Павличенко А. В. - Вивчення особливостей спорудження гідрогеологічних свердловин в різних умовах, Ігнатов А. О., Коровяка Є. А., Расцвєтаєв В. О., Затхей Н. І., Дмитрук О. О. (2021)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження процесу промивання свердловин, Дудич І. Ф. (2021)
Бубліков А. В. - Створення моделі дискретної системи автоматичного керування групою обігрівачів при електричному опаленні, Бойко О. О., Воскобойник Є. К., Славінський Д. В., Шевченко В. І. (2021)
Новицький І. В. - Основні принципи організації пошукових процедур при управлінні процесом самоздрібнювання в барабанних млинах, Слєсарєв В. В., Малієнко А. В. (2021)
Миронова І. Г. - Оцінка екологічного стану житлового масиву міста Дніпра, Мілютіна В. І. (2021)
Чушкіна І. В. - Економічна ефективність застосування геофізичних методів під час діагностики технічного стану регулюючого басейну, Максимова Н. М., Орлінська О. В., Пікареня Д. С., Гапіч Г. В. (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (13 липня 2022 р.) (2022)
Новіков О. М. - Кібернетичний захист інформаційних технологій (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 липня 2022 року) (2022)
Чебанов В. А. - Хімічні дослідження для вітчизняної фармації як складова національної безпеки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 липня 2022 року) (2022)
Кириленко О. В. - Енергетика України: ймовірні сценарії відновлення та розвитку, Снєжкін Ю. Ф., Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2022)
Пирожков С. І. - Війна і мир в Україні: шляхи до реальної перемоги і розвитку, Хамітов Н. В. (2022)
Кононко І. В. - Огляд основних вимог до якості матеріалів медичного призначення для лікувально-профілактичних та військово-госпітальних потреб. Прикладні аспекти, Сергєєв В. П., Кліпов В. Д., Кононко Н. В. (2022)
Сергієнко І. В. - Інститут програмних систем НАН України: історія і сьогодення (до 30-річчя від дня заснування установи) (2022)
Сергієнко І. В. - Становлення та розвиток наукової школи з математичної теорії фільтрації (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України І. І. Ляшка), Хіміч О. М. (2022)
Трощенко В. Т. - Дослідження коливань регулярних механічних систем з порушеною циклічною симетрією як одна з візитівок Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України (пам’яті члена-кореспондента НАН України А. П. Зіньковського), Матвєєв В. В., Савченко К. В. (2022)
Кушнір Р. М. - Богдан Йосипович Пташник — вчений, патріот і громадянин (до 85-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника), Пелих В. О., Симотюк М. М. (2022)
75-річчя академіка НАН України М. Ф. Шульги (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Левченка (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Кіндрачука (2022)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Дмитрієва (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Шкуратова (2022)
Лойко В. В. - Социально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль, Мбан П. Ж. С. (2018)
Поколодна М. М. - Сутність, особливості та види природничо-екологічних екскурсій, Малюк А. О. (2018)
Трачук Т. А. - До питання про періодизацію історії української журналістики (2018)
Камбулова Ю. В. - Удосконалення технології мармеладу желейного з пониженим вмістом цукрів, Матяс Д. С. (2018)
Концевой А. Л. - Моделювання очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином метилдіетаноламіну, Лук’янчук Т. О., Концевой С. А. (2018)
Федоренко Ю. О. - Розробка методу комплексно-кількісної оцінки якості безглютенового меню, Кузьмін О. В., Комарницький Р. В., Горзей О. В., Роман Т. О. (2018)
Лукіянчук А. А. - Методи розпізнавання образів як інструмент ідентифікації противника (2018)
Тищенко О. М. - Купажування рослинних олій для використання у технологіях продукції ресторанного господарства, Цирульнікова В. В., Новікова В. В. (2018)
Karimov V. - The results of implementation of the Leslie model taking into account various epidemics, Karimova S. (2018)
Khalimov F. - Possibilities of using the biomass biomass of halophytes and waste wildlife as a raw material for the production of biogas, Alikulov B., Ruziev F., Khayitov D., Ruziev Yu., Ismailov Z., Khamidova A., Zokirova D., Yuldasheva M. (2018)
Масюк Ю. В. - Управління активами комерційного банку в контексті підвищення ефективності його діяльності, Магала І. С. (2018)
Пшинка Г В. - Розвиток соціального капіталу підприємства та економічної поведінки персоналу під впливом культурних змін (2018)
Перякина М. А. - Самобытность культуры Зубово-Полянского района Республики Мордовия, Милотаева О. С. (2018)
Мельниченко О. В. - Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії, Прибатень А. М. (2018)
Концевой А. Л. - Моделювання регенерації розчину метилдіетаноламіну, Лук’янчук Т. О., Концевой С. А. (2018)
Салавеліс А. Д. - Використання модифікованих крохмалів у виробництві нових видів соусів, Павловський С. М. (2018)
Серебреников В. М. - Оцінка адекватності методичного забезпечення АСУОП на ПАТ "Кривбасзалізрудком", Копайгора О. К., Заікіна Д. П. (2018)
Kurdup I. - Slope stability analysis methods’ optimization comparison, Danilov V. (2018)
Гомон А. М. - Смеховое начало в творчестве Л. Н. Андреева (проза начала 1900-х гг.) (2018)
Лопатюк І. В. - Ознаки різновиду німецької мови в Австрії (2018)
Сипа Л. М. - Жанрова природа європейського філософського роману (2018)
Содель О. С. - Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів (2018)
Діхтярь А. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 155 Кримінального кодексу України (2018)
Матвєєв О. В. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2018)
Стрілець М. В. - Міжнародна відповідальність за скоєння міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру (2018)
Червєнкова М. Г. - Перспективи розвитку державно-релігійних взаємовідносин в Україні та їх адміністративно-правове регулювання (2018)
Бєльська Т. В. - Актуальні проблеми гендерної рівності в публічному управлінні, Тимченко Н. С. (2018)
Гайдученко С. О. - До питання про конфлікт інтересів на державній службі в Україні, Солопихіна Д. А. (2018)
Буриков А. В. - Формирование моделей комплексных студенческих физкультурно-спортивных мероприятий (2018)
Кирдина Е. Н. - Композиция в абстракции во время учебного процесса (2018)
Нестеренко О. Б. - Деякі аспекти викладання матричної алгебри студентам економічних спеціальностей (2018)
Буриков А. В. - Роль психологической подготовки в спорте (2018)
Андреєв І. А. - Підвищення ефективності теплообмінників "Труба в трубі", Мікульонок І. О., Мішуков С. Г., Пищик Б. І. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення продуктивності в установці для культивування клітин за допомогою циліндричних трубок (2018)
Коломієць С. П. - Аналіз існуючих методів локалізації на цифровому зображенні (2018)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості харчування у закладах ресторанного господарства, Дорохова Т. Д., Адморок М. О., Різник А. О. (2018)
Мельник В. Н. - Воздействие звуковых волн на конструкции корабельных энергетических установок (2018)
Мороз Б. И. - Модели оценки качества программного обеспечения, Голтвянский А. О. (2018)
Несевря П. И. - Совершенствование технологии устройства ограждающих конструкций многоэтажных жилых и гражданских зданий с железобетонным каркасом, Дмитренко И. С., Конопляник А. Ю., Демидова А. В. (2018)
Плосконос В. Г. - Використання свіжої води в процесах виробництва целюлозно-паперової продукції та необхідність скорочення її споживання, Комісаренко Р. В., Котлярська Н. О., Якименко О. В. (2018)
Ivashchyshyn O. - New challenges for teaching subject-field vocabulary in ESP classes, Artsyshevska A. (2018)
Маркова М. В. - Рецепція петраркізму в елегіях Джона Донна (2018)
Бродкевич В. М. - Впровадження штучного інтелекту і глибокого навчання на підприємстві — поточні проблеми та виклики, Ремесло В. Я. (2018)
Демченко Ю. С. - Аналіз засобів для роботи з даними та їх синхронізація, Якимчук В. С. (2018)
Карапетян А. Р. - Модель представлення розрахунків через механізм блокчейну, Левчик А. А. (2018)
Кіблик Д. О. - Дослідження деградації під впливом радіації на HD-камері на основі матриці CMOS (2018)
Кравчук Н. М. - Кавбуз — перспективна сировина для солодких страв, Редько О. Д. (2018)
Мельник В. М. - Вплив ультразвуку на процес кристалізації лимонної кислоти, Ружинська Л. І., Сорокін Е. Г. (2018)
Новохат О. А. - Пресова частина папероробної машини, Вишар А. С. (2018)
Павлов В. А. - Змішано-цілочисельна задача оптимізації лікувальної стратегії, Носовець О. К., Давидько О. Б., Дяк А. І., Шапошник О. Г. (2018)
Плосконос В. Г. - Використання комп’ютерних технологій в розробці планів експериментальних досліджень складних технологічних систем виробництва паперу та картону (2018)
Саченко А. О. - Методи та алгоритм розробки 3D моделі для відеозображень, Золотухін Д. В. (2018)
Скрипченко О. В. - Розробка зарядного пристрою для літій-іонного та літій-полімерного АКБ з режимом заряджання реверсивним струмом (2018)
Фесенко С. В. - Забезпечення стрімкого росту енергетичної активності робочої рідини у газліфтному барботажному апараті (2018)
Хмельницький Ю. В. - Балансування навантаження додатків у "хмарному" середовищі, Карун М. Є. (2018)
Хорошайло Ю. Е. - Оптоэлектронный экспресс-контроль качества зерна, Сезонова И. К., Ефименко С. А. (2018)
Шматок О. І. - Інтенсифікація масообмінних процесів при вилученні біологічно-активних речовин (БАР) з рослинної сировини, Посунько Д. В. (2018)
Світовий О. М. - Стратегічні перспективи розвитку ринку зерна України щодо участі в глобальних ланцюгах доданої вартості (2022)
Штундер І. О. - Міграційний вплив на сучасний ринок праці (2022)
Кузьминчук Н. В. - Генезис інституту біржової діяльності та фундаментальні тренди біржової торгівлі, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Сипало Д. А. (2022)
Бінерт О. В. - Основи антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами, Балаш Л. Я. (2022)
Шевченко О. В. - Деградація грунтів у процесі сільськогосподарського виробництва та її еколого-економічні наслідки (2022)
Сітковська А. О. - Контролінг як інструмент стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2022)
Мокринська З. В. - Практика документального оформлення та бухгалтерського обліку та оподаткування виплат працівникам (2022)
Шацька З. Я. - Особливості впровадження інформаційних технологій в аграрному секторі України, Прима В. І. (2022)
Bulakh I. - Architectural and urban planning network of children’s health institutions (2018)
Бармашина Л. М. - До питання розвитку засобів формування громадських просторів у структурі висотних будівель, Матюха О. О., Кузьмін А. О. (2018)
Свірко В. О. - Ергодизайн систем візуальної інформації, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В., Бєлятинський А.О., Кузьмін О. В., Кузьмін А. О. (2018)
Kravchenko R. - On the effect of corn crops on soil erosion in the area of Latacunga, Ecuador, Flores M. (2018)
Жамгарян Г. А. - Первые полевые исследования востоковедов и результаты разведывательных экспедиций в Иордании, Муллабаев Р. Ю. (2018)
Шпаковський А. О. - Демонологія в системі традиційної міфології українців, Телегуз А. В. (2018)
Смирнова О. В. - Опис клінічного випадку синдрому Золлінгера-Елісона в умовах терапевтичної клініки, Бардах Л. Б., Афендікова Г. П., Бодак Е. М., Клименко Л. В. (2018)
Rudyk T. - To the question of the students’ motivation for studying higher mathematics, Sulima O. (2018)
Зайченко Н. І. - Е. Луїс Андре про "Політичну педагогіку" як панацею (2018)
Соболь О. М. - Оценка показателей спортивной работоспособности лошадей в любительском конном спорте (2018)
Павленко В. В. - Медіарепрезентація концепту "Дніпро" в національній пресі, Загаріна М. О. (2018)
Тесленко Т. М. - Чесність та соціальні ролі передвиборчих кампаній під час політичних виборів (2018)
Метліна М. С. - Виробництво біодизелю з рапсової оливи, Зубрій О. Г. (2018)
Панченко О. Ю. - Принцип побудови високочастотного тракту програмно-визначуваної радіосистеми, Сезонова І. К., Петулько М. С., Міхєєв К. О. (2018)
Смірнов Є. І. - Визначення масштабного множника в фотограмметрії, Рій І. Ф., Бочко О. І. (2018)
Фарзалиев М. А. - Определение несущей способности тонкостенных элементов конструкций при ползучести с учетом агрессивности внешней среды (2018)
Нова ера лікування хронічної хвороби нирок: дапагліфлозин у дослідженні DAPA-CKD (2022)
Нефьодов О. О. - Механізми виникнення та хронізації нейропатичного болю при розсіяному склерозі в клінічних та експериментальних умовах, Кальбус О. І. (2022)
Бурчинський С. Г. - Проблема безпеки фармакотерапії афективних розладів: нові можливості (2022)
Мельничук І. О. - Вплив "західної" дієти на розвиток атеросклерозу, Шараєва М. Л., Крамарьова В. Н., Лизогуб В. Г. (2022)
Волошин О. М. - Менеджмент пацієнта з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, Суздаленко О. В., Губка В. О., Мачуський С. М., Павліченко В. Д., Попова О. Г., Расул-заде С. Т. (2022)
Жук П. М. - Диференційований підхід у виборі методу артропластики при медіальному гонартрозі (огляд літератури), Шаммо А. М., Мовчанюк В. О. (2022)
Марусіч Т. С. - Позиція Національної організації головного болю (National Headache Foundation) щодо лікування мігрені, Солодовнікова Ю. О. (2022)
Гартовська І. Р. - Набута гемофілія А: ключові принципи діагностики та менеджменту, Єрмолицька І. П. (2022)
Меркулов О.Ю. - Топічні назальні кортикостероїди в комплексному лікуванні медикаментозного риніту (2022)
Сєрих Н. О. - Мікробіоценоз кишечнику у дітей з діарейними розладами, які мешкають в умовах промислового регіону, Ракша-Слюсарева О. А, Слюсарев О. А., Боєва С. С., Коваленко П. Г., Яковенко Д. В. (2022)
Круть А.Г. - Стан управління ризиками при наданні стоматологічної допомоги (2022)
Біляева О. О. - Обґрунтування застосування антиоксидантної терапії в комплексному консервативному лікуванні синдрому діабетичної стопи, Осадча О. І., Крижевський Є. Є., Бітіньш А. Р. (2022)
Шарун А. І. - Комплексна корекція стресасоційованих розладів у студентів закладів вищої освіти з психотравмуючими подіями в анамнезі (2022)
Шкорботун В. О. - Стан нюхової функції та її вплив на якість життя пацієнтів залежно від порушення прохідності носових ходів, Овсієнко М. О. (2022)
Демидас О. В. - Особливості нейропсихологічних показників у пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки в стадії загострення та ремісії (2022)
Неміш І. Л. - Ефективність ранолазину у комплексному лікуванні пацієнтів із хронічним коронарним синдромом, хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням (2022)
Мінцер О. П. - Мітохондріальна дисфункція у загальному континуумі неінфекційних захворювань із позиції системної медицини. Частина I. Огляд літератури і результати теоретичного дослідження, Потяженко М. М., Невойт Г. В. (2022)
Маціпура М. М. - Значення факторів ризику, пов'язаних з особливостями перебігу гонартрозу, у прогнозуванні віддалених результатів монокондилярного ендопротезування колінного суглоба (2022)
Омельченко-Селюкова А. В. - Генерація активних форм кисню в еритроцитах пацієнтів із політравмою та станом відміни алкоголю, ускладненим алкогольним делірієм (2022)
Маммадов Л. А. - Ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, при гонартрозі ІІ стадії (2022)
Макаров С. О. - Нейроімунологічна характеристика хворих на системний червоний вовчак (2022)
Шумаков О. В. - Ефективність сучасної імуномодулюючої і кардіометаболічної терапії у корекції ризику розвитку госпітальних ускладнень у хворих на гострий інфаркт міокарда із реваскуляризацією міокарда: результати багатофакторного аналізу, Довгань О. В., Пархоменко О. М., Талаева Т. В., Третяк І. В., Кушнір С. П. (2022)
Ємельянова Н. Ю. - Стоматологічний супровід хворих з високим та дуже високим ризиком серцево-судинних захворювань у питаннях гігієнічного догляду за порожниною рота (2022)
Павлович Ю. В. - Оптимізація діагностики і лікування гострого холециститу та сучасні заходи профілактики інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, Крижевський В. В., Беляева О. А. (2022)
Осадчук Т. І. - Порівняльні результати ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз із застосуванням та без застосування джгута, Калашніков А. В., Хиць О. В. (2022)
Кетова О. М. - Вплив COVID-19 на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених (2022)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Погореловська І. - Як Японія та МІ-6 сприяли створенню ISBN (2022)
Шевченко М. - Авторське право в контексті оцифрування документів XX століття бібліотеками України: законодавчий і техніко-технологічний аспекти (2022)
Матвієнко О. - Професіологічний дискурс спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": від Священної Римської імперії до хрестових походів (2022)
Дояр Л. - Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік (2022)
Кепін Д. - Фагот як пам'ятка музичної культури: джерелознавче дослідження (2022)
Шейко В. - Статусний патерн харківської бібліотечної освітньо-наукової школи, Кушнаренко Н. (2022)
Гахович С. В. - Частотний аналіз сигналів при діагностуванні цифрових тез енергодинамічним методом, Охрамович М. М., Кравченко О. І., Шевченко В. В. (2022)
Коцюруба В. І. - Формулювання проблеми створення перспективних дистанційно-керованих комплексів розмінування на основі аналізу результатів ведення бойових дій в Україні, Кривцун В. І., Мірошніченко О. В., Солодєєва Л. В. (2022)
Нанівський Р. А. - Нелінейні поперечно-кутові коливання підресореної та непідресореної частин колісних транспортних засобів та їх вплив на стійкість руху (2022)
Литвиненко Н. І. - Розробка рекомендацій щодо впровадження геоінформаційних підсистем Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, Коренець О. В. (2022)
Лукова-Чуйко Н. В. - Метод розрахунку захисту персональних даних від комплексу специфічних параметрів соціальних мереж, Лаптєв О. А., Барабаш О. В., Мусіенко А. П., Ахрамовіч В. М. (2022)
Трофимчук В. М. - Математичні функціонально-статистичні моделі об’єктів контролю і управління, Степанов М. М., Жиров Г. Б. (2022)
Banzak O. V. - Detector modeling using Ca-Zn-Te solid solution for radiation monitoring systems, Lienkov S. V., Sieliukov O. V., Gaber A. A., Dobrovolskaya S. V. (2022)
Gunchenko Y. O. - Analysis of the current state of the elements of ternary logic, Shugailo Y. B., Bercov Y. M., Martynovych L. Y. (2022)
Lenkov E. S. - Optimization parameters of the maintenance strategy "on condition" with a constant frequency of control, Banzak H. V., Tolok I. V., Bratchenko H. D., Olenev A. M. (2022)
Sharif S. M. - The effect of intelligent design system strategy on the service management system development: a case study in iraqi telecom companies (2022)
Георгадзе О. А. - Методичний підхід до оцінювання ефективності індивідуальної підготовки офіцерського складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, Пампуха І. В., Шевчук В. В., Пєхота С. Г., Чайковська О. Є. (2022)
Дані про авторів (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Головко В. І. - Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства, Гринь А. В. (2018)
Гринь А. В. - Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві (2018)
Куцобін В. В. - Імітаційна модель роботи контакт-центру (2018)
Лігоненко Л. О. - Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях, Хріпко А. В., Доманський А. О. (2018)
Люцко М. В. - Детерміновані й імовірнісні моделі в управлінні запасами, Цеслів О. В. (2018)
Макарусь В. Л. - Моделювання стратегій діяльності майнової страхової компанії, Капустян В. О. (2018)
Марченко О. І. - Мито як інструмент зовнішньоекономічної діяльності та його роль в митній політиці України, Моргуненко А. С. (2018)
Нохріна Л. А. - Соціальний туризм: аспекти розвитку, Гладка О. Е. (2018)
Перевозчиков С. Ю. - Структура объектов залога при микрофинансовом кредитовании, Овсепян М. Г., Танчук М. А., Шмарова В. О. (2018)
Пушкин А. А. - Использование графических фигур технического анализа для прогнозирования курса гривны на межбанковском валютном рынке, Коренев А. О., Рыжак С. А. (2018)
Ротар А. Є. - Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності (2018)
Савчин О. І. - Функціонування підприємств в умовах ризик-середовища та невизначеності (2018)
Цацілін М. О. - Проблеми управління фінансовими ризиками страхової компанії (2018)
Цацілін М. О. - Сутність управління страховою компанією (2018)
Голега І. М. - Проблеми ратифікації римського статуту в Україні, Ковпик О. С. (2018)
Журавель Д. В. - Особливості нормативно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Байназаров А. М. (2018)
Канарик Ю. С. - Роль та значення науково-дослідного інституту інтелектуальної власності у складі національної академії правових наук України, Павленко Д. Ю. (2018)
Килинник Н. О. - Принцип гласності у цивільному процесі: рішення європейського суду з прав людини, Ковальчук І. А. (2018)
Овсяннікова О. О. - Аналіз позитивних та негативних аспектів суду присяжних як інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих реалій, Галайдик А. Р. (2018)
Сільченко В. В. - Правове регулювання посмертного донорства органів в Україні, Володіна О. О. (2018)
Степлюк К. В. - Кримінологічна характеристика кіберзлочинності: сучасний стан та тенденції розвитку (2018)
Даниленко В. М. - Академічна наука як предмет вивчення та дослідження (2006)
Турівний В. П. - Ідеологія державотворення – об’єкт політичної турботи сучасної української інтелігенції (2006)
Черкашина О. В. - Деякі аспекти дослідження та відродження традицій кобзарської епічної спадщини в Україні та зарубіжжі (2006)
Сініцький А. Ц. - Процеси демократизації у контексті становлення української національної ідеї (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2006)
Браніцька Т. Р. - Історія розвитку виконавських традицій ХІІІ-ХХ ст. в процесі гри на народних інструментах (2006)
Журбелюк Г. В. - До проблеми ментальності й цілісності українства (2006)
Комісарчук М. Х. - Українська інтелігенція й відродження національної еліти (2006)
Медалієва О. З. - Матеріали державного архіву Одеської області як історичні джерела вивчення діяльності новоросійського історико-філологічного товариства (2006)
Коляструк О. А. - Проблеми історії національної інтелігенції 1920-х рр. у сучасній українській історіографії (2006)
Галамай О. М. - Взаємини церкви і духовенства з державою у 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2006)
Братко Н. Д. - Дискредитація діяльності духовної інтелігенції на сторінках періодичних видань 1920 – х рр. в контексті антирелігійної пропаганди (2006)
Музичко О. Є. - Аналіз діяльності В. І. Леніна представниками української національної інтелігенції ХХ ст. (2006)
Ніколаєць Ю. О. - Висвітлення вітчизняними дослідниками участі української інтелігенції в опозиційному русі у роки хрущовської "відлиги" (2006)
Дмитренко А. П. - Внесок професорсько-викладацького складу юридичного факультету Київського університету в розвиток юридичної освіти та науки (1863 - 1884 рр.) (2006)
Ятищук О. В. - Г. Ф. Квітка-Основ’яненко та громадсько-культурне життя Слобожанщини (2006)
Шамара С. О. - Участь наддніпрянської сільської інтелігенції в українському національному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Двойнінова О. В. - Роль інтелігенції в кооперативному будівництві України початку ХХ ст. (2006)
Фареній І. А. - Микола Петрович Баллін – ідеолог кооперативного руху пореформеної доби (1860-ті – 1890-ті рр.) (2006)
Сторожук А. І. - Спадкоємна творча лінія двох світових науковців: І. Франко – К. Квітка (2006)
Гавліч І. Б. - Кость Левицкий – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Козинець І. Ю. - Розвиток освіти на Волині за доби гетьманату П. Скоропадського (2006)
Семенко Л. І. - Український період життя та творчості диригента Полікарпа Бігдаша-Богдашева (2006)
Барнасюк О. С. - Княгиня М. Г. Щербатова в історії М. Немирова (2006)
Миронюк М. В. - Професор права О. М. Богдановський і Вінниччина, Степанчук Ю. C. (2006)
Понєдєльник Л. А. - Євген Чикаленко – меценат української культури (2006)
Стрижова І. А. - Внесок професорів новоросійського університету у пам’яткоохоронну справу ІІ половини ХІХ ст. (2006)
Мезга Н. Н. - Роль М. В. Довнар-Запольского в белорусско-украинских переговорах 1918 г. (2006)
Матейко Р. М. - Українська молочарська кооперація Східної Галичини як історико-економічне явище (1904 – 1939 рр.) (2006)
Гончарова Н. О. - Особливості учнівського руху в Україні напередодні Першої світової війни (2006)
Корновенко С. В. - Участь інтелігенції у розробці денікінського проекту аграрної реформи (2006)
Очеретяний В. В. - Громадсько-політична діяльність М. А. Славинського в період Української Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського (2006)
Грачевська Т. О. - Панас Федченко в українській революції 1917 – 1920 рр.: події та оцінки (2006)
Акімов Ф. І. - Українська інтелігенція і проблеми національного пробудження та "ідеальної вітчизни" в 1917 р., Бондаренко Д. Я. (2006)
Білоус С. В. - Володимир Винниченко у взаєминах Української Центральної Ради та тимчасового уряду Росії (березень-жовтень 1917 р.) (2006)
Петришина Л. В. - Жіночий рух в Україні у 1917 р. (2006)
Горбатюк М. В. - Андрій Ніковський – редактор газети "Нова рада" (2006)
Поп Ю. І. - Перший губернатор Закарпаття: політична діяльність Г. Жатковича в 1918 – 1921 рр., Кравчук О. М. (2006)
Прищепа О. П. - Г. Косміаді та культурно-освітнє середовище міста рівного доби Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. (2006)
Сорочан Н. А. - Комісари народної освіти в системі шкільного управління в УНР за доби Директорії (грудень 1918 р. – листопад 1920 р.) (2006)
Соломонова Т. Р. - Книгозабезпечення інтелігенції періоду "воєнного комунізму" (2006)
Саранча Г. В. - Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид" (Чикаго, США) (2006)
Клименко В. А. - М. Г. Хвильовий як символ національно-культурного відродження 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні, Нікітін Ю. О. (2006)
Марківська Л. Л. - Українська інтелігенція Волині: пошук моделей та шляхів національної самоідентифікації (20 – 30 – ті рр. ХХ ст.) (2006)
Дровозюк С. І. - Більшовицькі технології "перевиховання" української інтелігенції у 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Тучинський В. А. - Радянсько-румунські відносини 1917-1924 рр. як головний зовнішньополітичний чинник утворення Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, Томулец В. (2006)
Анпілогова Т. Ю. - Політика радянської влади 1920-х рр. очима гуманітарної інтелігенції Донбасу: вузлові питання незгоди (2006)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування представників інтелігенції в Україні у 1920-х рр. (2006)
Гончарук Т. В. - Українська інтелігенція в період національного відродження 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Григорчук П. С. - Національно-культурне будівництво на Поділлі в 20-ті рр. ХХ ст., Кузьмінець Н. П. (2006)
Чорнодід Л. В. - Партійно-державний вплив на академічну інтелігенцію у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2006)
Подолян В. В. - Формування кооперативних поглядів Й. А. Волошиновського (2006)
Ніколіна І. І. - Формування учительських кадрів загальноосвітніх шкіл України в умовах суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. (2006)
Кононенко В. В. - Національна політика більшовиків та її трансформація: від РСДРП до РКП(Б) (2006)
Цьомра Т. C. - Діяльність сільських лікарів України в добу НЕПу (2006)
Мануілова К. В. - Інтелігенція національних меншин та українізаційні процеси в УСРР у 20-х– на поч. 30-х рр. ХХ ст. (2006)
Антонішина Т. П. - Українсько-радянсько-єврейський трикутник у 20-х рр. ХХ ст. (2006)
Косіненко О. В. - Перший директор "Криворіжсталі" Яків Вєснік – представник української інтелігенції 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Нестеренко В. А. - Діяльність науково-дослідної кафедри історії та економіки Поділля у справі українського національного відродження (1920–ті рр.) (2006)
Остапенко С. В. - Постать М. О. Максимейка в історико-науковому житті України (2006)
Данілова І. Ю. - Освітній рівень членів протестантських релігійних громад України у повоєнний період (1945 - 1955 рр.) (2006)
Романець Л. М. - Соціально-побутові умови освітян Вінниччини в 1944-1958 рр. (2006)
Чечина О. Д. - Основні напрямки діяльності українського історико-філологічного товариства в Празі (1923-1945 рр.) (2006)
Роєнко В. І. - Доля вченого (М. І. Яворський) (2006)
Романюк І. М. - Система підготовки й перепідготовки бібліотечних кадрів республіки у 20-х - наприкінці 50-х рр. ХХ ст., Пилявець Ю. Г. (2006)
Мазило І. В. - Матеріально-побутові умови життя і праці інженерної інтелігенції Вінницької залізниці (1944-1950 рр.), Стецкевич В. В. (2006)
Брегеда М. В. - Суспільно-політичні настрої української інтелігенції після ХХ з’їзду КПРС (2006)
Зуляк І. С. - Культурно-просвітня діяльність директора канцелярії "Просвіти" С. Магаляса у міжвоєнний період (2006)
Хоменко Н. М. - Житлові проблеми студентської молоді в УРСР (1950–середина 1960-х рр.) (2006)
Лойко О. Г. - Інтелігенція україни в системі суспільно-політичних відносин радянського суспільства 1950-х – 1960-х рр. (2006)
Вєтрова М. Л. - Вища школа західної України в умовах лібералізації суспільно-політичного життя (2006)
Кам'янський П. Є. - Митрополит Андрей Шептицький та єпископ Григорй Хомишин в боротьбі за українську церкву і державність в першій половині ХХ ст. (2006)
Недужко Ю. В. - Культурні ініціативи інтелігенції української діаспори в контексті боротьби за відродження державної незалежності України (кінець 50–х – друга половина 60-х рр. ХХ ст.) (2006)
Зінько Ю. А. - Релігійне життя на теренах Вінниччини у 50-х – 60-х рр. ХХ ст. (2006)
Дмитрук В. І. - Активізація поширення самвидаву на тлі чехословацьких подій 1968 р. (2006)
Шановська О. А. - Романтизм української інтелігенції кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. як вияв національного менталітету (2006)
Гриб О. І. - Внесок Олександра Барвінського в розвиток фундації імені князя Костянтина Острозького в Тернополі (2006)
Білецька О. В. - Дослідник середньовічного Поділля Федір Євстафійович Петрунь (1894-1963) (2006)
Ясинецька Л. В. - З історії старообрядницьких поселень Східного Поділля XVII - початку ХХ ст. (2006)
Рекрут В. П. - Громадська діяльність кооператора та літератора Дмитра Марковича у Вінниці в 1914-1917 рр. (2006)
Дояр Л. В. - Технічна інтелігенція Кривого Рогу на етапі становлення гірничо-металургійної галузі Кривбасу (1920-30-ті рр.) (2006)
Гандзюк В. О. - Ідея єдиної національної школи у пресі Поділля (1919 р.) (2006)
Гуцало Л. В. - Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. (2006)
Стадник О. О. - Ставлення радянської влади до української інтелігенції в 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Поділля) (2006)
Мельничук І. П. - Документи державного архіву Вінницької області про настрої сільської інтелігенції Поділля в 1920-х рр., Петренко В. І., Кравченко П. М. (2006)
Петровський Е. П. - Долі керівників Одеського обласного відділу народної освіти в період масових репресій 1930-х рр. (2006)
Лисий А. К. - Доктор медицини із Сорбонни, Бєлканія Г. С. (2006)
Іващук В. М. - Стан відносин в середовищі наддніпрянської політичної еміграції в західній Україні (1935-1937 рр.): їх причини та вплив на справу консолідації української нації (2006)
Вишнякова Г. Л. - Академік В. П. Воробйов – засновник харківської анатомічної школи (2006)
Попп Р. П. - Трансформація етносоціального складу інтелігенції Львова в період сталінського тоталітарного режиму (1944–1953 рр.) (2006)
Шпак С. М. - Дослідження історії українського книгодрукування у науковому доробку Ореста Мацюка (2006)
Сокирська В. В. - Краєзнавча і пам’яткоохоронна діяльність Григорія Юхимовича Храбана (2006)
Мисан В. О. - Інноваційна навчальна книга з історії як результат утвердження у вітчизняному підручникотворенні прогресивних тенденцій (2006)
Адамович С. В. - Погляди Вячеслава Чорновола на державний устрій України (2006)
Пірус Т. П. - Ганна Cекрет - з когорти дослідників Поділля (2006)
Зінченко А. Л. - Микола Горбович, який будував український світ (2006)
Жовнір Л. Ф. - Олександр Топчієв – визначний географ, педагог, особистість, Жовнір С. М. (2006)
Відомості про авторів (2006)
Вихідні відомості (2006)
Титул, зміст (2021)
Колесник М. - Державна установа "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України" – 20 років поспіль, Дріянська В., Ліксунова Л., Степанова Н., Дудар І., Багдасарова І., Король Л., Величко М., Непомнящий В., Козлюк Н. (2021)
Singh A. - Neonatal Bartter syndrome: A case report from Northern India, Sharma N., Agarwal P., Anand B. S., Shukla A. (2021)
Bolatli G. - Effect of omega-3 fatty acid on contrast-induced nephropathy, Ulusoy M., Tas F., Alayunt N. O., Zarasiz I. (2021)
Ilesanmi O. B. - The beneficial effect of a phytonutrient-rich product against cadmium chloride-induced hepatorenal toxicity, Lawal R. A. (2021)
Мазур Т. С. - Хронічне запалення та прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет II типу, Деміхова Н. В., Руденко Т. М., Юрченко А. В., Єжова О. О., Бокова С. І., Деміхов А. А. (2021)
Mese M. - Malignancies in renal transplant recipients: A retrospective single-center descriptive study, Parmaksiz E. (2021)
Антоненко А. В. - Прогнозування несприятливого наслідку ішемічного інсульту у хворих на хронічну хворобу нирок, Антоненко К. В., Вакуленко Л. О., Дубовенко З. О. (2021)
Sasak G. - Can body shape index indicate obesity-associated inflammation and cardiovascular diseases in stage 3-4 chronic kidney disease patients?, Isbilen Basok B., Basci S., Kocanoglu A., Bakan A., Isman F. K. (2021)
Шіфріс І. М. - Активація оксидативного стресу, коморбідність та виживаність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом, Король Л. В., Красюк Е. К., Дудар С. Л. (2021)
Manjunath R. - Clinical profile, management and outcomes of class IV emphysematous pyelonephritis in a tertiary care center: A retrospective descriptive study, Bennikal M., Dasar S. K., Patil S. T. (2021)
Медведь В. І - Вагітність і пологи у жінок, які лікуються нирковою замісною терапією: oгляд літератури, Булик Л. М. (2021)
У скорботі... Кундін Валерій Юрійович (2021)
У скорботі... Пиріг Любомир Антонович (2021)
Об'ява про спеціалізацію (2021)
Редакційна інформація (2021)
Смірнов М. М. - Сучасна система освіти у Франції, Жорник В. В. (2018)
Романишин Ю. Л. - Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій, Бойчук К. А. (2018)
Горлачов О. Д. - НВЧ-синтезатор частоти з використанням опорного генератора довільної форми сигналу, Грамарчук Ю. О., Кобак М. М. (2018)
Дончевська Р. С. - Асортимент та конкурентоспроможність хліба із суміші житнього та пшеничного борошна на ринку України, Полюхович Т. С. (2018)
Драгузя О. В. - Вибір типу змішувача для виробництва рідких миючих засобів, Зубрій О. Г. (2018)
Клебан Я. В. - Автоматизована система керування вентиляцією для складських приміщень з використанням мікроконтролера, Терлецький О. В. (2018)
Новікова Ю. П. - Вибір ферментеру для виробництва глутамінової кислоти, Зубрій О. Г. (2018)
Новохат О. А. - Формуюча частина папероробної машини, Бобела С. О. (2018)
Носовець О. К. - Інформаційна система оцінки наслідків після лікування раку передміхурової залози, Новохатня О. С. (2018)
Шевчук М. С. - Дослідження генератора псевдовипадкових бітових послідовностей Джиффі на основі FCSR, Максимович В. М., Мандрона М. М. (2018)
Щепкин В. И. - Определение влияния кавитационного диспергирования на фракционный состав частиц угля водоугольной суспензии, Целень Б. Я., Конык А. В., Радченко Н. Л., Недбайло А. Е., Гоженко Л. П. (2018)
Кочарли А. Ф. - Теорема вложения для Bl p α (Ω), Алиев Н. Я. (2018)
Сардарлы Н. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния трансверсально-изотропного конуса с закрепленной боковой поверхностью (2018)
Чуланова Г. В. - Лексико-семантичні особливості друкованих рекламних текстів (2018)
Здещиц В. - Вимірювання сили відриву диска від рідини в умовах дистанційного навчання, Здещиц А., Черних А. (2022)
Kosovets O. - Digital technologies as a means of adaptive learning for higher education informatics and mathematics, Soia O., Krupskyi Ya., Tyutyun L. (2022)
Лукашова Т. - Про роль і місце курсу "Алгебра і теорія чисел" в системі підготовки майбутнього вчителя математики, Друшляк М. (2022)
Obikhod T. - Formation of modern mathematical approach to solving problems of physics (2022)
Олефіренко Н. - Ознайомлення майбутніх учителів інформатики з сучасними освітніми технологіями, Андрієвська В. (2022)
Петрук В. - Нові підходи до статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту, Семеніхіна О., Садобаш Ю. (2022)
Savitska V. - Higher education gamification: the trinity of pbl as a tool for educational process modernization, Krychkivska O. (2022)
Sytniakivska S. - International and domestic practices of assistant teacher's work, Illina O. (2022)
Turanov Yu. - Changes in the trends in the use of information and communication tools for future professional and technological education specialists, Rak V., Lutsyk I., Franko Yu. (2022)
Швець В. - Формування умінь математичного моделювання під час розв’язування прикладних задач економічного змісту, Першина Н. (2022)
Валько К. - Інтерпретація взаємного розміщення точок метричного простору за допомогою графічних засобів, Кузьмич В., Кузьмич Л., Савченко О. (2022)
Глазунова О. - Модель доставки цифрового навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти, Волошина Т., Корольчук В., Мокрієв М., Кузьмінська О. (2022)
Grod I. - Web service of works planning using network graph, Balyk N., Vasylenko Ya., Martyniuk S., Oleksiuk V., Barna O. (2022)
Дєордіца Т. - Мисленнєва тактика засвоювання термінів фахової мови, Вороніна М., Єпіфанова О., Толмачов В. (2022)
Dubovyk V. - Using Geogebra environment to visualize educational material in the process of training pre-service mathematics teachers, Rudnytskyi S. (2022)
Семеніхіна О. - Формування у майбутніх учителів математики навичок комп'ютерного моделювання у процесі розв'язування текстових задач, Друшляк М. (2022)
Тушев А. - Застосування програми Geogebra до формування дослідницьких умінь під час створення динамічних розробок з геометрії, Чупордя В. (2022)
Fursenko T. - English language proficiency in actuarial education quality improvement: challenges and opportunities in Ukraine, Druz Ju., Druz G. (2022)
Шишенко І. - Інтеграція змісту фахових математичних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів математики, Лукашова Т. (2022)
Юрченко А - Соціальні сервіси як майданчик для супроводу освітнього процесу і навчання інформатики, Мулеса П., Лобода В., Острога М. (2022)
Beltrán G.A. - Classical mechanics´ teaching in ibero-american engineering bachelor's degree programs. state of knowledge, Zhizhko E. (2022)
Hoda T. - On the expediency and directions of improving the methodology of teaching students material of the content line "Functions and their graphs", Shkolnyi O. (2022)
Дронь В. - Формування дослідницьких компетентностей у здобувачів освіти під час комп'ютерного моделювання фізичних явищ та процесів при дистанційному навчанні (2022)
Іванчук М. - Голографічний підхід як засіб міжпредметної інтеграції при вивченні медичної інформатики, Кульчинський В. (2022)
Калугін Р. - Дорожня карта розроблення онлайн-курсу для змішаного навчання магістрів (2022)
Кучин Ю. - Комп'ютерне тестування в системі моніторингу успішності майбутніх магістрів М(Ф)ЗВО, Власенко О., Кучеренко І., Микитенко П. (2022)
Логвіненко В. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Технології створення програмних продуктів" (2022)
Лукашова Т. - Застосування методів та ідей теорії чисел в шкільному курсі алгебри: необхідність усвідомлення майбутніми вчителями математики, Друшляк М., Шишенко І., Покідько О. (2022)
Семеніхіна О. - Типологія цифрових технологій інклюзивного освітнього простору, Друшляк М. (2022)
Soroko N. - Methodical aspects of using virtual museums of the educational process in general education institutions (2022)
Биков В. - Концептуальні засади створення "Української електронної енциклопедії освіти", Буров О, Лупаренко Л., Пінчук О., Яцишин А. (2022)
Ботузова Ю. - Наступність методів навчання розв'язування математичних задач у школі та закладі вищої освіти: контекст інтегративного підходу, Нічишина В., Ріжняк Р. (2022)
Глазунова О. - Професійні сервіси та інструменти для підготовки майбутніх економістів: думка експертів, Саяпіна Т., Корольчук В. (2022)
Гонгало Н. - Реалізація міждисциплінарних зв'язків в процесі навчання вищої математики з використанням MS Excel (2022)
Дєордіца Т. - Свідома мнемічна діяльність у навчанні: досвід систематизації прийомів, Вороніна М., Єпіфанова О., Толмачов В. (2022)
Кузьменков С. - Безрозмірні фундаментальні константи фізики: визначення і аналіз (2022)
Лобода В. - Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання byod-технологій у професійній діяльності (2022)
Лукашова Т. - Розвиток soft skills у майбутніх учителів математики при вивченні теми "Діофантові рівняння", Друшляк М., Хворостіна Ю. (2022)
Pratsiovytyi M. - Dual education as a mean of ensuring proper quality of professional training of mathematics teachers in modern Ukraine, Trebenko O., Shkolnyi O., Goncharenko Ya. (2022)
Семеног О. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх морських офіцерів в умовах неформальної освіти: сутність ключових понять, Буртовий Р., Юрченко А. (2022)
Zelena G. - Efficiency sales activity of manufacturing enterprise (2018)
Кравчук А. Б. - Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації (2018)
Кришовський В. Л. - Інноваційна оргструктура об’єднаних підприємств як спосіб формування венчурного капіталу та її роль у розвитку соціально-економічної системи (2018)
Матюха М. М. - Вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві, Кулик Л. В. (2018)
Матюха М. М. - Удосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості, Лук’янова А. Г. (2018)
Саюн А. О. - Узагальнення обліку запасів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств, Сенько Д. С. (2018)
Саюн А. О. - Облік фінансових результатів за міжнародними та національними стандартами. порівняльна характеристика, Юрченко О. С. (2018)
Баша К. А. - Патентний тролінг: суть явища та шляхи подолання (2018)
Калініченко О. Ф. - Аналіз механізму захисту особистих немайнових прав в Україні та Грузії, Зіньова Н. К. (2018)
Gejua M. J. - HR as an innovation technology for staff management (2018)
Al-Ababneh H. A. - Relevance of fuzzy logic in the economy, Al-Momani Ya. E. (2018)
Белей С. І. - Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструменту контролю платоспроможності підприємства, Іванюк Т. І. (2018)
Губанов О. А. - Актуальні проблеми розвитку вітчизняного біржового фондового ринку, Охріменко І. В. (2018)
Губарев О. О. - Використання апарату нечіткої логіки для оцінки фінансової безпеки підприємства (2018)
Дергоусова А. О. - Шляхи покращення комунікаційної політики підприємства, Белевцова К. І. (2018)
Джаксімбаєв В. В. - Стратегія розвитку біржового ринку фінансових деривативів, Охріменко І. В. (2018)
Дмитрюк В. А. - Модернізація МТБ сільськогосподарських підприємств та використання сучасних технологій як основа інтенсифікації розвитку рослинництва, Науменко В. В. (2018)
Животок Е. Б. - Механізм управління та забезпечення фінансової стійкості на підприємстві, Русіна Ю. О. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Інтернет-торгівля: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі, Гуменюк П. О. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Методика технології ЕTL як підхід інтеграції, Рожок І. В. (2018)
Кісіль О. В. - Заробітна платня як економічна категорія (2018)
Король М. М. - Аналіз функціонування ФРС та її вплив на світову валютно-фінансову систему, Горинецька М. А. (2018)
Нохріна Л. А. - Інклюзивний туризм: соціально-економічні аспекти розвитку (2018)
Окунева О. В. - Темпи інфляції і стабільність курсу національної валюти у розвинених країнах, Невертій М. А. (2018)
Подереча О. В. - Розвиток системи управління інвестиційною діяльністю підприємства (2018)
Рогаль Є. А. - Модернізація основних засобів як пріоритетний напрямок підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства (2018)
Ульченко С. М. - Кадрова безпека, управління кадрами та шляхи удосконалення, Коваленко Д. І. (2018)
Шиндирук І. П. - Розвиток ринку послуг з колективного інвестування в Україні, Назаренко Я. М. (2018)
Шиндирук І. П. - Тренди розвитку Інтернет-трейдингу на біржовому ринку України, Тугай О. Є. (2018)
Бєлялов Т. Е. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення, Скочко Ж. В. (2018)
Гомольська Н. І. - Туристична галузь як структуроутворюючий фактор інтеграції національної економіки у світове господарство, Тимчишин-Чемерис Ю. В. (2018)
Матюха М. М. - Економічне підґрунтя визначення власного капіталу з метою організації обліку, Ременний А. Д. (2018)
Писарева І. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку туризму для осіб з обмеженими можливостями (2018)
Шубіна С. В. - Необхідність удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства, Ларченко О. М. (2018)
Кирпиченко Н В. - Педагогічна складова професійної підготовки майбутніх фахівців закладів ресторанного господарства (2018)
Кульчицький В. Й. - Суб’єктно-об’єктний підхід до організації патріотичного виховання молоді загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Куликова Т. И. - Развитие профессионального самосознания студентов-психологов как залог успешности будущей профессиональной деятельности (2018)
Боліла Є. М. - Математичне моделювання гідродинаміки в single use біореакторі, Костик С. І., Ружинська Л. І., Поводзинський В. М. (2018)
Завгородній В. В. - Модель управління ризиком об’єктів підвищеної небезпеки, Завгородня Г А. (2018)
Могильний С. Б. - Сенсорна мережа на основі технології LoRa для екологічного моніторингу, Голощапова В. А. (2018)
Павліш Л. О. - Безпечність свіжого м’яса, Михалько Г Ю. (2018)
Жижко В. А. - Статическая модель ядерных оболочек (2018)
Саннікова М. В. - Теоретичні основи самоорганізації колективних взаємозумовлених відносин у сфері фізичної культури (2018)
Жижко В. А. - Щодо українського транслiту (2018)
Єрьоміна К. С. - Зародження та подальший розвиток дерегуляції агробізнесу України (2018)
Морозова А. О. - Екзотичні імена дітей за цивільним законодавством України (2018)
Пулик В. М. - Конституційно-правові принципи організації та проведення виборів в зарубіжних країнах (2018)
Чернєва К. В. - Міжнародне регулювання усиновлення дітей одностатевими парами (2018)
Бутко О. А. - Світові валютні системи: розвиток та сьогодення (2018)
Висоцька Х. О. - Щодо мотиву особи злочинця при вчиненні тероризму (2018)
Гальцова О. В. - Домашнє насильство як одна з причин жіночої злочинності, Хомиченко В. В. (2018)
Горлова О. Ю. - Особистість та психологічний портрет серійного вбивці (2018)
Єрмолаєва Т. В. - Правове регулювання використання та охорони рослинного світу: міжнародно-правовий аспект, Стельмахов В. Ю., Бондарчук В. Я. (2018)
Загребельна І. А. - Міжнародно-правове регулювання охорони навколишнього середовища (2018)
Зал Д. О. - Наші обов’язки щодо біженців (2018)
Климович Ю. О. - Теоретичні та практичні підходи до визначення сутності теорій визнання держав у сучасному міжнародному праві (2018)
Кучерук К. І. - Новели кодексу про банкрутство: проблеми та перспективи (2018)
Матвєєв О. В. - Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України (2018)
Мурашко В. О. - Жорстоке поводження з тваринами: детермінанти злочину (2018)
Павлова Ю. В. - Співвідношення міжнародних та національних підходів до визначення поняття катування: проблемні аспекти (2018)
Перегудова Ю. А. - Господарсько-правове регулювання банківського кредитування в Україні (2018)
Сальніков М. О. - Право людини і громадянина на безпечне для життя та здоров’я довкілля, Наум М. Я., Єрмолаєва Т. В. (2018)
Соболєва К. О. - Угода СОТ про сільське господарство: правовий аналіз та наслідки для України (2018)
Степанова А. А. - Правові проблеми продовольчої безпеки України (2018)
Товстопят Г. В. - Державне інвестування розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу, як один з напрямків соціального розвитку села, Мананкова І. В. (2018)
Фаркаш Я. В. - Щодо впливу легалізації вогнепальної зброї на криміногенну ситуацію в державі (2018)
Федорченко А. М. - Єдина національна мережа поштового зв’язку: проблеми діяльності національного оператора на ринку поштових послуг, Олійник Т. М. (2018)
Шокало О. С. - До питання про причини та умови автотранспортної злочинності (2018)
Антонов М. В. - Огляд практики Європейського суду з прав людини у справах про заборону дискримінації (2018)
Асірян С. Р. - Будапештський меморандум 1994 року: юридичний аналіз, Ткач Д. К. (2018)
Беденко Ю. Ю. - Практика інвестиційного арбітражу в аспекті атрибуції діянь недержавних суб’єктів (2018)
Воліна А. Е. - Правові аспекти функціонування і розвитку органічного сільського виробництва в Україні (2018)
Губарь Є. А. - Чинники, які обумовлюють екологічну злочинність (2018)
Жук А. В. - Сучасні зовнішньополітичні виклики країн-лідерів ЄС у близькосхідному регіоні, Петришин О. О. (2018)
Крапив’янська В. В. - Правосуб’єктність фізичної особи в міжнародному праві (2018)
Мандзюк М. М. - Двосторонній вплив Brexit: причини і наслідки для Європейського Союзу та України (2018)
Михайленко Л. В. - Поняття правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища (2018)
Михалків І. М. - Становлення сімейних фермерських господарств як прогресивної підприємницької діяльності в сучасній агросфері (2018)
Полюга І. С. - Роль громадськості в запобіганні злочинності: шляхи вдосконалення в Україні (2018)
Реброва Ю. В. - Феномен виникнення хибних спогадів, способи їх виявлення та нейтралізації у кримінальному провадженні (2018)
Савчук О. О. - Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення, Сидоренко Д. О. (2018)
Файчак В. В. - Ядерне роззброєння. Утопія чи реальність (2018)
Хавер К. С. - Проблемні питання врегулювання міжнародного усиновлення, Ручкін В. Р. (2018)
Щербак А. М. - Проблемні питання законодавства про сільськогосподарську кооперацію, Ігнатко Р. І. (2018)
Вихідні відомості (2019)
Крилов Д. В. - Поняття, сутність та роль регуляторної політики в розвитку економіки, Чуб А. В. (2021)
Забаштанський М. М. - Організаційно-економічний механізм розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я України, Зуб І. М., Ломонос Р. І., Фенна М. М. (2021)
Aleshugina N. О. - Some aspects of the influence of the Covid-19 pandemic on the development of tourism in the world, Zelenska O. О., Kalchenko O. M., Zelenskyi V. S. (2021)
Вербівська Л. В. - Електронний бізнес: бібліометричний аналіз (2021)
Лозиченко О. М. - Роль домогосподарств у розвитку національної економіки (2021)
Котелевець Д. О. - Роль інфраструктури в розвитку економічних систем (2021)
Філатова О. М. - Концептуальні основи інвестиційного забезпечення галузі (2021)
Харченко Ю. П. - Екологічна безпека, як детермінанта інклюзивного регіонального розвитку (2021)
Ільчук В. П. - Проблеми розвитку кредитного ринку України в умовах поширення процесів глобалізації та інтеграції, Шпомер Т. О. (2021)
Хоменко І. О. - Податкове навантаження суб’єктів господарювання як об’єкт державного регулювання, Горобінська І. В., Шаргородський І. С. (2021)
Холявко Н. І. - RegTech і SupTech: переваги та напрями використання, Колоток Колоток, М. О., Островська Н. С. (2021)
Жаворонок А. В. - Концептуальні засади обґрунтування сутності кредитного ринку (2021)
Перетятько Ю. М. - Автоматизація бухгалтерського обліку бюджетних установ, Черняк Д. О. (2021)
Мекшун Л. М. - Роль керівника колективу працівників в прогнозуванні і попередженні конфліктів в умовах пандемії коронавірусу (2021)
Khomenko L. M. - Influencer marketing in blood service facilities, Saher L. Yu. (2021)
Дзядук Г. О. - Напрями підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього агробізнесу в Україні (2019)
Лозинська Т. М. - Обґрунтування концепції моделі державної політики сільського розвитку, Малько Ю. С. (2019)
Алиева А. В. - Консервативная партия и поиск решения Ольстерской проблемы (2019)
Ilchenko V. - Using deep learning algorithms for breast cancer diagnosis in pathology (2019)
Вергун А. Р. - Деструктивний ускладнений поліоніхомікоз з інкарнацією нігтя: аналіз клінічних випадків та досвіду комплексного лікування (авторські погляди на проблему), Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Вергун О. М., Шалько І. В., Ковальська М. Є. (2019)
Шандренко О. М. - Дизайн сценічного костюма учасників євробачення від України, Сімонія К. Г. (2019)
Golub T. - Systems approach and education for sustainable development (2019)
Syvokhop Ya. - Principles of the formation of healthy lifestyle of students in the process of sports and regional study activities in the afterschool educational institutions (2019)
Гамидова Ш. А. - Модели общения преподавателя высшей школы (2019)
Сєромаха Н. Є. - Теоретичні основи дослідження особливостей соціальної взаємодії розумово відсталих підлітків, Резнік Н. О. (2019)
Макуха Д. О. - Трансформації процесу масової комунікації: інформаційний рівень (2019)
Полевик С. Н. - Современные проблемы библиотеки: гендерный аспект (2019)
Абдуллаева Г. З. - Нестандартные методы решения уравнений искусственными способами (2019)
Tkachenko M. - Business relationship between Ukraine and China 2015–2018 (2019)
Кириллов О. О. - Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства (2019)
Лігоненко Л. О. - Дизайн-менеджмент як новий підхід в управлінні, Гунько Н. В. (2019)
Лігоненко Л. О. - Модернізація основних засобів в Україні, Наверська А. Ю. (2019)
Медзатий М. С. - Специфіка прогнозування сезонного товару торгової мережі (2019)
Миколайчук І. П. - Методичний підхід до формування проектної команди на засадах Scrum-технології, Остапенко М. О. (2019)
Осокіна А. В. - Впровадження інноваційних технологій торгівлі в системах супермаркетів України, Чайковська Д. С. (2019)
Пунін Ю. О. - Додаткові ефекти від впровадження продакт-менеджменту у компанії В2В сегменту (2019)
Пушкин А. А. - Систематизация методик расчета графических фигур технического анализа и исследование возможности их практического применения к прогнозированию конкретных целей ценового движения валютных пар: USD/UAH, BTC/USD (2019)
Саидкаримова М. И. - "Иқтисодиёт назарияси" фани дарсларида дебатлар ўтказиш, Якубова М. А. (2019)
Турсунов А. М. - Совершенствование механизма взаимосвязи рынков труда и образовательных услуг в Республике Узбекистан, Кариева Л. С. (2019)
Усманова Р. М. - Развитие экспорта образовательных услуг в Узбекистане, Турабекова Г. И. (2019)
Федун І. Л. - Аналіз перспектив розвитку ринку лакофарбових матеріалів, Шкода В. М. (2019)
Мушар Ф. - Українська історія другої половини XVI ст. в "Історії свого часу" Жака-Оґюста де Ту (2022)
Вовкодав С. - Майдани та майданоподібні споруди басейну р. Броварка на Переяславщині (2022)
Пилипенко О. - Діяльність органів місцевого самоврядування в Чернігівській губернії у другій половині ХІХ ст. (2022)
Соколюк Ю. - Мотив спокути та гріх чарування у сповідальній літературі XVIII ст. (2022)
Блакитний М. - Вилучення радянською владою церковних цінностей на Чернігівщині: кампанія 1922 року (2022)
Мицик Ю. - З документів табірного щоденника князя Януша Радзівіла (конфесати, донесення шпигунів) (2022)
Мешковой М. - Листи гетьмана Івана Мазепи до коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (частина 1), Мицик Ю. (2022)
Філіпова Г. - Культ Олександра Невського на теренах Гетьманської держави як ідеологічний маркер російської експансії у 1710–1720-х рр. (2022)
Колєватов О. - Реорганізація військових поселень кавалерії в Україні у першій третині ХІХ cт., Крук О. (2022)
Рижова О. - Українська вишивка кін. XIX – поч. XX ст. у контексті естетичної теорії Вільяма Морріса (2022)
Шуміло С. - Твори преподобного Єфрема Сирина в Київській Русі (2022)
Матющенко А. - Олександр Довженко. Народження нового драматургічного жанру (2022)
Варецька С. - Феномен вини й спокути в романі "Ходою краба" Ґюнтера Ґраса (2022)
Столяр М. - Інтертекстуальний карнавальний дискурс роману "Рекреації" Юрія Андруховича, Сінчук Я. (2022)
Іваницька С. - Сергій Єфремов та українська партія соціалістів-федералістів за доби Директорії УНР (1919–1921 рр.) (2022)
Кахерський Ю. - Чернігівщина в житті Юрія Анатолійовича Пінчука (2022)
Павленко С. - Рецензія : Стартовий капітал для майбутніх досліджень: "Сіверщина гетьманських часів" (2022)
Демченко Т. - Рецензія : Гирич І. Українська історія: через ідентичність до держави. Київ: Українські пропілеї, 2021. 270 с. (2022)
Гордієнко Д. - Рецензія : Соболь Ю.О., Чепурний В.Ф. Цеглинка для рідного храму. Історія відродження Чернігівської єпархії (1989–2002 рр.): зб. матеріалів. Чернігів: Десна Поліграф, 2020. 186 с.: іл. (2022)
Сазонова О. - Рецензія : Література рідного краю. Чернігівщина: хрестоматія / Упорядкування, загальна редакція Г.В. Баран. Новоград-Волинський: НОВОград, 2021. 1320 с. (2022)
Каранда М. - Філософеми ерос, танатос, фобос у малій прозі Галини Крук. Рецензія на книгу : Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я / Художник В.С. Печеник. Харків: Віват, 2021. 192 с. (2022)
Вежлівцева С. П. - Аналіз якості морозива пломбір на споживчому ринку України, Ряба О. П. (2019)
Веліканов О. О. - Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів, Арсеньєва Л. Ю., Сидор В. М., Сильчук Т. А. (2019)
Карачун В. В. - Формування стохастичної структури акустичного випромінювання роторною сиреною (2019)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості добового раціону харчування у ресторанному бізнесі, Корецька І. Л., Піддубний Р. Б., Костюк Б. І., Тищенко Е. О. (2019)
Кузьмін О. В. - Оцінка перспективності використання кумквата у технології соусів, Богомол А. В., Кузьмін А. О. (2019)
Мельник В. М. - Інтенсифікація росту клітин у ферментерах (2019)
Остапенко А. А. - Вплив хімічних допоміжних речовин на процес зневоднення волокнистої маси із макулатури, Рудзей Ф. П., Машкара А. О. (2019)
Хоменко В. І. - Порівняльна оцінка режимів форсування збудження синхронного генератора автономної генеруючої установки, Нізімов В. Б. (2019)
Якимів Й. В. - Експлуатація магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями нафти при заданому розміщенні нафтоперекачувальних станцій, Бортняк О. М. (2019)
Матвєєв В. В. - Суспільний устрій та право на українських землях за польсько-литовської доби (2019)
Рибікова Г. В. - Мета доказування в кримінальному процесі, Данченко Т. С. (2019)
Теліженко Л. В. - Специфіка української філософсько-правової думки, Сердюк Д. М. (2019)
Kovalevskyy S. - New opportunities for processing materials in strong magnetic field, Kovalevska O. (2021)
Скляр В. - Аналіз методів обробки шатунних шийок колінчастих валів орієнтованим інструментом (2021)
Олексієнко С. - Проєкт конструкції призматичного бункера та оцінка ефективності прийнятих рішень, Ющенко С., Руденко М., Гречка В. (2021)
Цисар М. - Залежність статичної міцності крупних кристалів синтетичного алмазу типу Ib октаедричного габітусу, післяхіміко-термічної обробки, від їхнього розміру, Закора А., Бабак А., Івахненко С., Заневський О., Ільницька Г., Закора Є. (2021)
Guliyev S. - Assessment of rolling pills operating conditions (2021)
Мастенко І. - Machine vision як невідємна частина інтелектуальних технологічних систем, Сапон С., Стельмах Н. (2021)
Риндич Є. - Дослідження технологій тунелювання в сучасних комп’ютерних мережах, Боровик А., Боровик О. (2021)
Матус Ю. - Інформаційні технології для систем підтримки прийняття рішень з інфрачервоного сушіння зерна, Осипова Т., Гусєв Б., Сагун А. (2021)
Мамчуровський В. - Нейро-нечітка модель інформаційної технології комплексної оцінки рівня успішності startup-проєктів, Павлюк В., Прищепа Д., Трунова О., Дорош М. (2021)
Рибак О. - Застосування еволюційних методів оптимізації для вибору режимів шліфування (2021)
Іванченко А. - Застосування кислотно активованого цеоліту в технології очищення стічних вод від барвників, Сокол О., Єлатонцев Д., Ляпка К., Ревак О. (2021)
Плаван В. - Регулювання сорбційної здатності комбінованих волокнистих матеріалів, наповнених глинистими мінералами, Тарасенко Н., Дутчин Т., Будаш Ю. (2021)
Романовська О. - Комплексна оцінка якості бісквітів (2021)
Войтенко В. - Надвисокорівневе програмування системи електроприводів квадрокоптерів та автономних роботів, Єршов Р. (2021)
Іванишин В. - Польові й лабораторні інженерно-геологічні дослідження під будівництво двоповерхового житлового будинку на вулиці Авіації, 6а (Олександрівка, м.Чернігів), Томілець А. (2021)
Беспалько Р. - Потреба актуалізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої, Казімір І., Гуцул Т. (2021)
Ванчура Р. - Проблеми відведення земель прикордонної смуги України, Смолій К., Серант О., Четверіков Б., Вітровий А., Серант О. (2021)
Павлов Є. О. - Ефективність гарантування місцевого самоврядування (2019)
Ayrumyan A. K. - Inflation targeting in the long run as the motivator of economic development (2019)
Кравченко О. О. - Особливості управління на ринку інжинірингових послуг в Україні (2019)
Любкіна О. В. - Єврооблігації як інструмент фінансування вітчизняних підприємств, Конончук О. Ю. (2019)
Нікітченко Ю. С. - Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні, Мельничук Є. В. (2019)
Пушкин А. А. - Прогнозирование наличного и безналичного курса украинской гривны с использование типовых моделей японских свечей, явных и скрытых дивергенций (конвергенций), индикатора RSI (2019)
Соловей Н В. - Аналітичні дослідження фінансових результатів діяльності підприємств, Притула К. І., Федоренко Д. Л. (2019)
Остапчук Н. М. - Теоретичні аспекти навчання гри на акордеоні (2019)
Шандренко О. М. - Екодизайн у fashion індустрії ХХІ століття, Дубас Х. О. (2019)
Марченко А. А. - Стратегії модернізації процесу навчання майбутніх фахівців художніх спеціальностей (2019)
Куликова Т. И. - Психологический климат как фактор удовлетворенности работой в трудовом коллективе (2019)
Ляшин Я. Є. - Дослідження просоціальної поведінки студентів у складних життєвих ситуаціях соціального характеру (2019)
Пришедько В. М. - Реалізація потенціалу племінної цінності бугаїв-плідників залежно від типу їх стресостійкості (2019)
Гнатейко Н. В. - Источники динамического возмущения ТОС и их влияние на качество обработки детали при точении, Штефан Н. И. (2019)
Грабова Т. Л. - Одержання дизельного біопалива переестерифікацією рослинних олій із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), Чалаєв Д. М., Шматок О. І. (2019)
Григор’єв В. І. - Системи керування пакунками для дистрибутива Debian: базова архітектура і високорівневі утиліти (2019)
Кондаурова Х. В. - Класифікація латинськомовних офіційних документів Європи VIII–XVII століть (2019)
Голуб Н. Н. - Существование влияния человеческого сознания в парадоксах квантовой механики, Мамонтов В. А., Приймак И. И., Ситнянский В. А. (2019)
Гелашвили М. Г. - Этнокультурная лексика, обозначающая религиозно-культовые представления и ритуалы. (Грузино-осетинские лингвистические взаимоотношения) (2019)
Лопатюк О. Т. - Інформаційна діяльність та її види (2019)
Bizgu T. G. - Iconic Symbols in the Decor of Traditional Vests of the Collection of the National Museum of Etnography and Natural History of the Republic of Moldova (2022)
Cazac V. - Significance and Multiple Values of the Rhombus in Traditional Romanian Art, Adascalita L. (2022)
Брижаченко Н. С. - Інтерактивний відеомеппінг в дизайні інтер'єру закладів громадського харчування: принципи впровадження і технічні переваги, Босий І. М. (2022)
Габрель Т. М. - Програмне забезпечення для віджеїнгу та відеомеппінгу: характеристики та художні можливості (2022)
Гула Є. П. - Вплив стильових тенденцій світової культури на дизайн дитячої художньої книги, Денисенко Ю. М., Денисенко К. В., Дульська Я. О., Оганесян С. В. (2022)
Колісник О. В. - Особливості дизайну музичних афіш США та Великої Британії другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Приходько І. В., Сімак А. І. (2022)
Колосніченко О. В. - Адаптивне мистецтво сучасного плакату: соціальна комунікація та реклама Adaptive, Єжова О. В., Остапенко Н. В., Кротова Т. Ф., Колосніченко М. В., Чжоу Чуанцзінь (2022)
Колосніченко О. В. - Аналіз і систематизація різновидів проєктних рішень при виготовленні адаптивного одягу для пацієнтів, Пашкевич К. Л., Остапенко Н. В., Скріпченко А. Г., Люклян Н. Р. (2022)
Куценко А. В. - Застосування принципів графічного дизайну при розробці інтерфейсу користувача приладової панелі автомобіля, Колосніченко О. В. (2022)
Михайлова Р. Д. - Зовнішні маркери ділового іміджу сучасного політика, Колосніченко О. В. (2022)
Савіцька О. В. - Креативні колористичні техніки як основа сучасного перукарського дизайну (2022)
Кохан Н. М. - Прийоми формування постмодерністської іронії у творах українського ленд-арту (2022)
Чемакіна О. В. - Особливості проектування та будівництва морських аеропортів, Бармашина Л. М., Макух Н. С., Кузьмін А. О. (2019)
Чемакіна О. В. - Формування громадських закладів для молоді на основі універсального дизайну, Бармашина Л. М., Розбицька А. В., Кузьмін А. О. (2019)
Кайсаров В. Т. - Морфобиологические особенности репродуктивных органов некоторых видов Gamanthus Bunge и Halimocnemis C. A. Mey, Муродуллаева М. Ш. (2019)
Астапенко К. І. - Практичні аспекти впровадження системи електронного документообігу в установах бюджетної сфери (2019)
Каюкін В. О. - Ринок залізничних перевезень в Україні: політика лібералізації (2019)
Баланюк М. В. - Ефективність механізмів розвитку підприємств банківського сектору національної економіки (2019)
Гетьман Л. Г. - Особливості інвестування в людський капітал на сучасному етапі (2019)
Гура Н. О. - Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств, Чередніченко В. О. (2019)
Попович В. В. - Характеристика теоретичних підходів до визначення поняття антикризового фінансового управління (2019)
Томашевська О. А. - Галузь картоплярства в Україні: сучасний стан та ключові проблеми (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії (2019)
Турченяк О. М. - Сучасний стан національної системи захисту інформації з обмеженим доступом, Тугарова О. К. (2019)
Agadzhanova R. - The impact of motivation on learning English (2019)
Rudyk T. - Use of testing in higher mathematics learning, Sulima O. (2019)
Буданова Л. Г. - Суть і загальна характеристика інноваційних технологій навчання, Буданова В. Є. (2019)
Вовченко Н. Г. - Задача изгиба трансверсально-изотропной пологой сферической оболочки под действием локальной нагрузки на основе итерационной теории, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Вовченко Н. Г. - НДС пластин на основе неклассической итерационной теории при поперечном нагружении, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Ніжник В. В. - Аналіз теоретичних та експериментальних методів досліджень теплопередачі між будинками та спорудами під час пожежі (2019)
Романенко Л. А. - Інтегрування алгоритму розподіленого машинного навчання і механізму диференціації конфіденційності в систему краудсенсінгу (2019)
Симонян А. Р. - Возможности повышения эксплуатационной надежности сенокосилки КСГ‑2,1 в условиях естественных сенокосов при поломке пальцев (2019)
Sadchenko M. - Problems of legal regulation of industrial parks in Ukraine (2019)
Гдичинський В. Б. - Правові парадигми у контексті сучасного реформування правової системи української Держави (2019)
Голота А. С. - Порядок проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства в сфері охорони державної таємниці (2019)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Воронцова А. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2021 року, Черняк Г. (2022)
Бачинська Н. - Професійні ресурси бібліотечно-інформаційної діяльності: трансформації в освіті та різноманітність функціонування у цифровому середовищі (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": Контрреформація, Французька революція та наполеонівські війни (2022)
Сенченко О. - Особливості національних моделей "м'якої сили" КНР і США (2022)
Дояр Л. - Видавнича діяльність Книжкової палати України станом на 1964 рік (2022)
Алєксєєнко І. - До 100-річчя видавництва "Наукова думка" НАН України (2022)
Кепін Д. - Кунсткамера як явище європейської культури: джерелознавче дослідження (2022)
Якубова Т. - Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ, Матвіїшин Я. (2022)
Сахно Є. - Визначення основних параметрів модернізованого гідростатичного підшипника з урахуванням зміщення вала під навантаженням (2022)
Батурін Є. - Методика проєктного розрахунку електрогідравлічного слідкуючого привода технологічного обладнання, Романченко О., Голубенко О., Соколов В. (2022)
Лебедєв В. - Особливості структуроутворення металу при електродуговому механізованому наплавленні з модуляцією режимів, Тищенко В., Лой С. (2022)
Казимиренко Ю. - Корозійна стійкість і теплозахисні властивості композиційних покриттів, наповнених зольними мікросферами, Лебедєва Н., Макруха Т. (2022)
Марков О. - Дослідження нового способу кування великих злитків на основі осадження профільованих заготовок, Хващинський А., Мусорін А., Маркова М., Лисенко А. (2022)
Струтинський С. - Розроблення спеціальних математичних моделей дослідження точності реальних поверхонь зубчастих коліс циклоїдальних передач, Семенчук Р. (2022)
Гладський М. - Вплив концентрації напружень на деформування Сталі 20 при циклічних навантаженнях, Барандич К., Фролов В., Юренко С. (2022)
Гупало Ю. - Аналіз допустимих відхилень вузлів приєднання вантового канату до споруди, Бельмас І., Білоус О., Танцура Г. (2022)
Гаєвський В. - Застосування індексу працездатності процесу при виборі зварювальних матеріалів, Гаєвський О., Пічугін І. (2022)
Романенко В. - Виготовлення біметалевих матеріалів із застосуванням спеціальних утримуючих елементів, Головко Л., Блощицин М., Дубнюк В. (2022)
Лебедєв В. - Можливості покращення якості плазмового напилення при зміцненні та відновленні вузлів і деталей сільськогосподарської та іншої техніки, Лой С., Спіхтаренко В. (2022)
Корбут Є. - Дослідження точності отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалів при обробці свердлами з дискретними покриттями глобулярного типу на робочій поверхні, Парненко В., Ніколаєнко Т., Плівак О. (2022)
Корнієнко С. - Оцінка інформаційної пов’язаності процесів при функціональному моделюванні системи випробувань, Корнієнко І., Дмитрієв В., Павленко А., Камак Д. (2022)
Фролова Н. - Захист публічних точок доступу Wi-Fi, Михальчук І., Тищенко О. (2022)
Точилін С. - Продуктивність РНР CRUD Web-сервісівпри роботі з даними PostgreSQL (2022)
Клим В. - Електронне голосування: умови проєктування та технології створення національної інформаційної системи (2022)
Твердохліб М. - Дослідження процесів очищення води від іонів мангану при використанні розчинів натрій гіпохлориту, Трус І., Гомеля М., Толстенкова К. (2022)
Bardyk E. - Complex modeling of technical condition and regimes of voltage regulation of control devices under load of power transformers, Zakliuka І. (2022)
Лобов В. - Методика проєктування системи керування мікроклімату в приміщенні, Єфіменко Л., Бойко С., Городній О. (2022)
Крусь Ю. - Зв’язок між напруженнями і деформаціями бетону за різних силових режимів короткочасного осьового стиску (2022)
Болотов Г. - Аналіз ефективності застосування мігруючих інгібіторів корозії (МІК) для підвищення експлуатаційної довговічності залізобетону, Цибуля С., Болотов М., Прибитько І., Ющенко С. (2022)
Булах І. В. - Інтеграція медичних вимог в організацію містобудівної мережі закладів первинної медичної допомоги (2019)
Набока К. О. - Напрями та перспективи державного управління щодо розвитку ринку туристичних послуг України, Кіктенко О. В. (2019)
Искандаров А. Б. - Влияние условий труда гладильщиц трикотажных производств на динамику показателей сердечно-сосудистой системы (2019)
Agadzhanova R. - The effective use of information and communication technology in education (2019)
Sokolova A. - The benefits of learning, built on the formation of visual images for students (2019)
Бойко С. О. - Мобільний додаток Telegram як інноваційний засіб активізації роботи студентів при вивченні іноземної мови (2019)
Волкова Е. А. - Комплексная оценка языковых потребностей студентов при составлении учебных программ (2019)
Gulusoy İ. - Analysis of the story "Dark-complexioned girl” ("Garaja Giz”) by Suleyman Sani Akhundov (2019)
Гураль О. І. - Проблема мотивації в процесі навчання іноземної мови (2019)
Семенець М. С. - Семантичний компонент і структурні особливості фонетичних запозичень в китайському медіа-дискурсі (2019)
Анофриев В. Г. - Совершенствование ремонта вагонов на основе прогрессивных форм организации производства, Срибяник Р. А. (2019)
Варяничко М. А. - Инновационные технологии в преподавании технических дисциплин, Вовченко Н. Г., Нагорный Д. В. (2019)
Варяничко М. А. - Методика определения критического давления пологих замкнутых упругих конических оболочек, Вовченко Н. Г., Нагорный Д. В. (2019)
Вовченко Н. Г. - НДС пластин при изгибе на основе неклассической итерационной теории, Варяничко М. А., Нагорный Д. В. (2019)
Корнієнко Я. М. - Моделювання неоднорідного псевдозрідження в автоколивальному режимі, Сачок Р. В., Гайдай С. С. (2019)
Несевря П. И. - Выбор оптимальной технологии уплотнения арболитовых смесей при устройстве теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, Дмитренко И. С., Конопляник А. Ю., Долотий М. А. (2019)
Нечипорук О. П. - Інформаційне забезпечення технологій діагностування технічних об’єктів з багаторівневою структурою, Нечипорук В. В., Голего Н. М. (2019)
Писаренко С. Г. - Багатокритеріальна оптимізація в задачах управління мобільним роботом (2019)
Семінський О. О. - Дослідження особливостей використання роторно-пульсаційних апаратів у промислових лініях, Онищенко Д. М. (2019)
Шилова Т. О. - Методичні основи інженерного благоустрою вулиць в містах різної величини, Белаш С. Г., Феклістов Д. А. (2019)
Ayrumyan A. K. - State regulation approaches of inflation targeting (2019)
Getman L. - The role of human capital in the development of society, Kaliuga O. (2019)
Yakshtas K. - Virtual water flows in Belarus-China bilateral trade of agricultural products (2019)
Варналій В. С. - Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства, Романюк А. М. (2019)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні аспекти аналізу витрат підприємства, Власенко А. С. (2019)
Тарасова Г. О. - Організаційні і методичні аспекти аналізу розрахунків за виплатами працівникам, Місячний В. М. (2019)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Особливості економічної безпеки регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки (2019)
Шапошник О. Л. - Інформаційно-технологічна підтримка процесів формування грошово-кредитної політики України (2019)
Щеглюк С. Д. - Активізація умов розвитку туризму для досягнення цілей сталого розвитку регіонів України (2019)
Гужвій Н. М. - Особливості претензійного порядку вирішення спорів на морському транспорті (2019)
Петренко В. П. - Щодо питання поняття моральної шкоди та теоретичних підходів до визначення її розміру компенсації (2019)
Скосарь В. Ю. - Возможный механизм общепланетарной водной катастрофы в геологическом прошлом (2019)
Куц Ю. О. - Основні засади політики сільського розвитку в Україні (2019)
Кочарян С. Г. - Вірмени у Харківському національному університеті мистецтв у другій половині XX – на початку XXI ст. (2019)
Matwiejew A. - Powstanie kolei żelaznej w Galicji (2019)
Міхеєв А. В. - Образ України у Великій Британії напередодні Першої світової війни (2019)
Rudyk T. - To a question of the specificity of using modular-rating system in course of higher mathematics, Sulima O., Polishchuk O. (2019)
Давлєтов О. Р. - Міграційна криза у Німеччині протягом 2015–2018 рр.: причини розповсюдження, Петрова К. О. (2019)
Томяк Р. Я. - Энергоэффективность в рамках энергонезависимой стратегии (2019)
Точилін С. Д. - Кросплатформне прикладне програмне забезпечення для спектрометра BTC‑110 S (2019)
Шилова Т. О. - Методологічні основи вибору методів благоустрою вулиць в містах різної величини, Белаш С. Г., Феклістов Д. А. (2019)
Бєлова І. В. - Визначення впливу центробанку на економічне зростання країни, Путрик І. О. (2019)
Кунін І. Л. - Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості (2019)
Курманова Г. К. - Молодежная безработица в Центрально-Азиатских странах, Ким А. А., Суханбердина Б. Б., Уразова Б. А. (2019)
Матюха М. М. - Удосконалення організації управлінського обліку та формування управлінської звітності основних засобів, Алексєєнко Н. М. (2019)
Рекуненко І. І. - Трактування та сучасний стан інвестиційного потенціал України, Басова Ю. В. (2019)
Асташкин В. Д. - Понятие юридического лица в России и Украине: сравнительный анализ, Фокин Д. Д. (2019)
Висоцька Х. О. - Новий етап взаємодії між установами виконання покарань та релігійними організаціями: законодавчі та практичні результати (2019)
Губарь Є. А. - Пріоритети співпраці України з Європейською екологічною агенцією (2019)
Морозова А. О. - Особливості відшкодування моральної шкоди (2019)
Хомиченко В. В. - Проблеми приєднання Європейського Союзу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2019)
Шокало О. С. - Ризики та перспективи діяльності Європейської прокуратури (2019)
Штундер І. - Ринки освітніх послуг та праці в Україні, Хрустальова В. (2022)
Кавун-Мошковська О. - Маркетплейси в Україні: 2022 рік, Котова М., Нечипорук А. (2022)
Лучникова Т. - Міжнародні вантажні перевезення територією України в умовах війни (2022)
Білявська Ю. - Кібербезпека та кібергігієна: нова ера цифрових технологій, Шестак Я. (2022)
Жалдак М. - Факторний аналіз якості та безпечності шкіряних матеріалів, Мокроусова О., Мережко Н. (2022)
Вовк Ю. - Морфометричні характеристики історичної холодної зброї, Індутний В. (2022)
Гніцевич В. - Харчова та біологічна цінність м’ясних посічених виробів із наповнювачем з печериць і насіння гарбуза, Чехова Н. (2022)
Карпутіна М. - Безпечність і якість напоїв на основі сорго, Харгелія Д., Вітряк О. (2022)
Юдіна Т. - Технологія низьколактозних молочних сумішей для йогуртів, Серенко А. (2022)
Чорна Т. - Інгредієнти тютюнових виробів: інформування споживачів, Сагайдак І. (2022)
Гайворонський О. А. - Вплив режимів імпульсно-дугового зварювання на структуру і механічні властивості металу швів та ЗТВ зварних з’єднань сталі 30Х2Н2МДФ, Позняков В. Д., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Завдовєєв А. В., Костін В. А., Соломійчук Т. Г. (2022)
Рябцев І. О. - Електродугове наплавлення зносостійких сплавів на основі заліза та нікелю на мідь, Бабінець А. А., Лентюгов І. П., Богайчук І. Л., Панфілов А. І. (2022)
Лобанов Л. М. - Технологічні особливості зварювання сталі 30ХГСН2А, Гончаров П. В., Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Завдовєєв А. В. (2022)
Коржик В. М. - Вибір параметрів лазерного зварювання тонкостінних виробів із легких сплавів з ненаскрізним проплавленням, Хаскін В. Ю., Пелешенко С. І., Гринюк А. А., Dong Chunlin, Ілляшенко Є. В., Yao Yu. (2022)
Ахонін С. В. - Аргонодугове зварювання жароміцного титанового сплаву, легованого кремнієм, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Петриченко І. К., Радченко Л. М., Руханський С. Б. (2022)
Максимова С. В. - Особливості структури паяних з’єднань молібден–ковар, Ковальчук П. В., Воронов В. В. (2022)
Левченко О. Г. - Системи гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів (Частина 2), Полукаров Ю. О., Безушко О. М., Гончарова О. М. (2022)
Випробувальна лабораторія Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (2022)
Коротка історія журналу "Автоматичне зварювання" (2022)
Календар травня (2022)
Лобанов Л. М. - Розрахункова оцінка напружено-деформованих станів зварних з’єднань із алюмінієвого сплаву AMг61 під дією електродинамічної обробки металу шва в процесі зварювання плавленням, Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Гончаров П. В., Савицький В. В., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р. (2022)
Гах І. С. - Структура і властивості зварних з’єднань інтерметаліду Ni3Al, Задерій Б. О., Звягінцева Г. В., Гончарова І. В., Купрін В. В., Чугунова С. І. (2022)
Ниркова Л. І. - Корозійно-механічна тривкість зварних з’єднань сплаву АМг5М, отриманих у різних просторових положеннях стиків, Осадчук С. О., Коваленко С. Ю., Гончаренко Л. В., Клименко А. В. (2022)
Петрушинець Л. В. - Застосування шаруватого композиційного матеріалу на основі сплавів алюмінію та титану для отримання зварних тришарових стільникових панелей, Фальченко Ю. В., Новомлинець О. О., Федорчук В. Є. (2022)
Майданчук Т. Б. - Ефективність комбінованого газошлакового захисту при MIG наплавленні мідних сплавів на сталь, Ілюшенко В. М., Бондаренко А. М., Степченко Д. М. (2022)
Бойко І. О. - Наплавлення пресового інструмента для обробки кольорових металів самозахисним порошковим дротом ПП-50Х6В2ГСМФА, Пашинський В. В., Пашинська О. Г., Паровішник М. М. (2022)
Борисов Ю. С. - Корозійна тривкість плазмових покриттів, отриманих з композиційних порошків на основі TiAl з доданням неметалевих тугоплавких сполук, Борисова А. Л., Вігілянська Н. В., Грищенко О. П., Іпатова З. Г., Янцевич К. В., Васильківська М. А. (2022)
Кусков Ю. М. - Струмопідвідний кристалізатор в електрошлакових технологіях, Проскудін В. М., Жданов В. А., Окопник Л. Л. (2022)
Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення (2022)
Підготовка фахівців з контактного зварювання залізничних рейок (2022)
Календар липня (2022)
Крівцун I. - Характеристики дуги з тугоплавким катодом при високочастотній імпульсній модуляції струму, Демченко В., Крикент I., Reisgen U., Мокров O., Sharma R. (2022)
Лобанов Л. М. - Бездеформаційне зварювання TIG сплаву AMг6 із застосуванням електродинамічної обробки металу шва, Коржик В. М., Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Гончаров П. В., Устименко П. Р. (2022)
Скульський В. Ю. - Особливості зварювання комбінованих з’єднань сталей 15Х2М2ФБС (П3) та X10CrMoVNb91 (P91), Німко М. О., Гаврик А. Р., Осипенко І. Г., Вавілов О. В., Кантор О. Г., Рубашка Л. П. (2022)
Ворончук О. П. - Вплив складу компонентів шихти порошкових стрічок системи легування C–Fe–Cr–Nb на хімічний склад і структуру наплавленого металу, Жудра О. П., Кайда Т. В., Петров О. В., Капітанчук Л. М., Богайчук І. Л. (2022)
Борисов Ю. С. - Дослідження жаростійкості плазмових покриттів з інтерметаліду TiAl із застосуванням параметричної діаграми окислення, Борисова А. Л., Грищенко О. П., Цимбаліста Т. В., Васильківська М. А. (2022)
Маринський Г. С. - Високочастотні генератори коротких потужних імпульсів серії АВІ-3500, Ткаченко В. А., Чвертко Н. А., Ткаченко С. В., Грабовський С. Д. (2022)
Сабадаш О. М. - Реактивно-флюсове паяння алюмінію з титаном, Максимова С. В. (2022)
Як заощадити на контактних наконечниках і газових соплах – чотири ефективні способи (2022)
Проектування, ремонт та інжиніринг вертикальних цилідричних сталевих резервуарів (2022)
Наукова співпраця зварювальних інститутів України та Німеччини (2022)
До 90-річчя від дня народження Борисова Юрія Сергійовича (2022)
Календар серпня (2022)
Бахарєв Ю. - Екологічно-географічна специфіка сучасного епідемічного прояву сальмонельозу в Північно-Західному Причорномор’ї (2019)
Кайсаров В. Т. - Интродукция некоторых видов рода Colchicum L. в условиях Ташкента, Жураева В. Т. (2019)
Kruhlov V. - Main factors ensuring the conditions for development of public-private partnership projects (2019)
Гайдученко С. О. - Взаємодія органів публічної влади із засобами масової комунікації, Жуков Б. С. (2019)
Пахота Н. В. - Особливості самореалізації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, Куца Т. О. (2019)
Забзалюк Т. В. - Психотравмы. Особенности психотравм пренатального и перинатального периодов (2019)
Nizhnyk V. - Simulation of thermal impact of flames coming from class "b" test fire on the elements of the adjacent facilities, Ballo Ya., Pozdieiev S., Borovykov V., Feshchuk Yu. (2019)
Бойко Г. В. - Поглощение звуковых воздействий пассивными методами, Гнатейко Н. В. (2019)
Гришин О. Ю. - Розрахунок пристрою відводу фугату, Двойнос Я. Г. (2019)
Дітріх І. В. - Технологія використання капусти квашеної білокачанної при виробництві котлет рибних, Дейниченко Л. Г., Сомик О. О. (2019)
Дончевська Р. С. - Якість майонезу "Провансаль" на ринку України, Божко Т. В., Рубаха В. В. (2019)
Компанієць О. М. - Методика векторного оцінювання ефективності виконання етапів проекту, Литвинчук Д. В., Дубовик Г. В., Грідасов І. Ю. (2019)
Кушнірук В. М. - Оцінка ефективності концентрування карбаміду зворотнім осмосом, Гулієнко С. В. (2019)
Тищенко К. В. - Розрахунок мішалки з гнучкими спіральними елементами, Двойнос Я. Г. (2019)
Гомон А. М. - Сказочный дискурс прозы Л. Н. Андреева, Терещенко Л. Я. (2019)
Глухова В. І. - Аналіз державного боргу на сучасному етапі, Гомулко Н. В. (2019)
Дашенко О. В. - Економіко-математичне моделювання операційного ризику комерційного банку (2019)
Дергоусова А. О. - Розробка маркетингових заходів просування продукції підприємства, Жила О. А. (2019)
Окуневич І. Л. - Аналіз топ‑10 криптовалют за рівнем капіталізації та прогноз їх майбутнього існування, Оскома О. В., Лазебна А. А. (2019)
Пахота Н. В. - Організаційна культура та її значення для сучасних закладів вищої освіти, Магдик Н. А. (2019)
Русіна Ю. О. - Підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства, Гафаров Е. М. (2019)
Шиндирук І. П. - Удосконалення системи захисту споживачів фінансових послуг, Шатковська А. М. (2019)
Власенко С. О. - Правове регулювання впливу промислових підприємств на стан атмосферного повітря: український та європейський аспект, Трішина С. О. (2019)
Лозо О. В. - Правове визначення електронних відходів в Україні та Європейському Союзі, Кордій Н. Г. (2019)
Товкун І. М. - Правове регулювання процесу лістингу українських емітентів на Варшавській фондовій біржі, Приблуда П. М. (2019)
Шварцева М. І. - Побратимські зв’язки між містами та їх вплив на євроінтеграцію України, Засядівко Ю. В. (2019)
Бахарєв Ю. - Характеристики спонтанної циркуляції сальмонел сучасній території північно-західного Причорномор’я та епідемічний потенціал природних джерел інфекту (2019)
Мищенко Ю. Д. - Природа вихрей (2019)
Білецька Г. А. - Сучасні погляди на проблему сифілісу в практиці судово-медичного експерта (2019)
Вергун А. Р. - Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилоліто¬вмісних присипок для лікування пролежнів І–ІІ стадій, Калитовська М. Б., Красний М. Р., Кульчицький В. В., Мощинська О. М., Шалько І. В., Вергун О. М., Макагонов І. О., Кіт З. М., Литвинчук М. М., та інші. (2019)
Denysenko V. - The efficiency of Moodle platform in university teaching process (2019)
Євков А. М. - Цифрове суспільство та інформаційні технології: нові виклики для підготовки фахівців з ІТ-права в Україні, Тупицька Є. О. (2019)
Ковальчук В. М. - Педагогічні умови формування та розвитку творчої особистості (2019)
Раєвська Я. М. - Структурно-функціональний підхід до міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи (2019)
Нєвалов А. Г. - Найпоширеніші виклики та проблеми під час побудови медіаплану, Сабадаш М. С. (2019)
Fialko N. - Study of the efficiency of a combined heat utilization system using the graph theory methods, Stepanova A., Navrodskaya R., Novakovsky M. (2019)
Аббаскулиев Айдын Сахим оглы - Об одном подходе к построению статистических графиков, Гулиева Афет Исмаил кызы, Исаева Дурдана Севдигюл кызы, Назарова Айнур Наджми (2019)
Афонін М. О. - Дослідження закономірності "інтенсивність – щільність" для транспортних потоків в реальних умовах, Постранський Т. М., Рогальський Р. Б. (2019)
Карпюк В. М. - Основні параметри деформативності звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за малоциклового навантаження високих рівнів, Антонова Д. В., Сьоміна Ю. А. (2019)
Курилик О. В. - Дослідження вузьких місць безпеки автоматизованої системи контролю та обліку електроенергії (2019)
Мошенський І. В. - Pозрахунок магнітних полів простих магнітних систем (2019)
Новохат О. А. - Інженерні рішення по вдосконаленню формуючої частини картоноробної машини, Матохнюк М. Б. (2019)
Пінчук В. В. - Розрахунок сепаратору з елементами вловлювання крапель рідини, Двойнос Я. Г. (2019)
Середюк М. Д. - Гідродинамічний розрахунок нафтопроводу при транспортуванні нафти з неньютонівськими властивостями за низьких швидкостей зсуву, Григорський С. Я. (2019)
Скрипник Т. А. - Оцінка впливу Черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів (2019)
Фиалко Н. М. - Осушение дымовых газов котельных установок в конденсационных теплоутилизаторах, Навродская Р. А., Гнедаш Г. А., Шевчук С. И., Дашковская И. Л. (2019)
Лаврухіна В. Л. - Особливості функціонування слоганів у рекламному дискурсі, Козубова Н. В. (2019)
Войнова Х. В. - Проблеми транспортно-розподільного потенціалу українського Придунав’я в системі міжнародних транспортних коридорів (2019)
Гринчишин Я. М. - Фінансові ризики підприємства: сутність, класифікація та основи управління, Тимошечкін О. Я. (2019)
Плантова А. А. - Обґрунтування інноваційних рішень підприємства і прогнозування їх наслідків, Русіна Ю. О. (2019)
Примуш Ю. С. - Порівняльна характеристика обліку доходів та витрат згідно міжнародних та національних стандартів, Радько Н. О. (2019)
Радіонова Н. Й. - Організаційні та методичні підходи до проведення аудиту грошових коштів, Білоус К. С. (2019)
Сухорукова О. Д. - Проблематика обліку готової продукції на підприємстві та шляхи її вирішення, Матюха М. М. (2019)
Шиндирук І. П. - Сучасний стан та тенденції розвитку кризових процесів у діяльності підприємств України, Соляр О. Я. (2019)
Алексанян К. А. - Адміністративно-правові заходи щодо запобігання булінгу учасників освітнього процесу в Україні, Червякова О. Б. (2019)
Бережний О. І. - Участь захисника в процесі доказування у кримінальному провадженні (2019)
Буряк Я. Я. - До поняття публічних послуг в публічно-сервісній діяльності органів публічного управління (2019)
Крапив’янська В. В. - Аналіз ступеня виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері зміни клімату, Мельниченко В. С. (2019)
Лисак І. В. - Характеристика об’єктивних і суб’єктивних ознак примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, Тарасова І. В. (2019)
Лозо О. В. - Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі, Сільченко В. В. (2019)
Матвєєв О. В. - Особливості підготовки та тактичні прийоми проведення обшуку (2019)
Осінська Д. С. - Правове регулювання перероблення відходів в Україні та зарубіжних країнах, Осітрова Ю. О. (2019)
Петренко О. М. - Потенціал застосування державно-приватного партнерства у сфері міського пасажирського транспорту (2019)
Таран А. Ю. - Сучасні проблеми оплати послуг адвоката у господарському процесі України, Білецька Л. М. (2019)
Ткач Д. К. - Реалізація стандартів Європейського Союзу щодо якості атмосферного повітря в Україні, Жук А. В. (2019)
Цимбаліста О. І. - Кодифікація екологічного законодавства як шлях приведення його у відповідність до вимог ЄС, Абдюханова А. І., Єрмолаєва Т. В. (2019)
Чернєва К. Б. - Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі (2019)
Спільна навчально-наукова лабораторія зварювання та споріднених процесів (2022)
Максимов С. Ю. - Вплив параметрів імпульсно-дугового зварювання на формування металу зварного шва та мікроструктуру зони термічного впливу сталі 09Г2С, Кражановський Д. М., Шепелюк Ю. А., Осинська С. В. (2022)
Німко М. О. - Вплив режимів зварювання на зневуглецювання в зоні термічного впливу сталі Р91 в зварних зʼєднаннях різнорідних сталей після високого відпуску, Скульський В. Ю., Гаврик А. Р., Осипенко І. Г., Іваненко Т. В. (2022)
Швець В. І. - Особливості мікроструктури зʼєднань заевтектоїдної рейкової сталі марки AREAL-136HE-X при контактно-стиковому зварюванні, Дідковський О. В., Антіпін Є. В., Зяхор І. В., Капітанчук А. М., Wang Q. (2022)
Ланкін Ю. М. - Експериментальне дослідження біфілярного електрошлакового зварювання із зрівняльним дротом, Бондаренко О. П., Тюкалов В. Г., Соловйов В. Г., Романова І. Ю. (2022)
Пантелеймонов Є. О. - Індуктори для термічної обробки зварних стиків залізничних та трамвайних жолобчастих рейок (2022)
Лобанов Л. М. - Економічна оптимізація методів зварювання конструкцій паливних баків ракетнокосмічної техніки, Кушнарьов О. П., Мазур О. А., Лабур Т. М., Снєгірьов І. Л., Пустовойт С. В. (2022)
Левченко О. Г. - Системи гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів в Українї (Частина 1), Полукаров Ю. О., Безушко О. М., Гончарова О. М. (2022)
Інтелектуальне палетування. Спеціалізовані рішення для виконання будь-яких операцій від Fanuc (2022)
Розроблено в ІЕЗ. Пайка – перспективний метод отримання з’єднань (2022)
Календар березня (2022)
Щербак В. І. - Різноманіття та екологічні характеристики водоростей водної товщі суббасейну крупних придунайських озер в осінньо-зимовий період (Україна), Семенюк Н. Є., Луценко Д. A. (2022)
Березовська В. Ю. - Aegagropila linnaei Kütz. (Chlorophyta), Paludicola keratophyta (Bory) M. L.Vis et Necchi (Rhodophyta) та Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonhardi (Charophyta) – кандидати на включення до Червоної книги України (2022)
Еннан А. А.-А. - Альгофлора Куяльницького лиману: сучасний стан і багаторічна динаміка, Шихалєєва Г. М., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М. (2022)
Ткаченко Ф. П. - Макрофітобентос Березанського лиману, його узмор’я та прибережжя острова Березань, Артеменко А. О. (2022)
Михайлюк Т. І. - Перша знахідка представника роду Tenebriella (Cyanobacteria, Oscillatoriales) на мисі Казантип (Азовське море, Україна), Виноградова О. М. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Povoroznyuk V. V. - Serum level of N-terminal propeptide of type I procollagen in people of various ages and gender, Zaverukha N. V., Solonenko T. Y. (2020)
Lyzikov А. N. - Giant cell arteritis: proven and debatable aspects of treatment, Puzanova О. H., Lyzikov А. А. (2020)
Dedukh N. V. - Vitamin D deficiency as a risk factor of falls of elderly people, Dzerovych N. I., Bystrytska M. A. (2020)
Golovach I. Yu. - Therapeutic options and modern approaches for the treatment of Behcet’s disease, Yehudina Ye. D. (2020)
Orlyk T. V. - Features of chronic pelvic pain verification in clinical orthopedic practice (2020)
Syniachenko O. V. - Paraneoplastic rheumatoid-like arthritis associated with lung cancer, Іermolaieva M. V., Stepko P. A., Verzilov S. M., Potapov Yu.O. (2020)
Dubetska G. S. - Bone mineral density and trabecular bone score, hyperuricemia and metabolic syndrome in postmenopausal women (2020)
13 Міжнародна конференція молодих учених "Захворювання кістково-м’язової системи та вік", присвячена пам’яті професора Є. П. Подрушняка (2020)
Paula Gouveia dos Santos Barbosa Ana - Trabecular bone score and vertebral fracture assessment in portuguese premenopausal women with hyperthyroidism, Rui Guerreiro Mascarenhas Mário, Diamantino Pires Bicho Manuel, Manuel Gouveia de Oliveira António (2020)
Povoroznyuk V. V. - Reference intervals of serum carboxy-terminal telopeptide of type I collagen in the Ukrainian residents of various ages and sexes, Zaverukha N. V., Solonenko T. Y., Musiienko A. S. (2020)
Berezutsky V. I. - Overuse injuries in musicians as an interdisciplinary problem: yesterday, today, tomorrow. Part I, Berezutska M. S. (2020)
Grygorieva N. V. - Neck pain: modern approaches to the non-pharmacological treatment. Part I, Povoroznyuk V. V., Nemerska S. V. (2020)
Syniachenko O. V. - Clinical and pathogenetic features of low bone mass in postmenopausal women, Klymovytsky F. V., Moroziuk D. M., Iermolaieva M. V., Liventsova K. V. (2020)
Syniachenko O. V. - History of arthrology in the mirror of numismatics, Iermolaeva V. M., Verzilov S. M., Liventsova K. V., Syniachenko T. Yu., Verzilova S. F. (2020)
Puzanova О. G. - Polymyalgia rheumatica: concerted efforts of the European rheumatological societies, Moshkovska Yu. О., Sobol V. О. (2020)
Berezutsky V. I. - Overuse injuries in musicians as an interdisciplinary problem: yesterday, today and tomorrow. Part II, Berezutska M. S. (2020)
Grygorieva N. V. - Neck pain: modern approaches in non-pharmacological treatments. Part IІ, Povoroznyuk V. V., Nemerska S. V. (2020)
Povoroznyuk V. - The quality of bone tissue and its mineral density in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Masik N. P., Dzerovych N. (2020)
Trypilka S. A. - Clinical case of erythema ab igne caused by the laptop, Golovach I. Yu., Yehudina Ye. D. (2020)
Puzanovа О. G. - Polymyalgia rheumatica in the 2018–2020 clinical guidelines. Part I. At-risk groups, adjuvant therapy (2020)
Yakovleva O. - Controversial problems of Vitamin D receptor genetic polymorphism in patients with bronchial asthma, Nikolova O. (2020)
Ivashkivskyi O. I. - Yersinosis-related reactive arthritis: diagnostic and treatment constraints (individual experience), Karasevska T. A., Dzhus M. B., Novytska H. L. (2020)
Yehudina Ye. D. - A clinical case of B-cell lymphoma in a patient with overlap, primary Sjogren's syndrome and scleredema adultorum of Buschke, Trypilka S. А., Ter-Vartanіan S. Kh. (2020)
Povoroznyuk V. V. - A modern perspective of antiepileptic drugs effect on Vitamin D rate (reference data and clinical case), Dubetska Н. S., Zaverukha N. V. (2020)
Povoroznyuk V. - Ukrainian frax: criteria for diagnostics and treatment of osteoporosis, Grygorieva N., Kanis J. A., Johansson H., McCloskey E. V. (2019)
Povoroznyuk V. V. - Information support of evidence-based managing of patients with musculoskeletal disorders in primary health care, Puzanova O. G. (2019)
Golovach I. Yu. - Controversies related to determination of the glucocorticoid-induced osteoporosis intervention threshold: who are the patients? (2019)
Bystrytska M. A. - Modern view of osteoporosis attending neurological disorders (Literature review) (2019)
Dzerovych N. I. - 2019 European recommendations on sarcopenia diagnosis (2019)
Kuprinenko N. - Healthcare of Bone and Joint Diseases (International Scientific-Educational Conference, October 21–22, 2019, in Kyiv, Ukraine) (2019)
Вітаємо з нагородою! (2019)
Puzanova О. G. - Nutrition as both risk factor and intervention in rheumatic diseases (2019)
Povoroznyuk V. V. - New recommendations for local therapy of knee osteoarthritis and study of ketoprofen efficiency: literature review and results of own researches, Musiienko A. S., Hryb N. V., Tkachuk A. A. (2019)
Kovalchuk T. A. - Vitamin D status in patients with nontraumatic transient loss of consciousness (literature review), Boyarchuk O. R. (2019)
Syniachenko O. V. - Perioperative management of patients with rheumatoid arthritis, Golovach I. Yu., Yehudina Ye. D. (2019)
Piontkovskyi V. K. - Our experience in surgical treatment of spinal disc herniation, Fishchenko І. V. (2019)
Oleynik O. Ye. - Methods of acetabular defect visualization in dysplastic hip arthritis, Zub T. O. (2019)
Blуskun O. O. - Safety assessment of the educational environment in the process of practice by psychology students (2022)
Бозоян М. А. - Соціально-психологічний тренінг у формуванні комунікативних компетенцій професіоналізму у майбутніх фахівців правоохоронної діяльності, Каламайко Д. Ю. (2022)
Гарькавець С. О. - Емпірико-психологічні виміри феномену "слава", Волченко Л. П. (2022)
Голентовська О. С. - Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи в інклюзивно-ресурсному центрі: оформлення за новим зразком (2022)
Hoian I. M. - Structural-level analysis of the experience of organization of consultative work with adolescents, Fedyk O. V. (2022)
Zavatska N. Ye. - Modern approaches to the formation of the management style of management in the aspect of the development of his social capital, Losiуevska O. G., Fedorov A. Yu., Zhyharenko I. Ye., Toba M. V. (2022)
Завацький Ю. А. - Соціально-психологічний аналіз соціальної та професійної мобільності сучасної молоді, Журба М. А., Завацька Н. Є., Турбан В. В., Омелянюк С. М. (2022)
Кузікова С. Б. - Інтеграція сучасних психологічних підходів до роботи з травмами війни, Зливков В. Л., Лукомська С. О. (2022)
Перевязко Л. П. - Сучасні моделі вирішення етичних проблем у роботі клінічного психолога (2022)
Рудий-Трипольський В. О. - Компоненти професійно-діагностичної компетентності фахівця-медика: структурно-рівневий аналіз (2022)
Сколота Е. В. - Асертивність як значуща професійна якість майбутнього юриста (2022)
Ткач Т. В. - Батьківський стрес і проблемна поведінка дитини дошкільного віку (2022)
Федько В. В. - Рефлексія: осмислення понятійного статусу (2022)
Швець Д. В. - Трансформація лідерства в суспільстві, Цукан О. М., Расторгуєва Н. О. (2022)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічний аналіз професійних деформацій у соціальних працівників та шляхи їх попередження, Каширіна Є. В., Побокіна Г. М., Федорова О. В., Бровендер О. О. (2022)
Бохонкова Ю. О. - Специфіка подолання посттравматичних стресових розладів особистості в період криз: аналіз соціально-психологічних чинників, Завацький В. Ю., Сербін Ю. В., Завацька Н. Є., Царенок Л. Б. (2022)
Пілецький В. С. - Практичне мислення у професійній діяльності працівників ОВС (2022)
Паливода Л. І. - Провідні параметри дослідження кризового стану особистості (2022)
Вихідні відомостії (2022)
Kontsevoi A. - Methodology of statics and dynamics modeling of single-charged ions exchange in water treatment, Kontsevoi S. (2019)
Нестеренко О. Б. - Актуальні питання особистісно-орієнтованої освіти (2019)
Ямчук Т. Ю. - Психологічний аналіз професійної діяльності психолога у галузі спорту, Алмаші С. І. (2019)
Arkhanhelskyi M. - Optimization of the process of selling scripts to film companies using information technology (2019)
Алімов Б. О. - Динаміка зміни температури у кабельному тунелі, Самченко Т. В. (2019)
Гондлях О. В. - Напружено-деформований стан класифікуючої перегородки трубного кульового млина, Мироненко М. А. (2019)
Григоровський П. Є. - Сучасний функціонал геодезичних робіт у складі життєвого циклу будівлі, Крошка Ю. В., Фурсов Ю. В. (2019)
Золотарьов С. О. - Розумні годинники як об’єкт комп’ютерно-технічної експертизи (2019)
Конюх А. А. - Розробка системи оцінювання складності поведінки біомедичних сигналів, Настенко Є. А. (2019)
Макаров В. С. - Новітні технології в комп’ютерно-технічній експертизі: дослідження дронів (2019)
Михайлова А. В. - Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання загроз виникнення надзвичайних ситуацій в зоні проведення Операції об’єднаних сил (2019)
Новгородченко А. Ю. - Аналіз параметрів обвуглення дерев’яної балки з вогнезахисним облицюванням, Поздєєв С. В., Некора О. В. (2019)
Павлюченко О. С. - Використання ізомальтитолу в технології суфле, Мурзін А. В., Мурзіна А. Е. (2019)
Пилипенко О. В. - Методи фіксації інформації веб-сайтів, які можуть бути використані в комп’ютерно-технічній експертизі (2019)
Семичаєвський С. В. - Аналіз підходів щодо визначення площі аварійних розливів горючих рідин, Копильний М. І. (2019)
Тертус О. Г. - Модернізаця установки виробництва кормових дріжджів з використання ферментера та центрифуги, Степанюк А. Р. (2019)
Фиалко Н. М. - Компьютерное моделирование температурных полей продуктов горения в цилиндрических горелочных устройствах стабилизаторного типа, Тимощенко А. Б., Малецкая О. Е., Полозенко Н. П., Реграги А., Ганжа М. В. (2019)
Фіалко Н. М. - Використання конденсаційних теплоутилізаторів в газоспоживальних котельнях, Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Глушак О. Ю. (2019)
Шафаренко М. В. - Особливості розрахунку повітряних калориферів, Воробйова О. В. (2019)
Писаренко Н. М. - Мистецтво поетичного перекладу: труднощі та актуальні проблеми (2019)
Вертипорох С. П. - Сучасний підхід до оцінки ефективності професійно важливих якостей соціального працівника (2019)
Вертипорох С. П. - Концептуальні засади організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю у територіальній громаді (2019)
Пилипенко І. С. - Застосування логічних законів у професійній діяльності юриста (2019)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічний супровід процесу реінтеграції особистості з різним груповим статусом в умовах сучасного соціуму, Журба М. А., Блискун О. О., Завацький Ю. А., Жигаренко І. Є. (2022)
Гоян І. М. - Емоційна нестійкість як проблема психології здоровʼя та психологічного консультування, Федик О. В. (2022)
Завацький Ю. А. - Психологічний супровід соціальної мобільності керівника закладу освіти, Федоров А. Ю., Завацький В. Ю., Турбан В. В., Омелянюк С. М. (2022)
Лосієвська О. Г. - Інноваційні аспекти у формуванні комунікативних компетенцій професіоналізму майбутніх фахівців правоохоронної галузі, Бозоян М. А., Завацька Н. Є., Каламайко Д. Ю., Тоба М. В. (2022)
Рудий-Трипольський В. О. - Взаємодія систем і технологій навчання у забезпеченні ефективності формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах медичного закладу (2022)
Новікова К. М. - Акцентуації характеру злочинців з насильницькою спрямованістю (2022)
Михайлишин У. Б. - Взаємозв’язок депресивних станів та мотиваційної сфери студентів, Шмідзен І. Ю., Юхименко І. В. (2022)
Великодна М. С. - Стрес-реакції, травма та пост-травматичне зростання школярів в умовах війни Росії проти України, Колісник Л. О., Шестопалова О. П., Шило О. С., Депутатов В. О. (2022)
Федчук О. В. - Внутрішня картина здоров’я як особистісний ресурс (2022)
Сошина Ю. М. - Моделі формування резилієнтності у підлітків, Горбачова О. Ю. (2022)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти гуманітарного профілю, Смирнова О. О., Федорова О. В., Каширіна Є. В., Бровендер О. О. (2022)
Марченко А. Д. - Процес соціальної адаптації особистості: онтогенетичний аспект, Царенок Л. Б., Завацька Н. Є., Побокіна Г. М., Коваленко В. О. (2022)
Гуляс І. А. - Гендерні відмінності ціннісно-цільових координат особистості в період ранньої дорослості, Гоян І. М. (2022)
Пастрик Т. В. - Культурна адаптація та стандартизація опитувальника управління захворюванням та саморегуляція осіб із захворюванням (2022)
Засєкіна Л. В. - Впровадження когнітивно-поведінкової програми психологічної підтримки "дорога до себе" для осіб із моральною травмою під час війни, Козігора М. А. (2022)
Пілецький В. С. - Особливості конфліктів в ранньому юнацькому віці (2022)
Гейко Є. В. - Психологічні особливості самоорганізації цілісності управлінців засобами технік активації свідомості, Радул І. Г. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Винятинська Л. В. - Аналіз тенденцій розвитку основних засобів промислових підприємств України, Оніщенко М. В. (2019)
Глухова В. І. - Оцінка формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні, Швець О. С. (2019)
Колесник О. О. - Економічна безпека підприємства: сутність поняття та систематизація підходів до трактування, Русіна Ю. О. (2019)
Наєзжа О. В. - Модель оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників (2019)
Нєвалов А. Г. - Сегментування цільової аудиторії при розробці рекламної кампанії на вторинному ринку авто, Скопець Л. І. (2019)
Рахман М. С. - Дослідження зовнішньоекономічної діяльності країн BRICS, Євтушенко В. А., Василашко Н. М. (2019)
Стадник Ю. А. - Особливості інвестування в ІТ компанії в Україні, Каличак Ю. І. (2019)
Шиндирук І. П. - Поширення інформаційних технологій на фондовому ринку, Сівкович Л. С. (2019)
Яненкова І. Г. - Можливості та особливості застосування штучного інтелекту в економіці та суспільстві (2019)
Абрамова В. О. - Інститут суду присяжних: вдосконалення на основі міжнародного досвіду (2019)
Бережной А. И. - Уголовный проступок: история и особенности досудебного расследования (2019)
Веліт М. А. - Європейський вибір України як конституційна цінність (2019)
Господарець Д. М. - Реалізація права на доступ до інформації в процесі євроінтеграції (2019)
Діброва Т. А. - Проблемні питання посвідчення секретного заповіту (2019)
Журавель Д. В. - Правове регулювання протидії жорстокого поводження з тваринами як крок України на шляху євроінтеграції, Шеховцов В. В. (2019)
Кротюк Є. В. - Рейдерство в Україні: аналіз проблеми та методи протидії (2019)
Марчук Ю. О. - Адаптація трудового законодавства України до міжнародних стандартів Європейського Союзу (2019)
Михалків І. М. - PESCO як процес поглиблення співпраці європейського союзу в галузі безпеки й оборони (2019)
Ольховська А.-М. А. - Співробітництво України та ЄС в енергетичній сфері (2019)
Пісенко Д. О. - Особиста недоторканність як багатоаспектний об’єкт особистого немайнового права фізичної особи (2019)
Сливна В. А. - Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за пунктом 3 Статті 40 КЗПП України (2019)
Сливна В. А. - Інститут реторсії в міжнародному праві (2019)
Соболєва К. О. - Правовий аналіз надання притулку в Європейському Союзі та його наслідки (2019)
Файчак В. В. - Питання недобросовісної реклами: господарсько-правовий аспект (2019)
Ражамурадова Н. З. - Влияния дополнительной подкормки на процессы пищеварения и продуктивности сукозных коз в условиях пастбищного содержания, Хайдаров С. С., Нормурадова М. А., Бозоров Б. М. (2021)
Semkiv M. - Current state and prospects of ethnographic tourism development in Ukraine (2021)
Дідур С. В. - Обліково‑аналітичні аспекти формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками, Циган Р. М., Бондаренко І. В. (2021)
Іщук Я. В. - Підходи до вивчення креативної економіки (2021)
Мізюк Б. М. - Особливості підготовки персоналу готельно‑ресторанної мережі Premier Hotels, Гагаріна О. М., Тарасюк І. В. (2021)
Терзиев В. К. - Внедрение инновационных механизмов развития бизнес‑организаций, Климук В. В. (2021)
Sergeyeva T. - Curriculum optimization based on a multidisciplinary approach, Vasylieva K., Iamnytskyi S. (2021)
Сич Т. В. - Сутність наукової категорії "методологічний підхід" (2021)
Дейнека Я. А. - Сучасні підходи до залучення користувачів до бібліотек на прикладі бібліотечної системи Данії (2021)
Гавриш А. В. - Обґрунтування рецептурного складу інноваційної холодної солодкої страви "Панакоти", Демків Ю. М. (2021)
Кирпіченкова О. М. - Розробка борошняного напівфабрикату оздоровчого призначення для закусок, Іванов Т. В., Ганущак В. В. (2021)
Любчик Г. М. - Підвищення ефективності монарних газопарових установок на основі використання двопаливних схем, Фіалко Н. М., Реграгі А., Навродська Р. О., Шеренковський Ю. В. (2021)
Молдабаева Г. Ж. - Анализ работ по энергосбережению на компрессорных станциях магистральных газопроводов, Сулейменова Р. Т., Садвакасов М. А. (2021)
Олейник А. А. - Обзор некоторых методов решения задачи распознавания образов в видеопотоке, Зыбина Е. В. (2021)
Плосконос В. Г. - Використання комп’ютерних технологій в розробці олеофобного складу для підвищення жиронепроникності нових видів пакувальних матеріалів (2021)
Середюк М. Д. - Особливості газодинамічних процесів у газових мереж середнього і високого тиску за транспортування газо‑водневих сумішей (2021)
Силка І. М. - Розширення асортименту кондитерських виробів у закладах ресторанного господарства, Гулевата М. А., Целюх В. Я., Гаврильченко П. М. (2021)
Силка І. М. - Використання рослинної сировини в технології борошняно‑кондитерських виробів в умовах виробництва ресторанного господарства, Нєміріч О. В., Михайленко В. М., Запорожець І. О. (2021)
Kasyanenko V. - Electronic structure and properties of apatite‑like calcium‑based compounds, initiated by nanodimemsion, biogenic factor and isomorphic substitution of calcium by 3D‑metalls, Burdeynyy V. (2021)
Надточій Ю. М. - Словотворчі моделі німецьких іменників та їх відповідники в українській мові, Надточій К. А. (2021)
Гуань Ж. - Вплив нової епідемії коронавірусної пневмонії на міжнародні відносини (2021)
Лисак О. П. - Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства (2021)
Сігнатулін М. В. - Щодо застосування сценаріїв прогнозування соціально‑економічного розвитку регіону, Кривошеєв А. В., Лукінов Д. Є. (2021)
Хома І. Б. - Аналізування впливу пандемії COVID‑19 на динаміку облікової ставки НБУ та на відсоткові ставки по кредитах і депозитах в Україні та світі, Валігура Н. С. (2021)
Лященко І. С. - Масова та елітарна культура: соціально‑філософський аналіз сучасних тенденцій у контексті музичних явищ, Коваленко О. В., Муляр П. М. (2021)
Agadzhanova R. - Some useful ways to assess students’ spoken English ability (2021)
Dontsova N. - Estimating the mental and physical performance of border police employees under the influence of some technologies for restoration and recreation of the organism (2021)
Аніщенко В. П. - Дослідження мікроструктури сортових марок сталі (2021)
Косова В. П. - Математичне моделювання гідродинаміки та масообмінних процесів при екстракції бар з рослинної сировини, Андрук М. М. (2021)
Кравець О. І. - Фільтр із самоочисним фільтрувальним елементом для очистки молочної сироватки, Шинкарик М. М. (2021)
Zatula N. - Determination of the order of singularity of a stress field in the vicinity of angular point of linear problems of viscoelasticity (2021)
Мошковська О. - Проблеми розвитку молочної галузі України в умовах воєнного часу (2022)
Лебедева Л. - Безконтактна економіка: теоретичний феномен та практика становлення, Сорокіна О. (2022)
Бойко М. - Кризостійкість туристичного бізнесу в умовах воєнного стану, Бовш Л., Охріменко А. (2022)
Індутний В. - Товарознавча оцінка історичних, художніх і технічних фотографій, Мережко Н., Пірковіч К. (2022)
Antiushko D. - Physical and chemical properties of gerodietetic product for enteral nutrition, Aslanyan S., Sevastyanova O. (2022)
Мінорова А. - Молочні консерви: чинники підвищення збереженості, Вежлівцева С., Наріжний С. (2022)
Лебський С. - Якість ліпідно-каротиноїдного концентрату з креветки Palaemon adspersus Rathke, 1837 (2022)
Притульська Н. - Харчування в умовах воєнного стану: антистресовий раціон, Федорова Д. (2022)
Кравченко М. - Якість кулінарних виробів на основі борошняної суміші з порошком Atherina pontica, Піддубний В., Данилюк І. (2022)
Третяк А. М. - Теоретико-методологічні засади формування земельного устрою сільських територій в Україні, Прядка Т. М. (2022)
Вороненко В. І. - Динаміка цифрової трансформації соціально-економічних та екологічних систем, Кубатко О. В., Ковальов Б. Л., Гриценко П. В., Омельяненко В. А. (2022)
Мардар М. Р. - Стратегічний аналіз для удосконалення маркетингової стратегії продуктового ритейлу, Устенко І. А. (2022)
Буряк А. В. - Корпоративне бюджетування податків аграрними та переробними підприємствами, Бойко С. В., Дем'яненко І. В. (2022)
Гаврик О. Ю. - Особливості використання МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство" в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств (2022)
Погорєлова О. В. - Понятійно-категоріальна сутність продовольчого потенціалу (2022)
Аксельрод Р. Б. - Структурно-динамічний аналіз змісту та етапів трансформаційних змін операційної діяльності будівельних підприємств, Гриненко І. М. (2022)
Квасниця В. М. - Розсипні діаманти Східного Приазов’я (2022)
Ширінбекова С. Н. - Ознаки звітрювання нікелистого заліза і троїліту хондрита Грузьке (Н4) (2022)
Дубина О. В. - Геохімічні особливості головних типів порід Корсунь-Новомиргородського анортозит-рапаківігранітного плутону (Український щит), Кривдік С. Г., Швайка І. А., Швайка І. Д., Якубенко П. Ф., Проскурка Л. І. (2022)
Artemenko G. V. - Granitoids of the Zachativka-Fedorivka Anticline in the Mangush Synclinorium: Geochemical Features, Origin, and Age (Azov Domain of the Ukrainian Shield), Stepanyuk L. M., Dovbysh L. S., Borodynya B. V. (2022)
Shabalin B. G. - Mineral Composition and Adsorption Capacity of Precipitates Formed During Ozonation of Radioactively Contaminated Water From Nuclear Power Plants Towards 137Cs, Yaroshenko K. K., Lavrynenko O. M., Mitsiuk N. B. (2022)
Мельничук В. Г. - Музеї бурштину у місті Рівне, Волненко С. О. (2022)
Успішний результат цілеспрямованих наукових досліджень (до 80-річчя професора Віктора Квасниці) (2022)
Bazhenov V. A. - Coexisting Regimes in Hysteresis Zone in Platform-Vibrator with Shock, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2021)
Krivenko O. P. - Finite element analysis of nonlinear deformation, stability and vibrations of elastic thin-walled structures, Vorona Yu. V., Kozak A. A. (2021)
Solodei I. I. - Study of parameters of nonlinear slope deformation under the action of force and natural factors, Petrenko E. Yu., Zatyliuk Gh. A. (2021)
Yurchenko V. V. - Parametric optimization of steel lattice portal frame with chs structural members, Peleshko I. D. (2021)
Mykhailovskyi D. V. - Method of calculation of panel buildings from cross-laminated timber (2021)
Shidlovskiy M. S. - Influence of bone tissue regenerate on rigidity of fractures fixation, Musiienko O. S., Zakhovaiko O. P., Lisachenko Yu. A. (2021)
Лук'янченко О. О. - Частоти і форми власних коливань захисної ємності резервуара з дефектами зварних швів при статичній дії осьового навантаження, Бурау Н. І., Геращенко О. В., Костіна О. В. (2021)
Бєлов І. Д. - Вібраційний моніторинг стану збереження історичних споруд, Вабіщевич М. О., Дєдов О. П., Скорук О. М. (2021)
Євзеров І. Д. - Різницеві схеми для задач динаміки, Гераймович Ю. Д., Марченко Д. В., Ремньов В. Г. (2021)
Loveikin V. S. - Dynamic balancing of roller forming unit drive, Pochka K. I., Prystailo M. O., Balaka M. M., Pochka O. B. (2021)
Kotsiuruba V. I. - Methodological and scientific approach into the process of calculation a multilayer underground protective structure, Datsenko I. P., Dachkovsky V. O., Cherevko R. M., Androshchuk O. V., Tsybizov A. L., Kryvtsun V. I. (2021)
Rudnieva I. M. - Investigation of the effectiveness of strengthening with FRP applied in metal elements of suspension roof: an analytical approach, Priadko Y. M., Tonkacheiev H. M., Priadko M. V. (2021)
Vorona Y. V. - Reliability of results obtained by semi-analytical finite element method for prismatic bodies with variable physical and geometric parameters, Maksimyuk Yu. V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk О. V. (2021)
Pleshkanovska A. M. - Justification of the types of obsolete housing stock as the first stage of effective reconstruction , Kuznetsova D. S. (2021)
Крусь Ю. О. - Трансформування діаграм деформування бетону в умовах однорідного та неоднорідного напружених станів (2021)
Kuznetsov B. T. - Numerical research of flame propagation conditions in narrow channels using the technology of thermal impulse treatment of turbine blades, Diadechko A. V., Hudyma V. P., Ovcharenko І. V., Yaroshenko O. V., Sampir O. М., Horbachova Y. S., Tsurkan M. V. (2021)
Gaidaichuk V. V. - Investigation of the conical type shell structure dynamics under internal axisymmetric pulse loading, Kotenko K. E. (2021)
Лізунов П. П. - Стійкість валів, що знаходяться під дією періодичних поздовжніх навантажень, Іванченко Г. М., Недін В. О. (2021)
Avramenko O. V. - Determination of the optimal technical servicing periodicity of samples of aerodrome construction equipment, Matsko O. Y., Polishchuk V. V., Pidhorodetskyi M. M., Salii A. H., Salii O. Y., Korshets O. A., Duzhyi R. V. (2021)
Gaidaichuk V. V. - Impact of engineering/technology factors and transient loads on the stress - strain state of a three-layer cylindrical shell, Kotenko K. E., Snizhko N. A. (2021)
Котляров В. П. - Моделювання режимів биття під час обертально-коливального руху складної аеродинамічної конструкції із визначенням умов їх виникнення, Волощенко О. І., Кузнєцов О. А., Кушніренко М. Г. (2021)
Gaidaichuk V. V. - Influence of incompatibility of thermomechanical parameters of bearing layers of a bridge structure on its thermo-stressed state, Shevchuk L. V., Bilobrytska O. І. (2021)
Ворона Ю. В. - Особливості постановки та розв’язування динамічних задач термопружності, Кара І. Д., Гончаренко М. В. (2021)
Romanіuk V. V - The Effect Of The Actual Stiffness Of Bolted Hinged Joints On The Bearing Capacity Of The Elements, Suprunіuk V. V., Bezniuk L. I., Misyuk T. Y. (2021)
Звєряков М. І. - Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях (2022)
Антонюк В. П. - Втрати людського капіталу внаслідок війни як загроза повоєнній модернізації економіки України (2022)
Гуменюк В. В. - Зарубіжний досвід повоєнної трансформації державного управління і уроки для України (2022)
Жибер Т. В. - Механізми належного фінансового забезпечення бюджетних програм, Солопенко Т. В. (2022)
Хвесик М. А. - Природно-ресурсний потенціал і ринкове середовище: теорія й практика, Сундук А. М. (2022)
Чехова І. В. - Регіональний аспект виробництва олійних культур в Україні (2022)
До 85-річчя доктора економічних наук, професора, академіка НАН України О.І. Амоші (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Сокіл Б. - Страхове товариство "Дністер" і питання української мови (2022)
Поістогова М. - До зіставної характеристики народних і літературних флороназв в українській мові (2022)
Боднар Т. - Фраземи західноподільських говірок із мотивом знаходження дитини (2022)
Доброльожа Г. - Особливості використання фразеологізмів у сучасному комунікативному процесі (на прикладі фразеології Середнього Полісся) (2022)
Бобух Н. - Лексичні опозиції в поетичному ідіолекті В. Базилевського (2022)
Глуховцева К. - Українська мова як лінгвістичний інтегратор (Павло Гриценко про українську мову), Глуховцева І. (2022)
Іщенко В. - Особливості передачі англомовних заголовків українською мовою з урахуванням адресованості тексту (на матеріалі епізодів телесеріалів), Горбуньова С. (2022)
Коваленко Б. - Етикетні мовні формули в епістолярній спадщині Михайла Коцюбинського, Коваленко Н. (2022)
Мельничук О. - Способи утворення метафор у художньому тексті як реалізація змісту номінацій жестів (на матеріалі твору "Спокута" І. Мак'юена), Гриців Н. (2022)
Koknova T. - The problem of English communicative clichés classification (2022)
Опанасенко В. - Залучення й адаптація англомовних запозичень в українській мові (2022)
Фомічова В. - Політипологізм ад'єктивної системи аналітичної англійської та синтетичної української мов (2022)
Кібець І. С. - Розробка оптимізаційних заходів використання рекреаційних ресурсів Харківської області, Погасій С. О., Поколодна М. М. (2019)
Барзилович А. Д. - Розвиток ринку медичних послуг в Україні (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського