Гасиджак Л. - Шахтарська субкультура в контексті урбанізаційних процесів на Донеччині (2007)
Гребеньова В. - Рукописна збірка дитячого музичного фольклору (2007)
Кітов Д. - Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу (2007)
Моїсеєнко Є. - Журнал "Ант": проблематика, характер та науковий рівень публікацій (2007)
Родінова Н. - Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині (2007)
Соболєва О. - Вивчення весільної обрядовості кримських татар (2007)
Юрченко В. - Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) (2007)
Петрик Т. - Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) (2007)
Божко Л. - Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття (2007)
Кузнєцов Є. - Трансформація хорватської зовнішньої політики у 2000–2005 роках (2007)
Осипчук О. - Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині (2007)
Роговий В. - Діяльність Товариства прихильників Української господарської академії в Подєбрадах як приклад єднання українства на чужині (2007)
Казакевич Г. - Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? (2007)
Орлик В. - Іноземні переселенці й колоністи в податковій політиці Російської імперії у кінці XVIII – середині XIX століття (2007)
Патриляк І. - Трагедія нескореного регіону. Реценз. на: Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939–1950-ті рр.): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 275 с. (2007)
Гримич М. - Народне православ'я у трактуванні Олександра Панченка (2007)
Гасиджак Л. - Регіональна конференція "Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності" (2007)
Наші автори (2007)
Крюченко Н. О. - Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита (2007)
Титул, зміст (2013)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні аномалії золота в корах вивітрювання Брусилівської шовної зони, Павлюк В. М., Крюченко Н. О., Жук О. А., Дмитренко К. Е., Слободенюк Т. М., Жук О. М. (2013)
Федоренко Ю. Г. - Поглощение солевого имитата трапных вод АЭС глинополимерными нанокомпозитами с наполнителем, Розко А. Н., Шабалин Б. Г. (2013)
Безрук К. О. - Геохімічні особливості водної міграції ртуті у північно-західній частині Донецької складчастої споруди, Суярко В. Г. (2013)
Розко А. Н. - Сорбция 137Cs и 90Sr глинополимерными (нано) композитами из солевых растворов, Федоренко Ю. Г., Шабалин Б. Г., Коромисличенко Т. И. (2013)
Панаіт Е. В. - Особливості розподілу радону в підґрунтовому повітрі (2013)
Кухар М. В. - Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського бассейну, Крюченко Н. О. (2013)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічні дослідження мулових полів стічних вод та їх вплив на довкілля прилеглих територій (на прикладі ділянки Гнідин), Жовинський Е. Я., Акінфієв Г. О., Амашукелі Ю. А. (2013)
Крюченко Н. О. - Мікроелементний склад снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2013)
Наші автори (2013)
Жовинский Э. Я. - Геохимические ассоциации химических элементов и их поисковое значение (на примере Полоховского месторождения лития), Жук Е. А., Крюченко Н. О., Бугаенко В. Н. (2009)
Бордон В. Е. - Геохимия отложений Полоцко-Курземского пояса разломов (в пределах Беларуси), Матвеев А. В., Астапенко В. Н., Бордон С. В. (2009)
Ковальчук М. С. - Аспекти геохімії золота в корах вивітрювання (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимические отложения перидотитовых и пироксенитовых коматитов зеленокаменных поясов Приазовского и Среднеприднепровского мегаблоков УЩ, Самборская И. А. (2009)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі і Україні, Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е. (2009)
Стеценко Д. О. - Важкі метали в грунтах радіоактивно забруднених лісових екосистем, Долін В. В. (2009)
Андрієвська О. А. - Геохімічний огляд розподілу цинку у компонентах ландшафтів поблизу військових полігонів України (2009)
Крюченко Н. О. - Біогеохімічні провінції Закарпаття, Папарига П. С., Осадчук Ю. К. (2009)
Язвинська М. В. - Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України, Жук О. А. (2009)
Капелюшний В. - Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення (2008)
Борисенко М. - Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття (2008)
Мельник Е. - Гетьманщина і проблеми забезпечення української школи підручниками (квітень – грудень 1918 р.) (2008)
Опанащук П. - Про діяльність редакційного колективу газети "Рада" (1906–1914 рр.), Розовик Д. (2008)
Громова Н. - Живий вертеп як основна форма бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2008)
Конта Р. - Податкова реформа в Київській Русі періоду княжіння Ольги (2008)
Костенко О. - Європейська сільськогосподарська освіта в ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Таран О. - Досвід українознавчих студій в Російському антропологічному товаристві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Леньо П. - Словацька етнологія у другій половині ХХ століття (1948–1989) (2008)
Алієва М. - Різні тлумачення терміну "діаспора" (2008)
Божко Л. - Викладання народного мистецтва в школі В.Гагенмейстера на Поділлі (1920–1930-і роки) (2008)
Буйських Ю. - Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій (2008)
Воропай М. - Весільна обрядовість українців Воронежчини, Курщини та Білгородщини у другій половині ХХ століття (2008)
Гребеньова В. - Українська народна тематика у виховному процесі дошкільних закладів Вінниці (2008)
Моїсеєнко Є. - Часопис "Народознавчі зошити" та його внесок у розвиток сучасної етнології (2008)
Осипчук О. - Особливості вивчення етнокультури українців другої половини ХХ століття (2008)
Перещ В. - "Мінойський матріархат" (про роль чоловіка та жінки в державному житті мінойського Криту) (2008)
Соболєва О. - Динаміка змін передвесільних звичаїв кримських татар у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2008)
Юрченко В. - Народні звичаї на ярмарках України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Копцюх Б. - Історичний зміст Карпатських і Прикарпатських переказів про велетів (2008)
Шостак Д. - Сучасна весільна обрядовість на Миколаївщині (2008)
Старовойтов М. - Юридичні документи про голодомор в дитячому будинку м. Старобільськ у квітні 1933 року (2008)
Вакуленко І. - З досвіду використання етнологічного матеріалу на уроках історії України в 9 класі загальноосвітньої школи (2008)
Ремі Й. - Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918–1921 роках, Пилипенко В. (2008)
Кіян О. - Доходи імперії Романових. Рецензія на книгу Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007. – 631 с. (2008)
Наші автори (2008)
Жовинський Е. Я. - Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волиснького мегаблоку, Крюченко Н. О., Кондратенко П. А., Жук О. А., Слободенюк Т. М., Дмитренко К. Е. (2010)
Фалькович А. Л. - Положение месторождений клинцовского типа в системе месторождений раннего докембрия (2010)
Демедюк В. В. - Возраст гранитов и интрузии пироксенитов в восточном обрамлении Новогоровской зеленокаменной структуры (Орехово-Павлоградская структура) (2010)
Белевцев Р. Я. - Геохими литоненза овручских кварцито-песчаников рифея, Шестопалов В. М., Спивак С. Д., Николаенко В. И., Блажко В. И., Дудко В. С., Крюченко Н. О., Кузенко С. В., Лазаренко Е. Е., Самчук А. И. (2010)
Компанець Г. С. - Геохімічна характеристика відкладів середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину (2010)
Шестаков О. Ю. - Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка, Ковальчук М. С. (2010)
Крюченко Н. О. - Геохимические особенности распределения лития в осадочных породах Приднестровья, Жовинский Э. Я., Жук Е. А. (2010)
Фомин Ю. А. - Сера в процессе эволюции урановых месторождений альбитовой формации (Кировоградский мегаблок), Демихов Ю. Н. (2010)
Жук Е. А. - Сорбция-десорбция лития глинистыми минералами (экспериментальные исследования), Слободенюк Т. Н., Жовинский Э. Я., Крюченко Н. О. (2010)
Андрієвська О. А. - Спосіб очищення природних або стічних водойм від катіонів важких металів, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2010)
Стеценко Д. О. - Особливості розподілу Zn та Mn в компонентах екосистеми грабу звичайного, Долін В. В., Орлов О. О., Бобков В. М., Смирнов В. М. (2010)
Аблаева Л. А. - Эколого-геохимические исследования почв на территории Армянско-Красноперикопского района (северный Крым), Новикова Л. Н. (2010)
Язвинська М. В. - Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) (2010)
Борисенко В. - Голодомор 1932–1933 років у місті Києві та передмісті (2008)
Гримич М. - Моделі адаптації до нового етнокультурного середовища (на матеріалах ранньої української імміграції в Канаді) (2008)
Крюкова С. - Современная сельская семья России: традиционный идеал и новая реальность (2008)
Фролова А. - Советские праздники в постсоветском обществе: пути и формы трансформации (2008)
Несен І. - Структурно-семіотичний аналіз та його застосування в етнологічних дослідженнях (2008)
Вовк О. - Встановлення радянської влади і насильницька трансформація традиційного життя села (2008)
Волос О. - Краєзнавча діяльність науковців та земських установ з дослідження етнічного складу населення Херсонської губернії (друга третина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2008)
Левкович Н. - Упир-дводушник в системі демонологічних уявлень бойків (2008)
Пахолок С. - Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей (2008)
Пилипак М. - Трансформація весільної обрядовості населення Південно-Східного Поділля. (20–30 рр. XX ст. – початок XXI ст.) (2008)
Соболєва О. - Ісламські традиції у весіллі кримських татар кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2008)
Тхоржевська Т. - Етнічний стереотип українця в уявленні студентів-українців м. Одеси (2008)
Болюк О. - Дерев'яне облаштування церков: проблеми збереження, питання новаторства (2008)
Кожолянко Г. - Весняне свято Юра-Рая на Буковині (2008)
Кушнір В. - Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя та Буджака (2008)
Hong S. - Ukrainian Ethnicity in the Homogeneous Mainstream Culture (2008)
Петрова Н. - Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності (2008)
Таран О. - Державна політика в галузі збереження традиційної культури та проблема асиміляції в урбанізованому середовищі (досвід Тайваню) (2008)
Радович Р. - Етнографічне районування народного житла Північно-Західної Галичини та Південно-Західної Волині (2008)
Борисенко М. - Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття (2008)
Громова Н. - Різдвяні колядки у сучасному побутуванні (на прикладі Бойківщини) (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Koval O. М. - Input-output model in national accounting system (2013)
Ковальчук Т. Т. - Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи (2013)
Одноволик В. І. - Контролінг – кібернетична система управління економічними об'єктами на основі інформаційних технологій (2013)
Zhabynets O. I. - Globalization in the world insurance sector and its impact on national insurance market (2013)
Melnyk L. G. - The EU experience in economic systems adaptation to resource fluctuations through stimulation of green innovations, Kubatko O. V. (2013)
Badzym O. S. - Problems and prospects of housing leasing development in Ukraine, Drevush A. R., Cherevatenko V. A. (2013)
Кукса І. М. - Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки (2013)
Скребець І. В. - Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на макрорівні (2013)
Babyna O. E. - Conceptual directions in the development of enterprises' ecologistics activities (2013)
Karpenko O. O. - Conceptual framework for innovation clusters formation and functioning (2013)
Kovbatyuk M. V. - Improvement in classification of factors affecting enterprise' activity, Shklyar V. V. (2013)
Kochevoy M. M. - Theoretical and methodological framework for integrated support for secure economic development of industrial enterprises (2013)
Pashkevich M. S. - Career promotion and time spent on communication: company's gains and losses, Tertychko T. V. (2013)
Теребух А. А. - Оцінювання конкурентоспроможності господарських рішень (2013)
Березька К. М. - Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні, Березький О. М., Маслій В. В. (2013)
Білак Г. Г. - Діагностика подібності регіонів України за проблемами соціально-економічного розвитку (2013)
Ліпич Л. Г. - Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів підприємства, Ющишина Л. О. (2013)
Slavik R. V. - Evaluation of investment attractiveness in recreation areas of Transcarpathian region (2013)
Гончаров Ю. В. - Система соціальних пільг у контексті стратегії стабілізації, Щербина І. В. (2013)
Kalchenko S. V. - Current development prospects of farm households (2013)
Ксьонжик І. В. - Економічна активність сільського населення України (2013)
Лизанець А. Г. - Теоретичні основи і прикладні аспекти управління якістю праці на підприємстві (2013)
Мних О. Б. - Актуальні проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності корпоративних структур, Далик В. П. (2013)
Vasilyeva T. A. - Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy, Leonov S. V., Lunyakov O. V. (2013)
Volkova N. I. - Methodical aspects of the development of bank's innovation credit policy mechanisms subject to economic cycles' impact, Gavrikova A. V. (2013)
Колодізєв О. М. - Обґрунтування системи показників для оцінювання якості фінансового планування в банку, Киркач С. М. (2013)
Fedyshyn N. І. - Tax burden: essence, types and factors of influence (2013)
Chumakova I. I. - Innovations in internal control and managerial accountability perspectives in the public sector of Ukraine (2013)
Журавський В. Л. - Комп'ютерне тестування професійної компетентності державних службовців, Журавська Л. М. (2013)
Иващенко В. П. - Некоторые аспекты развития и применения средств мобильного обучения, Швачич Г. Г., Алишов А. Н.-о. (2013)
Копитко С. Б. - Апробація комплексу економіко-математичних моделей управління ефективністю системи захисту комп'ютерної інформації (2013)
Коркуна Н. М. - Економіко-математичні методи і моделі удосконалення механізму податкового навантаження, Цегелик Г. Г. (2013)
Кривов'язюк І. В. - Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства, Кулик Ю. М. (2013)
Магдич І. П. - Сутність і застосування методу "Cash Flow Waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства (2013)
Медиковський М. О. - Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки регіону, Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. (2013)
Мойсеєнко І. П. - Моделювання економічної безпеки держави за параметрами інтелектуального потенціалу, Ревак І. О., Демчишин М. Я. (2013)
Огнистий А. А. - Агентна модель конкурентоспроможності України на міжнародному ринку автотранспортних перевезень (2013)
Хомин О. Й. - Інформаційні технології в системі забезпечення демографічної безпеки країни (2013)
Чорій М. В. - Роль Інтернет-маркетингу при виборі туристської дестинації, Ільтьо Т. І. (2013)
Шацька С. Є. - Інформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій (2013)
Шиберко В. В. - Застосування комп'ютерно-інформаційних технологій для визначення характеристик структурно неоднорідних матеріалів, Рудь В. Д., Рудь Н. Т. (2013)
Ahmed Alhindi W. - Theoretical framework for determining the dividend policy in Pakistani organisations, Muneer S., Jahanzeb A. (2013)
Blajer-Golebiewska A. - European integration and changes in the branch structure (2013)
Bobera D. - Barriers to entrepreneurship: data analysis and research findings in Montenegro, Lekovic B., Djurovic S. (2013)
Wu W.-C. - Performance evaluation of implementation CRM systems into catering industry: the application of data envelopment analysis (2013)
Гончаренко Л. П. - Ретроспектива развития ноу-хау в России (2013)
Guner U. - Immigration and economic growth in Europe and their spatial allocation, Yaliniz M. (2013)
Davidovic M. - Currency substitution and bank profitability: panel evidence from Serbia, Milenkovic I., Furtula S. (2013)
Doskeyeva G. - Assessment of the current state of the financing system of public healthcare in Kazakhstan, Rakhimbekova A. (2013)
Edelhauser E. - A research on management of information systems in Romanian organizations, Ionica A., Leba M. (2013)
Yepanchintseva S. E. - Light industry goods market in Kazakhstan: current trends and opportunities for growth (2013)
Липкова Л. - Кризис в южной периферии еврозоны – пример Кипра (2013)
Markovic Hribernik T. - Performance evaluation of mutual fund managers in Slovenia, Vek U. (2013)
Merlo P. - Probabilistic and statistical methods of risk analysis in the investments effectiveness evaluation and their application in business practice, Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (2013)
Obolewicz J. - Legal and administrative framework for health and safety assessment in the construction sector after Poland's accession to the European Union (2013)
Osmanova D. B. - The issues of corruption offences in economic activity, Kerimkulov A. Е. (2013)
Panczyk M. - Effective use of modern hardware on the example of selected numerical libraries implementation in boundary element method (2013)
Ramly Z. - Corporate governance and the cost of debt at emerging markets: the case of Malaysian listed firms (2013)
Ramli N. A. - A study on eco-efficiency of the manufacturing sector in Malaysia, Munisamy S. (2013)
Sailaubekov N. - Rating of the quality of education based on the dynamic normative model, Bagitova S., Kirichok O. (2013)
Seitkhozhina J. A. - Human capital assessment under economic crisis (2013)
Smolka J. - Efficiency of data interpolation methods (2013)
Stankovic J. - Multicriteria analysis of social capital influence on business performance indices, Jankovic-Milic V., Andjelkovic-Pesic M. (2013)
Trojanek R. - Buyers at the housing market of Poznan (2013)
Florek M. - Defining place brand identity: methods and determinants of application, Janiszewska K. (2013)
Szabelski J. - Predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses, Dominczuk J. (2013)
Shaikin D. N. - Theoretical approaches to the research of labor potential formation under modern conditions, Tukachyov A. A., Sadakbayeva D. N. (2013)
Schlossberger O. - The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic (2013)
Jaksic M. - Financial system transition in Serbia: the first decade of XXI century, Grbic M., Dindic S. (2013)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Привітання (2013)
Гогаева Е. К. - Механизм развития ишемии миокарда при миокардиальных мостиках (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010 року щодо ведення дорослих із природженою вадою серця. Частина ІII, Січінава Д. Ш., Мостбауер Г. В. (2013)
Фуркало С. Н. - Оценка риска и результаты эндопротезирования аорты у пациентов старших возрастных групп, Хасянова И. В., Костылев М. В., Сухачёв С. В. (2013)
Кубышкин В. Ф. - Сосудистый эндотелиальный фактор роста у больных артериальной гипертензией І степени, Мангилёва Т. А., Малый К. Д. (2013)
Паламарчук В. І. - Оцінка і порівняння ефективності інтраопераційної мікропінної флебосклерооблітерації, ендовенозної лазерної коагуляції і стандартної флебектомії при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Ходос В. А., Криса В. М. (2013)
Міщенко Л. А. - Предиктори прогресування ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Яринкіна О. А. (2013)
Черняк В. А. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок (2013)
Саєнко Я. А. - Цереброваскулярна реактивність у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Амосова Е. Н. - Отдаленные клинико-лабораторные результаты медикаментозной коррекции железодефицита у больных коронарогенной хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией без явных причин потери железа и ее влияние на функциональное состояние больных, Царалунга В. Н., Сидорова Н. Н. (2013)
Пакришень С. В. - Вплив антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду на ультраструктурні зміни міокарда лівого шлуночка у щурів з експериментальною доксорубіциновою кардіоміопатією (2013)
Літвінова Н. Ю. - Перспективи використання пуповинної крові для лікування ішемії нижніх кінцівок, Салютін Р. В., Панченко Л. А., Нагалюк Ю. В., Панчук О. В. (2013)
Коваль Е. А. - Возможности медикаментозной коррекции высокого тромбоэмболического риска у госпитализированных терапевтических больных (2013)
Мішалов В. Г. - Ідіопатичні тромбози в хірургії, Селюк В. М., Малиновська Л. Б., Войтович О. І. (2013)
Березин А. Е. - Остеопротегерин как потенциальный маркер васкулярного ремоделирования и сердечно-сосудистого риска, Кремзер А. А. (2013)
Кіхтяк О. П. - Харчові предиктори та провокатори розвитку цукрового діабету 2 типу і серцево-судинних уражень (2013)
Ватутин Н. Т. - Тромбоэмболия легочной артерии (основные сведения и собственное наблюдение), Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Костогрыз В. Б., Касем С. С. (2013)
Деркач К. В. - Оцінка здатності до прямої регенерації у ліній кукурудзи селекційної групи Ланкастер, Абраімова О. Є., Сатарова Т. М., Молитва О. А., Калугина В. С., Панасенко М. Г., Печорна С. С. (2013)
Пахомов О. Є. - Вплив іонів Ni на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної діяльності ссавців, Василюк О. M., Замєсова Т. А. (2013)
Чернетченко Д. В. - Автоматизована система реєстрації біоелектричних потенціалів, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О.В., Мілих М.М. (2013)
Ситник С. А. - Лісівничо-таксаційний аналіз лісів Дніпропетровської області, Ловинська В. М., Величко В. М. (2013)
Ткаченко М. Ю. - Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus) за різних екологічних умов (2013)
Голобородько К. К. - Лускокрилі (Lepidoptera), які охороняються в Національному природному парку "Великий Луг", Махіна В. О. (2013)
Кочубей C. O. - Вплив синхронного та асинхронного сигналів від пірамідних нейронів на синхронізацію в мережах ГАМКергічних інтернейронів гіпокампа (2013)
Рогожин Е. А. - Вредоносность нематоды Longidorus leptocephalus на ягодных культурах в условиях вегетационного опыта (2013)
Шевцова Т. В. - Белково-липидный состав пыльцы березы бородавчатой (Betula verrucosa) и ее антиоксидантная активность в зависимости от места произрастания, Гаркавая Е. Г., Бриндза Я., Брюзгина Т. С., Гроза В. А. (2013)
Ушакова Г. О. - Мультипотентна роль металотіонеїну в нервовій системі, Ковальчук Ю. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Борисенко В. - Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення (2008)
Певна О. - Церква Святого Кирила Олександрійського в Києві: важливість візуальної культури в розвитку релігії та віри на Русі (2008)
Гальчак Б. - Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі (2008)
Пушкарева Н. - Методы и методология современной этнологической науки: вклад феминистской антропологии (2008)
Бріцина О. - Народна релігія українців (статус усного та писаного текстів) (2008)
Булгакова Л. - Особливості розвитку жіночого безрукавного вбрання в етноконтактній зоні Західного Полісся (2008)
Кухаронак Т. - Традыцыйны народны каляндар украінцаў Беларусі: па матэрыялах сучасных палявых даследаванняў (2008)
Кремлева И. - Похоронно-поминальный обряд в современной деревне России: некоторые его элементы и тенденции изменений (на примере сельского населения Тамбовской области) (2008)
Прігарін О. - Про варіативність польової "поведінки" в етнології: критичний погляд на евристичні можливості (2008)
Тюхтенева С. - "Крутить хвосты баранам" как метафора трансформационных процессов у алтайцев (2008)
Харчишин О. - Сучасна студентська субкультура в Україні (2008)
Длінна Т. - Особливості "народного богослов'я" українців: на основі аналізу релігійних колядок у сучасних записах (2008)
Михальчук О. - "Нова обрядовість" на Волині в 1960–80-х роках (2008)
Барташук О. - Трансформації в системі жнивної обрядовості подолян (20–80-ті роки ХХ століття) (2008)
Божко Л. - Історіографія етнографічних досліджень Поділля 20–30-х років ХХ століття (2008)
Буйських Ю. - Домовик у традиційних віруваннях українців: походження образу (2008)
Гребеньова В. - Побутування народних дитячих ігор на Вінниччині в другій половині XX – на початку XXI століття (2008)
Лукашенко А. - Есхатологічні очікування в Європі XV–XVII ст. та їх вплив на формування суспільства сучасного типу (2008)
Олюнина И. - Трансформации социальной культуры Полесья в исследованиях польских этнологов в 1920–30-х годах (2008)
Гирич Я. - Міста радянської України 50–60-х років ХХ століття як історичне явище (2008)
Чорна Л. - Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва (1920–1930 рр.) (2008)
Онищук С. - Субкультура футбольних хуліганів в Україні (2008)
Наші автори (2008)
Лянна О. Л. - Ендогенний інгібітор цистеїнового катепсину В із тканин головного мозку (2013)
Микайло І. І. - Моніторинг вмісту нітратів в овочевих культурах Ужгородського району, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І. (2013)
Онуфрович О. К. - Вплив препаратів з антиоксидантними властивостями на стан антиоксидантної системи сперматозоїдів при екскреторно-токсичній формі неплідності чоловіків, Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2013)
Мельник О. В. - Властивості Na+,K+-активованої, Mg2+-залежної АТФ-гідролази лімфоцитів крові у хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Першин О. І., Воробець З. Д. (2013)
Ржевская В. С. - Колонизация ризопланы корней огурцов микроорганизмами, входящими в состав микробного препарата "Эмбико®", Теплицкая Л. М., Отурина И. П. (2013)
Кілочицька Н. П. - Стаціальний розподіл самок кровосисних комарів у Солом’янському районі Києва (2013)
Шоляк К. В. - Мікробоценози стічних вод Львова на різних етапах очищення, Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Сторінка редактора (2013)
Амосова Е. Н. - Являются ли β-адреноблокаторы препаратами первого ряда для лечения артериальной гипертензии? (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина І, Рокита О. І. (2013)
Мишалов В. Г. - Сравнительная оценка результатов радикального оперативного лечения больных острым варикотромбофлебитом и варикозной болезнью нижних конечностей в проспективном трехлетнем наблюдении с использованием количественной шкалы VSS, Маркулан Л. Ю., Бейчук С. В. (2013)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение сочетанной коронарной и клапанной патологии: проблемы защиты миокарда, Купчинский А. В., Береговой А. А., Прудкий И. И., Ящук К. В., Дзахоева Л. С., Клименко Л. А., Клименко С. Г., Осипенко Н. С. (2013)
Кондратюк В. Є. - Особливості змін електричної гомогенності міокарда у взаємозв'язку з показниками структурно-функціонального стану серця у хворих старшого віку, які перенесли ішемічний інсульт, на тлі артеріальної гіпертензії, Єна Л. М. (2013)
Колчин Ю. М. - Клінічна ефективність і вплив івабрадину на показники систолічної функції і ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією, збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у разі жорсткого контролю ЧСС: результати 12-місячного спостереження, Капранова Ю. С. (2013)
Пакришень С. В. - Структурно-функціональні зміни мітохондрій кардіоміоцитів під дією блокатора Са2+каналів дигідропіридинового рядудимеодипіну на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії, Мохорт М. А., Килимник О. М. (2013)
Целуйко В. И. - Влияние терапии олмесартаном на показатели центрального аортального давления у больных артериальной гипертензией, Брегвадзе Т. Р., Мищук Н. Е., Бережная Т. Ф., Белоус Н. М., Ходин В. М. (2013)
Амосова Е. Н. - Дифференциальная диагностика пароксизмальных тахикардий, Руденко Ю. В. (2013)
Коноплёва Л. Ф. - Опухоли сердца. Возможности клинической диагностики, Кушнир С. Л. (2013)
Березин А. Е. - Постнатальные эндотелиальные прогениторные клетки как биологические маркеры неоангиогенеза и реэндотелизации, Кремзер А. А. (2013)
Мітченко О. І. - Чинники серцево-судинного ризику у хворих з морбідним ожирінням та шляхи їх медикаментозної, немедикаментозної і хірургічної корекції, Лаврик А. С., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Шкрьоба A. О. (2013)
Ткачук О. Л. - Чи можуть прекурсори азоту оксиду поліпшити наслідки оперативного лікування хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок?, Гудз О. І. (2013)
Шпак Я. В. - Аускультация в современной кардиологии: продолжение истории, начавшейся двести лет назад, Мартынюк Т. В., Колесников И. В. (2013)
Жураєв Р. К. - Міжнародний конгрес, присвячений патології аорти: нове розуміння старої проблеми (2013)
Титул, Зміст (2009)
Завадський І. О. - Організація, зміст та результати конкурсу (2009)
Казанцева О. П. - Урок на тему "Поняття про стиснення даних. Архівація файлів" (2009)
Зінченко С. М. - Використання ділових ігор у ході вивчення теми "Текстовий редактор" (2009)
Пасічник О. В. - Дистанційна форма уроку (2009)
Кіндякова Н. Г. - Урок на тему "Робота з таблицями в середовищі Access 2003" (2009)
Мирошниченко О. В. - Урок у 10-му класі на тему "Стиснення даних. Архівація файлів" (2009)
Олійник О. І. - Урок на тему "Оригінальні задачі, що містять команду повторення" (2009)
Бобкова Н. О. - Урок на тему "Операційна система Windows" (2009)
Мальована А. П. - Урок-ділова гра з елементами проектування "Туристична агенція" (2009)
Кишкан С. І. - Урок на тему "Програми-архіватори, робота з ними" (2009)
Залевська А. А. - Урок на тему "Виконання обчислень у середовищі табличного процесора" (2009)
Бабуняк Н. Ф. - Урок на тему "Створення та редагування програм на опрацювання табличних величин" (2009)
Шульженко І. А. - Урок на тему "Розробка лінійних програм" (2009)
Бондаренко В. В. - Задачі XXII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Ягiяєв Ш. I. (2009)
XXII Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2009)
Науково-практичний семінар на базі НВК №2 м. Хмельницького (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: первые результаты анализа (2013)
Амосова Е. Н. - Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с артериальной гипертензией 2013 года: старые истины и новые перспективы, Руденко Ю. В. (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина IІ, Рокита О. І. (2013)
Кобза І. І. - Профілактика ішемічного інсульту в пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії: магістралізація зовнішньої сонної артерії, Мелень А. П., Трутяк Р. І., Кобза Т. І. (2013)
Несукай Е. Г. - Сравнительная оценка динамики показателей иммунного статуса, размеров полости и систолической функции левого желудочка у пациентов с острым диффузным миокардитом в ходе однолетнего проспективного наблюдения, Чернюк С. В. (2013)
Бабляк О. Д. - Аналіз результатів хірургічного лікування атрезії легеневої артерії з великими аортолегеневими колатеральними артеріями, Ялинська Т. А., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2013)
Мітченко О. І. - Корекція чинників серцево-судинного ризику та сурогатних маркерів атеросклерозу в жінок із синдромом полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Сопко О. В. (2013)
Целуйко В. И. - Уровни галектина-3, мозгового натрийуретического пептида и состояние диастолической функции левого и правого желудочков у пациентов с инфарктом миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка с вовлечением правого желудочка, Лозовая Т. А. (2013)
Бойко В. В. - Ультраструктура скелетных мышц нижних конечностей при хронической венозной недостаточности, Невзоров В. П., Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Руденко Е. А. (2013)
Дєєв Р. В. - Фаза 2б-3 клінічного дослідження геноопосередкованого терапевтичного ангіогенезу (vegf165) та відстрочене спостереження за пацієнтами з хронічною ішемією нижніх кінцівок IIа—III стадії, Бозо І. Я., Мжаванадзе М. Д., Нерсесян Е. Г., Чухраля О. В., Рожко О. А., Швальб П. Г., Червяков Ю. В., Старовєров І. Н., Калінін Р. Е. (2013)
Паничкин Ю. В. - Эндоваскулярное закрытие ятрогенной псевдоаневризмы восходящей аорты окклюдером ASD: клинический случай, Черпак Б. В., Дитковский И. А., Бешляга В. М., Коноплёва Ю. Л., Бацак Б. В., Ящук Н. С. (2013)
Фуркало С. Н. - Эндоваскулярное лечение аневризмы почечной артерии, Хасянова И. В. (2013)
Тодуров Б. М. - Закрытие постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки интервенционным способом, Хохлов А. В., Дитковский И. А., Ковтун Г. И., Бойко К. С., Максаков А. А., Шиманко М. В., Хоррам С., Антонюк Я. А., Шныркова Е. В. (2013)
Кондратюк В. Е. - Антифосфолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложности диагностики, Карпович Л. Г., Тер-Вартаньян С. Х. (2013)
Барабаш О. С. - Ехокардіографічна оцінка функціонального стану правого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, Іванів Ю. А., Телішевська М. Ю., Паламарчук Ю. О. (2013)
Ушаков А. В. - Регуляция изменений несократительных элементов сердечной мышцы при развитии инфаркта миокарда, Гагарина А. А. (2013)
Памяти Александра Иосифовича Грицюка (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі на тему: "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого сторіччю від дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Титул, Зміст (2009)
Соловйов Ю. І. - Проекти інформатизації освіти Донеччини (2009)
Чернишов О. І. - Інформатизація освіти Донецької області: стан, проблеми, перспективи (2009)
Волобуєва Т. Б. - Управлінський аспект інформатизації освіти Донецької області (2009)
Глухова М. В. - Досвід роботи з обдарованими дітьми в галузі ІКТ, Герман А. Ю. (2009)
Сіпачова О. В. - Напрями формування інформатичної компетентності учня на уроках інформатики (2009)
Зоненко Н. В. - Метод проектів на уроках інформатики (2009)
Сарахман О. С. - Досвід використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності (2009)
Семенова О. І. - Шляхи формування алгоритмічних умінь і навичок учнів (2009)
Родигіна І. В. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення історії хімії, Родигін К.М. (2009)
Рагуліна О. А. - Проектно-орієнтоване навчання на уроках інформатики (2009)
Грищенко Л. О. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій в системі районної освіти (2009)
Неспірний В. М. - Досвід проведення олімпіади з інформатики в Донецькій області, Глухов В. О. (2009)
Шилова Ю. В. - Досвід підготовки учнів 6-8 класів до олімпіад з інформатики (2009)
Поліщук В.Б. - Державна науково-технічна політика у сфері програмного забезпечення в освіті і науці (2009)
Про забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі (2009)
Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Вільне програмне забезпечення набуде ширшого застосування (2009)
Семінар "Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі" в Запорізькій області (2009)
Автори номера (2009)
Глянцев С. П. - Великий сын Украины и России Николай Михайлович Амосов (1913 — 2002), Андреева А. В. (2013)
Из книги М. М. Амосов. Спогади, роздуми, зустрічі (2013)
Амосова К. М. - Залізодефіцит як нова терапевтична мета у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Царалунга В. М. (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина ІIІ, Рокита О. І. (2013)
Березин А. Е. - Циркулирующие эндотелиальные прогениторные клетки как маркер миокардиальной дисфункции ишемического генеза, Кремзер А. А. (2013)
Жарінов О. Й. - Клінічні та ехокардіографічні предиктори рецидиву персистентної фібриляції передсердь після кардіоверсії при шестимісячному спостереженні, Левчук Н. П., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2013)
Питык А. И. - Ангиографическая характеристика окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечностей у больных с критической ишемией и выбор метода реваскуляризации (2013)
Амосова К. М. - Прогнозування ефективності тривалого лікування хворих з легеневою артеріальною гіпертензією низькими дозами інгібітора фосфодіестерази-5 силденафілу, Конопльова Л. Ф., Кричинська І. В., Дяченко В. В., Таранухін С. С. (2013)
Лызиков А. А. - Адекватность венозного оттока после аутовенозных реконструкций окклюзирующих поражений аорто-подвздошного сегмента у пациентов с высоким риском гнойно-некротических осложнений (2013)
Коваленко В. М. - Оцінка систолічної функції лівого шлуночка за даними спекл-трекінг ехокардіографії у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Даниленко О. О. (2013)
Урсуленко В. И. - Технические трудности и пути их решения при каскадных стенозах всех коронарных артерий или в сочетании с ≪проблемной≫ аортой у больных ишемической болезнью сердца при операциях шунтирования коронарных артерий, Руденко А. В., Демус В. В. (2013)
Целуйко В. Й. - Клінічна характеристика і порівняльна оцінка атеросклеротичного ураження різних судинних басейнів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Яковлева Л. М. (2013)
Гуменюк Б. М. - Гемодинамічна корекція кардіалгії з гіпертензивним синдромом ізосорбіду динітратом та верапамілом у хворих на ішемічну хворобу серця з гіпертонічною хворобою до та під час коронарографії (2013)
Яворовський О. П. - Структурні зміни комплексу інтима — медіа загальної та внутрішньої сонних артерій при мікросатурнізмі, Шейман Б. С., Карлова О. О., Мінченко П. П. (2013)
Ватутин Н. Т. - Поражение сердечно-сосудистой системы при ВИЧ-инфекции, Калинкина Н. В., Лагуненкова О. И., Шевелёк А. Н. (2013)
Панічкін Ю. В. - Методи лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів похилого та старечого віку, Руденко А. В., Берестовенко В. С., Сало С. В., Бешляга Є. В., Лебедєва Є. О., Атаманюк М. Ю., Бешляга В. М. (2013)
Лысак З. В. - Кожные реакции гиперчувствительности к клопидогрелю: проблемы и пути их решения, Дубинская С. Н., Стременюк О. Т. (2013)
Титул, Зміст (2009)
Руденко В. Д. - Шкільна інформатика: сучасні проблеми та погляд у майбутнє (2009)
Антикуз О. В. - Навчально-методичний комплекс "Фізика-7" та методика його використання (2009)
Пасіхов Ю. Я. - Досвід створення та використання інформаційно-освітнього середовища на регіональному рівні (2009)
Петрович С. Д. - Можливості використання мобільних технологій передачі знань (2009)
Чала М. С. - Авторський факультативний курс інформатики для учнів початкової школи (2009)
Пилипчук О. П. - Графічні редактори OpenSource для профільного навчання (2009)
Людвік А. А. - Вивчаємо CORELDRAW разом (2009)
Шашолко С. І. - Злиття документів у середовищі MS Office (2009)
Вовчук І. С. - Електронний посібник для учнів початкових класів (2009)
Слуцька І. А. - Використання мультимедійного комплексу в початковій школі (2009)
Костриба М. О. - Вимоги до електронних підручників (2009)
Наказ МОН України від 12.06.2009 р. №507 "Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти" (2009)
Конкурс "Успішний проект" (2009)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2008-2009 роки (2009)
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/2010 навчальному році (Лист МОН України від 22.05.2009 №1/9-353) (2009)
Конкурс МОН України та корпорації Intel на найкращу модель використання персональних мобільних комп'ютерів учня (2009)
Автори номера (2009)
Титул, зміст (2012)
Борисюк П. Г. - Бурякоцукрова галузь-2011: підсумки, уроки і перспективи, Руденко О. А. (2012)
Бех Н. С - Добір тетраплоїдних форм цукрових буряків у культурі in vitro з використанням непрямих методів визначення плоїдності, Роїк М. В., Войтовська В. І., Недяк Т. М. (2012)
Корнєєва М. О. - Селекція ЧС гібридів цукрових буряків на понижений вміст калію в коренеплодах, Мельник Я. А. (2012)
Костогриз Л. А. - Вплив гібридизації на продуктивність потомств у рослин буряків (2012)
Курило В. Л. - Продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива залежно від строків сівби та глибини загортання насіння, Герасименко Л. А. (2012)
Доронін В. А. - Якість насіння цукрових буряків залежно від умов його зберігання, Бусол М. В., Кравченко Ю. А., Карпук Л. М. (2012)
Бойко І. І. - Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від технологічних фракцій насіння (2012)
Макух Я. П. - Особливості формування забур'янення гороху та ефективність його захисту (2012)
Титул, зміст (2012)
Геєць В. М. - Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки (2012)
Оскольський В. В. - Економічні аспекти управління водними ресурсами та водокористування (2012)
Асаул А. М. - Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах, Коваль О. С. (2012)
Мазур В. Л. - Нереалізовані можливості наповнення бюджету України, Тимошенко М. В. (2012)
Бородіна О. М. - Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою (2012)
Кирилюк Є. М. - Реалізація інтересів суб’єктів аграрного ринку у господарській системі сучасної України (2012)
Ярош О. Б. - Економічні ризики у сфері державної тарифної політики на послуги ЖКГ, Пушкарьов О. Б. (2012)
Видатний економіст-міжнародник (2012)
Грінберг Р. С. - Чим небезпечна перемога Мітта Ромні? (2012)
Варналій З. С. - Конституційна економіка України: сутність, проблеми, перспективи, Швабій К. І. (2012)
Базилевич В. Д. - Новий підручник з міжнародної економіки (2012)
VII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція (2012)
Драч О. О. - Зміни життєвої стратегії жіноцтва в контексті суспільної модернізації в Російській імперії другої половини XIX ст. (2008)
Тиганій К. А. - Євреї в одеському міському самоврядуванні в XIX столітті, Тхоржевська Т. В. (2008)
Хитровська Ю. В. - Правобережне православне духовенство та український національний рух у XIX — на початку XX ст. (2008)
Абакумова В. І. - Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.) (2008)
Барцьось В. В. - Передумови створення соціально-економічної програми Народного Руху України (2008)
Борисов В. Л. - Участь інтелігенції у роботі органів місцевого самоуправління м. Дніпропетровська в 1941—1943 рр. (2008)
Вітюк О. О. - Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918—1920 рр. (2008)
Гуцало Л. В. - Розвиток промисловості в національних районах України у 1920—1930-ті рр. (2008)
Д'яченко(Кіндрачук) Н. М. - Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної Української держави (2008)
Коляструк О. А. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст. (2008)
Кривуля О. О. - Жінки і профспілки в УРСР (1920-ті роки) (2008)
Мельничук О. А. - Організаційно-правові основи соціального страхування тимчасової непрацездатності в УСРР у 20-ті рр. XX ст. (2008)
Потіха О. Б. - Участь УНДО у виборах до польського парламенту восени 1930 року (2008)
Присяжнюк О. М. - Історія формування системи охорони пам'яток культурної спадщини в Одеській області (20—80-ті рр. XX ст.) (2008)
Чорна Л. М. - Репресії німецької інтелігенції в м. Києві (30-ті роки XX століття) (2008)
Шановська О. А. - Політичні передумови виникнення інтелектуально-духовної опозиції радянському режимові наприкінці 1980-х рр. (на прикладі УРСР) (2008)
Шевченко Б. Г. - Молодь у сучасному українському суспільстві (2008)
Гончарова Н. О. - Студентський рух у підросійській Україні на межі XIX—XX ст.: історіографічний огляд проблеми (2008)
Дмитрук І. Ф. - Внесок української інтелігенції у дослідження етнографії Гуцульщини (кінець XIX — початок XX ст.) 189-199 (2008)
Міщук С. М. - Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX — на початку XX ст. та їх науковий опис (2008)
Остапенко С. В. - кторія виникнення та розвиток давніх правових пам'яток у науковій концепції М. О. Максимейка (2008)
Пшенишна О. О. - Висвітлення питань формування уряду Української держави 1918 р. в історіографії української діаспори (2008)
Хададова М. В. - Масонство та польський конспіративний рух у Правобережній Україні в першій чверті XIX ст.: історіографія питання (2008)
Шологон Л. І. - Листування Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного життя українців Галичини кінця XIX — початку XX ст. (2008)
Духняк Т. О. - Аналіз ринку праці в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Курьянова Е. А. - Анализ и состояние рынка труда Украины (2014)
Чурилина Б. И. - Инфляция как естественное явление или искусственный способ обмана (2014)
Наумова М. В. - Прибуток і фактори, які на нього впливають (2014)
Ніколаєва І. І. - Економічна безпека національної економіки в контексті державної політики (2014)
Воргуль Т. В. - Сучасні тенденції та особливості розвитку рекламного ринку України (2014)
Костенко Д. С. - Теоретичні засади збутової діяльності підприємства (2014)
Бесага П. О. - Аналіз деяких недоліків Закону України "Про рекламу" та ефективність рекламної комунікації (2014)
Листопадова Н. С. - Формування концепції бренда (2014)
Колісниченко С. В. - Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінювання (2014)
Бойко К. В. - Особливості збуту промислової продукції в сучасних умовах (2014)
Кісільова Т. Л. - Особливості комунікаційної політики сучасних підприємств (2014)
Крокус К. В. - Теоретичні засади визначення сутності понять "стратегія" та "стратегічне планування" (2014)
Насєдкіна Ю. М. - Аналіз специфіки функціонування системи маркетингових комунікацій у сучасних умовах господарювання (2014)
Прядкіна С. О. - Конкурентні переваги підприємства оптової торгівлі (2014)
Меша Л. С. - Просування продукції на ринок (2014)
Романенко К. А. - Ambient-media: нестандартний рекламоносій (2014)
Савельєва П. В. - Маркетингова стратегія як основа розробки рекламної кампанії (2014)
Акулова К. І. - Проблеми та перспективи розвитку мобільного зв’язку в Україні (2014)
Кутепова В. О. - Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Колп В. В. - Управління маркетинговою комунікаційною політикою на підприємстві (2014)
Ніколаєнко О. С. - Трендвотчинг – маркетинговий інструмент визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства (2014)
Новосельцева К. В. - Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства на прикладі ТМ "Приправка" (2014)
Ліхота А. І. - Міжнародні системи менеджменту якості, що діють в Україні (2014)
Гусаченко К. В. - Ремаркетинг в Интернете как инструмент эффективного взаимодействия с целевой аудиторией (2014)
Баллыева А. Б. - Позиционирование как этап разработки маркетинговой стратегии предприятия (2014)
Горбачова Н. П. - Маркетинг банківських інновацій (2014)
Дудка А. І. - Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України (2014)
Калиниченко А. В. - Необхідність розробки бізнес-плану в сучасних умовах ринку (2014)
Кудринская О. В. - Формирование модели отношения покупателя к товару в современных рыночных условиях (2014)
Родоманченко В. О. - Управління маркетингом як основа для успішного розвитку підприємства (2014)
Цигичко С. Е. - Построение математической модели формирования позиции потребителей при выборе товаров (2014)
Тимофєєва Н. Я. - Проблеми ціноутворення в Україні (2014)
Балбазан В. С. - Особливості концепцій життєвого циклу організації (2014)
Білокудря Т. С. - Огляд сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств (2014)
Зосімова А. В. - Формування технології оцінки та аналізу ефективності діяльності підприємства (2014)
Нерода А. Ю. - Фактори макросередовища, що впливають на діяльність підприємств (2014)
Повелиця Є. В. - Система управління економічною безпекою підприємства (2014)
Пушкарьов С. В. - Вплив конкурентоспроможності персоналу на безпеку підприємства (2014)
Скорик М. Ю. - Некоторые аспекты организационного развития предприятий (2014)
Шрам В. В. - Еволюція поглядів на теорію організації (2014)
Бородай Д. О. - Організація складського господарства на підприємстві та напрями його вдосконалення (2014)
Волошина В. О. - Сучасні логістичні технології на транспорті (2014)
Гайдаманчук К. В. - Аналіз застосування технології радіочастотної ідентифікації в управлінні поставками та складськими ресурсами (2014)
Галушкова О. О. - Стан, проблеми та тенденції розвитку консалтингу в Україні (2014)
Даниленко І. В. - Сучасні світові тенденції розвитку логістичної підсистеми вантажопереробки (2014)
Євченко Д. А. - Нормативно-правові засади функціонування закупівельної діяльності на виробничому підприємстві (2014)
Журавель Н. О. - Методи вибору постачальників (2014)
Заєць О. О. - Оцінка ефективності інформаційного забезпечення промислових підприємств України (2014)
Кузнєцова А. В. - Застосування стратегічного планування на підприємстві: переваги та недоліки (2014)
Лебедєва А. В. - Формування системи мотивації праці на підприємстві (2014)
Лубчинський Д. О. - Формування системи логістичного обслуговування споживачів (2014)
Месечка В. А. - Організація формування відділу інноваційного розвитку (2014)
Павлюк В. А. - Особливості стимулювання праці на підприємствах України (2014)
Погрібняк А. О. - Визначення світових тенденцій організації маркетингових досліджень (2014)
Парфьонова А. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України (2014)
Пoтапoва В. O. - Іннoваційний рoзвитoк вітчизнянoї нафтoгазoвидoбувнoї галузі як чинник забезпечення її кoнкурентoспрoмoжнoсті на технoлoгічних засадах (2014)
Сметаніна А. В. - Взаємодія служби логістики із суміжними структурними підрозділами (2014)
Соломка Р. Е. - Контроль за станом запасів продукції на складі (2014)
Ульянова Г. С. - Удосконалення процесу планування на підприємстві (2014)
Хозяінова Ю. С. - Аналіз функціонування логістичної системи ТОВ "ТЕХЕКС-ГАЗ" (2014)
Чигрина С. В. - Кадрова безпека підприємства як одна з найголовніших складових економічної безпеки (2014)
Aloshkina A. - Improvement of a Risk Management of Innovative Project (2014)
Shatalov I. - Substantiation of Factors and Principles of Innovative Activity (2014)
Kinoshenko K. - Organizational Structure of an Enterprise and Principles of its Construction (2014)
Бойченко О. В. - Психологические аспекты власти (2014)
Антипенко Т. Ю. - Понятие государства и права в философии Аристотеля (2014)
Ковтуненко А. П. - Гедонизм как этическая концепция (2014)
Вінюкова Д. В. - Найоптимальніша виборча система для сучасної України (2014)
Бочарникова Е. В. - Политическое влияние СМИ. Интернет и демократия (2014)
Отлейкина П. В. - Политический риск и методы его оптимизации (2014)
Иснюк М. Н. - Взаимодействие религии и политики в Украине (2014)
Колесник А. В. - Средства массовой информации как орудие политики (2014)
Недавняя А. В. - Эволюция политических взглядов Грушевского М. С.: от национал-демократа до социал-революционера (2014)
Столярова А. А. - Векторы международной политики Украины (2014)
Шурмиль М. И. - Проблемы развития демократии в Украине (2014)
Saidalieva T. - Plato’s Ideal State and Its Place in History (2014)
Рижков Д. В. - Дослідження історії становлення спрощеної системи оподаткування в розрізі економіко-політичних факторів (2014)
Дроздовська С. Б. - Алельний поліморфізм генів рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом (PPAR) та їхнього коактиватора (PPARGC1B) у спортсменів різних видів спорту, Досенко В. Є., Ільїн В. М. (2013)
Kozeretska I. A. - Reduced reproductive success in Drosophila melanogaster from radioactively contaminated regions of Ukraine, Prosenko O. V., Kunda-Pron’ I. V., Fuller B. A., Møller A. P., Mousseau T. A. (2013)
Кочубей Т. О. - Ізоформи фітогемаглютиніну як індуктори апоптозу пухлинних клітин in vitro, Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2013)
Мамєєва О. Г. - Взаємозв’язок жирнокислотного складу клітинної стінки дріжджів Kluyveromyces marxianus штаму УКM Y-305 з продукуванням 2-фенілетанолу та етанолу (2013)
Моргун В. В. - Частота і спектр мутацій в М2-М3 озимої м'якої пшениці, індукованих хіральними стереоізомерами нітрозоалкілсечовини, Катеринчук О. М., Чугункова Т. В. (2013)
Мосула М. З. - Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат, Конвалюк І. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Бублик О. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2013)
Руснак Т. О. - Окисна модифікація білків у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за дії теплового стресу, Волков Р. А., Панчук І. І. (2013)
Сливец М. С. - Экспрессия трансгена desC цианобактерии в растениях рапса не изменяет их холодоустойчивости, Сахно Л. А. (2013)
Статна А. П. - Молекулярна організація та еволюція 5S рибосомної ДНК Sphinx ligustri, Череватов О. В., Волков Р. А. (2013)
Чередник Ю. О. - ETR-VNTR та групоспецифічне SNP-типування штамів Mycobacterium tuberculosis, що циркулюють у м. Києві, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шихлинский Г. М. - Взаимосвязь признаков милдьюустойчивости и оидиумоустойчивости в гибридном потомстве F1 винограда, Мамедова Н. Х., Акперов А. И. (2013)
Щербина О. З. - Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за ознакою "маса 100 насінин", Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2013)
Стегний В. Н. - Эволюционные аспекты сруктурно-функциональной организации видовых геномов и проблема оценки перспективных для селекции видов (2013)
Вагин Ю. В. - Роль генетического полиморфизма в эволюции: концепция неодарвинизма (2013)
Малецкий С. И. - Геометрический код жизни по Владимиру Вернадскому (2013)
Дробик Н. М. - Генетичні основи еволюції, селекції і біотехнології та проблеми біосферології, Кунах В. А. (2013)
Кунах В. А. - Професор А. І. Опалко – відомий український селекціонер і генетик (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Драгавцев В. А. - Рецензия на книгу В. А. Кунаха "Мобильные генетические элементы и пластичность генома растений" (Киев: Логос, 2013. – 298 с.) (2013)
Іван Петрович Петренко (до 75-річчя від дня народження) (2013)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2013)
Мовний порадник (2013)
Герінбург О. В. - Дослідження соціального складу населення Херсонської губернії земськими статистиками (80-ті рр. ХІХ ст.) (2008)
Лицур Н. М. - Побут української міської інтелігенції Галичини в кінці ХІХ — початку ХХ століття (на прикладі адвоката А. Чайковського) (2008)
Мельник О. В. - Питання взаємовпливу наукового суспільства і влади під час організації системи вищої жіночої освіти в Російській імперії середини ХІХ — початку ХХ століття (2008)
Моісеєва Т. М. - Одеське відділення Опікунства імператриці Марії Олександрівни про сліпих: формування структури та засад діяльності (1887-1915 рр.) (2008)
Сусоров С. В. - До питання про особливості аграрного розвитку Півдня України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2008)
Федорова А. І. - Запровадження єдиновірства в Південній Бессарабії (2008)
Циганенко Л. Ф. - Предводителі дворянства Бессарабської губернії та їх роль у системі управління краєм (перша половина ХІХ ст.) (2008)
Цубенко В. Л. - Історія розвитку пожежної охорони Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії (1817-1857 рр.) (2008)
Богуславська Ю. Ю. - Динаміка чисельності єврейського населення Одеської області у другій половині ХХ ст. (2008)
Вєтров Р. І. - Про входження національно-комуністичних партій України до лав КП(б)У (1920-1925 рр.), Зборець С. В. (2008)
Єпішева А. О. - Профспілки України у сфері пенсійного забезпечення (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кіндрачук Н. М. - Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної української держави (2008)
Концур В. В. - Організаційна будова профспілок крізь призму тотальної ідеологізації суспільства (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Струченков О. В. - Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу та стахановський рух у другій половині 1930-х років (2008)
Шановська О. А. - Інтелігенція на захисті історичних пам'ятників (про один інцидент на Одещині) (2008)
Войтенко Г. М. - Вплив історичних факторів на сучасну українську драматичну поему (2008)
Євсюкова Н. В. - Доцільність політизації профспілок у контексті трудового законодавства (1991-2007 рр.) (2008)
Лопаков В. С. - Актуальні питання пенсійної реформи (2008)
Антонишин А. П. - Поділля в добу Гетьманату Павла Скоропадського: історіографія проблеми (2008)
Міщук С. М. - Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: історія формування та зміст (2008)
Овсієнко С. Л. - Преса та видання приватного, індивідуального походження як джерело вивчення діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997-2002 рр.) (2008)
Самойленко О. Г. - Він хотів примножувати славу української науки (2008)
Ярмошик І. І. - Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття (2008)
Бондаренко О. О. - Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України (2013)
Гаврись П. О. - Практичні аспекти побудови інтегрованих систем інформаційної підтримки прийняття рішень на підприємствах (2013)
Ганус А. И. - Концепция стратегической оптимизации деятельности электроэнергетических систем, Власенко А. В. (2013)
Геворкян А. Ю. - Особенности разработки стратегии ВЭД для украинских предприятий, Линь Чжитун (2013)
Глушко О. В. - Вплив інституцій на забезпечення економічної стійкості підприємств (2013)
Давидова Т. В. - Теоретичне обґрунтування привабливості інвестування інноваційного розвитку залізничного транспорту (2013)
Демченко Т. А. - Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством (2013)
Дикань В. В. - Структурна трансформація промисловості України в бік розвитку високотехнологічного виробництва (2013)
Жорова Є. Р. - Оцінка вартості підприємства як індикатор ефективності управлінської діяльності (2013)
Замора О. І. - Аналіз зайнятості та безробіття в умовах ринкових перетворень (2013)
Карпов Э. А. - Схема реструктуризации металлургического предприятия, Карпова В. А., Косарева И. Н. (2013)
Касич А. О. - Теоретичні основи оцінки та обліку нематеріальних активів в Україні, Хімич І. Г. (2013)
Квятковська Л. А. - Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством, Воробйова Л. Д. (2013)
Ким А. А. - Особенности затрат на производство в металлургической отрасли и пути их снижения, Темникова А. В. (2013)
Котуха І. А. - Проблеми вибору ключових показників вартісно-орієнтованого управління (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть III, IV, V методические указания по проведению ККР, МКРИ ПЗ (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть VI Инструкция по разработке методических положеий преподавания экономических дисциплін (2013)
Малиш І. М. - Формування імовірнісних параметрів грошового потоку, що забезпечують надійність показників ефективності (2013)
Михайловина С. О. - Внутрішньогосподарський контроль як необхідний елемент управління сільськогосподарським підприємством (2013)
Мищенко В. А. - Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Украине , Мозенков О.В., Чжу Ли Цзюань (2013)
Мищенко В. А. - Конкурентоспособность украинских предприятий на внешнем рынке, Мозенков О.В., Чжан Лу (2013)
Науменко А. О. - Економічна сутність, особливості та напрями інтенсифікації в аграрних підприємствах, Науменко І. В. (2013)
Омеляненко Т. В. - Визначення стратегії управління взаємовідносинами з клієнтами енергопостачальних підприємств (2013)
Остапенко А. С. - Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми, Головченко Т. М. (2013)
Портна О. В. - Небанківські фінансові установи у складі сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Пушкар О. І. - Стратегічні альянси в умовах глобалізації економіки, Стрельченко Н. Д. (2013)
Ратушенко О. І. - Стратегія управління трудовим потенціалом (2013)
Семенець А. О. - Методичні аспекти управлінського аналізу реалізації продукції (2013)
Слєсар Т. М. - Інвестиційні та інноваційні процеси в галузі льонарства (2013)
Янковська В. А. - Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства (2013)
Зимена В. А. - Прожиточный минимум в Украине (2014)
Непран І. В. - Підвищення ефективності фінансового контролю на підприємствах в Україні (2014)
Козаченко Д. А. - Проблемы коммерческих банков Украины и пути их решения (2014)
Буряк М. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Сонина А. С. - Теневая экономика в Украине: причины и методы борьбы с ней (2014)
Фещенко С. С. - Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні (2014)
Крюкова К. А. - Состояние фондового рынка Украины. Проблемы и пути их решения (2014)
Білецька В. О. - Удосконалення організаційної структури підприємства (2014)
Осипенко А. М. - Значення професійного навчання робітників для ефективності діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств (2014)
Артюх І. С. - Методика покращення якості трудового життя (2014)
Житченко В. О. - Значення нормування праці в сучасних умовах (2014)
Тищенко О. О. - Особливості формування процесу адаптації (2014)
Мальована А. Г. - Використання HR-метрик для оцінки ефективності діяльності кадрової служби (2014)
Гринчук О. В. - Направление улучшения материнского здоровья: социоэкономический аспект (2014)
Шовчко Г. В. - Порівняльний аналіз джерел залучення персоналу (2014)
Шевченко К. С. - Політика зайнятості як основа добробуту держави (2014)
Шершнева Ю. В. - Эффективное управление персоналом как главная составляющая успеха предприятия (2014)
Берегова Ж. С. - Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів (2014)
Мудрак А. Ю. - Значення та види юридичної відповідальності в галузі оподаткування (2014)
Денисенко Є. І. - Інвестиції в персонал як основа розвитку організації (2014)
Бурдіна Н. О. - Just in Time як новий засіб нормування виробничих процесів (2014)
Дограшвілі М. Б. - Облік довгострокових біологічних активів рослинництва (2014)
Вдовиченко А. С. - Особенности сертификации, маркировки, этикетирования и штрих-кодирования в Украине (2014)
Матвєєва Г. С. - Особливості ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку (2014)
Фоменко К. Ю. - Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств: виды, ставки, документальное оформление, учет (2014)
Терехина Д. И. - Особенности учета текущих биологических активов (2014)
Бистро В. В. - Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення, облік (2014)
Нікітіна Г. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Галущак А. В. - Государственное регулирование цен в торговле: государственный контроль и ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения в сфере ценообразования (2014)
Рощупкіна М. С. - Особливості обліку товарних втрат і нестач товару. Переоцінка товару (2014)
Лук’яненко І. В. - Особливості проведення сертифікації продукції та систем якості в Україні (2014)
Бебех А. О. - Облік зовнішньоекономічного бартеру товарів та послуг (2014)
Монаршенко І. М. - Облік реалізації товарів у кредит та з розстрочкою платежу (2014)
Кочена А. С. - Сутність та аналіз стану платіжних карток (2014)
Біленко А. О. - Особливості обліку наявності та руху транспортних засобів (2014)
Бублик М. О. - Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення (2014)
Костишин К. В. - Основні аспекти побудови облікової політики основних засобів підприємства (2014)
Кібкало А. С. - Удосконалення організації обліку і контролю запасів у бюджетних установах (2014)
Нікітенко Г. М. - Формування страхових резервів страховика як запорука вдосконалення процесу управління капіталом (2014)
Чижова О. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та фактори формування (2014)
Месечка В. А. - Принципи інвестування інноваційних проектів підприємств (2014)
Кобринська С. А. - Організаційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності на підприємстві (2014)
Лисиця Л. В. - Інвестиційний проект як економічна категорія (2014)
Лісова Ю. А. - Застосування електронного постачання для вдосконалення управління матеріальними потоками (2014)
Чигрина С. В. - Теоретичні засади поняття "лояльність" персоналу як складові забезпечення кадрової безпеки підприємства (2014)
Заєць О. О. - Джерела інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2014)
Тропов О. В. - Збутова політика підприємства: сутність та складові (2014)
Журавель Н. О. - Організаційна регламентація бізнес-процесів як умова забезпечення їх ринкової безпеки (2014)
Ульянова Г. С. - Система планування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп’янський машинобудівний завод" (2014)
Петрик М. О. - Поняття системи стимулювання інноваційної праці виробничого персоналу (2014)
Верелюсова М. Є. - Форми стимулювання інвестування інноваційних процесів суб’єктів господарювання (2014)
Полькіна А. С. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку металургії (2014)
Киця Д. К. - Механізм управління грошовими потоками банку (2014)
Меша Л. С. - Стимулювання продажів товарів попереднього попиту (2014)
Марченко Ю. О. - Основні елементи системи управління розвитком творчого потенціалу персоналу організацій (2014)
Блінов А. В. - Аналіз сучасного стану пасивних операцій банків (2014)
Попова К. О. - Удосконалення управління депозитною політикою в банку (2014)
Борець А. М. - Економічна сутність та підходи до визначення поняття "фінансова безпека банку" (2014)
Гершун Д. С. - Особливості антикризового управління в банку (2014)
Гончарова К. В. - Визначення сутності поняття "депозитна політика банку" (2014)
Вицихович О. В. - Аналіз впливу обсягів агентської винагороди на рівень захисту прав та інтересів споживачів у страхуванні (2014)
Селезень Ю. Ю. - Недержавне пенсійне забезпечення як напрям розширення системи соціального захисту населення в Україні (2014)
Кістечок О. Д. - Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга, Надикто В. Т. (2013)
Шкарівський Г. В. - До уточнення марок мобільних енергетичних засобів (2013)
Братішко В. В. - Момент на валу гвинта гранулятора зі змінними геометричними параметрами гвинта (2013)
Мохнатко І. М. - Експериментальні дослідження з оптимізації ефективності очищення повітря від пилу за допомогою ротаційного протипотокового очисника повітря (2013)
Мохнатко І. М. - Дослідження та обґрунтування параметрів конструкції ротаційного протипотокового очищувача повітря з метою використання його в системі вентиляції кабін тракторів (2013)
Мітков Б. В. - Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання, Мітков В. Б., Ігнатьєв Є. І., Лиса Ю. Ю. (2013)
Ванг Шу Єнь - Вивчення факторів, що впливають на гістерезисні помилки сенсору, Ванг Ксу, Женг Лі На (2013)
Ванг Шу Єнь - Схема зменшення дрейфу нуля підсилювача датчика, Ванг Ксу (2013)
Волошина А. А. - Конструктивні особливості гідромашин планетарного типу, що застосовуються у гідроагрегатах мобільної техніки (2013)
Волошина А. А. - Математична модель робочих процесів витискувальної системи гідрообертача планетарного типу (2013)
Шабала М. О. - Аналіз застосування комплексу машин на базі трактора ХТЗ-163 при вирощуванні польових культур, Болтянський В. М., Мітін В. М., Мітков Б. В. (2013)
Болтянська Н. І. - Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва (2013)
Хоменко А. М. - Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку, Мовчан С. І., Болтянський О. В. (2013)
Кувачов В. П. - Землевикористання при облаштуванні поля для роботи енерготехнологічних засобів мостового типу (2013)
Шульга О. В. - Визначення оптимальної ширини загінки для руху збирального агрегату по півколу при здійсненні ним безпетльових поворотів на полі, зрошуваному машиною кругової дії (2013)
Чижиков І. О. - Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу (2013)
Шепеленко І. В. - Вплив стану вхідної поверхні на процес ФАБО, Черкун В. В. (2013)
Кішко М. Л. - Досвід вирощування озимої пшениці, Кішко М. Л., Ігнатьєв Є. І., Болтянський В. М., Мітков Б. В. (2013)
Вороновський І. Б. - Моделювання процесу зносу ТНВД розподільного типу (2013)
Бабка В. М. - До теорії складного руху матеріальної частинки по площині (2013)
Бабка В. М. - Ударна взаємодія вібраційного копача з коренеплодом, Маліновський А. С. (2013)
Василюк В. І. - Перспективи виробництва картоплі (2013)
Кузьменко В. М. - Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК, Марчишина Є. І. (2013)
Шкарівський Р. Г. - Валова продукція сільського господарства – підвалини формування, Шкарівський Г. В. (2013)
Чорна Т. С. - Аналіз способів оцінювання стійкості та керованості робочого руху посівних агрегатів (2013)
Чуксін П. І. - Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України, Чорна Т. С. (2013)
Титул, Зміст (2009)
Ляшенко О. І. - Сучасний зміст шкільної освіти: яким йому бути? (2009)
Шолом Г. І. - Поняття критичного мислення та формування його складових у старшокласників на уроках інформатики (2009)
Кушнір В. А. - Технологія дослідження математичних функцій засобами комп'ютерного моделювання, Ріжняк Р. Я. (2009)
Стеценко Г. В. - Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі (2009)
Литвинова С. Г. - Сучасні можливості е-навчання учнів, які протягом довгого часу не відвідують школу (2009)
Петрова О. М. - З досвіду використання об'єктно-орієнтованого середовища програмування Scratch (2009)
Сидоренко Т. М. - Електронні тести оцінювання успішності як засіб підвищення ефективності навчального процесу, Бугаєць Н. О. (2009)
Копняк Н. Б. - Цілі оцінювання результатів навчання інформатики в умовах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів (2009)
Пойда С. А. - Роль учителя інформатики в освітній діяльності середньої школи (2009)
Гуржій А. М. - Завдання ХХІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2009)
Руденко В. Д. - База даних – основна складова інформаційної системи (2009)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/2010 навч. році (2009)
Комп'ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Архипова Л. М. - Проторовий розподіл параметрів екологічної безпеки поверхневих вод Закарпаття, Адаменко Я. О. (2013)
Бредун В. І. - Методологія синтезу підсистеми управління еколоічною безпекою щодо елементів сейсмотехносередовища (2013)
Харламова О. В. - Освітньо-інформаційні чинники в забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Уткіна К. Б. - Впровадження комплексного управління відходами в Україні: Сучасний стан та перспективи (2013)
Дмитриков В. П. - Структурные приоритеты экспертной системы экологического мониторинга, Бахарєв В. С. (2013)
Криваковська Р. В. - Картографування забруднення атмосфери двоокисом азоту та сірки в індустріальних містах Дніпропетровської області, Харитонов М. М., Хлопова В. М. (2013)
Зінченко В. Ю. - Розробка математичної моделі і методу рішення задачі прогнозної оцінки екологічного ризику від групи точкових джерел, Фалько В. В. (2013)
Герецун Г. М. - Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці, Масікевич Ю. Г. (2013)
Козій І. C. - Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження, Віниченко Н. О. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг, Трохименко А. Г. (2013)
Радловська К. О. - Природно-техногенний стан довкілля у зоні впливу Богородчанського газотранспортного вузла на Прикарпатті (2013)
Radomska M. - The analysis of aircraft impact on microclimate change at airport area (2013)
Атамась А. І. - Результати досліджень екологічних характеристик автомобіля з дизелем під час використання біопалива (2013)
Бугаєнко О. М. - Теоретико-экспериментальный анализ использования биодеструкторов для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и акватории Мариупольского торгового порта (2013)
Бондар С. М. - Використання відходів плодовоовочевоконсервної галузі для концентрування пектинвмісних екстрактів, Чабанова А. А., Чабанова О. Б. (2013)
Гурець Л. Л. - Адсорбція добре розчинних газів в апаратах з провальними тарілками великих отворів (2013)
Калініхін О. М. - Оцінка впливу впровадження технології спалення водовугільного палива на викиди теплових електростанцій (2013)
Рижков С. С. - Дослідження кінетики термічної деструкції органічних відходів, Маркіна Л. М., Крива М. С. (2013)
Єрофеєв В. А. - Використання сорбентів на основі відходів перероки росдинної сировини при очищенні стічних вод і технологічних середовищ, Культенко Е. А., Черкашина Н. І. (2013)
Мельник В. М. - Дослідження змішувача для утворення паливних сумішей сивушних масел з товарними паливами (2013)
Негадайлов А. А. - Оптимізація розподілу кускового матеріалу по діаметру шахтної печі з метою зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря від вапнякового виробництва, Негадайлов П. А., Шапорєв В. П. (2013)
Рой І. О. - Використання магнітної обробки природних вод для інтенсифікації окислення органічних сполук озоном, Пляцук Л. Д. (2013)
Шапко В. Ф. - Покращення екологічності автомобіля з дизелем під час зупинок з працюючим двигуном використанням біопалива (2013)
Крусір Г. В. - Перспективи використання дріжджового осаду виноробних підприємств, Соколова І. Ф. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Основні словотворчі процеси в канадському варіанті англійської мови (2009)
Бузько С. А. - Функціонування науково-термінологічної лексики в українських постмодерних текстах (2009)
Вакуленко В. Ф. - Взаємодія давноузвичаєних і новітніх запозичень з давньогрецької і латинської мов на лексичному рівні (2009)
Дегтярьова Н. І. - Семантичні аспекти концептів культура та kultura в сучасному мас-медійному дискурсі (на матеріалі українських і польських газет) (2009)
Дубова О. А. - Структурно-типологічні властивості української і російської мов (еволюційний аспект) (2009)
Іванова Н. Д. - Лексичні асоціації назв емоцій у ліриці Івана Франка (2009)
Каленич В. М. - Семантико-синтаксична неелементарність речень з одновалентними дієслівними предикатами (2009)
Кишко С. М. - Прояви прагматичної інтенції стриманості в англомовному дискурсі (2009)
Клімчук Г. П. - Лексичні германізми в публіцистиці Михайла Грушевського (2009)
Колодіна Л. С. - Поетичне мовлення і сучасна акцентна норма (на матеріалі поезії Володимира Сосюри) (2009)
Колоїз Ж. В. - Українська неологія: здобутки та перспективи (2009)
Кульбабська О. В. - Семантичні та морфологічні варіанти темпоральних синтаксем у простому неелементарному реченні (2009)
Лось О. А. - Заклик як прагмалінгвістична складова агітаційного впливу в політичному дискурсі (2009)
Мартиняк О. А. - До проблеми запозичень в українській науково-технічній термінології (2009)
Марченко Т. В. - Еволюція поглядів на неповне речення (2009)
Матвійчук Т. П. - Структурні типи антецедентів займенникових контекстів (2009)
Місяк Н. В. - Еволюція функціонування паралельних закінчень іменників чоловічого роду -ові (-еві, - єві) // -у (-ю), Соломахін А. Ф. (2009)
Мочалова Н. С. - Концепт біль у мовній картині світу Андрія Гудими (2009)
Панкова М. В. - Еволюція лінгвістичних поглядів на питальні речення: семантичний і комунікативний аспекти (2009)
Сікорська З. С. - До проблеми "Мовно-національний розвиток в Україні" (2009)
Сікорська О. О. - Конструкції з незалежним інфінітивом для вираження значення необхідності (2009)
Скрипник Н. І. - Еволюція концептуальної і мовної картини світу українців на тлі суспільних процесів (на матеріалі обрядової поезії) (2009)
Слободинська Т. С. - Функціональна граматика в контексті системних міждисциплінарних досліджень мовленнєвої комунікації (2009)
Тимченко О. І. - Персоніфікація та метафора як етапи еволюції мовної картини світу українських загадок (2009)
Труш О. М. - Безсполучникові багатокомпонентні речення в науковому мовленні Івана Франка (2009)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики західноукраїнського мовно-літературного варіанта (на матеріалі творів представників Станіславського феномену) (2009)
Тур О. М. - Семантичне переосмислення лексем як один зі способів творення сучасних термінів землеустрою та кадастру (2009)
Южакова О. І. - Сучасний стан термінології холодильної техніки (2009)
Бодров Ю. І. - Умансько-Липовецьке сільськогосподарське товариство про приватновласницьке землеволодіння регіону початку ХХ століття (2009)
Бойков О. Ю. - Православна ідея та український рух Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Гончарук Т. Г. - Проекти організації транзитної торгівлі через дунайські порти Російської імперії у 1820 – 1830-х. рр. (2009)
Губенко І. Я. - Вища жіноча медична освіта в Російській імперії: народження ідеї та суспільна реакція, Драч О. О. (2009)
Клапчук В. М. - Тваринництво Гуцульщини другої половини ХІХ — першої третини ХХ століть (2009)
Федоренко С. А. - Організація та функціонування закладів духовного відомства в ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Полтавської єпархії) (2009)
Хитровська Ю. В. - Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та європейським населенням наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Циганенко Л. Ф. - Інкорпорація бессарабського боярства до стану російського дворянства (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Чанцов І. М. - Дунайські князівства та політика Франції 1856 — 1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики) (2009)
Барцьось В. В. - Змагання Народного Руху України за втілення програмних положень в соціально-економічній сфері української держави (кінець 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Добржанський С. О. - "Руська бесіда" часів румунського панування (1918 – 1940) (2009)
Кіндрачук(Дяченко) Н. М. - Внесок Народного Руху України у прийняття Верховною Радою України "Декларації про державний суверенітет України" (2009)
Мардаренко О. В. - НРУ та формування громадського суспільства в Україні (2009)
Мартинюк Я. М. - Господарська діяльність органів самоврядування на Волині (1921-1939 рр.) (2009)
Михальчук О. Л. - Вплив державної політики на навчально-виховний процес сільських шкіл Волині у 1960-1980-х рр. (2009)
Міщанин В. В. - Закарпатська молодь в школах ФЗН: навчання чи змушена міграція? (2009)
Овсієнко С. Л. - Фракція Народного Руху у Верховній Раді України (1998 – початок 1999 рр.) (2009)
Сушик І. В. - Формування вчительських кадрів загальноосвітніх шкіл Волині у 40-50-х рр. ХХ ст. (2009)
Татарченко О. Б. - Діяльність державних органів по відокремленню церкви у Херсонській та Одеській єпархії у 20-ті — 30-ті роки ХХ століття (2009)
Цинова М. В. - Діяльність науково — освітніх організацій української діаспори США другої половини ХХ ст. (2009)
Чорна Л. М. - Культурне життя національних меншин Києва (1920-ті - перша половина 1930-х рр.) (2009)
Шановська О. А. - Роль інтелігенції у створенні громадсько-політичних організацій у добу перебудови (2009)
Антонішина Т. П. - Національні погляди В. Жаботинського, Мельничук І. П. (2009)
Шалашна Н. М. - До висвітлення постаті маловідомого українського історика Олексія Івановича Маркевича (2009)
Вісин В. В. - Джерельна база дослідження українського кооперативного руху у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст. (2009)
Караульна О. М. - Трактування процесів націогенези в науковому доробку І. Лисяка-Рудницького (2009)
Келембет С. М. - До питання про шлюбно — династичні зв'язки Ярослава Мудрого (2009)
Міщук С. М. - Внесок вчених історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині у дослідження рукописних пам'яток: друга половина ХІХ — 10-ті роки ХХ ст. (2009)
Повзун Л. І. - Народно – інструментальне виконавство в контексті музичної культури України (2009)
Шологон Л. І. - Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність академіка Кирила Студинського (1969 — 1941 рр.) у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові (2009)
Парієнко Г. К. - Гончарук Т. Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну першої половини ХІХ ст. (2009)
Титул, Зміст (2009)
Жалдак М. І. - Двадцять п'ять років інформатики в школі: проблеми і перспективи, Морзе Н. В., Науменко Г. Г., Рамський Ю. С. (2009)
Гладков О. В. - Нововведення у школу мають бути обґрунтованими і вмотивованими (2009)
Атаманчук П. С. - Розроблення комп'ютерної програми "LINZA" та методика її використання для вивчення геометричної оптики, Губанова А. О., Сергієнко В. П. (2009)
Рибалко О. О. - Моделювання руху об'єктів з використанням програми Adobe Flash CS3 Professional (2009)
Григор В. В. - Використання комп'ютерних технологій на уроках етики (2009)
Симан С. М. - Доведення теорем планіметрії частково-пошуковим методом за допомогою ППЗ GRAN-2D (2009)
Проценко Т. Г. - Експериментальна модель "1 учень — 1 комп'ютер" стає реальністю (2009)
Вакула Г. О. - Проект "1 учень — 1 комп'ютер" та його практичне застосування, Мацьоха О. М. (2009)
Гуржій А. М. - Завдання ХХІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2009)
Грушко Н. А. - Матеріали для проведення уроків на тему "Основи комп'ютерної графіки" (2009)
Руденко В. Д. - Система керування базами даних Access 2007 (2009)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором CorelDraw (2009)
Абрамов В. О. - Ієрархічна структура керування в сучасних навчальних системах моделювання поведінки роботів (2009)
Підсумки конкурсу "Методика — 2009" (2009)
Вимоги до статей (2009)
Автори номера (2009)
Данильян О. Г. - Особливості динаміки соціальних процесів у транзитивних умовах (2014)
Дзьобань О. П. - Homo infоrmaticus: до проблеми осмислення сутності (2014)
Чорноморденко І. В. - Позанаукова раціональність та її місце в системі культури, Загрійчук І. Д. (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема відповідальності особистості в контексті моралі (2014)
Філіппов В. Л. - Криза культури в контексті шизоаналізу (2014)
Городиська О. М. - Сон як спосіб людського буття:спроба інтерпретації (2014)
Прудникова О. В. - Масова комунікація як підґрунтя розвитку інформаційної культури (2014)
Стасевська О. А. - Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства (2014)
Міхеєва В. В. - Довіра як феномен соціальної реальності (2014)
Мухіна І. Г. - Сучасні методологічні підходи до дослідження радянського освітньо-культурного простору (2014)
Крячко В. І. - Про етнічний склад римо-католиків у світовому соціальному просторі (2014)
Пашаева Г. А. - Геополитические аспекты сотрудничества Aзербайджана с Eвропейским союзом (2014)
Шанідзе Н. О. - Інформатизація освіти в світлі новітніх соціально-філософських ідей (2014)
Maммедярова Р. А. - Проблемы информационной безопасности в условиях глобализации (2014)
Захирова В. И. - Военная безопасность и внешняя политика государства (2014)
Малярчик К. М. - Поняття та сутнісні характеристики державної освітньої політики (2014)
Трофименко В. А. - Особливості статусу правоохоронця у системі правового виховання (2014)
Поліщук І. О. - Політична культура козаччини (2014)
Смолянюк В. Ф. - Десуверенізація сучасних держав:необхідність теоретичного осмислення (2014)
Мармазова Т. І. - Український націоналізм як політична ідеологія і політична утопія (2014)
Примуш М. В. - Ідеологічна криза українських політичних партій (2014)
Зінченко О. В. - Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) (2014)
Баталов О. А. - Виклики урбанізації для національної безпеки України (2014)
Жеребятнікова І. В. - Політична аксіологія: генеза та нові орієнтири дослідження (2014)
Ткаченко В. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в Україні (2014)
Погрібна В. Л. - Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді? (2014)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики злочинності в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2014)
Попович О. В. - Моделі взаємодії аномального явища та суспільства в їх історичному розвитку (2014)
Маркозова О. О. - Фреймування уявлень людей про успіх інструментами засобів масової інформації (2014)
Шевченко Н. В. - Соціальне партнерство в освіті: структурний функціоналізм як методологічна орієнтація (2014)
В. О. Лозовой — науковець і педагог (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дьомін О. Б. - Представники української еліти в Державній владі Російської імперії (1906–1917 рр.) (Загальна характеристика), Зінченко О. В. (2010)
Константінова В. М. - Чиновники, інтелігенція, міщани...: населення Бердянська кінця ХІХ ст. за статистичними джерелами (2010)
Романів Т. Б. - Остап Терлецький (штрихи до портрету інтелігента) (2010)
Синявська О. О. - Українська політична еліта і національне питання на початку ХХ ст. (2010)
Федоренко С. А. - Еволюція православної релігійної освіти в Російський імперії у ХІХ столітті (пореформений період державно-освітньої політики) (2010)
Крайник Р. М. - Репресії проти південноукраїнських робітників під час голодомору 1932–1933 рр. (2010)
Кривдина І. Б. - Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) (2010)
Кучерук М. С. - Бачення Народним Рухом України економічного розвитку нашої держави (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання (2002 – 2005 рр.) (2010)
Манолова О. П. - Турецько – українська торгово-економічна співпраця 1991 – 2005 рр. (2010)
Митко А. М. - Роль інтелігенції у дорадчих органах публічної влади Волині (2010)
Осипов В. М. - Людські витрати під час голодомору 1932 – 1933 років в Україні (2010)
Полякова Л. І. - Особливості взаємодії Президента України з органами виконавчої влади (1999-2004 рр.) (2010)
Савчук Б. П. - Мемуари, як історичне джерело з вивчення долі вояків Української Галицької армії після її остаточної ліквідації, Гаврилюк Г. В. (2010)
Сафонова Н. В. - Розвиток педагогічної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття (2010)
Cірук Н. М. - Ідеологічний нагляд за інтелігенцією в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст. (2010)
Синельникова Д. Г. - Стан молочної промисловості у Волинській області (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) (2010)
Штефан В. Л. - Колабораціонізм у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2010)
Тиский М. Г. - Участь інтелігенції у процесі формування громадсько-політичних організацій на Волині, Літковець Т. М. (2010)
Корхова О. Є. - Місце і роль С. А. Подолинського в історії національно-визвольного руху ХІХ століття (2010)
Левкун Я. І. - Іван Борковський - європейський вчений, твій син, Україно (2010)
Волкова С. М. - Джерела з історії місцевих органів влади Донбасу другої воловини 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Гончарук Г. І. - Історія Народного Руху України як об’єкт наукових досліджень (2010)
Скомороський В. Б. - Значення творчості Івана Франка для розвитку краєзнавчої науки (2010)
Сингаївська Н. М. - Історіографія соціально економічної стратифікації шляхти Волині у другій половині XV – першій половині XVI ст. (2010)
Худякова Ю. С. - Історія виникнення і розвитку концепції управління як функції влади в сучасній Україні (2010)
Цинова М. В. - До питання про становлення українознавства в Гарвардському університеті (2010)
Ярмошик І. І. - Історико-етнографічні дослідження Волині та слов’янщини Зоріана Доленги-Ходаківського (1784 – 1825) (2010)
Цвілюк С. А. - Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. "Неравная борьба продолжалась: Этнический потенциал движения за независимую Украину по отечественным документам 1965–1974 годов. Часть третья". – О.: Астропринт. – 312 с. (2010)
Садовська Н. Ю. - Інтелігенція і владa (2010)
Кондратенко О. П. - Оборотна асинхронна машина в гібридній техніці. Огляд сучасного стану та перспектив застосування (2013)
Біленко О. І. - Шляхи підвищення ефективності виконання вогневих завдань снайпером сил охорони правопорядку, Бєлашов Ю. О. (2013)
Мазін С. П. - Нова конструкція спецмашини з поперечним силовим бар’єром для блокування натовпу під час масових заворушень, Пархомчук О. П., Горбунов А. П., Пивоваров С. О. (2013)
Бацамут В. М. - Використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України, Горєлишев С. А., Побережний А. А. (2013)
Раківненко В. П. - Автоматизований розрахунок напружено-деформованого стану товстостінних циліндрів для випадку сумісної дії внутрішнього тиску і температурного поля, Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2013)
Дробаха Г. А. - Імітаційне моделювання дій натовпуу задачах дослідження його поведінки під час проведення масових заходів, Розанова Л. В., Лісіцин В. Е. (2013)
Морозов О. О. - Стратегічне управління структурою підсистеми постачання матеріально-технічними засобами військових формувань, Морозова Л. В. (2013)
Тишко С. О. - Аналіз можливості використання двонапівперіодного перетворення для вимірювання фазового зсуву, Музичук В. А., Шабалін О. Ю., Мокреєв В. І. (2013)
Шаповал Л. Ю. - Методика оцінювання ефективності заходів з підвищення енергетичної безпеки для забезпечення воєнної безпеки держави, Іохов О. Ю. (2013)
Романюк В. А. - Оцінювання можливості використання лазерного методу диференціального поглинання і розсіювання для виявлення факту перетинання периметра, що охороняється, Побережний А. А., Сальников О. М. (2013)
Подригало М. А. - Раціональне шикування автомобільних колон внутрішніх військ за критерієм динамічності, Абрамов Д. В., Нікорчук А. І. (2013)
Ремарчук М. П. - Підвищення функціональних можливостей полкової землерийної машини (2013)
Нечипоренко В. М. - Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П. (2013)
Маргуліс М. В. - Методика визначення частот власних крутильних і поперечних коливань генератора хвиль силової хвильової зубчастої передачі, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, Зміст (2009)
Бутник В. Г. - Технічний засіб – яким би він не був досконалим і "розумним" – є лише засобом навчання (2009)
Биков В. Ю. - Освіта повинна зайняти визначальне місце у впрвадженні в усі сфери діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2009)
Калініна Л. М. - Інформаційний менеджмент як галузь наукового знання (2009)
Сідельник С. О. - Інтеграція інформаційних технологій в навчально-виховний процес (2009)
Шабалтас І. П. - Шляхи підвищення ефективності використання комп'ютера на уроках фізики, Шабалтас Т. Б. (2009)
Мокрогуз О. П. - Мультимедійна презентація в системі засобів навчання (2009)
Менякіна М. С. - Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 (2009)
Співаковська-Ванденберг Є. О. - Мультимедія-інтернет енциклопедія "Шекспір та його творчість крізь призму епохи Відродження" (2009)
Воробієнко П. П. - Єдина система обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет в освітніх закладах України, Каптур В. А., Коляденко В. А., Самодід В. О. (2009)
Бондаренко С. М. - Перші кроки до Інтернету (2009)
Ляшенко Б. М. - Інтернет-пошук у навчальному процесі та професійному вдосконаленні вчителя, Сверчевська О. С. (2009)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором Corel Draw (продовження) (2009)
Серединцева Т. А. - Система завдань для учнів 5-6 класів з теми "Графічний редактор" (2009)
Руденко В. Д. - Основи роботи з таблицями в середовищі Access 2007 (2009)
Автори номера (2009)
Криволапчук В. О. - Аналіз адміністративно-правових засад діяльності державної служби охорони при МВС України, Клименко В. М. (2014)
Смерницький Д. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності (2014)
Герасименко О. В. - Таємниця як об’єкт правових відносин в інформаційній сфері (2014)
Дудник О. В. - Окремі аспекти та сучасний стан профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні і за кордоном (2014)
Євчук Т. В. - Механізм адміністративно-правового регулювання нагляду прокуратури за діяльністю органів внутрішніх справ України (2014)
Заросило Н. В. - Підстави для класифікації нормативно-правових актів (2014)
Живицька Л. І. - Суд як орган правосуддя, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення (2014)
Горох О. П. - Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (окремі проблеми судової практики) (2014)
Азаров Д. С. - Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням ст. 69 КК України (за результатами узагальнення судової практики) (2014)
Міронкін О. В. - До питання про способи захисту права спільної власності в судовому порядку (2014)
Плугатар Т. А. - Міжнародні та національно-правові засади регулювання права людини на недоторканність приватного життя (2014)
Левківська О. - Впровадження в Україні позитивного досвіду зарубіжних країн щодо запобігання катуванню та іншому жорстокому поводженню з людьми в діяльності поліцейських органів (2014)
Моvchan А. V. - Actual issues of the obtaining of investigation and search information under modern conditions (2014)
Гаврилюк Л. В. - Деякі особливості застосування електронних засобів контролю під час досудового розслідування (2014)
Riadinska V. O. - Legal problems of the taxation of natural persons incomes from fees for the use of funds involved in the deposit (2014)
Бухтіяров О. С. - Європейські тенденції фінансування систем соціального забезпечення (2014)
Підюков П. П. - Психологічний тренінг у роботі з працівниками ОВС, Дронова О. С., Мазур С. Л., Бобко Т. В. (2014)
Котляр Ю. В. - До питання аналізу стану службової дисципліни і законності в підрозділах органів внутрішніх справ, Чабайовський Т. В. (2014)
Кожухар О. В. - Організаційно-правові засади створення 4-го Управління НКВС в умовах Другої світової війни (2014)
Серветник Г. Е. - Пресноводная аквакультура России на базе водоемов комплексного назначения: состояние и перспективы (2008)
Куркубет Г. Х. - Стратегические направления развития аквакультуры в Молдове, Доманчук В. И. (2008)
Васильева Л. М. - Основные направления развития осетроводства (2008)
Костоусов В. Г. - О методических подходах в оценке рыбных запасов и определении режимов рациональной эксплуатации природных ресурсов (2008)
Бех В. В. - Проблеми селекційно-племінної роботи в рибництві України (2008)
Грициняк І. І. - Генетична структура порід і породних груп коропів за окремими генетико-біохімічними системами, Нагорнюк Т. А., Тарасюк С. І. (2008)
Грициняк І. І. - Використання пророщеного зерна пшениці в годівлі дволіток коропа (2008)
Забитівський Ю. М. - Вплив розчинених у воді сполук йоду на активність карбогідраз травної системи любінського лускатого коропа, Петрів В. Б., Пірус Р. І., Тучапський Я. В. (2008)
Блага О. М. - Концентрація високомолекулярних жирних кислот у печінці різних видів ставкових риб (2008)
Гарайда В. М. - Вплив фенарону на фізіолого-біохімічні показники крові коропа, Пірус Р. І. (2008)
Федоненко Е. В. - Содержание свободных аминокислот в мышцах промысловых рыб верхнего участка Запорожского водохранилища, Шарамок Т. С., Мельник И. Е. (2008)
Мрук А. І. - Морфологічні дослідження дволіток райдужної форелі (2008)
Коханова Г. Д. - Біологічна характеристика плітки Канівського водосховища та обґрунтування необхідності її інтродукції, Гурбик О. Б. (2008)
Вітюков Ю. Є. - Плодючість пузанка Alosa caspia tanaica Дніпровсько-Бузького лиману, Кутіщев П. С., Лобанів І. А. (2008)
Смирнюк Н. І. - Ефективність методів ведення господарської діяльності у ЗАТ "Одесарибгосп”, Дмитрук П. П., Марценюк Н. О. (2008)
До 70-річчя Шермана І. М. (2008)
Балтаджі Р. А. — 70 (2008)
Титул, Зміст (2010)
Мирошниченко В. І. - Комп'ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області (2010)
Зелюк В. В. - Стандарти ЄС як орієнтир підготовки вчителів регіону до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності (2010)
Кирилюк М. В. - З досвіду проведення олімпіади з інформатики на Полтавщині, Кузуб Ю. А. (2010)
Дмитренко І. І. - Імідж закладу освіти у мережі Інтернет, Каплоух Ж. О. (2010)
Суворова С. С. - З досвіду викладання курсу за вибором "Основи комп'ютерної графіки" (2010)
Барболіна Т. М. - Розвиток алгоритмічного й операційного мислення у процесі вивчення прикладного програмного забезпечення (2010)
Воробйова Л. Л. - Уроки хімії з інтерактивною дошкою (2010)
Гаврильчук І. Л. - Підготовка педагогів до використання сучасних технічних засобів навчання, Шакотько В. В. (2010)
Кирилюк М. В. - Форум інформатикі в Полтавщини, Терещенко Ю. П. (2010)
Крупіна Л. В. - Профільне навчання в ліцеї-інтернаті при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка, Лисенко Т. І. (2010)
Чайдак О. В. - Linux у школі, Чайдак Л. В. (2010)
Терещенко Ю. П. - Розробка макросів комп'ютерних тестів (2010)
Грицька Т. С. - Етапи формування та види інформаційних компетентностей учнів (2010)
Халецька Л. Л. - Ресурси Інтернету для предметів освітньої галузі "Естетична культура" (2010)
Омельченко Ю. В. - Кабінет іноземної мови нового покоління (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика — фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (2010)
VII Всеукраїнська конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010) (2010)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах" (2010)
Сучасна книжка (2010)
Автори номера (2010)
Титул, Зміст (2010)
Інформатика у школах України: сучасний стан, проблеми, перспективи (Матеріали круглого столу, присвяченого 25 річниці шкільної інформатики) (2010)
Пасіхов Ю. Я. - Програма і підручник не повинні бути орієнтовані на вивчення конкретних додатків (2010)
Ляшенко Б. М. - Проблеми шкільної інформатики та шляхи їх подолання (2010)
Зеленяк О. П. - Користувацький ухил затягнувся недозволено довго (2010)
Співаковський О. В. - Концепція викладання інформатики в школі та педагогічному ВНЗ (2010)
Скляр І. В. - Розвиток алгоритмічного мислення — основна задача курсу інформатики (2010)
Чернікова Л. А. - Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти (2010)
Глинський Я. М. - Апробація програми з інформатики для 9-го класу 12-річної школи (2010)
Казанцева О. П. - Формування інформаційної компетентності учнів 5-6 класів (2010)
Сейдаметова З. С. - Шкільна інформатика: історія, компаративістика і тренди розвитку (2010)
Лисенко Т. І. - Погляд на зміст програми з інформатики профільного рівня (2010)
Білоусова Л. І. - Інформатика в школі: ключові проблеми курсу (2010)
Ребрина В. А. - Олімпіадний рух і предмет інформатика (2010)
Проценко Г. О. - Як навчати та вивчати інформатику в сучасних умовах? (2010)
Раков С. А. - Проблеми інформатичної освіти в Україні (2010)
Шакотько В. В. - Програми профільного навчання фактично ідентичні (2010)
Дмитренко І. І. - У Полтавській області всі навчальні заклади забезпечені навчальнми комп'ютерними комплексами (2010)
Науменко Г. Г. - Настав час перегляду змісту навчання інформатики (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика - фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (продовження) (2010)
Биков В. Ю. - Перший ювілей Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України (2010)
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році (2010)
Проблеми створення електронних навчальних ресурсів для загальноосвітньої школи обговорені на засіданні АПН України (2010)
Комп'ютерний кросворд. Автор Грушко Н. А. (2010)
Привітання (2008)
Уланчук B. C. - Стан та перспективи виробництва товарної риби в спеціалізованих підприємствах Черкащини, Мазур Ю. П. (2008)
Діденко О. В. - Аналіз стану промислового стада плітки (Rutilus rutilus, L.) Кременчуцького водосховища з використанням демографічного підходу, Рудик-Леуська Н. Я. (2008)
Кражан С. А. - Природна кормова база вирощувальних ставів при використанні пивної дробини як органічного добрива, Хижняк М. І., Чужма Н. П., Григоренко Т. В. (2008)
Шерман І. М. - Екологічні аспекти вирощування стерляді в ставах, Ігнатов О. В., Поліщук В. С., Шевченко І. В. (2008)
Чужма Н. П. - Вплив різних видів добрив на формування фітопланктону вирощувальних ставів Поліської кліматичної зони України (2008)
Устич В. І. - Гідробіологічна характеристика ріки Іршави та її приток Закарпатського регіону (2008)
Гринжевський М. В. - Ефективність ставової полікультури, Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2008)
Гринжевський М. В. - Порівняльна ефективність вирощування дво- і триліток коропово-сазанових гібридів, Пшеничний Д. Р., Швець Т. М. (2008)
Бех В. В. - Оцінка імунної відповіді різних ліній коропа, Cyprinus carpio L., після штучного інфікування бактерією Aeromonas hydrophila, Ірназаров І. (2008)
Мрук А. І. - Рибницько-біологічна характеристика райдужної форелі селекційного покоління F2 вирощуваної у ВАТ "Закарпатський рибокомбінат” (2008)
Цап М. М. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у печінці коропа за згодовуванні олій та фузів, Рівіс Й. Ф. (2008)
Бучацький Л. П. - Флуоресцентні характеристики пухлинних препаратів щук Esox lucius, уражених лімфосаркоматозом, Хижняк С. В., Сорокіна Л. В., Залоїло О. В., Войціцький В. М. (2008)
Безусий О. Л. - До проблеми отримання посадкового матеріалу річкових раків, Борбат М. О. (2008)
До 70-річчя С. П. Озінковської (2008)
До 80-річчя В. Ю. Бориса (2008)
Титул, Зміст (2010)
Мадзігон В. М. - Сучасне навчальне середовище і електронна педагогіка, Лапінський В. В. (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика - фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (продовження) (2010)
Алексович В. Ю. - Досвід підвищення ефективності уроку з інформатики (2010)
Присяжнюк Т. А. - Оптимізація розв'язання задач із програмування засобами математики (2010)
Присяжнюк А. В. - Шляхи підвищення ефектівності проведення державної підсумкової атестації з інформатики у 2009-2010 навчальному році (2010)
Громко Г. - Електронні програмні засоби навчання та Wine (2010)
Зозуля С. В. - Дистанційне навчання (2010)
Руденко В. Д. - Технологія створення й використання запитів у середовищі Access 2007 (2010)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором Corel Draw (продовження) (2010)
Лукаш О. В. - Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів під час роботи за комп'ютером, Лукаш І. М., Яковенко Б. В. (2010)
Лунячек В. Е. - Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в контексті глобального розвитку (2010)
Іценко В. В. - Інформаційні технології в практиці роботи районних закладів освіти, Іценко В. О. (2010)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Твердохлїб Я. О., Ягіяєв Ш. I. (2010)
ХХІІІ Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2010)
Автори номера (2010)
Повідомлення, оголошення (2008)
Радько М. М. - Аквакультура Беларуси: потенциальные возможности и стратегия их реализации (2008)
Цьонь Н. І. - Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх пшеничною бардою (2008)
Олексієнко Н. В. - Вміст важких металів у тканинах та органах канального сома, Мельник А. П., Сидоров М. А. (2008)
Діденко О. В. - Сучасний стан запасів плоскирки (Blicca Bjoerkna (L.)) Кременчуцького водосховища (2008)
Кузьменко Ю. Г. - Сучасний стан та деякі аспекти регулювання аматорського рибальства як істотного чинника антропогенного впливу на іхтіофауну внутрішніх водойм України, Спесивий Т. В. (2008)
Спесивий Т. В. - Можливість застосування лускового індексу для визначення тугоростучих форм плітки (Rutilus rutilus L.), Кузьменко Ю. Г. (2008)
Гейна К. М. - Підвищення рибопродуктивності Каховського водосховища шляхом оптимізації видового та кількісного складу споживачів планктону (2008)
Білько В. П. - Ацидофікація прісних вод і роль у цьому вуглекислоти, Кружиліна С. В. (2008)
Ткаченко В. О. - Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України, Ситник Ю. М., Соляник О. В., Салій С. М., Борбат М. О. (2008)
Олійник О. О. - Моніторинг екологічного стану ставків у племінному рибницькому господарстві ВАТ "Сквирарибсільгосп” (2008)
Гринжевський М. В. - Вплив окремих факторів на ріст та якість риби, Пшеничний Д. Р., Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2008)
Марценюк Н. О. - Економічна ефективність вирощування товарної риби у фермерських господарствах Львівської області (2008)
Кончиц В. В. - Первоочередные задачи развития осетроводства в Республике Беларусь (2008)
Кудряшов С. С. - Стимулювання овуляції рослиноїдних риб сучасними препаратами штучного відтворення, Кудряшова М. В. (2008)
Бех В. В. - Схема схрещування та методичні підходи при виведенні нового типу малолускатого коропа української рамчастої породи (2008)
Черепнін В. О. - Терморезистентність помісних та чистопорідних коропів на ранніх етапах онтогенезу, Осіпенко М. І., Борбат М. О. (2008)
Хмельова О. В. - Пошук селективних ДНК-маркерів канального сома, Безкровна Н. І., Сметанін В. Т., Сидоров М. А., Гущак С. В. (2008)
Невесела О. О. - Результати використання препарату "Магрозим” у складі стартового комбікорму для личинок канального сома (2008)
Грициняк І. І. - Активність Т-системи імунітету у дволіток любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм, вирощених за різної щільності посадки (2008)
Цицяло О. Ю. - Цитогенетична характеристика стада коропа господарства "Рудники” ВАТ "Львівський облрибкомбінат” (2008)
Коцюба В. М. - Використання сухих кормосумішей і зеленої маси для годівлі риб у ставах, Горбач М. М., Желтов Ю. О., Олексієнко О. О. (2008)
Борбат М. О. - Перспективи розвитку товарного форелівництва на артезіанській воді в Україні, Безусий О. Л. (2008)
Богерук А. К. - Инновационные факторы — важный инструмент разработки стратегии развития аквакультуры в стране (на примере Российской Федерации) (2008)
Петро Тарасович Галасун (2008)
Василь Гаврилович Томіленко (2008)
Правила для авторів (2008)
Титул, Зміст (2010)
Журавський В. С. - Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій в освіті столиці (2010)
Добровольська О. М. - Навчання за технологією On-line (2010)
Колєнцова О. Г. - Педагогічні інновації у викладанні експериментального курсу "Інформатика. 9 клас" (2010)
Шевченко Т. М. - Створення екзаменаційних та тестових завдань за допомогою програми е-Learning Class V6.0 (2010)
Замаскіна П. І. - Використання сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі гімназії, Чабанна Н. В. (2010)
Шуть Г. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології в школі — перший крок до формування інформаційного суспільства, Зорін В. В. (2010)
Агафонова С. Б. - Матеріали для вивчення теми "Табличний процесор MS Excel", Закомірний І. М. (2010)
Войцеховський М. О. - Робота з обдарованою молоддю в місті Києві (2010)
Григорьев С. Г. - Использование средств информатизации в системе среднего образования Российской Федерации, Гриншкун В. В., Заславская О. Ю. (2010)
Глухов В. О. - Структура забезпечення IT-підготовки студентів в Донбаській національній академії будівництва і архітектури, Грицук Ю. В., Крахін С. В., Назім Я. В. (2010)
Буркіна Н.В. - Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання, Лосєва Н.М. (2010)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Твердохлїб Я. О., Ягіяєв Ш. І. (2010)
Руденко В. Д. - Створення й використання форм у середовищі Access 2007 (2010)
Жугастрова О. В. - Освіта в інформаційоному суспільстві (2010)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні особистісно орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика" (присвячена 25-річниці шкільної інформатики) (2010)
Автори номера (2010)
Бузевич І. Ю. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Каховського водосховища (2008)
Бузевич О. А. - Біологічний стан популяції ляща Київського водосховища в умовах інтенсивного промислового використання (2008)
Діденко О. В. - Моделювання динамики запасів плітки (Rutilus rutilus, L.) Канівського водосховища (2008)
Спесивий Т. В. - Вплив гідрологічних умов на мінливість пластичних ознак плітки (Rutilus rutilus, L.), Кузьменко Ю. Г. (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського