Наконечна Г. Я. - Особливості правового регулювання транспортного податку в Україні, Шнайдер М. Р. (2017)
Нечаєв В. Е. - Поняття процедури публічних послуг, що надаються національною поліцією (2017)
Онопрієнко С. Г. - Актуальні проблеми державної підтримки національного інформаційно-культурного простору (2017)
Пастернак В. М. - Роль процесуального примусу в адміністративному судочинстві (2017)
Савченко Ю. І. - Система адміністративно-правового регулювання інформаційної діяльності суб’єктів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства (2017)
Селезньова О. М. - Концепти розуміння сутності та ознак правопорушення в інформаційній сфері, Руданець В. В. (2017)
Тацишин І. Б. - Економіко - правові аспекти судового захисту права на відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, Мазур А. В. (2017)
Андрущенко Л. В. - Систематизація шляхів подальшого розвитку страхового ринку України (2017)
Алексєєв І. С. - Пробація як фактор підвищення ефективності функціонування пенітенціарної системи (2017)
Бабаніна В. В. - Співвідношення кримінального права та кримінального закону (2017)
Берило О. Г. - Історичні аспекти становлення та розвитку кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником у період із ІХ ст. До середини ХVІІІ ст. (2017)
Гриненко І. О. - Поняття злочину в історії кримінального законодавства та правовій доктрині (2017)
Ільченко С. Ю. - Актуальні питання протидії організації жебрацтва (2017)
Кархут Р. В. - Стан наукової розробки питань відповідальності за втручання в діяльність судових органів в Україні та республіці Польща (2017)
Кулик К. Д. - Спеціально - кримінологічне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні (2017)
Макодзьоб А. В. - Предмет злочину за кримінальним правом України (2017)
Михайлуца М. І. - Кримінально - правова природа державної зради та шпигунства (2017)
Назарчук В. В. - Служба цивільного захисту: поняття та ознаки (2017)
Сподарик Н. І. - Правове забезпечення запобігання підрозділами національної поліції насильницьким злочинам проти життя і здоров’я особи, що вчиняються студентами вищих навчальних закладів (2017)
Фоменко М. В. - Зміст перешкоджання як суспільно небезпечного діяння у складі злочину, передбаченого ст. 170 КК України (2017)
Ясиновський П. В. - Об’єкт перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період та його види (2017)
Войтюк Р. В. - Процесуальні гарантії діяльності детектива національного антикорупційного бюро України (2017)
Гєрцик Р. В. - Об’єкт кримінального правопорушення у структурі криміналістичної характеристики корисливо - насильницьких злочинів (2017)
Мельник Ю. О. - Правові обмеження агресивного податкового планування (2017)
Овчаренко Н. М. - Запозичення досвіду подолання корупції у сфері медицини для України на прикладі провідних країн світу: США, Японії та Німеччини, Рєзнік О. М. (2017)
Проскурняк О. Г. - Проблемы доступа к современному юридическому образованию (на примере США, Великобритании, ФРН) (2017)
Кобко - Одарій В. С. - Категорія "правова спадщина": досвід теоретичного обґрунтування (2018)
Токар Л. В. - Деформація професійної свідомості поліцейських як ознака відчуження праці (2018)
Васильєв В. В. - Роль нотаріуса в забезпеченні реалізації учасниками цивільних правовідносин правової свободи в контексті співвідношення типів правового регулювання (2018)
Голубенко І. І. - Договір лізингу у праві іноземних держав, Головицький В. В. (2018)
Убрамик Ю. Р. - Особливості принципу пропорційності: історія та практика, Дяченко С. В. (2018)
Федосенко Н. А. - Суб'єктно - об'єктний склад договірних маркетингових правовідносин (2018)
Полосенко К. В. - Проблеми виконання рішень господарських судів і забезпечення судового захисту громадян (2018)
Гнатенко К. В. - Щодо питання принципів соціального забезпечення (2018)
Козуб І. Г. - Щодо змісту трудових договорів, що укладаються з особами зі зниженою працездатністю, Годецька М. В. (2018)
Колосов И. В. - Новшества гражданского процессуального законодательства украины от 15.12.2017 года и их влияние на качество судебного разрешения индивидуальных трудовых споров (2018)
Лукаш С. С. - Гарантії захисту трудових прав осіб передпенсійного віку (2018)
Ярошенко О. М. - До питання функцій професійного розвитку працівників, Вапнярчук А. В. (2018)
Веремієнко С. В. - Особливості адміністративної відповідальності за псування і забруднення земель (2018)
Береза В. В. - Місце і роль департаменту кіберполіції в системі органів Національної поліції України (2018)
Будь О. А. - Поліцейські заходи в системі засобів реалізації правоохоронної функції поліції (2018)
Жуков С. В. - Проблеми підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення доброчесності посадових осіб сектору безпеки і оборони (2018)
Ломакіна І. Ю. - Роль саморегулівних організацій у регулюванні сільського господарства (2018)
Мамчур Л. О. - До питання про міжсуб'єктну взаємодію правоохоронних органів із використанням інформаційних технологій (2018)
Мельниченко Б. Б. - Адміністративно - правове забезпечення публічного управління в економічній сфері (2018)
Панчишин Р. І. - Поняття та форми взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної виконавчої влади (2018)
Топчій О. В. - Проблема інформаційної безпеки неповнолітніх у дзеркалі сучасної правової науки України (2018)
Атаманчук Н. І. - Теоретико - правові засади непрямих податків в Україні (2018)
Бондаренко І. М. - Особливості податкового резидентства фізичних осіб у сучасних умовах (2018)
Шевнін С. М. - Державне фінансування діяльності міністерства внутрішніх справ України (2018)
Годлевська - Коновалова А. В. - Про деякі проблемні питання, що стосуються змісту злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2018)
Данченко К. М. - Особливості кримінальної відповідальності юридичних осіб, Оперук В. І. (2018)
Дмитренко Н. А. - Суб’єктивні ознаки складу військових злочинів (2018)
Колб О. Г. - Про деякі змістовні елементи поняття кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері виконання покарань України, Попельнюк Т. В. (2018)
Маршуба М. О. - Сфери існування організованої злочинності в Україні, Мойсієнко В. А. (2018)
Мироненко Т. Є. - Роль прокурора у процесі доказування під час кримінального провадження (2018)
Сметаніна Н. В. - Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх: сучасні тенденції, Граб Т. В. (2018)
Сметаніна Н. В. - Міжнародний досвід захисту прав жертв злочинів, Дойонко О. В. (2018)
Сметаніна Н. В. - Доброчесність як одна із вимог реформування судової влади, Петрівна Л. С. (2018)
Гетьман Г. М. - Моделювання особи невідомого злочинця під час проведення слідчого огляду в умовах змагального кримінального процесу (2018)
Кравчук І. І. - Суб'єкти використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень (2018)
Мулявка Д. Г. - Перспективи правового регулювання категорії "професійна таємниця приватної детективної (розшукової) діяльності", Шаймуродов Р. А. (2018)
Рожнова В. В. - До питання про вдосконалення кримінального процесуального закону (2018)
Скрипник Д. О. - Особливості формування правових позицій верховного суду у кримінальному провадженні (2018)
Членов М. В. - Щодо "нового" порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування (2018)
Шило О. Г. - До питання про використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому провадженні, Грідіна К. В. (2018)
Чукаєва І. К. - Сучасний стан формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у країнах світу та Україні, Ляшенко О. Ф. (2022)
Колодійчук А. В. - Статистичні методи оцінки взаємозв’язку процесів інформатизації і розвитку економічного потенціалу України (2022)
Гуштан Т. В. - Підхід до системи планування і нейтралізації фінансових ризиків, Індус К. П., Ковач М. Й. (2022)
Комендо І. К. - Міжнародний досвід використання державних банків розвитку як інструмента активізації економічного зростання (2022)
Shostak L. B. - Enterprise risk management in force majeure circumstances, Petrovska I. O. (2022)
Мартиненко В. П. - Функції управління маркетинговою діяльністю підприємства, Куниця А. Ю. (2022)
Зоріна О. А. - Особливості обліку та оподаткування комісійної і консигнаційної торгівлі (2022)
Klymenchukova N. S. - Theoretical aspects of the formation of the modus of institutional support for the development of entrepreneurship (2022)
Молнар О. С. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, Даріуш А. П., Король В. І. (2022)
Осадча Г. Г. - Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат (2022)
Аксельрод Р. Б. - Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–девелопером будівництва в проектах стратегічних змін (2022)
Kuksa I. M. - Competency-oriented approach in the system of leadership formation of trading enterprises in the conditions of digitalization and change management, Guk O. V., Zhovko O. V., Dihtyar I. V. (2022)
Мельник Т. М. - Роль криптовалют у кібербезпеці та боротьбі зі злочинністю, Клим О. І. (2022)
Mykhailov A. M. - Improvement of management and administration of information and consulting services, Mykhailov Y.O. (2022)
Живко З. Б. - Прийняття управлінських рішень на основі цінових мультиплікаторів та фінансово-економічного аналізу в контексті забезпечення продовольчої безпеки, Батюк Б. Б., Мохонько Г. А., Дяченко Т. О. (2022)
Махмудов Х. З. - Моніторинг попиту та пропозиції на інноваційний бізнес: організаційно-управлінське застосування, Шевченко І. Б., Шендерівська Л. П., Покотильська Н. В. (2022)
Максименко О. С. - Організаційно-управлінські аспекти безпекового та фінансового моніторингу забезпечення інноваційного розвитку економіки, Крекотень І. М., Чижевська М. Б., Бабій Л. І. (2022)
Ільїн В. Ю. - Інституційне забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації, Навроцька Т. А., Панасенко Н. Л., Білінська О. П. (2022)
Кукса І. М. - Оцінка потенціалу інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації, управління змінами та якістю, Райковська І. Т., Іванишин А. В., Рибак О. М. (2022)
Зось–Кіор М. В. - Кластерізація за рівнем фінансового менеджменту інноваційно орієнтованих агропідприємств в умовах активізації логістичної та зовнішньоекономічної діяльності, діджиталізації та управління змінами, Гнатенко І. А., Телічко Н. А., Корнєв Р. С. (2022)
Соломчук Л. М. - Статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємств (2022)
Батажок С. Г. - Бюджет розвитку територіальної громади в умовах обмеженості формування доходів місцевих бюджетів (2022)
Артюшин Г. - Козацька педагогіка як важлива складова підготовки майбутніх офіцерів та офіцерів запасу в закладах вищої освіти України (2018)
Бабіч О. - Комунікативно-культурологічний підхід у навчанні англійської мови для спеціальних цілей майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Балендр А. - Розвиток академічної мобільності фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2018)
Барбінов В. - Операційно-діяльнісний критерій як елемент визначення готовності майбутніх робітників аграрної галузі до професійної діяльності (2018)
Білошапка Н. - Модель формування у майбутніх учителів математики вмінь викорис- товувати засоби комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності (2018)
Боровик Л. - Аналіз стану розробки проблеми формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у наукових джерелах та обґрунтування необхідності її опрацювання (2018)
Ваколюк Т. - Шляхи інтенсифікації навчання на початковому етапі вивчення англійської мови у вищих військових навчальних закладах, Місєчко О. (2018)
Варава О. - Основні завдання, переваги та принципи використання симуляційного навчання у професійній підготовці майбутніх акушерок (2018)
Вінтюк Ю. - Складові професійної компетентності практичного психолога (2018)
Гейтенко В. - Педагогічний супровід розвитку когнітивного компонента соціалізації старшокласників, які перебувають у середовищі неформальної молодіжної організації (2018)
Дудікова Л. - Обґрунтування педагогічних умов формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів на початковому (пропедевтичному) етапі у медичних університетах (2018)
Завидович В. - Теоретичні аспекти педагогічного феномена розвитку комунікативноїкомпетентності офіцерів-прикордонників (2018)
Зелений В. - Естетична культура майбутніх офіцерів поліції та її формування у процесі професійної підготовки (2018)
Зорій Я. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення формування в закладах вищої освіти військово-професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до службової діяльності (2018)
Карпушина М. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування у курсантів умінь розв’язувати проблемні ситуації на заняттях з англійської мови (2018)
Король Я. - Модель формування професійної готовності майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту (2018)
Левицька А. - Результати дослідно-експериментальної роботи з патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2018)
Лемешко О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності прикордонників (2018)
Лупаренко Л. - Організаційно-педагогічна модель упровадження електронних відкритих журнальних систем у процес науково-педагогічних досліджень (2018)
Максимчук Л. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у контексті реалізації інноваційних підходів до вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Мирошникова М. - Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції: результати дослідження (2018)
Мірошніченко В. - Підготовка фахівців міжнародних економічних відносин з питань інформаційно-аналітичного забезпечення (2018)
Мірошніченко В. - Виховання майбутнього педагога на засадах здорового способу життя, Дияк В. (2018)
Романишина Л. - Урахування сутності медичного маркетингу в підготовці майбутніх фахівців медицини, Марчишин С. (2018)
Нахаєва Я. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема, Мельничук І. (2018)
Окопна Я. - Засоби контролю в навчальній автономії німецькомовної ділової комунікації майбутніх туризмознавців з використанням дистанційних технологій (2018)
Пайкуш М. - Моделювання процесу інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Побережна Н. - Методика компонентного аналізу у змісті вивчення майбутніми юристами поняттєво-категорійного апарату (2018)
Поповський Ю. - Проблема застосування тренінгових технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Почекалін І. - Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни"порівняльна професійна педагогіка” (2018)
Рабійчук Л. - Активізація розвитку професійної комунікативноїкомпетентності офіцерів-прикордонників, Чернова С. (2018)
Ребуха Л. - Педагогічні умови реалізації системи фундаменталізаціїпрофесійної підготовки майбутніх соціальних працівниківна засадах інтеграції інноваційних технологій (2018)
Рогульська О. - Використання відеоматеріалів для підвищеннямотивації майбутніх учителів іноземної мови, Тарасова О. (2018)
Сідоров В. - Ресурсно-орієнтоване навчання студентіву системі кроскультурної підготовки фахівців галузі туризму (2018)
Слівінський О. - Фізіологічна характеристика фізичних вправ з нециклічною структурою рухів у системі підготовки військовослужбовцівдержавної прикордонної служби України, Рефель В., Мельніков В. (2018)
Совва С. - Особливості формування міжнародної правовоїкультури майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Тернавська Т. - Використання прикладних методику підготовці соціального працівника (2018)
Ткачук О. - Нормативно-правове забезпечення організаціїпервинної профілактики віл-інфекції серед студентської молоді (2018)
Торічний О. - Формування лідерських компетентностей у майбутніхофіцерів-прикордонників у процесі навчання загальновійськовихі військово-спеціальних дисциплін (2018)
Чернова С. - Модель розвитку професійної комунікативної компетентностіофіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Шалигіна Н. - Критерії оцінювання розвиненості комунікативної компетентностіофіцерів багатонаціональних штабів (2018)
Яворська Г. - Естетична культура майбутнього працівника поліціїу професійній діяльності (2018)
Янковець А. - Інформаційні технології у вищій військовій освіті: проблеми та перспективи (2018)
Яцишина Н. - Методика формування прагматичної компетентностімайбутніх перекладачів: репродуктивно-продуктивний етап (2018)
Забокрицький І. І. - Праворозуміння як основа сучасних правових досліджень (2019)
Зозуля О. І. - Контрольна функція комітетів верховної ради україни: поняття, ознаки та значення (2019)
Назаренко О. А. - Правовий менталітет: наукові підходи до розуміння (2019)
Настасяк І. Ю. - Правові засоби як основа нормативної частини правової системи (2019)
Панчишин Р. І. - Напрями вдосконалення муніципального законодавства у сфері регулювання об'єднання територіальних громад (2019)
Цебенко С. Б. - Правові та релігійні норми як регулятори суспільних відносин (2019)
Великанова М. М. - Розподіл ризику в деліктних зобов'язаннях (2019)
Поліщук М. Г. - Особливості стягнення аліментів у світлі останніх змін законодавства України, Калініченко С. Г. (2019)
Кайданович Т. М. - Співвідношення прав людини та екологічної безпеки країни: правові аспекти (2019)
Курман Т. В. - Теоретико - правові засади економіко-екологічних заходів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2019)
Лісова Т. В. - Особливості об'єкта правовідносин щодо відновлення земель як складника предмета земельного права (2019)
Піддубна Д. С. - Органічне господарювання та навколишнє природне середовище: грані взаємодії і сучасний стан (2019)
Блінова Г. О. - Повноваження органів місцевого самоврядування як учасників інформаційних відносин (2019)
Карелін В. В. - Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарань як об'єкт режимного регулювання у сфері організації виконання покарань (2019)
Коваленко А. А. - Доктринальні погляди на розуміння функцій права (2019)
Корнута Л. М. - Принцип лояльності в державній службі: теоретико-правова характеристика та перспективи розвитку (2019)
Мельник А. В. - Повноваження окремих суб'єктів публічного контролю та нагляду за дотриманням трудового законодавства (2019)
Мельниченко Б. Б. - Адміністративно - правове забезпечення публічного управління в Україні (2019)
Сидоренко А. О. - Законодавче регулювання донорства крові та її компонентів на пострадянському просторі (2019)
Філоретова М. В. - Деякі питання гарантування та захисту права на свободу мирних зібрань у практиці європейського суду з прав людини (2019)
Хайдарова І. О. - Іноземний досвід правового регулювання адміністративних відносин антикорупційних судів (2019)
Шовкопляс О. В. - Деякі питання надання адміністративних послуг у фармацевтичній сфері (2019)
Ковалко Н. М. - Місце векселя в системі боргових цінних паперів (2019)
Бугера О. І. - Використання веб - сайтів із метою запобігання злочинності (2019)
Митник У. М. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство (2019)
Мокляк В. В. - Сучасний стан наукового дослідження терористичної діяльності в Україні (2019)
Ополінський А. О. - Питання кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (2019)
Сачко О. В. - Проблеми затримання недоторканних і "дрібних" кримінальних правопорушників (2019)
Кудінов С. С. - Удосконалення державної політики антитерористичної підготовки цивільного суспільства в Україні (2019)
Лисаченко Є. І. - Порівняльно - правовий аналіз законодавства України та деяких зарубіжних країн щодо тимчасового доступу до речей і документів (2019)
Щербак І. А. - Теоретико - прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру (2019)
Мамедова Ж. - Проблемы и перспективы формирования норм международного права в рамках системы ООН (2019)
Бондар О. І. - Вплив ефективності роботи оборотних систем охолодження ТЕС на величину викидів діоксиду азоту, Гаєвський В. Р., Кочмарський В. З., Филипчук В. Л. (2021)
Козій І. С. - Критерії вибору природозахисного обладнання для очищення промислових викидів підприємств, Жиленко Т. І., Трунова І. О., Батальцев Є. В., Макаренко Н. О. (2021)
Красовський В. В. - Поступова реконструкція пришляхових насаджень у населених пунктах, Черняк Т. В. (2021)
Фатеєв А. І. - Екологічні аспекти використання вугілля з підвищеним вмістом натрію та хлору, Ясинецький А. О., Лазарєв Є. С. (2021)
Бондар О. І. - Фінансування сталого розвитку сфери водопостачання та водовідведення в Україні, Закорчевна Н. Б., Крилова І. І. (2021)
Глодова Л. М. - Сірководневі джерела Косівщини (2021)
Ігнатишин В. В. - Гідрогеологічний аспект екологічного стану Закарпаття за 2020 рік, Малицький Д. В., Іжак Т. Й., Вербицький С. Т., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б. (2021)
Курбатова І. М. - Еколого - токсикологічна оцінка природних водойм за дії ксенобіотиків, Захаренко М. О., Тупицька О. М. (2021)
Степова О. В. - Стан поверхневих водних об’єктів Полтавської області, Гах Т. О., Тягній Л. М. (2021)
Блінова Н. К. - Визначення параметрів зсуву земної поверхні й екологічні наслідки закриття вугільних шахт, Філатьєва Е. М., Скарга В. В. (2021)
Борецька І. Ю. - Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур, Джура Н. М., Романюк О. І. (2021)
Kuznyetsov S. I. - Thermal conversion of nitrogen oxides in a flow reducing gas, Maljejev V. О., Sevenchenko O. O., Bezpalchenko V. M. (2021)
Матіс Є. О. - Модель формування методів оцінки екологічних ризиків для окремих складних систем, Крот О. П. (2021)
Романенко О. В. - Біоетичні аспекти методології гідробіологічних досліджень, Груша М. М. (2021)
Руда М. В. - Моделювання станів складного ландшафтного комплексу при невідомій функції втрат, Шибанова А. М., Паславський М. М., Джумеля Е. А. (2021)
Русин І. Б. - Конструювання мультиелектродних електро-біосистем з Lemna minor, Медведєв О. В., Дячок В. В. (2021)
Юнгін О. С. - Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених із судинних рослин Антарктики, Прекрасна Є. П., Ластовецька Л. О., Маслак В. І., Кудіна С.В. (2021)
Колісник А. В. - Оцінка канцерогенного ризику хронічної інтоксикації населення від забрудненого атмосферного повітря (2021)
Мазур Т. Г. - Особливості організації екологічно безпечного харчування студентів за різних форм навчання в умовах COVID-19, Загоруй Л. П., Димань Т. М., Богатко Н. М., Гриневич Н. Є. (2021)
Сараненко І. І. - Вплив вихлопних газів автотранспорту на генеративні органи представників роду Acer L., Шадура К. О. (2021)
Чепель А. Є. - Оцінювання ризику для здоров’я дітей і дорослого населення міст від шкідливого впливу викидів автотранспорту, Кофанова О. В., Євтєєва Л. І. (2021)
Гунько С. О. - Міграція мангану в ґрунтах біогеоценозів степового Придніпров’я (на прикладі Дніпропетровської області), Володько Д. А. (2021)
Красовський С. А. - Визначення фізико-хімічних параметрів вугільного відвалу ДТЕК ШУ "Героїв Космосу", Ковров О. С., Клімкіна І. І. (2021)
Луцишин О. З. - Міське садівництво в умовах Львівської урбоекосистеми: можливості та переваги, Гілета Л. А. (2021)
Маркіна Л. М. - Визначення напрямів екологічних проблем, висвітлених у регіональних ЗМІ, на прикладі Миколаєва, Жолобенко Н. Ю., Ушкац С. Ю., Плахтіна О. І. (2021)
Хом’як І. В. - Глобальні екологічні проблеми з точки зору астроекології (2021)
Польовий А. М. - Агрокліматична оцінка посушливості вегетаційного періоду в Причорноморській зоні надзвичайно низької водності, Овчарук В. А., Вольвач О. В., Кущенко Л. В., Толмачова А. В. (2021)
Коцюба І. Г. - Аналіз сучасного досвіду та напрямів вирішення проблем управління твердими комунальними відходами, Лефтер Ю. О., Нонік Л. Ю., Єльнікова Т. О., Герасимчук О. Л. (2021)
Голік Ю. С. - Особливості розподілу територійі об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області в умовах нового адміністративно-територіального устрою України, Смоляр Н. О., Остапенко П. О., Чепурко Ю. В. (2021)
Герман Н. В. - Природний феномен Полісся Рівненщини (2021)
Зубровська О. М. - Індукція захисних реакцій у рослин Zea mays L. (Poaceae) в умовах посухи (2021)
Клименко Т. К. - Участь інвазійних видів рослин у формуванні рослинних угруповань у процесі відновлювальних сукцесій, Ісмагілова А. Є. (2021)
Котюк Л. А. - Сезонні ритми розвиткурослин Dracocephalum Moldavica за інтродукції в умовах Центрального Полісся України, Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Борисюк Б. В. (2021)
Павлишак Я. Я. - Синантропні рослини в урбанофлорі міста Новий Розділ Львівської області, Кречківська Г. В. (2021)
Хом’як І. В. - Динаміка відновлюваної рослинності піщаних кар’єрів Житомирського Полісся, Гарбар Д. А., Андрійчук Т. В., Костюк В.С., Власенко Р. П. (2021)
Бондар О. І. - Розроблення та запровадження "зелених" технологій ревіталізації забруднених вод, повітря та порушених ґрунтів і запобіганняїх виснаженню з використанням відновлювальних природних ресурсів та енергії сонця, Коцар О. М., Филипчук В. Л., Курилюк М. С., Лі Цзюнь. (2021)
Дух О. І. - Особливості формування у студентської молоді знань про зміни клімату, Цицюра Н. І., Галаган О. К. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Мина В. В. - Уроки афінської демократії для сучасної України, Павлусів Н. М. (2017)
Налуцишин В. В. - Формування філософсько - правових уявлень про правовий порядок у стародавньому Римі (2017)
Обрусна С. Ю. - Роль виборчої системи у формуванні законодавчих органів, Ільницький М. С. (2017)
Олійник А. Ю. - Конституційні обов’язки особи у сфері новітніх технологій (2017)
Ошкадеров І. Г. - Концептуальні передумови розвитку прав людини в Україні (2017)
Петрів-Буряк А. М. - Ростислав Лащенко про юридичну природу Переяславського договору 1654 р. (2017)
Турій О. В. - Взаємодія організацій громадянського суспільства з органами державної влади як фактор розвитку громадянського суспільства (2017)
Фелонюк Т. А. - Організаційна основа діяльності місцевого самоврядування Франції (2017)
Зайцева-Калаур І. В. - Принцип справедливості в механізмі правого регулювання договірних та деліктних зобов’язань (2017)
Кожевникова В. О. - Обмеження права на таємницю особистого життя подружжя та розголошення відомостей про стан здоров’я (2017)
Лежнєва Т. М. - Особливості підстав недійсності заповіту, Тітова І. В. (2017)
Бочков П. В. - Основні положення та принципи іудаїзму щодо господарської діяльності (2017)
Гончаренко О. М. - Питання верховенства права та саморегулювання господарської діяльності (2017)
Деркач Е. М. - Щодо врахування європейських перспектив у правовому забезпеченні транспортної політики України (2017)
Дзяхар Г. І. - Поняття, юридична природа та види договору факторингу (2017)
Зельдіна О. Р. - Інститут перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами, Колесник Р. М. (2017)
Іванюта Н. В. - Інформаційна функція господарського процесуального права (2017)
Машковська Л. В. - Поняття та правова природа фондової біржі як суб’єкта господарювання, Коваленко-Чукіна І. Г. (2017)
Попадинець Г. О. - Державно - правові гарантії щодо компенсації і відшкодування збитків іноземним інвесторам (2017)
Андронова В. А. - Юридична відповідальність платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2017)
Величко Л. Ю. - Вплив приватного та публічного елементів на розширення сфери дії трудового права (2017)
Болокан І. В. - Напрями підвищення ефективності реалізації адміністративно - правових норм (2017)
Веклич В. О. - Стратегічна мета, особливості завдань і принципів діяльності суб’єктів запобігання корупції в Україні (2017)
Дараганова Н. В. - Засади юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці (2017)
Денисова А. В. - Адміністративна правосуб’єктність органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного нагляду: науковий підхід до характеристики (2017)
Джафарова М. В. - Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-правові наукові підходи (2017)
Діордіца І. В. - Конотація кіберпростору (2017)
Капля О. М. - Теоретичні проблеми реалізації принципів адміністративного судочинства (2017)
Колеснік Л. І. - До питання про сутність особливих процесуальних режимів в податкових правовідносинах (2017)
Кушнір С. М. - Державний контроль у сфері вищої освіти як правова категорія (2017)
Лесько Н. В. - Спеціальні заходи з попередження насильства над дітьми (2017)
Овсяннікова О. О. - Посада судді - спікера: міжнародний досвід та особливості впровадження в Україні (2017)
Андрущенко І. Г. - Теоретико - методологічні та практичні засади основних концепцій злиття і поглинання фінансових установ (2017)
Лісовол О. М. - Іноземний досвід фінансово-правового регулювання валютного контролю (2017)
Бахуринська О. О. - Принцип економії кримінально-правової репресії: до визначення поняття (2017)
Єрмолаєва-Задорожня С. В. - Наслідки перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів (2017)
Маломуж А. І. - Кримінально-правова оцінка неправосудних рішень (2017)
Олійник Д. О. - Методичні засади оцінювання рівня корупції та її злочинних проявів у митній сфері (2017)
Касапоглу С. О. - Функції норм кримінального процесуального права (2017)
Колесник Г. Р. - Особливості повноважень керівника органу досудового розслідування (2017)
Крикливець Д. Є. - Щодо можливості запровадження асиметричної оцінки доказів у кримінальне судочинство України (2017)
Курман О. В. - Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (2017)
Барановський О. В. - Нормативно - правове та організаційне забезпечення діяльності міліції України щодо протидії наркозлочинності на етапі розбудови незалежної держави (2019)
Костенко С. К. - Органи прокурорського самоврядування та органи прокурорського врядування: розмежування понять (2019)
Ляшук А. В. - Мова права як комунікація (2019)
Мозолюк - Боднар Л. М. - Форми прояву деформації законності: окремі аспекти дослідження (2019)
Коломоєць Ю. О. - Історико-правові аспекти огляду зарубіжного та вітчизняного розвитку категорій "таємниця", "комерційна таємниця" та "ноу-хау", Виприцький А. О. (2019)
Омельченко О. П. - Щодо питань комерціалізації зразків людського біологічного матеріалу (2019)
Погребняк В. Я. - Перехід суб'єктивних цивільних прав і правонаступництво як категорії цивільного права: сутність і співвідношення (2019)
Погребняк О. Г. - Щодо питання вдосконалення функціонування органів реєстрації актів цивільного стану (2019)
Гушилик А. Б. - Правова природа статусу боржника у справі про банкрутство (2019)
Колєснік Т. В. - Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів (2019)
Хренова Т. Ю. - Щодо порядку призначення житлової субсидії як однієї з форм адресної соціальної допомоги (2019)
Швець Н. М. - Новації трудового законодавства щодо матеріальної відповідальності роботодавця, Белей О. В. (2019)
Шевела В. О. - Трудова дисципліна в порівняльно-правовому аспекті: пропозиції до реформування українського законодавства (2019)
Шрамко О. В. - Безпечні умови праці як трудо - правова категорія (2019)
Бояринцева М. А. - Правовий статус працівників апарату адміністративних судів (2019)
Столбовий В. М. - Протидія корупції у службових правовідносинах сфери національної безпеки України (2019)
Цвіркун Ю. І. - Характеристика суб'єктів адміністративного процесу у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності колегіальних суб'єктів публічної адміністрації (2019)
Чехович Т. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення механізму притягнення до адміністративної відповідальності публічних службовців як засобу гарантування та реалізації принципу рівності перед законом (2019)
Атаманчук Н. І. - Пільги зі сплати податку на додану вартість в Україні (2019)
Мамалуй О. О. - Спеціальні принципи податкового законодавства та їх роль у забезпеченні належної реалізації норм податкового права (2019)
Болібрух Н. Б. - Використання кримінологічної моделі студента закладу вищої освіти з метою індивідуальної профілактики корисливо - насильницьких злочинів проти власності (2019)
Влад С. Ф. - Актуальні питання організації роботи прокурора щодо проведення перевірок із додержання законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, пов'язаних із позбавленням особистої свободи неповнолітніх (2019)
Гуйван П. Д. - Особливості антикорупційної діяльності: європейські оцінки (2019)
Кернякевич - Танасійчук Ю. В. - Спеціальний правовий статус засуджених (2019)
Коваленко А. В. - Поняття кримінологічної безпеки та підходи до класифікації її рівнів (2019)
Колос С. С. - Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні (2019)
Ряшко О. В. - Освідування в кримінальному провадженні: сутність і межі процесуального примусу, Демків М. О., Корпан І. М. (2019)
Смолянінова О. Я. - Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2019)
Шаповалова І. С. - Поняття ефективності застосування слідчим суддею практики європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні (2019)
Швидка Т. І. - Історія формування антимонопольної політики та законодавства в Європейському Союзі (2019)
Деревянко Б. В. - Актуальні аспекти статусу та юрисдикції переміщених державних органів (рецензія на наукову статтю Баймуратова М. О., Бикова О. М., Гріненко О. О., Коструби А. В. "правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах (2019)
Антонюк В. П. - Людський капітал як чинник інноваційного розвитку та об’єкт дослідження (2021)
Бородіна О. А. - Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку просторових утворень в умовах децентралізації. Актуальна проблематика нового районування (2021)
Гуцалюк О. М. - Вектори розвитку торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу та Африки, Бондар Ю. А., Сухачова О. О. (2021)
Євдокименко В. К. - Імперативи матриці постулатів ноосферних цивілізаційних трансформацій як підґрунтя євроінтеграційних стратегій розвитку, Кельбя С. Г. (2021)
Завербний А. С. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної та туристичної сфер Львівщини за євроінтеграційних умов: інвестиційний аспект, Пушак Я. Я. (2021)
Лазаренко Д. О. - Реалізація кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України, Трушкіна Н. В., Уткін В. П. (2021)
Лола Ю. Ю. - Державно-приватне партнерство в економічній моделі замкнутого циклу під час кризи, Брусільцева Г. М. (2021)
Ляшенко В. І. - Дотримання екологічних вимог суб’єктами малого і середнього бізнесу в умовах критичного стану довкілля Донбасу, Толмачова Г. Ф. (2021)
Мисник К. П. - Розвиток системи економічних злочинів у сфері господарської діяльності: особливості Німеччини, Польщі та Франції (2021)
Павловська І. Г. - Особливості розвитку процесу глокалізації як специфічного регіонального механізму глобалізації (2021)
Савченко М. В. - Міжнародний туризм в умовах пандемії COVID-19: тенденції та моделювання розвитку, Криворучко Д. М., Сидорчук Д. С. (2021)
Сербіна Т. В. - Аналітичне оцінювання та прогнозування обсягів і структури зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Срібний О. М. (2021)
Сердюк О. С. - Інституціональне забезпечення деструктивної конкуренції в Україні: стан, проблеми та напрями вдосконалення, Петрова І. П. (2021)
Ситник Є. А. - Чи існує загальний еквівалент трансакційних витрат? (2021)
Смерека С. Б. - Дослідження зарубіжного досвіду сфери енергозберігаючих технологій (2021)
Солдак М. О. - Фінансова підтримка ревіталізації старопромислових територій: досвід Великобританії, Чехії та Туреччини (2021)
Столярова В. В. - Стратегічне планування людиноцентриського соціально-економічного розвитку Хмельниччини (2021)
Шведкий В. А. - Тенденції розвитку підприємств-постачальників енергоресурсів в умовах лібералізації енергоринку (2021)
Шипоша В. А. - Проблемні питання та ключові перешкоди ефективного економічного розвитку східних регіонів України (2021)
Шкригун Ю. О. - Трансформація логістичної діяльності в умовах діджиталізації (2021)
Анотації (2021)
Bozhenko A. - Phyto melioration of tailing ponds to ensure safety of population around enterprises, Grygorieva L., Aleksieieva A., Makarova O. (2022)
Бондар О. І. - Біоакумуляція Hg, Сr, Zn, As, Cd, Pb, Cu у системі "ґрунт-рослина" в зоні впливу підприємств з виробництва і переробки акумуляторних батарей, Риженко Н. О., Лаптєв В. Е., Махнюк В. М. (2022)
Крайнюков О. М. - Вплив нафтохімічного забрудненняна якість підземних вод (на прикладі Балакліївського району Харківської області), Лур’є А. Й., Прибилова В. М., Кривицька І. А. (2022)
Сапко О. Ю. - Вплив антропогенних джерел забрудненняна якість річки Дністер в межах України, Кур’янова С. О. (2022)
Хом’як І. В. - Обґрунтування необхідності охорони витоків малих річок на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу, Козин М. С., Коцюба І. Ю., Василенко О. М., Власенко Р. П. (2022)
Шелюк Ю. С. - Використання структурно-функціональних характеристик фітопланктону для оцінки якості вод об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Дідового озера) (2022)
Фінін Г. С. - Сучасні цифрові технології супутникового моніторингу та електронний геокартоінформаційний інструментарій доступу до екологічної інформації, Шевченко Р. Ю. (2022)
Боброва М. С. - Порівняння ступеня вільнорадикального перекисного окиснення макромолекул залежно від рівня стійкості сортів Glycine Max l. до хвороб, Ульдякова Л. А., Пилипенко О. О., Дьяченко М. О. (2022)
Гринцова Н. Б. - Реадаптаційні перебудови епіфіза статевозрілих щурів після впливу на організм клітинного зневоднення (2022)
Мякушко С. А. - Особливості трофічних зв’язків популяцій гризунів у разі зміни стратегії виживання (2022)
Алпатова О. М. - Біоіндикаційна оцінка стану забруднення екосистем грунту вздовж автомобільних доріг, Пацева І. Г. (2022)
Заруба Д. В. - Перспективи впровадження в Україні системи моніторингу звітності та верифікації викидів нормативних газів у атмосферу та шляхи їх скорочення, Бойко О. П., Герасименко О. М., Литвиненко В. О., Стефківський В. М., Федоренко О. В. (2022)
Котюк Л. А. - Еколого - біологічні особливості ароматичних рослин родини Lamiaceae Martynov в умовах центрального Полісся України, Іващенко І. В., Шляніна А. В., Борисюк Б. В. (2022)
Крупєй К. С. - Комплексна екологічна оцінка стану довкілля за індикаторними показниками деревних рослин рекреаційних зон м. Запоріжжя, Обруч К. І., Рильський О. Ф., Скляренко А. В., Количева Н. Л. (2022)
Роман Л. Ю. - Екологічна складова встановлення СЕС в Закарпатті (2022)
Волошин О. Г. - Екологічні особливості поширення емерджентних інфекцій у природних біоценозах України, Волошина Н. О., Карпенко Ю. О., Дубінський Д. В., Сушко Д. Ю. (2022)
Лавріненко В. М. - Вплив радіоактивного забруднення на стан здоров’я населення Чернігівської області, Шевченко В. Г. (2022)
Павліченко В. І. - Безсимптомна малярія, еритропоез та плазмодій, Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю. (2022)
Герасимчук Л. О. - Регіональний аспект поводження з відходамиу Житомирській області в контексті сталого розвитку, Валерко Р. А., Довбаш В. В. (2022)
Крот О. П. - Аналіз екологічних технологій утилізації муніципальних відходів, Косенко Н.О., Левашова Ю. С., Строгіна Т. С., Лебедєва О. С. (2022)
Вольвач О. В. - Вплив змін клімату на формування врожаю вики ярої в західному лісостепу України, Колосовська В. В., Данілова Н. В., Барсукова О. А., Костюкєвич Т.К. (2022)
Мирка В. В. - Порівняння динаміки мікрокліматичних показників на території Черемського природного заповідника у ХХ та ХХІ ст., Федонюк В. В., Іванців В. В., Федонюк М. А. (2022)
Польовий А. М. - Агрокліматична оцінка продуктивностіолійного льону в українському Поліссі в умовах зміни клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Кауненко Ю. В. (2022)
Прокоф’єв О. М. - Статистичний підхід до вирішення задачклімато-географічних особливостей розподілу опадів літнього сезону на території України, Гончарова Л. Д. (2022)
Крецул Н. І. - Рідкісні види судинних рослин біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна, Кочнов С. О. (2022)
Кречківська Г. В. - Видове різноманіття представників агарикоїдних гіменоміцетів території урочища "Помірки", Павлишак Я. Я. (2022)
Коробчук Л. І. - Екологічне дослідження шкідників та способи захисту рослин від них (на прикладі поширення американського білого метелика на території Колківської ОТГ), Мисковець І. Я. (2022)
Красовський В. В. - Відмінність зразків хурми Віргінської(Diospyros Virginiana l.) у колекції Хорольського ботанічного саду, Черняк Т. В., Гапон С. В., Орловський О. В. (2022)
Пустова С. О. - Соціо - екологічні дослідження як інструмент розробки стратегії переходудо сталого розвитку сільської громади (2022)
Voloshyna N. - Epidemiological aspects of training ecologists in Ukraine, ShevchenkoV. ShevchenkoV., Lazebna O., Voloshyn O. (2022)
Климчик О. М. - Забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни"Топографія з основами геодезії" (2022)
Ткачук Н. В. - Досвід підготовки учнівських науково-дослідних робіт еколого-біологічної спрямованості з огляду на цілі сталого розвитку, Зелена Л. Б. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Гиляка О. С. - Основні вимоги до юридичного документа (2017)
Гордієнко І. Л. - Місце конституційного правосуддя в системі засобів обмеження державної влади (2017)
Ковалко Н. М. - Вплив компаративістики на конституційно-правову реформу в Україні, Дрозд А. О. (2017)
Навроцький О. О. - Особливості нормативно-правового забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Назаренко О. А. - Легітимність та легальність державної влади: науково - правовий аналіз (2017)
Новоселова В. В. - Феномен довіри в сучасній юридичній науці (2017)
Ригіна О. М. - До питання про "віковий ценз дитинства": загальнотеоретична характеристика (2017)
Романова А. С. - Методологічний алгоритм правового людинорозуміння (2017)
Швець Ю. Ю. - Конституційне право особи на охорону здоров’я: термінологічний дискурс (2017)
Карнаух В. С. - До питання про сутність та види переддоговірних правовідносин (2017)
Дмитренко В. В. - Суб’єкти права на комерційну таємницю та ноу-хау: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Загородня Н. В. - Прецедентна система джерел господарського процесуального права України (2017)
Катрич А. В. - Зловживання процесуальними правами у господарському процесі: теоретичний аспект (2017)
Губанов О. О. - Стандарти публічної служби, закріплені законодавством ЄС, як орієнтир підвищення якості та продуктивності діяльності публічних службовців України (2017)
Дембіцька С. Л. - Визначення понять "санкція" та "адміністративне стягнення" (2017)
Дорошенко Д. П. - Налоговое принуждение и убеждение: к вопросу о соотношении (2017)
Панова Г. В. - Процесуальний розсуд адміністративного суду: зміст та особливості (2017)
Пузирна Н. С. - Перспективи створення інституту пенітенціарних омбудсманів в Україні (2017)
Столбовий В. М. - Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних із порушенням іноземцями міграційного законодавства України (2017)
Шоптенко С. С. - Повноваження правоохоронних органів у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Браславський Р. Г. - Системність принципів податкового права як ознака сформованості галузі права (2017)
Косяченко К. Е. - Щодо питання про визначення фінансово-правового статусу бюджетних установ і його елементів (2017)
Маринчак Є. С. - Правові механізми забезпечення соціальної справедливості при оподаткуванні фізичних осіб (2017)
Овсянніков Є. С. - Місце стадії виконання бюджету в частині видатків у структурі бюджетного процесу (2017)
Сіренко М. М. - Податковий кредит: суть та різновиди (2017)
Сударенко О. В. - Об’єднані територіальні громади як суб’єкт фінансового права (2017)
Чорний О. А. - Принцип фіскальної достатності як засіб реалізації верховенства права у фінансово - правовому регулюванні (2017)
Акулова Н. В. - Міжнародний правопорядок як об’єкт кримінально-правової охорони для діяння, передбаченого статтею 443 Кримінального Кодексу України (2017)
Васілін Є. М. - Про суспільну небезпеку доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК України) (2017)
Велиев Э. Х. - Демократизация политической системы общества как направление общесоциального противодействия предоставлению неправомерной выгоды в Украине и дачи взятки в Азербайджанской республике (2017)
Козак В. М. - Кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незаконний обіг транспортних засобів (2017)
Подільчак О. М. - Кримінологічний профайлінг – реалізація вчення про особу злочинця (2017)
Попович О. В. - Проблема предметності складу злочину, передбаченого ст. 110–2 Кримінального Кодексу України (2017)
Пузирьов М. С. - Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк (2017)
Сметаніна Н. В. - Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспільства (2017)
Шпіляревич В. В. - Сутність та зміст заходів безпеки за кримінальним правом України (2017)
Гірук В. В. - Зміст та особливості застосування прийомів активізації пам’яті малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів (2017)
Каланча І. Г. - Електронне кримінальне судочинство: технічний та юридичний аспекти (2017)
Кириченко В. Л. - Проблеми доказування у справах щодо продовження застосування примусових заходів медичного характеру (2017)
Панченко О. В. - Зарубіжний досвід функціонування та історія становлення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб (2017)
Циганюк Ю. В. - Основні види підсистем та їх компонентів у кримінальному процесі України (2017)
Шапула В. В. - Процесуальні умови касаційного оскарження вироків і ухвал суду першої інстанції та апеляційного суду (2017)
Шевчук М. І. - Визнання доказів недопустимими: право суду чи його обов’язок? (2017)
Шепітько І. І. - Обвинувальний акт: сутність, зміст та значення для судового розгляду (2017)
Крилов М. А. - Огляд міжнародної судової практики в сфері дипломатичного захисту (2017)
Title (2022)
Contents (2022)
Шило М. К. - Перетворення відеозапису з дошки на слайд-шоу, Кригін В. М. (2022)
Кривий С. П. - Протокол обміну повідомленнями на основі лінійних функцій і операторів, Нортман Ю. О. (2022)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми автомата Мілі в базисі FPGA, Титаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В. (2022)
Moroz O. H. - Problem of Сonstructing the GMDH Neural Networks with Active Neurons, Linder Ya. M. (2022)
Zelinsky V. A. - Determination of Vibration Object' Coordinate on Surface of Earth, Lysochenko S. V., Ilchenko V. V., Nikiforov M. M., Kulsky O. L., Krichta V. V. (2022)
Voiter A. P. - Adaptive Control at the Link Layer of the Packet Radio Networks (2022)
Савченко-Синякова Є. А. - Математичне моделювання оптимального тренувального навантаження у вітрильному спорті, Савченко К. Ю. (2022)
Bilyk V. K. - Simple and Visual Algorithm for Factorizing Integer Numbers (2022)
Our Authors (2022)
Instruction for the Authors (2022)
Бондар О. І. - Біоакумуляція (Cd, Pb, Hg) рослинами на території Криворізького залізорудного басейну (на прикладі кар’єру "Південний"), Риженко Н. О., Похил Ю. Г. (2022)
Кулик М. П. - Підвищення екологічної безпеки газотурбінного приводу газоперекачуючих агрегатів, Павлюк Л. І., Козак Л. Ю. (2022)
Єна М. С. - Вплив антропогенного забруднення на водні ресурси басейну річки Південний Буг (2022)
Валерко Р. А. - ГІС як інструмент управління та контролю стану нецентралізованого водопостачання у межах громад, Герасимчук Л. О., Кравчук А. А. (2022)
Ivanenko I. M. - Zinc oxide: structure, properties, methods of obtaining, significance in ecological catalysis. Review, Fedenko Yu. М., Stepanova А. V., Byts О. V. (2022)
Пида С. В. - Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.), Конончук О. Б., Тригуба О. В ., Брощак І. С., Герц А. І. (2022)
Ткачук О. П. - Баланс поживних речовин у грунті при вирощуванні зернобобових культур, Врадій О. І. (2022)
Шелудченко Л. С. - Теоретичне обгрунтування застосування кіберфізичної системи на транспорті для забезпечення екологічно безпечного функціонування автодорожньої інфраструктури (2022)
Гільов В. В. - Дослідження рівня шумового забруднення від автотранспорту на автомобільних дорогах Дніпропетровської області, Саньков П. М., Полторацька В. М., Ткач Н. О. (2022)
Полетаєва Л. М. - Оцінка шумового забруднення урбанізованих територій від автотранспорту (на прикладі міста Одеса), Сафранов Т. А., Житкевич Я. Я. (2022)
Семерня О. М. - Екологічна безпека в умовах воєнного стану, Любинський О. І., Федорчук І. В., Рудницька Ж. О., Семерня А. О. (2022)
Фінін Г. С. - Картогеоінформаційне забезпечення управління у сфері екологічної безпеки та реалізації програм захисту довкілля, Шевченко Р. Ю. (2022)
Бондар О. Б. - Типологічна структура природоохоронних, наукових, історико-культурних лісів Кременецького району Тернопільської області (2022)
Гавриленко Н. О. - Особливості перебігу життєвого циклу деревних рослин созологічного статусу в умовах зрошуваної культури дендропарку "Асканія-Нова" (2022)
Драган Н. В. - Вікова структура популяций головних паркотвірних видівв фітоцинозах дендропарку "Олександрія" НАН України, Бойко Н. С., Дойко Н. М., Плескач Л. Я., Мордатенко І. Л. (2022)
Баштовенко О. А. - Науковий підхід до вивчення представників класу малощетинкових (2022)
Glibovytska N. I. - The morphological vitality parameters of Trifolium pretense L. under urbanized environment conditions (2022)
Голобородько К. К. - Вплив важких металів на особливості поширення івазійних молей-строкаток (Lepidoptera, Gracillariidae) в умовах м. Дніпро, Кунах О. М., Ситник С. А., Ловинська В. М. (2022)
Гунько С. О. - Дослідження геохімічної структури ландшафтів м. Кам’янське (2022)
Іванець О. Р. - Фауністична характеристика угруповань коловерток (Rotifera: Rotatoria) водойми Глинна Наварія (2022)
Красовський В. В. - Дослідження кісточок мушмули звичайної (Mespilus germanica L.) в Хорольському ботанічному саду, Черняк Т. В., Федько Р. М., Орловський О. В. (2022)
Суслова О. П. - Оцінка успішності інтродукції культиварів Thuja occidentalis L. та перспективи їх використання в північно-степовій зоні України (2022)
Романенко О. В. - Гідроекологічні аспекти поширення збудників трематодозів (2022)
Ткачук Н. В. - Біобезпека при формуванні фахових компетенцій бакалаврів з курсів "Мікробіологія і вірусологія з основами імунології" та "Генетика", Зелена Л. Б. (2022)
Василенко О. В. - Оцінка адаптації рослин липи серцелистої (Tilia Cordata Mill.) до забруднення урбофітоценозів в умовах змін клімату, Балабак О. А., Балабак А. В., Нікітіна О. В. (2022)
Волошина Н. О. - Адаптативні реакції комах на кліматичні зміни, Сушко Д. Ю., Дубінський Д. В., Волошин О. Г. (2022)
Лопушанська М. Р. - Вітрова енергетика у Львівській області та проблеми перероблення непридатних вітрових установок, Іванов Є. А. (2022)
Кучерук Д. Д. - Комплексна переробка фільтраційних вод полігонів твердих комунальних відходів, Балакіна М. М. (2022)
Король К. А. - Фізико - хімічні властивості талого снігу сміттєзвалищ туристично-рекреаційнного комплексу Львівської області (2022)
Тірон-Воробйова Н. Б. - Інноваційність процесу викладання дисципліни "Охорона праці та цивільний захист": for seafarers, Капацина І. І. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Антоненко Н. В. - Проблеми бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ, Хоменко В. С. (2015)
Бабич Л. М. - Бюджетування в реалізації стратегічних цілей автотранспортних підприємств, Наконечна С. А. (2015)
Бондар Н. М. - Чинники успішної реалізації інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства (2015)
Бушуєва Н. С. - Модель формування крос-функціональної команди для управління соціальними проектами в швидкозростаючій організації, Хрутьба В. О., Філатов А. С. (2015)
Воркут Т. А. - Управління проектами зміни в корпоративних системах постачань транспортних послуг, Грищук А. О., Третиниченко Ю. О. (2015)
Горбенко О. В. - Ринок не продуктової роздрібної торгівлі в Україні (2015)
Гурнак В. М. - Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів за критерієм територіальної близькості, Грисюк Ю. С., Лабута А. В. (2015)
Гурнак В. М. - Необхідність врахування економічних наслідків при прийнятті макрополітичних рішень, Петунін А. В., Ананченко О. Є. (2015)
Гуцалюк О. І. - Вплив податків на фінансову безпеку підприємств, Левковець Н. П. (2015)
Дорошкевич Д. В. - Систематизація компонентів маркетингового дослідження з врахуванням інноваційної складової, Мокін Є. М. (2015)
Козак Л. С. - Логістичний контролінг як інтегрована концепція управління, Бондаренко Є. В., Гаврилюк Н. М. (2015)
Концева В. В. - Кластерний підхід до вдосконалення транспортної мережі території, Хоменко І. О., Прохожан В. В. (2015)
Корольова О. І. - Вплив технологічних особливостей на формування собівартості продукції машинобудування (2015)
Кошарний В. О. - Оцінка туристичної привабливості регіону при впровадженні державно-приватного партнерства (2015)
Лабута А. В. - Розробка моделі оцінювання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів (2015)
Масалітіна В. В. - Планування структури капіталу господарського товариства (2015)
Петунін А. В. - Дослідження ринку вантажних автомобільних перевезень України за сучасних умов, Ткачук Л. М. (2015)
Савольчук В. В. - Сучасні напрямки розвитку пасажирських перевезень в Україні (2015)
Хмелевський М. О. - Дослідження ефективності механізму реалізації інвестиційних проектів будівництва автомобільних доріг на базі ДПП, Бондаренко Є. В., Цюман Є. С. (2015)
Вихідні відомості (2015)
Moysiyenko І. І. - Old cemeteries as refuge of the steppe flora in Southern Ukraine, Skobel N. O., Sudnik-Wójcikowska B., Dembicz I., Zachwatowicz M., Zakharova M. Ya. (2021)
Жиляєв Г. Г. - Зміни видового різноманіття і стану популяцій трав'яних багаторічників в ізольованому угрупованні Ulmarietum centaureosum при демутаціях рослинності в Чорногорі (Карпати) (2021)
Соломаха І. В. - Epipactis helleborine (L.) Crantz у спонтанних лісових угрупованнях Регіонального ландшафтного парку "Лиса гора" (м. Київ), Коніщук В. В., Чорнобров О. Ю. (2021)
Bondarenko H. M. - An annotated list of the flora of perspective local botanical reserve "Vovchi Vody” (Kharkiv Region, Ukraine), Gamulya Yu. G. (2021)
Дубина Д. В. - Рудеральна рослинність України: синтаксономічна різноманітність і територіальна диференціація, Ємельянова С. М., Дзюба Т. П., Устименко П. М., Фельбаба-Клушина Л. М., Давидова А. О., Давидов Д. А., Тимошенко П. А., Барановський Б. О., Борсукевич Л. М. (2021)
Darmostuk V. V. - Notes to lichen-forming and lichenicolous fungi in Ukraine II, Khodosovtsev A. Ye., Gromakova A. B., Sira O. Ye., Davydov D. A., Gavrylenko L. M., Khodosovtseva Yu. A. (2021)
Бондар О. І. - Прогнозування впливу забруднення теплообмінних поверхонь конденсаторів парових турбін на викиди шкідливих речовин ТЕС, Филипчук В. Л., Гаєвський В. Р., Курилюк М. С., Цюй Бо (2022)
Войціцький В. М. - Шляхи міграції поліциклічних ароматичних вуглеводнів наземними і водними екосистемами, Хижняк С. В., Мідик С. В., Березовський О. В., Якубчак О. М., Полтавченко Т. В. (2022)
Кімакович В. Є. - Гаметоцидність середовища у зонах техногенезу як маркер мутагенної напруги: методологічні аспекти (на прикладі ПРАТ "Івано-Франківськцемент"), Мельниченко Г. М. (2022)
Лавріненко В. М. - Екологізація гумового виробництва та моніторинговий контроль (на прикладі досліджень ТОВ "Київгума"), Грищенко К. Ю. (2022)
Михайленко В. І. - Основні джерела неконтрольованого надходження поліхлорованих біфенілів у довкілля Одеської промислово-міської агломерації, Сафранов Т. А. (2022)
Воровка В. П. - Еолове перенесення як фактор парадинамічної взаємодії Азовського моря з суходолом, Марченко О. А., Яцентюк Ю. В. (2022)
Маренков О. М. - Накопичення радіонуклідів природного та штучного походження рибами Першотравенського водосховища (Дніпропетровська область, Україна), Корженевська П. О., Голуб І. В. (2022)
Михайлюк В. І. - Процеси засолення та ілімеризації в ґрунтах долин річок північно-західного Причорномор’я (2022)
Харитонов М. М. - Біопродуктивний потенціал міскантусу та світчграсу за умов вирощування на гірських породах Нікопольського марганцеворудного родовища, Бабенко М. Г., Мицик О. О., Мартинова Н. В. (2022)
Хохлов А. В. - Гранульований сорбційний композит на основі рослинної сировини для детоксикації пестицидів у грунтах, Гомеля М. Д., Хохлова Л. Й. (2022)
Яковишина Т. Ф. - Використання показників екологічного ризику для оцінювання ступеня небезпеки забруднення сполуками металів ґрунтів урбоекосистем (2022)
Іванченко О. Є. - Використання даних супутника Landsat для оцінки стану рослинності парків м. Дніпро, Бессонова В. П., Скляренко А. В. (2022)
Роман Л. Ю. - Аналіз екологічних загроз об’єктів ПЗФ України у воєнний період (2022)
Сопов Д. С . - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських земель Луганської області в умовах російського вторгнення в Україну, Кирпичова І. В., Хайнус Д. Д., Бузіна І. М., Макєєва Л. М., Домбровська О. А. (2022)
Боброва М. С. - Вміст прооксидантів та антиоксидантів в тканинах Solanum tuberosum l. залежно від сортової імуностійкості, Голодаєва О. А., Ворона С. О. (2022)
Ігнатишин В. В. - Геофізичні та астрофізичні аспекти екологічного стану Закарпаття, Малицький Д. В., Іжак Т. Й., Вербицький С. Т., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б. (2022)
Onyschuk I. P. - The use of the complex action of environmental factors in the process of space colonization, Khomiak I. V. (2022)
Климчук О. О. - Особливості функціонування консортиних зв’язків птахів у зимовий період під впливом напіввільного утримання ратичних тварин в умовах ДП "Баранівське ЛМГ", Кратюк О. Л., Власюк В. П., Ковтун Т. І. (2022)
Волошина О. В. - Синоптичні умови утворювання туманів на Херсонщині та оцінка ефективності методів прогнозування даного явища, Родінова І. О. (2022)
Вольвач О. В. - Агрокліматична оцінка перспектив вирощування світчграсу (Panicum virgatum) в лісостепових областях за умов зміни клімату, Жигайло О. Л., Колосовська В. В., Ярмолінський О. Ю. (2022)
Касіянчук Д. В. - Вивчення часових змін клімату у межах Карпатського регіону та їх взємозв’язок з глобальними коливаннями температур (2022)
Пикало С. В. - Скринінг in vitro сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження на стійкість до водного дефіциту, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Харченко М. В., Рибка К. М. (2022)
Польовий А. М. - Продуктивність озимого ячменю в степовій зоні України в умовах потепління клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А., Колосовська В. В. (2022)
Іванець О. Р. - Таксономічна структура та фауна гіллястовусих раків (Crustacea: cladocera) водойми Глинна Наварія (2022)
Калин Б. М. - Оцінка сучасного стану та використання Рудківського дендропарку (2022)
Красовський В. В. - Встановлення критеріїв добору субтропічних рослин для інтродукції в лісостепу України, Черняк Т. В., Козлов А. В., Орловський О. В. (2022)
Lykholat Y. V. - Polyphenols content, antioxidant capacity, and antimicrobial potential of introduced fruit plant Prinsepia uniflora batalin, Khromykh N. O., Didur O. O., Sklyar T. V., Drehval O. A., Lykholat O. A. (2022)
Мєдвєдєва І. В. - Зміни фітонематодних угруповань ялини у вторинних екосистемах Сколівських Бескидів, Козловський М. П. (2022)
Павлишак Я. Я. - Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Дрогобич, Даньків В. Я., Шпек М. П. (2022)
Пирогова П. В. - Особливості природного поновлення Pinus sylvestris L. в умовах Нижньодніпровських пісків, Євтушенко О. Т. (2022)
Фокшей С. І. - Знахідки Phaeolepiota aurea (matt.) Maire (Agaricales Basidiomycota) в українських Карпатах (2022)
Шевченко Р. Ю. - Еколого - краєзнавчі та історико-культурні кластери ландшафтів рів’єри Дніпра оболонського району м. Києва, Шевченко З. М. (2022)
Bondar O. I. - Reforming the hazardous waste disposal sector in Ukraine, Ryzhenko N. O., Chetverykov V. V. (2022)
Босак П. В. - Чинники впливу залізничного транспорту на екологічну безпеку довкілля, Лук’янчук Н. Г., Попович В. В. (2022)
Гойванович Н. К. - Оцінка стану навколишнього середовища м. Старий Самбір за морфо-біологічними змінами Tilia cordata, Юзьвяк М. О., Біла В. В., Климишин О. С. (2022)
Лазуткін М. І. - Екологічна безпека Запорізького регіону як складова безпеки життєдіяльності населення регіону, Журавель С. М., Журавель М. О. (2022)
Настека Т. М. - Впровадження вічнозелених представників дендрофлори в озеленення прибудинкових територій Київщини, Лагутенко О. Т., Шевченко В. Г., Божко Е. О., Ожинська Ю. О. (2022)
Люленко С. О. - Формування екологічної компетентності особистості як одне з найголовніших завдань освіти сталого розвитку, Подзерей Р. В. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Булкат М. С. - Система принципів судової влади (2017)
Головченко М. Ф. - Культурна функція сучасної держави у контексті міжкультурного діалогу (2017)
Горбачев В. П. - Роль прокуратуры Российской империи в прекращении дознаний о государственных преступлениях (2017)
Завгородня Ю. С. - Права дитини: методологічні застороги (2017)
Ковтун В. І. - Вплив "бюджетного пакту" на механізм реалізації соціальних прав (2017)
Кривицький Ю. В. - Праворозуміння як світоглядний і методологічний фундамент правової реформи (2017)
Михайлов М. Б. - Проблема суб’єктного складу безпосередньої демократії (2017)
Наливайко Л. Р. - Досвід республіки Грузія в утвердженні правового статусу внутрішньо переміщених осіб, Романов М. Ю. (2017)
Новоселова В. В. - Підтримання довіри до судової влади в зарубіжних країнах: досвід для України (2017)
Андрієвська Л. О. - Окремі аспекти забезпечення доступу до правосуддя в Україні: судовий збір, Нестерова К. Ю. (2017)
Булижин І. В. - Передумови відкриття провадження у справі про банкрутство: теорія і практика (2017)
Гудима М. М. - Преюдиційність судових актів як інститут цивільного процесуального права, Рудько Д. І. (2017)
Драч І. Є. - Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, Швець Є. С. (2017)
Карпенко Р. В. - Правова природа спадкового договору: теорія та практика (2017)
Котвяковський Ю. О. - До питання про підстави оскарження рішення третейського суду (2017)
Лисенко В. А. - Вступ та участь у цивільному процесі третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: практичні проблеми та шляхи їх розв’язання (2017)
Мельник М. Б. - Особливості процедури укладення договору і моментів припинення права на аліменти та набуття дитиною права власності на нерухоме майно шляхом припинення аліментних зобов’язань (2017)
Міловська Н. В. - Корпоративні відносини у сфері взаємного страхування (2017)
Орзiх В. М. - Нотаріус як суб’єкт застосування аналогії (2017)
Перунова О. М. - Значення фіксації цивільного судочинства технічними засобами (2017)
Труфан С. О. - Заповіт подружжя: правова природа та особливості застосування, Карпенко Р. В. (2017)
Возняковська К. А. - Щодо складових елементів ліквідності та проблемності у категорії неспроможності банку (2017)
Стаднік І. В. - Ефективність механізму господарсько-правового регулювання (2017)
Пипяк М. І. - Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні (2017)
Бела К. О. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації та функціонування громадських об’єднань (2017)
Кравченко М. Г. - Впровадження у законодавство України термінології директив ЄС у сфері управління побутовими відходами: проблеми та перспективи (2017)
Лесько Н. В. - Дитяча праця в Україні: проблеми правового регулювання (2017)
Навроцький О. О. - Компетенція окремих органів державної влади у сфері забезпечення прав дитини: сучасний стан та шляхи удосконалення (2017)
Селезньова О. М. - Нормативно - правові засади регулювання інститутів інформаційного суспільства: європейський вектор формування, Урсу А. П. (2017)
Тернущак М. М. - Про предмет адміністративного права в контексті управлінської концепції в адміністративістиці (2017)
Тронько О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційної політики (2017)
Трофімцова Ю. В. - Правові аспекти інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Янчук Ю. В. - Інформаційні відносини в мережі інтернет: теоретико - правовий аспект (2017)
Коробцова Д. В. - Класифікація валютних операцій та методів контролю за валютним ринком в Україні (2017)
Лавренікова О. С. - Адміністрування оподаткування у сфері будівництва (2017)
Лученцов Г. В. - Історико-правові передумови запровадження в Україні фінансового контролю за видатками фізичних осіб (2017)
Мандриченко Ю. О. - Еволюція нормативно-правового забезпечення гарантій діяльності органів фінансового контролю (2017)
Стародуб Д. М. - Попереднє узгодження ціноутворення в контрольованих операціях в індії: сутність та особливості (2017)
Артеменко О. М. - Детермінація злочинів проти порядку проходження військової служби (2017)
Базелюк В. В. - Об’єктивна сторона знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України) (2017)
Горб Ю. В. - Ініціювання проведення процесуальних дій як одна з форм участі сторони захисту у доказуванні під час досудового провадження (2017)
Коломієць Н. В. - Актуальні проблеми застосування амністії в Україні, шванська А. О. (2017)
Комірчий П. О. - Дослідження організованої злочинності: системно - функціональний підхід (2017)
Корецький С. М. - Графічно функціональне моделювання механізму злочинної поведінки (2017)
Махлай О. М. - Протидія транскордонній злочинній діяльності на державному кордоні України (2017)
Мудряк Т. О. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб, Дробіняк Р. С. (2017)
Пивоваров В. В. - Корпоративна злочинність у процесах транскордонного наркобізнесу (2017)
Ткачова О. В. - Вплив на формування суспільної небезпечності негативної інформації (2017)
Федчун Н. О. - Особливості кваліфікації та покарання за забруднення моря (2017)
Церкуник Л. В. - Кримінально-виконавчі елементи віктимологічного запобігання злочинам (2017)
Ватраль А. В. - Сучасний стан правового регулювання контррозвідувального пізнання (2017)
Дубович О. В. - Права потерпілого відповідно до кримінального процесуального законодавства України (2017)
Сенченко Н. М. - Щодо окремих питань призначення та проведення судово-психіатричної експертизи у кримінальному провадженні (2017)
Аббакумова Д. В. - Особливості правового статусу одного з головних органів Ради Європи (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Sakalova G. - Investigation of the Method of Chemical Desorption For Extraction of Nikel Ions (Ii) from Bentonite Clays, Vasylinycz T., Koval N., Kashchei V. (2017)
Sheludchenko L. - Dynamics Modeling of Traffic-Related Exhaust Aerosols (2017)
Komarysta B. - Determining the Level of Resources Savings of the Product Life Cycle, Bendiuh V. (2017)
Pozdnyakova H. - The Worn Tyres Pyrolisis' Solid Products Opportunity Application As Fuel Substitute Assessment, Vnykova N. (2017)
Kvaternyuk S. - Multispectral Control of Pesticide Concentrations in Aquatic Environments Using Bioindication on Phytoplankton (2017)
Kukushkina O. - Improved Technology of Biodiesel Fuel Production from Waste Oils, Vasylkevych O., Bondarenko S. (2017)
Pohrebennyk V. - The Methodology for Design of Informational and Analytical System for Environmental Monitoring of Mining and Chemical Enterprise in the Liquidation, Dzhumelia E. (2017)
Sanginova O. - Distributed System for Monitoring and Forecasting of Water Bodies Quality, Bondarenko S., Andriiuk V., Kraieva K. (2017)
Alokhina O. - Landscape Metrics For Changes Detection in Land Cover of the West Polesie Transboundary Biosphere Reserve, Ivchenko D., Koshovy V., Rusyn B. (2017)
Kazymyra I. - Life and Scientific Priorities of Professor Ihor Petrushka (2017)
Чопей М. - Внутрішні та поверхневі петлі ДНК: дані кометного електрофорезу в пульсуючому полі, Олефіренко В., Афанасьєва К., Сиволоб А. (2022)
Супрович Т. М. - Генетичний поліморфізм BоLA­DRB3.2 локусу українських порід великої рогатої худоби, Салига Ю. Т., Супрович М. П., Федорович Є. І., Федорович В. В., Чорний І. О. (2022)
Гергелюк Т. С. - Дослідження субпопуляції стовбурових пухлинних клітин на моделях раку молочної залози, Перепелиціна О. М., Хмельницька Ю. М., Кузнєцова Г. М., Дзюбенко Н. В., Ракша Н. Г., Горбач О. І., Сидоренко М. В. (2022)
Гулевський О. К. - Предінкубація фібробластів лінії L929 з синтетичним лейенкефаліном TYR­D­ALA­GLY­PHE­LEU­ARG зберігає їх проліферативний потенціал в умовах холодового стресу, Моісєєва Н. М., Горіна О. Л., Сидоренко О. С. (2022)
Прилуцька С. В. - Клітинно­біологічні та молекулярно­генетичні ефекти вуглецевих наноматеріалів у рослин, Франскевич Д. В., Ємець А. І. (2022)
Дубровна О. В. - Використання генів метаболізму проліну в генетичній інженерії рослин, Михальська С. І., Комісаренко А. Г. (2022)
Nguyen T. T. N. - Seven­single nucleotide polymor­phism polygenic risk score for breast cancer risk prediction in a vietnamese population, Nguyen T. H. N., Phan H. N., Nguyen H. T. (2022)
Iqbal M. S. - Protooncogene MDM2 SNP309 (rs2279744) analysis of polymorphism in thyroid cancer: Pakistani population, Mehboob I., Khaliq S., Sardar N., Sherzada S., Ali Q. (2022)
Бондар О. І. - Екобезпекова складова національної системи стійкості, Гандзюра В. П., Матвієнко М. Г. (2022)
Жук А. В. - Особливості мережі придорожніх екотонів захисного типу Чернівецької області, Мишілюк І. І. (2022)
Пацева І. Г. - Сучасний стан навколишнього природного середовища в умовах впливу війни, Алпатова О. М., Демчук Л. І., Кірейцева Г. В., Левицький В. Г. (2022)
Пилипчук О. Я. - Захист атмосферного повітря від забруднень залізничним транспортом, Висоцька Т. І., Пічкур Т. В., Савчук М. В., Сальникова А. В., Соловйова Л. М., Сорочинська О. Л. (2022)
Курбатова І. М. - Особливості метаболічних процесів у риб за дії ксенобіотиків, Захаренко М. О., Чепіль Л. В., Тупицька О. М. (2022)
Бойчун С. О. - Моніторінг відносного вмісту нітратів у водах, Мельніченко Д. С., Таранов В. В. (2022)
Бондар О. І. - Екологічні виклики воєнного часу: оцінка впливу на довкілля космічними системами дистанційного зондування та GPS-навігації, Фінін Г. С., Шевченко Р. Ю. (2022)
Курганевич Л. П. - Моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання села поромів Волинської області, Андрейчук Ю. М., Бонішко О. С., Хавень В. В. (2022)
Заленська Є. А. - Індекси якості води: адаптація та використання для України, Войтенко Л. В. (2022)
Суходольська І. Л. - Основні джерела надходження сполук нітрогену до водних екосистем, Басараба І. В. (2022)
Шелюк Ю. С. - Оцінка складності структури фітопланктону різнотипних водних екосистем Українського Полісся (2022)
Босюк А. С. - Аналіз сучасних технологій та методів очистки гальванічних стоків машинобудівних підприємств, Шестопалов О. В. (2022)
Зубов А. О. - Типологія, морфометрія і кількість породних відвалів вугільних шахт в Україні, Зубов О. Р. (2022)
Красова О. О. - Трансформація технотопів та територіальний розподіл екотопічних структур на залізорудних відвалах Кривбасу, Павленко А. О. (2022)
Романюк О. І. - Розробка фіторемедіаційних композицій для очистки ґрунтів, забруднених нафтою та її похідними, Борецька І. Ю., Шевчик Л. З., Ощаповський І. В. (2022)
Сібілєва О. В. - Якість автомобільних бензинів та дизельного пального на ринку України (2022)
Дзендзель А. Ю. - Вплив рекультиванту композиційного Trevitan™ на продуктивність та якісний склад плодів помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.), Пида С. В. (2022)
Маренков О. М. - Наукове обгрунтування рибогосподарської діяльності в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі, Єсіпова Н. Б., Шмагайло М. О. (2022)
Питуляк М. Р. - Природно - екологічні особливості та сучасний стан землекористування в ОТГ Хмельницької області, Питуляк М. В., Жулканич Б. М., Бартко С. Л. (2022)
Sukhov V. V. - Hydrogeological conditions of karst development in carbonate rocks within the Sviatohirsk brahianticlinal (2022)
Кавчук І. М. - Зелені насадження паркових екосистем Івано-Франківська, Різничук Н. І. (2022)
Красовський В. В. - Можливості інтродукції Feijoa Sellowiana O. Berg в лісостеп України: наукові та практичні підходи, Федько Р. М., Черняк Т. В., Григоренко А. В. (2022)
Крупєй К. С. - Аналіз типів пошкоджень листових пластинок деревних рослин комахами-шкідниками у промислових зонах м. Запоріжжя, Скляренко А. В. (2022)
Мудрак О. В. - Гірничо - промислові ландшафти Правобережного Лісостепу як потенційні структурні елементи регіональної екомережі, Дем’янюк О. С., Магдійчук А. П. (2022)
Павлишак Я. Я. - Аналіз адвентивної фракції флори Дрогобицького району, Даньків В. Я. (2022)
Суслова О. П. - Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів асиміляційного апарату Juniperus media Melle ‘Mint Julep’ в міських насадженнях степової зони України (2022)
Тесьолкіна Т. С. - Вплив кліматичних умов на швидкість мінералізації целюлози у лісовій підстилці Голосіївського лісу НПП "Голосіївський", Лукашов Д. В. (2022)
Герасимчук Л. О. - Загрози довкіллю внаслідок військових дій очима дітей, Валерко Р. А., Ярошенко Б. О., Члек О. М. (2022)
Злобенко Б. П. - Альтернативні зв’язуючі для іммобілізації рідких органічних радіоактивних відходів, Федоренко Ю. Г., Розко А. М., Ольховик Ю. О. (2022)
Пацева І. Г. - Системний підхід управління відходами об’єднаних територіальних громад, Герасимчук О. Л., Кагукіна А. М. (2022)
Сталінська І. В. - Зменшення екологічного ризику полігонів твердих побутових відходів (2022)
Ushcats S. Yu. - Determination of morphological composition of municipal solid waste for mykolayiv city (Ukraine) and forecasting of their accumulation in the future, Mihelev I. L., Zholobenko N. Yu., Markina L. M. (2022)
Лисенко Г. М. - Санітарні вибіркові рубки у системі екологічного менеджменту (на прикладі Ічнянського національного природного парку), Шульга О. О. (2022)
Чипиляк Т. Ф. - Розвиток генеративної сфери сортів Нemerocallis L. Селекції Криворіжського ботанічного саду НАН України за кліматичних змін (2022)
Горин О. І. - Вплив екологічно реальних та субтоксичних концентрацій малатіону на нетаргетні організми (на прикладі Danio Rerio), Хатіб Іхаб, Ковальська Г. Б., Познанський Д. В., Чернік І. В., Боднар О. І. (2022)
Поліщук Л. В. - Поширення хітиназних генів в геномах стрептоміцетів (2022)
Юрченко Т. В. - Модифікація методу визначення фотоперіодичної чутливості сортів пшениці м’якої озимої в умовах Центрального Лісостепу України, Демидов О. А., Пикало С. В., Булавка Н. В., Пірич А. В., Гудзенко В. М. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Балагур Л. - Специфіка застосування тьюторської технології у вищому військовому навчальному закладі державної прикордонної служби України (2021)
Білецька Г. - Використання цифрових технологій на уроках біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти, Єфремова О., Матеюк О., Дячук А. (2021)
Білявець А. - Сучасний стан розробленості проблеми розвитку професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби засобами дистанційного навчання (2021)
Волошин В. - До проблеми забезпечення розвитку фізичної підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонників, Хотінь Є. (2021)
Ганаба С. - Методологічний потенціал концепту "складність” у педагогічних дослідженнях (2021)
Гнидюк О. - Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки офіцерів у військових закладах освіти в Сполучених Штатах Америки (2021)
Заболотний С. - Специфіка оперативно-службової діяльності та професійної підготовки персоналу мобільних підрозділів митно-прикордонної служби Сполучених Штатів Америки, Заболотна О., Резнік О. (2021)
Ісламова О. - Організація дистанційного навчання у військових навчальних закладах Республіки Польща в умовах карантинних обмежень (2021)
Максимчук Л. - Іншомовна підготовка студентів закладів вищої освіти до професійної комунікації засобами інтерактивних технологій (2021)
Москаленко С. - Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників як предмет наукових досліджень, Білявець С. (2021)
Пантєлєєв К. - Профілактика травм опорно-рухового апарату в організації навчально-тренувального процесу, Богун В. (2021)
Радванський І. - Застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2021)
Рефель В. - Складовий компонент мотивації під час проведення занять із фізичного виховання у курсантів Національної академії державної прикордонної служби України, Бондар І., Гринчук З.-С. (2021)
Соболь Н. - Заклади вищої освіти і покоління Z. Взаємна трансформація (2021)
Дайджест ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Обдаровані діти – скарб нації" (2022)
Voloshchuk I. - Differential Education of Gifted, Yaremenko L. (2022)
Бех І. Д. - Психологічне підґрунтя формування у зростаючої особистості творчих мовленнєвих здібностей (2022)
Рева О. М. - Теоретичні основи моделювання "компромісу" у вимогах до всебічного розвитку обдарованості тих, хто навчається, Камишин В. В., Сагановська Л. А., Яроцький С. В. (2022)
Калмикова Л. О. - Комунікативний підхід до навчання здобувачів середньої спеціальної освіти наукового спрямування (2022)
Мелешко В. В. - Сутність технічних умінь як форма реалізації змісту освіти наукового спрямування (2022)
Лавренова М. В. - Ізотерапія як засіб розвитку пізнавальної активності молодших школярів в умовах інклюзивного освітнього середовища, Лалак Н. В., Майборода І. Е., Фенчак Л. М. (2022)
Комашко Л. А. - Проблема підготовки обдарованих старшокласників до підприємницької діяльності в теорії та історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки (2022)
Андросович К. А. - Методичні рекомендації щодо забезпечення адаптованості обдарованих учнів в закладах освіти (2022)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн і зміст "факторів навчання (підготовки) і корекції" ключових системних компонентів "зовнішніх" умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності – основи формування "інноваційності", вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 8) (2022)
Сосновська М. В. - Віртуальний простір як інструмент розвитку внутрішнього потенціалу підлітка, Ланчуковська Л. А., Руденко О. О. (2022)
Чуба О. А. - Програма, спрямована на запобігання та протидію булінгу (2022)
Даниленко Є. В. - Вивчення літичної активності деяких пряно-ароматичних рослин як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології, Постова К. Г., Мегалінська Г. П., Ткачук І. О., Білик Ж. І., Сікура А. Й. (2022)
Бєльська Н. А. - Дослідження діагностичних можливостей тестової методики Дж. Олдхема-Л. Моріса "Персональний автопортрет" для ідентифікації ліцеїстів з ознаками обдарованості (частина 1) (2022)
Рудик Є.-А. О. - Відкривай світи, шукай нові формули, знаходь відповіді, але не забувай, що у тебе крім розуму, є серце (2022)
Новогородська М. М. - Аналітичний огляд підходів до ідентифікації творчо обдарованих учнів (2022)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Веселков Н. Л. - Дослідження Україно-Російської інформаційної протидії під час війни на Донбасі та повномаштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Вдовиченко М. С., Кукшин Д. В., Каленський Ю. М., Герніченко Г. Д. (2022)
Ганченко М. І. - Людський психологічний та біометричний фактор у розвитку та використанні методів соціальної інженерії у мирний та воєнний час (2022)
Прус К. В. - Аналіз загроз web-додатків на основі архітектури REST (2022)
Маницький В. Є. - Reverse-shell як інструмент отримання несанкціонованого доступу (2022)
Цуранов М. О. - Захист web-додатку від sql-injection за допомогою обладнання Fortinet (2022)
Алексеєнко О. А. - Методики фішингу в мобільних системах, Бурлін М. О., Кисельов О. В., Кравчук В. В., Мальгіна К. В. (2022)
Бородань В. В. - Аналіз атак на уразливості web-ресурсів, Васильченко Д. І. (2022)
Букет Д. А. - Управління інформаційною безпекою за допомогою комплексної системи захисту (2022)
Барсукова К. І. - Правові засади та етапи побудови інформаційної безпеки в Україні (2022)
Котенко А. М. - Технологія побудови ефективної інтегрованої системи безпеки об’єкту інформаційної діяльності, Калініченко О. Г., Цимбалістий В. І. (2022)
Гундер А. М. - Моніторинг і управління безпекою на основі використання SIEM системи ІВМ QRadar, Мужанова Т. М. (2022)
Лук’яненко Т. Ю. - Методика виявлення мережевих вторгнень і ознак комп'ютерних атак на основі емпіричного підходу, Поночовний П. М., Легомінова С. В. (2022)
Гончаренко М. Ф. - Розслідування кіберінцидентів в корпоративній інформаційній системі на основі рішень Autopsy та Volatility, Стежко М. В. (2022)
Пономаренко М. О. - Рекомендації щодо підвищення захищеності веб-ресурсу у хмарному середовищі Amazon Web Service, Запорожченко М. М. (2022)
Чернявський І. Р. - Ризикоорієнтований підхід до управління інформаційною безпекою на підприємстві, Якименко Ю. М. (2022)
Гоголь Б. В. - Спосіб протидії вразливостям додатків на базі oпераційної системи Android через управління дозволами, Наталенко М. М. (2022)
Яновський Д. В. - Захист хмарної інфраструктури від кібератак, Тищенко В. С. (2022)
Павлюк А. В. - Аналіз механізмів захисту технології Блокчейн від кібератак, Луценко М. М. (2022)
Лисинчук В. В. - Ідентифікація стану інформаційної безпеки пристроїв ІoТ на базі обробки часових рядів (2022)
Звєздогляд О. В. - Динаміка зміни систем безпеки у процесі розвитку компанії від малої до великої, Шевченко Р. Ю. (2022)
Баргилевич О. А. - Забезпечення безпеки системи управління базами даних PostgreSQL, Найман Г. Г. (2022)
Роде О. О. - Технологія захисту електронної пошти від спаму на основі DMARC, Лавровський І. М. (2022)
Анипченко О. Є. - Дослідження ступеня захищеності Web-додатків на основі аналізу їх структури та інформаційного наповнення, Щавінський Ю. В. (2022)
Волков М. В. - Застосування Байєсівської фільтрації електронних листів для виявлення спаму, Бондаренко А. А. (2022)
Гуренко М. В. - Дослідження захищеності Wi-Fi мережі з WPA/WPA2 Personal шифруванням, Круогла А. В. (2022)
Заікін С. С. - Методика вибору заходів протидії інсайдерським загрозам в організації, Іщук М. О. (2022)
Title (2018)
Contents (2018)
Iurchenko V. - Ecological Safety Predictive Modeling Concerning Fine Cocoa Dust Dispersion, Released by Confectionery Manufacture, Lebedeva E., Ponomaryova S. (2018)
Matskiv O. - Influence of Petrol and Petroleum Components’ Vapours on Human Organism, Chaika O., Babiak L., Vasiichuk V., Shuvar N. (2018)
Kharlamova O. - Formation and Development of Scientific Direction of "Ecological Safety” as a Priority of Scientific and Pedagogical Activity of Professor Volodymyr Shmandiy (2018)
Sipakov R. - Impact of Weather Factors on the Speed of the Reaction of Formaldehyde Formation Above Motorway Overpasses, Trofimovich V., Voloshkina O., Bereznitska J. (2018)
Qurat-Ul S. - Mathematical Simulation for Algal Growth in the Water Reservoirs of Moncton City (New Brunswick, Canada) by the Supervised Learning Classifier, Nadeem M., Nguyen-Quang T. (2018)
Chernysh Y. - Environmental Biochemical Analysis of Sulfur Compound Transformation of Natural and Technogenic Genesis, Plyatsuk L., Gabbassova S. (2018)
Magas N. - Impact of Riverbank Anthropogenic Pollution Sources on the Formation of River Water Quality, Trokhymenko H. (2018)
Orel S. - Assessment of the Influence of Military Activity on the Environment at the International Peacekeeping and Security Center Through the Evaluation of Environmental Risk, Ivashchenko O., Malyovanyy M. (2018)
Kvaterniuk S. - Multispectral Ecological Control of Biomass of Phytoplankton in Aqueous Media in Situ using a Quadrocopter, Petruk V. (2018)
Rotay T. - Enhancement of Environmental Security of Destruction Processes of Water Pollutants in Ecosystems of Water Treatment Plants (2018)
Базалій В. В. - Еколого-генетичні основи адаптивної селекції зернових культур (огляд літературних джерел), Бойчук І. В., Ларченко О. В. (2012)
Бритік О. А. - Результати сортовипробування нового гібрида кавуна, стійкого проти фузаріозного в’янення (2012)
Вожегова Р. А. - Економічні та енергетичні аспекти оптимізації технології вирощування насіннєвої кукурудзи в умовах зрошення південного степу України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В. (2012)
Дрозд І. Ф. - Мінливість висоти льону олійного у різні терміни висіву в умовах Передкарпаття, Лях В. О. (2012)
Дудник А. В. - Основи прогнозування масового розмноження найголовніших шкідників озимої пшениці в Україні (2012)
Єщенко В. О. - Мінімалізація основного обробітку грунту під ярі культури та екологізація землеробства, Калієвський М. В., Накльока Ю. І., Мартинюк І. В. (2012)
Ківер В. Х. - Ефективність фертигації при програмуванні врожаїв зерна кукурудзи в степу України, Онопрієнко Д. М. (2012)
Коковіхін С. В. - Організаційні аспекти управління інноваційним розвитком зрошуваних меліорацій в умовах півдня України (2012)
Коковіхін С. В. - Моделювання показників евапотранспірації буряків цукрових для оптимізації режимів зрошення в умовах півдня України, Шепель А. В., Писаренко П. В., Пілярський В. Г. (2012)
Коковіхін С. В. - Економічне та енергетичне обґрунтування елементів технології вирощування буряків цукрових на зрошуваних землях півдня України, Шепель А. В., Писаренко П. В., Пілярський В. Г. (2012)
Книш В. І. - Протиерозійна технологія вирощування кавуна, Лащевська Л. М. (2012)
Книш В. І. - Сортова технологія вирощування кавуна в незрошуваних умовах півдня України, Павлова С. Л. (2012)
Лєбєдєв С. М. - Агроекологічне обґрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesia botrana den. et schiff (2012)
Лимар А. О. - Спосіб одержання щепленої розсади кавуна, Волошина К. М. (2012)
Майданюк В. О. - Результати селекції кабачка на Півдні України, Холодняк О. Г. (2012)
Мельник Н. Ю. - Розширення генетичного потенціалу гарбуза методом віддаленої гібридизації (2012)
Наумов А. О. - Режим зрошення моркви столової на супіщаних ґрунтах півдня України (2012)
Нетіс І. Т. - Водний режим грунту на посівах ячменю ярого в умовах південного степу України, Онуфран Л. І. (2012)
Новицький Г. І. - Екологічно-безпечне дражироване насіння люцерни, Носкова О. Ю., Сторчак М. В. (2012)
Опришко Н. О. - Вплив біологічних та хімічних препаратів на динаміку чисельності популяції збудника кореневої гнилі огірка, Ящук В. У., Чабанюк Я. В. (2012)
Пичура В. И. - Методика пространственно-временного моделирования агрохимических показателей мелиорируемых почв с использованием ГИС и нейротехнологий (2012)
Рябініна Н. П. - Програмування та прогнозування врожаю розсадних томатів, Лавренко С. О. (2012)
Тимчук С. М. - Генетичне різноманіття польових культур України за основними показниками якості гранулярного крохмалю, Мартинюк М. М., Поздняков В. В., Анциферова О. В., Тимчук Д. С. (2012)
Ушкаренко В. О. - Сумарне водоспоживання, раціональність використання води старовіковою люцерною залежно від умов її вирощування, Сілецька О. В. (2012)
Ушкаренко В. О. - Оптимізація режимів зрошення рису з використанням інструментальних вимірювань елементів водного балансу в умовах АР Крим, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2012)
Хасхачих М. В. - Вплив густоти стояння рослин та способу сівби на продуктивність гібридів соняшнику в післяукісних посівах в умовах сходу України (2012)
Ярчук І. І. - Щодо визначення терміну "морозостійкість рослин" (2012)
Гришина Л. П. - Удосконалення методів оцінки племінної цінності кнурів- плідників у селекційному стаді (2012)
Пелих В. Г. - Актуальність дослідження компенсаторного росту у свинарстві, Левченко М. В. (2012)
Хвостик В. П. - Оцінка несучості гусей за використання параметрів інтенсивності росту (2012)
Черномиз Т. О. - Деякі питання щодо покращення овець української гірськокарпатської породи, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2012)
Андрусенко І. І. - Проблеми охорони і збереження ресурсів зони ефективного зрошення України, Задніпряний К. О. (2012)
Бойко П. М. - Методологічні підходи до менеджменту природно-заповідних територій Херсонської області (2012)
Головащенко М. Ф. - Щодо вибору стратегії доглядових рубань при формуванні штучних хвойних лісових екоситсем у степу (2012)
Козій М. С. - Перспективи використання методики діоксанового зневоднення у гістологічних дослідженнях розвитку м'язової тканини риб, Шерман І. М., Семенюк С. К. (2012)
Корнієнко В. О. - Морфологічна характеристика стада ляща Abramis brama Пониззя Дніпра, Пилипенко Ю. В., Лобанов І. А. (2012)
Шахман І. О. - Оцінка водних ресурсів річки Інгулець в умовах зрошувального землеробства (2012)
Шевченко В. Ю. - Продукційно-деструкційні процеси при вирощуванні рибопосадкового матеріалу короповихриб для зариблення Пониззя Дніпра, Незнамов С. О. (2012)
Берегова В. В. - Агрострахування в Україні як інструмент управління ризиками (2012)
Білоусов О. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі Херсонщини (2012)
Ботвіна Н. О. - Важелі фінансової політики щодо підвищення екологізації аграрної сфери (2012)
Гаврилова Ю. О. - Організаційно-економічні основи розвитку фінансово-кредитної інфраструктури АПК (2012)
Гусятинський М. В. - Інформаційне забезпечення здійснення інноваційного розвитку (2012)
Добруля О. О. - Використання показників виробничо-господарської діяльності в оперативному менеджменті (2012)
Карпенко Н. Г. - Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва (2012)
Кисельов К. Ю. - Конкурентостійкість в оцінюванні конкурентоспроможності підприємства (2012)
Кочерга М. М. - Напрями формування системи комплексного екологічного аудиту сільських територій (2012)
Морозов Р. В. - Теоретико-методичні підходи до організації стратегічного планування комплексного розвитку галузі рисівництва (2012)
Мохненко А. С. - Нові форми управління фінансовими ресурсами фермерських господарств (2012)
Норкіна О. М. - Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості регіону на прикладі Херсонської області (2012)
Орленко О. В. - Основні тенденції формування ринку круп’яних культур (2012)
Потравка Л. О. - Синергетичний аспект структурних трансформацій економіки України (2012)
Пушак Я. Я. - Суть національної, економічної, продовольчої безпеки та взаємозв’язок між ними, Стричак Г. В. (2012)
Рудік Н. М. - Проблеми зайнятості сільського населення Херсонського регіону та шляхи їх вирішення, Рудік О. Л. (2012)
Руснак А. В. - Перспективи вдосконалення системи управління розвитком сільських територій (2012)
Руснак А. В. - Особливості оподаткування сільськогосподарської діяльності згідно Податкового кодексу, Ігнатенко М. М. (2012)
Скрипник С. В. - Сучасний стан та проблеми ефективності господарювання аграрних підприємств в Україні (2012)
Собченко А. М. - Актуальні питання оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком аграрних підприємств, Пилипенко К. А. (2012)
Стефанюк С. В. - Державне регулювання ринку праці та засоби його вдосконалення, Мармуль Л. О. (2012)
Сурніна К. С. - Необхідність використання аналітичних процедур для підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства (2012)
Танклевська Н. С. - Генезис наукових поглядів на економічну безпеку підприємства, Голович Н. М. (2012)
Транченко Л. В. - Сучасний стан формування грошових доходів сільського населення в Україні (2012)
Федорчук О. М. - Прогнозування потреби у матеріально- технічних ресурсах для аграрних підприємств, Морозов Р. В. (2012)
Шепель І. В. - Удосконалення обліку та контролю товарно-матеріальних цінностей аграрних формувань (2012)
Крініцин В. В - Прийняття технологічних рішень в агросистемах, Коваленко С. А., Міхеєв Є. К. (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Contents (2022)
Shpychak A. - Pharmacognostic study of cetraria islandica (L.) Ach. thalli made in Ukraine, Khvorost O. (2022)
Samborskyi O. - Comparative analysis of pharmaceutical supply systems of the population of European countries according to a complex of socio-economic indicators, Panfilova Н., Baihush Y., Simonian L., Bilyk I., Martyniuk T., Tsikhon H., Chernukha V. (2022)
Lyapunov N. - Effect of the composition of emulsifiers and the dispersion medium on the properties of bases for semi-solid preparations, Bezuglaya E., Liapunova A., Zinchenko I., Liapunov O., Lysokobylka O., Stolper Y. (2022)
Struk O. - Research of biologically active substances of hemp seeds hemp seed oil and hemp pomace, Grytsyk A., Mikitin M., Obodianskyi M., Stasiv T., Svirska S. (2022)
Horyn M. - Development of the spectrophotometric method for the determination of metoprolol tartrate in tablets by using bromocresol green, Kucher T., Kryskiw L., Poliak O., Zarivna N., Peleshok K., Logoyda L. (2022)
Murashevych B. - Broad-purpose antimicrobial chlorine-active polymers: suppression of multidrug-resistant microorganisms and microbial penetration resistance, Koshova I., Surmasheva E., Girenko D., Chuiko V., Stepanskyi D. (2022)
Ratmelya D. S. - Test anti-aging activity in a face scrub preparation that contains coffee-grade active charcoal (Coffea arabica L.) with the addition of vitamin E, Reveny J., Harahap U. (2022)
Tsyvunin V. - SGLT-2 inhibitors as potential anticonvulsants: empagliflozin but not dapagliflozin renders a pronounced effect and potentiates the sodium valproate activity in pentylenetetrazole-induced seizures, Shtrygol’ S., Havrylov I., Shtrygol’ D., Reus A. (2022)
Mishchenko O. - Research on the phenolic profile antiradical and anti-inflammatory activity of a thick hydroalcoholic feverfew (Tanacetum parthenium L.) herb extract, Kyrychenko I., Gontova T., Kalko K., Hordiei K. (2022)
Gurning K. - Potential antioxidants of secondary metabolite isolates ethyl acetate fraction Coleus amboinicus Lour. Leaves, Haryadi W. (2022)
Abstract and References (2022)
Корнієнко В. - З листування Федора Успенського з київськими істориками (Іваном Лучицьким, Володимиром Іконніковим, Миколою Петровим, Тимофієм Флоринським) (2016)
Корнієнко В. - До історії "Київської Старовини" (листи Федора Успенського до Олександра Лашкевича) (2016)
Корнієнко В. - З листування Федора Успенського з київськими археологами (Володимиром Антоновичем та Вікентієм Хвойкою) (2016)
Музичко О. - Внесок Ф. Успенського у становлення Одеської школи візантологів наприкінці XIX - у першій третині ХХ ст. (2016)
Корнієнко В. - З листування Федора Успенського з харківськими вченими (Дмитром Багалієм та Володимиром Саввою) (2016)
Корнієнко В. - З історії видавничої діяльності Руського археологічного інституту в Константинополі (лист Федора Успенського до Ернста фон Штерна) (2016)
Корнієнко В. - Складна дорога до Петрограда (листи Федора Успенського до Володимира Вернадського та Агатангела Кримського) (2016)
Корнієнко В. - З листування між Федором Успенським та Дмитром Гордєєвим (2016)
Пучков А. - Федір Успенський про останні місяці Тимофія Флоринського: Київ, лютий-травень 1919 року (2016)
Грушевський М. - Ф. И. Успенский, История Византийской империи. Том первый. Издание Брокгауз-Ефрон. С.-Пб. (без року), ст. XIX+872 in 4. Цена 22 руб. (2016)
Гордієнко Д. - Федір Успенський: бібліографічний покажчик (2016)
Гордієнко Д. - "Известия Русского археологического института в Константинополе" (1896-1912, т. I-XVI). Покажчик змісту (2016)
Гордієнко Д. - Часопис "Анналы" (Петроград 1922-1924, вып. I-IV). Покажчик публікацій з давньої та середньовічної історії (2016)
Нікітенко Н. - "День народження" Софії Київської: давність і сьогодення (2016)
Борщак І. - Домонгольська Рутенія, Україна й Росія (переклад з французької З. Борисюк) (2016)
Епітафія Василя 2 (публікація та переклад з грецької Д. Гордієнка) (2016)
Нікітенко М. - Золотий пояс Шимона як сакральний модуль Успенського собору Києво-Печерського монастиря (2016)
Калєчиц І. - Фрагменти абеток у графіті полоцької Спасо-Преображенської церкви (2016)
Комарницький А. - На шляху до новаторства: ікона Богоматері Великої Панагії та київська традиція мозаїчних зображень Оранти (2016)
Марголіна І. - До питання про некрополь Кирилівської церкви в Києві (2016)
Біднов В. - Дзвони. Короткі історичні відомости (2016)
Ткачук В. - Годинники в Київській митрополії XVI-XVIII ст. (2016)
Яницька П. - Картина "Марія Магдалина" зі збірки Національного художнього музею Руспубліки Білорусь: походження та датування (2016)
Корнієнко В. - Нова знахідка двох графіті XVII ст. у головному вівтарі Софії Київської (2016)
Яковлів А. - Україна в географії Бусенґольта з р. 1677/1682 (публ. та ред. Д. Гордієнка (2016)
Домановська М. - Презентації візантиністичних студій на XII Археологічному з'їзді (сторінка історії першого наукового форуму в Харкові) (2016)
Гордієнко Д. - Володимир Січинський як епіграфіст (2016)
Січинський В. - Старі надписи в церквах Маковиці (Свідки нашої народної мови з XVII-XVIII століття) (публ. та ред. Д. Гордієнка) (2016)
Січинський В. - Українські епіграфічні пам'ятки (2016)
Січинський В. - Важлива українська епіграфічна пам'ятка (2016)
Гордієнко Д. - Aut bene, aut nihil. Л. В. Матвеева, Византинист Фёдор Успенский (1845-1928), К. 2013, 244 с. (2016)
Гордієнко Д. - Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009-2011 рр.), Н. М. Нікітенко, В. В. Корнієнко, І. Є. Марголіна, Н. М. Куковальська, Б. В. Михайличенко; за наук. ред. Н. М. Нікітенко та В. В. Корнієнка, К. 2013, 174 с., іл. (2016)
Маврін О. - Новий видавничий проект Національного заповідника "Софія Київська". Збірка "Відродження пам'яток", ч. 1 (2016) 220 с. (2016)
Гордієнко Д. - (Рец.:) Н.М. Нікітенко, Бароко Софії Київської, К. (Либідь) 2015, 272 с.: іл. (2016)
Гордієнко Д. - Політична думка українського середньовіччя. О. Б. Киричок, Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі), К. (Український Центр духовної культури) 2016, 331 с. (2016)
Гордієнко Д. - Публікації з української медієвістики та візантиністики на сторінках часопису "Україна: українознавство і французьке культурне життя" (ч. 1-10, Париж 1949-1953) (2016)
Список скорочень (2016)
Вихідні відомості (2016)
Аулін В. В. - Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень, Голуб Д. В., Біліченко В. В., Замуренко А. С. (2020)
Бурлака С. А. - Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування (2020)
Бурлака С. А. - Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах, Галущак О. О., Гуменюк Ю. В. (2020)
Волков В. П. - Удосконалення методу дистанційного контролю параметрів технічного стану автомобілів, Грицук І. В., Волкова Т. В., Кужель В. П., Волков Ю. В., Павленко В. М. (2020)
Галущак О. О. - Покращення показників автобусів комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія" використанням суміші палив, Галущак Д. О., Ковальчук Д. А. (2020)
Горбай О. З. - Дослідження напружень в рамі сміттєвоза з заднім завантаженням компактора, Зінько Р. В., Крайник Л. В., Поляков А. П. (2020)
Гурский А. С. - Совершенствования технического обслуживания и ремонта транспортных средств, Ивашко В. С., Макаров В. А. (2020)
Дубицький О. С. - Підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії, Дембіцький В. М., Павлова І. О., Мазилюк П. В. (2020)
Кашканов А. А. - Методика оцінювання і зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2020)
Ковбаса В. П. - Вплив геометричних параметрів рушія колісного транспортного засобу та нерівностей опорної поверхні на швидкість руху та частоту збурюючої дії, Спірін А. В., Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. (2020)
Ковбаса В. П. - Математична модель коливань робочого місця оператора транспортного засобу, Спірін А. В., Борисюк Д. В., Твердохліб І. В. (2020)
Лук’янченко О. Ю. - Методологічні основи оптимізації рішень в проектах створення автомобілів оперативних служб (2020)
Огородников В. А. - Энергия деформаций автотранспортных средств в условиях дорожно-транспортных происшествий , Архипова Т. Ф., Кожушаный М. В. (2020)
Сакно О. П. - Дослідження впливу прогресивних технологій обслуговування на технічний стан автотранспортних засобів, Медведєв Є. П., Колеснікова Т. М., Олло В. П., Сорока С. І., Цимбал С. В. (2020)
Сахно В. П. - До питання стійкості метробуса у гальмівному режимі, Мурований І. С., Онищук В. П., Попелиш Д. М., Томчук С. М. (2020)
Смирнов Є. В. - Визначення конкурентоспроможності автосервісних підприємств, Огневий В. О. (2020)
Тарандушка Л. А. - Розробка функціональної моделі мережі автосервісних підприємств, Костьян Н. Л., Марков О. Д., Біліченко В. В. (2020)
Бичков С. О. - Аналіз досвіду симуляційного навчання у формуванні готовності майбутніх лікарів до практичної діяльності, Цівенко О. І., Черкова Н. В., Душик Л. М. (2022)
Демченко А. В. - Клініко-нейрофізіологічна ефективність методу транскраніальної магнітної стимуляції у лікуванні пацієнтів із хворобою Паркінсона ІІ стадії, Аравіцька Дж. Н. (2022)
Єлізарова О. Т. - Вплив спілкування та антропометричних параметрів на ментальне здоров'я школярів у період після відміни жорстких каратнтинних заходів внаслідок пандемії COVID-19: поздовжнє дослідження, Гозак С. В., Дюба Н. М., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2022)
Каніщева О. В. - Особливості короткострокової варіабельності артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у порівнянні зі здоровими добровольцями (2022)
Kuzmina I. - Influence of hormonal stimulation and intermittent cold exposure on the mechanisms of formation of polycystic ovarian syndrome (2022)
Боброва О. В. - Трансляційна медицина: шляхи розвитку в сучасних умовах, проблеми та перспективи в Україні, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А. (2022)
Боброва О. В. - Особливості патогенезу, епідеміологія, діагностика, підходи до лікування та профілактика віспи мавп, сучасний стан проблеми в Україні та світі, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А. (2022)
Василенко О. О. - Гетерогенність ожиріння та основні патогенетичні чинники його розвитку (огляд літератури), Тихонова Т. М. (2022)
Шимановський О. В. - Щодо впливу умов утримання на напружений стан ортотропної плити проїзної частини моста через аванкамеру автопроїзду ДніпроГЕС, Шалінський В. В., Шимановська М. О. (2021)
Гордеев В. Н. - Вспомогательные системы метода погонных натяжений (2021)
Гордеев В. Н. - Квадратичная аппроксимация функции многих переменных, заданной в вершинах и в серединах ребер симплекса (2021)
Білик А. С. - Методологія побудови сортаменту для ДСТУ "Двотаври сталеві зварні. Технічні вимоги та сортамент", Вдовкін О. О. (2021)
Гук Я. С. - Спрощені формули з обчислення температур нагрівання поверхні ґрунту (снігу) та зовнішнього повітря в чотирьох зонах території Закарпатської області для восьми дат досліджень у 2013–2015 роках, Найбауер І. Ф., Новак Е. Й., Урсу О. Є. (2021)
Гордеєв В. М. - Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського: короткі біографічні довідки про представників його науково-технічної школи, Шимановський О. В. (2021)
Авєрчєв О. Ю. - Порівняльна характеристика морфологічних якостей яєць курей кросу "Хай – Лайн W– 36" та "Хай – Лайн Braun" залежно від віку птиці (2012)
Бірюкова О. Д. - Сучасний стан племінних ресурсів вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби (2012)
Парасочка І .Ф. - Мікроеволюційні процеси в популяції свиней великої чорної породи, Бодряшова К. В., Сидоренко О. В., Журавель А. П. (2012)
Бородай В. П. - Напрями створення племінної бази у м’ясному птахівництві України, Задорожній А. А. (2012)
Буюклу Г. І. - Стан збереження генофонду червоної степової породи на сучасному етапі, Писаренко А. В. (2012)
Ведмеденко О. В. - Моделювання і прогнозування живої маси курей коричневих кросів яєчного напряму продуктивності, Карпенко О. В. (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Природна резистентність тварин південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Івіна-Маляренко О. С. (2012)
Вовченко Б. О. - Фенотипова мінливість основних селекційних ознак асканійської каракульської породи, Третьякова Л. В. (2012)
Вовченко Б. О. - М’ясна продуктивність чистопородних і помісних баранчиків, Шитець А. В. (2012)
Вовченко Б. О. - Оцінка племінних та продуктивних якостей вівцематок дніпропетровського типу асканійської м΄ясо–вовнової породи, Клюєнков В. О. (2012)
Герасименко В. В. - Иммуногенетические аспекты сохранения генофондов локальных пород свиней (2012)
Гиль М. І. - Моніторинг алелофонду української чорно-рябої молочної худоби, Крамаренко С. С., Волков В. А. (2012)
Гришина Л. П. - Удосконалення методів оцінки племінної цінності кнурів- плідників у селекційному стаді (2012)
Гузєєв Ю. В. - Буйволоводство України: минуле, сучасне і можливе майбутнє (2012)
Задорожний А. А. - Напрями досліджень з селекційної роботи за рядом ознак (2012)
Іванов В. О. - Адаптаційні властивості свиней сучасних генотипів в умовах промислових комплексів, Нестеренко О. П., Кремінська Т. В. (2012)
Каратєєва О. І. - Розвиток лінійних промірів худоби різних порід молочного напряму продуктивності (2012)
Кислинська А. І. - Терморегуляція організму свиней імпортної популяції у процесі адаптації на півдні України (2012)
Кириченко В. А. - Генетичні особливості різних ліній овець багатоплідного типу асканійської каракульської породи за локусами гемоглобіну та трансферину (2012)
Коваленко В. П. - Основні прийоми управління селекційними процесами у тваринництві, Нежлукченко Т. І., Нежлукченко Н. В. (2012)
Коваленко В. П. - Управління і моніторинг селекційними процесами у тваринництві при створенні високопродуктивних популяцій із використанням кращого світового генофонду, Нежлукченко Т. І., Шкарапата Я. Є., Лемеза І. С. (2012)
Коваленко В. П. - Відтворювальні якості свиноматок великої білої породи внутрішньопородного типу УВБ-3 залежно від нового індексу материнських якостей, Пелих Н. Л., Панкєєв С. П. (2012)
Бащенко М. І. - Сучасний стан та перспективи застосування біотехнологій у тваринництві, Ковтун С. І. (2012)
Халак В. І. - Інтер’єрні особливості свиней різних генотипів та їх зв'язок з відгодівельними, забійними і м’ясними якостями, Козирь В. С., Мартюшенко В. Л. (2012)
Костенко С. О. - Прогнозування багатоплідності свиней за допомогою цитогенетичних та ДНК-маркерів, Драгулян М. В. (2012)
Кудрик Н. А. - Перспективи розвитку новоствореної асканійської каракульської породи овець (2012)
Кушнеренко В. Г. - Взаємодія зовнішнього середовища і генотипу та його вплив на рівень яєчної продуктивності птиці м’ясо-яєчного типу, Сурженко М. В. (2012)
Лановенко О. Г. - Можливість використання генетичних маркерів у селекції на продуктивність інбредних популяцій gallus domesticus l (2012)
Литвиненко Т. В. - Ефективність селекції корів української чорно - рябої молочної породи за молочною продуктивністю, Бунь Ю. С. (2012)
Любинський О. І. - Селекційно-генетична оцінка вимені у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Каспров Р. В. (2012)
Мельник В. О. - Відтворювальна якість свиноматок та репродуктивна здатність кнурів- плідників різних генотипів в умовах племзаводів, Бондар А. О., Кравченко О. О, Стародубець О. О. (2012)
Шеремета В. І. - Оцінка відтворювальної здатності кнурів-плідникіів за індексом еякуляції, Опанасенко О. С. (2012)
Осадча Ю. В. - Вплив маси інкубаційних яєць на життєздатність ембріонів страусів (2012)
Остапенко В. І. - Морфологічні якості яєць та алометрична залежність їх складових у птиці кращих світових кросів (2012)
Папакіна Н. С. - Оцінка продуктивності потомства, Пласкальний А. І. (2012)
Пастухова Т. А. - Вплив віку запліднення телиць породи шароле на їх подальшу продуктивну і відтворювальну здатність (2012)
Пелих В. Г. - Екстер'єрні особливості свиней м’ясного напряму продуктивності в умовах ВАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області, Хижняк В. Ю. (2012)
Пелих В. Г. - Генофонд м’ясних порід та перспективи його використання в свинарств, Чернишов І. В., Левченко М. В. (2012)
Писаренко А. В. - Аналіз рівня молочної продуктивності корів у процесі генезису стада червоної степової породи (2012)
Писаренко Н. Б. - Селекційно-генетичні особливості корів різного періоду господарського використання (2012)
Северов О. В. - Ефективність використання кнурів породи ландрас на свиноматках великої білої породи в умовах фермерського господарства, Рожков В. В., Мірошниченко І. П., Сморочинський О. М. (2012)
Сморочинський О. М. - Оцінка м'ясної продуктивності української червоної молочної породи, Філімонова Ю. (2012)
Стародуб Л. Ф. - Порівняльна оцінка рівня генетичного вантажу в геномі великої рогатої худоби окремих племгосподарств України (2012)
Коваленко В. П. - Використання математичних функцій для визначення закономірностей росту та прогнозування живої маси свиней, Стрижак Т. А., Хватов А. І., Хватова М. А., Акімов О. В. (2012)
Судика В. В. - Моделювання альтернативних варіантів програми селекції популяцій молочної худоби, Буштрук М. В., Старостенко І. С., Титаренко І. В. (2012)
Топіха В. С. - Беконні якості свиней породи ландрас, Лихач В. Я., Луговий С. І., Коновалов І. В. (2012)
Топіха В. С. - Вікова динаміка екстер’єрних показників кнурів різних генотипів, Мельник В. О., Кравченко О. О. (2012)
Дубинський О. Л. - Особливості формування м'ясної продуктивності у тварин різних генотипів південної м'ясної породи великої рогатої худоби (2012)
Туніковська Л. Г. - Використання сучасних методів селекції у свинарстві (2012)
Хвостик В. П. - Генетична структура за овобілками гусей f2-f3 створюваної диморфної популяції (2012)
Церенюк О. М. - Поліморфізм генів QTL у свиней нових заводських одиниць у породах ландрас та уельс (2012)
Шабаєв О. В. - Характеристика якісних показників яєць птиці перспективних кросів, Онищенко В. А. (2012)
Шабля В. П. - Селекційна й економічна ефективність раннього прогнозування молочної продуктивності, Задорожна І. Ю. (2012)
Щербина О. В. - Особливості росту і розвитку молодняку птиці яєчного напряму продуктивності (2012)
Ясюк І. І. - Порівняльне вивчення відгодівельних якостей молодняку свиней різних поєднань (2012)
Маслюк А. М. - Вікова динаміка відтворювальних якостей свиноматок української степової білої породи (2012)
Котенджи Г. П. - Оцінка відтворювальних якостей корів сумського внутріпородного типу української чорно-рябої породи, Левченко І. В. (2012)
Микитюк В. В. - Спадкова обумовленість і мінливість селекційних ознак потомства за впливу матерів (2012)
Хмельничий Л. М. - Забійні якості бугайців спеціалізованих м’ясних порід Сумського регіону, Салогуб А. М. (2012)
Польська П. І. - Видатні імпортозамінюючі генетичні ресурси України для відновлення галузі вівчарства на новій якісній основі, Калащук Г. П. (2012)
Копилова К. В. - Генетична структура популяції сірої української породи великої рогатої худоби за двома типами ДНК-маркерів, Добрянська М. Л., Вороненко В. І., Назаренко В. Г. (2012)
Гарська Н. О. - Інтер’єрні показники та продуктивність свиноматок різних родин полтавської м’ясної породи, Перетятько Л. Г. (2012)
Заліцаєва А. В. - Деякі особливості та закономірності прояву ознаки несучості сучасних високопродуктивних кросів (2012)
Коваленко Т. С. - Оцінка продуктивності свиней з використанням комплексного селекційного індексу (2012)
Супрун І. О. - Вплив участі коней орловської рисистої породи у традиційних призах на ефективність їх селекції, Шинкаренко О. А. (2012)
Жулінська О. С. - Застосування тканинного препарату з овечої плаценти на баранах-плідниках в анестральний період, Іванина О. В., Лобачова І. В. (2012)
Балабанова І. О. - Технологія переробки молока без консервантів, Воронцова І. Е. (2012)
Нежлукченко T. І. - Обгрунтування технологій виробництва додаткової сировини овець, Пряхіна Ю. В. (2012)
Новгородська Н. В. - Якість та безпека спредів вершкових при використанні замінників молочного жиру, Новаленко Н. О., Микитюк А. В. (2012)
Пелих В. Г. - Вплив БАД на харчові властивості та технологію виготовлення сиру, Балабанова І. О., Горбонос Д. В. (2012)
Пелих В. Г. - Зміни смакових якостей сиру рокфор у період визрівання, Балабанова І. О., Власенко А. П. (2012)
Рибалко В. П. - Взаємозв'язок між гістологічними показниками найдовшого м’яза спини та якістю м’яса, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2012)
Розпутня О. А. - Мікобіота зернових України та розповсюдження токсигенних фузаріїв продуцентів зеараленону (f-2 токсину) (2012)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока за згодовування різної кількості наноаквацитрату селену (2012)
Кузьменко Л. М. - Вплив концентрованого соняшникового шроту на забійні якості та фізико-хімічні властивості продуктів забою свиней (2012)
Анотації (2012)
Summaries (2012)
Іменний покажчик (2012)
Двуліт М. М. - Порівняльна характеристика якості сну та артеріального тиску в медичних сестер терапевтичного профілю, які працюють у терапевтичних відділеннях та спеціалізованих відділеннях, де надають допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою COVID-19, Криницька І. Я., Денефіль О. В. (2022)
Денефіль О. В. - Розлади психологічних рис особистості, сну та варіабельності серцевого ритму в осіб різного віку з метаболічним синдромом, Кліщ І. М., Криницька І. Я. (2022)
Кліщ І. М. - Мікроскопічні зміни судин надниркових залоз та підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Довбуш А. В., Тупол Л. Д., Андріїшин О. П., Гаврилюк-Скиба Г. О. (2022)
Коваль О. А. - Фетальна анатомічна мінливість довгих гілок плечового сплетення, Хмара Т. В. (2022)
Подобівський С. С. - Результати дослідження поширення, біології живлення та епідеміологічного значення кліщів роду Dermacentor koch. в Україні, Паничев В. О., Білик Я. О., Федонюк Л. Я. (2022)
Popadynets O. G. - Morphology of the human cardiac valves of inflammatory and non-inflammatory genesis of the aquired heart defects, Bilyk Ya. O., Chornii S. V., Yurakh O. M., Dubyna N. M., Fedoniuk L. Ya. (2022)
Регеда М. С. - Особливості змін деяких параметрів клітинної та гуморальної ланок імунної системи за умов експериментального відтворення алергічного альвеоліту при іммобілізаційному стресі, Галій-Луцька В. В. (2022)
Сельський П. Р. - Порівняльний аналіз біохімічних змін на системному рівні при гострій ішемії-реперфузії із морфологічними порушеннями м’яких тканин задніх кінцівок щурів із застосуванням нейромережевої кластеризації, Луцик В. І., Вересюк Т. О. (2022)
Ціпкало А. І. - Артеріальний тиск та рівень оптимізму – чи є зв'язок у медсестер, які працюють позмінно, Марущак М. І. (2022)
Швець В. А. - Стан кісткового мозку мишей під впливом інтерлейкіну-2 при фізичному навантаженні (2022)
Керівництво для авторів (2022)
Мостовой Ю. М. - Порушення серцевого ритму та особливості ведення пацієнтів із ними під час пандемії COVID-19, Данілевич Т. Д. (2021)
Скибчик В. А. - Механізми та діагностика ішемії міокарда в пацієнтів з інтактними коронарними артеріями, Мелень Ю. П. (2021)
Вітовський Р. М. - Клінічні прояви емболії коронарних артерій при пухлинах серця, Ісаєнко В. В., Купчинський О. В., Мартищенко І. В., Сердюк М. М. (2021)
Целуйко В. Й. - Рівень маркерів системного запалення і клінічний перебіг стабільної ішемічної хвороби серця в пацієнтів зі стенозувальним атеросклерозом коронарних артерій та без нього, Пильова Т. В. (2021)
Стан М. В. - Визначення тактики ведення пацієнта зі стабільною ішемічною хворобою серця за даними дослідження фракційного резерву кровоточу , Хохлов А. В., Жарінов О. Й., Зеленчук О. В., Тодуров Б. М. (2021)
Todurov B. М. - Clinical case of the postinfarction ventricular septum defect successful closure with occluder at the 4th day of the disease, Rotar М. F., Khokhlov А. В., Boiko К. S., Hutsuliak Yu. V. (2021)
Функціональна діагностика серцево-судинних захворювань (2021)
Рідкісні хвороби у практиці лікаря-кардіолога (2021)
Базалій В. В. - Характер прояву зимостійкості та врожайності сортів пшениці м’якої різного типу розвитку залежно від умов вирощування, Бойчук І. В., Ларченко О. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2013)
Базалій В. В. - Урожайність зерна сортів пшениці м’якої і твердої озимої залежно від фону живлення в умовах південного Степу України, Панкєєв С. В., Каращук Г. В., Жужа О. О. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Вплив застосування гербіцидів на ріст, розвиток та врожайність сафлору красильного в незрошуваних умовах півдня України, Прошина І. О. (2013)
Алмашова В. С. - Агроекологічні аспекти вирощування насіння гороху овочевого на півдні України при зрошенні за умов збалансованого природокористування, Онищенко С. О., Урсал В. В. (2013)
Василенко Н. Е. - Чиста продуктивність фотосинтезу рицини (2013)
Вишневська Ю. С. - Вплив системи удобрення на продуктивність стеблостою рослин льону олійного, Адамень Ф. Ф. (2013)
Вожегова Р. А. - Економічна ефективність виробництва сої сортів селекції інституту зрошуваного землеробства НААН в Україні, Грановська Л. М., Миронова Л. М., Клубук В. В., Вердиш М. В. (2013)
Дем’янова О. О. - Стан земель сільськогосподарського призначення в межах Херсонської області (2013)
Жуйков О. Г. - Агроекологічне обґрунтування залучення гірчиці білої до незрошуваних сівозмін Сухого Степу (2013)
Заєць С. О. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від впливу різних компонентів препарату Мочевин-К в умовах Південного Степу України, Василенко Р. М., Степанова І. М., Шаталова В. В. (2013)
Звягінцева А. М. - Основні елементи продуктивності ячменю ярого та їх взаємозв’язок із стійкістю до комплексу шкідливих організмів (2013)
Квітко Г. П. - Багаторічні бобові трави – безальтернативний попередник пшениці озимої в біологічному землеробстві Лісостепу Правобережного, Протопіш І. Г., Коваленко О. А. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість ознак "висота рослин" і "висота кріплення нижнього бобу" у сортів та гібридів сої різних груп стиглості при зрошенні, Вожегова Р. А., Клубук В. В., Марченко Т. Ю. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність і збиральна вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України, Михаленко І. В., Рубан Б. В. (2013)
Ликов С. В. - Продуктивність сортів озимого ячменю та сортів дворучок в умовах передгірної зони Криму, Ізотов А. М. (2013)
Макуха О. В. - Особливості генеративного розвитку foeniculum vulgare mill. При інтродукції в посушливих умовах півдня України, Федорчук М. І. (2013)
Морозов В. В. - Лінійний розвиток рослин новітніх сортів сої залежно від режимів зрошення та густоти стояння рослин, Писаренко П. В., Суздаль О. С., Булигін Д. О. (2013)
Онуфран Л. І. - Продуктивність ячменю ярого залежно від сорту, норм висіву і добрив (2013)
Рудаков Ю. М. - Вплив попередників і добрив на якість зерна озимої пшениці в умовах Північного Степу України101, Федорчук М. І., Гончар Н. В., Козечко В. І. (2013)
Семен Д. Т. - Вплив режимів зрошення дозування добрив і площ живлення на врожай та біохімічний склад насіння гарбуза великоплідного (2013)
Ушкаренко В. О. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність розторопші на зрошуваних землях півдня України, Філіпова І. М. (2013)
Цицюра Т. В. - Тривалість міжфазних періодів вегетації редьки олійної залежно від абіотичних факторів і технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного (2013)
Чернобай Л. М. - Екологічна пластичність гібридів кукурудзи у степовій зоні України, Музафаров Н. М., Сікалова О. В., Китайова С. С. (2013)
Чернишенко П. В. - Особливості реакції сучасних сортів сої на елементи основного удобрення в умовах східної частини лісостепу України (2013)
Федорчук М. І. - Вплив строків сівби на продуктивність рослин сафлору красильного в умовах зрошення півдня України, Філіпов Є. Г. (2013)
Ярчук І. І . - Вплив основних технологічних заходів на елементи структури урожаю ячменю озимого, Горщар В. І., Божко В. Ю., Мороз О. О. (2013)
Бурак В. Г. - Оцінка сертифікації та стандартизації продукції на підприємстві, Ряполова І. О., Защепкіна Н. М. (2013)
Вороненко В. І. - Моніторинг генетичної структури жирномолочного типу української червоної молочної породи, Писаренко Н. Б. (2013)
Геккієв А. Д. - Типи спадковості за компонентами фенотипової мінливості ознак молочної продуктивності корів (2013)
Гузєєв Ю. В. - Козівництво - перспективна галузь тваринництва України, Вінничук Д. Т. (2013)
Гузєєв Ю. В. - Про необхідність збереження доместікаціонного біорізноманіття сільськогосподарських тварин, Папакіна Н. С. (2013)
Держговський О. О. - Гістологічні властивості печінки свиней при використанні кормів різних технологій приготування (2013)
Іванов В. О. - Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від терміну поросності в умовах ДПДГ Інституту рису Скадовського району Херсонської області, Панкєєв С. П., Ліпісівіцький В. М. (2013)
Іовенко В. М. - Порівняльний аналіз імуногенетичних особливостей овець півдня України, Іщенко С. М. (2013)
Назаренко С. О. - Особливості регулювання світлового режиму для курчат-бройлерів сучасних кросів (2013)
Нежлукченко Т. І. - Особливості відтворювальної здатності овець асканійської тонкорунної породи та таврійського типу, Обоіста Т. В. (2013)
Ряполова І. О. - Досвід застосування ЕМ – технологій у тваринництві, Бурак В. Г. (2013)
Чалая О. С. - Вплив різних рівнів кадмію та свинцю в раціоні молодняку свиней на продуктивність і забійні якості (2013)
Андрусенко І. І. - Способи і режими зрошення виноградників Криму, Задніпряний К. О. (2013)
Грановська Л. М. - Індикатори впливу на гідрогеолого- меліоративний стан сільськогосподарських земель, Подмазка О. В. (2013)
Рокочинський А. М. - Інвестиційна оцінка проектів оптимізації водорегулювання осушуваних земель з урахуванням основних чинників впливу, Фроленкова Н. А., Коптюк Р. М. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Ліс в степу: особливості агротехніки та породний склад, Паштецький В. С., Плугатар Ю. В., Стрельчук Л. М. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Природно-ресурсний потенціал регіону: удосконалення оцінки та оптимізація використання природних ресурсів, Паштецький B. C., Плугатар Ю. В. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Лісотипологічна класифікація лісів України, Плугатар Ю. В. (2013)
Гафіатулліна О. Г. - Моніторинг гідрохімічного стану річки Дніпро міста Херсон, Охріменко О. В. (2013)
Ляшенко О. М. - Застосування методів Data Mining при аналізі параметрів надзвичайних ситуацій природного характеру на прикладі лісових пожеж (2013)
Пилипенко Ю. В. - Проблеми рибогосподарського використання природних водойм і шляхи їх вирішення, Оліфіренко В. В., Рачковський А. В. (2013)
Аверчев О. В. - Економічне обґрунтування вирощування круп’яних культур в умовах зрошення півдня України, Аверчева Н. О. (2013)
Аверчева Н. О. - Напрями та ефективність державної підтримки тваринництва (2013)
Багорка М. О. - Дослідження основних підходів щодо визначення сутності маркетингової стратегії (2013)
Бойко Л. О. - Стан виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, Ніколенко Г. Б. (2013)
Грановська Л. М. - Теоретичне узагальнення аспектів розміщення та розвитку виробництва плодово-ягідної продукції, Сакун К. В. (2013)
Кірюшатова К. В. - Аспекти подолання кризової ситуації в банках (2013)
Кобець В. М. - Механізм стимулювання ефективного виробництва засобами податкової політики на конкурентних ринках (2013)
Крикунова В. М. - Сучасний стан і чинники розвитку технопарків в Україні (2013)
Ларченко О. В. - Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції, Лобода О. М. (2013)
Любенко О. І. - Аналіз використання трудового потенціалу Херсонської області в аграрній сфері економіки, Мухіна І. А. (2013)
Міхеєв Є. К. - Експертний підхід до вилучення і представлення знань в інтелектуальні системи (2013)
Минкіна Г. О. - Страховий ринок України: проблеми і перспективи розвитку (2013)
Москаленко Ф. І. - Вимоги до програмного забезпечення та класифікація комп’ютерних аудиторських програм в Україні (2013)
Наконечна К. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва (2013)
Палапа Н. В. - Економічна розбалансованість та соціально-екологічні проблеми сільських поселень (2013)
Петрова О. О. - Чинники виникнення ризиків сільськогосподарського виробництва (2013)
Подаков Є. С. - Сучасні проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Потравка Л. О. - Інвестиційні чинники структурних трансформацій економіки України (2013)
Пристемський О. С. - Сутність фінансової безпеки та її місце в системі фінансової безпеки держави для суб’єктів підприємництва (2013)
Сергєєва Ю. А. - Психографічне дослідження споживачів тютюнових виробів і засоби протидіючого маркетингу, Зубрійчук А. А. (2013)
Сисоєнко І. А. - Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття "бізнес-аналітика" (2013)
Федорчук О. М. - Організаційно-економічне вдосконалення сучасної комерційної інфраструктури АПК України (2013)
Федорчук Є. М. - Проблеми та перспективи виробництва та реалізації олійних культур в Україні (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Summaries (2013)
Маруняк C. Р. - Вено-венозна екстракорпоральна мембранна оксигенація при гострому респіраторному дистрес-синдромі в пацієнтів з СOVID-19: серія випадків, Дружина О. М., Лоскутов О. А., Судакевич С. М., Кузьмич І. М., Галамай І. В., Кирейчикова Р. В., Коротчук Н. В., Адаменко О. В., Таранов М. А. (2021)
Фуркало С. М. - Інтервенційні втручання у хворих на ішемічну хворобу серця з хронічними коронарними оклюзіями. Коли потрібно зупинитися і коли почати знову? (2021)
Єпанчінцева О. А. - Лікування рефрактерної стенокардії. Місце ранолазину, Жарінов О. Й., Шклянка І. В., Хохлов А. В. (2021)
Todurov B. М. - A case of simultaneous surgery for aortic and mitral insufficiency, and gastric adenocarcinoma, Shepetko E. M., Rotar М. F., Klikunas N. S., Press Z. V. V. (2021)
Іванюк А. С. - Радикальна корекція часткового аномального дренажу легеневих вен у пацієнта віком 72 роки, Болгова О. С., Мокрик І. Ю., Лях О. В., Стеценко Л. А., Погребняк В. В., Житинський Є. В., Демянчук В. Б. (2021)
Грицай О. М. - Клінічний випадок використання безелектродної однокамерної системи кардіостимуляції при неможливості імплантації електродних систем, Скибчик Я. В., Жарінов О. Й., Житинський Є. В., Куць В. О., Шкурат І. А. (2021)
Damluji A. A. - Механічні ускладнення інфаркту міокарда: наукова заява Американської асоціації серця, van Diepen S., Katz J. N., Menon V., Tamis-Holland J. E., Bakitas M., Cohen M. G., Balsam L. B., Chikwe J. (2021)
Марченко С. М. - Стратегічне управління державними фінансами: євроінтеграційний курс, міжнародні тренди, національні особливості (2022)
Єфименко Т. І. - Майнове оподаткування: контекст фіскальної децентралізації в Україні (2022)
Соколовська А. М. - Дискусійні аспекти визначення податкових витрату системі непрямого оподаткування (2022)
Дробязко А. О. - Оптимізація моделей бізнесу державних банків в умовах посилення вимог до фінансової безпеки у 2022 році, Любіч О. О., Олійник Д. І. (2022)
Диба М. І. - Урахування принципів ESG при формуванні системи міжнародних рейтингів, Гернего Ю. О. (2022)
Коритник Л. П. - Обліковий аспект управління державними фінансами у сфері науки (2022)
Кіндрацька Л. М. - Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб‘єктів господарювання (2022)
Павлишенко Б. М. - Використання методів машинного навчання та семантичних ознак в інтелектуальному аналізі текстових даних (2020)
Povhan I. - Question of the optimality criterion of a regular logical tree based on the concept of similarity (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського