Малютіна І. П. - Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя (2012)
Мироненко В. П. - Межі здійснення батьківських прав (2012)
Рябець К. А. - Сучасні державно-правові проблеми охорони та збереження водно-болотних угідь на території України (2012)
Чиж Ю. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (2012)
Дараганова Н. В. - Питання класифікації трудових спорів (2012)
Дорохіна Ю. А. - Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях (2012)
Рябець Т. А. - Стан законодавчого забезпечення адміністративно-правового регулювання в галузі лісокористування (2012)
Харченко Ю. Г. - Адміністративно-правовий статус керівників районних адміністрацій міської ради (2012)
Бережний А. М. - З історії виникнення і розвитку корупційних правопорушень (2012)
Кухарук Ю. О. - Зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, Вашечкіна А. Ю. (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу (2012)
Александренко О. В. - Перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальному судочинстві в Україні: тенденції, сприйняття та оцінка практичних працівників (аналіз результатів проведеного опитування), Осауленко О. А. (2012)
Юрченко О. М. - Контррозвідувальне право – самостійна галузева юридична наука, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософія права в античному світі (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Магрело М. В. - Становлення правового імперативу як соціального регулятора (2012)
Дараганова Н. В. - Питання щодо застосування різних термінів, що стосуються осіб, які здійснюють діяльність у сфері публічної (державної) служби (2012)
Кагадій М. І. - Історія виникнення форми правління в Україні (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище в Україні: історичні витоки та перспективи розвитку (2012)
Прилуцький Р. Б. - Фізичні особи як суб’єкти цівільного права, Миргородська А. П. (2012)
Нескороджена Л. Л. - Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах, Чигирик Л. А. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Банкрутство фізичної особи – підприємця, Саржинська М. П. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Договір та звичай як джерела господарського права України (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності: сучасний стан та міжнародний досвід (2012)
Дячук С. І. - Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів), Дячук І. С. (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби: історичний аспект, Кравець Н. (2012)
Строкова І. І. - Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства на міжнародному та внутрішньодержавному рівні (2012)
Кравчук В. М. - Правові засади юрисдикції судів в Україні: теорія і практика (2012)
Мельничук О. І. - Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини (2012)
Малютіна І. П. - Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади, Теремецький В. І. (2012)
Шамрай Б. М. - Поняття гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина (2012)
Шатіло В. А. - Інституціалізація глави держави в системі державної влади (2012)
Прилуцький Р. Б. - Щодо поняття та правової природи спадкового договору, Буянівська Н. І. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Проблемні питання застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель, Карпова Ю. А. (2012)
Самбор М. А. - Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб (2012)
Дараганова Н. В. - Адміністративна юстиція як складова адміністративно;правового захисту прав і свобод людини та громадянина, Акуленко В. В. (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа в адміністративно-правовій науці (2012)
Бахін В. П. - Необхідність відміни мораторію на смертну кару як умова зменшення кількості вбивств наших громадян, Карпов Н. С., Александренко О. В. (2012)
Деревинський О. М. - Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єкт складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища (2012)
Нікітін Ю. В. - Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства (2012)
Шнипко О. С. - Родовий об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Теремецький В. І. - Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Соловей Г. В. (2012)
Павко А. І. - Джерела міжнародного права: загальне і особливе, Павко Я. А. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Новий підхід до проблеми відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України (2012)
Свирида В. А. - Інтелектуальна власність як об’єкт адміністративно-правового регулювання митними органами України (2012)
Звоненко О. О. - Предмет складу злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачене ст. 366 Кримінального кодексу України, Москаленко О. М. (2012)
Матвійчук В. К. - Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і прикладні проблеми (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2012)
Салій П. І. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину незаконне полювання (2012)
Шнипко О. С. - Об’єктивні сторона складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Дячук С. І. - Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України (2012)
Симчук А. С. - Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи, Александренко О. В. (2012)
Гайдулін О. О. - Міжнародна та європейсько-правова уніфікація та гармонізація принципів і правил інтерпретації правочинів: висновки для українського законодавця (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правові вчення Західної Єропи кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (конспективний виклад лекції у контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пєтков С. В. - Громадяни та громадські організації – головні суб’єкти виборчого процесу в Україні (2012)
Лічман Л. В. - Деякі актуальні питання встановлення нікчемності правочинів податковими органами (2012)
Самбор М. А. - Фінансові питання розрахунків за надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Тавлуй О. В. - Державно-правова політика в сфері охорони дитинства (в контексті незаконного усиновлення) (2012)
Дараганова Н. В. - Колективні суб’єкти – неюридичні особи: доцільність застосування цього терміну в адміністративному праві (2012)
Габро О. І. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання злочинам проти встановленого порядку несення військової служби (військовим злочинам) (2012)
Матвійчук В. К. - Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище (2012)
Александренко О. В. - Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів (2012)
Кацавець Р. С. - Наш час: актуальність ораторського мистецтва у судовому процесі (2012)
Юрченко О. М. - Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність (2012)
Кузьменко Б. В. - Військові операції у кібервійнах сучасності і майбутнього, Заіка Ю. О. (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Мироненко В. П. - Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Самбор А. М. - Телекомунікаційні технології в освітньому процесі на етапі підготовки студентів педагогічних ВНЗ до педагогічної практики, Самбор М. А. (2012)
Лебідь В. І. - Окремі аспекти правового регулювання рекультивації земель в Україні (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне правопорушення: доктринальний аспект (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання насильницьких злочинів військовослужбовців (2012)
Матвійчук В. К. - Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції) (2012)
Олєйнічук О. М. - Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 175 КК України (2012)
Претика Ю. Д. - Правила судового доказування, Білаш А. В. (2012)
Сервецький І. В. - Оперативне ініціювання – спеціальна розшукова операція (2012)
Білоножко Є. П. - Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій (2012)
Присухін С. І. - Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пасічник В. К. - Суб’єкти господарювання у Збройних Силах України (2012)
Привітання з ювілеєм Заслуженого юриста України Г. І. Зубця (2012)
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира (2012)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2013)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург (2013)
Крижанівський В. М. - Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати (2013)
Авакян В. Р. - Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.) (2013)
Воронін В. М. - До питання створення Директорією УНР першого державного ордена (2013)
Клименко О. О. - Воєнні гроші США та Великобританії у роки Другої світової війни (2013)
Гика В. М. - Перші кроки архівного будівнитцва на Волині, Крамар О. Ф. (2013)
Гула Р. В. - Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання "Киевлянин” у 1900–1914 рр. (2013)
Магурчак А. М. - Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ (2013)
Водотика Т. С. - Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації (2013)
Павлова О. Ф. - До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця (2013)
Покидченко Л. А. - Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків (2013)
Пришляк В. В. - Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола (2013)
Воробьева Н. Н. - Внутренняя политика Российской империи в Царстве Польском и деятельность Варшавского генерал-губернатора И. В. Гурко (1883–1894 гг.) (2013)
Пинчук С. А. - Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX века (2013)
Климова К. І. - "Я часто думаю о Ваших письмах…” (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Автократова) (2013)
Левченко Л. Л. - Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США) (2013)
Тримбач С. В. - Щоденник Олександра Довженка: кризи ідентифікації (2013)
Дубровіна Л. А. - Корисний посібник з документознавства (2013)
Мельник Р. І. - Ярослав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування (2013)
Сало В. - Розрахунок напружено-деформованого стану ослаблених отворами неоднорідних за товщиною пружних оболонок (2008)
Добрянський І. - Розрахунок залишкових напружень і деформацій у безмежній пластині за дії рухомих нормально-кругових джерел нагріву, Хомляк Л., Іваник Є. (2008)
Склепус О. - Вплив розривів у з’єднувальних швах на повзучість пластинчастих елементів конструкцій (2008)
Поліщук Т. - Аналіз сил у механізмі нахилу плавильної печі (2008)
Кривий П. - Розмірний аналіз точності контактних кроків привідних роликових і втулкових ланцюгів, Лазарюк В., Кривінський П., Бондаренко О., Тимошенко Н. (2008)
Konieczny J. - Structure and properties of nanocrystalline composite materials, Dobrzański L. (2008)
Чернець М. - Узагальнений метод розв’я­зування контактної задачі для циліндричного спряження тіл з малим ограненням контурів при двообластевому контакті, Лєбєдєва Н. (2008)
Колодяжна Л. - Дослідження електрохімічної та корозійної поведінки сталі Х18Н10Т у кислих електролітах при віброабразивному обробленні, Молчанов Д., Лисенко Л. (2008)
Вайс Е. - Трибологічні властивості електроіскрових покриттів на основі титану і молібдену, Радек Н., Свирид М., Паращанов В., Задніпровська С. (2008)
Осадчук В. - 60 років кафедрі зварювального виробництва у Львівській політехніці, Палаш В. (2008)
Осадчук В. - Вплив ширини зони пластичних деформацій на розподіл тривісних залиш­кових напружень у плиті з багатошаровим прямолінійним зварним швом, Банахевич Ю., Цимбалюк Л. (2008)
Гачкевич О. - Оптимальні за швидкодією режими термооброблення скляних тіл обертання за обмежень на термонапружений стан, Ірза Є., Касперський З. (2008)
Соляр Т. - Термопружний стан багатозв’язних пластин з тепловіддачею за конвективного нагрівання (2008)
Hedrih (Stevanović) K. - Thermo-rheological hereditary elements and discrete continuum model dynamics (2008)
Сидоренко І. - Фактор дисипації при моделюванні пасивних віброізолюючих пристроїв з механічним зворотним зв’язком, Гутиря C. (2008)
Шишов В. - Синтез високонавантажених циліндричних передач з двоопукло-вгнутими зубцями за геометро-кінематичними критеріями, Носко П., Ткач П. (2008)
Корчак О. - Створення нового способу гальмування рухомих мас гідравлічного преса на зворотному ході (2008)
Штаюра С. - Оцінка водневої деградації конструкційних матеріалів за двовісного навантаження, Мольков Ю., Вергун І. (2008)
Сулим Г. - Плоска задача для анізотропної смуги з тонким пружним анізотропним включенням, Шевчук С. (2008)
Курпа Л. - Параметричні коливання пластин складної форми плану, Мазур О. (2008)
Кривий О. - Міжфазна балка при різних типах контактної взаємодії з неоднорідною анізотропною площиною, Архипенко К. (2008)
Фильштинський Л. - Термопружний стан анізотропної площини під впливом зосереджених сил, Кірічок Т. (2008)
Гембара О. - Розрахунок залишкової довговічності елементів конструкцій у середовищі газоподібного водню, Гембара Т., Чепіль О. (2008)
Кондрат В. - Утворення та взаємовплив поверхневих неоднорідностей у пружному шарі за врахування необоротності локального зміщення маси, Нагірний Т., Грицина О. (2008)
Кіндрацький Б. - Конструкція та розрахунок кулькової запобіжної муфти з блокувальним пристроєм силового типу, Шпак О. (2008)
Грабовський Р. - До оцінки умов експлуатації магістральних газопроводів з корозійно-втомними дефектами, Фартушок І., Касій О., Горб’як Т. (2008)
Андрейків О. - Монографія з основ математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями (2008)
Богданов В. - Кручення попередньо напруженого тіла з періодичною системою співвісних дископодібних тріщин (2008)
Шелестовський Б. - Контактна задача про тиск двох кільцевих штампів на шар, в якому наявне поле залишкових деформацій, Габрусєв Г. (2008)
Жидик У. - Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки (2008)
Прокопишин І. - Аналіз температурних напружень у нескінченній стрічці за локального нагрівання у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Кузьменко В. - Порівняльна оцінка напружено-деформованого стану з’єднань конвеєрних стрічок (2008)
Петрина Д. - Вплив наклепу розтягом на механічні характеристики трубних сталей 17Г1С та 20 (2008)
Лужецький В. - Оцінка ризику руйнування трубопроводів за механізмом корозійно-втомного розвитку експлуатаційних дефектів (2008)
Walczak S. - Mathematical model of power transmission system of a car equipped with automatic clutch, Wojs J. (2008)
Зубовецька Н. - Динамічні характеристики високошвидкісного роторного газо-гідравлічного інерційного підшипника (2008)
Андрейків О. - Математична модель для визна­чення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин у пластинах, Лесів Р. (2008)
Сиротюк А. - Дослідження мікро­пошкоджуваності матеріалу та зародження тріщин в околі пітингу методом просторово-часової спекл-кореляції, Муравський Л., Куць О. (2008)
Крижанівський Є. - Вплив технологічного спадку на стійкість шарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петри­на Ю. (2008)
Андрейко І. - Струк­тура та опір руйнуванню сталей у різних зонах заліз­нич­них коліс, Кулик В., Осташ О., Узлов І., Бабаченко О. (2008)
Носко П. - Синтез кругогвинтових зубчастих передач з асиметричною функцією передавального відношення, Філь П., Карпов О. (2008)
Колесова М. - Порівняльна оцінка функціонування нижньої кінцівки людини з різними конструкціями ендопротезів тазостегнового суглоба, Поляков О., Калінін М. (2008)
Марченко М. - Синтез кривошипно-кулісних механізмів із зупинкою вихідної ланки в крайніх положеннях (2008)
Малащенко В. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів (2008)
Андрейків О. - Високотемпературна залишкова міцність тонкостінних елементів конструкцій, Сас Н. (2008)
Хапко Б. - Термопружність пологої призматичної оболонки, складеної з трьох плоских елементів (2008)
Гришин В. - Напружений стан оболонки, ослабленої парою симетричних тріщин, паралельних ребру оболонки, Реут В., Реут О. (2008)
Цирульник О. - Оцінювання електрохімічними методами експлуатаційної деградації низьколегованих сталей та алюмінієвих сплавів (2008)
Тихан М. - Моделювання термомеханічних процесів у конструктивних елементах вимірювачів тиску, Малець Р., Шинкаренко Г. (2008)
Костинюк Л. - Аналітично-числовий метод моделювання механічних систем з пружними зв’язками, Мороз В. (2008)
Мастикаш О. - Математичне моделювання обслуго­ву­вання різнорідних заявок на потоковій лінії (2008)
Карасєвіч Т. - Оцінка втомної міцності сплаву алюмінію з використанням енергетичного критерію Куявського при циклічному скручуванні, Поляньскі Ю., Нєзгода Т., Воропай М., Богдановіч З. (2008)
Большаков В. И. - Поведение частиц нитридной фазы при нагреве конструкционных сталей, микролегированных титаном, азотом, алюминием, Узлов О. В., Зотов Д. С., Дрожевская А. В. (2013)
Большаков В. И. - Разработка методов расчёта весовых коэффициентов влияния элементов химического состава, Юшкевич О. П. (2013)
Вакуленко Л. И. - Влияние неметаллических включений на упрочнение матрицы металла при пластическом деформировании, Чайковский О. А., Пройдак С. В. (2013)
Манько Т. А. - Воздействие термомагнитной обработки на прочностные характеристики наполнителей полимерных композиционных материалов (2013)
Шиян А. В. - Определение показателей деформационного упрочнения конструкционных сталей в области локальных пластических деформаций при одноосном растяжении (2013)
Глотка О. А. - Аналіз електронно-оптичних досліджень експериментальних сплавів системи Fe – W та феровольфраму (2013)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и свойства кремний-марганцовистых сталей, Носова Т. В. (2013)
Колесник Е. В. - Структура электроосажденного железа, легированного марганцем, Захаров И. Д. (2013)
Калинина Н. Е. - Критерии выбора дисперсных модификаторов цветных сплавов на основе титана, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Грекова М. В. (2013)
Большаков В. И. - Шире применять строительные стали повышенной и высокой прочности для строительства и реконструкции жилья, Разумова О. В., Жербин М. М. (2008)
Пинчук С.И. - Структура и свойства высокохромистого чугуна, как материала для производства прокатных валков, Полякова Н. В. (2008)
Куцова В. З. - Влияние температуры нагрева на формирование структуры, фазовый состав и свойства высокохромистых чугунов в исходном и термообработанном состоянии, Ковзель М. А., Кравченко А. В. (2008)
Левченко Г. В. - Влияние микролегирования на структуру и термоциклическую стойкость низколегированных штамповых сталей, Бобырь С. В., Демина Е. Г., Здоровец С. А., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - Формирование структуры в системе AL – SI, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2008)
Матвеева М. О. - Влияние титана на формирование структуры чугуна, Шаповалова О. М. (2008)
Луценко В. А. - Особенности распада аустенита стали 90 в изотермических и термокинетических условиях (2008)
Спиваков В. И. - Исследование влияния скоростей охлаждения на механические свойства листов из SI-MN сталей Переменного химического состава, Орлов Э. А., Шпак Е. А. (2008)
Большаков В. И. - Происхождение дислокаций и кластерная модель жидкости, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Тютерев И. А. (2008)
Вахрушева В. С. - Влияние термической обработки на формирование структуры, свойства и технологическую пластичность горячепрессованных труб из сплава Zr1Nb, Коленкова О. А. (2008)
Шаповалова О. М. - Изменения в поверхностном слое сплава системы Ti-Al-V при газонасыщении, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2008)
Вергун А. С. - Влияние ковшового шлака на результаты процесса десульфурации чугуна инжектированием магния, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Руденко А. Л. (2008)
Пинчук С. И. - Влияние высокотемпературного воздействия на структуру и фазовый состав белого высокохромистого чугуна, Полякова Н. В. (2008)
Синицына Ю. П. - Методы получения качественной поверхности подложки для высокоэнергетического нанесения функциональных тонких пленок и покрытий (2008)
Бобырь С. В. - Зависимость предела текучести низкоуглеродистой стали от величины переохлаждения при эвтектоидном превращении, Закирова Е. С., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - К вопросу о массопереносе при формировании фаз из жидкого состояния, Пригунова А. Г., Ключник Д. М., Пригунов С. В. (2008)
Лобанов Л. - Вплив попереднього підігріву на формування залишкових напружень у зварних з’єднаннях високоміцної сталі, Півторак В., Позняков В., Савицький В., Міходуй О. (2009)
Гачкевич О. - Оптимізація за швидкодією режимів нагрівання термопружних кусково-однорідних тіл обертання, Мусій Р., Ірза Є. (2009)
Кушнір Р. - Температурні поля в шаруватих тілах канонічної форми за лінійної температурної залежності коефіцієнтів теплопровідності, Процюк Ю. (2009)
Кіпніс Л. - Про поведінку напружень біля кінців тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Хазін Г., Колмакова В. (2009)
Дудик М. - Розрахунок пластичної зони передруйнування в кінці міжфазної тріщини з гладким контактом берегів, Дякон В., Красільніков А. (2009)
Максимук О. - Розрахунок на стійкість стільникових полімерних труб, Махніцкий Р., Щербина Н. (2009)
Поліщук Л. - Вмонтований привід з автоматичним вмиканням паралельно встановленого гідродвигуна, Харченко Є., Адлер О. (2009)
Струтинський С. - Математичне моделювання просто­рових поперечно-кутових мікропереміщень сферичного шарніра з використанням рекурсивних зв’язків (2009)
Chmielewski Т. - Deposition of titanium coatings on the aLn ceramic substrates by the d-gun spraying method, Golański D., Wysoczański W. (2009)
Кіт Г. - Розподіл температури та напружень у тілі при тепловиділенні у кругових дискових областях, Сушко О. (2009)
Литвин О. - Дослідження хвильових полів, дифрагованих тонкими абсолютно жорсткими включеннями, при плоскій деформації, Попов В. (2009)
Чернуха О. - Математична модель термомеханодифузійних процесів розпадних частинок у двофазному багатокомпонентному середовищі, Торський А. (2009)
Полюдов О. - Синтез комбінованого мальтійського механізму зі зрівноваженим хрестом, Пасіка В. (2009)
Красніков С. - Комп’ютерне моделювання багатокорпусного турбоагрегату й аналіз його вібраційних характеристик, Степченко О., Торянік О. (2009)
Палюх В. - Математичне моделювання просторових коливань силового аграгату колісного транспортного засобу (2009)
Бабченко О. - Опір крихкому руйнуванню вакуумованої колісної сталі, Осташ О., Андрейко І., Кулик В., Кононенко Г. (2009)
Звірко О. - Експлуатаційна деградація сталей магістральних нафтопроводів та їх інгібіторний захист (2009)
Гачкевич О. - Тепловий стан опромінюваного композитного шару за різної орієнтації волокон, Терлецький Р., Курницький Т. (2009)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу зварного з’єднання трубопроводу з поверхневою тріщиною, Андрейків О., Кіт М. (2009)
Білий О. - Оцінка роботоздатності та ризику руйнування трубопроводу з корозійно-механічними дефектами (2009)
Радкевич О. - Вплив циклічних та статичних навантажень на працездатність конструкційних матеріалів у сірководневих середовищах, Чумало Г., Юркевич Р., Домінюк І. (2009)
Яглінський В. - Узагальнена динамічна модель промислового робота (2009)
Мартиненко Г. - Критичні швидкості обертання ротора експериментальної моделі в пасивних радіальних і активному осьовому підшипниках (2009)
Носко П. - Циліндричні передачі внутрішнього зачеплення з підвищеною згинною міцністю зубів, Шишов В., Ревякіна О., Муховатий О., Скляр Ю., Ткач І. (2009)
Лесик О. - Вільні коливання тонких композитних видовжених циліндричних панелей, Марчук М., Пакош В. (2009)
Гайдучок В. - Ендемічний чинник під час зношування деталей машин, Крупич О., Паславський Р. (2009)
Семенов В. - Порівняння показників дизеля при роботі на біодизельних паливах рослинного та тваринного походження, Васильєв І., Атамсь А. (2009)
Правила підготовки рукописів статей до журналу "Машинознавство” (2009)
Блехман І. - Проходження резонансної зони інерційно-збурювальними вібраційними пристроями з кількома ступенями вільності, Ярошевич Т. (2009)
Берлов О. - Температурні поля складених конструкцій під дією джерел електромагнітного походження (2009)
Опанасович В. - Згин пластини Рейснера з двома співвісними наскрізними тріщинами різної довжини з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Яцик І. (2009)
Гачкевич О. - Методика числової оптимізації режимів відпалу скляних тіл обертання, Гачкевич М., Ірза Є., Касперський З. (2009)
Хоменко І. - Гідродинаміка гідростатодинамічного радіального підшипника ковзання, Кіндрачук М., Яхно О., Кобринець А. (2009)
Попов О. - Підвищення навантажувальної здатності зубчастих передач, Кіпрєєв Ю., Медведовський О. (2009)
Білобран Б. - Вплив крайового ефекту на напружений стан трубопроводу підсиленого сталебетонною муфтою, Якимечко Р. (2009)
Озимок Ю. - Вплив температури на якість та продуктивність загострювання сталевих дереворізальних ножів (2009)
Морачковський О. - Чисельно-аналітичні розв’язки в задачах повзучості тонких оболонок, Ромашов Ю. (2009)
Гачкевич О. - Моделювання термонапруженого стану феритових тіл за дії слабких електромагнітних полів високої частоти, Івасько Р., Солодяк М., Шимура С. (2009)
Чапля Є. - Термодифузія розпадної речовини в шарі за дії джерел тепла і маси на поверхні, Чернуха О., Гончарук В. (2009)
Студент М. - Жаростійкість та газоабразивна зносо­стійкість електродугових покриттів з порошкових дротів (2009)
Банахевич Ю. - Визначення періоду зародження втомних тріщин біля концентраторів напружень, Сакара А. (2009)
Чернець М. - Про оцінку впливу малого огранення деталей циліндричних спряжень на контактні тиски, Жидик В., Луцишин Р. (2009)
Савчук П. - Вплив штучно створених теплових потоків на структуру й властивості епоксидних полімерів, Косторнов А., Кашицький В., Галка І. (2009)
Тацій Р. - Розв’язання задач про втрату стійкості стрижнів з дискретно-неперервним розподілом параметрів методом дискретизації, Ушак Т. (2009)
Андрейків О. - Математична модель осесиметричного кручення циліндра поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2009)
Стадник М. - Пружне включення довільної жорсткості у просторі під одновісним навантаженням і рівномірним нагріванням (2009)
Говоруха В. - Міжфазна тріщина зі скінченною електричною проникністю у п’єзокерамічному біматеріалі, Лобода В. (2009)
Кедровська О. - Проблеми оцінювання тріщиностійкості зварних конструкцій з тріщиноподібними дефектами при динамічних навантаженнях, Смірнов М. (2009)
Скальський В. - Методика розрахунку зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин, Лясота І. (2009)
Голубець В. - Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин, відновлених методом хімічного оброблення і дифузійного хромування, Шахбазов Я., Стецько А. (2009)
Дзюба Л. - Дослідження динамічної стійкості стрічкової пилки, Ребезнюк І., Меньшикова О., Пилип’як А. (2009)
Чернець М. - Метод дослідження кінетики зношування черв’ячної передачі з архімедовим черв’яком, Береза В. (2009)
Солтус А. - Дослідження впливу положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею на поворот керованого колеса на місці, Клімов Е., Пилипенко В. (2009)
Воденніков С. - Особливості мікромеханізмів руйнування вуглецемістких матеріалів з композиційними покриттями, Слинько Г. (2009)
Фільштинський Л. - Термонапружений стан товстої плити, послабленої двома отворами, Бондар О. (2009)
Пастернак Я. - Вплив розмірів тіла з тонким включенням на параметри граничного стану у плоскій задачі теорії пружності, Сулим Г. (2009)
Шатохін В. - Моделювання динамічних процесів у роторно-планетарних гідромашинах з епітрохоїдним контуром робочої порожнини, Росоха С., Воронцова Д. (2009)
Балицький О. - Високотемпературна воднетривкість мартенситних сталей, Мочульський В. (2009)
Попов О. - Зубчаста передача з рівноміцним зачепленням зубів за контактними напруженнями, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2009)
Гожій С. - Модель деформацій при осаджуванні обкочуванням високого циліндричного зразка (2009)
Грабовський Р. - До оцінки потенційно небезпечних зовнішніх тріщиноподібних дефектів магістральних нафтопроводів, Лужецький В. (2009)
Бережницька М. - Вплив пластичного деформування на водневу проникливість сталі 20Х (2009)
Дохняк Б. - Аналіз попередньо напружених тороподібних оболонок з композитів з використанням інкрементальної теорії, Львова М. (2009)
Янютін Є. - Прямі та обернені задачі для балки та пластини-полоси, Воропай Н., Гнатенко Г. (2009)
Шевченко О. - Методи підвищення стійкості процесу різання при токарній обробці нежорстким інструментальним оснащенням (2009)
Большаков В. - Вплив залишкових напружень на руйнування з’єднань при зварюванні тисненням (2009)
Крижанівський Є. - Підвищення стійкості опор тришарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петрина Ю. (2009)
Гавва О. - Прикладні аспекти математичної теорії тертя руху тарних вантажів по шорсткій поверхні, Кривопляс-Володіна Л. (2009)
Назаренко І. - Теоретичні основи вібросистем з цілеспрямованим використанням резонансного режиму руху, Свідерський А., Ручинський М. (2009)
Матвієнко М. - Удосконалення технології дифузійного зварювання корпусів електромагнітів шляхом визначення напружено-деформованого стану, Квасницький В. (2009)
Дорожко І. І. - Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики (2008)
Засєкіна Л. В. - Тенденції розвитку вітчизняної психолінгвістики: методологічний огляд проблем та окреслення шляхів їх вирішення (2008)
Зачесова І. А. - Взаимопонимание и взаимоотношения собеседников в диалоге (2008)
Калмикова Л. О. - Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку (2008)
Лозова О. М. - Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян (2008)
Павлова Н. Д. - Метод интент-анализа в изучении дискурса (2008)
Пилипчук С. В. - Некоторые психологические и психолингвистические подходы, влияющие на успешность овладения русским языком как иностранным (2008)
Роменкова В. А. - Вербальная репрезентация содержания образа мира детей дошкольного возраста в процессе формирования идентичности (2008)
Румянцева І. М. - Психолингвистика: взгляд нового времени (2008)
Фоміна Н. О. - К вопросу об индивидуальных особенностях овладения речью на иностранном языке с точки зрения психолингвистики (2008)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо формування в старших дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь будувати міркування (2008)
Чепелєва Н. В. - Текст как объект психологического исследования (2008)
Доброва Г. Р. - Основные современные лингвистические и психолингвистические подходы к изучению терминов родства (2008)
Доценко О. Л. - Комунікативний ритуал у судовому процесі (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 – 90-х років ХХ століття (2008)
Іванов В. Ф. - Понятие информации. Информативное взаимодействие (2008)
Карп’юк М. Д. - Мова як основа міждисциплінарної синергії й базовий фактор формування й цілісного світогляду філолога (2008)
Ковалевська Т. Ю. - Гетерогенна природа впливу в моделювальних перспективах НЛП (2008)
Козак Л. В. - Соціальна диференціація мови на сучасному етапі (2008)
Кондратенко Н. О. - Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі (2008)
Лобанова А. С. - Гражданское общество и масс-медиа: векторы взаимовлияния (2008)
Пода О. Ю. - Газети Радянської України 20-40-х років ХХ століття: проблема гендерного маркування (2008)
Руденко Л. С. - Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання (2008)
Селіванова О. О. - Моделювання процесів номінації: психолінгвістичний аспект (2008)
Холод О. М. - Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики (2008)
Цейтлін С. Н. - Ребенок как конструктор собственной языковой системы (2008)
Гачкевич О. - Температурні поля і напруження в скляних кусково-однорідних оболонках обертання за однорідного нагрівання зовнішнім середовищем, Гачкевич М., Ірза Є., Тріщ Б., Козіарська А. (2009)
Грабовський А. - Комплексне оцінювання пошкоджу­ваності матеріалу при пружно-пластичному деформуванні (2009)
Козуб Ю. - Аналіз вільних коливань шаруватих анізотропних конструкцій, Козуб Г. (2009)
Скальський В. - Застосування явища акустичної емісії для діагностування зварних з’єднань алюмінієвих сплавів (огляд), Лясота І. (2009)
Кравчишин Т. - Вплив азотування на зносотривкість двофазних титанових сплавів ВТ6 і ВТ22, Погрелюк І. (2009)
Книш В. - Накопичення втомних пошкоджень у таврових зварних з’єднаннях у початковому і зміцненому високочастотним проковуванням станах при блоковому навантаженні, Кузьменко О., Соловей С. (2009)
Дмитриченко М. - Вплив компонентів мастильного матеріалу на формування товщини мастильного шару при коченні (умова чистого кочення), Мнацаканов Р., Савчук А. (2009)
Чабан А. - Електромеханічне пере­тво­рення енергії в багатомашинних системах з асинхронними електроприводами, Крижак С., Гошко М. (2009)
Мастикаш О. - Програмне регулювання процесів виконання різнорідних заявок на потоковій лінії (2009)
Криськов О. - Методика аналітичного проектування регламентів технологічних процесів виготовлення деталей у машинобудуванні (2009)
Гришенина Ю. А. - Проявление национально-специфических особенностей в структуре сознания индивидов, Фомина Н. О. (2008)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини (2008)
Калмикова Л. О. - Мовленнєва діяльність як проблема психолінгвістики (2008)
Чепелева Н. В. - Понимание и интерпретация социокультурного опыта в контексте постнеклассической психологии (2008)
Лила М. В. - Врахування особливостей сприймання в засвоєнні лексичних одиниць іноземної мови (2008)
Корніяка О. М. - Розвиток мовленнєвої здатності школярів у складі комунікативної культури (2008)
Роменкова В. А. - Эмоциональная регуляция деятельности дошкольников в режиссерской игре и ее речевой компонент (2008)
Румянцева И. М. - Психолингвистические механизмы формирования речи при обучении иностранным языкам по модели онтогенеза (2008)
Фомина Н. О. - Некоторые результаты системных исследований проявлений индивидуальности личности в речи (2008)
Дорожко І. І. - Психологічні умови розвитку рефлексії в студентів-першокурсників ВНЗ (2008)
Кожухарь Г. С. - Нецензурная лексика в межличностной коммуникации: психологический аспект (2008)
Снопченко В. И. - Развитие способности студента прогнозировать на языковом уровне как средство повышения зрелости чтеца (2008)
Балаклицький М. А. - Інформаційний бюлетень як засіб зв’язків з громадськістю протестантської церкви (2008)
Бутиріна М. В. - Особливості теоретичного осмислення афективної складової стереотипів масової свідомості (2008)
Засєкін С. В. - Психолінгвістична діагностика ксенофобії в газетних текстах (2008)
Иванов В. Ф. - Понятие "Коммуникация" (2008)
Нагорняк М. В. - Ведучий інформаційних програм Національної радіокомпанії України: становлення фаху та шляхи вдосконалення професійної діяльності журналіста-інформаційника (2008)
Пода О. Ю. - Розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні (2008)
Холод О. М. - Соціальна автоідентифікація політика в біографічному інтерв’ю: психолінгвістичний аспект (2008)
Некислих К. - Розтяг і стиск зосередженими силами пружного клина з крайовою тріщиною, Острик В. (2009)
Стасюк Б. - Вплив міжфазного шару на напружений стан об’ємного пружного включення (2009)
Горечко Н. - Температурні напруження у термочутливому півпросторі при комбінованому нагріванні (2009)
Будз С. - Методика визначення і кількісна оцінка напруженого стану скляних тіл, Асташкін В., Будз І. (2009)
Клим В. - Математичне моделювання процесу дисипа­тивного розігріву елементів конструкцій при циклічному деформуванні (2009)
Шацький І. - Конструкційне демпфування у розрізаній циліндричній оболонці з пружним заповнювачем, Шопа В., Великович А. (2009)
Драгобецький В. - Наслідки експлуатації дисків коліс, Клімов Е., Пузир Р., Бєлкіна А. (2009)
Калмиков М. - Підвищення інтенсивності впливу робочого середовища на поверхні деталі при віброзміцнюванні, Кузнєцов В., Романченко О. (2009)
Пустовой В. - Розрахунок періоду докритичного росту втомної тріщини у стінці стріли портального крана, Сакара А. (2009)
Острик В. - Гладкий контакт штампа з пружним клином, Щокотова О. (2009)
Мартиненко Г. - Ідентифікація математичної моделі жорсткого ротора в пасивно-активному магнітному підвісі на підставі експериментальних даних (2009)
Іваськевич Л. - Вплив температури і циклічного деформування на водневу деградацію залізонікелевого сплаву (2009)
Хапко Б. - Термічні переміщення круглої пластини за залежних від радіуса коефіцієнтів тепловіддачі, Чиж А. (2009)
Ірза Є. - Поетапна параметрична оптимізація режимів охолодження скляних тіл обертання за вихідних підвищених температур (2009)
Дзюбик Л. - Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням, Кузьо І., Прокопишин І. (2009)
Поліщук Л. - Вплив характеристик зміни навантаження на динаміку роботи вмонтованого гідравлічного приводу, Адлер О., Малярчук А. (2009)
Дмитриченко М. - Механізм зношування СТ45 при додаванні до мастильного матеріалу бутилкаучука, Мнацаканов Р., Мікосянчик О., Туриця Ю. (2009)
Аліксєєнко В. - Екологічно чиста транспортна cистема (2009)
Левкович М. - Формоутворення конічних поверхонь жорстко зауріпленим інструментом, Лясота О. (2009)
Білявський М. - Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення (2009)
Гачкевич О. - До питання про розрахунок фазового складу і відповідних йому залишкових напружень при неоднорідному нагріві тонких сталевих пластин, Асташкін В., Дробенко Б., Козакевич Т. (2009)
Волошко О. - Числове дослідження зон передруйнування тріщини в адгезійному прошарку між двома ізотропними матеріалами, Лобода В. (2009)
Кіпніс Л. - Про вузьку зону передруйнування біля кутової точки кусково-однорідного пружного тіла, Хазін Г., Поліщук Т. (2009)
Горбенко О. - Вплив експлуатаційного зростання дисба­лансу ротора на зміну межі стійкості його автобалансування (2009)
Моргунов М. - Згин пружної смуги штампом за умови контакту з відривом, Острик В. (2009)
Поляков О. - Адаптивне керування рухом робочого органа маніпулятора за оптималь­ними траєкторіями, Колесова М., Штанько П. (2009)
Коваленко С. - Дослідження руху стрілового обладнання автокранів, Свідерський А., Човнюк Ю. (2009)
Стрілець О. - Комп’ютерне моделювання диферен­ціальних передач з пристроєм для керування швидкістю (2009)
На книжкову полицю (2009)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Машинознавство” за 2009 рік (2009)
Стадник М. - Пружне включення у пластині під дією двовісного навантаження і рівномірного нагріву (2010)
Некислих К. - Контакт берегів крайової тріщини у пружному клині, Острик В. (2010)
Рябоконь С. - Дослідження пружно-пластичного стану пластини з еліптичним отвором з використанням проек­ційно-ітераційної схеми методу скінченних елементів (2010)
Стоцько З. - Мате­ма­тичне моделювання коливань одновимірних тіл при їх поздовжньому русі, Сокіл Б., Топільницький В., Сокіл М. (2010)
Яким Р. - Під­ви­щення тріщиностійкості шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю., Пасинович Т., Колодій А. (2010)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу труби балкового переходу газопроводу при вітровому навантаження (2010)
Хромов Є. - Застосування методів системотехніки при проектуванні технологічного обладнанні для сталеканатного виробництва, Хромов І., Хромов О. (2010)
Попов О. - Передача Новікова з еліптично-круговими зубами, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2010)
Пічугін А. - Підвищення опірності титанових сплавів втомі твердорозчинним зміцненням поверхні, Лук’яненко О., Труш В. (2010)
Задніпровська С. - Відновлення пар тертя при рівномір­ному направленому магнітному полі у мастильних середовищах (2010)
Амуров В. - Оцінювання ефективності газотермічних покриттів при відновленні деталей транспортних засобів (2010)
Курпа Л. - Дослідження стійкості багатошарових пластин симетричної будови за допомогою методу R-функцій, Лінник Г., Ткаченко В. (2010)
Гачкевич О. - Моделювання поведінки термопружних тіл в області структурних перетворень за використання термодинамічного потенціалу Гібса, Онишко О., Боженко Б., Станік-Беслер А., Няшин Ю., Лохов В. (2010)
Осадчук В. - Математична модель розрахунково-експериментального визначення залишкових напружень у кільцевих зварних з’єднаннях труб на основі уточненої теорії оболонок, Пороховський Ю., Банахевич Ю. (2010)
Вергун І. - Визначення тріщиностійкосісті арматурного прокату і зварного з’єднання (2010)
Жидик У. - Розповсюдження гармонічних хвиль у термопружній неоднорідній анізотропній круговій циліндричній оболонці (2010)
Ковальов Ю. - Усталені коливання шару, послабленого наскрізним отвором з торцями, покритими діафрагмою (симетричний випадок) (2010)
Тацій Р. - Метод дискретизації в задачах стійкості стрижневих систем на пружній основі, Ушак Т. (2010)
Слинько В. - Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом, Слинько Г. (2010)
Дудзінський Ю. - Кавітаційна ерозія в полі струминних гідродинамічних випромінювачів, Вітков В., Жукова А. (2010)
Мастикаш О. - Математичне моделювання процесів взаємодії виробничих підрозділів автотранспортного підприємства, Кіндрацький Б. (2010)
Букетов А. - Теплофізичні властивості епоксикомпозитів, наповнених мінеральними відходами промислового виробництва, Стухляк П., Рудько О. (2010)
Ахутина Т. В. - Роль правого полушария в построении текста (2009)
Богуш А. М. - Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже (2009)
Василькевич Я. З. - Семантичний диференціал як метод психологічного аналізу особистісного смислоутворення (2009)
Дьконов Г. В. - Психологічні особливості діалогу проективної методики незавершених речень, Слободяник Т. В. (2009)
Зачесова И. А. - Интенциональная организация детского диалога и взаимоотношения собеседников, Калинкина Е. В. (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку (2009)
Корніяка О. М. - Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів (2009)
Ніколайчук І. О. - Читацька компетентність як фактор взаємодії з художнім текстом (2009)
Пилипчук С. В. - Психологическая основа процесса обучения иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте (2009)
Роменкова В. А. - Народная колыбельная песня как средство формирования образа мира ребенка (2009)
Харченко Н. В. - Проблема моделювання мовленнєва-мислиннєвого процесу в психолінгвістичній науці (2009)
Шибаева С. Н. - Учебное сотрудничество и его реализация в образовательной технологии скорочтения (2009)
Галунова Н. М. - Формування мовної свідомості та мовленнєвої компетенції в онтогенезі (за результатами проведення вільного асоціативного експерименту з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку) (2009)
Горошко Е. И. - От психолингвистики 2.0 до психолингвистики 3.0: Quo Vadis? (2009)
Компанцева Л. Ф. - Информационно-коммуникативные технологии: когнитивно-прагматический и социально-философский аспекты (2009)
Кузнєцова Т. В. - Типологія аксіологічних моделей мас-медійної інформації (2009)
Навальна М. І. - Перифрази в мові сучасної української періодики (2009)
Пальчевська О. С. - Семіотична реконструкція образів у британських фольклорних текстах оказіональних примовок (2009)
Румянцева И. М. - О психической сущности языка и речи (2009)
Тямерьян Т. Ю. - Речевая способность как база формирования полилингвизма (2009)
Цейтлин С. Н. - Реченок как конструктор собственной языковой системы (2009)
Шаяхмет А. К. - Детское двуязычие в Казахстане: психолингвистичесий аспект (2009)
Щербакова Н. В. - Псевдонім для віртуальної особистості (2009)
Андрошук А. Г. - Теоретичні засади психолінгвістичного виміру сучасної освіти: концептосфера мовних засобів впливу (2009)
Андрухович А. А. - К обоснованию категории гендера в собственном научном дискурсе (2009)
Заболотна Т. В. - Лексико-стилістичні особливості віртуальної реклами (2009)
Карп’юк М. Д. - Психолого-педагогічні фактори становлення комунікативної компетентності учнів ПТНЗ (2009)
Кужільна Л. В. - Образ "людського єства" як найвищої національної цінності у творах М. Вінграновського для дітей (образ мовної особистості) (2009)
Осова О. О. - Ділова гра в системі формування комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2009)
Супрун Л. В. - "Літературно-науковий вістник" на шляху європеїзації української мовної ментальності (2009)
Холод О. М. - Чотири властивості інмутації як системи (2009)
Шевченко А. С. - Засоби масової інформації як фактор ресоціалізації засуджених до позбавлення волі (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Ахутина Т. В. - Как дети 5-7 лет передают смысл картинки: нейролингвистическое исследование, Засыпкина К. В., Романова А. А. (2009)
Гуріна З. В. - Роль активності в становленні особистості дитини раннього віку (2009)
Дем’яненко С. Д. - Лінгвофілософські та психолінгвістичні аспекти слова в спадщині Г. С. Сковороди (2009)
Дзюбко Л. В. - Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Гриценок Л. І. (2009)
Засєкіна Л. В. - Чуття мови як важливий психолінгвістичний феномен (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників (2009)
Кубрак Т. А. - Вербальная самопрезентация в научном дискурсе (2009)
Куринная А. Ф. - К вопросу о формировании коммуникативной культуры школьника в условиях билингвизма (2009)
Лила М. В. - Розвиток особистості учня засобами іноземної мови (2009)
Лозова О. М. - Психосемантика публіцистичних текстів: етнічне й соціокультурне (2009)
Орап М. О. - Мовленнєва компетентність як структурний елемент мовленнєвої організація суб’єкта: теоретичний аналіз (2009)
Рик С. М. - Психолінгвістичні особливості формування моральних суджень (2009)
Савицька О. Г. - Психологічні особливості візуального контакту в процесі міжособистісної взаємодії (2009)
Балясникова О. В. - Этнические стереотипы в языковом сознании русских и украинцев, Нистратов А. А., Ощепкова Е. С., Савицька Л. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В. (2009)
Горошко Е. И. - Текст эпохи веб 2.0: психолингвистический анализ (2009)
Елисеєва М. Б. - Особенности усвоения слоговой структуры слова ребенком (2009)
Захарова Н. Е. - Экспериментальное исследование языкового сознания эвенков Якутии (на материалах якутских и русских заимствований в эвенкийском языке) (2009)
Карпенко Н. А. - Мовна свідомість П. Загребельного: репрезентація образу-концепту жінки (на матеріалі роману "Юлія або запрошення до самовбивства") (2009)
Курганова Н. И. - Обыденное знание как объект этнопсихолингвистики (2009)
Прутчикова В. В. - Соціодискурсивні характеристики паремій (2009)
Саліонович Л. М. - Мовна свідомість Івана Франка у вимірах тендерної лінгвістики (2009)
Свінцицька О. В. - Текстуальні параметри сучасної англомовної письмової лекції (2009)
Харитонова Е. В. - К обоснованию личностно-обусловленных стратегий художественного перевода, Чайковский Р. Р. (2009)
Юськів Б. М. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у паремійній картині світу: омовлення концепту суддя (2009)
Біличенко О. Л. - Художній текст як об’єкт досліджень в соціокомунікативістиці (2009)
Васюкова Н. В. - Лингвогендерологические стереотипы в армии (2009)
Жигаліна О. О. - Блог як гіпержанр інтернет-комунікації (2009)
Осіпова Т. Ф. - Відображення своєрідності мовної свідомості українців у пареміях: репрезентація закону комунікативного самозбереження (2009)
Пжидаева И. В. - Речевые интернет-сообщества как продуктивная среда для манипулятивного воздействия (2009)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічга технологія позитивних емоцій та комунікативних взаємин у освітньому процесі (2009)
Романюк С. К. - Комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі американської комерційної реклами (2009)
Шашков И. А. - Манипуляция в полипарадигмальном лингвистическом измерении (2009)
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2009)
Дацишин О. - Деякі особливості розвитку підповерхневих тріщин у зоні контакту колісних сталей, Глазов А. (2010)
Чапля Є. - Математичне моделювання стаціонарних процесів дифузії у двофазних тілах регулярної структури з урахуванням конвективного переносу в одній з фаз, Чернуха О., Дмитрук В. (2010)
Діхтяренко Ю. - Дослідження зони передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ з міжфазною тріщиною, Дудик М., Дякон В. (2010)
Шевчук В. - Нелінійна крайова задача радіаційно-конвективного теплообміну тіл з багато­шаровими покриттями, Гаврись О., Шевчук П. (2010)
Сакара А. - Визначення залишкового ресурсу зварної опорної конструкції консольного крана (2010)
Пасіка В. - Моделювання комбінованого шарнірного чотириланника з ділянкою сталої швидкості у середині кінематичного циклу, Комаров С., Бегень П. (2010)
Драгобецький В. - Спадкова роль пружної динаміки заготовки перед пробивкою-вирубкою, Бєлкіна А., Клімов Е., Марцинюк О. (2010)
Грабовський Р. - До оцінювання потен­цій­ного ризику руйнування магістральних газопроводів, Лужецький В. (2010)
Студент М. - Вплив будови електродугових покриттів з порошкових дротів на їхні властивості (2010)
Манічева Н. - Підвищення ефективності кавітації у двочастотному ультразвуковому полі, Дудзінський Ю., Вітков В. (2010)
Тихан М. - Оптимізація пружних елементів за термопружними характеристиками, Пелещишин О. (2010)
Чекурін В. - Обернена задача визначення залишкових напружень в околі з’єднання різнорідних матеріалів, Постолакі Л. (2010)
Пархоменко Л. - Дифузійні напру­ження в тришаровій трубчастій мембрані для виробництва синтетичного газу, Склепус С., Єременко С. (2010)
Когут І. - Дослідження конструкційного демпфування двошарової консолі (2010)
Вірченко Г. - Використання геометричних методів апрокси­мації для розв’язування задач параметричної опти­мізації в машинобудуванні (2010)
Дудзінський Ю. - Вплив порогу кавітації в рідині на інтенсивність звуколюмінісценції, Вітков В. (2010)
Сидоренко І. - Основи синтезу нелінійних динамічних віброгасників крутильних коливань, Гутиря С. (2010)
Поліщук Л. - Вибір параметрів вмонтованого гідравлічного приводу з пристроєм керування, Адлер О., Салех М. (2010)
Николишин М. - Задача ідентифікації зварних залишкових напружень у циліндро-конічній металевій оболонці обертання, Бизилевич Л. (2010)
Носко П. - Напівобкатні циліндричні прямозубі передачі з прямобічими зубцями, Шишов В., Ткач І. (2010)
Гук Н. - Ідентифікація навантажння, що діє на тонкостінні системи, поблизу критичних станів (2010)
Склепус С. - Напруження і пошкоджуваність у твердооксидних трубчастих паливних комірках, Золочевський О., Пархоменко Л. (2010)
Яглінський В. - Параметри жорсткості біглайду у сингулярних конфігураціях (2010)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної пластини з множиною отворів довільної форми та розташування (2010)
Кіндрацький Б. - Будова і експлуатаційні властивості систем автоматичного розподілу крутного моменту у повнопривідних автомобілях, Пелещишин О. (2010)
Свирид М. - Умови утворення сервовитної плівки під дією магнітного поля, Кравець І., Волосович Г., Занько С., Приймак Л. (2010)
Кравченко О. - До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації, Сакно О., Лукічов О., Захаров С., Винокуров В. (2010)
Васильків В. - Показники технологічності гвинтових заготовок, Лясота О. (2010)
Кадільнікова І. - Структура системи оцінювання технічного стану зубчастих передач, Носко П., Сушко Л. (2010)
Андрєєв Ю. - Дослідження коливань нелінійних систем методом точкових відображень, Бєломитцев А., Дружинін Є. (2011)
Харченко Є. - Розрахунок перехідних і усталених режимів роботи будівельних підіймальних пристроїв, Носов Ю. (2011)
Оніщенко В. - Вплив зносу двоопукло-вгнутих зубців конічних передач на параметри зачеплення, Кузнецова А. (2011)
Скальський В. - Оцінювання залишкової довговічності ресорного листа з поверхневою тріщиною, Рудавський Д., Дубицький О. (2011)
Шацький І. - Закриття колінеарних тріщин при згині пологих циліндричних оболонок, Маковійчук М. (2011)
Шульженко М. - Технологія оцінки розвитку вібронебезпечних дефектів турбоагрегату, Мєтєльов Л., Єфремов Ю. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної непологої циліндричної панелі з множиною отворів довільної форми та розташування (2011)
Баханович А. - Конструкції і технологія виготовлення зубчастих пасів з втулково-петльовим макроармуванням, Сидоренко І., Кравцов Е. (2011)
Шинкаренко Г. - Моделювання змін температури в зоні контакту інструмент-деталь під час фрикційного зміцнення деталей машин, Луців І., Гурей В. (2011)
Перелік статей, опублікованих у 2011 році (2011)
Вимоги до оформлення рукописів статей у журнал "Машинознавство" (2011)
Базина Е. С. - Мотив одиночества в раннем рассказе С. Н. Сергеева-Ценского "Маска" (2008)
Банах Л. С. - Психодрама как культурный код: миф, патриотизм, маргинальность в романе Маро Дука "Невинные и виновные" (2008)
Бердник О. С. - "Історія Русів" у контексті слов’янської культури (2008)
Бойченко О. П. - Специфіка репрезентації жіночих образів у наративній структурі роману Джеймса Патріка Донліві "Рудий" (2008)
Будилова А. В. - Жанр "Exemplum" в кoнтексте средневековых литератур (2008)
Буравченко О. А. - "Магнолієвий міф" у творчості письменників "Південного ренесансу" (2008)
Вежель Л. М. - Від слова, що було першим (2008)
Власенко Н. І. - Особливості перетворення структурних матриць традиціоналістської поетики в генеалогічних моделях англійського роману відродження (2008)
Гусев В. А. - Массовая литература и ее читатели (2008)
Гусева Е. А. - Реклама как она есть (в романах Ф. Бегбедера "99 франков" и С. Минаева "Духless" (2008)
Дмитренко Т. В. - Проблема омертвления человеческой души в рассказе Л. Андреева "Большой шлем" (2008)
Иванцов Е. Г. - Специфика использования брендов-образов в современном художественном тексте (2008)
Ивахненко М. Н. - Сцены из московской жизни 1952 года (на материале романа В. АКСЕНОВА "Москва Ква-ква") (2008)
Ігнатюк О. Г. - Серйозність "масової літератури": до питання про своєрідність жанру жіночого детективу (на основі творів О. Мариніної, Т. Устінової, Д. Донцової) (2008)
Кирпа О. А. - Разнообразие смерти: "Книга мертвых" Э. Лимонова как социально-статистическое исследование (2008)
Колесник В. А. - Хронотоп и его функция в повести В.П. Катаева "Святой колодец" (2008)
Коновальчук Ю. В. - Историко-социальная аллюзия как вид криптограммы и ее дешифровка в пьесе М. Булгакова "Кабала святош"("Мольер") (2008)
Костенко А. Н. - У. Джерарди и традиция автобиографической прозы (на примере романа "Мемуары полиглота") (2008)
Кочетова С. А. - Русская историческая драматургия XIX века и ее мифопоэтика (2008)
Кропивко І. В. - Функціональні особливості системи образів героїв другого плану в романі В. Дрозда "Земля під копитами" (2008)
Крымова В. В. - Мифологические мотивы в произведениях Ю. Полякова (2008)
Люликова А. В. - Функциональные особенности хронотопа в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова (2008)
Марченко Т. М. - Богдан Хмельницкий в художественном мире русских романтических поэм (2008)
Матвієнко Г. І. - Онтологічний зміст концепту авторської маски у романах Ю. Андрухович (2008)
Минчик С. С. - А. С. Грибоедов И В. К. Кюхельбекер: как правильно толковать "Украинские" письма великого драматурга? (2008)
Мищур Т. Л. - Понимание М. И. Цветаевой художественного наследия и творческой личности в контексте романтической концепции искусства (2008)
Никитченко А. А. - Поэзия Е. Васильевой: текст и предтекст (2008)
Олійник Н. Д. - Особливості метрико-ритмічної структури сатиричних творів Р. Бернса в українському перекладі (На прикладі вірша Р. Бернса "Verses to J. Rankine" в перекладі В. Мисика) (2008)
Перзеке А. Б. - Стихийные первоэлементы и бурный пейзаж в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Посудиевская О. Р. - Художественное своеобразие "итальянской" драмы О. Уайльда "Герцогиня Падуанская" (2008)
Потькалова А. В. - "Перспективизм" в искусстве эпохи классицизма как категория нового времени (итальянская декорация и традиции русской сценографии) (2008)
Прокофьева Е. А. - Драма А. К. Толстого "Посадник": средневековая государственность, доисторическое миропонимание (2008)
Раковская Н. М. - Диалогическая природа критического текста (2008)
Родный О. В. - Проблема сатирического и смехового в русской литературе XVII века (2008)
Садыкова Л. В. - Проблематика русской эссеистики: типология и динамика (2008)
Сахновская Л. Н. - Штрихи к портрету Англии XIV века в драматической поэме Р. Саути "Уот Тайлер" (2008)
Сенечко Ю. В. - История изучения литературной деятельности О. И. Сенковского (2008)
Сквіра Н. М. - Поняття жіночої "краси" й еволюція жіночого образу в творах пізнього Гоголя (2008)
Старцевa В. С. - Роман Тони Моррисон "Beloved" и традиции Афро-Американской женской культуры (2008)
Суховая В. В. - Своеобразие жанра видения в средневековой поэме Джона Гауэра "Исповедь влюбленного" (2008)
Филатова В. А. - Сравнительный анализ "Записок" Надежды Дуровой и "Воспоминаний" И. Дрейлинга (2008)
Фокина С. А. - Цикл М. Цветаевой "Скифские" в контексте авангардной парадигмы 1920-х годов (2008)
Чивликлий Г. Д. - Символика времени в рассказах Т. Толстой (2008)
Шамраенко Н. В. - Жанрообразующие тенденции британского детективного романа начала ХХI века (2008)
Шевченко Ю. В. - Тема ідентичності і роман Дж. Францена "Виправлення" (2008)
Юферева Е. В. - Структурные особенности поэтических путешествий (2008)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Діалектичний ланцюг автор-текст-читач на матеріалі творів А. Нотомб (2012)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Тілесність поезій Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2012)
Гусева Е. А. - Традиции путевого очерка в современной документально-художественной прозе (2012)
Калашникова О. Л. - Историческая драма как средоточие мифа (2012)
Клюйко Г. С. - Роман В. Кожелянко "Срібний павук" как стилизация под ретродетектив (2012)
Котенко Ю. В. - Оппозиция сакральное / демоническое в лирике Н. Минского (2012)
Красельникова Т. Ю. - Тематика та проблематика публіцистики братів Капранових (2012)
Кропивко І. В. - Смислова структура та поетика жанру оповідання Григорія Шегери "Великий "гріх” маленької душі" (2012)
Ленская Е. О. - Своеобразие жанра рецензии в наследии Ю. Терапиано (2012)
Литовченко Н. А. - Наративна функція ілюстрацій у романі Ч. Діккенса "Посмертні записки піквікського клубу" (2012)
Лобзова С. Л. - Забытая книга: "Критические этюды" В. П. Буренина (2012)
Надута Т. В. - Форми художнього синтезу естетичних просторів культури сходу та заходу у романі "Дочка костоправа" (2012)
Нечволод А. Ю. - Жанровое своеобразие книги Тэффи "Воспоминания" (2012)
Овдійчук Л. М. - Зарубіжна дитяча література у контексті сучасної літературної освіти (2012)
Олесюк О. В. - Автор-текст-читатель: проза "Потока сознания" (риторико-коммуникативный аспект) (2012)
Прасол Є. А. - Поетика невизначеного в експериментальній новелі Нацуме Сосекі "Десять ночей снів" (2012)
Страшок Н. М. - Очерки-портреты М. Алданова как отражение особенностей историософской концепции писателя (2012)
Тарарак А. В. - "Русский" Наполеон: к проблеме наполеоновского мифа русской литературы. "Случай" М. Ю. Лермонтова (2012)
Теличко Т. Г. - Христианская составляющая образа Лондона в романе Ч. Диккенса "Холодный дом" (2012)
Холодков В. С. - Животный мир как отражение мира людей: функции анималистических персонажей в творчестве Ф. Искандера (2012)
Янченко Ю. В. - Сучасне сприйняття особистості О. Уайльда в Росії та Україні (2012)
Абрамович С. Д. - Sacrum и десакрализация в современном изучении русской литературы (2012)
Авраменко Е. И. - Завязка романа Э. Бронте "Грозовой перевал" и проблема варварства и цивилизации (образность VI главы) (2012)
Акопьянц Н. М. - Поэтика портрета Веги в романе А. И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Базина Е. С. - Мотив "отчуждения" в рассказе С. Н. Сергеева-Ценского "Лесная топь" (2012)
Беляева О. В. - Пространство виртуальной реальности в романе У. Гибсона "ВСе вечеринки завтрашнего дня" (2012)
Брега Л. О. - Діалог авторки з читачем посередництвом тексту (2012)
Бураго Д. С. - Тема Киева как идейно-семантический центр раннего творчества Гоголя (2012)
Бурдастих М. О. - Готичні елементи в оповіданнях Вал. Шевчука 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Быкова И. В. - Поэтика композиции светских повестей Н. А. Дуровой (2012)
Ворова Т. П. - Специфіка репрезентації літературного персонажу у "Казці про царя Салтана" О. С. Пушкіна (2012)
Велигина Н. Г. - Роман "Артур и Джордж" Дж. Барнса: художественная практика "Нового историзма" (2012)
Воеводина О. А. - Поэтика абсурда в интерпретации заглавия лирического стихотворения (2012)
Гармаш Л. В. - Особенности танатологического нарратива в прозе Андрея Белого (2012)
Гетман Ю. С. - Образная система драмы Д. В. Аверкиева "Мамаево побоище. (летописное сказание картины русской жизни XIV века)" (2012)
Гонец И. В. - Оппозиция искусство – действительность (2012)
Гончаров Р. Є. - Особливості художнього осмислення християнських догматів у драматургії Лесі Українки (за драматичним етюдом "Йоганна, жінка Хусова"), Федорова А. Є. (2012)
Горбунова Г. А. - О некоторых аспектах поэтики драматического очерка М. Салтыкова-Щедрина "Выгодная женитьба" (2012)
Горячева Т. В. - "Уход" как жизнетворческий акт Л. Семенова (2012)
Григоренко О. В. - "Барвисте скло руйнує зло": відображення концепції "скляної архітектури" в літературній творчості П. Шеєрбарта (2012)
Гусев А. В. - Формы связи с читателем и реклама на писательских сайтах (2012)
Гусева Е. А. - Эстетическая функция документа в современной литературе (2012)
Давыдова А. В. - История и поиск национальной идентичности в романе Дженис Кулык Кифер "The green library" (2012)
Драган О. А. - Семантика заглавий в автобиографических книгах Л. Мартынова (2012)
Зубарь Д. А. - Медицинский дискурс в романе Ж. К. Гюисманса "Наоборот" и повести Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" (2012)
Иванцов Е. Г. - Дискурс компьютерной игры в романе В. Пелевина "Т" (2012)
Ивахненко М. Н. - Жанровые и стилевые особенности последних романов В. Аксенова (2012)
Казарин В. П. - Элегия пушкина "Погасло дневное светило…" в контексте традиции античного послания "К кораблю", Калашникова О. Л. (2012)
Калашникова А. В. - Статичні та динамічні струкрури поетичного тексту в європейських перекладах лірики Лі Цинчжао (2012)
Калашникова О. Л. - Екатеринослав в украинском сюжете мемуаров Г. Р. Державина (2012)
Козлов Е. Д. - Формирование лингвокультурного типажа "Женщина-поэт" в русской поэзии (2012)
Козлова А. Г. - Интертекстуальность как основополагающий принцип текстообразования в творчестве Тимура Шаова (2012)
Колбенева Ю. С. - Идейно-художественное своеобразие пьесы Екатерины II "Недоразумение" (2012)
Коротеева Л. Ф. - Комическое в романе Ч. Диккенса "Домби и сын" (2012)
Краева К. В. - Женская проза в контексте массовой литературы (2012)
Криворучко С. К. - До проблеми літературного екзистенціалізму (2012)
Магдиш Р. О. - Типологія образу мандрівника у романі Юрія Андруховича "Дванадцять обручів" (2012)
Мазнєва Н. В. - Образ автора у художній структурі роману В. Слапчука "Дикі квіти" (2012)
Матвийчук О. Н. - Специфика литературного портрета А. Блока в книге Г. Чулкова "Годы странствий" (2012)
Невструева А. А. - Специфика эпистемологического кризиса конца ХІХ – начала ХХ вв (2012)
Новохатский Д. В. - Постмодернистская природа композиции романа Дж. Барта "Химера" (2012)
Остапенко С. В. - К вопросу субъектной организации текста эссе О. Мандельштама "Разговор о Данте" (2012)
Перинец Е. Ю. - Московская топография в романе В. Маканина "Андеграунд, или герой нашего времени" (2012)
Пічугіна Т. Є. - "Алкеста" Гуго фон Гофмансталя: модернізація античної драми (2012)
Поддубко Ю. В. - Античные мотивы и образы в поэзии А. Кушнера (2012)
Раковская Н. М. - Драма идей в экзистенциальной парадигме Л. Шестова (2012)
Сидорчук О. В. - Інтертекстуальність та реалізація стратегії оцінювання у сатиричному циклі "Громадянин поет" Дмитра Бикова (2012)
Скоробогатова Е. А. - Чужой мир (ирреальность) и колебания грамматического рода в фольклоре и русской авторской поэзии нового времени (2012)
Стороха Б. В. - Німецький літературний дискурс Китаю наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Титюк А. К. - Детектив у контексті масової літератури (на матеріалі англомовної детективної прози ХХ сторіччя) (2012)
Тихомиров В. Н. - Тургенев и Бунин (типология творчества) (2012)
Фокина С. А. - Авторское осмысление феномена ревности в стихотворении М. Цветаевой "Попытка ревности" (2012)
Чубукина О. - Техника внутреннего монолога в романе Ф. А. Эмина "Непостоянная фортуна, или похождение Мирамонда" (2012)
Шестакова Э. Г. - Опасный жанр литературы (2012)
Ориняк І. - Використання моделі кільця для аналізу напружень у трубопроводях з дефектами форми, Лохман І., Богдан А. (2011)
Трубаєв О. - Прогнозування ресурсу трубопроводів гідросистеми кантувача рулонів прокатного стана, Третьков В., Федоренко І. (2011)
Квіт Р. - Імовірнісні розрахунки надійності композитних матеріалів, Сало Т. (2011)
Скальський В. - Методика оцінювання характеристик повзучості металів, Матвіїв Ю., Крадінова Т. (2011)
Нісонський В. - Числові розрахунки динамічного режиму роботи віброагрегата, Даляк Т., Шопа В. (2011)
Рещенко Ю. - Деградація розрахункових металоконструкцій портальних кранів в умовах тривалої наднормативної експлуатації, Фуртатов І. (2011)
Стухляк П. - Аналітичне дослідження кінематики дебалансу реактивно-інерційного блока інерційного трансформатора крутного моменту, Курко Р., Каретін В., Добротвор І. (2011)
Шульженко М. - Порівняння результатів розрахунку параметрів живучості елементів машинобудування з даними опублікованих досліджень, Гонтаровський П., Мележик І. (2011)
Шопа Т. - До побудови розв’язку задачі про коливання ортотропної замкнутої циліндричної оболонки з включенням довільної конфігурації (2011)
Загальні збори Української академії аграрних наук (2010)
Власов В. В. - Перспективи розвитку виноградарства України, Шерер В. О. (2010)
Волкогон В. В. - Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Борулько Р. О., Бердніков О. М. (2010)
Камінський В. Ф. - Оптимізація нормативів метрологічного забезпечення наукових досліджень у землеробстві, Лапін В. М. (2010)
Жук І. В. - Вплив оксиду азоту на рослини пшениці в умовах посухи, Мусієнко М. М. (2010)
Лісовий М. М. - Вплив екологічних чинників на чисельність популяцій домінуючих видів комах-дендробіонтів (2010)
Гораш О. С. - Перспективи виробництва і реалізації зерна пивоварного ячменю, Загородний М. В. (2010)
Цап М. М. - Обмін жирних кислот в організмі коропів за згодовування жирових добавок, Рівіс Й. Ф. (2010)
Гаврилова Л. О. - Адаптація непарного шовкопряда до умов техноценозу, Добровольська С. С., Кіяновська Л. В., Мороз М. С. (2010)
Лінник М. К. - Нові способи збирання конопель, Макаєв В. І., Примаков О. А., Маринченко І. О. (2010)
Медведєв В. В. - Від зональних — до точних агротехнологій, Пліско І. В., Біцура В. Л. (2010)
Полупан М. І. - Природний механізм захисту схилових ґрунтів від ерозії, Волков П. О. (2010)
Орлюк Ю. Т. - Вплив режимів теплової обробки молока на масообмін при термокислотній каогуляції білків (2010)
Амбросов В. Я. - Ефективність виробництва оригінального та елітного насіння зернових колосових культур, Єгорова Н. Ю. (2010)
Тимчишин І. М. - Вплив добрив і сівозмін на вологозабезпеченість і врожайність картоплі (2010)
Кобилінська А. М. - Хімічний склад м’яса бугайців поліської м’ясної породи (2010)
Слупян К. В. - Удосконалення інтеграційних процесів на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу (2010)
Тищенко М. В. - Урожайність і якість цукрових буряків залежно від їх передпопередників і насичення буряків у сівозмінах (2010)
Дорога до вiдновлення української iстоpiї (2010)
Маслов В. А. - К 100-летию со дня рождения Николая Александровича Калошина, Шаламов Ю. Н. (2011)
Камкина Л. В. - Численная оценка изменения концентрации углерода и кислорода по высоте металла при ковшевой обработке, Яковлев Ю. Н., Стовба Я. В., Камкин В. П. (2011)
Мешалкин А. П. - Совершенствование дутьевого и шлакового режимов конвертерной плавки при регламентированном вводе комплексных добавок многоцелевого назначения, Анкудинов Р. В., Колбин Н. А. (2011)
Скребцов А. М. - Ядерные и периферические свойства атомов системы элементов Д.И. Менделеева и их совместное влияние на химические и физические свойства вещества (2011)
Бурлаков В.И. - Влияние физико-механических свойств материала на процесс виборцентробежной обработки, Федосов А.В. (2011)
Томаш М. А. - Применение пароводяной конверсии природного газа в доменном производстве, Сущенко А. В. (2011)
Семакова В. Б. - Аналитическое исследование возможности снижения расхода кокса при улучшении восстановительной работы газового потока в доменной печи, Семаков В. В. (2011)
Маслов В. А. - Использование математических моделей снижения температуры чугуна с целью определения выхода углеродсодержащих отходов, Дубовкина М. Ю., Хлестова О. А. (2011)
Ожогин В. В. - Получение извести из меловой крошки, Кипчарская О.Н., Таранина Е. В. (2011)
Кравченко В. П. - Результаты экспериментов получения клинкера из отходов металлургического производства (2011)
Харлашин П. С. - Некоторые кинетические особенности испарения мышьяка, серы и фосфора из чугуна при его вакуумировании, Бендич А. В. (2011)
Сущенко А. В. - Развитие конструкций кислородно-конвертерных фурм с центральным со-пловым модулем (2011)
Назюта Л. Ю. - Анализ окисленности конечного металла при выплавке стали в большегрузных конвертерах, Денисенко В. С. (2011)
Федосов А. В. - Исследование деформации твердой корки стали, формирующейся в кристаллизаторе слябовых МНЛЗ, Бурлаков В. И., Ларионова С. В. (2011)
Капланов В. И. - Холодная прокатка тонких полос с зеркальной поверхностью высшего класса (2011)
Капланов В. И. - Модернизация листопрокатного производства Украины: главные направления развития и перспектива (2011)
Каргин Б. С. - Моделирование процесса штамповки корня "острякового" рельса, Мкртчян Е. А. (2011)
Малинов В. Л. - Ресурсосберегающие инновационные наплавочные материалы и упрочняющие технологии, обеспечивающие динамическое деформационное мартенситное превращение (2011)
Чейлях Я. А. - Разработка состава экономнолегирован-ной Fe-Cr-Mn наплавленной износостойкой стали с регулированием содержания и метастабильности аустенита, Чигарев В. В. (2011)
Иващенко В. Ю. - Использование термоциклирования для обработки штампов, Чейлях А. П. (2011)
Візенков Д. В. - Кількісна оцінка ефективності термомеханічної прокатки в забезпеченні комплексу механічних властивостей штрипсових сталей, Ткаченко І. Ф. (2011)
Вакуленко И. А. - Оценка зависимости усталостной прочности от размера структурного элемента стали (2011)
Рябикина М. А. - Выбор режима термической обработки, обеспечивающего получение стабильного уровня механических свойств стали категории S355J2, Ткаченко Ф. К., Иванова Т. Ю., Ставровская В. Е. (2011)
Соляник Н. Х. - Препарирование объектов исследования для электронной микроскопии, Гаркуша Г. Г., Жерлицина О. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - Особенности деформационного упрочнения в процессе растяжения стали Х70, закаленной из межкритического интервала, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А., Русецкий В. А., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко К. И. - Влияние марганца и никеля на рост аустенитного зерна и его связь с электронной структурой, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В. (2011)
Ткаченко Ф. К. - О факторах, определяющих уровень энергии активации самодиффузии в металлах, Мирошниченко В. И., Ткаченко И. Ф. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры и времени выдержки расплава при ней на качество затвердевшей отливки, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С. (2011)
Троцан А. И. - Модифицирование расплава дисперсными частицами с учетом их разброса по размерам, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Капустин Е. А. - Метод оценки энергозатрат разогрева – охлаждения твердого тела, Берестовой И. О. (2011)
Серенко А. Н. - Оценка влияния остаточных напряже-ний на кинетику развития усталостных трещин в сварных соединениях. Часть I (2011)
Чигарев В. В. - Исследование эксплуатационных свойств биметаллических сварных со-единений, Коваленко И. В. (2011)
Носовский Б. И. - Анализ особенностей формообразования сварочной ванны при наплавке под флюсом ленточным электродом, Лаврова Е. В. (2011)
Матвиенко В. Н. - Совершенствование технологии наплавки уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры (2011)
Суглобов В. В. - Определение геометрических параметров стрелы и хобота шарнирно – сочленненной стреловой системы портального крана, Михеев В. А., Тищенко Е. В. (2011)
Проценко В. О. - Жорсткість і міцність муфт з осьовою та радіальною установкою прямих канатів (2011)
Саункін В. Т. - Погрішності обробки при використанні засобів активного контролю, Онищук С. Г. (2011)
Зинченко А. М. - Особливості ефективності автоматизації складальних робіт в сучасному машинобудуванні, Левченко О. О., Щербак В. В. (2011)
Колот Л. П. - Повышение качества нежестких дета-лей путем поверхностного пластического деформирования, Придворов А. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Использование принципов многомерности для оценки технического состояния электромеханических систем, Борисенко В. Ф., Сидоров В. А. (2011)
Емельяненко Н. Г. - Оптимизация параметров режима работы вибропресса для формования бетонных изделий, Стоянов Ф. А., Метелёв А. В., Бочарова Е. А. (2011)
Бейгул О. А. - Повышение динамической точности, технологических свойств и снижение виброактивности агрегатов поперечной резки, Добрик А. В., Лепетова А. Л. (2011)
Сагиров Ю. Г. - Пространственное моделирование и анализ напряженного состояния металлоконструкции мостовых кранов, Суглобов В. В., Лоза Е. А. (2011)
Бурлака В. В. - Метод управления корректором коэффициента мощности с интегрированными функциями активного фильтра, Гулаков С. В., Федоровская С. А. (2011)
Мірошниченко В. І. - Моделювання процесу охолодження листового прокату як складової об'єкта управління , Сімкін О. І. (2011)
Ходарина К. В. - Автоматизированное диагностирование судового микроклимата с использованием аппарата нейронных сетей, Жерлицина О. B. (2011)
Нагаевский В. И. - Возможности применения производственно-транспортной системы канбан в машиностроении (на примере изготовления вагонов), Булгакова Ю. В. (2011)
Бутько Т. В. - Інформаційні відносини у залізничній транспортній системі, Ходаківський О. М., Хозя О. О. (2011)
Нефёдова Я. И. - Выбор стратегии повышения эффективности транспортных систем в условиях рынка металлопотоков (2011)
Киркин А. П. - Системное построение виртуального предприятия, Киркина В. И. (2011)
Волошин В. С. - Исследование биогазовой продуктивно-сти донного ила азовского моря, Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б., Данилова Т. Г., Хасков М. А. (2011)
Волошин В. С. - Отходообразование в технологии полу-чения древесного угля (2011)
Ложко А. Н. - Моделирование эффекта "Дождевая тень" в промышленной зоне индустри-ального объекта, Хлестова О. А. (2011)
Шапошникова С.В. - Удосконалення інформаційної моделі системи управління охороною праці, Чигарьов В. В. (2011)
Тихоненко Д. Г. - Фізичні основи родючості ґрунтів, Дегтярьов В. В., Величко В. А. (2012)
Кучер Л. І. - Зміна калійного режиму чорноземних ґрунтів залежно від їх обробітку та удобрення (2012)
Ятчук В. Я. - Родючість сірого лісового ґрунту в 5-пільній зерновій сівозміні, Зведенюк Т. Б. (2012)
Гриник І. В. - Імітаційна модель динаміки чисельності вишневої мухи Rhagoletis cerasi L. у черешневому агроценозі, Шевчук І. В., Шевчук О. В. (2012)
Гораш О. С. - Взаємозв’язок елементів продуктивності ячменю з початковими етапами розвитку (2012)
Христенко Д. С. - Сучасний стан сегмента спеціальних товарних рибних господарств у рибогосподарській галузі (2012)
Кривошия П. Ю. - Стандартизація умов постановки реакції непрямої гемаглютинації вірусу ринопневмонії коней (2012)
Гайдей О. С. - Вірусна геморагічна септицемія форелі як стресовий процес (2012)
Скляренко Ю. І. - Вплив генетичних і паратипних факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів, Братушка Р. В. (2012)
Петренко І. П. - Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості, Бірюкова О. Д. (2012)
Медведєва Т. В. - Вплив геле­-утворювачів та інгібіторів етилену на культивування підщепи вишні Гізела 5 в умовах in vitro, Тряпіцина Н. В., Рябий В. Я. (2012)
Корнєєва М. О. - Добір запилювачів для селекції високоцукристих гібридів буряків цукрових з підвищеним адаптивним потенціалом, Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2012)
Горобей В. П. - Селекційна техніка для зернових і зернобобових культур, Лінник М. К. (2012)
Савченко Ю. І. - Якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного забруднення, за різних типів годівлі бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2012)
Сидоренко О. О. - Оцінка сучасного еколого-меліоративного стану осушуваних земель (2012)
Сичевський М. П. - Стратегія формування продовольчих ресурсів, Полєщук О. Б. (2012)
Сатир Л. М. - Ефективність модернізації технічного потенціалу в галузі молочного скотарства (2012)
Павленко Г. В. - Ефективність мінеральних добрив та біопрепаратів у технології вирощування сої в Лісостепу (2012)
Малюга В. В. - Вплив лісосмуг на розвиток процесів підтоплення (2012)
Гуменюк О. В. - Вплив біодеструктора на мікробіологічну активність ґрунту та врожайність картоплі столової (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Особливості формування каналів збуту сільськогосподарської продукції (2012)
Ященко О. П. - Дослідження екологічних проблем економічного розвитку України В.М. Трегобчуком (2012)
Коваленко Н. П. - Основи сівозмін у системах землеробства України другої половини ХІХ–ХХІ ст (2012)
Нульовий обробіток ґрунтів в Україні (2012)
М.Я. Єфіменку — 70 (2012)
Кравченко В. А. - Сучасні проблеми селекції овочевих рослин (2012)
Крисанов Д. Ф. - Передумови та наслідки глобалізації в агросфері України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2012)
Заришняк А. С. - Оптимізація удобрення зернових культур у зерно-буряковій сівозміні, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Польовий В. М. - Реакція пшениці озимої на удобрення залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту, Лукащук Л. Я., Лаврук М. М. (2012)
Борзих О. І. - Пріоритетні напрями наукових досліджень у захисті рослин, Ретьман С. В. (2012)
Каменщук Б. Д. - Оцінка гібридів кукурудзи на придатність до виробництва біоетанолу (2012)
Романенко В. П. - Епідеміолого-епізоотологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2012)
Голопура С. І. - Профілактика ацидозу в корів, Цвіліховський М. І. (2012)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2012)
Зєльдін В. Ф. - Новий метод оцінки рівня репродуктивної здатності у свиноматок (2012)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття, Бірюкова О. Д., Кухтіна К. В. (2012)
Кляченко О. Л. - Клітинна регуляція морфогенних процесів у калюсних тканинах буряків цукрових в умовах in vitro, Ліханов А. Ф., Криловська С. А. (2012)
Кочмарський В. С. - Селекція пшениці м’якої озимої у Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, Коломієць Л. А., Кириленко В. В. (2012)
Кондратенко І. П. - Індукційна установка для термообробки зерна ріпаку, Лисенко В. П., Березюк А. О., Комарчук Д. С. (2012)
Марущак Г. М. - Трансформація сольового складу солонців лучних за вирощування рису на півдні України, Лісовий М. М., Кольцов С. О., Величко В. А. (2012)
Бондарчук З. В. - Вибір способу соління для термокислотних сирів з ферментацією сирної маси, Калмикова Г. Ф. (2012)
Медведєв В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки, Пліско І. В., Бігун О. М. (2012)
Наконечна К. В. - Проблеми управління регіональними трансформаціями аграрної сфери економіки (2012)
Доценко О. В. - Гумусний стан чорнозему типового під впливом тривалого внесення добрив (2012)
Кузьменко М. В. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової маси (2012)
Хоменко О. М. - Забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти (2012)
Сухар С. В. - Залежність урожайності нагідок лікарських від технологічних факторів та умов вегетації в Лісостепу (2012)
Памяті Я.С. Гукова (2012)
Надруковано в 2012 році (2012)
Горпинченко О. М. - Аналіз впливу заходів з підвищення безпеки енергоблока № 1 Рівненської АЕС на цільові показники безпеки, Немоловський Є. О., Лігоцький О. І. (2010)
Богорад В. І. - Вимоги з безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в гамма-дефектоскопії, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Рязанцев В. Ф., Тріпайло Р. Ф. (2010)
Ведь А. Н. - Гармонизация национальных нормативных документов с рекомендациями МАГАТЭ относительно системы надежного электроснабжения атомных станций, Мехед А. И., Ивашова Л. С., Карбовский С. В., Лукашина Л. Г. , Избенко И. В. (2010)
Власенко Н. И. - Снижение активности водных растворов 90Sr и 137Cs с помощью наноматериалов, Герлига В. А., Жданова Г. В. , Козлов В. Я., Притыка И. А. (2010)
Григорьева Л. И. - Радиационная нагрузка на человека в районе АЭС (2010)
Гавриш В. М. - Обзор вариантов переработки отработанных ионообменных смол, Черникова Н. П. , Иванец В. Г. (2010)
Носовский А. В. - О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности, Клевцов А. Л., Кравченко Н. А. (2010)
Гора А. Д. - Вопросы управления знаниями при снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Стельмах Д. А., Цивун Т. А. (2010)
Інформація про Третій Міжнародний науково-практичний семінар з питань ядерної та радіаційної безпеки (2010)
Хмара Д. О. - Зауваження громадськості щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у понадпроектний термін (2010)
Глыгало В. Н. - Об оповещении населения в начальный период Чернобыльской аварии, Воробьев С. С. (2010)
Барбашев С. В. - Роль общественности в развитии ядерной энергетики Украины (2010)
Іван Матвійович Неклюдов (2010)
Олександр Олександрович Ключников (2010)
Каленюк Є. - Фантастичні ноктюрни (2008)
Шевердіна А. - Потвора (2008)
Голобородько В. - Чорна книга (2008)
Низовий І. - На вітрі, на вістрі... (2008)
Ночовний М. - Ми - із голоду (2008)
Печора О. - Яблука на вітрах (2008)
Старун В. - Календар-поводир (2008)
Тимченко А. - Любов залишається (2008)
Чирка Ч. - Полювання на щастя (2008)
Короць К. - Григір Тютюнник у Кам'янці-Бузькій (2008)
Світличний І. - Ріднокрай наш дорогий (2008)
Неживий О. - Рік Бориса Грінченка на Луганщині (2008)
Грінченко Б. - Як жив український народ (коротка історія України) (2008)
Шаповал Ю. - Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття (2008)
Ткаченко В. - Українські наукові школи (1921-1939): лідери і послідовники (2008)
Гогохія Н. - Спогади українських селян як джерело до вивчення практик повсякденної життєдіяльності українського суспільства 1920-30-х рр. (2008)
Анпілогова Т. - Завдання і напрями використання гуманітарої інтелігенції Донбасу в політиці партійної влади в період непу (2008)
Семистяга В. - Розвиток сільського господарства на Луганщині в перше повоєнне п'ятиліття (історичний аспект) (2008)
Пастух Б. - Герої романів Володимира Винниченка: подвійний стандарт моралі (2008)
Фоменко В. - Урбаністичні візії Володимира Винниченка (2008)
Галич О. - Природа рідного краю в поезії Олександра Долженка (2008)
Зеленько А. - Про регіоналізацію України і регіональну мову (2008)
Сікорська З. - Про особливості мовної суміші в деяких науково-гуманітарних текстах (2008)
Глуховцева К. - Говірки Луганщини як об'єкт етно- та соціолінгвістичного вивчення (2008)
Лапко О. - Науковець, педагог, письменник (до 60-річчя Олександра Галича) (2008)
Семистяга В. - Науковець, педагог, просвітянин (до 60-річчя від дня народження професора Анатолія Олексійовича Климова) (2008)
Савенко І. - Письменницькі щоденники - жанр древній і молодий (2008)
Неживий О. - Чи все достовірно й потрібно в живому підручнику з української літератури? (2008)
Жулинський М. - Дві половинки українського серця. Шевченко і Гоголь (2010)
Шерстюк Н. - "Мій Козаче..." (2010)
Малик В. - Синя Книга (Продовження) (2010)
Низовий І. - Не вмре ніколи сокровенне слово (2010)
Покришка Л. - Я написав (2010)
Світличний І. - Промчав болідом (2010)
Приходько В. - Рідна мова (2010)
Легещич А. - Веселе сонце (2010)
Загоруйко Н. - "Ми стали першою групою..., яка виступила на повний голос" (2010)
Руденко М. - Море не помиляється (2010)
Білошапка В. - Журналістські університети у Наталії Терновської (2010)
Сиченко О. - Осине гніздо (2010)
Білоус Г. - Слово про Ліну Костенко (2010)
Білоус Г. - При світлі творчої уяви (2010)
Чирков С. - З одного кореня (2010)
Галич О. - Шевченківський щоденник Л. Н. Большакова (2010)
Большаков Л. - Из дневника шевченковеда (2010)
Гогохія Н. - День авіації у передвоєнному українському суспільстві: символіка та ідеологія (2010)
Матішов Г. - Міус-фронт і його значення в історії Великої Вітчизняної війни, Кринко Є. (2010)
Семистяга В. - Українське національне життя в шахтарському Краснодоні під час німецько-нацистської окупації краю (1942 – 1943 рр.) (2010)
Вихватенко М. - Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40 – 50 роки XX ст.) (2010)
Фоменко В. - Особливості духовно-творчого самовияву українських письменників першої половини ХХ століття (2010)
Мовчан Р. - Хлєбніков і український футуризм (2010)
Костиря Б. - Перша світова війна та національна революція 1917 – 1921 рр. у символістській прозі Клима Поліщука (2010)
Хаєцька А. - Інтерпретація античних сюжетів у поезії Галі Мазуренко (2010)
Неживий О. - Студентські роки Григора Тютюнника: джерелознавча проблематика (2010)
Райбедюк Г. - Дисидентський дискурс в українському літературному процесі 60 – 80-х років XX століття (2010)
Фоміна Л. - Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського (2010)
Лучук І. - Паліндромія в мистецтві поетичному Миколи Мірошниченка (2010)
Сікорська З. - Про міжнародну науково-практичну конференцію (2010)
Нежива Л. - Дивосвіт української барокової культури (2010)
Шупта Д. - Далекий Схід стає ближчим для України (2010)
Скребцов А. М. - Новый способ определения взаимозависимости периферических и ядерных свойств атомов периодической системы элементов Д.И. Менделеева (2011)
Харлашин П.С. - Активность компонентов в жидких сплавах бинарной системы железо – мышьяк, Гаврилова В. Г., Григорьева М. А. (2011)
Харлашин П. С. - Определение активности мышьяка в жидком железе аналитическим методом, Григорьева М. А., Гаврилова В. Г. (2011)
Харлашина О. А. - Поверхностные свойства и плотность расплавов железо - мышьяк, Яценко А. Н. (2011)
Тарасюк Л. И. - Формирование неметаллических включений в сталях, модифицированных иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Тарасюк Л. И. - Термодинамика раскисления железа иттрием, Морнева В. В., Казачков Е. А. (2011)
Семакова В. Б. - Исследование процесса спекания агломерата с добавкой в шихту калиброванного возврата, Пилюгин Е. И., Безруков В. В. (2011)
Кравченко В. П. - Селективная активация доменных шлаков (2011)
Харлашин П. С. - Разработка рациональной технологии раскисления спокойных марок стали, Носенко О. А., Яценко А. Н. (2011)
Григорьев С. М. - Совершенствование метода определения степени восстановления хромосодержащего оксидного сырья, Петрищев А. С. (2011)
Петрищев А. С. - Математическая модель оптимизации технико-экономических показателей металлизации окалины быстрорежущих сталей, Григорьев С. М. (2011)
Яковченко А. В. - Анализ точности известных методов расчета напряжения течения металла в зависимости от химического состава стали, Пугач А. А., Ивлева Н. И. (2011)
Сердюк И. А. - Математическая модель расчета температуры раската в процессе горячей листовой прокатки методом критериальных уравнений, Хаджинов А. С., Дворников С. Г., Холодный А. А., Присяжный А. Г. (2011)
Наривский А. Э. - Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 И 08Х18Н10Т в модельных оборотных водах, Солидор Н. А. (2011)
Ткаченко И. Ф. - Факторы, определяющие уровень зернограничной адсорбционной активности легирующих элементов в Fе-Mе растворах, Ткаченко К. И. (2011)
Ткаченко Н. В. - Внутризеренная поляризация электронного заряда в металлах и ее влияние на зернограничную сегрегацию примесных элементов, Рябикина М. А., Ткаченко Ф. К., Мирошниченко В. И. (2011)
Малинов В. Л. - Исследование методом регрессионного анализа зависимостей износостойкости в условиях абразивного и ударно - абразивного изнашивания от химического состава наплавленного металла на Fe-Сr-Mn-V-C основе (2011)
Кузьмин С. О. - Влияние режима термоупрочнения на объемную износостойкость мелющих шаров из низколегированных марок стали (2011)
Маслов В. А. - Особенности морфологии графитовых частиц дисперсных железографитовых отходов, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2011)
Троцан А. И. - Влияние распределения и размеров частиц модификатора на эффективность его действия в расплаве, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Карликова Я. П. (2011)
Скребцов А. М. - Влияние температуры нагрева жидкого алюминиевого сплава на микроструктуру затвердевшего метала, Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Качиков А. С., Золотарева Е. В. (2011)
Сущенко А. В. - Высокоэффективная горелка для отопления мартеновских печей, Беcчерев А. С., Прахнин В. Л., Трибрат С. В., Стариковский Н. Л. (2011)
Сущенко А. В. - Организация несиметричного течения воды в системах охлаждения наконечников кислородных фурм, Гриценко А. С. (2011)
Чигарев В. В. - Математическая модель нагрева присадочного материала при электроконтактной наплавке износостойкого сплава, Волков Д. А. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование переноса электродного металла при наплавке алюминиевых сплавов порошковой проволокой (2011)
Чигарев В. В. - Магнитное дутье при сварке труб для газо- и нефтепроводных магістралей, Щетинина В. И., Щетинин С. В. (2011)
Лаврова Е. В. - Математическая модель управляемого переноса электродного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом, Иванов В. П., Носовский Б. И. (2011)
Зусин В. Я. - Исследование модифицирования металла, наплавленного порошковой проволокой с алюминиевой оболочкой (2011)
Маргулис М. В. - Разработка новой рациональной конструкции и технологии изготовления силовой торцевой волновой зубчатой передачи (2011)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ производительности обработки при многопроходном и глубинном шлифовании, Иванов И. Е. (2011)
Лещенко А. И. - Достижение требуемой точности сложно – профильных поверхностей путем параметризации программной коррекции погрешностей обработки на станках с ЧПУ (2011)
Беляковский В. П. - Анализ причин, определяющих погрешности позиционирования рабочих органов станков с ЧПУ, Кипчарский С. В. (2011)
Корчагина Т. В. - Алгоритм проектирования муфт упругих пальцево - дисковых (МУПД) (2011)
Кравченко В. М. - Анализ причин повреждения подшипникового узла вала шламового насоса, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Кравченко В. М. - Особенности эксплуатации погружных насосов, Сидоров В. А., Буцукин В. В., Жуков А. А. (2011)
Сорочан Е. Н. - Определение предельного момента для круглого вала с четырьмя выкружками (2011)
Сидоров В. А. - Стенди для вхідного контролю підшипників кочення, Сотніков О. Л., Сушко А.Є. (2011)
Аввакумов С. И. - Распределение и перераспределение шихты по окружности колошника доменной печи (2011)
Лоза А. В. - О влиянии кремния и марганца на свойства серого чугуна и стойкость крупных слябинговых изложниц с бандажами, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2011)
Карпенко Т. М. - Конструювання підйомно - транспортних машин з врахуванням гальмування, Лоза О. А., Якименко Н. Г. (2011)
Саенко Ю. Л. - Математические аспекты выбора емкости конденсатора для определения вебер - амперной характеристики измери-тельных трансформаторов напряжения, Попов А. С. (2011)
Черевко Е. А. - Интеллектуальный датчик тока для автоматического контроля режимов работы поселковых распределительных электрических сетей, Добровольская Л. А. (2011)
Федоренко Д. Ю. - Использование функции распознавания трендов для автоматической обработки контролируемых параметров технологических процессов (2011)
Парунакян В. Э. - К вопросу повышения эксплуатационной готовности большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции, Жилинков А. А. (2011)
Губенко В. К. - Прогнозирование рабочего парка вагонов металлургического предприятия в условиях роста объемов перевозок, Хара М. В., Лямзин А. А. (2011)
Линник Г. А. - Методические положения определения загрузки железнодорожных станций предприятий (2011)
Литвинов А. П. - Организация международной транспортно - экспедиторской деятельности на мировом рынке услуг (2011)
Шапошникова С. В. - Врахування гендерного аспекту при ана-лізі виробничого травматизму (2011)
Висоцький В. - Володимир Висоцький: робимо все для того, щоб установчий з’їзд адвокатів України відбувся (2012)
Зайкан Я. - Вислухаймо другу сторону.. (2012)
Попелюшко В. О. - Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (2012)
Задоя К. П. - Положення кримінального процесуального кодексу україни 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону україни про кримінальні проступки (2012)
Ляш А. О. - Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу, Благодир В. С. (2012)
Дмитришин В. С. - Забезпечення реал (2012)
Шульга Є. В. - Реалізація виключного права власності українського народу на надра (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт наукового дослідження фінансово-правової науки (2012)
Федорич І. Я. - Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення (2012)
Кравченко А. В. - Проблемні питання визначення та цивільного обороту цілісного майнового комплексу як об’єкта нерухомості , Зеленкова І. І. (2012)
Недибалюк В. Д. - Функція забезпечення права людини на повагу до її гідності в діяльності органів державної влади (2012)
Цюкало Ю. В. - Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав у англосаксонській правовій системі (2012)
Лазебний Л. - Такої демократії вітчизняна адвокатура ще не знала (2012)
Шишкова Надежда. - Хартия основных прав Европейского Союза и вопросы судебной защиты (2012)
Вільгушинський М. Й. - До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України , Ліхолєтова Ю. А. (2012)
Давидович І. І. - Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів, Задоя К. П. (2012)
Курило В. І. - Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської Федерації , Іщук Ю. В. (2012)
Макаренко О. Ю. - Деякі аспекти відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Шевчук О. Р. - Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг (2012)
Дзюбенко О. Л. - Особливості правового регулювання договорів перевезення (2012)
Зайцева-Калаур І. В. - Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями змі та штатними авторами (2012)
Сенчак І. І. - Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні (2012)
Ткач І. В. - Участь держави у зобов’язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу (2012)
Сірий Микола. - Право адвоката вільно публічно висловлюватися - незаперечна гарантія професійної діяльності (2012)
Ноцький О. - Роз’яснення та постанови судів касаційної інстанції: ліки чи плацебо? (2012)
Берзін П. С. - Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Давидович І. І. - Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи, Задоя К. П. (2012)
Кухнюк Д. В. - Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, Кухар А. В. (2012)
Ліхолєтова Ю. А. - До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Совгиря О. В. - Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти (2012)
Трушківська Л. В. - Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною із наданням правової допомоги (2012)
Тарасенко Л. Л. - Форма договору найму (оренди) транспортного засобу (2012)
Оприско М. В. - Підстави та правові наслідки визнання недійсними договорів про відчуження корпоративних прав (2012)
Слободяник М. С. - 2011 року (2012)
Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко (2012)
Вітання Георгію Сааприкіну ! (2012)
Нестерович Ю. В. - Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы (2012)
Тур О. М. - Іншомовні номінації грецького походження в системі логіко-поняттєвого апарату документознавців в Україні (2012)
Добровольська В. В. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією (2012)
Лобузіна К. В. - Бібліотека 3:0: знання, сховища даних та експерти (2012)
Соловяненко Д. В. - Нова технологічна платформа для проекту "Наукова періодика України", Симоненко Т. В. (2012)
Лисенко Л. В. - Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як інструмент обслуговування віддалених користувачів (2012)
Пелехата О. Г. - Інтернет­технології в документних комунікаціях (2012)
Вінічук І. М. - Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість (2012)
Клименко О. В. - Формування та розвиток Європейського освітнього простору (2012)
Політова О. А. - Наукові розробки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в НАКККіМ (2012)
Швецова-Водка Г. М. - Українське бібліотекознавство 1991-2008 р.: бібліографічне підбиття підсумків (2012)
Слободяник М. С. - Роздуми бібілографа з приводу рецензії професора Г. М. Швецової-Водки (2012)
Ларьков Н. С. - Документ в меняющемся мире (2012)
Брошков С. Д. - Настройка электронного ограничителя нагрузки SELMA-MARINE (2007)
Вагущенко А. Л. - Оперативное изменение маршрута для расхождения с судами и препятствиями, Вагущенко Л. Л., Заичко С. И. (2007)
Глазева О. В. - Методы компенсации погрешностей измерений расхода тяжелого топлива главного двигателя, Дранкова А. О., Муха Н. И. (2007)
Горб С. И. - Тенденции развития технического обслуживания судов (2007)
Дулдиер А. П. - Датчик контроля излучения пламени с использованием метода цветовой пирометрии, Хнюнин С. Г. (2007)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик сухогрузных судов с повышенным экологическим стандартом безопасности, Тонюк В. И. (2007)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та анналiз властивостей нечiтких регуляторiв для стабiлi зацii температури в суднових примiщеннях, Кондратенко Г. В., Мельник Т. Л. (2007)
Коханский А. И. - Идентификация передаточных функций охладителя надувочного воздуха, Колпакчи Э. М. (2007)
Кувшинов А. И. - Идентификация параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя на основе экспертных оценок, Муха Н. И., Онищенко О. А. (2007)
Морозов А. И. - Дискретные В-сплайн фильтры в системах мониторинга рабочего процесса судорвых дизелей, Варбанец Р. А. (2007)
Никольский В. В. - Повышение качества регулирования вязкости топлива на судне, Оженко Е. М., Уранковский И. Г. (2007)
Суворов П. С. - Оценка влияния мелководья на ходовые характеристики морских судов, Тарасенко Т. В. (2007)
Суворов П. С. - Оценка расхода топлива и потери скорости в условиях штормового волнения, Тарасенко Т. В. (2007)
Урбанский И. А. - Оптимизация параметров возвращения судна на заданную траекторию движения после расхождения с целью, Цымбал Н. Н. (2007)
Рефераты (2007)
Туренко А. Н. - О выборе параметров поршневого пневмодвигателя, работающего в составе гибридной энергоустановки автомобиля, Богомолов В. А., Абрамчук Ф. И., Харченко А. И., Шилов А. И. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальный образец водородного автомобиля на базе модели ГАЗ-2705, Савицкий В. Д. (2008)
Волков В. П. - Особенности диагностики мехатронных систем автомобилей, Алекса Н. Н., Мищенко А. В., Рыжко А. Ю. (2008)
Канило П. М. - Пути улучшения экологических показателей автомобилей при использовании высокоароматизированных нефтяных топлив, Костенко К. В., Сарапина М. В. (2008)
Подригало М. А. - Устойчивость автомобиля при бортовой неравномерности коэффициентов сцепления колес с дорогой, Корчан Н. С., Клец Д. М. (2008)
Торлин В. Н. - Колебания и устойчивость эластичных панелей кузова автомобиля, Фалалеев А. П., Огрызков С. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом однократного выбега, Кемалов З. Э., Сосновый А. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом двухкратного выбега, Зуев В. А., Воскобойников Н. В. (2008)
Мармут И. А. - Методика поверки канала измерения скорости инерционного стенда с беговыми барабанами, Мармут В. И. (2008)
Gorbik Y. - Main directions of increase of ecological safety of motor transport, Voronova E., Vnukova N. (2008)
Нагорний Є. В. - Математична формалізація поведінки суб’єктів складської системи в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю. (2008)
Алексеев О. П. - Постановка задачи моделирования оперативным управлением пассажирским транспортом, Пронин С. В. (2008)
Горбачев П. Ф. - Закономерности распределения трудовых корреспонденций пассажиров в малых городах, Любый Е. В. (2008)
Алексієв В. О. - Універсальна автотранспортна лабораторія, Дзюбенко О. В., Хабаров В. О. (2008)
Горбачов П. Ф. - Аналіз забруднення повітря транспортними потоками , Холодова О. О. (2008)
Ткач М. М. - Дослідження структурних компонент технологічних структур гнучких виробничих систем (2008)
Канило П. М. - Природный газ – наиболее эффективный заменитель нефтяных топлив на автотранспорте, Абрамчук Ф. И., Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2008)
Абрамчук Ф. И. - Пути снижения вредных веществ с отработавшими газами автомобильных дизелей, Кабанов А. Н., Майстренко Г. В. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальная оценка энерго-экологических показателей автомобильного двигателя на бензоэтаноле, Мараховский В. П., Бганцев В. Н., Сарапина М. В. (2008)
Зенкин Е. Ю. - Метод определения неравномерности срабатывания цилиндров дизеля в условиях электронной компенсации частоты вращения (2008)
Врублевский А. Н. - Математическая модель движения элементов и течения топлива в полостях низкого давления электрогидравлической форсунки (2008)
Абрамчук Ф. И. - Анализ камер сгорания, используемых в современных високооборотных автомомобильных дизельних двигателях, Воронков А. И., Отченашко С. И. (2008)
Сорокотяга А. С. - Повышение эффективности процесса выпуска в четырехтактных ДВС, Жилин С. С. (2008)
Семикин В. М. - Анализ области применения жидкостной нейтрализации отработавших газов дизелей (2008)
Шаша И. К. - Выработка требований к эксплуатационной безопасности транспортных машин при проведении государственного технического осмотра, Конциялов О. В., Шаша Л. И. (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование технического состояния датчика влажности в климатической камере, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Голотюк М. В. - Динамічне руйнування льодової поверхні доріг активним робочим органом (2008)
Фесенко Г. И. - Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта обеспечения эксплуатационной безопасности транспортных машин, Шаша Е. И. (2008)
Мощенок В. И. - Наноиндентирование и нанотвердость материалов (2008)
Тропина А. А. - Кинематический анализ манипуляционной системы робота, Марасов С. Н. (2008)
Памятка авторам (2008)
Ковальчук Г. - Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? (2012)
Лобузіна К. - Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам’ятки НБУВ" (2012)
Сербін О. - Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Галицька С. (2012)
Малолєтова Н. - Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд, Полякова О. (2012)
Черепуха Л. - Дослідження з бібліографознавства і документології (2012)
Безпала Г. - Науково-культурне "посольство" Австрії в Україні (До 20-річчя заснування австрійської бібліотеки у НБУВ) (2012)
Коваленко І. - Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти (2012)
Самохіна Ж. - Пленарне засідання конференції (2012)
Каліберда Н. - Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Попик В., Василенко О. (2012)
Костенко Л. - Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек, Симоненко Т. (2012)
Гранчак Т. - Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації (2012)
Любовець Н. - Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі, Попик В. (2012)
Мяскова Т. - Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу, Ковальчук Г. (2012)
Костенко Л. - Наукова періодика в умовах глобалізації, Жабін О. (2012)
Муха Л. - Нові технології збереження бібліотечних фондів, Потшебніцка Є., Затока Л. (2012)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (2012)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2012 р. (2012)
Постельжук О. - Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Лобузіна К. - Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів (2013)
Юрик И. - Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство (2013)
Добко Т. - Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність (2013)
Головаха С. - Наукова бібліотека в соціальних мережах (2013)
Ніколаєва Т. - Документи з фондів Центрального архіву зарубіжної україніки до ІІ Українського наукового з’їзду у Празі 1932 р. (2013)
Зуб В. - Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект (2013)
Дем’янюк Л. - Публічні бібліотеки у сучасному Ірані (2013)
Дари Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2013)
Долинна Л. - Презентація книги "Лікарські рослини Туркменістану" в Національній науковій медичній бібліотеці України (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение I. Медико-этическая проблема в индустриальном и постиндустриальном мире, Чурилов Л. П. (2013)
Салюков А. О. - Первинна профілактика виробничо-обумовленої патології, спричиненої природним ультрафіолетовим випромінюванням , Варивончик Д. В. (2013)
Мокиенко А. В. - Галогенсодержащие соединения (ГСС) как продукты хлорирования воды. сообщение первое. общее состояние проблемы (Часть 2), Петренко Н. Ф. (2013)
Шафран Л. М. - Метод оценки экспозиции работающих и населения при химическом загрязнении нефтепродуктами производственной и окружающей среды , Басалаева Л. В., Ляшенко К. И. (2013)
Колганов А. В. - ГІгієнічна оцінка шуму: проблема адекватності, Мищенко І. А. (2013)
Шепель А. П. - Дослідження екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря за 2010-2012 роки, Золотарьов О. М., Карпенко Г. В., Подгорна І. В., Канцева І. М. (2013)
Rutowski J. A. - Activation of neutrophils in pathological conditions of ischemia and cardiovascular consequences, roles of nitric oxide /no/ and pharmacological ways of regulation (2013)
Гоженко А. І. - Використання аналізу варіабельності серцевого ритму для оцінки стану вегетативної дисфункції у пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання алкоголю, Петров В. А. (2013)
Капустинська О. А. - Порушення системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованного з м. Припяті та 30-км зони у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2013)
Калиниченко Н. В. - Опыт лечения больных хроническим вирусным гепатитом С (2013)
Спіріна І. Д. - Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування дезадаптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування та алгоритм їх діагностики , Феденко Є. С., Леонов С. Ф., Шустерман Т. Й. (2013)
Авраменко А. А. - Особенности стабилизации уровня кислотности желудочного сока после лечения у больных хроническим хеликобактериозом с внутриклеточным "депо" хеликобактерной инфекции и при его отсутствии, Шухтина И. Н., Ковалевская Е. С. (2013)
Кравчук А. В. - Клубочкова фільтрація та функціональний нирковий резерв у нефрологічно здорових працівників залізниці м. Ковеля , Жіжневська О. О., Романів Л. В., Гоженко О. А. (2013)
Маметкулыев Б. - Профилактика гнойно-септических осложнений реконструктивно-восстановительных операций при обструктивных резекциях толстой кишки (2013)
Ковалевська Л. А. - Особливості гіпоксичних порушень у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень при наявності супутньої патології, Горбенко Т. М. (2013)
Щуцька Г. В. - Особливості ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми в есперименті , Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Хе М. - Этиология и патогенез скученности зубов (2013)
Гоженко А. И. - Патогенетическая классификация дизрегуляторных состояний у операторов транспорта (сообщение 1), Горша О. В., Савченко В. М., Щулипенко Л. И., Горша В. И., Поветкина Т. Н. (2013)
Черненко Е. В. - Особенности прогнозирования профессиональной надежности водителей автотранспорта с учетом психофизиологических характеристик (2013)
Левицкий А. П. - Влияние квертулина на содержание липидов в печени и в сыворотке крови крыс с эндотоксинемиеЙ, Гоженко А. И., Левченко Е. М. (2013)
Файзрахманов Р. А. - Моделирование неявных возмущающих факторов при формировании команды управления сложными системами , Слаутин Ю. А., Ивашкевич Е. А., Прохоров В. А., Мальгота А. А. (2013)
Наши поздравления (2013)
Єрмоленко Д. О. - Основні внутрішні фактори формування правосвідомості молоді (2012)
Кудін С. В. - Епістемологічні аспекти порівняльної історії права у працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2012)
Іванова О. І. - Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності (2012)
Делія Ю. В. - Окремі питання методології дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Турчин-Кукаріна І. В. - Цивільно-процесуальне оціночне поняття "загальновідомі обставини" та його судове застосування (2012)
Зеленяк Е. С. - Правове регулювання оцінки доказів у цивільному процесі (2012)
Чернега В. М. - Поняття та значення морально-правових принципів у системі принципів сімейного права (2012)
Чучкова Н. О. - Консул як суб’єкт захисту прав, свобод та інтересів іноземних осіб у цивільному процесі України (2012)
Прокопанич Г. К. - Сучасні проблеми використання спеціальних знань в господарському процесі України (2012)
Федоришин О. О. - Особливості розвитку поняття облігацій юридичних осіб (2012)
Мосьондз С. О. - Підготовка професійних кадрів як умова успішної реалізації державної політики у сфері науки (2012)
Ляшук Р. М. - Загально-правові засади діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Макарова О. В. - Правові основи регулювання правової освіти в Україні (2012)
Костюченко О. А. - До питання формування національного спортивного законодавства (2012)
Крупко М. О. - Нормативно-правові засади дисципліни водіїв та пішоходів в Україні (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського