Мисак А. Р. - Унгуломікоз великої рогатої худоби: лікування й профілактичні заходи (огляд літератури), Леньо Ю. М., Гутий Б. В., Крупник Я. Г., Цісінська С. В., Ігліцький І. І., Дудчак І. П. (2021)
Котелевич В. А. - Якість і безпечність харчових продуктів – запорука здоров’я майбутніх поколінь, Волківський І. А., Пінський О. В., Давиденко Л. М. (2021)
Кирилів Б. Я. - Вплив аліментарних чинників на засвоєння поживних речовин корму та продуктивність птиці, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Гутий Б. В. (2021)
Трофимчук А. М. - Рибоводно-технологічне обґрунтування рециркуляційної аквасистеми для африканського кларієвого сома Clarias gariepinus (Burchell, 1822), Гриневич Н. Є., Романчук Б. А., Світельський М. М. (2021)
Кушнір І. І. - Вплив ентерококів на чутливість умовно-патогенної мікрофлори до антибіотиків, Семен І. С., Цісарик О. Й., Кушнір І. М. (2021)
Трофимчук А. М. - Моніторинг продуктивних та біохімічних показників молоді Clarias gariepinus за згодовування кормів Skretting та Ройчер АКВА в експериментальних умовах, Бітюцький В. С., Гриневич Н. Є., Олешко О. А., Поліщук В. М., Трофимчук М. І., Харчишин В. М., Поліщук С. А. (2021)
Велесик Т. А. - Бактеріологічний контроль молока корів та ефективність протимаститних заходів, Болтик Н. П., Сачук Р. М., Стравський Я. С., Кацараба О. А., Пономарьова С. А., Пінчук О. М. (2021)
Крамаренко О. С. - Кореляція між гетерозиготністю за мікросателітами ДНК та ознаками відтворення свиноматок великої білої породи, Крамаренко С. С., Луговий С. І., Атаманюк І. П. (2021)
Лобойко Ю. В. - Технології вирощування коропа та їх особливості, Барило Є. О., Вачко Ю. Р., Барило Б. С., Рачківська І. Р. (2021)
Гурин А. В. - Продуктивність перепелів за використання у комбікормі поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, Голубєва Т. А. (2021)
Борщ О. О. - Вплив способу видалення і зберігання гною на якість органічної продукції, Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Ковальський Ю. В. - Вплив якості корму на розвиток і продуктивність бджолиних маток, Гутий Б. В., Федак В. В., Ковальська Л. М., Дружбяк А. Й. (2021)
Осадча Ю. В. - Вплив довжини світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну функцію курей, Сахацький Г. І. (2021)
Кропивка Ю. Г. - Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи., Бомко В. С., Кропивка С. Й. (2021)
Паламарчук В. Я. - Основи ведення товарного рибного господарства з вирощування товстолоба в полікультурі з коропом в умовах ТОВ "Ковчег” міста Києва, Льотка Г. І., Главатчук В. А. (2021)
Циганчук О. Б. - Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-Кр (2021)
Федорович Є. І. - Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів., Федорович В. В., Боднар П. В., Филь С. І., Димчук А. В., Оріхівський Т. В. (2021)
Литвин Н. А. - Оцінка якості ставкових вод Львівщини та перспективи використання біомаси фітопланктону цих водойм, Руденко О. П., Гутий Б. В. (2021)
Велесик Т. А. - Контроль якості вершкового масла, Сачук Р. М., Гутий Б. В., Кушнірук А. С., Пепко В. О., Кацараба О. А. (2021)
Малащук О. О. - Оцінка якості вод південного бугу в межах Хмельницької області та біотехнологічні шляхи вирішення їх очищення, Руденко О. П. (2021)
Соболєв О. І. - Моделюючий вплив Селену на організм курчат-бройлерів, Гутий Б. В., Засуха Ю. В., Каркач П. М., Фесенко В. Ф., Бількевич В. В., Кузьменко П. І., Машкін Ю. О., Соболєва С. В. (2021)
Січенко О. М. - Вплив ранньовесняної підгодівлі на розвиток бджолиних сімей в умовах природних угідь Полісся (2021)
Грабарівська В. Л. - Вплив умов утримання бджолиних сімей взимку на їхню продуктивність (2021)
Халак В. І. - Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку продуктивності, Гутий Б. В., Усенко С. О., Шостя А. М. (2021)
Вислоцька Л. В. - Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові поросят за дії кормової добавки "Силімевіт”, Гутий Б. В., Халак В. І., Мартишук Т. В., Тодорюк В. Б., Садницька О. І., Магрело Н. В., Сус Г. В., Висоцький А. О., Вус У. М., Магрело В. Р. (2021)
Терпай В. П. - Водотоки Карпатського біосферного заповідника як середовище існування, відтворення і збереження генофондових ресурсів риб (2021)
Крушельницька О. В. - Вплив препарату "Аміксин” на імунний статус коропових риб, Кравець С. І. (2021)
Поліщук Т. В. - Кормова поведінка та молочна продуктивність корів різної вгодованості, Бондаренко В. В. (2021)
Півторак Я. І. - Формування м’ясної продуктивності бугайців в залежності від рівня годівлі, Саламаха І. Ю., Голодюк І. П., Міль О. О., Денькович Б. С. (2021)
Карпик Г. В. - Дослідження технологічних властивостей хліба виготовленого з додаванням бурякового квасу, Кухтин М. Д., Сельський В. Р., Назарко І. С., Покотило О. С., Гайдамака М. Г. (2021)
Лю Я. - Вплив параметрів вакуумної мікрохвильової сушки на фізико-хімічні властивості буряків, Сабадаш С., Гао Д., Шан Ф., Дуань Ч. (2021)
Король-Безпала Л. П. - Органолептичні показники та харчова цінність арахісу смаженого із мережі готельно-рестораних комплексів Київщини, Мерзлов С. В., Маршалок В. А., Мерзлова Г. В., Шурчкова Ю. О., Калініна Г. П., Гребельник О. П. (2021)
Чижанська Н. В. - Жирнокислотний склад сала свиней при використанні різних кормових засобів в раціонах, Поліщук А. А. (2021)
Голембовська Н. В. - Дослідження змін показників якості напівфабрикатів під час зберігання (2021)
Мерзлов С. В. - Фізико-хімічні та органолептичні показники рослинного молока, яке використовують у готельно-ресторанних комплексах, Шурчкова Ю. О., Цебро А. Д., Гребельник О. П., Калініна Г. П., Роль Н. В. (2021)
Пешук Л. В. - Перспективи використання екстрактивних олій з пряно-ароматичної сировини в технології формованих напівфабрикатів, Сімонова І. І. (2021)
Самілик М. - Вплив введення рисових висівок на кисломолочний напій, Цинь С., Ло Я. (2021)
Білонога Ю. - Використання нових чисел подібності Bl та Blturb. для оптимізації розрахунку та вибору теплообмінного обладнання за роботи з нанофлюїдними теплоносіями, Стибель В., Максисько О., Драчук У. (2021)
Лебеденко Т. - Екологічний менеджмент в готельно-ресторанному комплексі, Крусір Г., Шунько Г., Соколова В., Соколова Т., Макас А. (2021)
Сливка Н. Б. - Розроблення технології йогурту з кавою, Скульська І. В. (2021)
Свідрак І. Г. - Кінематичне проеціювання в сучасних технологіях, Афтаназів І. С., Строган О. І., Шевчук А. О. (2021)
Сливка Н. Б. - Дослідження якісних показників морозива парфе з овочевими наповнювачами, Білик О. Я., Дроник Г. В., Наговська В. О. (2021)
Бомба М. Я. - Особливості заcтocування біологічно цінної рocлиннoї cирoвини Скoлiвщини у вигoтoвленнi cтрав галицькoї кухні, Майкова С. В., Ромашко І. С., Шемедюк Н. П. (2021)
Сторожук В. М. - Основні аспекти захисту навколишнього середовища від міського шуму, Кшивецький Б. Я., Маєвська О. М., Сомар Г. В., Соколовський І. А., Мельников О. В. (2021)
Цісарик О. - Технологія йогурту "Карпатський” із використанням штаму Enterococcus faecium, як допоміжної культури з пробіотичними властивостями, Сливка І., Дроник Г., Мусій Л., Сенченко О. (2021)
Мерзлов С. В. - Оцінка меду як десерту в готельно-ресторанних комплексах, Шурчкова Ю. О., Недашківський В. М., Мерзлова Г. В., Недашківська Н. В. (2021)
Хмеляр І. - Впровадження дистанційного навчання в освітній процес медичних закладів вищої освіти, Кушнір Л. (2021)
Швардак М. - Делегування повноважень як технологія ефективного педагогічного менеджменту, Галус О. (2021)
Совік Т. - Застосування методу "сторітелінг" у ході вивчення дисциплін "Практикум шкільного музичного репертуару" та "Хорове диригування" (2021)
Бондар Т. - Міжкультурна компетентність майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти в контексті вимог глобалізованого суспільства (2021)
Базелюк О. - Основні тренди і виклики цифровізації у вищій освіті (2021)
Вовк В. - Професійна адаптація вчителя-початківця до педагогічної діяльності в сучасній школі (2021)
Савка І. - Навчально-методичне забезпечення творчих робіт у процесі професійно-педагогічної підготовки, Якимович Т. (2021)
Демянчук М. - Організація самостійної роботи студентів – майбутніх бакалаврів сестринської справи на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій, Олійник Н. (2021)
Пинзеник О. - Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти (2021)
Алєксєєв О. - Соціальні та педагогічні актуалітети підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2021)
Джанда Г. - Наступність у системі "коледж-університет" при підготовці майбутніх учителів початкових класів на засадах праксеологічого підходу (2021)
Коструба Н. С. - Передмова (2022)
Бондаренко Н. П. - Професіоналізм фахівців силових структур: теоретичний аналіз проблеми, Скаленко П. В. (2022)
Бородулькіна Т. О. - Актуалізація екзистенціальних смислів як форма психологічної інтервенції в кризовій психології (2022)
Gawda B. - Basic hope and existential anxiety among adulthood generations (2022)
Гошовська Д. Т. - Психологічні особливості тривожності й саногенності депривованої особистості, Гошовський Я. О. (2022)
Диса О. В. - Психологічні особливості застосування ненормативної лексики у міжособиснісній комунікації, Чумак А. В. (2022)
Дмитріюк Н. C. - Психологічні особливості емоційних переживань у молодшому шкільному віці (2022)
Дучимінська Т. І. - Емоційний інтелект та соціальні навички у дітей з особливими освітніми потребами: діагностично-дослідницький аспект, Коць М. О., Кульчицька А. В. (2022)
Журавльова О. В. - Особливості концептуалізації випадку у межах психоаналітичного напрямку, Журавльов О. А. (2022)
Завада Т. Ю. - Ніяковіння жінок через своє тіло під час інтимної близкості з партнером (BISC-UA): україномовна адаптація шкали, Широка А. О. (2022)
Засєкіна Л. В. - Крос-культурна адаптація та стандартизація шкали симптомів моральної травми, Козігора М. А. (2022)
Іванашко О. Є. - Психологічні індикатори емоційної безпеки батьків дітей з особливими освітніми потребами, Вірна Ж. П., Сіпко Л. О. (2022)
Кетлер-Митницька Т. C. - Оцінка стійкості змін компонентів інтернальності майбутніх психологів у результаті впровадження авторської програми (2022)
Кихтюк О. В. - Особливості психологічної підтримки населення в період військових дій методом символдрами (імагінативної психотерапії) в роботі клінічного психолога (2022)
Коваль Г. В. - Психосемантична репрезентація колективного суб’єкта волонтерської діяльності в структурі суб’єктивного досвіду (2022)
Коструба Н. C. - Ціннісні орієнтації як чинник медіарелігійності особистості: емпіричний аналіз (2022)
Крижановська З. Ю. - Роль типу прив’язаності в сприйманні романтичних взаємин чоловіків та жінок, Бабак К. В. (2022)
Лазорко О. В. - Арт-терапія як метод духовної підтримки пацієнтів у клінічній практиці, Федотова Т. В. (2022)
Логвись О. Я. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки у майбутніх педагогів у процесі професійного становлення (2022)
Мушкевич В. О. - Змістовні складові особистісного функціонування військовослужбовців відповідно до рівня освіти (2022)
Мушкевич М. І. - Теорія і практика психологічного консультування сімей (2022)
Пастрик Т. В. - Методологічні засади дослідження емоційної експресивності родичів стосовно осіб із хронічними шлунково-кишковими захворюваннями (2022)
Савелюк Н. М. - Психологічне благополуччя студентської молоді: порівняльний аналіз у ковідному і воєнному контекстах (2022)
Стояцька Г. М. - Характерологічні прояви толерантності до невизначеності у осіб, які працюють з custody records (2022)
Szepietowska E. M. - Subjective assessment of changes in life during covid-19 pandemic: comparison of polish and ukrainian adults, Zawadzka E., Filipiak S. (2022)
Хазратова Н. В. - Готовність до розв’язання конфліктів як чинник психічного здоров’я адвоката у його професійній діяльності, Малімон Л. Я., Терентьєв О. В., Олійник А. В. (2022)
Черкаський А. В. - Психологічна діагностика сумісності і спрацьованості в управлінських командах (2022)
Шевчук О. П. - Сучасні тенденції в американській психології спорту і фізичних вправ, Власюк Д. П. (2022)
Савелюк Н. C. - Рецензія. Сучасний "Фароський маяк" в антикризовій "Одіссеї": світло психологічної теорії та практики (2022)
Gun’ko V. M. - Textural characteristics and organization of composites with fumed silicas and high-molecular weight compounds (2022)
Багацька Г. М. - Вплив частинок йодиду міді різної дисперсності на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae, Мазуренко Р. В., Махно С. М., Горбик П. П. (2022)
Gerashchenko I. I. - Hydrophilic/hydrophobic wound care preparation based on the nanoscale silica: physicochemical and technological aspects, Stepanyuk K. О., Chepliaka O. М., Borysenko M. V., Pakhlov E. M., Klyuchkov D. G., Vinogradova K. G. (2022)
Kartel M. T. - Hong-Ou-Mandel quantum effect on "polymer – multiwall CNT” composites, Karachevtseva L. A., Sementsov Yu. I., Lytvynenko O. O. (2022)
Kartel M. T. - Changes in the structure and properties of graphene oxide surfaces during reduction and modification, Voitko K. V., Grebelna Y. V., Zhuravskyi S. V., Ivanenko K. O., Kulyk T. V., Makhno S. M., Sementsov Yu. I. (2022)
Biliuk A. A. - Kinetic theory of absorption of ultrashort laser pulses by ensembles of metallic nanoparticles under conditions of surface plasmon resonance, Semchuk O. Yu., Havryliuk O. O. (2022)
Soldatkina L. M. - Adsorption of cationic dyes on barley straw modified by citric acid: kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies, Yanar M. A. (2022)
Золотаренко О. Д. - Переваги та недоліки електродугових методів синтезу вуглецевих наноструктур, Уалханова М. Н., Рудакова О. П., Аханова Н. Е., Золотаренко А. Д., Щур Д. В., Габдуллин М. Т., Гаврилюк Н. А., Золотаренко О. Д., Чимбай М. В. (2022)
Contents (2021)
Argiropoulos D. - The autonomy as an expression of the human being (2021)
Bovsunivska N. M. - Educational potential of music art of estates of Polish Commonwealth (XVI-XVIII centuries) (2021)
Samoylyukevych I. V. - Developing emotional intelligence in primary school learners in the context of teaching Еnglish, Svoboda V. V. (2021)
Bredikhina I. V. - Systematic support for the development of the pedagogical team of the college (2021)
Vasylyshyna N. M. - Arrangement of future international relations experts' individul work related to studying english during practical classes (2021)
Kolomiiets A. А. - Methodological aspects of fundamentalization of mathematical knowledge of future specialists in the field of electronics and telecommunications (2021)
Skyrda T. S. - The use of specialized tutoring methods in higher institutions for the second bachelor’s degree students during teachinglearning the foreign business language based on the faculty of international relations (2021)
Kiriachok M. V. - Using storeteling as an innovative method during the process of teaching social and humanitarian disciplines in medical HEIs, Horai O. V., Antonov O. V. (2021)
Гнатківський Б. М. - Систематизація показників якісної та кількісної оцінки потенціалу підприємства (2017)
Борисова Т. М. - Оцінка якісних параметрів надавачів послуг міського громадського транспорту Тернополя: результати емпіричного дослідження (2017)
Деркач О. В. - Функції та стратегічні орієнтири соціальної відповідальності у підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу (2017)
Грибовська Ю. М. - Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці (2017)
Демченко О. В. - Стратегічне управління розвитком ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах мінливого економічного середовища (2017)
Дерій Ж. В. - Удосконалення механізмів державного управління та регулювання розвитку аграрного виробництва України, Галицький О. М., Лівінський А. І. (2017)
Добровольська О. В. - Кредитна політика у сфері кредитної кооперації (2017)
Кіндзерський Ю. В. - Деіндустріальний парадокс економічних трансформацій в Україні (2017)
Кміть В. М. - Зарубіжний досвід функціонування системи прямого оподаткування та доцільність його застосування у національній практиці, Яскевич О. І. (2017)
Ужва А. М. - Оцінка екологічних показників сталого розвитку сільського господарства регіону (2017)
Гордуновський О. М. - Формування соціальної відповідальності вітчизняних підприємств у контексті висвітлення прозорості їх функціонування (2017)
Огієнко М. М. - Концепт розвитку людського потенціалу через призму модернізації регіональних соціально-економічних систем (2017)
Нікон Д. Є. - Регіональні особливості та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку економіки в умовах перманентних кризових явищ, Михайлов М. С., Румянцев І. В., Бурцев О. В. (2017)
Рогатіна Л. П. - Методологія регіонального моніторингу та аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2017)
Абрамик М. І. - Розвиток альтернативних джерел палива в Україні, Івашків І. М. (2017)
Дахно І. І. - Рецензія на монографію Галицького Олександра Миколайовича "Теоретико-методологічні концепти розвитку механізму державного регулювання аграрного виробництва в Україні" (2017)
Матвієць Л. Г. - Навички управління стресом у практиці лікарів первинного рівня медичної допомоги (2022 )
Галушко О. А. - Гострий коронарний синдром у хворих на цукровий діабет: особливості перебігу та проявів больового синдрому, Болюк М. В. (2022 )
Ільков О. В. - Інтерактивний тренінг як спосіб змінити ставлення до вакцинації на прикладі вакцини від COVID-19, Колесник П. О., Колесник А. П., Русановська О. В., Микита Т. Р., Сабов О. О., Калій В. В. (2022 )
Khimion L. V. - Is renoprotection real for patients with hyperuricemia?, Burianov O. A., Nayshtetik I. M., Rotova S. О., Smiyan S. I., Danyliuk S. V., Kicha N. V., Sytiuk T. O., Lebedeva T. O., Trophanchuk V. V. (2022 )
Сидорчук А. Р. - Стратифікація ризиків розвитку метаболічних розладів та артеріальної гіпертензії з урахуванням алельного стану генів NOS3 (RS2070744) та GNB3 (RS5443) (2022 )
Нетяженко В. З. - МРТ як ефективний інструмент діагностики і моніторингу ендокардиту Леффлера на етапах лонгітудинального спостереження, Мальчевська Т. Й., Шкала Л. В., Козачишин Н. І., Алтуніна Н. В. (2022 )
Сміян С. І. - Особливості перебігу COVID-19 у пацієнтів із псоріатичним артритом, Білуха А. В., Кошак Б. О., Грималюк О. І., Сміян В. О. (2022 )
Галушко О. А. - Роль дексмедетомідину у структурі анестезіологічного забезпечення операцій ендопротезування кульшового і колінного суглобів у хворих на цукровий діабет, Зенкіна Л. М. (2022 )
Михайленко В. Л. - Профілактика ожиріння – запорука здоров’я нації (2022 )
Потаскалова В. С. - Показники артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та надмірною масою тіла або ожирінням при офісному вимірюванні та добовому моніторуванні (2022 )
Маньковський Д. С. - Якість життя і соціального функціонування пацієнтів, які перенесли кардіохірургічні втручання (2022 )
Процюк О. В. - Діагностика та лікування первинного гіпотиреозу лікарем загальної практики – сімейним лікарем (2022 )
Шкала Л. В. - Ураження серця при цукровому діабеті (Огляд літератури) (2022 )
Title (2022)
Table of contents (2022)
Ус І. В. - Оцінювання системи гемостазу у вагітних із плацентарною дисфункцією методом ротаційної тромбоеластометрії, Жук С. І., Демянюк С. В. (2022)
Гормональна терапія первинної оваріальної недостатності. Погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів (2022)
Прощенко О. М. - Вплив гістеректомії на функцію збережених яєчників та корекція гормонального дисбалансу, Венцківська І. Б. (2022)
Романенко Т. Г. - Імуноморфологічні ознаки хронічного ендометриту у пацієнток після невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій, Гайдук А. Д. (2022)
Deinichenko O. V. - Indicators of angiogenesis and hormonal profile in pregnant women with chronic hypertension in the first trimester, Sіusіuka V. G., Krut Yu. Ya., Gaidai N. V., Pavlyuchenko M. I., Puchkov V. A., Bohomolova O. A. (2022)
Кротік О. І. - Динаміка показників функціонування системи мати–плацента–плід у вагітних з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі (2022)
Коньков Д. Г. - Перспективні напрямки для створення стратегії ефективної медикаментозної профілактики прееклампсії (Огляд літератури), Бевз Г. В., Піскун А. О., Боднарчук О. В. (2022)
Осташко Т. О. - Зміни у світовій торгівлі та торговельній політиці в умовах пандемії COVID-19: виклики і можливості для України, Кобута І. В. (2020)
Гаркавенко В. І. - Вплив валютної лібералізації на економіку України, Єршова Г. В. (2020)
Брус С. І. - Трансформація індустрії фінансових послуг під впливом фінтеху: глобальний та регіональний виміри (2020)
Близнюк В. В. - Інституційне забезпечення інклюзивності ринку праці України (2020)
Небрат В. В. - Структурні та фінансові ризики капіталізації землі: уроки вітчизняної історії, Гордіца К. А., Горін Н. О. (2020)
Пашкевич О. О. - Зайнятість трудових ресурсів у сільському господарстві Білорусі: структурно-динамічні параметри, прогнозні тенденції (2020)
Скорік К. А. - Структурні трансформації промислового сектора Європейського Союзу (2020)
Швець С. М. - Моделювання впливу державного боргу на економічне зростання в Україні (2020)
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" репрезентує свої основні видання, які побачили світ упродовж останніх двох років (2020)
Блог головного редактора (2022)
Бєлоусова Л. І. - Розбудова економіки України у повоєнний час: нариси, Літвінова І. М., Бєлоусов Я. І. (2022)
Doronina M. - Territorial communities as a productive force of the region, Mykhailenko D. (2022)
Hajiyeva S. - Regulation issues of price fluctuations in the agricultural market (2022)
Плєтньов М. В. - Трансформація економічного простору України через війну (2022)
Калінеску Т. В. - Роль інноваційної дифузії щодо розвитку соціально-економічних систем (2022)
Прозоров Д. В. - Організаційно-методичні засади аудиту інтегрованої звітності підприємств, Юрченко О. С. (2022)
Ліхоносова Г. С. - Осучаснення напрямів нівелювання фінансової напруженності : загрози виникнення продовольчої кризи (2022)
Бондарєва Т. І. - Організаційні аспекти створення інформаційної системи управління ризиками підприємства (2022)
Зеленко О. О. - Мотивація та стимулювання розвитку інновативності соціально-економічних систем (2022)
Новини науки та практики (2022)
Редакційна колегія рекомендує (2022)
Рецензенти (2022)
Вимоги до оформлення (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kliuiev O. - Science in Wartime (2022)
Tkachenko N. - Models of the system of forensic science institutions in Ukraine (advantages and risks), Alexeychuk V. (2022)
Juodkaitė-Granskienė G. - Сomparative characteristics of bills on forensic science, Frolov M. (2022)
Yatsenko I. - Stages of expert research and their application in the forensic veterinary examination of animal carcasses (2022)
Gaydamakina D. - Research on short manuscripts made by the elderly and old age people, Tamoshiunaite R. (2022)
Naumenko S. - Features of forensic research on wheeled vehicles with LPG equipment, Bragnik V., Sandu I. (2022)
Pozdnyakov Y. - Challenging issues of performing forensic economic examinations of reports on independent expert valuation of asset value, Bratishko I. (2022)
Chornyy S. - Authenticate images based on their semantic segmentation in deep learning neural networks with their pre-processing with use of filtering methods, Brendel O., Gratiashvili D. (2022)
Ivankov V. - Principles of forensic economics as a theoretical basis for its conducting (2022)
International support during the war (2022)
Martynyuk A. A. - Stability and Сontrol: Theory, Methods, and Applications (review) (2022)
Богданов В. Л. - Опорні реакції частково-знімних зубних протезів, Григоренко О. Я., Маланчук В. О., Сороченко Г. В., Тормахов М. М. (2022)
Камінський А. О. - Тензорно-нелінійні визначальні рівняння для пружного тіла з первісною анізотропією, Курчаков Є. Є. (2022)
Голуб В. П. - Щодо розрахунку деформацій повзучості тонкостінних трубчастих елементів із лінійно-в’язкопружних матеріалів за умов розтягу із крученням, Павлюк Я. В., Рєзник В. С. (2022)
Мейш В. Ф. - Динамічна поведінка тришарових еліпсоїдальних оболонок при нестаціонарних навантаженнях, Мейш Ю. А., Майбородіна Н. В., Герасименко В. А. (2022)
Киричок І. Ф. - Термомеханічна поведінка і довговічність піддатливих на зсув непружних оболонок обертання з п’єзоелектричними накладками при осесиметричних резонансних коливаннях, Чернюшок О. А. (2022)
Плащинська А. В. - Щодо визначення тривалості стадій розповсюдження тріщин втоми в тонких алюмінієвих пластинах з концентраторами напружень (2022)
Ромасевич Ю. О. - Синтез оптимального керування рухом системи "кран-вантаж" у вигляді зворотного зв’язку, Ловейкін В. С., Хорошун А. С., Макарець В. В. (2022)
Тунік А. А. - Про стабілізацію інформаційно-вимірювальної системи у подвійному кардановому підвісі на борту літального апарату, Сущенко О. А., Азарсков В. М. (2022)
Курєннов С. С. - Напружений стан напускного клейового з’єднання пластини з круглим отвором та концентричною пластиною-накладкою, Барахов К. П. (2022)
Kalina A. - Static Properties of Plain Journal Bearing, Mazurkow A., Oleksy M., Wierzba B. (2022)
Manoj G. - Design and Development of a Collapsible Wheel for Wheelchair-based Applications Using Aluminum 6061 Material, Sanjay H. S., Dinesh P. A., Manoj M. , Pavan Kumar K. (2022)
Павленко В. - Електоральна історія популістських правих партій Австрії, Франції та Нідерландів (1980-2017 роки), Половін М. (2021)
Рендюк Т. - До витоків української еміграції: передумови, основні форми та напрямки формувань зарубіжних груп і колоній етнічних українців (2021)
Пиріг Р. - Індійська дипломатична місія до імператора Октавіана Августа в дзеркалі індоєвропейських контактів (2021)
Рибачок І. - Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945–1957) (2021)
Лу В. - Порівняльний аналіз заснування китайських та американських аналітичних центрів (2021)
Цвєтков О. - Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз (2021)
Чеберкус Д. - Зовнішня політика ЄС і Росії в Арктиці як чинник формування стратегії діяльності України в полярних регіонах Землі, Федчук А., Жеребчук С. (2021)
Чотарі Ю. - Ґрунтовна праця про закарпатську "Просвіту": рецензія на книгу Павла Федаки "Закарпатська "Просвіта" у постатях її діячів (1920–2020)" (2021)
Матяш І. - Ганна Чикаленко-Келлер: перша українська жінка-дипломат – учасниця міжнародного форуму, Старовойтенко І. (2021)
Габер Є. - Новітні тренди у дипломатії: що змінює дипломатичний світ сьогодні і яким він буде у майбутньому? (2021)
Діброва О. - У пошуках стратегічної глибини для України (до 30-ї річниці Незалежності України) (2021)
Костюк О. - Найважливіше в житті – це краса (2021)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2022)
Brubaker L. - Зміни мікробіому при гострому і хронічному панкреатиті: систематичний огляд, Luu S., Hoffman Kl., Wood A., Navarro Cagigas M., Yao Q., Petrosino Jf., Fisher W., Van Buren G. (2022)
Бондар В. Г. - Можлива роль підшлункової залози у регуляції рівня вільних нуклеїнових кислот при пухлинному зростанні, Губергріц Н. Б., Кайряк О. В. (2022)
Губергріц Н. Б. - Панкреатин 8000: місце у клінічній практиці (2022)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит: про деякі ускладнення, особливості диференційної діагностики, Ферфецька К. В., Піц Л. О. (2022)
Усенко О. Ю. - Парадуоденальний панкреатит: патоморфологічна характеристика захворювання та кореляція з клінічним перебігом, Хомяк І. В., Хомяк А. І., Кропельницький В. О., Савицька І. М., Малик А. В., Кроль М. Е. (2022)
Бабінець Л. С. - Етіологічний профіль зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози при остеоартрозі у коморбідності із патологією органів травної системи, Галабіцька І. М. (2022)
Губергріц Н. Б. - Клінічне спостереження гострого панкреатиту, асоційованого з вакцинацією проти COVID-19, Алхазов Ю. М., Абдуллаєва Н. А. (2022)
Губергріц Н. Б. - Детективні історії відкриття панкреатичних проток, Бєляєва Н. В., Можина Т. Л. (2022)
Циммерман Я. С. - У науку не можна входити з чорного ходу (2022)
Труш О. М. - Методологія управління конфліктами в медичній сфері (2022)
Соколова А. - Універсалізм духовної музики британського композитора Джона Раттера (2021)
Джулай Г. - "Заза" Р. Леонковалло в руслі традицій веристського музичного театру (2021)
Дутчак В. - "Український передзвін" карильйону і бандур: результати Всеукраїнського мистецького проекту (2021)
Шерстій У. - Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів й хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі, Водяний Б. (2021)
Турчак Л. - Соломія Крушельницька в українському та світовому музично-театральному мистецтві (2021)
Бобечко О. - Мистецька спадщина Одарки Бандрівської у виконавській практиці (2021)
Бабій Н. - Модифікація теми міста у візуальному мистецтві Західної України другої половини ХХ століття (2021)
Чжао Ч. - Воєнна тематика в нових няньхуа Китаю кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Кравчук Ю. - Художньо-композиційні принципи рекламного плаката перших десятиліть ХХІ століття (2021)
Личковах В. - До аналізу мистецької семіосфери в українській етнокультурі (2021)
Швець Н. - Філософська методологія в сучасних музикознавчих дослідженнях (2021)
Козінчук В. - Канон і стиль у сакральному мистецтві (на основі праць Г. К. Вагнера), Павлюк М. (2021)
Кашаюк В. - Психологічні засади інтонування : погляд в історію музикознавчих уявлень, Павлюк Н., Ігнатова Л. (2021)
Водяний Б. - Українська академічна пісня у сучасному соціокультурному просторі, Задорожна Т. (2021)
Шиман К. - Терміносистема дослідження новітніх прийомів утворення художньої форми у віртуальній реальності (2021)
Охітва Х. - Національна ментальність та ідентичність у музиці : дефініції та кореляція понять (2021)
Ян Ц. - Історіографія дослідження творчості китайського художника-кераміста Гу Цзинчжоу (кінець XX – початок XXI ст.) (2021)
Войтович О. - Створення моделі просторового звукового образу (на прикладі концертної зали) (2021)
Павлюк Т. - Тенденції розвитку бальної хореографії у Північній Америці кінця XІX – початку XXI століття (2021)
Грек В. - Твори І. Стравінського в балеті: хронологія та типологія, Луговенко Т. (2021)
Хмельова А. - Характерні особливості танцю модерн у сучасному балетному просторі (2021)
Чжао Ж. - Естетика українського народного традиційного танцю : семіотичний підхід, Водяна В. (2021)
Мостова І. - Синтез бойового та хореографічного мистецтв. Специфіка взаємодії (2021)
Мельничук Ю. - Український театр на шляху до власної ідентичності: історичні передумови, виклики та перспективи (2021)
Сорока М. - Сценічні рецепції творів В. Винниченка наприкінці ХХ – перших двох десятиліттях ХХІ ст. (2021)
Соколенко Н. - Режисерсько-організаційна діяльність Станіслава Мойсеєва у контексті реформування Київського Академічного Молодого театру (2021)
Виткалов С. - Український театр крізь призму регіонального глядача (2021)
Черепанин М. - Вектори композиторського стилю та виконавської школи Віктора Власова (з нагоди 85-ї річниці народження композитора), Булда М. (2021)
Євгеньєва М. - Творча діяльність Лариси Атаманчук у контексті бандурного виконавства Тернопільщини (2021)
Грушко В. І. - Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з ENTSO-E: економічний вимір (2022)
Горбачук О. І. - Дипломатія України в електроенергетичній сфері (2022)
Живко З. Б. - Аналіз загроз прісноводній безпеці, Стадник М. Є. (2022)
Копитко М. І. - Аналіз стану та проблем використання економіко-математичних методів та моделей в дослідженні фінансових злочинів, Миськів Г. В., Вінічук М. В. (2022)
Правдивець О. М. - Економічна безпека, як найвища функція держави (2022)
Румик І. І. - Фінансове забезпечення підприємств: можливості використання когнітивного моделювання, Пилипенко О. О. (2022)
Taha M. D. - The impact of the COVID-19 pandemic and Russia's war against Ukraine on the quality of life in the context of threats to global food security, Liashenko O. (2022)
Ткач Д. К. - Електроенергетика України під час українсько – російської війни, Грушко В. І. (2022)
Алькема В. Г. - Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій (2022)
Андрієнко М. В. - Теоретико-методичні засади механізму державного управління соціальними проектами у сфері цивільного захисту, Гаман П. І., Калиненко Л. В., Овчаренко Б. О., Гордєєв П. М. (2022)
Гаврилюк С. П. - Тенденції розвитку операційної діяльності туристичних підприємств в Україні, Сокол Т. Г., Міхо О. І., Хорошенюк А. П. (2022)
Кириченко О. С. - Сучасні аспекти та технології управління розвитком підприємств (2022)
Козійчук О. Г. - Організаційно-управлінські ресурси розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2022)
Лошенюк О. В. - Cучасні стратегії в міжнародному маркетингу, Галан Л. В., Посохов І. М. (2022)
Мала І. Б. - Дистанційне навчання, як дієвий інструмент управлінської освіти (2022)
Salii B. - Leadership framework in educational system of Ukraine (2022)
Абаніна Г. В. - Психологічні особливості життєвої перспективи комбатантів, Корецький В. М. (2022)
Живоглядов Ю. О. - Екзистенційна психологія кризових станів особистості: тривога та вина в переживанні вибору майбутнього, Носаль Л. Г. (2022)
Петрунько О. В. - Міжособистісна комунікація та реплікація досвіду в проблемних сімейних системах, Склярук А. В. (2022)
Сингаївська І. В. - Психологічні засоби профілактики та подолання синдрому "професійного вигорання" у фахівців ЗМІ, Довгань І. Л. (2022)
Sheviakov O. - Рsycological provision of processes modernization of metallurgical production management, Burlakova I., Kornienko V. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Sawa-Czajka E. - Politics is a woman (2021)
Kosukhina K. - Mechanism of provision of social services as an essential factor of self-organization of society and civil initiative (2021)
Kriukov O. - Organizational and legal mechanism of public administration in the field of environmental security in the context of sustainable development and globalization, Semiletov O. (2021)
Losieva Yu. G. - Conceptual approaches to determining the mechanisms of state regulation of social investment (2021)
Maistro S. - Directions of transformation of state policy in the context of the need for sectoral integration of Ukraine in the branches and spheres of the European union, Kropyvnytskyi V., Krykhtina Yu., Treskov A. (2021)
Pomaza-Ponomarenko A. - Gender opportunities implementation steate in Ukraine and worldwide amid covid-19 pandemic and security assurance, Lopatchenko I., Batyr Yu. (2021)
Kravchenko Zh. - Information security as one of the components of national security of Ukraine (2021)
Vladymyrov M. - Application of firearms as one of the means of coordination by the state within the competence of employees of internal affairs, Paliukh V. (2021)
Hren L. - Qualitative professional training of future rescuers as the key to increasing society and state security, Koshkarov Yu. (2021)
Kulinich O. V. - Typology of social enterprises and systematization of their classification features as a component of the formation of public policy on the development of social entrepreneurship, Orel Yu. L., Bykovets K. Yu. (2021)
Koziol W. - Bezrobocie jako jeden z powodow dysfunkcjonalnosci rodziny w ocenie pracownikow pomocy spolecznej miasta chelm (2021)
Primush R. B. - Public administration in national security protection: the USA experience for Ukraine (2021)
Staniuk W. - Historia powolania national center for forensic science jako przyklad wykorzystania potencjalu naukowo akademickiego (2021)
Yakovlev M. Yu. - Creation and application of information and analytical systems for the national guard of Ukraine in the interests of the citizens safety ensurance, Stryzhak O. Y., Semenko Y. Yu., Yevtushenko I. V. (2021)
Pysarevsky S. - International experience of public-private partnership in the sphere of logistics security forces (2021)
Lysyi А. O. - The use of information and communication technologies in the management of local governments (2021)
Polyakova N. O. - Formation and implementation of modern regional personnel policy (2021)
Karpechenkova G. V. - Basic methods and principles of formation of the state policy of counteraction to domestic violence (2021)
Korotenko D. O. - Stages of reforming the institution of local selfgovernment on the example of the Republic of Poland (2021)
Balueva O. - Features of assessment of the influence of processes of forced migration on socio-economic development of regions, Arakelova I. (2021)
Solovey D. - State policy of social and economic stabilization in the context of declining financial and economic efficiency of enterprises (2021)
Purnak V. - Social and humanitarian state policy in the educational sphere of the national guard (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Batyr Yu. - Leadership and dictatory in control the country: fascism and war, Lopatchenko I. (2022)
Postupna О. - Role of education in ensuring social progress: publicmanagement aspect, Stepanko О. (2022)
Kriukov O. - Facilities of mass communication in informative society (2022)
Kropyvnytskyi V. - State policy of Ukraine's integration into the international safty area in the conditions of global transformations, Krykhtina Yu., Treskov A., Maistro S. (2022)
Hrabar N. - Opportunities and challenges for development of rural green tourism in Ukraine: the puplic management aspect, Hren L., Karlyuk S. (2022)
Shuvanov A. - Structuring the national economy: theoretical aspect (2022)
Lopatchenko I. - Psychological features of the success of the leader in public administration (2022)
Midina A. - Personnel potential of the national guard of Ukraine: organizational and legal problems during martial law (2022)
Tokarchuk D. - Peculiarities of application of the project approach in public administration (2022)
Slipets V. - Priorities and ways to improve the interaction of local authorities and self-government in the process of improving the system of territorial organization of power in Ukraine (2022)
Leonenko N. - The oretical aspects of mechanisms of formation of sustainable development of the region (2022)
Pulʹ S. - The essence and features of mechanisms of public involvement in the management of general secondary education institutions in Ukraine in the context of decentralization (2022)
Semiletov O. - Peculiarities of training of public administration specialists in the conditions of armed aggression (2022)
Ihnatiev O. - State and problems of the information mechanism of public management of monitoring of the state of potentially dangerous objects in Ukraine (2022)
Kurilo A. - The place and role of forming information security in the system of public policy (2022)
Tsymbal B. - The concept of personal security in the context of the transformation of legal relations in society (2022)
Title (2021)
Нехлопочин О. С. - Клінічні класифікації травматичних ушкоджень шийного відділу хребта на субаксіальному рівні. Частина 6. Біомеханічна класифікація Ben L. Allen, Слинько Е. І., Вербов В. В. (2021)
Павлов А. І. - Клітинна трансплантація: історія розвитку, біоетичні та правові аспекти, перспективи в лікуванні черепно-мозкової травми, Каджая М. В., Готін О. С. (2021)
Нехлопочин О. С. - Біомеханічна оцінка значення глибини введення транспедикулярного гвинта і установки поперечних стяжок при лікуванні травматичних ушкоджень грудо-поперекового переходу: дослідження методом скінченних елементів при стискальному навантаженні, Вербов В. В., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2021)
Медведєв В. В. - Модель висічення бічного половинного фрагмента спинного мозку на нижньогрудному рівні для потреб відновної нейрохірургії і нейротрансплантології, Абдалла І. М., Драгунцова Н. Г., Савосько С. І., Васлович В. В., Цимбалюк В. І., Войтенко Н. В. (2021)
Паламар О. І. - Ендоскопічна хірургія кавернозної ангіоми стовбура головного мозку в ділянці водопроводу мозку. Клінічний випадок, Гук А. П., Тесленко Д. С., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В. (2021)
Artioukhina N. K. - Theoretical fundamentals of the calculating three-mirror decenter anastigmats methodology (2021)
Микитенко В. І. - Наземний роботизований комплекс з пасивним вимірюванням дальності, Сенаторов В. М., Гурнович А. В. (2021)
Кучеренко О. К. - Визначення параметрів акустооптичного дефлектора для лазерно-променевої системи наведення ракет (2021)
Пістун Є. П. - Структурно-параметрична оптимізація газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів фізико-механічних параметрів плинних середовищ, Матіко Г. Ф., Крих Г. Б. (2021)
Ціпоренко О. В. - Аналіз складових похибки важільних силовідтворюючих установок (2021)
Gryshanova І. - Ultrasonic measurement technology in automated control of water resources (2021)
Головачов П. Г. - Дослідження величини невизначенності вимірювання температури теплоносія у трубопроводах накладними перетворювачами температури, Коробко І. В., Кротевіч В. В. (2021)
Лещенко О. I. - Метод розрахунку сил різання моделюванням CAD системою геометричних параметрів зрізу радіусними фрезами (2021)
Platov I. - Hexapod movement algorithms to avoid interference. Angular movement, Pavlovskyi O., Pavlovska Yu. (2021)
Запорожець А. О. - Апаратно-програмне забезпечення системи автоматичного керування процесом спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності. Частина 2. Алгоритмічне та програмне забезпечення, Куц Ю. В. (2021)
Писарець А. В. - Про вибір оптимальної форми тіла обтікання вихрового витратоміра, Мельник А. М., Драчук О. О. (2021)
Мартиненко В. І. - Біоімпедансний аналіз в діагностиці стану шкіри, Терещенко М. Ф. (2021)
Яненко О. П. - Вибірковий підсилювач частоти комутації високочутливого радіометра з температурною компенсацією АЧХ, Вірченко Л. А. (2021)
Скицюк В. І. - Вплив перетворень технологічного фантома об’єкта на якість виготовлення, Клочко Т. Р. (2021)
Анінго Д. Ч. - Кардіопротективна дія метформіну при експериментальному ізопротереноліндукованому інфаркті міокарда, Левенець О. О., Коваль Д. Б., Островерха К. Л., Лой Г. Я., Кланца М. П., Черняшова В. В., Олещук О. М. (2022)
Васильченко В. С. - Кількісні зміни індоксилу сульфату за хронічної хвороби нирок (2022)
Венгер О. П. - Досвід надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які лікувалися У КНП "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" ТОР, Шкробот В. В., Іваніцька Т. І., Дуве Х. В., Герасимюк К. О. (2022)
Друцул-Мельник Н. В. - До питання імунопрофілактики інфекційних хвороб у дітей в період пандемії СОVID-19, Іванова Л. А., Колоскова О. К., Гарас М. Н. (2022)
Кульбіцька В. В. - Субмікроскопічні зміни ендокриноцитів кіркової речовини надниркових залоз через 14 діб після змодельованої опікової травми, Небесна З. М. (2022)
Покровська Н. К. - Діагностична цінність визначення деяких маркерів запалення при коронавірусній інфекції залежно від характеру ураження легеневої тканини, Крехтюк В. А., Склярова О. Є., Магійович С. Р., Скляров Є. Я. (2022)
Фік В. Б. - Патоморфологічні прояви у пародонті при експериментальному опіоїдному впливі упродовж шести тижнів та після його чотиритижневої відміни, Савка І. І., Матківська Р. М. (2022)
Ціпкало А. І. - Зв'язок диспозиційного оптимізму із задоволенням роботою медичних сестер, які працюють позмінно, та фактори, що на нього впливають, Марущак М. І. (2022)
Щурко М. М. - Особливості клітинного імунітету в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, ускладнену метаболічним синдромом, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Башта Г. В. (2022)
Бойцанюк С. І. - Підтримуюча терапія у комплексному лікуванні пародонтиту, Манащук Н. В., Пацкань Л. О., Чорній Н. В. (2022)
Лук'янчук В. Д. - Ключові ланки патогенезу легеневої недостатності при COVID-19 та шляхи фармакокорекції, Гордійчук Д. О., Шевчук О. О. (2022)
Міклашевська О. А. - Ендометріозасоційовані дисплазії молочних залоз: особливості діагностики та лікування (2022)
Керівництво для авторів (2022)
Shumeiko O. - Building of sales promotion rating, Davidchik O. (2021)
Білецький А. С. - Про методи гнучкого надання та модифікації ресурсів у інтерфейсах веб-служб у мікросервісній архітектурі, Божуха Л. М. (2021)
Поліський Ю. Д. - Про квадратне коріння в системі залишкових класів (2021)
Шумейко О. О. - Порівняльне дослідження методів розпізнавання облич, Шевченко В. В., Жульковський О. О., Жульковська І. І. (2021)
Федiй О. Д. - Про підходи визначення місцезнаходження об'єктів, Божуха Л. М. (2021)
Шумейко О. О. - Використання методів data mining для обробки мовної інформації, Сотник В. C., Жульковська І. І., Жульковський О. А. (2021)
Litot O. - Mathematical model of the process interaction of а coulter of sowing complexwith аsoil under complicated conditions of its operation, Man’ko T. (2021)
Maksimenko O. - Modeling the influence of friction on the stability the process and force parameters when rolling in a modern wire block, Nikulin A., Pryimak A., Krivov V. (2021)
Sereda B. - Thermodynamic characteristics of supersaturated solid solutions in the Ni–Al system: comparison of different approaches, Hina B., Sereda D. (2021)
Грудкіна Н. С. - Розвиток енергетичного методу балансу потужностей на основі розширення бази кінематичних модулів складної конфігурації, Алієв І. С., Малій Х. В., Левченко В. М. (2021)
Baskevich O. - Modeling of conditions of phase transformations in micro-areas of metal materials with extreme penetration of microparticles, Sobolev V., Sereda B., Sereda D. (2021)
Філоненко Н. Ю. - Математичне моделювання стійкості первинних фаз при кристалізації сплаву Fe-C-Mn-Si-Ti-Al-N, Бабаченко О. І., Кононенко Г. А. (2021)
Sereda D. - Physical and mechanical modeling of obtaining protective coatings for parts doped with silicon, titanium and boron, Kruhliak D., Belozor I., Kiforuk D., Prolomov A. (2021)
Shmatko D. - Determination of regularities of change of passenger flows during the existing route network of buses on city routes, Sasov A., Averyanov V., Kravchuk O. (2021)
Sereda B. - The influence of parameters of crushing and sorting complex operation on the transport process of technological waste recycling routes, Kruhliak I., Mukovska D. (2021)
Hryshchenko A. - Mathematical modeling and comparison of the dynamics of strikes on two types of vests for martial ARTS, Krasnikov K. (2021)
Romaniuk A. - Spatial-time continuum in the energy-information-time field of the volume universe, Romaniuk R. (2021)
Title (2022)
Content (2022)
Dolynska L. - Psycholinguistic Dimensions of Designing the Future by Adolescents and Youth, Grinova O. (2022)
Estaji M. - Teacher Educators’ Perceptions of Critical Incidents in Teaching Practice: The Case of Novice EFL Teachers, Fatalaki J. A. (2022)
Issa S. - Relationship Between Age and Lexical Access, Alfarhan A., Awadh F., Aradhya A. (2022)
Kolisnichenko T. - Exploring Concepts of the English-Language Tourism Advertising Discourse in Pre-Pandemic and Pandemic Times, Osovska I., Tomniuk L. (2022)
Kostina T. - Gender Features of Verbal Representation of the Concept "Gender Inequality" by University Students, Drozdova D., Bulakh I. (2022)
Kotys O. - Common Errors in English Aphasic Discourse, Bondar T., Servatovych V. (2022)
Kyuchukov H. - Rural Bilingual Roma Children and Theory of Mind Competencies (2022)
Mir F. A. - The Role of Proficiency in Kashmiri Language in Phonological Processing Skills: A Cognitive-Linguistic Approach, Khan A. (2022)
Pastryk T. - Translation and Cross-Cultural Adaptation of Expressed Emotion Measure, Kots M. (2022)
Rabab’ah G. - A Socio-Pragmatic Study of Gender Differences in the Use of "Walak" (Woe) and Its Variants in Spoken Jordanian Arabic, Al-Yasin N., Yagi S. (2022)
Rusalkina L. - Theoretical and Methodological Principles of Teaching Professional English to Future Doctors, Tomashevska A. (2022)
Semkiv I. - Linguistic and Psychometric Validation of the Ukrainian Translation of the Inventory of Personality Organization-Revised (IPO-R-UKR), Turetska K., Kryvenko I., Kechur R. (2022)
Sharma S. K. - Reframing English Studies in India: Socio-Psycholinguistic Issues (2022)
Shmiher T. - Modest Grief in the Office of the Dead: A Case Study of Emotion Terms in Translations of the Orthodox Funeral Vigil (2022)
Starko V. - A Category with Multiple Centers: The Case of the Ukrainian Verbal Prefix Za- (2022)
Taraban R. - A Psycholinguistic Analysis of Inter-Ethnic Views of Ethics, Saraff S., Zasiekin S., Biswal R. (2022)
Vokalchuk H. - Taras Shevchenko’s Neologism Снігоквіт (Snihokvit): Psycholinguistic, Lexico-Semantic and Cultural Aspects, Danylyuk N., Lytvyn K., Malevych L., Rohach O. (2022)
Zasiekina L. - A Concept Analysis of Moral Injury in Ukrainian National Guard Service Members’ Narratives: A Clinical Case Study, Kokun O., Kozihora M., Fedotova T., Zhuravlova O., Bojko M. (2022)
Zembyska M. - ESL Students’ Perceptions of Error Correction Techniques in Oral Production: A Level-Based Approach, Romanova Y., Chumak N. (2022)
Zubach O. - Psycholinguistic and Cultural Implications of German Stimulus Words Humor and Lachen in Association Test (2022)
Верзун А. - Державне регулювання агропромислового виробництва: досвід Львівської області, Войнича Л. (2021)
Смолінський В. - Державні важелі та механізми стимулювання розвитку господарської діяльності аграрних підприємств, Овчиннікова Т., Іваницький І. (2021)
Гнатишин Л. - Ринок кормів для тваринництва: шляхи стабілізації, Прокопишин О. (2021)
Сиротюк Г. - Тенденції розвитку ринку органічної продукції в Україні (2021)
Темненко С. - Функціонування вітчизняного ринку кормових добавок та особливості формування попиту на них з боку тваринницьких підприємств (2021)
Brukh О. - Peculiarities of innovative activity in Ukraine, Sodoma R. (2021)
Булик О. - Підвищення управлінської результативності дочірніх підприємств Nestle в Україні, Федів І., Федів Р. (2021)
Боруцька Ю. - Шляхи еволюції агротуристичних кластерів як перспективного напряму розвитку туристичної сфери та сільського господарства, Крупа О., Стойко Н. (2021)
Szymańska Е. - The importance of production trends in the economic performance of fruit farms, Cherevko I., Rysh M. (2021)
Яців І. - Застосування конкурентних стратегій в управлінні фінансовим станом сільськогосподарських підприємств (2021)
Онисько С. - Удосконалення тарифної політики при страхуванні сільськогосподарських культур, Томашевський Ю. (2021)
Andrushko R. - Optimization of the accounting and analytical support for agricultural products quality, Myronchuk Z., Kulyna S. (2021)
Zelisko N. - Current state of foreign investment in Ukrainian agriculture (2021)
Богіра М. - Управління земельними ресурсами в період вільного ринку земель сільськогосподарського призначення, Солярчук Ю. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Уткіна Т. Ю. - Система автоматичного управління освітленням птахофабрики в режимах "світанок-захід", Кісельов В. Є., Рябцев В. Г. (2021)
Берестов Р. В. - Дослідження методів вимірювання активності радіонуклідів для калібрування джерел α-, β-, γ-випромінення, Гоц Н. Є. (2021)
Кобиць І. С. - Дослідження функціональних поверхонь мехатронних пристроїв методом мультизондової атомно-силової мікроскопії, Бруньов О. О., Андрієнко О. І., Білокінь С. О., Ротте С. В., Бондаренко М. О. (2021)
Лавданський А. О. - Підвищення швидкості операції множення перестановок за рахунок використання SIMD інструкцій, Фауре Е. В., Щерба В. О. (2021)
Бабенко В. Г. - Алгоритми застосування операцій перестановок, керованих інформацією, для реалізації криптоперетворення інформації, Миронюк Т. В., Кривоус Г. В. (2021)
Кучерук О. Я. - Оптимізаційний підхід в задачі маршрутизації комплектувальника, Драч І. В. (2021)
Ромашко С. В. - Моделі руху автотранспортних засобів при поздовжніх зіткненнях, Харенко В. Б., Підгорний М. В., Литовченко В. В. (2021)
Батурінець А. Г. - Подовження рядів даних за значеннями показників схожих рядів, Антоненко С. В. (2021)
Федоров Є. Є. - Метод очищення від шуму візуальної біометричної інформації, Уткіна Т. Ю. (2021)
Фауре Е. В. - Імітаційне моделювання процесу встановлення циклового синхронізму в системах зв’язку з нероздільним факторіальним кодуванням, Ступка Б. А. (2021)
Фауре Е. В. - Впровадження STEM-освіти в освітні програми закладів вищої освіти через кооперацію з підприємствами та компаніями, Заспа Г. О., Сисоєнко С. В. (2021)
Мацепа С. М. - Покращення якості оптичних поверхонь елементної бази інформаційних систем методом електронно-променевої мікрообробки, Канашевич Г. В., Коваленко Ю. І., Цинда Р. В., Жайворонок І. С. (2021)
Боровицький В. М. - Узагальнений метод демодуляції для отримання тривимірних цифрових зображень та його програмна реалізація, Микитенко В. І., Гудзь О. Є. (2021)
Хавікова К. Є. - Удосконалення технології очищення стічних вод із утилізацією осаду на коксохімічних підприємствах, Іванченко А. В. (2021)
Кириченко Є. П. - Дослідження механізму та розробка моделі розвитку процесу горіння піротехнічних сумішей металеве пальне + оксид металу при зовнішніх термічних діях, Ковалишин В. В., Гвоздь В. М., Ващенко В. А., Колінько С. О., Цибулін В. В. (2021)
Посувайло В. М. - Порівняння методів поверхневого зміцнення деталей машин покриттями, Шовкопляс М. В., Романів М. М., Малінін В. Ю. (2021)
Коцур В. В. - Стратегічні напрями використання криптовалют як новітніх фінансових інструментів, Ігнатенко М. М. (2022)
Васильєва О. О. - Соціальні інновації як нова модель взаємодії самоврядування та самоорганізації населення, Горошкова Л. А. (2022)
Меньшиков В. В. - Предпринимательский университет: актуальность создания, международный опыт, ситуация в Латвии, Ружа О. П. (2022)
Спис О. А. - Головні тенденції розвитку економічної лексики в сучасній українській мові (на основі праць відомих українських мовознавців початку ХХІ ст.) (2022)
Танана С. М. - Навчання професійному іншомовному спілкуванню майбутніх фахівців туризму: проблеми і перспективи (2022)
Чабан Г. В. - Інноваційні підходи в управлінні персоналом, Чабан В. Г. (2022)
Доброскок І. І. - Поведінкова економіка та сегментація споживчого ринку як чинники розвитку підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Пеньковський В. С., Яценко Я. І. (2022)
Isaikina О. - The role of effective communication in the process of forming a cohesive and motivated team, Navalna M. (2022)
Козій Т. В. - Вплив антимікробного пакування на забезпечення якості і безпечності харчових продуктів в умовах війни, Почтарьов С. О. (2022)
Зленко А. М. - Роль торгової марки в управлінні підприємством, Луцик О. О. (2022)
Мармуль Л. О. - Напрями підвищення ефективності розвитку підприємств соціальної інфраструктури у сільських громадах в умовах децентралізації, Жучінський О. Ю. (2022)
Романюк І. А. - Конкурентоспроможний розвиток підприємств сільського зеленого туризму з використанням технологій брендингу та ребрендингу продуктів і послуг, Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю. (2022)
Слюсар С. Т. - Організація обліку в установах державного сектору України: міжнародний контекст (2022)
Дуранкев Б. - Рост и/или развитие; рынок и/или план; иностранный и/или национальный капитал? (2022)
Костик Є. П. - Теоретичні засади економічного розвитку регіону та особливості формування його господарського механізму в контексті трансформаційних перетворень національної економіки, Овсієнко А. М. (2022)
Макаренко П. М. - Стратегічні імперативи використання інституційних індикаторів економічної безпеки в управлінні сталим розвитком, Величко Т. Г. (2022)
Макогон В. Д. - Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин в умовах децентралізації (2022)
Rybakova T. - Features of foreign economic activity in the modern global environment, Kuznietsova T. (2022)
Студінський В. А. - Люблінський трикутник у системі економічної безпеки Європи в контексті російсько-української війни 2014-2022 рр. (2022)
Сумець О. М. - Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об'єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня, Горошкова Л. А. (2022)
Сумець О. М. - Практика застосування евентуальної моделі для визначення місцеположення об'єктів логістичної інфраструктури України та її регіонів, Горошкова Л. А. (2022)
Dranyshnykov L. - Fuzzy modeling in control systems (2022)
Lytvynenko V. - Statistical methods of processing measurement data on measurement instruments, Marchenko S., Syanov O. (2022)
Гнатюк М. О. - Матричне представлення електродинамічного алгоритму методу шварца для розв’язання дифракційних задач, Гаркавенко І. С., Кононенко А. М. (2022)
Нарадовий В. В. - Дослідження хвильових рухів у тришаровій гідродинамічній системі "шар з твердим дном – шар – шар з кришкою", Харченко Д. С. (2022)
Lytvynenko V. - Numerical methods of integrating functions of metrological reliability of measuring instruments, Ryazancev O., Gnatyk M. (2022)
Авраменко В. І. - Статистичне дослідження властивостей степеневих розподілів, Строєва В. О. (2022)
Рязанцев О. В. - Імпульснe трактування ефектів допплера стосовно радіолока-ції, Кулик М. В., С’янов О. М. (2022)
Maksimenko O. - Kinetic simulation of rod rolling in a wire block, Nikulin A., Samokhval V., Pryimak A. (2022)
Sereda B. - Modeling and thermodynamic analysis of reactions during thermochemical pressing of powder intermetallic alloys, Belokon U., Kruhliak I., Sereda D., Kruhliak D. (2022)
Тищенко С. С. - Дослідження руху ґрунту по поверхні робочого органу (2022)
Cherneta O. - Use of combined strengthening method to obtain optimal composition of physico-mechanical characteristics of medium carbon, Sereda B., Kubich V. (2022)
Shmatko D. - Investigation of noise pollution by motor vehicles of the primagistral territories of Kamyansky, Sasov A., Averyanov V., Velykodnuy Е. (2022)
Sereda B. - Experimental study of hourly parameters technological routes of motor transport working in the quarry of the metallurgical enterprise, Mukovska D., Sereda D. (2022)
Щербаков П.М. - Математичне моделювання інтенсіфікаціі дроблення і подрібнення залізної руди, Сдвижкова О.О., Тимченко С.Є., Клименко Д.В. (2022)
Sereda B. - Mathematical modeling of obtaining wear-resistant coatings using self-propagating high-temperature synthesis technology, Kruhliak I., Sereda D. (2022)
Cherneta O. - Boriding technologies and their influence on surface modification (2022)
Levchuk K. - Sustainable city development as a key factor of country economic development, Romaniuk R. (2022)
Trikilo А. - Mathematical modeling and analysis of human cardiovascular system indicators, Bagriy V., Gulesha О., Voloshin R. (2022)
In memory of our author Korobochka Alexander Nikolayevich (2022)
Гончарова О. М. - Феномен жіночого мистецтва скульпторки Проперції де Россі у культурі чинквеченто Болоньї (2021)
Паур І. М. - Види оборонної архітектури Поділля на поштових листівках Польського товариства краєзнавчого (1907–1913 рр.) (2021)
Курочкін О. В. - Різдвяні ігри українців Закарпаття у міжвоєнний період (2021)
Козловська М. В. - Свято, святкові видовища як об’єкт дисертаційних досліджень українських науковців (2021)
Молчко У. Б. - До питання картини світу отця Остапа Нижанківського (2021)
Уварова Т. І. - Зв’язок із природою як ментальна основа української культури у творчості Лесі Українки, Фрейдліна В. В. (2021)
Галай О. І. - Паралітургійна музика Віктора Степурка в контексті культуротворчих процесів XXI століття (2021)
Каплун Т. - Гендерні аспекти дослідження народної традиції старообрядців Бессарабії (2021)
Чуприна Ю. В. - Інтеграція явища "воєнна культура" у межах культури соціуму (2021)
Гаюк І. Я. - Феноменологічна дескрипція основних історико-культурних практик вірменської діаспори в Україні (2021)
Хлистун Ю. І. - Використання символічних знаків у сучасному українському монументальному церковному живописі : класифікація, прихована семантика (2021)
Тормахова А. М. - Сучасний музей як простір художнього експерименту : досвід the museum of modern art (мома) (2021)
Вишневська Г. Г. - Музеї просто неба : соціокультурний аспект, Булгакова Н. (2021)
Плитус О. С. - Інтерпретація спадщини замку "Краснодвір" – від руїни до театру їжі, Гринішак В. Ю. (2021)
Крупа І. - Простір культури як ресурс туристичної дестинації, Вишневська Г. (2021)
Берест П. М. - Культурологічні складові виникнення туристичних дестинацій в Центральній Україні в XIX столітті (2021)
Копієвська О. Р. - Інноваційний формат клубної справи в Україні : виклики децентралізації (2021)
Шибер О. О. - Рекреаційно-дозвіллєві практики в контексті цифрової гуманітаристики (2021)
Молодіна А. О. - Філософсько-культурологічні аспекти концептуалізації квір-ідентичності (2021)
Чумаченко О. П. - Феномен "entertainment" у системі мережевих комунікацій (2021)
Діденко Н. О. - Культурно-спортивні заклади та рекреативна хореографія в масовій культурі сучасної України (2021)
Сапіга О. В. - Фестиваль як sub speciale простір у культурі дитинства (2021)
Мащенко І. О. - Репрезентація образу держави в спортивно-художніх дійствах України в міжнародному контексті XXI століття (2021)
Копилова Н. О. - Гендерні інверсії у сучасних практиках моди (український досвід) (2021)
Ян Ц. - Музичні видавництва у національному соціокультурному просторі (досвід України та Китаю) (2021)
Чікарькова М. Ю. - Вища спеціальна освіта в регіоні (2021)
Виткалов С. - Науковий сегмент в освітній практиці України : XVII міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку світової і української культури: сучасні акценти та перспективи" у Рівному, Виткалов В. (2021)
Бадалов О. П. - Музично-театральне мистецтво як складова життєтворчості І. О. Саца (2022)
Фадель А. - Сучасні тенденції театральної освіти в Албанії та Туреччині (2022)
Журавльова Т. В. - Пропаганда в українському кіномистецтві 1930-х років: гендерний аспект (2022)
Галина Погребняк Г. П. - Режисерські моделі авторського кіно в сучасному фестивальному просторі (частина 2) (2022)
Ангелова А. О. - Дудеїзм як релігія щирості (світоглядний шлейф культової кінострічки братів Коенів "Великий Лебовські") (2022)
Станіславська К. І. - Аудіовізуальний контрапункт у кіно: спроба класифікації (2022)
Галич Н. В. - Звуковий дизайн наративного простору аудіовізуальної інсталяції (2022)
Оніщенко О. І. - "Тандем" як активізатор культуротворення: досвід французької гуманістики другої половини ХІХ століття (2022)
Литвиненко А. І. - Аналіз та інтерпретація візуальних текстів культури (2022)
Росляк Р. В. - "Невдовзі Олександр Петрович може опинитися в такому становищі, коли питання про його роботу в кінематографії буде знято з порядку денного…" (2022)
Грицук В. І. - Крок за кроком: збірка статей і рецензій (2022)
Швець Ю. Ю. - Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020 (2022)
Відомості про авторів (2022)
До уваги авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Дмитриченко М. Ф. - Причини руйнування при масляному голодуванні в парі тертя "поршневе кільце – гільза циліндра", Богданов І. М. (2022)
Воронін С. В. - Експлуатаційні випробування пристрою для електростатичної обробки моторної оливи, Стефанов В. О., Харківський О. С. (2022)
Редько І. О. - Дослідження процесів спалювання бурого вугілля у вихровій топці шляхом комп'ютерного моделювання, Бурда Ю. О., Півненко Ю. О., Джиоєв Р. Л. (2022)
Панченко С. В. - Вплив подовження "життєвого циклу" локомотивів на ВВП країни та економіку залізничної галузі, Балака Є. І., Панченко В. В., Резуненко М. Є. (2022)
Illek J. - The effect of two different doses of selenium yeast and sodium selenite on selenium level in blood, colostrum, milk and metabolic profile in dairy cows, Kumprechtova D., Tomchuk V. A., Gryshchenko V. A., Kalinin I. V. (2021)
Tkachuk S. A. - Morphological and biochemical parameters in pig blood under use of lg-max and sel-plex feed additives in feeding, Yatsenko I. V., Tkachyk L. V. (2021)
Radchikov V. F. - Modern calf rearing system, Bogdanovich D. M., Kot A. N., Tsai V. P., Tomchuk V. A., Gryshchenko V. A., Karpovskyi V. I. (2021)
Yakubchak О. М. - Quality of raw milk and its fatty acid composition, Tаran Т. V., Mіdyk S. V., Danchuk V. V., Dudchenko N. Ya., Vygovska L. M. (2021)
Kolych N. В. - Pathomorphological changes in cats with chlamidiosis, Hudz N. V. (2021)
Gryshchenko V. A. - Clinical efficacy of phospholipid-containing preparations of different origin under experimental gastroenteropathology in mice, Illek J., Tomchuk V. A. (2021)
Oripov A. O. - Modern strategy, new methods and means for control of helminthiases in Uzbekistan, Yuldashev N. E. (2021)
Zhukovskyi M. O. - Introduction to the economics of animal health in Ukraine, Nedosekov V. V. (2021)
Завалій Ю. В. - Когнітивні викликані потенціали в діагностиці посткомоційного синдрому внаслідок легкої вибухової черепно-мозкової травми, Солонович О. С., Білошицький В. В., Третьякова А. І., Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М. (2021)
Набойченко А. Г. - Мікросудинна декомпресія при невралгії трійчастого нерва, віддалені результати і аналіз прогностичних чинників: ретроспективне одноцентрове крос-секційне когортне дослідження, Федірко В. О., Єгоров М. В., Лісяний О. М., Оніщенко П. М., Цюрупа Д. М., Шуст В. В., Лісяний А. О. (2021)
Нехлопочин О. С. - Використання гіпербаричної оксигенації в терапії травматичного ушкодження спинного мозку: пілотне дослідження, Воронов І. В., Вербов В. В. (2021)
Sirko A. H. - Surgical treatment of glossopharyngeal nerve schwannomas: Results of two-center study (14 patients included) and literature review, Lisianyi O. M., Skobska О. Y., Malyi R. R., Popovych I. O., Zemskova O. V. (2021)
Nassar A. M. - Recurrence rate of sphenoid wing meningiomas and role of peritumoural brain edema: a single center retrospective study, Smolanka V. I., Smolanka A. V., Murzho E. Z., Chaulagain D. (2021)
Ghosh T. - Dorsal spine intradural extramedullary hemangiopericytoma: a case report, Carvalho A. S. (2021)
Chaulagain D. - The impact of extent of resection in surgical outcome of pilomyxoid astrocytoma: a case study, Smolanka V. I., Smolanka A. V., Havryliv T. S. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Hrabar N. - Theoretical and applied aspects of public administration in the field of national security of Ukraine: retrospective analysis, Leonenko N., Poroka S. (2021)
Babenko V. - Genesis of formation and development of organizational and legal mechanism of public management of social conflicts in Ukraine (2021)
Maistro S. - Theoretical and methodological substantiation of scientific definitions "public administration" and "state policy", Kropyvnytskyi V., Krykhtina Yu. (2021)
Karpeko N. - Organizational and economic mechanisms of higher education development in market conditions (2021)
Lopatchenko I. - Actual mechanisms for the development of corporate and managerial culture in public administration, Batyr Yu., Krutii O. (2021)
Semiletov O. - Initiatives and proposals for improving the environmental situation (2021)
Grybko O. - Countering hybrid threats in the context of changing global environment (2021)
Dombrovska S. - Methodological principles for determining the essence of state security (2021)
Hren L. - Civil competences of the head of a social institution as an important prerequisite for national security of the country, Chebotarev M. (2021)
Mykytyuk Yu. - Digitalization of legal policy or legal policy of digitalization: state of implementation and prospects for improvement (2021)
Kriukov O. - Threats to information society as factor of political and administrative interaction between public administration and communications media in Ukraine (2021)
Batyr Yu. - State policy on decentralization public authorities of Ukraine, Pomaza-Ponomarenko A., Lopatchenko I. (2021)
Bizonych D. - European experience of housing reform and development: lessons for modern Ukraine (2021)
Tohobytska V. - Perspectives of development of the organizational and legal mechanisms of public management in socio-economic sphere and digitalization (2021)
Головін О. О. - Мережецентрична взаємодія експертів у форматі наративного дискурсу, Стрижак О. Є. (2020)
Мінцер О. П. - Теоретичні підходи до створення системної біомедицини (за матеріалам звіту ндр "системно-біологічні та системно-медичні закономірності розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця"), Бабінцева Л. Ю., Заліський В. М., Попова М. А., Надутенко М. В., Харченко Н. В., Ладичук О. К. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вітальні звернення (2021)
Фоменко А. Є. - Шляхи запровадження позитивного досвіду кримінологічної діяльності поліції США в діяльність Національної поліції України (2021)
Юнін О. С. - Громадський контроль за діяльністю поліції: міжнародна практика та досвід окремих зарубіжних держав (2021)
Наливайко Л. Р. - Особливості застосування поліцейськими набутих навичок під час затримання особи, Мінакова Є. В. (2021)
Komissarov S. - Legal and regulatory framework of ensuring public safety and order at mass events, Pokaichuk V., Fursa V. (2021)
Наливайко Л. Р. - Обмеження прав та свобод людини в умовах пандемії COVID-19: практика Європейського суду з прав людини, Лебедєва Ю. В. (2021)
Бевз С. І. - Застосування ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Самчинська О. А. (2021)
Богатирьов І.Г. - Стан дослідження виконання судових рішень щодо засуджених в Україні, Васюк А. Ю. (2021)
Боняк В. О. - Доктринальні підходи до визначення структури механізму охорони прав людини (2021)
Висоцький О. Ю. - Комунікативний вимір легітимності міжнародного права (2021)
Dmytrenko E. - Peculiarities of legal security of financial security of the state in the context of today challenges (2021)
Дрозд О. Ю. - Повноваження Бюро економічної безпеки України: деякі проблеми нормативно-правового врегулювання (2021)
Dudorov O. - The doctrine of offense entrapment in European criminal law and in the draft Criminal Code of Ukraine: comparative observations, Kamensky D. (2021)
Yefimov M. - Scientific debates on the preventive activities of authorized persons as part of the methodology for investigating criminal offences against morality, Omarov Ye. (2021)
Kudinov S. - Administrative and legal mechanisms of restriction of citizens' rights to information in the interest of national security, Shynkar T. (2021)
Курінний Є. В. - Про модель обігу цивільної зброї в Україні (2021)
Kuschuk A. - Theoretical and historical aspects of Universal declaration of human rights adopting (2021)
Лук’янчиков Є. Д. - Унормування форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, Лук’янчиков Б. Є. (2021)
Миронюк Р. В. - Процедура добору на посаду судді в Україні та зарубіжних країнах: порівняльне адміністративно-правове дослідження (2021)
Орловська Н. А. - Актуальні питання державної політики щодо наркотиків в контексті запобігання наркозлочинності (2021)
Пастух І. Д. - Поняття та особливості правового статусу судді в системі суб’єктів розгляду справ про адміністративні правопорушення (2021)
Пиріг І. В. - Поняття та характеристика етапів розслідування у криміналістиці (2021)
Пузирьов М. С. - Особливості правового регулювання та застосування інституту кримінального правопорушення, Грищенко О. П. (2021)
Скиба Е. К. - Методологія подолання гендерної нерівності (2021)
Тертишник В. - Правовладдя та демократія: доктринальні й правничі проблеми державотворення сучасності (2021)
Тіщенко В. В. - Технологія та евристика як складові пізнавальної діяльності у розслідуванні (2021)
Чаплинський К. О. - Організаційно-тактичне забезпечення допиту при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері туристичної діяльності (2021)
Шамара О. В. - Вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України: проблеми трансформації кримінального законодавсва в сучасних умовах, Книженко О. О., Кириченко О. В., Комашко В. В. (2021)
Shablystyy V. - History of the law on criminal liability for illegal influence on the results of sports competitions in Ukraine (1845-1991), Anisimov D. (2021)
Волощук О. Т. - Фізична особа як суб’єкт міжнародного права і міжнародного злочину, Юрчишин В. М. (2021)
Бабакін В. М. - Запровадження профайлінгу у діяльність оперативних підрозділів щодо протидії злочинам, що вчиняються молоддю (2021)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні на шляху до євроінтеграції, Христинченко Н. П. (2021)
Дараган В. В. - Особливості прогнозування підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України змін криміногенної обстановки у сфері публічних закупівель (2021)
Кириченко Ю. В. - Застосування зарубіжного досвіду конституційного регулювання обов’язків людини і громадянина в Україні, Давлєтова Г. В. (2021)
Kyselyova O. - Mediation in labor disputes (2021)
Logvynenko B. - Administrative and legal regulation of practice of folk medicine (healing) in Ukraine (2021)
Ляшенко В. П. - Дослідження рівня тривожності у працівників Національної поліції, Никифорова О. А. (2021)
Макушев П. В. - Адміністративно-правові засади побудови системи забезпечення процесу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Хрідочкін А. В. (2021)
Паршин Ю. І. - Тіньова економічна діяльність як фактор нестабільності економічної системи держави, Юр’єв Д. С., Неклеса О. В. (2021)
Собакарь А. О. - Юридична відповідальність як засіб забезпечення законності та дисципліни в діяльності поліції, Михайлов В. О. (2021)
Тетерятник Г. К. - Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: аксіологічні питання (2021)
Шевяков О. - Проблема розвитку реабілітаційного потенціалу особистості фахівця правничої сфери, Корнієнко В. (2021)
Шинкаренко І. Р. - Моральні та правові виклики щодо використання профайлінгу у протидії злочинності, Спіцина Г. О., Подзолкова Т. Ю. (2021)
Hryban V. - Adequate behavior and high culture as a prerequisite for the formation of youth health, Khmel-Dunay H., Khmel Olena, Hryban M. (2021)
Арешонков В. В. - Методологія криміналістичних досліджень у розслідуванні кримінальних правопорушень (2021)
Завгородній В. А. - Класифікація рішень Європейського суду з прав людини (2021)
Мороз В. П. - Законодавчо-правове закріплення норм права щодо легалізації цивільної вогнепальної зброї, Чепіжко А. А. (2021)
Обушенко Н. М. - Визначення істотних, характерних особливостей принципів систематизації трудового законодавства, Киян В. Я. (2021)
Skriabin O. - Ukraine in international cooperation in respect to anti-money laundering and counter-terrorism financing, Sanakoiev D., Gorokhovska O., Yefimov V., Yefimova I. V. (2021)
Халапсіс О. В. - Міфологія права в міжнародних відносинах (2021)
Царьова І. В. - Перформативні висловлювання в текстах політичних жанрів, Царьов О. Д. (2021)
Бабанін С. В. - Удосконалення санкцій кримінально-правових норм в умовах запровадження відновного правосуддя, Корогод С. В. (2021)
Бондарчук В. В. - Міжнародне поліцейське співробітництво у боротьбі з фінансовими правопорушеннями (2021)
Василенко А. П. - Визначення кодової комбінації циліндричних штифтових замикальних пристроїв, Григоренко В. А. (2021)
Демичева А. В. - Практики взаємодії поліції та городян: нові тренди у просторі сучасного міста (2021)
Демура М. І. - До питання про застосування конвенційних процедур у кримінальному процесі України (2021)
Ковбаса В. М. - Дисциплінарна відповідальність публічних службовців в Україні: адміністративно-правовий аспект (2021)
Кириченко В. М. - Політико-правові аспекти понятійного апарату громадянського суспільства, Соколенко Ю. А. (2021)
Костецька Л. А. - Феномен відповідальності як основа професійно важливих якостей військовослужбовців, Лисеюк A. М. (2021)
Kosheleva O. - Curricular analysis and student engagement as an indicator of the efficiency of the physical education system in university, Skrypchenko I., Pam Mohan Singh., Porohhyavyi A., Schastlyvets V., Lastovkin V. (2021)
Кубрак Р. М. - Застосування заходів примусу персоналом установ виконання покарань: необхідна складова професійної діяльності чи застарілий рудимент, Сегеда В. М. (2021)
Kuznetsova L. - Historical and legal outline of the problem of environmental protection, Lytvynenko A. (2021)
Кучинська І. В. - Допит експерта в суді (тактичні рекомендації для експерта, суду, представників сторін) (2021)
Markova O. - Current state of administrative and procedural regulation in Ukraine (2021)
Melnychenko A. - Practical aspects of search appeal: review of court practice (2021)
Мирошниченко В. О. - Спеціальні технічні засоби протидії несанкціонованому відбору електроенергії, Рижков Е. В. (2021)
Павлова Н. В. - Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства (2021)
Парфило О. А. - Правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: проблемні аспекти та перспективи розвитку, Нізовцев Ю. Ю. (2021)
Примаков К. Ю. - Вирішення конфліктів через медіацію у діяльності адвокатів: теоретико-правовий аспект, Калюжна А. О. (2021)
Резворович К. Р. - Відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з вакцинацією від COVID-19, Філімонов В. О. (2021)
Rybalchenko L. - Peculiarities of economic crimes in the banking sphere, Kosychenko O., Ohrimenco S. (2021)
Savchuk V. - Analysis of the development phases of a hybrid war in the context of psychological operations, Naumchak O., Tsymbaliuk S. (2021)
Сердюк І. А. - Класифікація поняття акт офіційного тлумачення норм права: аналіз існуючих та нові підходи (2021)
Slotvinska N. - UN experience of legal regulation of anti-corruption issues in the public sector (2021)
Талдикін О. В. - Асоційована держава (2021)
Федченко В. М. - Окремі аспекти здійснення кримінального провадження на підставі угод під час досудового розслідування (2021)
Furfaro R. - Vice-presidency in the system of state power highest bodies: world constitutional theory and practice, Samotuha A. (2021)
Шаповалов Р. А. - Межі компетенції судового експерта-економіста при документальному підтвердженні розміру збитків у справах, пов’язаних з банкрутством підприємств (2021)
Шевченко С. І. - Участь муніципальної варти у підтримані громадського порядку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2021)
Шестопалов Р. М. - Судова практика у справах про злочини за статтею 110-2 КК України (2021)
Шинкаренко І. О. - Адиктивна (залежна) поведінка як форма девіантної поведінки, Міна Р., Лукомська А. А. (2021)
Шостак Р. М. - Сучасні напрями удосконалення експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування справ, пов’язаних зі злочинними посяганнями на об’єкти критичної інфраструктури України (2021)
Шуміло О. М. - Біоетичні засади міжнародного приватного права (2021)
Андрущенко Т. C. - Аліментний договір: поняття, предмет та правова сутність (2021)
Бабанін В. В. - Публічний аспект римського права як один із важелів розбудови сучасної державності (2021)
Bilous S. - The influence of the Holodomor on worldview guidelines of modern Ukrainians: philosophical and cultural analysis (2021)
Бобрішова Л. В. - Європейський досвід медичного забезпечення поліцейських: адміністративно-правові аспекти (2021)
Бойко О. П. - Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу в Україні, Литвинов В. В. (2021)
Бублик Н. С. - Відповідальність особи, стосовно якої здійснюється обвинувальна діяльність за порушення кримінальних процесуальних обов’язків (2021)
Гребенюк А. М. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні кіберзлочинів, Бадалова Т. Г., Ткач Ю. О. (2021)
Жбанчик А. В. - Застосування зброї для зупинки транспортного засобу (2021)
Іваній О. М. - Законодавчі та інституційні засади молодіжної політики в Україні (2021)
Kaznacheyev D. - Analysis of the factors influencing the results of cadets’ practical shooting exercises and methods of their improvement in comparison with foreign experience, Volkov Yu. (2021)
Коваленко В. В. - Прецедентність рішень Європейського суду з прав людини для України (2021)
Можечук Л. В. - Медіація як позасудовий спосіб вирішення спорів: досвід зарубіжних країн (2021)
Моісеєнко Д. М. - Окремі питання доступу до правосуддя у цивільних справах (2021)
Nedria K. - Organization of psychological support of the police, officers of the National Police of Ukraine and cadets (listeners) of higher education institutions with specific learning environment: features legislative regulation, Mitchenko K. (2021)
Nestertsova-Sobakar O. - Peculiarities of regulation of inheritance legal relations under the civil legislation of Ukraine and European Countries (2021)
Палковський Є. С. - Методологія проведення судово-економічної експертизи з питань виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (2021)
Поливанюк В. Д. - Правові та методичні основи організації вогневої та фізичної підготовки працівників територіальних органів Національної поліції України, Бодирєв Д. А., Завістовський О. Д. (2021)
Приловський В. В. - Криміналістичний аналіз способів втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (2021)
Рибалкін А. А. - Значення засобів масової інформації у механізмі забезпечення гендерної рівності: теоретико-правовий аспект, Сидоренко А. А. (2021)
Саксонов В. Б. - Поняття зобов’язання цивільно-правового характеру і його співвідношення з іншими категоріями в юридичній доктрині та законодавстві України (2021)
Сердюк Л. М. - Зміни до Конституції України 1996 року: їх зміст і соціально-правові наслідки (2021)
Солдатенко О. А. - Особливості проведення допиту малолітніх або неповнолітніх осіб, які постраждали внаслідок домашнього насильства: міжнародний та національний досвід, Чечель А. О. (2021)
Тютченко С. М. - Аналіз інструментів забезпечення економічної безпеки підприємств (2021)
Довідка про авторів (2021)
Basarab M. R. - Prediction of the Development of Gestational Diabetes Mellitus in Pregnant Women Using Machine Learning Methods, Ivanko K. O., Kulkarni V. (2021)
Мисак Т. В. - Векторна стратегія формування компенсаційного струму паралельного активного фільтра у ковзному режимі (2021)
Ковальов О. Р. - Автоматичне керування ефективністю асинхронного привода з функцією плавного пуску, Нестерова О. Ю., Бородай В. А. (2021)
Желудков В. Д. - Система обробки відбитків пальців, Терещенко Т. О., Ямненко Ю. С. (2021)
Лук'янов М. О. - Система акумулювання сонячної електростанції, Вербицький Є. В., Блінов А. (2021)
Мартинюк В. І. - Визначення параметрів схем заміщення сонячних панелей за експериментальними даними, Клен К. С., Жуйков В. Я. (2021)
Кальмус Д. О. - Особливості роботи електровозного транспорту в умовах залізорудних шахт, Філіпп Ю. Б., Берідзе Т. М. (2021)
Манжелій А. Ю. - Покращення спектрального складу зондувального сигналу пристрою ядерного магнітного каротажу, Заграничний А. В. (2021)
Желязков Є. О. - Вплив джерел синього світла в освітлювальних установках на циркадні ритми людини (2021)
Якушкін Т. В. - Огляд та порівняння цифрових алгоритмів захищеної передачі даних в автономних рухомих та стаціонарних системах, Куц Є. В., Єршов Р. Д., Степенко С. А. (2021)
Гладій М. В. - Історичні складові формування наукового потенціалу Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (до 101-річчя організації зоотехнічного відділу Київської крайової сільськогосподарської дослідної станції), Вдовиченко Ю. В., Ковтун С. І., Полупан Ю. П., Бородай І. С., Костенко О. І. (2022)
Бойко Н. В. - Продуктивні ознаки та кормова поведінка баранців за різних умов годівлі, Корх І. В., Помітун І. А., Косова Н. О., Чигринов Є. І. (2022)
Вербич І. В. - Продуктивні якості корів різних генотипів та їх адаптаційна здатність до спекотних погодних умов навколишнього середовища, Медвідь О. В. (2022)
Войтенко С. Л. - Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в природно-кліматичних зонах України, Сидоренко О. В., Черняк Н. Г., Король П. В., Бабуш С. І. (2022)
Джус П. П. - Українська симентальська м'ясна порода великої рогатої худоби: ідея створення та аналіз формування, Дєдова Л. О., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Марченко Н. І. (2022)
Кругляк Т. О. - Методи формування високопродуктивних родин при виведенні заводської лінії Лідера 1926780, Кругляк П. А., Кругляк О. В., Кругляк А. П. (2022)
Кузів М. І. - Мінливість селекційних ознак у корів залежно від країни селекції бугая, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Федорович В. В. (2022)
Полупан Ю. П. - Вплив року і сезону на молочну продуктивність корів, Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В., Полупан Н. Л. (2022)
Полупан Ю. П. - Ріст, відтворювальна здатність і продуктивність корів різних порід, методів підбору і походження за батьком, Мельник Ю. Ф., Бірюкова О. Д., Прийма С. В., Мітіогло Л. В. (2022)
Прийма С. В. - Визначення племінної цінності та препотентності бугаїв молочних порід (2022)
Федорович Є. І. - Ваговий ріст та збереженість поголів'я раків різних видів залежно від щільності їх посадки, Муженко А. В., Слюсар М. В. (2022)
Чернявська Т. О. - Дослідження якісного складу молока корів симентальської породи (2022)
Черняк Н. Г. - Вплив бугаїв-плідників на ознаки екстер'єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи у ДП ДГ "Шевченківське", Гончарук О. П., Черняк Н. С. (2022)
Бєлікова О. Ю. - Аналіз специфіки генетичної структури веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792)) із застосуванням ISSR-маркерів, Маріуца А. Е., Третяк О. М. (2022)
Ладика В. І. - Формування господарсько-корисних ознак у корів української бурої молочної породи різних генотипів за капа-казеїном, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2022)
Щербак О. В. - Наукова діяльність кандидата сільськогосподарських наук Петра Анатолійовича Троцького (до 55-річчя від дня народження), Ковтун С. І. (2022)
Шарапа Г. С. - Репродуктивна здатність і продуктивність корів за три лактації залежно від віку запліднення телиць, Бойко О. В., Демчук С. Ю. (2022)
Рєзникова Н. Л. - Поліська порода великої рогатої худоби (2022)
Відділення зоотехнії НААН, Інститут розведення і генетики тварин імені М. В.Зубця НААН. Пам'яті Бориса Євгеновича Подоби (2022)
Правила для авторів (2022)
Список авторів (2022)
Білич Д. І. - Актуальні питання правового регулювання абортів в Україні (2022)
Гавриленко О. А. - Формування основ давньокитайського міжнародного права в добу Чжоу, Сироїд Т. Л. (2022)
Гладкий С. О. - Менталітет доби масового суспільства: правові аспекти в українському вимірі (2022)
Іванов С. Ю. - Нищення українського села голодомором 1932 – 1933 рр.: злочинні закони радянської влади (2022)
Петреченко С. А. - Зародження та розгортання суфражистського руху в Українських губерніях Російської Імперії (2022)
Пільков К. М. - Res judicata, остаточність і законна сила судового рішення: співвідношення понять (2022)
Турута О. В. - Штучний інтелект крізь призму фундаментальних прав людини, Турута О. П. (2022)
Громовчук М. В. - Релігія та право: співвідношення в умовах війни, Бєлов Д. М. (2022)
Іванів І. - Аспекти врахування зарубіжного досвіду при формуванні органів конституційної юрисдикції в Україні (2022)
Іванов А. Б. - Історико-правові передумови впровадження конституційно-правового інституту Вищої ради правосуддя в Україні (2022)
Кметик-Подубінська Х. І. - Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у вітчизняній науці (2022)
Ковтуняк В. - Теоретичні особливості та прикладні аспекти конституційного контролю внесення змін до конституції (2022)
Кравчук С. Й. - Проблемні аспекти захисту конституційних прав людини в Україні та шляхи їх подолання (2022)
Makosii Y. - Constitutional and legal approaches to determining the place of prosecutor's office in the system of public authorities (2022)
Швець Я. І. - Порушення прав дітей під час війни Російською Федерацією, Соколова І. О. (2022)
Шелевер Н. В. - Особливості забезпечення конституційного права на справедливий суд під час війни (2022)
Dziuba A. - Organ and tissue transplantation definition: civil law aspect (2022)
Калюжна А. О. - Особливості відшкодування судових витрат на професійну допомогу адвоката в цивільному процесі, Моісеєнко Д. М. (2022)
Коптєвський О. Ю. - Право відводу суду (судді) у цивільному процесі: проблемні питання, Нікітенко В. В., Моісеєнко Д. М. (2022)
Костик Е. Р. - Правова природа договору про сурогатне материнство (2022)
Мотузна А. В. - Алгоритм охорони та захисту фотографічних творів: проблеми та шляхи вдосконалення, Золота Л. В. (2022)
Пипяк М. I. - Рефoрма правoвoгo регулювання iнтелектуальнoї власнoстi в умoвах єврoiнтеграцiї, Кoваль А. O., Кoлесюк Д. Р. (2022)
Сафонова Т. Р. - Електронні докази як засіб доказування в цивільному процесі, Моісеєнко Д. М. (2022)
Фурса Є. Є. - Порядок вчинення консулом нотаріального провадження з прийняття в депозит грошових сум та цінних паперів: необхідність вдосконалення процедури (2022)
Щербина Б. С. - Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (2022)
Щербина В. А. - Розумні строки судового розгляду як елемент захисту права на справедливий суд у контексті практики ЄСПЛ: досвід Італії (2022)
Башкірова Ю. І. - Показання свідків в системі засобів доказування у господарському судочинстві (2022)
Манзюк В. В. - До питання розвитку законодавства про комерційне посередництво у сфері господарювання, Заборовський В. В., Вашкович В. В. (2022)
Толстих А. Б. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів (2022)
Менів Л. Д. - Урегулювання трудових спорів шляхом медіації (2022)
Нестерович О. С. - Досвід зарубіжних країн у правовому регулюванні працевлаштування випускників закладів освіти (2022)
Трагнюк О. Я. - Деякі проблеми правового регулювання охорони навколишнього середовища у Сполученому Королівстві після Brexit, Щокін Ю. В. (2022)
Уберман В. І. - Адаптація українського правового регулювання скидання забруднювальних речовин до екологічного законодавства ЄС, Васьковець Л. А. (2022)
Яремак З. В. - Інституційні принципи узгодження інтересів в еколого-правовому конфлікті (2022)
Антонюк О. М. - Взаємодія органів виконавчої влади на базовому рівні у процесі оптимізації повноважень органів місцевого самоврядування (2022)
Білаш О. В. - Питання законодавчого врегулювання мирних зібрань в Україні (2022)
Бойко О. І. - Проблеми опанування поліцейськими тактичної медицини в умовах дистанційного навчання (2022)
Веснін С. О. - Адвокатське самоврядування у правовій доктрині: аналіз наукових розвідок дореволюційного періоду (кінець ХІХ – 1917 рр.) (2022)
Грищук А. Б. - Загальнотеоретичні аспекти відповідальності державних службовців (2022)
Юревич Ю. О. - Правовий статус суддів найвищого адміністративного трибуналу Республіки Польща 1922-1939 рр. (2022)
Жукова Є. О. - Інфлуенсивний підхід до сутності публічного адміністрування та державного управління (2022)
Запара С. І. - Межі адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності, Кравченко І. О. (2022)
Логойда В. - Адміністративна відповідальність за окремі порушення карантинного режиму в закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (2022)
Оболенцев В. Ф. - Внутрішній аудит як підсистема державної системи (2022)
Павловська Н. В. - Суб’єкти адміністративно-деліктних відносин (2022)
Пацурківський П. С. - Правова природа фінансування Росією міждержавного тероризму і її війни проти України, Гаврилюк Р. О. (2022)
Приліпко М. О. - Методи адміністративно-правового забезпечення доброчесної поведінки військових посадових осіб у Збройних Силах України (2022)
Троянський О. А. - Правові засади участі громадян в територіальній обороні України (2022)
Шнурко Я. В. - Підрозділ зв'язків з громадськістю Національної поліції як суб'єкт взаємодії з засобами масової інформації (2022)
Янєв М. О. - Проблеми широкої дискреції у повноваженнях НКРЕКП у сфері встановлення тарифів (2022)
Шестопалов Р. М. - Мета злочину за ст. 110-2 КК України як обов'язкова ознака його суб'єктивної сторони (2022)
Волобуєв А. Ф. - Право самостійного залучення експерта стороною захисту: реальність чи декларація, Чуйко Є. В. (2022)
Лоскутов Т. О. - Правова регламентація допиту в умовах воєнного стану (2022)
Музиченко О. В. - Правомірність застосування приписів Глави 17 Кримінального процесуального кодексу України з метою блокування веб-сайтів у кримінальному провадженні, Карандась М. В. (2022)
Пчеліна О. В. - До питання про кримінальну процесуальну регламентацію терміну "електронні активи, одержані злочинним шляхом" (2022)
Бадзелюк П. П. - Адвокатура в "хмарі": нові цифрові виклики та реалії сьогодення (2022)
Ніколенко Л. М. - Електронне правосуддя як спосіб підвищення ефективності судового розгляду (2022)
Дербак В. І. - Транскордонне співробітництво: теоретико-методологічний аспект (2022)
Калинюк С. С. - Єдність правового простору: національні та міжнародні засади (2022)
Кравчук С. Й. - Правові передумови для розгляду і вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2022)
Кубіцька Д. В. - Конфлікт в Абхазії та Південній Осетії: незасвоєні уроки (2022)
Моісеєнко Д. М. - Цивільне судочинство: доступ в умовах воєнного стану (2022)
Феннич В. П. - Оцінка електронних доказів у цивільному процесі (на прикладах окремих категорій судових справ) (2022)
Гришина Ю. М. - Основні тенденції розвитку трудового права в умовах воєнного стану, Чанишева Г. І. (2022)
Клюєв О. - Наука під час війни (2022)
Ткаченко Н. - Моделі системи інституцій судової експертизи в Україні (переваги та ризики), Алєксєйчук В. (2022)
Юодкайтє-Ґранскієнє Ґ. - Порівняльна характеристика законопроєктів про судово-експертну діяльність, Фролов М. (2022)
Яценко І. - Стадії експертного дослідження та їх застосування у судово-ветеринарній експертизі трупів тварин (2022)
Гайдамакіна Д. - Особливості дослідження коротких рукописних записів, виконаних особами похилого та старечого віку, Тамошюнайте Р. (2022)
Науменко С. - Особливості дослідження експертом колісних транспортних засобів із газобалонним обладнанням, Бражник В., Санду І. (2022)
Поздняков Ю. - Проблемні питання виконання судово-економічних експертиз звітів із незалежної експертної оцінки вартості активів, Братішко І. (2022)
Чорний С. - Автентифікація зображень на основі їх семантичної сегментації у нейронних мережах глибокого навчання з їх попереднім обробленням за методами фільтрації, Брендель О., Гратіашвілі Д. (2022)
Іванков В. - Принципи судової економічної експертизи як теоретичне підґрунтя її проведення (2022)
Міжнародна підтримка під час війни (2022)
Новак С. В. - Вплив параметрів засобів вимірювання температури в печі на результати випробувань будівельних конструкцій і виробів на вогнестійкість, Добростан О. В., Абрамов О. О. (2022)
Ніжник В. В. - Актуальні питання розроблення вимог протипожежного захисту зарядних станцій для електромобілів, Сізіков О. О., Фещук Ю. Л., Балло Я. В., Жихарєв О. П., Циганков А. О. (2022)
Кодрик А. І. - Шляхи підвищення ефективності водних вогнегасних речовин на основі рідкого скла, Коваленко В. В., Тітенко О. М., Борисов А. В., Стилик І. Г., Борисова А. С. (2022)
Михайлова А. В. - Метод визначення необхідного складу типових організаційних структур єдиної державної системи цивільного захисту на довгострокову перспективу (2022)
Юрченко В. О. - Питання виробництва сучасних засобів індивідуального захисту населення та формувань цивільного захисту, Соколовський О. П. (2022)
Панченко С. А. - Аналіз досліджень щодо впливу сил поверхневого натягу на дисперсність крапель під час гасіння лісових пожеж авіаційною технікою, Ніжник В. В., Биченко А. А., Луценко Ю. В. (2022)
Ніжник В. В. - Розроблення методики проєктування систем легкоскидних конструкцій на основі гнучких полімерних матеріалів, Поздєєв С. В., Добряк Д. О., Підгорецький Ю. Ю., Потетня К. В., Крикун О. М. (2022)
Одинець А. В. - Обґрунтування додаткових заходів щодо оперативних дій під час гасіння пожеж на складах нафтопродуктів в умовах бойових дій, Ніжник В. В., Сізіков О. О., Фещук Ю. Л., Балло Я. В., Климась Р. В., Жихарєв О. П. (2022)
Пархоменко В.-П. О. - Технологія вогнезахисту деревини покриттями на основі модифікованих епоксіамінних композицій, Борисяк П. Б., Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2022)
Новак С. В. - Вплив теплофізичних властивостей вогнезахисних матеріалів на тепловий стан сталевих колон за стандартного температурного режиму, Дріжд В. Л., Добростан О. В., Новак М. С. (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (8 червня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (29 червня 2022 р.) (2022)
Локтєв В. М. - Про підготовку видання багатотомної "Великої української енциклопедії" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 червня 2022 р.), Киридон А. М. (2022)
Жук Г. В. - Перспективи виробництва альтернативного автомобільного палива в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 червня 2022 р.) (2022)
Залізовський А. В. - Стан і перспективи геокосмічних досліджень України в Антарктиці (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 червня 2022 р.) (2022)
Литвин В. М. - Історія: "єдина наука" чи інструмент політики, крайнім виявом якої є війна? (2022)
Гродзинська Г. А. - Мультиелементний аналіз дикорослих макроміцетів, Небесний В. Б., Самчук А. І. (2022)
Малолітнева В. К. - Особливості правового регулювання публічних закупівель в умовах воєнного стану та післявоєнного періоду (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 червня 2022 р.) (2022)
Демченко В. Л. - Матеріали та адитивні технології виготовлення полімерних виробів біомедичного призначення (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 червня 2022 р.) (2022)
Василенко В. С. - Ідея українського культурного європеїзму в повоєнну добу (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 червня 2022 р.) (2022)
Славін В. В. - Яскравий сплав фізики та математики (до 85-річчя академіка НАН України Л.А. Пастура), Щербина М. В. (2022)
70-річчя академіка НАН України В. І. Пехньо (2022)
70-річчя академіка НАН України Б. І. Лева (2022)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Антонова (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Кісельової (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мамченка (2022)
Лісяний М. І. - COVID -19: інфекція та неврологічні ускладнення, Педаченко Є. Г. (2022)
Морозов Т. А. - Реконструктивно-пластичні операції у хворих із складними дефектами і деформаціями черепа та м’яких тканини голови при видаленні позамозкових пухлин, Кваша М. С. (2022)
Паламар О. І. - Пластичне закриття дефектів дна передньої черепної ямки та твердої мозкової оболони базальних відділів лобних часток, Гук А. П., Оконський Д. І., Тесленко Д. С., Аксьонов Р. В., Лазько Н. В. (2022)
Tsymbaliuk V. I. - Changing the concept of surgical treatment of the brachial plexus traumatic injuries, Gatskiy A. A., Tretyak I. B., Tsymbaliuk Ia. V., Tretiakova A. I., Hao Jiang (2022)
Завалій Ю. В. - Неврологічні та нейропсихологічні характеристики посткомоційного синдрому після легкої вибухової черепно-мозкової травми (2022)
Педаченко Є. Г. - Рецензія на книгу Bentham Science Publishers eBook* Contemporary Endoscopic Spine Surgery Volume 1: Cervical Spine edited by Kai-Uwe Lewandrowski, Jorge Felipe Ramírez León and Anthony Yeung, Слинько Є. І. (2022)
Медведєв В. В. - Виправлення: Модель висічення бічного половинного фрагмента спинного мозку на нижньогрудному рівні для потреб відновної нейрохірургії і нейротрансплантології, Абдалла І. М., Драгунцова Н. Г., Савосько С. І., Васлович В. В., Цимбалюк В. І., Войтенко Н. В. (2022)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2022)
Ярмиш О. Н. - Використання МВС УРСР агентури для контролю над академічною історичною наукою в радянській Україні (1953 р.), Греченко В. А. (2022)
Муртіщева А. О. - Еволюція правового регулювання муніципальної служби в Литовській Республіці та Україні (2022)
Аврамова О. Є. - Система суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах становлення кіберпростору (2022)
Жорнокуй В. Г. - Сутність реорганізації юридичної особи з позиції визнання виділу одним з її видів (2022)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні питання застосування категорії "вина" до юридичних осіб (2022)
Моргунов О. А. - Джерела цивільно-спортивного права як підгалузі цивільного права України, Лисенко І. В., Лисенко А. М. (2022)
Сліпченко А. С. - Поняття об’єктів цивільного обороту (2022)
Артеменко Р. М. - Місце та роль ознаки майнової відокремленості підприємницького товариства в теоріях про сутність юридичної особи (2022)
Бортник С. М. - До питання про особливості правового регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного стану (2022)
Співак В. О. - Окремі питання функціонування законодавства України про соціальне забезпечення медичних капеланів (2022)
Акопян М. А. - Актуалізація пріоритетних напрямів миротворчої діяльності в умовах сучасної російсько-української війни на прикладі поліцейських структур країн світу та України (2022)
Гусаров С. М. - Організаційно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань у системі правоохоронних органів України, Лісойван Я. М. (2022)
Древаль Ю. Д. - Принципи як методологічна основа формування та реалізації державної політики у сфері охорони праці (2022)
Ільчишин Н. В. - Сутність стадії розгляду справи по суті в адміністративному судочинстві (2022)
Казанчук І. Д. - Щодо вдосконалення організаційно-правового регулювання відносин у сфері охорони та використання тваринного світу і протидії браконьєрству в період воєнного стану в Україні (2022)
Колодчина Р. В. - Адміністративно-правове регулювання прав особи, якій надається психіатрична допомога, Дьомін Ю. М. (2022)
Марцун М. І. - Характеристика складу адміністративного проступку, який полягає в порушенні правил карантину людей (2022)
Нікітін А. А. - Організація діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони (2022)
Рубаненко А. М. - Юридична відповідальність у структурі правового статусу іноземців та осіб без громадянства (2022)
Гонтаренко В. П. - Процесуальний порядок унесення відомостей про кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (2022)
Степанюк Р. Л. - Напрями вдосконалення правового регулювання криміналістичного ДНК-аналізу в Україні в контексті інтеграції до Європейського Союзу, Кікінчук В. В. (2022)
Фоміна Т. Г. - Особливості збереження матеріалів кримінальних проваджень в умовах воєнного стану (2022)
Шульженко А. В. - Проблеми доказування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (2022)
Дедурін Г. Г. - Міжнародно-правове визначення статусу національних меншин у країнах Центральної та Східної Європи в межах Версальської системи (2022)
Марущак А. І. - Доступ до інформації про діяльність Служби безпеки України в контексті протидії дезінформації, Кудрявцева Н. О. (2022)
Наші автори (2022)
До уваги авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Костицький М. В. - Потреба використання цілісної методології в сучасній юридичній науці (2022)
Гвоздік О. І. - Логічні основи організації слідчого експерименту (2022)
Вовк В. М. - "Римський слід” у становленні легіспруденції, Бліхар В. С. (2022)
Грицай С. О. - Цифрова валюта центральних банків: нестандартний методологічний підхід у правовому полі України (2022)
Павлишин О. В. - Місце ідеї миру в системі елементів ідеї права, Невідомий В. І. (2022)
Masian A. - Information Society and Global Modern Problems (2022)
Пархоменко Н. М. - Державний режим Російської Федерації: окремі політико-правові виміри (2022)
Шаптала Н. К. - Державна політика України з питань тимчасово окупованих територій: проблеми концептуалізації в сучасному науковому дискурсі, Камінська Н. В. (2022)
Сова М. О. - Державно-правова політика історичної пам‟яті як інструмент консолідації народів у протидії неоімперіалізму, Дєніжна С. О. (2022)
Комнатний С. О. - Деякі пропозиції до реформування державної житлової політики України у воєнний і повоєнний періоди (2022)
Оржаховська А. А. - Актуальні проблеми законодавчого забезпечення освітнього процесу в умовах дії правового режиму воєнного стану (2022)
Горбач-Кудря І. А. - Особливості протидії домашньому насильству в Україні:філософсько-методологічний аспект (2022)
Прус І. М. - Пандемія CОVID-19 та домашнє і гендерно зумовлене насильство (2022)
Кравець В. М. - Новітній підхід до проблеми взаємозв’язку права та моралі в інформаційному суспільстві: |Рец. на кн.: Кушакова-Костицька Н. В., Бровко Н. І., Сердюк І. В. Право та мораль в інформаційному суспільстві : навч. посіб. / наук. ред. М. В. Костицький. Київ : Юстон, 2021. 256 с.| (2022)
Кириленко С. О. - Посилення норманських тенденцій на початкових етапах становлення радянської історичної науки (2019)
Моціяка П. П. - Генерал П. Х. Вітгенштейн у бойових діях російської армії проти наполеонівської Франції в 1813–1814 рр. (2019)
Котельницький Н. - До проблеми взаємовідносин земської ліберальної фронди та консервативного нобілітету північної України (60–80-ті рр. ХІХ ст.) (2019)
Гулак І. В. - Грошова реформа Сергія Юлійовича Вітте та її значення (2019)
Захарова О. Ю. - Язык церемониального жеста и костюма (2019)
Захарова О. Ю. - Подарки как важная составляющая дипломатического протокола (СССР 20-е – 80-е годы XX столетия) (2019)
Кузьменко Ю. В. - "Пристрасті за ковбасою": соціальні та політичні наслідки продовольчого дефіциту в УРСР другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. (2019)
Моціяка О. П. - Переддень та початок Другої світової війни для Хорватії (1939–1941) (2019)
Железняк М. Г. - "Енциклопедія Сучасної України":регіональний аспект (2019)
Іщенко О. С. - Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях (2019)
Кузик В. В. - Феномен соціолокусу "Іржавець" (2019)
Крішан А. Ш. - Розвиток урбаністичних студійв Україні на прикладі вивчення волинського "малого міста" Ковеля у XVI–XVII ст. (2019)
Дмитренко В. А. - Православні храми Пирятинської протопопії другої половини XVIII століття (2019)
Лейберов О. О. - Представники дворянського стану в корпорації духовенства Ніжинського повіту Чернігівської губернії на початку ХІХ століття (2019)
Крупенко О. В. - Особливості технології вирощування тютюну в господарствах Чернігівської губернії в ХІХ ст., Примостка М. П. (2019)
Литвиненко А. І. - Становлення та розвиток вітчизняної культурологічної та музикознавчої регіоналістики (2019)
Кузнецова О. О. - Микола Лисенко і Стрийщина: вектори контактів (2019)
Юрчило Т. В. - Скрипкова культура Прикарпаття на сторінках Івано-Франківської газети "Галичина" (2019)
Демуз І. О. - Постать Пантелеймона Куліша у творчій спадщині Петра Стебницького (2019)
Стахурська-Козоріз А. В. - "Марко" Олександри Білозерської як одна з перших згадок про ляльку-мотанку в українській літературі (2019)
Осіпова Г. С. - Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки великого перелому (1920–1930-ті рр.), Косовських Л. П. (2019)
Бровко А. Г. - Сучасна українська історіографія про діяльність Ліги Націй як міжнародну організацію миру та співробітництва (2019)
Чутченко С. О. - Антропологія Іоана Максимовича та Георгія Кониського у контексті святоотцівського погляду на життя (2019)
Правила подання рукописів (2019)
Ходжаян А. О. - Процентна ставка як інструмент монетарної політики в умовах кризи та посткризового періоду, Мельникова Т. В. (2022)
Предборський В. А. - Стратегічні вади сучасних інформаційно-психологічних операцій Росії як одних із найпотужніших засобів утворення сучасної тіньової псевдореальності (2022)
Рибакова Л. П. - Формування вимог до змісту та структури обліково-управлінської звітності для потреб стратегічного управління, Симочко М. І., Югас Е. Ф. (2022)
Гринчук Ю. С. - Планування інноваційного розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки та управління змінами, Кукса І. М., Ткаченко Н. Е., Параскєєва А. М. (2022)
Klymenchukova N. S. - Methodology of innovative entrepreneurship development in the period of crisis and bifurcations (2022)
Барна М. Ю. - Управлінські механізми державної інноваційної політики в умовах міграційної кризи та посилення соціо-еколого-економічних ризиків, Мельник І. М., Топорницька М. Я., Тучковська І. І. (2022)
Живко З. Б. - Інноваційна модель стратегічного розвитку в управлінні безпековою економікою в умовах посилення зовнішньоекономічних зв’язків та діджиталізації, Овєчкіна О. А., Родченко С. С., Cакун Л. М. (2022)
Коцеруба Н. В. - Теоретичні засади аналізу банкрутства підприємства, Лобачева І. Ф. (2022)
Чумаченко О. М. - Оцінка просторової забезпеченості збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій Європи (2022)
Ткаченко В. І. - Оцінювання кадрової безпеки в системі менеджменту сучасних підприємств (2022)
Молнар О. С. - Матеріально-технічні ресурси підприємств та ефективність їх використання, Бобіта В. В., Дорчинець В. В. (2022)
Бодюк А. В. - Логіко-інформаційні обґрунтування надрово-ресурсних товарів (2022)
Колодійчук А. В. - Впровадження та розвиток системи управління якістю в туристичній сфері, Важинський Ф. А. (2022)
Запша Г. М. - Моделювання системи фінансово-логістичного менеджменту капіталізації інноваційно-безпечного бізнесу за маркетингових змін конкурентного міжнародного середовища в умовах діджиталізації, Писаренко В. В., Лишенко М. А., Кукса І. М. (2022)
Охріменко І. В. - Системний підхід до реалізації регіональної політики безпечного інноваційного розвитку в умовах діджиталізації та управління змінами, Шкільняк М. М., Завгородня Т. П., Козій О. Я. (2022)
Кожемяченко О. О. - Трансформація соціально-трудових відносин під впливом міграційних процесів, Кузьмінська Н. Л., Красношапка В. В. (2022)
Камінський А. О. - Про крайові задачі механіки руйнування нелінійного анізотропного тіла, Курчаков Є. Є., Чорноіван Ю. О. (2022)
Луговий П. З. - Коливання шаруватої конічної оболонки при нестаціонарному навантаженні, Скосаренко Ю. В. (2022)
Бабешко М. О. - Про різні варіанти врахування розпушення в теорії пластичності ізотропних матеріалів, Савченко В. Г. (2022)
Киричок І. Ф. - Термомеханічна поведінка і довговічність гнучкої непружної циліндричної оболонки з п’єзоактуаторами при осесиметричних резонансних коливаннях, Чернюшок О. А. (2022)
Семенюк М. П. - Стійкість композитних циліндричних оболонок з геометричними та структурними недосконалостями при осьовому стиску, Жукова Н. Б. (2022)
Мейш В. Ф. - До розв’язання динамічних задач для циліндричних оболонок еліптичного перерізу під дією розподілених імпульсних навантажень, Мейш Ю. А., Корнієнко В. Ф., Сторожук Є. А. (2022)
Легеза В. П. - Динамічний аналіз поведінки маятникового гасника коливань з рухомою точкою підвісу (2022)
Демчина Б. Г. - Тріщиностійкість скла на основі концепцій механіки руйнування, Гула В. О., Осадчук Т. Ю., Немец Я. (2022)
Kumar R. - Dynamic Mathematical Model of Modified Couple Stress Thermoelastic Diffusion with Phase-Lag, Kaushal S., Vikram D. (2022)
Li X. - Innovative Design and Equivalent Mechanical Properties of a New Combined Honeycomb Structure, He R., Xu X., Li R., Wang Y. (2022)
Ларін Володимир Борисович (нікролог) (2022)
Шморгун О. О. - Історична пам’ять у процесі формування та відтворення модерної національної ідентичності: французький досвід (Частина 1) (2021)
Кордун О. О. - Збройні конфлікти та невизнані "республіки" як інструменти впливу Росії на пострадянські країни (2021)
Кириченко О. В. - Латвія – НАТО: інтеграція і співпраця в регіоні Балтійського моря (2021)
Мудрієвська І. І. - Енергетична політика країн Балтії у пострадянський період (2021)
Богданович І. І. - Стан та особливості соціально-економічної модернізації Республіки Білорусь (2021)
Ткаченко І. В. - Інтеграційні процеси в державах Південного Кавказу і вплив воєнних конфліктів на їх перебіг у пострадянський період (2021)
Кудряченко А. І. - Азербайджанська Республіка: засади успішних трансформаційних перетворень, Солошенко В. В. (2021)
Фомін C. C. - Багатовекторна зовнішня політика Узбекистану як важливий засіб вирішення соціально-економічних проблем країни (2021)
Цапко О. М. - Особливості туркменської моделі розвитку в період 1991-2020 рр. (2021)
Деменко О. Ф. - Проблеми соціально-економічної модернізації Казахстану (2021)
Кудряченко А. І. - Чекаленко Л. Д. "Публічна історія: виклики ХХІ століття" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2021)
Titel (2021)
Inhaltsverzeichnis (2021)
Gaman І. - Charakteristika von den umschlagseiten deutschsprachiger zooführer (2021)
Gerelmaa G. - Daf-studium und fachdidaktik in der mongolei: tradition und gegenwart in bezug auf die nationaluniversität der mongolei (2021)
Ivanenko S. - Textsorten des akademischen schreibens "referat / hausarbeit” und "abstract / buchbeschreibung” in deutscher und ukrainischer hochschulbildung (2021)
Kononenko V. - Kulturelle problematik der übersetzung (2021)
Lange A. - Literaturunterricht nach gerhard haas: daniel kehlmanns ruhm im handlungs- und produktionsorientierten literaturunterricht – ein unterrichtsentwurf zur verbindung zwischen literaturvorlage und verfilmung (2021)
Nickl M. - Notizen zum genussystem und zur genusinhärenz personenbezogener nomina im gegenwartsdeutschen (2021)
Schkoljarenko V. - Korpusgestützte diachrone sprachanalyse in der phraseologie (2021)
Vangi M. - Intermedialität als konzept für den literaturunterricht am beispiel vom fotoliterarischen seminar "verschwindende spuren” (2021)
Volfovska O. - Diskursanalyse in politischer linguistik: geschichte und gegenwart (2021)
Ivanenko S. - Rezension über den Band "Linguistische Treffen in Wrozław”, Vol. 18, 2020 (II), Hrsg. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczek, Artur Tworek. - Wrozław-Dresden: Neisse Verlag, 2020. 542 S. ISSN: 2084-3062, e-ISSN: 2657-5647, DOI: 10.23817/lingtreff.18 (2021)
Schreibhinweise für Autoren (2021)
Title (2022)
Table of contents (2022)
Akhundova E. M. - Indicators of carbohydrate metabolism and vitamin D levels in pregnant women with metabolic syndrome (2022)
Грицай І. М. - Акушерський холестаз: сучасні рекомендації щодо діагностики, лікування, ведення вагітності та пологів, Гусєва А. Є., Медведь В. І. (2022)
Рубінштейн А. М. - Тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у пацієнток пізнього репродуктивного віку з вагітністю, яка настала за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (2022)
Любомирська К. С. - Неінвазивні прогностичні маркери ризику передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності, Сюсюка В. Г., Круть Ю. Я., Кирилюк О. Д., Ізбицька Н. Г., Богуславська Н. Ю., Бабінчук О. В. (2022)
Shurpyak S. O. - The substantiation of differentiated therapy of the combined disgormonal pathology of reproductive organs in women of reproductive age with comorbid conditions (2022)
Дякунчак Ю. Р. - Оцінка поширеності аномальних вагінальних виділень у жінок репродуктивного віку, які перенесли ургентні гінекологічні операції, Пирогова В. І. (2022)
Боженко О. О. - Клініко-лабораторні особливості у вагітних із дефіцитом маси тіла (2022)
Кошова І. М. - Характеристика фетоплацентарного комплексу у жінок із ретрохоріальними гематомами у І триместрі вагітності (2022)
Лаба О. В. - Дисфункція плаценти у жінок із ризиком і загрозою передчасних пологів (2022)
Ярмола І. М. - Особливості гістероскопічних втручань у жінок з безпліддям і внутрішньоматковою патологією (Огляд літератури), Шурпяк С. О. (2022)
Ярова І. В. - Сучасне оцінювання стану ендометрія (Огляд літератури) (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Zatoka T. - Overview of assessment of enterprise assets according to national accounting standards in the context of safe risks (2022)
Kirian S. - The impact of the economy digitalization on the development of the accounting multi-paradigm for the purposes of financial analysis, Radchenko O. (2022)
Kalynets K. - Marketing solutions to promote branding in eSports, Krykavskyy V. (2022)
Dzhulai M. - Analysis of methodical approaches to employer brand management and evaluation (2022)
Sarkisian H. - Modern determinants of consumer needs and analysis of the market of peloidotherapy in SPA resorts, Liganenko M., Kambiz S. G. (2022)
Abstract and References (2022)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення Збройних Сил України у контексті трансформації суспільної охорони здоров'я: нормативно-правові аспекти, Лівінський В. Г., Остащенко Т. М., Іванько О. М., Васюк Н. О. (2021)
Остащенко Т. М. - Сучасні підходи до управління Медичними силами Збройних Сил України, Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2021)
Швець А. В. - Особливості організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців в країнах-членах та партнерах НАТО, Горішна О. В., Кіх А. Ю., Іванцова Г. В., Горшков О. О., Ричка О. В. (2021)
Кравчук В. В. - Система заходів психофізіологічного супроводу професійної діяльності військових льотчиків (2021)
Швець А. В. - Психофізіологічні аспекти розвитку "гібридної війни", Кальниш В. В., Трінька І. С. (2021)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка середньодобового раціону харчування військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Жалдак А. Ю. (2021)
Середа І. К. - Комплексна оцінка основних складових здорового способу життя у військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України з хворобами системи кровообігу та хронічною терапевтичною патологією, Олещенко Ж. М. (2021)
Якімець В. В. - Вивчення особливостей медичного забезпечення підрозділів МВС України в зоні проведення АТО/ООС (2021)
Попенко Н. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз ускладнень негоспітальної пневмонії в учасників антитерористичної операції/Операції Об'єднаних Сил, Ярош М. І. (2021)
Осьодло Г. В. - Особливості перебігу коморбідної патології у військовослужбовців, учасників ООС, Бичкова С. А., Желеховський О. А., Бичков О. А. (2021)
Осьодло Г. В. - Особливості змін слизової оболонки шлунку та дванадцятипалої кишки у військовослужбовців - пацієнтів хірургічного профілю, Котик Ю. Я., Слободяник В. П. (2021)
Осьодло Г. В. - Організаційні, клінічні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного супроводу військовослужбовців із хронічним гастритом, Шматенко О. П., Мороз Г. З., Бичкова С. А., Осьодло В. В. (2021)
Шматенко О. П. - Кінетика (in vivo) вивільнення активних фармацевтичних інгредієнтів із лікарського засобу під умовною назвою АМО-золь, Давтян Л. Л., Тарасенко В. О., Притула Р. Л., Вороненко Д. В., Дроздов Д. В., Андрійчук Я. Р., Козіко Н. О. (2021)
Соломенний А. М. - Вивчення токсикологічних характеристик розроблених м’яких лікарських засобів (2021)
Симоненко Н. А. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення таблеток на основі пастернаку посівного трави екстракту густого, Шпичак О. С., Сліпченко Г. Д., Рубан О. А. (2021)
Ostaschenko T. M. - Coordination aspects of pharmacovigilance system adjustment in terms of the global COVID-19 pandemic, Kozak N. D., Kozak D. O. (2021)
Остащенко Т. М. - Історичні аспекти формування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України (до 30-річчя створення медичної служби Збройних Сил України), Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Швець А. В. (2021)
Pankova L. I. - National economic interests of Ukraine in the conditions of innovative economy formation, Milnichenko S. M., Uzbek D. A. (2021)
Буднікевич І. М. - Маркетингова оцінка стейкхолдерської привабливості регіонів, Гавриш І. І., Черданцева І. Г. (2021)
Захарова О. В. - Кон’юнктура ринку освітніх послуг в Україні у сфері підготовки бакалаврів менеджменту (2021)
Одінцов М. М. - Вплив обсягів капітальних інвестицій на зростання валового регіонального продукту в регіонах України, Одінцов О. М., Момот С. В. (2021)
Martinovych P. G. - The influence of the smart economy of the regions on the development of Ukrainian competitiveness (2021)
Крупенна І. А. - Імплементація маркетингових інструментів в антикризові програми гравців вітчизняного туристичного ринку, Фортуна Д. І. (2021)
Венгер Є. І. - Роль Big Data у реалізації стратегій digital-маркетингу, Ахтоян А. Н. (2021)
Цибко Н. О. - Маркетингове середовище промислового підприємства на сучасному конкурентному ринку (2021)
Березюк-Рибак І. Р. - Посилення конкурентних переваг компанії крізь призму соціально відповідальної поведінки, Ротте С. В. (2021)
Нагорний Д. О. - Інвестиційна складова диверсифікації експорту України (2021)
Осадченко І. О. - Впровадження енергетичного переходу в Україні та світі (2021)
Шевченко Н. В. - Креативні рішення для просування продукції АПК, Сергієнко О. А., Боковня А. О., Березюк-Рибак І. Р. (2021)
Palonna Т. A. - Product quality and methods of its evaluation, Bokovnia А. O., Sergienko O. A. (2021)
Вардеванян В. А. - Маркетингові аспекти організації бліцконкурсу на новий логотип Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у пандемійний період (2021)
Баранюк Д. C. - Маркетинговий підхід до розуміння, формування та розвитку туристичних дестинацій (2021)
Журба І. О. - Соціальна робота як складова політики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб регіону, Якушев О. В., Губар О. Є., Тернова Л. Ю., Самара Н. С. (2021)
Печиборщ В. П. - Територіальна оборона та її медичне забезпечення – веління сьогодення, Якімець В. М., Огороднійчук І. В., Якімець В. В., Печиборщ О. В. (2022)
Ткачук І. М. - Комплексний аналіз показників втрати професійної придатності військовослужбовців Збройних Сил України з приводу хвороб системи кровообігу протягом 2016-2020 років, Соколюк А. К., Туан Лінь Та Чан, Латишенко С. В. (2022)
Медведовська Н. В. - Аналіз динаміки смертності чоловіків в аспекті демографічних втрат населення України, Квч М. Д. (2022)
Волошин В. О. - Первинна інвалідність військовослужбовців: динамика показників, кластери її профілактики та зниження, Тітов Г. І., Шевченко І. Ф. (2022)
Попенко Н. В. - Фактори ризику розвитку цукрового діабету в учасників АТО/ООС, особливості клінічного перебігу, діагностики та залежність від них тривалості лікування, Танасійчук О. О. (2022)
Осьодло Г. В. - Ерозивно-виразкові захворювання гастродуоденальної зони у військовослужбовців: клінічні та фармакоекономічні аспекти, Циц О. В., Прокопчук С. М., Котик Ю. Я., Осьодло В. В. (2022)
Калашченко С. І. - Вплив імерсійних технологій на психофізіологічний статус курсантів Національної академії Національної гвардії України, Гринзовський А. М. (2022)
Herasymova I. - Research on the composition development of suppositories with echinacea and study of their stability, Yurieva H., Yarnykh T., Voronenko D. (2022)
Крюкова А. І. - Розробка технології отримання та дослідження екстракту сухого зі збору аналгетичної та протизапальної активності, Коноваленко І. С., Владимирова І. М., Тарасенко В. О. (2022)
Круглов Є. М. - Оптимізація методу концентрування екстракту біологічно активних речовин із дермального шару шкіри свиней, Борщевський Г. І. (2022)
Солодка К. Ю. - Виборчі кампанії до органів місцевого самоврядування Ніжина після запровадження Міського Положення 1870 р. (2020)
Лейберов О. О. - Доноси чиновників на керівництво на початку ХІХ століття (за матеріалами справ маршала ніжинського повітового дворянства Матвія Яковича Почеки) (2020)
Стасюк О. О. - Політико-ідеологічні передумови формування груп низових активістів як виконавців Голодомору-геноциду (2020)
Захарова О. Ю. - Политические и протокольные аспекты пребывания дипломатического корпуса в Москве (II половина 30-х годов XX ст.). Визит И. Риббентропа (1939 г.) (2020)
Титаренко О. О. - Жіночий досвід відбудови вугільної промисловості Донбасу в повоєнний період (2020)
Дубяга А. - Роль симулякрів у гібридних конфліктах сучасності (2020)
Магомедов А. О. - Започаткування міжнародної кооперації на рівні "Україна – НАТО", історія, головні напрями та перспективні сфери розвитку партнерських відносин (2020)
Бровко А. Г. - Особливості інформаційного протиборства Великобританії та гітлерівської Німеччини у роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2020)
Моціяка П. П. - "Синайська кампанія" 1956 р.: військова перемога та дипломатична невдача Ізраїлю (2020)
Кучменко Е. - Трансформації африканського суспільства в контексті взаємодії історико-культурних процесів (історіографічний огляд) (2020)
Кавунник А. Л. - Регіональні аспекти міжнародної політики Європейського Союзу в контексті "Східного партнерства" (2020)
Дудка Р. А. - Ісламська республіка Іран в сучасній системі міжнародних відносин (2020)
Калібовець С. М. - Музей як феномен соціальної пам’яті (2020)
Луняк Є. М. - Олена Левковцева – перша студентка Ніжинського інституту (2020)
Страшко Є. М. - Матеріальне забезпечення повсякденного життя ніжинців у 1944–1964 рр.: міфи та реальність (2020)
Келемен Ю. І. - Регіональна локалізація основних мотивів українських купальських пісень (2020)
Дмитренко В. І. - Джерела дослідження повсякденної культури українських остарбайтерів (2020)
Дмитренко В. А. - Культура ранньомодерної України в сучасних історичних студіях (2020)
Осмачко Ю. О. - Любомир Горницький: штрихи до творчого портрета відомого галицького піаніста (2020)
Осіпова Г. С. - Сторінки історії: бібліотека Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька (1820 – 1832) (2020)
Самойленко Г. В. - Випускники Ніжинської вищої школи – фольклористи, етнографи, краєзнавці (2020)
Лейберов О. О. - Навчання інгуських етнографів Чаха Ахрієва та Асланбека Базоркіна у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2020)
Чутченко С. О. - Випускник чоловічої гімназії при Ніжинському класичному ліцеї князя Безбородька Хведір Вовк та його внесок у розвиток народознавства (2020)
Правила подання рукописів (2020)
Баймуратов М. О. - Мілітарний конституціоналізм: до питання про формування, розуміння і оформлення феноменології, Кофман Б. Я. (2022)
Бобровник Д. О. - "Глобалізаційний потенціал територіальної громади": до елементно-семантичного розуміння феноменології (2022)
Волощук О. Т. - Військова агресія Російської Федерації проти України як виклик і загроза міжнародному миру та безпеці людства (2022)
Камінська Н. В. - Парламентська дипломатія як феномен сучасної політико-правової дійсності: проблеми концептуалізації та розвитку (2022)
Когут О. В. - Проблемні питання застосування адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху (2022)
Коломієць І. С. - Обмеження права на свободу слова та вираження поглядів в умовах воєнного стану: правові аспекти (2022)
Мартиненко Н. В. - Регулювання пенсійних накопичень та нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів: застосування міжнародних стандартів для розвитку законодавства України (2022)
Мищак І. М. - Правові засади формування національної армії на початковому етапі Української революції (весна – осінь 1917 року) (2022)
Потапчук Г. В. - Екологічний конституціоналізм: доктринальні питання детермінації формування та семантичного визначення (2022)
Rahmawati R. Yu. D. - Legal protection against crime victims from social media Facebook over Roleplayer’s behavior, Michael T. (2022)
Сопоцько О. Ю. - Удосконалення організації закупівельної логістики при управлінні ланцюгами постачань в умовах COVID-19 (2022)
Ципліцька О. О. - Трансакційні витрати промислового сектору та їх вплив на промислову модернізацію (2022)
Bublyk Y. O. - Improving financial openness of Ukraine on the path to european integration (2022)
Бойко О. М. - Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах Київської області (2022)
Melnychuk N. Y. - The role of the pricing strategy in the development of beer industry enterprises (2022)
Кушніренко О. М. - Розвиток циркулярної економіки як фактор забезпечення економічної безпеки, Гахович Н. Г. (2022)
Романовська Т. І. - Принципи виробництва безпечного харчового продукту, Романовська Н. І., Романовський Н. О. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського