Кисляченко М. Ф. - Еколого-економічні перспективи розвитку овочівництва закритого ґрунту в умовах ринкових відносин в Україні (2013)
Демчак І. М. - Економічні аспекти ефективності виробництва продукції вівчарства в Україні, Завалевська В. О., Антонік І. І., Трофімова Г. В., Гримблат С. О., Шапаренко Л. В. (2013)
Касіян Р. Л. - Економічна ефективність виробництва молока і напрями її підвищення (2013)
Філіна О. О. - Ефективність виробництва хлібобулочної продукції у Рівненській області (2013)
Витоптова В. А. - Ефективність виробництва і реалізації зерна в Кіровоградській області, Бондаренко Н. А. (2013)
Хоменко Т. М. - Україна та її місце на міжнародному експортному зерновому ринку, Завалевська В. О., Журба Д. С. (2013)
Нога Д. Г. - Кругообіг оборотних активів аграрних підприємств та ефективність їх використання в сучасних умовах господарювання (2013)
Митченок О. О. - Оцінка рівня споживання і витрат населення на продукти харчування в Україні та світі, Нігаєва О. Е. (2013)
Коркішко О. Г. - Проблеми та напрями залучення різних джерел інвестицій для виробництва й інфраструктури в аграрному секторі економіки України (2013)
Якубець Л. В. - Напрями зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах плодоконсервної промисловості (2013)
Чорна Р. М. - Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі (2013)
Гладун Б. М. - Резерви підвищення продуктивності праці на ремонті сільськогосподарських машин (2013)
Бохан Т. М. - Ефективність застосування комбінованих агрегатів при підготовці ґрунту та прямій сівбі зернових культур у Донецькій області (2013)
Реквізити видання (2013)
Копитько О. О. - Менеджмент змін при впровадженні проектно-орієнтованого управління в організаціях (2010)
Шамрай А. Н. - Повышение конкурентоспособности судостроительного предприятия за счет бюджетирования различных видов его деятельности (2010)
Мироненко Н. А. - Применение элементов концепции бережливого производства в условиях рецессии на машиностроительном предприятии, Островский И. Р. (2010)
Адаменко Т. М. - Критерії вибору інструментарію стратегічного управління затратами промислового підприємства (2010)
Рач В. А. - Застосування статистичних методів дослідження інформаційних потоків в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Святошенко Т. Ф. (2010)
Федусенко Е. В. - Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей, Федусенко А. А., Цюцюра Н. И. (2010)
Тесленко П. А. - Управление по отклонениям организационно-технической системой в условиях возмущений (2010)
Рач В. А. - Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития, Бурков В. Н. (2010)
Медведєва О. М. - Обґрунтування інтерактивного підходу до розвитку організацій на основі методології управління проектами (2010)
Россошанська О. В. - Оцінка рівня розвитку організації з позиції компетентністного підходу до управління проектами (2010)
Левіна О. І. - Проблеми управління матеріальними ресурсами в умовах переходу вищого навчального закладу до проектно-орієнтованої організації (2010)
Філатов А. С. - Особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проектами (2010)
Данченко О. Б. - Математична модель ідентифікації ризиків технологічного процесу обробки деталей, Занора В. О., Боркун А. І. (2010)
Ратушняк О. Г. - Управління еколого-економічними ризиками інноваційних енергозберігаючих проектів у будівництві (2010)
Комишова Г. І. - Методи оцінки ризиків у проекті (2010)
Менайлов О. М. - Місія як інструмент управління якістю проектів розвитку у галузі будівництва, Романенко Г. М. (2010)
Гладка О. М. - Моделювання цінностей в проектах девелопменту нерухомості на основі системи збалансованих показників (2010)
Кошкин К. В. - Использование международных стандартов на системы менеджмента для управления коммунальным имуществом в Николаевской области, Макеев С. А., Фоменко Г. В. (2010)
Покотілов І. Ф. - Принципові підходи до підвищення конкурентоспроможності суднобудівної галузі України (2010)
Калмыков А. В. - Системный подход к программам преобразований телекоммуникационных предприятий (2010)
Козицкий Д. В. - Инновации в подходах к управлению через проекты в компаниях области информационных технологий (2010)
Потьомкіна О. В. - Використання методології управління проектами розвитку підприємств: теоретичний аспект (2010)
Россошанська О. В. - Спеціалізації як інструмент розвитку спеціальностей з позиції компетентністного підхіду (на прикладі галузей знань "Культура" і "Мистецтво"), Пилипенко А. І. (2010)
Дібніс Г. І. - Функціональний та процесний підхід до адміністративного управління на підприємстві (2010)
Шаріпова О. С. - Роль та особливості адміністративного управління при гармонізації виконання управлінських робіт (2010)
Скорик В. В. - Донор короткостеблості жита озимого(Secale cereale L.) Гном 2 (2013)
Василюк П. М. - Надбання національної селекції – сорт пшениці м’якої озимої Благо, Вожегова Р. А., Орлюк А. П., Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2013)
Броновицька М. А. - Особливості формування сортових ресурсів смородини чорної (Ribes nigrum L.) в Україні (2013)
Поліщук В. В. - Якість насіння та продуктивні властивості ліній О-типу цукрових буряків за понижених температур (2013)
Скорик В. В. - Результати тривалого спрямованого добору на короткостеблість жита озимого (Secale cereale L.) (2013)
Хахула В. С. - Реакція пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) на тривалість вимушеного спокою і час відновлення весняної вегетації, Василюк П. М., Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Соколюк Л. П. (2013)
Кутовенко В. Б. - Вплив фотосинтетично активної радіації на врожайність бобу овочевого в умовах Лісостепу України, Гаврилюк Н. С. (2013)
Сіленко В. О. - Результати вивчення айви звичайної (Суdonіа oblonga Mill.) у маточнику, Трохимчук В. А., Яремко Н. О. (2013)
Пиж’янова А. А. - Вплив сорту і типу пагона на укорінюваність зелених стеблових живців голубики високорослої (Vaccinium corymbosum L.), Балабак А. Ф. (2013)
Джафарова В. Е. - Особенности развития апомиктических растений (Pyrus communis L.) / (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.) в условиях in vitro, Голышкин Л. В., Долматов Е. А., Ташматова Л. В. (2013)
Остапенко В. М. - Стійкість перспективних сортів малини (Rubusidaeus L.) проти основних хвороб зі стебловою формою прояву, Градченко С. І., Маковкін І. М. (2013)
Горган Н. О. - Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС (2013)
Стригун В. М. - Вплив добору на структуру гібридної популяції у гороху овочевого (2013)
Корнєєва М. О. - Аналіз комбінаційної здатності ліній буряку цукрового упродовж двох циклів рекурентного добору, Фалатюк Л. В. (2013)
Шевель Л. О. - Нові сорти айстри однорічної (Callistephus chinensis (L) Nees) української селекції (2013)
Бобось І. М. - Насіннєва продуктивність видів гуньби (2013)
Заморський В. В. - Товарні властивості плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від конструкції насаджень (2013)
Ящук Н. О. - Відповідність показників якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) вимогам стандарту залежно від сортових особливостей та факторів вирощування (2013)
Козенко А. О. - Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні, Дроща П. В., Данюк Т. А. (2013)
Коломієць Л. А. - Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції, Власенко В. А., Кочмарський В. С., Кириленко В.В. (2013)
18 травня 2013 року – День науки в Україні (2013)
Титул (1999)
Мицик Ю. А. - Микола Ковальський. (До 70-річчя з дня народження) (1999)
Бутич І. Л. - Публікація документів у "Чтениях в историческом обществе Нестора-летописца” (1999)
Боряк О. О. - Порфирій Мартинович про текстологічні засади записування і публікації українських народних дум. (За матеріалами епістолярної спадщини фольклориста) (1999)
Войцехівська І. Н. - Проблеми археографії у творчості В. С. Іконникова (1999)
Капраль М. М. - Археографічна комісія наукового товариства ім. Шевченка у Львові. (Нарис історії діяльності) (1999)
Кіржаєв С. М. - Деякі зауваження щодо археографічної діяльності УНТ. (Чи існувала в товаристві окрема Археографічна комісія?) (1999)
Мариновськнй Ю. Ю. - Касожський етнос і гіпотеза про початок міста Черкаси в Х–ХІ ст. (1999)
Русіна О. В. - До атрибуції вкладних записів Лаврашівського Євангелія (1999)
Гнатенко Л. А. - Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток (1999)
Мицик Ю. А. - Огляд джерел з історії України та Росії ХV–ХІХ ст. в зібраннях ФРН (1999)
Толочко О. П. - Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Густинський літопис. (До питання про реконструкцію архетипу) (1999)
Дашкевич Я. Р. - Типологія актів з історії щоденного життя Львова. (Вірменська колонія кінця XVI – початку XVII ст.) (1999)
Абросимова С. В. - Колекція документів з історії запорозького козацтва в зібранні Дніпропетровського історичного музею, Мицик Ю. А. (1999)
Ворончук І. О. - Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині XVI – середині XVII ст. (1999)
Gmiterek H. - Мłоdzież Kijowszczyzny w Akademіі Zamojskiej (1595–1784) (1999)
Майборода Р. В. - Джерела з історії прикарпатського села XVIII ст. (табель панщини с. Воля Брижавська 1776 р.) (1999)
Пасько І. В. - До історії Батуринського палацу. (На матеріалах листування К. Г. Розумовського з М. І. Воронцовим) (1999)
Матяш І. Б. - Перший вищий навчальний заклад архівного профілю в Україні. (З історії Київського археологічного інституту) (1999)
Ляхоцький В. П. - Перші історичні та книгознавчі студії Івана Огієнка (1999)
Дубровіна Л. А. - Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918-1934) (1999)
Пиріг Р. Я. - Документи "окремої папки” ЦК КП(б)У як історичне джерело (1999)
Гирич І. Б. - М. Грушевський і М. Василенко. (До історії творчих взаємин) (1999)
Потульницький В. А. - Український науковий інститут у Варшаві (1930–1939) (1999)
Семчинський С. В. - Післявоєнна румунська історична періодика (1999)
Франчук Є. І. - Еволюція поняття "Книга” як об’єкта книгознавства та джерелознавства (1999)
Ульяновський В. І. - Родинна хроніка останньої чверті XVI ст, Яковенко Н. М. (1999)
Дзюба О. М. - Невідомий уривок з "Перестороги” (1999)
Гнатенко Л. А. - Костомарівський список Сказання Чорноризця Храбра "О письменах” (1999)
Русіна О. В. - До історії монастирського господарства на Сіверщині. (Випис 1606 р. путивльського Молчинського монастиря) (1999)
Шандра. В. С. - Листи П. П. Чубинського з Архангельська до О. І. Кістяківської (1864–1865) (1999)
Врублевський В. Г. - Українська Академія наук і Українське наукове Товариство (1999)
Ільченко І. М. - Три промови Василя Липківського, Пилявець Л. Б., Преловська І. М. (1999)
Данильченко О. П. - Етнічна ситуація на Півдні України в 20-х роках за документами ЦДАВО України (1999)
Юркова О. В. - "Важно, щоб безумством тремтіла ваша душа...”. (З епістолярної спадщини М. Є. Слабченка) (1999)
Федорук Я. О. - Відгук Василя Гарасимчука на IX том "Історії України-Руси” М. Грушевського (1999)
Ричка В. М. - Ще одна неопублікована стаття В. О. Пархоменка із збірки "Полуднева Україна” (1999)
Рубльов О. С. - Невідомі документи до біографії Л. Д. Дмитерка за матеріалами його слідчої справи 1933 р. (1999)
Кот С. І. - Маловідомий документ з історії руйнування пам’яток Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни (1999)
Верба І. В. - З епістолярної спадщини Олександра Оглоблина. (Листи до Ніни Синявської. 1973–1978), Заруба В. М. (1999)
Верба І. В. - Ульяновський В. Наталія Полонська-Василенко: штрихи до портрета, Рубльов О. С. (1999)
Ульяновський В. І. - Magna est veritas et praevalebit (1999)
Пиріг Р. Я. - Доробки зарубіжного грушевськознавства (1999)
Забіяка І. М. - Василь Горленко і "Киевская старина” (1999)
Німчук В. В. - Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна Україніка”: Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи, Боряк Г. В. (1999)
Калакура Я. С. - Від архівознавства до архівософії (1999)
Русіна О. В. - Українська Дмитріада (1999)
Мицик Ю. А. - Важлива археографічна публікація (Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна єдність. Документиі матеріали 1899–1944) (1999)
Шевченко Ю. Ю. - Собор и время. (По поводу монографии Н. Н. Никитенко "Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской”. Киев, 1999. 291 с.) (1999)
Боряк Г. В. - Археографічна комісія та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. 1992–1998, Маврін О. О. (1999)
Серії видавничої програми Археографічної комісії й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 1988–1998 (1999)
Видання Археографічної комісії й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 1988–1998 (1999)
Пам’яті Ореста Ярославовича Мацюка (1999)
Молоканова В. М. - Синергетичне бачення як методологічна основа розвитку управління проектами (2010)
Завгородній Є. Є. - Стандарти організації як інструмент системи управління якістю, Снітко Є. О. (2010)
Игнатова Е. В. - Особенности развития экспорто-ориентированной деятельности предприятий Луганской области, Гелецкая А. А. (2010)
Данченко Е. Б. - Функционально-стоимостной анализ в системе организационного проектирования промышленного предприятия (2010)
Рибакова Т. О. - Особливості реалізації консалтингового проекту (2010)
Тесленко П. А. - Эволюционная теория и синергетика в управлении проектами (2010)
Димо О. Б. - Використання нейронної мережі Кохонена у проектах розпізнавання рекламних текстів, Морозова Г. С. (2010)
Антонян О. А. - Організаційний механізм реалізації методу трансформації показників діяльності суб’єкта господарювання службою безпеки для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки (2010)
Різник Н. С. - Проектно-орієнтований підхід до формування цільової комплексної програми економічної безпеки регіону (2010)
Рач В. А. - Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности, Россошанская О. В., Медведева Е. М. (2010)
Телиженко А. М. - Управление конфигурацией функциональных подсистем проектно-управляемых организаций на этапах жизненного цикла продукции производственно-технического назначения, Дядюра К. А. (2010)
Шарко Е. Р. - Операционное управление процессом разработки управленческого продукта (2010)
Тимофіїв С. Г. - Оптимізація процесів реформування в складних проблемних ситуаціях, Тимофієва Є. С. (2010)
Ляшенко Н. Є. - Сутність і склад нематеріального компоненту вартості підприємства (2010)
Артеменко В. О. - Структура чинників впливу на конкурентоспроможність підприємств АПК, Мельник С. І. (2010)
Геращенко Н. О. - Використання ціннісного підходу у формуванні цілей проекту соціального розвитку (2010)
Козицкий Д. В. - Теоретические и практические аспекты управления портфелями проектов (на примере стандартных и инновационных методов компаний сферы информационных технологий), Мартынюк А. Н. (2010)
Гладка О. М. - Моделі розрахунку вартості проміжної конфігурації продукту проекту та вартісної оцінки альтернативних рішень у стратегічній вісі проекту девелопменту нерухомості (2010)
Бірюков О. В. - Оцінка компетентності команди управління проектом в ситуаціях дублювання компетенцій її членами (2010)
Левіна О. І. - Балансова модель визначення потреби в приміщеннях як ресурсу портфелю освітніх проектів ВНЗ (2010)
Середіна О. Г. - Контекстний підхід до управління змістом спільних навчальних проектів (2010)
Масауд С. - Классификация медицинских проектов как основа определения компетенций проектных менеджеров (2010)
Корецька Н. І. - Проектний офіс як інструмент вибору, планування та контролю управлінських рішень (2010)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Особливості проектів кластеризації регіонального освітнього простору (2010)
Бадах Ю. Г. - Червона Армія напередодні війни 1941 р. (2009)
Борискін Ю.В. - Еволюція лицарського обладунка часів Столітньої війни: захисне озброєння англійського та французького лицарства (2009)
Галайко Б. М. - Військовий вишкіл молоді у діяльності Української військової організації (2009)
Гузенко І. М. - Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Україні (2009)
Івахів О. С. - СРСР як Радянська імперія (2009)
Казмірчук Р. В. - Аналіз розвитку та основні тенденції застосування хімічної зброї в сучасних збройних конфліктах, Безбах В. Г. (2009)
Кирея В. В. - Матеріально-технічна база Військово-Повітряних Сил Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919 рр.) (2009)
Лозинський П. І. - Історичний досвід військово-технічного співробітництва України з країнами СНД в галузі протиракетної оборони (2009)
Лойко О. М. - Комплектування Збройних сил Франції на контрактній основі: історія і досвід, Папікян А. Л. (2009)
Луньков А. В. - Історичні уроки трагічних подій у вересні 2001 р. у США (2009)
Нагірняк А. Я. - Богдан Хмельницький – видатний стратег і полководець (2009)
Питльована Л. Ю. - Теодор Рузвельт: реформізм та експансія у США на зламі ХІХ–ХХ століть (2009)
Рєпін І. В. - Словацьке національне повстання – передумова проведення військами Червоної Армії Східнокарпатської операції (2009)
Рудий В. А. - Гетьман Іван Виговський – політик, дипломат, полководець (2009)
Ткачук П. П. - Сухопутні війська збройних сил європейських держав від Середньовіччя до Першої світової війни: ретроспективний аналіз (2009)
Тумашов А. В. - Передумови та історичні наслідки розпаду СРСР та Організації Варшавського Договору, Саєвич Й. Й. (2009)
Черник П. П. - Геополітичний вимір сучасних українсько-білоруських взаємин (2009)
Шумка А. В. - Інформаційне протистояння в ході грузинсько-російського конфлікту (8–12 серпня 2008 р.) (2009)
Юрчук О. О. - Танковий розгром під Дубно: хто винен? (2009)
Попко С. М. - Особливості дій незаконних збройних формувань на території Республіки Ірак (2009)
Радецький В. Г. - Особливості матеріально-технічного забезпечення українських контингентів під час виконання завдань у миротворчих операціях (2009)
Соловей В. Г. - Прикордонні конфлікти на Волині у 20-х рр. ХХ ст (2009)
Колісник Ю. М. - Дискурс іноземномовної комунікації у призмі сучасної лінгвістики (2009)
Мельничук Н. Ю. - Філософсько-світоглядний аспект трактування "злочину” та "покарання” на тлі військових походів Княжої доби (2009)
Гетьманчук М. П. - Сторінки історії про примусову репатріацію радянських громадян після Другої світової війни (2009)
Ярошенко Р. Ф. - Управление успехом финансируемых проектов на модели стратегического доверия заинтересованных сторон (2008)
Снитко Е. А. - Стоимость обеспечения средствами механизации строительного проекта на условиях лизинга и субподряда (2008)
Лисицин А. Б. - Технология структурно-продуктового планирования девелоперских проектов, Бушуева Н. С., Тесля Ю. Н. (2008)
Зачко О. Б. - Оптимізація структури портфелю проектів в системі забезпечення безпеки життєдіяльності, Рак Ю. П., Рак Т. Є. (2008)
Тімінський О. Г. - Алгоритм побудови календарно-сітьової моделі проекту з елементами проактивності (2008)
Ігнатова О. В. - Проектне вирішення питання розробки системи показників оцінки діяльності органів управління на регіональному рівні, Баранова Н. О. (2008)
Шаров О. І. - Проблеми розвитку системи управління вищою освітою України в сучасних умовах (2008)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Платформа моделювання процесу розвитку регіональної освіти (2008)
Михайлов К. М. - Модели развития системы высшего образования региона (2008)
Коляда О. П. - Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи (2008)
Драгомиров В. В. - Управління інформаційним зв’язком в проекті перетворення вищого навчального закладу до відповідності сучасним вимогам, Казарєзов А. Я. (2008)
Медведєва О. М. - Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 2. Концептуальні моделі взаємодії (2008)
Рач Д. В. - Учет характера денежного потока как фактора риска при расчете показателей эффективности проекта (2008)
Яни А. Ю. - Выбор эффективной комбинации действий по минимизации рисков судостроительных проектов (2008)
Молоканова В. М. - Система управління інтелектуальними активами при реалізації інноваційних проектів, Сивопляс Ю. В. (2008)
Ляшенко Н. Є. - Інтелектуальний продукт як результат інноваційної діяльності підприємства (2008)
Родіонов О. В. - Аналіз потреби підприємств в консультаційних послугах (2008)
Аронова В. В. - Формування комплексу інформаційно-аналітичного забезпечення адміністративного управління розвитком системи маркетингу (2008)
Ляшенко О. М. - Використання проектного підходу щодо забезпечення економічної безпеки холдингу (2008)
Колосов А. Н. - Определение организационной устойчивости предприятия в период кризиса (2008)
Голубятнікова Н. В. - Проектне управління вартістю реальних інвестицій у соціально-виробничій системі (2008)
Россошанська О. В. - Модель представлення компетенцій в рамках компетентностного підходу в управлінні проектами (2008)
Гладкая Е. Н. - Корпоративная культура и культура управления проектами в организации: изменения при внедрении проектного подхода (2008)
Медведєва О. М. - Інтроформаційні моделі розрахунку прояву зацікавлених сторін в середовищі проекту: нечітка постановка (2011)
Рак Ю. П. - Проектно-орієнтовані принципи побудови класифікаційної моделі спортивно-видовищних споруд, Зачко О. Б. (2011)
Шаров О. І. - Особливості проектів компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів (2011)
Бирюков О. В. - Оценка компетентности команды управления проектом с учетом эффекта синергии (2011)
Гладка О. М. - Формалізація методу прийняття стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту нерухомості (2011)
Leitch D. - The Project Team Approach as the means of Improving the Performance of Local Self-Government in Ukraine (2011)
Данченко О. Б. - Метод управління собівартістю виготовлення деталей з врахуванням ризиків, Боркун А. І., Занора В. О. (2011)
Дымо А. Б. - Программная реализация проекта системы автоматизированного реферирования, Морозова А. С. (2011)
Лукутин О. В. - Основные положения использования методологии управления проектами в торгующих социально-экономических системах (2011)
Шапа М. М. - Дослідження питань моделювання об’єктів управління у безпеці життєдіяльності (2011)
Чернова Л. С. - Технологии оптимизации деятельности научного сектора экономики Украины (2011)
Мироненко М. А. - Використання підходів школи ефективного управління Іочі Уено як основи концепції Lean Production на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Гізенко М. М. (2011)
Голінка І. В. - Роль та місце стандартизації у підтримці інновацій в економіці знань (2011)
Родіонов О. В. - Врахування конкурентних переваг при формуванні структури коефіцієнту ділової репутації підприємства, Артеменко В. О. (2011)
Тридід О. М. - Розробка інвестиційної стратегії підприємства як напрям забезпечення його інвестиційної привабливості (2011)
Лепа Р. Н. - Модель развития организации в системе ситуационного управления предприятием (2011)
Шаріпова О. С. - Систематизація зв'язків, які визначають форми інтеграції підприємницьких структур в агропромисловому комплексі (2011)
Кривуля П. В. - Развитие промышленного предприятия на основе объединения форм диверсификации и комбинирования производства, Дёмина В. В. (2011)
Фінагіна О. В. - Необхідність оцінювання конкурентостійкості підприємства (2011)
Россошанская О. В. - Проектно-компетентностный подход к экономической опасности (2011)
Дорошко М. В. - Інтерпретація інформованості ОПР згідно до існуючих тлумачень економічної безпеки (2011)
Гнилицька Л. В. - Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання як об’єкт наукових досліджень (2011)
Баланда А. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку (2011)
Рибникова Н. О. - Проектування раціонального рівня економічної безпеки підприємства: особливості задачі резервування адаптаційного ресурсу (2011)
Макарова М. В. - Оцінювання економічної безпеки інвестиційних проектів з інформатизації підприємства, Білоусько Т. М. (2011)
Борискін Ю. В. - Нові публікації джерел До історії столітньої війни (1337-1453) (2009)
Бураков Ю. В. - До історії виникнення та розвитку ядерної програми Ісламської Республіки Ірак, Саранюк Н. В. (2009)
Дем’янюк О. Й. - Волинська губернія в період присутності німецьких військ в Україні у 1918 р (2009)
Куцька О. М. - Пропагандистська робота військово-політичного керівництва Великобританії в період Другої світової війни та у перші повоєнні роки (2009)
Лозинський П. І. - Миротворча діяльність воєнно-політичного союзу країн-членів Співдружності Незалежних Держав – Організації договору про колективну безпеку (2009)
Луньков А. В. - Досвід морально-психологічного забезпечення підрозділів Збройних Сил України у миротворчій місії в Іраку у 2003–2005 р.р. (2009)
Моргун М. В. - Організаційні структури броньових частин українських армій в 1917–1920 рр. (2009)
Питльована Л. Ю. - Глобалізація американської зовнішньої політики наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: військові аспекти (2009)
Плазова Т. І. - Бойові дії Армії УНР восени 1920 р. (2009)
Ратніков Б. М. - Тенденції розвитку воєнного мистецтва за досвідом морських десантних операцій в Криму у 1941–1943 рр. (2009)
Терський С. В. - Боярство Південної Волині напередодні розпаду Галицько-Волинської держави (2009)
Урожай О. В. - Розв’язання проблем угорських меншин: історичний контекст і сучасні умови європейської демократії та інтеграції (2009)
Харук А. І. - Проектування та виробництво літаків-винищувачів в Україні (1916–1941 рр.) (2009)
Хованець М. І. - Витоки створення оркестру духових інструментів в Українському січовому стрілецтві (2009)
Гапон Н. П. - Гендерні дослідження та перспективи розвитку соціально-гуманітарного знання (2009)
Ільницька У. В. - Перформансна комунікація як політична технологія та складова іміджевої PR-стратегії збройних сил (2009)
Петрухін В. С. - Національна психологія військовослужбовця як об’єкт інформаційно-психологічного впливу, Черник П. П. (2009)
Поляруш Б. Ю. - Українське місто: конструювання соціальної реальності (2009)
Шумка А. В. - На шляху пошуку української національної ідеї, Сивак О. І. (2009)
Ткаленко Н. В. - Інтервальна модель впровадження інновації (2011)
Чеботарьов В. А. - Інноваційно-структурні перетворення: методологічна парадигма дослідження та економіко-математична оцінка, Дюбо О. М. (2011)
Голінка І. В. - Застосування системного підходу для створення інноваційно-орієнтованої системи стандартизації (2011)
Єлісєєва О. К. - Оптимізаційна модель розвитку економічних систем (2011)
Ігнатова О. В. - Особливості розрахунку трудомісткості перевірки місцевих зборів та ресурсних платежів для інноваційних проектів податкових перевірок обласного рівня (2011)
Гелюх О. В. - Система збалансованих показників як інструмент оцінки розвитку диверсифікованих видів діяльності підприємства (2011)
Кудріна О. Ю. - Експертна діагностика стану менеджменту підприємства (2011)
Бистров А. Г. - Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій (2011)
Тісунова В. М. - Організаційне забезпечення ринкових перетворень у сільському господарстві (на прикладі Луганської області) (2011)
Лихолобов Е. А. - Технології управління персоналом в контексті формування організаційної поведінки (2011)
Чумаченко И. В. - Формирование адаптивной команды проекта, Доценко Н. В., Косенко Н. В., Сабадош Л. Ю. (2011)
Родіонов О. В. - Економічні та конкурентні переваги розвитку репутації підприємства, Артеменко В. О. (2011)
Лисенко К. О. - Особливості розвитку підприємництва аграрного сектору в ринкових умовах (2011)
Михайленко В. М. - Метод нечіткого визначення оптимального рівня запасу цільового продукту в умовах здійснення проекту розвитку системи водопостачання міста, Соловей О. Л. (2011)
Покотілов І. П. - Ймовірнісно-статистична модель оцінки перспективного обсягу транспортної роботи у морській галузі (2011)
Занора В. О. - Експертний метод аналізу ризиків промислового підприємства (2011)
Дьоміна В. В. - Порівняння засобів та призначення диверсифікації та комбінування виробництва (2011)
Кривуля П. В. - Организационное трение: понятие и влияние на темпы инвестиционного процесса, Штапаук С. С. (2011)
Ван Х. - Адміністрування функціонування комерційного комплексу зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах (2011)
Саінчук А. О. - Порівняльний аналіз інструментів в проектах реструктуризації (2011)
Белощицкий А. А. - Понятийный базис методологии проектно-векторного управления высшими учебными заведениями (2011)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Офіс управління портфелем проектів регіонального освітнього кластеру (2011)
Рач В. А. - Модель опису людських ресурсів в проектах розвитку вищих навчальних закладів, Осік О. О. (2011)
Медведєва О. М. - Середовище взаємодії зацікавлених сторін проекту як об’єкт управління проекту сприяння процесам розвитку організації (2011)
Россошанська О. В. - Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як сфери економічної науки (2011)
Горбач Т. В. - Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій (2013)
Калачова І. В. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку, Шубравська О. В., Прокопенко К. О. (2013)
Фризоренко А. О. - Енергетичний баланс України: від теорії до практики, Божко С. І. (2013)
Бабанін О. С. - Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі (2013)
Чебанов О. О. - Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007–2010 рр, Збаразcька Л. О. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду, Чаплигіна О. В. (2013)
Щурик М. В. - Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної, Чеверда Н. М. (2013)
Жукович І. А. - Інтегральні індекси у вимірюванні економіки знань за методологією Світового банку (2013)
Ковтун Н. В. - Методологічні засади оцінювання якості життя населення України в контексті міжнародних підходів (2013)
Чекотовський Е. В. - Артур Лайон Боулі: життя та внесок у розвиток статистичної науки, Потапова М. Ю. (2013)
Дегтярьова І. О. - Теоретичне обґрунтування складових розробки механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону (2013)
Линник С. О. - Упровадження в Україні Глобальної стратегії профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та боротьби з ними (2013)
Хроніка (2013)
Бураков Ю. В. - Мемуари учасників Львівсько-Сандомирської наступальної операції як історичне джерело (2010)
Годій М. В. - Особливості застосування танкової армії під час введення у прорив в ході Львівсько-Сандомирської операції, Куцька О. М. (2010)
Грицюк В. М. - Застосування кавалерійського корпусу у фронтовій наступальній операції (2010)
Кожевніков В. М. - Вогневе ураження противника артилерією 1-го Українського фронту у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Кривизюк Л. П. - Застосування танкових об’єднань у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Рєпін І. В. - Воєнно-політична та стратегічна обстановка на західному напрямку німецько-радянського фронту (червень 1944 р.) (2010)
Романовський Я. Я. - Застосування видів збройних сил і родів військ у Львівсько-Сандомирській операції (2010)
Смогоржевська І. А. - Визволення Львівщини як важливий етап Львівсько-Сандомирської операції (2010)
Фтемов Ю. О. - Особливості інженерного забезпечення радянських військ під час оборони Сталінграда, Куцька О. М., Мілютін В. А. (2010)
Хлонь С. Є. - Особливості застосування танкових армій у Проскурівсько-Чернівецькій операції (2010)
Гетьманчук М. П. - Голодомор в Українській СРР 1932–1933 рр. та реакція на нього українського населення міжвоєнної Польщі (2010)
Гребенюк М. В. - Американський погляд на війну в Перській затоці 1991 року як на революцію у військовій справі (2010)
Питльована Л. Ю. - Концепція експансіонізму США кінця ХІХ – початку ХХ століття Вольтера Лафібера (2010)
Ткачук А. - Викладацький склад кадетських корпусів на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Фуртес О. О. - Військова еміграція УНР у боротьбі за державність (2010)
Юрчук О. О. - Колісно-гусеничні танки середини 20-х – середини 30-х років ХХ ст.: помилкова ідея чи невдала реалізація? (2010)
Бліхар В. С. - Ієрархія цінностей як життєво значима засада формування особистості (2010)
Колісник Ю. М. - Компоненти та категорії тексту і дискурсу від ХХ ст. по теперішній час: ретроспективний аналіз (2010)
Панасюк К. В. - Філософія професіоналізму в контексті мовної компетенції офіцера-військовика (2010)
Сидоренко Л. В. - Взаємини Західної України і Польщі другої половини ХХ століття в аспекті діалогу культур (2010)
Гетьманчук М. П. - Стереотипні уявлення про сталінізм в російсько-українських стосунках доби СРСР, Андрушко Л. М. (2010)
Бушуєв С. Д. - Життєвий цикл хмарних технологій управління проектами та програмами (2011)
Швиндина А. А. - Особенности управления проектно-ориентированной организацией (2011)
Шаров О. І. - Підстави розроблення освітнього проекту компетентнісно-кваліфікаційного навчання студентів (2011)
Белощицкий А. А. - Понятийный базис методологии проектно-векторного управления образовательными средами (2011)
Єфремов О. С. - Методологічні основи забезпечення інноваційного розвитку економічних систем (2011)
Бистров А. Г. - Систематизація підходів до класифікації інновацій (2011)
Королевська Н. Ю. - Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні (2011)
Часовський С. А. - Проблематика та особливості розвитку глобального фінансового ринку (2011)
Сущенко О. А. - Розвиток управління мережевими формами взаємодії бізнес-структур, Буздаков Л. М. (2011)
Попова Н. М. - Оцінка значущості впливу чинників на формування передумов до гармонізації управлінської діяльності (2011)
Саінчук А. О. - Реінжиніринг аутсорсинга бізнес-процесу (2011)
Фатеев Н. В. - Механизмы регулирования стоимости в проектах и программах судоремонтного предприятия, Запорожец И. М. (2011)
Ярема Я. Р. - Потенціал використання відходів як сировини для створення нової продукції, Свинороєв Ю. О. (2011)
Родионова О. Ю. - Элементы маркетингового потенциала предприятий региона (2011)
Шконда В. В. - Соціальна корпоративна відповідальність як складова соціальної політики держави, Кальянов А. В. (2011)
Воробьёва О. Ю. - Благотворительность и меценатство как компонент корпоративной социальной ответственности бизнеса (2011)
Блінова Н. С. - Комерційна програма як метод управління розвитком сфери культури, Спицина Н. С. (2011)
Максименко М. А. - Актуальность арт-практик в современном социокультурном пространстве (2011)
Медведєва О. М. - Опис станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії, Россошанська О. В. (2011)
Безрученко В. С. - Концепция проектного менеджмента системы государственного финансового мониторинга на основе современных информационных технологий, Риппа С. П., Саченко А. А. (2011)
Рач Д. В. - Метод графического представления показателей освоенного объема (2011)
Кривуля П. В. - Аналитический расчет сроков начала внедрения проектов реинвестиционной прогрессии (2011)
Коваль В. С. - Проектна архітектура інформаційного порталу дистанційного навчання засобами семантичного вебу, Лендюк Т. В., Ріппа С. П. (2011)
Рач В. А. - Структуризация схематической, ситемной и сервисной моделей проекта с позиций базовых положений триадной парадигмы управления проектами, Мохаммад А. (2011)
Моргун А. С. - Стійкість підпірних стінок за МГЕ, Балатюк А. Д. (2013)
Кулик В. В. - Оптимальне керування потоками потужності в неоднорідних електричних мережах з дальніми електропередачами. , Вишневський С. Я. (2013)
Мокін Б. І. - Оцінка потужності, яка може бути отримана вітроенергетичною установкою з вітрового потоку, створюваного залізничним потягом. , Мокін О. Б., Базалицький В. П., Горенюк В. В. (2013)
Чепурний М. М. - Особливості застосування парокомпресійних теплонасосних установок, Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. (2013)
Остапенко О. П. - Енергоекологічна ефективність теплонасосних станцій на природних і промислових джерелах теплоти за умови змінних режимів роботи., Валігура І. О., Коваленко А. Д. (2013)
Лебедь О. М. - Фізичні механізми формування структури епітаксійних шарів монокристалів GaAs під час вирощування з рідкої фази. (2013)
Мусаєв В. Г. - Дискретний метод та системно-структурний аналіз динамічних задач у магістральних трубопроводах зі зміною тиску на початку та витрати в кінці., Імамалієв Е. Б., Гусейнов Н. Е. (2013)
Бендерук Ю. А. - Підбір константних параметрів методу рою часток за методом імітації відпалу під час розв’язання задачі розподілу виробничого навантаження., Месюра В. І. (2013)
Бісікало О. В. - Огляд методів автоматичного анотування текстів., Назаров І. О. (2013)
Молоканова В. М. - Дослідження синергетичних рівнів проектно-орієнтованого розвитку підприємства (2011)
Колосов А. М. - Створення моделі захисту соціальних інтересів при продажі українських підприємств (2011)
Мирошниченко Ю. О. - Особливості прийняття управлінських рішень відповідно до фаз проектного циклу (2011)
Белощицкий А. А. - Векторный метод целедостижения в проектах образовательных сред (2011)
Родіонов О. В. - Розробка механізму стратегічного управління якістю вищої освіти (2011)
Россошанська О. В. - Опис невідповідності станів інформованих елементів середовища діяльності для задач оцінки безпеки та взаємодії з позиції теорій нечітких множин та несилової взаємодії, Медведєва О. М. (2011)
Гайдабрус Б. В. - Системный сценарий программы повышения IT готовности, Дружинин Е. А. (2011)
Черкасов А. В. - Теоретико-методичні основи розробки проектів управління якістю життя населення (2011)
Шаріпова О. С. - Сутність аутстафінгу в системі технологій менеджменту персоналу та його види, Седова І. М. (2011)
Gaydamaka O. M. - Influence of agrarian policy on development of farming businesses in Ukraine, Lebid V. M., Lebed N. V. (2011)
Рак Ю. П. - Ідентифікація проектів у портфелях та програмах регіонального розвитку з питань надзвичайних ситуацій, Саченко А. О., Зачко О. Б., Палій І. О. (2011)
Покотилова О. І. - Сучасний стан і моделювання розвитку товарного асортименту підприємств харчової промисловості України (2011)
Тимофієва Є. С. - Проблеми оптимального реформування та шляхи їх подолання (2011)
Кретова А. Ю. - Оцінка майбутньої ефективності діяльності промислового підприємства (2011)
Колосова Е. А. - Управление рентабельностью продукции в условиях ценовой неопределенности на рынке (2011)
Рач В. А. - Особенности построения проектных сетей лечебных проектов, Масауд С. (2011)
Голубятніков В. Т. - Формалізація процесу вибору постачальника медичної продукції при оцінці стратегії реформування сфери охорони здоров'я, Куцин І. М. (2011)
Стрельбіцька Н. Є. - Інтеґрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками, Боднар Д. І. (2011)
Іванов В. Л. - Методи зниження економічного ризику (2011)
Рач Д. В. - Метод освоенного объема в задачах управления рисками в проектах (2011)
Євдокимова А. В. - Концептуальна модель активності громад для задач формування портфелю грантових проектів соціально-економічного розвитку громад, які підтримуються міжнародними організаціями (2011)
Дубовиков М. М. - Розробка алгоритму математичної моделі диференціювання капіталів товаровиробників на вільному ринку (2011)
Фінагіна О. В. - Соціальні трансформації та особливості їх інституціоналізації в українському суспільстві, Поддубняк В. В. (2011)
Шаров О. І. - Інструментальна підтримка процесів прийняття управлінських рішень в освітніх проектах (2011)
Маматова Т. В. - Застосування настанов ISO 10006 щодо управління якістю в проектах на різних етапах підготовки магістрів за спеціальністю "Управління проектами" (2012)
Молоканова В. М. - Дослідження проектно-орієнтованого розвитку на основі еволюційної теорії цінностей (2012)
Медведева Е. М. - Сущность взаимодействия в системе знаний Р2М и особенности его реализации в украинской бизнес-среде (2012)
Кратт О. А. - Управление качеством проектов преодоления социально-экономических последствий закрытия угольных шахт, Ярембаш А. И. (2012)
Кравченко М. В. - Тіньова економіка як самоорганізоване явище в системі соціально-економічних відносин суспільства: підходи до вивчення (2012)
Михальченко Г. Г. - Регіональні особливості розвитку населення (2012)
Труніна І. М. - Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Тюлєнєв Г. Д. - Принципові основи посилення економічної безпеки вищого навчального закладу (2012)
Григорян Т. Г. - Применение когнитивного моделирования в оценке портфелей проектов повышения безопасности АЭС, Квасневский Е. А., Кошкин К. В. (2012)
Голубятніков В. Т. - Аналіз та прогнозування ефективності рекламної діяльності в проектах розвитку індустрії розваг, Захарчук В. В. (2012)
Аронова В. В. - Інноваційно-проектний підхід до управління змінами в маркетинговій діяльності на підприємстві (2012)
Шапран О. Є. - Роль екологічного маркетингу у формуванні іміджу соціально відповідального бізнесу (2012)
Дубровін В. О. - Оцінювання продукту організаційного проекту за моделлю ділової досконалості, Тавлуй І. П. (2012)
Морозюк Н. С. - Індикатори оцінювання продовольчої безпеки (2012)
Желобкова М. В. - Інтегрована система управління як засіб забезпечення безпечності харчових виробництв (2012)
Овсянко О. М. - Діагностика як інструмент визначення впливу демографічних факторів на безпеку суб’єктів господарювання (2012)
Бондаренко О. С. - Модель формування цілісної системи кредитної кооперації (2012)
Матейчик В. П. - Методичні підходи до управління екологічними аспектами в проектах поводження з відходами, Хрутьба В. О. (2012)
Крап Н. П. - Методологія управління проектами туристичних потоків на основі кластерного аналізу, Юзевич В. М. (2012)
Шаров О. І. - Побудова інструментарію дослідження життєспроможності освітнього проекту та його можливого мультиплікативного ефекту (2012)
Россошанська О. В. - Сутність економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств з позиції різних зацікавлених сторін в контексті вартісного підходу до управління (2012)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця як компонент компетентної діяльності сучасного фахівця (2012)
Антонян О. А. - Особливості формування місії соціально-економічних систем як орієнтиру стратегії інноваційного розвитку (2012)
Рач В. А. - Системно-целостный метод графического представления результатов исследований в отдельных предметных областях (на примере области управления образовательными проектами), Борзенко-Мирошниченко А. Ю. (2012)
Гула Р. В. - Розвиток української національної ідеї в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх аналіз на сторінках видання "Киевлянин” у 1900 – 1914 рр. (2010)
Гурська О. А. - Культурна політика радянської влади та її вплив на діяльність установ культури Галичини на початку Другої світової війни (1939 – 1941 рр.) (2010)
Коваль О. В. - Співпраця української та білоруської діаспори в галузі освіти у міжвоєнний період (2010)
Костишин Е. І. - Політична та військова зумовленість польсько-українського союзу Пілсудський – Петлюра 1920 р. (2010)
Лисейко Я. Б. - Участь шляхти у військових справах Сяноцької землі в другій половині ХIV–XVI ст. (2010)
Папікян А. Л. - Історичні передумови створення Західноукраїнської Народної Республіки та формування її збройних сил, Томюк І. М. (2010)
Рутар В. Є. - Мобілізаційне і матеріально-технічне забезпечення Галицької армії в період українсько - польської війни 1918 – 1919 рр. (за матеріалами повітової преси ЗУНР) (2010)
Сапіга О. П. - Кадрове забезпечення медичної та санітарної служби УГА в 1918 – 1920 рр. (2010)
Терський С. В. - Оборонне будівництво у Волинському князівстві у ХІІІ – першій половині XIV ст. (2010)
Ткачук А. П. - Кадетські корпуси на Україні: основні етапи діяльності (2010)
Шумка А. В. - Українсько-російські відносини у пострадянський період як економічне протистояння, Черник П. П. (2010)
Хома І. Я. - Адміністративна діяльність та ініціативи з організації державної влади командування Осадного корпусу Армії УНР у другій половині грудня 1918 р. – січні 1919 р. (2010)
Юрова Т. М. - Історичні елементи гусарської уніформи в українському однострої ХХ – ХХІ ст. (2010)
Юрчук О. О. - Бойове використання танкеток: ідеї та результати (2010)
Куцька О. М. - Історичний огляд пропагандистської роботи США в Європі у період Другої світової війни, Годій М. В. (2010)
Підлісний А. Р. - Історія використання інформаційно - психологічних впливів США на різних етапах збройного конфлікту з Іраком (2010)
Питльована Л. Ю. - Трактування американської історії у наукових працях Вудро Вільсона (2010)
Бураков Ю. В. - Відзначення в Академії сухопутних військ 440-річчя з дня народження гетьмана Петра Сагайдачного, Свірідова Л. Ю. (2010)
Бауліна Т. В. - Інтенсифікація інноваційних процесів забезпечення ефективності інтелектуального капіталу при використанні цільового програмного продукту "MAINSTREAM.FOR.IC. V.6.3." (2012)
Шпильовий В. Д. - Оцінювання складності проектно-інноваційної діяльності (2012)
Данченко Е. Б. - Использование маркетинговых инструментов идентификации ценностей в проектах, Дзюба Т. В. (2012)
Морозов В. В. - Влияние процессов управления конфигурацией в проектах на структуру их терминологической системы, Рудницкий С. И. (2012)
Дорошук Г. А. - Інтегральна оцінка рівня активності організаційного розвитку підприємства (2012)
Морозов В. В. - Управление возможностями как инструмент управления проектами и программами по созданию ИТ-систем в турбулентном окружении для сервис-ориентированных предприятий, Бузмаков В. И. (2012)
Пилипенко І. О. - Зменшення рівня невизначеності планування робіт проекту на основі варіативного обмеження ресурсів (2012)
Казарінов Ю. І. - Підвищення якості підготовки проектних менеджерів на основі застосування фрактального аналізу, Овсянкін А. М., Чайка Н. Г. (2012)
Полотай О. І. - Зростання індексів розвитку економіки знань – основа ефективного управління освітніми проектами інформатизації (2012)
Данченко О. Б. - Креативний потенціал команди як фактор успіху проекту (2012)
Соколова О. Г. - Особливості проектування та здійснення заходів лісовідновлення та лісорозведення в умовах Карпат, Лопатинський М. В., Фокшей М. М. (2012)
Данченко О. Б. - Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом в системі економічної безпеки організацій, Поскрипко Ю. А. (2012)
Воронова Г. Г. - Диспропорційність розвитку регіону в системі загроз економічній безпеці держави (2012)
Геращенко Н. О. - Формалізація концепції формування цілей проектів соціального розвитку (математична модель) (2012)
Романов Т. В. - Управління комунікаціями та шляхи подолання комунікаційних бар’єрів в проектах, Чередніченко А. М. (2012)
Молоканова В. М. - Оцінювання якісних показників портфелю проектів за допомогою Теорії нечітких множин (2012)
Кац О. А. - Державне регулювання та контроль розвитку і функціонування соціально-економічних систем різних рівнів (2012)
Родіонов О. В. - Планування, проектування та конструювання систем управління якістю вищої освіти (2012)
Котікова О. І. - Розвиток державних систем та механізмів управління якістю процесів підготовки кваліфікованих фахівців (2012)
Медведєва О. М. - Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах як науковий напрям в управлінні проектами та програмами (2012)
Додонов О. В. - Проблеми інформаційного забезпечення pr-діяльності туристичного підприємства (2012)
Чеботарьов Є. В. - Теоретико-методологічні передумови та аналіз теорії аграрно-промислової інтеграції в економічній науці 60-80-х років ХХ століття (2012)
Рач В. А. - Методологический инструментарий научного исследования в управлении проектами (2012)
Россошанская О. В. - Моделирование экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий (2012)
Ляшенко О. М. - Специфічні властивості фінансової безпеки підприємства (2012)
Прус Н. В. - Витрати опортуністичної поведінки в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Дорошко М. В. - Модель діагностики економічної безпеки процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві (2012)
Криль Я. М. - Вузькофункціональний підхід в управлінні фінансово-економічною безпекою банківської установи, Овчаренко Є. І. (2012)
Бірюков О. В. - Управління інноваціями в управлінні проектами: метрика стандартів (2012)
Сивопляс Ю. В. - Визначення стратегічної корисності проекту за виявленням його інноваційних компонент (2012)
Драч І. Є. - Визначення наукового проекту на основі системно-ціннісного підходу, Рулікова Н. С. (2012)
Бурименко Ю. И. - Системный анализ многофакторных проектных рисков, Копытина М. В. (2012)
Patrick K. U. - The project management methodological models for activity in medical branch, Masaud S. (2012)
Шаров О. І. - Нормативно-правове регулювання у сфері вищої освіти як інструмент розвитку освітнього проекту (2012)
Прищепа Н. П. - Аналіз і класифікація конкурентних стратегій підприємств, Гайдамака О. М. (2012)
Колосова К. А. - Компенсаторні механізми та алгоритм управління стійкістю підприємств (2012)
Христенко Л. М. - Оцінювання впливу потенціалу підприємства на його економічну стійкість, Буткова Н. Є. (2012)
Дмитрук Е. В. - Математическое моделирование репутации предприятия на рынке с фиксированными и хаотическими ценами (2012)
Щербатюк А. І. - Тріадна модель здатності особистості до інноваційної праці (2012)
Овсянко О. М. - Основні тенденції та особливості процесу народжуваності у Луганській області (2012)
Колосов А. М. - Варіативні ресурси організації виробничих процесів в умовах змінюваності продукції (2012)
Афтанюк О. В. - Правила построения неопределенной wbs на фазе инициализации проекта (2012)
Квашук В. П. - Системна безпека проектного середовища сфери цивільного захисту, Рак Ю. П., Зачко О. Б. (2012)
Россошанская О. В. - Подходы к построению интегрированных систем управленияв инновационных проектно-ориентированных предприятиях, Журавльова Н. В. (2012)
Рач В. А. - Сучасний погляд на систему економічної безпеки "держава-регіон-підприємство" як цілісного об’єкту безпекології (2012)
Пашко П. В. - Аудиторський контроль в митній справі, Пашко Д. В. (2013)
Туржанський В. А. - Функціонування постаудиту в системі митного контролю: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Руда Т. В. - Сутність та значення кадрової компоненти у процесі забезпечення економічної безпеки, Рудніченко Є.М., Рудий А. М. (2013)
Яковенко О. В. - Шляхи удосконалення оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом операцій з імпорту основних фондів, Медвідь Ю. О. (2013)
Мотюк К. Д. - Експертиза триацилгліцеридів як основа для визначення митної вартості переетерифікованих олій (2013)
Коновалов Ю. О. - Система управління ризиками в Міністерстві доходів і зборів України, митний аспект (2013)
Безейко С. О. - Шляхи вдосконалення системи постмитного аудиту в Україні (2013)
Білак Н. І. - Роялті та ліцензійні платежі в системі митного аудиту (2013)
Запорожець О. Ф. - Методичні підходи до формування та розвитку Національної ризикоорієнтованої системи адміністрування митних платежів (2013)
Корнійчук О. О. - Культура управлінської діяльності працівників митних органів– невід’ємний елемент ефективності роботи, Долобанько В. В. (2013)
Несторишен І. В. - Аналіз міжнародного досвіду професійної підготовки працівників митних органів, Попель С. А. (2013)
Пархоменко В. М. - Міжнародний досвід організації дистанційнго навчання працівників митних органів, Попель С. А., Мотюк К. Д. (2013)
Неліпович О. В. - Транспортно–логістичні центри: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні (2013)
Хома В. О. - Перспективи розвитку транспортної системи України на основі принципів європейської загальної транспортної політики, Примак А. Ф., Жданова В. П. (2013)
Царенко В. І. - Митний режим як вид правового режиму: поняття, зміст та можливості використання, Луценко Л. В. (2013)
Царенко В. І. - Обов’язки та права декларанта та уповноваженої ним особи при декларуванні митної вартості товарів, Хома В. О. (2013)
Пунда О. О. - Комерційний підкуп службової особи, юрдичної особи приватного права, Ковалевський Д. О. (2013)
Огороднік К. М. - Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування (2013)
Хома В. О. - Теоретичні та організаційно-правові засади реформування системи правоохоронних органів України (2013)
Плотнікова К. В. - Право на свободу світогляду та віросповідання (2013)
Світла пам’ять (2013)
Вимоги щодо оформлення статті, яка подається до журналу "Митна безпека” (2013)
Богорош А. Т. - Новые значения микротвердости, модуля Юнга и упругого восстановления многокомпонентных пленочных тугоплавких покрытий, Воронов С. А., Ройзман В. П., Чадова К. В. (2008)
Молодых С. И. - Разработка технологии изготовления полых широкохордных лопаток вентилятора ТРДД, Третьяк В. В. (2008)
Соловьев С. Н. - Определение температурного поля при упрочнении и выглаживании поверхностей трением верчения (2008)
Клименко Л. П. - Структурообразование в чугуне гильз ДВС при различных скоростях прохождения эвтектоидного превращения, Андреев В. И., Дыхта Л. М. (2008)
Довгань А. Н. - Формирование алмазоподобных покрытий импульсными потоками плазмы, Колесник В. П. (2008)
Панасенко В. А. - Высокотехнологическое обеспечение обработки дисков ГТД из жаропрочных сплавов на обрабатывающих центрах, Качан А. Я., Мозговой С. В., Карась Г. В. (2008)
Кумченко Я. А. - Сила Бьеркнеса-Умова-Лебедева (БУЛ) в резонаторно-резонансном механизме очистки углеводородных и биотоплив от вредных примесей (2008)
Бастеев А. В. - Усовершенствованная технология сжигания отходов производства биодизеля, Тарасенко Л. В., Форфутдинов В. В., Юссеф К. (2008)
Радько В. М. - Аналитическое определение высоты лопаток сопловых венцов центростремительных малоразмерных турбин, Мусаткин Н. Ф., Калабухов Д. С. (2008)
Хомылев С. А. - Численное исследование обтекания турбинных решеток профилей: Часть 2 – Исследование характеристик высоконагруженных решеток, Резник С. Б., Ершов С. В. (2008)
Костюк В. Е. - Методы расчета выбросов оксидов азота авиационными ГТД, Гусев В. Н., Конопленко А. А. (2008)
Тарасенко А. А. - Частичные режимы устройств типа газодинамическое сопротивление в судовых ГТД (2008)
Слободкина Ф. А. - Исследование течения флюида в ступени насоса методами математического моделирования, Малинин В. В., Шигапова Д. Ю. (2008)
Кулаков А. Д. - Технология летных испытаний ГТД на летающих лабораториях, Попов В. В. (2008)
Хориков А. А. - Исследование колебаний лопаток компрессоров датчиками измерения радиального зазора (2008)
Коровин Б. Б. - Некоторые малоизученные феномены динамики рабочих колес турбомашин, выявленные в натурном эксперименте, Войнов В. В., Былинкина О. Н. (2008)
Цимбалюк В. А. - Виброизоляция колеблющихся моделей лопаток при измерении аэродинамических нагрузок и флаттерных испытаниях (2008)
Воробьев Ю. С. - Влияние кристаллографической ориентации на колебания охлаждаемых лопаток газовых турбин с вихревой матрицей, Дьяконенко К. Ю., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2008)
Мельник В. Н. - Пассивная изоляция акустического излучения, Кладун Е. А., Карачун В. В., Ковалец О. Я. (2008)
Горбов В. М. - Анализ и перспективы использования отечественных газотурбинных двигателей в судовой энергетике, Чередниченко А. К. (2008)
Ткач М. Р. - Технологические характеристики газотурбинных установок, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Радченко Н. И. - Холодильные теплоиспользующие циклы с применением эффекта тепловой компрессии, Коновалов Д. В. (2008)
Радченко А. Н. - Использование вторичных энергоресурсов судового газотурбогенератора для кондиционирования и получения пресной воды, Сапармамедов А. Н., Иваненко С. В. (2008)
Епифанов С. В. - Исследование регулярного режима в охлаждаемой лопатке турбины, Олейник А. В., Перетёртов В. Г., Чумаков А. Г. (2008)
Шимановская Н. А. - Идентификация динамики термонапряженного состояния деталей для систем мониторинга выработки ресурса ГТД (2008)
Кравченко И. Ф. - Экспериментальные и теоретические результаты исследования авиационных зубчатых передач для двигателей пятого и шестого поколений, Единович А. Б., Яковлев В. А., Дорофеев В. Л. (2008)
Жеманюк П. Д. - Обоснование работоспособности подшипников качения, Гликсон И. Л., Петров Н. И., Шанькин С. И. (2008)
Доценко В. Н. - Вопросы исследования керамических и гибридных подшипников качения и их применение в авиационных двигателях, Никитин С. В. (2008)
Безручко К. В. - Анализ причин снижения ресурса электрохимических аккумуляторов энергоустановок ракетно-космической техники, Давидов А. О., Синченко С. В., Ширинский С. В. (2008)
Шатохин В. Ф. - Оценка возможности развития обката после мгновенной разбалансировки ротора, Циммерман С. Д. (2008)
Горбенко А. Н. - Изменение границы устойчивости автобалансировки ротора шарами в процессе эксплуатации (2008)
Коваленко С. С. - Малоразмерные камеры сгорания воздушно-реактивных двигателей малой тяги беспилотного летательного аппарата и технологических газогенераторов, Грушенко А. М. (2008)
Кошелев Н. Н. - Малогабаритный катод для ЭРД, Лоян А. В., Рыбалов О. П., Ищенко Е. И. (2008)
Толмачев Н. Г. - Энергетические циклы и условия преобразований барионных квантов би-вещества (2008)
Алёхин С. А. - Улучшение технико-экономических показателей высокооборотного дизеля малой мощности путём изменения условий смесеобразования, Краюшкин И. А., Лыков С. В. (2008)
Бугаенко О. М. - Многофункциональный газогенератор для ликвидации последствий загрязнений водных акваторий и грунта нефтепродуктами, Гусев Ю. А., Нечипорук Н. В. (2008)
Степаненко С. М. - К вопросу о работе с ключевыми характеристиками, Папченкова Л. И., Харченко В. Г. (2008)
Харитонов Ю. Н. - Управление проектами реконструкции на основе артефактных платформ (2008)
Гусева Ю. Ю. - Многомерный анализ конструкторско-технологических факторов риска технической подготовки производства наукоемкой техники (2008)
Мельник Р. С. - Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації (2013)
Лекарь С. І. - Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму (2013)
Школик А. М. - Правове регулювання відкликання адміністративних актів (2013)
Басов А. В. - Поняття "обмеження" як юридична категорія: теоретичний аспект (2013)
Буткевич С. А. - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб’єкт державного фінансового моніторингу (2013)
Петров Є. П. - Право Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права (2013)
Пшонка А. В. - Пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури України (2013)
Зінов П. І. - Нормативно-правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС: системний підхід (2013)
Дмитренко Ю. М. - Правові засоби регулювання грошового обігу в Україні (2013)
Радишевська О. Р. - Сплата податків i податкова мораль: соціально-правовий аспект (2013)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Аніщенко Т. С. - Джерела службового права: поняття та види (2013)
Іванова Л. Ю. - Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Гриценко І. С. - Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція (2013)
Бевзенко В. М. - Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби (2013)
Іванищук А. А. - Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади (2013)
Наджафгулієв Р. І. - Специфіка системних гарантій адміністративно-правового статусу біженців і вимушених переселенців (2013)
Амельчаков І. Ф. - Організаційні основи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень в житловому секторі, Карагодін О. В. (2013)
Кальц В. - Адміністративне судочинство Німеччини та його функціонування (2013)
Круль С. - Ухвала про зупинення певних дій суб’єктів владних повноважень у системі попереднього правового захисту "Положення про адміністративні суди" (2013)
Комзюк Л. Т. - Ґрунтовне дослідження словацького медіа-права (2013)
Проект закону про внесення змін до конституції України щодо посилення гарантій незалежних суддів (2013)
Постанова пленуму вищого адміністративного суду України "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів" від 20 травня 2013 року № 8 (2013)
Баланов В. О. - Розвиток контрейлерних перевезень в україні та досвід перевезень в європейських країнах (2012)
Березовий М. І. - Оцінка пропускноЇ спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі, Малашкін В. В., Коробйова Р. Г. (2012)
Бобровський В. І. - Моделювання процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці, Демченко Є. Б. (2012)
Бобровский В. И. - Определение рациональной конструкции продольного профиля сортировочной горки, Колесник А. И. (2012)
Вернигора Р. В. - Перспективи створення адаптивної системи оперативного управління роботою локомотивів та локомотивних бригад, Єльнікова Л. О. (2012)
Германюк Ю. М. - Дослідження процесу просування іновагонів мережею Львівської залізниці, Нестеренко О. В. (2012)
Журавель В. В. - Дослідження поїздо- та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату, Журавель І. Л., Яновський П. О. (2012)
Іванченко А. В. - Дослідження попиту на перевезення вантажів у напрямку Україна – Білорусь (2012)
Козаченко Д. М. - Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках, Березовий І. М., Болвановська Т. В. (2012)
Козаченко Д. Н. - К вопросу о нормировании продолжительности грузовых операций на грузовых фронтах подъездных путей, Березовый Н. И., Вернигора Р. В., Шепета А. М. (2012)
Козаченко Д. Н. - Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования, Вернигора Р. В., Березовый Н. И. (2012)
Левицкий И. Е. - Контейнерные перевозки в Одесском регионе, Коробьева Р. Г., Руденко Н. В. (2012)
Марінцева К. В. - Оптимізація технології обслуговування пасажирів в аеропортах (2012)
Нагорний Є. В. - Модель логістичної системи доставки вантажів між Україною та Білоруссю, Наумов В. С. (2012)
Нагорний Є. В. - Модель визначення попиту на послуги транспортно-вантажного комплексу, Окороков А. М. (2012)
Назаров А. А. - Аналіз способів зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій за умов обладнання їх системою розподіленого регулювання швидкості (2012)
Наумов В. С. - Распределение синергетического эффекта между субъектами рынка транспортных услуг (2012)
Нестеренко Г. І. - Особливості організації сучасних приміських перевезень європейських країн, Озерова О. О., Яновський П. О. (2012)
Пасічний О. М. - Розрахунок та перевірка деяких нормативів графіка руху поїздів за допомогою ергатичного моделювання (2012)
Чибісов Ю. В. - Дослідження факторів, які впливають на пропускну та провізну спроможність залізничних ліній (2012)
Яновський П. О. - Економічна сутність якості транспортного процесу, Волковська Г. Г. (2012)
Баклан І. В. - Інтелектуальна система з базою знань судових прецедентів (2013)
Белоножко Є. - Інструменталізм закону про шлюб сучасної України та його джерела (2013)
Прилуцький Р. Б. - Про визначення поняття та класифікацію цінних паперів у законодавстві України, Приймаченко М. В. (2013)
Самбор М. А. - Позасудовий захист прав споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку в Україні: роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у захисті прав та інтересів абонентів (2013)
Матвійчук А. О. - Право майбутніх поколінь на сприятливе навколишнє природне середовище: реалії та перспективи (2013)
Беленок В. - Об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 345 КК України (2013)
Вознюк А. - Вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину як мета злочинної організації (2013)
Матвійчук В. К. - Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища (2013)
Салій П. І. - Суб’єкт складу злочину порушення недоторканності житла та іншого володіння особи (2013)
Харь І. О. - Суб’єктивні ознаки і їх вплив на кваліфікацію діяння, вчиненого способом особливо жорстокого поводження (2013)
Карпенко М. І. - Причини і запобігання необережним військовим злочинам легковажної мотивації (2013)
Карпенко М. І. - Захист конституційних прав крізь призму заходів забезпечення при здійсненні кримінального провадження, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Магрело М. В. - Міжнародне контрактне право: проблеми визначення предмета (2013)
Матвійчук В. К. - Рецензія на монографію О.О. Кваші "Співучасть у злочині: структура та відповідальність" (2013)
Черткова Н. - "В уме своем я создал мир иной": поэтический мир как литературоведческая проблема. Статья вторая (2010)
Абабина Н. - "Толстовство" А. П. Чехова в контексте изучения теории переходности ("Именины") (2010)
Большакова А. - "В защиту автора": из русско-западного опыта 1960–70-х гг. Статья третья (2010)
Высоцкий А. - Славяне и скандинавы в "Сказании об Ольге" З. А. Волконской (2010)
Горбонос О. - Теоретико-методологічні засади генології літературної казки (2010)
Дербенёва Л. - Фиктивный автор в структуре произведений Джозефа Конрада (2010)
Икитян Л. - Духовно-нравственный модус экспериментальных стратегий творчества Л. Н. Андреева (2010)
Литовченко Н. - Образ пророка-мессии в сборнике Андрея Белого "Золото в лазури". Статья вторая (2010)
Оришака О. - Мифологема цикады и ее трансформации в поэзии А. Тарковского. Статья вторая (2010)
Пикалова Ю. - Мифо-фольклорная традиция в структуре рассказа Л. Н. Толстого "Три старца" (2010)
Попович А. - Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса "Изабелла, или горшок с базиликом". Статья первая (2010)
Рахуба Т. - Традиции древнерусской литературы в творчестве Марины Цветаевой (2010)
Самарин А. - Травестия комедии дель арте в пьесе Л. Петрушевской "Квартира Коломбины" (2010)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья вторая (2010)
Шестакова Э. - Философские основания ошибки в мире Н. В. Гоголя. Статья вторая (2010)
Мішуков О. - Доба виникнення піктографічного письма (нотатки до лекції) (2010)
Лесовиченко А. - Музыкальный лидер провинции. Украинский профессор С. Л. Марцинковский в представлении сибирского коллеги (литературное эссе) (2010)
Микитин І. - Інтегральність образу Юрія Федьковича у творчості Каєтана Абгаровича (2010)
Шипко М. - Два століття "нової драми" (типологічне зіставлення "нової драми" кінця ХІХ – початку ХХ ст. та "нової драми" ХХ – ХХІ ст.) (2010)
Акуловский В. Г. - Состав и свойства данных,специфицируемых в композиционных схемах алгоритмов, Дорошенко А. Е. (2013)
Лавріщева К. М. - Концептуальні моделі розподілених компонентних систем, Колесник А. Л. (2013)
Дорошенко А. Ю. - Використання засобів моделювання для визначення оптимальних параметрів виконання програм на відеографічних прискорювачах, Оконський І. В., Жереб К. А., Бекетов О. Г. (2013)
Погорілий С. Д. - Використання мереж Петрі для проектування паралельних застосувань, Вітель Д. Ю. (2013)
Глибовець М. М. - Аналіз каркасів зберігання й відображення на базі аспектно-орієнтованих технологій, Гороховський С. С., Луценко І. М. (2013)
Letichevsky А. - Deductive verification of requirements for event-driven architecture, Letychevskyi О., Peschanenko V., Guba A. (2013)
Яценко Е. А. - Интеграция инструментальных средств алгебры алгоритмов и переписывания термов для разработки эффективных параллельных программ (2013)
Рогушина Ю. В. - Использование онтологических знаний в рекомендующих системах (2013)
Новицький О. В. - Сервіс-орієнтовані, розподілені системи реального часу в електронних бібліотеках (ЕБ) (2013)
Яловець А. Л. - До постановки задачі переслідування на площині (2013)
Матвійчук А. О. - Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: межі здійснення, підстави обмеження та колізії (2013)
Самбор М. А. - Особливості судового способу захисту прав та інтересів споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку за цивільним процесуальним законодавством України (2013)
Прилуцький Р. Б. - Правові механізми у сфері господарювання (2013)
Рябець К. А. - Колізія вітчизняного земельного законодавства в аспекті права власності на землю, Самойлов М. В. (2013)
Дараганова Н. В. - Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці (2013)
Карпенко М. І. - Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст, Пашковський В. В. (2013)
Карпенко М. І. - Смертна кара: бути чи не бути?, Бандурович А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Практичні та організаційні проблеми діяльності органів досудового розслідування за новим КПК України, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Присухін С. І. - Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ (2013)
Дронговський О. С. - Правове регулювання участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки (2013)
Коваленко С. Г. - Державний внутрішньовідомчий контроль у Збройних Силах України (2013)
Лясковський В. І. - Правова регламентація збройних конфліктів на сучасному етапі та особливості застосування в них міжнародного гуманітарного права (2013)
Пашинський В. Й. - Правові аспекти контракту про проходження військової служби, Ліхтін В. Ф. (2013)
Прокопчук І. Т. - Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців (2013)
Коминарец Т. - Стратегии исследования постмодернистских текстов (2011)
Оришака О. - Проблемы анализа версификационных уровней поэтического текста (2011)
Бабич Ю. - Миф как принцип создания художественной реальности в литературном тексте: на материале романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" (2011)
Быстрова Е. - Коннотативность словоерса в творчестве Ф. Достоевского (2011)
Горбонос О. - Генотворчі аспекти проблематики літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка (2011)
Долга Н. - Творчість англійських неоромантиків у контексті сучасної теорії перехідності (2011)
Запорожченко Ю. - Имидж Германии в романе Б. Шлинка "Чтец" (2011)
Климчук О. - Художественная интерпретация социокультурного контекста в книге А. Наймана "Славный конец бесславных поколений" (2011)
Мацапура В. - Поэтика и интерпретация "сказок" Чехова ("Без заглавия", "Пари", "Сапожник и нечистая сила"), Мацапура Л. (2011)
Остапенко И. - Художественное своеобразие картины мира Н. Рубцова (2011)
Попович А. - Романтическая интерпретация декамероновской новеллы в поэме Дж. Китса "Изабелла, или горшок с базиликом". Статья вторая (2011)
Рыбинцев И. - Природа художественной детали и ее изобразительно-выразительная функция, Пустовит Т. (2011)
Самарин А. - Жанрово-стилевой комплекс травестии в пьесе С. Кузнецова и О. Богаева "Нет повести печальнее на свете…" (2011)
Хомчак Е. - Поэтика портрета в романе "Обрыв" И. А. Гончарова (2011)
Шаповал О. - Синтез романного і притчового начал у романі В. Ґолдінґа "Спадкоємці" (2011)
Шипко М. - Особливості сприйняття п’єси А. Чехова "Чайка" на межі ХІХ-ХХ ст. та у ХХІ ст. (2011)
Ільїнська Н. - Ціннісні орієнтири молодого покоління у американській та українській прозі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: типологічний аспект. Стаття перша (2011)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья третья (2011)
Колесова А. - Прикметник в англомовних поетичних текстах: лінгвокогнітивний аспект (2011)
Мороз О. - Мовні та позамовні чинники формування тональності поетичного тексту (2011)
Петренко Н. - Поетична інтерпретація дійсності: лінгвістичний погляд (2011)
Требования к оформлению статей (2011)
Węcławski Jerzy. - Regulations of the bank sector in the EU in response to the financial crisis (2013)
Петкова Л. О. - Інтеграція України до світового фінансового простору в міжнародних співставленнях та макроекономічній динаміці (2013)
Petkova Lesia. - Ukraine’s integration into the global financial space in international comparisons and macroeconomic dynamics (2013)
Луняков О. В. - Интегральный подход к оценке дисбалансов и устойчивости финансового сектора экономики (2013)
Luniakov Oleg. - Integrated approach to the assessment of imbalances and soundness of financial sector (2013)
Nagaichuk N. - The place and role of insurance companies in investment security of economy of Ukraine, Mekhanikova O. (2013)
Печоник О. И. - Развитие финансового сектора в процессе смены технологических укладов (2013)
Pechonik Olga. - Development of the financial sector in the process of substitution of technological modes (2013)
Ніценко В. С. - Тенденції розвитку банківської мережі в Україні, Кузьменко Є. С. (2013)
Nitsenko V. - The tendencies of banking network development in ukraine, Kuzmenko E. (2013)
Rohozhnikova N. - Banking credit policy as a special investigation object, Ivanova I. (2013)
Пластун В. Л. - Особливості впливу інституційних інвесторів на стабільність фондового ринку (2013)
Plastun V. - Peculiarities of the institutional investors’ influence on the stock market stability (2013)
Пустовійт Р. Ф. - Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні, Кочума І. Ю. (2013)
Pustoviyt R. - Priority improvement directions of institutional environment of human potential development in Ukraine, Kochuma I. (2013)
Гунько В. І. - Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств (2013)
Hunko V. - Factors and indicators of forming enterprises’ investment attractiveness (2013)
Одінцова Т. М. - CVP-aналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства, Невмержицька О. В., Чаус І. В. (2013)
Odintsova T. - CVP-analysis as a financial results management tool, Nevmerzhytska O., Chaus O. (2013)
Біль М. М. - Концептуальні напрями розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону (2013)
Bil Maryana. - Conceptual directions of the development of socio-demographic potential of the region (2013)
Крючко О. С. - Удосконалення оплати праці в контексті соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Krjuchko Oleg. - Improvement of remuneration of labor in the socio-economic development of regions (2013)
Пасєка С. Р. - Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи (2013)
Pasieka S. - Innovative development of social and labour potential of a region: institutional arrangements (2013)
Іщенко М. П. - Сутність та особливості істини і сучасних ідей в економіці, Руденко І. І. (2013)
Ishchenko M. - The essence and pecularities of the truth and modern ideas in economics, Rudenko I. (2013)
Korzeniowska A. - The structure of financing innovations in the polish and ukrainian economies (2013)
Misterek Wojciech. - Innovation of lublin region against selected regions of central and eastern europe (2013)
Саюн А. О. - Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту, Хотькіна О. Р. (2013)
Sayun A. - Problems of training in accounting, analysis and audit, Hotkina O. (2013)
До уваги авторів! (2013)
Литва Л. А. - Концепт успіху в соціалізаційних практиках суспільства ризику (2012)
Патинок О. П. - Психологічні умови становлення відповідальності як якості особистості майбутнього фахівця соціальної сфери (2012)
Приходько А. Ф. - Забезпечення міждисциплінарної інтеграції у змісті теоретичної підготовки майбутніх соціальних працівників до надання клієнтам соціально-економічних послуг (2012)
Стех Є. О. - Професійно-технічний навчальний заклад як середовище формування патріотизму учнівської молоді (2012)
Чопей В. С. - Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів (2012)
Янісів Ю. О. - Особливості впровадження інновацій в українській освіті (2012)
Вольнова Л. М. - Зміст і напрями соціально-педагогічної профілактики девіантних проявів у поведінці важковиховуваних підлітків (2012)
Головко Н. І. - Профілактичні заходи щодо наркозалежності підлітків і скоєння ними злочинів (2012)
Яременко Л. - Позашкільна діяльність як навчання, дозвіллєва діяльність (гра) та професійне самовизначення особистості (2012)
Кушнірчук О. Р. - Порушення процесу соціалізації як чинник залучення до проституції вихованок шкіл-інтернатів (2012)
Трубавіна І. М. - Соціальне загартування особистості в теорії соціальної педагогіки (2012)
Ярчук Ю. Г. - Здоровий спосіб життя: реальний стан і державна політика (2012)
Косяк О. М. - Менеджмент соціальної роботи як сучасний напрям управлінської діяльності (2012)
Русіна Н. Г. - Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів (2012)
Кузьмінська Л. Д. - Підліткова самотність як соціально-психологічна проблема (2012)
Онопрієнко В. - Екологічна освіта як предмет міжнародної співпраці (2012)
Реалізація нового проекту в Україні "Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною” (2012)
Вдосконалення соціального супроводу вразливих сімей в Україні (2012)
Никифоров А. Р. - Способы диссеминации Silene jailensis (Caryophyllaceae) – эндемика горного Крыма (2013)
Рыфф Л. Э. - Флора памятника природы местного значения "Гора Балгатура" в Гурзуфе (Южный берег Крыма) (2013)
Клименко З. К. - Основные итоги и перспективы исследований по интродукции и селекции садовых роз в Никитском ботаническом саду (2013)
Ахматова З. П. - Значение и перспектива интродуцированных редких плодовых культур в Кабардино-Балкарской Республике, Карданов А. Р. (2013)
Литвинова Т. В. - Сорт зизифуса Синит на Южном берегу Крыма и в Херсонской области, Карнатовская М. Ю. (2013)
Шоферистов Е. П. - Новые селекционные формы Prunus persica (L.) Batsch subsp. nectarina (Ait.) Shof. и Prunus persica (L.) Batsch, Кабар А. Н., Опанасенко В. Ф. (2013)
Шоферистов Е. П. - Генофонд сливы Изюм-Эрика (Prunus domestica L.) в коллекции Никитского ботанического сада, Феськов С. А. (2013)
Щербатко В. Д. - Сравнительная характеристика силы роста сортов яблони мировой селекции (2013)
Ковалев М. С. - Световой режим парковых фитоценозов: его роль и особенности пространственной структуры (2013)
Листопадская О. А. - Короедная энтомофауна дендрологического парка "Аскания-Нова" (2013)
Грущинська Н. - Інтеграційно-дезінтеграційні тенденції розвитку національних економік в умовах необхідного технологічного оновлення (2011)
Хахлюк А. - Удосконалення структури вітчизняного експорту як фактор збільшення зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. (2011)
Сльозко О. - Рецесійні процеси у Євросоюзі: сценарії майбутнього, Матвійчук С. (2011)
Добровольська А. - Актуальні задачі оптимізації розвитку в посткризовий період: технологічний аспект (2011)
Руденко-Сударєва Л. - Системна модифікація бізнес-моделей глобальних корпорацій: еволюція теоретичних підходів (2011)
Токар В. - Державне індикативне планування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки в контексті забезпечення економічної безпеки України та світового досвіду (2011)
Хвалінський С. - Посткризова трансформація банківського сектору: світовий досвід та Україна (2011)
Редзюк Є. - Вплив економічних процесів і державного регулювання на розвиток фондової біржі (2011)
Толочко А. - Національна специфіка організації та регулювання міжнародного туризму (2011)
Овчарова Л. - Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: світові тенденції, Бодеко В., Хоменко Л. (2011)
Шафранський А. - Інституційна трансформація валютних систем АСЕАН в посткризовий період (2011)
Терещенко С. - Валютне регулювання в інтеграційних угрупуваннях (2011)
Чернюк Д. - Пруденційне регулювання світового банківського ринку: Базельський комітет з банківського нагляду (2011)
Виноградова О. - Інституційні регулятивні системи як чинник технологічного розвитку в умовах глобальної конкуренції (2011)
Аль-Тмейзі А. - Державне регулювання в сфері природних монополій на прикладі світової галузі авіаперевезень (2011)
Кравченко М. - Механізми забезпечення структурно-інституційної стабільності у країнах транзитивного типу (2011)
Руденко В. - Трансформаційні зміни організаційного дизайну глобальних корпорацій (2011)
Оніщенко В. - Теоретико-методичні основи інтелектуально-ділових послуг (2011)
Соболєв Д. - Інституційне забезпечення інституту банкрутства (2011)
Марцонь О. - Фінансова стабільність систем пенсійного забезпечення (2011)
Бичковський А. - Тенденції трансформації структури світового морського торгового флоту (2011)
Марковська В. - Сланцевий газ: вектор безпечного розвитку (2011)
Іщенко В. - Розвиток вітчизняної системи оподаткування у контексті міжнародного досвіду (2011)
Лабунець А. - Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Андон П. І. - Київська школа програмування В.М. Глушкова (2013)
Акуловский В. Г. - Описание параллелизма в алгоритмах информационно-управляющих систем средствами алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2013)
Шкільняк С. С. - Спектр секвенційних числень першопорядкових композиційно-номінативних логік (2013)
Формалізоване проектування та синтез паралельних програм для відеографічних прискорювачів, Дорошенко А. Ю., Бекетов О. Г., Жереб К. А., Яценко О. А. (2013)
Погорілий С. Д. - Створення методики проектування застосувань для програмно-апаратної платформи CUDA, Верещинський О. А. (2013)
Кудим К. А. - Теоретический и прикладной аспекты отношений и операций для последовательностей временных интервалов, Резниченко В. А., Проскудина Г. Ю., Овдей О. М. (2013)
Твердохліб Є. М. - Керування потоками наукових робіт в грід-системах, Перконос П. І., Лой А. І. (2013)
Лихацкий И. А. - Об одной методике формирования объектного представления реляционных данных (2013)
Боровская Е. Н. - Характеристика информационных потоков программных модулей входящих в состав програмного средства для автоматизированной поддержки проведения испытаний КСЗИ, Колтик М. А. (2013)
Жеребко В. А. - Програмна модель генетичного оптимізатора ваг штучної нейронної мережі в LabVIEW (2013)
Лазаренко С. В. - Багатопоточні комп’ютерні обчислення у дослідженні нелінійних динамічних систем, Макаренко О. С. (2013)
Яловець А. Л. - Про один метод переслідування на площині (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (часть 1) (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение II. Общественная медицина и её экономические основы, Чурилов Л. П., Чурилов Р. Л. (2013)
Трейлиб В. В. - Изучение аллергенных свойств смазочно-охлаждающих технологических составов на экспериментальной модели длительного эпикутанного воздействия , Шевляков В. В., Половинкин Л. В. (2013)
Шафран Л. М. - До проблеми токсикологічної та эколого-гігієнічної оцінки бромвміщюючих антипіренів, Бабій В. Ф., Третьякова О. В., Леонова Д. І. (2013)
Ковтюк Н. І. - Роль соціальних факторів у формуванні основних складових якості життя дітей шкільного віку (2013)
Іванько О. М. - Знезараження стічних вод - сучасний погляд на проблему , Бабієнко В. В., Кримець Г. В. (2013)
Голубятников Н. И. - Прямое определение токсичных металлов в растительных маслах модифицированным атомно-абсорбционным методом , Карпенко Л. П., Бабчук Л. Н., Журавлёв А. С. (2013)
Шафран Л. М. - Порівняльна гігієнічна та професіографічна оцінка умов праці особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій , Нехорошкова Ю. В., Потапов Є. А. (2013)
Макаренко Н. В. - Регуляция работы сердца во время слухомоторной деятельности операторов мобильной связи с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов, Лизогуб В. С., Юхименко Л. И., Хоменко С. Н. (2013)
Сергета І. В. - Особливості перебігу процесів психофізіологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму учнів сучасної школи, Мостова О. П. (2013)
Запорожан В. М. - Патоморфоз органів репродуктивної системи в умовах експериментального гіпо- та гіпертиреозу , Марічереда В. Г., Маринюк Г. С. (2013)
Гоженко А. И. - Гистохимически выявляемые особенности активности ферментов цикла кребса в нейронах сенсомоторной коры крыс при депривации геомагнитного поля, Масевич Ю. В., Насибуллин Б. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Порівняння міжорганного розподілу та токсичної дії CdCl2 та екзогенного комплексу кадмію з металотіонеїном при інтраперітонеальному введенні білим щурам (2013)
Большой Д. В. - Использование европия для моделирования и изучения процессов миграции тяжёлых металлов из полимерных материалов во внешнюю среду (2013)
Левицкий А. П. - Влияние оральных фитогелей на состояние печени крыс с экспериментальным диабетом 2 типа, Цисельский Ю. В., Цисельская О. Ю., Левченко Е. М., Ступак Е. П. (2013)
Гоженко А. И. - Тяжелая транспортная травма опорно-двигательного аппарата и неотложная помощь пострадавшим, Зарицкая Л. П., Горша В. И., Квитка Н. И. (2013)
Дивоча В. А. - Роль ингибиторов протеиназ в патогенезе заболеваний человека (обзор литературы и собственных исследований, часть 1), Дерибон Е. Л. (2013)
Кириченко А. Г. - Негативні чинники впливу на первину інвалідність внаслідок множинного склерозу (2013)
Тещук В. Й. - Патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2013)
Борис Р. М. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів у період гострої реакції на поєднану краніо-скелетну травму (2013)
Юбилей настоящего учёного. Владимиру Ивановичу Чернюку — 75 лет! (2013)
Росола І. Й. - Дисперсійні властивості стекол AsxS1-x , Левко І. В. (2013)
Берча С. А. - Дослідження стійкості високосиметричних молекул за допомогою метода інваріантів., Різак В. М. (2013)
Мар’ян М. І. - Фрактальний підхід до формування некристалічного стану., Юркович Н. В. (2013)
Боднар С. С. - Динаміка фоторефрактивного ефекту в кристалах Sn2P2S6:Ag., Чутора Т. В., Стойка І. М., Грабар О. О. (2013)
Іваницька Г. М. - Умови застосовності методу функцій радіального розподілу атомів для невпорядкованих нанорозмірних об’єктів., Ковтуненко В. С., Боркач Є. І., Рябощук М. М. (2013)
Шкирта І. М. - Умови сумісності кристалів типу BaTiO3. (2013)
Глухов К. Е. - Зонна енергетична система сегнетиелектрика – напівпровідника CuInP2S6 та непрямі оптичні переходи в CuInP2(Se0.1S0.9)6., Біганич В. Ю., Герзанич Е. І. (2013)
Чобаль І. В. - Ab initio розрахунки коливальних спектрів кристалів Me2B4O7 (Me=Li, Na, K), Різак І. М., Різак В. М., Шебень В. (2013)
Блецкан М. М. - Електронна структура Sn2S3., Грабар О.О. (2013)
Блецкан Д. І. - Електронна структура фаз низького та високого тисків дисульфіду кремнію., Вакульчак В. В., Глухов К. Є. (2013)
Штейфан А. Я. - Параметри зв’язкової валентності для іонної пари Al3+/O2–., Сідей В. І., Небола І. І. (2013)
Шпеник Т. Б. - Алгоритм пошуку оптимального по кількості приладів розв’язку однієї задачі теорії розкладів. (2013)
Зелінський А. Г. - Аналогова система автоматизованого управління лінійного прискорювача електронів., Сахно В. І. (2013)
Bandurina L. O. - Еlectron scattering by the boron atom., Gedeon V. F. (2013)
Ердевді М. М. - Спектри випромінювання телуру при збудженні електронним ударом., Звенигородський В. В., Маркуш П. П., Шпеник О. Б. (2013)
Малинина А. А. - Параметры газоразрядной плазмы барьерного разряда на смеси паров дибромида ртути, гелия и криптона. (2013)
Снігурський О. В. - Фрагментація молекул гліцину та метіоніну електронним ударом. , Тамулієне Е., Романова Л. Г., Вукстич В. С., Снігурська Т. А. (2013)
Месарош Л. В. - Характеристики тліючого розряду над поверхнею водного розчину сірчанокислого алюмінію Al2(SO4)3., Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2013)
Звенигородський В. В. - Збудження молекули етиленгліколю повільними електронами., Ердевді М. М., Шпеник О. Б. (2013)
Шафраньош М. І. - Фрагментація молекул цитозину під дією електронного удару., Хмара І. Ю., Суховія М. І., Головня М. С., Шафраньош І. І. (2013)
Бычков А. Б. - Траекторный метод оценки вероятности фотоионизации атома. , Смирнов В. В. (2013)
Гомонай Г. М. - Резонансні явища в непружних процесах зіткнень електронів з іонами металів. (2013)
Кленівський М. С. - Емісійні характеристики імпульсно-періодичних розрядів у парогазових сумішах інертний газ – галогеніди лужних металів. , Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Шпеник Ю. О. (2013)
Митюрева А. А. - Электронное возбуждение метастабильных состояний атомов инертных газов. (2013)
Туряниця І. І. - Чутливий елемент волоконно-оптичного датчика температури, його виготовлення і оптимізація характеристик., Козусенок О. В., Чичура І. І. (2013)
Ігнатишин М. І. - Дослідження амплітудно-частотної характеристики гасника механічних коливань за формулами Кардано., Рубіш І. Д. (2013)
Алексейчук И. С. - Философия будущего: методологический, интенциональный, этический аспекты, Стасенко С. А. (2013)
Артеменко Я. И. - Практики ressentiment в трансформирующейся культуре эпохи глобализации (2013)
Жукова Н. А. - "Сором" Карін Альвтеген: від dasein до "інтегрального гуманізму" (2013)
Зражевська Н. О. - Сучасна культура як простір змін та трансформацій (2013)
Компаниец Л. В. - "Мистика", "духовность", "опыт": измерения утраченных акцентов и смыслов (2013)
Кривошея Т. О. - Стратегії некласичного естетичного дискурсу: низова естетика (2013)
Стеценко Л. Л. - Сучасна українська естетика: до визначення тенденцій розвитку (2013)
Ибрагимов М. М. - "Философия спорта" в современной постэкзистенциалистской интерпретации (2013)
Кірієнко А. О. - Історичний час як теоретична проблема (2013)
Проценко А. Ф. - Сайентистская стратегия в изучении социальных конфликтов (2013)
Світлична В. В. - Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм і перспективи інтеграції, Чистіліна Т. О. (2013)
Філяніна Н. М. - Освіта для сталого розвитку: гуманітарна й екологічна складові (2013)
Байрачная Л. К. - Конституционная стабильность и легитимация правового поля: к вопросу о соотношении (2013)
Гордин Л. Я. - Онтология юридической ответственности: специфика правовой вины, её отличия от религии и морали (2013)
Садиков Г. Н. - Цель и задачи безопасности жизнедеятельности – формирование мировоззрения безопасности (2013)
Тиха О. В. - Контамінації в кіномистецтві XX–XXI століть: римейк (2013)
Мантула Б. А. - Осмысление феноменов "брендинга" и "брендирования" в философско-коммуникативном пространстве (2013)
Полищук М. Н. - Модуль САПР механических захватных устройств промышленных роботов, Баранова Д. К. (2012)
Артеменко В. А. - Динамические приоритеты в коммутационных узлах телекоммуникационной сети, Богданова Н. В. (2012)
Богушевська Н. В. - Створення iмiтацiйної моделi для дослiдження ефективностi впровадження тарифного плану для мобiльного оператора, Єрмiйчук Д. О. (2012)
Чумаченко Е. И. - Интеллектуальная система оценки длительности обслуживания запросов, Прищепа П. Б. (2012)
Цзинь Б. - Моделирование параметров возмущенного движения самолета при сбросе груза в среде Matlab, Зинченко В. П., Зинченко В. П., Конотоп В. П., Муха В. П. (2012)
Детлiнг В. С. - Вибiр параметрiв адаптивних систем обробки експерименльних даних, Мiрошниченко І. В., Павленко В. І., Тихоход В. О. (2012)
Дзiнько Р. І. - Дослiдження ефективностi виконання алгебраїчних операцiй над матрицями на графiчному процесорi, Дзiнько А. М., Лiсовиченко О. І. (2012)
Кику А. Г. - Выбор параметров квадратичных критериев в задачах оптимального управления линейными объектами, Шейко В. Ю. (2012)
Крылов Е. В. - Разработка алгоритма стабилизации антропоморфной конечности при опоре на поверхность второго порядка, Баранова П. А. (2012)
Нечипорчук С. А. - Управлiння курсором за допомогою зорового тракту, Лiхоузова Т. А. (2012)
Пархомей І. Р. - Розробка пiдходiв щодо використання побiчних ефектiв, якi виникають внаслiдок опромiнення резонансним НВЧ-сигналом покриттiв лiтальних апаратiв (2012)
Полiщук М. М. - Дослiдження залежностi похибки позицiонування пневматичного приводу вiд параметрiв його роботилiтальних апаратiв, Землянкiн А. В. (2012)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач як компенсатор неконтрольованих збурень, Кучер І. М., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2012)
Смолiй В. М. - Концептуальна модель автоматизованого управлiння конструкторською пiдготовкою виробництва електронних апаратiв (2012)
Поспешный А. С. - Эффективный алгоритм рассуждений для OWL 2 EL онтологий с типизированными выражениями на базе логического процессора ELK, Стиренко С. Г. (2012)
Стенин А. А. - Метод фиктивной координаты в задачах оптимального управления системами с последействием, Пасько В. П., Хоменко П. С. (2012)
Стенин А. А. - О функциональности базы знаний по анализу и обработке лингвистической информации, Тимошин Ю. А., Галаган В. Г., Ярченко В. П. (2012)
Стенин А. А. - Обобщенный алгоритм идентификации линейных динамических систем на базе сплайн-функций и функций Уолша, Ткач М. М., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Телышева Т. А. - Моделирование и сравнительный анализ работы классического и нечеткого ПИД-контроллеров в автоматических системах управления (2012)
Ткач М. М. - Математичний опис рiвноваги двоногої локомоцiї, Гуменний Д. О. (2012)
Волокита А. Н. - Защищенная многоканальная передача данных в Cloud Computing, Бидков А. Е. (2012)
Ямпольський Л. С. - Аналiтичний пiдхiд до вибору топологiї нейросiток при розв’язаннi прикладних задач (2012)
Гуда А. И. - Моделирование хаотической динамики системы с зоной нечувствительности и идентификация её параметров, Михалёв А. И. (2012)
Онищенко С. П. - Специфика проектов государственно-частного партнерства и перспективы их использования для развития украинских морских портов, Литвинова Н. Н. (2012)
Дем'яненко О. С. - Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах, Гребенікова О. В. (2012)
Тисячна Ю. С. - Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів (2012)
Гусєва Ю. Ю. - Оцінювання майнових прав на об’єкти інфраструктури морських портів України, Снісаренко О. Б., Отмахова М. С. (2012)
Выходец Ю. С. - Внедрение системы динамического информирования пассажиров для повышения туристической привлекательности Харькова, Фесенко Е. С. (2012)
Петрик В. Л. - Подходы к выбору систем единиц в экономике (2012)
Бондарєва Т. І. - Механізм забезпечення економічної ефективності тарифної політики в сфері комунальних послуг України, Голованьова Г. М., Осадчук А. І. (2012)
Узун Д. Д. - Исследование влияния механизма частичного банковского резервирования на инвестиционную привлекательность инновационной деятельности в Украине, Узун Ю. А., Лялюк И. В. (2012)
Рац О. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства (2012)
Безродна О. С. - Розподіл інструментів та підходів до стратегічного управління банком за його етапами (2012)
Макєєв В. Ф. - Електрогальванічні характеристики у пацієнтів з проявами непереносності металевих зубних протезів без покриття та з покриттям нітридом титану., Горох О. Г (2013)
Шулль Г. Ф. - Не все і не завжди потрібно облицьовувати. Виготовлення вінірів з IPS e.max Press Impulse., Робертс М. (2013)
Віттшток Ф. - Сучасна функціональна діагностика — безперешкодне проведення з використанням матеріалу Futar для реєстрації прикусу., Шефер О. (2013)
Ілик Р. Р. - Використання однокомпонентних імплантатів при значній горизонтальній атрофії альвеолярного відростка., Сирко О. М. (2013)
Леманн К. М. - Візуальний та цифровий способи визначення кольору., Шеллер Г. (2013)
"Перша скрипка" у стоматології Нововолинська (2013)
Стошек М. - Ендодонтичне лікування внутрішньої резорбції кореня зуба за допомогою скловолоконного композитного кореневого штифта., Мінчік Й., Туленко М. (2013)
Бронне Ф. - Biodentine™ — замінник природного дентину для пломбування перфорацій дна пульпової камери, апексифікації та ретроградного пломбування кореневих каналів. (2013)
Чуйко А. М. - Особливості підбору імплантатів з використанням комплексу MIMICS-ANSYS., Левандовський Р. А., Угрин М. М., Бєліков О. Б. (2013)
Центіло В. Г. - Збереження безперервності нижньої щелепи методом її пошарової резекції при лікуванні адамантиноми. (2013)
Харьков Л. В. - Артрогрипоз: встановити діагноз простіше, ніж лікувати., Яковенко Л. М., Єфименко В. П., Кулинич М. О. (2013)
Смоляр Н. І. - Структура ураження тимчасових зубів карієсом у дітей, яким проводили лікування під загальним знеболюванням., Солонько Г. М. (2013)
Острянко В. І. - Гігієнічний догляд за порожниною рота у дітей із різними видами зубного нальоту., Потєха О. М., Якубова І. І. (2013)
Казакова Р. В. - Порівняльний аналіз показників карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у підлітків, які проживають у різних екологічних умовах., Мельник В. С., Білищук М. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, що проживають у дитячих будинках та школах-інтернатах., Чухрай Н. Л., Нарепеха О. Т. (2013)
Сухіташвілі Н. - Культивування стовбурових клітин пульпи зубів і мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку мишей з використанням автосироватки., Циклаурі М., Зурмухташвілі М., Курашвілі Т., Гогілашвілі К., Сабирбеков Б., Менабде Г., Угрин М. (2013)
Борисенко А. В. - Обґрунтування локальної сорбції на етапах лікування ерозивно-виразкових захворювань слизової оболонки порожнини рота., Скібіцька О. О., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Касіянчук М. В. - Методологічні аспекти навчального процесу та технології медичної навігації у клініці стоматології., Пшенічка П. Ф., Остапов С. Е., Фочук П. М., Касіянчук Ю. М. (2013)
Антипович Г. І. - І Конгрес УАЕС: про естетику, етику та нові горизонти стоматології (2013)
Видавництво "ГалДент" - 20 років лідерства (2013)
До ювілею професора Леоніда Вікторовича Харькова (2013)
Андреєва С. В. - Особливості хромосомних аномалій при В-лінійній гострій лімфобластній лейкемії у дітей, Дроздова В. Д., Кавардакова Н. В. (2010)
Козубович Р. М. - Алгоритм профілактики геморагічного синдрому в невідкладній хірургії, Томілін В. В., Перехрестенко П. М. (2010)
Аношина М. Ю. - Показники перекисного окислення ліпідів у динаміці розвитку гострої мієлобластної лейкемії, Третяк Н. М., Коваль А. І., Яговдік М. В., Горяінова Н. В., Вакульчук О. М. (2010)
Погоріла О. І. - Особливості порушень імунітету у хворих на неходжкінські лімфоми з інфекційними ускладненнями (2010)
Павлюк Р. П. - Антиген Сw системи резус: теоретичні і практичні аспекти (2010)
Святецкая В. Н. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом, Гарманчук Л. В., Сенчило Н. В., Кульчиков А. Е., Макаренко А. Н. (2010)
Березюк О. М. - Дослідження продукції еритропоетину у хворих з анемічним синдромом при гострій мієлоїдній лейкемії (2010)
Сергієнко О. В. - Лабораторна діагностика залізодефіцитних станів у донорів крові, Видиборець С. В. (2010)
Matsuki Y. - Energy security cost as an externality — increased gas import price and economy of Ukraine, Bidyuk P., Kalnytskyi G., Gavrish E. (2012)
Климчук С. А. - Применение прецедентов для диагностики кранов мостового типа (2012)
Романенко В. Д. - Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін, Реутов О. А. (2012)
Богушевський В. С. - Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень, Жук С. В., Сергеєва К. О., Горбачова М. В. (2012)
Єремєєв І. С. - Управління якістю біохімічного очищення стічних вод, Дичко А. О. (2012)
Приходько С. Ю. - Исследование устойчивости функционирования региональных природно-промышленных систем и принятие оптимальных управленческих решений, Полякова Л. П. (2012)
Демчишин М. В. - Оптимізація розподілу ресурсів при проведенні розвідки в інформаційному протистоянні, Левченко Є. Г. (2012)
Бидюк П. И. - Идентификация нелинейности в реальных данных с использованием упрощенного теста, Гасанов А. С., Вавилов С. Е. (2012)
Hatamleh H. - Fast rerouting method in MPLS networks in case of failures (2012)
Ємець О. О. - Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-переставленнями у обох гравців: ітераційний метод, Ольховська О. В. (2012)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть II (2012)
Бондаренко В. Г. - Аппроксимация решения задачи Коши для параболического уравнения с нелинейным потенциалом, Селин А. Н. (2012)
Бессалов А. В. - Число ізоморфізмів еліптичної кривої під час трансформацій канонічної форми рівняння, Чевардін В. Є. (2012)
Переверза К. В. - Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 1 (2012)
Бебешко В. Г. - Вплив ефективності колоніє утворюючих одиниць фібробластів (КУОФ) кісткового мозку на тривалість безрецидивного життя дітей з гострою лімфобластною лейкемією, Бруслова К. М., Панченко Л. М., Володіна Т. Т., Астахова В. С., Цвєткова Н. М., Міщенко Л. П. (2010)
Колодченко В. П. - Вплив деяких генотипічних факторів (система крові Р) на розвиток і частоту соматотипів в онтогенезі (2010)
Колодченко В. П. - Частота антигенів системи lewis в залежності від типу старіння (2010)
Семененко А. І. - Порівняльна оцінка терапевтичного ефекту колоїдно-гіперосмолярних розчинів в умовах опікової хвороби за динамікою показників біоенергетичних процесів в печінці, Кондрацький Б.О., Яковлева О. О. (2010)
Красівська В. В. - Властивості патологічних інгібіторів зсідання крові з антифосфоліпідною активністю у хворих на лімфоїдні неоплазії, Шалай О. О., Стасишин О. В., Логінський В. Є. (2010)
Танасійчук І. С. - Адекватність статистичного аналізу як основа отримання доказової інформації. Принципи перевірки статистичних гіпотез (2010)
Чугрієв А. М. - Служба крові Житомирського регіону, Терещук Т. О. (2010)
Шірінян Т. С. - Морфологічні дослідження трепанобіоптатів у хворих з множинною мієломою, Галкін Ф. М. (2010)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2010 році (2010)
Менделєєва Л. П. - Применение препарата филграстима (Граноген ®) для мобилизации аутологичных гемопоэтически хстволовых клеток крови у больных с онкогема тологическими заболеваниями, Покровська О. С., Урнова О. С., Грецов Є. М., Пантелєєв І. В., Калінін Н. Н., Штирьова Е. М. (2011)
Виговська Я. І. - Рефрактерна імунна тромбоцитопенічна пурпура (патогенез, перспективи лікув ання), Євстахевич І. Й., Бужерак Н. Ф., Шевченко Л. В., Книш О. В., Євстахевич Ю. Л., Інденко В. Ф., Логінський В. Є. (2011)
Вознюк В. П. - Гемостатичні предиктори залежних від ендотелію параметрів периферичної вазорегуляції у пацієнтів із тромботичними захворюваннями (2011)
Перехрестенко П. М. - Зв ’язок показників окисно-відновлюв ального метаболізму та якості ядровмісних клітин пуповинної крові під час кріоконсервув ання, Гащук Г. П., Калиниченко Т. О., Аношина М. Ю., Глухенька Г. Т., Скачкова Н. К., Шороп Є. В. (2011)
Гусева С. А. - Дефицит витамина В12 (Лекция, 1 часть), Гончаров Я. П. (2011)
Мироненко Г. А. - Асоціативний зв ’язок еритроцитарного антигену Cw системи резус з аутоімунною гемолітичною анемією (2011)
Дубей Л. Я. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у дітей: діагностика і лікування на сучасному етапі, Дубей Н. В. (2011)
"Всероссийская научно-практическая конференция" 16-17 ноября 2011 г., Санкт-Петербург (2011)
Семенюк О. О. - Характеристика окремих показників імунної системи при різних тупенях порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з гострою лімфобластною лейкемією у ранні терміни довготривалої ремісії, Дубей Л. Я., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П. (2011)
Виговська Я. І. - Інтерферон А в терапії хворих на волосистоклітинну лейкемію, Масляк З. В., Пеленьо Н. В., Шалай О. О., Виговська О. Я., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2011)
Зотова О. В. - Діагностичне і прогностичне значення цитогенетичних аберацій при гострих лейкеміях у дорослих, Лук’янова А. С., Вальчук М. О., Кароль Ю. С., Горон Н. Ю., Басова О. О., Мішаріна Ж. А., Пєньковська-Ґреля Б., Логінський В. Є. (2011)
Перехрестенко П. М. - Сумісність трансфузійно значимих еритроцитарних антигенів донора і реципієнта - стратегічний напрямок забезпечення імунологічної безпеки гемотрансфузій (2011)
Пісоцька Л. А. - Випадок рідкої форми Т-клітинного лімфоцитарного лейкозу, Никоненко В. О., Опрятна Т. О., Кулькіна О. А., Григоренко В. С. (2011)
Гусєва С. А. - Дефицит витамина В 12: диагностика и лечение (лекция , часть 2), Гончаров Я. П. (2011)
Гулевский А. К. - Современные представления о энергетическом обмене лейкоцитов, Веселовская Ю. С. (2011)
Дубей Л. Я. - Морфофункціональний стан гіпофізарно-тироїдної системи у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію, Ябчанка О. В., Дубей Н. В., Дорош О. І., Цимбалюк І. П., Cічкоріз О. Є., Рум’янцева А. П. (2011)
Паносян Т. Р. - Противоопухолевая активность ВАС-167 - производного 4-бутанолидов, Казарян П. А., Кочикян Т. В., Арутюнян В. С., Саакян Л. С. (2011)
Стасишин О. В. - Поліморфізм гена CTLA-4 у хворих на гемофілію а і поява імунних інгібіторів фактора VIII, Тиркус М. Я., Красівська В. В., Макух Г. В., Логінський В. Є. (2011)
Бенца Т. М. - Передозировка препаратов железа в практике терапевта (2011)
Михальчук В. М. - Правове регулювання атестації науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі, Хоменко І. М., Видиборець С. В., Сергієнко О. В. (2011)
План комплектування на 2012 рік кафедри Гематології та трансфузіології НМАПО ім .П. Л. Шупика (2011)
Перелік статей , опублікованих в українському журналі "Гематологія та трансфузіологія" в 2011 році (2011)
Адрианов В. П. - Киевская телебашня – гордость украинских проектировщиков и строителей (2013)
Перельмутер А. В. - О проектировании Киевской телевизионной башни (2013)
Кагановский Л. О. - Особенности сооружения Киевской телевизионной башни (2013)
Лобанов Л. М. - Сварка при возведении башни Киевского телецентра, Гарф Э. Ф., Копылов Л. Н., Синеок А. Г. (2013)
Сытник Н. П. - Метод подращивания при монтаже металлоконструкций Киевской телебашни (2013)
Шимановський О. В. - Статика гнучких ниток за межею пружності. Повідомлення 3. Оцінка впливу пластичних моделей роботи матеріалу на поведінку гнучких ниток (2013)
Любин А. Е. - Напряженно-деформированное состояние кожуха воздухонагревателя доменной печи и его регулирование управлением процесса разогрева (2013)
Кліменко В. З. - Розрахунок елементів із клеєної деревини на поздовжньо-поперечний згин (2013)
Кафедрі будівельних машин КНУБА 60 років (2013)
Умови друкування (2013)
Баранов М. И. - Формулировка основных электрофизических условий для возникновения плазмоидов шаровой молнии в воздушной атмосфере (2013)
Баранов М. И. - Экспериментальные исследования поражения заземленной плоскости и размещенных на ней объектов электрическим разрядом в длинном промежутке, Доценко В. И., Зиньковский В. М., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Петков А. А., Понуждаева Е. Г., Руденко С. С., Цехмистро В. Л. (2013)
Богуславский Л. З. - Испытания макетного образца комплексной системы газоочистки разноимпедансной пыли экологически опасных промышленных объектов, Мирошниченко Л. Н., Диордийчук В. В., Винниченко Д. В., Ярошинский Н. С. (2013)
Богуславский Л. З. - Генератор импульсов тока энергией 120 кДж с четырехканальным выходом для мобильных электрогидроимпульсных установок, Струк Я. П., Диордийчук В. В., Овчинникова Л. Е. (2013)
Бойко Н. И. - Особенности работы высоковольтных импульсных трансформаторов на емкостно-омическую нагрузку, Евдошенко Л. С., Иванов В. М. (2013)
Борисов Р. К. - Испытание на помехоустойчивость устройств, устанавливаемых на шинах подстанций и линиях электропередач, Козлов Д. А. (2013)
Волков О. С. - Методика розрахунку довжини регенераційної ділянки цифрової мережі оперативно-технологічного зв’язку, Беспалова М. В. (2013)
Евдошенко Л. С. - К расчету многоканального режима коммутации искровых разрядников (2013)
Киприч С. В. - Расчет параметров зоны защиты двойного наклонного непараллельного тросового молниеотвода методом концевых точек, Колиушко Д. Г. (2013)
Князев В. В. - Генератор ИГЛА-МКУ-3-1 для испытаний молниестойкости бортового авиационного оборудования ("Многократные удары"), Немченко Ю. С., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2013)
Кобрин А. В. - Оценка задержки с помощью робастного фильтра Калмана, Тур Б. С. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние потока заряженных частиц, наведенного электромагнитным излучением, на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих электрорадиоизделий, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Влияние стороннего электромагнитного излучения на волноводные характеристики полупроводниковой сверхрешетки, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Затухание поверхностных колебаний полупроводниковых структур электрорадиоизделий в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Кравченко В. И. - Кинетические механизмы взаимодействия поверхностных колебаний с электронами проводимости полупроводниковых структур в условиях воздействия стороннего электромагнитного излучения, Лосев Ф. В., Яковенко И. В. (2013)
Немченко Ю. С. - Аппаратура для испытаний бортового авиационного оборудования с цифровыми схемами на стойкость к провалам напряжения электропитания, Сомхиев С. Б., Постельник И. А. (2013)
Обод І. І. - Адаптивна оптимізація швидкості передачі інформації в системах радіодоступу за наявності завад, Алалі А., Фатроні М. (2013)
Обод І. І. - Синтез оптимального виявляча абонентів запиту несинхронної мережі запитальних систем передачі інформації, Свид І. В., Шевцова В. В. (2013)
Поштаренко В. М. - Методы борьбы с перегрузками на критических участках сети, Кравченко В. С. (2013)
Рудаков В. В. - Ресурс комбінованої конденсаторної ізоляції з просоченням полярним касторовим маслом, Ілющенко Є. Є., Касаткін В. П. (2013)
Рищенко М. І. - Методика розпізнавання ПЕТ-знімків з метою ідентифікації ракових пухлин (2013)
Сизоненко О. Н. - Некоторые особенности электроразрядной обработки порошка титана, Трегуб В. А., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Жданов А. А., Присташ Н. С., Липян Е. В. (2013)
Чернухин А. Ю. - Корреляция силы тока коронного разряда стержневого молниеприемника и напряженности изменяющегося электрического поля, Князев В. В., Мельников П. Н. (2013)
Штомпель Н. А. - Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Yushchenko A. G. - Ultra-Wideband Five-Tier LM-mode Filters Optimized with knowledge- based CAD system, Mamedov D. B. (2013)
Гоженко А. И. - Вопросы охраны труда, здоровья и организационно-методические аспекты определения функционального состояния машинистов локомотивных бригад, Зарицкая Л. П., Мальгота А. А., Прохоров В. А. (2013)
Панов Б. В. - Проблемы выявления профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний в транспортных отраслях (2013)
Дивоча В. А. - Заболеваемость гриппом и ОРВИ сотрудников железнодорожного транспорта Украины, Лагода О. В., Руссу А. В., Кобрин Т. М., Сова Т. Ю. (2013)
Горша О. В. - Механизмы формирования дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта, Щулипенко Л. И. (2013)
Ващенко Н. М. - Іформаційно-комунікаційні технології при вивченні інтегрованої дисципліни "Анатомія і фізіологія людини" в вищих медичних навчальних закладах I-II рівнів акредитації, Педанов Ю. Ф., Гоженко А. І. (2013)
Пузанова А. Г. - Определение профессиональных факторов риска сердечнососудистых заболеваний у водителей пожарных машин, Волченюк Н. В. (2013)
Тодосюк С. В. - Психоэмоциональное состояние в ходе занятий фитнесом, Горша О. В. (2013)
Гоженко А. И. - Особенности поражения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки у больных с хронической обструктивной болезнью легких, Ковалевская Л. А., Кучер О. В., Ковалевская Е. С. (2013)
Величко В. І. - Синдром болю у шиї у дітей в практиці сімейного лікаря, Савицький І. В., Стоєва Т. В., Свірський О. О. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Анализ показателей внешнего дыхания слепых и слабовидящих детей младшего школьного возраста (2013)
Себов Д. М. - Патофизиологическое обоснование применения L-аргинина и амлодипина у пациентов с ишемической болезнью сердца и коронарным синдромом Х, Маркина Е. В., Пенина Е. О. (2013)
Смолиенко В. Н. - Роль процессов протеолиза в развитии трофических язв при варикозной болезни, Анисимова Л. В., Притуло О. А., Кубышкин А. В. (2013)
Дикая Э. А. - Применение бронхологических методов лечения хронической обструктивной болезни легких в условиях отделения интенсивной терапии (2013)
Мироненко М. О. - Применение препарата "Бетанорм" в лечении кохлеовестибулярных нарушений у больных с диабетической энцефалопатией, Мироненко Т. В. (2013)
Тещук В. И. - Магнито-резонансно томографические и электронейромиографические показатели в острой фазе диско-радикулярного конфликта поясничной локализации, Тещук Н. В., Кукурудзяк В. Г., Гамма Н. А., Добренко Н. В., Танеев О. А. (2013)
Пихтєєва О. Г. - Залежність виживаності лабораторних тварин при дії сполук важких металів від попередньої індукції металотіонеїну, Потапов Є. А., Большой Д. В. (2013)
Жемела О. Д. - Фракційний склад і мікров’язкісні властивості ліпідного матриксу мембрани еритроцитів у зрілих та старих щурів в умовах гемічної гіпоксії (2013)
Федосов М. И. - Сочетанное применение аналогов естественного простагландина Е1, ингибиторов протеолиза и антиоксидантов для медикаментозной коррекции эспериментального реперфузионного синдрома, Мальченко О. А., Кубышкин А. В., Бабанин А. А., Пылаева Н. Ю. (2013)
Шухтин В. В. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в коже крыс с иммунодефицитом,кишечным дисбиозом и действии липополисахарида, Гоженко А. И., Левицкий А. П., Шухтина И. Н. (2013)
Кучменко О. Б. - Вплив комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінона на стан мітохондріальної пори перехідної провідності в мітохондріях серця за введення адреналіну, Петухов Д. М. (2013)
Кононенко Н. М. - Гістологічне та морфометричне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після пінеалектомії, Гнатюк В. В. (2013)
Иванов А. С. - Метод нейропротекции прогестероном в комплексной терапии черепно-мозговой травмы у крыс, Татаренко Д. П., Коркишко В. В., Уличный В. И., Твардовский А. М., Уткин Д. О. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Особенности кардиомиопатии при алкогольном гепатите у крыс в эксперименте, Коноплянко В. А., Коноплянко Т. А. (2013)
Костіна О. О. - Динаміка показників варіативності серцевого ритму при гострому ураженні легень (2013)
Жукова А. А. - Состояние протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови и бронхоальвеолярного смыва в динамике развития репер-фузионного синдрома и при лечении антиоксидантами и ингибиторами протеиназ (2013)
Ермола Ю. А. - Протеолиз и свободнорадикальное окисление при использовании ингибиторов протеиназ и антиоксидантов в лечении экспериментального перитонита, Кубышкин А. В. (2013)
Волковой В. А. - Дослідження кардіопротекторних властивостей препарату "Латирон" на моделі адреналінового міокардиту, Шахватова Н. М., Барабаш В. В., Фоміна Г. П., Карабут Л. В., Гнатюк В. В. (2013)
Варбанець О. І. - Вплив нового ксиларатного комплексу германію (IV) з літієм та його сумісного застосування з вальпроєвою кислотою та літієм хлоридом на реакції самостимуляції мозку, Годован В. В., Шандра О. А., Кащенко О. А. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Нарушения сердечной деятельности при гипотиреозе в эксперименте, Василянская О. В. (2013)
Осадчий Д. М. - Вивчення динаміки вмісту гіалуронової кислоти та зв’язаного оксипроліну як маркерів метаболізму сполучної тканини в щурів після вживання різних сітчатих імплантатів (2013)
Борис Р. М. - Порушення цитокінового профілю у динаміці експериментальної краніо-скелетної травми та його корекція фетальними нервовими клітинами (2013)
Демидов В. М. - Перспективи відновлення компенсаторно-адаптаційних механізмів при гострому експериментальному перитоніті застосуванням ендогенних пептидів, Демидов С. М. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гігієнічна оцінка водопостачання та водовідведення одеського порту, Голубятніков Н. І., Мокієнко А. В., Зварич О. Б. (2013)
Вниманию авторов журнала (2013)
Борцова К. О. - Іппологія у графіці М. С. Самокиша (2011)
Вергунов С. В. - Современные тенденции и перспективы развития CADCAMCAE-систем. Часть 1. Тенденции, Вергунова Н.С. (2011)
Ветоха-Копадзе М. Є. - Європейські впливи на процес формотворення українського форменого одягу кінця ІХ - першої третини ХХ Століття (2011)
Жирякова В. Г. - Трансформативні об'єкти як засіб оптимізації житлового простору людини, Обуховська Е.В. (2011)
Завадская О. И. - Эрго-дизайнерские особенности формирования предметно-пространственной среды для детей инвалидов (2011)
Комашко Н. В. - Використання комплексу методів навчання на заняттях з комп'ютерної графіки при підготовці майбутніх дизайнерів (2011)
Косенко О. І. - До питання класифікації колекцій сучасного одягу в практиці західно-европейських країн (2011)
Кузьмина Т. В. - Історичні аспекти застосування вишивки у дизайні одягу, Мироненко В. П. (2011)
Лагунова А. В. - Дизайн текстильных изделий (2011)
Мадієвська О. В. - Відображення української національної спадщини у дипломних проектах випускників спеціалізації графічного дизайну ХДАДМ (2011)
Максименко А. Е. - Системно-исторический анализ профессиональной подготовки специалистов-дизайнеров (2011)
Мараховський А. А. - Формоутворення комунікативних просторів в дизайні інтер'єру медіатек як відзеркалення новитних технологий, Марейчева М. М. (2011)
Мироненко В. П. - Комплексний аналіз процесу проектування комплекту для дітей дошкільного віку, Кулик Я. Г. (2011)
Мицай Ю. В. - Етапи становлення і розвитку кафедри дизайн харківської державної академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ) (2011)
Обуховська Е. В. - Особливості вибору освітлювальних приладів для інтер'єрів середніх навчальних закладів, Мартинюк М. С. (2011)
Обуховська Л. В. - Форма фонтанів еволюція, класифікація, тенденції розвитку (2011)
Прокопчук І. В. - Проектно-образне рішення інтер'єрів у творчості каріма рашида (2011)
Сергеєва Н. В. - Шрифт в дизайні міського середовища аспекти розгляду проблеми (2011)
Скляренко Н. В. - Дизайн и аналіз особливості співвідношення у сучасній дизайн-освіті (2011)
Снісар Н. О. - Візуальне сприйняття як невід'ємна частина процесу образного мислення та творчості студентів-дизайнерів (2011)
Франків Р. Б. - Мотиви тропіків як елемент дизайну предметно - просторового середовища, Крайківська С. Р. (2011)
Шаталова Ю. В. - Авангардизм и деконструктивизм в творчестве современных западных модельеров, Мироненко В. П. (2011)
Яремчук О. М. - Еволюція об'ємно-просторового моделювання в дизайні (2011)
Алфьорова З. І. - Цифрове телебачення як інструмент новітньогопластичного мислення (2011)
Білик А. А. - Ігровий елемент в творчості художників-футуристів (2011)
Величко В. М. - Степан Яремич - учень і популяризатор творчості Миколи ГЕ (2011)
Демиденко О. І. - Аналіз методики викладання дисципліни академічний живопис для студентів спеціальності дизайн у технічних університетах (2011)
Дробот А. О. - Мозаїчний комплекс у донецьку групи українських митців на чолі з г.синицею (мовою архівних документів) (2011)
Заргарян И. В. - Роль специальных дисциплин в формировании колористического восприятия у студентов-дизайнеров (2011)
Карпенкова Н. И. - Конструктивное рисование. внедрение системы упражнений проекционного характера в процессе графической подготовки студентов-дизайнеров (2011)
Королєвский В. М. - Етнічні мотиви у сучасному українському плакаті (2011)
Лоліна Н. А. - Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки (2011)
Лубенський В. І. - Основи академічного живопису (2011)
Луговський О. Ф. - Архітектурні витоки в практиці макетування (2011)
Матвеева Ю. Г. - Иконография первохристианских образов в церковном шитье символика креста, Омельченко П. Н. (2011)
Роготченко А. - Орнаментальное кузнечество посттоталитарного периода украинский путь развития (2011)
Хамула Д. В. - Нисхождение и восхождение бога между посюсторонним и потусторонним мирами. Культовый зооморфизм семантика, иконография (2011)
Яковець І. О. - Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів, Лясковська О. О. (2011)
Бреславець Г. М. - Фольклорний текст у творчості алли загайкевич (на прикладі музики до фільму Мамай) (2011)
Гур'янова Н. М. - Вдосконалення виконавської майстерності - найважливіший аспект формування музичного мислення майбутнього вчителя музики, Зворська Н. А. (2011)
Жарких Т. В. - Звуковой символизм как вокально-эстетический приём в поэтическом тексте вокального цикла "Поэмы для ми" О. Мессиана (2011)
Завісько Н. З. - Особливості творчого процесу українських композиторів і його зв'язок з кордоцентризмом (на прикладі постаті станіслава людкевича) (2011)
Колчанова Л. Н. - Классическая живопись как содержательная основа этюдного метода (2011)
Марковська З. І. - Єврейські партії початку ХХ ст. в процесі державотворення україни (2011)
Плужников В. Н. - Исполнительское искусство Р. Вагнера-Дирижера (2011)
Рудницький О. М. - Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості миколи колесси) (2011)
Судьева Н. Л. - Степень влияния прометеевской идеи на развитие античного общества, Садовничий Э. В. (2011)
Штонда И. В. - Проблематизация концепта судьбы мира в скандинавской мифологии (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського