Лихач А. - Вплив стрес-коректора "Про-мак" на продуктивність відлучених поросят (2018)
Лечение заболеваний птиц без антибиотиков (2018)
Разанов С. - Зелена маса багаторічних бобових: поживність та вірогідність забруднення важкими металами, Ткачук О., Постернак Л. (2018)
Лосєв О. - Жирні кислоти в гомогенаті трутневих личинок, Ягіч Г. (2018)
Процес скисання молока: шкода чи спосіб збереження поживності білкововмісної сировини (2018)
Бабаєва Г. І. - Українські та інтродуковані плодові сорти шовковиці (Morus L.), Литвин В. М., Войтенко В. І. (2021)
Кулініч А. А. - Зразки сочевиці Канади і Туреччини в умовах північного степу України, Кандаурова К. Ф., Кобос И. О. (2021)
Makliak K. M. - Use of sunflower gene pool accessions in breeding for high content of oleic acid in oil, Leonova N. M., Suprun O. H. (2021)
Колосович М. П. - Оцінка зразків мяти колоскової (Mentha spicata L.) за цінними господарськими ознаками, Колосович Н. Р. (2021)
Гуринович С. Й. - Різноманіття хрестоцвітих культур на Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції, Харук І. Д., Соловка В. І., Мельник У. М. (2021)
Бугайов В. Д. - Особливості прояву ознак кормової та насіннєвої продуктивності колекційних зразків люцерни в умовах підвищеної кислотності грунту, Горенський В. М. (2021)
Риженко Т. С. - Дослідження з селекції представників роду Juglans на території ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки", Лось С. А. (2021)
Бардаков В. А. - Рабочая коллекция генофонда люпина как эффективный инструмент использования в селекционных программах (2021)
Задорожна О. А. - Зберігання зразків насіння жита (Secale cereal L.) у сховищі з нерегульованою температурою, Єгоров Д. К. (2021)
Авраменко С. В. - Урожайність зразків генофонду пшениці м'якої озимої на різних фонах удобрення в умовах східної частини лісостепу України, Попов С. І., Кузьменко Н. В. (2021)
Глубокий О. М. - Формування продуктивності сортів гороху залежно від умов вирощування в східному лісостепу України, Авраменко С. В., Попов С. І. (2021)
Кириченко Віктор Васильович (2021)
Юрик Л. С. - 100 років Дослідній станції помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН, Шиянова Т. П. (2021)
Сергєєва І. Л. - До 150-річчя від дня народження В. В. Таланова – видатного селекціонера та організатора системи державного сортовипробування (2021)
Вергунов В. А. - М. М. Вольф – вчений і організатор вітчизняної сільськогосподарської науки, Сергєєва І. Л. (2021)
Пам'яті Колесніка Івана Івановича (2021)
Кобизєва Л. Н. - Пам'яті Віктора Олексійовича Матушкіна, Рябуха С. С., Чернишенко П. В. (2021)
Задорожний К. Н. - Учені кафедри генетики й цитології ХНУ для селекції рослин (2021)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2021)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2021)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з'їзди, семінари, наради (2021)
Правила для авторів (2021)
Файнберг Л. Й. - Дводугове зварювання під флюсом із застосуванням присадного холодного дроту, Щеголь В. В., Гончаренко Л. В. (2022)
Gook S. - Multiple-wire submerged arc welding of high-strength fine-grained steels, El-Sari B., Biegler M., Rethmeier M., Lichtenthäler F., Stark M. (2022)
Полєщук М. - Магнітноімпульсне зварювання мідних кілець зі сталевими деталями з використанням одновиткового індуктора, Матвеєв І., Бовкун В., Селех Я., Тунік А., Черкашин О., Кистерська Л., Секерський K. (2022)
Straße A. - Improvement of the mechanical properties and corrosion resistance of laser welds on thick duplex plates by laser cladded buttering, Gumenyuk A., Rethmeier M. (2022)
Скрябінський В. В. - Особливості електронно-променевого зварювання алюмінієвого сплаву 1570 та механічні властивості його зʼєднань при кріогенних температурах, Нестеренков В. М., Микитчик А. В. (2022)
Піскун Н. В. - Вплив часу існування розплавленої ванни при електронно-променевих процесах на випаровування елементів з високою пружністю пару, Вржижевський Е. Л., Костін В. А., Таранова Т. Г., Богайчук І. Л., Статкевич І. І. (2022)
Макаренко А. А. - Математичне моделювання залишкових напружень в композитних зварних з’єднаннях кришки корпусу реактора ВВЕР-1000 з патрубками СУЗ, Махненко О. В. (2022)
Размишляєв О. Д. - Формування зони проплавлення основного металу при дуговому наплавленні з дією поздовжнього магнітного поля, Агєєва М. В. (2022)
Нетяга А. В. - Технології отримання футерувальних елементів методом електрошлакового наплавлення в струмопідвідному кристалізаторі, Кусков Ю. М., Проскудін В. М., Жданов В. О. (2022)
Соловйов В. Г. - Прогнозування параметрів зварного шва при ЕШЗ з біфілярною схемою підключення джерела живлення, Ланкін Ю. М., Тюкалов В. Г., Романова І. Ю. (2022)
Ахоніну С. В. – 60 (2022)
20-тий Міжнародний промисловий форум (2022)
Пам’яті О. Д. Размишляєва (2022)
Календар січня (2022)
Пістун Є. П. - Вдосконалення гідродинамічних пристроїв для вимірювання реологічних параметрів рідин, Матіко Г. Ф., Крих Г. Б. (2022)
Роман В. І. - Дослідження додаткових складових похибки вимірювання витрати ультразвукових витратомірів методами обчислювальної гідродинаміки, Матіко Ф. Д, Ялінський Д. Я. (2022)
Четверикова Т. Г. - Системи створення та використання відеоконтенту для реалізації дистанційного навчання, Клехо О. В. (2022)
Andrushchak I. Ye. - Components of viruses and antivirus software in modern information security, Matviiv Yu. Ya., Koshelyuk V. A. (2022)
Zalialetdzinau K. - Theoretical and methodological aspects of assessing the security of cloud it components according to the criteria of existing standards (2022)
Адашевська І. Ю. - Про вибір оптимальної точки зору при побудові перспективних зображень, Краєвська О. О. (2022)
Бельмас І. В. - Вплив пориву троса на напружений стан гумотросового вантового канату, Білоус О. І., Танцура Г. І., Сай О. В., Гупало Ю. Ю. (2022)
Гулівата І. О. - Шляхи цифровізації маркетингових послуг у системі організації вступу до закладів вищої освіти України, Радзіховська Л. М., Середницька Л. П. (2022)
Димова Г. О. - Побудова моделі "вхід – простір станів – вихід" на основі властивостей лінійних операторів з використанням ганкелевих матриць (2022)
Козубцова Л. М. - Показники ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, Козубцов І. М., Здолбіцька Н. В., Кошелюк В. А. (2022)
Косенюк Г. В. - Компетентнісний підхід у викладанні курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" здобувачам вищої освіти в галузі комп’ютерних наук, Розломій І. О. (2022)
Кубрак Ю. О. - Принципи формування мультиагентної системи штучного інтелекту, Плечистий Д. Д., Романішин В. В. (2022)
Ломоносов Ю. В. - Методи виділення контурів при багатомасштабному аналізі медичних зображень (2022)
Недашківський С. М. - Комплексна методика відновлення графічних даних на основі морфологічних алгоритмів (2022)
Пастернак Р. М. - Конструювання релятивістської механіки дискретної матерії в евклідовому 4-просторі (2022)
Пех П. А. - Порівняльний аналіз методів розв’язування диференціальних рівнянь засобами Matlab та Matlab Simulink, Лавренчук С. В., Міскевич О. І., Дяченко Р. О. (2022)
Пех П. А. - Реалізація алгоритмів сортування елементів послідовних контейнерів засобами С++ бібліотеки стандартних шаблонів STL, Христинець Н. А., Кучерук О. С. (2022)
Хомутник Д. Ю. - Високорівневий спосіб опису ресурсів хмарної інфраструктури, Марченко О. І. (2022)
Юхта О. А. - Алгоритмічне забезпечення розпізнавання штрих-кодів на базі камери, Ройко О. Ю. (2022)
Залужний О. В. - Аналіз цифрових методів модуляції та особливостей застосування завадостійких кодів у системах одностороннього радіозв’язку, Радзівілов Г. Д, Козубцова Л. М. (2022)
Круліковський Б. Б. - Математичне моделювання комбінаційного суматора в задачах технічної діагностики, Рейнська В. Б. (2022)
Ройко О. Ю. - Особливості реалізації програмного забезпечення для визначення показників роботи серця з використанням камери смартфону, Пугач Т. В. (2022)
Крайнюков О. М. - Оцінка ефективності використання сучасних технологій детоксикації бурового шламу, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2020)
Галак І. І. - Вдосконалення процесів управління реверсивними потоками на підприємствах оптової торгівлі, Губаренко В. О. (2020)
Охріменко І. В. - Правове регулювання ринку послуг житлово-комунального господарства, Железняк О. О. (2020)
Радіонова Н. Й. - Методичні засади проведення аудиту виробничих запасів, Тищенко С. В. (2020)
Угрімова І. В. - Управління інноваціями та інноваційними процесами, Антонова А. М. (2020)
Stoykov A. - Formation of skills for tolerant communication through game interaction in children aged 6 – 7 years (2020)
Крайнюков А. Н. - Дистинкция между эссенциализмом и антиэссенциализмом в социологическом теоретизировании, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Fialko N. - Analysis of the use level of secondary energy resources in energy sector of Ukraine, Prokopov V., Sherenkovskii J., Yevtushenko A., Polozenko N., Maletska O., Kyniak O., Novakovskiy M., Dashkovska I., Regragui A. (2020)
Баланюк В. М. - Синергізм чинників при підшаровому аерозольному гасінні спиртів у резервуарах, Кравченко А. В., Козяр Н. М., Гарасим’юк О. І., Копистинський Ю. О. (2020)
Борисова А. С. - Дослідження вітрового впливу на величину критичної поверхневої густини теплового потоку із використанням газогідродинамічної моделі (2020)
Завгородня Г. А. - Розробка веб-додатків з використанням архітектурної моделі MVC, Ляшенко Ю. О., Чупака Р. Є., Завгородній В. В. (2020)
Кузнецова А. Д. - Модернізація адсорбера установки очищення стічних вод текстильних виробництв, Гулієнко С. В. (2020)
Смачило П. І. - Архітектура веб-системи збору благодійних коштів з рекомендаційним алгоритмом, Павич Н. Я. (2020)
Чередніченко О. П. - Дослідження переміщень маломобільних верств населення на пішохідних зонах вулично-дорожньої мережі (на прикладі м. Києва) (2020)
Антонов М. В. - Докорінна зміна обставин як підстава для припинення або зупинення дії міжнародного договору (2020)
Горлова С. В. - Проблема обмеження трансмісії для спадкоємців за заповітом, Гринь Є. О. (2020)
Кахнова М. Г. - Офіційні та неофіційні ("латентні”) критерії набуття членства в Європейському Союзі: аналітичний огляд (2020)
Скоромний Я. І. - Організаційно-правові заходи запобігання правопорушенням у суддівському корпусі: поняття та види (2020)
Терзиев В. К. - Болгарская модель прокуратуры и главного прокурора, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Шабельник А. В. - Друк за вимогою як сучасний засіб популяризації дитячих книг, Оляніна С. В. (2020)
Крайнюков О. М. - Оцінка економічних наслідків антропогенного забруднення навколишнього природного середовища, Кривицька І. А., Коваль Ф. Ф. (2020)
Скосарь В. Ю. - Насколько древним может быть человечество? (2020)
Юхименко Н. О. - Жіночі сорочки Київського Полісся із фондової збірки національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2020)
Білецька Г. А. - Судово-медична експертиза живих осіб з приводу підозри на штучну хворобу (2020)
Ivchenko A. - Critical reading and writing for critical thinking (2020)
Stoykov A. - Model of joint game – based activities using gaming technologies in pre-school age (2020)
Покалюк В. М. - Особливості навчання працівників з урегулювання надзвичайних ситуацій у США (2020)
Kulikova T. - Opportunities and values of work activity in perception of modern students (2020)
Shalman T. - Competition in mass media market: from tv to social networks (2020)
Сабадаш М. С. - Використання моделей лідерства задля формування успішного бренду (2020)
Крайнюков А. Н. - Доверие как элемент социального капитала, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Fialko N. - Dynamics of changes in the structure and volumes of formation of secondary energy resources in the energy of Ukraine, Prokopov V., Meranova N., Polozenko N., Maletska O., Novakovskiy M., Kyniak O., Dashkovska I., Regragui A., Yevtushenko A. (2020)
Баган С. О. - Основні аспекти застосування латентно-структурного аналізу під час конструювання тестів, Музика Т. Ф. (2020)
Добровська Л. М. - Нейромережевий ансамбль для класифікації раку легень на зображеннях комп’ютерної томографії, Гаврильченко Л. О. (2020)
Добровська Л. М. - Класифікатор раку молочної залози з використанням персептрону та генетичного алгоритму, Сітченко О. Є. (2020)
Завгородня Г. А. - Управління персоналом в hrm-системі, Валявська Н. О., Скок П. О., Завгородній В. В. (2020)
Куницька О. М. - Аналіз поведінки користувачів електронної комерції для вирішення проблем останньої милі доставки у містах, Гуртовенко Б. І., Манзій В. О. (2020)
Мітряєв С. С. - Балансування навантаження при паралельних обчисленнях, Андрющенко І. І., Олійник О. В. (2020)
Нуянзін О. М. - Ефективність застосування технічних засобів під час розбирання та розкриття конструкцій на пожежах, Ратушний О. В., Онищук А. Є., Гордєєв П. М. (2020)
Тимченко Н. П. - Особенности мирового потребления первичных топливно-энергетических ресурсов, Фиалко Н. М. (2020)
Шахунов М. О. - Дослідження течії в каналі мембрани зі звитим спейсером методом cfd, Гулієнко С. В. (2020)
Жижко В. А. - О ядерной энергетике (2020)
Фукс Т. Б. - Абстрактна ілюстрація як засіб візуалізації психологічних романів (2020)
Mirzayeva A. - Tourism: traditions of hospitality and culture (2020)
Марченко О. І. - Потенціал енергозбереження промислових підприємств, Пустіва В. О. (2020)
Пасулька К. Ю. - Міжнародний бізнес в умовах коронакризи, Кушнір Н. О. (2020)
Рихард А. Ю. - Теоретичний аналіз поняття "консалтинг” (2020)
Скрипник М. І. - Облік фінансових результатів в умовах імплементації стандартів обліку, Шайнюк І. В. (2020)
Ярема О. Р. - Роль держави у розвитку посткейнсіанських теорій економічного зростання та захисту довкілля, Долінський Б. Є. (2020)
Кахнова М. Г. - Окремі аспекти застосування принципу автономії волі для зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (2020)
Чернєва К. Б. - Доступ до професії адвоката: українські реалії VS. досвід країн ЄС (2020)
Конох І. С. - Аналіз ефективності й оптимізація технологічних режимів барабанних сушильних установок, Істоміна Н. М. (2019)
Батигін Ю. В. - Циліндрична індукторна система з внутрішнім біфілярним соленоїдом. Аналіз електромагнітних характеристик, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Гаврилова Т. В., Коваленко Д. А. (2019)
Головченко О. М. - Система теплопостачання з використанням скидного тепла трансформатора, Нанака О. М. (2019)
Дідушок О. В. - Мікропроцесорний пристрій для діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача (2019)
Мартинюк Т. Б. - Нейромережевий підхід до медичної експрес-діагностики, Запетрук Я. В. (2019)
Савка Н. Я. - Удосконалена інформаційна технологія для моніторингу зворотного гортанного нерва, Гураль І. В. (2019)
Жданова О. Г. - Складання енергетично ефективних календарних планів для функціонування виробничих систем, Клименко В. М., Сперкач М. О. (2019)
Мокін В. Б. - Інтелектуальна технологія аналізу та передбачення цін на вживані автомобілі, Лосенко А. В., Дратований М. В. (2019)
Мокін В. Б. - Інтелектуальна технологія макетування якісних афіш, Білецький Б. С. (2019)
Мулеса О. Ю. - Інформаційна технологія оптимізації кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я, Снитюк В. Є., Миронюк І. С. (2019)
Оксанич І. Г. - Формування компетенцій агентів у багатоагентній системі, орієнтованій на виконання бізнес-операцій, Слюсаренко О. П., Шевченко І. В. (2019)
Хом’юк І. В. - Формування фінансової грамотності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики (2019)
Перелік статей журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" за 2019 рік (2019)
Тополь О. - Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України, Сухицька Н. (2021)
Вербівська Л. - Сутність та особливості розвитку цифрового бізнесу (2021)
Жаворонок А. - Теоретичні основи дослідження класифікації економічних циклів (2021)
Котелевець Д. - Системний підхід до пізнання сутності державного регулювання інфраструктури цифрової економіки (2021)
Лозиченко О. - Державне регулювання національної економіки: сутність та особливості реалізації (2021)
Повна С. - Соціально-економічний розвиток України як визначальний фактор міграційних тенденцій, Рудяк М. (2021)
Самійленко Г. - Сутнісна та структурна характеристика креативного кластера (2021)
Шевчук Н. - Світовий досвід розвитку індустріальних парків та їхні переваги для розвитку економіки України (2021)
Якушко І. - Сутність цифрової трансформації та її вплив на розвиток національної економіки (2021)
Білязе О. - Інтеграційна складова в забезпеченні розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів (2021)
Дерій Ж. - Сучасні проблеми водокористування в контексті парадигми сталого розвитку, Шадура-Никипорець Н., Юрченко М. (2021)
Крилов Д. - Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості та її інвестиційна привабливість в Україні, Філатова О. (2021)
Чуб А. - Державне регулювання та формування державної аграрної політики в Україні (2021)
Єфременкова Н. - Екологічний підхід у дизайні продукції, Бабіна Н. (2021)
Зеленська О. - SWOT-аналіз та оцінка фінансування кадрового забезпечення туристичної сфери Чернігівської області за рахунок місцевих бюджетів, Алєшугіна Н., Зеленський В., Леоненко А. (2021)
Хатім Е. - Вплив якості продукції на міжнародну конкурентоспроможність вітчизняних компаній фармацевтичної галузі (2021)
Гонта О. - Регіональні аспекти розвитку кінематографічного туризму, Федоряка В. (2021)
Забаштанська Т. - Маркетингові засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах в умовах цифровізації, Попело О., Нікітенко М. (2021)
Ткаченко Т. - Оцінювання ефективності системи економічної безпеки промислового підприємства в конкурентних умовах (2021)
Ханін С. - Організаційно-економічні засади активізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів в умовах цифровізації, Дергалюк М. (2021)
Коваленко Ю. - Сек’юритизація фінансових активів: сутність та причини поширення в економічних процесах, Гулей А., Унинець-Ходаківська В., Рябокінь М. (2021)
Абрамова А. - Системи ризиків діяльності комерційних банків в умовах цифровізації (2021)
Панченко О. - Страхова грамотність населення як ключова умова розвитку страхового ринку, Холявко Н., Колоток М. (2021)
Стельмах Н. - Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи (2021)
Парубець О. - Використання інструментів фінансового інжинірингу як основи розвитку територіальних громад, Забаштанський М. (2021)
Косач І. - Інноваційно-інвестиційна система АПК: концептуальні засади (2021)
Гавриленко О. А. - Статут Будви – маловідома пам’ятка міського права середньовічної Європи (2022)
Денисенко К. В. - Забезпечення цифрових та інформаційних прав засуджених в установах виконання покарань в умовах воєнного стану, Борко І. С. (2022)
Казік Т. В. - Трансформація міжнародного іміджу України у контексті візового режиму в умовах боротьби за європейські цінності: на прикладі Європейського Союзу та Канади, Гнілуша С. І. (2022)
Наливайко І.О. - Теоретико-правові проблеми імплементації в Україні ст. 37 Стамбульської конвенції (2022)
Каплій О. В. - Конституційно-правовий статус військових капеланів в Україні (2022)
Теплицька Н. В. - Роль ООН та її структур в забезпечені перехідного правосуддя в постконфліктних державах (2022)
Халюк С. О. - Контрольно-наглядові повноваження Вищої ради правосуддя в Україні:теоретико-правий аналіз та зміст (2022)
Славна О. В. - Забезпечення прав і свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану в Україні в контексті Національної стратегії у сфері прав людини (2022)
Дутко А. О. - Особисті немайнові права пацієнта – види, способи та форми захисту, Ковбаса К. П. (2022)
Панченко В. В. - Транскордонні банкрутства в Україні: організаційно-правові питання (2022)
Резникова М. О. - Проблемні питання розірвання шлюбу в судовому порядку, Боровик К. В. (2022)
Швидка Т. - Щодо питання удосконалення законодавчого регулювання недобросовісної реклами лікарських засобів, Іванова В. (2022)
Феннич В. П. - Система джерел цивільного процесуального права та місце в ній судового прецедента (2022)
Пільков К. М. - Екстраординарний перегляд судових рішень у правових системах цивільного права (2022)
Бабкіна А. Ю. - Сучасний стан правового регулювання трудової діяльності працівників патронатної служби (2022)
Буглак О. Г. - Щодо класифікації соціальних гарантій нотаріусів у сфері освіти та професійного навчання (2022)
Вєннікова В. В. - Спори у сфері соціального забезпечення: шляхи попередження, сутність та методи вирішення у країнах Європейського Союзу (2022)
Войцишена О. В. - Особливості застосування трудового законодавства про матеріальну відповідальність працівників (2022)
Положишник В. О. - Поняття та ознаки працівників з сімейними обов’язками (2022)
Черниш А. Р. - Поняття та ознаки соціального забезпечення молоді (2022)
Шаповалова К. Г. - Тенденції подальшого розвитку правового регулювання соціального захисту державних службовців в сучасних умовах інформаційних комунікацій та євроінтеграції України (2022)
Курман Т. В. - Агробізнес та продовольча безпека: загрози та проблеми правового забезпечення в умовах воєнного стану (2022)
Лісова Т. В. - Правові проблеми при вчиненні реєстраційних дій в аспекті реєстрації прав на земельні ділянки, Хомінець С. В., Данілік Д. М. (2022)
Савельєва О. М. - Правові заходи державної підтримки особистих селянських господарств у сучасних реаліях, Маклакова І. О. (2022)
Шульга М. В. - Особливості захисту земельних прав, порушених у процесі здійснення реєстраційних дій, Лісова Т. В., Шульга Т. М. (2022)
Шульга М. В. - Генеза правового регулювання земельно-реєстраційних відносин, Хомінець С. В., Данілік Д. М. (2022)
Баран М. В. - Захист інформації у контексті забезпечення інформаційної безпеки (2022)
Вдовічена Л. - Методологія податкової консультації в аспекті діяльнісної теорії правозастосування (2022)
Дем’янченко А. С. - Актуальна вітчизняна судова практика щодо втілення права на доступ до державної служби (2022)
Коротун О. М. - Роль принципів адміністративного судочинства у захисті прав іноземців та осіб без громадянства (2022)
Медвідь Л. П. - Зміст та характеристика парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина, в тому числі військовослужбовців (2022)
Пузирьов М. С. - Правоохоронні функції в діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, Боднар І. В. (2022)
Світличний О. П. - Публічно-сервісна діяльність органів публічної влади у захисті прав громадян (2022)
Драгоненко А. О. - Соціальна обумовленість норм про кримінальну відповідальність за домашнє насильство (2022)
Ковалик Ю. М. - Злочин, пов’язаний з домашнім насильством, як підстава призначення особі одного чи декількох обмежувальних заходів (2022)
Кубрак Р. М. - Аналіз окремих складових характеристики наркозлочинності в Україні, Малишко М. Г. (2022)
Онишкевич І. А. - Відповідальність за насильницьке зникнення у кримінальному законодавстві зарубіжних держав (через призму положень міжнародних договорів) (2022)
Сметаніна Н. В. - Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю, Таволжанський О. В. (2022)
Чхеідзе Г. М. - Віктимологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються відносно іноземців (2022)
Грига М. А. - Освідування у кримінальному провадженні: основні проблеми та шляхи їх розв’язання (2022)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій (2022)
Кобець С. В. - Особливості допиту свідка та потерпілого під час розслідування погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (2022)
Курман О. В. - Використання спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні (2022)
Лазарева Д. - Проблеми дотримання права на свободу та особисту недоторканність під час кримінального провадження (2022)
Мельник С. В. - Закон про зброю в Україні: воєнна необхідність чи вимога часу?, Грецьких О. В. (2022)
Осадчий П. - Ґенеза законодавства щодо реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні у кримінальному процесі України (2022)
Торбас О. О. - Закриття кримінального провадження у зв’язку із декриміналізацією кримінального правопорушення: аналіз рішення Конституційного Суду України у справі щодо презумпції невинуватості, Стоянов М. М., Завтур В. А. (2022)
Чердинцев Ю. Г. - До питання сучасної структури окремої криміналістичної методики (2022)
Черниченко І. В. - Особливості тримання під вартою в умовах воєнного стану (2022)
Заборовський В. В. - Особливості професійної діяльності адвоката та української адвокатури в умовах воєнного стану, Орлова О. С., Манзюк В. В. (2022)
Герич А. Й. - Генеза правового регулювання міграційного контролю в країнах ЄС та вплив на цей процес військового вторгнення рф на територію незалежної України (2022)
Гребенюк Д. О. - Місце міжнародного парламентського союзу в процесі еволюціонування парламентаризму (2022)
Калинюк С. С. - Термінологічно-понятійний апарат законодавства держави: міжнародний та національний аспект (2022)
Громовчук М. В. - Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві, Бєлов Д. М. (2022)
Романова А. С. - Природно-правове регулювання суспільних відносин в період війни (2022)
Менджул М. В. - Цивільно-правові засади здійснення особистих немайнових прав релігійними організаціями, Рогач О. Я. (2022)
Панькевич В. М. - До питання кримінальної відповідальності за правопорушення, вчинені з мотиву ненависті, Сухоребра Т. І. (2022)
Марчук М. І. - Компетенція Президента Республіки Польща щодо охорони її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, Коломієць Ю. М. (2022)
Абдуллазаде Фюрган Шірали огли - Участь громадськості у законодавчому процесі Республіки Азербайджан: сучасний стан правового регулювання та перспективи подальшого розвитку законодавства (2022)
Черевко П. П. - Юридична природа особистих немайнових прав автора (2022)
Фрідманська В. І. - Справедливість як одна з ключових конституційних засад регулювання права на заробітну плату (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Instructions for authors (2022)
Naujokė E. - EU’s Preferential Trade Agreements: Why Lithuanian Firms Underutilize Them? (2022)
Kivalov S. - Administrative Penalties for Customs Infringements in Ukraine: Wandering Sideways (2022)
Siekiera J. - Book Review: The Law of the Sea, by R. Churchill, V. Lowe, and A. Sander (2022)
Відомості про авторів (2021)
Абрамова О. В. - Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій, Пуляк О. П., Терещук А. І. (2021)
Білоножко О. В. - Критерії та показники розвитку професійної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи (2021)
Кириченко М. О. - Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень, Сорочан Т. М., Карташова Л. А., Оліфіра Л. М. (2021)
Отамась І. Г. - Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації, Антонюк Л. А. (2021)
Отич О. М. - Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті сучасних тенденцій модернізації системи вищої освіти України (2021)
Сергеєва Л. М. - Основні аспекти розбудови доступності освітнього простору закладу професійної освіти (за результатами педагогічного експерименту) (2021)
Соболенко О. І. - Формування етичної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2021)
Спиридонова Є. О. - Дидактичні принципи управління формуванням правової компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах коледжу (2021)
Чепка О. В. - Особливості роботи громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні та Канаді (2021)
Штангей С. В. - Розвиток соціальності студентів в умовах інклюзивної освіти (2021)
Степану Юрійовичу Чундаку – 75 (2022)
Малаховська Т. О. - Визначення псевдоширини забороненої зони розупорядкованих фаз структури аргіродиту, Погодін А. І., Філеп М. Й., Барчій І. Є., П’ясецкі М., Кохан О. П., Жукова Ю. П., Студеняк Я. І. (2022)
Іващенко І. А. - Кристалічна структура сполуки AgGa2Тe3І, Козак В. С., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. (2022)
Переш Є. Ю. - Сполуки типу Tl6ВС4 і А2TeC6 (А – лужні метали і талій (І); В – S, Se, Te; C – F, Cl, Br, I): закономірності зміни та прогноз властивостей, Зубака О. В., Барчій І. Є., Сідей В. І., Сабов М. Ю., Козьма А. А. (2022)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Ag7PS6 методом спрямованої кристалізації, Філеп М. Й., Малаховська Т. О., Кохан О. П., Чундак С. Ю. (2022)
Сабов В. І. - Формування квазібінарних перерізів в системі Ag – Sb – P – Se, Барчій І. Є., П'ясецкі М., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2022)
Шпеник В. Ю. - Вивчення зонної структури цитозину, Шафраньош І. І., Шпеник О. О., Барчій І. Є. (2022)
Малаховська Т. О. - Оптичні властивості твердих розчинів системи Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I, Погодін А. І., Філеп М. Й., Поп М. М., Шендер І. О., Кохан О. П., Васько Ю. Ю., Жукова Ю. П., Студеняк Я. І., Сусліков Л. М. (2022)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів аргіродиту Ag8GeS6, Філеп М. Й., Малаховська Т. О., Кохан О. П., Поп М. М. (2022)
Krupko O. - Colloidal solutions of CdS/L-cystein nanoparticles: features, synthesis and properties, Shcherbak L. (2022)
Кормош Ж. - Метформін-чутливий іон-селективний електрод, Савчук Л., Кормош Н., Шевчук М., Люшук К., Савчук Т., Корольчук С. (2022)
Кут Д. Ж. - Синтез тіазолохіназолінарилтелуриду, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
Повідайчик М. В. - Комплекс алілдифенілгуанідину з арилтелуртрихлоридом, Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
Кут М. М. - Арилтелурохлорування 4,5-диарилзаміщених 3-алілтіо-1,2,4-триазолів, Кут Д. Ж., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2022)
Дзямко В. М. - Парціальне каталітичне окиснення пропану на алюмосилікатних каталізаторах (2022)
Помазанова А. І. - Скринінг вмісту антиоксидантів у традиційних винах Закарпатської області, Сухарева О. Ю., Сухарев С. М. (2022)
Delehan-Kokaiko S. V. - Problems of implementation and coverage of the European green course in the media and social networks of Ukraine, Malychkovych O. B., Hliydzyk E., Harapko L. (2022)
Правила для авторів (2022)
Коріненко Б. В. - Циркулярна економіка та термохімічна конверсія твердих відходів, Худоярова О. С., Гура К. Ю., Ранський А. П. (2021)
Ричак Н. Л. - Математичний аналіз забруднення повітря на території України з використанням даних з відкритих джерел, Кізілова Н. М., Майструк В. А., Макаренко А. С., Прогнімак О. С. (2021)
Петрук Р. В. - Модифікований метод екотоксів для інтегрального оцінювання потенційної екологічної небезпеки сучасних пестицидних препаратів, Кравець Н. М., Петрук Г. Д., Крикливий Р. Д. (2021)
Зур’ян О. В. - Гідротермальна система отримання теплової енергії, фізичні процеси, ефективність, Олійніченко В. Г. (2021)
Литовко Б. М. - Аналіз способів підвищення енергоефективності систем вентиляції і кондиціонування, Лідер М. Ю. (2021)
Сінчук О. М. - Аналіз сучасного стану та перспектив коригування енергетичного балансу підприємств гірничодобувної галузі, Бойко С. М., Жуков О. А., Сьомочкін А. Б., Риков Г. Ю. (2021)
Дубовой В. М. - Дослідження стійкості та збіжності децентралізованої координації локальних систем управління розподіленими кібер-фізичними системами, Юхимчук М. С. (2021)
Вавіленкова А. І. - Шляхи відновлення текстової інформації, представленої у вигляді логіко-лінгвістичної моделі (2021)
Тарасенко Я. В. - Засоби оцінювання ставлення пропагандиста до тексту зворотного психологічного впливу (2021)
Старіков А. І. - Використання різних підходів до розв’язання логістичних задач, Соларьов О. О., Мікуліна М. О., Тарельник Н. В., Таценко О. В. (2021)
Тарельник Н. В. - Класифікація ризиків під час вантажних перевезень автомобільним транспортом (2021)
Мирончук О. Ю. - Застосування нейронної мережі для оцінювання частотної характеристики багатопроменевого каналу в системах зв’язку з технологією OFDM, Шпилька О. О., Струков Д. Д., Петровський А. А., Герасименко А. О. (2021)
Єременко В. С. - Застосування методу головних компонент в задачі аналізу спектрів вільних коливань, Осінцева М. Б. (2022)
Іщенко В. А. - Оцінка потоків небезпечних побутових відходів в Україні (2022)
Варжель О. В. - Методика оцінки впливу показників якості довкілля на поширеність хвороб населення районів Рівненської області (2022)
Грабко В. В. - Нечітка математична модель для визначення допустимого терміну роботи силового сухого трансформатора в режимі перевантаження, Паланюк О. В. (2022)
Батигін Ю. В. - Розподіл струму на поверхні листових металів у лінійних інструментах магнітно-імпульсного притягання, Гаврилова Т. В., Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О. (2022)
Мокін О. Б. - Алгоритм методу ідентифікації моделі авторегресії – ковзного середнього, який узагальнює методику Юла–Уокера, та його програмна Python-реалізація, Мокін В. Б., Мокін Б. І. (2022)
Мартинюк Т. Б. - Особливості моделей нейромережного класифікатора для розпізнавання об’єктів, Круківський Б. І., М’якішев О. А. (2022)
Басько А. В. - Методологія проектування автоматичної системи структурного моніторингу технічного стану будівель та споруд, Пономарьова О. А. (2022)
Тупиця І. М. - Метод реконструкції відеозображень для підвищення ефективності доставки в інфокомунікаційних системах аеросегмента, Кібіткін С. В., Сухотеплий В. М., Непокритов Д. М., Конов Д. В. (2022)
Євграфов Д. В. - Алгоритми вимірювання частоти кадрової розгортки моніторів для частотно-вибіркового придушення каналів витоку інформації, Яремчук Ю. Є. (2022)
Мурашов А. П. - Дослідження механічних властивостей і зносостійкості плазмових покриттів на основі інтерметаліду Fe-Al, Вігілянська Н. В., Грищенко О. П., Ющенко А. О., Горбань В. Ф. (2022)
Лисенков Е. А. - Релаксаційні та акустичні характеристики полімерних нанокомпозитів на основі поліетиленоксиду та наночастинок срібла, Стрюцький О. В. (2022)
Григор’єва Н. В. - Звернення головного редактора (2022)
Bystrytska M. A. - Bone mineral density and its relationship with body composition indices in stroke patients (2022)
Masik N. P. - Skeletal muscle dysfunction, sarcopenia and sarcopenic obesity in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Stepaniuk T. V., Masik O. I. (2022)
Grygorieva N. V. - Mathematical model of the bone biological age based on the bone mineral density and quality indicex and Ukrainian FRAX model, Dubetska H. S., Koshel N. M., Pisaruk A. V., Antoniuk-Shcheglova I. A. (2022)
Yehudina Ye. D. - Paraneoplastic arthritis — at the crossroads of rheumatology and oncology, Trypilka S. А. (2022)
Romanenko V. I. - Evaluation of analgetic properties of etoricoxib and lornoxicam and their effect on central sensitization in chronic low back pain (2022)
Лук'янова Л. - Вітльне слово ювіляру Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського (2022)
Філіпчук Г. - Життєтворчість Григорія Сковороди в позачассі, Вовк М. (2022)
Гриньова М. - Розвиток гуманістичних ідей цілісної освіти особистості в освітньо-філософській спадщині Григорія Сковороди, Басенко Р. (2022)
Шакотько В. - Філософія Григорія Сковороди і сучасна ноосферна освіта (2022)
Мазуренко В. - Фізична економія як монолітна платформа національної безпеки та освітньої системи України, Логвиненко Ю. (2022)
Кулішов В. - Аналіз вітчизняного ринку праці щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (2022)
Бабенко С. - Гендерна рівність як шлях до європейського суспільства (2022)
Стрельніков В. - Застосування творчої спадщини Григорія Сковороди для розвитку наукового потенціалу здобувачів освіти у закладах вищої і фахової передвищої освіти, Вонсович Л. (2022)
Кравцова Н. - Особливості потреби до самоосвітньої діяльності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей в екстраординарних освітніх умовах (2022)
Денисенко В. - Про окремі аспекти педагогічної спадщини Г. С. Сковороди та її значення для сучасного учителя (2022)
Лисенко А. - Григорій Сковорода у творчості сучасних письменників Полтавщини (2022)
Савченко О. - Будителі національного духу на Лохвиччині, Карась Т. (2022)
Засімович О. - Сутність поняття "цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти" (2022)
Дін Ж. - Самовдосконалення викладача в контенті духовно-моральних імператив Григорія Сковороди, Рибалко Л. (2022)
Гліттова Т. - Перевірка підсумкової дидактичної контрольної роботи для 3 класу початкової школи (Словаччина) (2022)
Лобач В. - Духовна спадщина Григорія Сковороди як джерело формування моральних цінностей в українському суспільстві (2022)
Гаврилишена О. - Електронний підручник як чинник формування цифрової компетентності вчителя (2022)
Іванюк І. - Аналіз результатів опитування щодо цифрової компетентності вчителя в умовах організації дистанційного навчання, Овчарук О. (2022)
Логінова Н. - Формування проєктувальної компетентності вчителів в умовах дистанційного навчання (2022)
Шевчук С. - Методика реалізації змішаного навчання у професійну підготовку кваліфікованих фахівців (2022)
Лебедик Л. - Педагогічні погляди Григорія Сковороди як дороговказ для педагогів закладів позашкільної освіти (2022)
Лузан О. - Роль баяну у хорових творах Ігоря Шамо, Самолюк В. (2022)
Bradfield J. - Scales of Analysis: the Usage of Appropriate Magnification in Use-Wear Studies (2022)
Telizhenko S. A. - Lithic Assemblages of the Linear Pottery Culture Settlement Modrychi-I, Silaiev O. M. (2022)
Володарець-Урбанович Я. В. - Бурштинові намистини зі слов'янських ранньосередньовічних пам'яток: аналіз джерельної бази, Нестеровський В. А. (2022)
Горбаненко С. А. - Нетреба в археологічному літописі України (2022)
Онищук Я. І. - Могильник Карів-І в контексті етнічних і культурних явищ останньої чверті ІІ ст. н. е. на територіх Західного Побужжя і верхнього Подністров'я (2022)
Науменко О. О. - Стоянка Іскорость та її місце в кам'яній добі України: історіографічний і типолого- технологічний аспекти, Радієвська Т. М. (2022)
Гречко Д. С. - Ліплений посуд із розкопок ділянки валу Більського городища, Пеляшенко К. Ю. (2022)
Отрощенко В. В. - Українські археологи-нонконформісти тоталітарної доби (2022)
Валенкевич Л. П. - Методичні основи підбору кадрів на заміщення посад керівників середньої ланки, Балагуровська І. О. (2020)
Яровенко Г. М. - Формування інтегрального індексу загрози національної економіки, Доценко Т. В., Кушнерьов О. С. (2020)
Кузнєцова А. Я. - Проблемні аспекти розвитку місцевих бюджетів в контексті забезпечення фінансової самодостатності територій в Україні, Пелехатий А. О. (2020)
Жеребило І. В. - Фінансово-економічні аспекти функціонування та розвитку галузі охорони здоров’я в Україні (2020)
Воронцова А. С. - Понятійно-категоріальний аналіз явища трудової міграції (2020)
Захаркін О. О. - Аналіз традиційних та інноваційних інструментів фінансування суб’єктів господарювання, Захаркіна Л. С., Соломко Ю. О., Івницька К. С. (2020)
Зайцев О. В. - Механізми аналізу агрегатованих фінансових потоків господарюючих суб’єктів, Шовкопляс О. А. (2020)
Колосок С. І. - Аналіз мереж розподілу газу та електроенергії: огляд тарифного регулювання, Васильєва Т. А. (2020)
Лук'янихін В. О. - Аналіз ефективних взаємодій управлінських стилів та методів у кадровому менеджменті, Лук'янихіна О. А., Сороколіт Я. В. (2020)
Сагер Л. Ю. - Кадрове забезпечення IT-галузі як пріоритетного сектору економічної безпеки країни, Росохата А. С. (2020)
Денисенко П. А. - Узгодження інтелектуально-інноваційної діяльності з пріоритетами досягнення екологічно збалансованого розвитку (2020)
Касьяненко В. О. - Особливості державного управління інформаційними технологіями з метою підвищення інвестиційного потенціалу держави та економічної безпеки України, Касаєва Ю. В. (2020)
Сигида Л. О. - Логістична діяльність ПП ВТК "Лукас": поточний стан та напрямки вдосконалення, Цуненко А. М. (2020)
Нікітченко Є. О. - Причини формування тіньової економіки України, Бухтіарова А. Г. (2020)
Чорток Ю. В. - Зелені smart-city в Україні: як поєднати реалії вітчизняного підприємництва та стандарти ЄС, Євдокимова А. В., Нечипоренко Р. М., Майборода О. В. (2020)
Пімоненко Т. В. - Гендерні аспекти та зелений маркетинг: кейс для України, Топтун Ю. М., Ус Я. О. (2020)
Вакуленко І. А. - Трансфер екологічно безпечних енергетичних інновацій під час розбудови розумних енергомереж, Петренко Н. О. (2020)
Шкарупа О. В. - Державне ругулювання масштабування інновацій на регіональному рівні для сталого розвитку України та ЄС, Кучеренко П. В. (2020)
Chygryn O. - Cleaner production as a driver of green competitiveness, Artyukhova N., Vasylyna T. (2020)
Опанасюк Ю. А. - Державне управління у сфері надання адміністративних послуг, Романченко Я. О. (2020)
Котенко С. І. - Реінжиниринг бізнес-процесів як напрямок підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, Швіндіна Г. О. (2020)
Люльов О. В. - Вплив соціальної безпеки на економічне зростання країни: аналіз панельних даних, Решетняк Я. В. (2020)
Золковер А. О. - Вплив тінізації економіки на показники соціального розвитку країни (2020)
Костін Ю. Д. - Управлінські рішення та ефективність функціонування промислового підприємства, Ткачова Т. С. (2020)
Васильєва Т. А. - Сценарне планування перспективного розвитку вітчизняного патерну менеджменту дуальної вищої освіти, Давліканова О. Б. (2020)
Відомості про випуск журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" (2020)
Титул, зміст (2021)
Іващук І. О. - Роль ресурсів у поведінці сировинних економік в умовах глобальної інтеграції, Запухляк В. З., Ксенжук О. С. (2021)
Пархомець М. К. - Організаційно-економічні та правові засади ефективного використання земельних угідь підприємствами України, Уніят Л. М., Чорна Н. П., Костецький Я. І. (2021)
Кичко І. І. - Соціальна ефективність формування конкурентного середовища на ринку надання медичних послуг: економічні та екологічні засади, Холодницька А. В., Петрук Н. В. (2021)
Тяжкороб І. В. - Вплив пандемії Covid-19 на фінансові результати консалтингової діяльності у світі, Марканич Т. Р. (2021)
Остапенко С. О. - Концептуальні основи розвитку організаційно-економічного регулювання агропродовольчого ринку (2021)
Гугул О. Я. - Напрямки інноваційного розвитку управління інформаційно-технологічними процесами туристичних підприємств, Мугиль К. М. (2021)
Дудинець Л. А. - Моделювання та розрахунок рівня впливу корупції на економічних суб’єктів, Квасній М. М., Чемерис Р. В. (2021)
Брич В. Я. - Смарт-спеціалізація в системі інноваційного розвитку територій, Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О., Гунько С. І. (2021)
Паненко В. В. - Об'єднання комунальних некомерційних підприємств як важливий компонент кластерного підходу в організації системи охорони здоров'я територіальних громад, Поліщук О. Т. (2021)
Бялковська Г. Д. - Вплив біологічного стимулятора росту радіфарм та інсектициду енжіо на врожайність та якість тютюнової сировини, Пащенко В. І. (2021)
Самборська О. Ю. - Еміграційні процеси України як дестабілізуючий фактор трудового потенціалу, Горгота В. А. (2021)
Волощук Ю. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств, Волощук В. Р., Савчук О. В., Федорук У. В. (2021)
Карпенко В. Л. - Аналіз вітчизняного ринку молока: реалії та перспективи (2021)
Шнурко А. М. - Інформаційна роль показників фінансової звітності в системі управління підприємством, Мартиненко О. В., Головко С. О. (2021)
Пушкар М. Р. - Розвиток інформаційної бази для сучасного бізнесу (2021)
Яровий К. О. - Інформаційні системи і технології як невід’ємна частина в управлінні підприємством, Гончар Л. В., Бабаян Д. П. (2021)
Живко М. А. - Економічне суперництво країн в умовах мілітаризації національних економік, Гонак І. М., Іващук О. В., Прінц В. А. (2021)
Реферати (2021)
Автори номера (2021)
Журбенко М. Г. - До задачі планування багатопродуктових потоків і модернізації транспортної мережі, Чумаков Б. М. (2021)
Гуляницький Л. Ф. - Формалізація проблеми оптимізації місць базування та маршрутів групи БПЛА, Рибальченко О. В. (2021)
Ньорба І. М. - Задачі маршрутизації транспортних засобів при застосуванні БПЛА (2021)
Тарасов А. Л. - Аналіз показників поверхневого плазмонного резонансу з використанням байєсівських процедур розпізнавання з незалежними ознаками при гліомах, метастазах та менінгіомах (2021)
Тупало Я. О. - Багатокритеріальна оптимізація при проектуванні систем з високою завантаженістю (2021)
Сосненко К. П. - Два підходи для розпізнавання структури блок-схем (2021)
Терещенко А. М. - Реалізація багаторозрядної операції множення на основі дискретних косинусних та синусних перетворень, Задірака В. К. (2021)
Kоsovets M. - Development of a Cluster with Cloud Computing Based on Neural Networks With Deep Learning for Modeling Multidimensional Fields, Tovstenko L. (2021)
Bagrationi I. - On the Risks of Ethical Decision-Making from the History of the Political Thought (2021)
Інституту загальної енергетики НАН України 25 років (2022)
Згуровець О. В. - Можливості формування сучасного резерву підтримки частоти в об’єднаних енергосистемах на базі акумуляторних батарей для автоматичного регулювання частоти та потужності, Кулик М. М. (2022)
Дерій В. О. - Огляд джерел низькопотенційної теплоти для теплонасосних установок систем централізованого теплопостачання, Соколовська І. С., Тесленко О. І. (2022)
Нечаєва Т. П. - Моделювання забезпечення балансової надійності енергосистеми в умовах значних обсягів відновлюваної генерації (2022)
Денисов В. А. - Оцінка параметрів оптимізованого покриття графіків навантажень в режимах синхронної роботи енергосистем України та Польщі для характерних діб на прикладі фактичних значень встановленої потужності та графіків навантаження (2022)
Каплін М. І. - Моделювання енергозабезпечення країни за структурою даних продуктового енергетичного балансу в форматі міжнародної енергетичної агенції, Білан Т. Р., Новицький І. Ю. (2022)
Макаров В. М. - Сценарії розвитку вугільної галузі при прогнозованих змінах структури використання вугільної продукції в економіці країни, Перов М. О. (2022)
Майстренко Н. Ю. - Прогнозування енергоспоживання для сектора загального державного управління в економіці України до 2040 року (2022)
Babak V. - Some features of Hilbert transform and their use in energy informatics, Zaporozhets A., Kuts Yu., Shcherbak L. (2022)
Щепетов В. - Формування наногетерогенних матеріалів з підвищеними показниками жаростійкості, Ковтун С., Харченко С., Назаренко О. (2022)
Красильніков О. І. - Аналіз характеристик кумулянтної системи виявлення витоків рідини у трубопроводах, Берегун В. С., Полобюк Т. А. (2022)
Жуков Л. - Дослідження метрологічних характеристик опосередкованих вимірювань випромінювальної здатності і температури за лінійним методом, Петренко Д. (2022)
Вольчин І. - Виробництво зеленого амоніаку для зеленого вибору України, Ращепкін В., Череватський Д. (2022)
Лещенко І. Ч. - Оцінка зменшення парникових газів вугільним сектором України для виконання міжнародних кліматичних угод (2022)
Світлої пам`яті Олександра Авраамовича Шрайбера (2022)
Інформація для авторів (2022)
Титул, зміст (2022)
Попов В. В. - Фармако–холодова кардіоплегія під час ізольованого протезування аортального клапана, Гуртовенко О. М., Большак О. О., Букарім В. Ж. (2022)
Луць Б. В. - Ранні та пізні променеві ускладнення після застосування неоад’ювантної променевої терапії в комплексному лікуванні раку прямої кишки (2022)
Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і тазу. Клініко-практичні рекомендації (2022)
Додаток до клініко-практичних рекомендацій "Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і тазу” (2022)
Радзіховський Анатолій Павлович (до 80-річчя від дня народження) (2022)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка якості води річки Кальміус, Кривицька І. А. (2020)
Medvid V. - HR management in context of regional development, Wang Yu. (2020)
Mesaad Ibrahim Al-Sulaim - The analysis of main macroeconomic indicators and trading sector of the Kingdom of Saudi Arabia (2020)
Бондаренко О. М. - Відображення в обліку транспортно-заготівельних витрат підприємства, Гайдук О. Є. (2020)
Пацарнюк О. В. - Особливості інноваційної діяльності підприємств України на сучасному етапі (2020)
Присядько К. О. - Аналіз інвестиційної привабливості підприємства (2020)
Тарасюк О. Б. - Ефективність податкового контролю в Україні (2020)
Тарасюк О. Б. - Медіація як спосіб вирішення податкових спорів: досвід США та Німеччини, Єфіменко Л. Л. (2020)
Терзиев В. К. - Революция в индустрии и эволюция в образовании или интеллигентное развитие, Любчева М. И. (2020)
Халатур С. М. - Формування критеріїв комплексної оцінки фінансово-економічного стану аграрних підприємств, Карамушка О. М., Крючко Л. С. (2020)
Верезомська С. Ж. - Використання технологій дистанційного та онлайн навчання: досвід і перспективи (2020)
Шліхта А. В. - Підготовка майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій (2020)
Ягупов В. В. - Результати експериментального дослідження військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти військового профілю, Єргідзей К. В. (2020)
Крайнюков А. Н. - "Кризисы": интерпретативный потенциал феноменологической социологии, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Fialko N. - Heat-recovery technologies for exhaust-gases from boilers of municipal heat-power engineering, Navrodska R., Presich G., Gnedash G., Shevchuk S. (2020)
Середюк М. Д. - Вплив неізотермічного режиму перекачування нафти на пропускну здатність та енергоефективність експлуатації нафтопроводу (2020)
Тимченко Н. П. - Сравнительный анализ текущего состояния энергетической безопасности Украины, Фиалко Н. М. (2020)
Фиалко Н. М. - Сокращение расходов подпиточной воды в комбинированных теплоутилизационных агрегатах, Пресич Г. А., Навродская Р. А., Гнедаш Г. А., Шевчук С. И. (2020)
Хамроева Н. Н. - Комплимент как одна из форм фатического общения (2020)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка якості води (на прикладі річки Уди в межах смт. Хорошеве), Кривицька І. А. (2020)
Совершенна І. О. - Дистинктивність Інтернет-брендінгу, Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. (2020)
Тимків А. О. - Цифрова економіка та "Touchless economy": можливості для інклюзивного суспільства (2020)
Сипа М. Г. - Особливості рецепції богослужбового співу реґентом та вокалістом: порівняльний аспект (2020)
Клименко С. І. - Культура мовлення учнів у середній загальноосвітній школі (2020)
Кузьміна С. Л. - Студентський медійний центр як практико-орієнтована модель підготовки журналістів (на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського), Досенко А. К. (2020)
Ластівка І. О. - Розрахунок концентрації напружень у циліндричних композитних оболонках з отворами, Богатирчук А. С. (2020)
Люта Н. В. - Вивчення та аналіз експериментальних досліджень впливу магнітного поля на реологічні властивості сирих нафт, Лісафін В. П. (2020)
Прокопов В. Г. - Принцип относительной локализации влияния особенностей условий однозначности в процессах переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В. (2020)
Тимченко Н. П. - Основы методологии определения уровня энергетической безопасности Украины, Фиалко Н. М. (2020)
Шамсиев З. З. - Структурное моделирование электронно-образовательного комплекса по изучению документов гражданской авиации, Шукурова С. М. (2020)
Якимів Й. В. - Енерговитратність нафтотранспортних систем з періодичними підкачуваннями частини нафтового потоку, Бортняк О. М. (2020)
Khizhnyak A. - Integrated expertise in dactyloscopic research of fraudulent fingerprints, Kolisnyk N., Temnyk I. (2020)
Крайнюков О. М. - Антропогенне забруднення водних об’єктів та його еколого-економічні наслідки (на прикладі Р. Коноплянка), Кривицька І. А. (2020)
Sierkova N. - Reasons for state participation in the development of higher education (2020)
Stativka N. - The essence and functions of state regulation of the educational services market, Bubliy M. (2020)
Терзиев В. К. - Неизбежные перемены в Болгарии — но что они собой представляют и что они в себе несут? (2020)
Kirsanova S. - Some peculiarities of students’ interpersonal interactions in the multicultural area of Ukrainian universities (2020)
Fialko N. - Types of exergetic losses in exhaust gas heat utilizers, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N. (2020)
Алимов Б. А. - Автоматические системы пожарной сигнализации с автономным радиоканалом управления, Нуянзин А. М., Зазимко А. В. (2020)
Коваленко М. Г. - Використання форм рельєфу для розміщення елементів озеленення (2020)
Прокопов В. Г. - Системи охолодження пальників струменево-нішового типу, Фіалко Н. М., Альошко С. О., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Дашковська І. Л., Кліщ А. В., Реграгі А., Ганжа М. В. (2020)
Фіалко Н. М. - Моделювання турбулентних течій в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я за наявності прямокутних нішових порожнин, Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Тимощенко О. Б., Кліщ А. В., Реграгі А., Ганжа М. В. (2020)
Фіалко Н. П. - Аналіз можливостей регулювання процесу сумішоутворення в мікрофакельних пальниках з циліндричними стабілізаторами полум’я, Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Тимощенко О. Б., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Ганжа М. В., Реграгі А. (2020)
Terziev V. K. - Interaction of the prosecutor’s office with the competent state authorities for counteraction of corruption, Georgiev M. P., Bankov S. M. (2020)
Terziev V. K. - Increasing the risk of corruption activities during a COVID‑19 pandemic, Georgiev M. P., Bankov S. M. (2020)
Сопільник Л. І. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки: досвід окремих країн Східної Європи, Скриньковський Р. М., Малашко О. Є., Сопільник Р. Л. (2020)
Терзиев В. К. - Меры и инициативы болгарской прокуратуры по осуществлению хороших практик, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Біда О. А. - Застосування андрогогічного підходу при підготовці фахівців у ЗВО, Орос І. І., Чичук А. П. (2022)
Бородієнко О. В. - Громадсько-публічне управління університетами: досвід країн ЄС (2022)
Галета Я. В. - Технологія освітнього маркетингу як напрям управлінської діяльності, Козленко В. Г. (2022)
Задорожна І. П. - Особливості формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами навчальних проєктів (2022)
Костенко Л. Д. - Діяльність Малої академії наук у 1991–2014 рр. (2022)
Окольнича Т. В. - Сім’я та сімейне виховання в Херсонській губернії ХІХ – першої чверті ХХ століття крізь призму соціального та етнорегіонального, Яковенко С. А. (2022)
Радул О. С. - Учитель початкової школи у сучасному світі (2022)
Рогульська О. О. - Застосування моделі змішаного навчання "перевернутий клас" на заняттях з історії зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання, Левицька Н. В. (2022)
Рябовол Л. Т. - Організація студентоцентрованого навчання як складник професійної діяльності викладача ЗВО (2022)
Савченко Н. С. - Освітній зв'язок "Вчитель ‒ Учень" у рефлексіях науковців минулого (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2022)
Терещук А. І. - Наскрізні уміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій, Абрамова О. В., Пуляк О. В. (2022)
Філоненко О. В. - Науково-дослідна діяльність майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки (2022)
Чубрей О. С. - Сучасні аспекти викладання географії (на прикладі науково-педагогічного проекту "Інтелект України"), Підгірна В. Н., Ємчук Т. В., Ілку В. В. (2022)
Гончарук В. В. - Екологічна підготовка майбутніх фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій, Люленко С. О., Парахненко В. Г. (2022)
Горячок І. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів-полоністів, Войталюк С. В. (2022)
Гончаренко І. С. - Професійний саморозвиток особистості як складова професійної культури майбутнього вчителя (2022)
Дубінка М. М. - "Я-концепція" як фактор професійного самовизначення особистості з позицій Р. Бернса (2022)
Душечкіна Н. Ю. - Педагогічна спрямованість екологічної культури фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2022)
Жигора І. В. - Інформаційна культура у фаховій підготовці майбутніх педагогів, Жигора В. С. (2022)
Житомирська Т. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на розвиток технічної культури майбутніх менеджерів морської галузі (2022)
Завітренко Д. Ж. - Психічний розвиток дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП), Березенко Н. О. (2022)
Ліштаба Т. В. - Мовленнєвий імідж тренера (2022)
Малець Д. О. - Дистанційне викладання фізичної культури в американській системі освіти (2022)
Мартін А. М. - Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти (2022)
Могилов О. Д. - Польова археологічна школа – елемент сучасної освітньо-наукової системи, Панченко К. І., Тарасов А. В., Руденко С. В., Ляшко Ю. Ю. (2022)
Онофрійчук Л. М. - Вокально-хорове виховання учнів початкової школи у контексті українських національних традицій, Червоній М. В., Грига М. В. (2022)
Пащенко В. В. - Методологічні підходи щодо формування у майбутніх психологів компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи (2022)
Перцов О. В. - Військова освіта на Єлисаветградщині у 1865–1917 рр. (передумови створення, основі етапи розвитку та внутрішній устрій військових закладів) (2022)
Подлевська Н. В. - Фахова підготовка майбутніх філологів-полоністів у процесі вивчення дисципліни "Вступ до слов’янської філології" (2022)
Присяжний В. В. - Питання музично-естетичного виховання в наукових розвідках українських дослідників (2022)
Резнік С. Д. - Інструментарій проведення внутрішнього аудиту освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти (2022)
Стрижаков А. О. - Соціум та людина (2022)
Суховірська Л. П. - Білінгвальний підхід у вивченні поверхневого натягу деяких лікарських речовин з антисептичними властивостями, Пилипенко О. О., Костів М. В., Костів А. В. (2022)
Тимощук Г. В. - Дидактичні аспекти використання сервісів для створення віртуальних дошок в освітньому процесі (2022)
Ткачук Т. І. - Стилістичні перспективи перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніх філологів, Паславська І. Б. (2022)
Томашевська І. П. - Педагогічні інноваційні технології взаємодії ЗДО з батьками у сучасних умовах (2022)
Турчак А. Л. - Формування педагогічної майстерності майбутнього тренера за освітніми компонентами "Біомеханіка" і "Біохімія", Маркова О. В. (2022)
Хоменко Л. М. - Проєктування швейних виробів в умовах освітнього процесу (2022)
Хомяк Г. Г. - Професійно-педагогічні вміння вчителя фізичної культури для організації позакласної фізкультурно-спортивної роботи (2022)
Храпач Д. М. - Робочий зошит як складова методичного забезпечення виробничих практик бакалаврів професійного освіти за спеціалізацією "Транспорт" (2022)
Черній В. П. - Гігієнічні особливості харчування дівчат з надлишковою масою тіла під час оздоровчих занять шейпінгом, Шевченко О. В., Нєворова О. В. (2022)
Шаманська О. І. - Особливості використання кейс-технологій в контексті формування ефективної системи освіти дорослих в Україні (2022)
Язловецька О. В. - Інноваційні технології в системі фізичного виховання школярів (2022)
Yakovlieva M. - Future hotel and restaurant business specialists’ professional image development through reading English professional texts, Shepel M., Kozhevnikova V., Tretyak V. (2022)
Янчук Д. О. - Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні (2022)
Дзюбенко І. А. - Формування громадянської культури студентської молоді закладу вищої освіти (2022)
Коваль Ю. А. - Метод проєктів – засіб формування в здобувачів технічної освіти екологічної культури (2022)
Кузьмінський А. І. - Виховання громадянської відповідальності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови, Біда О. А., Білецька І. О. (2022)
Анотації (2022)
Perelmuter A. V. - Theory of structures and design codes (2022)
Dzyuba A. P. - Optimal design of shell constructions taking into account the evolution of corrosion damage, Dzyuba A. A., Levitina L. D. (2022)
Chernyshev D. O. - Peculiarities of technique of teaching technical disciplines in the institution of higher education of the building profile, Maksymiuk Yu. V., Krasylnyk Yu. S., Korchova H. L., Rudenko M. V. (2022)
Lizunov P. P. - Choice of the Model for Vibro-Impact Nonlinear Energy Sink, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2022)
Hart E. L. - Computer simulation of the stress-strain state of plates with reinforced elongate rectangular holes of various orientations, Hudramovich V. S. (2022)
Pyskunov S. О. - Assesment of thr temperature loading influence on a crack resistance of a tank with a semi-eliptical crack, Goncharenko M. V., Shkryl O. O. (2022)
Maksimyuk Yu. V. - Investigation of the influence of flange thickness on the nature of the development of zones of plasticity in casing detail, Chuprina Yu. A., Kozak O. V., Martyniuk I. Yu., Maksimyuk О. V. (2022)
Krivenko O. P. - Comparative analysis of nonlinear deformation and buckling of thin elastic shells of step-variable thickness, Vorona Yu. V. (2022)
Перельмутер А. В. - До розрахунку сталевих конструкцій із тонкостінних стержнів (2022)
Bilyk S. I. - The stability of low-pitched von Mises trusses with horizontal elastic supports, Bilyk A. S., Tonkacheiev V. H. (2022)
Pyskunov S. O. - Influence of foundation stiffness on deformation of layered building structures, Trubachev S. I., Onyshchenko Ye. Ye., Kolodezhnyi V. A. (2022)
Perelmuter A. V. - Optimization cross-sectional dimensions for cold-formed steel lipped channel columns, Yurchenko V. V., Peleshko I. D. (2022)
Gaidaichuk V. V. - Impact of pulse dynamic loading direction and surface curvature on the stress-strain state of a three-layered spherical shell, Kotenko K. E., Ruvin O. G. (2022)
Вабіщевич М. О. - Розв'язання нелінійних контактних задач деформування вузлових з’єднань сталевих конструкцій, Сторчак Д. А. (2022)
Bilyk S. I. - Determination of changes in thermal stress state of steel beams in LIRA-SAPR software, Bashynska O. Y., Bashynskyi O. V. (2022)
Tonkacheiev H. M. - The technology of crack repair by polymer composition, Molodid O. S., Galinskyi O. M., Plokhuta R. О., Rudnieva I. M., Priadko I. M. (2022)
Яровий С. М. - Резерви несучої здатності металевих колон у складі однопрогонового каркасу з крановими навантаженнями, Савицький М. В., Слободянюк С. О. (2022)
Gameliak I. P. - Research of strength and condition of cement-concrete pavement on bridges by non-destructive methods, Kharchenko A. N., Dmytrychenko A. N., Tsybulskyi V. N., Hustieliev O. O. (2022)
Лук’янченко О. О. - Періодичні коливання оболонки резервуару з реальними недосконалостями форми від дії поверхневого тиску, Костіна О. В., Палій О. М. (2022)
Loveikin V. S. - The dynamic analysis of the joint trolley movement and hoisting mechanism in the tower crane, Romasevich Yu. O, Shymko L. S., Loveikin Yu. V., Pochka K. I. (2022)
Tonkacheiev V. H. - The ribbed-annular dome's upper tier model stability experimental studies, Bilyk S. I. (2022)
Abrashkevych Yu. D. - Mechanical strength increasing of abrasive reinforced wheel, Machyshyn H. M., Marchenko O. A., Balaka M. M., Zhukova O. H. (2022)
Кошевий О. О. - Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні, Кошевий О. П., Григор'єва Л. О. (2022)
Daurov M. K. - Investigation of changes in steel frames stress state in fire and influence on its vitality, Bilyk A. S. (2022)
Grigoryeva L. O. - Generation of energy in console piezoelectric energy harvesters, Ivanenko O. P., Korbakov O. F. (2022)
Belmas I. V. - Research of a static cable rope with a break of a cable, Bilous O. I., Tantsura A. I., Shvachka A. V., Gupalo U. Yu. (2022)
Охтень І. О. - Аналіз втрати стійкості тонкостінного стержня відкритого профілю з урахуванням недосконалостей форми, Лук’янченко О. О., Козак А. А. (2022)
Єгоров Є. А. - Щодо оптимальної топології підпірної стінки, Кучеренко О. Є. (2022)
Бондар Л. А. - Організація науково-пізнавальної самостійної роботи студентів-філологів у контексті гуманістично орієнтованого навчання (2013)
Бурчак С. О. - Проблема підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в 5-6 класах, П 'ятниця О. В. (2013)
Варнавська Л. І. - Формування готовності студентів до використання комп'ютерних технологій на уроках музики (2013)
Доценко І. О. - Зміст і структура науково-дослідної роботи студентів (2013)
Дуднік А. О. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності (2013)
Дуднік Н. Ю. - Самоменеджмент як засіб професійного розвитку майбутніх учителів (2013)
Єгорова В. В. - Інформаційно-технологічна ключова компетентність викладачів іноземних мов ВНЗ як необхідна умова їхнього професійного розвитку (2013)
Златніков В. Г. - Етапи навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою (2013)
Іванова В. В. - Творчий потенціал як умова підвищення якості підготовки майбутнього вчителя, Григоренко Л. В. (2013)
Кислова М. А. - Проблеми компетентнісного підходу в інженерній освіті (2013)
Кокарева Е. О. - Самостійна робота студентів музично-педагогічних факультетів над аналізом хорових творів на заняттях із хорового диригування (2013)
Кулєшова Н. В. - Концептуальна модель здійснення наукового дослідження студентами вищого навчального закладу (2013)
Кучерявий А. О. - Аспект діяльності педагога в системі проектувальних принципів управління самостійною роботою майбутніх юристів (2013)
Лисевич О. В. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Максименко І. Г. - Формування педагогічної техніки в майбутніх педагогів професійного навчання у процесі фахової підготовки (2013)
Микитюк І. А. - Організація інтерактивного навчання як засіб формування загальнокультурної компетентності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2013)
Мішеніна Т. М. - Технологічний підхід до навчання у процесі формування дидактичної компетентності майбутнього вчителя філологічних спеціальностей (2013)
Насіленко Л. А. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення спеціальних дисциплін (2013)
Овчаренко Н. А. - Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Пахомова О. В. - Формування творчої компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх фахової підготовки (2013)
Прокоф'ева М. Ю. - Робочий зошит як дидактичний засіб підготовки майбутніх учителів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2013)
Ракітянська Л. М. - Професійно-педагогічна орієнтація виконавської підготовки майбутнього вчителя-музиканта (2013)
Ревенко В. В. - Інтерактивні технології як засіб формування граматичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Романовська Л. І. - Розвиток навичок консультування майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення фахових дисциплін (2013)
Савченко Р. А. - Професійна спрямованість міжпредметних зв'язків у формуванні музичнопедагогічної компетентності майбутнього музичного керівника НЗ (2013)
Скалич Л. Й. - Теоретичні аспекти професійної компетентності майбутнього вчителя (2013)
Тюріна Д. М. - Обгрунтування технології формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності (2013)
Цигуль О. В. - Особливості формування складників іншомовної компетентності у студентів інженерної спеціальності (2013)
Часова Е. В. - Роль самостійної роботи студентів інженерних спеціальностей у підготовці до вивчення хімії, Івчук В. В. (2013)
Щербина В. Г. - Формування композиційних умінь і навичок у майбутніх учителів образотворчого мистецтва як показник їхньої педагогічної майстерності, Щербина Д. В. (2013)
Баруліна Ю. О. - Формування свідомого підходу до вивчення математики у старших класах (2013)
Дишлева І. М. - Організація навчальної діяльності учнів основної школи із використанням проектних технологій у процесі навчання природничих предметів як умова здоров'язбережувальних технологій (2013)
Каневская О. Б. - Дидактические возможности использования упражнений лингвострановедческого характера на уроках русского языка (2013)
Ковчин Н. А. - Дидактичні та психологічні аспекта розвитку пізнавальних можливостей школярів у процесі навчання географії (2013)
Лисогор Л. П. - Використання електронних навчальних посібників на уроках природознавства в початковій школі (2013)
Олефіренко Н. В. - Використання електронних дидактичних ресурсів для закладання основ успішності молодшого школяра в подальшому навчанні (2013)
Паламар С. П. - Психолого-педагогічні засади формування предметних компетентностей учнів основної школи на основі актуалізації образного мислення під час вивчення художньої літератури (2013)
Сидоренко Т. Д. - Розвиток емоційної сфери девіантних підлітків засобами музики (2013)
Тросюк С. Д. - Компетентнісний підхід у навчанні географії учнів основної школи (2013)
Хроленко М. В. - Формування основ екологічної культури учнів середніх класів у процесі вивчення природознавства (2013)
Чашечникова О. С. - Розвиток нестандартного мислення школярів через розв'язування функціональних рівнянь, Панченко Т. І. (2013)
Щербина І. Ю. - Формувати соціокультурної компетентності учнів у процесі вивчення іноземної мови як актуальна педагогічна проблема (2013)
Бондаренко О. В. - Формування вмінь міжособистісної професійної взаємодії у майбутніх педагогів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Педагогічний менеджмент і маркетинг" (2013)
Бурчак Л. В. - Методичний супровід процесу формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії (2013)
Гаманюк В. А. - Освітні процеси в умовах полікультурності: мовно-політичний складник (2013)
Горошкін І. О. - Принципи формування мовної особистості майбутніх перекладачів (2013)
Гуменникова Т. Р. - Ресурсне забезпечення розвитку комунікативної компетенції майбутнього керівника закладу освіти як складника управлінсько-педагогічної культури (2013)
Гуран С. В. - Формування екологічної освіти серед молоді в діяльності громадських екологічних організацій Польської Республіки (2013)
Доброскок І. І. - Роль соціальної педагогіки у формуванні професійної особистості у процесі магістерського навчання (2013)
Дрогайцев О. І. - Комп'ютеризація як складник інформаційної освіти (2013)
Євтушенко Н. І. - Інтеграція іноземних мов за професійним спрямуванням із дисциплінами гуманітарного циклу (2013)
Кіяновська Н. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у фундаментальній підготовці майбутніх спеціалістів у технічних ВНЗ України (2013)
Коновал О. А. - Нові концептуальні підходи до організації самостійної роботи студентів, Туркот Т. І. (2013)
Кравченко О. П. - Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у навчально-виховному процесі медичного коледжу: методологічні підходи (2013)
Луценко С. М. - Використання можливостей інформаційних технологій в інноваційному управлінні освітою (2013)
Любашина В. В. - Осуществление подготовки будущих воспитателей к процессу физического воспитания и развития детей в условиях дошкольного учреждения (2013)
Міщанчук В. М. - Зміст поняття "сугестія" в наукових дослідженнях минулого та сучасності (2013)
Онопа В. М. - Нетрадиційні підходи до осмислення регулятивної функції принципу ґрунтовності знань (2013)
Остапенко С. А. - Соціально-інформативна насиченість як умова ефективної організації самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів та шляхи її реалізації (2013)
Побережна Н. О. - Професійна мотивація та її роль у формуванні мотивації до вивчення іноземних мов у студентів немовних ВНЗ (2013)
Подліняева О. О. - Дидактичні аспекти використання ІКТ у професійній діяльності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2013)
Пономарьова О. М. - Інтеграція в системі підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Приходько Г. В. - Роль гендерних стереотипів у контексті дослідження проблем сімейного виховання (2013)
Рашевська Н. В. - Використання інноваційних технологій у процесі навчання вищої математики (2013)
Семеног О. М. - Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів: аксіологічний підхід (2013)
Соколова С. В. - Критерії, показники та рівні сформованості правової культури майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Фадеев В. І. - Теоретичні аспекти моделювання управління освітніми ресурсами вищої освіти в Україні (2013)
Чувасова Н. О. - Креативність особистості: зміст і структура (2013)
Шайкіна О. О. - Педагогічні технології виховання у студентської молоді культури користування кіберпростором (2013)
Юр'єва О. Ю. - Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади (2013)
Яковенко О. І. - Дослідження педагогічних умов формування професійних компетенцій майбутніх економістів (2013)
Ярошенко О. М. - Структурування змісту курсу "Гармонія" за кредитно-модульною технологією у вищих навчальних закладах (2013)
Венера В. Є. - Тенденції професійного спрямування самостійної роботи студентів вищої школи у 20-х рр. XX ст. (2013)
Герасименко Л. В. - Поняття шкільної дисципліни в педагогічному спадку П. Каптерева (2013)
Зайцева Н. Г. - Особливості змісту двомовного навчання в середніх школах США (2013)
Кільова Г. О. - Засадничі принципи існування київського навчального округу в період 1833-1834 рр. Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти (за матеріалами "Журнала министерства народного просвещения") (2013)
Краснолуцький К. К. - Тлумачення дефініції "критичне мислення": історичний екскурс (2013)
Мегем О. М. - Модернізація шкільної біологічної освіти в Україні у другій половині 60-х - середині 80-х років XX ст. (2013)
Оржаховська А. Г. - Екологізація шкільного курсу географії в 90-ті роки (2013)
Проценко О. Б. - Організація атестації професійної діяльності педагогів у Греції (2013)
Савшак Т. М. - Методологічний аспект розвитку методики навчання історії в українських школах Галичини у другій половині XIX - першій третині XX ст. (2013)
Семенченко Т. О. - Технологія оцінювання в системі педагогічної професійної освіти Австралії (2013)
Сіренко М. В. - Концепт материнства як складник педагогічної культури суспільства (2013)
Стриж М. І. - Витоки мобільного навчання у країнах Європейського Союзу (2013)
Томашевський В. В. - Естетична культура як соціально-історична категорія (2013)
Федоренко С. В. - Виховання гуманітарної культури студентів у США в контексті цінностей та методології гуманітарних наук (2013)
Чарченко П. С. - Порівняльний аналіз підходів до визначення поняття "здібності" (2013)
Чеботарьова І. В. - Філософський аспект формування духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2013)
Шепеленко Т. Л. - Співвідношення понять "комунікація", "спілкування", "комунікативна діяльність" як педагогічна проблема (2013)
Дехтяр Є. С. - Психолого-педагогічні основи поняття колективної взаємодії (2013)
Дьяконов Г. В. - Две стратегии исследования диалога в украинской психологии (2013)
Кондратець I. В. - Роль мотиваційно-цільового етапу технології формування рефлексивної культури в системі професійного саморозвитку педагогів (2013)
Кузнецова І. А. - Принцип гуманізації контролю знань (2013)
Меліков О. Я. - Стан репродуктивного здоров'я студенток педагогічного інституту, Шумлянський Л. А., Квітко М. О., Кухта О. С., Кравченко В. В. (2013)
Пінська О. Л. - Психолого-педагогічні засади організації особистісно орієнтованого навчання майбутніх педагогів (2013)
Поліщук Г. П. - Особливості дискусії та психолого-педагогічні умови її використання як засобу формування критичного мислення (2013)
Заграй А. В. - Особливості обліково‑аналітичного забезпечення складу і структури собівартості електромонтажних робіт в будівельній галузі економіки (2021)
Ишунов В. В. - Происхождение и сущность денег (2021)
Качула С. В. - Управління бюджетним процесом в розвинутих країнах, Крюкова Г. В. (2021)
Князь С. В. - Регулювання ефективності застосування системно‑функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств, Майнка М. К., Скриньковський Р. М., Кайдрович Х. І., Тиркало Ю. Є., Русин- Гриник Р. Р. (2021)
Осокіна А. В. - Трансформація бізнес‑моделі приватного медичного закладу, Мисишин Т. В. (2021)
Осокіна А. В. - Пріоритетні напрями оптимізації управління операційною діяльністю приватних медичних закладів, Сивицька К. В., Фатальчук Т. М. (2021)
Sydorenko V. - Global pandemic challenges refugees: problems and solutions (2021)
Бедрата А. В. - Розвиток кримінального законодавства України про відповідальність за тероризм, Ніколюк А. В. (2021)
Бірук А. С. - Забезпечення реалізації принципу гласності судового розгляду цивільних справ в умовах карантинних обмежень (2021)
Кізюн Л. О. - Торгівля людьми, експлуатація та насильство у міжнародному праві (2021)
Романов М. В. - Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених: досвід зарубіжних країн, Жувак А. С. (2021)
Савчук Т. І. - Ефективні методи та засоби роботи зі слідами дактилоскопічного походження, Костюкова Т. С., Грецьких І. А. (2021)
Сенько В. В. - Особливості захисту прав та свобод людини в європейському суді з прав людини (2021)
Сердюк В. В. - Проблемні питання повернення судового збору в суді касаційної інстанції, Скриньковський Р. М., Сопільник Л. І., Бабій А. О., Приведа А. В. (2021)
Захаров Ю. О. - Проблеми класифікації та використання "зелених конструкцій" у архітектурному проектуванні, Авдєєва Н. Ю. (2021)
Крайнюков О. М. - Дослідження накопичення важких металів в ґрунтах (на прикладі с. Липці Харківського району Харківської області), Кривицька І. А., Філатов В. М. (2021)
Абрамова М. В. - Підхід до вибору раціональної стратегії фінансування потреб Збройних Сил України в сучасних умовах їх розвитку, Абрамов А. П. (2021)
Мищенко Ю. Д. - Природа турбулентности струй потоков (2021)
Шевага Д. О. - Побудова моделей логістичної регресії за яскравостними та геометричними характеристиками зображень спекл‑трекінг ехокардіографії, Рисін С. В. (2021)
Тесленко Т. М. - Психологічні особливості управління конфліктними ситуаціями у трудовому колективі (2021)
Gryanyk V. - Information support of the use of real estate of multi-purpose cadaster: theoretical aspects and implementation practice (2021)
Rohovyi D. - Telegram chatbot as an additional tool for Linux and Unix systems administration, Pogorilyy S. (2021)
Бондаренко Н. В. - Методи конвертації документів форматів PDF та DOC, Іванішин І. В. (2021)
Іванов В. Г. - Побудова і аналіз локально пов’язаних процедур і структур Хаара (2021)
Климчук М. І. - Програмний продукт для ідентифікації CpG‑острівців, Кисляк С. В. (2021)
Паршин А. П. - Розробка і дослідження бінс з неортогональним розташуванням вимірювачів (2021)
Репнікова Н. Б. - Узагальнення умов виконання синтезу багатозв’язних систем керування з заданою якістю, Гнип В. В. (2021)
Царегородцев Д. А. - Вертикальная нелинейная схема хранения данных в корпоративных информационных системах (2021)
Гресь М. Я. - Фізична підготовленість школярів з веслування на човнах "Дракон" у Житомирі, Мороз Д. М., Шевчук М. Д. (2021)
Бондаренко О. М. - Фіскальна ефективність акцизного податку як складова оптимізації системи непрямого оподаткування, Чиженко В. В. (2021)
Гончар А. С. - Особливості методології обліку доходів бюджетних установ (2021)
Гумега В. В. - Фактор ризику і невизначеності при оцінці ефективності інвестиційних проектів (2021)
Ишунов В. В. - Общая товарная форма обмена: рыночная цена (2021)
Кульчицький В. В. - Паранеопластичний синдром при онкології кишківника (2021)
Бойко О. В. - Перспективи розвитку ресторанів при готелях в Україні (2021)
Дубук В. І. - Розробка автоматизованої системи управління логістикою салонів краси, Сиводєдов О. В. (2021)
Лабунець П. Ю. - Платформа автоматизації для практикуму з вивчення бінарних вразливостей комп’ютерних систем, Слюсар Є. А. (2021)
Любчик Г. М. - Особливості методики термодинамічного моделювання газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановок, Фіалко Н. М., Реграгі А., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Кутняк О. М. (2021)
Мельник Д. С. - Комп’ютерні злочини: проблеми виділення та класифікації (2021)
Крайнюков О. М. - Оцінка ефективності детоксикації бурового шламу при різних значеннях рН, Кривицька І. А., Єрмолова Д. Р. (2021)
Смовженко Л. Г. - Характеристика методів й прийомів навчання іноземної мови студентів (2021)
Liubchik G. - Basic positions of the enthalpy-entropy methodology of thermodynamic analysis of gas turbine power plants, Fialko N., Regragui A., Meranova N., Sherenkovskii J., Navrodskaia R. (2021)
Бергулев А. С. - Магнитный двигатель для космоса (полная версия) (2021)
Золотовська О. В. - Особливості формування складу продуктів згоряння піролізного газу (2021)
Молдабаева Г. Ж. - Анализ разработки истощенных нефтяных залежей месторождений западного казахстана, повышение их конечной нефтеотдачи, Сулейменова Р. Т., Тузелбаева Ш. Р., Табилов М. Б., Пак Л. А. (2021)
Нуянзін О. М. - Згоряння полімерних матеріалів як професійний чинник ризику для здоров’я пожежників-рятувальників, Зазимко О. В., Ратушний О. В., Онищук А. Є. (2021)
Нуянзін О. М. - Аналіз прикладних програм cfd та fem з їхньою характеристикою, Самченко Т. В., Бедратюк О. І., Алімов Б. О. (2021)
Павлюченко О. С. - Теоретичне та практичне обґрунтування рецептурного складу емульсійного напівфабрикату для соусів, Нєміріч О. В., Устименко І. М., Кравчук С. В. (2021)
Савельев М. А. - Проблема обеспечения информационной безопасности пользователей в период пандемии COVID ‑19 (2021)
Середюк М. Д. - Газодинамічні режими експлуатації газових мереж низького тиску при транспортуванні газо-водневих сумішей (2021)
Стукальська Н. М. - Удосконалення технології холодних закусок на основі хумусу в закладах ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Хабенець О. В., Лисенко М. М. (2021)
Ткаченко О. М. - Робота з протоколом Ethernet мовою програмування Golang, Комаров В. Л. (2021)
Фиалко Н. М. - Использование матричных балансов для анализа эксергетических потерь в комбинированной теплоутилизационной системе котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Меранова Н. О., Шевчук С. И. (2021)
Фурманова Ю. П. - Перспективи використання борошна спельти у технології борошняних виробів, Павлюченко О. С., Курінна М. В., Сірик В. В. (2021)
Кучмінська Х. Й. - Тривимірне узагальнення правильного відповідного C-дробу, Дейнека Р. М. (2021)
Лусте І. П. - Крайова задача для нерівномірно еліптичних рівнянь зі степеневими особливостями, Пукальський І. Д. (2021)
Острик В. І. - Метод продовження крайових умов у задачах теорії пружності (2021)
Шевчук В. А. - Методологія дослідження термонапруженого стану тіл із тонкими багатошаровими покриттями (2021)
Вовк О. М. - Тепловий стан термочутливої трибосистеми за складного теплообміну (2021)
Юзв’як М. Й. - Пружна рівновага порожнистого циліндра скінченної довжини за осесиметричного силового навантаження, Токовий Ю. В. (2021)
Васільєв К. В. - Пружна рівновага анізотропних біматеріальних тіл з тонкими пружними анізотропними включеннями за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2021)
Махоркін М. І. - Вплив фізичних і геометричних характеристик циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною на її граничну рівновагу за врахування інерційності матеріалу, Николишин М. М. (2021)
Максимович М. О. - Визначення двовимірних напружень біля жорстких включень в анізотропному середовищі на основі інтегральних рівнянь Шермана та розв’язків Ґріна, Сулим Г. Т., Соляр Т. Я. (2021)
Кирилова О. І. - Взаємодія тріщини і включення у циліндричному тілі при коливаннях поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2021)
Андрейків О. Є. - Математичне моделювання росту корозійно-механічних тріщин у нафтопроводі з урахуванням гідроударів і зміни характеристик його матеріалу в процесі експлуатації, Долінська І. Я. (2021)
Максимук О. В. - Взаємодія штампів канонічної форми з пружною основою з двома коефіцієнтами постелі, Сачук Ю. В., Музичук Ю. В. (2021)
Ярема Григорович Савула (14.05.1946–21.07.2021) (2021)
Мединський І. П. - Фундаментальні розв’язки для вироджених параболічних рівнянь: існування, властивості та деякі їх застосування (2021)
Пукальський І. Д. - Задача Коші для нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями (2021)
Романів О. М. - w-евклідові області і кільця косих формальних рядів Лорана, Саган А. В. (2021)
Romaniv A. M. - On the Smith normal form of least common multiple of matrices from some class of matrices (2021)
Yankovskii A. P. - Modeling of thermoelastoplastic deformation of reinforced plates. II. Statement of the problem and method for solution (2021)
Процюк Б. В. - Статичні задачі термопружності для шаруватого функціонально-ґрадієнтного термочутливого циліндра (2021)
Шматко Т. В. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану функціонально-ґрадієнтних сендвіч-пластин і пологих оболонок складної форми на пружній основі (2021)
Мішарин А. С. - Напружений стан біля тріщин, що відходять від країв тонкого жорсткого включення, спричинений дією хвиль поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2021)
Тужеляк О. І. - Поперечні коливання ортотропної пластини довільної форми з множиною підкріплених отворів довільної конфігурації з урахуванням розподіленого навантаження на поверхні (2021)
Андрійчук М. І. - Тривимірна модель фокусуючої та випромінюючої антенної решітки, Ткачук В. П. (2021)
Богданов В. Л. - Механіко-математичне моделювання форми зубних дуг при ортогнатичній оклюзії, Григоренко О. Я., Маланчук В. О., Тормахов М. М. (2021)
Чекурін В. Ф. - Використання варіаційного методу однорідних розв’язків в осесиметричній задачі теорії пружності для скінченного циліндра з урахуванням власної ваги, Постолакі Л. І. (2021)
Уляньчук-Мартинюк О. В. - Моделювання впливу концентрації розчину на значення стрибків вологості в тонкому геохімічному бар’єрі (2021)
Василь Феодосійович Чекурін (14.01.1951–08.04.2021) (2021)
Ганьба Б. П. - Фактори, що спричиняють формування дефектної правосвідомості у суспільствах перехідного типу, Ганьба О. Б. (2012)
Коваль І. В. - Вплив релігійно-церковних чинників на формування національної свідомості: філософсько-правовий підхід (2012)
Дутка Г. І. - Класифікація законів: реальність і перспективи (2012)
Кисляк Л. Н. - Концептуальний підхід до вирішення проблем державної мови в сучасному українському суспільстві (2012)
Легін Л. М. - Правова регламентація процесу прийняття законів: сучасний стан (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Парламентські процедури двопалатних парламентів та джерела їх правового регулювання (2012)
Припхан І. І. - Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі (2012)
Великорода О. М. - Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) (2012)
Піцик Х. З. - Сучасні проблеми правового регулювання спадкування спадкоємцями за законом, що входять у першу чергу (2012)
Яніцька І. А. - Законодавче регулювання прав та обов’язків опікунів (піклувальників) (2012)
Коритко Л. Я. - Вплив "негативної" правотворчості Європейського суду з прав людини та Конституційного суду України на трудове законодавство, Юрчишин В. Д. (2012)
Антонюк У. В. - Диференціація нормативно-правових актів України щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту (2012)
Джуган В. О. - Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства України (2012)
Мендик Л. В. - Поняття і види функцій юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України (2012)
Юрчишин Н. Г. - Форми реалізації права приватної власності на ліси в Україні (2012)
Коваль Д. О. - Теоретико-правові проблеми податкового процесу (2012)
Барчук І. В. - Віктимність як структурний елемент механізму злочинів, котрі вчиняються стосовно жінок (2012)
Брижак А. В. - Зв’язок потерпілого із злочинцем при правомірній поведінці потерпілого при скоєнні злочину (2012)
Габлей Н. Г. - Поняття та мета покарання (2012)
Басай В. Д. - Розумність строків як засада кримінального провадження України (2012)
Гаргат-Українчук О. М. - Класифікація презумпцій у кримінальному процесі України (2012)
Дердюк Б. М. - Етапи становлення законодавства, що регулює провадження у справах неосудних і обмежено осудних осіб (2012)
Король В. В. - Забезпечення рівності сторін судового процесу у доказуванні, Мединська Л. В. (2012)
Крет Г. Р. - Законодавче визначення реабілітуючих підстав для закриття кримінальної справи: проблеми теорії та практики застосування (2012)
Кузик Т. М. - Поняття та співвідношення процесуальних і тактичних рішень слідчого (2012)
Романюк А. Б. - Вимога дотримання розумних строків у кримінальному судочинстві України як прояв дії принципу процесуальної економії, Канюка І. М. (2012)
Савченко В. А. - Повага до людської гідності як фундаментальний принцип правової держави (2012)
Садова Т. В. - Захист права на особисту недоторканність при проведенні окремих примусових дій (2012)
Томин С. В. - Оперативний супровід діяльності державного обвинувача під час судового розгляду кримінальної справи (2012)
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікування (2012)
Романів О. Я. - Вплив на агросферу просторово-часових закономірностей гідротермічних характеристик клімату Рівненської області, Білик О. В. (2020)
Тагиров Р. - Использование и охрана водных ресурсов Азербайджана, Зейналова М. (2020)
Yevkov A. - Challenges and prospects of legal education in the field of it law in conditions of digital society development, Tupitska E. (2020)
Смовженко Л. Г. - Характеристика методів й прийомів навчання іноземної мови студентів, Сорокіна Н. В. (2020)
Куликова Т. И. - Теоретическая модель управления учебной мотивацией обучающихся подростков (2020)
Бичков С. О. - Захист графічних зображень від копіювання в мережі Інтернет, Макарук К. Є. (2020)
Дінжос Р. В. - Дослідження залежності процесів кристалізації полімерних мікрокомпозитів від швидкості їх охолодження, Фіалко Н. М., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Навродська Р. О., Малецька О. Є., Полозенко Н. П., Кутняк О. М., Попружук І. О., Валько О. В. (2020)
Добровська Л. М. - Система штучного інтелекту класифікації КТ знімків на наявність раку легень, Гаврильченко Л. О. (2020)
Довжик Д. В. - Система онлайн-голосування на базі технології Blockchain з використанням національних стандартів шифрування, Потапова К. Р. (2020)
Петрушка І. М. - Процеси зовнішньої дифузії сорбції полютантів тваринницького походження з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Дмитрів Б. А. (2020)
Тимченко Н. П. - Анализ мировых запасов энергетических ресурсов, Фиалко Н. М. (2020)
Фиалко Н. М. - Компьютерное моделирование процессов переноса в микрофакельных горелочных устройствах со специальными системами охлаждения, Прокопов В. Г., Алёшко С. А., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Полозенко Н. П., Юрчук В. Л., Малецкая О. Е., Кутняк О. Н., Клищ А. В. (2020)
Фіалко Н. М. - Закономірності кристалізації полімерних мікрокомпозитів при їх наповненні мікрочастинками міді, Дінжос Р. В., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Полозенко Н. П., Малецька О. Є., Попружук І. О., Валько О. В. (2020)
Тахтарова О. В. - Психология визуального восприятия и применение принципов гештальта в дизайне (2020)
Данкевич А. Є. - Фактори та резерви підвищення рівня рентабельності на підприємстві, Міліневська В. Д. (2020)
Дуброва Н. П. - Аналіз структури оборотних активів та ефективності їх використання на підприємстві, Лисухо І. В. (2020)
Кахович Ю. О. - Нові тренди управління персоналом в міжнародних компаніях, Шевченко М. А., Бабенко Т. І. (2020)
Левченко Ю. Г. - Економічний механізм адаптації підприємства до конкурентного середовища, Гаврикова А. В. (2020)
Носач Л. Л. - Розвиток світового ринку послуг в умовах турбулентності та змін, Моргун В. С. (2020)
Припишнюк А. В. - Світовий досвід формування мотиваційного механізму кадрового потенціалу, Пахота Н. В. (2020)
Ярема О. Р. - Стартапи в ІТ-сфері. Їхні ознаки та стадії, український та зарубіжний досвід, Тарасенко П. В. (2020)
Ярмак О. В. - Рентабельність як показники ефективності підприємства, Коваль О. М. (2020)
Антонов М. В. - Допоміжні засоби для визначення змісту правових норм у практиці Міжнародного суду ООН (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Застосування норм цивільного законодавства в договорах про закупівлю, Канінець М. М. (2020)
Сіренко О. В. - Стратегічні напрями розвитку електронного судового діловодства у контексті концепції розвитку електронного урядування України, Шуляка А. В., Сагайдачна І. А. (2020)
Сологуб М. А. - Адвокат у системі безоплатної правової допомоги у країнах ЄС (на прикладі моделі pro bono) (2020)
Романів О. Я. - Фактори ризику і фактори захисту епідемії COVID‑19 та вакцинація, як можливий засіб боротьби із епідемією, Кляпчук Б. Я. (2020)
Болотна О. В. - Реалії екологічного маркування товарів України: сучасні зміни в маркуванні продукції та перспективи екологічного маркування, Василашко Н. М. (2020)
Терзиев В. К. - Социальная эффективность модели — "наука_образование_бизнес_власть”: опыт Беларуси, Климук В. В. (2020)
Репета І. В. - Збереження та популяризація нематеріальної культурної спадщини Івано-Франківської області (2020)
Kovalenko O. - Prototyping a heat map of healthcare departments, Solodkyi V. (2020)
Pokaliuk V. - Features of training and professional development of Canadian rescuers (2020)
Pron N. - Current trends in the ranking of higher education institutions (2020)
Притуляк Л. М. - Діалогічна взаємодія викладача й студента як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вихователя (2020)
Kundenko M. - The current state of grain drying in Ukraine, Pikh Ye. (2020)
Malyshchenko N. - Goroutines in the concurrent programming, Chernonos M., Oliinyk O. (2020)
Stepanov O. - Road safety in the transport process as a social phenomenon (2020)
Вовчинський В. О. - Технології накопичення електричної енергії, Кирик В. В. (2020)
Марчевский В. Н. - Модернизация каландра современной картоноделательной машины, Курмышев А. С. (2020)
Нєміріч О. В. - Аюрведичні властивості сухих сніданків з яблук, Устименко І. М., Гавриш А. В., Дорошкевич Р. Ю. (2020)
Нєміріч О. В. - Обґрунтування рецептурної композиції льодяникової карамелі для осіб конституції Вата, Устименко І. М., Тишкевич Н. О., Балюк Т. А. (2020)
Нізімов В. Б. - Компенсація інерційності контуру збудження автономної генеруючої установки при форсуванні напруги, Філін І. В. (2020)
Чернишов М. С. - Використання бібліотеки MPI при створенні паралельних програм для комп’ютерних систем із розподіленою пам’яттю, Ємельянова К. О. (2020)
Суходоля М. В. - Правова культура та правосвідомість транзитивних суспільств: проблеми аналізу та трансформацій (2020)
Сушко О. О. - Гарантії реалізації контрасигнації (2020)
Басюк Т. О. - Медико‑географічні та рекреаційні особливості території Івано‑Долинського родовища базальтів, Романів О. Я., Криницька М. В. (2021)
Верезомська С. Ж. - Теорії лідерства: формування та сучасний стан дослідження (2021)
Басюк Т. О. - Обґрунтування розвитку нової дестинації пивного туризму в Україні, Романів О.Я., Скабара Р. М. (2021)
Єфімова Є. Є. - Фінансові ризики інвестиційно‑інноваційних проєктів (2021)
Левковець Н. П. - Особливості функціонування та аналіз діяльності страхових організацій України, Гуцалюк О. І. (2021)
Белецкая А. А. - Современные методы исследования следов крови в судебно‑медицинской практике (2021)
Молдовская А. А. - Делирий у больных в критических состояниях (2021)
Ivchenko A. - How to develop the skills of fast reading (2021)
Манькута Я. М. - Інформаційне забезпечення функціональної моделі управління ІТ‑проєктами, Захарова І. В., Коваль В. В. (2021)
Нуянзін О. М. - Аналіз стану питання безпеки використання споруд тунельного типу, Самченко Т. В., Алімов Б. О., Гордєєв М. Д. (2021)
Середюк М. Д. - Особливості газодинамічного розрахунку внутрішніх газових мереж при застосуванні газоводневих сумішей (2021)
Фиалко Н. М. - Анализ теплового состояния микрофакельных горелочных устройств с многослойными защитными покрытиями, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Малецкая О. Е., Кутняк О. Н., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. (2021)
Фиалко Н. М. - Поля удельной теплоемкости сверхкритической воды при ее течении в каналах, Прокопов В. Г., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Кутняк О. Н., Хмиль Д. П., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С. (2021)
Хмиз М. В. - Актуальні питання щодо підвищення кваліфікації професійних суддів України (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ilyash O. - The specifics of e-banking implementation in low-volume countries (the case of Rwanda), Shevchuk O., Semenchenko N., Roshchyna N., David Iradukunda (2022)
Затонацька Т. Г. - Оцінка цілісності та прозорості фінансового механізму Збройних сил в умовах збройних конфліктів, Горячева К. С., Остапенко О. П. (2022)
Коломієць Г. М. - Кризовий маркетинг — імператив відновлення бізнесу, Меленцова О. В., Чередниченко А. П. (2022)
Швець Т. В. - Стратегічний розвиток бізнесу та туризму на сільських територіях як напрям підвищення їх потенціалу, Плотнікова М. Ф. (2022)
Безверхий К. В. - Облік і оподаткування діяльності резидентів Дія Сіті в умовах воєнного стану, Золковер А. О., Юрченко О. А., Приймак Н. В. (2022)
Шкурат М. Є. - Науково-технологічні детермінанти економічного розвитку країн ЄС, Кукель Г. С., Мазур В. Г. (2022)
Аксельрод Р. Б. - Генезис концепцій девелопменту як передумова успішних трансформацій операційної діяльності будівельних підприємств, Кіщак Н. Г. (2022)
Погорєлова О. В. - Напрями трансформації продовольчих систем як складової продовольчого потенціалу (2022)
Шаваріна Т. - Диверсифікація інвестиційного портфеля як основа управління ризиками, Черненок К. П. (2022)
Синєгуб П. С. - Бізнес-спільнота як економічна система та драйвер економічного розвитку (2022)
Щепанський Е. В. - Концептуальні засади модернізації антикризового державного регулювання у сфері національної безпеки України (2022)
Міщенко Д. А. - Післявоєнне відновлення сільського господарства в Україні: основні принципи та пріоритети, Міщенко Л. О. (2022)
Залізнюк В. П. - Аналіз взаємодії влади та бізнесу в рамках державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції України, Виноградова Н. В. (2022)
Примуш Р. Б. - Трансформаційні зміни як доктринальний аспект забезпечення безпеки соціально-економічних систем: міждисциплінарний та управлінський зміст (2022)
Vesolovska M. - Comprehensive system of professional and personal development of civil servants of categories b and c, as one of the key aspect for the effective public administration policy formation on the basis of european standards implementation (2022)
Ковальський М. Р. - Аналіз зарубіжного досвіду реформ у сфері надання адміністративних послуг, Сєдов Г. Ю. (2022)
Цецик Я. П. - Аналітико-синтетична переробка архівних джерел при дослідженні документаційного забезпечення органів влади в процесі евакуації під час Першої світової війни, Корбутяк В. І., Кочубей А. В. (2022)
Деркач А. І. - Функція оцінювання в діяльності регіонального органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (2022)
Колісник С. О. - Розробка заходів економічного стимулювання державою інноваційної діяльності у нафтопереробному комплексі (2022)
Черненко І. О. - Контроль як різновид взаємодії громадянського суспільства та державного апарату, Дячков О. О. (2022)
Аксьонова Т. С. - Аналіз правового механізму забезпечення фінансової безпеки як інструменту публічної політики (2022)
Ковтун Т. Ю. - Зарубіжний досвід підтримки бізнесу в період криз та глобальних загроз (2022)
Коваленко Д. В. - Становлення і розвиток державної комунікативної політики у сфері тарифоутворення в Україні та світі (2022)
Матюшенко О. В. - Теоретико-методологічні підходи дослідження поняття "соціальне проєктування" (2022)
Старикова Г. В. - Систематизація досвіду для ефективного впровадження процесу демократизації публічного управління на регіональному рівні (2022)
Бакланов О. М. - Дослідження когнітивних сервісів для пошукової оптимізації сайтів, Безкоровайний В. В., Колесник Л. В. (2022)
Нефьодов Л. І. - Модель вибору SCRUM-майстра із застосуванням нечітких множин, Філь Н. Ю. (2022)
Vahrusheva V. - The effect of heat treatment on the corrosion resistance of power equipment parts, Hlushkova D., Volchuk V., Nosova T., Mamhur S., Tsokur N., Bagrov V., Demchenko S., Ryzhkov Yu., Scrypnikov V. (2022)
Багров В. А. - Формування структури та фазового складу зносостійких сталей, легованих титаном, Глушкова Д. Б. (2022)
Багров В. А. - Властивості зносостійких безнікелевих вториннотвердіючих сталей для наплавлення штампів гарячого оброблення металів, Глушкова Д. Б. (2022)
Дмитрик В. В. - Особливості зародження пор у металі зварних з’єднань із теплостійких сталей, що працюють в умовах повзучості, Сиренко Т. О. (2022)
Волков О. О. - Розроблення технологічного комплексу відновлення знижених у процесі шліфування властивостей прокатних валків (2022)
Дощечкіна І. В. - Поєднання в єдиному технологічному процесі швидкісного знеміцнювального термічного оброблення та алітування заготовок із листової сталі для виготовлення трубок паронагрівачів, Терещенко Д. С. (2022)
Дьяконенко Н. Л. - Дослідження розподілу значень мікротвердості хромонікілевої сталі за допомогою статистичних методів, Хацько Н. Е., Хацько К. О. (2022)
Мощенок В. І. - Розмірний ефект у процесі вимірювання твердості за Віккерсом, Мощенок В. В. (2022)
Субботін О. В. - Вплив мікродугового оброблення на зміну розміру алюмінієвих деталей, Білозеров В. В., Субботіна В. В. (2022)
Глушкова Д. Б. - Структура й властивості порошкових газоплазменних покриттів на основі нікелю, Багров В. А., Демченко С. В., Волчук В. М., Калінін О. В., Калініна Н. Є. (2022)
Протасенко Т. О. - Дослідження властивостей та структури сплавів системи свинець-стибій, Федоренко Г. А. (2022)
Лалазарова Н. О. - Підвищення зносостійкості захисної втулки відцентрового насоса із сірого чавуну хіміко-термічним обробленням, Афанасьєва О. В., Реброва О. М., Вознюк О. І. (2022)
Скворчевський О. Є. - Інформаційний менеджмент для супроводження життєвих циклів високотехнологічних машинобудівних виробів: принципи та підходи впровадження в Україні (2022)
Анісімова С. В. - Оцінка рекреаційно-туристичної привабливості придорожніх територій (2022)
Анісімова С. В. - Еколого-економічна оцінка екосистемних послуг лісу на прикладі ДП "Вовчанське лісове господарство", Оковита Я. С. (2022)
Красніков С. В. - Моделювання мосту вантового типу та модальний аналіз (2022)
Шатохін В. М. - Моделювання динамічних процесів у перистальтичному насосі для бетонної суміші як середовища Бінгама, Гранько Б. Ф., Соболь В. М. (2022)
Титул, зміст (2022)
Передмова головного редактора (2022)
Ждан В. М. - Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров’я: єднання наукової спільноти під час війни в Україні триває, Потяженко М. М., Бумбліте І. А., Вайнорас А., Невойт Г. В. (2022)
Реалізація австрійсько-українського проєкту ACURE у межах упровадження сучасних нейрореабілітаційних програм (2022)
В Україні зареєстровано нове показання для препарату Форксіга (дапагліфлозин 10 мг): лікування хронічної хвороби нирок (2022)
Міжнародні рекомендації з діагностики та лікування набутої гемофілії А (2022)
Eliocad2 — сучасні системи виклику медичного персоналу в закладах охорони здоров’я України (2022)
Єгудіна Є. Д. - Профіль безпеки німесуліду. Зважена оцінка (2022)
Нефьодов О. О. - Сучасні механізми та стратегії фармакотерапії ремієлінізації при розсіяному склерозі, Кальбус О. І., Ларіонов В. Б. (2022)
Зозуля І. С. - Кардіоцеребральні синкопальні і кризові стани: етіопатогенетичні механізми, клініка, діагностика, лікування, профілактика, Волосовец А. О., Пархоменко Б. Л. (2022)
Чабан О. С. - Безпека та ефективність комплексу Депріліум® у зменшенні субклінічних симптомів депресії в пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями: подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження, Хаустова О. О., Ассонов Д. О. (2022)
Matsipurа М. М. - Аnatomical and biomechanical justification and role of the residual angle of deviation of the lower leg in unicompartmental knee replacement, Zhuk P. M. (2022)
Круть А. Г. - Проблеми управління процесом надання стоматологічної допомоги в сертифікованих системах управління якістю (2022)
Mammadrzayeva V. - Comparative effect of dyslipidemia and hypothyroidism on the morphofunctional condition of the heart in coronary heart disease (2022)
Коломоец А. В. - Аналіз кадрового забезпечення та фінансового стану як складові логістики управління КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради Луганської області, Толстанов О. К. (2022)
Стовбан М. П. - Ретроспективний аналіз основних показників ефективності діяльності Косівської центральної районної лікарні за період 2014–2018рр., Михальчук В. М. (2022)
Ібадова Т. В. - Оцінка виявлення фенотипічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у жінок при загрозі передчасних пологів, Маляр В. В., Маляр В. А., Маляр Вол. В. (2022)
Козинець Г. П. - Особливості формування системної запальної відповіді у пацієнтів у гострий період опікової хвороби, Осадча О. І., Линник О. М., Жернов О. А. (2022)
Клигуненко О. М. - Вплив застосування розчину альбуміну на рівень цитокінів у жінок з прееклампсією в перипартальний період, Марзан О. О. (2022)
Брич В. В. - Реабілітація пацієнтів із наслідками травм та хворобами кістково-м’язової системи в закладах первинної медико-санітарної допомоги (за даними соціологічного опитування) (2022)
Слонецький Б. І. - Негативні складові діагностично-лікувальної тактики у пацієнтів із гострими хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини з летальним наслідком, Вербицький І. В., Коцюбенко В. О., Березенко І. М. (2022)
Мороз Л. В. - Супутні фактори коморбідних станів у хворих за провідною етіологічною ознакою гострої кишкової інфекції, Шостацька М. О. (2022)
Bandaliyev R. A. - On the solvability of nonlinear ordinary differential equation in grand Lebesgue spaces, Safarova K. H. (2022)
Бойко О. П. - Верхня межа для діаметра дерева у квантовій теорії графів, Мартинюк О. М., Пивоварчик В. М. (2022)
Гентош О. Є. - Геометричні структури на орбітах петлевих груп дифеоморфізмів та асоційовані інтегровні гамільтонові системи "небесного" типу. І, Прикарпатський Я. А., Балінський О. А., Прикарпатський А. К. (2022)
Ghiloufi N. - Meromorphic Bergman spaces, Zaway M. (2022)
Damak H. - Compensator design via the separation principle for a class of semilinear evolution equations (2022)
Dragomir S. S. - Two points and nth derivatives norm inequalities for analytic functions in Banach algebras (2022)
Дяченко О. В. - Умови регулярності розв’язків деяких параболічних систем, Лось В. М. (2022)
Elgargati A. - Deformed Hankel transform of Dini – Lipschitz functions, El Loualid M., Daher R. (2022)
Herscovici O. - q-Deformed conformable fractional natural transform, Mansour T. (2022)
Луковський І. О. - Олександр Миколайович Тимоха (до 60-річчя від дня народження), Макаров В. Л., Бойчук О. А., Нікітін А. Г., Василик В. Б., Мазко О. Г., Плакса С. А., Романюк А. С. (2022)
Максименкова Ю. А. - Про одну властивість модулів неперервності вищих порядків періодичних функцій, Михайлова Т. Ф. (2022)
Velichko S. A. - Combined radar monitoring of long surface waves packets in the Pacific Ocean, Matveev А. Ya., Bychkov D. M., Ivanov V. K., Tsymbal V. N. (2022)
Kovalenko B. V. - Usage of different Chroma Subsampling Modes in Image Compression by BPG Coder, Lukin V. V. (2022)
Воробйов А. І. - Перспективи розробки методів короткострокового прогнозу сильних землетрусів на основі супутникового моніторингу аномалій хмарності, Лялько В. І. (2022)
Пам’яті академіка Вадима Івановича Лялька (2022)
Світлій пам'яті української вченої Олександри Яківни Савченко, присвячується! (2021)
Від головного редактора (2021)
Савченко О. - Міжпредметні завдання діяльнісного типу як засіб формування умінь працювати з підручником (2021)
Онопрієнко О. - Сучасні форми та методи контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів (2021)
Отич О. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників в Україні (2021)
Хижняк І. - Стан сформованості мотивації майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах НУШ, Вікторенко І. (2021)
Гуменюк І. - Самостійна робота студентів з вивчення української мови за професійним спрямуванням: системно-синергетичні аспекти (2021)
Павленко Ю. - Музейна педагогіка в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, Лимар Ю. (2021)
Васютіна Т. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів природничої компетентності засобами інтерактивних технологій (2021)
Гавриленко Т. - Методологічні засади дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2021)
Онопрієнко О. - Перші Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О.Я. Савченко "Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування" (2021)
Стрілецька Н. - Про співпрацю науково-педагогічних працівників Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка та Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2021)
Компаративістика в дошкільній та початковій освіті (2021)
Методика навчання каліграфічного письма в початковій школі (2021)
XII Міжнародних і XXІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях "Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю" (2021)
Andreiko I. - Problems of the modernization of residential buildings of the 50s‑70s in Ukraine (2020)
Terziev V. K. - Application of balanced scorecard to improve management of intangible assets, Georgiev M. P. (2020)
Terziev V. K. - Prerequisites for development and implementation of a balanced scorecard, Georgiev M. P. (2020)
Галушка К. А. - Позиционирование как основа коммуникации и продвижения личного бренда (2020)
Мірошниченко О. В. - Державне регулювання сільського розвитку в умовах децентралізації (2020)
Чимош К. С. - Адаптивне управління транспортною логістикою в підприємствах сільського господарства (2020)
Fialko N. - Comparative analysis of the efficiency criteria for heat utilizers of exhaust gas, Stepanova A., Navrodska R., Meranova N. (2020)
Алімов Б. О. - Розроблення технічних засобів моніторингу та прогнозування для цивільного захисту та управління національною безпекою, Мельник Р. П., Мельник О. Г. (2020)
Григорський С. Я. - Розрахунок процесу утворення водяних скупчень в магістральних нафтопроводах внаслідок зупинок перекачування (2020)
Клименко Ю. М. - Синтез асинхронных электроприводов с полеориентированным управлением систем точного воспроизведения сложных движений, Садовой А. В., Тищенко В. А. (2020)
Гресь М. Я. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів факультетів фізичного виховання в Україні та Польщі, Острогляд А. Є. (2020)
Леощенко Д. І. - Тип світогляду як критерій цивілізаційної приналежності (2020)
Петруня- Пилявська Н. А. - Менеджмент як механізм міжкультурної комунікації, Устенко А. О. (2021)
Салтан Р. О. - Сучасний стан розвитку фінансової стійкості банківської системи України, Pусіна Ю. О., Коваленко Д. І. (2021)
Stoykov A. - Contemporary requirements towards the organization of a developing pedagogical environment in kindergartens (2021)
Фиалко Н. М. - Закономерности пространственного распределения теплопроводности сверхкритической воды в обогреваемых гладких трубах, Прокопов В. Г., Меранова Н. О., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Кутняк О. Н., Хмиль Д. П., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С. (2021)
Фіалко Н. М. - CFD моделювання температурних режимів пальникових пристроїв при використанні покриттів з різними теплопровідними властивостями, Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Малецька О. Є., Кутняк О. М., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. (2021)
Фиалко Н. М. - Исследование влияния на теплопроводящие свойства нанокомпозитов температурного режима их получения, Динжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Попружук И. О., Клищ А. В. (2021)
Maksyutova E. - Voltammetric "electronic tongue” for vodka identification, Sidelnikov A., Govorov E., Altynbaeva D. (2021)
Слінько С. В. - Особливості забезпечення особистої безпеки суддів в Україні, Скриньковський Р. М., Гудима В. В., Глущенко С. В., Хмиз М. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Чередніченко О. П. - Управління міською мобільністю в аспекті транспортної системи міста (на прикладі м. Києва), Приймаченко О. В. (2022)
Stebliuk N. - Some aspects of applying the theory of custom service in economic analysis, Volosova N., Kovaleva A. (2022)
Демкович Т. М. - Теоретичний аспект оцінки тіньової зайнятості в Україні (2022)
Жуков Б. С. - Проєкт "IHiveI" – менеджмент місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, Артеменко Н. С., Кравець С. С., Зінченко О. Ю. (2022)
Рудой В. В. - Народна іграшка в художньо-декоративній кераміці як засіб формування творчої особистості студентів, Ковальчук Т. П. (2022)
Aleksieienko-Lemovska L. - Socio-psychological features of professional competence formation pedagogical practitioners (2022)
Дорошенко Ю. І. - Комп’ютерне моделювання технологічних процесів на об’єктах зберігання нафти і нафтопродуктів, Люта Н. В., Маркевич М. В. (2022)
Міркевич Р. М. - Система моніторингу електроенергетичних установок з використанням технологій інтернету речей, Міркевич О. М. (2022)
Носовець О. К. - Android додаток для приватного лікаря, Волосожар Д. В. (2022)
Фіалко Н. М. - Температурні залежності теплоємності та густини нанокомпозитів на основі полікарбонату, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Полозенко Н. П., Альошко С. О., Кутняк О. М., Пархоменко О. Ю. (2022)
Фіалко Н. М. - Екзотерми кристалізації для полімерних композитів при їх наповненні вуглецевими нанотрубками, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Полозенко Н. П., Альошко С. О., Кутняк О. М., Пархоменко О. Ю. (2022)
Фіалко Н. М. - Комбіновані теплоутилізаційні системи з поглибленим охолодженням відхідних газів котельних установок, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. (2022)
Фіалко Н. М. - Особливості застосування рециркуляції димових газів для котлів малої та середньої потужності, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О. (2022)
Крайнюков О. М. - Дослідження залежності частоти сердечних скорочень Daphnia magna від концентрації токсиканта, Кривицька І. А. (2020)
Левківська М. М. - Типологія жіночих образів в українському радянському кінематографі 1920–1950-х рр. (2020)
Белецкая А. А. - Судебно-медицинская экспертиза живых людей и мертвых тел при воздействии голода (2020)
Вергун А. Р. - Мікотична хірургічна оніхопатологія з множинним ураженням та інкарнацією нігтів: деякі авторські погляди та клінічні паралелі, Чуловський Я. Б., Паращук Б. М., Красний М. Р., Вергун О. М., Макагонов І. О., Кіт З. М., Мощинська О. М., Литвинчук М. М., ін. та (2020)
Федоренко С. О. - Особливості суб’єктної позиції педагога-художника в системі взаємозв’язків освітнього середовища й художньо-мистецької діяльності (2020)
Isaeva A. - Social anxiety (2020)
Крайнюков А. Н. - Изучение телесного капитала: социологическая перспектива, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Дяк А. І. - Створення онлайн платформи для навчання з використанням CRM системи, Носовець О. К. (2020)
Завгородній В. В. - Проектування автоматизованої навчально-виробничої системи, Завгородня Г. А., Завгородній В. В. (2020)
Золотарьов С. О. - Проблемні питання, які можуть виникнути під час створення загальної методики дослідження мобільних телефонів (смартфонів) (2020)
Колесник В. Г. - Особливості дослідження шкідливого програмного забезпечення та слідів віддаленого втручання в роботу комп’ютерної системи, Пилипенко О. В. (2020)
Yerassyl N. - An analysis of the "rental event” frame in Chinese language (2020)
Гулямова Ш. К. - История изучения феномена омонимии в узбекском языкознании (2020)
Verbytskyi V. - International activity of the Ukrainian Greek catholic church and consideration his beatitude Lubomyr Husar on the unity of the church, state, and Ukrainian diaspora (2020)
Тітенко З. М. - Управління фінансовими ресурсами підприємства, Сукач І. П., Конончук Н. Л. (2021)
Чоні І. В. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність, Кравченко М. О. (2021)
Юхименко Н. О. - Олександр Макарович Лойко — історик, краєзнавець, поет (2021)
Белецкая А. А. - Исследование волос в экспертной практике на современном этапе (2021)
Мулик К. В. - Формування культури профілактики захворюваності на рак молочної залози шляхом самоспостереження та самодослідження, Скалій О., Рубан Л. А., Дугіна Л. В., Скалій Т., Ковальский В. (2021)
Сергєєва Л. А. - Оцінка чутливості організму людини до дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Вальченко О. І., Сергєєва В. С., Коваль О. В., Глєбова О. І. (2021)
Бандура Ю. Б. - Рольова гра як сучасна технологія освоєння іноземної мови у військовому закладі вищої освіти (2021)
Брецко І. І. - Професійна мотивація майбутніх фахівців, Долинай М. І., Ямчук Т. Ю. (2021)
Плосконос В. Г. - Комплекс пошукових досліджень з метою створення пакувальних матеріалів із заданими властивостями, Тіницька Є. Ю. (2021)
Тимченко Н. П. - Глобальное потепление как критический фактор устойчивого развития, Фиалко Н. М. (2021)
Фиалко Н. М. - Влияние величины подводимого к стенке теплового потока на пространственное распределение коэффициента теплопроводности сверхкритической воды в каналах, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Алёшко С. А., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е., Хмиль Д. П., Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Власенко Т. С. (2021)
Фиалко Н. М. - Закономерности влияния на плотность полимерных нанокомпозитов температурного режима их получения, Динжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Попружук И. О., Клищ А. В. (2021)
Фіалко Н. М. - Вплив навантаження вогнетехнічного об’єкта на тепловий стан мікрофакельних пальникових пристроїв з багатошаровими покриттями, Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Ганжа М. В., Кліщ А. В., Бабак В. П., Щепетов В. В., Харченко С. Д. (2021)
Хмиз М. В. - Критерії оцінювання ефективності судової системи (2021)
Юрчик Т. В. - Загальні відомості про будову шкіри людини, Сухомлін Т. В. (2021)
Подольчук В. В. - Проблема сценічного хвилювання у духовому виконавстві, Артюшенко М. І. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Stativka N. - Stages of development and adoption of managerial decisions in business structure (2021)
Борисенко Н. П. - Коронакриза, як причина застосування методу реінжинірингу бізнес‑процесів в сільськогосподарських підприємствах, Степасюк Л. М. (2021)
Будякова О. Ю. - Необхідність використання бізнес–моделей для підвищення прибутковості підприємства, Міркевич Ю. С. (2021)
Гаватюк Л. С. - Аналіз фінансового стану та перспективи розвитку ВАТ "Фармак", Сопівник Л. І. (2021)
Данило С. І. - Підошви електропрасок: споживчі властивості та порівняльна характеристика, Кічковська О. С. (2021)
Ишунов В. В. - Модели макроэкономики (2021)
Хаджиев В. - Болгарский язык среди болгар по итогам всеукраинской переписи 2001 года, Малаков С. С. (2021)
Тимченко Н. П. - Современная энергетическая политика и секторальная ситуация энергоснабжения/ энергопотребления в домовом фонде Украины, Фиалко Н. М. (2021)
Демченко В. В. - Сутність дактилоскопічної експертизи. виявлення, фіксація і вилучення слідів рук (2021)
Хмиз М. В. - Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади (2021)
Вихідні відомості (2021)
Жукова Л. Л. - Завдання когнітивного навчання у віртуальних командах (2020)
Кириллов О. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності облікової інформації (2020)
Косенко А. Г. - Стан та напрями розвитку садівничих підприємств (2020)
Фелинюк О. О. - Оптимізація витрат, як засіб для підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства (2020)
Хвостик О. Г. - Особливості оцінки фінансової стійкості аграрних підприємств (2020)
Terziev V. K. - Functions, rights and obligations of the "expert council” of the prosecutor general of the Republic of Bulgaria, Georgiev M. P., Bankov S. M. (2020)
Малашко О. Є. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні, Єсімов С. С. (2020)
Мезенцев М. О. - Дактилоскопія. Фальсифікація слідів пальців рук людини, Демченко В. В. (2020)
Терзиев В. К. - Единый каталог коррупционных преступлений в болгарской прокуратуре, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Чернонос Д. В. - Використання дактилоскопії в цивільних правовідносинах, Барков С. Є. (2020)
Шарабан О. І. - Відбитки пальців рук – ключ до Європи, Ліхоманова М. В. (2020)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка якості води Муромського водосховища, Кривицька І. А., Безугла К. Д. (2020)
Кирпиченко Н. В. - Використання ігрових методів навчання, як засіб формування фахових якостей студентів (2020)
Крайнюков А. Н. - Доверие и кризис в феноменологической социологии: точки пересечения, Кривицкая И. А., Крайнюков А. А. (2020)
Завгородня Г. А. - Проектування, реалізація та застосування системи підтримки прийняття рішень, Крапива Д. І., Мовчан Т. О., Завгородній В. В. (2020)
Макаров В. С. - Методи дослідження JTAG та CHIP-OFF в комп’ютерно-технічній експертизі (2020)
Міхєрєва В. Я. - Методи паралельних обчислень в розробці програм. Гранулярність, Сергієнко О. С., Олійник О. В. (2020)
Несевря П. І. - Особливості ремонту локальних пошкоджень пласких рулонних покрівель житлових будівель, Огданський І. Ф., Долотій М. А. (2020)
Середа Д. А. - Розподіл роботи під час розробки паралельних програм в OpenMP, Квасняк К. М. (2020)
Тимченко Н. П. - Особенности энергетической безопасности ЕС в контексте энергетического перехода, Фиалко Н. М. (2020)
Тимченко Н. П. - Оценка угрозы истощения запасов традиционных топливно-энергетических ресурсов, Фиалко Н. М. (2020)
Горлова С. В. - Деякі проблеми здійснення спадкових прав, Гринь Є. О. (2020)
Малашко О. Є. - Зміст державної діяльності із забезпечення інформаційної безпеки, Єсімов С. С. (2020)
Скоромний Я. І. - Кримінальна відповідальність суддів (2020)
Терзиев В. К. - Результаты и тенденции в Болгарской прокуратуре в процессе ее противодействия преступности, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Терзиев В. К. - Болгарская прокуратура как ведущая институция в Болгарии, Георгиев М. П., Банков С. М. (2020)
Титул, зміст (2022)
Дорогі колеги! (2022)
Веліканов П. - Невротична релігійність: генезис, феноменологія і перспективи взаємодії в рамках православної традиції (2022)
Verma S. - Час до настання корисного серцево-судинного ефекту емпагліфлозину: post hoc аналіз дослідження EMPA-REG OUTCOME, Leiter L. F., Zinman B., Sharma A., Mattheus M., Fitchett D., George J., Ofstad A. P., Kosiborod M., Wanner C. (2022)
Баттеліно Т. - InRange: порівняння аналогів базального інсуліну другого покоління гларгіну 300 Од/мл і деглюдеку 100 Од/мл у пацієнтівз цукровим діабетом 1-го типу з використанням безперервного моніторингу рівня глюкози — дизайн дослідження, Босняк Ж., Данне Т., Мукерджі Б., Едельман С., Пілорже В., Чоудхарі П., Ренар Е., Бергенсталь Р. (2022)
Кальницький М. - Київська єврейська лікарня (2022)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Обрані розділи (2022)
Виноградова О. В. - Чинники впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств в умовах COVID‑19, Мікуляк С. В. (2020)
Крижко О. В. - Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції, Совершенна І. О., Коваленко А. М. (2020)
Рубаняк О. С. - Особливості розвитку туризму в Україні (2020)
Терзиев В. К. - Наука как инструмент социального развития (2020)
Вергун А. Р. - Паліативна допомога: деякі концепції, проблеми та аспекти їх подолання, Чуловський Я. Б., Мощинська О. М., Вергун О. М., Марко О. Г., Кульчицький В. В., Кітик В. В., Ягело С. П., Литвинчук М. М., Макагонов І. О. (2020)
Sergeeva L. - Some changes in the physical education of young people to prevent adverse effects of electromagnetic radiation of the radio frequency range, Valchenko O., Sergeeva V., Hliebova O. (2020)
Четверіков О. Ф. - Огляд теоретичних і практичних підходів до екстремології, Мотузка О. М. (2020)
Potip Yu. - Protein sequences classification by machine learning methods, Kysliak S. (2020)
Yershov O. - Protein sequences classification by convolution neural network, Kysliak S. (2020)
Бондар Б. С. - Досвід застосування канатної дороги в міських населених пунктах України, Лапінов А. Д. (2020)
Вашека О. М. - Дослідження впливу сушеної харчової продукції на властивості масляної суміші впродовж зберігання, Нєміріч О. В., Запорожець О. В. (2020)
Воловецький В. О. - Програмна реалізація алгоритму пошуку оптимального ранжування методом медіани Кемені, Якимчук В. С. (2020)
Малярчук Р. В. - Unet, як рішення для задачі сегментації (2020)
Маркін І. Д. - Порівняння методів заповнення пропусків даних (2020)
Овсієнко Б. О. - Формування та генерація документів за допомогою Office OpenXML (2020)
Прокопов В. Г. - Анализ особенностей локализации влияния внутренних источников теплоты и геометрии области в процессах переноса, Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Малецкая О. Е. (2020)
Тутко Т. Ф. - Особливість спорудження мікротунелю для магістрального газопроводу під руслом водних перешкод (2020)
Федейко Ю. В. - Порівняння методів ідентифікації спаму (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського