Богачов С. В. - Інформаційна культура через засоби правової освіти (2011)
Лазур Я. В. - Організаційно-правові заходи підвищення ефективності забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління в контексті побудови правової соціальної держави (2011)
Токарєв Г. М. - Адміністративно-правові засади запровадження в Україні обов’язкової страхової медицини (2011)
Кулієва С. Р. - Законодавче забезпечення функціонування інвестиційного ринку в Україні (2011)
Манзюк В. В. - До питання створення суб’єктів туристичної діяльності (2011)
Гаврилова Ю. Ю. - Міжнародно-правові питання регулювання комерційної діяльності у повітряному просторі (2011)
Голубєва В. О. - Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ (2011)
Горькавий С. С. - Європейський інституційний механізм протидії незаконному обігу наркотиків (2011)
Каліущенко І. М. - Правосуб’єктність міжнародних спеціалізованих установ у сфері сільського господарства (2011)
Київець О. В. - Закріплення загальних принципів права в Гаазьких конвенціях 1899 та 1907 років (2011)
Рафальський О. О. - Політико-правова природа договорів між урядом УНР та "Пабіско" (2011)
Шестаков В. О. - Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів та його роль у міжнародних інвестиційних правовідносинах (2011)
Іванченко Е. П. - Теоретичні основи оцінки вартості об’єктів права інтелектуальної власності (2011)
Науменко Н. С. - Порівняльний аналіз доступу українських і польських товарів на європейські ринки в період трансформаційних змін у національних економіках (2011)
Чалчинський В. І. - Правові, економічні та екологічні чинники сталого розвитку в Україні (2011)
Боднар О. Б. - Поняття особистої безпеки людини і його структура (2011)
Кухтик С. В. - Механізм держави та його модернізація під впливом глобалізації (2011)
Нижник Н. Р. - Уявлення проблеми у сфері державного управління як системи, Мосов С. П. (2011)
Паладій М. В. - Проблема розвитку сфери інтелектуальної власності України в умовах інтеграції в міжнародні співтовариства (2011)
Шатковський Я. М. - Державно-правовий вплив у сфері формування репродуктивних можливостей громадян (2011)
Літвіняк О. В. - Сподвижники українського перекладознавства Пряшівщини (2022)
Шмігер Т. В. - Ревізія принципів для історії українського перекладознавства: урок пряшівської України (2022)
Бережна С. М. - Системний аналіз в лексикології в аспекті навчання іноземців (2022)
Любецька В. В. - Текстоцентризм як основний принцип навчання для іноземних студентів гуманітарних спеціальностей, Шахіна Ю. Г. (2022)
Neglyad T. Yu. - Use of tongue twisters in training English (2022)
Grigorian A. I. - Pragmatic peculiarities of verbalization of secret in English fictional discourse (2022)
Мурадян И. В. - Контрастное представление персонажей через контрастное изображение их одежды в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина", Витюховская А. В. (2022)
Рамазанова Ш. И. - Сравнительный анализ образа дома в городских текстах Иосифа Бродского и Орхана Памука (2022)
Степанов Є. М. - Найменування знарядь сільськогосподарської праці у Словнику російських говірок Одещини (2022)
Степанова С. Є. - Антонімія як засіб зображення соціальної нерівності у драматичній поемі Лесі Українки "В катакомбах" (2022)
Базарова І. - Комунікативно-прагматичні риси жанру пліткарства (2022)
Башкірова Н. П. - Лінгвокультурні особливості фразеологізмів на позначення хвилювання в українській та російській мовах: зіставний аспект (2022)
Бігунова Н. О. - Когнітивно-прагматична диференціація мовленнєвих актів компліменту та похвали співрозмовника (2022)
Деде Ю. В. - Мітігативні стратегії обіцянки та прохання в англомовному художньому дискурсі (2022)
Косовець М. В. - Комунікативні тактики реалізації стратегії самопрезентації в англомовному детективі (2022)
Чан Тхі С. - Невербальні засоби комунікації та реалізації соціального статусу чиновників у романі Ф. М. Достоєвського "Ідіот" (2022)
Афанасьєв А. - Рекомендації структурним підрозділам управління органу охорони державного кордону щодо організації кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, Серховець С., Софіян Д. (2020)
Балагур Л. - Рекомендації начальнику підрозділу охорони державного кордону щодо оптимізації заходів маскування служби прикордонних нарядів, Олешко Д., Карасьов Д. (2020)
Березюк В. - Профілювання ризику занесення та поширення на території України коронавірусної інфекції COVID-19 у пунктах пропуску через державний кордон, Заболотна О., Самойленко О. (2020)
Біньковський О. - Актуальні питання взаємодії Державної прикордонної служби України з військовими формуваннями та відповідними правоохоронними органами в інтересах забезпечення безпеки державного кордону України, Томків І. (2020)
Гетманюк С. - Розробка інструментарію вибору раціональних параметрів системи прикордонного контролю, Лисак П., Гула В. (2020)
Гула В. - Особливості прийняття рішень посадовими особами органів охорони державного кордону при виникненні нестандартних ситуацій в умовах пандемії та невизначеності, Дзяворук А. (2020)
Захарчук Д. - Особливості проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників на морській (річковій) ділянці державного кордону, Бурбела С., Мисик А. (2020)
Івашков Ю. - Аналіз факторів, які впливають на розвиток обстановки в районах виконання завдань на межі з тимчасово неконтрольованими ділянками державного кордону, Мисик А., Торічний В. (2020)
Курашкевич А. - Аналітичне обґрунтування комплексу завдань, що покладаються на мобільні підрозділи Державної прикордонної служби України, Медвідь М. (2020)
Лазоренко О. - Рекомендації начальнику відділу прикордонної служби щодо організації взаємодії між підпорядкованими підрозділами, Баратюк В., Лемешко В. (2020)
Мартинюк В. - Шляхи вдосконалення тактики дій мобільних підрозділів щодо протидії організованій злочинності у сфері незаконної міграції, торгівлі людьми, незаконного переміщення через державний кордон осіб, зброї, засобів терору та контрабанди, Демчишин В., Балашов В. (2020)
Мисик А. - Модель оцінювання уразливості прикордонної діяльності щодо загрози організованої злочинності, Більовський О. (2020)
Мисик А. - Модель ідентифікації диверсійно-розвідувальної групи при спробі перетину державного кордону, Андрушко О. (2020)
Мосов С. - Виявлення та оцінювання викликів, небезпек і загроз прикордонній безпеці республіки Казахстан: методичні засади, Салій C., Чуканов А. (2020)
Фаріон О. - Метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України (2020)
Харун О. - Проблемні аспекти організації робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів у прикордонній смузі, Мазур В., Івашков Ю., Лось О. (2020)
Хомчак Р. - Аналіз факторів, які впливають на величину внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України (2020)
Цевельов О. - Шляхи реформування системи управління Державної прикордонної служби України як складової сектору оборони держави (2020)
Городиський Р. - Аналіз оцінки загроз та вразливостей мобільних автоматизованих робочих місць, Басараб О. (2020)
Лисий М. - Дослідження щілинної магнітної антени для георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон, Стрельницький О., Суслов Т., Чуканов А. (2020)
Осташевський С. - Питомий показник рухливості автобронетанкової техніки, П’ятков М. (2020)
Равлюк В. - Визначення рівня захищеності інформаційно-комунікаційної системи корпоративних мереж, Ваврічен О. (2020)
Саган В. - Проблемні питання організації контролю за якістю пально-мастильних матеріалів у Державній прикордонній службі України, Пономаренко О., Кравчук В. (2020)
Fushtey I. M. - Influence of metabolic therapy on life quality in patients with atrial fibrillation paroxysms, Podsevahina S. L., Palamarchuk A. I., Chabanna E. S. (2022)
Никоненко О. С. - Вітамін Д3 як гормон - роль у розвитку атеросклерозу (2022)
Милиця М. М. - Ультразвукова діагностика ускладнень в ранньому післяопераційному періоді у хворих після накладання товстокишкового анастомозу, Милиця К. М., Стеблянко В. В., Солдусова В. В., Казаков В. С. (2022)
Рязанова О. Д. - Оптимізація антибактеріальної терапії при неспецифічних вагінітах у жінок репродуктивного віку, Резніченко г. І. (2022)
Милиця М. М. - Сучасний індивідуально-комплексний підхід в лікуванні гемороїдальної хвороби, Постоленко М. Д., Милиця К. М., Солдусова В. В. (2022)
Мірошниченко В. П. - Надзвичайна ситуація як проблема нашого часу, Голдовський Б. М. (2022)
Милиця М. М. - Стимуляція ранового процесу при довготривало незагоєних ранах у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи, Солдусова В. В., Милиця К. М., Стеблянко В. В., Казаков в. С., Постоленко М. Д. (2022)
Луць Б. В. - Топометрична підготовка та планування неоад'ювантної променевої терапії в комплексному лікуванні раку прямої кишки (2022)
Кошурба І. В. - Дослідження впливу кріоекстракту плаценти на процеси цитолізу та перекисного окислення ліпідів за CCl4-індукованого ураження печінки (2022)
Доманський А. М. - Результати лікування хворих з переломовивихами кісток передпліччя, Лоскутов О. Є. (2022)
Кляцький Ю. П. - Лікування гнійно-запальних ускладнень кульових та мінно-вибухових травм кінцівок, Трибушний О. В., Труфанов І. І., Косило В. В. (2022)
Тревого І. - Ювілей міжнародної співпраці двох університетів, Задорожний В. (2022)
Ступень Н. - Передумови виникнення 3D-кадастру в Україні, Мельник М. (2022)
Тревого І. - Пропозиції щодо розширення номенклатури типів межових знаків для адміністративно-територіальних одиниць, Ільків Є., Галярник М., Єршов М., Дрбал А. (2022)
Кравець Т. - Використання сучасного програмного забезпечення для визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів, Полець О., Пащетник В. (2022)
Федорчук А. - Аналіз сучасних моделей відлікових поверхонь для визначення висот методом GNSS-нівелювання (2022)
Савчин І. - Визначення сучасних ротаційних параметрів Євразійської плити на основі ГНСС-даних (2022)
Romanovskyi A. - Application of BIM in bridge construction, Lisnyk O. (2022)
Celms A. - Technologies of building deformation monitoring in Latvia, Trevoho I., Celmina V., Brinkmanis-Brimanis M. (2022)
Остапчук С. - Особливості проєктування екологічних стежок Надслучанського регіонального ландшафтного парку за матеріалами дистанційних знімань та засобів ГІС, Прокопчук А. (2022)
Chabaniuk V. - Lessons of DRDSI pilot projects in Ukraine, Dyshlyk O., Tarnopolskiy A. (2022)
Четверіков Б. - Створення інвентаризаційної бази даних та 3D-моделей пам’ятників видатних польських діячів, похованих на Личаківському цвинтарі у м. Львов, Зборщик В., Рябчій В. (2022)
Бурштинська Х. - Особливості класифікації космічних зображень для ідентифікації лісів Прикарпатського регіону, Декалюк Я., Заяць І. (2022)
Губар Ю. - Використання зонування території як частини генерального планування для визначення площ земель прибудинкових територій, Тревого І., Ваш Я. (2022)
Сай В. - Механізм відшкодування втрат лісогосподарського виробництва для ефективного ведення кадастру лісових земель, Хавар Ю. (2022)
Ваш Я. - Інвентаризація об’єктів садово-паркового господарства скверу Т. Масарика м. Ужгород із використанням НЛС, Губар Ю., Калинич І., Четверіков Б. (2022)
Музика Н. - Комплексний план просторового розвитку територіальних громад – завдання та шляхи вирішення, Білявський М. (2022)
Маланчук М. - Аналіз формування величини нормативної грошової оцінки земельної ділянки в межах територіальної громади, Назаренко К. (2022)
Донченко О. І. - Правовий менталітет українського суспільства як фактор правотворчості (2018)
Єрмакова Г. С. - Релігійний фактор і питання інтеграції Туреччини до ЄС: організаційно-правовий і теоретико-методологічний аспекти (2018)
Мацелюх І. А. - Періодизація розвитку церковного судочинства у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (XIV - середина XVI століття) (2018)
Мінченко О. В. - Юридико лінгвістична інтерпретація правових текстів: загальнотеоретичний аспект (2018)
Писаренко Г. М. - Юридична відповідальність в інформаційній сфері: стан нормативно-правового регулювання (2018)
Процюк І. В. - Сучасні монархії: зміст і сутність (2018)
Чеховська М. М. - Мова як чинник національної безпеки, Шлапаченко В. М. (2018)
Годованик Є. В. - Теоретико-правовий зміст категорії "ефективність конституційно-правових норм" (2018)
Гуйван П. Д. - Права суб’єкта персональних даних у процесі їх обробки (2018)
Швидка Т. І. - Контроль за концентрацією та попередження зловживань монопольним становищем у рамах міжнародної конкуренції (2018)
Назаренко О. Л. - Правові норми, що регламентують соціальний захист військовослужбовців (2018)
Наньєва М. І. - Правове регулювання укладення трудового договору за законодавством України (2018)
Апаров А. М. - Правовий прецедент і судова практика в системі джерел адміністративного права України (2018)
Бондаренко К. В. - До питання розмежування понять "державне управління" та "публічне адміністрування" (2018)
Маринчак Є. С. - Наукові погляди на сутність правового статусу фізичної особи – платника податку на доходи (2018)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Адміністративно-правові механізми щодо обмеження засобів і способів ведення війни на морі (2018)
Пашинський В. Й. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності Збройних Сил України (2018)
Покатаєв П. С. - Принципи поводження з побутовими відходами, на яких ґрунтується законодавство (2018)
Стрельченко О. Г. - Тенденції розвитку правової категорії "облік лікарських засобів" в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів (2018)
Хитра О. Л. - Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України в системі суб'єктно-об'єктних зав'язків у сфері національної безпеки (2018)
Чорна В. Г. - Поняття, особливості адміністративно-правового режиму протиепідеміологічного, протиепізоотичного, протиепіфітотичного, обмежувального спрямування (2018)
Карпенко М. І. - До питання вдосконалення ознак об'єктивної сторони військових правопорушеннях (2018)
Орловська Н. А. - До питання про феміністичний напрям у сучасній кримінології (2018)
Тігранян Г. С. - Розбій: критичний аналіз окремих конструктивних і кваліфікуючих ознак складу злочину за чинним кримінальним законодавством України (2018)
Гришко В. І. - Розвиток недержавної правоохоронної діяльності в Україні: історико-правове дослідження (2018)
Леон Я. О. - Класифікація запобіжних заходів у кримінальному провадженні України (2018)
Максименко В. В. - До проблем дослідження початку досудового розслідування (2018)
Мамка Г. М. - Роль правозастосовної практики в забезпеченні надійності кримінального провадження (2018)
Паршутін А. Б. - Теоретико-правове обґрунтування засобів, що використовуються під час втручання в приватне спілкування (2018)
Рибалко В. О. - Оцінні поняття, які використовуються для регламентації порядку виділення матеріалів кримінального провадження (2018)
Скляднєва К. А. - Диспозитивні засади участі прокурора у кримінальному провадженні у формі угод (2018)
Облакова О. С. - Міжнародні спортивні відносини: правова природа й історико-правові особливості виникнення (2018)
Братасюк В. М. - Правосуб'єктність індивіда в легістській доктрині (2018)
Дубинський О. Ю. - Державний контроль за додержанням законодавства на міському електротранспорт (2018)
Гомонай В. В. - Принципи та норми права в механізмі конституційно-правового забезпечення набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (2018)
Нікіфоренко В. С. - Теоретичні основи дослідження викликів та загроз при забезпеченні безпеки державного кордону (2018)
Князєв В. С. - Розпорядження окремими видами товарів (2018)
Прасов О. О. - Право на освіту осіб, засуджених до позбавлення волі: нормативно-правові засади та реалізація (2018)
Сливка В. В. - Загальні та спеціальні принципи примирення сторін в адміністративному судочинстві (2018)
Богачова О. В. - Деякі питання участі громадян у законотворенні (2011)
Гарасимів Т. З. - Філософсько-правові проблеми девіантної поведінки людини: моменти історіографії дослідження (2011)
Задоєнко О. В. - Кодифікація цивільного процесуального законодавства України: теоретичний аспект (2011)
Рафальський О. О. - Діяльність українських дипломатів щодо визнання незалежності Української Народної Республіки на Паризькій мирній конференції (2011)
Терлецька І. С. - Законопроектна діяльність: вимоги забезпечення якості та ефективності законів (2011)
Тімашов В. О. - Юридичний конфлікт: сутність, визначення, структура, форми, складники (2011)
Журавський В. С. - Удосконалення виборчої системи та виборчого законодавства – запорука політичної стабільності суспільства (2011)
Клименко О. М. - Європейський досвід конституційного регулювання примусового відчуження об’єктів права приватної власності в інтересах суспільства (2011)
Кравченко О. О. - Захист прав людини і громадянина органами конституційного контролю: процесуальні аспекти (2011)
Лиска І. Г. - Умови та порядок надання і припинення правового статусу закордонного українця (2011)
Макаренко О. Г. - Проблеми реалізації конституційних гарантій громадян на пенсійне забезпечення (2011)
Мищак І. М. - Конституційно-правові аспекти реалізації народними депутатами України права законодавчої ініціативи (2011)
Скомороха Т. В. - Акти Президента України у системі нормативно-правових актів держави (2011)
Сліденко І. Д. - Конституційний контроль з позицій універсалізму (2011)
Сопелкін І. С. - Конституційно-правові аспекти становлення та розвитку профспілкових організацій (2011)
Сорока С. В. - Депутатські запити як форма парламентського контролю уряду в країнах ЄС: досвід для України (2011)
Шатковська І. В. - Аспектні питання законодавчого забезпечення діяльності саморегулівних організацій в Україні (2011)
Добрянська Н. В. - Дискусійні питання поняття адміністративної відповідальності (2011)
Олійник О. В. - До питання про формування системи інформаційної безпеки України (2011)
Приступко А. О. - Фондовий ринок як інструмент злиття і поглинання акціонерного капіталу: правовий контекст (2011)
Федорін М. П. - Про правове забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж (2011)
Барабаш Т. М. - Нормативно-правові підходи до визначення суб’єкта доказування в кримінальному процесі України (2011)
Левицька Л. В. - Чинники детермінації злочинів у сфері службової діяльності, вчинених працівниками податкової міліції України (2011)
Гаврилова Ю. Ю. - Міжнародно-правові принципи використання повітряного простору (2011)
Гладкова Т. Л. - Інформаційно-комунікаційна складова законотворчого процесу в Європейському Союзі (2011)
Голубєва В. О. - Деякі теоретичні і практичні особливості регулювання міжнародних торговельних відносин у період економічних криз (2011)
Горькавий С. С. - Поняття незаконного обороту наркотиків як злочину міжнародного характеру (2011)
Гранцев В. І. - Особливості міжнародно-правового співробітництва України у військовій сфері у рамках СНД (2011)
Київець О. В. - Феноменологія норм міжнародного права через призму їх ієрархії (2011)
Курило О. М. - Україна в Співдружності Незалежних Держав у контексті участі у світових інтеграційних процесах (2011)
Макар В. Р. - Особливості правової природи та правової системи Європейського Союзу як специфічної регіональної міждержавної інтеграційної структури (2011)
Мовчан Ю. В. - Європейські регіональні інтеграційні процеси як новий вимір міжнародного співробітництва (2011)
Санченко А. Є. - Договори як стрижень acquis та джерело права Ради Європи (2011)
Антоненко С. А. - Організаційно-правові засади функціонування баз даних нормативно-правової інформації Верховної Ради України, Міщук С. М. (2011)
Баєв О. О. - Правове регулювання у сфері телекомунікацій в Україні (2011)
Будник С. І. - Інформатизація процесів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження майна (2011)
Швець М. Я. - Інформаційно-комп’ютерне озброєння ОВС та підготовка кадрів, Антоненко С. А., Хахановський В. Г. (2011)
Науменко Н. С. - Порівняльно-правовий аналіз законодавчого забезпечення спільної торговельної політики Україна – ЄС у рамках ініціатив Східного Партнерства (2011)
Чубукова О. Ю. - Стратегії регулювання банківської діяльності в екстремальних умовах, Рубан В. Я., Геселева Н. В. (2011)
Войцеховська С. М. - Державне управління зовнішньополітичною діяльністю в Україні в сучасній науковій думці: поняття та сутність (2011)
Пашко Л. А. - Реалізація сучасної кадрової політики як передумова модернізації Української держави (2011)
Зайчук О. В. - Правова культура українського суспільства: програмні цілі, реальний стан, науковий пошук, Оніщенко Н. М. (2011)
Панчишин Р. І. - Право як предмет наукового осмислення: філософсько-методологічні зауваги (2011)
Рафальський О. О. - Теоретико-правові засади зовнішніх зносин України (2011)
Рогач О. Я. - Застосування категорії "розумності" в праві (2011)
Швець О. В. - Дефініція особи в сучасних теоретико- та філософсько-правових науках (2011)
Журавський В. С. - Виборча система України: пошук оптимальної моделі (2011)
Богашева Н. В. - Правовий статус політичної партії (2011)
Клименко О. М. - До проблеми формування в Україні державної політики щодо застосування примусового відчуження об’єктів права приватної власності в суспільних інтересах (2011)
Лукашенко А. А. - Інститут повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя (2011)
Мірошниченко Ю. Р. - Теоретичні основи народовладдя (2011)
Мяловицька Н. А. - Сучасні концепції визначення форми державного правління та її різновиди (2011)
Недюха М. П. - Верховна Рада України як суб’єкт міжпарламентського діалогу (2011)
Розвадовський В. І. - Співвідношення понять "статус", "правовий статус", "конституційний статус" та "конституційно-правовий статус" голови Верховної Ради України в умовах розбудови українського парламентаризму (2011)
Сас О. С. - Зарубіжний досвід організаційного забезпечення роботи парламентів (2011)
Сопелкін І. С. - Конституційно-правові принципи організації та діяльності профспілок (2011)
Сульженко Ю. О. - Механізм захисту економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Ткачук А. П. - Питання непорушності прав і свобод людини та громадянина в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Анпілогов О. В. - Про систематизацію форм правозахисної діяльності прокурора у бюджетній сфері (2011)
Гетманцев Д. О. - Категорія "фінансово-правове зобов’язання" в науці фінансового права (2011)
Колотило О. О. - Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення як орієнтир для прокурорської діяльності (2011)
Муза О. В. - Новація загальних положень адміністративного судочинства України за результатами судово-правової реформи 2010 року (2011)
Михайлова I. M. - Завдання кримінального судочинства у запобіганні злочинам неповнолітніх (2011)
Алямкін Р. В. - Практика міжнародних судових та арбітражних інституцій щодо тлумачення рішень у справах про приналежність території (2011)
Борисова І. А. - Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання зміни клімату в контексті міжнародної торгівлі (2011)
Гладкова Т. Л. - Окремі аспекти демократизації законотворчого процесу в Європейському Союзі (2011)
Гранцев І. В. - Співробітництво держав – учасниць СНД у військовій сфері в контексті міжнародно-правової інтеграції (2011)
Здірук В. С. - Міжнародна організаційна структура управління Інтернетом (2011)
Каліущенко І. М. - Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС (2011)
Коптєва О. О. - Роль Міжнародного Суду ООН у становленні розуміння зобов’язань erga omnes (2011)
Курило О. М. - Особливості реалізації Україною міжнародної правосуб’єктності у рамках Співдружності Незалежних Держав (2011)
Макар В. Р. - Роль ЄС у формуванні єдиних для Європи правової системи, правопорядку та правового простору (2011)
Новицький В. В. - Загальні принципи торгівлі та сталого розвитку в рамках ЄС: практика регіональних торговельних угод (2011)
Петрашко С. Я. - Інституційний механізм протидії корупції у рамках Ради Європи (2011)
Антоненко С. А. - Електронний парламент у контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні (2011)
Баєв О. О. - Законодавче регулювання інформаційних відносин (2011)
Бєсєдна Л. Л. - До проблеми впорядкування термінології законодавства (2011)
Брижко В. М. - Проблеми становлення інформаційного права (2011)
Гончарук О. А. - Оцінка структурних змін через результати переструктурування господарського комплексу регіонів (2011)
Войцеховська С. М. - Нормативно-правова регламентація принципів державного управління зовнішньополітичною діяльністю в Україні та їх реалізація (2011)
Дніпров О. С. - Поняття та сутність державного управління в гуманітарній сфері в Україні (2011)
Пашко Л. А. - Виклики Української держави як віддзеркалення основних тенденцій виборів до місцевих органів самоврядування (2011)
Сидорчук Т. В. - До окремих питань теорії науки державного управління (2011)
Власюк В. - Методика оцінювання можливості виконати бойове завдання похідною охороною щодо недопущення раптового нападу противника на головні сили під час здійснення маршу підрозділом Національної гвардії України, Гасан О. (2021)
Березюк В. - Рекомендації штабам органів охорони державного кордону щодо оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності в пунктах пропуску на кордонах з країнами Європейського Союзу, Токарчук М., Бойко В., Колесніков В. (2021)
Луцький О. - Обґрунтування необхідності розробки науково-методичного апарату оцінки спроможності лінійних підрозділів протидіяти збройним провокаціям на державному кордоні, Третяк Д. (2021)
Нікіфоренко В. - Науково-практичні рекомендації щодо дій прикордонних нарядів у різних умовах обстановки (2021)
Радзіковський С. - Концептуальні засади запровадження сучасної моделі бойової підготовки у сухопутних військах на основі стандартів НАТО (2021)
Репіло Ю. - Контент-аналіз уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях, Головченко О., Іщенко О. (2021)
Суслов В. - Специфічні аспекти ведення загальновійськового бою в районі розміщення підземних об’єктів, які впливають на умови виконання завдань підрозділами, та особливості дій у підземному середовищі, Король Я., Осипенко В. (2021)
Телелим В. - Еволюція основних проблем протидії військовими засобами "гібридній" агресії з боку Російської Федерації проти України, Олексієнко Б., Кириленко В. (2021)
Голушко С. - Обґрунтування роботи автоматизованої системи управління мінування, Позігун С., Маліновський Н., Прищепа О. (2021)
Кіреєва О. - Методика формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу, Мальчевський В. (2021)
Ляшенко В. - Аналіз характеристик існуючих та перспективних допплерівських радарних систем зовнішньотраєкторних вимірювань, Лисий М., Воробйов О., Кузнецов В., Юла О. (2021)
Мазанов В. - Моніторинг транспортних засобів для збільшення ресурсу шин (2021)
Мартинюк І. - Алгебра предикатів як основа логістично-інформаційних моделей у системі підтримки прийняття рішень логістичного забезпечення, Стаднічук О., Петрухін С. (2021)
Сівак В. - Обґрунтування підходів щодо підвищення ресурсу військових машин за допомогою магнітних полів, Воробйов О., Власов І., Воробйова В. (2021)
Сівак В. - Порівняння енергетичних показників впливу сучасної електромагнітної зброї і критеріїв стійкості електрообладнання та радіоелектронної апаратури технічних засобів логістичного забезпечення, Воробйов О., Середа Ю. (2021)
Сівак В. - Аналіз негативних чинників, що впливають на показники живучості системи логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій, та визначення шляхів їх нейтралізації, Мацько О., Марченко Д. (2021)
Березюк В. - Методичні рекомендації щодо розробки технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, Токарчук М., Бойко В., Колесніков В. (2021)
Бєлай С. - Особливості організації соціального захисту сімей військовослужбовців в умовах виникнення надзвичайних обставин, Васищев В., Ліпатов І., Бубенець А. (2021)
Зюман С. - Методичні підходи проведення внутрішнього аудиту в державному секторі, Яковлєва Т. (2021)
Кириленко В. - Обґрунтування необхідності вдосконалення системи контролю та надання гуманітарної допомоги в контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, Кметь С. (2021)
Олексієнко Б. - Результати аналізу наявних систем забезпечення запобігання загрозам у прикордонній сфері, Бочаров С. (2021)
Поліщук Д. - Стратегічний кримінальний аналіз терористичної загрози прикордонній безпеці та визначення ступеня впливу її чинників на стан інтегрованого управління кордонами в пунктах пропуску для міжнародного сполучення (2021)
Фаріон О. - Рекомендації щодо проведення спеціальних заходів для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами в умовах високої ймовірності вогневого ураження противником, Андрощук О., Радіонов Г. (2021)
Волох О. - Розрахунок термінів проведення технічних обслуговувань машин інженерного озброєння за критерієм ефективності функціонування, Нероба В. (2021)
Головня С. - Модель оцінки можливостей ремонтного підрозділу органу охорони державного кордону щодо надання послуг цивільним організаціям з відновлення техніки, Ефендієв Д., Чиж О. (2021)
Онопрієнко О. - Методика моніторингу розвитку надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічних спорудах, до ліквідації якої залучаються сили Національної гвардії України, Споришев К., Бєлашов Ю., Луговський І. (2021)
Псьол С. - Аналіз зміни тягово-швидкісних властивостей бронетранспортера БТР-70Т при застосуванні біодизельного пального, Войцехович Л. (2021)
Трасковецька Л. - Комп’ютерне моделювання електродинамічних процесів (2021)
Антипкін Ю. Г. - Взаємозв’язок вітамін D-статусу, генотипів за поліморфізмом rs2228570 вітамін D-рецептора та саплементації холекальциферолом у дітей шкільного віку, які хворіли на COVID-19, Лапшин В. Ф., Уманець Т. Р., Камінська Т. М., Марушко Ю. В., Городна О. В., Стрижак С. М., Гаращенко Т. А., Лівшиць Л. А. (2022)
Бондаренко А. В. - Перебіг COVID-19 у госпіталізованих дітей, Волоха А. П., Палатна Л. О., Камінська Т. М., Ізірінська Ю. Р., Степановський Ю. С., Лапій Ф. І., Савінова К. Б., Патока В. С., Касьян О. І., Габрись Г. М. (2022)
Koloskova O. K. - Diagnostics of septic myocardial dysfunction in neonates, Kretsu N. M. (2022)
Абатуров О. Є. - Вплив холеретичної терапії на активність експресії мікроРНК-378f та м’язову оболонку стінки жовчного міхура, Твердохліб І. В., Бабич В. Л., Русакова О. О. (2022)
Pypa L. V. - Clinical-epidemiological characteristics of acute bacterial meningitis in children of Khmelnitskyi region (Podilsky region, Ukraine): fifteen-year-long, Lysytsia Ju. N., Polishchuk D. S., Svistilnik R. V., Romanchuk K. Yu. (2022)
Цимбаліста О. Л. - Аналіз результатів бактеріологічної діагностики ускладненої пневмонії в дітей та резистентності збудників до протимікробних препаратів, Борис І. О., Ласяк Х. О. (2022)
Антипкін Ю. Г. - Сучасні особливості захворюваності дітей першого року життя: регіональні аспекти, Марушко Р. В., Дудіна О. О., Бондаренко Н. Ю. (2022)
Марушко Ю. В. - Дослідження маси тіла, зросту та обводу талії в дітей м. Києва на сучасному етапі, Гищак Т. В., Костинська Н. Г. (2022)
Муквіч О. М. - Персоніфікований вибір дозових режимів і тривалості застосування вітаміну D при ювенільному ідіопатичному артриті, Вдовіна Н. М., Омельченко Л. І., Людвік Т. А., Стрижак С. К. (2022)
Кирилова Л. Г. - Пароксизмальні розлади сну в дітей з епілептичними енцефалопатіями та розладами аутистичного спектра, Мірошников О. О., Юзва О. О. (2022)
Марушко Ю. В. - Роль урсодезоксихолевої кислоти в терапії захворювань гепатобіліарного тракту в дітей, Дмитришин О. А., Дмитришин Б. Я., Бовкун О. А., Іовіца Т. В. (2022)
Крючко Т. О. - Стан кишкової мікробіоти як один із патогенетичних факторів розвитку метаболічних порушень і терапевтична мішень у дітей з ожирінням (огляд літератури, власні дослідження), Пода О. А., Несіна І. М., Коленко І. О., Черевко І. Г. (2022)
Боярчук О. Р. - Інтерстиціальне захворювання легень та нейродегенеративні розлади при синдромі FINCA: нові знання змінюють старі судження (2022)
Гищак Т. В. - Толерантність до фізичного навантаження та її зміни у дітей, які перенесли COVID-19 (огляд літератури, власні дані), Марушко Ю. В., Дмитришин О. А., Костинська Н. Г., Дмитришин Б. Я. (2022)
Хапченкова Д. С. - Токсоплазмозний хоріоретиніт у підлітка: опис власного клінічного випадку, Гусєв В. М., Дубина С. О. (2022)
Ярема Н. М. - Клінічний випадок комбінованого імунодефіциту, діагностованого за допомогою визначення TREC, Макух Г. В., Вірстюк Л. М., Фединська О. В., Боярчук О. Р. (2022)
Тараненко Т. В. - Ювенільний системний склероз у дітей (клінічний випадок), Козачук В. Г., Онуфреїв О. Є. (2022)
Никитюк С. О. - Синдром втомлюваності після перенесеної вірусної хвороби. Постковідна екзантема інфікована. Іхтіоз шкіри ніг. (Клінічний випадок), Цимбалюк І. М., Долинна М. В., Боднарчук-Сохацька Н. Я., Полигач Ю. П. (2022)
Кастман-Берревоетс К. - Оцінювання підготовки з дитячої неврології в Україні. Звіт № 13: Європейська консультативна рада з питань дитячої неврології, Крайю Д. (2022)
Вигівська І. М. - Особливості митного оформлення гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану в Україні, Селецька Д. О. (2022)
Горай О. С. - Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні, Свірко С. В. (2022)
Грицишен Д. О. - Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки, Кучук А. О. (2022)
Ксендзук В. В. - Розбудова методики бухгалтерського обліку господарських результатів надзвичайних ситуацій, Поляк К. Ю. (2022)
Lehenchuk S. F. - Hryhorevska O.O. Protection of accounting information in the conditions of cyber security, Vygivska І. M. (2022)
Макарович В. К. - Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань (2022)
Макаренко І. О. - Грінвошинг та інвестиційна привабливість компаній для залучення "зелених" інвестицій у національну економіку, Кремень В. М., Воронцова А. С., Костенко О. М., Макаренко С. М. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Стандарты лечения сахарного диабета Американской диабетологической ассоциации (ADA) - 2020. На что обратить внимание? (2020)
Arnott C. - Застосування інгібіторів натрій-залежного котранспортера глюкози 2 для профілактики розвитку серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу: систематичний огляд та мета-аналіз, Li Q., Kang A., Neuen B. L., Bompoint S., Lam C. S. P., Rodgers A., Mahaffey K. W., Cannon C. P., Perkovic V. (2020)
Боровець М. О. - Мікробіота та ендокринно-метаболічні захворювання, Урбанович А. М. (2020)
Мороз В. - Чому в інформаційному просторі все більше фальшивих експертів? (2020)
Прудиус П. Г. - Економічні та епідеміологічні аспекти цукрового діабету, Сторожук М. О., Прудиус В. Є. (2020)
Гарницкая А. В. - Постоянная подкожная инфузионная инсулинотерапия с помощью инсулиновой помпы (2020)
Саєнко Я. А. - Роль ендокринолога у лікуванні пацієнта з ожирінням (2020)
Комелягина Е. Ю. - Лечение диабетической дистальной полинейропатии у больных сахарным диабетом 2 типа препаратом Актовегин, Анциферов М. Б. (2020)
Бобрик М. І. - Місце лабораторних досліджень на різних етапах розв’язання клінічної задачі "Ведення пацієнта з гіпер- та гіпокортицизмом", Резніченко В. М., Сідорова І. В. (2020)
"Клуб ендокринологічних новацій" – проект, який впроваджує інноваційні підходи до лікування в сучасну практичну медицину (2020)
Життя з цукровим діабетом. Мохаммед Алі – перший британський боксер з цукровим діабетом 1 типу (2020)
Нові актуальні дослідження з ендокринології (2020)
Melnychuk Yu. - Attracting deposit flows as the main resource of investments in the country’s economy during the covid-19 pandemic, Shkolenko O., Kharchuk T., Melnik V. (2022)
Shuliuk B. - Banking project financing of public-private partnership and its role in ensuring public welfare, Horyn V. (2022)
Куцик П. О. - Особливості застосування методу цільового калькулювання собівартості продукції у процесноорієнтованому виробництві, Бачинський В. І., Кузьмінська К. І., Чабанюк О. М. (2022)
Radionova N. - The systematization of methodological tools of the cost management system of the enterprise, Skrypnyk M., Matiukha M., Sayun A., Bunda O. (2022)
Ліпич Л. Г. - Аудиторська політика суб’єктів аудиторської діяльності в умовах сталого розвитку, Мельник К. П., Бортнік С. М., Візняк Ю. Я., Козоріз М. А. (2022)
Telnova H. - Factors of venture capital investment activation, Petchenko М., Tkachenko S., Hurzhyi Т., Pyrohov S. (2022)
Nazarova K. - Tourism risk audit under the covid-19 impact, Nezhyva M., Moyseyenko O., Mysiuk V., Levkov K., Kucher A. (2022)
Krysovatyy A. - Theoretical logos of fiscal decentralization in the conditions of permanent transformation of interbudgetary relations, Desyatnyuk O., Tkachyk F. (2022)
Perevozova I. - Financial and economic support of the functioning of enterprises of the material sphere of production: a practical dimension, Mykhailyshyn L., Morozova O., Gordeyeva Ye., Liubar R., Shapoval O. (2022)
Kuzyk O. - Strategic directions of marketing communications of agro-industrial enterprises in Ukraine (2022)
Melnyk V. - Synergy in the regulation of stock, credit, currency and insurance segments of the financial architecture of national economy, Sidelnykova L., Sosnovska O., Zhytar M., Navolokina A. (2022)
Kostyrko L. - Investment attractiveness of ukraine as a dominant attraction of foreign direct investment from the european space: analysis, evaluation, Sieriebriak К., Sereda О., Zaitseva L. (2022)
Gavkalova N. - Functioning of united territorial communities and identification of main problems of organizational support of local budget management, Akimova L., Zilinska A., Lukashev S., Avedyan L., Akimov O. (2022)
Крайник О. - Фінансування розвитку територіальних громад в умовах децентралізації, Федорчак О. (2022)
Моргачов І. - Мінімально допустимий рівень інвестиційної ефективності українського бізнесу: аспекти організації діяльності інвестиційних компаній, Хандій О., Клюс Ю., Бурко Я. (2022)
Мажара Г. А. - Моделювання динамічної поведінки споживачів на товарному ринку, Капустян В. О. (2022)
Bezpartochnyi M. - Ensuring economic security of trade enterprises in the formation of pricing policy, Britchenko I., Lošonczi P. (2022)
Vasechko L. - Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling, Hlushak O., Semenyaka S., Ramskyi A., Nesterova O. (2022)
Kloba L. - Use of modern information technologies to ensure the competitiveness of regions in the context of decentralization of power, Kloba S. (2022)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінювання ефективності функціонування лізингових компаній україни з допомогою dea моделей, Вовк Ю. Я., Ворончак І. О., Мігулка О. О. (2022)
Lokhman K. - Economic and mathematical modeling of the functioning of an industrial enterprise, Beridze T., Baranik Z., Cherep А., Dashko I., Hamova O. (2022)
Мамонов К. - Формування інтелектуальних систем інвестиційної привабливості будівельних підприємств та визначення впливу на них стейкхолдерів, Єсіна В., Матвєєва Н., Славута О., Троян В. (2022)
Kucher L. - Management of production potential considering factors of fixed assets renewal on the basis of modeling, Voytsekhovska Yu., Morozova H. S. (2022)
Шкурат М. Є. - Розвиток індустрії 4.0 в єс: особливості та фінансове забезпечення в умовах постпандемійного відновлення, Кукель Г. С., Штефан Л. Б., Мазур В. Г. (2022)
Kovalenko L. - Financial support of the adaptive management system of construction enterprises, Spasіv N., Zaporozhets H., Sеgеdа І., Alkhatib F. (2022)
Polishchuk I. - Tools for marketing management of the innovation and investment activity, Dovhan Yu., Hromova O., Dovhan L., Hnydiuk I. (2022)
Soloviova О. - Directions of communication relations development in the agricultural aviation works market, Herasymenko І., Pron S., Kravchenko T., Vysotska І. (2022)
Andrusiv U. - Socio-economic development in the context of using reasonable specialization in the economy of Ukraine, Zelinska H., Galtsova O., Seleznova O., Bahorka M., Yurchenko N. (2022)
Pimonenko T. - National energy security: financial determinants, Lyulyov O., Samusevych Ya., Us Ya. (2022)
Dubinina M. - Organization of accounting in the countries of the european union: current problems and prospects of improvement, Syrtseva S., Cheban Yu., Dubinin V., Luhova O., Khomiak N. (2022)
Kichurchak M. - Factors of budgetary funding for higher education in the european countries in the context of sustainable and human development: experience for Ukraine (2022)
Krykavsky E. - The state financial support for the ukrainian logistics system modernization, Likholat S., Bolibrukh L., Sapinsky O., Nich-Woitan S. (2022)
Mazur Yu. - Strategic maps as a form of functional strategies of motor transport enterprises in Ukraine implementation, Bratus Н., Karbovska L., Paliy S. (2022)
Borysova T. - Marketing communication policy of local authorities as a tool for forming the image of municipal service providers, Monastyrskiy G., Khrupovych S., Chaikivska V. (2022)
Stepanenko V. - Assessment of the competitiveness of the maritime transport infrastructure of Ukraine and european countries, Lokhman N. (2022)
Tymoshenko O. - Peculiarities of using marketing tools in fashion industry enterprises in the digital economy, Dykhnych L., Yashchenko I., Kalantaievska O., Zabora V. (2022)
Kosovych V. - Socialization of the economy as a component of the anthropocene age: economic and legal dimension, Kosovych B., Rym O. (2022)
Разумова К. М. - Забезпечення корпоративної соціальної відповідальності у транспортних системах, Кириленко О. М., Новак В. О., Гуріна Г. С., Зарубінська І. Б. (2022)
Hirna O. - To the issue of the improvement of ukrainian entrepreneurial strategies: digitalmarketing as a modern tool for promotion of goods and servants in social media, Haivoronska I., Vlasenko D., Brodiuk Y., Verbytska A. (2022)
Blikhar M. - Economic and legal justification of the methodological approach to the assessment of the state of budget and tax security of Ukraine, Melnychenko B., Pylypyshyn P., Ryzhkova A., Ruvin S. (2022)
Blikhar V. - Institutional and legal basis of counteracting corruption: experience of the european union and Ukraine, Syrovackyi V., Vinichuk M., Kashchuk M. (2022)
Garazha O. - Entrepreneurship development in completion of administrative-territorial and land reforms: sustainability of rural areas and investment competitiveness, Shyian D., Cherneha I., Petrenko О. (2022)
Azmuk N. - Digital employment: Ukraine’s ranking in the global division of digital labour, Grishnova O., Kuklin O. (2022)
Proskurina M. Khlystun O. - Planning the activity of a creative industries subject in a turbulent environment, Hryhorchuk T., Krupa O., Karimov V. (2022)
Ivanova V. - National economy's development in the coordinates of sustainable development: on the issue of strategic state regulation under russian armed aggression, Paryzkyi I., Chynchyk A., Klym N., Tomchuk-Ponomarenko N., Ivanchov P. (2022)
Богачова О. В. - Принцип демократизму законотворчого процесу (2012)
Бондаренко Є. І. - Прецедент як джерело права в країнах романо-германської правої сім’ї (2012)
Вовк Ю. Є. - Законодавча діяльність урядів Радянської України у 1919 – 1929 роках (2012)
Гончаренко О. М. - Поняття міжнародних стандартів прав дитини: теоретичний аспект (2012)
Гулєвата Н. Г. - До першовитоків історико-правового вчення К. О. Неволіна (2012)
Рафальський О. О. - Реалізація Українською Народною Республікою зовнішньополітичних функцій (на прикладі дипломатичних переговорів щодо вступу Української Народної Республіки до Ліги Націй) (2012)
Сопілко І. М. - Особливості юридичної відповідальності за окремі правопорушення в інформаційній сфері (2012)
Копиленко О. Л. - Автономна Республіка Крим: життя після Конституції (2012)
Кравченко В. В. - До питання про основні напрямки вдосконалення законодавства України про місцеві референдуми, Янчук А. О. (2012)
Лагус І. І. - Про деякі проблемні питання набрання чинності правовими актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2012)
Мірошниченко Ю. Р. - Конституційно-правові моделі народного представництва в контексті демократичного розвитку (2012)
Мищак І. М. - Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні (2012)
Пересада О. М. - Щодо конституційної трансформації як сутнісної сторони конституційних реформ у сучасних державах (2012)
Сидорець Б. В. - Правомірне втручання держави у права людини в рішеннях Європейського суду з прав людини (2012)
Антоненко С. А. - До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України (2012)
Курило М. П. - Історія становлення та розвитку адміністративної юстиції (історико-правовий аспект), Ясинок М. М (2012)
Кушерець Д. В. - Рейдерство як загроза національній безпеці України (2012)
Муза О. В. - Класифікація адміністративно-процесуальних правовідносин (2012)
Сторожук О. Р. - Правове регулювання статусу дипломатичних працівників як державних службовців (2012)
Шатковська І. В. - Законодавче регулювання діяльності санаційного банку в Україні (2012)
Кучинська О. П. - Поняття та структура механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження (2012)
Калаур І. Р. - Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов’язання про передачу майна в користування (2012)
Карнаух Т. П. - Захист особистих немайнових прав юридичної особи в Європейському суді з прав людини (2012)
Лисенко Н. В. - Особливості нотаріального посвідчення заповіту подружжя (2012)
Чернега В. М. - Теоретичні проблеми визначення поняття та ознак принципів українського сімейного права (2012)
Шимон С. І. - Фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг): проблеми законодавчих дефініцій і практики їх застосування (2012)
Булкат М. С. - Зовнішньоекологічна функція України та її законодавче закріплення (2012)
Голубєва В. О. - Деякі аспекти гармонізації податкового законодавства в державах – членах ЄС та Україні (2012)
Єделєв Р. С. - Право, що застосовується міжнародними адміністративними трибуналами (2012)
Мирошниченко І. М. - Користування землями житлової та громадської забудови міст в контексті дотримання положень міжнародно-правових актів щодо сталого просторового розвитку Європи (2012)
Мушак Н. Б - Міжнародно-правова діяльність Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини (2012)
Мендусь Є. Я. - Вплив рішень Венеціанської комісії на модернізацію Конституції України (2012)
Новицький В. В. - Ріо+20: роль Організації Об’єднаних Націй у забезпеченні сталого розвитку світу (2012)
Пасічник Я. С. - Порівняльно-правова характеристика організації та діяльності Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу (2012)
Третьякова В. Г. - Міжнародно-правові виміри профілактики, забезпечення та охорони психічного здоров’я населення (2012)
Шуліпа О. В. - Поведінка державного службовця як етичний вимір належного врядування: досвід Ради Європи (2012)
Гончарук В. В. - Соціалізаційний вимір соціально-економічного розвитку країни (2012)
Матвійчук В. В. - Проблемні питання розвитку агропромислового комплексу Житомирської області (2012)
Древаль Ю. Д. - Формаційний та цивілізаційний аспекти дослідження парламентаризму (2012)
Клименко Н. О. - Організаційно-правове забезпечення фінансової дисципліни в Україні та Польщі (2012)
Сидорчук Т. В. - Особливості розвитку методології у сфері управління в період становлення Української держави (2012)
Андрейцев В. І. - Рецензія на монографію Головкіна О. В. "Організаційно-правові засади державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні" (2012)
Макаров В. Л. - Функції і поліноми Лагерра—Келі, Макаров С. В. (2022)
Eftekharinasab K. A. - A multiplicity theorem for Fréchet spaces (2022)
Лебєдєва Т. Т. - Стійкість і регуляризація частково цілочислових задач векторної оптимізації за можливих збурень критеріїв, Семенова Н. В., Сергієнко Т. І. (2022)
Norkin V. I. - A new projective exact penalty function for a general constrained optimization (2022)
Борисюк А. О. - Наближений метод визначення змін у витратних характеристиках течії крові у великій коронарній артерії, зумовлених появою її патологічної звитості. Теорія та експериментальна перевірка (2022)
Чирков О. Ю. - Застосування розв’язку Качанова про рівновагу сферичної порожнини до аналізу зростання пор в’язкого руйнування в умовах радіаційної повзучості (2022)
Коболев В. П. - Експериментальний лабораторний комплекс для утворення та вимірювання фізичних властивостей штучно сформованих газогідратовмісних донних осадів, Михайлюк С. Ф., Сафронов А. М. (2022)
Дульнева Т. Ю. - Вплив супутніх іонів на ефективність процесу знефторення води модифікованою керамічною мембраною, Деремешко Л. А., Баранов О. І., Гончарук В. В. (2022)
Лагута І. В. - Склад та антиоксидантні властивості екстрактів Deschamp sia antarctica É. Desv. з різних місцезростань Морської Антарктики, Ставинська О. М., Кузема П. О., Аніщенко В. М., Іванніков Р. В., Парнікоза І. Ю., Пороннік О. О., Мирюта Г. Ю., Кунах В. А. (2022)
Мельничук П. В. - Нова фотоциклізація 2-(трет-бутокси кар боніл)аміно-3,3 дихлоракрилонітрилу, Шабликін О. В., Шабликіна О. В. (2022)
Теребіленко К. В. - Закономірності формування фосфатів лантану із фосфатно-молібдатних розплавів, Шнюков С. Є., Слободяник М. С. (2022)
Смірнов О. Є. - Біосинтез наночастинок срібла з антибактеріальним ефектом проти Micrococcus luteus — збудника нозокоміальних інфекцій, Зелена П. П., Юмина Ю. М., Калиновський В. Є., Таран Н. Ю., Швартау В. В. (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Романюк Р. К. - CASE-STUDY як технологія навчання майбутніх біологів та вчителів предметів природничого циклу, Киричук Г. Є., Константиненко Л. А., Павлюченко О. В., Шевчук С. Ю. (2021)
Гасинець Я. С. - Засоби дистанційного навчання для студентів біологічних спеціальностейпід час пандемії COVID-19, Староста В. І. (2021)
Покась Л. А. - Творчі завдання як засіб формування природничо-наукової грамотності учнів, Стаднюк Ю. Ю. (2021)
Демкова В. О. - Вивчення ізопроцесів з використанням віртуальних симуляторів, Мисліцька Н. А. (2021)
Макєєв С. Ю. - Формування природничо-наукової компетентності засобами ІКТ на уроках хімії у старшій школі, Грановська Т. Я., Сидоренко О. В. (2021)
Мідак Л. Я. - Використання технологій доповненої реальності під час навчання шкільного курсу хімії 11 класу, Кузишин О. В., Базюк Л. В. (2021)
Самойленко П. В. - Можливості вивчення теми "Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів" як засіб проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студента під час педагогічної практики, Семененко К. С., Білоус О. В. (2021)
Нікітченко Л. О. - Організація дистанційного навчання учнів на уроках біології, Баюрко Н. В. (2022)
Денисик Г. І. - Географічна освіта в Україні: QUO VADIS?, Лаврик О. Д., Цимбалюк В. В. (2022)
Моклюк М. О. - Реалізація екологічної освіти під час вивчення фізики в закладах загальної середньої освіти, Моклюк О. О., Сільвейстр А. М. (2022)
Гиря О. О. - Використання ментальних карт на навчальних заняттях з хімії (2022)
Підгурська В. О. - Удосконалення лабораторного практикуму з органічної хімії відповідно до умов сьогодення, Сакалова Г. В. (2022)
Авдєєва О. Ю. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності (2022)
Ткаченко І. А. - Роль інтеграційних процесів у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі "Природознавство", Краснобокий Ю. М. (2022)
Alieksieiev I. - Sustainable banking: the concept of the bank’s environmental policy in the field of resource allocation to foster sustainable economic development, Mazur A. (2022)
Korol M. - Realities and effectiveness of the ukrainian banking system, Bazhenova O., Korol І., Starchenko G., Bazhenov V., Banna O. (2022)
Belgibayeva A. - Influence of monetary policy instruments and indicators on dynamics of financing innovation: empirical evidence, Samoilikova A., Vasylieva T., Lieonov S. (2022)
Pavliuk O. - Analysis of the most common calculation methods "value at risk, var”, Melnyk T. (2022)
Lysiak L. - Research of dynamics and forecasting the budget incomes from excise taxation: the Ukraine experience, Hrabchuk O., Kachula S., Shchyryi H. (2022)
Zadorozhnyy Z.-M. - Global management accounting principles in the system of providing resource potential of the enterprise, Muravskyi V., Semaniuk V., Gumenna-Derij M. (2022)
Skulysh Iu. - Analysis of the dynamics of income and expenses of the pension fund of Ukraine, Fathutdinov V. (2022)
Кириленко О. - Аналіз витрат як складова оцінки фінансового стану домогосподарств, Сидорчук А., Коваль С., Сидор І. (2022)
Непран А. В. - Використання методу кореляційно-регресійного аналізу для розрахунку прейскурантів, Гіржева О. М., Бірченко Н. О., Хлопоніна-Гнатенко О. І., Степаненко С. В. (2022)
Starostina A. - Online shopping perceived risks during the covid-19 pandemic: on the student’s case for the apparel and footwear, Kravchenko V., Zhurylo V., Tepliuk M., Domina O. (2022)
Kneysler О. - Modern tools for forming the optimal structure of revenues of territorial communities' budgets, Spasiv N., Marynchak L. (2022)
Lisovska L. - Modeling of financial results of subjects of the innovation process in the region, Mrykhina O., Terebukh A., Kozmuk N. (2022)
Surovicova A. - Assessment of transmission effects between "corruption-digitization-economic growth”, Bozhenko V., Boyko A., Petrenko K. (2022)
Ingram K. - Formalization of the optimal choice of the activities of agricultural enterprises for the implementation of information and communication technologies, Diachenko O., Halytskyi O., Nitsenko V., Romaniuk M., Zhumbei M. (2022)
Perevozova I. - Algorithmization of strategic diagnostics in the system of controlling the results of financial activity of the enterprise, Nemish Yu., Zhuk O., Mainka M., Kramarenko K., Golubii I. (2022)
Golubkova I. - Features of formation of basic parameters of the specialized marine transport fleet, Frasyniuk T., Babachenko M., Yavorska A., Levinska T. (2022)
Hrytsenko L. - The impact of digital transformations on the transparency of financial-economic relations and financial security of Ukraine, Zakharkina L., Zakharkin O., Novikov V., Chukhno R. (2022)
Sergienko O. - Concept of financial flow management of enterprise corporate security system, Volosnikova N., Reshetniak N., Mashchenko M., Baranova V. (2022)
Konyeva A. - Improving the quality of services of housing and communal services management companies in Ukraine based on the application of cognitive modeling methodology, Dolgalova O. (2022)
Drach I. - Innovations in university management as a prerequisite for the development of competitiveness of the Ukrainian economy during the post-war period, Borodiyenko O., Petroye O. (2022)
Гузар У. Є. - Становлення індустрії гостинності як чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки, Голод А. П., Паска М. З., Феленчак Ю. Б., Федоришина Л. М. (2022)
Datsenko G. - Analytical toolkit in terms of increasing competitiveness under unstable economic conditions, Kotseruba N., Krupelnytska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Otkalenko O. (2022)
Ridei N. - Anti-crisis management in the system of providing public services in the field of civil protection, Bykovskyi T., Bykovskyi Ya., Holubenko T., Voronova G., Muchacki M. (2022)
Дмитренко Е. С. - Особливості фінансового, правового та організаційного забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України, Дмитренко Ю. П. (2022)
Ivanova N. - Creative staff as a factor of the enterprise’s success, Kucherenko D., Kuznetsova T., Rasulova А., Salimon O. (2022)
Skorokhod І. - Financial provision management for the environmental protection of the transborder region, Kukharyk V., Boiar A., Kytsyuk I., Horbach L. (2022)
Borodiyenko O. - Social and economic prerequisites of strategic development of universities in the conditions of war and post-war period, Malykhina Y., Protopopova Y., Kim K., Malykhina V. (2022)
Vovchak O. - Economic mechanism of state regulation of the investment activity in agriculture, Dziurakh Yu., Kulyniak I., Halkiv L., Rachynska H. (2022)
Shpakov A. - Process and economic-mathematical formalization of construction enterprises’ administration indicators, Predun K., Molodid О., Orlenko I., Akselrod R. (2022)
Dykhnych L. - Project activity of enterprises in the field of fashion business, Tymoshenko O., Bryl M., Sharkina A., Cherevach V. (2022)
Oneshko S. - Digital transformation of public management of Ukraine's regional economy in the context of the covid-19 pandemic: foreign experience, ukrainian realities, Kustovska O., Yatsykovskyy B., Pashchuk L., Bulkot O., Chynchyk A. (2022)
Samborskyi O. - Socio-demographic factors of employees’ professional mobility at Ukrainian energy enterprises, Samiilenko A., Mikhailiuk M., Melnyk V. (2022)
Voznyuk A. - Synergetic simulation of managing processes in educational sphere in the contest of temporary self-ruled managerial target teams application, Kubitskyi S., Balanovska T., Dorofyeyev O., Chip L. (2022)
Kovalenko V. - The shadow economy’s phenomenon and its impact on the development of corporate business and households in Ukraine, Slatvinska M., Varnalii Z., Sheludko S., Valihura T. (2022)
Svyrydenko D. - Sustainable development of universities in the context of the covid-19 pandemic, Radko V., Mordous I., Zadorozhna O., Apelt H., Lisun Ya. (2022)
Simkiv L. - Concentration of entrepreneurial activity in the regions of Ukraine in the context of sustainable development, Andrusiv U., Kupalova H., Goncharenko N., Dzoba O., Yushkevych O. (2022)
Tkalenko S. - Foreign direct investments and economic growth in the post-covid-19 period: a causality analysis for Ukraine, Derii Zh., Butenko N., Makedon H., Semchenko-Kovalchuk O. (2022)
Nykyforchyn M. - Technology of spiral dynamics in the context of determining the determinants of strategic development (2022)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Що ви маєте знати про коронавірус якщо у вас цукровий діабет (2020)
Маньковський Б. М. - COVID-19 у хворих на цукровий діабет в Україні: уроки пандемії для лікарів і пацієнтів, Галушко О. А. (2020)
Стислі рекомендації стосовно стаціонарного лікування пацієнтів з цукровим діабетом в умовах пандемії COVID-19 (COncise adVice on Inpatient Diabetes (COVID: Diabetes): поступлення пацієнтів до стаціонару (2020)
Діабетологічний Форум Експертів в України – сучасний проект для обговорення практичних питань в діабетології (2020)
Маньковський Б. Н. - Інсулінотерапія: доза має значення (2020)
Коваль О. А. - Підтримка ваших клінічних рішень для дорослих пацієнтів з діабетом 2 типу та підтвердженим серцево-судинним захворюванням, Маньковський Б. М. (2020)
Мошкович Є. - Преимущества инсулина Деглюдек в лечении сахарного диабета (2020)
Нагібін В. С. - Автоімунні процеси, пов’язані з щитоподібною залозою (2020)
Саєнко Я. А. - Порушення функції щитовидної залози. Чи потрібно лікувати і коли? (2020)
Товажнянская Е. Л. - Диагностические контроверсии нейроэндокринологии (2020)
Хижняк О. О. - Контроль постпрандиальной гликемии – фактор снижения риска сердечно-сосудистых катастроф (2020)
Нові актуальні дослідження з ендокринології (2020)
Недюха М. П. - Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення (2012)
Булкат М. С. - Зовнішньоекологічна функція України та її законодавче закріплення (2012)
Рафальський О. О. - Правове забезпечення діяльності посольств та дипломатичних місій Української Народної Республіки та Української держави (1917 – 1921 рр.) (2012)
Фолес А. М. - Особливості формування контрольної влади (на прикладі України) (2012)
Балабанова І. В. - Феномен "розмежування повноважень": теоретичні підходи до визначення (2012)
Бєлов Д. М. - Структура норми, що закріплює основи конституційного ладу (2012)
Копиленко О. Л. - Автономна Республіка Крим: життя після Конституції (Продовження) (2012)
Коцюба Р. О. - Конституційні засади регулювання земельних відносин в Україні (2012)
Мищак І. М. - Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів (2012)
Оржаховська А. А. - До проблеми визначення конституційно-правового статусу дитини (2012)
Янчук А. О. - Нормативне забезпечення установчої діяльності народу та перспективи його вдосконалення (2012)
Кушерець Д. В. - Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів (2012)
Олійник О. В. - Адміністративні реформи та їх вплив на забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Вільгушинський М. І. - Особливості взаємодії судів із правоохоронними органами (2012)
Курило М. П. - Цивільний позов та напрямки відшкодування спричиненої шкоди в сучасному кримінальному провадженні, Ясинок М. М. (2012)
Курилюк Ю. Б. - Контрабанда та незаконне перетинання державного кордону як тяжкі наслідки порушення правил несення прикордонної служби (2012)
Дьомкіна Г. С. - Правова природа легалізації документів для дії за кордоном (2012)
Капустинський В. А. - Комунікаційна стратегія як механізм ефективної взаємодії судів із громадськістю (на прикладі вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ), Волкова І. В. (2012)
Клименко О. М. - Правомірне незаконне володіння: аномалія в цивільному праві України? (2012)
Ляшенко Р. О. - Судове рішення та виконавчий лист як виконавчі документи: їх співвідношення та проблеми виконання (2012)
Рабенко C. Л. - Особливості взаємодії судів і Міжнародного комерційного арбітражу при здійсненні захисту прав суб’єктів господарювання (2012)
Третьякова В. Г. - Цивільно-правові аспекти сурогатного материнства (2012)
Гвоздик П. О. - Колізії в екологічному законодавстві та шляхи їх подолання (2012)
Запара С. І. - Формування моделі вирішення трудових спорів в Україні на основі гармонізації українського законодавства та європейських стандартів (2012)
Гуменюк І. О. - Про сучасне розуміння окремих соціальних прав (2012)
Ладика Ю. В. - Особливості удосконалення правового та організаційного регулювання процесу забезпечення та реалізації соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ (2012)
Новак Т. С. - Охорона праці в тваринництві: недоліки правового забезпечення (2012)
Бардіна О. О. - Зміна клімату як центральне питання міжнародно-правового співробітництва (2012)
Задорожній О. В. - Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 р.: значення в двосторонніх відносинах держав (2012)
Київець О. В. - Нормотворчість міжнародних організацій (2012)
Коновалова Н. О. - Роль прецеденту в правовій системі Світової організації торгівлі (2012)
Костилєв О. М. - Сучасний інституційний механізм міжнародного співробітництва в інвестиційний сфері (2012)
Мирошниченко І. М. - Міжнародно-правові засади забезпечення раціонального використання земель житлової та громадської забудови в контексті реалізації загальносвітової та європейської концепцій сталого розвитку міст (2012)
Петров Р. А. - Еволюція поняття "acquis communautaire" в праві Європейського Союзу (2012)
Синчанський С. О. - Екологічне маркування як інструмент міжнародно-правового регулювання торгівлі (2012)
Шестаков В. О. - Вирішення інвестиційних спорів відповідно до Договору до Енергетичної Хартії (2012)
Гавриленко А. С. - Бюджетна децентралізація: стан та проблеми в умовах України (2012)
Ганжурова Л. Ю. - Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Гончарук О. А. - Цивілізаційна структура економіки як джерело генерації потенцій соціально-економічного розвитку (2012)
Слободян О. А. - Венчурний інвестиційний фонд як особливий правовий механізм управління майном (2012)
Чубукова О. Ю. - Інформаційна складова антидемпінгової процедури (2012)
Декальчук П. В. - Досвід управління персоналом в органах міського самоврядування України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Сорока С. В. - Оптимізація співпраці Кабінету Міністрів з Верховною Радою України в процесі реалізації законодавчої функції (2012)
Гоголь Т. В. - Формування механізму реалізації державної політики розвитку сільських територій на засадах сталості (2012)
Чентеш Й. - Недозволене зберігання безалкогольних наркотиків у Словацькій республіці (2012)
Титул, зміст (2022)
Благова Т. О. - Концепти мистецько-педагогічної школи Мирослава Вантуха в розвитку хореографічної освіти України (2022)
Ничкало С. А. - Творчість архітекторів української діаспори: вияв злету національного духу (2022)
Комаровська О. А. - Музика як рефлексія війни: осмислення з учнями реалій сьогодення на уроках мистецтва (2022)
Лян Чень - Музично-сценічне мистецтво Китаю та України в учнівському просвітницькому проєкті: на перетині протилежностей (2022)
Масол Л. М. - Принципи методики навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" в 5 класі НУШ (2022)
Гайдамака О. В. - Викладання мистецтва у 5-му класі: методичні аспекти (2022)
Власова В. Г. - Особливості організації дистанційного навчання мистецтва (2022)
Березовська Н. В. - Використання "хмари слів" на уроках мистецтва (2022)
Холевінська Я. І. - Втілення концепту мистецького образу Кобзаря (2022)
Мірошніченко А. О. - Мобільний застосунок TikTok як освітнє середовище формування смислотвірної активності студентів закладів вищої художньої освіти (2022)
Житнік Т. С. - "Unity art project Melitopol", Рагозіна В. В., Шерстюк Т. М. (2022)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Khunti K. - Важлива роль початкового періоду титрування базального інсуліну у пацієнтів з діабетом, Giorgino F., Berard L., Mauricio D., Harris S. B. (2020)
Резолюція Наради Експертів "Шляхи подолання бар’єрів титрації інсуліну та покращення контролю цукрового діабету 2 типу в Україні" (2020)
Кондрацька І. М. - Нова ера інтелектуального контролю діабету (2020)
Кравчун Н. О. - Віддалені результати лікування хворих на цукровий діабет 2 типу препаратом групи інгібіторів натрійзалежного котранспортеру глюкози 2 типу, Земляніцина О. В., Дунаєва І. П., Дорош О. Г. (2020)
Дмитрієв Д. В. - Принципи лікування нейропатичного болю при діабетичній полінейропатії, Прудиус П. Г., Лисак Є. В., Прудиус В. Є. (2020)
Пресс-реліз. Результати дослідження EMPEROR-Reduce (2020)
Магазаник Н. А. - "На что жалуетесь?" (2020)
Науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної діабетології" 2020 (2020)
Нові актуальні дослідження з ендокринологіі (2020)
Нобелевская премия по физиологии и медицине (2020)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Маньковский Б. Н. - Диабетическая нейропатия – диагностика, профилактика и принципы патогенетической и симптоматической терапии (клиническая лекция) (2020)
Кондрацька І. М. - Діабетичний кетоацидоз в практиці лікаря-ендокринолога (2020)
Гарницкая А. В. - Постоянная подкожная инфузионная инсулинотерапия с помощью инсулиновой помпы (2020)
Жердьова Н. М. - Когнітивні порушення у хворих на цукровий діабет (2020)
Орлик О. С. - Особливості ведення пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2020)
Сахарова Ю. В. - Діабетична хвороба нирок (2020)
Ковалёв А. - Аналіз системи лікування та розрахунок економічних втрат від цукрового діабету в Україні (Асоціація виробниківінноваційний ліків, Україна), Верещак Т., Штепа А. (2020)
Khunti K. - Місце гліклазида MR у лікуванні цукрового діабету 2 типу: доповідь про симпозіум з відомостями з клінічної практики та нові перспективи, Hassanein M., Lee M. K., Mohan V., Amod A. (2020)
Нові актуальні дослідження COVID-19 (2020)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Shenoy A. - Цукровий діабет та COVID -19: глобальний виклик, Ismaily M., Bajaj M. (2020)
Віталій М. - Як не загубитися й не панікувати в інформаційному потоці Сovid-19 (2020)
Palladino R. - Зв’язок предіабету і мікросудинних та макросудинних уражень при вперше діагностованому цукровому діабеті 2 типу, Tabak A. G., Khunti K., Valabhji J., Majeed A., Millett G., Vamos E. P. (2020)
Тегер Т. - Порівняльна ефективність інгібіторів натрій-залежного котранспортеру глюкози (іНЗКТГ-2) для серцево-судинних явищ при цукровому діабеті 2 типу: систематичний огляд та мережевий метааналіз рандомізованих контрольованих випробувань, Атар Д., Ейджуол С., Катус Х. А., Грунтвіг М., Кліленд Дж.Ф., Кларк Е. Л., Фроліх Х., Франкенштайн Л. (2020)
Ardeleanu V. - Сучасне медикаментозне лікування діабетичної невропатії, що супроводжується больовим синдромом. Описовий огляд, Toma A., Pafili K., Papanas N., Motofei I., Diaconu C. C., Rizzo M., Stoian A. P. (2020)
Yu M. - Місце препаратів сульфонілсечовини в сучасному світі комбінованої терапії (2020)
Дікс E. - Інсулін гларгін/ліксисенатид при цукровому діабеті 2 типу: профіль застосування (2020)
Нагібін В. С. - Механізми генетичної схильності до автоімунних уражень щитоподібної залози, Саєнко Я. А., Маньковський Б. М. (2020)
Нові актуальні дослідження з ендокринології (2020)
Титул, зміст (2020)
Слово редактора (2020)
Маньковський Б. М. - Останні дослідження в галузі клінічної діабетології (2020)
Гук М. О. - Сучасні підходи до діагностики та лікування акромегалії (2020)
Жердьова Н. М. - Що необхідно знати клініцисту про лікування цукрового діабету 2 типу. Розбір клінічного випадку (2020)
Кочуєва М. М. - Роль лікаря сімейної медицини в веденні пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2020)
Іркін О. І. - Особливості терапії цукрового діабету 2 типу у пацієнтів з серцево-судинними подіями, Лутай Я. М. (2020)
Neuen B. L. - Інгібітори іНЗГТГ-2 в профілактиці ниркової недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: системний огляд і метааналіз, Young T., Heerspink H. J. L., Neal B., Perkovic V., Billot L., Mahaffey K. W., Charytan D. M., Wheeler D. C., Arnott C. (2020)
Tabak A. G. - Ефективність та безпечність iGlarLixi – комбінації з фіксованим співвідношенням інсуліну гларгін і ліксисенатиду – в порівнянні з базально-болюсним режимом у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: аналіз, початково зрівняний за ступенем ризику, Anderson J., Aschner P., Liu M., Saremi A., Stella P., Tinahones F. J., Wysham C., Meier J. J. (2020)
Ризнык Ю. Б. - Диабетические микроангиопатии пародонта: их роль в развитии генерализованного пародонтита, Ризнык С. С. (2020)
Эпидемии в исскустве (2020)
Нові актуальні дослідження з ендокринології (2020)
Baziar N. - Клінічне дослідження, Nasli-Esfahani E., Djafarian K., Qorbani M., Hedayati M., Abd Mishani M., Faghfoori Z., Ahmaripour N., Hosseini S. (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Гончар С. Й. - Типологія чинників формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці, Реверенда Н. Ю., Уголькова О. З. (2022)
Горбаль Н. І. - Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування, Ніценко Д. О. (2022)
Двуліт З. П. - Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямків перевізної роботи операторів рухомого залізничного складу у сфері вантажних перевезень, Мазник Л. В., Микитюк О. П. (2022)
Терлецька В. О. - Методика оцінювання розвитку венчурних структур (2022)
Подра О. П. - Особливості управління ризиками у митній сфері, Петришин Н. Я. (2022)
Маслак О. О. - Адміністрування митних платежів: концептуальний базис у стратегіях розвитку підприємств, Передало Х. С., Маслак Т. О. (2022)
Яремко І. І. - Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання (2022)
Дернова І. А. - Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19: європейський вимір, Боровик Т. М. (2022)
Chornopyska N. V. - Future changes in logistics & supply chains: a competence dimension, Hayvanovych N. V. (2022)
Терлецька В. О. - Моделювання розвитку венчурного бізнесу, Прокопенко І. В. (2022)
Карп’як А. О. - Освітня складова проблем кадрового забезпечення ринку інформаційних технологій, Рибицька О. М. (2022)
Косар Н. С. - Дослідження галузі металопластикових вікон України та напрями активізації їх виробниками інтернет-технологій, Яричевська Я. І. (2022)
Кузьо Н. Є. - Тенденції розвитку та конкурентна структура ринку целюлозно-паперової продукції України, Косар Н. С., Тарасенко М. В. (2022)
Макарова Ю. С. - Проблеми та перспективи грінвошінгу за глобалізаційних умов та розвитку циркулярної економіки, Завербний А. С. (2022)
Лемішовська О. С. - "Gründrisse einer öekonometrie" – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в Галичині на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2022)
Селюченко Н. Є. - Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії COVID-19, Білогрива А. М. (2022)
Подра О. П. - Офшорні юрисдикції як інструмент мінімізації податкового навантаження, Стамбульська Х. Б. (2022)
Шандрівська О. Є. - Прикладні аспекти дослідження ринку дизайну на маркетингових засадах, Кіра А. М. (2022)
Адамів М. Є. - Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності, Петрова Я. Ю. (2022)
Білик І. І. - Онлайнфандрайзинг як основний інноваційний інструмент неприбуткових організацій (2022)
Литвин І. В. - Компанії-єдинороги як продукт успішних екосистем стартапів (2022)
Одрехівський М. В. - Проблеми формування системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств, Пшик-Ковальська О. О. (2022)
Oleksiv I. - Economic complexity and knowledge economy: diffusion of the knowledge as a factor for economic growth, Mirzoieva D. (2022)
Процик І. С. - Особливості процесів міграції населення України, Кара Н. І. (2022)
Денисенко О. - Транзитність і трансформації міського простору у пострадянській перспективі: підходи та концептуалізація (2022)
Запотоцький С. - Фінансова спроможність територіальних громад Чернівецької області, Телешман В. (2022)
Puhach S. - Spatial features of the road network in Western Ukraine, Yaromenko O., Myronets N. (2022)
Провотар Н. - Диверсифікація соціально-економічного та просторового розвитку малого монофункціонального міста – кейс міста Южне, Україна, Волкова А. (2022)
Глибовець В. - Суспільно-географічна оцінка проблем та перспектив розвитку туризму у місті Володимир, Україна, Баснін Б. (2022)
Мельничук А. - Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади як інструмент стратегічного управління, Лошицька В., Гнатюк С., Огійчук Н., Пісоцька К., Баришполь С. (2022)
Кравченко К. Особливості розвитку міських агломерацій в умовах сучасної глобалізації - Features of the urban agglomerations development in the conditions of contemporary globalization (2022)
Вовк О. Й. - Литовський статут 1588 року як правова пам’ятка міського самоврядування в Україні (2018)
Євдокимов В. В. - Еволюція виборчого законодавства до представницьких органів влади Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Kudin S. V. - Human rights as the object of comparative-historical legal researches in the works of M. D. Ivanyshev (2018)
Макаренко Л. О. - Правокультурність як необхідна умова розвитку правової культури (2018)
Пономарьова Г. П. - Процес становлення кримськотатарської державності: від улусу до ханства, Андрєєва А. П. (2018)
Кононенко Ю. С. - Перші конституції світу як видатні пам’ятки конституційно-правової думки та державотворення, Джолос С. В. (2018)
Бондар І. В. - Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин (2018)
Клюєва Є. М. - Щодо питання правового статусу франчайзингу в Україні, Ткаченко Г. О. (2018)
Ямненко Т. М. - Судова вітчизняна практика у медичних кримінальних провадженнях і цивільних справах, Літвінова І. Ф. (2018)
Бонтлаб В. В. - Законодавче забезпечення вирішення індивідуальних трудових спорів: науково-теоретичний аспект (2018)
Гудзь А. О. - Поняття та правове регулювання благодійної діяльності в Україні (2018)
Пузирна Н. С. - Особливості регулювання праці неповнолітніх: міжнародний досвід для України (2018)
Байдюк І. І. - Взаємодія Державної прикордонної служби України з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону, Рєзнік О. М. (2018)
Заяць Р. Я. - Щодо проблеми визначення структурних елементів адміністративно-правового статусу науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2018)
Мельниченко Б. Б. - Передумови реформування адміністративно-правового забезпечення публічного управління в Україні в процесі євроінтеграції (2018)
Покатаєв П. С. - Система та адміністративно-правовий статус суб’єктів відносин у сфері благоустрою населених пунктів (2018)
Співак М. В. - Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та запобігання корупції (2018)
Андрушко А. В. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за підміну дитини (2018)
Муравський О. В. - Аналіз норм національного законодавства у сфері протидії фінансуванню тероризму в Україні, Галабурда Н. А. (2018)
Резніченко С. В. - Щодо необхідності реформування виправних колоній, призначених для утримання засуджених жінок, Резніченко Г. С. (2018)
Біла-Кисельова А. А. - Проблеми існування взаємонеузгоджених норм права на прикладі Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Теленик С. С. - Еволюція адміністративно-правового регулювання створення державної системи захисту критичної інфраструктури (2018)
Боброва Ю. Ю. - Винесення суддями окремої думки: ґендерний дискурс (2019)
Грозовський І. М. - Договори дарування та позики у звичаєвому праві запорозьких козаків (2019)
Головко К. В. - До питання консолідації муніципального законодавства України (2019)
Журавель О. А. - Законність та умови правомірності реалізації громадянами права на самозахист (2019)
Морозюк Н. В. - Оцінка правових умов реалізації державної молодіжної політики в Україні, Костик А. М. (2019)
Сушко О. О. - Історико-правові засади становлення та розвитку інституту контрасигнації (2019)
Гуйван П. Д. - Про значення суддівського розсуду при відновленні позовної давності (2019)
Бонтлаб В. В. - Міжнародно-правові стандарти вирішення трудових спорів (конфліктів) (2019)
Березовська С. В. - Сутність та елементи податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати в деяких країнах світу: досвід для України (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Досвід формування та розвитку антикорупційних органів державної влади в США: можливості для України (2019)
Попова Л. М. - Адміністративно-правове регулювання соціального підприємництва в Україні (2019)
Рачинський Р. М. - Спірні питання подання податкової звітності та їх правове вирішення (2019)
Чишко К. О. - Історичні передумови формування антикорупційного законодавства України (2019)
Баличев О. Ю. - До проблеми кваліфікації злочину "Публічні заклики до вчинення терористичного акту" (2019)
Беклеміщева Ю. М. - До проблеми визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України (2019)
Ключик Ю. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з банкрутством в історичному аспекті (2019)
Koval M. M. - Psychological characteristics of juvenile deliquency (2019)
Курилюк Ю. Б. - Правове регулювання запобігання злочинам проти прикордонної безпеки України (2019)
Носач А. В. - Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти державного суверенітету та територіальної цілісності України (2019)
Онокієнко О. А. - Види злочинів, що враховуються у підставі застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2019)
Сазонов В. В. - Координація дій суб’єктів кримінологічного забезпечення економічної безпеки України (2019)
Івасюк Х. С. - Використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства у сфері страхування майна (2019)
Міхневич Л. В. - Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті професора О. О. Ейхельмана (2012)
Мокрушин В. І. - Правове забезпечення міжселищної і внутрішньоселищної землевпорядної діяльності в Криму в період НЕПу (2012)
Квач С. С. - Міжнародні договори як джерела муніципального права України: правова природа, ознаки та порядок прийняття (2012)
Панов А. В. - Регіоналізація в Угорській Республіці в 2000–2010 роках (2012)
Пархоменко Н. М. - Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України (2012)
Приходько Х. В. - Метод конституційного процесуального права України (конституційно-процесуальний метод): до постановки проблеми (2012)
Тищенко Ю. В. - Місце Президента України в інституційно-правовій системі захисту прав споживачів (2012)
Фолес А. М. - До проблеми атипових гілок влади в механізмі сучасної держави (2012)
Янчук А. О. - Поняття установчої діяльності народу: конституційно-правовий аспект (2012)
Костилєв О. М. - Страхування іноземних інвестицій в Україні: проблеми теорії та практики (2012)
Різак М. В. - Особливості правового регулювання безпеки обігу "вразливих" персональних даних в Україні (2012)
Гвоздик П. О. - Санкціонуюча функція джерел екологічного права (2012)
Бучацька О. М. - Загальна кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняють безпритульні особи (2012)
Климчук М. П. - Спеціальні знання у кримінально-процесуальній діяльності як необхідна складова розкриття та розслідування злочинів (2012)
Курило М. П. - Виконання судових рішень як стратегічна мета судово-правової реформи в Україні, Ясинок М. М. (2012)
Курилюк Ю. Б. - Тяжкі наслідки порушення правил несення прикордонної служби у виді заподіяння шкоди здоров’ю людини (2012)
Котович О. Л. - Право на справедливий суд як об’єкт кримінально-правової охорони в Україні (2012)
Яровий А. О. - Діяльність державної пенітенціарної служби України як форма реалізації кримінально-виконавчої політики України (2012)
Жилінкова І. В. - Законотворчі ініціативи як підгрунтя подальшого вдосконалення чинного сімейного законодавства України (2012)
Калакура В. Я. - Правове регулювання укладення шлюбу в міжнародному сімейному праві (2012)
Майстер І. П. - Історичний розвиток та особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правового інституту (2012)
Мельник Я. Я. - Деякі питання форм реалізації обов’язків учасників цивільного процесу (2012)
Місяць А. П. - Місце відчуження серед власницьких правомочностей на майно (2012)
Нагнибіда В. І. - Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні (2012)
Олефіренко А. М. - Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства (2012)
Щербатюк О. Є. - Інститут безхазяйної речі в цивільному праві України: особливості та відмінні риси від суміжних правових категорій (2012)
Братко І. В. - Правотворча діяльність Організації Об’єднаних Націй у сфері надання міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, та країнам із перехідною економікою (2012)
Гладкова Т. Л. - "М’які" правові інструменти в системі законодавства Євросоюзу та їх особливе значення у законотворчому процесі в ЄС (2012)
Горькавий С. С. - Міжнародно-правова система протидії незаконному обігу наркотиків (2012)
Демченко І. С. - Етапи становлення та розвитку європейських правових стандартів місцевого самоврядування (2012)
Ірінєєва В. І. - Правові засади реформування кримінальної юстиції в Європейському Союзі (2012)
Київець О. В. - Природно-правове осмислення джерела міжнародного права (2012)
Лазур Я. В. - До питання імплементації міжнародно-правових стандартів забезпечення прав громадян на доступ до екологічної інформації в процесі публічного управління (2012)
Лекарь А. С. - Повноваження третейських груп у процесі вирішення спорів у Світовій організації торгівлі (2012)
Стельмах О. С. - Міжнародне регулювання еколого-правової безпеки космічного простору (2012)
Стеценко О. А. - Медіація: її поняття, принципи та придатність для публічних спорів (2012)
Звонарьова Ю. В. - Інформаційний сегмент фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2012)
Квіта Г. M. - Організаційно-правові основи управління працею в Україні (2012)
Словіцька Т. В. - Професійна підготовка керівників: лідерський аспект (2012)
Сорока С. В. - Механізми впливу уряду на законодавчий процес у країнах ЄС: особливості застосування та аналіз ефективності (2012)
Утвенко В. В. - Формування засад регіональної політики як чинник оптимізації системи державного управління в соціальній сфері (2012)
Blockmans S. - Preparing the Ground for the New Association Agreement: Ideas to Improve the Approximation of Ukrainian Legislation to EU Acquis (2012)
Douma W. Th. - Costs / Benefits of Legislation: Why Bother? (2012)
Важинский А. И. - Методика оценки ресурса энергетического оборудования металлургических цехов, Жуков С. Ф. (2021)
Любименко О. М. - Відновлення енергозберігаючіх паливних елементів після використанням їх в водневому середовищі (2021)
Савченко Н. П. - Обгрунтування оптимальної структури гібридної автономної системи мікрогенерації (2021)
Тімошенко С. М. - Розвиток концепції підвищення енергоефективності дугової сталеплавильної печі шляхом утилізації теплоти димових газів для попереднього нагріву скрапу, Дзержинський В. О., Царьов А. В., Гасенко О. А. (2021)
Скрипник С. О. - Аналіз режиму роботи електричної мережі при однофазних кз напругою 6-35 кВ, Колларов О. Ю. (2021)
Нємцев Е. М. - Аналіз режиму роботи електричної мережі з розробкою заходів по компенсації реактивної потужності (2021)
Любименко О. М. - Отримання електричної енергії від батареї опалення, Штепа О. А., Сікірин Д. Р. (2021)
Остренко Д. О. - Проектування та розробка фотоелектричної станції двнз "Донецького національно технічного університету", Колларов О. Ю. (2021)
Власенко М. М. - Дослідження можливості підвищення ефективності теплообміну в модифікованих трапецієвидним гвинтовим профілім трубах мазутопідігрівача ПМ-40-15 (2021)
Остренко Д. О. - Підвищення надійності у забезпечені споживачів електроенергією в мережах розподіленої генерації, Колларов О. Ю. (2021)
Придатько І. В. - Особливості контролю і діагностики технічного стану електричного обладнання, Калиниченко В. В., Кардаш Д. О. (2021)
Савченко Н. П. - Геометрізація конструкцій сонячних панелей та її вплив на продуктивність вироблення електричної енергії (2022)
Давиденко Л. В. - Моделювання електроспоживання електротехнічного комплексу системи водопостачання (2022)
Шевченко С. Ю. - Використання програмного забезпечення для підвищення ефективності моделювання енергетичних мереж, Данильченко Д. О., Кузнецов Д. С. (2022)
Гадай А. В. - Розробка моделі струмового релейного захисту в пакеті matlab/simulink (2022)
Скрипник С. О. - Дослідження впливу впровадження нейронних мереж в енергетичну галузь україни, Колларов О. Ю. (2022)
Нємцев Е. М. - Використання засобів комп’ютерного моделювання електричної мережі при впровадженні заходів з компенсації реактивної потужності (2022)
Коменда Н. В. - Управління енергоспоживанням холодильних установок на основі технології промислового інтернету речей, Волинець В. І. (2022)
Остренко Д. О. - Аналіз наявних способів захисту електромережі із альтернативними джерелами від передаварійних та аварійних ситуацій, Колларов О. Ю. (2022)
Собчук Д. С. - Дослідження параметрів електричних мереж методом імітаційного моделювання в сапр, Добровольська Л. Н. (2022)
Любименко О. М. - Використання водня в енергетиці, Штепа О. А. (2022)
Падалко А. М. - Математична модель для розрахунку теплових режимів роботи масляних трансформаторів, Падалко Н. Й., Яцюк С. М., Падалко К. А. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Aygun M. - Analysis of elastic scattering cross-sections of carbon isotopes (10–16C) using different nucleon-nucleon interactions (2022)
Yassin H. - Extensive/nonextensive statistics for pT distributions of various charged particles produced in p + p and A + A collisions in a Wide range of energies, Tawfik A. N., Abo Elyazeed E. R. (2022)
Chepilko N. M. - The generalized Drude–Lorentz model and its applications in metal plasmonics, Ponomarenko S. A. (2022)
Grytsay V. - Characteristics of the invariant measure of the strange attractor of the Bacteria mathematical model (2022)
Hakk E. A. - Impacts of viscous matter and radiation on the temporal evolution of the universe, Nada A., Tawfik A. N., Yassin H. (2022)
Chepilko N. M. - Problematic issues of metal plasmonics of bulk polaritons in the magnetostatic field, Ponomarenko S. A. (2022)
Zabashta Y. F. - Application of the light scattering method to study the hydrogel surface structure, Kovalchuk V. I., Svechnikova O. S., Bulavin L. A. (2022)
In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022) (2022)
Древаль Ю. Д. - Парламентські традиції (2012)
Кириченко Ю. В. - Право на відшкодування шкоди: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій України та європейських держав (2012)
Ковальов І. П. - Інституційна структура сучасного українського конституціоналізму (2012)
Мацюк А. А. - Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України (2012)
Пересада О. М. - Особливості реформування вищих органів влади в державах Балтії (2012)
Радзієвська В. В. - Забезпечення прав і свобод людини – основна функція Конституційного Суду України (2012)
Скомороха Т. В. - Конституційно-правовий механізм контролю за виконанням актів глави держави в Україні (2012)
Тищенко Ю. В. - Законодавство України щодо забезпечення прав споживачів потребує вдосконалення (2012)
Юськів Н. В. - Модифікація ціннісного виміру державної влади в аспекті глобалізаційних процесів сучасного суспільства (2012)
Богачова О. В. - Удосконалення окремих процедур законодавчого процесу в контексті практики парламентів зарубіжних країн (2012)
Захарчук А. С. - Державна Дума в Росії: висвітлення парламентської тактики в радянській літературі (2012)
Кушнір І. М. - Механізм фінансово-правового регулювання сфери житлового будівництва: теоретико-правові аспекти (2012)
Омельчук В. В. - Податкові та адміністративні привілеї церкви і монастирів Візантійської імперії (2012)
Самохвалов В. П. - Державотворчі процеси за доби Директорії УНР у науковому доробку зарубіжних правознавців, Красніцький А. В. (2012)
Сидорець Б. В. - Втілення умов правомірності втручання держави у права людини в правовій системі України (2012)
Скомороха Л. В. - Психологічно-правовий аспект посади судді (2012)
Кожура Л. О. - Адміністративна відповідальність як засіб адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритульних дітей (2012)
Муза О. В. - Суб’єкти адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні (2012)
Рудой К. М. - Принципи діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення міжнародної безпеки (2012)
Христинко В. А. - Особливості правового регулювання дисципліни державних службовців (2012)
Черпіцька Л. Т. - Розв’язання суперечок з приводу реалізації публічної фінансової політики як предмет адміністративного судочинства (2012)
Хахановський В. Г. - До уточнення деяких понять інформаційного права та правової інформатики (2012)
Барабаш Т. М. - Категорія "суб’єкт" у кримінальному процесі України (2012)
Вільгушинський М. Й. - Роль суду у процесі надання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах (2012)
Котович О. Л. - Об’єкт злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2012)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження обстановки, засобів, знарядь у складах злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. (2012)
Мілевський О. О. - Слідчі (розшукові) дії при розслідуванні злочинів, що вчиняються в Чорнобильській зоні відчуження (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (2012)
Зайцева-Калаур І. В. - До питання про порушення авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності (2012)
Калакура В. Я. - Колізійні норми у системі регулювання сімейних відносин у міжнародному приватному праві (2012)
Шевчук В. І. - Підстави участі прокурора в цивільному процесі (2012)
Шимон С. І. - Теоретичні передумови виокремлення майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин (2012)
Шевченко В. А. - Особливості участі іноземного елементу в цивільному процесі України, Ясинок М. М. (2012)
Гуменюк І. О. - Теоретичні питання кодифікації законодавства про соціальний захист (2012)
Алямкін Р. В. - Реалізація принципу недоторканності державних кордонів на пострадянському просторі (2012)
Білозір О. В. - Інститут репатріації в Латвії: міжнародно-правовий вимір (2012)
Вишневська К. О. - Правові інструменти Організації економічного співробітництва і розвитку щодо протидії міжнародному хабарництву (2012)
Гоша І. О. - Особливості взаємодії права ЄС із національними правовими системами (2012)
Задорожній О. В. - Договірна основа українсько-російських відносин в економічній сфері 1997 – 2004 рр. (2012)
Київець О. В. - Односторонні акти держави як форма закріплення міжнародних зобов’язань sui generis (2012)
Кушерець Д. В. - Директива про поглинання: організаційно-правові засади регулювання процесів поглинань в ЄС (2012)
Петров Р. А. - Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі (2012)
Третьякова В. Г. - "Загальна декларація про біоетику та права людини" як універсальне джерело міжнародного біоетичного права (2012)
Чулаєвська М. Є. - Цивілізаційне переосмислення управління трудовою міграцією в ЄС (2012)
Грущинська Н. М. - Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій (2012)
Дармограй О. О. - Особливості реалізації стилю діяльності сучасних державних службовців (2012)
Мищак І. М. - Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в стародавньому Єгипті (2012)
Утвенко В. В. - Роль органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення України (2012)
Семчик В. І. - Рецензія на монографію Головкіна Олександра Васильовича на тему: "Організаційно-правові засади державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні" (2012)
Бейгул А. Г. - Історичні передумови формування правових засад діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Кузь С. В. - Теоретико-методологічні засади функціональності в сучасній юридичній науці (2018)
Тихоненков Д. А. - Судова реформа 1864 р. та прокурорський нагляд за слідством у сучасній Україні (2018)
Віткова В. С. - До питання конституційно-правового регулювання статусу засобів масової інформації в Україні, Чупрова К. О. (2018)
Кириченко Ю. В. - Конституційно-правове регулювання права на повагу гідності в Україні та європейських державах, Хохлова Т. М. (2018)
Рижук І. В. - Аналіз правового регулювання депутатського імунітету в Україні та зарубіжних країнах (2018)
Чехович Т. В. - Основні вимоги щодо застосування принципу рівності громадян перед законом в юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління (2018)
Калюжна В. В. - Цивільно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як юридичної особи особливого виду (2018)
Липець Л. В. - Проблеми правового регулювання сурогатного материнства, Вартман Л. Г. (2018)
Павлова Ю. С. - На шляху до набуття електронними доказами самостійного правового статусу: ретроспективний аналіз (2018)
Пасайлюк І. В. - Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства (2018)
Береза В. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу Департаменту кіберполіції Національної поліції України (2018)
Будь О. А. - Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України (2018)
Буряк І. В. - Правове регулювання етапу підготовки до прийняття рішення про надання місцевої гарантії (2018)
Голобутовський Р. З. - Судова влада в Україні: підходи до розуміння поняття (2018)
Кадникова Г. В. - Адміністративні процедури як елемент правового режиму доступу до публічної інформації (2018)
Кушнір І. П. - Організаційно-правові питання забезпечення захисту інформації в інформаційних системах Державної прикордонної служби України (2018)
Погребняк О. Г. - Перспективи законодавчого урегулювання адміністративних процедур у сфері реєстрації актів цивільного стану (2018)
Ростовська К. В. - Поняття та зміст компетенції суб’єктів державної антикорупційної політики (2018)
Сарибаєва Г. М. - Ґенеза дослідження систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині: основні етапи та тенденції (2018)
Скрипа Є. В. - Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Тогобіцька-Громова А. А. - Адміністративно-правові засади публічної служби в органах прокуратури (2018)
Яблуновська К. М. - Публічно-правова сутність та зміст права громадян України на свободу пересування та вільного вибору місця проживання (2018)
Біліченко В. В. - Роль поліцейського в соціальному забезпеченні у разі насильства (2018)
Жерж Н. А. - Сучасний стан вчинення злочинів проти правосуддя слідчим або працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, Стельмах В. С. (2018)
Калатур М. В. - Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України (2018)
Коваленко А. В. - Наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу: сутність і значення для діяльності Національної поліції України (2018)
Метельський І. Д. - Кримінально-правовий статус працівника правоохоронних органів України: проблеми розуміння та перспективи вдосконалення (2018)
Плужнік О. І. - Актуальні питання захисту прав дітей кримінально-правовими заходами, Корнієнко М. В. (2018)
Проценко В. В. - Кримінально-правові та кримінологічні аспекти злочинів, пов’язаних із донорством органів або тканин людини, Проценко І. В. (2018)
Сачко О. В. - Європейські стандарти верховенства права та доктринальні проблеми провадження на підставі угод у кримінальному судочинстві (2018)
Чернишов Г. М. - Кіберзлочинність як виклик глобалізації та загроза світовій безпеці: теоретичні основи дослідження (2018)
Веселов М. Ю. - Проблеми кореляції регламентації журналістської діяльності із кримінальним процесуальним законодавством, Брик А. В., Мартиненко В. О. (2018)
Градовська М. О. - Актуальні питання протидії корупції як напряму реалізації міграційної політики України (2018)
Коваль А. А. - Аналіз сучасного стану дотримання прав людини під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Кудінов С. С. - Сутність та перспективи інноваційного розвитку державної системи боротьби з тероризмом (2018)
Ламах Т. В. - Сучасна практика проведення судових експертиз за кримінальними провадженнями про масові заворушення (2018)
Мусієнко О. Л. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів, вчинених службовими особами, Григоренко А. О. (2018)
Асірян С. Р. - Взаємодія Ради ООН з прав людини з Верховним комісаром і Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (2018)
Мадзігон Н. В. - Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів (2018)
Репецька О. І. - Вплив політичної доктрини "Естрада" на міжнародно-правові норми визнання урядів (2018)
Білоус О. В. - До питання про зв’язок між об’єктом тлумачення права та способом тлумачення права (2018)
Герус М. М. - Судова система і кримінально-процесуальні аспекти проваджень у кримінальних справах в УРСР у післявоєнний період (1945–1958 роки) (2018)
Дурнов Є. С. - Становлення та розвиток адвокатури в радянській Україні (1919–1939 рр.) (2018)
Клименко О. В. - Історія розвитку правового регулювання фінансування медичних послуг на теренах України (дорадянський період), Патратій О. В. (2018)
Кощинець В. В. - Юрисдикційний процес у теорії права (2018)
Наставний Б. Е. - Теоретико-правові та практичні аспекти процедурних помилок у використанні законодавчої техніки (2018)
Погосян М. А. - Когнітивні ознаки і дефініція правової комунікації суб’єктів судової, правоохоронної i правозахисної діяльності (2018)
Сторожук Д. А. - Вплив глобалізаційних процесів на правовий прогрес: антропологічні та аксіологічні передумови (2018)
Цукан О. М. - Генеза поняття "транскордонне співробітництво" в європейському праві (2018)
Шевченко В. С. - Проблеми здійснення судочинства державною мовою в Україні (2018)
Горчанюк О. С. - Ґендерна рівність як соціальне та правове явище (2018)
Каплін С. М. - Соціальне партнерство в демократичній державі: конституційно-правовий аспект (2018)
Кравченко Т. А. - Принцип народного суверенітету в механізмі легітимації державної влади (2018)
Михалчич В. М. - Правове забезпечення інституційної незалежності Національного банку України (2018)
Петренко П. Д. - Місце виконавчої влади в сучасній структурі державної влади України (2018)
Пришляк М. І. - Про співвідношення понять "правова допомога", "юридична допомога", "професійна правнича допомога" (2018)
Сердюк Н. А. - Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави (2018)
Станік С. Р. - Юридична відповідальність народних депутатів України як елемент їхнього конституційно-правового статусу (2018)
Фетько Ю. І. - Ґенеза правової регламентації міжнародного співробітництва місцевих органів публічної влади (2018)
Шморгун О. С. - Конституційне право особи на соціальний захист (поняття і зміст) (2018)
Ярошенко О. І. - Окремі аспекти правового регулювання міграційних процесів і протидії нелегальній міграції (2018)
Басай О. В. - Реалізація принципу судового захисту цивільних прав та інтересів (2018)
Бондаренко О. М. - До характеристики гарантій вирішення податкового спору (2018)
Головко К. В. - Систематизація муніципального законодавства України: визначення поняття (2018)
Гуйван П. Д. - Темпоральний аспект судового розсуду як механізму справедливого судочинства (2018)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права в традиційній правовій сім’ї (2018)
Копитова О. С. - Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти (2018)
Луців М. С. - Загальнотеоретична характеристика поняття та способів захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла (2018)
Менджул М. В. - Принципи сімейного права в Естонії, Латвії та Литві (2018)
Ніколаєнко І. Р. - Відповідальність за порушення законодавства про захист прав пасажирів під час перевезень у міському та приміському сполученні (2018)
Орел А. О. - Ретроспектива зародження нотаріального посвідчення договору дарування (2018)
Устюшенко С. Е. - Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі (2018)
Шимон Л. С. - Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання (2018)
Шуляк Д. О. - Захист інвестицій у країнах-членах Європейського Союзу та можливість застосування їхнього досвіду в Україні в контексті економічної безпеки (2018)
Богачова О. В. - Актуальні аспекти реалізації права законодавчої ініціативи в Україні та відповідний зарубіжний досвід (2012)
Козенко Ю. О. - Правосвідомість у ролі праобразної сутності поведінки особи (2012)
Куренда Л. Д. - Юридичне прогнозування та його елементи (2012)
Омельчук В. В. - Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії (2012)
Погорєлова А. І. - Розширення доступу громадян до законотворчого процесу в контексті конституційних змін (2012)
Скомороха Л. В. - Професійно-психологічні умови функціонування судової влади в Україні (2012)
Гаврилюк М. І. - Зарубіжний досвід конституційного регулювання права власності на землю (2012)
Коцюба Р. О. - Захист права людини на ядерну безпеку в практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Мазур Т. В. - Системоутворюючі чинники сучасного фінансового права (2012)
Мищак І. М. - Закон України "Про громадські об’єднання" як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання (2012)
Оржаховська А. А. - Правові передумови конституційно-правового статусу учня навчального закладу соціальної реабілітації (2012)
Радзієвська В. В. - До питання про запровадження в Україні інституту конституційної скарги (2012)
Янчук А. О. - Види правотворчої діяльності народу (2012)
Тищенко Ю. В. - Система і повноваження органів охорони та захисту прав споживачів в Україні (2012)
Білоус О. С. - Неможливість та ускладнення виконання договірного зобов’язання відповідно до принципів УНІДРУА (2012)
Гиль Г. А. - Підстави представництва прокуратурою інтересів дітей у суді (2012)
Дмитриченко Г. М. - До питання цивільно-правової кваліфікації географічного зазначення як об’єкта промислової власності (2012)
Клименко О. М. - Особливості нотаріального оформлення правочинів щодо викупу для суспільних потреб приватної нерухомості (2012)
Колосов Р. В. - Завдаток та його функції в праві України (2012)
Литвин І. В. - Правове регулювання утворення та діяльності благодійних організацій в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Петрова С. М. - Правовий статус нотаріуса: деякі проблеми визначення (2012)
Фролова О. В. - До питання про склад ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження (2012)
Ніколенко Л. М. - Поняття і ознаки перевірки та перегляду судових актів в господарському судочинстві (2012)
Ігнатюк О. В. - Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України (2012)
Квасневська Н. Д. - Віктимологічні аспекти запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні (2012)
Матвійчук В. К. - Тяжкі наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища (2012)
Романова І. - До питання вдосконалення діяльності адвоката-захисника при зборі доказів (2012)
Рудик Д. В. - Віктимологічні засади протидії незаконній приватизації державного, комунального майна (2012)
Бабін Б. В. - Спільні операційні програми транскордонного співробітництва як форми міжнародно-правового програмного регулювання (2012)
Каліущенко І. М. - Сільськогосподарські відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання (2012)
Київець О. В. - Intra vires versus ultra vires у рішеннях міжнародних інституцій (2012)
Колодяжна В. В. - Генезис транскордонного співробітництва в контексті двосторонніх відносин України і Польщі (2012)
Коптєва О. О. - Зобов’язання erga omnes: регрес і прогрес міжнародного права (2012)
Крулько І. І. - Адаптація та гармонізація законодавства як правові категорії у праві Європейського Союзу (2012)
Магрело М. В. - Базові джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері захисту фундаментальних прав (2012)
Новикова Л. В. - Міжнародна правосуб’єктність Європейського поліцейського офісу (2012)
Петров Р. А. - Угода про асоціацію між ЄС та Туреччиною як приклад транспозиції acquis Європейського Союзу до правових систем третіх країн (2012)
Стеценко О. А. - Система засобів альтернативного вирішення міжнародних суперечок: розмежування медіації та добрих послуг (2012)
Третьякова В. Г. - Про необхідність запровадження єдиних уніфікованих міжнародно-правових стандартів офіційного ставлення до евтаназії як біоетичної проблеми (2012)
Чернявський А. Л. - Зародження міжнародного права у Стародавній Індії (2012)
Бортницький В. А. - До питання вирішення задачі ідентифікації регіонів із найвищим потенціалом розвитку системних інноваційних процесів на галузевій основі (2012)
Линник С. О. - Сучасний стан виконання в Україні положень стратегії ВООЗ "Здоров’я для всіх у ХХІ столітті" щодо стандартизації медичної допомоги (2012)
Єднак В. М. - Історичний розвиток реформування системи правоохоронних органів в Україні (з давніх часів до утворення СРСР) (2018)
Куровська І. А. - Розвиток доктрини верховенства права в історичній ретроспективі (2018)
Курцев О. Ю. - Принцип унітаризму та система організації державної влади в Україні (2018)
Моргунов О. А. - Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції (2018)
Рожкова М. Г. - Історико-правові засади регулювання дошкільної освіти України (2018)
Бакумов О. С. - Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні (2018)
Деркач А. Л. - Особливості механізмів координації національних конституційних систем захисту прав людини (2018)
Добкіна К. Р. - Становлення законодавства про участь прокурора у цивільному судочинстві (друга половина XVII – XIX століття) (2018)
Мехеда В. Д. - Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка (2018)
Садовська І. О. - Об’єкт оподаткування як підстава виникнення податкового обов’язку від здійснення адвокатської діяльності (2018)
Солошенко Ю. В. - Кваліфікаційно-професійні вимоги до нотаріусів в Україні та США (2018)
Любимов О. К. - Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні (2018)
Обушенко Н. М. - До проблеми систематизації міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці (2018)
Райко М. С. - Єдність і диференціація у правовому регулюванні оплати праці (2018)
Чернега Р. Т. - Методологічні основи дослідження охорони праці (2018)
Дегтярьова С. В. - Агропромисловий комплекс України як предмет адміністративно-правового регулювання (2018)
Корнієнко Г. С. - Сучасні методи дослідження агробізнесу як правової категорії (2018)
Білоус О. В. - Історико-політичне тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: поняття, прийоми та правила (2018)
Богданов А. П. - Адміністративно-правові засади публічного адміністрування у сфері земельних відносин в Україні (2018)
Богун С. С. - Досвід країн Європи щодо реалізації правоохоронної функції митними органами та можливості його використання в контексті вдосконалення принципів реалізації правоохоронної функції ДМС України (2018)
Бондаренко О. М. - До характеристики етапів вирішення податкового спору у адміністративному порядку (2018)
Брусакова О. В. - Державне регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів в Україні (2018)
Бугайчук К. Л. - Правові основи діяльності Національної поліції України (2018)
Веселова Л. Ю. - Принципи права в методології адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки (2018)
Голобутовський Р. З. - Характеристика повноважень суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади (2018)
Данилевський М. А. - Сутність адміністративно-правових засад незалежності суддів в Україні (2018)
Євдокимов П. В. - Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації України (2018)
Журавльов С. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань та можливості його використання в Україні (2018)
Заболотний А. В. - Щодо актуальності наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби (2018)
Замахін А. Л. - Сутність і значення взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування (2018)
Карбовський Д. О. - Методи адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних органів Національної поліції України (2018)
Квашин В. Ю. - До проблеми визначення напрямів удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади забезпечення прав громадян в діяльності митних органів (2018)
Комірчий П. О. - Особливі питання удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує публічну службу в правоохоронній сфері України (2018)
Кошиков Д. О. - Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави (2018)
Крилов Д. В. - Реєстраційні процедури у діяльності Державної податкової служби України (2018)
Манжос Н. В. - Методи публічного адміністрування щодо запобігання та протидії домашнього насильства в Україні (2018)
Марин П. П. - Загальна характеристика категорій адміністративних справ, пов’язаних з публічною службою (2018)
Нікіфоренко В. С. - Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки (2018)
Писанець В. А. - Теоретико-правовий зміст категорії "доброчесність" у сфері правоохоронної діяльності (2018)
Семіног С. В. - Публічний інструментарій адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні (2018)
Тригубенко В. М. - Місце та роль публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в Україні (2018)
Фролова Ю. М. - Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права (2018)
Чумак Ю. Я. - Щодо визначення змісту адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері земельних відносин (2018)
Шаповал В. О. - Правові засади справляння туристичного збору в Україні (2018)
Шкляренко А. М. - Юридична відповідальність як елемент правового статусу поліції охорони в Україні (2018)
Щупаківський Р. В. - Юридичні особи публічного та приватного права як суб’єкти адміністративно-телекомунікаційного права (2018)
Юрах В. М. - Форми участі громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади (2018)
Алексєєв О. В. - Особливості правового регулювання проведення аудіо-, відеоконтролю місця підрозділами кримінальної поліції (2018)
Капустник В. В. - Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування (2018)
Коротюк О. В. - Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Польщі (2018)
Купрієнко В. М. - Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням у сфері діяльності кредитних спілок (2018)
Оксаніченко А. С. - Питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є злісність (2018)
Рогальська В. В. - Регламентація та реалізація права на інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, в контексті забезпечення справедливого судочинства: окремі аспекти (2018)
Стащак А. Ю. - Законність як принцип оперативно-розшукової діяльності (2018)
Стратонов С. Ю. - Предмет експертизи встановлення давності документу (2018)
Усачов Є. І. - Правозастовчі та правоохоронні функції Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю (2018)
Буждиганчук Є. Ю. - До питання типових слідчих ситуацій при розслідуванні сутенерства, вчиненого організованою групою (2018)
Кифлюк Р. В. - Слідчі (розшукові) дії та запобіжні заходи під час розслідування насильства в сім’ї (2018)
Князєв С. М. - Порядок взаємодії співробітника оперативного підрозділу та слідчого під час здійснення оперативно-розшукової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Сімонцева Л. О. - Щодо питання запровадження альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту до кримінального процесу України (2018)
Шевцова К. В. - Процесуальна діяльність прокурора на початку досудового розслідування (2018)
Шумейко Д. О. - Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні (2018)
Юрченко О. В. - Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України (2018)
Колодчина А. Л. - Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи (2018)
Пацкан В. В. - Міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у рамках міжнародних організацій (2018)
Title (2022)
Contents (2022)
Ceko E. - A new approach to evaluate the index of ISO 9001 (2022)
Gurbanov N. - Digitalization and the Covid-19-led public crisis management: an evaluation of financial sustainability in the Azerbaijan business sector, Yagublu N. Akbarli N., Niftiyev I. (2022)
Mehta M. - Social listening through sentiment analysis of Twitter data: a case study of Paytm IPO, Arora S., Gupta S., Jhulka A. (2022)
Mim M. K. - An examination of factors affecting tourists’ destination choice: empirical evidence from Bangladesh, Hasan M. M., Hossain A., Khan M. Y. H. (2022)
Hazem F. - Empowering human resources to achieve the strategic goals of business companies, Sharif F. (2022)
Kaya H. D. - Regulations and the characteristics of entrepreneurs (2022)
Dotsenko T. - Bibliometric analysis of research of the behavioral and social dimension of the public health system of the world, Kolomiiets S. (2022)
Kashcha M. - The impact of indicators of macroeconomic stability on the destructive manifestation of Covid-19 in Ukraine, Dun V. (2022)
Guedjali A. - Status of Algerian women: between public policies and social practices (2022)
Jacob B. J. - Impact of human resource management on organizational performance in Nigeria: Nigeria breweries Kaduna plc as a case study, Ishaya Y., Bajama S. Y. (2022)
Fernando Alonso Ojeda Castro F. A. O. - The Asian entrepreneurship core in COVID-19 period: value chains, specialized education, massive participation of women and strategic accompaniment (2022)
Ibragimov Z. S. - The formation and stages of development of interstate activities of the Heydar Aliyev Foundation (2022)
Gentle P. F. - Book Review on Prof. Dr. Erwin Dekker (2021). Jan Tinbergen (1903-1994) and the Rise of Economic Expertise (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Yoshimori H. - An Education Gift — Integrated Cognitive and Non-Cognitive Skills — for Future Generations to Grow the Economy in the Digital Phase, Yoshimori M. (2022)
Cooper A.-A. - Assessment of Workplace Discrimination against Individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), Mujtaba B. G. (2022)
Hoxhaj M. - Analyses Of Demographic Changes, Labor Market Trends, And Challenges In Albania, Muharremi O., Nushi E. (2022)
Tovmasyan G. - The History, Culture and Architecture as a Potential of Urban Tourism Development: Evidence from Armenia, Gevorgyan M. (2022)
Louis R. - The Global Socioeconomic Impact of Mental Health (2022)
Ramli M. - Public Investment in Human Capital and Economic Growth in Algeria: An empirical study using ARDL approach, Boutayeba F., Nezai A. (2022)
Gentle P. - Some Economic Issues concerning the Loss of the Special Status Relationship between the United States and Hong Kong (2022)
Akpoviroro K. S. - Moderating Influence Of E-Learning On Employee Training And Development (A Study Of Kwara State University Nigeria), Oba Adenuga Olusegun Adeleke O. A. O. (2022)
Lopez B. S. - Innovation And Social Networks For Creating Social Value, Caetano I. M. S., Alcaide A. V. (2022)
Rakotoarisoa M. A. - Rethinking the Africa-China Trade: Some Policy Considerations and Implications, Fang C. (2022)
Salisu P. O. - Unemployment, Poverty And Governance Questions In Nigeria: Human Capital Development And Partnership Approach Options (2022)
Kolosok S. - Factor Analysis Of Energy Security: Net Import Dependency, Kovalenko Y. V. (2022)
Титул, зміст (2022)
Нікітін Д. В. - Теоретико-методологічні витоки інноваційних теорій (2022)
Сержанов В. В. - Динаміка демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров'я, Абрамов Ф. В. (2022)
Макарчук К. О. - Сучасний стан зовнішньоторговельних відносин Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії, Непрядкіна Н. В., Шинкаренко О. С. (2022)
Черноіванова Г. С. - Концептуально-методологічний підхід до організаційно-економічного забезпечення інноваційної праці (2022)
Князевич А. О. - Інноваційне підприємництво в системі креативного менеджменту (2022)
Хаустова В. Є. - Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами, Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. (2022)
Дмитришин Л. І. - Вплив неформальної освіти на розвиток ефективної економіки в Україні, Кондрацька А. С. (2022)
Новікова О. Ф. - Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану, Хандій О. О., Шамілева Л. Л. (2022)
Куровська Н. О. - Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу, Недільська Л. В. (2022)
Гринько Т. В. - Роль лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур, Гвініашвілі Т. З., Загинайло В. А. (2022)
Полянський В. О. - Аналіз прогностичних властивостей композитних індексів невизначеності в системах превентивного управління кризами (2022)
Пилипенко А. А. - Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції, Тирінов А. В. (2022)
Балюк Ю. С. - Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування (2022)
Титикало В. С. - Науково-практичний підхід до реалізації рефлексивного просторово-процесного управління складовими економічного потенціалу на підприємствах (2022)
Kramarenko A. О. - Effective Decision-Making: From Theory and Methods to Strategy and Leadership (2022)
Бондаренко О. М. - Самоменеджмент як фактор результативності студентів в умовах сучасної пандемії COVID-19 (2022)
Boiko N. O. - Peculiarities of Application of Internet Promotion Tools in the B2B Market (2022)
Berezivska L. D. - Creation of information and bibliographic resource "Outstanding educators of Ukraine and the world" and its influence on the development of digital humanities, Pinchuk O. P., Hopta S. M., Demyda Y. F., Sereda K. V. (2022)
Бушуєв С. Д. - Розвиток освітніх програм на основі їх цифрового сліду, Бушуєва Н. С., Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю. (2022)
Гайтан О. М. - Порівняльний аналіз можливостей використання інструментарію вебінарорієнтованих платформ ZOOM, GOOGLE MEET та MICROSOFT TEAMS в онлайн-навчанні (2022)
Мицик Г. М. - Використання цифрових ігор у профілактиці порушення процесу читання у дітей старшого дошкільного віку (2022)
Vashchylo O. V. - Efficiency of distance learning for future philologists in the covid-19 pandemic (2022)
Гевко І. В. - Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій, Потапчук О. І., Луцик І. Б., Ящик О. Б., Макаренко Л. Л. (2022)
Поясок Т. Б. - Використання додатку доповненої реальності Blippar у процесі комбінованого навчання студентів технічних спеціальностей, Беспарточна О. І., Ченчева О. О., Ченчевой В. В. (2022)
Devare M. - Amalgamation of indirect gamification into development and operations (devops) course teaching (2022)
Zhyhadlo O. Y. - Application of digital game-based tools for formative assessment at foreign language lessons (2022)
Zhukov Y. D. - The current state and prospects of the use of distance learning instruments during study ship engineering, Haidai H. Y., Kudin O. O. (2022)
Круглова Н. В. - Добір математичної моделі для аналізу тестових завдань типу "вбудовані відповіді" з математичних дисциплін, Диховичний О. О. (2022)
Kucherova O. O. - Effectiveness of online testing in general english university course from teacher and student perspectives, Ushakova I. O. (2022)
Matviyenko O. V. - Application of reference internet resources in the teaching of aviation english to representatives of the digital native generation, Pershukova O. O., Vasiukovych O. M., Kudina V. V. (2022)
Наливайко О. О. - Проєктно-цифрова діяльність як засіб формування цифрової компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, Прокопенко А. І., Кабусь Н. Д., Хатунцева С. М., Жукова О. А., Наливайко Н. А. (2022)
Олійник Т. О. - Особливості реалізації моделей відкритої освіти майбутніх педагогів суспільно-гуманітарного профілю (2022)
Романовський О. Г. - Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої школи в умовах карантину, Кайдалова Л. Г., Романовська О. О., Науменко Н. В. (2022)
Селігей П. О. - Лінгвістичний навчальний музей: переваги та можливості віртуальної експозиції (2022)
Сугоняк І. І. - Розробка та використання системи дистанційного навчання "elearning" у закладах вищої освіти, Коротун О. В., Марчук Г. В., Хропонюк О. Ю. (2022)
Хомік О. М. - Використання платформи microsoft teams для навчання студентів з обмеженими можливостями, Бєлікова Н. О., Індика С. Я., Ковальчук О. М. (2022)
Черноватий Л. М. - Компонентна модель технологічної компетентності майбутнього фахівця з усного перекладу, Ольховська А. С. (2022)
Буйницька О. П. - Моніторинг рейтингових показників викладача для прийняття управлінських рішень з використанням ІКТ, Тютюнник А. В. (2022)
Gura T. Y. - Peculiarities of onboarding in modern IT projects, Gura O. O., Chernikova L. A., Gura O. I. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського