Ролік А. В. - Буквалізми та інші перекладацькі помилки, Лєпухова Н. І., Блажко М. І. (2021)
Кривобок О. П. - Етимологічні спостереження професора російської історії Михайла Бережкова, Клипа Н. І. (2021)
Бойко Н. І. - Фразеологічна об’єктивація інтенсивності як градуйованої семантичної категорії (Рецензія на монографію: Дідун Л. І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові: монографія. Київ: Наукова думка, 2019. 231 с.) (2021)
Правила подання рукописів (2021)
Бабій Ю. О. - Розвиток безпілотної авіації у світі та Україні: аналіз особливостей і технічних характеристик, Поліщук В. В., Мацишин М. О., Мартинюк В. П., Мартинюк О. В., Черноусов Д. О. (2022)
Кривцун В. І. - Рекомендації щодо проектування ремонтно-відновлювальних органів під час управління технічним станом військової техніки, Баранов А. М., Баранов Ю. М., Жиров Г. Б. (2022)
Лєнков С. В. - Оцінка "здатності до супроводу" та "здатності до переміщення" спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення, Гусак Ю. А., Сєлюков О. В., Пампуха І. В., Солодєєва Л. В. (2022)
Сокіл Б. І. - Вплив основних силових параметрів керованої системи підресорування на повздовжньо-кутові коливання бойових колісних машин, Купріненко О. М., Сокіл М. Б. (2022)
Барабаш О. В. - Інформаційна система вибору оптимальних стратегій лікування вірусних захворювань, Свинчук О. В., Бандурка О. І., Опенько П. В. (2022)
Джулій В. М. - Дослідження задач побудови бездротових сенсорних мереж, Краснік А. В., Лєнков Є. С., Охрамович М. М., Ряба Л. О. (2022)
Живило Є. О. - Оцінка ризиків кібербезпеки та контролю конфіденційності в інформаційних системах державного управління, Шевченко Д. Г. (2022)
Замрій І. В. - Ідентифікація вхідних елементів інформаційного простору та відновлення їх параметрів в єдиному інформаційному просторі виробничого підприємства з критичною інфраструктурою, Собчук В. В., Барабаш А. О. (2022)
Касім Н. Х. - Формалізація процесу управління передачею потоків трафіку на фрагменті мережі LTE, Хлапонін Ю. І., Власенко М. М. (2022)
Кошовий М. Д. - Аналіз методів оптимального планування багатофакторного експерименту за вартісними та часовими показниками, Бурлєєв О. Л., Пампуха А. І. (2022)
Myasischev O. O. - Large-capacity quadcopter’s designing on the controllers of the Pixhawk cube family, Lienkov S. V., Ovcharuk V. V., Tolok I. V., Lytvynenko N. I., Zinchyk A. G., Lytvynenko O. I. (2022)
Мацишин М. О. - Рекомендації щодо розвитку сил та засобів Державної прикордонної служби України для дій в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки, Машталер А. М., Олешко Д. О., Міняйлук В. В., Бабій Ю. О. (2022)
Кальниш В. В. - Удосконалена методика створення профілю військових спеціальностей для психофізіологічного забезпечення службової (трудової) діяльності у воєнній сфері, Лоза В. М., Макарчук М. Ю., Нікіфоров М. М., Пампуха І. В., Попков Б. О., Філімонова Н. Б. (2022)
Дані про авторів (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Бежук Ю. А. - Роль дефензинів у неспецифічному захисті макроорганізму від інфекційних агентів при запальних захворюваннях порожнини рота і ротоглотки (огляд літератури), Мартовлос (Годована) О. І., Горбань І. І., Цимар А. В. (2022)
Бойчак М. П. - Неспецифічний реактивний гепатит – невідомий або забутий діагноз? (стислий огляд та запрошення до дискусії), Федорова О. О., Ілляшенко Ю. М., Журко М. М., Антонов А. Б. (2022)
Райлян М. В. - Гострий гепатит невизначеної етіології: завдання епідеміологічного нагляду в Україні в сучасних умовах, Чумаченко Т. О., Макарова В. І., Сємішев В. І. (2022)
Телекі Я. М. - Особливості розвитку панкреатиту на тлі деяких ревматичних захворювань, Христич Т. М., Оліник О. Ю., Ібрагімов Е. Ю., Городинський С. І. (2022)
Шуть С. В. - Синдром обструктивного апное сну та його коморбідна асоціація з ожирінням: сучасний стан проблеми, Трибрат Т. А., Іваницька Т. А., Сакевич В. Д., Боряк В. П. (2022)
Ярошенко Р. А. - Еволюція методів оцінки крововтрати, Панасенко С. І., Чорна І. О., Лігоненко О. В. (2022)
Волос Л. І. - Особливості експресії молекул клітинної адгезії Е-кадгерину в різних молекулярних підтипах інвазивного протокового раку грудної залози, Дудаш А. П. (2022)
Гарвасюк О. В. - Органометричні параметри плаценти із порушенням дозрівання хоріального дерева на тлі залізодефіцитної анемії вагітних в гестаційному аспекті, Іліка В. В. (2022)
Стельмах Г. Я. - Роль симпатичних стовбурів в іннервації кровоносних судин заднього середостіння у плодів людини (2022)
Abbasalieva P. M. - Improvement of Treatment and Prevention of Liver Echinococcosis (2022)
Azizova N. A. - Analysis of Ultrasound Parameters in Pregnant Women with Retrochorial Hematoma (2022)
Akperbekova S. A. - Symptoms and Duration of the Menstrual Cycle and Vaccination against Coronavirus Disease (COVID-19) (2022)
Alizada S. A. - Genetics of Mucopolysaccharidosis Type IV (Morquio Disorder) in Patients from Azerbaijan, Aliyeva K. A. A, Musayev Sh. А., Rasulov E. M. R. (2022)
Akhundova Y. M. - Vitamin D Levels in Pregnant Women with Metabolic Syndrome in the First Trimester of Pregnancy (2022)
Janbakhishov T. G. - Impact of Immunization Prophylaxis on the Course of Pregnancy in Rh-Negative Women, Aliyeva E. M., Gurbanova F. A., Bayramova E. V., Ahmedzadeh V. A. (2022)
Dorofieieva V. - Diagnosis of Liver Cirrhosis on the Background of Mutations H63D of the HFE Gene and H1069Q of the ATP7B Gene in associated with Hemochromatosis and Wilson's Disease (Clinical Case), Borysenko T., Fedota O. (2022)
Іваницька Т. А. - Зміни деяких показників тромбоутворення та активності запалення як маркерів тяжкості перебігу та прогнозу захворювання у пацієнтів з COVID-19 та коморбідною есенціальною гіпертензією, Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Іваницький І. В., Трибрат Т. А. (2022)
Isaev I. A. - Surgical Treatment of Closed Fractures of Long Bones of Extremities with Polytrauma, Mammadov A. Sh., Matiev I. I. (2022)
Ismayilova S. J. - Importance of Combinations of Risk Factors in the Development of Necrotizing Enterocolitis in Newborn Children (2022)
Kamilova N. M. - Comparative Assessment of Hormonal, Echographic and Spectral Parameters in Chronic Endometritis and Chronic Salpingo-Oophoritis, Gasymov O. K., Alieva U. G. (2022)
Koteliukh M. Yu. - Relationship between Biomarkers of Carbohydrate, Energy and Adipokine Metabolism in Patients with Acute Myocardial Infarction and Type 2 Diabetes Mellitus (2022)
Літвинова А. М. - Механізми ремоделювання кісткової тканини у осіб молодого віку з остеоартритом, що протікає на фоні ожиріння, Пасієшвілі Л. М. (2022)
Majidova N. B. - Importance of Cytological Screening in the Diagnosis of Cervical Diseases, Gurbanova C. F., Gurbanova F. A. (2022)
Mehdiyeva A. F. - Susceptibility of Women of Reproductive Age to Overweight and Obesity and Their Causes, Jafarova A. H., Naghiyeva R. G. (2022)
Mirzayev I. M. - Frequency of Occurrence and Clinical Picture of Urolithiasis on the Background of Benign Prostatic Hyperplasia (2022)
Савенков Д. Ю. - Хірургічне лікування раку прямої кишки: обсяг лімфодисекції і проявів неспроможності швів колоректального анастомозу (ретроспективне дослідження) (2022)
Фельдман Д. А. - Динаміка показників ліпідного профілю крові у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від обраної тактики лікування (2022)
Ханюков О. О. - Вплив донаторів оксиду азоту на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця з супутньою анемією, Заяць І. О. (2022)
Циганенко І. В. - Анемія, як фактор серцево-судинного ризику на прикладі пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, Овчаренко Л. К., Заяць Ю. Б. (2022)
Шаповал Ю. С. - Експресія естрогенових і прогестеронових рецепторів у стромі ендометрія жінок з різними видами гіперплазії ендометрія та доброякісними новоутвореннями молочних залоз (2022)
Горбань І. І. - Дослідження активності каріозного процесу у осіб різного віку, за допомогою індексної оцінки КПВ та ICDAS, Микиєвич Н. І., Пасічник М. А., Яричківська Н. В. (2022)
Кулигіна В. М. - Показники досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію після комплексного лікування, Пилипюк О. Ю., Дорош І. О., Гаджула Н. Г., Повшенюк А. В. (2022)
Шкребнюк Р. Ю. - Динаміка параклінічних індексів у результаті комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет І типу з кардіоміопатією, Дирик В. Т., Виноградова О. М., Шевчук М. М., Боднарук Н. І., Лесько Л. Г. (2022)
Мустафіна Г. М. - Випадок нетравматичної субдуральної гематоми, Филенко Б. М., Черняк В. В., Ройко Н. В., Старченко І. І. (2022)
Іваніків Н. М. - Забезпечення участі клієнтів в реабілітаційному процесі з позиції Канадської моделі виконання занять, Грибок Н. М. (2022)
Одеров А. М. - Аналіз змісту тестів перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців іноземних держав, Романчук С. В., Климович В. Б., Матвейко О. В., Пилипчак І. В., Небожук О. Р., Панькевич Я. А. (2022)
Войчун О. В. - Динаміка показників компонентного складу маси тіла у бодібілдерів залежно від тренувальних програм, Молотильнікова В. С., Ковальова Н. В., Бичков О. Ю., Твеліна А. О., Біла А. А., Довгань О. В., Мустафаєв А. Р. (2022)
Ву Чуанжонг - Особливості когнітивної сфери кваліфікованих жінок-боксерок, Ярмак О. (2022)
Каратєєва C. Ю. - Порівняння довжин стегна у студентів закладів вищої освіти Буковини залежно від виду спорту, Слободян О. М., Лукашів Т. О., Слободян К. В., Музика Н. Я. (2022)
Славітяк О. С. - Динаміка показників обхватних розмірів тіла спортсменів залежно від особливостей тренувальних програм бодібілдерів, Ковальова Н. В., Бичков О. Ю., Твеліна А. О., Молотильнікова В. С. (2022)
Тітова Г. В. - Вплив різних за структурою навантажень силового фітнесу на характер зміни морфометричних показників у жінок другого періоду зрілого віку, Данильченко С. І., Тулайдан В. Г., Петрушко М. І., Мордвінцев Г. О., Шкірта М. І. (2022)
Khemiri Aymen - Reliability of a Medicine Ball Explosive Power Test in Young Volleyball Players, Teboulbi Ameni, Ahmed Gritli, Hachana Younes, Attia Ahmed (2022)
Дубачинський О. В. - Особливості зміни показників тренувального навантаження в силовому фітнесі в умовах м’язової діяльності різного характеру, Ткаченко М. П., Федорішко А. А., Шароді В. М., Сущенко І. В., Джуган Л. М. (2022)
Одеров А. М. - Аналіз динаміки показників фізичної підготовленості військовослужбовців на етапі первинного навчання із застосуванням засобів кросфіту, Романчук С. В., Климович В. Б., Skaliy A., Пилипчак І. В., Ткачук О. А., Золочевський В. В., Мелешенко О. В. (2022)
Chepurna V. - Effect of liposomal preparation on antioxidant protection system in subclinical mastits of cows, Mizyk V. (2022)
Кухтин М. - Вплив дезінфікуючого засобу "Ензидез" на тест-обєкти контаміновані мікроорганізмами, Кожин В., Горюк Ю., Горюк В., Гриневич Н. (2022)
Слюсаренко Б. - Моніторінг амфібій Одеського регіону в сучасних екологічних умовах, Коренєва Ж., Голованова А., Мазуренко Ю., Островська А. (2022)
Тихонов П. - Протеолітична активність сапрофітних бактерій води і донних осадів північних морів (2022)
Dudarev І. - Analysis of factors of influence on the quality of compound feed during its storage, Uminsky S., Yakovenko А., Makarchuk V., Korolkova M. (2022)
Dudarev І. - Substantiation of technological indicators of corn grain in the manufacture of fodder for animals and poultry, Uminsky S., Yakovenko А., Makarchuk V., Korolkova M. (2022)
Москалюк І. - Охорона праці, професійні захворювання та травматизм у сільському господарстві, Сакун М., Безалтична О., Москалюк А., Пуріч В. (2022)
Pavlova I. - Influence of humin compound on the quality of sperm production in breeding boars under different regimes of use (2022)
Богач М. - Біохімічні показники сироватки крові кролів в період міграції Cysticercus pisiformis, Коваленко Л., Горобей О. (2022)
Коренєва Ж. - Моніторінг рептилій (reptilia) Одеського регіону, Гарнаженко Ю., Мазуренко Ю., Закацiоло Ю., Ніколаєва К. (2022)
Боднар О. - Комплексне застосування біостимуляторів при анафродизії у корів (2022)
Карповський В. І. - Оксигено-транспотрна функція крові у свиней з різними типами вищої нервової діяльності за дії кормового стресу, Данчук В. О., Данчук О. В., Данчук В. В., Чепурна В. А., Кульбако О. В., Торжаш А. Й. (2022)
Яценко І. - Каліцтво тварин як предмет судово-ветеринарної експертизи, Париловський О. (2022)
Китаєва А. - Тривалість внутрішньоутробного періоду і тип народження ягнят у вівцематок різного типу конституції, Новічкова А. (2022)
Решетніченко О. П. - Відтворювальна здатність маток цигайської породи при схрещуванні з баранами гісарської і мереноладшаф порід, Скрипка М., Різнічук І. Ф., Калиниченко Г. І. (2022)
Різничук І. - Основні вимоги до виробництва органічних кормів, Кишлали О., Мажиловська К., Гурко Є., Гарбар А. (2022)
Пушкар Я. - Визначення повнофакторного експерименту параметрів оптимізації озоно-повітряної суміші (2022)
Мамедова В. - Порівняльна характеристика складу молока вівцематок різних порід (2022)
Строяновська Л. - Встановлення зв`язку між соматичними клітинами молока і ДНК-маркерами у корів, Супрович Т. (2022)
Григор’єв В. - Гематологічні показники собак з різними типами вищої нервової діяльності за короткотривалої харчової депривації, Кориневська Т., Паневник І., Данчук О., Карповський В., Трач В. (2022)
Камбур М. - Тромбоцитарний гемостаз корів у період тільности, Замазій А., Касич В., Нечипоренко О. (2022)
Камбур М. - Гемостаз та секретоутворююча функція тканин молочної залози корів, Замазій А., Скляр О., Нечипоренко О. (2022)
Гафурова О. В. - Правові аспекти розвитку гастрономічного туризму в Україні, Сюйва І. С. (2021)
Гавриш Н. С. - Правове регулювання інформаційного забезпечення про грунти, Слепньова К. В. (2021)
Дейнега М. А. - Правове забезпечення запобігання і боротьби з підтопленням земель в Україні (2021)
Дейнега М. А. - Кліматичні ресурси як об’єкти природоресурсних правовідносин, Марініч В. К. (2021)
Краснова Ю. А. - Правові проблеми цифровізації даних екологічного обліку (2021)
Марченко С. І. - Проблеми організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері, Новак Т. С. (2021)
Новак Т. С. - Оцінка придатності земель для органічного сільськогосподарського виробництва: окремі аспекти правового забезпечення (2021)
Буцмак А. Ю. - Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на екологічну інформацію (2021)
Голуб С. М. - Принципи правового регулювання використання біоенергетики в Європейському Союзі, Шинкарук Н. В. (2021)
Світличний О. П. - Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація ГПК України, Сулім В. В. (2021)
Світличний О. П. - Національна стратегія розвитку та охорони сфери інтелектуальної власності (2021)
Горіславська І. В. - Деякі питання правового регулювання страхування тварин як обов'язкового виду страхування (2021)
Горіславська І. В. - Селекційне досягнення в тваринництві як об’єкт права інтелектуальної власності та міжнародний досвід його захисту, Піддубний О. Ю. (2021)
Гбур Л. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані зі сферою експертної діяльності в Україні, Артеменко О. В. (2021)
Саадулаев А. І. - Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти адміністративного судочинства (2021)
Яра О. С. - Проблемні питання запобігання та протидії домашньому насильству органами прокуратури, Стасюк Н. А. (2021)
Ковальова C. С. - Проєкт Кримінального кодексу України: новели (2021)
Клименко К. О. - Питання обґрунтованості застосування принципу самовизначення народів сепаратистськими утвореннями в Україні (2021)
Бурко Л. М. - Особливості росту та розвитку люцерно-злакових травостоїв залежно від видового складу та удобрення, Свистунова І. В., Полторецький С. П., Пророченко Т. І. (2021)
Mazurenko B. O. - Productivity of triticale depending on the content of photosynthesizing pigments at anthesis (2021)
Танчик С. П. - Продуктивність ячменю озимого залежно від попередників у Закарпатті України, Бабіля Н. І., Бабенко А. І. (2021)
Топко Р. І. - Спектральна оцінка сортів та селекційних ліній пшениці озимої в осінній період, Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Ковалишина Г. М. (2021)
Бикін А. В. - Продуктивність насіннєвої картоплі за локального внесення фосфорних і калійних добрив, Панчук Т. В. (2021)
Пасічник Н. А. - Методичні підходи щодо ідентифікації рослин на знімках високого розрізнення за мультиспектрального моніторингу за допомогою БПЛА, Лисенко В. П., Опришко О. О. (2021)
Кіроянц М. О. - Антагоністична активність бактерій, що домінують, ізольованих із ризосфери ячменю ярого щодо фітопатогенних мікроміцетів, Патика Т. І., Патика М. В. (2021)
Карабач К. С. - Вплив систем удобрення з елементами біологізації й обробітку на урожайність, економічну й енергетичну ефективність ячменю ярого, Бережняк Є. М. (2021)
Комар О. О. - Оцінка сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) за продуктивністю та адаптивністю в умовах Правобережного Лісостепу України, Хареба В. В., Федосій І. О., Хареба О. В. (2021)
Білоусова З. В. - Особливості роботи пігментного комплексу рослин пшениці озимої залежно від способу внесення добрив, Кенєва В. А., Кліпакова Ю. О. (2021)
Васильченко А. В. - Вплив наночастинок, багатокомпонентного мікроелементного препарату "Аватар-2 захист" та мікробного препарату "Азогран" на продуктивність картоплі сорту Сувенір Чернігівський в умовах Полісся (2021)
Свистунова І. В. - Вплив удобрення на поживну цінність корму люцерно-злакових травосумішей в умовах Лісостепу Правобережного, Бурко Л. М., Полторецький С. П., Пророченко Т. І., Праведний В. Г. (2021)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства та обробітку ґрунту на запаси доступної вологи чорнозему типового за вирощування пшениці ярої, Дудка О. А., Павлов О. С., Бабенко А. І. (2021)
Шило С. Л. - Урожайність пшениці озимої залежно від попередників у Правобережному Лісостепу України, Центило Л. В., Бабенко А. І. (2021)
Гончар А. М. - Особливості зміни чисельності та складу мікробіому ризосфери пшениці озимої в процесі онтогенезу, Тонха О. Л., Патика М. В., Макарчук О. С. (2021)
Лопушняк В. І. - Зміна основних агрохімічних показників дерново-підзолистого ґрунту за внесення осаду стічних вод під топінамбур, Грицуляк Г. М. (2021)
Літвінова О. А. - Вплив систематичного удобрення на родючість грунту за вирощування кукурудзи на зерно, Дегодюк С. Е. (2021)
Бандура І. І. - Якісні характеристики гриба CYCLOCYBE AEGERITA штамів 2229, 2230, 2231 ІВК за умов промислового культивування, Кулик А. С., Макогон С. В., Цизь О. М., Хареба О. В., Хареба В. В., Ковтунюк З. І. (2021)
Комар О. О. - Вплив абіотичних факторів на ріст і розвиток рослин пастернаку посівного, Федосій І. О., Сєдова О. О. (2021)
Терещенко Н. Ю. - Визначення залишків пестицидів хроматографічними методами для безпечності харчової продукції, Курсенко О. Ю., Хижан О. І., Хижан О. І., Бобунов О. Ю., Ковшун Л. О. (2021)
Виткалов С. В. - Науковий пошук у час війни : замість передмови, Виткалов В. Г. (2021)
Наливайко М. - Історичні аспекти розвитку українського автентичного танцю (2021)
Паславський М. - Культурно-мистецьке життя Христинополя (Червонограда) кінця ХVІІІ-ХІХ століть: спроба історичної реконструкції (2021)
Костюкович І. - Рівненщина в структурі соціокультурної діяльності (2021)
Романенко К. - Стан культурного життя Дніпропетровщини у вимірах нових парадигм (2021)
Глинянчук І. - Музейна справа на Рівненщині : деякі сторінки історії (2021)
Удод К. - "Зелений туризм" у структурі культурної діяльності населення (на прикладі Березнівщини) (2021)
Прилуцька О. - Зелений туризм як форма культурної діяльності населення в регіоні: на прикладі Малолюбашанської сільської ради (2021)
Лупій Я. - Сучасні віртуальні комунікації в культурі і проблеми самореалізації творчої особистості (2021)
Підцерковна Т. - Менеджмент соціокультурної діяльності в регіоні в умовах сучасних суспільних трансформацій (2021)
Панчук Н. - Поняття "балетна драматургія" : генеза та шляхи розвитку (2021)
Філяровська А. - Музичні фестивалі Рівненщини як чинник зміни ставлення до сфери вільного часу (2021)
Лакіда А. - Культурний потенціал регіону як чинник пошуку нових форм його презентації (2021)
Лойко А. - Співпраця клубних установ та освітніх закладів із сім’єю (з досвіду Вишнівської ОТГ Ковельського району Волинської області) (2021)
Марчук Л. - Вітчизняне дозвілля в історико-культурному вимірі (2021)
Степанюк І. - Регіональні особливості народного танцю на території України (2021)
Семенюк Т. - Театралізація як компонент в організації івентів, Глущук О. (2021)
Кобрин Н. - Мотиваційні й технологічні аспекти навчально-пізнавальної діяльності на "слуханні музики" в контексті сучасного суспільства (2021)
Степанова Т. - Український народний танець як засіб національно-патріотичного виховання (2021)
Чиж К. - Сучасні діти : специфіка організації різних форм роботи з ними (2021)
Лесковець К. - Організація вітчизняного дозвілля дітей з особливими потребами як шлях їх соціалізації (2021)
Кепін Д. - Пересопниця музейна (2021)
Ковалишин Х. В. - Клінічні прояви захворювань тканин пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, які мешкають на антропогенно навантажених територіях, Рожко М. М. (2020)
AL-Khikani F. H. - Antimicrobial Resistance Profile Among Major Bacterial Pathogens in Southern Babil, Iraq (2020)
Achuba F. I. - Effects of Siam Weed (Chromolaena Odorata) Leaf Extract on Crude Oil-Induced Toxicity, Offor C. (2020)
Filyk O. - Non-Invasive Mechanical Ventilation in Children with Previous Unsuccessful Weaning from Respiratory Therapy (2020)
Ільків М. М. - Вплив глибини пародонтальних кишень на ефективність хірургічного лікування генералізованого пародонтиту, Рожко М. М., Герелюк В. І. (2020)
Suhail J. - Abdominal Ascariasis: Where to Focus on Imaging Studies, Shah O., Shah O., Sarfaraz J., Mohuiddin I. (2020)
Лейбюк Л. В. - Дослідження активності показників стрес-факторів у ротовій рідині хворих на цукровий діабет у період адаптації до повних знімних пластинкових протезів, Рожко М. М., Рожко О. М. (2020)
Yılmaz S. K. - Assessment of Relationship Between Nutritional Status and Handgrip Strength in Hemodialysis Patients, Rakıcıoğlu N. (2020)
Vatseba T. - Study of the Association Between Antihyperglycemic Therapy and Cancer in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Sokolova L., Pushkarev V., Koshel N. (2020)
Sheikh W. A. - Role of Diffusion-Weighted and Chemical Shift Magnetic Resonance Imaging in Differentiation of Benign and Malignant Spinal Fractures, Shaheen F. A., Lone N. A., Chhiber S. S., Makhdoomi R. H. (2020)
Stytsiuk N. - About Some Aspects of Teaching Foreign Students in the Discipline "History of Medicine" (2020)
Новини АПК (2020)
Аналітика (2020)
Котик А. М. - Морфометричні та репродуктивні показники півнів із гіпер- і гіпогонадизмом у дофункціональний період, Труфанова В. О., Труфанов О. В., Катеринич О. О., Гавілей О. В., Полякова Л. Л., Чорна Г. В., Закревський А. М. (2020)
Шуляк С. В. - Вплив різних концентрацій колоїдного срібла на хімічний склад м’яса перепелів, Гайдей О. С., Камінська О. В., Шевченко Л. В. (2020)
Колоша В. - Птах – символ року в Україні (2020)
Швайка Б. - Порода курей род-айленд (2020)
Шоміна Н. В. - Вплив терміну зберігання яєць на життєздатність клітин бластодерми, інтенсивність розвитку зародків та результати інкубації, Байдевлятова О. М. (2020)
Прокудіна Н. О. - Аналіз етіології некрозу голівки стегнової кістки у курчат-бройлерів за вирощування в промислових умовах (2020)
Запрошуємо на навчання (2020)
Bilinskyi I. - Morphological Characteristics of Changes in the Duodenal Wall Within 14-56 Days of the Development Of Experimental Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus (2020)
Hela A. H. - Experience of Laparoscopic Cholecystectomies in a Tertiary Care Hospital: a Retrospective Study, Khandwaw H. M., Kumar R., Samad M. A. (2020)
Karakurt P. - Determination of Caregiver Burden and Social Support Levels among Caregivers Providing Care for Patients Hospitalized in Palliative Care Clinics, Tuncer S. K., Ciltas N. Y., Dogan M. (2020)
Kurtash O. O. - Surgical Correction of Hirschsprung’s Disease in Children Using the Soave-Boley Technique with Manual Colorectal Anastomosis (2020)
Середюк Н. М. - Множинне ураження коронарних артерій: вибір стратегії реваскуляризації міокарда, Матлах А. Я., Ванджура Я. Л., Бєлінський М. В., Скакун О. З., Деніна Р. В. (2020)
Badak B. - Fistulized Crohn’ Disease Mimicking Sigmoid Cancer: A Case Report, Pasaoglu E., Caga H. T., Ihtiyar E., Sahin A., Erkasap S., Ates E., Yasar N. F. (2020)
Bartos V - Mycotic Infection (Fungal Ball) of the Paranasal Sinuses: A Clinicopathological Observation, Bartosova V. (2020)
Tsaruk O. - Congenital Aneurysm/Diverticulum of the Left Ventricle in the Newborn, Ryzhyk V., Ilnytska K. (2020)
Ossai P. A. U. - Disposition and Challenges of Alternative to Physical Classroom Teaching and Learning in a Pandemic; an Appraisal of Biochemistry Students COVID-19 Learning with WhatsApp, Ogwu C., Ichipi-Ifukor P. C., Achuba F. I. (2020)
Senturk S. - The Effect of the Infectious Disease Nursing Course on Turkish Students’ Knowledge and Attitudes Towards AIDS: A Quasi-Experimental Study, Yildirim Keskin A. (2020)
Kozan N - Laser-Induced Spectral-Selective Autofluorescent Microscopy as a Prospective Method of Research in Biomedicine, Savka I, Kryvetskyi V, Oliynyk I. (2020)
Arıkan I. - Evaluation of the Implementation of Personal Protective Behaviors and the Interventions Made in Fighting Against COVID-19 Through the View of a University Staff, Kılıç Demir B. (2021)
Dar M. A. - Multidetector Computed Tomography Evaluation of Uncommon Acute Post-Caesarean Section Complications, Rafiq S., Posh S., Wagay I. (2021)
Güneş D. - Evaluation of Quality of Life and Self-Care Among Individuals with Heart Failure, Atalıkoğlu Başkan S., Kasımoğlu N. (2021)
Ilhan A. - What Could Aid in Slowing Down Cognitive Function?, Varli M., Bilgic P. (2021)
Işik N. A. - The Relationship Between Perceived Parental Attitude and Life Satisfaction Among University Students (2021)
Kasımoglu N. - Examination of Affiliate Stigma, Hopelessness and Life Satisfaction in Parents of Children with Intellectual Disabilty, Arıkan D. (2021)
Pelekhan B. - Compliance with Postoperative Recommendations by Patients with Different Psychological Types after Early Implant Loading Treatment, Rozhko M., Pelekhan L., Rozhko O. (2021)
Bartoš V. - Mucinous Cystadenoma of the Ovary Associated with Hyperplasia of Stromal Leydig Cells in Pregnant Woman (2021)
Sninate S. - Ogilvie Syndrome Following Caesarean Section: A Case Report, Bellamlih H., Allioui S., Jroundi L., Laamrani F. Z. (2021)
Bhattacharya K. - The Discovery of Coronavirus – An Interesting Journey, Bhattacharya N., Bhattacharya A.S. (2021)
Ambarkova V. - Oral and Dental Manifestations of Fanconi Anemia (2021)
Viveka S. - Online Learning Modules in Anatomical Sciences: Effective Sources for Continued Learning for Medical Undergraduates During the Unprecedent COVID-19 Pandemic, Pushpa N. B., Ravi K. S. (2021)
Atalıkoğlu Başkan S. - Assessment of Nursing Students’ Attitudes Towards Recording and Protecting Patients’ Personal Health Data: A Descriptive Study, Karakurt P., Kasımoğlu N. (2021)
Bhawani S. S. - Dual-Energy Multidetector Computed Tomography: A Highly Accurate Non-Invasive Tool for in Vivo Determination of Chemical Composition of Renal Calculi, Jehangir M., Masood M., Dar S. A., Syed S. N. (2021)
Şentürk S. - Level of Knowledge and Awareness of Diabetic Emergencies Among Turkish Bus Drivers: Example of the Mediterranean Region, Terkeş N. (2021)
Koteliukh M. - Features of Changes in the Structural and Functional State of the Myocardium in Patients with Acute Myocardial Infarction Depending on Body Mass Index Considering FABP4 and CTRP3 Levels (2021)
Щерба А. А. - Формування біполярних імпульсних струмів у навантаженні ємнісних накопичувачів енергії електророзрядних установок, Супруновська Н. І. (2022)
Жильцов А. Н. - Тривимірна математична модель трифазного теплогенератора індукційного типу з використанням методу вторинних джерел, Березюк А. О., Виштак Т. В. (2022)
Подольцев О. Д. - Захищені ізоляцією проводи для повітряних ліній електропередачі на середню напругу: переваги, комп’ютерні розрахунки, Кучерява І. М. (2022)
Сегеда М. С. - Математична модель для аналізу перехідних процесів в двообвиткових трансформаторах у методі прямих, Гоголюк П. Ф., Близнак Ю. В. (2022)
Oleschuk V. I. - Grid-connected PV system employing three inverters regulated by synchronous scheme of PWM (2022)
Липківський К. О. - Комбінована трансформаторна-ключова виконавча структура двофункційного перетворювача з дискретно-разовим керуванням, Можаровський А. Г. (2022)
Павловський В. О. - Підвищення ефективності захисту електротехнічної та радіоелектронної апаратури від високовольтних короткочасних сплесків напруги в мережі електроживлення, Гурін В. К., Юрченко О. М. (2022)
Акінін К. П. - Математичне моделювання електричної машини з триступеневим гіростабілізованим ротором, Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С. (2022)
Пересада С. М. - Спостерігач потокозчеплення, адаптивний до змін активного опору асинхронних двигунів, Ніконенко Є. О., Ковбаса С. М., Кузнецов О. (2022)
Жаркін А. Ф. - Експериментальні дослідження контролера для керування тяговим електродвигуном на постійних магнітах, Павлов В. Б., Гребеніков В. В. (2022)
Кириленко О. В. - Науково-технічне забезпечення організації роботи ОЕС України в синхронному режимі з європейською континентальною енергетичною системою ENTSO-E, Павловський В. В., Блінов І. В. (2022)
Борукаєв З. Х. - Обчислювальний метод вузлової трансформації процесу ціноутворення на ринку електроенергії, Євдокімов В. А., Остапченко К. Б. (2022)
Pechenik M. V. - Investigation of energy efficiency of water supply system when powered by an alternative energy source, Burian S. O., Zemlianukhina H. Y., Pushkar M. V., Teriaiev V. I. (2022)
Брагинець І. О. - Методи підвищення завадостійкості високоточних лазерних оптоелектронних систем для вимірювання лінійних переміщень, Масюренко Ю. О. (2022)
До 75-річчя Михайла Васильовича Загірняка (2022)
Detsyk O. - Analysis of Covid-19 Hospital Admissions in Ivano-Frankivsk, Ukraine, Fedorkiv N., Burak O., Kaluzhna R. (2021)
Ranhulova T. - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Hypothyroidism: Review of Clinical and Experimental Studies (2021)
Menekli T. - The Effect of Educational Intervention on Care Dependencyand Symptom Management After Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Theory-Based Randomized Controlled Study, Yaprak B. (2021)
Terkes N. - Psychometric Evaluation of the Diabetes Distress Scale in Patients with Type 2 Diabetes in Turkey, Bektas H. (2021)
Batra M. - Comparison of Preclinical Coursework Perception Among Dental Students from India and the Republic of North Macedonia, Ambarkova V., Gijwani D., Popli H., Stavreva N., Apostolska S., Narang N., Mutneja T., Jankulovska M., Ivanovski K. (2021)
Sood A. - Reproducibility of Retinal Nerve Fiber Layer and Macular Thickness Measurements Using Spectral Domain Optical Coherence Tomography, Paliwal R. O., Mishra R. Y. (2021)
El Ouardi N. - Monoarthritis of the Elbow Revealing Osteoid Osteoma: A Case Report and Literature Review, Sadni S., Taoubane L., Mounach A., Bezza A. (2021)
Баль-Прилипко Л. - Нові круп’яні концентрати підвищеної біологічної цінності в структурі сучасного харчування, Толок Г., Ніколаєнко М., Антоненко А., Бровенко Т. (2021)
Голембовська Н. В. - Удосконалення технології рибних напівфабрикатів з додаванням нетрадиційної сировини, Cлободянюк Н. М., Ісраелян В. М. (2021)
Ємцев В. І. - Фактори трансформації молокопродуктового підкомплексу АПК України, Cлободянюк Н. М. (2021)
Іванюта А. О. - Вплив біохімічних властивостей сировини на зміну якості малосоленої рибної продукції, Менчинська А. А., Очколяс О. М., Цуй Ч., Нестеренко Н. А., Манолі Т. А. (2021)
Крижова Ю. П. - Дослідження ефективності використання бурякового сиропу у продуктах на основі принципів нутриціології, Деяк О. С. (2021)
Омельянов О. М. - Обгрунтування амплітудно-частотних характеристик та конструктивних параметрів віброзбуджувача сепаратора об’ємних коливань, Паламарчук І. П., Василів В. П., Сарана В. В., Муштрук М. М., Жеплінська М. М., Бурова З. А., Гудзенко M. M., Filin S. (2021)
Стадник І. Я. - Динаміка міжфазової взаємодії між компонентами при перемімішуванні, Сарана В. В., Муштрук М. М., Василів В. П., Жеплінська М. М., Паламарчук І. П., Бурова З. А., Гудзенко M. M. (2021)
Тищенко Л. М. - Мед, як складова маринаду для м’ясних напівфабрикатів, Пилипчук О. С., Ісраелян В. М., Адамчук Л. О., Акульонок О. І. (2021)
Шевченко Л. В. - Вміст жирних кислот в молоці корів за дії β-каротину, Михальська В. М. (2021)
Kondratiuk V. M. - Bioefficacy of rainbow trout flesh lipids depending on amino acid levels in compound feeds, Ivaniuta A. O. (2021)
Сироватка Н. Ю. - Характеристика біохімічних показників спермопродукції плідників коропа за використання в годівлі голозерного вівса впродовж переднерестового періоду, Грициняк І. І., Сироватка Д. А., Яремчук І. М. (2021)
Виткалов В. Г. - Науково-дослідна діяльність в умовах воєнного часу (або замість передмови) (2022)
Павлюк Т. С. - Бальна хореографія у країнах Південної Америки кінця ХVII – початку ХХІ століття (2022)
Філатова Т. В. - Андський чаранго як феномен південноамериканської музичної культури (2022)
Джулай Г. А. - Метаморфози образу Орфея у французькій сольній кантаті XVII–XVIII століть (2022)
Бондаренко А. - Образ давнього Києва в українській фортепіанній музиці 1980-х років (на прикладі програмних циклів Б. Фільц, І. Соневицького, Г. Саська) (2022)
Мойсіюк В. - Семантико-стилістичні риси мелодики у літургії для мішаного хору Михайла Вербицького (2022)
Білінська О. А. - Музична критика Осипа Залеського на сторінках часопису "Свобода" (1960–1970 рр.) (2022)
Виткалов С. - Сучасна концертна практика як елемент суспільних змін (2022)
Чжу Л. - "Im wunderschonen monat mai" Р. Шумана в інтерпретації Лей Сюй, Х. Шефер та Б. Бонней (2022)
Молчко У. Б. - Світлопис композитора Нестора Нижанківського (2022)
Пазинюк М. В. - Зображення музичних інструментів та музик волинськими іконописцями (2022)
Ситник І. В. - Твори Тетяни Яблонської в колекції дирекції художніх виставок України (2022)
Фрайт О. В. - Філософська категорія емінентності: проєкція на музично-літературне кореспондування (2022)
Гамалія К. М. - Танець під музику часу : транскрипція мистецтва та науки в хороводі античних муз (2022)
Єрошенко О. В. - Вокальні композиції у фільмі "Сватання гусара" (за мотивами водевілю М. Некрасова "Петербурзький лихвар") : драматургічний аспект (2022)
Каблова Т. - Тема кохання у пісенній культурі: специфіка та типологія, Каданцева Н., Тетеря В. (2022)
Лю С. - Особливості програмних заголовків китайських дуетів для фортепіано та традиційних інструментів (2022)
Чжао Ю. - Варіаційна форма у китайській фортепіанній музиці (2022)
Кравчук О. - Світоглядний україноцентризм життєтворчості Михайла Кречка (2022)
Гудзенко M. M. - Вплив геометричних параметрів гвинтових насадок двогвинтового прес-екструдера на вихід олії, Василів В. П., Муштрук М. М., Жеплінська М. М., Паламарчук І. П., Бурова З. А., Сарана В. В. (2021)
Бурова З. А. - Дослідження теплофізичних характеристик харчових продуктів, Іванов С. О., Роман Т. О., Василів В. П., Жеплінська М. М., Муштрук М. М., Паламарчук І. П., Сарана В. В., Гудзенко M. M. (2021)
Ємцев В. І. - Відродження ресурсного потенціалу скотарства як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України, Cлободянюк Н. М. (2021)
Баль-Прилипко Л. В. - Мікроструктурний аналіз варених сосисок зі спельтовим борошном, Хомич В. Т., Усенко С. І., Ісраелян В. М., Назаренко М. В. (2021)
Ісраелян В. М. - Застосування ферменту папаїну в технології м'ясних виробів, Голембовська Н. В., Слободянюк Н. М. (2021)
Штонда О. А. - Вплив маринаду на основі купажів рослинних олій на структурно-механічні показники натуральних м’ясних маринованих напівфабрикатів, Семенюк К. М., Кулик В. К. (2021)
Dvykaliuk R. M. - Development of a propolis collecting device, Adamchuk L. O. (2021)
Антонів А. Д. - Аналіз небезпечних факторів, пов’язаних з харчовими продуктами в закладі роздрібної торгівлі, Розбицька Т. В. (2021)
Qu X. - The impact of storage on the sensory, viscosity and chemical characteristics of yogurt fortified with oat β–glucan (2021)
Причепій Є. М. - Феномен триразового потроєння (3Х3Х3) богинь в архаїчній символіці і народних орнаментах (2022)
Гоц Л. С. - Різновиди магічного трансгуманізму : від шаманізму до техномагії (2022)
Гоцалюк А. А. - Міф та міфопоетика як тип людського cприйняття (2022)
Плецан Х. В. - Актуальні проблеми дослідження креативних індустрій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : культурологічний вимір (2022)
Виткалов В. - Галузь культури в умовах експерименту : теоретичні нотатки до програми регіональної трансформації, Виткалов С. (2022)
Носенок Б. - Історія як культурний процес у методології "нової історичної науки" Анналів (2022)
Бровко М. М. - Рецепція феномена активності мистецтва в античній та середньовічній естетиці (2022)
Чікарькова М. Ю. - Культурний шок як етап діалогу культур : міжетнічні аспекти (2022)
Головей В. Ю. - Медіа-мистецтво як феномен сучасної медіакультури, Лоид-Маиер О. В. (2022)
Литвиненко А. І. - Місто і міське повсякдення у вимірах філософської антропології (2022)
Тормахова А. М. - Мистецькі практики під час війни : український вимір (2022)
Кан Ї. - Культурно-просвітницькі ініціативи Роберта Харта як каталізатор вестернізації оркестрового мистецтва Китаю (2022)
Фоменко А. Є. - Цивільний захист в Україні: створення та функціонування, Грибан В. Г. (2022)
Юнін O. C. - Процесуальні засоби забезпечення ефективності правосуддя в соціальних спорах (судовий контроль, виконання рішення суду) (2022)
Коміссаров С. А. - Фактори необхідності захисту прав у сфері соціального забезпечення суддів (2022)
Пєтков В. П. - Обмеження та критерії прийняття рішень в організації (2022)
Єрдешова Ж. І. - Проблеми правового регулюввання зайнятості населення, Ідресова У. Х. (2022)
Золотухіна Л. О. - Доречність дисциплінарної відповідальності за порушення присяги (на прикладі службово-трудових відносин державної служби) (2022)
Ярошевська Т. В. - Трансфер технології як складова інноваційного розвитку України (2022)
Киян В. Я. - Щодо змін у трудовому законодавстві України через пандемію COVID-19 (2022)
Косяченко К. Е. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти та підстави виникнення (2022)
Крамаренко Ю. М. - Складності застосування позасудових способів врегулювання правових спорів та шляхи їх вирішення (2022)
Кучеренко О. М. - Договір комерційної концесії: питання понятійно-категоріального апарату (2022)
Резворович К. Р. - Актуальність удосконалення нормативного професійного регулювання адвокатів, Смаль П. М. (2022)
Тимченко Л. М. - Проблемні питання встановлення земельних сервітутів, Макуха І. О. (2022)
Косяченко К. Е. - Сторони виконавчого провадження: права та обов’язки боржника, Артем’єва К. Д., Куц І. І. (2022)
Тимченко Л. М. - Особливості створення окремих юридичних осіб, Казакова Л. А. (2022)
Гудим І. В. - Сутність адміністративної юрисдикції та її місце в адміністративному процесі (2022)
Лантух І. С. - Концепт булінгу та співвідношення із суміжними поняттями (2022)
Максимова М. К. - Адміністративно-правове забезпечення безпекового середовища дитини у сфері використання інформаційно-комунікативних технологій (2022)
Рижкова С. А. - Нормативно-правова основа діяльності Державної міграційної служби як суб'єкта протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні (2022)
Наливайко Л. Р. - Перспективи застосування медіації як способу мирного вирішення конфліктів, Лавренко Д. О. (2022)
Гулiєв А. Д. - Наукова школа, сформована навколо ідей В. Ф. Антипенка: актуальність, здобутки та перспективи, Замула А. Ю. (2022)
Наливайко Л. Р. - Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування з питань інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах децентралізації влади, Бочковий О. В., Мінакова Є. В. (2022)
Висоцький О. Ю. - Міжнародно-правова легітимність: поняття та сутність (2022)
Поповський А. М. - Українські прізвища з компонетом дур- (2022)
Березняк В. С. - Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту (2022)
Гусейнова Ф. Е. - Юридична природа двосторонніх міжнародних договорів у сфері охорони здоров’я (2022)
Dobroboh L. M. - Concept of method and methodology in research of "branch of law" category (2022)
Халапсіс О. В. - Діахронія історії в поемах Гесіода (2022)
Гавриш О. Г. - Законодавче забезпечення роботи фахівців соціальної сфери з мігрантами та біженцями у Німеччині у ХХ столітті (2022)
Левін О. Л. - Специфіка демократичного транзиту в новостворених країнах Балтії після розпаду СРСР, Поплавський О. О. (2022)
Самотуга А. В. - Організаційно-інституційне забезпечення інформаційної безпеки України (2022)
Сидорова Е. О. - Характеристика повноважень Верховної Ради України щодо податків і зборів (2022)
Санакоєв Д. Б. - Імплементація європейської методології SOCTA в протидії організованій злочинності в Україні, Вашко А., Єфімов В. В. (2022)
Гритенко О. А. - Значення кримінально-правової класифікації видів звільнення від кримінальної відповідальності для кримінального процесуального порядку, Марченко О. А. (2022)
Дараган В. В. - Визначення основних напрямів дослідження проблемних питань організації оперативного обслуговування кримінальною поліцією лінії роботи щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, Яковченко О. І. (2022)
Єфімов М. М. - Наукова полеміка стосовно ґенези розуміння моральності як наукової категорії (2022)
Плетенець В. М. - Використання можливостей інформаційного забезпечення в подоланні протидії досудовому розслідуванню (2022)
Триньова Я. О. - Правове врегулювання використання допоміжних репродуктивних технологій в Україні: аналіз та пропозиції (2022)
Уварова Н. В. - Проблема кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи (2022)
Демура М. І. - Аналіз правових позицій Верховного Суду щодо регламентації особливих порядків кримінального провадження (2022)
Лазарева Д. В. - Підстави правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність: теоретико-прикладний аналіз (2022)
Мельниченко А. В. - Наукова полеміка щодо спеціального досудового розслідування та його місця в системі кримінального процесу (2022)
Скок О. С. - Особливості кримінальної відповідальності за сексуальне насильство, Вербицька К. В. (2022)
Телійчук В. Г. - Отримання інформації з відкритих джерел при виявленні та документуванні злочинів, пов’язаних з розповсюдженням порнографічних предметів у мережі "Інтернет", Жукоцький В. О. (2022)
Черненко А. П. - Проблеми вибору та залучення захисника у кримінальному провадженні, Шиян А. Г. (2022)
Шалгунова С. А. - Правоохоронна система Великобританії та нормативно-правова база її діяльності, Барабаш Г. В. (2022)
Репан М. І. - Співвідношення гендерно-обумовленого та домашнього насильства: поняття, характеристика та загальний огляд законодавства, Панченко Л. В. (2022)
Демченко І. О. - Особливості встановлення психологічного контакту в умовах епідемії (пандемії) (2022)
Кириченко С. І. - Пошук оптимальної моделі кримінального провадження стосовно особи з інвалідністю (2022)
Кривопуск О. Г. - Способи вчинення крадіжок з рухомого складу залізничного транспорту (2022)
Неклеса О. В. - Особливості документування кримінальних правопорушень із самовільного зайняття земельної ділянки, Юр’єв Д. С. (2022)
Осадчий П. В. - Сутність права на ефективний засіб юридичного захисту: наукові пошуки з аналітичним оглядом відповідної практики Європейського суду з прав людини (2022)
Черненко П. В. - Фальсифікація виборчих документів: кримінологічна характеристика особистості злочинця (2022)
Шендрик Ю. В. - Окремі аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (2022)
Скрипченко І. Т. - Роль ехокардіографії у визначенні працездатності правоохоронців, Грибан В. Г., Мороз Ю. М., Ластовкін В. А., Рожеченко В. М., Счастливець В. І., Рейдерман Ю. І. (2022)
Бодирєв Д. А. - Мультидисциплінарне забезпечення вогневої підготовки поліцейських в Україні, Намлинська О. С. (2022)
Великий Ю. М. - Застосування інновацйних освітніх технологій на заняттях з вогневої підготовки в ЗВО із специфічними умовами навчання (2022)
Гіденко Є. С. - Спілкування поліцейських з представниками засобів масової інформації, Альошина М. С. (2022)
Карпенко О. М. - Практична стрільба з пістолета "I.P.S.C." порівняльна характеристика практичної стрільби зарубіжних країн з Україною (2022)
Тінін Д. Г. - Психологічні аспекти гендерної політики в секторі безпеки України: співвідношення маскулінності та фемінізму, Тимофєєв В. П. (2022)
Рецензії (2022)
Наукові заходи (2022)
Персоналії (2022)
Нові видання (2022)
Довідка про авторів (2022)
Ali Z. I. - Probabilistic weak solutions for nonlinear stochastic evolution problems involving pseudomonotone operators, Sango M. (2022)
Borogovac M. - Reducibility of self-adjoint linear relations and application to generalized Nevanlinna functions (2022)
Вакарчук С. Б. - K-функціонали та екстремальні задачі теорії апроксимації класів аналітичних у крузі функцій. II, Вакарчук М. Б. (2022)
Городній М. Ф. - Обмежені та сумовні розв’язки одного різницевого рівняння з кусково-сталими операторними коефіцієнтами (2022)
Дворник А. В. - Частотна синхронізація періодичних розв’язків диференціальних рівнянь при імпульсних збуреннях, Ткаченко В. І. (2022)
Довгопятий О. П. - Про існування розв’язків квазілінійних рівнянь Бельтрамі з двома характеристиками, Севостьянов Є. О. (2022)
Капустян О. В. - Метод усереднення в задачі оптимального керування для збуреного параболічного рівняння, Станжицький О. М., Фартушний І. Д. (2022)
Мазко О. Г. - Оцінка та досягнення зважених критеріїв якості у дескрипторних системах керування (2022)
Tiwari S. K. - Generalized derivations acting on multilinear polynomials as a Jordan homomorphisms, Prajapati B. (2022)
Мороз М. П. - Задача Гаусса – Кузьміна для різницевого зображення дійсних чисел рядами Енгеля (2022)
Титул, зміст (2021)
Усенко О. Ю. - Органозберігальні операції при вогнепальних проникаючих пораненнях живота з ушкодженням товстої кишки. Досвід надання медичної допомоги в умовах Антитерористичної операції / Операції об’єднаних сил, Лурін І. А., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. М., Салютін Р. В. (2021)
Ніконенко А. О. - Вибір методу та результати хірургічного лікування прямокишкових нориць, Охріменко Г. І., Головко М. Г., Грушка В. А., Вільховий С. О., Александров А. С. (2021)
Нікітенко Р. П. - Ускладнення трансанальної ендоскопічної резекції при раку прямої кишки, Воротинцева К. О., Дегтяренко С. П., Степановічуc О. М. (2021)
Денисенко А. І. - Особливості періопераційної інтенсивної терапії у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом, Черній В. І. (2021)
Кот А. О. - Обгрунтування застосування "безнадлишкового” і "безнатягового” принципів при герніоабдомінопластиці у хворих із грижами та вентральними деформаціями (2021)
Опанасенко М. С. - Карциноїд легені: власний досвід хірургічного лікування, Конік Б. М., Терешкович О. В. (2021)
Маєтний Є. М. - Вибір меж лімфатичної дисекції при фтизіохірургічних втручаннях на підставі денситометричних характеристик (2021)
Сельський Б. П. - Прогнозування ризику ускладнень після оперативних втручань на магістральних артеріях нижніх кінцівок на основі застосування багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Костів С. Я., Нікульніков П. І., Венгер І. К., Сельський П. Р. (2021)
Петрушенко В. В. - Ефективність часткової емболізації селезінкової артерії у пацієнтів після перенесеної кровотечі портального ґенезу, Гребенюк Д. І. (2021)
Потапчук Ю. О. - Cкелетна політравма: прогнозування та профілактика емболічних ускладнень, Буднюк О. О., Володичев Д. С. (2021)
Кароль І. В. - Мікробіологічні аспекти перитоніту (2021)
Данилюк М. Б. - Модифікація передопераційної підготовки як запорука удосконалення періопераційного лікування пацієнтів похилого і старечого віку, Завгородній С. М., Рилов А. І., Кубрак М. А., Ярешко Н. О., Бачурін А. В. (2021)
Граматюк С. М. - Експериментальна оцінка і порівняльний аналіз ефективності модифікованого методу клітинної терапії хронічних ран на тлі цукрового діабету, Іванова Ю. В., Криворучко І. А., Голобородько М. М., Мясоєдов К. В., Мінухін Д. В., Шевченко О. М. (2021)
Дужий І. Д. - Особливості лімфотропної антибіотикотерапії при бойовій травмі органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження), Шимко В. В., П’ятикоп Г. І., Кононенко М. Г., Олещенко Г. П., Аль Ямані Наврас Д. А. (2021)
Чуклін С. М. - Синдром роз’єднаної панкреатичної протоки. Частина ІІ. Лікування, Чуклін С. С., Бариляк Р. В. (2021)
Панасенко С. І. - Закрита травма живота при політравмі. Частина перша: особливості діагностики і неоперативне лікування пошкоджень паренхіматозних органів, Гур’єв С. О., Максименко М. А., Лисун Д. М., Кушнір В. А. (2021)
Лурін І. А. - Мультимодальний підхід при реконструкції вогнепальних дефектів м'яких тканин передпліччя та зап'ястя, Хоменко І. П., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Тертишний С. В., Грінчук М. М., Майданюк В. П., Попова О. М. (2021)
Богуш А. М. - Вимірюємо якість дошкільної освіти: методична спрямованість (2022)
Жукова А. - Тренінг як засіб формування лідерської компетенції у студентів коледжу (2022)
Talıbova D. - Consıderatıon of ındıvıdual characterıstıcs of students as an ımportant factor of pedagogıcal support (2022)
Shukur A. H. - Methodology of using a computer ın teaching in compliance with the learning outcomes on the topics "Light refraction. The law of refraction” in the IX grade, Mammadtaghiyeva T. H. (2022)
Степанова А. О. - Сучасний духовий оркестр: його складники і дієвість (2022)
Rahimova M. A.. - Characterıstıcs of the organızatıon of extracurrıcular actıvıtıes (2022)
Кантаржи В. К. - Интегрированные формы трудового и физического воспитания дошкольников с нарушениями кистевых функций в коррекции их предметно-практической деятельности (2022)
Яцура М. М. - Тестовий контроль знань студентів із загальної фізики та іноземної мови за професійним прямуванням на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти, Гамарник А. М., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х. (2022)
Мирковіч І. Л. - Формування іншомовної комунікативно-когнітивної компетентності у студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" (2022)
Гасюк І. Л. - Якість освіти й академічна доброчесність: сутність понять і їх практична реалізація в освітньому просторі України, Дарманська І. М. (2022)
Хроленко О. А. - Особливості застосування когнітивно-комунікативного підходу до навчання майбутніх судноводіїв англомовної професійної лексики (2022)
Шиліна Н. Є. - Соціально-психологічний комфорт як критерій успішного навчання студентів в умовах карантину (2022)
Vykhrushch N. - Methodological aspects of school education improvement in Ukraine (the second half of the XIX – early XX centuries) (2022)
Doroshenko M. S. - Productivity of germinative duck chimeras and their descendants, Kostenko S. O., Korol P. V., Chepiha A. M., Sydorenko O. V., Dzhus P. P., Svyrydenko N. P., Lytvynenko T. V., Konoval O. M. , others and (2021)
Климковецький А. А. - Формування довічної продуктивності корів залежно від живої маси телиць різного віку (2021)
Коваленко Б. Ю. - Ріст та виживаність кларієвого сома (Clarias gariepinus B., 1822) на різних стадіях вирощування з додаванням в корм препарату "Чиктонік", Коваленко В. О., Шарило Д. Ю., Поліщук Н. В., Корж О. А., Кіракосян А. В. (2021)
Kucheryavyy V. P. - The quality of bee queens obtained by different methods, Salyuk O. O., Skrypnyk S. V. (2021)
Осадча Ю. В. - Зміни гематологічних параметрів у курей за короткотермінового впливу негативних факторів навколишнього середовища (2021)
Поліщук Н. В. - Дослідження впливу кормової добавки гумату натрію на стерлядь за садкового способу вирощування, Коваленко Б. Ю., Вовк Н. І., Кононенко І. С., Коваленко В. О. (2021)
Трохименко В. З. - Біотехнологічні особливості виробництва та оцінка якості безлактозного йогурту, Дідух М. І., Ковальчук Т. І., Біденко В. М., Захарін В. В. (2021)
Угнівенко А. М. - Вплив способів підбору батьків за індексом подібності антигенів системи в груп крові на ваговий і лінійний ріст бугайців, Наталич О. В. (2021)
Пліс Г. - Вітальне слово (2021)
Бедринець М. Д. - Особливості децентралізації в контексті світового досвіду: типи, моделі та форми, Корецька І. В. (2021)
Бойко Н. О. - Анімаційна діяльність як ефективний фактор зростання рівня послуг та конкурентоспроможності підприємств гостинності Туреччини, Богославець О. Г., Ілляшенко І. О., Шевчук О. В., Шмігельська Є. А. (2021)
Борса В. В. - Вплив митного реєстру на зону безпеки інтелектуальної власності в сучасних умовах зовнішньоекономічної діяльності (2021)
Брехов С. С. - Пріоритети вдосконалення діяльності державної податкової служби щодо оцінювання ризиків з питань трансфертного ціноутворення (2021)
Грицун В. В. - Міжнародна фінансова допомога ЄС (2021)
Гурочкіна В. В. - Формування системи інноваційного розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці, Рєзнік С. В. (2021)
Лисецька Н. М. - Систематизація теоретико-методологічних підходів використання непрямих методів контролю за доходами і витратами фізичних осіб (2021)
Петик Л. О. - Роль місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України, Бундз Н. Б., Кравчук А. С. (2021)
Петруха Н. М. - Державне стимулювання сталого розвитку природно-ресурсного та аграрного секторів національної економіки, Гуденко О. Д., Мазур А. О., Мальцев М. А. (2021)
Піжук О. І. - Трансформація фіскальної політики України крізь призму теорії обмежень (2021)
Хачатрян В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку лізингових послуг, Менчинська О. М. (2021)
Чернецька О. В. - Особливості обліку розрахунків за виплатами допомоги з тимчасової непрацездатності, Чепець О. Г. (2021)
Шевчук О. А. - Взаємодія внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю державних підприємств, Слюсар В. Ю. (2021)
Шкуропат О. Г. - Перспективи державних підприємств в умовах модернізації системи управління державною власністю (на прикладі підприємств, віднесених до сфери управління Державної аудиторської служби України), Петруха С. В., Мельников О. В. (2021)
Яківченко А. М. - Інноваційний маркетинг у системі розвитку промислових підприємств (2021)
Бедринець М. Д. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати, виклики і перспективи, Грушко Н. С. (2021)
Шевчук О. А. - Науковий погляд на розвиток сільської економіки в умовах нової соціально-економічної реальності (рецензія на монографію) (2021)
Хромов А. - Нас підтримує весь світ. Україна переможе! (2022)
Палієнко М. - Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності (2022)
Кашеварова Н. - Між окупацією й еміграцією: доля радянської інтелігенції у 1943–1944 рр. за документами служб Альфреда Розенберґа (2022)
Журба О. - Архівні горизонти катеринославців ХІХ – початку ХХ століття (2022)
Папакін Г. - Дописи під ревіння сирен (2022)
Хромов А. - Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни (2022)
Архіви – до 100-ї річниці театру "Березіль" (2022)
Веселовська Г. - Мистецьке об’єднання "Березіль" – театр "Березіль" в архівних і музейних зібраннях України (до 100-річчя з дня створення) (2022)
Воробей Р. - "Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии" як джерельна база вивчення історії Чернігівського краю (2022)
Балишев М. - Документальне зібрання Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як джерельна база з історії розвитку астрономічної науки (2022)
Коваленко Р. - Документи компартійних організацій Київської області у контексті вивчення кризи монопартійності та становлення політичного плюралізму в Україні (1988–1991 рр.) (2022)
Тельвак В. - Малознане дослідження історіософських оглядів Михайла Грушевського, Радченко О. (2022)
Лебідь Н. - Крос-дисциплінарна підготовка фахівців інформаційної справи: діалог "машина–людина", Романюк Н. (2022)
Ясь О. - Життєва історія Михайла Грушевського у світлі сучасного грушевськознавства (Рецензія на книгу: Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видавництво "ОЛДІ-ПЛЮС", 2021. 572 с.) (2022)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2022)
Mazurenko B. O. - Formation the elements of productivity of winter wheat by seed dressing application the slow-acting complex fertilizers, Kalenska S. M., Honchar L. M., Hrygirevskiy M. Ya. (2021)
Гарбар Л. А. - Реалізація генетичного потенціалу гібридів соняшнику за впливу умов живлення, Кнап Н. В. (2021)
Соломійчук М. П. - Вплив бактерій Pseudomonas fluorescens і речовин стимулюючої природи на продуктивність рослини сої та ураження насіння патогенами, Піковський М. Й. (2021)
Танчик С. П. - Агрофізичні показники грунту за вирощування ячменю озимого в Закарпатті України, Бабіля Н. І. , Бабенко А. І. (2021)
Павлов О. С. - Біологічна ефективність гербіцидів у посівах пшениці озимої за осіннього внесення, Бабенко А. І., Андрущенко А. С. (2021)
Шпирка Н. Ф. - Вплив систем землеробства та обробітку грунту на основних шкідників пшениці озимої, Танчик С. П., Павлов О. С., Бабенко А. І. (2021)
Топко Р. І. - Спектральна оцінка сортів та селекційних ліній пшениці озимої в період відновлення весняної вегетації, Ковалишина Г. М., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В. (2021)
Мурашко Л. А. - Характеристика вихідного матеріалу, стійкого проти фузаріозу колоса та кореневих гнилей, для селекції пшениці озимої, Муха Т. І., Ковалишина Г. М., Дмитренко Ю. М. (2021)
Булигін С. Ю. - Режим зволоження чорнозему звичайного за технології "No-Till", Вітвіцький С. В., Булигіна М. Є., Вітвіцька О. І. (2021)
Дегодюк Е. Г. - Тривалий моніторинг аридизації в землеробстві до змін і за змін клімату в Україні, Дегодюк С. Е., Борко Ю. П., Літвінова О. А., Ігнатенко Ю. О., Мулярчук А. О. (2021)
Ковальчук В. П. - Метод отримання водно-фізичних властивостей ґрунтів за фракціями їхнього гранулометричного складу (2021)
Зеленянська Н. М. - Вплив краплинного зрошення та навантаження суцвіттями на ріст і розвиток маточних кущів винограду, Гогулінська О. І., Подуст Н. В. (2021)
Shahhuseynbekova N. - Socio-psychological adaptation and communication of children of Primary school age according to the system "Healthy Education – Healthy Nation” (2022)
Богуш А. М. - Вихователь – методист закладу дошкільної освіти: компетентнісно-професійна парадигма сучасного фахівця (2022)
Гончар І. Г. - Волонтерська діяльність як засіб соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій (2022)
Копусь О. А. - Трансверсальні компетентності сучасного вчителя у ракурсі підготовки майбутніх педагогів до роботи в новій українській школі, Бабій О. Ю. (2022)
Бондар Т. І. - Дослідження характеру ставлення педагогів до інклюзивної освіти, Гнезділова К. М. (2022)
Березовська Л. І. - Формування управлінської компетентності майбутніх директорів закладів дошкільної освіти (2022)
Бондар Т. І. - Виконавсько-педагогічні засади діяльності в професійних фортепіанних школах, Атрощенко Т. О. (2022)
Хе Ц. - Теоретична модель художно-проєктувального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва, Реброва О. (2022)
Цзюй Ж. - Задачний підхід у підготовці майбутніх педагогів-музикантів до творчої роботи з учнями (2022)
Вихідні відомості (2022)
Горох О. П. - Звільнення від покарання за проєктом нового Кримінального кодексу України (2021)
Демчук П. В. - Суддівський розсуд під час встановлення суперечності положень кримінального закону Конституції України (2021)
Кадук О. О. - Причинно-наслідковий зв’язок як елемент складу правопорушення в приватно-правових відносинах (2021)
Матвєєва Ю. І. - Подвійна природа права, юридична визначеність і коректність (справедливість) права (2021)
Новожилов В. С. - Захист від кримінальних правопорушень як завдання кримінального провадження (2021)
Пустовойтова Я. В. - Окремі аспекти обшуку під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення (2021)
Тимофеєв А. О. - Проблеми практичної реалізації процедури спеціального досудового розслідування (in absentia) в Україні (2021)
Хавронюк М. І. - Щодо (2021)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Врегулювання спору за участю судді: чи є ефективною ця процедура?, Нурищенко Р. С. (2021)
Yatskevych I. - Human Rights and COVID-19 Pandemic Challenge: What is the ECHR Approach? (2021)
Відомості про авторів (2021)
Kozlovskyi V. V. - Determination of the transmission line resistance matrix with deviations of design parameters from nominal, Kozlovskyi V. V., Khrashchevskyi R. V., Klobukov V. V. (2022)
Lysechko V. P. - The study of the cross-correlation properties of complex signals ensembles obtained by filtered frequency elements permutations, Kulagin D. O., Indyk S. V., Zhuchenko О. S., Kovtun І. V. (2022)
Пиза Д. М. - Метод пространственно-поляризационной компенсации помех, Мороз Г. В. (2022)
Gorodnov V. P. - The states’ final probabilities analytical description in an incompletely accessible queuing system with refusals, Ovcharenko V. V. (2022)
Kuznietsova N. V. - Modeling risk factors interaction and risk estimation with copulas, Huskova V. H., Bidyuk P. I., Matsuki Y., Levenchuk L. B. (2022)
Батюк T. M. - Технологія соціалізації особистостей за спільними інтересами на основі методів машинного навчання та SEO-технологій, Висоцька В. А. (2022)
Leoshchenko S. D. - Neural network diagnostics of aircraft parts based on the results of operational processes, Pukhalska H. V., Subbotin S. A., Oliinyk A. O., Gofman Ye. O. (2022)
Martynenko A. A. - Automatic classification of paintings by year of creation, Tevyashev A. D., Kulishova N. E., Moroz B. I., Sergienko A. S. (2022)
Zubov D. A. - Prototyping smart home for immobilized people: EEG/MQTT-based brain-to-thing communication, Qureshi M. S., Köse U., Kupin A. I. (2022)
Dvoretskyi M. L. Savchuk T. O. - Using the analytic hierarchy process with fuzzy logic elements to optimize the database structure, Fisun M. T., Dvoretska S. V. (2022)
Gavrylenko S. Y. - Development of method for identification the computer system state based on the decision tree with multi-dimensional nodes, Chelak V. V., Semenov S. G. (2022)
Ivohin E. V. - An efficient method for solving the problem of channel power distribution taking into account fuzzy constraints on consumption volumes, Adzhubey L. T., Gavrylenko V. V., Rudoman N. V. (2022)
Khandetskyi V. S. - Modeling of IEEE 802.11 computer networks operation at increased interference intensity, Karpenko N. V. (2022)
Kuznichenko S. D. - Model of the process of geospatial multi-criteria decision analysis FOR territorial planning (2022)
Levus Ye. V. - Algorithms and architecture of the software system of automated natural and anthropogenic landscape generation, Morozov M. Yu., Moravskyi R. О., Pustelnyk P. Ya. (2022)
Progonov D. O. - Effectiveness of stego image calibration via feature vectors re-projection into high-dimensional spaces (2022)
Seniv M. M. - Tools for selecting a software development methodology taking into account project characteristics, Kovtoniuk А. М., Yakovyna V. S. (2022)
Shelehov I. V. - Information-extreme machine training system of functional diagnosis system with hierarchical data structure, Barchenko N. L., Prylepa D. V., Bibyk M. V. (2022)
Moroz V. I. - Frequency features of the numerical method sampling of digital control systems, Vakarchuk A. B. (2022)
Pihnastyi O. M. - Synthesis of the algorithm for the flow parameters optimal control of the reversible conveyor, Ivanovska O. V., Sobol M. O. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Bugayko D. O. - Role of ICAO CO2 emissions standard for new aircraft in civil aviation sustainable development process, Borysiuk A. V., Perederii N. M., Sokolova N. P., Bugayko D. D. (2022)
Grytsenko S. I. - Conceptual principles of the "green" technologies introduction in the logistics activities of Ukrainian companies in the context of the implementation of European environmental programs, Savchenko L. V., Kryshtal S. (2022)
Hryhorak M. Yu. - Mathematical method of assessing the potential use of logistics infrastructure, Kostiuchenko L. V., Harmash O. M. (2022)
Pozniak O. V. - Greening of the maritime transport process, Antonov O. (2022)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пришвидшення зміни зусилля в приводному механізмі, Ромасевич Ю. О., Ловейкін А. В., Кадикало І. О. (2019)
Кресан Т. А. - Транспортування частинки горизонтальним шнеком, обмеженим співвісним нерухомим циліндром, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С., Клендій М. Б. (2019)
Семеновський О. Є. - Про вплив параметрів деревообробки на температуру в зоні різання, Кудрявський І. М. (2019)
Тітова Л. Л. - Уточнення режиму прокрутки для діагностування циліндро-поршневої групи двигунів машин для лісотехнічних машин, Надточій О. В. (2019)
Мартишко В. М. - Обґрунтування параметрів транспортного засобу для потокової технології збирання плодів, Волянський М. С. (2019)
Voinalovych O. V. - Business games for labor safety as effective instrument for improving workplace knowledge of future agricultural engineers, Holopura S. M. (2019)
Фльонц І. В. - Шнековий сепаратор для видалення фільтрату із зернової барди, Чвартацький І. І., Шатров Р. В. (2019)
Вечера О. М. - Покращення якості роботи бункера-дозатора протруювача насіння (2019)
Фришев С. Г. - Обґрунтування раціональних параметрів збирально-транспортного комплексу машин для виробництва цукрових буряків (2019)
Zagursky O. M. - Comparative analysis of production – logistics systems that based on push and pull strategies, Slipukha Т. І. (2019)
Болтянська Н. І. - Дослідження надійності прес-гранулятора за законами розподілу ресурсу, Болтянський О. В. (2019)
Новицький А. В. - Моніторинг матеріально-технічного забезпечення та надійності техніки АПК в системі розвитку інноваційних процесів (2019)
Войналович О. В. - Обґрунтування прийнятного ризику використання мобільної сільськогосподарської техніки з експлуатаційними пошкодженнями деталей та елементів конструкцій, Мотрич М. М., Тімочко В. О. (2019)
Zagursky O. M. - System of evaluation of performance indicators of supply chains (2019)
Holopura S. M. - Business games of occupational safety and health as tool modeling the process of future students professional activities (2019)
Савченко Л. А. - Дигіталізація в логістиці за рахунок введення алгоритму мурашиної логістики (2019)
Гудь В. З. - Результати експериментальних досліджень витрат потужності при перевантаженні телескопічним гвинтовим транспортером сільськогосподарських вантажів (2019)
Логуш І. В. - Порівняльний аналіз впливу біопалива на показники роботи дизеля, Кирик О. М., Шатров Р. В. (2019)
Piskunova L. E. - Employment of students in higher educational study compared to normal regulation of employment, Zubok T. O., Kislytsky B. V. (2019)
Надточій О. В. - Вплив динамічних характеристик тракторних гідроциліндрів на їх працездатність, Тітова Л. Л. (2019)
Новицький А. В. - Забезпечення надійності сільськогосподарської техніки в системі розвитку інноваційних процесів, Ружило З. В., Котречко О. О. (2019)
Aftandiliants Ye. G. - Elaboration of high quality structural steels (2019)
Виговський С. М. - Модель процесу взаємодії джерела шуму сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці на виробничих процесах зберігання зерна, Роговський І. Л. (2019)
Черник Ю. О. - Аналітичні моделі коефіцієнту готовності і терміну експлуатації зернозбиральних комбайнів (2019)
Роговський І. Л. - Системний підхід обґрунтування нормативів відновлення працездатності сільськогосподарських машин (2019)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску стрічкового конвеєра за комплексним критерієм, Ромасевич Ю. О., Кульпін Р. А. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Вплив водню на якість сталевих виробів (2019)
Голуб Г. А. - Дослідження поперечної нерівності смугового обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2019)
Zagursky O. M. - Аnalysis of freight transport market in Ukraine (2019)
Поліщук В. М. - Концепція розвитку сільських територій із впровадженням комплексних екобезпечних технологій виробництва і використання біопалив (2019)
Zagursky O. M. - Main factors that have impact on Ukrainian market of transport services, Marchenko B. S. (2019)
Кюрчев С. В. - Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення, Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. (2019)
Писаренко Г. Г. - Сучасні методи дослідження розсіяного пошкодження в конструкційних матеріалах та прогнозування довговічності, Войналович О. В., Майло А. М. (2019)
Симоненко Р. В. - Математична модель умовного руху автомобіля в режимах європейського їздового циклу при використанні біогазу як моторного палива, Шиманський С. І. (2019)
Spodyniuk N. A. - Modular poultry farming in industrial breeding with using an energy efficient heating system (2019)
Голуб Г. А. - Дослідження виходу та властивостей осаду в установках для виробництва продукції аквакультури, Завадська О. А., Щербак С. Д. (2019)
Новицький А. В. - Визначення функції готовності систем "людина – машина" при зростанні інтенсивностей відмов, Ружило З. В. (2019)
Надточій О. В. - Оптимізація навантаження збиральних ланок залежно від терміну експлуатації, Тітова Л. Л. (2019)
Човнюк Ю. В. - Хвилі розвантаження при обробці ущільнених ґрунтів сільськогосподарського призначення, Гуменюк Ю. О., Сівак І. М. (2019)
Сівак І. М. - Концептуальні основи аналізу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з оброблюваним ґрунтом: визначення зв'язків між характеристиками ґрунту й періодичністю зміни зусиль різання, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О. (2019)
Попик П. С. - Ефективність способів відновлення деталей плунжерних пар паливних насосів дизельних двигунів сільськогосподарської техніки, Роговський Л. Л., Вечера О. М., Поліщук О. Г. (2019)
Болтянська Н. І. - Визначення кількісних показників для економічного аналізу надійності тваринницької техніки, Заболотько О. О. (2019)
Кожан Д. П. - Пропозиції щодо визначення місць розташування джерел розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних мережах напругою 35 кВ (2019)
Тітова Л. Л. - Аналітична модель визначення коефіцієнта відновлення ресурсу агрегатів машин для лісотехнічних робіт (2019)
Мірошник В. О. - Дослідження системи перемішування бетонної суміші на імітаційній моделі, Лендєл Т. І. (2019)
Кресан Т. А. - Кочення багатокутника по криволінійному профілю, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2019)
Гненюк М. В. - Ресурсно-діагностична модель прогнозування технічного стану кормозбиральних комбайнів (2019)
Черник Ю. О. - Аналітичні положення прогнозування забезпечення технічної готовності експлуатації зернозбиральних комбайнів (2019)
Виговський С. М. - Стійкість сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці на виробничих процесах зберігання зерна, Роговський І. Л. (2019)
Роговський І. Л. - Аналітичність механізму відновлення працездатності сільськогосподарських машин на основі залишкового ресурсу (2019)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження режимів руху крана-маніпулятора з вантажем при суміщені рухів, Сподоба О. О. (2020)
Волошин С. М. - Терміни ремонтних робіт та прогнозування строків служби контактів розбірного типу за умов неповноти вихідної інформації (2020)
Hryshchenko V. O. - Modeling and calculation power saving modes grain drying materials under energy fields (2020)
Козаченко О. В. - Динамічна модель процесу деформації пружної стійки дискатора, Сєдих К. В. (2020)
Кресан Т. А. - Рухомий і нерухомий аксоїди тригранника Френе напрямної кривої на прикладі циліндричної лінії, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2020)
Дерев’янко Д. А. - Вплив робочих органів технічних засобів на травмування і якість насіння зернових культур, Поліщук В. М., Дерев’янко О. Д. (2020)
Zagurskiy O. M. - Optimization of transport processes in supply chains of Epicenter Hypermarket Network, Zhurakovska T. S. (2020)
Гайдай Т. В. - Моделювання грунтообробно-посівних агрегатів (2020)
Борак К. В. - Підвищення довговічності та зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Kolosok I. O. - Contributing factors that influence on road traffic’s risk (2020)
Афтанділянц Є. Г. - Вплив хімічного складу на теплостійкість конструкційної сталі (2020)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування допустимого відхилення виконання технологічних операцій в процесі годівлі тварин (2020)
Zagurskiy O. M. - Evaluation of motor transport enterprise investment potential (2020)
Ловейкін В. С. - Аналіз експериментальних досліджень оптимального керування рухом механізмів повороту баштового крана та переміщення візка, Ромасевич Ю. О., Муштин Д. І. (2020)
Гаврюков О. В. - Оптимізація механізму хитання радіально-поворотного конвеєра за рахунок зниження інерційних навантажень, Кльон А. М. (2020)
Троханяк О. М. - Динамічний розрахунок гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою (2020)
Троханяк В. І. - Чисельне моделювання як метод дослідження та вдосконалення бокової системи вентиляції в пташнику з традиційним розташуванням витяжних вентиляторів (2020)
Bondariev S. I. - Optimization methods of operating costs on road transport in international transportation (2020)
Dvornik Ye. O. - Biotechnology of co-fermentation of sugar by-products with typical agricultural substrates (2020)
Роговський І. Л. - Модель стохастичного процесу відновлення працездатності сільськогосподарської машини в безінерційних системах із запізненням (2020)
Тітова Л. Л. - Методологічні положення технічного рівня використання комплексу сільськогосподарських машин, Ничай І. М. (2020)
Попик П. С. - Адаптивність надійності висівного апарата з дозатором направленої дії як напрямок ресурсозбереження (2020)
Войналович О. В. - Обґрунтування ризик-орієнтованого підходу експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки, на прикладі деталей окремих вузлів тракторів, Голопура С. М. (2020)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальне моделювання та аналіз вимушених коливань (важкого) канату вантажопідйомного механізму крана у процесі його пуску, Сівак І. М. (2020)
Воліна Т. М. - Дослідження руху частинки по шорсткій поверхні, яка утворена гвинтовим рухом синусоїди, під дією сили власної ваги (2020)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічних навантажень у пружних елементах вантажопідйомних кранів при різних способах підйому вантажу. Частина II, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2019)
Козирський В. В. - Обґрунтування термінів ремонтних робіт та прогнозування строків служби контактів розбірного типу за умов неповноти вихідної інформації, Ткачук І. П., Волошин С. М., Слушний І. І. (2019)
Скляр О. Г. - Аналіз способів та засобів для перемішування субстрату в метантенках біогазових установок, Скляр Р. В. (2019)
Ловейкін В. С. - Вплив кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2019)
Надточій О. В. - Статистичний метод для ухвали рішення з ремонту транспортних засобів у агропромисловому комплексі, Тітова Л. Л. (2019)
Болтянська Н. І. - Визначення напружень в пресованому матеріалі у прес-грануляторах з кільцевою матрицею, Комар А. С. (2019)
Бабій А. В. - Аналіз параметрів штангового обприскувача з метою збільшення його продуктивності (2019)
Пилипака С. Ф. - Математична модель переміщення частинки вертикальним шнеком при стаціонарному режимі, Бабка В. М., Грищенко І. Ю., Кресан Т. А. (2019)
Сушко О. В. - Індивідуальне прогнозування технічного стану машин та розробка методу визначення умовної функції розподілу їх залишкового ресурсу, Колодій О. С., Пеньов О. В. (2019)
Ляшук О. Л. - Розробка конструкції та дослідження гвинтових робочих поверхонь шнекових механізмів сільськогосподарських машин, Гупка А. Б., Пиндус Ю. І., Гупка В. В. (2019)
Грабар А. В. - Визначення характеру навантаження на шнеки при транспортуванні сипких матеріалів, Шатров Р. В. (2019)
Клендій М. Б. - Теоретичне обґрунтування регулювання подачі свердління при обробленні наскрізних отворів, Клендій М. І., Шатров Р. В. (2019)
Смолінський С. В. - Аналіз взаємозв'язку між основними параметрами систем зернозбиральних комбайнів (2019)
Лімонт А. С. - Прогнозування технологічної надійності льонозбиральних комбайнів (2019)
Поліщук В. М. - Дослідження економічної ефективності виробництва і використання біодизеля в модельному господарстві, Дерев’янко Д. А., Білецький В. Р. (2019)
Ачкевич В. І. - Встановлення фактичного діаметра дросельного отвору колектора в залежності від інтенсивності молоковіддачі та діаметра молочного шланга, Ачкевич О. М. (2019)
Човнюк Ю. В. - Аналіз вимушених коливань пружних елементів (канатів) вантажопідйомних механізмів кранів: аналітичний підхід, дискретно-континуальна модель, Сівак І. М. (2019)
Deyneka S. M. - Methodology of experimental research of hydroseeding process of gemitated grain, Aniskevich L. V. (2019)
Stepanenko S. P. - Theoretical research of separation process grain mixtures, Kotov B. I. (2019)
Роговський І. Л. - Системність забезпечення відновлення працездатності сільськогосподарських машин за ступенем витрат їх ресурсу (2019)
Гаврюков О. В. - Застосування трубчастого стрічкового конвеєра, працючого зі змінною довжиною транспортування для проведення тунелів (2019)
Борак К. В. - Фрикційна взаємодія ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин (2019)
Ловейкін В. С. - Аналіз експериментальних досліджень оптимального керування рухом механізму переміщення візка баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2020)
Aftandiliants Ye. G. - Modelling of structure forming in structural steels (2020)
Кресан Т. А. - Моделювання центроїд некруглих коліс із внутрішнім і зовнішнім коченням із дуг симетричних кривих, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Кремець Я. С. (2020)
Хмельовський В. С. - Дослідження мобільного комбінованого кормоприготувального агрегату (2020)
Попик П. С. - Вплив безвідмовності дозуючого елемента з комірками направленої дії пневмомеханічного висівного апарата на ймовірність точності висіву технічних культур (2020)
Holopura S. M. - Business game as way to increase efficiency of educational process in study topics providing of first aid to victims in accidents, Chmara P. O. (2020)
Zagurskiy O. M. - Method of assessment of transportation competitiveness on the basis of a multiple vector model of transportation services quality indicators (2020)
Клендій М. Б. - Вплив конструктивних і технологічних параметрів розроблених варіантів борони з гвинтовими робочими органами на ефективність заробляння рослинних решток, Клендій М. І., Шатров Р. В. (2020)
Zagurskiy А. М. - Approaches to optimization of functioning of cities by environmental criteria, Ohiienko А. М. (2020)
Чвартацький І. І. - Дослідження шарнірного з’єднання гвинтового секційного робочого органу, Грабар А. В., Шатров Р. В. (2020)
Korobko M. M. - Discrete model of chain conveyor movement dynamics (2020)
Вечера О. М. - Покращення продуктивності бункера протруювача насіння (2020)
Воліна Т. М. - Дослідження руху частинки по зовнішній поверхні циліндра під час його поступальних коливань в горизонтальних площинах, Пилипака С. Ф. (2020)
Поліщук В. М. - Ефективність використання дигестату біогазових установок, Дерев’янко Д. А., Шворов С. А., Дворник Є. О., Давиденко Т. С. (2020)
Піскунова Л. Е. - Форми дистанційного викладання дисципліни "безпека праці та життєдіяльності" студентам спеціальності агроінженерія, Зубок Т. О. (2020)
Semenovskyi O. Ye. - Optimization of chemical composition of steel for gearweels of agricultural industry engineering, Titova L. L. (2020)
Тітова Л. Л. - Метод пошуку екстремуму багатомірних функцій при вирішенні інженерних задач машин для лісотехнічних робіт, Надточій О. В. (2020)
Ovchar R. F. - Analysis of effectiveness of process operational and technological reliability of agricultural mashines (2020)
Ловейкін В. С. - Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху, Паламарчук Д. А., Ромасевич Ю. О. (2020)
Хмельовський В. С. - Дослідження ротаційної стригальної машинки, Веселівський К. Д. (2020)
Зубко В. М. - Залежність техніко-експлуатаційних показників орного агрегату від твердості ґрунту, глибини обробітку, довжини гону та робочої швидкості (2020)
Chepurna V. A. - Influence of liposomal drug on the intensity of proteins oxide modification processes in subclinical mastitis of cows, Suprovych T. M., Vishchur O. I., Mizik V. P., Solovodzinska I. Ye. (2021)
Kozyr V. S. - Innovative technology of obtaining organic marble beef (2021)
Сябро А. С. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та відтворювальна здатність кнурів-плідників за впливу цитрату міді (2021)
Осадча Ю. В. - Діагностичне значення інтегральних імуногематологічних індексів як маркерів хронічного стресу у курей (2021)
Рик Т. M. - Ендогенні ретровіруси PERV А/С у геномах свиней українських порід та їх зв’язок з рівнем осалюваності туш (2021)
Ніпот О. Є. - Роль етапу дегідратації в розвитку постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців, Шапкіна О. О., Зубов П. М., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2021)
Сачко С. Р. - Вплив шишок хмелю і вітаміну E на кетогенез та антиоксидантний статус корів, Вудмаска І. В., Невоструєва І. В., Сачко Р. Г., Петрук А. П. (2021)
Ніколаєва Ю. В. - Особливості впливу екстракту вівса посівного на антиоксидантну активність печінки гусей, Данченко O. О. (2021)
Безпалий І. Ф. - Відпрацювання технології і доз застосування нативної та іммобілізованої інвертази у бджільництві, Постоєнко В. О., Мерзлов С. В., Король-Безпала Л. П. (2021)
Реклама (2021)
Mushtuk I. Yu. - Manifestation of proliferative enteropathy of pigs (ileitis) in pig farms of Ukraine (diagnostic monitoring), Ayshpur O. Y., Yermolenko O. M., Tarasov O. A.,  Gumeniuk V. V. (2021)
Сахацький М. І. - Реалізація потенційної продуктивності курей за впливу величини угрупування, Осадча Ю. В. (2021)
Борщ О. О. - Вплив використання засобів охолодження повітря у легкозбірних приміщеннях на показники поведінки та комфорту корів за високих температур навколишнього середовища, Рубан С. Ю., Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Ткачова І. В. - Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі коней української частини популяції, Фролова Г. О. (2021)
Мітіогло І. Д. - Поліморфізм гена бета-лактоглобуліну (BLG) у корів молочних порід української і зарубіжної селекції (2021)
Караван В. В. - Вплив температури зимівлі на стан антиоксидантої системи Apis mellifera L., Качмарик Д. Ю., Череватов В. Ф., Язловицька Л. С. (2021)
Кеца О. В. - Біохімічні маркери функціонального стану гепатобіліарної системи щурів за дії лазерного опромінення та ω-3 поліненасичених жирних кислот, Капітанчук І. Ю. (2021)
Чорна І. В. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки у сироватці крові щурів за дії гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду "Раундап", Дроник Г. В., Куліш В. І. (2021)
Pîrlog A. - The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows, Carapirea A., Darie G., Cibotaru E., Chiselița O. (2021)
Довганюк В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у риб Danio rerio за інтоксикації хлорпірифосом, Росаловський В. П., Салига Ю. Т. (2021)
Чечет О. М. - Ефективність робочих розчинів дезінфекційного засобу "Біолайд" за дії на грамнегативні та грампозитивні бактерії, Коваленко В. Л., Гаркавенко Т. О., Горбатюк О. І., Козицька Т. Г. (2021)
Захарів О. Я. - Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на овець різних вікових груп, Вудмаска І. В., Петрук А. П. (2021)
Реклама (2021)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз руху механізмів зміни вильоту та повороту баштового крана з балочною стрілою, Ромасевич Ю. О., Ловейкін А. В., Муштин Д. І. (2020)
Кресан Т. А. - Кочення розгортного гелікоїда по своєму згинанню, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Кремець Я. С. (2020)
Козаченко О. В. - Вплив конструктивно-режимних параметрів на формування повітряного потоку обчісувальнї жниварк, Пахучий А. М., Шкрегаль О. М. (2020)
Matsiuk B. V. - Research working process sorting of materials and dynamic parameters of vibration screen, Orischenko S. V. (2020)
Bernyk I. N. - Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment (2020)
Pylypaka S. F. - Continuous bending of minimal surfaces, formed by means of plane curves of complex curvature, Mukvich M. M. (2020)
Rebenko V. I. - Technological basis for process control of production of poultry production (2020)
Kudrynetskyi R. B. - Methodical principles of modeling of subject-agrometeorological events in technological processes growing of grain crops, Dnes V. I., Skibchyk V. I. (2020)
Shkarovsky G. V. - Substantiation of main parameters of size-sized series of agricultural energy solutions (2020)
Kotov B. I. - Modeling and calculation power saving modes grain drying materials under energy fields (2020)
Nazarenko I. I. - Research of settings of forced action mixer with changing angle blades, Chichur A. V. (2020)
Yeremenko O. I. - Research of advanced crusher wood biomass for solid fuel production (2020)
Chovnyuk Yu. V. - Discrete-continual model to analyze and optimize (minimize) dynamic loads in elastic elements/ropes for lifting equipment, Sivak I. M. (2020)
Aniskevich L. V. - Technical and economic evaluation of efficiency of hydroseeder, Deyneka S. M. (2020)
Stepanenko S. P. - Pneumonitis fractionation of grain materials in air streams of variable structure, Kotov B. I. (2020)
Muzychenko V. A. - Determination of influence of modes of storage fruit and vegetable products in its condition (2020)
Sivak I. M. - Use moded bar of variable cross section in vibration analysis of telescopic boom system of truck-mounted cranes, Chovnyuk Yu. V. (2020)
Тітова Л. Л. - Удосконалення обслуговування машин для лісотехнічних робіт за рахунок діагностики технічного стану експлуатаційних матеріалів (2020)
Роговський І. Л. - Алгоритмічність визначення періодичності відновлення працездатності сільськогосподарських машин за ступенем витрат їх ресурсу (2020)
Дерев'янко Д. А. - Обґрунтування впливу ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових культур, Поліщук В. М., Чичилюк С. Б., Дерев'янко О. Д. (2020)
Калінін О. Є. - Енергетичні показники електроконтактного оброблення лемешів плугів ґрунтообробних машин, Василенко М. О. (2020)
Буслаєв Д. О. - Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин, Василенко М. О. (2020)
Ковальов С. О. - Розроблення та дослідження системи управління газовим ДВЗ, конвертованим на базі тракторного дизеля (2020)
Дерев'янко Д. А. - Визначення біологічної врожайності цукрових буряків перед збиранням (2020)
Письменський Є. О. - Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства, Мовчан Р. О. (2022)
Шаблистий В. В. - Про нерецидивний кримінальний проступок в умовах воєнного стану, Уваров В. Г. (2022)
Шинкаренко І. О. - Правові та методологічні проблеми щодо виявлення членів російських диверсійно-розвідувальних груп під час воєнного вторгнення, Подзолкова Т. Ю. (2022)
Бахчев К. В. - Особливості діяльності підрозділів дозвільної системи в умовах воєнного стану (2022)
Тищенкова І. О. - Особливості забезпечення адміністративних послуг в умовах воєнного стану в Україні 2022 р. (2022)
Чудновський О. В. - Взаємодія між національною поліцією та територіальною обороною в питаннях забезпечення громадського порядку: нормативно-правовий аспект (2022)
Логінова М. В. - Правове регулювання компенсації шкоди, заподіяної воєнними діями (2022)
Козар Ю. Ю. - Парламентський контроль у системі державного управління в Україні, Гаріфуллін М. В. (2022)
Пєтков В. П. - Сутність, функції і види стратегічного планування в організації (2022)
Обушенко Н. М. - Систематизація міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці, Киян В. Я. (2022)
Резворович К. Р. - Принцип свободи договору, Кравчик К. О. (2022)
Andreev А. V. - The High Anti-corruption Court of Ukraine in the mechanism of anti-corruption: administrative and legal aspects (2022)
Журавель О. Є. - Сучасні практичні проблеми неправильного укладення цивільно-правових договорів (2022)
Ковбаса В. М. - Правові акти суб’єктів владних повноважень як об’єкти оскарження в порядку адміністративного судочинства, Кусько Р. В., Дрозд Т. В. (2022)
Ніколайчук С. В. - Проблематика розмежування юрисдикції у господарському та адміністративному судочинстві (2022)
Оганісян Ц. В. - Система підготовки медіаторів в Україні: сучасний стан та перспективи (2022)
Примаков К. Ю. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров'я населення, Братішко Н. А. (2022)
Саєнко М. І. - Порівняльний аналіз відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних, Настич Т. М., Полоз А. М. (2022)
Юніна М. П. - Інститут комерційної концесії: закордонна практика правових реалій застосування (2022)
Кріцак І. Л. - Поняття, сутність та особливості правового регулювання медіації як способу досудового врегулювання адміністративно-правових спорів (2022)
Літошко В. В. - Ґенеза адміністративно-правового регулювання ключових реформ в органах Національної поліції України за останні роки (2022)
Максимова М. К. - Норми міжнародного права як джерела адміністративно-правового забезпечення реалізації дитиною права на безпечні умови життя (2022)
Мкртчян К. В. - Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2022)
Пісоцька К. О. - Метод примусу в адміністративній діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (2022)
Рижкова С. А. - До сутності поняття протидії адміністративним правопорушенням іноземців в діяльності ДМС України (2022)
Шевчук В. С. - Поняття, зміст та форми громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів (2022)
Висоцький О. Ю. - Інтерактивна та конституціоналістська теорії легітимності міжнародного права (2022)
Кириченко Ю. В. - Право людини на вільний розвиток своєї особистості: порівняльно-правовий аналіз норм Конституцій України та європейських держав, Рєзанова Н. О. (2022)
Поповський А. М. - В "якості" чи "як"? (2022)
Савіщенко В. М. - Розвиток професійної деонтології в умовах техногенного, цифрового суспільства (2022)
Скиба Е. К. - Проблема гендерних відмінностей (2022)
Бабанін В. В. - Вплив римської ідеї загального блага на сучасну систему правових цінностей (2022)
Коренев А. О. - Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ до правосуддя: адміністративно-правовий аспект, Горбалінський В. В. (2022)
Левін О. Л. - Україна як форпост демократичних перетворень на пострадянському просторі, Поплавський О. О. (2022)
Лейба О. А. - Презумпція невинуватості в контексті національної судової практики та практики Європейського Суду з прав людини (2022)
Примаков К. Ю. - Принцип доступу до правосуддя та проблеми його реалізації в адміністративному судочинстві в умовах карантинних обмежень, Задаля Д. К. (2022)
Рибалкін А. О. - Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації, Шемет У. Р. (2022)
Саєнко М. І. - Проблематика виконання та дотримання рішень Європейського Суду з прав людини у практиці чинного законодавства України, Григор’єва Н. В., Бондаренко О. С. (2022)
Сердюк Л. М. - Притулок в Україні: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2022)
Ядловська О. С. - Чинники становлення національно-політичної ментальності: український вимір (2022)
Бабакін В. М. - Оперативно-розшуковий моніторинг оперативної обстановки у протидії злочинам, що вчиняються молоддю (2022)
Берднік І. В. - Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності за законодавством окремих європейських країн, Пузирьов М. С. (2022)
Пиріг І. В. - Використання елементів криміналістичної характеристики на початковому етапі розслідування перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом, Прокопов С. О. (2022)
Івашко С. В. - Інститут понятих у кримінальному провадженні: проблемні питання, які виникають під час досудового розслідування та судового розгляду, Олефір Л. І. (2022)
Каторкін Р. А. - Відмежування ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу від суміжних адміністративних правопорушень (2022)
Комих Н. Г. - Гомофобія як підґрунтя для злочинної поведінки в українському суспільстві (2022)
Крижановський О. М. - Класифікація кримінальних правопорушень, що вчиняються працівниками Національної поліції (2022)
Лазарева Д. В. - Поняття агресії в міжнародному праві: історичний і правовий аналіз, Мельниченко А. В. (2022)
Черненко А. П. - Про функцію потерпілого у кримінальному провадженні, Шиян А. Г. (2022)
Алієва К. М. - Законодавче врегулювання юридичної відповідальності за неповагу до працівника правоохоронного органу (2022)
Барабаш Г. В. - Правоохоронна система Німеччини та нормативно-правова база її діяльності (2022)
Корогод С. В. - Закордонний досвід окремих країн, щодо правового регулювання відповідальності за умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством (2022)
Неклеса О. В. - Актуальна характеристика кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, Юр’єв Д. С. (2022)
Цуркаленко Д. П. - Профілактика домашнього насильства в Україні: поняття та зміст, Репан М. І. (2022)
Protopopova N. A. - Basics of preventing the economic crimes during a forensic-audit, Kovalenko-Marchenkova Ye. V., Kandel B. K. (2022)
Вишня В. Б. - Система управління приготуванням закладальної суміші, Рижков Е. В., Махницький О. В. (2022)
Станіна О. Д. - Випуск продукту в умовах невизначеності: стратегія та методи (2022)
Короткова Ю. М. - Особливості професійного спілкування поліцейського з дітьми (2022)
Shinkarenko I. O. - Aggressiveness and conflict as a source of adolescent delinquency (2022)
Бодирєв Д. А. - Вплив COVID-19 на особисту безпеку поліцейських в Україні під час воєнного стану, Намлинська О. С. (2022)
Zhuravel O. A. - Training students of higher education institutions with specific conditions of training of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of physical education, Pozhydayev M. Yu. (2022)
Anisimov D. O. - Physical training as a factor of professional orientation of previous youth, Buriak A. S., Laktionova V. V. (2022)
Лопаєва О. М. - Основні напрямки удосконалення вогневої підготовки у працівників поліції (2022)
Natochiy A. D. - Specific issues regarding compliance with gender equality by employees of the National Police of Ukraine, Tymofieiev V. P. (2022)
Наукові заходи (2022)
Конкурси (2022)
Персоналії (2022)
Нові видання (2022)
Пам'яті вчених (2022)
Довідка про авторів (2022)
Firat M. - Investigating the Factors Affecting Depression by Using Structural Equation Modeling, Kanbay Y., Demir G. B., Utkan M., Okanli A. (2021)
Karaköse O. - Effects of Different Applications on Postoperative Seroma Formation and Wound Healing Following Mastectomy and Axillary Dissection in Rats, Pülat H., Çağlar Ö. K., Zihni İ., Kürşat B. K., Şenol S., Nihan C. F., Erol E. H. (2021)
Shah O. - Styloid Process: What Length Is Abnormal?, Shera F., Choh N., Gojwari T., Shafi F., Suhail J., Rafiq M. (2021)
Tyravska Y. - Blood Plasma Serotonin and von Willebrand Factor as Biomarkers of Unstable Angina Progression Toward Myocardial Infarction, Savchenko O., Lizogub V., Raksha N., Savchuk O. (2021)
Yılmaz K. S. - Assessment of Relationship Between Serum Vitamin D Levels and Metabolic Syndrome Components in Hemodialysis Patients, Mertoğlu C., Ayaz A. (2021)
El Ouardi N. - Bifocal Tuberculosis with Adalimumab Revealed by Laryngeal Involvement: Case Report, Taoubane L., Zegmout A., Balouki M., Sadni S., Achemlal L. (2021)
Dunayev O. - Theoretical Justification of the Dermatoglyphics Use As Basic Identification Method, Gunas I., Popadynets O., Kozoviy R., Kindrativ E. (2021)
Салата Г. В. - Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні (2022)
Татарчук Л. М. - Інформаційно-комп’ютерні технології як чинник трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, Бородай І. С. (2022)
Бутко Л. В. - Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації, Василенко Д. П., Саранча В. І. (2022)
Денбновецький С. О. - Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень (2022)
Кириленко О. Г. - Когнітивні концепти побудови веб-порталу "Українське документознавство", Збанацька О. М., Добровольська В. В. (2022)
Філіпова Л. Я. - Системи бізнес-аналітики: сучасні тенденції розвитку (2022)
Варенко В. М. - Системні методи в аналітиці: практика і проблеми вибору (2022)
Чепелюк Ю. В. - Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв (2022)
Василенко В. Ю. - Особливості використання технологій WEB 2.0 як основного інструменту іміджевих соціокомунікаційних технологій ЗВО (2022)
Осаула В. О. - Соціальна реклама як засіб формування патріотизму молоді України: емпіричне дослідження (2022)
Комова М. В. - Темпоральність термінографії з природничих наук, Прімакова Д. І. (2022)
Зіменко О. Є. - Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції (2022)
Палеха Ю. І. - Культура електронного видання, Садовенко В. С. (2022)
Сисова Ю. В. - Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для бібліотек (2022)
Гуменчук А. В. - Система вищої бібліотечної освіти в США: традиції та новації (2022)
Сидоренко Т. В. - Дистанційне навчання: погляд студентів і викладачів, Сидоренко А. І. (2022)
Збанацька О. М. - Професійне життя на бібліотечній ниві (до ювілею з дня народження О.Г. Кириленка), Добровольська В. В. (2022)
Олiйник М. А. - Застосування медового шифрування до схеми цифрового пiдпису Шнорра (2021)
Olshevskyi M. - Diameter Search Algorithms for Directed Cayley Graphs (2021)
Морозов Д. I. - Полiномiальне представлення двiйкових дерев ентропiйних бiнарних кодiв (2021)
Соболєв В. О. - Побудова пари коспектральних 5-регулярних графiв, один з яких має досконале парування, а iнший - нi, Соломко В. О. (2021)
Solomanchuk G. - Risk Modelling Approaches for Student-like Models with Fractal Activity Time, Shchestyuk N. (2021)
Ольшевська В. А. - Алгоритм пошуку кiлькостi рухомих точок пiдстановок iз силовських 2-пiдгруп Syl2(S2n) симетричних груп S2n (2021)
Силенко I. В. - Стiйкiсть у симетричнiй моделi гри видобутку ресурсiв iз коалiцiйною структурою (2021)
Титул, зміст (2015)
Slavkova O. - Features and development trends of family farms in Ukraine, Zaburanna L. (2015)
Пабат А. А. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку світової енергетики (2015)
Панухник Я. Г. - Концептуальні засади технологічного управління розвитком промислових підприємств в умовах недетермінованого економічного середовища (2015)
Стоянець Н. В. - Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів (2015)
Гопцій Д. О. - Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст (2015)
Писарєва Н. В. - Стилі і методи операційного менеджменту в умовах реформування аграрної сфери економіки (2015)
Лишенко М. О. - Основні проблеми розвитку ринку зерна та методи підвищення ефективності його виробництва (2015)
Кіц М. В. - Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Бабенко А. Г. - Аналіз функціонування бурякоцукрового підкомплексу України (2015)
Барабаш Л. О. - Сучасні тенденції та проблеми функціонування галузі садівництва (2015)
Халеп Ю. М. - Еколого-економічні аспекти ефективності органічної сівозміни з кукурудзою в умовах рослинницьких моделей зони Полісся, Христенко О. І. (2015)
Красноруцкий А. А. - Формирование и функционирование организационно-экономического механизма сбытовой деятельности аграрных предприятий, Азизов О. Р. (2015)
Пересадько Г. А. - Маркетинговые исследования рынка автомобилей, Пидлисная О. В. (2015)
Якунічева А. Ю. - Інструменти маркетингу послуг агроконсалтингових та дорадчих структур (2015)
Jaska E. - Audience reception of mass media advertising as a form of marketing communication (2015)
Коблянська І. І. - Оцінка логістичного потенціалу в стратегічному управлінні розвитком регіону, Міщенко О. В., Вялков А. М. (2015)
Блюмська-Данько К. В. - Теоретичні основи формування бренда, Прокопенко К. Г. (2015)
Мішеніна Н. В. - Логістичний підхід в управлінні витратами виробничої системи підприємства: стратегічні орієнтири, Туренко Ю. О. (2015)
Гузь М. М. - Тарифна політика у житлово-комунальному секторі України, Бондаренко К. М. (2015)
Улько Є. М. - Генезис інституту біржі та роль в ній торгівлі сільськогосподарською продукцією: технологічний, організаційно-управлінський і функціональний аспект (2015)
Морозюк Н. С. - Сутність та оцінка фінансового стану діяльності підприємств, Голубков Е. В., Губко В. І. (2015)
Кадацька А. М. - Особливості бухгалтерського обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості (2015)
Михайлова Л. І. - Місце фінансово-екологічної безпеки в системі регіонального природокористування, Соколенко Л. Ф. (2015)
Михайлов А. М. - Земельні ресурси як базис розвитку аграрного виробництва (2015)
Галицький О. М. - Особливості обліку заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах, Кожемякіна В. Г., Домусчи А. О. (2015)
Долгіх Я. В. - Оцінка ефективності виробництва та реалізації зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA (2015)
Талавиря О. М. - Теоретико-методологічні підходи економічного розвитку підприємства (2015)
Ващенко В. В. - Історія розвитку та формування системи резервування (2015)
Швець О. В. - Організація обліку та аналізу поточних активів переробних підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Курило Л. І. - Особливості формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері України (2015)
Бойко О. М. - Світовий досвід організаційно-економічних особливостей створення та розвитку нових форм організації інноваційної діяльності (2015)
Готра В. В. - Необхідність та переваги формування інноваційних кластерів у сучасній економіці (2015)
Гронська М. В. - Інвестиційна привабливість підприємств (2015)
Коваль Л. М. - Інвестиційний процес в аграрному секторі України: проблеми сучасності та перспективи (2015)
Кривенко Н. В. - Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та ЄС в умовах міжнародної інтеграції (2015)
Ніценко В. С. - Економічне співробітництво України з ГУАМ в контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС, Кобилянська А. В. (2015)
Дребот О. І. - Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в Київській області (2015)
Рій І. Ф. - Еколого-економічна ефективність та інвестиційна привабливість землекористування у сільському господарстві (2015)
Король В. С. - Екологічна безпека як невід’ємна складова забезпечення сталого розвитку України, Стефінін В. В. (2015)
Назаренко О. В. - Актуальні аспекти нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Сторожук О. В. (2015)
Krzyzanowska K. - Economic and social determinants of the development of small and medium-sized enterprises (2015)
Самошкіна І. Д. - Інвестиційне забезпечення покращення якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві (2015)
Литвин О. Ю. - Організаційна модель створення і функціонування житлово-будівельного кооперативу (2015)
Мокієнко Т. В. - Особливості договорів оренди землі (2015)
Ярова І. Є. - Еколого-економічна стратегія розвитку регіону на основі формування інтегрованих бізнес-підприємницьких утворень (2015)
Крюкова І. О. - Методичні засади оцінювання результативності розміщення й використання фінансових потоків підприємства (2015)
Nesterenko S. A. - Conceptual approaches to enterprise competitiveness management strategy forming (2015)
Валетенко В. В. - Інструменти управління інноваційною та інвестиційною діяльністю аграрних підприємств (2015)
Лапін А. В. - Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії (2015)
Плотницька С. - Застосування інструментарію стратегічного управління для діагностики економічного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Title (2022)
Contents (2022)
Gupta A. - Ethical Concerns While Using Artificial Intelligence in Recruitment of Employees, Mishra M. (2022)
Msosa S. K. - Assessing Students’ Perspectives Towards Entrepreneurship in South Africa (2022)
Hassan F. M. M. - A Structural Framework for Neuro-Linguistic Programming (NLP) and its Consequence on Leadership Succession Planning Strategy Applying to the Leaders of King Khalid University and Qualified Personnel for Leadership Position, Binzafrah F., Alqahtani M. (2022)
Hasan F. - COVID-19 Pandemic Impact on the Supply Chains of UK-Based Multinational Manufacturing Companies, Islam M. R., Ishrat F. (2022)
Kanaan-Jebna J. M. A. - Firm Performance and the Impact of Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Competencies, Alabdullah T. T. Y., Ahmed E. R., Ayyasamy R. K. (2022)
Maile K. V. - Organisational Ethics Management to Promote Good Governance in the South African Public Service, Vyas-Doorgapersad S. (2022)
Fadel S. - Ethical and Pragmatic Issues of Quality of Life: Experience of Autistic Children’s Parents in Algiers, Necib H., Rouaski K., Bekkis I. (2022)
Hakobyan N. - Post-War Anomie in the Field of Management Leadership and Anomie Overcoming Models, Khachatryan A. (2022)
Mynenko S. - The Impact of Digitalization on the Transparency of Public Authorities, Lyulyov O. (2022)
Rode D. - Digital Technologies Within the DIY Store: A Systematic Literature Review, Stammen-Hegener C. (2022)
Melnyk M. - Conceptualization and Measuring the Digital Economy, Kuchkin M., Blyznyukov A. (2022)
Ловейкін В. С. - Комплексна оптимізація режиму зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О., Ловейкін А. В., Шворов С. А. (2020)
Aftandiliants Ye. G. - Modelling of phase transformations in structural steels (2020)
Поліщук В. М. - Ефективність виробництва біогазу в сільськогосподарських підприємствах, Шворов С. А., Дерев’янко Д. А., Давиденко Т. С. (2020)
Василенко М. О. - Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап, Буслаєв Д. О. (2020)
Борак К. В. - Вплив ступеня закріплення абразивної частинки на механізм зношування робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Martyniuk D. I. - Research of vibroacoustic method of technical condition control of diesel engine of combine harvesters for detection of defects appearance (2020)
Кресан Т. А. - Розрахунок гравітаційного спуску, утвореного поверхнею косого закритого гелікоїда (2020)
Zagurskiy O. M. - Assessment model of risk tolerability level of perishable agricultural products transportation (2020)
Колосок І. О. - Рекомендації з підвищення безпеки дорожнього руху у сільських населених пунктах, Зеленський М. М. (2020)
Zagurskiy O. M. - Method of formation of 2-3 trailed road trains for transport of agricultural products by military departments, Andriyevsky A. P., Marchenko B. S. (2020)
Piskunova L. E. - Normative regulation of employment of distantly learning students, Zubok T. O., Shkapa M. O. (2020)
Дідур В. В. - Техніко-технологічне обґрунтування переробки рицини на малотоннажному підприємстві, Чебанов А. Б., Грушецький С. М., Петриченко Є. А. (2020)
Надикто В. Т. - Аналіз стійкості руху боронувальної секції, Тиховод М. А. (2020)
Зубко В. М. - Обґрунтування розміщення культур у структурі полів та обсягів виробництва для механізованих технологічних операцій (2020)
Новицький А. В. - Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів з досвіду зарубіжних компаній, Банний О. О. (2020)
Леженкін О. М. - Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання, Болтянський Б. В. (2020)
Дерев'янко Д. А. - Високопродуктивні агрегати для обробітку ґрунту перед сівбою цукрових буряків та інших технічних культур (2020)
Радчук В. В. - Сучасні технології та технічні засоби годівлі великої рогатої худоби, Потапова С. Є. (2020)
Богомолов О. О. - Сепарація насіння ріпаку (2020)
Titova L. L. - Criteria for evaluation of efficiency of using machines in agricultural complex (2020)
Брагінець М. В. - Моделювання процесу сепарації насіння ріпаку сепаратором ударної дії, Дмитрів В. Т., Хмельовський В. С., Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2020)
Козирський В. В. - Обґрунтування геометричних параметрів магнітної системи вітроелектричного вентильного реактивного генератора з кільцевим ротором, Подольцев О. Д., Трегуб М. І. (2020)
Кожан Д. П. - Визначення місць розташування джерел розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних мережах напругою 35 кВ (2020)
Баль-Прилипко Л. В. - Амінокислотний склад молочних продуктів ферментованих мікроорганізмами різних таксономічних груп, Даниленко С. Г., Потемська О. І., Науменко О. В., Крижська Т. А. (2020)
Роговський І. Л. - Узагальнена математична модель індексу технічного стану сільськогосподарської машини при втраті її працездатності (2020)
Никифоров В. В. - Дослідження мікроцистинів як інгибиторів розвитку Phytophthora infestans, Новохатько О. В., Мазницька О. В., Сакун О. А., Дігтяр С. В. (2021)
Кричковська Л. В. - Використання домішок для підвищення врожайності насіння харчового призначенн, Бобро М. А., Лисак П. Ю., Грицаєнко Ю. А. (2021)
Lupaina I. - The effect of testosterone on the bile acid and bile lipid composition in rats, Liashevych A., Reshetnik Y., Veselsky S., Makarchuk M. (2021)
Ткаченко Т. А. - ГМ-лінії зернових культур дозволені до використання в Європейському Союзі, Цедик В. В., Корнієнко В. І., Іщенко В. Д., Ткаченко В. В., Шинкаренко Л. М., Іщенко Я. А., Іщенко Л. М. (2021)
Іжболдін О. О. - Цитогенетична мінливість у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії гамма-променів, Лихолат Т. Ю. (2021)
Іваніна В. В. - Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення буряків цукрових, Шаповаленко Р. М. (2021)
Цюк О. А. - Зміни агрофізичних властивостей чорнозему типового під впливом застосування добрив і обробітку грунту, Центило Л. В., Мельник В. І. (2021)
Кателевський В. М. - Ефективність використання стимуляторів і регуляторів росту під час вирощування біомаси міскантусу в умовах лівобережного лісостепу України, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2021)
Мітіогло І. Д. - Поліморфізм гена капа-казеїну у корів різних порід молочного напряму продуктивності (2021)
Грициняк І. І. - Активність системи антиоксидантного захисту організму коропа за впливу стресових чинників та використання в годівлі розторопші плямистої, Дерень О. В., Кориляк М. З., Паламарчук Р. А. (2021)
Сироватка Н. Ю. - Рибницько-біологічні та фізіологічні показники товарних дволіток коропа за згодовування в складі основного раціону голозерного вівса (2021)
Шуляк С. В. - Валідація методу визначення свинцю, кадмію, арсену у м’ясі та м’ясопродуктах атомно-абсорбційною спектрометрією з електротермічною атомізацією, Мягка К. С., Ткачук С. А., Гайдей О. С., Меженська Н. А., Бардик І. Ю. (2021)
Пономарьова О. А. - Асортимент та стан квітникових насаджень Соборного району м. Дніпро, Мильнікова О. О., Ліннік А. А. (2021)
Багацька О. М. - Використання технологій IoT для екологічного моніторингу міста, Пасічник Н. А., Опришко О. О. (2021)
Сірко З. С. - Перспективна технологія промислового виробництва водню, Протасов О. С., Коренда В. А., Вишняков І. Ю., Охріменко С. М., Торчилевський Д. П., Єременко Т. Л. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Sineglazov V. M. - On Noise Effect in Semi-supervised Learning, Lesohorskyi K. S. (2022)
Vasylenko M. P. - Microelectromechanical Gyrovertical, Mahas M. V. (2022)
Vasylenko M. P. - Barometric Altimeter Based on Microelectromechanical Sensor, Dzhus V. I. (2022)
Filonenko S. F. - Acoustic Emission During Composites Fracture According von Mises Criterion and Changing of its Properties Disperstion, Stakhova A. P. (2022)
Golitsyn V. O. - Methods of Processing Data in Measuring Instrument with Non-orthogonal Orientation of Inertial Sensors, Sushchenko O. A. (2022)
Voronuk A. L. - About Secondary Energy Resources, Heat Exchange Ventilation (2022)
Shapoval N. V. - TSK Fuzzy Neural Network Use for COVID-19 Classification (2022)
Mukhina M. P. - Delayed Fuel Consumption Optimization System, Nikulin A. I. (2022)
Hlei O. S. - About Algorithms of Target Positioning, Sineglazov V. M. (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Publisher's imprint (2022)
Малишевська О. С. - Біотестування полімерних відходів вилучених з ТПВ, Мотрюк В. Б., Йонда М. Є. (2021)
Строкаль В. П. - Екологічне оцінювання токсичності сполук азоту для водних організмів за допомогою біотесту Lemna minor L., Макаренко Н. А., Чорна Т. С., Ковпак А. В. (2021)
Starodubtsev V. M. - Land area increase in Ukrainian part of the Danube delta, Ladyka M. M. (2021)
Сальнікова А. В. - До питання перспектив і проблем органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, Макаренко Н. А. (2021)
Сидорович М. М. - Визначення біологічних властивостей нового синтетичного регулятора росту рослин – комплексу спірокарбону з борною кислотою засобами фітотестів, Кундельчук О. П. (2021)
Стародубцев В. М. - Основні особливості переформування берегів Канівського водосховища, Ладика М. М. Дячук П. П., Наумовська О. І. (2021)
Демидась Г. І. - Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування еспарцету на зелений корм, Лихошерст Е. С., Свистунова І. В. (2021)
Циганська О. І. - Вплив мінеральних добрив та біопрепарату на ріст та розвиток рослин сої (2021)
Паламарчук І. І. - Вплив регуляторів росту на врожайність моркви столової в умовах Лісостепу Правобережного України (2021)
Орехівський В. Д. - Якість зерна пшениці озимої за різних систем основного обробітку ґрунту у сівозмінах Південного Степу України, Кривенко А. І., Почколіна С. В. (2021)
Осадча Ю. В. - Ефективність виробництва харчових яєць за використання для утримання несучок монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі, Сахацький Г. І. (2021)
Корбич Н. М. - Вихід митого волокна та показники продуктивності баранчиків таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2021)
Жуковський М. О. - Основи економіки охорони здоров'я тварин, Недосєков В. В. (2021)
Cеменко О. В. - Виявлення збудника Hepatozоon spp. в популяції мишоподібних гризунів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, Галат М. В., Липська А. І., Вишневський Д. О., Пашкевич І. Ю. (2021)
Ткачук С. А. - Індекс біологічної цінності м’яса курчат-бройлерів за експериментального випоювання антибіотику Даноксан-50 (2021)
Arnauta N. V. - A problem of non – linear deformation of five–layer conical shells with allowance for discrete ribs (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Arkhypova L. M. - Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows, Korobeynikova Y. S., Kachala S. V., Vinnychenko I. I., Pobigun O. V., Hryniuk V. I. (2022)
Butenko O. P. - Optimizing the use of industrial wastes for sustainable spatial development within the framework of the eco-friendly concept, Chupyr O. M., Opikunova N. V. (2022)
Ganbarova S. A. Kаrimov V. M. - Assessment of the relationship of reservoir properties of hydrocarbon fields in the Lower Kura depression (Kursengi and Southern Kursengi areas) (2022)
Gusarova A. D. - Calcareous algae and foraminifera of the microfaunistic horizon XIII (Visean stage) of the middle part of the central paraxial zone Dnieper-Donets Depression (Ukraine) (2022)
Havryushenko O. O. - The suitability of physical and chemical properties of rocks for land reclamation in different subzones of the Ukrainian Steppe, Mytsyk O. O., Kharytonov M. M., Honchar N. V., Babenko M. G., Pashova V. T., Tkalich Y. I. (2022)
Herts A. I. - Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content, Khomenchuk V. O., Kononchuk O. B., Herts N. V., Markiv V. S. (2022)
Ibragimov T. O. - Altiaghaj National Park Landscape (2022)
Imamverdiev N. A. - Petro-geochemical features of the Bajocian island-arc volcanism of the Lesser Caucasus (Azerbaijan), Orudzhov A. I., Valiyev A. A., Mursalov S. S. (2022)
Imrani Z. T. - Opportunities and prospects for the development of speleotourism in Azerbaijan, Zeynalova K. Z., Mammadova G. Sh., Vysotskyi O. Y. (2022)
Jabrayilov E. A. - A’WOT analysis for sustainability of biodiversity and tourism in Shahdagh National Park, Azerbaijan (2022)
Kilinska K. Y. - Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast), Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. (2022)
Kirin R. S. - Method of price formation of amber samples on the basis of gemmological-consumer indicators, Baranov P. M., Shevchenko S. V., Korotayev V. M. (2022)
Koval V. V. - Regulatory mechanisms of responsible aquaculture and sustainable development of ecotourism in territorial communities, Mikhno I. S., Deineha O. V., Bezuhlyi I. V., Deineha I. O., Udovychenko V. V. (2022)
Krochak M. D. - Phosphatization of rocks and organic remains of the basal horizon of the Lower Eocene of the Middle Dnipro area, Mienasova A. Sh., Olshtynska O. P. (2022)
Lushchyk M. V. - Geographical systematization of UNESCO World Heritage Sites (2022)
Popp I. T. - Carbonate and siliceous rock horizons at the boundary of Eocene and Oligocene deposits in the Ukrainian Carpathians as geotourism sites, Haiyevska Y. P., Bubniak I. M. (2022)
Pyrikov O. V. - Impact of the long-time armed conflicts on the ecological safety of industrial objects, Lunova О. V., Yermakov V. M., Petry R., Lubenska N. O. (2022)
Rovenchak І. I. - Natural-geographic objects in the New Testament, Perkhach O. R., Babii A. I. (2022)
Tsaryk L. P. - Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes, Kovalchuk I. P., Tsaryk P. L., Kuzyk I. R., Tsaryk V. L. (2022)
Contents (2022)
Bezuglaya E. - Study of the formation of micelles and their structure by the spin probe method, Lyapunov N., Chebanov V., Liapunov O. (2022)
Gonchar A. - Consumption analysis of two-component fixed combinations of medicines for arterial hypertension treatment in Ukraine as one of the stages for evaluation of their reimbursement prospects, Sholoiko N. (2022)
Bevz O. - Development of methods for the study of dicyclomine hydrochloride in combination with paracetamol as an object of forensic-pharmaceutical examination, Sych I., Fedosov A., Vislous O., Sych I., Kryvanych O., Kobzar N., Perekhoda L. (2022)
Ryshchenko O. - Monitoring of indicators of physical availibility and socio-economic affordability of metformin hydrochloride medicines, Lytkin D., Podolsky I., Volkova A., Vladymyrova I. (2022)
Al-Hasani N. R. - The morphological analysis of crystalline methadone: a novel combination of microscopy techniques, Royall P. G., Rayment N., Wolff K. (2022)
Fedotova M. - Evaluation of the state of pharmaceutical supply of patients with dementia with Alzheimer disease in Ukraine in accordance with international recommendations, Panfilova H., Hala L., Lebedyn A., Simonian L., Gerush O., Iurchenko G., Palamar А., Sholoiko N., Velia M. (2022)
Kravchenko L. - Use of algorithm of the prevention complex of inflammatory processes in the oral cavity in metabolic syndrome, Appelhans O., Poliakov A., Unhurian L., Pasechnyk O., Rozumenko M., Ivanova Y., Rozumenko V. (2022)
Kovaleva A. - Chemical composition of essential oils from flowers of veronica Longifolia L., Veronica Incana L. and Veronica Spicata L, Osmachko A., Ilina Т., Goryacha O., Omelyanchik L., Grytsyk A., Koshovyi O. (2022)
Mawalia M. - Utilization of water extract of yellow potato (Solanum tuberosum L.) in hydrogel eye mask as anti-aging formulation, Reveny J., Harahap U. (2022)
Shulyak N. - Development of the spectrophotometric method for the determination of atorvastatin in tablets by using bromothymol blue, Protsyk S., Kucher T., Kryskiw L., Poliak O., Zarivna N., Logoyda L. (2022)
Abstract and References (2022)
Бевз М. В. - До проблеми застосування сучасних методів у дослідженні архітектурно-археологічних містобудівних комплексів (на прикладі території національного заповідника "Давній Галич"), Лукомський Ю. В. (2022)
Габрель М. М. - Генетоп міста, Габрель М. М. (2022)
Буравченко С. Г. - Варіації сценарних моделей сприйняття у часі об’єктів архітектури в пішохідних просторах (2022)
Гірний О. О. - Сучасні тенденції трансформації художніх музеїв у провідні соціально-культурні центри національного значення, Скорик Л. П. (2022)
Парнета М. Б. - Зміни медійності архітектури та просторів міст під час війни (2022)
Рубан Л. І. - Ландшафтне різноманіття дендропарку "Софіївка" НАН України (2022)
Сафронов В. К. - Деякі аспекти формування інформаційно-емоційної складової дизайну архітектурного середовища, Сафронова О. О. (2022)
Чанчжи У. - Міфопоетика та міфотворчість в методиці дослідження стародавньої китайської архітектури (2022)
Гнесь Л. Б. - Роль транспортних мереж в економічному розвитку сільських поселень (2022)
Михайлик О. О. - Сині лінії як містобудівне обмеження прибережної акваторії (2022)
Ричков П. А. - Специфіка використання природнього ландшафту в містобудуванні України 1940-1950-х років, Потапчук І. В. (2022)
Соснова Н. С. - Завдання формування пішохідної мережі міста (2022)
Чередніченко О. П. - Управління міськими транспортними системами (2022)
Ягодка Ю. П. - Фіксаційний план кременця 1930-х років як джерело дослідження містобудівної історії міста (2022)
Яценко В. О. - Принципи використання наявних ресурсних, культурних, історичних та ландшафтних потенціалів малих міст України в формуванні стратегії перспективного розвитку, Короткова Т. М. (2022)
Яценко В. О. - Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА), Короткова Т. М., Панченко Т. Ф. (2022)
Гомон О. О. - Методика проектування освітніх комплексів на основі уніфікованих блок-модулів, Ковальська Г. Л. (2022)
Грицюк Л. С. - Типологія містків-переходів між будівлями, Сурмай Н. О. (2022)
Вахніченко О. В. - Особливості формування об’ємно-планувальних прийомів багатоповерхових та висотних житлових будинків (2022)
Брідня Л. Ю. - Принципи і прийоми естетично-образної трансформації при реконструкції історичних промислових будівель під громадську функцію (2022)
Новосельчук Н. Є. - Сучасні пошуки образного вирішення інтер’єрів закладів харчування, Шевченко Л. С. (2022)
Обиночна З. В. - Впровадження методики створення "профілю користувача", як важливого етапу роботи над архітектурним проєктом, Голубчак К. Т. (2022)
Куцевич В. В. - Сучасні напрямки формування багатофункціональності музеїв (2022)
Руденко А. О. - Формування "зеленої" архітектури в умовах сучасного етапу процесу урбанізації, Ладигіна І. В. (2022)
Сільник О. І. - Тенденції розпланування громадської забудови у сільських поселеннях Західної України (2022)
Гомон П. С. - Сумісність роботи арматури та деревини в балках, які працюють за поперечного згину (2022)
Кондратюк А. В. - Геопросторове моделювання ризику повеней річки Прип’ять в межах водомірного поста Люб’язь (2022)
Човнюк Ю. В. - Аналіз впливу інформаційної та транспортної інфраструктури на створення територіальних інноваційно-технологічних формувань міста, Козупиця С. І., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2022)
Хохрякова Д. О. - Фактори технологічності prefab-конструкцій із сталевих тонкостінних холодноформованих елементів (2022)
Title (2020)
Contents (2020)
Chernyshenko V. - Presenting thematic ‘Molecular and clinical studies of hemostasis' issue, Komisarenko S. (2020)
Vari S. G. - COVID-19 infection: disease mechanism, vascular dysfunction, immune responses, markers, multiorgan failure, treatments, and vaccination (2020)
Medved L. - Structure and function of fibrinogen BβN-domains, Yakovlev S. (2020)
Lugovskoi E. - The fibrin Bβ125-135 site is involved in the lateral association of protofibrils, Pydiura N., Makogonenko Y., Urvant L., Gritsenko P., Kolesnikova I., Lugovska N., Komisarenko S. (2020)
Kapustianenko L. G. - Identification of the binding site for plasminogen kringle 5 in the α-chain of fibrin(ogen) D-fragment, Grinenko T. V., Rebriev A. V., Yusova O. I., Tykhomyrov A. A. (2020)
Lugovska N. E. - Novel monoclonal antibody to fibrin(ogen) αC-region for detection of the earliest forms of soluble fibrin, Kolesnikova I. M., Stohnii Ye. M., Chernyshenko V. O., Rebriev A. V., Kostiuchenko O. P., Gogolinska G .K., Dziubliuk N. A., Varbanets L. D., Platonova T. M. (2020)
Mykhaloiko I. S. - D-dimer as a potential predictor of thromboembolic and cardiovascular complications in patients with chronic kidney disease, Dudar I. O., Mykhaloiko I. Ja. , Mykhaloiko O. Ja. (2020)
Panibratiuk O. A. - Warfarin therapy in patients with coronary heart disease and atrial fibrillation: drug interactions and genetic sensitivity to warfarin, Yakovleva O. A. (2020)
Chernyshenko V. O. - Men of the molecules (2020)
Григор'єва М. В. - 20 років тому завершилися "перегони" секвенування геному людини, Комісаренко С. В. (2020)
Danylova T. V. - Nobel prize winner Erwin Schrödinger: the physicist, philosopher, and godfather of molecular biology and genetics, Komisarenko S. V. (2020)
До 70-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора Ростислава Стефановича Стойки (2020)
Біляєв М. М. - Чисельне моделювання забруднення повітря біля автошляху із захисними бар’єрами, Берлов О. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Русакова Т. І. (2022)
Воробйов В. В. - Особливості стильового поєднання старої та нової архітектури в умовах післявоєнного відновлення міст України, Шило О. С. (2022)
Живцова Л. І. - Дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій (2022)
Калда Г. С. - Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання :тенденції навчання для студентів, Соколан Ю. С., Рибалка К. А., Шпак Д. (2022)
Лисенко Г. І. - Вища освіта франції очима українських студентів, Костюкова М., Галясовський В., Балан О. (2022)
Соколов І. А. - Постановка проблем у виконанні процесу демонтажних робіт, Несевря П. І., Наумов В. О. (2022)
Пилипенко О. В. - Вимірювання радіаційних параметрів у житлових та комерційних приміщеннях ж/м Перемога-5 м. Дніпро, Шаломов В. А., Паламарчук В. М., Махартов А. С. (2022)
Романішина О. В. - Запровадження ризик-орієнтованого підходу до визначення загрози виникнення та можливих наслідків впливу надзвичайних ситуацій в системі управління цивільною безпекою, Мисліборський В. В. (2022)
Савченко С. В. - Роль документознавця у раціоналізації систем документаційного забезпечення управлінняв установах та організаціях, Прокоф’єва К. А., Решетілова О. М. (2022)
Сєдін В. Л. - Спеціальні дослідження глинистих ґрунтів, що не регламентуються на майданчиках АЕС, Ульянов В. Ю., Ковба В. В., Волнянський Ю. Ю. (2022)
Сопільняк А. М. - Удосконалення залізобетонних огороджувальних конструкцій для малоповерхового будівництва, Колохов В. В., Шляхов К. В., Титюк А. А., Смирнов А. С. (2022)
Сопільняк А. М. - Визначення раціонального розміру звису покрівлі вітражного фасаду за допомогою bim-технологій, Титюк А. A., Ярова Т. П., Середа С. Ю., Вершкова Ю. С. (2022)
Коструб О. О. - Визначення участі аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку в репаративному хондрогенезі, Поляченко Ю. В., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Блонський Р. І., Смірнов Д. О. (2020)
Liabakh A. P. - Surgical treatment of symptomatic neuromas after lower limb amputations, Lazarenko H. M., Piatkovskyi V. M. (2020)
Zazirnyi I. M. - ACL Reconstruction: Problems, History and Future. Part 1, Kostrub O. O. (2020)
Коструб О. О. - Додаткові протоколи МРТ-обстеження передньої хрестоподібної зв’язки – стандарт діагностики чи примха дослідників? (Огляд), Котюк В. В., Подік В. А., Мазевич В. Б., Третьяков Р. А., Смірнов Д. О., Засаднюк І. А. (2020)
Мансиров А. Б. - Ускладнення інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу кісток кінцівок та шляхи їх попередження, Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2020)
Радченко К. А. - МРТ-діагностика травм та захворювань надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи (Огляд літератури), Гайко О. Г. (2020)
Зазірний І. М. - Лікування ран при негативному тиску (VAC) в ортопедичній хірургії (Огляд), Кравченко Д. Д., Андреев А. (2020)
Гук Ю. М. - Судинна мальформація як ортопедична проблема (Огляд), Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Видерко Р. В., Скуратов О. Ю. (2020)
Солоніцин Є. О. - Передопераційна трансартеріальна емболізація злоякісних пухлин кінцівок (сучасний стан проблеми) (Огляд), Проценко В. В. (2020)
Strafun S. S. - Development of Hand Surgery in Ukraine, Borzykh O. V., Kurinnyi I. M., Ivchenko D. V., Bilyi S. I., Tymoshenko S. V., Lieskov V. H., Yarova M. L., Lysak A. S. (2020)
Зазірний І. М. - COVID-19. Вказівки та рекомендації Європейської асоціації спортивної травми, артроскопії та хірургії колінного суглоба (ESSKA) щодо відновлення ортопедичної хірургії, Коструб О. О. (2020)
Дзямулич М. - Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки, Шматковська Т. (2022)
Косінський П. - Теоретичні аспекти та принципи формування концепції соціальної економіки (2022)
Патицька Х. - Економіка турботи в умовах пандемії: актуалізація завдань для територіальних громад (2022)
Шубалий О. - Порівняльна оцінка забезпечення гідної праці та економічного зростання в прикордонних регіонах Польщі та України (2022)
Шубала І. - Вплив демографічних та міграційних чинників на економічний розвиток України у післявоєнний період (2022)
Князь С. - Тренди електронної комерції: виклики і можливості, Пилипенко І., Яворський С. (2022)
Ліпич Л. - Управління різноманітністю в контексті розвитку персоналу, Гринькевич О., Полінкевич О. (2022)
Kis H. - Enterprise potential management as a basis of its purposeful development direction (2022)
Рудь Н. - Креативність в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2022)
Visyn V. - Interaction of the ukrainian gas market into the world energy system (economic and legal aspects), Visyna T. (2022)
Тлучкевич Н. - Управлінський аспект собівартості у будівництві, Нужна О. (2022)
Шматковська Т. - Цифровізація економіки та її трансформаційни вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку, Дзямулич М. (2022)
Бортнік С. - Соціальне підприємництво як інструмент вирішення суспільних проблем в контексті цілей сталого розвитку України (2022)
Кривов’язюк І. - Модель забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики (2022)
Ковальська Л. - Підприємництво в сфері торгівлі регіону: сутність та значення в сучасних умовах, Турський І. (2022)
Polishchuk V. - The concept of financial security and confidence in the context of financial inclusion, Ishchuk L. (2022)
Дорош В. - SWOT- аналіз інструментального базису фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад, Московчук А. (2022)
Коваленко В. - Фінансова безпека банків: реалії та перспективи забезпечення (2022)
Холодна Ю. - Особливості регулювання ліквідності комерційних банків в сучасних умовах, Попова Ю. (2022)
Дорош Й. М. - Проблемні аспекти щодо встановлення меж територій територіальних громад (сьогодення та повоєнний період), Тарнопольський А. В., Харитоненко Р. А., Деркульський Р. Ю., Рябова Ю. П. (2022)
Дорош Й. М. - Пропозиції щодо удосконалення класифікації видів цільового призначення земель (на прикладі категорії земель житлової та громадської забудови), Дорош О. С., Тарнопольський А. В., Харитоненко Р. А. (2022)
Палеха Ю. М. - Напрямки розвитку оціночної діяльності в Україні відповідно до сучасних викликів та світових трендів, Дехтяренко Ю. Ф., Тарнопольський А. В., Малашевський М. А. (2022)
Дорош О. С. - Соціально-економічні параметри функцій території територіальних громад у контексті просторового планування, Дорош А. Й., Застулка І.-О. Ю. (2022)
Кирилюк В. П. - Еколого-економічна організація території сівозміни та впорядкування існуючих угідь в умовах Правобережного Лісостепу України, Боровик П. М., Кисельов Ю. О., Кисельова О. О. (2022)
Мединська Н. В. - Економічний механізм природокористування: інституціональне підґрунтя та інструментально-методологічне забезпечення (2022)
Тихенко О. В. - Показники якісного стану ґрунтів як основа раціонального використання земель, Шамчук А. Ю. (2022)
Чумаченко О. М. - Поняття земельно-ресурсного потенціалу у економіці природокористування, Кривов'яз Є. В., Остапенко В. С. (2022)
Кулинич П. Ф. - Особлива охорона земель України як основного національного багатства: теоретико-правові аспекти, Новаковська І. О. (2022)
Данько К. Ю. - Оцінка ризиків затоплення територій в контексті управління сільськогосподарськими землями територіальних громад, Бутенко Є. В. (2022)
Чабанюк В. С. - Головні концептуальні положення створення електронного державного реєстру нерухомої культурної спадщини України. Частина 1, Дишлик О. П., Поливач К. А., Піоро В. І., Колімасов І. М., Нечипоренко Ю. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського