Краєвська В. О. - Удосконалення методів трудового права в галузі вивільнення працівників та їх подальшої зайнятості (2012)
Купалов М. М. - До питання про формування системи протидії поширенню соціально небезпечних хвороб в Україні (2012)
Кучер О. Г. - Деякі питання представництва прокуратурою інтересів держави у сфері оподаткування та бюджетної системи (2012)
Марадіна Ю. С. - Сильний фізичний біль, як оціночне поняття (ст. 127 КК України) (2012)
Марушева О. А. - Види правил внутрішнього трудового розпорядку, їх зміст і співвідношення (2012)
Матат Ю. І. - Поняття та юридична природа прогалин у законодавстві (2012)
Михайлова О. Е. - Міжнародно-правові стандарти у сфері праці щодо трудящих-мігрантів (2012)
Москаленко О. В. - Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: напрямки подальшого розвитку (2012)
Муравенко О. Ю. - Другорядні та похідні функції органів прокуратури України (2012)
Нестеренко Д. К. - Проблеми правового регулювання нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (2012)
Окрепка А. І. - Оцінка земель як правовий інститут земельного права України (2012)
Омельченко Т. В. - Шляхи вдосконалення правових засобів захисту жінок від дискримінації у трудових відносинах (2012)
Островерх А. М. - Підвищення кваліфікації працівників у трудовому праві (2012)
Плескун О. В. - Відмежування трудового договору і суміжних цивільно-правових договорів (2012)
Процюк І. В. - Змішана республіка: поняття та ознаки (2012)
Прудников В. А. - Ненормоманий робочий час як умова трудового договору (2012)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Нідерландах (2012)
Сєрєбряк С. В. - Припинення трудових правовідносин із працівниками підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (2012)
Скакун Ю. Є. - Виконання попереднього договору (2012)
Старокожев О. А. - Актуальність самозахисту у трудовому праві України (2012)
Стрекалов А. Є. - Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Таликін Є. А. - Стадія в структурі господарської процесуальної форми (2012)
Топчеєва Ю. В. - Контроль як один із засобів забезпечення трудової дисципліни (2012)
Трут Д. В. - Неподільність предмету зобов’язання як підстава виникнення солідарної множинності осіб (2012)
Фоменко Д. О. - Щодо питання стосовно надання статусу державних службовців науково-педагогічним працівникам (2012)
Фролов Ю. М. - Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації (2012)
Чорнобровка В. О. - Особливості законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці (2012)
Чумак К. О. - Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення пенсійного законодавства (2012)
Шапка О. В. - Особливості трудоправового статусу молоді у сучасних умовах (2012)
Шумна Л. П. - Щодо можливості обмеження права на соціальні послуги як складової соціального захисту населення України (2012)
Шурупова К. В. - Співвідношення об’єкта та предмета інформаційного права як загальнотеоретична проблема (2012)
Юрченко А. А. - Ненормований робочий час та правові проблеми його використання в Україні (2012)
Юр’єва Л. Ю. - Право на соціальний захист сім’ї, дітей та підлітків (2012)
Юсупов В. А. - Проблеми та перспективи реформування системи правоохоронних органів (2012)
Юшко А. М. - Деякі питання оптимізації відносин між освітніми закладами і роботодавцями в умовах євроінтеграції (2012)
Якубова А. С. - Система принципів реалізації права молоді на працю (2012)
Зуб Г. А. - Щодо пенсійного забезпечення суддів у відставці (2012)
Мамалуй А. А. - Податок на бездітність в Україні: перспективи впровадження, Васильєва М. О. (2012)
Неплюхіна С. Е. - Міжнародно-правові стандарти оплати праці (2012)
З Днем науки! : урочисте засідання з нагоди святкування Дня науки (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (25 квітня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (16 травня 2012 року) (2012)
Лисиченко Г. В. - Про стан та вдосконалення системи техногенно-екологічної безпеки на об’єктах ядерно-паливного циклу України : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 14 березня 2012 року (2012)
Корсунь А. О. - Пристрасті щодо секунди (2012)
Гродзинський Д. М. - Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України, Дембновецький О. Ф., Левчук О. М., Пацюк Ф. Н. (2012)
Романенко В. Д. - Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні, Кузьменко М. І., Афанасьєв С. О., Гудков Д. І., та ін. (2012)
Колотілов С. В. - Наномагнетики з пористою структурою та їх сорбційні властивості : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Сміхула А. В. - Технологічні засади реконструкції котельного обладнання з метою зниження витрат природного газу та поліпшення екологічних показників : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Яцків Я. С. - Про ефективність видання наукових журналів в Україні, Радченко А. І. (2012)
Попов М. О. - До 20-річчя заснування ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі Інституту геологічних наук НАН України", Левчик О. І. (2012)
Вишневський І. М. - Засновник вітчизняної школи з нейтронної фізики : до 100-річчя з дня народження академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (1912—1996), Слісенко В. І., Корж I. О., Кальченко О. І. (2012)
80-річчя академіка НАН України І. М. Карпа (2012)
Про обрання Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 7 (2012)
Про обрання Першого заступника Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 8 (2012)
Про обрання заступників Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 9 (2012)
Про призначення секретаря Пленуму Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 1 (2012)
Про визначення персонального складу судових палат Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 2 (2012)
Про обрання заступників секретарів судових палат Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 3 (2012)
Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 6 (2012)
Аналіз підстав відмови Верховним Судом України в задоволенні заяви про перегляд судових рішень господарських судів після допуску Вищим господарським судом України справи до провадження (2012)
Сенін Ю. Л. - Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України (2012)
Константий О. В. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України (2012)
Джужа О. М. - Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід, Василевич В. В., Кулик О.Г. (2012)
Цірат Г. А. - Двосторонні договори про правову допомогу як приклад уніфікації норм міжнародного цивільного процесу (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (30 травня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (13 червня 2012 року) (2012)
Воєводін В. М. - Сучасний статус цирконієвих матеріалів у ядерній енергетиці : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 16 травня 2012 року (2012)
Чекман І. С. - Нанофармакологія: погляд на проблему (2012)
Мамутов В. К. - Посилити вплив академічної науки на формування економічного законодавства (2012)
Одотюк І. В. - Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування, Фащевська О. М., Щегель С. М. (2012)
Бистряков І. К. - Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління (2012)
Литвин Д. І. - Грант компанії ОПТЕК для молодих українських науковців, Ємець А. І. (2012)
Шнякін В. М. - Український двигун європейської ракети-носія "Вега", Переверзєв В. Г., Конох В. І. (2012)
Мриглод О. І. - Реакція наукової спільноти на Чорнобильську аварію: аналіз розвитку тематики публікацій, Головач Ю. В. (2012)
Жук О. П. - Життя, віддане науці : з нагоди нагородження академіка НАН України О. М. Гузя медаллю ICCES, Рущицький Я. Я. (2012)
Двадцять років сподівань в умовах кризи. Рецензія на книгу "Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг" за ред. В. М. Ворони, М. О. Шульги, Є. І. Головахи. - К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — в 2-х тт. (2012)
90-річчя академіка НАН України В. О. Марченка (2012)
80-річчя академіка НАН України В. В. Єременка (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Мінаєва (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Дмитраха (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Романюка (2012)
"Гаряча" десятка нових видів живих організмів-2012 (2012)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету (2012)
Лужанський А. В. - Безсторонній суд як об’єкт доступу в контексті міжнародних зобов’язань України (2012)
Маляренко А. В. - Про присягу судді та відповідальність за її порушення (2012)
Шевченко А. В. - Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування (2012)
Самсін І. Л. - Зобов’язання: родове чи галузеве поняття (податково-правовий аспект)? (2012)
Тютюгін В. І. - Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України, Капліна О. В., Тітко І. А. (2012)
Увагу акцентовано на порушенні конституційних прав громадян, які тримаються під вартою (2012)
"Відповідальність у грошовому зобов’язанні: актуальні проблеми праворегулювання та правозастосування" (2012)
Забезпечення єдності судової практики в Україні є надзвичайно важливим як для судової системи, так і для всього суспільства (2012)
Матеріали круглого столу "Єдність системи судів загальної юрисдикції: теорія та практика", що відбувся у Верховному Суді України 13 березня 2012 р. (2012)
Москвич Л. М. - Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду (2012)
Сенін Ю. Л. - Підстави припинення зобов’язань та місце новації серед цих підстав (2012)
Горяйнов А. М. - Примус і цивільно-правова відповідальність (2012)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики (2012)
Таран О. В. - Взаємодія органів розслідування з комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві (2012)
Науково-практична конференція "Відповідальність у грошовому зобов’язанні: актуальні проблеми праворегулювання та правозастосування" (2012)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2011 р. (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2012 року) (2012)
Чергове засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук (2012)
Патон Б. Є. - Проект Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012–2016 роки — інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України , Долінський А. А., Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2012)
Про фулерени з перших вуст (2012)
O-sawa Eiji - Looking Back the Most Beautiful Molecule C60 after Quarter Century of Discovery Insert (2012)
Чекман І. С. - Річард Смоллі і знамениті "десять вересневих днів" (2012)
Кордюк О. А. - Високотемпературні надпровідники на основі заліза: дослідження та перспективи : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року (2012)
Хуторной О. М. - Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Лабунська О. Б., Хуторна Л. В. (2012)
Вавилова І. Б. - Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторійи, Пакуляк Л. К. (2012)
Марченко І. С. - Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р. (2012)
Гавриленко В. С. - Нащадок славного роду : до 100-річчя з дня народження Е. О. Фальц-Фейна (2012)
Ситник К. М. - Узагальнювальний погляд на життя в гідросфері. Рецензія на книгу О. О. Протасова "Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии". - К.: Академперіодика, 2011. (2012)
80-річчя академіка НАН України І. Д. Войтовича (2012)
Лазор Л. И. - Правовое регулирование правосубъектности в сфере трудового права (2010)
Іншин М. І. - Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні (2010)
Ярошенко О. М. - Поняття та види принципів права соціального забезпечення (2010)
Алфьоров С. М. - Особливості правообмежень в адміністративно-правовому механізмі протидії корупції в органах внутрішніх справ (2010)
Андріїв В. М. - Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин (2010)
Баранник І. Г. - Контрольно-наглядова діяльність Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (2010)
Барсуков К. В. - До питання проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2010)
Вавженчук С. Я. - Право на працю як основоположне конституційне трудове право (2010)
Воловик О. А. - Теоретичні аспекти свободи волевиявлення та відповідальності за акціонерними угодами (2010)
Гаєвая О. В. - Щодо поняття функцій і структури заробітної плати (2010)
Гостєв В. В. - Права і свободи людини та громадянина як основа їх правового статусу (2010)
Гошовський В. С. - Укладення строкового трудового договору із народними депутатами як необхідна умова підвищення ефективності правового регулювання діяльності парламентаріїв (2010)
Гриненко І. В. - Нормативно-правове забезпечення конституційних трудових прав людини (2010)
Гробова В. П. - Класифікація суб’єктів системи місцевого самоврядування (2010)
Грюк В. В. - Наймана праця з виконанням певних функцій держави як сфера регулювання трудового права (2010)
Жданов С. О. - До питання про боротьбу з корупцією у сфері державного управління (2010)
Капліна Г. А. - Питання визначення сфер правового регулювання оплати праці (2010)
Кафанова О. В. - Політико-правові погляди Є. М.Трубецького на суспільство і державу (2010)
Ковтун В. І. - Питання становлення категорії "суверенітет" в публічно-правових науках (2010)
Комар Р. В. - Об’єкт правовідносин нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю України (2010)
Кондратьєв В. О. - Право на страйк як складова права на асоціацію (міжнародний вимір) (2010)
Корнієнко Д. М. - Засоби забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ (2010)
Котова Л. В. - Відшкодування моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Краєвська В. О. - Вивільнення працівників та заходи його запобігання (2010)
Кузнєцова М. О. - Ставлення до домашнього насильства в юнацькому віці: гендерний аспект (2010)
Лазор І. В. - Догана як вид дисциплинарного стягнення: правова характеристика (2010)
Лазур Я. В. - Правові норми як елемент адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Лопатін С. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення права громадян на інформацію (2010)
Лукаш С. С. - Поняття та суб’єкти міжнародного регулювання праці (2010)
Макаренко Т. М. - Сучасний стан державного контролю за діяльністю установ виконання покарань (2010)
Марченко В. В. - Зміни в організації виробництва і праці як підстава зміни істотних умов праці (2010)
Науменко О. А. - Надомна праця як одна з форм забезпечення зайнятості (2010)
Омельченко Т. В. - Актуальні питання гендерної політики: досвід країн світу у відчизняному контексті (2010)
Осипов Д. М. - Соціальне обслуговування громадян похилого віку в Україні: питання теорії і практики (2010)
Пилипишин В. П. - Сутність та поняття державного управління (2010)
Плахотіна Н. А. - Профілювання як перспективний захід организації працевлаштування у сучасних умовах (2010)
Руденко В. Г. - Економічна ґенеза оплати праці в сучасній науці трудового права (2010)
Сидоренко Ю. М. - Проблеми державотворення в країнах середньоязіатського регіону в контексті етногенезису (2010)
Синиця А. М. - Забезпечення прав і свобод військовослужбовців як пріоритетний напрямок формування та реалізації державної політики (2010)
Сіроха Д. І. - Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб-підприємців: трудовий аспект (2010)
Старокожев О. А. - Забезпечення процесуальних прав потерпілого у кримінальному процесі (2010)
Стрекалов А. Є. - Актуальні аспекти прав громадян на приватне життя - таємницю листування, телефонного зв’язку, телеграфної і іншої кореспонденції (2010)
Татаренко Г. В. - Історико-правові передумови формування інституту договірного закріплення права на пенсійне забезпечення (2010)
Терещенко В. О. - Генезис правового регулювання судового захисту соціально-економічних прав людини у сфері праці (2010)
Тормаков О. М. - Міністерство праці та соціальної політики як суб’єкт трудового права (2010)
Усенко Г. С. - Поняття та ознаки підприємницької діяльності як об’єкту адміністративно-правового впливу (2010)
Усенко Т. В. - Роль і місце юридичних гарантій в процесі реалізації трудових прав працівників-інвалідів (2010)
Целовальниченко Н. Е. - Проблемы формирования эффективной концепции правового регулирования трудовых отношений на современном этапе развития (2010)
Череватенко І. М. - Особливості процесуального порядку видачі свідоцтва про право на спадщину (2010)
Чернецький О. Л. - Попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми (2010)
Чутчева О. Г. - Проблеми формування інституту соціального страхування в Україні (2010)
Шамшина І. І. - Динаміка історичного розвитку трудоправового статусу в системі суспільних відносин (2010)
Шевелев К. Є. - Працівники бюджетної сфери як суб’єкти трудових правовідносин (2010)
Яловий К. В. - Система зумовлених захисних заходів в сфері зовнішньої торгівлі у нормативно-правових актах ЄС та СОТ (2010)
Із зали засідань Президії НАН України (12 вересня 2012 року) (2012)
Голубець М. А. - Кілька постулатів академіка В. І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) (2012)
Джумагельдієва Г. Д. - Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: економіко-правовий аспект (2012)
Боголіб Т. М. - Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії (2012)
Кузьмінський Є. В. - Інтеграція науково-дослідної роботи і викладання на прикладі становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України "КПІ" (2012)
Данильчук Є. Л. - Дослідження деформування та несівної здатності тканих матеріалів при одно- та двовісному навантаженнях : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р. (2012)
Павко А. І. - Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу (2012)
Гранчак Т. Ю. - Бібліотека в політичній комунікації (2012)
Горобець Ю. І. - Фізика на все життя : з нагоди обрання академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара почесним членом Європейського фізичного товариства (2012)
Лукінова Т. Б. - Він цілий світ відкрив у слові : до 75-річчя академіка НАН України Віталія Григоровича Скляренка, Гальчук І. Ю. (2012)
70-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. П. Мацелюха (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Ємельянова (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Коломійця (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (26 вересня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (10 жовтня 2012 року) (2012)
Стегній О. Г. - Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального дослідження : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 вересня 2012 року (2012)
Мокієнко А. В. - Хлорування води: знезараження чи адаптивність, інактивація чи стимуляція?, Гоженко А. І., Петренко Н. Ф. (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Там, за горизонтом (паралельні всесвіти) (2012)
Чернишев Л. І. - Назустріч новій Рамковій програмі європейського науково-технічного співробітництва "Горизонт – 2020", Білан І. І., Гороховатська М. Я., Кот О. В. (2012)
Курган Н. А. - Синтез, структура та властивості нанорозмірних апатитоподібних систем : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року (2012)
Тарасевич Ю. І. - Фундаментальні та прикладні аспекти поверхневих явищ : ХІІІ Українсько-польський симпозіум "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications", Картель М. Т., Брей В. В., Аксененко Є. В. (2012)
Шевера М. В. - Екологічні проблеми малих поселень : ювілейна Х Міжнародна наукова конференція "Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation", Протопопова В. В., Федорончук М. М., Величко М. В., Андрик Є. Й. (2012)
Алєксєєнко І .Р. - Видавництво "Наукова думка" Національної академії наук України (2012)
Серце віддаю Криму : до 75-річчя академіка НАН України Миколи Васильовича Багрова (2012)
Онопрієнко В. І. - Український Вернадський. Роздуми над книгою. Рецензія на книгу "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського" Том 1. "Володимир Іванович Вернадський і Україна" Книга 1. "Науково-організаційна діяльність (1918–1921)", Київ, 2011 Книга 2. "Вибрані праці". - Київ, 2011. (2012)
90-річчя академіка НАН України Ф. Б. Гриневича (2012)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Радченка (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (24 жовтня 2012 року) (2012)
Браун О. М. - Сучасні уявлення про механізми тертя : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 24 жовтня 2012 року (2012)
Симоненко С. В. - Розроблення та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів, Белокопитов В. М., Болтачов О. Р., Борис О. М., та ін. (2012)
Покровський В. О. - Десорбційна мас-спектрометрія: фізика, фізична хімія, хімія поверхні (2012)
Распопов В. Б. - Щоб вивчитись на науковця (2012)
Індиченко Г. В. - Міжакадемічна комунікація на прикладі регіонального семінару "Академії наук Центральної та Східної Європи та їх роль у знаннєвому суспільстві" (2012)
Українсько-китайське співробітництво в галузі новітніх біотехнологій (2012)
Діденко Ю. В. - Динаміка відображення української академічної періодики в електронному просторі, Язвинська М. В. (2012)
Барштейн В. Ю. - Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії : до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта, Блюм Я. Б. (2012)
Корсунь А. О. - Зустріч нового 1940 року в обсерваторії на горі Піп Іван (про мужність академіка О. Я. Орлова та трагічну долю обсерваторії) (2012)
Сучков І. О. - Чорноморські пелоїди — лікувальні грязі майбутнього. Рецензія на книгу Є. Ф. Шнюкова, В. О. Ємельянова, А. О. Нікітіної "Глубоководные пелоиды Черного моря". - К.: Академпериодика, 2012., Федорончук Н. О. (2012)
70-річчя академіка НАН України А. А. Халатова (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. Д. Крижицького (2012)
Новини науки. Нобелівська премія — 2012 (2012)
Зміст журналу за 2012 р. (2012)
Покажчик авторів журналу за 2012 р. (2012)
За підсумками року. Інтерв’ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" (2013)
Локтєв В. М. - Що вигідно фундаментальній науці, те вигідно державі (2013)
Перший і єдиний у незалежній Україні : до 15-річчя польоту в космос першого космонавта України Л. К. Каденюка (2013)
Моя любов — Україна і математика : ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 120-й річниці від дня народження академіка М. П. Кравчука (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (7 листопада 2012 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (29 листопада 2012 року) (2013)
Договір "Про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук Республіки Башкортостан" (2013)
Романюк С. І. - Що нового у дослідженні стовбурових клітин, або чи можна з клітини шкіри отримати новий організм?, Комісаренко С. В. (2013)
Кушнір Р. М. - Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень, Дмитрах І. М. (2013)
Вєдров О. І. - Етичні імперативи в соціальних науках : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 року (2013)
Стрелко В. В. - Золь-гель синтез та дослідження неорганічних сполук, гібридних функціональних матеріалів та дисперсних систем : ІI Конференція країн СНД "Золь-Гель — 2012", Зуб Ю. Л. (2013)
Прилуцький Ю. І. - Партнерство заради науки і освіти : IV Українсько-німецький симпозіум "Фізика і хімія наноструктур та нанобіотехнологія" (2013)
Яцків Т. М. - Вісім років журналу Національної академії наук України "Наука та інновації" (2013)
Гродзинський Д. М. - Ідеологія майбутнього України. Рецензія на монографію М. А. Хвесика, І. К. Бистрякова, Л. В. Левковської, В. В. Пилипіва "Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього". - К., 2012. — 465 с. (2013)
Видатний український правознавець : до 85-річчя академіка НАН України Валентина Карловича Мамутова (2013)
90-річчя академіка НАН України О. М. Лук’янової (2013)
80-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляга-Сосонка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Боброва (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (12 грудня 2012 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (26 грудня 2012 року) (2013)
Він залишив після себе "давидівські" екситони, солітони та учнів : до 100-річчя від дня народження академіка НАН України О. С. Давидова (2013)
Романюк С. І. - Навіщо потрібні рецепторні протеїни на мембранах клітин, або як різні клітини організму сприймають навколишнє середовище?, Комісаренко С. В. (2013)
Халатов A. А. - Термодинамічний цикл Майсоценка і перспективи його застосування в Україні, Карп І. М., Ісаков Б. В. (2013)
Головинський А. Л. - Енергоефективний суперкомп’ютер СКІТ-4, Маленко А. Л., Сергієнко І. В., Тульчинський В. Г. (2013)
Корній В. В. - Схід і Захід разом: виїзне засідання Донецького та Західного наукових центрів, Котова Н. І. (2013)
Бондаренко М. С. - Нові технології геофізичних свердловинних досліджень нафтогазових колекторів і техногенних геологічних об’єктів : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 р. (2013)
Комісаренко С. В. - На стику біології та медицини : І Українсько-російський семінар "Протеїни системи гемостазу за норми і патологій людини", Дробот Л. Б. (2013)
Бурда Р. І. - Синантропізація флори та рослинності — загроза біорізноманіттю : II Всеукраїнська наукова конференція "Синантропізація рослинного покриву України", Протопопова В. В., Федорончук М. М., Шевера М. В. (2013)
Неклюдов І. М. - Іонно-плазмові технології і поверхневе модифікування матеріалів в Україні. Рецензія на монографію И. И. Аксёнова, А. А. Андреева, В. А. Бе­лоуса, В. Е. Стрельницкого, В. М. Хороших "Вакуумная дуга. Источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование". - К.: Наукова думка, 2012. (2013)
Ульберг З. Р. - "Я вибрав свій складний і нелегкий шлях..." : до 100-річчя з дня народження академіка НАН України Ф. Д. Овчаренка, Лебовка М. І. (2013)
Самойленко А. М. - Визначний учений у галузі вітчизняної гіроскопії : до 90-річчя з дня народження академіка НАН України В. М. Кошлякова (1922–2009), Луковський І. О., Макаров В. Л., Новицький В. В. (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Вавріва (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Орлик (2013)
Наукові прориви 2012 року за версією журналу "Science" (2013)
Лазор Л. И. - Государственные органы как субъекты трудового права в современных условиях: правовой анализ (2010)
Іншин М. І. - Декілька питань розвитку кадрових процесів в державній службі України (2010)
Шамшина І. І. - Правосуб'єктність працівника: поняття, підстави класифікації, види (2010)
Чутчева О. Г. - Недержавні системи забезпечення реалізації соціальних стандартів (2010)
Алфьоров С. М. - Роль та значення визначення поняття корупції в новому антикорупційному законі (2010)
Андріїв В. М. - Теоретико-правові проблеми розмежування прав і свобод людини та громадянина (2010)
Запорожець М. П. - Роль конституційного суду України у правовому регулюванні праці (2010)
Капліна Г. А. - Правове регулювання заохочення та мотивації праці науково-педагогічних працівників дослідницьких самоврядних університетів (2010)
Котова Л. В. - Поняття та зміст правової категорії "працівник" в умовах ринкових відносин (2010)
Плахотіна Н. А. - Підвідомчість трудових спорів і конфліктів у вітчизняному процесуальному проваджені (2010)
Татаренко Г. В. - Зміст та співвідношення базисних правових категорій права соціального забезпечення (2010)
Гостєв В. В. - Сутність захисту обвинуваченого як допомога у здійсненні правосуддя (2010)
Вавженчук С. Я. - Напрямки нормотворчої діяльності МОП в сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Клемпарський М. М. - Проблеми класифікації суб’єктів трудового права (2010)
Лукаш С. С. - Диференціація регулювання праці у трудовому праві (2010)
Музичук О. М. - Завдання контролю за діяльністю правоохоронних органів (2010)
Ніколайченко Г. М. - Особливості розвитку норм конституційного права України (2010)
Нікульшин Д. О. - Роль трудових колективів у стимулюванні та заохоченні працівників (2010)
Грудницкая С. Н. - Филиалы и партнерства как предприятия без прав юридического лица (2010)
Лазор Л. І. - Основні тенденції розвитку соціальних прав в умовах глобалізації (2010)
Панасюк О. Т. - Соціально-правова відповідальність учасників трудових відносин (2010)
Пилипишин В. П. - Основні тенденції державотворення в Україні та їх вплив на систему державного управління (2010)
Серьогін В. О. - Розвиток уявлень про недоторканність приватного життя в епоху Просвітництва та в Новий час (2010)
Синявська О. Ю. - Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України (2010)
Візір А. М. - Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції (2010)
Воловик О. А. - Щодо морально-етичних орієнтирів модернізації сфери господарювання (2010)
Чернецький О. Л. - Умови забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ (2010)
Амелічева Л. П. - Лексико-семантичні особливості термінології права працівника на безпеку праці (2010)
Арсентьєва О. С. - Роль держави у колективно-договірному регулюванні праці як основа налагодження соціальної рівноваги в Україні (2010)
Барабаш Г. О. - Інститут переведення суддів: проблеми теорії та практики (2010)
Барсуков К. В. - Адміністративно-правове забезпечення професійної підготовки особового складу ОВС, учасників міжнародних миротворчих підрозділів (2010)
Булах С. М. - Переміщення працівників і угода про заробітну плату (2010)
Бурбика М. М. - Напрями координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2010)
Величко Л. Ю. - Міжнародно-правове регулювання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці (2010)
Севрюков Д. Г. - Феномен права справедливості (2010)
Целовальніченко Н. Є. - Правові гарантії захисту права працівника на заробітну плату в аспекті реалізації захисної функції трудового права (2010)
Голікова К. О. - Методи та принципи правового регулювання підвищення кваліфікації та перепідготовки (2010)
Гончаров В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання соціального обслуговування та можливість його використання в Україні (2010)
Готра В. В. - Нормативно-правове забезпечення часу відпочинку працівників в Україні (2010)
Гошовський В. С. - Умови виникнення трудових відносин із народними депутатами (2010)
Гриненко І. В. - Зміст та значення конституційних трудових прав працівників (2010)
Гробова В. П. - Адміністративний аспект державного управління (2010)
Грохольський В. П. - Правові основи використання природних ресурсів морського континентального шельфу України (2010)
Грюк В. В. - Інституалізація індивідуального і колективного елементів в системі трудового права України на етапі його реформування (2010)
Дуравкіна Н. І. - Роль відповідальності в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Щодо диференціації в регулюванні праці у сфері залізничного транспорту (2010)
Івчук М. Ю. - Особливості правозастосовчої діяльності органів прокуратури України (2010)
Кизименко К. О. - Особливості зміни трудових правовідносин прокурорських працівників (2010)
Кисельова О. І. - Співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів (2010)
Козачок Н. В. - Способи і методи регулювання організаційно-управлінських відносин (2010)
Кондратьєв В. О. - Право на страйк: індивідуальне чи колективне (2010)
Краєвська В. О. - Юридичні засоби захисту інтересів працівників при вивільненні (2010)
Кузнєцова О. В. - До питання щодо поняття та структури криміналістичної характеристики злочинів (2010)
Лазор І. В. - Заохочення як засіб забезпечення дисциплини праці в умовах ринкових відносин (2010)
Лазур Я. В. - Досвід діяльності інституцій Європейського Союзу у сфері захисту прав людини і громадянина (2010)
Маді Г. І. - Диференціація правового регулювання трудових відносин суддів в Україні (2010)
Макаренко М. М. - Поняття та особливості управлінських рішень в органах Державної податкової служби України (2010)
Мамедова Р. Я. - Зміст захисної функції профспілок в умовах ринкової економіки (2010)
Маринів І. І. - Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща (2010)
Мартинов П. М. - До проблеми правового захисту трудових прав працівників (2010)
Мельничук Н. О. - Колективний договір та угоди в системі джерел трудового права (2010)
Мороз С. В. - Конкурс як одна з форм укладання трудового договору (2010)
Науменко О. А. - Надомна праця як вид трудової діяльності (2010)
Омельченко Т. В. - Актуальні проблеми жіночої зайнятості (2010)
Осипов Д. М. - Визначення громадян похилого віку та їх правовий статус за національним законодавством (2010)
Остапенко О. Г. - Принципи організації та діяльності органів самоорганізації населення в Україні (2010)
Петров В. Г. - Поняття та мета відсторонення від роботи (2010)
Пілявська I. В. - Правове забезпечення взаємодії Державної служби карантину рослин України з правоохоронними органами (2010)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та можливості їх судового захисту в основному законі Словаччини (2010)
Селезень С. В. - Категорія довіри в трудовому праві (2010)
Сєрєбряк С. В. - Закон України "Про прокуратуру": існуючі недоліки та пропозиції (2010)
Сіряченко Н. Ю. - Проблема визначення поняття "зайнятість" та його сутність (2010)
Слюсарєв В. О. - Забезпечення законності та службової дисципліни персоналу органів Державної прикордонної служби України (2010)
Старокожев О. А. - Міжнародне трудове право в механізмі захисту трудових прав працівників в Україні (2010)
Стрекалов А. Є. - Актуальні аспекти обмеження основних прав і свобод в умовах особливих правових режимів (2010)
Усенко Г. С. - Етапи формування правового регулювання ліцензійно-дозвільних процедур в Україні (2010)
Устинов C. О. - "Соціальний захист" чи "соціальне забезпечення"? Теоретичні питання співвідношення термінів (2010)
Харчук Р. С. - Генезис правового регулювання форм захисту трудових прав працівників (2010)
Хірс Я. О. - Поняття "форми" розрахунків: сутність та позиція законодавця (2010)
Хохлова І. В. - Адміністративно-правове регулювання прав громадян на здобуття вищої освіти (2010)
Штих О. В. - Сутність та зміст доказування в справах про адміністративне правопорушення (2010)
Ширант А. А. - Система галузевих принципів права соціального забезпечення (2010)
Юшко А. М. - Трудовi вiдносини працiвникiв в умовах структурних змiн на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (2010)
Яловий К. В. - Антидемпінговий процес в ЄС (2010)
Бондар С. О. - Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів (2010)
Клименчук Н. М. - До питання юридичної відповідальності сторін соціально-партнерських відносин (2010)
Андрейцев В. В. - Проблеми правосуб’єктності юридичних осіб як виконавців науково-дослідних робіт (2010)
Гальченко О. С. - Щодо аналізу форм заробітної плати (2010)
Старостенко Д. М. - Межування та землеустрій: дихотомія земельного права (2010)
Сіроха Д. І. - Особливості укладення трудового договору за участю фізичної особи-підприємця (2010)
Теличко О. А. - Передумови адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2010)
Іншин М. І. - До проблем обмежень права на державну службу (2012)
Шамшина І. І. - Шляхи відображення основних трудових прав працівника у новому Трудовому кодексі України (2012)
Запорожець І. Г. - Дисциплінарна відповідальність як елемент трудоправового статусу судді (2012)
Евдокимов Н. А. - Юридическое обоснование справедливости действий русского и украинского народов во время отечественной войны 1812 года в официальных документах и в произведениях поэтов XIX в. (2012)
Арсентьєва О. С. - Значення соціального партнерства при вирішенні трудових спорів (2012)
Капліна Г. А. - Зайнятість населення: окремі питання нового законодавства (2012)
Кузнецов А. А. - Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы (2012)
Івчук Ю. Ю. - До питання співвідношення понять "безпека праці" із "охороною праці" (2012)
Котова Л. В. - Рівність трудових прав: тенденції удосконалення законодавства України (2012)
Плахотіна Н. А. - Питання відношуваності та допустимості доказів при розгляді трудових спорів та конфликтів (2012)
Лазор І. В. - Колективно-договірне регулювання найманої праці: історичний аспект (2012)
Татаренко Г. В. - Проблеми впровадження процедур відновного правосуддя в Україні (2012)
Гальченко О. С. - Міжнародні стандарти оплати праці: проблеми імплементації в трудове законодавство України (2012)
Бабенко Е. В. - Трудовий договір: поняття та історичний розвиток (2012)
Барабаш Г. - Особливості правового регулювання припинення трудових правовідносин із суддею в Україні (2012)
Биков А. В. - Деякі питання пов’язані з випробувальним терміном при прийнятті на роботу державних службовців (2012)
Болдырев К. А. - Необходимость нормативного определения института фрахтования на автомобильном транспорте в контексте реформирования транспортного законодательства Украины (2012)
Бодаєвський В. П. - Конституція України як джерело законодавства України про кримінальну відповідальність: проблемні питання (2012)
Важна К. А. - Інститут кримінальної відповідальності держави як основа міжнародно-правового механізму протидії злочину апартеїду (2012)
Гаєвая О. В. - Визначення деяких аспектів державних норм у регулюванні оплати праці (2012)
Аркатов Я. А. - Право на медичну допомогу в системі соціальних прав людини (2012)
Гудіма Т. С. - Стан наукового дослідження венчурних правовідносин (2012)
Данилова М. В. - Діяльність судді як сфера дії трудового права (2012)
Денисенко А. П. - Контракт з керівником підприємства як підстава виникнення трудових відносин (2012)
Дідиченко М. А. - Соціальне забезпечення суддів як необхідна умова дотримання принципу незалежності носіїв судової влади (2012)
Єфіменко Д. K. - Контрольно-наглядові органи та організації за дотриманням законодавства про працю як додатковий суб’єкт трудових правовідносин (2012)
Єфремова Г. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: історичний аспект (2012)
Зінченко М. Ю. - Посада – елемент трудової функції працівника (2012)
Ибрахим С. С. - Международная организация труда как основной международный орган социального партнерства (2012)
Ілларіонова С. І. - Поняття та види способів захисту трудових прав та інтересів працівників (2012)
Ісаков М. Г. - Сучасний стан адміністративного законодавства щодо контролю у сфері реалізації права на підприємницьку діяльність в України (2012)
Клемпарський М. М. - Теоретичні та правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні (2012)
Ковальов С. С. - Вітчизняний досвід становлення та розвитку системи підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників (2012)
Коренев А. О. - Забезпечення рівності прав працівників в системі трудового права (2012)
Краєвська В. О. - Правові підстави та юридичні умови вивільнення працівників (2012)
Красюк Т. В. - Про правовий статус деканів факультетів та їх заступників (2012)
Кримчак С. О. - Державні органи як роботодавці (2012)
Купцова М. В. - Арбітражна угода: забезпечення виконуваності (2012)
Лакушева Є. В. - Категорія "публічний інтерес" у податково-правовому регулюванні (2012)
Марушева О. А. - Поняття та ознаки внутрішнього трудового розпорядку (2012)
Москаленко О. В. - Правовий статус страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (2012)
Навозенко О. І. - Удосконалення покарання за знищення, пошкодження або приховування документів національного архівного фонду (2012)
Омельченко Т. В. - Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок як шлях забезпечення ґендерної рівності (2012)
Орлов І. П. - Юридична характеристика спадкового договору (2012)
Падалка А. О. - Напрямки вдосконалення видів захисту прав працівників (2012)
Падалка Р. О. - Верховенство права як основоположний принцип демократичної та правової держави (2012)
Плотніченко В. А. - Конкурсний відбір осіб на заміщення вакантних посад державної служби: недосконалість правового регулювання (2012)
Процюк І. В. - Місце і роль президента в президентській республіці (2012)
Прощин В. С. - Теоретико-правові засади управління виборчими процесами (2012)
Прудников В. А. - Факультативні умови трудового договору (2012)
Радіонова-Водяницька В. О. - О сновні шляхи вдосконалення захисту права працівників на оплату праці у випадку банкрутства роботодавця (2012)
Рунова Н. О. - Принципи державної служби України (2012)
Русанова І. О. - Питання застосування новітніх технологій в судовій системі України (2012)
Рязанцева Н. О. - Судова реформа як необхідна умова подальшої оптимізації цивільного судочинства (2012)
Савєльєва М. О. - Правова природа праці державних службовців (2012)
Скубак Е. О. - Проблема визначення юридичного статусу державного службовця в системі трудового законодавства України (2012)
Сибаль О. Б. - Особливості кримінально-правової регламентації заподіяння шкоди життю та здоров'ю особи під час зайняття спортом в іноземних державах (2012)
Сидоренко В. В. - Сучасне розуміння структурних особливостей механізму правового регулювання (2012)
Татаров О. Ю. - Гарантії законності та обґрунтованості прийняття процесуальних рішень на початковому етапі досудового провадження (2012)
Терещенко В. О. - Особливості державної підтримки права на підприємництво в РФ (2012)
Фоменко Д. О. - Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Фомін С. Б. - Розумність строків як засада кримінального провадження за новим КПК України (2012)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормативної діяльності виконавчої влади РБ та РФ (2012)
Хименко О. А. - Організації роботодавців та їх об'єднання: окремі питання створення та діяльності (2012)
Чернова В. О. - До питання визначення основних напрямків на шляху до ефективної організації праці у судах (2012)
Чорнобровка В. О. - Зміст, особливості та перспективи інтеграції України до Європейського Союзу (2012)
Шапка О. В. - Трудова правосуб'єктність молоді: поняття та види (2012)
Шашурін Д. Ю. - Соціальне партнерство в сфері регулювання оплати праці в Україні (2012)
Шевчук З. І. - Право на судовий захист в сучасних умовах (2012)
Шумна Л. П. - Окремі питання державної політики у сфері житлово-комунальних послуг (2012)
Юровська В. В. - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття як суб'єкт системи соціального страхування (2012)
Юрченко А. А. - Правове регулювання учбових, творчих та соціальних відпусток: проблемні питання (2012)
Ямпольський Г. В. - Судова практика як джерело сучасного господарського права в Україні (2012)
Підгородинська А. В. - Історія становлення визнання і виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів в кримінальному процесі у системі міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві (2012)
Воловик О. А. - Особливості розвитку і сучасні проблеми економічного аналізу права (2012)
Шейко В. М. - Інституціоналізація літературно-художніх засад в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.) (2012)
Лиман С. І. - Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах Володимира Францевича Циха (1805-1837) (2012)
Синєокий О. В. - Загублені сторінки з історії радянського грамзапису: "Еxpressz egyuttes", "Седморица младих", "Аngel vladkovic group abc" (2012)
Подоляка Н. С. - Від "Більшовицької зброї" до "Слобожанщини": еволюція одного радянського видавництва (2012)
Бірьова О. Ю. - Маєтки родини Шидловських на Слобожанщині (2012)
Каністратенко М. М. - Підготовка дисертаційних досліджень викладачами Харківської державної академії культури (1964–1991 рр.), Новікова Г. Ю. (2012)
Філіпова Л. Я. - Історія розвитку факультету документознавства та інформаційної діяльності в Харківській державній академіїї культури (2012)
П’ятничко Б.П. - Статус документно-інформаційного менеджменту в сучасному інформаційному суспільстві (до 15-річчя функціонування кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ) (2012)
Янишин О. К. - Професійне читання як комунікативна діяльність документознавця (2012)
Демчина Л. І. - Інформаційний супровід навчального посібника "Документально-інформаційні комунікації" (2012)
Дербеньова Л. В. - Комунікативно-мережева культурна парадигма в становленні комп’ютерного феномену літератури (2012)
Лаба О. В. - До визначення переваг електронного діловодства (2012)
Романишин Ю. Л. - Використання інтерактивних методів навчання в професійній підготовці документознавців (на прикладі дисципліни "інформаційний менеджмент"), Бурківська Л. Ю. (2012)
Григораш С. М. - Зміст і значення дисципліни "організація діяльності інформаційних установ" (2012)
Кісіль М. В. - Стратегія державної політики інформатизації вищої освіти (2012)
Мельник В. Д. - Моделі інформаційної діяльності в комп’ютерних інтелектуальних технологіях контролю знань, Демчина М. М., Шекета В. І. (2012)
Біличенко О. Л. - Етапи комунікації в системі "література" (2012)
Смага О. В. - Документ в інфокомунікаційних процесах під час проведення інформаційного моніторингу (2012)
Стрілець Н. О. - Відкритий електронний архів (репозитарій) наукової бібліотеки: технологічний аспект (2012)
Лобузіна К. В. - Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства (2012)
Виходець О. М. - Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації (2012)
Козиряцька С. А. - Місце та функції конфесійних Інтернет-ресурсів у медійному мейнстримі (2012)
Бірюкова Т. Л. - Аналіз зв’язку мотивації документно-інформаційної діяльності та функцій документно-комунікаційних інститутів у процесі їх історичного розвитку (2012)
Золотарьова Ю. І. - Вплив глобалізаційних процесів на соціалізацію молоді (2012)
Баюш О. О. - Соціокультурні інновації в діяльності наукової бібліотеки (на прикладі ОННБ ім. Горького) (2012)
Бруй О. М. - Комплекс інформаційно-технологічних систем як інструмент успішної реалізації стратегії процесно-орієнтованої бібліотеки (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери — вимога сучасності (2012)
Хащина Х. О. - Аналіз сучасного стану організації архівної справи в архівних закладах Харківщини (на прикладі Державного архіву Харківської області) (2012)
Коваленко І. П. - Правові гарантії свободи журналістської діяльності в Україні (2012)
Мішакіна Ю. П. - Інституціональні цифрові репозитарії в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку (2012)
Барабанова Н. Р. - Соціально-ділова компетентність сучасного фахівця: проблеми розвитку та моделювання (2012)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічна експлікація поняття "сфера дозвілля" (2012)
Терпелюк В. - Критерії, показники та рівні ризику віктимізації підлітків — учнів загальноосвітніх шкіл (2012)
Гедз С. Ф. - Роль комп’ютерного тестування під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, Гусак Л. Є. (2012)
Савченко Ю. С. - Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права (2012)
Бшарат Муаз. - Дотримання прав людини в умовах надзвичайного стану (2012)
Лов’як О. О. - Правові питання вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану в Україні (2012)
Прилуцький Р. Б. - Щодо джерел господарського права України (2012)
Сташевський О. М. - Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів, Юлдашев О. О. (2012)
Івченко А. М. - Правове забезпечення корпоративних правовідносин (2012)
Мироненко В. П. - Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві (2012)
Полішко Н. Л. - Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника (2012)
Дараганова Н. В. - Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах (2012)
Верба О. С. - Правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні (2012)
Матвійчук В. К. - Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінально–правової охорони навколишнього природного середовища на теренах України (2012)
Харь І. О. - Теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються суб’єкта злочинів (2012)
Чередник В. М. - Законодавчий процес формування кримінальної відповідальності за розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю (2012)
Габро О. І. - Покарання за завідомо неправдиве показання в контексті кримінально-правової політики держави як гарантія правової безпеки (2012)
Курилюк Ю. Б. - Використання завідомо підробленого документу під час перетинання державного кордону (2012)
Олєйнічук О. М. - Кримінальна відповідальність за злочин, передбачений ст. 175 КК України: історична ретроспектива (ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.) (2012)
Салій П. І. - Генезис кримінально–правової охорони недоторканості житла та іншого володіння особи (2012)
Зарубей В. В. - Особливості версійного процесу та планування розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями, Александренко О. В. (2012)
Кухарук Ю. О. - Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом (2012)
Сервецький І. В. - Предмет розшукового права (2012)
Присухін С. І. - Універсалія "свобода": неотомістський підхід (2012)
Чорний В. С. - Філософсько-правові засади визначення військової організації України (2012)
Слюсаренко О. Л. - Проблеми виховної функції права та правового виховання в сучасних умовах, Кунгурцева Т. В. (2012)
Шамрай Б. М. - Правові гарантії реалізації конституційних прав і свобод військовослужбовців (2012)
Пилипенко C. А. - Юридична природа добровільного та обов’язкового страхування (2012)
Попов Ю. В. - Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи, Федонюк К. Р. (2012)
Єлєазаров О. П. - Про методичний підхід до систематизації юридичної термінології (на прикладі транспортної галузі), Юлдашев О. Х. (2012)
Проценко І. М. - Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні, Замерлов О. О. (2012)
Браславець О. Ю. - Правова природа конкордатів та конкордатних угод як специфічної форми публічнооправового договору (2012)
Рябець К. А. - Історичне формування правових засад державного управління у галузі водокористування України до 1991 року (2012)
Дячук С. І. - Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у вітчизняний кримінально-правовий інститут обставин, що виключають злочинність діяння (2012)
Матвійчук В. К. - Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою, Шнипко О. С. (2012)
Харь І. О. - Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 Кримінального кодексу України, Ушицький О. А. (2012)
Денисов С. Ф. - Молодіжна злочинність на ґрунті расової нетерпимості: причини та умови в теорії диференціальної асоціації, Якушев Р. С. (2012)
Сaлій П. І. - Суб’єктивна сторона складу злочину порушення недоторканності житла (2012)
Вітко О. Ю. - Поняття об’єкта злочину (2012)
Савенкова Т. Г. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2012)
Матвійчук В. К. - Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України, Кравцова О. М. (2012)
Габро О. І. - Поняття злочинів, передбачених ст. 384 Кримінального кодексу України, соціальна їх криміналізація (2012)
Мельниченко В. Л. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2012)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти здоров’я особи за КК України (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища у п’ятомуушостому періодах розвитку українського суспільства та державності (2012)
Опацький Р. М. - Зарубіжний досвід впровадження ювенальної юстиції (2012)
Радзівілл О. А. - Міжнародне право, правова держава і глобальне інформаційне громадянське суспільство, як складові сучасного міжнародного правового порядку (2012)
Верба О. С. - Соціальний захист військовослужбовців в Україні (2012)
Малютіна І. П. - Правовий звичай у системах державного і кримінального права доби Київської Русі: генеза, чинність (2012)
Легеза Ю. О. - Щодо проблеми визначення сутності держави (2012)
Нікітіна І. О. - Конституційна економіка в Україні: проблемита перспективи (огляд наукових матеріалів круглого столу "Проблеми конституційної економіки") (2012)
Бичкова С. С. - Особи, які беруть участь у справах позовного провадження: склад і класифікація (2012)
Самбор М. А. - Публічний характер договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Харь І. О. - Особисті немайнові блага: види та способи захисту, Білецька О. О. (2012)
Сироватка С. С. - Контроль та аудит у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2012)
Дараганова Н. В. - Питання реалізації права на судовий захист сторонами індивідуального трудового спору (2012)
Бондаренко Н. С. - Порівняльнооправова характеристикаадміністративних стягнень за жорстоке поводження з тваринами (за законодавством України та окремих країн СНД) (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративнооправової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Рябець Т. А. - Аналіз відповідності адміністративно-правового регулювання сучасному розвитку суспільних відносин у лісокористуванні (2012)
Ковалевська Є. С. - Генезис кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження військового майна (2012)
Лопащук Д. І. - Наукові підходи до розуміння об’єкта (2012)
Салій П. І. - Об’єкт складу злочину порушення недоторканості житла (2012)
Александренко О. В. - Проблеми вивчення діяльності щодо перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальній справі , Зарубей В. В. (2012)
Матвійчук В. К. - Тактика та методика участі адвокатаазахисника у судовому слідстві та судових дебатах у кримінальних справах, Закревський А. В. (2012)
Александренко О. В. - Основні напрями прокурорського нагляду за розслідуванням серійних вбивств на сексуальному ґрунті, Бояров В. І. (2012)
Бережний А. М. - З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ) (2012)
Присухін С. І. - Соціальне насильство: підхід Йоана Павла ІІ (2012)
Гвоздецький В. Д. - Корупція – як соціальне, психологічнеі моральне явище (2012)
Бокарєва Ю. С. - Символ сонця на українських поштових випусках (2010)
Бугайова В. О. - Весільне вбрання: історія і сучасність (2010)
Виноградов В. - Орієнтальні мотиви в оздобленні архітектури Ялти періоду модерну (2010)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування засобів дизайну, як основи побудови дизайн-проекту (2010)
Глаголєва К. В. - Особливості створення дитячих майданчиків в структурі сучасного міста, Чернявський В. Г. (2010)
Дідух А. С. - Методика виготовлення аплікації з тканини на прикладі вбрання с. Самари Волинської області (2010)
Дударець В. М. - Садово-паркове мистецтво Європита його особливості (2010)
Кікоть А. А. - Костюм українського козацтва як складова національної культури (2010)
Кісіль М. В. - Розробка форми одягу заданої структури композиційно-конструктивними засобами формоутворення (2010)
Криштопайтіс В. В. - Типографіка докомп'ютерної ери: технологічні аспекти (2010)
Мироненко В. П. - Франкфуртська школа моди, Бойко Т. Г. (2010)
Субота Є. В. - Реклама на регіональному телебаченні як засіб впливу на споживача (2010)
Ткаченко І. С. - Засоби створення художнього образу інтер'єру офісного центру авіакомпанії (2010)
Утевская Л. В. - Полимерные композиционные материалы конструкционного назначения (2010)
Харченко О. М. - Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок (2010)
Хмельовський О. М. - Математичні та буквенні закономірності знаків колового руху точки (на прикладі безкінечника трипільської орнаментики), Антонюк О. І. (2010)
Христюк Ю. С. - Функціонально-просторові основи організації інтер'єру дитячих кімнат в інтер'єрах житлового та громадського призначення (2010)
Цаль С. І. - Історичний розвиток в'язаного одягу: світові тенденції (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості використання меблів при формуванні дизайну інтер'єрів офісних приміщень, Сипливець А. В. (2010)
Щербина Е. Б. - Українська народна вишивка і її терміносистеми (2010)
Бондарчук Н. О. - Імпресіоністичні принципи в пейзажах кримських митців ХХ ст. (2010)
Безручко О. В. - Українсько-єврейські аспекти кінематографу і художньої освіти: проблеми і знахідки (2010)
Голубець Г. В. - Львівські музейні збірки декоративно-ужиткового мистецтва 1950-х рр.(на прикладі Музею етнографії та художнього промислу інституту народознавства НАН України) (2010)
Горбатенко Л. П. - Вплив світлотональної структури зображення на сприйняття творів живопису (2010)
Дробот А. О. - Риси національного стилю у мозаїках Алли Горської як представниці київської групи монументалістів (2010)
Евтушенко С. В. - Покров: история и легенда (2010)
Жердзицкий В. Е. - О возможностях натюрморта (2010)
Зборовец И. В. - Украинский вертеп как театр скульптур (2010)
Корнев А. Ю. - Рослинна символіка у весільній обрядовості українського селянства (2010)
Кригін О. І. - Вихід творчості А. Сеговії за межі іспанської національної культури (2010)
Лаврук Н. - Творчість митців Східної Галичини в оригінальних листівках першої третини ХХ століття (2010)
Лихвар В. Д. - Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності, Лихвар І. І. (2010)
Магеровський О. Т. - Аспекти творчих пошуків Зеновія Флінти (2010)
Мельничук Л. Ю. - Мистецькі зібрання польських колекціонерів на Слобожанщині (2010)
Мотиль Р. Я. - Гончарські осередки Буковини (2010)
Нечипорук Ю. М. - Історико-соціальний розвиток народних промислів, художньо-промислових і ремісничих закладів у Волинській губернії (2010)
Одробінський Ю. В. - Концепція декоративності майстра народного дереворізьблення Євгена Зайцева (2010)
Роготченко А. - Современное искусствоведение как наука о современном искусстве (2010)
Сидорик Т. С. - Творчість художника Тита Романчука у розвитку сатиричної графіки Львова та модерних мистецьких напрямів кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2010)
Соколова Б. Ю. - Концепція героїзму у філософській системі живої етики (2010)
Устименко-Косоріч О. А. - Молодіжний рух середини ХХ століття та особливості культурних процесів (2010)
Чепелик О. - Освітній процес: основи взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій (2010)
Чжан Биюнь. - Хе Шуй Фа: живопись как путь к познанию гармонии (2010)
Чирва А. Ю. - Український авангард в умовах лібералізації суспільнополітичного життя республіки 1920 років (2010)
Штець В. О. - Золтан Шолтес. Сторінки творчої біографії (2010)
Воронина О. М. - Психофизическое развитие и коррекция младших школьников посредством музыкотерапии (2010)
Галонська О. І. - Мистецькі засади та репертуарні принципи театру "Веселий Пролетар" (2010)
Гладких А. В. - Особливості початкового періоду навчання гри на духових інструментах (2010)
Горбуліч Г. В. - Потреба особистості в переживанні музичного катарсису: зміст і структура (2010)
Гофман І. Т. - Пуримшпіль як пісенний жанр єврейського народу (2010)
Дорош Т. Л. - Провідна роль музичного виховання в духовному розвитку особистості: історичний, теоретичний та практичний аспекти (2010)
Кагадій О. Е. - Гастрольна афіша Харківського оперного театру (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.) (2010)
Куліш А. М. - Становлення професійної баянно-аккордеонної школи в Сербії (2010)
Лабінцева Л. П. - Концертний виступ як особливий вид музично-виконавської діяльності (2010)
Линник М. С. - Из музыкально-исследовательского наследия Р. В. Геники: "История фортепиано в связи с историей фортепианной виртуозности и литературы с изображением старинных инструментов ч.1. Эпоха до Бетховена - М., 1896 г." (2010)
Ліманська О. В. - Художньо-творча діяльність ансамблю танцю в контексті розвитку хореографічного мистецтва (2010)
Овчар А. П. - Многогранность творческой деятельности Андрея Юрьяна в Харькове (конец XIX - начало ХХ столетий) (2010)
Островська К. В. - Народна хореографія України ІІ половини ХХ століття та її професійний розвиток (2010)
Соболева Е. Д. - Жанр романса в творчестве С. В. Рахманинова (2010)
Соболяк А. М. - Костяные ударные инструменты периода позднего палеолита на современной территории Украины (2010)
Сольона І. В. - Особливості формування професійно-творчої активності студента-хормейстера в навчально-пізнавальній діяльності (2010)
Шабаліна О. М. - Від танцю експресивного до танцю інтелектуального (2010)
Янина-Ледовська Є. В. - Напрямки та тенденції розвитку контактної імпровізації у контексті сучасної хореографії (2010)
Рибін С. В. - Харків - Черкаси: з досвіду співпраці (2010)
Борисов Ю. Б. - Роль творчих спілок у формуванні регіонального дизайну (2010)
Бойчук О. В. - Національні ремінісценції в українських товарних знаках та логотипах нової доби, Безсонова Л. М. (2010)
Авраменко Д. К. - Cистематизація та класифікація носіїв зовнішньої реклами України (2010)
Бородаев Д. В. - Стилистика Веб 2.0 - новая визуальная эстетика, сформированная на приемах традиционных офф-лайн изданий (2010)
Гарнік Т. М. - Принципи формування зовнішнього церковного простору в міських умовах, Шестакова Я. Ю. (2010)
Гонца Ф. А. - Особливості планування об'єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва Черкащини (2010)
Кобилінський А. Ю. - Еволюція формування середовища автосалонів та автоцентрів (2010)
Кузнецова І. О. - Оп-арт в дизайні інтер'єра, Арбузова К. М. (2010)
Лагода О. М. - Сутнісні виміри сучасного дизайну: причини, перспективи, наслідки, Стеценко К. (2010)
Мартинова О. М. - Історико-етнографічні особливості вишивання одягу на Черкащині (2010)
Обуховська Л. В. - Вплив історико-архітектурної ситуації на розробку концепції облаштування Троїцької площі у місті Києві (2010)
Приступа О. В. - Протодизайнерські підходи у формуванні декору житлової архітектури Луцька кінця ХІХ - початку ХХ століття (2010)
Романенко Н. Г. - Особливості зображувальної мови плаката, Афонін В. А., Чікало Б. П., Жупаненко І. В. (2010)
Романюк О. В. - Протодизайнерські підходи у функціональній схемі планування сільської садиби волинських поліщуків (кінця ХІХ-ХХ ст.) (2010)
Сергиенко Е. Н. - Дополнительные цвета как основа гармоничных цветовых композиций (2010)
Скляренко Н. В. - Протодизайнерські принципи у формотворенні первісної кераміки Північно-Західної України (за матеріалами Волинської неолітичної культури) (2010)
Храмова-Баранова О. Л. - Значення метрологічних уявлень в розвитку технічної естетики на початку її формування, Рудакова Т. О. (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості комплексного формування інтер'єру громадських будівель соціальної сфери (2010)
Яковець І. О. - Екологічне проектування в контексті вирішення сучасних проблем дизайну (2010)
Малютіна І. П. - "Розлучні листи" та "полюбовна розлука" в шлюбно-сімейному праві: історично-правовий аспект (2012)
Павко А. І. - Право і культура: методологічні проблеми взаємовпливу (2012)
Опацький Р. М. - Уповноважений Президента України з прав дитини: шляхи вдосконалення (2012)
Пашинський В. Й. - Поняття та структура конституційно-правового статусу військовослужбовців (2012)
Савчин М. В. - Економічний конституціоналізм і Конституційний Суд України (2012)
Мироненко В. П. - Порядок відшкодування майнової шкоди, завданої громадянинові незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, Ананченко В. В. (2012)
Самбор М. А. - Послуга як змістовна ознака договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Полішко Н. Л. - Підстави виникнення батьківських прав та обов’язків, Парубок Т. (2012)
Нескороджена Л. Л. - Проблемні аспекти створення юридичних осіб, Гетьман А. О. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Господарське законодавство України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку (2012)
Дараганова Н. В. - Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у суді: теоретичні та практичні питання (2012)
Легеза Є. О. - Особливості надання адміністративних послуг ОВС у сфері охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру (2012)
Дячук С. І. - Питання диференціації кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у сьомому періоді розвитку українського суспільства та державності, що охоплює початок XX ст. – 1991 р. (2012)
Мельниченко В. Л. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого ст. 250 КК України: теоретичні та прикладні проблеми (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти волі, честі та гідності особи (2012)
Чередник В. М. - Поняття та суспільна небезпечність розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (2012)
Кухарук Ю. О. - Основні елементи криміналістичної характеристики хабарництва (2012)
Паліївець М. В. - Дізнання, як форма досудового розслідування злочинів: історико-теоретичний аспект (2012)
Бойченко Е. Г. - Проблематика правового регулювання економічної та господарської діяльності військових частин Збройних Сил України (2012)
Чорний В. С. - Філософсько-правові засади концепції розбудови сектора безпеки України (2012)
Болотіна Н. Б. - Медичне право як навчальна дисципліна в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Самбор М. А. - Сутність принципу "верховенства права" у сучасних умовах цивілізаційного розвитку (2012)
Савченко Ю. С. - Гендерно-правова експертиза:поняття та загальна характеристика (2012)
Армаш Н. О. - Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами (2012)
Пашинський В. Й. - Міжнародно-правові договори в системі джерел конституційного права України, Ковальов С. С. (2012)
Малютіна І. П. - Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя (2012)
Мироненко В. П. - Межі здійснення батьківських прав (2012)
Рябець К. А. - Сучасні державно-правові проблеми охорони та збереження водно-болотних угідь на території України (2012)
Чиж Ю. В. - Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (2012)
Дараганова Н. В. - Питання класифікації трудових спорів (2012)
Дорохіна Ю. А. - Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях (2012)
Рябець Т. А. - Стан законодавчого забезпечення адміністративно-правового регулювання в галузі лісокористування (2012)
Харченко Ю. Г. - Адміністративно-правовий статус керівників районних адміністрацій міської ради (2012)
Бережний А. М. - З історії виникнення і розвитку корупційних правопорушень (2012)
Кухарук Ю. О. - Зниження віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, Вашечкіна А. Ю. (2012)
Матвійчук В. К. - Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу (2012)
Александренко О. В. - Перешкоджання встановленню об’єктивної істини у кримінальному судочинстві в Україні: тенденції, сприйняття та оцінка практичних працівників (аналіз результатів проведеного опитування), Осауленко О. А. (2012)
Юрченко О. М. - Контррозвідувальне право – самостійна галузева юридична наука, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософія права в античному світі (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Магрело М. В. - Становлення правового імперативу як соціального регулятора (2012)
Дараганова Н. В. - Питання щодо застосування різних термінів, що стосуються осіб, які здійснюють діяльність у сфері публічної (державної) служби (2012)
Кагадій М. І. - Історія виникнення форми правління в Україні (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище в Україні: історичні витоки та перспективи розвитку (2012)
Прилуцький Р. Б. - Фізичні особи як суб’єкти цівільного права, Миргородська А. П. (2012)
Нескороджена Л. Л. - Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах, Чигирик Л. А. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Банкрутство фізичної особи – підприємця, Саржинська М. П. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Договір та звичай як джерела господарського права України (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності: сучасний стан та міжнародний досвід (2012)
Дячук С. І. - Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів), Дячук І. С. (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби: історичний аспект, Кравець Н. (2012)
Строкова І. І. - Проблеми реалізації кримінальної відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства на міжнародному та внутрішньодержавному рівні (2012)
Кравчук В. М. - Правові засади юрисдикції судів в Україні: теорія і практика (2012)
Мельничук О. І. - Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини (2012)
Малютіна І. П. - Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка Середньовіччя (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права" на юридичному факультеті ВНЗ "Національна академія управління", м. Київ) (2012)
Коваль В. Ф. - Місце податкової міліції в системі органів державної влади, Теремецький В. І. (2012)
Шамрай Б. М. - Поняття гарантій конституційних прав і свобод людини та громадянина (2012)
Шатіло В. А. - Інституціалізація глави держави в системі державної влади (2012)
Прилуцький Р. Б. - Щодо поняття та правової природи спадкового договору, Буянівська Н. І. (2012)
Прилуцький Р. Б. - Проблемні питання застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель, Карпова Ю. А. (2012)
Самбор М. А. - Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб (2012)
Дараганова Н. В. - Адміністративна юстиція як складова адміністративно;правового захисту прав і свобод людини та громадянина, Акуленко В. В. (2012)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа в адміністративно-правовій науці (2012)
Бахін В. П. - Необхідність відміни мораторію на смертну кару як умова зменшення кількості вбивств наших громадян, Карпов Н. С., Александренко О. В. (2012)
Деревинський О. М. - Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єкт складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища (2012)
Нікітін Ю. В. - Теоретичні засади кримінологічного вчення про внутрішню безпеку суспільства (2012)
Шнипко О. С. - Родовий об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Теремецький В. І. - Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України, Соловей Г. В. (2012)
Павко А. І. - Джерела міжнародного права: загальне і особливе, Павко Я. А. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка епохи Відродження і Реформації (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Новий підхід до проблеми відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України (2012)
Свирида В. А. - Інтелектуальна власність як об’єкт адміністративно-правового регулювання митними органами України (2012)
Звоненко О. О. - Предмет складу злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Кримінальна відповідальність за службове підроблення, передбачене ст. 366 Кримінального кодексу України, Москаленко О. М. (2012)
Матвійчук В. К. - Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і прикладні проблеми (2012)
Матвійчук О. В. - Об’єктивна сторона складу злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2012)
Салій П. І. - Порівняльно-правова характеристика складу злочину порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину незаконне полювання (2012)
Шнипко О. С. - Об’єктивні сторона складу злочину, передбаченого ст. 371 КК України (2012)
Дячук С. І. - Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України (2012)
Симчук А. С. - Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи, Александренко О. В. (2012)
Гайдулін О. О. - Міжнародна та європейсько-правова уніфікація та гармонізація принципів і правил інтерпретації правочинів: висновки для українського законодавця (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правові вчення Західної Єропи кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст. (конспективний виклад лекції у контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пєтков С. В. - Громадяни та громадські організації – головні суб’єкти виборчого процесу в Україні (2012)
Лічман Л. В. - Деякі актуальні питання встановлення нікчемності правочинів податковими органами (2012)
Самбор М. А. - Фінансові питання розрахунків за надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2012)
Тавлуй О. В. - Державно-правова політика в сфері охорони дитинства (в контексті незаконного усиновлення) (2012)
Дараганова Н. В. - Колективні суб’єкти – неюридичні особи: доцільність застосування цього терміну в адміністративному праві (2012)
Габро О. І. - Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання злочинам проти встановленого порядку несення військової служби (військовим злочинам) (2012)
Матвійчук В. К. - Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище (2012)
Александренко О. В. - Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів (2012)
Кацавець Р. С. - Наш час: актуальність ораторського мистецтва у судовому процесі (2012)
Юрченко О. М. - Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки, Сервецький І. В. (2012)
Присухін С. І. - Філософсько-правова думка України: традиції і сучасність (2012)
Кузьменко Б. В. - Військові операції у кібервійнах сучасності і майбутнього, Заіка Ю. О. (2012)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Мироненко В. П. - Альтернативні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Самбор А. М. - Телекомунікаційні технології в освітньому процесі на етапі підготовки студентів педагогічних ВНЗ до педагогічної практики, Самбор М. А. (2012)
Лебідь В. І. - Окремі аспекти правового регулювання рекультивації земель в Україні (2012)
Ільєнок Т. В. - Адміністративне правопорушення: доктринальний аспект (2012)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання насильницьких злочинів військовослужбовців (2012)
Матвійчук В. К. - Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції) (2012)
Олєйнічук О. М. - Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за злочин, передбачений статтею 175 КК України (2012)
Претика Ю. Д. - Правила судового доказування, Білаш А. В. (2012)
Сервецький І. В. - Оперативне ініціювання – спеціальна розшукова операція (2012)
Білоножко Є. П. - Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій (2012)
Присухін С. І. - Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") (2012)
Пасічник В. К. - Суб’єкти господарювання у Збройних Силах України (2012)
Привітання з ювілеєм Заслуженого юриста України Г. І. Зубця (2012)
Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира (2012)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2013)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург (2013)
Крижанівський В. М. - Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати (2013)
Авакян В. Р. - Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.) (2013)
Воронін В. М. - До питання створення Директорією УНР першого державного ордена (2013)
Клименко О. О. - Воєнні гроші США та Великобританії у роки Другої світової війни (2013)
Гика В. М. - Перші кроки архівного будівнитцва на Волині, Крамар О. Ф. (2013)
Гула Р. В. - Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання "Киевлянин” у 1900–1914 рр. (2013)
Магурчак А. М. - Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ (2013)
Водотика Т. С. - Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації (2013)
Павлова О. Ф. - До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця (2013)
Покидченко Л. А. - Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків (2013)
Пришляк В. В. - Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола (2013)
Воробьева Н. Н. - Внутренняя политика Российской империи в Царстве Польском и деятельность Варшавского генерал-губернатора И. В. Гурко (1883–1894 гг.) (2013)
Пинчук С. А. - Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX века (2013)
Климова К. І. - "Я часто думаю о Ваших письмах…” (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Автократова) (2013)
Левченко Л. Л. - Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США) (2013)
Тримбач С. В. - Щоденник Олександра Довженка: кризи ідентифікації (2013)
Дубровіна Л. А. - Корисний посібник з документознавства (2013)
Мельник Р. І. - Ярослав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування (2013)
Сало В. - Розрахунок напружено-деформованого стану ослаблених отворами неоднорідних за товщиною пружних оболонок (2008)
Добрянський І. - Розрахунок залишкових напружень і деформацій у безмежній пластині за дії рухомих нормально-кругових джерел нагріву, Хомляк Л., Іваник Є. (2008)
Склепус О. - Вплив розривів у з’єднувальних швах на повзучість пластинчастих елементів конструкцій (2008)
Поліщук Т. - Аналіз сил у механізмі нахилу плавильної печі (2008)
Кривий П. - Розмірний аналіз точності контактних кроків привідних роликових і втулкових ланцюгів, Лазарюк В., Кривінський П., Бондаренко О., Тимошенко Н. (2008)
Konieczny J. - Structure and properties of nanocrystalline composite materials, Dobrzański L. (2008)
Чернець М. - Узагальнений метод розв’я­зування контактної задачі для циліндричного спряження тіл з малим ограненням контурів при двообластевому контакті, Лєбєдєва Н. (2008)
Колодяжна Л. - Дослідження електрохімічної та корозійної поведінки сталі Х18Н10Т у кислих електролітах при віброабразивному обробленні, Молчанов Д., Лисенко Л. (2008)
Вайс Е. - Трибологічні властивості електроіскрових покриттів на основі титану і молібдену, Радек Н., Свирид М., Паращанов В., Задніпровська С. (2008)
Осадчук В. - 60 років кафедрі зварювального виробництва у Львівській політехніці, Палаш В. (2008)
Осадчук В. - Вплив ширини зони пластичних деформацій на розподіл тривісних залиш­кових напружень у плиті з багатошаровим прямолінійним зварним швом, Банахевич Ю., Цимбалюк Л. (2008)
Гачкевич О. - Оптимальні за швидкодією режими термооброблення скляних тіл обертання за обмежень на термонапружений стан, Ірза Є., Касперський З. (2008)
Соляр Т. - Термопружний стан багатозв’язних пластин з тепловіддачею за конвективного нагрівання (2008)
Hedrih (Stevanović) K. - Thermo-rheological hereditary elements and discrete continuum model dynamics (2008)
Сидоренко І. - Фактор дисипації при моделюванні пасивних віброізолюючих пристроїв з механічним зворотним зв’язком, Гутиря C. (2008)
Шишов В. - Синтез високонавантажених циліндричних передач з двоопукло-вгнутими зубцями за геометро-кінематичними критеріями, Носко П., Ткач П. (2008)
Корчак О. - Створення нового способу гальмування рухомих мас гідравлічного преса на зворотному ході (2008)
Штаюра С. - Оцінка водневої деградації конструкційних матеріалів за двовісного навантаження, Мольков Ю., Вергун І. (2008)
Сулим Г. - Плоска задача для анізотропної смуги з тонким пружним анізотропним включенням, Шевчук С. (2008)
Курпа Л. - Параметричні коливання пластин складної форми плану, Мазур О. (2008)
Кривий О. - Міжфазна балка при різних типах контактної взаємодії з неоднорідною анізотропною площиною, Архипенко К. (2008)
Фильштинський Л. - Термопружний стан анізотропної площини під впливом зосереджених сил, Кірічок Т. (2008)
Гембара О. - Розрахунок залишкової довговічності елементів конструкцій у середовищі газоподібного водню, Гембара Т., Чепіль О. (2008)
Кондрат В. - Утворення та взаємовплив поверхневих неоднорідностей у пружному шарі за врахування необоротності локального зміщення маси, Нагірний Т., Грицина О. (2008)
Кіндрацький Б. - Конструкція та розрахунок кулькової запобіжної муфти з блокувальним пристроєм силового типу, Шпак О. (2008)
Грабовський Р. - До оцінки умов експлуатації магістральних газопроводів з корозійно-втомними дефектами, Фартушок І., Касій О., Горб’як Т. (2008)
Андрейків О. - Монографія з основ математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями (2008)
Богданов В. - Кручення попередньо напруженого тіла з періодичною системою співвісних дископодібних тріщин (2008)
Шелестовський Б. - Контактна задача про тиск двох кільцевих штампів на шар, в якому наявне поле залишкових деформацій, Габрусєв Г. (2008)
Жидик У. - Динамічна задача термопружності для неоднорідної анізотропної пологої оболонки (2008)
Прокопишин І. - Аналіз температурних напружень у нескінченній стрічці за локального нагрівання у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Кузьменко В. - Порівняльна оцінка напружено-деформованого стану з’єднань конвеєрних стрічок (2008)
Петрина Д. - Вплив наклепу розтягом на механічні характеристики трубних сталей 17Г1С та 20 (2008)
Лужецький В. - Оцінка ризику руйнування трубопроводів за механізмом корозійно-втомного розвитку експлуатаційних дефектів (2008)
Walczak S. - Mathematical model of power transmission system of a car equipped with automatic clutch, Wojs J. (2008)
Зубовецька Н. - Динамічні характеристики високошвидкісного роторного газо-гідравлічного інерційного підшипника (2008)
Андрейків О. - Математична модель для визна­чення періоду докритичного росту повзучо-втомних тріщин у пластинах, Лесів Р. (2008)
Сиротюк А. - Дослідження мікро­пошкоджуваності матеріалу та зародження тріщин в околі пітингу методом просторово-часової спекл-кореляції, Муравський Л., Куць О. (2008)
Крижанівський Є. - Вплив технологічного спадку на стійкість шарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петри­на Ю. (2008)
Андрейко І. - Струк­тура та опір руйнуванню сталей у різних зонах заліз­нич­них коліс, Кулик В., Осташ О., Узлов І., Бабаченко О. (2008)
Носко П. - Синтез кругогвинтових зубчастих передач з асиметричною функцією передавального відношення, Філь П., Карпов О. (2008)
Колесова М. - Порівняльна оцінка функціонування нижньої кінцівки людини з різними конструкціями ендопротезів тазостегнового суглоба, Поляков О., Калінін М. (2008)
Марченко М. - Синтез кривошипно-кулісних механізмів із зупинкою вихідної ланки в крайніх положеннях (2008)
Малащенко В. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів (2008)
Андрейків О. - Високотемпературна залишкова міцність тонкостінних елементів конструкцій, Сас Н. (2008)
Хапко Б. - Термопружність пологої призматичної оболонки, складеної з трьох плоских елементів (2008)
Гришин В. - Напружений стан оболонки, ослабленої парою симетричних тріщин, паралельних ребру оболонки, Реут В., Реут О. (2008)
Цирульник О. - Оцінювання електрохімічними методами експлуатаційної деградації низьколегованих сталей та алюмінієвих сплавів (2008)
Тихан М. - Моделювання термомеханічних процесів у конструктивних елементах вимірювачів тиску, Малець Р., Шинкаренко Г. (2008)
Костинюк Л. - Аналітично-числовий метод моделювання механічних систем з пружними зв’язками, Мороз В. (2008)
Мастикаш О. - Математичне моделювання обслуго­ву­вання різнорідних заявок на потоковій лінії (2008)
Карасєвіч Т. - Оцінка втомної міцності сплаву алюмінію з використанням енергетичного критерію Куявського при циклічному скручуванні, Поляньскі Ю., Нєзгода Т., Воропай М., Богдановіч З. (2008)
Большаков В. И. - Поведение частиц нитридной фазы при нагреве конструкционных сталей, микролегированных титаном, азотом, алюминием, Узлов О. В., Зотов Д. С., Дрожевская А. В. (2013)
Большаков В. И. - Разработка методов расчёта весовых коэффициентов влияния элементов химического состава, Юшкевич О. П. (2013)
Вакуленко Л. И. - Влияние неметаллических включений на упрочнение матрицы металла при пластическом деформировании, Чайковский О. А., Пройдак С. В. (2013)
Манько Т. А. - Воздействие термомагнитной обработки на прочностные характеристики наполнителей полимерных композиционных материалов (2013)
Шиян А. В. - Определение показателей деформационного упрочнения конструкционных сталей в области локальных пластических деформаций при одноосном растяжении (2013)
Глотка О. А. - Аналіз електронно-оптичних досліджень експериментальних сплавів системи Fe – W та феровольфраму (2013)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и свойства кремний-марганцовистых сталей, Носова Т. В. (2013)
Колесник Е. В. - Структура электроосажденного железа, легированного марганцем, Захаров И. Д. (2013)
Калинина Н. Е. - Критерии выбора дисперсных модификаторов цветных сплавов на основе титана, Калиновская А. Е., Калинин В. Т., Грекова М. В. (2013)
Большаков В. И. - Шире применять строительные стали повышенной и высокой прочности для строительства и реконструкции жилья, Разумова О. В., Жербин М. М. (2008)
Пинчук С.И. - Структура и свойства высокохромистого чугуна, как материала для производства прокатных валков, Полякова Н. В. (2008)
Куцова В. З. - Влияние температуры нагрева на формирование структуры, фазовый состав и свойства высокохромистых чугунов в исходном и термообработанном состоянии, Ковзель М. А., Кравченко А. В. (2008)
Левченко Г. В. - Влияние микролегирования на структуру и термоциклическую стойкость низколегированных штамповых сталей, Бобырь С. В., Демина Е. Г., Здоровец С. А., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - Формирование структуры в системе AL – SI, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2008)
Матвеева М. О. - Влияние титана на формирование структуры чугуна, Шаповалова О. М. (2008)
Луценко В. А. - Особенности распада аустенита стали 90 в изотермических и термокинетических условиях (2008)
Спиваков В. И. - Исследование влияния скоростей охлаждения на механические свойства листов из SI-MN сталей Переменного химического состава, Орлов Э. А., Шпак Е. А. (2008)
Большаков В. И. - Происхождение дислокаций и кластерная модель жидкости, Воробьев Г. М., Кривуша Л. С., Тютерев И. А. (2008)
Вахрушева В. С. - Влияние термической обработки на формирование структуры, свойства и технологическую пластичность горячепрессованных труб из сплава Zr1Nb, Коленкова О. А. (2008)
Шаповалова О. М. - Изменения в поверхностном слое сплава системы Ti-Al-V при газонасыщении, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2008)
Вергун А. С. - Влияние ковшового шлака на результаты процесса десульфурации чугуна инжектированием магния, Шевченко А. Ф., Кисляков В. Г., Руденко А. Л. (2008)
Пинчук С. И. - Влияние высокотемпературного воздействия на структуру и фазовый состав белого высокохромистого чугуна, Полякова Н. В. (2008)
Синицына Ю. П. - Методы получения качественной поверхности подложки для высокоэнергетического нанесения функциональных тонких пленок и покрытий (2008)
Бобырь С. В. - Зависимость предела текучести низкоуглеродистой стали от величины переохлаждения при эвтектоидном превращении, Закирова Е. С., Якименко Я. Ю. (2008)
Петров С. С. - К вопросу о массопереносе при формировании фаз из жидкого состояния, Пригунова А. Г., Ключник Д. М., Пригунов С. В. (2008)
Лобанов Л. - Вплив попереднього підігріву на формування залишкових напружень у зварних з’єднаннях високоміцної сталі, Півторак В., Позняков В., Савицький В., Міходуй О. (2009)
Гачкевич О. - Оптимізація за швидкодією режимів нагрівання термопружних кусково-однорідних тіл обертання, Мусій Р., Ірза Є. (2009)
Кушнір Р. - Температурні поля в шаруватих тілах канонічної форми за лінійної температурної залежності коефіцієнтів теплопровідності, Процюк Ю. (2009)
Кіпніс Л. - Про поведінку напружень біля кінців тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ, Хазін Г., Колмакова В. (2009)
Дудик М. - Розрахунок пластичної зони передруйнування в кінці міжфазної тріщини з гладким контактом берегів, Дякон В., Красільніков А. (2009)
Максимук О. - Розрахунок на стійкість стільникових полімерних труб, Махніцкий Р., Щербина Н. (2009)
Поліщук Л. - Вмонтований привід з автоматичним вмиканням паралельно встановленого гідродвигуна, Харченко Є., Адлер О. (2009)
Струтинський С. - Математичне моделювання просто­рових поперечно-кутових мікропереміщень сферичного шарніра з використанням рекурсивних зв’язків (2009)
Chmielewski Т. - Deposition of titanium coatings on the aLn ceramic substrates by the d-gun spraying method, Golański D., Wysoczański W. (2009)
Кіт Г. - Розподіл температури та напружень у тілі при тепловиділенні у кругових дискових областях, Сушко О. (2009)
Литвин О. - Дослідження хвильових полів, дифрагованих тонкими абсолютно жорсткими включеннями, при плоскій деформації, Попов В. (2009)
Чернуха О. - Математична модель термомеханодифузійних процесів розпадних частинок у двофазному багатокомпонентному середовищі, Торський А. (2009)
Полюдов О. - Синтез комбінованого мальтійського механізму зі зрівноваженим хрестом, Пасіка В. (2009)
Красніков С. - Комп’ютерне моделювання багатокорпусного турбоагрегату й аналіз його вібраційних характеристик, Степченко О., Торянік О. (2009)
Палюх В. - Математичне моделювання просторових коливань силового аграгату колісного транспортного засобу (2009)
Бабченко О. - Опір крихкому руйнуванню вакуумованої колісної сталі, Осташ О., Андрейко І., Кулик В., Кононенко Г. (2009)
Звірко О. - Експлуатаційна деградація сталей магістральних нафтопроводів та їх інгібіторний захист (2009)
Гачкевич О. - Тепловий стан опромінюваного композитного шару за різної орієнтації волокон, Терлецький Р., Курницький Т. (2009)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу зварного з’єднання трубопроводу з поверхневою тріщиною, Андрейків О., Кіт М. (2009)
Білий О. - Оцінка роботоздатності та ризику руйнування трубопроводу з корозійно-механічними дефектами (2009)
Радкевич О. - Вплив циклічних та статичних навантажень на працездатність конструкційних матеріалів у сірководневих середовищах, Чумало Г., Юркевич Р., Домінюк І. (2009)
Яглінський В. - Узагальнена динамічна модель промислового робота (2009)
Мартиненко Г. - Критичні швидкості обертання ротора експериментальної моделі в пасивних радіальних і активному осьовому підшипниках (2009)
Носко П. - Циліндричні передачі внутрішнього зачеплення з підвищеною згинною міцністю зубів, Шишов В., Ревякіна О., Муховатий О., Скляр Ю., Ткач І. (2009)
Лесик О. - Вільні коливання тонких композитних видовжених циліндричних панелей, Марчук М., Пакош В. (2009)
Гайдучок В. - Ендемічний чинник під час зношування деталей машин, Крупич О., Паславський Р. (2009)
Семенов В. - Порівняння показників дизеля при роботі на біодизельних паливах рослинного та тваринного походження, Васильєв І., Атамсь А. (2009)
Правила підготовки рукописів статей до журналу "Машинознавство” (2009)
Блехман І. - Проходження резонансної зони інерційно-збурювальними вібраційними пристроями з кількома ступенями вільності, Ярошевич Т. (2009)
Берлов О. - Температурні поля складених конструкцій під дією джерел електромагнітного походження (2009)
Опанасович В. - Згин пластини Рейснера з двома співвісними наскрізними тріщинами різної довжини з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів, Яцик І. (2009)
Гачкевич О. - Методика числової оптимізації режимів відпалу скляних тіл обертання, Гачкевич М., Ірза Є., Касперський З. (2009)
Хоменко І. - Гідродинаміка гідростатодинамічного радіального підшипника ковзання, Кіндрачук М., Яхно О., Кобринець А. (2009)
Попов О. - Підвищення навантажувальної здатності зубчастих передач, Кіпрєєв Ю., Медведовський О. (2009)
Білобран Б. - Вплив крайового ефекту на напружений стан трубопроводу підсиленого сталебетонною муфтою, Якимечко Р. (2009)
Озимок Ю. - Вплив температури на якість та продуктивність загострювання сталевих дереворізальних ножів (2009)
Морачковський О. - Чисельно-аналітичні розв’язки в задачах повзучості тонких оболонок, Ромашов Ю. (2009)
Гачкевич О. - Моделювання термонапруженого стану феритових тіл за дії слабких електромагнітних полів високої частоти, Івасько Р., Солодяк М., Шимура С. (2009)
Чапля Є. - Термодифузія розпадної речовини в шарі за дії джерел тепла і маси на поверхні, Чернуха О., Гончарук В. (2009)
Студент М. - Жаростійкість та газоабразивна зносо­стійкість електродугових покриттів з порошкових дротів (2009)
Банахевич Ю. - Визначення періоду зародження втомних тріщин біля концентраторів напружень, Сакара А. (2009)
Чернець М. - Про оцінку впливу малого огранення деталей циліндричних спряжень на контактні тиски, Жидик В., Луцишин Р. (2009)
Савчук П. - Вплив штучно створених теплових потоків на структуру й властивості епоксидних полімерів, Косторнов А., Кашицький В., Галка І. (2009)
Тацій Р. - Розв’язання задач про втрату стійкості стрижнів з дискретно-неперервним розподілом параметрів методом дискретизації, Ушак Т. (2009)
Андрейків О. - Математична модель осесиметричного кручення циліндра поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2009)
Стадник М. - Пружне включення довільної жорсткості у просторі під одновісним навантаженням і рівномірним нагріванням (2009)
Говоруха В. - Міжфазна тріщина зі скінченною електричною проникністю у п’єзокерамічному біматеріалі, Лобода В. (2009)
Кедровська О. - Проблеми оцінювання тріщиностійкості зварних конструкцій з тріщиноподібними дефектами при динамічних навантаженнях, Смірнов М. (2009)
Скальський В. - Методика розрахунку зони термічного впливу за електронно-променевого зварювання пластин, Лясота І. (2009)
Голубець В. - Технологічне забезпечення якості поверхонь деталей машин, відновлених методом хімічного оброблення і дифузійного хромування, Шахбазов Я., Стецько А. (2009)
Дзюба Л. - Дослідження динамічної стійкості стрічкової пилки, Ребезнюк І., Меньшикова О., Пилип’як А. (2009)
Чернець М. - Метод дослідження кінетики зношування черв’ячної передачі з архімедовим черв’яком, Береза В. (2009)
Солтус А. - Дослідження впливу положення точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею на поворот керованого колеса на місці, Клімов Е., Пилипенко В. (2009)
Воденніков С. - Особливості мікромеханізмів руйнування вуглецемістких матеріалів з композиційними покриттями, Слинько Г. (2009)
Фільштинський Л. - Термонапружений стан товстої плити, послабленої двома отворами, Бондар О. (2009)
Пастернак Я. - Вплив розмірів тіла з тонким включенням на параметри граничного стану у плоскій задачі теорії пружності, Сулим Г. (2009)
Шатохін В. - Моделювання динамічних процесів у роторно-планетарних гідромашинах з епітрохоїдним контуром робочої порожнини, Росоха С., Воронцова Д. (2009)
Балицький О. - Високотемпературна воднетривкість мартенситних сталей, Мочульський В. (2009)
Попов О. - Зубчаста передача з рівноміцним зачепленням зубів за контактними напруженнями, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2009)
Гожій С. - Модель деформацій при осаджуванні обкочуванням високого циліндричного зразка (2009)
Грабовський Р. - До оцінки потенційно небезпечних зовнішніх тріщиноподібних дефектів магістральних нафтопроводів, Лужецький В. (2009)
Бережницька М. - Вплив пластичного деформування на водневу проникливість сталі 20Х (2009)
Дохняк Б. - Аналіз попередньо напружених тороподібних оболонок з композитів з використанням інкрементальної теорії, Львова М. (2009)
Янютін Є. - Прямі та обернені задачі для балки та пластини-полоси, Воропай Н., Гнатенко Г. (2009)
Шевченко О. - Методи підвищення стійкості процесу різання при токарній обробці нежорстким інструментальним оснащенням (2009)
Большаков В. - Вплив залишкових напружень на руйнування з’єднань при зварюванні тисненням (2009)
Крижанівський Є. - Підвищення стійкості опор тришарошкових бурових доліт, Яким Р., Шмандровський Л., Петрина Ю. (2009)
Гавва О. - Прикладні аспекти математичної теорії тертя руху тарних вантажів по шорсткій поверхні, Кривопляс-Володіна Л. (2009)
Назаренко І. - Теоретичні основи вібросистем з цілеспрямованим використанням резонансного режиму руху, Свідерський А., Ручинський М. (2009)
Матвієнко М. - Удосконалення технології дифузійного зварювання корпусів електромагнітів шляхом визначення напружено-деформованого стану, Квасницький В. (2009)
Дорожко І. І. - Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики (2008)
Засєкіна Л. В. - Тенденції розвитку вітчизняної психолінгвістики: методологічний огляд проблем та окреслення шляхів їх вирішення (2008)
Зачесова І. А. - Взаимопонимание и взаимоотношения собеседников в диалоге (2008)
Калмикова Л. О. - Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку (2008)
Лозова О. М. - Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних слов’ян (2008)
Павлова Н. Д. - Метод интент-анализа в изучении дискурса (2008)
Пилипчук С. В. - Некоторые психологические и психолингвистические подходы, влияющие на успешность овладения русским языком как иностранным (2008)
Роменкова В. А. - Вербальная репрезентация содержания образа мира детей дошкольного возраста в процессе формирования идентичности (2008)
Румянцева І. М. - Психолингвистика: взгляд нового времени (2008)
Фоміна Н. О. - К вопросу об индивидуальных особенностях овладения речью на иностранном языке с точки зрения психолингвистики (2008)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо формування в старших дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь будувати міркування (2008)
Чепелєва Н. В. - Текст как объект психологического исследования (2008)
Доброва Г. Р. - Основные современные лингвистические и психолингвистические подходы к изучению терминов родства (2008)
Доценко О. Л. - Комунікативний ритуал у судовому процесі (2008)
Дяченко М. Д. - Особливості жанрової палітри у місцевій молодіжній пресі 60 – 90-х років ХХ століття (2008)
Іванов В. Ф. - Понятие информации. Информативное взаимодействие (2008)
Карп’юк М. Д. - Мова як основа міждисциплінарної синергії й базовий фактор формування й цілісного світогляду філолога (2008)
Ковалевська Т. Ю. - Гетерогенна природа впливу в моделювальних перспективах НЛП (2008)
Козак Л. В. - Соціальна диференціація мови на сучасному етапі (2008)
Кондратенко Н. О. - Риторичні засоби мовленнєвого впливу в політичній телерекламі (2008)
Лобанова А. С. - Гражданское общество и масс-медиа: векторы взаимовлияния (2008)
Пода О. Ю. - Газети Радянської України 20-40-х років ХХ століття: проблема гендерного маркування (2008)
Руденко Л. С. - Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання (2008)
Селіванова О. О. - Моделювання процесів номінації: психолінгвістичний аспект (2008)
Холод О. М. - Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики (2008)
Цейтлін С. Н. - Ребенок как конструктор собственной языковой системы (2008)
Гачкевич О. - Температурні поля і напруження в скляних кусково-однорідних оболонках обертання за однорідного нагрівання зовнішнім середовищем, Гачкевич М., Ірза Є., Тріщ Б., Козіарська А. (2009)
Грабовський А. - Комплексне оцінювання пошкоджу­ваності матеріалу при пружно-пластичному деформуванні (2009)
Козуб Ю. - Аналіз вільних коливань шаруватих анізотропних конструкцій, Козуб Г. (2009)
Скальський В. - Застосування явища акустичної емісії для діагностування зварних з’єднань алюмінієвих сплавів (огляд), Лясота І. (2009)
Кравчишин Т. - Вплив азотування на зносотривкість двофазних титанових сплавів ВТ6 і ВТ22, Погрелюк І. (2009)
Книш В. - Накопичення втомних пошкоджень у таврових зварних з’єднаннях у початковому і зміцненому високочастотним проковуванням станах при блоковому навантаженні, Кузьменко О., Соловей С. (2009)
Дмитриченко М. - Вплив компонентів мастильного матеріалу на формування товщини мастильного шару при коченні (умова чистого кочення), Мнацаканов Р., Савчук А. (2009)
Чабан А. - Електромеханічне пере­тво­рення енергії в багатомашинних системах з асинхронними електроприводами, Крижак С., Гошко М. (2009)
Мастикаш О. - Програмне регулювання процесів виконання різнорідних заявок на потоковій лінії (2009)
Криськов О. - Методика аналітичного проектування регламентів технологічних процесів виготовлення деталей у машинобудуванні (2009)
Гришенина Ю. А. - Проявление национально-специфических особенностей в структуре сознания индивидов, Фомина Н. О. (2008)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістика, мовленнєва діяльність, особистість: співвідношення понять у контексті мовленнєвої генези дитини (2008)
Калмикова Л. О. - Мовленнєва діяльність як проблема психолінгвістики (2008)
Чепелева Н. В. - Понимание и интерпретация социокультурного опыта в контексте постнеклассической психологии (2008)
Лила М. В. - Врахування особливостей сприймання в засвоєнні лексичних одиниць іноземної мови (2008)
Корніяка О. М. - Розвиток мовленнєвої здатності школярів у складі комунікативної культури (2008)
Роменкова В. А. - Эмоциональная регуляция деятельности дошкольников в режиссерской игре и ее речевой компонент (2008)
Румянцева И. М. - Психолингвистические механизмы формирования речи при обучении иностранным языкам по модели онтогенеза (2008)
Фомина Н. О. - Некоторые результаты системных исследований проявлений индивидуальности личности в речи (2008)
Дорожко І. І. - Психологічні умови розвитку рефлексії в студентів-першокурсників ВНЗ (2008)
Кожухарь Г. С. - Нецензурная лексика в межличностной коммуникации: психологический аспект (2008)
Снопченко В. И. - Развитие способности студента прогнозировать на языковом уровне как средство повышения зрелости чтеца (2008)
Балаклицький М. А. - Інформаційний бюлетень як засіб зв’язків з громадськістю протестантської церкви (2008)
Бутиріна М. В. - Особливості теоретичного осмислення афективної складової стереотипів масової свідомості (2008)
Засєкін С. В. - Психолінгвістична діагностика ксенофобії в газетних текстах (2008)
Иванов В. Ф. - Понятие "Коммуникация" (2008)
Нагорняк М. В. - Ведучий інформаційних програм Національної радіокомпанії України: становлення фаху та шляхи вдосконалення професійної діяльності журналіста-інформаційника (2008)
Пода О. Ю. - Розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні (2008)
Холод О. М. - Соціальна автоідентифікація політика в біографічному інтерв’ю: психолінгвістичний аспект (2008)
Некислих К. - Розтяг і стиск зосередженими силами пружного клина з крайовою тріщиною, Острик В. (2009)
Стасюк Б. - Вплив міжфазного шару на напружений стан об’ємного пружного включення (2009)
Горечко Н. - Температурні напруження у термочутливому півпросторі при комбінованому нагріванні (2009)
Будз С. - Методика визначення і кількісна оцінка напруженого стану скляних тіл, Асташкін В., Будз І. (2009)
Клим В. - Математичне моделювання процесу дисипа­тивного розігріву елементів конструкцій при циклічному деформуванні (2009)
Шацький І. - Конструкційне демпфування у розрізаній циліндричній оболонці з пружним заповнювачем, Шопа В., Великович А. (2009)
Драгобецький В. - Наслідки експлуатації дисків коліс, Клімов Е., Пузир Р., Бєлкіна А. (2009)
Калмиков М. - Підвищення інтенсивності впливу робочого середовища на поверхні деталі при віброзміцнюванні, Кузнєцов В., Романченко О. (2009)
Пустовой В. - Розрахунок періоду докритичного росту втомної тріщини у стінці стріли портального крана, Сакара А. (2009)
Острик В. - Гладкий контакт штампа з пружним клином, Щокотова О. (2009)
Мартиненко Г. - Ідентифікація математичної моделі жорсткого ротора в пасивно-активному магнітному підвісі на підставі експериментальних даних (2009)
Іваськевич Л. - Вплив температури і циклічного деформування на водневу деградацію залізонікелевого сплаву (2009)
Хапко Б. - Термічні переміщення круглої пластини за залежних від радіуса коефіцієнтів тепловіддачі, Чиж А. (2009)
Ірза Є. - Поетапна параметрична оптимізація режимів охолодження скляних тіл обертання за вихідних підвищених температур (2009)
Дзюбик Л. - Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням, Кузьо І., Прокопишин І. (2009)
Поліщук Л. - Вплив характеристик зміни навантаження на динаміку роботи вмонтованого гідравлічного приводу, Адлер О., Малярчук А. (2009)
Дмитриченко М. - Механізм зношування СТ45 при додаванні до мастильного матеріалу бутилкаучука, Мнацаканов Р., Мікосянчик О., Туриця Ю. (2009)
Аліксєєнко В. - Екологічно чиста транспортна cистема (2009)
Левкович М. - Формоутворення конічних поверхонь жорстко зауріпленим інструментом, Лясота О. (2009)
Білявський М. - Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення (2009)
Гачкевич О. - До питання про розрахунок фазового складу і відповідних йому залишкових напружень при неоднорідному нагріві тонких сталевих пластин, Асташкін В., Дробенко Б., Козакевич Т. (2009)
Волошко О. - Числове дослідження зон передруйнування тріщини в адгезійному прошарку між двома ізотропними матеріалами, Лобода В. (2009)
Кіпніс Л. - Про вузьку зону передруйнування біля кутової точки кусково-однорідного пружного тіла, Хазін Г., Поліщук Т. (2009)
Горбенко О. - Вплив експлуатаційного зростання дисба­лансу ротора на зміну межі стійкості його автобалансування (2009)
Моргунов М. - Згин пружної смуги штампом за умови контакту з відривом, Острик В. (2009)
Поляков О. - Адаптивне керування рухом робочого органа маніпулятора за оптималь­ними траєкторіями, Колесова М., Штанько П. (2009)
Коваленко С. - Дослідження руху стрілового обладнання автокранів, Свідерський А., Човнюк Ю. (2009)
Стрілець О. - Комп’ютерне моделювання диферен­ціальних передач з пристроєм для керування швидкістю (2009)
На книжкову полицю (2009)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Машинознавство” за 2009 рік (2009)
Стадник М. - Пружне включення у пластині під дією двовісного навантаження і рівномірного нагріву (2010)
Некислих К. - Контакт берегів крайової тріщини у пружному клині, Острик В. (2010)
Рябоконь С. - Дослідження пружно-пластичного стану пластини з еліптичним отвором з використанням проек­ційно-ітераційної схеми методу скінченних елементів (2010)
Стоцько З. - Мате­ма­тичне моделювання коливань одновимірних тіл при їх поздовжньому русі, Сокіл Б., Топільницький В., Сокіл М. (2010)
Яким Р. - Під­ви­щення тріщиностійкості шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю., Пасинович Т., Колодій А. (2010)
Банахевич Ю. - Визначення залишкового ресурсу труби балкового переходу газопроводу при вітровому навантаження (2010)
Хромов Є. - Застосування методів системотехніки при проектуванні технологічного обладнанні для сталеканатного виробництва, Хромов І., Хромов О. (2010)
Попов О. - Передача Новікова з еліптично-круговими зубами, Кіпрєєв Ю., Савенков О. (2010)
Пічугін А. - Підвищення опірності титанових сплавів втомі твердорозчинним зміцненням поверхні, Лук’яненко О., Труш В. (2010)
Задніпровська С. - Відновлення пар тертя при рівномір­ному направленому магнітному полі у мастильних середовищах (2010)
Амуров В. - Оцінювання ефективності газотермічних покриттів при відновленні деталей транспортних засобів (2010)
Курпа Л. - Дослідження стійкості багатошарових пластин симетричної будови за допомогою методу R-функцій, Лінник Г., Ткаченко В. (2010)
Гачкевич О. - Моделювання поведінки термопружних тіл в області структурних перетворень за використання термодинамічного потенціалу Гібса, Онишко О., Боженко Б., Станік-Беслер А., Няшин Ю., Лохов В. (2010)
Осадчук В. - Математична модель розрахунково-експериментального визначення залишкових напружень у кільцевих зварних з’єднаннях труб на основі уточненої теорії оболонок, Пороховський Ю., Банахевич Ю. (2010)
Вергун І. - Визначення тріщиностійкосісті арматурного прокату і зварного з’єднання (2010)
Жидик У. - Розповсюдження гармонічних хвиль у термопружній неоднорідній анізотропній круговій циліндричній оболонці (2010)
Ковальов Ю. - Усталені коливання шару, послабленого наскрізним отвором з торцями, покритими діафрагмою (симетричний випадок) (2010)
Тацій Р. - Метод дискретизації в задачах стійкості стрижневих систем на пружній основі, Ушак Т. (2010)
Слинько В. - Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом, Слинько Г. (2010)
Дудзінський Ю. - Кавітаційна ерозія в полі струминних гідродинамічних випромінювачів, Вітков В., Жукова А. (2010)
Мастикаш О. - Математичне моделювання процесів взаємодії виробничих підрозділів автотранспортного підприємства, Кіндрацький Б. (2010)
Букетов А. - Теплофізичні властивості епоксикомпозитів, наповнених мінеральними відходами промислового виробництва, Стухляк П., Рудько О. (2010)
Ахутина Т. В. - Роль правого полушария в построении текста (2009)
Богуш А. М. - Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже (2009)
Василькевич Я. З. - Семантичний диференціал як метод психологічного аналізу особистісного смислоутворення (2009)
Дьконов Г. В. - Психологічні особливості діалогу проективної методики незавершених речень, Слободяник Т. В. (2009)
Зачесова И. А. - Интенциональная организация детского диалога и взаимоотношения собеседников, Калинкина Е. В. (2009)
Калмикова Л. О. - Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку (2009)
Корніяка О. М. - Вивчення розвитку комунікативної компетентності студентів (2009)
Ніколайчук І. О. - Читацька компетентність як фактор взаємодії з художнім текстом (2009)
Пилипчук С. В. - Психологическая основа процесса обучения иностранным языкам через интеръязык в дошкольном возрасте (2009)
Роменкова В. А. - Народная колыбельная песня как средство формирования образа мира ребенка (2009)
Харченко Н. В. - Проблема моделювання мовленнєва-мислиннєвого процесу в психолінгвістичній науці (2009)
Шибаева С. Н. - Учебное сотрудничество и его реализация в образовательной технологии скорочтения (2009)
Галунова Н. М. - Формування мовної свідомості та мовленнєвої компетенції в онтогенезі (за результатами проведення вільного асоціативного експерименту з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку) (2009)
Горошко Е. И. - От психолингвистики 2.0 до психолингвистики 3.0: Quo Vadis? (2009)
Компанцева Л. Ф. - Информационно-коммуникативные технологии: когнитивно-прагматический и социально-философский аспекты (2009)
Кузнєцова Т. В. - Типологія аксіологічних моделей мас-медійної інформації (2009)
Навальна М. І. - Перифрази в мові сучасної української періодики (2009)
Пальчевська О. С. - Семіотична реконструкція образів у британських фольклорних текстах оказіональних примовок (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського