Подаков Є .С. - Актуальні проблеми обліку фермерських господарств, Пристемський О. С. (2011)
Рокочинський А. М. - Еколого-економічне моделювання при прийнятті господарських рішень у водогосподарсько-меліоративних проектах, Фроленкова Н. А., Сташук А. В. (2011)
Самайчук С. І. - Розвиток іноземної інвестиційної діяльності в АПК Херсонської області (2011)
Сарапіна О. А. - Сутність та основні етапи проведення реструктуризації підприємства, Кудря С. В. (2011)
Сідельникова Л. П. - Фіскальні резерви оподаткування природних ресурсів (2011)
Смутко А. М. - Ефективність використання ієрархічних структур у системі стратегічного планування на підприємстві, Юрченко В. В. (2011)
Сухоруко О. В. - Акцизний податок в системі доходів державного бюджету (2011)
Сарапіна О. А. - Оцінка стану реструктуризації в країнах СНД та далекого зарубіжжя (2011)
Барковський В. П. - Соціально-психологічні аспекти формування комунікативної культури студентів (2011)
Єрмолаєва Н. І. - Правові аспекти виникнення права власності на новостворений житловий будинок (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Summaries (2011)
Іменний покажчик (2011)
Гуменний В. Л. - Вірменія та Месопотамія в римській східній політиці та ідеології доби Антонінів: проблеми термінології латиномовної традиції (2022)
Mustafazadeh T. - International Competition for Dominance in the Caspian Region (The 20 – 40s of the 18th Century) (2022)
Павленко С. С. - Діяльність консульства Японії в Одесі під керівництвом Шімади Шіґеру. Частина ІI (2022)
Дащенко Г. В. - Проблема традиції та новацій жіночої поезії середньовічного Китаю: на прикладі поетичного циклу "Ши про десять розлучень” ("十離詩”) Сюе Тао (薛濤, 768–832) (2022)
Вертієнко Г. В. - До інтерпретації образів на амулетах-підвісках IV ст. до н. е. з Пісочинського могильника, Тарасенко М. О. (2022)
Марков Д. Є. - Непальський меч кора з колекції Львівського історичного музею: іконографія, датування та історичний контекст (2022)
Рибалко С. Б. - Бронзові окімоно доби Мейдзі в музейних колекціях України: компанія Міяо, Щербань А. Л. (2022)
Shestopalets D. - Radical Islam and the State in Crimea Prior to 2014: The Case of Hizb ut-Tahrir al-Islami (2022)
Abdollahpour B. - China’s Belt and Road Initiative amid Obama’s Negligence and Trump’s pessimism, Falarti M. M., Izadi F. (2022)
Кіктенко В. О. - Історія та сучасні тенденції вивчення філософії А. Ґрамші в Китаї (2022)
Ряполов В. М. - Мавританські мотиви у творчості академіка архітектури О. М. Бекетова, Хесін В. О. (2022)
Нісіда К. - Дослідження блага. Частина І, глава 1 / Переклад з японської, вступна стаття та коментарі С. В. Капранова, Капранов С. В. (2022)
Тілак Б. Ґ. - Вступ до "Бгаґавадґіта-рагасьї” / Переклад з англійської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби, Бурба Д. В. (2022)
Василюк О. Д. - Юрію Миколайовичу Кочубею – 90, Зуб Н. М. (2022)
Бережанська В. В. - Поняття та зміст забезпечення конституційного права особи не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (2018)
Бородачова Н. В. - Модель державного органу України з реалізації споживчої політики та захисту прав споживачів у контексті європейської інтеграції, Микитенко Л. А. (2018)
Гуменюк т. І. - Інтеграція основних тенденцій європейської юридичної освіти в Україні (2018)
Дудченко В. В. - До питання про основну норму східноазійського права: порівняльно-правовий підхід, Русавська О. О. (2018)
Боровська І. А. - Взаємозв'язок зловживання цивільними процесуальними правами з категоріями "добросовісність" та "суб'єктивне право" (2018)
Ваштарева Є. А. - Поняття безпідставності в контексті кондикційного зобов'язання (2018)
Грабовий О. А. - Поняття договору комерційного представництва (2018)
Дюкарєва К. Ю. - Правові підстави для виникнення прав інтелектуальної власності співавторів наукового твору (2018)
Малиш Д. О. - До визначення поняття правового статусу суб'єктів страхових правовідносин, Івашова І. П. (2018)
Мамницький В. Ю. - Процесуальні аспекти розгляду та вирішення справ окремого провадження, Ножняк О. М., Сєдих В. Р. (2018)
Parkhnomenko M. M. - Legal analysis of enactment legislation on the status of inhabited localities where anti-terrorist operation took place, evidence from pokrovsk town, Sukhobrus L. S. (2018)
Писєва В. В. - Портфель об'єктів інтелектуальної власності на лікарський засіб в Україні (2018)
Пономарьова О. О. - Реалізація майнових прав інтелектуальної власності за договором комерційної концесії у сфері медицини (2018)
Серветник А. Г. - Предмет доказування у нотаріальному провадженні з вчинення виконавчого напису (2018)
Ханович Є. Д. - Поняття аліментних зобов'язань батьків по утриманню дітей (2018)
Чирик А. О. - Об'єднання земельних ділянок як підстава виникнення права спільної часткової власності (2018)
Артеменко І. А. - Контрольно - наглядові повноваження органів місцевого самоврядування як суб'єкта адміністративно - процесуального права (2018)
Бущан А. О. - Системи примусового виконання судових рішень: застосування зарубіжного досвіду (2018)
Запотоцька О. В. - Недоліки законодавчого забезпечення нагляду у сфері безпечності та якості харчових продуктів (2018)
Калгушкін Ю. Л. - Взаємодія та координація між суб'єктами територіальної оборони: поняття, зміст і шляхи вдосконалення (2018)
Кравченко М. Г. - Система джерел екоресурсного права (2018)
Кушнір М. В. - Теоретико - правові засади адміністрування проходження військової служби у збройних силах України (2018)
Машевська О. П. - Межі судової дискреції у практиці європейського суду проти України (2018)
Пипяк М. І. - Нормативно - правове забезпечення децентралізації в україні: стан та перспективи удосконалення, Румянцева В. В. (2018)
Полях Н. А. - Втручання, "встановлене законом", у реалізацію права на свободу мирних зібрань у практиці європейського суду з прав людини: висновки для адміністративного судочинства (2018)
Самусь Є. В. - Окремі питання підвищення ефективності діяльності органів системи МВС України щодо реалізації функцій технічного регулювання (2018)
Крупко Я. М. - Публічна фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування як складова механізму державного управління (2018)
Поляков О. П. - Податкова реформа в контексті фінансової децентралізації: теоретико-правовий аспект (2018)
Бабак М. А. - Вітчизняні новели кримінально-правового механізму протидії пропаганді комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів з огляду на деякі конституційні права й основоположні свободи людини та громадянина, Філей Ю. В. (2018)
Безсусідня Ю. В. - Необхідність законодавчої регламентації протидії кібернетичній війні (2018)
Дан Г. В. - Історія розвитку правового забезпечення запобігання використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2018)
Заічко О. В. - Перспективні шляхи загальносоціального кримінологічного запобігання незаконній порубці лісу в Україні (2018)
Женунтій В. І. - Кримінально - правова охорона статевої недоторканості дітей в Україні, Зеленяк П. А. (2018)
Кондра М. Я. - Врахування принципу рівності у кримінальному праві для вирішення питань криміналізації діяння (2018)
Мигаль Р. В. - Система попередження катування (2018)
Пономарьова Т. В. - Малозначність діяння в кримінальному праві України, Леоненко Т. Є. (2018)
Рябчук С. В. - Загальносоціальне запобігання гральному бізнесу в Україні (2018)
Сметаніна Н. В. - Міжнародний досвід захисту викривачів корупції, Коновалова І. О. (2018)
Шульженко А. В. - Необхідність у доведенні невинуватості під час кримінального провадження (2018)
Шуп’яна М. Ю. - Екологія і право: через призму екологічної злочинності (2018)
Жмудінський В. П. - Закриття кримінального провадження: актуальні питання (2018)
Леон Я. О. - Судовий контроль під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2018)
Маілунц Б. Е. - Слідчий як суб'єкт кримінального переслідування (2018)
Момотенко Т. Д. - Оперативна діяльність – нова парадигма протидії службою безпеки україни загрозам національній державності (2018)
Ніколаєнко Р. А. - Ознаки злочинів, пов'язаних із виготовленням та поширенням фальсифікованих лікарських засобів за способами оперативно - значимої поведінки на стадії їх виробництва (2018)
Паршутін А. Б. - Фундаментальні засади втручання у приватне спілкування (2018)
Сандул В. О. - Роль криміналістичних методів в протидії розслідуванню військових кримінальних правопорушень (2018)
Стрижак В. О. - Методика отримання інформації в процесі пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Терещук С. С. - Процесуальні аспекти перевірки та оцінки доказів, отриманих в результаті негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2018)
Чуб А. В. - Зарубіжний досвід кримінального процесуального затримання (2018)
Шерудило В. О. - Судовий контроль під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних з втручанням у приватне спілкування (2018)
Аббакумова Д. В. - Наукова методика дослідження й імплементації досвіду держав - членів ЄС у сфері правового регулювання виключного права адвокатів на судове представництво в Україні, Кальонов О. О. (2018)
Шевченко Р. Ю. - Методологія організації еколого-геодезичних і картографічних досліджень новітніх екологічних загроз у м. Києві (2020)
Бурлуцька М. Е. - Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я, Романчук М. Є., Погорелова М. П. (2020)
Мальований М. С. - Оцінка стадій життєвого циклу гідробіонтів у технологіях очищення поверхневих та стічних вод, Афтаназів І. С., Тимчук І. С., Баландюх Ю. А., Жук В. М., Копій М. Л. (2020)
Наконечна Ю. О. - Сучасний стан мережі поверхневих водотоків Північно-Західного Причорномор’я, Чугай А. В. (2020)
Петроченко О. В. - Науково-методичне забезпечення розроблення планів управління ризиками затоплення в річкових басейнах, Петроченко В .І. (2020)
Пількевич Ю. Г. - Датчик для вимірювання температури в прісних водоймах, Розорінов Г. М. (2020)
Салій І. В. - Сучасні методи аналізу напружено - деформованого стану дорожнього одягу, Кияшко В. Т., Косарчук В. В., Агарков О. В., Ковальчук В. В., Чаусов М. Г. (2020)
Горобей М. С. - Аналіз результатів досліджень техногенного забруднення довкілля територій навколо вуглевидобувних підприємств, Улицький О. А., Бойко К. Є., Клименко О. О. (2020)
Гринь Г. І. - Дослідження технологічних параметрів гідрохімічного вилучення сполук ванадію із техногенних відходів, Кузнєцов П. В., Гринь С. О. (2020)
Машков О. А. - Методологічні аспекти екологічного аудиту системи менеджменту підприємств, Іващенко Т. Г., Тупкало В. М. (2020)
Поліщук О. І. - Динаміка пігментів фотосинтезу в рослинах на території нафтовидобувних районів Львівської області, Лесів М. С., Антоняк Г. Л. (2020)
Хохлов А. В. - Очищення піщаних ґрунтів від нафтозабруднень застосуванням біосорбційних комплексів, Хохлова Л. Й. (2020)
Боженко А. Л. - Анализ особенностей шумового загрязнения при использовании ветрогенераторов в условиях юга Украины, Кубов В. И. (2020)
Валерко Р. А. - Екологічна оцінка стану сільських населених пунктів Житомирської області, Герасимчук Л. О. (2020)
Гришко В. М. - Ефективність використання препарату "Антистрес" на врожайність різних за стійкістю гібридів кукурудзи на ґрунтах за надлишкового вмісту хрому і нікелю, Лисенко О. І. (2020)
Ivanenko I. M. - Ferrites as adsorbents: review, Fedenko Yu. M., Lesik S. M., Kutsan N. V. (2020)
Кiрсанова В. В. - Енергоефективність морських суден як важливий елемент декарбонізації атмосфери, Биковець Н. П., Бражник І. Д. (2020)
Шевченко Р. Ю. - Історія екологічних катастроф у місті Києві, Шевченко З. М. (2020)
Красовський В. В. - Селекція крупноплідних форм унабі справжнього (Zizyphus jujuba Mill.) у Хорольському ботанічному саду (2020)
Галаган О. К. - Поводження з відходами у місті Кременці (Тернопільська область), Дух О. І., Ковалевич О. В. (2020)
Боруцька Ю. З. - Формування екосвідомості студентської молоді крізь призму екологізації туризму, Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. (2020)
Єрмішев О. В. - Демографічні процеси та стан здоров’я населення як стримуючий фактор сталого розвитку Чернігівщини, Бацилєва О. В., Кученко Т. А. (2020)
Гетьман В. І. - Функціональне зонування територій національних природних парків світу та України, Мовчан М. М. (2020)
Мордатенко І. Л. - Сучасний стан насаджень історичної ландшафтної ділянки "Дружній сад" у дендропарку "Олександрія" НАН України (2020)
Лазебна О. М. - Сучасні тенденції методичного контенту екологічної освіти, Волошина Н. О. (2020)
Комарова І. О. - Тaraxacum officinale Wigg як біоіндикатор акумуляції важких металів у ґрунті гірничо-металургійного регіону (2020)
Хом’як І. В. - Оцінка екосозологічного потенціалу території за допомогою аналізу синфітоіндикаційних моделей динаміки, Мшанецька В. В., Костюк В. С., Шпаковська Л. В., Демчук Н. С., Андрійчук Т. В., Онищук І. П. (2020)
Чугай А. В. - Методика оцінки техногенного навантаження на складники довкілля та її програмна реалізація, Бучинська І. В., Ільїна В. Г. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Тітул (2022)
Ремізова О. І. - Історико-генетичний метод навчання архітектора композиційної творчості, Новак Н. В. (2022)
Петровська Ю. Р. - Дизайн інтер’єрів тематичних ресторанів як складова курсового проектування студентів спеціальності "Дизайн" (2022)
Романова С. С. - Діяльність майстрів архітектури Харкова першого післявоєнного десятиріччя 1945-1955 рр. (2022)
Качемцева Л. В. - Історія створення, архітектурні та конструктивні особливості високовольтного корпусу УФТІ в 1930-х роках, Діденко К. В., Кєпова Д. Ю. (2022)
Samorodov О. V. - Ukrainian Experience of Comparing the Test Results of CFA Piles by SLT and DLT Methods, Tabachnikov S. V., Gerasimovych Ye. М. (2022)
Фірсов П. М. - Методика розрахунку підсилення залізобетонних балочних елементів системою композитних матеріалів, Каафарані Башар Алі (2022)
Федоренко Ю. В. - Технологія модульного будівельного рішення Speedstac для відновлення зруйнованого житла в Україні, Сопов В. П. (2022)
Стріжельчик Г. Г. - Особливості будівництва на набухаючо-усадочних ґрунтах київської світи палеогену в Харківській області, Бондаренко О. І., Храпатова І. В., Найдьонова В. Є. (2022)
Демідов Д. В. - Теплоізоляційні покриття на основі стирол-акрилової дисперсії та порожнистих алюмосилікатних мікросфер (2022)
Гопчак І. В. - Визначення збитків, завданих об’єктам водогосподарської інфраструктури внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, Ковальов І. О., Жук В. М., Епоян С. М., Айрапетян Т. С., Жовтоног О. І. (2022)
Юрченко В. О. - Особливості складу налипань на мембранах мембранного біологічного реактора, Ткаченко С. О., Мельнікова О. Г., Христенко А. М. (2022)
Сорокіна В. Ю. - Сучасні методи інспекції мереж водовідведення, Гайдучок О. Г., Ісакієва О. Г., Алейнікова А. І. (2022)
Проскурнін О. А. - Доцільність врахування комплексних показників якості природної води при нормуванні скидань забруднюючих речовин із зворотними водами у водні об'єкти, Божко Т. В., Жук В. М., Комариста Б. М., Бендюг В. І. (2022)
Шило О. В. - Композиційні особливості стилю французького ренесансу в архітектурі Харкова доби еклектики, Пянида Ю. Б., Селищева І. І. Дзюбенко П. О. (2022)
Бондар Н. М. - Інформаційні системи менеджменту у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Радецький К. М. (2015)
Гурнак В. М. - Розробка методики визначення ступеня впливу окремих показників на оцінку рівня виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків автомобільних транспортних засобів, Грисюк Ю. С., Лабута А. В. (2015)
Карпенко О. А. - Проблеми використання наукового підходу в процесі управління постачальниками, Ковальчук С. О., Петунін А. В. (2015)
Козак Л. С. - Фактори активізації інноваційного розвитку економіки України в умовах євроінтеграції, Федорук О. В. (2015)
Комчатних О. В. - Інноваційний розвиток транспортної системи України (2015)
Лабута А. В. - Дослідження впливу розміру парку автомобільних транспортних засобів підприємства на доцільність утримання власної виробничо-технічної бази для технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу, Халацька І. І. (2015)
Литвишко Л. О. - Оптимізація витрат пального шляхом моніторингу паливного ринку України, Васьківська Н. В. (2015)
Марунич В. С. - Лідерство в культурі педагогічного менеджменту, Кабанов В. Г., Ланчуковська М. С. (2015)
Марунич В. С. - Перспективи розвитку українських туристичних підприємств в теперішніх умовах, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2015)
Сопоцько О. Ю. - Визначення сутності економічного механізму управління постачаннями (2015)
Слушна О. Г. - Оцінка інноваційного потенціалу автомобільної промисловості України (2015)
Хаврук В. О. - Класифікація асортименту товарів в системі управління запасами (2015)
Хоменко І. О. - Особливості становлення мережевих структур у транспортній галузі (2015)
Чубінський М. А. - Система бонус-малус в обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та її удосконалення (2015)
Волинець Л. М. - Дослідження етапів розвитку систем управління матеріальними потоками, Хоменко І.О., Халацька І.І. (2015)
Сергієнко А. В. - Економічна діагностика в системі управління діяльністю підприємств транспорту в умовах кризи 2013-2015 років (2015)
Бондар О. І. - Удосконалення екологічного контролю щодо особливо небезпечних територій за допомогою засобів космічного зондування, Іваненко І. Б., Шусть В. І., Канцурак В. В., Кохан О. В. (2020)
Салій І. В. - Дослідження та шляхи поліпшення екомоніторингу в місті Кривий Ріг, Риженко Н. О., Засельський В. Й., Пополов Д. В. (2020)
Glibovytska N. I. - The prospects of phytoindication of the Bytkiv-Babchenskyi oil and gas deposit territory, Karavanovych K. B. (2020)
Літвак О. А. - Еколого - інноваційна діяльність підприємств як складова частина біоекономічного розвитку (2020)
Біда П. І. - Впровадження дренажно-сорбційних систем на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Полісся України, Рудько О. М., Малимон С. С., Кушнірук О. М. (2020)
Боброва М. С. - Особливості кількісного вмісту прооксидантів та антиоксидантів у тканинах коренеплодів Daucus саrota L., Ворона С. О., Ульдякова Л. А. (2020)
Бондар О. А. - Екологічна небезпека розповсюдження омели в Київському регіоні та протидія її поширенню, Машков О. А., Назаренко В. І., Ісаченко О. М. (2020)
Васютинська К. А. - Оцінка ризиків надзвичайних ситуацій у регіонах України під впливом урбанізаційного процесу, Барбашев С. В. (2020)
Загоруй Л. П. - Екологічні підходи до технології крем - меду та перспективи використання фітоекодобавок, Мазур Т. Г., Калініна Г. П. (2020)
Риженко Н. О. - Екологічна оцінка вмісту меркурію (Hg2+), хрому (Сr6+) і цинку (Zn2+) у складниках екосистем (на прикладі Обухівського району Київської області), Жаврида Д. Є. (2020)
Бондар О. І. - Біорізноманіття, якість води й основні фізико-хімічні показники суббасейну великих придунайських озер і водосховища Сасик в осінньо-зимовий період, Коротецький В. П., Щербак В. І., Сидоренко О. В. (2020)
Гончар Г. Ю. - Використання штучних гніздових конструкцій для перетинчастокрилих комах (Hymenoptera, Aculeata) у місті, Кумпаненко О. С., Конякін С. М. (2020)
Іщук Л. П. - Аналіз пігментного апарату листків деяких видів і культиварів родини Salicaceae Mirb. у зв’язку із забрудненням повітря в умовах м. Біла Церква, Іщук Г. П. (2020)
Качановський О. І. - Еколого - економічна оцінка втрат лісових ландшафтів внаслідок незаконного видобування бурштину (2020)
Кратюк О. Л. - Трансформація ценоморф трав’яно-чагарничкового ярусу лісових екосистем у вольєрах Західного і Центрального Полісся (2020)
Мірошник Н. В. - Антропічні зміни екологічних умов паркових екосистем урочища Лиса Гора (Київ), Тесленко І. К., Поліщук З. В. (2020)
Пасічник С. В. - Просторова структура популяції Nannospalax leucodon (Nordman, 1840) на півдні України: кормовий та едафічний аспекти, Лисенко Г. М., Федун О. М., Ковган Я. О. (2020)
Пожарська А.-О. Ю. - Систематизація наукових досліджень дніпровських островів у межах міста Києва (2020)
Хом’як І. В. - Методологічні підходи до створення інтегрованого синфітоіндикаційного показника антропогенної трансформації, Василенко О. М., Гарбар Д. А., Андрійчук Т. В., Костюк В. С., Власенко Р. П., Шпаковська Л. В., Демчук Н. С., Гарбар О. В., ін. та (2020)
Аргіров Д. Г. - Забезпечення вимог норм країн ЄС під час оцінки якості вод і розрахунків ГДС забруднювальних речовин зі стічними водами, Юрасов С. М. (2020)
Колісник А. В. - Рівень використання водних ресурсів як показник стану та якості вод Каховського водосховища, Кузьміна В. А., Горбенко О. В. (2020)
Мацуська О. В. - Порівняльний аналіз ефективності вилучення фосфатів із водного середовища природними сорбентами, Сухорська О. П. (2020)
Студёнова Е. С. - Ирригационные свойства вод Одесской области, Юрасов С. Н. (2020)
Корепанова К. Д. - Розрахунок дозових навантажень на мікрофлору ґрунту, сформованих на пунктах зберігання радіоактивних відходів на території зони відчуження ЧАЕС, Шаванова К. Є., Іллєнко В. В., Рубан Ю. В., Шпирка Н. Ф., Нестерова Н. Г., Ніконов С. Б., Паренюк О. Ю. (2020)
Сафранов Т. А. - SWOT - аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області, Шаніна Т. П., Приходько В. Ю. (2020)
Пикало С. В. - Розроблення способів оцінки та добору генотипів зернових культур на стійкість до абіотичних стресових чинників, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Гуменюк О. В., Харченко М. В., Рибка К. М. (2020)
Салій І. В. - Ризик розвитку злоякісних новоутворень у населення еколого - небезпечного регіону, Павленко О. І., Орєхова О. В. (2020)
Яковенко Л. О. - Дослідження впливу гумінових кислот на закріплення пилючих поверхонь, Засельський В. Й., Кормер М. В., Сагалай Д. В., Бобров М. Д. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Берназюк І. М. - Систематизація стратегічних актів у сфері національної безпеки та оборони України (2017)
Білан С. В. - Зародження та становлення інституту референдуму: історично-конституційний аналіз ранніх форм референдуму (2017)
Гриндей Л. М. - Критичне мислення: втілення ідей міжнародного освітнього досвіду у процесі підготовки майбутніх юристів в Україні (2017)
Качинська М. О. - Ґендерно - обумовлене насильство (2017)
Кладченко А. О. - Становлення та специфіка функціонування органів спеціальної компетенції із протидії та боротьби з корупцією (2017)
Омарова А. А. - Розбудова української держави після прийняття акту проголошення незалежності України (2017)
Ушакова М. В. - Інституційний підхід до вирішення проблем конституціоналізму (2017)
Bипpицький A. О. - Слідчий або змагальний цивільний процес у контексті збирання та дослідження доказів (2017)
Іващенко В. А. - Законодавче забезпечення охорони наукових відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій у СРСР та УРСР у 1959–1973 рр. (2017)
Свердліченко В. П. - Межі здійснення права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану (2017)
Тараненко О. М. - Цивільні правовідносини, що виникають у зв’язку з використанням географічних зазначень (2017)
Короташ Я. О. - Поняття та функції статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (2017)
Белуга Ю. М. - Особливості охорони праці неповнолітніх, Шевченко В. А. (2017)
Шишлюк В. Р. - Закінчення строку як підстава припинення трудового договору за законодавством України і Польщі (2017)
Кондратюк Т. М. - Генезис правового регулювання територіальної охорони природи (2017)
Гудков Д. В. - Недоліки механізму адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією як віддзеркалення недоліків закону України "про запобігання корупції" (2017)
Карпунцов В. В. - Реформування функцій прокуратури: критичний аналіз (2017)
Лісовська Д. А. - Контроль за формуванням тарифів на теплопостачання (2017)
Радчук А. А. - Предмет і межі доказування у справах про застосування санкцій адміністративними судами (2017)
Савчук Р. М. - Залучення та відвід перекладача – учасника адміністративного судочинства: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Сіренко Д. О. - Приватні детективні (розшукові) заходи як ефективний засіб протидії адміністративним корупційним правопорушенням (2017)
Уложенко В. М. - Децентралізація управління у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан правового забезпечення (2017)
Ульяновська О. В. - Підстави застосування дисциплінарної відповідальності як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Устименко Є. В. - Поняття та ознаки санкцій в адміністративному праві (2017)
Хабарова Т. В. - Поняття та зміст провадження у справах про правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені військовими посадовими особами (2017)
Чорноус А. Г. - Національна інформаційна інфраструктура як правова та організаційна платформа діяльності публічної адміністрації (2017)
Шевченко Т. В. - Екстремальні умови під час виконання повноважень поліцейськими та їх вплив на гарантування особистої безпеки поліцейського (2017)
Явдокименко Д. М. - Поняття адміністративно - правового спору (2017)
Данченко К. М. - Формування філософсько - правової доктрини мети покарання (2017)
Нікітіна А. О. - Строки в інституті звільнення від покарання та його відбування (2017)
Поліщук А. О. - Діяльність суб’єктів запобігання й протидії корупції в системі правосуддя (2017)
Сень І. З. - Стан дослідження проблеми спеціальних кримінально-правових норм у спеціальній літературі (2017)
Андрейко Ю. О. - Проведення обшуку під час розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Кахновець С. О. - Механізм формування та межі дискреційних повноважень прокурора (2017)
Котлубаєва К. С. - Поняття та структурні елементи криміналістичної характеристики завідомо неправдивих показань (2017)
Музиченко Т. О. - Оскарження арешту майна під час досудового розслідування як кримінальна процесуальна гарантія (2017)
Поліщук С. М. - Механізми вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації (2017)
Столітній А. В. - Вдосконалення електронного сегмента кримінального провадження (2017)
Бугай М. В. - Довгостроковi перспективи спiвпрацi України з міжнародним валютним фондом (2017)
Камышанский М. М. - Правила определения размеров компенсации вреда в практике международных судебных и арбитражных органов (2017)
Нуруллаєв І. С. - Основні наукові підходи щодо визначення поняття та видів міжнародної злочинності (2017)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію Максима Олександровича Лиськова на тему "Адміністративно - правові засади регулювання лотерейної сфери в Україні" (2017)
Білоус Л. В. - Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Бориславському родовищі: історіографія проблеми (2020)
Єрмаков В. М. - Техногенне забруднення літосфери внаслідок функціонування і закриття вугільних шахт, Клименко О. О., Горобей М. С. (2020)
Ермаков В. Н. - К вопросу реструктуризации угольной промышленности в Украине в контексте европейского опыта, Лунева О. В., Лубенская Н. А. (2020)
Макарова О. В. - Фітодезактивація ставка - охолоджувача АЕС, Григор’єва Л. І. (2020)
Пилипчук О. Я. - Еколого-економічна оцінка господарської діяльності залізничного транспорту, Стрелко О. Г., Висоцька Т. В., Пічкур Т. В., Соловйова Л. М., Сорочинська О. Л. (2020)
Улицький О. А. - Оцінювання екологічної небезпеки впливу шахтних вод ставка - накопичувача б. Таранова на водне середовище Західного Донбасу, Д’яченко Н. О., Бойко К. E., Орловський А. В., Артеменко І. О., Зосима В. Г. (2020)
Васютинська К. А. - Оцінка показників екосистемних послуг міських зелених зон залежно від урбогенного навантаження регіонів України (2020)
Владимирова О. Г. - Особливості забруднення атмосферного повітря м. Одеси діоксидом сірки й оксидом вуглецю, Бургаз О. А., Тимощук М. О. (2020)
Климчик О. М. - Можливості застосування вертикального озеленення в містах України (2020)
Красовський В. В. - Захист вкривних субтропічних плодових інтродуцентів Лісостепу України від весняних приморозків (2020)
Малєєв В. О. - Електротранспорт м. Херсона: екологічність, економічність, ергономічність, Безпальченко В. М. (2020)
Хом’як І. В. - Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації, Костюк В. С., Гарбар О. В., Демчук Н. С., Андрійчук Т. В., Власенко Р. П., Гарбар Д. А., Онищук І. П., Шпаковська Л. В., Омельчук М. О. (2020)
Гетьман В. І. - Ландшафтна репрезентативність природно-заповідного фонду України (2020)
Дойко Н. М. - Регіональні особливості й багаторічна динаміка флори Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України (м. Біла Церква), Шиндер О. І., Драган Н. В. (2020)
Калашнікова Л. В. - Біоморфологічний аналіз раритетної дендрофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Дорошенко Ю. В. (2020)
Скарлат В. П. - Соціально-екологічні чинники природоохоронних заходів збереження екосистеми Кінбурнської коси (на прикладі НПП "Білобережжя Святослава") (2020)
Цибуля М. М. - Екологічна і ценотична структура флори національного природного парку "Мале Полісся" (2020)
Лукіша В. В. - Оцінка сукцесій рослинного покриву Ічнянського національного природного парку в умовах змін клімату, Лисенко Г. М., Шульга О. О. (2020)
Польовий А. М. - Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування і продуктивність насаджень міскантусу в Північному Степу, Вольвач О. В., Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2020)
Баштовенко О. А. - Загрози сьогодення для екосистеми Чорного моря, Вовк А. М. (2020)
Білик Т. І. - Вплив сучасних мийних засобів на гідробіонти-фільтратори водних екосистем, Веренікін О. М., Леонтьєва Т. О. (2020)
Блінова Н. К. - Особливості біологічної очистки стічних вод виробництв органічного синтезу, Мохонько В. І. (2020)
Бондар О. І. - Проблеми водозабезпечення населення питною водою у зв’язку із поглибленням дефіциту доступних водних ресурсів, Закорчевна Н. Б., Цвєткова А. М. (2020)
Герасимчук Л. О. - Якість води джерел нецентралізованого водопостачання на території сільських населених пунктів Житомирської області, Валерко Р. А. (2020)
Гойванович Н. К. - Моніторинг якості криничних вод Старосамбірського району Львівщини, Бриндзя І. В., Івасівка А. С. (2020)
Кратко О. В. - Аналіз та оцінка поверхневих вод водної мережі Кременецького району, Головатюк Л. М. (2020)
Шахман І. О. - Інтегральна оцінка якості води річки Південний Буг в умовах змінення клімату, Бистрянцева А. М. (2020)
Вінічук М. М. - Надходження окремих мікроелементів у зерно та солому ярої пшениці сорту Струна миронівська при позакореневому її підживленні за умов радіоактивного забруднення земель, Мандро Ю. Н. (2020)
Генсицький М. В. - Особливості розподілу наземних молюсків у північно-західному Приазов’ї (2020)
Боброва М. С. - Зміна прооксидантного потенціалу у тканинах Helianthus annuus L. при ініціації проростання насіння, Голодаєва О. А., Ворона С. О. (2020)
Василенко О. В. - Екологічна оцінка посухостійкості ліщини деревовидної (Corylus colurna L.) за умов урбоекосистеми міста Умань, Балабак А. В., Балабак О. А. (2020)
Коваленко Ю. О. - Видовий склад водоплавних і навколоводних птахів окремих озер Києва як індикатори загального стану навколишнього середовища, Причепа М. В. (2020)
Суслова О. П. - Інтродукційне випробування сортів Juniperus sabina L. та перспективи їх використання у дендрокомпозиціях промислових міст Північностепової зони України (2020)
Іващенко Т. Г. - Моніторингові дослідження атмосферного повітря міста Луцьк, Денисенко І. Ю., Шусть В. І., Резніченко В. А., Паламарчук О. В. (2020)
Корбут М. Б. - Популяризація процесу компостування органічних відходів у побутових умовах, Давидова І. В. (2020)
Петрук Р. В. - Аналіз стану інтегрованого управління екологічною безпекою багатотоннажних промислових відходів на Вінниччині, Петрук В. Г., Кравець Н. М. (2020)
Кратко О. В. - Екологічна безпека України в контексті сталого розвитку, Мунтян Л. Я., Демчук Л. І. (2020)
Демчук Л. І. - Формування відповідального ставлення до природи учнів 5 - 9 класів (2020)
Відомості про авторів (2020)
Волошин Ю. А. - Проблема міждисциплінарності у визначенні категорії "інтеграція" та її роль у розвитку національного конституційного права (2011)
Єгоров О. Є. - Захист прокуратурою України муніципальних прав особистості: гносеологічні підходи до розуміння (2011)
Коваль І. М. - Структура та функції правового менталітету (2011)
Соловйов В. М. - Історична генеза корупції (2011)
Гудима Н. В. - Конституційні аспекти адміністративно-територіальної реформи (2011)
Масензов О. І. - Теоретичні засади визначення повноважень парламенту у сфері забезпечення національної безпеки та оборони (2011)
Мищак І. М. - Правова регламентація діяльності комітетів Верховної Ради України (2011)
Сас О. С. - Незалежність конституційного контролю в особі Конституційного Суду України – запорука демократичної правової держави (2011)
Сорока С. В. - Роль слідчих комісій у здійсненні парламентського контролю уряду в країнах ЄС (2011)
Шатіло В. А. - "Парламентаризм" і "конституціоналізм" у правових системах сучасності (2011)
Олійник О. В. - Парадигма інформаційної безпеки через призму національних інтересів України (2011)
Стефанчук М. М. - Адміністративна процесуальна правосуб’єктність – передумова адміністративного процесуального статусу органу виконавчої влади як сторони у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Михайлова І. Ю. - Особливості правового регулювання пенсійних відносин за віком (2011)
Татаров О. Ю. - Деякі аспекти взаємодії слідчих органів внутрішніх справ із захисниками (2011)
Васильєв А. С. - Організаційно-правові проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України, Удовиченко О. Ф. (2011)
Калаур І. Р. - Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини (2011)
Олефіренко А. М. - Правова природа договору купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (2011)
Зайцева-Калаур І. В. - Авторське право суб’єктів, що беруть участь у діяльності організації засобу масової інформації (2011)
Калакура В. Я. - Механізми взаємодії колізійних принципів правового регулювання в міжнародному сімейному праві (2011)
Паладій М. В. - Особливості розвитку сфери інтелектуальної власності у радянський період (2011)
Шевчук В. І. - Особливості ініціювання прокурором цивільного процесу (2011)
Борисова І. А. - Особливості реалізації "гнучких" механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Україні (2011)
Горькавий С. С. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів щодо протидії незаконному обігу наркотиків (2011)
Дульська А. В. - Вплив практики Міжнародного Суду ООН на розвиток інституту дипломатичного захисту (2011)
Петрашко С. Я. - Конвенція Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу з підкупом іноземних державних посадових осіб при здійсненні міжнародних ділових операцій (2011)
Петров Р. А. - Європейські "спільні цінності" як складова європейських правових стандартів (2011)
Стельмах О. С. - Міжнародно-правові засади дистанційного зондування космічного простору: поступ до посилення правового режиму безпеки космічної діяльності (2011)
Фесенко В. І. - Загальні принципи права в практиці Суду ЄС (2011)
Юрлов М. М. - Політико-правовий статус спеціалізованих установ ООН (2011)
Дем’янчук В. А. - Правові та інформаційно-технологічні проблеми звукозапису судового розгляду кримінальної справи (2011)
Гончарук В. В. - Соціальні стандарти як віхи і реалії відтворення змін у добробуті населення (2011)
Митропан С. О. - Податковий кодекс України як інструмент економічного розвитку країни (2011)
Бортнік С. В. - Соціальний діалог у сфері соціального страхування як складова державного управління (2011)
Войцеховська С. М. - Система органів державного управління зовнішньополітичною діяльністю в Україні (2011)
Дніпров О. С. - Діяльність державних органів України щодо виконання Цілей розвитку тисячоліття: гуманітарний аспект (2011)
Савенко С. О. - Рекламне забезпечення державного управління: реалії та проблеми (2011)
Андрухів О. І. - Правові засади здійснення індивідуальної та колективної форми патронування неповнолітніх в УРСР у повоєнні десятиліття (2018)
Бачинська О.-М. І. - Позитивні дії держави як засіб реалізації принципу недискримінації (2018)
Бочарова Н. В. - Роль суду ЄС у конституціоналізації правової системи Європейського союзу (2018)
Вовк О. Й. - Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2018)
Грицай І. О. - Інтеграція принципу гендерної рівності у збройних силах України як стратегія розвитку оборонного сектора (2018)
Зозуля О. І. - Основні напрями організаційної діяльності комітетів Верховної Ради України (2018)
Мельник А. А. - Техніко - юридичний аспект якості закону (2018)
Мудрак В. В. - Роль і значення громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в умовах формування правової держави і громадянського суспільства в Україні (2018)
Овсяннікова О. О. - Доступність правосуддя як чинник, що впливає на формування громадської думки щодо судової влади (2018)
Пайда Ю. Ю. - Право на свободу совісті та віросповідання, його регулювання релігійними нормами та нормами права (2018)
Ремінська Ю. Ю. - Сучасні тенденції розуміння принципу верховенства права: вітчизняна й зарубіжна доктринальні традиції (2018)
Сербіна Н. О. - Презумпція невинуватості як об’єктивне правоположення у правозастосовчій діяльності (2018)
Апалькова І. С. - Зарубіжний досвід правового регламентування права апеляційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві, Яніцька І. А. (2018)
Бірюкова А. Г. - Співвідношення приватного та публічного права: дуалістичний аспект (2018)
Волкова Н. В. - Форми захисту сімейних прав та інтересів дитини (2018)
Жушман М. В. - Звернення стягнення на майно, права на яке не зареєстровано установленим законом порядком (2018)
Куцин А. В. - Умови та підстави цивільно-правової відповідальності органів місцевого самоврядування (2018)
Сліпченко А. С. - Конститутивне правонабуття у цивільному обороті (2018)
Чередник Н. В. - Договори дослідницьких університетів у сфері інтелектуальної власності (2018)
Гончаренко О. М. - Види саморегулівних організацій у господарській діяльності (2018)
Ільющенко Г. В. - Правові аспекти зменшення статутного капіталу корпоративних підприємств (2018)
Бек У. П. - Атестація робочого місця працівника як правова підстава виникнення трудових та пов’язаних із ними правовідносин (2018)
Мельник В. П. - Новації концепції соціального страхування осіб з інвалідністю: теоретико-правовий аспект (2018)
Яцишин В. В. - Значення та характеристика змісту принципів соціального діалогу у сфері праці (2018)
Лісова Т. В. - До питання про історико - правовий аспект розвитку правового забезпечення відновлення земель (2018)
Федчишин Д. В. - Актуальні аспекти самозахисту у здійсненні прав на землю (2018)
Біла В. Р. - Поняття правової форми публічного адміністрування (2018)
Блінова Г. О. - Правове регулювання участі центральних органів виконавчої влади в інформаційних відносинах (2018)
Капітаненко Н. П. - Підстави для адміністративної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності (2018)
Карелін В. В. - Забезпечення режиму законності та дисципліни у сфері організації виконання покарань (2018)
Кравченко М. Г. - Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року як джерело екоресурсного права України (2018)
Мельниченко Б. Б. - Система публічного управління (2018)
Припутень Д. С. - Сутність заходів примусу в діяльності державної фіскальної служби щодо митних правовідносин, не пов'язаних із юридичною відповідальністю (2018)
Хомишин І. Ю. - Адміністративно-правове регулювання освіти в Україні (2018)
Чорна В. Г. - Поняття та особливості обмежувальних норм в адміністративному праві (2018)
Щокін Р. Г. - Освіта як об'єкт публічного адміністрування: адміністративно-правовий аспект (2018)
Гетманцев Д. О. - До питання щодо імплементації інституту cooperative compliance в Україні (2018)
Ковалко Н. М. - Проблемні питання імплементації директив, ухвалених інститутами європейської інтеграції у сфері цінних паперів (2018)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання оподаткування доходу від прийняття спадщини: генезис, еволюція, сучасний стан, Жук Л. Б. (2018)
Бодунова О. М. - Вплив новітніх інформаційних технологій на динаміку злочинності в Україні, Любавіна В. П. (2018)
Попович О. С. - Терористичний акт в історії кримінального законодавства України ХХ століття (2018)
Братінов І. І. - Обставини, які підлягають установленню під час досудового розслідування злочинів, що вчиняються наркозалежними особами (2018)
Вальчишин Г. І. - Оцінка результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо - транспортних пригод (2018)
Денисенко Г. В. - Імунітет свідка в писаному праві Сполучених Штатів Америки (2018)
Курман О. В. - Груповий метод розслідування злочинних посягань на відносини у сфері інформаційних технологій (2018)
Лисаченко С. Л. - Система та класифікація засобів отримання відомостей від особи в кримінальному досудовому провадженні (2018)
Боднар Н. А. - Правове регулювання, проблеми та перспективи судової співпраці України та Європейського союзу в цивільних справах (2018)
Кобилинська І. М. - Виконання процесуальних дій дипломатичними представництвами і консульськими установами в рамках кримінального провадження (2018)
Ржевська В. С. - Правове значення конфлікту між королем Англії Джоном Безземельним і католицькою церквою (2018)
Андрухів О. І. - Правові засади з подолання дитячої безпритульності й бездоглядності у 1940–1950-х роках (2017)
Галій М. С. - Правове забезпечення мовної політики в Україні (2017)
Гречко О. О. - Деякі питання конституювання принципів територіального устрою України (2017)
Кархут О. Я. - Інститут конституційної скарги як гарантія прав і свобод людини і громадянина, Кравчук А. С. (2017)
Макарова Л. Р. - Стан наукових досліджень правових актів органів та посадових осіб судової влади (2017)
Назаренко О. А. - Історія становлення політичної системи суспільства: теоретико - правовий аналіз (2017)
Нестерович В. Ф. - Поняття "громадське обговорення" як категорія конституційного права (2017)
Торяник В. М. - Система законодавства України про туризм: сутність, генезис, етапи становлення (2017)
Трошкіна К. Є. - Поняття громадянства як правового інституту (2017)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів дитини: міжнародно-правові гарантії забезпечення (2017)
Озель В. І. - Особливості правового регулювання шлюбно - сімейних відносин на українських землях у складі Російської імперії в ХІХ – на поч. ХХ ст. (2017)
Перунова О. М. - Фіксування судового процесу (2017)
Розгон О. В. - Порівняльний аналіз правового регулювання аліментних зобов’язань щодо утримання дитини в Україні та Литві (2017)
Кулієв А. Ю. - Організаційно - правові проблеми використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в умовах українських реалій, Нагіх С. М. (2017)
Раневич О. Ю. - Норми, що визначають засади права соціального забезпечення України, та їх правова природа (2017)
Краснова Ю. А. - Нормативно-правове забезпечення екологічної безпеки при шумовому забрудненні авіаційним транспортом, Саченко О. А. (2017)
Баженова А. А. - Ліцензування азартних ігор в Україні (2017)
Братковський В. М. - Особливості реалізації адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (2017)
Будник Ю. А. - Місце послуг із професійної орієнтації у системі соціальних та адміністративних послуг (2017)
Гущин О. О. - Актуальні проблеми правового забезпечення військових операцій (на прикладі участі збройних сил України у протидії торгівлі людьми), Шопіна І. М. (2017)
Косиця О. О. - Компаративно - правовий аналіз поліцейської та правоохоронної діяльності (на основі суб’єктного критерію) (2017)
Капітаненко Н. П. - Адміністративно - правовий захист авторських прав: стан законодавства (2017)
Кущ О. Є. - Особливості адміністративно-правового регулювання у сфері управління житлово-комунальним господарством України (2017)
Легеза Ю. О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері використання природних ресурсів (2017)
Негодченко О. В. - До характеристики проблемних питань адміністративно-правового статусу державного виконавця, Корнякова Т. В. (2017)
Олійник О. В. - Поняття виборчих відносин як об’єкта адміністративно-правового регулювання (2017)
Попович Н. П. - Системний підхід до нормативно-правового регулювання сфери поводження з твердими побутовими відходами (2017)
Вечерова Є. М. - Нормативність і норми кримінального права (2017)
Ладнюк В. Р. - Визначення кола потерпілих від злочину, передбаченого ч. 2 ст. 351 Кримінального Кодексу України (2017)
Плутицька К. М. - Сучасний стан насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка, географія (2017)
Сметаніна Н. В. - Зарубіжний досвід визначення ціни злочинності (2017)
Чуваков О. А. - К вопросу о понятии "внешняя – внутренняя" безопасность государства (2017)
Антонюк Н. О. - Нове у кримінальному процесі: аналіз проекту внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (2017)
Бояров В. І. - Деякі питання тактики допиту свідків у кримінальних провадженнях про екстремістську діяльність (2017)
Даниленко А. В. - Окремі питання застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження (2017)
Кочура О. О. - Про окремі аспекти щодо проведення досудового розслідування за участю іноземних громадян, які не користуються дипломатичним імунітетом (2017)
Маслюк О. В. - Адвокатське розслідування в кримінальному судочинстві: міжнародний досвід та світові стандарти (2017)
Мисливий В. А. - Кримінальна відповідальність за узурпацію влади (2017)
Нестор Н. В. - Проблемні питання тлумачення категорії "інтереси суспільства" під час судового провадження на підставі угоди про примирення (2017)
Панова А. В. - Розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій: судова практика та доктринальні підходи (2017)
Пилипенко О. М. - Особливості початку досудового розслідування незаконної порубки лісу (2017)
Сенченко Н. М. - Зміна загального порядку досудового розслідування і його продовження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Туманянц А. Р. - Забезпечення прав потерпілого під час обрання запобіжних заходів на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні (2017)
Черкесова А. С. - Система гарантій прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого під час застосування запобіжних заходів (2017)
Щербак І. А. - До питання розкриття злочинів (у контексті діяльності детектива національного антикорупційного бюро України) (2017)
Каленик М. - Формування англомовної навчально-стратегічної компетентності учнів базової школи як освітня проблема у науковій літературі (2022)
Лукашова Т. - Впровадження концепції фундування знань в професійну підготовку майбутніх учителів математики, Друшляк М. (2022)
Mulesa P. - Analysis of the state of development of the problem of professional training future teachers of mathematics and information sciences (2022)
Острога М. - Цифрові освітні платформи як інструмент реалізації неформальної освіти, Шамоня В., Шершень О. (2022)
Потапенко С. - Дидактичні особливості використання наочності у розвитку словника дітей з загальним недорозвиненням мовлення (2022)
Фещук Ю. - Впровадження технології 3-D друку в процес підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, Симонович Н. (2022)
Шишенко І. - Освітні математичні відео-канали youtube як засоби формування інформаційно-цифрової компетентності учнів Нової української школи (2022)
Кравченко І. В. - Аналіз сучасного стану повітря та оцінка інгаляційного неканцерогенного ризику здоров’ю населення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації (2021)
Бордюг Н. С. - Розробка проєкту системи моніторингу атмосферного повітря, Ращенко А. В., Лесь А. В. (2021)
Фінін Г. С. - Спеціальні геодезичні мережі в екологічному моніторингу, Шевченко Р. Ю. (2021)
Гнатів І. Р. - Вплив антропогенних факторів на якість питної води у свердловинах Стрийського водозабору (2021)
Кущенко Л. В. - Мінімальний та екологічний стік річок у зоні недостатньої водності України, Овчарук В. А, Прокоф’єв О. М., Гопцій М. В, Андреєвська Г. М. (2021)
Строкаль В. П. - Причинно-наслідкові зв’язки забруднення біогенними елементами басейну річки Дніпра: синтез теоретичних даних, Ковпак А. В. (2021)
Хом’як І. В. - Вплив зарегулювання течії на динаміку екосистем долини річки Лісна (Житомирська область), Зарічна М. С., Демчук Н. С., Костюк В. С., Василенко О. М., Власенко Р. П., Гарбар Д. А. (2021)
Галкіна О. П. - Ефективність підвищення роботи оборотної системи водопостачання коксохімічного підприємства, Куницький С. О. (2021)
Павленко А. О. - Стан інтродукційної популяції Crambe pontica Steven ex Rupr. на залізорудному відвалі (Кривий Ріг), Красова О. О. (2021)
Романь А. М. - Зменшення викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами шляхом упровадження системи екологічного менеджменту, Пікареня Д. С., Накемпій О. К. (2021)
Савченко В. М. - Екологічна безпека та зниження впливу підприємств з технічного сервісу на оточуюче середовище, Міненко С. В., Савченко Л. Г. (2021)
Бондар О. Б. - Аналіз розмірів сплати екологічних податків на території Західної України (2021)
Боброва М. С. - Особливості зміни вмісту антиоксидантів у тканинах рослин під впливом різного температурного режиму, Ворона С. О., Мовчан С. В., Ульдякова Л. А. (2021)
Пикало С. В. - Методи оцінки морозостійкості селекційного матеріалу пшениці, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Рибка К. М., Харченко М. В., Прокопік Н. І. (2021)
Бондар О. І. - Біоакумуляція меркурію (Hg2+), хрому (Сr6+) та цинку (Zn2+) у екосистемах Обухівського району Київської області, Риженко Н. О., Жаврида Д. Є. (2021)
Гончарова Л. Д. - Клімато - географічні особливості розподілу опадів на території України в осінній період, Прокоф’єв О. М (2021)
Костюкєвич Т. К. - Агроекологічна оцінка продуктивності сої в Західному Лісостепу України в умовах зміни клімату, Толмачова А. В., Колосовська В. В., Барсукова О. А. (2021)
Кратюк О. Л. - Напіввільне утримання оленя плямистого Cervus nippon на території Центрального Полісся, Власюк В. П., Рибак В. О. (2021)
Мороз Л. М. - Домінуюча орнітофауна околиць міста Умані: видовий склад та чисельність, Люленко С. О., Подзерей Р. В. (2021)
Саварін О. О. - Нова реєстрація лісовоï кішки (Felis silvestris Schreber, 1777) в Івано-Франківській області, Кравцов О. А. (2021)
Трускавецька І. Я. - Дослідження видового різноманіття перетинчастокрилих (Hymenoptera) на території ландшафтного заказника місцевого значення "Стовп’язькі краєвиди" (2021)
Мельник В. В. - Аналіз природно-заповідного фонду України та Житомирської області (2021)
Davydova I. V. - Recommendations for studying of features of implementation of European Union standards in the sphere of environmental protection in Ukraine, Korbut M. V., Kireitseva Н. V. (2021)
Коробчук Л. І. - Комплексний підхід до організації управління екологічною діяльністю у сфері охорони здоров’я людини з питань соціальних хвороб, Мисковець І. Я. (2021)
Лавріненко В. М. - Радіоекологічна оцінка стану ґрунтів Чернігівщини та рекомендовані заходи щодо їх реабілітації (2021)
Машіка Г. В. - Сучасні тенденції розвитку екологічного туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19, Пологовська Ю. Ю., Бикова М. Д. (2021)
Петрук В. Г. - Методологія інтегрованого управління екологічною безпекою природоохоронних систем, Машков О. А., Абідов С. Т., Гура К. Ю. (2021)
Степова О. В. - Визначення величини ризику для здоров’я населення від автотранспортного шуму в Шевченківському районі м. Полтава, Серга Т. М. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Тitle (2022)
Contents (2022)
Yegorov I. Yu. - Enabling the triple helix model through the implementation of smart specialization: the case of Ukraine, Gryga V. Yu., Ryzhkova Yu. O. (2022)
Iefymenko T. І. - Reforming the informational support of public administration within the wartime, Lovinska L. H., Kucheriava M. V. (2022)
Trofymchuk O. M. - Method for designing analytical information systems for administrative management, Nesterenko O. V. (2022)
Kunytska-Iliash M. V. - Innovation- and technology-driven development of economy: strategic imperatives for realing a regional development capacity, Hrymak O. Y., Dubyna M. P., Zbarska A. V., Berezivskyi Y. P. (2022)
Alpatov A. P. - Designing the configuration and selecting the design parameters of drag systems for deorbiting spacecraft created by pivdenne design office, Lapkhanov E. O. (2022)
Molchanov L. S. - Physical model of influence of CaO-FeO-SiO2 powder fraction on the heat transfer from torch, Golub T. S., Synehin Ye. V., Semykin S. I. (2022)
Zharkov I. P. - Creating equipment for low-temperature study of current-voltage characteristics and galvanomagnetic properties of semiconductor materials and structures in the field of an external magnet, Safronov V. V., Khodunov V. O., Konoval V. M., Palamarhuk I. P., Selivanov O. V., Solonetsky A. G., Aleynikov A. B., Virko S. V. (2022)
Zaporozhets Y. M. - Innovative system of computer modelling of multiphysics processes for controlled electrocurrent treatment of melts, Ivanov A. V., Kondratenko Y. P., Tsurkin V. M., Batechko N. G. (2022)
Lavrich Yu. M. - Innovative technologies for perspective information systems, Plaksin S. V., Pogorila L. M. (2022)
Barabash T. M. - Innovative approaches to judicial modeling in the context of e-democracy: prospects for Ukraine, Humeniuk I. O., Levytska L. V., Muza O. V. (2022)
Борис О. П. - Удосконалення механізмів ліквідації великомасштабних лісових пожеж (2021)
Солошич І. О. - Дослідження впливу транспортної системи на шумову та вібраційну безпеку урбоекосистеми (2021)
Трускавецька І. Я. - Ентомокомплекс шкідників ягідних культур в умовах Броварського району Київської області (2021)
Тузяк Я. М. - Декоративний камінь як окрема категорія геотуристичних об’єктів: наукові підходи, прикладні засоби оцінки кам’яних ресурсів та їх родовищ для визначення статусу глобального (світового) надбання: світова і вітчизняна практика (2021)
Черба О. В. - Відбір екологічних показників для інтегральної оцінки антропогенного впливу на довкілля (2021)
Патрушева Л. І. - Особливості просторово-часової організації гідрологічного моніторингу в Національному природному парку "Бузький Гард" (2021)
Гвоздяк П. І. - Розвиток гідробіонтів на/у занурених у стічну воду носіях ВІЯ при її очищенні за інтенсивної аерації, Домбровський К. О., Капарник А. І., Рильський О. Ф. (2021)
Захаренко М. О. - Характеристика ксенобіотиків водних екосистем, Курбатова І. М., Тупицька О. М. (2021)
Касіянчук Д. В. - Гідрогеоекологічний аналіз басейну річки Прип’ять, Тимків М. М. (2021)
Сапко О. Ю. - Аналіз виконання вимог європейського законодавства щодо управління водними ресурсами в Україні (2021)
Ольховик Ю. О. - Деякі особливості захоронення солебітумного компаунду Рівненської АЕС, Антонов А. В., Денисенко І. Ю., Веселівський Р. Б. (2021)
Буглак О. В. - Радіоекологічна ситуація на території екзогенних інфільтраційних родовищ урану України та оцінка її впливу на довкілля, Верховцев В. Г., Сущук К. Г., Тищенко Ю. Є., Задорожний Д. Б. (2021)
Вольвач О. В. - Агроекологічна оцінка умов вирощування гороху в Запорізькій області України, Жигайло О. Л., Колосовська В. В., Костюкєвич Т. К. (2021)
Закорчевна Н. Б. - Сучасний стан малої гідроенергетики в Україні, Нагорнева Н. А. (2021)
Пикало С. В. - Клітинна селекція зернових культур на стійкість до абіотичних стресорів у Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Рибка К. М., Харченко М. В., Прокопік Н. І. (2021)
Польовий А. М. - Вплив погодних умов на формування врожаїв картоплі в Західному Поліссі, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2021)
Шевченко Р. Ю. - Географія довкілля та природокористування в топоніміці м. Києва (2021)
Воровка В. П. - Гравітаційні взаємодії між ландшафтними рівнями Північно-Західного Приазов’я та їх екологічні наслідки, Яцентюк Ю. В., Копилова Т. В. (2021)
Русин І. Б. - Вплив міжелектродної відстані на біоелектричні показники електробіосистем, Медведєв О. В., Дячок В. В. (2021)
Семененко Є. В. - Оцінка тривалості процесу фільтрації рідини зі сховища за наявності біотехногенного навантаження навкруги його периметру, Тепла Т. Д. (2021)
Телюра Н. О. - Комплексна методика дослідження технологічних та організаційно-економічних інструментів управління природокористуванням (2021)
Валерко Р. А. - Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Житомирської об’єднаної територіальної громади, Герасимчук Л. О., Зозуля В. М. (2021)
Гринцова Н. Б. - Вплив забруднювачів водного середовища (важких металів) на морфологічні та морфометричні показники епіфіза щурів (особливості кореляційних взаємозв’язків), Карпенко Л. І., Романюк А. М., Ходорова І. (2021)
Гавриленко Н. О. - Підсумки інтродукції Allium obliquum L. у дендрологічному парку "Асканія-Нова" (2021)
Климчук О. О. - Тенденції функціонування консортивних зв’язків птахів у весняно-літній період під впливом напіввільного утримання мисливських тварин в умовах Центрального Полісся, Кратюк О. Л., Власюк В. П. (2021)
Кравець Н. Б. - Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro, Колісник Х. М., Грицак Л. Р., Прокоп’як М. З., Майорова О. Ю., Дробик Н. М. (2021)
Красовський В. В. - Врахування морфологічної будови пагонів зизифусу справжнього (Zizyphus jujuba Mill.) при вегетативному розмноженні щитком вприклад (2021)
Мартенюк Г. М. - Забруднення важкими металами їстівних грибів роду Pleurotus у межах селітебних територій, Герасимчук Л. О., Валерко Р. А., Гладич Н. О. (2021)
Решетник К. С. - Вивчення ростових та морфологічних параметрів міцелію Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. за дії LED-лазерів, Юськов Д. С., Сімонян Р. В. (2021)
Цибуля М. М. - Продромус рослинності Національного природного парку "Мале Полісся" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Бондаренко Б. Д. - Основні типи правового пізнання закономірностей у праві (2018)
Бутирін Є. О. - Громадівська теорія місцевого самоврядування (2018)
Годованик Є. В. - Ефективність конституційно - правових норм як теоретико-методологічна категорія сучасної юриспруденції (2018)
Євдокимов В. В. - Трансформація системи виборчого права в Австро - Угорщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Коваль Т. В. - Омбудсман із прав студентів: вітчизняний та європейський досвід (2018)
Левицька О. В. - Діалектика істини у правових феноменах (2018)
Несправа М. В. - Християнська онтологія права як філософська основа правового суспільства (2018)
Олійник В. С. - Республіканська форма державного правління: особливості її змішаної форми в Україні, Олійник В. В. (2018)
Трухан В. О. - Фіксація біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон україни та в контрольних пунктах в'їзду - виїзду як складова частина системи антитерористичних заходів (2018)
Бутрин-Бока Н. С. - Деякі особливості новел сімейного законодавства України (2018)
Гуйван П. Д. - Окремі аспекти законодавства про захист персональних даних у Європейському Союзі (2018)
Гусєв О. Ю. - До питання про місце електронних доказів у системі доказів (2018)
Коханська М. Л. - Диференціація судових процедур у цивільному судочинстві та її значення для ефективного судового захисту (2018)
Перестюк Н. М. - Гаазька конвенція про визнання трастів: порівняльний аналіз досвіду континентальних країн (2018)
Кадикало О. І. - Сучасні особливості правової регламентації діяльності акціонерних товариств (2018)
Гостюк О. Д. - Право на працю як міжнародний стандарт (2018)
Авраменко Я. П. - Іпотечний ринок як об'єкт державного управління (2018)
Александров М. Є. - Адміністративно - правове регулювання громадського контролю у сфері безпечності промислової продукції в Україні (2018)
Гбур Л. В. - Розвиток наукової думки щодо адміністративної відповідальності за порушення у сфері використання водних ресурсів (2018)
Лебедєва Н. В. - Проекти взаємодії поліції з населенням як засіб реалізації інституту партнерства в Європі (2018)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Адміністративно - правове гарантування безпеки судноплавства в період збройних конфліктів (2018)
Миронець О. М. - Регулятивна функція адміністративного права (2018)
Небесна М. О. - Адміністративні акти контролюючих органів у сфері оподаткування: поняття й ознаки (2018)
Терзі О. О. - Щодо визначення поняття "адміністративне управління" (2018)
Топчій О. В. - Компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки щодо забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх (2018)
Шерстюк Г. М. - Особливості інституту врегулювання спору за участю судді у адміністративному судочинстві (2018)
Григор'єв Д. Т. - Загальна характеристика принципу гласності бюджетного контролю в Україні (2018)
Житник Ю. В. - Розмежування повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів (2018)
Маринчак Є. С. - Проблематика визначення резидентського статусу фізичної особи за допомогою електронного кабінету платника податків (2018)
Тулянцева В. А. - Правовий режим пенсійного фонду України (2018)
Бузоверя Є. Ю. - Застосування негласних слідчих (розшукових) дій у ході нейтралізації протидії розслідуванню розбоїв (2018)
Кабанець Л. В. - Порівняльно - правовий аналіз кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини (2018)
Руденко В. І. - Про стан і деякі результати наукових досліджень мотивів вчинення злочинів у сфері виконання покарань (2018)
Самойлова О. М. - Напрями та зміст загальносоціального запобігання умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним ушкодженням, вчиненим особами похилого віку (2018)
Сокол В. М. - Кримінальна характеристика злочинів у сфері підприємницької діяльності (2018)
Тарасенко Ю. М. - Кримінологічні риси внутрішньо переміщеної особи, яка вчиняє злочини (2018)
Хаврук В. О. - Використання кримінологічної інформації для оцінки динаміки й отримання прогнозу рівня злочинності (2018)
Боровик А. М. - Значення слідів та слідової картини у розслідуванні злочинів, учинених неповнолітніми та молоддю на ґрунті расової, національної та релігійної ворожнечі (2018)
Данилюк М. М. - Право на оскарження повідомлення про підозру за новими правилами Кримінального Процесуального Кодексу України (2018)
Кохановський Д. О. - Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та законних інтересів підозрюваного під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2018)
Літкевич Д. О. - До питання класифікації науково-технічних засобів у кримінальному провадженні (2018)
Нагорняк Ю. В. - Типова обстановка як елемент криміналістичної характеристики злочину, пов'язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами (2018)
Нечай В. В. - Досвід зарубіжних країн у використанні негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування податкових злочинів, вчинених організованим групами (2018)
Свінціцька О. П. - Окремі аспекти проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації (2018)
Сироткіна А. О. - Превентивне затримання неповнолітнього (2018)
Січко В. О. - Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні: окремі питання застосування (2018)
Шило А. В. - Вплив специфіки суб'єкта, дії якого фіксуються шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на допустимість отриманих доказів (2018)
Наливайко Л. Р. - Розширення НАТО: перспективи та нові виклики для України, Жушман І. М. (2018)
Соболь О. І. - Вплив практики європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні, Южека Р. С. (2018)
Шевела В. О. - Право курдів на самовизначення (2018)
Бойчук І. В. - Характер прояву елементів прордуктивності колоса і їх вплив на формування врожайності пшениці м’якої озимої, Базалій В. В. (2015)
Біляєва І. М. - Наукове обґрунтування та практичне використання агрометеорологічних методів прогнозування врожайності польових культур в умовах зрошення (2015)
Войцеховська О. С. - Особливості водоспоживання соняшнику високолеїнового типу залежно від густоти стояння рослин в умовах півдня України, Ковальов М. А. (2015)
Калитка В. В. - Вплив природних гуматів і гідротермічних умов на продуктивність насаджень суниці садової (fragaria ananassa l.), Карпенко М. В. (2015)
Клименко Н. Н. - Приживаність біоагенту мікробіологічного препарату біополіцид (paenibacillus polymyxa п) у ризосфері винограду (2015)
Коваленко В. П. - Особливості формування врожаю еспарцету посівного залежно від дії агротехнічних факторів (2015)
Коковіхін С. В. - Продуктивність та якість насіння гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та удобрення, Нестерчук В. В., Носенко Ю. М. (2015)
Лиховид П. В. - Урожайність товарних качанів кукурудзи цукрової залежно від агротехніки в зрошуваних умовах Сухого Степу України (2015)
Пастух О. Д. - Формування урожайності круп’яних культур залежно від застосування мікробіологічних препаратів в умовах Лісостепу західного, Хоміна В. Я. (2015)
Попович Г. Б. - Вплив строків сівби на урожайність моркви столової (2015)
Примак І. Д. Панченко О. Б. - Зміна агрохімічних властивостей чорнозему типового за дві ротації спеціалізованої зернопросапної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту й удобрення в Центральному Лісостепу України (2015)
Усов О. С. - Реакція сортів пшениці твердої ярої на застосування хелатного мікродобрива в умовах східної частини Лісостепу України, Манько К. М., Попов С. І. (2015)
Ушкаренко В. О. - Наукове обґрунтування ресурсозберігаючих елементів технології виробництва високоякісного насіння рису, Вожегов С. Г., Цілинко М. І. (2015)
Цілинко М. І. - Успадковування та мінливість ознаки "довжина головної волоті" у гібридів рису (2015)
Шевніков М. Я. - Біоенергетична оцінка вирощування сої за різних технологій, Міленко О. Г. (2015)
Шпак Д. В. - Продуктивність ліній рису, створених з використанням методів культури in vitro (2015)
Китаева А. П. - Продуктивність корів української червоної молочної породи залежно від тривалості продуктивного довголіття (2015)
Мариуца А. Е. - Генетична структура стада нивківського лускатого коропа "Лебединської РМС" Сумської області, Тарасюк С. І., Шапошников В. Г. (2015)
Пелих В. Г. - М'ясні якості свиней різних генотипів, Ушакова С. В. (2015)
Пономаренко Н. П. - Відбір ремонтного молодняку курей м’ясних кросів для комплектування батьківського стада, Шиша О. А. (2015)
Сморочинський О. М - Удосконалення технологій виготовлення варених ковбас, Крива В. І., Стріха Л. О., Нагребальный А. Ю. (2015)
Бойко Т. О. - Результати попереднього фітопатологічного обстеження деревних рослин дендропарку Херсонського державного аграрного університету (2015)
Колесник Н. Л. - Біоіндикатори забруднення важкими металами прісних водойм (2015)
Макаренко Н. А. - Екотоксикологічна оцінка наноагрохімікатів за впливом на біоту грунтової та водної екосистем, Рудніцька Л. В. (2015)
Бобровник Д. О. - Оганізаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2020)
Бойчук А. Ю. - Правосуб’єктність політичних партій в Україні та державах-членах європейського союзу: порівняльно-правове дослідження, Гуменюк В. В. (2020)
Чорнолуцький Р. В. - Конституційна скарга як новий інститут конституційного права України (2020)
Боярський О. О. - Права, свободи та обов'язки людини і громадянина як зміст конституційно-правового статусу, Кофман Б. Я. (2020)
Баймуратов М. М. - До питання про поняття та класифікацію муніципальноправових актів безпосереднього народовладдя, Галус О. О. (2020)
Пастушенко П. П. - Кредитно-iнвестицiйна дiяльнiсть в умовах пандемiї COVID-19, Васильковський В. М. (2020)
Баймуратов М. О. - Юридична ноосферологія як наукова і навчальна дисципліна: об'єкт, предмет і методи досліджень, Ожерельєв В. П. (2020)
Янчук А. О. - Конституціоналізація інституту народовладдя через призму верховенства права в умовах глобалізації, Єфремова Н. В. (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Hlotov V. - Spatial-temporal geodynamics monitoring of land use and land сover changes in Stebnyk, Ukraine based on earth remote sensing data, Biala M. (2022)
Tretyak K. - Modern deformations of earth crust of territory of Western Ukraine based on "Geoterrace" GNSS network data, Brusak I. (2022)
Fys M. - Investigation of the asymmetry of the Earth’s gravitational field using the representation of potentials of disks, Brydun A., Yurkiv M., Sohor A., Hubar Y. (2022)
Radkovets N. - Dynamics of sedimentation within the southwestern slope of the East European platform in the silurian-early devonian, Koltun Y. (2022)
Lazaruk Y. - Geodynamic aspects of hydrocarbon deposit formation in сarbonate complex of lower carbon of the Dnieper–Donets basin and peculiarity of their forecasting and industrial developmen (2022)
Karabiniuk M. - Geological conditions of development and landscape differentiation of modern geological and geomorphological processes in the highlands of the Chornohora massif (Ukrainian Carpathians), Kalynych I., Leta V., Mykyta M., Melnychuk V. (2022)
Gonchar V. - Folding at inversion of Paleorift sedimentary basin (on the example of Dnieper–Donets aulakogen) (2022)
Safarov I. - The connection of chemical composition and physical properties in mountain rocks of the Earth’s crust and mantle and their dynamic changes under different thermobaric conditions (2022)
Kováčiková S. - Area-wide 2D and quasi-3D geoelectric models of the earth’s crust and upper mantle as a possible evidence of recent tectonic activity in the western part of the Ukrainian shield, Logvinov I., Tarasov V. (2022)
Kuzmenko E. - Assessment of the influence of technogenically triggered hydrodynamic processes on groundwater contamination in the area of Kalush mining industry by applying geophysical methods, Bagriy S. (2022)
Гентош Р. Є. - Процесуальний зміст принципу диспозитивності (2018)
Ковтун В. І. - Німецька модель соціальної держави (2018)
Луць Л. А. - Теорія правових актів: вимога часу (2018)
Макаренко Л. О. - Правосвідомість як необхідна складова частина реалізації правосуб'єктності (2018)
Мельничук С. М. - Роль моніторингу у процесі вдосконалення правових форм реалізації функцій сучасної держави Україна (2018)
Панько М. Є. - Перевірка й оцінка доказів як структурні елементи доказування обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2018)
Слободянюк П. Л. - Забезпечення гарантій прав потерпілого від злочину: конституційно - правовий аспект (2018)
Софінська І. Д. - Безгромадянство: виникнення явища та правове регулювання (2018)
Устименко О. С. - Правова ідеологія як структурний елемент правової свідомості (2018)
Цушко С. Є. - Представництво як елемент козацької демократії в органах влади січі до 1648 року (2018)
Бондар І. В. - Окремі особисті немайнові права та їх правове регулювання в цивілістичному процесі (2018)
Бондар Н. П. - Особливості судового порядку зміни черговості спадкування в разі встановлення факту постійного проживання спадкоємця однією сім'єю зі спадкодавцем (2018)
Дем’янова О. В. - Чинники формування стадійної структури цивільного судочинства (2018)
Добош З. А. - Щодо питання про укладення договору оренди землі на новий строк (2018)
Лещенко Н. С. - Господарсько - правові санкції за порушення договору підряду на капітальне будівництво: особливості застосування (2018)
Резніченко В. О. - Державна архітектурно-будівельна інспекція України як суб'єкт державного ринкового нагляду (2018)
Жернаков В. В. - Теоретичні та практичні проблеми формування і реалізації права на гідну працю (2018)
Конопельцева О. О. - Персональні дані працівника: поняття та правове регулювання (2018)
Севастьяненко К. О. - Оплата праці: соціальний, економічний і правовий аспекти (2018)
Баймуратов М. О. - Роль юридичної ноосферології у розробці наукових методів міжнародно-правового прогнозування, Ожерельєв В. П. (2020)
Cкакун С. О. - Історичний розвиток поняття "стажування" (2018)
Боярський О. О. - Види територіальних громад в яких функціонує людина – член громади (2020)
Харитонова Л. І. - Пенсійна реформа: погляд на проблему її запровадження (2018)
Боярський В. О. - Додаткові протоколи до європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 року (2020)
Воробйова Т. М. - Поняття земельних ділянок для вирощування кормів для худоби та їхнє місце в складі земель України (2018)
Чорнолуцький Р. В. - Досвід конституційної правотворчості, Гуменюк В. В. (2020)
Курман Т. В. - Питання методології дослідження правових засад сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2018)
Хван Р. М. - Суб’єктний склад муніципальної правової політики України (2020)
Оверковська Т. К. - Правова охорона земель від засмічення відходами (2018)
Львова Є. О. - Юридична глобалізація та невідомості розвитку: справа Китаю при глобальних викликах (2020)
Дніпров О. С. - Поняття, суть та передумови впровадження електронного урядування в Україні (2018)
Прієшкіна О. В. - Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації, Авдєєв Р. О. (2020)
Кондратенко В. М. - Місце публічної адміністрації з питань створення належних умов індивідуального розвитку осіб з інвалідністю (2018)
Мартиновський В. В. - Зміст і правова природа дозвільного провадження (2018)
Спасенко В. О. - Окремі питання корупційних ризиків у сфері надання адміністративних послуг (2018)
Чорна В. Г. - Специфіка методології дослідження обмежень в адміністративному праві (2018)
Сирота А. І. - Правове становище наглядової ради державного банку в Україні (2018)
Бугера О. І. - Загальна кримінологічна характеристика мережі інтернет та запобігання злочинності (2018)
Карпенко М. І. - Особливості кваліфікації військових злочинів за співучасті (2018)
Мисливий В. А. - Транспортний засіб як предмет злочинів проти безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту (2018)
Ригіна О. М. - Проблема вбивства 'дитини в США: історико - правове дослідження (2018)
Літвінова І. Ф. - Внутрішнє переконання прокурора у механізмі прийняття кримінально-процесуальних рішень (2018)
Нагорняк Ю. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2018)
Мазаракі Н. А. - Механізми вирішення спорів у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2018)
Хрідочкін А. В. - Актуальні проблеми правової охорони інтелектуальної власності нормами міжнародного та національного космічного права (2018)
Коломоєць Т. О. - Рецензія на монографію "адміністративно - правові засади управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави", підготовлену кандидатом юридичних наук, доцентом Ємецем Леонідом Олександровичем (2018)
Марцеляк О. В. - Рецензія на монографію С.М. Мельничук "Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: загальнотеоретична характеристика" (2018)
Пам'яті Негодченка Олександра Володимировича (2018)
Базалій В. В. - Трансгресивна мінливість гібридів пшениці м’якої озимої і її використання в селекції, Бойчук І. В. (2012)
Аверчев О. В. - Формування рівня собівартості проса в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни (2012)
Бєлєніхіна А. В. - Урожайність проса залежно від способу основного обробітку грунту в умовах східної частини Лісостепу України, Костромітін В. М. (2012)
Драган М. І. - Технологічні аспекти оптимізації щільності ґрунту під польовими культурами, Любчич О. Г. (2012)
Карташов С. Г. - Вплив оптимальної щільності ґрунту для різних сільськогосподарських культур на врожайність, Городецький Е. Ю., Дудка В. С., Москалюк А. А. (2012)
Коковіхін С. В. - Ефективність використання та комплексна оцінка елементів технології вирощування ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Донець А. О., Шаталова В. В. (2012)
Кочмарський В. С. - Оцінка зразків пшениці м’якої озимої світового генофонду за висотою рослин та остистістю колоса (2012)
Мартинюк І. В. - Вирощування однонасінних буряків кормових за інтенсивними технологіями (2012)
Михаленко І. В. - Економіко-технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна і насіння кукурудзи в умовах зрошення півдня України (2012)
Морозов Р. В. - Стратегічні напрями сталого розвитку галузі рисівництва, Дудченко В. В. (2012)
Новицький Г. І. - Еколого-безпечні заходи знищення карантинних бур’янів люцерни, Носкова О. Ю., Сторчак М. В. (2012)
Орлюк А. П. - Генотипові кореляції між урожайністю та компонентними ознаками пшениці м'якої озимої за різних екологічних умов (2012)
Рябініна Н. П. - Урожайність розсадних томатів залежно від способу і глибини основного обробітку ґрунту та фону живлення за краплинного зрошення на Півдні України (2012)
Ушкаренко В. О. - Продуктивність столового буряку залежно від елементів агротехнічних заходів в умовах зрошення південного степу, Петрова К. В. Новак О. Л. (2012)
Ушкаренко В. О. - Стан та перспективи розвитку галузі промислового виноградарства в Україні, Шевченко І. В., Минкін М. В. (2012)
Федорчук М. І. - Основні проблеми регулювання чисельності шкідливих організмів у посівах фенхеля звичайного та шляхи їх вирішення, Макуха Н. А., Макуха О. В. (2012)
Шевченко І. В. - Ефективність різних методів контролю присутності бурянів серед промислових насаджень винограду, Минкін М. В., Минкіна Г. О. (2012)
Ярчук І. І. - Особливості перезимівлі ячменю озимого в умовах зими 2009-2010 року, Божко В. Ю., Костоглод С. В. (2012)
Архангельська М. В. - Якість м'яса каченят, вирощених у рівновагових угрупуваннях, Іванов В. О., Патрєва Л. С., Шевченко Т. В. (2012)
Волощук В. М. - Вплив літньотабірного пасовищного утримання на хімічний склад м’язової тканини свиней, Максименко О. О. (2012)
Дєбров В. В. - Використання математичних моделей для оцінки та прогнозування живої маси птиці яєчних кросів, Заліцаєва А. В. (2012)
Іванов В. О. - Спосіб літньотабірного утримання ремонтного молодняку свиней, Волощук В. М. Максименко О. О. (2012)
Омельчук В. І. - Відкладення азоту корму в тілі та м'ясні якості підсвинків при різних поєднаннях порід великої білої та дюрок (2012)
Мороз А. С. - Відтворювальні якості овець кримського типу цигайської породи (2012)
Чернишов І. В. - Особливості росту поросят різних генотипів залежно від закріплення їх за сосками, Родіонов Є. О. (2012)
Котенко C. В. - Методичні підходи до оптимізації використання сільськогосподарських земель, Друзяк В. Г., Кононенко І. В. (2012)
Морозов В. В. - Ефективність використання води новими сортами сої залежно від умов вологозабезпечення, Писаренко П. В., Суздаль О. С., Булигін Д. О. (2012)
Адамень А. Ф. - Річки ПБК і їх роль для водозабезпечення паркових біоценозів (2012)
Бузевич І. Ю. - Біологічна характеристика популяції сазана (Cyprіnus carpіo L.) Каховського водосховища (2012)
Мухіна І. А. - Соціальні засади природокористування, Смолієнко Н. Д. (2012)
Оліфіренко В. В. - Екологія гельмінтів риб Дніпровсько-Бузького лиману (2012)
Петрова О. О. - Проблеми та перспективи фінансування природоохоронної діяльності (2012)
Сербов М. Г. - Пошук оптимального господарського рішення на основі нормативної і прогностичної інформації про стан водного басейну: методичні підходи та економічна оцінка (2012)
Бардаш С. В. - Окремі аспекти внутрішнього контролю в умовах застосування інформаційних комп’ютерних технологій (2012)
Бардаш С. В. - Концепція удосконалення контрольного процесу: ризик-орієнтований підхід, Осадча Т. С. (2012)
Ботвіна Н. О. - Критерії та індикатори фінансової політики в аграрній сфері економіки України (2012)
Бурова О. М. - Особливості процесу формування системи агромаркетингу на підприємствах АПК (2012)
Гончарський І. Л. - Глобалізація та її вплив на ефективність функціонування сільськогосподарського підприємства в Україні (2012)
Дудченко В. В. - Поточна кон’юнктура та перспективи розвитку ринку рису і ринку продуктів його переробки в Україні, Дяченко К. С., Морозов Р. В., Чекамова О. І. (2012)
Ізотова З. О. - Структура і механізм реалізації економічного потенціалу якості зерна (2012)
Ковальов В. В. - Світовий досвід оцінки вартості підприємств (2012)
Лебедєв К. А. - Прогноз балансу інтересів сторін при вдосконалюванні механізму державної підтримки підприємств зернопродуктового підкомплексу (2012)
Линник С. О. - Заходи та інструменти державного регулювання виробництва молока та молокопродуктів у Рівненській області (2012)
Минкіна Г. О. - Перспективи розвитку майнового страхування в Україні в умовах трансформаційної економіки (2012)
Морозов Р. В. - Державне регулювання і підтримка розвитку галузі рисівництва в Україні (2012)
Морозова О. Г. - Інформаційна економіка як середовище господарської діяльності фірми (2012)
Мохненко А. С. - Система формування і прийняття управлінських рішень у виробництві в умовах ризику і невизначеності (2012)
Новіков О. Є. - Соціально-економічна сутність та закономірності формування трансформаційних процесів в аграрній сфері економіки (2012)
Олексенко С. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності конкуренції (2012)
Пелешко І. Ю. - Синергетичний ефект як основний мотив інтеграційної взаємодії (2012)
Пелих І. В. - Персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2012)
Подаков Є. С. - Вплив маркетингової діяльності на формування ринку насіння зернових культур Херсонської області (2012)
Потравка Л. О. - Гносеологічні витоки теорії структурних трансформацій (2012)
Рудік Н. М. - Аналіз інвестиційної привабливості Херсонської області, Рудік В. О. (2012)
Руснак А. В. - Програмно-цільовий підхід до управління розвитком сільських територій (2012)
Самайчук С. І. - Сучасний стан та напрями підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області (2012)
Сергєєва Ю. А. - Конкурентний стан ринку горілчаних виробів на Україні (2012)
Сілецька Н .В. - Інфляційні процеси в Україні та способи їх подолання (2012)
Сметанко О. В. - Підходи до розробки стандартів з документування роботи внутрішніх аудиторів в акціонерних товариствах України (2012)
Соловйова Н. І. - Прогнозне обгрунтування інвестиційного проекту: імітаційний підхід (2012)
Стефанюк С. В. - Формування ринку праці сільських територій, Мармуль Л. О. (2012)
Федорова Т. В. - Аналіз конкурентоспроможності України за показником "макроекономічна стабільність", Данелюк К. М. (2012)
Бавико О. Є. - Інтегративна складова стратегічного розвитку регіону (2012)
Шевченко В. Ю. - До питання про організацію практичної підготовки студентів спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" Херсонського державного аграрного університету, Рачковський А. В. (2012)
Коваленко С. А. - Прикладні аспекти створення інформаційної системи прийняття технологічних рішень. Ч.1. Первинна організація інформаційного забезпечення, Крініцин В. В., Міхеєв Є. К. (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Title (2022)
Гук М. О. - Сучасні погляди на рецидивування менінгіом головного мозку, Бандрівський М. Б., Даневич О. О., Мумлєв А. О., Цюрупа Д. М., Чуков А. А., Кондратюк В. В. (2022)
Нехлопочин О. С. - Еволюція класифікацій травматичних ушкоджень грудопоперекового відділу хребта (2022)
Розуменко В. Д. - Сучасні технології хірургічного лікування злоякісних гліальних пухлин головного мозку, Розуменко А. В. (2022)
Третьякова А. І. - Оцінка допплерографічних та електроенцефалографічних змін у пацієнтів з посткомоційним синдромом унаслідок легкої вибухової черепно-мозкової травми, Завалій Ю. В. (2022)
Gatskiy A. A. - Spinal accessory to suprascapular nerve transfer in brachial plexus injury: outcomes of anterior vs. posterior approach to the suprascapular nerve at associated ipsilateral spinal accessory nerve injury, Tretyak I. B., Tsymbaliuk V. I., Jiang Hao, Tsymbaliuk Ia. V., Tretiakova A. I. (2022)
Грязов А. Б. - Етапність стереотаксичної радіохірургії в лікуванні рецидивних гліобластом, Земскова О. В., Грязов А. А. (2022)
Слинько Є. І. - Мінно-вибухова травма хребта та спинного мозку: клінічний випадок, Деркач Ю. В., Єрмольєв А. І., Нехлопочин О. С., Тевзадзе Д. А. (2022)
Боброва Ю. Ю. - Ґендерний пріоритет законодавства України (2018)
Бостан С. К. - З досвіду антикорупційної боротьби правоохоронних органів в Румунії: фактори успіху, Немченко Г. О. (2018)
Колесников Б. М. - До питання про запровадження в Україні прецедентної системи права (2018)
Чернеженко О. М. - Основні реформи конституційного устрою Італії (2018)
Чеховська М. М. - Стратегічний наратив у системі стратегічних комунікацій, Рагнєв А. О. (2018)
Лютий В. Р. - Правозастосування неттінгу: аргументи "за" та "проти" (2018)
Балобанов О. О. - Організаційно - правовий аналіз сучасних тенденцій реформування системи управління та розвитку інфраструктури портової галузі, Терещенко А. О. (2018)
Попадинець Г. О. - Правовий зміст поняття "іноземні інвестиції" (2018)
Старожилов В. В. - Щодо питання про визначення організаційно - управлінських правовідносин у сільськогосподарських підприємствах (2018)
Фляжнікова Я. В. - Чи торкнулась монополія адвокатури господарського процесу? (2018)
Вапнярчук Б. В. - Правове регулювання комерційної таємниці: зарубіжний досвід, Ярошенко О. М. (2018)
Корнєва П. М. - Проблеми правового регулювання видачі й оплати листка тимчасової непрацездатності (2018)
Коваленко Б. В. - Ознаки стандартів як джерел екологічного права України (2018)
Кулієв А. Ю. - Про деякі питання сутності екологічної безпеки судноплавства та заходів її забезпечення, Решетняк Ю. Г. (2018)
Малохліб О. С. - Історико - правові засади розвитку законодавства щодо використання земельних ділянок для житлового будівництва (2018)
Колеснікова М. В. - Загальна характеристика забезпечення державної політики у сфері науки, Соколова В. В. (2018)
Шахов С. В. - Ефективність адміністративно - правової норми: спроба комплексного аналізу багатоаспектної категорії (2018)
Костенко О. В. - Правове регулювання транскордонного визнання сертифікатів електронних підписів та електронних довірчих послуг у законодавстві пострадянських країн (2018)
Кравченко М. Г. - Перспективи європеїзації управління побутовими відходами в Україні (2018)
Мельник О. Г. - Правове регулювання управління військовим майном як складова частина адміністративно - правової охорони та захисту такого майна (2018)
Пашковська М. М. - Основні засади діяльності органів державної виконавчої служби (2018)
Петренко П. Д. - Використання інструментів інституційної розбудови (sigma, twinning, таіех) у сфері організації виконавчої влади України (2018)
Роллер В. М. - Правове регулювання здійснення кібероборони (2018)
Стасюк О. Л. - Адміністративно - правові засади діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері реалізації правозахисної функції держави (2018)
Хома В. О. - Шляхи вдосконалення організаційно-правового механізму протидії порушенням митних правил щодо об'єктів права інтелектуальної власності, Кошонько О. В. (2018)
Мамалуй О. О. - Матеріальний і процесуальний аспекти фінансового права (2018)
Музика-Стефанчук О. А. - Участь європейських та інших міжнародних організацій у процесі управління публічними фінансами (2018)
Сударенко О. В. - Правове регулювання міжбюджетних трансфертів, Петриченко М. О. (2018)
Шаповал Т. Б. - Чи уникнуть нерезиденти сплати податку на виведений капітал? (2018)
Допілка В. О. - Організаційно - правові засоби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на морському транспорті, Зубець Н. Ю. (2018)
Драгоненко А. О. - Проблема визначення правової природи судового прецеденту (2018)
Краснов О. В. - Організація протидії транскордонній злочинності оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України (2018)
Ніколенко Р. О. - Підстави декриміналізації окремих видів професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2018)
Сметаніна Н. В. - Ціна злочинності для суспільства: результати вивчення громадської думки у 2017 році (2018)
Щербакова А. К. - Аналітична діяльність у системі протидії злочинності (2018)
Барвенко В. К. - Організація і тактика огляду місця події як невідкладної слідчої дії під час розслідування екологічних злочинів (2018)
Мудрецький Р. В. - Тактика подолання неправдивих показань у ході судового розгляду кримінальних проваджень (2018)
Паршутін А. Б. - Поняття втручання у приватне спілкування: теоретико - правова природа (2018)
Питомець А. В. - Організаційно - правова діяльність адвоката як захисника на досудовому розслідуванні (2018)
Махова Л. О. - Історія міжнародного розвитку та сучасний стан інституту медіації в Україні, Bиприцький А. О. (2018)
Title (2022)
Contents (2022)
Marchenko T. V. - Correlation-Regression Analysis of Innovation Factor Influence on GDP Growth (2022)
Udovychenko S. M. - Monitoring the Activities of Industrial Enterprises in the Context of Innovation-Driven Development of Ukraine, Makhsma M. B. (2022)
Boiko V. O. - Problems and Prospects for Innovation-Driven Development of the Tourism Industry in Ukrainе, Boiko L. O. (2022)
Khoroshylov S. V. - Time-Periodic Spacecraft Attitude Control with the Use of Slewing Permanent Magnets, Lapkhanov E. O. (2022)
Yakymets V. M. - Prospects for Using Unmanned Aerial Vehi cles for Medical and Biological Protection of the Civilians and the Military in the Safe Zone and the Joint Forces Operation (JFO) Area, Pechiborshch V. P., Yakymets V. M., Volianskyi P. B., Yadchenko D. M., Buyun L. I., Ohorodniychuk I. V. (2022)
Avdieieva L. Yu. - Computer Simulation of Fluid Flow Through a Venturi Nozzle of Different Configurations, Makarenko A. A., Dekusha H. V. (2022)
Neimash V. B. - Radiation Technology for the Manufacture of Medical Products with Nanosilver: from Development to Commercialization (2022)
Adjamskiy S. - Studying the Influence of Orientation and Layer Thickness on the Physico-Mechanical Properties of Co-Cr-Mo Alloy Manufactured by the SLM Method, Kononenko G., Podolskyi R., Baduk S. (2022)
Zelisko A. V. - The Corporate Form of Innovating Entities in Ukraine, Rozghon O. V. (2022)
Instructions for Authors (2022)
Койбічук В. - Ефективність національної кібербезпеки: DEA-аналітика, Герасименко В. (2022)
Кривокульська Н. - Інформаційно-комунікативний супровід процесу екологічного управління в публічній сфері: вектори вдосконалення (2022)
Длугопольський О. - Аналіз бюджетних витрат на соціальний захист населення: виклики пандемії COVID-19, Козар А. (2022)
Окренець В. - Трактування прибутку в обліково-інформаційному забезпеченні підприємств (2022)
Дзюблюк О. - Оптимізація структури сучасного грошового обігу у контексті ролі готівкових платежів (2022)
Дерій В. - Облік і звітність про МШП, МНМА у будівництві: стандарти відображення, проблеми ідентифікації та організації, Романів Р., Гуменна-Дерій М. (2022)
Назарова І. - Сутність та обліково-інформаційне забезпечення електронних розрахунків (2022)
Адамик В. - Трансформація європейської міграційної політики в умовах глобальних і регіональних викликів, Стахова Н. (2022)
Кириленко О. - Видатки Державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування, Малиняк Б. (2022)
Микитюк П. - Дослідження концепції організації проєктування та оцінка факторів формування економічної ефективності інвестиційних проектів, Микитюк Ю., Завитій Я. (2022)
Желюк Т. - Джерела фінансового забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад, Жуковська А. (2022)
Семанюк В. - Вплив цифрових технологій на інформаційне середовище бізнесу в умовах п’ятої промислової революції, Мельник Н. (2022)
Поплавська Ж. - Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності, Михальчишин Н. (2022)
Дерій В. - Облік, оподаткування і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах кризових явищ, Муравський В., Починок Н., Сисюк С., Зарудна Н. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Біба Ю. В. - Історіографія трасформації виправно - трудового законодавства незалежної України (1991–2003 рр.) (2018)
Григоренко Д. А. - Правове регулювання оподаткування приватної торгівлі в Україні при переході до НЕП (1921-1924 рр.) (2018)
Григорчук М. В. - Генеза й теоретико - правове обґрунтування правового захисту в пам'ятках римського права і Великій Хартії Вольностей (2018)
Дахова І. І. - Конституційний принцип рівного виборчого права (2018)
Коцура Т. А. - Окремі проблеми оптимізації системи судоустрою зарубіжних країн та України (2018)
Лещенко О. Д. - Сучасні проблеми конституційно - правового регулювання вирішення виборчих спорів (2018)
Олійник А. Ю. - Джерела дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність (2018)
Святненко А. П. - Генеза історичного становлення права на мирні зібрання (2018)
Великанова М. М. - Ризик та його розподіл у римському праві (2018)
Щербина Є. М. - Проблемні питання правової охорони комп'ютерних програм як об'єктів авторського права, Гетьман Я. В. (2018)
Котуха О. С. - Особливості застосування положень міжнародного договору при регулюванні приватних відносин з іноземним елементом, Чабан О. М. (2018)
Панова Л. В. - Підстави виникнення, зміни або припинення банківських правовідносин (2018)
Смородина А. Є. - Компенсація за порушення авторських прав і суміжних прав в Україні (2018)
Ходико Ю. Є. - Особливості правового режиму об'єкта зобов'язального правовідношення (2018)
Щербина Є. М. - Окремі недоліки законодавства щодо стягнення боргу за виконавчими написами нотаріусів, Кульова А. А. (2018)
Гербич О. В. - Загальні засади господарсько-правової відповідальності у сфері кінематографії (2018)
Пристай Т. М. - Становлення еспортно - кредитного агентства в Україні (2018)
Авескулов В. Д. - Право на щорічну відпустку і право на її використання: співвідношення понять (2018)
Радіонова - Водяницька В. О. - Штатний розпис та його роль у регулюванні трудових відносин (2018)
Яковлєв О. А. - Взаємозв'язок трудового права й економіки та їх вплив на становлення умов праці (2018)
Берлач Г. В. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері електричної енергії (2018)
Гессен А. Є. - Державне управління туризмом у країнах Європейського Союзу, Журбенко А. Є., Зубко О. Є. (2018)
Джинджоян В. В. - Стратегічне управління розвитком туризму, Ємельянова М. О., Штонда Г. А. (2018)
Карелін В. В. - Функції адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань (2018)
Коломоєць Т. О. - Подорожі публічних службовців: чи доцільним є впровадження антикорупційних правових нормативів? (2018)
Коміренко В. І. - Необхідність стратегічного управління розвитком туризму в Україні у сучасних умовах, Матвєйчук В. К., Пантюх І. О. (2018)
Нашинець - Наумова А. Ю. - Правове забезпечення інформаційної безпеки: міжнародний досвід і можливість використання (2018)
Ростовська К. В. - Суб’єкти державної антикорупційної політики: поняття та підходи до класифікації (2018)
Столбовий В. М. - Історичні етапи становлення та розвитку службових правовідносин у сфері національної безпеки України (2018)
Стоян К. С. - Європейський досвід державного управління туристичною сферою, Рижова К. І., Копилова А. О. (2018)
Бахуринська О. О. - Перспективні напрями протидії організованій злочинності в Україні (2018)
Карпенко М. І. - Структура родового об’єкта військових злочинів за законодавством України про кримінальну відповідальність (2018)
Басай В. Д. - Похідні докази у кримінальному процесі України: поняття та види (2018)
Гафич І. І. - Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження з реабілітаційних підстав (2018)
Латиш К. В. - Кібервандалізм: окремі способи вчинення (2018)
Мамка Г. М. - Про джерела кримінального процесуального права України у контексті реалізації рівності як принципу юридичного процесу у кримінальному провадженні (2018)
Марушев А. Д. - Особливості проведення слідчого огляду приміщень у процесі розслідування кримінального банкрутства (2018)
Орлова Т. А. - Особливості початкового етапу розслідування завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів (2018)
Асірян С. Р. - Спеціальні процедури та інші механізми Ради ООН із прав людини (2018)
Вайцеховська О. Р. - Особливості та сучасні тенденції розвитку міжнародного правопорядку (2018)
Задорожна С. М. - Загальні принципи у класичному міжнародному праві: Вестфальський мир (2018)
Зуєва В. О. - Проблеми конституційно-правового регулювання регіональної політики в Україні: досвід та перспективи, Прудников Д. П. (2017)
Каткова Т. Г. - Правосуб’єктність роботів: вигадка чи реальність? (2017)
Полатайко І. В. - Втілення та розвиток засад правової ідеології у правовій системі Англії (2017)
Сидорчук Ю. М. - Філософсько - правові проблеми використання штучного інтелекту (2017)
Терлецький Д. С. - Суб’єкти права на конституційну скаргу в Україні (2017)
Ткаченко В. І. - Причинно - наслідкові зв’язки в генезисі українського суспільства: інверсія ідей (2017)
Федоренко В. В. - Формування правосвідомості військовослужбовців збройних сил України в контексті правовиховної роботи (2017)
Хопта С. Ф. - Професійний досвід судді як юридична категорія (2017)
Шевчук Л. В. - Конституція України як правова основа державної ідеології (2017)
Дзюба І. В. - Опіка та піклування в цивільному праві України: проблемні питання призначення опікунів та піклувальників, Зєлєніна М. В. (2017)
Коршакова О. М. - Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в україні (2017)
Мазур В. В. - Принципи правового регулювання сервітутних відносин у структурі механізму цивільно - правового регулювання (2017)
Микитин В. І. - Деякі особливості усиновлення дітей громадянами України (2017)
Нівня М. І. - Право на збільшення об’єкта примусового відчуження у зв’язку із суспільною необхідністю (2017)
Пічко Р. С. - Страховий інтерес як базова категорія страхування (2017)
Пружанська Т. П. - Особливість судового розгляду справ у різних провадженнях цивільного судочинства: порівняльно - правовий аспект (2017)
Сенюта В. О. - Народження права інтелектуальної власності: венеційський феномен (2017)
Уразова А. А. - Отказ от имущественных прав интеллектуальной собственности как один из способов их досрочного прекращения (2017)
Замрига А. В. - Загальні аспекти та перспективи правового регулювання контрактації сільськогосподарської продукції (2017)
Вишновецька С. В. - Працевлаштування молоді в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Дробович Т. М. (2017)
Соловей А. А. - Ціннісний характер соціальної справедливості у трудовому праві (2017)
Брага І. Ю. - Деякі питання становлення та розвитку паспортно-реєстраційної системи на території українських земель (2017)
Голодник Ю. А. - До питання про поняття та ознаки житлово-комунального господарства (2017)
Губанова Т. О. - Окремі аспекти адміністративної відповідальності у сфері виборчих відносин (2017)
Капля О. М. - Принцип процесуальної економії в контексті вдосконалення адміністративного судочинства (2017)
Мартинюк О. Г. - Керівник прокуратури у відносинах адміністративної діяльності (2017)
Наконечна Г. Я. - Особливості правового регулювання транспортного податку в Україні, Шнайдер М. Р. (2017)
Нечаєв В. Е. - Поняття процедури публічних послуг, що надаються національною поліцією (2017)
Онопрієнко С. Г. - Актуальні проблеми державної підтримки національного інформаційно-культурного простору (2017)
Пастернак В. М. - Роль процесуального примусу в адміністративному судочинстві (2017)
Савченко Ю. І. - Система адміністративно-правового регулювання інформаційної діяльності суб’єктів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (2017)
Селезньова О. М. - Концепти розуміння сутності та ознак правопорушення в інформаційній сфері, Руданець В. В. (2017)
Тацишин І. Б. - Економіко - правові аспекти судового захисту права на відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, Мазур А. В. (2017)
Андрущенко Л. В. - Систематизація шляхів подальшого розвитку страхового ринку України (2017)
Алексєєв І. С. - Пробація як фактор підвищення ефективності функціонування пенітенціарної системи (2017)
Бабаніна В. В. - Співвідношення кримінального права та кримінального закону (2017)
Берило О. Г. - Історичні аспекти становлення та розвитку кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із ІХ ст. До середини ХVІІІ ст. (2017)
Гриненко І. О. - Поняття злочину в історії кримінального законодавства та правовій доктрині (2017)
Ільченко С. Ю. - Актуальні питання протидії організації жебрацтва (2017)
Кархут Р. В. - Стан наукової розробки питань відповідальності за втручання в діяльність судових органів в Україні та республіці Польща (2017)
Кулик К. Д. - Спеціально - кримінологічне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні (2017)
Макодзьоб А. В. - Предмет злочину за кримінальним правом України (2017)
Михайлуца М. І. - Кримінально - правова природа державної зради та шпигунства (2017)
Назарчук В. В. - Служба цивільного захисту: поняття та ознаки (2017)
Сподарик Н. І. - Правове забезпечення запобігання підрозділами національної поліції насильницьким злочинам проти життя і здоров’я особи, що вчиняються студентами вищих навчальних закладів (2017)
Фоменко М. В. - Зміст перешкоджання як суспільно небезпечного діяння у складі злочину, передбаченого ст. 170 КК України (2017)
Ясиновський П. В. - Об’єкт перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та його види (2017)
Войтюк Р. В. - Процесуальні гарантії діяльності детектива національного антикорупційного бюро України (2017)
Гєрцик Р. В. - Об’єкт кримінального правопорушення у структурі криміналістичної характеристики корисливо - насильницьких злочинів (2017)
Мельник Ю. О. - Правові обмеження агресивного податкового планування (2017)
Овчаренко Н. М. - Запозичення досвіду подолання корупції у сфері медицини для України на прикладі провідних країн світу: США, Японії та Німеччини, Рєзнік О. М. (2017)
Проскурняк О. Г. - Проблемы доступа к современному юридическому образованию (на примере США, Великобритании, ФРН) (2017)
Кобко - Одарій В. С. - Категорія "правова спадщина": досвід теоретичного обґрунтування (2018)
Токар Л. В. - Деформація професійної свідомості поліцейських як ознака відчуження праці (2018)
Васильєв В. В. - Роль нотаріуса в забезпеченні реалізації учасниками цивільних правовідносин правової свободи в контексті співвідношення типів правового регулювання (2018)
Голубенко І. І. - Договір лізингу у праві іноземних держав, Головицький В. В. (2018)
Убрамик Ю. Р. - Особливості принципу пропорційності: історія та практика, Дяченко С. В. (2018)
Федосенко Н. А. - Суб'єктно - об'єктний склад договірних маркетингових правовідносин (2018)
Полосенко К. В. - Проблеми виконання рішень господарських судів і забезпечення судового захисту громадян (2018)
Гнатенко К. В. - Щодо питання принципів соціального забезпечення (2018)
Козуб І. Г. - Щодо змісту трудових договорів, що укладаються з особами зі зниженою працездатністю, Годецька М. В. (2018)
Колосов И. В. - Новшества гражданского процессуального законодательства украины от 15.12.2017 года и их влияние на качество судебного разрешения индивидуальных трудовых споров (2018)
Лукаш С. С. - Гарантії захисту трудових прав осіб передпенсійного віку (2018)
Ярошенко О. М. - До питання функцій професійного розвитку працівників, Вапнярчук А. В. (2018)
Веремієнко С. В. - Особливості адміністративної відповідальності за псування і забруднення земель (2018)
Береза В. В. - Місце і роль департаменту кіберполіції в системі органів Національної поліції України (2018)
Будь О. А. - Поліцейські заходи в системі засобів реалізації правоохоронної функції поліції (2018)
Жуков С. В. - Проблеми підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення доброчесності посадових осіб сектору безпеки і оборони (2018)
Ломакіна І. Ю. - Роль саморегулівних організацій у регулюванні сільського господарства (2018)
Мамчур Л. О. - До питання про міжсуб'єктну взаємодію правоохоронних органів із використанням інформаційних технологій (2018)
Мельниченко Б. Б. - Адміністративно - правове забезпечення публічного управління в економічній сфері (2018)
Панчишин Р. І. - Поняття та форми взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної виконавчої влади (2018)
Топчій О. В. - Проблема інформаційної безпеки неповнолітніх у дзеркалі сучасної правової науки України (2018)
Атаманчук Н. І. - Теоретико - правові засади непрямих податків в Україні (2018)
Бондаренко І. М. - Особливості податкового резидентства фізичних осіб у сучасних умовах (2018)
Шевнін С. М. - Державне фінансування діяльності міністерства внутрішніх справ України (2018)
Годлевська - Коновалова А. В. - Про деякі проблемні питання, що стосуються змісту злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2018)
Данченко К. М. - Особливості кримінальної відповідальності юридичних осіб, Оперук В. І. (2018)
Дмитренко Н. А. - Суб’єктивні ознаки складу військових злочинів (2018)
Колб О. Г. - Про деякі змістовні елементи поняття кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері виконання покарань України, Попельнюк Т. В. (2018)
Маршуба М. О. - Сфери існування організованої злочинності в Україні, Мойсієнко В. А. (2018)
Мироненко Т. Є. - Роль прокурора у процесі доказування під час кримінального провадження (2018)
Сметаніна Н. В. - Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх: сучасні тенденції, Граб Т. В. (2018)
Сметаніна Н. В. - Міжнародний досвід захисту прав жертв злочинів, Дойонко О. В. (2018)
Сметаніна Н. В. - Доброчесність як одна із вимог реформування судової влади, Петрівна Л. С. (2018)
Гетьман Г. М. - Моделювання особи невідомого злочинця під час проведення слідчого огляду в умовах змагального кримінального процесу (2018)
Кравчук І. І. - Суб'єкти використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень (2018)
Мулявка Д. Г. - Перспективи правового регулювання категорії "професійна таємниця приватної детективної (розшукової) діяльності", Шаймуродов Р. А. (2018)
Рожнова В. В. - До питання про вдосконалення кримінального процесуального закону (2018)
Скрипник Д. О. - Особливості формування правових позицій верховного суду у кримінальному провадженні (2018)
Членов М. В. - Щодо "нового" порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування (2018)
Шило О. Г. - До питання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні, Грідіна К. В. (2018)
Чукаєва І. К. - Сучасний стан формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у країнах світу та Україні, Ляшенко О. Ф. (2022)
Колодійчук А. В. - Статистичні методи оцінки взаємозв’язку процесів інформатизації і розвитку економічного потенціалу України (2022)
Гуштан Т. В. - Підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків, Індус К. П., Ковач М. Й. (2022)
Комендо І. К. - Міжнародний досвід використання державних банків розвитку як інструмента активізації економічного зростання (2022)
Shostak L. B. - Enterprise risk management in force majeure circumstances, Petrovska I. O. (2022)
Мартиненко В. П. - Функції управління маркетинговою діяльністю підприємства, Куниця А. Ю. (2022)
Зоріна О. А. - Особливості обліку та оподаткування комісійної і консигнаційної торгівлі (2022)
Klymenchukova N. S. - Theoretical aspects of the formation of the modus of institutional support for the development of entrepreneurship (2022)
Молнар О. С. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, Даріуш А. П., Король В. І. (2022)
Осадча Г. Г. - Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат (2022)
Аксельрод Р. Б. - Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–девелопером будівництва в проектах стратегічних змін (2022)
Kuksa I. M. - Competency-oriented approach in the system of leadership formation of trading enterprises in the conditions of digitalization and change management, Guk O. V., Zhovko O. V., Dihtyar I. V. (2022)
Мельник Т. М. - Роль криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю, Клим О. І. (2022)
Mykhailov A. M. - Improvement of management and administration of information and consulting services, Mykhailov Y.O. (2022)
Живко З. Б. - Прийняття управлінських рішень на основі цінових мультиплікаторів та фінансово-економічного аналізу в контексті забезпечення продовольчої безпеки, Батюк Б. Б., Мохонько Г. А., Дяченко Т. О. (2022)
Махмудов Х. З. - Моніторинг попиту та пропозиції на інноваційний бізнес: організаційно-управлінське застосування, Шевченко І. Б., Шендерівська Л. П., Покотильська Н. В. (2022)
Максименко О. С. - Організаційно-управлінські аспекти безпекового та фінансового моніторингу забезпечення інноваційного розвитку економіки, Крекотень І. М., Чижевська М. Б., Бабій Л. І. (2022)
Ільїн В. Ю. - Інституційне забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації, Навроцька Т. А., Панасенко Н. Л., Білінська О. П. (2022)
Кукса І. М. - Оцінка потенціалу інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, управління змінами та якістю, Райковська І. Т., Іванишин А. В., Рибак О. М. (2022)
Зось–Кіор М. В. - Кластерізація за рівнем фінансового менеджменту інноваційно орієнтованих агропідприємств в умовах активізації логістичної та зовнішньоекономічної діяльності, діджиталізації та управління змінами, Гнатенко І. А., Телічко Н. А., Корнєв Р. С. (2022)
Соломчук Л. М. - Статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємств (2022)
Батажок С. Г. - Бюджет розвитку територіальної громади в умовах обмеженості формування доходів місцевих бюджетів (2022)
Артюшин Г. - Козацька педагогіка як важлива складова підготовки майбутніх офіцерів та офіцерів запасу в закладах вищої освіти України (2018)
Бабіч О. - Комунікативно-культурологічний підхід у навчанні англійської мови для спеціальних цілей майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Балендр А. - Розвиток академічної мобільності фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2018)
Барбінов В. - Операційно-діяльнісний критерій як елемент визначення готовності майбутніх робітників аграрної галузі до професійної діяльності (2018)
Білошапка Н. - Модель формування у майбутніх учителів математики вмінь викорис- товувати засоби комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності (2018)
Боровик Л. - Аналіз стану розробки проблеми формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у наукових джерелах та обґрунтування необхідності її опрацювання (2018)
Ваколюк Т. - Шляхи інтенсифікації навчання на початковому етапі вивчення англійської мови у вищих військових навчальних закладах, Місєчко О. (2018)
Варава О. - Основні завдання, переваги та принципи використання симуляційного навчання у професійній підготовці майбутніх акушерок (2018)
Вінтюк Ю. - Складові професійної компетентності практичного психолога (2018)
Гейтенко В. - Педагогічний супровід розвитку когнітивного компонента соціалізації старшокласників, які перебувають у середовищі неформальної молодіжної організації (2018)
Дудікова Л. - Обґрунтування педагогічних умов формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів на початковому (пропедевтичному) етапі у медичних університетах (2018)
Завидович В. - Теоретичні аспекти педагогічного феномена розвитку комунікативноїкомпетентності офіцерів-прикордонників (2018)
Зелений В. - Естетична культура майбутніх офіцерів поліції та її формування у процесі професійної підготовки (2018)
Зорій Я. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення формування в закладах вищої освіти військово-професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до службової діяльності (2018)
Карпушина М. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування у курсантів умінь розв’язувати проблемні ситуації на заняттях з англійської мови (2018)
Король Я. - Модель формування професійної готовності майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту (2018)
Левицька А. - Результати дослідно-експериментальної роботи з патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Лемешко О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності прикордонників (2018)
Лупаренко Л. - Організаційно-педагогічна модель упровадження електронних відкритих журнальних систем у процес науково-педагогічних досліджень (2018)
Максимчук Л. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у контексті реалізації інноваційних підходів до вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Мирошникова М. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції: результати дослідження (2018)
Мірошніченко В. - Підготовка фахівців міжнародних економічних відносин з питань інформаційно-аналітичного забезпечення (2018)
Мірошніченко В. - Виховання майбутнього педагога на засадах здорового способу життя, Дияк В. (2018)
Романишина Л. - Урахування сутності медичного маркетингу в підготовці майбутніх фахівців медицини, Марчишин С. (2018)
Нахаєва Я. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема, Мельничук І. (2018)
Окопна Я. - Засоби контролю в навчальній автономії німецькомовної ділової комунікації майбутніх туризмознавців з використанням дистанційних технологій (2018)
Пайкуш М. - Моделювання процесу інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Побережна Н. - Методика компонентного аналізу у змісті вивчення майбутніми юристами поняттєво-категорійного апарату (2018)
Поповський Ю. - Проблема застосування тренінгових технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Почекалін І. - Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни"порівняльна професійна педагогіка” (2018)
Рабійчук Л. - Активізація розвитку професійної комунікативноїкомпетентності офіцерів-прикордонників, Чернова С. (2018)
Ребуха Л. - Педагогічні умови реалізації системи фундаменталізаціїпрофесійної підготовки майбутніх соціальних працівниківна засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Рогульська О. - Використання відеоматеріалів для підвищеннямотивації майбутніх учителів іноземної мови, Тарасова О. (2018)
Сідоров В. - Ресурсно-орієнтоване навчання студентіву системі кроскультурної підготовки фахівців галузі туризму (2018)
Слівінський О. - Фізіологічна характеристика фізичних вправ з нециклічною структурою рухів у системі підготовки військовослужбовцівдержавної прикордонної служби України, Рефель В., Мельніков В. (2018)
Совва С. - Особливості формування міжнародної правовоїкультури майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Тернавська Т. - Використання прикладних методику підготовці соціального працівника (2018)
Ткачук О. - Нормативно-правове забезпечення організаціїпервинної профілактики віл-інфекції серед студентської молоді (2018)
Торічний О. - Формування лідерських компетентностей у майбутніхофіцерів-прикордонників у процесі навчання загальновійськовихі військово-спеціальних дисциплін (2018)
Чернова С. - Модель розвитку професійної комунікативної компетентностіофіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Шалигіна Н. - Критерії оцінювання розвиненості комунікативної компетентностіофіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Яворська Г. - Естетична культура майбутнього працівника поліціїу професійній діяльності (2018)
Янковець А. - Інформаційні технології у вищій військовій освіті: проблеми та перспективи (2018)
Яцишина Н. - Методика формування прагматичної компетентностімайбутніх перекладачів: репродуктивно-продуктивний етап (2018)
Забокрицький І. І. - Праворозуміння як основа сучасних правових досліджень (2019)
Зозуля О. І. - Контрольна функція комітетів верховної ради україни: поняття, ознаки та значення (2019)
Назаренко О. А. - Правовий менталітет: наукові підходи до розуміння (2019)
Настасяк І. Ю. - Правові засоби як основа нормативної частини правової системи (2019)
Панчишин Р. І. - Напрями вдосконалення муніципального законодавства у сфері регулювання об'єднання територіальних громад (2019)
Цебенко С. Б. - Правові та релігійні норми як регулятори суспільних відносин (2019)
Великанова М. М. - Розподіл ризику в деліктних зобов'язаннях (2019)
Поліщук М. Г. - Особливості стягнення аліментів у світлі останніх змін законодавства України, Калініченко С. Г. (2019)
Кайданович Т. М. - Співвідношення прав людини та екологічної безпеки країни: правові аспекти (2019)
Курман Т. В. - Теоретико - правові засади економіко-екологічних заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2019)
Лісова Т. В. - Особливості об'єкта правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права (2019)
Піддубна Д. С. - Органічне господарювання та навколишнє природне середовище: грані взаємодії і сучасний стан (2019)
Блінова Г. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як учасників інформаційних відносин (2019)
Карелін В. В. - Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарань як об'єкт режимного регулювання у сфері організації виконання покарань (2019)
Коваленко А. А. - Доктринальні погляди на розуміння функцій права (2019)
Корнута Л. М. - Принцип лояльності в державній службі: теоретико-правова характеристика та перспективи розвитку (2019)
Мельник А. В. - Повноваження окремих суб'єктів публічного контролю та нагляду за дотриманням трудового законодавства (2019)
Мельниченко Б. Б. - Адміністративно - правове забезпечення публічного управління в Україні (2019)
Сидоренко А. О. - Законодавче регулювання донорства крові та її компонентів на пострадянському просторі (2019)
Філоретова М. В. - Деякі питання гарантування та захисту права на свободу мирних зібрань у практиці європейського суду з прав людини (2019)
Хайдарова І. О. - Іноземний досвід правового регулювання адміністративних відносин антикорупційних судів (2019)
Шовкопляс О. В. - Деякі питання надання адміністративних послуг у фармацевтичній сфері (2019)
Ковалко Н. М. - Місце векселя в системі боргових цінних паперів (2019)
Бугера О. І. - Використання веб - сайтів із метою запобігання злочинності (2019)
Митник У. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство (2019)
Мокляк В. В. - Сучасний стан наукового дослідження терористичної діяльності в Україні (2019)
Ополінський А. О. - Питання кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (2019)
Сачко О. В. - Проблеми затримання недоторканних і "дрібних" кримінальних правопорушників (2019)
Кудінов С. С. - Удосконалення державної політики антитерористичної підготовки цивільного суспільства в Україні (2019)
Лисаченко Є. І. - Порівняльно - правовий аналіз законодавства України та деяких зарубіжних країн щодо тимчасового доступу до речей і документів (2019)
Щербак І. А. - Теоретико - прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру (2019)
Мамедова Ж. - Проблемы и перспективы формирования норм международного права в рамках системы ООН (2019)
Бондар О. І. - Вплив ефективності роботи оборотних систем охолодження ТЕС на величину викидів діоксиду азоту, Гаєвський В. Р., Кочмарський В. З., Филипчук В. Л. (2021)
Козій І. С. - Критерії вибору природозахисного обладнання для очищення промислових викидів підприємств, Жиленко Т. І., Трунова І. О., Батальцев Є. В., Макаренко Н. О. (2021)
Красовський В. В. - Поступова реконструкція пришляхових насаджень у населених пунктах, Черняк Т. В. (2021)
Фатеєв А. І. - Екологічні аспекти використання вугілля з підвищеним вмістом натрію та хлору, Ясинецький А. О., Лазарєв Є. С. (2021)
Бондар О. І. - Фінансування сталого розвитку сфери водопостачання та водовідведення в Україні, Закорчевна Н. Б., Крилова І. І. (2021)
Глодова Л. М. - Сірководневі джерела Косівщини (2021)
Ігнатишин В. В. - Гідрогеологічний аспект екологічного стану Закарпаття за 2020 рік, Малицький Д. В., Іжак Т. Й., Вербицький С. Т., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б. (2021)
Курбатова І. М. - Еколого - токсикологічна оцінка природних водойм за дії ксенобіотиків, Захаренко М. О., Тупицька О. М. (2021)
Степова О. В. - Стан поверхневих водних об’єктів Полтавської області, Гах Т. О., Тягній Л. М. (2021)
Блінова Н. К. - Визначення параметрів зсуву земної поверхні й екологічні наслідки закриття вугільних шахт, Філатьєва Е. М., Скарга В. В. (2021)
Борецька І. Ю. - Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур, Джура Н. М., Романюк О. І. (2021)
Kuznyetsov S. I. - Thermal conversion of nitrogen oxides in a flow reducing gas, Maljejev V. О., Sevenchenko O. O., Bezpalchenko V. M. (2021)
Матіс Є. О. - Модель формування методів оцінки екологічних ризиків для окремих складних систем, Крот О. П. (2021)
Романенко О. В. - Біоетичні аспекти методології гідробіологічних досліджень, Груша М. М. (2021)
Руда М. В. - Моделювання станів складного ландшафтного комплексу при невідомій функції втрат, Шибанова А. М., Паславський М. М., Джумеля Е. А. (2021)
Русин І. Б. - Конструювання мультиелектродних електро-біосистем з Lemna minor, Медведєв О. В., Дячок В. В. (2021)
Юнгін О. С. - Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених із судинних рослин Антарктики, Прекрасна Є. П., Ластовецька Л. О., Маслак В. І., Кудіна С.В. (2021)
Колісник А. В. - Оцінка канцерогенного ризику хронічної інтоксикації населення від забрудненого атмосферного повітря (2021)
Мазур Т. Г. - Особливості організації екологічно безпечного харчування студентів за різних форм навчання в умовах COVID-19, Загоруй Л. П., Димань Т. М., Богатко Н. М., Гриневич Н. Є. (2021)
Сараненко І. І. - Вплив вихлопних газів автотранспорту на генеративні органи представників роду Acer L., Шадура К. О. (2021)
Чепель А. Є. - Оцінювання ризику для здоров’я дітей і дорослого населення міст від шкідливого впливу викидів автотранспорту, Кофанова О. В., Євтєєва Л. І. (2021)
Гунько С. О. - Міграція мангану в ґрунтах біогеоценозів степового Придніпров’я (на прикладі Дніпропетровської області), Володько Д. А. (2021)
Красовський С. А. - Визначення фізико-хімічних параметрів вугільного відвалу ДТЕК ШУ "Героїв Космосу", Ковров О. С., Клімкіна І. І. (2021)
Луцишин О. З. - Міське садівництво в умовах Львівської урбоекосистеми: можливості та переваги, Гілета Л. А. (2021)
Маркіна Л. М. - Визначення напрямів екологічних проблем, висвітлених у регіональних ЗМІ, на прикладі Миколаєва, Жолобенко Н. Ю., Ушкац С. Ю., Плахтіна О. І. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського