Volkogon A. D. - Long Non-Coding RNA MALAT1 Gene Polymorphism is Associated with Disease-Free Survival in Bladder Cancer Patients, Kolnoguz O. V., Harbuzova V. Yu., Ataman O. V. (2020)
Манецька О. М. - Сітка Кіарі у хворої з аномалією міжпередсердної перегородки та легеневою гіпертензією, Тарченко І. П. (2020)
Badak B. - Giant Relapse Sigmoid Volvulus: Case Report, Aslaner E., Gambarov N. (2020)
Badaoui R. - Primary Aggressive Chondroblastoma of the Tibia: a Case Report and Review of the Literature, Elmaqrout A., Boussaidan M., Mekaoui J., Boukhriss J., Chafry B., Benchaba D., Boussouga M. (2020)
Orishchak D. T. - Lump in the Throat – an Algorithm for the Actions of a Physician, Vasyliuk N. V., Orishchak O. R. (2020)
Voloshynovych M. S. - Clinical Evolution of Spitz Nevi, Rosendahl C., Girnyk G. Y., Tsidylo I. G., Blaha I. O. (2020)
Işık N. A. - Aromatherapy and Quitting Smoking (2020)
Kavyn V. - Abdominal Sepsis. Some Genetic-Molecular Mechanisms of its Occurrence (2020)
Попадинець О. Г. - Родзинка і візитівка кафедри анатомії людини, Юрах О. М., Рожко М. М., Юрах Г. Ю. (2020)
Бабенко А. - Застосування навчально-педагогічних ситуацій у процесі підготовки майбутніх учителів до оцінювання діяльності учнів НУШ із фізичної культури, Стрілець-Бабенко О. (2021)
Візавер В. - Використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі ЗВО під час пандемії (2021)
Востоцька І. - Онлайн ресурси як засоби мотивації студентів до занять фізичним вихованням у системі дистанційного навчання, Головченко О. (2021)
Данілова О. - Особливості сучасної підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму в закладах вищої освіти (2021)
Zelman L. - Peculiarities of professional training of service specialists in technical and vocational education and training institutions, Havryliuk M. (2021)
Корякін О. - Професійна комінукативна компетентність викладача звукорежисури у сучасній вищій школі (2021)
Кудріна О. - Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до розвитку в умовах НУШ інформаційно-цифрової компетентності учнів в контексті шкільної економічної освіти, Шишенко І. (2021)
Кучай Т. - Формування проектної компетентності у майбутніх бакалаврів, Запотічна М., Ієвлєв О., Сулим О., Мукан Н., Кучай О., Біда О. (2021)
Любима А. - Моніторинг креативного та критичного мислення у майбутніх інженерів-програмістів (2021)
Matiychak A. - Enhancing business communication proficiency in physical culture and sports students, Hladkoskok L., Muradkhanian I., Rubanets T. (2021)
Осередчук О. - Моніторингові дослідження якості вищої освіти за допомогою методів фокус-групи, портфоліо, есе (2021)
Rakhno M. - Forming the linguosocial and cultural competence of bachelor students – prospective translators by means of the course comparative lexicology and grammar of Ukrainian and English: experience of using CLIL technologies, Shramko R. (2021)
Романенко Н. - Особливості розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти в сучасних умовах (2021)
Сікорська О. - Дистанційна освіта у закладах вищої медичної освіти України: недоліки та переваги, Орду К. (2021)
Столярчук Г. - Удосконалення методики контролю й оцінювання іншомовної комунікативної компетенції студентів у ЗВО, Кудлай О. (2021)
Tomashevska A. - The experience of teaching English medical terminology in the process of education of foreign students, Rak O., Namestiuk S. (2021)
Шалашна Н. - Народознавство як інтегративна складова змісту викладання історичних дисциплін у вищій школі, Швидкий С., Баклашова Т. (2021)
Шут М. - Науково-дослідницький центр як важливий компонент системи навчання фізики в педагогічних університетах, Благодаренко Л., Січкар Т. (2021)
Хрик В. - Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців лісового господарства (2021)
Ячменик М. - Моніторинг якості організації педагогічної практики в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання, Лянной Ю., Петренко М. (2021)
Огієнко О. - Професійна підготовка вчителів у навчальних закладах США і Канади: тенденції розвитку (2021)
Сбруєва А. - Нова стратегія ЄС у сфері досліджень та інновацій (R&I): змістові пріоритети та підходи до реалізації, Козлов Д., Козлова О., Чистякова І. (2021)
Ящук О. - Кібербезпека: порівняльні аспекти професійної діяльності в контексті підготовки кадрів в Україні й Великій Британії (2021)
Зелінська-Любченко К. - Організація інклюзивної освіти в Україні, Крикуненко Ю. (2021)
Носко Ю. - Теоретико-методичні засади сенсорного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами, Сергієнко Л., Гришко Л., Куртова Г. (2021)
Paladych O. - Development of volunteer movement for people with special educational needs in Ukraine in the XXI century (2021)
Позняк О. - Генезис поняття "інклюзивне освітнє середовище" (2021)
Ашихміна Н. - Упровадження інноваційних технологій у вокальну підготовку майбутніх педагогів у галузі музичної освіти (2021)
Yeremenko O. - Main guidelines of methodological provision for the formation of teenagers’ musical worldview, Dong Hao (2021)
Реброва О. - Підготовка китайських студентів-вокалістів до виконання українського народно-пісенного репертуару як педагогічна проблема, Хуан Юйсі, Калюжна О. (2021)
Liang Zi - Aesthetic culture of basic school students as a subject of scientific-pedagogical research, Boichenko M. (2021)
Лебедєв А. - Системний підхід до оцінювання експлуатаційних якостей сільськогосподарських тракторів, Лебеедєв С., Коробко А. (2022)
Лебедєв А. - Методика випробувань щодо оцінювання експлуатаційних якостей сільськогосподарських тракторів за кодексом 2 ОЕСР, Коробко А. (2022)
Самойленко В. - Тренди законодавчого, нормативно-правового регулювання ЄС стосовно допуску на ринок сільськогосподарських транспортних засобів, Корязук Л. (2022)
Муха В. - Регіональні тренди на ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2022)
Задорожнюк Д. - Метод структурних схем оцінювання безвідмовності гідросистем зернозбиральних комбайнів, Тітова Л. (2022)
Сівак І. - Інженерний менеджмент стану незалежних елементів системотехніки рослинництва (2022)
Тітова Л. - Інформаційно-динамічна модель управління сервісним відновленням працездатності зернозбиральних комбайнів (2022)
Ничай І. - Моделювання процесів технічного контролю зернозбиральних комбайнів мережею паралельно функціювальних ланцюгів масового обслуговування (2022)
Вожегова Р. - Взаємозв’язок між нормалізованим диференційним вегетаційним індексом і зеленим покривом у зернобобових культур, Лиховид П., Лавренко С. (2022)
Новохацький М. - Дослідження ефективності застосування біопрепаратів для вирощування пшениці озимої, Майданович Н. (2022)
Кравчук В. - Потокове визначення щільності грунту: стан і прогноз досліджень, Сінченко В., Іванюта М., Шустік Л. (2022)
Шустік Л. - Вплив способів сівби на розвиток рослин та продуктивність посівів соняшнику в умовах лісостепу України, Погорілий В., Сидоренко С., Степченко С., Гайдай Т., Лень О., Клочай О. (2022)
Панченко Т. - Ефективність застосування складного мінерального добрива любофос на посівах люцерни сорту зайкевича в умовах центрального лісостепу України, Новохацький М., Лозінський М., Федорук Ю., Горновська С., Устинова Г. (2022)
Бова Д. - Вплив колісних рушіїв посівного агрегата на врожайність зерна кукурудзи, Думич В. (2022)
Бова Д. - Ефективність позакореневого підживлення та захисту кукурудзи у західному регіоні України, Думич В. (2022)
Новохацький М. - Дослідження якості сушіння зерна кукурудзи сушаркою моделі Stela Agrodry MDB-XN 4/15-SU в жорсткому режимі, Занько М., Шустік Л., Гайдай Т. (2022)
Ткачук О. - Насіннєва продуктивність та екологічна стійкість сортів горошку посівного, Вергеліс В. (2022)
Халін С. - До питання біологічного захисту свиней, безпеки свиноферм та охорони довкілля, Смоляр В. (2022)
Халін С. - Огляд та систематизація факторів, які впливають на якість продукції свинарства, Пшеняк П., Смоляр В. (2022)
Халін С. - Модернізація малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції, Бабинець Т., Смоляр В. (2022)
Халін С. - Актуальність використання міскантусу як біомаси для спалювання в твердопаливних котлах, Смоляр В., Ковтун О. (2022)
Правдива Л. - Енергетична продуктивність сорго зернового та соризу залежно від строків сівби насіння (2022)
Вихідні відомості (2022)
Звягинцева Т. Д. - Биллиарный панкреатит: причины развития и подходы к лечению, Гаманенко Я. К. (2020)
Ковалёва О. Н. - Этические и психологические аспекты взаимоотношения "врач-пациент" (2020)
Завальная Е. П. - Миастения: клиника, диагностика, лечение, Тондий О. Л., Флорикян В. А. (2020)
Опарин А. А. - Медицинские факультеты университетов Нового Времени (2020)
Корж А. Н. - Адипокины и сердечно-сосудистые заболевания: клиническое и терапевтическое значение, Филенко Я. Н. (2020)
Пашаев Д. Н. - Преимущества применения неинвазивной вентиляции при лечении острой дыхательной недостаточности при COVID-19, Насибова Э. М. (2020)
Бабінець Л. С. - Алгоритм ведення пацієнта з депресією у первинній медичній практиці (за досвідом Словенії та Хорватії) (2020)
Краснокутский С. В. - Как правильно оценивать результаты диагностических тестов?, Корж А. Н. (2020)
Васильев К. К. - Памятники прошедшим эпидемиям (2020)
Гончаров В. Е. - Влияние семьи на развитие болезни, Козидубова В. М., Долуда С. М., Барычева Э. Н., Гурницкий А. В. (2020)
Журавльова Л. В. - Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу, Філоненко М. В. (2020)
Губина Г. Л. - Сегментарные вегетативные нарушения (2020)
Сирова Г. О. - Становлення кафедри хімії у Харківському медичному університеті у післяреволюційний період, Завада О. О. (2020)
Аббасалиева K. T. - Связь между сопутствующими состояниями и смертностью пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии при тяжелых обострениях хронической обструктивной болезни легких, Мамедов Дж. Т., Исмаилзаде Д. М., Садыгова Г. Б. (2020)
Перцева Ж. Н. - Женщины в жизни И. И. Мечникова (2020)
Милославський Д. К. - Пробіотики: від Іллі Мечникова до сьогодення (до 175-річчя від народження І.І. Мечникова (2020)
Гамалія К. М. - Амбівалентний характер медицини давньої Месопотамії (2020)
Гамалія В. М. - Описи чуми у художніх творах античності та Середньовіччя, Руда С. П. (2020)
Сорочан С. Б. - Клиническая медицина в Византии (2020)
Хильмончик Н. Е. - Химиотерапевтические противоопухолевые лекарственные препараты. История лечения злокачественных новообразований лимфоидной ткани, Мосин О. В., Жигимонт А. В., Верховодко А. И. (2020)
Корж А. Н. - Клинико-патогенетическое обоснование профилактики и лечения ожирения (2020)
Семидоцкая Ж. Д. - Семейный врач и нефрология: коротко о главном, Чернякова И. А., Авдеева Е. В. (2020)
Ніколенко О. Є. - Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ (2020)
Банк тестів (2020)
Адамчук А. А. - Обґрунтування схеми розвантаження автосамоскидів із наскрізним проїздом з метою землезбереження на глибоких кар’єрах, Шустов О. О. (2021)
Куваєв В. М. - Гідравлічна класифікація в спіральних класифікаторах. Частина 2. Методика розрахунку технологічних показників зливу спірального класифікатора, Младецький І. К., Куваєв М. В., Березняк О. О. (2021)
Медведєва О. О. - Розробка технологій гідромеханізації для продовження терміну експлуатації сховищ відходів збагачення, Блюсс Б. О., Медяник В. Ю., Татарко Л. Г. (2021)
Руднєв Є. С. - Марка вугілля – як показник метаморфізму та небезпечних властивостей шахтопластів, Гальченко В. А., Філатьєва Е. М., Антощенко М. І. (2021)
Руднєв Є. С. - Елементний вміст водню і прогноз небезпечних властивостей вугільних шахтопластів, Гальченко В. А., Філатьєва Е. М., Антощенко М. І. (2021)
Кравченко Ю. Г. - Розподіл напружень на задній поверхні зносу леза при різанні, Пацера С. Т. (2021)
Щербина Є. Ю. - Критерії стійкості ріжучого інструменту для високошвидкісної обробки, Дербаба В. А., Козечко В. А. (2021)
Іванова Г. П. - Перспективи використання металізованих окатків в якості заповнювача для важких бетонів, Жабчик К. С. (2021)
Лаухін Д. В. - Раціоналізація суміщення окремих виробничих процесів як фактор скорочення тривалості реалізації інноваційних будівельних проєктів, Заяць Є. І., Дадіверіна Л. М., Бекетов О. В. (2021)
Налисько М. М. - Управління поширенням ударними повітряними хвилями у підземних спорудах, Бєліков А. С., Маладика Л. В., Барташевська Л. І. (2021)
Баранов П. М. - Критерії оцінки якості бурштину на основі принципу порівняння зі споживчими властивостями, Сливна О. В., Шевченко С. В., Кірін Р. С. (2021)
Павличенко А. В. - Основи організації системи гідравлічного очищення свердловин, Ігнатов А. О., Коровяка Є. А., Барташевський С. Є., Коротка І. Ю., Мекшун М. Р. (2021)
Ширін Л. Н. - Особливості моніторингу та пітримки технічного стану шахтних дегазаційних газопроводів в умовах інтенсифікації гірничих робіт, Барташевський С. Є., Єгорченко Р. Р. (2021)
Малієнко А. В. - Енергоефективна структура та апаратне забезпечення підсистеми управління ковшового екскаватора та системи управління гідравлікою, Дяченко Г. Г., Луценко І. М., Федоряченко С. О., Зіборов К. А., Кошеленко Є. В. (2021)
Ужеловський А. В. - Імітаційна модель пристрою для автоматичної оптимізації орієнтації в просторі сонячної батареї, Ужеловський В. О., Ткачов В. С., Кравець Г. В. (2021)
Baran D. - Some Landmarks in the Romanian history of medicine (2021)
Корж А. Н. - Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19 (2021)
Звягінцева Т. Д. - Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб, Гаманенко Я. К. (2021)
Журавльова Л. В. - Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті, Сокольнікова Н. В., Рогачова Т. А. (2021)
Мазур И. П. - История медицины Украины периода мезолита: климатические и социальнорелигиозные истоки развития эмпирической медицины (2021)
Ніколенко Є. Я. - Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, Вовк К. В., Павлова О. Л., Салун О. О. (2021)
Пасиешвили Л. М. - Антиоксидантная система в норме и при патологии, Железнякова Н. М., Пасиешвили Т. М. (2021)
Робак І. Ю. - Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору (2021)
Полухов Р. Ш. - Наш успех при лечении ОДН у больных с короновирусом с помощью неинвазивной вентиляции легких, Насибова Э. М., Полухова А. Е., Рустамханлы А. М., Султанова М. Ю., Насибов Ф. Г. (2021)
Doluda S. M. - Disturbance of compliance in patients with paranoid schizophrenia in the process of neuroleptic treatment, Kozidubova V. M., Vakulenko A. V., Goncharov V. E., Barycheva E. N., Gurnytskiy A. V. (2021)
Опарин А. А. - Санитарно-эпидемиологическое портрет Средневекового города (2021)
Mukhtarov E. - Effectiveness of interferon therapy in time of in-situ primary renal cell carcinoma: first results (2021)
Бобина И. В. - Владимир Викторович Бобин: ученый — анатом, педагог, представитель врачебной династии, Кравцова В. И. (2021)
Ніколенко О. Є - Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу, Павлов С. Б., Корж О. М. (2021)
Талыблы А. А. - Выраженность клинических проявлений и значение витамина Д в развитии синдрома гиперандрогении в периоде полового созревания, Алиева Э. М., Гурбанова Ф. А., Мустафаева И. Р., Исмайлова А. Дж., Амирасланова Ш. З. (2021)
Демочко Г. Л. - Д. К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН, Чернуха О. В. (2021)
Пильов Д. І. - Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози (2021)
Звягінцева Т. Д. - Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника: поточні ідеї і майбутні досягнення, Ярошенко А. В. (2021)
Бринза М. С. - Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги, Уварова К. Г. (2021)
Гаджибабирова Л. М. - Оптимизация диагностики доклинической дисфункции почек при артериальной гипертензии и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2021)
Вьюн Т. И. - Проблема остеопороза в общеврачебной практике: распространенность, факторы риска, генетические предикторы. Роль хронического панкреатита и гипертонической болезни в формирование вторичного остеопороза, Вьюн С. В., Андруша А. Б., Марченко А. С. (2021)
Oparin O. A. - Features of the clinical course and motorsecretory disorders in gastroesophageal reflux disease in overweight patients, Maliar O. M., Fedchenko Yu. G. (2021)
Константин Константинович Васильев (К 70-летию со дня рождения) (2021)
Нечаїв C. - Академік НАМНУ Л. А. Пиріг І ВУЛТ (2021)
Банк тестів (2021)
Бондаренко В. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку водневої енергетики, Ковалевська І. А., Малашкевич Д. С., Сушкова В. В. (2022)
Inkin О. - Estimation of parameters of gas storage operation in inhomogeneous aquifers, Dereviahina N., Volk P., Hriplivec Yu. (2022)
Ковбик К. М. - Визначення виходу фракційного матеріалу при руйнуванні мартитових руд струменями води в залежності від напряму їх зрізання (2022)
Кононенко М. М. - Чисельне моделювання лінії найменшого опору при підриванні зарядів, Хоменко О. Є., Косенко А. В. (2022)
Семененко Є. В. - Обґрунтування верхньої межі утворення укосу при намиві ярусів хвостосховища, Медведєва О. О., Медяник В. Ю., Івлев А. С., Блюсс Б. О. (2022)
Руднєв Є. С. - Вплив вмісту кисню на прояв небезпечних властивостей вугільних шахтопластів, Антощенко М. І., Філатьєва Е. М., Філатьєв М. В. (2022)
Собко Б. Ю. - Визначення напряму розвитку фронту гірничих робіт при відпрацюванні пересіченої балками поверхні кар’єрного поля, Ложніков О. В. (2022)
Фальштинський В. С. - Аспекти впровадження акумулюючих енергосистем у техногеному просторі вугільних шахт, Саїк П. Б., Дичковський Р. О., Лозинський В. Г., Демидов М. С. (2022)
Черняков В. П. - Методика визначення фактичних параметрів кутів повороту стріли драглайну ЕШ 10/70 в умовах нової схеми відпрацювання кар’єрів вогнетривких глин ПрАТ "Веско", Жмура Д. С., Пчолкін Г. Д., Чебанов М. О. (2022)
Чоботько І. І. - Дослідження обробки розчинами натрієвої групи палаючих відходів вуглевидобутку на взаємодію з навколишнім середовищем (2022)
Тимощук В. І. - Комплексна оцінка стану гідротехнічних споруд Ладижинської ТЕС у зв’язку з їх рекострукцією, Шерстюк Є. А. (2022)
Баранов П. М. - Експертна оцінка великих партій бурштину, Сливна О. В., Жук Б. М. (2022)
Лукінов В. В. - Геологічні особливості газоконденсатних родовищ з додатковим приростом запасів газу, Безручко К. А., Каргаполов А. А., Гладка М. О., Богомаз В. А. (2022)
Савчук В. С. - Петрографічні і хіміко-технологічні особливості вугільних пластів нижнього карбону світи С1 2 кальміуської брили, Приходченко В. Ф., Дементьєва Є. В., Приходченко Д. В. (2022)
Богданов О. О. - Дослідження закономірностей процесів формування поверхневого шару при електроіскровому легуванні, Козечко В. А. (2022)
Бубліков А. В. - Модифікований алгоритм автоматичного керування видобувним комбайном за навантаженням двигуна приводу різання, Шевченко В. І., Надточий В. В., Яцюк Д. С., Прядко Н. С. (2022)
Ярошенко Я. В. - Огляд стану електроенергетики України, Бобров О. В., Ципленков Д. В. (2022)
Ігнатов А. О. - Вивчення можливостей застосування ударних імпульсів при спорудженні свердловин, Аскеров І. К. (2022)
Ігнатов А. О. - Розробка методичних та конструктивних основ буріння свердловин із застосуванням нових типів доліт, Ратов Б. Т., Ткаченко Я. С., Шипунов С. О., Ветошка С. І. (2022)
Kamyshatskyi O. - On the issue concerning improvement of a mud preparation technology at the expense of hydrodynamic cavitation, Koroviaka Ye., Rastsvietaiev V., Yavorska V., Dmytruk O., Kaliuzhna T. (2022)
Ширін Л. Н. - Моніторинг та оперативний контроль утворення газових гідратів у дегазаційних газопроводах, Єгорченко Р. Р., Таран В. О. (2022)
Біляєв М. М. - Математичне моделювання забруднення повітря в робочому приміщенні, Берлов О. В., Козачина В. А., Цуркан В. В. (2022)
Кочмар І. М. - Поширення окремих важких металів у породах терикона центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Карабин В. В. (2022)
Криховець О. В. - Дослідження поверхневих властивостей біодеградуючих плівок на основі полівінілового спирту, Слободяник В. Г. (2022)
Данченко Ю. М. - Підвищення ефективності електрокоагуляційної очистки стічних вод молокозаводів шляхом додавання лугу, Макаров Є. О., Андронов В. А., Мірус О. Л. (2022)
Тацій Р. М. - Дослідження процесу охолодження багатошарової суцільної сферичної конструкції, Лин А. С., Пазен О. Ю., Бережанський Т. Г. (2022)
Кузьменко Е. Д. - Дослідження стану дамби дністра електричними та електромагнітними методами (район с. Побережжя Івано-Франківської області), Мандрик О. М., Михайлюк Р. Й. (2022)
Гащук Л. П. - Регуляризація і типізація паливних характеристик автомобільного двигуна внутрішнього згоряння, Гащук П. М. (2022)
Нємий С. В. - Захист електричної мережі автомобілів від дії підвищеної температури (2022)
Ковальчук О. І. - Моделі життєвого циклу розвитку проєктних команд в системі цивільного захисту, Зачко О. Б. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2021)
Карпенко О. В. - Вибір оптимальної антигіпертензивної терапії (2021)
Біловол О. М. - Щодо питання про ведення літнього пацієнта з фібриляцією передсердь, Князькова І. І. (2021)
Застосування препаратів калію та магнію при серцево-судинних захворюваннях (2021)
Лазарєв П. О. - Симпатометаболічний профіль фіксованої комбінації лерканідипіну з еналаприлом у терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що страждають ожирінням (огляд дослідження) (2021)
Журавльова Л. В. - Роль інсуліноподібного фактора росту 1 у прогнозуванні метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією, Пивоваров О. В. (2021)
Почепцова О. Г. - Діагностика та фармакологічне лікування хронічної серцевої недостатності відповідно до рекомендацій ESC 2021, Кузнецов І. В., Бязрова В. В. (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Гусарчук Т. - Духовний концерт "Гласом моїм" у контексті проблеми авторської атрибуції, Руденко Л. (2022)
Мимрик М. - Темброво-виражальні засоби сучасного саксофонного виконавства (2022)
На С. - Реалізація виконавсько-технічних умінь вокаліста як основа прояву його артистизму в процесі сценічної діяльності (2022)
Андрущенко Т. - Культурологічний дискурс у формуванні духовно-естетичної культури, Сапіга О. (2022)
Кірдеєва М. - Семантика монохромності репродукції картини А. Бекліна "Острів мертвих" та її вплив на створення одноіменної симфонічної поеми С. Рахманінова (2022)
Кан Ї. - Музично-просвітницька діяльність Жана Ремюза в контексті формування європейських оркестрових традицій у Шанхаї (2022)
Касьянова О. - Пластичне вирішення образу головної героїні в опері Ж. Бізе "Кармен" (2022)
Воробйов С. - Втілення мистецького проєкту "Майська ніч" за твором М. Лисенка у авторському режисерському моделюванні (2022)
Співаковський О. - Режисерське втілення опери Бели Бартока "Замок герцога Синя борода": композиційно-сценічний аспект (2022)
Шевельова О. - Реалізація сучасного дитячого мюзиклу О. Спіліоті "Жаба Маша" в контексті субкультури молодого покоління (2022)
Для нотаток (2022)
Вихідні відомості (2022)
Кривий С. Л. - Симетрична система обміну інформацією на основі ізоморфізму кілець, Опанасенко В. М., Гріненко О. О., Нортман Ю. О. (2022)
Мороховець М. К. - Застосування та розроблення засобів лінгвістичного програмного забезпечення для аналізу та перетворення текстів вимог до програмних систем, Щоголева Н. М. (2022)
Кузнєцов М. Ю. - Порівняльний аналіз двох модифікованих методів прискореного моделювання ймовірності відмови системи рангової структури, Кузнєцов І. М., Шумська А. А. (2022)
Zrazhevsky G. - Developing a model for modulating mirror fixed on active supports. Deterministic problem, Zrazhevska V., Golodnikov О. (2022)
Атоєв К. Л. - Застосування робастних методів оцінювання параметрів розподілів з апріорно заданими обмеженнями на параметри в економіці та техніці, Кнопов П. С. (2022)
Лебєдєва Т. Т. - Стійкість і регуляризація векторних задач оптимізації за можливих збурень критеріїв, Семенова Н. В., Сергієнко Т. І. (2022)
Єфименко Т. І. - Модель регулювання відтворювального процесу економіки, Дунаєв Б. Б., Любіч О. О. (2022)
Семенов В. В. - Збіжність методу операторної екстраполяції для варіаційних нерівностей в Банахових просторах, Денисов С. В., Сандраков Г. В., Харьков О. С. (2022)
Єлейко Я. І. - Суміш розподілів на основі ланцюга Маркова, Ярова O. A. (2022)
Самохвалов Ю. Я. - Розвиток методу аналізу ієрархій в умовах колективного прийняття рішень на основі агрегованих матриць парних порівнянь (2022)
Doroshenko I. - Mathematical models of modes in ecological systems, Knopov O., Vovk L. (2022)
Воронін А. М. - Компроміс і консенсус у багатокритеріальних задачах, Савченко А. С. (2022)
Петрик М. Р. - Високопродуктивні методи моделювання адсорбції зі зворотними зв’язками в неоднорідних багатокомпонентних нанопористих середовищах, Бойко І. В., Хіміч О. М., Петрик О. Ю. (2022)
Львов М. С. - Диз’юнктивні базиси прикладних алгебр множин та їхнє використання в задачах комбінаторної геометрії (2022)
Бєлоха Г. С. - Аналіз обмінних процесів для оптимізації техніко-економічних показників систем Microgrid, Денисюк С. П., Хиленко В. В. (2022)
Онуфрієнко Д. М. - Безпороговий метод дискретної вейвлет-фільтрації зображень, Тараненко Ю. К. (2022)
Комаров В. С. - Методичний підхід до ідентифікації об’єктів моніторингу, Ільяшов О. А., Олексіюк В. В. (2022)
Tyshchuk O. V. - A linear system output transformation for sparse approximation, Desiateryk O. O., Volkov O. E., Revunova E. G., Rachkovskij D. A. (2022)
2021 Методичні рекомендації Європейського Товариства Кардіологів з профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина 2 (2021)
Бенца Т. М. - Ураження печінки при COVID-19 (2021)
Сабадишин Р. О. - Дискусійні питання патогенезу атеросклерозу судин (2021)
Бабінець Л. С. - Ефективність лікарського препарату Меркурід при лікуванні ускладнень COVID-19, Величко Л. М., Коновалова Н. В. (2021)
Сабадаш В. Є. - Удосконалення лікування хворих на остеопороз в амбулаторно-поліклінічних умовах, Новицька А. В., Корост Я. В., Лук’янець Є. Ю., Сірик В. О., Пехенько В. С. (2021)
Жадан А. В. - Огляд рекомендацій з питань спортивної кардіології та фізичних навантажень у пацієнтів із кардіоваскулярною патологією. Частина друга, Радченко О. В. (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Поточна хвиля коронавірусу в Україні попередньо триватиме до січня наступного року (2021)
Антимонопольний комітет України не підтримує здійснення дистанційної торгівлі ліками за територіальним принципом (2021)
Як Комітет Верховної Ради України та керівництво Національної служби здоров’я України працюватимуть над удосконаленням надання медичної допомоги пацієнтам (2021)
Коханик І. - Від упорядників, Тукова І. (2021)
Жарков О. М. - Техніка композиції як мовний механізм: від правил до звучання (2021)
Запєвалова Л. Г. - Незавершений твір як естетико-музичний феномен: про взаємозв"язок жанру, форми і техніки композиції (2021)
Жаркова В. Б. - Метафізика історії музики в науковому просторі: виклики часу (2021)
Салинас М. - Семіологічна інтерпертація феномена електроакустичної музики (2021)
Тукова І. Г. - Сонорика як техніка композиції: досвід критичного аналізу (2021)
Тихомирова А. А. - Структурно-синтаксична організація тематизму і техніки композиції: аспекти взаємодії (2021)
Іванова І. С. - Концепція мовної структури як сонова методики аналізу вокального твору (2021)
Щетинський О. С. - Запозичене й оригінальне в Тріо Леоніда Грабовського (2021)
Вишинський В. В. - Композиторська техніка як інструмент політичного висловлювання у творчості Луї Андріссена (2021)
Годземба-Тритек Ш. - Символіка каравацького хреста у творі "Crux Christi Salva Nos" Шимона Годземби-Тритека (2021)
Півторацька Л. М. - Вербально-текстова поліфонічна техніка в українській хоровій музиці (на прикладі творів на слова Тараса Шевченка) (2021)
Філатова Т. В. - Чилійська гітарна музика: сучасні реконструкції жанрових традицій (2021)
Гоменюк С. Г. - Особливості каденцій у вокально-хоровій музиці XVI століття (на прикладі мотетів Джованні Палестрини) (2021)
Савон Д. І. - Виконавський склад мотетів Йоганна Себастьяна Баха: гіпотези і дискусії (2021)
Антонова О. Г. - Невідомими маршрутами по знайомих територіях (Корчова О. О. Музичний модернізм як terra cognita. Київ: Муз. Україна, 2020. 490 с.) (2021)
Філатова Т. В. - Музика і природознавство у світлі наукових аналогій (Тукова І. Г. Музика і природознавство. Взаємодія світів в умонастроях епох (XVII-початок ХХІ століть) Харків: Акта, 2021. 456 с.) (2021)
Вихідні відомості (2021)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2022)
Бурчинский С. Г. - Ангиопротекция и нейропротекция: ключевые задачи фармакотерапии хронической ишемии головного мозга, Бачинская Н. Ю., Тихоненко О. А. (2022)
Барна О. М. - Тривожні розлади як новий виклик сучасному суспільству, Аліфер О. О. (2022)
Бездетко Н. В. - Лінезолід: перспективи застосування в антибіотикотерапії, Міщенко О. Я. (2022)
Барна О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії – сучасний підхід з погляду прихильності пацієнта (2022)
Жадан А. В. - Огляд рекомендацій Європейського товариства кардіологів з питань ведення пацієнтів із клапанними вадами серця (2022)
Тестові питання для самоконтролю (2022)
МОЗ змінило схеми вакцинації проти COVID-19 та дозволило бустерну дозу вакцини (2022)
Через "Дію" можна буде стати донором (2022)
Комітет з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації підбив підсумки минулого року (2022)
Відкриття регулювання рівня глюкози в крові незалежно від інсуліну — шлях до нових методів лікування хворих на цукровий діабет (2022)
Сторінка Міністерства аграрної політики та продовольства України (2022)
Призначення виконувача обов’язків директора УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Халіна Станіслава Васильовича (2022)
Халін С. - Весняні польові роботи в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та їхні перші результати (2022)
Войновський В. - Новинки дискових борін від вітчизняних та іноземних виробників сільськогосподарської техніки, Любченко С., Муха В. (2022)
Погорілий В. - Європейські вимоги до дрейфу пилу протруйника, оцінка ризиків та результати випробувань, Мерзлюк В., Калмишева Л., Козярук Л. (2022)
Легкодух І. - Дослідження ефективності роботи сівалки універсальної пневматичної "Vega-8" з електроприводом висівних апаратів (результати випробувань), Демидов С., Легкодух Н., Стародубцева М. (2022)
Афанасьєва С. - Перспективи впровадження оновлених європейських норм щодо гальмівних систем сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів (2022)
Новохацький М. - Прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2022 році, Майданович Н. (2022)
Самойленко В. - Сільськогосподарські причіпні машини – R чи S, Козярук Л. (2022)
Халін С. - Знову про своєрідність біологічних та господарсько-корисних властивостей свиней, Смоляр В. (2022)
Сидоренко В. - Обладнання та технології для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами (2022)
Литовченко О. - Новинки сільськогосподарської техніки на Міжнародній виставці "АгроВесна. Зернові технології 2022" (2022)
Тягові випробування. Борона GiaRDino (2022)
Якість сівби насіння соняшнику. Сівалка Claydon Hybrid T6 (2022)
Галицька О. Б. - Лінгвальні та методичні особливості навчання індивідуального читання студентів (2021)
Дудок А. Р. - Синонімічно-антонімічна парадигма префіксальних дієслів сучасної англійської мови (2021)
Storchak O. - Strategies of conveying English anthroponyms in Ukrainian (2021)
Бєлих О. М. - Лінгвостилістичні характеристики інтернет-коментарів німецькомовних науково-популярних блогів, Зубач О. А. (2021)
Денисевич О. В. - Стереотипність реакцій в асоціативних полях слів-стимулів рекламної лексики (2021)
Звонко Г. О. - Зооморфна та вегетативна моделі реалізації образних ознак концепту перетворення в українській мові (2021)
Марченко В. В. - Прагматичний потенціал англомовних TED-лекцій на екологічну тематику та особливості його відтворення українською мовою, Лоп’янецька Р. О. (2021)
Одарчук Н. А. - Невербальна комунікація у православній церкві в нових реаліях, Мірончук Т. А. (2021)
Стасів М. В. - Прагматика з’ясувального висловлення-експресиву з опоровим предикатом розумової діяльності людини в англійській мові (2021)
Дудок Х. Р. - Структурно-семантичні характеристики англійських термінів мобільного зв’язку (2021)
Ісаєва Н. С. - До проблеми виділення базової лексики китайськомовного педагогічного дискурсу: аналітичний огляд наукових праць, Ситник І. В. (2021)
Kozlovska G. - The place of the category of informativeness in the system of text categories (2021)
Макарук Л. Л. - Візуальні засоби репрезентації проксемічних обмежень в англомовних інфографічних текстах присвячених COVID-19 (2021)
Підкуймуха Л. М. - Habemus papam: рецепція приїзду в Україну Папи Римського Івана Павла ІІ у засобах масової інформації (2021)
Тараненко Л. І. - Феномен пандемічної лексики: особливості творення короналогізмів та їх перекладу на українську мову, Лазарєва М. О. (2021)
Фелоненко М. С. - Лінгвальні та соціолінгвальні аспекти появи нових слів, пов’язаних із світовою пандемією COVID-19 (2021)
Щепка О. А. - Об’єктивація концепту "патріотизм" в українських поетичних творах початку XXI століття (2021)
Амічба Д. П. - Класифікуюча категорія роду в українській та інших різносистемних мовах: до проблеми навчання мовам студентів-іноземців, Клименко Т. А., Шкурко О. В. (2021)
Гумовська І. М. - Особливості семантики та переклад юридичних термінів в економічній літературі різних жанрів (2021)
Гурбанська С. О. - Лінгвокультурологічний аспект досліджень семантичної структури стійких висловлювань з антропонімічними компонентами (2021)
Гуцуляк Т. Є. - Словотвірне значення "подібності”: принципи встановлення і фіксування в словникових дефініціях (2021)
Круглій О. Р. - Основні особливості перекладу термінів із англійської мови на українську (на прикладі галузі атомної енергетики), Черняк О. П. (2021)
Кочерга С. О. - Леся Українка і Михайло Кривинюк: острозький контекст (2021)
Лозицька М. П. - Специфіка літератури та культури памʼяті в романі Уве Тімма "На прикладі мого брата", Семенюк Т. П. (2021)
Мисик О. А. - Тропи осі псевдототожності в поетиці І. Калинця в аспекті об’єктивації обрядово-міфологічного етнокультурного коду (2021)
Моторний А. В. - Чеський письменник Алексей Плудек у листах до українського богеміста Володимира Моторного (2021)
Моторний О. А. - Метафізичні та релігійні мотиви творчості Павла Петра (2021)
Приймак Д. В. - Проблема передачі мовного коду автора та особливості його перекладу, Глінка Н. В. (2021)
Семенюк Л. С. - Історіософія козацької України у драматичних жанрових формах XVIII ст. (2021)
Бондарчук О. Ю. - Переклад як трансфер культури (художній, науково-технічний та медіа-дискурс), Лисецька Н. Г., Пасик Л. А. (2021)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Відмінності в мовленнєвій поведінці американців й українців, Коляда Е. К. (2021)
Гурбанська С. О. - Національно-мовна картина світу: тріада мова – культура – людина (2021)
Бевзо Г. А. - Теоретико-практичні аспекти міжкультурної комунікації у викладанні української мови як іноземної (2021)
Козак А. В. - Міжкультурна комунікація у вивченні німецької мови, Близнюк Л. М. (2021)
Крічкер О. Ю. - Сучасні підходи та інноваційні технології формування англомовної комунікативної компетентності в процесі дистанційного навчання студентів технічних ЗВО, Єремеєва Н. Ф. (2021)
Лобачова І. М. - Комунікативна спрямованість слів іншомовного походження в мовленні сучасної молоді (2021)
Stepanechko O. - Significant aspects of constructive intercultural communication (2021)
Afanasieva L. - Gute fremdsprachenkenntnisse als mittel zur allgemeinen und beruflichen bildung, Smyrnova M. (2021)
Volkova L. - Communicative aspect of foreign language learning process (2021)
Волощук І. П. - Лінгво-риторичні засоби комунікативної особистості: прагматичний та перекладацький аспекти, Белошицька А. Є. (2021)
Rybina N. - Elements of teaching intercultural communication at the English classes for future interpreters, Koshil N., Hyryla O. (2021)
Юдіна О. В. - Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованої міжкультурної комунікації, Вязова Р. В., Компанієць Л. Г. (2021)
Берднік І. В. - Міжнародні засади кримінально-правового захисту об’єктів інтелектуальної власності (2022)
Остапчук Л. Г. - Військові та воєнні злочини у вітчизняному і міжнародному законодавствах, Кузьменко Т. В. (2022)
Мицька О. І. - Шляхи вдосконалення штрафу як виду покарання yеповнолітніх у кримінальному праві України (2022)
Боднар І. В. - Сучасні підходи в класифікації засуджених з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки, Шеремета О. П., Леоненко О. О. (2022)
Бруневич В. М. - Міжнародні стандарти в галузі виконання покарань: проблеми реалізації в Україні, Ковальська П. Г., Кеменяш А. А. (2022)
Кубрак Р. М. - Застосування заходів примусу персоналом установ виконання покарань: необхідна складова професійної діяльності чи застарілий рудимент, Сегеда В. М. (2022)
Матвійчук В. П. - Умови результативного використання кінологічних команд, Бартєнєва Л. С., Доменюк А. М. (2022)
Ребкало М. М. - Правова культура пенітенціарного персоналу: сучасний стан та проблеми (2022)
Андрущенко Т. С. - Юридична природа виконавчого напису нотаріуса та його місце в системі нотаріальних проваджень, Салай М. Г. (2022)
Олійник В. С. - Реформування судової влади в Україні: проблеми та перспективи (2022)
Балло Я. В. - Аналіз та систематизація типів фасадних систем будівель як передумова удосконалення протипожежних заходів, Яковчук Р. С., Ніжник В. В., Кагітін О. І. (2022)
Вовк С. Я. - Дослідження вогнезахисних покриттів для дерев’яних конструкцій на основі силікату натрію, Пазен О.Ю., Придатко В. В., Ференц Н. О. (2022)
Войтович Д. П. - Необхідність удосконалення методик вогневих випробувань вогнегасних порошків для гасіння металів, Сукач Р. Ю. (2022)
Гаврилюк А. Ф. - Аналіз пожежної небезпеки електромобілів за термічною стабільністю силової літієвої акумуляторної батареї, Кушнір А. П. (2022)
Гащук Л. П. - Енергоощадні аспекти застосування cruise-керування автомобільною аварійно-рятувальною технікою, Гащук П. М., Домінік А. М., Сичевський М. І. (2022)
Карвацька М. Я. - Вогнегасні випробування концентрованого водного розчину ферум(ІІІ) сульфату, Пастухов П. В., Петровський В. Л., Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2022)
Панчишин Ю. І. - Вплив оперативної перевірки на готовність ланки газодимозахисної служби до дій за призначенням, Лазаренко О. В., Лущ В. І., Лин А. С. (2022)
Пелешко М. З. - Проблеми інклюзивності будівель та споруд в контексті безпечної евакуації, Башинський О. І., Бережанський Т. Г. (2022)
Скоробагатько Т. М. - Розроблення проекту національного стандарту про поводження з піноутворювачами для гасіння пожеж, Боровиков В. О., Слуцька О. М., Войтович Д. П. (2022)
Сукач Р. Ю. - Створення загороджувальних смуг вогнегасними пінами підвищеної стійкості для запобігання поширенню трав’яних пожеж, Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б., Войтович Д. П. (2022)
Товарянський В. І. - Дослідження температур в середовищі горіння експериментальної швейно-виробничої ділянки, Адольф І. І. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Бондар Т. - Формування толерантності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти в полікультурному регіоні: теоретичні основи (2021)
Бобровицька С. - Педагогічна майстерність вчителя початкових класів, Кісіль Д., Ласточкіна О. (2021)
Кашина Г. - Трансформація моделі педагогічного дизайну в e-learning у системі неперервної педагогічної освіти (2021)
Кудріна О. - До проблеми реформування професійної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти: упровадження веб-технологій в освітній процес ЗВО, Шишенко І. (2021)
Коростель П. - Розвиток просторового мислення майбутніх педагогів професійного навчання засобами комп'ютерної графіки (2021)
Курок Р. - Концепція розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Myronyuk I. - On the issue of methodological and pedagogical basis of teaching public health masters the subject "Organization and presentation of scientific research”, Holonič J., Vančová A., Bilak-Lukianchuk V., Zaviš M., Slabkyi G. (2021)
Поліщук А. - Педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при іншомовній підготовці агроінженерів (2021)
Попович О. - Підготовка майбутніх вихователів до створення умов взаємодії з батьками дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти, Іванова В. (2021)
Хрик В. - Вибір методологічних підходів до підготовки майбутніх фахівців лісового господарства (2021)
Чернякова Ж. - Змістова характеристика інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя Нової української школи (2021)
Давидова Н. - Розвиток рухових якостей дітей на початковому етапі тренування засобами настільного тенісу, Пономаренко О., Гришко Л., Скачек А. (2021)
Васютіна Т. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту природничої та громадянської освіти (2021)
Кучай Т. - Проєктна компетентність – один із найважливіших орієнтирів у системі підготовки фахівців, Мукан Н., Опачко М., Кучай О., Чичук А. (2021)
Полєжаєв Ю. - Культурна грамотність як лінгводидактична категорія (2021)
Петрів А. - Методологічні підходи до формування патріотичних ідеалів студентів аграрних закладів фахової передвищої освіти (2021)
Осередчук О. - Педагогічні умови моніторингу якості ocвiти закладів вищої освіти в Укpaїні (2021)
Тарарук Д. - Вплив наукових підходів на педагогічний супровід учнів закладу загальної середньої освіти в процесі професійного самовизначення (2021)
Томашевська І. - Творчість дітей дошкільного віку: теоретичний аспект проблеми (2021)
Шпак В. - Управління розвитком емоційного інтелекту учнів в освітньому процесі Нової української школи, Нінова Т., Нікітська Ю. (2021)
Авраменко В. - Педагогічні умови формування підприємницької компетентності дітей та учнівської молоді у закладах неформальної (позашкільної) освіти: уроки європейського досвіду (2021)
Бездідько Н. - Поняттєво-термінологічний інструментарій дослідження корекційної допомоги дітям з інвалідністю в Україні та Німеччині, Лянной Ю. (2021)
Іванова І. - Вища освіта в країнах Центральної Азії на початку ХХІ століття: до питання нормативно-правового регулювання, Сапарова Н. (2021)
Го Яньцзюнь - Формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вокалу як музично-педагогічна проблема (2021)
Лимаренко В. - Критерії діагностування сформованості методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту (2021)
Pang Bo - Role of artistic-informational and practical landmarks for the formation of learners’ musical-cognitive competence (2021)
Tao Ye - Criteria, indicators and levels of teenagers’ intercultural tolerance formation, Boichenko M. (2021)
Фоломєєва Н. - Методичні основи опанування вокальних особливостей стилю фанк у процесі професійної підготовки (2021)
Шетеля Н. - Розвиток інтелектуально-когнітивних здібностей майбутніх фахівців галузі культури та мистецтв (2021)
Чистякова І. - Сутнісні характеристики світоглядної культури школярів, Ян Цзінвень. (2021)
Кагановська Т. Є. - Вітання Четвертому з'їзду Істориків Медицини України з міжнародною участю, присвяченого 30-річниці незалежності України та 160-річниці Харківського медичного товариства (2021)
Баран Д. - Вітання делегатам Четвертого зїзду Істориків медицини України від Генерального секретаря Міжнарождного товариства Історів Медицини (Страсбург, Франція) (2021)
Белозеров И. В. - Харьковский университет и братья Шумлянские, Рогожин Б. А. (2021)
Милославський Д. К. - Харківське медичне товариство: гортаючи сторінки історії (до 160-річчя утворення товариства) (2021)
Васильев К. К. - История организации кафедры гигиены, медицинской полиции, медицинской географии и статистики в Киевском университете, Васильев Ю. В. (2021)
Гамалія К. М. - Mens sana in corpore sano (2021)
Гончарова О. А. - История харьковской школы эндокринологии (2021)
Stambler I. I. - The development of biomedical gerontology in Ukraine – a historical priority (2021)
Хильмончик Н. Е. - Малярия, как биологическое оружие нацистской Германии во время Второй мировой войны, Мосин О. В., Жигимонт А. В., Верховодко А. И. (2021)
Сорочан С. Б. - Византиец в "долине смертной тени" (Псалом 22:4) (2021)
Опарин А. А. - Средневековые пандемии чумы (2021)
Петрова З. П. - Инициатор создания Харьковского медицинского общества профессор В. Ф. Грубе (2021)
Демочко Г. Л. - Меморіал професора П. І. Шатілова (до сотих роковин смерті), Робак І. Ю. (2021)
Перцева Ж. Н. - Ю. Р. Пенский — хирург и декан медицинского факультета Харьковского университета (2021)
Євдокименко О. А. - Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті (2021)
Ткач Б. В. - Лікар-просвітянин Кость Солуха (2021)
Гриновець В. С. - Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80, Телішевська У. Д. (2021)
Гриновець В. С. - Медичний факультет Львівського університету 1661—1773 р. р., Телішевська У. Д. (2021)
Корж А. Н. - Научное наследие Леонардо да Винчи и современная кардиология (2021)
Наджафова В. Н. - Информативность методов лучевой диагностики в выявлении гемангиом печени (2021)
Литовченко Т. А. - Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія після трансплантації нирки: літературний огляд і власний клінічний випадок, Востротін О. В., Тондій О. Л., Лебединець В. В., Колінько Ю. Л. (2021)
Банк тестів (2021)
Новини АПК (2020)
Кондрацька О. А. - Новий білковий соняшниковий концентрат від ТОВ "Потоки" (2020)
Костюк В. К. - Деякі особливості будови пір'я Голуба сизого, Волощук О. В. (2020)
Некрутенко Н. - Форум "Елеватор 2020": підсумки (2020)
Базиволяк С. М. - Про виставку-конкурс "Голуб миру-2020", Мельник В. В. (2020)
Коваленко А. - "Биовир®" – новый помощник в птицеводстве (2020)
Якубчак О. М. - Вплив про- і пребіотиків та деяких антибактеріальних препаратів на якість м'яса курчат-бройлерів, Таран Т. В., Забарна І. В., Яценко І. В. (2020)
Це цікаво (2020)
Николенко Г. - Global G. A. P.: что это, кому и зачем он нужен? (2020)
Запрошуємо на навчання (2020)
Мельничайко І. Я. - Порушення когнітивних функцій при хронічних захворюваннях органів дихання, Андрейчин C. М., Левчук Р. Д. (2022)
Орел М. А. - Ураження різних органів і систем при гіперурикемії та подагрі (огляд літератури), Андрейчин С. М. (2022)
Швед М. І. - Проблема коморбідності в клінічній практиці кардіолога, Юрків В. В., Левицька Л. В., Кашуба М. І. (2022)
Gorb-Gavrylchenko I. V. - Student's independent work as an element of the modern educational process (2022)
Koteliukh M. Yu. - Dynamics of adropin and irisin biomarkers in patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes mellitus (2022)
Karpenko Yu. I. - Clinical and epidemiological parallels of heart failure and atrial fibrillation, Chen Cheng (2022)
Беденюк А. Д. - Особливості діагностичних критеріїв при різних стадіях гострої спайкової непрохідності тонкої кишки, Бурак А. Є., Нецюк О. Г. (2022)
Венгер І. К. - Післяопераційні ускладнення ендоваскулярної реваскуляризації багаторівневого стенотично-оклюзивного ураження стегно-дистального артеріального русла –оперативне лікування, Костів С. Я., Орлов М. П., Сельський Б. П., Цюприк Н. І., Фарина І. В. (2022)
Галабіцька І. М. - Комплексна біорегуляційна терапія у відновному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом на тлі екзокринної недостатності підшлункової залози біліарного генезу, Бабінець Л. С. (2022)
Гнатів В. В. - Про надання медичної допомоги при критичних ситуаціях, коли "неможливо провести…" та "немає оснащення…" (з досвіду анестезіолога) (2022)
Грубар Ю. О. - Больовий синдром та функціональні розлади плечового суглоба в практиці сімейного лікаря, Грубар М. Ю. (2022)
Грубар Ю. О. - Підхід до комплексної реабілітації пацієнтів при відновленні пошкоджених менісків колінного суглоба шляхом їх зшивання, Грубар М. Ю., Грубар І. Я. (2022)
Дейкало І. М. - Діагностика та лікування механічної жовтяниці пухлинного генезу в умовах лікарні швидкої допомоги, Карел О. І., Островський Н. М., Ганджалас М. Б. (2022)
Коваленко Н. І. - Динаміка змін етіологічної структури гнійно-запальних захворювань ЛОР-органів, Вовк О. О., Новікова І. В. (2022)
Литвинюк Д. В. - Ультраструктурні зміни респіраторних альвеолоцитів в динаміці післяекспериментальної термічної травми, Кліщ І. М., Довбуш А. В., Небесна З. М., Гаврилюк-Скиба Г. О. (2022)
Луньова Т. В. - Віддалені результати інвазивної та неінвазивної стратегії менеджменту гострого коронарного синдрому в пацієнтів чоловічої vs жіночої статі, Кліщ І. М. (2022)
Насалик Р. Б. - Енцефалопатія судинного генезу: деякі особливості церебральної гемодинаміки, Шкробот С. І., Дуве Х. В. (2022)
Прохоренко О. О. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів краніоскелетної травми за умов супутнього хронічного гепатиту тa ефективність корекції армадіном, Цимбалюк Г. Ю. (2022)
Русин А. В. - Дисбіоз товстої кишки у хворих на колоректальний рак, Бедей Н. В., Солодовнік О. П. (2022)
Рустамян С. Т. - Немедикаментозний підхід до лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів, що перебувають на нирково-замісній терапії, Катеренчук І. П. (2022)
Свідерський Ю. Ю. - Ефективність радіочастотної абляції v. Saphena magna великого діаметра в амбулаторних умовах (2022)
Смаглій З. В. - Вплив механічного пошкодження шкіри на показники глутатіонової антиоксидантної системи печінки за умов скелетної травми, ускладненої гострою крововтратою, та ефективність PRP-терапії (2022)
Томашевська Ю. О. - Синдром сухого ока: віковий та статевий склад офтальмологічних пацієнтів в Україні, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2022)
Франчук М. О. - Багатоплідна вагітність після застосування допоміжних репродуктивних технологій: її ризики, ускладнення, гестаційний перебіг та результати, Франчук О. А. (2022)
Хміль С. В. - Сучасні концепції лікування жінок із безпліддям на тлі лейоміоми матки у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Бойчук А. В., Геряк С. М., Хміль М. С., Дроздовська Ю. Б., Корда І. В., Шадріна В. С., Франчук У. Я. (2022)
Шейко С. О. - Порушення серцевого ритму та провідності у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією (2022)
Шідловський В. О. - Інтраопераційний нейромоніторинг у запобіганні травм нервів гортані, Шідловський О. В., Дивак А. М., Привроцький В. М. (2022)
Штокайло К. Б. - Клінічні особливості локалізованої склеродермії у пацієнтів із Лайм-бореліозом, Шкільна М. І. (2022)
Титул, зміст (2022)
Бабенко М. М. - Розвиток публічного управління cистемою охорони здоров’я та фармації в Україні (2022)
Гала Л. О. - Аналіз вітчизняного переліку безрецептурних лікарських засобів та розроблення підходів до його вдосконалення, Чубай А. О. (2022)
Власенко І. О. - Елементи Належної аптечної практики за реалізації фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет під час воєнного стану, Комаріда О. О., Давтян Л. Л. (2022)
Даценко І. С. - Фармакоекономічне обґрунтування вибору схем специфічної терапії для лікування дорослих хворих на легеневу артеріальну гіпертензію, Кабачна А. В. (2022)
Гаврищук Л. М. - Синтез дихлороацетамідів та вивчення їхньої протипухлинної активності, Горішній В. Я. , Лесик Р. Б. (2022)
Салій О. О. - Сучасні шляхи доставки доксицикліну та перспективи застосування у фармації, Саченко Є. В., Пальчевська Т. А., Страшний В. В. (2022)
Тозюк О. Ю. - Антисептичні засоби: аналіз асортименту, технології виготовлення та використання, Кривов’яз О. В., Томашевська Ю. О., Воронкіна А. С., Крамар Г. І., Кудря В. В., Лесько М. Т. (2022)
Остащенко Т. М. - Аналітичні дослідження наукових публікацій на прикладі "Фармацевтичного журналу" за 1959–2022 рр. щодо розроблення складу та технології лікарських засобів для лікування ранового процесу, Луцька А. В. (2022)
Филипюк О. М. - Дослідження деяких фармакотехнологічних, фізико-хімічних та фармакогностичних властивостей фенхелю звичайного (Foeniculum vulgare) плодів, Вишневська Л. І. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Ковальова О. М. - Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 (2021)
Пасиешвили Л. М. - Лихорадка неясного генеза. Пути и принципы диагностического поиска в общей врачебной практике, Железнякова Н. М., Пасиешвили Т. М. (2021)
Журавльова Л. В. - Взаємозв'язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування, Сокольнікова Н. В., Рогачова Т. А. (2021)
Бабінець Л. С. - Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії) (2021)
Ринденко В. Г. - До 44-річчя першої в Україні та колишньому СРСР реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву, Краснобай В. В. (2021)
Кузьміна А. П. - Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань, Лазаренко О. М. (2021)
Бабінець Л. С. - Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні і шляхи їхнього вирішення (2021)
Амирасланова Н. А. - Клинические проявления и осложнения образований больших размеров в матке и яичниках (2021)
Бабаханов И. С. - Цереброваскулярные заболевания как фактор риска развития ишемического инсульта (2021)
Молчанов С. Б. - Библия и профилактическая медицина (2021)
Подолян В. М. - Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти (2021)
Халафова Р. И. - Сочетанная выявляемость неорганических синдромов желудочно-кишечного тракта и их дифференциальная диагностика (2021)
Опарин А. А. - История и формирование больниц в Средние века (2021)
Мамедова Ш. Ф. - Сравнительное изучение некоторых иммунологических показателей при кишечно-паразитарной инвазии у студентов (2021)
Рзаев Р. С. - Социально-эпидемиологические закономерности распространения эректильной дисфункции у мужчин в Азербайджане (2021)
Опарін О. А. - Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням, Маляр О. М., Опаріна Т. Н., Абакумова О. Я. (2021)
Опарін А. Г. - Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку, Семенова Н. В., Опаріна Т. Н. (2021)
Серик С. А. - Фибрилляция предсердий у больных сахарным диабетом, Строна В. И. (2021)
Корж А. Н. - Применение кверцетина в липосомальной форме для оптимизации метаболической терапии ишемической болезни сердца (2021)
Атаманюк О. Ю. - Особливості та структура ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції (2021-2022)
Левандовська Х. В. - Ефективність кардіопротекторного лікування декомпенсованої серцевої недостатності у хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда у фокусі імуноферментного аналізу, Налужна Т. В., Мергель Т. В., Юсипчук У. В., Гриджук Т. І. (2021-2022)
Рижик В. М. - Доплерівське дослідження матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних з обтяженим анамнезом коронавірусною хворобою (COVID-19), Вдовенко А. В. (2021-2022)
Томин І. В. - Особливості перебігу хронічних коронарних синдромів із коронавірусною хворобою, Федоров С. В. (2021-2022)
Нищук-Олійник Н. Б. - Структурно-геометричні показники лівого шлуночка в оцінці електричного ремоделювання серця на тлі хронічного системного запалення в хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом другого типу (2021-2022)
Сікора А. Б. - Pівні розчинної молекули st2 у крові хворих на депресивні розлади та синдром серцевої недостатності ішемічного генезу, Винник М. І. (2021-2022)
Рижик В. М. - Роль доплерівських режимів при виявленні об’ємних утворень яєчників, Стасів І. Д. (2021-2022)
Стефурак В. П. - Вивчення динаміки захворюваності населення Карпатського регіону на системний кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), Довганич Н. В., Кіщук С. М. (2021-2022)
Скакун О. З. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби COVID-19, ускладненої пневмонією у невакцинованих пацієнтів із артеріальною гіпертензією (2021-2022)
Романів Т. В. - Функціональний стан печінки у хворих на метаболічний синдром з цукровим діабетом другого типу, Скрипник Н. В. (2021-2022)
Пітулей В. В. - Постковідна депресія: діагностика та способи подолання (2021-2022)
Фік В. Б. - Мікроструктурна організація пародонту за умов комплексної медикаментозної корекції на тлі експериментального десятитижневого опіоїдного впливу, Подолюк М. В., Матківська Р. М., Дмитрів Г. М. (2021-2022)
Bondareva О. О. - Markers of low-grade inflammation in patients with acute coronary syndrome and 2 type diabetes mellitus, Fedorov S. V. (2021-2022)
Федоров С. В. - Особливості проведення циклів тематичного вдосконалення лікарів в умовах пандемії COVID-19, Геращенко А. С., Маковецька Т. І., Козлова І. В., Чаплинська Н. В., Симчич Х. С., Стасюк Н. О. (2021-2022)
Міськів В. А. - Принципи викладання анатомії людини для студентів-медиків спеціальності 228 "Педіатрія", Попадинець О. Г., Кулинич-Міськів М. О., Боднарчук Ю. В., Дутчак У. М., Князевич-Чорна Т. В., Олійник Р. П., Хабчук В. С., Гречин А. Б., Перцович В. М. (2021-2022)
Kavyn V. O. - Results of the on-line Questionnaire of students of foreign citizens’training department on clinical anatomy andoperative surgery regarding technical support of educational process at distance learning (2021-2022)
Герич О. М. - Особливості проведення дистанційного навчання на кафедрі оториноларингології з курсом хірургії голови і шиї, Попович В. І., Оріщак Д. Т., Кошель І. В., Василюк Н. В., Герич П. Р., Оріщак О. Р. (2021-2022)
Semerikov S. O. - 1st Symposium on Advances in Educational Technology: Outlook, Osadchyi V. V., Kuzminska O. H. (2021)
Oleksiuk V. P. - The practice of developing the academic cloud using the Proxmox VE platform, Oleksiuk O. R. (2021)
Nechypurenko P. P. - Selection of ICT tools for the development of high school students' research competencies in specialized chemistry training, Semerikov S. O., Selivanova T. V., Shenayeva T. O. (2021)
Velychko V. Ye. - Application of cloud computing in the process of professional training of physics teachers, Fedorenko E. G., Kaidan N. V., Kaidan V. P. (2021)
Panchenko L. F. - Digital storytelling in adult education: barriers and ways to overcome them (2021)
Burov O. Yu. - Design features of the synthetic learning environment (2021)
Тitle (2021)
Content (2021)
Novikova O. - Quality of working life in view of digitalization of the economy: assessment and development trends, Shamileva L., Khandii O. (2021)
Giammanco M. D. - Covid-19 outbreak in Europe and its impact across four different sectors: analytical research, Gitto L. (2021)
Gordienko L. - The effect of education and health care expenditure on GDP in EU countries, Pasichnyk Y., Smakovskaya Y. (2021)
Freyer E. - Development of renewable energy: the experience of East Germany for Ukraine, Lishchynskyy I., Lyzun M. (2021)
Liashenko V. - Operation of the transport and logistics system of "Podillia" economic and geographical region in the context of green economics, Trushkina N., Dzwigol H., Kwilinski A. (2021)
Pankova O. - Engaging civil society resources to combat the threats of the corona crisis in times of digital transformations, Kasperovich O. (2021)
Grytsenko A. - Achievements and challenges of Ukraine’s European integration, Borzenko О., Burlay T. (2021)
Antoniuk V. - Integration of Ukrainian Higher Education into the European Higher Education area to develop human capital (2021)
Our Authors (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Baigushev V. - The flexibility of competitive strategy to minimize costs of united corporate structures in an uncertain market environment, Golovkova L.A, Xiang Yang Q., Xian Ming F. (2021)
Metzger N. - Economic growth and human development in OECD countries: a twenty-year study of data 2000–2019, Shenai V. (2021)
Luchko M. - Manager’s innovativeness as the basis for enterprise development, Szmitka S., Jędrzejczyk L. (2021)
Khamidov O. - Digitalization paradigm of Ukrainian financial market, Mamanazarov A., Maksymova I., Slusarenko K., Kulishov V. (2021)
Yermakova O. - Innovation partnership mechanisms: European experience in the context of development of Ukraine’s European integration (2021)
Pidorycheva I. - Ukraine’s European integration in the field of research and innovation: state, challenges, acceleration measures (2021)
Dubrovina N. - Impact of taxes on the export-import tendencies in the countries of the eu in unstable present-day, Dubrovina V., Shelest O., Tulai O. (2021)
"Journal Of European Economy" in 2021 (2021)
Our Authors (2021)
Content (2022)
Karpenko V. - Indirect assessment of the rolling resistance of a car tire in the starting mode of motion, Voropay O., Neskreba E. (2022)
Alexandrov E. - Parametric synthesis of car suspension, Shapovalenko V., Baidala V. (2022)
Leontiev D. - Regarding the issue of determining the deceleration of a two-axle vehicle with a damaged brake system, Klymenko V., Aloksa M., Sylchenko M. (2022)
Mykhalevych M. - The perspectives of "mild hybrid” technology for creation of vehicle hybridization system, Shuklinov S., Dvadnenko V., Yaryta O. (2022)
Shuklinov S. - Determination of the possibility of an automobile drive wheel slip, Uzhva A., Aloksa M., Tkachov O., Mahats M. (2022)
Shevchenko I. - Research on the influence of design characteristics on the performance of large class city buses, Dmytriiev I., Dmytriieva O. (2022)
Титул, зміст (2022)
Бойко І. І. - Формування якості вегетативної маси енергетичних культур різної тривалості вегетації, Грищенко В. О., Климович Н. М., Заболотна А. В. (2022)
Борщенко В. В. - Отруйні та шкідливі рослини природних пасовищ Житомирського Полісся, Лавринюк О. О., Фарафонов С. Ж., Ткачова І. В., Бернацький А. О. (2022)
Безвіконний П. В. - Ріст і розвиток буряка столового залежно від різних способів мульчування в умовах Правобережного Лісостепу України, М’ялковський Р. О., Кравченко В. С. (2022)
Новак В. Г. - Агрометеорологічні умови 2020–2021 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань, Новак А. В. (2022)
Улянич О. І. - Вплив сортименту на ростові показники та урожайність шпинату городнього, Шевчук К. М. (2022)
Господаренко Г. М. - Вплив вапнування та мінеральних добрив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому, Черно О. Д., Леонова К. П. (2022)
Яценко В. В. - Агробіологічна оцінка Allium Ampeloprasum Var. Ampeloprasum L., Полторецький С. П., Рогальський С. В., Січкар А. О. (2022)
Юхно В. М. - Розробка рецептури та особливості технології хлібобулочних виробів функціонального призначення, Бараболя О. В. (2022)
Бараболя О. В. - Розробка технології виробів із субпродуктів та гарбуза для крафтового виробництва, Кущ Л. І., Дудник С. О., Дубова Г. Є. (2022)
Герасимчук О. П. - Сортова продуктивність і якість зерна пшениці м’якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України, Костецька К. В., Чернега А. О. (2022)
Нerasymchuk O. P. - Formation technological properties of winter wheat grain with introduction of different doses and terms of nitrogenic nutrition elements, Kostetska K. V. (2022)
Герасимчук О. П. - Підвищення якості сої фракціонуванням насіння, Костецька К. В. (2022)
Войтовська В. І. - Технологічна якість крохмалю різних гібридів кукурудзи і сортів сорго зернового за його біохімічною складовою, Любич В. В., Третьякова С. О., Приходько В. О. (2022)
Господаренко Г. М. - Оптимізація технології хліба з використанням борошна гарбузового, Любич В. В., Желєзна В. В., Новіков В. В. (2022)
Любич В. В. - Значення виду жирозамінника в технології кексів (2022)
Токар А. Ю. - Формування аромату плодово-ягідних виноматеріалів, Литовченко О. М., Войцехівський В. І. (2022)
Чецький Б. О. - Фотосинтетичні підвалини продуктивного процесу сортів яблуні, Заморський В. В. (2022)
Мацкевич О. В. - Мікроклональне розмноження фундука, Кімейчук І. В., Мацкевич В. В., Карпук Л. М. (2022)
Пушка І. М. - Комплексна оцінка скверу ім. І. Черняховського м. Умань Черкаської області та пропозиції щодо його відновлення (2022)
Мостов'як С. М. - Видове різноманіття шкідників смородини чорної у Правобережному Лісостепу України (2022)
Григорєва А. В. - Основні фітофаги в посівах кукурудзи та заходи обмеження їх чисельності в умовах Львівської області, Мостов'як С. М. (2022)
Конончук О. Б. - Продуктивність і ураження хворобами посівів ячменю озимого на чорноземі типовому залежно від попередника й обробки фунгіцидом, Пида С. В., Герц А. І., Брощак І. С. (2022)
Шинкарук В. Д. - Пам’яті видатного ученого-біолога, професора Степана Степановича Костишина, Григорюк І. П., Пида С. В., Лихолат Ю. В. (2022)
Русак Д. М. - Країни Латинської Америки та Карибського басейну у фокусі міжнародної економічної політики КНР: фінансово-інвестиційні проекції розвитку в період до та після пандемії, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2022)
Мартиненко В. В. - Реформа бюджетної децентралізації: досвід республіки Польща та реалії реалізації в Україні (2022)
Смерічевський С. Ф. - Структурна політика відтворення в транспортному комплексі України та інноваційно-інвестиційні механізми її реалізації, Михальченко О. А., Райчева Л. І. (2022)
Дребот О. І. - Сучасний стан і аспекти розвитку лісівництва та лісогосподарського виробництва в Україні, Яремко О. П., Бондар В. Н. (2022)
Третяк А. М. - Методологічні засади розвитку економіки землевпорядкування на засадах інституціонально-поведінкової теорії, Гунько Л. А. (2022)
Мельник В. І. - Управління збутовою діяльністю підприємства на засадах концепції інноваційного маркетингу, Погріщук О. Б., Ковальчук А. П. (2022)
Насікан Н. І. - Комерційна діяльність та управління бізнес-процесами підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Лошенюк О. В., Сухомлин Л. В. (2022)
Тимченко І. П. - Використання методології Scrum в освітньому процесі (2022)
Shutko T. - Tax treatment of foreign economic activity of Ukrainian enterprises in time of war (2022)
Благоразумова О. В. - Актуальність фандрейзингу як механізму фінансування проектів і програм невиробничої сфери (2022)
Мокринська З. В. - Трансфертне ціноутворення: від складової податкової системи до політики підприємства, Задерака Н. М. (2022)
Водянка Л. Д. - Практика застосування аутплейсменту в українському бізнесі, Гринюк А. А., Філіпчук Н. В. (2022)
Рудаченко О. О. - Побудова науково-практичного підходу до розробки інформаційно-аналітичного забезпечення механізму оцінки та прогнозування кризових ситуацій в системі соціально-економічного розвитку регіонів (2022)
Плотнікова М. Ф. - Організаційно-економічний розвиток рекреаційних та туристичних екосистемних лісогосподарських послуг (2022)
Янковець Т. М. - Європейський досвід застосування цифрового маркетингу в публічному управлінні в Україні, Поремський М. О. (2022)
Михальчинець Г. Т. - Прогнозування можливих поведінкових реакцій інтегральної результативності фінансового ринку України (2022)
Титиш Б. Й. - Цифровізація економіки: можливості та виклики (2022)
Звягінцева Т. Д. - Сучасне уявлення про муковісцидоз, Гаманенко Я. К. (2022)
Опарин А. А. - Vilém Dušan Lambl и Харьков: город, университет и личность, Рогожин Б. А. (2022)
Васильев К. К. - Профессор кафедры государственного врачеведения университета Св. Владимира в Киеве Ф.Ф. Эргардт (1828-1895/1896), Васильев Ю. К. (2022)
Ступак Ф. Я. - Діяльність міських органів самоврядування в галузі соціальномедичної допомоги (2022)
Пешелис А. А. - Рассуждения по поводу евгеники (2022)
Балаклицкий М. А. - Мистическая и научная медицина: есть ли разница? (2022)
Гасымова Е. А. - Основные факторы риска транспортировки недоношенных новорожденных, находящихся в критическом состоянии (2022)
Гюлиева Р. А. - Современные данные о распространенности и этиопатогенезе грибковых инфекций среди военнослужащих (2022)
Звягінцева Т. Д. - Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клініко–інструментальне підтвердження, Ярошенко А. В. (2022)
Казимов А. Т. - Случай с редким метастазом рака прямой кишки в костостернальное сочленение, Ватанха С. С., Сарыев С. А. (2022)
Просоленко К. О. - Сучасні аспекти патогенезу коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії при наявності або відсутності хронічної хвороби нирок, Лапшина К. А., Рябуха В. В. (2022)
Ісаєва Г. С. - Міокардит, асоційований із інфекцією COVID-19 (2022)
Серик С. А. - Современные подходы к лечению фибрилляции предсердий у больных сахарным диабетом, Строна В. И. (2022)
Mursalov M. M. - Treatment of diabetic angiopathy of the lower limb in the conditions of a specialized department (2022)
Журавльова Л. В. - Сучасні уявлення про патогенез і лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на метаболічний синдром і його наслідки, Сокольнікова Н. В., Рогачова Т. А. (2022)
Добрянська О. - Тенденції розвитку соціального партнерства в Україні (2021)
Ліснєвська Ю. - Розвиток механізмів реалізації соціального захисту населення на державному рівні (2021)
Хитько М. - Особливості економічного забезпечення розвиткy альтернативної енергетики в Україні (2021)
Шевченко Н. - Інструменти просування національних інтересів України у сучасних геополітичних та глобалізаційних умовах (2021)
Мареніченко В. - Розвиток комунікативної компетентності публічних управлінців (2021)
Шевченко О. - Теоретико-прикладні засади розвитку системи мотивації державних службовців (2021)
Жук В. - Дослідження основних підходів до забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2021)
Носулько Б. - Роль місцевого самоврядвуання у становленні територальної громади та її соціально-економічному розвитку (2021)
Вільхова Т. - Маркетингова стратегія розвитку освіти у громадах України (2021)
Сиченко В. - Управління інноваційною діяльністю в системі вищої освіти, Рибкіна С., Соколова Е. (2021)
Хватова О. - Використання мережевої форми здобуття освіти як передумова для подальших трансформацій системи освіти (2021)
Шабаєва Л. - Удоскналення системи позашкільної освіти засобами партнерства без бар’єрів (2021)
Калиновський Ю. - Ризикогенні чинники соціокультурного розвитку сучасної України (2021)
Струкова Т. - Соціальний інтелект як складова феліксологічного підходу до соціалізації дитини, Братаніч Б. (2021)
Лаврова Л. - Єдність духовного та тілесного як основа культури здоров’я, Савченко В., Куций А. (2021)
Лисоколенко Т. - Духовність як основа антропоцентризму в українській філософії, Рогова О. (2021)
Мурашкін М. - Стан припинення як компенсаторне осяяння (2021)
Карпань І. - Філософський аналіз концептуальних засад освіти для сталого розвитку (2021)
Мірошниченко А. - Синергетична методологія в управлінні дуальним навчанням, Шинкаренко В. (2021)
Довгаль С. - Дистанційне навчання в Україні: проблеми та перспективи, Тухтарова Т., Волокітіна Н. (2021)
Сапожников С. - Теоретичні засади екологічного виховання майбутніх фахівців (2021)
Шинкаренко В. - Підготовка вчителів до діяльності з національно­ патріотичного виховання учнів в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, Мірошниченко А. (2021)
Олефір Н. - Особливості роботи асистента вчителя в закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням (2021)
Заграновська О. І. - Типи іллокутивних мовленнєвих актів та способи їх реалізації в сучасному англомовному дискурсі, Ловчук Ю. Ю. (2022)
Storchak O. - Topical learning paradigms for online education (2022)
Божко І. С. - Конотативні антропоніми та квазіантропоніми на позначення пересічного громадянина (2022)
Дун Ц. - Маніпулятивні комбінації в англомовному політичному дискурсі (2022)
Жулінська М. О. - Репрезентація концепту "environment” неологізмами англійської мови (2022)
Кіщенко Н. Д. - Теоретико-історичні засади обгрунтування поняття "гендер" в лінгвістиці, Моргун І. О. (2022)
Kuriata Y. - Stylistic devices in political discourse, Kasatkina-Kubyshkina O. (2022)
Лю С. - Лінгвокультурний підхід до вивчення англомовних новоутворень (2022)
Лю Ю. - Відображення мовленнєвих стратегій у англомовному діловому дискурсі (2022)
Найт Н. Ф. - Явище перехідності частин мови у сучасній українській граматиці (2022)
Николюк Т. В. - Семантичні та психотерапевтичні особливості українських колискових пісень, Шкляєва Н. В., Шкляєва І. (2022)
Ніжнік Л. І. - Епістемічні слова та комунікативні стратегії кооперації (2022)
Оздемір О. В. - Трансформація екзистенційної філософії у зарубіжній літературі кінця ХХ століття (за матеріалами творів Р. Баха та П. Коельо) (2022)
Якименко-Ломон О. В. - Традиція вживання і творення фемінітивів в українській та французькій мовах (2022)
Бабій І. М. - Типологія та естетичні навантаження односкладних речень у поетичному дискурсі Марії Матіос, Лушпинська Л. П., Свистун Н. О. (2022)
Гончар К. Л. - Особливості методики викладання англійської мови студентам медичних спеціальностей з використанням автентичних матеріалів, Тригуб Г. В., Хникіна О. О. (2022)
Гонгало В. О. - Корпусне моделювання прототипної структури концепту success (2022)
Макєдонова О. Д. - Лінгвальна аргументація в сучасному рекламному дискурсі США (2022)
Мачек В. П. - Фемінативи в текстах словацького народного корпусу 20–30 р. 20 ст. (2022)
Назаренко О. І. - Особливості лінгвальної маніпуляції у судовому дискурс, Нестеренко О. Є. (2022)
Помирча С. В. - Вербалізація концепту "жінка" у творах О. Кобилянської "Людина" і "Царівна", Лобачова І. М. (2022)
Rabatel A. - Review of the definition, the syntactic-enunciative and modal marks of the narrativized represented discourse (2022)
Романюк С. К. - Формування комунікативної компетентності здобувачів-маркетологів під час вивчення англійської мови, Денисюк Л. В., Данілова Н. Р. (2022)
Семенова О. В. - Удосконалення лінгвістичної компетентності на матеріалі текстів коміксів (2022)
Khudoliy A. - Verbal representation of the concept democratic values in political discourse of B. Obama (2022)
Shevchuk L. - Stylistic analysis and ways of reproducing emotive expression in translations of Ukrainian lyrics: interpretation of the image of Ukraine, Siliutina I., Kositska O., Mozghova Y. (2022)
Юрковська М. М. - Прийоми створення комічного ефекту в креолізованих текстах англомовних анімаційних комедій на основі взаємодії вербальних та невербальних засобів (2022)
Забіяка І. М. - Модель формування міжкультурної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю на основі тандем-методу (2022)
Лук’янчук М. В. - Особливості використання MyЕnglіshLab як однієї з інтерактивних технологій змішаного навчання, Дзямулич Н. І., Ляшко А. В. (2022)
Смаль О. В. - Пандемія Covid-19 та електронне навчання при вивченні іноземної мови: виклики та можливості для студентів та (2022)
Стецько І. І. - Особливості формування англомовного фонетичного аспекту як комунікативно-лінгвістичної субкомпетенції студентів-філологів у мовному ЗВО, Ничко О. Я. (2022)
Фецко І. М. - Українська перекладна термінографія у її сучасних викликах (на матеріалі тримовних видань XXI століття) (2022)
Бублик Т. Є. - Парадокс як ключовий компонент ідіостилю автора (на матеріалах творів Ошо) (2022)
Gurmak Y. - La periphrase: mode de parler "autrement" chez les auteurs precieux francais, Klyufinska I. (2022)
Звягіна Г. О. - Стилістика роману Юрія Косача "Володарка понтиди", Соляненко О. Л. (2022)
Іваненко С. М. - Вплив робінзонади Й. Кампе "Молодий робінзон" (J. H. Campe "Robinson der Jungere") на твір "Син України" І. Федіва та В. Злотопольця (2022)
Коржак З. З. - Посилення виразності художнього тексту номінативними експресивними реченнями (2022)
Мандрико О. В. - Образ Мексики у романі Б. Травена "Збирачі бавовни" (2022)
Подоляк З. Р. - Комунікативна значущість дієслів мовлення та частотність їх вживання у художньому тексті (на прикладі роману Маргарет Мітчелл "Звіяні вітром"), Пуга О. О. (2022)
Denysova S. - Die rolle des Landeskundlichen aspekts beim Erlernen einer Fremdsprache, Kuzmych O., Nikolaieva I. (2022)
Гейна О. В. - Компресія наукового тексту зі спеціальності як формування професійної іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів (2022)
Didenko M. - Ways to develop future seafarers’ soft skills at esp classes, Sybirko O. (2022)
Христич Н. С. - Проблема вибору традиційних та інноваційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів англійської мови, Борисова Н. В. (2022)
Rozhdestvenska I. - The impact of covid-19 on the design of online language teaching through Zoom, Cherniavska O. (2022)
Vysotska O. - Writing skills: challenges and solutions (2022)
Gordyeyeva A. - Teaching psychology students professionally oriented reading (2022)
Isaienko S. - Content selection as a means to enhance the esp’s successful mastering, Hurinchuk S., Nozhovnik O. (2022)
Коротка Н. В. - Актуальність формування навиків змістовного читання текстів за фахом у немовному ВНЗ, Тернова О. І. (2022)
Купрата Н. Я. - Явище синонімії у навчанні іноземних студентів мові спеціальності, Ковальська Н. А. (2022)
Ковальчук І. В. - Зв'язок мотивації із метакогнітивними стратегіями студентів під час вивчення іноземної мов, Костюк О. Ю., Попчук М. А. (2022)
Smyrnova M. - Motivation als wesentlicher Bestandteil des Fremdsprachenerlernens an der Technischen Universitat (aus der Deutschstundenerfahrung, Afanasieva L., Miroshnychenko I. (2022)
Холоденко О. В. - Теоретичні аспекти професійної іншомовної підготовки у закладах вищої освіти в умовах міжкультурної інтеграції (2022)
Штохман Л. М. - Специфіка викладання предмету "Література зарубіжних країн" у ЗВО (2022)
Новоселецька С. В. - Мовні особливості американського та українського студентського сленгу, Яковчук Т. В. (2022)
Rys L. - Ausbau des Deutschen Wortschatzes durch Entlehnung, Pasyk L., Bondarchuk O. (2022)
Шкіль К. П. - Вплив ідіостилю А. Фета на розвиток російської літературної мови (2022)
Гаврилюк Н. В. - Авторські лексичні новотвори відфраземного походження в українській поезії (2022)
Демчук О. А. - Міжкультурна комунікація в есеїстиці Василя Махна (2022)
Дерба С. М. - Мовленнєвий етикет у професійному розвитку іноземних студентів (реактивної культурної групи), Любчевська-Сокур В. О. (2022)
Дуденко О. В. - Лексико-граматичні моделі епітетних конструкцій Надійки Гербіш (2022)
Климова К. Я. - Дослідження запозичень у лексико-семантичній групі "одяг і взуття" (на матеріалі активної лексики сучасного студентства) (2022)
Кучер А. С. - Прагматичний потенціал еліптичних речень у великій прозі Івана Франка (на матеріалах художніх творів "Петрії й Довбущуки" (1 ред.), "Борислав сміється", "Перехресні стежки", "Петрії й Довбущуки" (2 ред.)) (2022)
Ліштаба Т. В. - Кольоративи в поетичному лексиконі Світлани Барабаш, Огарєнко Т. А. (2022)
Микитюк О. Р. - Ідейні максими Тараса Шевченка у сприйнятті Дмитра Донцова (2022)
Мірченко М. В. - Мовні горозонти (лінгвосинергетика) ідіостилю Миколи Вінграновського (2022)
Папіш В. А. - Мовна особистість та вишукана мовна особистість як ключові поняття теорії лінгвоперсонології (2022)
Патріарх В. О. - Поняття сексизму в термінологічній системі гуманітаристики та гендерної лінгвістик (2022)
Плечко А. А. - Вірування про середньополіську вишивку, Денисевич О. В. (2022)
Поповський А. М. - Деградаційна сила кальки (2022)
Торчинська Н. М. - Ендофазне мовлення в постмодерному дискурсі (на прикладі повісті С. Андрухович "Фелікс Австрія") (2022)
Торчинський М. М. - Власні назви природних супутників планет: денотатно-характеристичні, етимолого-словотвірні та функціональні особливості (2022)
Удовіченко Л. Г. - Українська правоохоронна термінологія: сучасні тенденції типології (2022)
Шиманська В. О. - Особливості вербалізації окремого густативного компонента в художньому тексті (2022)
Шульжук Н. В. - Комунікативно-прагматичні виміри конфлікту як результату мовленнєвої агресії (2022)
Буряковський С. Г. - Розробка та дослідження мікропроцесорної системи автоматичного керування моношпального стрілочного переводу з лінійним двигуном індукторного типу та дискретним регулятором швидкості, Асмолова Л. В., Маслій Ан. С., Маслій Ар. С., Обруч І. В. (2022)
Guezi A. - Direct torque control based on second order sliding mode controller for three-level inverter-fed permanent magnet synchronous motor: comparative study, Bendaikha A., Dendouga A. (2022)
Hassainia S. - Impact of fractional filter in PI control loop applied to induction motor speed drive, Ladaci S., Kechida S., Khelil K. (2022)
Kuznetsov B. I. - The method of multi objective synthesis of stochastic robust control by multimass electromechanical systems under non-gausian random external disturbances, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Voloshko O. V., Kolomiets V. V., Kobylianskyi B. B. (2022)
Chandramouli B. - Design of single switch-boosted voltage current suppressor converter for uninterrupted power supply using green resources integration, Vijayaprabhu A., Arun Prasad D., Kathiravan K., Udhayaraj N., Vijayasanthi M. (2022)
Janardhan G. - Single phase transformerless inverter for grid connected photovoltaic system with reduced leakage current, Surendra Babu N. N. V., Srinivas G. N. (2022)
Latreche S. - Sensors placement for the faults detection and isolation based on bridge linked configuration of photovoltaic array, Khenfer A., Khemliche M. (2022)
Poliakov M. O. - Method for assessing unevenness of cellulose insulation layers aging of power transformers winding, Vasylevskyi V. V. (2022)
Abid M. - Diagnosis and localization of fault for a neutral point clamped inverter in wind energy conversion system using artificial neural network technique, Laribi S., Larbi M., Allaoui T. (2022)
Muthubalaji S. - Development and validation of enhanced fuzzy logic controller and boost converter topologies for a single phase grid system, Devadasu G., Srinivasan S., Soundiraraj N. (2022)
Rachedi M. Y. - Solar flat plate collector enhanced by two reflectors: optimum tilts of reflectors, Bechki D., Marif Y., Bouguetaia H. (2022)
Розов В. Ю. - Наближений метод розрахунку магнітного поля повітряних ліній електропередачі 330-750 кВ в зоні виконання робіт без зняття напруги, Реуцкий С. Ю., Пєлєвін Д. Є., Кундіус К. Д. (2022)
Жемеров Георгій Георгійович. До 85-річчя з дня народження (2022)
Загірняк Михайло Васильович. До 75-річчя з дня народження (2022)
Кравченко Володимир Іванович. До 75-річчя з дня народження (2022)
Герман К. - Ім’я з когорти відомих мовознавців України (2009)
Ювілейні привітання (2009)
Гуйванюк Н. - Особливості розмовного синтаксису у творах Ольги Кобилянської (2009)
Кульбабська О. - Атрибутивні синтаксеми в лінгвістичному трактуванні Н. В. Гуйванюк (2009)
Городенська К. - Градаційні сполучники української мови (проблемні питання) (2009)
Плющ М. - Вторинні функції словоформ орудного відмінка в конструкціях із другоряднопредикативними відношеннями (2009)
Мірченко М. - Система і структура синтаксичних категорій у світлі вербоцентричної парадигми (2009)
Герман К. - Складносурядні речення з протиставними сполучниками в буковинських говірках (2009)
Шинкарук В. - Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі (2009)
Бондар О. - Предикати модусу в українській мові (2009)
Мойсієнко А. - Синтаксичні відношення в простому ускладненому реченні: синкретизм відношень (2009)
Попова І. - Основні параметри системних синтаксичних зв’язків у сучасній українській мові (2009)
Калашник В. - Експресивний синтаксис як стильова домінанта мови щоденника Костянтина Москальця "Келія чайної троянди. 1989 – 1999”, Калашник Ю. (2009)
Бережан-Маркуляк Л. - Еліптичні спонукальні речення в українській мові (2009)
Романюк Т. - Системність семантико-граматичних відношень на синтакстичному рівні (2009)
Рабанюк Л. - Ґенітивні речення у сучасній українській мові (2009)
Томусяк Л. - Речення з дуплексивами: семантико-синтаксичний та комунікативний аспекти (2009)
Агафонова А. - Синтаксична організація тексту як засіб творення авторської модальності (2009)
Шабат-Савка С. - Мовленнєва інтенція та її роль у синтаксичному моделюванні комунікативних ситуацій (2009)
Чолкан В. - Частки як засіб модально-експресивного ускладнення речення (за драматичною поемою Лесі Українки "Кассандра”) (2009)
Мельничук М. - Перформативні етикетні висловлення люб’язності (2009)
Пацаранюк Ю. - Синтаксичні способи реалізації іронії (2009)
Максим’юк О. - Словосполучення стійкої позиційної зв’язаності (2009)
Валігура Г. - Семантико-синтаксична структура речень з іллокутивними предикатами (2009)
Тишківська Н. - Типи смислових відношень між базовим і вставленим реченням, Семотюк О. (2009)
Невідомська Л. - Проблеми мовознавчої класифікації імпліцитності (2009)
Барчук В. - Значення темпоральності в денотативному аспекті (2009)
Попович Н. - Числівниковий складений присудок з родовим підмета (2009)
Віняр Г. - Речення з відокремленнями в творах І. Багряного (2009)
Христіанінова Р. - Складнопідрядне речення в системі складного речення сучасної української мови (2009)
Заоборна М. - Явище асиметричного дуалізму мовного знака в складнопідрядних реченнях реального порівняння (2009)
Греб М. - Термінологічне забезпечення синтаксису: проблеми й перспективи (2009)
Роїк О. - Семантико-синтаксична структура речення з асиметричним сполучником що (2009)
Федурко О. - Семантико-синтаксична сполучуваність прислівників з ознакою стану людини у структурі речення (2009)
Матущак О. - Формально-семантичні співвідношення в системі складносурядних градаційних речень (2009)
Селіванова О. - Лінгвометодологія – наукова парадигма – епістема (2009)
Загнітко А. - Методи і методики дослідження сучасного синтаксису (2009)
Левицький В. - Вивчення семантичних зв’язків у лексиці за допомогою психолінгвістичних і статистичних методів (2009)
Мацюк Г. - Взаємодія ідей мовознавства і соціології: контекст української лінгвістичної традиції (2009)
Радевич-Винницький Я. - Білінгвізм і диглосія в українській мовній ситуації (2009)
Ткач Л. - Історичні передумови формування західноукраїнського варіанта літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. та сучасні аспекти його дослідження (2009)
Кушнерик В. - До проблеми значення та зіставний аспект у функціонуванні звукового асоціативно-символічного значення у германських та слов’янських мовах (2009)
Михайленко В. - Транспозиції у парадигматиці імператива (2009)
Ковалевська Т. - Лінгвістичні основи нейролінгвістичного програмування (2009)
Фаріон І. - Історія становлення метатермінів мова – мовлення (2009)
Єрмоленко С. - Естетизація слова-поняття вітер (2009)
Мартинюк А. - Напрями дослідження концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (2009)
Скаб М. - Основні чинники формування індивідуально-авторської концептуальної картини світу, Скаб М. (2009)
Марчук Л. - Концептуалізація світу в жіночій прозі Оксани Забужко (2009)
Савченко Л. - Семантичне поле "Батьківщина” у поетичній картині світу Євгена Маланюка (2009)
Кардащук О. - Концептуальна та мовна картина світу (2009)
Бялик В. - Деякі стратегії подання неологізму в дискурсі: когнітивний аспект (2009)
Івасюта М. - Символічне втілення слів-архетипів у творах письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Макар І. - Концептуально-тематична група "Рослинний світ” у романі Лонга "Дафніс і Хлоя” (2009)
Карпіловська Є. - Системотвірний потенціал мотивованої лексики: засади моделювання словотвірних категорій (2009)
Колоїз Ж. - Перлокутивна сила оказіональних утворень (2009)
Олексенко В. - Словотвірний потенціал категорії збірності в сучасній українській мові (2009)
Федурко М. - Предмет і завдання морфології у контексті функціонально-динамічної моделі мови (2009)
Полюга Л. - Методичні засади лексикографічних праць (2009)
Ґрещук В. - Похідні іменники в словнику "Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” (2009)
Бойко Н. - Антропоцентризм семантики експресивних лексичних одиниць (2009)
Огуй О. - Функціонування та розвиток термінів у терміносистемі: розмежування полісемії та поліномінації на матеріалі буковинської монетно-лічильної терміносистеми (1370 –1914) (2009)
Леута О. - Системний аналіз семантики лексичних одиниць (2009)
Цимбал Н. - Мотиваційний аспект дослідження термінологічної лексики української мови (2009)
Жерновей Г. - Функціонально-генетичне поле лексики слов’янського суперстрату в репрезентативному словнику румунської мови (2009)
Гуцуляк Т. - Текстотвірна роль метафори в організації образно-змістової структури новел Ольги Кобилянської (на матеріалі новели "Битва”) (2009)
Ковтун А. - Християнська віра І. Багряного крізь призму релігійної лексики (2009)
Головач Н. - Лексичні румунізми в реєстрі "Словника буковинських говірок” (2009)
Марко І. - Слов’яно-молдавські грамоти в історії української літературної мови: результати і перспективи дослідження (2009)
Карпенко Ю. - Доля звука ф в українських особових іменах (2009)
Бучко Д. - Проблемні питання номінації поселень Північної Буковини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.), Бучко Г. (2009)
Космеда Т. - Прагматика власної назви у поетичному тексті Д. Павличка: образ-концепт Львів (2009)
Сюсько М. - Лексико-семантична зумовленість у сфері карпатоукраїнського зоонімікону (2009)
Поповський А. - Слово борщ в ономастичному та апелятивному контексті (2009)
Редьква Я. - Особливості побудови топонімного (гідронімного, ойконімного) простору в історичних і суспільно-побутових піснях (2009)
Рульова Н. - Чоловічі християнські імена в основі прізвищ Західного Поділля (2009)
Шотова-Ніколенко Г. - Топонімікон роману "Мир” ("Жива вода”) Юрія Яновського: специфіка добору (2009)
Бицко Н. - Гідронімія України й суміжних територій (історія становлення й розвитку) (2009)
Кононенко В. - Голоси та маски в поетичному дискурсі Івана Драча (2009)
Бабич Н. - Конфесійний чи богословський стиль? (2009)
Арват Н. - Женщина в произведениях Н. Гоголя "Мёртвые души” и "Тарас Бульба” (2009)
Сологуб Н. - Мова художнього твору як текст (2009)
Бублейник Л. - Паронімічна атракція як засіб стильової виразності в поезіях Є. Маланюка (2009)
Статєєва В. - Євген Чикаленко – визначна постать в історії української літературної мови (2009)
Голянич М. - Дескрипція: проблема інтерпретацій, Бабій І. (2009)
Богдан С. - Семантика прощання і її реалізація в епістолярних текстах Лесі Українки: невербальні компоненти (2009)
Мойсієнко В. - Наголошування в українських стародруках кінця ХVІ – ХVІІ ст. (2009)
Лесюк М. - Символіка в українських народних піснях про кохання (2009)
Завальнюк І. - Основні тенденції стилістичного використання синтаксичних одиниць у мові української преси початку ХХІ ст. (2009)
Кондратенко Н. - Категорія інтертекстуальності в сучасній українській мові (2009)
Гуцуляк І. - Повтор як засіб вияву художнього мислення поетів українського стилю бароко (2009)
Криштанович О. - Мовленнєві прийоми зображення образу автора у творчості Юрія Федьковича (2009)
Федунович-Швед О. - Особливості стилістики церковнослов’янізмів у перекладах Миколи Лукаша (2009)
Черкез І. - Структурні особливості синтаксичних одиниць в епістолярних текстах української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Загайська Г. - Стилістика морфологічних засобів од Горація (2009)
Шатілова Н. - Мовні та позамовні чинники формування ідіостилю Сидора Воробкевича (2009)
Маслова Ю. - Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ (2009)
Мацько Л. - Функціональне поле української мови у структурах соціальної комунікації (2009)
Аркушин Г. - Зимові свята та обряди жителів Підляшшя (2009)
Глуховцева К. - Діалектна норма і мовні рефлекси в українських східнослобожанських говірках (2009)
Руснак Н. - Діалектний текст про господарювання як семіотична одиниця (2009)
Мартинова Г. - Західні говірки Південної Київщини як зона міждіалектної взаємодії (2009)
Руснак Ю. - Категорія інтертекстуальності у діалектних текстах про весільну обрядовість (2009)
Гажук-Котик Л. - Інтерферентні явища в системі ступенювання прикметників українських говірок Північної Буковини (2009)
Стрижаковська О. - Народні медичні назви у мовленні буковинців (2009)
Юрценюк В. - Конструкції з об’єктним значенням у буковинських говірках (2009)
Гураль М. - Слова-реалії як репрезентанти національно маркованої лексики у перекладному тексті (2009)
Дащенко О. - Перекладацькі трансформації як засіб відтворення адекватності перекладного тексту, Якимчук О. (2009)
Мороз Т. - Лексичні синоніми як композиційний засіб у текстах українського перекладу Книг Святого Письма (на матеріалі перекладів П. Куліша, І. Пулюя) (2009)
Кацімон О. - Поезія в прозі В. Короленка "Вогники” в перекладі Василя Сімовича (2009)
Багдановіч І. - Максім Багдановіч і канцэпцыя "новага мастацтва” ў беларускай літературы пачатку ХХ стагоддзя (2009)
Антофійчук В. - "І Бог поклав клеймо на грудь Пилата...”: Апокрифи і літературні версії образу євангельського персонажа (2009)
Мельничук Б. - "Мово рідна, слово рідне...": відлуння поезії Сидора Воробкевича в громадсько-політичному та культурному житті ХХ - початку ХХІ століття (2009)
Василик Л. - Концептуальна публіцистика та інформаційний журналізм: точки дотику (2009)
Гринівський Т. - До питання рецензування на сторінках часопису "Книгарь” (2009)
Дзвінчук О. - Концепція політичної культури на шпальтах періодичних діа-спорних видань (за публікаціями часопису "Український голос” (Вінніпег, Канада) (2009)
Фаріон І. - Про детермінованість мовно-суспільних взаємин у світовому контексті (Рец. на працю: Галина Мацюк. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мово¬знавстві. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 430 с.) (2009)
Дорошко Л. - Неоромантичні візії сарматизму (Рец. на збірку: Ірына Багдановіч. Сармацкі Альбом. Вершы. – Мінск, 2004. − 84 с.) (2009)
Автори збірника (2009)
Москалюк О. В. - Уявні колізії в конституційному праві (2019)
Демиденко В. О. - Муніципальна правотворчисть в Україні щодо права на мирні зібрання: дисонанс міжнародно-правових стандартів та вітчизняної практики (2019)
Дімітров М. К. - Відмежування погрози заподіяти істотну шкоду від готування до злочину та замаху на злочин (2019)
Опанасенко А. М. - Еволюція розуміння правового статусу корінних народів у рамках українського законодавства (2019)
Албул С. В. - Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями застосування, Шаповалова І. О. (2019)
Худоба І. С. - Особливості юридичної відповідальності працівників корпусу оперативно-раптової дії (2019)
Топчій Ю. М. - Суб'єкти комунального поліціювання за кодами видів економічної діяльності, відображених у публічних реєстрах (2019)
Грищенко Д. О. - Методи проведення кадрових процедур у Національній поліції України (2019)
Андреєва О. І. - До питання легітимності референдуму: порівняльний аналіз процедури та результатів Шотландського, Кримського та Каталонського референдумів (2019)
Кроленко Д. Ю. - Особливості діяльності органів місцевого самоврядування при розробці, затвердженні, реалізації проектів регіонального розвитку (2019)
Дрозач О. М - Можливості запрвадження нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) в Україні в умовах глобального обміну інформацією, Чикін О. О. (2019)
Аврамишина Д. О. - Процедура здійснення екстрадиції як форми міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень, Канцір В. С. (2019)
Марисюк К. Б. - Продовжуваний злочин та повторнісь злочинів: питання розмежування, В'язівська Ю. П. (2019)
Гладкова Є. О. - Факторний аналіз наркозлочинності (2019)
Бесчастна В. В. - Особливості встановлення ознак об'єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2019)
Соловйова О. Є. - Потерпілий у кримінальному провадженні: проблеми теорії, законодавства та практики, Наумова А. О., Кобець Н. В. (2019)
Мартьянова Т. С. - Питання класифікації кримінально-правових норм на норми з простими та ускладненими складами (2019)
Калашников К. Ю. - Прогресивна система відбування покарання (2019)
Лобач А. М. - Кримінально-правова охорона права на освіту в Україні (2019)
Дякін Я. О. - Огляд земельної ділянки як засіб отримання доказів стороною обвинувачення під час доказування у справах, пов'язаних із незаконним заволодінням землею (2019)
Посвистак О. - Критерії диференціації кримінальної процесуальної форми у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб (2019)
Назимко О. В. - Форми вираження міжнародних трудових норм (2019)
Філатова К. В. - Проблеми спільної сумісної власності подружжя щодо нерухомого майна (житлове приміщення) (2019)
Кашка С. В. - Ринок природного газу як об'єкт правового регулювання та основні принципи його функціонування (2019)
Єфремова І. О. - Наявність шкоди як умова відповідальності в сімейному праві (2019)
Гришанова Н. А. - Застава та порука як способи забезпечення виконання зобовязань: наукові погляди та проблеми аспекти праворозуміння (2019)
Андрійченко О. Л. - Особливості застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела правової інформації для правової системи України (2019)
Слюсарчук Х. Т. - Бінарна опозиційність як основоположний принцип конвергенції лібералізму та комунітаризму як філосовсько-правових течій (2019)
Максіменцев М. Г. - Правові спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності у сфері надрокористування в Україні (2019)
Karikov S. - Innovator of Reformation Studies: Subject Matter and Style in the Works of Yu. Golubkin, Pidhorodetska I. (2021)
Зелінський А. - Зовнішньополітичні орієнтири віфінського царя Зіела. У світлі нових коських написів (2021)
Лиман С. - Осяяні вогнем: Столітня війна в творчості професора імператорського Харківського університету М. Н. Петрова (1826-1887) (2021)
Литовченко С. - Кілікійське намісництво Цицерона: зовнішньополітичний аспект (2021)
Семибратська А. - Походження й становлення образу богині Афіни в олімпійському пантеоні (2021)
Dyachkov S. - Chersonesos "Barracks”: A Large Urban Estate of the 1st - 3rd Centuries AD (2021)
Сергєєв І. - До питання про доцільність періодичного перевидання перекладів творів античних авторів сучасними мовами (2021)
Сорочан С. - Візантійський ринок IV–IX ст.: поняття й дефініції (2021)
Дзиговський О. - Рецензія на книгу: Любичев, М. В. Ранняя история днепро-донецкой лесостепи. Харьков, 2019. Ч. 1, 268 с.; Ч. 2., 368 с. (2021)
Корост І. - До 100-річчя від дня народження Бориса Андрійовича Шрамка (2021)
Опарін О. - Рецензія на книгу: Сорочан, С. Б. Ромейское царство. Книга для чтения по истории Византии. Харьков, 2018, ч. 1, 720 с.; 2019, ч. 2, 476 с.; 2020, ч. 3, 1086 с. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Ozsoy T. - The Effects of Innovative Organizational Climate on Employee Job Satisfaction (2022)
Alnaser A. S. - Do E-Government Services Affect Jordanian Customer Loyalty?, Alshaker K., Alhanatleh Alhanatleh, H. H. (2022)
Louise H. - Innovative Activity in SMEs: Critical Success Factor to Achieve Sustainable Business Growth, Singh J. S. K., Fah B. C. Y. (2022)
Brodnanova R. - Competitiveness and Innovations in Foreign Trade: A Case of Apples from Slovakia to Czechia, Rovny P., Moroz S. (2022)
Baltgailis J. - The Technological Innovations of Fintech Companies to Ensure the Stability of the Financial System in Pandemic Times, Simakhova A. (2022)
Sevcikova R. - Application of Design Management Skills to Support the Use of Design in Product Innovation, Knoskova L. (2022)
Grebosz-Krawczyk M. - The COVID-19 Pandemic Impact on the TV Commercials Content in European Countries, Siuda D. (2022)
Nastisin L. - Gender Differences in the Perception of Motivations for Consumer’s Online Brand-Related Activities and Their Impact on Instagram, Jura A., Fedorko R., Kopor I. (2022)
Ubreziova I. - The Innovative Approach to the Evaluation of the Social Responsible and Medium Sized Enterprises, Sokil O., Lancaric D. (2022)
Maris M. - Management of Competitiveness in the EU Member States: The Main Strengths and Weaknesses (2022)
Zatonatska T. - Marketing Strategies in the Banking Services Sector with the Help of Data Science, Hubska M., Shpyrko V. (2022)
Touil A. A. - An Effective Communication Strategy Based on Trust: The Key Element to Adopting a COVID-19 Contact Tracking Application, Jabraoui S. (2022)
Unguren E. - Innovations in Management of Hotel Employees: The Relationship Between Organizational Resilience and Work Engagement, Kacmaz Y. Y. (2022)
Kolosok S. - Renewable Energy and Energy Innovations: Examining Relationships Using Markov Switching Regression Model, Saher L., Kovalenko Ye., Delibasic M. (2022)
Guliyev F. V. - Marketing Audit in Efficiency of Marketing in the Food Industry (2022)
Raisiene A. G. - Teleworking Experience of Education Professional vs. Management Staff: Challenges Following Job Innovation, Rapuano V., Raisys S. J., Lucinskaite-Sadovskiene R. (2022)
Ozkan S. A. - Business Innovation Management: A General Overview to Virtuous Leadership, Ardic K. (2022)
Shafizada E. - Approaches to Model and Forecast of Azerbaijan’s Economic Growth, Aslanova N. (2022)
Zhghenti T. - Sharing Economy Platforms in Georgia: Digital Trust, Loyalty and Satisfaction, Gedenidze G. (2022)
Samoilikova A. - "Business-Education-Science" Coopetition and Innovation Transfer for Sustainable Development, Zhylinska O., Pal Z., Kuttor D. (2022)
Olearova M. - Consumer Shopping Motive Identiffication: Study of Webrooming vs. Showrooming, Gavurova B., Bacik R. (2022)
Ibrahimov Z. - Quality and innovations in the Financial Reporting as a Way to Increase Attractiveness for Institutional Investors, Hajiyeva S., Nazarov V., Mazanov A., Baghirov J. (2022)
Safarov Q. - Methodological Approach to Identification of Innovative Determinants of Human Capital Management, Sadiqova S., Urazayeva M. (2022)
Aliyeva A. - Post-Oil Period in Azerbaijan: Economic Transformations, Anti-Inflation Policy and Innovations Management (2022)
Lehenchuk S. - The Impact of Innovation on the Profitability of Slovak Pharmaceutical Companies, Tumpach M., Vyhivska I., Makarovych V., Laichuk S. (2022)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2022)
Вихідні відомості (2022)
2021 Методичні рекомендації Європейського Товариства Кардіологів з профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина 1 (2021)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2021)
Саблін А. В. - Зофенорил в умовах ішемії – які додаткові властивості забезпечують дві SH-групи?, Антонюк Ю. В., Кулик О. В., Шпаковська О. В., Лазарєв П. О., Ковтун Є. А. (2021)
Бурчинський С. Г. - Фармакотерапія когнітивної дисфункції після перенесеного COVID-19: критерії вибору препарату, Бачинська Н. Ю. (2021)
Katynska M. G. - Organization and marketing tools to increase sales of over-the-counter medicines in pharmacies (2021)
Яковлева Л. М. - Постійна електростимуляція при брадіаритміях (2021)
Тестові питання для самоконтролю (2021)
Паперові листки непрацездатності діятимуть до 1 лютого 2022 року (2021)
Які зміни передбачено для лікарів та пацієнтів у Програмі медичних гарантій на 2022 рік? (2021)
Вірьовка В. М. - Технологія вирощування міскантусу гігантського на енергетичні цілі в умовах осушуваних торфовищ Лівобережного Лісостепу України, Опанасенко О. Г., Перець С. В. (2022)
Дубчак О. В. - Етапи створення і способи вивчення продуктивності гібридів цукрових буряків різної генетичної основи, Паламарчук Л. Ю. (2022)
Колесніков М. О. - Продукційний процес гороху посівного (Pisum sativum L.) за дії Ризогуміну та біостимуляторів в умовах Південного Степу України, Пащенко Ю. П. (2022)
Польовий В. М. - Інтенсивність емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту за різних доз меліорантів і удобрення ріпаку озимого у Західному Поліссі, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. (2022)
Правдива Л. А. - Вплив мінерального живлення рослин на формування біометричних показників сорго зернового (2022)
Примак І. Д. - Маловідомі факти наукової спадщини О.О. Ізмаїльського (до 170-річчя з дня народження), Присяжнюк Н. М., Федорук Ю. В., Войтовик М. В., Ображій С. В. (2022)
Разанов С. Ф. - Видовий та кількісний склад мікофлори сірого лісового ґрунту за інтенсивного садівництва і рослинництва, Мельник В. О. (2022)
Хижняк С. В. - Оцінка сумісного пестицидного та кадмієвого навантаження на грунт з використанням вищих рослин, Коверсун І. В., Березовський О. В., Войціцький В. М. (2022)
Глеваський В. І. - Вплив способів вирощування насіння триплоїдного ЧС гібрида буряків цукрових на посівні якості насіння та продуктивні властивості фабричних коренеплодів, Куянов В. В., Примак І. Д., Малик Д. А. (2022)
Дубовик Н. С. - Селекційно-генетичні особливості прояву кількості зерен у головному колосі у гібридів з пшенично-житніми транслокаціями 1BL.1RS і 1AL.1RS в умовах Лісостепу України, Сабадин В. Я., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Лобачов В. О. (2022)
Лозінський М. В. - Вплив генотипу та умов року на успадкування продуктивної кущистості за гібридизації різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої, Устинова Г. Л. (2022)
Разанов С. Ф. - Особливості накопичення важких металів овочами за різного періоду їх вирощування, Вдовенко С. А., Піддубна А. М. (2022)
Сич З. Д. - Біологічний потенціал сортів і місцевих форм часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, Кубрак С. М., Мереженюк В. А. (2022)
Любич В. В. - Формування якості ягід і варення різних сортів аронії чорноплідної, Чернега А. О., Євчук Я. В., Войтовська В. І. (2022)
Чинчик О. С. - Вплив оброблення насіння інокулянтом та позакореневих підживлень на тривалість вегетаційного та міжфазних періодів сортів сої, Козирський Д. В. (2022)
Шубенко Л. А. - Складові фотосинтетичної діяльності дерев сортів черешні в умовах Правобережного Лісостепу України, Шох С. С., Карпук Л. М., Дідковський М. В., Козачук С. М. (2022)
Тітаренко О. С. - Урожайність та енергетична ефективність сорго зернового за різних заходів догляду за посівами, Карпук Л. М. (2022)
Любич В. В. - Продуктивність тритикале ярого за різних доз азотних добрив, Невлад В. І., Мартинюк А. Т. (2022)
Любич В. В. - Ураження пшениці м’якої ярої листковими хворобами залежно від рівня азотного живлення, Полянецька І. О., Климович Н. М. (2022)
Колібабчук Т. В. - Урожайність і якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від норми висіву, Кузьменко О. В., Зарва О. І., Любич В. В. (2022)
Мацкевич В. В. - Світовий досвід, перспективи в Україні розмноження фундука та мигдалю, Кімейчук І. В., Мацкевич О. В., Шита О. П. (2022)
Марченко А. Б. - Іржа плодових зерняткових дерев: поширення патології та рослини-господарі збудників із роду Gymnosporangium, Кравчук А. В., Ступка В. В. (2022)
Романчук Л. Д. - Вплsив препарату Біоекофунге-С на ріст та розвиток посадкового матеріалу сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Діденко П. В. (2022)
Шкуратов О. І. - Концептуальні засади організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки територій, Чудовська В. А. (2022)
Резнікова Н. В. - Загрози стійкості глобальних ланцюжків поставок і створення вартості з позицій міжнародної політекономії російсько-української війни і макроекономічної нестабільності, Русак Д. М., Іващенко О. А. (2022)
Сатир Л. М. - Аналітичний огляд інноваційних форм бізнесу у торговельній та комерційній сферах підприємницької діяльності, Кепко В. М., Стаднік Л. І., Кепко О. І. (2022)
Третяк А. М. - Інституціонально-поведінкова теорія - методологічна основа розвитку земельного устрою в Україні, Прядка Т. М. (2022)
Рогозян Ю. С. - Словенський погляд на розбудову територій пріоритетного розвитку як інструмента стратегічного управління регіональною економікою, Нестеров Г. Г. (2022)
Таран-Лала О. М. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності підприємства як чинника його стійкого розвитку, Шевцов А. В. (2022)
Штундер І. О. - Оновлення стратегії формування ефективної зайнятості України: пріоритети і перспективи (2022)
Василішин С. І. - Актуальні питання зайнятості населення сільських територій України, Ярова В. В., Железняк А. О. (2022)
Борданова Л. С. - Особливості формування та упровадження кадрової політики на підприємстві, Семенченко Н. В., Попович Ж. В. (2022)
Трофімчук М. О. - Оцінка впливу війни на вітчизняну економіку та подальші перспективи розвитку фінансово економічних процесів в Україні (2022)
Штань М. В. - Активізація економічної політики держави за умов новітніх глобальних змін (2022)
Livenko A. - Education and innovation in the context of economic development (2022)
Нікітченко С. О. - Теоретичні основи стійкості селянських господарств, як основи розвитку підприємництва в Україні (2022)
Мединська Н. В. - Економічний механізм ресурсозбереження та енергоефективного природокористування в умовах децентралізації: зміст та компонентна структура (2022)
Неміш Ю. В. - Тенденції розвитку digital-маркетингу як сучасного інструменту просування товарів та послуг у соціальних мережах, Архипова Т. В., Матвеєв М. Е. (2022)
Гайденко С. М. - Оцінка моделей прогнозування банкрутства підприємств готельного бізнесу в умовах цифровізації економіки, Волгіна Н. О., Панова О. Д., Юр'єва С. Ю. (2022)
Романенко С. С. - Національні особливості організаційно-управлінської системи розвитку спортивно-оздоровчої діяльності (2022)
Третяк Д. Д. - Напрями підвищення ефективності управління власним капіталом банку, Трубніков Д. О. (2022)
Dankanych A. - System approach to effective transformation and management development of a digital enterprise (2022)
Герчанівська П. Е. - Етнічна та національна ідентичності: вектори розвитку (2021)
Гончарова О. М. - Культурологічна методологія гендерного аналізу творів образотворчого мистецтва (на прикладі сюжету "Юдит і Олоферн" у європейському живописі) (2021)
Костиря І. О. - Культурна дипломатія як ідентифікатор держави в контексті глобалізації, Шевченко М. І., Янченко Н. М. (2021)
Мохнюк Р. С. - Інститути громадянського суспільства у процесі реалізації євроінтеграційної політики (2021)
Зленко Н. М. - Феномен медіальної культури в сучасному світі (2021)
Танська Л. В. - Сцена як універсум комунікативної діяльності людини (2021)
Бендас Д. О. - Сучасні медіа-ресурси у комунікативній системі виконавця-акордеоніста (2021)
Голуб К. В. - Сценічні практики як засіб самоідентифікації грецького етносу Приазов’я (2021)
Козловська М. В. - Святкові видовища в соціокультурних практиках сучасності: фестивальний туризм (2021)
Лавренюк С. В. - Арт-комунікація як складова культури продюсерської діяльності (2021)
Лукашева Л. Т. - Музично-театральна рефлексія творчого феномену М. М. Синельникова: культурологічний вимір, Садовенко С. М. (2021)
Федотова Н. В. - Поняття "Contemporary Dance" (танець контемпорарі): культурологічні, філософські та мистецтвознавчі підходи (2021)
Акімов Д. І. - Колекціонери як споживачі творів образотворчого мистецтва на арт-ринку та їхні мотивації (2021)
Варивончик А. В. - Cтановлення та розвиток українського гобелену в дизайні середовища (2021)
Чумаченко О. П. - Скульптура як форма агональної традиції античної культури (2021)
Білаш О. С. - Київський театр класичного балету: історичний та мистецький аспекти діяльності (1981–1998), Хоцяновська Л. Ф. (2021)
Вишотравка Л. І. - Чоловіче академічне виконавство 1950–1970-х рр. (на прикладі творчої діяльності М. Апухтіна, А. Бєлова та Г. Баукіна) (2021)
Журавльова А. В. - Контактна імпровізація в контексті соціального танцю ХХІ століття: особливості відкритої танцювальної форми "джем" (2021)
Квецко О. Я. - Принципи хореографічної освіти в початкових мистецьких закладах (2021)
Пастухов О. А. - Сучасний танець: теоретичні засади новітніх підходів до викладання (2021)
Афоніна О. С. - Інтерпретація коду Данте в мистецтві (2021)
Асталош Г. Л. - Історична постать Ігнація Яна Падеревського крізь призму синтезу мистецької та політичної діяльності (2021)
Бобул І. В. - Вплив джазово-музичних форм на естрадно-пісенну культуру (2021)
Araya Berrios N. - Social and cultural project aspects on the example of musical and circus art project "CIRCLE", Shulgina V. (2021)
Микуланинець Л. М. - Біографія в акспекті культурної комунікації митця і публіки (2021)
Нємцова Л. О. - Історія окремих напрямів музичного мистецтва в Україні у ХХ столітті (2021)
Степурко В. І. - Наративна сутність мовного контенту у висловленні композитором оцінки власної творчості (2021)
Борко І. М. - Особливості української виконавської школи оперного мистецтва в контексті еволюції європейських традицій (2021)
Вігула В. І. - Проблема сценічної культури в аматорському вокально-інструментальному колективі, Ганулич Т. Ю., Цанько Є. В., Карбованець О. О. (2021)
Спольська О. В. - Діяльність музичних товариств Східної Галичини як передумова розвитку фахового виконавства (перша третина XX) (2021)
Погребняк Г. П. - Виробництво та дистриб’юція авторського кіно в Україні як державна проблема. Частина 1. Фільмовиробництво і проблеми державної підтримки кіногалузі (2021)
Сорока М. В. - Мистецький ракурс творчості В. Винниченка в контексті сценічного рішення його літературних творів (2021)
Винар О. Б. - Іншомовний акцент як засіб створення мовної характерності персонажу (2021)
Лішафай О. О. - Технологічні процеси створення звукового супроводу в аудіовізуальному творі (2021)
Москаленко-Висоцька О. М. - Діалектична єдність двох надзавдань у контексті проблеми перевтілення (2021)
Буздиган Т. М. - Ромео Кастеллуччі – апологет постдраматичного театру (2021)
Чернець В. Г. - Блискуча наукова кар’єра та творчий доробок Олени Афоніної (до ювілею О. С. Афоніної, доктора мистецтвознавства, професора, професора кафедри хореографії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Голови спеціалізованої вченої ради Д 26.850.01 у НАКККіМ), Шульгіна В. Д. (2021)
Kiv A. E. - XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education: conference report, Semerikov S. O., Soloviev V. N. (2021)
Vakaliuk T. A. - Structural model of a cloud-based learning environment for bachelors in software engineering (2021)
Volkova N. P. - Students' computer-based workshops in mandatory classes of English for students majoring in psychology and linguistics: A comparative experimental study, Tarnopolsky O. B., Lebid O. V., Vlasenko K. V. (2021)
Sych T. V. - Digital transformation as the main condition for the development of modern higher education, Khrykov Ye. M., Ptakhina O. M. (2021)
Shekhavtsova S. O. - Using web technologies in the process of development of students' critical thinking, Koknova T. A., Shekhavtsov M. O. (2021)
Lovianova I. V. - Methodical preparation as a means of developing prospective mathematics teachers' ICT competency, Krasnoschok A. V., Kaluhin R. Yu., Kozhukhar O. O., Dmytriyev D. S. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Балахтар В. В. - Гендерний аспект особистісного становлення фахівця із соціальної роботи (2021)
Бевз Г. М. - Уявлення про школу учнів, батьків, вчителів та шкільних технічних працівників (2021)
Камбур А. В. - Особистісні характеристики ресоціалізації мігрантів (2021)
Korsakevych S. S. - Psychological features of young people's perception of themselves as voters: a cognitive component (2021)
Курбатова А. О. - Особистісні чинники професійної мотивації студентів з інвалідністю (2021)
Мельник А. Ю. - Включеність батьків в освіту дітей в умовах "нової української школи": комунікативний аспект (2021)
Онопрієнко-Капустіна Н. В. - Роль самоефективності в діяльності майбутнього фахівця соціальних служб (2021)
Танасійчук В. І. - Відповідальність у професійній діяльності фахівців соціальних служб (2021)
Шеленкова Н. Л. - Теоретичний аналіз проблеми психодіагностики прихильності до лікування в процесі реабілітації (2021)
Bondar I. А. - Organizational-economic mechanismof ecological tourism developmen, Lehinkova N. І. (2021)
Kovalenko N. О. - Emotional intelligence as an element of airline corporate social responsibility management, Doroshenko T. М., Ursol O. V. (2021)
Вініченко А. А. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування проектного менеджменту в історичному контексті (2021)
Діденко Н. Г. - Удосконалення механізмів публічного управління наданням реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров'я в умовах медичної реформи (2021)
Діденко Н. Г. - Актуальні проблеми зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення національної безпеки, Кулик І. О. (2021)
Студенецька А. S. - Зарубіжний досвід організації та функціонування системи управління державною службою (на прикладі, Франції, Польщі, Великої Британії) (2021)
Martyniuk O. O. - Educational direction of STEM in the system of realization of blended teaching of physics, Martyniuk O. S., Pankevych S. S., Muzyka I. O. (2021)
Semerikov S. O. - The early history of computer-assisted mathematics instruction for engineering students in the United States: 1965-1989, Kiianovska N. M., Rashevska N. V. (2021)
Pursky O. I. - Features of learning motivation in the conditions of coronavirus pandemic (COVID-19), Selivanova A. V., Buchatska I. O., Dubovyk T. V., Tomashevska T. V., Danylchuk H. B. (2021)
Vakaliuk T. A. - Formation of digital competence of CS bachelors in the use of cloud-based learning environments, Spirin O. M., Kontsedailo V. V. (2021)
Kuzminska O. H. - Selecting tools to enhance scholarly communication through the life cycle of scientific research (2021)
Bilousova L. I. - Interactive methods in blended learning of the fundamentals of UI/UX design by pre-service specialists, Gryzun L. E., Zhytienova N. V. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Перетятко О. Г. - Бета-лактамази ентеробактерій: загальна характеристика, механізми та регіональні особливості розповсюдження, Ягнюк Ю. А., Скляр Н. І., Большакова Г. М., Холодна Т. В. (2022)
Мартинов А. В. - "Екзон" як засіб реабілітації хворих на вірусні інфекції – короткий огляд, Лук’яненко Т. В. (2022)
Макієнко Н. В. - Основні клініко-імунологічні аспекти постковідного синдрому, Мінухін В. В., Коляда Т. І., Торяник І. І., Скляр А. І. (2022)
Дейнека А. С. - Вивчення якісного складу та визначення кількісного вмісту фенольних сполук методом верх у квітках Целозії гребінчастої, Журавель І. О. (2022)
Іосипенко О. О. - Вивчення моносахаридного складу листя кабачків методом ГХ/МС та визначення їх антимікробної активності, Кисличенко В. С. (2022)
Поліщук Ю. М. - Вивчення амінокислотного складу сировини Ліхнісу корончатого (Lychnis coronaria (l.) Murray ex desr.), Бурда Н. Є. (2022)
Процька В. В. - Дослідження мінерального складу Ерви шерстистої трави (2022)
Buhai A. V. - Research of the selection of a gelling agent with further saturation of wipes with active prolonged effect, Semchenko K. V. (2022)
Штучна Н. І. - Екстемпоральні суспензії в схемі комплексної терапії дерматологічних захворювань шкіри, Зуйкіна С. С. (2022)
Ісаєнко О. Ю. - Перспективи застосування ультразвукового дезінтеграту С. xerosis для нарощування мікробних клітин бактерій, Бабич Є. М., Білозерський В. І. (2022)
Похил С. І. - Діагностична перспективність оцінки вірулентного потенціалу штамів Blastocystis sp. за показниками рівнів утворення амебоїдних форм та протеазної активності, Тимченко О. М., Бодня І. П. (2022)
Хрик В. - Формування готовності майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності на основі метапредметної інтеграції в аудиторній і позааудиторній діяльності (2022)
Ячменик М. - Особливості формування "soft skills" у здобувачів вищої освіти в умовах педагогічного закладу вищої освіти, Корнус О., Браславська О., Рожі І. (2022)
Долгіх Я. - Фахова академічна музична освіта та сучасне соціокультурне середовище: ціннісно-світоглядний аспект (2022)
Кириченко В. - Українська народна педагогіка на сторінках часопису "Молода Україна" (2022)
Кривда В. - Самоосвіта вихователя у сучасному закладі дошкільної освіти (2022)
Ткачук С. - Конструктивні вимоги до впровадження інформаційно-методичного забезпечення в закладах професійної освіти, Мельник О. (2022)
Муращенко О. - Освітні інновації, їх характеристики та етапи реалізації в початковій школі (2022)
Казак Ю. - Ефективність застосування групової роботи у ціннісних вимірах підготовки майбутніх учителів німецької мови в рамках акмеологічного підходу (2022)
Терешко І. - Самостійна творча діяльність здобувачів у процесі вивчення курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2022)
Юник І. - Алгоритми вдосконалення іміджу викладача закладу вищої освіти в контексті педагогічного брендингу (2022)
Безлюдна Н. - Використання кейс-стаді в процесі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів освіти під час прийняття управлінських рішень, Дудник Н. (2022)
Павленко О. - Формування комунікативної компетентності і компетенцій майбутнього фахівця в умовах університетської освіти (2022)
Алексеєва Н. - Особливості впливу синкретичного мистецтва на розвиток творчого мислення учнів початкової школи (2022)
Гедзик А. - Інформаційні технології у фаховій діяльності майбутнього педагога професійного навчання (2022)
Глухота В. - Полікультурність в освіті: історія та сучасні тенденції (2022)
Кифенко А. - Особливості роботи з сакральними хоровими творами на заняттях навчального хорового колективу, Романова Т. (2022)
Кравченко О. - Інклюзивний туризм як технологія соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді внаслідок воєнних дій (2022)
Краснобокий Ю. - До методики вивчення основ спеціальної теорії відносності, Ткаченко І., Ільніцька К. (2022)
Жаровська О. - Національна ідентичність як складова громадянської культури студентської молоді (2022)
Нечепорук Я. - Мова для спеціальних цілей (LSP): особливості історичного розвитку (2022)
Совгіра С. - Логіко-методологічний аналіз сутності екологічної освіти майбутніх учителів біології (2022)
Чепка О. - Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутичного спектра (2022)
Вікторова Л. - Національно-патріотичне виховання студентської молоді засобами освітнього процесу у вимірах сучасності (2022)
Loveikin V. S. - Construction of physical model of jib crane rotation mechanism, program and description of experimental studies, Romasevych Yu. O., Kadykalo I. O. (2021)
Aftandiliants Ye. G. - Nonmetallic inclusions and secondary structure of continuous casting steels (2021)
Писаренко Г. Г. - Метод безконтактного визначення амплітуди деформації накопиченого експлуатаційного пошкодження металоконструкції, Войналович О. В., Майло А. М., Писаренко С. Г. (2021)
Воліна Т. М. - Конструювання меридіана для заданого руху частинки по поверхні, яка обертається навколо вертикальної осі, Пилипака С. Ф., Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2021)
Новицький А. В. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на технічний стан сільськогосподарської техніки, Банний О. О., Бистрий О. М. (2021)
Борисенко В. О. - Обґрунтування вибору оптимальних комплексів машин за показниками техніко-технологічної, економічної та екологічної ефективності (2021)
Zagurskiy O. M. - Modeling of supply processes for perishable foodstuffs (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського