Lysenko O. I. - Secrets of successful implementation of 5S, Lebedev D. Yu., Davydenko V. V., Myroshnychenko A. P. (2022)
Mostenska T. L. - Circular economy and renewable business models, Davydenko V. V. (2022)
Секундант С. - Вольф і еклектицизм: від поняття відкритої системи до систематичного інтелекту (2021)
Стрелкова А. - Три поняття буддійської філософії: "мислення", "розум", "свідомість" (до проблеми перекладу) (2021)
Vabalaite R. M. - Between Locality and Globality: The Problems of the History of Philosophy in Lithuania (2021)
Бартусяк П. - Стоїцизм Дельоза. Jonhson, R. J. (2020). Deleuze, a Stoic. Edinburgh: Edinburgh University Press (2021)
Завгородній Ю. - Класична індійська філософія в оксфордській серії "Історія філософії без жодних прогалин". Adamson, P., & Ganeri, J. (2020). Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. Oxford: Oxford University Press. Volume 5 (2021)
Карівець І. - Деконструкція та реконструкція поняття дг’яна: стратегії та перспективи. Данилов, Д. (2020). Трансформація поняття "дг’яна" у вченні йоґи. Київ: Дух і Літера (2021)
Корнієнко О. - У пошуках ідентичності (Історико-філософський аналіз арабської думки). Corm, G. (2020). Arab Political Thought: Past and Present. London: Hurst & Company (2021)
Хома О. - "Аристократична метафізика” і стереотипи. Jolibert, B. (2020). Descartes en questions: l'urgence d'un retour aux textes. Paris: L'Harmattan (2021)
Козловський В. - Геґель і українська філософія 70–80-х років. Частина ІІІ, Давіденко І., Круглик К., Попіль Д. (2021)
Лой А. - Розум за "залізною завісою": українська філософія пізнього СРСР та світова наука, Давіденко І., Мирошник К., Попіль Д. (2021)
Кравчик М. - Перша сесія семінару з історії модерної філософії (2021)
Заворотченко Т. М. - Суб'єктивні політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: методологічні основи механізму реалізації (2021)
Котик Г. В. - Юридичні технології консолідації ювенального законодавства України (2021)
Пилипишин П. Б. - Розкриття сутності людини як стержень індивідуалістичної концепції у філософії права Імманнуїла Канта (2021)
Політанський В. С. - Теоретико - правові засади системи електронного документообігу в Україні (2021)
Шаблін Є. І. - Міжнародні підходи до стандартів прокурорської незалежності: теоретичний аналіз (2021)
Шморгун Я. О. - Розвиток конституційних прав, свобод та обов'язків як загальнодемократична тенденція (2021)
Щебетун І. С. - Право на мирні зібрання та його обмеження, Соляннік К. Є. (2021)
Гончарова А. В. - Судовий порядок встановлення прав на спадкування та їх позбавлення (2021)
Кириченко Т. С. - Правове значення формули винаходу в разі порушення патентних прав (2021)
Силкіна А. О. - Класифікація форматів: національний та міжнародний підхід (2021)
Скіченко А. А. - Немайнові правовідносини за участю подружжя (2021)
Дишкантюк Ю. І. - Договір як форма надання сервісних послуг у сфері господарювання (2021)
Щербина В. С. - Державний контракт (договір) у сфері оборонних закупівель, Боднар Т. В. (2021)
Зімін М. В. - Щодо поняття потерпілого за законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2021)
Кузніченко С. О. - Нормативно-правове регулювання захисту прав дитини Національною поліцією України (2021)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у процесі заняття торгівлею (2021)
Чічкань М. В. - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основа сучасної системи соціального захисту в Україні (2021)
Лісова Т. В. - Деякі питання збереження земель України як основного національного багатства (2021)
Павлига А. В. - Закордонний досвід правового забезпечення інноваційного використання відновлювальних джерел енергії (2021)
Шарапова С. В. - Особливості правового режиму земель за умови комплексного їх використання (2021)
Благодир А. А. - Питання вдосконалення діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, Благодир В. С., Благодир С. М. (2021)
Лавренюк Ю. Ф. - Систематизація принципів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України (2021)
Родін С. В. - Домашнє насильство та суміжні поняття: порівняльно - правовий аспект (2021)
Цибульник Н. Ю. - Деякі питання сектора безпеки України як об'єкта адміністративно - правового регулювання (2021)
Червякова О. Б. - Зобов’язання держави щодо захисту інформації про стан здоров’я пацієнтів: європейські стандарти та українські реалії, Мех Ю. В. (2021)
Бабіков Д. В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії незаконному переміщенню предметів через митний кордон (2021)
Блага А. Б. - Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються на автомобільному та міському електротранспорті, Короленко О. В. (2021)
Завалішина О. С. - Предмет хабарництва за радянським кримінальним законодавством другої половини XX ст. (2021)
Марін О. К. - Систематика складів кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2021)
Можайкіна О. С. - Інтернет як фактор детермінації протиправної поведінки підлітків, Кононець О. М. (2021)
Продан Т. В. - Кримінальна агресія як реакція на домашнє насильство (2021)
Шепотько М. А. - Щодо встановлення сутності провокації підкупу (2021)
Калужна О. М. - З великої хмари малий дощ (або чи буде нововведений порядок апеляційного перегляду ухвал суду першої інстанції про обрання, зміну або продовження строку тримання під вартою ефективним засобом правового захисту обвинуваченого?), Шевчук М. І. (2021)
Клечановський І. С. - Досудовий етап кримінального провадження під час розслідування погрози або насильництва щодо захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги: типові слідчі ситуації та напрями розслідування (2021)
Криворучко Д. В. - Категорія "зловживання правом" у контексті прецедентної практики Європейського Суду з прав людини (2021)
Наливайко Є. О. - Діяльність прокурора в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (2021)
Оржинська Е. І. - Незаконне позбавлення волі: типові слідчі ситуації та програми розслідування (2021)
Пелешок Я. В. - Розслідування хабарництва як форми прояву корупції (2021)
Свобода Є. Ю. - Генеза наукових досліджень судового почеркознавства в Україні (XX–XXI століття), Антонюк П. Є., Михальчук Т. В. (2021)
Коруц У. З. - Вплив практики міжнародних кримінальних трибуналів на визначення пропаганди війни як міжнародного злочину (2021)
Пилипенко В. П. - Деякі питання співробітництва України та Міжнародного кримінального суду: правові аспекти (2021)
Title (2022)
Кошурба І. В. - Оцінка антиульцерогенного ефекту кріоконсервованого екстракту плаценти на моделі спиртово-преднізолонового ураження шлунку, Гладких Ф. В., Чиж М. О. (2022)
Колосович І. В. - Оцінка ефективності назогастрального харчування у хворих з тяжким перебігом гострого панкреатиту, Ганоль І. В. (2022)
Пасько В. С. - Особливості гемостазу при різних добових профілях артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу різних вікових груп (2022)
Хайтович М. В. - Преавторизація антибактеріальних засобів при лікуванні дітей із періанальним абсцесом, Кисіль Н. П., Темірова О. А., Головня О. М., Турчак Д. В., Половинка В. О. (2022)
Андреєва Т. О. - Клініко-морфометричні співвідношення дегенеративно-дистрофічних процесів шийного відділу хребта при стенозі спинномозкового каналу у людей та тварин, Стоянов О. М., Чеботарьова Г. М., Грузевський О. А., Стоянов А. О., Чикур Л. Д., Козишкурт О. В. (2022)
Барабаш О. Я. - Вікові особливості прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини пацієнтів за умов інтактних зубних рядів, часткової та повної адентії (2022)
Москалюк В. Д. - Ураження серцево-судинної системи у хворих на COVID-19. Огляд, Рандюк Ю. О., Сирота Б. В., Баланюк І. В. (2022)
Мостбауер Г. В. - Ураження легеневої артерії при неспецифічному аортоартеріїті. Огляд, Джус М. Б. (2022)
Панкова О. А. - Роль катестатину у регуляції метаболічних розладів. Огляд (2022)
Хайтович М. В. - Фармакогенетичні аспекти застосування периопераційних лікарських засобів в педіатрії. Огляд, Кисіль Н. П., Жовнір В. А. (2022)
Майденко К. М. - Первинна відкритокутова глаукома: механізми патогенезу та генетична схильність. Огляд (2022)
Базалій В. В. - Динаміка листкової поверхні та продуктивність фотосинтезу самозапилених ліній соняшнику на зрошуваних ділянках гібридизації, Гонтарук В. Т. (2012)
Базалій В. В. - Аналіз формуванняврожайності сортів пшениці м’якої озимої залежно від біопрепаратів і кліматичних умов, Домарацький Є. О., Пічура В. І. (2012)
Аверчев О. В. - Економіко-енергетична ефективність вирощування різних сортів круп’яних культур в умовах півдня України (2012)
Бойчук І. В. - Водоутримуюча здатність рослин пшениці озимої як критерій оцінки посухостійкості сортів, за різних умов вирощування, Базалій В. В., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Сортовий склад та урожайність рису за різних періодів сортозміни в умовах Південного Степу України (2012)
Геллер О. Й. - Особливости формування кількісних і якісних показників ячменю ярого при застосуванні біотехнологічних препаратів, Пашова В. Т., Корбанюк Р. А., Зайцева О. С., Кравченко К. А. (2012)
Зайцева О. С. - Ефективність застосування біологічно активних речовин при вирощуванні ячменю ярого (2012)
Казанок О. О. - Економічна та біоенергетична оцінка елементів технології вирощування сортів сої вітчизняної селекції залежно від досліджуваних факторів, Сухотін А. С. (2012)
Коковіхін С. В. - Економічні та енергетичні аспекти оптимізації технології вирощування ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Донець А. О., Шаталова В. В. (2012)
Коковіхін С. В. - Вплив умов зволоження, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на насіннєву продуктивність кукурудзи в умовах півдня України, Урсал В. В., Пілярська О. О. (2012)
Костиря І. В. - Підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці при застосуванні азотних добрив і засобів захисту від шкідників в умовах Присивашшя, Гасанова І. І., Остапенко М. А., Остапенко С. М., Бочевар О. В., Бондаренко Н. С. (2012)
Лавренко С. О. - Економічна та енергетична ефективність вирощування ячменю озимого за різних способів основного обробітку ґрунту і доз внесення азотних добрив на зрошуваних землях півдня України, Борищук Р. В. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Перспективи використання інформаційних засобів для оптимізації технологій вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України, Рубан В. Б., Михаленко І. В. (2012)
Москалець В. В. - Сорт тритикале озимого "ДАУ 5": походження, екологічна стійкість, агробіотичний потенціал, вихідний матеріал, Москалец Т. З., Москалець В. І. (2012)
Онищенко С. О. - Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на термін настання фенологічних фаз розвитку гороху овочевого, Алмашова В. С. (2012)
Остренко М. В. - Споживча та лікувальна цінність різних сортів картоплі, Демкович Я. Б., Верменко Ю. Я. (2012)
Поліщук І. С. - Урожайні властивості сортів картоплі залежно від строків посадки та удобрення в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Пльонсак С. Л., Коваленко О. А. (2012)
Томашова О. Л. - Гірчиця біла. Оптимізація строків сівби та мінерального живлення, Томашов С. В. Журавель В. М. (2012)
Ярчук І. І. - Зимостійкість і врожайність ячменю озимого залежно від доз та співвідношень мінеральних добрив, Горщар В. І., Божко В. Ю., Головань Р. В. (2012)
Вовченко Б. О. - Використання селекційного індексу для оцінки репродуктивних якостей свиноматок великої білої породи, Ішханян А. Р. (2012)
Вовченко Б. О. - Використання баранів таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи, Пентилюк С. І., Фінченко О. В. (2012)
Гузєєв Ю. В. - Дослідження шкіри буйволів української популяції (2012)
Іванов В. О - Адаптіцйні властивості та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології, Іванова Л. О., Попова Н. В., Нестеренко О. П. (2012)
Коваленко Т. С. - Оцінка типів успадкування полігеннообумовлених ознак продуктивності свиноматок (2012)
Пелих В. Г. - Вплив великоплідності та компенсаторного росту на динаміку живої маси поросят у ранньому онтогенезі, Чернишов І. В., Левченко М. В. (2012)
Сморочинський О. М. - Оцінка забійних якостей бугайців української червоної молочної породи, Стріха Л. О., Філімонова Ю. І. (2012)
Хвостик В. П. - Еколого-генетичні параметри живої маси курей (2012)
Бабікова К. О. - Нормативні засади агротуристичної діяльності в контексті збалансованого розвитку, Ніколаєв К. Д., Ісаєнко В. М. (2012)
Дем’янова О. О. - Сучасний стан р. Інгулець у межах Херсонської області, Пилипенко Ю. В., Шахман І. О. (2012)
Компанець Е .В. - Дослідження залежності рибницько-біологічних та імунологічних показників коропів від різних способів вакцінації (2012)
Лянзберг О. В. - Зміни біологічних показників молоді коропових риб протягом зимівлі (2012)
Майдебура О. П. - Методологія перших радіобіологічни і радіоекологічних досліджень в Україні (2012)
Моїсеєнко В. О. - Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму на Херсонщині (2012)
Оліфіренко В. В. - Якісна і кількісна характеристика гельмінтофауни промислових видів риб Дніпровсько-Бузької естуарної екосистеми, Козичар М. В., Воліченко Ю. М. (2012)
Пилипенко Ю. В. - Зонування території м. Херсона за показниками забруднення повітря від автотранспорту, Скок С. В. (2012)
Рябков С. В. - Зміни фізичних показників ґрунту під впливом краплинного зрошення виноградників, Павелківська О. Є., Усата Л. Г., Павелківський О. В. (2012)
Богатирьов К. О. - Зарубіжний досвід регулювання пробем зайнятості (2012)
Боліла С. Ю. - Розробка стратегії розвитку підприємства хлібопекарської галузі (2012)
Гаврилюк В. Т. - Доцільність використання методу ієрархічного аналізу для процесу прийняття рішень по впровадженню інновацій на підприємствах (2012)
Галицький О. М. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю АПК на основі кластерного механізму (2012)
Герасименко Н. В. - Причини та наслідки ухилення від сплати податків (2012)
Громов О. А. - Вплив рівня інновацій на конкурентоспроможність розвитку аграрного підприємництва (2012)
Гузь А. І. - Формування виробничого потенціалу агропромислового комплексу в системі ринкових відносин (2012)
Ковальов В. В. - Вплив факторів конкурентоспроможності на економічне зростання, Байша К. М. (2012)
Лебедева В. В. - Формування сучасної архітектури інноваційного забезпечення аграрної сфери України (2012)
Лисюк В. М. - Обґрунтування оптимальної моделі прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, Шарапа І. В., Макаренко С. М., Олійник Н. М. (2012)
Лобода О. М. - Актуальні проблеми ідентифікації структури управління підприємством, Кавун Г. М. (2012)
Мельникова К. В. - Еволюція поняття "господарський ризик" (2012)
Морозов Р. В. - Методологічні підходи до формування системи стратегічного управління розвитком галузі рисівництва (2012)
Мохненко А. С. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства регіону (2012)
Мухіна І. А. - Екологічні та психологічні чинники глобалізації економіки, Смолієнко Н. Д., Хорунжий І. В. (2012)
Петлюченко В. В. - Теоретичні основи конкурентоспроможності продукції кооперативних підприємств (2012)
Подаков Є. С. - Сучасні проблеми та пріоритети державного стимулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері України (2012)
Пристемський О. С. - Методика та механізми забезпечення економічної безпеки виробничих систем (2012)
Романюк І. А. - Сучасний стан і тенденції використання трудових ресурсів у сільському господарстві (2012)
Синякова К. М. - Методичні основи формування кадрової політики забезпечення ефективної професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємства (2012)
Смутко А. М. - Тенденції та проблеми розвитку хлібопекарського виробництва у Херсонській області (2012)
Соловйова Н. І. - Особливості проектування інформаційних систем підтримки фінансових рішень (2012)
Станкевич Ю. Ю. - Характеристика індивіда як суб’єкта інформаційної економіки (2012)
Танклевська Н. С. - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, Олексієнко А. С. (2012)
Темнюк Т. О. - Методи оцінки організаційної культури корпоративних підприємств (2012)
Цуркан Н. В. - Ретроспектива та сучасний стан виробництва зеленої маси багаторічних трав у сільськогосподарських формуваннях Півдня України (2012)
Шабатура Т. С. - Механізм реалізації фінансової безпеки підприємств птахівництва (2012)
Шапошников К. С. - Особливості функціонування мережних корпоративних організацій у сучасних умовах господарювання (2012)
Шепель І. В. - Формування фінансового механізму соціально-економічних програм розвитку сільської місцевості (2012)
Ярченко Ю. В. - Теорія економічних циклів і сучасна глобальна криза (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Жиравецький Т. М. - Еволюція становлення поняття "права землекористування" та "права власності та землю" у ретроспективному вимірі (2021)
Іванський А. Й. - Чинність та дія актів "м'якого права" (у порівнянні з актами "твердого права") (2021)
Мирний Д. В. - Організаційно - правові засади становлення та розвитку органів місцевого самоврядування та суб’єктів владних повноважень (XVIII – XX століття) (2021)
Назарко А. Т. - Гарантії забезпечення муніципальних прав людини (2021)
Шевченко Д. А. - Правовий звичай як основа укладення та розірвання шлюбу в Україні (XVIII-XX століття) (2021)
Діденко Л. В. - Використання інформаційних комунікацій у цивільному судочинстві Німеччини (2021)
Агеєнко Т. М. - Правовий режим забезпечення доступу до інформації у книговидавничій сфері: методологічні проблеми (2021)
Єрмак О. О. - Структура адміністративно - правового статусу державного службовця правоохоронних органів (2021)
Капинос О. В. - Адміністративне судочинство: інституційно - правові аспекти (2021)
Кушнір С. П. - Стажування державного службовця за кордоном: теоретико - правові аспекти (2021)
Лавренчук О. В. - Особливості визначення змісту заходів процесуального примусу (2021)
Ліжевський А. Л. - Правові засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення (2021)
Малетич М. М. - Формування поняття та ознак адміністративного процесу у вітчизняній традиції (2021)
Медяник В. А. - Інституційна складова адміністративно - правового механізму забезпечення державної соціальної політики (2021)
Пилипів В. І. - Адміністративно - правове регулювання службових правовідносин в органах місцевого самоврядування: положення Конституції України (2021)
Ковальчук І. С. - Проблемні аспекти розмежування компетенції національного антикорупційного бюро України та державного бюро розслідувань (2021)
Мірковець О. М. - Негласні слідчі (розшукові) дії під час розслідування розбоїв, вчинених організованою групою (2021)
Рубель А. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній (2021)
Кондрич В. В. - Стандарти Ради Європи щодо діяльності спеціалізованих антикорупційних судових інституцій (2021)
Привітання з ювілеєм доктора юридичних наук, професора, дійсного члена (академіка) Української екологічної академії наук, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Джужу (2021)
Басюк Т. - Інформаційні технології підвищення популяризації комерційних інтернет ресурсів, Василюк А. (2022)
Татчин С. - Інформаційна система супроводу процесу захищеного голосування, Басюк Т. (2022)
Пришляк А. - Процеси та складові елементи аналізу великих даних у системах дистанційного навчання, Кунанець Н., Пасічник В. (2022)
Кунанець Н. - Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот, Жмуркевич О. (2022)
Сеник А. - Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів, Манзій О., Футрик Ю., Степанюк О., Сеник Ю. (2022)
Батюк Т. - Інформаційна підтримка процесів соціалізації особистості на основі спільних інтересів, Висоцька В. (2022)
Пасічник В. - Процедури оцінювання якості електронних навчальних ресурсів з використанням пелюсткових діаграм, Юнчик В., Федонюк А. (2022)
Baranov M. - Comprehensive analysis of few-shot image classification method using triplet loss, Shcherbyna Yu. (2022)
Калинич Ю. - Аналіз процесів формування симуляцій з використанням графічного процесора, Білак Ю., Небесний Р., Федорка П. (2022)
Верес О. - Рекомендаційна система планування дозвілля в умовах карантину, Левус Я. (2022)
Олексів Н. - Мобільна інформаційна система контролю раціону харчування людини, Висоцька В. (2022)
Бігун Р. - Моделювання процесів розвитку територіальних громад, Литвин В. (2022)
Бойченко Н. В. - Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток на змаганнях серії Grand Slam 2022 р, Пирог Ю. А. (2022)
Єфременко А. М. - Навчання студентів-єдиноборців бігу на 1500 м з використанням ритмічних стимулів, Пятисоцька С. С. (2022)
Коробейнікова Л. Г. - Гендерні особливості зорового сприйняття та переробки інформації у борців, Бережна А. В., Коробейніков Г. В., Данько Т. Г., Костюченко В. І. (2022)
Кривенцова І. В. - Програма розвитку координаційних здібностей юних фехтувальників на етапі базової підготовки, Самойлов Д. С. (2022)
Латишев М. В. - Аналіз попередніх досягнень призерів чемпіонату світу 2022 року з вільної боротьби, Поляничко О. М., Вольський Д. С., Лахтадир О. В., Рибак Л. О. (2022)
Несен О. О. - Зміни показників рівноваги тхеквондистів під впливом використання вправ на нестійкій опорі, Лючкова Є. В. (2022)
Пирог Ю. А. - Моделі психофізіологічних показників кваліфікованих дзюдоїстів (2022)
Тропін Ю. М. - Аналіз змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок в вільній боротьбі, Голоха В. Л., Романенко В. В., Шандригось В. І., Ференчук Б. М. (2022)
Чоботько М. А. - Віковий аналіз дзюдоїсток-учасниць Олімпійських ігор Токіо-2020, Чоботько І. І. (2022)
Гладун О. М. - Генезис демографічного реєстру в Україні, Пугачова М. В. (2022)
Рингач Н. О. - Два роки пандемії COVID-19 в Україні: зміни смертності внаслідок новоутворень (2022)
Гунько Н. В. - Якби не було війни: прогноз демографічних показників для громад Вишгородського району Київської області, Кукуш О. Г., Мелекесцева А. А. (2022)
Колот А. М. - До філософії моральної економіки: концептологія людиноцентричності (І частина), Герасименко О. О. (2022)
Makarova O. V. - Volunteer Movement in Germany (Current Aspects), Dutka D. I. (2022)
Звонар В. П. - Закономірності формування соціального капіталу в Україні: теоретичні засади і міжнародний контекст, Дяконенко О. І., Сова О. Ю. (2022)
Реут А. Г. - Житлова проблема в Україні на тлі війни 2022 року, Когатько Ю. Л. (2022)
Перегудова Т. В. - Надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам за принципом соціально-трудової інклюзії (2022)
Вдячність та пошана за вагомий внесок у наукову скарбницю: до 85-річчя академіка Амоші Олександра Івановича (2022)
Правила для авторів (2022)
Аракелян Р. М. - Становлення вчення про правову політику в теорії права наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2021)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи на підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності (2021)
Кармаза О. О. - Принципи штучного інтелекту в правосудді України, Федоренко Т. В. (2021)
Никифорак В. М. - Договір про відступлення права вимоги чи факторинг: проблеми кваліфікації та визнання правочину недійсним, Процьків Н. М. (2021)
Орловська Я. Б. - Законодавче регулювання особистого немайнового права фізичної особи на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні (2021)
Пилипенко С. А. - Предмет доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку зі звільненням працівника роботодавцем із підстав втрати довіри до нього (2021)
Покровська А. О. - Історичні умови формування та розвитку самозахисту як форми захисту цивільних прав на теренах України (2021)
Хорошенюк О. В. - Окремі питання аліментних зобов'язань, Доценко О. О. (2021)
Лісова О. І. - Земельна реформа в Україні: нормативно - правовий аспект реформи, новий адміністративний порядок обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні, Шевяков М. О., Орлова О. О. (2021)
Соловйов О. Л. - Характеристика учасників розгляду справи у господарському судочинстві (2021)
Козуб І. Г. - Щодо трудової правосуб'єктності роботодавця, Боднарук М. І. (2021)
Мух К. Б. - Поняття та значення юридичної відповідальності працівників поліції у правовій системі України (2021)
Оверковська Т. К. - Правові засади поводження із сільськогосподарськими відходами (2021)
Гапонов А. В. - Особливості сучасного нормативного регулювання механізму дисциплінарного провадження стосовно суддів апеляційних судів у країнах пострадянського простору, Шелухін М. Л. (2021)
Лавренюк Ю. Ф. - Сутність законності у сфері публічного адміністрування щодо забезпечення економічних інтересів України (2021)
Лещинський В. П. - Методи адміністративно - правового регулювання містобудівної діяльності: історичний досвід та засади подальшого розвитку (2021)
Редіна П. В. - Контроль у сфері вищої освіти в Україні: окремі питання організації та правового забезпечення (2021)
Шовкопляс О. В. - До питання адміністративно - правового регулювання у сфері охорони здоров’я (2021)
Назаренко В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання відносин у сфері організації та функціонування платіжних систем (2021)
Тімашов В. О. - Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання, Севастьяненко О. В. (2021)
Бутков О. І. - Громадське обговорення кримінально-правової нормотворчості: стан та перспективи розвитку (2021)
Дьоміна О. П. - Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту або стерилізації (2021)
Скоромний Д. А. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб у контексті складної причинності (2021)
Топчій В. В. - До питання кваліфікуючих ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 Кримінального Кодексу України, Мамка Г. М., Лугіна Н. А. (2021)
Бойко О. В. - Презумпція невинуватості як гарантія права на справедливий судовий розгляд (2021)
Бондар В. С. - Вирішення техніко-криміналістичних завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень як засіб оптимізації інформаційного забезпечення судової експертизи (2021)
Калужна О. М. - Залучення, відвід і заміна перекладача у кримінальному провадженні (2021)
Павлик М. П. - Оцінка первинної інформації та коло обставин, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів, пов'язаних із працевлаштуванням за кордоном: окремі аспекти (2021)
Смирнов М. І. - Особливості проведення допиту за допомогою відеоконференції у сфері міжнародної правової допомоги (2021)
Усаткін Д. Г. - Криміналістичний аналіз особи злочинця під час розслідування групового порушення громадського порядку (2021)
Цивінський О. І. - Кримінальне провадження на підставі угод у сфері протидії корупції: проблеми, виклики та перспективи розвитку інституту, Кравчук К. О., Пасєка О. Ф. (2021)
Чучко С. В. - Використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств при купівлі - продажу товарів через мережу інтернет (2021)
Юрчишин В. Д. - Судова експертиза в діяльності Європейського Суду з прав людини: питання теорії та практики (2021)
Берназюк І. М. - Форми та межі участі міжнародних організацій у правотворчому процесі в Україні (2021)
Волковецька С. В. - Тенденції щодо провадження секуляризації в мусульманських державах та відображення цього процесу в законодавчих актах, Котерлін І. Б. (2021)
Асатрян Є. М. - Правові форми використання земель для туризму (2021)
Title (2022)
Почуєва Т. В. - Кластерний аналіз як метод перевірки гіпотези про наявність впливу порушень метаболізму глюкози на перебіг гострого середнього отиту у дорослих, Філатова Г. А., Самусенко С. О., Філатова І. В., Бобрусь А. Б. (2022)
Мозирська О. В. - Значення поліморфізму TOLL-подібного рецептора-2 rs4696480 у розвитку харчової алергії у дітей з атопічним дерматитом, Слюсар Н. А. (2022)
Бойко Ю. І. - Навантаження ВІЛ у крові та лікворі при ВІЛ-асоційованих неврологічних порушеннях, Москалюк В. Д. (2022)
Москалюк В. Д. - Висліди хронічних гепатитів В і С при ВІЛ-інфекції, Рудан І. В. (2022)
Рушай А. К. - Параметри жорсткості різних модифікацій кільцевих фіксаторів, Байда М. В., Мартинчук О. О., Мусієнко О. С. (2022)
Пасько В. С. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії різних вікових груп (2022)
Стоянов О. М. - Можливості корекції когнітивного дефіциту при інсульті в осіб, які перенесли COVID-19, Вастьянов Р. С., Сон А. С., Калашніков В. Й., Грузевський О. А., Дарій В. І., Олійник С. М. (2022)
Храмцов Д. М. - Комплексна нейрореабілітація постінсультних хворих, Стоянов О. М., Грузевський О. А., Шевчук Г. Ю. (2022)
Місюра О. М. - Емоційний стан дітей україни, які зазнали впливу впливу воєнних факторів на окупованій території, Сова В. А., Анопрієнко О. В., Судика О. С., Меркотан А. І., Хайтович М. В. (2022)
Темірова О. А. - Соціологічне дослідження ролі фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів для профілактики та лікування вугрової хвороби, Хайтович М. В., Крат Ю. О. (2022)
Сологуб О. В. - Біомеханіка кровообігу підлітків різних медичних груп фізичного виховання, Ульяницька Н. Я., Якобсон О. О., Ушко Я. А., Сітовський А. М., Шевчук Т. Я. (2022)
Antonenko А. М. - Прогнозування небезпеки впливу інсектицидів-авермектинів на здоров’я людини при споживанні рослинних продуктів, вирощених при застосуванні препаратів на їх основі, Вавріневич О. П., Шпак Б. І., Ткаченко І. В., Омельчук С. Г. (2022)
Ібрагімова І. В. - Токсиколого-гігієнічна оцінка нової діючої речовини класу аверсектинів – мілбемектину і препарату на його основі мілбенок 1 %, КЕ, Вавріневич О. П., Антоненко А. М., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2022)
Bamigbala O. A. - Knowledge of ovulatory cycle and associated factors among reproductive age women in Nigeria, Ojetunde A. O., Okorie C. E. (2022)
Хайтович М. В. - Викладання в Європі клінічної фармакології на додипломному етапі студентам медикам: сучасні тренди та перспективи. Огляд, Пінський Л. Л., Темірова О. А., Потаскалова В. С., Савельєва-Кулик Н. О., Половинка В. О. (2022)
Коломоєць Т. О. - Антикорупційне декларування пошук оптимальної моделі нормативного закріплення об'єкта, Гаджиєва Ш. Н. (2021)
Сюсько М. М. - Види й форми організації співробітництва територіальних громад: європейський досвід та особливості правового регулювання в Україні (2021)
Федоренко В. Л. - Інститут присяги в конституційному праві: генезис, зміст і перспективи розвитку (2021)
Алфьорова Т. М. - Підстави та наслідки фіктивності шлюбу в сімейному праві України: перспективи вдосконалення (2021)
Карпенко Р. В. - Реалізація права на землю: аспекти цивільного законодавства, Балагурак В. В. (2021)
Карпенко Р. В. - Адаптація аграрного (земельного) законодавства до норм Європейського Союзу, Гудова А. В. (2021)
Кривошеїна І. В. - Адміністративний та цивільний захист прав на комерційні найменування: теоретичний і практичний аспекти, Кронда О. Ю. (2021)
Чупрій Д. Ю. - Управління авторськими правами, що опинилися без спадкоємців, за зарубіжним законодавством (2021)
Макіян Д. Г. - Аграрна розписка: проблемні аспекти інноваційного правового інституту, покликаного забезпечити виконання зобов’язань агровиробника (2021)
Лежнєва Т. М. - Щодо встановлення спеціальних розмірів прожиткового мінімуму для визначення посадових окладів окремих категорій працівників (2021)
Лісова Т. В. - Ідея біосфероцентризму як основа методології дослідження правового забезпечення відновлення земель (2021)
Гончарук С. Т. - Інститут адміністративної відповідальності: окремі кроки оптимізації, Волонець Д. Ф. (2021)
Кирилюк Н. Д. - Адміністративно - правовий статус органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України (2021)
Шаповал С. П. - Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг (2021)
Шпак Ю. В. - Проблеми законодавства і практики у сфері надання адміністративних послуг (2021)
Коновалова І. О. - Шахрайство і діджиталізація: історико - правовий аналіз (2021)
Лень В. В. - Щодо визначення правопорушника геронтологічного віку в кримінологічному вимірі (2021)
Талалай Д. В. - Джерела походження предмету легалізації, Гончарук В. Л. (2021)
Ус О. В. - Формула кваліфікації в кримінальному праві (2021)
Щербініна І. Ю. - Інтегративна функція суспільно небезпечних наслідків кримінального правопорушення (2021)
Allahverdiyev Alovsat Vilayet Oglu. - The role of the Yugoslavia Tribunal in persecution of war crimes (2021)
Дьордяк О. В. - Уніфікація міжнародно - правового регулювання надання туристичних послуг в умовах пандемії COVID – 19 (2021)
Власова Г. П. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента Батюка Олега Володимировича "Криміналістичне забезпечення протидії злочинам на об’єктах критичної інфраструктури" (2021)
Базалій В. В. - Урожайність зерна сортів пшениці озимої м’якої та твердої залежно від фону живлення в умовах зрошення півдня України, Панкєєв С. В., Каращук Г. В. (2013)
Анастасенко С. М. - Аналіз характеристик системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини, Гайворонський В. А. (2013)
Бабич Л. О. - Дослідження роботи тангенціальних ножів лопатевого типу на зернозбиральном комбайні КЗС-9-1 "Славутич", Самарін О. Є. Артюшенко В. В. (2013)
Берднікова О. Г. - Формування врожайності зерна пшениці озимої залежно від режимів зрошення, удобрення та погодних умов років досліджень в умовах Півдня України (2013)
Борисова В. В. - Частоти SNP-алелів у ліній кукурудзи української селекції, Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., Сатарова Т. М. (2013)
Василенко Н. Є. - Фотосинтетичний потенціал сортів рицини (2013)
Войцеховська О. С. - Динаміка формування площі листкової поверхні ячменю озимого залежно від різних систем основного обробітку ґрунту й удобрення у короткоротаційних сівозмінах Півдня України (2013)
Гаврюшенко О. О. - Вивчення та обгрунтування динаміки деяких едафічних характеристик рекультивованих земель при довготривалій фітомеліорації на прикладі Нікопольського марганцеворудного басейну (2013)
Гриб В. М. - Формування наземних компонентів штучних соснових насаджень, Гриб І. В. (2013)
Губар О. В. - Вплив густоти стояння рослин на врожайність та якість зерна гібридів кукурудзи розлусної в умовах північного степу України (2013)
Жуйков О. Г. - Експериментальне дослідження технологічних аспектів системи удобрення гірчиці чорної в умовах південного Степу (2013)
Казанок О. О. - Урожайність та якість зерна сої залежно від сортового складу, мінерального живлення та режимів зрошення при вирощуванні в умовах півдня України, Сухотін А. С., Пілярський В. Г. (2013)
Коковіхін С. В. - Організаційні аспекти формування режимів зрошення на рівні господарства та сівозмін з використанням сучасних інформаційних технологій, Смолієнко Н. Д., Михаленко І. В. (2013)
Косенко Н. П. - Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України (2013)
Лавриненко Ю. О. - Вплив мікродобрив на посівні якості насіння рису, Вожегова Р. А., Довбуш О. С. (2013)
Михаленко І. В. - Економічна та енергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від строків сівби (2013)
Морозов О. В. - Залежність урожайності основних сільськогосподарських культур від рН ґрунту в зоні Степу України, Морозов В. В., Безніцька Н. В., Нестеренко В. П. (2013)
Морозов О. В. - Стан та динаміка змін основних показників родючості грунтів рисових зрошувальних систем, Морозов В. В., Полухов А. Я., Безніцька Н. В., Нестеренко В. П. (2013)
Окселенко О. М. - Ефективність вирощування гібридів кукурудзи цукрової залежно від інкрустації насіння мікродобривом і протруйником за різних строків сівби (2013)
Онуфран Л. І. - Продуктивність ячменю ярого залежно від сорту, норм висіву і добрив (2013)
Румбах М. Ю. - Вплив елементів технології на економічні та біоенергетичні показники вирощування гібридів кукурудзи в умовах Степу України (2013)
Солоха М. О. - Визначення забезпеченості азотом озимої пшениці за допомогою аерофотозйомки (2013)
Ушкаренко В. О. - Продуктивність поля люцерни старовікової, раціональність використання нею води залежно від добрив і насіву кормовими культурами, Сілецька О. В. (2013)
Федорчук М. І. - Вплив технологічних заходів на біохімічний склад зерна ярого ячменю, Войцеховськиий І. О. (2013)
Чернишенко П. В. - Крупність насіння як фактор впливу на насіннєву продуктивність сої (2013)
Шевченко І. В. - Аналіз весняного обігу вологи активного шару грунту на виноградниках, Минкіна Г. О., Минкін М. В., Омельченко М. М. (2013)
Шелудько О. Д. - Вплив зрошення на діапаузу пшеничної мухи, Марковська О. Є., Урсал В. В. (2013)
Шершова С. В. - Вивчення впливу екстракту ехінацеї блідої на продуктивність ячменю ярого, Поспєлов С. В. (2013)
Якунін О. П. - Врожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від обробітку ґрунту і рівня мінерального живлення, Храмцов Л. І., Трубілов О. В. (2013)
Ярошенко Л. М. - Резистентність інвазійної рослинності до гербіцидів (2013)
Архангельська М. В. - Дослідження біохімічних показників крові кнурців з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ "Фрідом Фарм Бекон", Ряполова І. О., Вогнівенко Л. П., Новікова Н. В. (2013)
Батир Р. Ю. - Дослідження зв’язку кратності доїння з продуктивністб корів (2013)
Берегова Г. Д. - Формування екологічної свідомості майбутніх тваринників, Рупташ Н. В. (2013)
Гузєєв Ю. В. - Гістологічні дослідження структури шкіри у буйволів української популяції (2013)
Гузєєв Ю. В. - Проблема відродження тваринництва в степовій зоні України, Папакіна Н. С., Найдьонова В. О. (2013)
Іовенко В. М. - Генетична структура популяції овець асканійської тонкорунної породи за молекулярно-генетичними маркерами, Нежлукченко Н. В. (2013)
Ішханян А. Р. - Відтворювальні здатності свиней великої білої породи при різних методах розведення (2013)
Макарчук А. В. - Порівняльна оцінка впливу препаратів БАР на продуктивність овець, Пентилюк С. І., Свістула М. М. (2013)
Новікова Н. В. - Морфологічні аспекти взаємодії гіпофіза і наднирників під впливом стрес-фактора (2013)
Туніковська Л. Г. - Зв’язок господарськокорисних ознак корів з екстер’єром і лінійною оцінкою (2013)
Щербина О. В. - Особливості взаємозв’язків живої маси з морфологічним складом яєць і екстер’єрними ознаками птиці кросу Іза браун (2013)
Морозов В. В. - Забезпечення формування оптимального водно-сольового режиму темно-каштанових ґрунтів на фоні вертикального дренажу в умовах Краснознам’янського зрошуваного масиву, Булигін О. І. (2013)
Морозов В. В. - Принципи формування науково-методологічного забезпечення геоінформаційної системи еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних ландшафтів, Морозов О. В. (2013)
Павелківський О. В. - Вплив режимів краплинного зрошення на водоспоживання, ріст і розвиток молодого яблуневого саду в умовах Лівобережного Лісостепу (2013)
Алхімов Є. М. - До питання про актуальність ведення селекційно-племінної роботи на базі ВЕДОРЗ, Шевченко В. Ю. (2013)
Алхімова Алхімова - Вплив біотичних факторів середовища ставів, побудованих на торф’яних і піщаних грунтах, на ефективність вирощування цьоголітків коропових, Ю. М., Незнамов С. О., Шерман І. М. (2013)
Незнамов С. О. - Фізико-хімічний режим ставів на торф’яних і піщаних грунтах у зв’язку з вирощуванням цьоголітків коропових (2013)
Оліфіренко В. В. - Використання біотестів на інфузоріях Tetrahymena pyriformis для еколого-токсикологічної оцінки водних об'єктів, Рачковський А. В., Козичар М. В. (2013)
Сабадаш В. В. - Екологічна складова інвестиційної привабливості території й неконфліктного природокористування, Петровська С. А. (2013)
Січко А. В. - Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів (2013)
Стрельчук Л. М. - Сучасний стан і проблеми екосистем захисних лісосмуг Північного Причорномор’я (2013)
Хоміна В. Я. - Агроекологічні аспекти вирощування чорнушки посівної (Nigella sativa L.) В умовах південної частини Лісостепу західного (2013)
Антофій Н. М. - Зовнішньоекономічні інтереси країн в умовах економічної кризи (2013)
Бездітко Ю. М. - Фактори оцінки інвестиційної привабливості малого підприємництва, їхня характеристика (2013)
Бугара О. М. - Формування підходів до сталого розвитку виноробних підприємств (2013)
Булюк О. В. - Деякі особливості та тенденції розвитку сучасного світового ринку (2013)
Бутенко Т. В - Методологічні засади інвестиційної привабливості підприємств птахівництва, Бутенко В. В. (2013)
Грановська Л. М. - Обгрунтування суспільної потреби інституту економічної експертизи, Перевозова І. В. (2013)
Іванець О. О. - Формування інноваційного потенціалу розвитку харчових підприємств (2013)
Ігнатенко М. М. - Економічний розвиток і регулювання соціальних процесів в аграрній сфері економіки (2013)
Карась П. М. - Проблеми та перспективи ефективного управління діяльністю комерційних банків, Зубенко В. В., Гришина Л. О. (2013)
Кузьменко О. Б. - Оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств (2013)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Удосконалення управління витратами на підприємстві, Рачинська В. А. (2013)
Москаленко Ф. І. - Проблемні питання проведення аудиту інформаційних систем у сучасних умовах (2013)
Орленко О. В. - Світові тенденції розвитку ринку круп’яних і олійних культур у контексті продовольчої безпеки України, Шевцов В. Д. (2013)
Сарахман К. І. - Основні підходи до визначення поняття "економічна стійкіть підприємтва" (2013)
Сілецька Н. В. - Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Берегова В. В. (2013)
Соловйов І. О. - Підвищення ефективності системи управління персоналом на підприємствах аграрного сектору, Федорова Т. В. (2013)
Танклевська Н. С. - Стан і перспективи залучення заощаджень домогосподарств в економіку України, Копитіна І. В. (2013)
Фомішин С. В. - До визначення сутністі та категоріального апарату економіки знань, Ярченко Ю. В. (2013)
Ряба О.І. - Становлення Московського товариства сільського господарства у контексті еволюції систем землеробства (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Summaries (2013)
Білозьоров Є. В. - Біхевіоризм та теорія комунікативної дії як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства (2022)
Боброва Т. А. - Юридичні технології створення актів негативної правотворчості (2022)
Завальнюк І. В. - Право на справедливий суд в контексті конституційно - правового реформування судової системи України (2022)
Іванченко О. М. - Легітимність як феномен загальної теорії права (2022)
Атаманчук І. В. - Законодавче регулювання судової медіації в цивільному процесі України: проблемні аспекти, Довгань Б. В., Ковальчук Л. В. (2022)
Боднар Т. В. - Деякі питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з майновими правами дитини (2022)
Брюховецька М. С. - Право громадян на професійну правову допомогу як головний аспект реформування адвокатури в Україні, Дудченко О. С. (2022)
Дмитренко В. В. - Щодо можливості віднесення майнових прав інтелектуальної власності до спільної сумісної власності подружжя (2022)
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. - Сучасні законодавчі реалії щодо набуття авторських майнових прав на об’єкти, створені у зв'язку із виконанням трудового договору чи на замовлення (2022)
Короєд С. О. - Проблема відновлення втраченого незакінченого судового провадження в цивільній справі при зміні територіальної підсудності в умовах воєнного стану (2022)
Мороз О. В. - Зміст цивільно - правового договору (2022)
Деркач Е. М. - Окремі питання лібералізації транскордонного надання транспортних послуг (2022)
Кимберський З. Ю. - Безвідклична довіреність з корпоративних прав в інституті корпоративного договору (2022)
Луц Д. М. - Правові аспекти перевезення органічної продукції за законодавством України (2022)
Подвірна О. В. - Теоретико - правовий аналіз історії становлення інституту представництва у господарському процесі, Якимчук М. Ю. (2022)
Сливінська А. В. - Докази у корпоративних спорах щодо оскарження рішень органів управління товариств (2022)
Колєснік Т. В. - Забезпечення ґендерного балансу в умовах COVID-19: Сучасні виклики (2022)
Слома В. М. - Дистанційна робота: окремі аспекти правового регулювання (2022)
Ігнатенко І. В. - Актуальні правові проблеми формування екологічно орієнтованого землекористування як складової стратегії сталого розвитку (2022)
Федчишин Д. В. - Практичні правові проблеми використання водних біоресурсів в галузі рибного господарства (2022)
Бєлкін Л. М. - Спростування на підставі картографічних даних створення України за рахунок "історичних російських земель" як напрям контрпропаганди під час агресії Російської Федерації проти України, Юринець Ю. Л., Сопілко І. М. (2022)
Красавцев А. І. - Механізм здійснення делегування саморегулівним організаціям владних повноважень (2022)
Кузь Т. В. - Адміністративно - правове забезпечення процесу встановлення (визнання) батьківства в Україні та державах – членах ЄС: порівняльно - правовий аспект (2022)
Макарчук В. В. - Адміністративно - правові аспекти формування загонів самооборони, Росавицький О. О. (2022)
Орел Г. П. - Ефекти соціальних медіа в цифровій економіці (2022)
Сурілова А. О. - Деякі питання здійснення державного контролю як засобу забезпечення режимів прибережних вод (2022)
Гей К. В. - Місцеві бюджети: підходи до категорії та розмежування понять (2022)
Сосенко В. М. - Ризик - орієнтований підхід як принцип права (2022)
Коростельова Л. А. - Інновації у зборі даних для кримінологічних досліджень (2022)
Стукаліна О. В. - Соціально - правова природа терористичного акту в сучасному вимірі (2022)
Антонюк П. Є. - Організаційно - тактичні аспекти проведення обшуку службового кабінету, Кононенко Н. О. (2022)
Ковальова О. В. - Форми використання спеціальних знань в інформаційному забезпеченні досудового розслідування (2022)
Колодін Д. О. - Кваліфікація кримінальних правопорушень при конкуренції кримінально - правових норм, Степаненко О. В. (2022)
Тищенко О. І. - Підготовка до судового розгляду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру: дискусійні питання (2022)
Качурінер В. Л. - Правові інструменти екологічної політики Європейського Союзу у сфері виробництва (2022)
Машковська Л. В. - Генезис поглядів на навколишнє середовище і його захист в міжнародних документах, Коваленко-Чукіна І. Г. (2022)
Безcонова М. В. - Права людини як аксіологічна основа діяльності конституційного суду України (2017)
Іващенко В. А. - Правове регулювання охорони інтелектуальної власності на території Північної Буковини в 1918–1939 рр. (2017)
Купрій В. М. - Конституційне регулювання процесу внесення змін до основного закону України та конституцій окремих пострадянських держав (порівняльно-правовий аспект) (2017)
Наставна Г. В. - Антрополого - комунікативний підхід у системі методології наукового пізнання: природа та зміст (2017)
Нестор Я. В. - Особливості конституційно - правового регулювання принципів здійснення судочинства у зарубіжних країнах (2017)
Олійник А. Ю. - Поняття "забезпечення конституційних свобод людини і громадянина в Україні" (2017)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів дитини: правові гарантії забезпечення в Україні (2017)
Алєксєєва Н. С. - Відшкодування шкоди, завданої відповідачу внаслідок ужиття судом заходів забезпечення позову (2017)
Андронов І. В. - Поняття та види судових ухвал у цивільному процесі (2017)
Вербицька А. О. - Місце творів архітектури серед інших об’єктів авторського права (2017)
Гринько Л. П. - Суб’єкти секундарних прав, Гринько П. О. (2017)
ЖушмаН М. В. - Деякі проблеми захисту виборчих прав в Україні в аспекті відповідності європейським стандартам (2017)
КлейменовА С. Н. - К вопросу о соотношении понятий "услуга" и "обслуживание" (2017)
Корольова Є. О. - Особливості цивільно-правової охорони житла (2017)
Маркевич І. Б. - Особливості участі комунальних юридичних осіб публічного права у договірних правовідносинах (2017)
Боднарчук О. Г. - Здійснення електронних державних закупівель: переваги та недоліки (2017)
Буракова А. М. - Визнання недійсними рішень органів владних повноважень як спосіб захисту земельних прав: становлення та розвиток (2017)
Потьомкіна М. Є. - Окремі проблеми правового регулювання питань, пов'язаних з управлінням об'єктами державної власності в оборонно - промисловому комплексі України (2017)
Кірін Р. С. - Проблеми об'єктного складу підземних будівельних правовідносин: рентний аспект (2017)
Лісова Т. В. - Рекультивація земель як основний захід їх відновлення (2017)
Шабанов Р. І. - Правові аспекти забезпечення сталого розвитку в екологічній сфері (2017)
Шарапова С. В. - Охорона й захист лісів у забезпеченні підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення (2017)
Ковальчук А. Ю. - Місце судової влади у державному механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки (2017)
Кондратенко В. М. - Законодавчі аспекти діяльності органів публічної влади щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвіалідністю (2017)
Легенький М. І. - Правові засади болонського процесу та створення європейського освітнього простору (2017)
Ляшук Р. М. - Результативність та ефективність у діяльності органів охорони державного кордону України, кушнір І. П. (2017)
Мандзюк О. А. - Методологічні засади дослідження аналітичної діяльності у сфері інформаційного права (2017)
Панькова З. Л. - Організація надання адміністративних послуг у сфері економіки (2017)
Склярова Ю. В. - Переатестація поліцейських в Україні: проблеми, уроки, перспективи (2017)
Хома Т. Ю. - Адміністративна відповідальність за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків: теоретико-методологічні засади (2017)
Чешко А. А. - Становлення й розвиток національного антикорупційного бюро України, його роль і місце в системі правоохоронних органів (2017)
Думчиков М. О. - Основні напрями й етапи реформування системи оподаткування в Україні (2017)
Бабкова В. С. - Проблеми поглиблення спеціалізації місцевих загальних судів в Україні (2017)
Балабко В. В. - Окремі питання протидії корупційній діяльності медичних працівників (2017)
Копотун І. М. - Ефективність застосування окремих методів протидії сепаратизму, Жолтані М. І. (2017)
Літвінова І. Ф. - Обмеження права особи на недоторканність житла у системі заходів кримінального процесуального примусу (2017)
Сівак О. В. - Положення ст. 239-2 КК України як спосіб забезпечення реалізації конституційних прав людини та громадянина (2017)
Станкевич О. О. - Фальсифікація медичної продукції: проблемні питання імплементації міжнародно-правових норм (2017)
Волошанівська Т. В. - Забезпечення права на ефективний захист як засада кримінального провадження у національному законодавстві та практиці європейського суду з прав людини (2017)
Галушко А. В. - Експерт як учасник кримінального провадження: теоретичний аспект (2017)
Зеленський С. М. - Презумпція невинуватості як гарантія справедливості кримінального провадження (2017)
Кириченко В. Л. - Процесуальні можливості сторони захисту у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру: порівняльно - правовий аналіз (2017)
Ковалевська Є. В. - Форми використання спеціальних медичних знань у розслідуванні злочинів (2017)
Лозинська Ю. І. - Особливості формування доказів із показань свідків у кримінальному провадженні (2017)
Середа К. О. - Резерви розширення системи запобіжних заходів (2017)
Борисов Є. Є. - Відступ держав від зобов’язань у праві міжнародних договорів (2017)
Адамчук Ю. - Характеристика компетенцій молодшого персоналу Державної прикордонної служби України (2018)
Білан Н. - Іноземна мова як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців енергетичної галузі (2018)
Балендр А. - Міжнародне співробітництво Державної прикордонної служби України з правоохоронними відомствами та агенціями країн європейського союзу з питань підготовки персоналу (2018)
Басараба І. - Лінгвістичне забезпечення дистанційного навчання офіцерів Державної прикордонної служби України (2018)
Боровик Л. - Методичні рекомендації та педагогічні резерви вдосконалення психолого-педагогічні компетентності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України (2018)
Варава Є. - Актуальність застосування тренінгових технологій у лінгвістично-методичній підготовці майбутніх учителів іноземної мови до ефективного педагогічного спілкування (2018)
Вінтюк Ю. - Формування конкурентоспроможності майбутніх психологів у процесі фахового навчання (2018)
Гуменна Н. - Особливості формування та компоненти професійної компетентності майбутніх медичних працівників (2018)
Даниленко О. - Особливості неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв (2018)
Демянчук М. - Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2018)
Дияк В. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників дидактичними засобами у процесі викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, Тушко К. (2018)
Діденко О. - Особливості профілактики дезадаптації сімей курсантів закладів вищої освіти правоохоронних органів (2018)
Досужий В. - Безпека експлуатації дронів як одне з основних питань професійної підготовки операторів безпілотних авіаційних систем (2018)
Єршова В. - Сутність та особливості використання сучасних методів навчання майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2018)
Желясков В. - Професійне спілкування як передумова комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв (2018)
Жиле Л. - Модель формування готовності вчителів до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Завидович В. - До питання структури комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах магістратури (2018)
Зелений В. - Естетична культура і творчість майбутніх правоохоронців (2018)
Зорій Я. - Підготовка майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти: сутність та особливості організації в умовах участі Збройних Сил України в операції Об’єднаних сил (2018)
Калинюк Н. - Імплементація міжнародних та європейських освітніх стандартів у системі реалізації державної освітньої політики: гармонізація освітнього простору у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2018)
Кожокар М. - Форми виховної роботи та напрями діяльності дівочих гуртків українських студентських спілок Чернівецького університету (20-40-ті роки ХХ століття), Палагнюк Т. (2018)
Конаржевська В. - Активність мислення майбутнього офіцера Національної гвардії України як важливий чинник формування навичок прийняття рішення, Сіренко А. (2018)
Кузь Ю. - Методика навчання курсантів прикордонного контролю у пунктах пропуску та її часткова експериментальна перевірка (2018)
Лазоренко О. - Нормативно-правові основи навчання майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону (2018)
Лемешко О. - Сутність поняття "Іншомовна комунікативна компетентність” (2018)
Лисенко О. - Індивідуальна та групова системи цінностей майбутніх педагогів: аналіз результатів дослідження (2018)
Логінова Н. - Правове виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, Кашперук С. (2018)
Лукащук М. - Роль самоосвітньої компетентності у формуванні професійної ідентичності в процесі природничонаукової підготовки медичних сестер, Лукащук І. (2018)
Маслій О. - Сутність професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2018)
Медвідь Ю. - Інструментарій діагностування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності (2018)
Мельничук І. - Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах фундаменталізації освіти, Ребуха Л. (2018)
Мотозюк Л. - Підготовка майбутніх психологів до роботи з посттравматичними стресовими розладами в освітньому процесі закладу вищої освіти (2018)
Осипенко В. - Дидактичне забезпечення як складова професійної підготовки викладацького складу вищих військових навчальних закладів до педагогічної діяльності (2018)
Павлюк Т. - Методичні рекомендації щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом (2018)
Пайкуш М. - Вплив упровадження рівнів інтеграції природничих і фахових дисциплін на якість підготовки майбутнього лікаря (2018)
Перегняк І. - Розвиток у військовослужбовців Державної прикордонної служби України позитивно-активного ставлення до самовдосконалення правової компетентності (2018)
Райко С. - Розвиток правової компетентності офіцерів-прикордонників у магістратурі як актуальна проблема теорії і методики професійної освіти (2018)
Рефель В. - Фізична культура як метод самовиховання та саморозвитку особистості людини, Мельников В. (2018)
Рідкодубська Г. - Особливості професійної підготовки майбутніх працівників сфери до професійної мобільності (2018)
Романишина О. - Види компонентів педагогічної фасилітації майбутніх фахівців та їх характеристика, Крищук Б. (2018)
Синишина В. - Особливості використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх психологів (2018)
Сиско Н. - Професійний розвиток викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах неперервної освіти (2018)
Солтик О. - Роль мотивації у формуванні професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2018)
Ткачук Д. - Поняття "Ідентифікація” та "Ідентифікація у пунктах пропуску” як предмет наукових досліджень (2018)
Цвяк Л. - Структура інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Карасьова Л. (2018)
Череп А. - Аналіз результатів експериментальної роботи щодо визначення умов і шляхів формування готовності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до викладання етики в закладах середньої освіти (2018)
Шеремета О. - Особливості змісту професійної діяльності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України у контексті здоров’язбереження (2018)
Шукатка О. - Основні стратегічні напрями міжнародної та вітчизняної соціальної політики щодо питань забезпечення та зміцнення здоров’я молоді (2018)
Яцино О. - Вітчизняний досвід створення системи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу Збройних Сил України (2018)
Калинюк С. С. - Акти Конституційного суду України: окремі аспекти правової природи (2017)
Кардаш А. В. - Уповноважений орган у сфері захисту інформації про особу: зарубіжний досвід (2017)
Маринів А. В. - Еволюція місцевого самоврядування п'ятої республіки у Франції: реформи 1960 - 70-х років (2017)
Назаренко О. А. - Науково-теоретична характеристика правової культури (2017)
Нестерович В. Ф. - Проблеми та перспективи прийняття виборчого кодексу України (2017)
Платоненко О. С. - Сучасна інтерпретація правових заборон як методів правового регулювання та юридичний механізм їх реалізації (2017)
Черновський О. К. - Професійна компетентність юриста (2017)
Бабаскін А. Ю. - Про можливість укладення кредитного договору за моделлю договору приєднання (2017)
Долинська М. С. - Загальна характеристика положення про державний нотаріат УРСР 1944 року як джерела українського нотаріального законодавства (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов'язаннях, що виникають унаслідок рятування здоров'я і життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи (2017)
Павлова Ю. С. - Правовий статус електронних доказів у світлі нового Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Кухарєв О. Є. - Диспозитивність як базова категорія приватного права (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Юридична відповідальність та процесуальний статус особи: окремі проблеми співвідношення (2017)
Ступницький К. В. - Зберігання речей, що є предметом спору в системі забезпечувальних засобів цивільного права (2017)
Ходико Ю. Є. - Спірні об'єкти речового правовідношення та їх правовий режим (2017)
Возняковська К. А. - Щодо заходів забезпечення платоспроможності кредитно-фінансових установ у державній економічній політиці (2017)
Конопельцева О. О. - Деякі питання захисту персональних даних працівників (2017)
Мазіна О. О. - Міжнародні та європейські стандарти права працівника на захист гідності в аспекті порівняння із законодавством України (2017)
Городецька І. А. - Повноваження суб'єктів адміністративно - правового регулювання в галузі охорони, використання й відтворення тваринного світу в Україні (2017)
Діордіца І. В. - Методологія дослідження кібербезпекової політики: тектологічний підхід (2017)
Решота В. В. - Акти органів місцевого самоврядування в системі джерел адміністративного права (2017)
Хомишин І. Ю. - Сучасні прояви, причини та шляхи подолання корупції в освіті (2017)
Хрідочкін А. В. - Сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічного адміністрування (2017)
Шестак Л. В. - До питання про доцільність застосування оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, Веремієнко С.В. (2017)
Дуліба Є. В. - Лобіювання у сфері податків: питання теорії та практики (2017)
Богатирьов І. Г. - Насильство в сім'ї як порушення прав та законних інтересів людини, громадянина України, Сачко О. В. (2017)
Заічко О. В. - Сучасний стан незаконної порубки лісу в Україні (2017)
Краснокутський О. В. - Поняття міжнародно - правових механізмів забезпечення прав засуджених (2017)
Степанченко О. О. - Типологія жертв етнорелігійного тероризму та їх кримінологічний аналіз (2017)
Колодчин Д. В. - Визначення застави як альтернативи триманню під вартою у випадках, передбачених частиною 5 статті176 Кримінального процесуального кодексу України: за матеріалами судової практики (2017)
Фунікова О. В. - Категорія діяльності в контексті криміналістичних досліджень (2017)
Асірян С. Р. - Проблемні питання процедури подання та розгляду скарг у Раді ООН з прав людини (2017)
Бойко І. С. - Міжнародне прецедентне право: теорія та практика (рішення міжнародного суду ООН щодо морських територіальних спорів) (2017)
Барабаш О. - Підходи до розуміння поведінки людини в новий час (2017)
Каленюк О. М. - Українська правнича термінологія у перших фахових юридичних виданнях східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Ковалко Н. М. - Правові погляди Томаса Гоббса на природу держави та суспільства: критичний аналіз (2017)
Ленгер Я. І. - Принципи вирішення правових колізій в муніципальному праві (2017)
Мохончук Б. С. - Конституційний контроль за процесом виборчої інженерії: порівняльно - правовий аспект (2017)
Олійник А. Ю. - Конституційні економічні права і свободи особи у сфері новітніх технологій (2017)
Сампара Н. М. - Про класифікацію субсидіарних цивільно-правових зобов’язань (2017)
Ходєєва Н. В. - Межі здійснення права на інформацію про стан свого здоров’я (2017)
Чурпіта Г. В. - Процесуальні особливості розгляду судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами (2017)
Ярошевська Т. В. - Право держави Україна на об’єкти патентного права (2017)
Пігарева Г. І. - Норми міжнародних договорів: особливості застосування в господарському судочинстві (2017)
Занфірова Т. А. - Джерела принципу свободи праці в Україні (2017)
Миколайчук А. В. - До питання правового статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням (2017)
Радіонова-Водяницька В. О. - Атестація як організаційно-правова форма встановлення кваліфікації працівника (2017)
Сиротнікова Я. Є. - Загальні положення про юридичні фікції в трудовому праві України (2017)
Стахів Б. О. - Способи захисту права молоді на працевлаштування в Україні (2017)
Ільков В. В. - Поняття джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Копняк М. А. - Організаційно - правові засади гарантування особистої безпеки суддів апеляційних судів України як аспект реалізації принципу їх незалежності (2017)
Пастернак В. М. - Європейські стандарти адміністративного судочинства (2017)
Пчелін В. Б. - Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України (2017)
Рафальська О. В. - Поняття "процесуальна співучасть" в адміністративному судочинстві України (2017)
Тітко Е. В. - Розуміння та тлумачення понять "надзвичайна ситуація" та "надзвичайний стан" у контексті цивільного захисту (2017)
Чухлебов І. О. - Інформаційна діяльність підрозділів із роботи з персоналом органів публічної адміністрації (2017)
Дідовець О. М. - Правові механізми зниження ризиків банкрутства у проектах сек’юритизації активів (2017)
Мелян Н. Ю. - Поняття та сутність публічних фінансів (2017)
Богатирьов А. І. - Методологічні засади дослідження проблем пенітенціарної злочинності в Україні (2017)
Ворона В. С. - Правові основи взаємодії спеціальних і загальних засад призначення покарання (2017)
Кисельов О. О. - Оцінка ефективності протидії хабарництву як основний індикатор якості протидії корупції в Україні, Кисельов І. О. (2017)
Ліховіцький Я. О. - Віктимна поведінка засуджених у механізмі індивідуальної злочинної поведінки у сфері службової діяльності працівників державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Парамонова О. С. - Об’єктивна сторона неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2017)
Підгородинський В. М. - Охорона честі й гідності в конституційному та кримінальному законодавстві України (2017)
Тагієв С. Р. - Теоретичний аналіз правовідносин у сфері кримінально - виконавчого процесу, Михайлик Д. О. (2017)
Хряпінський П. В. - Правова позиція потерпілого щодо звільнення винного від кримінальної відповідальності, Шаніна Є. Г. (2017)
Гіда І. С. - Підготовка до допиту підозрюваного у вчиненні протидії законній господарській діяльності, яка була здійснена службовою особою (2017)
Загурський О. Б. - Взаємозв’язок кримінальної процесуальної та кримінально-правової політики на правозастосовному рівні (2017)
Колодчин Д. В. - Генезис кримінального процесуального інституту тримання під вартою (2017)
Лушпієнко В. М. - Достовірність показань свідка в кримінальному судочинстві України та США (2017)
Михайлик Д. О. - Поняття процесуальних дій у кримінальному провадженні України (2017)
Павлюк О. С. - Криміналістична характеристика способів приховування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном (2017)
Ксьондзик К. В. - Роль всесвітньої організації охорони здоров’я в забезпеченні захисту соматичних та репродуктивних прав людини (2017)
Корнієнко М. В. - Рецензія, Уваров В. Г. (2017)
Макушев П. В. - Рецензія на монографію "Доктрина пенітенціарного права України" (2017)
Іваніна В. В. - Вплив альтернативних систем удобрення на фонд мінерального азоту ґрунту та продуктивність буряків цукрових, Данюк М. С. (2022)
Ратошнюк В. І. - Агробіологічна оцінка бінарних ценозів у змішаних посівах люпину вузьколистого та ячменю ярого в умовах Полісся, Вишневська О. В., Маркіна О. В. (2022)
Панькова С. М. - Закономірність формування яєчної продуктивності курей залежно від їхньої живої маси на початку фотостимуляції, Гавілей О. В., Полякова Л. Л., Чорна Г. В. (2022)
Адамчук В. В. - Дослідження впливу ширини захвату машинно-тракторного агрегату на його експлуатаційні показники, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Кюрчев В. М., Камінський В. Ф. (2022)
Ромащенко М. І. - Оцінка технічного стану та визначення енергетичних характеристик насосних агрегатів головної насосної станції Нижньо-Дніпровської зрошувальної системи, Попов В. М., Таргоній М. М., Шліхта В. В., Строкон Д. Я., Говгера В. В., Войтович І. В., Матяш Т. В., Яцюк М. В. (2022)
Воропай Г. В. - Особливості водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів при вирощуванні на осушуваних землях, Молеща Н. Б., Кузьмич Л. В., Бабіцька О. А., Харламов О. І., Котикович І. В. (2022)
Вожегова Р. А. - Вплив зрошення, ширини міжрядь і густоти рослин на врожайність бавовнику Gossypium hirsutum (L.) в умовах Південного Степу України, Боровик В. О., Бояркіна Л. В., Пілярська О. О., Степанов Ю. О., Марченко Т. Ю. (2022)
Балюк С. А. - Стале управління ґрунтами як основа продовольчої безпеки: глобальні тренди й національні виклики, Хареба В. В., Кучер А. В. (2022)
Корзун О. В. - Ярослав (Павло) Нємец: помолог та освітянин — забуті сторінки чесько-української історії (до 180-річчя від дня народження), Вергунов В. А., Корзун Д. Ю. (2022)
В. М. Єжову — 75 (2022)
Ю. О. Лавриненку — 70 (2022)
В. В. Власову — 65 (2022)
Ващенко А. М. - Правотворчі повноваження органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: теоретико - правові аспекти взаємозв'язку (2017)
Bиприцьки й A. O. - Подолання корупції в сучасних умовах, Mахова Л. О. (2017)
Грабови й В. В. - Проблеми правової охорони колгоспної власності в УРСР (2017)
Казміришин Е. О. - Юридичні акти як інструменти забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2017)
Марущак О. А. - Особливості визначення, сутності та співвідношення правової системи та правової сім'ї, Шванська А. О. (2017)
Міхайліна Т. В. - Акцентуалізація правосвідомості у площині правової герменевтики (2017)
Терела Г. В. - Правовий статус інспекцій праці за законодавством радянської України (1918–1920 роки) (2017)
Андрейчук Л. В. - Функції комерційного найменування (2017)
Дзюба І. В. - Неусвідомлення особою значення своїх дій як підстава недійсності правочинів з дефектами волі, Бардаченко Д. В. (2017)
Нестерцова - Собакарь О. В. - Реалізація спадкових прав, Кахович О. О. (2017)
Чорна О. О. - Валюта як об'єкт валютних правовідносин (2017)
Борсук Н. Я. - Охорона комунальної власності: проблеми законодавства та практики правозастосування (2017)
Коломоєць Т. О. - Обмеження щодо одержання подарунків публічними службовцями: деякі дискусійні питання нормативного закріплення в законодавстві України, Лютіков П. С. (2017)
Конєва С. О. - Система юридичної відповідальності посадових осіб публічної служби за порушення вимог законодавства у сфері запобігання корупції (2017)
Макаренков О. Л. - Стан антроповимірності антикорупційного законодавства України в умовах трансформації службового права у відкритому суспільстві (2017)
Стафі йчук І. С. - Проблемні аспекти здійснення зовнішньої комунікації органами судової влади (2017)
Логвиненко М. І. - Адміністративно - правове регулювання забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції України, Стрюкова Т. В. (2017)
Цвіркун Ю. І. - До питання повноважень адміністративних судів під час вирішення справ щодо оскарження рішень, дій і бездіяльності колегіальних суб'єктів публічної адміністрації (2017)
Болотова Г. Д. - Проблемні аспекти правового забезпечення інвестиційної привабливості України (2017)
Дорошенко Д. П. - Зупинення видаткових операцій як специфічний захід податкового примусу (2017)
Лешанич Л. В. - Акредитив як найкраща форма безготівкового розрахунку (2017)
Полі щук Я. В. - Елементи податку і збору та місце ставки в їх системі (2017)
Тильчик В. В. - До питання визначення корупційних ризиків у діяльності державної фіскальної служби та їх мінімізація, Зубко Д. І. (2017)
Дунас М. О. - Система складів злочинів у сфері господарської діяльності, суб'єктом яких визнається службова особа, як предмет наукового дослідження (2017)
Кулькіна Я. С. - Об’єктивна сторона порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (досвід науково-теоретичного аналізу загальних питань) (2017)
Маслова О. О. - Структура обстановки вчинення злочину (2017)
Юрченко О. Ю. - Аналіз віктимності в корисливих, насильницьких злочинах та злочинах із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2017)
Груздь О. І. - Використання спеціальних знань під час розслідування умисних убивств у разі перевищення меж необхідної оборони (2017)
Довгань А. І. - Криміналістична характеристика втягнення неповнолітнього в зайняття жебрацтвом (2017)
Лилик В. А. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами (2017)
Миха йленко В. В. - Реалізація засади верховенства права під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2017)
Миха йлов В. О. - Реформування судово - експертного забезпечення правосуддя в Україні (2017)
Медвєдєв В. І. - До питання про зміст деяких спеціальних принципів міжнародного економічного права, Толстенко Ю. О. (2017)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Мураховський А. - Ліцензійне забезпечення впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні: шляхи та перспективи актуалізації й оновлення, Муравйова В. (2022)
Ейсмонт Ю. - Бібліотеки у процесах дистанційної наукової комунікації: досвід НБУВ (2022)
Лісіна С. - Інформаційний ресурс енциклопедичних видань науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" (2022)
Бачинська Н. - Система документно-інформаційних комунікацій: термінологічний аналіз (2022)
Шульженко С. - Опрацювання фонду газетної періодики через утворення електронних баз ретроспективної бібліографії, Шульженко К. (2022)
Якубова Т. - Видатний дослідник польської й української історії Й. Роллє та його книги у фондах НБУВ, Матвіїшин Я. (2022)
Гуменчук А. - Вплив Шіалі Ранганатана на розвиток вищої бібліотечної освіти Індії (2022)
Аніщенко В. - Теоретико-методологічні підходи до професійної підготовки офіцерів державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Балендр А. - Характеристика концептуальних підходів до дослідження проблеми підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2019)
Борейчук Д. - Поняття "організаційна культура” у наукових дослідженнях сучасності (2019)
Варава О. - Зміст і структура готовності до професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи (2019)
Гребенюк Л. - Сутність і структура іншомовної компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2019)
Дарманська І. - Система формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у процесі професійної підготовки (2019)
Демянчук М. - Проблема професійної мобільності у підготовці майбутніх фахівців сестринської справи (2019)
Діденко О. - Зміст і методика формувального етапу експерименту з формування професійної готовності інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів, Ткачук Д. (2019)
Дудка У. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Єдинак Г. - Теоретична підготовленість з фізичного виховання майбутніх офіцерів- дівчат наприкінці навчання у спеціалізованому закладі вищої освіти, Слюсарчук В. (2019)
Жигунова В. - Теоретичні основи професійної спрямованості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації до професійної діяльності (2019)
Завидович В. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі (2019)
Карасьова Л. - Концептуальні засади формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Кузенко О. - Навчально-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних педагогічних технологій (2019)
Лазоренко О. - Сутність та зміст поняття "військово-спеціальні дисципліни” у контексті навчання майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону (2019)
Левко М. - Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи щодо формування політичної культури курсантів у процесі фахової підготовки у вищих військових навчальних закладах (2019)
Любарець В. - Особливості проектування електронних підручників для професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в індустрії гостинності (2019)
Макогончук Н. - Жіноче обличчя другої світової війни (2019)
Малихіна Я. - Тестування як метод контролю знань з англійської мови у процесі підготовки спеціалістів військової авіації за вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO), Брацлавська А. (2019)
Маслій О. - Методологічні засади організації підготовки до майбутньої професійної діяльності офіцерів служби ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Мацук Л. - Використання інноваційних технологій у контексті впровадження сучасних концепцій розвитку педагогічної освіти в Україні (2019)
Олексюк В. - Застосування електронних систем відкритого доступу у процесі підготовки майбутніх магістрів середньої освіти в галузі інформатики (2019)
Пугач С. - Методологічні підходи та принципи формування правової компетенції майбутніх економістів у процесі фахової підготовки (2019)
Rogulska О. - Using interactive whiteboards to enhance English language instruction and learning, Tarasova О. (2019)
Роман І. - Результати педагогічного експерименту з формування у майбутніх фахівців військового управління професійно-ціннісних орієнтацій (2019)
Руденко Л. - Методична система формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери: теоретичні аспекти (2019)
Сінкевич С. - Результати експериментальної перевірки ефективності методики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до ведення радіаційної та хімічної розвідки (спостереження) з використанням тренажерів і штатних технічних засобів, Гаврилюк В. (2019)
Татарін О. - Структурно-функціональна модель формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності (2019)
Штика Ю. - Розвиток аналітичної компетентності фахівців економічних спеціальностей: результати експериментальної підготовки (2019)
Юрченко А. - Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: комплексний підхід (2019)
Якименко І. - Інноваційні технології у підготовці фахівців по роботі з персоналом, Гапеєва О., Коваль В. (2019)
Title (2022)
Contents (2022)
Zablotskyi F. - Analysis of seasonal changes of zenith tropospheric delay components determined by the radio sounding and GNSS measurements data, Kladochnyi B., Kutna I. (2022)
Tretyak K. - Establishment of the automated system of geodetic monitoring for structures of Tereble-Ritska HPP, Zayats O., Hlotov V., Navodych M., Brusak I. (2022)
Vivat A. - Development methods of large-equipment installation in design position using electronic total stations, Petrov S., Volkova V. (2022)
Sossa B. - Criteria for choosing test objects type for terrestrial laser scanners calibration (2022)
Burak K. - On the accuracy of gravimetric provision of astronomo-geometric leveling on geodynamic and technogenic polygons (2022)
Burshtynska K. - Using images obtained from UAVs to construct a DEM of riverbed territories with complex hydromorphological characteristics, Mazur A., Halochkin M., Shylo Y., Zayats I. (2022)
Galayda A. - Methods of creaton a geoinformation online resource for governing a united territorial community, Chetverikov B., Kolb I. (2022)
Kalynych I. - Monitoring of geodynamic processes in the Tysa river basin using AUTEL EVO II PRO RTK UAV, Nychvyd M., Prodanets I., Kablak N., Vash Y. (2022)
Sossa R. - Cartometric investigation of the accuracy plan of Lviv in 1894, Yurkiv M. (2022)
Kin D. - The phenomenon of topological inconsistencies of frames of map sheets during the creation of the main state topographic map, Karpinskyi Y. (2022)
Lazorenko N. - Integration of geospatia l data based on the application of the JOIN operation of relative algebra (2022)
Malitskyi A. - Modeling of quasisymmetric ring elements of the church using data of ground laser scanning (2022)
Hrytskiv N. - Research of spatial location sanitary protection zones of industrial enterprises using methods of geoinformation modeling, Babiy L., Horyainova I. (2022)
Васильченко О. П. - Вплив економічної кризи на соціальні та економічні права людини (2018)
Іваненко О. В. - Дефект у праві та юридична помилка: аспекти співвідношення (2018)
Калініченко О. Ф. - Розбудова права: методологічні процеси конституційного права (2018)
Корнєва О. В. - Зарубіжний досвід організації місцевого управління у великих містах (2018)
Мазаракі Н. А. - Правова природа і зміст договору про проведення медіації (2018)
Назаренко О. А. - Правовий нігілізм у сучасному суспільному житті (2018)
Наливайко Л. Р. - Внутрішньо переміщені особи: визначення поняття, Орєшкова А. Ф. (2018)
Пирога І. С. - Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України (2018)
Федіна Н. В. - Генеза тлумачення норм права в юридичній науці (2018)
Харатян Т. Н. - Забезпечення права людини на життя в умовах розвитку біотехнологій: зарубіжний досвід та перспективні напрямки його удосконалення в Україні (2018)
Шаповал В. Д. - Проблеми забезпечення конституційного права громадян на професійну правничу допомогу в Україні та шляхи їх подолання (2018)
Деледивка С. Г. - Визначення та місце договору про розміщення реклами в системі цивільно-правових договорів (2018)
Ермакович С. Л. - Товарные рынки в конкурентном законодательстве республики Беларусь (2018)
Зуєва І. І. - Правовий зміст діяльності приватних виконавців в Україні (2018)
Кожевникова В. О. - Правовий підхід до категорії "обмеження прав" суб'єктів сімейних відносин у стародавньому римському приватному праві (2018)
Свистун Л. Я. - Правове регулювання стягнення аліментів на дітей (2018)
Сєрая А. К. - Теоретичні та практичні питання класифікації довіреностей (2018)
Ходєєва Н. В. - Коло суб'єктів, яким належить похідне право на інформацію про стан здоров'я фізичної особи (2018)
Боднарчук О. Г. - Основні напрями вдосконалення зовнішньоекономічної політики як складової стратегії розвитку економіки держави, Боднарчук О. І. (2018)
Величко Л. Ю. - Сфера дії трудового права на правове регулювання праці у фермерських господарствах (2018)
Лабенська Л. Л. - Права дитини: сучасний стан забезпечення та реалізації в Україні, Савич В. О. (2018)
Наливайко Л. Р. - Проблема правового статусу жінок, що несуть військову службу в Україні, в аспекті гендеризації, Нестерова К. Ю. (2018)
Одовічена Я. А. - Гарантії у сфері зайнятості (2018)
Барабаш Н. П. - Правове забезпечення цільового використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (2018)
Орленко М. І. - Організаційно - правове забезпечення дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні (2018)
Сокур Т. А. - Правові аспекти безпечності харчових продуктів в Україні (2018)
Василенко Л. П. - Стан правового регулювання діяльності органів державного управління щодо протидії негативному впливу біологічних та інших шкідливих факторів на довкілля (2018)
Васильєв С. В. - Нормативно - правове регулювання видачі ліцензій у сфері обігу лікарських засобів (2018)
Дембіцька C. Л. - Адміністративна деліктність як небезпека зростання правопорушень в Україні (2018)
Джафарова М. В. - Теоретичні проблеми визначення змісту адміністративних процесуальних правовідносин (2018)
Нашинець - Наумова А. Ю. - Забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання: правові методи та практика (2018)
Подоляка С. А. - Перспективи застосування зарубіжного досвіду організації та діяльності суб'єктів протидії корупції в органах прокуратури (2018)
Савчук О. В. - Суб'єкти адміністративно - правового регулювання трудової міграції в Україні (2018)
Хомишин І. Ю. - Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту освіти (2018)
Ярошенко А. С. - Актуальні проблеми здійснення державного контролю в сфері насінництва в Україні (2018)
Дегтяр Я. Р. - Управління розвитком міських агломерацій на основі програмно-цільового метода: правовий аспект (2018)
Ковалко Н. М. - Світові моделі регулювання ринку цінних паперів: порівняльно-правовий аспект (2018)
Мушенок В. В. - Правові основи програмно-цільового методу бюджетної підтримки тваринництва та птахівництва на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Попадинець І. І. - Визначення організаційно - правових форм фінансового контролю: проблемні питання теорії та практики (2018)
Берднік І. В. - Кримінально - правова охорона водних ресурсів за законодавством України, Казахстану, Грузії та Азейбарджану: порівняльно - правовий аспект (2018)
Боровик А. В. - Дослідження окремих елементів кримінально- правової характеристики заподіяння тілесних ушкоджень особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі (2018)
Волинець Р. А. - Дискусійні питання визначення основних безпосередніх об'єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок (2018)
Лень В. В. - Питання деінституціалізації психічно хворих в Україні, Олійников Г. В. (2018)
Олійник О. І. - Правові аспекти формування та трансформації інституту умовного засудження в Україні, Звенигородський О. М. (2018)
Романов М. В. - Телесные практики в уголовно-исполнительной деятельности: возможности и перспективы (2018)
Бондаренко Н. Л. - Принцип неприкосновенности собственности в гражданском праве: понятие, содержание и назначение (2018)
Білецька А. М. - Запровадження в Україні Судової спеціалізації з питань інтелектуальної власності (2018)
Гриндей Л. М. - Формування світогляду як запорука правового мислення суддів (2018)
Івченко Ю. В. - Гіркий досвід державотворення, який не повинен повторитися (сучасний наднаціональний патріотизм Німеччини) (2018)
Ляшенко Р. Д. - Адвокатська монополія в Україні: плюси та мінуси реформування, Мамчур С. М. (2018)
Михайлов М. Б. - Моніторингова демократія: поняття, зміст та місце в системі форм безпосередньої демократії (2018)
Рябовол Л. Т. - Інститут лобіювання як предмет наукового дослідження (2018)
Шаповал Н. В. - Загальнотеоретичні та історичні передумови функціонування системи місцевого самоврядування в Україні (2018)
Швець Ю. Ю. - Механізм реалізації конституційного права особи на охорону здоров'я: теоретико-правовий аналіз (2018)
Бобко В. Г. - Особливості судового розгляду цивільних справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, Жолондієвський Л. О. (2018)
Кириченко Т. С. - Запобігання насильству завдяки нормам моралі та релігії в сім'ї (2018)
Мазур В. В. - Система сервітутних правовідносин (2018)
Олдак Т. В. - Сутність групового позову у цивільному судочинстві (2018)
Очеретян К. О. - Форма та зміст позовної заяви, Карпенко Р. В. (2018)
Помазанов А. В. - Малозначність справ у цивільному процесі України (2018)
Starchuk O. V. - Current approaches to classification of plagiarism as a form of right infringement (2018)
Таран О. С. - Тенденції розвитку європейського спадкового права щодо обов'язкової частки у спадщині (2018)
Чередник Н. В. - Система суб'єктів реалізації прав інтелектуальної власності у дослідницькому університеті (2018)
Якимчук А. В. - Відплатність фінансування як визначальна ознака договору факторингу, Цюра В. В. (2018)
Яроцька М. В. - Аналіз структурних зв'язків між елементами юридичного складу як підстави виникнення майнових цивільних правовідносин (2018)
Кириченко І. О. - Визначення підстав відповідальності за правопорушення під час здійснення інжинірингової діяльності в будівництві (2018)
Боєва О. С. - Виокремлення інституту судового захисту трудових прав: реальність сьогодення (2018)
Корнілова О. В. - Право людини на охорону здоров'я: міжнародні стандарти й законодавство України (2018)
Москаленко В. В. - Міжнародно - правове регулювання праці українців, що працюють за кордоном, Кисельова О. І. (2018)
Юровська В. В. - Аналіз методу правового регулювання правовідносин, пов'язаних з охороною атмосферного повітря (2018)
Виприцький А. О. - Підстави виникнення конфликту інтересів у діяльності посадових осіб державних вищих навчальних закладів (2018)
Коренева М. М. - Адміністративно - правові й інші проблемні аспекти відкриття, перереєстрації та ліквідації бізнесу в Україні й методи їх подолання (2018)
Мандзюк О. А. - Нормативно - правове забезпечення аналітичної діяльності (2018)
Писаренко Г. М. - Поняття та ознаки юридичної відповідальності в інформаційній сфері (2018)
Столбовий В. М. - Дисциплінарно - деліктні правовідносини в системі служби безпеки України (2018)
Топчій О. В. - Юридична характеристика новітніх тенденцій у сфері порушення інформаційної безпеки неповнолітніх (2018)
Chervienkova M. H. - State and religious organizations as members of the legal relationship and their legal nature (2018)
Шатрава С. О. - Адміністративно - правові відносини як складові елементи механізму запобігання корупції в органах національної поліції (2018)
Гребенюк М. В. - Особливості латиноамериканської моделі правового регулювання обігу криптовалют, Лук'янчук Р. В. (2018)
Жмудінський В. П. - Деякі проблемні аспекти, пов'язані з поданням податкової звітності сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Кушнір І. М. - Правовий статус забудовника як суб'єкта податкових правовідносин (2018)
Сейдхалілова С. Д. - Система управління та контроль ризиків банку: теоретико-методологічний аспект, Карпенко Р. В. (2018)
Вечерова Є. М. - Нормативність кримінального права: поняття та галузева специфіка (2018)
Пивоваров В. В. - До питання співвідношення "білокомірцевої" та корпоративної злочинності, Гулаткан Т. В. (2018)
Філіппов С. О. - Концептуалізація протидії транскордонній злочинності як наднаціональна проблема (2018)
Ющик О. І. - Досудова доповідь: сутність, зміст та значення для призначення покарання (2018)
Галагуря Є. Л. - Особливості розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2018)
Нуджейдат Веам - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування зґвалтувань і тактичні операції (2018)
Пономаренко О. В. Сенченко Н. М. - Сучасний стан правової регламентації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2018)
Членов М. В. - Щодо питання продовження слідчим суддею строків негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Щербак І. А. - Проблемні питання досудового провадження в контексті змін кримінального процесуального закону та судової реформи 2017 року (2018)
Shchurba M. - The end of privacy for eu citizens: a closer look at the four thе anti-money laundering directive (2018)
Громовенко К. В. - Правовий режим установ вищої освіти міжнародних організацій системи ООН (2018)
Балендр А. - Сучасні підходи до оцінювання професійної іншомовної компетентності прикордонників у країнах Європейського Союзу (2021)
Biliavets S. - Peculiarities of police professional training in the european union (end of the XX – beginning of the XXI century) (2021)
Ганаба С. - Самоорганізація як компетентність: поворот до особистісно-орієнтованої освіти (2021)
Гнидюк О. - Неперервна фізична підготовка офіцерів-прикордонників: сутнісно-понятійний аспект (2021)
Голова Н. - Пcихолого-педагогічні особливості розвитку відповідальності як якості особистості в процесі студентського самоврядування (2021)
Голярдик Н. - Використання мультимедійних презентацій як засобу підвищення якості знань курсантів під час вивчення навчальних дисциплін "Історія України та української культури", "Українська мова за професійним спрямуванням" і "Сучасна комунікація", Луцький О., Макогончук Н., Шумовецька С. (2021)
Даниленко О. - Застосування тренажерних технологій у підготовці майбутніх судноводіїв до використання навігаційного обладнання інтегрованого ходового містка судна (2021)
Didenko O. - Professional mobility of a future specialist in the structure of readiness for activity in specialty: essential and conceptual aspect, Balendr A., Ryzhykov V., Novikova T., Tuz O. (2021)
Дуков Д. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх судноводіїв до використання ресурсів навігаційного містка (2021)
Завидович В. - Організація та результати педагогічного експерименту щодо розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників в умовах магістратури (2021)
Зубко В. - Зміст і структура готовності майбутніх психологів до професійної мобільності (2021)
Калашнік М. - Акмеологічна компетенція як складова професійної діяльності майбутнього судноводія (2021)
Квітка А. - Діагностичний апарат для визначення сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2021)
Ковальчук Р. - Рукопашний бій як один із засобів фізичної та психологічної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України, Багас О. (2021)
Лемешко О. - Розвиток навичок співпраці на заняттях з англійської мови: досвід Литви (2021)
Мичковська В. - Поняття полікультурності як якості особистості (2021)
Мойсєєнко Ю. - Особливості вогневої підготовки військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Шквир О. (2021)
Назаренко Н. - Формування навичок написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою у майбутніх офіцерів-прикордонників (2021)
Пантєлєєв К. - Програма фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння: науково-експериментальне обґрунтування (2021)
Пащук Ю. - Теоретико-методологічні основи вивчення і впровадження досвіду освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах (2021)
Серховець С. - Фахові компетентності та результати навчання майбутніх офіцерів кінологічних підрозділів Державної прикордонної служби України, Сінкевич С., Клепацький С. (2021)
Пащук Ю. - Дослідження шляхів підвищення ефективності мовної підготовки слухачів інтенсивних курсів іноземних мов Збройних Сил України, Торська М. (2021)
Петрук Н. - Викладання українознавства у вищій школі як національна потреба (2021)
Псьол С. - Способи і засоби для інтенсифікації засвоєння навчального матеріалу з технічних та військових дисциплін, Рудик О., Токарчук М. (2021)
Рогульська О. - Аналітичне читання художніх творів як невід’ємна складова навчання іноземної мови, Тарасова О., Росквас І. (2021)
Саган В. - Сутність, особливості змісту і структура поняття "професійна готовність офіцера-прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства" (2021)
Шетеля Н. - Сучасна культурна ситуація як чинник нових вимог до галузі культури та мистецтв (2021)
Бондар О. І. - Небезпечні властивості поліхлорованих дифенілів та екологічно обґрунтоване поводження з ПХД в Україні, Риженко Н. О., Федоренко Є. О., Стрілець Р. О. (2020)
Алексєєва А. А. - Функціонування фотосинтетичного апарату кушира зануреного (Ceratophyllum demersum L.) в умовах впливу діяльності шахт у м. Кривий ріг, Маренков О. М. (2020)
Вольчин І. А. - Про регулювання викидів забруднюючих речовин від середніх спалювальних установок на газомоторних компресорах нафтогазової галузі України, Кривошеєв С. І. (2020)
Дмитрієва Є. Р. - Використання засобів автоматизації для розрахунку нормативу використання води підприємством, Лукашов Д. В. (2020)
Д’яконов В. І. - Зміна екологічних та фізико-хімічних властивостей під час змішування подрібнених рослинних відходів при виробництві паливних брикетів підвищеної якості, Бузіна І.М., Хайнус Д. Д., Дьяконов О. В. (2020)
Kuznyetsov S. I. - Mutual neutralization of alkaline waste water by emission gases of heat and power engineering, Venger O. O., Mishchenko O. V., Okhremenko I. V. (2020)
Кулик М. П. - Сучасні методи спалювання твердого органічного палива в комбінованих парогазових енергетичних установках, Семерак М. М., Кравець Т. Ю. (2020)
Луньова О. В. - Наукові основи управління екологічною безпекою промислових комплексів вуглевидобувних підприємств (2020)
Макарова О. В. - Збільшення радіоємності технологічних водойм АЕС, Григор’єва Л. І. (2020)
Скляренко А. В. - Оцінка щільності та стану зелених насаджень санітарно-захисних зон промислових підприємств м. Запоріжжя в динаміці з використанням даних супутника Landsat, Бессонова В. П. (2020)
Степова О. В. - Розрахунок залишкової товщини стінки ділянки нафтопроводу внаслідок зовнішніх корозійних процесів, Матвієнко А. М. (2020)
Таланюк В. В. - Основні характеристики та промислове застосування біополімерів на основі полігідроксибутирату (огляд) (2020)
Азаров С. І. - Аналіз надійності екосистем, Задунай О.С. (2020)
Азаров С. І. - Моделювання вливу антропогенних чинників на стан довкілля, Харламова О.В. (2020)
Чугай А.В. - Оцінка техногенного навантаження на складові довкілля Одеської області (2020)
Glibovytska N. I. - Phytoindication research in the system of environmental monitoring, Mykhailiuk Yu. D. (2020)
Шевченко Р. Ю. - Інновінг - інструментарій моніторингу довкілля-простору (2020)
Шевчик - Костюк Л. З . - Екологічний моніторинг ґрунтового покриву Бориславського озокеритового родовища, Романюк О. І., Жак Т. В., Жак О. В., Рикмас Я. В. (2020)
Алексєєва А. О. - Екологічна оцінка способів зрошення сільськогосподарських культур (2020)
Барабаш О. В. - Удосконалення організації діяльності суб’єктів господарювання під час впровадження системи екологічного управління (2020)
Качановський О. І. - Екологічні проблеми використання земельних ресурсів в умовах інтенсивного видобутку корисних копалин (2020)
Пустовіт С. В. - Підвищення якості посівного матеріалу шляхом сепарації, Котков В. І. (2020)
Бойко О. В. - Методика модифікації операційної системи android на мобільних пристроях для економії ресурсів та збільшення його терміну працездатності, Павлюк С. В. (2020)
Bondar O. I. - Substantiation of phytodesalination of mineralized waters in filtration-regeneration bioplato, Fylypchuk V., Kuryliuk M., Krivoshei P. (2020)
Гринь Г. І. - Утилізація і переробка відпрацьованих молібденових каталізаторів, Мязіна О. В., Мірошніченко Н. М., Гринь С. О. (2020)
Ковров О. С. - Визначення вмісту важких металів у сольових батарейках та акумуляторах, Зворигін К .О. (2020)
Машинистов В.Е. - Решение проблемы утилизации радиоактивно загрязненных объектов на основе эффекта самодезактивации, Балакин В. Ф., Коверя А. С. (2020)
Мотрич С. І. - Чинники впливу броницького сміттєзвалища Львівської області на регіональну екологічну безпеку, Король К. А., Попович В. В. (2020)
Cтановська І. І. - Екологічні фармацевтичні упаковки з наповненого термореактивного фенол-формальдегідного полімеру, Кравченко І. А., Науменко Є. О., Монова Д. А. (2020)
Бондар О. І. - Системний підхід щодо оцінювання екологічного впливу авіаційної техніки на стан довкілля, Машков О. А., Міхеєв В. С. (2020)
Ємець Б. В. - Покращення показників розганяння автомобілів під час роботи на місцевих альтернативних видах палива (2020)
Коваленко Л. О. - Визначення викидів забруднюючих речовин з урахуванням режимів руху транспортного потоку, Гунько І. С. (2020)
Лямзін А. О. - Оцінка впливу транспортного кластера на екологію міста, Ніколаєнко І. В. (2020)
Шелудченко Л. С. - Організація резервно-технологічної смуги автомобільної дороги для підвищення рівнів екологічної безпеки, Комарніцький С. П., Поліщук Д. В., Замойський С. М., Семенишена Р.В. (2020)
Корлятович Т. Ю. - Дослідження аномальності стану рівня води Шацьких озер у 2019 році, Тартачинська З. Р., Покотило І. Я. (2020)
Рацлав В. В. - Дослідження хімічного стану якості з проблемами екологічного використання підземних вод басейну річки Сіверський Донець (2020)
Бессонова В. П. - Зелена мережа правобережжя міста Дніпро, Іванченко О. Є. (2020)
Грубник В. В. - Реінтродукція степового бабака (Marmota bobаk Mull. 1776 (Rodentia, Sciuridae) на прикладі Диканського району Полтавської області, Токарський В. А. (2020)
Драган Н. В. - Динаміка й ініціюючі фактори всихання ялини звичайної в дендропарку "Олександрія" Національної академії наук України, Бойко Н. С., Дойко Н. М., Пидорич Ю. В. (2020)
Кратюк О. Л. - Сезонна зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання кабана дикого на території мисливсько - спортивного клубу "Сокіл" (2020)
Пашкевич Н. А. - Біотопи парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва Феофанія (2020)
Поліщук О. І. - Акумуляція важких металів у деяких видах рослин на території міста Львова, Лесів М. С., Гілецька І. Б., Панченко В. О., Антоняк Г. Л. (2020)
Різничук Н. І. - Вплив едафо-кліматичних умов біотопів на віталітет і потенціал відтворення ценопопуляцій видів роду Polygonatum Mill, Камінська Х. І., Сикута М.Р. (2020)
Суслова О. П. - Особливості росту Aesculus hippocastanum L. У міських насадженнях на південному сході України (2020)
Федорчак Е. Р. - Вміст пігментів у хвої Picea abies і Picea pungens в умовах промислового м. Кривий Ріг (2020)
Єрмішев О. В. - Вплив погодно-кліматичних умов на вегетативний баланс і функціональне здоров’я дівчат (2020)
Кравченко С. А. - Исследование микротрещинообразования конструкционного лёгкого бетона на пористых заполнителях, Постернак А. А., Агаева О. А. (2020)
Протасенко О. Ф. - Еколого-ергономічне проєктування як складник зеленого будівництва, Мигаль Г. В. (2020)
Боброва М. С. - Особливості стану компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи в тканинах коренів Allium cepa L., Ворона С. О. (2020)
Волков Д. В. - Метод оцінки екологічної ефективності транспорту в умовах температурних змін навколишнього середовища (2020)
Воробей П. М. - Мікроморфологічні ознаки (анатомічна структура листків та стебел, ультраструктура насінин) Sempervivum globiferum L., Футорна О. А., Ольшанський І. Г., Жигалова С.Л ., Безсмертна О. О. (2020)
Кірсанова В. В. - Доцільність обробітку та використання мікроводоростей (Chlorella) як органічних добрив (2020)
Клименко Т. К. - Успішність впровадження інвазійних видів деревних рослин в урбофітоценози, Сягайло І. О. (2020)
Корнелюк Н. М. - Особливості сезонного накопичення мікроелементів (Сu, Pb, Zn, Cd) фітомасою рослин техногенно трансформованих екотопів (на прикладі м. Черкаси), Конякін С. М. (2020)
Кошелєв В. О. - Орнітокомплекси як структурний елемент біогеоценозів: структура, критерії, показники, Пахомов О. Є. (2020)
Ткачук Н. П. - Екологічні зв’язки патогенних мікроорганізмів із водоростями (2020)
Radomska M. M. - Analysis of environmental and economic efficiency of "car-free city” projects – case study of Opole, Poland, Kolotylo O. A. (2020)
Скок С. В. - Науково-методичні аспекти оцінки сталого розвитку міських екосистем, Стратічук Н. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Басараб О. Т. - Перспективи розвитку законодавства, що регулює оперативно - службову діяльність державної прикордонної служби України (2018)
Бірюкова А. М. - Функціональне призначення вітчизняної адвокатури в умовах глобалізації (2018)
Боняк в. О. - Поняття "норма права" в сучасній правничій науці (2018)
Гаврильців М. Т. - Конституційно - правове закріплення правових імунітетів посадових осіб в Україні (2018)
Корж І. Ф. - Принципи права в контексті правової безпеки України (2018)
Мозоль Н. І. - Діяльність співробітників національної поліції України в умовах розбудови інформаційного суспільства (2018)
Наконечна А. М. - Людські правові потреби: поняття, основні класифікації, юридичний механізм задоволення (2018)
Нестерович В. Ф. - Виборче право як підгалузь конституційного права України (2018)
Олійник А. Ю. - Виникнення і розвиток конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність (2018)
Панчишин Р. І. - Конституційно - правові форми об'єднання територіальної громади в Україні (2018)
Пучков О. О. - Архітектоніка державно - правового механізму забезпечення правопорядку у сфері національної безпеки (2018)
Сущенко В. А. - Конституційно - правовий аналіз обмежень прав і свобод під час проведення антитерористичної операції (2018)
Торяник О. Ю. - Щодо визначення конституційно-правового статусу прокуратури (2018)
Шамрай В. В. - Особливості взаємодії конституційного та міжнародного права в умовах європейської міждержавної інтеграції (2018)
Великанова М. М. - Співвідношення ризику та вини як умови цивільно - правової відповідальності (2018)
Крупник Р. В. - Поняття примусового вилучення земельної ділянки: цивільно - правовий аспект (2018)
Мілевська А. О. - Момент виникнення правоздатності: проблемні аспекти визначення (2018)
Міловська Н. В. - Структура механізму правового регулювання договірних страхових відносин (2018)
Плєва В. А. - Співвідношення понять "оголошення особи померлою" і "встановлення факту смерті" за цивільним та цивільно-процесуальним законодавством України, Мазур В. В. (2018)
Фасій Б. В. - Межі формування категорії "розсуд" у приватному праві (2018)
Ходєєва Н. В. - Проблемні питання, що виникають під час здійснення права на інформацію про стан свого здоров'я (2018)
Гончаренко О. М. - Поняття "обмеження саморегулювання господарської діяльності" (2018)
Іванюта Н. В. - Зміст охоронної функції господарського процесуального права (2018)
Петруненко Я. В. - Правове регулювання державної підтримки суб'єктів господарювання: сучасний стан та шляхи удосконалення (2018)
Свірін О. Ф. - Деякі аспекти реалізації в господарському та цивільному судочинстві нового принципу розумності строків розгляду справи судом (2018)
Бабіч - Касьянєнко К. В. - Щодо необхідності розроблення концепції професійної реабілітації та сприяння зайнятості осіб з інвалідністю: огляд найбільш актуальних положень (2018)
Бицюра Л. В. - Доступ осіб з інвалідністю до державної служби в Україні (2018)
Величко Л. Ю. - Проблема застосування цивільного кодексу України до регулювання трудових відносин у сучасних реаліях (2018)
Мельник В. П. - Тенденції удосконалення пенсії по інвалідності у пенсійному страхуванні через призму новацій сьогодення: теоретико-правовий аспект (2018)
Пожарова О. В. - Система правових заходів охорони материнства (2018)
Буряк Я. Я. - Діяльність міністерства юстиції України як органу публічної влади зі створення системи безоплатної вторинної правової допомоги, що спрямована на захист прав та законних інтересів особи (2018)
Губіна Г. Л. - Національні вимоги щодо ліцензування господарської діяльності із промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України (2018)
Коваленко А. А. - Теоретико - правові аспекти реалізації функцій банківського права (2018)
Коломоєць Н. В. - Загальнодержавна програма з освіти у сфері прав людини як елемент механізму адміністративно - правового захисту прав дитини в Україні (2018)
Мандюк О. О. - Загальна характеристика способів припинення дії індивідуальних адміністративних актів (2018)
Савинець О. Ю. - Теоретико - правові засади адміністративно - правового забезпечення мобілізації збройних сил України (2018)
Хрідочкін А. В. - Об’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності (2018)
Швець Д. В. - Сутність та специфіка професійної підготовки поліцейських (2018)
Щокін Р. Г. - Публічне адміністрування у сфері освіти: підходи до формування поняття (2018)
Возняковська К. А. - Щодо порядку визнання банку проблемним як передумови його неплатоспроможності (2018)
Дуліба Є. В. - Протидія тінізації економіки та підвищення ефективності фіскальної функції (2018)
Богатирьов І. Г. - Представник адміністрації установи виконання покарань як потерпілий від злочину, передбаченого статтею 391 Кримінального Кодексу України, Бондарєва К.В. (2018)
Воробець Х. М. - Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід європейського суду з прав людини (2018)
Макаренко Є. І. - Затримання правопорушника: європейські стандарти та українська доктрина (2018)
Мозоль А. П. - Основні тенденції злочинності мігрантів у сучасних умовах, Мозоль В. В. (2018)
Вакулік О. А. - Генеза інституту початку досудового розслідування в кримінальному судочинстві (2018)
Літкевич Д. О. - Інноваційні технології та кримінальне процесуальне доказування: постановка проблеми (2018)
Мироненко Т. Є. - Актуальні проблеми реалізації обвинувачення (2018)
Степанов А. Б. - Ефективність правового регулювання прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю в механізмі забезпечення своєчасного початку досудового розслідування (2018)
Туманянц А. Р. - Забезпечення прав та законних інтересів особи під час проведення слідчих (розшукових) дій (2018)
Дунас О. І. - Правова природа привілеїв та імунітетів багатостороннього агентства гарантування інвестицій (багі) (2018)
Марчук М. І. - Система органів судової влади республіки Польща (2018)
Селезень П. О. - Взаємоузгоджувальна процедура у контексті кампанії з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків (2018)
Базалій В. В. - Ідентифікація сортів пшениці озимої за параметрами пластичності і екологічної стійкості при інокуляції насіння хімічним та біологічними протруйниками, Домарацький Є. О., Бойчук І. В. (2013)
Аверчев О. В. - Умови формування врожаю круп’яних культур у післяжнивних посівах за різних біокліматичних умов вирощування (2013)
Берднікова О. Г. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на поживний режим ґрунту за вирощування пшениці озимої в зоні Південного Степу (2013)
Вожегова Р. А. - Застосування інформаційних технологій для здійснення оцінки кліматичних умов та розрахунку водопотреби люцерни на корм, Коковіхін С. В., Шепель А. В., Бояркіна Л. В. (2013)
Гончаров О. М. - Технологічні прийоми вирощування однозубкових цибулин часнику (2013)
Іванів М. О. - Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення півдня України, Сидякіна О. В. (2013)
Казанок О. О. - Біоенергетична ефективність елементів технології вирощування буряків цукрових в умовах півдня України, Пілярський В. Г. (2013)
Когут І. М. - Вплив загущення на інтенсивність росту та розвитку рослин амаранту у Південному Степу, Когут С. Г. (2013)
Козаченко М. Р. - Адаптивність сортів та урожайність створених на їх основі ліній ячменю ярого, Важеніна О. Е., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Коковіхін С. В. - Застосування інформаційних технологій для оптимізації витрат поливної води та інших агроресурсів на рівні сівозміни та господарства в умовах півдня України, Ніколайчук М. Г., Нікішов О. О. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Обґрунтування технології вирощування кукурудзи при краплинному способі поливу, Рубан В. Б. (2013)
Лимар А. О. - Одержання екологічно безпечної продукції гарбуза мускатного при вирощуванні у незрошуваних умовах півдня України, Семен О. Т. (2013)
Макуха О. В. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність фенхелю звичайного в умовах півдня України, Федорчук М. І. (2013)
Онопрієнко Д. М. - Вплив режимів зрошення і мінеральних добрив на продуктивність пожнивних посівів кукурудзи цукрової в північному Степу України, Недашківська Н. А. (2013)
Онуфран Л. І. - Якість зерна ячменю ярого за різних умов вирощування (2013)
Ревтьо О. Я. - Споживання елементів живлення кукурудзою залежно від технологічних прийомів вирощування на зрошуваних землях півдня України (2013)
Федорчук М. І. - Продуктивність і якість сафлору красильного при вирощуванні в умовах зрошення півдня України, Філіпов Є. Г. (2013)
Чеботарьова Л. В. - Будова, локалізація та функції лектинів рослин роду Triticum L (2013)
Шевченко І. В. - Обіг потоків енергії на виноградниках, Минкін М. В., Минкіна Г. О. (2013)
Архангельська М. В. - Особливості фазової годівлі курей – несучок в умовах ЗАТ "Чорнобаївське" Білозерського району Херсонської Області, Вогнівенко Л. П., Кушнеренко В. Г. (2013)
Вакуленко Ю. О. - Зміна маси яєць курей- несучок залежно від класу їх розподілу, Бородай В. П. (2013)
Волощук В. М. - Свинарник для утримання свиней на глибокій підстилці для фермерських господарств (2013)
Горб І. М. - Відтворна здатність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Вовченко Б. О. (2013)
Іванов М. Ю. - Особливості гомогенізації гнойових стоків за різних систем гноєвидалення, Волощук В. М., Іванов В. О. (2013)
Панкєєв С. П. - Моделювання кривих росту свиней з різною інтенсивністю формування в ранньому онтогенезі в умовах ДПДГ Інституту рису Скадовського району Херсонської Області, Левчук О. М. (2013)
Папакіна Н. С. - Оцінка генотипів баранів-плідників за даними про походження (2013)
Булигін Д. О. - Ефективність вирощування середньостиглих сортів сої в умовах півдня України, Морозов В. В. (2013)
Морозов О. В. - Пристрій для регулювання рівня дренажно-скидних вод, Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. (2013)
Онопрієнко Д. М. - Аналіз деградаційних процесів зрошуваних ґрунтів Дніпропетровської області, Макарова Т. К. (2013)
Солоха М. О. - Особливості побудови ґрунтових картосхем в ГІС Mapinfo, Бабушкіна Р. О. (2013)
Бєдункова О. О. - Аналіз хронічної токсичності поверхневих вод за змінами тест-реакцій акваріумних риб Poecilia reticulata (2013)
Клименко М. О. Прищепа А. М. - Взаємодія урбосистеми з агросферою (2013)
Оліфіренко В. В. - Оцінка якості води Дніпровсько-Бузького естуарію за специфічними показниками токсичної і радіаційної дії, Козичар М. В., Рачковський А. В. (2013)
Пилипенко Ю. В. - Шляхи забезпечення біологічної меліорації малих водосховищ для оптимізації їх екологічного стану, Лянзберг О. В. (2013)
Самойлік М. С. - Економічна оцінка ризику здоров'ю населення при використанні різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами на регіональному рівні (2013)
Шерман І. М. - Еколого-технологічні основи рибогосподарської експлуатації лиманів з астатичною мінералізацією, Кутіщев С. В., Кутіщев П. С. (2013)
Бойко В. І. - Планування маркетингових стратегій у культурній галузі (2013)
Бойко В. О. - Стратегічний аналіз конкуренто спроможності аграрних підприємств Херсонської області, Комліченко О. О. (2013)
Брідун А. С. - Цінова політика як передумова фінансової стійкості підприємства (2013)
Веремчук Н. Г. - Методичні підходи до оцінки сталого розвитку аграрного підприємства (2013)
Ганжуренко І. В. - Організаційно-економічні важелі та інструменти підвищення ефективності функціонувння рибного господарства України (2013)
Гончарова А. І. - Ефективний механізм оптимізації стратегічного управління (2013)
Дубіковська О. Л. - Ведення та вплив формування земельного кадастру на ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств (2013)
Карпенко Н. Г. - Сучасні аспекти обліку необоротних активів бюджетних установ (2013)
Коваль С. В. - Діяльність Державного казначейства та перспективи автоматизації і уніфікації обліку в бюджетних установах (2013)
Ковальов В. В. - Прибуток як чинник економічного зростання, Онищенко А. Ю. (2013)
Круковська О. В. - Інституціональні засади інноваційного розвитку аграрної сфери економіки (2013)
Латкіна С. А. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні, Михайленко Н. О. (2013)
Мельникова К. В. - Сучасні наукові підходи до визначення поняття "економічна стійкість підприємства" (2013)
Минкіна Г. О. - Фондовий ринок в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Морозова О. Г. - Аналіз зарубіжного досвіду розвитку бізнесу для виявлення закономірностей еволюції економічних і соціальних аспектів діяльності малих і середніх фірм, що діють в Україні (2013)
Непом’яща О. В. - Управління інвестиційною діяльністю підприємств водного господарства (2013)
Паштецький А. В. - Шляхи підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції (2013)
Петіна Л. В. - Напрями зростання інвестиційного потенціалу аграрних підприємств, Вермієнко Т. Г. (2013)
Пилипенко К. А. - Проблеми управління продовольчою безпекою та шляхи їх вирішення (2013)
Подаков Є. С. - Сучасна державна підтримка як фактор підвищення конкурентоспроможності АПК (2013)
Потравка Л. О. - Системний підхід до проблем структурних дисбалансів економіки України (2013)
Пристемський О. С. - Основи формування економічної безпеки (2013)
Самайчук С. І. - Сучасний стан розвитку сільського господарства Херсонської області (2013)
Слепцов В. А. - Концептуальна модель оптимізації використання трудових ресурсів в особистих селянських господарствах (2013)
Танклевська Н. С. - Теоретичні засади формування стратегії галузевого розвитку, Пащенко О. В. (2013)
Хорунжий І. В. - Визначення пріоритетних факторів для формування стратегії виходу з кризи галузі рибництва Херсонської області, Мухіна І. А. (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Summuries (2013)
Базалій В. В. - Магнітно-імпульсна обробка насіння як метод підвищення врожайності зернових культур, Малигін Б. В., Дюдяєва О. А. (2011)
Аверчев О. В. - Динаміка та структура виробництва проса в Херсонській області (2011)
Андрусенко І. І. - Водний режим ґрунтів виноградників східного побережжя Криму, Задніпряний К. О. (2011)
Василенко А. О. - Вміст сухої речовини та цукрів в технічно стиглому зерні різних сортів овочевого гороху, Деребізова О. Ю., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М. (2011)
Василенко Н. Є. - Продуктивність і якість сортів рицини у зв’язку зі строками сівби та густотою стояння рослин (2011)
Василенко Р. М. - Вплив способу сівби та норми висіву на продуктивність італійського проса (setaria italica maxima) в умовах півдня України (2011)
Жуйков О. Г. - Еколого-економічні аспекти застосування різних страхових гербіцидів у агрофітоценозах олійних культур родини Капустяні (2011)
Ізотов А. М. - Вплив зростаючих доз фосфорного і азотного добрива на врожайність зерна озимої пшениці при різній забезпеченості грунту рухомими фосфатами, Тарасенко Б. О. (2011)
Коваленко А. М. - Спосіб вирощування гороху на темно-каштановому ґрунті в умовах природного зволоження південного степу України, Тимошенко Г. З. (2011)
Коковіхін С. В. - Використання комп’ютерних технологій при вирощуванні сої на зрошуваних землях півдня України, Писаренко П. В., Іванова Є. І. (2011)
Конащук І. О. - Вплив добрив і родючості грунту на ріст, розвиток та врожай тритикале озимого за вирощування його на півдні України (2011)
Маркова Н. В. - Вплив строків сівби на ріст та розвиток гібридів соняшнику (2011)
Мартинюк М. М. - Зернова продуктивність ліній та гібридів кукурудзи на основі мутацій Su1, Sh1 та Sh2 в умовах Лісостепу України, Тимчук С. М., Позднякова В. В., Тимчук В. М., Харченко Л. Я., Харченко Ю. В. (2011)
Мацай Н. Ю. - Агротехнічні прийоми підвищення врожайності озимого ячменю, Соколовська І. М., Аль-Бдур М. М. С. (2011)
Морозов Р. В. - Розвиток галузі рисівництва в Україні за роки незалежності (2011)
Нетіс І. Т. - Підвищення врожайності і якості зерна пшениці озимої після стерньових попередників, Сергєєв Л. А. (2011)
Новак О. Л. - Водоспоживання коренеплодів столового буряка у пожнивних посівах для тривалого зберігання (2011)
Ушкаренко В. О. - Репрезентативність гідравлічних ґрунтових балансомірів за біологічним розвитком рослин, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2011)
Ушкаренко В. О. - Стан та перспективи розвитку галузі промислового виноградарства в Україні, Шевченко І. В., Минкін М. В. (2011)
Федорчук М. І. - Перспективи використання інформаційних технологій для встановлення динаміки листкової площі та евапотранспірації лікарських рослин в умовах Півдня України, Коковіхін С. В., Макуха О. В. (2011)
Хареба В. В. - Харчове і лікувально- профілактичне значення овочевих і баштанних культур, Кузнєцова І. В., Хареба О. В. (2011)
Бомко І. А. - Вплив DL-метіоніну на показники відтворної здатності високопродуктивних корів (2011)
Галушко В. С. - Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів голштинської породи різних ліній (2011)
Марикіна О. С. - Оцінка корів червоної степової породи за величиною надою за перші три місяці першої лактації та її вплив на подальшу продуктивність (2011)
Омельчук В. І. - Вiдгодiвельнi та м'яснi якостi свиней великої бiлої та породи дюрок при iнбридiнгу та реципрокному схрещуваннi, Войналович С. А. (2011)
Пересунько А. В. - Еколого-генетичні параметри сучасних яєчних кросів (2011)
Туніковська Л. Г. - Вплив типів розведення та стабілізуючого відбору на продуктивні якості підсвинків (2011)
Черемисова В. О. - Вплив онтогенетичних ознак корів- матерів центрального зонального типу української червоної молочної породи на молочну продуктивність корів-дочок, Крамар Н. І. (2011)
Шевченко Т. В. - Використання пробіотика "Байкал ЕМ 1" при вирощуванні каченят (2011)
Ясевін С. Є. - Технологічні особливості доїння корів у доїльній залі на установці "Карусель" (2011)
Широкий Є. І. - Розробка функціональних напоїв на основі яблучного соку, Стоянова О. В., Короленко В. О., Шанін О. Д., Гудзь В. А. (2011)
Бекин А. Г. - Рыбохозяйственное освоение малых озер и водохранилищ центральных регионов России, Вундцеттель М. Ф., Мельченков Є. А. (2011)
Діріпаско О. О. - Розмірна морфологічна мінливість бичка-кругляка neogobius melanostomus (pallas, 1814) Азовського моря, Заброда Т. А. (2011)
Желтов Ю. О. - Вплив на рибницькі і фізіологічні показники товарного коропа різної густоти посадки при вирощуванні його в ставах без годівлі з використанням лише природного корму, Олексієнко О. О., Грех В. І. (2011)
Кононцев С. В. - Хвороби декоративних риб та шляхи їх поширення, Гороховська Ю. Р. (2011)
Мальцев В. Н. - О ветеринарно-санитарном эпизоотическом состоянии пиленгаса в южной части Азовского моря (2011)
Михеев В. П. - Воспроизводство вырезуба в связи с сохранением биоразнообразия, Мельченков Е. А., Калмыкова В. В., Михеев П. В., Мышкин А. В., Ражуков Р. С. (2011)
Мельченков Е. А. - Особенности культивирования африканского сома clarias gariepinus (burchell, 1822) в первой зоне рыбоводства, Приз В. В., Тансыкбаев Н. Н. (2011)
Петрова Т. Г. - От коллекции осетровых к породе, Мельченков Е. А., Козовкова Н. А., Кушнирова С. А. (2011)
Таразевич Е. В. - Сравнительная характеристика воспроизводительных качеств самок карпов различных пород в условиях заводского нереста (2011)
Хохлов С. М. - Деякі структурні особливості розвитку зародків костистих риб, Найдіч О. В. (2011)
Шекк П. В. - Манипуляционный стресс у черноморских рыб различных экологических групп и физиологического состояния (2011)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні України у природоохоронних документах (2011)
Бойко П. М. - Аналіз раритетної фракції фітокомпоненти Нижньодніпровського екокоридору НЕМУ (2011)
Власюк О. А. - Диференційоване використання та охорона осушуваних грунтів Полісся України, Абрамович О. В. (2011)
Гудков І. М. - Повторне радіонуклідне забруднення у системі "грунт–рослини" зрошувальною водою на півдні України, Майдебура О. П. (2011)
Мяновська М. Б. - Екологічний стан основних річок Житомирської області, Давидова І. В. (2011)
Пилипенко Ю. В. - Екологічна оцінка якості рибопродукції ляща Дніпровсько-бузької естуарної системи, Лобанов І. А. (2011)
Ходосовцев О. Є. - Территоріальні аспекти запроектованого національного природного парку "Нижньодніпровський", Бойко М. Ф., Мойсієнко І. І., Пономарьова О. А., Мальчикова Д. С., Селюніна З. В. (2011)
Щербак В. І. - Екологічний стан та якість води вирощувальних ставів за бактеріологічними показниками при внесенні органічних добрив, Пономаренко Н. М. (2011)
Білоусов О. М. - Ринок сої та продовольча безпека в Україні (2011)
Бойко Л. І. - Удосконалення обліку податку на прибуток в умовах реформування податкової системи України, Перерва К. А. (2011)
Ботвіна Н. О. - Перспективи застосування фінансових інноваційних технологій в аграрній сфері (2011)
Вишневська О. М. - Оптимізація ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки для забезпечення продовольчої безпеки (2011)
Гончарський І. Л. - Відносини власності на землю у вимірі ефективності сільськогосподарського виробництва (методологічний аспект) (2011)
Доброзорова О. В. - Світовий ринок сільськогосподарської техніки: сучасний стан і перспективи розвитку (2011)
Коваленко О. Ю. - Використання методів теорії прийняття рішень при проведенні економічного аналізу на підприємстві (2011)
Корягіна А. Д. - До питання щодо сутності і економічної природи поняття "кооператив" (2011)
Кучер С. Ф. - Методологічні аспекти системи економічної регіоналізації в умовах глобалізації (2011)
Леміш К. М. - Управління регіональною економічною системою (2011)
Макаренко А. П. - Досвід зарубіжних країн у державному регулюванні продовольчого ринку (2011)
Мангер В. М. - Економічні інструменти природоохоронної діяльності в АПК (2011)
Мохненко А. С. - Стан і тенденції розвитку фермерських господарств (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського