Фиалко Н. М. - Особенности проявления свойства относительной локализации влияния условий однозначности в процессах переноса, Прокопов В. Г., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О., Юрчук В. Л. (2020)
Петренко И. П. - Диктант и конспектирование – эффективные виды развития письменной речи иностранных учащихся на занятиях по украинскому/русскому языку (2020)
Титул, зміст (2022)
Дорогі колеги! (2022)
Тагер Т. - Порівняльна ефективність інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) у відношенні серцево-судинних наслідків при цукровому діабеті 2 типу: систематичний огляд і мережевий метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень, Атар Д., Ейджвол С., Катус Г., Грунтвіг М., Кліланд Д., Кларк Е., Фрьоліх Х., Франкенштайн Л. (2022)
Wolnik B. - Перехід з інсуліну НПХ на інсулін гларгін 300 Од/мл покращує глікемічний контроль і знижує ризик гіпоглікемії: результати багатоцентрового проспективного спостережного дослідження, Wiza D., Szczepanik T., Syta A., Klupa T. (2022)
Власенко І.О. - Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні та принципу їх вибору в аптеках, Давтян Л. Л. (2022)
Маньковський Б. М. - Когнітивні розлади при діабеті (Уривок з книги Б. М. Маньковського "Діабетична нейропатія: від голови до кінчиків пальців") (2022)
Магазаник Н. А. - "...И всегда облегчать страдание..." (2022)
Титул, зміст (2022)
Дорогі колеги! (2022)
Маньковський Б. М. - Консенсус з лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з серцево-судинними та/або нирковими захворюваннями, Більченко О. В., Власенко М. В., Зінич О. В., Іванов Д. Д., Іркін О. І., Комісаренко Ю. І., Кушніренко С. В., Лутай Я. М., Міщенко Л. А. (2022)
Баласубраманян П. - Емпагліфлозин і зниження ризику нефролітіазу: потенційно нова роль для інгібітору НЗКТГ-2?, Ваннер К., Феррейра Ж. П., Офстад А. П., Елзаессер А., Зінман Б., Інзуччі С. Е. (2022)
Саєнко Я. А. - Місце інгібіторів ДПП-4 у терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Нагібін В. С., Маньковський Б. М. (2022)
Маньковський Б. М. - Гіпоглікемія у хворих на COVID-19: випадкова клінічна знахідка
чи закономірний результат лікування?, Галушко О. А., Процюк О. В., Погоріла О. І. (2022)
Лагода Д. О. - Патологічні зміни судин нижніх кінцівок у пацієнтів з ожирінням, Мальченюк Д. О., Венгер Я. І., Величко В. І., Данильчук Г. О. (2022)
Рудік С. - Крок у здорове майбутнє країни (2022)
Титул, зміст (2022)
Дорогі колеги! (2022)
Abdelkader N. F. - Емпагліфлозин зменшує периферичну нейропатію, пов’язану з цукровим діабетом 2-го типу: глюкозо-незалежний ефект через передачу сигналів AMPK, Elbaset M. A., Moustafa P. E., Ibrahim S. M. (2022)
Черенько М. С. - Сучасні можливості ефективної нефропротекції у хворих на цукровий діабет (2022)
Конгресс EASD - 2022: огляд події (2022)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної діабетології": звіт з конференції (2022)
Маньковський Б. М. - Шлях пацієнта з цукровим діабетом 2-го типу, Саєнко Я. А. (2022)
Марушко Є. Ю. - Кардіометаболічна медицина: точка зору кардіолога (2022)
Саєнко Я. А. - Алгоритм призначення цукрознижуючих препаратів при цукровому діабеті 2-го типу (2022)
Черенько М. С. - Ожиріння: сучасні підходи до лікування (2022)
Маньковський Б. М. - Можливості профілактики та лікування когнітивної дисфункції у осіб з цукровим діабетом (2022)
Маньковський Б. М. Діабетична нейропатія: недооцінене ускладнення. Атлас (2022)
Твори художників з хворобою Альцгеймера (2022)
Гейнак О. І. - Аналіз критеріїв та підходів до оцінки ефективності молодіжної роботи (2021)
Адилова Н. - Значение социально‑экономического развития регионов и создания особых экономических зон в Азербайджанской республике (2021)
Кононенко Г. І. - Кредитна політика комерційного банку в ринкових умовах, Никоненко А. О. (2021)
Максименко Д. В. - Автоматизований облік необоротних активів підприємств, Колесник С.- В. П. (2021)
Бзунько Г. Б. - Формування системи академічної освіти в Галичині у контексті національної політики Австро‑Угорщини (1867 – 1914 рр.): до постановки питання, Петруня- Пилявська Н. А. (2021)
Чирченко А. И. - Развитие богословской науки в Киевской духовной академии в XIX – XX вв (2021)
Остапенко А. В. - Життєдіяльність першого професора в Англії Джозефа Пейна (2021)
Смовженко Л. Г. - Організація навчальної діяльності майбутніх філологів із використанням технологій дистанційного навчання в Україні, Сорокіна Н. В., Костенко І. В., Галицька Є. А. (2021)
Korianova T. - Using of new media in information warfare as a part of modern political culture (2021)
Федорков А. Н. - Ненасилие как феномен коммуникации в психологии и политическом действии (2021)
Григорський С. Я. - Удосконалення методики розрахунку пропускної здатності та режимних параметрів роботи систем транспорту та зберігання вуглеводневих газів на основі сучасних рівнянь стану, Іванов О. В. (2021)
Тимченко Н. П. - Основные требования к инженерным системам объектов гражданского назначения, Фиалко Н. М. (2021)
Федорін І. В. - Класифікація фаз сну на основі біорадару за допомогою нейронної мережі CNN‑LSTM, Іванова Я. О. (2021)
Фіалко Н. М. - Особливості течії і теплообміну у внутрішній порожнині стабілізатора полум’я за наявності та відсутності ніш на його бічних поверхнях, Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Альошко С. О., Юрчук В. Л., Полозенко Н. П., Рокитько К. В., Дашковська І. Л., Ганжа М. В., Сороковий Р. Я. (2021)
Хоменко М. В. - Модернізація конструкції бункеру циклону в процесі очищення димових газів, Степанюк А. Р. (2021)
Чернова О. Т. - Діагностування гідравлічного стану газотранспортних систем в умовах їх неповного завантаження, Грудз Я. В. (2021)
Крикун І. Г. - Статистичне моделювання загальних економічних втрат України від російської агресії, Кірілюк М. А. (2021)
Базарбаева А. М. - Понятие "антропоцентризм" в современной лингвистике (2021)
Бережний О. І. - Змагальність та доказування на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею (2021)
Бурда В. А. - Особливості експертного дослідження слідів від дії сторонніх предметів у замках з сувальдним механізмом замикання, Опарій А. О. (2021)
Литовська В. В. - Сучасні елементи захисту гривні від підробки (2021)
Меркулов К. В. - Дослідження дорожньо‑транспортних пригод, пов’язаних із системою освітлення транспортних засобів: проблеми та шляхи вирішення (2021)
Скриньковський Р. М. - Конституційно‑правовий статус Верховного Суду як суду права в Україні, Хмиз В. Т., Глущенко С. В., Хмиз М. В., Скоромний Я. І., Скупейко В. В., Старченко А. Ю., Князь С. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ганьба О. Б. - Особливості прояву протиправної поведінки особового складу окремого корпусу прикордонної стражі та засоби боротьби з нею (1893-1917 роки) (2013)
Кафарська О. Б. - Підготовка студентів-юристів до розв’язання соціально-правових проблем у процесі формування громадянської культури (2013)
Кириченко А. А. - Классификация юридических наук: сущность и перспектива развития, Ланцедова Ю. А., Тунтула А. С. (2013)
Кисляк Л. Н. - Окремі питання реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Коваль І. В. - Функціональний аналіз ролі церкви та релігії в системі інститутів громадянського суспільства (2013)
Коросташова Т. А. - Доктрина ступенчатого сущностного видового деления правонарушений (2013)
Макарчук В. С. - Характеристика австрійського господарського законодавства ХІХ – поч. ХХ ст., Коритко Л. Я. (2013)
Дутка Г. І. - Органічні закони в системі законодавства України (2013)
Припхан І. І. - Конституційно-правове регулювання захисту суспільної моралі в Україні (2013)
Адамова О. С. - Методологічні засади забезпечення дослідження відносин морського страхування (2013)
Басай О. В. - Принцип свободи договору за цивільним законодавством України (2013)
Великорода О. М. - Класифікація правовідносин, що виникають на підставі договору довічного утримання (догляду) (2013)
Іваненко М. А. - Правова природа цивільно-правової реституції (2013)
Погорецька Н. В. - "Розщеплення статуту" у міжнародному приватному праві (2013)
Антонюк У. В. - Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану довкіллю у процесі діяльності залізничного транспорту в Україні (2013)
Барчук І. В. - Окремі аспекти еколого-правової відповідальності за неправомірне використання водних об’єктів в Україні (2013)
Джуган В. О. - Державно-правова політика у сфері регулювання водних відносин (2013)
Мендик Л. В. - Юридична природа відповідальності за лісопорушення в Україні (2013)
Онищенко І. О. - Поняття інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в законодавстві та науці (2013)
Томин О. О. - Особливості правового регулювання фауністичних сервітутів в Україні (2013)
Юрчишин Н. Г. - Адаптація лісового законодавства України до законодавства ЄС: проблеми теорії та практики (2013)
Коваль Д. О. - До питання самостійності правової категорії "фінансовий процес" (2013)
Коровайко А. О. - Стан наукових досліджень органів державного управління в галузі закордонних справ (2013)
Черепій П. П. - Окремі питання призначення покарання за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (2013)
Андрейчук А. В. - Правова природа повідомлення про підозру (2013)
Басай В. Д. - Поняття і види процесуальних строків за КПК України, КПК Російської Федерації і КПК Республіки Білорусь (2013)
Габлей Н. Г. - Засуджений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності (2013)
Гаргат-Українчук О. М. - Поняття та зміст презумпції знання закону у кримінальному процесі України (2013)
Гулкевич З. Т. - Види фактичних даних і питання оптимізації документування їх у процесі проведення слідчих (розшукових) дій (2013)
Дердюк Б. М. - Сутність судового провадження у справах неосудних і обмежено осудних осіб (2013)
Дехтяр О. Г. - Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму її реалізації під час досудового розслідування та судового розгляду (2013)
Ковальчук С. О. - Правове регулювання забезпечення охорони державної таємниці (державних секретів) у кримінальному судочинстві України, Російської Федерації та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Король В. В. - Засада рівності у кримінальному провадженні України, Мединська Л. В. (2013)
Крет Г. Р. - Правове регулювання допуску осіб до участі у кримінальному провадженні, що містить державну таємницю (державні секрети), за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Ланцедова Ю. А. - Развитие новой доктрины работы с источниками антикриминальных сведений (2013)
Савченко В. А. - Невтручання у приватне життя як фундаментальна засада кримінального провадження (2013)
Sadova T. V. - Bail according to new criminal procedural law of Ukraine (2013)
Тимчишин А. В. - Тактика дій працівників ОВС при отриманні інформації про виявлення грошових знаків з ознаками підробки (2013)
Томин С. В. - Особливості доказування у підготовчій частині судового розгляду в контексті нового КПК України (2013)
Тунтула А. С. - Доктрина ступенчатого видового деления личностных источников антикриминальных сведений (2013)
Шаповалова В. С. - Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної вибухової зброї (2013)
Юрчишин В. Д. - Аналіз та класифікація висновків експерта у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти (2013)
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікування (2013)
Титул, Зміст (2021)
Хиць А. Р. - Новітні терапевтичні можливості в лікуванні хронічної серцевої недостатності (2021)
6 – 8  жовтня 2021 р. Наймасштабніша подія медичного світу — виставка Public Health (2021)
Дзяк Л. А. - Когнітивний та нейросенсорний дефіцит різного генезу: як не пропустити головне (2021)
Зозуля І. С. - Стовбур головного мозку: фізіологічні та патологічні аспекти, Зозуля А.І., Волосовець А. О. (2021)
Зозуля І. С. - Травма, травматичний шок. Діагностика та надання невідкладної допомоги, Волосовець А. О., Зозуля А. І. (2021)
Ситник П. О. - Аномальна маткова кровотеча: сучасний аналіз етіопатогенезу, діагностики та лікування (2021)
Манжура О. П. - Доцільність застосування циторедуктивної хірургії та гіпертермічної внутрішньочеревної хіміотерапії у хворих на рак яєчника. Дискусійні аспекти, Осинський Д. С., Кухар І. В., Майстренко Є. В., Меренцев С. П., Міцкевич В. Є., Гарасимчук Л. В., Чайка Ю. А., Кондратенко А. В. (2021)
Кочуєва М. М. - Застосування інгаляційних засобів для зниження частоти загострень хронічного бронхіту, Грек І. І., Рогожин А. В., Кочуєв Г. І. (2021)
Зупанець І. А. - Розробка технології лікування COVID-19-асоційованої пневмонії лікарськими препаратами, що містять флавоноїд кверцетин, Голубовська О. А., Копча В. С., Мороз Л. В., Тарасенко О. О., Безугла Н. П., Пасічник М. Ф., Карабиньош С. О., Максимчук Г. В., Кобринська О. Я., Шульга Д. І., Гарбуз Д. М., Морочковський Р. С., Зощак М. С. (2021)
Степанов Ю. М. - Особливості дисбіотичних змін товстого кишечнику та показників коротколанцюгових жирних кислот у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями кишечнику залежно від нутритивного статусу, Тітова М. В. (2021)
Міщенко Л. А. - Функціональний стан ендотелію та додаткові можливості його корекції при застосуванні етилметилгідроксипіридину сукцинату у пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Овдієнко Т. М., Матова О. О., Талаєва Т.В., Третяк І. В., Василинчук Н. М., Вавілова Л. Л. (2021)
Грубляк В. В. - Когнітивно-поведінкова терапія як шлях до адаптації при психосоціальній дисфункції у дітей та підлітків з обмеженими функціональними можливостями (2021)
Ефективність та безпека терапії бетагістином у пацієнтів із хворобою Меньєра: первинні результати дослідження BEMED (2021)
Марута Н. О. - Лікування когнітивних розладів при депресії, зумовленій цереброваскулярною патологією: можливості впливу на ацетилхолінову нейротрансмісію, Явдак І. О., Череднякова О. С. (2021)
Сергієнко Р. П. - Особливості технічного регулювання щодо медичних інфрачервоних термометрів, Жарко Ю. Г., Тріщ Р. М. (2021)
Базика К. Д. - Аналіз клініко-функціональних характеристик хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений післяаварійний період (2021)
Мурзина Е. О. - Психологічні особливості підлітків із псоріазом, П'янківська Л. В., Рохлецова Ю. А., Бардова К. О. (2021)
Тюлєнєва О. А. - Імуногістохімічна оцінка експресії віментину в ендотелії судин міометрія в проєкції матково-плацентарної ділянки при залізодефіцитній анемії вагітних в аспекті хронічної недостатності посліду (2021)
Круть А. Г. - Мультимодальні стратегії удосконалення інфекційної безпеки в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю, Толстанов О. К., Горачук В. В. (2021)
Беляєва О. О. - Причини незадовільних результатів діагностики перитоніту на догоспітальному етапі, Крижевський В. В., Кароль І. В. (2021)
Pavlov K. - Energy saving technologies in higher education institutions of Ukraine, Novosad O., Buryk Yu., Danyliuk M. (2022)
Дургун Х. М. - Соціально-економічний розвиток сільських та туристичних територій в сучасних умовах (2022)
Кириченко О. М. - Управління прибутковістю основних бізнес-процесів підприємства, Аумпа Д. В. (2022)
Литвинець Л. Ф. - Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства, Романюк А. В. (2022)
Тиркало Ю. Є. - Підприємницький і бухгалтерський ризики у бізнес–моделі суб'єкта господарювання, Кайдрович Х. І. (2022)
Шарманська В. М. - Особливості аналізу показників звіту про рух грошових коштів, Чапля П. В. (2022)
Muntian L. - Using google workspace for education fundamentals for working with the project method, Muntian I., Kostyrenko T., Molodit O. (2022)
Кирпіченкова О. М. - Розширення асортименту солодких страв спеціального призначення у ресторанах, Муратова А. О. (2022)
Жумік О. В. - Факторно подільні абелеві групи з обмеженнями на системи фактор-груп (2022)
Демченко В. В. - Особливості проведення пороеджеоскопічної експертизи, Кутєпова О. І. (2022)
Костюкова Т. С. - Аспекти дослідження слідів дактилоскопичного походження, Грецьких І. А. (2022)
Ткаченко Я. В. - Засоби захисту бланків документів і печаток від підробок, Іванко Є. Б. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Stupnytskyy V. - Modeling and simulation of machined surface layer microgeometry parameters, Dragašius E., Baskutis S., Xianning S. (2022)
Vavrukh V. - Effects of the yttria content and sintering temperature on the phase evolution in yttria-stabilized zirconia (2022)
Maіstruk V. - Optimization of cyclone operating modes with intermediate dust removal using gas flow structure analysis (2022)
Myskiv T. - Analysis of vehicles drive with different characteristics of power supply, Sorokivskyi O. (2022)
Protsenko V. - Safety-overrunning ball-type clutch parts contact interaction features, Malashchenko V., Kłysz S., Avramenko O. (2022)
Topilnytskyy V. - Mathematical model of dynamics of vibrating systems working environments, Kabanov K. (2022)
Басай О. В. - Поняття юридичних фактів: теоретичний аспект (2014)
Дутка Г. І. - Основні напрямки розвитку місцевого самоврядування в аспекті становлення конституціоналізму в Україні (2014)
Запорожченко А. О. - "Евтаназія" та "право померти легко та гідно": квітенсенція термінів та їх співвідношення (2014)
Мельничук О. С. - Міське та муніципальне право: концептуальні засади розмежування (2014)
Припхан І. І. - Зміни до Конституції як інструмент подолання системної політико-правової кризи в Українській державі (2014)
Басай Н. М. - Поняття сурогатного материнства (2014)
Басай О. В. - Загальні засади цивільного законодавства України та Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Коверзнев В. О. - Загальнотеоретичні аспекти кооперації та кооперативного права (2014)
Кривенко Ю. В. - Діяльність військових капеланів за законодавством України (2014)
Антонюк У. В. - Гарантії екологічних прав: проблеми наукової та нормативно-правової диференціації (2014)
Басай В. Д. - Новації проекту Трудового кодексу України 2014 року, Мединська Л. В. (2014)
Джуган В. О. - Проблеми організаційно-правового забезпечення охорони земель історико-культурного призначення в Україні (2014)
Костяшкін І. О. - Розподіл земель у правовому забезпеченні соціальної функції права власності на землю в Україні (2014)
Мендик Л. В. - Історичний розвиток інституту юридичної відповідальності за лісопорушення (2014)
Кафарський В. В. - Медіація в адміністративному судочинстві (2014)
Легін Л. М. - Співвідношення публічного права та галузі адміністративного права (2014)
Француз А. Й. - Теоретико-правові аспекти подолання негативних факторів складних адміністративних систем (2014)
Олійник О. М. - Запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України (2014)
Павлов В. Г. - Поняття персоналу Державної пенітенціарної служби України та засади його діяльності (2014)
Торбєєв М. О. - Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної характеристики запобігання злочинам проти радіаційної безпеки в сучасному кримінальному праві України та кримінології (2014)
Войтович І. І. - Порядок подання клопотання про арешт майна, його розгляду і вирішення слідчим суддею, судом (2014)
Дердюк Б. М. - Поняття та теоретичні основи криміналістичної класифікації комп’ютерних злочинів (2014)
Кисляк Н. С. - Правове регулювання дій суду з перевірки явки учасників судового провадження: питання теорії та практики (2014)
Ковальчук С. О. - Витребування та отримання речей як спосіб участі сторони захисту у формуванні речових доказів (2014)
Король В. В. - Судова культура та судова етика як важливі передумови забезпечення засади гласності і відкритості судового провадження (2014)
Маілунц Б. Е. - Кримінальне переслідування як функція прокурора на стадії досудового розслідування: проблеми ідентифікації (2014)
Малахова О. В. - Історія розвитку теорії favor defensionis (2014)
Мартинців А. М. - Кримінальне процесуальне правопорушення як підстава накладення грошового стягнення (2014)
Савченко В. А. - "Розумність строків" у кримінальному провадженні України, Польщі та ФРН в контексті європейських стандартів з прав людини, Садова T. В. (2014)
Томин С. В. - Порядок проведення судового засідання з розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку у спрощеному провадженні (2014)
Романюк А. Б. - Окремі питання здійснення індивідуальної адвокатської діяльності (2014)
Грималюк П. О. - Загальний аналіз актів "м’якого права" ("soft law") у праві Європейського Союзу (2014)
Гринчак В. А. - Принципи міжнародного кримінального права (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються для публікування (2014)
Havran V. Ya. - Esports market development and its investment attractiveness, Havra M. I., Mandrova V. V. (2022)
Горбаль Н. І. - Циркулярна економіка – основа сталого розвитку підприємств, Ломага Ю. Р. (2022)
Lisovska L. S. - Methodological basis of economic evaluation of interaction systems in innovative processes, Jażewicz І. , Sitarchuk M. A. (2022)
Подра О. П. - Освітні аспекти інтелектуальної міграції людського капіталу України: причини та наслідки, Петришин Н. Я. (2022)
Терлецька В. О. - Державна підтримка венчурного бізнесу у світі, Прокопенко І. В. (2022)
Шандрівська О. Є. - Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку, Цветковська А. В. (2022)
Danylkiv Kh. P. - Comprehensive analysis of efficiency of working capital of industrial enterprise, Hembarska N. Ye., Aydin E. (2022)
Danylkiv Kh. P. - Comprehensive analysis of efficiency of working capital of industrial enterprise, Hembarska N. Ye. (2022)
Ilchuk O. - Optimization of logistics business processes in the Armed forces of Ukraine, Halkiv L., Kulyniak I., Ohinok S. (2022)
Петрович Й. М. - Методологічне та інвестиційне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств, Новаківський І. І. (2022)
Svatiuk О. - Process management of hr manager's work digitalizing at the enterprise, Havran M., Burda A. (2022)
Шпак Н. О. - Сутність та різновиди інструментів економічного захисту підприємств в умовах міжнародної діяльності, Гурський Ю. Я. (2022)
Шпак Н. О. - Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять, Грабович І. В., Срока В. (2022)
Шульженко С. В. - Урахування режимів експлуатації двокорпусних енергоблоків ТЕС у моделі математичного програмування оптимального завантаження електростанцій енергосистеми (2021)
Нечаєва Т. П. - Урахування використання акумуляційних систем у моделі прогнозування довгострокового розвитку електроенергетичної системи (2021)
Костюковський Б. А. - Удосконалення методів формування прогнозного балансу палива для ТЕС генеруючих компаній при формуванні прогнозного балансу електроенергії ОЕС України, Рубан-Максимець О. О. (2021)
Маляренко О. Є. - Прогноз споживання палива та вугілля в Україні до 2040 р. за комплексним методом прогнозування енергоспоживання, Майстренко Н. Ю., Горський В. В. (2021)
Коберник В. С. - Техніко-економічні показники технологій теплової енергетики, що експлуатуються в маневрених режимах (2021)
Дерій В. О. - Перспективи використання теплових насосів у системах централізованого теплопостачання країн світу та України, Соколовська І. С., Тесленко О. І. (2021)
Денисов В. А. - Технологічні умови паралельної роботи ОЕС України з суміжними країнами, приєднаними до ENTSO-E, Чуприна Л. В. (2021)
Реферати (2021)
Інформація для авторів (2021)
Титул, Зміст (2021)
Осадчий О. І. - 22-гий Національний конгрес кардіологів України — досягнення та перспективи вітчизняної кардіологічної науки (2021)
Хиць А. Р. - Наймасштабніша подія вітчизняної ревматології — VIII Національний конгрес ревматологів України (2021)
Дзяк Л. А. - Актуальні питання в проблемі нейрокогнітивних порушень (2021)
Зайченко Г. В. - Які тренди нейрофармакології варті нашої уваги? (2021)
Воронков Л. Г. - Нова реальність: інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу як невід’ємний компонент сучасної фармакотерапії хронічної серцевої недостатності, Чендей Т. В. (2021)
Зозуля І. С. - Невідкладна допомога при тяжкій формі міастенії, Волосовець А. О. (2021)
Лебединець Д. В. - Сучасний підхід до лікування інсульту. Національні рекомендації (2021)
Маменко М. Є. - COVID-19: профілактика інфікування та поширення у дітей та дорослих (2021)
Голубовська О. А. - Препарат Амізон® Макс довів свою ефективність у лікуванні хворих із COVID-19, Пришляк О. Я., Мироненко А. П. (2021)
Хиць А. Р. - Нові можливості консервативної терапії та метафілактики сечокам’яної хвороби та інфекцій сечовивідних шляхів (2021)
Чи має небіволол ренопротекторну дію у пацієнтів із хронічними захворюваннями нирок? (2021)
Гриневич О. Й. - Протефлазід® vs COVID-19: успіхи досліджень, Панасюк О. Л., Борщов С. П., Матяш В. І. (2021)
Зозуля І. С. - Аутоімунна епілепсія: особливості перебігу в дитячому віці (огляд літератури), Нечай А. Ф., Смульська Н. О. (2021)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Спадкова та набута гемофілія А: сучасні підходи до лікування з клінічними прикладами, Кучкова О. Ю. (2021)
Шевченко Л. О. - До питання поліпатогенетичного характеру прозопалгій при стоматологічних захворюваннях, Боброва В. І., Андрухів Л. М., Андрухів Д. М., Лапонов О. В. (2021)
Виговська Я. І. - Клінічний випадок хвороби Кастлемана з ураженням печінки та селезінки, Євстахевич І. Й., Масляк З. В., Семерак М. М., Євстахевич Ю. Л., Книш Н. В., Тхір Х. Р. (2021)
Ефективність та безпека інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу відповідно до фракції викиду лівого шлуночка у дослідженні DAPA-HF (2021)
Лутай Я. М. - Внутрішньовенний інгібітор 5-ліпоксигенази кверцетин попереджує розвиток інтраміокардіальної геморагії у своєчасно реваскуляризованих пацієнтів зі STEMI, Пархоменко О. М., Єршова О. Б. (2021)
Пісоцька О. В. - Ефективність молекул структурно-модифікуючої дії у пацієнтів із дегенеративно-дистрофічною патологією хребта, Пісоцька К. О. (2021)
Козаренко Т. М. - Можливості ультразвукового дослідження у визначенні ехосеміотики раку голосового апарату, Чемеркіна І. О., Кравченко Д. А., Сережко Ю. О. (2021)
Макаров С. О. - Структурні та атрофічні зміни головного мозку у хворих на системний червоний вовчак (2021)
Мурзіна Е. О. - Формування рівнів тривожності у дітей віком 8 – 12 років із псоріазом, Чубар О. В., Рохлецова Ю. А. (2021)
Біляева О. О. - Вплив визначення ступеня інтоксикації при перитоніті на результати лікування пацієнтів, Кароль І.В. (2021)
Петах П. В. - Діагностика та особливості клінічного перебігу менінгококової інфекції на Закарпатті (2021)
Біліченко В. В. - Теоретичний аспект перспективи розвитку системи професійного відбору майбутніх поліцейських (2020)
Покалюк В. М. - Аналіз зарубіжного наукового дискурсу стосовно досліджень у сфері цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях (2020)
Hvozdiev V. - Uncertainty estimation and usage for deep learning models, Hvozdieva T., Strakhov Ye. (2020)
Завгородня Г. А. - Підходи до організації багатокористувацького геймплею, Кулагін С. О., Пінчук О. О., Завгородній В. В. (2020)
Кислиця Л. В. - Зелені покрівлі у сучасному будівництві, Журавльова В. О. (2020)
Коваленко С. П. - Вдосконалення конструкції периферичного накату шляхом використання циліндрів відкритого типу, Семінський О. О. (2020)
Кошурніков М. Ю. - Дослідження сучасних конструкцій холодильних циліндрів паперо- та картоноробних машин, Семінський О. О. (2020)
Лебідь В. В. - Дослідження доцільності вибору способу доставки поштових відправлень, Ніколаєнко А. С. (2020)
Лобов В. Й. - Дослідження процесу керування термічним обробленням залізорудних обкотишів за допомогою нейронної мережі, Митрофанов О. В. (2020)
Марчевский В. Н. - Прессовая часть современной картоноделательной машины, Гламазда Д. А., Галайковский А. О., Николаев В. О. (2020)
Новохат О. А. - Спосіб інтенсифікації процесу сушіння картону, Запорожець О. В. (2020)
Павліченко Д. О. - Дослідження моделей та методів розпізнавання мови у веб-сервісі для організації користувацької інформації (2020)
Пунов Є. А. - Адаптивний пропорційно-інтегрально-диференціальний регулятор у роботизованих системах, Михайлов С. Р. (2020)
Рижов А. І. - Дослідження моделі клієнт-серверного додатку "Довідник мандрівника" (2020)
Тимченко Н. П. - Оценка собственных запасов топливно-энергетических ресурсов Украины, Фиалко Н. М. (2020)
Фиалко Н. М. - Улучшение экологических показателей дымовых труб котельных установок с системами теплоутилизации, Прокопов Р. Г., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Степанова А. И. (2020)
Цой І. С. - Використання паралелізму у платформі .NET Core 3.1, Олійник О. В. (2020)
Черба О. А. - Дослідження моделі web-сервісу для вбудовування цифрових водяних знаків у растрові зображення (2020)
Шаричев О. Р. - Дослідження моделі веб-сервісу для забезпечення оренди автомобілів (2020)
Ткачик О. В. - Актуалізація концепту "Cybersecurity" у сучасних англомовних текстах нормативно-правової бази міжнародних організацій, Шумаков В. Д. (2020)
Terziev V. K. - The national employment plan in Bulgaria – analysis and opportunities for change, Ivanov I. S. (2020)
Гумега В. В. - Етапи впровадження управлінського обліку інвестиційних проектів (2020)
Матюха М. М. - Організація обліку грошових коштів при використанні інформаційних технологій, Беляк А. П. (2020)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам, Бех А. М. (2020)
Романів Є. М. - Комплексні дослідження фінансової стійкості та ділової активності нафтовидобувних підприємств України, Приймак С. В., Сподарик Т. І. (2020)
Семібратов Д. С. - Управління інвестиційною політикою КБ АТ "ПУМБ", Русіна Ю. О. (2020)
Стешенко О. Д. - Сучасні тенденції страхового ринку України, Бойко О. Г. (2020)
Стрижак Д. С. - Організаційно-економічні аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Tsimintia K. - The problem of deefening poverty in Georgia (2020)
Євтушенко В. А. - Дослідження переговорів як засобу комунікативної маркетингової політики, Маслій В. О. (2020)
Ишунов В. В. - Уравнение нулевой стоимости (2020)
Копитько Т. Ю. - Оренда основних засобів: міжнародна практика та вітчизняний досвід, Підвисоцька Л. Я. (2020)
Нохріна Л. А. - Смарт-вектор розвитку туризму, Бердін Н. С. (2020)
Олешко А. А. - Конкурентні стратегії підприємств в умовах економічної кризи, Павленко А. О., Рубанович О. Ю. (2020)
Остапенко Ю. П. - Особливості обліку розрахунків з учасниками за національними та міжнародними стандартами, Солоданюк К. В. (2020)
Писаревський І. М. - Реконструкція готельно-ресторанних комплексів. проблеми, пошук, рішення, Коньовшій Т. С., Гиря М. В. (2020)
Терзиев В. К. - Формирование модели научно-образовательной экосистемы: опыт Беларуси, Климук В. В. (2020)
Чорний Р. С. - Електромобільна інфраструктура в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Чорна Н. П., Шевчук Я. В. (2020)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, Перебийніс В. Л. (2020)
Шульженко С. В. - Оптимальне завантаження генеруючих потужностей енергосистеми за умови експлуатації сонячних електростанцій із системами акумулювання, Нечаєва Т. П., Буратинський І. М. (2021)
Дерій В. О. - Перспективи використання електричних теплогенераторів у системах централізованого теплопостачання для надання допоміжних послуг енергосистемам (2021)
Макаров В. М. - Оцінка видобувного потенціалу державного сектору вугільної промисловості України (2021)
Перов М. О. - Світовий досвід утилізації метану на закритих вугільних шахтах, Новицький І. Ю. (2021)
Щербина Є. В. - Оцінка летучих викидів у газовій галузі України з врахуванням Уточнень 2019 р. до керівних принципів МГЕЗК 2006 р. з національних інвентаризацій парникових газів (2021)
Станиціна В. В. - Прогнозна оцінка викидів парникових газів від використання природного газу в економіці України, Панченко Г. Г. (2021)
Горський В. В. - Вибір методу розподілу спільних повних енергетичних витрат у комбінованому виробництві енергоносіїв та застосування його на прикладі вугільної ТЕЦ (2021)
Реферати (2021)
Інформація для авторів (2021)
Вступне слово (2022)
Антонів А. Д. - Розроблення рецептури медово-житнього хліба, Адамчук Л. О., Лісогурська Д. В., Пилипко К. В. (2022)
Гречка Г. М. - Зимостійкість українських бджіл внутрішньопородного типу "Гадяцький", Сенчило О. О. (2022)
Давидова Г. І. - Тридцятирічний досвід застосування апіфітокомпозицій у медичній практиці, Гоцька С. М., Постоєнко В. О., Корбут О. В. (2022)
Єфіменко Т. М. - Вплив витяжки з виноградних кісточок (підкормки "Ні Ну На") на природне відмирання бджіл, Односум Г. В., Міндіашвілі Н. Ш., Постоєнко В. О., Воробій О. А. (2022)
Керек С. С. - Підготовчі етапи створення масиву чистопородних карпатських бджіл на території Хустського району Закарпатської області, Керек П. М., Кізман-Байза А. А., Мерцин І. І., Папп В. В. (2022)
Лазарєва Л. М. - Оцінка впливу кліматичних умов на якісні показники меду бджолиного, Акименко Л. І., Постоєнко В. О., Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В. (2022)
Міщенко О. А. - Поведінка бджіл під час заготівлі бджолиного обніжжя (квіткового пилку), Боднарчук Г. Л., Литвиненко О. М., Афара К. Д., Криворучко Д. І. (2022)
Постоєнко В. О. - Сто років наукових пошуків у галузі бджільництва (до ювілею заснування Української дослідної станції бджільництва), Сенчило О. О., Гречка Г. М., Сенчук Т. Ю., Кулинич І. М., Пелюхня І. С. (2022)
Харчук Л. М. - Іван Олексійович Левченко. Людина і її справи, Боднарчук Г. Л., Міщенко О. А., Романенко Л. І. (2022)
Яровець В. І. - Морфометрія крил бджіл за вісьмома ознаками (індексами): Ci, Dbi, Disc.sh., Pci, Ri, Ci.2, Ci.2.1, Ci.3, Бабенко В. В., Галатюк О. Є. (2022)
Яровець В. І. - Морфометрія крил бджіл південно-східного регіону Полісся (Житомирська область), Бабенко В. В., Галатюк О. Є., Стрільчук М. С., Можаровський І. М. (2022)
Структура статті та вимоги (2022)
Вихідні відомості (2022)
Сердюк А. М. - Вивчення європейського досвіду щодо забезпечення санітарно епідеміологічної складової у нормуванні планування і забудови територій та визначення можливості його імплементації у вітчизняні норми, Махнюк В. М. (2015)
Гущук І. В. - Вивчення поширення кліщів побутового пилу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненській області, Драб Р. Р. (2015)
Маненко А. К. - Еколого-гігієнічне обґрунтування реконструкції міського парку в м. Трускавець, Янко Н. В., Хоп як Н. А., Степанов О. К. (2015)
Эйро Ф. - К вопросу установления экспозиции населения автотранспортным загрязнением воздуха, Турос Е. И., Моргулева В. В. (2015)
Горова А. І. - Аналіз ризиків для здоров'я населення від викидів промислових підприємств Дніпродзержинська з використанням ГІС, Бучавий Ю. В. (2015)
Родінкова В. В. - Вплив підвищення температури на біоритми пилкування алергенної амброзії в Україні, Мотрук І. І., Паламарчук О. О., Сергета І. В. (2015)
Прокопов В. А. - Сравнительная гигиеническая оценка содержания токсических летучих и нелетучих хлорорганических соединений в водопроводной питьевой воде, Труш Е. А., Кулиш Т. В., Соболь В. А. (2015)
Григоренко Л. В. - Проблема якості доочищеної питної води в умовах сільських населених пунктів Дніпропетровської області (2015)
Білоус С. В. - Гігієнічне обґрунтування гранично допустимої концентрації фунгіциду нового класу триазолпіримідинів – аметоктрадину у воді водойм (2015)
Вавріневич О. П. - Гігієнічне обґрунтування гранично допустимої концентрації нового фунгіциду додіну у воді водойм, Зінченко Т. І., Благая А. В., Омельчук С. А. (2015)
Липовецька О. Б. - Вплив мінерального складу питної води на хвороби органів травлення дорослого населення (на прикладі м. Херсона) (2015)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка впливу фунгіциду дімоксистробіну на процеси самоочищення ґрунту, Коршун М. М., Дема О. В. (2015)
Борисенко А. А. - Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту винограду (2015)
Щербань М. Г. - Обґрунтування клініко-діагностичного стандарту профілактичного огляду персоналу, який працює в системі поводження та управління відходами, М'ясоєдов В. В., Завгородній І. В., Сидоренко М. О., Дмуховська Т. М., Кривонос К. А., Литвиненко М. І. (2015)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка мінералогічних, грануломістичних, екосорбеційних, фільтраційних властивостей глауконіту (глауконітоліту) (патентний огляд), Маненко А. К., Степанов О. К., Ванюрський М. Ю. (2015)
Станкевич В. В. - Використання біоплато для доочищення стічних вод від малих населених пунктів, Тарабарова С. Б., Береза А. Ю. (2015)
Черниченко І. О. - Хімічне забруднення повітряного середовища міста Черкаси: ризик для населення, Шваґер О. В., Литвиченко О. М., Cоверткова Л. С., Осташ О. М., Смірнова Г. І. (2015)
Касіян О. П. - Ризик виникнення раку щитоподібної залози у регіонах з різними рівнями поширеності аутоімунного тиреоїдиту та тиреотоксикозу (2015)
Баленко Н. В. - До питання про можливі механізми впливу канцерогенних металів на захворюваність населення злоякісними новоутвореннями щитоподібної залози, Цимбалюк С. М., Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Гульчій М. В., Осташ О. М. (2015)
Яловенко О. І. - Особливості токсичної дії найбільш поширених аніонних поверхнево-активних речовин, Голіченков О. М., Раєцька О. В., Ляшенко В. І., Майстренко З. Ю., Уманець Г. П., Кучеренко О. Ю., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є., Пімушина М. В., Винарська О. І., Григоренко Л. Є., Молдавська Н. Б., Томашевська Л. А., Дідик Н. В., Лемешко Л. П. (2015)
Омельчук С. Т. - Вплив тіоцетаму на морфо функціональний стан печінки та зміни біохімічних показників крові тварин, які зазнали дії наночасток сульфіду свинцю, Алексійчук В. Д., Сокуренко Л. М. (2015)
Козак Л. П. - Ультраструктурні зміни печінки щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією. Ультраструктура печінки за умов дії малих доз етанолу (2015)
Никифорук О. І. - Дослідження впливу гипогеомагнітного поля на показники ПОЛ/АОЗ у білих щурів в умовах хронічного експерименту, Назаренко В. І., Мельник Н. А. (2015)
Яригін А. В. - Обґрунтування безпечності біологічного впливу інсоляції за бактерицидною, еритемною, тепловою та психоемоційною дією в житлових і громадських приміщеннях, Павленко Н. П. (2015)
Дідик Н. В. - Дослідження впливу магнітного поля промислової частоти на стан біохімічних показників в крові піддослідних тварин (2015)
Дубовая Н. Ф. - Скрининговая оценка алиментарного статуса сельских школьников, проживающих на территориях вблизи Чернобыльской зоны, Бандажевский Ю. И., Кадун О. Н. (2015)
Павленко Т. О. - Аналіз вмісту природних радіонуклідів у відходах діяльності підприємств залізорудної галузі, Тарасюк О. Є., Аксьонов М. В., Фризюк М. А., Ковтонюк Н. Л. (2015)
Михайлова Л. Л. - Статистичний аналіз радіаційних показників води, дослідженої в 2012-2014 рр., Бузинний М. Г., Сахно В. І., Романченко М. О. (2015)
Яцина Г. С. - Нормування радіаційної безпеки, Попов О. І. (2015)
Гаркуша С. Л. - Новий дієтичний підхід до корекції дисліпідемії у пацієнтів з метаболічним синдромом (2015)
Козярін І. П. - Нутриціологічні і фізіологічні аспекти використання риб'ячого жиру в харчуванні вагітних жінок (огляд літератури), Івахно О. П., Сластін В. В., Москальчук Л. В., Шебалдова К. О. (2015)
Петренко О. Д. - Ефективний і надійний контроль вмісту йоду в об’єктах навколишнього середовища – актуальне завдання сьогодення (2015)
Бабій В. Ф. - Розподіл та накопичення наносрібла у органах та м’ясі перепілок при випоюванні, Кондратенко О. Є., Пімушина М. В. (2015)
Полька Н. С. - Наукове обґрунтування гігієнічних регламентів використання планшетів та ноутбуків у школі, Платонова А. Г., Яцковська Н. Я., Джурінська С. М., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2015)
Платонова А. Г. - Характеристика асортименту та тривалості контакту дітей з іграшками у дошкільному навчальному закладі, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2015)
Добрянська О. В. - Гігієнічна оцінка впливу різних видів рухової активності підлітків на формування їх здоров’я, Бердник О. В. (2015)
Сергета І. В. - Рівень рухової активності та особливості процесів формування показників функціонального стану зорової сенсорної системи, соматосенсорного аналізатору і стійкості уваги студентської молоді, Дреженкова І. Л., Макаров С. Ю. (2015)
Панчук О. Ю. - Гігієнічні аспекти методичних підходів до складання психофізіограм професіональної діяльності (на прикладі стоматологічних спеціальностей) (2015)
Стоян Н. В. - Психогігієнічна оцінка ступеня вираження астенічного і депресивного станів студентів у динаміці навчання в медичному вищому навчальному закладі (2015)
Кузьмінов Б. П. - Вміст мікроелементів у крові дітей, які проживають на геохімічній території, Скалецька Н. М., Кузьмінов Ю. Б. (2015)
Гозак С. В. - Актуалізація проблеми розпорядку дня міських учнів 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Шумак О. В. (2015)
Капранов С. В. - Характеристика травматизма у детей и подростков в населенных пунктах с различной экологической ситуацией (2015)
Єлізарова О. Т. - Особливості розвитку втоми у дітей молодшого шкільного віку протягом навчального дня, Гозак С. В., Парац А. М., Шумак О. В., Філоненко О. О. (2015)
Першегуба Я. В. - Тютюнопаління – проблема громадського здоров’я, Нестеренко М. М., Іщук А. І. (2015)
Педан Л. Р. - Значення збалансованого вживання біоелементів для збереження репродуктивного здоров’я (огляд літератури), Качко Г. О., Омельченко Е. М., Тимченко О. І. (2015)
Липовецька О. Б. - Вплив мінерального складу питної води на хвороби органів травлення дорослого населення (на прикладі м. Херсона) (2015)
Циганенко О. І. - Концептуальні підходи до організації системи еколого-гігієнічної безпеки туристичної діяльності, Першегуба Я. В. (2015)
Останина Н. В. - Практическое применение метода ВЭЖХ в оценке качества лекарственных препаратов, Немчинова И. В., Гинкул И. Г. (2015)
Грибенко Г. Є. - Суб'єктна позиція як основа гуманістичної освіти (2008)
Міхно С. В. - Пізнавальна самостійність студентів: сутність, основні характеристики, структура (2008)
Дуднік Н. Ю. - Порівняльна характеристика активності у професійному самовихованні студентів I-V курсів педагогічного університету (2008)
Гладка О. В. - Дослідження рівнів сформованості показників готовності майбутніх учителів іноземної мови до особистісно-орієнтованого навчання старшокласників (2008)
Олексієнко Л. Л. - Розвиток креативності майбутнього фахівця за допомогою перетворення навчального матеріалу (2008)
Пильнік Е. О. - Творчі та евристичні здібності студентів (2008)
Марачковская О. Р. - Поведенческая гибкость как условие успешности профессиональных действий менеджера образования (2008)
Міняйленко А. Г. - Формування емоційної гнучкості вчителя в системі методичної роботи школи (2008)
Гаврилюк О. О. - Етапи формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи ВНЗ (2008)
Волощук І. А. - Інноваційні форми методичної роботи, як засіб формування професійних вмінь молодого вчителя (2008)
Долгова О. Г. - Формування професійних хормейстерських навичок майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки (2008)
Мастіпанова А. В. - Геометричні декоративні орнаменти методами креслення з використанням комп'ютерних технологій (2008)
Рева Ю. В. - Технологія стратегй та прийомівпедагогічної взаємодії як професійна майстерність учителя (2008)
Смолова С. О. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2008)
Ревенко В. В. - Інтерактивні технології: дидактичні умови застосування для підготовки майбутніх учителів (2008)
Варнавська Л. І. - Педагогічні умови формування готовності студентів музично-педагогічного факультету до використання комп'ютепрних технологій (2008)
Секрет І. В. - Зарубіжні дослідження психолого-педагогічних засад дистанційної освіти (2008)
Зоренко І. С. - Використовування самостійної роботи на заняттях з англійської мови як засіб підвищення якості знань майбутніх фахівців (2008)
Задорожна Л. В. - Кваліфікаційна робота студентів історичного факультету педагогічного університету: сучасні підходи до виконання (2008)
Іванова В. В. - Формування у студентів готовності до творчої професійної діяльності (2008)
Делюкіна К. О. - Учбові досягнення в самооцінці студентів економічних спеціальностей ВНЗ (2008)
Кузьменко Н. В. - Позааудиторна робота як виховний засіб професійної освіти (2008)
Смолова С. О. - Використання методу проектів під час вивчення німецької мови в процесі фахової підготовки майбутніх педагогів (2008)
Конышева А. В. - Организация и специфика упрвления самостоятельной работой по иностранному языку студентов технических специальностей (2008)
Білоконний С. П. - Діагностування рівня готовності студентів до навчально-виховної практики (2008)
Павленко О. О. - Система практичних занять з курсу "Гроші та кредит" в вищих навчальних закладах економічного спрямування (2008)
Бродська Л. В. - Технологія та методика викладання економічних дисциплін в процесі підготовки магістрів економічного профілю (2008)
Сізов В. В. - Напрямки гуманістичного виховного процесу в системі заочної освіти (2008)
Іванова В. В. - Основи професійної творчості майбутнього вчителя (2008)
Бабков М. - Основні засади естетичного виховання у формуванні особистості студента-юриста (2008)
Амеліна С. М. - Формування культури професійного спілкування як складової професійної культури майбутніх фахівців-аграріїв (2008)
Сізов В. В. - Дистанційне навчання: деякі умови реалізації (2008)
Лебедюк О. О. - Вдосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування в бібліотеці ВНЗ (2008)
Андріанов Т. В. - Психолого-педагогічні основи управління процесом формування здорового способу життя студентів (2008)
Суббота Ю. В. - Самостійна робота студентів з фізичного виховання (2008)
Лашко Р. В. - Лікувальна педагогіка при неврологічних т психічних захворюваннях дітей (2008)
Штельмах Г. Б. - Типологія стосунків на курсах підвищення кваліфікації учителів, Штельмах О. В. (2008)
Мойсеєнко Е. Є. - Сутність поняття "життєвий досвід" та його основні характеристики (2008)
Мойсеєнко Р. М. - Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя як основи його педагогічної культури (2008)
Решетнікова Т. П. - Музичний твір як предмет естетичного аналізу в працях Р. Інгардена, Фурдак Т. Д. (2008)
Савченеко Л. О. - Самостійна робота студентів при вивченні педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах, Зеленкова Н. І. (2008)
Копилова О. М. - Моральна культура як основа професійних цінностей майбутнього педагога (2008)
Саунова Ю. О. - Формування екологічної свідомості майбутніх учителів біології: узагальнення результатів дослідження (2008)
Батрак С. А. - Моральний вибір людської сутності з погляду священника, Батрак В. О. (2008)
Пахомова О. В. - Питання реалізації компетентнісного підходу у вищій професійній освіті (2008)
Кравцова І. А. - Педагогічні умови формування мовної культури в учнів 4 класу на уроках мови засобами усної народної творчості (2008)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнівської молоді у Великобританії (2008)
Федоринова Н. Є. - Гармонізація інтелектуального і емоційного в підвищенні ефективності уроку в сучасній школі (2008)
Петько Л. В. - Духовність. культура. Туристсько-краєзнавча діяльність підлітків (2008)
Шпачук Л. Р. - Наукові основи інтеграції як однієї з тенденцій розвитку сучасної школи (2008)
Шиян Д. В. - Дидактичні умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітній школі (2008)
Ковшар О. В. - Формування відповідального ставлення молодших школярів до навчання засобами ігрових технологій (2008)
Боличева Л. О. - Толерантне освітнє середовище як визначальна умова формування толерантної особистості (2008)
Лясов І. Г. - Теоретико-методичні підходи до формування в учнів наукових понять на уроках фізики (2008)
Кравцова І. А. - Критерії добору української народної казки у початковій школі (2008)
Онищенко І. В. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку в умовах російсько-української двомовності (2008)
Салата І. А. - Теорія аналізу помилок у навчанні іноземної мови (2008)
Бондаренко Г. О. - Функціонально-стилістичний підхід у навчанні мови (2008)
Білоконна Н. І. - До проблеми екологічного виховання у сучасній школи, Білоконна О. М. (2008)
Стежко Ю. - Теоретико-методичний аналіз практики випробувань зі шкільного курсу "Людина і світ" (2008)
Ковальська О. В. - Теоретичні основи формування наукових понять в учнів на уроках культурологічних дисциплін (2008)
Буряк В. К. - Екологічна педагогіка (2008)
Бугрій О. В. - Проектна діяльність на уроках географії (2008)
Губа А. В. - Професійно-педагогічна культура як складова системи підготовки майбутнього менеджера освіти (2008)
Бугрій О. В. - Методологія педагогічних технологій (2008)
Вергун А. М. - Корпоративні активи підприємств ресторанної індустрії та закладів харчування в умовах пандемії, Яворська О. Г. (2022)
Скриньковський Р. М. - Економіка праці і трудове право: методологічні аспекти співвідношення, Тиркало Ю. Є. (2022)
Алієв К. А. - Перспективи розвитку транспортного обслуговування туристів в Україні, Погасій С. О. (2022)
Євдокимов Б. М. - Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства на засадах управління економічною стійкістю, Бєлялов Т. Е., Приходько О. М., Нечипорук Н. В. (2022)
Красовська О. Ю. - Стратегічний маркетинг як детермінанта сталого розвитку бізнесу, Хаустова Є. Б., Петровська С. В., Березовська Л. О. (2022)
Остропольська З. М. - Проблеми формування інноваційної культури в сучасному українському суспільстві: економічні та соціальні аспекти (2022)
Пилипенко В. В. - Основні напрями соціально-економічного розвитку територіальних громад з точки зору їх мешканців, Гриценко О. О., Шкондик К. М. (2022)
Тітов Д. В. - Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації (2022)
Харламова О. В. - Оцінка рівня забезпечення економічної безпеки підприємства в межах реалізації конкурентних ринкових стратегій, Бакаляр Д. Г., Гетьман О. О., Абрамова О. С. (2022)
Shynkaruk L. - Directions of socially responsible management of agricultural enterprises under the conditions of sustainable development directions of socially responsible management of agricultural enterprises under the conditions of sustainable development, Dielini M., Kendus D. (2022)
Батченко Л. В. - Формування механізму стратегічного партнерства в бізнесі: теоретико-практичний фокус, Гончар Л. О., Пасічник К. Ю. (2022)
Бонецький О. О. - Управління затребуваністю фармацевтичних кадрів в Україні, Новікевич О. Т., Грицина М. Р. (2022)
Могилевська О. Ю. - Dіgital-технології у підприємницькій діяльності в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні, Слободяник А. М. (2022)
Петренко О. І. - Можливості застосування кластерного підходу до організації мультимодальних перевезень, Шкурко Є. Л., Потаповська М. О. (2022)
Світлична К. С. - Методичні засади оцінювання рівня партнерського менеджменту, Русов І. Г., Шуть О. Ю., Коляда Т. А. (2022)
Lytvynenko A. - Directions of functioning of international business in the globalized environment, Lytvynenko О. (2022)
Міщенко В. І. - Світовий досвід державної підтримки використання цифрових технологій та можливості його адаптації в умовах України (2022)
Костенко О. М. - Обліково-аналітичні інструменти управління борговими розрахунками, Савченко А. М., Скорик М. О. (2022)
Коляда Т. А. - Інститут бізнес-омбудсмена – інструмент захисту прав та інтересів суб’єктів підприємництва, Світлична К. С., Митрович О. С. (2022)
Kharabara V. - Development of banking business in the condition of digital economy, Greshko R., Tretyakova O. (2022)
Єрмошкіна О. В. - Інструменти удосконалення діяльності комерційного банку в умовах цифрової трансформації, Букреєва Д. С., Путров А. В. (2022)
Кремень О. І. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Колос В. І., Кремень В. М., Дементович Б. Р. (2022)
Павлова О. М. - Особливості та перспективи розвитку водневих енергетичних систем в регіонах України, Павлов К. В., Новосад О. В., Шабала О. П. (2022)
Коваль Л. М. - Традиції приготування страв грецької національної кухні і гастрономічний туризм регіону, Коломієць О. М. (2022)
Яворська О. Г. - Екологічний менеджмент готельно-ресторанного бізнесу та туризму в період утвердження біоекономіки (2022)
Бенько М. М. - Виявлення передумов комплексного застосування реєстраторів розрахункових операцій як засобу обліку, контролю та оподаткування, Кузьменко О. П., Скрипник С. В. (2022)
Єсіна В. О. - Ефективне управління комунальною власністю територіальної громади, Матвєєва Н. М., Колінько М. В. (2022)
Кулініч Т. В. - Нові конкурентні ходи "Сандори": обґрунтування потенційно успішних інвестиційних бізнес-рішень, Козачук Д. О., Мороз Є. Т. (2022)
Кулініч Т. В. - Середньогалузеві порівняння в аналізуванні використання ресурсів вітчизняного сільськогосподарського підприємства, Маринчук-Міккельсен В. В., Панюс У. О. (2022)
Левандовська О. М. - Дослідження особливостей аналітичної роботи підприємства як складової його розвитку (2022)
Москалюк Г. О. - Система управління інноваційною діяльністю підприємств сфери інформаційних технологій, Галан Л. В., Кононова О. Є. (2022)
Польова О. Л. - Особливості інноваційних процесів на аграрних підприємствах (2022)
Родіонов П. Ю. - Роль та місце теорії перспектив в інноваційному менеджменті, Горбачова О. М., Родіонова О. В. (2022)
Fayvishenko D. - Characteristics of modern social communications and analysis of their transformation trends, Kyianytsia Ie., Bogatyrova K. (2022)
Іванов М. Є. - Аналіз інноваційного потенціалу фармацевтичного ринку, Козирєва О. В., Петрунова К. П. (2022)
Кулиняк І. Я. - Вплив на прийняття рішень споживачів на ринку туристичних послуг за допомогою технологій нейромаркетингу, Жигало І. І., Коваль С. О. (2022)
Бакаляр Д. Г. - Організація комплаєнс-контролю в управлінні податковими ризиками для забезпечення економічної безпеки підприємства (2022)
Безверхий К. В. - Концептуальні підходи до побудови обліку та аналізу витрат на оплату винагород працівникам підприємства, Юрченко О. А., Петраковська О. В. (2022)
Камінська Т. Г. - Особливості методики обліку розрахунків за страхуванням сільськогосподарської продукції, Шатковська Л. С., Ільчак О. В. (2022)
Скорик М. О. - Форензік як інструмент боротьби з внутрішньокорпоративним шахрайством, Петров В. В. (2022)
Іванов В. В. - Інституційний фреймворк публічного підприємництва в Україні, Лазебник Л. Л. (2022)
Петрова А. Ю. - АRIMA-моделі: моделювання та прогнозування ціни акцій, Дейнека М. О. (2022)
Тиркало Ю. Є. - Ризик та забезпечення економічної стійкості підприємницьких структур (2022)
Корнієнко Т. О. - Аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємства, Вінницька О. А., Чвертко Л. А. (2022)
Мединська Т. В. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання бізнесу в умовах COVID‑19, Андрейків Т. Я., Маланюк І. Р. (2022)
Мигаль С. П. - Професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність та професійна підготовка: поняття і особливості співвідношення у трудовій діяльності, Скриньковський Р. М., Борисенко О. М., Батьковець Н. В., Хмиз М. В. (2022)
Tsyhenko A. - Assessment of enterprise’s competitiveness (2022)
Новіченко Л. С. - Продуктивність праці: аналіз показників та резерви підвищення (2022)
Чорний Р. С. - Теоретичні підходи до ролі "зайнятості"' як чинника розвитку регіону, Чорна Н. П., Павлов К. В., Коваль М. О. (2022)
Яцкевич І. В. - Концептуальний підхід до SMART-парадигми в цифровій економіці (2022)
Kozhukhіvska R. - Elaboration of anti-crisis measures to safety of tourist business development on the basis of statistical indicators, Sakovska О. (2022)
Красностанова Н. Е. - Реінжиніринг фінансових бізнес-процесів як інструмент оптимізації діяльності організацій, Майданюк С. І. (2022)
Західна О. Р. - Особливості функціонування підприємництва в контексті регіонального розвитку (на прикладі Львівщини), Беднарчук В. В. (2022)
Тиркало Ю. Є. - Господарські ризики, економічні ризики та підприємницькі ризики: економічна сутність і співвідношення понять у теорії та законодавстві України (2022)
Брикова Т. М. - Вплив пандемії COVID‑19 на стан готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2022)
Скриньковський Р. М. - Актуалізація питань оплати праці на підприємствах в Україні, Батьковець Н. О., Павленчик Н. Ф., Куриліна О. В., Павленчик А. О. (2022)
Вінницька О. А. - Фінансовий контролінг як складова фінансової стійкості підприємства (2022)
Задорожна А. В. - Сучасні форми ділових комунікацій в бізнесі (2022)
Ільченко В. М. - Підтримка соціального підприємництва під час війни та подальша відбудова, Кисельов В. Р. (2022)
Корнієнко Т. О. - Вплив загроз та ризиків на формування системи економічної безпеки підприємства (2022)
Лущик М. В. - Оцінка рівня туристичного розвитку методами кваліметрії (2022)
Пермінова С. О. - Регулювання інноваційної діяльності в умовах сучасної парадигми економічного розвитку, Ситник Н. І., Воржакова Ю. П. (2022)
Liang Rui - Consumer psychology: the core of brand strategy implementation, Blumska K., Xu Tian (2022)
Семененко К. Ю. - Адаптована концепція холістичного маркетингу як інструмент залучення та утримання споживачів, Дунін М. Є., Розумей С. Б. (2022)
Когут І. В. - Методології управління проєктами в інформаційних технологіях, їх переваги та недоліки, Сачук С. В. (2022)
Крамар О. М. - Шляхи удосконалення менеджменту у медичних закладах, Крамар М. О. (2022)
Хохотва О. П. - Порівняльний аналіз хімічного лізингу та інших бізнес-моделей в управлінні хімічними речовинами на підприємстві (2022)
Грицишин А. Т. - Гастродипломатичні кампанії як інструменти брендингу країн на міжнародному рівні, Білоус С. В. (2022)
Плоскіна А. А. - Деякі аспекти облікового забезпечення стратегічного планування розвитку підприємства, Фатенок-Ткачук А. О. (2022)
Шаповалова А. П. - Облік та звітність з податку на додану вартість: аналіз новацій та проблеми, якими вони супроводжуються, Прокопова О. М. (2022)
Онищенко О. В. - Роль економічної безпеки у стратегічному управлінні промисловим підприємством, Яценко Н. М., Гончаренко Н. О. (2022)
Партин Г. О. - Дослідження сучасних тенденцій фінансових результатів підприємств України за видами економічної діяльності, Скіп Р. А. (2022)
Болтовська Л. Л. - Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник забезпечення сталого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу (2022)
Задорожна А. В. - Основні шляхи цифровізації публічного управління у сфері економіки, Жумік О. В. (2022)
Козик В. В. - Концептуальний підхід до бізнес-моделювання інтелектуально-інноваційних підприємств, Мрихіна О. Б., Козевич Р. І., Богдан П. І. (2022)
Партин Г. О. - Фінансове забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів в Україні: аналіз стану та шляхи вдосконалення, Чумало В. Ю. (2022)
Римар Ю. М. - Системи страхування туризму та туристів (2022)
Рисцов І. К. - Про продуктивність матриці в моделі Леонтьєва (2022)
Кундицький О. О. - Організація діяльності адміністративних підрозділів підприємства, Кривешко О. В., Бутитер Д., Шпарик Я. Я. (2022)
Кустріч Л. О. - Управління фінансовими ризиками підприємницької діяльності в умовах кризи (2022)
Князь С. В. - Визначення цілей системи моніторингу діяльності бізнес-структури, Скриньковський Р. М., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В., Павленчик Н. Ф. (2022)
Сатир Л. М. - Ринок фальсифікованих товарів: зміст, аналітика та методи захисту споживачів, Кепко В. М., Стаднік Л. І. (2022)
Макар О. П. - Сучасний стан розвитку ділового туризму в Україні та туристичних регіонах світу (2022)
Коваленко Д. І. - Тенденції розвитку цифрових фінансів в сучасних економічних умовах, Золковер А. О. (2022)
Ткачик Ф. П. - Вплив податкових інструментів фіскального федералізму на соціально-економічний розвиток територіальних громад (2022)
Карпінський Б. А. - Основи масштабної цінності інформаційно-технологічних підприємств на засадах кластеризації, Карп’як А. О. (2022)
Кошова Б. Р. - Роль теорій простору у формуванні сучасної інфраструктури, Макар О. П. (2022)
Мельник Т. М. - Сучасні фінансові та товарні ринки: характеристики та виміри, Павлюк О. О. (2022)
Мурована Т. О. - Інноваційний розвиток підприємств як основа їх стійкості в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2022)
Онешко С. В. - Моделювання стійкого функціонування виробничо-збутових систем на основі логістико-орієнтованого підходу (2022)
Паска М. З. - Гастрономічний туризм як елемент маркетингових стратегій розвитку регіональної економіки в умовах кризи, Головчук Ю. О., Гарасимчук Н. А. (2022)
Ромашко О. М. - Соціальна відповідальність бізнесу: облік та аудит в умовах сталого розвитку (2022)
Fayvishenko D. - Strategies of marketing online communications of Ukrainian cinemas: the best advertising cases, Kryshtal B. (2022)
Маркович І. Б. - Особливості когнітивного маркетингу в поведінковій економіці (2022)
Безверхий К. В. - Спеціальний режим оподаткування для суб’єктів господарювання під час війни: нові правила обліку та звітування, Юрченко О. А. (2022)
Орєхова А. І. - Удосконалення обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам, Дзярик А. С. (2022)
Зайченко К. С. - Операційний леверидж та його вплив на формування цінової політики підприємства, Сулим І. К. (2022)
Князь С. В. - Вибір джерел отримання інформації і методів моніторингу діяльності бізнес-структури, Скриньковський Р. М., Коновалюк І. В., Русин-Гриник Р. Р. (2022)
Кузьминчук Н. В. - Стратегічний підхід в системі управління товарними біржами: світовий та вітчизняний досвід, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Василашко Н. М. (2022)
Іванова В. М. - Атлас загроз зовнішньоекономічній безпеці України як механізм удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади (2022)
Крупка М. І. - Державно-приватне партнерство як інструмент формування фінансового потенціалу університету, Сас С. П. (2022)
Contents (2022)
Volkov V. E. - Mathematical and information models of decision support systems for explosion protection (2022)
Mazurok I. Y. - An incentive system for decentralized DAG-based platforms, Leonchyk Y. Y., Grybniak S. S., Nashyvan O. S., Masalskyi R. O. (2022)
Chernenko Y. V. - Models of risk management in development projects for housing and utility service providers, Danchenko O. B., Melenchuk V. M., Mysnyk L. D. (2022)
Peresada S. M. - Direct speed-flux vector control of induction motors: controller design and experimental robustness evaluation, Kovbasa S. M., Statsenko O. V., Serhiienko O. V. (2022)
Sergienko A. M. - Image buffering in application specific processors, Romankevich V. O., Serhiienko P. A. (2022)
Kalinina I. A. - Modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes based on the Bayesian structural time series, Gozhyj A. P. (2022)
Romankevitch A. M. - On the cascade GL-model and its properties, Mykytenko S. S., Kovalenko O. P. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Андренко І. Б. - Особливості функціонування готелів в тематичних парках (досвід Діснейленду Париж) (2022)
Андренко І. Б. - Цифровізація обслуговування клієнтів в готельних закладах України, Краснокутська Ю. В., Карюк А. О. (2022)
Stashenko J. - International corporations as an element of the development of the global economy, Marchuk U. (2022)
Ільтьо Т. І. - Концептуальна модель збалансованого розвитку підприємництва у сфері рекреації та готельно-ресторанного бізнесу Карпатського економічного району (2022)
Лущик М. В. - Географія карнавального туризму в Америці, Гуцало Д. І. (2022)
Пітюлич М. М. - Стратегічні орієнтири модернізації управління регіональною економікою: фактор гірських територій, Керецман Н. І., Вереш Є. С. (2022)
Скриньковський Р. М. - Тенденції і проблеми у сфері будівництва України в умовах війни, Цюх С. І., Процевят О. С., Тиркало Ю. Є., Горбонос Ф. В. (2022)
Чалюк Ю. О. - Вплив демографічного фактору на соціально–економічну стабільність Китаю, Довганик Н. М. (2022)
Чечетова Н. Ф. - Срібна економіка – резерв та професійна підтримка малого бізнесу в регіоні, Кондратенко Н. О., Лелюк Н. Є. (2022)
Завадська Д. В. - Наукове обґрунтування концептуальних аспектів клієнтоорієнтованого підходу (2022)
Лялюк А. М. - Маркетингові ризики торговельних підприємств в умовах цифрової економіки, Сак Т. В., Бортнік С. М. (2022)
Карпінський Б. А. - Партнерські відносини за формування smart-урбаністики на засадах державотворчого патріотизму нації, Карпінська О. Б. (2022)
Бездушна Ю. С. - Генеза наукової думки про багатство народів та місце бухгалтерського обліку в ній, Білозор Л. В. (2022)
Закревська О. Ю. - Відображення спрощеної системи оподаткування у програмному продукті BAS (2022)
Приймак Н. В. - Алгоритм складання податкової декларації платника єдиного податку в умовах воєнного стану (2022)
Князь С. В. - Оцінювання та аналізування чинників, які впливають на формування системи моніторингу діяльності бізнес-структур, Скриньковський Р. М., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В. (2022)
Румянцев А. П. - Глобальні та регіональні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили, Балабанова Г. П., Ковбич Т. К. (2022)
Klymenko M. - "Green” policy and environmental taxation as the instruments to tackle climate change (2022)
Бондарчук М. К. - Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку, Ющик Ю. В. (2022)
Василенко Н. В. - Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід, Семко М. І., Радиш Я. Ф. (2022)
Калетник О. В. - Практика використання світового досвіду інноваційного розвитку провідних країн в інтересах інноваційної безпеки України (2022)
Литвиненко О. Л. - Аналіз інноваційної екосистеми України: регіональний розріз (2022)
Скриньковський Р. М. - Тенденції і питання продовольчої безпеки України в умовах війни, Горбонос Ф. В., Цюх С. І., Хмиз М. В., Процевят О. С., Князь С. В. (2022)
Тарасенко І. О. - Конвергенція з європейською освітньою системою в контексті забезпечення конкурентоспроможності українських університетів в повоєнному періоді, Тарасенко О. С. (2022)
Макушок О. В. - Упровадження та реалізація цифрових маркетингових технологій в економічну діяльність суб’єктів підприємництва, Цимбалюк Ю. А., Андрусяк В. М. (2022)
Yuanyuan Xia - Personnel management of educational institutions, foreign experience and comparisons between China and Malaysia (2022)
Новікова М. М. - Особливості формування організаційного механізму управління розвитком трудового потенціалу підприємства, Боровик М. В., Писаревський І. М., Волкова М. В., Догадіна В. Ю. (2022)
Світлична В. Ю. - Організаційне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств НoReCa, Александрова С. А. (2022)
Хрутьба В. О. - Досвід міжнародних акредитацій освітніх програм в закладах вищої освіти України, Захарова Ю. І. (2022)
Безверхий К. В. - Фінансова та податкова звітність українських підприємств під час воєнного стану, Мороз І. В., Приймак Н. В., Юрченко О. А. (2022)
Закревська О. Ю. - Облік основних засобів за допомогою програмного продукту BAS (2022)
Зоріна О. А. - Нюанси обліку та оподаткування податком на додану вартість операцій з переробки давальницької сировини (2022)
Ігнатьєв О. В. - Проблеми обліку та оподаткування при застосуванні комплексної ставки транспортно-експедиторськими підприємствами (2022)
Скриньковський Р. М. - Діяльність бізнес-структур як об’єкт моніторингу, Князь С. В., Русин-Гриник Р. Р., Коновалюк І. В. (2022)
Тараріко О. Г. - Формування науково-методичних засад супутникового агроекологічного моніторингу в Україні, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Адамчук-Чала Н. І., Білокінь О. А. (2022)
Фурдичко О. І. - Світовий досвід формування організаційно-економічного механізму регулювання лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки, Дребот О. І., Яремко О. П., Бондар В. Н. (2022)
Палапа Н. В. - Продовольча безпека України: стан та актуальні питання сьогодення, Дем’янюк О. С., Нагорнюк О. М. (2022)
Дребот О. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні, Тарнавський В. А. (2022)
Шевчик В. Л. - Особливості використання лісових насаджень Cереднього Придніпров’я з участю Robinia pseudoacacia як сировинних угідь для бджільництва, Борисенко М. М., Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2022)
Красовський В. В. - Господарсько-біологічна класифікація субтропічних плодових культур колекції Хорольського ботанічного саду, Черняк Т. В., Федько Р. М., Тимошенко Л. М. (2022)
Ліщук А. М. - Основні важелі управління екологічними ризиками в агроценозах, Парфенюк А. І., Городиська І. М., Бородай В. В., Драга М. В. (2022)
Єгорова Т. М. - Вплив критичного надлишку мікроелементів на розвиток культури ячмінь (Hordeum), Корнілова Н. А., Мінералов О. І. (2022)
Кривохижа Є. М. - Оцінювання фітотоксичності дезінфікувальних засобів, які застосовують для знезараження гною, Пінчук В. О., Тертична О. В. (2022)
Гунчак М. В. - Агроекологічний ризик застосування пестицидів для захисту яблуневих насаджень в умовах Передкарпатської провінції Карпатської гірської зони України (2022)
Крохтяк О. В. - Збалансований розвиток аграрної діяльності сільських територіальних громад України, Ольхович С. Я., Гриник О. І. (2022)
Лазаренко В. І. - Сучасні передумови формування суспільної екологічної цінності за біхевіористичним підходом (2022)
Мудрак О. В. - Вплив пірогенного фактора на природні екосистеми національного природного парку "Подільські Товтри”, Андрусяк Д. В. (2022)
Дмітрієвцева Н. В. - Динаміка вмісту гумусу у ґрунтах сільськогосподарських угідь Здолбунівського р-ну Рівненської обл., Веремчук О. С., Пилипака С. М., Грищенко О. М. (2022)
Куліджанов Е. В. - Необхідність у моніторингу мінеральних добрив на вміст забруднюючих речовин, Голубченко В. Ф., Віляєва С. Д., Грицай Т. Л. (2022)
Шерстобоєвій Олені Валентинівні — 75 (2022)
Abstract (2022)
Відомості про авторів (2022)
Правила для авторів (2022)
Бондарчук М. К. - Моніторинг фінансового стану страхової компанії, Бобанич М. М. (2022)
Казакова Н. А. - Сучасні тенденції розвитку світової енергетики, Музуров Д. А. (2022)
Любомудрова Н. П. - Адаптація персоналу організацій до роботи в умовах воєнного стану, Гойчук В. І. (2022)
Любомудрова Н. П. - Формування кадрового резерву в організаціях в умовах невизначеності, Дрейчук М. А. (2022)
Руденко Ю. М. - Діяльність поштового та поштово-телеграфного зв’язку Правобережної України імперського періоду: історіографія другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2022)
Чижишин О. І. - Психологічні аспекти соціальної адаптації людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (2022)
Жижко В. А. - Про конструкцію транзистора на основі вуглецю (2022)
Поліщук В. П. - До питання технології проектування організації дорожнього руху з обмеженнями на дорожній мережі, Виговська І. А., Корчевська А. А. (2022)
Середюк М. Д. - Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору в газових мережах населених пунктів (2022)
Фіалко Н. М. - Особливості кристалізації полімерних композитів, наповнених мікрочастинками алюмінію, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Альошко С. О., Кутняк О. М., Махровський В. М. (2022)
Єфанова Є. В. - Вплив ЗМІ на масову та правову свідомість (2022)
Stepanov V. - Social level of tourist activity (2022)
Баланюк І. Ф. - Автоматизація бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю як фактор успішної діяльності компаній, Іванюк Т. Л. (2022)
Варганова Д. О. - Використання засобів візуалізації для створення електронних освітніх ресурсів у процесі вивчення інформаційних дисциплін (2022)
Кудзіновська І. П. - Особливості викладання математичних дисциплін у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану, Трофименко В. І. (2022)
Кропивницька В. Б. - Методи розрахунку RUL в контексті нафтогазової промисловості, Магас Д. М. (2022)
Марков О. Д. - Логістика в системах автосервісу, Гульчак О. Д., Точигін М. О. (2022)
Фіалко Н. М. - Безкарбонові системи енергозабезпечення житлового фонду в контексті енергетичної безпеки, Тимченко М. П. (2022)
Stepanov V. - Tourism management: problems and perspectives (2022)
Йосипенко С. - Локальні контексти глобальних філософій, Хома О. (2020)
Tkachenko R. - A system of methodological coordinates for a historiographer of medieval philosophy: a proposal of an explanatory tool (2020)
Bondar O. - Edwards on the Incompatibility of Divine Foreknowledge and Human Free Will (2020)
Довга Л. - Поняття "справедливість" і "правда" в українських текстах правового характеру (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття) (2020)
Киричок О. - "Філософ" і "філософія" в києворуських пам’ятках ХІ–ХIV ст.: історіографія термінологічних та концептуальних інтерпретацій (2020)
Звонська Л. - "Нариси пірронізму" Секста Емпірика: парадигма термінів і перекладацькі інтенції (2020)
Чорний В. - Кант і "пробудження" від раціоналістичного принципу достатньої підстави (2020)
Емпірик С. - Нариси пірронізму Книга І (1-13) (2020)
Horkheimer M. - Geschichte und psychologie (2020)
Хома О. - Коментар до українського перекладу "Нарисів пірронізму" Секста Емпірика (І, 1-13) (2020)
Брижнік В. - Психологія як чинник історичного процесу: коментар до українського перекладу твору Макса Горкгаймера "Історія і психологія" (2020)
Корнієнко Л. - Філософія як література. Stocker, B., & Mack, M. (Eds.). (2018). The Palgrave Handbook of Philosophy and Literature. London: Palgrave Macmillan. (2020)
Звягіна А. - Рецепція філософської спадщини Платона. Fine, G. (ed.). (2019). Тhe Oxford Handbook of Plato. Oxford: Oxford University Press. (2020)
Мирошник К. - Філософія внутрішньої свободи. Long, A. A. (2018). How to be free. An Ancient Guide to the Stoic Life. Epictetus. Encheiridion and Selections from Discourses. Princeton: Princeton University Press. (2020)
Хома О. - Спіноза у фокусі національних традицій. Stetter, J., & Ramond, C. (Eds.). (2019). Spinoza in 21st-century American and French philosophy: metaphysics, philosophy of mind, moral and political philosophy. London: Bloomsbury Academic. (2020)
Чухрай Е. - Формування історико-філософського канону і проблема сенсу життя. Hauskeller, M. (2019). The Meaning of Life and Death: Ten Classic Thinkers on the Ultimate Question. London, & New York, NY: Bloomsbury. (2020)
Бистрицький Є. - Знати і бути, Хома В., Мирошник К., Сімороз О. (2020)
Вяткіна Н. - "Збережене і втрачене". Спроба спогадів on-line, Кхелуфі А., Мирошник К., Рева Н. (2020)
Козловський В. - Геґель і українська філософія 70–80-х років, Давіденко І., Круглик К., Попіль Д. (2020)
Gluchmanová M. - Ethical Thinking of the Past and the Present (2020)
Шпак О. - Економічне виховання учнівської молоді в контексті самоосвіти, Вишківська В., Терес В. (2013)
Мартинюк Т. - Наукові аспекти феномену Київської диригентсько-хорової школи (2013)
Kryński А. - Ewangelia a edukacja szkolna (2013)
Сегеда Н. - Дидактичні параметри методики формування культури професійної самореалізації майбутнього педагога-музиканта (2013)
Ворожбіт В. - Духовно-моральне виховання молоді у спадщині педагогів-антропологів ХІХ століття, Ігнатьєва А. (2013)
Мадзігон В. - Приватна власність та її вплив на розвиток підприємництва в Україні (2013)
Ковальчук З. - Вплив генетично-психологічного комунікативно-рефлексивного тренінгу на формування емпатійних та інтелектуальних складових оптимізації педагогічної взаємодії (2013)
Жигірь В. - Управлінська культура як складова професійної культури менеджера освіти (2013)
Ванівська О. - Фразові дієслова в англійській мові як засіб вираження аспектуального значення інхоативності (на матеріалі BNC) (2013)
Мамедова Н. Ш. - Наглядные пособия при преподавании курса "Отечество” в V классе (2013)
Ілляш С. - Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі (2013)
Матяшук В. - Проблема облагородження душі й серця дитини в педагогічній творчості Ш. О. Амонашвілі (2013)
Харкавців І. - Оптимізація процесу викладання англійської мови у ВНЗ шляхом використання нових інформаційно-комунікативних технологій (2013)
Жигаль З. - Роль особистості вчителя музики в системі освіти на сучасному рівні (2013)
Матійчин І. - Василіянські піснетворці – зачинателі нового етапу розвитку української духовної пісні (2013)
Ороновська Л. - Дитяча хорова освіта та проблеми її висвітлення в педагогічній періодиці кінця XIX – початку XX століття, Ороновський А. (2013)
Водяна В. - Використання виховного потенціалу українського хорового мистецтва у процесі реалізації культурно-мистецьких програм (2013)
Синкевич Н. - Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу (2013)
Цигилик О. - Антків Михайло Михайлович у моїй вдячній пам’яті (2013)
Медвідь Т. - Стан загальної музичної освіти України в період відродження національної школи (90-ті роки ХХ століття) (2013)
Сможаник О. - Хоровий клас: франкіана у навчальному процесі (2013)
Асрян Л. - Одеська диригентсько-хорова школа і традиції К. К. Пігрова (2013)
Фесік Л. - Вплив адаптованого управління на результативність діяльності ДВНЗ "Чернівецький політехнічний коледж” (2013)
Штурмак І. - Аналіз вокальних творів українських композиторів ХІХ століття на слова Кобзаря (2013)
Місько Г. - Інтонації зимово-обрядового дійства у хорових творах композиторів Тернопільщини (2013)
Довгошия В. - Національно-патріотичне виховання молоді в традиціях вокально-хорової творчості композиторів стрілецької доби (2013)
Ромашенко В. - Структура інформаційно-комунікаційної компетенції бакалаврів філології (2013)
Антків Ю. - Спогад про мого стрийка Михайла Михайловича (2013)
Ґжещук В. - Суть і принципи організації управління навчальним процесом з використанням менеджменту (2013)
Савшак Т. - Особливості навчання історії в українських гімназіях у Галичині (50 роки ХІХ ст. – 30 роки ХХ століття) (2013)
Левкович У. - Сучасний стан рекреаційних ресурсів України (2013)
Стукаленко З. - Теоретичні основи формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2013)
Савка І. - Формування економічних знань учнів в системі неперервної освіти для майбутньої підготовки менеджерів освіти (2013)
Сенкевич Д. - Теоретичні засади формування майбутніх менеджерів до підприємницької діяльності (2013)
Title (2022)
Contents (2022)
Frolova L. - Revealing the significance of the influence of vanadium on the mechanical properties of cast iron for castings for machine-building purpose, Barsuk A., Nikolaiev D. (2022)
Avtukhov A. - Influence of cast iron vacuuming on the level of mechanical characteristics of the material of the working layer of double-layer chromium-nickel rolls, Martynenko O., Bantkovskiy V., Kovalevskyi Y. (2022)
Yusubova S. - Construction of homogeneous solutions in the torsion problem for a transversally isotropic sphere with variable elastic moduli (2022)
Oliinyk V. - Modernization of gas discharge visualization for application in medical diagnostics, Babakov M., Lomonosov Y., Oliinyk V., Zinchenko O. (2022)
Lubkov M. - Approval of the combined reserve calculation method (Chervonozayarske Gas Field as an example), Zezekalo I., Soloviev V. (2022)
Yelchenko-Lobovska A. - Analysis of the influence of the hydrate-bearing rocks properties on the prospects their industrial development, Lukin O., Savyk V., Dmytrenko V. (2022)
Martus O. - Improved methodology development for assessing the reservoir collector properties by the quantitative reservoir characterization tools, Petrash O. (2022)
Domanskyi V. - Development of technologies for selecting energy-efficient power supply circuits of railway traction networks, Domanskyi I., Zakurdai S., Liubarskyi D. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kaliuzhna T. - Analysis of machine learning methods in the task of searching duplicates in the software code, Kubiuk Y. (2022)
Bulhakova O. - Consideration of the possibilities of applying machine learning methods for data analysis when promoting services to bank’s clients, Ulianovska Y., Kostenko V., Rudyanova T. (2022)
Korenko D. - Creation of the method of multipath routing using known paths in software-defined networks, Cherevatenko O., Rusinov V., Kulakov Y. (2022)
Sova O. - Analysis of conditions and factors affecting cyber security in the special purpose information and telecommunication system (2022)
Bulhakov A. - Development of recommendations regarding the composition of forces and equipment for topogeodesic support of the troops of the operational command (2022)
Dudnyk V. - Justification of the number of samples of weapons and military techniques for performing tasks, Grishchyn O., Netrebko V., Kmin O., Bohachev A. (2022)
Zaretskyi V. - Research of sound insulation frequency response for a multilayer inhomogeneous wall structures, Bida D. (2022)
Nguyen V. H. - The first phase of research and manufacturing of bridge deformation monitoring equipment using position sensor: case study in Vietnam, Vu N. Q. (2022)
Abstract and References (2022)
Кваша Т. К. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні та їх реалізація, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2022)
Андрощук Г. О. - Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю та США (частина 2) (2022)
Бабич І. М. - Географічне зазначення як фактор забезпечення конкурентоспроможності українських вин, Бондар М. В., Бойко П. М., Прибильський В. Л. (2022)
Коваленко О. В. - Морські дослідження: законодавство ЄС та України, Богомазова В. М., Кваша Т. К. (2022)
Федулова С. О. - Проблеми правової кваліфікації злочину геноциду (2022)
Huseynov S. M. - Impact of R&D and innovation on economic development: an empirical analysis on Azerbaijan (2022)
Камишин В. В. - Діяльність перших дослідницьких університетів у США та Європі: досвід для України, Баланчук І. С. (2022)
Михальченкова О. Є. - УкрІНТЕІ як невід’ємна складова інноваційної системи України, Горностай Н. І. (2022)
Ященко В. А. - Інформаційна свідомість як фактор війни Росії проти України (2022)
Корж І. Ф. - Правова інформація як база для ухвалення окремих юридично значимих рішень, Корж Т. І. (2022)
Брайчевський С. М. - Проблема надання нормативно-правової інформації в особливих умовах (2022)
Лісовська Ю. П. - Правове забезпечення інтелектуально-ціннісного ресурсу в системі інформаційного капіталу кіберсучасності (2022)
Ланде Д. В. - Побудова семантичних мереж та визначення ступеня розбіжності текстів, Дмитренко О. О. (2022)
Дубняк М. В. - Цифрова трансформація юридичних послуг, Соловйова В. С. (2022)
Костенко О. В. - Аналіз національних стратегій розвитку штучного інтелекту (2022)
Крилова Ю. І. - Електронна демократія в Україні: теоретичний і практичний аспекти (2022)
Кудінов С. С. - Державний тероризм – визначення та характеристика (2022)
Мельник Д. С. - Поняття та зміст кримінологічної характеристики фінансування тероризму, Леонов Б. Д. (2022)
Ковальчук А. Ю. - Інформаційно-психологічні впливи як засіб маніпуляції свідомістю, що застосовується організованими злочинними угрупуваннями, Гавловський В. Д. (2022)
Радутний О. Е. - Публічні заклики та заперечення як форми інформаційної колабораційної діяльності за Кримінальним кодексом України (2022)
Гуцалюк М. В. - Процесуальна спроможність використання електронної (цифрової) інформації як доказу в кримінальному провадженні, Антонюк П. Є. (2022)
Таран О. В. - Правове значення інформації, що міститься в єдиному реєстрі досудових розслідувань та окремі питання її використання у правозастосуванні, Гавловський В. Д. (2022)
Дорогих С. О. - Щодо питань інформаційної безпеки як напряму інформаційної політики України в умовах війни (2022)
Маньгора В. В. - Розвиток дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі в Україні (2022)
Сандул В. С. - Окремі особливості викладання предметів в освітніх закладах в умовах воєнного стану, Паламарюк Т. Д. (2022)
Маньгора Т. В. - Правове регулювання протидії торгівлі людьми (2022)
Стратегія кібербезпеки України: "Безпечний кіберпростір – запорука успішного розвитку країни”: Указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021 (2022)
Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни: Указ Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022 (2022)
Tsukanov R. - Transport category airplane flight range calculation accounting center-of-gravity position shift and engine throttling characteristics, Ryabkov V. (2021)
Hodunov A. - The calculation of the heat control accumulator volume of two-phase heat transfer loop of a spacecraft thermal control system, Gorbenko G., Gakal P. (2021)
Jacoby J. - Considerations and complications with "first principles" dynamic modelling of industrial compressors, Bailey T., Zharikov V. (2021)
Шкабура В. А. - Исследования турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в двигателях и энергоустановках (2021)
Торба Ю. І. - Моделювання якісного складу паливно-повітряної суміші у факельному запальнику камер згоряння ГТД, Павленко Д. В., Манжос В. В. (2021)
Гнатенко М. О. - Виготовлення авіаційних деталей з жароміцних нікелевих сплавів методом адитивного плазмового наплавлення, Чигілейчик С. Л., Сахно С. С. (2021)
Марченко Ю. А. - Пути повышения свойств заготовок деталей ГТД из жаропрочных титановых сплавов, полученных методом прямого лазерного выращивания, Петрик И. А., Овчинников А. В., Скребцов А. А. (2021)
Смирнов А. С. - Оценка влияния погрешностей БИНС, построенной на MEMS-компонентах, на точность выведения ракеты-носителя сверхлёгкого класса, Голубек А. В. (2021)
Абрамов О. Д. - Алгоритм оцінювання частоти комплексного гармонічного сигналу з сегментацією даних спостережень, C’єдіна Ю. В., Ніколаєв А. Ю., Бондарєв А. А. (2021)
Федорович О. Є. - Вибір постачальників для виробництва високотехнологічної продукції з урахуванням довгих логістичних ланцюгів постачання вантажів, Прончаков Ю. Л., Рибка К. О., Лещенко Ю. О. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Корольов О. О. - Експериментальне визначення стану текстильних матеріалів десантної парашутної системи Д-5 серії 2 після тривалого зберігання. Повідомлення 2. Статистичні характеристики результатів вимірювання показників строп основного парашуту, Сила І. М., Гейко В. В., Сиза О. І. (2021)
Kochuk S. - Identification of UAV model parameters from flight and computer experiment data, Nguyen Dinh Dong, Nikitin A., Rafael Trujillo Torres (2021)
Breus А. - Plasma-enhanced thermal growth of copper oxide nanostructures on anode of glow discharge setup, Abashin S., Lukashov I., Serdiuk O., Baranov О. (2021)
Єфанов В. С. - Вплив технології виготовлення випаровуємих катодів на якість іонно-плазмових покриттів лопаток турбін, Педаш О. О., Петрик І. А., Клочихин В. В., Фетісов Р. Ю., Лаптєва Г. М. (2021)
Гайдачук В. Є. - Числове дослідження змішування в системі генерації газової суміші, Шипуль О. В., Заклінський С. О., Гарін В. О., Трифонов О. В., Планковський С. І. (2021)
Волосюк В. К. - Оптимізація поляризаційно-доплерівської селекції малорозмірних об’єктів на тлі підстильної поверхні, Павліков В. В., Жила С. С., Попов А. В., Кошарський В. В., Одокієнко О. В., Яковлєв В. Г., Церне Е. О., Власенко Д. С., Собколов А. Д. (2021)
Волосюк В. К. - Дослідження якісних показників поляризаційної селекції об’єктів на фоні пасивних завад в поляризаційно-доплерівській радіолокаційній системі, Павліков В. В., Жила С. С., Попов А. В., Кошарський В. В., Одокієнко О. В., Яковлєв В. Г., Церне Е. О., Власенко Д. С., Собколов А. Д. (2021)
Руженцев М. В. - Теоретичні основи побудови багаточастотних радіометричних комплексів для виявлення БпЛА на тлі атмосферного випромінювання, Жила С. С., Павліков В. В., Черепнін Г. С., Попов А. В., Кошарський В. В., Церне Е. О., Власенко Д. С. (2021)
Коваленко Б. В. - Використання візуальних метрик для аналізу стиснення з втратами зашумлених зображень, Лукін В. В. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Список рецензентів (2021)
Haladzhun Z. - Theoretical and historical analysis of the reasons of media regulation (2022)
Гарматій О. - Науковий vs розважальний контент в українському екологічному теледискурсі: проблеми та особливості, Шередько А. (2022)
Ніронович І. - Українська національна домінанта реклами у пресі східної Галичини 20 – 30 років XX століття (2022)
Пуцята І. - Сучасні методи подачі інформації в контенті всеукраїнських телеканалів: від лонгріду до фінішингу (2022)
Kitsa M. - International journalism as a source of forming image of the country abroad (2022)
Гиріна Т. - "Бутікова” самопроєктна ідентифікація молоді в процесі соціальної ампліфікації медіапростору: реалії TikTok-епохи, Жук А. (2022)
Кузнецова O. - Сціальні проблеми Японії в телепередачі "Світ навиворіт” (2022)
Мудра І. - TikTok як перспективний канал популяризації ЗМІ (2022)
Семен Н. - Роль соціальної мережі Instagram у популяризації журналістського контенту (2022)
Стеблина Н. - Виявлення проросійської пропаганди у найпопулярніших телеграм-каналах одещини (Аналіз фреймів) (2022)
Темченко Л. - Медійний складник сучасної літератури та літературної критики, Бучарська І. (2022)
Амро А. - Проблеми розвитку системи національної безпеки України (2019)
Бєлай С. - Стратегічні засади держаної політики безпеки щодо протидії незаконній міграції в Україні (2019)
Вербицький В. - Концептуальні засади розробки комплексної методології виявлення нелегальної міграції всередині держави (2019)
Дмитрук С. - Понятійно-категорійний апарат стратегування у сфері державного управління безпековим середовищем (2019)
Довгань В. - Реалізація принципів гендерної рівності в сучасному суспільстві, Захаркевич Н. (2019)
Мартиненко О. - Біобезпека як складова національної безпеки України (2019)
Мейко О. - Сутність інформаційно-аналітичної діяльності у прийнятті рішень щодо формування структур прикордонних підрозділів (2019)
Мялковський Д. - Організаційно-правові механізми ЄС та України забезпечення безпеки та довіри до електронних послуг (2019)
Панченко О. - Інформаційна складова національної безпеки (2019)
Підлісна Т. - Удосконалення інструментів реалізації державно-приватного партнерства в Україні (2019)
Бичков С. А. - Про перспективи розвитку фірми АНТОНОВ у сучасних умовах (2022)
Bobriakova E. - Mathematical model of a vertical-axial wind motor in a viscous gas flow, Gundar A., Ivanov S., Krashanytsya Yu., Rudyk I., Serbin A., Fedchenko D. (2022)
Кузьміч І. Ю. - Вибір оптимальної конструкції забірного пристрою у баку пального першого ступеню ракети-носія "Циклон-4", Мінай О. М. (2022)
Breus А. - Catalytic synthesis of graphite oxide and graphite nanostructures in transient glow-to-arc plasma discharge, Abashin S., Lukashov I., Serdiuk O., Baranov О. (2022)
Andreev O. - Improvement of the repair method of the aircraft components made of polymer composite materials with operational damage, Maiorova K., Lupkin B., Boiko M., Korolkov Y. (2022)
Калінін Б. П. - Оцінка втомної міцності при асиметричному циклі навантаження (2022)
Чігилейчик С. Л. - Досвід впровадження адитивних технологій при ремонті деталей ГТД зі сплава ЕП 648 ВІ (ХН50ВМТЮБ-ВІ) в умовах серійного виробництва, Петрик І. А., Овчинников О. В., Кирилаха С. В. (2022)
Пальоний А. С. - Метод адаптивної передтренажерної підготовки авіадиспетчерів на засадах самоспрямованого навчання, Колівашко В. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Pakhomova V. - Study of the fillers influence on the organosilicon polymers resistance to high temperatures, Povalchuk S. (2022)
Myronyuk O. - Aging analysis of textured water-repellent coatings under ultraviolet radiation and water, Baklan D. (2022)
Kovalchuk Y. - Increasing the filtration characteristics of rocks in areas of high temperatures, Svitlytskyi V., Ivankiv O., Shinkarenko V., Boshkova I. (2022)
Kontsevoi S. - Development of a method and algorithm for calculating the equilibrium of methanol synthesis under medium pressure, Kontsevoy A., Lyn S. (2022)
Ivasenko V. - Analysis of emissions during the combustion of pellets in boiler units, Primisky I. (2022)
Obushenko T. - Study of adsorption of phosphate ions from aqueous solutions, Tolstopalova N., Sanginova O., Kostenko E., Bolielyi O., Kurylenko V. (2022)
Stankevych G. - Formation of the quality of wheat grain by extremely low frequency electromagnetic field treatment, Kovra Y., Borta A. (2022)
Abstract and References (2022)
Курєннов С. С. - Напружено-деформований стан пластини, яка послаблена круговим вирізом та посилена двома круглими накладками, Барахов К. П., Вамболь О. О., Степаненко В. М. (2022)
Borysevych V. - Selection of the rational geometry of specimen for compression test, Xiang Zhang, Jingming Chen (2022)
Баранов О. О. - Формування одновимірних оксидних наноструктур шляхом проміжного осадження благородних металів (2022)
Гнитько O. M. - Підвищення продуктивності фрезерування профільних пазів за рахунок удосконалення системи видалення стружки, Кузнецова А. В. (2022)
Полупан А. С. - Теоретичне визначення режимів селективного лазерного плавлення для виготовлення деталей з мінімальним рівнем пористості, Сікульський В. Т. (2022)
Сисоєв Ю. О. - Підвищення ефективності запалювання вакуумно-дугового розряду в джерелах плазми, Широкий Ю. В., Торосян О. В. (2022)
Широкий Ю. В. - Моделювання умов отримання наноструктур в алюмінієвих сплавах при дії іонізуючого випромінювання, Сисоєв Ю. О., Постельник Т. О. (2022)
Сікульський В. Т. - Розробка алгоритмів процесів формоутворення на етапі технологічної підготовки виробництва авіаційної техніки, Майорова К. В., Бичков І. В., Бойко М. М., Комісаров О. Л. (2022)
Волосюк В. К. - Алгоритм обробки сигналів для вертолітного широкосмугового шумового некогерентного радіовисотоміру, Павліков В. В., Жила С. С., Церне Е. О., Одокієнко О. В., Дьомін А. П., Гуменний А. М., Попов А. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Тітул (2021)
Двейрін А. 3. - Порівняльна оцінка модифікацій літаків транспортної категорії за частковими та інтегральними показниками ефективності, Рябков В. І., Капітанова Л. В., Майорова К. В. (2021)
Фомичев П. А. - Метод расчета усталостного повреждения регулярных зон крыла самолета при случайном нагружении на этапах типового полета, Бойко Т. С., Севостьянов А. А. (2021)
Доценко В. Н. - Учет влияния перекоса в зазоре между плунжером и втулкой на величину утечек в авиационном аксиально-плунжерном насосе, Лихошерст И. Г. (2021)
Шевченко М. А. - Вибір складу, параметрів робочого процесу і режиму роботи силової установки літального апарата з надзвуковою крейсерською швидкістю польоту (2021)
Аджамський С. В. - Виготовлення тракту охолодження вдосконаленої конструкції для камери згоряння рідинного ракетного двигуна за допомогою адитивних технологій, Кононенко Г. А., Подольський Р. В. (2021)
Калініна Н. Є. - Розробка технології дисперсного модифікування жароміцних нікелевих сплавів для лопаток газотурбінних двигунів, Калінін О. В., Носова Т. В., Мамчур С. І., Цокур Н. І. (2021)
Zheng Hu - A review on the topology optimization of fiber-reinforced composite structures (2021)
Чугай О. М. - Вплив механічної обробки поверхні на діелектричні та фотодіелектричні властивості кристалів AiiBvi, Абашин С. Л., Олійник С. В., Луньов І. В. (2021)
Сніжной Г. В. - Контроль якості хромонікелевих сталей за парамагнітним станом аустеніту, Сніжной В. Л. (2021)
Fedorovych O. - Risk-oriented simulation of the long logistics supply chains in developing enterprises, Pronchakov Yu. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Тітул (2021)
Кривов Г. А. - О программе корпоративной стандартизации в интересах предприятий и организаций авиационной промышленности Украины, Кравченко И. Ф., Степаненко С. М., Шулепов В. Н., Атанасова А. А. (2021)
Dveirin A. - Formation of basic parameters areas of transport aircraft modifications under conditions of its basing, Ryabkov V., Kapitanova L., Kyrylenko M. (2021)
Сосновська О. В. - Ежекторний детонаційний двигун на екологічно чистих компонентах палива, Золотько О. Є., Золотько О. В., Столярчук В. В. (2021)
Guo Z. - Radial distribution of electrons rotation moment in hall effect and plasma-ion thrusters (2021)
Жорник О. В. - Обґрунтування моделі турбулентної в’язкості для дослідження характеристик співвісного гвинтовентилятора і вхідного пристрою ГТД, Кравченко І. Ф., Мітрахович М. М., Денисюк О. В. (2021)
Радченко А. М. - Аналіз ефективності ежекторних холодильних машин на різних холодоагентах, Коновалов Д. В., Фордуй С. Г., Радченко Р. М., Кантор С. А., Халдобін В. П. (2021)
Єнчев С. В. - Інтелектуальний регулятор запасу газодинамічної стійкості компресора авіаційного ГТД, Таку С. О. (2021)
Шашко Ю. А. - Вибір оптимальних методів чистової обробки лопаток закритих моноколіс турбонасосних агрегатів, отриманих адитивним методом прямого лазерного спікання порошку, Кулик О. В., Максимчук Р. Ф., Санін А. Ф. (2021)
Шипуль О. В. - Числове та експериментальне дослідження наповнення резервуару компонентом газової суміші, Заклінський С. О., Комбаров В. В., Павленко О. А., Гарін В. О. (2021)
Буряченко А. Г. - Компактный аппаратно-программный комплекс для диагностики электронных регуляторов САУ ГТД в эксплуатации, Бурунов Д. С., Немченко О. В. (2021)
Fedorovych O. - Simulation of the business processes of the developing enterprise to create complex products with multi-level component architecture, Pronchakov Yu., Yelizieva A., Leshchenko Yu. O. (2021)
Джума Л. М. - Метод формування еталонної моделі суб'єкта навчання інтелектуальної навчальної системи "Диспетчер Tower", Дмітрієв О. М., Лавриненко О. С., Сорока М. Ю. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Курєннов С. С. - Розподіл напружень у клейовому шарі залежно від форми краю з'єднання, Барахов К. П., Вамболь О. О., Пічугіна О. С. (2022)
Kulik A - Diagnostic models of inoperable states of the vortex energy separator device, Dergachov K., Pasichnik S., Sokol D. (2022)
Журавльов В. М. - Дослідження параметрів процесу включення форсажної камери згоряння ГТД, Торба Ю. І., Павленко Д. В. (2022)
Доценко В. М. - Аналіз роботи опорних підшипників турбомашин на екологічно чистих рідинах, Ковеза Ю. В., Усик В. В. (2022)
Кіслов О. В. - Закономірності зміни оптимальних складу і параметрів силових установок з прямоточними контурами від швидкості надзвукового крейсерського польоту, Шевченко М. А. (2022)
Муратов В. В. - Дослідження фізико-хімічних властивостей сировини для твердого ракетного палива, Борісенко С. А., Кошовий М. Д., Санін А. Ф., Кравченко М. П. (2022)
Жила С. С. - Оптимізація алгоритму формування рельєфу поверхні бортовим вертолітним радаром, Інкарбаєва О. С. (2022)
Жила С. С. - Метод статичного синтезу апертури в задачах дистанційного зондування та неруйнівного контролю, Колесніков Д. В. (2022)
Федорович О. Є. - Моделювання логістичного процесу евакуації промислового підприємства у воєнний час, Прончаков Ю. Л., Рибка К. О., Лещенко Ю. О. (2022)
Пальоний А. С. - Моделювання предметної області системи адаптивної передтренажерної підготовки майбутніх авіадиспетчерів з елементами самоспрямованого навчання, Колівашко В. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Tsukanov R. - Design of circular air intakes for subsonic turbofans (2022)
Гереш Т. В. - Синтез планетарних механізмів типу AI з врахуванням кутів зачеплення для зв'язаних та незв'язаних коліс, Кавецький С. М. (2022)
Бичков І. В. - Формування вимог до інформаційного супроводу виробництва аерокосмічних виробів для забезпечення їх якості, Селезньова А. С., Майорова К. В., Воробйов Ю. А., Сікульський В. Т. (2022)
Сисоєв Ю. О. - Запалювання вакуумно-дугового розряду в джерелах плазми нетрадиційними методами, Широкий Ю. В., Сисоєв А. Ю. (2022)
Miroshnychenko H. - Use of mathematical modeling for solving tasks of optimal control of an electric drive (2022)
Усенко В. Ю. - Оцінка тяги закапотованого співвісного гвинтовентилятора, Балалаєва К. В., Мітрахович М. М. (2022)
Федорович О. Є. - Моделювання логістики становлення військового паритету сил у зоні бойових дій, Уруський О. С., Прончаков Ю. Л., Рибка А. В., Лещенко Ю. О. (2022)
Павленко О. А. - Модульний автономний автоматичний реєстратор параметрів термоімпульсного оброблення, Аксьонов Є. О., Шипуль О. В., Заклінський С. О. (2022)
Пальоний А. С. - Метод адаптації самоспрямованого навчання майбутніх авіадиспетчерів до їх стильових особливостей для автоматизованої системи адаптивної передтренажерної підготовки, Колівашко В. В., Сітько А. В. (2022)
Колисниченко І. Ю. - Автоматизація процесу ідентифікації динамічних сигналів тензометричних систем з використанням згорткових нейронних мереж, Ткачов В. В. (2022)
Захаренко В. О. - Модель побудови автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в міському громадському транспорті (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Аніщенко В. - Результати експериментальної перевірки концепції та системи ступеневої підготовки офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Бутенко Н. - Формування педагогічної культури як умова Удосконалення професійності, Спринь О. (2019)
Васянович Г. - Формування професійної культури у майбутнього офіцера Збройних сил України: психолого-педагогічний контекст, Шевкун Г. (2019)
Галімов А. - Педагогічні основи формування морально-психологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2019)
Гогіна Т. - Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх педагогів у процесі самостійних занять фізичною культурою (2019)
Гомонюк О. - Педагогічна система формування конфліктологічної культури майбутнього викладача вищих технічних навчальних закладів (2019)
Граматик Н. - Предметна компетентність майбутнього бакалавра природничих наук (2019)
Гуменникова Т. - Шляхи вдосконалення неперервної підготовки фахівців морської транспортної галузі у контексті освітологічних змін (2019)
Danylyuk S. - Professional Communicative Interaction of Teachers With Students in the Modern Educational Process (2019)
Дембіцька С. - Використання методів активного навчання в процесі формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії (2019)
Донець В. - Інноваційна діяльність у закладах загальної середньої освіти як науково-педагогічна проблема (2019)
Дорошенко Т. - Визначення та шляхи впровадження педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації (2019)
Івашкова Т. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом як проблема педагогічної практики (2019)
Кіщук В. - Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі "коледж – медична академія" (2019)
Ковальова О. - Інноваційна компетентність майбутніх авіаційних фахівців і модель її формування у процесі вивчення безпілотних повітряних суден (2019)
Корєхов А. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2019)
Лебедєва Л. - Навчання подоланню труднощів міжкультурної комунікації на занятті з іноземної мови (2019)
Лялюк Г. - Роль довіри у вихованні дітей-сиріт (2019)
Мірошніченко В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах (2019)
Мороз Н. - Особливості формування фонетичної компетенції курсантів-прикордонників під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2019)
Новікова В. - Застосування педагогічного експерименту для дослідження сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців переробних і харчових виробництв (2019)
Онипченко П. - Напрямки здійснення професійної підготовки льотчиків-операторів БПЛА у авіаційному ВВНЗ (2019)
Отич О. - Особливості та складові професійної культури військового фахівця (2019)
Павлюк Т. - Експериментальна перевірка результативності педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом (2019)
Пришляк О. - Класифікація моделей міжкультурної компетентності у зарубіжних наукових дослідженнях (2019)
Прусак В. - Післядипломна екологічна підготовка дизайнерів в педагогічній системі неперервної дизайн-освіти (2019)
Пугач В. - Особливості формування правової компетентності в процесі ідготовки майбутніх менеджерів охорони здоров’я (2019)
Пугач С. - Особливості формування правової компетентності фахівців з обліку та оподаткування в системі неперервної освіти (2019)
Ребуха Л. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-психологів (2019)
Романишина Л. - Наукові підходи вдосконалення професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі "коледж – медична академія", Марчишин С. (2019)
Хіміч В. - Обгрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності (2019)
Cwer A. - Historical and pedagogical aspects of military education of the Polish nobility of the Middle Ages and the Renaissance (X th-XVII th century) (2019)
Чудик А. - Аналіз професійних компетенцій викладача фізичного виховання вищого військового навчального закладу (2019)
Шемчук О. - Методичні основи тренінгу формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2019)
Щеголєва Т. - Комунікативний підхід як умова формування професійної складової майбутнього офіцера-прикордонника (2019)
Янковець О. - Особливості викладання німецької мови як другої після англійської у вищих навчальних закладах України в умовах євроінтеграції, Янковець А. (2019)
Корж І. Ф. - Право на право: філософія сучасного роздуму (2022)
Дзьобань О. П. - Сучасна війна: трансформація до мережевих форм, Прудникова О. В. (2022)
Жиляєв І. Б. - Механізм національного відновлення в системі європейського законодавства, Фурашев В. М. (2022)
Забара І. М. - Політико-правові аспекти формування цифрової економіки та електронної торгівлі КНР, Данильченко О. С. (2022)
Бежевець А. М. - Кібербулінг та кіберсталкінг в Інтернет-середовищі: порівняльно-правовий аналіз понять, Шах К. І. (2022)
Леонов Б. Д. - Проблеми правового забезпечення антидиверсійної захищеності об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, Серьогін В. С. (2022)
Брижко В. М. - Безпека інформаційної приватності: види та схеми шахрайства у сфері електронно-інформаційної взаємодії (2022)
Карєв І. Ю. - Захист приватності при використанні файлів "cookies”: аналіз стану правового регулювання за кордоном (2022)
Стрельбицька Л. М. - Соціально-правовий захист особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах, Стрельбицький М. П. (2022)
Ірха Ю. Б. - Поняття, сутність та роль правових заборон і обмежень у запобіганні та протидії корупції в України (2022)
Беланюк М. В. - Система військової юстиції США: досвід для України (2022)
Жиляєв І. Б. - Відкритий доступ до юридичних наукових публікацій: досвід Даремської заяви (2022)
Шахбазян К. С. - Політика відкритого доступу до результатів науково-дослідних проектів, закріплена в договорах на проведення досліджень і розробок: досвід країн Європи, США та шляхи його впровадження в Україні (2022)
Дубняк М. В. - Цифрова трансформація освіти та цифрових компетентностей: правові аспекти (2022)
Маньгора Т. В. - Правове регулювання гендерної рівності в українському законодавстві, Піковська Т. В. (2022)
Мистецтво юридичної війни: як позбавити державу-агресора юрисдикційних імунітетів / Водянніков О. Ю. (2022)
Закони та звичаї війни, які порушує Росія в Україні / Логвиненко Б., Ситніков М., Сапожникова Є. та ін. (2022)
Суспільний інтерес та доступ до інформації (2022)
Дайджест-повідомлень з питань інформаційної безпеки (2022)
Kotenok A. - Methodology basis of economic modelling (2021)
Кредісов В. А. - Науково-технічний пошук ефективних рішень при проектуванні інновацій, Плукар Л. А., Польова Н. М. (2021)
Гривківська О. В. - Методика "Воронка продажів", як засіб підвищення ефективності закладів охорони здоровь'я, Коломійчук О. Е. (2021)
Шпильова В. О. - Економічна сутність та складові конкурентоспроможності підприємства, Таран В. В. (2021)
Нагорна І. І. - Особливості процесу планування економічної безпеки на підприємстві (2021)
Головченко Б. М. - Методичні засади та принципи стратегічного планування розвитку підприємств (2021)
Гуменюк М. Д. - Оцінка та мінімізація ризиків у проектному менеджменті (2021)
Ляхов Є. О. - Поєднання веб-аналітики та маркетинг аналітики для підвищення результативності маркетингової стратегії (2021)
Rusinova O. S. - A combination of methodological approaches to industrial development management, Terychna M. O., Voloshyna A. M. (2021)
Чеморда П. О. - Перспективи використання масивів даних у сфері цифрового маркетингу (2021)
Скляренко О. В. - Digital рішення для управління проектами та бізнес-процесами в умовах сучасних викликів, Федік О. І., Колодінська Я. О. (2021)
Шостаковська А. В. - Сучасні підходи до управління стратегічними змінами, Фоменко Р. В., Ігнатова Є. А. (2021)
Gudz I. - Efficiency of grain growing in the conditions of export-oriented agribusiness, Rachkovskaya N. (2021)
Прокопенко Н. С. - Адаптація бюджетної системи України до трансфорації в економічному середовищі, Тимошенко А. О., Фененко П. О., Кучерявий А. М. (2021)
Романовський О. О. - Підприємницький університет в інноваційній екосистемі: огляд та аналіз матеріалів спецвипуску журналу Sustainability, Романовська Ю. Ю., Романовська О. О., Ель Махді М. (2021)
Наші автори (2021)
Дядечко Л. П. - Лингвистический ореол красоты, которая спасёт мир (2021)
Войцева О. А. - Вторинна номінація як спосіб творення польської лінгвістичної термінології, Тожиєва В. В. (2021)
Негляд Т. Ю. - Наиболее эффективные решения языкового барьера (2021)
Cтепанов Е. Н. - Лингвокультурное своеобразие русских и китайских фразеологизмов с прагматонимами, Ма Синьюэ (2021)
Труба Г. М. - Нейроетика і нейролінгвістика у сучасній лінгвістичній думці (2021)
Асташенкова Д. К. - Конфлікти в міжнародному просторі: актуальні проблеми міжкультурної комунікації та ділового протоколу (2021)
Варлигіна М. Ю. - Бріколаж та нонселекція як мовні стратегії реп-гурту "Мутант Ъхвлам" (2021)
Долгов В. Г. - Элементы языческого кода в поэтике романа Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" (2021)
Івасюк Г. О. - Архетип героя у сучасній німецькій мові (2021)
Фатех Г. Е. - Категория временного порядка в функционально-семантическом поле темпоральности (2021)
Pasina S. V. - Besonderheiten der schaffung eines deutschen Witzes in einem sprachlichen aspect (2021)
Бондаренко И. В. - Тенденции формирования и трансформации ономастической системы языка (на примере ойконимов), Кваша Т.Г. (2021)
Вдовиченко Н. В. - Російський та український шари прізвищевого антропонімікону міста Вілкове Одеської області (2021)
Мойсеєнко Н. Г. - Лексеми some та any як показники категорії детермінації у сучасній англійській мові (2021)
Мурадян И. В. - Лексемы, описывающие одежду, как маркер динамики образа в цикле рассказов И.А.Бунина "Тёмные аллеи" (2021)
Степанова В. В. - Идеографическая классификация русских и немецких терминов стекольного производства (2021)
Cтефанишин Ю. М. - Фразеологічні перифрази і розгорнуті метафори в текстах сучасної польскої прози (2021)
Чан Тхи Суен - Невербальные средства передачи духовной эволюции персонажей романа Максима Горького "Мать" (2021)
Терещук Г. В. - Технологія постановки запитань у контексті формування критичного мислення особистості: ментальний аспект, Лупак Н. М. (2022)
Федчишин О. М. - Методичні основи використання PhET-симуляцій у процесі вивчення фізики, Мохун С. В., Чопик П. І. (2022)
Главацька О. Л. - Перспективи використання мультимедійних демонстрацій, створених засобами FLASH, Грод І. М. (2022)
Генсерук Г. Р. - Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти, Бойко М. М., Мартинюк С. В. (2022)
Горішна Н. М. - Сутність поняття "соціальні навички" та їх вплив на соціальну компетентність дітей з особливими освітніми потребами (2022)
Babych P. M. - Features of Education for People with Hearing Impairments in Inclusive Educational Environment of Vocational and Technical Education Institutions, Aleksiejeva H. M. (2022)
Стецула Н. О. - Метод проєктів в контексті формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей (2022)
Вільчинська Т. П. - Особливості підготовки вчителя-філолога через вибіркові лінгвістичні дисципліни когнітивного спрямування, Бачинська Г. В., Вербовецька О. С. (2022)
Чайковська Г. Б. - Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2022)
Рожко-Павлишин Т. А. - Попередження появи професійних деформацій у майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти (2022)
Katis Ch. - Factors Influencing the Professional Development: Opinions of School Principals in Greece (2022)
Дащенко Н. Л. - Інфомедійна грамотність в освітньому процесі університету: результати впровадження (2022)
Йордан А. М. - Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей, Мединська О. Я., Синоруб Г. П., Особа Н. М. (2022)
Кушнір О. В. - Технології навчання ідентифікації фейків у курсі "Інфомедійна грамотність", Решетуха Т. В. (2022)
Габрусєва Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування професійної відповідальності студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення суспільних дисциплін (2022)
Мамус Г. М. - Просторове мислення студентів закладів вищої освіти як показник інтелектуального розвитку їх особистості, Уруський А. В., Гаврищак Г. Р. (2022)
Палихата Е. Я. - Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови, Штафірна Л. О. (2022)
Дацків О. П. - Комплекс вправ і завдань для вдосконалення професійно орієнтованого говоріння англійською мовою (2022)
Zablotska L. M. - Development of Professional Foreign Language Communicative Competency in Undergraduates of Non-Linguistic Specialties in the Conditions of Distant Learning, Tsar I. O. (2022)
Levchyk I. Yu. - Content-Language Integrated Learning in the Context of European Integration (2022)
Одинцова Г. С. - Використання BYOD-технології у процесі удосконалення лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2022)
Danylenko O. O. - Experimental Verification of Methodology of Developing Productive Grammatical Competence of Prospective Teachers Learning English after German through Individual Work (2022)
Gorbenko O. - Looking for optimal standards, criteria and KPIs of patient centricity across the biopharma industry: an overview of existing frameworks and conceptual models (Part 2), Williams M. (2020)
Загрійчук М. С. - Трансплантації підшлункової залози як метод лікування інсулінзалежного цукрового діабету: історичний огляд, стан на сьогодні в світі та Україні, Підопригора О. О. (2020)
Прокопів М. М. - Оцінка лікарями-неврологами стаціонарної медичної допомоги при церебральних інсультах (за результатами соціологічного дослідження) (2020)
Щербінська О. С. - Алгоритм підготовки системи первинної медико-санітарної допомоги до надання комплексної медичної допомоги жінкам, Слабкий Г. О. (2020)
Могілевкіна І. О. - Впровадження австралійських класифікаторів для кодування пролікованих в стаціонарі випадків в Україні: перший досвід, Дорохіна А. М., Сіромаха С. О. (2020)
Могілевкіна І. О. - Впровадження австралійських класифікаторів для кодування пролікованих у стаціонарі випадків в Україні: який підхід виявився найбільш ефективним, Дорохіна А. М., Сіромаха С. О. (2020)
Сміянов В. А. - Застосування методів поведінкової економіки у боротьбі з СOVID-19, Курганська В. О. (2020)
Raková J. - Analysis of selected risk factors of osteoporosis, Dankóová J., Dimunová L., Tomková S., Červený M. (2020)
Слабкий Г. О. - Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів, Миронюк І. С., Брич В. В., Білак-Лук’янчук В. Й., Маркович В. П., Потокій Н.Й., Яцина А. Т., Фейса І. І., Гуцол І. Я. (2020)
Клюсов О. М. - Динаміка та особливості смертності, захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні, зокрема з їх локалізацією в прямій кишці (2020)
Рудень В. В. - Медико-соціальні особливості захворюваності гіпертонічною хворобою населення України (2020)
Фейса І. І. - Біостатистика: роль та значення у формуванні світогляду магістра громадського здоров’я, Маркович В. П., Яцина А. Т., Потокій Н. Й., Гуцол І. Я. (2020)
Пішковці А.-М.М. - Наукове обгрунтування нових підходів до первинної, вторинної та третинної профілактики стоматологічних захворювань населення Закарпатської області, Палко А. І., Рогач І. М. (2020)
Беспалова О. О. - Деонтологічна етика у системі професійної підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, Курнишев Ю. А., Сітовський А. М., Савчук І. В., Косинський Е. О. (2020)
Rónayová I. - Use of a nurse with advanced practice in chronic wound management, Grešš Halász B. (2020)
Ivanková V. - Factors affecting the work of a nurse during the COVID-19 pandemic, Belovičová M. (2020)
Поповичева М. - Новые направления по заживлению ран (2020)
Сайков А. Д. - Агрессивное поведение лиц с алкогольной зависимостью в контексте критериев патологии при оценке биоэлектрической активности головного мозга, Скугаревский О. А., Минзер М. Ф. (2020)
Клітинська О. В. - Магній в організмі та його роль у формуванні стоматологічної захворюваності, Стішковський А. В. (2020)
Бродецька Л. О. - Оптимізація лікування ретенованих зубів з нестачею місця в зубному ряду з урахуванням мультидисциплінарного підходу (2020)
Гряділь Т. І. - Порівняльний аналіз впливу різних груп цукрознижуючих препаратів на показники вуглеводного та ліпідного обміну у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Дурунда М. І., Чопей І. В., Товт-Коршинська М. І. (2020)
Тодуров І. М. - Прикрита перфорація дивертикулу сигмоподібної кишки. Мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування (клінічний випадок), Купець В. Є., Прохоренко О. К., Панасенко О. О., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Плигуца О. І., Бака О. М. (2020)
Opolinska V. - Analysis of global electronic commerce growth trends (2022)
Volovchuk V. - Tendencies and challenges that it-businesses are facing during the pandemic amid introduction of telecommuting worldwide and the ways to manage them, Toporkov O., Hidalevych A., Donets D., Vorochek O. (2022)
Єфименко О. В. - Характеристики, асортимент та оцінка якості металевих побутових виробів в судовій товарознавчій експертизі, Сафонова Т. В. (2022)
Кириченко Є. М. - Еволюція національного багатства в економічній теорії (2022)
Нохріна Л. А. - Тренди міжнародного туризму: відповідальний туризм, Давидов І. О. (2022)
Павлов К. В. - Земельне оподаткування в Україні: становлення та розвиток, Павлова О. М., Романюк П. Р., Лихач Е. І. (2022)
Тиркало Ю. Є. - Методи і алгоритм оцінювання підприємницьких ризиків (2022)
Bahdasarian D. - Development of a mechatronic module for pneumatic conveying of small-piece materials, Коzik D., Kryvopias-Volodina L. (2022)
Кузьмін О. В. - Визначення збалансованості раціонів харчування, Стукальська Н. М., Лабенська Н. В., Дериш А. Д., Берладин П. В., Грушевська І. О. (2022)
Силка І. М. - Практичні аспекти збагачення соусу безлактозного функціональними інгредієнтами, Сіромаха А. О. (2022)
Бешлей Р. В. - Капітальні вкладення у будівництво автомобільних доріг (2022)
Тиркало Ю. Є. - Оптимізація управлінських рішень в умовах підприємницького ризику і невизначеності (2022)
Худавердієва В. А. - Перспективи розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії COVID‑19, Мерчанський В. В. (2022)
Daneva M. Y. - Aspect of inclusive educational process in kindergarten in Bulgaria, Nikolova M. K. (2022)
Плосконос В. Г. - Дослідження математичних описів з метою визначення закономірностей в процесі розроблення пакувальних матеріалів із заданими властивостями, Гондовська А. С. (2022)
Фіалко Н. М. - Напрями використання хімічно агресивного водяного конденсату у газоспоживальних котельнях комунальної енергетики, Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Новаківський М. О., Пресіч Г. О. (2022)
Фіалко Н. М. - Ексергетичні дослідження методу байпасування для захисту газовідвідних трактів котельних установок, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Меранова Н. О. (2022)
Stephan Hobe - Space law and human rights (2022)
Поліщук І. В. - Роль законодавчого регулювання розвитку інфраструктури авіаційного транспорту, Благодатова В. К. (2022)
Бородін І. Л. - Еволюція концепції національних меншин в Україні, Водоласкова К. Ю. (2022)
Драпушко Р. Г. - Формування молодіжної політики в умовах демографічних викликів сучасної України, Горінов П. В., Філик Н. В. (2022)
Микулець В. Ю. - Сучасне інформаційне право і демократичний дискурс (2022)
Олещенко В. Ю. - Професійна етика психолога як предмет дослідження в юридичних науках, Головко С. Г. (2022)
Пильгун Н. В. - Вплив функцій права на формування правової культури особи та українського суспільства (2022)
Dima Sеrgе Pаtrіcк - The impact of international judicial institutions on the development of legal systems in west Africa (case study of Burkina Faso) (2022)
Кунєв Ю. Д. - Правові принципи адміністративної діяльності та адміністративного судочинства в Україні (2022)
Матвійчук А. В. - Конституційно-правові засади організації надання соціальної допомоги: польський досвід для України, Риженко І. М. (2022)
Піскун І. І. - Адміністративно-правові аспекти застосування норм міжнародного гуманітарного права при проведенні міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, Дуднік І. А. (2022)
Сопілко І. М. - Автоматизація і цифровізація процесів з питань управління персоналом на державній службі, Крутась В. О. (2022)
Вишновецька С. В. - Ключові компоненти соціальної політики стосовно дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2022)
Kmetyk Kh. V. - Types of intellectual property rights in the United Kingdom, Beluga Yu. М. (2022)
Тарасюк С. М. - Дискримінаційні обмеження набуття статусу резидента правового режиму Дія Сіті (2022)
Trotsyuk N. V. - Legal regulation of relations under the agreement on the provision of consumer loan during the martial law in Ukraine, Melnychuk І. S. (2022)
Ямненко Т. М. - Захист прав дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права (2022)
Беззубов Д. О. - Принципи господарського права, Тімуш І. С. (2022)
Жмур Н. В. - Методика нормативної грошової оцінки землі: правові особливості, Боковенко В. П. (2022)
Мороз В. П. - Нормативно-правове регулювання господарсько-правових відносин у сучасних умовах державотворення: реалії та перспективи розвитку, Поляцко А. В. (2022)
Нецька Л. С. - Особливості правового регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки, Цезар А. Р. (2022)
Грекова Л. Ю. - Щодо застосування новітніх технологій у криміналістичній практиці в умовах диджиталізації, Миронець О. М. (2022)
Грищук В. К. - Системні зв’язки кримінального законодавства України як регулятивного феномена (2022)
Куліков О. П. - Окремі аспекти примушування до шлюбу в умовах воєнного стану (2022)
Сисоєва В. П. - Детермінація суїцидальної поведінки неповнолітніх, Осадченко І. В. (2022)
Топчій В. В. - Напрями реформування кримінального законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людини, Жерж Л. А. (2022)
Луцький М. Г. - Сучасний заклад вищої освіти як науково-інноваційний центр (2022)
Варава І. П. - Новітні методики викладання історії держави і права зарубіжних країн, Суходольська А. А. (2022)
Кравчук О. О. - Нові аспекти освітнього розвитку суспільства, Лихова С. Я. (2022)
Contents (2022)
Prykhodko S. B. - A statistical estimation of the coupling between object metric for open-source apps developed in Java, Prykhodko K. S., Smykodub T. G. (2022)
Gozhyj A. P. - Method for developing and modelling composite web-services, Kalinina I. A., Gozhyj V. A. (2022)
Babudzhan R. A. - Application of computational intelligence methods for the heterogeneous material stress state evaluation, Vodka O. O., Shapovalova M. I. (2022)
Tishin P. M. - The study of the quality of multi-step time series forecasting, Buyukli V. S. (2022)
Savieliev A. A. - Developing of functioning algorithm of information-control system for phase-shifting devices in power lines (2022)
Kobets V. M. - Application of chat bots for personalized financial advice, Kozlovskyi K. H. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Вачевський М. - Сутність компетенцій у навчальному процесі та компетентнісний підхід у професійній освіті, Мадзігон В. (2013)
Квас О. - Становище дитини в українській сім’ї (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Ярушак М. (2013)
Łupiński S. - Polonijna działalność Akademii Polonijnej w Częstochowie w kontekśce nauchania Jana Pawla II (2013)
Kryński A. - Ewangelia – kultura – edukacja (2013)
Бойко Г. - Формування валеологічної компетентності студентів (2013)
Мадзігон В. - Суть та функції приватної власності в підприємницькій діяльності (2013)
Камінецький Я. - Методологічні основи аналізу потреб ринку праці у підготовці висококваліфікованого виробничого персоналу (2013)
Петренко Л. - Діагностика педагогічної рефлекції керівників професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Герега М. - Фортепіанні та ансамблеві композиції Руслана Панчука з позиції художньої та дидактичної спрямованості (2013)
Козакевич А. - Соціальна відповідальність менеджменту освіти в умовах трансформаційних змін (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського