Хоминська О. - Підтримка вивчення стохастичної лінії в школі засобами динамічної математики, Друшляк М., Удовиченко О. (2022)
Козлова Ю. В. - Оцінка компонентів поведінки в піднесеному хрестоподібному лабіринті після дії зовнішніх та внутрішніх чинників, Демченко О. М., Козлов С. В., Родинський О. Г., Трясак Н. С. (2022)
Мороз Л. В. - Прогнозування та вплив коморбідних станів на ступінь важкості гострої кишкової інфекції, зумовленої умовно-патогенними мікроорганізмами, у пацієнтів похилого та старечого віку на тлі COVID-19, Шостацька М. О. (2022)
Луцька С. В. - Інтенсивна терапія гострої гіповолемії в поєднанні з хронічною серцевою недостатністю у хворих з політравмою без гострого пошкодження міокарда (2022)
Руденко А. А. - Результати оцінки медико-економічної ефективності програми профілактики гастродуоденіту у пацієнтів пенсійного віку з есенціальною артеріальною гіпертензією, які взяли участь у програмі "Доступні ліки" (2022)
Черненко І. І. - Медико-соціальні особливості забезпечення медичною допомогою населення з легкою формою черепно-мозкової травми внаслідок дії вибухової хвилі, Огнєв В. А., Березка М. І. (2022)
Костюк Т. М. - Обґрунтування необхідності застосування міорелаксуючих шин при лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів, Литовченко Н. М., Тяжкороб Т. В., Бобокал А. М. (2022)
Колупаєв С. М. - Динаміка поширеності та статево-вікова характеристика сечокам`яної хвороби в Харківський області, Демченко В. М., Черняк М. Є., Лісова Г. В. (2022)
Гуменюк К. В. - Гістохімічна оцінка ступеня ушкодження товстої кишки при вогнепальних кульових пораненнях, Якимова Т. П., Губіна-Вакулик Г. І., Негодуйко В. В., Макаров В. В., Михайлусов Р. М. (2022)
Досвідчений клініцист, педагог і вихователь (2022)
Новікова О. - Оцінка якості трудового життя за умов цифровізації економіки: стан та тенденції розвитку, Шамілева Л., Хандій О. (2021)
Джіамманко М. Д. - Спалах Сovid-19 в Європі та його вплив на чотири вибрані сектори: аналітичне дослідження, Джітто Л. (2021)
Гордієнко Л. - Вплив на ВВП країн ЄС видатків на освіту й охорону здоров’я, Пасічник Ю., Смаковська Ю. (2021)
Фрайєр Е. - Розвиток відновлювальної енергетики: досвід Східної Німеччини для України, Ліщинський І., Лизун М. (2021)
Ляшенко В. - Функціонування транспортно-логістичної системи економіко-географічного регіону "Поділля" в контексті зеленої економіки, Трушкіна Н., Джвігол Х., Квілінський О. (2021)
Панькова О. - Залучення ресурсів громадянського суспільства до подолання загроз коронакризи в умовах цифрових трансформацій, Касперович О. (2021)
Гриценко А. - Досягнення та виклики європейської інтеграції України, Борзенко О., Бурлай Т. (2021)
Антонюк В. - Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу (2021)
Наші автори (2021)
Перший в Україні професійний стандарт з маркетингу (2021)
Перерва П. Г. - Економічна оцінка аутсорсингу: інформаційні та логістичні послуги, Назаренко С .М. (2021)
Гнилякевич-Проць І. З. - SEM як інструмент просування ВЕБ-ресурсів компанії, Зінькова С. В. (2021)
Віктор Я. В. - Достовірність реклами на думку українських та польських студентів, Санак-Космовська К., Решетнікова І. Л. (2021)
Natorina A. - Digital Business Strategies in the Pandemic Era (2021)
Kirnosova M. - The Problem of Using the Intellectual Property Law in Public Relation, Rudyk L. (2021)
Бучинська О. В. - Взаємозв’язок наявності у споживачів реклами гендерних стереотипів та ставлення до сексистської реклами, Давліканова О. Б., Лилик І. Л., Яшкіна О. І. (2021)
Савельєв М. С. - Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємства (2021)
Підвищення кваліфікації маркетологів під егидою УАМ (2022)
Гліненко Л. К. - Цифрові маркетингові комунікації в Україні в аспекті готовності споживачів, Дайновський Ю. А. (2022)
Смерічевський С. Ф. - Маркетингова стратегія просування інноваційних продуктів, Зацаринін С. А. (2022)
Татаринцева Ю. Л. - Управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства, Пушкар О. І., Другова О. С., Макаренко А. Б. (2022)
Гегедош К. В. - Економічна філософія транскордонного маркетингу: становлення і розвиток в умовах цифрової інтеграції (2022)
Ілляшенко С. М. - Маркетингове управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті його інноваційного розвитку, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2022)
Chaikovska М. - Management Technologies of Business Modelling in IT Startup Marketing, Bielienkaia E. (2022)
Кравчук О. І. - Цифрові технології рекрутингу персоналу, Варіс І. О., Бідна Т. О. (2022)
Ткачук Г. - Роль збірника задач у навчально-методичному комплексі із загальної хімії (2022)
Степанишена О. - Використання мультимедійних технологій в умовах змішаного навчання під час викладання іноземної мови у вищій школі (2022)
Іщук Т. - Пізнання особистісних якостей як умова формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти, Мазуренок Н. (2022)
Гордієнко Ю. - Комунікативний підхід до формування металінгвістичних компетенцій у студентів нефілологічних спеціальностей (2022)
Шкріба С. - Педагогічні нововведення І. Ющука в царину українського мовознавства (на матеріалі повісті "Троє на Місяці") (2022)
Mozоlev О. - Effective Ways to Maintain the Physical Performance of Students during Distance Learning (2022)
Бхіндер Н. - Принципи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2022)
Bacher S. V. - Glocalization and Teacher Education – Ethical Considerations in Challenging Times, Binytska K., Kraler C. (2022)
Фещук Ю. - Місце навчальної дисципліни "Імітаційне моделювання в роботі готельно-ресторанного комплексу" в процесі підготовки фахівців професійної освіти (2022)
Binytska K. - Pedagogical Biography from the Standpoint of Scientific Research, Buchkivska G., Nahornyi Y. (2022)
Матвійчук Л. - Функціонування кластерів сільського туризму як інструмент розвитку регіонів України, Васильчинко А., Дащук Ю. (2022)
Смочко Н. - Роль туристично-інформаційних центрів у стратегічному розвитку регіону, Лужанська Т., Молнар-Бабіля Д. (2022)
Лігоненко Л. - Цифрові навички українців: результати самооцінки, висновки та заходи для подолання цифрової інклюзії (2022)
Морохова В. - Прикладні аспекти застосування концепції соціально-відповідального маркетингу, Бойко О. (2022)
Абрамова І. - Теоретико-методичні засади організаційної поведінки персоналу (2022)
Кощій О. - Розвиток організаційних структур управління логістикою на вітчизняних підприємствах (2022)
Кузьмак О. - Впровадження та моніторинг стандартів якості у освітньому процесі, як інструмент стратегічного управління та забезпечення конкурентних позицій закладів вищої освіти (2022)
Кузьмак О. - Вдосконалення управління системою якості вищої освіти в Україні (2022)
Ліпич Л. - Ідентифікація та класифікація логістичних процесів виробничого підприємства (2022)
Баула О. - Зовнішньоекономічна діяльність як фактор впливу на валютне котирування, Саржан Ю. (2022)
Захарченко В. - На шляху до цифрового стандарту світової валютної системи (2022)
Лазарєва О. - Врахувапння європейського досвіду соціально-економічного розвитку сільських територій для України (2022)
Нужна О. - Дослідження ефективності затрат праці і капіталу в сільському, лісовому та рибному господарстві України з використанням виробничих функцій, Тлучкевич Н. (2022)
Кузьмак О. - Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку, Чудовець В. (2022)
Ковтуненко Ю. - Вплив COVID-19 на економічне становище готельно-ресторанного бізнесу, Пальжок Н., Тарутіна П., Бабиніна М. (2022)
Кривов’язюк І. - Управлінські інновації в системі рішень сучасного бізнесу (2022)
Polishchuk V. - The essence of financial inclusion and accessibility to financial products, Ishchuk L. (2022)
Рязанова Н. - Проектне фінансування як інструмент кредитування інвестиційних проектів (2022)
Сас С. - Європейські тенденції та перспективи фінансування вищої освіти і науки (2022)
Анісімов О. О. - Етапи створення внутрішнього відвалу на глибокому кар’єрі, Бардаков К. С. (2022)
Антощенко М. І. - Про відповідність правила Хільта метаморфічним перетворенням вугільних шахтопластів, Руднєв Є. С., Філатьєва Е. М., Філатьєв М. В. (2022)
Бондаренко В. І. - Обґрунтування ефективності використання кріплення з вуглепластику для гірничих виробок на шахтах Західного Донбасу, Ковалевська І. А., Симанович Г. А., Цівка Є. С., Шека І. В. (2022)
Кононенко М. М. - Дослідження густини та швидкості детонації емульсійних вибухових речовин, Хоменко О. Є., Коваленко І. Л., Миронова І. Г. (2022)
Рудаков Д. В. - Обґрунтування екобезпечного рівня вод шахти №2 "Новогродівська" для захисту прилеглих територій від підтоплення, Садовенко І. О., Інкін О. В., Деревягіна Н. І. (2022)
Снігур В. Г. - Методологічні принципи та рекомендації з розробки інноваційних технологій підтримки виробок, що повторно використовуються, на шахтах Західного Донбасу (2022)
Хорольський А. О. - Результати дослідження інноваційного потенціалу вугільних шахт в умовах диверсифікації, Фомичова Л. Я., Почепов В. М., Мамайкін О. Р., Лапко В. В. (2022)
Чеберячко І. М. - Дослідження у вихровій установці сушіння, доподрібнення та видалення із залізного сурику хлоровмісних домішок, Кириченко Є. О., Чеберячко Ю. І., Трофимова О. П., Шустов О. О. (2022)
Шустов О. О. - Обгрунтуванняпараметрів перевантажувальних робіт глибокого кар’єру при експлуатації комбінованого конвеєрно залізничного транспорту, Адамчук А. А. (2022)
Собко Б. Ю. - Визначення впливу відстані транспортування сировини на продуктивність автосамоскидів при будівництві автомобільних доріг, Ложніков О. В., Трегуб О. В. (2022)
Кірія Р. В. - Визначення сили опору руху стрічки по ставу трубчастого стрічкового конвеєра, Смірнов А. М., Новіков Л. А. (2022)
Нікітенко І. С. - Долерити і діабази середнього Придніпров’я як сировина для стародавніх виробів з каменя (2022)
Рудаков Д. В. - Аналіз типів геотермальних систем для використання теплового ресурсу закритих шахт, Інкін О. В., Деревягіна Н. І. (2022)
Козечко В. І. - Особливості виробництва зварних труб великого діаметру та спосіб їх термічної обробки (2022)
Норенко Д. Д. - Обґрунтування конструкції експериментальної установки для дослідження очистки фільтрувальної сітки щітковим очищувачем, Кухар В. Ю. (2022)
Колисниченко І. Ю. - Дослідження динамічних сигналів одноплатформних залізничних ваг (2022)
Красовський С. А. - Вплив важких металів на ростові показники Wall barley (hordeum murinum) та japanese brome (bromus japonicus), Ковров О. С., Клімкіна І. І., Віхе О., Хальмаєр Г. (2022)
Contents (2022)
Hryshchenko S. - Organizational and pedagogical forms of social care for orphans in China and Ukraine, Buzhina I. (2022)
Terenko O. - Historical and pedagogical peculiarities of adult education development in the USA in early 20th century (2022)
Zhizhko E. - Education for peace: Latin American context, Beltrán G. (2022)
Buzhina I. - Ukrainian and Canadian experience in implementation of health care in the professional training system of future primary school teachers, Vorokhaev O. (2022)
Bidyuk N. - Peculiarities of police corps officers’ professional training at the Police Corps Academy of the Slovak Republic, Babich O., Fast A. (2022)
Baranovska L. - Trends in the development of higher education in Australia, Zhuravel N. (2022)
Sadovets O. - Peculiarities of applied linguistics training at the universities of the USA (2022)
Lysak H. - Implementation of immersive technologies in foreign language learning: analysis of foreign and domestic (Ukrainian) experience (2022)
Shtepura A. - Main characteristics and stereotypes of generation Z: analysis of foreign experience (2022)
Дубініна K. - Проблема вивчення російської літератури в курсі історії зарубіжної літератури в Україні на тлі російсько-української війни 2022 року: порівняльний аналіз із досвідом Ізраїля у формуванні програм літературознавчих дисциплін із включенням німецької літератури (2022)
Yudenok V. - The issue of future teachers’ assessment competence in foreign countries and in Ukraine (2022)
Ратушняк Н. - Міжнародна співпраця України як чинник реалізації освітніх реформ у закладах загальної середньої освіти (на прикладі програми підтримки освітніх реформ в україні "Демократична школа"), Синюк Н. (2022)
Правила оформлення і подання рукописів (2022)
Retraction of published article due to the author's proposal, Vol. 2021, Iss. 3, pp. 375-387 (2022)
Kovtoniuk M. M. - Virtual learning environments: major trends in the use of modern digital technologies in higher education institutions, Kosovets O. P., Soia O. M., Tyutyun L. L. (2022)
Tarasenko R. O. - Creating a cloud-based translator training environment using Memsource, Amelina S. M., Semerikov S. O., Shen L. (2022)
Shapovalov Ye. B. - Practical application of systemizing expedition research results in the form of taxonomy, Shapovalov V. B., Tarasenko R. A., Bilyk Zh. I., Shapovalova I. M., Paschke A., Andruszkiewicz F. (2022)
Vakaliuk T. A. - The current level of competence of schoolteachers on how to use cloud technologies in the educational process during COVID-19, Spirin O. M., Korotun O. V., Antoniuk D. S., Medvedieva M. O., Novitska I. V. (2022)
Miller A. L. - Adapting to teaching restrictions during the COVID-19 pandemic in Japanese universities (2022)
Мазаракі А. - Майнінг криптовалют в умовах критичних трансформаційних процесів, Волосович С. (2022)
Ільїна А. - Бюджетні інвестиції в людський капітал за масштабної кризи (2022)
Богма О. - Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання, Камінський С., Гутник П. (2022)
Dziura M. - Innovation as a factor of creating the value of the enterprise, Jaki A., Rojek T. (2022)
Янковець Т. - Дизайн вражень у цифровому маркетингу мережі кінотеатрів (2022)
Назарова К. - Вектори розвитку XBRL-звітування в Україні, Бондаренко К. (2022)
Кузуб М. - Облік оренди земельних ділянок та паїв (2022)
Вдовічен А. - Формування універсальних компетентностей студентів в умовах воєнного стану, Кифяк В. (2022)
Kravchenko R. - Eroded soil of the slope of western exposure near the settlement Zabala, Pichinch Province, Ecuador, Rosero M. (2018)
Поколодна М. М. - Етнографічний туризм: особливості, географія та ресурсний потенціал (на прикладі України), Семків М. О. (2018)
Вергун А. Р. - Лікування врослого нігтя — резекція нігтьової пластини при інкарнації, ускладненій епоніхеальними гіпергрануляціями: авторські погляди, Кульчицький В. В., Паращук Б. М., Красний М. Р., Вергун О. М., Ютанова А. В. (2018)
Толочко Н. В. - Особливості дротового мовлення у період Підкарпатської Русі (2018)
Волинська Л. С. - Використання пюре з пророщених бобів мунг (маш) при виробництві кондитерських борошняних виробів, Кравчук Н. М., Корецька І. Л. (2018)
Демчук І. М. - Спосіб очистки стоків виробництва карбаміду деструктивним методом з використанням мікрохвиль та іонообмінних матеріалів, Столяренко Г. С. (2018)
Карачун В. В. - Використання сегнерівських коліс в апаратах для вирощування мікроорганізмів (2018)
Козловский А. Н. - Алгоритм обнаружения вершины угла на основе аппроксимации контура бинарного изображения (2018)
Копей Б. В. - Конструктивне моделювання мультифункціонального багатофазного сепаратора, Лях М. М., Кривоножко Т. А. (2018)
Кузьмін О. В. - Визначення якості раціонів харчування в ресторанному бізнесі, Мурзін А. В., Руських А. І., Ремезок П. В., Салига В. І. (2018)
Марчевський В. М. - Модернізація каландрів, Пєнзєв О. С. (2018)
Мельник В. М. - Вплив ультразвукового випромінювання на ріст зернових культур, Ружинська Л. І., Фесенко С. В., Ільєнко В. В. (2018)
Новохат О. А. - Формуюча частина картоноробної машини, Перепелиця Д. О. (2018)
Сажин В. Б. - Комплексная стратегия выбора рационального аппаратурно-технологического обеспечения процесса сушки, Сажин Б. С. (2018)
Середюк М. Д. - Вплив зміни швидкості на змішування різносортних рідин у процесі їх послідовного перекачування трубопроводом (2018)
Яковенко А. В. - Сравнительный анализ методов прогнозирования для оценки риска развития легочных осложнений, Сорока А. Я. (2018)
Драб Н. Л. - Деякі особливості англійського перекладу математичних текстів, Костюк Т. О. (2018)
Мовчан Д. В. - Стереотипізація гендерних ролей чоловіка та жінки в німецькому анекдоті, Мага А. В. (2018)
Kotsur D. - Solvent sublation of nickel ions from wastewater, Obushenko T., Tolstopalova N. (2018)
Мазаракі А. - Світове господарство: виклики російсько-української війни, Мельник Т. (2022)
Дугінець Г. - Міжнародна технічна допомога в повоєнній відбудові України, Ніжейко К. (2022)
Блакита Г. - Конфліктологія в концепції економічної безпеки підприємств в умовах війни, Богма О., Сілакова Г. (2022)
Fayvishenko D. - Ukraine’s film distribution in crisis conditions: marketing strategies (2022)
Вдовічен А. - Сфера гостинності України: відновлення у повоєнний період, Кифяк В. (2022)
Жураховська Л. - Обіг корпоративних облігацій в Україні за масштабної кризи, Ляшенко С. (2022)
Шкурко В. - Сектор перестрахування у фінансовій системі (2022)
Fomina O. - Transformation of financial reporting during martial law, Semenova S., Berezovska D. (2022)
Безверхий К. - Мінімальне податкове зобов’язання для бізнесу: правила адміністрування, Юрченко О. (2022)
Muzychuk M. - Accounting of controlled transactions (2022)
Poidyn M. - English language for professional orientation: international methods of teaching (2022)
Мазаракі А. - Прогнозування в ревеню-менеджменті, Кулик М., Бойко М. (2022)
Будзяк В. - Овочівництво у системі продовольчої безпеки держави, Будзяк О. (2022)
Кондратюк О. - Експортний потенціал агросектора України, Стояненко І. (2022)
Босовська М. - Цифрова трансформація технологій маркетингу, Бовш Л., Охріменко А. (2022)
Янковець Т. - Цифровий брендинг підприємства у комплексі маркетингових комунікацій, Медведєва К. (2022)
Чубаєвський В. - Корпоративний інформаційний простір: сутність та еволюція (2022)
Канєва Т. - Бюджетна політика держави в умовах воєнного стану, Галабурда А. (2022)
Замкова Н. - Державний борг України за масштабної кризи, Гнидюк І. (2022)
Erkes O. - Banking system of Ukraine in war, Kalyta O., Sunduk T. (2022)
Ястреб Я. - Фінансування фізичної культури і спорту (2022)
Letiuka V. - Investment climate in Ukraine: reality and perspectives (2018)
Анопрієнко Р. В. - Оцінка збалансованості попиту та пропозиції валютного ринку та прогнозування курсу національної валюти, Охріменко І. В. (2018)
Белей С. І. - Вплив глобалізації на економічний розвиток українських підприємств, Когут Н. О., Яновський М. М. (2018)
Верстяк О. М. - Регіонально-історичний аспект прикордонного співробітництва Чернівецької області, Верстяк А. В. (2018)
Дуброва Н. П. - Забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи, Зубко О. В., Сотніков С. О. (2018)
Животок Е. Б. - Комерційна таємниця в системі фінансово-економічної безпеки, Бєлялов Т. Е. (2018)
Матвєєва Н. М. - Концепція "зеленої економіки" та можливості її застосування в Україні, Котельнікова І. В. (2018)
Михайлова К. В. - Цифрова трансформація та її вплив на бізнес та ділове середовище, Матвєєва Н. М. (2018)
Синенко О. І. - Проблeми та перспeктиви упрaвління влaсним кaпітaлом бaнку, Алекса Є. Г. (2018)
Соболєва Г. Г. - Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу в умовах цифрової економіки, Бездітко О. С., Пащенко А. О. (2018)
Стадник Ю. А. - Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства, Журба Л. В., Стахів М. Б. (2018)
Тарнавська О. Б. - Державне регулювання сільського господарства України в контексті інтеграції в СОТ (2018)
Шиндирук І. П. - Збалансована оцінка ефективності використання підприємством капіталу, Григоренко М. О. (2018)
Яненкова І. Г. - Використання цифрових технологій в системі освіти для забезпечення формування її нової якості (2018)
Kravchenko R. - The effect of gully erosion on the formation of screes and rock falls in the sector of Zabala, Pichincha Province, Ecuador, Flores G., Pareja E., Villares K. (2018)
Грабар Н. С. - Напрями раціоналізації бюрократичної діяльності в Україні (2018)
Телегуз А. В. - Причини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. як прояв національної політики комуністичного режиму СРСР (2018)
Вергун А. Р. - Хірургічна оніхопатологія, лікування мікотично-асоційованих деструктивних інкарнаційних випадків: дискусійні клінічні аспекти, авторські погляди, Чуловський Я. Б., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Кіт З. М., Красний М. Р., Мощинська О. М., Ютанова А. В., Чуловський Б. Я. (2018)
Василенко І. Л. - Використання пошукового методу як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2018)
Довгаль І. А. - Формування комунікативної компетенції у студентів на практичних заняттях з іноземної мови (2018)
Андрющенко М. Ю. - Маніпуляція в медіа як вид сугестивної комунікації (2018)
Гончарова Н. О. - Застосування інтерактивних технологій при вивченні англійської новели на уроках зарубіжної літератури (2018)
Драб Н. Л. - Актуальні проблеми сучасного перекладу математичних текстів, Костюк Т. О. (2018)
Pankratenko K. - The removal of nickel ions from waste waters, Obushenko T., Tolstopalova N. (2018)
Зубко А. О. - Принципи ведення воєнних дій, Асірян С. Р. (2018)
Мельниченко В. С. - Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами, Асірян С. Р. (2018)
Цимбаліста О. І. - Особливості міжнародно-правової відповідальності міжнародних міжурядових організацій, Абдюханова А. І. (2018)
Щеглаков І. Е. - Інститут примирення сторін в кримінальному праві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аспект (2018)
Стецюк Б. Р. - Виклики та загрози дитинства у сучасному суспільстві (правовий аналіз) (2019)
Семенович В. В. - Актуальне питання вчення про право та державу в працях І. Канта: теоретичний аспект (2019)
Жаровська І. М. - Адміністративно-правовий механізм захисту права власності (2019)
Сопільник Р. Л. - Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні: адміністративно-правовий вимір, Ковалів М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М. (2019)
Топчій Ю. М. - Семантичний підхід до визначення муніципальної варти як квазіполіцейського утворення (2019)
Чубко Т. - Організаційна структура прокуратури Литовської республіки та України: порівняльний аналіз, Чубко В. (2019)
Хиля М. М. - Ознаки механізму реалізації адміністративноправових актів (загальнотеоретичні питанняч) (2019)
Шевченко С. С. - Психофізіологічні дослідження за допомогою поліграфа та їх значення в публічних відносинах (2019)
Лопатін С. В. - Сучасний стан наукової розробки проблем адміністративноправового статусу учасників дорожнього руху (2019)
Маліков С. К. - Предмет контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності (2019)
Рибінська А. П. - Становлення сервісної функції як виду адміністративних послуг у системі МВС України (2019)
Терещук Г. А. - Інформаційна співпраця як елемент транспарентної діяльності органів публічної адміністрації (2019)
Назимко Є. С. - Науково-змістовні складові сучасної ювенальної віктимології, Пайда Ю. Ю., Андріяшевська М. С. (2019)
Семенишин М. О. - Загальнотеоретичний підхід до кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності в Україні, Вітвіцький С. С., Бичін С. О. (2019)
Вільгушинський М. Й. - Вплив громадськості та засобів масової інформації на реалізацію засад гласності і відкритості у діяльності суду касаційної інстанції у справах кримінальної юрисдикції в Україні, Вільгушинський В. М. (2019)
Михайлик О. Г. - Протидія насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбувань покарань до міжнародних стандартів (2019)
Сопронюк О. А. - Місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми (2019)
Носач А. В. - Досвід зарубіжних країн у захисті державного сувернітету і територіальної цілісності (2019)
Сазонов В. В. - Кримінологічне забезпечення економічної безпеки в Україні: встановлення цілей і визначення завдань (2019)
Лобач А. М. - Принципи криміналізації порушення права на отримання освіти (2019)
Носевич Н. Р. - Історія встановлення та стан наукового дослідження державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання злочинам в Україні (2019)
Мірюк Т. М. - Поняття та загальна характеристика особливостей кримінально-правового впливу на неповнолітніх в Україні (2019)
Бадюков Ю. В. - Імпліцитні ознаки складу поганого провадження з військовополоненими (ст.434 КК України) (2019)
Назимко О. В. - Фактори, що впливають на ефективність інтеграції норм міжнародного трудового права (2019)
Басай Н. М. - Договір сурагатного материнства: правова природа (2019)
Кулаков В. В. - До питання про поняття ліквідацій товариства з обмеженою відповідальністю (2019)
Соболєв О. В. - Про доцільність запровадження "статусної покупки" як підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2019)
Топчий Н. В. - Актуальні питання застосування практики Європейського суду з прав людини під час застосування тримання під вартою як запобіжного заходу (2019)
Вихідні відомості (2019)
Gejua M. J. - Small business development trends in Georgia, Tsimintia K. V. (2018)
Безвугляк Р. Ю. - Дослідження результатів діяльності торгово-промислової палати у системі економічних відносин, Войтко С. В. (2018)
Гейко А. В. - Моделювання стратегії розвитку вугільної галузі України в умовах кризи, Капустян В. О. (2018)
Гласов П. В. - Актуальність застосування інтегрованої звітності в кластерах (2018)
Глухова В. І. - Управління вхідними фінансовими потоками місцевих бюджетів, Деревянко О. Д. (2018)
Єсіна В. О. - Сучасні механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України, Славута О. І., Попенко О. В. (2018)
Заєць С. В. - Статистичний аналіз ринку праці в Україні, Могилевець В. А. (2018)
Клочко А. А. - Проблемы современной социальной политики (2018)
Кравченко А. В. - Система управління туристичним підприємством, Бенца І. І. (2018)
Куцобін В. В. - Моделювання роботи центру обслуговування викликів (2018)
Макарусь В. Л. - Економіко-математичне моделювання фінансових бульбашок на фінансових ринках (2018)
Медзатий М. С. - Порівняльний аналіз прогнозу і планування продажів консервації та пива на ринку роздрібної торгівлі (2018)
Погасій С. О. - Перспективи розвитку сільського туризму для осіб з обмеженими можливостями, Золотухіна П. О. (2018)
Польова О. Л. - Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ, Василевська А. В. (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні підходи до складання фінансової звітності комерційного банку на основі діючої системи обліку, Козачук А. А. (2018)
Семененко Т. О. - МВФ та група світового банку: незалежні кредитні організації чи інструмент політики США?, Глубока Н. А., Кириченко Д. О. (2018)
Сипало М. Б. - Управління витратами страхової компанії (2018)
Сніжко Л. Л. - Перспективи розвитку ринку електромобілів Nissan Life в Україні, Олійник А. С. (2018)
Соболєва-Терещенко О. А. - Методичні засади аналізу фінансового стану бюджетної установи, Гапотій А. О. (2018)
Стешенко О. Д. - Дослідження ризиків та страхування в готельно-ресторанному бізнесі та управління ними, Бєлашова В. О. (2018)
Школьник І. О. - Аналіз фінансової архітектури українських підприємств, Ткаченко А. Ю. (2018)
Собко Б. Ю. - Сучасний стан відкритої розробки нерудних родовищ корисних копалин для виробництва щебеневої продукції, Гриценко Л. С. (2021)
Азарян В. А. - Актуалізація проблеми забезпечення сталої якості залізорудної сировини в умовах гірничого департаменту ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", Федоренко С. О., Тітов Д. А., Грінченко В. В. (2021)
Корсунський Г. Я. - Дослідження динаміки розвитку гірничих робіт при розробці пологих родовищ, Ложніков О. В., Конопльова О. О. (2021)
Куваєв В. М. - Гідравлічна класифікація в спіральних класифікаторах. Частина 1. Теоретичне обґрунтування до складання математичної моделі, Младецький І. К., Куваєв М. В., Березняк О. О. (2021)
Малашкевич Д. С. - Аналітичні дослідження параметрів розміщення породи присікання із застосуванням горизонтально-замкнутого закладного конвеєра, Петльований М. В. (2021)
Муха О. А. - Обґрунтування улаштування аспіраційного укриття при перевантаженні гірничої маси на конвеєрах, Лутс І. О., Юрченко А. А., Савельєв Д. В. (2021)
Назаренко М. В. - Глобальні перспективи цифровізації гірничих підприємств з K-MINE (2021)
Салєєв І. А. - Опріснення шахтних вод при закритті шахти ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" (2021)
Череп А. Ю. - Узагальнення методичного підходу до оцінювання ефективності гірничо-збагачувального виробництва (2021)
Shustov O. - The development of technology schemes of formation of external dump of different types of rock in landslide conditions (2021)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан гнучкого композитного тягового органа нерегулярної будови, Колосов Д. Л., Долгов О. М., Чечель Т. О., Воробйова О. М. (2021)
Колосов Д. Л. - Напружений стан стрічки потужного конвеєра з розривом групи тросів, Білоус О. І., Танцура Г. І., Онищенко С. В., Воробйова О. М. (2021)
Колосов Д. Л. - Вплив нелінійності деформування тросів гумотросового каната на його напружено-деформований стан, Самуся В. І., Танцура Г. І., Білоус О. І., Воробйова О. М. (2021)
Кравченко Ю. Г. - Розподіл напружень на пластично пружному контакті стружка-лезо, Пацера С. Т. (2021)
Kutsevol M. - New data on halloysite of Ukraine (2021)
Нікітенко І. С. - Про використання гранітів Середнього Подніпров’я у допромсловий період (2021)
Ігнатов А. О. - Деякі пояснення ударного механізму впливу на гірські породи при бурінні свердловин, Пащенко О. А., Коровяка Є.А., Семехін В. Ю., Логвиненко О. О., Аскеров І. К. (2021)
Лубков М. В. - Вплив неоднорідного розподілу проникності на фільтраційні процеси в межах дії газовидобувної горизонтальної свердловини, Захарчук О. О. (2021)
Павличенко А. В. - Вивчення особливостей спорудження гідрогеологічних свердловин в різних умовах, Ігнатов А. О., Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О., Затхей Н. І., Дмитрук О. О. (2021)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження процесу промивання свердловин, Дудич І. Ф. (2021)
Бубліков А. В. - Створення моделі дискретної системи автоматичного керування групою обігрівачів при електричному опаленні, Бойко О. О., Воскобойник Є. К., Славінський Д. В., Шевченко В. І. (2021)
Новицький І. В. - Основні принципи організації пошукових процедур при управлінні процесом самоздрібнювання в барабанних млинах, Слєсарєв В. В., Малієнко А. В. (2021)
Миронова І. Г. - Оцінка екологічного стану житлового масиву міста Дніпра, Мілютіна В. І. (2021)
Чушкіна І. В. - Економічна ефективність застосування геофізичних методів під час діагностики технічного стану регулюючого басейну, Максимова Н. М., Орлінська О. В., Пікареня Д. С., Гапіч Г. В. (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (13 липня 2022 р.) (2022)
Новіков О. М. - Кібернетичний захист інформаційних технологій (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 липня 2022 року) (2022)
Чебанов В. А. - Хімічні дослідження для вітчизняної фармації як складова національної безпеки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 липня 2022 року) (2022)
Кириленко О. В. - Енергетика України: ймовірні сценарії відновлення та розвитку, Снєжкін Ю. Ф., Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2022)
Пирожков С. І. - Війна і мир в Україні: шляхи до реальної перемоги і розвитку, Хамітов Н. В. (2022)
Кононко І. В. - Огляд основних вимог до якості матеріалів медичного призначення для лікувально-профілактичних та військово-госпітальних потреб. Прикладні аспекти, Сергєєв В. П., Кліпов В. Д., Кононко Н. В. (2022)
Сергієнко І. В. - Інститут програмних систем НАН України: історія і сьогодення (до 30-річчя від дня заснування установи) (2022)
Сергієнко І. В. - Становлення та розвиток наукової школи з математичної теорії фільтрації (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України І. І. Ляшка), Хіміч О. М. (2022)
Трощенко В. Т. - Дослідження коливань регулярних механічних систем з порушеною циклічною симетрією як одна з візитівок Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України (пам’яті члена-кореспондента НАН України А. П. Зіньковського), Матвєєв В. В., Савченко К. В. (2022)
Кушнір Р. М. - Богдан Йосипович Пташник — вчений, патріот і громадянин (до 85-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника), Пелих В. О., Симотюк М. М. (2022)
75-річчя академіка НАН України М. Ф. Шульги (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Левченка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Кіндрачука (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Дмитрієва (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Шкуратова (2022)
Лойко В. В. - Социально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль, Мбан П. Ж. С. (2018)
Поколодна М. М. - Сутність, особливості та види природничо-екологічних екскурсій, Малюк А. О. (2018)
Трачук Т. А. - До питання про періодизацію історії української журналістики (2018)
Камбулова Ю. В. - Удосконалення технології мармеладу желейного з пониженим вмістом цукрів, Матяс Д. С. (2018)
Концевой А. Л. - Моделювання очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином метилдіетаноламіну, Лук’янчук Т. О., Концевой С. А. (2018)
Федоренко Ю. О. - Розробка методу комплексно-кількісної оцінки якості безглютенового меню, Кузьмін О. В., Комарницький Р. В., Горзей О. В., Роман Т. О. (2018)
Лукіянчук А. А. - Методи розпізнавання образів як інструмент ідентифікації противника (2018)
Тищенко О. М. - Купажування рослинних олій для використання у технологіях продукції ресторанного господарства, Цирульнікова В. В., Новікова В. В. (2018)
Karimov V. - The results of implementation of the Leslie model taking into account various epidemics, Karimova S. (2018)
Khalimov F. - Possibilities of using the biomass biomass of halophytes and waste wildlife as a raw material for the production of biogas, Alikulov B., Ruziev F., Khayitov D., Ruziev Yu., Ismailov Z., Khamidova A., Zokirova D., Yuldasheva M. (2018)
Масюк Ю. В. - Управління активами комерційного банку в контексті підвищення ефективності його діяльності, Магала І. С. (2018)
Пшинка Г В. - Розвиток соціального капіталу підприємства та економічної поведінки персоналу під впливом культурних змін (2018)
Перякина М. А. - Самобытность культуры Зубово-Полянского района Республики Мордовия, Милотаева О. С. (2018)
Мельниченко О. В. - Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії, Прибатень А. М. (2018)
Концевой А. Л. - Моделювання регенерації розчину метилдіетаноламіну, Лук’янчук Т. О., Концевой С. А. (2018)
Салавеліс А. Д. - Використання модифікованих крохмалів у виробництві нових видів соусів, Павловський С. М. (2018)
Серебреников В. М. - Оцінка адекватності методичного забезпечення АСУОП на ПАТ "Кривбасзалізрудком", Копайгора О. К., Заікіна Д. П. (2018)
Kurdup I. - Slope stability analysis methods’ optimization comparison, Danilov V. (2018)
Гомон А. М. - Смеховое начало в творчестве Л. Н. Андреева (проза начала 1900-х гг.) (2018)
Лопатюк І. В. - Ознаки різновиду німецької мови в Австрії (2018)
Сипа Л. М. - Жанрова природа європейського філософського роману (2018)
Содель О. С. - Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів (2018)
Діхтярь А. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 155 Кримінального кодексу України (2018)
Матвєєв О. В. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2018)
Стрілець М. В. - Міжнародна відповідальність за скоєння міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру (2018)
Червєнкова М. Г. - Перспективи розвитку державно-релігійних взаємовідносин в Україні та їх адміністративно-правове регулювання (2018)
Бєльська Т. В. - Актуальні проблеми гендерної рівності в публічному управлінні, Тимченко Н. С. (2018)
Гайдученко С. О. - До питання про конфлікт інтересів на державній службі в Україні, Солопихіна Д. А. (2018)
Буриков А. В. - Формирование моделей комплексных студенческих физкультурно-спортивных мероприятий (2018)
Кирдина Е. Н. - Композиция в абстракции во время учебного процесса (2018)
Нестеренко О. Б. - Деякі аспекти викладання матричної алгебри студентам економічних спеціальностей (2018)
Буриков А. В. - Роль психологической подготовки в спорте (2018)
Андреєв І. А. - Підвищення ефективності теплообмінників "Труба в трубі", Мікульонок І. О., Мішуков С. Г., Пищик Б. І. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення продуктивності в установці для культивування клітин за допомогою циліндричних трубок (2018)
Коломієць С. П. - Аналіз існуючих методів локалізації на цифровому зображенні (2018)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості харчування у закладах ресторанного господарства, Дорохова Т. Д., Адморок М. О., Різник А. О. (2018)
Мельник В. Н. - Воздействие звуковых волн на конструкции корабельных энергетических установок (2018)
Мороз Б. И. - Модели оценки качества программного обеспечения, Голтвянский А. О. (2018)
Несевря П. И. - Совершенствование технологии устройства ограждающих конструкций многоэтажных жилых и гражданских зданий с железобетонным каркасом, Дмитренко И. С., Конопляник А. Ю., Демидова А. В. (2018)
Плосконос В. Г. - Використання свіжої води в процесах виробництва целюлозно-паперової продукції та необхідність скорочення її споживання, Комісаренко Р. В., Котлярська Н. О., Якименко О. В. (2018)
Ivashchyshyn O. - New challenges for teaching subject-field vocabulary in ESP classes, Artsyshevska A. (2018)
Маркова М. В. - Рецепція петраркізму в елегіях Джона Донна (2018)
Бродкевич В. М. - Впровадження штучного інтелекту і глибокого навчання на підприємстві — поточні проблеми та виклики, Ремесло В. Я. (2018)
Демченко Ю. С. - Аналіз засобів для роботи з даними та їх синхронізація, Якимчук В. С. (2018)
Карапетян А. Р. - Модель представлення розрахунків через механізм блокчейну, Левчик А. А. (2018)
Кіблик Д. О. - Дослідження деградації під впливом радіації на HD-камері на основі матриці CMOS (2018)
Кравчук Н. М. - Кавбуз — перспективна сировина для солодких страв, Редько О. Д. (2018)
Мельник В. М. - Вплив ультразвуку на процес кристалізації лимонної кислоти, Ружинська Л. І., Сорокін Е. Г. (2018)
Новохат О. А. - Пресова частина папероробної машини, Вишар А. С. (2018)
Павлов В. А. - Змішано-цілочисельна задача оптимізації лікувальної стратегії, Носовець О. К., Давидько О. Б., Дяк А. І., Шапошник О. Г. (2018)
Плосконос В. Г. - Використання комп’ютерних технологій в розробці планів експериментальних досліджень складних технологічних систем виробництва паперу та картону (2018)
Саченко А. О. - Методи та алгоритм розробки 3D моделі для відеозображень, Золотухін Д. В. (2018)
Скрипченко О. В. - Розробка зарядного пристрою для літій-іонного та літій-полімерного АКБ з режимом заряджання реверсивним струмом (2018)
Фесенко С. В. - Забезпечення стрімкого росту енергетичної активності робочої рідини у газліфтному барботажному апараті (2018)
Хмельницький Ю. В. - Балансування навантаження додатків у "хмарному" середовищі, Карун М. Є. (2018)
Хорошайло Ю. Е. - Оптоэлектронный экспресс-контроль качества зерна, Сезонова И. К., Ефименко С. А. (2018)
Шматок О. І. - Інтенсифікація масообмінних процесів при вилученні біологічно-активних речовин (БАР) з рослинної сировини, Посунько Д. В. (2018)
Світовий О. М. - Стратегічні перспективи розвитку ринку зерна України щодо участі в глобальних ланцюгах доданої вартості (2022)
Штундер І. О. - Міграційний вплив на сучасний ринок праці (2022)
Кузьминчук Н. В. - Генезис інституту біржової діяльності та фундаментальні тренди біржової торгівлі, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Сипало Д. А. (2022)
Бінерт О. В. - Основи антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами, Балаш Л. Я. (2022)
Шевченко О. В. - Деградація грунтів у процесі сільськогосподарського виробництва та її еколого-економічні наслідки (2022)
Сітковська А. О. - Контролінг як інструмент стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2022)
Мокринська З. В. - Практика документального оформлення та бухгалтерського обліку та оподаткування виплат працівникам (2022)
Шацька З. Я. - Особливості впровадження інформаційних технологій в аграрному секторі України, Прима В. І. (2022)
Bulakh I. - Architectural and urban planning network of children’s health institutions (2018)
Бармашина Л. М. - До питання розвитку засобів формування громадських просторів у структурі висотних будівель, Матюха О. О., Кузьмін А. О. (2018)
Свірко В. О. - Ергодизайн систем візуальної інформації, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В., Бєлятинський А. О., Кузьмін О. В., Кузьмін А. О. (2018)
Kravchenko R. - On the effect of corn crops on soil erosion in the area of Latacunga, Ecuador, Flores M. (2018)
Жамгарян Г. А. - Первые полевые исследования востоковедов и результаты разведывательных экспедиций в Иордании, Муллабаев Р. Ю. (2018)
Шпаковський А. О. - Демонологія в системі традиційної міфології українців, Телегуз А. В. (2018)
Смирнова О. В. - Опис клінічного випадку синдрому Золлінгера-Елісона в умовах терапевтичної клініки, Бардах Л. Б., Афендікова Г. П., Бодак Е. М., Клименко Л. В. (2018)
Rudyk T. - To the question of the students’ motivation for studying higher mathematics, Sulima O. (2018)
Зайченко Н. І. - Е. Луїс Андре про "Політичну педагогіку" як панацею (2018)
Соболь О. М. - Оценка показателей спортивной работоспособности лошадей в любительском конном спорте (2018)
Павленко В. В. - Медіарепрезентація концепту "Дніпро" в національній пресі, Загаріна М. О. (2018)
Тесленко Т. М. - Чесність та соціальні ролі передвиборчих кампаній під час політичних виборів (2018)
Метліна М. С. - Виробництво біодизелю з рапсової оливи, Зубрій О. Г. (2018)
Панченко О. Ю. - Принцип побудови високочастотного тракту програмно-визначуваної радіосистеми, Сезонова І. К., Петулько М. С., Міхєєв К. О. (2018)
Смірнов Є. І. - Визначення масштабного множника в фотограмметрії, Рій І. Ф., Бочко О. І. (2018)
Фарзалиев М. А. - Определение несущей способности тонкостенных элементов конструкций при ползучести с учетом агрессивности внешней среды (2018)
Нова ера лікування хронічної хвороби нирок: дапагліфлозин у дослідженні DAPA-CKD (2022)
Нефьодов О. О. - Механізми виникнення та хронізації нейропатичного болю при розсіяному склерозі в клінічних та експериментальних умовах, Кальбус О. І. (2022)
Бурчинський С. Г. - Проблема безпеки фармакотерапії афективних розладів: нові можливості (2022)
Мельничук І. О. - Вплив "західної" дієти на розвиток атеросклерозу, Шараєва М. Л., Крамарьова В. Н., Лизогуб В. Г. (2022)
Волошин О. М. - Менеджмент пацієнта з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, Суздаленко О. В., Губка В. О., Мачуський С. М., Павліченко В. Д., Попова О. Г., Расул-заде С. Т. (2022)
Жук П. М. - Диференційований підхід у виборі методу артропластики при медіальному гонартрозі (огляд літератури), Шаммо А. М., Мовчанюк В. О. (2022)
Марусіч Т. С. - Позиція Національної організації головного болю (National Headache Foundation) щодо лікування мігрені, Солодовнікова Ю. О. (2022)
Гартовська І. Р. - Набута гемофілія А: ключові принципи діагностики та менеджменту, Єрмолицька І. П. (2022)
Меркулов О.Ю. - Топічні назальні кортикостероїди в комплексному лікуванні медикаментозного риніту (2022)
Сєрих Н. О. - Мікробіоценоз кишечнику у дітей з діарейними розладами, які мешкають в умовах промислового регіону, Ракша-Слюсарева О. А, Слюсарев О. А., Боєва С. С., Коваленко П. Г., Яковенко Д. В. (2022)
Круть А.Г. - Стан управління ризиками при наданні стоматологічної допомоги (2022)
Біляева О. О. - Обґрунтування застосування антиоксидантної терапії в комплексному консервативному лікуванні синдрому діабетичної стопи, Осадча О. І., Крижевський Є. Є., Бітіньш А. Р. (2022)
Шарун А. І. - Комплексна корекція стресасоційованих розладів у студентів закладів вищої освіти з психотравмуючими подіями в анамнезі (2022)
Шкорботун В. О. - Стан нюхової функції та її вплив на якість життя пацієнтів залежно від порушення прохідності носових ходів, Овсієнко М. О. (2022)
Демидас О. В. - Особливості нейропсихологічних показників у пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки в стадії загострення та ремісії (2022)
Неміш І. Л. - Ефективність ранолазину у комплексному лікуванні пацієнтів із хронічним коронарним синдромом, хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням (2022)
Мінцер О. П. - Мітохондріальна дисфункція у загальному континуумі неінфекційних захворювань із позиції системної медицини. Частина I. Огляд літератури і результати теоретичного дослідження, Потяженко М. М., Невойт Г. В. (2022)
Маціпура М. М. - Значення факторів ризику, пов'язаних з особливостями перебігу гонартрозу, у прогнозуванні віддалених результатів монокондилярного ендопротезування колінного суглоба (2022)
Омельченко-Селюкова А. В. - Генерація активних форм кисню в еритроцитах пацієнтів із політравмою та станом відміни алкоголю, ускладненим алкогольним делірієм (2022)
Маммадов Л. А. - Ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, при гонартрозі ІІ стадії (2022)
Макаров С. О. - Нейроімунологічна характеристика хворих на системний червоний вовчак (2022)
Шумаков О. В. - Ефективність сучасної імуномодулюючої і кардіометаболічної терапії у корекції ризику розвитку госпітальних ускладнень у хворих на гострий інфаркт міокарда із реваскуляризацією міокарда: результати багатофакторного аналізу, Довгань О. В., Пархоменко О. М., Талаева Т. В., Третяк І. В., Кушнір С. П. (2022)
Ємельянова Н. Ю. - Стоматологічний супровід хворих з високим та дуже високим ризиком серцево-судинних захворювань у питаннях гігієнічного догляду за порожниною рота (2022)
Павлович Ю. В. - Оптимізація діагностики і лікування гострого холециститу та сучасні заходи профілактики інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, Крижевський В. В., Беляева О. А. (2022)
Осадчук Т. І. - Порівняльні результати ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз із застосуванням та без застосування джгута, Калашніков А. В., Хиць О. В. (2022)
Кетова О. М. - Вплив COVID-19 на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених (2022)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Погореловська І. - Як Японія та МІ-6 сприяли створенню ISBN (2022)
Шевченко М. - Авторське право в контексті оцифрування документів XX століття бібліотеками України: законодавчий і техніко-технологічний аспекти (2022)
Матвієнко О. - Професіологічний дискурс спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від Священної Римської імперії до хрестових походів (2022)
Дояр Л. - Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік (2022)
Кепін Д. - Фагот як пам'ятка музичної культури: джерелознавче дослідження (2022)
Шейко В. - Статусний патерн харківської бібліотечної освітньо-наукової школи, Кушнаренко Н. (2022)
Гахович С. В. - Частотний аналіз сигналів при діагностуванні цифрових тез енергодинамічним методом, Охрамович М. М., Кравченко О. І., Шевченко В. В. (2022)
Коцюруба В. І. - Формулювання проблеми створення перспективних дистанційно-керованих комплексів розмінування на основі аналізу результатів ведення бойових дій в Україні, Кривцун В. І., Мірошніченко О. В., Солодєєва Л. В. (2022)
Нанівський Р. А. - Нелінейні поперечно-кутові коливання підресореної та непідресореної частин колісних транспортних засобів та їх вплив на стійкість руху (2022)
Литвиненко Н. І. - Розробка рекомендацій щодо впровадження геоінформаційних підсистем Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, Коренець О. В. (2022)
Лукова-Чуйко Н. В. - Метод розрахунку захисту персональних даних від комплексу специфічних параметрів соціальних мереж, Лаптєв О. А., Барабаш О. В., Мусіенко А. П., Ахрамовіч В. М. (2022)
Трофимчук В. М. - Математичні функціонально-статистичні моделі об’єктів контролю і управління, Степанов М. М., Жиров Г. Б. (2022)
Banzak O. V. - Detector modeling using Ca-Zn-Te solid solution for radiation monitoring systems, Lienkov S. V., Sieliukov O. V., Gaber A. A., Dobrovolskaya S. V. (2022)
Gunchenko Y. O. - Analysis of the current state of the elements of ternary logic, Shugailo Y. B., Bercov Y. M., Martynovych L. Y. (2022)
Lenkov E. S. - Optimization parameters of the maintenance strategy "on condition" with a constant frequency of control, Banzak H. V., Tolok I. V., Bratchenko H. D., Olenev A. M. (2022)
Sharif S. M. - The effect of intelligent design system strategy on the service management system development: a case study in iraqi telecom companies (2022)
Георгадзе О. А. - Методичний підхід до оцінювання ефективності індивідуальної підготовки офіцерського складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, Пампуха І. В., Шевчук В. В., Пєхота С. Г., Чайковська О. Є. (2022)
Дані про авторів (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Головко В. І. - Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства, Гринь А. В. (2018)
Гринь А. В. - Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві (2018)
Куцобін В. В. - Імітаційна модель роботи контакт-центру (2018)
Лігоненко Л. О. - Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях, Хріпко А. В., Доманський А. О. (2018)
Люцко М. В. - Детерміновані й імовірнісні моделі в управлінні запасами, Цеслів О. В. (2018)
Макарусь В. Л. - Моделювання стратегій діяльності майнової страхової компанії, Капустян В. О. (2018)
Марченко О. І. - Мито як інструмент зовнішньоекономічної діяльності та його роль в митній політиці України, Моргуненко А. С. (2018)
Нохріна Л. А. - Соціальний туризм: аспекти розвитку, Гладка О. Е. (2018)
Перевозчиков С. Ю. - Структура объектов залога при микрофинансовом кредитовании, Овсепян М. Г., Танчук М. А., Шмарова В. О. (2018)
Пушкин А. А. - Использование графических фигур технического анализа для прогнозирования курса гривны на межбанковском валютном рынке, Коренев А. О., Рыжак С. А. (2018)
Ротар А. Є. - Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності (2018)
Савчин О. І. - Функціонування підприємств в умовах ризик-середовища та невизначеності (2018)
Цацілін М. О. - Проблеми управління фінансовими ризиками страхової компанії (2018)
Цацілін М. О. - Сутність управління страховою компанією (2018)
Голега І. М. - Проблеми ратифікації римського статуту в Україні, Ковпик О. С. (2018)
Журавель Д. В. - Особливості нормативно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Байназаров А. М. (2018)
Канарик Ю. С. - Роль та значення науково-дослідного інституту інтелектуальної власності у складі національної академії правових наук України, Павленко Д. Ю. (2018)
Килинник Н. О. - Принцип гласності у цивільному процесі: рішення європейського суду з прав людини, Ковальчук І. А. (2018)
Овсяннікова О. О. - Аналіз позитивних та негативних аспектів суду присяжних як інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих реалій, Галайдик А. Р. (2018)
Сільченко В. В. - Правове регулювання посмертного донорства органів в Україні, Володіна О. О. (2018)
Степлюк К. В. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності: сучасний стан та тенденції розвитку (2018)
Даниленко В. М. - Академічна наука як предмет вивчення та дослідження (2006)
Турівний В. П. - Ідеологія державотворення – об’єкт політичної турботи сучасної української інтелігенції (2006)
Черкашина О. В. - Деякі аспекти дослідження та відродження традицій кобзарської епічної спадщини в Україні та зарубіжжі (2006)
Сініцький А. Ц. - Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2006)
Браніцька Т. Р. - Історія розвитку виконавських традицій ХІІІ-ХХ ст. в процесі гри на народних інструментах (2006)
Журбелюк Г. В. - До проблеми ментальності й цілісності українства (2006)
Комісарчук М. Х. - Українська інтелігенція й відродження національної еліти (2006)
Медалієва О. З. - Матеріали державного архіву Одеської області як історичні джерела вивчення діяльності новоросійського історико-філологічного товариства (2006)
Коляструк О. А. - Проблеми історії національної інтелігенції 1920-х рр. у сучасній українській історіографії (2006)
Галамай О. М. - Взаємини церкви і духовенства з державою у 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2006)
Братко Н. Д. - Дискредитація діяльності духовної інтелігенції на сторінках періодичних видань 1920 – х рр. в контексті антирелігійної пропаганди (2006)
Музичко О. Є. - Аналіз діяльності В. І. Леніна представниками української національної інтелігенції ХХ ст. (2006)
Ніколаєць Ю. О. - Висвітлення вітчизняними дослідниками участі української інтелігенції в опозиційному русі у роки хрущовської "відлиги" (2006)
Дмитренко А. П. - Внесок професорсько-викладацького складу юридичного факультету Київського університету в розвиток юридичної освіти та науки (1863 - 1884 рр.) (2006)
Ятищук О. В. - Г. Ф. Квітка-Основ’яненко та громадсько-культурне життя Слобожанщини (2006)
Шамара С. О. - Участь наддніпрянської сільської інтелігенції в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Двойнінова О. В. - Роль інтелігенції в кооперативному будівництві України початку ХХ ст. (2006)
Фареній І. А. - Микола Петрович Баллін – ідеолог кооперативного руху пореформеної доби (1860-ті – 1890-ті рр.) (2006)
Сторожук А. І. - Спадкоємна творча лінія двох світових науковців: І. Франко – К. Квітка (2006)
Гавліч І. Б. - Кость Левицкий – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Козинець І. Ю. - Розвиток освіти на Волині за доби гетьманату П. Скоропадського (2006)
Семенко Л. І. - Український період життя та творчості диригента Полікарпа Бігдаша-Богдашева (2006)
Барнасюк О. С. - Княгиня М. Г. Щербатова в історії М. Немирова (2006)
Миронюк М. В. - Професор права О. М. Богдановський і Вінниччина, Степанчук Ю. C. (2006)
Понєдєльник Л. А. - Євген Чикаленко – меценат української культури (2006)
Стрижова І. А. - Внесок професорів новоросійського університету у пам’яткоохоронну справу ІІ половини ХІХ ст. (2006)
Мезга Н. Н. - Роль М. В. Довнар-Запольского в белорусско-украинских переговорах 1918 г. (2006)
Матейко Р. М. - Українська молочарська кооперація Східної Галичини як історико-економічне явище (1904 – 1939 рр.) (2006)
Гончарова Н. О. - Особливості учнівського руху в Україні напередодні Першої світової війни (2006)
Корновенко С. В. - Участь інтелігенції у розробці денікінського проекту аграрної реформи (2006)
Очеретяний В. В. - Громадсько-політична діяльність М. А. Славинського в період Української Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського (2006)
Грачевська Т. О. - Панас Федченко в українській революції 1917 – 1920 рр.: події та оцінки (2006)
Акімов Ф. І. - Українська інтелігенція і проблеми національного пробудження та "ідеальної вітчизни" в 1917 р., Бондаренко Д. Я. (2006)
Білоус С. В. - Володимир Винниченко у взаєминах Української Центральної Ради та тимчасового уряду Росії (березень-жовтень 1917 р.) (2006)
Петришина Л. В. - Жіночий рух в Україні у 1917 р. (2006)
Горбатюк М. В. - Андрій Ніковський – редактор газети "Нова рада" (2006)
Поп Ю. І. - Перший губернатор Закарпаття: політична діяльність Г. Жатковича в 1918 – 1921 рр., Кравчук О. М. (2006)
Прищепа О. П. - Г. Косміаді та культурно-освітнє середовище міста рівного доби Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. (2006)
Сорочан Н. А. - Комісари народної освіти в системі шкільного управління в УНР за доби Директорії (грудень 1918 р. – листопад 1920 р.) (2006)
Соломонова Т. Р. - Книгозабезпечення інтелігенції періоду "воєнного комунізму" (2006)
Саранча Г. В. - Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид" (Чикаго, США) (2006)
Клименко В. А. - М. Г. Хвильовий як символ національно-культурного відродження 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні, Нікітін Ю. О. (2006)
Марківська Л. Л. - Українська інтелігенція Волині: пошук моделей та шляхів національної самоідентифікації (20 – 30 – ті рр. ХХ ст.) (2006)
Дровозюк С. І. - Більшовицькі технології "перевиховання" української інтелігенції у 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Тучинський В. А. - Радянсько-румунські відносини 1917-1924 рр. як головний зовнішньополітичний чинник утворення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, Томулец В. (2006)
Анпілогова Т. Ю. - Політика радянської влади 1920-х рр. очима гуманітарної інтелігенції Донбасу: вузлові питання незгоди (2006)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування представників інтелігенції в Україні у 1920-х рр. (2006)
Гончарук Т. В. - Українська інтелігенція в період національного відродження 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Григорчук П. С. - Національно-культурне будівництво на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст., Кузьмінець Н. П. (2006)
Чорнодід Л. В. - Партійно-державний вплив на академічну інтелігенцію у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2006)
Подолян В. В. - Формування кооперативних поглядів Й. А. Волошиновського (2006)
Ніколіна І. І. - Формування учительських кадрів загальноосвітніх шкіл України в умовах суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. (2006)
Кононенко В. В. - Національна політика більшовиків та її трансформація: від РСДРП до РКП(Б) (2006)
Цьомра Т. C. - Діяльність сільських лікарів України в добу НЕПу (2006)
Мануілова К. В. - Інтелігенція національних меншин та українізаційні процеси в УСРР у 20-х– на поч. 30-х рр. ХХ ст. (2006)
Антонішина Т. П. - Українсько-радянсько-єврейський трикутник у 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Косіненко О. В. - Перший директор "Криворіжсталі" Яків Вєснік – представник української інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Нестеренко В. А. - Діяльність науково-дослідної кафедри історії та економіки Поділля у справі українського національного відродження (1920–ті рр.) (2006)
Остапенко С. В. - Постать М. О. Максимейка в історико-науковому житті України (2006)
Данілова І. Ю. - Освітній рівень членів протестантських релігійних громад України у повоєнний період (1945 - 1955 рр.) (2006)
Романець Л. М. - Соціально-побутові умови освітян Вінниччини в 1944-1958 рр. (2006)
Чечина О. Д. - Основні напрямки діяльності українського історико-філологічного товариства в Празі (1923-1945 рр.) (2006)
Роєнко В. І. - Доля вченого (М. І. Яворський) (2006)
Романюк І. М. - Система підготовки й перепідготовки бібліотечних кадрів республіки у 20-х - наприкінці 50-х рр. ХХ ст., Пилявець Ю. Г. (2006)
Мазило І. В. - Матеріально-побутові умови життя і праці інженерної інтелігенції Вінницької залізниці (1944-1950 рр.), Стецкевич В. В. (2006)
Брегеда М. В. - Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС (2006)
Зуляк І. С. - Культурно-просвітня діяльність директора канцелярії "Просвіти" С. Магаляса у міжвоєнний період (2006)
Хоменко Н. М. - Житлові проблеми студентської молоді в УРСР (1950–середина 1960-х рр.) (2006)
Лойко О. Г. - Інтелігенція україни в системі суспільно-політичних відносин радянського суспільства 1950-х – 1960-х рр. (2006)
Вєтрова М. Л. - Вища школа західної України в умовах лібералізації суспільно-політичного життя (2006)
Кам'янський П. Є. - Митрополит Андрей Шептицький та єпископ Григорй Хомишин в боротьбі за українську церкву і державність в першій половині ХХ ст. (2006)
Недужко Ю. В. - Культурні ініціативи інтелігенції української діаспори в контексті боротьби за відродження державної незалежності України (кінець 50–х – друга половина 60-х рр. ХХ ст.) (2006)
Зінько Ю. А. - Релігійне життя на теренах Вінниччини у 50-х – 60-х рр. ХХ ст. (2006)
Дмитрук В. І. - Активізація поширення самвидаву на тлі чехословацьких подій 1968 р. (2006)
Шановська О. А. - Романтизм української інтелігенції кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. як вияв національного менталітету (2006)
Гриб О. І. - Внесок Олександра Барвінського в розвиток фундації імені князя Костянтина Острозького в Тернополі (2006)
Білецька О. В. - Дослідник середньовічного Поділля Федір Євстафійович Петрунь (1894-1963) (2006)
Ясинецька Л. В. - З історії старообрядницьких поселень Східного Поділля XVII - початку ХХ ст. (2006)
Рекрут В. П. - Громадська діяльність кооператора та літератора Дмитра Марковича у Вінниці в 1914-1917 рр. (2006)
Дояр Л. В. - Технічна інтелігенція Кривого Рогу на етапі становлення гірничо-металургійної галузі Кривбасу (1920-30-ті рр.) (2006)
Гандзюк В. О. - Ідея єдиної національної школи у пресі Поділля (1919 р.) (2006)
Гуцало Л. В. - Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Стадник О. О. - Ставлення радянської влади до української інтелігенції в 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Поділля) (2006)
Мельничук І. П. - Документи державного архіву Вінницької області про настрої сільської інтелігенції Поділля в 1920-х рр., Петренко В. І., Кравченко П. М. (2006)
Петровський Е. П. - Долі керівників Одеського обласного відділу народної освіти в період масових репресій 1930-х рр. (2006)
Лисий А. К. - Доктор медицини із Сорбонни, Бєлканія Г. С. (2006)
Іващук В. М. - Стан відносин в середовищі наддніпрянської політичної еміграції в західній Україні (1935-1937 рр.): їх причини та вплив на справу консолідації української нації (2006)
Вишнякова Г. Л. - Академік В. П. Воробйов – засновник харківської анатомічної школи (2006)
Попп Р. П. - Трансформація етносоціального складу інтелігенції Львова в період сталінського тоталітарного режиму (1944–1953 рр.) (2006)
Шпак С. М. - Дослідження історії українського книгодрукування у науковому доробку Ореста Мацюка (2006)
Сокирська В. В. - Краєзнавча і пам’яткоохоронна діяльність Григорія Юхимовича Храбана (2006)
Мисан В. О. - Інноваційна навчальна книга з історії як результат утвердження у вітчизняному підручникотворенні прогресивних тенденцій (2006)
Адамович С. В. - Погляди Вячеслава Чорновола на державний устрій України (2006)
Пірус Т. П. - Ганна Cекрет - з когорти дослідників Поділля (2006)
Зінченко А. Л. - Микола Горбович, який будував український світ (2006)
Жовнір Л. Ф. - Олександр Топчієв – визначний географ, педагог, особистість, Жовнір С. М. (2006)
Відомості про авторів (2006)
Вихідні відомості (2006)
Титул, зміст (2021)
Колесник М. - Державна установа "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України" – 20 років поспіль, Дріянська В., Ліксунова Л., Степанова Н., Дудар І., Багдасарова І., Король Л., Величко М., Непомнящий В., Козлюк Н. (2021)
Singh A. - Neonatal Bartter syndrome: A case report from Northern India, Sharma N., Agarwal P., Anand B. S., Shukla A. (2021)
Bolatli G. - Effect of omega-3 fatty acid on contrast-induced nephropathy, Ulusoy M., Tas F., Alayunt N. O., Zarasiz I. (2021)
Ilesanmi O. B. - The beneficial effect of a phytonutrient-rich product against cadmium chloride-induced hepatorenal toxicity, Lawal R. A. (2021)
Мазур Т. С. - Хронічне запалення та прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет II типу, Деміхова Н. В., Руденко Т. М., Юрченко А. В., Єжова О. О., Бокова С. І., Деміхов А. А. (2021)
Mese M. - Malignancies in renal transplant recipients: A retrospective single-center descriptive study, Parmaksiz E. (2021)
Антоненко А. В. - Прогнозування несприятливого наслідку ішемічного інсульту у хворих на хронічну хворобу нирок, Антоненко К. В., Вакуленко Л. О., Дубовенко З. О. (2021)
Sasak G. - Can body shape index indicate obesity-associated inflammation and cardiovascular diseases in stage 3-4 chronic kidney disease patients?, Isbilen Basok B., Basci S., Kocanoglu A., Bakan A., Isman F. K. (2021)
Шіфріс І. М. - Активація оксидативного стресу, коморбідність та виживаність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом, Король Л. В., Красюк Е. К., Дудар С. Л. (2021)
Manjunath R. - Clinical profile, management and outcomes of class IV emphysematous pyelonephritis in a tertiary care center: A retrospective descriptive study, Bennikal M., Dasar S. K., Patil S. T. (2021)
Медведь В. І - Вагітність і пологи у жінок, які лікуються нирковою замісною терапією: oгляд літератури, Булик Л. М. (2021)
У скорботі... Кундін Валерій Юрійович (2021)
У скорботі... Пиріг Любомир Антонович (2021)
Об'ява про спеціалізацію (2021)
Редакційна інформація (2021)
Смірнов М. М. - Сучасна система освіти у Франції, Жорник В. В. (2018)
Романишин Ю. Л. - Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій, Бойчук К. А. (2018)
Горлачов О. Д. - НВЧ-синтезатор частоти з використанням опорного генератора довільної форми сигналу, Грамарчук Ю. О., Кобак М. М. (2018)
Дончевська Р. С. - Асортимент та конкурентоспроможність хліба із суміші житнього та пшеничного борошна на ринку України, Полюхович Т. С. (2018)
Драгузя О. В. - Вибір типу змішувача для виробництва рідких миючих засобів, Зубрій О. Г. (2018)
Клебан Я. В. - Автоматизована система керування вентиляцією для складських приміщень з використанням мікроконтролера, Терлецький О. В. (2018)
Новікова Ю. П. - Вибір ферментеру для виробництва глутамінової кислоти, Зубрій О. Г. (2018)
Новохат О. А. - Формуюча частина папероробної машини, Бобела С. О. (2018)
Носовець О. К. - Інформаційна система оцінки наслідків після лікування раку передміхурової залози, Новохатня О. С. (2018)
Шевчук М. С. - Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR, Максимович В. М., Мандрона М. М. (2018)
Щепкин В. И. - Определение влияния кавитационного диспергирования на фракционный состав частиц угля водоугольной суспензии, Целень Б. Я., Конык А. В., Радченко Н. Л., Недбайло А. Е., Гоженко Л. П. (2018)
Кочарли А. Ф. - Теорема вложения для Bl p α (Ω), Алиев Н. Я. (2018)
Сардарлы Н. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния трансверсально-изотропного конуса с закрепленной боковой поверхностью (2018)
Чуланова Г. В. - Лексико-семантичні особливості друкованих рекламних текстів (2018)
Здещиц В. - Вимірювання сили відриву диска від рідини в умовах дистанційного навчання, Здещиц А., Черних А. (2022)
Kosovets O. - Digital technologies as a means of adaptive learning for higher education informatics and mathematics, Soia O., Krupskyi Ya., Tyutyun L. (2022)
Лукашова Т. - Про роль і місце курсу "Алгебра і теорія чисел" в системі підготовки майбутнього вчителя математики, Друшляк М. (2022)
Obikhod T. - Formation of modern mathematical approach to solving problems of physics (2022)
Олефіренко Н. - Ознайомлення майбутніх учителів інформатики з сучасними освітніми технологіями, Андрієвська В. (2022)
Петрук В. - Нові підходи до статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту, Семеніхіна О., Садобаш Ю. (2022)
Savitska V. - Higher education gamification: the trinity of pbl as a tool for educational process modernization, Krychkivska O. (2022)
Sytniakivska S. - International and domestic practices of assistant teacher's work, Illina O. (2022)
Turanov Yu. - Changes in the trends in the use of information and communication tools for future professional and technological education specialists, Rak V., Lutsyk I., Franko Yu. (2022)
Швець В. - Формування умінь математичного моделювання під час розв’язування прикладних задач економічного змісту, Першина Н. (2022)
Валько К. - Інтерпретація взаємного розміщення точок метричного простору за допомогою графічних засобів, Кузьмич В., Кузьмич Л., Савченко О. (2022)
Глазунова О. - Модель доставки цифрового навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти, Волошина Т., Корольчук В., Мокрієв М., Кузьмінська О. (2022)
Grod I. - Web service of works planning using network graph, Balyk N., Vasylenko Ya., Martyniuk S., Oleksiuk V., Barna O. (2022)
Дєордіца Т. - Мисленнєва тактика засвоювання термінів фахової мови, Вороніна М., Єпіфанова О., Толмачов В. (2022)
Dubovyk V. - Using Geogebra environment to visualize educational material in the process of training pre-service mathematics teachers, Rudnytskyi S. (2022)
Семеніхіна О. - Формування у майбутніх учителів математики навичок комп'ютерного моделювання у процесі розв'язування текстових задач, Друшляк М. (2022)
Тушев А. - Застосування програми Geogebra до формування дослідницьких умінь під час створення динамічних розробок з геометрії, Чупордя В. (2022)
Fursenko T. - English language proficiency in actuarial education quality improvement: challenges and opportunities in Ukraine, Druz Ju., Druz G. (2022)
Шишенко І. - Інтеграція змісту фахових математичних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів математики, Лукашова Т. (2022)
Юрченко А - Соціальні сервіси як майданчик для супроводу освітнього процесу і навчання інформатики, Мулеса П., Лобода В., Острога М. (2022)
Beltrán G.A. - Classical mechanics´ teaching in ibero-american engineering bachelor's degree programs. state of knowledge, Zhizhko E. (2022)
Hoda T. - On the expediency and directions of improving the methodology of teaching students material of the content line "Functions and their graphs", Shkolnyi O. (2022)
Дронь В. - Формування дослідницьких компетентностей у здобувачів освіти під час комп'ютерного моделювання фізичних явищ та процесів при дистанційному навчанні (2022)
Іванчук М. - Голографічний підхід як засіб міжпредметної інтеграції при вивченні медичної інформатики, Кульчинський В. (2022)
Калугін Р. - Дорожня карта розроблення онлайн-курсу для змішаного навчання магістрів (2022)
Кучин Ю. - Комп'ютерне тестування в системі моніторингу успішності майбутніх магістрів М(Ф)ЗВО, Власенко О., Кучеренко І., Микитенко П. (2022)
Логвіненко В. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Технології створення програмних продуктів" (2022)
Лукашова Т. - Застосування методів та ідей теорії чисел в шкільному курсі алгебри: необхідність усвідомлення майбутніми вчителями математики, Друшляк М., Шишенко І., Покідько О. (2022)
Семеніхіна О. - Типологія цифрових технологій інклюзивного освітнього простору, Друшляк М. (2022)
Soroko N. - Methodical aspects of using virtual museums of the educational process in general education institutions (2022)
Биков В. - Концептуальні засади створення "Української електронної енциклопедії освіти", Буров О, Лупаренко Л., Пінчук О., Яцишин А. (2022)
Ботузова Ю. - Наступність методів навчання розв'язування математичних задач у школі та закладі вищої освіти: контекст інтегративного підходу, Нічишина В., Ріжняк Р. (2022)
Глазунова О. - Професійні сервіси та інструменти для підготовки майбутніх економістів: думка експертів, Саяпіна Т., Корольчук В. (2022)
Гонгало Н. - Реалізація міждисциплінарних зв'язків в процесі навчання вищої математики з використанням MS Excel (2022)
Дєордіца Т. - Свідома мнемічна діяльність у навчанні: досвід систематизації прийомів, Вороніна М., Єпіфанова О., Толмачов В. (2022)
Кузьменков С. - Безрозмірні фундаментальні константи фізики: визначення і аналіз (2022)
Лобода В. - Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання byod-технологій у професійній діяльності (2022)
Лукашова Т. - Розвиток soft skills у майбутніх учителів математики при вивченні теми "Діофантові рівняння", Друшляк М., Хворостіна Ю. (2022)
Pratsiovytyi M. - Dual education as a mean of ensuring proper quality of professional training of mathematics teachers in modern Ukraine, Trebenko O., Shkolnyi O., Goncharenko Ya. (2022)
Семеног О. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх морських офіцерів в умовах неформальної освіти: сутність ключових понять, Буртовий Р., Юрченко А. (2022)
Zelena G. - Efficiency sales activity of manufacturing enterprise (2018)
Кравчук А. Б. - Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації (2018)
Кришовський В. Л. - Інноваційна оргструктура об’єднаних підприємств як спосіб формування венчурного капіталу та її роль у розвитку соціально-економічної системи (2018)
Матюха М. М. - Вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві, Кулик Л. В. (2018)
Матюха М. М. - Удосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості, Лук’янова А. Г. (2018)
Саюн А. О. - Узагальнення обліку запасів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств, Сенько Д. С. (2018)
Саюн А. О. - Облік фінансових результатів за міжнародними та національними стандартами. порівняльна характеристика, Юрченко О. С. (2018)
Баша К. А. - Патентний тролінг: суть явища та шляхи подолання (2018)
Калініченко О. Ф. - Аналіз механізму захисту особистих немайнових прав в Україні та Грузії, Зіньова Н. К. (2018)
Gejua M. J. - HR as an innovation technology for staff management (2018)
Al-Ababneh H. A. - Relevance of fuzzy logic in the economy, Al-Momani Ya. E. (2018)
Белей С. І. - Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства, Іванюк Т. І. (2018)
Губанов О. А. - Актуальні проблеми розвитку вітчизняного біржового фондового ринку, Охріменко І. В. (2018)
Губарев О. О. - Використання апарату нечіткої логіки для оцінки фінансової безпеки підприємства (2018)
Дергоусова А. О. - Шляхи покращення комунікаційної політики підприємства, Белевцова К. І. (2018)
Джаксімбаєв В. В. - Стратегія розвитку біржового ринку фінансових деривативів, Охріменко І. В. (2018)
Дмитрюк В. А. - Модернізація МТБ сільськогосподарських підприємств та використання сучасних технологій як основа інтенсифікації розвитку рослинництва, Науменко В. В. (2018)
Животок Е. Б. - Механізм управління та забезпечення фінансової стійкості на підприємстві, Русіна Ю. О. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Інтернет-торгівля: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі, Гуменюк П. О. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Методика технології ЕTL як підхід інтеграції, Рожок І. В. (2018)
Кісіль О. В. - Заробітна платня як економічна категорія (2018)
Король М. М. - Аналіз функціонування ФРС та її вплив на світову валютно-фінансову систему, Горинецька М. А. (2018)
Нохріна Л. А. - Інклюзивний туризм: соціально-економічні аспекти розвитку (2018)
Окунева О. В. - Темпи інфляції і стабільність курсу національної валюти у розвинених країнах, Невертій М. А. (2018)
Подереча О. В. - Розвиток системи управління інвестиційною діяльністю підприємства (2018)
Рогаль Є. А. - Модернізація основних засобів як пріоритетний напрямок підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства (2018)
Ульченко С. М. - Кадрова безпека, управління кадрами та шляхи удосконалення, Коваленко Д. І. (2018)
Шиндирук І. П. - Розвиток ринку послуг з колективного інвестування в Україні, Назаренко Я. М. (2018)
Шиндирук І. П. - Тренди розвитку Інтернет-трейдингу на біржовому ринку України, Тугай О. Є. (2018)
Бєлялов Т. Е. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення, Скочко Ж. В. (2018)
Гомольська Н. І. - Туристична галузь як структуроутворюючий фактор інтеграції національної економіки у світове господарство, Тимчишин-Чемерис Ю. В. (2018)
Матюха М. М. - Економічне підґрунтя визначення власного капіталу з метою організації обліку, Ременний А. Д. (2018)
Писарева І. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку туризму для осіб з обмеженими можливостями (2018)
Шубіна С. В. - Необхідність удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства, Ларченко О. М. (2018)
Кирпиченко Н В. - Педагогічна складова професійної підготовки майбутніх фахівців закладів ресторанного господарства (2018)
Кульчицький В. Й. - Суб’єктно-об’єктний підхід до організації патріотичного виховання молоді загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Куликова Т. И. - Развитие профессионального самосознания студентов-психологов как залог успешности будущей профессиональной деятельности (2018)
Боліла Є. М. - Математичне моделювання гідродинаміки в single use біореакторі, Костик С. І., Ружинська Л. І., Поводзинський В. М. (2018)
Завгородній В. В. - Модель управління ризиком об’єктів підвищеної небезпеки, Завгородня Г А. (2018)
Могильний С. Б. - Сенсорна мережа на основі технології LoRa для екологічного моніторингу, Голощапова В. А. (2018)
Павліш Л. О. - Безпечність свіжого м’яса, Михалько Г Ю. (2018)
Жижко В. А. - Статическая модель ядерных оболочек (2018)
Саннікова М. В. - Теоретичні основи самоорганізації колективних взаємозумовлених відносин у сфері фізичної культури (2018)
Жижко В. А. - Щодо українського транслiту (2018)
Єрьоміна К. С. - Зародження та подальший розвиток дерегуляції агробізнесу України (2018)
Морозова А. О. - Екзотичні імена дітей за цивільним законодавством України (2018)
Пулик В. М. - Конституційно-правові принципи організації та проведення виборів в зарубіжних країнах (2018)
Чернєва К. В. - Міжнародне регулювання усиновлення дітей одностатевими парами (2018)
Бутко О. А. - Світові валютні системи: розвиток та сьогодення (2018)
Висоцька Х. О. - Щодо мотиву особи злочинця при вчиненні тероризму (2018)
Гальцова О. В. - Домашнє насильство як одна з причин жіночої злочинності, Хомиченко В. В. (2018)
Горлова О. Ю. - Особистість та психологічний портрет серійного вбивці (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Правове регулювання використання та охорони рослинного світу: міжнародно-правовий аспект, Стельмахов В. Ю., Бондарчук В. Я. (2018)
Загребельна І. А. - Міжнародно-правове регулювання охорони навколишнього середовища (2018)
Зал Д. О. - Наші обов’язки щодо біженців (2018)
Климович Ю. О. - Теоретичні та практичні підходи до визначення сутності теорій визнання держав у сучасному міжнародному праві (2018)
Кучерук К. І. - Новели кодексу про банкрутство: проблеми та перспективи (2018)
Матвєєв О. В. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2018)
Мурашко В. О. - Жорстоке поводження з тваринами: детермінанти злочину (2018)
Павлова Ю. В. - Співвідношення міжнародних та національних підходів до визначення поняття катування: проблемні аспекти (2018)
Перегудова Ю. А. - Господарсько-правове регулювання банківського кредитування в Україні (2018)
Сальніков М. О. - Право людини і громадянина на безпечне для життя та здоров’я довкілля, Наум М. Я., Єрмолаєва Т. В. (2018)
Соболєва К. О. - Угода СОТ про сільське господарство: правовий аналіз та наслідки для України (2018)
Степанова А. А. - Правові проблеми продовольчої безпеки України (2018)
Товстопят Г. В. - Державне інвестування розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу, як один з напрямків соціального розвитку села, Мананкова І. В. (2018)
Фаркаш Я. В. - Щодо впливу легалізації вогнепальної зброї на криміногенну ситуацію в державі (2018)
Федорченко А. М. - Єдина національна мережа поштового зв’язку: проблеми діяльності національного оператора на ринку поштових послуг, Олійник Т. М. (2018)
Шокало О. С. - До питання про причини та умови автотранспортної злочинності (2018)
Антонов М. В. - Огляд практики Європейського суду з прав людини у справах про заборону дискримінації (2018)
Асірян С. Р. - Будапештський меморандум 1994 року: юридичний аналіз, Ткач Д. К. (2018)
Беденко Ю. Ю. - Практика інвестиційного арбітражу в аспекті атрибуції діянь недержавних суб’єктів (2018)
Воліна А. Е. - Правові аспекти функціонування і розвитку органічного сільського виробництва в Україні (2018)
Губарь Є. А. - Чинники, які обумовлюють екологічну злочинність (2018)
Жук А. В. - Сучасні зовнішньополітичні виклики країн-лідерів ЄС у близькосхідному регіоні, Петришин О. О. (2018)
Крапив’янська В. В. - Правосуб’єктність фізичної особи в міжнародному праві (2018)
Мандзюк М. М. - Двосторонній вплив Brexit: причини і наслідки для Європейського Союзу та України (2018)
Михайленко Л. В. - Поняття правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища (2018)
Михалків І. М. - Становлення сімейних фермерських господарств як прогресивної підприємницької діяльності в сучасній агросфері (2018)
Полюга І. С. - Роль громадськості в запобіганні злочинності: шляхи вдосконалення в Україні (2018)
Реброва Ю. В. - Феномен виникнення хибних спогадів, способи їх виявлення та нейтралізації у кримінальному провадженні (2018)
Савчук О. О. - Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення, Сидоренко Д. О. (2018)
Файчак В. В. - Ядерне роззброєння. Утопія чи реальність (2018)
Хавер К. С. - Проблемні питання врегулювання міжнародного усиновлення, Ручкін В. Р. (2018)
Щербак А. М. - Проблемні питання законодавства про сільськогосподарську кооперацію, Ігнатко Р. І. (2018)
Вихідні відомості (2019)
Крилов Д. В. - Поняття, сутність та роль регуляторної політики в розвитку економіки, Чуб А. В. (2021)
Забаштанський М. М. - Організаційно-економічний механізм розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я України, Зуб І. М., Ломонос Р. І., Фенна М. М. (2021)
Aleshugina N. О. - Some aspects of the influence of the Covid-19 pandemic on the development of tourism in the world, Zelenska O. О., Kalchenko O. M., Zelenskyi V. S. (2021)
Вербівська Л. В. - Електронний бізнес: бібліометричний аналіз (2021)
Лозиченко О. М. - Роль домогосподарств у розвитку національної економіки (2021)
Котелевець Д. О. - Роль інфраструктури в розвитку економічних систем (2021)
Філатова О. М. - Концептуальні основи інвестиційного забезпечення галузі (2021)
Харченко Ю. П. - Екологічна безпека, як детермінанта інклюзивного регіонального розвитку (2021)
Ільчук В. П. - Проблеми розвитку кредитного ринку України в умовах поширення процесів глобалізації та інтеграції, Шпомер Т. О. (2021)
Хоменко І. О. - Податкове навантаження суб’єктів господарювання як об’єкт державного регулювання, Горобінська І. В., Шаргородський І. С. (2021)
Холявко Н. І. - RegTech і SupTech: переваги та напрями використання, Колоток М. О., Островська Н. С. (2021)
Жаворонок А. В. - Концептуальні засади обґрунтування сутності кредитного ринку (2021)
Перетятько Ю. М. - Автоматизація бухгалтерського обліку бюджетних установ, Черняк Д. О. (2021)
Мекшун Л. М. - Роль керівника колективу працівників в прогнозуванні і попередженні конфліктів в умовах пандемії коронавірусу (2021)
Khomenko L. M. - Influencer marketing in blood service facilities, Saher L. Yu. (2021)
Дзядук Г. О. - Напрями підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього агробізнесу в Україні (2019)
Лозинська Т. М. - Обґрунтування концепції моделі державної політики сільського розвитку, Малько Ю. С. (2019)
Алиева А. В. - Консервативная партия и поиск решения Ольстерской проблемы (2019)
Ilchenko V. - Using deep learning algorithms for breast cancer diagnosis in pathology (2019)
Вергун А. Р. - Деструктивний ускладнений поліоніхомікоз з інкарнацією нігтя: аналіз клінічних випадків та досвіду комплексного лікування (авторські погляди на проблему), Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Ковальська М. Є. (2019)
Шандренко О. М. - Дизайн сценічного костюма учасників євробачення від України, Сімонія К. Г. (2019)
Golub T. - Systems approach and education for sustainable development (2019)
Syvokhop Ya. - Principles of the formation of healthy lifestyle of students in the process of sports and regional study activities in the afterschool educational institutions (2019)
Гамидова Ш. А. - Модели общения преподавателя высшей школы (2019)
Сєромаха Н. Є. - Теоретичні основи дослідження особливостей соціальної взаємодії розумово відсталих підлітків, Резнік Н. О. (2019)
Макуха Д. О. - Трансформації процесу масової комунікації: інформаційний рівень (2019)
Полевик С. Н. - Современные проблемы библиотеки: гендерный аспект (2019)
Абдуллаева Г. З. - Нестандартные методы решения уравнений искусственными способами (2019)
Tkachenko M. - Business relationship between Ukraine and China 2015–2018 (2019)
Кириллов О. О. - Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства (2019)
Лігоненко Л. О. - Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні, Гунько Н. В. (2019)
Лігоненко Л. О. - Модернізація основних засобів в Україні, Наверська А. Ю. (2019)
Медзатий М. С. - Специфіка прогнозування сезонного товару торгової мережі (2019)
Миколайчук І. П. - Методичний підхід до формування проектної команди на засадах Scrum-технології, Остапенко М. О. (2019)
Осокіна А. В. - Впровадження інноваційних технологій торгівлі в системах супермаркетів України, Чайковська Д. С. (2019)
Пунін Ю. О. - Додаткові ефекти від впровадження продакт-менеджменту у компанії В2В сегменту (2019)
Пушкин А. А. - Систематизация методик расчета графических фигур технического анализа и исследование возможности их практического применения к прогнозированию конкретных целей ценового движения валютных пар: USD/UAH, BTC/USD (2019)
Саидкаримова М. И. - "Иқтисодиёт назарияси" фани дарсларида дебатлар ўтказиш, Якубова М. А. (2019)
Турсунов А. М. - Совершенствование механизма взаимосвязи рынков труда и образовательных услуг в Республике Узбекистан, Кариева Л. С. (2019)
Усманова Р. М. - Развитие экспорта образовательных услуг в Узбекистане, Турабекова Г. И. (2019)
Федун І. Л. - Аналіз перспектив розвитку ринку лакофарбових матеріалів, Шкода В. М. (2019)
Мушар Ф. - Українська історія другої половини XVI ст. в "Історії свого часу" Жака-Оґюста де Ту (2022)
Вовкодав С. - Майдани та майданоподібні споруди басейну р. Броварка на Переяславщині (2022)
Пилипенко О. - Діяльність органів місцевого самоврядування в Чернігівській губернії у другій половині ХІХ ст. (2022)
Соколюк Ю. - Мотив спокути та гріх чарування у сповідальній літературі XVIII ст. (2022)
Блакитний М. - Вилучення радянською владою церковних цінностей на Чернігівщині: кампанія 1922 року (2022)
Мицик Ю. - З документів табірного щоденника князя Януша Радзівіла (конфесати, донесення шпигунів) (2022)
Мешковой М. - Листи гетьмана Івана Мазепи до коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (частина 1), Мицик Ю. (2022)
Філіпова Г. - Культ Олександра Невського на теренах Гетьманської держави як ідеологічний маркер російської експансії у 1710–1720-х рр. (2022)
Колєватов О. - Реорганізація військових поселень кавалерії в Україні у першій третині ХІХ cт., Крук О. (2022)
Рижова О. - Українська вишивка кін. XIX – поч. XX ст. у контексті естетичної теорії Вільяма Морріса (2022)
Шуміло С. - Твори преподобного Єфрема Сирина в Київській Русі (2022)
Матющенко А. - Олександр Довженко. Народження нового драматургічного жанру (2022)
Варецька С. - Феномен вини й спокути в романі "Ходою краба" Ґюнтера Ґраса (2022)
Столяр М. - Інтертекстуальний карнавальний дискурс роману "Рекреації" Юрія Андруховича, Сінчук Я. (2022)
Іваницька С. - Сергій Єфремов та українська партія соціалістів-федералістів за доби Директорії УНР (1919–1921 рр.) (2022)
Кахерський Ю. - Чернігівщина в житті Юрія Анатолійовича Пінчука (2022)
Павленко С. - Рецензія : Стартовий капітал для майбутніх досліджень: "Сіверщина гетьманських часів" (2022)
Демченко Т. - Рецензія : Гирич І. Українська історія: через ідентичність до держави. Київ: Українські пропілеї, 2021. 270 с. (2022)
Гордієнко Д. - Рецензія : Соболь Ю.О., Чепурний В.Ф. Цеглинка для рідного храму. Історія відродження Чернігівської єпархії (1989–2002 рр.): зб. матеріалів. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 186 с.: іл. (2022)
Сазонова О. - Рецензія : Література рідного краю. Чернігівщина: хрестоматія / Упорядкування, загальна редакція Г.В. Баран. Новоград-Волинський: НОВОград, 2021. 1320 с. (2022)
Каранда М. - Філософеми ерос, танатос, фобос у малій прозі Галини Крук. Рецензія на книгу : Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я / Художник В.С. Печеник. Харків: Віват, 2021. 192 с. (2022)
Вежлівцева С. П. - Аналіз якості морозива пломбір на споживчому ринку України, Ряба О. П. (2019)
Веліканов О. О. - Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів, Арсеньєва Л. Ю., Сидор В. М., Сильчук Т. А. (2019)
Карачун В. В. - Формування стохастичної структури акустичного випромінювання роторною сиреною (2019)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості добового раціону харчування у ресторанному бізнесі, Корецька І. Л., Піддубний Р. Б., Костюк Б. І., Тищенко Е. О. (2019)
Кузьмін О. В. - Оцінка перспективності використання кумквата у технології соусів, Богомол А. В., Кузьмін А. О. (2019)
Мельник В. М. - Інтенсифікація росту клітин у ферментерах (2019)
Остапенко А. А. - Вплив хімічних допоміжних речовин на процес зневоднення волокнистої маси із макулатури, Рудзей Ф. П., Машкара А. О. (2019)
Хоменко В. І. - Порівняльна оцінка режимів форсування збудження синхронного генератора автономної генеруючої установки, Нізімов В. Б. (2019)
Якимів Й. В. - Експлуатація магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями нафти при заданому розміщенні нафтоперекачувальних станцій, Бортняк О. М. (2019)
Матвєєв В. В. - Суспільний устрій та право на українських землях за польсько-литовської доби (2019)
Рибікова Г. В. - Мета доказування в кримінальному процесі, Данченко Т. С. (2019)
Теліженко Л. В. - Специфіка української філософсько-правової думки, Сердюк Д. М. (2019)
Kovalevskyy S. - New opportunities for processing materials in strong magnetic field, Kovalevska O. (2021)
Скляр В. - Аналіз методів обробки шатунних шийок колінчастих валів орієнтованим інструментом (2021)
Олексієнко С. - Проєкт конструкції призматичного бункера та оцінка ефективності прийнятих рішень, Ющенко С., Руденко М., Гречка В. (2021)
Цисар М. - Залежність статичної міцності крупних кристалів синтетичного алмазу типу Ib октаедричного габітусу, післяхіміко-термічної обробки, від їхнього розміру, Закора А., Бабак А., Івахненко С., Заневський О., Ільницька Г., Закора Є. (2021)
Guliyev S. - Assessment of rolling pills operating conditions (2021)
Мастенко І. - Machine vision як невідємна частина інтелектуальних технологічних систем, Сапон С., Стельмах Н. (2021)
Риндич Є. - Дослідження технологій тунелювання в сучасних комп’ютерних мережах, Боровик А., Боровик О. (2021)
Матус Ю. - Інформаційні технології для систем підтримки прийняття рішень з інфрачервоного сушіння зерна, Осипова Т., Гусєв Б., Сагун А. (2021)
Мамчуровський В. - Нейро-нечітка модель інформаційної технології комплексної оцінки рівня успішності startup-проєктів, Павлюк В., Прищепа Д., Трунова О., Дорош М. (2021)
Рибак О. - Застосування еволюційних методів оптимізації для вибору режимів шліфування (2021)
Іванченко А. - Застосування кислотно активованого цеоліту в технології очищення стічних вод від барвників, Сокол О., Єлатонцев Д., Ляпка К., Ревак О. (2021)
Плаван В. - Регулювання сорбційної здатності комбінованих волокнистих матеріалів, наповнених глинистими мінералами, Тарасенко Н., Дутчин Т., Будаш Ю. (2021)
Романовська О. - Комплексна оцінка якості бісквітів (2021)
Войтенко В. - Надвисокорівневе програмування системи електроприводів квадрокоптерів та автономних роботів, Єршов Р. (2021)
Іванишин В. - Польові й лабораторні інженерно-геологічні дослідження під будівництво двоповерхового житлового будинку на вулиці Авіації, 6а (Олександрівка, м.Чернігів), Томілець А. (2021)
Беспалько Р. - Потреба актуалізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої, Казімір І., Гуцул Т. (2021)
Ванчура Р. - Проблеми відведення земель прикордонної смуги України, Смолій К., Серант О., Четверіков Б., Вітровий А., Серант О. (2021)
Павлов Є. О. - Ефективність гарантування місцевого самоврядування (2019)
Ayrumyan A. K. - Inflation targeting in the long run as the motivator of economic development (2019)
Кравченко О. О. - Особливості управління на ринку інжинірингових послуг в Україні (2019)
Любкіна О. В. - Єврооблігації як інструмент фінансування вітчизняних підприємств, Конончук О. Ю. (2019)
Нікітченко Ю. С. - Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні, Мельничук Є. В. (2019)
Пушкин А. А. - Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI (2019)
Соловей Н В. - Аналітичні дослідження фінансових результатів діяльності підприємств, Притула К. І., Федоренко Д. Л. (2019)
Остапчук Н. М. - Теоретичні аспекти навчання гри на акордеоні (2019)
Шандренко О. М. - Екодизайн у fashion індустрії ХХІ століття, Дубас Х. О. (2019)
Марченко А. А. - Стратегії модернізації процесу навчання майбутніх фахівців художніх спеціальностей (2019)
Куликова Т. И. - Психологический климат как фактор удовлетворенности работой в трудовом коллективе (2019)
Ляшин Я. Є. - Дослідження просоціальної поведінки студентів у складних життєвих ситуаціях соціального характеру (2019)
Пришедько В. М. - Реалізація потенціалу племінної цінності бугаїв-плідників залежно від типу їх стресостійкості (2019)
Гнатейко Н. В. - Источники динамического возмущения ТОС и их влияние на качество обработки детали при точении, Штефан Н. И. (2019)
Грабова Т. Л. - Одержання дизельного біопалива переестерифікацією рослинних олій із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), Чалаєв Д. М., Шматок О. І. (2019)
Григор’єв В. І. - Системи керування пакунками для дистрибутива Debian: базова архітектура і високорівневі утиліти (2019)
Кондаурова Х. В. - Класифікація латинськомовних офіційних документів Європи VIII–XVII століть (2019)
Голуб Н. Н. - Существование влияния человеческого сознания в парадоксах квантовой механики, Мамонтов В. А., Приймак И. И., Ситнянский В. А. (2019)
Гелашвили М. Г. - Этнокультурная лексика, обозначающая религиозно-культовые представления и ритуалы. (Грузино-осетинские лингвистические взаимоотношения) (2019)
Лопатюк О. Т. - Інформаційна діяльність та її види (2019)
Bizgu T. G. - Iconic Symbols in the Decor of Traditional Vests of the Collection of the National Museum of Etnography and Natural History of the Republic of Moldova (2022)
Cazac V. - Significance and Multiple Values of the Rhombus in Traditional Romanian Art, Adascalita L. (2022)
Брижаченко Н. С. - Інтерактивний відеомеппінг в дизайні інтер'єру закладів громадського харчування: принципи впровадження і технічні переваги, Босий І. М. (2022)
Габрель Т. М. - Програмне забезпечення для віджеїнгу та відеомеппінгу: характеристики та художні можливості (2022)
Гула Є. П. - Вплив стильових тенденцій світової культури на дизайн дитячої художньої книги, Денисенко Ю. М., Денисенко К. В., Дульська Я. О., Оганесян С. В. (2022)
Колісник О. В. - Особливості дизайну музичних афіш США та Великої Британії другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Приходько І. В., Сімак А. І. (2022)
Колосніченко О. В. - Адаптивне мистецтво сучасного плакату: соціальна комунікація та реклама Adaptive, Єжова О. В., Остапенко Н. В., Кротова Т. Ф., Колосніченко М. В., Чжоу Чуанцзінь (2022)
Колосніченко О. В. - Аналіз і систематизація різновидів проєктних рішень при виготовленні адаптивного одягу для пацієнтів, Пашкевич К. Л., Остапенко Н. В., Скріпченко А. Г., Люклян Н. Р. (2022)
Куценко А. В. - Застосування принципів графічного дизайну при розробці інтерфейсу користувача приладової панелі автомобіля, Колосніченко О. В. (2022)
Михайлова Р. Д. - Зовнішні маркери ділового іміджу сучасного політика, Колосніченко О. В. (2022)
Савіцька О. В. - Креативні колористичні техніки як основа сучасного перукарського дизайну (2022)
Кохан Н. М. - Прийоми формування постмодерністської іронії у творах українського ленд-арту (2022)
Чемакіна О. В. - Особливості проектування та будівництва морських аеропортів, Бармашина Л. М., Макух Н. С., Кузьмін А. О. (2019)
Чемакіна О. В. - Формування громадських закладів для молоді на основі універсального дизайну, Бармашина Л. М., Розбицька А. В., Кузьмін А. О. (2019)
Кайсаров В. Т. - Морфобиологические особенности репродуктивных органов некоторых видов Gamanthus Bunge и Halimocnemis C. A. Mey, Муродуллаева М. Ш. (2019)
Астапенко К. І. - Практичні аспекти впровадження системи електронного документообігу в установах бюджетної сфери (2019)
Каюкін В. О. - Ринок залізничних перевезень в Україні: політика лібералізації (2019)
Баланюк М. В. - Ефективність механізмів розвитку підприємств банківського сектору національної економіки (2019)
Гетьман Л. Г. - Особливості інвестування в людський капітал на сучасному етапі (2019)
Гура Н. О. - Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств, Чередніченко В. О. (2019)
Попович В. В. - Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття антикризового фінансового управління (2019)
Томашевська О. А. - Галузь картоплярства в Україні: сучасний стан та ключові проблеми (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії (2019)
Турченяк О. М. - Сучасний стан національної системи захисту інформації з обмеженим доступом, Тугарова О. К. (2019)
Agadzhanova R. - The impact of motivation on learning English (2019)
Rudyk T. - Use of testing in higher mathematics learning, Sulima O. (2019)
Буданова Л. Г. - Суть і загальна характеристика інноваційних технологій навчання, Буданова В. Є. (2019)
Вовченко Н. Г. - Задача изгиба трансверсально-изотропной пологой сферической оболочки под действием локальной нагрузки на основе итерационной теории, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Вовченко Н. Г. - НДС пластин на основе неклассической итерационной теории при поперечном нагружении, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Ніжник В. В. - Аналіз теоретичних та експериментальних методів досліджень теплопередачі між будинками та спорудами під час пожежі (2019)
Романенко Л. А. - Інтегрування алгоритму розподіленого машинного навчання і механізму диференціації конфіденційності в систему краудсенсінгу (2019)
Симонян А. Р. - Возможности повышения эксплуатационной надежности сенокосилки КСГ‑2,1 в условиях естественных сенокосов при поломке пальцев (2019)
Sadchenko M. - Problems of legal regulation of industrial parks in Ukraine (2019)
Гдичинський В. Б. - Правові парадигми у контексті сучасного реформування правової системи української Держави (2019)
Голота А. С. - Порядок проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства в сфері охорони державної таємниці (2019)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Воронцова А. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2021 року, Черняк Г. (2022)
Бачинська Н. - Професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності: трансформації в освіті та різноманітність функціонування у цифровому середовищі (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": Контрреформація, Французька революція та наполеонівські війни (2022)
Сенченко О. - Особливості національних моделей "м'якої сили" КНР і США (2022)
Дояр Л. - Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік (2022)
Алєксєєнко І. - До 100-річчя видавництва "Наукова думка" НАН України (2022)
Кепін Д. - Кунсткамера як явище європейської культури: джерелознавче дослідження (2022)
Якубова Т. - Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ, Матвіїшин Я. (2022)
Сахно Є. - Визначення основних параметрів модернізованого гідростатичного підшипника з урахуванням зміщення вала під навантаженням (2022)
Батурін Є. - Методика проєктного розрахунку електрогідравлічного слідкуючого привода технологічного обладнання, Романченко О., Голубенко О., Соколов В. (2022)
Лебедєв В. - Особливості структуроутворення металу при електродуговому механізованому наплавленні з модуляцією режимів, Тищенко В., Лой С. (2022)
Казимиренко Ю. - Корозійна стійкість і теплозахисні властивості композиційних покриттів, наповнених зольними мікросферами, Лебедєва Н., Макруха Т. (2022)
Марков О. - Дослідження нового способу кування великих злитків на основі осадження профільованих заготовок, Хващинський А., Мусорін А., Маркова М., Лисенко А. (2022)
Струтинський С. - Розроблення спеціальних математичних моделей дослідження точності реальних поверхонь зубчастих коліс циклоїдальних передач, Семенчук Р. (2022)
Гладський М. - Вплив концентрації напружень на деформування Сталі 20 при циклічних навантаженнях, Барандич К., Фролов В., Юренко С. (2022)
Гупало Ю. - Аналіз допустимих відхилень вузлів приєднання вантового канату до споруди, Бельмас І., Білоус О., Танцура Г. (2022)
Гаєвський В. - Застосування індексу працездатності процесу при виборі зварювальних матеріалів, Гаєвський О., Пічугін І. (2022)
Романенко В. - Виготовлення біметалевих матеріалів із застосуванням спеціальних утримуючих елементів, Головко Л., Блощицин М., Дубнюк В. (2022)
Лебедєв В. - Можливості покращення якості плазмового напилення при зміцненні та відновленні вузлів і деталей сільськогосподарської та іншої техніки, Лой С., Спіхтаренко В. (2022)
Корбут Є. - Дослідження точності отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалів при обробці свердлами з дискретними покриттями глобулярного типу на робочій поверхні, Парненко В., Ніколаєнко Т., Плівак О. (2022)
Корнієнко С. - Оцінка інформаційної пов’язаності процесів при функціональному моделюванні системи випробувань, Корнієнко І., Дмитрієв В., Павленко А., Камак Д. (2022)
Фролова Н. - Захист публічних точок доступу Wi-Fi, Михальчук І., Тищенко О. (2022)
Точилін С. - Продуктивність РНР CRUD Web-сервісівпри роботі з даними PostgreSQL (2022)
Клим В. - Електронне голосування: умови проєктування та технології створення національної інформаційної системи (2022)
Твердохліб М. - Дослідження процесів очищення води від іонів мангану при використанні розчинів натрій гіпохлориту, Трус І., Гомеля М., Толстенкова К. (2022)
Bardyk E. - Complex modeling of technical condition and regimes of voltage regulation of control devices under load of power transformers, Zakliuka І. (2022)
Лобов В. - Методика проєктування системи керування мікроклімату в приміщенні, Єфіменко Л., Бойко С., Городній О. (2022)
Крусь Ю. - Зв’язок між напруженнями і деформаціями бетону за різних силових режимів короткочасного осьового стиску (2022)
Болотов Г. - Аналіз ефективності застосування мігруючих інгібіторів корозії (МІК) для підвищення експлуатаційної довговічності залізобетону, Цибуля С., Болотов М., Прибитько І., Ющенко С. (2022)
Булах І. В. - Інтеграція медичних вимог в організацію містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги (2019)
Набока К. О. - Напрями та перспективи державного управління щодо розвитку ринку туристичних послуг України, Кіктенко О. В. (2019)
Искандаров А. Б. - Влияние условий труда гладильщиц трикотажных производств на динамику показателей сердечно-сосудистой системы (2019)
Agadzhanova R. - The effective use of information and communication technology in education (2019)
Sokolova A. - The benefits of learning, built on the formation of visual images for students (2019)
Бойко С. О. - Мобільний додаток Telegram як інноваційний засіб активізації роботи студентів при вивченні іноземної мови (2019)
Волкова Е. А. - Комплексная оценка языковых потребностей студентов при составлении учебных программ (2019)
Gulusoy İ. - Analysis of the story "Dark-complexioned girl” ("Garaja Giz”) by Suleyman Sani Akhundov (2019)
Гураль О. І. - Проблема мотивації в процесі навчання іноземної мови (2019)
Семенець М. С. - Семантичний компонент і структурні особливості фонетичних запозичень в китайському медіа-дискурсі (2019)
Анофриев В. Г. - Совершенствование ремонта вагонов на основе прогрессивных форм организации производства, Срибяник Р. А. (2019)
Варяничко М. А. - Инновационные технологии в преподавании технических дисциплин, Вовченко Н. Г., Нагорный Д. В. (2019)
Варяничко М. А. - Методика определения критического давления пологих замкнутых упругих конических оболочек, Вовченко Н. Г., Нагорный Д. В. (2019)
Вовченко Н. Г. - НДС пластин при изгибе на основе неклассической итерационной теории, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Корнієнко Я. М. - Моделювання неоднорідного псевдозрідження в автоколивальному режимі, Сачок Р. В., Гайдай С. С. (2019)
Несевря П. И. - Выбор оптимальной технологии уплотнения арболитовых смесей при устройстве теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, Дмитренко И. С., Конопляник А. Ю., Долотий М. А. (2019)
Нечипорук О. П. - Інформаційне забезпечення технологій діагностування технічних об’єктів з багаторівневою структурою, Нечипорук В. В., Голего Н. М. (2019)
Писаренко С. Г. - Багатокритеріальна оптимізація в задачах управління мобільним роботом (2019)
Семінський О. О. - Дослідження особливостей використання роторно-пульсаційних апаратів у промислових лініях, Онищенко Д. М. (2019)
Шилова Т. О. - Методичні основи інженерного благоустрою вулиць в містах різної величини, Белаш С. Г., Феклістов Д. А. (2019)
Ayrumyan A. K. - State regulation approaches of inflation targeting (2019)
Getman L. - The role of human capital in the development of society, Kaliuga O. (2019)
Yakshtas K. - Virtual water flows in Belarus-China bilateral trade of agricultural products (2019)
Варналій В. С. - Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства, Романюк А. М. (2019)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні аспекти аналізу витрат підприємства, Власенко А. С. (2019)
Тарасова Г. О. - Організаційні і методичні аспекти аналізу розрахунків за виплатами працівникам, Місячний В. М. (2019)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Особливості економічної безпеки регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2019)
Шапошник О. Л. - Інформаційно-технологічна підтримка процесів формування грошово-кредитної політики України (2019)
Щеглюк С. Д. - Активізація умов розвитку туризму для досягнення цілей сталого розвитку регіонів України (2019)
Гужвій Н. М. - Особливості претензійного порядку вирішення спорів на морському транспорті (2019)
Петренко В. П. - Щодо питання поняття моральної шкоди та теоретичних підходів до визначення її розміру компенсації (2019)
Скосарь В. Ю. - Возможный механизм общепланетарной водной катастрофы в геологическом прошлом (2019)
Куц Ю. О. - Основні засади політики сільського розвитку в Україні (2019)
Кочарян С. Г. - Вірмени у Харківському національному університеті мистецтв у другій половині XX – на початку XXI ст. (2019)
Matwiejew A. - Powstanie kolei żelaznej w Galicji (2019)
Міхеєв А. В. - Образ України у Великій Британії напередодні Першої світової війни (2019)
Rudyk T. - To a question of the specificity of using modular-rating system in course of higher mathematics, Sulima O., Polishchuk O. (2019)
Давлєтов О. Р. - Міграційна криза у Німеччині протягом 2015–2018 рр.: причини розповсюдження, Петрова К. О. (2019)
Томяк Р. Я. - Энергоэффективность в рамках энергонезависимой стратегии (2019)
Точилін С. Д. - Кросплатформне прикладне програмне забезпечення для спектрометра BTC‑110 S (2019)
Шилова Т. О. - Методологічні основи вибору методів благоустрою вулиць в містах різної величини, Белаш С. Г., Феклістов Д. А. (2019)
Бєлова І. В. - Визначення впливу центробанку на економічне зростання країни, Путрик І. О. (2019)
Кунін І. Л. - Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості (2019)
Курманова Г. К. - Молодежная безработица в Центрально-Азиатских странах, Ким А. А., Суханбердина Б. Б., Уразова Б. А. (2019)
Матюха М. М. - Удосконалення організації управлінського обліку та формування управлінської звітності основних засобів, Алексєєнко Н. М. (2019)
Рекуненко І. І. - Трактування та сучасний стан інвестиційного потенціал України, Басова Ю. В. (2019)
Асташкин В. Д. - Понятие юридического лица в России и Украине: сравнительный анализ, Фокин Д. Д. (2019)
Висоцька Х. О. - Новий етап взаємодії між установами виконання покарань та релігійними організаціями: законодавчі та практичні результати (2019)
Губарь Є. А. - Пріоритети співпраці України з Європейською екологічною агенцією (2019)
Морозова А. О. - Особливості відшкодування моральної шкоди (2019)
Хомиченко В. В. - Проблеми приєднання Європейського Союзу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2019)
Шокало О. С. - Ризики та перспективи діяльності Європейської прокуратури (2019)
Штундер І. - Ринки освітніх послуг та праці в Україні, Хрустальова В. (2022)
Кавун-Мошковська О. - Маркетплейси в Україні: 2022 рік, Котова М., Нечипорук А. (2022)
Лучникова Т. - Міжнародні вантажні перевезення територією України в умовах війни (2022)
Білявська Ю. - Кібербезпека та кібергігієна: нова ера цифрових технологій, Шестак Я. (2022)
Жалдак М. - Факторний аналіз якості та безпечності шкіряних матеріалів, Мокроусова О., Мережко Н. (2022)
Вовк Ю. - Морфометричні характеристики історичної холодної зброї, Індутний В. (2022)
Гніцевич В. - Харчова та біологічна цінність м’ясних посічених виробів із наповнювачем з печериць і насіння гарбуза, Чехова Н. (2022)
Карпутіна М. - Безпечність і якість напоїв на основі сорго, Харгелія Д., Вітряк О. (2022)
Юдіна Т. - Технологія низьколактозних молочних сумішей для йогуртів, Серенко А. (2022)
Чорна Т. - Інгредієнти тютюнових виробів: інформування споживачів, Сагайдак І. (2022)
Гайворонський О. А. - Вплив режимів імпульсно-дугового зварювання на структуру і механічні властивості металу швів та ЗТВ зварних з’єднань сталі 30Х2Н2МДФ, Позняков В. Д., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Завдовєєв А. В., Костін В. А., Соломійчук Т. Г. (2022)
Рябцев І. О. - Електродугове наплавлення зносостійких сплавів на основі заліза та нікелю на мідь, Бабінець А. А., Лентюгов І. П., Богайчук І. Л., Панфілов А. І. (2022)
Лобанов Л. М. - Технологічні особливості зварювання сталі 30ХГСН2А, Гончаров П. В., Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Завдовєєв А. В. (2022)
Коржик В. М. - Вибір параметрів лазерного зварювання тонкостінних виробів із легких сплавів з ненаскрізним проплавленням, Хаскін В. Ю., Пелешенко С. І., Гринюк А. А., Dong Chunlin, Ілляшенко Є. В., Yao Yu. (2022)
Ахонін С. В. - Аргонодугове зварювання жароміцного титанового сплаву, легованого кремнієм, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Петриченко І. К., Радченко Л. М., Руханський С. Б. (2022)
Максимова С. В. - Особливості структури паяних з’єднань молібден–ковар, Ковальчук П. В., Воронов В. В. (2022)
Левченко О. Г. - Системи гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів (Частина 2), Полукаров Ю. О., Безушко О. М., Гончарова О. М. (2022)
Випробувальна лабораторія Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (2022)
Коротка історія журналу "Автоматичне зварювання" (2022)
Календар травня (2022)
Лобанов Л. М. - Розрахункова оцінка напружено-деформованих станів зварних з’єднань із алюмінієвого сплаву AMг61 під дією електродинамічної обробки металу шва в процесі зварювання плавленням, Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Гончаров П. В., Савицький В. В., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р. (2022)
Гах І. С. - Структура і властивості зварних з’єднань інтерметаліду Ni3Al, Задерій Б. О., Звягінцева Г. В., Гончарова І. В., Купрін В. В., Чугунова С. І. (2022)
Ниркова Л. І. - Корозійно-механічна тривкість зварних з’єднань сплаву АМг5М, отриманих у різних просторових положеннях стиків, Осадчук С. О., Коваленко С. Ю., Гончаренко Л. В., Клименко А. В. (2022)
Петрушинець Л. В. - Застосування шаруватого композиційного матеріалу на основі сплавів алюмінію та титану для отримання зварних тришарових стільникових панелей, Фальченко Ю. В., Новомлинець О. О., Федорчук В. Є. (2022)
Майданчук Т. Б. - Ефективність комбінованого газошлакового захисту при MIG наплавленні мідних сплавів на сталь, Ілюшенко В. М., Бондаренко А. М., Степченко Д. М. (2022)
Бойко І. О. - Наплавлення пресового інструмента для обробки кольорових металів самозахисним порошковим дротом ПП-50Х6В2ГСМФА, Пашинський В. В., Пашинська О. Г., Паровішник М. М. (2022)
Борисов Ю. С. - Корозійна тривкість плазмових покриттів, отриманих з композиційних порошків на основі TiAl з доданням неметалевих тугоплавких сполук, Борисова А. Л., Вігілянська Н. В., Грищенко О. П., Іпатова З. Г., Янцевич К. В., Васильківська М. А. (2022)
Кусков Ю. М. - Струмопідвідний кристалізатор в електрошлакових технологіях, Проскудін В. М., Жданов В. А., Окопник Л. Л. (2022)
Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення (2022)
Підготовка фахівців з контактного зварювання залізничних рейок (2022)
Календар липня (2022)
Крівцун I. - Характеристики дуги з тугоплавким катодом при високочастотній імпульсній модуляції струму, Демченко В., Крикент I., Reisgen U., Мокров O., Sharma R. (2022)
Лобанов Л. М. - Бездеформаційне зварювання TIG сплаву AMг6 із застосуванням електродинамічної обробки металу шва, Коржик В. М., Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Гончаров П. В., Устименко П. Р. (2022)
Скульський В. Ю. - Особливості зварювання комбінованих з’єднань сталей 15Х2М2ФБС (П3) та X10CrMoVNb91 (P91), Німко М. О., Гаврик А. Р., Осипенко І. Г., Вавілов О. В., Кантор О. Г., Рубашка Л. П. (2022)
Ворончук О. П. - Вплив складу компонентів шихти порошкових стрічок системи легування C–Fe–Cr–Nb на хімічний склад і структуру наплавленого металу, Жудра О. П., Кайда Т. В., Петров О. В., Капітанчук Л. М., Богайчук І. Л. (2022)
Борисов Ю. С. - Дослідження жаростійкості плазмових покриттів з інтерметаліду TiAl із застосуванням параметричної діаграми окислення, Борисова А. Л., Грищенко О. П., Цимбаліста Т. В., Васильківська М. А. (2022)
Маринський Г. С. - Високочастотні генератори коротких потужних імпульсів серії АВІ-3500, Ткаченко В. А., Чвертко Н. А., Ткаченко С. В., Грабовський С. Д. (2022)
Сабадаш О. М. - Реактивно-флюсове паяння алюмінію з титаном, Максимова С. В. (2022)
Як заощадити на контактних наконечниках і газових соплах – чотири ефективні способи (2022)
Проектування, ремонт та інжиніринг вертикальних цилідричних сталевих резервуарів (2022)
Наукова співпраця зварювальних інститутів України та Німеччини (2022)
До 90-річчя від дня народження Борисова Юрія Сергійовича (2022)
Календар серпня (2022)
Бахарєв Ю. - Екологічно-географічна специфіка сучасного епідемічного прояву сальмонельозу в Північно-Західному Причорномор’ї (2019)
Кайсаров В. Т. - Интродукция некоторых видов рода Colchicum L. в условиях Ташкента, Жураева В. Т. (2019)
Kruhlov V. - Main factors ensuring the conditions for development of public-private partnership projects (2019)
Гайдученко С. О. - Взаємодія органів публічної влади із засобами масової комунікації, Жуков Б. С. (2019)
Пахота Н. В. - Особливості самореалізації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, Куца Т. О. (2019)
Забзалюк Т. В. - Психотравмы. Особенности психотравм пренатального и перинатального периодов (2019)
Nizhnyk V. - Simulation of thermal impact of flames coming from class "b" test fire on the elements of the adjacent facilities, Ballo Ya., Pozdieiev S., Borovykov V., Feshchuk Yu. (2019)
Бойко Г. В. - Поглощение звуковых воздействий пассивными методами, Гнатейко Н. В. (2019)
Гришин О. Ю. - Розрахунок пристрою відводу фугату, Двойнос Я. Г. (2019)
Дітріх І. В. - Технологія використання капусти квашеної білокачанної при виробництві котлет рибних, Дейниченко Л. Г., Сомик О. О. (2019)
Дончевська Р. С. - Якість майонезу "Провансаль" на ринку України, Божко Т. В., Рубаха В. В. (2019)
Компанієць О. М. - Методика векторного оцінювання ефективності виконання етапів проекту, Литвинчук Д. В., Дубовик Г. В., Грідасов І. Ю. (2019)
Кушнірук В. М. - Оцінка ефективності концентрування карбаміду зворотнім осмосом, Гулієнко С. В. (2019)
Тищенко К. В. - Розрахунок мішалки з гнучкими спіральними елементами, Двойнос Я. Г. (2019)
Гомон А. М. - Сказочный дискурс прозы Л. Н. Андреева, Терещенко Л. Я. (2019)
Глухова В. І. - Аналіз державного боргу на сучасному етапі, Гомулко Н. В. (2019)
Дашенко О. В. - Економіко-математичне моделювання операційного ризику комерційного банку (2019)
Дергоусова А. О. - Розробка маркетингових заходів просування продукції підприємства, Жила О. А. (2019)
Окуневич І. Л. - Аналіз топ‑10 криптовалют за рівнем капіталізації та прогноз їх майбутнього існування, Оскома О. В., Лазебна А. А. (2019)
Пахота Н. В. - Організаційна культура та її значення для сучасних закладів вищої освіти, Магдик Н. А. (2019)
Русіна Ю. О. - Підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства, Гафаров Е. М. (2019)
Шиндирук І. П. - Удосконалення системи захисту споживачів фінансових послуг, Шатковська А. М. (2019)
Власенко С. О. - Правове регулювання впливу промислових підприємств на стан атмосферного повітря: український та європейський аспект, Трішина С. О. (2019)
Лозо О. В. - Правове визначення електронних відходів в Україні та Європейському Союзі, Кордій Н. Г. (2019)
Товкун І. М. - Правове регулювання процесу лістингу українських емітентів на Варшавській фондовій біржі, Приблуда П. М. (2019)
Шварцева М. І. - Побратимські зв’язки між містами та їх вплив на євроінтеграцію України, Засядівко Ю. В. (2019)
Бахарєв Ю. - Характеристики спонтанної циркуляції сальмонел сучасній території північно-західного Причорномор’я та епідемічний потенціал природних джерел інфекту (2019)
Мищенко Ю. Д. - Природа вихрей (2019)
Білецька Г. А. - Сучасні погляди на проблему сифілісу в практиці судово-медичного експерта (2019)
Вергун А. Р. - Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилоліто¬вмісних присипок для лікування пролежнів І–ІІ стадій, Калитовська М. Б., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Мощинська О. М., Шалько І. В., Вергун О. М., Макагонов І. О., Кіт З. М., Литвинчук М. М., та інші. (2019)
Denysenko V. - The efficiency of Moodle platform in university teaching process (2019)
Євков А. М. - Цифрове суспільство та інформаційні технології: нові виклики для підготовки фахівців з ІТ-права в Україні, Тупицька Є. О. (2019)
Ковальчук В. М. - Педагогічні умови формування та розвитку творчої особистості (2019)
Раєвська Я. М. - Структурно-функціональний підхід до міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи (2019)
Нєвалов А. Г. - Найпоширеніші виклики та проблеми під час побудови медіаплану, Сабадаш М. С. (2019)
Fialko N. - Study of the efficiency of a combined heat utilization system using the graph theory methods, Stepanova A., Navrodskaya R., Novakovsky M. (2019)
Аббаскулиев Айдын Сахим оглы - Об одном подходе к построению статистических графиков, Гулиева Афет Исмаил кызы, Исаева Дурдана Севдигюл кызы, Назарова Айнур Наджми (2019)
Афонін М. О. - Дослідження закономірності "інтенсивність – щільність" для транспортних потоків в реальних умовах, Постранський Т. М., Рогальський Р. Б. (2019)
Карпюк В. М. - Основні параметри деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за малоциклового навантаження високих рівнів, Антонова Д. В., Сьоміна Ю. А. (2019)
Курилик О. В. - Дослідження вузьких місць безпеки автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії (2019)
Мошенський І. В. - Pозрахунок магнітних полів простих магнітних систем (2019)
Новохат О. А. - Інженерні рішення по вдосконаленню формуючої частини картоноробної машини, Матохнюк М. Б. (2019)
Пінчук В. В. - Розрахунок сепаратору з елементами вловлювання крапель рідини, Двойнос Я. Г. (2019)
Середюк М. Д. - Гідродинамічний розрахунок нафтопроводу при транспортуванні нафти з неньютонівськими властивостями за низьких швидкостей зсуву, Григорський С. Я. (2019)
Скрипник Т. А. - Оцінка впливу Черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів (2019)
Фиалко Н. М. - Осушение дымовых газов котельных установок в конденсационных теплоутилизаторах, Навродская Р. А., Гнедаш Г. А., Шевчук С. И., Дашковская И. Л. (2019)
Лаврухіна В. Л. - Особливості функціонування слоганів у рекламному дискурсі, Козубова Н. В. (2019)
Войнова Х. В. - Проблеми транспортно-розподільного потенціалу українського Придунав’я в системі міжнародних транспортних коридорів (2019)
Гринчишин Я. М. - Фінансові ризики підприємства: сутність, класифікація та основи управління, Тимошечкін О. Я. (2019)
Плантова А. А. - Обґрунтування інноваційних рішень підприємства і прогнозування їх наслідків, Русіна Ю. О. (2019)
Примуш Ю. С. - Порівняльна характеристика обліку доходів та витрат згідно міжнародних та національних стандартів, Радько Н. О. (2019)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні підходи до проведення аудиту грошових коштів, Білоус К. С. (2019)
Сухорукова О. Д. - Проблематика обліку готової продукції на підприємстві та шляхи її вирішення, Матюха М. М. (2019)
Шиндирук І. П. - Сучасний стан та тенденції розвитку кризових процесів у діяльності підприємств України, Соляр О. Я. (2019)
Алексанян К. А. - Адміністративно-правові заходи щодо запобігання булінгу учасників освітнього процесу в Україні, Червякова О. Б. (2019)
Бережний О. І. - Участь захисника в процесі доказування у кримінальному провадженні (2019)
Буряк Я. Я. - До поняття публічних послуг в публічно-сервісній діяльності органів публічного управління (2019)
Крапив’янська В. В. - Аналіз ступеня виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері зміни клімату, Мельниченко В. С. (2019)
Лисак І. В. - Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, Тарасова І. В. (2019)
Лозо О. В. - Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі, Сільченко В. В. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського