Крамаренко О. С. - Філогенетичні зв’язки південної м'ясної породи на підставі поліморфізму за локусами мікросателітів, Гиль М. І., Гладир О. О., Зинов’єва Н. А. (2015)
Пушкар Т. Д. - Ефективність озонування технологічного обладнання на підприємствах молочної промисловості, Антоненко П. П., Козирь В. С. (2015)
Туніковська Л. Г. - Сучасні методи індексної селекції у свинарстві (2015)
Морозов В. В. - Поліпшення якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи, Козленко Є. В. (2015)
Андрєєва Г. Ю. - Використання дрібновічкових сіток, як фактор впливу на чисельність ляща Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Гейна К. М. (2015)
Булаєва Ю. Ю. - Екологічні основи виділення територій для вин з зазначенням походження (2015)
Бургаз О. А. - Особливості просторового розподілу вуглекислого газу в атмосфері над територією України (2015)
Ганчук М. М. - Ефективне управління сіножаттями і пасовищами східного Поділля – шлях до збереження біорізноманіття агроландшафтів (2015)
Головащенко М. Ф. - Щодо відпаду самосіву сосни при застосуванні поступових рубок в Пристепових борах України (2015)
Палапа Н. В. - Особливості формування екологічного стану на сільських селітебних територіях зони посиленого радіоекологічного контролю, Тамір Б. А. (2015)
Рідей Н. М. - Індикатор сталості розвитку взаємин суспільства і природи – екологічна культура, Кучеренко Ю. А. (2015)
Стратічук Н. В. - Досвід впровадження Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" у Херсонській області (2015)
Хохлов С. М. - Будова ендотеліальних і м’язових клітин термінальних кровоносних судин плавального міхура у судака (lucioperca lucioperca) (2015)
Шахман І. О. - Екологічна оцінка та прогнозування процесів підтоплення в Миколаївській області (2015)
Шекк П. В. - Оцінка кормової бази Хаджибейського лиману і Палієвської затоки, Бургаз М. І. (2015)
Берегова В. В. - Оцінка еколого-економічної ефективності агропромислового виробництва в регіоні, Сілецька Н. В. (2015)
Грановська Л. М. - Рентний підхід у системі сучасного водокористування як важливий індикатор формування водного ринку, Приндюк К. С. (2015)
Димов О. М. - Теоретичні основи обгрунтування моделі інноваційного розвитку зрошуваного землеробства в умовах Південного регіону України, Грановська Л. М. (2015)
Жуйков Г. Є. - Методологічні підходи до стратегічного планування зайнятості населення, Імшеницька І. Г. (2015)
Захарченко Р. М. - Використання системи "1С: підприємство" для підготовки ІТ- спеціалістів, Кірюшатова Т. Г., Кірюшатова Л. С. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Агротуристична діяльність в подальшому розвитку аграрного сектору економіки України, Дуга В. О. (2015)
Клочан В. В. - Світові тенденції розвитку та функціонування центрів інформаційно-консультаційного обслуговування аграрної сфери (2015)
Корнієцький О. В. - Оптимізація діяльності логістичних систем руху товарів за участю регіонального транспортного комплексу (2015)
Мац Т. П. - Використання облікової інформації для проведення аудиту в умовах використання управлінських інформаційних систем підприємства (2015)
Морозов Р. В. - Концептуальний підхід до розробки галузевої комплексної програми "Розвиток галузі рисівництва в Україні до 2020 року", Дудченко В. В. (2015)
Мустяца В. М. - Формування регіональної інноваційної політики (2015)
Мухіна І. А. - Аналіз умов відтворення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні, Хорунжий І. В. (2015)
Наумова Л. М. - Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку агропродовольчої сфери Причорноморського регіону, Наумов О. Б. (2015)
Орел В. М. - Механізм підвищення ефективності виробництва м’ясопродуктів галузі свинарства (2015)
Орленко О. В. - Роль маркетингової концепції у просуванні круп’яної органічної продукції (2015)
Подаков Є. С. - Шляхи удосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Пристемський О. С. - Потенціал фінансової безпеки розвитку сільського господарства (2015)
Савіна Г. Г. - Детермінанти формування бізнес-середовища для забезпечення привабливості туристичних продуктів, Волинец Т. Г. (2015)
Собченко А. М. - Теоретичні аспекти організації механізму регулювання розвитку сільського господарства, Круковська О. В. (2015)
Царук В. Ю. - Зміст інвестиційної складової економічного зростання (2015)
Червяков І. М. - Основні принципи формування системи пріоритетів промислового розвитку на регіональному рівні (2015)
Шарко М. В. - Система маркетингового управління транспортних підприємств, Березняк А. О. (2015)
Шепель Т. С. - Організаційно-методологічні основи формування системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Summary (2015)
Belova A. D. - Google doodles as multimodal storytellingl 13-29 (2021)
Давиденко І. В. - Еволюція концепту МИСТЕЦТВО в англійській мовній картині світу: від РЕМЕСЛА до ТВОРЧОСТІ, Калюжна А. Б., Шевченко І. С. (2021)
Kalyta A. A. - Methodology of interpreting the results of the interdisciplinary lingual-and-energetic research, Klymenyuk O. V. (2021)
Kravchenko N. - Visual metaphor in commercial ad: effectiveness or failure?, Yudenko O. (2021)
Мартинюк А. П. - Когнітивний перекладацький аналіз художніх порівнянь, Ахмедова Е. Д. (2021)
Shevchenko I. - The evolution of the English small talk: a cognitive-pragmatic analysis, Matyukhina Y., Drazdauskienė M. L. (2021)
Vakhovska O. - Subjectivity in metaphor translation: a case for Russian translation of English metaphors of depressive emotions (2021)
Kuznyetsova G. V. - Political discourse from the standpoint of the addressee (2021)
Артюшина М. - Формування психолого-педагогічних компетентностей майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі ступеневої освіти, Новікова Т., Туз О. (2020)
Бойчук О. - Результати експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг (2020)
Верітов О. - Застосування новітніх методів навчання у процесі формування підприємницької культури здобувачів вищої освіти (2020)
Гаврилюк В. - Дистанційні освітні заходи під час навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення, Суслов Т., Токарчук М. (2020)
Ганаба С. - Ідеал освіченої людини: окреслення проблематики, Луцький О. (2020)
Ганаба С. - Холістичний зв’язок "розум – тіло” в освітній діяльності: методологічний аспект, Пантєлєєв К. (2020)
Гнидюк О. - Особливості фізичної підготовки співробітників поліції у країнах Європейського Союзу (2020)
Голярдик Н. - Використання діалогічних методів під час викладання навчальних дисциплін "Історія України та української культури” й "Українська мова за професійним спрямуванням”, Макогончук Н., Шумовецька С. (2020)
Горбатюк Р. - Структурно-функціональна модель розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладів професійної (професійно-технічної) світи аграрного профілю, Поліщук Т. (2020)
Isaieva І. - Structural and functional model of personnel training of German Federal Police (2020)
Ісламова О. - Організаційно-педагогічні засади спільної професійної підготовки персоналу прикордонних відомств у загальноєвропейському вимірі (2020)
Квітка А. - Соціально-комунікативна компетентність майбутніх офіцерів як предмет наукових досліджень (2020)
Крамаренко В. - Інформаційна компетентність майбутніх фахівців з навігації й управління суднами як предмет наукових досліджень, Діденко О., Дем’янюк Ю. (2020)
Купенко О. - Експериментальна перевірка проєктних педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи (2020)
Мазуренко Ю. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації (2020)
Мартиненко Н. - Структура та компоненти готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії (2020)
Машталер А. - Досвід використання рольових ігор у навчанні військово-спеціальних дисциплін майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону, Лазоренко О., Баратюк В. (2020)
Мірошніченко В. - Народознавство як невичерпне джерело розвитку особистості, Добровольська Г. (2020)
Мішенюк Р. - Використання лазерних технологій у вивченні тактичних дисциплін у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ганаба В. (2020)
Радченко К. - Практико-орієнтований підхід як методологічний концепт формування професійної компетентності військових юристів (2020)
Саган В. - Професійна готовність офіцера-прикордонника до ведення господарської діяльності прикордонного підрозділу як педагогічна проблема (2020)
Скрипник С. - Науково-методичні засади впровадження методів екологічної освіти і виховання в процесі навчання біології, Шевченко С., Заморока А. (2020)
Янковець А. - Особливості проведення онлайн-занять з іноземної мови із застосуванням сервера ZOOM в умовах дистанційного навчання, Янковець О. (2020)
Самсонкін В. М. - Основні аспекти концепції цифровізації залізничного транспорту України, Юрчак А. В., Гаєвський В. В., Меркулов В. С., Бізюк І. Г. (2020)
Гаєвський В. В. - Удосконалення методів технічного обслуговуваннязасобів залізничної автоматики з використанням технологій "Iндустрія 4.0" (2020)
Кузьменко Д. М. - Управління процесом погодженого планування роботи із вагонами та вантажами за допомогою інструментів та технологій "Iндустрії 4.0" (2020)
Альошин Г. В. - Проблема розрішення цілей, Панченко С. В., Приходько С. І. (2020)
Приходько С. І. - Частотне забезпечення перспективних систем залізничного технологічного радіозв'язку, Єлізаренко А. О. (2020)
Приходько С. І. - Аналіз характеристик лінійних трактів волоконно-оптичних систем передачі залізничного транспорту, Штомпель М. А., Карпов М. В. (2020)
Приходько С. І. - Аналіз галузей застосування технології Ethernet у телекомунікаційних мережах залізничного транспорту, Штомпель М. А., Олендаренко А. А. (2020)
Штомпель М. А. - Інтелектуальні технології передавання та захисту інформації у безпроводових системах нового покоління (2020)
Мирошник М. А. - Аппаратная реализация временных конечных автоматов, Шкиль А. С., Кулак Э. Н., Филиппенко И. В., Рахлис Д. Е., Пахомов Ю. В. (2020)
Мірошник М. А. - Аналіз коректності графових моделей автоматних систем логічного управління на ПЛІС, Клименко Л. А., Федорін Д. Д., Крилова В. А., Салфетникова Ю. М., Деменкова С. Д., Мірошник А. Н. (2020)
Трубчанінова К. А. - Критерій забезпечення вимог ЕМС мобільних телекомунікаційних систем (2020)
Єлізаренко А. О. - Особливості частотно-територіального планування мереж залізничного технологічного радіозв'язку, Перегон М. (2020)
Каменєв О. Ю. - Нові технології верифікації та валідації засобів транспортної автоматизації, Щебликіна О. В., Каменєва Н. В. (2020)
Каргін А. О. - Застосування модифікованої моделі нечіткого виводу Такагі-Сугено-Канга в задачах когнітивної робототехніки, Іванюк О. І. (2020)
Харламова О. М. - Впровадження технологій блокчейн в логістиці (2020)
Барибін М. А. - Вимоги до інформації в тягових розрахунках як основи для оптимізації витрат ресурсів на тягу поїздів, Фалендиш А. П., Гатченко В. О., Клецька О. В., Кіріцева О. В. (2020)
Йосипенко С. - Історико-філософські дослідження в незалежній Україні (експертне опитування), Козловський В., Панич О., Терлецький В., Хома О. (2021)
Барибін М. А. - Математичний апарат перетворення вхідних данних тягових розрахунків до оптимального виду програмних обчислень, Каграманян А. О., Іванченко Д. А., Іванченко К. В. (2020)
Піч Р. - Майстер Екгарт: принципи його містики й метафізики (2021)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Властивості і аналіз, перетворення і правила маркування та можливості позицій мереж Петрі (2020)
Bondar O. - Gödel`s Ontological Argument, Positive Properties, and Gaunilist Objection (2021)
Ситнік Б. Т. - Моделювання об'єктів інтелектуалізації, Бриксін В. О., Ситник В. В. (2020)
Йосипенко О. - Вітґенштайн та феноменологія: контроверзи французької інтерпретації (2021)
Індик C. В. - Метод формування ансамблів складних сигналів на основі перестановки часових інтервалів з врахуванням ранжування, Лисечко В. П. (2020)
Богачов А. - Про еквівалентність перекладу "Буття і часу" Мартина Гайдеґера (2021)
Shapoval G. - Improvement of the infrastructure of railway stations with the introduction of speed motion, Spivak V. (2020)
Лобанова К. - Ґеорґ Зімель – дослідник реальності: історико-філософська локалізація. Fitzi, G. (2020). The Challenge of Modernity: Simmel’s Sociological Theory. London: Routledge (2021)
Нерубацький В. П. - Особливості використання рекуперативного гальмування на електричному рухомому складі електрифікованих залізниць постійного струму, Гордієнко Д. А., Веренко Л. І. (2020)
Пасічник І. - Відновлення інтересу до філософії Вольфа. Theis, R., & Aichele, A. (Hrsg.). (2018). Handbuch Christian Wolff. Wiesbaden: Springer (2021)
Нерубацький В. П. - Особливості підвищення енергоефективності перетворювачів частоти шляхом впровадження багаторівневої структури, Плахтій О. А., Цибульник В. Р., Хоружевський Г. А. (2020)
Терещенко Ю. - Німецькі стоїцизми: від Геґеля до Слотердайка. Lampe, K., & Benjamin, A. (Eds.). (2021). German Stoicisms: From Hegel to Sloterdijk. London: Bloomsbury Academic (2021)
Прилипко А. А. - Вибір осердя для точкового колійного датчика (2020)
Федорченко Ю. - Кант і метафізика. Laywine, A. (2020). Kant's Transcendental Deduction. A Cosmology of Experience. Oxford: Oxford University Press (2021)
Долгополов П. В. - Оптимізація функціонування технологічного комплексу "вхідні дільниці – сортувальна станція" на основі інтелектуалізованих систем управління, Головко Т. В. (2020)
Хома В. - Історія філософії і практична філософія в новій книзі Марти Нусбаум. Nussbaum, M. (2019). The Cosmopolitan Tradition: A Noble But Flawed Ideal. Cambridge, MA.: Harvard University Press (2021)
Лагута B. B. - Применение показателей эффективности к оценке функционирования технических средств железнодорожной автоматики (2020)
Якубович М. - Тріумф авіцензму. Розмірковування над Gutas, D. (2020). Orientations of Avicenna’s Philosophy. Essays on his Life, Method, Heritage. London |etc.|: Routledge (2021)
Ковтун І. В. - Дослідження алгоритмів хвильового стиснення синтезованої мови (2020)
Бистрицький Є. - Знати і бути. Частина ІІІ, Хома В., Мирошник К., Сімороз О. (2021)
Ломотько Д. В. - Аналіз шляхів розвитку мультимодальних (контейнерних) перевезень в Україні, Байдіна К. С. (2020)
Малахов В. - Етика в дослідницьких практиках 60–80-х років. Частина І, Сімороз О., Дмитренко С., Зайченко Є. (2021)
Бойнік А. Б. - Перспективи розвитку системи автоблокування (2020)
Лютий Т. - Переклад філософських текстів у сучасній Україні, Пугач В. (2021)
Богомазова Г. Є. - Перспективи розвитку високошвидкісного руху в Україні, Тесльович С. І. (2020)
Бауліна Г. С. - Підходи до удосконалення контейнерних перевезень на залізницях України, Пащенко Г. С. (2020)
Havryliuk V. I. - The accuracy of traction current harmonics parameters determination by windowed FFT (2020)
Havryliuk V. I. - Wavelet based detection of signal disturbances in cab signalling system (2020)
Havryliuk V. I. - Fault diagnostics of the neutral signalling relay armature (2020)
Krivoulya G. F. - Using a hybrid neuro-fuzzy system for diagnosing complex objects, Tokarev V. V., Abhijit Mandape (2020)
Мазіашвілі А. Р. - Нейромережевий стиск відеозображення, Індик С. В., Змій С. О. (2020)
Бутько Т. В. - Організація інтермодальних швидкісних пасажирських перевезень на основі цифрових технологій, Стомін Т. Ю., Белоусов Ю. М. (2020)
Нестеренко Г. І. - Удосконалення технології перевезень насипних вантажів залізничним транспортом, Музикін М. І., Бібік С. І., Новак С. О., Жабокрик Б. В. (2020)
Нестеренко Г. І. - Удоконалення технології контрейлерних перевезень, Бібік С. І., Цьомка Р. О., Новак С. О. (2020)
Немченко В. П. - Булева похідна для тестування кінцевих автоматів, Залозний М. Ю. (2020)
Каргін А. О. - Автономне навчання роботів, що надають інтелектуальне сервісне обслуговування, на безлічі прикладів, Пахальчук Є. В. (2020)
Бауліна Г. С. - Удосконалення організації інтермодальних перевезень, Яреськовська А. В. (2020)
Ковальов А. О. - Аналіз та удосконалення організації перевезень зернових вантажів, Продащук С. М., Кравець А. Л., Мкртичьян Д. І., Ковальова О. В. (2020)
Хісматулін В. Ш. - Уточнення пройденого шляху локомотива шляхом сумісного використання різних джерел координатної інформації, Сагайдачний В. Г. (2020)
Кустов В. Ф. - Аналіз нормативних документів з функційної безпечності та електромагнітної сумісності систем залізничної автоматики (2020)
Герцій О. А. - Метод класифікації форми поверхні зображень лазерних профілів на базі ПЛІС (2020)
Петренко Т. Г. - Дворівнева розумна система нечіткого управління освітленням, Бодавський П. Г. (2020)
Воронко І. О. - Особливості надійності та інформаційної безпеки систем моніторингу та діагностики (2020)
Каргін А. О. - Моніторинг небезпечних ситуацій за допомогою роботу, що надає інтелектуальне обслуговування, Лученцов Є. О. (2020)
Лазарєв В. О. - Застосування штучного інтелекту у цифровізації нотної спадщини України (2020)
Лазарєв О. В. - Врахування ймовірнісного зв’язку відмов та інформаційних одиниць у вирішенні завдань діагностики технічних систем (2020)
Лазарєва Н. М. - Синтез керуючих впливів нейро-нечіткої системи в окремих точках простору станів (2020)
Лазарєв О. В. - Сучасні тенденції технічного обслуговування та забезпечення надійності обладнання (2020)
Малахова О. А. - Підвищення ефективності диспетчерського управління при пропуску пасажирських поїздів, Уянаєва М. М. (2020)
Сіконенко Г. М. - Підвищення експлуатаційної надійності графіку руху пасажирських поїздів на напрямках зі змішаним рухом, Кулакова Т. Є. (2020)
Скалозуб В. В. - Конструктивні моделі упорядкування мультипослідовностей для інтелектуальної технології формування багатогрупових залізничних составів, Ільман В. М., Білий Б. Б., Мурашов О. В. (2020)
Прохоров В. М. - Удосконалення технології швидкісних пасажирських перевезень на основі тактичного плану формування поїздів, Божик Д. П., Суханов Є. О. (2020)
Примаченко Г. О. - Методи підвищення ефективності процесів управління логістикою на залізничному транспорті, Шульдінер Ю. В., Григорова Є. І. (2020)
Чигирик Н. Д. - Діагностування технічного стану високовольтного устаткування TPC під навантаженням, Сумцов А. Л., Вихопень І. Р. (2020)
Чигирик Н. Д. - Неруйнівний метод діагностування рами візка ТРС, Юрченко Д. В. (2020)
Шандер О. Е. - Удосконалення пасажирських перевезень в умовах інтеграції України до ЄС, Малахова О. А., Шандер Ю. В. (2020)
Лазарєва Н. М. - Реалізація функціональної структури модуля нейро-нечіткого керування (2020)
Суницька В. О. - Удосконалення складання графіка руху швидкісних пасажирських поїздів на основі визначення резервів часу у нитках графіку руху, Петренко І. О. (2020)
Гурін Д. О. - Дослідження впливу величини резерву часу на надійність графіку руху поїздів на основі епідеміологічної SIR-моделі (2020)
Кравченко М. А. - Удосконалення залізничних перевезень зернових вантажів на основі принципів райдшерингу (2020)
Дідусенко В. В. - Аналіз структури, функцій та повноважень органу регулювання залізничної галузі Hімеччини, Кисельова А. М. (2020)
Козачук І. А. - Підвищення ефективності залізничних швидкісних пасажирських регіональних перевезень на основі впровадження сезонних спотових перевезень, Руденко Т. І. (2020)
Незус І. О. - Дослідження кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах, Лисечко В. П. (2020)
Трубчанінова К. А. - Вимоги щодо забезпечення електромагнітної сумісності інфокомунікаційних систем і комплексів, Мещерякова А. О. (2020)
Трубчанінова К. А. - Системний підхід до проблеми електромагнітної сумісності інфокомунікаційних систем і комплексів, Тарасенко Г. Г. (2020)
Корольова Н. А. - Порівняльний аналіз використання хмарних сервісів, Шевченко В. А. (2020)
Ковтун І. В. - Методи підвищення швидкодії процесу стиснення зображень, Гонсталь С. В. (2020)
Ковтун І. В. - Дослідження семантичної класифікації статичних зображень, Теплинська В. В. (2020)
Ковтун І. В. - Дослідження блокових алгоритмів кодування в стандартах стиснення мультимедійних даних, Підтинний Р. В. (2020)
Ковтун І. В. - Алгоритми обробки даних в системі відеоконференцзв'язку, Аксьонова А. С. (2020)
Жученко О. С. - Основні принципи квазіортогонального доступу на піднесних частотах, Коротка В. Д. (2020)
Жученко О. С. - Оцінка впливу завад множинного доступу на роботу когнітивної мережі, Кухарчік О. О. (2020)
Штомпель М. А. - Аналіз принципів побудови мереж залізничного транпорту на основі технології PON, Гелюх Н. В. (2020)
Штомпель М. А. - Аналіз характеристик фізичного рівня технології Ethernet, Панченко І. О. (2020)
Штомпель М. А. - Аналіз принципів побудови первинної мережі зв’язку залізничного транспорту, Горіславець М. І. (2020)
Штомпель М. А. - Аналіз принципів розробки бази даних мережі радіозв’язку залізничного транспорту, Кучеренко Д. М. (2020)
Лисечко В. П. - Метод вибору каналів когнітивного радіо під керуванням нейронної мережі, Остин А. О. (2020)
Лисечко В. П. - Характеристики систем мультисервісного радіодоступу сімейства протоколів IEEE 802.16, Хомутова А. С. (2020)
Михайлова Д. Д. - Аналіз структури, функцій та повноважень органу регулювання залізничної галузі республіки Польща, Прохорченко А. В. (2020)
Штомпель М. А. - Аналіз характеристик ліній зв’язку, Ахленко В. О. (2020)
Список авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ткаченко С. М. - Роль координаційно-методичної ради у виконанні завдань ПНД 20 "Луб’яні культури”, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2020)
Шувар А. М. - Продуктивність сортів льону-довгунцю за впливу рістрегулюючих препаратів та комплексних мікродобрив в умовах зміни клімату, Дзюбайло А. Г. (2020)
Чучвага В. І. - Групова стійкість льону-довгунця до збудників хвороб, Кривошеєва Л. М. (2020)
Лайко І. М. - Биологические особенности формирования продуктивности нового сорта Глухівські 51, Кириченко Г. ., Міщенко С. В. (2020)
Кириченко Г. І. - Джерела та донори цінних господарських ознак конопель за період вивчення колекційних зразків у 2016 - 2020 рр., Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2020)
Міщенко С. В. - Мінливість ознаки вмісту олії в насінні конопель залежно від методів селекції, Лайко І. М., Ткаченко С. М., Кириченко Г. І., Лайко Г. М. (2020)
Лук’яненко П. В. - Показники якості волокна зі складових стебел конопель в різні терміни вилежування трести з осені по весну, Рябченко О. П. (2020)
Петраченко Д. О. - Результати обрушування насіння промислових конопель залежно від розміру та вологості насіння (2020)
Мохер Ю. В. - Промислові коноплі для цілей сталого розвитку, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В. (2020)
Марченко Ж. Ю. - Коноплярство України – сучасний етап розвитку та можливостей, Примаков О. А. (2020)
Рачицька Є. В. Примаков О. А. - Економічні аспекти організації виробництва та переробки конопляної продукції підприємствами малого та середнього бізнесу (2020)
Головій О. В. - Рекомендації з порядку підготовки комплекту документів для митного оформлення насіння конопель (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гапон Л. - Питання української літературної мови в лінгвістичній спадщині Ярослава Рудницького (2021)
Кухар Н. - Професор Ніна Іваницька в плеяді подільських науковців, Прокопчук Л. (2021)
Буда В. - Проблема іншомовних запозичень через російську мову в праці Василя Сімовича "На теми мови", Заваринська І., Нестайко І. (2021)
Горобець А. - Історіософський підхід до витлумачення категорії темпоральності й специфіка її вияву в мовотворчості письменників Вінниччини ХХ ст., Холод І. (2021)
Денисевич О. - Емоційно-оцінний компонент в асоціативному значенні слова (на прикладі слів-стимулів рекламної лексики), Плечко А. (2021)
Коваль Л. - Особливості лексичної вербалізації емоційного стану суму в епістолярії Василя Стуса (2021)
Dobsa B. - Linguistic landscape as a way of public communication in Nagyszőlős / Vinogradovo (in an anciant transcarpathian region Ukraine) (2021)
Ліхіцька Л. - Семантична та семіотична системність української культури гостинності в мовно-ритуальних проявах, Старовойт Л. (2021)
Кузь В. - Художня лінгвоконцептологія: об'єктивація концепту земля у творах Віталія Мацька (2021)
Іваницька Н. - Типологія основних синтаксичних одиниць у сучасній українській граматиці та лінгводидактиці, Родюк Н. (2021)
Павлушенко О. - Концепт "українська нація" в політичній публіцистиці Дмитра Донцова, Ватага О. (2021)
Павлушенко О. - Концепт "нація" в мовній свідомості української молоді через призму асоціативного експерименту, Мазай Л. (2021)
Вишневська Г. - Лінгвістичні особливості прізвищ студентів Галицького коледжу, Середюк Л. (2021)
Гороф'янюк І. - Лінгвістичний портрет української говірки села Богданєшти Бричанського району Республіки Молдова (2021)
Галайчук О. - Релігійна толерантність під час занять з української мови як іноземної (2021)
Зданюк Т. - Національно-історичний колорит: німецько-українські перекладацькі паралелі, Калинюк Т., Гавловська Т. (2021)
Базалій В. В. - Селекційна цінність сортозразків пшениці озимої сербської селекції за окремими ознаками екологічної стабільності, Бойчук І. В., Тетерук О. В., Базалій Г. Г., Денчич С. (2015)
Горщар О. А. - Вплив біопрепарату Альбіт на розвиток хвороб в період вегетації ячменю ярого та його врожайність, Горщар В. І., Окселенко О. М. (2015)
Дзюбецький Б. В. - Залежність валового збору крохмалю від групи стиглості гібридів кукурудзи, Федько М. М., Ільченко Л. А., Чабан В. І. (2015)
Жуйков О. Г. - Додаткове запилення медоносними бджолами як фактор підвищення продуктивності видів гірчиці в агроценозах південного Степу України (2015)
Іванова І. Є. - Формування споживчих властивостей плодів черешні пізнього строку достигання протягом періоду вегетації, Фазилова Е. С. (2015)
Карпук Л. М. - Урожайність та цукристість коренеплодів буряків цукрових залежно від лабораторної схожості висіяного насіння, Вахній С. П. (2015)
Клименко І. І. - Особливості формування посівних якостей насіння зернових колосових культур залежно від метеорологічних умов (2015)
Козирєв В. В. - Енергетична ефективність елементів технології вирощування сої в зрошуваних умовах півдня, Писаренко П. В., Біднина І. О. (2015)
Корхова М. М. - Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість насіння та густоту продуктивного стеблостою рослин пшениці озимої (2015)
Лавриненко Ю. О. - Сорти картоплі для півдня України, Балашова Г. С., Черниченко І. І., Черниченко О. О. (2015)
Lavrynenko Y. O. - Regression and correlation analysis of soybean productivity elements, Kuzmych V. I., Klubuk V. V. (2015)
Lavrynenko Y. O. - Scientific and practical substantiation of the cultivation technology of corn hybrids under drip irrigation, Snihovyi V. S., Kokovikhin S. V. (2015)
Lymar A. O. - Effect of irrigation modes, irrigation methods, fertilizer rates on onion yield (2015)
Малярчук М. П. - Енергетична ефективність технологій вирощування ріпаку озимого за різних способів обробітку ґрунту та доз внесення азотних добрив, Шепель А. В., Малярчук А. С. (2015)
Маркова Н. В. - Польова схожість насіння, ріст, розвиток та продуктивність гібридів соняшнику залежно від строків сівби і заходів боротьби з бур’янами в умовах південного Степу України (2015)
Мартиненко Т. А. - Водоспоживання цибулі ріпчастої за внесення фосфогіпсу та мінеральних добрив в умовах краплинного зрошення слабомінералізованими водами, Шепель А. В. (2015)
Федорчук М. І. - Якість зерна проса та гречки, отриманого в проміжних посівах після льону олійного в зрошуваних умовах півдня України, Чернишова Є. О., Коньков В. Г. (2015)
Шкода О. А. - Зимостійкість ріпаку озимого при різних умовах вирощування, Шепель А. В. (2015)
Дєбров В. В. - Стан та перспективи розвитку птахівництва України та Херсонської області, Любенко О. І. (2015)
Черненко О. М. - Біоенергетична оцінка корів різних типів конституції (2015)
Бойко Т. О. - Особливості створення та вирощування культур основних деревних порід у ДП "Збур’ївське лісомисливське господарство", Глущенко Ю. М., Когут Ю. П. (2015)
Бутрим О. В. - Перспективи політики низьковуглецевого розвитку в Україні, Погоріла К. М. (2015)
Височанська М. Я. - Трансформація земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах (2015)
Палапа Н. В. - Оцінка стану сільських селітебних територій за якістю рослинної продукції (2015)
Рідей Н. М. - Екологічний контроль за станом рекреаційних територій агросфери України: нормативно-правове регулювання, Хітренко Т. Ф. (2015)
Стрельчук Л. М. - Аналіз ефективності дії захисних лісонасаджень на врожайність сільськогосподарських культур у Херсонській області (2015)
Жовтоног О. І. - Моделювання потенційної продуктивності зрошуваних земель для оцінки сценаріїв відновлення зрошення на територіях, Амарі А. О. (2015)
Жовтоног О. І. - Використання інформаційної системи "ГІС Полив" та модулю IRRIMET інтернет-метеостанції для оперативного планування зрошення при дощуванні, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Діденко Н. О. (2015)
Морозов В. В. - Ресурсозберігаюче використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем, Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. (2015)
Бойко Л. О. - Економічна ефективність виробництва озимого ріпаку в умовах півдня України (2015)
Боліла С. Ю. - Аспекти управління організаційною поведінкою на підприємствах аграрного сектору та сфери м’ясопереробки, Коваль С. В., Вальтер А. О. (2015)
Вальтер А. О. - Застосування брендингу інтересів споживача м’ясопереробними підприємствами (2015)
Грановська Л. М. - Науковий супровід інноваційного процесу в аграрному секторі економіки, Димов О. М. (2015)
Грановська Л. М. - Теоретичне обгрунтування концептуального підходу до формування еколого-збалансованої моделі сталого розвитку сільських територій, Приндюк К. С. (2015)
Корнієцький О. В. - Стратегічні напрямки розвитку взаємодії транспортно-логістичних систем з інфраструктурою України (2015)
Купчак В. Р. - Методологія формування економічного механізму енергозбереження (2015)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Підвищення ефективності діяльності птахівничого підприємства, Бурик Ю. І. (2015)
Морозова О. С. - Теоретичні аспекти оптимізації системи землекористування в межах сільськогосподарських ландшафтів, Грановська Л. М. (2015)
Наумова Л. М. - Механізми та інструменти управління якістю продукції аграрних і переробних підприємств в системі виробництва товарів легкої промисловості, Наумова О. Б. (2015)
Орел В. М. - Формування перспектив розвитку ринку м'яса в Херсонській області (2015)
Осадчук І. В. - Компенсаційний пакет як інструмент мотивування працівників організації (2015)
Пилипенко К. А. - Структурні складові економічної безпеки та індикатори інтегрального рівня (2015)
Подаков Є. С. - Напрями зростання інвестиційного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Соловйов І. О. - Застосування маркетингових бренд-технологій підприємствами АПК України, Вальтер А. О. (2015)
Федорчук Є. М. - Формування ринкового середовища у секторі виробництва і споживання твердого біопалива (2015)
Федорчук О. М. - Управління виробничою інфраструктурою аграрного сектору економіки (2015)
Юнчик Г. Ю. - Ефективність удосконалення технологічного потенціалу сільськогосподарського підприємства, Тарасюк А. В. (2015)
Гедзик A. - Методичні особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до читання креслень, Сусла H. (2022)
Терещук Г. - Глокалізація як сучасний і перспективний напрям розвитку системи освіти вчителів, Біницька К. (2022)
Ребенок В. - Методологічні основи застосування інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у закладі вищої освіти (2022)
Гершуненко О. - Вікові особливості формування громадянської активності старшокласників, Шпак О., Примаченко Н. (2022)
Авраменко О. - Особливості використання електронного підручника як засобу підготовки майбутніх учителів інформатики до медіаосвітньої діяльності, Нищак І., Ярошик Я. (2022)
Гомонюк О. - Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів в освітньому процесі ВВНЗ (2022)
Андрощук І. - Комунікативна компетентність як важливий засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу (2022)
Шквир О. - Технологія розвитку критичного мислення молодших школярів: авторський проєкт, Ксьондзик Л. (2022)
Зданевич Л. - Крос-культурний менеджмент в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти: сучасні виклики, Атрощенко Т. (2022)
Ісаєва О. - Дистанційне навчання студентів-медиків у кризових умовах, Шайнер Г. (2022)
Кушнірук С. - Організація проєктної діяльності у підготовці майбутнього івент-педагога: практичний аспект, Дубровіна І., Шевченко А. (2022)
Рожко-Павлишин Т. - Softskills як умова ефективної професіоналізації майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти, Перхайло Н. (2022)
Kalashnik N. - Realization of the level of social and cultural competence in the educational environment, Kravchenko V., Osipenko N. (2022)
Житнухіна К. - Категорія відповідального ставлення до майбутньої професії студентів педагогічних університетів: теоретико-методологічний аспект (2022)
Кишакевич С. - Саунд як індивідуальна форма звучання голосу, Стець Г. (2022)
Мельник-Шеремета О. - Сучасні педагогічні технології у сфері професійної підготовки магістрів медицини (2022)
Чемоніна Л. - Медіаграмотність майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект (2022)
Лозинська С. - Співпраця закладу дошкільної освіти і сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку на сучасному етапі, Калагурка Н. (2022)
Кобильник Т. - Деякі проблемні аспекти навчання основ алгоритмізації та програмування у школі, Когут У., Сікора О., Жидик В. (2022)
Піц І. - Ефективні шляхи удосконалення післядипломної педагогічної освіти вчителів початкової школи на сучасному етапі розвитку освітньої системи України, Студенець О. (2022)
Свйонтик О. - Індивідуальний підхід до дитини в застосуванні технології раннього навчання (2022)
Кива В. - Кібергігієна викладачів системи військової освіти (2022)
Черняк Є. - Семантичне засвоєння дитячого фортепіанного репертуару в контексті творчого розвитку піаніста-інструменталіста, Міщенко С. (2022)
Шетеля Н. - Зміст аксіологічної компетентності у контексті культурно-мистецької освіти (2022)
Човрій С. - Становлення і розвиток Ужгородської греко-католицької жіночої учительської семінарії (1902–1944) (2022)
Алєксєєв О. - Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до диференціації та індивідуалізації фізичного виховання учнів (2022)
Юник І. - Специфіка бренд-комунікації викладача вишу зі студентською цільовою аудиторією (2022)
Турянський П. - Поезія Тараса Шевченка у вокальній творчості українських композиторів (2022)
Сятецький К. - Постать Михайла Головащенка в контексті дослідження творчості видатних українських співаків: Соломії Крушельницької, Олександра Мишуги і Модеста Менцинського (2022)
Бєліков І. - Методика формування організаційної компетентності у майбутніх офіцерів – фахівців із фізичної культури і спорту Збройних сил України (2022)
Кузьміна І. - Шляхи формування патріотичної свідомості студентської молоді через дослідження фольклорної спадщини Лесі Українки та Ігоря Стравінського (на прикладі драми-феєрії "Лісова пісня” та "Весна священна”) (2022)
Поліщук А. - Формування позитивної мотивації до вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням майбутніми аграрними інженерами (2022)
Габрусєва Н. - Дослідження професійної відповідальності та асертивності студентів технічних спеціальностей як ресурсів продуктивних копінг-стратегій (2022)
Лисенко Л. - Актуальні проблеми організації моніторингу навчальних досягнень учнів із трудового навчання в закладах загальної середньої освіти (2022)
Зінорук А. - Сутність поняття "комунікативні уміння” (2022)
Баніт О. - Творча складова професійної підготовки майбутніх журналістів (2022)
Fedotov S. O. - Synthesis and properties of some 3-(5-(4-methoxyphenyl)pyrazol-3-yl)-6-R-|1,2,4|triazolo|3,4-b||1,3,4|thiadiazoles, Hotsulia A. S., Panasenko O. I. (2022)
Галстян А. Г. - Новий метод синтезу 4-нітробензойної кислоти – напівпродукту для виробництва прокаїну, Баула О. П., Тарасенко Г. В. (2022)
Карпун Є. О. - Вивчення оптичної активності деяких S-похідних 4-R-5-(((3-(піридин-4-іл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Борсук С. О., Кучеренко Л. І., Парченко В. В. (2022)
Бігдан О. А. - DFT-аналіз протолітичної рівноваги деяких 5-(арил)-4-(метил,аміно)-1,2,4-тріазол-3(2Н)-тіонів, Аль Халаф Н. А. (2022)
Варинський Б. О. - Визначення рибофлавіну в драже "Ревіт" за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, Зеленюк М. Ю., Каплаушенко А. Г. (2022)
Власова І. К. - Визначення параметрів екстракції біологічно активних речовин із журавлини листя, Кошовий О. М., Кухтенко О. С., Комісаренко М. А., Ільїна Т. В., Ковальова А. М. (2022)
Корнієвський Ю. І. - Природний аспірин деяких представників родин Rosaceae та Salicaceae, Панасенко О. І., Корнієвська В. Г., Варинський Б. О., Малецький М. М. (2022)
Черних В. В. - Ультраструктурні зміни в нирковій тканині у щурів із нирковою недостатністю під впливом стандартизованої рослинної композиції BNO 2103, Зупанець К. О., Шебеко С. К. (2022)
Гладишев В. В. - Порівняльне вивчення специфічної активності м’якої лікарської форми піроктон оламіну для зовнішнього застосування, Романіна Д. М., Харапонова О. Б., Количева Н. Л., Гнітько І. В., Пухальська І. О., Лисянська Г. П. (2022)
Разнатовська О. М. - Вплив імуномодулятора азоксимеру броміду на показники імуноглобулінів у дітей із новими випадками захворювання на туберкульоз, Мирончук Ю. В. (2022)
Brytanova Т. S. - Analysis of the domestic market of compressor and ultrasonic nebulizers, Samko A. V. (2022)
Панасенко М. О. - Значення Р-селектину в прогнозі кардіоваскулярних подій у пацієнтів із множинною мієломою, Самура Б. Б., Доценко С. Я. (2022)
Ткаченко Н. О. - Проблемні аспекти сучасної професійної підготовки магістрів фармації, Громовик Б. П. (2022)
Алексєєв О. Г. - Понятійно-категоріальний апарат законодавства, яким визначається юридична відповідальність у фармацевтичній діяльності (2022)
Тимофіїв Д. В. - Cучасні підходи до моделювання когнітивних порушень в експерименті (огляд літератури), Ганчева О. В. (2022)
Оглобліна М. В. - Характеристика 1,2,4-тріазолвмісних препаратів, зареєстрованих на вітчизняному ринку лікарських засобів, ветеринарних препаратів та інших секторах господарства України, Бушуєва І. В., Парченко В. В. (2022)
Ареф’єва Н. Г. - Діалектна фразеографія в контексті лінгвістичних досліджень: історія і сучасність (2022)
Дружинець М. Л. - Генеза української літературної мови у гіпотезах та концепціях Ю. Карпенка (2022)
Гарбера І. В. - Конфліктогенність лексико-семантичних полів української й англійської фразеології (2022)
Орєхов К. Ю. - Універсальна лексична система: алгоритми формування (2022)
Карпенко О. Ю. - Космонімний компонент української онімної ідентичності, Неклесова В. Ю. (2022)
Мусій В. Б. - Семантика назви оповідання Романа Малиновського "За дві хвилини до півночі" (2022)
Романченко А. П. - Семантична та синтаксична параметризація заголовків прогнозів погоди, Стрій Л. І. (2022)
Божко І. С. - Онімна гра як елемент мови ворожнечі в контексті російсько-української війни (2022)
Вегеш А. І. - Роль літературно-художніх антропонімів із романів Ірен Роздобудько у творенні образів (2022)
Крупеньова Т. І. - Структурно-семантичні особливості ойконімів Одещини (2022)
Малаш О. В. - Антропонімія: психологічний та філософський виміри (на матеріалі класичної та сучасної української прози) (2022)
Чорноус О. В. - Варіювання української антропонімної формули (2022)
Загнітко А. П. - Граматика тексту: мовносоціумні категорії (2022)
Царьова І. В. - Колокації текстів Цивільного кодексу України (2022)
Шевчук Л. В. - Словотвірна контамінація як вияв лінгвокреативності на феномен війни (на матеріалі медіатекстів) (2022)
Міняйло Р. В. - Метафорична персоніфікація в українськомовних перекладах прози Джозефа Конрада, Міняйло Н. В. (2022)
Подлісецька О. О. - Від реалізму до модернізму: помежів’я у прозі Лесі Українки (2022)
Войцева О. А. - Зимова календарна обрядовість та її вербалізація у фразеологічному фонді польської мови, Тожиєва В. В. (2022)
Колегаєва І. М. - Неїстівний компонент в українських густаторних фразеологізмах: етнокультурний вимір (2022)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Ціннісна картина світу: аналіз теоретико-прикладних засад у сучасному мовознавстві (2022)
Степанов Є. М. - Дистанційне онлайн-навчання іноземних мов як актуальна проблема (2022)
Яковлєва О. В. - Узагальнений тип мовної особистості баби-повитухи в обрядовому дискурсі народження дитини (2022)
Патлата Г. В. - Єдність вивчення української та латинської мов як базовий компонент формування мовної професійної компетенції медичних працівників (2022)
Степанова С. Є. - Професійне і побутове: когнітивний вплив у картинах і ехо-картинах світу (2022)
Філіппова Н. М. - Метафоричне моделювання в англомовному науково-технічному дискурсі кораблебудівної тематики (2022)
Kovalevska Т. Yu. - Suggestive linguistics: specificity and core methods, Kovalevska-Slavova A. V. (2022)
Кондратенко Н. В. - Експресивний синтаксис у президентському дискурсі Володимира Зеленського (2022)
Кутуза Н. В. - Сугесто-маніпулятивна специфіка ергонімної лексики в рекламному дискурсі (2022)
Семенюк О. А. - Зміна суспільних поглядів і переконань як один із факторів трансформації семантичних і аксіологічних характеристик лексичних одиниць (2022)
Кравець І. В. - Бренд-оніми в іміджевому рекламному дискурсі: аспекти навіювання (2022)
Труба Г. М. - Виокремлення поняття освітянського мережевого дискурсу: розмежування понять "педагогічний дискурс", "науковий дискурс" і "освітянський мережевий дискурс" (2022)
Щербак О. В. - Стилістика публіцистичних кінотекстів із погляду лінгвосеміотики (2022)
Бондар Т. - Важливість підготовки майбутніх учителів української мови та літератури в міжкультурному середовищі (2022)
Савчук Б. - Інтерфейси коучингу крізь призму науково-педагогічного дискурсу, Пантюк М., Котенко Р. (2022)
Галів М. - Мова радянського тоталітаризму в історико-педагогічних працях 1930-х – початку 1950-х рр, Огар А. (2022)
Іванова В. - Виховання комунікативної креативності у майбутніх фахівців дошкільної освіти: сучасний стан проблеми (2022)
Горбатюк Р. - Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій, Замора Я., Сіткар С., Бурега Н. (2022)
Білавич Г. - Комунікативний аспект підготовки майбутнього вчителя початкових класів у вимірі зарубіжного та вітчизняного досвіду, Борис У., Пантюк Т., Багрій М. (2022)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Партнерство як індикатор ефективності виховної роботи в закладі освіти, Хижняк І. (2022)
Ісаєва О. - Ефективність організації самостійної роботи у вищих медичних закладах, Шайнер Г. (2022)
Красильникова Г. - Роль програми-мinor у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх педагогів професійного навчання, Герніченко І., Красильников С. (2022)
Гершуненко О. - Зміст та структурні компоненти громадянської активності старшокласників (2022)
Омельченко С. - Креативне мислення майбутніх учителів як компонент моделі навчання "4 С’s”, Гармаш О. (2022)
Мартинюк Т. - Науково-методичний супровід інноваційної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2022)
Мартинюк А. - Наукова школа професора Алли Козир у мистецькому освітньому просторі України (2022)
Стельмах О. - Чинники професійного вигорання особистості (2022)
Голіяд І. - Особливості моніторингу навчальних досягнень учнів з трудового навчання та технології у закладах загальної середньої освіти, Динько В., Тропіна М. (2022)
Задільська Г. - Організація педагогічного процесу з формування мовленнєвої компетенції за допомогою аудіювання у студентів-філологів ЗВО (2022)
Семенов А. - Загальні положення методики прискореного навчання плавання дітей молодшого шкільного віку (2022)
Шліхта Г. - Формування аксіологічної й деонтологічної компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі: стан дослідження проблеми (2022)
Боршуляк А. - Використання мультимедійних технологій на уроках музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання, Лаврентьєва Н. (2022)
Стахів Л. - Проблема наступності й перспективності у здійсненні екологічного виховання учнів за екоцентричною парадигмою у закладах загальної середньої освіти: нормативно-правовий аспект, Стахів В., Волошин С., Прийма А. (2022)
Цегельник Т. - Наукові проєкції феномену готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (2022)
Смеречак Л. - Соціально-педагогічний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах закладу вищої освіти, Малетич Н. (2022)
Павленко О. - Сучасні підходи до формування управлінських умінь керівного складу збройних сил країн НАТО (2022)
Шетеля Н. - Аксіологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв (2022)
Заболотний І. - Самоосвіта майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки (2022)
Сніца Т. - Виховання полікультурної особистості у процесі вивчення іноземної мови (на прикладі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників) (2022)
Sotnyk I. - Do We Need Economic Stimulation of Solar Energy Development in Households? Comparative Analysis of Ukraine and Latvia (2021)
Попович О. - Реалізація технології "Аудиторія догори дриґом” під час вивчення нового матеріалу з дисципліни "Методика ознайомлення дітей з довкіллям”, Граб О. (2022)
Vasiuta V. - Unshadowing of Economic Processes in Ukraine – is the Main Condition for the Development of Entrepreneurship, Klymenko K. (2021)
Трухан О. - Новочасна світова література як чинник формування читацької культури майбутніх учителів англійської мови (2022)
Bondarenko L. - Organizational and economic basis for the development of industrial tourism in the Dnipropetrovsk region (2021)
Мастеркова Т. - Діяльність центрів професійного розвитку педагога: контент-аналіз (2022)
Chernysh I. - Gastronomy as a Factor of Competitive Advantage of Cultural Tourism Services, Makhovka V., Maksimeiko N. (2021)
Антончик Є. - Моделі "модернізації навздогін” та "модернізації на випередження” у контексті реформування української освітньої системи (2022)
Komelina O. - Models and Methods of the Enterprise Economic Development, Marchenko O., Chaikina A. (2021)
Сіка Ю. - Діагностика сформованості диригентсько-хорової культури майбутніх учителів мистецького профілю у процесі професійної підготовки (2022)
Gasimov A. A. - The Effectiveness of the Integrated Management System, Based on the Risk-based Application of the Requirements International Standard ISO-9001: 2015 (2021)
Сюй Цін - Методичні засади формування евристичного мислення магістрів з хорового диригування педагогічних університетів (2022)
Amelina І. - Theoretical and Methodological Foundations of Production Logistic Management (2021)
Bilousova A. - The Theoretical Basis of the System of Staff Motivation at the Enterprises of Social and Cultural Service and Tourism, Borodavka V., Nurkevych K. (2021)
Skryl V. - The Influence of Government Debt on the Financial Position of the State, Shtepenko K. (2021)
Cherviak A. - Mathematical forecasting models in the financial institutions’ economic security system (2021)
Shcherbakov V. - Зміни в державному регулюванні ринку страхових послуг України: безпековий аспект, Svystun L. (2021)
Dmytrenko A. - Prerequisites and Features of Environmental Accounting (2021)
Poddubna N. - Modern Mainstream in Audit: Risks and Their Assessment (2021)
Bezrukova N. - Liberalization and Protectionism: an Analysis of Experience Application in Different Countries of the World, Svichkar V. (2021)
Nechad A. - The Geopolitical and Geo-Economics Dimensions of the Pandemic in Africa (2021)
Dobrianska V. - Integral Evaluation of Service Marketing Objects (2021)
Волошук В. І. - Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р. М. Рільке та її збереження в українських перекладах (2019)
Dehtiarova L. - Germanic Reception in the Thesaurus of the Ruthenian Language, Prikhodko N., Nazarenko O. (2019)
Yehorova O. I. - Translation Approaches to Secondary Anthroponymic Nominations (Case Study of B. Obama's and D. Trump's Nicknaming) 33-40, Turysheva O. O., Koval T. Yu. (2019)
Ковкіна Є. В. - Родо-видові відношення термінів криміналістичної експертизи (2019)
Kush J. C. - Incorporating Meta-cognitive Instruction in Reading Comprehension into Philology Training (2019)
Маркова О. І. - Внутрішнє структурування концепту патріотизм: метафоричні моделі (2019)
Mowtschan D. - Occasional Anthonymy as a Way of Acquisition, Moroz Y. (2019)
Reshytko A. D. - Analysis of Lexical-semantic and Stylistic Devices of Fairy Tales by Oscar Wilde (2019)
Shchyhlo L. - Semantico-stylistic Pecularities of Colors in Phraseological System of the German Language, Abdullaieva A., Antipova A. (2019)
Калантаєвська Г. П. - Руйнівні наслідки відчуження особистості від моральних цінностей у романі А. Дімарова "Ідол", Дєдова А. С. (2019)
Семерин Х. Д. - Міфоархетипна репрезентація єврейського в малій прозі Катрі Гриневичево (2019)
Євграфова А. О. - Reflections as Acknowledgement (Instead of Review) Роздуми-подяка (замість рецензії) Бог дав рок-н-рол тобі…..Збірник перекладів текстів рок-пісень / Перекл. з англ. Олега Пастухова, Андрія Куликова. – К.: Альтернатива Друк, 2017. – 224 с. (2019)
Пелешенко Н. І. - Буття у Слові. Пам’яті Володимира Моренця (2022)
Мудрак М. В. - Полемічна література та карнавальна культура: аспекти (не)перетину (2022)
Пелешенко О. Ю. - До образу Агапіта Печерського в українських списках "Ходіння Агапія до раю" XVI–XVII століть (2022)
Агеєва В. П. - Cвобода духу і приреченість втілености: інтелектуальні контроверсії прози Валер’яна Підмогильного (2022)
Борисюк І. В. - Опозиція мистецького і вжиткового в прозі Н. Кобринської (2022)
Куліш Ю. Ю. - Місце літературного маніфесту у XXI столітті (2022)
Лигіна А. Д. - Василь Гайдучок – поет одного циклу (2022)
Пашко О. В. - "...Cеред скитів-чинбарів": підступи до символіки взуття у творчості Віктора Петрова-Домонтовича (2022)
Сніжинська М. О. - "Знак терезів" Максима Рильського: проговорення травми соцреалізму і спроби її подолання (2022)
Горідько Ю. Л. - "Щоб невимовність, велику, як вічність, передати словами...". Проблема поетичного та людського покликання у романі Г. Броха "Смерть у Венеції" (2022)
Калитенко Т. М. - Принципи творення та роль множинності світів у літературному тексті (на основі творчості Льюїса Керрола) (2022)
Крапивницька М. М. - Тема магії в циклі романів Анджея Сапковського "Відьмацька сага" (2022)
Міхєєва А. В. - Травма Голокосту, часосприйняття та поетика темпоральності у збірці "Автобіографічні нотатки" й романі "Подорож" Іди Фінк (2022)
Панфьорова М. О. - "Жам Жойс", французький письменник: рецепція Джеймса Джойса в українській періодиці 1920–1930-х рр. (2022)
Польщак А. Л. - Прерафаеліти та літературне християнське відродження у Великій Британії (2022)
Тищенко А. І. - Фланерські практики в оповіданнях "Жаль" Лесі Українки та "Переслідувач" Кармен де Бурґос: жіночий погляд (2022)
Шалагінов Б. Б. - Ще раз про стоїцизм Лесі Українки (на матеріалі ранньої лірики) (2022)
Відомості про авторів (2022)
Баран С. А. - Удосконалення методу оцінки показника розшарування щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (2015)
Бочковський В. Ю. - До аналізу руху дорожніх умов маршрутів вантажних автомобілів (2015)
Гончар М. О. - Вибір режимів роботи інтенсифікаторів розвантаження ґрунту з робочих органів машини підкопування ґрунту під трубопроводами, Мусійко В. Д., Вощак Ю. В. (2015)
Гужевська Л. А. - Визначення якісних відмінностей між інтелектуальними та телематичними транспортними системами, Назарук О. С. (2015)
Грисюк Ю. С. Лабута А. В. - Аналіз підходів до класифікації моделей реалізації проектів партнерств на транспорті (2015)
Конрад Т. І. - Дослідження часу обороту контейнера у автомобільно-залізничному сполученні (2015)
Красноштан О. М. - Роль аеропортів в обслуговуванні міжнародних масових заходів, Єфременко О. М., Новіков А. О. (2015)
Кульбовський І. І. - Дослідження дефектності рейок в проектах інфраструктури метрополітену, Агарков О. В. (2015)
Кунда Н. Т. - Досвід планування руху вантажних автомобілів в крос-докінговому середовищі, Кравчук Н. М. (2015)
Лебідь Є. М. - Дослідження логістичного ланцюга "доставка – реалізація" баштанних культур, Коцюк М. О. (2015)
Luzenko A. A. - Mathematical model of roadtrain (2015)
Марчук О. В. - Аналіз напружено-деформованого стану шаруватих циліндричних оболонок під впливом локальних навантажень напіваналітичним методом скінченних елементів, Гнєдаш С. В., Левкiвський С. А. (2015)
Матейчик В. П. - Особливості застосування методів визначення і оцінювання показників оптимального температурного стану двигуна і транспортного засобу в умовах експлуатації, Волков В. П., Грицук І. В., Цюман М. П. (2015)
Онищенко А. М. - Оцінка надійності при прогнозуванні величини колії в асфальтобетонному покритті на транспортних спорудах (2015)
Поліщук В. П. - Удосконалення методів забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, Єресов В. І., Корчевська А. А., Корчевський А. О., Куницька О. М., Лановий О. Т. (2015)
Процик О. П. - Напрямки удосконалення результуючих показників ефективності за рахунок покращення функціонування транспортної системи, Корчменюк С. В (2015)
Процик О. П. - Cучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні, Пономаренко Т. О., Ситенько А. Ю. (2015)
Тімков О. М. - Моделювання та керування гібридною силовою установкою автомобіля виконаною за послідовною схемою, Луцик А. П. (2015)
Ткачук С. Г. - Визначення загального розмиву у нижньому б`єфі греблі за умови її руйнування для річок з осередковим типом руслового процесу, Матвєєва К. Ю. (2015)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Використання альтернативних видів палива в енергетиці України, Лебідь І. Г., Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2015)
Ширяєва С. В. - Обґрунтування мультимодальної транспортно-маршрутної мережі України для вантажних перевезень, Даньківська К. І. (2015)
Комеліна О. В. - Перспективи розвитку ринку органічного виробництва в Україні, Гришко В. В., Лега М. (2021)
Sharyi G. - Development of land relations in the system of productive forces of society, Dubіshchev V. (2021)
Boldyrieva L. - Digital Modernization of Ukraine Economic Processes in the Context of European Integration, Chaikina A. (2021)
Redkin O. - Current tasks, procedures and tools of innovation-high-tech development of Ukraine, Zyma O., Pahomov R., Tsvihunenko O. (2021)
Bilko S. - Інституційне забезпечення інформаційної безпеки України (2021)
Chernysh I. - Characteristics and Features of Specialized Types of Tourism in Poltava Region, Makhovka V., Bakalo N. (2021)
Вakalo N. - Comparative Analysis of Brand Positioning in Hotel and Restaurant Business in Poltava Region, Makhovka V., Hliebova A. (2021)
Koryuhina C. - Conceptual framework for corporate governance in crisis period on example of hospitality industry in Latvia, Riashchenko V., Stankevics A., Chernysh I. (2021)
Yurchyshyna L. - Competency-based approach as a factor of a tourist enterprise effective personnel policy, Bieloborodova M., Kaliuzhna T. (2021)
Mammadov M. - Determining the Investment Attractiveness of the Corporation, liyev A., Badalov M., Alizada Sh. (2021)
Abasova A. A. - Methods to Overcome the Limits of Management Theory, Mamedova K. M., Alekperova L. A. (2021)
Bondarenko V. - Digital-marketing as an innovation control element (2021)
Novytska I. - Scientific and Theoretical Approach to the Management of Organic Products Promotion (2021)
Chaikina A. - Self-management as the main competence of the modern manager (2021)
Bibyk Yu. - Methodological Foundations for Pricing of Construction Projects, Belska O. (2021)
Ptashchenko L. - Розвиток cashless economy на фінансовому ринку як важливого елемента економічної безпеки України (2021)
Hlushko A. - А comprehensive approach to the diagnosis of crisis status of business entities in a pandemic condition., Yu. Yu., Skryl V. (2021)
Khudolii Yu. - Сучасні тенденції FinTech та їх вплив на безпеку банківських установ, Svystun L. (2021)
Radchenko L. - Foreign direct investment transformation during the??pandemic period, Buryak A., Novytska I., Ovcharenko D. (2021)
Aliyev E. - The Use of Fuzzy Logic for Risk Assessment in the Construction Projects, Habibov I., Veliyev V., Hasanova T. (2021)
Приходько С. І. - Перехід залізничного технологічного радіозв’язку на канальну сітку частот з кроком 12,5 кГц, Єлізаренко А. О., Єлізаренко І. О. (2021)
Приходько С. І. - Застосування програмно-конфігурованих мереж на залізничному транспорті, Штомпель М. А. (2021)
Штомпель М. А. - Декодування завадостійких кодів з використанням нейронних мереж, Жученко О. С. (2021)
Давиденко М. Г. - Застосування методу оптимального приймання сигналів в системах інтервального регулювання руху, побудованих на базі рейкових ліній, Зінченко О. Є. (2021)
Кривуля Г. Ф. - Диагностическая локализация узлов в больших беспроводных сенсорных сетях, Токарев В. В., Щербак В. К. (2021)
Ломотько Д. В. - Дослідження варіантів розвитку залізничних швидкісних пасажирських міжнародних перевезень, Ахметова Л. М., Козлов С. В. (2021)
Лагута В. В. - Компоненти інформаційної безпеки та загрози конфіденціальності в інформаційній системі керування рухом поїздів (2021)
Shelekhan H. - Current problems of effective functioning of logistic complexes in Ukraine (2021)
Ломотько Д. В. - Основні напрямки удосконалення обробки контейнерів на залізницях України, Нардєд Є. О., Брижчук П. М. (2021)
Самсонкін В. М. - Питання безпеки транспортних процесів в магістерському курсі "Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз", Меркулов В. С., Бізюк І. Г. (2021)
Трубчанінова К. А. - Використання технології надширокосмугового сигналу у системах зв’язку мобільних пристроїв промислового інтернету речей (2021)
Горобець М. М. - Дослідження характеристик випромінюючих кабелів різних типів, Єлізаренко А. О. (2021)
Сотник В. О. - Обґрунтування вибору оптимального методу обслуговування пристроїв СЦБ та зв’язку (2021)
Прохоров В. М. - Підвищення рівня інтероперабельності залізничних вантажних перевезень в міжнародному сполученні, Соседський А. О. (2021)
Прохоров В. М. - Забезпечення дотримання терміну доставки вантажів у міжнародному сполученні за рахунок удосконалення технології роботи сортувальних станцій, Веревкіна К. А. (2021)
Саяпіна І. О. - Рішення з підвищення завадостійкості рейкових кіл (2021)
Лапко А. О. - Шляхи розвитку організації технічного обслуговування залізничної автоматики (2021)
Примаченко Г. О. - Удосконалення логістичного управління при перевезенні пасажирів, Тарасов К. О., Григорова Є. І. (2021)
Бутенко В. М. - Нормування перехідного опору релейних контактів залізничної автоматики (2021)
Бабарыкина А. С. - Технико-экономическое обоснование выбора технического оснащения сортировочных устройств, Демьянчук О. В. (2021)
Харін Р. О. - Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної електростанції (2021)
Nerubatskyi V. P. - Determination of additional thermal losses from higher harmonics in AC motors windings, Hordiienko D. A. (2021)
Nerubatskyi V. P. - Determination of power losses in semiconductor converters by computer simulation, Hordiienko D. A. (2021)
Рябов Є. С. - Енергоресурсозбереження у системах електричної тяги, Овер’янова Л. В., Сапронова С. Ю., Гулак С. О. (2021)
Заболотній С. В. - Залізниця як компонент бізнес-моделі мультимодального транспортного підприємства, Гончаров А. В., Могілей С. О. (2021)
Shapoval G. - Improving the efficiency of the transport process by improving customs formalities in rail transport, Oleksiuk A. (2021)
Кривуля Г. Ф. - Самодіагностика великих бездротових сенсорних мереж, Токарев В. В., Щербак В. (2021)
Ситникова А. И. - Обоснование сокращения энергоемкости работы сортировочного комплекса железнодорожных станций при модернизации систем управления вагонными замедлителями (2021)
Ковтун І. В. - Аналіз алгоритмів стиснення відеоданих на основі багатоканального вейвлет-перетворення (2021)
Прилипко А. А. - Розширення функціональних можливостей мікропроцесорних систем діагностики пристроїв залізничної автоматики (2021)
Малахова О. А. - Підвищення ефективності диспетчерського управління при пропуску пасажирських поїздів, Воробель І. І. (2021)
Ломотько Д. В. - Формування сучасної технології залізничних контейнерних перевезень, Ковальов Д. Д. (2021)
Ломотько Д. В. - Формування інноваційної технології обробки багажу на залізничному транспорті, Анісімова В. С. (2021)
Шандер О. Е. - Удосконалення процесу організації роботи з місцевими вагонами на вантажних станціях, Шевченко О. К. (2021)
Шандер О. Е. - Удосконалення організації залізничних швидкісних пасажирських перевезень в умовах коливання пасажиропотоків, Ярмак Д. Б., Федоренко О. Ю. (2021)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології управління вагонопотоками в умовах реформування залізничного транспорту, Старченко Г. А., Гула Н. А. (2021)
Каргін А. О. - Модуль динамічного налаштування параметрів нечітких гранул в системі управління автономною мобільною машиною, Пахальчук Є. В. (2021)
Шумик Д. В. - Удосконалення роботи дирекції залізничних перевезень в умовах просування великовагових поїздів, Марусенко С. О. (2021)
Змій С. О. - Проблема визначення достовірних електричних параметрів елементів та складових трк для ведення автоматизованих розрахунків регулювальних таблиць, Кошевий С. В., Мороз В. П., Сосунов О. О. (2021)
Шелехань Г. І. - Сучасний стан та перспективні напрямки розвитку припортових залізничних станцій, Дашевський А. О. (2021)
Сытник Б. Т. - Структура автоматической системы нечеткого задания графика скорости движения подвижного объекта с ее корекцией по фактическим параметрам проезда, Брыксин В. О., Сытник В. В., Ломотько Д. В., Давидов И. В. (2021)
Сіконенко Г. М. - Удосконалення технології багажних перевезень залізничним транспортом, Калиновська О. О. (2021)
Індик C. В. - Визначення оптимальної смуги фільтрації складних сигналів, отриманих за рахунок методу смугової фільтрації з перестановками, Лисечко В. П. (2021)
Панченко В. В. - Застосування програмного комплексу Ansys для дослідження роботи тягових електродвигунів (2021)
Каргін А. О. - Прототип розумної машини щодо проведення експериментів з моделлю короткочасної пам'яті, Сілін Є. Л. (2021)
Лазарєв О. В. - Короткострокове прогнозування технічного стану пристроїв залізничної автоматики на основі адаптивної нечіткої моделі (2021)
Музикін М. І. - Удосконалення технології перевезень шляхом унфікації маси вантажних поїздів, Нестеренко Г. І., Стрелко О. Г., Щербина Р. С. (2021)
Нестеренко Г. І. - Дослідження аварій з транспортними одиницями з використанням ризико-орієнтованого підходу, Музикін М. І., Попов Г. В., Біляченко М. В. (2021)
Бутенко В. М. - Особливості застосування електронних компонентів комп’ютерної інженерії автоматики зілізничного транспорту, Головко О. В. (2021)
Лазарєва Н. М. - Моделювання поведінки модуля нечіткого керування у задачі регулювання швидкості скочування відчепів (2021)
Бутенко В. М. - Модернізація реле в розподілених інформаційно-вимірювальних системах транспорту засобами комп’ютерної інженерії, Захаров К. А. (2021)
Семененко О. І. - М’яка комутація транзисторів силових ключів застосуванням удосконалених вузлів двоступеневої одноопераційної комутації, Одєгов М. М., Семененко Ю. О., Харченко В. М., Павлов А. О. (2021)
Мазіашвілі А. Р. - Дослідження підходу моделювання до алгоритмізації стиснення зображення (2021)
Харламова О. М. - Інформаційні технології в управлінні ланцюгами поставок, Харламов П. О. (2021)
Прохорченко А. В. - Удосконалення технології перевезень зернових вантажів на основі системи руху вагонних відправок за розкладом, Андрєєв Р. М. (2021)
Кравченко М. О. - Дослідження техніко-економічної ефективності формування ступеневого маршруту на залізничній мережі України (2021)
Лозан О. М. - Удосконалення планування пасажирських перевезень в міжнародному сполученні на основі інтелектуальних технологій (2021)
Прохорченко Г. О. - Удосконалення складання графіка руху поїздів з урахуванням підв’язки локомотивних бригад на основі автоматизації, Резвицький В. С. (2021)
Прохорченко А. В. - Аналіз потенційних можливостей залізничних систем України, Латвії та Естонії для розвитку міжнародних залізничних перевезень, Чекан С. В. (2021)
Прохорченко Г. О. - Удосконалення процедури розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів України, Тимчук А. І., Зізіна К. С. (2021)
Гаєвський В. В. - Удосконалення методів контролю технічного обслуговування мікропроцесорних систем залізничної автоматики на базі технологій "Iндустрія 4.0" (2021)
Ананьєва О. М. - Синтез пристрою оцінки хвильових параметрів тональних рейкових кіл, Бабаєв М. М., Сотник В. О. (2021)
Список авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Борисенко В. К. - Дискусійні проблеми національної ідентичності під час російсько-української війни у ХХІ столітті (2022)
Гнідик І. І. - Ікони Богородиці у просторі культурної спадщини Риму (2022)
Лагодич В. Ю. - "Одне говорять, а інше думають": участь посольських місій у ході аваро-ромейської війни 568–570 рр. (2022)
Рудь М. В. - Політичний розвиток Лютицького союзу (кінець X – початок XII ст.) (2022)
Аникієнко В. О. - Виховне значення іграшки для хлопчиків в українському суспільстві ХІ–ХVІІІ ст. (на прикладі керамічних коників) (2022)
Ірчак І. В. - Чернецтво Йорданського і Богословського жіночих монастирів міста Києва в другій половини XVIII століття (2022)
Криштопа М. Ю. - Жіночі образи у творчій спадщині Миколи Пимоненка (2022)
Лагунова О. С. - Особливості наукових методів Агатангела Кримського в етнології (2022)
Боряк Т. Г. - "Мій мертвий історик": щоденникові нотатки про Голодомор (2022)
Третяк К. О. - Реконструкція історичної забудови Києва у 1920–1930-х роках (2022)
Горова В. О. - Трансформація громадських традицій сільської колективної взаємодопомоги українців у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2022)
Зубко А. М. - Вагові системи давніх цивілізацій Монголії та Тибету (2022)
Пількевич В. О. - Культурні та природні пам’ятки Китаю у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2022)
Вихідні відомості (2022)
Мінов Ю. Д. - Оптимізація антенного блоку надпровідного магнітометра: дослідження слабких магнітних сигналів, Шпильовий П. Б., Мельник Є. В. (2022)
Петренюк В. І. - Структура проективно площинних підграфів графів-обструкцій заданої поверхні, Петренюк Д. А., Оришака О. В. (2022)
Лук'янов І. О. - Про вибір числа процесорів для паралельного багатопопуляційного генетичного алгоритму, Литвиненко Ф. А. (2022)
Задірака В. К. - Моделі комп’ютерних обчислень, Хіміч О. М., Швідченко І. В. (2022)
Коломис О. М. - Алгоритм обчислення первинної оцінки спектральної щільності з використанням ШПФ та аналіз його точності, Луц Л. В. (2022)
Вдовиченко Р. О. - Паралельна реалізація розріджено-розподіленої пам'яті для збереження семантики, Тульчинський В. Г. (2022)
Тищенко І. А. - Технології створення презентацій для голографічної 3D-вітрини (2022)
Огурцов М. І. - До проблем покращення національної системи державного впізнавання, Корольов В. Ю., Ходзінський О. М. (2022)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми автомата Мура у змішаному елементному базисі, Тітаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В. (2022)
Бабенко Є. В. - Методичні основи проектування інформаційної системи у рослинництві (2022)
Савчук Б. - Використання коучингових технік подолання опору та налагодження зворотного зв’язку у підготовці майбутнього менеджера, Котенко Р., Прокопів Л. (2022)
Лютко О. - Розвиток оцінювально-аналітичної компетентності педагога як умова дотримання професійного стандарту, Зиль В. (2022)
Наумчук Т. - Сучасні підходи щодо підготовки керівників закладів дошкільної освіти до інноваційної діяльності у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (2022)
Пугач В. - Закордонний досвід професійної підготовки майбутніх фахівців засобами дистанційного навчання (2022)
Філіпчук В. - Використання онлайнсервісу Google Forms в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти, Харченко Н. (2022)
Абрамович Т. - Конститутивні аспекти підвищення фахового рівня педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти щодо створення інклюзивного освітнього середовища (2022)
Голубюк Ю. - Розвиток емоційного інтелекту осіб з особливими освітніми потребами (2022)
Демченко В. - Діагностика творчих можливостей дітей молодшого шкільного віку (2022)
Папуша В. - Генеза уявлень про ігрову терапію емоційно-вольової та комунікативної сфер дитини (2022)
Заводна Л. - Новітні фемінітиви як відображення суспільних викликів сьогодення, Мазурок М. (2022)
Кралюк П. - Шлях королеви: реконструкція маршруту Анни Руської з Києва до Франції, Лавренчук В., Баландін Ф. (2022)
Лелюх С. - Персоніфікація як основа біографічного методу в історико-педагогічній регіоналістиці: дихотомія проблеми (2022)
Андрійчук В. - Особливості застосування технології кооперативного навчання в освітньому процесі сучасної початкової школи (2022)
Лунячек В. - Трансформація географічної освіти у процесі реалізації Концепції Нової української школи, Борисенко К., Ієвлєва Ю. (2022)
Пустовіт Г. - Аксіологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури в закладах вищої освіти: від теорії до практики (2022)
Білавич Г. - Концепція духовно-морального виховання особистості у вимірі творчої спадщини Василя Сухомлинського крізь погляд сьогодення, Салига Н., Копчук-Кашецька М. (2022)
Ситченко А. - Проблема патріотичного виховання в науковому дискурсі, Корнієнко І. (2022)
Журба К. - Війна як чинник впливу на смисложиттєву сферу сучасних підлітків (2022)
Христенко О. - Виховний потенціал історичних джерел у формуванні громадянських цінностей майбутніх лікарів (2022)
Яремович М. - Ціннісні орієнтири й змістове наповнення категорій громадянської солідарності та солідаризму у професійному становленні майбутніх учителів (2022)
Шетеля Н. - Засоби практичної реалізації аксіологічного підходу у сфері професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв (2022)
Сверлюк Я. - Актуалізація художніх цінностей музичного мистецтва (2022)
Aleksenko S. - Sociolinguistic Concerns in Translation Studies: the Content and Solutions (2019)
Verba T. - Structural Elements of the Plot and Composition of the Historical Stories of M. Morozenko's Dilogy "Ivan Sirko, the Great Sorcerer", "Ivan Sirko, the Glorious Koshovoy" (2019)
Воловик А. А. - Символіка кордону в народній казці та тактики її відтворення (2019)
Дроздовський Д. І. - Постмодернізм vs постпостмодернізм: світоглядно-філософські відмінності (на матеріалі сучасного британського роману) (2019)
Diadechko A. - The Role of Irony and Background Knowledge in Context Decoding of the Essay "Excavating Rachel's Room” by R .J. Waller (2019)
Жиленко І. Р. - Екзистенціальні візії у малій прозі письменників-емігрантів 1920-х рр (2019)
Калантаєвська Г. П. - Мотиви Кулішевих "Листів із хутора" у повісті І. Нечуя-Левицького "Неоднаковими стежками", Сипченко І. В. (2019)
Кирпита Т. В. - Герой у пошуках ідентичності в англійській літературі другої половини ХІХ ст. (на прикладі творів Дж. Ш. ле Фаню та Р. Л. Стівенсона) (2019)
Lyubymova S. - Empiric Study of Verbalized Sociocultural Stereotypes (2019)
Nikolova O. - The Specificity of the Cross-Dressing Motif in the Works by Lesia Ukrainka (in Comparison to the European Tradition), Kravchenko Y. (2019)
Prokopenko A. - Translation of Pseudo-Internationalisms in Scientific and Socio-Political Texts: English and Ukrainian Parallels, Kyrychenko I. (2019)
Серебрич А. В. - Позитивація як сугестійний чинник релігійного дискурсу (2019)
Смольницька О. О. - Перверзний нарцисизм на прикладі образів у вибраних класичних і сучасних творах: психоаналітичний аспект (2019)
Юрчак Г. М. - Екзистенційний модус роману "Чад" Юрія Косача: проблема життя та смерті (2019)
Янковська Ж. О. - Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (2019)
Завальнюк І. - Cемантична єдність повнозначних словоназв: категорійний статус та лінгвальні ознаки складових, Іваницька Н. (2022)
Кухар Н. - Зберігати, вивчати й утверджувати українське слово (до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського), Прокопчук Л. (2022)
Межов О. - Граматичні ідеї О. Синявського та С. Смеречинського як цінне джерело пізнання української мови в контексті розвитку новітніх лінгвістичних парадигм, Костусяк Н. (2022)
Міняйлова А. - До проблеми визначення поняття "концепт" у когнітивній лінгвістиці (2022)
Павлушенко О. - Персуазивність політичної промови як інструмент боротьби за міжнародну безпеку, Мазай Л. (2022)
Газдах В. - Східнословʼянські запозичення в мововживанні закарпатських угорців, Лібак Н. (2022)
Гребінник Л. - Автостереотипна та гетеростереотипна складова мовного образу, Буленок С., Коваленко Л. (2022)
Гульцьо О.-А. - Методи автоматичної ідентифікації метафор (базуються на концепті страх), Левченко О. (2022)
Завальнюк І. - Жанр "теледіалог-інтерв’ю" як дзеркало мовних змін періоду війни, Мельник Г. (2022)
Калимон Ю. - Діалектна іменникова лексика новел Василя Стефаника: тематичний зріз (2022)
Мельник О. - Структурування онімного простору у вітчизняній і східнослов’янській ономастиці, Волошина О. (2022)
Павликівська Н. - Ономастичний компонент у мовній освіті вчителя (2022)
Бойван О. - Деформації в процесі перекладу поезії з англійської мови українською мовою, Кондратюк М. (2022)
Гайдар В. - Граматичні трансформації перекладу мультиплікаційного фільму "Пінгвіни Мадагаскару" з англійської мови українською (2022)
Родюк Н. - Способи відтворення семантико-стилістичних відповідників у перекладі роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада", Мельник Л. (2022)
Барань Є. - Рецензія. Tóth Péter: Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok. Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 lap |Пейтер Товт. Статті з дослідження говорів та історії діалектології|. Szombathely, Savaria University Press, 2021. 200 p, Дудич-Лакатош К. (2022)
Лехнер І. - Рецензія. Zoltán Kövecses: Extended conceptual metaphor theory. |Золтан Ковечеш. Розширена теорія концептуальної метафори|. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49087-0, DOI: 10.1017/9781108859127, 196 р., Густі І. (2022)
Інформація для авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Гребеник М. В. - Фактори обтяження перебігу фібриляції передсердь при коморбідних артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті 2 типу, Гончарук Ю. В. (2022)
Сіренко Ю. М. - Прогностичне значення зниженого гомілково-плечового індексу у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію, Рековець О. Л., Поліщук С. А. (2022)
Stepanov Yu. M. - Ultrasound criteria for predicting pre-cancer changes of the gastric mucosa in patients with chronic atrophic gastritis combined with thyroid pathology, Mosiichuk L. M., Konenko I. S., Simonova O. V., Petishko O. P., Shevtsova O. M., Demeshkina L. V. (2022)
Завгородня Н. Ю. - Клініко-патогенетична роль lncRNA MEG3 і miRNA-421 при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей з ожирінням (2022)
Багній Л. В. - Вплив ключових факторів ризику неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння на розвиток акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних, Геряк С. М., Багній Н. І. (2022)
Зацаринний Р. А. - Анестезіологічне забезпечення та післяопераційне знеболювання пацієнтів з обширними резекціями печінки: місце внутрішньовенного лідокаїну, Підопригора О. О., Лисенко А. Ю. (2022)
Савенко Г. Ю. - Мініінвазивна езофагектомія за І. Lewis, Сидюк О. Є. (2022)
Головіна Я. О. - Аналіз результатів лікування пацієнтів із застосуванням різних методик сегментарної кісткової алопластики, Малик Р. В., Вирва О. Є. (2022)
Левицька О. В. - Вплив дозованої ендотрабекулоектомії з непроникною глибокою склеректомією на рівень внутрішньоочного тиску та показники відтоку вологи передньої камери, Новицький І. Я. (2022)
Іванько О. Г. - Фекальні концентрації молочної кислоти та коротколанцюгових жирних кислот у дітей раннього віку, госпіталізованих в інфекційно-діагностичний стаціонар із діареєю, Білих В. М. (2022)
Havrylenko K. V. - Aeromonitoring of Alternaria spores in the air of Zaporizhzhia city, Prykhodko O. B., Liakh V. O., Yemets T. I. (2022)
Тімченко Є. Є. - Посттравматичний стресовий розлад у медичних працівників: ознаки, причини, профілактика та лікування (огляд літератури), Любінець О. В., Олійник П. В., Чаплик В. В., Олійник С. П. (2022)
Сорочан П. П. - Інгібітори імунних контрольних точок у терапії метастатичного колоректального раку (огляд літератури), Громакова І. А., Прохач Н. Е., Громакова І. С. (2022)
Кутовий О. Б. - Стеноз панкреатогастроанастомозу після панкреатодуоденальної резекції (клінічний випадок), Денисова К. О. (2022)
Тивончук О. С. - Діагностика та лікування gas-bloat синдрому після антирефлюксної хірургії, Терешкевич І. С., Виноградов Р. І., Житнік Д. Ю. (2022)
Городкова Ю. В. - Клінічні прояви ураження серцево-судинної системи у дітей як наслідок перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) (клінічний випадок), Курочкін М. Ю., Давидова А. Г., Подліанова О. І. (2022)
Гриценко А. А. - Інституціональні засади соціальної довіри в контексті фіскальної та монетарної безпеки (2021)
Дмитренко Т. Л. - Регулювання ринку віртуальних активів: глобальний та національний рівні імплементації міжнародних стандартів ПВК/ФТ, Любіч О. О., Пархоменко Ю. В. (2021)
Шелудько Н. М. - Цільові облігації: ризики та доцільність застосування, Шишков С. Є. (2021)
Кудряшов В. П. - Державне регулювання критичної інфраструктури (2021)
Левицька С. О. - Фінансовий моніторинг у первинній ланці його імплементації: гармонізація вітчизняної та міжнародної практики, Осадча О. О. (2021)
Кузьмінська О. Е. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні, Абесінова О. К. (2021)
Антонюк Г. Д. - Використання сервісу Klett Augmented в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної, Черниш Л. З. (2022)
Пелехата О. М. - Стан і статус польської мови як мови національної меншини в класах з польською мовою навчання (Івано-Франківськ) (2022)
Петрів О. І. - Українська мова у воєнний час (2022)
Вовкодав О. Ю. - Функціонування абстрактної лексики в англомовних художніх текстах (2022)
Шевченко О. К. - Репрезентація концепту "Море” в англійській фразеології у контексті національно-культурного світогляду (2022)
Гурбанська С. О. - Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністському художньому дискурсі (2022)
Маслова Ю. П. - Риторика сучасного газетного українськомовного дискурсу (2022)
Дячук Н. В. - Функціонально-семантична природа категорії каузативності, Криворучко Т. В. (2022)
Кавера Н. В. - Граматичний статус іншомовного компонента "фест" та особливості його освоєння в сучасній українській мові (2022)
Надточій К. А. - Методи дослідження хартії як документа офіційно-ділового стилю (2022)
Гурбанська С. О. - Типологія інтертекстуальних зв’язків у постмодерністському дискурсі: текстуальні, контекстуальні й метатекстуальні впливи (2022)
Demyanchuk Y. I. - Translation of the official business English-language terminology of the UN (2022)
Моісєєва Н. О. - Метафоричне перенесення як засіб увиразнення німецькомовних суспільно-політичних текстів, Овсяник С. В. (2022)
Павлик В. І. - Мовленнєві особливості композиційної структури жанру "глоса" (2022)
Тхір М. Б. - Бути оптимістом: риторична стратегія позитивної самопрезентації Барака Обами (2022)
Tsymbal I. - Moyens de l'expression du comique dans le journal francais Charlie Hebdo et la revue ukrainienne Perets, Rudenko A. (2022)
Цівун Н. М. - Стилістичні функції антропонімів у мовотворчості Володимира Лиса (на матеріалі роману "Соло для Соломії”) (2022)
Юрковська М. М. - Засоби та прийоми комічного в креолізованих текстах англомовних анімаційних комедій на синтаксичному рівні (2022)
Верховцова О. М. - Порівняльний аналіз паремій з зоокомпонентом "вовк" у європейських мовах, Іщенко О. В. (2022)
Дзикович О. В. - Порівняльний аналіз комунікативних стратегій та тактик промов Ангели Меркель та Петра Порошенка, Гайдаєнко Ю. Р. (2022)
Семенюк А. А. - Репрезентація образу жінки в англійській фразеології, Липка Ю. О. (2022)
Soshko O. - Semantic peculiarities of biblical phraseological units denoting human mental features (with reference to Ukrainian, German and English) (2022)
Юрса Л. В. - Етнокультурна ідентифікація нації крізь призму віків (2022)
Бехта І. А. - Цифрова компетенція освітян в умовах невідкладної цифровізації освіти, Ковалевська Т. І. (2022)
Думашівський Я. Є. - Важливість, ефективність і доцільність запровадження новітніх методик і технологій у навчальний процес та його практична реалізація на заняттях з іноземної мови в немовних вишах, Чорній В. Я., Тинкалюк О. В. (2022)
Kostyuk O. - The necessity of fostering emotional intelligence in teaching a foreign language to university students in the context of online learning, Didyk L. (2022)
Лисенко Н. О. - Використання елементів геймінгу при дистанційному викладанні дисципліни "Українська мова як іноземна” на просунутому етапі, Литвиненко О. О., Дорошина Л. Ф. (2022)
Stepanechko O. - Modern and traditional teaching methods of English from the perspective of own teacher’s experience (2022)
Петровська Н. М. - Рольова гра як ефективний метод навчання іноземної мови у ВНЗ (2022)
Галицька О. Б. - Європеїзми сучасного різномовного різножанрового медіадискурсу (до курсу "Мовознавство") (2022)
Лисенко О. А. - Лінгвістичні аспекти юридичної термінології сучасного законодавства (2022)
Єфименко Т. І. - Обґрунтування доцільності використання в преференційній політиці концепції податкових витрат діяльності, Іванов Ю. Б., Найденко О. Є. (2021)
Стрижак О. Є. - Трансдисциплінарні характеристики виробництва в суспільстві знань, Олійник Я. В. (2021)
Лупенко Ю. О. - Напрями удосконалення системи управління державними фінансами країни, Радіонов Ю. Д. (2021)
Диба М. І. - Венчурне фінансування в епоху посилення епідеміологічних ризиків, Гернего Ю. О. (2021)
Сторонянська І. З. - Кредитно-інвестиційні чинники економічного зростання регіонів України в умовах фінансово-економічної турбулентності, Беновська Л. Я. (2021)
Поляков М. Й. - Тенденції та обмеження підвищення рівня акцизного оподаткування сигарет у державах – членах ЄС (2021)
Криштопа I. I. - Звітування у розрізі країн: забезпечення конфіденційності та захисту інформації міжнародних груп компаній, Ніколенко Л. М. (2021)
Гасанов С. С. - Економічні трансформації та парадигма статистичної науки (2021)
Бублик О. М. - Порівняльний аналіз промоторів генів транскрипційних факторів DREB2B у Deschampsia antarctica E. Desv. та інших злаків, Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2022)
Богданюк А. О. - Сезонні відмінності сперміологічних характеристик та рівня фрагментації ДНК у нативних та кріоконсервованих сперматозоїдах кіз зааненської породи, Юрчук Т. О., Петрушко М. П. (2022)
Попович Л. В. - Поєднання хромосомної реорганізації та успадкованої точкової мутації призвело до розвитку рідкісного клінічного фенотипу у пацієнта з порушенням диференціації статі та нейром’язовою патологією, Шатілло А. В., Зелінська Н. Б., Тавокіна Л. В., Городна О. В., Лівшиць Г. Б., Сіроха Д. А., Лівшиць Л. А. (2022)
Андреєва С. В. - Порівняльна характеристика цитогенетичних аномалій при різних формах мієлодиспластичних синдромів, Корець К. В., Скороход І. М., Стародуб Г. С. (2022)
Соколова Д. О. - Зв'язок стимуляції антиоксидантного захисту рослин із ознаками нестабільності геному, Галич Т. В., Жук В. В., Кравець О. П., Кучук М. В. (2022)
Козуб Н. О. - Ідентифікація генотипів з рекомбінантним плечем 1RS у гібридних популяціях F5 пшениці м᾿якої від схрещення носіїв 1BL.1RS І 1AL.1RS, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінова О. І., Карелов А. В., Борзих О. І., Блюм Я. Б. (2022)
El-Shehawi A. M. - CpG methylation of the proximal promoter region regulates the expression of NAC6D gene in response to high temperature in wheat (Triticum aestivum), Elseehy M. A., Elseehy M. M. (2022)
Mehra Y. - Early evidence of global dna methylation and hydroxymethylation changes in rat kidneys consequent to hyperoxaluria-induced renal calcium oxalate stones, Viswanathan P. (2022)
Kumar G. - Selfish genetic drive of B chromosomes in diploid and autotetraploid coriander (Coriandrum sativum L.), Pandey A. (2022)
Tynior W. - A brief landscape of epigenetic mechanisms in dental pathologies, Strzelczyk J. K. (2022)
Якушев А. В. - Порівняння традиційної радіочастотної абляції та методики High Power Short Duration у лікуванні передсердних тахіаритмій, Парацій О. З. (2022)
Колесник М. Ю. - Ефективність і безпечність терапії варфарином у хворих із фібриляцією передсердь під час визначення дози фармакогенетичним методом, Михайловський Я. М. (2022)
Рикало Н. А. - Можливості реалізації антифібротичних і протизапальних ефектів метаболічної терапії гострого алкогольного ураження печінки в умовах експерименту, Романенко І. В. (2022)
Завгородній С. М. - Результати ендоскопічного та хірургічного методів гемостазу в осіб похилого та старечого віку з гострими шлунково-кишковими кровотечами виразкової етіології, Капшитар О. В., Котенко О. І., Капшитар О. О., Данилюк М. Б. (2022)
Атаманюк О. Ю. - Порівняльний аналіз ефективності термічних методів лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Скрипко В. Д., Атаманюк В. М. (2022)
Грубник В. В. - Профілактика постпневмонектомічних бронхіальних нориць у торакальній онкохірургії, Душко М. Є. (2022)
Чернявський Д. Є. - Наш досвід передопераційного лікування антрациклінами хворих на місцевопоширений рак молочної залози люмінального типу В, Колеснік О. П. (2022)
Makurina H. I. - Immunohistochemical characteristics of inducible nitric oxide synthase and estrogen receptors alpha expression in patients with keratoderma climactericum, Tertyshnyi S. I., Siusiuka V. H., Veretelnyk O. V., Synakh O. K. (2022)
Натрус Л. В. - Особливості впливу екзосом, виділених із плазми донорів та з кондиційного середовища мезенхімальних стромальних клітин плаценти, на паракринну секрецію мононуклеарних клітин периферичної крові людини, Клись Ю. Г., Лабудзинський Д. О., Черновол П. А., Хайрнасов Р. Н., Музиченко П. Ф., Рижко І. М. (2022)
Kalnysh V. V. - Perception of operational environment conditions and situations as a prediction of adaptive potential in servicemen, Shvets A. V., Maltsev O. V., Sereda I. K., Kikh A. Yu., Marushchenko K. Yu. (2022)
Алексєєв О. Г. - Перспектива та сучасний стан впливу міжнародних стандартів на профілактику та лікування захворювань через призму створення якісних і безпечних лікарських засобів (2022)
Бліндер О. О. - Динаміка поширеності метицилін-резистентних золотистих стафілококів у пацієнтів Чернівецької області, Бліндер О. В., Ротар Д. В., Гуменна А. В. (2022)
Lezhenko H. O. - The role of nitric oxide synthase and cystatin C in the mechanisms of antimicrobial protection in children with urinary tract infections considering the etiological factor, Zakharchenko N. A. (2022)
Furyk O. O. - Clinical-epidemiologic and serologic characteristics of Lyme disease in the Zaporizhzhia region (a retrospective analysis for 2015–2019 according to the Municipal Institution "Regional Infectious Hospital" of Zaporizhzhia Regional Council), Pak K. A., Riabokon O. V., Zadyraka D. A., Riabokon Yu. Yu. (2022)
Чугунов В. В. - Сучасні наукові погляди на проблему патопластики психічних захворювань, Хоміцький М. Є. (2022)
Raznatovska О. М. - The course of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis in HIV-infected people with COVID-19, Myronchuk Yu. V., Shalmin O. S., Fedorets A. V., Svitlytska O. A. (2022)
Лембрик І. С. - Гострий гіперліпідемічний панкреатит у дитячому віці: особливості перебігу та опис клінічного випадку, Цицюра О. О., Жиляк О. В., Дутчук О. В., Буяк П. З., Дутчак Г. М., Красівський І. Й. (2022)
Lovkin I. M. - Various mechanisms of myocardial necrosis development due to combat injury as a reason for discussion: a case series, Sydorova N. M., Kazmirchuk А. P., Sydorova L. L., Tabakar K. І., Mandzii М. І. (2022)
Чорна Г. А. - Доповнення до переліку видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (м. Умань, Черкаська область), Шиндер О. І., Коструба Т. М. (2021)
Кучер О. О. - Аналіз синантропізації трав’яних біотопів України, Мойсієнко І. І., Ємельянова С. М., Вашеняк Ю. А., Буджак В. В., Куземко А. А. (2021)
Moysiyenko I. I. - Torilis pseudonodosa Bianca (Apiaceae) – new species for the flora of Ukraine, Umanets O. Yu., Dengler J., Guarino R., Dembicz I., Kucher O. O., Skobel N. O., Bednarska I. O. (2021)
Діденко В. І. - Нова знахідка Opuntia humifusa (Cactaceae ) в околицях Києва, Коломійчук В. П., Костіков І. Ю., Постоєнко В. О. (2021)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники роду Cladonia в трав'яних біотопах України, Ширяєва Д. В., Безсмертна О. О., Вашеняк Ю. А., Кучер О. О., Чусова О. О., Куземко А. А. (2021)
Громакова А. Б. - Лишайники та ліхенофільні гриби міста Берегове (Закарпаття), Дармостук В. В. (2021)
Єфименко Т. І. - Кризові трансформації соціально-економічних систем (2021)
Мокій А. І. - Конкурентні моделі безпечного розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища, Антонюк К. І., Флейчук М. І., Іляш О. І. (2021)
Олійник Д. І. - Формування екосистеми даних: міжнародний досвід управління інфраструктурними активами (2021)
Савельєв Є. В. - Міжнародна економіка: поглиблення і розширення дослідницького потенціалу України, Куриляк В. Є. (2021)
Любіч О. О. - Трансдисциплінарна консолідація фінансових технологій із системами знань, Стрижак О. Є. (2021)
Луцишин З. О. - Концептуальні проблеми розвитку міждисциплінарності досліджень у галузі міжнародних економічних відносин (2021)
Колосова В. П. - Європейські міжнародні фінансові організації – інвестори реального сектору економіки України (2021)
Іваницька О. М. - Формування умов для аналізу BEPS в Україні, Кощук Т. В. (2021)
Кулик В. В. - Моделювання фінансового забезпечення розвитку об’єктів критичної інфраструктури (2021)
Від редакційної колегії (2021)
Бондар М. І. - Розкриття інформації про соціальне забезпечення у розпорядників бюджетних коштів, Цятковська О. В. (2021)
Герасимович І. А. - Бухгалтерський інжиніринг як інноваційний механізм облікової політики в забезпеченні сталої діяльності підприємства (2021)
Гнилицька Л. В. - Ризик-орієнтована концепція бухгалтерського обліку державних підприємств в умовах МСФЗ, Парасій-Вергуненко І. М., Безверхий К. В. (2021)
Ніколенко Л. А. - Звітування в розрізі країн: належне використання та конфіденційність при автоматичному обміні інформацією, Криштопа І. І., Топчій О. В. (2021)
Ловінська Л. Г. - Бухгалтерський облік і фінансовий моніторинг: наука та освіта сьогодення (2021)
Петрик О. А. - Амортизація нематеріальних активів та зменшення їх корисності: характеристика й особливості нарахування, Дядюн О. О. (2021)
Свириденко М. Б. - Інституційне забезпечення складання документації з трансфертного ціноутворення: міжнародний досвід та напрями вдосконалення в Україні, Кучерява М. В. (2021)
Шаров О. М. - Справа "Ощадного банку СРСР" – тридцять років потому (2021)
Серік С. А. - Циркулююча мікроРНК-126 у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, її зв’язок із глюкометаболічними порушеннями, Мавричева Н. Р., Бондар Т. М. (2022)
Коновалова М. О. - Структурно-функціональні зміни серця й електричні порушення у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою анемією, Михайловська Н. С. (2022)
Якушев А. В. - Порівняльна характеристика різних методик радіочастотних катетерних абляцій при тріпотінні передсердь, Парацій О. З. (2022)
Kozolkin О. А. - Integral neuroimaging criteria for predicting the outcome of the acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage on the background of conservative therapy, Kuznietsov А. А. (2022)
Shulyatnikova T. V. - Key astroglial markers in human liver cirrhosis of different degree: immunohistochemical study, Tumanskyi V. O. (2022)
Степанов Ю. М. - Патогенетичне значення запалення й інсулінорезистентності при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей з ожирінням, Завгородня Н. Ю., Татарчук О. М., Кленіна І. А., Коненко І. С., Петішко О. П. (2022)
Семен М. О. - Варіабельність ритму серця та особистісна тривожність у дітей із синдромом подразненого кишківника: чи є зв’язок?, Личковська О. Л., Семен В. Д., Єлісєєва О. П. (2022)
Myronchuk Yu. V. - The feasibility of immunocorrective therapy in the treatment of children with new tuberculosis cases, Raznatovska О. М. (2022)
Чугунов В. В. - Оцінювання ефективності медико-соціальної реабілітації осіб із легкою розумовою відсталістю підліткового віку, Підлубний В. Л., Чабанюк С. О. (2022)
Стрижак Л. С. - Застосування спектроскопії ближнього інфрачервоного випромінювання в гострій фазі гіпоксично-ішемічної енцефалопатії в новонароджених, Анікін І. О. (2022)
Міхановський А. А. - Особливості молекулярно-біологічного та гормонального статусу пухлини у хворих на рак ендометрія, Харченко Ю. В., Сухіна О. М., Кругова І. М., Щит Н. М. (2022)
Рязанова О. Д. - Вплив дефіциту магнію на прояви стресу в жінок репродуктивного віку, які хворі на неспецифічні вагініти, Резніченко Г. І. (2022)
Завгородній С. М. - Застосування терапії інфрачервоним лазером в післяопераційному періоді у пацієнтів із вузловим токсичним зобом, Гатіа М. С., Кубрак М. А., Данилюк М. Б. (2022)
Кузнєцова О. Д. - Синдром обструктивного апное сну в дітей як міждисциплінарна проблема (огляд літератури), Недельська С. М., Кузнєцов А. А. (2022)
Шматенко О. П. - Сучасні аспекти лікування ранового процесу із застосуванням покриттів (пов’язок), Давтян Л. Л., Приходько Т. В., Кучмістова О. Ф., Тарасенко В. О., Козіко Н. О., Вороненко Д. В., Осьодло В. В. (2022)
Riabokon O. V. - Extrapulmonary manifes-tations of coronavirus disease (COVID-19): current status (a literature review), Pak К. А., Riabokon Yu. Yu., Furyk О. О., Cherkaskyi V. V. (2022)
Самура Б. Б. - Хронічні лімфопроліферативні захворювання та кардіоваскулярний ризик (огляд літератури), Панасенко М. О. (2022)
Дмитрякова Г. М. - Випадок термінального ілеїту, який не став хворобою Крона, Боярська Л. М., Подліанова О. І., Левчук-Воронцова Т. О., Гребенюк Л. В. (2022)
Медведь В. І. - Мієлодиспластичний синдром під час вагітності, Грицай І. М., Гусєва А. Є. (2022)
Тревого І. - Діяльність Західного геодезичного товариства у 2012 – 2017 рр., Четверіков Б., Рудик О. (2018)
Тревого І. - П’ята звітно-виборна конференція ЗГТ УТГК, Четверіков Б., Корлятович Т. (2018)
Тревого І. - Делегація УТГК на Генеральній асамблеї Європейської асоціації геодезистів, Четверіков Б., Третяк К. (2018)
Тревого І. - Інноваційні цифрові та ІТ-технології на "Intergeо – 2017”, Третяк К., Задорожний В., Четверіков Б. (2018)
Тревого І. - ХХХІХ з’їзд польських геодезистів (SGP) як важливий маркер міжнародної кооперації, Задорожний В., Четверіков Б. (2018)
Тревого І. - Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів, Задорожний В., Ванчура О. (2018)
Дрбал А. - Чеський і австрійський астроном, математик, геодезист і педагог професор д-р Франтішек Кодеш з Троєнгорста (1761 – 1831) у Львові (2018)
Савчин І. - Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "GeoTerrace-2017”, Лозинський В., Марусаж Х., Досин С. (2018)
Жежера И. - Мониторинг смещений и деформации земной поверхности с помощью алгоритмов SQUEESAR™, Тревого И. (2018)
Кононенко С. - Особливості застосування аерокосмічних знімань для визначення та прогнозування ризиків у рослинництві, Удовенко І., Шемякін М. (2018)
Celms A. - Development of implementation of geoinformation provision of state border demarcation works, Paršova V., Ratkevičs A., Reķe I. (2018)
Эфендян П. - О возможностях совместного использования данных спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, Оганнесян Т. (2018)
Булакевич С. - Моніторинг стану сільськогосподарських угідь озимої пшениці з використанням даних супутників Sentinel та систем штучного інтелекту, Качановський О. (2018)
Перович Л. - Аналіз світового досвіду використання методів космічного знімання для моніторингу земель сільськогосподарського призначення, Лудчак О., Гулько О. (2018)
Тадєєв О. - Адаптивні методи оцінювання та інтерпретації деформаційних полів Землі з використанням GNSS-даних (2018)
Джуман Б. - Зв’язок між глобальним та регіональним гравітаційними полями (2018)
Тищук М. - Визначення координат на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень біля Полтави (2018)
Ratkevičs A. - Research of Possibilities of Technologies of Laser Scanning in State Border Maintenance Works, Celms A., Veliks A., Cintiņa V. (2018)
Тревого I. - Визначення основних характеристик методики спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд, Звягіна М. (2018)
Корлятович Т. - Дослідження конструкції мобільного водомірного поста (2018)
Ломпас О. - Дослідження динаміки схилу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів, Лозинський В. (2018)
Перович Л. - Мова розмітки кадастрових файлів обміну UCML, Пересоляк Р. (2018)
Губар Ю. - Дослідження методу розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки як функції ціни продажу об’єктів порівняння та ваги ступеня їх подібності, Хавар Ю., Сай В. (2018)
Лаката В. - Застосування сучасних технологій для кадастрових робіт, Маланчук М., Паламар А. (2018)
Хоптар В. - Методичні підходи до створення геоінформаційної системи для об’єднаних територіальних громад (2018)
Бурштинська Х. - Моніторинг змін русла річки Стрий з використанням ГІС-технологій, Третяк С., Шевчук В. (2018)
Глотов В. - Порівняльний аналіз застосування програмних пакетів Pix 4D та Agisoft Photo Scan для опрацювання цифрових зображень, отриманих з БПЛА, Гуніна А., Довбиш Б. (2018)
Куліковська О. - Результати застосування БПЛА у геодезичних вимірюваннях на дослідному полігоні, Атаманенко Ю. (2018)
Trevoho I. - Aerial data application for construction of large-scale plans, Heger W., Loßmann Ch., Lisnyk O. (2018)
Кузик З. - 3D-моделювання та візуалізація монументальних споруд за даними аерознімання та ГІС, Бердар Ф. (2018)
Четверіков Б. - Методика визначення меж зруйнованого старого некрополя у м. Броди за допомогою ГІС-технологій (2018)
Янчук О. - Геоінформаційне забезпечення роботи управління містобудування та архітектури, Шульган Р., Янчук Р., Франкова І. (2018)
Бурштинська Х. - Моніторинг лісових пожеж за космічними знімками середнього розрізнення (на прикладі штату Арізона, США), Денис Ю., Поліщук Б., Тимчишин М. (2018)
Дець Т. - Оптимізація автомобільних перевезень засобами ГІС (на прикладі Рівненської області), Трохимець С., Окренець Ю. (2018)
Бабій Л. - Технологічні особливості створення цифрових туристичних карт веломаршрутів за допомогою GPS-логера, Ільків Т., Пилипець Ю. (2018)
Колб І. - Геоінформаційний аналіз потенціалу сонячної енергії із застосуванням високоточних цифрових моделей місцевості, Колодій П. (2018)
Карпінський Ю. - Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування, Лазоренко-Гевель Н. (2018)
Літинський В. - До встановлення допусків точного геометричного нівелювання, Тревого І., Перій С. (2018)
Мордвінов І. - Моніторинг вертикальних зміщень території ГХП "Полімінерал" з використанням інтерферометричних методів оброблення супутникових радарних вимірювань та нахиломірних спостережень, Пакшин М., Ляска І., Заяць О., Петров С., Третяк К. (2018)
Чубань В. С. - Проблемні питання управління захисними спорудами цивільного захисту: організаційно-правовий аспект, Скоробогатов Ю. А., Горбаченко Ю. М. (2022)
Смєсова В. Л. - Економіко-правові аспекти організації туристичної діяльності в Україні, М'ясоїд Г. І., Лежнєва Т. М. (2022)
Осіпчук Д. С. - Державна допомога та облікова політика за МСФЗ (2022)
Дайджест змін у законодавстві (2022)
Новації 2022 (2022)
Реферативний огляд статті Головач В.В., Головач Т.А. "Законотворча діяльність і корупція в Україні" (2022)
Реферативний огляд статті Тджиббе Босмана "Оцінювання якості аудиту у Нідерландах: практичні записки" (2022)
Консультації (2022)
Анонс. ВПГО "Спілка Аудиторів України" – 30 років! (2022)
Інтерв'ю – Володимир Головач. Про перші кроки Спілки Аудиторів України (2022)
Сичов М. І. - Практичні рекомендації щодо застосування методів виявлення фальсифікатів у молочних продуктах, Боряк К. Ф. (2021)
Коломієць Л. В. - Методика розрахунку параметрів напружено-деформованого стану плит кранових ваг, Цимбалюк А. Г., Цимбалюк Д. А. (2021)
Kolomiets L. - Development of a formula of dependence between vehicle geometric parameters and dynamic characteristics, Khamray V., Lymarenko O., Bazhanova A., Ponomarenko A. (2021)
Орнатський Д. П. - Mетоди вимірювання робочих характеристик електрогенераторів, Квашук Д. М., Катаєва М. О. (2021)
Братченко Г. Д. - Oцінювання точності вимірювання миттєвих частот та фаз компонент багатокомпонентного нестаціонарного сигналу, Коптєлов М. О., Смаглюк Г. Г., Мартинов М. А. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ковалик О. А. - Управління розвитком міжнародного бізнесу на основі інноваційних технологій, Лебедь Я. О., Наумчак В. В. (2022)
Семенова Л. Ю. - Маркетингова діяльність в умовах глобалізації, Даценко В. В., Кудря А. Ю. (2022)
Парубець О. М. - Фінансова інклюзія як інструмент доступності населення до ринку фінансових послуг країн ЄС, Садчикова І. В., Кальченко О. М., Тарасенко О. О. (2022)
Поясник Г. В. - Вплив основних факторів визначення рівня конкурентоспроможності підприємства (2022)
Посохов І. М. - Науково-методичний підхід до оцінювання ризиків фінансово-господарської діяльності в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства, Чепіжко О. В. (2022)
Бакуліч О. О. - Концептуальні підходи до формування бачення продукту і конфігурації проекту зміни корпоративної системи постачань транспортних послуг, Третиниченко Ю. О. (2015)
Гавриленко О. В. - Дослідження задачі класифікації у комп’ютерних соціальних мережах, Лук’яненко К. О. (2015)
Грисюк Ю. С. - Побудова інформаційної моделі управління проектами в сфері транспорту та логістики, Лабута А. В. (2015)
Гуща О. О. - Комбінований режим руху приміських автобусних маршрутів (2015)
Данчук В. Д. - Організація виконання вимог до засобів забезпечення інформаційної безпеки на підприємствах, Ананченко О. Є. (2015)
Данчук В. Д. - Інформаційна модель управління портфелем наукових проектів в корпоративній інформаційній системі з самоорганізацією, Лемешко Ю. С. (2015)
Кульбовський І. І. - Моделювання процесів управління системою охорони праці в проектах інфраструктури метрополітену, Сорочинська О. Л. (2015)
Лісовал А. А. - Сучасні методи екологізації двигунів внутрішнього згорання з іскровим запалюванням, Свистун Ю. А. (2015)
Марчук О. В. Гнєдаш С. В. - Дослідження вільних коливань товстостінних анізотропних циліндричних оболонок чисельно-аналітичним методом, Левківський С. А. (2015)
Марков О. Д. - Аналіз якості автосервісу на основі відгуків клієнтів, Приз О. A., Скиба А. П., Ковальов А. В. (2015)
Наумова Н. М. - Дослідження випадкових процесів в реально функціонуючих системах управління, Наумов В. О. (2015)
Онищенко А. М. - Оцінка ефективності застосування асфальтобетонного покриття на транспортних спорудах з використанням полімерних латексів, Різніченко О. С. (2015)
Петрашевський О. Л. - Інтелектуальне інформаційне забезпечення управління аеропортом, Попелиш І. І., Корітчук С. О., Колосівський М. Л. (2015)
Петрик А. В. - Методологія формування транспортної інфраструктури для обслуговування зернових вантажів (2015)
Пелих В. Ю. - Моделі альтернативних варіантів логістичних ланцюжків доставки вантажів (2015)
Поліщук В. П. - Складові дорожнього транспорту та їх вплив на забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, Єресов В. І., Корчевська А. А., Корчевський А. О., Куницька О. М., Лановий О. Т. (2015)
Прокудін Г. С. - Удосконалення організації перевезень пасажирів у великих містах, Омаров Д. М., Прокудін О. Г. (2015)
Прокудін Г. С. - Перетворення мережевих моделей процесу вантажних перевезень у матричні моделі, Чупайленко О. А., Дудник О. С., Прокудін О. Г., Омаров Д. М. (2015)
Процик О. П. - Вплив невизначеності випадкових характеристик транспортного процесу доставки вантажів на його тривалість, Іорданова С. С. (2015)
Ширяєва С. В. - Дослідження взаємодії учасників транспортно-експедиторської діяльності, Селіванова Н. Ю. (2015)
Шуба Є. В. - Поліпшення екологічних показників та паливної економічності бензинового двигуна із системою впорскування добавкою водневмісного газу в режимі холостого ходу (2015)
Баранов Г.Л. - Предикативна технологія підтримки прийняття рішень операторами управління безпечним функціонуванням на транспортів умовах зростання ризиків, Міронова В.Л., Прохоренко О.М. (2015)
Поліщук С.А. - Перспектива застосування цементобетонного покриття на автомобільних дорогах (2015)
Онищенко А. М. - Методологія розрахунку довговічності асфальтобетонного покриття на транспортних спорудах, Різніченко О. С., Поліщук С. А. (2015)
Сидорчук О.В. - Ціннісно-чинниковий підхід до визначення та усунення проблем систем пожежогасіння, Ратушний Р.Т., Щербаченко О.М., Ратушний А.Р. (2015)
Вихідні відомості (2015)
Володимир Йосипович Кравець (2022)
Назаренко І. І. - Академія будівництва України (створення, діяльність та стратегія розвитку) (2022)
Дудар І. Н. - Як нам відбудувати Україну (2022)
Банах В. А. - Тенденції містобудівного розвитку прибережних територій великих міст, Банах А. В., Фостащенко О. М., Архіпова К. К., Фостащенко Д. О., Захарова С. О. (2022)
Беспалько Р. І. - Основні помилки у системі державного земельного кадастру, Штефанюк М. В. (2022)
Бурдейна Н. Б. - Дослідження аероіонного режиму повітря навчальних приміщень та визначення засобів його нормалізації (2022)
Габрель М. М. - Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора, Добровольська М. А. (2022)
Габрель М. М. - Трансформації простору міст – обласних центрів Західного регіону України пострадянського періоду, Лисяк Н. М., Габрель Т. М. (2022)
Гетун Г. В. - Досвід використання та історія розвитку металевих конструкцій, Кошева В. О., Кошева І. С., Соломін А. В. (2022)
Гладілін В. М. - Закріплення геодезичних мереж на основі теорії марковських випадкових процесів і теорії надійності, Сіроштан Т. М., Гамалій І. П., Шудра Н. С., Чуланов П. О. (2022)
Гнесь Л. Б. - Перспективи розвитку типології сучасного українського села (2022)
Голубенко В. В. - Системний підхід до забезпечення організації проживання внутрішньо переміщених осіб (2022)
Голубчак К. Т. - Архітектурно-містобудівна стратегія "Sponge City" як засіб боротьби з наслідками глобальної зміни клімату, Обиночна З. В. (2022)
Гомон П. С. - Моделювання роботи дерев’яної балки з послідовним завантаженням (2022)
Духняк І. О. - Аналіз світового досвіду проектування паркінгів у міському середовищі, Терлецька Ю. Р. (2022)
Жалдак Р. Ю. - Реалізація процедур верифікації стану надійності виконавців в складі моделей адміністрування проєктами будівництва, Чернишев Д. О., Малихін М. О., Мірутенко О. В., Кіщак Н. Г., Барилюк А. О. (2022)
Жидкова Т. В. - Організація захисту цивільного населення в багатоповерхових житлових будинках, Чепурна С. М. (2022)
Ісаєв О. П. - Вплив похибок положення на стійкість несучого вертикального стрижня великої гнучкості, Куліковська О. Є., Катушков В. О. (2022)
Ковальов С. М. - Оптимізація параметрів точкових джерел енергії при заданих параметрах окремих точок енергетичного поля, Мостовенко О. В., Ботвіновська С. І., Колган А. В. (2022)
Кочеригін Л. Ю. - Правові аспекти відведення земель для будівництва доріг загального користування, Гладілін В. М., Сидорко Н. Я. (2022)
Куліковська О. Є. - Досвід інформаційної підтримки системи державного управління кадастру нерухомості у Чеській республіці, Ісаєв О. П., Катушков В. О. (2022)
Куцевич В. В. - Сучасні напрямки формування закладів загальної середньої освіти, Тишкевич О. П. (2022)
Lysko B. - On the development of the algorithm for determination of stadia constant of electronic tachometers, Martyniuk I. (2022)
Лісниченко С .В. - Визначення вартості відновлення будівель та споруд, які зазнали пошкоджень та руйнувань (укрупнений підхід) (2022)
Мерилова І. О. - Еколого-містобудівні форми реновації депресивних територій великого міста, Невгомонний Г. У., Речиц О. А., Турган І. В. (2022)
Михайлик О. О. - Методи містобудівної організації та регенерації річкових екосистем Полісся (2022)
Парнета М. Б. - Медійність елементів дизайну архітектурного середовища Львова, Парнета Б. З. (2022)
Приймаченко О. В. - Містобудівні методи захисту територій від шуму (2022)
Prуkhodko О. - Update models of construction organization in the context of their adaptogenicity to modern management and digital technologies, Nikolaev G., Akselrod R., Hrynenko I., Ryzhakova H., Kushnir I. (2022)
Рочняк Ю. А. - Формування архітектури будівель вокзалів залізниці Львів – Сянки (2022)
Рубай Р. С. - Містобудівна обумовленість та особливості застосування елементів агровиробництва при формуванні нових житлових комплексів, Гнат Г. О. (2022)
Русан І. В. - Інтеграційні шляхи розвитку ландшафтної архітектури та інженерного забезпечення процесу, Яценко В. О., Коротков Є. М. (2022)
Сільник О. І. - Послідовність формування композиційно-стильового осередку житлової забудови Львова, Соловій Л. С. (2022)
Сторожук С. С. - Актуальність реновації парків міського простору на прикладі гідропарку Лузанівка в м. Одеса, Інякіна А. А., Мустяц Ю. В. (2022)
Татарченко Г. О. - Просторове моделювання забруднень повітря примагістральних територій (2022)
Хоменко У-М. В. - Мікро житло як модерна тенденція в архітектурі (2022)
Cherednichenko O. - Intelligent transport systems as traffic flow management tool (the case of Kyiv), Valackienė A. (2022)
Човнюк Ю. В. - Визначення оптимальних співвідношень розмірів ґрунтових акумуляторів теплоти, обмежених теплоізоляційними шарами, Чередніченко П. П., Москвітіна А. С., Пефтєва І. О. (2022)
Човнюк Ю. В. - Врахування інфляційних факторів у тактиці фінансового менеджменту й при оцінці інвестиційних проектів задля відновлення зруйнованих війною міст України та їх інфраструктури, Козупиця С. І., Чередніченко П. П. (2022)
Чубарев А. Г. - Про застосування модифікованого метода прямих в задачах термопружності нетонких пластин (2022)
Шевченко Л. С. - Світовий досвід ландшафтного дизайну постіндустріального середовища, Новосельчук Н. Є. (2022)
Шулик В. В. - Окремі питання розвитку оборонної урбаністики постконфліктного періоду (2022)
Ягодка Ю. П. - Генеральний план Кременця: ідеалізований образ і реальність. План 1846 року (2022)
Осетрін М. М. - Шляхи подальшого розвитку підготовки фахівців з вищою освітою за напрямом "Міське будівництво і господарство" (2021)
Ткачук О. А. - Містобудівна оцінка споруд регулювання дощового стоку в умовах міської забудови, Ярута Я. В. (2021)
Міщенко О. Д. - Про розширення інформованості в галузі містобудівельної діяльності та просторового планування, Чередніченко П. П. (2021)
Гасенко А. В. - Реконструкція багатоповерхових промислових будівель під доступне житло із використанням ресурсозбережувальних конструктивних рішень, Новицький О. П., Пенц В. Ф. (2021)
Осетрін М. М. - Значення показника енерговитрат транспортного потоку в системі оцінки рівнів обслуговування вулично-дорожньої мережі міста, Костенко Н. П. (2021)
Мілаш Т. О. - Дослідження зеленого рекреаційного простору в медичних закладах на прикладі світового досвіду, Ліпянін В. А., Струк Ж. М. (2021)
Завальний О. В. - Об’ємно-просторове кодування (FormBased Codes) як метод регулювання розвитку міського простору, Колоша М. С. (2021)
Гомон Св. Св. - Вплив агресивного середовища на міцнісні та деформівні показники суцільної деревини хвойних порід, Матвіюк О. В., Савчук С. М., Верешко О. В., Кулаковський Л. Я. (2021)
Осетрін М. М. - Використання транспортного макромоделювання в навчальному процесі, Тарасюк В. П., Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2021)
Піліпака Л. М. - Загальні підходи до розробки інфраструктури легкого персонального транспорту, Андрусик А. О. (2021)
Петруня О. М. - Критерії формування гуманізаційних міських просторів (2021)
Тригуб Р. М. - Особливості освоєння підземного простору (2021)
Зигун А. Ю. - Вплив пандемії Covid-19 на розвиток транспортної інфраструктури міста, Галінська Т. А. (2021)
Татарченко Г. О. - Об’єкти захисту повітря територій міст (2021)
Шевчук О. В. - Дослідження формування мережі зелених коридорів у планувальній структурі міст (2021)
Шилова Т. О. - Новітні підходи до благоустрою міських вулиць (2021)
Соколенко В. М. - Завдання та умови реконструктивного перетворення міської забудови Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації з метою сталого розвитку, Голоднов О. І., Філатьєв М. В., Соколенко К. В. (2021)
Колесников А. В. - Дія структури інгредієнтих впливів на джерела децентралізованого водопостачання, Олійник Т. П., Маковецька О. О., Дмитренко М. П. (2021)
Волощук В. А. - Наукові принципи розрахунку і оптимізації проєктних, технічних і технологічних рішень з управління природотехнічними об’єктами на еколого-економічних засадах, Гапонюк М. М., Ющук Б. В. (2021)
Ніколайчук В. В. - Розрахунок на міцність і жорсткість деталей нової конструкції з’єднання змінної жорсткості методами теорії пружності, Тимейчук О. Ю., Костюк О. П. (2021)
Корнієнко В. Я. - Аналіз існуючих технологій видобутку бурштину в Рівненсько-Волинському регіоні, Семенюк В. В. (2021)
Козак Є. Б. - Механізми реалізації інтелектуальних функцій робототехніки з використанням машинного навчання (2021)
Бучинський О. А. - Стан виробничого травматизму на суб'єктах господарювання Рівненської області та напрямки його покращення, Филипчук В. Л., Кусковець С. Л., Нос М. В., Тимкіна О. Л. (2021)
Сидорчук Б. П. - Моделювання горизонтальних ґрунтових колекторів теплових насосів, Наумчук О. М., Мазурек П. (2021)
Ткач Д. - Право-консервативна ідеологія уряду Віктора Орбана – головна причина системного конфлікту ЄС та Угорщини (2022)
Чекаленко Л. - Історія еволюції національної безпеки суб’єктної України (2022)
Ціватий В. - Зовнішні справи європейської діаспорології та діаспорної дипломатії: інституціональна історія Українського Вільного Університету (до 100-літнього ювілею) (2022)
Троян С. - Рецензія на монографію Василя Миколайовича Яблонського "Державний центр УНР в екзилі: ідеї, боротьба, традиція (1921–1992 роки)" (2022)
Гуменюк А. - Республіка Кіпр – країна активного дипломатичного життя (2022)
Головач В. В. - Концепція професійного скептицизму аудитора та її генезис, Головач Т. А. (2022)
Бровкова О. Г. - Фінансове планування реалізації інвестиційного проєкту (2022)
Гилка У. Л. - Прикладне значення "Загальної теорії" Кейнса та складність її осмислення (2022)
Захарченко В. І. - Управління розвитком промислового підприємства в умовах індустрії 4.0, Ковалик О. А., Гуральська В. В. (2022)
Ігнатенко Р. В. - Екологічні тренди сучасної маркетингової діяльності (2022)
Єпіфанова І. М. - Вплив даних фінансової звітності підприємства на формування ефективних управлінських рішень, Пашкова А. В. (2022)
Головач В. В., Головач Т. А. "Законотворча діяльність і корупція в Україні". Реферативний огляд статті (2022)
Дайджест лютого 2022 (2022)
Інтерв'ю з В. Бондарем – до 30-річчя ВПГО "Спілка аудиторів України" (2022)
Конференція "Аудит та зміни у професії: практика та відповідь професії на нові виклики" (2022)
Лоза Т. В. - Оцінювання висновку експерта у кримінальному процесі (2022)
Західна О. Р. - Податкова достатність територіальних громад Львівської області, Педченко І. І., Західний Р. В. (2022)
Нікіфорова Т. І. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (2022)
Бригінець О. О. - Цивільно-правова відповідальність за порушення умов договору (2022)
Продіус О. І. - Управління людським капіталом в умовах сталого розвитку підприємств, Приходько О. М., Огданський К. М., Котов Б. В. (2022)
Чуніхіна Т. С. - Стратегічне управління відкритими інноваціями, Бєлякова О. В., Даценко В. В., Чмерук Г. Г. (2022)
Виступ Президента України 1 березня 2022 р. на засіданні Європарламенту (2022)
Бізнес в умовах війни (2022)
Здолсек Д., Ягріс Т., Колар І. "Думка аудитора стосовно прогнозування безперервного функціонування суб'єкта господарювання: досвід Словенії". Реферативний огляд статті (2022)
Content (2022)
Lapkhanov E. - Determining the degree of effect of heat flows on the deformation of the shell of a space inflatable platform with a payload, Palii O., Golubek A. (2022)
Biliaiev M. - Development of a method for assessing air dustiness in the main fairing of the launch vehicle, Biliaieva V., Rusakova T., Kozachyna V., Berlov O., Semenenko P., Kozachyna V., Brazaluk I., Klym V., Tatarko L. (2022)
Prydalnyi B. - Creation of automatic clamping mechanisms for spindle assemblies of machine tools using a formalized description of structural elements (2022)
Mendebaev T. - Design of diamond drill heads with a hydrojet effect of rock destruction, Smashov N. (2022)
Korzhyk V. - Calculation-experimental procedure for determining welding deformations and stresses based on a digital image correlation method, Khaskin V., Savitsky V., Klochkov I., Kvasnytskyi V., Perepichay A., Peleshenko S., Grinyuk A., Aloshyn A., Shutkevych O. (2022)
Kovalov A. - Assessment of fire resistance of fireproof reinforced concrete structures, Purdenko R., Otrosh Y., Tоmеnkо V., Rashkevich N., Shcholokov E., Pidhornyy M., Zolotova N., Suprun O. (2022)
Paliukh O. - Development of information support for simulation of the process of deformation of root polymer plate in book blocks sewed with threads, Kyrychok P., Shtefan Y., Titov A. (2022)
Paliy A. - Determining the effective mode of operation for the system of washing the milking machine milk supply line, Aliiev E., Paliy A., Kotko Y., Kolinchuk R., Livoschenko E., Chekan O., Nazarenko S., Livoschenko L., Uskova L. (2022)
Abstract and References (2022)
Передмова (2022)
Джулай Ю. - Оповідні комплекси про московські вивіски Ф. Дістрібуенді та С. Кржижановського (імперська та совєтська візії) (2022)
Собуцький М. - Серіал до серіалу: етика й мовчазна сентиментальність у першому оповіданні Джорджа Мартіна в жанрі фентезі (2022)
Мосякіна Т. - Іконічне в думці Девіда Бентлі Гарта (2022)
Нікітенко Н. - Княжий тризуб на фресках і в графіті Софії Київської (2022)
Хлистун Ю. - Причини зміни стилю розпису православних храмів Сходу України на межі ХХ–ХХІ століть (2022)
Павлова О. - Візуальна антропологія: етапи становлення та базові елементи аналізу (2022)
Пустовалов С. - Раннє металургійне виробництво на теренах України в експозиції музеїв, Чухрай Л. (2022)
Романуха О. - Трансформація музейної сфери в умовах пандемії COVID-19, Бершова Л. (2022)
Pletsan K. - Historical and Cultural Heritage and Preservation of Traditions during Ethno-festivals in the Space of Creative Industries (2022)
Демчук Р. - Фейки сексуального наративу в інформаційній війні (2022)
Король Д. - Апокаліптика Модерну та альтернативний шлях цивілізації для України Рец. на: Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. Квітень 2022 (2022)
Відомості про авторів (2022)
Дьомін М. М. - Проєкція тенденцій розвитку Харківської регіональної системи розселення населення в умовах післявоєнної відбудови, Вяткін К. І., Сингаївська О. І. (2022)
Бєлєнкова О. Ю. - Цифрова трансформація будівництва і девелопменту територій як імператив формування стратегій учасників будівельного процесу, Дубінін Д. В., Калашніков Д. П. (2022)
Бєлєнкова О. Ю. - Геопросторовий маркетинг як складова девелопменту нерухомості та вибору територій забудови, Філіппов О. В. (2022)
Биваліна М. В. - Теоретико-методологічні основи благоустрою та озеленення міської території (2022)
Білошицька Н. І. - Математичне моделювання роботи будівельних конструкцій в складних умовах хімічного виробництва, Білошицький М. В., Татарченко З. С., Дячук Б. А. (2022)
Габрель М. М. - Диференційна урбаністика як концепція відновлення, реорганізації та розвитку життєстійкості простору України, Габрель М. М. (2022)
Гаращак Н. І. - Архітектурно-культурні особливості бальнеологічного курорту Немирів: історичний аспект (2022)
Головачов В. В. - Визначення нерухомості: теоретичні аспекти (2022)
Гомон П. С. - Передумови для прогнозування роботи пасивно армованих згинальних дерев’яних елементів металевими (2022)
Древаль І. В. - До питання розробки концепцій відродження міст України в післявоєний період (2022)
Дюжев С. А. - Трансцендентні планувальні технології здійснення ландшафтних (процесо-середовищних) феноменів розселення як теоретико-методологічна база містобудівного планування (2022)
Катушков В. О. - Проблеми фотограмметричного метода визначення площини забудованої території, Куліковська О. Є. (2022)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження кислотостійкості гібридних лужних цементів нормального тверднення, Зозулинець В. В. (2022)
Колоша М. С. - Об'ємно-просторове планування міського простору – удосконалена методика проектування територій та забудови міста (2022)
Кривенко О. В. - Оптимізація процесу проєктування висотних будівель з інтегрованими геліосистемами, Сингаївська О. І. (2022)
Куліковська О. Є. - Про застосування ефективних методів організації геодезичних і картографічних робіт в Чехії, Ісаєв О. П., Катушков В. О. (2022)
Мазур Т. М. - Містобудівні чинники вибору моделі технопарку в умовах історично сформованого міста (на прикладі Львова), Король Є. І. (2022)
Медведський Ю. В. - Автоматизація геодезичного моніторингу висотних споруд, Анненков А. О., Ісаєв О. П., Дем’яненко Р. А. (2022)
Мерилова І. О. - Рекреаційний кластер в структурі міста Дніпро (2022)
Михайлик О. О. - Річкові екосистеми українських Карпат: природні особливості та містобудівна організація прибережних територій (2022)
Олійник О. П. - Особливості просторового та синтаксичного аналізу музейно-культурних комплексів (2022)
Пантюхов О. М. - Національна основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва в Україні, Короткова Т. М., Яценко В. О. (2022)
Плешкановська А. М. - Геоінформаційна база даних застарілого житлового фонду як основа реалізації міських програм комплексної реконструкції, Бірюк С. П. (2022)
Сингаївська О. І. - Основні напрями вирішення проблем у сфері благоустрою та озеленення міста, Биваліна М. В. (2022)
Смілка В. А. - Основні результати містобудівного моніторингу генерального плану міста Києва (2022)
Трегуб М. В. - Особливості визначення центроїда режимоутворюючих об’єктів для встановлення санітарно-захисних зон, Зуска А. В., Трегуб Ю. Є. (2022)
До відома авторів! (2022)
Пізняк Т. І. - Використання концепції Кайдзен в управлінні персоналом підприємств в умовах воєнного стану, Пізняк Д. Ю. (2022)
Дорошук Г. А. - Сучасні підходи до вдосконалення процесів у бізнес-адмініструванні, Бондаренко В. О. (2022)
Захарченко В. І. - Основні напрями вдосконалення готівкового обігу в Україні (з урахуванням зарубіжного досвіду) (2022)
Мартинов А. А. - Нормативно-правове регулювання процедури банкрутства в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення, Мартинова Л. В., Сташевська І. В. (2022)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Економічна безпека сучасного бізнесу в умовах діджиталізації (2022)
М. Алсіді. Важливо за столом переговорів "Бачити і чути голоси жінок, які становлять половину населення Росії та України" (2022)
Новації ведення обліку (2022)
Фінансування біженців країнами ЄС (2022)
Content (2022)
Dykhanov S. - Analysis of the structure of web resources using the object model, Guk N. (2022)
Vo T. H. - Development of a fake news detection tool for Vietnamese based on deep learning techniques, Phan T. L. T., Ninh K. C. (2022)
Hussein S. A. - Evaluating image encryption algorithms for the hyperchaotic system and fibonacci q-matrix secure internet of things and advanced encryption standard, Hamza A. H., Al-Shoukry S., Zahra M. M. A., Nouwar A. S. A., Abdulkareem S. A., Ali M. H., Jaber M. M. (2022)
Svynchuk O. - Development of the information system for monitoring time changes in forest plantations based on the analysis of space images, Bandurka O., Barabash O., Ilin O., Lapin A. (2022)
Sari Y. - Implementation of deep learning based semantic segmentation method to determine vegetation density, Arifin Y., Novitasari N., Faisal M. (2022)
Luay Ahmed A. - Features extraction of fingerprints based on hybrid particle swarm optimization and bat algorithms, Hassoon N. H., AL.hak L., Edan M., Abed H. N., Abd S. K. (2022)
Savostin A. - Devising a method for predicting a blood pressure level based on electrocardiogram and photoplethysmogram signals, Tuleshov A., Koshekov K., Savostina G., Largin A. (2022)
Mukasheva A. - Developing a system for diagnosing diabetes mellitus using bigdata, Rakhmetulayeva S., Astaubayeva G., Gnatyuk S. (2022)
Abduljabbar A. - Design of an IOT smart current control system based on Google Assistant, Alsaydia O., Mahfoodh A., Mohammed R. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Parkhomenko L. - Building a model for planning rapid delivery of containers by rail under the conditions of intermodal transportation based on robust optimization, Butko T., Prokhorov V., Kalashnikova T., Golovko T. (2022)
Yerimbetova A. - Project management technology in creating a business process management information system at the present stage of development of the telecommunications sector of Kazakhstan, Ayapbergenova A. (2022)
Yakovenko V. - Determining the components of the structural-automatic model of firing a single target in armor protection with fragmentation-beam projectiles of directed action in a series of three shots based on the reference graph of states, Furmanova N., Flys I., Shchavinsky Y., Farafonov O., Malyi O., Samoylyk S. (2022)
Abstract and References (2022)
Шинкарчук Н. В. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень ізотропної пластинки з впаяним круглим пружним диском, Кот В. В. (2022)
Бурыкин В. В. - Смазочно-охлаждающие технологические среды при финишной обработке деталей с покрытиями, Рыжов Ю. Э., Полонский Л. Г., Балицкая Н. А., Харламов Ю. А. (2022)
Алексієнко Г. В. - Використання високопродуктивного інструменту як метод скорочення часу виготовлення деталей на верстатах з ЧПУ (2022)
Губаль Г. М. - Математичне дослідження стійкості особливих точок систем диференціальних рівнянь, які описують швидкості біохімічних процесів (2022)
Дахмані М. - Вулично-шляхові мережі міст та їх елементи: особливості організації (2022)
Зозуля С. В. - Механізми впровадження технології замкненого циклу використання води в умовах експлуатації льодового катка (2022)
Каткова Т. І. - Забезпечення криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів (2022)
Мальцев А. Ю. - Щодо питання прогнозування з використанням класичних і нейромережевих методів машинного навчання (2022)
Мороз I. A. - Особливості проникнення рідин в порошкові матеріали, Шемет В. Я. (2022)
Ганзюк А. Я. - Дослідження сорбційної здатності катіон заміщених форм сапонітових глин, Краєвська М. С. (2022)
Сидоренко О. І. - Інноваційні технології розширення спектру дії Bluetooth (2022)
Автухов А. К. - Вплив технологічних прийомів виробництва на рівень залишкового аустеніту в робочому шарі виробів із хромонікелевого чавуну, Бантковський В. А., Мартиненко О. Д. (2022)
Єфременко Б. В. - Мікробудова та властивості сталі aisi 316l біомедичного призначення, виготовленої методом LPBF-друку, Зурнаджи В. І., Зайчук Н. П., Шимчук С. П., Чабак Ю. Г., Петришинець І., Єфременко В. Г. (2022)
Теличко Д. В. - Методика налаштування у режимі реального часу системи бездротового живлення апарату "штучне серце" (2022)
Четвержук Т. І. - Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень, Редько Р. Г., Полінкевич Р. М., Залета О. М., Валецький Б. П. (2022)
Чайковський С. Ю. - Дослідження методу коригування періоду калібрування вимірювального обладнання на основі методу реакції (2022)
Кашицький В. П. - Інтенсифікація процесу формування біокомпозитів на основі глютину, модифікованих сульфатом натрію, Садова О. Л., Боярська І. В., Янчук С. Л. (2022)
Підгайчук С. Я. - Особливості хімічного фосфатування деталей із чавуну в системах водопостачання, Покришкко Г. А., Дробот О. С., Смутко С. В., Яворська Н. М. (2022)
Сизоненко О. М. - Особливості побудови системи керування та моніторингу процесу іскро-плазмового спікання дисперсних матеріалів, Христо О. І., Конотоп С. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського