Поліщук В. М. - Дослідження ефективності вологого очищення біодизеля, Дерев’янко Д. А., Тарасенко С. Є., Антипов Є. О. (2021)
Тітова Л. Л. - Математична модель оптимізації параметрів виробничих процесів машин для лісотехнічних робіт (2021)
Яременко В. В. - Діагностування гідравлічних приводів – шлях до підвищення технічної готовності комбайнів та скорочення затрат на технічне обслуговування і ремонт, Куценко А. Г., Березовий М. Г., Черниш О. М. (2021)
Дмитрів В. Т. - Аналітична модель динамічного пограничного шару на поверхні за ламінарного режиму обтікання, Микийчук М. М., Дмитрів Т. В. (2021)
Надикто В. Т. - Експлуатаційно-технологічна оцінка роботи агрегату для обробітку парів, Тиховод М. А. (2021)
Kutsenko A. H. - On some aspects of implementation of boundary elements method in plate theory, Kutsenko O. G., Yaremenko V. V. (2021)
Кресан Т. А. - Зовнішнє кочення багатокутника по замкненому криволінійному профілю (2021)
Яропуд В. М. - Методика чисельного моделювання висівного апарата селекційної сівалки дрібнонасіннєвих культур, Алієв Е. Б, Дацюк Д. А. (2021)
Фльонц І. В. - Двохматричний прес-гранулятор, ЧвартацькийІ. І., Шатров Р. В. (2021)
Калівошко О. М. - Техніко-економічна оцінка тирси різних порід дерев як сорбентів для очищення нафтопродуктів, Калівошко М. Ф. (2021)
Хмельовський В. С. - Дослідження ротаційної стригальної машинки, Веселівський К. Д. (2021)
Болбот І. М. - Фітометричний критерій оцінки станів розвитку рослин (2021)
Роговський І. Л. - Вплив експлуатаційної безвідмовності сільськогосподарських машин на ефективність їх машиновикористання (2021)
Кузьмич І. М. - Експлуатаційні властивості антикорозійних мастильних матеріалів в процесі технічного обслуговування при зберіганні зернозбиральних комбайнів (2021)
Любченко І. С. - Аналітичні положення оцінювання коефіцієнта готовності самохідних обприскувачів за режимів технічного контролю (2021)
Свєтазаров О. М. - Визначення експлуатаційних паливних показників автомобілів-самоскидів в процесі розвантаження платформи, Ковальов М. Ф. (2021)
Aftandiliants Ye. G. - Chemical composition influence on element segregation and properties of steel strip manufactured by strip casting route (2021)
Воліна Т. М. - Рух частинки по внутрішній поверхні із заданим меридіаном, яка обертається навколо вертикальної осі, Пилипака С. Ф., Бабка В. М. (2021)
Калівошко О. М. - Технологічна сутність отримання вуглецевих сорбентів на основі рослинної сировини та їх економічна ефективність, Калівошко М. Ф. (2021)
Михайлов Є. В. - Регресійні моделі технологічних процесів післязбиральної обробки зерна, Задосна Н. О. (2021)
Калетнік Г. М. - Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень, Яропуд В. М. (2021)
Паладійчук Ю. Б. - Відновлення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин нанесенням зносостійких покрить, Мельник Ю. М. (2021)
Zagurskiy O. M. - Food supply transport and logistics system organizations, Zhurakovska T. S. (2021)
Козаченко О. В. - Математичне моделювання стабільності механічної системи дискатора, Сєдих К. В., Шкрегаль О. М. (2021)
Поліщук В. М. - Підвищення виходу біогазу при зброджуванні гною великої рогатої худоби з відходами виноробства в біогазових установках, Шворов С. А., Крусір Г. В., Дерев’янко Д. А., Дворник Є. О., Давиденко Т. С. (2021)
Чвартацький І. І. - Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Фльонц І. В., Грабар А. В., Шатров Р. В. (2021)
Новицький А. В. - Моніторинг технічного стану сільськогосподарської техніки за керівними матеріалами на її експлуатацію, Харьковський І. С., Новицький Ю. А. (2021)
Bondariev S. I. - Algorithm for optimization of production processes and passenger transportation operations (2021)
Середа Л. П. - Математичне моделювання ґрунтообробного агрегату в системі "ґрунт - агрегат - енергетичний засіб” для Strip-Till технології обробітку ґрунту, Ковальчук Д. А. (2021)
Вечера О. М. - Підвищення якості протруювання насіння сільськогосподарських культур за допомогою комбінованої обробки, Куянов В. В. (2021)
Зубко В. М. - Експериментальні дослідження ефективності використання безпілотних літальних апаратів при вирощуванні агрокультур (2021)
Роговський І. Л. - Аналітичність комплексних критеріїв оцінки виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах інтенсифікацією інженерного менеджменту (2021)
Semenovskyi О. Ye. - Hardness – volumetric characteristic of material, Titova L. L., Mykhnian O. V. (2021)
Liubchenko I. S. - Hidden markov models of technical control of technical condition parameters of self-propelled sprayers (2021)
Kuzmich І. М. - Technologicity of maintenance of combine harvesters systems during storage (2021)
Фещенко Ю. І. - "Інвестувати, щоб покінчити з туберкульозом. Врятуйте життя". До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 24 березня 2022 р., Матусевич В. Г. (2022)
Фещенко Ю. І. - Ураження легень після COVID-19: клініко-рентгенологічні, хірургічні та морфологічні характеристики, Опанасенко М. С., Ліскіна І. В., Білоконь С. М., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Загаба Л. М., Шамрай М. Ю., Калениченко М. І.,та ін. (2022)
Яковенко О. К. - Визначення динаміки та стадії розвитку COVID-19 пневмонії за допомогою цифрової програмної обробки зображень комп’ютерної томографії органів грудної клітки, Дзюблик Я. О., Линник М. І. (2022)
Островський М. М. - Патогенетичне лікування хворих на COVID-19 на амбулаторному етапі, Конопкіна Л. І., Гашинова К. Ю., Гуменюк Г. Л., Добрянський Д. В., Боророва О. Л. (2022)
Бондар М. В. - Ендотелій – головна мішень коронавірусної інфекції, Пилипенко М. М., Лоскутов О. А. (2022)
Raznatovska O. M. - Clinical case of concomitant tuberculosis and COVID-19 on the background of Churg-Strauss syndrome, Myronchuk Yu. V., Shalmin O. S., Fedorec A. V. (2022)
Puterman E. - COVID‑19 Pandemic and Exercise (COPE) trial: a multigroup pragmatic randomised controlled trial examining effects of app-based at-home exercise programs on depressive symptoms, Hives B., Mazara N., Grishin N., Webster J., Hutton S., Koehle M. S., Liu Y., Beauchamp M. R. (2022)
Дайджест (2022)
Вимоги до авторів (2022)
Черненко О. О. - Туберкульоз: пристебніть ремені безпеки, ми входимо в зону турбулентності! (2022)
Ніколаєва О. Д. - Розвиток туберкульозного плевриту у хворого на саркоїдоз: клінічний випадок (2022)
Sharipova V.Kh. - The first data on international multicenter clinical study RheoSTAT-CP0620 on the efficacy and safety of Rheosorbilact® infusion in therapy of sepsis, Beridze S., Pidmurniak O. O., Shanazarov N. A., Kobeliatskyi Yu.Yu., Koshlya V.І. , Peev S.B. , Babunashvili N., Cojocaru V., Bely A. .,та інші (2022)
Гашинова К. Ю. - Визначення ефективності короткострокової небулайзерної терапії при бронхоектазії, Суська К. С., Дмитриченко В. В. (2022)
Дмитрієв К. Д. - Вплив фармакотерапії тіотропієм/олодатеролом на показники функції зовнішнього дихання в пацієнтів із ХОЗЛ залежно від поліморфізму Arg16Gly гена ADRB2, Мостовой Ю. М., Слепченко Н. С. (2022)
Галушко О. А. - Синдром системного капілярного витоку в пацієнтів з ендогенною інтоксикацією: шляхи вирішення проблеми (2022)
Рекомендації з тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій для медичного персоналу (TCCC-MP, 2021) (2022)
Параска О. А. - Хемосинтез: історія інновацій, Горбань А. Є., Мацелюх Б. П., Щур С. А., Шендеровський В. А. (2022)
Дайджест: тактична медицина (2022)
Резолюція телемосту "5-та Міждисциплінарна школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу" (2022)
Вимоги до авторів (2022)
Король С. - Корпоративна соціальна відповідальність у стратегіях трансфертного ціноутворення, Ромашко О. (2022)
Зубко Т. - Зовнішні фактори економічної безпеки підприємств торгівлі (2022)
Білявська Ю. - Фахівець епохи інновацій: сценарії розвитку ринку праці, Варава В. (2022)
Вдовічен А. - Фіскальні інструменти впливу на економічний розвиток країн, Табенська Ю., Урсакій Ю. (2022)
Парасій-Вергуненко І. - Індикатори оцінки ефективності підприємств державного сектора економіки (2022)
Гринюк Н. - Фінансові індикатори забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, Докієнко Л. (2022)
Коваль В. - Експортний потенціал України на ринках GAFTAA: кейс UTAS, Новак О., Павлишина К. (2022)
Багацька К. - Фінансування комунальних підприємств: європейський досвід (2022)
Nezhyva M. - Market of FMCG and service sectors in China, Mysiuk V. (2022)
Омран Х. - Трансформація торговельних зв’язків України на Близькому Сході та в Африці (2022)
Мазаракі Н. - Скринінг прямих іноземних інвестицій: між Сціллою та Харибдою, Гончарова Ю. (2022)
Kudyrko L. - Renewable energy of the EU countries in terms of risks of import dependence, Korohod A., Buonocore M. N. (2022)
Нечипорук А. - Експорт зернових: європейський хаб в ланцюгах постачання, Приймук О., Котова М. (2022)
Fomina O. - Transformation of financial reporting of small enterprises according to IFRS, Semenova S., Berezovska D. (2022)
Макогон В. - Система державного фінансового регулювання розвитку людського капіталу (2022)
Erkes O. - Digitization of banking processes and operations, Kalyta O., Sunduk T. (2022)
Bezverkhyi K. - Audit in the digital economy, Poddubna N. (2022)
Zolotarova O. - Digitization of education: European format, Merezhko N. (2022)
Кононова О. Є. - Енергетична стратегія України в умовах війни, Шпатакова О. Л., Іваненко Р. О. (2022)
Вініченко І. І. - Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємств, Полегенька М. А., Сірак Ю. В. (2022)
Фостолович В. А. - Сучасні інструменти системи управління бізнесом у сфері готельно-ресторанної справи (2022)
Здирко Н. Г. - Класифікація та оцінка продукції лісівництва для потреб бухгалтерського обліку, Дриманова Л. М. (2022)
Мединська Н. В. - Інституціоналізація економічного механізму ресурсозбереження та енергоефективного природокористування: інвестиційний та секторальний вимір (2022)
Руденко В. В. - Податкові пільги у забезпеченні інвестиційного розвитку суб'єктів господарювання в країнах ЄС та в Україні (2022)
Мельник Н. В. - Національні стилі лідерства, Мисак Г. І. (2022)
Янковець Т. М. - Стратегія розвитку підприємства та бренд-менеджмент, Чабан В. О. (2022)
Романенко С. С. - Оцінювання сучасного стану розвитку спортивно-оздоровчої діяльності на макро-, мезо- та мікрорівнях (2022)
Півторак М. В. - Потенціал оцінювання вартості агробізнесу в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки, Однорог М. А., Житник Т. П., Вовк Л. А., Музиченко С. К. (2022)
Олійник Н. І. - Сталий розвиток сфери водопостачання та водовідведення в Україні: проблеми та перспективи (2022)
Орел М. Г. - Забезпечення гуманітарної безпеки в умовах Covid-19: виклики та загрози (2022)
Примуш Р. Б. - Формування правового й організаційного механізмів публічного управління у сфері національної безпеки в Україні в умовах воєнного періоду (2022)
Войтенко А. Б. - Інноваційні механізми ефективного управління цивільною безпекою регіону, Якобчук В. П., Пугачова Н. С., Безносюк С. В., Кравець О. В. (2022)
Гбур З. В. - Державне управління в наданні онкологічної допомоги населенню, Максимюк І. В. (2022)
Михальчук В. М. - Організаційно-правовий аспект реалізації права на соціальне забезпечення у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, Сивак О. В. (2022)
Кошова С. П. - Проблеми захисту та поновлення трудових прав працівників та можливі шляхи їх вирішення, Карабаєв Д. Т. (2022)
Алєксєєнко І. В. - Організаційно-правовий аспект реалізації права на відпочинок, Харенко В. В. (2022)
Слободян І. А. - Організаційно-правове забезпечення функціонування системи управління у сфері безпеки та охорони державного кордону (2022)
Бондаренко Л. І. - Трансформаційні процеси в організації діяльності органів виконавчої влади (2022)
Кравченко Л. А. - Стратегічне планування розвитку територіально-виробничих систем професійно-технічної освіти як інноваційний механізм управління аграрного сектора України (2022)
Zharov D. - Application of tools for sustainable development of agglomerations in the USA and Canada (2022)
Русак Д. М. - Фінансові, боргові та виробничі вектори взаємозалежності країн, що розвиваються в умовах формування нових центрів економічної сили: Латинська Америка та Китай в міжнародному русі капіталу, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2022)
Штундер І. О. - Інноваційні засади розвитку ефективної зайнятості (2022)
Бабіна О. В. - Комунікації в бізнесі в сучасних умовах воєнного стану України, Іоффе М. В., Хоменко І. Б., Якимчук А. Ю. (2022)
Тимченко І. П. - Методологія OKR (Objectives and Key Results) у стратегічному управлінні IT-компанії (2022)
Мурована Т. О. - Вплив воєнного стану на підприємництво в Україні: поточний стан та перспективи його стабілізації (2022)
Примуш Р. Б. - Концептуально-стратегічні аспекти сутнісно-просторових характеристик безпеки соціально-економічних систем в період трансформаційних змін (2022)
Кошова С. П. - Космічна галузь через призму забезпечення економічної безпеки (2022)
Дуброва О. М. - Закономірності функціонування та тенденції розвитку вищої освіти у контексті транснаціоналізації та масовості онлайн освіти, Шпак Л. О. (2022)
Іванова В. М. - Досвід зарубіжних країн щодо інноваційно-інвестиційного розвитку держави у контексті забезпечення її зовнішньоекономічної безпеки (2022)
Максимюк І. В. - Залежність між державним управлінням системою онкологічної допомоги та рівнем захворюваності населення України на злоякісні новоутворення, Гбур З. В. (2022)
Ушаков І. В. - Поняття і сутність цивільно- військового співробітництва як засобу забезпечення національної безпеки України (2022)
Ігнатьєв О. М. - Оцінка результативності роботи механізмів публічного управління моніторингом стану потенційно небезпечних об'єктів в Україні (2022)
Гринь Д. В. - Регулювання питань дифамації публічних діячів в сучасних умовах (2022)
Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 "Маркетинг" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2022)
Городняк І. В. - Дослідження таргету як інструменту маркетингових комунікацій, Хоміць Л. І. (2022)
Завалій Т. О. - Принципи цифрового етикету в маркетингових комунікаціях, Пащенко О. П., Виговський В. Г. (2022)
Перерва П. Г. - Методологічні засади маркетингового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності, Маслак М. В., Кобєлєва А. В. (2022)
Скригун Н. П. - Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій, Розумей С. Б., Молін Н. О. (2022)
Городняк І. В. - Аналіз ринку PPC – послуг в Україні, Зінькова С. В. (2022)
Chaikovska M. - Analysis of digital indicators of the convergence of behavioral and informational trends of society management in the framework of the societal concept of influencer marketing, Shkeda O. (2022)
Zozul`ov O. - Brand audit: Types, Approaches, Methodologies, Globa M., Gnitetskyi I. (2022)
Kolobrodov V. - Monitoring the work of the test laboratory by participating in the proficiency testing program in the field of the laser performance measurements, Sokol V., Polikarpov O., Sokol B. (2022)
Velychko O. - Calibration features for power meters of high and microwave frequencies, Gaman V., Kursin S. (2022)
Onufrienko D. - Improving metrological characteristics of measuring instruments by discrete wavelet noise filtering using the recursion method, Taranenko Yu., Suchkov G. (2022)
Сєріков Я. О. - Підвищення достовірності результатів вимірювання при дослідженні надійності будівельних конструкцій ультразвуковим імпульсним методом у виробничих умовах, Назаренко Л. А. (2022)
Kokodii M. - Optical methods of measuring the hair diameter, Krasovskyi I., Pogorelov S., Timaniuk V. (2022)
Kotsiuba A. - Verification of methods in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025:2017 by the intralaboratory method (2022)
Shevkun S. - Evaluation of measurement uncertainty when calibrating power analyzers of high-frequency signals in coaxial paths, Dobroliubova M., Lapko E. (2022)
Serediuk О. - Metrological research of a reference installation based on a high-pressure vessel, Serediuk D., Vynnychuk А. (2022)
Petryshyn І. - Aspects of the introduction of alternative gas fuels and their influence on the quality of natural gas, Serediuk D., Bas O., Manulyak R. (2022)
Tarasov V. - Estimating the influence of various factors on the uncertainty of light collection simulation in scintillators, Grynyov B., Gurdzhian N., Zelenskaya O., Mitcay L., Vaschenko L. (2022)
Захаренко К. В. - Диверсифікація джерел інформації в контексті інформаційної безпеки (2019)
Стародуб Т. П. - Зовнішньополітичні орієнтири України у теоретичній спадщині та практичній діяльності Степана Бандери в реаліях воєнного протистояння СРСР та Німеччини 1941 – 1945 рр. (2019)
Алієв А. М. о. - Аутсорсинг як механізм реалізації сервісної політики держави (2019)
Busheva S. M. - The Analysis of AIPAC as a Socio-Political Unit that has Strong Impact on the Policy of the United States (2019)
Вінникова Н. А. - Проблема легітимації політичних рішень у контексті деетатизації політичного урядування (2019)
Глизнер С. В. - Поняття, типи та причини запровадження децентралізації в Україні (2019)
Ключкович А. Ю. - Консолідація демократії як завершальна стадія транзиту в Словацькій Республіці (2019)
Костенко А. М. - Роль євроклубів у проведенні інформаційних кампаній із питань євроінтеграції (2019)
Лясота А. Є. - Проблема політичної нестабільності: стратегії підвищення інституційної спроможності перехідних систем на прикладі України (2019)
Наумкіна С. М. - Європейські парламенти як органи забезпечення інституційної платформи взаємодії в суспільстві, Маслов Ю. К. (2019)
Покотило А. О. - Аналіз досвіду реалізації мирного політичного протесту в Республіці Польща (2019)
Проноза І. І. - Інформатизація громадянського суспільства як умова демократизації (2019)
Шишименко І. М. - Нові можливості політичної експертизи в інформаційному суспільстві (2019)
Волкова І. О. - До питання делегованої демократії: переваги, недоліки та перспективи розвитку (2019)
Демчишак Р. Б. - Корекція українсько-турецьких відносин у контексті зовнішньополітичного курсу президента Туреччини Реджепа Ердогана (2019)
Зан М. П. - Інституційні механізми етнополітики та політична репрезентація етнічних меншин Словацької Республіки (2019)
Марфобудінова Л. І. - Галузеві конотації ґендерної політики: до питання політико-теоретичного опрацювання (2019)
Перепелиця Н. О. - Довіра як чинник політичного розвитку: погляд Френсіса Фукуями (2019)
Шуліка А. А. - Мігранти в сучасному прекаріаті: політичні особливості міжгрупової взаємодії (2019)
Вдовичин І. Я. - Формування комплексної міграційної політики як умова забезпечення стабільності країн ЄС, Наумкіна С. М. (2019)
Гайданка Є. І. - Соціальне структурування місцевої політичної еліти у Словаччині (за підсумками комунальних виборів у Трнаві 2010 – 2018 рр.) (2019)
Осадчук І. Ю. - Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління у Грузії (2004 – 2013) (2019)
Остапець Ю. О. - Сучасний стан та регіональна конфігурація партійної системи України, Лешанич М. І. (2019)
Пальшков К. Є. - Організація та позиціонування демократичних сил у країнах Балтії в добу Перебудови (2019)
Степаненко О. Г. - Особливості розвитку люстраційних процесів в Україні після президентських виборів 2019 року: аналіз та перспективи розвитку (2019)
Узун Ю. В. - Управління міграційними процесами: глобальні та регіональні тенденції (2019)
Чупрiй Л. В. - Аксіологічні засади становлення українського суспільства в умовах демократизації, Ісхакова Н. Г. (2019)
Шедяков В. Е. - Решение проблемы социального неравенства как фактор развития: постсовременные акценты (2019)
Григор О. О. - Сучасні виміри дипломатії в умовах конфліктних і кризових ситуацій (2019)
Dadashova R. B. - Training of workers of the public in France, Omarov V. A. oglu (2019)
Lutsyshyn H. I. - The problem of dual citizenship for ethnic minorities in Central and Eastern Europe, Klymchuk I. I. (2019)
Ганбарли М. М. о. - Энергетическая политика Азербайджанской Республики как основа государственной безопасности (2019)
Білоусов О. С. - Наслідки процесу масовізації соціального буття в сучасних соціумах (2019)
Дерев’янко С. П. - Політико-правове забезпечення публічної безпеки в Україні (2019)
Жигайло В. М. - Пріоритети новітньої політики Дональда Трампа (2019)
Кадук Н. І. - Особливості розвитку дефектних демократій у контексті євроінтеграційних процесів (2019)
Костельнюк М. М. - Політична участь як визначальний чинник демократизації політичного процесу (2019)
Кушерець Т. В. - До питання про релевантність марксизму в сучасному ідеологічному дискурсі (2019)
Моцик О. Ф. - Базові засади правового регулювання міжнародної співпраці України в гуманітарній сфері (2019)
Самуйлік М. М. - Політична відповідальність громадянського суспільства та її гібридні деформації в сучасних умовах (2019)
Скриль С. А. - Розвиток місцевого самоврядування в країнах Вишеградської групи (2019)
Шедяков В. Е. - Политическая самоорганизация как направление творческой активности народа (2019)
Милов И. С. - Технологии формирования персональных ареалов обусловленного интереса: политический аспект (2019)
Яковлева Л. І. - Канон легітимності: класичні визначення, політико-правові контрасти, сучасні виклики (2020)
Бадер А. В. - Збройне насилля як вид політичного насилля (2020)
Ключкович А. Ю. - Проблемні аспекти функціонування моделі суспільно-політичного розвитку Словаччини на сучасному етапі (2020)
Комарницький В. В. - Місцеві організації політичних партій України в умовах реформи децентралізації (2020)
Місержи С. Д. - Концепт справедливості та політика у сфері охорони здоров’я (2020)
Шедяков В. Е. - Мифы межпарадигмального перехода (2020)
Бакланова Н. М. - Прояви політичної антикультури в "молодих демократіях” Центральної та Східної Європи: кейс Угорщини, Букач В М. (2020)
Кокорєв О. В. - Відповідність Естонії антикорупційним цінностям ЄС (2020)
Лялька Ю. М. - Еволюція інструментарію "публічної дипломатії" Великої Британії (2010–2015 роки) (2020)
Matlai L. S. - The influence of public opinion on the external policy of Spain in the XXI century (2020)
Ніколаєва Д. О. - Турецько-іранські двосторонні відносини як приклад конкурентно-кооперативної взаємодії (2020)
Серов Р. І. - Українсько-французький дискурс: інтерпретації політичної реальності в ЗМІ (2020)
Зан М. П. - Політична репрезентація русинської етноідентичності на Закарпатті в українському науковому дискурсі (2020)
Соколовський О. Б. - Особливості дослідження ролі національних меншин у розвитку транскордонної співпраці (2020)
Білоусенко П. І. - Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (2020)
Тищенко О. М. - Комісія для складання Словника живої української мови у справі СВУ: Сергій Олександрович Єфремов (за матеріалами ОДПУ) (2020)
Палінська О. М. - Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України (2020)
Межжеріна Г. В. - Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 1 (2020)
Півторак Г. - Поповський А. Дещиця про українські прізвища. Дніпро : Ліра, 2020. 300 с. (2020)
Селігей П. - Тищенко К. М. 42 епохи українських мовних контактів: енциклопедія 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах. Київ ; Броди : Просвіта, 2020. 912 с. (2020)
Іштван Ньомаркаї (Nyomárkay István) (16.03.1937 ˗ 05.08.2020) (2020)
Bidochko L. Y. - Research strategy of cultural materialism: Case of the Ukrainian left at the turn of the centuries (2018)
Ключник Р. М. - Еволюція концепту демократії в політичній думці: ретроспективний аналіз (2018)
Рижук О. М. - Трансформація поняття "інформаційна безпека" в умовах глобалізації (2018)
Стародуб Т. П. - Феномен націоналізму: історія становлення, типологія та сутнісні характеристики (2018)
Бортнікова А. В. - Місто Ковель в умовах запровадження магдебурзького права (2018)
Гжибовська Т. С. - Особливості становлення та розвитку політичних систем пострадянських країн (2018)
Головатий М. Ф. - Місцеве самоврядування як важлива засада поділу влади, взаємодії людини і держави, розвитку сучасних демократичних процесів, Каракасіді О. Ф. (2018)
Кольцов В. М. - Феномен антиістеблішментських партій як прагматичної напівлояльної опозиції у країнах Вишеградської групи (2018)
Лясота А. Є. - Сучасний стан та ефективність взаємодії інститутів громадянського суспільства в Україні (2018)
Ляшенко Т. М. - Профспілки в Україні як політичний інститут: криза чи трансформація (2018)
Makarenko L. P. - Political performance as a technology of influence (2018)
Філатов Б. А. - Патріотизм як форма політичної участі: інституційні практики на макрорівні (2018)
Калініченко Б. М. - Сучасні ЗМІ як інструмент інформаційної війни (2018)
Цумарєв М. І. - Культура локальної демократії: структура й функції (2018)
Шедяков В. Е. - (Пост)модерн – переход к политической культуре общества знания или контрмодерна? (2018)
Погорська І. І. - Ефективність концепту стратегічної культури в контексті розвитку сучасних мiжнародно-полiтичних досліджень (2018)
Нуриева Тофик гызы Ирада - Дискриминационная политика СССР по отношению к азербайджанскому народу (2018)
Наумкіна С. М. - Учасницька компонента децентралізаційних процесів (рецензія на монографію К.Є. Іщейкіна "Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна") (2018)
Gani-zade A. T. o. - Azerbaijan-NATO relations 1991 – 2003 (2020)
Барабаш О. В. - Конституційна творчість і проблемні поля в державотворенні Колумбії: історія і сучасність (2020)
Була С. П. - Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції, Свідерська О. І. (2020)
Джафаров М. М. о. - Тайные общества против усиления Османской империи: историко-политический аспект (2020)
Левченко Ю. В. - Вплив виборчих систем на ґендерне представництво в законодавчих органах: приклад України (2020)
Мошак Д. С. - Сучасні політичні маніпуляції: політико-комунікаційний та політико-технологічний виміри (2020)
Пальшков К. Є. - Трансформація ЗМІ країн Балтії у період відновлення державності (2020)
Устименко Є. Р. - Важливість децентралізації як чинника політичної стабільності та безпеки в Україні (2020)
Чубатенко О. М. - Маніпулятивні технології у виборчих процесах України (2020)
Варинський В. О. - Топоніми: соціокультурні та політичні пріоритети (2020)
Перегуда Є. В. - Особливості функціонування громадської думки в умовах пандемії, Яхно О. О., Аксельрод Р. Б. (2020)
Трушевич Г. Б. - Іміджмейкінг в українській політичній практиці: ціннісний вимір (2020)
Запорожченко А. С. - Створення українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня й еволюція відносин між країнами (2020)
Кокорєв О. В. - Проблеми реалізації свободи слова та свободи діяльності медіа в державах Балтії: відповідність стандартам ЄС (2020)
Конопка Н. О. - "М’яка сила" в зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Стрихоцький Т. Л. (2020)
Копинець Ю. Ю. - Тенденції розвитку партійних систем країн Європейського Союзу в контексті парламентських електоральних циклів 2017 року (2020)
Коротков Д. С. - Україна у геостратегіях США та Росії: проблеми суб’єктності (2020)
Кравець А. Ю. - Біодипломатія як нова біополітична модель міжнародних відносин, Алєксєєнко І. В. (2020)
Матвійчук Н. В. - Культурна дипломатія США за президентства Д. Трампа (2020)
Федунь О. В. - Інституціоналізація охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу, Папіш Н. І. (2020)
Зан М. П. - Репрезентація етнополітичних партій міноритарних груп України у форматі парламентських електоральних циклів 1998 – 2019 років (2020)
Bereza V. O. - Informatization and social involvement of a person: general overview in modern Ukrainian context (2018)
Бушева С. М. - Механізм функціонування груп інтересів: інтерпретація теорій лобізму (2018)
Ковальов А. В. - Джеймс Фішкін про прикладний досвід деліберації: кейс із Китаю (2018)
Філатов Б. А. - Інституційні форми політичного патріотизму в сучасній Україні: динаміка еволюції (2018)
Буря К. М. - Локальна демократія: зарубіжна концептуальність та вітчизняна політична прагматика (2018)
Зейналова Эльнара Ислам кызы - Новые медиа и их влияние на политические процессы (2018)
Каменчук Т. О. - Прийняття політичного рішення як результат здійснення політичної компетентності, Гордеева М. (2018)
Ключкович А. Ю. - Політико-інституційні особливості організації державної влади в Словацькій Республіці (2018)
Луцишин Г. І. - Виклики та загрози прихованого подвійного громадянства в сучасній Україні, Матковський І. Й. (2018)
Maharramov Rashad - Concept of national innovation systems. Role of government in innovation policy: practice of Azerbaijan (2018)
Martinkovič Marcel - Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017 (2018)
Самуйлік М. М. - Інститут політичної відповідальності держави та його сучасні гібридні деформації (2018)
Сімонян А. В. - Громадські ради у політичному процесі сучасної України (2018)
Федоренко В. В. - Чинники політичної консолідації місцевих громад в Україні: внутрішні та зовнішні детермінанти (2018)
Худик Г. О. - Завдання політичної іміджевої стратегії (2018)
Ярош Я. Б. - Особливості трансформації партійної системи України (2018)
Агафонова Г. С. - Вплив політичної кризи 2000−2013 рр. на конституційний процес у Зімбабве, Бєлєнко І. В. (2018)
Билалова Самира Яшар кызы - Стратегические интересы Турции и западных держав на Южном Кавказе (2018)
Долженко О. О. - Роль та місце неурядових організацій в умовах ведення "гібридної війни" (2018)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Інформаційно-комунікативний ресурс як сучасна форма політично-ідеологічного лобіювання інтересів в українських реаліях (2018)
Кан Ден Сик - Корейский полуостров в свете последних событий (2018)
Мирзазаде Л. Ф. - Фактор торгово-экономического партнерства во внешнеполитической стабильности двухсторонних отношений Азербайджана и России (2018)
Рустамли Рияд Ариф оглу - Характеристика региональных политических процессов в Южном Кавказе как составного элемента мирового порядка (2018)
Шихелілі Джавід Сафаїл огли - Стратегія Росії і США у Каспійському регіоні (2018)
Дегтеренко А. М. - Безпекові імперативи національно-громадянської консолідації в Україні (2018)
Сторожук С. В. - Аксіологічні засади євроінтеграції України, Гоян І. М., Федик О. В. (2018)
Рижук О. М. - Забезпечення інформаційної безпеки України під час гібридної війни (2018)
Довбиш М. О. - Економічна криза у Великобританії в епоху тетчеризму та шляхи її вирішення (2018)
Іванченко К. О. - Концептуалізація поняття "політична мережа": основні підходи (2018)
Іленьків Г. В. - Становище утопії й антиутопії в політичній теорії наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Дем’яненко О. О. - Громадянське суспільство та політична модернізація: основні аспекти кореляції (2018)
Димова О. В. - Соціальна справедливість як якісний складник політичних трансформацій в Україні (2018)
Дудка Л. О. - Консультативно-дорадчі органи в контексті сучасної моделі державно-церковних відносин в Україні (2018)
Меликли Г. К. - Политические основания современной образовательной модели Азербайджана (2018)
Пальшков К. Є. - Інституціоналізація політичної опозиції в країнах Балтії у період відновлення державності (2018)
Осадчук І. Ю. - Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам, Литвин В. С. (2018)
Коппель О. А. - Зовнішні фактори еволюції близькосхідної регіональної підсистеми міжнародних відносин, Путкарадзе К. З. (2018)
Рижук О. М. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки України в умовах російської агресії (2018)
Сафарова Афет Ага Али кызы - Система европейской безопасности и ее особенности (2018)
Цирфа Ю. А. - Специфіка патерна управління в контексті становлення зовнішньополітичної ідентичності держави (2018)
Горський С. В. - Предмет соціології політики: актуальне наповнення (2020)
Русиняк А. І. - Політологічний дискурс у дослідженнях засобів масової інформації: функціональний аспект (2020)
Андрейко І. С. - Соціальна ексклюзія як об’єкт соціально-політичних досліджень (2020)
Баласинович Н. О. - Гендерна демократія: особливості становлення в Україні (2020)
Vinnykova N. A. - Risks of political non-decision-making (applications to Ukraine) (2020)
Войнова Е. О. - Упровадження електронного голосування: позитивні та негативні риси електронних виборів (2020)
Димова О. В. - Модернізація українського суспільства в контексті формування нових поглядів на соціальну справедливість (2020)
Довбиш М. О. - Соціальні програми Європейського Союзу в контексті державної політики Іспанії у сфері соціального захисту безробітних (2020)
Каретна О. О. - Роль та особливості інформаційно-комунікаційних технологій у взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством, Милосердна І. М., Ігнатьєва І. І. (2020)
Лясота А. Є. - Особливості посткомуністичних трансформацій партійних систем країн Центральної та Східної Європи (2020)
Ляшенко Т. М. - Соціально-економічні моделі: варіанти подолання світової кризи. Світовий досвід та українські реалії (2020)
Музиченко Г. В. - Фінансування політичних партій як політико-правовий механізм протидії політичній корупції в європейських країнах (2020)
Harb M. N. - Political modernization theory: criticisms of democratic transition theorists (2020)
Новосельський І. Ф. - Українські соціальні мережі: специфіка та проблеми функціонування (2020)
Саєнко І. В. - Гендерний прорив у секторі оборони та безпеки України: міжнародні зобов’язання та національне законодавство (2020)
Тіхонова О. В. - Громадські організації у вимірі європейських стандартів: перспективи та дилеми акомодації українського законодавства (2020)
Шедяков В. Е. - Опасности манипулирования сквозь призму налаживания гражданского полилога (2020)
Щедрова Г. П. - Інституціональна еволюція державної молодіжної політики в Україні (2020)
Попович Я. М. - Політичні партії як суб’єкти репрезентації політико-ідеологічних орієнтацій у суспільстві (на прикладі Запорізької області), Макарчук О. С. (2020)
Стеблина Н. О. - Складові цифровізації політики: цифровий форум, цифровий капітал та структура цифрових можливостей (2020)
Белобородов И. И. - К вопросу о переосмыслении международной политики в области населения в контексте современных демографических реалий (2020)
Бойчук О. І. - Проблема німецької меншини в контексті політики пам’яті в польсько-німецьких відносин (2020)
Кресіна І. О. - Цільові фонди як механізм фінансування постконфліктної відбудови, Стойко О. М. (2020)
Палазова Т. М. - Міграційна політика як чинник впливу на соціально-економічні процеси в сучасному світовому просторі, Ткачук Ю. В. (2020)
Явір В. А. - Україна унітарна: аналіз цивілізаційного вибору форми державного устрою (2020)
Руденко Ю. Ю. - Концептуалізація історичної пам’яті як ресурсу політичного впливу в постмодерну епоху (2020)
Гірман А. П. - Зовнішня політика та міжнародні зв’язки Європейського Союзу, Волкова В. А., Ковальчук А. О. (2020)
Демчишак Р. Б. - "Brexit”: застосування маніпулятивних технологій та прийомів, Пасічний Р. Я. (2020)
Дяченко О. В. - Формування україномовної блогосфери в контексті політичної комунікації в мережі Інтернет (2020)
Іванова-Биканова В. Є. - Політичний перформанс: теоретичні засади інтерпретації в сучасних політичних науках (2020)
Кравець Г. В. - Соціальні функції держави: виклики та перспективи розвитку в сучасних умовах (2020)
Кривошеїн В. В. - Неототалітарні тенденції постпандемічної трансформації демократії (2020)
Осадчук І. Ю. - Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Аргентині у другій половині XX століття (2020)
Русиняк А. І. - Регіональні ЗМІ у процесі демократичних перетворень в Україні: специфіка та проблемний вимір (2020)
Стрелков В. В. - Чинники агрегації процесу делегітимації президентської влади (2020)
Швець С. Л. - Криза біженців та імміграційні процеси Республіки Корея (2020)
Щурко О. М. - Національна ідентичність як чинник формування міжнародного образу держави, Голик М. М. (2020)
Точицький М. С. - Демократизація політичної свідомості і культури (2020)
Геба Г. І. - Перспективи виходу країн-членів з Європейського Союзу після Брекзиту (2020)
Гільченко О. Л. - Проблема трансформації сучасного геополітичного коду України (2020)
Шедяков В. Е. - Революционные трансформации общественной парадигмы – черта начала 3-го тысячелетия (2020)
Шелемба М. М. - Цифрові комунікації та тренди в Україні: напрацювання, виклики та можливості, Симчера М. М. (2020)
Романюк А. С. - Рецензія на монографію О. В. Кокорєва "Інституційний та ціннісний виміри відповідності держав Балтії політиці ЄС щодо зміцнення ліберальної демократії" (2020)
Турчин Я. Б. - Погляди Дмитра Мирона на сутність та форму інституту держави на тлі української політичної думки націоналістичного спрямування, Івасечко О. Я. (2021)
Войнова Е. О. - Концепція мережевого суспільства як структурно-функціоналістська основа теорії електронної демократії (2021)
Вольський О. І. - Розвиток проблематики місцевого самоврядування та децентралізації влади у Центрально-Східній і Східній Європі (2021)
Даценко А. Ю. - Шляхи забезпечення балансу між свободою слова та її цензурними обмеженнями в умовах гібридної війни (2021)
Dudinská I. Ye. - Einfluss des militärpolitischen Konflikts in der Ukraine auf die Migrationsprozesse in EU-Länder (am Beispiel Transkarpatiens), Maradyk N. V. (2021)
Кіндратець О. М. - Особливості формування ідентичності українців в умовах гібридної війни, Сергієнко Т. І. (2021)
Клочко О. О. - Реформування пенсійної системи в Україні: реальні надбання і втрати (2021)
Кольцов В. М. - Міжінституційні відносини як чинник структуризації парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи (2021)
Левченко Ю. В. - Жіноча участь у політиці та врядуванні в умовах політичних трансформацій країн Центрально-Східної Європи: досвід Республіки Молдова (2021)
Нікогосян О. О. - Особливості участі політичних партій у місцевих виборах 2020 року (2021)
Пашковський В. Ф. - Інституційний механізм інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни: характер та перспективи трансформацій (2021)
Філіпчук В. О. - Підходи до розуміння категорії "політичний ризик”: класичні та сучасні концепції, Постригань Г. Ф., Петренко І. І. (2021)
Дем’яненко Б. Л. - Політична свідомість сучасної української молоді в контексті зміни поколінь, Дем’яненко В. М., Прядко Т. П. (2021)
Сакун А. В. - Перспективи розвитку політичної культури України на шляху до ЄС, Кадлубович Т. І., Черняк Д. С. (2021)
Котик Ю. В. - Місце НАТО в зовнішньополітичній стратегії України, Анісов А. О. (2021)
Луцишин Г. І. - Особливості співпраці України та Литовської Республіки у сфері національної безпеки та оборони у період 2000 – 2021 рр., Корнат Л. Я. (2021)
Пархомчук А. Д. - Вплив політики США на структурні параметри Близькосхідної регіональної системи (2021)
Прихненко М. І. - Ідеологічний чинник і Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин, Парчевська В. В. (2021)
Ткачук Ю. В. - Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів та міграція як аспект проблеми зайнятості (2021)
Чебан О. Я. - Фактор стратегічної культури в ядерних переговорах Ірану зі США (2021)
Шепітько Т. В. - До питання про сутнісні виміри гібридної війни: класичні і новітні уявлення (2021)
Явір В. А. - Історичні витоки унітаризму як форми державного устрою України в конституційно-правових актах (2021)
Стеценко С. В. - Нове "обличчя" в політичній науці: рецензія на підручник "Правова політологія" за редакцією Кресіної Ірини Олексіївни (2021)
Вілкул Т. - Терміни "покаяние" та "покаяти ся" у "Повісті временних літ" (2022)
Марголіна І. - Написи на саркофазі з Кирилівської церкви Києва, Бабич Є. (2022)
Тарасенко І. - Зустріч монарших осіб та побудування тріумфальної арки у Добрянці 1781 р. (2022)
Артемова Л. - Благодійні ініціативи Терещенків у соціально-гуманітарному просторі Глухова. Лікарня св. Єфросинії, Чумаченко О. (2022)
Шакула В. - Особливості формування асортименту продукції Переяслав-Хмельницького хлібозаводу та її реалізації в 40-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. (2022)
Токарська Ю. - Акція православно-католицького замирення в 1623–1628 роках (2022)
Мос В.-Е. - Культ Сталіна в Московському патріархаті: витоки та сьогодення (2022)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (частина 22), Тарасенко І. (2022)
Дорохіна Т. - Спогади Є. Ю. Спаської про відкриття нового аудиторного комплексу вищих жіночих курсів ім. В.І. Герьє, Луговік Т. (2022)
Пилипенко О. - Наукові джерела з історії трудової імміграції в Україну XVII–XIX ст. (2022)
Новак О. - Нормативно-правове регулювання пам’яткоохоронної діяльності в радянській Україні (1928–1933 рр.) (2022)
Білоусов Ю. - Антиросійські санкції ЄС: позиція болгарських політичних партій та громадська думка (2022)
Чапля О. - При-сутність христологічного у "Слові про закон і благодать" (2022)
Шуміло С. - Митрополит Кипріян. Житіє митрополита Київського Петра (1260–1326) (Переклад з давньоукраїнської та коментар Світлани Шуміло) (2022)
Ісіченко І. - Покутні вірші "Богогласника" (1790) (2022)
Миколенко Д. - Під пильним контролем прем'єр-міністра Болгарії: взаємини князя Фердинанда та голови уряду Стефана Стамболова в оцінках російської громадськості (1887–1894 рр.) (2022)
Салтан О. - Штрихи біографії Степана Соснового – першого українського дослідника подій Голодомору 1932–1933 рр. (2022)
Рой С. - Зв’язки М. Н. Шуста з визначними діячами культури та науки України ІІ пол. ХХ ст. (2022)
Сироїд Д. - Морозова Д. "Покажи мені людину". Антропологія Антіохійської школи та її спадщина у Київській традиції. Київ: Дух і Літера, 2021. 560 с. (2022)
Гордієнко Д. - Чистяков В. Митрополит Арсеній Мацієвич (1697–1772): історіографічний аспект. Монографія. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2020. 108 c. – (Науковий альманах "Чернігівські Афіни". Вип. 8) (2022)
Половець В. - Боровик М., Боровик А. Чернігівський державний педагогічний інститут в системі підготовки педагогічних кадрів (1954–1998 рр.). Київ: "Видавництво Людмила", 2019. 272 с. (2022)
Студьонова Л. - Відгук на книжку М. Жирохова "Підпільна група Якова Батюка: кінець легенди" (2022)
Коваленко О. Б. - Пам'яті дослідника Ічнянського краю Станіслава Маринчика, Прочай Н. В., Ясновська Л. В. (2022)
Коваленко О. Б. - Знавець минувшини Чернігова Олександр Павлович Добриця, Ясновська Л. В. (2022)
Титул, зміст (2022)
Burlaka I. - Chronic intracellular hypoxia as a clustering and stratifying factor for clinical severity grade in nephrotic syndrome in children, Mityuryayeva I., Bagdasarova I. (2022)
Лобода О. М. - Ефективність тривалого застосування цинокальцету у гемодіалізних хворих з вторинним гіперпаратиреозом: Проспективне дослідження з історичним контролем, Шіфріс І. М., Красюк Е. К., Дудар С. Л., Савчук В. М., Прусський Ф. О., Куліш В. О. (2022)
Степанова Н. - Ліпопротеїди високої щільності та клінічні наслідки COVID-19 у хворих, які лікуються методом гемодіалізу: багатоцентрове дослідження випадок-контроль з псевдорандомізацією, Рисєв А., Русин О., Остапенко Т., Снісар Л., Компанієць О., Колесник M. (2022)
Oruc Meric - The value of urinalysis in predicting acute kidney injury and mortality in COVID-19 patients, Batirel Ayse, Trabulus Sinan (2022)
Saidakova N. - Acute cystitis in children: age and regional features in Ukraine, Shulyak О., Klys A., Коnonova G., Нrodzinkiyy V. (2022)
Erkent Murathan - Analysis of risk factors of postoperative mortality in peritoneal dialysis patients with developed peritonitis, Karakaya Emre, Avci Tevfik, Bagci Zeynep Ilayda, Akdur Aydincan (2022)
Marushchak M. - Association of serum uric acid with albuminuria in type 2 diabetic patients with comorbid obesity and/or essential arterial hypertension, Krynytska I., Lepyavko A. (2022)
Бурдейна О. В. - Плейотропні ефекти аторвастатину у пацієнтів, які лікуються методом перитонеального діалізу: комбіноване ретроспективне і проспективне обсерваційне дослідження (2022)
Carvalho N. I. - The evolution of recommendations for cranberry use in recurrent urinary tract infections: A systematic review, Leite G. G., Silva B. B., Souza I. L., Souza L. D., De Faria I. M. (2022)
Колесник М. О. - Постковідний синдром у хворих на хронічну хворобу нирок VД та реципієнтів ниркового трансплантат, Степанова Н. М. (2022)
Повідомлення (2022)
Редакційна інформація (2022)
Ірха К. О. - Політичний складник феномену "лідер громадської думки": теоретичний аспект (2021)
Чарських І. Ю. - Світопорядок, що змінюється, з погляду конкуруючих мейнстрімних теоретичних парадигм (2021)
Баскакова А. С. - Окупація Кримського півострова та російсько-українське збройне протистояння на сході України (2021)
Воронова Т. В. - Участь жінок у політичних процесах сучасності (на прикладі країн ЄС): перспективи досягнення гендерного паритету в політичному житті (2021)
Загірний О. В. - Медіатизація політики як чинник демократичного транзиту (2021)
Куницький М. П. - Виклики і перспективи розвитку сучасної демократії (2021)
Ломейко В. І. - "Спочатку було Слово": як книговидання впливає на політичний порядок денний (2021)
Лушагіна Т. В. - Особливості взаємодії молоді з органами державної влади та місцевого самоврядування, Соловйова А. С. (2021)
Лясота А. Є. - Трансформація місця та ролі неурядових організацій у політичному процесі України (2021)
Ростецька С. І. - Особливості формування регіональної ідентичності: кейс Італії (2021)
Khevtsuriani A. - Theoretical and methodological aspects of separatism as a political phenomenon, Kharchilava L. (2021)
Горулько О. Ю. - Гендерна компетентність – дієвий механізм утворення паритетного парламенту (2021)
Лукіна Л. В. - Політичний дискурс: сутність та особливості застосування (2021)
Негулевський І. П. - Трансформація політичного лідерства в сучасній Україні: соціокультурні чинники (2021)
Тищенко М. М. - Відповідальність народних депутатів України: політико-правовий аспект (2021)
Давимука О. О. - Стратегічна оцінка сучасних загроз безпеці державами Балто-Чорноморського регіону (2021)
Кісєль Ю. Г. - Неформальні об’єднання в Конгресі США: досвід для України (2021)
Козьма В. В. - Роль стратегічних комунікацій Росії в європейському інформаційному просторі (до питання євроскептицизму) (2021)
Moshenets I. O. - European markets of liquid natural gas: policy challenges and energy diplomacy (2021)
Польовий Т. Є. - Антиукраїнська риторика білоруських медіа після внутрішньополітичної кризи 2020 року (на прикладі телеканалів "СТВ” та "Беларусь 1”) (2021)
Зан М. П. - Порівняльний аналіз політичного представництва міноритарних етнічних груп Словацької Республіки та України (за результатами експертного опитування) (2021)
Павлюх М. В. - Український національний ідеал преси Союзу українок (1922–1939): спротив польській владі (2021)
Соколовський О. Б. - Питання національних меншин у розвитку транскордонної співпраці Карпатського єврорегіону (2021)
Томашевська Є. І. - Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: досвід ратифікації в Україні (2021)
Титул, зміст (2022)
Колесник М. О. - Спеціалізована медична допомога хворим нефрологічного профілю в умовах війни в Україні, Степанова Н. М., Козлюк Н. І. (2022)
Oruc Meric - Association of serum uric acid level with disease severity and clinical outcomes in COVID-19, Batirel Ayse (2022)
Stepanova N. - Pilot testing for long-term impact of glycerol-induced acute kidney injury on oxalate homeostasis in rats, Tolstanova G., Akulenko I., Nepomnyashchyi V., Savchenko S., Zholos A., Kolesnyk M. (2022)
Huddam Bülent - Serum soluble Fas-ligand levels and flow-mediated vasodilation in patients undergoing peritoneal dialysis, Azak Alper, Karakus Volkan, Alp Alper, Genek Dilek Gibyeli, Kocak Meral Gülay Kadioglu, Dere Yelda, Soysal Dilek Ersil, Duranay Murat (2022)
Zub L. - Malabsorption syndrome aggravates calcium homeostasis impairment in chronic kidney disease patients, Shkarutyak A., Buzdugan I., Vivsyannik V. (2022)
Mese Meral - Morphological pattern of non-diabetic nephropathy in type 2 diabetes mellitus patients, Yadigar Serap, Parmaksız Ergün (2022)
Saidakova N. - Features of the prevalence of chronic cystitis among adolescents, Startseva L., Klys A., Onyskiv O., Нrodzinkiyy V., Коnonova G. (2022)
Дудар І. О. - Хронічне запалення у хворих на ХХН V ГД з вторинним гіперпаратиреозом, Лобода О. М., Дудар С. Л., Савчук В. М. (2022)
Колесник М. О. - HLA як антигени ризику і протекції захворювань сечостатевої системи, Возіанов С. О., Дріянська В. Є., Шуляк О. В., Горпинченко І. І, Бондаренко Ю. М., Величко М. Б., Петрина О. П., Черненко В. В., Черненко Д. В. (2022)
Лавренчук О. - Епідеміологія та особливості перебігу гострого пошкодження нирок у дітей в Україні, Фоміна С., Суслова Г., Багдасарова І. (2022)
Chernatska O. - COVID-19 and chronic kidney disease: peculiarities of treatment, Grek A. (2022)
Редакційна інформація (2022)
Караман К. В. - Історична пам’ять як чинник розвитку євроскептицизму в країнах Європейського Союзу (2021)
Salmanzade T. R. o. - Civilizational identity and intercivilizational relations against the backdrop of postsecularism (2021)
Аміров А. О. - Демократизація політичних інститутів за Президента В. Зеленського: від Торонто до Вільнюса (2021)
Андрійчук Т. С. - Сучасний розвиток деліберативної демократії: внесок Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд” (2021)
Баскакова А. С. - Особливості використання теорії регіонального комплексу безпеки для вивчення причин кримської кризи та російсько-української війни (2021)
Гедікова Н. П. - Демократія та електронна демократія: сутність, стан, перспективи розвитку (2021)
Дмитренко О. А. - Перспективи фінансової незалежності неурядового сектору України (2021)
Дудкевич В. І. - Євроінтеграційні практики України: специфіка політико-нормативного регулювання (2021)
Мороз О. М. - Угорці Помур’я як актори політичних процесів у Республіці Словенія (2021)
Наумкіна С. М. - Сучасні тенденції розвитку інституту місцевого самоврядування, Ахмеров О. О. (2021)
Одарченко К. Ю. - Інституційна взаємодія задля суспільного розвитку: місія політичних партій (2021)
Проноза І. І. - Роль політичних комунікацій у сучасному інформаційному просторі (2021)
Савка В. Я. - Особливості положень про просунуту співпрацю в ЄС у Ніццькому договорі (2021)
Сичова А. О. - Крос-секторальні колаборації: категорійний дизайн і перспективи досліджень (2021)
Янченко А. О. - Форми політичної участі: аналітичні підходи до картування партисипації громадян (2021)
Адилова Н. Ф. к. - Современные вызовы, стоящие перед политической культурой (2021)
Панасюк Л. В. - Ідеологія "Русского мира” і білінгвізм (2021)
Прокопович Л. В. - Іміджі політиків у фотожабах: візуально-комунікативні прояви політичного "театру" (2021)
Кузь О. М. - Трансбіополітичний тренд пандемії COVID-19: від політичної глобалізації до політики глобальної еволюції, Чешко В. Ф. (2021)
Черновол Н. М. - Гендерна рівність як показник успішності суспільства, Мельнікова Х. І. (2021)
Павлюх М. В. - Політична проблематика становлення української держави на шпальтах "Нової хати" – журналу культури та моди (2021)
Климончук В. Й. - Рецензія на монографію Л. Яковлевої "Легітимність публічної влади в Україні: рецепції та новації" (2021)
Яковлев Д. В. - Рецензія на монографію С. І. Ростецької "Регіональна ідентичність і національна держава: політика неприйняття та пошук компромісів в політичному просторі сучасної Європи" (2021)
Вонсович С. Г. - Вектори трактування політичного процесу в політичній науці (2021)
Мироненко В. В. - Методологічні основи дослідження проблеми ракетно-ядерних програм у політиці провідних країн світу (2021)
Щедрова Г. П. - Інституційна пам’ять: концептуалізація в політологічному дискурсі (2021)
Горюнова Є. О. - Трансформація кримської ідентичності в умовах російської окупації півострова (2014 – 2021 рр.) (2021)
Дзюбленко І. М. - Тенденції розвитку українсько-канадських відносин у контексті культурної дипломатії (2021)
Іванова-Биканова В. Є. - Політичний перфоманс як чинник антикризового політичного менеджменту (2021)
Ляшенко Т. М. - Компенсаційні механізми соціально-економічної політики як запобігання кризи розподілу (2021)
Мазьняк Р. О. - Політичне маніпулювання: теоретико-методологічний аналіз поняття (2021)
Мендрін О. В. - Особливості впливу етнокультурних факторів на формування макрополітичної ідентичності в Україні (2021)
Мошак Д. С. - Інституційно-організаційні засади політичної маніпуляції в сучасному політичному процесі (2021)
Приходько С. М. - Політична система України у контексті багатокомпонентних класифікацій, Ільченко А. М., Макарець С. В. (2021)
Стеблак Д. М. - Зовнішня та внутрішня політика президента США Дж. Байдена. Релігійний чинник у політиці президента (2021)
Швець С. Л. - Формування місцевої міграційної політики в контексті локальної демократії (2021)
Бакланова Н. М. - Політична участь у різних культурах як наукова та нормативна проблема, Букач В. М. (2021)
Ниязов Х. Г. о. - Особенности государственной информационной политики Азербайджана в период Отечественной войны и в постконфликтный период (2021)
Прокопович Л. В. - Костюмні помилки як чинник зворотного ефекту в комунікаціях політичного "театру" (українські кейси) (2021)
Roslon D. T. - The EU-Ukraine relations in the XXI century, Zavada Ya. I. (2021)
Лукач Н. М. - Європейська політика згуртування в ХХІ ст.: орієнтири та досвід для України (2021)
Masimova T. - Energy security policy of the Republic of Azerbaijan (2021)
Вовк С. О. - Рецензія на книгу Бориса Івановича Гуменюка "Із щоденника посла України” (2021)
Бахметьєв А. Є. - Особливості використання політичних технологій на президентських та парламентських виборах 2019 р. (2021)
Войтенко Ю. М. - Інститут парламентської коаліції в Україні: політико-правовий аналіз (2021)
Гедікова Н. П. - Соціально-політичні та конституційно-правові основи забезпечення прав та свобод людини і громадянина в сучасній Україні, Манасарян А. Є. (2021)
Долженков О. О. - Політико-правове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні (2021)
Лісовський В. М. - Модернізація національної безпеки України в умовах війни з Росією (2021)
Мельничук В. І. - Чинники формування регіональної самоврядності в Україні (2021)
Мовчан У. І. - Децентралізація в українській неопатримоніальній демократії: переваги, недоліки та шлях до потенційного миру (2021)
Омельченко С. В. - Політична безпека: внутрішньополітичні виклики та загрози (2021)
Рзаханов Р. Н. о. - Миграционные процессы на Южном Кавказе в современный период: научно-политологический анализ (2021)
Романов Р. О. - Антикризова діяльність політичних партій: трансформація в сучасній Україні й світі (2021)
Сунгурова С. Р. - Політико-інформаційна війна: інструментально-функціональний аспект (2021)
Угрин Л. Я. - Громадянська компетентність в умовах сучасної демократії, Щурко О. М. (2021)
Хорішко Л. С. - Суб’єкти реалізації стратегії державного брендингу в Німеччині (2021)
Гольцов А. Г. - Геополітична ідеологія в Російській Федерації (2021)
Шайгородський Ю. Ж. - Вплив медіа на суспільно-політичні та етико-моральні процеси в Україні (2021)
Бабіна В. О. - Становлення західноєвропейської дипломатії у Нову добу, Чістякова І. М. (2021)
Перфільєва А. О. - Лідерство у міжнародних відносинах: теоретико-концептуальний вимір (2021)
Татакі Д. Д. - Сучасний стан співробітництва між Китаєм та країнами Африки: інвестиційний аспект (2021)
Гончарук В. П. - Етнічне й соціальне в поглядах М. Драгоманова та його вплив на формування національної ідентичності, Салтовський О. І. (2021)
Мамедли Нуран Натик кызы - Проблема взаимоотношений государства и гражданского общества в истории политической мысли (2018)
Шипунов Г. В. - "Третій шлях" та ідейно-інституційна еволюція Лейбористської партії Великобританії (2018)
Binnatli Azer - The decision-making process in abortion in the European Union and China from the aspect of human rights (2018)
Булавіна О. С. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної політики в Україні: особливості та суперечливості, Хлівнюк Т. П. (2018)
Ващенко А. С. - Моделі взаємодії громадянського суспільства та держави в концепціях представників англо-американської політичної традиції (2018)
Ганжа А. Н. - "Цветная революция" в России: перспективы неопатримониальной трансформации политического режима (2018)
Денисова А. О. - Політичні партії як суб’єкти формування соціальної політики: дискурсивний вимір (2018)
Коч С. В. - Меморіальна політика сусідів України: від стратегії національного суверенітету до "Великих держав" (2018)
Купін А. П. - Політико-правовий аналіз проблеми реалізації громадянських прав та свобод як детермінанти модернізації політичної системи України (2018)
Ниязов Халид - Информационная политика в условиях политико-экономических трансформаций (2018)
Ростецька С. І. - Модель європейської ідентичності (2018)
Шуліка А. А. - Основні аспекти впливу концепту Валового національного щастя на державну політику Королівства Бутан (2018)
Надибська О. Я. - Досвід внутрішньої та зовнішньої політики Канади для сучасного українського суспільства, Надибський М. І. (2018)
Цирфа Ю. А. - Соціокультурні особливості формування зовнішньополітичної ідентичності держави в умовах глобалізації (2018)
Hasanova Ema Mehrab - The resettlement of Armenians to the Azerbaijani territories and their attempts to seize those territories (2018)
Кривошеїн В. В. - Рецензія на монографію С. В. Ставченка "Управління політичною кризою в демократичних політичних системах" (2018)
Перегуда Є. В. - Досвід інституціоналізації політичної опозиції у сучасних європейських країнах (рецензія на монографію В. М. Кольцова "Становлення та структуризація політичної опозиції у країнах Вишеградської групи: порівняльний аналіз") (2018)
Гоцуляк В. М. - Суспільно-політична думка доби ранньомодерної України у вимірах історико-теоретичного дослідження (2018)
Магдич Ю. А. - Сучасні способи маніпулювання політичною свідомістю (2018)
Серов Р. І. - Українсько-французькі відносини: політологічний вимір в історичній ретроспективі (2018)
Сич О. М. - Радикалізація європейського політичного життя міжвоєнного періоду: націоналізм, фашизм, нацизм (2018)
Бедирова-Сабов Н. О. - Емпіричні вектори режиму консолідованої демократії Угорщини: універсальний підхід Nations in Transit (2018)
Білоусов О. С. - Парадокси сучасного інформаційно-комунікативного світу (2018)
Гедікова Н. П. - Сучасний етап державотворення в Україні: досягнення та перспективи розвитку (2018)
Григор’єв О. В. - Дефекти демократії Польщі: неліберальна інституціалізація 2015–2018 років (2018)
Каменчук Т. О. - Природні межі політичної компетентності, Новохацька А. І. (2018)
Кополовець Р. В. - Індекс демократизації "Freedom in the world” як новий вимір демократичного розвитку країн (2018)
Осадчук І. Ю. - Партійні системи в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Республіці Казахстан (1995–2018) і Російській Федерації (1993–2018) (2018)
Смолянюк В. Ф. - Причини трансформацій політичних систем: безпековий підхід, Білошицький В. І., Крутій В. О. (2018)
Тихомирова О. К. - Роль громадянського суспільства у процесах демократизації (2018)
Шульга Т. В. - Енергетичний вектор зовнішньої політики країн Балтії: досвід для України (2018)
Ключкович А. Ю. - Політична свідомість словацького суспільства в умовах демократичної трансформації: проблемні аспекти сприйняття змін (2018)
Довбиш М. О. - Cоцiальнi програми Європейського Союзу та адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС (2018)
Мустафазаде Парвана Тельман кизи - Поняття національного інтересу в контексті зовнішньої політики Азербайджану в Каспійському регіоні (2018)
Рустамова Афаг Балоглан кызы - Развитие информационного общества в Азербайджане: реалии и перспективы (2018)
Сухарина А. А. - Державна та публічна ідеологія: аргументація теоретичного розрізнення (2019)
Яковлева Л. І. - Від соціального порядку до публічної влади: організаційні, інституційні та комунікативні засади легітимності (2019)
Гжибовська Т. С. - До питання про соціальне сприйняття корупції в Україні (2019)
Довбиш М. О. - Зміни соціально-політичного клімату в країнах Європи в контексті діяльності МВФ (2019)
Кравець Г. В. - Теоретичне підґрунтя та сучасний зміст поняття "соціальна держава" (2019)
Лубінець Д. В. - До питання про типологію українського лобізму (2019)
Мамедов Тариэль - Опыт предоставления государственных услуг в развитых странах в контексте административных реформ (2019)
Панасюк В. А. - Люстрація від народу – вибори 2019 р. (2019)
Сімонян А. В. - Історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження громадських рад (2019)
Surnina-Dalekorei O. A. - Political participation of women in Central and Eastern Europe: comparative analysis (2019)
Тімашова В. М. - Вплив розладів психічного здоров’я особистості, зумовлених її перебуванням при владі, на суспільно-політичні процеси (2019)
Жигайло В. М. - Доктринальні засади зовнішньої політики Дж. В. Буша (2019)
Лукасевич А. В. - Теоретичні підходи та реалізація "східної політики" Польщі в сучасному вимірі, Пасічний Р. Я., Рослонь Д. Т. (2019)
Мамед-Заде Наргиз Сабир гызы - Национальная безопасность Азербайджана в контексте защиты границ государства (2019)
Андрущенко Т. В. - Регіональна ідентичність: зміст, типи та особливості формування (2019)
Захаренко К. В. - Відповідальність засобів масової інформації в системі інформаційної безпеки суспільства (2019)
Зіскін О. С. - Концепція безумовного базового доходу: підтримка та критика практичного впровадження (2019)
Костенко А. М. - Нормативно-правові засади впливу громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні (2019)
Назарков В. К. - Cтановлення та сучасний стан зовнішньополітичного вектору Об’єднаних Арабських Еміратів (2019)
Розік М. В. - Правові засади електоральної участі громадян України на парламентських виборах 1998–2019 рр. (2019)
Топчіу Г. Ю. - Трансформація політичних інститутів у контексті політичної реальності України (2019)
Шлемкевич Т. В. - Інформаційно-комунікаційні чинники впливу на громадянське суспільство в сучасній Україні (2019)
Алирзаева Фарида Маммадага гызы - Инновационное государственное управление как национально-государственный интерес (2019)
Надибська О. Я. - Стратегічне партнерство Канада – США: досвід асиметричних відносин, Надибський М. І. (2019)
Pashaieva K. F. - Energy resources of the South Caucasus Region: the political and security dimensions (2019)
Погорська І. І. - Вiдносини США – Європа: криза парадигми трансатлантизму (2019)
Середюк Н. П. - Політичні аспекти українсько-російського протистояння (на сучасному етапі) (2019)
Ткачук Ю. В. - Основні тенденції трудової міграції в контексті сучасних міжнародних міграційних процесів, Малишенко Л. О. (2019)
Цирфа Ю. А. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави як співвідношення факторних впливів (2019)
Шедяков В. Е. - Укрепление внешнего контура народовластия – условие эффективного участия в международной жизни (2019)
Козак Т. М. - До феномену політичного дискурсу крізь призму теоретико-методологічного взаємозв’язку між мовою та політикою (2019)
Семенченко М. Ф. - До проблеми виміру об’єктивно-суб’єктивного характеру політичної діяльності (2019)
Бабіна В. О. - Реклама як маркетингова технологія у виборчих компаніях суб’єктів політичної діяльності (2019)
Береза А. В. - Регуляторна держава як продукт еволюції демократії та державотворчих процесів (2019)
Кушерець Т. В. - "Нове соціальне питання": причини виникнення та шляхи вирішення (2019)
Філатов Б. А. - Український патріотизм у перспективі політичних трансформацій (2019)
Зелена О. Я. - Молоде покоління в координатах політичної культури України (2019)
Точицький М. С. - Поняття політичної культури у світлі сучасних політологічних дискусій (2019)
Лялька Ю. М. - Програма "Great" як один з інструментаріїв публічної дипломатії Великої Британії (2019)
Bekdamyrova L. Z. - Peculiarities of identity policy implementation in ethnic and political regulation processes in Central and Eastern Europe (Hungary and Romania as example) (2019)
Contents (2022)
Shedam R. M. - Synthesis and Characterization of Nd3+ Doped Mg-Cd Ferrite (Mg0.5Cd0.5Nd0.01Fe1.99O4) Nanoparticles Prepared in the Form of a Thick Film for Gas Sensing Applications, Kashid P. P., Shedam M. R., Gadkari A. B., Kamble P. D., Mathad S. N. (2022)
Mali A. E. - Structural, Optical and Magnetic Properties of Cd1 – xMnxS Nanocrystalline Thin Films at Room Temperature, Gaikwad A. S., Borse S. V., Ahire R. R. (2022)
Boledzyuk V. B. - Magnetic Properties of Co0.1Sb2Te3, Ni0.1Bi2Te3 and Ni0.2In4Se3 Compounds, Kovalyuk M. Z., Ivanov V. І. (2022)
Okba F. - Some Physical Parameters of Calcium Chalcogenides at High Pressures: Semi-Empirical Approach, Mezouar R. (2022)
Raibaruah A. K. - An Analytical Model for the Depletion Region Width and Threshold Voltage of a Parallel Gated Junctionless Field Effect Transistor, Sarma K. C. D. (2022)
Abboudi A. - Transient 3D Thermomechanical Simulation of the Frictional Contact of the Pin-on-Disc System, Boulahrouz S., Mansouri K. (2022)
Mygal V. P. - Heuristic Modeling of NBIT Capabilities: Cognitive Aspects, Mygal G. V. (2022)
Matkovska L. K. - Structure and Properties of Electroactive Composites Based on Oligomers of Different Molecular Weight Doped with Lithium Perchlorate Salt, Demchenko V. L., Shtompel V. I., Matkovska О. K. (2022)
Vimala P. - The Study of Hetero Dielectric Buried Oxide and Heterojunction Dual Material TFET, Bhoomi Reddy V. S. R., Shreyas Y. V. R, Suprith C. (2022)
Lopushanska B. V. - Optical Characterization of Colloidal AgInS2 Quantum Dots Synthesized from Aqueous Solutions, Azhniuk Y. M., Studenyak I. P., Lopushansky V. V., Gomonnai A. V., Zahn D. R. T. (2022)
Benkrima Y. - Structural, Magnetic and Optical Properties of PtAun (n = 1-9) Clusters Using Density Functional Theory, Souigat A., Soudani M. E., Achouri A., Korichi Z., Bougoffa M. S. E. (2022)
Yatsenko I. V. - Determination of Optimal Modes of Electron-Beam Micro-Treatment of Surfaces in Optic Elements, Antonyuk V. S., Vashchenko V. А., Gordienko V. I., Kolinko S. О., Butenko Т. І. (2022)
Upasani D. P. - Preparation of Perovskite: Fullerene Bulk Heterojunction Using a Surfactant Free Microemulsion Scheme. Modeling, Simulation and Experimental Studies, Tarkas H. S., Sali J. V. (2022)
Korichi Z. - Treatment of Nonlinear Electrical Circuits by the Caputo-Fabrizio Derivative, Souigat A., Benkrima Y., Meftah M. T. (2022)
Kukurudziak M. S. - Formation of Dislocations During Phosphorus Doping in the Technology of Silicon p-i-n Photodiodes and their Influence on Dark Currents (2022)
Tkachuk I. G. - Photosensitive CuFeO2/n-InSe Heterojunctions, Orletskii I. G., Ivanov V. I., Zaslonkin A. V., Kovalyuk Z. D. (2022)
Azhniuk Y. M. - Optical Characterization of CdSe1 – xTex Nanocrystals Grown in Borosilicate Glass, Gomonnai A. V., Hutych Yu. I., Lopushansky V. V., Zahn D. R. T. (2022)
Onyshchenko V. F. - Kinetics of Excess Carrier Distribution in Bilateral Macroporous Silicon with Different Thickness of Porous Layers (2022)
Gosavi S. R. - Annealing Effect on the Physical Properties of Chemically Prepared Cu2 – xSe Films (2022)
Brajpuriya R. - Evolution of Magnetic Order in Nanocrystalline Fe1 – xAlx Alloy (2022)
Protsenko I. Yu. - Concentration Effects in the Electronic Properties of High-entropy Film Alloys, Odnodvorets L. V., Vasyukhno M. V., Klochok V. S., Rylova A. K., Shumakova N. I. (2022)
Brajpuriya R. - TEM and XPS Study of Ball-Milled Fe1 – xAlx Alloys, Gupta R., Vij A., Kumar A., Jani S. (2022)
Dolgoshey V. B. - Effect of Isovalent Substitution of Bi Cations by La Cations on the Crystal Structure and Thermodynamic Properties of Nanocomposites Based on Bismuth Ferrite, Fesenko O. M., Tsebriinko T. V., Klochek A. V., Ponomarenko S. M., Semchenko A. V., Sidsky V. V. (2022)
Yuldasheva N. - Semi-Empirical Plasmon Coefficients of Metals for Nanoplasmonics, Nosirov M., Matboboeva S., Gulomov J. (2022)
Sonawane A. U. - The Effect of Different Concentrations of Tellurium on the Structural and Optical Properties of ZnO Nanostructured Films Deposited by Sol-Gel Method, Sonawane B. K. (2022)
Ergashov Y. S. - Distribution of Molybdenum Atoms over Depth of the Surface Layer of a Niobium Single Crystal Produced by Ion Bombardment, Donaev S. B. (2022)
Mostefai A. - Basic Characteristics of Gallium Indium Arsenide Antimonide (GaxIn1 – xAsySb1 – y) Semiconductors Using MATLAB (2022)
Mostefai A. - Comparison Between Silicon (Si) and Gallium Arsenide (GaAs) Using MATLAB (2022)
Alam S. - Bandwidth Enhancement and Circular Polarization Microstrip Antenna Using L Slot and Rectangular Parasitic Stacked, Surjati I., Sari L., Ningsih Y. K., Astuti D. W., Firmansyah T., Zakaria Z., Shairi N. A. (2022)
Minakova K. A. - Biaxial Heat Balance Model of a Solar Collector, Zaitsev R. V. (2022)
Kirichenko M. V. - Study of Fast Switching Processes in Cadmium Telluride Based Structures, Drozdov A. N., Shkoda D. S., Zaitsev R. V., Khrypunov G. S., Minakova K. O., Nikitin V. O. (2022)
Sid N. - Numerical Studies of Thermal Management of Multiple Electronic Devices Using Metal Foam Heat Sinks, Boulahrouz S., Saoudi A., Chahaoui O., Mansouri K. (2022)
Malik S. A. - Surface Morphology Investigation during In-situ CdS Nanoparticles Growth in Hybrid P3HT:SA Films via Gas Exposure Technique, Naning F. H. (2022)
Volchenko D. A. - Thermoelectric Coolers with Friction Steam Brakes, Kindrachuk M. V., Volchenko N. A., Savchin M. V., Savchin Y. M., Bolony T. V. (2022)
Вихідні дані (2022)
Архіпов В. І. - Вразливі групи населення як об’єкти гендерно зумовленого насильства в умовах гібридної війни, Блага А. Б., Мартиненко О. А. (2022)
Hagverdi U. - Formation and directions of demographic policy of development in the Republic of Azerbaijan (2022)
Hasanli E. - The process of strengthening the foundations of socio-political institutionalization (2022)
Вольський О. І. - Особливості формування спроможних територіальних громад в контексті децентралізації в Україні (2022)
Воробйов В. А. - "Електоральний маятник". Вибір між пропорційною та мажоритарною системами як детермінанта парламентського представництва (2022)
Гриценко А. А. - Стратегічне планування зовнішньої політики як складова системи національної безпеки (2022)
Дмитрієв В. В. - Політична ідентичність: від партійних ідеологій до медіатизованих електоральних кампаній (2022)
Завгородня Ю. В. - Плюралізм різновекторних політичних поглядів в інформаційному просторі: конфліктологічний аспект (2022)
Загірний О. В. - Інституціоналізація технологій політичного впливу у процесі медіатизації (2022)
Кропивко В. В. - Політична реклама в інтернет-комунікаціях (2022)
Нагиева Ш. А. к. - Международныe транспортныe коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад" в контексте интересов Азербайджана (2022)
Рзаева С. А. к. - Самооборона государства как особый вид применения силы (2022)
Стичинська А. Б. - Принципи прав і свобод дитини у формуванні державної і міжнародної політики (2022)
Хлівнюк Т. П. - Функціонування та модернізація соціальної держави в умовах другого демографічного переходу (2022)
Щедрова Г. П. - Чинники деформації інституційної пам’яті у контексті реалізації українських реформ (2022)
Бакланова Н. М. - Категорія "політичної культури" в науковому та публічному дискурсах, Букач . М. (2022)
Дума Б. А. - Вплив європейської цивілізаційної ідентичності на геополітичний вибір України, Рослонь Д.-А. Т. (2022)
Литвиненко А. І. - Незламність української нації – уроки для світу", Букіна Т. В. (2022)
Метельська А. В. - Імідж лідера – одна з основних причин появи медіакратій та інформаційних автократій (2022)
Akhundova L. R. - The importance of the Azerbaijani-Turkish model of energy security for Europe (2022)
Вінникова Н. А. - Китай як глобальна цифрова імперія (2022)
Гумбатов Э. Н. о. - Борьба великих держав за Южный Кавказ и Восточную Анатолию в начале XIX столетия (2022)
Захарченко А. М. - Реконфігурація регіональних альянсів на Близькому та Середньому Сході після "Арабської весни" (2022)
Лемко Ю. Р. - Реалізація програм транскордонного співробітництва в рамках європейської політики сусідства ЄС, Муль А. (2022)
Мамедов Р. Н. о. - Модернистские движения в исламе. Исторический обзор. XIX век (2022)
Федянін В. О. - Відносини Україна – ОАЕ у період після "Арабської весни" (2022)
Халилов Э. Ш. о. - Еще раз об истории Азербайджана первой половины XVIII века по материалам персоязычной историографии (2022)
Войтенко Ю. М. - Ідентичність українців в умовах демократичного транзиту та геополітичних викликів: инаміка (2022)
Баширова Г. Г. г. - Адаптационные процессы между местными жителями и новопришедшими (2022)
Зан М. П. - Політико-партійна репрезентація органів місцевого самоврядування у територіальних громадах Чернівецької області з компактним проживанням румунської та молдовської етнічних меншин (за результатами місцевих виборів 2020 року) (2022)
Павлюх М. В. - Політична роль жінки у традиційному суспільстві ХІХ століття через призму польських жіночих видань "Gwiazda", "Wianki" (2022)
Явір В. А. - Формування етнонаціональної стійкості в умовах російсько-української війни (2022)
Андрійчук Т. С. - Посилення механізмів деліберативної демократії для належного врядування в Україні (2022)
Guliyev V. - The main forms and directions of state regulation of the private sector (2022)
Hrechka O. H. - Оverview of migration changes in Europe in the last years and projections for the future (2019 - 2021) (2022)
Димова О. В. - Модернізація суспільно-політичних інститутів України шляхом вибору парадигми соціальної справедливості (2022)
Ісаєва Н. Ю. - Місце та роль політичного лідера в процесі формування громадянської свідомості (2022)
Кобетяк А. Р. - Політичний аспект формування сучасної системи православних церков (2022)
Махсма С. Г. - Функціональний аналіз локальної ідентичності як ресурсу політичного розвитку локальної спільноти (2022)
Мельник Ю. П. - Політична відповідальність Збройних Сил України (2022)
Назаров М. С. - Соціальна стійкість на рівні територіальних громад в умовах сучасних викликів (2022)
Свідерська О. І. - Цифрова пропаганда та ризики інформаційної безпеки у контексті російсько-української війни (2022)
Хмельников А. О. - Ефективні політичні рішення: особливості контексту локального політичного менеджменту (2022)
Шестакова Ю. В. - Удосконалення парламентської етики в Україні, Григорович Л. С. (2022)
Приходько С. М. - Ціннісні аспекти політичної культури українського суспільства, Ільченко А. М., Помаз Ю. В. (2022)
Шуліка А. А. - Роль конфуціанства в політичній сфері сучасного КНР, Тимченко М. М. (2022)
Верховцева І. Г. - Місцеве самоврядування як світовий мегатренд ХІХ – ХХІ століть: кейс "Модерний проєкт Російської імперії" (2022)
Яковлєв М. В. - Концепт "модель нейтралітету" як інструмент політичних маніпуляцій по відношенню до України (методологічний вимір) (2022)
Павлюх М. В. - Політична преса польської жіночої молоді міжвоєнного двадцятиріччя у Львові (2022)
Третяк А. М. - Землевпорядкування та оцінка нанесеної шкоди землекористуванню на територіях, що зазнали військових дій в Українi, Третяк В. М., Капінос В. О., Гетьманчик І. П., Третяк Р. А. (2022)
Назаренко О. В. - Інформаційне забезпечення та формування фінансової звітності фермерськими господарствами в контексті міжнародних стандартів (2022)
Здирко Н. Г. - Розвиток галузі бджільництва в Україні: аналіз стану та тенденцій, Шульган М. Я. (2022)
Таран-Лала О. М. - Змістовна характеристика стратегічного управління підприємством, Сафаров М. З. (2022)
Нікітченко С. О. - Теоретичні основи формування економічної поведінки селянських господарств, як основа розвитку підприємництва на селі (2022)
Колеватова А. В. - Теоретичні аспекти формування амортизаційного фонду в системі бухгалтерського обліку та основні засади проведення амортизаційної політики на підприємствах (2022)
Titenko Z. - Multifactor analysis of identification of features of the mechanism of financial security management of enterprises (2022)
Лошакова Ю. А. - Обгрунтування еколого-економічних показників сталого розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади, Аврамчук Б. О. (2022)
Шишпанова Н. О. - Управління енергетичною самодостатністю територіальної громади, Неделіковська К. І. (2022)
Данканич А. А. - Підхід до оцінки потенціалу сталого розвитку цифрового підприємництва (2022)
Мельник Т. Ю. - Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану (2022)
Ущаповський Ю. В. - Інституційні зміни та особливості імплементації інституцій в інституційне середовище (2022)
Замула І. В. - Облікове забезпечення виробництва біопалива в умовах реалізації Україною цілей сталого розвитку, Травін В. В., Зузанська В. А. (2022)
Банчук-Петросова О. В. - Оцінка рівня державного регулювання щодо забезпечення результативності реалізації експортного потенціалу регіону, Ковальський М. Р. (2022)
Воровський О. О. - Проблемні соціо-економіко- екологічні питання сучасної діяльності системи управління служби охорони здоров’я населення Вінничини, Шушковська Ю. Ю., Мудрак О. В. (2022)
Примуш Р. Б. - Напрями зростання результативності публічного управління у сфері національної безпеки (2022)
Sukhodolska N. A. - Product life cycle value as a criterion for evaluating tender offers (2022)
Диха М. В. - Венчурна індустрія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Полозова В. М., Орлов В. В. (2022)
Петрук А. О. - Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів (2022)
Петрук О. М. - Теоретичні засади амортизаційної політики: стан проблеми та напрями удосконалення, Хвіст В. В. (2022)
Топило В. А. - Розвиток та консолідація бюджетних форм у вертикально інтегрованих структурах на підставі застосування матриці Моблі (2022)
Вихідні відомості (2022)
Козюк В. - Роль золота у валютних резервах країн сировинних експортерів (2021)
Лехнер Г. - Гіперінфляція в Єврозоні? (2021)
Ботельйо Х. М. М. - Стратегія економічної дипломатії для відновлення після сповільнення глобалізації ("словбалізації"), Міетуле І., Пурій Г., Максимова І., Кулішов В. (2021)
Дугінець Г. - Інституційне забезпечення зовнішньої торгівлі України: контекст країн Близького Сходу, Омран Х. З. (2021)
Чжун Д. - Розвиток моделі циркулярної економіки: приклад Китаю (2021)
Солдак М. - Інституційний аспект ревіталізації браунфілдів: приклад Україні (2021)
Скорбург С. - Вплив необслуговуваних кредитів на прибутковість менших банків у США та вартість у посткризовий період, Шенай В. (2021)
Петрик О. - Відновлення сталого зростання економіки України та ризики фінансової дестабілізації (2021)
Наші автори (2021)
Булєєв І. П. - Суспільний поділ праці в сучасній економіці: стан та напрями розвитку (2022)
Іванов С. В. - Стратегічні напрями формування експортної стратегії України в умовах відновлення економіки, Ляшенко В. І., Осадча Н. В. (2022)
Алиев В. О. - Производственные и экспортные ресурсы региона (2022)
Сімаков К. І. - Особливості організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах господарювання, Сімакова О. К. (2022)
Коваль С. Ю. - Теоретичні підходи до визначення сутності управління системами контролю та якістю виробництва продукції бджільництва, Россоха В. В. (2022)
Пілецька С. Т. - Контролінг в системі антикризового управління, Копча Ю. Ю., Камишна С. Ю. (2022)
Островська Г. Й. - Впровадження технологій передового цифрового виробництва в рамках концепції сталого розвитку: проблеми та перспективи (2022)
Жмай А. В. - Управленческий анализ "У Цзы Бин Фа" (2022)
Латишева О. В. - Сучасний інструментарій моделювання, планування та регулювання заходів реалізації стратегії екологічно спрямованого інвестиційного розвитку підприємств країни, Підгора Є. О., Касьянюк С. В., Неронова Л. О. (2022)
Лола Ю. Ю. - Економічний зміст потенціалу подолання кризи (2022)
Швець Н. В. - Регіональний інноваційний розвиток на засадах смартспеціалізації: типологія смартпріоритетів (2022)
Фоміченко І. П. - Сучасні аспекти та методи управління інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах, Баштовий В. П., Кожурін Д. О., Пахомова О. В. (2022)
Антонюк В. П. - Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни (2022)
Борецька Н. П. - Розвиток туристично-рекреаційної сфери: емпірика цифровізації державного управління, Крапівіна Г. О., Марченко І. Ф. (2022)
Чорна О. А. - Поглиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі цифрової трансформації та переходу до Індустрії 4.0 (2022)
Павлов К. В. - Перспективы инновационного развития системы высшего образования республики узбекистан в условиях цифровизации экономики, Асадулліна Н. Р. (2022)
Якубовський М. М. - З нагоди 75-річчя з дня народження доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, академіка АЕН України Харазішвілі Юрія Михайловича (2022)
Брюховецькій Наталі Юхимівні у рік її ювілею (2022)
Title (2021)
Content (2021)
Kapustnyk V. - Center of palliative medicine at Kharkiv National Medical University: Present-day challenges and development strategies, Myasoedov V., Riga O., Orlova N. (2021)
Shalimova A. - Insufficient control of out-of-office blood pressure: The problem of masked uncontrolled hypertension (review) (2021)
Kapustnik V. - Influence of insulin-like growth factor-i levels on the course of acute myocardial infarction, Martovytskyi D., Shelest B., Shelest O., Ponomarenko F. (2021)
Yeryomenko G. - The view of the clinician on the problem of COVID-19, Bezditko Т., Ospanova T. (2021)
Zhelezniakova N. - Modern methods of diagnosis and screening of non-alcoholic fatty liver disease and its stages (review), Babak O., Aleksandrova T. (2021)
Shvets O. - Metabolic changes / insulin resistance in tuberculosis patients: Cause or effect (review), Shevchenko O., Piskur Z., Stepanenko H., Pohorielova O. (2021)
Kryvoruchko I. - Adhesive obstruction of the small intestine: Features of diagnosis and treatment in the context of minimally invasive technologies (review), Olefir A. (2021)
Korobchanskiy V. - Medicine of borderline conditions as an innovative direction for the development of preventive medicine (review), Sarkis-Ivanova V., Rechkiman I., Veremiienko O., Gerasymenko O. (2021)
Grigoryan O. - Attention as a criterional property of professional fitness of persons working in hazardous conditions, Korobchanskyi O. (2021)
Ohniev V. - Overweight and obesity in young people (review), Pomohaibo K., Nesterenko V. (2021)
Tkachenko A. - Flow cytometry in nanotoxicology: A brief overview, Onishchenko A., Butov D., Tkachenko M. (2021)
Maryenko N. - Fractal dimension in morphology and medicine: Theoretical bases and practical application (review), Stepanenko O. (2021)
Байгушев В. - Гнучкість конкурентної стратегії мінімізації витрат об’єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища, Головкова Л., Сян Ян Ц., Сян Мін Ф. (2021)
Мецгер Н. - Економічне зростання і людський розвиток у країнах ОЕСР: двадцятирічне дослідження даних 2000–2019 рр., Шенай В. (2021)
Лучко М. - Інноваційність менеджера як основа розвитку підприємства, Шмітка С., Єнджейчик Л. (2021)
Хамідов О. - Парадигма діджиталізації фінансового ринку України, Маманазаров А., Максимова І., Слюсаренко К., Кулішов В. (2021)
Єрмакова О. - Механізми інноваційного партнерства: європейський досвід у контексті євроінтеграційного розвитку України (2021)
Підоричева І. - Євроінтеграція України у сфері досліджень та інновацій: стан, виклики, заходи прискорення (2021)
Дубровіна Н. - Вплив податків на експортно-імпортні тенденції у країнах ЄС за сучасних нестабільних умов, Дубровіна В., Шелест О., Тулай О. (2021)
"Журнал європейської економіки" у 2021 році (2021)
Наші автори (2021)
Нікуліна Г. Г. - Розмежування ступенів ішемічного ушкодження паренхіми нирки у дітей з вродженим міхурово-сечовідним рефлюксом (за ензимологічними критеріями), Мигаль Л. Я., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Сербіна І. Є. (2022)
Гурженко Ю. М. - Обґрунтування використання екстракту Serenoa repens при запальних процесах у передміхуровій залозі, Спиридоненко В. В. (2022)
Слободянюк В. А. - Дустарін у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2022)
Сакало А. В. - Гіпогонадизм як фактор ризику метаболічного синдрому у хворих на герміногенні пухлини яєчка після лікування, Хіміч І. І., Сакало В. С., Куранов Ю. Ю., Дятел М. В., Навроцький Б. М., Вальчишин А. М. (2022)
Головко С. В. - Частота та наслідки формування лімфоцеле після розширеної лімфодисекції при виконанні відкритої позадулонної простатектомії, Балабаник В. Р. (2022)
Кочарян Г. С. - Гіпоактивний статевий потяг: нейрогуморальні характеристики, ділянки головного мозку, що регулюють сексуальне бажання, і його реакції на еротичні стимули (2022)
Нуріманов К. Р. - Клініко-лабораторна характеристика хронічного простатиту/синдрому хронічного тазового болю, Недогонова О. А., Щербань М. А. (2022)
Кочарян Г. С. - Патологічний сексуальний стереотип, зумовлений мастурбацією з використанням порнографічних відеосюжетів за участю транссексуалів/трансвеститів (2022)
Возіанов С. О. - Нормалізація функції нирок у хворих на активний туберкульоз, Пасєчніков С. П., Шамраєв С. М., Степанов П. І. (2022)
Овсієнко Т. В. - Дексмедетомідин у програмі мультимодальної малоопіоїдної анестезії під час проведення лапароскопічних оперативних втручань в урології (2022)
Головко С. В. - Сучасна оцінка застосування ангіоемболізації в радикальному та паліативному хірургічному лікуванні раку нирки (Огляд літератури) (2022)
Zaitsev V. I. - Thromboprophylaxis in urological and andrological surgery (Review article) (2022)
Слободянюк В. А. - Механізми розвитку та лікування хворих при поєднанні сечокам’яної хвороби та пухлини нирки (Огляд літератури) (2022)
Савчук Р. В. - Патогенетичні особливості відновлення функції сечового резервуара, заміщеного імплантом ілеуму (Експериментальне дослідження), Костєв Ф. І., Колосов О. М., Задорожнюк А. І., Бахчієв Р. В., Шаталюк С. С., Богацький С. В. (2022)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Мовознавча спадщина Станіслава Казимировича Росовецького, Росовецький С. С. (2022)
Шевченко Л. І. - Юрислінгвістика в епіцентрі західної науки: проблеми і перспективи, Сизонов Д. Ю. (2022)
Dergach D. V. - Language intellectualization in new media: evolution of genre paradigm (2022)
Levko O. V. - Intertextuality as a source of discourse emotionalization and language innovations, Kramar N. A. (2022)
Снитко О. С. - "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України, Гречка С. О. (2022)
Karpova K. S. - My cyber self: identity presentation on TikTok, Borymska O. I. (2022)
Каленич В. М. - Інтертекстуальність заголовкових комплексів у медіатекстах (2022)
Кірдан О. П. - Цифрова трансформація економіки України: теоретичні аспекти (2022)
Танклевська Н. С. - Ізраїльський досвід післявоєнного відновлення економіки, Карнаушенко А. С., Петренко В. С. (2022)
Tomareva-Patlakhova V. - Strategic priorities of the national innovation system of Ukraine in favorable innovation environmental for economy, Kokorina V. (2022)
Ларікова Т. В. - Моделювання облікового забезпечення діяльності розпорядників бюджетних коштів (2022)
Задорожня Л. М. - Роль соціального підприємництва в інвестиційному розвитку регіону (2022)
Моташко Т. П. - Теоретико-методичні основи фінансового ризик-менеджменту стратегічного підприємства, Мартинюк В. М. (2022)
Залевський А. В. - Організаційне забезпечення авіаційної діяльності, Чорногор Н. О. (2022)
Остапенко О. М. - Організація стратегічного обліку в практиці сучасних авіаційних підприємств (2022)
Столярчук Н. В. - Особливості, проблеми та перспективи декарбонізації цивільної авіації (2022)
Зайцева О. І. - Формування екосистеми інтегрованих маркетингових бренд-комунікацій в умовах воєнного стану, Набока Р. М., Шумаков В. О. (2022)
Kovalenko N. - Digital management as an element of improving project management efficiency (2022)
Семенов В. Ф. - Специфіка туристичної діяльності морських круїзів і локалізація їхньої економічної активності, Алтухова В. В. (2022)
Семенов В. Ф. - Сутнісні детермінанти, принципи та класифікація туризму, Маснюк Д. Р. (2022)
Троянський О. А. - Правове регулювання участі громадян в обороні України під час воєнного конфлікту (2022)
Хрідочкін А. В. - Особливості правового забезпечення процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу (2022)
Bratasyuk O. - Actualities of the activity of the judiciary in Ukraine in war-time conditions, Gerchakivska O. (2022)
Федосєєва О. В. - Динаміка розподілу та структурно-функціонального стану мастоцитів у щитоподібній залозі потомства щурів в нормі та за умов пренатальної дії стафілококового анатоксину (2021)
Литвиненко М. В. - Вплив зловживання алкоголем на структурно-функціональний стан маткових труб у жінок репродуктивного віку (2021)
Коваленко Н. І. - Аналіз поширеності антибіотикорезистентної умовно-патогенної мікрофлори, виділеної у хворих на бронхіти, Новікова І. В. (2021)
Волянський П. Б. - Досвід взаємодії підрозділів медичного рятування з рятувальниками республіки Польща та впровадження його в Україні, Михайлов В. М., Хорошун Е. М., Печиборщ В. П., Якимець В. М., Печиборщ О. В., Якимець В. В. (2021)
Курікеру М. А. - Патогенетичні механізми черепно-мозкової травми середнього ступеня важкості у пацієнтів різного віку, Муравський А. В., Гук А. П. (2021)
Гаврилов А. Ю. - Роль імуногенної клітинної смерті в віротерапії злоякісних новоутворень, Сенніков І. А., Котенко А. Е., Коваль М. Ю., Шарун С. Н. (2021)
Кожина Г. М. - Сучасна методологія корекції та превенції стрес-асоційованих розладів у жінок-ветеранів, Стеблюк В. В., Зеленська К. О., Проноза-Стеблюк К. В. (2021)
Мозгова Т. П. - Інтернет-адикція як прояв сучасних дезадаптивних станів, В’юн В. В., Гайчук Л. М. (2021)
Бєлєвцова Я. С. - До 65-ти річчя Лісового Володимира Миколайовича (2021)
Атаманюк С. - Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності: методологічна основа (2022)
Велитченко В. - Використання хмарного сервісу OneNote в освітньому процесі, Дегтярьова Н., Шамоня В. (2022)
Данченко А. - Методи, прийоми, форми та засоби розвитку пізнавального інтересу учнів старшої школи на уроках математики, Шишенко І. (2022)
Заєць М. - Система підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики, Друшляк М. (2022)
Підопригора А. - Впровадження компетентнісного підходу у вищу освіту крізь призму світових освітніх практик, Хворостіна Ю., Острога М. (2022)
Стеценко К. - Аналіз компетентнісної орієнтації змісту навчання геометрії на прикладі вивчення теми "Трикутники", Хворостіна Ю., Юрченко А. (2022)
Хоминська О. - Підтримка вивчення стохастичної лінії в школі засобами динамічної математики, Друшляк М., Удовиченко О. (2022)
Козлова Ю. В. - Оцінка компонентів поведінки в піднесеному хрестоподібному лабіринті після дії зовнішніх та внутрішніх чинників, Демченко О. М., Козлов С. В., Родинський О. Г., Трясак Н. С. (2022)
Мороз Л. В. - Прогнозування та вплив коморбідних станів на ступінь важкості гострої кишкової інфекції, зумовленої умовно-патогенними мікроорганізмами, у пацієнтів похилого та старечого віку на тлі COVID-19, Шостацька М. О. (2022)
Луцька С. В. - Інтенсивна терапія гострої гіповолемії в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю у хворих з політравмою без гострого пошкодження міокарда (2022)
Руденко А. А. - Результати оцінки медико-економічної ефективності програми профілактики гастродуоденіту у пацієнтів пенсійного віку з есенціальною артеріальною гіпертензією, які взяли участь у програмі "Доступні ліки" (2022)
Черненко І. І. - Медико-соціальні особливості забезпечення медичною допомогою населення з легкою формою черепно-мозкової травми внаслідок дії вибухової хвилі, Огнєв В. А., Березка М. І. (2022)
Костюк Т. М. - Обґрунтування необхідності застосування міорелаксуючих шин при лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Литовченко Н. М., Тяжкороб Т. В., Бобокал А. М. (2022)
Колупаєв С. М. - Динаміка поширеності та статево-вікова характеристика сечокам`яної хвороби в Харківський області, Демченко В. М., Черняк М. Є., Лісова Г. В. (2022)
Гуменюк К. В. - Гістохімічна оцінка ступеня ушкодження товстої кишки при вогнепальних кульових пораненнях, Якимова Т. П., Губіна-Вакулик Г. І., Негодуйко В. В., Макаров В. В., Михайлусов Р. М. (2022)
Досвідчений клініцист, педагог і вихователь (2022)
Новікова О. - Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвитку, Шамілева Л., Хандій О. (2021)
Джіамманко М. Д. - Спалах Сovid-19 в Європі та його вплив на чотири вибрані сектори: аналітичне дослідження, Джітто Л. (2021)
Гордієнко Л. - Вплив на ВВП країн ЄС видатків на освіту й охорону здоров’я, Пасічник Ю., Смаковська Ю. (2021)
Фрайєр Е. - Розвиток відновлювальної енергетики: досвід Східної Німеччини для України, Ліщинський І., Лизун М. (2021)
Ляшенко В. - Функціонування транспортно-логістичної системи економіко-географічного регіону "Поділля" в контексті зеленої економіки, Трушкіна Н., Джвігол Х., Квілінський О. (2021)
Панькова О. - Залучення ресурсів громадянського суспільства до подолання загроз коронакризи в умовах цифрових трансформацій, Касперович О. (2021)
Гриценко А. - Досягнення та виклики європейської інтеграції України, Борзенко О., Бурлай Т. (2021)
Антонюк В. - Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу (2021)
Наші автори (2021)
Перший в Україні професійний стандарт з маркетингу (2021)
Перерва П. Г. - Економічна оцінка аутсорсингу: інформаційні та логістичні послуги, Назаренко С .М. (2021)
Гнилякевич-Проць І. З. - SEM як інструмент просування ВЕБ-ресурсів компанії, Зінькова С. В. (2021)
Віктор Ян В. - Достовірність реклами на думку українських та польських студентів, Санак-Космовська К., Решетнікова І. Л. (2021)
Natorina A. - Digital Business Strategies in the Pandemic Era (2021)
Kirnosova M. - The Problem of Using the Intellectual Property Law in Public Relation, Rudyk L. (2021)
Бучинська О. В. - Взаємозв’язок наявності у споживачів реклами гендерних стереотипів та ставлення до сексистської реклами, Давліканова О. Б., Лилик І.Л., Яшкіна О. І. (2021)
Савельєв М. С. - Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємства (2021)
Підвищення кваліфікації маркетологів під егидою УАМ (2022)
Гліненко Л. К. - Цифрові маркетингові комунікації в Україні в аспекті готовності споживачів, Дайновський Ю. А. (2022)
Смерічевський С. Ф. - Маркетингова стратегія просування інноваційних продуктів, Зацаринін С. А. (2022)
Татаринцева Ю. Л. - Управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства, Пушкар О. І., Другова О. С., Макаренко А. Б. (2022)
Гегедош К. В. - Економічна філософія транскордонного маркетингу: становлення і розвиток в умовах цифрової інтеграції (2022)
Ілляшенко С. М. - Маркетингове управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті його інноваційного розвитку, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2022)
Chaikovska М. - Management Technologies of Business Modelling in IT Startup Marketing, Bielienkaia E. (2022)
Кравчук О. І. - Цифрові технології рекрутингу персоналу, Варіс І. О., Бідна Т. О. (2022)
Ткачук Г. - Роль збірника задач у навчально-методичному комплексі із загальної хімії (2022)
Степанишена Степанишена - Використання мультимедійних технологій в умовах змішаного навчання під час викладання іноземної мови у вищій школі, О. О. (2022)
Іщук Т. - Пізнання особистісних якостей як умова формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти, Мазуренок Мазуренок, Н. Н. (2022)
Гордієнко Ю. - Комунікативний підхід до формування металінгвістичних компетенцій у студентів нефілологічних спеціальностей (2022)
Шкріба С. - Педагогічні нововведення І. Ющука в царину українського мовознавства (на матеріалі повісті "Троє на Місяці") (2022)
Mozоlev О. - Effective Ways to Maintain the Physical Performance of Students during Distance Learning (2022)
Бхіндер Н. - Принципи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2022)
Bacher S. V. - Glocalization and Teacher Education – Ethical Considerations in Challenging Times, Binytska K., Kraler C. (2022)
Фещук Ю. - Місце навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання в роботі готельно-ресторанного комплексу" в процесі підготовки фахівців професійної освіти (2022)
Binytska K. - Pedagogical Biography from the Standpoint of Scientific Research, Buchkivska G., Nahornyi Y. (2022)
Матвійчук Л. - Функціонування кластерів сільського туризму як інструмент розвитку регіонів України, Васильчинко А., Дащук Ю. (2022)
Смочко Н. - Роль туристично-інформаційних центрів у стратегічному розвитку регіону, Лужанська Т., Молнар-Бабіля Д. (2022)
Лігоненко Л. - Цифрові навички українців: результати самооцінки, висновки та заходи для подолання цифрової інклюзії (2022)
Морохова В. - Прикладні аспекти застосування концепції соціально-відповідального маркетингу, Бойко О. (2022)
Абрамова І. - Теоретико-методичні засади організаційної поведінки персоналу (2022)
Кощій О. - Розвиток організаційних структур управління логістикою на вітчизняних підприємствах (2022)
Кузьмак О. - Впровадження та моніторинг стандартів якості у освітньому процесі, як інструмент стратегічного управління та забезпечення конкурентних позицій закладів вищої освіти (2022)
Кузьмак О. - Вдосконалення управління системою якості вищої освіти в Україні (2022)
Ліпич Л. - Ідентифікація та класифікація логістичних процесів виробничого підприємства (2022)
Баула О. - Зовнішньоекономічна діяльність як фактор впливу на валютне котирування, Саржан Ю. (2022)
Захарченко В. - На шляху до цифрового стандарту світової валютної системи (2022)
Лазарєва О. - Врахувапння європейського досвіду соціально-економічного розвитку сільських територій для України (2022)
Нужна О. - Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій, Тлучкевич Н. (2022)
Кузьмак О. - Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку, Чудовець В. (2022)
Ковтуненко Ю. - Вплив COVID-19 на економічне становище готельно-ресторанного бізнесу, Пальжок Н., Тарутіна П., Бабиніна М. (2022)
Кривов’язюк І. - Управлінські інновації в системі рішень сучасного бізнесу (2022)
Polishchuk V. - The essence of financial inclusion and accessibility to financial products, Ishchuk L. (2022)
Рязанова Н. - Проектне фінансування як інструмент кредитування інвестиційних проектів (2022)
Сас С. - Європейські тенденції та перспективи фінансування вищої освіти і науки (2022)
Анісімов О. О. - Етапи створення внутрішнього відвалу на глибокому кар’єрі, Бардаков К. С. (2022)
Антощенко М. І. - Про відповідність правила Хільта метаморфічним перетворенням вугільних шахтопластів, Руднєв Є. С., Філатьєва Е. М., Філатьєв М. В. (2022)
Бондаренко В. І. - Обґрунтування ефективності використання кріплення з вуглепластику для гірничих виробок на шахтах Західного Донбасу, Ковалевська І. А., Симанович Г. А., Цівка Є. С., Шека І. В. (2022)
Кононенко М. М. - Дослідження густини та швидкості детонації емульсійних вибухових речовин, Хоменко О. Є., Коваленко І. Л., Миронова І. Г. (2022)
Рудаков Д. В. - Обґрунтування екобезпечного рівня вод шахти №2 "Новогродівська" для захисту прилеглих територій від підтоплення, Садовенко І. О., Інкін О. В., Деревягіна Н. І. (2022)
Снігур В. Г. - Методологічні принципи та рекомендації з розробки інноваційних технологій підтримки виробок, що повторно використовуються, на шахтах Західного Донбасу (2022)
Хорольський А. О. - Результати дослідження інноваційного потенціалу вугільних шахт в умовах диверсифікації, Фомичова Л. Я., Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Лапко В. В. (2022)
Чеберячко І. М. - Дослідження у вихровій установці сушіння, доподрібнення та видалення із залізного сурику хлоровмісних домішок, Кириченко Є. О., Чеберячко Ю. І., Трофимова О. П., Шустов О. О. (2022)
Шустов О. О. - Обгрунтуванняпараметрів перевантажувальних робіт глибокого кар’єру при експлуатації комбінованого конвеєрно залізничного транспорту, Адамчук А. А. (2022)
Собко Б. Ю. - Визначення впливу відстані транспортування сировини на продуктивність автосамоскидів при будівництві автомобільних доріг, Ложніков О. В., Трегуб О. В. (2022)
Кірія Р. В. - Визначення сили опору руху стрічки по ставу трубчастого стрічкового конвеєра, Смірнов А. М., Новіков Л. А. (2022)
Нікітенко І. С. - Долерити і діабази середнього Придніпров’я як сировина для стародавніх виробів з каменя (2022)
Рудаков Д. В. - Аналіз типів геотермальних систем для використання теплового ресурсу закритих шахт, Інкін О. В., Деревягіна Н. І. (2022)
Козечко В. І. - Особливості виробництва зварних труб великого діаметру та спосіб їх термічної обробки (2022)
Норенко Д. Д. - Обґрунтування конструкції експериментальної установки для дослідження очистки фільтрувальної сітки щітковим очищувачем, Кухар В. Ю. (2022)
Колисниченко І. Ю. - Дослідження динамічних сигналів одноплатформних залізничних ваг (2022)
Красовський С. А. - Вплив важких металів на ростові показники Wall barley (hordeum murinum) та japanese brome (bromus japonicus), Ковров О. С., Клімкіна І. І., Віхе О., Хальмаєр Г. (2022)
Contents (2022)
Hryshchenko S. - Organizational and pedagogical forms of social care for orphans in China and Ukraine, Buzhina I. (2022)
Terenko O. - Historical and pedagogical peculiarities of adult education development in the USA in early 20th century (2022)
Zhizhko E. - Education for peace: Latin American context, Beltrán G. (2022)
Buzhina I. - Ukrainian and Canadian experience in implementation of health care in the professional training system of future primary school teachers, Vorokhaev O. (2022)
Bidyuk N. - Peculiarities of police corps officers’ professional training at the Police Corps Academy of the Slovak Republic, Babich O., Fast A. (2022)
Baranovska L. - Trends in the development of higher education in Australia, Zhuravel N. (2022)
Sadovets O. - Peculiarities of applied linguistics training at the universities of the USA (2022)
Lysak H. - Implementation of immersive technologies in foreign language learning: analysis of foreign and domestic (Ukrainian) experience (2022)
Shtepura A. - Main characteristics and stereotypes of generation Z: analysis of foreign experience (2022)
Дубініна K. - Проблема вивчення російської літератури в курсі історії зарубіжної літератури в Україні на тлі російсько-української війни 2022 року: порівняльний аналіз із досвідом Ізраїля у формуванні програм літературознавчих дисциплін із включенням німецької літератури (2022)
Yudenok V. - The issue of future teachers’ assessment competence in foreign countries and in Ukraine (2022)
Ратушняк Н. - Міжнародна співпраця України як чинник реалізації освітніх реформ у закладах загальної середньої освіти (на прикладі програми підтримки освітніх реформ в україні "Демократична школа"), Синюк Н. (2022)
Правила оформлення і подання рукописів (2022)
Retraction of published article due to the author's proposal, Vol. 2021, Iss. 3, pp. 375-387 (2022)
Kovtoniuk M. M. - Virtual learning environments: major trends in the use of modern digital technologies in higher education institutions, Kosovets O. P., Soia O. M., Tyutyun L. L. (2022)
Tarasenko R. O. - Creating a cloud-based translator training environment using Memsource, Amelina S. M., Semerikov S. O., Shen L. (2022)
Shapovalov Ye. B. - Practical application of systemizing expedition research results in the form of taxonomy, Shapovalov V. B., Tarasenko R. A., Bilyk Zh. I., Shapovalova I. M., Paschke A., Andruszkiewicz F. (2022)
Vakaliuk T. A. - The current level of competence of schoolteachers on how to use cloud technologies in the educational process during COVID-19, Spirin O. M., Korotun O. V., Antoniuk D. S., Medvedieva M. O., Novitska I. V. (2022)
Miller A. L. - Adapting to teaching restrictions during the COVID-19 pandemic in Japanese universities (2022)
Мазаракі А. - Майнінг криптовалют в умовах критичних трансформаційних процесів, Волосович С. (2022)
Ільїна А. - Бюджетні інвестиції в людський капітал за масштабної кризи (2022)
Богма О. - Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання, Камінський С., Гутник П. (2022)
Dziura M. - Innovation as a factor of creating the value of the enterprise, Jaki A., Rojek T. (2022)
Янковець Т. - Дизайн вражень у цифровому маркетингу мережі кінотеатрів (2022)
Назарова К. - Вектори розвитку XBRL-звітування в Україні, Бондаренко К. (2022)
Кузуб М. - Облік оренди земельних ділянок та паїв (2022)
Вдовічен А. - Формування універсальних компетентностей студентів в умовах воєнного стану, Кифяк В. (2022)
Kravchenko R. - Eroded soil of the slope of western exposure near the settlement Zabala, Pichinch Province, Ecuador, Rosero M. (2018)
Поколодна М. М. - Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України), Семків М. О. (2018)
Вергун А. Р. - Лікування врослого нігтя — резекція нігтьової пластини при інкарнації, ускладненій епоніхеальними гіпергрануляціями: авторські погляди, Кульчицький В. В., Паращук Б. М., Красний М. Р., Вергун О. М., Ютанова А. В. (2018)
Толочко Н. В. - Особливості дротового мовлення у період Підкарпатської Русі (2018)
Волинська Л. С. - Використання пюре з пророщених бобів мунг (маш) при виробництві кондитерських борошняних виробів, Кравчук Н. М., Корецька І. Л. (2018)
Демчук І. М. - Спосіб очистки стоків виробництва карбаміду деструктивним методом з використанням мікрохвиль та іонообмінних матеріалів, Столяренко Г. С. (2018)
Карачун В. В. - Використання сегнерівських коліс в апаратах для вирощування мікроорганізмів (2018)
Козловский А. Н. - Алгоритм обнаружения вершины угла на основе аппроксимации контура бинарного изображения (2018)
Копей Б. В. - Конструктивне моделювання мультифункціонального багатофазного сепаратора, Лях М. М., Кривоножко Т. А. (2018)
Кузьмін О. В. - Визначення якості раціонів харчування в ресторанному бізнесі, Мурзін А. В., Руських А. І., Ремезок П. В., Салига В. І. (2018)
Марчевський В. М. - Модернізація каландрів, Пєнзєв О. С. (2018)
Мельник В. М. - Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур, Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. (2018)
Новохат О. А. - Формуюча частина картоноробної машини, Перепелиця Д. О. (2018)
Сажин В. Б. - Комплексная стратегия выбора рационального аппаратурно-технологического обеспечения процесса сушки, Сажин Б. С. (2018)
Середюк М. Д. - Вплив зміни швидкості на змішування різносортних рідин у процесі їх послідовного перекачування трубопроводом (2018)
Яковенко А. В. - Сравнительный анализ методов прогнозирования для оценки риска развития легочных осложнений, Сорока А. Я. (2018)
Драб Н. Л. - Деякі особливості англійського перекладу математичних текстів, Костюк Т. О. (2018)
Мовчан Д. В. - Стереотипізація гендерних ролей чоловіка та жінки в німецькому анекдоті, Мага А. В. (2018)
Kotsur D. - Solvent sublation of nickel ions from wastewater, Obushenko T., Tolstopalova N. (2018)
Мазаракі А. - Світове господарство: виклики російсько-української війни, Мельник Т. (2022)
Дугінець Г. - Міжнародна технічна допомога в повоєнній відбудові України, Ніжейко К. (2022)
Блакита Г. - Конфліктологія в концепції економічної безпеки підприємств в умовах війни, Богма О., Сілакова Г. (2022)
Fayvishenko D. - Ukraine’s film distribution in crisis conditions: marketing strategies (2022)
Вдовічен А. - Сфера гостинності України: відновлення у повоєнний період, Кифяк В. (2022)
Жураховська Л. - Обіг корпоративних облігацій в Україні за масштабної кризи, Ляшенко С. (2022)
Шкурко В. - Сектор перестрахування у фінансовій системі (2022)
Fomina O. - Transformation of financial reporting during martial law, Semenova S., Berezovska D. (2022)
Безверхий К. - Мінімальне податкове зобов’язання для бізнесу: правила адміністрування, Юрченко О. (2022)
Muzychuk M. - Accounting of controlled transactions (2022)
Poidyn M. - English language for professional orientation: international methods of teaching (2022)
Мазаракі А. - Прогнозування в ревеню-менеджменті, Кулик М., Бойко М. (2022)
Будзяк В. - Овочівництво у системі продовольчої безпеки держави, Будзяк О. (2022)
Кондратюк О. - Експортний потенціал агросектора України, Стояненко І. (2022)
Босовська М. - Цифрова трансформація технологій маркетингу, Бовш Л., Охріменко А. (2022)
Янковець Т. - Цифровий брендинг підприємства у комплексі маркетингових комунікацій, Медведєва К. (2022)
Чубаєвський В. - Корпоративний інформаційний простір: сутність та еволюція (2022)
Канєва Т. - Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану, Галабурда А. (2022)
Замкова Н. - Державний борг України за масштабної кризи, Гнидюк І. (2022)
Erkes O. - Banking system of Ukraine in war, Kalyta O., Sunduk T. (2022)
Ястреб Я. - Фінансування фізичної культури і спорту (2022)
Letiuka V. - Investment climate in Ukraine: reality and perspectives (2018)
Анопрієнко Р. В. - Оцінка збалансованості попиту та пропозиції валютного ринку та прогнозування курсу національної валюти, Охріменко І. В. (2018)
Белей С. І. - Вплив глобалізації на економічний розвиток українських підприємств, Когут Н. О., Яновський М. М. (2018)
Верстяк О. М. - Регіонально-історичний аспект прикордонного співробітництва Чернівецької області, Верстяк А. В. (2018)
Дуброва Н. П. - Забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи, Зубко О. В., Сотніков С. О. (2018)
Животок Е. Б. - Комерційна таємниця в системі фінансово-економічної безпеки, Бєлялов Т. Е. (2018)
Матвєєва Н. М. - Концепція "зеленої економіки" та можливості її застосування в Україні, Котельнікова І. В. (2018)
Михайлова К. В. - Цифрова трансформація та її вплив на бізнес та ділове середовище, Матвєєва Н. М. (2018)
Синенко О. І. - Проблeми та перспeктиви упрaвління влaсним кaпітaлом бaнку, Алекса Є. Г. (2018)
Соболєва Г. Г. - Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу в умовах цифрової економіки, Бездітко О. С., Пащенко А. О. (2018)
Стадник Ю. А. - Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства, Журба Л. В., Стахів М. Б. (2018)
Тарнавська О. Б. - Державне регулювання сільського господарства України в контексті інтеграції в СОТ (2018)
Шиндирук І. П. - Збалансована оцінка ефективності використання підприємством капіталу, Григоренко М. О. (2018)
Яненкова І. Г. - Використання цифрових технологій в системі освіти для забезпечення формування її нової якості (2018)
Kravchenko R. - The effect of gully erosion on the formation of screes and rock falls in the sector of Zabala, Pichincha Province, Ecuador, Flores G., Pareja E., Villares K. (2018)
Грабар Н. С. - Напрями раціоналізації бюрократичної діяльності в Україні (2018)
Телегуз А. В. - Причини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. як прояв національної політики комуністичного режиму СРСР (2018)
Вергун А. Р. - Хірургічна оніхопатологія, лікування мікотично-асоційованих деструктивних інкарнаційних випадків: дискусійні клінічні аспекти, авторські погляди, Чуловський Я. Б., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Кіт З. М., Красний М. Р., Мощинська О. М., Ютанова А. В., Чуловський Б. Я. (2018)
Василенко І. Л. - Використання пошукового методу як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2018)
Довгаль І. А. - Формування комунікативної компетенції у студентів на практичних заняттях з іноземної мови (2018)
Андрющенко М. Ю. - Маніпуляція в медіа як вид сугестивної комунікації (2018)
Гончарова Н. О. - Застосування інтерактивних технологій при вивченні англійської новели на уроках зарубіжної літератури (2018)
Драб Н. Л. - Актуальні проблеми сучасного перекладу математичних текстів, Костюк Т. О. (2018)
Pankratenko K. - The removal of nickel ions from waste waters, Obushenko T., Tolstopalova N. (2018)
Зубко А. О. - Принципи ведення воєнних дій, Асірян С. Р. (2018)
Мельниченко В. С. - Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами, Асірян С. Р. (2018)
Цимбаліста О. І. - Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародних міжурядових організацій, Абдюханова А. І. (2018)
Щеглаков І. Е. - Інститут примирення сторін в кримінальному праві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аспект (2018)
Стецюк Б. Р. - Виклики та загрози дитинства у сучасному суспільстві (правовий аналіз) (2019)
Семенович В. В. - Актуальне питання вчення про право та державу в працях І. Канта: теоретичний аспект (2019)
Жаровська І. М. - Адміністративно-правовий механізм захисту права власності (2019)
Сопільник Р. Л. - Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні: адміністративно-правовий вимір, Ковалів М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М. (2019)
Топчій Ю. М. - Семантичний підхід до визначення муніципальної варти як квазіполіцейського утворення (2019)
Чубко Т. - Організаційна структура прокуратури Литовської республіки та України: порівняльний аналіз, Чубко В. (2019)
Хиля М. М. - Ознаки механізму реалізації адміністративноправових актів (загальнотеоретичні питанняч) (2019)
Шевченко С. С. - Психофізіологічні дослідження за допомогою поліграфа та їх значення в публічних відносинах (2019)
Лопатін С. В. - Сучасний стан наукової розробки проблем адміністративноправового статусу учасників дорожнього руху (2019)
Маліков С. К. - Предмет контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності (2019)
Рибінська А. П. - Становлення сервісної функції як виду адміністративних послуг у системі МВС України (2019)
Терещук Г. А. - Інформаційна співпраця як елемент транспарентної діяльності органів публічної адміністрації (2019)
Назимко Є. С. - Науково-змістовні складові сучасної ювенальної віктимології, Пайда Ю. Ю., Андріяшевська М. С. (2019)
Семенишин М. О. - Загальнотеоретичний підхід до кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності в Україні, Вітвіцький С. С., Бичін С. О. (2019)
Вільгушинський М. Й. - Вплив громадськості та засобів масової інформації на реалізацію засад гласності і відкритості у діяльності суду касаційної інстанції у справах кримінальної юрисдикції в Україні, Вільгушинський В. М. (2019)
Михайлик О. Г. - Протидія насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбувань покарань до міжнародних стандартів (2019)
Сопронюк О. А. - Місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми (2019)
Носач А. В. - Досвід зарубіжних країн у захисті державного сувернітету і територіальної цілісності (2019)
Сазонов В. В. - Кримінологічне забезпечення економічної безпеки в Україні: встановлення цілей і визначення завдань (2019)
Лобач А. М. - Принципи криміналізації порушення права на отримання освіти (2019)
Носевич Н. Р. - Історія встановлення та стан наукового дослідження державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання злочинам в Україні (2019)
Мірюк Т. М. - Поняття та загальна характеристика особливостей кримінально-правового впливу на неповнолітніх в Україні (2019)
Бадюков Ю. В. - Імпліцитні ознаки складу поганого провадження з військовополоненими (ст.434 КК України) (2019)
Назимко О. В. - Фактори, що впливають на ефективність інтеграції норм міжнародного трудового права (2019)
Басай Н. М. - Договір сурагатного материнства: правова природа (2019)
Кулаков В. В. - До питання про поняття ліквідацій товариства з обмеженою відповідальністю (2019)
Соболєв О. В. - Про доцільність запровадження "статусної покупки" як підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2019)
Топчий Н. В. - Актуальні питання застосування практики Європейського суду з прав людини під час застосування тримання під вартою як запобіжного заходу (2019)
Вихідні відомості (2019)
Gejua M. J. - Small business development trends in Georgia, Tsimintia K. V. (2018)
Безвугляк Р. Ю. - Дослідження результатів діяльності торгово-промислової палати у системі економічних відносин, Войтко С. В. (2018)
Гейко А. В. - Моделювання стратегії розвитку вугільної галузі України в умовах кризи, Капустян В. О. (2018)
Гласов П. В. - Актуальність застосування інтегрованої звітності в кластерах (2018)
Глухова В. І. - Управління вхідними фінансовими потоками місцевих бюджетів, Деревянко О. Д. (2018)
Єсіна В. О. - Сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України, Славута О. І., Попенко О. В. (2018)
Заєць С. В. - Статистичний аналіз ринку праці в Україні, Могилевець В. А. (2018)
Клочко А. А. - Проблемы современной социальной политики (2018)
Кравченко А. В. - Система управління туристичним підприємством, Бенца І. І. (2018)
Куцобін В. В. - Моделювання роботи центру обслуговування викликів (2018)
Макарусь В. Л. - Економіко-математичне моделювання фінансових бульбашок на фінансових ринках (2018)
Медзатий М. С. - Порівняльний аналіз прогнозу і планування продажів консервації та пива на ринку роздрібної торгівлі (2018)
Погасій С. О. - Перспективи розвитку сільського туризму для осіб з обмеженими можливостями, Золотухіна П. О. (2018)
Польова О. Л. - Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ, Василевська А. В. (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні підходи до складання фінансової звітності комерційного банку на основі діючої системи обліку, Козачук А. А. (2018)
Семененко Т. О. - МВФ та група світового банку: незалежні кредитні організації чи інструмент політики США?, Глубока Н. А., Кириченко Д. О. (2018)
Сипало М. Б. - Управління витратами страхової компанії (2018)
Сніжко Л. Л. - Перспективи розвитку ринку електромобілів Nissan Life в Україні, Олійник А. С. (2018)
Соболєва-Терещенко О. А. - Методичні засади аналізу фінансового стану бюджетної установи, Гапотій А. О. (2018)
Стешенко О. Д. - Дослідження ризиків та страхування в готельно-ресторанному бізнесі та управління ними, Бєлашова В. О. (2018)
Школьник І. О. - Аналіз фінансової архітектури українських підприємств, Ткаченко А. Ю. (2018)
Собко Б. Ю. - Сучасний стан відкритої розробки нерудних родовищ корисних копалин для виробництва щебеневої продукції, Гриценко Л. С. (2021)
Азарян В. А. - Актуалізація проблеми забезпечення сталої якості залізорудної сировини в умовах гірничого департаменту ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", Федоренко С. О., Тітов Д. А., Грінченко В. В. (2021)
Корсунський Г. Я. - Дослідження динаміки розвитку гірничих робіт при розробці пологих родовищ, Ложніков О. В., Конопльова О. О. (2021)
Куваєв В. М. - Гідравлічна класифікація в спіральних класифікаторах. Частина 1. Теоретичне обґрунтування до складання математичної моделі, Младецький І. К., Куваєв М. В., Березняк О. О. (2021)
Малашкевич Д. С. - Аналітичні дослідження параметрів розміщення породи присікання із застосуванням горизонтально-замкнутого закладного конвеєра, Петльований М. В. (2021)
Муха О. А. - Обґрунтування улаштування аспіраційного укриття при перевантаженні гірничої маси на конвеєрах, Лутс І. О., Юрченко А. А., Савельєв Д. В. (2021)
Назаренко М. В. - Глобальні перспективи цифровізації гірничих підприємств з K-MINE (2021)
Салєєв І. А. - Опріснення шахтних вод при закритті шахти ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (2021)
Череп А. Ю. - Узагальнення методичного підходу до оцінювання ефективності гірничо-збагачувального виробництва (2021)
Shustov O. - The development of technology schemes of formation of external dump of different types of rock in landslide conditions (2021)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан гнучкого композитного тягового органа нерегулярної будови, Колосов Д. Л., Долгов О. М., Чечель Т. О., Воробйова О. М. (2021)
Колосов Д. Л. - Напружений стан стрічки потужного конвеєра з розривом групи тросів, Білоус О. І., Танцура Г. І., Онищенко С. В., Воробйова О. М. (2021)
Колосов Д. Л. - Вплив нелінійності деформування тросів гумотросового каната на його напружено-деформований стан, Самуся В. І., Танцура Г. І., Білоус О. І., Воробйова О. М. (2021)
Кравченко Ю. Г. - Розподіл напружень на пластично пружному контакті стружка-лезо, Пацера С. Т. (2021)
Kutsevol M. - New data on halloysite of Ukraine (2021)
Нікітенко І. С. - Про використання гранітів Середнього Подніпров’я у допромсловий період (2021)
Ігнатов А. О. - Деякі пояснення ударного механізму впливу на гірські породи при бурінні свердловин, Пащенко О. А., Коровяка Є.А., Семехін В. Ю., Логвиненко О. О., Аскеров І. К. (2021)
Лубков М. В. - Вплив неоднорідного розподілу проникності на фільтраційні процеси в межах дії газовидобувної горизонтальної свердловини, Захарчук О. О. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського