК, Савенко І. І., Крупіца І. В. (2018)
Шекера С. С. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні та на підприємствах консервної галузі (2018)
Рибалко С. В. - Формування стратегії розвитку агропромислового виробництва регіону в напрямі формування продовольчої безпеки України (2018)
Іванченкова Л. В. - Критерії якості та конкурентної стійкості у стратегічному плануванні розвитку підприємницьких структур, Стасюкова К. В. (2018)
Воронюк Т. А. - Кав’ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства (2018)
Ломака Є. А. - Зарубіжних досвід реформування податкових систем економічно розвинутих країн світу (2018)
Вардіашвілі А. В. - Стратегічне управління маркетинговою та логістичною діяльністю в інтегрованих підприємствах (2018)
Машканцева С. О. - Розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень (2018)
Спатар О. В. - Конкурентоспроможність труботранспортної системи України в умовах трансформаційної економіки (2018)
Турленко Н. В. - Методичні підходи до визначення економічної оцінки механізмів залучення інвестицій в економіку регіону, Швець О. В., Алєксєйчук О. О. (2018)
Прокопенко К. Г. - Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "бренд" (2018)
Черан Є. М. - Удосконалення системи фінансового забезпечення суб’єктів аграрного виробництва України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Механізми державного регулювання в системі еколого- економічного розвитку України (2017)
Васильчишин О. Б. - Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України (2017)
Зайчук К. А. - Соціально-економічні передумови функціонування туристичного ринку на Волині (2017)
Кушнір С. О. - Державна підтримка агропромислового комплексу (2017)
Лещук Г. В. - Симуляційний аналіз Монте-Карло в системі оцінювання ризиків інвестиційних проектів (2017)
Мандра В. В. - Моделювання поведінки витрат транспортно-вантажної системи, Жерліцин Д. М. (2017)
Наумова Л. М. - Стратегічне планування маркетингової діяльності аграрного підприємства, Наумов О. Б., Воронжак П. В. (2017)
Пархомець М. - Оцінка конкурентоспроможності зерна та напрями її підвищення у підприємствах, Уніят Л. М., Соловей І. (2017)
Петрушко Я. Р. - Особи, пов’язані з банком, як особлива категорія контрагентів (2017)
Ситник Й. С. - Метод рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації систем менеджменту (2017)
Ужва А. М. - Економічна діагностика стану та тенденції розвитку сільського господарства в регіонах (2017)
Чорний В. С. - Статистичний аналіз демографічної ситуації та міграційних процесів регіону (2017)
Шестакова О. А. - Методологічні аспекти формування механізму управління розвитком експортного потенціалу машинобудівного підприємства (2017)
Штельма Н. О. - Виникнення та функціонування експертно-оціночної діяльності в Україні (2017)
Шушпанов Д. Г. - Демографічні та соціально-економічні індикатори здоров’я населення: ідентифікація та використання для політики в Україні (2017)
Язлюк Б. О. - Проблеми збору та переробки сміття в Україні: економічні ефекти, Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Співак С. М., Шерстюк Р. П. (2017)
Брич В. Я. - Формування динамічної моделі управління навчанням робітничого персоналу, Білоус Л. Й. (2017)
Біда П. І. - Геоінформаційне забезпечення землевпорядного проектування для управління земельними ресурсами (2017)
Демченко О. - Особливості використання земельно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2017)
Гайванович Н. В. - Конкурентні стратегії бізнес-суб’єктів у системі дистрибуції товарів (2017)
Гайда Ю. І. - Сегмент дентальної імплантології стоматологічного ринку України: оцінка потенціалу та детермінантів попиту, Сліпченко Т. О. (2017)
Давиденко Н. М. - Теоретичні аспекти сутності вартості підприємства, Кульбач Ю. О. (2017)
Костьов’ят Г. І. - Сучасний стан генерації ідей в плані трансформації розвитку економіки, Сержанов В. В. (2017)
Лір В. Е. - Інституційні та фінансові механізми розвитку ядерної енергетики України (2017)
Плахотнік О. О. - Управління активізацією інноваційної діяльності на підставі моделі оптимальної інтеграції суб’єктів господарювання (2017)
Язлюк Б. О. - Соціальна компонента в структурі сталого розвитку регіонального аграрного бізнесу: комплексний аналіз, Ужва А. М. (2017)
Писарева І. В. - Аналіз чинників, що впливають на стратегічну позицію туристичних ресурсів (2017)
Торяник Ж. І. - Ділова репутація банку: сутнісна характеристика та особливості управління, Шутілова О. О. (2017)
Торб’як Б. - Інструментарій управління процесами формування регіональних фармацевтичних кластерів (2017)
Демченко О. - Оцінка ефективності використання матеріально-технічних ресурсів аграрних підприємств (2017)
Біда П. І. - Використання ГІС-технологій у землевпорядному проектуванні (2017)
Люльчик В. О. - Застосування геоінформаційних систем у сучасному землеустрої, Качановський О. І., Булакевич С. В. (2017)
Дерій Ж. В. - Стратегія удосконалення інноваційно-інвестиційної державної політики щодо розвитку аграрного виробництва в Україні, Галицький О. М. (2017)
Андрушків Б. М. - Реалізація гермінативних підходів на прикладі використання бджолопродукції при виготовленні гігієнічно-профілактичних жувальних подушечок, Язлюк Б. О., Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Шерстюк Р. П. (2017)
Жуковська А. Ю. - Діючі технології та перспективні методики планування професійної кар’єри публічних службовців, Бречко О. В. (2017)
Лозова О. В. - Система управління персоналом як важлива складова ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання, Демченко В. О. (2017)
Марчишин Н. Я. - Оцінка ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві (2017)
Іващук О. О. - Оцінка впливу зовнішньої заборгованості на соціально-економічний розвиток України, Пінь А. М. (2017)
Пономарчук Н. С. - Ділова гра "Лізинг як джерело інвестицій інноваційного розвитку підприємства" (2017)
Конохов С. В. - Фактичний вимір продовольчої безпеки Китаю в контексті кон’юнктури глобальних ринків (2017)
Лівінський А. І. - Закордонний досвід регулювання діяльності аграрних виробників у контексті реновації вітчизняної аграрної економіки (2017)
Шпак С. О. - Категорії розвитку та термінологічний апарат теорії управління реструктуризацією підприємства (2017)
Корчан Л. М. - Поширення нематодозів домашньої птиці у господарствах Полтавської області, Замазій А. А. (2021)
Рибачук Ж. В. - "ЕМБІОТИК” ТОВ "ЕМ-Україна” – альтернатива антибіотикотерапії за розладів травлення у телят, Присяжнюк І. В., Чирта-Синєльник К. О. (2021)
Стовбецька Л. С. - Вплив стресу на продуктивність та фізіологічні функції свиней, Порошинська О. А., Ніщеменко М. П., Шмаюн С. С., Ємельяненко А. А., Козій В. І. (2021)
Масюк Д. М. - Зміни структурних компонентів слизової оболонки та протеїнів плазмолеми ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби (2021)
Рубленко М. В. - Динаміка цитокінів за остеозаміщення осколкових переломів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованою кремнієм, Чемеровський В. О., Ульянчич Н. В., Савчук О. М., Галенова Т. І., Ракша Н. Г. (2021)
Масюк Д. М. - Кількісний ПЛР-аналіз кишкової мікробіоти у підсисних поросят різних вікових груп за діареї, Кокарєв А. В., Супенко М. Г. (2021)
Шевченко С. М. - Гістоморфологічна характеристика остеозаміщення у кролів гідроксиапатитною керамікою та фібрином, збагаченим тромбоцитами, Рубленко М. В., Ульянчич Н. В., Клименко П. П. (2021)
Кухтин М. Д. - Контамінація золотистим стафілококом молока коров’ячого сирого, Горюк Ю. В., Салата В. З., Климик В. Т., Ворожбит Н. М., Рущинська Т. М. (2021)
Жукова І. О. - Етологія і зоопсихологія в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини, Бобрицька О. М., Костюк І. О., Водоп’янова Л. А., Югай К. Д., Антіпін С. Л., Кочевенко О. С. (2021)
Деркач І. М. - Порівняльна ефективність ферумовмісних лікарських засобів за профілактики ферумдефіцитної анемії поросят (2021)
Стефаник О. В. - Вплив інтенсивності фізичного навантаження на поширеність синдрому виразки шлунка у верхових порід коней, Слівінська Л. Г. (2021)
Тодосюк Т. П. - Динаміка гематологічних показників у кролів за остеозаміщення гідроксиапатитною керамікою, легованою германієм, та в комплексі з активатором згортання крові, Рубленко М. В., Власенко В. М. (2021)
Ковальчук О. М. - Патоморфологія підшлункової залози котів за хронічного панкреатиту, Горальський Л. П., Сокульський І. М. (2021)
Прус М. П. - Збудники хвороб травного каналу кролів у складі паразитоценозів, Дуда Ю. В. (2021)
Передера О. О. - Епізоотологічні особливості та клінічний прояв за хламідіозу котів у місті Полтава, Лавріненко І. В., Передера Р. В., Жерносік І. А., Погорелова Г. М. (2021)
Михайлютенко С. М. - Морфологічні показники крові гусей за амідостомозної інвазії, Жулінська О. С. (2021)
Студенок А. А. - Показники обміну білка та інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у курей з різним вегетативним статусом, Шнуренко Е. О., Карповський В. І., Трокоз В. О., Гутий Б. В. (2021)
Фединяк Р. І. - Динаміка поголів’я птиці та сучасний стан птахівництва у Західному регіоні України, Верхолюк М. М., Яремко О. В., Пеленьо Р. А. (2021)
Zhao Xueqin - The function of antimicrobial peptide MPX on the apoptosis and barrier of IPEC-J2 cells (2021)
Wang Yanan - Design of Hapten Synthesis and Antibody Characterization of G-group Aflatoxins (2021)
Гуральська С. В. - Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації, Буднік Т. С. (2021)
Прокопенко В. С. - Особливості мікроскопічної будови надниркової залози гусей, Кот Т. Ф. (2021)
Калініна О. С. - Віруси у харчових продуктах (2021)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні показники крові у котів за панлейкопенії, Дишкант О. В., Сокульський І. М., Колесник О. О., Прокопчук Д. Л. (2021)
Лахман А. Р. - Вплив "ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” на динаміку тривалості життя бджіл в садковому досліді, Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Чирта-Синєльник К. О., Бегас В. Л., Зілько О. Ю. (2021)
Духницький В. Б. - Імунний статус поросят за застосування клатрохелату Феруму(IV) вагітним свиноматкам, Деркач І. М., Деркач С. С. (2021)
Shnurenko E. O. - Autonomous regulation of antioxidant protection and protein exchange in chickens, Studenok A. A., Karpovskyi V. I., Trokoz V. O., Gutyj B. V., Torzhash A. Y., Radchikov V. F. (2021)
Сорокова С. С. - Моніторингові дослідження епізоотичної ситуації щодо стронгілоїдозу овець на території України (2021)
Аббасов С. Б. - Изучение эпизоотической ситуации на птицеводческих хозяйствах относительно колибактериоза и сальмонеллёза в Азербайджане (2021)
Яценко І. В. - Особливості структури висновку судово-ветеринарного експерта за результатами дослідження трупа птиці, Казанцев Р. Г. (2021)
Чечет О. М. - Безпечність м’яса птиці відповідно до вимог ЄС в Україні: державний моніторинг гормонів., Бергілевич О. М., Касянчук В. В. (2021)
Труба О. О. - Клінічний випадок асоціативного перебігу панлейкопенії та кишкового ієрсиніозу у кішки, Зон Г. А. (2021)
Дубова О. А. - Патогенетична терапія розладів судинно-тромбоцитарного гемостазу за гострого спонтанного бабезіозу собак, Рудченко А. О., Фещенко Д. В., Дубовий А. А., Чала І. В., Згозінська О. А. (2021)
Радчиков В. Ф. - Влияние скармливания телятам заменителя обезжиренного молока на физиологическое состояние и продуктивность, Кот А. Н., Цай В. П., Сапсалёва Т. Л., Бесараб Г. В., Джумкова М. В., Гутый Б. В., Карповский В. И., Трокоз В. А. (2021)
Костишин Л.-М. Є. - Доклінічна оцінка ветеринарного препарату "Амоксидев 15” щодо застосування його у хірургічній та акушерській практиці, Сачук Р. М., Костишин Є. Є., Кацараба О. А. (2021)
Farionik T. V. - Quality of cattle meat when feeding the mineral supplement "Stimulus +” (2021)
Мельник А. Ю. - Порушення метаболізму в сільськогосподарської птиці (огляд), Сакара В. С., Вовкотруб Н. В., Харченко А. В., Білик Б. П. (2021)
Лемішевський В. М. - Судово-ветеринарна експертиза трупа собаки із ознаками насильницької смерті: огляд випадку (2021)
Кушнір Г. В. - Моніторинг рослинної сировини та кормів для тварин у 2020 році на наявність ГМ-інгредієнтів (2021)
Горальський Л. П. - Морфологічні та морфометричні особливості будови серця великої рогатої худоби, Рагуля М. Р., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Горальська І. Ю. (2021)
Сенечин В. В. - Епізоотична ситуація з інфекційними та інвазійними хворобами у рибному господарстві ТзОВ "Миколаївська РМС”, Осередчук Р. С., Якімова Є. О. (2021)
Чечет О. М. - Дослідження нешкідливості і токсичності препарату "Біозапін”, Коваленко В. Л., Гайдей О. С., Крушельницька О. В. (2021)
Скрипка Г. А. - Моніторинг відповідності якості та безпечності соняшникового меду вимогам національного стандарту, Хімич М. С., Салата В. З., Найдіч О. В., Горобей О. М., Матвіїшин Т. С. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського