Косяк І. В. - Результати дослідження застосування мікрокрокового режиму при керуванні кроковим двигуном, Цубін О. А. (2022)
Додонов О. Г. - Підвищення безпеки Критичних інфраструктур засобами автоматизованих систем організаційного управління, Горбачик О. С., Кузнєцова М. Г. (2022)
Охріменко Т. О. - Проблеми анонімності та централізації фінансових систем і їхнє вирішення за допомогою технології Blockchain, Макаренко О. І., Бредніков А. В., Толбатов А. В., Бондаренко І. О. (2022)
Дубок М. Ю. - Виявлення анафоричної неоднозначності експертних формулювань у системах підтримки прийняття рішень (2022)
Реферати (2022)
Предборський В. А. - Тіньова влада за радянської доби: обслуговування неоімперіалістичних інтересів (2022)
Шабранська Н. І. - Наукометричний та патентний аналіз перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень за ціллю сталого розвитку № 5 у сфері гендерної рівності (2022)
Вдовенко Н. М. - Інноваційна стратегія формування безпекової системи управління інноваційним розвитком агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації, Кукса І. М., Ільїн В. Ю., Сахацький М. М. (2022)
Махмудов Х. З. - Управління системою оцінки вартості інноваційного аграрного бізнесу в контексті сучасної податкової політики, забезпечення міграційної та продовольчої безпеки, Гнатенко І. А., Скрипник В. В., Лисенко М. В. (2022)
Сахацький М. П. - Фінансово–безпекова капіталізація інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово–логістичної конкурентної стратегії підприємств, Павловська А. С., Кукса І. М., Івасенко О. М. (2022)
Шкільняк М. М. - Державне стратегічне управління інноваційним розвитком в умовах децентралізації та посилення системи безпеки, Кукса І. М., Козенко А. О., Дрогобецький І. І. (2022)
Кукса І. М. - Управлінські механізми фінансово–облікової системи капіталізації інноваційного бізнесу в умовах сучасних безпекових викликів, Родченко С. С., Лелюк Н. Є., Бабій Л. І. (2022)
Духновська Л. М. - Організація фінансового обліку діяльності підприємств в умовах війни (2022)
Іллічов Р. В. - Розвиток виробничо–експортного потенціалу України в умовах воєнного стану (2022)
Молнар О. С. - Методичні підходи до оцінки відтворення та ефективності використання ресурсного потенціалу, Лук’янчук О. В., Попович В. І. (2022)
Желіховська М. В. - Моделювання підприємницької стратегії управління фінансовою безпекою в умовах діджиталізації та міграційних ризиків (2022)
Віровець Д. В. - Оракл як інструмент постачання даних для децентралізованих автономних організацій, Обушний С. М. (2022)
Бондарчук Л. Ф. - Особливості організації сталого розвитку підприємств в умовах налагодження соціального діалогу та моніторингу безпеки, Бондарчук С. П., Білик О. С. (2022)
Овєчкіна О. А. - "Приховані” проблеми податкового менеджменту підприємств як інституціональних мікроекономічних суб'єктів, Гнатенко І. А., Клименчукова Н. С. (2022)
Габрель М. М. - Соціально-еколого-економічна ефективність ущільнення міського простору. Оцінка та врахування в обґрунтуванні урбаністичних рішень, Лисяк Н. М., Габрель М. М. (2022)
Коржик В. М. - Вплив супутнього обтискаючого потоку повітря на структуру і властивості покриття при плазмово-дуговому напилюванні плавким струмопровідним дротом, Хаскін В. Ю., Харламов М. Ю., Yao Yu., Дем’янов О. І., Строгонов Д. В., Щерецький В. О. (2022)
Ворончук О. П. - Вплив складу компонентів шихти порошкових стрічок системи легування C–Fe–Cr–Mo на хімічну та структурну неоднорідність наплавленого металу, Жудра О. П., Кайда Т. В., Кочура В. О., Капітанчук Л. М., Єремєєва Л. М. (2022)
Матвійчук В. А. - Адитивна електронно-променева технологія виготовлення металевих виробів із порошкових матеріалів, Нестеренков В. М., Берднікова О. М. (2022)
Ющенко К. А. - Руйнування зварних зʼєднань монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів при випробуванні на розрив, Задерій Б. О., Гах І. С., Звягінцева Г. В., Алексієнко Т. О. (2022)
Борисов Ю. С. - Дослідження покриттів, отриманих високошвидкісним газополуменевим напиленням керметного порошку на основі сплаву FeMoNiCrB, що аморфізується, Вігілянська Н. В., Дем'янов І. А., Мурашов А. П., Грищенко О. П. (2022)
Нетяга А. В. - Вибір зносостійких матеріалів для електрошлакового наплавлення у струмопідвідному кристалізаторі деталей обладнання гірничої техніки, Кусков Ю. М., Проскудін В. Н., Жданов В. А. (2022)
Ланкін Ю. М. - Мікроконтролерний регулятор струму контактного зварювання, Семікін В. Ф., Романова І. Ю., Байштрук Є. М., Осєчков П. П., Крикуненко І. В. (2022)
Малишева Д. І. - Конструктивні особливості мобільних рейкозварювальних машин для контактного стикового зварювання, Виноградов Н. А., Сисоєв В. Ю. (2022)
Косторной О. С. - Досвід атестації технології зварювання, Лактіонов М. О. (2022)
Конференція з електрозварювання в хірургії (2022)
Відкриття пам’ятника академіку Б. Є. Патону на Байковому кладовищі (2022)
Експериментальні роботи НТЦ "Промавтосварка” у галузі металізації (2022)
Календар лютого (2022)
Binkley N. - Dysmobility syndrome: a paradigm shift in fracture prevention, Krueger D. (2017)
Григор’єва Н. В. - Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX®, у жінок із переломами тіл хребців, Поворознюк В. В. (2017)
Боярчук О. Р. - Артрити при первинних імунодефіцитах, Волянська Л. А., Ковальчук Т. А., Кінаш М. І. (2017)
Рой И. В. - Каудальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2017)
Егудина Е. Д. - Ангиопатия при анкилозирующем спондилите, Синяченко О. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Ермолаева М. В. (2017)
Поворознюк В. В. - Поєднана патологія кісткової тканини: остеопороз та остеомаляція в пацієнтки із хворобою Паркінсона (Опис клінічного випадку), Мусієнко А. С., Парахіна Т. В., Бистрицька М. А. (2017)
Купріненко Н. - Українська версія FRAX: створення та впровадження в клінічну практику (2017)
Педаченко Є. Г. - Окремі аспекти диференціальної діагностики больових синдромів при дискогенній нейрокомпресійній патології, Красиленко О. П., Крамаренко В. А., Хижняк М. В., Танасійчук О. Ф., Педаченко Ю. Є., Волощук О. С., Чопик Н. Г., Трет’якова А. І. (2017)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом, Джус М. Б. (2017)
Yankouskaya L. V. - Assessment of cholecalciferol and antihypertensive therapy concominant use in people with arterial hypertension, Snezhitskiy V. A. , Lyalikov S. A., Kezhun L. V. (2017)
Синяченко О. В. - Ангиопатия при ревматоидном артрите, Егудина Е. Д., Ханюков А. А., Ермолаева М. В. (2017)
Бистрицька М. А. - Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми, Поворознюк В. В. (2017)
Яковлева О. А. - Генетический полиморфизм рецептора витамина D определяет его метаболизм и эффективность, Николова О. М., Дорошкевич И. А., Щербенюк Н. В. (2017)
Звернення головного редактора (2017)
Povoroznyuk V. V. - 25-hydroxy vitamin D levels, vitamin D deficiency and insufficiency in patients with bone and musculoskeletal disorders, Pludowski P., Holick M., Balatska N. I., Dzerovych N. I., Solonenko T. Yu., Ivanyk O. S. (2017)
EVIDAS-2017. Вітамін D: мінімум, максимум, оптимум (2017)
Шиманський І. О. - Молекулярно-клітинні механізми захисної дії вітаміну D3 при експериментальному преднізолон-індукованому остеопорозі, Лісаковська О. О., Великий М. М. (2017)
Комісаренко Ю. І. - Дефіцит вітаміну D3 та його роль у розвитку метаболічних порушень, Великий М. М., Апуховська Л. І. (2017)
Поворознюк В. В. - Роль вітаміну D та лікувальної фізичної культури в корекції саркопенії, Дзерович Н. І. (2017)
Паньків І. В. - Вплив додаткового призначення холекальциферолу на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на первинний гіпотиреоз (2017)
Марциняк С. М. - Консервативне лікування порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт ІІ типу з генетичним ушкодженням формування колагену І типу (2017)
Григор’єва Н. В. - Епідеміологія та фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки (огляд літератури), Власенко Р. О. (2017)
Луцишин В. Г. - Порівняльний аналіз ефективності препаратів хондроїтину сульфату, гіалуронової кислоти та артроскопічного оперативного втручання при початкових стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Holzer L. A. - Osteoporosis and Joint Replacement, Holzer G. (2018)
Поворознюк В. В. - Вітамін D та остеоартроз, Дєдух Н. В., Яковенчук Н. М. (2018)
Власенко Р. О. - Особливості показників функціональної активності та ризику остеопоротичних переломів у хворих із переломами стегнової кістки та кісток гомілки (результати 12-місячного спостереження), Григор’єва Н. В. (2018)
Поворознюк В. В. - Статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона, Бистрицька М. А., Карабань І. М., Карасевич Н. В. (2018)
Деримедвідь Л. В. - Комбіновані хондропротектори при лікуванні остеоартриту, Вереітинова В. П. (2018)
Луцишин В. Г. - Визначення патогномонічних ознакокомплексів при клінічному та МРТ-обстеженні внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень післятравматичного коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Ніколова О. М. - Різноспрямовані векторні шляхи метаболізму вітаміну D як модифікатори його взаємодії з лікарськими засобами, Яковлева О. О. (2018)
Поворознюк В. В. - Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Спосіб оцінки ризику остеопорозу та його ускладнень на первинному рівні медичної допомоги, Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Орлик Т. В., Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Іваник О. С. (2018)
Поворознюк В. В. - Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Алгоритм діагностики остеопорозу та його ускладнень на вторинному (спеціалізованому) рівні медичної допомоги, Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Балацька Н. І., Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Іваник О. С. (2018)
Поворознюк В. В. - Інформаційний лист Про нововведення в системі охорони здоров’я Диференційований підхід до оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів старших вікових груп з високим ризиком остеопоротичних переломів на третинному (високоспеціалізованому) рівні медичної допомоги, Григор’єва Н. В., Дзерович Н. І., Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Солоненко Т. Ю. (2018)
3 Міжнародний симпозіум "Захворювання кісток і суглобів та вік" (12–14 березня 2018 р., м. Львів, Україна) (2018)
Barbosa A. P. - Drug-induced osteoporosis (2018)
Czerwiński E. - Trabecular bone score in the diagnosis of osteoporosis, Warzecha M., Berwecka M., Amarowicz J. (2018)
Mascarenhas M. R. - Endocrine osteoporosis (2018)
11 Міжнародна конференція молодих учених "Захворювання кістково-м’язової системи та вік", присвячена пам’яті професора Є. П. Подрушняка (2018)
Povoroznyuk V. - Frequency and localization of osteoporotic fractures depending on age, bone mineral density and trabecular bone score in postmenopausal women of Ukrainian cohort, Grygorieva N., Orlyk T. (2018)
Фищенко Я. В. - Радиочастотная нейроабляция в лечении болевого синдрома крестцово-подвздошного сустава, Кудрин А. П., Кравчук Л. Д. (2018)
Журавльова Л. В. - Особливості метаболізму кісткової тканини у хворих на остеоартроз, цукровий діабет 2-го типу та при їх поєднанні, Олійник М. О. (2018)
Григор’єва Н. В. - Розробка комплексів фізичної реабілітації та оцінка їх ефективності в постменопаузальних жінок з остеопорозом залежно від віку та кількості вертебральних переломів, Поворознюк В. В., Рибіна О. С. (2018)
Поворознюк В. В. - Остеопороз при злоякісних новоутвореннях, Бистрицька М. А., Мусієнко А. С. (2018)
Макарчук Н. Р. - Особливості впливу препарату келтикан та поляризуючого світла на ознаки невропатичного болю в комбінованій терапії діабетичної полінейропатії , Мартинюк Л. П. (2018)
Povoroznyuk V. - Associations between Metabolic Syndrome and Bone Mineral Density, Trabecular Bone Score in Postmenopausal Women with Non-Vertebral Fractures, Martynyuk L., Syzonenko I., Martynyuk L. (2018)
Синяченко О. В. - Метаболические факторы, определяющие эффективность гипоурикемического лечения подагрического артрита, Федоров Д. М., Ермолаева М. В., Пилипенко В. В. (2018)
Фищенко Я. В. - Метод эпидурального адгезиолиза в лечении пациентов с поясничным спинальным стенозом, Рой И. В., Кудрин А. П. (2018)
Поворознюк В. В. - Дослідження ефективності й безпечності дієтичної добавки Олідетрим у корекції дефіциту вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді, Дзерович Н. І., Мусієнко А. С., Солоненко Т. Ю., Іваник О. С. (2018)
Верескун Р. В. - Використання корекції соматосенсорної пам’яті з метою профілактики розвитку фантомного болю після ампутації нижніх кінцівок, Петросянц С. В. (2018)
Povoroznyuk V. - Bone mineral density, spinal micro-architecture (TBS data) and body composition in the older Ukrainian women with vertebral fragility fractures, Dzerovych N., Povoroznyuk R. (2018)
Головач І. Ю. - Алгоритми лікування системної склеродермії за умов переважного ураження шкіри та суглобів, при синдромі Рейно та дигітальних виразках згідно з сучасними рекомендаціями, Єгудіна Є. Д. (2018)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическое значение экзогенных металлов, входящих в состав протезов суставов, при гонартрозе, Сокрут Н. В., Климовицкий Ф. В., Сокрут В. Н., Герасименко А. И. (2018)
Поворознюк В. В. - Рівень 25-гідроксивітаміну D та індекc маси тіла в жінок у постменопаузальному періоді, Мусієнко А. С., Дзерович Н. І., Поворознюк Р. В., Іваник О. С. (2018)
Марциняк С. М. - Аналіз ефективності консервативного лікування пацієнтів з больовим синдромом поперекового відділу хребта методом регенеративно-ін’єкційної терапії, Слободянюк Н. П., Бабенко О. М., Єрьомік М. Є. (2018)
Вировська Д. М. - Організація ефективного управління запасами за допомогою моделі Уілсона, Малахов В. А. (2020)
Совершенна І. О. - Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій, Остролуцький О. О. (2020)
Хринюк О. С. - Антикризове фінансове управління як спосіб запобігання банкрутства підприємства, Агапова А. І. (2020)
Rudyk T. - Some aspects of teaching higher mathematics at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Sulima O. (2020)
Друк М. С. - Емпіричне дослідження гендерних характеристик осіб молодого віку з різним рівнем емпатії (2020)
Когуна Я. М. - Характер зв’язку емоційного інтелекту та самоактуалізації осіб юнацького віку (2020)
Cеменець Ю. О. - Специфіка зв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності осіб молодого віку (2020)
Юрченко Д. О. - Особливості статево-рольової ідентифікації у підлітків з неповних сімей (2020)
Fialko N. - Mathematical modeling of the heat state of the combustion zone of stabilizer burner devices, Prokopov V., Alioshko S., Sherenkovskiy J., Meranova N., Rokytko K., Fomin D., Loza I. (2020)
Алімов Б. О. - Застосування безпілотних літальних апаратів під час розвідки масштабних надзвичайних ситуацій, Самченко Т. В., Григор’ян М. Б. (2020)
Бергулев А. С. - Магнитный двигатель для космоса (2020)
Вежлівцева С. П. - Дослідження тенденцій ринку та якості перепелиних яєць в Україні, Литвиненко М. А. (2020)
Косова В. П. - Вирощування мікроводоростей. Аналіз і перспективи, Войцеховський С. О. (2020)
Фіалко Н. М. - Теплота кристалізації полімерних нанокомпозитів на основі полікарбонату при його наповненні вуглецевими нанотрубками, Дінжос Р. В., Косева Н. С., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Носенко А. О., Попружук І. О., Валько О. В. (2020)
Павлюх Н. М. - Категорія "читач" у польському літературознавстві (на прикладі напрацювань роману Інґардена та Януша Славінського) (2020)
Лозова А. А. - Законодавче врегулювання цифрових активів: національні особливості і міжнародний досвід, Юзефович В. Р. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бирюк С. П. - Типология устаревшей застройки (на примере г. Киева), Плешкановская А. М. (2020)
Болотна О. В. - Актуальність впровадження CRM-систем в торговельно-комерційні підприємства, Скорик Б. Ю. (2020)
Міняйленко І. В. - Економічна безпека підприємства: сутність та індикатори оцінювання, Хурса В. В. (2020)
Шарманська В. М. - Сутність управлінського обліку та витрат за центрами відповідальності, їх роль у господарській діяльності підприємства, Панкратова Т. В. (2020)
Цибулько О. С. - Моделі духовної освіти в сучасних закладах освіти (2020)
Вакуленко Ю. В. - Використання арт-терапії та наративної психотерапії у психологічному супроводі батьків дітей з порушеннями розвитку (2020)
Fialko N. - Using some algorithms of planning theory of experiment for analyzing the efficiency of air heater of heat utilization system, Stepanova A., Navrodskaya R., Meranova N. (2020)
Кузьмін О. В. - Дослідження якості раціонів харчування, Корецька І. Л., Буглак О. М., Пилипенко О. Ю., Саламаха О. А. (2020)
Чернецький М. С. - Раціональне планування контрольно-відновлювальних заходів магістрального газопроводу на математичних моделях, Грудз В. Я. (2020)
Гомон А. М. - "Скверный анекдот”: идея сверхчеловека Ф. Ницше в "Рассказе о Сергее Петровиче” (1900) Леонида Андреева, Сухоруков В. А., Заверющенко Н. П., Дьяченко Е. В. (2020)
Гомон А. М. - "Отвратительный гротеск эпохи”: "Так было” (1905) Л. Н. Андреева: смеховая неомифология и интертекст, Чернявская С. Н., Полянская И. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Дзюра В. О. - Динаміка відносних крутильних коливань при формуванні регулярного мікрорельєфу на внутрішніх циліндричних поверхнях, Марущак П. О., Радик Д. Л., Сокіл М. Б. (2022)
Немировський Я. Б. - Оцінка міцності поршневих пальців, відновлених за рахунок роздачі внутрішнього отвору, Шепеленко І. В., Красота М. В. (2022)
Чернай А. Є. - Формування еквідистантних робочих поверхонь прецизійних спряжень деталей машин (2022)
Денисенко М. І. - Підвищення технічного ресурсу і довговічності робочих органів ґрунтообробних сільськогосподарських машин (2022)
Босий М. В. - Термодинамічна енергоефективність парокомпресійного теплового насоса на грунтових водах, Кропівний В. М., Кузик О. В., Кропівна А. В., Молокост Л. А. (2022)
Аулін В. В. - Закономірності впливу високомодульних наповнювачів на розподіл полів напружень в поверхневих шарах деталей машин, виготовлених з полімерних композитних матеріалів, Гриньків А. В., Лисенко С. В., Лівіцький О. М., Бабій А. В. (2022)
Головатий А. О. - Підвищення ефективності роботи машинобудівного підприємства на основі логістично-спрямованого підходу (2022)
Портнов Г. Д. - Підвищення ефективності конструкції кованого дворогого гака, Тихий А. А., Дарієнко В. В., Пукалов В. В. (2022)
Улічев О. С. - Об’єктно-орієнтований підхід в програмуванні. Композиційна взаємодія об’єктів, Буравченко К. О., Поліщук Л. І. (2022)
Посторонко Н. М. - Створення ІКС "Чиста Україна" для моніторингу забруднення територій, Трушаков Д. В., Козловський О. А., Федотова М. О. (2022)
Котиш А. І. - Підвищення точності визначення місця виникнення короткого замикання в електричних мережах номінальною напругою 110-150 кВ, Зінзура В. В., Гарасьова Н. Ю., Сіріков О. І., Солдатенко В. П. (2022)
Марченко К. М. - Ризики впровадження штучного інтелекту в комп’ютерні системи, Оришака О. В., Марченко А. К., Мельник А. М. (2022)
Босько В. В. - Аналіз та дослідження фреймворку AngularJS як засобу розробки вебсайтів, Константинова Л. В., Конопліцька-Слободенюк О. К., Фесечко Д. В. (2022)
Невдаха Ю. А. - Уточнений розрахунок котків фрикційних механізмів, Дубовик В. О., Пукалов В. В., Невдаха Н. А., Можейко Д. В. (2022)
Кривоблоцька Л. М. - Напружений стан гнучких пластин з отвором (2022)
Дубовик В. О. - Експериментальні дослідження двоструменевого способу захисту розплавленого металу при наплавленні в середовищі СО2, Пузирьов О. Л., Невдаха Ю. А., Пукалов В. В. (2022)
Настоящий В. А. - Методика розрахунку несучої здатності сонячних панелей як елемента забезпечення енергоефективності будівель, Пашинський В. А., Пашинський М. В., Якименко М. С. (2022)
Пашинський В. А. - Порівняння методів розрахунку плитних фундаментів з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань та геодезичних спостережень за процесом просідання, Тихий А. А., Пашинський М. В., Карпушин С. О., Яцун В. В. (2022)
Пашинський В. А. - Метрологічне забезпечення контролю технічних характеристик будівельних матеріалів і виробів, Пашинський М. В., Дарієнко В. В. (2022)
Лізунков О. В. - Організація контролю викидів шкідливих речовин цементного заводу (2022)
Яцун В. В. - Експериментальне дослідження універсальної будівельної вібромашини широкого застосування, Яцун В. В., Данілов В. Ю. (2022)
Кулєшков Ю. В. - Підвищення подачі шестеренних насосів засобів транспорту та сільськогосподарської техніки, Красота М. В., Руденко Т. В., Пузирьов О. Л., Зворигін К. В. (2022)
Лімонт А. С. - Коренева система рослин і характеристики стебел льону-довгунця, Лімонт З. А. (2022)
Бабій A. В. - Дослідження впливу вертикальних коливань штанги обприскувача на рівномірність обприскування, Дзюра В. О., Головецький І. В. (2022)
Дідух В. Ф. - Обґрунтування обладнання для збирання льону олійного зернозбиральним комбайном, Буснюк В. В., Бодак М. В. (2022)
Лімонт А. С. - Прогнозування параметрів кузовних машин для внесення твердих органічних добрив, Лімонт З. А. (2022)
Сахно В. П. - Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху автопоїзда з причепом категорії О1, Шарай С. М., Мурований І. С., Онищук В. П., Човча І. В. (2022)
Ляшук О. Л. - Планування діяльності автотранспортного підприємства. Методичні аспекти., Плекан У. М., Цьонь О. П., Пиндус Т. Б. (2022)
Гриньків А. В. - Елементно-модульний метод системи технічного сервісу транспортних машин (2022)
Лисенко С. В. - Системно-спрямований підхід підвищення експлуатаційної надійності транспортних машин на етапах їх життєвого циклу (2022)
Просяк О. Л. - Системи управління тиском повітря в шинах транспортних засобів: їх конструктивні та функціональні особливості (2022)
Аулін В. В. - Використання методів теорії сенситивів при розв'язанні завдань технічних, транспортних і виробничих систем і процесів (2022)
Ляшук О. Л. - Дослідження безпеки дорожнього руху на автошляхах, Цьонь О. П., Дзюра В. О., Бабій М. В., Кристопчук М. Є., Лисенко С. В., Бодоряк Ю. Д. (2022)
Голуб Д. В. - Методи та підходи до моделювання ефективності цілей операцій в транспортних системах (2022)
Пруднікова О. Б. - Хірургічні аспекти лікування раку дистального відділу шлунка, ускладненого перфорацією, стенозом та гострою кровотечею, Іванчов П. В. (2022)
Венгер І. К. - Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реконструкції аорто-стегнового сегмента в умовах хронічної критичної ішемії – профілактика та лікування, Фарина І. В., Сельський Б. П., Гераси­мюк К. О. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Клініко-морфологічні критерії вибору термінів лапароскопічного лікування хворих на гострий перитоніт, Ковальчук А. А. (2022)
Orel Yu. M. - Morphological criteria of gallbladder destruction in patients with acute cholecystitis, which occurred against the background of COVID-2019, Dziubanovskyi I. Ya., Onyskiv M. O. (2022)
Смаглій З. В. - Роль процесів ліпідної пероксидації у розвитку порушень жовчоутворювальної функції печінки за умов скелетної травми і гострої крововтрати, поєднаної з механічним ушкодженням шкіри, та ефективність PRP-терапії (2022)
Загрійчук М. С. - Роль і проблематика посмертного донорства та хірургічні особливості експлантації органів, Каніковський О. Є., Підопригора О. О. (2022)
Бенедикт В. В. - Лапаростомія у хворих на гострий поширений перитоніт, Продан А. М., Багрій В. М. (2022)
Косульников С. О. - Досвід лікування хронічних виразок гомілки різного генезу, Бєсєдін О. М., Кисілевський Д. О., Соколов О. В., Тарнапольський С. О., Кравчено К. В. (2022)
Кот А. О. - Дермліпектомія з герніоабдомінопластикою як раціональний принцип хірургічного лікування хворих із грижами і вентральними надлишками парагерніаль­них тканин (2022)
Булик І. І. - Перитонізація проленового протеза при виконанні лапароскопічної герніопластики в пацієнтів із пахвинними грижами, Бондарєв Р. В. (2022)
Хоружий І. В. - Досвід лікування пацієнтів із сумкою Торнвальда, Андрейчин Ю. М., Романюк Н. М. (2022)
Горолюк А. Ю. - Стороннє тіло (гігантська редька) в товстій кишці (2022)
Шепетько Є. М. - Хірургічне лікування великої ліпоми сигмоподібної кишки із розвитком товстокишкової інвагінації, Біляченко М. В., Єфремов В. В., Головащук І. М. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Поняття про троакарну грижу як ускладнення після лапароскопічних операційних втручань: причини та частота виникнення, класифікація, методи лікування і профілактики, Варварук М.-І. Р. (2022)
Пірятінська Н. Є. - Розвиток деяких видів супутньої анемії внаслідок порушення функцій щитоподібної залози, Вдовіченко В. Ю., Сапричова Л. В. (2020)
Jabbarov B. G. - Russian art in the late 18th and early 19th centuries, Temirova M. I. (2020)
Ergasheva D. H. - Features of the didactic game and its role in student activities, Ergasheva N. O. (2020)
Уразимова Т. В. - Педагогический потенциал использования декоративно-прикладного искусства каракалпакского народа в процессе формирования и развития художественно-творческих способностей студентов (2020)
Mirzabdullaeva D. E. - The problem of conflicts in adolescent psychology with teachers and parents, Aliyeva Z. J. (2020)
Stepanova A. - Target functions of optimization of heat recovery systems, Navrodskaya R., Novakovskiy M. (2020)
Грудз Я. В. - Дослідження експлуатаційних параметрів установки видобування нафти на математичних моделях, Бевз В. В. (2020)
Грудз В. Я. - Раціональне розміщення ремонтно-експлуатаційних підрозділів для обслуговування магістральних газопроводів, Чернецький М. С. (2020)
Косова В. П. - Вплив інтенсивності світла і фотоперіоду на біомасу сhlorella vulgaris, Войцеховський С. О. (2020)
Мельник В. Д. - Структуризація тьюторних складових навчальних систем (2020)
Мельник В. М. - Використання у свічці запалювання насадки у формі "псевдосфера" (2020)
Плосконос В. Г. - Методологія розробки нових композиційних матеріалів на основі паперу та картону з використанням інноваційних та комп’ютерних технологій (2020)
Романенко Ю. О. - Методи аналізу та сегментації цифрових зображень. алгоритм нарощування краю об’єкту (2020)
Романенко Ю. О. - Метод аналізу і сегментації цифрових зображень на основі динамічного контурного розподілу (2020)
Сапельнікова О. Ю. - Визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі "Si-SiO2”, Карачевцева Л. А., Панова О. В., Бурдейна Н. Б. (2020)
Mamashaeva M. M. - Mashrab through the eyes of German orientalist Martin Hartman, Mamashaev M. A., Soliyeva M. M. (2020)
Sydykov K. - Features of the artistic translation of Yusuf Khos Hajib’s work "Kutadgu Bilig” (2020)
Курбанова А. Н. - Роль глобалізації у формуванні нової людини у новому світі та її соціально-філософські аспекти (2020)
Кулешова Н. М. - Застосування електронних навчальних ресурсів як засобу підвищення мотивації та активності студентів в процесі вивчення вищої математики (2020)
Вихідні відомості (2020)
Getman L. - Features of formation of marketing activity in the conditions of market of monopolistic competition, Pshynka A. (2020)
Андрушків Б. М. - Вектори удосконалення нагородної справи як засобу зацікавлення у творчій та продуктивній праці, в нових умовах господарювання, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2020)
Вітренко Л. О. - Фінансова глобалізація та її вплив на економіку України, Кобзар І. А. (2020)
Коблянська О. І. - Особливості обліку запасів на підприємствах малого бізнесу, Бандуровська А. В. (2020)
Кулинич Т. В. - Мотивація та стимулювання праці як складова менеджменту підприємства (2020)
Наконечна Ю. Л. - Ринок державних цінних паперів України: стан та перспективи розвитку, Ібрагімова Л. Р. (2020)
Ishchuk O. - Legal status of independent regulatory authorities in Ukraine and Sweden: comparative analysis (2020)
Вальчук Ю. В. - Корупція як соціально-політичне явище: стан і тенденції корупції в Україні (2020)
Вихідні відомості (2020)
Лобанов Л. М. - Електродинамічна обробка зварних з’єднань алюмінієвого сплаву АМг6 в процесі нагріву металу шва, Пащин М. О., Міходуй О. Л., Гончаров П. В., Завдовєєв А. В., Устименко П. Р. (2022)
Перемітько В. В. - Особливості структури та властивості шарів металу, наплавлених із попереднім нанесенням карбідів титана та бора, Коломоєць І. В., Сухомлин В. І. (2022)
Сом О. І. - Центробіжне плазмове наплавлення втулок бурових насосів (2022)
Коржик В. М. - Зварювання алюмінієвих сплавів серії 7ххх (Al–Zn–Mg–Cu) ненаскрізними швами випромінюванням волоконного лазера, Хаскін В. Ю., Гринюк А. А., Пелешенко С. І., Yao Yuhui, Григоренко С. Г., Щерецький В. О., Кушнарьова О. С. (2022)
Bourahima F. - Formation of a joint between deposited and base metals during laser cladding of a nickelbased powder onto a copper-based alloy, Baudin T., Rege M., Ji V., Brisset F., Zavdoveev A., Helbert A. L. (2022)
Соловйов В. Г. - Програмування розгортки електронного пучка для зварювання з термообробкою, Ланкін Ю. М., Романова І. Ю. (2022)
Борисов Ю. С. - Аналіз сучасного досвіду розробок ущільнюючих покриттів для деталей газотурбінних двигунів (Огляд), Вігілянська Н. В., Бурлаченко О. М., Олевська Л. П., Лопата В. М. (2022)
Ващук А. В. - Хімічне зварювання нанокомпозитів на основі епоксидної смоли та окисненого графену, Мотруніч С. І., Демченко В. Л., Юрженко М. В. (2022)
Музейний комплекс Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона (2022)
Fronius iWave: інноваційний продукт "3 в 1", готовність до вирішення будь-яких задач (2022)
Провідні світові виставки Wire 2022 і Tube 2022 у Дюсельдорфі: очікувані головні події галузі в червні (2022)
Календар квітня (2022)
Безена І. - Історичні поступи становлення та розвитку регіонального адміністративно-територіального поділу України (1991–2022) (2022)
Савєльєва Н. - Становлення та розвиток психологічної служби в системі освіти Дніпропетровської області: історико-правовий аспект (2022)
Яшина О. - Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління сферою культури на теренах України (2022)
Мареніченко В. - Вектори державного регулювання компетентнісного підходу в системі освіти України в ракурсі перспектив входження в Європейський Союз, Волокітіна Н. (2022)
Шабаєва Л. - Удосконалення механізмів нормативно-правового регулювання домашнього навчання в Україні (2022)
Потапова О. - Міжнародний досвід формування системи освіти в умовах децентралізації влади (2022)
Василенко Ю. - Європейський досвід підготовки фахівців управління медичною освітою (2022)
Вознюк Л. - Особливості освітнього менеджменту в умовах воєнного стану, Доброгорський О. (2022)
Животова С. - Суть дуальної форми здобуття освіти в сучасних умовах (2022)
Миронова Р. - Оціночно-аналітична діяльність в управлінні якістю вищої освіти (2022)
Руденко Ю. - Застосування маркетингових стратегій в дошкільній освіті (2022)
Хитько М. - Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти, Кулик А. (2022)
Koval O. - Some notes on teaching mathematics in technical university (2020)
Бойко С. О. - Підготовка студентів технічних спеціальностей до єдиного вступного іспиту з іноземної мови (2020)
Шведова Я. В. - Творчі завдання як засіб стимулювання навчальної мотивації здобувачів освіти при вивченні дисциплін педагогічного циклу (2020)
Саєнко Д. В. - Транзитологічна модель демократичних трансформацій в посткомуністичних країнах. вплив політичної опозиції (2020)
Комилова Д. - Совмещение культур в хлопковом комплексе и плодородие луговых орошаемых почв, Мирхамидова Н., Алиева Ф., Мирхамидова Г., Холисбеков Ж. (2020)
Макарова О. І. - Бібліотека сьогодення: тенденції розвитку (2020)
Fialko N. - Basic principles of thermogasdynamics of microjet burner devises with asymmetric supply of fuel gas, Prokopov V., Sherenkovsky Yu., Meranova N., Alioshko S., Polozenko N., Maletska O., Rokytko K., Abdulin M. (2020)
Fialko N. - Optimization of heat recovery various type, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Sbrodova G. (2020)
Богатирчук А. С. - Розрахунок концентрації напружень у сферичних композитних оболонках з отворами, Кудзіновcька І. П., Романенко В. М. (2020)
Геращенко О. В. - Новітні інформаційні технології в сфері готельного господарства України (2020)
Даніленко Н. О. - Система управління підводними апаратами в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Репнікова Н. Б. (2020)
Добровська Л. М. - Інформаційна система на основі кодування даних з електронної картки пацієнта, Гаврильчено Л. О. (2020)
Косова В. П. - Структура математичної моделі процесу культивування мікроводоростей у фотобіореакторі, Войцеховський С. О. (2020)
Молдабаева Г. Ж. - Обеспечение оптимальных условий работы продуктивного пласта для достижения максимальной выработки запасов нефти месторождения Бесболек, Сулейменова Р. Т., Каримова А. С., Шугаепов Н. А., Ихласова Ж. У. (2020)
Поводзинський В. М. - Чисті приміщення у виробництві лікарських засобів. обладнання систем вентиляції (2020)
Поводзинський В. М. - Принципи проектування систем вентиляції чистих приміщень у виробництві лікарських засобів. Законодавча база (2020)
Поздєєв С. В. - Метод розрахункової оцінки можливості прогресуючого руйнування будівель унаслідок пожежі, Швиденко А. В., Зажома В. М., Радченко В. А., Борсук О. В. (2020)
Сидорчук А. О. - Основні напрями енергозберігаючої політики в економіці та містобудуванні (2020)
Фіалко Н. М. - Застосування повітряного методу захисту димових труб котельних установок в системах теплоутилізації, Навродська Р. О., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І. (2020)
Mikula O. - Means of building the narrator’s image in modern English short story (on the example of the lemon table by Julian Barnes) (2020)
Гомон А. М. - Тема смеха в позднем творчестве Леонида Андреева: "Искренний смех” (1910), Терещенко Л. Я., Заверющенко Н. М., Лухина М. Ю. (2020)
Кулешова Н. М. - Електронні ресурси при вивченні математичних дисциплін (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ostrianko M. - Formation of costs at the enterprises of construction materials, Krush P. (2020)
Лутковська С. М. - Фундаментальні дослідження екологічної безпеки сталого розвитку та процесів екологічної модернізації (2020)
Матюк Т. В. - Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність як чинник економічного розвитку, Мазур Ю. В. (2020)
Слюсарева Л. В. - Стратегічні можливості розвитку логістичної діяльності на підприємстві АТ "Укрзалізниця”, Мігунова Ж. П. (2020)
Romaniuk I. - Ombudsman institution in administrative justice (2020)
Yushchenko V. - The problems and consequences of the wrong determination of jurisdiction in a civil process, Drobchak A. (2020)
Гой А. В. - Гармонізація законодавства України і ЄС (2020)
Горлач К. В. - Правове регулювання зброї в Україні та перспективи щодо її легалізації (2020)
Матвєєв В. В. - Державно-правові погляди М. Грушевського в контексті революційних подій 1917 – 1918 років (2020)
Правник С. О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, Соловйова О. М. (2020)
Товкун І. М. - Порівняння господарсько-правового статусу криптовалюти в Україні та світі, Приблуда П. М. (2020)
Яріш Х. В. - Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу, Скорик Д. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бабінець А. А. - Вплив мікролегування бором на структуру та властивості наплавленого металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС, Рябцев І. О., Лентюгов І. П., Богайчук І. Л. (2022)
Дмитрик В. В. - Визначення структурно-фазового стану зварних з’єднань із теплостійких перлітних сталей використанням удосконаленого методу аналізу, Гаращенко О. С., Берднікова О. М. (2022)
Борисов Ю. С. - Формування композиційних покриттів методом надзвукового плазмового напилення порошків на основі інтерметаліду TiAl з неметалевими тугоплавкими сполуками SiC та Si3N4, Вігілянська Н. В., Коломицев М. В., Янцевич К. В., Бурлаченко О. М., Цимбаліста Т. В. (2022)
Позняков В. Д. - Ремонт корпусу шатуна мобільної щокової дробарки METSO LOKOTRACK LT 120, Гайворонський О. А., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г. В. (2022)
Barvinko А. - Evaluation of load bearing capacity of cylindrical shell of above-ground vertical steel welded tank for oil storage after repair, Barvinko Y., Yashnik A., Kostenevich. O. (2022)
Фальченко Ю. В. - Сучасні технологічні прийоми зварювання тиском магнієвих сплавів (Огляд), Петрушинець Л. В. (2022)
До 100-річчя В. К. Лебедєва (2022)
Технологічне використання електричного розряду (2022)
Розробки в галузі електротермії (2022)
Зварювання живих тканин (2022)
Центр фізико-хімічних досліджень матеріалів (2022)
Інноваційний апарат для очистки поверхні та друку зображень: MagicCleaner (2022)
Календар червня (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Гриценко В. І. - Стан та перспективи розвитку інтелектуальних інформаційних технологій. До 25-річчя Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (2022)
Шлезінгер М. І. - Розв’язок оптимізаційних задач структурного розпізнавання на основі їхньої репараметризації (2022)
Анісімов А. В. - Про задачу локальної оптимізації графів та її застосування (2022)
Тимофієва Н. К. - Знакові комбінаторні простори, скінченні послідовності та логарифмічні спіралі (2022)
Файнзильберг Л. С. - 25-річний досвід створення та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій оброблення біометричних сигналів складної форми (2022)
Волков О. Є. - Досвід створення та впровадження інтелектуалізованих систем керування динамічними об’єктами, Шепетуха Ю. М., Богачук Ю. П., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2022)
Наші автори (2022)
Балалаєва О. Ю. - Дидактичний потенціал електронних освітніх ресурсів у системі неперервної освіти (2021)
Будегай В. А. - Нормативно-правова основа формування інклюзивної культури в студентської молоді (2021)
Demchenko I. - Specific features of psychological and pedagogical advisory support for parents of the children with special educational needs in inclusive educational space, Bilan V., Friauf N. (2021)
Лашкул В. А. - Аналіз сутності етичної компетентності майбутньго перекладача, Тимофєєв В. А. (2021)
Сиротін О. С. - Змістовий аспект формування у майбутніх ветеринарів професійно-термінологічної компетентності засобами іноземної мови (2021)
Strilets V. V. - Application of corpus technologies in teaching specialized translation (2021)
Повисша К. П. - Навички ефективної комунікації у сфері бухгалтерського обліку, Сопівник Р. В. (2021)
Khrystiuk S. B. - The essence and significance of benchmarking in strategic planning in higher education institutions (2021)
Чуніхіна С. Л. - Моделювання технологій забезпечення громадської підтримки освітніх реформ на основі відкритості суджень (open-mindedness) (2021)
Афанасенко Л. А. - Особливості проявів тривожних станів молодших школярів із неповних сімей: емпіричний досвід (2021)
Наконечна А. В. - Материнство та культурно-історичні традиції (2021)
Тверезовська Н. Т. - Особливості проведення експрес-діагностики у процесі виконання заходів декомпресії, Роман А. (2021)
Бежнар Г. П. - Масова культура, соціальні мережі та подружня гармонія (2021)
Вакулик І. І. - Виховання як соціальний інститут: до джерел (2021)
Geiko S. M. - Subject field of experience intentionality: phenomenological analysis, Lauta O. D. (2021)
Данилова Т. В. - Вплив соціальних мереж на психологічне функціонування особистості: до постановки проблеми (2021)
Сторожук С. В. - Соціокультурні та політичні джерела етнокультурного розколу в Україні (2021)
Чекаль Л. А. - Гносеологічна проблема як предмет метафізичного дискурсу (2021)
Буканов Г. - Економічні інструменти реалізації державної екологічної політики (2020)
Таранюк Л. - Механізм синергетичної взаємодії інструментів публічної політики центральних банків з урядами їх країн як елемент підвищення рівня розвитку економіки в умовах епідемічної загрози, Замора О., Деміхов О. (2020)
Аулін O. - Державна інформаційна політика провідних мусульманських країн у сфері сек’юритизації ісламу: досвід для України (2020)
Несват Т. - Взаємодія органів публічної влади та молодіжних громадських об’єднань щодо підготовки стратегічних документів у сфері молодіжної політики в країнах ЄС (2020)
Палагусинець Р. - Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби (2020)
Лис В. - Деінституалізація в системі децентралізації повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей (2020)
Лаврук О. - Механізми реалізації державної політики у розвитку тваринництва європейських країн (2020)
Шевченко С. - Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби, Сидоренко Н. (2020)
Михайлов М. - Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу (2020)
Сторожев Р. - Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України (2020)
Грицишен Д. - Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики (2020)
Мазур О. - Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства, Соколовська О. (2020)
Гнатенко В. - Прогнозування особистісної реакції на економічні державні кризи (2020)
Hrabovenko N. - State educational policy through the prism of modern processes in the field of knowledge reproduction (2020)
Сторожев Р. - Зарубіжний досвід розвитку лідерства для України (на прикладі Німеччини та Польщі) (2020)
Михайлов М. - Роль фасилітативного механізму у забезпеченні виборчого процесу в Україні (2020)
Гончарук Н. - Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України, Пирогова Ю. (2020)
Липовська Н. - Оцінювання персоналу Державної прикордонної служби України, Маланчій М. (2020)
Каляєв А. - Основні напрями розвитку державного управління у сфері воєнної безпеки на національному та глобальному рівнях (2020)
Бортнік О. - Підходи Agile та Lean: можливості застосування в органах місцевого самоврядування України (2020)
Пікуль Г. - Понятійне поле та сутнісні характеристики імміграції у контексті сучасності (2020)
Сорокіна Н. - Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні (2020)
Грицишен Д. - Методологічні положення формування та реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності (2020)
Криничко Л. - Проблеми системи охорони здоров’я та напрями їх вирішення: погляд науки та практики (2020)
Данілова Л. - Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, Губа М., Макєшина Ю. (2020)
Лола В. - Самоосвіта як складова підвищення інтегральної компетентності депутатів місцевих рад (2020)
Бобровська О. - Розвиток корпоративного сектору економіки: стан і напрями розвитку в публічному управлінні, Фролов П. (2020)
Маматова Т. - Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання, Сидоренко Н. (2020)
Бобровський О. - Моделювання і реалізація технологічних засад розвитку публічного управління в територіальних громадах (2020)
Сокольська Т. - Державно-приватне партнерство як інструмент публічної політики в умовах децентралізації влади в Україні, Панасюк В., Поліщук С., Осипенко Б. (2020)
Цигилик Ю. - Проблематика державного управління в регулюванні проблем судової практики при притягненні осіб до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (2020)
Серьогіна Т. - Формування системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні основи (2020)
Borodin Y. - Management activities in the field of wellness physical health activity of population in large cities of Europe: analysis of approaches, Makashov V. (2020)
Хожило І. - Програмно-цільове управління в соціогуманітарній сфері мегаполісу: аспекти моніторингу та оцінювання, Бульба В., Куц Ю. (2020)
Щербаков П. - Людський капітал як фактор публічного адміністрування соціалізації економіки (2020)
Квітка С. - Фактори підвищення міжнародних рейтингів українських закладів вищої освіти в умовах цифрової трансформації суспільства, Старушенко Г. (2021)
Шаульская Г. - Публичное управление и трансформации украинской моделигражданского общества (2021)
Грабовенко Н. - Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти (2021)
Гула О. - Сучасні механізми забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління: теоретичні засади (2021)
Гнатенко В. - Загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації (2021)
Макашов В. - Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення (2021)
Гбур З. - Нормативно-правові засади боротьби з тероризмом в Україні, Кошова С. (2021)
Корнієвський С. - Синергетичне поєднання різних вимірів інтегрованості у формуванні політики регіонального розвитку в Україні (2021)
Лукаш С. - Державне управління процесом автономізації медичних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я, Маслак О., Побідинський Р. (2021)
Красівський О. - Особливості та проблеми здійснення митного контролю в контексті європейської інтеграції, Товт В. (2021)
Шумляєва І. - Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні (2021)
Кравченко Т. - Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання (2021)
Русіна Ю. О. - Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу, Левчишина А. Г. (2019)
Табун Н. Ф. - Молодіжне середовище і соціальні небезпеки (2019)
Kulikova T. - Study of the formation level of psychology students' professional self-consciousness (2019)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості спілкування та реагування у конфліктних ситуаціях у системі професійного навчання, Щербан Г. В. (2019)
Fialko Na. - Localization of exergy losses in the air heater of the heat-recovery system under different boiler operating modes, Stepanova A., Navrodskaya R., Presich G. (2019)
Плосконос В. Г. - Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону (2019)
Середюк М. Д. - Регулирование режима последовательной перекачки разносортных нефтей изменением частоты вращения вала насосных агрегатов, Григорский С. Я. (2019)
Фиалко Н. М. - Анализ влияния методов получения полимерных микро- и нанокомпозитов на их теплофизические характеристики, Динжос Р. В., Меранова Н. О., Клищ А. В., Хмиль Д. П. (2019)
Фіалко Н. М. - Високотеплопровідні полімерні мікро- і нанокомпозити, Дінжос Р. В., Кліщ А. В., Хміль Д. П. (2019)
Фіалко Н. М. - Дослідження залежності теплофізичних властивостей полімерних мікро- і нанокомпозитів від методу їх синтезу, Дінжос Р. В., Кліщ А. В., Хміль Д. П. (2019)
Кутузова Е. В. - Лексическиe особенности английского юридического языка (2019)
Хакімова М. Т. - Криптовалюта як специфічний об'єкт цивільних прав (2019)
Kruhlov V. - Formation of the environment for the public-private partnership development in Ukraine (2019)
Демчук Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні, Ткаліч О. В., Петренко Т. С. (2019)
Коляда О. В. - Моделювання оптимізації обсягу та структури державного боргу України в умовах євроінтеграції, Кірієнко Д. В. (2019)
Русіна Ю. О. - Формування механізму внутрішньої фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, Трубіцина Ю. І. (2019)
Сілова Я. В. - Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств (2019)
Новохат О. А. - Способи інтенсифікації зневоднення картонного полотна, Яновський Д. І. (2019)
Плосконос В. Г. - Наукові аспекти пошуку оптимальних умов використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону, Букіна Я. І. (2019)
Ivashchyshyn O. - Contribution of new methodology to integrated ESP classes (2019)
Гомон А. М. - Джонатан Свифт в творческом восприятии Леонида Андреева (2019)
Гомон А. М. - Тема "Маленького человека" в раннем творчестве Леонида Андреева (2019)
Гудзенко К. В. - Оцінка ресурсного потенціалу Харківської області для створення еколого-природничих екскурсій, Поколодна М. М. (2019)
Gejua M. - Georgia in economic freedom ratings: current situation and dynamic, Tsimintia K. (2019)
Редько В. Є. - Місце графіті в системі міжнародного туризму, Герасько М. Д. (2019)
Шарманська В. М. - Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві: міжнародний досвід та вітчизняна практика, Ломачинський Д. О. (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Прикладна культурологія як конструкт культури (2019)
Широков Д. Л. - ІКТ як інструмент індивідуалізації навчання в сучасній школі (2019)
Юсупова Н. К. - Роль речевой коммуникации в взаимопонимании и взаимодействии между членами социальных коллективов (2019)
Андрющенко М. Ю. - Когнітивна парадигма маніпуляцій в медіа як інструментарію латентної пропаганди (2019)
Павленко Д. В. - Ефективність мережевих технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні комунікативної діяльності управлінських структур (2019)
Мельник В. М. - Зниження шуму пневмосистем шумонебезпечного обладнання технологічних ліній (2019)
Якимів Й. В. - Вплив періодичних підкачувань частини нафти на режими роботи магістральних трубопроводів, Бортняк О. М. (2019)
Морозовська Л. Ф. - Корелятивність та типологія англомовної банківської терміносистеми (2019)
Antonova A. - Investment model of foreign countries: the opportunity of the succession for Ukraine, Kovalova A. (2019)
Косигіна А. Є. - Деякі проблеми міжнародного співробітництва у сфері охорони морського середовища (2019)
Матвієнко В. В. - Впровадження електронної демократії в Україні (2019)
Палій Г. О. - Досвід возз'єднання Німеччини: уроки для України в контексті перспектив реінтеграції (2022)
Михайлова О. Ю. - Персоніфікація як стратегія історичної політики в Україні (2022)
Токар-Остапенко О. В. - Упровадження системи електронного голосування в Україні: сучасний стан та правове регулювання (2022)
Маркєєва О. Д. - Теоретичні підходи до державно-приватного партнерства у сфері національної безпеки, Розвадовський Б. Л. (2022)
Мироненко В. В. - Ракетно-ядерні програми Російської Федерації: історія та сучасність (2022)
Олійник Ю. І. - Африка: українські інтереси vs російський вплив (2022)
Паливода В. О. - Про сутність гібридної війни – без містифікацій та конспірології (2022)
Temchenko A. - Opposition models of the body code in the magical practices of the Slavs (2022)
Turanly F. - Sultana Haseki Hiurrem: Her Status In Topcapy Palace and Role in the Policy of the Ottoman Porte (2022)
Gudz V. - Prerequisites for the Establishment of the "Theosophist Society" on the Territory of France during the Period of the "Magical Revival", Pomazan D. (2022)
Radchenko N. - History of creation and activity of Khomivka Assumption-Transfiguration Convict (2022)
Alyoshyna O. - Charitable Activity of the Orthodox Fraternities of Right-Bank Ukraine in the Second Half of the XIXth Century (2022)
Kovalova N. - The influence of alcohol on the formation of preconditions and the course of the peasant revolution in Naddniprianska Ukraine (1902 – 1922), Shmaliukh A. (2022)
Mashevskyi O. &. - Russian imperialism in the Balkans during the First Balkan War of 1912 – 1913, Kondratenko O. (2022)
Vyzdryk V. & Kurylyshyn K. - Ukrainian Citizens' Committee in 1918 – 1921 (according to the materials of the periodical "Dilo") (2022)
Rozovyk O. - Resettlement movement among the German population of the Southern Regions of the Ukrainian SSR in the 1920s (2022)
Ruban M. - The clergy of the orthodox reformation confessions and preconditions of institualisation of the Moscow Patriarchate Dioceses in the Donbas (at the beginning of the 1920s – mid-1950s) (2022)
Telvak V. - Ukrainian Humanitarians ies in the Second Polish Republic: Participation in Foreign Scientific Cooperation, Salata O., Nowacki A. (2022)
Honcharenko O. - Training of engineering and technical staff in professional education institutions in the German occupation zones of Ukraine in 1941 – 1944, Ivanenko A. (2022)
Olitskyi V. - A figure of the Orthodox bishop on the pages of "The Journal of the Moscow Patriarchy" during the period of late Stalinism, Podriez V. (2022)
Anistratenko T. - Ideological justification of the Truman doctrine of 1947 (2022)
Danylets Iu. - The Anti-religious Policy of the Soviet State in Transcarpathia in 1953, Mishchanyn V. (2022)
Lukyanchenko S. - Development of the agricultural industrial complex of the west regions in the UkrSSR: plans of state and party bodies powers and perspectives of its implementation (at the end of the 1960s – the first half of the 1970s), Muravskyi O. (2022)
Siromskyi R. - Ukrainian Canadian Committee Activities in Information and Analytical Materials of the KGB of the Ukrainian SSR, Kachmar V. (2022)
Pashkova O. - Historiography of activities of the Red Army and Wehrmacht bodies on the study and use of the combat experience during World War II, Yevsieiev I. (2022)
Sichkarenko H. - Publication of documentary sources in Ukraine in the era of independence, Zlenko A. (2022)
Yaremchuk V. - "Unconventional Histories”: the Polish Historiography in Search of New Social Perspectives (2022)
Petrechko O. - A New Research of the Ptolemaic Kingdom in Ukrainian Historiography (review of the monograph: From the Basileis-Pharaohs to the Pharaohs-Basileis: the First 100 Years of the Ptolemaic Monarchy: a monograph / Zelinskyi A. L. Vinnytsia; Kyiv: LLC "WORKS", 2020. 648 p.), Bek Y. (2022)
Ilnytskyi V. - From World War II to the Collapse of the Soviet Union: a New Vision of Recent history of Ukraine (review of the collective monograph: Ukraine at the Epicenter of World Systems Сonfrontation (1939 – 1990) / NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine. Kyiv: Akademperiodzka, 2021. 544 p.), Haliv M. (2022)
Maciuc V. - Comparative study on the sustainability of cattle products in the North-East cross-border region of Romania, Panzaru C., Radu-Rusu R.M., Bilkevych V. (2022)
Титарьова О. М. - Вплив Spirulina Platensis у складі комбікорму на вміст важких металів у кролятині, Чернявський О. О., Кузьменко О. А., Близнюк М. А. (2022)
Хмельничий Л. М. - Пошук предикторів довголіття для корів молочної худоби (2022)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер'єрного типу корів чорно-рябої худоби різного походження, оцінених за методикою лінійної класифікації, Карпенко Б. М. (2022)
Кремезь М. І. - Відтворні якості свиноматок різних селекційних рівнів, Повод М. Г., Михалко О. Г., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Щербина О. В., Калініченко Г. І. (2022)
Михалко О. Г. - Продуктивність свиноматок та ріст поросят за використання різних систем підтримання мікроклімату в приміщенні, Повод М. Г., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Щербина О. В., Мироненко О. І., Ульянко С. О. (2022)
Гришко В. А. - Вплив конструктивних особливостей корівників на формування мікроклімату та якісні показники молока, Балацький Ю. О., Малина В. В., Федорченко М. М., Бондаренко Л. В. (2022)
Ладика В. І. - Формування господарсько корисних ознак у корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів за капа-казеїном, Павленко Ю. М., Скляренко Ю. І., Древицька Т. І., Досенко В. Є. (2022)
Титарьова О. М. - Порівняльна оцінка впливу згодовування живих дріжджів та бікарбонату натрію високопродуктивним коровам на їх продуктивність та якість молока, Пірова Л. В., Зубенко О. М. (2022)
Цехмістренко О. С. - Синтез наночастинок селену з використанням "зелених” технологій, Бітюцький В. С., Цехмістренко С. І., Співак M. Я., Тимошок Н. О., Демченко О. А. (2022)
Царук Л. Л. - Продуктивність та забійні показники свиней за дії пробіотичного препарату (2022)
Димань Т. М. - Антимікробний ефект етерних олій у складі їстівних плівок (огляд) (2022)
Крижак Л. М. - Метабіотики – розвиток пробіотичної концепції, Калініна Г. П. (2022)
Гойко І. Ю. - Обґрунтування рецептури та дослідження комплексного показника якості фаршу для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів спеціального дієтичного споживання (для спортсменів), Стеценко Н. О. (2022)
Белінська К. О. - Нетрадиційні види сухого молока у технології продуктів для дитячого харчування (2022)
Kuts O. - Food security and food safety issues of the long-term storage of meat and milk products, Verbytskyi S., Bokova S., Kozachenko O., Patsera N. (2022)
Чалая О. С. - Вплив різних доз важких металів на показники якості та безпеки м’яса і сала свиней, Чалий О. І., Нагорний С. А. (2022)
Черенков А. В. - Надійний провідник інноваційних наукових розробок (2017)
Черчель В. Ю. - Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) на базі змішаної зародкової плазми, Гайдаш О. Л. (2017)
Клиша А. І. - Взаємозв'язок ознак продуктивності у сочевиці, Кулініч О. О., Корж З. В. (2017)
Федько М. М. - Оцінка per se інбредних ліній кукурудзи зародкової плазми Lancaster, Бебех А. В. (2017)
Рябовол Л. О. - Оцінка створених зразків пшениці м’якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак, Рябовол Я. С. (2017)
Яланський О. В. - Селекція гібридів сорго зернового в умовах Генічеської дослідної станції, Остапенко С. М., Середа В. І., Бондаренко Н. С., Ісаєва Н. М., Байса І. П., Таганцова М. М. (2017)
Абельмасов О. В. - Селекційна оцінка самозапилених ліній та сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент (2017)
Сатарова Т. М. - Варіювання вмісту β-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберіганні, Борисова В. В., Гончаров Ю. О., Цзюймэй Чжан, Хуй Цзинь. (2017)
Кирпа М. Я. - Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи, Скотар С. О., Лупітько О. І., Рослик О. О. (2017)
Гирка А. Д. - Вплив попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів структури врожайності ячменю ярого в північному Степу України, Бокун О. І., Мамєдова Е. І. (2017)
Гасанова І. І. - Вплив передпосівного внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої, Веклич А. С., Прядко Ю. М. (2017)
Гирка А. Д. - Формування врожайності та якості зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В., Мамєдова Е. І. (2017)
Kulyk I. O. - Formation of grain productivity of naked oats in the Northern Steppe of Ukraine, Bondarenko A. S., Kotchenko M. V. (2017)
Шакалій С. М. - Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення (2017)
Циков В. С. - Ефективність застосування макро- і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи, Дудка М. І., Шевченко О. М., Носов С. С. (2017)
Тимофєєв М. М. - Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів, Бондарева О. Б., Вінюков О. О. (2017)
Діордієва І. П. - Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тритикале, Новак Ж. М. (2017)
Маслиёв С. В. - Особенности выращивания пищевой кукурузы на дачных участках и в личных подсобных хозяйствах зоны Степи Украины, Цыганкова Н. А. (2017)
Коваленко А. М. - Температурний режим ґрунту на час сівби сорго та реакція на нього різних сортів і гібридів, Сергєєва Ю. О., Кізуб П. С. (2017)
Прядко Ю. М. - Водоспоживання пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після лидеральних культур (2017)
Дудка М. І. - Ефективність застосування мінеральних добрив при інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах північного Степу України (2017)
Gyrka A. D. - Phytosanitary status of winter wheat crops depending on tillage and sowing systems, Gyrka T. V., Kulyk I. O., Viniukov O. O., Ischenko V. A. (2017)
Пінчук Н. І. - Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників в умовах північного Степу України, Гирка Т. В., Горщар О. А., Педаш Т. М. (2017)
Шевченко М. С. - Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Шевченко С. М. (2017)
Артеменко С. Ф. - Агроекономічне обґрунтування виробництва кукурудзи та сої в сівозмінах короткої ротації, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2017)
Гангур В. В. - Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України (2017)
Чабан В. І. - Акумуляція мікроелементів рослинами ячменю ярого у зоні Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2017)
Халак В. І. - Продуктивність та ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак свиноматок різної тривалості племінного використання (2017)
Козир В. С. - Вікові зміни морфологічного і сортового складу туш бугайців абердино-ангуської та української м'ясної порід в умовах Степу України, Чегорка П. Т. (2017)
Чернявський С. Є. - Енергозабезпечення малої молочної ферми за рахунок біогазу (2017)
Піщан С. Г. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності голштинської худоби за інтенсивної технології експлуатації, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2017)
Лобан Н. А. - Полиморфизм генов-маркеров воспроизводительных и откормочных качеств свиней в ассоциации с продуктивностью, Лобан Е. Н. (2017)
Майстренко А. Н. - Вплив різних кормових добавок на ріст і продуктивність ремонтних свинок, Дімчя Г. Г. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Вплив технологічних факторів на репродуктивну здатність і продуктивність свиней (2017)
Milostiviy R. V. - The natural resistance of the organism of calves of holstein breed depending on the season of birth, Milostivа D. F., Kalinichenko О. О., Vasilenko Т. О. (2017)
Стадницька О. І. - Генетичний потенціал – не вичерпаний (2017)
Вчений–педагог – організатор (до 80-річчя з дня народження В. С. Козиря) (2017)
До 75-річчя з дня народження Є. Л. Дудки (2017)
Annotation (2017)
Maslakova A. O. - Photobiomodulation therapy protects red blood cells against nitrative stress during streptozotocin-induced diabetes, Liuta M. Ya. (2022)
Tsymbalyuk O. V. - Participation of KАТР-channels of plasma and mitochondrial membranes in the regulation of mechanokinetics of rat myometrium spontaneous contractions, Vadzyuk O. B., Voiteshenko I. S., Ivanova V. D. (2022)
Nishtuk Y. V. - Spermidine activates authophagy but does not rescue human neuroblastoma SH-SY5Y cells from effects of arginine starvation, Stasyk O. V., Stasyk O. G. (2022)
Tarnovska A. V. - Biometric analysis spermograms of men of different age groups in normal and pathology in Lviv region, Ukraine, Heneha A. B. (2022)
Mulenko M. - New records of the invasive species Megachile sculpturalis, Smith, 1853 in Ukraine, Gorenkov D., Burkovsky O., Pylypiuk K., Honchar H. (2022)
Koltun I. - Diversity of mollusc communities in some aquatic habitats of Shatsk Lake Area, Khamar I. (2022)
Одінцова A. В. - Еволюційна й екологічна інтерпретація структури плодів однодольних рослин флори України, Фіщук O. С., Данилик I. M. (2022)
Макар O. O. - Бактеріальні ендофіти пшениці та їхня роль у покращенні мікроелементного складу зерна, Романюк Н. Д. (2022)
Іванов Д. В. - Особливості здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації в Україні (2020)
Matwiejew A. - Motyw religijny w kampanii wojskowej cesarza Herakliusza 610–628 (2020)
Гончарова Н. О. - Google Classroom як чинник оптимізації підготовки до атестаційного екзамену (2020)
Agadzhanova R. - Some peculiarities of digital language learning and teaching (2020)
Kulikova I. - Problems and challenges in providing feedback at the English lessons for future mariners (2020)
Борисполець А. О. - Використання новітніх технологій навчально-виховного процесу, орієнтованих на розвиток особистості студента (2020)
Попенко Ю. В. - Деякі проблеми вивчення модальності в англійській мові (2020)
Прокопчук М. М. - Із досвіду впровадження змішаного навчання при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням (2020)
Кандзюба К. С. - Сегментація аудиторії при розробці рекламної кампанії бренду (2020)
Павленко Д. В. - Вплив сучасних digital-трендів на формування комунікативних стратегій управлінських структур (2020)
Музика Я. В. - Використання NFC-технології у медичній галузі, Якимчук В. С. (2020)
Якимчук В. С. - Використання даних пошукових запитів для прогнозування інфекційних захворювань населення України, Іванова Я. О. (2020)
Nishanova T. A. - About country knowledge in the work of Erich Kestner "Small border traffic” (Der Kleine Grenzverkehr) (2020)
Kuchevska I. - Managing the marketing potential of an enterprise to ensure its sustainable development, Marchenko V. (2020)
Кухтіна Є. Р. - Дослідження проблем управління готельними комплексами в сучасних умовах, Писаревський І. М. (2020)
П’ятка Н. С. - Методика оцінювання ефективності екологічного інвестування (2020)
Слабка В. О. - Формування економічної безпеки на підприємстві (2020)
Стеблюк Н. Ф. - Маркетинговий підхід до управління закладом вищої освіти (2020)
Яценко М. С. - Ефективність здійснення морських перевезень на міжнародному ринку, Бєлобров О. Д., Лихащенко К. О. (2020)
Strelchuk A. - Reflection of the problem with multiculturalism in providing the right to food (2020)
Антонова А. М. - Світовий досвід ресоціалізації засуджених та стан пенітенціарного комплаенсу в Україні, Івашковський Д. В. (2020)
Бірук А. С. - Свобода підприємницької діяльності в умовах карантину: цивільно-правова регламентація та світовий досвід (2020)
Борисенко А. І. - Кримінальний проступок: позитивні та негативні аспекти запровадження до національного законодавства (2020)
Запорожець А. А. - Адаптація національного законодавства у сфері домашнього насильства до практики Європейського суду з прав людини (2020)
Лугіна Н. А. - Застосування практики зарубіжних держав у питанні запобігання корупції, Щербатюк Я. Б. (2020)
Матвієнко В. В. - Кримінально-правові заходи протидії злочинам проти статевої свободи та недоторканості дітей: аналіз ключових тенденцій (2020)
Покальчук М. Ю. - Оцінка землі в Україні: стан, проблеми і перспективи, Приліпко В. В. (2020)
Чорна В. В. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України через призму досвіду європейських держав (2020)
Шаповалова К. Р. - Щодо досвіду США у сфері виправлення та ресоціалізації засуджених і можливість його впровадження в Україні (2020)
Мордвинцев М. В. - Деякі способи захисту комп’ютерних пристроїв, Демидов З. Г., Колмик О. О. (2021)
Didyk O. - Teaching English speaking to adults: problematic areas and useful methods (2021)
Смовженко Л. Г. - Особливості дистанційних форм навчання іноземних мов студентів закладів вищої освіти в Україні (2021)
Berhulov A. - Planetary magnetic engine (2021)
Kuzminykh V. - Microservice architecture of the system for assessing the level of international activity, Koval O., Xu B., Zhu S. (2021)
Бегаль Л. І. - Історія розвитку енергоефективних житлових комплексів, Авдєєва Н. Ю. (2021)
Бондар І. А. - Принципи організації поліфункціональних туристичних комплексів, Войко Н. Ю. (2021)
Гаращенко В. О. - Створення додатку інформаційного обміну між медичною установою та дослідницьким центром (2021)
Кучерявенко О. Б. - Дослідження обставин дорожньо‑транспортних пригод, що відбулися у житлових зонах (2021)
Люта Н. В. - Дослідження впливу застосування технології АОТТМ на пропускну здатність магістрального нафтопроводу, Бортняк О. М., Підставка В. М. (2021)
Тимошенко К. С. - Аналіз апаратно‑програмних засобів криміналістичного дослідження фонограм щодо ідентифікації диктора (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование состава дымовых газов стекловаренных печей, Прокопов В. Г., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Слюсар А. Ф. (2021)
Якимів Й. В. - Енергоефективність роботи магістральних трубопроводів за періодичних підкачувань частини нафти, Бортняк О. М., Люта Н. В. (2021)
Труцуненко І. І. - Перекладацькі трансформації німецькомовного рекламного тексту в галузі автомобілебудування, Мойсієнко Г. С. (2021)
Труцуненко І. І. - Тексти німецькомовних інструкцій до побутових приладів, особливості їх перекладу, Тарасенко О. Ю. (2021)
Гинда О. М. - Філософське осмислення можливостей освіти у формуванні особистості, Голик М. М. (2021)
Svirskyi O. - Optimization of communications in software product management (2021)
Батракова Т. І. - Аналіз державної програми "Доступні кредити 5–7–9%", Чеховська В. С. (2021)
Заграй А. В. - Особливості та проблематика формування тарифу на виробництво й постачання альтернативної теплової енергії для бюджетних установ (2021)
Павлова О. М. - Мікроекономічні підходи до оцінки об’єктів нерухомості західного регіону України, Яровенко М. М., Данечкіна А. О., Ющак А. В. (2021)
Шептицька А. Б. - Управління фінансовими результатами підприємства, Русіна Ю. О. (2021)
Юрій Е. О. - Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі, Аронець А. В. (2021)
Войтенко А. Б. - Міжнародні (європейські) стандарти оцінювання роботи прокурорів, Скриньковський Р. М. (2021)
Гудима В. В. - Напрямки правового та організаційного удосконалення концепції формування корпусу професійних суддів в Україні (2021)
Долженко Л. Ю. - Особливості отримання зразків при проведенні судової експертизи відео‑, звукозапису (2021)
Домбровський Л. В. - Дослідження властивості мовних сигналів та вплив завад при проведенні експертизи звукозапису (2021)
Шарабан О. І. - Історичні етапи розвитку дактилоскопічних досліджень, Ліхоманова М. В. (2021)
Щемур Е. Р. - Домашнє насильство і пандемія COVID‑19: Виклики та рішення, Щемур Е. Р., Shchemur E. (2021)
Марецька Т. А. - Механізм державного регулювання бюджетних витрат шляхом впровадження програмно‑цільового методу планування фінансових видатків (2021)
Svirskyi O. - Objectives and key results framework implementation: typical mistakes and ways to overcome IT (2021)
Lukiіanchuk V. - Development of motor coordination of junior schoolchildren with incorrect posture (2021)
Яворська Н. Б. - Використання технології проблемного навчання на уроках української мови та літератури (2021)
Fialko N. - Research of exergy efficiency of air heat recovery glass furnaces, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. (2021)
Єфремова С. В. - Програмний додаток для прогнозування хвороби Альцгеймер на основі рівня експресії генів (2021)
Ле Д. З. - Створення додатку для класифікації лейкоцитів (2021)
Насонова С. С. - Комп’ютерне моделювання прототипу складної технічної системи за економічними критеріями, Рижков Е. В. (2021)
Силка І. М. - Формування асортименту цукристих кондитерських виробів у закладах ресторанного господарства, Матиящук О. В., Чарна А. Р. (2021)
Фиалко Н. М. - Комплексная методика расчета оптимальных параметров теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Сбродова Г. А. (2021)
Харченко Н. С. - Ознайомчий аналіз методів діагностики хвороби Паркінсона та покращення алгоритму для обробки оцифрованого зображення спіралі Архімеда, Сердаковський В. С. (2021)
Юрочкін В. В. - Сегментація областей крововиливів в мозку на КТ знімках за допомогою згорткових нейронних мереж (2021)
Гудима В. В. - Поняття та сутність демократичних засад формування суддівського корпусу (2021)
Гончарова О. В. - Участь польської шляхти в Уманській сільськогосподарській виставці (26 серпня – 3 вересня 1910 р.), Кривошея І. І. (2022)
Гаврилюк С. В. - Ускладнення міжконфесійних взаємовідносин на Волині напередодні та під час Першої світової війни, Цецик Я. П., Олексін Ю. П. (2022)
Даниленко О. В. - Нормативно-правове оформлення податкової системи Наркомпроду УСРР (1919–1923 рр.), Даниленко С. В. (2022)
Якубовський І. В. - Відправний пункт Голодомору 1932–1933 рр.: хлібозаготівлі 1931–1932 рр. у постановах районних органів влади (за матеріалами районних газет Київської області) (2022)
Безлюдна І. В. - Медико-санітарні умови життя вихованців дитячих будинків УРСР у 1945 – першій половині 1950-х рр. (2022)
Ніколіна І. І. - Аварія на Чорнобильській АЕС: глобальні причини техногенної катастрофи, Марек Р. А. (2022)
Стяжкіна О. В. - "Поручкалися з інопланетянами": нормалізація ірраціональної картини світу в підрадянській Україні часів "перебудови" (2022)
Драпушко Н. А. - Тенденції економічної трансформації промисловості АР Крим у 1991–2002 рр. (2022)
Божук Л. В. - Довідково-інформаційна діяльність архівів України: виклики цифрового суспільства (на прикладі Державного архіву Вінницької області), Ількова О. П. (2022)
Коляструк О. А. - Шведський "дім для народу": ідея соціал-демократів та досвід її первинної апробації у 1920-ті – 1930-ті рр. (2022)
Нерода І. Ю. - Боротьба за скликання Помісного собору Автокефальної Православної Церкви у Польщі в другій половині 20-х – 30-х роках ХХ століття (2022)
Чумак С. І. - Становлення Генерального штабу РСЧА як основного планувального та організувального центру Верховного Головнокомандування у Другій світовій війні (2022)
Пятницькова І. В. - Спогади Василя Нагірного як історичне джерело (2022)
Боряк Т. Г. - "Авторедаговані" та сфальшовані свідчення про Голодомор: хто і чому створював варіативні та неправдиві усноісторичні оповіді (2022)
Лазурко Л. М. - Феномен львівської історичної школи Михайла Грушевського (Віталій Тельвак, Василь Педич. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Світ, 2016. 440 с.) (2022)
Романюк І. М. - Лілія Іваневич. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості. Монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2022. 800 с.: іл., Герасимов Т. Ю. (2022)
Для авторів (2022)
Бевз Т. - Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози (2022)
Крисаченко В. - Національний характер України: генеза, сутність, випробування, державна суб’єктність (2022)
Висовень О. - Ставлення російських агресорів та їх проксі до віруючих різних конфесій в Україні (2014—2022), Фігурний Ю. (2022)
Трачук О. - Локалізація племен неврів і скіфів-орачів у контексті етногенезу східного слов’янства (2022)
Ворончук І. - Місто Полонне ранньомодерної доби: соціально-економічний та демографічний аспекти (2022)
Довбищенко М. - Луцька пожежа 1617 р.: спроба реконструкції події та її роль в розвитку релігійних відносин у місті (1620—1630 рр.) (2022)
Горбатюк М. - Становлення регіональної політичної еліти Вінниччини (2022)
Божук А. - До питання становлення та функціонування структур Української греко-католицької церкви в Криму у 1991—2022 рр., Іванець А. (2022)
Ткаченко В. - Дослідження колекції рушників Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у 2007—2021 роках (2022)
Губський С. - Питання становлення та діяльності українського військово-морського флоту в Криму (березень 1917 — грудень 1918 рр.) у сучасній українській історіографії (2022)
Газізова О. - Кримські татари в умовах інтеграції в український простір: освітній аспект (2022)
Дунайна І. - Культура та повсякдення села Стовп’яги (Переяславщина): польові розвідки, Бондаренко М. (2022)
Краснодемська І. - Дослідник міждисциплінарності та наукового синтезу українознавства (до 85-річчя Ярослава Калакури), Фігурний Ю. (2022)
Фігурний Ю. - Епістолярна спадщина Михайла Сікорського (2022)
Виставка "Історія культури України в кольорах міжвоєнної (1918—1939 рр.) і воєнної (1939—1945 рр.) Європи" (2022)
Ведмедєва К. В. - Ідентифікація світлих забарвлень крайових квіток соняшнику, обумовлених рецесивним станом генів su та lu, Махова Т. В. (2022)
Полякова І. О. - Ботанічні та біологічні характеристики Linum thracicum в умовах південного Степу України (2022)
Сорока А. І. - Оптимізація процесу калусоутворення у льону in vitro (2022)
Товстановська Т. Г. - Мінливість та кореляції ознак габітусу рослин і кількості коробочок у міжвидових гібридів льону, Лях В. О. (2022)
Буділка Г. І. - Порівняльна характеристика гірчично-ріпакових гібридів та їх батьківських компонентів за біохімічними показниками, Журавель В. М., Комарова І. Б., Левченко В. І. (2022)
Махно Ю. О. - Вплив умов вирощування на якісний та кількісний склад олії різних сортів льону, Дрозд І. Ф., Лях В. О., Левчук Г. М., Ніконова В. М., Левченко В. І. (2022)
Курач О. В. - Вплив систем удобрення на продуктивність ріпаку озимого (2022)
Нікітенко О. В. - Застосування мінеральних та сидеральних добрив за різних систем основного обробітку ґрунту при вирощуванні соняшнику, Поляков О. І., Алієва О. Ю. (2022)
Поляков О. І. - Динаміка накопичення сухої речовини соняшнику залежно від умов вирощування, Літошко С. В. (2022)
Поляков О. І. - Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин за різних строків сівби, Нікітенко О. В., Сорока А. І. (2022)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність прилипачів за використання трибенурон-метилу в посівах соняшника, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2022)
Алієв Е. Б. - Фізико-математична модель взаємодії компонентів насіннєвої суміші дрібнонасіннєвих олійних культур із робочим органом трієра, Лупко К. О., Долгіх Д. О. (2022)
Миколенко С. Ю. - Структурно-механічні характеристики хлібних виробів із різним вмістом борошна амаранту, Алієв Е. Б., Алієва О. Ю., Долгіх Д. О. (2022)
Кернасюк Ю. В. - Дослідження причин та факторів надмірного розширення площ соняшнику в Кіровоградській області (2022)
Чехова І. В. - Особливості функціонування ринку олійних культур в Україні (2022)
Пам’яті Дмитра Івановича Нікітчина – видатного вченого, засновника Інституту олійних культур (2022)
Волощук І. С. - Педагогічний контекст типологічних особливостей творчості, Шуленок О. С. (2022)
Тименко В. П. - Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства у системі української дизайн-освіти, Бровченко А. І. (2022)
Мелешко В. В. - Теоретичні засади реалізації технічних умінь у контексті Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (2022)
Гриневич Л. М. - Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи "Нова українська школа", Ліннік О. О., Старагіна І. П. (2022)
Ковальчук Ю. М. - Структурно-функціональні параметри гуманістично орієнтованої психодіагностики обдарованості дитини (2022)
Кочарян А. Б. - Організація публікаційної діяльності юних дослідників за допомогою відкритих електронних журнальних систем, Ковальова О. А. (2022)
Садова М. А. - Аналіз зарубіжних досліджень мотиваційних аспектів у структурі особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку (2022)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і зміст "факторів організації" ключових системних компонентів "зовнішніх" умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності – основи формування "інноваційності", вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 7) (2022)
Продан Г. Ю. - У межах безмежної техніки – ліногравюри (2022)
Мегалінська Г. П. - Вивчення антибактеріальної активності деяких рослин- імуномодуляторів як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології, Постова К. Г., Білик Ж. І., Даниленко Є. В., Ткачук І. О. (2022)
Шелестова Л. В. - Індивідуальна картина світу: типи, критерії та показники сформованості у дітей молодшого шкільного віку (2022)
Поліхун Н. І. - Про здобутки команди України на XХVІІІ Міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021 онлайн (м. Белград, Сербія) (2022)
Бельська Н. А. - Дослідження резильєнтності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, Мельник М. Ю. (2022)
Слюсаренко Н. В. - Науково-методичне забезпечення соціального та психологічного розвитку обдарованої особистості в освітньому процесі (2022)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Сулим А. О. - Формування концептуальних вимог до системи керування енергообмінними процесами на поїзді метрополітену з ємнісними накопичувачами енергії, Мельник О. О. (2022)
Фомін О. В. - Дослідження навантаженості несучої конструкції вагона-платформи з наповнювачем в її складових, Ватуля Г. Л., Ловська А. О. (2022)
Фомін О. В. - Дослідження вертикальної навантаженості несучої конструкції вагона-платформи моделі 13-401 з композитними стійками під час руху стиковою нерівністю, Ловська А. О., Фоміна A. M., Климаш А. О. (2022)
Водянніков Ю. Я. - Алгоритм визначення показників надійності одиниць рухомого складу залізниць за результатами технічного діагностування в експлуатації, Федосов-Ніконов Д. В., Стринжа А. М., Полулях В. М. (2022)
Семко Ж. О. - Вимоги нормативних документів до контейнерів, які призначені для транспортування вантажів залізничним транспортом (2022)
Сафронов О. М. - Дослідження динамічної навантаженості гіркового башмака при взаємодії з рухомим складом підвищеного осьового навантаження, Водянніков Ю. Я., Жихарцев К. Л. (2022)
Бялобржеський О. В. - Енергетичні процеси в системі керований конденсаторний накопичувач – двигун постійного струму, Гладир А. І., Ноженко В. Ю. (2022)
Бялобржеський О. В. - Вплив процессу енергоспоживання тягової підстанції на вимоги до системи обліку, Гладир А. І., Ноженко В. Ю. (2022)
Калабухін Ю. Є. - Аналіз експлуатаційних складових економіко-технологічних станів життєвого циклу пасажирських вагонів, Мартинов І. Е., Труфанова А. В. (2022)
Багров М. О. - Оцінка відповідності продукції для рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту в особливих умовах, Семко Ж. О., Калаганова О.В. (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Requirements for drawing-up of articles (2022)
Ешмуратов Р. А. - Биоморфологические особенности видов Stachys (Lamiaceae) в условиях интродукции, Атамуратов Р., Саидова Д. М. (2020)
Кузьменко-Чорновіл О. В. - Досвід лікування пацієнток репродуктивного віку з хронічним цервіцитом і папіломавірусною інфекцією, Макагонов І. О., Вергун А. Р., Середа С. В., Вергун О. М. (2020)
Agadzhanova R. - The use of digital technology for teaching English as a foreign language (2020)
Rudyk T. - The role of mathematics in aesthetic education of students in technical university, Sulima O., Danylenko A. (2020)
Діброва О. С. - Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-металевих сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А. (2020)
Діброва О. С. - Закономірності впливу технологічних параметрів на пожежну безпеку піротехнічних нітратно-титанових сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А. (2020)
Котляр І. С. - Стохастичний відбір рекламних оголошень в аукціоні реального часу, Попенко В. Д. (2020)
Ткачук К. В. - Застосування енергозбережувальних технологій при створенні перевантажувальних комплексів підвищеної експлуатаційної надійності (2020)
Фиалко Н. М. - Влияние величины избытка воздуха на характеристики неизотермического течения микрофакельных горелок стабилизаторного типа, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Рокитько К. В., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Юрчук В. Л. (2020)
Фіалко Н. М. - Подовження ресурсу димових труб котельних при застосуванні вставних газовідвідних стволів, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Степанова А. І., Сбродова Г. О. (2020)
Bahrynivska M.-M. - Stylistic devices in political speeches by Winston Churchill, Karp M. (2020)
Надточій Ю. М. - Інтернет-дискурс як новий тип комунікації (2020)
Romanenko S. - An analysis of the learner’s spoken language for non-native speakers in military English (2020)
Кулешова Н. М. - Організація і контроль самостійної роботи студентів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бондаренко О. М. - Регулювання обліку і аудиту запасів на підприємстві, Гайдук О. Є. (2020)
Зозуля Е. С. - Интеллектуальная собственность в Украине: преимущества и недостатки, Матюк Т. В. (2020)
Кocтюнiк О. В. - Удосконалення методичних підходів до фінансового аналізу основних засобів підприємства, Чиженкo В. В. (2020)
Суханова А. В. - Основні напрямки удосконалення елементів міжбанківських кредитних відносин в Україні, Суханова Д. Ю. (2020)
Якименко А. М. - Сучасні глобальні трансформації банківського бізнесу, Кушнір К. Д., Мєрлай Ю. В. (2020)
Melnychenko M. - Role of trade in transition to global circular economy (2020)
Porokhnia D. - Quasi courts in the administrative justice system of Ukraine (2020)
Гончаров В. О. - Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства: права й обов’язки, Зайцев В. Б. (2020)
Діброва Т. А. - Процедура надання медичних послуг через призму аналізу адміністративно-правового статусу лікаря та пацієнта (2020)
Завгородня А. С. - Адміністративний примус як найбільш універсальний засіб впливу та один з основних методів державного управління, Точій А. О. (2020)
Лугіна Н. А. - Міжнародний досвід боротьби з домашнім насильством, Мандрика І. В., Сагайдачна І. А. (2020)
Пісенко Д. О. - Правовий статус закордонних українців та його складники (2020)
Плотнікова А. Д. - Адвокатська монополія в Україні: проблемні питання та перспективи розвитку, Дубина К. В. (2020)
Соловйова О. М. - Проблемні питання презумпції правоти поліцейського в Україні, Дьякова О. О., Шевченко А. А. (2020)
Шевченко Е. О. - Реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи як форма постпенітенціарного контролю вчинення рецидиву (2020)
Вихідні відомості (2020)
Грошовик В. В. - Паломництво як першочерговий чинник розвитку архітектури. узагальнена класифікація архітектурної організації паломницьких середовищ (2020)
Fialko N. - Comparative analysis of complex methods of stady of the heat recovery systems efficiency, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Sbrodova G. (2020)
Fialko N. - Discrete-modular principle of study of efficiency of heat recovery systems on the basis of the exergy approach, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. (2020)
Авксентьєва І. О. - Пакетні сніфери (2020)
Зубчук В. І. - Модернізація інструменту факоемульсификації для різних типів коливань, Наумкіна З. М. (2020)
Косова В. П. - Практична реалізація розробленої конструкції лабораторного фотобіореактора, Войцеховський С. О. (2020)
Люта Н. В. - Вивчення та аналіз експериментальних досліджень впливу електричного поля на реологічні властивості сирих нафт, Лісафін В. П. (2020)
Прокопов В. Г. - Особенности локализации влияния граничных условий на протекание устойчивых многомерных процессов переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О. (2020)
Рожновський М. О. - Сушарки киплячого шару у біотехнології та фармації, Поводзинський В. М. (2020)
Фіалко Н. М. - Теплопровідні властивості полімерних мікро- і нанокомпозитів для теплообмінних поверхонь, Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Кліщ А. В. Хміль Д. П., Попружук І. О., Валько О. В. (2020)
Харченко Н. С. - Ознайомчий аналіз оцифрованого зображення спіралі для ранньої діагностики хвороби паркінсона, Сердаковський В. С. (2020)
Надточій Ю. М. - Можливі шляхи перекладу політичної метафори (2020)
Тоирова Г. - Важность интерфейса в создание корпуса (2020)
Холмуродова М. И. - Реализация языковых возможностей дискурса (2020)
Вихідні відомості (2020)
Виноградова О. В. - Сутність інновацій в маркетинговій діяльності телекомунікаційних підприємств, Дрокіна Н. І., Либа К. Д. (2020)
Джулакідзе Ш. Е. - Національно-регіональні постулати інтелектуального менеджменту, Джулакідзе Е. Г. (2020)
Підгурська В. О. - Особливості міжнародного бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях (2020)
Хитрук І. О. - Система інтернет-маркетингових досліджень, Ковшова І. О. (2020)
Ходюк О. О. - Управління фінансовим потенціалом підприємства ПАТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської" (2020)
Яценко М. С. - Актуальні проблеми організації роботи крюінгової компанії у структурі світової судноплавної галузі, Бєлобров О. Д., Лихащенко К. О. (2020)
Алиєва А. В. - Засади управління діджиталізацією в Україні (2020)
Дереш Ю. В. - Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи його вдосконалення в Україні, Романчук А. О. (2020)
Косигіна А. Є. - Принцип рівності як один із основоположних принципів у практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Кужель К. С. - Причетність до злочину та її види (2020)
Милоненко Ю. В. - Правові питання спільної часткової власності на земельні ділянки (2020)
Мошура Л. В. - До питання охорони праці в Україні під час пандемії коронавірусу (2020)
Піскуровська А. В. - Концепція "смарт-міста" і її впровадження в Україні (2020)
Рожок І. С. - Аналіз та шляхи удосконалення регулювання мовних відносин в Україні, Бондик Р. В. (2020)
Ситенька О. С. - Домашнє насильство у сучасній сім’ї, Макарчук Ю. В. (2020)
Сичик В. В. - Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців (2020)
Терьошкіна А. Д. - Особливості визначення зловживання процесуальними правами у контексті цивільного процесу, Івашковський Д. В. (2020)
Хохлова Д. А. - "Абсолютна" заборона катувань та нелюдського чи принизливого поводження відповідно до статті 3 ЄКПЛ: інструмент для поліпшення прав ув’язнених (2020)
Чегренець Н. В. - Професійний відбір суддів за новою судовою реформою: кваліфікаційне оцінювання суддів, Бомбергер І. Л. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Романчук Я. П. - Методи покращення військової інженерної освіти, Войтович М. І. (2020)
Лапіна М. Д. - Соціальна безпека в професійній діяльності соціальних працівників, Васильєв Д. О. (2020)
Задорожна А. В. - Огляд фреймворків та бібліотек, які використовуються при розробці веб-сайтів, Сав’як Н. Т. (2020)
Іванов О. В. - Дослідження основних фізико-хімічних властивостей вуглеводневих газів (2020)
Іванцова Г. А. - Технологія та обладнання у виробництві води фармакопейної якості, Поводзинський В. М., Костик С. І., Фесенко С. В. (2020)
Михалків В. Б. - Підвищення ефективності багатоступеневого компримування газу (2020)
Михалків В. Б. - Перевід у реверсний режим газопроводу з пересіченим профілем траси, Дарвай І. І. (2020)
Михалків В. Б. - Дослідження двоступеневого компримування природного газу у відцентрових нагнітачах, Пікович І. І. (2020)
Прокопов В. Г. - Эффекты локализации влияния начальных условий в устойчивых многомерных процессах переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. (2020)
Прокопов В. Г. - Характеристики условий однозначности в теории локализации, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. (2020)
Силка І. М. - Нові підходи до використання алое вера в безалкогольних напоях для реалізації в барі, Кирпіченкова О. М., Матиящук О. В. (2020)
Тимченко Н. П. - Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, Фиалко Н. М. (2020)
Павлюх Н. М. - Проблема читача в поезії українських романтиків (2020)
Вихідні відомості (2020)
Виноградова О. В. - Види ефективності рекламної діяльності підприємства, Совершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. (2020)
Кривда О. В. - Методика визначення ефективності політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості, Пазюка А. В. (2020)
Курищук К. К. - Класифікація методів управління внутрішнім державним боргом (2020)
Павлюк Є. Д. - Модельні фінансові ризики: глобальний та український контекст, Павлюк О. О. (2020)
Пацарнюк О. В. - Економічний зміст інновацій як об’єкта аналізу та аудиту (2020)
Перцова А. Р. - Цифровий маркетинг як інструмент розвитку підприємства (2020)
Редич О. В. - Імітаційне моделювання впливу податкового тиску на діяльність новостворених малих підприємств (2020)
Ротар А. Є. - Удосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві, Юрій Е. О. (2020)
Ходюк О. О. - Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (2020)
Холодок В. Д. - Стратегічний підхід до розвитку туризму в громадах (2020)
Крайник Г. С. - Кримінальна відповідальність за наклеп в Україні: перспективи та реальність, Витвицький М. С. (2020)
Кучер А. О. - Організація діяльності органів публічної влади при виникненні надзвичайних ситуацій (2020)
Лугіна Н. А. - Блокчейн в Україні: проблеми правового регулювання, Вартовнік А. М. (2020)
Марчук Ю. О. - Критерії правомірності обмеження права на свободу вираження виглядів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Щодра О. - Епоха слов’ян на Балтиці: економічне піднесення слов’янського Помор’я у ранньому середньовіччі (2019)
Різун Н. - Віче у Поморських слов’ян XI–XII ст. (до історіографії проблеми) (2019)
Чугуй Т. - Русько-польські відносини в контексті боротьби Данила і Василька Романовичів за батьківську спадщину (1205–1245) (2019)
Любащенко В. - Хорватський гуманіст Матій Влачіч і його внесок у наукову думку ранньомодерної доби (2019)
Куций І. - Слов’янська ідентичність українських істориків ХІХ ст.: концептуалізація образу "своєї" цивілізації (2019)
Шпик І. - Періодизація південно-східнослов’янської релігійно-культурної взаємодії часів Середньовіччя: огляд основних підходів (2019)
Баран З. - Слов’янська ідея у трактуванні Ольгерда Бочковського (2019)
Рамач Я. - Співпраця Олекси Горбача з русинами Югославії у 50–60-х роках ХХ ст. (2019)
Ковальчук Н. - Панславізм у сучасній Росії: академічний і політичний вимір (на прикладі ідейної спадщини М. Данилевського) (2019)
Гажева І. - Структура художнього простору в повістях Ф. Достоєвського "Покірлива" та П. Вежинова "Бар’єр" (2019)
Будний В. - Літературна критика Богдана Лепкого в часописі "Slovanský Přehled" (2019)
Кравець Я. - Легенди і звичаї Верхньої і Нижньої Лужиць у дослідженні французької славістки Марі де Во Фаліпо (2019)
Комариця А. - Мистецька транскрипція образів Едгара Аллана По у прозі Антуна Густава Матоша й Михайла Яцкова (2019)
Янішевський О. - Літературознавча рецепція у творчості Флоріана Чарнишевича (2019)
Васильєва Л. - XXVІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16–17 травня 2019 р.), Кравчук А., Лозор О., Ніколаучук Х., Татаренко А., Шпик І. (2019)
Моторний О. - У колі слов’янських літератур (до 90-річчя від дня народження професора Володимира Андрійовича Моторного) (2019)
Паршин І. - 10 Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica: dyplomacja Rusi Średniowiecznej (X–XVI w.)" (Краків, 9–11 жовтня 2019 р.) (2019)
Лисоколенко Т. - Феномен трансгресії у фокусі філософської рефлексії (2022)
Мурашкін М. - Припинення в категорії свобода (2022)
Братаніч Б. - Взаємодетермінація здоров’я та здорового способу життя як філософська проблема, Лаврова Л., Савченко В. (2022)
Коляда І. - Самоідентифікація людини в умовах техно-інформаційної реальності (2022)
Vysotska O. - Philosophical dimensions of the concept of health, Romanenko M. (2022)
Кісєль О. - Феномен суспільства споживання: ціннісно-культурні виміри (2022)
Швидун Л. - Дошкільна освіта в контексті модернізації освітньої системи, Майданенко С., Кульбач Л. (2022)
Кірман В. - Про вимірювання параметрів предметно-методичної компетентності вчителів біології закладів загальної середньої освіти, Чаус Г. (2022)
Наказний М. - Булінг: алгоритм вирішення проблеми (2022)
Хватова О. - Освітні пропозиції сучасних альтернативних шкіл (2022)
Базилевська О. - Використання елементів арт-терапії в корекційно-розвитковій роботі з дітьми (2022)
Кобзева І. - Подолання психічної травми у дітей засобами казкотерапії (2022)
Родименко І. - Аналіз наукових досліджень сенсомоторного розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку, Мойсеєнко І. (2022)
Balalaieva O. Yu. - Veterinary students learning outcomes after the latin language course (2020)
Varava O. B. - The influence of european integration processes in education on changes in the nature of pedagogical interaction (2020)
Власенко К. О. - Формування професійної культури документування майбутніх соціальних працівників (2020)
Витриховська О. П. - Інформаційне забезпечення населення – мешканців забруднених територій (2020)
Сопівник Р. В - Патріотичне виховання студентської молоді: порівняльний аналаз зарубіжного та національного досвіду (2020)
Драчук О. В. - Особистісні якості соціального працівника з надання допомоги постраждалим в екстремальних ситуаціях (2020)
Олійник О. О. - Особливості розподілу сімейних ролей в подружній підсистемі (2020)
Сопівник І. В. - Cоціально-психологічна реабілітація осіб, потерпілих від надвичайних ситуацій засобами природотерапії, Мацола В. А. (2020)
Тверезовська Н. Т. - Вплив надзвичайних ситуацій на психологічний стан людини (2020)
Войтюк І. В. - Культурний релятивізм та етноцентризм в українському націотворчому дискурсі (2020)
Гейко С. М. - Філософський огляд тропологічної теорії Г.Вайта в контексті нової філософії історії, Лаута О. Д. (2020)
Danylova Т. V. - The concepts of the subtle bodies in the ancient spiritual traditions, Salata H. V. (2020)
Кавун В. М. - Cемантика релігійних образів у мистецтві Відродження (2020)
Kychkyruk T. V. - S. Huntington and his concept of civilizations (2020)
Матвієнко І. С. - Елементи еристики в соціальній комунікації (2020)
Сторожук С. В - Нормативна маскулінність або чоловічий вимір гендерного питання (2020)
Тимошенко О. Т. - Віртуальне спілкування та емоції в соціальних мережах (2020)
Чекаль Л. А. - Проблема рефлексії у німецькій філософії ХVIII – ХІХ століть (2020)
Шеховцова В. А. - Cамоідентифікація як механізм формування ідентичності особистості (2020)
Власенко К. О. - Ведення професійних записів як важлива складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2020)
Зозулевич В. Ю. - Соціально-професійні особливості сільської молоді у контексті патріотичного виховання в аграрних закладах вищої освіти, Пабат В. В. (2020)
Рудницька Н. А. - Деякі аспекти моделювання комунікативної складової компетентності інженера (2020)
Тверезовська Н. Т. - Аналіз основних положень з соціально-психологічної реабілітації осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій (2020)
Тонха Т. Г. - Методика формування мотивації учіння студентів, Сопівник Р. В. (2020)
Varava O. B. - Educational realities of future social workers' training (2020)
Витриховська О. П. - Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до застосування рекламно-інформаційних технологій (2020)
Сопівник І. В. - Підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності "Cоціальна робота” до соціально-психологічної реабілітації (2020)
Афанасенко Л. А. - Особливості мотивації професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУБІП України (2020)
Danylova Т. V. - On Covid-19, mental health, and meditation (2020)
Драчук О. - Інформування населення з надання реабілітаційних послуг: стан, проблеми, перспективи (2020)
Горбатюк Т. В. - Ризики та перспективи сучасного глобалізованого світу (2020)
Kultenko V. - The philosophy of money in the modern conditions, Tokhtarits I. (2020)
Kychkyruk T. V. - The 18th and 19th-century french thinkers on civilization: a brief overview, Salata H. V. (2020)
Matvienko I. S. - Gender education in Ukraine: problems and prospects (2020)
Савицька І. М. - Соціальна епістемологія як можливість розв’язання сучасних проблем наукового пізнання (2020)
Чекаль Л. А. - Свідомість та самосвідомість у психоаналітичному, феноменологічному та екзистенційному дискурсі (2020)
Супрун А. Г. - Гармонізація фізичного та духовного здоров'я як запорука якісного життя людини, Сальник С. С. (2020)
Сторожук С. В. - Націоналізм як чинник протистояння соціальним трансформаціям сьогодення (2020)
Ромащенко М. І. - Розроблення та впровадження Системи інформаційного забезпечення землеробства, Балюк С. А., Тараріко Ю. О., Лісовий В. М. (2022)
Ревтьє-Уварова А. В. - Міграція нітратного азоту за внесення азотних добрив у виробничих посівах кукурудзи, Доценко О. В., Ніконенко В. М., Сліденко О. І. (2022)
Соловей В. Б. - Науково-методичні основи функціонуванняs Українського ґрунтового інформаційного центру, Лебедь В. В., Лактіонова Т. М. (2022)
Гутянський Р. А. - Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно в Cхідному Лісостепу України, Зуза В. С. (2022)
Васильченко А. В. - Використання наночастинок і нанотехнологій у картоплярстві, Дерев’янко С. В. (2022)
Карасенко А. Ю. - Фітонцидні властивості рослин щодо грибів роду Aspergillus, Передера С. Б. (2022)
Ярош А. В. - Колекція жита озимого Національного центру генетичних ресурсів рослин України як основа для створення селекційно-цінних і стабільних генотипі, Реліна Л. І. (2022)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження коливальних рухів гичкозбиральної машини, встановленої спереду агрегатуючого трактора, Булгаков В. М., Головач І. В., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І. (2022)
Вожегова Р. А. - Економічна ефективність вирощування буркуну однорічного залежно від основного обробітку ґрунту, Влащук А. М., Дробіт О. С., Бєлов В. О. (2022)
Пам'яті Бориса Євгеновича Подоби (2022)
Прокопенко Л. - Розвиток освіти, культури, інклюзії та інформації у Маніфестах ІФЛА/ЮНЕСКО про публічну бібліотеку (1949, 1972, 1994, 2022) (2022)
Самохіна Н. - Наповнення сайту наукового журналу як складника системи менеджменту знань, Пелюховська І. (2022)
Самохіна Ж. - Інструменти і технології маркетингу в системі управління знаннями (2022)
Пестрецова Л. - Особливості формування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського періодичними виданнями у 2013–2021 рр., Шульга І., Клочок Т. (2022)
Ковальчук Г. - З історії українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2022)
Бачинська Н. - Витоки підготовки фахівців для системи документно-інформаційних комунікацій в Україні (10-ті роки ХХ ст.) (2022)
Клименко О. - Наукові заходи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2021 р., Сокур О. (2022)
Іваненко С. - Виставкова робота бібліотеки Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України у 2021 р. (2022)
Сокур О. - Дистанційні бібліотечні послуги в умовах воєнного стану – важливий складник сучасного бібліотечно-інформаційного обслуговування (2022)
Науменко С. - "Медичні бібліотеки України в умовах війни" (2022)
Тарасович П. М. - Особливості рослинності окремих територій аргентинських островів, які прилягають до української антарктичної станції Академік Вернадський, Марциновський В. П. (2021)
Ишунов В. В. - 1‑я номинально‑денежная форма обмена: равновесная цена (2021)
Ігнатьєва І. А. - Соціальна відповідальність підприємств, Пасічник В. В. (2021)
Khomenko S. - State and religion in Afghanistan: struggle for independence (1800 – 1919) (2021)
Zhunissov D. - Method of text sentiment analysis using neural networks, Aliaskarov S., Satybaldiyeva R. (2021)
Іванкевич О. В. - Підвищення наукометричних показників науковців Національного авіаційного університету з використанням вільного доступу до наукових публікацій університету, Вахнован В. Ю., Мазур В. І. (2021)
Іванов О. В. - Дослідження транспортних можливостей надходження природного газу за неповного завантаження газотранспортної системи, Григорський С. Я., Здоровик Д. А. (2021)
Люта Н. В. - Порівняння методів перекачування високов’язкої нафти, Бортняк О. М., Данько Р. В. (2021)
Мельник В. Н. - Принудительное перемещение субмарины под действием акустической волны (2021)
Нєміріч О. В. - Теоретичні аспекти використання фітокомпонентів у складі харчової продукції аюрведичного призначення, Устименко І. М., Гавриш А. В., Авраменко М. М., Софінська В. О., Переходько А. С., Гуцуляк В. М. (2021)
Стасюк Р. Б. - Дослідження процесу витікання газу під тиском при нестаціонарному процесі переміщення його в трубопроводі, Дрінь Н. Я. (2021)
Стукальська Н. М. - Інноваційні технології чіа‑пудингів для харчування веганів в закладах ресторанного господарства, Овсяник А. І. (2021)
Ткачук К. В. - Засоби визначення ваги елементів стрілової системи портальних кранів (2021)
Тутко Т. Ф. - Додаткове вібраційне напруження у точці підвісу штанг верстата‑гойдалки (2021)
Якимів Й. В. - Дослідження енергоефективних режимів експлуатації магістральних нафтопроводів за реалізації періодичних підкачувань частини нафтового потоку, Бортняк О. М., Люта Н. В. (2021)
Гудима В. В. - Особливості здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посади суддів у національній школі суддів України, Скриньковський Р. М. (2021)
Ковалів М. В. - Проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України, Хмиз М. В., Кайдрович Х. І., Єсімов С. С., Князь С. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дударець В. М. - Особливості формування дизайну в структурі сучасних міст, Чемакіна О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О. (2021)
Чемакіна О. В. - Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну, Кузьмін О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О., Васильченко О. С. (2021)
Єфименко О. В. - Характеристика, асортимент та оцінка якості керамічних побутових виробів в судовій товарознавчій експертизі, Сафонова Т. В. (2021)
Коденко Н. М. - Вплив соціальних підприємств на економічний добробут країни (2021)
Fialko N. - Methods for protecting boiler chimneys against corrosion due to fall‑out condensate from flue gases, Navrodska R., Gnedash G., Presich G., Shevchuk S. (2021)
Fialko N. - Improvement of complex heat‑recovery systems for gas‑fired boiler units, Navrodska R., Gnedash G., Shevchuk S., Sbrodova G. (2021)
Koriakov I. - Cryptopolemiade (2021)
Михайлів В. І. - Методи цифрового опрацювання сигналів мікроелектронним пристроєм релейного захисту високовольтних ліній електропересилань, Люра О. П. (2021)
Фиалко Н. М. - Учет сил плавучести при моделировании течения сверхкритической воды в вертикальных трубах, Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Хмиль Д. П., Носовский А. В., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С., Пиоро И. Л. (2021)
Фиалко Н. М. - Закономерности течения в микрофакельных горелочных устройствах с пластинчатыми турбулизаторами потока, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Клищ А. В., Дашковская И. Л. (2021)
Трунова О. С. - Художній образ післяобіднього часу в ліриці Бай Хуа (2021)
Хмиз М. В. - Правові ризики судової журналістики в Україні (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дударець В. М. - Особливості використання зовнішньої реклами у дизайні закладів ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О., Чемакіна О. В. (2021)
Бакало Н. А. - Інформаційна система для перевірки сумісності медикаментів, Носовець О. К. (2021)
Макарук К. Є. - Аналіз психологічних особливостей користувача комп’ютера при проведенні судових експертиз (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование пространственного распределения плотности сверхкритической воды при восходящем течении в вертикальных обогреваемых трубах, Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Хмиль Д. П., Носовский А. В., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С., Пиоро И. Л. (2021)
Карпеченкова А. О. - Щодо різних аспектів відмінностей в світогляду поколінь X, Y, Z (2021)
Скриньковський Р. М. - Доктринальні підходи до визначення поняття конституційно‑правового статусу професійних суддів, Гудима В. В., Хмиз М. В., Любарський В. О. (2021)
Хмиз М. В. - Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти (2021)
Вихідні відомості (2021)
Каленюк І. С. - Інтернаціоналізація економіки як ключова передумова актуалізації інтелектуального лідерства, Цимбал Л. І. (2020)
Олійник Н. М. - Концептуальні засади "зеленої" економіки в контексті сталого розвитку (2020)
Рябініна Н. О. - Розвиток соціального капіталу в контексті становлення інформаційного суспільства (2020)
Сокур М. Б. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних викликів (2020)
Унінець І. М. - Методичні підходи до оцінки смартекономіки (2020)
Юрчик Г. М. - Ефективність соціальної політики: теоретичний аспект та методологічні засади оцінювання (2020)
Fursa V. - Multi-channel trade influence in the logistics research context, Larina T., Danylenko V. (2020)
Крикун О. О. - Удосконалення методів оцінки на вакантні посади державних службовців (2020)
Гурочкіна В. В. - Інноваційний потенціал та активізація емерджентних властивостей для цілей розвитку промислового підприємства (2020)
Островська Г. Й. - Активізація інтелектуального потенціалу підприємства та інтенсифікація процесів інтелектуальної власності в умовах економіки, заснованої на знаннях (2020)
Виговська Н. Г. - Фінансовий механізм впровадження облігацій місцевих позик в транспортній галузі, Виговський В. Г., Виговська О. А. (2020)
Синілова О. М. - Методологічні засади оцінки вартості підприємств (2020)
Хуторна М. Е. - Методологія формування економічного змісту поняття кредитної установи: еволюційний екскурс, Ткаченко Н. В. (2020)
Гонтарева І. В. - Оцінка ефективності маркетингової товарної політики підприємства, Мангушев Д. В., Жденовська А. О. (2020)
Кононова К. Ю. - Використання методів оцінки бізнесу на прикладі ПАТ "Центренерго", Калашніков С. К. (2020)
Кулик Н. О. - Вдосконалення практики аудиту ефективності агента інституту контролю від законодавчої гілки влади (2020)
Остапчук Т. П. - Мотивація науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти як функція управління персоналом, Бірюченко С. Ю., Боровська А. О. (2020)
Ткаченко О. Є. - Місія віртуального банку в діджиталізованому просторі (2020)
Чхеайло А. А. - Аналіз сучасних соціально-психологічних методів управління персоналом, Ткаченко І. А. (2020)
Титул, зміст (2022)
Лобанов Л. М. - Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення, Недосєка А. Я., Недосєка С. А., Яременко М. А., Овсієнко М. А. (2022)
Міленін О. С. - Особливості аналізу технічного стану та підтримки надійності магістральних газопроводів при транспортуванні газоводневих сумішей (огляд), Великоіваненко О. А., Розинка Г. П., Півторак Н. І. (2022)
Сторожик Д. В. - Автоматизація процесу теплового неруйнівного контролю шляхом застосування методу комплексування термограм, Протасов А. Г., Муравйов О. В., Петрик В. Ф., Петренко Д. В. (2022)
Учанін В. М. - Аналіз роботи двоконтурного автогенераторного вихрострумового дефектоскопа в режимі переривчастої генерації (2022)
Троїцький В. О. - Досягнення ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України в галузі рентгенотелевізійного, ультразвукового та інших методів неруйнівного контролю (огляд), Карманов М. Н., Михайлов С. Р. (2022)
Бондаренко Ю. К. - Використання статистичних методів для підтримки необхідної якості зварювальної продукції (Огляд), Логінова Ю. В. (2022)
Rucker R. - The mysteries of the Shroud of Turin (2022)
Дати, події, факти з історії технічного контролю (2022)
Титул, зміст (2022)
Махненко О. В. - Оцінка опору крихкому руйнуванню вигородки реактора ВВЕР-1000 в процесі довготривалої експлуатації з урахуванням залишкових технологічних напружень, Кандала С. М. (2022)
Лобанов Л. М. - Візуалізація дефектів в елементах авіаційних конструкцій методом електронної ширографії, Знова В. Я., Савицький В. В., Киянець І. В., Шуткевич О. П. (2022)
Бондаренко О. Г. - Cпосіб термографування зовнішньої поверхні димових труб дистанційним пасивним тепловізійним методом, Глуховський В. Ю. (2022)
Учанін В. М. - Автогенераторні вихрострумові дефектоскопи для експлуатаційного контролю авіаційних конструкцій, Бичков С. А., Семенець О. І., Дереча В. Я., Александров С. А. (2022)
Казакевич М. Л. - Tightness testing of aviation systems (Review), Казакевич В. М., Ше С. (2022)
Тороп В. М. - Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів теплових мереж з метою досягнення заданої надійності їх експлуатації (2022)
Birring A. - Ultrasonic testing in nuclear plants, Williams J. (2022)
Загорулько В. С. - Досвід Інституту трубної промисловості ім. Я. Є. Осади з неруйнівного контролю труб (2022)
Дати, події, факти з історії технічного контролю (2022)
Рекомендації ESC з діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності 2021 року (2022)
Бурчинський С. Г. - Нейрогеропротекція у неврологічній практиці: нові можливості, Калініченко М. А. (2022)
Коваль О. А. - Основні заходи для запобігання сечостатевим інфекціям під час лікування інгібіторами НЗКТГ-2 (2022)
Yerkhova A. V. - Potential use of endophytes in the pharmaceutical industry, Katynska M. G. (2022)
Ткачук І. М. - Оцінка прихильності до лікування військовослужбовців, хворих на артеріальну гіпертензію, на сучасному етапі (2022)
Як українським біженцям за кордоном підтвердити вакцинацію? Пояснює МОЗ (2022)
Оприлюднено новий проект закону щодо використання канабісу в медичних цілях (2022)
Лікарні, що здійснюють медичну практику, мають бути зареєстровані в базі даних eHealth (2022)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2022)
Сабадишин Р. О. - Теоретичні аспекти застосування інуліну у хворих на остеоартроз (2022)
Лук’янець Є. Ю. - Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини та алгоритмів 10-річного ризику остеопоротичних переломів у жінок (2022)
Пастушина А. І. - Активність процесів гемокоагуляції при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця (2022)
Advanced Trauma Life Support (ATLS)* Первинний огляд та надання допомоги (Розділ 1) (2022)
Біловол О. М. - Остеоартрит, Князькова І. І. (2022)
Кошовий О. М. - Застосування Гаммавіталу у лікуванні тривожних та депресивних розладів непсихотичного рівня (2022)
Лазарєв П. О. - Нові дані щодо впливу бета-блокаторів на еректильну функцію при артеріальній гіпертензії (2022)
Рейзін Д. В. - Рішення хірурга щодо ампутації після відмороження – основа наступної успішної діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини (власні клінічні спостереження й досвід викладання державною та англійською мовами), Рейзін В. І., Рудіченко В. М., Соколенко А. Л., Уліщенко В. В., Кушнєрова М. О., Торпан В. В. (2022)
Почепцова О. Г. - Інфаркт міокарда 2-го типу в клінічних прикладах, Целуйко В. Й. (2022)
Тестові питання для самоконтролю (2022)
Баласубраманян П. - Емпагліфлозин і зниження ризику нефролітіазу: потенційно нова роль для інгібітора НЗКТГ-2?, Ваннер К., Феррейра Ж. П., Офстад А. П., Елзаессер А., Зінман Б., Інзуччі С. Е. (2022)
У профільному міністерстві презентовано концепт Національної системи верифікації ліків в Україні (2022)
Некролог. На пошану пам’яті Юрія Богдановича Чайковського (1951–2022) (2022)
Демчик Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення прав та свобод людини, Голота Н. П., Стець О. М. (2022)
Зима О. Т. - Митний контроль за лікарськими засобами та його класифікація, Яворський В. О. (2022)
Кіяшко Ю. М. - Поняття "Системи економічної безпеки України": адміністративно-правовий вимір (2022)
Суббот А. І. - Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі Державної служби України, Дем’янчук Ю. В. (2022)
Шеремет О. С. - Правове регулювання діяльності патронатної служби в системі органів правосуддя України (2022)
Калініченко О. Ф. - Імплементація міжнародних стандартів в галузі колективних політичних прав і свобод в Україні (2022)
Донченко А. А. - Кримінальні процесуальні рішення досудового розслідування як об’єкт забезпечення своєчасності (2022)
Скок О. С. - Покарання для неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження (2022)
Коць Є. П. - Форми використання доказів під час досудового розслідування кримінальних проваджень про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2022)
Melnyk S. - International experience in coordinating the action of law enforcement agencies, Ignatievа A. (2022)
Атаманчук П. П. - Концептуальні засади дослідження моніторингу якості життя (2021)
Будякова О. Ю. - Основні аспекти та структура системи формування персоналу підприємства, Новікова А. К. (2021)
Галіцька А. С. - Ціноутворення на продукцію сільського господарства в сучасних умовах, Степасюк Л. М. (2021)
Городна Д. В. - Дослідження стану розвитку інноваційних технологій готельних підприємств на прикладі м. Одеса (2021)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку оплати праці на виробничих підприємствах, Божок К. К. (2021)
Радіонова Н. Й. - Методичні засади проведення аудиту основних засобів, Войтенко М. В. (2021)
Скрипник М. І. - Теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів, Сілівончик О. Б. (2021)
Скрипник М. І. - Контроль розрахунків з покупцями та замовниками, Слепченко В. П. (2021)
Щербан Т. Д. - Навчальна мотивація студентів у процесі професійного навчання, Долинай М. І. (2021)
Антоненко А. М. - До питання про дигіталізацію методів визначення міцності бетону, Волнянський Д. М. (2021)
Тимченко Н. П. - Анализ основных требований к нормированию объектов гражданского назначения, Фиалко Н. М. (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование влияния температурного режима получения полимерных нанокомпозитов на образование перколяционных структур, Динжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Попружук И. О., Клищ А. В. (2021)
Барков С. Є. - Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство, Чернонос Д. В. (2021)
Хмиз М. В. - Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів (2021)
Буковинська Н. А. - Міжнародний досвід реалізації політики правової рівності чоловіків і жінок та її наслідки (2022)
Заверюха М. М. - Щодо рекреаційного лісокористування в Україні (2022)
Ковалів М. В. - Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні, Скриньковський Р. М., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Хмиз М. В., Йосифович Д. І., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І. (2022)
Medvedska V. - Correlation of scientific approaches to the definition of family violence (2022)
Галкіна Н. М. - Правова регламентація трудових відносин під час воєнного стану (2022)
Теліженко Л. В. - Перспективи трансдисциплінарності як світоглядно-методологічної основи права (2022)
Старченко А. Ю. - Правове регулювання смарт-контрактів у епоху цифрової економіки (2022)
Курило В. І. - Розвиток і становлення прокуратури України як суб’єкта владних повноважень: історико-правовий аспект, Павленко Д. Ю. (2022)
Сопільник Л. І. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки в Україні, Малашко О. Є., Єсімов С. С., Пилипенко І. М., Куриліна О. В. (2022)
Старченко А. Ю. - Правова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення у сфері діяльності органів виконавчої влади (2022)
Гордєєва К. О. - Питання дискримінації в кримінальному праві (2022)
Скриньковський Р. М. - Громадський контроль за діяльністю органів прокуратури як гарантія дотримання прав людини в Україні, Ковалів М. В., Чистоклетов Л. Г., Крамар Р. І., Хмиз М. В., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. (2022)
Воронько А. В. - Практика Європейського суду з прав людини: сімейно-правовий аспект, Лешко О. Д., Балюк В. М. (2022)
Жуков І. М. - Державна допомога і вимоги належного функціонування угоди про асоціацію України, Бондюк А. Л. (2022)
Костенко К. О. - Правова охорона загальновідомих торговельних марок (2022)
Мітусова К. С. - Окремі особливості встановлення юридичних фактів у цивільному судочинстві України, Баб’як А. О. (2022)
Воронько А. В. - Інститут омбудсмена в країнах Скандинавії, Лешко О. Д., Зінченко О. В. (2022)
Балакарєва І. М. - Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану в Україні, Рутвян К. О. (2022)
Зима О. Т. - Електронне урядування в Україні: специфіка розвитку в умовах кризи, Зав’ялов Є. В., Романова А. Є. (2022)
Фінін Г. С. - Актуальні зміни законодавства природоохоронного середовища у сфері природно-заповідного фонду щодо використання досвіду післявоєнного відновлення об’єктів природно-заповідного фонду інших країн, Біушкін О. І. (2022)
Болдирєв С. В. - Реформування служби в органах місцевого самоврядування як сутнісна складова механізму децентралізації в Україні, Чубарь С. С. (2022)
Кушніренко О. Г. - Обмеження прав та свобод людини у воєнний час: конституційно-правовий аспект, Зав'ялов Є. В., Козьміна Ю. Г. (2022)
Іванов А. Г. - Практика зловживання дипломатичними імунітетами, Лєпілова В. В., Блинова Д. В. (2022)
Шуляка Я. В. - Порівняльні аспекти інституту співучасті в міжнародному кримінальному праві та національних законодавствах, Романова В. А. (2022)
Єсімов С. С. - Судовий контроль як гарантія діяльності органів прокуратури за дотриманням прав людини в Україні, Скриньковський Р. М., Ковалів М. В., Сердюк В. В., Хмиз М. В., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Слінько С. В. (2022)
Сопільник Л. І. - Деякі питання формування корпусу професійних суддів в Україні, Гудима В. В., Пилипенко І. М., Курилін І. Р. (2022)
Гончаров М. В. - Сутність інформаційної безпеки в умовах розвитку сучасного суспільства (2022)
Мадіна В. В. - Судовий прецедент як джерело права в англо-американській правовій системі, Мітько М. В. (2022)
Суходубова І. В. - Права людини та їх обмеження під час воєнного стану, Іржавська В. Є. (2022)
Корсун С. І. - Професійний відбір: теорія і практика, проблеми та перспективи, Самохін А. В., Плавчан П. (2022)
Воловик В. О. - Структура адміністративно-правового забезпечення підготовки громадян України до військової служби (2022)
Доля В. В. - Особливості становлення бюро економічної безпеки України, як суб’єкта із захисту національної економіки: теоретико-правовий огляд (2022)
Жукова Є. О. - Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення основних видів публічного адміністрування (2022)
Ковалів М. В. - Виконання постанов про позбавлення права керування транспортним засобом в Україні, Хмиз М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М., Назар Ю. С., Ткачук Т. Ю., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. (2022)
Сиволоб В. Ю. - Регулювання відносин з віртуальними активами та його вплив на податкове законодавство України (2022)
Батлук М. В. - Проблеми правового забезпечення екологічних прав громадян в умовах воєнного стану, Козлова П. Г., Іванов С. С. (2022)
Болдирєв С. В. - Способи подолання недоліків правового регулювання статусу та організації роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування в контексті воєнної та післявоєнної відбудови інфраструктури, Лінник М. П. (2022)
Гультай М. М. - Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2022)
Давиденко С. В. - Право адвоката на свободу вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини (2022)
Галкіна Н. М. - Окремі аспекти правового регулювання праці державних службовців (2022)
Барданова А. О. - Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2022)
Громова М. - Застосування кейс-методу під час вивчення правових дисциплін у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти), Савченко А. (2022)
Кожедуб О. - Методи військово-педагогічних наукових досліджень, Гаврюшенко В., Левенець А. (2022)
Алещенко В. - Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах гібридної війни (2022)
Волошина Н. - Менталітет як предмет наукового дослідження в контексті сучасних гібридних загроз, Пампуха І., Жогіна Л. (2022)
Джулай А. - Теоретико-методологічні засади витоків виникнення і розвитку емоційного інтелекту як психологічного конструкта (2022)
Кожедуб О. - Психолого-педагогічний зміст поняття "мислення курсантів вищого військового навчального закладу", Гаврюшенко В., Калишенко К. (2022)
Кравченко К. - Теоретико-методологічні засади проблематики психологічної стійкості військовослужбовців Збройних Сил України (2022)
Смірнова Т. - Емоційне вигорання військовослужбовців Збройних Сил України як виклик до проблем психічного здоров'я в умовах війни (2022)
Марко І. - Перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України, Марко Є. (2022)
Онопрієнко С. - Класифікація видів інформаційної безпеки як правової категорії (2022)
Приймак В. - Удосконалення законодавства про національну безпеку як фактор підвищення ефективності запобігання корупційним правопорушенням в органах військового управління (2022)
Приліпко М. - Наукові підходи до сутності доброчесності військових посадових осіб (2022)
Ступак Д. - Поняття та ознаки особливих адміністративно-правових режимів в Україні (2022)
Тарнополова М. - Сучасна правова доктрина захисту цивільного населення у збройних конфліктах (2022)
Шопіна І. - Об'єкт громадського контролю (нагляду) як елемент демократичного цивільного контролю (2022)
Федченко О. - Геоінформаційна підсистеми АСУ Збройних Сил України як інструмент інтероперабельності інформаційно-аналітичних систем військового призначення, Литвиненко Н., Лаврінчук О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Prokopenko T. O. - Devising a graph-analytical model for situation project management of scrum-based projects in the field of information technology, Pidkuiko O. I. (2022)
Федоров Є. Є. - Метод кластеризації квазіперіодичного сигналу на основі алгоритму клонального відбору, Уткіна Т. Ю. (2022)
Скітер І. С. - Алгоритм моніторингу потужностей критеріїв тестування експоненціальності щільності потоку нейтронів в "Об'єкті Укриття", Савельєв М. В., Купріянчук С. В., Хоменко Д. О. (2022)
Зінченко І. Г. - Сучасні технології оцінювання ефективності діджиталізації, Лавданська О. В. (2022)
Yakymenko D. O. - Methods and means of intelligent analysis of text documents, Kataieva Ye. Yu. (2022)
Кириченко Є. П. - Методика визначення критичних значень параметрів зовнішніх термічних дій на піротехнічні металооксидні вироби в умовах експлуатації (2022)
Сухацький Ю. В. - Кінетика окиснювальної деградації метилового оранжевого з використанням процесу "Сонопероксат", Шепіда М. В., Созанський М. А., Знак З. О., Хом’як С. В. (2022)
Якимчук Н. А. - Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков: потенциальные возможности и перспективы использования для поисков скоплений природного водорода, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения на участках расположения геотермальных электростанций и гейзеров по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Модель зарождения и принципы движения тропических циклонов, штормов и депрессий, Корчагин И. Н., Янушкевич К. П. (2020)
Лубков М. В. - Моделювання розігріву нафтоносних пластів (2020)
Пам’яті В. М. Єремеєва. Єремеєв Валерій Миколайович (2020)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2020 рік (2020)
Левківський В. - Ukrlandfarming вдалося перетворити тваринництво із соціального проекту в прибуткову галузь (2018)
Павленко Ю. - Недопустимо превращать молочную ферму в зоопарк (2018)
Нежлукченко Т. - Прогресивна технологія відгодівлі тварин ферментованими кормами, Соляник М., Коваленко В. (2018)
Бей Р. - Механізація сільського господарства України в 30-х роках (2018)
Колодій Е. - Створюємо стадо разом (2018)
Секреты живой природы, которые ученые еще не объяснили (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського