Yushchenko V. - The problems and consequences of the wrong determination of jurisdiction in a civil process, Drobchak A. (2020)
Гой А. В. - Гармонізація законодавства України і ЄС (2020)
Горлач К. В. - Правове регулювання зброї в Україні та перспективи щодо її легалізації (2020)
Матвєєв В. В. - Державно-правові погляди М. Грушевського в контексті революційних подій 1917 – 1918 років (2020)
Правник С. О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, Соловйова О. М. (2020)
Товкун І. М. - Порівняння господарсько-правового статусу криптовалюти в Україні та світі, Приблуда П. М. (2020)
Яріш Х. В. - Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу, Скорик Д. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бабінець А. А. - Вплив мікролегування бором на структуру та властивості наплавленого металу типу інструментальної сталі 25Х5ФМС, Рябцев І. О., Лентюгов І. П., Богайчук І. Л. (2022)
Дмитрик В. В. - Визначення структурно-фазового стану зварних з’єднань із теплостійких перлітних сталей використанням удосконаленого методу аналізу, Гаращенко О. С., Берднікова О. М. (2022)
Борисов Ю. С. - Формування композиційних покриттів методом надзвукового плазмового напилення порошків на основі інтерметаліду TiAl з неметалевими тугоплавкими сполуками SiC та Si3N4, Вігілянська Н. В., Коломицев М. В., Янцевич К. В., Бурлаченко О. М., Цимбаліста Т. В. (2022)
Позняков В. Д. - Ремонт корпусу шатуна мобільної щокової дробарки METSO LOKOTRACK LT 120, Гайворонський О. А., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г. В. (2022)
Barvinko А. - Evaluation of load bearing capacity of cylindrical shell of above-ground vertical steel welded tank for oil storage after repair, Barvinko Y., Yashnik A., Kostenevich. O. (2022)
Фальченко Ю. В. - Сучасні технологічні прийоми зварювання тиском магнієвих сплавів (Огляд), Петрушинець Л. В. (2022)
До 100-річчя В. К. Лебедєва (2022)
Технологічне використання електричного розряду (2022)
Розробки в галузі електротермії (2022)
Зварювання живих тканин (2022)
Центр фізико-хімічних досліджень матеріалів (2022)
Інноваційний апарат для очистки поверхні та друку зображень: MagicCleaner (2022)
Календар червня (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Гриценко В. І. - Стан та перспективи розвитку інтелектуальних інформаційних технологій. До 25-річчя Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (2022)
Шлезінгер М. І. - Розв’язок оптимізаційних задач структурного розпізнавання на основі їхньої репараметризації (2022)
Анісімов А. В. - Про задачу локальної оптимізації графів та її застосування (2022)
Тимофієва Н. К. - Знакові комбінаторні простори, скінченні послідовності та логарифмічні спіралі (2022)
Файнзильберг Л. С. - 25-річний досвід створення та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій оброблення біометричних сигналів складної форми (2022)
Волков О. Є. - Досвід створення та впровадження інтелектуалізованих систем керування динамічними об’єктами, Шепетуха Ю. М., Богачук Ю. П., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2022)
Наші автори (2022)
Балалаєва О. Ю. - Дидактичний потенціал електронних освітніх ресурсів у системі неперервної освіти (2021)
Будегай В.А. - Нормативно-правова основа формування інклюзивної культури в студентської молоді (2021)
Demchenko I. - Specific features of psychological and pedagogical advisory support for parents of the children with special educational needs in inclusive educational space, Bilan V., Friauf N. (2021)
Лашкул В. А. - Аналіз сутності етичної компетентності майбутньго перекладача, Тимофєєв В. А. (2021)
Сиротін О. С. - Змістовий аспект формування у майбутніх ветеринарів професійно-термінологічної компетентності засобами іноземної мови (2021)
Strilets V. V. - Application of corpus technologies in teaching specialized translation (2021)
Повисша К. П. - Навички ефективної комунікації у сфері бухгалтерського обліку, Сопівник Р. В. (2021)
Khrystiuk S. B. - The essence and significance of benchmarking in strategic planning in higher education institutions (2021)
Чуніхіна С. Л. - Моделювання технологій забезпечення громадської підтримки освітніх реформ на основі відкритості суджень (open-mindedness) (2021)
Афанасенко Л. А. - Особливості проявів тривожних станів молодших школярів із неповних сімей: емпіричний досвід (2021)
Наконечна А. В. - Материнство та культурно-історичні традиції (2021)
Тверезовська Н. Т. - Особливості проведення експрес-діагностики у процесі виконання заходів декомпресії, Роман А. (2021)
Бежнар Г. П. - Масова культура, соціальні мережі та подружня гармонія (2021)
Вакулик І. І. - Виховання як соціальний інститут: до джерел (2021)
Geiko S. M. - Subject field of experience intentionality: phenomenological analysis, Lauta O. D. (2021)
Данилова Т. В. - Вплив соціальних мереж на психологічне функціонування особистості: до постановки проблеми (2021)
Сторожук С. В. - Соціокультурні та політичні джерела етнокультурного розколу в Україні (2021)
Чекаль Л. А. - Гносеологічна проблема як предмет метафізичного дискурсу (2021)
Буканов Г. - Економічні інструменти реалізації державної екологічної політики (2020)
Таранюк Л. - Механізм синергетичної взаємодії інструментів публічної політики центральних банків з урядами їх країн як елемент підвищення рівня розвитку економіки в умовах епідемічної загрози, Замора О., Деміхов О. (2020)
Аулін O. - Державна інформаційна політика провідних мусульманських країн у сфері сек’юритизації ісламу: досвід для України (2020)
Несват Т. - Взаємодія органів публічної влади та молодіжних громадських об’єднань щодо підготовки стратегічних документів у сфері молодіжної політики в країнах ЄС (2020)
Палагусинець Р. - Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби (2020)
Лис В. - Деінституалізація в системі децентралізації повноважень у сфері інституційного догляду та виховання дітей (2020)
Лаврук О. - Механізми реалізації державної політики у розвитку тваринництва європейських країн (2020)
Шевченко С. - Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби, Сидоренко Н. (2020)
Михайлов М. - Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу (2020)
Сторожев Р. - Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України (2020)
Грицишен Д. - Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики (2020)
Мазур О. - Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства, Соколовська О. (2020)
Гнатенко В. - Прогнозування особистісної реакції на економічні державні кризи (2020)
Hrabovenko N. - State educational policy through the prism of modern processes in the field of knowledge reproduction (2020)
Сторожев Р. - Зарубіжний досвід розвитку лідерства для України (на прикладі Німеччини та Польщі) (2020)
Михайлов М. - Роль фасилітативного механізму у забезпеченні виборчого процесу в Україні (2020)
Гончарук Н. - Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України, Пирогова Ю. (2020)
Липовська Н. - Оцінювання персоналу Державної прикордонної служби України, Маланчій М. (2020)
Каляєв А. - Основні напрями розвитку державного управління у сфері воєнної безпеки на національному та глобальному рівнях (2020)
Бортнік О. - Підходи Agile та Lean: можливості застосування в органах місцевого самоврядування України (2020)
Пікуль Г. - Понятійне поле та сутнісні характеристики імміграції у контексті сучасності (2020)
Сорокіна Н. - Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні (2020)
Грицишен Д. - Методологічні положення формування та реалізації державної кримінальної політики в сфері запобігання та протидії економічній злочинності (2020)
Криничко Л. - Проблеми системи охорони здоров’я та напрями їх вирішення: погляд науки та практики (2020)
Данілова Л. - Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, Губа М., Макєшина Ю. (2020)
Лола В. - Самоосвіта як складова підвищення інтегральної компетентності депутатів місцевих рад (2020)
Бобровська О. - Розвиток корпоративного сектору економіки: стан і напрями розвитку в публічному управлінні, Фролов П. (2020)
Маматова Т. - Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання, Сидоренко Н. (2020)
Бобровський О. - Моделювання і реалізація технологічних засад розвитку публічного управління в територіальних громадах (2020)
Сокольська Т. - Державно-приватне партнерство як інструмент публічної політики в умовах децентралізації влади в Україні, Панасюк В., Поліщук С., Осипенко Б. (2020)
Цигилик Ю. - Проблематика державного управління в регулюванні проблем судової практики при притягненні осіб до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (2020)
Серьогіна Т. - Формування системи надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні основи (2020)
Borodin Y. - Management activities in the field of wellness physical health activity of population in large cities of Europe: analysis of approaches, Makashov V. (2020)
Хожило І. - Програмно-цільове управління в соціогуманітарній сфері мегаполісу: аспекти моніторингу та оцінювання, Бульба В., Куц Ю. (2020)
Щербаков П. - Людський капітал як фактор публічного адміністрування соціалізації економіки (2020)
Квітка С. - Фактори підвищення міжнародних рейтингів українських закладів вищої освіти в умовах цифрової трансформації суспільства, Старушенко Г. (2021)
Шаульская Г. - Публичное управление и трансформации украинской моделигражданского общества (2021)
Грабовенко Н. - Міжнародні стандарти імплементації автономії закладів вищої освіти (2021)
Гула О. - Сучасні механізми забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління: теоретичні засади (2021)
Гнатенко В. - Загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації (2021)
Макашов В. - Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення (2021)
Гбур З. - Нормативно-правові засади боротьби з тероризмом в Україні, Кошова С. (2021)
Корнієвський С. - Синергетичне поєднання різних вимірів інтегрованості у формуванні політики регіонального розвитку в Україні (2021)
Лукаш С. - Державне управління процесом автономізації медичних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я, Маслак О., Побідинський Р. (2021)
Красівський О. - Особливості та проблеми здійснення митного контролю в контексті європейської інтеграції, Товт В. (2021)
Шумляєва І. - Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні (2021)
Кравченко Т. - Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання (2021)
Русіна Ю. О. - Формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу, Левчишина А. Г. (2019)
Табун Н. Ф. - Молодіжне середовище і соціальні небезпеки (2019)
Kulikova T. - Study of the formation level of psychology students' professional self-consciousness (2019)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості спілкування та реагування у конфліктних ситуаціях у системі професійного навчання, Щербан Г. В. (2019)
Fialko Na. - Localization of exergy losses in the air heater of the heat-recovery system under different boiler operating modes, Stepanova A., Navrodskaya R., Presich G. (2019)
Плосконос В. Г. - Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону (2019)
Середюк М. Д. - Регулирование режима последовательной перекачки разносортных нефтей изменением частоты вращения вала насосных агрегатов, Григорский С. Я. (2019)
Фиалко Н. М. - Анализ влияния методов получения полимерных микро- и нанокомпозитов на их теплофизические характеристики, Динжос Р. В., Меранова Н. О., Клищ А. В., Хмиль Д. П. (2019)
Фіалко Н. М. - Високотеплопровідні полімерні мікро- і нанокомпозити, Дінжос Р. В., Кліщ А. В., Хміль Д. П. (2019)
Фіалко Н. М. - Дослідження залежності теплофізичних властивостей полімерних мікро- і нанокомпозитів від методу їх синтезу, Дінжос Р. В., Кліщ А. В., Хміль Д. П. (2019)
Кутузова Е. В. - Лексическиe особенности английского юридического языка (2019)
Хакімова М. Т. - Криптовалюта як специфічний об'єкт цивільних прав (2019)
Kruhlov V. - Formation of the environment for the public-private partnership development in Ukraine (2019)
Демчук Н. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні, Ткаліч О. В., Петренко Т. С. (2019)
Коляда О. В. - Моделювання оптимізації обсягу та структури державного боргу України в умовах євроінтеграції, Кірієнко Д. В. (2019)
Русіна Ю. О. - Формування механізму внутрішньої фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства, Трубіцина Ю. І. (2019)
Сілова Я. В. - Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств (2019)
Новохат О. А. - Способи інтенсифікації зневоднення картонного полотна, Яновський Д. І. (2019)
Плосконос В. Г. - Наукові аспекти пошуку оптимальних умов використання модифікованих кукурудзяних крохмальних клеїв у виробництві паперу та картону, Букіна Я. І. (2019)
Ivashchyshyn O. - Contribution of new methodology to integrated ESP classes (2019)
Гомон А. М. - Джонатан Свифт в творческом восприятии Леонида Андреева (2019)
Гомон А. М. - Тема "Маленького человека" в раннем творчестве Леонида Андреева (2019)
Гудзенко К. В. - Оцінка ресурсного потенціалу Харківської області для створення еколого-природничих екскурсій, Поколодна М. М. (2019)
Gejua M. - Georgia in economic freedom ratings: current situation and dynamic, Tsimintia K. (2019)
Редько В. Є. - Місце графіті в системі міжнародного туризму, Герасько М. Д. (2019)
Шарманська В. М. - Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві: міжнародний досвід та вітчизняна практика, Ломачинський Д. О. (2019)
Петруня-Пилявська Н. А. - Прикладна культурологія як конструкт культури (2019)
Широков Д. Л. - ІКТ як інструмент індивідуалізації навчання в сучасній школі (2019)
Юсупова Н. К. - Роль речевой коммуникации в взаимопонимании и взаимодействии между членами социальных коллективов (2019)
Андрющенко М. Ю. - Когнітивна парадигма маніпуляцій в медіа як інструментарію латентної пропаганди (2019)
Павленко Д. В. - Ефективність мережевих технологій в інформаційно-аналітичному забезпеченні комунікативної діяльності управлінських структур (2019)
Мельник В. М. - Зниження шуму пневмосистем шумонебезпечного обладнання технологічних ліній (2019)
Якимів Й. В. - Вплив періодичних підкачувань частини нафти на режими роботи магістральних трубопроводів, Бортняк О. М. (2019)
Морозовська Л. Ф. - Корелятивність та типологія англомовної банківської терміносистеми (2019)
Antonova A. - Investment model of foreign countries: the opportunity of the succession for Ukraine, Kovalova A. (2019)
Косигіна А. Є. - Деякі проблеми міжнародного співробітництва у сфері охорони морського середовища (2019)
Матвієнко В. В. - Впровадження електронної демократії в Україні (2019)
Палій Г. О. - Досвід возз'єднання Німеччини: уроки для України в контексті перспектив реінтеграції (2022)
Михайлова О. Ю. - Персоніфікація як стратегія історичної політики в Україні (2022)
Токар-Остапенко О. В. - Упровадження системи електронного голосування в Україні: сучасний стан та правове регулювання (2022)
Маркєєва О. Д. - Теоретичні підходи до державно-приватного партнерства у сфері національної безпеки, Розвадовський Б. Л. (2022)
Мироненко В. В. - Ракетно-ядерні програми Російської Федерації: історія та сучасність (2022)
Олійник Ю. І. - Африка: українські інтереси vs російський вплив (2022)
Паливода В. О. - Про сутність гібридної війни – без містифікацій та конспірології (2022)
Temchenko A. - Opposition models of the body code in the magical practices of the Slavs (2022)
Turanly F. - Sultana Haseki Hiurrem: Her Status In Topcapy Palace and Role in the Policy of the Ottoman Porte (2022)
Gudz V. - Prerequisites for the Establishment of the "Theosophist Society" on the Territory of France during the Period of the "Magical Revival", Pomazan D. (2022)
Radchenko N. - History of creation and activity of Khomivka Assumption-Transfiguration Convict (2022)
Alyoshyna O. - Charitable Activity of the Orthodox Fraternities of Right-Bank Ukraine in the Second Half of the XIXth Century (2022)
Kovalova N. - The influence of alcohol on the formation of preconditions and the course of the peasant revolution in Naddniprianska Ukraine (1902 – 1922), Shmaliukh A. (2022)
Mashevskyi O. &. - Russian imperialism in the Balkans during the First Balkan War of 1912 – 1913, Kondratenko O. (2022)
Vyzdryk V. & Kurylyshyn K. - Ukrainian Citizens' Committee in 1918 – 1921 (according to the materials of the periodical "Dilo") (2022)
Rozovyk O. - Resettlement movement among the German population of the Southern Regions of the Ukrainian SSR in the 1920s (2022)
Ruban M. - The clergy of the orthodox reformation confessions and preconditions of institualisation of the Moscow Patriarchate Dioceses in the Donbas (at the beginning of the 1920s – mid-1950s) (2022)
Telvak V. - Ukrainian Humanitarians ies in the Second Polish Republic: Participation in Foreign Scientific Cooperation, Salata O., Nowacki A. (2022)
Honcharenko O. - Training of engineering and technical staff in professional education institutions in the German occupation zones of Ukraine in 1941 – 1944, Ivanenko A. (2022)
Olitskyi V. - A figure of the Orthodox bishop on the pages of "The Journal of the Moscow Patriarchy" during the period of late Stalinism, Podriez V. (2022)
Anistratenko T. - Ideological justification of the Truman doctrine of 1947 (2022)
Danylets Iu. - The Anti-religious Policy of the Soviet State in Transcarpathia in 1953, Mishchanyn V. (2022)
Lukyanchenko S. - Development of the agricultural industrial complex of the west regions in the UkrSSR: plans of state and party bodies powers and perspectives of its implementation (at the end of the 1960s – the first half of the 1970s), Muravskyi O. (2022)
Siromskyi R. - Ukrainian Canadian Committee Activities in Information and Analytical Materials of the KGB of the Ukrainian SSR, Kachmar V. (2022)
Pashkova O. - Historiography of activities of the Red Army and Wehrmacht bodies on the study and use of the combat experience during World War II, Yevsieiev I. (2022)
Sichkarenko H. - Publication of documentary sources in Ukraine in the era of independence, Zlenko A. (2022)
Yaremchuk V. - "Unconventional Histories”: the Polish Historiography in Search of New Social Perspectives (2022)
Petrechko O. - A New Research of the Ptolemaic Kingdom in Ukrainian Historiography (review of the monograph: From the Basileis-Pharaohs to the Pharaohs-Basileis: the First 100 Years of the Ptolemaic Monarchy: a monograph / Zelinskyi A. L. Vinnytsia; Kyiv: LLC "WORKS", 2020. 648 p.), Bek Y. (2022)
Ilnytskyi V. - From World War II to the Collapse of the Soviet Union: a New Vision of Recent history of Ukraine (review of the collective monograph: Ukraine at the Epicenter of World Systems Сonfrontation (1939 – 1990) / NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine. Kyiv: Akademperiodzka, 2021. 544 p.), Haliv M. (2022)
Maciuc V. - Comparative study on the sustainability of cattle products in the North-East cross-border region of Romania, Panzaru C., Radu-Rusu R.M., Bilkevych V. (2022)
Титарьова О. М. - Вплив Spirulina Platensis у складі комбікорму на вміст важких металів у кролятині, Чернявський О. О., Кузьменко О. А., Близнюк М. А. (2022)
Хмельничий Л. М. - Пошук предикторів довголіття для корів молочної худоби (2022)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер'єрного типу корів чорно-рябої худоби різного походження, оцінених за методикою лінійної класифікації, Карпенко Б. М. (2022)
Кремезь М. І. - Відтворні якості свиноматок різних селекційних рівнів, Повод М. Г., Михалко О. Г., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П. Щербина О. В., Калініченко Г. І. (2022)
Михалко О. Г. - Продуктивність свиноматок та ріст поросят за використання різних систем підтримання мікроклімату в приміщенні, Повод М. Г., Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Щербина О. В., Мироненко О. І., Ульянко С. О. (2022)
Гришко В. А. - Вплив конструктивних особливостей корівників на формування мікроклімату та якісні показники молока, Балацький Ю. О., Малина В. В., Федорченко М. М., Бондаренко Л. В. (2022)
Ладика В. І. - Формування господарсько корисних ознак у корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів за капа-казеїном, Павленко Ю. М., Скляренко Ю. І., Древицька Т. І., Досенко В. Є. (2022)
Титарьова О. М. - Порівняльна оцінка впливу згодовування живих дріжджів та бікарбонату натрію високопродуктивним коровам на їх продуктивність та якість молока, Пірова Л. В., Зубенко О. М. (2022)
Цехмістренко О. С. - Синтез наночастинок селену з використанням "зелених” технологій, Бітюцький В. С., Цехмістренко С. І., Співак M. Я., Тимошок Н. О., Демченко О. А. (2022)
Царук Л. Л. - Продуктивність та забійні показники свиней за дії пробіотичного препарату (2022)
Димань Т. М. - Антимікробний ефект етерних олій у складі їстівних плівок (огляд) (2022)
Крижак Л. М. - Метабіотики – розвиток пробіотичної концепції, Калініна Г. П. (2022)
Гойко І. Ю. - Обґрунтування рецептури та дослідження комплексного показника якості фаршу для виробництва кулінарних м'ясо-рослинних напівфабрикатів спеціального дієтичного споживання (для спортсменів), Стеценко Н. О. (2022)
Белінська К. О. - Нетрадиційні види сухого молока у технології продуктів для дитячого харчування (2022)
Kuts O. - Food security and food safety issues of the long-term storage of meat and milk products, Verbytskyi S., Bokova S., Kozachenko O., Patsera N. (2022)
Чалая О. С. - Вплив різних доз важких металів на показники якості та безпеки м’яса і сала свиней, Чалий О. І., Нагорний С. А. (2022)
Черенков А. В. - Надійний провідник інноваційних наукових розробок (2017)
Черчель В. Ю. - Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) на базі змішаної зародкової плазми, Гайдаш О. Л. (2017)
Клиша А. І. - Взаємозв'язок ознак продуктивності у сочевиці, Кулініч О. О., Корж З. В. (2017)
Федько М. М. - Оцінка per se інбредних ліній кукурудзи зародкової плазми Lancaster, Бебех А. В. (2017)
Рябовол Л. О. - Оцінка створених зразків пшениці м’якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак, Рябовол Я. С. (2017)
Яланський О. В. - Селекція гібридів сорго зернового в умовах Генічеської дослідної станції, Остапенко С. М., Середа В. І., Бондаренко Н. С., Ісаєва Н. М., Байса І. П., Таганцова М. М. (2017)
Абельмасов О. В. - Селекційна оцінка самозапилених ліній та сестринських гібридів кукурудзи генетичної плазми Айодент (2017)
Сатарова Т. М. - Варіювання вмісту β-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберіганні, Борисова В. В., Гончаров Ю. О., Цзюймэй Чжан, Хуй Цзинь. (2017)
Кирпа М. Я. - Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи, Скотар С. О., Лупітько О. І., Рослик О. О. (2017)
Гирка А. Д. - Вплив попередників, мінеральних добрив і біопрепаратів на формування елементів структури врожайності ячменю ярого в північному Степу України, Бокун О. І., Мамєдова Е. І. (2017)
Гасанова І. І. - Вплив передпосівного внесення мінеральних добрив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої, Веклич А. С., Прядко Ю. М. (2017)
Гирка А. Д. - Формування врожайності та якості зерна ячменю ярого залежно від регуляторів росту і удобрення, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В., Мамєдова Е. І. (2017)
Kulyk I. O. - Formation of grain productivity of naked oats in the Northern Steppe of Ukraine, Bondarenko A. S., Kotchenko M. V. (2017)
Шакалій С. М. - Формування врожайності та якості насіння соняшнику залежно від позакореневого підживлення (2017)
Циков В. С. - Ефективність застосування макро- і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи, Дудка М. І., Шевченко О. М., Носов С. С. (2017)
Тимофєєв М. М. - Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів, Бондарева О. Б., Вінюков О. О. (2017)
Діордієва І. П. - Кількість та якість клейковини в зерні колекційних зразків чотиривидових тритикале, Новак Ж. М. (2017)
Маслиёв С. В. - Особенности выращивания пищевой кукурузы на дачных участках и в личных подсобных хозяйствах зоны Степи Украины, Цыганкова Н. А. (2017)
Коваленко А. М. - Температурний режим ґрунту на час сівби сорго та реакція на нього різних сортів і гібридів, Сергєєва Ю. О., Кізуб П. С. (2017)
Прядко Ю. М. - Водоспоживання пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення при вирощуванні після лидеральних культур (2017)
Дудка М. І. - Ефективність застосування мінеральних добрив при інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах північного Степу України (2017)
Gyrka A. D. - Phytosanitary status of winter wheat crops depending on tillage and sowing systems, Gyrka T. V., Kulyk I. O., Viniukov O. O., Ischenko V. A. (2017)
Пінчук Н. І. - Стійкість гібридів кукурудзи до лускокрилих шкідників в умовах північного Степу України, Гирка Т. В., Горщар О. А., Педаш Т. М. (2017)
Шевченко М. С. - Агросистемні методи регулювання вологоспоживання в агроценозах, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Шевченко С. М. (2017)
Артеменко С. Ф. - Агроекономічне обґрунтування виробництва кукурудзи та сої в сівозмінах короткої ротації, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2017)
Гангур В. В. - Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України (2017)
Чабан В. І. - Акумуляція мікроелементів рослинами ячменю ярого у зоні Степу України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2017)
Халак В. І. - Продуктивність та ступінь дискретності полігенно-спадкових ознак свиноматок різної тривалості племінного використання (2017)
Козир В. С. - Вікові зміни морфологічного і сортового складу туш бугайців абердино-ангуської та української м'ясної порід в умовах Степу України, Чегорка П. Т. (2017)
Чернявський С. Є. - Енергозабезпечення малої молочної ферми за рахунок біогазу (2017)
Піщан С. Г. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності голштинської худоби за інтенсивної технології експлуатації, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2017)
Лобан Н. А. - Полиморфизм генов-маркеров воспроизводительных и откормочных качеств свиней в ассоциации с продуктивностью, Лобан Е. Н. (2017)
Майстренко А. Н. - Вплив різних кормових добавок на ріст і продуктивність ремонтних свинок, Дімчя Г. Г. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Вплив технологічних факторів на репродуктивну здатність і продуктивність свиней (2017)
Milostiviy R. V. - The natural resistance of the organism of calves of holstein breed depending on the season of birth, Milostivа D. F., Kalinichenko О. О., Vasilenko Т. О. (2017)
Стадницька О. І. - Генетичний потенціал – не вичерпаний (2017)
Вчений–педагог – організатор (до 80-річчя з дня народження В. С. Козиря) (2017)
До 75-річчя з дня народження Є. Л. Дудки (2017)
Annotation (2017)
Maslakova A. O. - Photobiomodulation therapy protects red blood cells against nitrative stress during streptozotocin-induced diabetes, Liuta M. Ya. (2022)
Tsymbalyuk O. V. - Participation of KАТР-channels of plasma and mitochondrial membranes in the regulation of mechanokinetics of rat myometrium spontaneous contractions, Vadzyuk O. B., Voiteshenko I. S., Ivanova V. D. (2022)
Nishtuk Y. V. - Spermidine activates authophagy but does not rescue human neuroblastoma SH-SY5Y cells from effects of arginine starvation, Stasyk O. V., Stasyk O. G. (2022)
Tarnovska A. V. - Biometric analysis spermograms of men of different age groups in normal and pathology in Lviv region, Ukraine, Heneha A. B. (2022)
Mulenko M. - New records of the invasive species Megachile sculpturalis, Smith, 1853 in Ukraine, Gorenkov D., Burkovsky O., Pylypiuk K., Honchar H. (2022)
Koltun I. - Diversity of mollusc communities in some aquatic habitats of Shatsk Lake Area, Khamar I. (2022)
Одінцова A. В. - Еволюційна й екологічна інтерпретація структури плодів однодольних рослин флори України, Фіщук O. С., Данилик I. M. (2022)
Макар O. O. - Бактеріальні ендофіти пшениці та їхня роль у покращенні мікроелементного складу зерна, Романюк Н. Д. (2022)
Іванов Д. В. - Особливості здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації в Україні (2020)
Matwiejew A. - Motyw religijny w kampanii wojskowej cesarza Herakliusza 610–628 (2020)
Гончарова Н. О. - Google Classroom як чинник оптимізації підготовки до атестаційного екзамену (2020)
Agadzhanova R. - Some peculiarities of digital language learning and teaching (2020)
Kulikova I. - Problems and challenges in providing feedback at the English lessons for future mariners (2020)
Борисполець А. О. - Використання новітніх технологій навчально-виховного процесу, орієнтованих на розвиток особистості студента (2020)
Попенко Ю. В. - Деякі проблеми вивчення модальності в англійській мові (2020)
Прокопчук М. М. - Із досвіду впровадження змішаного навчання при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням (2020)
Кандзюба К. С. - Сегментація аудиторії при розробці рекламної кампанії бренду (2020)
Павленко Д. В. - Вплив сучасних digital-трендів на формування комунікативних стратегій управлінських структур (2020)
Музика Я. В. - Використання NFC-технології у медичній галузі, Якимчук В. С. (2020)
Якимчук В. С. - Використання даних пошукових запитів для прогнозування інфекційних захворювань населення України, Іванова Я. О. (2020)
Nishanova T. A. - About country knowledge in the work of Erich Kestner "Small border traffic” (Der Kleine Grenzverkehr) (2020)
Kuchevska I. - Managing the marketing potential of an enterprise to ensure its sustainable development, Marchenko V. (2020)
Кухтіна Є. Р. - Дослідження проблем управління готельними комплексами в сучасних умовах, Писаревський І. М. (2020)
П’ятка Н. С. - Методика оцінювання ефективності екологічного інвестування (2020)
Слабка В. О. - Формування економічної безпеки на підприємстві (2020)
Стеблюк Н. Ф. - Маркетинговий підхід до управління закладом вищої освіти (2020)
Яценко М. С. - Ефективність здійснення морських перевезень на міжнародному ринку, Бєлобров О. Д., Лихащенко К. О. (2020)
Strelchuk A. - Reflection of the problem with multiculturalism in providing the right to food (2020)
Антонова А. М. - Світовий досвід ресоціалізації засуджених та стан пенітенціарного комплаенсу в Україні, Івашковський Д. В. (2020)
Бірук А. С. - Свобода підприємницької діяльності в умовах карантину: цивільно-правова регламентація та світовий досвід (2020)
Борисенко А. І. - Кримінальний проступок: позитивні та негативні аспекти запровадження до національного законодавства (2020)
Запорожець А. А. - Адаптація національного законодавства у сфері домашнього насильства до практики Європейського суду з прав людини (2020)
Лугіна Н. А. - Застосування практики зарубіжних держав у питанні запобігання корупції, Щербатюк Я. Б. (2020)
Матвієнко В. В. - Кримінально-правові заходи протидії злочинам проти статевої свободи та недоторканості дітей: аналіз ключових тенденцій (2020)
Покальчук М. Ю. - Оцінка землі в Україні: стан, проблеми і перспективи, Приліпко В. В. (2020)
Чорна В. В. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України через призму досвіду європейських держав (2020)
Шаповалова К. Р. - Щодо досвіду США у сфері виправлення та ресоціалізації засуджених і можливість його впровадження в Україні (2020)
Мордвинцев М. В. - Деякі способи захисту комп’ютерних пристроїв, Демидов З. Г., Колмик О. О. (2021)
Didyk O. - Teaching English speaking to adults: problematic areas and useful methods (2021)
Смовженко Л. Г. - Особливості дистанційних форм навчання іноземних мов студентів закладів вищої освіти в Україні (2021)
Berhulov A. - Planetary magnetic engine (2021)
Kuzminykh V. - Microservice architecture of the system for assessing the level of international activity, Koval O., Xu B., Zhu S. (2021)
Бегаль Л. І. - Історія розвитку енергоефективних житлових комплексів, Авдєєва Н. Ю. (2021)
Бондар І. А. - Принципи організації поліфункціональних туристичних комплексів, Войко Н. Ю. (2021)
Гаращенко В. О. - Створення додатку інформаційного обміну між медичною установою та дослідницьким центром (2021)
Кучерявенко О. Б. - Дослідження обставин дорожньо‑транспортних пригод, що відбулися у житлових зонах (2021)
Люта Н. В. - Дослідження впливу застосування технології АОТТМ на пропускну здатність магістрального нафтопроводу, Бортняк О. М., Підставка В. М. (2021)
Тимошенко К. С. - Аналіз апаратно‑програмних засобів криміналістичного дослідження фонограм щодо ідентифікації диктора (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование состава дымовых газов стекловаренных печей, Прокопов В. Г., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Слюсар А. Ф. (2021)
Якимів Й. В. - Енергоефективність роботи магістральних трубопроводів за періодичних підкачувань частини нафти, Бортняк О. М., Люта Н. В. (2021)
Труцуненко І. І. - Перекладацькі трансформації німецькомовного рекламного тексту в галузі автомобілебудування, Мойсієнко Г. С. (2021)
Труцуненко І. І. - Тексти німецькомовних інструкцій до побутових приладів, особливості їх перекладу, Тарасенко О. Ю. (2021)
Гинда О. М. - Філософське осмислення можливостей освіти у формуванні особистості, Голик М. М. (2021)
Svirskyi O. - Optimization of communications in software product management (2021)
Батракова Т. І. - Аналіз державної програми "Доступні кредити 5–7–9%", Чеховська В. С. (2021)
Заграй А. В. - Особливості та проблематика формування тарифу на виробництво й постачання альтернативної теплової енергії для бюджетних установ (2021)
Павлова О. М. - Мікроекономічні підходи до оцінки об’єктів нерухомості західного регіону України, Яровенко М. М., Данечкіна А. О., Ющак А. В. (2021)
Шептицька А. Б. - Управління фінансовими результатами підприємства, Русіна Ю. О. (2021)
Юрій Е. О. - Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі, Аронець А. В. (2021)
Войтенко А. Б. - Міжнародні (європейські) стандарти оцінювання роботи прокурорів, Скриньковський Р. М. (2021)
Гудима В. В. - Напрямки правового та організаційного удосконалення концепції формування корпусу професійних суддів в Україні (2021)
Долженко Л. Ю. - Особливості отримання зразків при проведенні судової експертизи відео‑, звукозапису (2021)
Домбровський Л. В. - Дослідження властивості мовних сигналів та вплив завад при проведенні експертизи звукозапису (2021)
Шарабан О. І. - Історичні етапи розвитку дактилоскопічних досліджень, Ліхоманова М. В. (2021)
Щемур Е. Р. - Домашнє насильство і пандемія COVID‑19: Виклики та рішення, Щемур Е. Р., Shchemur E. (2021)
Марецька Т. А. - Механізм державного регулювання бюджетних витрат шляхом впровадження програмно‑цільового методу планування фінансових видатків (2021)
Svirskyi O. - Objectives and key results framework implementation: typical mistakes and ways to overcome IT (2021)
Lukiіanchuk V. - Development of motor coordination of junior schoolchildren with incorrect posture (2021)
Яворська Н. Б. - Використання технології проблемного навчання на уроках української мови та літератури (2021)
Fialko N. - Research of exergy efficiency of air heat recovery glass furnaces, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. (2021)
Єфремова С. В. - Програмний додаток для прогнозування хвороби Альцгеймер на основі рівня експресії генів (2021)
Ле Д. З. - Створення додатку для класифікації лейкоцитів (2021)
Насонова С. С. - Комп’ютерне моделювання прототипу складної технічної системи за економічними критеріями, Рижков Е. В. (2021)
Силка І. М. - Формування асортименту цукристих кондитерських виробів у закладах ресторанного господарства, Матиящук О. В., Чарна А. Р. (2021)
Фиалко Н. М. - Комплексная методика расчета оптимальных параметров теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Сбродова Г. А. (2021)
Харченко Н. С. - Ознайомчий аналіз методів діагностики хвороби Паркінсона та покращення алгоритму для обробки оцифрованого зображення спіралі Архімеда, Сердаковський В. С. (2021)
Юрочкін В. В. - Сегментація областей крововиливів в мозку на КТ знімках за допомогою згорткових нейронних мереж (2021)
Гудима В. В. - Поняття та сутність демократичних засад формування суддівського корпусу (2021)
Гончарова О. В. - Участь польської шляхти в Уманській сільськогосподарській виставці (26 серпня – 3 вересня 1910 р.), Кривошея І. І. (2022)
Гаврилюк С. В. - Ускладнення міжконфесійних взаємовідносин на Волині напередодні та під час Першої світової війни, Цецик Я. П., Олексін Ю. П. (2022)
Даниленко О. В. - Нормативно-правове оформлення податкової системи Наркомпроду УСРР (1919–1923 рр.), Даниленко С. В. (2022)
Якубовський І. В. - Відправний пункт Голодомору 1932–1933 рр.: хлібозаготівлі 1931–1932 рр. у постановах районних органів влади (за матеріалами районних газет Київської області) (2022)
Безлюдна І. В. - Медико-санітарні умови життя вихованців дитячих будинків УРСР у 1945 – першій половині 1950-х рр. (2022)
Ніколіна І. І. - Аварія на Чорнобильській АЕС: глобальні причини техногенної катастрофи, Марек Р. А. (2022)
Стяжкіна О. В. - "Поручкалися з інопланетянами": нормалізація ірраціональної картини світу в підрадянській Україні часів "перебудови" (2022)
Драпушко Н. А. - Тенденції економічної трансформації промисловості АР Крим у 1991–2002 рр. (2022)
Божук Л. В. - Довідково-інформаційна діяльність архівів України: виклики цифрового суспільства (на прикладі Державного архіву Вінницької області), Ількова О. П. (2022)
Коляструк О. А. - Шведський "дім для народу": ідея соціал-демократів та досвід її первинної апробації у 1920-ті – 1930-ті рр. (2022)
Нерода І. Ю. - Боротьба за скликання Помісного собору Автокефальної Православної Церкви у Польщі в другій половині 20-х – 30-х роках ХХ століття (2022)
Чумак С. І. - Становлення Генерального штабу РСЧА як основного планувального та організувального центру Верховного Головнокомандування у Другій світовій війні (2022)
Пятницькова І. В. - Спогади Василя Нагірного як історичне джерело (2022)
Боряк Т. Г. - "Авторедаговані" та сфальшовані свідчення про Голодомор: хто і чому створював варіативні та неправдиві усноісторичні оповіді (2022)
Лазурко Л. М. - Феномен львівської історичної школи Михайла Грушевського (Віталій Тельвак, Василь Педич. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Світ, 2016. 440 с.) (2022)
Романюк І. М. - Лілія Іваневич. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості. Монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2022. 800 с.: іл., Герасимов Т. Ю. (2022)
Для авторів (2022)
Бевз Т. - Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози (2022)
Крисаченко В. - Національний характер України: генеза, сутність, випробування, державна суб’єктність (2022)
Висовень О. - Ставлення російських агресорів та їх проксі до віруючих різних конфесій в Україні (2014—2022), Фігурний Ю. (2022)
Трачук О. - Локалізація племен неврів і скіфів-орачів у контексті етногенезу східного слов’янства (2022)
Ворончук І. - Місто Полонне ранньомодерної доби: соціально-економічний та демографічний аспекти (2022)
Довбищенко М. - Луцька пожежа 1617 р.: спроба реконструкції події та її роль в розвитку релігійних відносин у місті (1620—1630 рр.) (2022)
Горбатюк М. - Становлення регіональної політичної еліти Вінниччини (2022)
Божук А. - До питання становлення та функціонування структур Української греко-католицької церкви в Криму у 1991—2022 рр., Іванець А. (2022)
Ткаченко В. - Дослідження колекції рушників Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" у 2007—2021 роках (2022)
Губський С. - Питання становлення та діяльності українського військово-морського флоту в Криму (березень 1917 — грудень 1918 рр.) у сучасній українській історіографії (2022)
Газізова О. - Кримські татари в умовах інтеграції в український простір: освітній аспект (2022)
Дунайна І. - Культура та повсякдення села Стовп’яги (Переяславщина): польові розвідки, Бондаренко М. (2022)
Краснодемська І. - Дослідник міждисциплінарності та наукового синтезу українознавства (до 85-річчя Ярослава Калакури), Фігурний Ю. (2022)
Фігурний Ю. - Епістолярна спадщина Михайла Сікорського (2022)
Виставка "Історія культури України в кольорах міжвоєнної (1918—1939 рр.) і воєнної (1939—1945 рр.) Європи" (2022)
Ведмедєва К. В. - Ідентифікація світлих забарвлень крайових квіток соняшнику, обумовлених рецесивним станом генів su та lu, Махова Т. В. (2022)
Полякова І. О. - Ботанічні та біологічні характеристики Linum thracicum в умовах південного Степу України (2022)
Сорока А. І. - Оптимізація процесу калусоутворення у льону in vitro (2022)
Товстановська Т. Г. - Мінливість та кореляції ознак габітусу рослин і кількості коробочок у міжвидових гібридів льону, Лях В. О. (2022)
Буділка Г. І. - Порівняльна характеристика гірчично-ріпакових гібридів та їх батьківських компонентів за біохімічними показниками, Журавель В. М., Комарова І. Б., Левченко В. І. (2022)
Махно Ю. О. - Вплив умов вирощування на якісний та кількісний склад олії різних сортів льону, Дрозд І. Ф., Лях В. О., Левчук Г. М., Ніконова В. М., Левченко В. І. (2022)
Курач О. В. - Вплив систем удобрення на продуктивність ріпаку озимого (2022)
Нікітенко О. В. - Застосування мінеральних та сидеральних добрив за різних систем основного обробітку ґрунту при вирощуванні соняшнику, Поляков О. І., Алієва О. Ю. (2022)
Поляков О. І. - Динаміка накопичення сухої речовини соняшнику залежно від умов вирощування, Літошко С. В. (2022)
Поляков О. І. - Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин за різних строків сівби, Нікітенко О. В., Сорока А. І. (2022)
Ткаліч Ю. І. - Ефективність прилипачів за використання трибенурон-метилу в посівах соняшника, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2022)
Алієв Е. Б. - Фізико-математична модель взаємодії компонентів насіннєвої суміші дрібнонасіннєвих олійних культур із робочим органом трієра, Лупко К. О., Долгіх Д. О. (2022)
Миколенко С. Ю. - Структурно-механічні характеристики хлібних виробів із різним вмістом борошна амаранту, Алієв Е. Б., Алієва О. Ю., Долгіх Д. О. (2022)
Кернасюк Ю. В. - Дослідження причин та факторів надмірного розширення площ соняшнику в Кіровоградській області (2022)
Чехова І. В. - Особливості функціонування ринку олійних культур в Україні (2022)
Пам’яті Дмитра Івановича Нікітчина – видатного вченого, засновника Інституту олійних культур (2022)
Волощук І. С. - Педагогічний контекст типологічних особливостей творчості, Шуленок О. С. (2022)
Тименко В. П. - Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства у системі української дизайн-освіти, Бровченко А. І. (2022)
Мелешко В. В. - Теоретичні засади реалізації технічних умінь у контексті Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування (2022)
Гриневич Л. М. - Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи "Нова українська школа", Ліннік О. О., Старагіна І. П. (2022)
Ковальчук Ю. М. - Структурно-функціональні параметри гуманістично орієнтованої психодіагностики обдарованості дитини (2022)
Кочарян А. Б. - Організація публікаційної діяльності юних дослідників за допомогою відкритих електронних журнальних систем, Ковальова О. А. (2022)
Садова М. А. - Аналіз зарубіжних досліджень мотиваційних аспектів у структурі особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку (2022)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і зміст "факторів організації" ключових системних компонентів "зовнішніх" умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності – основи формування "інноваційності", вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 7) (2022)
Продан Г. Ю. - У межах безмежної техніки – ліногравюри (2022)
Мегалінська Г. П. - Вивчення антибактеріальної активності деяких рослин- імуномодуляторів як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології, Постова К. Г., Білик Ж. І., Даниленко Є. В., Ткачук І. О. (2022)
Шелестова Л. В. - Індивідуальна картина світу: типи, критерії та показники сформованості у дітей молодшого шкільного віку (2022)
Поліхун Н. І. - Про здобутки команди України на XХVІІІ Міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021 онлайн (м. Белград, Сербія) (2022)
Бельська Н. А. - Дослідження резильєнтності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, Мельник М. Ю. (2022)
Слюсаренко Н. В. - Науково-методичне забезпечення соціального та психологічного розвитку обдарованої особистості в освітньому процесі (2022)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Сулим А. О. - Формування концептуальних вимог до системи керування енергообмінними процесами на поїзді метрополітену з ємнісними накопичувачами енергії, Мельник О. О. (2022)
Фомін О. В. - Дослідження навантаженості несучої конструкції вагона-платформи з наповнювачем в її складових, Ватуля Г. Л., Ловська А. О. (2022)
Фомін О. В. - Дослідження вертикальної навантаженості несучої конструкції вагона-платформи моделі 13-401 з композитними стійками під час руху стиковою нерівністю, Ловська А. О., Фоміна A. M., Климаш А. О. (2022)
Водянніков Ю. Я. - Алгоритм визначення показників надійності одиниць рухомого складу залізниць за результатами технічного діагностування в експлуатації, Федосов-Ніконов Д. В., Стринжа А. М., Полулях В. М. (2022)
Семко Ж. О. - Вимоги нормативних документів до контейнерів, які призначені для транспортування вантажів залізничним транспортом (2022)
Сафронов О. М. - Дослідження динамічної навантаженості гіркового башмака при взаємодії з рухомим складом підвищеного осьового навантаження, Водянніков Ю. Я., Жихарцев К. Л. (2022)
Бялобржеський О. В. - Енергетичні процеси в системі керований конденсаторний накопичувач – двигун постійного струму, Гладир А. І., Ноженко В. Ю. (2022)
Бялобржеський О. В. - Вплив процессу енергоспоживання тягової підстанції на вимоги до системи обліку, Гладир А. І., Ноженко В. Ю. (2022)
Калабухін Ю. Є. - Аналіз експлуатаційних складових економіко-технологічних станів життєвого циклу пасажирських вагонів, Мартинов І. Е., Труфанова А. В. (2022)
Багров М. О. - Оцінка відповідності продукції для рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту в особливих умовах, Семко Ж. О., Калаганова О.В. (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Requirements for drawing-up of articles (2022)
Ешмуратов Р. А. - Биоморфологические особенности видов Stachys (Lamiaceae) в условиях интродукции, Атамуратов Р., Саидова Д. М. (2020)
Кузьменко-Чорновіл О. В. - Досвід лікування пацієнток репродуктивного віку з хронічним цервіцитом і папіломавірусною інфекцією, Макагонов І. О., Вергун А. Р., Середа С. В., Вергун О. М. (2020)
Agadzhanova R. - The use of digital technology for teaching English as a foreign language (2020)
Rudyk T. - The role of mathematics in aesthetic education of students in technical university, Sulima O., Danylenko A. (2020)
Діброва О. С. - Підвищення пожежної безпеки піротехнічних нітратно-металевих сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А. (2020)
Діброва О. С. - Закономірності впливу технологічних параметрів на пожежну безпеку піротехнічних нітратно-титанових сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А. (2020)
Котляр І. С. - Стохастичний відбір рекламних оголошень в аукціоні реального часу, Попенко В. Д. (2020)
Ткачук К. В. - Застосування енергозбережувальних технологій при створенні перевантажувальних комплексів підвищеної експлуатаційної надійності (2020)
Фиалко Н. М. - Влияние величины избытка воздуха на характеристики неизотермического течения микрофакельных горелок стабилизаторного типа, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Рокитько К. В., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Юрчук В. Л. (2020)
Фіалко Н. М. - Подовження ресурсу димових труб котельних при застосуванні вставних газовідвідних стволів, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Степанова А. І., Сбродова Г. О. (2020)
Bahrynivska M.-M. - Stylistic devices in political speeches by Winston Churchill, Karp M. (2020)
Надточій Ю. М. - Інтернет-дискурс як новий тип комунікації (2020)
Romanenko S. - An analysis of the learner’s spoken language for non-native speakers in military English (2020)
Кулешова Н. М. - Організація і контроль самостійної роботи студентів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бондаренко О. М. - Регулювання обліку і аудиту запасів на підприємстві, Гайдук О. Є. (2020)
Зозуля Е. С. - Интеллектуальная собственность в Украине: преимущества и недостатки, Матюк Т. В. (2020)
Кocтюнiк О. В. - Удосконалення методичних підходів до фінансового аналізу основних засобів підприємства, Чиженкo В. В. (2020)
Суханова А. В. - Основні напрямки удосконалення елементів міжбанківських кредитних відносин в Україні, Суханова Д. Ю. (2020)
Якименко А. М. - Сучасні глобальні трансформації банківського бізнесу, Кушнір К. Д., Мєрлай Ю. В. (2020)
Melnychenko M. - Role of trade in transition to global circular economy (2020)
Porokhnia D. - Quasi courts in the administrative justice system of Ukraine (2020)
Гончаров В. О. - Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства: права й обов’язки, Зайцев В. Б. (2020)
Діброва Т. А. - Процедура надання медичних послуг через призму аналізу адміністративно-правового статусу лікаря та пацієнта (2020)
Завгородня А. С. - Адміністративний примус як найбільш універсальний засіб впливу та один з основних методів державного управління, Точій А. О. (2020)
Лугіна Н. А. - Міжнародний досвід боротьби з домашнім насильством, Мандрика І. В., Сагайдачна І. А. (2020)
Пісенко Д. О. - Правовий статус закордонних українців та його складники (2020)
Плотнікова А. Д. - Адвокатська монополія в Україні: проблемні питання та перспективи розвитку, Дубина К. В. (2020)
Соловйова О. М. - Проблемні питання презумпції правоти поліцейського в Україні, Дьякова О. О., Шевченко А. А. (2020)
Шевченко Е. О. - Реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи як форма постпенітенціарного контролю вчинення рецидиву (2020)
Вихідні відомості (2020)
Грошовик В. В. - Паломництво як першочерговий чинник розвитку архітектури. узагальнена класифікація архітектурної організації паломницьких середовищ (2020)
Fialko N. - Comparative analysis of complex methods of stady of the heat recovery systems efficiency, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Sbrodova G. (2020)
Fialko N. - Discrete-modular principle of study of efficiency of heat recovery systems on the basis of the exergy approach, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. (2020)
Авксентьєва І. О. - Пакетні сніфери (2020)
Зубчук В. І. - Модернізація інструменту факоемульсификації для різних типів коливань, Наумкіна З. М. (2020)
Косова В. П. - Практична реалізація розробленої конструкції лабораторного фотобіореактора, Войцеховський С. О. (2020)
Люта Н. В. - Вивчення та аналіз експериментальних досліджень впливу електричного поля на реологічні властивості сирих нафт, Лісафін В. П. (2020)
Прокопов В. Г. - Особенности локализации влияния граничных условий на протекание устойчивых многомерных процессов переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О. (2020)
Рожновський М. О. - Сушарки киплячого шару у біотехнології та фармації, Поводзинський В. М. (2020)
Фіалко Н. М. - Теплопровідні властивості полімерних мікро- і нанокомпозитів для теплообмінних поверхонь, Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Кліщ А. В. Хміль Д. П., Попружук І. О., Валько О. В. (2020)
Харченко Н. С. - Ознайомчий аналіз оцифрованого зображення спіралі для ранньої діагностики хвороби паркінсона, Сердаковський В. С. (2020)
Надточій Ю. М. - Можливі шляхи перекладу політичної метафори (2020)
Тоирова Г. - Важность интерфейса в создание корпуса (2020)
Холмуродова М. И. - Реализация языковых возможностей дискурса (2020)
Вихідні відомості (2020)
Виноградова О. В. - Сутність інновацій в маркетинговій діяльності телекомунікаційних підприємств, Дрокіна Н. І., Либа К. Д. (2020)
Джулакідзе Ш. Е. - Національно-регіональні постулати інтелектуального менеджменту, Джулакідзе Е. Г. (2020)
Підгурська В. О. - Особливості міжнародного бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях (2020)
Хитрук І. О. - Система інтернет-маркетингових досліджень, Ковшова І. О. (2020)
Ходюк О. О. - Управління фінансовим потенціалом підприємства ПАТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської" (2020)
Яценко М. С. - Актуальні проблеми організації роботи крюінгової компанії у структурі світової судноплавної галузі, Бєлобров О. Д., Лихащенко К. О. (2020)
Алиєва А. В. - Засади управління діджиталізацією в Україні (2020)
Дереш Ю. В. - Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи його вдосконалення в Україні, Романчук А. О. (2020)
Косигіна А. Є. - Принцип рівності як один із основоположних принципів у практиці Європейського суду з прав людини (2020)
Кужель К. С. - Причетність до злочину та її види (2020)
Милоненко Ю. В. - Правові питання спільної часткової власності на земельні ділянки (2020)
Мошура Л. В. - До питання охорони праці в Україні під час пандемії коронавірусу (2020)
Піскуровська А. В. - Концепція "смарт-міста" і її впровадження в Україні (2020)
Рожок І. С. - Аналіз та шляхи удосконалення регулювання мовних відносин в Україні, Бондик Р. В. (2020)
Ситенька О. С. - Домашнє насильство у сучасній сім’ї, Макарчук Ю. В. (2020)
Сичик В. В. - Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців (2020)
Терьошкіна А. Д. - Особливості визначення зловживання процесуальними правами у контексті цивільного процесу, Івашковський Д. В. (2020)
Хохлова Д. А. - "Абсолютна" заборона катувань та нелюдського чи принизливого поводження відповідно до статті 3 ЄКПЛ: інструмент для поліпшення прав ув’язнених (2020)
Чегренець Н. В. - Професійний відбір суддів за новою судовою реформою: кваліфікаційне оцінювання суддів, Бомбергер І. Л. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Романчук Я. П. - Методи покращення військової інженерної освіти, Войтович М. І. (2020)
Лапіна М. Д. - Соціальна безпека в професійній діяльності соціальних працівників, Васильєв Д. О. (2020)
Задорожна А. В. - Огляд фреймворків та бібліотек, які використовуються при розробці веб-сайтів, Сав’як Н. Т. (2020)
Іванов О. В. - Дослідження основних фізико-хімічних властивостей вуглеводневих газів (2020)
Іванцова Г. А. - Технологія та обладнання у виробництві води фармакопейної якості, Поводзинський В. М., Костик С. І., Фесенко С. В. (2020)
Михалків В. Б. - Підвищення ефективності багатоступеневого компримування газу (2020)
Михалків В. Б. - Перевід у реверсний режим газопроводу з пересіченим профілем траси, Дарвай І. І. (2020)
Михалків В. Б. - Дослідження двоступеневого компримування природного газу у відцентрових нагнітачах, Пікович І. І. (2020)
Прокопов В. Г. - Эффекты локализации влияния начальных условий в устойчивых многомерных процессах переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. (2020)
Прокопов В. Г. - Характеристики условий однозначности в теории локализации, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. (2020)
Силка І. М. - Нові підходи до використання алое вера в безалкогольних напоях для реалізації в барі, Кирпіченкова О. М., Матиящук О. В. (2020)
Тимченко Н. П. - Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, Фиалко Н. М. (2020)
Павлюх Н. М. - Проблема читача в поезії українських романтиків (2020)
Вихідні відомості (2020)
Виноградова О. В. - Види ефективності рекламної діяльності підприємства, Совершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. (2020)
Кривда О. В. - Методика визначення ефективності політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості, Пазюка А. В. (2020)
Курищук К. К. - Класифікація методів управління внутрішнім державним боргом (2020)
Павлюк Є. Д. - Модельні фінансові ризики: глобальний та український контекст, Павлюк О. О. (2020)
Пацарнюк О. В. - Економічний зміст інновацій як об’єкта аналізу та аудиту (2020)
Перцова А. Р. - Цифровий маркетинг як інструмент розвитку підприємства (2020)
Редич О. В. - Імітаційне моделювання впливу податкового тиску на діяльність новостворених малих підприємств (2020)
Ротар А. Є. - Удосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві, Юрій Е. О. (2020)
Ходюк О. О. - Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (2020)
Холодок В. Д. - Стратегічний підхід до розвитку туризму в громадах (2020)
Крайник Г. С. - Кримінальна відповідальність за наклеп в Україні: перспективи та реальність, Витвицький М. С. (2020)
Кучер А. О. - Організація діяльності органів публічної влади при виникненні надзвичайних ситуацій (2020)
Лугіна Н. А. - Блокчейн в Україні: проблеми правового регулювання, Вартовнік А. М. (2020)
Марчук Ю. О. - Критерії правомірності обмеження права на свободу вираження виглядів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Щодра О. - Епоха слов’ян на Балтиці: економічне піднесення слов’янського Помор’я у ранньому середньовіччі (2019)
Різун Н. - Віче у Поморських слов’ян XI–XII ст. (до історіографії проблеми) (2019)
Чугуй Т. - Русько-польські відносини в контексті боротьби Данила і Василька Романовичів за батьківську спадщину (1205–1245) (2019)
Любащенко В. - Хорватський гуманіст Матій Влачіч і його внесок у наукову думку ранньомодерної доби (2019)
Куций І. - Слов’янська ідентичність українських істориків ХІХ ст.: концептуалізація образу "своєї" цивілізації (2019)
Шпик І. - Періодизація південно-східнослов’янської релігійно-культурної взаємодії часів Середньовіччя: огляд основних підходів (2019)
Баран З. - Слов’янська ідея у трактуванні Ольгерда Бочковського (2019)
Рамач Я. - Співпраця Олекси Горбача з русинами Югославії у 50–60-х роках ХХ ст. (2019)
Ковальчук Н. - Панславізм у сучасній Росії: академічний і політичний вимір (на прикладі ідейної спадщини М. Данилевського) (2019)
Гажева І. - Структура художнього простору в повістях Ф. Достоєвського "Покірлива" та П. Вежинова "Бар’єр" (2019)
Будний В. - Літературна критика Богдана Лепкого в часописі "Slovanský Přehled" (2019)
Кравець Я. - Легенди і звичаї Верхньої і Нижньої Лужиць у дослідженні французької славістки Марі де Во Фаліпо (2019)
Комариця А. - Мистецька транскрипція образів Едгара Аллана По у прозі Антуна Густава Матоша й Михайла Яцкова (2019)
Янішевський О. - Літературознавча рецепція у творчості Флоріана Чарнишевича (2019)
Васильєва Л. - XXVІІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 16–17 травня 2019 р.), Кравчук А., Лозор О., Ніколаучук Х., Татаренко А., Шпик І. (2019)
Моторний О. - У колі слов’янських літератур (до 90-річчя від дня народження професора Володимира Андрійовича Моторного) (2019)
Паршин І. - 10 Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica: dyplomacja Rusi Średniowiecznej (X–XVI w.)" (Краків, 9–11 жовтня 2019 р.) (2019)
Лисоколенко Т. - Феномен трансгресії у фокусі філософської рефлексії (2022)
Мурашкін М. - Припинення в категорії свобода (2022)
Братаніч Б. - Взаємодетермінація здоров’я та здорового способу життя як філософська проблема, Лаврова Л., Савченко В. (2022)
Коляда І. - Самоідентифікація людини в умовах техно-інформаційної реальності (2022)
Vysotska O. - Philosophical dimensions of the concept of health, Romanenko M. (2022)
Кісєль О. - Феномен суспільства споживання: ціннісно-культурні виміри (2022)
Швидун Л. - Дошкільна освіта в контексті модернізації освітньої системи, Майданенко С., Кульбач Л. (2022)
Кірман В. - Про вимірювання параметрів предметно-методичної компетентності вчителів біології закладів загальної середньої освіти, Чаус Г. (2022)
Наказний М. - Булінг: алгоритм вирішення проблеми (2022)
Хватова О. - Освітні пропозиції сучасних альтернативних шкіл (2022)
Базилевська О. - Використання елементів арт-терапії в корекційно-розвитковій роботі з дітьми (2022)
Кобзева І. - Подолання психічної травми у дітей засобами казкотерапії (2022)
Родименко І. - Аналіз наукових досліджень сенсомоторного розвитку дітей з порушенням інтелектуального розвитку, Мойсеєнко І. (2022)
Balalaieva O. Yu. - Veterinary students learning outcomes after the latin language course (2020)
Varava O. B. - The influence of european integration processes in education on changes in the nature of pedagogical interaction (2020)
Власенко К. О. - Формування професійної культури документування майбутніх соціальних працівників (2020)
Витриховська О. П. - Інформаційне забезпечення населення – мешканців забруднених територій (2020)
Сопівник Р. В - Патріотичне виховання студентської молоді: порівняльний аналаз зарубіжного та національного досвіду (2020)
Драчук О. В. - Особистісні якості соціального працівника з надання допомоги постраждалим в екстремальних ситуаціях (2020)
Олійник О. О. - Особливості розподілу сімейних ролей в подружній підсистемі (2020)
Сопівник І. В. - Cоціально-психологічна реабілітація осіб, потерпілих від надвичайних ситуацій засобами природотерапії, Мацола В. А. (2020)
Тверезовська Н. Т. - Вплив надзвичайних ситуацій на психологічний стан людини (2020)
Войтюк І. В. - Культурний релятивізм та етноцентризм в українському націотворчому дискурсі (2020)
Гейко С. М. - Філософський огляд тропологічної теорії Г.Вайта в контексті нової філософії історії, Лаута О. Д. (2020)
Danylova Т. V. - The concepts of the subtle bodies in the ancient spiritual traditions, Salata H. V. (2020)
Кавун В. М. - Cемантика релігійних образів у мистецтві Відродження (2020)
Kychkyruk T. V. - S. Huntington and his concept of civilizations (2020)
Матвієнко І. С. - Елементи еристики в соціальній комунікації (2020)
Сторожук С. В - Нормативна маскулінність або чоловічий вимір гендерного питання (2020)
Тимошенко О. Т. - Віртуальне спілкування та емоції в соціальних мережах (2020)
Чекаль Л. А. - Проблема рефлексії у німецькій філософії ХVIII – ХІХ століть (2020)
Шеховцова В. А. - Cамоідентифікація як механізм формування ідентичності особистості (2020)
Власенко К. О. - Ведення професійних записів як важлива складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2020)
Зозулевич В. Ю. - Соціально-професійні особливості сільської молоді у контексті патріотичного виховання в аграрних закладах вищої освіти, Пабат В. В. (2020)
Рудницька Н. А. - Деякі аспекти моделювання комунікативної складової компетентності інженера (2020)
Тверезовська Н. Т. - Аналіз основних положень з соціально-психологічної реабілітації осіб, постраждалих від надзвичайних ситуацій (2020)
Тонха Т. Г. - Методика формування мотивації учіння студентів, Сопівник Р. В. (2020)
Varava O. B. - Educational realities of future social workers' training (2020)
Витриховська О. П. - Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до застосування рекламно-інформаційних технологій (2020)
Сопівник І. В. - Підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності "Cоціальна робота” до соціально-психологічної реабілітації (2020)
Афанасенко Л. А. - Особливості мотивації професійної діяльності науково-педагогічних працівників НУБІП України (2020)
Danylova Т. V. - On Covid-19, mental health, and meditation (2020)
Драчук О. - Інформування населення з надання реабілітаційних послуг: стан, проблеми, перспективи (2020)
Горбатюк Т. В. - Ризики та перспективи сучасного глобалізованого світу (2020)
Kultenko V. - The philosophy of money in the modern conditions, Tokhtarits I. (2020)
Kychkyruk T. V. - The 18th and 19th-century french thinkers on civilization: a brief overview, Salata H. V. (2020)
Matvienko I. S. - Gender education in Ukraine: problems and prospects (2020)
Савицька І. М. - Соціальна епістемологія як можливість розв’язання сучасних проблем наукового пізнання (2020)
Чекаль Л. А. - Свідомість та самосвідомість у психоаналітичному, феноменологічному та екзистенційному дискурсі (2020)
Супрун А. Г. - Гармонізація фізичного та духовного здоров'я як запорука якісного життя людини, Сальник С. С. (2020)
Сторожук С. В. - Націоналізм як чинник протистояння соціальним трансформаціям сьогодення (2020)
Ромащенко М. І. - Розроблення та впровадження Системи інформаційного забезпечення землеробства, Балюк С. А., Тараріко Ю. О., Лісовий В. М. (2022)
Ревтьє-Уварова А. В. - Міграція нітратного азоту за внесення азотних добрив у виробничих посівах кукурудзи, Доценко О. В., Ніконенко В. М., Сліденко О. І. (2022)
Соловей В. Б. - Науково-методичні основи функціонуванняs Українського ґрунтового інформаційного центру, Лебедь В. В., Лактіонова Т. М. (2022)
Гутянський Р. А. - Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно в Cхідному Лісостепу України, Зуза В. С. (2022)
Васильченко А. В. - Використання наночастинок і нанотехнологій у картоплярстві, Дерев’янко С. В. (2022)
Карасенко А. Ю. - Фітонцидні властивості рослин щодо грибів роду Aspergillus, Передера С. Б. (2022)
Ярош А. В. - Колекція жита озимого Національного центру генетичних ресурсів рослин України як основа для створення селекційно-цінних і стабільних генотипі, Реліна Л. І. (2022)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження коливальних рухів гичкозбиральної машини, встановленої спереду агрегатуючого трактора, Булгаков В. М., Головач І. В., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І. (2022)
Вожегова Р. А. - Економічна ефективність вирощування буркуну однорічного залежно від основного обробітку ґрунту, Влащук А. М., Дробіт О. С., Бєлов В. О. (2022)
Пам'яті Бориса Євгеновича Подоби (2022)
Прокопенко Л. - Розвиток освіти, культури, інклюзії та інформації у Маніфестах ІФЛА/ЮНЕСКО про публічну бібліотеку (1949, 1972, 1994, 2022) (2022)
Самохіна Н. - Наповнення сайту наукового журналу як складника системи менеджменту знань, Пелюховська І. (2022)
Самохіна Ж. - Інструменти і технології маркетингу в системі управління знаннями (2022)
Пестрецова Л. - Особливості формування фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського періодичними виданнями у 2013–2021 рр., Шульга І., Клочок Т. (2022)
Ковальчук Г. - З історії українського книгознавства (до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2022)
Бачинська Н. - Витоки підготовки фахівців для системи документно-інформаційних комунікацій в Україні (10-ті роки ХХ ст.) (2022)
Клименко О. - Наукові заходи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2021 р., Сокур О. (2022)
Іваненко С. - Виставкова робота бібліотеки Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України у 2021 р. (2022)
Сокур О. - Дистанційні бібліотечні послуги в умовах воєнного стану – важливий складник сучасного бібліотечно-інформаційного обслуговування (2022)
Науменко С. - "Медичні бібліотеки України в умовах війни" (2022)
Тарасович П. М. - Особливості рослинності окремих територій аргентинських островів, які прилягають до української антарктичної станції Академік Вернадський, Марциновський В. П. (2021)
Ишунов В. В. - 1‑я номинально‑денежная форма обмена: равновесная цена (2021)
Ігнатьєва І. А. - Соціальна відповідальність підприємств, Пасічник В. В. (2021)
Khomenko S. - State and religion in Afghanistan: struggle for independence (1800 – 1919) (2021)
Zhunissov D. - Method of text sentiment analysis using neural networks, Aliaskarov S., Satybaldiyeva R. (2021)
Іванкевич О. В. - Підвищення наукометричних показників науковців Національного авіаційного університету з використанням вільного доступу до наукових публікацій університету, Вахнован В. Ю., Мазур В. І. (2021)
Іванов О. В. - Дослідження транспортних можливостей надходження природного газу за неповного завантаження газотранспортної системи, Григорський С. Я., Здоровик Д. А. (2021)
Люта Н. В. - Порівняння методів перекачування високов’язкої нафти, Бортняк О. М., Данько Р. В. (2021)
Мельник В. Н. - Принудительное перемещение субмарины под действием акустической волны (2021)
Нєміріч О. В. - Теоретичні аспекти використання фітокомпонентів у складі харчової продукції аюрведичного призначення, Устименко І. М., Гавриш А. В., Авраменко М. М., Софінська В. О., Переходько А. С., Гуцуляк В. М. (2021)
Стасюк Р. Б. - Дослідження процесу витікання газу під тиском при нестаціонарному процесі переміщення його в трубопроводі, Дрінь Н. Я. (2021)
Стукальська Н. М. - Інноваційні технології чіа‑пудингів для харчування веганів в закладах ресторанного господарства, Овсяник А. І. (2021)
Ткачук К. В. - Засоби визначення ваги елементів стрілової системи портальних кранів (2021)
Тутко Т. Ф. - Додаткове вібраційне напруження у точці підвісу штанг верстата‑гойдалки (2021)
Якимів Й. В. - Дослідження енергоефективних режимів експлуатації магістральних нафтопроводів за реалізації періодичних підкачувань частини нафтового потоку, Бортняк О. М., Люта Н. В. (2021)
Гудима В. В. - Особливості здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посади суддів у національній школі суддів України, Скриньковський Р. М. (2021)
Ковалів М. В. - Проблеми та перспективи забезпечення інформаційної безпеки в органах прокуратури України, Хмиз М. В., Кайдрович Х. І., Єсімов С. С., Князь С. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дударець В. М. - Особливості формування дизайну в структурі сучасних міст, Чемакіна О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О. (2021)
Чемакіна О. В. - Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну, Кузьмін О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О., Васильченко О. С. (2021)
Єфименко О. В. - Характеристика, асортимент та оцінка якості керамічних побутових виробів в судовій товарознавчій експертизі, Сафонова Т. В. (2021)
Коденко Н. М. - Вплив соціальних підприємств на економічний добробут країни (2021)
Fialko N. - Methods for protecting boiler chimneys against corrosion due to fall‑out condensate from flue gases, Navrodska R., Gnedash G., Presich G., Shevchuk S. (2021)
Fialko N. - Improvement of complex heat‑recovery systems for gas‑fired boiler units, Navrodska R., Gnedash G., Shevchuk S., Sbrodova G. (2021)
Koriakov I. - Cryptopolemiade (2021)
Михайлів В. І. - Методи цифрового опрацювання сигналів мікроелектронним пристроєм релейного захисту високовольтних ліній електропересилань, Люра О. П. (2021)
Фиалко Н. М. - Учет сил плавучести при моделировании течения сверхкритической воды в вертикальных трубах, Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Хмиль Д. П., Носовский А. В., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С., Пиоро И. Л. (2021)
Фиалко Н. М. - Закономерности течения в микрофакельных горелочных устройствах с пластинчатыми турбулизаторами потока, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Клищ А. В., Дашковская И. Л. (2021)
Трунова О. С. - Художній образ післяобіднього часу в ліриці Бай Хуа (2021)
Хмиз М. В. - Правові ризики судової журналістики в Україні (2021)
Вихідні відомості (2021)
Дударець В. М. - Особливості використання зовнішньої реклами у дизайні закладів ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Адаменко С. М., Ралко М. О., Чемакіна О. В. (2021)
Бакало Н. А. - Інформаційна система для перевірки сумісності медикаментів, Носовець О. К. (2021)
Макарук К. Є. - Аналіз психологічних особливостей користувача комп’ютера при проведенні судових експертиз (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование пространственного распределения плотности сверхкритической воды при восходящем течении в вертикальных обогреваемых трубах, Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А., Хмиль Д. П., Носовский А. В., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С., Пиоро И. Л. (2021)
Карпеченкова А. О. - Щодо різних аспектів відмінностей в світогляду поколінь X, Y, Z (2021)
Скриньковський Р. М. - Доктринальні підходи до визначення поняття конституційно‑правового статусу професійних суддів, Гудима В. В., Хмиз М. В., Любарський В. О. (2021)
Хмиз М. В. - Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти (2021)
Вихідні відомості (2021)
Каленюк І. С. - Інтернаціоналізація економіки як ключова передумова актуалізації інтелектуального лідерства, Цимбал Л. І. (2020)
Олійник Н. М. - Концептуальні засади "зеленої" економіки в контексті сталого розвитку (2020)
Рябініна Н. О. - Розвиток соціального капіталу в контексті становлення інформаційного суспільства (2020)
Сокур М. Б. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних викликів (2020)
Унінець І. М. - Методичні підходи до оцінки смартекономіки (2020)
Юрчик Г. М. - Ефективність соціальної політики: теоретичний аспект та методологічні засади оцінювання (2020)
Fursa V. - Multi-channel trade influence in the logistics research context, Larina T., Danylenko V. (2020)
Крикун О. О. - Удосконалення методів оцінки на вакантні посади державних службовців (2020)
Гурочкіна В. В. - Інноваційний потенціал та активізація емерджентних властивостей для цілей розвитку промислового підприємства (2020)
Островська Г. Й. - Активізація інтелектуального потенціалу підприємства та інтенсифікація процесів інтелектуальної власності в умовах економіки, заснованої на знаннях (2020)
Виговська Н. Г. - Фінансовий механізм впровадження облігацій місцевих позик в транспортній галузі, Виговський В. Г., Виговська О. А. (2020)
Синілова О. М. - Методологічні засади оцінки вартості підприємств (2020)
Хуторна М. Е. - Методологія формування економічного змісту поняття кредитної установи: еволюційний екскурс, Ткаченко Н. В. (2020)
Гонтарева І. В. - Оцінка ефективності маркетингової товарної політики підприємства, Мангушев Д. В., Жденовська А. О. (2020)
Кононова К. Ю. - Використання методів оцінки бізнесу на прикладі ПАТ "Центренерго", Калашніков С. К. (2020)
Кулик Н. О. - Вдосконалення практики аудиту ефективності агента інституту контролю від законодавчої гілки влади (2020)
Остапчук Т. П. - Мотивація науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти як функція управління персоналом, Бірюченко С. Ю., Боровська А. О. (2020)
Ткаченко О. Є. - Місія віртуального банку в діджиталізованому просторі (2020)
Чхеайло А. А. - Аналіз сучасних соціально-психологічних методів управління персоналом, Ткаченко І. А. (2020)
Титул, зміст (2022)
Лобанов Л. М. - Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення, Недосєка А. Я., Недосєка С. А., Яременко М. А., Овсієнко М. А. (2022)
Міленін О. С. - Особливості аналізу технічного стану та підтримки надійності магістральних газопроводів при транспортуванні газоводневих сумішей (огляд), Великоіваненко О. А., Розинка Г. П., Півторак Н. І. (2022)
Сторожик Д. В. - Автоматизація процесу теплового неруйнівного контролю шляхом застосування методу комплексування термограм, Протасов А. Г., Муравйов О. В., Петрик В. Ф., Петренко Д. В. (2022)
Учанін В. М. - Аналіз роботи двоконтурного автогенераторного вихрострумового дефектоскопа в режимі переривчастої генерації (2022)
Троїцький В. О. - Досягнення ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України в галузі рентгенотелевізійного, ультразвукового та інших методів неруйнівного контролю (огляд), Карманов М. Н., Михайлов С. Р. (2022)
Бондаренко Ю. К. - Використання статистичних методів для підтримки необхідної якості зварювальної продукції (Огляд), Логінова Ю. В. (2022)
Rucker R. - The mysteries of the Shroud of Turin (2022)
Дати, події, факти з історії технічного контролю (2022)
Титул, зміст (2022)
Махненко О. В. - Оцінка опору крихкому руйнуванню вигородки реактора ВВЕР-1000 в процесі довготривалої експлуатації з урахуванням залишкових технологічних напружень, Кандала С. М. (2022)
Лобанов Л. М. - Візуалізація дефектів в елементах авіаційних конструкцій методом електронної ширографії, Знова В. Я., Савицький В. В., Киянець І. В., Шуткевич О. П. (2022)
Бондаренко О. Г. - Cпосіб термографування зовнішньої поверхні димових труб дистанційним пасивним тепловізійним методом, Глуховський В. Ю. (2022)
Учанін В. М. - Автогенераторні вихрострумові дефектоскопи для експлуатаційного контролю авіаційних конструкцій, Бичков С. А., Семенець О. І., Дереча В. Я., Александров С. А. (2022)
Казакевич М. Л. - Tightness testing of aviation systems (Review), Казакевич В. М., Ше С. (2022)
Тороп В. М. - Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів теплових мереж з метою досягнення заданої надійності їх експлуатації (2022)
Birring A. - Ultrasonic testing in nuclear plants, Williams J. (2022)
Загорулько В. С. - Досвід Інституту трубної промисловості ім. Я. Є. Осади з неруйнівного контролю труб (2022)
Дати, події, факти з історії технічного контролю (2022)
Рекомендації ESC з діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності 2021 року (2022)
Бурчинський С. Г. - Нейрогеропротекція у неврологічній практиці: нові можливості, Калініченко М. А. (2022)
Коваль О. А. - Основні заходи для запобігання сечостатевим інфекціям під час лікування інгібіторами НЗКТГ-2 (2022)
Yerkhova A. V. - Potential use of endophytes in the pharmaceutical industry, Katynska M. G. (2022)
Ткачук І. М. - Оцінка прихильності до лікування військовослужбовців, хворих на артеріальну гіпертензію, на сучасному етапі (2022)
Як українським біженцям за кордоном підтвердити вакцинацію? Пояснює МОЗ (2022)
Оприлюднено новий проект закону щодо використання канабісу в медичних цілях (2022)
Лікарні, що здійснюють медичну практику, мають бути зареєстровані в базі даних eHealth (2022)
Протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вибрані положення (2022)
Сабадишин Р. О. - Теоретичні аспекти застосування інуліну у хворих на остеоартроз (2022)
Лук’янець Є. Ю. - Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини та алгоритмів 10-річного ризику остеопоротичних переломів у жінок (2022)
Пастушина А. І. - Активність процесів гемокоагуляції при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця (2022)
Advanced Trauma Life Support (ATLS)* Первинний огляд та надання допомоги (Розділ 1) (2022)
Біловол О. М. - Остеоартрит, Князькова І. І. (2022)
Кошовий О. М. - Застосування Гаммавіталу у лікуванні тривожних та депресивних розладів непсихотичного рівня (2022)
Лазарєв П. О. - Нові дані щодо впливу бета-блокаторів на еректильну функцію при артеріальній гіпертензії (2022)
Рейзін Д. В. - Рішення хірурга щодо ампутації після відмороження – основа наступної успішної діяльності лікаря загальної практики – сімейної медицини (власні клінічні спостереження й досвід викладання державною та англійською мовами), Рейзін В. І., Рудіченко В. М., Соколенко А. Л., Уліщенко В. В., Кушнєрова М. О., Торпан В. В. (2022)
Почепцова О. Г. - Інфаркт міокарда 2-го типу в клінічних прикладах, Целуйко В. Й. (2022)
Тестові питання для самоконтролю (2022)
Баласубраманян П. - Емпагліфлозин і зниження ризику нефролітіазу: потенційно нова роль для інгібітора НЗКТГ-2?, Ваннер К., Феррейра Ж. П., Офстад А. П., Елзаессер А., Зінман Б., Інзуччі С. Е. (2022)
У профільному міністерстві презентовано концепт Національної системи верифікації ліків в Україні (2022)
Некролог. На пошану пам’яті Юрія Богдановича Чайковського (1951–2022) (2022)
Демчик Н. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення прав та свобод людини, Голота Н. П., Стець О. М. (2022)
Зима О. Т. - Митний контроль за лікарськими засобами та його класифікація, Яворський В. О. (2022)
Кіяшко Ю. М. - Поняття "Системи економічної безпеки України": адміністративно-правовий вимір (2022)
Суббот А. І. - Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі Державної служби України, Дем’янчук Ю. В. (2022)
Шеремет О. С. - Правове регулювання діяльності патронатної служби в системі органів правосуддя України (2022)
Калініченко О. Ф. - Імплементація міжнародних стандартів в галузі колективних політичних прав і свобод в Україні (2022)
Донченко А. А. - Кримінальні процесуальні рішення досудового розслідування як об’єкт забезпечення своєчасності (2022)
Скок О. С. - Покарання для неповнолітніх: порівняльно-правове дослідження (2022)
Коць Є. П. - Форми використання доказів під час досудового розслідування кримінальних проваджень про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2022)
Melnyk S. - International experience in coordinating the action of law enforcement agencies, Ignatievа A. (2022)
Атаманчук П. П. - Концептуальні засади дослідження моніторингу якості життя (2021)
Будякова О. Ю. - Основні аспекти та структура системи формування персоналу підприємства, Новікова А. К. (2021)
Галіцька А. С. - Ціноутворення на продукцію сільського господарства в сучасних умовах, Степасюк Л. М. (2021)
Городна Д. В. - Дослідження стану розвитку інноваційних технологій готельних підприємств на прикладі м. Одеса (2021)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку оплати праці на виробничих підприємствах, Божок К. К. (2021)
Радіонова Н. Й. - Методичні засади проведення аудиту основних засобів, Войтенко М. В. (2021)
Скрипник М. І. - Теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів, Сілівончик О. Б. (2021)
Скрипник М. І. - Контроль розрахунків з покупцями та замовниками, Слепченко В. П. (2021)
Щербан Т. Д. - Навчальна мотивація студентів у процесі професійного навчання, Долинай М. І. (2021)
Антоненко А. М. - До питання про дигіталізацію методів визначення міцності бетону, Волнянський Д. М. (2021)
Тимченко Н. П. - Анализ основных требований к нормированию объектов гражданского назначения, Фиалко Н. М. (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование влияния температурного режима получения полимерных нанокомпозитов на образование перколяционных структур, Динжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Попружук И. О., Клищ А. В. (2021)
Барков С. Є. - Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство, Чернонос Д. В. (2021)
Хмиз М. В. - Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів (2021)
Буковинська Н. А. - Міжнародний досвід реалізації політики правової рівності чоловіків і жінок та її наслідки (2022)
Заверюха М. М. - Щодо рекреаційного лісокористування в Україні (2022)
Ковалів М. В. - Прокуратура у механізмі поділу влади в Україні, Скриньковський Р. М., Єсімов С. С., Назар Ю. С., Хмиз М. В., Йосифович Д. І., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І. (2022)
Medvedska V. - Correlation of scientific approaches to the definition of family violence (2022)
Галкіна Н. М. - Правова регламентація трудових відносин під час воєнного стану (2022)
Теліженко Л. В. - Перспективи трансдисциплінарності як світоглядно-методологічної основи права (2022)
Старченко А. Ю. - Правове регулювання смарт-контрактів у епоху цифрової економіки (2022)
Курило В. І. - Розвиток і становлення прокуратури України як суб’єкта владних повноважень: історико-правовий аспект, Павленко Д. Ю. (2022)
Сопільник Л. І. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки в Україні, Малашко О. Є., Єсімов С. С., Пилипенко І. М., Куриліна О. В. (2022)
Старченко А. Ю. - Правова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення у сфері діяльності органів виконавчої влади (2022)
Гордєєва К. О. - Питання дискримінації в кримінальному праві (2022)
Скриньковський Р. М. - Громадський контроль за діяльністю органів прокуратури як гарантія дотримання прав людини в Україні, Ковалів М. В., Чистоклетов Л. Г., Крамар Р. І., Хмиз М. В., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. (2022)
Воронько А. В. - Практика Європейського суду з прав людини: сімейно-правовий аспект, Лешко О. Д., Балюк В. М. (2022)
Жуков І. М. - Державна допомога і вимоги належного функціонування угоди про асоціацію України, Бондюк А. Л. (2022)
Костенко К. О. - Правова охорона загальновідомих торговельних марок (2022)
Мітусова К. С. - Окремі особливості встановлення юридичних фактів у цивільному судочинстві України, Баб’як А. О. (2022)
Воронько А. В. - Інститут омбудсмена в країнах Скандинавії, Лешко О. Д., Зінченко О. В. (2022)
Балакарєва І. М. - Реалізація права на судовий захист в умовах воєнного стану в Україні, Рутвян К. О. (2022)
Зима О. Т. - Електронне урядування в Україні: специфіка розвитку в умовах кризи, Зав’ялов Є. В., Романова А. Є. (2022)
Фінін Г. С. - Актуальні зміни законодавства природоохоронного середовища у сфері природно-заповідного фонду щодо використання досвіду післявоєнного відновлення об’єктів природно-заповідного фонду інших країн, Біушкін О. І. (2022)
Болдирєв С. В. - Реформування служби в органах місцевого самоврядування як сутнісна складова механізму децентралізації в Україні, Чубарь С. С. (2022)
Кушніренко О. Г. - Обмеження прав та свобод людини у воєнний час: конституційно-правовий аспект, Зав'ялов Є. В., Козьміна Ю. Г. (2022)
Іванов А. Г. - Практика зловживання дипломатичними імунітетами, Лєпілова В. В., Блинова Д. В. (2022)
Шуляка Я. В. - Порівняльні аспекти інституту співучасті в міжнародному кримінальному праві та національних законодавствах, Романова В. А. (2022)
Єсімов С. С. - Судовий контроль як гарантія діяльності органів прокуратури за дотриманням прав людини в Україні, Скриньковський Р. М., Ковалів М. В., Сердюк В. В., Хмиз М. В., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Слінько С. В. (2022)
Сопільник Л. І. - Деякі питання формування корпусу професійних суддів в Україні, Гудима В. В., Пилипенко І. М., Курилін І. Р. (2022)
Гончаров М. В. - Сутність інформаційної безпеки в умовах розвитку сучасного суспільства (2022)
Мадіна В. В. - Судовий прецедент як джерело права в англо-американській правовій системі, Мітько М. В. (2022)
Суходубова І. В. - Права людини та їх обмеження під час воєнного стану, Іржавська В. Є. (2022)
Корсун С. І. - Професійний відбір: теорія і практика, проблеми та перспективи, Самохін А. В., Плавчан П. (2022)
Воловик В. О. - Структура адміністративно-правового забезпечення підготовки громадян України до військової служби (2022)
Доля В. В. - Особливості становлення бюро економічної безпеки України, як суб’єкта із захисту національної економіки: теоретико-правовий огляд (2022)
Жукова Є. О. - Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення основних видів публічного адміністрування (2022)
Ковалів М. В. - Виконання постанов про позбавлення права керування транспортним засобом в Україні, Хмиз М. В., Єсімов С. С., Скриньковський Р. М., Назар Ю. С., Ткачук Т. Ю., Чистоклетов Л. Г., Хитра О. Л., Кайдрович Х. І. (2022)
Сиволоб В. Ю. - Регулювання відносин з віртуальними активами та його вплив на податкове законодавство України (2022)
Батлук М. В. - Проблеми правового забезпечення екологічних прав громадян в умовах воєнного стану, Козлова П. Г., Іванов С. С. (2022)
Болдирєв С. В. - Способи подолання недоліків правового регулювання статусу та організації роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування в контексті воєнної та післявоєнної відбудови інфраструктури, Лінник М. П. (2022)
Гультай М. М. - Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2022)
Давиденко С. В. - Право адвоката на свободу вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини (2022)
Галкіна Н. М. - Окремі аспекти правового регулювання праці державних службовців (2022)
Барданова А. О. - Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2022)
Громова М. - Застосування кейс-методу під час вивчення правових дисциплін у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти), Савченко А. (2022)
Кожедуб О. - Методи військово-педагогічних наукових досліджень, Гаврюшенко В., Левенець А. (2022)
Алещенко В. - Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах гібридної війни (2022)
Волошина Н. - Менталітет як предмет наукового дослідження в контексті сучасних гібридних загроз, Пампуха І., Жогіна Л. (2022)
Джулай А. - Теоретико-методологічні засади витоків виникнення і розвитку емоційного інтелекту як психологічного конструкта (2022)
Кожедуб О. - Психолого-педагогічний зміст поняття "мислення курсантів вищого військового навчального закладу", Гаврюшенко В., Калишенко К. (2022)
Кравченко К. - Теоретико-методологічні засади проблематики психологічної стійкості військовослужбовців Збройних Сил України (2022)
Смірнова Т. - Емоційне вигорання військовослужбовців Збройних Сил України як виклик до проблем психічного здоров'я в умовах війни (2022)
Марко І. - Перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України, Марко Є. (2022)
Онопрієнко С. - Класифікація видів інформаційної безпеки як правової категорії (2022)
Приймак В. - Удосконалення законодавства про національну безпеку як фактор підвищення ефективності запобігання корупційним правопорушенням в органах військового управління (2022)
Приліпко М. - Наукові підходи до сутності доброчесності військових посадових осіб (2022)
Ступак Д. - Поняття та ознаки особливих адміністративно-правових режимів в Україні (2022)
Тарнополова М. - Сучасна правова доктрина захисту цивільного населення у збройних конфліктах (2022)
Шопіна І. - Об'єкт громадського контролю (нагляду) як елемент демократичного цивільного контролю (2022)
Федченко О. - Геоінформаційна підсистеми АСУ Збройних Сил України як інструмент інтероперабельності інформаційно-аналітичних систем військового призначення, Литвиненко Н., Лаврінчук О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Prokopenko T. O. - Devising a graph-analytical model for situation project management of scrum-based projects in the field of information technology, Pidkuiko O. I. (2022)
Федоров Є. Є. - Метод кластеризації квазіперіодичного сигналу на основі алгоритму клонального відбору, Уткіна Т. Ю. (2022)
Скітер І. С. - Алгоритм моніторингу потужностей критеріїв тестування експоненціальності щільності потоку нейтронів в "Об'єкті Укриття", Савельєв М. В., Купріянчук С. В., Хоменко Д. О. (2022)
Зінченко І. Г. - Сучасні технології оцінювання ефективності діджиталізації, Лавданська О. В. (2022)
Yakymenko D. O. - Methods and means of intelligent analysis of text documents, Kataieva Ye. Yu. (2022)
Кириченко Є. П. - Методика визначення критичних значень параметрів зовнішніх термічних дій на піротехнічні металооксидні вироби в умовах експлуатації (2022)
Сухацький Ю. В. - Кінетика окиснювальної деградації метилового оранжевого з використанням процесу "Сонопероксат", Шепіда М. В., Созанський М. А., Знак З. О., Хом’як С. В. (2022)
Якимчук Н. А. - Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков: потенциальные возможности и перспективы использования для поисков скоплений природного водорода, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения на участках расположения геотермальных электростанций и гейзеров по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Модель зарождения и принципы движения тропических циклонов, штормов и депрессий, Корчагин И. Н., Янушкевич К. П. (2020)
Лубков М. В. - Моделювання розігріву нафтоносних пластів (2020)
Пам’яті В. М. Єремеєва. Єремеєв Валерій Миколайович (2020)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2020 рік (2020)
Левківський В. - Ukrlandfarming вдалося перетворити тваринництво із соціального проекту в прибуткову галузь (2018)
Павленко Ю. - Недопустимо превращать молочную ферму в зоопарк (2018)
Нежлукченко Т. - Прогресивна технологія відгодівлі тварин ферментованими кормами, Соляник М., Коваленко В. (2018)
Бей Р. - Механізація сільського господарства України в 30-х роках (2018)
Колодій Е. - Створюємо стадо разом (2018)
Секреты живой природы, которые ученые еще не объяснили (2018)
Лихач А. - Вплив стрес-коректора "Про-мак" на продуктивність відлучених поросят (2018)
Лечение заболеваний птиц без антибиотиков (2018)
Разанов С. - Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами, Ткачук О., Постернак Л. (2018)
Лосєв О. - Жирні кислоти в гомогенаті трутневих личинок, Ягіч Г. (2018)
Процес скисання молока: шкода чи спосіб збереження поживності білкововмісної сировини (2018)
Бабаєва Г. І. - Українські та інтродуковані плодові сорти шовковиці (Morus L.), Литвин В. М., Войтенко В. І. (2021)
Кулініч А. А. - Зразки сочевиці Канади і Туреччини в умовах північного степу України, Кандаурова К. Ф., Кобос И. О. (2021)
Makliak K. M. - Use of sunflower gene pool accessions in breeding for high content of oleic acid in oil, Leonova N. M., Suprun O. H. (2021)
Колосович М. П. - Оцінка зразків мяти колоскової (Mentha spicata L.) за цінними господарськими ознаками, Колосович Н. Р. (2021)
Гуринович С. Й. - Різноманіття хрестоцвітих культур на Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції, Харук І. Д., Соловка В. І., Мельник У. М. (2021)
Бугайов В. Д. - Особливості прояву ознак кормової та насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни в умовах підвищеної кислотності грунту, Горенський В. М. (2021)
Риженко Т. С. - Дослідження з селекції представників роду Juglans на території ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки", Лось С. А. (2021)
Бардаков В. А. - Рабочая коллекция генофонда люпина как эффективный инструмент использования в селекционных программах (2021)
Задорожна О. А. - Зберігання зразків насіння жита (Secale cereal L.) у сховищі з нерегульованою температурою, Єгоров Д. К. (2021)
Авраменко С. В. - Урожайність зразків генофонду пшениці м'якої озимої на різних фонах удобрення в умовах східної частини лісостепу України, Попов С. І., Кузьменко Н. В. (2021)
Глубокий О. М. - Формування продуктивності сортів гороху залежно від умов вирощування в східному лісостепу України, Авраменко С. В., Попов С. І. (2021)
Кириченко Віктор Васильович (2021)
Юрик Л. С. - 100 років Дослідній станції помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН, Шиянова Т. П. (2021)
Сергєєва І. Л. - До 150-річчя від дня народження В. В. Таланова – видатного селекціонера та організатора системи державного сортовипробування (2021)
Вергунов В. А. - М. М. Вольф – вчений і організатор вітчизняної сільськогосподарської науки, Сергєєва І. Л. (2021)
Пам'яті Колесніка Івана Івановича (2021)
Кобизєва Л. Н. - Пам'яті Віктора Олексійовича Матушкіна, Рябуха С. С., Чернишенко П. В. (2021)
Задорожний К. Н. - Учені кафедри генетики й цитології ХНУ для селекції рослин (2021)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2021)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2021)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з'їзди, семінари, наради (2021)
Правила для авторів (2021)
Файнберг Л. Й. - Дводугове зварювання під флюсом із застосуванням присадного холодного дроту, Щеголь В. В., Гончаренко Л. В. (2022)
Gook S. - Multiple-wire submerged arc welding of high-strength fine-grained steels, El-Sari B., Biegler M., Rethmeier M., Lichtenthäler F., Stark M. (2022)
Полєщук М. - Магнітноімпульсне зварювання мідних кілець зі сталевими деталями з використанням одновиткового індуктора, Матвеєв І., Бовкун В., Селех Я., Тунік А., Черкашин О., Кистерська Л., Секерський K. (2022)
Straße A. - Improvement of the mechanical properties and corrosion resistance of laser welds on thick duplex plates by laser cladded buttering, Gumenyuk A., Rethmeier M. (2022)
Скрябінський В. В. - Особливості електронно-променевого зварювання алюмінієвого сплаву 1570 та механічні властивості його зʼєднань при кріогенних температурах, Нестеренков В. М., Микитчик А. В. (2022)
Піскун Н. В. - Вплив часу існування розплавленої ванни при електронно-променевих процесах на випаровування елементів з високою пружністю пару, Вржижевський Е. Л., Костін В. А., Таранова Т. Г., Богайчук І. Л., Статкевич І. І. (2022)
Макаренко А. А. - Математичне моделювання залишкових напружень в композитних зварних з’єднаннях кришки корпусу реактора ВВЕР-1000 з патрубками СУЗ, Махненко О. В. (2022)
Размишляєв О. Д. - Формування зони проплавлення основного металу при дуговому наплавленні з дією поздовжнього магнітного поля, Агєєва М. В. (2022)
Нетяга А. В. - Технології отримання футерувальних елементів методом електрошлакового наплавлення в струмопідвідному кристалізаторі, Кусков Ю. М., Проскудін В. М., Жданов В. О. (2022)
Соловйов В. Г. - Прогнозування параметрів зварного шва при ЕШЗ з біфілярною схемою підключення джерела живлення, Ланкін Ю. М., Тюкалов В. Г., Романова І. Ю. (2022)
Ахоніну С. В. – 60 (2022)
20-тий Міжнародний промисловий форум (2022)
Пам’яті О. Д. Размишляєва (2022)
Календар січня (2022)
Пістун Є. П. - Вдосконалення гідродинамічних пристроїв для вимірювання реологічних параметрів рідин, Матіко Г. Ф., Крих Г. Б. (2022)
Роман В. І. - Дослідження додаткових складових похибки вимірювання витрати ультразвукових витратомірів методами обчислювальної гідродинаміки, Матіко Ф. Д, Ялінський Д. Я. (2022)
Четверикова Т. Г. - Системи створення та використання відеоконтенту для реалізації дистанційного навчання, Клехо О. В. (2022)
Andrushchak I. Ye. - Components of viruses and antivirus software in modern information security, Matviiv Yu. Ya., Koshelyuk V. A. (2022)
Zalialetdzinau K. - Theoretical and methodological aspects of assessing the security of cloud it components according to the criteria of existing standards (2022)
Адашевська І. Ю. - Про вибір оптимальної точки зору при побудові перспективних зображень, Краєвська О. О. (2022)
Бельмас І. В. - Вплив пориву троса на напружений стан гумотросового вантового канату, Білоус О. І., Танцура Г. І., Сай О. В., Гупало Ю. Ю. (2022)
Гулівата І. О. - Шляхи цифровізації маркетингових послуг у системі організації вступу до закладів вищої освіти України, Радзіховська Л. М., Середницька Л. П. (2022)
Димова Г. О. - Побудова моделі "вхід – простір станів – вихід" на основі властивостей лінійних операторів з використанням ганкелевих матриць (2022)
Козубцова Л. М. - Показники ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, Козубцов І. М., Здолбіцька Н. В., Кошелюк В. А. (2022)
Косенюк Г. В. - Компетентнісний підхід у викладанні курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" здобувачам вищої освіти в галузі комп’ютерних наук, Розломій І. О. (2022)
Кубрак Ю. О. - Принципи формування мультиагентної системи штучного інтелекту, Плечистий Д. Д., Романішин В. В. (2022)
Ломоносов Ю. В. - Методи виділення контурів при багатомасштабному аналізі медичних зображень (2022)
Недашківський С. М. - Комплексна методика відновлення графічних даних на основі морфологічних алгоритмів (2022)
Пастернак Р. М. - Конструювання релятивістської механіки дискретної матерії в евклідовому 4-просторі (2022)
Пех П. А. - Порівняльний аналіз методів розв’язування диференціальних рівнянь засобами Matlab та Matlab Simulink, Лавренчук С. В., Міскевич О. І., Дяченко Р. О. (2022)
Пех П. А. - Реалізація алгоритмів сортування елементів послідовних контейнерів засобами С++ бібліотеки стандартних шаблонів STL, Христинець Н. А., Кучерук О. С. (2022)
Хомутник Д. Ю. - Високорівневий спосіб опису ресурсів хмарної інфраструктури, Марченко О. І. (2022)
Юхта О. А. - Алгоритмічне забезпечення розпізнавання штрих-кодів на базі камери, Ройко О. Ю. (2022)
Залужний О. В. - Аналіз цифрових методів модуляції та особливостей застосування завадостійких кодів у системах одностороннього радіозв’язку, Радзівілов Г. Д, Козубцова Л. М. (2022)
Круліковський Б. Б. - Математичне моделювання комбінаційного суматора в задачах технічної діагностики, Рейнська В. Б. (2022)
Ройко О. Ю. - Особливості реалізації програмного забезпечення для визначення показників роботи серця з використанням камери смартфону, Пугач Т. В. (2022)
Крайнюков О. М. - Оцінка ефективності використання сучасних технологій детоксикації бурового шламу, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2020)
Галак І. І. - Вдосконалення процесів управління реверсивними потоками на підприємствах оптової торгівлі, Губаренко В. О. (2020)
Охріменко І. В. - Правове регулювання ринку послуг житлово-комунального господарства, Железняк О. О. (2020)
Радіонова Н. Й. - Методичні засади проведення аудиту виробничих запасів, Тищенко С. В. (2020)
Угрімова І. В. - Управління інноваціями та інноваційними процесами, Антонова А. М. (2020)
Stoykov A. - Formation of skills for tolerant communication through game interaction in children aged 6 – 7 years (2020)
Крайнюков А. Н. - Дистинкция между эссенциализмом и антиэссенциализмом в социологическом теоретизировании, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Fialko N. - Analysis of the use level of secondary energy resources in energy sector of Ukraine, Prokopov V., Sherenkovskii J., Yevtushenko A., Polozenko N., Maletska O., Kyniak O., Novakovskiy M., Dashkovska I., Regragui A. (2020)
Баланюк В. М. - Синергізм чинників при підшаровому аерозольному гасінні спиртів у резервуарах, Кравченко А. В., Козяр Н. М., Гарасим’юк О. І., Копистинський Ю. О. (2020)
Борисова А. С. - Дослідження вітрового впливу на величину критичної поверхневої густини теплового потоку із використанням газогідродинамічної моделі (2020)
Завгородня Г. А. - Розробка веб-додатків з використанням архітектурної моделі MVC, Ляшенко Ю. О., Чупака Р. Є., Завгородній В. В. (2020)
Кузнецова А. Д. - Модернізація адсорбера установки очищення стічних вод текстильних виробництв, Гулієнко С. В. (2020)
Смачило П. І. - Архітектура веб-системи збору благодійних коштів з рекомендаційним алгоритмом, Павич Н. Я. (2020)
Чередніченко О. П. - Дослідження переміщень маломобільних верств населення на пішохідних зонах вулично-дорожньої мережі (на прикладі м. Києва) (2020)
Антонов М. В. - Докорінна зміна обставин як підстава для припинення або зупинення дії міжнародного договору (2020)
Горлова С. В. - Проблема обмеження трансмісії для спадкоємців за заповітом, Гринь Є. О. (2020)
Кахнова М. Г. - Офіційні та неофіційні ("латентні”) критерії набуття членства в Європейському Союзі: аналітичний огляд (2020)
Скоромний Я. І. - Організаційно-правові заходи запобігання правопорушенням у суддівському корпусі: поняття та види (2020)
Терзиев В. К. - Болгарская модель прокуратуры и главного прокурора, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Шабельник А. В. - Друк за вимогою як сучасний засіб популяризації дитячих книг, Оляніна С. В. (2020)
Крайнюков О. М. - Оцінка економічних наслідків антропогенного забруднення навколишнього природного середовища, Кривицька І. А., Коваль Ф. Ф. (2020)
Скосарь В. Ю. - Насколько древним может быть человечество? (2020)
Юхименко Н. О. - Жіночі сорочки Київського Полісся із фондової збірки національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2020)
Білецька Г. А. - Судово-медична експертиза живих осіб з приводу підозри на штучну хворобу (2020)
Ivchenko A. - Critical reading and writing for critical thinking (2020)
Stoykov A. - Model of joint game – based activities using gaming technologies in pre-school age (2020)
Покалюк В. М. - Особливості навчання працівників з урегулювання надзвичайних ситуацій у США (2020)
Kulikova T. - Opportunities and values of work activity in perception of modern students (2020)
Shalman T. - Competition in mass media market: from tv to social networks (2020)
Сабадаш М. С. - Використання моделей лідерства задля формування успішного бренду (2020)
Крайнюков А. Н. - Доверие как элемент социального капитала, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Fialko N. - Dynamics of changes in the structure and volumes of formation of secondary energy resources in the energy of Ukraine, Prokopov V., Meranova N., Polozenko N., Maletska O., Novakovskiy M., Kyniak O., Dashkovska I., Regragui A., Yevtushenko A. (2020)
Баган С. О. - Основні аспекти застосування латентно-структурного аналізу під час конструювання тестів, Музика Т. Ф. (2020)
Добровська Л. М. - Нейромережевий ансамбль для класифікації раку легень на зображеннях комп’ютерної томографії, Гаврильченко Л. О. (2020)
Добровська Л. М. - Класифікатор раку молочної залози з використанням персептрону та генетичного алгоритму, Сітченко О. Є. (2020)
Завгородня Г. А. - Управління персоналом в hrm-системі, Валявська Н. О., Скок П. О., Завгородній В. В. (2020)
Куницька О. М. - Аналіз поведінки користувачів електронної комерції для вирішення проблем останньої милі доставки у містах, Гуртовенко Б. І., Манзій В. О. (2020)
Мітряєв С. С. - Балансування навантаження при паралельних обчисленнях, Андрющенко І. І., Олійник О. В. (2020)
Нуянзін О. М. - Ефективність застосування технічних засобів під час розбирання та розкриття конструкцій на пожежах, Ратушний О. В., Онищук А. Є., Гордєєв П. М. (2020)
Тимченко Н. П. - Особенности мирового потребления первичных топливно-энергетических ресурсов, Фиалко Н. М. (2020)
Шахунов М. О. - Дослідження течії в каналі мембрани зі звитим спейсером методом cfd, Гулієнко С. В. (2020)
Жижко В. А. - О ядерной энергетике (2020)
Фукс Т. Б. - Абстрактна ілюстрація як засіб візуалізації психологічних романів (2020)
Mirzayeva A. - Tourism: traditions of hospitality and culture (2020)
Марченко О. І. - Потенціал енергозбереження промислових підприємств, Пустіва В. О. (2020)
Пасулька К. Ю. - Міжнародний бізнес в умовах коронакризи, Кушнір Н. О. (2020)
Рихард А. Ю. - Теоретичний аналіз поняття "консалтинг” (2020)
Скрипник М. І. - Облік фінансових результатів в умовах імплементації стандартів обліку, Шайнюк І. В. (2020)
Ярема О. Р. - Роль держави у розвитку посткейнсіанських теорій економічного зростання та захисту довкілля, Долінський Б. Є. (2020)
Кахнова М. Г. - Окремі аспекти застосування принципу автономії волі для зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (2020)
Чернєва К. Б. - Доступ до професії адвоката: українські реалії VS. досвід країн ЄС (2020)
Конох І. С. - Аналіз ефективності й оптимізація технологічних режимів барабанних сушильних установок, Істоміна Н. М. (2019)
Батигін Ю. В. - Циліндрична індукторна система з внутрішнім біфілярним соленоїдом. Аналіз електромагнітних характеристик, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Гаврилова Т. В., Коваленко Д. А. (2019)
Головченко О. М. - Система теплопостачання з використанням скидного тепла трансформатора, Нанака О. М. (2019)
Дідушок О. В. - Мікропроцесорний пристрій для діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача (2019)
Мартинюк Т. Б. - Нейромережевий підхід до медичної експрес-діагностики, Запетрук Я. В. (2019)
Савка Н. Я. - Удосконалена інформаційна технологія для моніторингу зворотного гортанного нерва, Гураль І. В. (2019)
Жданова О. Г. - Складання енергетично ефективних календарних планів для функціонування виробничих систем, Клименко В. М., Сперкач М. О. (2019)
Мокін В. Б. - Інтелектуальна технологія аналізу та передбачення цін на вживані автомобілі, Лосенко А. В., Дратований М. В. (2019)
Мокін В. Б. - Інтелектуальна технологія макетування якісних афіш, Білецький Б. С. (2019)
Мулеса О. Ю. - Інформаційна технологія оптимізації кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я, Снитюк В. Є., Миронюк І. С. (2019)
Оксанич І. Г. - Формування компетенцій агентів у багатоагентній системі, орієнтованій на виконання бізнес-операцій, Слюсаренко О. П., Шевченко І. В. (2019)
Хом’юк І. В. - Формування фінансової грамотності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики (2019)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2019 рік (2019)
Тополь О. - Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України, Сухицька Н. (2021)
Вербівська Л. - Сутність та особливості розвитку цифрового бізнесу (2021)
Жаворонок А. - Теоретичні основи дослідження класифікації економічних циклів (2021)
Котелевець Д. - Системний підхід до пізнання сутності державного регулювання інфраструктури цифрової економіки (2021)
Лозиченко О. - Державне регулювання національної економіки: сутність та особливості реалізації (2021)
Повна С. - Соціально-економічний розвиток України як визначальний фактор міграційних тенденцій, Рудяк М. (2021)
Самійленко Г. - Сутнісна та структурна характеристика креативного кластера (2021)
Шевчук Н. - Світовий досвід розвитку індустріальних парків та їхні переваги для розвитку економіки України (2021)
Якушко І. - Сутність цифрової трансформації та її вплив на розвиток національної економіки (2021)
Білязе О. - Інтеграційна складова в забезпеченні розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів (2021)
Дерій Ж. - Сучасні проблеми водокористування в контексті парадигми сталого розвитку, Шадура-Никипорець Н., Юрченко М. (2021)
Крилов Д. - Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості та її інвестиційна привабливість в Україні, Філатова О. (2021)
Чуб А. - Державне регулювання та формування державної аграрної політики в Україні (2021)
Єфременкова Н. - Екологічний підхід у дизайні продукції, Бабіна Н. (2021)
Зеленська О. - SWOT-аналіз та оцінка фінансування кадрового забезпечення туристичної сфери Чернігівської області за рахунок місцевих бюджетів, Алєшугіна Н., Зеленський В., Леоненко А. (2021)
Хатім Е. - Вплив якості продукції на міжнародну конкурентоспроможність вітчизняних компаній фармацевтичної галузі (2021)
Гонта О. - Регіональні аспекти розвитку кінематографічного туризму, Федоряка В. (2021)
Забаштанська Т. - Маркетингові засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах в умовах цифровізації, Попело О., Нікітенко М. (2021)
Ткаченко Т. - Оцінювання ефективності системи економічної безпеки промислового підприємства в конкурентних умовах (2021)
Ханін С. - Організаційно-економічні засади активізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів в умовах цифровізації, Дергалюк М. (2021)
Коваленко Ю. - Сек’юритизація фінансових активів: сутність та причини поширення в економічних процесах, Гулей А., Унинець-Ходаківська В., Рябокінь М. (2021)
Абрамова А. - Системи ризиків діяльності комерційних банків в умовах цифровізації (2021)
Панченко О. - Страхова грамотність населення як ключова умова розвитку страхового ринку, Холявко Н., Колоток М. (2021)
Стельмах Н. - Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи (2021)
Парубець О. - Використання інструментів фінансового інжинірингу як основи розвитку територіальних громад, Забаштанський М. (2021)
Косач І. - Інноваційно-інвестиційна система АПК: концептуальні засади (2021)
Гавриленко О. А. - Статут Будви – маловідома пам’ятка міського права середньовічної Європи (2022)
Денисенко К. В. - Забезпечення цифрових та інформаційних прав засуджених в установах виконання покарань в умовах воєнного стану, Борко І. С. (2022)
Казік Т. В. - Трансформація міжнародного іміджу України у контексті візового режиму в умовах боротьби за європейські цінності: на прикладі Європейського Союзу та Канади, Гнілуша С. І. (2022)
Наливайко І.О. - Теоретико-правові проблеми імплементації в Україні ст. 37 Стамбульської конвенції (2022)
Каплій О. В. - Конституційно-правовий статус військових капеланів в Україні (2022)
Теплицька Н. В. - Роль ООН та її структур в забезпечені перехідного правосуддя в постконфліктних державах (2022)
Халюк С. О. - Контрольно-наглядові повноваження Вищої ради правосуддя в Україні:теоретико-правий аналіз та зміст (2022)
Славна О. В. - Забезпечення прав і свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану в Україні в контексті Національної стратегії у сфері прав людини (2022)
Дутко А. О. - Особисті немайнові права пацієнта – види, способи та форми захисту, Ковбаса К. П. (2022)
Панченко В. В. - Транскордонні банкрутства в Україні: організаційно-правові питання (2022)
Резникова М. О. - Проблемні питання розірвання шлюбу в судовому порядку, Боровик К. В. (2022)
Швидка Т. - Щодо питання удосконалення законодавчого регулювання недобросовісної реклами лікарських засобів, Іванова В. (2022)
Феннич В. П. - Система джерел цивільного процесуального права та місце в ній судового прецедента (2022)
Пільков К. М. - Екстраординарний перегляд судових рішень у правових системах цивільного права (2022)
Бабкіна А. Ю. - Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності працівників патронатної служби (2022)
Буглак О. Г. - Щодо класифікації соціальних гарантій нотаріусів у сфері освіти та професійного навчання (2022)
Вєннікова В. В. - Спори у сфері соціального забезпечення: шляхи попередження, сутність та методи вирішення у країнах Європейського Союзу (2022)
Войцишена О. В. - Особливості застосування трудового законодавства про матеріальну відповідальність працівників (2022)
Положишник В. О. - Поняття та ознаки працівників з сімейними обов’язками (2022)
Черниш А. Р. - Поняття та ознаки соціального забезпечення молоді (2022)
Шаповалова К. Г. - Тенденції подальшого розвитку правового регулювання соціального захисту державних службовців в сучасних умовах інформаційних комунікацій та євроінтеграції України (2022)
Курман Т. В. - Агробізнес та продовольча безпека: загрози та проблеми правового забезпечення в умовах воєнного стану (2022)
Лісова Т. В. - Правові проблеми при вчиненні реєстраційних дій в аспекті реєстрації прав на земельні ділянки, Хомінець С. В., Данілік Д. М. (2022)
Савельєва О. М. - Правові заходи державної підтримки особистих селянських господарств у сучасних реаліях, Маклакова І. О. (2022)
Шульга М. В. - Особливості захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій, Лісова Т. В., Шульга Т. М. (2022)
Шульга М. В. - Генеза правового регулювання земельно-реєстраційних відносин, Хомінець С. В., Данілік Д. М. (2022)
Баран М. В. - Захист інформації у контексті забезпечення інформаційної безпеки (2022)
Вдовічена Л. - Методологія податкової консультації в аспекті діяльнісної теорії правозастосування (2022)
Дем’янченко А. С. - Актуальна вітчизняна судова практика щодо втілення права на доступ до державної служби (2022)
Коротун О. М. - Роль принципів адміністративного судочинства у захисті прав іноземців та осіб без громадянства (2022)
Медвідь Л. П. - Зміст та характеристика парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців (2022)
Пузирьов М. С. - Правоохоронні функції в діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Боднар І. В. (2022)
Світличний О. П. - Публічно-сервісна діяльність органів публічної влади у захисті прав громадян (2022)
Драгоненко А. О. - Соціальна обумовленість норм про кримінальну відповідальність за домашнє насильство (2022)
Ковалик Ю. М. - Злочин, пов’язаний з домашнім насильством, як підстава призначення особі одного чи декількох обмежувальних заходів (2022)
Кубрак Р. М. - Аналіз окремих складових характеристики наркозлочинності в Україні, Малишко М. Г. (2022)
Онишкевич І. А. - Відповідальність за насильницьке зникнення у кримінальному законодавстві зарубіжних держав (через призму положень міжнародних договорів) (2022)
Сметаніна Н. В. - Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю, Таволжанський О. В. (2022)
Чхеідзе Г. М. - Віктимологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються відносно іноземців (2022)
Грига М. А. - Освідування у кримінальному провадженні: основні проблеми та шляхи їх розв’язання (2022)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій (2022)
Кобець С. В. - Особливості допиту свідка та потерпілого під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (2022)
Курман О. В. - Використання спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні (2022)
Лазарева Д. - Проблеми дотримання права на свободу та особисту недоторканність під час кримінального провадження (2022)
Мельник С. В. - Закон про зброю в Україні: воєнна необхідність чи вимога часу?, Грецьких О. В. (2022)
Осадчий П. - Ґенеза законодавства щодо реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні у кримінальному процесі України (2022)
Торбас О. О. - Закриття кримінального провадження у зв’язку із декриміналізацією кримінального правопорушення: аналіз рішення Конституційного Суду України у справі щодо презумпції невинуватості, Стоянов М. М., Завтур В. А. (2022)
Чердинцев Ю. Г. - До питання сучасної структури окремої криміналістичної методики (2022)
Черниченко І. В. - Особливості тримання під вартою в умовах воєнного стану (2022)
Заборовський В. В. - Особливості професійної діяльності адвоката та української адвокатури в умовах воєнного стану, Орлова О. С., Манзюк В. В. (2022)
Герич А. Й. - Генеза правового регулювання міграційного контролю в країнах ЄС та вплив на цей процес військового вторгнення рф на територію незалежної України (2022)
Гребенюк Д. О. - Місце міжнародного парламентського союзу в процесі еволюціонування парламентаризму (2022)
Калинюк С. С. - Термінологічно-понятійний апарат законодавства держави: міжнародний та національний аспект (2022)
Громовчук М. В. - Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві, Бєлов Д. М. (2022)
Романова А. С. - Природно-правове регулювання суспільних відносин в період війни (2022)
Менджул М. В. - Цивільно-правові засади здійснення особистих немайнових прав релігійними організаціями, Рогач О. Я. (2022)
Панькевич В. М. - До питання кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені з мотиву ненависті, Сухоребра Т. І. (2022)
Марчук М. І. - Компетенція Президента Республіки Польща щодо охорони її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, Коломієць Ю. М. (2022)
Абдуллазаде Фюрган Шірали огли - Участь громадськості у законодавчому процесі Республіки Азербайджан: сучасний стан правового регулювання та перспективи подальшого розвитку законодавства (2022)
Черевко П. П. - Юридична природа особистих немайнових прав автора (2022)
Фрідманська В. І. - Справедливість як одна з ключових конституційних засад регулювання права на заробітну плату (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Instructions for authors (2022)
Naujokė E. - EU’s Preferential Trade Agreements: Why Lithuanian Firms Underutilize Them? (2022)
Kivalov S. - Administrative Penalties for Customs Infringements in Ukraine: Wandering Sideways (2022)
Siekiera J. - Book Review: The Law of the Sea, by R. Churchill, V. Lowe, and A. Sander (2022)
Відомості про авторів (2021)
Абрамова О. В. - Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій, Пуляк О. П., Терещук А. І. (2021)
Білоножко О. В. - Критерії та показники розвитку професійної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи (2021)
Кириченко М. О. - Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень, Сорочан Т. М., Карташова Л. А., Оліфіра Л. М. (2021)
Отамась І. Г. - Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації, Антонюк Л. А. (2021)
Отич О. М. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті сучасних тенденцій модернізації системи вищої освіти України (2021)
Сергеєва Л. М. - Основні аспекти розбудови доступності освітнього простору закладу професійної освіти (за результатами педагогічного експерименту) (2021)
Соболенко О. І. - Формування етичної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2021)
Спиридонова Є. О. - Дидактичні принципи управління формуванням правової компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах коледжу (2021)
Чепка О. В. - Особливості роботи громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні та Канаді (2021)
Штангей С. В. - Розвиток соціальності студентів в умовах інклюзивної освіти (2021)
Степану Юрійовичу Чундаку – 75 (2022)
Малаховська Т. О. - Визначення псевдоширини забороненої зони розупорядкованих фаз структури аргіродиту, Погодін А. І., Філеп М. Й., Барчій І. Є., П’ясецкі М., Кохан О. П., Жукова Ю. П., Студеняк Я. І. (2022)
Іващенко І. А. - Кристалічна структура сполуки AgGa2Тe3І, Козак В. С., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. (2022)
Переш Є. Ю. - Сполуки типу Tl6ВС4 і А2TeC6 (А – лужні метали і талій (І); В – S, Se, Te; C – F, Cl, Br, I): закономірності зміни та прогноз властивостей, Зубака О. В., Барчій І. Є., Сідей В. І., Сабов М. Ю., Козьма А. А. (2022)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Ag7PS6 методом спрямованої кристалізації, Філеп М. Й., Малаховська Т. О., Кохан О. П., Чундак С. Ю. (2022)
Сабов В. І. - Формування квазібінарних перерізів в системі Ag – Sb – P – Se, Барчій І. Є., П'ясецкі М., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2022)
Шпеник В. Ю. - Вивчення зонної структури цитозину, Шафраньош І. І., Шпеник О. О., Барчій І. Є. (2022)
Малаховська Т. О. - Оптичні властивості твердих розчинів системи Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I, Погодін А. І., Філеп М. Й., Поп М. М., Шендер І. О., Кохан О. П., Васько Ю. Ю., Жукова Ю. П., Студеняк Я. І., Сусліков Л. М. (2022)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів аргіродиту Ag8GeS6, Філеп М. Й., Малаховська Т. О., Кохан О. П., Поп М. М. (2022)
Krupko O. - Colloidal solutions of CdS/L-cystein nanoparticles: features, synthesis and properties, Shcherbak L. (2022)
Кормош Ж. - Метформін-чутливий іон-селективний електрод, Савчук Л., Кормош Н., Шевчук М., Люшук К., Савчук Т., Корольчук С. (2022)
Кут Д. Ж. - Синтез тіазолохіназолінарилтелуриду, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
Повідайчик М. В. - Комплекс алілдифенілгуанідину з арилтелуртрихлоридом, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
Кут М. М. - Арилтелурохлорування 4,5-диарилзаміщених 3-алілтіо-1,2,4-триазолів, Кут Д. Ж., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського