Алфавітний покажчик (2022)
Филипковский С. В. - Влияние импульсных рулевых двигателей на динамику твердотопливной ракеты, Филипковская Л. А. (2022)
Denisyuk O. - Test problem of the flow modeling in axial compressor cascades, Balalaiev A., Balalaieva K. (2022)
Жирков О. Г. - Процес дроселювання в соплових апаратах з поворотними діафрагмами, Усатий О. П., Авдєєва О. П., Торба Ю. І. (2022)
Жорник О. В. - Аналіз впливу кривизни S-подібного каналу та умов польоту на ефективність ковшового вхідного пристрою, Кравченко І. Ф., Мітрахович М. М., Балалаєва К. В. (2022)
Римаренко Є. О. - Дослідження акустичних характеристик дослідних зразків звукопоглинаючих конструкцій для газотурбінних двигунів (2022)
Гусев Ю. А. - Влияние шунтирования высокотемпературных тензорезисторов на точность измерения статических деформаций элементов ГТД, Гольцов А. С., Кригин С. С. (2022)
Неманежин Є. О. - Методика визначення характеристик сталої повзучості монокристалічного сплаву, Львов Г. І., Торба Ю. І. (2022)
Tkach M. - Theoretical and experimental determination of the boundary conditions influence on gas turbine blade vibration charaсteristics, Kulishov S., Polischyk V., Halynkin Yu., Proskurin A., Kluchnyk V. (2022)
Назин В. И. - Анализ работы гидростатического підшипника на переходных режимах (2022)
Товкач С. С. - Контури керування і обмеження для побудови системи автоматичного керування авіаційним газотурбінним двигуном (2022)
Миргород В. Ф. - Апроксимаційно-марківські моделі зміни параметрів технічного стану силових та енергетичних установок у довготривалій експлуатації, Гвоздева І. М., Будашко В. В. (2022)
Нерубасский В. В. - Вопросы выбора и квалификации средств разработки программного обеспечения для электронных систем автоматического управления авиационных двигателей, Лавренюк Д. А. (2022)
Буряченко А. Г. - Разработка датчика дифференциального давления для авиакосмического применения. Метрологическое обеспечение и выбор первичного преобразователя (2022)
Варбанець Р. А. - Діагностика паливної апаратури, приводу клапанів газорозподілу та форсунок змащення циліндрів сучасних двотактних двигунів, Мальчевський В. П., Мінчев Д. С., Залож В. І., Кирнац В. І., Александровська Н. І. (2022)
Данілов С. М. - Вплив комплексного модифікування на структуру й властивості жароміцного нікелевого сплаву, Тьомкін Д. О., Наумик В. В., Ткач Д. В., Клочихін В. В., Педаш О. О. (2022)
Тихомирова Т. В. - Морфология и топография карбидной фазы при легировании сплава ЖС3ДК-ВИ гафнием и танталом, Гордиенко Е. И., Бехтер Р. В., Подобный А. В. (2022)
Калініна Н. Є. - Обґрунтування вибору скандію для мікролегування високоміцних алюмінієвих сплавів, Глушкова Д. Б., Цокур Н. І., Носова Т. В., Багров В. А., Демченко С. В. (2022)
Санін А. Ф. - Особливості формування дифузійної зони з’єднання платина-титан, Мамчур І. О., Джур Є. О., Мамчур С. І., Носова Т. В. (2022)
Шорінов О. В. - Експериментальне дослідження впливу параметрів газодинамічного напилювання на коефіцієнт використання порошку, Долматов А. І., Поливяний С. О. (2022)
Інформаційне повідомлення (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Бородін Є. - Сучасні механізми формування молодіжних структур в органах місцевого самоврядування територіальних громад, Острікова А. (2021)
Кривошеїн В. - Політико-управлінський потенціал цифрового покоління: кейс України (2021)
Костєнніков Д. - Стратегічні напрямки розвитку державної політики імміграції кваліфікованих трудових ресурсів в Україну: сучасний стан і тенденції (2021)
Бардах О. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та бізнесу: цифрова трансформація та неокорпоративізм (2021)
Новіченко Н. - Цифрові компетентності громадян та публічних службовців: рамки взаємозв’язку (2021)
Піскоха Н. - Цифрова трансформація місцевого самоврядування: визначення поняття та напрямків утворення цифрових громад (2021)
Бондаренко В. - Аспекти формування Буджакської етнополітичної дилеми та політетнічної проблеми державного етнічного управління: болгарський чинник (2021)
Горбачов В. П. - Про обвинувальну функцію прокуратури в місцевих судах Російської імперії (2019)
Дудченко О. Ю. - Теоретичні передумови дослідження державної влади (2019)
Марущак О. А. - Функції держави: визначення поняття (2019)
Половинкіна Р. Ю. - Етапізація та періодизація антикорупційного законодавства в Україні (2019)
Барегамян С. Х. - Правове забезпечення конституційного права на своєчасне одержання винагороди за працю в Україні (2019)
Роговенко О. В. - Становлення муніципальної правотворчості як самостійного виду державної діяльності в Україні та світі (2019)
Рябовол Л. Т. - Проблематика інституту омбудсмена в зарубіжних країнах: стан наукових пошуків (2019)
Чеховська М. М. - Конституційні та правові засади реалізації рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у забезпеченні національної безпеки України (2019)
Білоус Т. Й. - Місце інтернет-відносин у приватно-правовому полі (2019)
Панькевич Р. В. - Відновлення становища, яке існувало до порушення права, як спосіб захисту майнових прав та інтересів держави і територіальних громад (2019)
Рим Т. Я. - Інститути спільного інвестування як колективна форма інвестування в будівництві (2019)
Самілик Л. О. - Особливості стягнення аліментів на дитину в порядку наказного провадження, Кіраль Г. Ю. (2019)
Яблокова О. І. - До питання про обсяг переданих прав за авторським договором (2019)
Булижин І. В. - Концептуальні засади правового забезпечення процедури банкрутства державних і комунальних підприємств (2019)
Ніколенко М. О. - Господарсько-правове дослідження світових моделей корпоративних договорів: актуальні підходи (2019)
Парасюк В. М. - Держава як учасник відносин у сфері господарювання, Хиль Я. І. (2019)
Шевченко А. М. - Поняття господарської компeтeнції фізичної особи (2019)
Безусий В. В. - Функції соціального захисту державних службовців (2019)
Зуб Г. А. - Соціальний захист суддів: міжнародно-правові стандарти (2019)
Кисельова О. І. - Правові гарантії та реалізація принципів гендерної рівності: проблеми та шляхи вирішення, Тимошенко О. О. (2019)
Рим О. М. - Деякі аспекти реалізації свободи переміщення працівників у Європейському Союзі (2019)
Шевчук О. Р. - П’ять років переміщення: проблеми правової регламентації та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні, Пришляк Р. (2019)
Андрійченко Н. С. - Механізм оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України (2019)
Гедульянов В. Е. - Запровадження терміна "порушення антикорупційного законодавства" як один із напрямів гарантування термінологічної визначеності (2019)
Гречанюк Р. В. - Принципи адміністративної діяльності антикорупційних органів України (2019)
Золотухіна Л. О. - Застосування заходів адміністративної відповідальності як гарантія захисту публічного інтересу (2019)
Конєва І. В. - Державний сектор економіки як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2019)
Лапінська Є. І. - Зарубіжний досвід захисту інформації у сфері підприємництва та його використання в Україні (2019)
Логвиненко А. О. - Позасудова процесуальна компетенція суб’єктів публічної адміністрації: сутність і перспективи розвитку (2019)
Параниця С. П. - Організаційні основи дій приватних детективів під час надання допомоги в розшуковій діяльності, Польгун О. І. (2019)
Пузирний В. Ф. - Особливості управління в органах та установах виконання покарань в Україні (2019)
Пустовіт Ю. Ю. - Суб’єкти державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції (2019)
Сагайдак В. В. - Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості: податково-правовий аналіз (2019)
Сидоренко О. В. - Особливості правозастосування в діяльності митних постів Державної фіскальної служби України (2019)
Скріпкін С. В. - Проблемні питання правового регулювання публічних видатків у галузі охорони здоров’я України (2019)
Терещук Г. А. - Зарубіжний досвід забезпечення принципу транспарентності та "доброго врядування" в діяльності публічної адміністрації (2019)
Беклеміщева Ю. М. - До проблеми визначення суб’єктивних ознак злочину, передбаченого статтею 436-1 Кримінального кодексу України (2019)
Ключик Ю. В. - Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності як один із злочинів у сфері банкрутства (2019)
Самокиш І. В. - Підстави (критерії) систематизації кваліфікуючих ознак злочинів проти власності за законодавством України і країн Східної Європи (2019)
Тімофєєва Л. Ю. - Мобінг у контексті євроінтеграційної кримінально-правової політики (2019)
Сезонов В. С. - Проблеми криміналістичного дослідження документів, що супроводжують транспортні засоби (2019)
Громовенко К. В. - Міжнародно-правова регламентація визнання іноземних кваліфікацій вищої освіти (2019)
Дідківська Г. В. - Організаційно-правове забезпечення діяльності України в міжнародній системі запобігання злочинності (2019)
Максименко О. Ю. - Недоліки нормативно-правового адміністрування Національного архівного фонду (2019)
Новицька М. В. - Класифікація адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки (2019)
Шевчук Е. Г. - Суб’єкти надання безконтактних адміністративних послуг у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (2019)
Котляревська Г. М. - Електронна петиція як вид звернення громадян (2019)
Наконечна Т. В. - До питання загального визначення системи договорів в цивільному праві України в сфері надання транспортних послуг з перевезення (2019)
Таранов А. Ю. - Децентралізація видатків бюджету: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Буга Г. С. - Поняття адміністративної відповідальності у сфері фінансових послуг (2019)
Побережна Н. П. - Виконання ухвали суду про забезпечення позову, порядок скасування застосованих заходів та відшкодування збитків (2019)
Автомєєнко А. І. - Державна політика в сфері громадського здоров’я в Україні (2019)
Євдокимов В. В. - Особливості розвитку правоохоронної діяльності на різних етапах історичного розвитку України (2019)
Мотайло О. В. - Сутність державної безпеки: основні концептуальні підходи (2019)
Гурин М. О. - Визнання недійсними правочинів боржника за кодексом України з процедур банкрутства (2019)
Польна О. О. - Форми обмеження спільної роботи близьких осіб у системі правосуддя України (2019)
Боброва Ю. Ю. - Окремі аспекти реалізації принципу ґендерної рівності під час здійснення правосуддя (2019)
Калєніченко Л. І. - Соціальна відповідальність як правове явище (2019)
Семенова А. П. - Особливості стягнення аліментів за Цивільним процесуальним кодексом УРСР 1963 року (2019)
Гуйван П. Д. - Право на доступ до публічної інформації у сфері організації системи українського судівництва (2019)
Попадинець Г. О. - Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування: проблемні питання та шляхи вирішення (2019)
Сергієнко Н. А. - Міністерство юстиції України та органи примусового виконання рішень: до питання правового статусу (2019)
Клюєва Є. М. - Господарські правовідносини у сфері електронної комерції, Бречко К. М. (2019)
Ковалишин О. Р. - Правові запозичення в господарському праві Польщі: досвід для України (2019)
Колос А. С. - Господарсько-правове регулювання франчайзингу в Україні (2019)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Проблеми реалізації внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю права на соціальний захист (2019)
Сирота І. М. - Принципи права соціального забезпечення в сучасних умовах, Гудзь А. О. (2019)
Йосифович Д. І. - Об’єкт адміністративно караного порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Братковський В. М., Костовська К. М. (2019)
Коваленко Н. В. - Адміністративно-правовий режим публічного майна (2019)
Коротун О. М. - Форми управлінської діяльності у сфері забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності (2019)
Кушнір І. П. - Теоретичні засади дослідження інформаційних відносин у діяльності Державної прикордонної служби України (2019)
Небеська М. С. - Оцінка ефективності діяльності Національної поліції України (2019)
Pastukh I. D. - Conflict of interest settlement in public service (2019)
Пєров А. П. - Адміністративно-правові напрями удосконалення професійного навчання державних службовців України (2019)
Співак М. В. - Жінки-мусульманки в державному секторі: міжнародна практика та гендерні виміри ісламу (2019)
Терехова О. Ю. - Адміністративно-правове регулювання діяльності окружних адміністративних судів в Україні (2019)
Щупаківський Р. В. - Загальні принципи права та їх значення для адміністративно-телекомунікаційного права (2019)
Маслова Н. Г. - Система тактичних заходів протидії кримінальному радикалізму (2019)
Паламарчук Г. В. - Особливості причинного комплексу правопорушень, пов’язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон України (2019)
Собко Г. М. - Психічне насильство у формі примусу як обставина, що виключає кримінальну відповідальність (2019)
Кириченко В. Л. - Деякі питання здійснення правосуддя у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2019)
Маринич Ю. В. - Визначення системи ознак тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження (2019)
Полуніна Л. В. - Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2019)
Сімонцева Л. О. - Міжнародні стандарти реалізації альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту (2019)
Фролов О. П. - Спеціаліст як суб’єкт обшуку у формі спеціальної операції (2019)
Асірян С. Р. - Контрольні повноваження Генеральної Асамблеї ООН у сфері прав людини (2019)
Перова Л. В. - Проблеми міжнародно-правового регулювання миротворчих операцій ООН (2019)
Котляревська Г. М. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення права на звернення (2019)
Куц М. О. - Правовий зміст попереджувальної діяльності податкових органів України (2019)
Заяць О. С. - Гідність, свобода, права людини як категорії європейського права (2019)
Козяр Г. В. - Соціальна відповідальність як імператив правової держави: методологія дослідження (2019)
Нуруллаєв І. С. о. - Основні та загальні принципи міжнародного публічного права як джерела правового регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю (2019)
Бондаренко І. М. - Вплив системності фінансово-правової галузі на структурування кодифікованих актів (2019)
Янушевич Я. В. - Податкові правовідносини: поняття та ознаки (2019)
Мельничук О. П. - Релігійна організація як суб’єкт адміністративного права і учасник адміністративних правовідносин (2019)
Леган І. М. - Інтерпол як центр міжнародного співробітництва держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності (2019)
Шевченко Д. А. - Нормативно-правові засади регулювання майнових відносин подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії) (2019)
Bohdanova N. - Formation of an the Active Civil Position of the Future Personality in the Process of National Education in Modern Ukranian (2022)
Ільїна А. - Інклюзивна освіта як норма культуротворчості: філософсько-теоретичний аспект, Ліпін М. (2022)
Іванова Н. - Освіта у викликах дигіталізації: від просвітництва до компетентності (2022)
Гальченко М. - Креатив наукової освіти в парадигмі феномену науки (2022)
Савчук Н. - Дискурс знання в рефлексіях когнітивної складності: від істини до цінності (2022)
Тименко В. - Філософський дискурс з проблеми етнодіагностики творчо обдарованого єства етнофора, Бровченко А. (2022)
Аніщенко Н. - Роль інноваційного освітнього простору в процесі конституювання креативної спільноти дослідників (на прикладі міжнародної програми "Філософія для дітей"), Ковальов О. (2022)
Голюк О. - Експериментування як засіб пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей під час застосування групових форм роботи, Карук І., Колеснік К., Комарівська Н. (2022)
Волощук І - Теорія і практика пошуку талантів, Шуленок О. (2022)
Рева О. - Системно-інформаційне обґрунтування критеріїв узгодженості систем переваг учасників освітньо-виховного процесу, Камишин В. (2022)
Андросович К. - Науково-методичні ресурси для психологічного супроводу освітнього процесу в умовах воєнного стану, Ільїна Г., Садова М. (2022)
Калмикова Л. - Особливості комунікації як ресурсу забезпечення реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування (2022)
Лантух А. - Здоров’я людини в дискурсі її психоемоційного стану, Гульбс О., Лантух І., Тишакова Л. (2022)
Видолоб Н. - Формування фахової компетентності у майбутніх вчителів, Грейліх О. (2022)
Наші автори (2022)
Вихідні відомості (2022)
Content (2022)
Nurzhaubayeva G. - Characterization of high impedance of multilayer coplanar waveguide transmission line design for integration with nanodevices, Chezhimbayeva K., Haris N. (2022)
Fialko N. - Establishing the influence of the type of micro- and nanofillers on the thermophysical properties of highly heat conductive polymer composites based on polyamide 6., Dinzhos R., Sherenkovskii J., Meranova N., Babak V., Korzhyk V., Lazarenko M., Polozenko N., Parkhomenko О., Makhrovskyi V. (2022)
Sudarmadji S. - The effect of hybrid nanofluid CuO-TiO2 on radiator performance, Irawan B., Susilo S. H. (2022)
Neshpor O. - Optimization of the technology for designing sensitive gas sensors based on zinc oxide using a sol-gel method, Deyneko N., Ponomarenko R., Maiboroda A., Kropyva M., Blyashenko O., Yeremenko S., Sydorenko V., Servatyuk V., Pruskyi A. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Kovalenko V. - Development of the retrieving technology of carotenoids from pumpkin (Cucurbita SPP.) pulp using Zn-Al layered double hydroxides, Kotok V., Dopira A., Carbajal Arizaga G. G., Verbitskiy V., Medianyk V., Berzenina O., Anataichuk I. (2022)
Susilo S. H. - Analysis of the effect of diesel-essential oil fuel mixture on the performance noise vibration of diesel engines, Listiyono L., Khambali K. (2022)
Qiram I. - The analysis of Si/Al ratio on CGA decomposition in Indonesian traditional Kreweng pottery coffee roaster to maximize coffee acidity, Hamidi N., Yuliati L., Nugroho W. S., Wardana I. N. G. (2022)
Kovalenko Y. - Identifying the influence of redispersed polymers on cement matrix properties, Tokarchuk V., Kovalenko S., Vasylkevych O. (2022)
Riastuti R. - Development of saga (Abrus precatorius) seed extract as a green corrosion inhibitor in API 5l Grade B under 1m HCL solutions, Setiawidiani D., Soedarsono J. W., Aribowo S., Kaban A. P. S. (2022)
Shkromada O. - Reducing the biogenic corrosion of concrete in a pigsty by using disinfectants, Fotina T., Dudnyk Y., Petrov R., Levytska V., Chivanov V., Bogatko N., Pikhtirova A., Bordun O. (2022)
Kiyalbay S. - Substantiation of application technology of hygroscopic materials for dust prevention of roads with the lowest type of surfaces, Sagybekova A., Kiyalbaev A., Nauruzbayev K., Espayeva G., Bektursunova G. (2022)
Abstract and References (2022)
Алюшина Н. О. - Булінг в державній службі: соціально–психологічний аспект (2021)
Антонова Л. В. - Корупція як чинник загрози національній безпеці, Абдуллаєв В. А. (2021)
Бізонич Д. В. - Нормативно-правовий механізм контролю за якістю житлово-комунальних послуг органами самоорганізації населення у сучасній Україні (2021)
Бричко А. М. - Державна підтримка і регулювання фермерства Cумської області, Лукаш С. М. (2021)
Ємельянов В. М. - Принципи та методи форсайт-досліджень у державному та публічному управлінні, Коваленко І. І., Гончарова Н. В. (2021)
Котляр Л. І. - Взаємозалежність дезадаптації та прокрастинації державних службовців в різні періоди кар'єрного зростання (2021)
Полторак Л. Ю. - Міжнародний та вітчизняний досвід державної політики формування активної громадянської позиції молоді (2021)
Рибкіна С. О. - Професіоналізм у сфері публічного управління у контексті цілей вищої освіти (2021)
Susniwati M. Si. - Democracy, transparency, and participation through the openness of public information in pemalang regency, Indonesia, Zamili M. M. Pd., Sriwahyuni M. Si. (2021)
Торхова Н. О. - Система зв’язків з громадськістю в органах публічного управління (на прикладі органів правосуддя) (2021)
Хаджирадєва С. К. - Питання залучення молоді на державну службу, Доценко Т. А. (2021)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Заява Європейського товариства ендокринологів щодо вакцинації проти COVID-19 (2021)
Frid A. H. - Нові рекомендації щодо застосування інсуліну, Kreugel G., Grassi G., Halimi S., Hicks D., Hirsch L. J., Smith Mi. J., Wellhoener R., Bode B. W., Hirsch I. B. (2021)
Schernthaner G. - Глобальна інерція щодо застосування гіпоглікемічних препаратів з функцією кардіоренального захисту (іНЗКТГ-2 та АР ГПП-1) у пацієнтів в групі високого ризику з цукровим діабетом 2 типу, Shehadeh N., Ametov A. S., Bazarova A. V., Ebrahimi F., Fasching P., Janež A., Kempler P., Konrāde I., Lalić N. M. (2021)
Danne T. - Ризик тяжкої гіпоглікемії з цукровим діабетом 1 типу виявляється меншим на тлі терапії інсуліном гларгін у дозі 300 Од/мл, ніж 100 Од/мл: метааналіз 6-місячних клінічних досліджень фази 3, Matsuhisa M., Sussebach C., Goyeau H., Lauand F., Niemoeller E., Bolli G. B. (2021)
Спільний ризик діабету у власників собак та котів та їх домашніх тварин: когортне дослідження на основі даних з реєстрів (2021)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Слушайте и внемлите...Обрані розділи (2021)
Серіали про медицину (2021)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Рекомендації Американської діабетологічної асоціації 2021 щодо лікування пацієнтів з цукровим діабетом (2021)
Власенко І. О. - Практичні рекомендації щодо зберігання препаратів інсуліну, Давтян Л. Л. (2021)
Данне Т. - Ефективність та безпечність інсуліну гларгін 300 Од/мл (Гла-300) у порівнянні з інсуліном гларгін 100 Од/мл (Гла-100) у дітей та підлітків (від 6 до 17 років), хворих на цукровий діабет 1-го типу: результати рандомізованого контрольованого дослідження Edition Junior, Тамборлейн В. В., Малєвський О. А., Франко Д. Р., Кавамура. Т., Деміссі М., Німеллер Е., Ґою А., Вардецький. М., Баттеліно Т. (2021)
Тодуров І. М. - Метаболічна хірургія в лікуванні ожиріння, Маньковський Б. М., Саєнко Я. А., Перехрестенко О. В., Плегуца О. І., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Бака О. М., Потапов О. А. (2021)
Черенько М. С. - Вілдагліптин: світовий погляд на молекулу і новітні рекомендації, Маньковський Б. М. (2021)
Резолюція Експертної наради на тему "Нові наукові дані по емпагліфлозину та невикористані можливості для пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу" (2021)
Нагібін В. С. - Механізми генетичних та аутоімунних порушень при цукровому діабеті 1-го типу, Саєнко Я. А., Маньковський Б. М. (2021)
Бобрик М. І. - Продіабетичні антитіла – актуальні підходи до стандартизації лабораторних досліджень, Резніченко В. М., Сідорова І. В. (2021)
Інноваційний препарат для лікування цукрового діабету 2-го типу Ксалтофай виробництва компанії Ново Нордіск став доступним в Україні (2021)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Кашель. Обрані розділи (2021)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Проблематика визначення та діагностики надмірної маси тіла або ожиріння За матеріалами засідання міждисциплінарної групи експертів України (2021)
Форум експертів з обговорення серцево-нирково-метаболічних питань — захід, що поєднав сучасні наукові підходи та практичні рекомендації (2021)
Резолюція Національної наради експертів "Нова парадигма лікування цукрового діабету 2-го типу" (2021)
Meneghini L. - Інсулін деглудек/ліраглутид (IDegLira) підтримує глікемічний контроль
та поліпшує клінічні виходи, незалежно від дози інсуліну до дослідження, у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, що не контролюється на базальному інсуліні, Doshi A., Gouet D., Vilsboll T., Begtrup K., Orsy P., Ranthe M.F., Lingvay I. (2021)
Хідвегі Т. - Лікування інсуліном гларгіном у дозі 300 Од/мл та інсуліном глулізином у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: неінтервенційне дослідження ефективності у звичайній клінічній практиці, Балог З., Васс В., Ковяч Г., Стелла П. (2021)
Giaccari A. - Клінічні переваги метформіну: ще один приклад функціонування механізму альтернативного енергетичного субстрату?, Solini F., Frontoni S., Prato S. D. (2021)
Прудиус П. Г. - Досвід застосування апарату вакуумної терапії V-02 та вакуумного масажу в лікуванні ліподистрофій, Поляк Р. О., Дідук О. О., Прудиус В. Є. (2021)
Науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної діабетології" 2021 (2021)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Одышка. Обрані розділи (2021)
Content (2022)
Al-Kannoon M. A.-A. - Investigation of flexural and shear failure modes of tapered castellated steel beams using expansion plates, AL-Thabhawee H. W. (2022)
Fomin O. - Justifying the expediency of using composite components in the long-wheelbase platform car, Lovska A., Fomina A., Boyko G. (2022)
Miroshnikov V. - Solution of the problem of the theory of elasticity and analysis of the stress state of a fibrous composite layer under the action of transverse compressive forces, Savin O., Younis B., Nikichanov V. (2022)
Karkhut I. - Improving the crack resistance of inclined cross-sections of reinforced concrete containment shells in areas of emergency loads of pushing (2022)
Mammadova M. - Investigation of fluid dynamics in microfracture channels (2022)
Hussein M. A. M. - Identifying the effect of channel wall ripple height on multiphase flow, Hasan W. K. (2022)
Sarukhanyan A. - A study of hydrodynamic viscous fluid flow parameters change regularities in case of a conical diffuser, Vardanyan Y., Vermishyan G. (2022)
Panchenko S. - Influence of the fixation point of the artificial popliteal muscle graft on the stability of the knee joint under external rotational load, Golovakha M., Kolosov D., Onyshchenko S., Zub T., Chechel T. (2022)
Kenshimov C. - Developing application techniques of kinematics and simulation model for InMoov robot, Sundetov T., Kunelbayev M., Sarzhan M., Kutubayeva M., Amandykuly A. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Vasylets K. - Refinement of the mathematical model of electrical energy measurement uncertainty in reduced load mode, Kvasnikov V., Vasylets S. (2022)
Pavlov G. - Determining the dynamic model of the charging resonant converter with inductive coupling by an experimental-analytical method, Obrubov A., Vinnichenko I. (2022)
Golub G. - Determining the effect of the structural and technological parameters of a gas blower unit on the air flow distribution in a gas generator, Tsyvenkova N., Golub V., Chuba V., Omarov I., Holubenko A. (2022)
Sharapov S. - Improving the efficiency of condensation installations of steam turbines by applying liquid-vapor ejector, Yevtushenko S., Panchenko V., Kozin V., Ivchenko O. (2022)
Kravets V. - Determining the influence of geometric factors and the type of heat carrier on the thermal resistance of miniature two-phase thermosyphons, Konshin V., Hurov D., Vorobiov M., Shevel I. (2022)
Budanov P. - Building a model of damage to the fractal structure of the shell of the fuel element of a nuclear reactor, Khomiak E., Kyrysov I., Brovko K., Kalnoy S., Karpenko O. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Sova O. - Development of a method for increasing the interruption protection of multi-antenna systems with spectrally effective special purpose signals under the influence of destabilizing factors, Shyshatskyi A., Ostapchuk V., Zhuravskyi Y., Rohovets M., Borysov I., Bovsunovskyi V., Artabaev Y., Trotsko O., Pylypchuk I. (2022)
Hrymud A. - Modifying a method for direct data collection by a telecommunication aerial platform from nodes of wireless sensor networks, Romaniuk V. (2022)
Ruban I. - Methods of UAVs images segmentation based on k-means and a genetic algorithm, Khudov H., Makoveichuk O., Khudov V., Kalimulin T., Glukhov S., Arkushenko P., Kravets T., Khizhnyak I., Shamrai N. (2022)
Hamza A. H. - Developing three dimensional localization system using deep learning and pre-trained architectures for IEEE 802.11 Wi-Fi, Hussein S. A., Ismaeel G. A., Abbas S. Q., Zahra M. M. A., Sabry A. H. (2022)
Mahmood A. T. - Privacy protection based distributed clustering with deep learning algorithm for distributed data mining, Kamil Naser R., Khalil Abd S. (2022)
Hajer M. - Identifying optimal message embedding location in audio steganography using generative adversarial networks, Anbar M. (2022)
Jassim M. M. - Hybrid selection framework for class balancing approaches based on integrated CNN and decision making techniques for lung cancer diagnosis, Jaber M. M. (2022)
Abstract and References (2022)
Антонова Л.В. - Удосконалення механізмів електронного урядування в Україні в умовах цифрових перетворень, Мохова Ю. Л. (2022)
Бондар Г. Л. - Кібервійна в Україні та виклики національній безпеці: кібернапади на цифрову інфраструктуру (державні установи, об’єкти критичної інфраструктури та організації третього сектору) (2022)
Гавриченко Д. Г. - Теоретичні підходи реформування механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я (2022)
Докаленко В. В. - Взаємодія між органами публічної влади та інститутами громадян-ського суспільства в Україні в умовах широкомасштабної війни (2022)
Євтушенко О. Н. - Соціальний капітал як фактор підвищення спроможності територіальних громад в ході реформи децентралізації, Лушагіна Т. В. (2022)
Ларіна Н. Б. - Теоретичний аналіз застосування тимбілдингу як інноваційного підходу в управлінні персоналом на публічній службі (2022)
Сай Д. В. - Потенціал волонтерської діяльності як складової соціальної безпеки Україні, Малиновська Н. Л. (2022)
Сиченко В. В. - Освіта в умовах пандемії: можливості та загрози дистанційного навчання, Березинський В. П., Вільхова Т. В., Кравченко Л. В. (2022)
Слободянюк Д. С. - Деякі аспекти вдосконалення правового механізму державного управління в сфері інтелектуальної власності в Україні (2022)
Сніжко Д. В. - Концепти ціннісно-правового механізму забезпечення розвитку правосвідомості публічних службовців (2022)
Сторожeв Р. В. - Репутаційний механізм як індикатор вимірювання розвитку лідерства у публічно-управлінській діяльності (2022)
Яшутін І. О. - Характеристика механізмів забезпечення виконавської дисципліни в органах публічної служби (2022)
Курносенко Л. В. - Проблеми та особливості міжнародної фінансової підтримки України в умовах війни (2022)
Title (2021)
Table of Contents (2021)
Киричок О. - "Філософ" і "філософія" в києворуських пам’ятках ХІ–ХIV ст.": необхідність по-новому поставити "старе" питання (2021)
Sepetyi D. - The problem of mind-body interaction and the causal principle of Descartes’s Third Meditation (2021)
Секундант С. - Ляйбніц і Вольф: критичні засади ідеї наукової революції у філософії (2021)
Чорний В. - Присутність у широкому теперішньому. Ґумбрехт, Г. У. (2020). Продукування присутності. Що значення не може передати. Харків: IST Publishing (2021)
Чорноморець Ю. - Нові спроби відродити український неотомізм через інспірацію перекладами. Роздуми над книгою Кромпєц, М. (2020). Чому зло? Київ: Кайрос (2021)
Томазій Я. - Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах (2021)
Кисельов Р. - Коментар до Томазієвої "Філософської дисертації про літературний плагіат" (1673) (2021)
Богачов А. - Гайдеґер і феноменологія. Westerlund, F. (2020). Heidegger and the Problem of Phenomena. London: Bloomsbury. (2021)
Давіденко І. - Тенденції сучасного геґелезнавства. Bykova, M., Westphal, K., et al. (2020). The Palgrave Hegel handbook. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2021)
Кебуладзе В. - Феноменологічні сюжети. Apostolescu, I. (Ed.). (2020). The Subject(s) of Phenomenology: Rereading Husserl. Cham: Springer Nature (2021)
Якубович М. - "Ліва" ісламська філософія. Bloch, Ernst. (2019). Avicenna and the Aristotelian Left. Translated by Loren Goldman and Peter Thompson. New York: Columbia University Press (2021)
Бистрицький Є. - Знати і бути. Частина ІІ, Хома В., Мирошник К., Сімороз О. (2021)
Вяткіна Н. - "Збережене і втрачене”. Спроба спогадів on-line, Кхелуфі А., Мирошник К., Рева Н. (2021)
Козловський В. - Геґель і українська філософія 70 – 80-х років. Частина ІІ, Давіденко І., Круглик К., Попіль Д. (2021)
Title (2020)
Contents (2020)
To the readers of "The Modern Higher Education Review” international journal (2020)
Pappas G. - Case study: the didactic model of socio-cognitive theory of learning in the teaching of english as a foreign language. Teaching state and activity verbs (2020)
Khalymon I. - The preparation of future teachers: modern approaches to learning, Shevchenko S. (2020)
Chalyi A. - Synergetic principles of modernization of teaching natural disciplines forms in higher medical education, Sysoiev O., Chalyy K., Kryvenko I., Kryshtopa A., Koval B. (2020)
Khanykina N. - Logical and rational component of modern educational process, Bondar T. (2020)
Charchuła J. - Institutionalization of science and the social functions of the university – difficulties and opportunities (2020)
Spirina T. - Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions, Grabowska B., Liakh T. (2020)
Bybyk D. - Social leadership: criteria, indicators and levels of formation in future social workers (2020)
Cubukcu F. - Practices and perspectives of teacher trainees upon online language education programme (2020)
Datsenko T. - Social media and higher education institutions: using social networks to recruit students, Vyhovska О., Sinko A. (2020)
Malec W. - Computer-based testing: a necessary evil or a sensible choice? (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
To the readers of "The Modern Higher Education Review” international journal (2021)
Cichoracki M. - Quality of basic, tertiary education and adult learning in the European Union: the key trends (2021)
Maciołek R. - Kazimierz Marciniak’s views on science tasks (2021)
Riabova Y. - Рrofessional training of future specialists in social sphere in the conditions of multicultural society (2021)
Charchuła J. - "Оld" ideas in new social context. University and challenges of the global market of educational "services" (2021)
Sobczak-Michałowska M. - Practical training of students at Polish universities using wsg university in bydgoszcz as an example (2021)
Sysoiev O. - Circular economy education: experience of Finland (2021)
Bogusz M. - Care over the international students during COVID-19 lockdown (2021)
Koc R. - Possibilities of application of cognitive-behavioral coaching in the education system (2021)
Żmudzka M. - Managing self-development (self-creation) by the teacher (2021)
Hrynevych L. - Modernisation of the education management system in Kyiv under the conditions of implementing school autonomy, Lynov K., Shemelynets І., Riy G. (2021)
Kaniewska-Mackiewicz E. - Activation of older people with the use of occupational therapy (2021)
Kozubska A. - The role of dialogue in preventing aggression at school (2021)
Herzberg M. - Possibilities for supporting the development of children disliked by peers due to anti-social behaviour (2021)
Shved O. - Assessment of the needs of families raising children with disabilities in the practice of the ukrainian non-governmental organizations, Tkach I. (2021)
Збир І. М. - Історія факультету українознавства в Корейському університеті іноземних мов Ханґук: здобутки і перспективи (2021)
Сюй Л. - Україністика в Шанхайському університеті іноземних мов (2021)
Юзвікевич П. - Вплив дистанційного навчання на вивчення стилістики української мови (вроцлавський досвід) (2021)
Антонів О. В. - "Сонце в долонях”, або перший досвід сертифікації знань з української мови як іноземної в суботній школі міста Франкфурта-на-Майні (2021)
Лазаренко О. М. - Викладання української мови в міжвоєнному Берліні (2021)
Фарина Н. Г. - "Будуючи золотий міст зрозуміння і спочування”: Іван Франко – для іноземців (2021)
Чжан М. - Лінгвокультурні аспекти слоганів українських та китайських університетів (2021)
Линчак І. М. - Роль інтернаціональної лексики при опануванні української мови іноземцями (2021)
Гриджук О Є. - Числівники на позначення часу як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії (2021)
Іванович М. - Лінгвокраїнознавча інформація у граматичних вправах на початковому і базовому рівнях вивчення української мови (2021)
Фецко І. М. - Реалізація колективного навчання для удосконалення мовленнєвої компетенції студентів-поляків високого рівня засобами фахової мови музейників (2021)
Кузь Г. Т. - Лінгводидактичний вимір української ономастичної фразеології (2021)
Юрса Л. В. - Урбаноніми міста Львова посттоталітарної доби крізь призму еколінгвістики, Гавриловська Л. Л. (2021)
Галуга О.В. - Поняття "параметр” і "параметризація” у контексті мовознавчих студій (2021)
Панасюк К. В. - Мовленнєва культура у військових вишах (2021)
Куньч З. Й. - Засоби милозвучности української мови і сучасна мовна практика (2021)
Станкевич Н. І. - Структурна організація давніх українських афоризмів (2021)
Кметь І. Ф. - Українська мова за професійним спрямуванням у формуванні мовнокомунікативної компетенції філолога – викладача української мови як іноземної, Щепанська Х. А., Дуда Л. Є. (2021)
Васильєва Л. П. - Комунікативна спрямованість підручників і словників для викладання іноземної хорватської мови (2021)
Юган Н. Л. - Навчальні подкасти у процесі викладання української мови як іноземної (2021)
Кушнір І. М. - Навчально-методичний комплекс з української мови для іноземних студентів-медиків англомовної форми навчання (2021)
Сорока О. Б. - Сугестивна педагогіка та українська мова як іноземна (2021)
Кочан І. М. - Текстоцентризм як метод навчання студентів-іноземців (Рецензія на монографію Г. Швець. Теорія і практика навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей. – Київ : Фенікс, 2019. – 529 с.) (2021)
Туркевич О. В. - Українську мову як успадковану вивчають діти в Америці: нові підручники (2021)
Кочан І. М. - Ще раз про комунікативний метод (2022)
Збир І. М. - Сторителінг у курсі української мови як іноземної для корейських студентів: практичний аспект (2022)
Kosenko Iu. H. - Study of the Ukrainian language by foreign students of the preparatory department by means of ICT (2022)
Туркевич О. В. - Українська мова як успадкована: її мовці та учні (2022)
Піхманець Х. А. - Українська мова як успадкована у школах українознавства в діаспорі (2022)
Panchenko O. I. - Ukrainian translations of English poetry in terms of intercultural communication, Shapoval V. V. (2022)
Фецко І. М. - Особливості вербального вітання представників міжкультурного простору (2022)
Shchepanska Kh. A. - Linguistic and cultural adaptation of the artistic text during the study of Ukrainian as a foreign language (2022)
Дерба С. М. - Організація самостійної (позааудиторної) роботи іноземних студентів під час вивчення української мови, Любчевська-Сокур В. О. (2022)
Сіваченко О. О. - Соціальне заанґажування студентів під час дистанційного синхронного навчання української як іноземної мови , Недашківська А. І. (2022)
Кухарчишин М. І. - Репрезентація термінолексики, утвореної способом семантичної деривації в чужомовній авдиторії (2022)
Муляр І. В. - Засвоєння студентами-іноземцями семантики та формальної репрезентації давального відмінка іменників (2022)
Мацюк З. О. - Лінгводидактичні особливості вивчення займенників у курсі української мови як іноземної (2022)
Suima І. Р. - Development of speaking skills while learning Ukrainian as a foreign language (2022)
Votintseva M. L. - Formation of chinese students’ perceptive and receptive skills during the Ukrainian language teaching, Shkurko O. V. (2022)
Станкевич Н. І. - Естетичний вимір художнього слова в жанрі поетичної мініатюри (2022)
Юрса Л. В. - Формування та розвиток українського урбанонімікону міста Львова поч. ХХІ ст. (2022)
Dudok R. I. - The cognitive essence of the metaphor (2022)
Антонів О. В. - Новітній тип українсько-польських розмовників (Рецензія на розмовник: Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Svitlana Romaniuk, Marta Zambrzycka. Szkolne rozmуwki ukrainsko-polskie. Material pomocniczy dla nauczycieli nieznajacych jezyka ukrainskiego, ktуrzy pracuja z uczniami z Ukrainy. Warszawa, 2022) (2022)
Content (2022)
Kholodko Y. - Synthesis and characterization of kaolinite-based granular adsorbents for the removal of Cu(II) Cd(II) Co(II) Zn(II) and Cr(VI) from contaminated water, Bondarieva A., Tobilko V., Pavlenko V., Melnychuk O., Glukhovskyi V. (2022)
Gomelya M. - Establishing a dependence of the efficiency of low-pressure reverse osmotic membranes on the level of water mineralization, Vakulenko A., Makarenko I., Shabliy T. (2022)
Abramov Y. - Justifying the experimental method for determining the parameters of liquid infiltration in bulk material, Basmanov O., Oliinik V., Khmyrov I. (2022)
Zelenko Y. - Improving a method for eliminating the spill of hazardous substances by using "Universal Absorbent Cloth", Calimbet N. (2022)
Baikalov Y. - Improvement of quarry and slagheap reclamation technology, Dzhygyrey I., Bendiuh V., Proskurnin O., Berezenko K., Boichenko S., Kryuchkov A., Serhiienko M., Danilin O., Kutniashenko O. (2022)
Tsapko Y. - Establishing regularities in the application of dry pine wood, Buiskykh N., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Tsapko А., Mazurchuk S., Matviichuk A., Sukhanevych M. (2022)
Pospelov B. - Empirical cumulative distribution function of the characteristic sign of the gas environment during fire, Andronov V., Rybka E., Bezuhla Y., Liashevska O., Butenko T., Darmofal E., Hryshko S., Kozynska I., Bielashov Y. (2022)
Lazarenko O. - Experimental evaluation of the influence of excessive electric current on the fire hazard of lithium-ion power cell, Berezhanskyi T., Pospolitak V., Pazen O. (2022)
Abstract and References (2022)
Барабаш О. О. - Сутність явища делінквентної поведінки людини (2017)
Голоборотько Д. Є. - Законодавчі гарантії права засуджених на свободу світогляду та віросповідання в Україні (1991–2016 рр.) (2017)
Капітонова Н. В. - Муніципальна поліція: плюралізм наукових підходів, Харченко Н. В. (2017)
Ленгер Я. І. - Пріоритет нормативно-правового акту як спосіб розв’язання колізії (2017)
Письменна О. П. - Повноваження органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів (2017)
Григорчук М. В. - Реалізація принципів господарського судочинства під час захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання (2017)
Гуренко М. А. - Державна підтримка реалізації інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2017)
Потьомкіна М. Є. - Правове регулювання відчуження майна підприємств – учасників державного концерну "Укроборонпром" (2017)
Лагутіна І. В. - До питання про розширення повноважень Державної служби україни з питань праці (2017)
Борщевська О. М. - Зближення екологічного законодавства України та країн Європейського Союзу щодо захисту екологічних прав людини, Іванова О. М. (2017)
Горбач О. В. - Інститут приватних виконавців: питання теорії та практики, Шевченко Л. В. (2017)
Кахович О. О. - Проблематика реформування адміністративно-територіального устрою та функціонування органів територіального управління (2017)
Навроцький О. О. - Недосконалість сучасного адміністративного законодавства України у сфері встановлення відповідальності за порушення прав дитини (2017)
Опацький Р. М. - Концептуальні засади формування ювенальної політики (2017)
Панькова З. Л. - Правове положення органів, які здійснюють надання адміністративних послуг у сфері економіки (2017)
Примаков К. Ю. - Адміністративно-правове регулювання масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження в Україні (2017)
Процишен М. В. - Система принципів телекомунікаційного права (2017)
Романяк М. М. - Сутність адміністративної юрисдикції та процесуальних форм її реалізації: окремі питання визначення (2017)
Уложенко В. М. - Державне замовлення як інструмент державного управління у сфері вищої освіти (правові аспекти зміни пріоритетів) (2017)
Ульяновська О. В. - Види суб’єктів адміністративної відповідальності як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Градецький А. В. - Правові гарантії захисту співробітників правоохоронних органів (2017)
Коваль О. М. - Форми відновного правосуддя: практика застосування та європейський досвід (2017)
Лушпієнко В. М. - Правовий статус свідка у кримінальному процесі України та іноземних держав (2017)
Тітко Е. В. - Доктринальні підходи до розуміння концепції цивільно-військового співробітництва (СІМІС) в оборонних стратегіях Хорватії, Данії, Норвегії та Нідерландів (2017)
Луцька Г. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення категорій "охорона" і "захист" як форм забезпечення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України (2017)
Content (2022)
Shang F. - Effects of adding different contents of pig rind on physical and chemical properties and sensory qualities of wheat bran chicken sausage, Kryzhska T., Duan Z. (2022)
Liubych V. - Improving electromagnetic field exposure regimes in the production of flattened spelt groats, Mostoviak I., Novikov V., Leshchenko I., Belinska S., Kirian V., Tryhub O., Pykalo S., Petrenko V., Tverdokhlib O. (2022)
Chakanova Z. - Development of technologies for obtaining grain bases and special additives from local grain raw materials to make products of increased nutritional value, Shaimerdenova D., Bekbolatova M., Sarbasova G., Iskakova D., Yesmambetov A. (2022)
Sultanova M. - Revealing the influence of technological parameters on the process of extraction from walnut shell, Abdrakhmanov K., Nurysh A., Saduakas A., Akzhanov N. (2022)
Zagorulko A. - Improving the production technology of functional paste-like fruit-and-berry semi-finished products, Zahorulko A., Kasabova K., Chuiko L., Yakovets L., Pugach A., Barabolia O., Lavruk V. (2022)
Ospanov A. - Development of probiotic yogurt from small cattle milk, Velyamov S., Makeeva R., Tlevlessova D., Tastanova R. (2022)
Belemets T. - Determination of optimal technological parameters of obtaining stevia extract in technology of sour dairy desserts, Kuzmyk U., Gryshchenko R., Osmak T. (2022)
Pronina Y. - Identification of the influence of technological factors on the growth and development of lactic acid microorganisms in pastille marmalade products enriched with lactic acid starters, Nabiyeva Z., Belozertseva O., Shukesheva S., Samodun A. (2022)
Alimardanova M. - Effect of enterosorbing dietary fibers on the quality and safety of fermented milk products, Bakiyeva V. (2022)
Rybchuk L. - Defining quality indicators for sugar pasteswith demineralized whey during storage, Vdovichen A., Romanovska O., Danyliuk I., Piddubnyi V., Losheniuk I., Kravchenko M., Yudina T., Romanenko R. (2022)
Uikassova Z. - Determining critical control points for processing melon fruits, Azimova S., Tlevlessova D., Galoburda R. (2022)
Dautkanov N. - Analysis of risks and safety indicators of raw materials and products of the sugar industry of Kazakhstan, Dautkanova D., Mussayeva S. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Mammadov A. - Analysis of structural transformations occurring during thermal hardening of building reinforcing steel produced at Baku Steel Company LLC, Babaev A., Ismailov N., Huseynov M., Guliyev F. (2022)
Membala S. B. - Indentifying the effect of micro friction stir spot welding (µFSSW) parameters on weld geometry mechanical properties and metallography on dissimilar materials of AZ31B and AA1100, Sutresman O. S., Arsyad H., Syahid M., Widyianto A. (2022)
Mahdi H. S. - Evaluation of creep-fatigue life and strength for AA7001-T6 under constant amplitude loading, Alalkawi H. J., Mohamed M. T., Faris S. T. (2022)
Uskenbaev D. - Synthesis of high-temperature superconducting ceramics in the Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O system based on amorphous precursors, Zhetpisbayev K., Nogai A., Beissenov R., Zhetpisbayeva A., Baigisova K., Salmenov Y., Nogai A., Tursyntay S. (2022)
Sujita S. - The greatness of the characteristics fiber pseudo stem outer layer of Musa acuminata origin lombok Indonesia as reinforcing polyester composite, Sari N. H. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Khavrova K. - Development of formats for the implementation of the intelligent business model of trade enterprises, Kozhukhova T., Bocharova Y., Ivanova N., Pryimak N. (2022)
Volynets L. - Principle of the assessment of the readiness of motor transport enterprises for economic development based on a two-component methodological approach, Gorobinska I., Nakonechna S., Petunin A., Romanyuk S., Khomenko I., Zachosova N. (2022)
Lingur L. - Creating a digital space of socially sustainable development for food enterprises, Martyniuk O., Ivchenko I., Ivchenko O. (2022)
Sandoval-Gomez R. J. - Implementation of business culture for Mexican SMEs versus globalization 4.0, Alvarez-Cedillo J. A., Sarabia-Alonso M. T., Alvarez-Sanchez T., Perez-Garcia R., Gonzalez-Vasquez A. (2022)
Podolchak N. - Building an effective personnel risks management system of the organization, Tsygylyk N., Dziurakh Y. (2022)
Antiushko D. - Ensuring environmental protection and economic renewal through organic production certification, Bozhko T., Osyka V., Shapovalova N., Lozova T., Fil M., Sienohonova L., Dudla I., Volodavchyk V., Sienohonova H. (2022)
Dogan M. - The effect of green supply chain practices on the firm performance: an empirical research, Cerci H. S., Koyluoglu A. S. (2022)
Nikkeh N. S. - Implementation of the decision making along with analytic hierarchy process (AHP) approaches in the assessment of the petroleum products cost based on the statical model, Abdulhussein S. M., Mohammed M. A. (2022)
Abstract and References (2022)
Капітонова Н. В. - Форми діяльності муніципальної поліції України (2017)
Осадчук М. Ю. - Інтегративний підхід у світлі класичної наукової раціональності (2017)
Писаренко Г. М. - Підстави юридичної відповідальності в інформаційній сфері (2017)
Полонка І. А. - Теоретико-доктринальні підходи до форм вираження неправомірної поведінки: аналітичний та синкретичний вимір (2017)
Чепець О. С. - Поняття та функції радянського нотаріату (2017)
Гуйван П. Д. - Право на справедливий суд: європейські сентенції та українські реалії (темпоральний аспект) (2017)
Семенюк І. С. - Режим майна подружжя: порівняльно-правова характеристика (2017)
Тисівська Я. В. - Правова природа заповіту подружжя та його основні переваги та недоліки (2017)
Джепа Ю. А. - Позитивний досвід країн Європейського Союзу щодо оптимізації законодавства у сфері господарського судочинства в Україні (2017)
Ганечко О. М. - Особливості припинення правовідносин у сфері оплати праці (2017)
Краснова Ю. А. - Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, Хомік В. О. (2017)
Гончаренко О. Г. - Значення розподілу системи державного контролю у державному секторі економіки (2017)
Дяченко Г. В. - Запровадження інституту медіації як альтернативного способу вирішення спорів у податковій сфері, Рєзнік О. М. (2017)
Капітаненко Н. П. - Особливості юридичної відповідальності громадських об'єднань за правопорушення у сфері публічного управління та адміністрування (2017)
Карпунцов В. В. - Функціонування спеціалізованих антикорупційних інституцій в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2017)
Лісовська Д. А. - Суб'єкти формування та встановлення тарифів на теплопостачання (2017)
Гороховська О. В. - Необережна злочинність: причини, умови та запобігання (2017)
Новосад Ю. О. - Щодо деяких критеріїв оцінки ефективності діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам (2017)
Сергатий М. О. - Аналіз кримінологічної інформації як основа боротьби з наркобізнесом, Свинухов В. В. (2017)
Смирнова А. В. - Особливості регламентації уявної оборони в кримінальному законодавстві зарубіжних країн, Монастирський Ю. В. (2017)
Остафійчук Л. А. - Генезис забезпечення порядку для проведення судового засідання, Олексюк В. С. (2017)
Андрейченко С. С. - Нормативне закріплення суб’єктивного елементу міжнародно-протиправного діяння: історико-правове дослідження (2017)
Градецька Н. М. - Колізія міжнародних принципів поваги прав людини та невтручання у внутрішні справи держав (2017)
Бондарчук М. М. - Філософсько-правове обґрунтування імплементації принципів "свобода" та "відповідальність" у правоохоронну діяльність (2017)
Бутенко С. С. - Основні характеристики ліберального, соціалістичного, марксистського та консервативного філософсько-правових трактувань власності, які сформувалися за Нових часів (2017)
Щербанюк О. В. - Рецензія на монографію Ленгер Яни Іванівни на тему "Муніципально-правові колізії: загальнотеоретичний аспект" (2017)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Crouse A. B. - Застосування метформіну пов’язане зі зниженням летальності в різних категоріях пацієнтів з COVID-19 та цукровим діабетом, Grimes T, Li P., Might M., Ovalle F., Shalev A. (2021)
Taybani Z. - Спрощення складних схем інсулінотерапії за умови збереження належного контролю глікемії при діабеті 2-го типу, Bótyik B., Katkó M., Gyimesi A., Várkonyi T. (2021)
Саєнко Я. А. - Позитивні ефекти Вілдагліптину та його комбінації з Метформіном при терапії цукрового діабету 2-го типу у пацієнтів з коморбідною патологією (2021)
Форксіга дапагліфлозин зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду (2021)
Нові дані про препарат Соліква®* демонструють покращення контролю рівня цукру в крові без збільшення маси тіла порівнюючи з інсуліном премікс (2021)
Новий аналіз клінічного дослідження EMPA-REG OUTCOME® Емпагліфлозин знижує ризик виникнення первинних а повторних серцево-судинних ускладнень у дорослих із цукровим діабетом 2-го типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням (2021)
Алгоритм обстеження та лікування осіб з надмірною масою тіла або ожирінням. Основні повідомлення для лікарів первинної ланки (2021)
Блисс М. - Джон Маклеод и открытие инсулина (2021)
Каким будет постковидный мир? (2021)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Ярмарка диет, или суета сует... Обрані розділи (2021)
Лаптєва М. О. - Вплив християнства на формування концепції прав людини (2017)
Озернюк Г. В. - Державні органи як суб’єкти регулювання страхових правовідносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (2017)
Сорочишин М. В. - Захист права на колективні переговори Європейським судом з прав людини (2017)
Бортнікова А. Г. - Вимоги, що висуваються до медіатора, який займається вирішенням публічно-правових спорів (2017)
Денисова А. В. - Форми адміністративного нагляду, здійснюваного органами Національної поліції: сучасні проблеми визначення сутності (2017)
Капля О. М. - Філософсько-правова концепція принципів адміністративного судочинства в Україні (2017)
Навроцький О. О. - Сучасне розуміння організаційно-правових засад забезпечення прав і законних інтересів дітей (2017)
Очкуренко С. В. - Форми взаємодії фінансового і трудового права (2017)
Пришляк М. І. - Механізм адміністративно-правового забезпечення медичного обстеження наречених в Україні: поняття та загальний аналіз складових елементів (2017)
Стасюк О. Л. - Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні (2017)
Акулова Н. В. - Родовий об'єкт посягання на життя представника іноземної держави (2017)
Запотоцький А. П. - Концепція криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері будівництва, її місце в системі криміналістичних методик (2017)
Коваленко І. П. - Теоретико-правові проблеми представлення інтересів заявника в кримінальному провадженні (2017)
Налуцишин В. В. - Філософсько-правове розуміння соціального контролю та правового порядку у творчості Ф. Бекона, Т. Гоббса, Д. Локка та Г. Гроція (2017)
Деміда М. А. - Початок сталінського суду: за матеріалами особливої папки (1924-1925 рр.) (2016)
Моісєєнко Л. М. - Аналіз проблеми забезпечення права громадян на доступність вищої освіти в регіонах у період реформування системи вищої освіти в Україні, Пархоменко М. М. (2016)
Паніна Ю. С. - Проблеми класифікації договорів франчайзингу за методом поширення франшизи (2016)
Юдін З. М. - Іпостасі договору в ученнях глосаторів і постглосаторів (2016)
Джабраілов Р. А. - Європейський досвід реалізації державної політики відбудови економіки, Новікова В. С. (2016)
Бориченко К. В. - Структура та зміст права на соціальний захист (2016)
Кайтанський О. С. - Правове забезпечення соціального захисту дітей та молоді в умовах інтеграційного розвитку України (2016)
Римар Б. А. - До питання гендерної дискримінації на ринку праці (2016)
Сорочишин М. В. - Методи встановлення факту існування трудових правовідносин у трудовому праві Великобританії (2016)
Бригінець О. О. - Правове забезпечення інвестиційної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави (2016)
Драпайло В. В. - Визначення, ознаки та види товарів у митному праві (2016)
Дрозд О. Ю. - Система адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби (2016)
Мяснянкіна К. А. - Надзвичайні ситуації як об'єкт правового регулювання: загальна характеристика (2016)
Березнер В. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності за підкуп працівника підприємства, установи чи організації: тенденції та суперечності (2016)
Вербицька Н. В. - Погроза у злочині, передбаченому статтею 398 Кримінального кодексу України (2016)
Великодний Д. В. - Специфіка оскарження прокурором вироку суду першої інстанції, ухваленого за результатами розгляду провадження у спрощеному порядку (2016)
Калмикова О. С. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з окремими видами дискримінації (2016)
Камишанський М. М. - Строки виплати компенсації за міжнародні правопорушення (2016)
Плавич В. П. - Сучасне дослідження складної соціально-правової проблеми суверенного розвитку України (2016)
Жулинський М. - Василь Стефаник: нестерпна боротьба на полі духу (2022)
Romanowski A. - KrakówWasyla Stefanyka (2022)
Ковалець Л. - Василь Стефаник у царині своєї лектури (2022)
Баран Є. - Василь Стефаник – Леся Українка: незавершений діалог (2022)
Романов С. - Синтагматика зв’язків герой-автор у творчості Лесі Українки та Василя Стефаника (2022)
Барчан В. - Літературні уроки Василя Стефаника у творчості Юрія Станинця (2022)
Легкий М. - "Абсолютний пан форми": новелістика Василя Стефаника в контексті розвитку української прози кінця ХІХ-початку ХХ століття (2022)
Набитович І. - Контексти листа Василя Стефаника про митрополита Андрея Шептицького та боротьбу за український університет (2022)
Мафтин Н. - Василь Стефаник – Іван Цанкар: типологія художнього мислення (2022)
Карась Г. - Видатні оперні співаки Соломія Крушельницька та Михайло Голинський в житті Василя Стефаника (2022)
Грицюк М. - Семен, Кирило та Юрій Стефаники в родинному епістолярії (2022)
Піхманець Р. - Динаміка творчої думки Василя Стефаника: загальні закономірності й особистий досвід (2022)
Горболіс Л. - Звукова парадигма новели Василя Стефаника "Камінний хрест" (2022)
Солецький О. - Тілесний іконотропізм Василя Стефаника (2022)
Мацевко-Бекерська Л. - Когнітивні маркери малої прози Василя Стефаника: художній наратив "простого тексу" (2022)
Деркачова О. - Homo solitaritus у новелах Василя Стефаника (2022)
Наконечна Л. - Поетика оповідних структур у текстах Василя Стефаника, Наконечна Л. (2022)
Мочернюк Н. - "Він є у літературі таким визначним живописцем": інтермедіальні акценти літературознавчих рецепцій Василя Стефаника (2022)
Гнатюк М. - Тема України в художньо-публіцистичному дискурсі Василя Стефаника (2022)
Луцак С. - Драматична домінанта новелістики Василя Стефаника, Вівчарик Н. (2022)
Хороб С. - Публіцистика Василя Стефаника: штрихи до портрета (2022)
Мартинюк У. - Порушення біблійного декалогу героями новел Василя Стефаника (2022)
Khorob S. - Vasyl Stefanyk’s writings in a foreign interpretation (2022)
Карбашевська О. - Пейзажні та предметно-речові деталі у новелах Василя Стефаника та їх англомовний переклад (2022)
Кравець Я. - Василь Стефаник у французькомовному прочитанні (2022)
Будний В. - Сторінки чеської стефаникіани: форми і змісти прижиттєвої рецепції (2022)
Лепьохін Є. - Новела Василя Стефаника "Пістунка" у перекладі німецькою мовою: лінгво-прагматичний аспект (2022)
Брус М. - Втілення літературних і діалектних особливостей фемінітивотворення у новелах Василя Стефаника (2022)
Лесюк М. - Функції прийменника "з" в новелах Василя Стефаника (2022)
Джочка І. - Частки в ідіостилі Василя Стефаника: семантико-прагматичний аспект (2022)
Русакова О. - Лексичні засоби вираження темпоральності в західному варіанті сучасної української мови в кінці ХІХ століття (2022)
Грицюк М. - До 150-річчя з дня народження Василя Стефаника (2022)
Rudnytzky L. - Epoch-makingedition (2022)
Мочернюк Н. - Нова стефаникознавча хрестоматія (2022)
Баран Є. - "Зачинайте вже раз тот храм" (2022)
Севрасевич М. - "Тяжке ярмо мужицького багацтва" (2022)
Грицюк М. - Стефаниківський чин (2022)
Вівчарик Н. - Полікультурне подвижництво (2022)
Rudnytzky L. - Twelwe essays on 20th century Ukrainian literary studies: a new book by Ivano-Frankivsk scholar Stepan Khorob (2022)
Севрасевич М. - "Тавро штемпельованого супроводжуватиме все життя мене… (2022)
Kachanyuk-Spiech I. - Three Languages For Three Cultures (2022)
Пристай Г. - Те, що зафіксовано у фактах: ювілейні врочистості на Прикарпатті з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Karkhut I. - Strength of inclined cross-sections of reinforced concrete protective shells under the action of punching (2022)
Sydorak D. - Improving the constructive efficiency of steel combined trusses, Hohol M. (2022)
Sidun I. - Adhesion of road bitumen emulsions on both hydrochloric and orthophosphoric acids for the technology of surface dressing, Vollis O. Bidos V., Stanchak S., Helon D. (2022)
Blikharskyy Y. - Analysis of the most common damages in reinforced concrete structures: a review, Kopiika N. (2022)
Rykhlitska O. - Effect of polycarboxylate superplasticizers on the properties of ready-mix concrete, Kropyvnytska T. (2022)
Voznyak O. - Monitoring the state of the air environment in the Lviv region, Yurkevych Y., Dovbush O. , Savchenko O. , Kasynets M. (2022)
Zhelykh V. - Alternative heat systems for modular buildings, Furdas Y., Adamski M., Guzyk D., Tsizda A. (2022)
Marushchak U. - Analysis of wall materials according to thermal parameters, Pozniak O. (2022)
Kapalo P. - Air quality monitoring in a selected classroom, Voznyak O., Zhelykh V., Klymenko H., Myroniuk K. (2022)
Klym A. - Strengthening and repairing the serviceability of reinforced concrete constructions: a review, Blikharskyy Y., Selejdak J., Blikharskyy Z. (2022)
Hnativ R. - Analysis of factors influencing the formation of the channel flow of the rivers of Prykarpattia, Yakhno O., Hnativ I. (2022)
Lobodanov M. - Theoretical analysis and experimental investigation of the defects in the compressed zone of the reinforced concrete elements, Vegera P., Zinoviy B., Karpushyn A. (2022)
Зеліско Н. - Оцінка ризиків продовольчої безпеки України в умовах воєнного стану, Маркович Н., Василина О. (2022)
Бочко О. - Парадигма конкурентоспроможності держави в умовах цифрової економіки, Малецька О., Дранус Л. (2022)
Ковалів В. - Сучасні концепції менеджменту в період діджиталізації (2022)
Агрес О. - Інноваційний розвиток страхової діяльностіяк один із методів зростання її ефективності, Грицина О., Синявська Л. (2022)
Яців І. - Організаційно-економічний механізм формування соціальної відповідальності аграрних підприємств, Кушка П. (2022)
Лисюк О. - Аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності у Львівській област, Балаш Л., Гринишин Г., Саміло А. (2022)
Дубневич Ю. - Ієрархія управління відходами: європейська та українська моделі, Войнича Л., Дубневич Н. (2022)
Khirivskyi R. - Application of the experience of the public administration reform of the Central European states for the decentralization process development in Ukraine, Lyndiuk A., Sodoma R., Brukh O. (2022)
Бугіль С. - Роль та пріоритети сільського зеленого туризму в соціально-економічному розвитку сільських територій, Ступень Р. (2022)
Синявська Л. - Забезпечення та методи покращання фінансової спроможності територіальних громад, Рубай О., Агрес О. (2022)
Черевко І. - Кормовиробництво і кормозабезпечення в умовах сучасних викликів – актуальні тренди та досвід Польщі (2022)
Яців С. - Роль господарств населення у формуванні продовольчої безпеки країни (2022)
Гнатишин Л. - Облік вирощування енергетичної верби в системі управлінських інформаційних технологій виробництва енергетичних культур, Прокопишин О., Василішин С. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Степаненко С. М. - Щодо концепції розвитку системи кліматичного обслуговування в Україні, Хоменко І. А. (2022)
Ляшенко Г. В. - Тенденція зміни агрокліматичних умов формування урожайності проса до 2050 року в Cтеповій зоні України, Данілова Н. В., Колосовська В. В., Толмачова А. В. (2022)
Тучковенко Ю. С. - Вплив змін клімату на водний баланс квазізакр лиманів північно-західного Причорномор’я, Хохлов В. М., Лобода Н. С. (2022)
Виноградов О. К. - Абіотичні особливості екосистем Сухого і Григорівського лиманів як акваторій морських портів (північно-західна частина Чорного моря), Богатова Ю. І., Синьогуб І. О. (2022)
Ільїн Ю. П. - Балансова модель транспорту та метаболізму розчинених форм азоту і фосфору в системі Дністровського лиману, Берлінський М. А. (2022)
Тучковенко Ю. С. - Моделювання мінливості гідрологічних характеристик Тузлівської групи лиманів за різних варіантів їх водообміну з морем, Кушнір Д. В. (2022)
Домбровський К. О. - Мікро- та макрофауна донних безхребетних гирлової ділянки малої річки Мокра Московка в межах міста Запоріжжя, Рильський О. Ф. (2022)
Чугай А. В. - Прогнозування забруднення атмосферного повітря міста Одеса діоксидом азоту, Терземан В. В. (2022)
Варналій З. С. - Міграційна безпека держави як основа збереження і розвитку інтелектуального капіталу економіки України, Васильців Т. Г., Левицька О. О. (2022)
Мельник М. І. - Вплив збройної агресії РФ на ендогенний потенціал регіонів України, Лещух І. В. (2022)
Снігова О. Ю. - Державна політика структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України в період повоєнного відновлення (2022)
Кудряшов В. П. - Стратегічні засади управління державним боргом (2022)
Радіонов Ю. Д. - Державні фінанси в забезпеченні стабільності фінансової системи країни (2022)
Редакційна політика та етичні норми (2022)
Шаповал А. - Сутність та місце стандарту доказування "поза розумним сумнівом” у системі стандартів доказування (2021)
Abdullali N. N. - Factors Affecting the Adoption of e-Government in Public Sector Organizations of Kurdistan Region (2021)
Комарова К. - Ключові принципи забезпечення транспарентності в діяльності органів місцевого самоврядування, Ковальчук Н. (2021)
Василевська Т. - Етичне лідерство в публічній службі: смисл і значущість феномену, Пятківський Р. (2021)
Ханик Ю.-Б. - Вплив рівня довіри громадян до суб’єктів публічної влади на застосування публічного маркетингу в Україні (2021)
Шумляєва І. - Удосконалення систем місцевого самоврядування у контексті реформ територіальної організації влади в країнах Північної Європи (2021)
Гайдай В. - Механізми забезпечення охорони громадського порядку на місцевому рівні в умовах децентралізації влади: досвід ЄС для України (2021)
Круглашов А. - Здобутки і труднощі в реалізації децентралізації влади в Україні, Бурега В. (2021)
Ясинська Н. - Проблемні аспекти практичної реалізації моделі інтегрованих соціальних послуг в територіальних громадах, Меснянко Т., Пугач О. (2021)
Криничко Л. - Нові підходи до фінансування системи охорони здоров’я, Мотайло О. (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Vinay Kumar Pal - Study on microstructure characterization of fracture frontier of post welds heat treatment and type IV cracking of P92 steel welded joinT, Lokendra Pal Singh (2022)
Dariya Rebot D. - Influence of the velocity of the medium layer on its dynamic parameters in the process of vibration separation, Artom Babii A. (2022)
Lanets O. - Approximate calculation of natural frequencies of oscillations of the plate with variable cross-section of the discrete-continuous inter-resonance vibrating table, Maistruk P., Maistruk V., Derevenko I. (2022)
Dzyubyk A. - Strengthening and reconstruction of drilling core pipe for engineering and geological exploration, Dzyubyk L., Shpak B. (2022)
Zinko R. - Andiy Beshley, Oleksiy Pitrenko Algorithm of machine creation using the mechanism of articulated disjunction, Hlobchak M. (2022)
Yakovenko Y. - Analysis of thermal comfort models of users of public urban and intercity transport, Voichyshyn Y., Horbay O. (2022)
Матвеєва О. - Удосконалення підходів щодо поводження з побутовими відходами України у напрямі Європейського зеленого курсу, Шевченко Л., Савостенко Т. (2021)
Бородін Є. - Інституційно-правове забезпечення функціонування суб’єктів місцевого самоврядування в Україні, Шумляєва І. (2021)
Бобровська О. - Публічне управління економічним розвитком регіонів: галузевий аспект, Бондаренко Д. (2021)
Лисенко О. - Професійна активізація персоналу як наукова проблема (2021)
Кабанов В. - Взаємодія Міністерства освіти і науки України і громадських об’єднань в реорганізації системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2021)
Корнієвський С. - Врахування впливу глобалізаційних процесів в ході прийняття стратегічних рішень з регіонального розвитку (2021)
Кравцова Т. - Теоретичні основи впровадження антикризового менеджменту в діяльність органів публічного управління, Лащенко О., Кравцов О. (2021)
Ревенко Н. - Теоретичні підходи до побудови інноваційного механізму інноватизації управління підприємствами в Україні, Надточій І. (2021)
Барановський О. В. - Історико-правовий аналіз діяльності міліції України у сфері протидії кіберзлочинності (1991–2015 рр.) (2019)
Завгородній В. А. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на правоінтерпретаційну діяльність в Україні (2019)
Половинкіна Р. Ю. - Категорія "службова особа" як суб'єкт відповідальності: порівняльний аналіз законодавства у сфері запобігання корупції (2019)
Пряміцин В. Ю. - Проблеми законодавчого встановлення початку права на життя людини, Страхов С. С. (2019)
Цьомра В. Ю. - Загальнотеоретичний підхід до розуміння категорій "юридична особа" та "правосуб'єктність" (2019)
Чепульченко Т. О. - Еволюція демократії в Україні, Ярош І. С. (2019)
Черняк Є. В. - Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України (2019)
Ковчі А. Л. - Особливості правового регулювання права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України про захист економічної конкуренції, Бобонич Є. Ф., Іськова О. В. (2019)
Маковецька В. В. - Поняття права на захист права на належне батьківське виховання: цивільно-правовий контекст (2019)
Юркевич Ю. М. - Правовий статус комунальних унітарних підприємств за законодавством України (2019)
Чижов Д. А. - Основні засади припинення трудових правовідносин (2019)
Береза В. В. - Щодо визначення функцій Департаменту кіберполіції Національної поліції України (2019)
Вставська Т. В. - Адміністративно-правовий статус добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (2019)
Голобутовський Р. З. - Особливості повноважень голови суду з адміністрування публічною службою в суді (2019)
Дудченко В. В. - Поняття і адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх повноваження у сфері роботи з неповнолітніми (2019)
Дудченко В. В. - Системність і класифікація принципів провадження справ про порушення митних правил (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретико-методологічні підходи до проблем реформування сучасних антикорупційних державних органів в Україні (2019)
Синявська О. Ю. - Щодо особливостей і нормативного врегулювання матеріальної відповідальності працівників Національної поліції України (2019)
Стрельченко О. Г. - Співвідношення правових категорій "створення лікарських засобів" і "виробництво лікарських засобів" (2019)
Філатов В. В. - Розвиток теорії інформаційних правовідносин в умовах перехідного правосуддя в Україні (2019)
Баличев О. Ю. - До проблеми кваліфікації злочину "Створення терористичної групи чи терористичної організації" (2019)
Ключик Ю. В. - Проблеми визначення об'єктивної сторони доведення банку до неплатоспроможності (2019)
Самойленко О. А. - Слідча та слідчо-розшукова моделі типових ситуацій розслідування кримінального правопорушення (2019)
Шапенко Л. О. - Концепція "живого права" Є. Ерліха у вимірі сучасного праворозуміння, Кириченко В. В. (2019)
Пацкан В. В. - Участь Рахункової палати як вищого органу аудиту України в робочих групах ЄВРОСАІ (2019)
Радченко О. М. - Адміністрування митних платежів як фінансово-правова категорія (2019)
Санжара О. О. - Функціональне призначення адміністративно-правового механізму реалізації прав і свобод громадян в сфері місцевого самоврядування (2019)
Білак О. П. - Функції суб'єктів місцевого самоврядування в сфері транскордонного співробітництва (2019)
Лукаш Т. В. - Транспарентність як гарантія ефективності судової влади в механізмі захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина (2019)
Харута В. Ф. - Право народного вето: перспективи та проблеми запровадження в Україні (2019)
Кочеров М. В. - Щодо змісту адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта забезпечення реформ (2019)
Прасов О. О. - Особисті немайнові права осіб, засуджених до позбавлення волі: проблеми законодавчого регулювання (2019)
Медяник В. А. - Шляхи удосконалення адміністративно-правового статусу та діяльності окремих суб'єктів реалізації державної соціальної політики (2019)
Загребельна Н. А. - Професійна риторика прокурора в системі юридичних науках (2017)
Ярмол Л. В. - Поняття, значення, види поглядів і уявлень людини (теоретико-правове дослідження) (2017)
Горяєва О. С. - Правовий статус Аудиторської палати України (2017)
Канарик Ю. С. - Медіація як спосіб вирішенні господарських спорів, Костюченко А. М. (2017)
Канарик Ю. С. - Мирова угода в господарському процесі: проблеми застосування, Хомік В. О. (2017)
Кулинич А. П. - Поняття та склад земель міських територіальних громад: правові питання (2017)
Гулак О. В. - Щодо перспектив розвитку службового права у вітчизняній науці адміністративного права, Головій Л. В. (2017)
Лесько Н. В. - Проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства в сім'ї (2017)
Шоптенко С. С. - Інформаційне забезпечення проваджень у справах про адміністративні правопорушення, що реалізуються правоохоронними органами (2017)
Коломиец Ю. Ю. - Идея гуманизма в уголовном праве Украины (2017)
Чугуніков І. І. - Об'єкт злочину як нормативне поняття (2017)
Найдьон Ю. О. - Теоретичне обґрунтування категорії "оперативна діяльність" (2017)
Хижняк Є. С. - Особливості огляду електронних документів під час розслідування кримінальних правопорушень (2017)
Федорова Т. С. - Трансформаційні зміни у системі господарської юстиції на сучасному етапі судової реформи в Україні (2017)
Чаплинська Ю. А. - Адміністративно-правове забезпечення реформування організації та функціонування органів прокуратури (2017)
Біленко О. І. - Обґрунтування вимог до спускових пристроїв короткоствольної зброї, Кайдалов Р. О., Першина К. В. (2022)
Іохов О. Ю. - Оцінювання вимірювальних сигналів на основі трикутної час-імпульсної модуляції для контролю технічного стану засобів зв’язку та передачі даних, Малюк В. Г., Тимченко С. Ю. (2022)
Ковтун А. В. - Обґрунтування часткових показників можливості виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки, Мудрик В. Г., Желновач О. О. (2022)
Крюков О. М. - Експериментальні дослідження методу і засобів діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характерис-тик балістичних елементів пострілу, Мельніков Р. С., Горбов О. М. (2022)
Подригало М. А. - Поліпшення маневреності чотиривісних автомобілів збільшенням числа ступенів рухливості ходової частини, Побережний А. А., Гармаш В. П. (2022)
Пістряк П. В. - Удосконалений спосіб імітації противника для навчальних та бойових стрільб, Марков О. В., Атаманенко І. О. (2022)
Радіонов Г. О. - Обґрунтування необхідності вдосконалення науково-методичного апарату формування вимог до енергетичних характеристик поражаючого елемента кінетичної зброї несмертельної дії, Марченко В. В., Гриняк В. П. (2022)
Скляров М. В. - Дослідження прохідності вантажних автомобілів Національної гвардії України з колісною формулою 6×6, Нікорчук А. І., Шаповалов О. І. (2022)
Страшний І. Л. - Методика оцінювання пристосованості вантажних автомобілів військового призначення до виконання завдань у складі підрозділів Національної гвардії України, Маренко Г. М., Бондар Є. В. (2022)
Шаша І. К. - Теоретичні основи побудови адаптивної системи технічного обслуговування і ремонту військової техніки Національної гвардії України, Цебрюк І. В., Маренко Г. М. (2022)
Альбощій О. В. - Техніко-економічне обґрунтування використання польових холодильних засобів для потреб продовольчого забезпечення військ, Товма Л. Ф., Павлов Я. В. (2022)
Васищев В. С. - Особливості використання онлайн технологій під час організації інформаційно-психологічної протидії, Черкашин О. Д., Керницький О. М., Бухун А. Г. (2022)
Гаврись П. О. - Перспективи та логістичне забезпечення процесів створення високоточної зброї в умовах економіки воєнного часу, Нестеренко Р. В., Гаврись М. О. (2022)
Деревʼянко М. О. - Удосконалення науково-методичного апарату щодо обґрунтування потреби та забезпеченості підрозділів майном квартирно-експлуатаційної служби в ході підготовки до ведення бойових дій (2022)
Єманов В. В. - Інформаційно-аналітичний метод підвищення ефективності технічної розвідки підрозділів технічного забезпечення Національної гвардії України, Бєлай С. В., Споришев К. О. (2022)
Іванець Г. В. - Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу кількості надзвичайних ситуацій природного характеру на території України, Горєлишев С. А., Іванець М. Г., Баулін Д. С. (2022)
Наші автори (2022)
Вихідні відомості (2022)
Булик-Верхола С. З. - Історико-правові аспекти функціонування української мови, Верхола А. О. (2018)
Калєніченко Л. І. - Характерні риси державно-правового примусу в змісті юридичної відповідальності (2018)
Нестеренко О. М. - Фактори, що визначають специфіку правового виховання в різних типах правових систем (2018)
Пирога І. С. - Вибори на дільниці: організаційно-правові та технічні засоби електронного голосування (2018)
Рябовол Л. Т. - Система лобіювання: структурний показник (2018)
Гуйван О. П. - Відповідальність за інформацію в ЗМІ: європейська практика та українські реалії (2018)
Кодинець А. О. - Самозахист прав у сфері інформаційних відносин: проблеми теорії та практики (2018)
Горбова Н. А. - Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю": аналіз нововведень та регуляторного впливу (2018)
Затулко К. А. - Історико-правові аспекти розвитку господарських відносин на внутрішньому водному транспорті в радянський період (2018)
Вакарюк Л. В. - Розмежування понять "правовий режим", "правовий статус" і "правове становище" з позицій трудового права (2018)
Колєснік Т. В. - Дисциплінарна відповідальність: проблемні аспекти застосування (2018)
Дембіцька С. Л. - Класифікація адміністративних заходів у системі адміністративного примусу (2018)
Джуган В. О. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення права на безоплатний проїзд автотранспортом загального користування (2018)
Кахович О. О. - Роль і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг у західноєвропейській доктрині адміністративного права, Тимченко Л. М. (2018)
Кисельова О. І. - Звільнення з державної служби як міра протидії корупції (2018)
Кондратенко В. М. - Адміністративно-правові засоби забезпечення здобуття освіти особами з інвалідністю в закладах освіти загального типу (2018)
Кошкош О. О. - Види і процесуальні особливості справ, що розглядаються в межах адміністративної юрисдикції з приводу виконання судових рішень і рішень інших органів та осіб (2018)
Попова Л. М. - Правове регулювання поновлення бухгалтерського обліку під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств (2018)
Пришляк М. І. - Поняття адміністративно-правового забезпечення медичного обстеження наречених, його співвідношення з іншими суміжними правовими категоріями (2018)
Проскура Г. М. - Екологічне врядування як частина електронного врядування: проблеми та перспективи розвитку в Україні, Рощук М. В. (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Поняття суб’єктів, об’єктів та змісту адміністративно-правових відносин у сфері громадської безпеки (2018)
Ричка Д. О. - Транснаціональна злочинність новітніх комп’ютерних технологій (2018)
Топузян А. Р. - Характеристика суспільно небезпечного діяння як ознаки об’єктивної сторони юридичного складу експлуатації дитини (ст. 150 КК України) (2018)
В’язовченко О. В. - Підстави та порядок отримання міжнародної правової допомоги під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру (2018)
Костогриз Я. О. - Розмежування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів (2018)
Крушинський С. А. - Порядок залучення експерта в контексті реалізації засади змагальності в кримінальному провадженні, Каліновська М. О. (2018)
Михайленко Д. Г. - Критерій диференціації правового регулювання протидії корупції в публічній і приватній сферах за міжнародними актами (2018)
Тичина В. П. - Розвиток двосторонніх міжнародно-правових відносин України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (2018)
Громовенко К. В. - Правовий статус університетів міжнародних організацій (2018)
Котляревська Г. М. - Щодо співвідношення інститутів звернення громадян та запиту на інформацію (2018)
Дроботов І. С. - Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві (2018)
Оксінь В. Ю. - Поняття та зміст фінансово-управлінських відносин місцевого розвитку в Україні (2018)
Терно А. М. - Покарання за невиконання рішення Європейського суду з прав людини в Україні. Підстави до криміналізації (2018)
Геращенко І. В. - Класифікація принципів договірного регулювання податкових відносин (2018)
Прасов О. О. - Право на свободу пересування осіб, засуджених до позбавлення волі (2018)
Харишин М. - Політичне русинство: історична ретроспектива його виникнення та геополітичної трансформації (2021)
Потєхін О. - Сухопутні кордони США в умовах пондемії Covid-19, Фесенко М. (2021)
Черниш О. - Аналіз та пропозиції щодо розвитку Української держави та Нації шляхом втілення Козацької Ідеї (2021)
Ліховий І. - Наталена Королева - письменниця і дипломат (2021)
Луцишин Г. - Рецензія на наукову монографію Людмили дмитрівни Чекаленко "Публічна історія: виклики XXI століття" (2021)
Огризко В. - Рецензія на книгу: Із Щоденника Посла України (2021)
Матяш І. - Дипломатична служба Марії донцової: маловідомі гранівідомої постаті (персональна історія до колективног портрету українських жінок-дипломаток) (2021)
Фельштинський Ю. - Про що домовлялися Сталін і Гітлер напередодні війни?, Станчев М. (2021)
Непоп Л. - Культурна дипломатія як інструмент м'якої сили, Лукачук І. (2021)
Гуменюк Б. - Тридцять років незалежності України: Per aspera ad astra (2021)
Мальшина К. - Психологія кольору в дипломатії: до питання про вибір краватки (2021)
Meshkova V. L. - Occurrence of Ulmus L. in the different forest site conditions of eastern Ukraine, Kuznetsova O. A., Khimenko N. L. (2022)
Ткач В. П. - Стан природних дубових молодняків, утворених після проведення лісовідновних рубок порослевих дубняків Лівобережного Лісостепу України, Румянцев М. Г., Лук’янець В. А., Кобець О. В. (2022)
Ющик В. С. - Функціональне значення, вікова структура та продуктивність соснових насаджень Харківщини, Румянцев М. Г., Кобець О. В., Борисенко О. І., Тупчій О. М., Бондаренко В. В. (2022)
Кічура В. П. - Використання особливостей розподілу дерев за класами Крафта для контролю ефективності доглядових рубань у лісових насадженнях, Кічура А. В. (2022)
Висоцька Н. Ю. - Ріст і маса сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою залежно від складу субстрату в ДП "Лиманське лісове господарство", Приходько О. Б., Румянцев М. Г., Ющик В. С., Головченко А. В., Кравченко В. М. (2022)
Даниленко О. М. - Особливості росту та стану культур дуба звичайного різної густоти в ДП "Харківська ЛНДС", Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Мостепанюк А. А., Ющик В. С. (2022)
Андреєва О. Ю. - Адвентивні комахи-мінери в зелених насадженнях м. Житомира, Гойчук А. Ф., Кульбанська І. М., Швець М. В., Вишневський А. В. (2022)
Кучерявенко Т. В. - Динаміка льоту ясенової смарагдової вузькотілої златки Agrilus planipennis у Луганській області (2022)
Правила для авторів (2022)
Довідка рецензента (2022)
Дума В. В. - Окремі функції правозастосовної діяльності в Україні (2012)
Мокрушин В. І. - Правове забезпечення НЕПу в аграрному секторі економіки Кримської АРСР (2012)
Молибога М. П. - Класифікація тлумачення норм права (2012)
Петрученко К. І. - Історичні аспекти становлення нормативно-правових актів місцевого самоврядування як джерел права (2012)
Погорєлова А. І. - Організаційно-правове забезпечення доступу громадян до законотворчого процесу (2012)
Щербанюк О. В. - Доктрина народного верховенства в періоди Нового та Новітнього часів (2012)
Клименко О. М. - Повноваження органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування стосовно примусового відчуження об’єктів приватної власності в суспільних інтересах (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Деякі концептуальні підходи до визначення суб’єктів представницького народовладдя в Україні (2012)
Тищенко Ю. В. - Суб’єкти забезпечення прав споживачів в Україні: повноваження (2012)
Шатіло В. А. - Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн (2012)
Юхимюк О. М. - Суб’єкти права на доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз (2012)
Янчук А. О. - Теоретико-нормативні підходи до визначення поняття "безпосереднє здійснення влади народом" (конституційно-правовий аспект) (2012)
Каденюк Д. Л. - Спеціальні принципи інформаційного права (2012)
Кравчук В. М. - Вимоги, які пред’являються до суддів, як елемент їхнього конституційно-правового статусу: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Муза О. В. - До питання про розвиток адміністративних відносин в Україні (2012)
Олійник О. В. - Стан та перспективи розвитку законодавства України у сфері інформаційної безпеки (2012)
Пащенко К. С. - Взаємозв’язок судових витрат з основними засадами адміністративного судочинства в Україні (2012)
Сорочко Є. О. - Історичні аспекти формування і розвитку інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі України (2012)
Стефанчук М. М. - Участь органів виконавчої влади у справах щодо розгляду компетенційних спорів (2012)
Шевчук Н. В. - Адміністративно-правові аспекти забезпечення і захисту прав пацієнтів в умовах сімейної медицини (2012)
Гвоздик П. О. - Проблеми співвідношення законів та підзаконних актів у галузі охорони навколишнього природного середовища (2012)
Головкін О. В. - Система прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2012)
Мирошниченко І. М. - Особливості встановлення та дотримання правового режиму земель житлової та громадської забудови в країнах ЄС та США (2012)
Ахундова А. А. - Реалізація функції захисту підозрюваного у кримінальному судочинстві України (2012)
Батюк О. В. - Тактико-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування злочинів в установах виконання покарань (2012)
Громовий А. О. - Визначення меж доказування на стадії порушення кримінальної справи (2012)
Дем’янчук В. А. - Використання протоколу судового засідання чи його офіційного звукозапису у судах вищестоящих інстанцій (2012)
Журавська З. В. - Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених (2012)
Місяць А. П. - Теоретичний аналіз правомочностей невласника щодо речей, які є власністю іншої особи (2012)
Шимон С. І. - Переважні права в орендних правовідносинах: проблеми законодавства та практики (2012)
Гурін К. С. - Права людини в умовах міжнародного правопорядку Ліги Націй (2012)
Ірінєєва В. І. - Ініціатива створення Європейської Прокуратури: реалії та перспективи (2012)
Київець О. В. - Феномен м’якої норми міжнародного права у діяльності міжнародних інституцій (2012)
Лекарь А. С. - Особливості повноважень головних органів Світової Організації Торгівлі, які беруть участь у процесі вирішення спорів (2012)
Сироїд Т. Л. - Актуальні питання відповідальності учасників миротворчих операцій ООН (2012)
Сторожук О. Р. - Правовий статус (привілеї та імунітети) консульських посадових осіб у державі перебування (2012)
Фесенко В. І. - Окремі аспекти взаємодії Суду ЄС з національними та міжнародними юрисдикційними органами (2012)
Богославець О. Г. - Інституційні перетворення у туристсько-рекреаційному комплексі України (2012)
Звонарьова Ю. В. - Проблема єдиного регулятора відносин на фондовому ринку (2012)
Слободян О. А. - Актуальні питання правового регулювання діяльності з активами інституційних інвесторів (2012)
Гнатенко Н. Г. - Пошуки шляхів легалізації лобізму в Україні: зміна парадигм (2012)
Лаврухіна Н. О. - Державний нагляд за правильністю призначення пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2012)
Паладій М. В. - До питання про розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні (2012)
Утвенко В. В. - Культурні ідентичності та їх інтегративні механізми (2012)
Паничаров Г. Х. - Развитие энергетических инициатив в рамках ЕС: энергетическое сообщество (2012)
Рагулин А. В. - Правовой статус адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве России (2012)
Фурса С. Я. - Конституційно-правовий аналіз розвитку інституту примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (2012)
Баймуратов М. О. - У пошуках міжнародного права: переосмислюючи джерела (2012)
Михайловський Д. - Аналіз досліджень застосування композитних стрічок для підсилення дерев’яних конструкцій, Комар М. (2022)
Демчина Б. - Визначення фізико-механічних характеристик скла на згин: порівняння значень міцності за різних умов орієнтації дослідного зразка, Козак Р., Майхер П., Нємєц Я. (2022)
Азізов Т. - Розрахунок залізобетонних рам з врахуванням тріщиноутворення, Жолобко А. (2022)
Гладишев Г. - Визначення зони теплового впливу пожежі за результатами обстеження конструкцій перекриття, Гладишев Д. (2022)
Гетун Г. - Етапи розвитку бетону та досвід використання залізобетонних конструкцій, Безклубенко І., Кошева В., Кошева І. (2022)
Михайловський Д. - Вплив нерівномірних осідань декількох фундаментів арок на напружено–деформо-ваний стан всієї будівлі, Склярова Т. (2022)
Адаменко В. - Досвід впровадження bim-технологій в навчальний процес на кафедрі металевих і дерев'яних конструкцій КНУБА (2022)
Клімов Ю. - Міцність стикового контактного зварного з’єднання арматури класу А500С, Бойко І. (2022)
Фесенко О. - Розрахунок на вогнестійкість дерев'яних згинальних конструкцій за методикою ЄВРОКОДУ 5, Колякова В., Дмитренко Є., Момотюк Д. (2022)
Цапко Ю. - Дослідження окремих аспектів щодо водопроникнення вогнезахищених тканин для наметів, Бондаренко О., Цапко О. (2022)
Гоц В. - Роль силікатних наповнювачів у формування експлуатаційних властивостей поро-шкових покриттів, Ластівка О., Томін О., Мегеть В. (2022)
Кривенко П. - Експлуатаційні характеристики шлаколужних декоративних цементів і розчинів, Гоц В., Гелевера О., Рогозіна Н. (2022)
Сморкалов Д. - Монолітні залізобетонні конструкції з попередньо напруженими канатами (2022)
Chyrva T. - The influence of blasting on buildings and constructions, Martynov V., Koliakova V., Chyrva V. (2022)
Максим’юк Ю. - Системи координатних функцій під час розкладання переміщень по поліномах, Козак О., Мартинюк І., Бучко В. (2022)
Постернак О. - Вплив невизначеності розрахункової моделі підсилених згинальних елементів, Постернак М. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Матвійчук Л. Ю. - Стратегічні засади підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг індустрії гостинності регіону, Смаль Б. А. (2022)
Артюх Т. М. - Управління асортиментом та продажем копіювальної техніки, Ягелюк С. В., Архіпов В. В. (2022)
Дахнюк А. М. - Особливості ринку антикваріату та творів мистецтва, Передрій О. І. (2022)
Дзюбинський А. В. - Деякі питання митного регулювання переміщення відходів, Дзюбинська О. В. (2022)
Ємченко І. В. - Ідентифікація електроінструментів побутового призначення (2022)
Індутний В. В. - Товарознавча оцінка букіністичних пам’яток, Мережко Н. В., Мельник С. М. (2022)
Пахолюк О. В. - Роль нанотехнологій у розвитку текстильної наноосвіти в Україні, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2022)
Калінський Є. О. - Шляхи удосконалення визначення країни походження м'ясної продукції в митних цілях, Тіхосова Г. А., Голік М. С. (2022)
Белінська К. О. - Дослідження кінетики набрякання екструдатів у різних видах відновленого молока, Марусей Т. В. (2022)
Домбровська О. П. - Збереження споживних властивостей продовольчих товарів з конопель, Чурсіна Л. А., Краглік В. С. (2022)
Євтушенко В. В. - Дослідження якості меду вітчизняних торговельних марок, Семенченко О. О., Нагорна А. В. (2022)
Притульська Н. В. - Органічні харчові продукти: реалії та перспективи виробництва і споживання, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2022)
Ярошевич Т. С. - Формування споживних властивостей пельменів та практичні аспекти їх ідентифікації (2022)
Артюх Т. М. - Товарознавча оцінка якості бітумних покрівельних матеріалів, Тернова А. С., Григоренко І. В. (2022)
Бойко Г. А. - Товарознавча оцінка якості взуття з тканиною верху на основі волокон технічної коноплі, Тіхосова Г. А., Капітонов А. В. (2022)
Дудла І. О. - Дослідження теплоізоляційних матеріалів на основі рослинної сировини на міцність, Голодюк Г. І., Гургула Н. М. (2022)
Заяць Я. І. - Оптимізування номенклатури недоліків взуття для потреб окремих видів товарознавчої експертизи (2022)
Кузьміна Т. О. - Аналіз якості гідрокостюмів з неопрену, Березовський Ю. В., Єдинович Б. М. (2022)
Лисенко Н. В. - Актуалізація методичного забезпечення судової товарознавчої експертизи, Мартосенко М. Г., Шурдук І. В. (2022)
Михайлова Г. М. - Постільні вироби: вимоги та переваги споживачів, Галько С. В., Осієвська В. В. (2022)
Ткачук П. В. - Шляхи удосконалення системи речового забезпечення в Збройних Силах України, Ніколайчук Л. Г., Ткаченко М. Д. (2022)
Передрій О. І. - Регламентація безпеки косметичних засобів в країнах ЄС та Україні (2022)
Путінцева С. В. - Характеристика властивостей целюлозовмісних матеріалів із різної рослинної сировини, Тіхосова А. О., Мандра О. М. (2022)
Речун О. Ю. - Використання біорозкладних полімерів та антимікробних пакувальних матеріалів у пакуванні харчових продуктів, Ткачук В. В. (2022)
Топільницький П. І. - Вплив вмісту хлорорганічних сполук в нафті на корозію нафтотранспортного обладнання, Ткачук В. В., Речун О. Ю. (2022)
Ягелюк С. В. - Електричний метод вимірювання вологості біомаси олійних лубяних культур, Дідух В. Ф. (2022)
Кашицький В. П. - Розробка технології отримання біокомпозитів на основі глютину та деревного борошна, Садова О. Л., Шум Н. В. (2022)
Мельник О. А. - Отримання мікроволокон целюлози з трести технічної коноплі та льону, Мельничук М. Д., Кашицький В. П. (2022)
Дударєв І. М. - Оптимізація рецептурних композицій піци, Панасюк С. Г., Краглик О. М. (2022)
Назарчук Л. В. - Концепція проектування форменого одягу співробітників закладів готельного господарства (2022)
Головенко Т. М. - Державне регулювання якості шкільної форми в Україні, Шовкомуд О. В., Пожар К. О. (2022)
Bezega M. I. - Etiopathogenesis problems of the nasal mucosa at atrophic rhinitis, Bezshapochnyy S. B., Loburets V. V., Loburets A. V., Bondarenko R. V., Bondarenko V. V., Dzhirov O. R. (2022)
Zhdan V. M. - Non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of rheumatological patients with comorbidity, Babanina M. Yu., Kitura Ye. M., Tkachenko M. V., Rybalchenko Ye. V., Savuliak T. M. (2022)
Kushta A. A. - Peculiarities of the topography-anatomical structure of the wing-lower-jaw space, which affect the efficiency of anesthesia, Shuvalov S. M. (2022)
Ostrovska S. S. - Saliva biomarkers in pathological conditions of periodontium, Gerasimchuk P. G., Krizhanivsky D. G., Zaitsev L. О., Tereshchenko N. M., Velikorodni V. I. (2022)
Pivtorak V. I. - Features of compensator-adaptive processes in injury of a single kidney, Monastyrskiy V. M., Polonevych S. V., Pivtorak K. V., Bulko M. P. (2022)
Sribna V. O. - Nodular therapy as a way to treat comorbid diseases (literature review), Dochak T. S., Voznesenska T. Y., Blashkiv T. V. (2022)
Shatorna V. F. - Influence of cadmium salts on the condition of the cardiovascular system (literature review), Lomyha L. L. (2022)
Hvozdiuk Y. V. - Research in comparative aspect of cryoprotective action of glycerin-based cryopreservatives in combination with polyvinyl alcohol of different molecular weights at fast and slow cooling of human donor blood, Kompaniets A. M. (2022)
Moisieiev A. I. - Influence of theoretically established cryopreservation regimen on the functional state of deconservated cellular spheroids, Bozhok G. A. (2022)
Safarova R. I. - Social and hygienic risk factors for infection with human papillomavirus (2022)
Blazhchenko V. V. - The effect of zinc sulfate, sodium thiosulfate, lipoic acid, taurine on the expression of enzymes of hydrogen sulfide synthesis, mediators of inflammation, fibrogenesis in the kidneys of rats with diet-induced obesity, Zaichko N. V. (2022)
Vilkhova I. V. - Evaluation of biochemical parameters in blood plasma with long-term opioid therapy and after opioid withdrawal (2022)
Danyliuk M. B. - Influence of preoperative preparation of elderly and senile age patients on morphological changes in the inflammatory process in the gallbladder, Zavgorodni S. M., Kubrak M. A., Yareshko N. O., Bachurin A. V., Pertsov I. V. (2022)
Delva M. Yu. - Prevalence and clinical characteristics of neuropathic pain in multiple sclerosis, Skoryk K. S. (2022)
Demchenko A. V. - Neuropsychological and neurophysiological features of cognitive functions in patients with stage ІІ Рarkinson's disease, Aravitskaya Dj. N. (2022)
Janbakhishov T. G. - Risk factors of RH-isosensitization in pregnant women with RH-negative blood in the conditions of the Baku city, Aliyeva E. M., Mustafayeva I. R., Bayramova E. V. (2022)
Karachentsev Y. I. - Effectiveness of intraoperative express-histological investigation for detection of adenomas of the parathyroid glands in asymptomatic "non-classic" forms of primary hyperparathyroisis, Dubovyk V. M., Gopkalova I. V., Khaziev V. V., Sokolova S. S., Sazonov M. E., Gerasimenko L. V. (2022)
Kononenko S. V. - Anatomical features of the soft tissue structures of the proximal humeral diaphysis revealed by the magnetic resonance imaging, Pelypenko О. V. (2022)
Liskina I. V. - Modern diagnostics and treatment of solitary pulmonary nodules in Ukraine, Zagaba L. M. (2022)
Majidova N. B. - Modern methods of treatment of benign diseases of the cervix in women (2022)
Nyshchuk-Oliynyk N. B. - Correction of chronic low-intensity inflammation in patients with stable coronary artery disease with concomitant type 2 diabetes mellitus using quercetin and empagliflozin (2022)
Pavlov S. V. - Dynamics of certain clinical-biochemical parameters in patients with interstitial pneumonia after COVID-19 coronavirus disease, Kotlyarevska E. V., Svitlytska O. A., Kiknadze T. I. (2022)
Smolienko N. P. - Sexual behavior of male rats with gonadopathy after correction by vitamin D3 and tribestane, Korenyeva Ye. M., Marakhovskiy I. O., Chystyakova E. Ye., Velychko N. F., Belkina I. O., Bondarenko V. О. (2022)
Filatova O. V. - Justification of the need for correction of immune and antioxidant system disorders in patients with first diagnosed chemoresistant pulmonary tuberculosis (2022)
Filippova A. Yu. - The features of lipid metabolism in patients with chronic pancreatitis with concomitant arterial hypertension, Kryvoshei V. V. (2022)
Shapoval Yu. S. - Hormonal imbalance of the pituitary and ovarian system in women with endometrial hyperplasia and benign tumor of the mammary glands (2022)
Sheremeta D. R. - Mitomycin C in the treatment of urethric stricture and its effect on arginase/NO-synthase system, Sverdan O. P., Vorobets D. Z., Fafula R. V., Vorobets Z. D. (2022)
Yuryeva L. M. - COVID-associated psychotic disorders with cognitive impairment: a case series, Shornikov A. V., Kokashynskyi V. O., Brydun O. Y., Rachynska T. V. (2022)
Babenko V. I. - Challenges of teaching pathomorphology in wartime, Starchenko I. I., Fylenko B. M., Royko N. V., Nikolenko D. Ye. (2022)
Bilash S. M. - Problem aspects of students practical training in clinical anatomy and operative surgery at the undergraduate stage, Koptev M. M., Pronina O. M., Pirog-Zakaznikova A. V., Oliinichenko YA. O., Donchenko S. V. (2022)
Hnatiuk M. S. - The influence of video films and video fragments during practical classes at the department of operative surgery and clinical anatomy to improve the efficiency of learning material, Konovalenko S. O., Monastyrska N. Ja., Yasinovskiy O. B., Gargula T. I. (2022)
Hryn V. G. - Peculiarities of studying and teaching the discipline "Human anatomy" in English in the medical high school, Svintsytska N. L., Bilash V. P., Ustenko R. L., Katsenko A. L., Piliuhin A. V. (2022)
Yeroshenko H. A. - Origin and use in the educational process of some eponyms of medical biology, Klepets O. V., Riabushko O. B., Vatsenko A. V., Ulanovska-Tsyba N. A., Kinash O. V., Shevchenko K. V. (2022)
Liakhovskyi V. I. - The need for a cycle of thematic improvement in herniology for listeners of surgical profile, Lysenko R. B., Nyemchenko I. I., Krasnov O. H., Gorodova-Andreeva T. V. (2022)
Panasenko S. I. - A look at modern achievements and prospects for the development of higher medical education through the prism of bioethics, Kerbazh N. R., Panasenko T. V., Drabovskiy V. S. (2022)
Skrypnikova T. P. - Specificity of a lecture in the videoconference format in the postgraduate education of dentists, Kulai O. O., Khmil T. A., Gurzhii O. V., Prykhodchenko S. V., Tymoshenko Yu. V. (2022)
Fedorchenko V. I. - Emotional intelligence and manipulations in the educational process in higher medical educational institutions, Polianska V. P., Zvyagolska I. M., Derevіanko T. V., Bobrova N. A. (2022)
Добренька Н. В. - Соціальні передумови реформування транспортної інфраструктури для осіб з особливими потребами (2018)
Кравцова З. С. - Принципи здійснення державної влади в Україні: поняття та юридична природа (2018)
Гуйван О. П. - Цивільний захист приватноправових інформаційних прав особи (2018)
Величко Л. Ю. - Нетипова зайнятість як форма реалізації права на працю (2018)
Запотоцька О. В. - Особливості здійснення реєстрації потужностей операторів ринку у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2018)
Литвин І. І. - Роль здійснення контрольної функції держави у сфері надання освітніх послуг (2018)
Покатаєв П. С. - До питання відсутності законодавчого визначення терміна "містобудівні потреби" (2018)
Солопенко В. В. - Порядок фінансування фізичної культури та спорту в Україні (2018)
Алексєєв І. С. - Організаційно-правові основи діяльності органу пробації (2018)
Ус О. В. - Кваліфікація малозначного діяння (2018)
Андрушко О. В. - Юридична відповідальність за правопорушення в кримінальному процесі як вид державного примусу (2018)
Д'ячков Д. С. - Прокурорське самоврядування як принцип організації прокуратури (2018)
Мацько Л. - Наукова лексика у "Словнику української мови – 20” (2011)
Мацько О. - Науковий текст як об’єкт лінгвостилістики і лінгводидактики української мови (2011)
Шевченко К. - Базові моделі взаємодії мов при утворенні етимологічних дублетів в українській мові (2011)
Абабілова Н. - Специфіка реалізації фразеологічних одиниць із нумеральним компонентом від одного до ста, Сидоренко Ю. (2011)
Гайдученко Г. - Епітети як засіб реалізації експресивності в українських історичних романах (2011)
Гапонова Л. - Лексико-тематичні групи української криміналістичної термінології (2011)
Демченко А. - Мовна інтерпретація концепту "море” в поезіях у прозі Дніпрової Чайки (2011)
Карабута О. - Українська граматична термінологія на ранніх етапах свого розвитку (2011)
Кашуба Н. - Семантичні ознаки предикатів дії (2011)
Мартос С. - Соціолект молоді у мовленнєвому побуті міста (2011)
Москвичова О. - Любов та смерть як основні мотиви для реалізації метаморфози у контекстах британських поетичних текстів ХІХ століття (лінгвосеміотичний аспект) (2011)
Романова Н. - Семантика сучасних німецькомовних іменникових емотивних дериватів із напівпрефіксом Haupt- (2011)
Власенко Л. - Часова перехідність дієслівних форм (2011)
Заболотська О. - Прагматичні функції імперативних конструкцій в англомовному поетичному дискурсі модернізму та постмодернізму (2011)
Климович С. - Співвідношення понять "аброморфема" і "морфема" в сучасному мовознавстві (2011)
Левакіна Т. - Функціювання прийменників соціативності в науковому стилі сучасної української мови (2011)
Митрофанова О. - Структурно-семантичні параметри дієслів на позначення непоступального руху (2011)
Швець Є. - Актуальні стратегії перекладу наукового тексту (2011)
Васіна І. - Лінгвістичні аспекти вивчення категорії хронотопу (2011)
Главацька Ю. - Обсяг тексту як домінантний жанровий критерій типологізації текстів англомовних байок (2011)
Грицина В. - Засоби авторизації мовлення в наукових текстах (2011)
Єфименко Т. - Жанрова традиція готичного роману в гендерній перспективі (2011)
Заболотська О. - Лінгвістична специфіка наукового тексту (2011)
Колесова А. - Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття: гендерний аспект (2011)
Мироненко Т. - Складові контекстуальності сучасного англомовного дискурсу, Теленик О. (2011)
Омельчук Ю. - Лінгвістичні механізми творення текстів українського та англійського "тваринного епосу” (2011)
Перепьолка В. - Специфіка мовних одиниць у науковому тексті (2011)
Сідак О. - Каламбур як засіб реалізації тактики політичної образи (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2011)
Тарасова О. - Образна природа звукової іконічності у поезії (на матеріалі творів французького символізму) (2011)
Тихоша В. - Особливості поетичного синтаксису Ліни Костенко (2011)
Федоренко Л. - Типология художественных концептов в драматургическом дискурсе Ф. Дюрренматта (2011)
Чорна М. - Метафора в поетичному дискурсі Василя Стуса (2011)
Гаврилова Я. - Субстандартна лексика у мові преси (на матеріалах періодичних видань Херсонської і Миколаївської областей) (2011)
Кукса І. - Відображення соціального статусу комунікантів у мовленнєвому жанрі теледебатів (на матеріалі американських президентських передвиборчих кампаній) (2011)
Орлова Н. - Особливості зародження і формування термінології реклами (від найдавніших часів до ХVІІІ ст.) (2011)
Попкова О. - Політична зоонімна фразеологія та політична метафора в сучасних змі (2011)
Рембецька О. - Лексичні помилки на сторінках сучасних українських періодичних видань (2011)
Баран Г. - Особливості вербалізації концепту recession в англомовному комп’ютерному політичному дискурсі: лексикографічний аспект (2011)
Бідна Т. - Репрезентація інтелектуальних здібностей жінок і чоловіків у перекладах роману Дж. Голсуорсі "The forsyte saga” німецькою, українською та російською мовами (2011)
Бондарєва Н. - Економічний лексикон як об’єкт перекладу: теоретичний аспект (2011)
Борисова Т. - Нумеронім як об’єкт перекладу (2011)
Брегман С. - Особливості використання новітніх технологій у навчанні перекладу (2011)
Волченко О. - Стилістичні засоби реалізації категорії зв’язності в українському перекладі оповідання Едгара По "Чорний кіт” (2011)
Воробей Н. - Втілення етнокультурних уявлень про homeland / батьківщину в афро-американському поетичному дискурсі (2011)
Галас А. - Антропонімний простір сучасної англомовної драматургії як проблема перекладу (2011)
Гізер В. - Лінгвоконцепт "край” у перекладознавчому аспекті (2011)
Головко О. - Формальна системність й асиметрія англомовних інновацій (2011)
Дитина Т. - "Новий” реалізм Салмана Рушді та Зеді Сміт: пролог (на матеріалі романів С. Рушді "Опівнічні діти” та З. Сміт "Білі зуби” та їхніх українських перекладів) (2011)
Дудченок О. - Прояви гендерних стереотипів у чоловічому та жіночому мовленні (на матеріалі текстів політичних програм атлантичної традиції) (2011)
Дьяченко С. - Просветительское эссе: переводоведческий аспект (2011)
Журавльова О. - Синергетика тексту як основа оцінювання адекватності перекладу (2011)
Здражко А. - Відтворення комічного у перекладі дитячої літератури (на матеріалі оповідання Енді Стентона "Ви поганець, пане Гам!”) (2011)
Іліх М. - Відтворення образної системи поеми "Цариця Меб” Шеллі у перекладі Івана Франка (2011)
Коломієць Л. - Можливості відтворення у перекладі художнього засобу non sequitur (на прикладі вірша Ґреґорі Корсо "Одруження” в інтерпретації Юрія Андруховича) (2011)
Конкульовський В. - Про специфіку роботи перекладача кінотекстів (2011)
Ласка І. - Перекладацька школа Пор-Руаяля: концепція Тома Ґійо (2011)
Лощенова І. - Структурні характеристики англійського присудка та їх відтворення в українському перекладі (2011)
Лужна О. - Американська романістика в українських перекладах у 1970-х роках (2011)
Малыгина К. - Метеосимволы в переводе: теоретический аспект (2011)
Маляренко І. - Образно-асоціативне поле етноконцепту boomerang (2011)
Михайлицька І. - Сленг у системі субстандартної лексики, Шапочка К., Чуракова О. (2011)
Нікіфорчук С. - Автобіографія, біографія, мемуари як основні типи художньо-документальної літератури: диференціація понять (2011)
Новикова М. - Михайло Москаленко: переводчик, историк и теоретик перевода, редактор, публицист (2011)
Охріменко А. - Символіка простору свого і чужого в трилерах (2011)
Ребрій О. - Філософське осмислення творчої природи перекладу (2011)
Руденко Н. - Перевод экологических реалий в неспециальных текстах экологической тематики (2011)
Скрильник С. - Особливості міжмовної інтерференції в художньому перекладі (2011)
Соловей Г. - Переклад політичного анекдоту як типу тексту: функціонально-семантичний та крос-культурний аспекти (2011)
Сташків Г. - Комічне у телепродукції: перекладознавчий аспект (2011)
Торговець Ю. - Есе та нарис як суміжні типи текстів (компаративний аналіз) (2011)
Федорченко О. - Особливості перекладу психологічного кінотрилеру (2011)
Французова К. - Лінгвоконцепт корпоративність-корпорація: перекладознавчий аспект (2011)
Хан О. - Транскодування символіки простору в текстах "крутого” детективу Раймонда Чандлера (2011)
Чала Ю. - Відтворення колоніальних мотивів вікторіанської доби в українських перекладах (2011)
Чаленко Л. - Лінгвостилістичний аналіз путівника у лексико-семантичному контексті (на матеріалі англомовного путівника) (2011)
Шапошник О. - Емотивність дитячої літератури та проблема її відтворення у перекладі (2011)
Шмігер Т. - Перекладознавча бібліографія: перші роздуми й дефініції (2011)
Акішина М. - Концептуальна основа поетичного дискурсу глобалізму ХХІ століття (на прикладі об’єктивації концепту 9/11) (2011)
Галицька У. - Конвенціональні метафори емоційного концепту відраза (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2011)
Зернов О. - Параметри та конотації українського концепту "свобода” (2011)
Калініченко В. - Перцептивно-образні складові концептів "успіх” і "success” в українській та англійській мовах (на матеріалі текстів сучасної художньої літератури) (2011)
Карагяур Х. - Когнітивні конституенти свідомості мовної особистості (2011)
Кудрявцева Н. - Дерево, Бог і біологічна мати (перспективи застосування когнітивного підходу в дослідженні лексики з філософсько-категоріальним значенням) (2011)
Семенчук А. - Вербалізація слоту час фреймової структури концепту тероризм інноваціями англійської мови (2011)
Загнітко А. - Граматика прийменникових одиниць білоруської мови. Рецензія на монографію М. І. Канюшкевіч Беларускія прыназоўнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка : |У 3 ч.| / М.І. Канюшкевіч. – Ч. 1 : Дыяпазон А–Л. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 492 с.; Ч. 2 : Дыяпазон М–П. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 619 с.; Ч. 3 : Дыяпазон Р–Я. – Гродна : ГрДУ, 2010. – 535 с., Михальченко М. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Кожухар О. В. - Вплив політико-правових ідей П. Куліша на становлення української державності (2011)
Міщенко Н. Ф. - Наукова доктрина як джерело права у Федеративній Республіці Німеччина (2011)
Терлецька І. С. - Нормативно-правове забезпечення законопроектної діяльності в Україні (2011)
Тімашова В. М. - Адміністративно-територіальний устрій України: вдосконалення конституційно-правового регулювання (2011)
Богашева Н. В. - Класифікація громадських організацій: проблема правових критеріїв (2011)
Кравченко О. А. - Роль Конституційного Суду України в становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні (на прикладі гарантування та удосконалення місцевого самоврядування) (2011)
Лазур Я. В. - Механізм забезпечення прав і свобод людини у сфері публічного управління в Російській Федерації (2011)
Макаренко О. Г. - Планування законодавчої діяльності Верховної Ради України: історичний аспект та актуальні проблеми (2011)
Маруженко О. П. - Особливості професійної підготовки суб’єктів законотворчого процесу (інформаційна складова) (2011)
Петрученко К. І. - Тлумачення нормативно-правових актів місцевого самоврядування (2011)
Скомороха Т. В. - Конституційно-правові засади актів Президента України (2011)
Тищенко Ю. В. - Забезпечення прав споживачів як об’єкт конституційно-правового регулювання (2011)
Ткачук А. П. - Захист основних прав і свобод: співвідношення практики Конституційного Суду України і Європейського суду з прав людини (2011)
Федоров І. В. - Право члена територіальної громади на надання допомоги в локальному соціумі й участь у соціальній роботі: конституційно-правовий і муніципально-правовий підходи (2011)
Гудима Н. В. - Теоретико-правові засади реформування органів державного управління в Україні (2011)
Коваленко В. В. - Фінансові ризики: загальноцивілізаційні засади, термінологічні проблеми та правова складова (2011)
Муза О. В. - Розвиток інституту адміністративної юстиції у континентальній Європі (на прикладі Франції, ФРН, Італії) (2011)
Шатковська І. В. - Проблематика державного пробірного контролю – колізії нормативно-правових актів (2011)
Виноградова А. І. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 247 Кримінального Кодексу України (2011)
Леонов Б. Д. - Тероризм у структурі транснаціональної злочинності (2011)
Висоцький В. О. - Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу: від Маастрихту до Лісабону (2011)
Гаврилова Ю. Ю. - Правовий режим повітряного простору і програма "відкрите небо" (2011)
Гладкова Т. Л. - Вторинне законодавство Європейського Союзу (2011)
Єлєазаров О. П. - Міжнародно-правова регламентація морських наукових досліджень щодо захисту морського середовища (2011)
Запара С. І. - Історія становлення та розвитку Міжнародної організації праці (2011)
Калакура В. Я. - Міжнародно-правові аспекти регулювання особистих немайнових та майнових відносин батьків і дітей (2011)
Каліущенко І. М. - Особливості правового регулювання ціноутворення в сільському господарстві: порівняльно-правовий аспект (на прикладі ЄС та України) (2011)
Київець О. В. - Принципи тлумачення міжнародних договорів (2011)
Санченко А. Є. - Парадигма взаємодії Ради Європи та Європейського Союзу в процесі розвитку європейського міжнародного права (2011)
Сідак М. В. - Особливості суб’єктного складу нижнього рівня банківських систем ЄС, держав – членів ЄС та країн Східної Європи: порівняльний аналіз (2011)
Біда С. А. - Податок на прибуток підприємств: основні нововведення Податкового кодексу України (2011)
Кириченко О. А. - Законодавче забезпечення державної стратегії реформування житлово-комунального господарства України, Нотевський В. С. (2011)
Ковальчук Т. Т. - Проблеми й перспективи інноваційної модернізації української економіки (2011)
Бортнік С. В. - Запровадження в Україні єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2011)
Нижник Н. Р. - Поняття та сутність державного управління сферою інтелектуальної власності України, Паладій М. В. (2011)
Олійник О. В. - Формування державної політики у сфері інформаційної безпеки (2011)
Ширшикова Р. М. - До питання про нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади України (2011)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Цай С. - Порівняння між лікуванням інсуліном деглюдеком / ліраглутидом та інсуліном гларгіном / ліксисенатидом у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу: систематичний огляд та метааналіз*, Ґао С., Ян В., Цзі Л. (2021)
Rangaswami J. - Кардіоренальна протекція за допомогою нових протидіабетичних засобів у хворих на діабет та хронічну хворобу нирок. Наукова заява Американської асоціації серця (AHA), Bhalla V., de Boer I. H., Staruschenko A., Sharp J. A., Singh R. R., Lo K.B., Tuttle K., Vaduganathan M., Ventura H. (2021)
Алруваілі Х. - Клінічний вплив ліраглутиду як засобу лікування ожиріння, Дехестані Б., Ле-Ру К. (2021)
Верма С. - Час до появи серцево-судинних переваг емпагліфлозину у ретроспективному аналізі даних дослідження EMPA-REG OUTCOME, Літер Л. Е., Зінмен Б., Шарма А., Меттьюс М., Фітчетт Д., Джордж Д., Офстед Е. П., Козібород М., Уеннер К. (2021)
Рекомендації щодо ведення пацієнтів, що потребують баріатрічного оперативного втручання у практиці сімейних лікарів (2021)
Кальницький М. - Хірургічна лікарня в модерному особняку (2021)
Титул, зміст (2021)
Слово редактора (2021)
Czupryniak L. - Ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу до, під час та після зараження Covid-19: які докази існують?, Dicker D., Lehmann R., Prazny M., Schernthaner G. (2021)
Маньковський Б. М. - Депресія у пацієнтів з цукровим діабетом (2021)
Бобрик М. І. - Інсулінорезистентність і мелатонін: чи є зв’язок?, Резніченко В. М., Сідорова І. В. (2021)
Величко В. І. - Лікування надмірної маси тіла або ожиріння у дітей, Маньковський Б. М., Лагода Д. О., Данильчук Г. О., Венгер Я. І. (2021)
Саєнко Я. А. - Роль лікаря-ендокринолога при лікуванні пацієнтів з ожирінням (2021)
Черенько М. С. - Ефективність ліраглютиду у лікування ожиріння: у фокусі дослідження SCALE, Маньковський Б. М. (2021)
Нобелівська премія. Лауреати з медицини та фізіології 2021 року (2021)
Кальницький М. - Дитяча лікарня на парковій дорозі (2021)
Магазаник Н. А. - На что жалуетесь? Шутка вольтера. Обрані розділи (2021)
Журавський В. С. - Що таке сильна влада і чи потрібна вона сучасній Україні? (2011)
Бедь В. В. - Конституційні обов’язки в релігійній сфері: проблеми теорії та практики (2011)
Клименко О. М. - Парадигма конституційного оформлення примусового відчуження об’єктів права приватної власності (2011)
Маруженко О. П. - Відкритість інформації щодо законотворчого процесу як складова демократичного розвитку суспільства (2011)
Сас О. С. - Внутрішній парламентський контроль як складова організації роботи Парламенту (2011)
Скомороха Т. В. - Участь Президента України у законодавчому процесі (2011)
Тищенко Ю. В. - Конституційно-правове регулювання діяльності громадських організацій споживачів (2011)
Чернецька О. В. - Гарантії діяльності представницьких органів місцевої влади: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття (2011)
Богачова О. В. - Правосвідомість та правова культура як основа професійної кваліфікації законотворців (2011)
Болдижар С. М. - Формування та розвиток системи народних комітетів Закарпатської України (2011)
Когут Н. І. - Особливості правового виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2011)
Козенко Ю. О. - Правовий механізм формування поведінки особи у контексті історіографії та метамови (2011)
Терлецька І. С. - Процедура законопроектування як стрижневий елемент законотворчого процесу в Україні (2011)
Шуліма А. О. - Способи дії правової норми в часі (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського