Мерзлюк Д. О. - Функціонально-семантичні особливості аспектуального маркеру реалізації ситуації 了 в сучасній китайській мові (2022)
Наместюк С. В. - Міжкультурна спадщина світових літературних мотивів у розрізі методики Теграні (2022)
Смольницька О. О. - Місяць як архетиповий символ у китайській художній літературі від найдавнішої доби до Середньовіччя (дискурс Ярослави Шекери) (2022)
Тулупова А. І. - Синтаксичні трансформації у разі українсько-китайського перекладу нормативно-технічної документації, Вечоринська Т. В. (2022)
Цзин Ц. - Особенности контрастного описания окружающей среды в творчестве Лу Яо (2022)
Воробей О. С. - Ся Янь. Бацили фашизму. (Дія 5) (2022)
Зінченко Ю. - Лінь Ваньлі. Весільний сезон, Вечоринська Т. В. (2022)
Кметь О. Г. - Cтан системи оксиду азоту та деяких показників антиоксидантного захисту кори головного мозку при введенні карбацетаму щурам з експериментальною нейродегенерацією (2022)
Косілова С. Є. - Прогнозування розвитку прееклампсії (2022)
Сіренко Ю. М. - Оцінка ураження периферичних судин у хворих із різним ступенем підвищення артеріального тиску, Рековець О. Л., Поліщук С. А. (2022)
Тюлєнєва О. А. - Iмуногістохімічна оцінка експресії Віментину в ендотелії судин матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних в аспекті хронічної недостатності посліду, Давиденко І. С., Ясніковська С. М., Тюлєнєва В. О. (2022)
Українська С. І. - Вплив введення кверцетину на чоловічу репродуктивну функцію за умов експериментальної хронічної хвороби нирок, Калейнікова О. М., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2022)
Юзько В. О. - Результати запліднення in vitro в пацієнток із безпліддям при використанні мелатоніну, Юзько О. М. (2022)
Davydova N. V. - Melatonin prevents oxidative stress in rats exposed to ethanol intoxication,its combination with caffeine and light exposure, Hryhorieva N. P. (2022)
Godovanets O. I. - The periodontal tissue state in children of the juvenile age taking into consideration the generalsomatic factor, Kitsak T. S. (2022)
Бабій Н. В. - Патогенетичні особливості контролю за перебігом прееклампсії у вагітних та її вплив на серцево-судинну систему (огляд літератури), Юзько О. М. (2022)
Ткачук О. В. - Роль сигнальних шляхів інсуліну в забезпеченні фізіологічного стану головного мозку та нейропротекції при гострих порушеннях мозкового кровообігу, Ткачук С. С., Повар М. А., Кисилиця С. О., Сорохан В. Д., Денисенко О. І., Перепелюк М. Д. (2022)
Юзько О. М. - Прогнозування настання вагітності при лікуванні ендометріоз-асоційованого безпліддя, Тофан Б. Ю. (2022)
Moskaliuk V. D. - Covid-19 and cardiovascular system damages, Sorokhan V. D., Randiuk Yu. O., Syrota B. V., Balaniuk I. V., Kyrushok A. M. (2022)
Інтернет новини. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, М. М. Тураша, В. Д. Сорохана. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХXV (2022)
Єдині вимоги до оформлення статей (2022)
Поплавська А. - Організаційно-економічні тригери збалансованого розвитку ресторанної мережі в умовах сервісної економіки, Батченко Л., Гончар Л. (2022)
Полінкевич О. - Технології управління конфліктами в готельно-ресторанному бізнесі (2022)
Бовш Л. - Фулфілмент цифрового маркетингу у ресторанному бізнесі, Комарніцький І., Приходько К. (2022)
Hromyk O. - The Condition Assessment of Hotel Business Development in Ukraine (2022)
Ткаченко Т. - Моделювання концептуальних засад діяльності готелю-люкс у Солом’янському районі в м. Києві, Антоненко А., Дзюндзя О., Криворучко М., Стукальська Н. (2022)
Дейниченко Г. - Впровадження безвідходних технологій переробки вторинної молочної сировини, Гузенко В., Дмитревський Д., Золотухіна І., Перекрест В. (2022)
Romanovska O. - Technology Elaboration of Biscuits with Reduced Sugar Content (2022)
Собко А. - Розроблення та впровадження науково обґрунтованих шкільних сніданків, Пересічна С. (2022)
Дударєв І. - Інноваційна технологія глазурованих шоколадом багатошарових чипсів, Панасюк С., Тараймович І. (2022)
Русавська В. - Якість як визначальний фактор задоволення потреб споживачів продукції та послуг ресторанного бізнесу, Неіленко С. (2022)
Притула Х. М. - Організація та розвиток науково-дослідної діяльності у країнах ЄС, Демедюк О. П. (2021)
Попадинець Н. М. - Інноваційний розвиток нафтотранспортних підприємств: стратегічне управління, Коцко Т. А. (2021)
Зось–Кіор М. В. - Еколого–економічна ефективність інноваційності інтенсивного вирощування агрокультур в умовах глобалізації, цифровізації та формування ринку землі, Гнатенко І. А., Пархоменко О. П., Солод О. В. (2021)
Кошкалда І. В. - Грошова оцінка земель як один із важелів ринку земель, Анопрієнко Т. В., Язлюк Б. О. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Формування політики інноваційного підприємництва та економічних драйверів в контексті стійкого розвитку, ризик-менеджменту та глобальної конкуренції, Таран-Лала О. М., Рожок Т. А., Стадніченко В. О. (2021)
Домбровська О. А. - Розвиток національної системи іпотечного кредитування для агарної сфери, Бутов А. М. (2021)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування розбіжностей між точками окупності і беззбитковості у виробничій діяльності підприємств, Гринаш Л. П., Горбова Х. В. (2021)
Шеянова Ю. Д. - Формування механізму трансформації організаційного капіталу суб’єктів підприємництва (2021)
Рудніченко Є. М. - Теоретичні основи управління проєктами з позиції використання сучасних інструментів цифрового проєктного менеджменту, Гавловська Н. І., Сарафинюк Я. М., Кривдик М. О. (2021)
Витвицька О. Д. - Інституційно-інноваційні зрушення в умовах глобалізації, Сливінська О. Б. (2021)
Резнік Н. П. - Суть та місце менеджменту у сфері логістики, Малукало О. О. (2021)
Петренко О. П. - Розвиток української економіки під впливом науково-технічної революції у 1960-1980-х роках ХХ століття, Згадова Н. С. (2021)
Торохтій Б. Г. - Методичний підхід до управління економічною стійкістю підприємств (2021)
Войт О. С. - Концептуальні основи виробництва органічної харчової продукції (2021)
Сербов М. Г. - Інноваційний потенціал прісноводних ресурсів України: стан, регіональні особливості та перспективи розвитку (2021)
Іртищева І. О. - Формування сталого економічного зростання на основі органічного виробництва та ресурсозберігаючої моделі, Бойко Є. О., Данік Н. В. (2021)
Білоусова А. Б. - Новітня парадигма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта економічних відносин, Гнатенко Є. П., Ляшенко В. В., Гриза А. С. (2021)
Сеник Ю. І. - Інструменти картування процесів як один зі способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств, Мартиненко М. В. (2021)
Гринкевич С. С. - Сучасні особливості розвитку логістичної системи залізничних перевезень, Сірик З. О., Пилипів Н. І. (2021)
Левченко А. В. - Реалізація маркетингу персоналу на основі концепції маркетингу-мікс (2021)
Ослопова М. В. - Парадигмальні впливи на механізм реалізації комплексу маркетингу підприємств аграрного сектору (2021)
Поліщук І. І. - Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти (2021)
Хачатрян В. В. - Економічнии потенціал підприємства на різних стадіях и ого життєвого циклу (2021)
Садура О. Б. - Ефективність планування кошторису бюджетної установи на прикладі західного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Мазур Х. П. (2021)
Кримчак Л. А. - Ідентифікація ризиків діяльності закладів охорони здоров'я в системі безпекоорієнтованого управління, Гарбузюк В. В., Рудніченко М. М., Романюк І. П. (2021)
Баган Н. В. - Напрями підвищення ефективності використання ресурсів аграрних підприємств (2021)
Резнік Н. П. - Сутність управління ланцюгами поставок на підприємствах, Харчевнікова Л. С., Власюк В. В. (2021)
Любохинець Л. С. - Теоретичний базис формування механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств на основі використання інструментів гнучкого управління (2021)
Ломачинська І. А. - Монетарне регулювання розвитку національної економіки України в сучасних умовах, Мазур Ю. В., Мумладзе А. О. (2021)
Ключник Л. В. - Фінансова поведінка домашніх господарств: сутність та особливості (2021)
Єрмоленко О. О. - Державна економічна політика як інструмент удосконалення системи суспільного добробуту (2021)
Павленко О. П. - Методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного управління (2021)
Дорофєєв О. В. - Актуальні технології навчання в реаліях сьогодення, Долбінцева В. І. (2021)
Гаркуша О. М. - Науково-теоретичній зміст поняття "сільські території" та його місце в державному управлінні, Довгаль О. В., Потриваєва Н. В. (2021)
Павлова О. М. - Економічні погляди Є. В. Храпливого, Павлов К. В., Садовська І. Б., Шворак А. М., Вербова О. С. (2021)
Калініченко С. М. - Туристичні інновації та їх роль у підвищенні конкурентних переваг туристичного продукту, Омельченко Г. Ю., Крупіца І. В., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. (2021)
Юхно А. С. - Виконання інженерних вишукувань як складової частини земельно-кадастрових робіт при підготовці земельних ділянок до реєстрації в базі даних державного земельного кадастру, Сопов Д. С., Гопцій Д. О. (2021)
Гнатківський Б. М. - Ідентифікація інноваційно-інвестиційного потенціалу суб’єктів агробізнесу (2021)
Деркач О. В. - Соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу (2021)
Білецький І. В. - Будівельна галузь України: наслідки пандемії та перспективи подальшого розвитку (2021)
Носач Н. М. - Аналіз використання інструментів контролінгу в системі управління підприємствами агропромислового виробництва (2021)
Вітковський Ю. П. - Управління формуванням інвестиційного потенціалу підприємств, Дудник О. В., Кравчук О. В. (2021)
Макєєв О. О. - Концептуальні засади проєктного підходу до впровадження інновацій на аграрних підприємствах, Руденко С. В., Замлинська О. В., Крисоватий Р. Р. (2021)
Романенко С. С. - Фінансово-економічні аспекти розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні (2021)
Matiichuk L. - Security of Ukraine’s electricity market: implementation and continued holding (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Ризики інноваційного розвитку та підтримання достатнього рівня економічної безпеки (2021)
Попов О. В. - Підходи до аналізу факторів ризику при проведенні інноваційних перетворень, Мехович С. А. (2021)
Свіргун О. А. - Визначення форми деформованих робочих поверхонь в гумометалевих підшипниках ковзання, Свіргун В. В., Антощенков Р. В., Брик І. І. (2021)
Гавловська Н. І. - Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю в умовах цифровізації економіки, Рудніченко Є. М., Білань В. Ю., Лісовський І. В., Ядуха С. Й. (2021)
Ваганова Л. В. - Фандрейзингові стратегії туристичної діяльності (2021)
Vivchar O. - Conceptual and practical contexts of the strategic imperatives of networking companies management in the modern business environment, Gevko V. (2021)
Резнік Н. П. - Проблеми та перспективи розвитку логістичного сектору в Україні, Харчевнікова Л. С., Пугачова В. Р. (2021)
Ковальова О. В. - Трансформація продовольчих систем: український контекст, Витвицька О. Д., Сливінська О. Б. (2021)
Шибаєва Н. В. - Неортодоксальний погляд на розвиток сільських територій, Бабан Т. О. (2021)
Бушинський Є. В. - Аналіз впливу інвестиційної привабливості на підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (2021)
Благун С. І. - Еволюція розвитку інноваційних моделей (2021)
Чайковська І. І. - Управління знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах (2021)
Потриваєва Н. В. - Сільські території та їх місце в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів, Гаркуша О. М., Демченко А. М. (2021)
Дяченко О. П. - Вплив інформаційних технологій на розвиток електронної комерції в світі, Маркова Т. Д., Євтушевська О. О. (2021)
Чебан О. - Методика формування професійно-етичної культури здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей (2021)
Левіна-Костюк М. О. - Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів, Мельничук О. І., Даніленко О. В., Лагодієнко В. В., Ткачук Г. О. (2021)
Степаненко С. В. - Обґрунтування показників та критеріїв аналізу конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках, Руденко С. В., Хвостіков А. І. (2021)
Павлов К. В. - Теоретико-методологічні засади регулювання зайнятості населення України, Садовська І. Б., Бояр А. О., Вербова О. С., Коваль М. О. (2021)
Коваленко О. А. - Проблеми викладання навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для здобувачів освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти, Ханецька А. О. (2021)
Гринів В. М. - Оцінка потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів (2021)
Гулей А. І. - Ключові фактори оцінки інвестиційної привабливості підприємства, Гулей С. А., Гуменний М. І., Лазорчин В. А., Шапка В. (2021)
Завгородня Т. П. - Прогнозування результативності використання засобів праці за трендовими моделями, Проскурович О. В. (2021)
Калініченко С. М. - Стрес-тестування як необхідна умова ефективного управління туристичною організацією, Омельченко Г. Ю., Колєснік Т. В., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. (2021)
Дудник О. В. - Стратегічні перспективи розвитку організаційно-технічної складової інфраструктури товарного ринку, Майборода М. М., Міненко С. І. (2021)
Бабаєв В. М. - Діагностика та дослідження особливостей соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні, Сухонос М. К., Димченко О. В., Палант О. Ю., Рудаченко О. О. (2021)
Романенко С. С. - Регіональні особливості спортивно-оздоровчої діяльності в Україні (2021)
Ягодзінська А. С. - Основні драйвери та напрямки інновацій, що сприятимуть сталому розвитку харчової промисловості (2021)
Матійчук Л. П. - Нормативно-правові підвалини регулювання енергетичної сфери України в умовах європейської інтеграції (2021)
Ряснянська А. М. - Організація бухгалтерського обліку як один із головних елементів забезпечення економічної безпеки підприємства (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Інноваційний розвиток як інструмент економічної безпеки, Правдивець О. М. (2021)
Попов О. В. - Технологічний аудит в концепції технологічного реінжинірингу, Мехович С. А. (2021)
Антощенков Р. В. - Мікропроцесорна вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин, Никифоров А. О., Череватенко Г. І., Антощенков В. М. (2021)
Кошкалда І. В. - Геоінформаційні технології у галузевих кадастрах: напрями розвитку, Домбровська О. А., Сопов Д. С., Бутов А. М. (2021)
Гнатківський Б. М. - Основні компоненти структури економічного потенціалу підприємств (2021)
Болотова О. О. - Вдoскoнaлення прoцесу кoмунікaційнoї взaємoдії в діяльнoсті публічнoї oргaнізaції (2021)
Свіргун О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану головної балки мостового крану та вибір раціонального перерізу, Гнатенко Г. О., Свіргун В. В., Свіргун В. П. (2021)
Музильов Д. О. - Визначення середньої вантажності автомобілів при доставці швидкопсувних сільськогосподарських вантажів в ланцюгах постачань, Шраменко Н. Ю. (2021)
Кравцов А. Г. - Вплив мастильних матеріалів на базі рослинних олій з фулереновими композиціями на надійність гідромашин, Кравцов М. Г. (2021)
Заяць Р. Я. - Інноваційний напрям розширення доказової бази судової експертизи (2022)
Волкова А. Е. - Підвищення ефективності використання спеціальних знань у розслідуванні кримінальних правопорушень: організаційно-правовий аспект (2022)
Арешонков В. В. - Значення ситуаційних судово-балістичних досліджень для кваліфікації кримінальних правопорушень, Пілюков Ю. О., Голоботовський В. І., Богайчук В. І. (2022)
Пиріг І. В. - Класифікація патронів травматичної (несмертельної) дії за способом виготовлення (спорядження) та особливості їх дослідження при вирішенні питання незаконного обігу боєприпасів, Головня Ю. І. (2022)
Крашановський В. В. - Використання пострілу серії ПГ-7 як складника саморобного вибухового пристрою (2022)
Рогалін С. В. - Теоретичні основи експертних досліджень приладів обліку електричної енергії, що зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання (2022)
Недашківська О. А. - Експеримент як засіб дослідження когніції судового експерта щодо експертної ініціативи, Недашківська Т. Є. (2022)
Буряк Т. М. - Межі компетенції експерта щодо застосування строків позовної давності при проведенні економічної експертизи у справах про стягнення кредитної заборгованості з позичальників, Примуш Д. М. (2022)
Чисніков В. М. - Михайло Олександрович Жабчинський (1863–?) – один із криміналістів-дактилоскопів початку ХХ століття (2022)
Музиченко-Козловська О. В. - Аналізування діяльності системи моніторингу стану ґрунтів в Україні, Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Дзюрах Ю. М. (2022)
Лешнєвський М. А. - Багаторівневий маркетинг підприємств – світ і Польща. Теоретична перспектива, Джєканьський П., Пухала Я. (2022)
Данилюк Н. М. - Використання маркетингових засобів в HR-менеджменті підприємства (2022)
Козак Л. В. - Моделі стратегічного позиціювання продукції аграрних підприємств та методичні підходи їх аналізу (2022)
Ляхович О. О. - Сутнісна характеристика транспарентної діяльності підприємства: переваги та недоліки, Скаковська С. С., Кречко М. Ю. (2022)
Семененко Ю. С. - Моделювання діяльності відділу маркетингу та продажів та впливу на нього систем самоменеджменту за допомогою програмного засобу AnyLogic (2022)
Хромушина Л. А. - Розвиток кадрового потенціалу закладів фахової передвищої освіти на основі кадрової стратегії (2022)
Грузд М. В. - Активізація громадської участі в управлінні розвитком об’єднаних територіальних громад (2022)
Гонак І. М. - Можливості інвестування у криптовалюти в умовах активної фази пандемії Covid-19 у 2020–2021 рр. та конвенційної російсько-української війни 2022 р. (2022)
Дема Д. І. - Теоретико-практичні засади формування фінансової грамотності населення у сфері пенсійного страхування, Шубенко І. А., Стойко О. Я., Гуменюк Б. О. (2022)
Дзюрах Ю. М. - Сутність та класифікація інвестицій як фінансово-економічної категорії (2022)
Ліснічук О. А. - Особливості та наслідки фінансової глобалізації в Україні (2022)
Міщенко В. І. - Вдосконалення механізмів управління операційними ризиками банку, Науменкова С. В. (2022)
Семеног А. Ю. - Склад та структура фінтех-ландшафту як простору з надання цифрових фінансових послуг (2022)
Хома С. В. - Особливості оподаткування в умовах дії воєнного стану, Долішня Т. І. (2022)
Dhobi S. H. - Differential cross-section in the presence of a weak laser field for inelastic scattering, Yadav K., Gupta S. P., Nakarmi J. J., Koirala B. (2022)
Bugrij A. I. - On the features of ideal Bose-gas thermodynamic properties at a finite particle number, Loktev V. M. (2022)
Шуаібов О. К. - Оптичні характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду між електродами з алюмінію та халькопіриту (СuInSe2) в аргоні, Миня О. Й., Малініна А. О., Грицак Р. В., Малінін О. М. (2022)
Аверков Ю. О. - Нестійкість трубчастого електронного пучка у разі обдування плазмового твердотільного циліндра, який розміщено у сильному поздовжньому магнітному полі, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2022)
Булавін Л. А. - Автохвилі, спричинені фазовим переходом першого роду, Забашта Ю. Ф., Лазаренко М. М., Вергун Л. Ю., Огороднік К. О., Гнатюк К. І. (2022)
Булавін Л. А. - Зсувний модуль та структура хрящової тканини, Гнатюк К. І., Забашта Ю. Ф., Свєчнікова О. С., Цимбалюк В. І. (2022)
Стадник В. Й. - Концентраційні залежності діелектричних параметрів домішкових кристалів K2SO4, Щепанський П. А., Рудиш М. Я., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С. (2022)
Kryvoruchko S. O. - Properties of steel modified by surface ion implantation with Mo, Ti, and Al, Kryvoruchko A. O., Honcharov V. V., Zazhigalov V. O. (2022)
Onyshchenko S. - Dry bulk freight market research based on correlation and regression analysis, Onyshchenko A. (2022)
Matviienko M. - The port business process analysis as the management model (2022)
Дідович Ю. О. - Напрямки активізації інноваційної діяльності в регіоні, Латинін К. І., Кубіній В. В. (2022)
Наврозова Ю. О. - Про CRM-системи туристичних компаній, Яницька А. М. (2022)
Соловей І. С. - Проблеми розвитку в’їзного туризму в україні, Герасимів З. М., Луговий Б. В. (2022)
Семенов В. Ф. - організаційні аспекти ефективної міжнародної туристичної діяльності, Ревенюк П. (2022)
Балджи М. Д. - Досвід європейських країн у впровадженні екологічних інновацій в готельному бізнесі, Яслинська К. Д. (2022)
Однолько В. О. - Наукові засади організації процесу управління витратами на підприємстві готельно-ресторанної справи (2022)
Іванов А. М. - Класифікація анімаційних програм у круїзі, Олійник В. Д. (2022)
Правила подання наукових статей до опублікування (2022)
Бартош О. П. - Суб'єкт-специфічні критерії визначення обдарованості в освітньому середовищі Великої Британії (2022)
Бондар Г. О. - Особливості формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови, Іванчук А. П. (2022)
Борозенець Н. С. - Використання частково-пошукового та пошукового методів навчання у процесі вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО (2022)
Буйняк М. Г. - Роль фахівців економічної галузі у створенні в суспільстві інклюзивного середовища, Миронова С. О. (2022)
Вансач П. - Вимоги щодо діяльності вчителя в сучасних умовах (2022)
Варга Н. І. - Мовні преференції серед учнів угорськомовних шкіл Закарпаття (за результатами фокус груп), Гвоздецька Б. Г. (2022)
Варнавська І. В. - Аспекти формування педагогічної свідомості викладачів вищої школи (2022)
Вихрущ В. О. - Навчальний діалог у сучасній вищій школі: психодидактичний контекст (2022)
Волошин О. Р. - Формування здоров'язбережувальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку (2022)
Гарапко В. І. - Роль групової роботи у навчанні писемного мовлення англійською мовою старшокласників, Молнар Г. Д. (2022)
Гарбар С. В. - Використання мультиплікаційних фільмів у формуванні природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку (2022)
Гірняк С. П. - Комунікативна спрямованість вивчення розділу "будова слова" в початковій школі, Розлуцька Г. М. (2022)
Гуменюк І. М. - Організація експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання української мови за професійним спрямуванням (2022)
Гусак Л. П. - Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей, Радзіховська Л. М. (2022)
Деркач С. П. - Метод проектів у навчанні практичної граматики англійської мови (2022)
Джуган В. В. - Дефініція поняття "люди похилого віку", як категорії соціальної роботи, Джуган Р. І. (2022)
Дмітрієва О. І. - Використання тренінгів з невербальної комунікації у процесі формування правової культури молодших школярів з порушеннями слуху (2022)
Докучина Т. О. - Професійна мобільності фахівців спеціальної освіти у контексті міждисциплінарного дискурсу (2022)
Драч І. І. - Відкрита наука в університетах: цілі та переваги (2022)
Дун Ц. - Проблема формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв у сучасних наукових дослідженнях (2022)
Зобенько Н. А. - До питання професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2022)
Зоська Я. В. - Моделі та типи організаційної культури в контексті сучасних соціальних трансформацій, Кравченко Н. Ю., Стадник А. Г. (2022)
Іванова В. В. - Характеристика процесу формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку, Атрощенко Т. О. (2022)
Ішутіна О. Є. - Європейський контекст упровадження медіаосвіти (2022)
Kalahurka K. - The development of teacher's professional image in a modern school, Zasymenko S. (2022)
Кожем'якіна І. В. - Специфіка дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2022)
Козубовська І. В. - Основні принципи навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США, Мигалина З. І. (2022)
Коломієць О. Г. - Застосування технології "перевернутий клас" у професійній підготовці соціальних працівників, Демиденко Т. М. (2022)
Котелевець А. М. - Теоретико-методологічні засади формування соціальної активності студентської молоді (2022)
Кравченко О. О. - Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму (2022)
Кравченко Т. М. - Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців з маркетингу у Великобританії та Україні (2022)
Kulchytskyi V. - Functions and structural components of a positive image of a teacher of higher education (2022)
Леврінц М. І. - Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України (2022)
Литвинова С. Г. - Готовність учнів гімназій до використання доповненої реальності в освітньому процесі, Сороко Н. В. (2022)
Лісовець О. В. - Дослідження ставлення батьків до виховання самостійності дитини (2022)
Лісовець О. В. - Зміст соціально-педагогічної допомоги учням-жертвам булінгу (2022)
Лобачова І. М. - "Наукова комунікація" у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ (2022)
Лях Т. Л. - Методи оцінки територіальною громадою власних потреб, Спіріна Т. П., Лехолетова М. М. (2022)
Максимова О. О. - Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва в роботі з дітьми дошкільного віку (2022)
Мешко Г. М. - Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти, Мешко О. І. (2022)
Михнюк С. В. - Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії у процесі вивчення фахових дисциплін (2022)
Мищишин І. Я. - Оцінювання якості середньої освіти як складова системи педагогічного нагляду у Польщі (2022)
Нелін Є. В. - Поширення ідей психоаналітичної педагогіки у дослідженнях теоретиків неофрейдизму (2022)
Ніколаєску І. О. - Формування інженерного мислення дошкільників як орієнтир дидактичної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти (2022)
Оксенюк О. В. - Налагодження соціального партнерства між закладом середньої освіти і громадою (2022)
Орос В. М. - Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи, Петечук Ю. В. (2022)
Панченко О. О. - Потенційні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2022)
Повідайчик О. С. - Мотиваційні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів закладів вищої освіти, Попик М. М., Реблян А. М. (2022)
Повідайчик М. М. - Соціально-педагогічні передумови формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики, Юрченко Н. В., Штимак А. Ю. (2022)
Поліщук В. А. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку, Олексюк Н. С., Лещук Г. В. (2022)
Пришляк О. Ю. - Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти, Драпак Г. Б. (2022)
Рибалка В. В. - Принципи, процедури та практики демократії як джерело розробки технологій і методів професійної діяльності психологів і педагогів (2022)
Розман І. І. - Філософія і методологія: динаміка розвитку науки (2022)
Русалкіна Л. Г. - Організація професійно зорієнтованого навчання іноземної мови студентів-медиків на основі словесно-логічного способу (2022)
Рябець Д. В. - Фасилітація в контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів (2022)
Савельчук І. Б. - Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційної освіти в галузі "соціальна робота", Бибик Д. Д. (2022)
Савіцька В. В. - Забезпечення інноваційного педагогічного процесу в закладах вищої освіти (ЗВО): вимога часу, Боднарук І. І. (2022)
Соловей Ю. О. - Соціальна адаптація дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти (2022)
Староста В. І. - Очна та заочна форма здобуття освіти у контексті використання традиційного, змішаного та дистанційного навчання: погляди студентів, аспірантів, викладачів (2022)
Стеблюк С. В. - Практика як складова професійної підготовки магістрів зі спеціальної освіти (2022)
Стежко Ю. Г. - Формування дослідницької компетентності за вимогами "стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування" (2022)
Теличко Н. В. - Оволодіння методами емпіричних досліджень як один з критеріїв сформованості наукової компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2022)
Товканець Г. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці як тенденція сучасної європейської освіти (2022)
Товканець О. С. - Змістові аспекти семінарів і тренінгів у підготовці фахівців з менеджменту для освіти дорослих в європейських країнах (2022)
Франчук Т. Й. - Взаємозалежність розвитку інклюзивної освіти та інклюзивного середовища в університеті, Миронова С. П. (2022)
Фуштей О. В. - Соціальна профілактика кібербулінгу серед студентської молоді (2022)
Черевичний Г. С. - Педагогічна технологія навчального е-портфоліо у системі підготовки майбутніх учителів історії (2022)
Чикурова О. Я. - Технології дистанційного навчання для школи першого ступеня: етапи імплементації (2022)
Швардак М. В. - PR-технології на ринку освітніх послуг (2022)
Шинкарьова В. С. - Засади формування цифрового освітнього простору для підвищення якості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2022)
Шишак А. М. - Інформаційно-комунікаційна та інформаційно-цифрова компетентності молодшого школяра: порівняльний аналіз змісту понять (2022)
Шишенко І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів математики: проблема формування критичного мислення, Лукашова Т. Д., Чкана Я. О. (2022)
Шиян Н. І. - Методика формувального оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії, Криворучко А. В., Стрижак С. В. (2022)
Юрків Я. І. - Ціле-результативний компонент системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до роботи із вразливими категоріями населення (2022)
Юрченко А. О. - Особливості навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики, Хворостіна Ю. В. (2022)
Юрченко К. В. - Закордонний досвід та перспективи розвитку STEM-освіти в українських школах (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Tuchkina I. - The role of immunological factors in the development of abnormal uterine bleeding in women of reproductive age with extragenital disorders, Blagoveshchensky R. (2022)
Priya M. V. - Comparison of dose volume histograms and international commission of radiation units and measurement point doses to bladder and rectum in carcinoma cervix patients treated with intracavitary brachytherapy in department of radiotherapy, Benjamin G. J., Sagar R. V. (2022)
Sheeja J. - Correlation of fine needle aspiration cytology with histopathological findings in the diagnosis of thyroid swellings, Sangeetha N., Saranya B. S. (2022)
Yelamanchili P. P. - Study of association of diabetic retinopathy with dyslipidemia in type II diabetes mellitus, Kurakula M., Kiranmayi P. S., Viswanath K. (2022)
Shostatska M. - Characteristics of the degrees of severity of the course of acute intestinal infection in elderly patients with COVID-19 (2022)
Roienko Y. - Glucocorticoids and mineralocorticoids in blood plasma as markers of early diagnostic adrenal cortical tumors (2022)
Voitiuk A. - Hormonal background in young men with epilepsy: the influence of pathology and treatment (2022)
Klymenko T. - Clinical significance of dynamics between oxidative stress levels during mechanical lung ventilation in premature infants with persistent pulmonary hypertension, Kononovych M. (2022)
Prabhala S. - Comparison of BIRADS lexicon to breast biopsy findings in low resource countries, Srirambhatla A., Pasula S. (2022)
Kuzyk P. - Clinico-pathological analysis of a rare case of pulmonary nocardiosis under the mask of disseminated tuberculosis, Rudnytska O. (2022)
Abstract and References (2022)
Стецик Ю. - Дестабілізаційні фактори повсякденної праці братів Жовківської василіанської друкарні (1939–1946 рр.), Павловський О., Бойчук А. (2022)
Ситник О. - Духовно-релігійний чинник в національно-визвольному русі на Закарпатті впродовж 1944–1953 рр. (2022)
Дзюбан Р. - Повсякдення культурних установ Львова у повоєнні роки: до історіографії питання (2022)
Єгрешій О. - Кримінальні справи радянських спецслужб на підпільних греко-католицьких священників як джерело до вивчення історії повсякденності (2022)
Попп Р. - Медико-санітарна ситуація в Західному регіоні України у перші повоєнні роки в світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля (2022)
Ільницький В. - Конфліктні ситуації у Карпатському краї (1944–1950-ті рр.): причини, типи, наслідки, Гриник Л. (2022)
Шептицька Л. - Історичні аспекти розвитку лісової політики на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки, Захарчин Н. (2022)
Ільницький В. - "Колгоспне рабство": впровадження радянської моделі сільськогосподарського виробництва у західних землях України (1944–1953 рр.), Старка В. (2022)
Галів М. - Студенти педагогічного та учительського інститутів у Львові (1944‒1953 рр.): чисельність, умови навчання і побуту, Свйонтик О., Ющишин М. (2022)
Старжець В. - Заходи радянської влади щодо відновлення шкільної освіти в Західній Україні у післявоєнний період (2022)
Кобута С. - Життя, побут, заняття західноукраїнських правників у радянському та західному світах у повоєнні роки (1944–1953 рр.) (2022)
Леньо П. - Святкування новорічної ялинки в Закарпатській Україні у контексті радянської політики пам՚яті (1944–1946 рр.) (2022)
Дрогобицький І. - Особливості сприйняття збройної боротьби національно-визвольного руху опору в середовищі окремих соціальних верств західноукраїнського регіону (1944–1946 рр.) (2022)
Міщанин В. - Перший навчальний рік Ужгородського державного університету (1945/1946): будні та свята викладачів і студентів (2022)
Медвідь О. - Хлібозаготівельна кампанія на Городенківщині (1946 р.): нове документальне свідчення (2022)
Біла С. - Автобіографічні спогади Омеляна Вишневського як джерело вивчення післявоєнної історії Західної України: теоретичні та методичні засади використання у профільній старшій школі, Гриценко Г. (2022)
Прокіп А. - Поліетнічне середовище як фактор впливу на формування світогляду Петра Бубели, Клок В. (2022)
Гулай В. - Лікарі та середній медичний персонал закладів охорони здоровʼя західних областей України на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки (2022)
Харитонова В. - Роль мистецтва у формуванні професійних компетентностей майбутніх фахівців технологічної освіти, Мамус Г. (2022)
Кучеренко І. - Методи мотивацій і цілевизначення – як важливі складники успішного процесу учіння (2022)
Аносова А. - До питання змісту післядипломної освіти керівників закладів загальної середньої освіти (2022)
Базильчук В. - Сучасний погляд на організацію у позааудиторний час фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів в освітньому середовищі університету (2022)
Назаренко Т. - Вивчення географії в закладах загальної середньої освіти через інтегрований зміст курсів за вибором, Браславська О., Озерова Л. (2022)
Гаврилюк C. - Розвиток креативності дітей дошкільного віку як фактору активізації їх лідерських якостей (2022)
Добридень А. - Теоретичні основи громадянських цінностей у початковій школі (2022)
Скрипник Н. - Актуалізація розвитку професійних компетентностей та особистісних якостей методиста закладу дошкільної освіти (2022)
Юник І. - Алгоритми вдосконалення процесу реалізації професійного потенціалу викладача закладу вищої освіти як носія персонального бренду (2022)
Дячук П. - Від дошкілля до закладів вищої освіти ‒ екологічна освіта як важливий складник природоохоронної діяльності України та за кордоном, Перфільєва Л. (2022)
Залізняк А. - Формування моральної особистості дошкільника у процесі трудового виховання (2022)
Криворотько А. - Трансформаційні процеси в освіті України: зміни у законодавстві щодо вживання поняття "порушення інтелектуального розвитку" (2022)
Кудельська О. - Особливості використання інтернет-освіти у підготовці вчителів англійської мови, Мельницька О. (2022)
Protsko Y. - Lecture as an instrument of distant teaching today (2022)
Торчинська Т. - Етимологічна робота зі словом як основа розвитку інтересу до вивчення української мови в початковій школі (2022)
Шумаєва С. - Підготовка вчителів іноземних мов до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у штаті Нью-Джерсі (2022)
Холод І. - Освітні умови формування міжкультурної компетентності у здобувачів вищої освіти на факультеті іноземних мов (2022)
Попиченко С. - Психологічні особливості розвитку моральної сфери в дошкільному дитинстві (2022)
Сирота З. - Емпіричний досвід художньо-творчого розвитку особистості у вітчизняних та закордонних системах мистецької освіти, Сирота В. (2022)
Авраменко О. - Зміст підготовки вчителя трудового навчання та технологій як відображення досвіду продуктивної діяльності людини (2022)
Кравчук О. - Організація інклюзивного навчання у системі управління діяльністю в закладі освіти, Шелепко Г. (2022)
Кушнір В. - Організаційні аспекти формування управлінської компетентності майбутніх фахівців закладу дошкільної освіти (2022)
Березюк О. В. - Динаміка поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, Лемешев М. С. (2022)
Хом’як Е. А. - Сучасні підходи та вимоги до методів контролю герметичності оболонки тепловидільного елемента, Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Кирисов І. Г. (2022)
Бурбело М. Й. - Матричний метод визначення показників надійності розгалужених розподільних електричних мереж, Лобода Ю. В., Слободян Р. О., Слободян А. Р. (2022)
Лежнюк П. Д. - Відносне оцінювання засобів балансування режимів електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії, Комар В. О., Добровольська Л. Н., Повстянко К. О. (2022)
Горенюк В. В. - Перспективи реалізації системи підтримки прийняття рішень для водія електромобіля, Мокін Б. І., Мокін О. Б. (2022)
Данильчук О. М. - Елементи методології прецизійного фонетичного аналізу фонограм усного мовлення, Ковтун В. В., Никитенко О. Д., Нестюк Ю. Ю., Присяжнюк В. В. (2022)
Зуб Х. В. - Аналіз ефективності вступної кампанії закладів вищої освіти України та способів її підвищення шляхом впровадження інформаційних технологій, Жежнич П. І. (2022)
Клим В. Ю. - Тестування веб-ресурсів на інклюзивність: аудит для реінжинірингу, Тарасенко Ю. С. (2022)
Стасєв Ю. В. - Метод додаткового скорочення структурної надмірності кодового представлення відеоданих, Тупиця І. М., Пархоменко М. В. (2022)
Онопрейчук Д. В. - Підвищення ресурсу гідроагрегатів будівельних та колійних машин шляхом застосування рідкокристалічних присадок, Сафонюк І. Ю., Аношкіна Н. М., Харківський О. С. (2022)
Колій О. С. - Розробка методики вибору раціонального перевізника вантажів в міжнародному сполученні, Литвиненко К. А. (2022)
Білинський Й. Й. - НВЧ методи та засоби вимірювання вологості природного газу, Красносєльський В. В. (2022)
Contents (2022)
Lytvynenko V. - Biotic features of using the Kyiv reservoir as a fishery water body (review), Khrystenko D., Kotovska G., Kolesnik N., Simon M. (2022)
Tymoshenko N. - Invasive fish species in rivers of the Western Bug basin within Ukraine (2022)
Sharylo D. - Use of glucose (C6P12O6) for stimulation of heterotrophic nitrification processes in biofilters of recirculating aquaculture systems (RAS), Kovalenko V. (2022)
Syrovatka D. - Characteristics of productive-biological parameters of age-1+ carp produced with the use of sperm cryopreservation, Osipenko M., Kurinenko H., Gurbyk V., Fedonenko O. (2022)
Berezovsky I. - Efficacy of using Brovadazol-20 for treatment and prevention of post-diplostomos, Grishin B., Tushnitska N. (2022)
Nazarenko M. - Diagnosis of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV): Review, Rud Y. (2022)
Антонюк Г. Д. - Homo rationalis: формування нових поглядів на людину в освітньому просторі України XVII – XVIII ст. (2022)
Бойко Г. О. - Економічне виховання старших дошкільників засобом дидактичної гри, Танчин О. Ю. (2022)
Вітер М. Б. - Неформальна та дуальна освіта в Україні, Держук О. В. (2022)
Галян О. І. - Наступність дошкільної та початкової освіти: конкретизація предметного поля дослідження (2022)
Герцюк Д. Д. - Громадсько-освітнє сподвижництво Іллі Кокорудзи (1867–1933) (2022)
Горук Н. М. - Особливості вияву шкільного лідерства у міській і сільській місцевості, Музика В. Б. (2022)
Derkach Y. Y. - Practical aspects of establishing of pedagogical interaction in higher-educational institutions, Machynska N. I. (2022)
Дмитрів Ю. М. - Альтернативні форми здобуття середньої освіти в США (2022)
Жукова А. Р. - Сучасні концепції та підходи до формування лідерських компетенцій у закладах фахової передвищої освіти (2022)
Заячук Ю. Д. - Інтернаціоналізація вищої освіти інституційного рівня: приклад Львівського національного університету імені Івана Франка (2022)
Земан І. О. - Музейні уроки – альтернативна форма навчання природничих дисциплін базової середньої освіти (2022)
Kvas O. V. - The notion of a child and childhood in the Ukrainian educational traditions, Podoliak M. V. (2022)
Ковальчук Л. О. - Мистецька освітня компетентність майбутніх учителів початкової школи: сутність, складники, шляхи формування, Яворська Х. О. (2022)
Лаврук М. М. - Концепція потужних знань і географічна освіта у Новій українській школі (2022)
Олійник М. І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2022)
Рибак О. П. - Структура готовності вчителя початкової школи до професійної діяльності: теоретичний аналіз (2022)
Ростикус Н. П. - Прикладний аспект критеріїв добору ілюстративного дидактичного матеріалу у підручниках української мови та читання, Кульчицька Д. Б. (2022)
Сікорський П. І. - Проблеми реформування шкільництва за концепцією "Нова українська школа" (2022)
Сірант Н. П. - Особливості утруднення під час розв’язання арифметичних задач здобувачами початкової освіти (2022)
Товканець Г. В. - Компетентнісні аспекти професійної підготовки педагога (2022)
Шевчук Т. Б. - Реалізація змістової лінії "Досліджуємо мовні явища" у процесі роботи з фразеологізмами в початковій школі, Ткачук О. С. (2022)
Яремчук Н. Я. - Принцип комплементарності у професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи (2022)
Тарасенко Я. В. - Метод комп’ютеризованого модифікування англомовного тексту на основі психосемантичних властивостей, Бабенко В. Г. (2022)
Уткіна Т. Ю. - Імплементація у ПЛІС нейрообчислювачів для розпізнавання стану розвитку ембріонів пташенят курей, Рябцев В. Г. (2022)
Захарченко В. Д. - Оцінка похибок при експериментальному дослідженні параметрів асинхронних двигунів, Добролюбова М. В., Стаценко О. В., Шевченко К. Л. (2022)
Онищук О. О. - Оптимізований розрахунок адсорбційного процесу через насадковий адсорбер методом коміркової моделі (2022)
Ящук Л. Б. - Можливості розрахункових методів моніторингу при визначенні екологічної доцільності в організації міських транспортних потоків (2022)
Фоменко А. Є. - Про ефективність кримінологічної діяльності Національної поліції України (2021)
Юнін О. С. - Державна політика України у сфері запобігання домашньому насильству: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2021)
Журавель О. А. - Особливості застосування поліцейськими набутих навичок під час затримання особи (2021)
Мислива О. О. - Реалії застосування в Україні поліцейськими налоксону, Намлинська О. C. (2021)
Зеленський Є. C. - Дії поліцейського після застосування та використання вогнепальної зброї, Носенко М. А. (2021)
Герасимов А. Є. - Історичний аспект розвитку теорії "розбитих вікон" та основні проблеми й переваги її впровадження в правоохоронну систему України, Токар А. А., Завістовський О. Д. (2021)
Шевяков М. О. - Національна поліція України як суб’єкт профілактики адміністративних правопорушень у сфері громадського порядку та громадської безпеки (2021)
Наливайко Л. Р. - Протидія гендерно обумовленому насильству в умовах військового конфлікту: теоретико-правовий аспект, Лавренко Д. О. (2021)
Кириченко Ю. М. - Голод 1946-1947 років як чинник зростання злочинності в Україні, Кириченко В. В. (2021)
Мурашкін М. Г. - Право на свободу думки і толерантність (2021)
Комих Н. Г. - "Cуcпільcтво вражень" як проcтір розгортання процеcів трансформації розуміння права (2021)
Крамаренко Ю. М. - Визначення предметної сфери компетентностей медіатора як запорука надання якісної професійної допомоги (2021)
Наливайко О. І. - Колізії у законодавстві як різновид юридичних колізій: поняття, ознаки, види, правила та способи вирішення, Ковіненко О. О. (2021)
Рибалкін А. О. - Теоретико-правова характеристика заходів запобігання домашньому насильству громадськими організаціями в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Вербицька К. В. (2021)
Самотуга А. В. - Значення програмних документів держави у законодавчому забезпеченні проактивної зовнішньої інформаційної політики України (2021)
Романов М. А. - Форми мирних зібрань за законодавством України: нормативно-правовий аналіз (2021)
Куценко В. І. - Проблемні питання основних засад цивільного судочинства, Леоненко Т. Є., Шиян О. Ю. (2021)
Обушенко Н. М. - Узагальнююча характеристика мети та завдань систематизації трудового законодавства (2021)
Патерило І. В. - Питання забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг : національний та зарубіжний досвід (2021)
Андрущенко Т. С. - Сімейно-правовий договір: поняття та ознаки (2021)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Особливості становлення та розвитку спадкових правовідносин в історичній ретроспективі цивільного права України (2021)
Резворович К. Р. - Особливості судових розглядів у справах окремого провадження, Альошина М. С. (2021)
Юніна М. П. - Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності як фактор формування ефективної системи охорони права інтелектуальної власності в Україні (2021)
Ярошенко А. С. - Еколого-правові проблеми раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, Буряк А. С., Лактіонова В. В. (2021)
Голобутовський Р. З. - Особливості провадження по земельних спорах за участю суб'єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочинства, Баглай А. В., Проненко В. С. (2021)
Козар Ю. Ю. - Інститут державно-приватного партнерства в Україні: окремі аспекти, Гаріфуллін М. В. (2021)
Курінний Є. В. - Сутність, поняття та основні детермінанти антивакцинаторства в Україні (2021)
Миронюк Р. В. - Законодавство про адміністративне оскарження окремих зарубіжних країн: сфера дії та особливості, Лукомська А. А. (2021)
Шевчук Т. О. - Забезпечення безпеки атмосферного повітря адміністративно-правовими засобами профілактичного характеру, Собакарь А. О. (2021)
Коваленко В. В. - Роль Конституційного Суду України та його рішень для адміністративного процесу (2021)
Буцьких Д. О. - Місце та роль публічного контролю в механізмі адміністративно-правового забезпечення охорони вод та відтворення водних ресурсів (2021)
Козін В. В. - Адміністративна та фінансово-правова відповідальність як види юридичної відповідальності за правопорушення у бюджетній сфері (2021)
Пархета В. І. - Поняття та зміст публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури (2021)
Пришедько М. А. - Деякі питання сутнісних ознак державних реєстрів України: адміністративно-правовий аспект (2021)
Сластнікова Г. - Зарубіжний досвід регулювання процедури примусового відчуження земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності та можливості його впровадження в Україні (2021)
Чепіжко А. А. - Діяльність органів поліції щодо забезпечення дотримання правил дозвільної системи (2021)
Єфімов М. М. - Наукові диспути щодо побудови криміналістичної характеристики правопорушень проти моральності (2021)
Попов К. Л. - Кваліфікація кримінальних правопорушень учасників збройного конфлікту на Сході України (2021)
Руфанова В. М. - Уголовно-правовое обеспечение охраны прав и свобод человека в сфере семейно-бытовых отношений: опыт Украины и Республики Казахстан, Куатова А. С. (2021)
Бараш Л. - Процесуальні проблеми призначення і проведення судової експертизи (2021)
Демченко І. О. - Загальна характеристика чинників впливу на процес організації й тактики проведення слідчих (розшукових) дій в умовах епідемії (пандемії) (2021)
Сенько В. В. - Актуальні питання протидії сексуальній експлуатації дітей та сексуального насильства над дітьми в інтернеті: міжнародний досвід (2021)
Степанов В. А. - Технічні засоби для негласного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, Грищенко С. М. (2021)
Василенко А. П. - Дослідження шляхів реалізації розробки та виготовлення ультразвукових засобів неруйнівного контролю, Григоренко В. А. (2021)
Іванкін О. М. - Аеродинамічне імпульсне дозування абразивного порошку (2021)
Пономаренко О. А. - Негласне проникнення в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи, відповідні технічні засоби (2021)
Казначеєв Д. Г. - Здійснення національно-патріотичного виховання курсантської та студентської молоді як важливий чинник підготовки кадрів для Національної поліції України, Лопаєва О. М. (2021)
Монастирська Р. І. - Лінгвостилістичні прикмети правничої лінгвістики (2021)
Біліченко В. В. - Сучасний стан тактичної медицини як показник основ тактичної підготовки сучасних працівників Національної поліції України (2021)
Великий Ю. М. - Особливості розвитку швидкісних якостей та координаційних здібностей у курсантів на практичних заняттях з вогневої підготовки (2021)
Вознюк К. Г. - Удосконалення навичок рукопашного бою при підготовці майбутніх працівників МВС, Діщенко Д. В. (2021)
Наточій А. Д. - Вогнева підготовка – складова професійної компетентності майбутніх офіцерів поліції, Смаль П. М. (2021)
Наукові заходи (2021)
Конкурси (2021)
Підготовка наукових кадрів (2021)
Персоналії (2021)
Нові видання (2021)
Довідка про авторів (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Syroid T. - European social policy: from origins to the present, Fomina L. (2021)
Kyrychenko Yu. - Сonstitutional and legal regulation of the right to professional legal aid in ukraine and the countries of continental europe: comparative analysis, Davletova H. (2021)
Opatskyi R. - Administrative and legal status of general practice – family medicine (2021)
Shevchuk T. - Permits of administrative and legal environmental security: essence, types for improvement, Sobakar A. (2021)
Korneev Yu. - Efficiency of the activity of government authorities in the field of protection and use of forest resources (2021)
Havrysh O. - International legislative basis of social work with migrants and refugees in Germany (2021)
Gavrilenko O. - Political and legal ideology as a socialphenomenon and legal category (2021)
Lantukh I. - Protection of the rights of minors from the manifestations of bullying: the concept and essence (2021)
Markus I. - Scientific approaches to the definition of lobbyism and its basic concepts (2021)
Samotuha A. - Participation of unions to ensure police officers’ labor rights: European and North-American experience (2021)
Mironyuk R. - Peculiarities of application by police of measures of administrative responsibility for committing an offense and the procedure for appealing against their application: foreign experience and its implementation in Ukraine, Swaton D., Repan M. (2021)
Ram Mohan Singh R. - Role of puducherry police special task force in crime control, Sandhosh G., Skrypchenko I. (2021)
Pokaychuk V. - Problems of the use of special measures during administrative detention, Gidenko E., Shcherbyna K. (2021)
Zhuravel O. - Some issues of improving the methods of teaching special physical training in the aspect of reforming the law enforcement system in Ukraine, Glushachenko V. (2021)
Bilichenko V. - Tactical training of police staff for action in extreme situations: problems and ways of improvement, Namlynska O. (2021)
Hidenko Ye. - Method of situational modeling in tactical and special training of the police (2021)
Natochii A. - Police precautionary measures – distinction of the concepts of "ready", "use", "application", and "active application" of firearms, Tymofieev V. (2021)
Pozhydayev M. - Formation of police officers practical skills of lawful use of fighting techniques at physical training classes, Filimonov V. (2021)
Nedria K. - Social protection of soldiers of the armed forces of modern Azerbaijan (2021)
Rezvorovych K. - Reforms undertaken: significant rethinking of the definition of civil procedure law, Lukomska A. (2021)
Nahorna O. - Presidential settlement of economic disputes, Chechel A. (2021)
Marysyuk K. - Determinants of violent crime (2021)
Puzyrov M. - Doctrinal framework of developing a safe-oriented dimension of the functioning of prisons of the Ministry of justice of Ukraine, Berdnik I. (2021)
Khashev V. - Some issues of criminological characteristics of female crime in Ukraine, Chorna A. (2021)
Khrystova Yu. - Foreign experience of criminal and legal protection of privacy, Liudvik V. (2021)
Mysliva O. - Criminal offence and punishment in the field of transplantation: a comparative analysis (2021)
Rufanova V. - Victimization of a woman victim of gender-based violence (2021)
Demchenko I. - Security as a condition for organizing and conducting the investigative actions during the pandemic (2021)
Chaus A. - Main directions of administrative and legal control of illegal trafficking of drug substances using the Internet (2021)
Savchenko V. - The right of convicts to health care (2021)
Filipp A. - Factors related to criminal offenses against sexual freedom and sexual integrity of a person in Ukraine (empirical research) (2021)
Chaplynskiy K. - Problematic issues of combating criminal offenses against public order and public safety (2021)
Petrova I. - Scientific approaches to evaluation of social efficiency of forensic examination, Chekin D., Sylenok K. (2021)
Pletenets V. - Forensic support for pre-trial investigation in the forensic system (2021)
Sharshenova N. - Mediation in criminal proceedings: prospects for development (2021)
Bidniak H. - Study of manuscripts made with the change of habitual writing hand, Sokolenko L. (2021)
Boiko O. - Ways to improve the interaction of investigators with criminal investigation units at the pre-trial investigation (2021)
Bublyk N. - Procedural responsibilities of the accused person: legislative regulations and condition of implementation (2021)
Pakulova T. - International experience of using special knowledge in police activity, Bidniak H. (2021)
Cherniak N. - Specially authorized entities in the field of anti-corruption, Kіiyanytsіa V. (2021)
Khrystov O. - Methodology of research the problems of use the public by criminal police divisions during the counteraction the crime (2021)
Nykyforova O. - The role of judicial examination in the investigation of the facts of torture (2021)
Pavlova N. - Problems of interrogation of a juvenile and juvenile who suffered from criminal offenses, Antropov B. (2021)
Prylovskyi V. - Forensic analysis of the situation and trace picture in the investigation of involvement of minors in illegal activities (2021)
Cherednyk K. - Features of real estate fraud investigation (2021)
Grishko Yu. - Forensic Characteristics of the person of the criminal and the person of the victim of domestic violence (2021)
Moskalenko R. - Establishment of qualification features of short-blade cold weapons and constructively similar products (2021)
Martseniuk L. - Formation of the anti-crisis concept of increasing the strategic stability of Ukrzaliznytsia, Dyomin Ye., Galushko O. (2021)
Remez K. - Peculiarities of proving guilt of a tax violation commitment (2021)
Smakohrai M. - Application of financial liability for tax offenses: foreign experience and Ukrainian realities (2021)
Labadin V. - Mechanisms for taxation by VAT of transactions on cross-border supply of services in electronic commerce: international context and Ukraine (2021)
Mozharovska O. - Formation of professionally oriented foreign language communicative readiness of technical specialties students (2021)
Petrushin D. - Problems of physical training of future police under conditions of quarantine restrictions, Lahun K. (2021)
Shevchenko M. - New communicative methods of teaching German as a foreign language, Klavdiyeva Yu. (2021)
Shevchenko M. - Formation of communicative competence in the process teaching students the German language, Kushnir K. (2021)
Sirant A. - Modern aspects of socio-linguistic studies (2021)
Rezunova O. - Distance education in higher educational institutions: today’s challenge or reality, Rezunova V. (2021)
Dekusar G. - Advantages of legal education for police officers, Lahun K., Novikov D. (2021)
Petrenko S. - Special physical training in judoka training, Babiak A. (2021)
Rogalsky V. - Theoretical aspects of competitive activities in sports games (2021)
Vasylevska T. - Common and divergent features of male and female speech styles and their interpretation from the cultural aspect, Holinko A. (2021)
Volkov Yu. - Problems of psychological readiness of students of higher educational institutions in the system of the Ministry of Internal Affairs during shooting with firearms, Laktionova V., Tupotina D. (2021)
Authors (2021)
Паславський І. В. - Галицько-Волинська держава у Східній політиці папи Інокентія ІІІ (1198 – 1216) (2016-2017)
Стасюк А. Є. - Вікаріат Русі ордену братів менших: початкова організація 1370 – 1387 років (2016-2017)
Александрович В. С. - Львівське середовище майстрів малярства західноєвропейського культурно-історичного родоводу в XVII столітті (2016-2017)
Капраль М. М. - Організація мирян та церковна влада у XVIII столітті: богоявленське братство Львова у стосунках з ієрархією та парохами (2016-2017)
Райківський І. Я. - Взаємини українських діячів Галичини і Наддніпрянської України в австрійський період (ХІХ – початок ХХ століття) (2016-2017)
Глистюк Я. С. - Політизація української молоді та реформи у генеральній Греко-Католицькій духовній семінарії у Львові на початку ХХ ст. (2016-2017)
Патер І. Г. - Просвітня праця галичан серед військовополонених українців російської армії в таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1914 – 1918) (2016-2017)
Галько О. Ю. - Одяг міщан Галичини міжвоєнного періоду та його представлення у фондовій колекції Національного музею народної архітектури та побуту України (2016-2017)
Павлів Ю. З. - Політико-правові підстави депортаційних акцій з українсько-польського прикордоння у 1944 – 1951 роках (2016-2017)
Годованська О. М. - Самоназви українців в усноісторичних наративах учителів у 40 – 50-х роках ХХ століття (2016-2017)
Артимишин П. І. - Помаранчева революція в Україні та Росія (до питання наявності російського чинника під час українських президентських виборів 2004 року ) (2016-2017)
Муравський О. І. - Особливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в західних областях України (2014 - 2016) (2016-2017)
Чорновол І. П. - Історія адміністративного поділу як напрямок регіонально ї історії Галичини на прикладі Пустомитівського району (1782 – 2004) (2016-2017)
Pudłocki T. - I wojna światowa według Kroniki klasztoru Franciszkanów-Reformatów w Sądowe j Wiszni (2016-2017)
Петришак Б. І. - Нетипові злочини в канцелярському середовищі. До портрета публічного нотарія XVI століття (2016-2017)
Więch A.-S. - (Рец.): Wie loku lturow a hybryda czyli o inteligencji na pograniczu kulturowym w latach 1867 – 1939. Omówie nie książki: To masz Pudłocki, Iskra światła czy kopcąca po chodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867 − 1939, Historia Iagellonica, Kraków 2009. – 523 s. + 16 ilustracji (2016-2017)
Kolanowska K. - (Рец.): Natalia Tarkowska. Le cznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego Dok tora Apo linarego Tarnawskie go w Kosowie na Poku ciu (1893 − 1939). – Kraków 2016. – 322 s. (2016-2017)
Колб Н. М. - (Рец.): Ідеологічні фронти Першої світової війни: дилеми релігійної й національної ідентичності галицьких українців |на|: Adam Szczupak. Greckokat olicka diecezja przemyska w latach i wojny świat owej. – Kraków: towarzyst wowyda wnicze "Historia Iagellonica”, 2015. – 284 s.: il. (2016-2017)
Drymajło P. - Review of Jan Jakub Stock memoirs: Notatnik z Twie rdzy Przemyśl |"A diary from Przemyśl Fortress 1914 – 1915"|, compiled by Janusz B. – Przemyśl, 2014. – 172 р. (2016-2017)
Стеблій Ф. І. - Професор Григорій Гербільський у моїй пам’яті (2016-2017)
Патер І. Г. - Невтомний трудар науки (2016-2017)
Патер І. Г. - Видатний український історик зі Срібної Землі (2016-2017)
Анотації (2016-2017)
Інформація про авторів (2016-2017)
Beskorovainyi V. - Formalization of the problem of transport logistics optimization networks at the stage of reengineering, Kolesnyk L., Yevstrat D. (2022)
Beskorovainyi V. - Determining preferences in recommender systems based on comparator identification technology, Kolesnyk L., Alokhina M., Кosenko V. (2022)
Klimushyn P. - Crypto-resistant methods and random number generators in internet of things (IOT) devices, Solianyk T., Mozhaiev O., Gnusov Y., Manzhai O., Svitlychny V. (2022)
Lada N. - Implementation of a method for synthesizing groups of symmetric double-operand operations of cryptographic information coding for block encryption systems, Rudnytska Y. (2022)
Lytvynenko D. - Risk management in projects of restoration the regional transport structure on the basis of participants' communication, Malyeyeva O. (2022)
Mazurova O. - NoSQL database logic design methods for MongoDB and Neo4j, Syvolovskyi I., Syvolovska O. (2022)
Peretiatko M. - Research of methods to support data migration between relational and document data storage models, Shirokopetleva M., Lesna N. (2022)
Malyarets L. - Determination of priority qualitative factors of stimulation of the work of enterprise top managers, Iastremska O., Tutova A. (2022)
Nevlyudov I. - Development and study of the operation of the module for determining the orientation of the manipulator joint, Novoselov S., Sychova O. (2022)
Nevliudov I. - Information models for manufacturing workspaces in robotic projects, Tsymbal O., Bronnikov A. (2022)
Pakhnуts I. - System for detection and identification of potentially explosive objects in open area, Khrustalova S., Khrustalev K. (2022)
Алфавітний показчик (2022)
Туманова Л. Є. - Особливості CD3+- і CD3+CD4+-клітин периферичної крові на різних термінах вагітності в жінок із безплідністю в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Крецу Н. М. - Міокардіальна дисфункція як складова поліорганної невідповідності при неонатальному сепсисі, Колоскова О. К., Шахова О. О. (2022)
Авраменко І. Ю. - COVID-19 у дітей: синдром мультисистемної запальної відповіді, Косминіна Н. С., Стасів М. В., Міщук В. Р. (2022)
Кирилова Л. Г. - Особливості обміні омега-3/омега-6 жирних кіслот у дітей з епілептичними енцефалопатіями та розладами аутистичного спектра, Юзва О. О., Мірошников О. О. (2022)
Лісецька І. С. - Визначення ендогенної інтоксикації в осіб підліткового та юнацького віку, що палять, Рожко М. М. (2022)
Ющенко Л. О. - Клінічна та лабораторно-інструментальна характеристика мультисистемного запального синдрому в дітей, Мантак Г. І., Олійник В. С. (2022)
Ошлянська О. А. - Ревматичні хвороби в дітей під час пандемії COVID-19: що має знати педіатр та сімейний лікар, Охотнікова О. М., Квашніна Л. В. (2022)
Мальська А. А. - Тетрада Фалло та гіпертрофічна кардіоміопатія. Нетипове поєднання, Куриляк О. Б. (2022)
Дронова В. Л. - Рак апендикулярного відростка: актуальність, клініка, діагностика, лікування, прогноз. Результати власного клінічного спостереження, Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець П. П., Бакунець Ю. П., Теслюк Р. С. (2022)
Tidy J. - Management of Gestational Trophoblastic Disease, Seckl M., Hancock B.W. (2022)
Булига К. Б. - Хмарна LMS візуалізації статистичних даних, Булига О. А., Коцюбівська К. І. (2022)
Байда І. В. - Мотивація до самонавчання як умова формування професійних компетенцій, Міронов В. В., Мятенко Н. А. (2022)
Зацерківна М. О. - Особливості застосування PR-технологій у закладах вищої освіти сфери культури (2022)
Іващенко О. Л. - Інноваційні підходи до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю, Подгаєцька В. В., Буряк Б. С. (2022)
Овсяк О. В. - Методи впорядкувань у комп'ютерних науках та інформаційних технологіях, Оконченко І. В. (2022)
Ткаченко О. І. - Системи управління дистанційним навчанням, Тирков В. А. (2022)
Булига К. Б. - Візуалізація баз даних реляційного типу, Булига О. А., Гузій М. М. (2022)
Ковалюк Т. В. - Мультибіометрична ідентифікація студента за його голосовими та візуальними біометричними показниками в процесі дистанційної освіти, Шевченко А. Д., Кобець Н. М. (2022)
Романишин Ю. Л. - Сучасні диджитал-інструменти в професійному маркетинговому віртуальному середовищі фірми, Лаба О. В., Мацюк К. В. (2022)
Ткаченко О. А. - CAREBOT – чат-бот "Помічник з ментальної підтримки людини", Березовський О. В. (2022)
Ткаченко К. О. - Використання нейронних мереж під час розпізнавання голосових команд, Брусєнцев В. М. (2022)
Хрущ С. С. - Використання технологій доповненої реальності в сучасних медіатеках (2022)
Бородкіна І. Л. - Застосування універсального дизайну під час розробки веборієнтованих інформаційних ресурсів, Бородкін Г. О. (2022)
Галагура К. А. - Інформаційні технології в домашній автоматизації за концепцією "Розумний дім", Гребеннік І. В., Чайковська О. А. (2022)
Дем'янюк О. Й. - Використання цифрових технологій у діяльності Волинської обласної бібліотеки для дітей, Конон Н. Г. (2022)
Салата Г. В. - Сучасні університетські бібліотеки як осередки комунікації: науковий аспект (2022)
Толмач М. С. - Практики цифрового сторітелінгу для фахівців інформаційної справи (2022)
Ткаченко К. О. - Використання багатошарової LSTM-нейромережі в процесі розпізнавання друкованих текстів, Зуєнко О. І. (2022)
Горбань Ю. І. - Реклама книги: сучасний науковий погляд та практичний досвід (2022)
Богдан Н. М. - Узгодження економічних інтересів як ресурсне забезпечення регіонального розвитку (2018)
Брик М. М. - Проблеми синтетичного обліку продукції сільськогосподарського виробництва (2018)
Брич В. Я. - Концепція енергоефективності в контексті сталого розвитку комунальної теплоенергетики України, Федірко М. М. (2018)
Ковальчук О. Я. - Технології Big Data в інноваційному маркетингу, Гайда Т. Ю., Жонца С. Я. (2018)
Козакевич О. Р. - Видатки Державного бюджету та рівновага валютного ринку України (2018)
Кучеренко А. В. - Дифузія фінансового інжинірингу у фінансовий менеджмент підприємств реального сектору економіки України (2018)
Речка К. М. - Аналіз напрямів ринкової трансформації сільського господарства як фактор його економічного зростання та розвитку (2018)
Савчук Д. М. - Характеристика ресурсного потенціалу громади та оцінка ефективності його використання (2018)
Черкас Н. І. - Вплив іноземного капіталу на структуру експорту в умовах глобальної фрагментації виробництва, Чех М. М. (2018)
Пуйда Г. В. - Управління людським капіталом у контексті забезпечення інтелектуальної безпеки підприємства (2018)
Яців І. Б. - Концептуальні засади розвитку бенчмаркінгу на підприємствах аграрної сфери України, Бобровник Д. О. (2018)
Title (2022)
Contents (2022)
Kazak I. - Improvement of the structure of a ball mill with the purpose of increasing the efficiency of material crushing, Sidorov D. (2022)
Vorobiova H. - Modification of scaled equation of state to determine the pressure in the CO2 critical region (2022)
Semenov A. - Development of a flexible antenna-wristband for wearable wrist-worn infocommunication devices of the LTE standard, Semenova O., Pinaiev B., Kulias R., Shpylovyi O. (2022)
Pedchenko L. - Increasing the thermal resistance of shell gas-support structures for use as gas hydrates storages, Pedchenko M. (2022)
Pedchenko N. - Development of methods of operative determination of parameters of repeated hydrate formation in layer systems of gas hydrate deposits (2022)
Dmytrenko V. - The influence of the gas hydrates morphology on the rate of dissociation and the manifestation of self-preservation in non-equilibrium conditions, Lukin O., Savyk V. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Alkhimova S. - Accuracy assessment of marker recognition using ultra wide angle camera, Davydovych I. (2022)
Slipchenko V. - Developing an automated system for collecting various information in the system of complex eco-energy-economic monitoring, Poliahushko L., Krush O. (2022)
Kozhevnikov A. - Research of methods for determining the accuracy of metrological measurements, Bilous N. (2022)
Sova O. - Development of methodological principles of routing in networks of special communication in the conditions of fire damage and radio electronic flow (2022)
Fryz M. - Property analysis of multivariate conditional linear random processes in the problems of mathematical modelling of signals, Mlynko B. (2022)
Symonenko O. - Substantiation of technical characteristics of promising high-speed multi-band broadband military radio stations (2022)
Buchma I. - Overview of methods and means of implementation of information and measuring components cyber-physical systems for electromagnetic probing, Voichenko M. (2022)
Babichenko A. - Development of hardware and software support of computer-integrated technology of complex of secondary condensation of ammonia production, Lysachenko I., Kravchenko Y., Babichenko J., Krasnikov I., Shutynskyi O. (2022)
Vdovychenko V. - Assessment of the impact of traffic conditions on the availability of transport services of the city bus route, Ivanov I., Pidlubnyi S. (2022)
Trotsko O. - Analysis of ways to improve the efficiency of modern satellite communication systems (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Petrov S. - Consideration of the possibility of large-scale plasma-chemical production of nanosilicon for lithium-ion batteries, Bondarenko S., Sato K. (2022)
Dorogan N. - Application of varieties of technogenic raw materials in cement technology, Varshavets P., Chernyak L., Shnyruk O. (2022)
Makarenko D. - Evaluation of the effect of industrial enterprises on the atmosphere and efficiency evaluation of environmental protectionon the example of Prydniprovska thermal power plant (2022)
Mykhailovska O. - Development of a method of utilization of oil and gas industry waste at Pereshchepyno field (Ukraine), Zotsenko M., Kulik V. (2022)
Tkachenko A. - Research of consumer properties of organic oils (2022)
Shang F. - Study on the effect of antioxidants on the quality and antioxidants capacity of duck sausages, Kryzhska T., Duan Z. (2022)
Deng C. - Optimization of heat-moisture treatment on potato starch and study on its physicochemical properties, Melnyk O., Luo Y. (2022)
Abstract and References (2022)
Андрушків Б. М. - Регіональні бюро з діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах організації добровільних об’єднань територіальних громад – засіб стратегічного безпекового розвитку, Язлюк Б. О., Вівчар О. І., Погайдак О. Б., Кирич Н. Б. (2018)
Гулей А. І. - Формування нової цифрової ери на межі реального та віртуального соціально-економічного простору взаємодії, Язлюк Б. О., Гулей С. А. (2018)
Іванова Г. О. - Управління потенціалом маркетингової діяльності аграрних підприємств (2018)
Гринь Є. Л. - Вибір и обґрунтування методів подолання опору персоналу змінам на підприємстві (2018)
Красноруцький О. О. - Конкурентні засади інноваційної маркетингової діяльності суб’єктів агробізнесу, Зайцев Ю. О., Гацько А. Ф. (2018)
Монастирський Г. Л. - Проблеми та перспективи транспортного забезпечення: вітчизняний та закордонний досвід, Турчин Л. Я., Островерхов В. М., Луців Р. С. (2018)
Орєхова А. І. - Діагностика економічного потенціалу суб'єктів агробізнесу (2018)
Копитко В. І. - Напрямки формування і розвитку регіональних інноваційних систем, Орловська О. В. (2018)
Лагодієнко В. В. - Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності: шляхи мінімізації, Андрусів У. Я. (2018)
Константинова Т. В. - Наукові аспекти стратегічного планування в системі механізмів управління розвитком харчових підприємств (2018)
Довгаль О. В. - Категорія "сільські території": підходи до визначення поняття та проблеми із його застосуванням (2018)
Іванченкова Л. В. - Особливості контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (2018)
Попадюк О. В. - Аналіз організаційно-інституційного середовища функціонування системи соціальної відповідальності підприємств харчової промисловості в Україні (2018)
Пушак Я. Я. - Корпоративна соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємств харчової промисловості (2018)
Зінченко А. І. - Концептуальні засади стратегічного використання суднобудівної діяльності як компоненту національної безпеки (2018)
Моісєєва Н. І. - Новітні проблеми, особливості та перспективи сталого розвитку туристичної сфери: державний та регіональний вектор (2018)
Черноіванова Г. С. - Методологія оцінювання інноваційних компетентностей управлінських фахівців на основі факторів, які формують складноструктуровану систему (2018)
Немашкало К. Р. - Оцінка мотивів праці на підприємстві як засіб вибору мотиваціи ного механізму управління (2018)
Строкович Г. В. - Методичнии підхід до оцінювання якості управління логістичними бізнес-процесами (2018)
Матвєєв П. М. - Теоретичні засади визначення ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Matsikanych I. M. - Building a matrix of positioning IT-professionals (2018)
Орел В. М. - Менеджмент якості продукції харчової галузі як фактор підвищення конкурентоспроможності (2018)
Орел А. М. - Методичні підходи до процесу ресурсного забезпечення підприємств аграрного бізнесу (2018)
Грошев С. В. - Управління smart-спеціалізацією фермерських господарств як стратегічній напрям підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2018)
Хачатурян Б. О. - Науково-теоретичні засади управління витратами у створенні цінових конкурентних переваг (2018)
Jamal Y. - Principles of choosing the leadership style for innovation activity management (2018)
Власенко Т. А. - Стратегічні зміни на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2018)
Богомолова К. С. - Конкурентоспроможнии розвиток аграрних підприємств: проблеми і перспективи, Демченко Т. М. (2018)
Кислюк Л. В. - Маркетинг: теоретичний зміст та практичні можливості пристосування в діяльності підприємств (2018)
Липовий Д. В. - Стратегічне управління маркетинговою та збутовою діяльністю в агропромисловій сфері (2018)
Гулей А. І. - Тенденції та перспективи розвитку криптовалют у світовій фінансовій системі, Язлюк Б. О., Гулей С. А. (2018)
Орєхова А. І. - Оцінка контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу (2018)
Березіна О. Ю. - Моніторинг стану домогосподарств в процесі визначення рівня сталості регіонального розвитку (2018)
Орел А. М. - Кооперативи як один із драйверів розвитку українського села (2018)
Крилов Я. О. - Основні напрями розвитку ринку зерна та механізму його регулювання в Україні (2018)
Константінова О. В. - Особливості грошової оцінки природоохоронних територій в умовах трансформації земельних відносин (2018)
Подольська О. В. - Мотивація та стимулювання персоналу на підприємствах, Оберемок В. В. (2018)
Терещенко Л. В. - Формування терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу (2018)
Лещук Ю. А. - Узагальнення сутності ризику у біржовій діяльності (2018)
Липовий Д. В. - Шляхи адаптації стратегічного управління маркетингом та збутом в діяльності інтегрованих підприємств (2018)
Гринь Є. Л. - Методичний підхід до оцінювання рівня управління організаційними змінами на підприємстві (2018)
Лагодієнко В. В. - Сталий розвиток агропродовольчої сфери Причорноморського регіону, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2018)
Мандич О. В. - Маркетингова діяльність: необхідність поєднання теорії та практики у бізнес-процесах (2018)
Довгаль О. В. - Ресурсний потенціал сільських територій: зміст та особливості еволюції (2018)
Зінченко А. І. - Фінансово-інноваційні засади перспективної антикорупційної діяльності (2018)
Мудрак Р. П. - Кластеризація як напрям ефективного управління туристичними дестинаціями регіону, Моісєєва Н. І. (2018)
Іванченкова Л. В. - Особливості контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, Долинська О. О. (2018)
Гагарінов О. В. - Теоретико-методичний підхід до розробки стратегії трансформації промислового підприємства у стан системно-досконалої бізнес-організації (2018)
Завгородній А. В. - Генезис понятійно-категоріального апарату досліджень "зовнішньоекономічної діяльності": структура, принципи, функції (2018)
Кухарчик О. Г. - Перспективи розвитку транспортних перевезень в Причорноморському регіоні (2018)
Jamal Y. - Approach to choosing the leadership style for innovation activity management (2018)
Ручинська Н. С. - Оцінка та управління витратами сільськогосподарського підприємства, Кучер О. Д. (2018)
Грошев С. В. - Сучасний стан розвитку фермерських господарств України (2018)
Дорофєєв О. В. - Сучасні напрями забезпечення економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2018)
Орел В. М. - Особливості економічного зростання регіонального потенціалу в умовах конкурентоспроможності регіону (2018)
Іванова Г. О. - Напрями розвитку маркетингового потенціалу окремих суб’єктів агробізнесу (2018)
Гацько А. Ф. - Маркетингово-логістичний інструментарій управління конкурентоспроможністю інтегрованих агропромислових підприємств (2018)
Павлова О. М. - Маркетингове дослідження фінансово-економічних результатів і стратегічних позицій виробників кавової продукції в Україні (2018)
Хачатурян Б. О. - Методологічні засади формування системи управління витратами підприємства (2018)
Ларіна Т. Ф. - Аналіз мотивації споживачів у digital-середовищі на основі моделі AIDA, Болотна О. В., Пономарьов О. С. (2018)
Власенко Т. А. - Обґрунтування сфер реалізації стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування, Степаненко С. В. (2018)
Хвостіков А. І. - Предметна галузь дослідження міжнародних торгівельно-економічних відносин в аграрному секторі (2018)
Кузьминчук Н. В. - Системно-діяльнісний підхід до державного регулювання розвитку підприємництва (2018)
Маслій Н. Д. - Науково-методичний підхід щодо формування партнерських відносин при інтеграції підприємств сфери зв’язку й інформатизації, Ніценко В. С. (2018)
Язлюк Б. О. - Сучасний стан та проблеми розвитку біржового ринку зерна в Україні, Гулей А. І., Резнік Н. П. (2018)
Тріпак М. М. - Вплив моральності на економічну поведінку суб’єкта соціуму в умовах інклюзії (2018)
Ручинська Н. С. - Модель міжгалузевого балансу економіки Миколаївської області (2018)
Сенчук І. І. - Особливості трансформації ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Лещук Ю. А. - Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на сільськогосподарських ринках (2018)
Сагачко Ю. М. - Імперативи інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів ринку продукції тваринництва (2018)
Орел А. М. - Зелений туризм в контексті сталого сільського розвитку (2018)
Дорофєєв О. В. - Становлення парадигми гармонійного економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2018)
Резнік Н. П. - Біржовий фондовий ринок: стан та перспективи розвитку в Україні, Остапчук А. Д. (2018)
Хачатурян Б. О. - Архітектоніка системи управління витратами в забезпеченні формування конкурентних переваг підприємств агробізнесу (2018)
Кириченко Т. О. - Розвиток людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів (2018)
Маслій Н. Д. - Системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації, Ніценко В. С. (2018)
Гулей А. І. - Соціально-економічні ефекти розвитку індустрії 4.0. в державі, Гулей С. А. (2018)
Іванченкова Л. В. - Методологія моніторингу, аналізу й контролю фінансово-економічних результатів підприємств, Долинська О. О. (2018)
Мудрак Р. П. - Регіональний ринок туристичних послуг: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації, управління, Моісєєва Н. І. (2018)
Піюренко І. О. - Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні, Гаркуша О. М., Кухарчик О. Г. (2018)
Завгородній А. В. - Регіональні особливості організації зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Краля В. Г. - Сценарії реалізації стратегій організаційних трансформацій аграрних підприємств (2018)
Шашкевич О. Л. - Суспільний фінансовий контроль: еклектика теоретичних підходів (2018)
Тулай О. І. - Парадигма фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2018)
Орєхова А. І. - Аналіз стану виробничого потенціалу суб'єктів агробізнесу (2018)
Корнієцький О. В. - Оцінка економічної ефективності автомобільного будівництва доріг в умовах приватного інвестування (2018)
Прокопенко В. Ю. - Виклики пенсійної реформи в контексті економічної безпеки держави, Міщенко В. С., Дядін А. С. (2018)
Булюк В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств в умовах трансформації економіки, Єгоров Б. В. (2018)
Гацько А. Ф. - Конкурентні принципи побудови систем збуту й розподілу продукції аграрних підприємств (2018)
Степаненко С. В. - Розробка й впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства, Коліберда П. В. (2018)
Маркіна І. А. - Формування антикризового інноваційного профілю підприємств агропродовольчої сфери, Овчарук О. М. (2018)
Марчишинець С. М. - Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного процесу на підприємствах (2018)
Аранчій В. І. - Формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі сильних і слабких сторін сільського господарства України, Зоря О. П., Різниченко О. А. (2018)
Власенко Т. А. - Роль потенціалу підприємства в реалізації стратегічних змін (2018)
Довгаль О. В. - Розвиток сільських територій в умовах децентралізації (2018)
Немченко В. В. - Зарубіжна практика регулювання діяльності підприємств АПК, Савенко І. І., Крупіца І. В. (2018)
Шекера С. С. - Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні та на підприємствах консервної галузі (2018)
Рибалко С. В. - Формування стратегії розвитку агропромислового виробництва регіону в напрямі формування продовольчої безпеки України (2018)
Іванченкова Л. В. - Критерії якості та конкурентної стійкості у стратегічному плануванні розвитку підприємницьких структур, Стасюкова К. В. (2018)
Воронюк Т. А. - Кав’ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства (2018)
Ломака Є. А. - Зарубіжних досвід реформування податкових систем економічно розвинутих країн світу (2018)
Вардіашвілі А. В. - Стратегічне управління маркетинговою та логістичною діяльністю в інтегрованих підприємствах (2018)
Машканцева С. О. - Розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень (2018)
Спатар О. В. - Конкурентоспроможність труботранспортної системи України в умовах трансформаційної економіки (2018)
Турленко Н. В. - Методичні підходи до визначення економічної оцінки механізмів залучення інвестицій в економіку регіону, Швець О. В., Алєксєйчук О. О. (2018)
Прокопенко К. Г. - Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття "бренд" (2018)
Черан Є. М. - Удосконалення системи фінансового забезпечення суб’єктів аграрного виробництва України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Механізми державного регулювання в системі еколого- економічного розвитку України (2017)
Васильчишин О. Б. - Концентрація банківської діяльності та її вплив на фінансову безпеку банківської системи України (2017)
Зайчук К. А. - Соціально-економічні передумови функціонування туристичного ринку на Волині (2017)
Кушнір С. О. - Державна підтримка агропромислового комплексу (2017)
Лещук Г. В. - Симуляційний аналіз Монте-Карло в системі оцінювання ризиків інвестиційних проектів (2017)
Мандра В. В. - Моделювання поведінки витрат транспортно-вантажної системи, Жерліцин Д. М. (2017)
Наумова Л. М. - Стратегічне планування маркетингової діяльності аграрного підприємства, Наумов О. Б., Воронжак П. В. (2017)
Пархомець М. - Оцінка конкурентоспроможності зерна та напрями її підвищення у підприємствах, Уніят Л. М., Соловей І. (2017)
Петрушко Я. Р. - Особи, пов’язані з банком, як особлива категорія контрагентів (2017)
Ситник Й. С. - Метод рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації систем менеджменту (2017)
Ужва А. М. - Економічна діагностика стану та тенденції розвитку сільського господарства в регіонах (2017)
Чорний В. С. - Статистичний аналіз демографічної ситуації та міграційних процесів регіону (2017)
Шестакова О. А. - Методологічні аспекти формування механізму управління розвитком експортного потенціалу машинобудівного підприємства (2017)
Штельма Н. О. - Виникнення та функціонування експертно-оціночної діяльності в Україні (2017)
Шушпанов Д. Г. - Демографічні та соціально-економічні індикатори здоров’я населення: ідентифікація та використання для політики в Україні (2017)
Язлюк Б. О. - Проблеми збору та переробки сміття в Україні: економічні ефекти, Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Співак С. М., Шерстюк Р. П. (2017)
Брич В. Я. - Формування динамічної моделі управління навчанням робітничого персоналу, Білоус Л. Й. (2017)
Біда П. І. - Геоінформаційне забезпечення землевпорядного проектування для управління земельними ресурсами (2017)
Демченко О. - Особливості використання земельно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2017)
Гайванович Н. В. - Конкурентні стратегії бізнес-суб’єктів у системі дистрибуції товарів (2017)
Гайда Ю. І. - Сегмент дентальної імплантології стоматологічного ринку України: оцінка потенціалу та детермінантів попиту, Сліпченко Т. О. (2017)
Давиденко Н. М. - Теоретичні аспекти сутності вартості підприємства, Кульбач Ю. О. (2017)
Костьов’ят Г. І. - Сучасний стан генерації ідей в плані трансформації розвитку економіки, Сержанов В. В. (2017)
Лір В. Е. - Інституційні та фінансові механізми розвитку ядерної енергетики України (2017)
Плахотнік О. О. - Управління активізацією інноваційної діяльності на підставі моделі оптимальної інтеграції суб’єктів господарювання (2017)
Язлюк Б. О. - Соціальна компонента в структурі сталого розвитку регіонального аграрного бізнесу: комплексний аналіз, Ужва А. М. (2017)
Писарева І. В. - Аналіз чинників, що впливають на стратегічну позицію туристичних ресурсів (2017)
Торяник Ж. І. - Ділова репутація банку: сутнісна характеристика та особливості управління, Шутілова О. О. (2017)
Торб’як Б. - Інструментарій управління процесами формування регіональних фармацевтичних кластерів (2017)
Демченко О. - Оцінка ефективності використання матеріально-технічних ресурсів аграрних підприємств (2017)
Біда П. І. - Використання ГІС-технологій у землевпорядному проектуванні (2017)
Люльчик В. О. - Застосування геоінформаційних систем у сучасному землеустрої, Качановський О. І., Булакевич С. В. (2017)
Дерій Ж. В. - Стратегія удосконалення інноваційно-інвестиційної державної політики щодо розвитку аграрного виробництва в Україні, Галицький О. М. (2017)
Андрушків Б. М. - Реалізація гермінативних підходів на прикладі використання бджолопродукції при виготовленні гігієнічно-профілактичних жувальних подушечок, Язлюк Б. О., Кирич Н. Б., Мельник Л. М., Шерстюк Р. П. (2017)
Жуковська А. Ю. - Діючі технології та перспективні методики планування професійної кар’єри публічних службовців, Бречко О. В. (2017)
Лозова О. В. - Система управління персоналом як важлива складова ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання, Демченко В. О. (2017)
Марчишин Н. Я. - Оцінка ефективності інноваційного маркетингу на підприємстві (2017)
Іващук О. О. - Оцінка впливу зовнішньої заборгованості на соціально-економічний розвиток України, Пінь А. М. (2017)
Пономарчук Н. С. - Ділова гра "Лізинг як джерело інвестицій інноваційного розвитку підприємства" (2017)
Конохов С. В. - Фактичний вимір продовольчої безпеки Китаю в контексті кон’юнктури глобальних ринків (2017)
Лівінський А. І. - Закордонний досвід регулювання діяльності аграрних виробників у контексті реновації вітчизняної аграрної економіки (2017)
Шпак С. О. - Категорії розвитку та термінологічний апарат теорії управління реструктуризацією підприємства (2017)
Корчан Л. М. - Поширення нематодозів домашньої птиці у господарствах Полтавської області, Замазій А. А. (2021)
Рибачук Ж. В. - "ЕМБІОТИК” ТОВ "ЕМ-Україна” – альтернатива антибіотикотерапії за розладів травлення у телят, Присяжнюк І. В., Чирта-Синєльник К. О. (2021)
Стовбецька Л. С. - Вплив стресу на продуктивність та фізіологічні функції свиней, Порошинська О. А., Ніщеменко М. П., Шмаюн С. С., Ємельяненко А. А., Козій В. І. (2021)
Масюк Д. М. - Зміни структурних компонентів слизової оболонки та протеїнів плазмолеми ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби (2021)
Рубленко М. В. - Динаміка цитокінів за остеозаміщення осколкових переломів у собак гідроксиапатитною керамікою, легованою кремнієм, Чемеровський В. О., Ульянчич Н. В., Савчук О. М., Галенова Т. І., Ракша Н. Г. (2021)
Масюк Д. М. - Кількісний ПЛР-аналіз кишкової мікробіоти у підсисних поросят різних вікових груп за діареї, Кокарєв А. В., Супенко М. Г. (2021)
Шевченко С. М. - Гістоморфологічна характеристика остеозаміщення у кролів гідроксиапатитною керамікою та фібрином, збагаченим тромбоцитами, Рубленко М. В., Ульянчич Н. В., Клименко П. П. (2021)
Кухтин М. Д. - Контамінація золотистим стафілококом молока коров’ячого сирого, Горюк Ю. В., Салата В. З., Климик В. Т., Ворожбит Н. М., Рущинська Т. М. (2021)
Жукова І. О. - Етологія і зоопсихологія в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини, Бобрицька О. М., Костюк І. О., Водоп’янова Л. А., Югай К. Д., Антіпін С. Л., Кочевенко О. С. (2021)
Деркач І. М. - Порівняльна ефективність ферумовмісних лікарських засобів за профілактики ферумдефіцитної анемії поросят (2021)
Стефаник О. В. - Вплив інтенсивності фізичного навантаження на поширеність синдрому виразки шлунка у верхових порід коней, Слівінська Л. Г. (2021)
Тодосюк Т. П. - Динаміка гематологічних показників у кролів за остеозаміщення гідроксиапатитною керамікою, легованою германієм, та в комплексі з активатором згортання крові, Рубленко М. В., Власенко В. М. (2021)
Ковальчук О. М. - Патоморфологія підшлункової залози котів за хронічного панкреатиту, Горальський Л. П., Сокульський І. М. (2021)
Прус М. П. - Збудники хвороб травного каналу кролів у складі паразитоценозів, Дуда Ю. В. (2021)
Передера О. О. - Епізоотологічні особливості та клінічний прояв за хламідіозу котів у місті Полтава, Лавріненко І. В., Передера Р. В., Жерносік І. А., Погорелова Г. М. (2021)
Михайлютенко С. М. - Морфологічні показники крові гусей за амідостомозної інвазії, Жулінська О. С. (2021)
Студенок А. А. - Показники обміну білка та інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у курей з різним вегетативним статусом, Шнуренко Е. О., Карповський В. І., Трокоз В. О., Гутий Б. В. (2021)
Фединяк Р. І. - Динаміка поголів’я птиці та сучасний стан птахівництва у Західному регіоні України, Верхолюк М. М., Яремко О. В., Пеленьо Р. А. (2021)
Zhao Xueqin - The function of antimicrobial peptide MPX on the apoptosis and barrier of IPEC-J2 cells (2021)
Wang Yanan - Design of Hapten Synthesis and Antibody Characterization of G-group Aflatoxins (2021)
Гуральська С. В. - Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації, Буднік Т. С. (2021)
Прокопенко В. С. - Особливості мікроскопічної будови надниркової залози гусей, Кот Т. Ф. (2021)
Калініна О. С. - Віруси у харчових продуктах (2021)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні показники крові у котів за панлейкопенії, Дишкант О. В., Сокульський І. М., Колесник О. О., Прокопчук Д. Л. (2021)
Лахман А. Р. - Вплив "ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ” на динаміку тривалості життя бджіл в садковому досліді, Галатюк О. Є., Романишина Т. О., Чирта-Синєльник К. О., Бегас В. Л., Зілько О. Ю. (2021)
Духницький В. Б. - Імунний статус поросят за застосування клатрохелату Феруму(IV) вагітним свиноматкам, Деркач І. М., Деркач С. С. (2021)
Shnurenko E. O. - Autonomous regulation of antioxidant protection and protein exchange in chickens, Studenok A. A., Karpovskyi V. I., Trokoz V. O., Gutyj B. V., Torzhash A. Y., Radchikov V. F. (2021)
Сорокова С. С. - Моніторингові дослідження епізоотичної ситуації щодо стронгілоїдозу овець на території України (2021)
Аббасов С. Б. - Изучение эпизоотической ситуации на птицеводческих хозяйствах относительно колибактериоза и сальмонеллёза в Азербайджане (2021)
Яценко І. В. - Особливості структури висновку судово-ветеринарного експерта за результатами дослідження трупа птиці, Казанцев Р. Г. (2021)
Чечет О. М. - Безпечність м’яса птиці відповідно до вимог ЄС в Україні: державний моніторинг гормонів., Бергілевич О. М., Касянчук В. В. (2021)
Труба О. О. - Клінічний випадок асоціативного перебігу панлейкопенії та кишкового ієрсиніозу у кішки, Зон Г. А. (2021)
Дубова О. А. - Патогенетична терапія розладів судинно-тромбоцитарного гемостазу за гострого спонтанного бабезіозу собак, Рудченко А. О., Фещенко Д. В., Дубовий А. А., Чала І. В., Згозінська О. А. (2021)
Радчиков В. Ф. - Влияние скармливания телятам заменителя обезжиренного молока на физиологическое состояние и продуктивность, Кот А. Н., Цай В. П., Сапсалёва Т. Л., Бесараб Г. В., Джумкова М. В., Гутый Б. В., Карповский В. И., Трокоз В. А. (2021)
Костишин Л.-М. Є. - Доклінічна оцінка ветеринарного препарату "Амоксидев 15” щодо застосування його у хірургічній та акушерській практиці, Сачук Р. М., Костишин Є. Є., Кацараба О. А. (2021)
Farionik T. V. - Quality of cattle meat when feeding the mineral supplement "Stimulus +” (2021)
Мельник А. Ю. - Порушення метаболізму в сільськогосподарської птиці (огляд), Сакара В. С., Вовкотруб Н. В., Харченко А. В., Білик Б. П. (2021)
Лемішевський В. М. - Судово-ветеринарна експертиза трупа собаки із ознаками насильницької смерті: огляд випадку (2021)
Кушнір Г. В. - Моніторинг рослинної сировини та кормів для тварин у 2020 році на наявність ГМ-інгредієнтів (2021)
Горальський Л. П. - Морфологічні та морфометричні особливості будови серця великої рогатої худоби, Рагуля М. Р., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Горальська І. Ю. (2021)
Сенечин В. В. - Епізоотична ситуація з інфекційними та інвазійними хворобами у рибному господарстві ТзОВ "Миколаївська РМС”, Осередчук Р. С., Якімова Є. О. (2021)
Чечет О. М. - Дослідження нешкідливості і токсичності препарату "Біозапін”, Коваленко В. Л., Гайдей О. С., Крушельницька О. В. (2021)
Скрипка Г. А. - Моніторинг відповідності якості та безпечності соняшникового меду вимогам національного стандарту, Хімич М. С., Салата В. З., Найдіч О. В., Горобей О. М., Матвіїшин Т. С. (2021)
Мисак А. Р. - Унгуломікоз великої рогатої худоби: лікування й профілактичні заходи (огляд літератури), Леньо Ю. М., Гутий Б. В., Крупник Я. Г., Цісінська С. В., Ігліцький І. І., Дудчак І. П. (2021)
Котелевич В. А. - Якість і безпечність харчових продуктів – запорука здоров’я майбутніх поколінь, Волківський І. А., Пінський О. В., Давиденко Л. М. (2021)
Кирилів Б. Я. - Вплив аліментарних чинників на засвоєння поживних речовин корму та продуктивність птиці, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Гутий Б. В. (2021)
Трофимчук А. М. - Рибоводно-технологічне обґрунтування рециркуляційної аквасистеми для африканського кларієвого сома Clarias gariepinus (Burchell, 1822), Гриневич Н. Є., Романчук Б. А., Світельський М. М. (2021)
Кушнір І. І. - Вплив ентерококів на чутливість умовно-патогенної мікрофлори до антибіотиків, Семен І. С., Цісарик О. Й., Кушнір І. М. (2021)
Трофимчук А. М. - Моніторинг продуктивних та біохімічних показників молоді Clarias gariepinus за згодовування кормів Skretting та Ройчер АКВА в експериментальних умовах, Бітюцький В. С., Гриневич Н. Є., Олешко О. А., Поліщук В. М., Трофимчук М. І., Харчишин В. М., Поліщук С. А. (2021)
Велесик Т. А. - Бактеріологічний контроль молока корів та ефективність протимаститних заходів, Болтик Н. П., Сачук Р. М., Стравський Я. С., Кацараба О. А., Пономарьова С. А., Пінчук О. М. (2021)
Крамаренко О. С. - Кореляція між гетерозиготністю за мікросателітами ДНК та ознаками відтворення свиноматок великої білої породи, Крамаренко С. С., Луговий С. І., Атаманюк І. П. (2021)
Лобойко Ю. В. - Технології вирощування коропа та їх особливості, Барило Є. О., Вачко Ю. Р., Барило Б. С., Рачківська І. Р. (2021)
Гурин А. В. - Продуктивність перепелів за використання у комбікормі поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, Голубєва Т. А. (2021)
Борщ О. О. - Вплив способу видалення і зберігання гною на якість органічної продукції, Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Ковальський Ю. В. - Вплив якості корму на розвиток і продуктивність бджолиних маток, Гутий Б. В., Федак В. В., Ковальська Л. М., Дружбяк А. Й. (2021)
Осадча Ю. В. - Вплив довжини світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну функцію курей, Сахацький Г. І. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи., Бомко В. С., Кропивка С. Й. (2021)
Паламарчук В. Я. - Основи ведення товарного рибного господарства з вирощування товстолоба в полікультурі з коропом в умовах ТОВ "Ковчег” міста Києва, Льотка Г. І., Главатчук В. А. (2021)
Циганчук О. Б. - Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр (2021)
Федорович Є. І. - Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів., Федорович В. В., Боднар П. В., Филь С. І., Димчук А. В., Оріхівський Т. В. (2021)
Литвин Н. А. - Оцінка якості ставкових вод Львівщини та перспективи використання біомаси фітопланктону цих водойм, Руденко О. П., Гутий Б. В. (2021)
Велесик Т. А. - Контроль якості вершкового масла, Сачук Р. М., Гутий Б. В., Кушнірук А. С., Пепко В. О., Кацараба О. А. (2021)
Малащук О. О. - Оцінка якості вод південного бугу в межах Хмельницької області та біотехнологічні шляхи вирішення їх очищення, Руденко О. П. (2021)
Соболєв О. І. - Моделюючий вплив Селену на організм курчат-бройлерів, Гутий Б. В., Засуха Ю. В., Каркач П. М., Фесенко В. Ф., Бількевич В. В., Кузьменко П. І., Машкін Ю. О., Соболєва С. В. (2021)
Січенко О. М. - Вплив ранньовесняної підгодівлі на розвиток бджолиних сімей в умовах природних угідь Полісся (2021)
Грабарівська В. Л. - Вплив умов утримання бджолиних сімей взимку на їхню продуктивність (2021)
Халак В. І. - Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку продуктивності, Гутий Б. В., Усенко С. О., Шостя А. М. (2021)
Вислоцька Л. В. - Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові поросят за дії кормової добавки "Силімевіт”, Гутий Б. В., Халак В. І., Мартишук Т. В., Тодорюк В. Б., Садницька О. І., Магрело Н. В., Сус Г. В., Висоцький А. О., Вус У. М., Магрело В. Р. (2021)
Терпай В. П. - Водотоки Карпатського біосферного заповідника як середовище існування, відтворення і збереження генофондових ресурсів риб (2021)
Крушельницька О. В. - Вплив препарату "Аміксин” на імунний статус коропових риб, Кравець С. І. (2021)
Поліщук Т. В. - Кормова поведінка та молочна продуктивність корів різної вгодованості, Бондаренко В. В. (2021)
Півторак Я. І. - Формування м’ясної продуктивності бугайців в залежності від рівня годівлі, Саламаха І. Ю., Голодюк І. П., Міль О. О., Денькович Б. С. (2021)
Карпик Г. В. - Дослідження технологічних властивостей хліба виготовленого з додаванням бурякового квасу, Кухтин М. Д., Сельський В. Р., Назарко І. С., Покотило О. С., Гайдамака М. Г. (2021)
Лю Я. - Вплив параметрів вакуумної мікрохвильової сушки на фізико-хімічні властивості буряків, Сабадаш С., Гао Д., Шан Ф., Дуань Ч. (2021)
Король-Безпала Л. П. - Органолептичні показники та харчова цінність арахісу смаженого із мережі готельно-рестораних комплексів Київщини, Мерзлов С. В., Маршалок В. А., Мерзлова Г. В., Шурчкова Ю. О., Калініна Г. П., Гребельник О. П. (2021)
Чижанська Н. В. - Жирнокислотний склад сала свиней при використанні різних кормових засобів в раціонах, Поліщук А. А. (2021)
Голембовська Н. В. - Дослідження змін показників якості напівфабрикатів під час зберігання (2021)
Мерзлов С. В. - Фізико-хімічні та органолептичні показники рослинного молока, яке використовують у готельно-ресторанних комплексах, Шурчкова Ю. О., Цебро А. Д., Гребельник О. П., Калініна Г. П., Роль Н. В. (2021)
Пешук Л. В. - Перспективи використання екстрактивних олій з пряно-ароматичної сировини в технології формованих напівфабрикатів, Сімонова І. І. (2021)
Самілик М. - Вплив введення рисових висівок на кисломолочний напій, Цинь С., Ло Я. (2021)
Білонога Ю. - Використання нових чисел подібності Bl та Blturb. для оптимізації розрахунку та вибору теплообмінного обладнання за роботи з нанофлюїдними теплоносіями, Стибель В., Максисько О., Драчук У. (2021)
Лебеденко Т. - Екологічний менеджмент в готельно-ресторанному комплексі, Крусір Г., Шунько Г., Соколова В., Соколова Т., Макас А. (2021)
Сливка Н. Б. - Розроблення технології йогурту з кавою, Скульська І. В. (2021)
Свідрак І. Г. - Кінематичне проеціювання в сучасних технологіях, Афтаназів І. С., Строган О. І., Шевчук А. О. (2021)
Сливка Н. Б. - Дослідження якісних показників морозива парфе з овочевими наповнювачами, Білик О. Я., Дроник Г. В., Наговська В. О. (2021)
Бомба М. Я. - Особливості заcтocування біологічно цінної рocлиннoї cирoвини Скoлiвщини у вигoтoвленнi cтрав галицькoї кухні, Майкова С. В., Ромашко І. С., Шемедюк Н. П. (2021)
Сторожук В. М. - Основні аспекти захисту навколишнього середовища від міського шуму, Кшивецький Б. Я., Маєвська О. М., Сомар Г. В., Соколовський І. А., Мельников О. В. (2021)
Цісарик О. - Технологія йогурту "Карпатський” із використанням штаму Enterococcus faecium, як допоміжної культури з пробіотичними властивостями, Сливка І., Дроник Г., Мусій Л., Сенченко О. (2021)
Мерзлов С. В. - Оцінка меду як десерту в готельно-ресторанних комплексах, Шурчкова Ю. О., Недашківський В. М., Мерзлова Г. В., Недашківська Н. В. (2021)
Хмеляр І. - Впровадження дистанційного навчання в освітній процес медичних закладів вищої освіти, Кушнір Л. (2021)
Швардак М. - Делегування повноважень як технологія ефективного педагогічного менеджменту, Галус О. (2021)
Совік Т. - Застосування методу "сторітелінг" у ході вивчення дисциплін "Практикум шкільного музичного репертуару" та "Хорове диригування" (2021)
Бондар Т. - Міжкультурна компетентність майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти в контексті вимог глобалізованого суспільства (2021)
Базелюк О. - Основні тренди і виклики цифровізації у вищій освіті (2021)
Вовк В. - Професійна адаптація вчителя-початківця до педагогічної діяльності в сучасній школі (2021)
Савка І. - Навчально-методичне забезпечення творчих робіт у процесі професійно-педагогічної підготовки, Якимович Т. (2021)
Демянчук М. - Організація самостійної роботи студентів – майбутніх бакалаврів сестринської справи на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій, Олійник Н. (2021)
Пинзеник О. - Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти (2021)
Алєксєєв О. - Соціальні та педагогічні актуалітети підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2021)
Джанда Г. - Наступність у системі "коледж-університет" при підготовці майбутніх учителів початкових класів на засадах праксеологічого підходу (2021)
Коструба Н. С. - Передмова (2022)
Бондаренко Н. П. - Професіоналізм фахівців силових структур: теоретичний аналіз проблеми, Скаленко П. В. (2022)
Бородулькіна Т. О. - Актуалізація екзистенціальних смислів як форма психологічної інтервенції в кризовій психології (2022)
Gawda B. - Basic hope and existential anxiety among adulthood generations (2022)
Гошовська Д. Т. - Психологічні особливості тривожності й саногенності депривованої особистості, Гошовський Я. О. (2022)
Диса О. В. - Психологічні особливості застосування ненормативної лексики у міжособиснісній комунікації, Чумак А. В. (2022)
Дмитріюк Н. C. - Психологічні особливості емоційних переживань у молодшому шкільному віці (2022)
Дучимінська Т. І. - Емоційний інтелект та соціальні навички у дітей з особливими освітніми потребами: діагностично-дослідницький аспект, Коць М. О., Кульчицька А. В. (2022)
Журавльова О. В. - Особливості концептуалізації випадку у межах психоаналітичного напрямку, Журавльов О. А. (2022)
Завада Т. Ю. - Ніяковіння жінок через своє тіло під час інтимної близкості з партнером (BISC-UA): україномовна адаптація шкали, Широка А. О. (2022)
Засєкіна Л. В. - Крос-культурна адаптація та стандартизація шкали симптомів моральної травми, Козігора М. А. (2022)
Іванашко О. Є. - Психологічні індикатори емоційної безпеки батьків дітей з особливими освітніми потребами, Вірна Ж. П., Сіпко Л. О. (2022)
Кетлер-Митницька Т. C. - Оцінка стійкості змін компонентів інтернальності майбутніх психологів у результаті впровадження авторської програми (2022)
Кихтюк О. В. - Особливості психологічної підтримки населення в період військових дій методом символдрами (імагінативної психотерапії) в роботі клінічного психолога (2022)
Коваль Г. В. - Психосемантична репрезентація колективного суб’єкта волонтерської діяльності в структурі суб’єктивного досвіду (2022)
Коструба Н. C. - Ціннісні орієнтації як чинник медіарелігійності особистості: емпіричний аналіз (2022)
Крижановська З. Ю. - Роль типу прив’язаності в сприйманні романтичних взаємин чоловіків та жінок, Бабак К. В. (2022)
Лазорко О. В. - Арт-терапія як метод духовної підтримки пацієнтів у клінічній практиці, Федотова Т. В. (2022)
Логвись О. Я. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки у майбутніх педагогів у процесі професійного становлення (2022)
Мушкевич В. О. - Змістовні складові особистісного функціонування військовослужбовців відповідно до рівня освіти (2022)
Мушкевич М. І. - Теорія і практика психологічного консультування сімей (2022)
Пастрик Т. В. - Методологічні засади дослідження емоційної експресивності родичів стосовно осіб із хронічними шлунково-кишковими захворюваннями (2022)
Савелюк Н. М. - Психологічне благополуччя студентської молоді: порівняльний аналіз у ковідному і воєнному контекстах (2022)
Стояцька Г. М. - Характерологічні прояви толерантності до невизначеності у осіб, які працюють з custody records (2022)
Szepietowska E. M. - Subjective assessment of changes in life during covid-19 pandemic: comparison of polish and ukrainian adults, Zawadzka E., Filipiak S. (2022)
Хазратова Н. В. - Готовність до розв’язання конфліктів як чинник психічного здоров’я адвоката у його професійній діяльності, Малімон Л. Я., Терентьєв О. В., Олійник А. В. (2022)
Черкаський А. В. - Психологічна діагностика сумісності і спрацьованості в управлінських командах (2022)
Шевчук О. П. - Сучасні тенденції в американській психології спорту і фізичних вправ, Власюк Д. П. (2022)
Савелюк Н. C. - Рецензія. Сучасний "Фароський маяк" в антикризовій "Одіссеї": світло психологічної теорії та практики (2022)
Gun’ko V. M. - Textural characteristics and organization of composites with fumed silicas and high-molecular weight compounds (2022)
Багацька Г. М. - Вплив частинок йодиду міді різної дисперсності на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae, Мазуренко Р. В., Махно С. М., Горбик П. П. (2022)
Gerashchenko I. I. - Hydrophilic/hydrophobic wound care preparation based on the nanoscale silica: physicochemical and technological aspects, Stepanyuk K. О., Chepliaka O. М., Borysenko M. V., Pakhlov E. M., Klyuchkov D. G., Vinogradova K. G. (2022)
Kartel M. T. - Hong-Ou-Mandel quantum effect on "polymer – multiwall CNT” composites, Karachevtseva L. A., Sementsov Yu. I., Lytvynenko O. O. (2022)
Kartel M. T. - Changes in the structure and properties of graphene oxide surfaces during reduction and modification, Voitko K. V., Grebelna Y. V., Zhuravskyi S. V., Ivanenko K. O., Kulyk T. V., Makhno S. M., Sementsov Yu. I. (2022)
Biliuk A. A. - Kinetic theory of absorption of ultrashort laser pulses by ensembles of metallic nanoparticles under conditions of surface plasmon resonance, Semchuk O. Yu., Havryliuk O. O. (2022)
Soldatkina L. M. - Adsorption of cationic dyes on barley straw modified by citric acid: kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies, Yanar M. A. (2022)
Золотаренко О. Д. - Переваги та недоліки електродугових методів синтезу вуглецевих наноструктур, Уалханова М. Н., Рудакова О. П., Аханова Н. Е., Золотаренко Ан. Д., Щур Д. В., Габдуллин М. Т., Гаврилюк Н. А., Золотаренко О. Д., Чимбай М. В. (2022)
Contents (2021)
Argiropoulos D. - The autonomy as an expression of the human being (2021)
Bovsunivska N. M. - Educational potential of music art of estates of Polish Commonwealth (XVI-XVIII centuries) (2021)
Samoylyukevych I. V. - Developing emotional intelligence in primary school learners in the context of teaching Еnglish, Svoboda V. V. (2021)
Bredikhina I. V. - Systematic support for the development of the pedagogical team of the college (2021)
Vasylyshyna N. M. - Arrangement of future international relations experts' individul work related to studying english during practical classes (2021)
Kolomiiets A. А. - Methodological aspects of fundamentalization of mathematical knowledge of future specialists in the field of electronics and telecommunications (2021)
Skyrda T. S. - The use of specialized tutoring methods in higher institutions for the second bachelor’s degree students during teachinglearning the foreign business language based on the faculty of international relations (2021)
Kiriachok M. V. - Using storeteling as an innovative method during the process of teaching social and humanitarian disciplines in medical HEIs, Horai O. V., Antonov O. V. (2021)
Гнатківський Б. М. - Систематизація показників якісної та кількісної оцінки потенціалу підприємства (2017)
Борисова Т. М. - Оцінка якісних параметрів надавачів послуг міського громадського транспорту Тернополя: результати емпіричного дослідження (2017)
Деркач О. В. - Функції та стратегічні орієнтири соціальної відповідальності у підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу (2017)
Грибовська Ю. М. - Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці (2017)
Демченко О. В. - Стратегічне управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах мінливого економічного середовища (2017)
Дерій Ж. В. - Удосконалення механізмів державного управління та регулювання розвитку аграрного виробництва України, Галицький О. М., Лівінський А. І. (2017)
Добровольська О. В. - Кредитна політика у сфері кредитної кооперації (2017)
Кіндзерський Ю. В. - Деіндустріальний парадокс економічних трансформацій в Україні (2017)
Кміть В. М. - Зарубіжний досвід функціонування системи прямого оподаткування та доцільність його застосування у національній практиці, Яскевич О. І. (2017)
Ужва А. М. - Оцінка екологічних показників сталого розвитку сільського господарства регіону (2017)
Гордуновський О. М. - Формування соціальної відповідальності вітчизняних підприємств у контексті висвітлення прозорості їх функціонування (2017)
Огієнко М. М. - Концепт розвитку людського потенціалу через призму модернізації регіональних соціально-економічних систем (2017)
Нікон Д. Є. - Регіональні особливості та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку економіки в умовах перманентних кризових явищ, Михайлов М. С., Румянцев І. В., Бурцев О. В. (2017)
Рогатіна Л. П. - Методологія регіонального моніторингу та аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2017)
Абрамик М. І. - Розвиток альтернативних джерел палива в Україні, Івашків І. М. (2017)
Дахно І. І. - Рецензія на монографію Галицького Олександра Миколайовича "Теоретико-методологічні концепти розвитку механізму державного регулювання аграрного виробництва в Україні" (2017)
Матвієць Л. Г. - Навички управління стресом у практиці лікарів первинного рівня медичної допомоги (2022 )
Галушко О. А. - Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет: особливості перебігу та проявів больового синдрому, Болюк М. В. (2022 )
Ільков О. В. - Інтерактивний тренінг як спосіб змінити ставлення до вакцинації на прикладі вакцини від COVID-19, Колесник П. О., Колесник А. П., Русановська О. В., Микита Т. Р., Сабов О. О., Калій В. В. (2022 )
Khimion L. V. - Is renoprotection real for patients with hyperuricemia?, Burianov O. A., Nayshtetik I. M., Rotova S. О., Smiyan S. I., Danyliuk S. V., Kicha N. V., Sytiuk T. O., Lebedeva T. O., Trophanchuk V. V. (2022 )
Сидорчук А. Р. - Стратифікація ризиків розвитку метаболічних розладів та артеріальної гіпертензії з урахуванням алельного стану генів NOS3 (RS2070744) та GNB3 (RS5443) (2022 )
Нетяженко В. З. - МРТ як ефективний інструмент діагностики і моніторингу ендокардиту Леффлера на етапах лонгітудинального спостереження, Мальчевська Т. Й., Шкала Л. В., Козачишин Н. І., Алтуніна Н. В. (2022 )
Сміян С. І. - Особливості перебігу COVID-19 у пацієнтів із псоріатичним артритом, Білуха А. В., Кошак Б. О., Грималюк О. І., Сміян В. О. (2022 )
Галушко О. А. - Роль дексмедетомідину у структурі анестезіологічного забезпечення операцій ендопротезування кульшового і колінного суглобів у хворих на цукровий діабет, Зенкіна Л. М. (2022 )
Михайленко В. Л. - Профілактика ожиріння – запорука здоров’я нації (2022 )
Потаскалова В. С. - Показники артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла або ожирінням при офісному вимірюванні та добовому моніторуванні (2022 )
Маньковський Д. С. - Якість життя і соціального функціонування пацієнтів, які перенесли кардіохірургічні втручання (2022 )
Процюк О. В. - Діагностика та лікування первинного гіпотиреозу лікарем загальної практики – сімейним лікарем (2022 )
Шкала Л. В. - Ураження серця при цукровому діабеті (Огляд літератури) (2022 )
Title (2022)
Table of contents (2022)
Ус І. В. - Оцінювання системи гемостазу у вагітних із плацентарною дисфункцією методом ротаційної тромбоеластометрії, Жук С. І., Демянюк С. В. (2022)
Гормональна терапія первинної оваріальної недостатності. Погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів (2022)
Прощенко О. М. - Вплив гістеректомії на функцію збережених яєчників та корекція гормонального дисбалансу, Венцківська І. Б. (2022)
Романенко Т. Г. - Імуноморфологічні ознаки хронічного ендометриту у пацієнток після невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій, Гайдук А. Д. (2022)
Deinichenko O. V. - Indicators of angiogenesis and hormonal profile in pregnant women with chronic hypertension in the first trimester, Sіusіuka V. G., Krut Yu. Ya., Gaidai N. V., Pavlyuchenko M. I., Puchkov V. A., Bohomolova O. A. (2022)
Кротік О. І. - Динаміка показників функціонування системи мати–плацента–плід у вагітних з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі (2022)
Коньков Д. Г. - Перспективні напрямки для створення стратегії ефективної медикаментозної профілактики прееклампсії (Огляд літератури), Бевз Г. В., Піскун А. О., Боднарчук О. В. (2022)
Осташко Т. О. - Зміни у світовій торгівлі та торговельній політиці в умовах пандемії COVID-19: виклики і можливості для України, Кобута І. В. (2020)
Гаркавенко В. І. - Вплив валютної лібералізації на економіку України, Єршова Г. В. (2020)
Брус С. І. - Трансформація індустрії фінансових послуг під впливом фінтеху: глобальний та регіональний виміри (2020)
Близнюк В. В. - Інституційне забезпечення інклюзивності ринку праці України (2020)
Небрат В. В. - Структурні та фінансові ризики капіталізації землі: уроки вітчизняної історії, Гордіца К. А., Горін Н. О. (2020)
Пашкевич О. О. - Зайнятість трудових ресурсів у сільському господарстві Білорусі: структурно-динамічні параметри, прогнозні тенденції (2020)
Скорік К. А. - Структурні трансформації промислового сектора Європейського Союзу (2020)
Швець С. М. - Моделювання впливу державного боргу на економічне зростання в Україні (2020)
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" репрезентує свої основні видання, які побачили світ упродовж останніх двох років (2020)
Блог головного редактора (2022)
Бєлоусова Л. І. - Розбудова економіки України у повоєнний час: нариси, Літвінова І. М., Бєлоусов Я. І. (2022)
Doronina M. - Territorial communities as a productive force of the region, Mykhailenko D. (2022)
Hajiyeva S. - Regulation issues of price fluctuations in the agricultural market (2022)
Плєтньов М. В. - Трансформація економічного простору України через війну (2022)
Калінеску Т. В. - Роль інноваційної дифузії щодо розвитку соціально-економічних систем (2022)
Прозоров Д. В. - Організаційно-методичні засади аудиту інтегрованої звітності підприємств, Юрченко О. С. (2022)
Ліхоносова Г. С. - Осучаснення напрямів нівелювання фінансової напруженності : загрози виникнення продовольчої кризи (2022)
Бондарєва Т. І. - Організаційні аспекти створення інформаційної системи управління ризиками підприємства (2022)
Зеленко О. О. - Мотивація та стимулювання розвитку інновативності соціально-економічних систем (2022)
Новини науки та практики (2022)
Редакційна колегія рекомендує (2022)
Рецензенти (2022)
Вимоги до оформлення (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kliuiev O. - Science in Wartime (2022)
Tkachenko N. - Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks), Alexeychuk V. (2022)
Juodkaitė-Granskienė G. - Сomparative characteristics of bills on forensic science, Frolov M. (2022)
Yatsenko I. - Stages of expert research and their application in the forensic veterinary examination of animal carcasses (2022)
Gaydamakina D. - Research on short manuscripts made by the elderly and old age people, Tamoshiunaite R. (2022)
Naumenko S. - Features of forensic research on wheeled vehicles with LPG equipment, Bragnik V., Sandu I. (2022)
Pozdnyakov Y. - Challenging issues of performing forensic economic examinations of reports on independent expert valuation of asset value, Bratishko I. (2022)
Chornyy S. - Authenticate images based on their semantic segmentation in deep learning neural networks with their pre-processing with use of filtering methods, Brendel O., Gratiashvili D. (2022)
Ivankov V. - Principles of forensic economics as a theoretical basis for its conducting (2022)
International support during the war (2022)
Martynyuk A. A. - Stability and Сontrol: Theory, Methods, and Applications (review) (2022)
Богданов В. Л. - Опорні реакції частково-знімних зубних протезів, Григоренко О. Я., Маланчук В. О., Сороченко Г. В., Тормахов М. М. (2022)
Камінський А. О. - Тензорно-нелінійні визначальні рівняння для пружного тіла з первісною анізотропією, Курчаков Є. Є. (2022)
Голуб В. П. - Щодо розрахунку деформацій повзучості тонкостінних трубчастих елементів із лінійно-в’язкопружних матеріалів за умов розтягу із крученням, Павлюк Я. В., Рєзник В. С. (2022)
Мейш В. Ф. - Динамічна поведінка тришарових еліпсоїдальних оболонок при нестаціонарних навантаженнях, Мейш Ю. А., Майбородіна Н. В., Герасименко В. А. (2022)
Киричок І. Ф. - Термомеханічна поведінка і довговічність піддатливих на зсув непружних оболонок обертання з п’єзоелектричними накладками при осесиметричних резонансних коливаннях, Чернюшок О. А. (2022)
Плащинська А. В. - Щодо визначення тривалості стадій розповсюдження тріщин втоми в тонких алюмінієвих пластинах з концентраторами напружень (2022)
Ромасевич Ю. О. - Синтез оптимального керування рухом системи "кран-вантаж" у вигляді зворотного зв’язку, Ловейкін В. С., Хорошун А. С., Макарець В. В. (2022)
Тунік А. А. - Про стабілізацію інформаційно-вимірювальної системи у подвійному кардановому підвісі на борту літального апарату, Сущенко О. А., Азарсков В. М. (2022)
Курєннов С. С. - Напружений стан напускного клейового з’єднання пластини з круглим отвором та концентричною пластиною-накладкою, Барахов К. П. (2022)
Kalina A. - Static Properties of Plain Journal Bearing, Mazurkow A., Oleksy M., Wierzba B. (2022)
Manoj G. - Design and Development of a Collapsible Wheel for Wheelchair-based Applications Using Aluminum 6061 Material, Sanjay H. S., Dinesh P. A., Manoj M. , Pavan Kumar K. (2022)
Павленко В. - Електоральна історія популістських правих партій Австрії, Франції та Нідерландів (1980-2017 роки), Половін М. (2021)
Рендюк Т. - До витоків української еміграції: передумови, основні форми та напрямки формувань зарубіжних груп і колоній етнічних українців (2021)
Пиріг Р. - Індійська дипломатична місія до імператора Октавіана Августа в дзеркалі індоєвропейських контактів (2021)
Рибачок І. - Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945–1957) (2021)
Лу В. - Порівняльний аналіз заснування китайських та американських аналітичних центрів (2021)
Цвєтков О. - Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз (2021)
Чеберкус Д. - Зовнішня політика ЄС і Росії в Арктиці як чинник формування стратегії діяльності України в полярних регіонах Землі, Федчук А., Жеребчук С. (2021)
Чотарі Ю. - Ґрунтовна праця про закарпатську "Просвіту": рецензія на книгу Павла Федаки "Закарпатська "Просвіта" у постатях її діячів (1920–2020)" (2021)
Матяш І. - Ганна Чикаленко-Келлер: перша українська жінка-дипломат – учасниця міжнародного форуму, Старовойтенко І. (2021)
Габер Є. - Новітні тренди у дипломатії: що змінює дипломатичний світ сьогодні і яким він буде у майбутньому? (2021)
Діброва О. - У пошуках стратегічної глибини для України (до 30-ї річниці Незалежності України) (2021)
Костюк О. - Найважливіше в житті – це краса (2021)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2022)
Brubaker L. - Зміни мікробіому при гострому і хронічному панкреатиті: систематичний огляд, Luu S., Hoffman Kl., Wood A., Navarro Cagigas M., Yao Q., Petrosino Jf., Fisher W., Van Buren G. (2022)
Бондар В. Г. - Можлива роль підшлункової залози у регуляції рівня вільних нуклеїнових кислот при пухлинному зростанні, Губергріц Н. Б., Кайряк О. В. (2022)
Губергріц Н. Б. - Панкреатин 8000: місце у клінічній практиці (2022)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит: про деякі ускладнення, особливості диференційної діагностики, Ферфецька К. В., Піц Л. О. (2022)
Усенко О. Ю. - Парадуоденальний панкреатит: патоморфологічна характеристика захворювання та кореляція з клінічним перебігом, Хомяк І. В., Хомяк А. І., Кропельницький В. О., Савицька І. М., Малик А. В., Кроль М. Е. (2022)
Бабінець Л. С. - Етіологічний профіль зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози при остеоартрозі у коморбідності із патологією органів травної системи, Галабіцька І. М. (2022)
Губергріц Н. Б. - Клінічне спостереження гострого панкреатиту, асоційованого з вакцинацією проти COVID-19, Алхазов Ю. М., Абдуллаєва Н. А. (2022)
Губергріц Н. Б. - Детективні історії відкриття панкреатичних проток, Бєляєва Н. В., Можина Т. Л. (2022)
Циммерман Я. С. - У науку не можна входити з чорного ходу (2022)
Труш О. М. - Методологія управління конфліктами в медичній сфері (2022)
Соколова А. - Універсалізм духовної музики британського композитора Джона Раттера (2021)
Джулай Г. - "Заза" Р. Леонковалло в руслі традицій веристського музичного театру (2021)
Дутчак В. - "Український передзвін" карильйону і бандур: результати Всеукраїнського мистецького проекту (2021)
Шерстій У. - Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів й хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі, Водяний Б. (2021)
Турчак Л. - Соломія Крушельницька в українському та світовому музично-театральному мистецтві (2021)
Бобечко О. - Мистецька спадщина Одарки Бандрівської у виконавській практиці (2021)
Бабій Н. - Модифікація теми міста у візуальному мистецтві Західної України другої половини ХХ століття (2021)
Чжао Ч. - Воєнна тематика в нових няньхуа Китаю кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Кравчук Ю. - Художньо-композиційні принципи рекламного плаката перших десятиліть ХХІ століття (2021)
Личковах В. - До аналізу мистецької семіосфери в українській етнокультурі (2021)
Швець Н. - Філософська методологія в сучасних музикознавчих дослідженнях (2021)
Козінчук В. - Канон і стиль у сакральному мистецтві (на основі праць Г. К. Вагнера), Павлюк М. (2021)
Кашаюк В. - Психологічні засади інтонування : погляд в історію музикознавчих уявлень, Павлюк Н., Ігнатова Л. (2021)
Водяний Б. - Українська академічна пісня у сучасному соціокультурному просторі, Задорожна Т. (2021)
Шиман К. - Терміносистема дослідження новітніх прийомів утворення художньої форми у віртуальній реальності (2021)
Охітва Х. - Національна ментальність та ідентичність у музиці : дефініції та кореляція понять (2021)
Ян Ц. - Історіографія дослідження творчості китайського художника-кераміста Гу Цзинчжоу (кінець XX – початок XXI ст.) (2021)
Войтович О. - Створення моделі просторового звукового образу (на прикладі концертної зали) (2021)
Павлюк Т. - Тенденції розвитку бальної хореографії у Північній Америці кінця XІX – початку XXI століття (2021)
Грек В. - Твори І. Стравінського в балеті: хронологія та типологія, Луговенко Т. (2021)
Хмельова А. - Характерні особливості танцю модерн у сучасному балетному просторі (2021)
Чжао Ж. - Естетика українського народного традиційного танцю : семіотичний підхід, Водяна В. (2021)
Мостова І. - Синтез бойового та хореографічного мистецтв. Специфіка взаємодії (2021)
Мельничук Ю. - Український театр на шляху до власної ідентичності: історичні передумови, виклики та перспективи (2021)
Сорока М. - Сценічні рецепції творів В. Винниченка наприкінці ХХ – перших двох десятиліттях ХХІ ст. (2021)
Соколенко Н. - Режисерсько-організаційна діяльність Станіслава Мойсеєва у контексті реформування Київського Академічного Молодого театру (2021)
Виткалов С. - Український театр крізь призму регіонального глядача (2021)
Черепанин М. - Вектори композиторського стилю та виконавської школи Віктора Власова (з нагоди 85-ї річниці народження композитора), Булда М. (2021)
Євгеньєва М. - Творча діяльність Лариси Атаманчук у контексті бандурного виконавства Тернопільщини (2021)
Грушко В. І. - Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з ENTSO-E: економічний вимір (2022)
Горбачук О. І. - Дипломатія України в електроенергетичній сфері (2022)
Живко З. Б. - Аналіз загроз прісноводній безпеці, Стадник М. Є. (2022)
Копитко М. І. - Аналіз стану та проблем використання економіко-математичних методів та моделей в дослідженні фінансових злочинів, Миськів Г. В., Вінічук М. В. (2022)
Правдивець О. М. - Економічна безпека, як найвища функція держави (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського