Бурова З. А. - Дослідження теплофізичних характеристик харчових продуктів, Іванов С. О., Роман Т. О., Василів В. П., Жеплінська М. М., Муштрук М. М., Паламарчук І. П., Сарана В. В., Гудзенко M. M. (2021)
Ємцев В. І. - Відродження ресурсного потенціалу скотарства як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України, Cлободянюк Н. М. (2021)
Баль-Прилипко Л. В. - Мікроструктурний аналіз варених сосисок зі спельтовим борошном, Хомич В. Т., Усенко С. І., Ісраелян В. М., Назаренко М. В. (2021)
Ісраелян В. М. - Застосування ферменту папаїну в технології м'ясних виробів, Голембовська Н. В., Слободянюк Н. М. (2021)
Штонда О. А. - Вплив маринаду на основі купажів рослинних олій на структурно-механічні показники натуральних м’ясних маринованих напівфабрикатів, Семенюк К. М., Кулик В. К. (2021)
Dvykaliuk R. M. - Development of a propolis collecting device, Adamchuk L. O. (2021)
Антонів А. Д. - Аналіз небезпечних факторів, пов’язаних з харчовими продуктами в закладі роздрібної торгівлі, Розбицька Т. В. (2021)
Qu X. - The impact of storage on the sensory, viscosity and chemical characteristics of yogurt fortified with oat β–glucan (2021)
Причепій Є. М. - Феномен триразового потроєння (3Х3Х3) богинь в архаїчній символіці і народних орнаментах (2022)
Гоц Л. С. - Різновиди магічного трансгуманізму : від шаманізму до техномагії (2022)
Гоцалюк А. А. - Міф та міфопоетика як тип людського cприйняття (2022)
Плецан Х. В. - Актуальні проблеми дослідження креативних індустрій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : культурологічний вимір (2022)
Виткалов В. - Галузь культури в умовах експерименту : теоретичні нотатки до програми регіональної трансформації, Виткалов С. (2022)
Носенок Б. - Історія як культурний процес у методології "нової історичної науки" Анналів (2022)
Бровко М. М. - Рецепція феномена активності мистецтва в античній та середньовічній естетиці (2022)
Чікарькова М. Ю. - Культурний шок як етап діалогу культур : міжетнічні аспекти (2022)
Головей В. Ю. - Медіа-мистецтво як феномен сучасної медіакультури, Лоид-Маиер О. В. (2022)
Литвиненко А. І. - Місто і міське повсякдення у вимірах філософської антропології (2022)
Тормахова А. М. - Мистецькі практики під час війни : український вимір (2022)
Кан Ї. - Культурно-просвітницькі ініціативи Роберта Харта як каталізатор вестернізації оркестрового мистецтва Китаю (2022)
Фоменко А. Є. - Цивільний захист в Україні: створення та функціонування, Грибан В. Г. (2022)
Юнін O. C. - Процесуальні засоби забезпечення ефективності правосуддя в соціальних спорах (судовий контроль, виконання рішення суду) (2022)
Коміссаров С. А. - Фактори необхідності захисту прав у сфері соціального забезпечення суддів (2022)
Пєтков В. П. - Обмеження та критерії прийняття рішень в організації (2022)
Єрдешова Ж. І. - Проблеми правового регулюввання зайнятості населення, Ідресова У. Х. (2022)
Золотухіна Л. О. - Доречність дисциплінарної відповідальності за порушення присяги (на прикладі службово-трудових відносин державної служби) (2022)
Ярошевська Т. В. - Трансфер технології як складова інноваційного розвитку України (2022)
Киян В. Я. - Щодо змін у трудовому законодавстві України через пандемію COVID-19 (2022)
Косяченко К. Е. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти та підстави виникнення (2022)
Крамаренко Ю. М. - Складності застосування позасудових способів врегулювання правових спорів та шляхи їх вирішення (2022)
Кучеренко О. М. - Договір комерційної концесії: питання понятійно-категоріального апарату (2022)
Резворович К. Р. - Актуальність удосконалення нормативного професійного регулювання адвокатів, Смаль П. М. (2022)
Тимченко Л. М. - Проблемні питання встановлення земельних сервітутів, Макуха І. О. (2022)
Косяченко К. Е. - Сторони виконавчого провадження: права та обов’язки боржника, Артем’єва К. Д., Куц І. І. (2022)
Тимченко Л. М. - Особливості створення окремих юридичних осіб, Казакова Л. А. (2022)
Гудим І. В. - Сутність адміністративної юрисдикції та її місце в адміністративному процесі (2022)
Лантух І. С. - Концепт булінгу та співвідношення із суміжними поняттями (2022)
Максимова М. К. - Адміністративно-правове забезпечення безпекового середовища дитини у сфері використання інформаційно-комунікативних технологій (2022)
Рижкова С. А. - Нормативно-правова основа діяльності Державної міграційної служби як суб'єкта протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні (2022)
Наливайко Л. Р. - Перспективи застосування медіації як способу мирного вирішення конфліктів, Лавренко Д. О. (2022)
Гулiєв А. Д. - Наукова школа, сформована навколо ідей В. Ф. Антипенка: актуальність, здобутки та перспективи, Замула А. Ю. (2022)
Наливайко Л. Р. - Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування з питань інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах децентралізації влади, Бочковий О. В., Мінакова Є. В. (2022)
Висоцький О. Ю. - Міжнародно-правова легітимність: поняття та сутність (2022)
Поповський А. М. - Українські прізвища з компонетом дур- (2022)
Березняк В. С. - Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту (2022)
Гусейнова Ф. Е. - Юридична природа двосторонніх міжнародних договорів у сфері охорони здоров’я (2022)
Dobroboh L. M. - Concept of method and methodology in research of "branch of law" category (2022)
Халапсіс О. В. - Діахронія історії в поемах Гесіода (2022)
Гавриш О. Г. - Законодавче забезпечення роботи фахівців соціальної сфери з мігрантами та біженцями у Німеччині у ХХ столітті (2022)
Левін О. Л. - Специфіка демократичного транзиту в новостворених країнах Балтії після розпаду СРСР, Поплавський О. О. (2022)
Самотуга А. В. - Організаційно-інституційне забезпечення інформаційної безпеки України (2022)
Сидорова Е. О. - Характеристика повноважень Верховної Ради України щодо податків і зборів (2022)
Санакоєв Д. Б. - Імплементація європейської методології SOCTA в протидії організованій злочинності в Україні, Вашко А., Єфімов В. В. (2022)
Гритенко О. А. - Значення кримінально-правової класифікації видів звільнення від кримінальної відповідальності для кримінального процесуального порядку, Марченко О. А. (2022)
Дараган В. В. - Визначення основних напрямів дослідження проблемних питань організації оперативного обслуговування кримінальною поліцією лінії роботи щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, Яковченко О. І. (2022)
Єфімов М. М. - Наукова полеміка стосовно ґенези розуміння моральності як наукової категорії (2022)
Плетенець В. М. - Використання можливостей інформаційного забезпечення в подоланні протидії досудовому розслідуванню (2022)
Триньова Я. О. - Правове врегулювання використання допоміжних репродуктивних технологій в Україні: аналіз та пропозиції (2022)
Уварова Н. В. - Проблема кримінальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника з роботи (2022)
Демура М. І. - Аналіз правових позицій Верховного Суду щодо регламентації особливих порядків кримінального провадження (2022)
Лазарева Д. В. - Підстави правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність: теоретико-прикладний аналіз (2022)
Мельниченко А. В. - Наукова полеміка щодо спеціального досудового розслідування та його місця в системі кримінального процесу (2022)
Скок О. С. - Особливості кримінальної відповідальності за сексуальне насильство, Вербицька К. В. (2022)
Телійчук В. Г. - Отримання інформації з відкритих джерел при виявленні та документуванні злочинів, пов’язаних з розповсюдженням порнографічних предметів у мережі "Інтернет", Жукоцький В. О. (2022)
Черненко А. П. - Проблеми вибору та залучення захисника у кримінальному провадженні, Шиян А. Г. (2022)
Шалгунова С. А. - Правоохоронна система Великобританії та нормативно-правова база її діяльності, Барабаш Г. В. (2022)
Репан М. І. - Співвідношення гендерно-обумовленого та домашнього насильства: поняття, характеристика та загальний огляд законодавства, Панченко Л. В. (2022)
Демченко І. О. - Особливості встановлення психологічного контакту в умовах епідемії (пандемії) (2022)
Кириченко С. І. - Пошук оптимальної моделі кримінального провадження стосовно особи з інвалідністю (2022)
Кривопуск О. Г. - Способи вчинення крадіжок з рухомого складу залізничного транспорту (2022)
Неклеса О. В. - Особливості документування кримінальних правопорушень із самовільного зайняття земельної ділянки, Юр’єв Д. С. (2022)
Осадчий П. В. - Сутність права на ефективний засіб юридичного захисту: наукові пошуки з аналітичним оглядом відповідної практики Європейського суду з прав людини (2022)
Черненко П. В. - Фальсифікація виборчих документів: кримінологічна характеристика особистості злочинця (2022)
Шендрик Ю. В. - Окремі аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (2022)
Скрипченко І. Т. - Роль ехокардіографії у визначенні працездатності правоохоронців, Грибан В. Г., Мороз Ю. М., Ластовкін В. А., Рожеченко В. М., Счастливець В. І., Рейдерман Ю. І. (2022)
Бодирєв Д. А. - Мультидисциплінарне забезпечення вогневої підготовки поліцейських в Україні, Намлинська О. С. (2022)
Великий Ю. М. - Застосування інновацйних освітніх технологій на заняттях з вогневої підготовки в ЗВО із специфічними умовами навчання (2022)
Гіденко Є. С. - Спілкування поліцейських з представниками засобів масової інформації, Альошина М. С. (2022)
Карпенко О. М. - Практична стрільба з пістолета "I.P.S.C." порівняльна характеристика практичної стрільби зарубіжних країн з Україною (2022)
Тінін Д. Г. - Психологічні аспекти гендерної політики в секторі безпеки України: співвідношення маскулінності та фемінізму, Тимофєєв В. П. (2022)
Рецензії (2022)
Наукові заходи (2022)
Персоналії (2022)
Нові видання (2022)
Довідка про авторів (2022)
Ali Z. I. - Probabilistic weak solutions for nonlinear stochastic evolution problems involving pseudomonotone operators, Sango M. (2022)
Borogovac M. - Reducibility of self-adjoint linear relations and application to generalized Nevanlinna functions (2022)
Вакарчук С. Б. - K-функціонали та екстремальні задачі теорії апроксимації класів аналітичних у крузі функцій. II, Вакарчук М. Б. (2022)
Городній М. Ф. - Обмежені та сумовні розв’язки одного різницевого рівняння з кусково-сталими операторними коефіцієнтами (2022)
Дворник А. В. - Частотна синхронізація періодичних розв’язків диференціальних рівнянь при імпульсних збуреннях, Ткаченко В. І. (2022)
Довгопятий О. П. - Про існування розв’язків квазілінійних рівнянь Бельтрамі з двома характеристиками, Севостьянов Є. О. (2022)
Капустян О. В. - Метод усереднення в задачі оптимального керування для збуреного параболічного рівняння, Станжицький О. М., Фартушний І. Д. (2022)
Мазко О. Г. - Оцінка та досягнення зважених критеріїв якості у дескрипторних системах керування (2022)
Tiwari S. K. - Generalized derivations acting on multilinear polynomials as a Jordan homomorphisms, Prajapati B. (2022)
Мороз М. П. - Задача Гаусса – Кузьміна для різницевого зображення дійсних чисел рядами Енгеля (2022)
Титул, зміст (2021)
Усенко О. Ю. - Органозберігальні операції при вогнепальних проникаючих пораненнях живота з ушкодженням товстої кишки. Досвід надання медичної допомоги в умовах Антитерористичної операції / Операції об’єднаних сил, Лурін І. А., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. М., Салютін Р. В. (2021)
Ніконенко А. О. - Вибір методу та результати хірургічного лікування прямокишкових нориць, Охріменко Г. І., Головко М. Г., Грушка В. А., Вільховий С. О., Александров А. С. (2021)
Нікітенко Р. П. - Ускладнення трансанальної ендоскопічної резекції при раку прямої кишки, Воротинцева К. О., Дегтяренко С. П., Степановічуc О. М. (2021)
Денисенко А. І. - Особливості періопераційної інтенсивної терапії у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом, Черній В. І. (2021)
Кот А. О. - Обгрунтування застосування "безнадлишкового” і "безнатягового” принципів при герніоабдомінопластиці у хворих із грижами та вентральними деформаціями (2021)
Опанасенко М. С. - Карциноїд легені: власний досвід хірургічного лікування, Конік Б. М., Терешкович О. В. (2021)
Маєтний Є. М. - Вибір меж лімфатичної дисекції при фтизіохірургічних втручаннях на підставі денситометричних характеристик (2021)
Сельський Б. П. - Прогнозування ризику ускладнень після оперативних втручань на магістральних артеріях нижніх кінцівок на основі застосування багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Костів С. Я., Нікульніков П. І., Венгер І. К., Сельський П. Р. (2021)
Петрушенко В. В. - Ефективність часткової емболізації селезінкової артерії у пацієнтів після перенесеної кровотечі портального ґенезу, Гребенюк Д. І. (2021)
Потапчук Ю. О. - Cкелетна політравма: прогнозування та профілактика емболічних ускладнень, Буднюк О. О., Володичев Д. С. (2021)
Кароль І. В. - Мікробіологічні аспекти перитоніту (2021)
Данилюк М. Б. - Модифікація передопераційної підготовки як запорука удосконалення періопераційного лікування пацієнтів похилого і старечого віку, Завгородній С. М., Рилов А. І., Кубрак М. А., Ярешко Н. О., Бачурін А. В. (2021)
Граматюк С. М. - Експериментальна оцінка і порівняльний аналіз ефективності модифікованого методу клітинної терапії хронічних ран на тлі цукрового діабету, Іванова Ю. В., Криворучко І. А., Голобородько М. М., Мясоєдов К. В., Мінухін Д. В., Шевченко О. М. (2021)
Дужий І. Д. - Особливості лімфотропної антибіотикотерапії при бойовій травмі органів черевної порожнини (клініко-експериментальне дослідження), Шимко В. В., П’ятикоп Г. І., Кононенко М. Г., Олещенко Г. П., Аль Ямані Наврас Д. А. (2021)
Чуклін С. М. - Синдром роз’єднаної панкреатичної протоки. Частина ІІ. Лікування, Чуклін С. С., Бариляк Р. В. (2021)
Панасенко С. І. - Закрита травма живота при політравмі. Частина перша: особливості діагностики і неоперативне лікування пошкоджень паренхіматозних органів, Гур’єв С. О., Максименко М. А., Лисун Д. М., Кушнір В. А. (2021)
Лурін І. А. - Мультимодальний підхід при реконструкції вогнепальних дефектів м'яких тканин передпліччя та зап'ястя, Хоменко І. П., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Тертишний С. В., Грінчук М. М., Майданюк В. П., Попова О. М. (2021)
Богуш А. М. - Вимірюємо якість дошкільної освіти: методична спрямованість (2022)
Жукова А. - Тренінг як засіб формування лідерської компетенції у студентів коледжу (2022)
Talıbova D. - Consıderatıon of ındıvıdual characterıstıcs of students as an ımportant factor of pedagogıcal support (2022)
Shukur A. H. - Methodology of using a computer ın teaching in compliance with the learning outcomes on the topics "Light refraction. The law of refraction” in the IX grade, Tarana Mammadtaghiyeva H. (2022)
Степанова А. О. - Сучасний духовий оркестр: його складники і дієвість (2022)
Rahimova M. A.. - Characterıstıcs of the organızatıon of extracurrıcular actıvıtıes (2022)
Кантаржи В. К. - Интегрированные формы трудового и физического воспитания дошкольников с нарушениями кистевых функций в коррекции их предметно-практической деятельности (2022)
Яцура М. М. - Тестовий контроль знань студентів із загальної фізики та іноземної мови за професійним прямуванням на фізичних спеціальностях закладів вищої освіти, Гамарник А. М., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х. (2022)
Мирковіч І. Л. - Формування іншомовної комунікативно-когнітивної компетентності у студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" (2022)
Гасюк І. Л. - Якість освіти й академічна доброчесність: сутність понять і їх практична реалізація в освітньому просторі України, Дарманська І. М. (2022)
Хроленко О. А. - Особливості застосування когнітивно-комунікативного підходу до навчання майбутніх судноводіїв англомовної професійної лексики (2022)
Шиліна Н. Є. - Соціально-психологічний комфорт як критерій успішного навчання студентів в умовах карантину (2022)
Vykhrushch N. - Methodological aspects of school education improvement in Ukraine (the second half of the XIX – early XX centuries) (2022)
Doroshenko M. S. - Productivity of germinative duck chimeras and their descendants, Kostenko S. O., Korol P. V., Chepiha A. M., Sydorenko O. V., Dzhus P. P., Svyrydenko N. P., Lytvynenko T. V., Konoval O. M. , others and (2021)
Климковецький А. А. - Формування довічної продуктивності корів залежно від живої маси телиць різного віку (2021)
Коваленко Б. Ю. - Ріст та виживаність кларієвого сома (Clarias gariepinus B., 1822) на різних стадіях вирощування з додаванням в корм препарату "Чиктонік", Коваленко В. О., Шарило Д. Ю., Поліщук Н. В., Корж О. А., Кіракосян А. В. (2021)
Kucheryavyy V. P. - The quality of bee queens obtained by different methods, Salyuk O. O., Skrypnyk S. V. (2021)
Осадча Ю. В. - Зміни гематологічних параметрів у курей за короткотермінового впливу негативних факторів навколишнього середовища (2021)
Поліщук Н. В. - Дослідження впливу кормової добавки гумату натрію на стерлядь за садкового способу вирощування, Коваленко Б. Ю., Вовк Н. І., Кононенко І. С., Коваленко В. О. (2021)
Трохименко В. З. - Біотехнологічні особливості виробництва та оцінка якості безлактозного йогурту, Дідух М. І., Ковальчук Т. І., Біденко В. М., Захарін В. В. (2021)
Угнівенко А. М. - Вплив способів підбору батьків за індексом подібності антигенів системи в груп крові на ваговий і лінійний ріст бугайців, Наталич О. В. (2021)
Пліс Г. - Вітальне слово (2021)
Бедринець М. Д. - Особливості децентралізації в контексті світового досвіду: типи, моделі та форми, Корецька І. В. (2021)
Бойко Н. О. - Анімаційна діяльність як ефективний фактор зростання рівня послуг та конкурентоспроможності підприємств гостинності Туреччини, Богославець О. Г., Ілляшенко І. О., Шевчук О. В., Шмігельська Є. А. (2021)
Борса В. В. - Вплив митного реєстру на зону безпеки інтелектуальної власності в сучасних умовах зовнішньоекономічної діяльності (2021)
Брехов С. С. - Пріоритети вдосконалення діяльності державної податкової служби щодо оцінювання ризиків з питань трансфертного ціноутворення (2021)
Грицун В. В. - Міжнародна фінансова допомога ЄС (2021)
Гурочкіна В. В. - Формування системи інноваційного розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці, Рєзнік С. В. (2021)
Лисецька Н. М. - Систематизація теоретико-методологічних підходів використання непрямих методів контролю за доходами і витратами фізичних осіб (2021)
Петик Л. О. - Роль місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів України, Бундз Н. Б., Кравчук А. С. (2021)
Петруха Н. М. - Державне стимулювання сталого розвитку природно-ресурсного та аграрного секторів національної економіки, Гуденко О. Д., Мазур А. О., Мальцев М. А. (2021)
Піжук О. І. - Трансформація фіскальної політики України крізь призму теорії обмежень (2021)
Хачатрян В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку лізингових послуг, Менчинська О. М. (2021)
Чернецька О. В. - Особливості обліку розрахунків за виплатами допомоги з тимчасової непрацездатності, Чепець О. Г. (2021)
Шевчук О. А. - Взаємодія внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю державних підприємств, Слюсар В. Ю. (2021)
Шкуропат О. Г. - Перспективи державних підприємств в умовах модернізації системи управління державною власністю (на прикладі підприємств, віднесених до сфери управління Державної аудиторської служби України), Петруха С. В., Мельников О. В. (2021)
Яківченко А. М. - Інноваційний маркетинг у системі розвитку промислових підприємств (2021)
Бедринець М. Д. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати, виклики і перспективи, Грушко Н. С. (2021)
Шевчук О. А. - Науковий погляд на розвиток сільської економіки в умовах нової соціально-економічної реальності (рецензія на монографію) (2021)
Хромов А. - Нас підтримує весь світ. Україна переможе! (2022)
Палієнко М. - Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності (2022)
Кашеварова Н. - Між окупацією й еміграцією: доля радянської інтелігенції у 1943–1944 рр. за документами служб Альфреда Розенберґа (2022)
Журба О. - Архівні горизонти катеринославців ХІХ – початку ХХ століття (2022)
Папакін Г. - Дописи під ревіння сирен (2022)
Хромов А. - Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни (2022)
Архіви – до 100-ї річниці театру "Березіль" (2022)
Веселовська Г. - Мистецьке об’єднання "Березіль" – театр "Березіль" в архівних і музейних зібраннях України (до 100-річчя з дня створення) (2022)
Воробей Р. - "Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии" як джерельна база вивчення історії Чернігівського краю (2022)
Балишев М. - Документальне зібрання Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як джерельна база з історії розвитку астрономічної науки (2022)
Коваленко Р. - Документи компартійних організацій Київської області у контексті вивчення кризи монопартійності та становлення політичного плюралізму в Україні (1988–1991 рр.) (2022)
Тельвак В. - Малознане дослідження історіософських оглядів Михайла Грушевського, Радченко О. (2022)
Лебідь Н. - Крос-дисциплінарна підготовка фахівців інформаційної справи: діалог "машина–людина", Романюк Н. (2022)
Ясь О. - Життєва історія Михайла Грушевського у світлі сучасного грушевськознавства (Рецензія на книгу: Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видавництво "ОЛДІ-ПЛЮС", 2021. 572 с.) (2022)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2022)
Mazurenko B. O. - Formation the elements of productivity of winter wheat by seed dressing application the slow-acting complex fertilizers, Kalenska S. M., Honchar L. M., Hrygirevskiy M. Ya. (2021)
Гарбар Л. А. - Реалізація генетичного потенціалу гібридів соняшнику за впливу умов живлення, Кнап Н. В. (2021)
Соломійчук М. П. - Вплив бактерій Pseudomonas fluorescens і речовин стимулюючої природи на продуктивність рослини сої та ураження насіння патогенами, Піковський М. Й. (2021)
Танчик С. П. - Агрофізичні показники грунту за вирощування ячменю озимого в Закарпатті України, Бабіля Н. І. , Бабенко А. І. (2021)
Павлов О. С. - Біологічна ефективність гербіцидів у посівах пшениці озимої за осіннього внесення, Бабенко А. І., Андрущенко А. С. (2021)
Шпирка Н. Ф. - Вплив систем землеробства та обробітку грунту на основних шкідників пшениці озимої, Танчик С. П., Павлов О. С., Бабенко А. І. (2021)
Топко Р. І. - Спектральна оцінка сортів та селекційних ліній пшениці озимої в період відновлення весняної вегетації, Ковалишина Г. М., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В. (2021)
Мурашко Л. А. - Характеристика вихідного матеріалу, стійкого проти фузаріозу колоса та кореневих гнилей, для селекції пшениці озимої, Муха Т. І., Ковалишина Г. М., Дмитренко Ю. М. (2021)
Булигін С. Ю. - Режим зволоження чорнозему звичайного за технології "No-Till", Вітвіцький С. В., Булигіна М. Є., Вітвіцька О. І. (2021)
Дегодюк Е. Г. - Тривалий моніторинг аридизації в землеробстві до змін і за змін клімату в Україні, Дегодюк С. Е., Борко Ю. П., Літвінова О. А., Ігнатенко Ю. О., Мулярчук А. О. (2021)
Ковальчук В. П. - Метод отримання водно-фізичних властивостей ґрунтів за фракціями їхнього гранулометричного складу (2021)
Зеленянська Н. М. - Вплив краплинного зрошення та навантаження суцвіттями на ріст і розвиток маточних кущів винограду, Гогулінська О. І., Подуст Н. В. (2021)
Shahhuseynbekova N. - Socio-psychological adaptation and communication of children of Primary school age according to the system "Healthy Education – Healthy Nation” (2022)
Богуш А. М. - Вихователь – методист закладу дошкільної освіти: компетентнісно-професійна парадигма сучасного фахівця (2022)
Гончар І. Г. - Волонтерська діяльність як засіб соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій (2022)
Копусь О. А. - Трансверсальні компетентності сучасного вчителя у ракурсі підготовки майбутніх педагогів до роботи в новій українській школі, Бабій О. Ю. (2022)
Бондар Т. І. - Дослідження характеру ставлення педагогів до інклюзивної освіти, Гнезділова К. М. (2022)
Березовська Л. І. - Формування управлінської компетентності майбутніх директорів закладів дошкільної освіти (2022)
Бондар Т. І. - Виконавсько-педагогічні засади діяльності в професійних фортепіанних школах, Атрощенко Т. О. (2022)
Хе Ц. - Теоретична модель художно-проєктувального досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва, Реброва О. (2022)
Цзюй Ж. - Задачний підхід у підготовці майбутніх педагогів-музикантів до творчої роботи з учнями (2022)
Вихідні відомості (2022)
Горох О. П. - Звільнення від покарання за проєктом нового Кримінального кодексу України (2021)
Демчук П. В. - Суддівський розсуд під час встановлення суперечності положень кримінального закону Конституції України (2021)
Кадук О. О. - Причинно-наслідковий зв’язок як елемент складу правопорушення в приватно-правових відносинах (2021)
Матвєєва Ю. І. - Подвійна природа права, юридична визначеність і коректність (справедливість) права (2021)
Новожилов В. С. - Захист від кримінальних правопорушень як завдання кримінального провадження (2021)
Пустовойтова Я. В. - Окремі аспекти обшуку під час розслідування незаконного видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення (2021)
Тимофеєв А. О. - Проблеми практичної реалізації процедури спеціального досудового розслідування (in absentia) в Україні (2021)
Хавронюк М. І. - Щодо (2021)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Врегулювання спору за участю судді: чи є ефективною ця процедура?, Нурищенко Р. С. (2021)
Yatskevych I. - Human Rights and COVID-19 Pandemic Challenge: What is the ECHR Approach? (2021)
Відомості про авторів (2021)
Kozlovskyi V. V. - Determination of the transmission line resistance matrix with deviations of design parameters from nominal, Kozlovskyi V. V., Khrashchevskyi R. V., Klobukov V. V. (2022)
Lysechko V. P. - The study of the cross-correlation properties of complex signals ensembles obtained by filtered frequency elements permutations, Kulagin D. O., Indyk S. V., Zhuchenko О. S., Kovtun І. V. (2022)
Пиза Д. М. - Метод пространственно-поляризационной компенсации помех, Мороз Г. В. (2022)
Gorodnov V. P. - The states’ final probabilities analytical description in an incompletely accessible queuing system with refusals, Ovcharenko V. V. (2022)
Kuznietsova N. V. - Modeling risk factors interaction and risk estimation with copulas, Huskova V. H., Bidyuk P. I., Matsuki Y., Levenchuk L. B. (2022)
Батюк T. M. - Технологія соціалізації особистостей за спільними інтересами на основі методів машинного навчання та SEO-технологій, Висоцька В. А. (2022)
Leoshchenko S. D. - Neural network diagnostics of aircraft parts based on the results of operational processes, Pukhalska H. V., Subbotin S. A., Oliinyk A. O., Gofman Ye. O. (2022)
Martynenko A. A. - Automatic classification of paintings by year of creation, Tevyashev A. D., Kulishova N. E., Moroz B. I., Sergienko A. S. (2022)
Zubov D. A. - Prototyping smart home for immobilized people: EEG/MQTT-based brain-to-thing communication, Qureshi M. S., Köse U., Kupin A. I. (2022)
Dvoretskyi M. L. Savchuk T. O. - Using the analytic hierarchy process with fuzzy logic elements to optimize the database structure, Fisun M. T., Dvoretska S. V. (2022)
Gavrylenko S. Y. - Development of method for identification the computer system state based on the decision tree with multi-dimensional nodes, Chelak V. V., Semenov S. G. (2022)
Ivohin E. V. - An efficient method for solving the problem of channel power distribution taking into account fuzzy constraints on consumption volumes, Adzhubey L. T., Gavrylenko V. V., Rudoman N. V. (2022)
Khandetskyi V. S. - Modeling of IEEE 802.11 computer networks operation at increased interference intensity, Karpenko N. V. (2022)
Kuznichenko S. D. - Model of the process of geospatial multi-criteria decision analysis FOR territorial planning (2022)
Levus Ye. V. - Algorithms and architecture of the software system of automated natural and anthropogenic landscape generation, Morozov M. Yu., Moravskyi R. О., Pustelnyk P. Ya. (2022)
Progonov D. O. - Effectiveness of stego image calibration via feature vectors re-projection into high-dimensional spaces (2022)
Seniv M. M. - Tools for selecting a software development methodology taking into account project characteristics, Kovtoniuk А. М., Yakovyna V. S. (2022)
Shelehov I. V. - Information-extreme machine training system of functional diagnosis system with hierarchical data structure, Barchenko N. L., Prylepa D. V., Bibyk M. V. (2022)
Moroz V. I. - Frequency features of the numerical method sampling of digital control systems, Vakarchuk A. B. (2022)
Pihnastyi O. M. - Synthesis of the algorithm for the flow parameters optimal control of the reversible conveyor, Ivanovska O. V., Sobol M. O. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Bugayko D. O. - Role of ICAO CO2 emissions standard for new aircraft in civil aviation sustainable development process, Borysiuk A. V., Perederii N. M., Sokolova N. P., Bugayko D. D. (2022)
Grytsenko S. I. - Conceptual principles of the "green" technologies introduction in the logistics activities of Ukrainian companies in the context of the implementation of European environmental programs, Savchenko L. V., Kryshtal S. (2022)
Hryhorak M. Yu. - Mathematical method of assessing the potential use of logistics infrastructure, Kostiuchenko L. V., Harmash O. M. (2022)
Pozniak O. V. - Greening of the maritime transport process, Antonov O. (2022)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пришвидшення зміни зусилля в приводному механізмі, Ромасевич Ю. О., Ловейкін А. В., Кадикало І. О. (2019)
Кресан Т. А. - Транспортування частинки горизонтальним шнеком, обмеженим співвісним нерухомим циліндром, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С., Клендій М. Б. (2019)
Семеновський О. Є. - Про вплив параметрів деревообробки на температуру в зоні різання, Кудрявський І. М. (2019)
Тітова Л. Л. - Уточнення режиму прокрутки для діагностування циліндро-поршневої групи двигунів машин для лісотехнічних машин, Надточій О. В. (2019)
Мартишко В. М. - Обґрунтування параметрів транспортного засобу для потокової технології збирання плодів, Волянський М. С. (2019)
Voinalovych O. V. - Business games for labor safety as effective instrument for improving workplace knowledge of future agricultural engineers, Holopura S. M. (2019)
Фльонц І. В. - Шнековий сепаратор для видалення фільтрату із зернової барди, Чвартацький І. І., Шатров Р. В. (2019)
Вечера О. М. - Покращення якості роботи бункера-дозатора протруювача насіння (2019)
Фришев С. Г. - Обґрунтування раціональних параметрів збирально-транспортного комплексу машин для виробництва цукрових буряків (2019)
Zagursky O. M. - Comparative analysis of production – logistics systems that based on push and pull strategies, Slipukha Т. І. (2019)
Болтянська Н. І. - Дослідження надійності прес-гранулятора за законами розподілу ресурсу, Болтянський О. В. (2019)
Новицький А. В. - Моніторинг матеріально-технічного забезпечення та надійності техніки АПК в системі розвитку інноваційних процесів (2019)
Войналович О. В. - Обґрунтування прийнятного ризику використання мобільної сільськогосподарської техніки з експлуатаційними пошкодженнями деталей та елементів конструкцій, Мотрич М. М., Тімочко В. О. (2019)
Zagursky O. M. - System of evaluation of performance indicators of supply chains (2019)
Holopura S. M. - Business games of occupational safety and health as tool modeling the process of future students professional activities (2019)
Савченко Л. А. - Дигіталізація в логістиці за рахунок введення алгоритму мурашиної логістики (2019)
Гудь В. З. - Результати експериментальних досліджень витрат потужності при перевантаженні телескопічним гвинтовим транспортером сільськогосподарських вантажів (2019)
Логуш І. В. - Порівняльний аналіз впливу біопалива на показники роботи дизеля, Кирик О. М., Шатров Р. В. (2019)
Piskunova L. E. - Employment of students in higher educational study compared to normal regulation of employment, Zubok T. O., Kislytsky B. V. (2019)
Надточій О. В. - Вплив динамічних характеристик тракторних гідроциліндрів на їх працездатність, Тітова Л. Л. (2019)
Новицький А. В. - Забезпечення надійності сільськогосподарської техніки в системі розвитку інноваційних процесів, Ружило З. В., Котречко О. О. (2019)
Aftandiliants Ye. G. - Elaboration of high quality structural steels (2019)
Виговський С. М. - Модель процесу взаємодії джерела шуму сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці на виробничих процесах зберігання зерна, Роговський І. Л. (2019)
Черник Ю. О. - Аналітичні моделі коефіцієнту готовності і терміну експлуатації зернозбиральних комбайнів (2019)
Роговський І. Л. - Системний підхід обґрунтування нормативів відновлення працездатності сільськогосподарських машин (2019)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску стрічкового конвеєра за комплексним критерієм, Ромасевич Ю. О., Кульпін Р. А. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Вплив водню на якість сталевих виробів (2019)
Голуб Г. А. - Дослідження поперечної нерівності смугового обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2019)
Zagursky O. M. - Аnalysis of freight transport market in Ukraine (2019)
Поліщук В. М. - Концепція розвитку сільських територій із впровадженням комплексних екобезпечних технологій виробництва і використання біопалив (2019)
Zagursky O. M. - Main factors that have impact on Ukrainian market of transport services, Marchenko B. S. (2019)
Кюрчев С. В. - Оцінка зернових культур після зберігання у зерносховищі із застосуванням зворушення, Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. (2019)
Писаренко Г. Г. - Сучасні методи дослідження розсіяного пошкодження в конструкційних матеріалах та прогнозування довговічності, Войналович О. В., Майло А. М. (2019)
Симоненко Р. В. - Математична модель умовного руху автомобіля в режимах європейського їздового циклу при використанні біогазу як моторного палива, Шиманський С. І. (2019)
Spodyniuk N. A. - Modular poultry farming in industrial breeding with using an energy efficient heating system (2019)
Голуб Г. А. - Дослідження виходу та властивостей осаду в установках для виробництва продукції аквакультури, Завадська О. А., Щербак С. Д. (2019)
Новицький А. В. - Визначення функції готовності систем "людина – машина" при зростанні інтенсивностей відмов, Ружило З. В. (2019)
Надточій О. В. - Оптимізація навантаження збиральних ланок залежно від терміну експлуатації, Тітова Л. Л. (2019)
Човнюк Ю. В. - Хвилі розвантаження при обробці ущільнених ґрунтів сільськогосподарського призначення, Гуменюк Ю. О., Сівак І. М. (2019)
Сівак І. М. - Концептуальні основи аналізу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з оброблюваним ґрунтом: визначення зв'язків між характеристиками ґрунту й періодичністю зміни зусиль різання, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О. (2019)
Попик П. С. - Ефективність способів відновлення деталей плунжерних пар паливних насосів дизельних двигунів сільськогосподарської техніки, Роговський Л. Л., Вечера О. М., Поліщук О. Г. (2019)
Болтянська Н. І. - Визначення кількісних показників для економічного аналізу надійності тваринницької техніки, Заболотько О. О. (2019)
Кожан Д. П. - Пропозиції щодо визначення місць розташування джерел розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних мережах напругою 35 кВ (2019)
Тітова Л. Л. - Аналітична модель визначення коефіцієнта відновлення ресурсу агрегатів машин для лісотехнічних робіт (2019)
Мірошник В. О. - Дослідження системи перемішування бетонної суміші на імітаційній моделі, Лендєл Т. І. (2019)
Кресан Т. А. - Кочення багатокутника по криволінійному профілю, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2019)
Гненюк М. В. - Ресурсно-діагностична модель прогнозування технічного стану кормозбиральних комбайнів (2019)
Черник Ю. О. - Аналітичні положення прогнозування забезпечення технічної готовності експлуатації зернозбиральних комбайнів (2019)
Виговський С. М. - Стійкість сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці на виробничих процесах зберігання зерна, Роговський І. Л. (2019)
Роговський І. Л. - Аналітичність механізму відновлення працездатності сільськогосподарських машин на основі залишкового ресурсу (2019)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження режимів руху крана-маніпулятора з вантажем при суміщені рухів, Сподоба О. О. (2020)
Волошин С. М. - Терміни ремонтних робіт та прогнозування строків служби контактів розбірного типу за умов неповноти вихідної інформації (2020)
Hryshchenko V. O. - Modeling and calculation power saving modes grain drying materials under energy fields (2020)
Козаченко О. В. - Динамічна модель процесу деформації пружної стійки дискатора, Сєдих К. В. (2020)
Кресан Т. А. - Рухомий і нерухомий аксоїди тригранника Френе напрямної кривої на прикладі циліндричної лінії, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Кремець Я. С. (2020)
Дерев’янко Д. А. - Вплив робочих органів технічних засобів на травмування і якість насіння зернових культур, Поліщук В. М., Дерев’янко О. Д. (2020)
Zagurskiy O. M. - Optimization of transport processes in supply chains of Epicenter Hypermarket Network, Zhurakovska T. S. (2020)
Гайдай Т. В. - Моделювання грунтообробно-посівних агрегатів (2020)
Борак К. В. - Підвищення довговічності та зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Kolosok I. O. - Contributing factors that influence on road traffic’s risk (2020)
Афтанділянц Є. Г. - Вплив хімічного складу на теплостійкість конструкційної сталі (2020)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування допустимого відхилення виконання технологічних операцій в процесі годівлі тварин (2020)
Zagurskiy O. M. - Evaluation of motor transport enterprise investment potential (2020)
Ловейкін В. С. - Аналіз експериментальних досліджень оптимального керування рухом механізмів повороту баштового крана та переміщення візка, Ромасевич Ю. О., Муштин Д. І. (2020)
Гаврюков О. В. - Оптимізація механізму хитання радіально-поворотного конвеєра за рахунок зниження інерційних навантажень, Кльон А. М. (2020)
Троханяк О. М. - Динамічний розрахунок гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою (2020)
Троханяк В. І. - Чисельне моделювання як метод дослідження та вдосконалення бокової системи вентиляції в пташнику з традиційним розташуванням витяжних вентиляторів (2020)
Bondariev S. I. - Optimization methods of operating costs on road transport in international transportation (2020)
Dvornik Ye. O. - Biotechnology of co-fermentation of sugar by-products with typical agricultural substrates (2020)
Роговський І. Л. - Модель стохастичного процесу відновлення працездатності сільськогосподарської машини в безінерційних системах із запізненням (2020)
Тітова Л. Л. - Методологічні положення технічного рівня використання комплексу сільськогосподарських машин, Ничай І. М. (2020)
Попик П. С. - Адаптивність надійності висівного апарата з дозатором направленої дії як напрямок ресурсозбереження (2020)
Войналович О. В. - Обґрунтування ризик-орієнтованого підходу експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки, на прикладі деталей окремих вузлів тракторів, Голопура С. М. (2020)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальне моделювання та аналіз вимушених коливань (важкого) канату вантажопідйомного механізму крана у процесі його пуску, Сівак І. М. (2020)
Воліна Т. М. - Дослідження руху частинки по шорсткій поверхні, яка утворена гвинтовим рухом синусоїди, під дією сили власної ваги (2020)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічних навантажень у пружних елементах вантажопідйомних кранів при різних способах підйому вантажу. Частина II, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2019)
Козирський В. В. - Обґрунтування термінів ремонтних робіт та прогнозування строків служби контактів розбірного типу за умов неповноти вихідної інформації, Ткачук І. П., Волошин С. М., Слушний І. І. (2019)
Скляр О. Г. - Аналіз способів та засобів для перемішування субстрату в метантенках біогазових установок, Скляр Р. В. (2019)
Ловейкін В. С. - Вплив кута зміщення кривошипів на нерівномірність руху роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2019)
Надточій О. В. - Статистичний метод для ухвали рішення з ремонту транспортних засобів у агропромисловому комплексі, Тітова Л. Л. (2019)
Болтянська Н. І. - Визначення напружень в пресованому матеріалі у прес-грануляторах з кільцевою матрицею, Комар А. С. (2019)
Бабій А. В. - Аналіз параметрів штангового обприскувача з метою збільшення його продуктивності (2019)
Пилипака С. Ф. - Математична модель переміщення частинки вертикальним шнеком при стаціонарному режимі, Бабка В. М., Грищенко І. Ю., Кресан Т. А. (2019)
Сушко О. В. - Індивідуальне прогнозування технічного стану машин та розробка методу визначення умовної функції розподілу їх залишкового ресурсу, Колодій О. С., Пеньов О. В. (2019)
Ляшук О. Л. - Розробка конструкції та дослідження гвинтових робочих поверхонь шнекових механізмів сільськогосподарських машин, Гупка А. Б., Пиндус Ю. І., Гупка В. В. (2019)
Грабар А. В. - Визначення характеру навантаження на шнеки при транспортуванні сипких матеріалів, Шатров Р. В. (2019)
Клендій М. Б. - Теоретичне обґрунтування регулювання подачі свердління при обробленні наскрізних отворів, Клендій М. І., Шатров Р. В. (2019)
Смолінський С. В. - Аналіз взаємозв'язку між основними параметрами систем зернозбиральних комбайнів (2019)
Лімонт А. С. - Прогнозування технологічної надійності льонозбиральних комбайнів (2019)
Поліщук В. М. - Дослідження економічної ефективності виробництва і використання біодизеля в модельному господарстві, Дерев’янко Д. А., Білецький В. Р. (2019)
Ачкевич В. І. - Встановлення фактичного діаметра дросельного отвору колектора в залежності від інтенсивності молоковіддачі та діаметра молочного шланга, Ачкевич О. М. (2019)
Човнюк Ю. В. - Аналіз вимушених коливань пружних елементів (канатів) вантажопідйомних механізмів кранів: аналітичний підхід, дискретно-континуальна модель, Сівак І. М. (2019)
Deyneka S. M. - Methodology of experimental research of hydroseeding process of gemitated grain, Aniskevich L. V. (2019)
Stepanenko S. P. - Theoretical research of separation process grain mixtures, Kotov B. I. (2019)
Роговський І. Л. - Системність забезпечення відновлення працездатності сільськогосподарських машин за ступенем витрат їх ресурсу (2019)
Гаврюков О. В. - Застосування трубчастого стрічкового конвеєра, працючого зі змінною довжиною транспортування для проведення тунелів (2019)
Борак К. В. - Фрикційна взаємодія ґрунту з поверхнею робочих органів ґрунтообробних машин (2019)
Ловейкін В. С. - Аналіз експериментальних досліджень оптимального керування рухом механізму переміщення візка баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2020)
Aftandiliants Ye. G. - Modelling of structure forming in structural steels (2020)
Кресан Т. А. - Моделювання центроїд некруглих коліс із внутрішнім і зовнішнім коченням із дуг симетричних кривих, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Кремець Я. С. (2020)
Хмельовський В. С. - Дослідження мобільного комбінованого кормоприготувального агрегату (2020)
Попик П. С. - Вплив безвідмовності дозуючого елемента з комірками направленої дії пневмомеханічного висівного апарата на ймовірність точності висіву технічних культур (2020)
Holopura S. M. - Business game as way to increase efficiency of educational process in study topics providing of first aid to victims in accidents, Chmara P. O. (2020)
Zagurskiy O. M. - Method of assessment of transportation competitiveness on the basis of a multiple vector model of transportation services quality indicators (2020)
Клендій М. Б. - Вплив конструктивних і технологічних параметрів розроблених варіантів борони з гвинтовими робочими органами на ефективність заробляння рослинних решток, Клендій М. І., Шатров Р. В. (2020)
Zagurskiy А. М. - Approaches to optimization of functioning of cities by environmental criteria, Ohiienko А. М. (2020)
Чвартацький І. І. - Дослідження шарнірного з’єднання гвинтового секційного робочого органу, Грабар А. В., Шатров Р. В. (2020)
Korobko M. M. - Discrete model of chain conveyor movement dynamics (2020)
Вечера О. М. - Покращення продуктивності бункера протруювача насіння (2020)
Воліна Т. М. - Дослідження руху частинки по зовнішній поверхні циліндра під час його поступальних коливань в горизонтальних площинах, Пилипака С. Ф. (2020)
Поліщук В. М. - Ефективність використання дигестату біогазових установок, Дерев’янко Д. А., Шворов С. А., Дворник Є. О., Давиденко Т. С. (2020)
Піскунова Л. Е. - Форми дистанційного викладання дисципліни "безпека праці та життєдіяльності" студентам спеціальності агроінженерія, Зубок Т. О. (2020)
Semenovskyi O. Ye. - Optimization of chemical composition of steel for gearweels of agricultural industry engineering, Titova L. L. (2020)
Тітова Л. Л. - Метод пошуку екстремуму багатомірних функцій при вирішенні інженерних задач машин для лісотехнічних робіт, Надточій О. В. (2020)
Ovchar R. F. - Analysis of effectiveness of process operational and technological reliability of agricultural mashines (2020)
Ловейкін В. С. - Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху, Паламарчук Д. А., Ромасевич Ю. О. (2020)
Хмельовський В. С. - Дослідження ротаційної стригальної машинки, Веселівський К. Д. (2020)
Зубко В. М. - Залежність техніко-експлуатаційних показників орного агрегату від твердості ґрунту, глибини обробітку, довжини гону та робочої швидкості (2020)
Chepurna V. A. - Influence of liposomal drug on the intensity of proteins oxide modification processes in subclinical mastitis of cows, Suprovych T. M., Vishchur O. I., Mizik V. P., Solovodzinska I. Ye. (2021)
Kozyr V. S. - Innovative technology of obtaining organic marble beef (2021)
Сябро А. С. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та відтворювальна здатність кнурів-плідників за впливу цитрату міді (2021)
Осадча Ю. В. - Діагностичне значення інтегральних імуногематологічних індексів як маркерів хронічного стресу у курей (2021)
Рик Т. M. - Ендогенні ретровіруси PERV А/С у геномах свиней українських порід та їх зв’язок з рівнем осалюваності туш (2021)
Ніпот О. Є. - Роль етапу дегідратації в розвитку постгіпертонічного гемолізу еритроцитів ссавців, Шапкіна О. О., Зубов П. М., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2021)
Сачко С. Р. - Вплив шишок хмелю і вітаміну E на кетогенез та антиоксидантний статус корів, Вудмаска І. В., Невоструєва І. В., Сачко Р. Г., Петрук А. П. (2021)
Ніколаєва Ю. В. - Особливості впливу екстракту вівса посівного на антиоксидантну активність печінки гусей, Данченко O. О. (2021)
Безпалий І. Ф. - Відпрацювання технології і доз застосування нативної та іммобілізованої інвертази у бджільництві, Постоєнко В. О., Мерзлов С. В., Король-Безпала Л. П. (2021)
Реклама (2021)
Mushtuk I. Yu. - Manifestation of proliferative enteropathy of pigs (ileitis) in pig farms of Ukraine (diagnostic monitoring), Ayshpur O. Y., Yermolenko O. M., Tarasov O. A.,  Gumeniuk V. V. (2021)
Сахацький М. І. - Реалізація потенційної продуктивності курей за впливу величини угрупування, Осадча Ю. В. (2021)
Борщ О. О. - Вплив використання засобів охолодження повітря у легкозбірних приміщеннях на показники поведінки та комфорту корів за високих температур навколишнього середовища, Рубан С. Ю., Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Ткачова І. В. - Генеалогічні лінії в орловській рисистій породі коней української частини популяції, Фролова Г. О. (2021)
Мітіогло І. Д. - Поліморфізм гена бета-лактоглобуліну (BLG) у корів молочних порід української і зарубіжної селекції (2021)
Караван В. В. - Вплив температури зимівлі на стан антиоксидантої системи Apis mellifera L., Качмарик Д. Ю., Череватов В. Ф., Язловицька Л. С. (2021)
Кеца О. В. - Біохімічні маркери функціонального стану гепатобіліарної системи щурів за дії лазерного опромінення та ω-3 поліненасичених жирних кислот, Капітанчук І. Ю. (2021)
Чорна І. В. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки у сироватці крові щурів за дії гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду "Раундап", Дроник Г. В., Куліш В. І. (2021)
Pîrlog A. - The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows, Carapirea A., Darie G., Cibotaru E., Chiselița O. (2021)
Довганюк В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у риб Danio rerio за інтоксикації хлорпірифосом, Росаловський В. П., Салига Ю. Т. (2021)
Чечет О. М. - Ефективність робочих розчинів дезінфекційного засобу "Біолайд" за дії на грамнегативні та грампозитивні бактерії, Коваленко В. Л., Гаркавенко Т. О., Горбатюк О. І., Козицька Т. Г. (2021)
Захарів О. Я. - Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на овець різних вікових груп, Вудмаска І. В., Петрук А. П. (2021)
Реклама (2021)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз руху механізмів зміни вильоту та повороту баштового крана з балочною стрілою, Ромасевич Ю. О., Ловейкін А. В., Муштин Д. І. (2020)
Кресан Т. А. - Кочення розгортного гелікоїда по своєму згинанню, Пилипака С. Ф., Грищенко І. Ю., Кремець Я. С. (2020)
Козаченко О. В. - Вплив конструктивно-режимних параметрів на формування повітряного потоку обчісувальнї жниварк, Пахучий А. М., Шкрегаль О. М. (2020)
Matsiuk B. V. - Research working process sorting of materials and dynamic parameters of vibration screen, Orischenko S. V. (2020)
Bernyk I. N. - Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment (2020)
Pylypaka S. F. - Continuous bending of minimal surfaces, formed by means of plane curves of complex curvature, Mukvich M. M. (2020)
Rebenko V. I. - Technological basis for process control of production of poultry production (2020)
Kudrynetskyi R. B. - Methodical principles of modeling of subject-agrometeorological events in technological processes growing of grain crops, Dnes V. I., Skibchyk V. I. (2020)
Shkarovsky G. V. - Substantiation of main parameters of size-sized series of agricultural energy solutions (2020)
Kotov B. I. - Modeling and calculation power saving modes grain drying materials under energy fields (2020)
Nazarenko I. I. - Research of settings of forced action mixer with changing angle blades, Chichur A. V. (2020)
Yeremenko O. I. - Research of advanced crusher wood biomass for solid fuel production (2020)
Chovnyuk Yu. V. - Discrete-continual model to analyze and optimize (minimize) dynamic loads in elastic elements/ropes for lifting equipment, Sivak I. M. (2020)
Aniskevich L. V. - Technical and economic evaluation of efficiency of hydroseeder, Deyneka S. M. (2020)
Stepanenko S. P. - Pneumonitis fractionation of grain materials in air streams of variable structure, Kotov B. I. (2020)
Muzychenko V. A. - Determination of influence of modes of storage fruit and vegetable products in its condition (2020)
Sivak I. M. - Use moded bar of variable cross section in vibration analysis of telescopic boom system of truck-mounted cranes, Chovnyuk Yu. V. (2020)
Тітова Л. Л. - Удосконалення обслуговування машин для лісотехнічних робіт за рахунок діагностики технічного стану експлуатаційних матеріалів (2020)
Роговський І. Л. - Алгоритмічність визначення періодичності відновлення працездатності сільськогосподарських машин за ступенем витрат їх ресурсу (2020)
Дерев'янко Д. А. - Обґрунтування впливу ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових культур, Поліщук В. М., Чичилюк С. Б., Дерев'янко О. Д. (2020)
Калінін О. Є. - Енергетичні показники електроконтактного оброблення лемешів плугів ґрунтообробних машин, Василенко М. О. (2020)
Буслаєв Д. О. - Тяговий опір культиваторних лап з поверхневим зміцненням при експлуатації ґрунтообробних машин, Василенко М. О. (2020)
Ковальов С. О. - Розроблення та дослідження системи управління газовим ДВЗ, конвертованим на базі тракторного дизеля (2020)
Дерев'янко Д. А. - Визначення біологічної врожайності цукрових буряків перед збиранням (2020)
Письменський Є. О. - Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства, Мовчан Р. О. (2022)
Шаблистий В. В. - Про нерецидивний кримінальний проступок в умовах воєнного стану, Уваров В. Г. (2022)
Шинкаренко І. О. - Правові та методологічні проблеми щодо виявлення членів російських диверсійно-розвідувальних груп під час воєнного вторгнення, Подзолкова Т. Ю. (2022)
Бахчев К. В. - Особливості діяльності підрозділів дозвільної системи в умовах воєнного стану (2022)
Тищенкова І. О. - Особливості забезпечення адміністративних послуг в умовах воєнного стану в Україні 2022 р. (2022)
Чудновський О. В. - Взаємодія між національною поліцією та територіальною обороною в питаннях забезпечення громадського порядку: нормативно-правовий аспект (2022)
Логінова М. В. - Правове регулювання компенсації шкоди, заподіяної воєнними діями (2022)
Козар Ю. Ю. - Парламентський контроль у системі державного управління в Україні, Гаріфуллін М. В. (2022)
Пєтков В. П. - Сутність, функції і види стратегічного планування в організації (2022)
Обушенко Н. М. - Систематизація міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці, Киян В. Я. (2022)
Резворович К. Р. - Принцип свободи договору, Кравчик К. О. (2022)
Andreev А. V. - The High Anti-corruption Court of Ukraine in the mechanism of anti-corruption: administrative and legal aspects (2022)
Журавель О. Є. - Сучасні практичні проблеми неправильного укладення цивільно-правових договорів (2022)
Ковбаса В. М. - Правові акти суб’єктів владних повноважень як об’єкти оскарження в порядку адміністративного судочинства, Кусько Р. В., Дрозд Т. В. (2022)
Ніколайчук С. В. - Проблематика розмежування юрисдикції у господарському та адміністративному судочинстві (2022)
Оганісян Ц. В. - Система підготовки медіаторів в Україні: сучасний стан та перспективи (2022)
Примаков К. Ю. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров'я населення, Братішко Н. А. (2022)
Саєнко М. І. - Порівняльний аналіз відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних, Настич Т. М., Полоз А. М. (2022)
Юніна М. П. - Інститут комерційної концесії: закордонна практика правових реалій застосування (2022)
Кріцак І. Л. - Поняття, сутність та особливості правового регулювання медіації як способу досудового врегулювання адміністративно-правових спорів (2022)
Літошко В. В. - Ґенеза адміністративно-правового регулювання ключових реформ в органах Національної поліції України за останні роки (2022)
Максимова М. К. - Норми міжнародного права як джерела адміністративно-правового забезпечення реалізації дитиною права на безпечні умови життя (2022)
Мкртчян К. В. - Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2022)
Пісоцька К. О. - Метод примусу в адміністративній діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (2022)
Рижкова С. А. - До сутності поняття протидії адміністративним правопорушенням іноземців в діяльності ДМС України (2022)
Шевчук В. С. - Поняття, зміст та форми громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів (2022)
Висоцький О. Ю. - Інтерактивна та конституціоналістська теорії легітимності міжнародного права (2022)
Кириченко Ю. В. - Право людини на вільний розвиток своєї особистості: порівняльно-правовий аналіз норм Конституцій України та європейських держав, Рєзанова Н. О. (2022)
Поповський А. М. - В "якості" чи "як"? (2022)
Савіщенко В. М. - Розвиток професійної деонтології в умовах техногенного, цифрового суспільства (2022)
Скиба Е. К. - Проблема гендерних відмінностей (2022)
Бабанін В. В. - Вплив римської ідеї загального блага на сучасну систему правових цінностей (2022)
Коренев А. О. - Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ до правосуддя: адміністративно-правовий аспект, Горбалінський В. В. (2022)
Левін О. Л. - Україна як форпост демократичних перетворень на пострадянському просторі, Поплавський О. О. (2022)
Лейба О. А. - Презумпція невинуватості в контексті національної судової практики та практики Європейського Суду з прав людини (2022)
Примаков К. Ю. - Принцип доступу до правосуддя та проблеми його реалізації в адміністративному судочинстві в умовах карантинних обмежень, Задаля Д. К. (2022)
Рибалкін А. О. - Проблемні питання забезпечення доступу до публічної інформації, Шемет У. Р. (2022)
Саєнко М. І. - Проблематика виконання та дотримання рішень Європейського Суду з прав людини у практиці чинного законодавства України, Григор’єва Н. В., Бондаренко О. С. (2022)
Сердюк Л. М. - Притулок в Україні: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2022)
Ядловська О. С. - Чинники становлення національно-політичної ментальності: український вимір (2022)
Бабакін В. М. - Оперативно-розшуковий моніторинг оперативної обстановки у протидії злочинам, що вчиняються молоддю (2022)
Берднік І. В. - Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності за законодавством окремих європейських країн, Пузирьов М. С. (2022)
Пиріг І. В. - Використання елементів криміналістичної характеристики на початковому етапі розслідування перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом, Прокопов С. О. (2022)
Івашко С. В. - Інститут понятих у кримінальному провадженні: проблемні питання, які виникають під час досудового розслідування та судового розгляду, Олефір Л. І. (2022)
Каторкін Р. А. - Відмежування ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу від суміжних адміністративних правопорушень (2022)
Комих Н. Г. - Гомофобія як підґрунтя для злочинної поведінки в українському суспільстві (2022)
Крижановський О. М. - Класифікація кримінальних правопорушень, що вчиняються працівниками Національної поліції (2022)
Лазарева Д. В. - Поняття агресії в міжнародному праві: історичний і правовий аналіз, Мельниченко А. В. (2022)
Черненко А. П. - Про функцію потерпілого у кримінальному провадженні, Шиян А. Г. (2022)
Алієва К. М. - Законодавче врегулювання юридичної відповідальності за неповагу до працівника правоохоронного органу (2022)
Барабаш Г. В. - Правоохоронна система Німеччини та нормативно-правова база її діяльності (2022)
Корогод С. В. - Закордонний досвід окремих країн, щодо правового регулювання відповідальності за умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством (2022)
Неклеса О. В. - Актуальна характеристика кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, Юр’єв Д. С. (2022)
Цуркаленко Д. П. - Профілактика домашнього насильства в Україні: поняття та зміст, Репан М. І. (2022)
Protopopova N. A. - Basics of preventing the economic crimes during a forensic-audit, Kovalenko-Marchenkova Ye. V., Kandel B. K. (2022)
Вишня В. Б. - Система управління приготуванням закладальної суміші, Рижков Е. В., Махницький О. В. (2022)
Станіна О. Д. - Випуск продукту в умовах невизначеності: стратегія та методи (2022)
Короткова Ю. М. - Особливості професійного спілкування поліцейського з дітьми (2022)
Shinkarenko I. O. - Aggressiveness and conflict as a source of adolescent delinquency (2022)
Бодирєв Д. А. - Вплив COVID-19 на особисту безпеку поліцейських в Україні під час воєнного стану, Намлинська О. С. (2022)
Zhuravel O. A. - Training students of higher education institutions with specific conditions of training of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of physical education, Pozhydayev M. Yu. (2022)
Anisimov D. O. - Physical training as a factor of professional orientation of previous youth, Buriak A. S., Laktionova V. V. (2022)
Лопаєва О. М. - Основні напрямки удосконалення вогневої підготовки у працівників поліції (2022)
Natochiy A. D. - Specific issues regarding compliance with gender equality by employees of the National Police of Ukraine, Tymofieiev V. P. (2022)
Наукові заходи (2022)
Конкурси (2022)
Персоналії (2022)
Нові видання (2022)
Пам'яті вчених (2022)
Довідка про авторів (2022)
Firat M. - Investigating the Factors Affecting Depression by Using Structural Equation Modeling, Kanbay Y., Demir G. B., Utkan M., Okanli A. (2021)
Karaköse O. - Effects of Different Applications on Postoperative Seroma Formation and Wound Healing Following Mastectomy and Axillary Dissection in Rats, Pülat H., Çağlar Ö. K., Zihni İ., Kürşat B. K., Şenol S., Nihan C. F., Erol E. H. (2021)
Shah O. - Styloid Process: What Length Is Abnormal?, Shera F., Choh N., Gojwari T., Shafi F., Suhail J., Rafiq M. (2021)
Tyravska Y. - Blood Plasma Serotonin and von Willebrand Factor as Biomarkers of Unstable Angina Progression Toward Myocardial Infarction, Savchenko O., Lizogub V., Raksha N., Savchuk O. (2021)
Yılmaz K. S. - Assessment of Relationship Between Serum Vitamin D Levels and Metabolic Syndrome Components in Hemodialysis Patients, Mertoğlu C., Ayaz A. (2021)
El Ouardi N. - Bifocal Tuberculosis with Adalimumab Revealed by Laryngeal Involvement: Case Report, Taoubane L., Zegmout A., Balouki M., Sadni S., Achemlal L. (2021)
Dunayev O. - Theoretical Justification of the Dermatoglyphics Use As Basic Identification Method, Gunas I., Popadynets O., Kozoviy R., Kindrativ E. (2021)
Салата Г. В. - Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні (2022)
Татарчук Л. М. - Інформаційно-комп’ютерні технології як чинник трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, Бородай І. С. (2022)
Бутко Л. В. - Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації, Василенко Д. П., Саранча В. І. (2022)
Денбновецький С. О. - Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень (2022)
Кириленко О. Г. - Когнітивні концепти побудови веб-порталу "Українське документознавство", Збанацька О. М., Добровольська В. В. (2022)
Філіпова Л. Я. - Системи бізнес-аналітики: сучасні тенденції розвитку (2022)
Варенко В. М. - Системні методи в аналітиці: практика і проблеми вибору (2022)
Чепелюк Ю. В. - Методи аналітико-прогностичних досліджень дипломатичних представництв (2022)
Василенко В. Ю. - Особливості використання технологій WEB 2.0 як основного інструменту іміджевих соціокомунікаційних технологій ЗВО (2022)
Осаула В. О. - Соціальна реклама як засіб формування патріотизму молоді України: емпіричне дослідження (2022)
Комова М. В. - Темпоральність термінографії з природничих наук, Прімакова Д. І. (2022)
Зіменко О. Є. - Феномен інформаційного впливу у науковому середовищі: теорії, дефініції (2022)
Палеха Ю. І. - Культура електронного видання, Садовенко В. С. (2022)
Сисова Ю. В. - Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для бібліотек (2022)
Гуменчук А. В. - Система вищої бібліотечної освіти в США: традиції та новації (2022)
Сидоренко Т. В. - Дистанційне навчання: погляд студентів і викладачів, Сидоренко А. І. (2022)
Збанацька О. М. - Професійне життя на бібліотечній ниві (до ювілею з дня народження О.Г. Кириленка), Добровольська В. В. (2022)
Олiйник М. А. - Застосування медового шифрування до схеми цифрового пiдпису Шнорра (2021)
Olshevskyi M. - Diameter Search Algorithms for Directed Cayley Graphs (2021)
Морозов Д. I. - Полiномiальне представлення двiйкових дерев ентропiйних бiнарних кодiв (2021)
Соболєв В. О. - Побудова пари коспектральних 5-регулярних графiв, один з яких має досконале парування, а iнший - нi, Соломко В. О. (2021)
Solomanchuk G. - Risk Modelling Approaches for Student-like Models with Fractal Activity Time, Shchestyuk N. (2021)
Ольшевська В. А. - Алгоритм пошуку кiлькостi рухомих точок пiдстановок iз силовських 2-пiдгруп Syl2(S2n) симетричних груп S2n (2021)
Силенко I. В. - Стiйкiсть у симетричнiй моделi гри видобутку ресурсiв iз коалiцiйною структурою (2021)
Вiдомостi про авторiв (2021)
Титул, зміст (2015)
Slavkova O. - Features and development trends of family farms in Ukraine, Zaburanna L. (2015)
Пабат А. А. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку світової енергетики (2015)
Панухник Я. Г. - Концептуальні засади технологічного управління розвитком промислових підприємств в умовах недетермінованого економічного середовища (2015)
Стоянець Н. В. - Особливості типологізації прогнозів розвитку регіону з урахуванням різних підходів (2015)
Гопцій Д. О. - Наукові підходи до розуміння концепції сталого розвитку та напрями її використання при плануванні розвитку міст (2015)
Писарєва Н. В. - Стилі і методи операційного менеджменту в умовах реформування аграрної сфери економіки (2015)
Лишенко М. О. - Основні проблеми розвитку ринку зерна та методи підвищення ефективності його виробництва (2015)
Кіц М. В. - Фінансовий стан та проблеми розвитку великотоварних сільськогосподарських підприємств (2015)
Бабенко А. Г. - Аналіз функціонування бурякоцукрового підкомплексу України (2015)
Барабаш Л. О. - Сучасні тенденції та проблеми функціонування галузі садівництва (2015)
Халеп Ю. М. - Еколого-економічні аспекти ефективності органічної сівозміни з кукурудзою в умовах рослинницьких моделей зони Полісся, Христенко О. І. (2015)
Красноруцкий А. А. - Формирование и функционирование организационно-экономического механизма сбытовой деятельности аграрных предприятий, Азизов О. Р. (2015)
Пересадько Г. А. - Маркетинговые исследования рынка автомобилей, Пидлисная О. В. (2015)
Якунічева А. Ю. - Інструменти маркетингу послуг агроконсалтингових та дорадчих структур (2015)
Jaska E. - Audience reception of mass media advertising as a form of marketing communication (2015)
Коблянська І. І. - Оцінка логістичного потенціалу в стратегічному управлінні розвитком регіону, Міщенко О. В., Вялков А. М. (2015)
Блюмська-Данько К. В. - Теоретичні основи формування бренда, Прокопенко К. Г. (2015)
Мішеніна Н. В. - Логістичний підхід в управлінні витратами виробничої системи підприємства: стратегічні орієнтири, Туренко Ю. О. (2015)
Гузь М. М. - Тарифна політика у житлово-комунальному секторі України, Бондаренко К. М. (2015)
Улько Є. М. - Генезис інституту біржі та роль в ній торгівлі сільськогосподарською продукцією: технологічний, організаційно-управлінський і функціональний аспект (2015)
Морозюк Н. С. - Сутність та оцінка фінансового стану діяльності підприємств, Голубков Е. В., Губко В. І. (2015)
Кадацька А. М. - Особливості бухгалтерського обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості (2015)
Михайлова Л. І. - Місце фінансово-екологічної безпеки в системі регіонального природокористування, Соколенко Л. Ф. (2015)
Михайлов А. М. - Земельні ресурси як базис розвитку аграрного виробництва (2015)
Галицький О. М. - Особливості обліку заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах, Кожемякіна В. Г., Домусчи А. О. (2015)
Долгіх Я. В. - Оцінка ефективності виробництва та реалізації зерна та зернобобових культур в Україні методом DEA (2015)
Талавиря О. М. - Теоретико-методологічні підходи економічного розвитку підприємства (2015)
Ващенко В. В. - Історія розвитку та формування системи резервування (2015)
Швець О. В. - Організація обліку та аналізу поточних активів переробних підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Курило Л. І. - Особливості формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері України (2015)
Бойко О. М. - Світовий досвід організаційно-економічних особливостей створення та розвитку нових форм організації інноваційної діяльності (2015)
Готра В. В. - Необхідність та переваги формування інноваційних кластерів у сучасній економіці (2015)
Гронська М. В. - Інвестиційна привабливість підприємств (2015)
Коваль Л. М. - Інвестиційний процес в аграрному секторі України: проблеми сучасності та перспективи (2015)
Кривенко Н. В. - Зовнішня торгівля агропродовольчою продукцією між Україною та ЄС в умовах міжнародної інтеграції (2015)
Ніценко В. С. - Економічне співробітництво України з ГУАМ в контексті функціонування СНД та ПВЗВТ з ЄС, Кобилянська А. В. (2015)
Дребот О. І. - Стан та перспективи розвитку демографічної ситуації в Київській області (2015)
Рій І. Ф. - Еколого-економічна ефективність та інвестиційна привабливість землекористування у сільському господарстві (2015)
Король В. С. - Екологічна безпека як невід’ємна складова забезпечення сталого розвитку України, Стефінін В. В. (2015)
Назаренко О. В. - Актуальні аспекти нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Сторожук О. В. (2015)
Krzyzanowska K. - Economic and social determinants of the development of small and medium-sized enterprises (2015)
Самошкіна І. Д. - Інвестиційне забезпечення покращення якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві (2015)
Литвин О. Ю. - Організаційна модель створення і функціонування житлово-будівельного кооперативу (2015)
Мокієнко Т. В. - Особливості договорів оренди землі (2015)
Ярова І. Є. - Еколого-економічна стратегія розвитку регіону на основі формування інтегрованих бізнес-підприємницьких утворень (2015)
Крюкова І. О. - Методичні засади оцінювання результативності розміщення й використання фінансових потоків підприємства (2015)
Nesterenko S. A. - Conceptual approaches to enterprise competitiveness management strategy forming (2015)
Валетенко В. В. - Інструменти управління інноваційною та інвестиційною діяльністю аграрних підприємств (2015)
Лапін А. В. - Вертикальна інтеграція як засіб подолання інформаційної асиметрії (2015)
Плотницька С. - Застосування інструментарію стратегічного управління для діагностики економічного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Title (2022)
Contents (2022)
Gupta A. - Ethical Concerns While Using Artificial Intelligence in Recruitment of Employees, Mishra M. (2022)
Msosa S. K. - Assessing Students’ Perspectives Towards Entrepreneurship in South Africa (2022)
Hassan F. M. M. - A Structural Framework for Neuro-Linguistic Programming (NLP) and its Consequence on Leadership Succession Planning Strategy Applying to the Leaders of King Khalid University and Qualified Personnel for Leadership Position, Binzafrah F., Alqahtani M. (2022)
Hasan F. - COVID-19 Pandemic Impact on the Supply Chains of UK-Based Multinational Manufacturing Companies, Islam M. R., Ishrat F. (2022)
Kanaan-Jebna J. M. A. - Firm Performance and the Impact of Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Competencies, Alabdullah T. T. Y., Ahmed E. R., Ayyasamy R. K. (2022)
Maile K. V. - Organisational Ethics Management to Promote Good Governance in the South African Public Service, Vyas-Doorgapersad S. (2022)
Fadel S. - Ethical and Pragmatic Issues of Quality of Life: Experience of Autistic Children’s Parents in Algiers, Necib H., Rouaski K., Bekkis I. (2022)
Hakobyan N. - Post-War Anomie in the Field of Management Leadership and Anomie Overcoming Models, Khachatryan A. (2022)
Mynenko S. - The Impact of Digitalization on the Transparency of Public Authorities, Lyulyov O. (2022)
Rode D. - Digital Technologies Within the DIY Store: A Systematic Literature Review, Stammen-Hegener C. (2022)
Melnyk M. - Conceptualization and Measuring the Digital Economy, Kuchkin M., Blyznyukov A. (2022)
Ловейкін В. С. - Комплексна оптимізація режиму зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О., Ловейкін А. В., Шворов С. А. (2020)
Aftandiliants Ye. G. - Modelling of phase transformations in structural steels (2020)
Поліщук В. М. - Ефективність виробництва біогазу в сільськогосподарських підприємствах, Шворов С. А., Дерев’янко Д. А., Давиденко Т. С. (2020)
Василенко М. О. - Математичні моделі прогнозування вагового і лінійного зношень від ресурсних показників серійних і зміцнених комбінованим методом культиваторних лап, Буслаєв Д. О. (2020)
Борак К. В. - Вплив ступеня закріплення абразивної частинки на механізм зношування робочих органів ґрунтообробних машин (2020)
Martyniuk D. I. - Research of vibroacoustic method of technical condition control of diesel engine of combine harvesters for detection of defects appearance (2020)
Кресан Т. А. - Розрахунок гравітаційного спуску, утвореного поверхнею косого закритого гелікоїда (2020)
Zagurskiy O. M. - Assessment model of risk tolerability level of perishable agricultural products transportation (2020)
Колосок І. О. - Рекомендації з підвищення безпеки дорожнього руху у сільських населених пунктах, Зеленський М. М. (2020)
Zagurskiy O. M. - Method of formation of 2-3 trailed road trains for transport of agricultural products by military departments, Andriyevsky A. P., Marchenko B. S. (2020)
Piskunova L. E. - Normative regulation of employment of distantly learning students, Zubok T. O., Shkapa M. O. (2020)
Дідур В. В. - Техніко-технологічне обґрунтування переробки рицини на малотоннажному підприємстві, Чебанов А. Б., Грушецький С. М., Петриченко Є. А. (2020)
Надикто В. Т. - Аналіз стійкості руху боронувальної секції, Тиховод М. А. (2020)
Зубко В. М. - Обґрунтування розміщення культур у структурі полів та обсягів виробництва для механізованих технологічних операцій (2020)
Новицький А. В. - Надійність сільськогосподарської техніки в системі інноваційних процесів з досвіду зарубіжних компаній, Банний О. О. (2020)
Леженкін О. М. - Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання, Болтянський Б. В. (2020)
Дерев'янко Д. А. - Високопродуктивні агрегати для обробітку ґрунту перед сівбою цукрових буряків та інших технічних культур (2020)
Радчук В. В. - Сучасні технології та технічні засоби годівлі великої рогатої худоби, Потапова С. Є. (2020)
Богомолов О. О. - Сепарація насіння ріпаку (2020)
Titova L. L. - Criteria for evaluation of efficiency of using machines in agricultural complex (2020)
Брагінець М. В. - Моделювання процесу сепарації насіння ріпаку сепаратором ударної дії, Дмитрів В. Т., Хмельовський В. С., Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2020)
Козирський В. В. - Обґрунтування геометричних параметрів магнітної системи вітроелектричного вентильного реактивного генератора з кільцевим ротором, Подольцев О. Д., Трегуб М. І. (2020)
Кожан Д. П. - Визначення місць розташування джерел розподіленої генерації та величин їх потужності в радіальних електричних мережах напругою 35 кВ (2020)
Баль-Прилипко Л. В. - Амінокислотний склад молочних продуктів ферментованих мікроорганізмами різних таксономічних груп, Даниленко С. Г., Потемська О. І., Науменко О. В., Крижська Т. А. (2020)
Роговський І. Л. - Узагальнена математична модель індексу технічного стану сільськогосподарської машини при втраті її працездатності (2020)
Никифоров В. В. - Дослідження мікроцистинів як інгибиторів розвитку Phytophthora infestans, Новохатько О. В., Мазницька О. В., Сакун О. А., Дігтяр С. В. (2021)
Кричковська Л. В. - Використання домішок для підвищення врожайності насіння харчового призначенн, Бобро М. А., Лисак П. Ю., Грицаєнко Ю. А. (2021)
Lupaina I. - The effect of testosterone on the bile acid and bile lipid composition in rats, Liashevych A., Reshetnik Y., Veselsky S., Makarchuk M. (2021)
Ткаченко Т. А. - ГМ-лінії зернових культур дозволені до використання в Європейському Союзі, Цедик В. В., Корнієнко В. І., Іщенко В. Д., Ткаченко В. В., Шинкаренко Л. М., Іщенко Я. А., Іщенко Л. М. (2021)
Іжболдін О. О. - Цитогенетична мінливість у пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії гамма-променів, Лихолат Т. Ю. (2021)
Іваніна В. В. - Стан гумусу та поживний режим чорнозему вилугуваного залежно від удобрення буряків цукрових, Шаповаленко Р. М. (2021)
Цюк О. А. - Зміни агрофізичних властивостей чорнозему типового під впливом застосування добрив і обробітку грунту, Центило Л. В., Мельник В. І. (2021)
Кателевський В. М. - Ефективність використання стимуляторів і регуляторів росту під час вирощування біомаси міскантусу в умовах лівобережного лісостепу України, Гументик М. Я., Бондар В. С. (2021)
Мітіогло І. Д. - Поліморфізм гена капа-казеїну у корів різних порід молочного напряму продуктивності (2021)
Грициняк І. І. - Активність системи антиоксидантного захисту організму коропа за впливу стресових чинників та використання в годівлі розторопші плямистої, Дерень О. В., Кориляк М. З., Паламарчук Р. А. (2021)
Сироватка Н. Ю. - Рибницько-біологічні та фізіологічні показники товарних дволіток коропа за згодовування в складі основного раціону голозерного вівса (2021)
Шуляк С. В. - Валідація методу визначення свинцю, кадмію, арсену у м’ясі та м’ясопродуктах атомно-абсорбційною спектрометрією з електротермічною атомізацією, Мягка К. С., Ткачук С. А., Гайдей О. С., Меженська Н. А., Бардик І. Ю. (2021)
Пономарьова О. А. - Асортимент та стан квітникових насаджень Соборного району м. Дніпро, Мильнікова О. О., Ліннік А. А. (2021)
Багацька О. М. - Використання технологій IoT для екологічного моніторингу міста, Пасічник Н. А., Опришко О. О. (2021)
Сірко З. С. - Перспективна технологія промислового виробництва водню, Протасов О. С., Коренда В. А., Вишняков І. Ю., Охріменко С. М., Торчилевський Д. П., Єременко Т. Л. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Sineglazov V. M. - On Noise Effect in Semi-supervised Learning, Lesohorskyi K. S. (2022)
Vasylenko M. P. - Microelectromechanical Gyrovertical, Mahas M. V. (2022)
Vasylenko M. P. - Barometric Altimeter Based on Microelectromechanical Sensor, Dzhus V. I. (2022)
Filonenko S. F. - Acoustic Emission During Composites Fracture According von Mises Criterion and Changing of its Properties Disperstion, Stakhova A. P. (2022)
Golitsyn V. O. - Methods of Processing Data in Measuring Instrument with Non-orthogonal Orientation of Inertial Sensors, Sushchenko O. A. (2022)
Voronuk A. L. - About Secondary Energy Resources, Heat Exchange Ventilation (2022)
Shapoval N. V. - TSK Fuzzy Neural Network Use for COVID-19 Classification (2022)
Mukhina M. P. - Delayed Fuel Consumption Optimization System, Nikulin A. I. (2022)
Hlei O. S. - About Algorithms of Target Positioning, Sineglazov V. M. (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Publisher's imprint (2022)
Малишевська О. С. - Біотестування полімерних відходів вилучених з ТПВ, Мотрюк В. Б., Йонда М. Є. (2021)
Строкаль В. П. - Екологічне оцінювання токсичності сполук азоту для водних організмів за допомогою біотесту Lemna minor L., Макаренко Н. А., Чорна Т. С., Ковпак А. В. (2021)
Starodubtsev V. M. - Land area increase in Ukrainian part of the Danube delta, Ladyka M. M. (2021)
Сальнікова А. В. - До питання перспектив і проблем органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні, Макаренко Н. А. (2021)
Сидорович М. М. - Визначення біологічних властивостей нового синтетичного регулятора росту рослин – комплексу спірокарбону з борною кислотою засобами фітотестів, Кундельчук О. П. (2021)
Стародубцев В. М. - Основні особливості переформування берегів Канівського водосховища, Ладика М. М. Дячук П. П., Наумовська О. І. (2021)
Демидась Г. І. - Економічна та енергетична оцінка елементів технології вирощування еспарцету на зелений корм, Лихошерст Е. С., Свистунова І. В. (2021)
Циганська О. І. - Вплив мінеральних добрив та біопрепарату на ріст та розвиток рослин сої (2021)
Паламарчук І. І. - Вплив регуляторів росту на врожайність моркви столової в умовах Лісостепу Правобережного України (2021)
Орехівський В. Д. - Якість зерна пшениці озимої за різних систем основного обробітку ґрунту у сівозмінах Південного Степу України, Кривенко А. І., Почколіна С. В. (2021)
Осадча Ю. В. - Ефективність виробництва харчових яєць за використання для утримання несучок монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі, Сахацький Г. І. (2021)
Корбич Н. М. - Вихід митого волокна та показники продуктивності баранчиків таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2021)
Жуковський М. О. - Основи економіки охорони здоров'я тварин, Недосєков В. В. (2021)
Cеменко О. В. - Виявлення збудника Hepatozоon spp. в популяції мишоподібних гризунів Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, Галат М. В., Липська А. І., Вишневський Д. О., Пашкевич І. Ю. (2021)
Ткачук С. А. - Індекс біологічної цінності м’яса курчат-бройлерів за експериментального випоювання антибіотику Даноксан-50 (2021)
Arnauta N. V. - A problem of non – linear deformation of five–layer conical shells with allowance for discrete ribs (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Arkhypova L. M. - Geography of visitors to the historical and cultural heritage of the Carpathian region and prospects for the growth of tourist flows, Korobeynikova Y. S., Kachala S. V., Vinnychenko I. I., Pobigun O. V., Hryniuk V. I. (2022)
Butenko O. P. - Optimizing the use of industrial wastes for sustainable spatial development within the framework of the eco-friendly concept, Chupyr O. M., Opikunova N. V. (2022)
Ganbarova S. A. Kаrimov V. M. - Assessment of the relationship of reservoir properties of hydrocarbon fields in the Lower Kura depression (Kursengi and Southern Kursengi areas) (2022)
Gusarova A. D. - Calcareous algae and foraminifera of the microfaunistic horizon XIII (Visean stage) of the middle part of the central paraxial zone Dnieper-Donets Depression (Ukraine) (2022)
Havryushenko O. O. - The suitability of physical and chemical properties of rocks for land reclamation in different subzones of the Ukrainian Steppe, Mytsyk O. O., Kharytonov M. M., Honchar N. V., Babenko M. G., Pashova V. T., Tkalich Y. I. (2022)
Herts A. I. - Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content, Khomenchuk V. O., Kononchuk O. B., Herts N. V., Markiv V. S. (2022)
Ibragimov T. O. - Altiaghaj National Park Landscape (2022)
Imamverdiev N. A. - Petro-geochemical features of the Bajocian island-arc volcanism of the Lesser Caucasus (Azerbaijan), Orudzhov A. I., Valiyev A. A., Mursalov S. S. (2022)
Imrani Z. T. - Opportunities and prospects for the development of speleotourism in Azerbaijan, Zeynalova K. Z., Mammadova G. Sh., Vysotskyi O. Y. (2022)
Jabrayilov E. A. - A’WOT analysis for sustainability of biodiversity and tourism in Shahdagh National Park, Azerbaijan (2022)
Kilinska K. Y. - Tourism and farming in the polonynas of the Carpathian region of Ukraine (on the example of Chernivtsi Oblast), Zaiachuk M. D., Suhy P. O., Bryk S. D., Atamaniuk Y. D., Smyk O. S. (2022)
Kirin R. S. - Method of price formation of amber samples on the basis of gemmological-consumer indicators, Baranov P. M., Shevchenko S. V., Korotayev V. M. (2022)
Koval V. V. - Regulatory mechanisms of responsible aquaculture and sustainable development of ecotourism in territorial communities, Mikhno I. S., Deineha O. V., Bezuhlyi I. V., Deineha I. O., Udovychenko V. V. (2022)
Krochak M. D. - Phosphatization of rocks and organic remains of the basal horizon of the Lower Eocene of the Middle Dnipro area, Mienasova A. Sh., Olshtynska O. P. (2022)
Lushchyk M. V. - Geographical systematization of UNESCO World Heritage Sites (2022)
Popp I. T. - Carbonate and siliceous rock horizons at the boundary of Eocene and Oligocene deposits in the Ukrainian Carpathians as geotourism sites, Haiyevska Y. P., Bubniak I. M. (2022)
Pyrikov O. V. - Impact of the long-time armed conflicts on the ecological safety of industrial objects, Lunova О. V., Yermakov V. M., Petry R., Lubenska N. O. (2022)
Rovenchak І. I. - Natural-geographic objects in the New Testament, Perkhach O. R., Babii A. I. (2022)
Tsaryk L. P. - Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes, Kovalchuk I. P., Tsaryk P. L., Kuzyk I. R., Tsaryk V. L. (2022)
Contents (2022)
Bezuglaya E. - Study of the formation of micelles and their structure by the spin probe method, Lyapunov N., Chebanov V., Liapunov O. (2022)
Gonchar A. - Consumption analysis of two-component fixed combinations of medicines for arterial hypertension treatment in Ukraine as one of the stages for evaluation of their reimbursement prospects, Sholoiko N. (2022)
Bevz O. - Development of methods for the study of dicyclomine hydrochloride in combination with paracetamol as an object of forensic-pharmaceutical examination, Sych I., Fedosov A., Vislous O., Sych I., Kryvanych O., Kobzar N., Perekhoda L. (2022)
Ryshchenko O. - Monitoring of indicators of physical availibility and socio-economic affordability of metformin hydrochloride medicines, Lytkin D., Podolsky I., Volkova A., Vladymyrova I. (2022)
Al-Hasani N. R. - The morphological analysis of crystalline methadone: a novel combination of microscopy techniques, Royall P. G., Rayment N., Wolff K. (2022)
Fedotova M. - Evaluation of the state of pharmaceutical supply of patients with dementia with Alzheimer disease in Ukraine in accordance with international recommendations, Panfilova H., Hala L., Lebedyn A., Simonian L., Gerush O., Iurchenko G., Palamar А., Sholoiko N., Velia M. (2022)
Kravchenko L. - Use of algorithm of the prevention complex of inflammatory processes in the oral cavity in metabolic syndrome, Appelhans O., Poliakov A., Unhurian L., Pasechnyk O., Rozumenko M., Ivanova Y., Rozumenko V. (2022)
Kovaleva A. - Chemical composition of essential oils from flowers of veronica Longifolia L., Veronica Incana L. and Veronica Spicata L, Osmachko A., Ilina Т., Goryacha O., Omelyanchik L., Grytsyk A., Koshovyi O. (2022)
Mawalia M. - Utilization of water extract of yellow potato (Solanum tuberosum L.) in hydrogel eye mask as anti-aging formulation, Reveny J., Harahap U. (2022)
Shulyak N. - Development of the spectrophotometric method for the determination of atorvastatin in tablets by using bromothymol blue, Protsyk S., Kucher T., Kryskiw L., Poliak O., Zarivna N., Logoyda L. (2022)
Abstract and References (2022)
Бевз М. В. - До проблеми застосування сучасних методів у дослідженні архітектурно-археологічних містобудівних комплексів (на прикладі території національного заповідника "Давній Галич"), Лукомський Ю. В. (2022)
Габрель М. М. - Генетоп міста, Габрель М. М. (2022)
Буравченко С. Г. - Варіації сценарних моделей сприйняття у часі об’єктів архітектури в пішохідних просторах (2022)
Гірний О. О. - Сучасні тенденції трансформації художніх музеїв у провідні соціально-культурні центри національного значення, Скорик Л. П. (2022)
Парнета М. Б. - Зміни медійності архітектури та просторів міст під час війни (2022)
Рубан Л. І. - Ландшафтне різноманіття дендропарку "Софіївка" НАН України (2022)
Сафронов В. К. - Деякі аспекти формування інформаційно-емоційної складової дизайну архітектурного середовища, Сафронова О. О. (2022)
Чанчжи У. - Міфопоетика та міфотворчість в методиці дослідження стародавньої китайської архітектури (2022)
Гнесь Л. Б. - Роль транспортних мереж в економічному розвитку сільських поселень (2022)
Михайлик О. О. - Сині лінії як містобудівне обмеження прибережної акваторії (2022)
Ричков П. А. - Специфіка використання природнього ландшафту в містобудуванні України 1940-1950-х років, Потапчук І. В. (2022)
Соснова Н. С. - Завдання формування пішохідної мережі міста (2022)
Чередніченко О. П. - Управління міськими транспортними системами (2022)
Ягодка Ю. П. - Фіксаційний план кременця 1930-х років як джерело дослідження містобудівної історії міста (2022)
Яценко В. О. - Принципи використання наявних ресурсних, культурних, історичних та ландшафтних потенціалів малих міст України в формуванні стратегії перспективного розвитку, Короткова Т. М. (2022)
Яценко В. О. - Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА), Короткова Т. М., Панченко Т. Ф. (2022)
Гомон О. О. - Методика проектування освітніх комплексів на основі уніфікованих блок-модулів, Ковальська Г. Л. (2022)
Грицюк Л. С. - Типологія містків-переходів між будівлями, Сурмай Н. О. (2022)
Вахніченко О. В. - Особливості формування об’ємно-планувальних прийомів багатоповерхових та висотних житлових будинків (2022)
Брідня Л. Ю. - Принципи і прийоми естетично-образної трансформації при реконструкції історичних промислових будівель під громадську функцію (2022)
Новосельчук Н. Є. - Сучасні пошуки образного вирішення інтер’єрів закладів харчування, Шевченко Л. С. (2022)
Обиночна З. В. - Впровадження методики створення "профілю користувача", як важливого етапу роботи над архітектурним проєктом, Голубчак К. Т. (2022)
Куцевич В. В. - Сучасні напрямки формування багатофункціональності музеїв (2022)
Руденко А. О. - Формування "зеленої" архітектури в умовах сучасного етапу процесу урбанізації, Ладигіна І. В. (2022)
Сільник О. І. - Тенденції розпланування громадської забудови у сільських поселеннях Західної України (2022)
Гомон П. С. - Сумісність роботи арматури та деревини в балках, які працюють за поперечного згину (2022)
Кондратюк А. В. - Геопросторове моделювання ризику повеней річки Прип’ять в межах водомірного поста Люб’язь (2022)
Човнюк Ю. В. - Аналіз впливу інформаційної та транспортної інфраструктури на створення територіальних інноваційно-технологічних формувань міста, Козупиця С. І., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2022)
Хохрякова Д. О. - Фактори технологічності prefab-конструкцій із сталевих тонкостінних холодноформованих елементів (2022)
Title (2020)
Contents (2020)
Chernyshenko V. - Presenting thematic ‘Molecular and clinical studies of hemostasis' issue, Komisarenko S. (2020)
Vari S. G. - COVID-19 infection: disease mechanism, vascular dysfunction, immune responses, markers, multiorgan failure, treatments, and vaccination (2020)
Medved L. - Structure and function of fibrinogen BβN-domains, Yakovlev S. (2020)
Lugovskoi E. - The fibrin Bβ125-135 site is involved in the lateral association of protofibrils, Pydiura N., Makogonenko Y., Urvant L., Gritsenko P., Kolesnikova I., Lugovska N., Komisarenko S. (2020)
Kapustianenko L. G. - Identification of the binding site for plasminogen kringle 5 in the α-chain of fibrin(ogen) D-fragment, Grinenko T. V., Rebriev A. V., Yusova O. I., Tykhomyrov A. A. (2020)
Lugovska N. E. - Novel monoclonal antibody to fibrin(ogen) αC-region for detection of the earliest forms of soluble fibrin, Kolesnikova I. M., Stohnii Ye. M., Chernyshenko V. O., Rebriev A. V., Kostiuchenko O. P., Gogolinska G .K., Dziubliuk N. A., Varbanets L. D., Platonova T. M. (2020)
Mykhaloiko I. S. - D-dimer as a potential predictor of thromboembolic and cardiovascular complications in patients with chronic kidney disease, Dudar I. O., Mykhaloiko I. Ja. , Mykhaloiko O. Ja. (2020)
Panibratiuk O. A. - Warfarin therapy in patients with coronary heart disease and atrial fibrillation: drug interactions and genetic sensitivity to warfarin, Yakovleva O. A. (2020)
Chernyshenko V. O. - Men of the molecules (2020)
Григор'єва М. В. - 20 років тому завершилися "перегони" секвенування геному людини, Комісаренко С. В. (2020)
Danylova T. V. - Nobel prize winner Erwin Schrödinger: the physicist, philosopher, and godfather of molecular biology and genetics, Komisarenko S. V. (2020)
До 70-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора Ростислава Стефановича Стойки (2020)
Біляєв М. М. - Чисельне моделювання забруднення повітря біля автошляху із захисними бар’єрами, Берлов О. В., Біляєва В. В., Козачина В. А., Русакова Т. І. (2022)
Воробйов В. В. - Особливості стильового поєднання старої та нової архітектури в умовах післявоєнного відновлення міст України, Шило О. С. (2022)
Живцова Л. І. - Дистанційне навчання з використанням сучасних інформаційних технологій (2022)
Калда Г. С. - Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання :тенденції навчання для студентів, Соколан Ю. С., Рибалка К. А., Шпак Д. (2022)
Лисенко Г. І. - Вища освіта франції очима українських студентів, Костюкова М., Галясовський В., Балан О. (2022)
Соколов І. А. - Постановка проблем у виконанні процесу демонтажних робіт, Несевря П. І., Наумов В. О. (2022)
Пилипенко О. В. - Вимірювання радіаційних параметрів у житлових та комерційних приміщеннях ж/м Перемога-5 м. Дніпро, Шаломов В. А., Паламарчук В. М., Махартов А. С. (2022)
Романішина О. В. - Запровадження ризик-орієнтованого підходу до визначення загрози виникнення та можливих наслідків впливу надзвичайних ситуацій в системі управління цивільною безпекою, Мисліборський В. В. (2022)
Савченко С. В. - Роль документознавця у раціоналізації систем документаційного забезпечення управлінняв установах та організаціях, Прокоф’єва К. А., Решетілова О. М. (2022)
Сєдін В. Л. - Спеціальні дослідження глинистих ґрунтів, що не регламентуються на майданчиках АЕС, Ульянов В. Ю., Ковба В. В., Волнянський Ю. Ю. (2022)
Сопільняк А. М. - Удосконалення залізобетонних огороджувальних конструкцій для малоповерхового будівництва, Колохов В. В., Шляхов К. В., Титюк А. А., Смирнов А. С. (2022)
Сопільняк А. М. - Визначення раціонального розміру звису покрівлі вітражного фасаду за допомогою bim-технологій, Титюк А. A., Ярова Т. П., Середа С. Ю., Вершкова Ю. С. (2022)
Коструб О. О. - Визначення участі аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку в репаративному хондрогенезі, Поляченко Ю. В., Котюк В. В., Засаднюк І. А., Блонський Р. І., Смірнов Д. О. (2020)
Liabakh A. P. - Surgical treatment of symptomatic neuromas after lower limb amputations, Lazarenko H. M., Piatkovskyi V. M. (2020)
Zazirnyi I. M. - ACL Reconstruction: Problems, History and Future. Part 1, Kostrub O. O. (2020)
Коструб О. О. - Додаткові протоколи МРТ-обстеження передньої хрестоподібної зв’язки – стандарт діагностики чи примха дослідників? (Огляд), Котюк В. В., Подік В. А., Мазевич В. Б., Третьяков Р. А., Смірнов Д. О., Засаднюк І. А. (2020)
Мансиров А. Б. - Ускладнення інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу кісток кінцівок та шляхи їх попередження, Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2020)
Радченко К. А. - МРТ-діагностика травм та захворювань надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи (Огляд літератури), Гайко О. Г. (2020)
Зазірний І. М. - Лікування ран при негативному тиску (VAC) в ортопедичній хірургії (Огляд), Кравченко Д. Д., Андреев А. (2020)
Гук Ю. М. - Судинна мальформація як ортопедична проблема (Огляд), Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Видерко Р. В., Скуратов О. Ю. (2020)
Солоніцин Є. О. - Передопераційна трансартеріальна емболізація злоякісних пухлин кінцівок (сучасний стан проблеми) (Огляд), Проценко В. В. (2020)
Strafun S. S. - Development of Hand Surgery in Ukraine, Borzykh O. V., Kurinnyi I. M., Ivchenko D. V., Bilyi S. I., Tymoshenko S. V., Lieskov V. H., Yarova M. L., Lysak A. S. (2020)
Зазірний І. М. - COVID-19. Вказівки та рекомендації Європейської асоціації спортивної травми, артроскопії та хірургії колінного суглоба (ESSKA) щодо відновлення ортопедичної хірургії, Коструб О. О. (2020)
Дзямулич М. - Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки, Шматковська Т. (2022)
Косінський П. - Теоретичні аспекти та принципи формування концепції соціальної економіки (2022)
Патицька Х. - Економіка турботи в умовах пандемії: актуалізація завдань для територіальних громад (2022)
Шубалий О. - Порівняльна оцінка забезпечення гідної праці та економічного зростання в прикордонних регіонах Польщі та України (2022)
Шубала І. - Вплив демографічних та міграційних чинників на економічний розвиток України у післявоєнний період (2022)
Князь С. - Тренди електронної комерції: виклики і можливості, Пилипенко І., Яворський С. (2022)
Ліпич Л. - Управління різноманітністю в контексті розвитку персоналу, Гринькевич О., Полінкевич О. (2022)
Kis H. - Enterprise potential management as a basis of its purposeful development direction (2022)
Рудь Н. - Креативність в управлінні інноваційною діяльністю підприємства (2022)
Visyn V. - Interaction of the ukrainian gas market into the world energy system (economic and legal aspects), Visyna T. (2022)
Тлучкевич Н. - Управлінський аспект собівартості у будівництві, Нужна О. (2022)
Шматковська Т. - Цифровізація економіки та її трансформаційни вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку, Дзямулич М. (2022)
Бортнік С. - Соціальне підприємництво як інструмент вирішення суспільних проблем в контексті цілей сталого розвитку України (2022)
Кривов’язюк І. - Модель забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики (2022)
Ковальська Л. - Підприємництво в сфері торгівлі регіону: сутність та значення в сучасних умовах, Турський І. (2022)
Polishchuk V. - The concept of financial security and confidence in the context of financial inclusion, Ishchuk L. (2022)
Дорош В. - SWOT- аналіз інструментального базису фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад, Московчук А. (2022)
Коваленко В. - Фінансова безпека банків: реалії та перспективи забезпечення (2022)
Холодна Ю. - Особливості регулювання ліквідності комерційних банків в сучасних умовах, Попова Ю. (2022)
Дорош Й. М. - Проблемні аспекти щодо встановлення меж територій територіальних громад (сьогодення та повоєнний період), Тарнопольський А. В., Харитоненко Р. А., Деркульський Р. Ю., Рябова Ю. П. (2022)
Дорош Й. М. - Пропозиції щодо удосконалення класифікації видів цільового призначення земель (на прикладі категорії земель житлової та громадської забудови), Дорош О. С., Тарнопольський А. В., Харитоненко Р. А. (2022)
Палеха Ю. М. - Напрямки розвитку оціночної діяльності в Україні відповідно до сучасних викликів та світових трендів, Дехтяренко Ю. Ф., Тарнопольський А. В., Малашевський М. А. (2022)
Дорош О. С. - Соціально-економічні параметри функцій території територіальних громад у контексті просторового планування, Дорош А. Й., Застулка І.-О. Ю. (2022)
Кирилюк В. П. - Еколого-економічна організація території сівозміни та впорядкування існуючих угідь в умовах Правобережного Лісостепу України, Боровик П. М., Кисельов Ю. О., Кисельова О. О. (2022)
Мединська Н. В. - Економічний механізм природокористування: інституціональне підґрунтя та інструментально-методологічне забезпечення (2022)
Тихенко О. В. - Показники якісного стану ґрунтів як основа раціонального використання земель, Шамчук А. Ю. (2022)
Чумаченко О. М. - Поняття земельно-ресурсного потенціалу у економіці природокористування, Кривов'яз Є. В., Остапенко В. С. (2022)
Кулинич П. Ф. - Особлива охорона земель України як основного національного багатства: теоретико-правові аспекти, Новаковська І. О. (2022)
Данько К. Ю. - Оцінка ризиків затоплення територій в контексті управління сільськогосподарськими землями територіальних громад, Бутенко Є. В. (2022)
Чабанюк В. С. - Головні концептуальні положення створення електронного державного реєстру нерухомої культурної спадщини України. Частина 1, Дишлик О. П., Поливач К. А., Піоро В. І., Колімасов І. М., Нечипоренко Ю. В. (2022)
Михайловський В. - Історія та історик у часи війни (2022)
Андрєєв В. - Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина ІІ. Алжир. Лютий-травень 1894 р.), Андреєва С., Каряка О. (2022)
Драч О. - "Були присутніми, слухали, ухвалили…": функціонування Варшавської жіночої прогімназії за протоколами засідань педагогічної ради 1914 року, Івахненко О. (2022)
Срібняк І. - З історії кооперативного руху в таборі полонених українців Вецляр, Німеччина: створення та діяльність спілки "Чайня” (грудень 1915 – 1916 рр.), Палієнко М. (2022)
Казаков Г. - Афро-американська спільнота у період мобілізаційних заходів 1917 – 1918 рр.: надії та практика (2022)
Ковальчук В. - "Вермахту потрібні солдати": виховання й освіта під впливом нацизму (2022)
Ходжін М. - Особливості суніто-шиїтського протистояння періоду "Арабської весни" (2022)
Саган Г. - Історія становлення та сучасні тенденції релігійного життя українців Хорватії (2022)
Нікічук В. - Відображення історичної географії України на сторінках "Киевской старины" (2022)
Іванюк О. - Пам’ять і пам’ятники: імперська політика й українське суспільство на початку ХХ ст., Ремінна Д. (2022)
Гедьо А. - Розвиток освіти в Києві на сторінках газет "Нова Рада" й "Киевлянин" доби Центральної Ради, Шабранська В. (2022)
Назарчук О. - Політика радянської влади у галузі авіації на теренах України (січень - березень 1918 р.), Сацький П. (2022)
Лобко О. - Маловідомі сторінки життя родини Лєдоховських. Архітектор Ігнатій Лєдоховський: творчість та доля (2022)
Мицик Ю. - З листів лубенського полковника Леонтія Свічки, Тарасенко І. (2022)
Ковальов Є. - "Проєкт приєднання частини Малоросійського краю до Київської губернії" Григорія Ґалаґана та його ідеологічний контекст (2022)
Будзар М. - У комунікаційному просторі українських інтелектуалів середини ХІХ ст.: листи Опанаса Марковича Григорію Ґалаґану, Терещенко Т. (2022)
Щербак В. - Нові можливості дослідження ранньомодерної історії України: "Малоросійські справи", "Малоросійський приказ", "Батуринський архів…" / упоряд. Тетяни Таїрової-Яковлєвої, наук. ред. Віталій Щербак. Київ: Кліо, 2021 (2022)
Бук С. Н. - "Петрії й Довбущуки" у квантитативному зіставленні з великою прозою Івана Франка (2022)
Дворова О. Ю. - Порівняльна характеристика голосних кримськотатарської та турецької мов (2022)
Кондратенко О. О. - Сонорна лексика як елемент створення художнього образу в оригіналі та перекладі (на матеріалі оповідання М. Ріваса "Мова метеликів") (2022)
Кучеренко А. О. - Соціопрагматичні особливості "інфодемії" в арабськомовному дискурсі соціальних медіа (2022)
Левко О. В. - Становлення "лексикону смирення" у церковнослов’янських і староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст. (2022)
Легейда А. В. - Сучасний англійськомовний блерб як адаптація класичного англійського детективу, Легейда Д. В. (2022)
Лівицька І. А. - Семіотика суб’єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст. (2022)
Пянковська І. В. - Еколінгвістичні підходи до вивчення німецькомовного медіапростору (2022)
Різник Ю. В. - Тропи як засіб концептуалізації образу "сонце" в мовотворчості В. Стуса (2022)
Шубко В. В. - Функціонування епістемічного дієслова to know у творах Д. Г. Лоуренса (2022)
Кім С. Х. - Лінгвістична термінологія як об’єкт дослідження в українському мовознавстві (2022)
Ніка О. І. - Ранньомодерний текст і сучасні інтердисциплінарні інтерпретації. Рецензія на книжкове видання: "Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького "Зерцало богословії" (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. 616 с.(Серія "Київське християнство", т. 24) (2022)
Абрамюк І. Г. - Тенденції розвитку архітектури міста Ковель в міжвоєнний період (2022)
Астанін М. О. - Екзистенція деконструктивізму в архітектурі історичного середовища (2022)
Буравченко С. Г. - Моделювання сприйняття у часі пішохідного простору на основі прототипів (2022)
Гнатюк Л. Р. - Авангардний модернізм в сакральній архітектурі Центральної Європи (2022)
Дмитраш О. Ю. - Чинники, що впливають на проектування студентських освітньо-культурних просторів і будівель (2022)
Дорошенко Ю. О. - Сценарій отримання початкової інформації про рельєфну поверхню елементу фасадного декору за допомогою лазерного сканування, Нещадим В. О. (2022)
Красножон Т. Ю. - Формування додаткових структурних модулів медично-реабілітаційних центрів політравми у воєнний час (2022)
Новік Г. В. - Практичність модульного будівництва: досвід минулого та перспективи, Гнатюк Л. Р., Візір А. С. (2022)
Обиночна З. В. - Принципи та методи організації сенсорного саду із врахуванням відвідувачів — осіб з інвалідністю (2022)
Остапчук В. Ю. - Можливості забезпечення естетичної привабливості мостів України, які відбудовуються після бойових дій (2022)
Пустовойт Р. О. - Практичний досвід організації транспортного сполучення міста та аеропорту та його вплив на формування транспортно-пересадочних вузлів (2022)
Степанчук О. В. - Особливості використання методів моделювання транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста, Лапенко О. І., Чернишова О. С. (2022)
Чанжи У. - Порівняльний аналіз буддійської та даоської храмової архітектури стародавнього Китаю (2022)
Gnatiuk L. - Recycling and upcycling in construction, Novik G., Melnyk M. (2022)
Zhidkova Т. - Urban-aspects aspects of organization of energy-efficient underground space for protection, Selikhova Y., Kazachenko V. (2022)
Бець С. М. - Біоніка та дизайн інтер’єру. Використання біологічних методів та структур для формування гармонійного середовища (2022)
Папета О. В. - Принципи формотворення в органічному дизайні в контексті розвитку сучасної архітектури, Згалат-Лозинська Н. О. (2022)
Петрушевська Х. А. - Місце гравюри у творчому доробку дизайнера-графіка Миколи Стратілата, Стратілат М. І. (2022)
Рубцов А. Л. - Комплекси безпілотних повітряних суден: ергодизайнерські показники, Свірко В. О., Остроумов І. В. (2022)
Пустюльга С. І. - Функціональний дизайн оздоблювальних елементів байкерської куртки із застосуванням екологічних матеріалів, Головачук І. П., Самчук В. П., Шендерук П. В. (2022)
Триколенко С. Т. - Використання необроблених мінералів у виробах із бісеру — сучасний тренд декоративного мистецтва, Єлісєєв І. А. (2022)
Davydova К. - Thematic analysis of scientific publications dedicated to a greeting card in the context of its historical and socio-cultural development (2022)
Petrushevskyi A. - Semi-automated modeling of combined stained glasses (2022)
Safronova A. - Photografic typology as a method of displaying the formation of the urban environment in a modern photobook, Safronova O., Safronov V. (2022)
Косик О. І. - Особливості планування та озеленення терапевтичних ландшафтів дитячих лікарень, Білоног М. І. (2022)
Кривомаз Т. І. - Рослини для біофільного дизайну в зеленому будівництві, Тищенко О. В., Сулейманов І. Е. (2022)
Рихліцька О. Д. - Еколого-естетичний підхід до дизайну об’єктів збору сміття в міському просторі, Косик О. І., Беззубцева М. С. (2022)
Таран Н. Ю. - Особливості світло-кольорової побудови композиції рослин, Драгомирик В. С. (2022)
Драга І. - Вища військова освіта в республіці Польща: змістовий аспект (2021)
Nazarenko О. - Higher education of South Korea: innovative guidelines for Ukraine (2021)
Пєхота О. - Технологія самоорганізації: застосування досвіду університетів третього віку Великобританії (2021)
Волкова Л. - Розвиток пізнавального інтересу у старших дошкільників засобами дидактичних ігор (2021)
Данько Н. - Здійснення педагогічної інтеграції на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах, Павлущенко Н., Васько О. (2021)
Куркіна С. - Дистанційне навчання як складова освітніх реформ в Україні, Журавльов В. (2021)
Максименко Л. - Технічна підготовка у річному макроциклі висококваліфікованих спортсменок із хокею на траві, Мирна А., Присяжнюк О., Зайцева В. (2021)
Полетило С. - Підходи у використанні експериментальних задач на уроках фізики загальноосвітніх навчальних закладів (2021)
Bobrovnyk S. - Project method in formation of foreign language communicative competence in multimedia space (2021)
Друшляк М. - Форми організації навчання для формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики, Шамшина Н., Шамоня В. (2021)
Дундюк А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності техніків-технологів автомобільного транспорту засобами ІКТ: аналіз результатів (2021)
Зорій Я. - Підприємництво в галузі фізичної культури і спорту як перспектива самореалізації фахівця, Молдован А. (2021)
Канова Л. - Зарубіжний досвід професійної іншомовної підготовки офіцерів країн НАТО (2021)
Кіцера Н. - Емоційне вигорання викладачів медичних спеціальностей: причини, симптоми, наслідки, методи подолання (2021)
Лисак Л. - Теоретичні засади системи формування мовної професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої технічної освіти, Григор’єва В., Лисак Т. (2021)
Приймак С. - Модель методичної системи розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення (2021)
Процай Л. - Моделювання та створення дидактичної презентації в контексті підготовки майбутніх учителів початкових класів, Гібалова Н. (2021)
Романишин Ю. - Структуризація комунікаційного рівня віртуальних спільнот у навчальному процесі ЗВО (2021)
Sbruieva Alina - European Teacher Education Area: the Transformation of Teacher Education Practices in Europe, Kozlov Dmytro, Kozlova Olena, Chystiakova Iryna (2021)
Хрик В. - Сучасні проблеми лісівничої освіти в Україні (2021)
Чернякова Ж. - Характеристика структурних компонентів моделі формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вчителя сучасної української школи (2021)
Вей Лімін - Фахово-комунікативний напрямок формування творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва (2021)
Кауров П. - Педагогічні умови формування досвіду скрипкового виконавства в майбутніх учителів музичного мистецтва із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Коган І. - Сучасний підхід до формування акмеологічної культури концертмейстера в хореографії, Матковський О. (2021)
Лоу Яньмей - Вплив різних видів інтелекту на формування музичного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Лю Шаохуй - Ціннісно-усвідомлений конструкт музично-артистичного досвіду майбутніх учителів музики та хореографії (2021)
Сє Ліфен - Методологічні аспекти розвитку виконавської волі майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі хормейстерської підготовки (2021)
Сюй Міньї - Механізми художньої комунікації в різних видах мистецтва, Левицька І. (2021)
Ван Біньбінь - Структура транскультурної компетентності магістрів музичного мистецтва, Ніколаї Г. (2021)
Ткачук О. - Міждисциплінарні зв’язки дисциплін образотворчого циклу з графічними, Бредньова В., Смичковська О. (2021)
Ху Ює - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до дизайнерської діяльності (2021)
Мукменєва Р. - Розвиток музичної культури й виховання в місті Суми в 40-х – 70-х рр. XX ст., Осьмук Н. (2021)
Русин Г. - Християнська аксіологія та атрибутика в народній педагогіці українців на західноукраїнських землях наприкінці XVIII– на початку ХХ ст. (2021)
Сорокотяга І. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту в умовах дистанційного навчання (2021)
Осередчук О. - Наукові підходи для дослідження моніторингу якості освіти (2021)
Третько В. - Зміст підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти Великої Британії, Бідюк Н. (2021)
Романишина Л. - Шляхи вдосконалення підготовки майбутніх учителів до роботи в інклюзивному середовищі, Бопко І., Лоїк Г. (2021)
Щербакова І. - Особливості самооцінки та саморегуляції поведінки дітей молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями, Харченко Т. (2021)
Лемко Г. - Супервізія як форма методичного супроводу виробничої практики студентів спеціальності "Соціальна робота" у закладах освіти (2021)
Ляска О. - Методичні аспекти соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями, що звільняються з лав Збройних сил, і членами їх сімей, Федірко П., Березкін О. (2021)
Вступ (2022)
Kataraga O. S. - The Impossibility and Refusal to Make Conclusions by the Forensic Expert, Petkovich P. P., Prisekaru V. A. (2022)
Рувін О. Г. - Удосконалення нормативного забезпечення функціонування методик проведення судових експертиз: від планування до припинення застосування, Полтавський А. О. (2022)
Нестор Н. В. - Порядок проведення судової експертизи у кримінальному провадженні України, Баулін О. В. (2022)
Тертишник В. М. - Доктринальні проблеми судової експертизи в інтегративній доктрині доказового права, Варава В. В. (2022)
Хомутенко В. П. - Фундаментальні принципи судово-експертої діяльності: теоретичні та практичні аспекти, Хомутенко А. В. (2022)
Бєлік Л. С. - Висновок спеціаліста у кримінальному судочинстві (2022)
Полтавський А. О. - Розроблення професійного стандарту "Судовий експерт" як один із напрямів удосконалення судово-експертної діяльності (2022)
Жеребко О. І. - Інформаційні та техніко-криміналістичні проблеми вдосконалення діяльності експертних установ (2022)
Гуменський О. А. - Про "правильну" класифікацію задач судових експертиз (2022)
Кухарева С. М. - Актуальні проблеми правового регулюваннястатусу спеціаліста в контексті внесення змін до кримінального процесуального законодавства, Кальной Д. В., Камінський А. М. (2022)
Кривак Т. П. - Організація Об'єднаних Націй у сучасному світі та питання судової експертизи в її діяльності (2022)
Перцев Р. В. - Використання "розумних" технологій у криміналістиці (2022)
Перетятко С. А. - Проблеми призначення та проведення експертизи під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263-1 кримінального кодексу України (2022)
Нестор Н. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному провадженні України (2022)
Лук'янчиков Є. Д. - Еволюція дізнання як форми досудового розслідування, Лук'янчиков Б. Є., Микитенко О. Б. (2022)
Гумін О. М. - Особливості реалізації процесуальних повноважень особами, які здійснюють розслідування кримінальних проступків у формі дізнання, Собчук А. Ю. (2022)
Стратонов В. М. - Штучний інтелект у судочинстві України: нормативно-правове визначення, Проценко М. В. (2022)
Біленчук П. Д. - Криміналістичні засади методології встановлення фінансового результату правочину, Колонюк В. П., Кравчук О. О. (2022)
Самойленко О. А. - Питання визнання джерелом доказів у кримінальному провадженні електронних (цифрових) документів, Чердинцев Ю. Г. (2022)
Піщенко Г. І. - Булінг як об'єкт кримінологічного дослідження, Соловей О. О. (2022)
Ахтирська Н. М. - Одержання доказів в електронній формі в світлі другого додаткового протоколу до конвенції про кіберзлочиність (2022)
Баулін О. В. - Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, під час здійснення досудового розслідування (2022)
Топорецька З. М. - Принципи публічного управління гральним бізнесом, спрямовані на захист суспільства і кожного гравця від шкідливого впливу азартних ігор (2022)
Смоков С. М. - Тримання під вартою як запобіжний захід у контексті рішень Європейського суду з прав людини, Федоров І. В. (2022)
Калюга К. В. - Щодо сучасного стану детективної діяльності в Україні (обґрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні) (2022)
Старушкевич А. В. - Розроблення методів розслідування злочинів у 20-х роках минулого століття (на прикладі "загального методу розслідування злочинів" І. М. Якимова) (2022)
Бухонський С. О. - Особливості стадії початку досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним кодексом України (2022)
Гребенюк А. В. - Поняття, зміст та особливості проведення тактичної операції під час досудового розслідування (2022)
Мігалатюк В. В. - Використання інформаційних технологій у кримінальному провадженні (2022)
Неділько Я. В. - Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів), в умовах воєнного стану (2022)
Рижий О. А. - Оцінка показань учасників кримінального провадження в суді першої інстанції (2022)
Рудь Д. О. - Щодо кваліфікаційних вимог до фахівця з правоохоронної діяльності (на прикладі нової поліції України) (2022)
Юсупова К. О. - Участь захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: криміналістичні основи та кримінальні процесуальні гарантії (2022)
Nauer M. A. - Problems in Comparing Very Similar Handwritings (2022)
Chernov Y. - Formalised Handwriting Analysis as a Psychometric Assessment Instrument (2022)
Graželis K. - 3D Modeling as Forensic Method – Scope, Limits and Reliability. Lithuanian Practices, Juodkaitė-Granskienė G., Mozūraitis G. (2022)
Tamošiūnaitė R. - Handwriting Expertise in the Forensic Science Centre of Lithuania: Present Actions and Future Vision (2022)
Ніколян C. А. - Розповсюдженість бактерій роду proteus spp. у різних типах досліджуваних харчових продуктів, Цаканян А. В, Андреасян Н. А., Мартиросян С. Т. (2022)
Шинкаренко Д. Ю. - Експертне дослідження речовин групи похідних фенілетиламіну (на прикладі мескаліну та 2с-в), Конопацька І. С., Цинда Р. В., Король К. П. Посільський О. О. (2022)
Сич О. А. - Криміналістичне дослідження оксигенатів в автомобільних бензинах, Корнієнко А. Ю., Євтушенко Н. В. (2022)
Кошель О. Ю. - Дослідження контрафактних провідників із ознаками короткого замикання (2022)
Федулова О. Ф. - Особливості дослідження біметалевих провідників із ознаками короткого замикання, Кошель О. Ю., Приступа В. В. (2022)
Кучинська І. В. - Світовий досвід застосування портативного аналитичного обладнання на місті злочину (2022)
Красюк І. П. - Підписи і короткі рукописні записи як об’єкти експертних досліджень (2022)
Зубова Н. О. - Види водяних знаків на банкнотах та способи їх імітації, Науменко С. М., Сомов В. В. (2022)
Коваленко А. В. - Фіксація та дослідження об’ємних слідів взуття з використанням технологій 3D сканування (2022)
Бабков А. О. - Роль судово-почеркознавчої експертизи під час розслідування злочинів у сфері економіки (2022)
Борис О. П. - Науково-технічне забезпечення пожежно-технічних експертиз за адміністративним позовом про застосування заходів реагування, Пасько Р. М. (2022)
Борис О. П. - Особливості математичного моделювання при проведенні судової пожежно-технічної експертизи, Шмерего О. Б. (2022)
Рогалін С. В. - Методика виконання експертних досліджень приладів обліку електричної енергії, які зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання (2022)
Крупка Я. А. - Використання спеціальних знань при розслідуванні вибухів газопилових сумішей у вугільних шахтах, Зав'ялова О. Л., Костенко В. К., Костенко Т. В. (2022)
Стельмашов І. В. - Особливості здійснення комплексного пожежно-технічного та інженерно-механічного дослідження обставин виникнення пожеж на автотракторній техніці, обладнаній дизельними двигунами внутрішнього згорання із системою вприску Сommon Rail (2022)
Вовк В. Є. - Необхідність зміни поняття моменту виникнення небезпеки для руху у Правилах дорожнього руху України (2022)
Kataraga O. S. - The Role of Ecological Forensic Expertise in Environmental Collaboration Activities in the Field of the Environment, Trifăuţan V. I., Cîşleanu A.-M. V. (2022)
Курочкін С. Г. - Визначення матеріальної шкоди та(або) збитків при проведенні будівельно-технічного дослідження (2022)
Мисковець Н. О. - Проблемні питання експертного дослідження накладання земельних ділянок (2022)
Педь І. В. - Методологічні підходи до прогнозування чистого грошового потоку при визначенні експертами-економістами ринкової вартості акцій із використанням доходного підходу (2022)
Куценко В. І. - Криміналістична характеристика нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, Шиян Д. С., Шиян О. Ю. (2022)
Аханкіна Т. О. - Щодо компетенції експерта при документальному підтвердженні збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів у приватних підприємців (2022)
Сивова І. В. - Особливості оподаткування юридичних осіб у період воєнного стану в Україні (2022)
Садченко О. О. - Класифікації судово-товарознавчих експертиз, Шевченко О. В. (2022)
Кунділовська Т. А. - Деякі аспекти товарознавчої експертизи шкіряних сумок (2022)
Заяць Я. І. - Актуальні загальнотеоретичні питання сучасної судової товарознавчої експертизи, Беднарчук М. С., Яровий О. Д., Долинський С. М., Попович Н. І. (2022)
Федоренко В. Л. - Зображення чи імітація торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів: проблеми судово-експертної теорії та практики, Коваленко В. В., Чабанець Т. М. (2022)
Коросташова І. М. - Особливості судової експертизи (експертних досліджень) у сфері інтелектуальної власності, пов`язаних з умовами надання правової охорони промисловим зразкам, визначення критеріїв їх охороноздатності та обсягу використання (2022)
Цільмак О. М. - Фактори неусвідомленого викривлення особою показань (2022)
Літвінова Т. Р. - Реалізація принципів судової психологічної експертизи на окремих прикладах у судовій практиці (2022)
Стаднік І. М. - Психічне здоров'я та емоційний стан дітей в аспекті впливу процесів розлучення батьків та визначення місця проживання дитини (2022)
Колонюк В. П. - Деякі аспекти діяльності співробітників Київського науково-дослідного інституту судових експертиз у різних політико-соціальних умовах (1913–2022 роки), Форіс Ю. Б., Юдіна О. В., Виноградова В. С. (2022)
Амеліна Л. В. - Моделювання забруднення довкілля в разі емісії аміаку з пошкодженого трубопроводу, Біляєв М. М., Берлов О. В., Вергун О. О., Русакова Т. І. (2021)
Біляєв М. М. - Моделювання біологічногоочищеннястічних вод в аеротенку з рухомим біоценозом, Лемеш М. В., Задоя В. О., Машихіна П. Б., Татарко Л. Г., Якубовська З. М. (2021)
Burchenkov V. V. - Improving the Methodology of Placing Peripheral Devices for Monitoring the Technical Condition of Rolling Stock (2021)
Butko T. V. - Improvement of Technology of Passenger Intermodal Transportation with Involvement of Railway Transport in the Conditions of Tourism Development, Prokhorov V. M., Parkhomenko L. O., Prokopov A. O. (2021)
Kozachenko D. M. - Development of Analytical Methods for Calculating Time Standards for Shunting Operations, Verlan A. I., Korobiova R. H. (2021)
Khodoskin D. P. - Determination of Reserves for Reducing Delays and Increasing the Capacity of the Street-Road Network in Gomel as a Factor of Reducing Losses in Traffic (2021)
Domanskyi I. V. - Improvement of Video Measuring Systems for Electric Traction Network Diagnostics, Vasenko V. O. (2021)
Hezentsvei Y. I. - Use of Fine-Grained Heat-Strengthened Steels to Increase the Operation Qualities of Bunker Capacities from Thin-Walled Galvanized Profiles, Bannikov D. O. (2021)
Мурадян Л. А. - Математична модель визначення ризиків на залізничному транспорті під час діагностики буксових вузлів вантажних вагонів, Піценко І. В., Шапошник В. Ю. (2021)
Фомін О. В. - Дослідження вертикальної динаміки несучих конструкцій вантажних вагонів із круглих труб, Ловська А. О. (2021)
Ключник С. В. - Дослідження роботи вузла поверхового сполучення балок проїзної частини залізничного моста (2021)
Ненаписана стаття (2022)
Berezenko A. - Investigation of bovine coronavirus strain CV-315 cultural properties, Vabishchevych F., Godovskyі O., Nedosekov V. (2022)
Kurhaluk N. - Photoperiod-induced alterations in biomarkers of oxidative stress in rats of different ages and individual physiological reactivity, Tkachenko H., Partyka T. (2022)
Мохначова Н. Б. - Генетична структура української популяції водяних буйволів за ISSR-PCR маркерами (2022)
Козир В. С. - Розчинність протеїну кормів як індикатор перетравності і доступності поживних речовин в раціонах бугайців, Петренко В. І., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2022)
Халак В. І. - Критерії відбору високопродуктивних кнурів-плідників і свиноматок за відгодівельними і м’ясними якостями їх потомства з використанням деяких оціночних індексів, Жукорський О. М., Церенюк О. М. (2022)
Рик Т. М. - Генотипова структура мікропопуляцій свиней вітчизняних порід за локусом ріанодинового рецептора RYR1 (2022)
Лизогуб О. Ю. - Використання полівінілалкоголю та полівінілпіролідону для підготовки деконсервованих еякульованих сперматозоїдів кнурів до запліднення методом ICSI (2022)
Федорук Р. С. - Сполуки Германію та їхня роль в організмі тварин, Ковальчук І. І., Мезенцева Л. М., Тесарівська У. І., Пилипець А. З., Каплуненко В. Г. (2022)
Оголошення (2022)
Реклама (2022)
Budakva Ye. O. - Determination of the genetic structure of pro-maternal pig breeds of Irish selection using mitochondrial DNA markers (2022)
Хижняк С. В. - Елементний склад тканин печінки та нирок щурів за впливу фунгіцидів, Велинська А. О., Біщук Є. В., Войціцький В. М. (2022)
Кустуров В. Б. - Показники клітинної ланки імунітету у серопозитивних та серонегативних котів за токсоплазмозу, Брошков М. М. (2022)
Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної молодих вчених, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича (19 травня 2022 року, м. Львів) (2022)
Андрошулік Р. - Життєздатність медоносних бджіл за дії різних доз пробіотика Laсtobaсillus сasei В-7280 в умовах термостату (2022)
Біла Г. - Нові неінвазивні методи оцінки ушкодження тканин печінки за неалкогольного стеатогепатиту в тварин (2022)
Білан М. - Оцінка антибактеріальної активності препаратів колоїдного срібла за кон’юнктивіту собак, Білогуб С. (2022)
Білан М. - Дослідження стану гідроекосистеми акваріуму при годівлі риб Роесiliа rеtiсulаtа різними кормами, Запаря О. (2022)
Боднар Ю. - Інтенсивність синтезу статевих гормонів клітинами гранульози залежно від розміру фолікулів яєчників корів, Горчин С. (2022)
Бонюк Н. - Роль ентерохромафінних клітин шлунково-кишкового тракту у забезпеченні морфофункціонального гомеостазу організму тварин (2022)
Budakva Ye. O. - Identification of a biological representative (Sus scrofa domestica) using mitochondrial DNA markers (2022)
Буслик Т. В. - Генетична детермінація забарвлення кролів (Oryctolagus cuniculus) (2022)
Гайдар Ю. А. - Морфологічні відмінності печінки щурів на різних термінах алкогольного ураження, Милостива Д. Ф., Галінський О. О., Грабовська О. І. (2022)
Галінська А. - Морфологічні зміни паренхіми печінки щурів за умов хронічного тетрахлорметан-індукованого ураження та його корекції, Ошмянська Ошмянська, Карачинова Н. В., Кленіна І., Галінський О. (2022)
Германович Д. - Вплив полімерної речовини NВП-ВА-МАНГ на Са2+, Mg2+-АТФазну активність ооцитів Misgurnus fossilis L., Бура М., Заіченко О. (2022)
Герцик Д. - Антиоксидантна та діабет-коригувальна активності екстракту з виноградних вичавок,  Стецюк В.,  Сабадашка М.,  Сибірна Н. (2022)
Грабовська О. І. - Мікрофлора та леткі жирні кислоти кишечника щурів за моделювання токсичного ураження печінки та його корекції, Татарчук О. М., Кленіна І. А., Галінський О. О., Вішнаревська Н. С. (2022)
Гурза В. - Вплив маргарину на вміст пероксидів ліпідів у різних органах мишей, Ватащук М., Дем’янчук О. (2022)
Гутий Б. В. - Біохімічні показники сироватки крові та їхній зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження, Халак В. І., Денисюк О. В. (2022)
Дем’янчук О. - Вплив дієти з високим вмістом жирів і фруктози на гліколіз і фруктоліз та коригувальний ефект альфа-кетоглютарату, Господарьов Д., Ватащук М., Лилик М., Байляк М. (2022)
Дичок-Нідзельська А. З. - Репродуктивні показники кролематок за використання сполук сульфуру, Лесик Я. В. (2022)
Дуда Ю. - Вплив Eimeria spp. з різним рівнем інтенсивності інвазії на мікробіологічні показники м’яса кролів, Ревуцька К. (2022)
Зінченко В. - Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерним носієм in vivo та in vitro на життєві параметри мишей з лімфомою NK/LY, Бура М., Попович М., Гренюх В., Бабський А. (2022)
Касяненко О. - Аналіз динаміки чисельності поголів’я птиці в Україні, Нестеренко О. (2022)
Котик Б. - Показники фосфоліпідного складу плазми крові щурів за впливу етилтіосульфанілату на фоні Хром(VI)-індукованої токсичності, Іскра Р., Любас Н. (2022)
Кошевой В. - Порівняльна ефективність засобів корекції неплідності кнурів, Науменко С. (2022)
Kravchenko A. - Determination of cytotoxic activity of rabbit blood lymphocytes on the example of MTT assay (2022)
Кремпа К. - Спостереження чайок (Vanellus vanellus) в агроценозах м. Дубляни (Львівська ОТГ) (2022)
Криця Я. - Аналіз проблеми благополуччя і захисту коней (2022)
Лизогуб О. - Вплив середовищ на життєздатність деконсервованих сперміїв кнура під час підготовки до запліднення, Щербак О. (2022)
Майкович О. - Синтез гідрогелів на основі желатину та дослідження їх цитотоксичності, Сачук А., Шабікова В., Боцула Д., Носова Н., Остапів Д. (2022)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену і Йоду на обмін ліпідів і активність системи антиоксидантного захисту у коропа в переднерестовий період, Смолянінов К. Б., Мудрак Д. І. (2022)
Мигаль Н. - Ефективність застосування міоінозитолу за теплового стресу у курей, Росаловський В. (2022)
Михалюк В. - Кількісні і якісні показники жиропоту та стан радіоактивності вовни овець різних порід залежно від кліматичних зон їх розведення, Пахолків Н., Стапай П. (2022)
Мінченг Л. - Екстракція загальної РНК з мікросудинних ендотеліальних клітин головного мозку білих мишей, Касяненко О. (2022)
Moskalov V. - Biomodelling and breeding work, Rusanova R., Veklych A. (2022)
Остапів Р. - Структура і склад комплексів антибіотиків з полімерами-транспортерами, Стасюк А., Шабікова В., Самарик В., Остапів Д. (2022)
Павленко Ю. - Формування господарсько корисних ознак у корів української бурої молочної породи різних комплексних генотипів CSN2/CSN3, Ладика В., Скляренко Ю. (2022)
Передерій Д. - Біохімічні маркери теплового стресу у тварин (2022)
Петько М. - Льотна діяльність та воскова продуктивність бджолосімей різних селекційних кросів карпатської породи (2022)
Подлесна Я. - Кардіоміопатія кішок (2022)
Понкало Л. - Соматичі клітини як показник якості молозива за впливу імунотропних препаратів (2022)
Prokopenko O. O. - Hematological profile, growth and vitality of calves for the action of synbiotic drug of iodine and selenium, Vishchur О. I. (2022)
Проценко К. - Ідентифікація LCC-каналів у клітинах різного типу, Котик О., Діденко О., Надтока С., Тарнопольська О., Котлярова А., Марченко С. (2022)
Пустова Н. - Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції в умовах приватних господарств населення, Попов В. (2022)
Rodina A. - Clinical diagnosis of demodicosis in dogs (2022)
Саєнко А. М. - ДНК-типування свиней за геном теломеразної зворотньої транскриптази (TERT), Будаква Є. О., Пека М. Ю. (2022)
Сачко С. - Застосування монензину для профілактики кетозу корів у транзитний період, Пахолків Н. (2022)
Symynets S. - Genetic features and anomalies of the Hereford breed of cattle (2022)
Сливчук О. - Оцінка життєздатності сперміїв кнурів за додавання різних концентрацій глутамату цинку, Штапенко О., Гевкан І., Яремчук І., Корнят С. (2022)
Собко Г. В. - Гематологічні показники крові у корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату "Антимаст" у формі мазі, Брода Н. А.,  Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2022)
Тюфанова І. - Діагностика недостатності аортального клапану у коней, Немова Т. (2022)
Федишин С. - Поживна цінність зерна нових сортів озимого ячменю для тварин,  Огородник Н. (2022)
Федорович О. - Показники крові однорічнок коропа лускатого, уражених диплозоонозом (2022)
Федькалова Т. - Динаміка вмісту білків крові цуценят протягом двох місяців після народження залежно від статі, Брошков М., Данчук О. (2022)
Fihurka N. - Antimicrobial properties of hydrogels based on gelatin and bifunctional dioxirane crosslinkers, Pomyluiko O., Matiishyn R., Korol I., Kuzmina N., Varvarenko S. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського