Слово редактора (2019)
Czupryniak L. - Вплив мікронізованого фенофібрату на мікросудинні ускладнення цукрового діабету 2 типу: систематичний огляд, Joshi S. R., Gogtay J. A., Lopez M. (2019)
Журавлева Л. В. - Применение современных способов компенсации инсулинозависимого сахарного диабета в реальной клинической практике, Смирнов И. И., Пылев Д. И. (2019)
Зиныч О. В. - Рациональная и доказанная концепция: комбинация базального инсулина с агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, Кушнарева Н. Н. (2019)
Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях (2019)
Shillo P. - Знижений рівень вітаміну D при больовій діабетичній периферичній нейропатії, Selvarajah D., Greig M., Gandhi R., Rao G., Wilkinson I. D., Anand P., Tesfaye S. (2019)
Нейропротекція: за чи проти? (2019)
Бобрик М. І. - Менеджмент гіпоглікемічних станів у осіб без цукрового діабету, Резніченко В. М. (2019)
Мазур О. Ю. - Лептин: сучасний погляд на роль в функціонуванні організму та при формуванні патологій, Кузик Ю. І. (2019)
Саєнко Я. А. - Скринінг цукрового діабету 2 типу. Переддіабет, як лікувати? (2019)
Що посієш: мистецтво ботанічної ілюстрації (2019)
Що читають ваші колеги (2019)
Титул, зміст (2019)
Слово редактора (2019)
Оновлені стандарти ADA медичної допомоги при цукровому діабеті Американської діабетологічної асоціації (ADA, Standards of Medical Care in Diabetes, 2019) (2019)
Wilding J. - Гликозилированный гемоглобин, масса тела и артериальное давление у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при лечении дапаглифлозином в условиях первичной медицинской помощи:ретроспективное исследование, Bailey C., Rigney U., Blak B., Beekman W., Emmas C. (2019)
Прудиус В. Є. - Абсолютна інсулінова недостатність (роздуми, огляд), Прудиус П. Г., Кузьмінська О. Є., Шкарівська С. В. (2019)
На приеме пожилой пациент: похожие жалобы, но разные диагнозы (2019)
Саєнко Я. А. - Скринінг цукрового діабету 2 типу. Предіабет, як лікувати? (2019)
Дудар І. О. - Гіперкаліємія при хронічній хворобі нирок (2019)
Фахова школа "КЕН" для сімейних лікарів та терапевтів активно та успішно розвивається (2019)
Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях (2019)
Нові актуальні дослідження проблем ожиріння (2019)
Як люди худнули раніше: підсаджування черв'яків, амфетамін і експерименти з гормонами (2019)
Титул, зміст (2019)
Слово редактора (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019. Розділ 9. Фармакологічні підходи до лікування глікемії (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019. Розділ 10. Серцево-судинні захворювання та менеджмент ризиків (2019)
Холст Є. Д. - Від концепції інкретинових гормонів та відкриття ГПП-1 до сучасного лікування діабету (2019)
Кондрацька І. М. - Права пацієнтів з діабетом, які отримують інсулін (2019)
Бобрик М. І. - Менеджмент дефіциту вітаміну D – актуальні рекомендації клінічних настанов, Резніченко В. М. (2019)
Чим хворіла Мона Ліза? (2019)
Альфа-ліпоєва (тіоктова) кислота в клінічних дослідженнях (2019)
Aygun M. - Analysis of elastic scattering cross-sections of carbon isotopes (10–16C) using different nucleon-nucleon interactions (2022)
Yassin H. - Extensive/nonextensive statistics for pT distributions of various charged particles produced in p + p and A + A collisions in a Wide range of energies, Tawfik A. N., Abo Elyazeed E. R. (2022)
Чепілко М. М. - Узагальнена модель Друде–Лоренца та її застосування у металоплазмоніці, Пономаренко С. О. (2022)
Grytsay V. - Characteristics of the invariant measure of the strange attractor of the Bacteria mathematical model (2022)
Hakk E. A. - Impacts of viscous matter and radiation on the temporal evolution of the universe, Nada A., Tawfik A. N., Yassin H. (2022)
Чепілко М. М. - Проблемні питання металоплазмоніки об’ємних поляритонів у магнітостатичному полі, Пономаренко С. О. (2022)
Забашта Ю. Ф. - Застосування методу розсіяння світла для вивчення поверхневої структури гідрогелю, Ковальчук В. І., Свечнікова О. С., Булавін Л. А. (2022)
Пам’яті Івана Макаровича Проценка (1935–2022 рр.) (2022)
Ажажа М. - Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти, Остенда А. (2022)
Аханова А. - Особливості психолого-педагогічного спілкування викладача зі студентами в умовах сучасного закладу освіти (2022)
Баханов К. - Зміст навчального курсу історії України в добу українського національного відродження (2022)
Бахмат Н. - Характеристика процесів інтернаціоналізації вищої освіти Польщі на фоні країн Європейської спілки, Остенда А. (2022)
Білобров О. - Зміст та структура понятійного конструкту "інформаційно-цифрової компетентності учнів" (2022)
Григор'єва В. - Психологічне забезпечення професійної підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва під час навчання у магістратурі (на прикладі дисципліни "Музична психологія") (2022)
Григор'єва Н. - Передумови створення концепції космічного виховання в педагогічній системі М. Монтессорі (2022)
Гура В. - Дослідження категорії "освітня послуга": міждисциплінарний підхід, Несторенко Т., Макаренко Т. (2022)
Даннік Л. - STEAM-освіта в процесі технологічної підготовки учнів старшої ланки (2022)
Донченко О. - Особливості організації освітнього процесу в закладі вищої освіти в умовах воєнного стану, Пшенична Н., Семеняко Ю. (2022)
Єфімова А. - Актуальність впровадження програми "Лікувальна фізична культура для дітей молодшого шкільного віку з функціональними порушеннями постави в умовах загальноосвітніх навчальних закладів", Хатунцева С., Расторгуєва І., Пшенична Н. (2022)
Zastrozhnikova I. - Decentralization of education systems in Ukraine, Cheremisina T. (2022)
Захарова Н. - Соціально-правові виміри функціонування закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану (2022)
Ілішова О. - Сучасні стандарти та шляхи їх реалізації в підготовці фахівців дошкільної освіти (2022)
Качерова О. - Інтегрований курс "Мистецтво" як інструмент розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти (2022)
Коваль Л. - Актуальність впровадження технології загальнонавчальних умінь та навичок на уроках математики в онлайн форматі, Ніконенко Т. (2022)
Косенко П. - Механізми практичного засвоєння об’єктивних закономірностей голосоутворення в процесі вокально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2022)
Кот Н. - Організація рекреаційних заходів у пришкільному таборі з денним перебуванням дітей, Литвиченко Д. (2022)
Кофан І. - Застосування елементів проблемного навчання як засіб підвищення ефективності уроку біології в сучасній школі, Хоменко О. (2022)
Красножон О. - Елементи комп’ютерної підтримки вивчення теми "Метод найменших квадратів", Кравченко Н., Мацюк В., Коваленко В. (2022)
Кривильова О. - Фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей, Голік О. (2022)
Кудря О. - Навчання старшокласників створенню виробів за власним проєктом, Кісь А. (2022)
Куліш І. - LEGO-педагогіка як один із засобів формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності, Любива В. (2022)
Лопатіна Г. - Опитування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Логопедія. Спеціальна психологія" в умовах воєнного стану (2022)
Мартиненко О. - Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України, Павленко Р., Ільїн Д. (2022)
Мороз-Рекотова Л. - Коуч-супровід як засіб акмеологічного впливу в підготовці майбутніх вихователів (2022)
Олексенко К. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища (2022)
Омельченко А. - Використання цифрових технологій у мистецькій освіті, Кисельова О. (2022)
Омеляненко А. - Психологічний фактор взаємозв'язку логічного мислення та зв'язного мовлення в навчанні дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми (2022)
Онищенко С. - До проблеми викладання технічних дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом "Професійна освіта. Енергетика" (2022)
Павленко Л. - Підходи до вдосконалення змісту дисципліни "Цифрові технології в професійній діяльності" в умовах вимушеного дистанційного навчання, Павленко М. (2022)
Пасько О. - Позакласна робота з математики як складова професійно-педагогічної діяльності вчителя-математика, Бондаренко Н. (2022)
Петровська К. - Проєктування професійного бренду викладача закладу вищої освіти (2022)
Попова А. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання цифрових технологій у професійній діяльності у межах вивчення освітньої компоненти "Цифрові технології в соціальній сфері" (2022)
Попова О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах магістратури, Лесик А. (2022)
Рула Н. - Розвиток медіаграмотності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти, Шульженко А. (2022)
Салюк Б. - Цифровий сторітелінг у навчанні англійської мови здобувачів вищої освіти, Школа І. (2022)
Семеняко Ю. - Розвиток критичного мислення у майбутніх вихователів під час вивчення дисципліни "Формування soft skills сучасного фахівця дошкільної освіти" (2022)
Синиця А. - Мультидисциплінарний підхід у вивченні дітей з церебральним паралічем раннього віку (2022)
Скиба В. - Використання інтерактивних ГІС-мап при викладанні дисциплін екологічного спрямування, Ганчук М., Вознюк Н., Ліхо О. (2022)
Соляник М. - Адаптація першокурсників до умов закладу вищої освіти (2022)
Тараненко Ю. - Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн, Фурманова Т., Кривунь Н. (2022)
Томіч Л. - Тестування стану опорно-рухового апарату для визначення тренувальної стратегії у спорті та фітнесі, Паришкура Ю. (2022)
Khalabuzar O. - Interactive technologies and methods of elt within the conditions of digitalization (2022)
Khatuntseva S. - Issue of barriers of self-knowledge in the process of formation of future specialists' readiness for self-improvement, Glazkova I., Khatuntseva O. (2022)
Чемоніна Л. - Особливості розвитку мовлення третьокласників на уроках української мови в процесі формування морфемно-словотвірних компетенцій (2022)
Школа О. - Розвиток пізнавальної активності студентів у навчанні теоретичної фізики (2022)
Ярощук Л. - Особливості виховної роботи в умовах воєнного стану, Чорна Н. (2022)
Безусий В. В. - Форми соціального захисту державних службовців в Україні (2019)
Гайдар М. Є. - Принципи місцевого самоврядування в аспекті процесу об’єднання територіальних громад в Україні (2019)
Коваль Т. В. - Правове регулювання діяльності уповноважених Президента України (2019)
Кононенко Ю. С. - Державна влада як різновид політичної влади, Джолос С. В. (2019)
Панова Н. С. - Забезпечення службової дисципліни в державній службі (2019)
Сташків Я. Я. - Принципи діяльності служби дільничних офіцерів поліції та їх профілактична спрямованість (2019)
Теленик С. С. - Система суб’єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури (2019)
Терницький С. М. - До проблеми визначення сутності поняття "принципи проведення конкурсу на державну службу" (2019)
Гуйван П. Д. - Законність правозастосовних вердиктів як основоположний принцип справедливого судочинства (2019)
Іванов А. В. - Сутність та ознаки інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні (2019)
Кононенко Д. Ф. - Санкційні і форс-мажорні застереження в договірних умовах та їх інтерпретація (2019)
Мамчур Л. В. - Висновок як процесуальна форма використання фахових знань експерта з питань права в цивільному процесі України, Мельніков М. О. (2019)
Масловський С. В. - Повноваження господарського суду першої інстанції в умовах реформування законодавства: порівняльний аналіз (2019)
Ніколенко М. О. - Господарсько-правова природа корпоративного договору як засобу регулювання корпоративних відносин (2019)
Греца Я. В. - Можливість застосування правової позиції Верховного Суду як джерела права в контексті податкового планування (2019)
Доценко О. С. - Принципи адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності (2019)
Дундич Л. В. - Генезис кримінальної відповідальності за службову недбалість (2019)
Желтобрюх І. Л. - Зарубіжний досвід застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві (2019)
Капличний В. А. - Недоліки Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (2019)
Кожура Л. О. - Імплементація міжнародних норм щодо захисту прав і свобод дітей у національне законодавство (2019)
Кравченко К. В. - До питання діджиталізації інституту апеляційного провадження (2019)
Кузьменко О. В. - Адміністративно-правове регулювання торгово-економічних відносин України та Чорногорії, Чорна В. Г. (2019)
Логвиненко Б. О. - До питання про відповідність медичної реформи в Україні дванадцяти принципам організації охорони здоров’я (2019)
Мамалуй О. О. - Підстави виникнення, зміни та припинення податкових відносин (2019)
Миколаєць В. А. - Зразкові та типові справи в адміністративному судочинстві у контексті європейської інтеграції України: напрями запозичення (2019)
Моргунов О. А. - Функції публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні за сучасних умов (2019)
Мулявка Д. Г. - Гарантії здійснення недержавної охоронної та приватної детективної діяльності: адміністративно-правовий аспект (2019)
Opatsky R. M. - Bulling and its neighborhood: a comparative aspect (2019)
Пацкан В. В. - Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її комітетами (2019)
Прасюк В. М. - Принципи державного фінансового контролю: загальна характеристика (2019)
Рафальська О. В. - Інститут множинності в європейській практиці як новий для українського законодавства (2019)
Свиридюк Н. П. - Україна та країни Балканського регіону: адміністративно-правове регулювання у сфері економічних відносин (2019)
Сіделковський О. Л. - Комунальні та відомчі медичні заклади в системі єдиного медичного простору: невирішені проблеми адміністративно-правового регулювання (2019)
Сіра А. В. - Роль та значення Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. у встановленні інституту адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією у сфері земельних відносин (2019)
Стрельченко О. Г. - Нормативно-правове регулювання міжнародної економічної взаємодії України та Чорногорії (2019)
Стукаленко В. В. - Правові підстави притягнення до адміністративної відповідальності у сфері створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями: будівельні норми (2019)
Таможня О. О. - Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури (2019)
Шевцов О. А. - Історичні передумови формування спроможних об’єднаних територіальних громад в Україні (2019)
Шевченко А. В. - Правовий статус працівників апарату суду (2019)
Коруц У. З. - Правове забезпечення заборони пропаганди війни: досвід республік Молдови та Грузії (2019)
Путілова С. А. - Процесуальний порядок виконання запиту (доручення) про міжнародно-правову допомогу на території України (2019)
Шутак Т. Г. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів транскордонного співробітництва (2019)
Титул, зміст (2019)
Слово редактора (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2019. Розділ 13. Діти та підлітки (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA) 2019. Розділ 14. Ведення цукрового діабету в період вагітності (2019)
Schernthaner G. - Докази з поточної клінічної практики: дослідження EMPRISE пропонує новий погляд на дослідження з оцінки серцево-судинних результатів, Karasik A., Abraitienė F., Ametov A. S., Gaаl Z., Gumprecht J., Janež A., Kaser S., Lalić K., Mankovsky B. N. (2019)
Маньковский Б. Н. - Диабетическая нейропатия – самое раннее осложнение сахарного диабета? (2019)
Сосина В. Б. - Когнитивные нарушения при сахарном диабете (2019)
Кондрацька І. М. - Вплив нових цукрознижуючих агентів на мікросудинні ускладнення цукрового діабету (2019)
Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота в клинических исследованиях (2019)
Синдром всесвітнього переїдання. Комплексне меню як шлях до хвороб переїдання (2019)
Title (2022)
Contents (2022)
Kachmar R. - Complex assessment of road transport hazards (2022)
Royko Y. - Minimization of public transport delays at arterial streets with coordinated motion, Yevchuk Y., Bura R., Velhan A. (2022)
Rohalskyy R. - Analysis of the change in the number of passenger seats of urban passenger transport depending on the gravity function, Sotnikova A. (2022)
Oliskevych M. - Cross-docking cargo delivery routing for guaranteed minimum period, Danchuk V., Mastykash O. (2022)
Afonin M. - Change of drivers functional condition during dangerous goods transportation (2022)
Kindratskyy B. - Influence of vehicle acceleration intensity on dual-mass flywheel elements and transmission load, Litvin R., Osmak O. (2022)
Authors (2022)
Титул, зміст (2021)
Поздоровлення з Новим роком та Різдвом Христовим! (2021)
Осадчий О. І. - Гострий фарингіт: роль та ефективність місцевої терапії (2021)
Хиць А. Р. - Що кажуть експерти з Франції про остеоартрит? (2021)
Жарикова Ю. В. - Нейрокогнітивні порушення після COVID-19 (2021)
Жарикова Ю. В. - Епілепсія, мігрень, гіперкінези: механізм-індукована симптоматична терапія (2021)
Хиць А. Р. - Когнітивні порушення: рання діагностика та особливості лікування (2021)
Попков О. В. - Переваги застосування місцевої форми естрогенів у лікуванні сечостатевого синдрому менопаузи (2021)
Хиць А. Р. - Сучасні можливості тривалої терапії больового синдрому у пацієнтів із остеоартритом (2021)
Абабкова Г. М. - Нетрадиційні методи в лікуванні аномальних маткових кровотеч у дівчат, Боярин Ю. Г. (2021)
Господарський І. Я. - Сучасні підходи до терапії пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Рега Н. І. Господарська Х. О. (2021)
Зменшення маси тіла у дорослих пацієнтів із надмірною масою тіла та ожирінням: ефективність та безпека ліраглутиду (2021)
Міщенко О. Я. - Міорелаксанти центральної дії: роль і місце в лікуванні болю у спині, Бездітко Н. В. (2021)
Бабіч П. М. - Аналіз доказовості результатів дослідження застосування препарату Амізон® Макс у лікуванні COVID-19 порівняно з плацебо (2021)
Вплив дапагліфлозину на симптоми, функціональний статус та якість життя пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду (2021)
Салманов А. Г. - Резистентність бактерій до хлоргексидину, який використовують у хірургічній стоматології, Бондар Т. П., Чопчик В. Д. (2021)
Макаров С. О. - Тривожні та депресивні розлади у хворих на системний червоний вовчак (2021)
Чемерис М. М. - Досвід використання фототерапії при лікуванні атипових форм червоного плоского лишаю, Дехтярчук А. А. (2021)
Осадчук Т. І. - Гонартроз: поширеність та диференційний підхід до ендопротезування, Калашніков А. В., Хиць О. В. (2021)
Шульга А. Д. - Нетипові прояви хвороби Вільсона — Коновалова (клінічний випадок) , Гриб В. А., Юрко О. А., Потапович П. В. (2021)
Пам'яті видатного вченого П. В. Волошина (2021)
Горішня М. Л. - Нормативно-правові основи функціонування архівної служби у країнах Європейського Союзу (Франції, Швейцарії, Бельгії) (2020)
Котенко М. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку наукового пізнання інтелектуальної власності як ціннісно-правового феномену (2020)
Мірошниченко М. І. - Інтеграція організованої злочинності в економічну сферу в умовах переходу до ринкової економіки в УРСР (1985–1991 рр.), Мельник П. О. (2020)
Шапенко Л. О. - Принципи правового забезпечення судової влади в умовах євроінтеграції України, Райчук М. В. (2020)
Якимчук М. Ю. - Роль невербальної комунікації у професійній діяльності адвоката, Багатко А. С. (2020)
Байрачна Л. К. - Процедура "habeas corpus" та її втілення в системі юридичних гарантій прав і свобод людини, Федоровська М. А. (2020)
Берченко Г. В. - Преамбула конституції: юридична природа та практика внесення змін (2020)
Нестор В. Р. - Столичне самоврядування у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії (2020)
Нікітенко Л. О. - До питання подвійного громадянства, Бородата К. В. (2020)
Гадзаман О. І. - Порядок оскарження публічних закупівель в Україні, Оверко Г. Я. (2020)
Дяченко С. В. - Домовитись не можна судитись, Красько В. В. (2020)
Рассказова В. В. - Припинення окремих видів зобов’язань відступним (2020)
Сядриста І. І. - Ознаки поняття "акціонерна відповідальність" (2020)
Козін С. М. - До характеристики позадержавного захисту трудових прав мігрантів (2020)
Наньєва М. І. - Укладення трудового договору з дистанційними працівниками за законодавством окремих зарубіжних країн (2020)
Плєхов Д. О. - Дистанційна зайнятість як одна з форм трудових відносин в умовах сьогодення (2020)
Бараненко Д. В. - До характеристики адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади (2020)
Вовк П. В. - Процесуальний режим адміністративного судочинства: до питання визначення сутності і змісту (2020)
Волуйко О. М. - Участь громадських формувань в охороні громадського порядку і державного кордону: нормативні та теоретичні засади (2020)
Зальотін В. М. - Перехід до е-нотаріату як протиепідемічний захід держави, Бабич Я. С. (2020)
Князєв В. С. - Нормативно-правове регулювання реалізаційних процедур у діяльності митних органів України (2020)
Кудін А. В. - Патент як об’єкт адміністративно-правової охорони в Україні (2020)
Мазурик Р. В. - Історія становлення й розвитку адміністративно-правових засад організації та діяльності прокуратури на регіональному рівні (2020)
Сазонова А. О. - До визначення змісту поняття "незалежна професійна діяльність" (2020)
Довбань І. М. - Кримінологічна характеристика державних службовців, які вчиняють злочини (2020)
Коваленко І. О. - Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів (2020)
Метелев О. П. - Підстави для прийняття рішення щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні (2020)
Терещенко А. Л. - Технічне розслідування та досудове слідство в авіаційних подіях України, Сердюк В. П., Сердюк Є. В., Балинець О. М. (2020)
Цибульник Г. І. - Місце спеціального судового провадження ("in absentia") в системі кримінального процесуального законодавства України, Линник О. В. (2020)
Леган І. М. - Міжнародно-правові стандарти права особи на безоплатну правову допомогу та їх імплементація у законодавстві України (2020)
Савич О. С. - Правове регулювання утилізації суден, Дудніченко К. В. (2020)
Лазур Я. В. - Рецензія на монографію Р. О. Стефанчука, І. М. Мищака та А. О. Янчука "Становлення й розвиток народовладдя на українських землях" (2020)
Скрипнюк О. В. - Рецензія на монографію Колодія Олексія Анатолійовича "Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи" (2020)
Парпан Т. В. - Характеристика рекреаційно-оздоровчих лісів Івано-Франківщини та оцінювання їх потенціалу на постійних дослідних об'єктах, Голубчак О. І., Гудима В. М., Приходько Н. Ф., Фалько Р. І., Кириленко Я. О. (2021)
Сухович В. М. - Варіанти формування соснових деревостанів на порушених видобуванням бурштину землях, Копій Л. І., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л., Мелещук О. О., Копій М. Л., Новак А. А., Гончар В. М. (2021)
Бачинська У. О. - Динаміка насаджень інтродукованої ялини європейської (Picea abies (L.) H. Karst.) у природному заповіднику "Медобори", Баранчук Г. І., Ходинь О. Б. (2021)
Лещенюк О. М. - Зміна анатомічних показників листків Forsythia europaea Degen & Bald. за дії викидів автотранспорту, Мазура М. Ю. (2021)
Мороз В. В. - Особливості росту, розвитку та кліматостабілізаційне значення ялинових насаджень Українських Карпат, Стасюк Н. М., Федонюк Т. П. (2021)
Токар О. Є. - Оцінювання запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень заповідних територій Українських Карпат, Король М. М., Густі М. І. (2021)
Мирончук К. В. - Склад, екологічна структура та декоративність живоплотів в урбанізованому середовищі Чернівців, Геник Я. В. (2021)
Мусієнко С. І. - Стан і продуктивність дубових насаджень Лісостепу Харківщини, Румянцев М. Г., Тарнопільська О. М., Лук'янець В. А., Бондаренко В. В. (2021)
Роговський С. В. - Сучасні проблеми інвентаризації рослин у міських насадженнях і досвід їх вирішення, Олешко О. Г., Жихарєва К. В., Струтинська Ю. В., Колотницька А. В. (2021)
Жук В. М. - Часова та просторова нерівномірність випадання дощів при моделюванні поверхневого стоку з урбанізованих територій, Мальований М. С., Мисак І. В., Тимчук І. С., Мушалла Дірк, Піхлер Маркус (2021)
Шибанова А. М. - Екологічне оцінювання якості води річки Дністер, Погребенник В. Д., Мітрясова О. П., Руда М. В., Джумеля Е. А., Паславський М. М. (2021)
Гобела В. В. - Забезпечення еколого-економічної безпеки у посткризовий період, Дудюк В. С., Гобела В. М. (2021)
Муравйов Ю. В. - Порядок справляння та розподілу плати за користування мисливськими угіддями, Гожан М. Я., Домніч А. В. (2021)
Левус Є. В. - Метод контейнеризації для візуалізації природних і антропогенних ландшафтів, Пустельник П. Я., Морозов М. Ю., Моравський Р. О. (2021)
Базилевич Р. П. - Ієрархічна модель систем автоматизованого генерування модульних тестів, Франко А. В. (2021)
Свідрак І. Г. - Кінематичне проеціювання як засіб управління технікою в автоматизованих землеобробних комплексах, Шевчук Л. І., Строган О. І., Струтинська Л. Р., Строган І. В. (2021)
Гавриш В. І. - Аналіз температурних режимів у термочутливих шаруватих елементах цифрових пристроїв, спричинених внутрішнім нагріванням, Грицюк Ю. І. (2021)
Морушко О. О. - Проблеми формування неоднорідних команд: соціонічний аспект, Химиця Н. О., Дідик Н. І. (2021)
Олексійченко Н. О. - Класифікація пурпуроволистих видів і культиварів деревних рослин за відтінками та мінливістю забарвлення листкової пластинки, Мавко М. С. (2021)
Дзиба А. А. - Унікальні дерева охоронних територій Українського Полісся (2021)
Гриник Г. Г. - Стовбурова біопродуктивність ялинових деревостанів Полонинського хребта Українських Карпат, Задорожний А. І., Гриник О. М. (2021)
Зейналян А. М. - Структурні зміни деревостанів ялинових (Picea abies (L.) H. karst.) лісів ґорґан, які всихають (2021)
Мусієнко С. І. - Стан і продуктивність соснових насаджень Лісостепової частини Харківщини, Румянцев М. Г., Лук'янець В. А., Тарнопільська О. М., Бондаренко В. В., Ющик В. С. (2021)
Дерев'янко Н. П. - Проєктні пропозиції з озеленення та благоустрою парадної зони готелю "Хортиця" у Запоріжжі, Хорошков Л. М., Лиходід В. В. (2021)
Шевченко С. М. - Сучасні тенденції порушень правил полювання на території Хмельницької області, Шевчук Н. І., Рибак В. В. (2021)
Никитюк П. А. - Екологічна оцінка агрохімічної якості ґрунтів методом фітоіндикації (2021)
Леневич О. І. - Оцінювання впливу рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив туристичного шляху "Стежками легендарної Тустані", Бандерич В. Я., Коханець М. І. (2021)
Воляник Г. М. - Аналіз забезпеченості основними засобами та управління ефективністю їх використання суб'єктом господарювання державного сектору, Шутка С. Є., Колінько Н. І. (2021)
Гудз Г. С. - Порівняльна оцінка барабанних і дискових гальм автомобільних коліс за енергоємністю, Герис М. І., Глобчак М. В., Клипко О. Р. (2021)
Сікора Л. С. - Системні, структурні та інформаційні компоненти формування стратегій управління ієрархічними системами в умовах дії ресурсних загроз і атак, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2021)
Сенів М. М. - Засоби розрахунку показників надійності програмного забезпечення на підставі моделей з урахуванням недосконалого відлагодження, Роїк О. О. (2021)
Лукащук Ю. А. - Імітаційна модель обчислення вагових коефіцієнтів для нейроподібного шифрування та дешифрування даних (2021)
Яковина В. С. - Метод омолодження програмного забезпечення для операційної системи Android з використанням комплексної моделі його старіння на підставі ланцюга маркова, Угриновський Б. В. (2021)
Яковина В. С. - Прогнозування дефектів програмного забезпечення ансамблем нейронних мереж, Симець І. І. (2021)
Стасенко Д. В. - Розроблення автономної системи керування мобільною робототехнічною системою з використанням моделей на підставі штучних нейромереж, Островка Д. В., Теслюк В. М. (2021)
Титул, зміст (2019)
Слово редактора (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2018. Розділ 2. Класифікація та діагностика цукрового діабету. (2019)
Стандарти медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом, Американська діабетологічна асоціація (ADA), 2018. Розділ 8. Цільові значення глікемії (2019)
Маньковский Б. М. - Безпечне досягнення компенсації діабету (2019)
Перцева Н.О. - Інтенсифікація інсулінотерапії у пациентів з цукровим диібетом 2 типу. Клінічний розбір (2019)
Саєнко Я. А. - Особливості цукрознижуючої терапії у хворих зі зниженою фільтраційною здатністю нирок (2019)
Затамувавши дихання (2019)
Малетов Д. В. - Щодо поняття "компетентність" судді Вищого антикорупційного суду (2020)
Романадзе Л. Д. - Критерії медіабельності в контексті системи вирішення спорів (2020)
Кудрявцева О. М. - Принцип правової визначеності в рішеннях Європейського суду з прав людини (2020)
Ольшевська Ю. М. - Матеріальна відповідальність державних службовців за чинним законодавством України, Берлач А. І. (2020)
Рустамзаде А. Х. - Исторические аспекты становления и развития парламентаризма, Гасанов Э. Э. (2020)
Васильєв В. В. - Проблема односторонності та двосторонності саморегулювання майнових зобов’язань (2020)
Грицишина Л. В. - Припинення шлюбу шляхом розірвання в сімейному праві України (2020)
Соловйов О. Л. - Особливості розгляду справи у спрощеному позовному провадженні в господарському судочинстві (2020)
Абдель Фатах А. С. - Правовий статус осіб віком до 18 років у системі регулювання трудових відносин (2020)
Каракасіді О. Ф. - Колективні договори як локальні акти трудового законодавства, Ліхашева П. І. (2020)
Луцька Г. В. - Деякі особливості вчинення нотаріальних проваджень у сфері спадкування у разі, якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованих територіях України (2020)
Підпала І. В. - МОП – найбільший регулятор трудових відносин моряків (2020)
Абдукадирова К. Е. - Митний спір як вид правового спору (2020)
Бараненко Д. В. - Проблеми та перспективи реалізації електронного урядування в діяльності центральних органів виконавчої влади (2020)
Гебеш С. А. - Етапи відкриття провадження в адміністративній справі (2020)
Голобородько Д. В. - Реформа місцевих судів України: проблеми та перспективи (2020)
Гончарова Ю. Ю. - Ґенеза правового регулювання податкових пільг в Україні: детермінанти впливу на розвиток промисловості та підприємництва (2020)
Дрок І. С. - Форми взаємодії поліції та медичних закладів в умовах загострення санітарно-епідемічної ситуації в Україні (2020)
Дячук Н. Д. - Національна інституційна система адміністративно-правового регулювання захисту Українських Карпат (2020)
Кобрусєва Є. А. - Особливості провадження щодо розгляду та вирішення адміністративних справ щодо реалізації права на мирні зібрання (2020)
Кожура Л. О. - Загальна характеристика як суб’єктів адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я (2020)
Колісник С. А. - Механізм визначення, доведення, розподілу та відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві (2020)
Лавренюк Ю. Ф. - Адміністративно-правове забезпечення економічних інтересів України та форми реалізації адміністративно-правових норм: ґенеза та сучасність (2020)
Лещинський В. П. - Диференціація адміністративної відповідальності суб’єктів здійснення державного архітектурно-будівельного контролю як напрям підвищення ефективності адміністративної відповідальності у сфері містобудування (2020)
Мазурик Р. В. - Історіографія дослідження адміністративно-правових засад організації та діяльності регіональних прокуратур (2020)
Маркова О. О. - Дозвільна процедура в Україні (2020)
Мілієнко О. А. - Європейські та світові стандарти здійснення процедури прийняття адміністративних актів (2020)
Петрішак І. В. - Судові органи як суб’єкти державного захисту (2020)
Петров С. Є. - Методологічні засади дослідження адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС (2020)
Розгон О. Г. - Імідж поліцейського як складник його професійної діяльності (2020)
Сусак М. С. - Процесуальний розсуд адміністртивного суду першої інстанції у компетенційних спорах (2020)
Чернявська Я. А. - Правові основи діяльності Національної поліції у сфері адміністративно-правової охорони лісів (2020)
Янушевич Я. В. - Особливості управлінського впливу Президента України на суспільні відносини, що складаються у сфері оподаткування (2020)
Фоменко А. Є. - Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності (2020)
Швед А. Ю. - Основи конституційного ладу в Стратегії національної безпеки України (2020)
Юрчишин І. Б. - Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення: зарубіжний досвід правової регламентації (2020)
Кириченко С. І. - Самозахист підслідного з інвалідністю в кримінальному провадженні (2020)
Коваль С. М. - Слідчий-криміналіст у системі правоохоронних органів України: організаційні та правові аспекти (2020)
Сиза Н. П. - Реалізація судом кримінально-процесуальних функцій на стадії підготовчого провадження (2020)
Денисюк О. В. - Насильницьке зникнення: історія виникнення, міжнародно-правове регулювання заборони (2020)
Карпушин С. О. - Анаеробний біореактор для виробництва біогазу та органічного субстрату, Тихий А. А., Кузик О. В., Пантелеєнко В. І., Карпушин А. С. (2020)
Ковров А. С. - Обоснование комплексной технологии очистки шахтных вод и дымовых газов котельной, Куликова Д. В., Кравченко Н. Д. (2020)
Кулик М. П. - Екологічні аспекти використання кисню, водню та продуктів газифікації органічного палива в тепловій енергетиці України (2020)
Луньова О. В. - Прогнозування ступеня екологічної небезпеки за інтегральним показником екологічного впливу (2020)
Матухно О. В. - Дослідження екологічної безпеки металургійного виробництва методом оцінки життєвого циклу, Шматков Г. Г., Бєлоконь К. В., Сибір А. В. (2020)
Пташник В. В. - Структурні, магнітні та адсорбційні властивості феромагнітних біовуглецевих матеріалів, Бордун І. М., Мальований М. С., Чумакевич В. О., Борисюк А. К., Біленька О. Б. (2020)
Сірий О. А. - Дослідження процесу розпилення зрідженої суміші пропан-бутану для двигунів внутрішнього згорання, Соломаха А. С., Пакош Д. З. (2020)
Тверда О. Я. - Впровадження моделі циркулярної або кругової економіки у гірничовидобувній галузі, Репін М. В., Ткачук К. К., Горбачова К. Ю. (2020)
Тіщенкова М. О. - Технологічна ефективність поліакриламідної пилозахисної кірки на золошлаковідвалах, Філін В. М., Іващенко Т. Г. (2020)
Андрющенко Ю. О. - Експертна оцінка сучасного стану орнітофауни та загроз для птахів вздовж проєктованої лінії електропередачі "Якимівка – Молочанськ" у Запорізькій області, Кошелєв О. І., Дядічева О. А., Кошелєв В. О., Попенко В. М., Черничко Р. М. (2020)
Гетьман В. І. - Особливості управління екомережею (2020)
Грицак Л. Р. - Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana aсaulis L. флори Українських Карпат, Нужина Н. В., Гайдаржи М. М., Дробик Н. М. (2020)
Пісоцька В. В. - Особливості розміщення гнізд дрозда співочого (Turdus philomelos brehm.) та дрозда чорного (Turdus merula L.) в полезахисних лісосмугах Харківської області (2020)
Трускавецька І. Я. - Особливості біології та шкідливість жуків родини короїди (Ipidae) у лісових екосистемах Бучацького лісництва Черкаської області (2020)
Шпак Н. П. - Аналіз віталітетної і вікової структури місцезростань береки лікарської (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у лісах НПП "Кармелюкове Поділля" Південно - Подільського Лісостепу України (2020)
Климчик О. М. - Застосування засобів оперативного спостереження для запобігання пожежам на торфовищах (2020)
Ляшенко О. М. - Розроблення інформаційної технології оперативного реагування на надзвичайні ситуації, Ложкін Р. С. (2020)
Патрушева Л. І. - Оцінка можливості розташування мініелектростанції на дахах багатоповерхових будинків спального району м. Миколаєва, Венгер Н. О. (2020)
Русин І. Б. - Перспективи отримання біоелектрики в паркових екосистемах міст, Медведєв О. В., Патлатюк О. Ю. (2020)
Боброва М. С. - Дослідження рівня вільнорадикального перекисного окиснення та ступеня антиоксидантного захисту в тканинах Allium sativum L., Данилків О. М. (2020)
Войціцький В. М. - Алгоритм прийняття рішення щодо контрзаходів у разі забруднення екотоксикантами довкілля, Хижняк С. В., Мідик С. В., Лапоша О. А., Полтавченко Т. В. (2020)
Гончар Г. Ю. - Використання нормалізованого диференційного вегетаційного індексу (NDVI) для оцінки різноманіття диких бджіл (Hymenoptera, Apoidea) (2020)
Гуцул Х. Р. - Структура і властивості цинку(ІІ) оксиду: огляд, Іваненко І. М. (2020)
Liu Chang - Mathematical model of territorial development of marine оf Ukraine areas under the background of big data, Mamonov K. (2020)
Поліщук П. В. - Стан вивченості еколого-біологічних та генетичних особливостей представників родини Scolytidae, Волошина Н. О. (2020)
Виговська Г. П. - Оцінка техніко-екологічного стану об’єктів інфраструктури щодо поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ), Гільбран С. В. (2020)
Кiрсанова В. В. - Пластикова упаковка на морських суднах у контексті глобальної екологічної проблеми мікропластику, Биковець Н. П., Чумаченко М. М. (2020)
Мельниченко Г. М. - Структура утворення та стан поводження з відходами в Івано-Франківській області (інформаційно-аналітичний огляд), Миленька М. М., Різничук Н. І., Цап’юк Л. М. (2020)
Хом’як І. В. - Рецензія на монографічне видання "Продромус рослинності України", Онищук І. П., Коцюба І. Ю., Брень А. Л., Шкилюк Ю. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Бровко Н. І. - Відродження національної виховної та освітянської діяльності наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Добренька Н. В. - Правове становище осіб з особливими потребами у сфері медичного обслуговування (2018)
Куфтирєв П. В. - Правові системи давніх держав Месопотамії як джерела для формування концептів доказового права (2018)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Деформація законності: сутність та основні шляхи подолання (2018)
Федін М. І. - Історико-правові аспекти ревіндикації храмів та майна Православної церкви у Польщі 1918–1939 рр. (2018)
Харченко Н. П. - Види правових режимів: плюралізм наукових підходів (2018)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Сучасні філософсько-правові концепції засад права, Макаренко В. В. (2018)
Басалюк Н. В. - Історія твориться сьогодні: становлення четвертого покоління прав людини, Таркін В. П. (2018)
Віткова В. С. - До питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу першого пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (2018)
Кісловський А. В. - Преамбули статутів територіальних громад міст (2018)
Матейчук Р. І. - Предмет діяльності парламентських комітетів (2018)
Мамушкіна А. І. - Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану терористичним актом (2018)
Токарева В. О. - Щодо питання творчості та штучного інтелекту (2018)
Гридін М. О. - Процедурні правовідносини під час вирішення індивідуального трудового спору (2018)
Мельник В. П. - Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід (2018)
Мельник О. Я. - Конституція України та її роль в удосконаленні джерел права соціального забезпечення: сутність, новації, тенденції (2018)
Назаренко О. Л. - Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців (2018)
Неселевська А. А. - Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб (2018)
Яцишин В. В. - Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці (2018)
Дейнега М. А. - Теоретико-правові засади раціонального використання природних ресурсів (2018)
Артеменко А. В. - Види соціально незахищених верств населення (2018)
Волік В. В. - Порядок нагляду (контролю) за послугами з перевезення пасажирів: поступове наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (2018)
Губанов О. О. - Правовий статус центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (2018)
Запотоцька О. В. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності в сфері безпечності та якості харчових продуктів (2018)
Іванов І. Є. - Поняття та сутність провадження в справах про адміністративні проступки (2018)
Коваленко А. А. - Функції податкового права та способи їх реалізації в умовах сьогодення (2018)
Ковальчук О. В. - Застосування податкових пільг під час сплати податку на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду європейських країн, Шолкова Т. Б. (2018)
Крикун В. Б. - Система чинників, що впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Лесько Н. В. - Історичні аспекти становлення проблеми насильства щодо дітей (2018)
Маріц Д. О. - Критерії класифікації інформаційних правових відносин в Україні (2018)
Негара Р. В. - Система принципів проведення конкурсу у державній службі (2018)
Омелян В. О. - Принципи адміністративного розсуду (2018)
Пахомов В. В. - До питання про відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, відрядженних в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення вимог щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів, Бондаренко О. С. (2018)
Припутень Д. C. - Поняття, особливості примусу в службовому праві України, пов’язаного з юридичною відповідальністю (2018)
Семенова А. В. - Щодо мети здійснення державного фінансового контролю державною аудиторською службою України (2018)
Сошников А. О. - Щодо вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів (2018)
Спицька Л. В. - Щодо якості здійснення публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації (2018)
Чорноус А. Г. - Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання національної інформаційної інфраструктури України (2018)
Шкляр С. В. - Антимонопольний комітет України як суб’єкт контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2018)
Шурин О. А. - Інститут забезпечення позову: теоретичні та практичні проблеми реалізації (2018)
Бугера О. І. - Законодавче регулювання використання мережі Інтернет для запобігання злочинності: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Жмур Ю. М. - Визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" за кримінальним законодавством України та іншими законодавчими актами (2018)
Куцкір Г. М. - Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочину в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Ситнік О. М. - Кримінологічна типологія осіб, які вчиняють втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (2018)
Тертична А. А. - Відповідальність за невиконання судового рішення в окремих джерелах (пам’ятках) кримінального права на теренах України (2018)
Us O. V. - Criminal and legal estimation of unfinished crime (2018)
Зайцев О. В. - Процесуальна незалежність та самостійність слідчого під час досудового розслідування: зміни у кримінальному процесуальному законодавстві України (2018)
Негрич Н. М. - Актуальні питання криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2018)
Федчишина В. В. - Криміналістичне забезпечення організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи при розслідуванні економічних злочинів в Україні за часів НЕПу (2018)
Фещин М. А. - Спосіб вчинення кишенькових крадіжок як елемент криміналістичної характеристики (2018)
Абдуллаєв Р. А. - Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти Російської Федерації та окремих осіб у зв’язку з діями, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України (2018)
Ващенко В. А. - Функціональна характеристика інституту денонсації (2018)
Тарасов О. В. - Рецензія на монографію А. В. Кулька "Міжнародно-правове регулювання використання й охорони транскордонних прісних вод" (2018)
Шлапак В. П. - Біологічний моніторинг стану лісових масивів в умовах Південно-Подільського лісостепу України, Шпак Н. П., Козаченко І. В., Адаменко С. А., Мамчур В. В. (2022)
Румянцев М. Г. - Вплив стимуляторів росту рослин на біометричні показники та масу однорічних сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою у Південно-Східному лісостепу України, Даниленко О. М., Тарнопільський П. Б., Ющик В. С., Мостепанюк А. А. (2022)
Абоімова О. М. - Оцінювання зимостійкості представників роду Juglans L. у колекційних насадженнях Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Левон В. Ф., Клименко Ю. О., Горбенко Н. Є. (2022)
Криницький Г. Т. - Природне поновлення сосново-букових деревостанів на Розточчі, Яхницький В. Й., Павлюк Н. В., Павлюк В. В. (2022)
Чонгова А. С. - Стан зелених насаджень Українського державного університету науки і технологій міста Дніпра, Пономарьова О. А., Кирпа О. С. (2022)
Kobets O. V. - Prospects for the use of 2-(quinoline-4-yltio) succinic acid derivatives in the technology of vegetative reproduction of Thuja occidentalis L. and the Platycladus orientalis (L.) Franco horticultural varieties, Bredikhina Yu. L., Zavgorodniy M. P. (2022)
Дзиба А. А. - Алеї як структурний елемент заповідних штучно створених об'єктів Українського Полісся (2022)
Бессонова В. П. - Аналіз квітникового озеленення у парках і скверах правобережжя міста Дніпра, Яковлєва-Носарь С. О., Іванченко О. Є. (2022)
Башта А.-Т. В. - Кажани Chiroptera в лісових екосистемах: ключові фактори для збереження популяцій (2022)
Шувар І. А. - Вплив сільськогосподарського землекористування на екосистеми басейну Дністра, Гнатів П. С., Лопотич Н. Я., Качмар Н. В. (2022)
Чернецький О. М. - Вплив породи деревини і товщини термопластичної плівки первинного поліетилену низької густини на фізичні властивості фанери, Кусняк І. І., Бехта Н. С. (2022)
Головатий А. І. - Розроблення стабілізатора змінної напруги з мікроконтролерним управлінням, Теслюк В. М., Ріпак Н. С. (2022)
Гринцова Н. Б. - Морфологічні перебудови аденогіпофізу щурів за умов загального зневоднення організму у віковому аспекті, Ходорова І., Романюк А. М. (2020)
Тимощук С. А. - Поширення антибіотикорезистентних мікроорганізмів у навколишньому природному середовищі, Симочко Л. Ю. (2020)
Люленко С. О. - Формування екологічної компетентності учнів як один із актуальних запитів сучасного суспільства, Мороз Л. М., Подзерей Р. В. (2020)
Бондар О. І. - Картографування радіаційного забруднення території України, Фінін Г. С., Шевченко Р. Ю., Копиленко О. Л. (2020)
Кошелєв О. І. - Моніторинг воронових птахів у місті Мелітополі: гніздовий і зимовий аспекти, Кошелєв В. О., Копилова Т. В., Борисов В. В. (2020)
Рацлав В. В. - Моніторинг біоти та донних відкладів вод басейну річки Сіверський Дінець (2020)
Атаєв С. В. - Меліорація малих річок шляхом розбавлення з попередньо очищеними стічними водами населених пунктів в умовах підвищеного гідрохімічного фону та малих витрат води (2020)
Бутенко Э. О. - Предотвращение сброса фекальных стоков в Азовское море с использованием анаэробных процессов, Капустин А. Е. (2020)
Домбровський К. О. - Перифітон волокнистого носія "ВІЯ" під час біологічного очищення промислових стічних вод (2020)
Малєєв В. О. - Водопостачання та водовідведення Херсонської області: стан, проблеми, першочергові заходи, Безпальченко В. М. (2020)
Мельников А. Ю. - Особливості моніторингу забруднення важкими металами поверхневих вод (2020)
Сердюк С. М. - Сучасні деформації берегової лінії Дніпровського водосховища в контексті можливих геоекологічних наслідків, Довганенко Д. О., Луньова О. В. (2020)
Степова О. В. - Екологічний стан поверхневих водойм Полтавської області, Гах Т. О. (2020)
Харитонова Ю. В. - Зоопланктон відкритої частини Чорного моря в 2016–2019 роках та оцінка якості водного середовища за його показниками, Набокін М. В., Дядичко В. Г. (2020)
Шахман І. О. - Практична реалізація методики розрахунку розбавлення стічних вод на прикладі р. Інгулець, Бистрянцева А. М. (2020)
Кияшко В. Т. - Напружено-деформований стан композитної арматури за умов взаємодії з високоміцним бетоном: аналітичні розрахунки, Косарчук В. В., Чаусов М. Г., Агарков О. В., Ковальчук В. В. (2020)
Єрмішев О. В. - Функціонально-екологічна експертиза (ФЕЕ) Тульчинського району Вінницької області (2020)
Касіянчук Д. В. - Еколого-геологічна оцінка стану ґрунтового покриву території Івано-Франківської області (2020)
Кєуш Л. Г. - Оцінка життєвого циклу наноматеріалів та їхній вплив на навколишнє середовище, Коверя А. С. (2020)
Кратюк О. Л. - Біогеоценотична роль ратичних ARTIODACTYLA у формуванні фосфатно-калійного стану ґрунтів вологих сугрудів на території вольєрів Західного і Центрального Полісся, Кравчук М. М., Довбиш Л. Л. (2020)
Mashkov O. A. - System support of ecological security of the ecosystem by creating a system of tips for making informational ecological decisions, Mikheev V. S., Nigorodova S. A., Zhukauskas S. V. (2020)
Патрушева Л. І. - Оцінка факторів розвитку Миколаївської туристичної дестинації, Нєпєіна Г. В., Сербулова Н. А. (2020)
Тузяк Я. М. - Еко - морфодинамічна система Медобори - Товтри (Поділля, Західна Україна): її освітня, геотуристична й рекреаційна цінність (2020)
Пикало С. В. - Індексний підхід для добору посухостійких сортів пшениці в умовах нестійкого клімату, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Хоменко С. О., Гуменюк О. В., Харченко М. В. (2020)
Ращенко А. В. - Методичні аспекти кліматичного профілювання жителів міст, Лесь А. В., Бордюг Н. С., Майкун Є. І. (2020)
Shmarin S. L. - Urgent issues of Ukraine’s greenhouse gas inventory, Troyanska Ye. N., Denisenko I. Yu. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Страшок О. Ю. - Історичні особливості озеленення та благоустрою міста Києва, Кальбарчик Р., Жємянська М. (2022)
Зворська Н. В. - Вплив полезахисних лісових смуг у межах дії екотону на врожайність соняшнику у Правобережному Лісостепу України, Шлапак В. П. (2022)
Іванюк І. Д. - Динаміка видового складу живого надґрунтового покриву незімкнутих лісових культур дуба звичайного у свіжих сугрудах Житомирського Полісся, Фучило Я. Д., Ландін В. П. (2022)
Кисельов Ю. О. - Особливості інвазійної флори Центрально-Придніпровської височинної області, Черниш В. І. (2022)
Deva L. R. - Analysis of the water state monitoring regulatory support in Ukraine, Baitsar R. I. (2022)
Гречаник Р. М. - Оцінювання впливу мінеральних добрив і капсульованих ПЕТ на агроекосистеми біологічної рекультивації порушених земель, Мальований М. С., Тимчук І. С., Сторощук У. З. (2022)
Бойчук Б. Я. - Порівняння ефективності різних способів мікрохвильової активації бентоніту у процесі очищення ним стічних вод від надлишку фосфатів (2022)
Нємий С. В. - Розширення сфери застосування контрольних карт у системі управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві, Нєма О. С. (2022)
Яловега О. В. - Система виявлення обличчя на зображенні з використанням глибинної згорткової нейронної мережі, Мельник Р. А. (2022)
Давлетова А. Я. - Дослідження характеристик логічного елемента "Провідне І" як пришвидшувача операцій додавання у процесорах шифрування даних (2022)
Пітух І. Р. - Концепція синтезу теорії, методів і засобів інформаційно-діалогової взаємодії компонент інтерактивних розподілених комп'ютерних систем (2022)
Сеник В. В. - Проєктування інформаційної системи розрахунку рейтингу здобувачів вищої освіти, Магеровська Т. В., Зачек О. І., Магеровський Д. В. (2022)
Грицюк Ю. І. - Система комплексного оцінювання якості програмного забезпечення (2022)
Дудник Р. М. - До питання про комплексні галузі українського права (2021)
Кісіль А. В. - Правовий статус криптовалют в Україні, Пряміцин В. Ю. (2021)
Кузьменко О. В. - Свобода як принцип конституції і цінність громадянського суспільства (2021)
Андрієнко В. В. - Договір форфейтингу: особливості укладання (2021)
Дяченко С. В. - Розмежування юрисдикцій судів при вирішенні спорів, що виникають із договору емфітевзису: судова практика, Гонцовська Л. В. (2021)
Дяченко С. В. - Емансипація неповнолітньої особи в цивільному судочинстві, Клишковa Ю. В. (2021)
Ільків О. В. - Захист прав користувача земельної ділянки, наданої для сільськогосподарських потреб (2021)
Красуцький В. В. - Застава бездокументарних цінних паперів майновим поручителем (2021)
Моісєєв Ю. О. - До питання правового регулювання економічної конкуренціїї у сфері біржової торгівлі (2021)
Поливач Є. Ю. - Зміст авторських прав на комп’ютерні програми та їх види (2021)
Латишева В. В. - Забезпечення паритету інтересів роботодавців та працівників у регулюванні нових форм зайнятості: вітчизняний і міжнародний досвід (2021)
Мороз С. В. - До питання свободи укладення трудового договору (2021)
Лукомська А. А. - Досвід зарубіжних країн щодо вдосконалення механізмів державного управління в екологічній сфері в контексті євроінтеграції, Ярошенко А. С. (2021)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Зарубіжний досвід запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин (2021)
Лавренюк Ю. Ф. - Поняття регулятивних адміністративно-правових гарантій законності діяльності щодо забезпечення економічних інтересів України (2021)
Лещинський В. П. - Система гарантій законності дозвільної діяльності: засади та перспективи розвитку (2021)
Харченко А. Л. - Щодо електронних послуг в Україні: юридична природа, ознаки та принципи, Уткіна М. С. (2021)
Андросович Л. Г. - Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України (2021)
Ільїна О. В. - До питання про ефективність кримінально-правової протидії булінгу в чинному кримінальному законодавстві (2021)
Клечановський І. С. - Тактика проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування погрози або насильництва щодо захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2021)
Коваленко І. О. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів (2021)
Коваль О. І. - Становлення інституту міжнародного співробітництва у кримінальному процесуальному законодавстві України (2021)
Лісовий О. О. - Удосконалення судового контролю за проведенням НСРД, пов’язаних із використанням технічних засобів: процесуально-правовий аспект (2021)
Назаров В. В. - Особливості нормативного регулювання процесуального статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, Смалюк Т. В. (2021)
Бакумов О. С. - Концептуальні складники вчення про юридичну відповідальність держави в позитивістській теорії права (2018)
Дурнов Є. С. - Діяльність адвокатури України у складі Румунії у 20–30-х роках ХХ сторіччя (2018)
Захарова О. В. - Історико-правовий екскурс становлення та розвитку законодавства України у сфері охорони суспільної моралі (2018)
Мельник В. А. - Сучасні науково-теоретичні підходи щодо розуміння поняття "обмеження у діяльності правоохоронних органів" (2018)
Острович Е. С. - Загальна характеристика процесу деінституалізації в Україні (2018)
Россихин В. В. - Трансформация системы исполнения наказаний в аппарате публичной власти в XIX – ХХ вв. (2018)
Головко К. В. - Систематизація законодавства про органи самоорганізації населення (2018)
Деркач А. Л. - Захист прав людини як складова глобального конституціоналізму (2018)
Скріпкін С. В. - Проблеми конституційно-правової регламентації права на охорону здоров’я в контексті реформування фінансування видатків в галузі охорони здоров’я (2018)
Шамрай В. В. - Джерела конституційного права як об’єкт процесу інтернаціоналізації (2018)
Басалаєва А. В. - Визначення сутності виборчого спору та його суб’єктного складу (2018)
Вітюк Г.С. - Ваємозв’язок принципів (засад) провадження судочинства та етики судді на прикладі принципів рівності та гласності (2018)
Хорсуненко О. В. - Правовий статус прокурора в органах прокуратури країн-членів Європейського Союзу (2018)
Гагун А. А. - До питання матеріального забезпечення в разі настання нещасного випадку на виробництві (2018)
Ділігул А. С. - До проблеми визначення поняття надомна праця (2018)
Кононенко В. А. - Стан правового регулювання трудових відносин з науково-педагогічними працівниками: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення (2018)
Мішок С. М. - Значення атестації як способу визначення кваліфікації працівника (2018)
Сербина Н. В. - До проблеми визначення поняття та ознак дискримінації у сфері праці (2018)
Чумаченко І. М. - Проблеми виділення трудового процесуального права в окрему галузь права (2018)
Германов О. П. - Класифікація правопорушень у сфері земельних відносин (2018)
Джафаров М. Є. - Особа злочинця в структурі характеристики перетину державного кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України (2018)
Калюга Т. О. - Способи учинення шахрайств у сфері надання туристичних послуг (2018)
Костиря О. М. - До питання дослідження криміналістичної характеристики грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами (2018)
Кузнецов М. Г. - Правові засади запобігання насильству в сім’ї (2018)
Кузьменко С. С. - Стан розробленості проблеми боротьби із шахрайством у сфері будівництва об’єктів нерухомості (2018)
Ромасєв О. В. - Правові підстави оскарження на досудовому розслідуванні рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового слідства (2018)
Татаркевич Я. О. - Викрадення як кримінально-правове поняття (2018)
Трекке А. С. - Особливості укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні (2018)
Шайтуро О. П. - Визначення та аналіз основних елементів програмування протидії злочинності в діяльності органів місцевого самоврядування (2018)
Орєхов С. М. - Особливості функціонування спеціалізованих органів ЄС з охорони довкілля (2018)
Пайда Ю. Ю. - Права людини і релігійна свобода в системі дотримання міжнародних гуманітарних стандартів (2018)
Скороход І. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання податкової діяльності та можливості його використання в Україні (2018)
Смолій І. В. - Організаційно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері адміністративного судочинства (2018)
Баглаєнко С. С. - Порядок проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України (2018)
Вишневський М. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності апарату суду в Україні (2018)
Гейц О. О. - Нормативно-правове регулювання визначення публічно-правового механізму протидії корупції в адміністративно-політичній сфері (2018)
Гербут В. - Право на ґендерну ідентичність в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Дмитренко Р. М. - Напрями удосконалення прокурорської діяльності у сфері виконання покарань України: адміністративно-правові засади (2018)
Довжич Є. В. - Відповідальність детектива НАБУ (2018)
Дубинський О. Ю. - Проблеми державного контролю за додержанням законодавства на відомчому транспорті (2018)
Іваниця А. В. - Підготовка кадрів для органів Національної поліції України (2018)
Казакова Л. О. - Суб’єкти права на місцеве самоврядування, їх правова природа (2018)
Калатур М. В. - Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів державного бюро розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його створення (2018)
Кізь С. М. - Реалізація державної антикорупційної політики спеціалізованою антикорупційною прокуратурою України: мета, цілі та завдання (2018)
Корінний С. О. - Національно-історичний аспект становлення інституту медіації в Україні (2018)
Кравчук М. Ю. - Роль адміністративно-правового режиму надзвичайної екологічної ситуації як організаційно-правового інструменту протидії біотероризму (2018)
Купріянова А. О. - Порядок проведення дисциплінарного провадження щодо державного виконавця (2018)
Лекарь С. І. - Економічна безпеки держави: рівні та напрями забезпечення (2018)
Маліков В. В. - Зміст та підстави запровадження адміністративно-правового режиму антитерористичної операції (2018)
Матвійчук А. В. - Регуляторна діяльність органів виконавчої влади як сфера формування правової політики держави (2018)
Мілевський А. П. - Визначення та сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності підрозділів Міністерства юстиції України щодо надання адміністративних послуг (2018)
Мороз А. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення страхування відповідальності органів з оцінки відповідності за шкоду заподіяну третім особам (2018)
Науменко С. М. - Організаційні засади взаємодії експертних установ з правоохоронними органами (2018)
Русецький А. А. - Система правоохоронних органів, які взаємодіють на регіональному рівні та особливості координації їх правоохоронної діяльності (2018)
Сахно Д. С. - Публічний інтерес у податкових відносинах та чинники, що загрожують його реалізації (2018)
Солдатова В. Д. - Суб’єкти громадського контролю за законністю в адміністративній діяльності ОВС (2018)
Усачов Є. І. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів, що визначають правові засади державної політики у сфері надання медичних послуг в Україні на національному рівні (2018)
Франкевич П. - До характеристики бюджетної та податкової системи Польщі (2018)
Франкевич П. - Перспективи розвитку національного механізму адміністрування податків за умов децентралізації (2018)
Буряк О. О. - Процесуальне керівництво прокурора при проведенні слідчих (розшукових) дій щодо злочинів, пов’язаних з неправомірною вигодою (2018)
Воронін В. І. - Особливості початку досудового розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв (2018)
Заяць Р. Я. - Шляхи вдосконалення організаційної структури науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2018)
Ковальчук І. С. - Особливості правового статусу працівників Державного бюро розслідувань (2018)
Назаренко Г. А. - Способи вчинення військовослужбовцем у складі групи осіб незаконного заволодіння зброєю та бойовими припасами як елемент криміналістичної характеристики (2018)
Чередник К. О. - Тактичні операції, спрямовані на вилучення та дослідження документальних джерел інформації про ознаки шахрайства на ринку нерухомості, вчиненого злочинними угрупованнями (2018)
Литвиненко В. І. - Рецензія на монографію Глуховері В. А. "Міністерство внутрішніх справ України в умовах реформування правоохоронної системи держави" (2018)
Содержание (2015)
Коман Б. П. - АСМ-дослідження поверхні металічних конденсатів на монокристалічному кремнії та енергетичні параметри міжфазової взаємодії в системі "металічний конденсат—напівпровідник", Ровецький І. М., Юзевич В. М. (2015)
Дегула А. І. - Дослідження фазового та хемічного складу комплексних карбідних покриттів, Говорун Т. П., Харченко Н. А., Хижняк В. Г., Карпець М. В., Мисливченко О. М., Сметанін Р. С. (2015)
Gorobets O. Yu. - Nanoscale Surface Deformation of the Granular Co25Ag75 Films, Yakymenko Yu. I., Kravets A. F., Brukva O. M., Zakharchenko V. N., Mikhalko S. V., Sizon I. A. (2015)
Дудник С. Ф. - Эмиссионные характеристики легированных азотом наноструктурных алмазных покрытий, синтезированных в плазме тлеющего разряда, Кошевой К. И., Нищенко М. М., Смольник С. В., Стрельницкий В. Е., Шевченко Н. А. (2015)
Товстолиткін О. І. - Електронний спіновий резонанс у керамічних зразках лантан-бісмутового манганіту La0,925Bi0,075MnO3, Полек Т. І., Под'яловський Д. Й., Тарасенко Т. М., Кравченко З. Ф., Бурховецький В. В. (2015)
Курек Є. І. - Вплив слабких магнетних полів на механічні властивості берилію, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2015)
Семеренко Ю. А. - Температурная зависимость акустических и механических свойств литого и отожжённого высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCuCrNiFe, Табачникова Е. Д., Тихоновская Т. М., Колодий И. В., Тортика А. С., Шумилин С. Э., Лактионова М. А. (2015)
Белошенко В. А. - Внутреннее трение в многоволокнистых композитах Cu—Fe, полученных с использованием пакетной гидроэкструзии, Дмитренко В. Ю., Пилипенко А. Н., Чишко В. В. (2015)
Betsofen S. - Quantitative Methods for the Study of Al—Li Alloys: Phase Composition, Anisotropy of Properties, and Phase Stability, Grushin I., Knyazev M., Dolgova M. (2015)
Скапа Л. Н. - Дисперсионные эффекты взаимосвязанности зависимостей от различных условий дифракции картины рассеяния и колоссального усиления этих зависимостей и их структурной чувствительности и информативности, Лизунов В. В., Молодкин В. Б., Лень Е. Г., Шелудченко Б. В., Лизунова С. В., Скакунова Е. С., Толмачёв Н. Г., Дмитриев С. В., Лехняк Р. В. (2015)
Давидов Д. О. - Процесуально-правові засоби в структурі процесуального режиму (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка природоохоронних норм російського імперського законодавства (2018)
Рябов О. А. - Організаційно-правова основа повстанського руху селян в роки української революції 1917-1921 років, Сокур Ю. В. (2018)
Горова О. Б. - Права жінок з інвалідністю в Україні (2018)
Поличко Т. В. - Ланцюгова компетенція/компетентність розробки та прийняття нормативно-правового акту (2018)
Бакал М. А. - Правова природа адміністративного збору за реєстрацію права власності на нерухоме майно, отримане у спадщину або подарунок (2018)
Добкіна К. Р. - Прокурор як учасник цивільного судочинства за ЦПК УРСР 1964 року (2018)
Мичка В. І. - Сучасні принципи діяльності прокуратури як важлива передумова історико-правового аналізу її функціональної складової (2018)
Симбірська Є. В. - Окремі аспекти значення належності доказів у цивільному процесі (2018)
Федорчук А. Б. - Гарантії діяльності суддів в Україні: поняття, ознаки та класифікація (2018)
Волик Д. С. - Рівні локального правового регулювання праці державних службовців в Україні (2018)
Митько Я. В. - Напрямки розвитку державної політики у сфері соціального захисту учасників бойових дій (2018)
Пасечнік О. В. - Сторони колективного трудового спору (конфлікту) за законодавством України, Республіки Білорусь і Республіки Молдова (2018)
Теслікова І. І. - Особливості розірвання трудового договору у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зарубіжних країнах (2018)
Шеховцов В. В. - Проблеми визначення меж та забезпечення права загального користування об’єктами тваринного світу (2018)
Бондаренко О. М. - Поняття та ознаки механізму правового регулювання вирішення податкового спору (2018)
Васильєв В. М. - Процедурні питання накладення адміністративно-господарських санкцій і заходів адміністративної відповідальності (2018)
Волкова Л. М. - Публічне адміністрування органів та установ системи судоустрою в Україні (2018)
Title (2021)
Contents (2021)
Hurza V. - Pathogenesis and Biomarkers of Metabolic Syndrome, Vatashchuk M., Bayliak M. (2021)
Riznychuk N. - Edapho-climatic Characteristics of Precarpathian Biotopes in Participation of Cenopopulation of Polygonatum Mill. Species, Gniezdilova V. (2021)
Ivashov A. - Ecological Consortium as an Elementary Ecosystem, Simchuk A. (2021)
Melnychenko H. - Dynamics of Ragweed Pollen Concentration in the Air of Ivano-Frankivsk, Hrushka V., Ivanova O. (2021)
Mykytyn T. - Ecological Features of Terrestrial Insect Fauna of the Botanical Garden of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Dolynko N., Bielova N., Kuzenko V. (2021)
Боброва Ю. Ю. - Перспективи розвитку юридичної служби Збройних Сил України в контексті міжнародного досвіду організації діяльності військово-юридичних служб армій країн-членів НАТО, Бобров Ю. О., Іл’юк Д. Д. (2021)
Гультай М. М. - Правова регламентація виправно-трудової системи в Українській РСР (1970–1990 рр.), Осауленко А. О. (2021)
Дедурін Г. Г. - Правові засади державної політики Чехословаччини щодо неслов’янських національних меншин (1945–1948 рр.) (2021)
Санжаров В. А. - Оформлення системи церковного права в Західній Європі у XII столітті. Декрет Граціана (2021)
Байрачна Л. К. - Суддівський розсуд як інструмент забезпечення справедливості судочинства, Бондар Т. І. (2021)
Петреченко С. А. - Шляхи вдосконалення конституційного законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у сфері виборчого права в Україні в умовах євроінтеграції (2021)
Шамрай Б. М. - Окремі питання парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України (2021)
Лісний І. А. - Становлення правового нагляду за маржинальними операціями з цінними паперами в Україні, Коваленко В. Ф., Стрілко Д. Л. (2021)
Пилипенко П. Д. - Право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в розподілі прибутку товариства, Синчук С. М. (2021)
Антонюк О. М. - Сучасний етап децентралізації та нової територіальної організації влади (2021)
Бартащук К. В. - До питання адміністративно-правового забезпечення бюджетної безпеки України (2021)
Виноградова А. І. - До питання визначення сутності публічної служби у судах (2021)
Гудкова Г. С. - Регуляторна діяльність національного банку україни: особливості правового регулювання (2021)
Жукова Є. О. - Зовнішні та внутрішні види публічного адміністрування (2021)
Moskalenko S. I. - Features of state regulation of social responsibility of business in the transport industry, Moskalenko O. I. (2021)
Повидиш В. В. - Державне оборонне замовлення як об’єкт адміністративно-правового забезпечення (2021)
Савранчук Л. Л. - Сутність та місце адміністративної процедури в системі адміністративного права як центрального інституту галузі права (2021)
Сокуренко О. А. - Діяльність Пенсійного фонду України як основного органу публічної адміністрації у сфері пенсійного забезпечення (2021)
Чайка О. С. - Темпоральні характеристики у судовому адміністративному процесі як основа обчислення процесуальних строків при вирішенні податкових спорів під час дії карантину (2021)
Ярошенко А. С. - Теоретико-правові питання взаємовідносин між державною владою та місцевим самоврядуванням в Україні (2021)
Ємельянов В. П. - Особливості законодавчої конструкції та визначення форми вини кримінальних правопорушень з похідними наслідками, Харченко В. Б. (2021)
Коростельова Л. А. - Розвиток кримінологічної методології в контексті обчислювальної соціальної науки (2021)
Ревенко О. І. - Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами Національної поліції після прибуття на місце незаконного видобування вугілля (2021)
Канєнберг-Сандул О. К. - Особливості правового регулювання електронного управління в ЄС, Форманюк В. В. (2021)
Кісіль А. В. - Особливості участі неповнолітніх в збройних конфліктах на сході Україні та за кордоном, Костенко І. В. (2021)
Тупиця М. В. - Львівські видання богослужбових книг у Василіянських монастирях Марамороського комітату (за матеріалами візитацій 1749 та 1756 років) (2022)
Шуміліна О. А. - Церковно-співацька збірка Михайлівського Золотоверхого монастиря з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: підсумки наукових спостережень (2022)
Чернухін Є. К. - Наукова та епістолярна спадщина Римми Семенівни Харабадот (за матеріалами ф. 426 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2022)
Петрушко Л. А. - Печаль і сльози в повчальній літературі християнського Сходу (2022)
Гарбар Л. В. - Архівна спадщина Івана Крип’якевича у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Кутасевич А. В. - Церковна музика у фонді 177 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Антонюк Т. Д. - Бібліотека Української вільної академії наук: історія та сучасність (за виданнями з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2022)
Донець О. М. - Полоніка в українському друкованому плакаті ХХ століття із зібрання відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Селівачов М. Р. (2022)
Посохова Л. Ю. - "Читабельний простір" козацької старшини другої половини XVIII століття: особиста бібліотека Степана Лашкевича (2022)
Los W. - Ksiegozbior ukrainski Biblioteki Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Jagiellonskiego: krotki zarys (2022)
Гальченко О. М. - Типологія книжкових застібок на українських кириличних пам’ятках XІV–XVIII століття, Зінченко С. В. (2022)
Політова О. А. - Видання і публікації про Літопис Самійла Величка періоду незалежності України як основа для наукових досліджень (2022)
Кушлакова Н. М. - Часопис "Тяжелее воздуха"як джерело до вивчення історії вітчизняного повітроплавання, Савчук В. С., Рябченко О. Л. (2022)
Хамрай О. О. - Бібліотечно-бібліографічна класифікація літератури Фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Kashevarova N. - Documents of the Commissioner of the Fuehrer for the supervision of the entire intellectual and ideological schooling and training of the NSDAP (1934–1945) of Alfred Rosenberg in the Federal Archives of Germany: a source study aspect (2022)
Радишевський Р. П. - З архівів української міжвоєнної еміграції: епістолярний діалог Михайла Обідного з Аркадієм Животком, Кагамлик С. Р. (2022)
Індиченко Г. В. - Міжнародне співробітництво українських, чеських і словацьких учених (1961–1970): історико-джерелознавча реконструкція (2022)
Силка О. З. - "Ma Vie": паризький щоденник Бориса Лазаревського за 1927–1929 роки як джерело до вивчення історії української еміграції, Береговий С. І., Синявська Л. І., Гуржій І. О. (2022)
Волошенко В. О. - Практики підготовки до друку українських популярних брошур на зламі ХІХ–ХХ століття (за матеріалами листів до Михайла Комарова) (2022)
Мицик Ю. - До історії Свято-Преображенського Мгарського і Свято-Покровського Ладанського монастирів, Тарасенко І. Ю. (2022)
Затока Л. П. - Консерваційні заходи для збереження особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: обстеження, дослідження, впровадження, Савчук Я. І. (2022)
Шип Н. А. - Наукова одержимість історика Василя Данилевича (1872–1936). До 150-річчя від дня народження (2022)
Степченко О. П. - Сковородіана у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. До 300-річчя від дня народження видатного українського філософа, Корчемна І. С., Коваль Т. В. (2022)
Фульмес В. С. - "Тріодь Цвітна" 1631 року з колекції стародруків книгозбірні Волинської богословської академії., Цап М. Р. (2022)
Анонс нового видання Інституту рукопису (2022)
Ляшенко Р. Д. - Техніка тлумачення норм права: поняття, принципи, структура, Киришун Ю. С. (2021)
Кінаш Н. Б. - Національна безпека та захист громадянства України: реалії сьогодення, перспективи майбутнього (2021)
Королевська Н. Ю. - Поняття "соціальна держава" у роботах українських фахівців із політичних наук: конституційна проблематика (частина друга) (2021)
Халюк С. О. - Повноваження Вищої ради правосуддя: теоретико-правова характеристика (2021)
Шаульський М. І. - Правова основа інституту локальної демократії в Україні (2021)
Василенко Л. П. - Зв'язок зобов'язань унаслідок заподіяння шкоди правомірними діями з юридичною відповідальністю, Весельський С. Є. (2021)
Лубчук О. Д. - Плагіат як різновид порушень прав інтелектуальної власності на кінематографічний твір (2021)
Мальський М. М. - Історія розвитку виконавчого процесу в Україні (2021)
Цвігун Д. П. - Правові наслідки недійсності правочинів: основні аспекти (2021)
Медяник В. А. - Поняття та види інструментів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики (2021)
Орловський О. Я. - Сучасне право соціального забезпечення: концептуальні підходи до поняття та сутності, Боднарук М. І. (2021)
Олєйнічук О. М. - Державно-правова охорона дендрологічних парків в Україні (організаційно-правовий аспект), Родік Т. П. (2021)
Кулик Я. І. - Адміністративно-правове регулювання у сфері фізичної культури та спорту в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2021)
Панова О. О. - Правовий статус прокурора як учасника адміністративно-деліктного провадження (2021)
Соловйова Н. А. - Сфера гарантування вкладів фізичних осіб як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2021)
Забарний М. М. - Кримінологічний аналіз і тенденції злочинності у період до та після пандемії в Україні та деяких зарубіжних державах (2021)
Юрчишин І. Б. - Актуальні питання вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (2021)
Габлей Н. Г. - Порядок призначення судово-психіатричної експертизи засудженому, Мендик Л. В. (2021)
Сидоренко Н. С. - Взаємодія органів досудового розслідування з органами кримінального судочинства (2021)
Громовенко К. В. - Сучасні організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти (2021)
Чжоу Тінтін - Фортепіанна освіта в освітніх закладах КНР (2022)
Горжий М. С. - Реалізація державної ґендерної політики у сфері безпеки та оборони (2022)
Паришкура Ю. В. - Знання про базові поняття фітнесу у підготовці фахівців фізичної культури і спорту, Лупійко А. П. (2022)
Короваєва Б. М. - Актуальні питання формування базових компетентностей універсального рекреолога у майбутнього фахівця фізичної культури і спорту (2022)
Мітенко О. В. - Боротьба із негативними інформаційними впливами в сучасних умовах (2022)
Кордяк Н. І. - Впровадження методу казкотерапії при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2022)
Щокіна Т. М. - Навчання студентів мовленню іноземної мови в контексті професійної підготовки (2022)
Чорна К. В. - Аудиторський ризик як невід’ємна складова аудиторської діяльності (2022)
Сорока Н. А. - Стратегія удосконалення професійно-орієнтованого викладання іноземних мов у немовному ВНЗ через поєднання традиційних і новітніх технологій (2022)
Герасимчук А. Ю. - Протидія торгівлі людьми в умовах військових дій в Україні: гендерний аспект, Колодяжна В. В. (2022)
Радельчук К. О. - Процесуальні вимоги обвинувальної промови прокурора (2022)
Савчук А. І. - Основні поняття і зв'язок між ними: гендерні відносини і гендерна рівність, Колодяжна В. В. (2022)
Ротар Д. М. - Вплив термічної обробки на адсорбційні властивості кальцій гідроксилапатиту (2022)
Березовська Н. Л. - Відповідальне ставлення до виборів студентської молоді, Гунченко М. А. (2022)
Радельчук К. О. - Своєчасне повідомлення про підозру у кримінальному провадженні (2022)
Давидкова Є. О. - Артоб’єкти як ілюстрація сучасного світосприйняття (2022)
Ціватий В. Г. - Foreign policy of Ukraine: Ukraine-Latvian Republic (foreign policy and diplomatic tools of Latvia in The European Geopolitical Space (1991-2023)) (2022)
Balitska N. I. - Sustainable and smart mobility strategy of the EU. inclusive adaptation to the realities of Ukraine (2022)
Іванова О. Ю. - Творчий потенціал учнів-ліцеїстів запорука успішного освітнього процесу, Морквян І. В. (2022)
Різдв’янецький Г. О. - Аудиторські докази у розрізі аудиторської перевірки (2022)
Мох Ю. А. - Learning styles and english teaching, Сергіна С. В. (2022)
Ренн О. М. - Досвід війни і книговидання (на прикладі діяльності "Видавництва Старого Лева") (2022)
Семенюта І. Л. - Фішинг – сутність та ознаки, Кулаков Є. І. (2022)
Кочан В. М. - Антропологічна значимість образу кордону у побудові картини світу (2022)
Мартинюк К. Г. - Реалізація державної гендерної політики у сфері безпеки та оборони (2022)
Чорна К. В. - Облік гуманітарної допомоги в державному секторі в умовах воєнного стану (2022)
Kyselova O. B. - Online learning means: video conference platforms (2022)
Столярчук В. В. - Методи підвищення ефективності детонаційного реактивного двигуна працюючого на екологічно чистому паливі (2022)
Філатова Є. В. - Дослідження моральних проблем трансплантації анатомічних матеріалів людини (2022)
Осипенко Б. С. - Використання симуляторів у навчальному процесі (2022)
Столярчук В. В. - Актуальність проєктного менеджмента у технічній освіті (2022)
Степаненко А. В. - Провадження сучасної системи стандартизації медичної допомоги у вітчизняній охороні здоров’я в галузі психіатрії, Ліщишина О. М., Мельник Є. О., Пінчук І. Я., Маляров С. О., Хаустова О. О. (2013)
Михайлов Б. В. - Кафедра психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования: от первых изысканий до современности, Чугунов В. В., Бессмертный А. В. (2013)
Шум С. С. - Перспективи застосування запобіжних заходів (стаття 508 КПК України): пропозиції регіонів, Пінчук І. Я., Суховій О. О. (2013)
Гриневич Є. Г. - Індивідуально-особистісні якості піротехників як маркери дезадаптації (2013)
Дзеружинская Н. А. - Социально-психологическая характеристика больных шизофренией с различными вариантами самостигматизации, Ломтева В. А. (2013)
Жабенко Е. Ю. - Двадцать первый Европейский Конгресс по Психиатрии "Европейские проблемы бремени психических расстройств" (2013)
Дзюба О. М. - Проблемні питання в курації психічних розладів у пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями, Хаустова О. О., Бушинська О. В., Кардашов В. П., Тарновецька К. І., Прохорова О. В. (2013)
Мельник В. О. - Індивідуально-спрямовані психотерапевтичні засади у лікуванні комп’ютерно-залежних осіб (2013)
Пріб Г. А. - Визначення дисфункції життєдіяльності у психічно хворих (2013)
Романів О. П. - Психологічні та психопатологічні паралелі аутоагресивної активності суїцидентів та хворих серцево-судинними захворюваннями (2013)
Юрьева Л. Н. - Сравнительная динамика уровня самоубийств в Украине за 30-летний период и ее гендерные особенности, Юрьев А. Е. (2013)
Здорик І. Ф. - Проблема депресивних та когнітивних розладів у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2013)
Казаков В. Е. - Нарушения сна как предпосылка возникновения психопатологии в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Левада О. А. - Нарушения повседневного функционирования на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции (2013)
Пішель В. Я. - Алгоритм встановлення функціонального діагнозу хворим на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння проти життя особи, Гриневич Є. Г., Кушнір А. М. (2013)
Харченко Є. М. - Особливості характеристики соматоформних вегетативних розладів у підлітковому віці, Чернишов О. В. (2013)
Хаустова О. О. - Розповсюдженість та роль психічних розладів у перебігу метаболічного синдрому X, Клебан К. І. (2013)
Харитонов В. И. - Регистрация и прогнозирование эпилептических припадков путем нелинейно-динамического анализа вариабельности ритма сердца у детей (2013)
Дубовик К. В. - Повторювальна та самостимулююча поведінка при розладах спектра аутизму у дітей (2013)
Бикшаева Я. Б. - Семейная терапия подростков с соматоформными расстройствами: интеграция когнитивных, бихевиоральных и психодинамичних концептуально-методических подходов (2013)
Марценковський І. А. - Віковий поліморфізм симптомів спектра аутизму (2013)
Илейко В. Р. - Стандартизация проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (2013)
Кригіна Л. О. - Діагностика розладів поведінки (F 91) у неповнолітніх правопорушників (на матеріалі стаціонарних комплексних судових психолого-психіатричних експертиз) (2013)
Ревенок О. А. - Вплив біологічних та соціально-демографічних факторів на формування агресивної поведінки жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи, Васильєва Н. Ю. (2013)
Ревенок А. О. - Особливості перебігу когнітивних процесів та індивідуально-психологічні характеристики хворих на алкоголізм (судово-експертна оцінка), Радзевілова О. В., Олійник О. П., Должикова Н. О. (2013)
Шум С. С. - Фактори суспільної небезпечності осіб, які хворіють на психічні розлади, Суховій О. О. (2013)
Габрель Р. Т. - Стан психічного здоров я ВІЛ-інфікованих осіб та їх партнерів у залежності від рівня порушення життєдіяльності партнерської пари (2013)
Науменко Г. М. - Особливості психоемоційної сфери жінок із лейоміомою матки в після оперативний період (2013)
Маркова М. В. - Клініко-психопатологічні особливості хворих, які страждають на параноїдну шизофренію, в аспекті формування дезадаптації в умовах примусового лікування, Царенко О. М. (2013)
Мартинова Ю. Ю. - Засади, структура та ефективність системи медико-психологічної допомоги жінкам, які перенесли мастектомію (2013)
Піонтковська О. В. - Роль внутрішньоособистісних та сімейних патернів в аспекті психологічної адаптації батьків до онкологічного захворювання у дитини (2013)
Пріб Г. А. - Психосоціальні передумови адиктивної поведінки апліката в ситуації безробіття (2013)
Пшук Н. Г. - Проблема професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, Камінська А. О. (2013)
Чабан О. С. - Социально-психологические и медико-психологические характеристики острой социальной самоизоляции, Франкова И. А. (2013)
Войтенко Ю. А. - Вживання психоактивних речовин хворими на шизофренію (2013)
Ritkis I. - Stress-management and stressstability in students with habitual smoking and the initial stage of nicotine addiction (2013)
Харченко Е. Н. - К вопросу о аддиктивном поведении подростков, принимающих психоактивные вещества, Алтухова А. Е. (2013)
Харченко Є. М. - Характеристика аддиктивних розладів підлітків та молоді, що споживають психоактивні речовини, Пріб Г. А., Синіцька Т. В., Власова К. А., Войтенко Ю. А. (2013)
Дайджест (2013)
Офіційна інформація (2013)
Вовк О. Й. - Закони про стани як джерело міського права Російської імперії ХІХ століття (2021)
Процюк І. В. - Класифікація законів: загальнотеоретичні аспекти (2021)
Максіменцев М. Г. - Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності до адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні, Максіменцева Н. О. (2021)
Селівон А. М. - Застосування заходів процесуального примусу в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин (2021)
Теличко О. А. - Онлайн-врегулювання спорів у сфері електронної комерції як альтернативний спосіб досудового врегулювання конфліктів, Рекун В. А. (2021)
Сайченко Я. В. - Щодо розмежування дистанційної роботи від інших форм нестандартної зайнятості (2021)
Висоцький П. Г. - Кримінологічна характеристика факторів вчинення військовослужбовцем самовільного залишення військової частини або місця служби (2021)
Пилипенко Д. О. - Принцип верховенства права у кримінально-виконавчому праві України (2021)
Гупалюк А. С. - Характеристика мотиваційного процесу особи злочинця (2021)
Дерев’янко М. І. - Проблеми надання необґрунтованих переваг під час використання особливого порядку кримінального провадження (2021)
Потоцький М. М. - Спеціальні правила здійснення кримінального процесуального затримання (2021)
Спасенко К. О. - Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2021)
Пахлеванзаде А. - Становлення міжнародно-правового механізму протидії корупції (2021)
Андрухів О. І. - Правові причини та наслідки радянізації Галичини в 1939–1941 роках (2021)
Гультай М. М. - Кримінально-виконавчі кодекси України та Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аспект, Осауленко А. О. (2021)
Пильгун Н. В. - Теоретико-правовий аналіз політичної системи України, Слуцька О. С. (2021)
Байрачна Л. К. - Щодо питання правового статусу ембріона: національний та міжнародний досвід, Микитенко К. А. (2021)
Бойко І. Й. - Тенденції розвитку права інтелектуальної власності України в контексті Угоди про Асоціацію (2021)
Косович В. М. - Проєкт Закону України "Про авторське право і суміжні права": юридико-технічний аналіз (2021)
Кочина О. С. - Види порушень авторських договорів та договорів про передачу суміжних прав (2021)
Лига А. І. - Розвиток екологічної системи в контексті раціоналізації моделей споживання та запобігання оманливій господарській практиці "greenwashing" (2021)
Михайлів М. О. - Міжнародні договори як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві (2021)
Перунова О. М. - Документування у цивільному судочинстві (2021)
Харченко Г. Г. - Проблема дуалізму приватного права України (2021)
Маковський Д. В. - До питання соціальних гарантій особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (2021)
Пархоменко М. М. - Сучасний стан пенсійної системи в Україні, Моісєєнко Л. М. (2021)
Сайченко Я. В. - До питання трудових правовідносин у сфері дистанційної зайнятості (2021)
Шлапко Т. В. - Забезпечення реалізації права на охорону здоров’я та права на працю як інструментів виходу з коронавірусної кризи через призму євроінтеграції, Старинський М. В., Миргород-Карпова В. В. (2021)
Колесниченко Н. О. - Збереження генофонду українського народу як одне з фундаментальних завдань екологічного права, Коваленко І. І. (2021)
Гульчак О. В. - Державна інспекція архітектури та містобудування України як суб’єкт архітектурно-будівельного контролю (2021)
Єпур М. В. - Відмінності правового регулювання інституту податкового права за українським та німецьким законодавством, Самойловська В. П. (2021)
Кейдалюк В. О. - Деякі аспекти взаємодії Національної поліції України з громадськими об’єднаннями (2021)
Колдашов А. О. - Відомчі відзнаки державних службовців: особливості, види, правове регулювання (2021)
Корнута Л. М. - Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США, Неугодніков А. О. (2021)
Курило В. І. - Адміністративно-правове регулювання поводження з побутовими відходами, Курило І. В., Головій Л. В. (2021)
Гончарук В. Л. - Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2021)
Руфанова В. М. - Сексуальні домагання як форма ґендерно зумовленого насильства (2021)
Курнаєва К. Г. - Психологічні основи проведення слідчого експерименту (2021)
Неледва Н. В. - Особливості офіційного оформлення відносин про конфіденційне співробітництво за законодавством України (2021)
Новик В. А. - Кримінально-правова охорона лісового фонду України (2021)
Тарасюк С. М. - Окремі питання щодо законності проникнення до житла чи іншого володіння особи під час проведення слідчих (розшукових) дій (2021)
Червінко М. В. - Участь психолога та педагога під час проведення допиту неповнолітнього у кримінальному провадженні, дружньому до дитини (2021)
Філатов В. В. - Аналіз методів дослідження моделі перехідного правосуддя в сучасному міжнародному праві (2021)
Кобко-Одарій В. С. - Правовий менталітет молоді (на прикладі молоді українського народу) (2022)
Кучук А. М. - Методологія правових явищ в умовах сучасного правового дискурсу, Пекарчук В. М. (2022)
Лепеха В. О. - Свобода як цiннiсть права в умовах правового режиму воєнного стану, Пряміцин В. Ю. (2022)
Полєва Я. В. - Правовий нігілізм: теоретичний та практичний аспекти, Дергачов Є. В. (2022)
Шаульський М. І. - Проблеми локальної демократії України в контексті законодавчих ініціатив (2022)
Андронов І. В. - Підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану (2022)
Башкірова Ю. І. - Визначення достовірності показань свідків у господарському судочинстві (2022)
Канарик Ю. С. - Особливості права користування чужими речами в Стародавньому Римі та його вплив на сучасне цивільне право України (2022)
Кириленко М. М. - Самозахист як неюрисдикційна форма захисту прав і законних інтересів міських рад у господарських відносинах (2022)
Лепех С. М. - Правові наслідки порушення прав споживача банківських депозитних послуг (2022)
Москалюк Н. Б. - Роль юридичних клінік у механізмі захисту прав людини, Слома В. М. (2022)
Привиденцев О. Г. - Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану (2022)
Рябов Д. С. - Дослідження правового статусу адвоката як внутрішнього суб’єкта, який здійснює юридичне обслуговування суб’єкта господарювання (2022)
Князькова Л. М. - Напрями соціального захисту населення у зв’язку з військовою агресією Росії проти України (2022)
Ковальов О. С. - До питання трудової мобільності інтелектуального потенціалу України (2022)
Шульга М. В. - Законодавчі новели щодо вирішення земельних спорів, Ігнатенко І. В., Федчишин Д. В. (2022)
Литвин О. Л. - Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану (2022)
Палько В. І. - Актуальні проблеми видворення у системі заходів адміністративного примусу (2022)
Підберезних І. Є. - Сектор безпеки Литви як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2022)
Чепіжко А. А. - Актуальні питання порядку видачі зброї в період дії воєнного стану проти збройної агресії Російської Федерації (2022)
Алієва К. М. - Вплив об’єктивних ознак неповаги до працівника правоохоронного органу на принципи криміналізації цього діяння (2022)
Бугера С. І. - До питання запобігання корупції та організованій злочинності у сфері економіки (2022)
Копча Н. В. - Проблемні аспекти призначення техніко-криміналістичної експертизи документів при розслідуванні службового підроблення (2022)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (2022)
Ковальчук С. О. - Рецензія на монографію І. В. Ракіпової "Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні України" (2022)
Боярський О. О. - Людина як основний бенефіціар місцевого самоврядування (2022)
Хван Р. М. - Міжнародно-правові засади муніципальної реформи в Україні (2022)
Калараш А. А. - Основні інтереси члена територіальної громади як споживача муніципальних послуг (2022)
Бобровник Д. О. - Геополітична правосуб`єктність людини як члена територіальної громади (2022)
Баймуратов М. О. - Ноосферне право як феномен синергізму муніципального міжнародного публічного права, Ожерельєв В. П. (2022)
Бойченко І. І. - Антропологізація та антропоцентризм в конституційному праві як основна тенденція розвитку та вдосконалення конституційно-правового статусу люди, особи та громадянина, Гуменюк В. В., Боярський В. О. (2022)
Федоров І. В. - Розвиток інституту присяжних як запорука дієвості української сучасної судової системи (2022)
Пастушенко П. П. - Безпекові орієнтири сталого соціо-еколого-економічного розвитку: регіональний аспект, Обиход Г. О., Хвесик Ю. М. (2022)
Пам’яті Ілони Куровської (2022)
Баймуратов М. О. - Конституційно-правовий простір місцевого самоврядування як простір формування, реалізації конституційно-правового статусу людини (особистості) і громадянина, охорони та захисту прав людини (2022)
Львова Є. О. - Глобальний конституціоналізм як мислення про конституційні цінності в умовах екстремальної невизначеності:"quo vadis?” (2022)
Баймуратов М. О. - Роль доктрини "Rules-based international order" в становленні норм права:аналіз в контексті проекції на моделі ноосфери, Ожерельєв В. П. (2022)
Шкабаро В. М. - Територіальне верховенство як іманентна ознака суверенітету та міжнародної суб’єктності держави, Боярський В. О. (2022)
Бочарова Н. В. - Цифровий конституціоналізм в сучасному інформаційному суспільстві (2022)
Боярський О. О. - Концепція "муніципальної людини":модифікація у світлі воєнного стану (2022)
Гарський О. В. - Практичні аспекти предмету доказування у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду (2022)
Гуменюк В. В. - Правозастосування деяких положень у справах про звільнення від кримінальної відповідальності (2022)
Титул, зміст (2019)
Слово редактора (2019)
Актуальні питання сучасної діабетології-2019 (2019)
Маньковский Б. Н. - Современные возможности лечения сахарного диабета – конец глюкоцентрического подхода? (2019)
Schernthaner G. - Нові доказові дослідження з оцінки серцево-судинних наслідків інгібіторів SGLT-2:які відмінності між представниками класу? (2019)
Перцева Н. О. - Оптимальные подходы к лечению пациентов с СД 2 типа: имплементация доказательной базы в клиническую практику (2019)
Kempler P. - Клінічні прояви, діагностика та лікування діабетичної нейропатії (2019)
Орос М. М. - Гіркі наслідки солодкого удару по нервах (2019)
Молнар М. П. - Реімбурсація інсулінів у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ): основні тенденції (2019)
Маньковский Б. Н. - Интенсификация лечения сахарного диабета:время перемен (2019)
Niaz K. - Невирішені проблеми цукрового діабету 2 типу. Як їх можна вирішити за допомогою комбінації з фіксованим співвідношенням базального інсуліну + GLP-1 RA (2019)
Петренко В. - Досягнення контролю цукрового діабету у різних груп пацієнтів в країнах ЄС на прикладі Литовської Республіки (2019)
Соколова Л. К. - Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы (2019)
Салек Г. Б. Г. - Менеджмент сахарного диабета: эффективность и безопасность инсулинотерапии. Рекомендации ВОЗ, 2018 (2019)
Комиссаренко Ю. И. - Предиабет: лечить или не лечить? (2019)
Кондрацкая И. Н. - Гипогликемия у пациентов с сахарным диабетом. Наиболее безопасный сахароснижающий препарат (2019)
Вітовська О. П. - Уповільнення прогресування діабетичної ретинопатії – сучасні протоколи надання допомоги (2019)
Маньковский Б. Н. - Ранняя интенсификация сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа: результаты исследования "ДИАПАРТНЕР" (2019)
Презентація інноваційного препарату для лікування діабету 2 типу (2019)
Хоменко Л. О. - Шановні читачі! (2012)
Тєрєхова Т. Н. - Роль стоматологічних проектів у формуванні сприятливого для збереження здоров’я середовища в дошкільному освітньому закладі, Козловська Л. В. (2012)
Стадник У. О. - Конкурс на кращу студентську роботу "Профілактика стоматологічних захворювань у дітей". 12 грудня 2011, Львів, Єзерська О. В. (2012)
Харьков Л. В. - Методика викладання дитячої хірургічної стоматології та результати рейтингової системи оцінки знань, Яковенко Л. М., Чехова І. Л. (2012)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей та стану вегетативної нервової системи підлітків з множинним карієсом, Курдиш Л. Ф. (2012)
Хоменко Л. О. - Використання біокераміки на основі гідроксиапатиту при консервативному лікуванні радикулярних кіст, Плиска О. М. (2012)
Савичук О. В. - Динаміка стану твердих тканини зубів у дитячого населення екологічно несприятливих регіонів, Немирович Ю. П., Голубєва І. М. (2012)
Каськова Л. Ф. - Використання препарату Глуфторед у практиці дитячої стоматології, Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Амосова Л. І. (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні аспекти стоматологічної профілактики у дітей", присвячена 5-річчю УАПДС (25 жовтня 2012, Львів) (2012)
Кісєльнікова Л. П. - 7 міжвузівська студентська олімпіада з міжнародною участю з дитячої стоматології (1-3 грудня 2011, Москва), Савінова Є. А. (2012)
Вишневська К. - Участь студентів зі Львова у 7 Міжвузівській студентській олімпіаді з дитячої стоматології у Москві, Бебкович В. (2012)
Лисак Т. Ю. - Конкурс професійної майстерності "Фахівець 2012" (5 — 6 квітня 2012, Львів), Солонько Г. М., Іванчишин В. В. (2012)
Свято інтелекту і творчості майбутніх стоматологів (2012)
З нагоди ювілейної дати професора Ніни Іванівни Смоляр (2012)
До ювілею професора Лариси Олександрівни Хоменко (2012)
Професор Іван Володимирович Чижевський. До 70-річчя з дня народження (2012)
Сов'як О. - Цікаві новини (2012)
Пам’яті професора Марка Михайловича Покровського (2012)
Лук’янова Л. Б. - Законодавче урегулювання освіти дорослих в Україні: прийняти Закон чи можемо ще почекати (2022)
Аніщенко О. В. - Неформальна освіта дорослих в умовах російсько-української війни: стан, проблеми і перспективи розвитку (2022)
Прийма С. М. - Інформаційна система визнання результатів неформального та інформального навчання (2022)
Радомський І. П. - Концептуальні ідеї розвитку освіти дорослих (2022)
Осадчук В. В. - Розвиток відкритої освіти як феномена ХХІ століття (2022)
Венгринюк О. В. - Педагогічна майстерність вчителя музичного мистецтва у контексті вимог Нової української школи (2022)
Кучер Н. В. - Проєктна діяльність у професійній підготовці соціальних педагогів (2022)
Піддячий В. М. - Адаптація педагогів до зміни умов професійної діяльності та копінг-стратегії (2022)
Собченко Т. М. - Основні вектори виховної роботи педагогічного закладу вищої освіти в умовах воєнного стану, Ворожбіт-Горбатюк В. В., Бондаренко Є. О. (2022)
Султанова Л. Ю. - Цифрова безпека в галузі вищої освіти, Прокоф’єва М. О. (2022)
Федорчук В. В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення методики наукових досліджень (2022)
Харевич І. І. - Роль сучасної католицької церкви у формуванні морально-ціннісних й етичних орієнтацій дітей, молоді та дорослих (2022)
Матулчик Ю. - Питання розвитку андрагогіки у спадщині Олександра Каппа (2022)
Жижко О. А. - Курикулум програм з неформальної професійної освіти представників індіанських груп Мексики, Сауль Р.-С., Рігоберто Х.-Д. (2022)
Постригач Н. О. - Діяльність провайдерів освітніх послуг у сфері освіти дорослих Туреччини (2022)
Paziura N. - Ph.D. training programs in the Federal Republic of Germany, Hryhorieva V., Kalashnykova Т. (2022)
Vasylenko O. - Development of law enforcers’ communication skills in the USA (2022)
Кузнєцова К. С. - Ретроспектива підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в Україні, Квасецька Я. А., Колтунович Т. А. (2022)
Пам'ятка автору (2022)
Вихідні відомості (2022)
Аверчев О. В. - Вплив засолених грунтів на розвиток проса та гречки в умовах півдня України (2015)
Бабій Я. В. - Урожайність сім'янок фенхелю звичайного залежно від ширини міжрядь в умовах Лісостепу західного (2015)
Бабич Л. О. - Порівняльні дослідження бортових редукторів зеронозбирального комбайну, Самарін О. Є., Іванів М. О. (2015)
Біднина І. О. - Особливості ґрунтових процесів темно-каштанових зрошуваних і вилучених зі зрошення ґрунтів, Морозов О. В., Козирєв В. В., Томницький А. В., Влащук О. С., Шкода О. А. (2015)
Бухало В. Я. - Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки рослин стимуляторами росту, Сухова Г. І. (2015)
Гальченко Н. М. - Економічна ефективність вирощування багаторічних трав залежно від способу використання травостоїв в Південному Степу України (2015)
Горенський В. М. - Кореляційно-регресійний аналіз елементів насіннєвої та кормової продуктивності люцерни (2015)
Жуйков О. Г. - Залежність кількісно-якісних показників урожаю видів гірчиці від зрошення (2015)
Керімов А. Н. - Оптимізація технології вирощування ріпаку озимого в неполивних умовах Південного Степу України, Донець А. О. (2015)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність технологій вирощування ріпаку озимого за різних способів обробітку ґрунту та доз внесення азотних добрив, Малярчук А. С. (2015)
Коваленко О. А. - Біологічні особливості чаберу садового (Satureja hortensis l.) Та перспективи його вирощування в умовах Миколаївської області, Чепак О. І. (2015)
Козирєв В. В. - Структурний склад ґрунту за різних елементів технології вирощування сої (2015)
Лавриненко Ю. О. - Вплив мікродобрив на якість зерна рису, Довбуш О. С., Іздебський О. О. (2015)
Лимар А. О. - Теплові і енергетичні ресурси півдня України та їх ефективне використання, Лимар В. А., Андрійченко Л. В. (2015)
Маренюк О. Б. - Генетична обумовленість кількісних ознак продуктивності та якості зерна сортів ячменю ярого (2015)
Найдьонова В. О. - Формування режиму живлення посівів сої за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення (2015)
Рожков А. О. - Показники фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та норм висіву, Гармашов В. В. (2015)
Степанова І. М. - Вплив тривалості зберігання плодів посівного томата на показники якості в умовах півдня України (2015)
Телекало Н. В. - Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Тищенко А. В. - Насіннєва продуктивність люцерни залежно від умов зволоження та застосування регулятора росту Плантафол 30 в південному Степу (2015)
Ушкаренко В. О. - Біологічна активність ґрунту на посівах нуту за різних умов зволоження на півдні України, Лавренко Н. М., Лавренко С. О. (2015)
Фурсова Г. К. - Вплив припосівного удобрення на врожайність зерна пшениці озимої після різних попередників, Попов С. І., Авраменко С. В. (2015)
Хоміна В. Я. - Продуктивність коріандру посівного залежно від впливу окремих елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного (2015)
Шкода О. А. - Накопичення сухої речовини ріпаком озимим залежно від способу заробки соломи пшениці озимої в Південному Степу (2015)
Бондарчук Л. В. - Бурі швіци в світі. Історія і сучасність (2015)
Вовченко Б. О. - Відгодівельні якості і м‘ясна продуктивність молодняку овець різних генотипів (2015)
Дєбров В. В. - Технічне переоснащення та інноваційні технології – основні напрямки розвитку сучасного птахівництва (2015)
Піщан С. Г. - Продуктивні та репродуктивні якості голштинських первісток за різного рівня удою на ранній стадії лактопоезу, Литвищенко Л. О., Рожков В. В., Гончар А. О., Гуцуляк Г. С., Капшук Н. О. (2015)
Фролов Д. О. - Якість яєць як показник успішності роботи фазанарію, Корж О. П. (2015)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер‘єрного типу корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід, Вечорка В. В. (2015)
Дурова Ю. Г. - Сучасний стан та шляхи оптимізації промислу тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Гейна К. М. (2015)
Єгорова Т. М. - Часовий тренд вмісту важких металів у грунтах сільськогосподарських земель, Моклячук Л. І. (2015)
Ященко С. А. - Ландшафтна мозаїчність та різноманітність агроландшафтів за різних систем агроменеджменту, Грабовська Т. О. (2015)
Бетехтіна Л. О. - Розробка та реалізація конкурентної стратегії підприємства (2015)
Вальтер А. О. - Діагностика м‘ясопереробного сектору України та заходи щодо його розвитку в умовах економічної кризи (2015)
Вірозуб О. Д. - Особливості матеріального потоку у складі логістичної системи в аграрному секторі (2015)
Гетьман О. О. - Обґрунтування вибору методів фінансового планування для сільськогосподарських підприємств, Дудкіна Т. В. (2015)
Дуга В. О. - Досвід європейських країн у сфері агротуризму (2015)
Карлюка Д. О. - Управління трудовим потенціалом підприємства з використанням математично-інформаційної системи, Сисоєнко І. А. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Аграрна політика України в історичному контексті, Барінов І. І. (2015)
Клочан В. В. - Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень (2015)
Коваленко О. М. - Оцінка ефективності інтеграційної діяльності харчових підприємств (2015)
Колеснікова К. С. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств рибогосподарського комплексу України (2015)
Кузькіна Т. В. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва Херсонщини, Правоторов С. Б. (2015)
Ляшенко Н. О. - Економічна ефективність виробництва зерна вівса в Україні (2015)
Морозов Р. В. - Концептуальні засади стратегічного управління комплексним розвитком галузі рисівництва в Україні (2015)
Морозова О. Г. - Особливості ринкової трансформації менеджменту підприємств та ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування на макро- мезо- і мікрорівнях (2015)
Мухіна І. А. - Соціальні, психологічні та ресурсні складові кооперативного руху, Хорунжий І. В. (2015)
Наумова Л. М. - Формування адаптивної системи управління якістю підприємств сировинної бази легкої промисловості, Наумов О. Б. (2015)
Пащенко О. В. - Фінансова стратегія як форма реалізації фінансової політики розвитку галузі (2015)
Петіна Л. В. - Система контролінгу на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Пилипенко К. А. - Законодавчі аспекти вирішення державними органами влади глобальної продовольчої безпеки (2015)
Подаков Є. С. - Податкова політика в умовах інтеграційних процесів: перспективи інвестаційної привабливості підприємств України (2015)
Покотилова В. І. - Тенденції розвитку глобального продовольчого ринку (2015)
Потишняк О. М. - Організаційно-економічні форми інтеграції аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни (2015)
Потриваєва Н. В. - Особливості бухгалтерського і податкового обліку підготовки та проведення весняно-польових робіт (2015)
Пристемський О. С. - Механізм забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2015)
Радченко Т. М. - Сучасний стан та маркетингові особливості функціонування вітчизняного ринку винопродукції (2015)
Сігнатулін М. В. - Механізми інвестиційної співпраці бізнес-суб‘єктів харчової промисловості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Соловйов І. О. - Формування організаційного механізму управління малим підприємством на засадах маркетингу, Яшина І. М. (2015)
Стратічук Н. В. - Соціальна мобілізація молоді як інструмент на шляху до сталого розвитку (2015)
Червяков І. М. - Формування системи кластерного управління регіональною економікою (2015)
Шерман Є. М. - Теоретико-методичні підходи, щодо оцінки функціонування механізму розвитку харчової промисловості в Україні (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Summary (2015)
Григор’єва Н. В. - Звернення головного редактора (2022)
Grygorieva N. V. - Anti-osteoporotic treatment and COVID-19 risk: is there an association?, Bystrytska M. A., Zaverukha N. V., Musiienko A. S. (2022)
Shevchuk S. V. - Quality of life in patients with ankylosing spondylitis with anemic syndrome assessed according to the ASQoL questionnaire, the relationship with the course of the disease, Zviahina O. V., Zviahin О. S., Bezsmertnyi Y. O., Segeda I. S. (2022)
Yatsuliak M. - The impact of gait on hip joint formation in patients with cerebral palsy, Martsyniak S., Filipchuk V. (2022)
Фролова Т. В. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей у період другого ростового стрибка, Осман Н. С., Стенкова Н. Ф., Терещенкова І. І., Сіняєва І. Р., Сенаторова А. В., Амаш А. Г. (2022)
Головач І. Ю. - Остеоартрит та кишкова мікробіота: патогенетичне значення осі суглоб — кишечник — мікробіом, Рекалов Д. Г. (2022)
Нішкумай О. І. - Артеріальна жорсткість, кальцифікація судин та остеопороз — спільні механізми взаємодії (огляд літератури), Мостбауер Г. В., Алексєєнко О. О., Москаленко К. І., Лазарєв П. О., Шевчук М. І. (2022)
Барський В. Р. - Вплив європейської комісії "за демократію через право" на конституційні трансформації та демократичні перетворення в Україні, Дворніченко Д. Ю. (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Теологія правового буття у вченні Августина (2019)
Григорчук М. В. - Правова характеристика як оціночна категорія в підходах до розуміння процесуального статусу суб'єктів захисту прав учасників господарських відносин (2019)
Грисюк В. В. - Система принципів здійснення адвокатської діяльності (2019)
Камардіна Ю. В. - Історико - правовий аналіз становлення, розвитку та трансформації системи місцевого самоврядування в незалежній Україні (2019)
Ключкович В. Ю. - Теоретичні питання становлення принципів правозастосовної діяльності органів судової влади в Україні (2019)
Левкулич В. В. - Теоретико - концептуальні роздоріжжя філософії права (2019)
Маринів А. В. - Правова основа місцевого самоврядування у французькій республіці (2019)
Моісеєва Т. М. - "Робочі будинки" у правовому полі Російської імперії (на матеріалах повного зібрання законів Російської імперії) (2019)
Потіп М. М. - Компетенція органів публічного управління у сфері приватизації в Україні (2019)
Ремізова О. В. - Застосування методів юридичної герменевтики в професійній діяльності суддів (2019)
Добкіна К. Р. - Особливості правового становища прокурора в цивільному судочинстві (XVIII - XIX століття) (2019)
Заболотна Н. Я. - Порушення прав членів житлово - будівельного кооперативу: аналіз судової практики, Круковська Ю.-М. В. (2019)
Кармаза О. О. - Експерт у галузі права в судовому процесі: теорія та судова практика (2019)
Кучеренко О. М. - Особливості предмета видавничого договору (2019)
Митник А. А. - Правові аспекти договірних відносин у мережі інтернет, Єльчанінов Ю. В. (2019)
Гофман О. Р. - Сучасні перспективи використання інституту державної гарантії в механізмі державно - приватного партнерства, Будурова Г. М. (2019)
Ivanov O. O. - Simplified litigation in economic proceeding: problems of search and determination of the criteria for the conformity of the specifics of the dispute to the procedure of its consideration and resolution (2019)
Ішханян А. Р. - Поняття та сутність процедури надання електронних послуг в Україні (2019)
Кукшинова О. О. - Особливості створення крюїнгових компаній в Україні, Лабінська С. С. (2019)
Остапенко Ю. І. - Економічна безпека як головна детермінанта господарсько - правової політики держави (2019)
Шовкопляс Г. М. - Проект білої книги як концептуальне бачення НБУ щодо основних принципів нового регулювання небанківського ринку фінансових послуг (2019)
Губанова Т. О. - Державна політика у сфері вищої освіти: нормативно - правовий аналіз (2019)
Мельник А. Р. - Стан наукового розроблення проблеми забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей жилими приміщеннями за житловим законодавством України (2019)
Мельничук О. Ф. - Форми реалізації права на працю в сільському господарстві (2019)
Парінова А. О. - Особливості трудових відносин осіб, які навчаються в закладах професійної (професійно - технічної) освіти (2019)
Пожарова О. В. - Праця жінок у Скандинавських країнах: досвід для України (2019)
Потабенко Л. В. - Бідність – нестраховий соціальний ризик (2019)
Коваленко А. А. - Про функції фінансового права як вид галузевих функцій права (2019)
Liutikov P. S. - Classification of tax disputes: legal-theoretical peculiarities, Liutikova M. O., Buchynskyi O. Y. (2019)
Максименко В. М. - Теоретико - правовий аналіз об'єктного складу валютних правовідносин (2019)
Молдованов Д. В. - Фінансово - правові засоби стимулювання розвитку альтернативної електроенергетики (2019)
Мякота К. А. - Еволюція системи валютного контролю України з часів незалежності до сьогодення (2019)
Самсін Р. І. - Фінансовий контроль за витратами на національну оборону (2019)
Блінова Г. О. - Правові засади забезпечення інформаційної прозорості у сфері запобігання корупції в Україні: історія та сучасність (2019)
Болдіжар С. О. - Особливості евтаназії та питання закінчення життя (2019)
Веселова Л. Ю. - Компетенція суб'єктів адміністративно - правового забезпечення національної безпеки України в кібернетичній сфері (2019)
Галай В. О. - Змістові елементи принципу рівності на публічній службі (2019)
Гуть Н. Ю. - Концепція широкого розуміння адміністративного процесу та її вплив на формування системи функцій адміністративного процесу (2019)
Демидова М. О. - Принципи реалізації адміністративно - правового статусу суб'єктів публічного адміністрування (2019)
Желтобрюх І. Л. - Місце сторін справи у класифікаційному рядку суб'єктів та учасників адміністративного процесу (2019)
Зарубіна І. Н. - Деякі аспекти проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (у світлі оновленого законодавства України про державну службу) (2019)
Кузьменко Ю. В. - Декларування – один із шляхів запобігання корупції: адміністративно-правовий аспект (2019)
Мельниченко Б. Б. - Функції публічного управління: поняття та види (2019)
Пєший О. В. - Методи діяльності міністерства розвитку громад і територій у контексті євроінтеграції (2019)
Правоторова О. М. - Адміністративно - правова охорона: сучасні юрислінгвістичні аспекти (2019)
Разіна Т. І. - Адміністративно - правові засади інвестиційної діяльності в Україні (2019)
Салаев Тургут Гаджи Оглы - Некоторые проблемы административно - правового обеспечения информационной безопасности в таможенной сфере (2019)
Скочиляс - Павлів О. В. - Правовий статус медичних працівників: проблеми адміністративно-правового регулювання (2019)
Щупаківський Р. В. - Процедури притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері телекомунікацій (2019)
Ященко Т. В. - Аналіз сучасних тенденцій функціонування мегарегуляторів як суб'єктів державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2019)
Браверман С. О. - Cучacний cтaн нaукoвиx дocліджeнь тa іcтoричнi пeрeдумoви фoрмувaння кoнцeпції щoдo злoчинів, пoв'язaниx із нeзaкoнним збaгaчeнням пocaдoвців oргaнів дeржaвнoї влaди (2019)
Євдокімова О. В. - Правове регулювання звільнення від відбування довічного позбавлення волі у країнах Балтії (2019)
Любченко В. І. - Роль прокурора на стороні обвинувачення у стадії досудового розслідування (2019)
Мовчан Р. О. - Про особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 Кримінального Кодексу України (2019)
Скубак Е. О. - Напрями вдосконалення нормативно-правових і практичних засад розкриття та розслідування злочинів у виді зловживання посадовим становищем держслужбовцями в Україні (2019)
Собко Г. М. - Погроза як форма психічного впливу (2019)
Куцкір Г. М. - Криміналістична характеристика фальшивомонетництва: особливості предмета посягання (2019)
Тарасюк С. М. - Конституційні права як інструмент захисту особи під час проведення в її житлі слідчих (розшукових) дій (2019)
Тищенко О. І. - Окремі питання застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2019)
Туманянц А. Р. - Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про підозру (2019)
Лукань М. О. - Правила транскордонної юрисдикції Європейського Союзу в справах інтелектуальної власності (2019)
Маринів І. І. - Взаємодія суду Європейського Союзу із Європейським Судом із прав людини в аспекті захисту прав людини (2019)
Пасечник О. В. - Стандарти всесвітньої організації охорони здоров'я у сфері трансплантації органів та/або тканин, клітин (2019)
Святоцька В. О. - Забезпечення реалізації гарантій адвокатської діяльності на національному та міжнародному рівнях (2019)
Костенко О. М. - Сучасний погляд на проблему злочинності серед засуджених у місцях несвободи (рецензія на монографію А. І. Богатирьова "Антикриміногенний вплив на злочинність серед засуджених у місцях несвободи України") (2019)
Вітаємо професора Макаренка Євгена Івановича із 70-літтям! (2019)
Базалій В. В. - Нові можливості підвищення ефективності виробництва продукції соняшника, Добровольський А. В. (2015)
Базалій В. В. - Продуктивність і якість насіння сортів ріпаку озимого залежно від норм висіву та фону живлення в умовах півдня України, Керімов А. Н., Донець А. О. (2015)
Біднина І. О. - Продуктивність плодозмінної сівозміни в зрошуваних умовах півдня України при систематичному застосуванні азотних добрив (2015)
Біляєва І. М. - Перспективи використання інформаційних засобів для оптимізації режимів зрошення на рівні господарства, сівозміни та поля (2015)
Вожегова Р. А. - Продуктивність вилучених зі зрошення земель в умовах півдня України, Малярчук М. П., Морозов О. В., Біднина І. О., Козирев В. В., Морозов В. В., Полухов А. Я. (2015)
Вожегов С. Г. - Агроекологічне та економічне обґрунтування технологій вирощування рису в умовах півдня України (2015)
Вожегова Р. А. - Формування показників якості зерна пшениці озимої залежно від сортів та норм висіву насіння в умовах рисових сівозмін, Мунтян Л. В. (2015)
Іванова І. Є. - Вибір оптимального сорту черешні для швидкого заморожування і тривалого зберігання методом багатокритеріальної оптимізації та економічна ефективність заморожених сортозразків згідно ряду ранжування, Покопцева Л. А. (2015)
Кучеренко Ю. А. - Встановлення класів придатності земель Іванівської селищної ради Вінницького району Вінницької області (2015)
Лимар В. А. - Обґрунтування агромеліоративних заходів підвищення продуктивності овочевих і баштанних культур в умовах півдня України (2015)
Ляшенко Н. О. - Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в зоні степу України (2015)
Назаренко М. М. - Мутагенна депресія під дією нітрозоалкільних агентів на прикладі пшениці озимої (2015)
Стан Д. С. - Особливості мінерального живлення кормового буряка залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування, Куліджанов Е. В. (2015)
Черчель В. Ю. - Використання фізіологічних методів при оцінці подвоєно – гаплоїдних ліній кукурудзи (Zea Mays l.) Плазми lancaster, Рябченко Е. М., Плотка В. В., Максимова Л. О. (2015)
Агапова Є. М. - Фізико-хімічний склад та властивості м’яса і сала свиней великої білої породи різного походження, Сусол Р. Л. (2015)
Вовченко В. О. - Перспективні напрямки вологої годівлі, Пентилюк С. І., Пентилюк Р. С. (2015)
Гиль М. І. - Підвищення молочної продуктивності худоби моделюванням ефекту стабілізуючого відбору (2015)
Єфремов Д. В. - Корекція норм кобальту для овець у зоні степу України (2015)
Завальнюк І. П. - Дослідження технологій переробки овечого молока в умовах фермерських господарств (2015)
Карунський О. Й. - Спосіб використання ферменту "Лізоцим" в преміксу для молодняку свиней, Ніколенко І. В. (2015)
Коваленко Т. С. - Генетичні аспекти підвищення відтворювальних якостей свиней, Туніковська Л. Г. (2015)
Корж О. В. - Технологічні аспекти оптимізації вирощування теличок української чорно-рябої породи, Петрова О. І., Скляренко Ю. І. (2015)
Косенко С. Ю. - Типологічні особливості рисаків різних типів ВНД та вплив їх на роботоздатність (2015)
Мартинюк І. М. - Підвищення ефективності штучного осіменіння свиней, Тимофієнко І. М., Череута Ю. В. (2015)
Палій А. П. - Інновації у визначенні якості здійснення підготовчих операцій до доїння (2015)
Пелих В. Г. - Використання селекційних індексів для оцінки комплексних відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи, Чернишов І. В., Левченко М. В., Ломінська О. В. (2015)
Піщан С. Г. - Продуктивні та відтворні якості первісток голштинської породи за різного рівня удою на ранній стадії лактопоезу, Литвищенко Л. О., Гончар А. О., Капшук Н. О. (2015)
Самохіна Є. А. - Вплив технології передінкубаційної обробки яєць "штучна кутикула" на біологічні та морфологічні показники розвитку зародків курей, Бордунова О. Г. (2015)
Сафронова Ю. О. - Сучасний стан та перcпективи розвитку молочного скотарства в Україні, Ведмеденко О. В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського