Дворецька І. В. - Удосконалення діючої системи спостережень за якістю атмосферного повітря в м. Києві у відповідності до вимог ЄС, Савенець М. В., Надточій Л. М., Баштаннік М. П., Жемера Н. С. (2022)
Кихтенко Я. В. - Порівняння супутникових та наземних даних спостережень тривалості сонячного сяйва на прикладі території України, Тимофєєв В. Є. (2022)
Забокрицька М. Р. - Вийшов з друку перший в Україні "Гідрологічний словник" (2022 р.) (2022)
Любіцева О. О. - Опубліковано оригінальний навчальний посібник "Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води" (2022 р.) (2022)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2022)
Вихідні відомості (2022)
Кущ В. І. - Дослідження термодинамічних і пружних властивостей нанорозмірних монокристалів алмазу методом класичної молекулярної динаміки (2022)
Ратов Б. Т. - Фізико-механічні властивості WC-Co-CrB2-матриць композиційних алмазовмісних матеріалів, спечених вакуумним гарячим пресуванням для бурових інструментів, Мечник В. А., Бондаренко М. О., Колодніцький В. М. (2022)
Mo Peicheng - Синтез та дослідження характеристик полікристалічного кубічного нітриду бору з використанням сполучної речовини основі системи WC–B4C–Al2O3, Chen Jiarong, Chen Chao, Zhang Yanjun, Luo Ying, Wang Wenlong, Pan Xiaoyi, Zhang Zhe. (2022)
Прокопів М. М. - Утворення включень видовженої форми нової фази W2,3ТіС2,6 в структурі твердого сплаву групи W–(Ті,Та,W)–Со після його твердофазного відпалу (2022)
Андреєв І. В. - Мікроструктура і властивості пористих скелетних композитів на основі ультракрупнозернистого карбіду вольфраму з металевим покриттям, Матвійчук О. О., Литошенко Н. В., Гнатенко І. О., Євдокимова О. В. (2022)
Філатов Ю. Д. - Вплив діелектричних сталих оброблюваного матеріалу, полірувального порошку та дисперсної системи на енергію їх взаємодії під час полірування оптичних поверхонь, Сідорко В. І., Бояринцев А. Ю., Ковальов С. В., Ковальов В. А. (2022)
Лавріненко В. І. - До аналізу оцінки енергетичних витрат під час алмазно-абразивної обробки кругами з надтвердих матеріалів (2022)
Xu J. - Дослідження зношування PCD інструменту при жорсткому фрезеруванні повністю спеченої кераміки 3Y-TZP, Li L., Ji M., Chen M. (2022)
Коваленко Т. В. - НРНТ-кристалізація алмазу на затравці під час використання розчинників вуглецю, сформованих за допомогою методів порошкової металургії, Клочок В. Ю., Бурченя В. А., Івахненко С. О., Лисаковський В. В., Заневський О. О., Супрун О. М. (2022)
Прокопів М. М. - Новий керамічний матеріал з градієнтною структурою, одержаний із екзотермічної суміші ZrO2-Al-C в контакті з евтектичною сумішшю 68Al2O3–32ZO2 в процесі вільного спікання, Харченко О. В. (2022)
Ge Qingzhu - Характеризація хромового покриття, отриманого методом розплавленої солі, на частинках алмазу мікронного масштабу, Yan Meng, Jiang Yang, Wang Yonghong, Liu Junwu (2022)
Іващенко В. І. - Структура та механічні властивості наношаруватих плівок Ті–В/С, Онопрієнко О. О., Скринський П. Л., Синельниченко О. К., Ковальченко А. М., Оліфан О. І., Марчук О. К. (2022)
Горох Д. В. - Вплив потенціалу зміщення і тиску робочого газу на властивості іонно-плазмового багатошарового покриття TiSiN/NbN, Максакова О. В., Клименко C. А., Литовченко С. В., Береснєв В. М., Глухов О. В. (2022)
Стахнів М. Є. - Дослідження впливу швидкості різання на складові сили і температуру різання, шорсткість і хвилястість обробленої поверхні за чистового точіння загартованої сталі ХВГ різцями з PcBN, Девін Л. М., Беженар М. П., Романенко Я. М. (2022)
Лавріненко В. І. - CVD алмази в алмазному інструменті: особливості та властивості, особливості обробки та застосування в сучасних алмазних інструментах (Огляд) (2022)
Часник В. І. - Вплив температури спікання на об’ємний електричний опір та поглинання електромагнітної енергії вільноспечених композитів AlN–SiC, Кайдаш О. М. (2022)
Петасюк Г. А. - Новий пофракційно-осереднювальний підхід до діагностування технологічних властивостей високоміцних порошків синтетичного алмазу (2022)
Miloudi H. - A high-frequency modeling of AC motor in a frequency range from 40 Hz to 110 MHz, Miloudi M., Gourbi A., Bermaki M. H., Bendaoud A., Zeghoudi A. (2022)
Шуруб Ю. В. - Методика розрахунку електромагнітного моменту та втрат енергії трифазних асинхронних двигунів при живленні регульованою однофазною напругою, Василенков В. Є., Цицюрський Ю. Л. (2022)
Kuznetsov B. I. - Synthesis of an effective system of active shielding of the magnetic field of a power transmission line with a horizontal arrangement of wires using a single compensation winding, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Voloshko O. V., Kolomiets V. V., Kobylianskyi B. B. (2022)
Moussaoui L. - Fault tolerant control of a permanent magnet synchronous machine using multiple constraints Takagi-Sugeno approach, Aouaouda S., Rouaibia R. (2022)
Parimalasundar E. - Performance investigation of modular multilevel inverter topologies for photovoltaic applications with minimal switches, Kumar N. M. G., Geetha P., Suresh K. (2022)
Sai Thrinath B. V. - Power quality improvement by using photovoltaic based shunt active harmonic filter with Z-source inverter converter, Prabhu S., Meghya Nayak B. (2022)
Bengharbi A. A. - Photovoltaic system faults diagnosis using discrete wavelet transform based artificial neural networks, Laribi S., Allaoui T., Mimouni A. (2022)
Hamdi R. - On modeling and real-time simulation of a robust adaptive controller applied to a multicellular power converter, Hadri Hamida A., Bennis O. (2022)
Mahdad B. - Interactive artificial ecosystem algorithm for solving power management optimizations, Srairi K. (2022)
Shweta R. - Fault detection and monitoring of solar photovoltaic panels using internet of things technology with fuzzy logic controller, Sivagnanam S., Kumar K. A. (2022)
Tebbakh N. - Optimal size and location of distributed generations in distribution networks using bald eagle search algorithm, Labed D., Labed M. A. (2022)
Сидоренко Н. - Співробітництво Лесі Українки в українській пресі (1905–1907 рр.), Сидоренко О. (2021)
Ковальова Т. - Епістолярій Лесі Українки як прояв публіцистичних збуджень, Сидоренко Н. (2021)
Семенко С. - Епістолярний діалог Михайла Косача й Лесі Українки про національне питання (2021)
Георгієвська В. - "Не дуже зручний співробітник": Леся Українка в журналі "Жизнь" (1900–1901), Дубецька О. (2021)
Chornodon M. - Gender concepts in modern Ukrainian media (2021)
Мітчук О. - Спеціалізовані поля журналістики у контексті політико-філософських концептів (2021)
Стєкольщикова В. - Соціо-психологічні механізми впливу інвестигативного медіатексту на розвиток ідейно-естетичних вподобань реципієнта (2021)
Насмінчук І. - М. Слабошпицький "Велика війна": антропологічна парадигма як основа публіцистичних роздумів (2021)
Гаврилюк І. - Відеострим у системі візуальної комунікації радіостанцій, Алєксахіна Т. (2021)
Петрик О. - Особливості роботи рекомендаційних алгоритмів YouTube на прикладі каналу про кіберспорт (2021)
Родигін К. - Конструювання візуального образу "українського буржуазного націоналіста" в карикатурах журналу "Перець" (1941–1991 рр.) (2021)
Ткаченко О. - Регіональний сегмент у новинному контенті центрального телебачення України, Сидоренко О., Дудченко Л. (2021)
Ліченко А. - Міські портали відкритих даних як джерело інформації для медіа (2021)
Мельникова-Курганова О. - Альтернативні соціальні медіа: локальний вимір (2021)
Мазур О. - Звукозаписи з радіоархівів: відновлення музики у цифрі (2021)
Вихідні відомості (2021)
Яненко Я. - Інфографіка як засіб медичного інформування у період пандемії COVID-19 (2021)
Сілевич Л. - Публікації Лідії Шишманової-Драгоманової в українській пресі першої третини ХХ ст. (2021)
Сушкова О. - Гендерні фігури в художній комунікації, Шестак К. (2021)
Харамурза Д. - Літературна критика в площині соціальних комунікацій: поняття, завдання, функції (2021)
Баладіна Н. - Ейджиські дискурсивні практики в новинах електронних медіа, Панькевич О. (2021)
Василенко М. - Перспективи нової журналістики в Україні. Полемічні нотатки (2021)
Antonova O. - Particularities of visual metaphors in advertising campaigns about ecological problems, Sokolov M. (2021)
Юркова О. - Аналіз неформальних комунікацій в умовах гібридної війни, Смола Л. (2021)
Зоріна О. - Шляхи й методи підвищення ефективності навчального курсу "Журналістська майстерність" (2021)
Носова Б. - Про політичні метаморфози Європи та їх життєздатність (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2022)
Mabruri A. M. - Neutronic analysis on molten salt reactor FUJI-12 using 235U as fissile material in LiF-BeF2-UF4 fuel, Syarifah R. D., Aji I. K., Hanifah Z., Arkundato A., Jatisukamto G. (2022)
Vasylets K. - Determining the static characteristic of a measuring current transformer at a reduced load of the metering unit, Kvasnikov V., Vasylets S. (2022)
Lezhniuk P. - Devising a method for estimating the share of electricity consumption by a given consumer which is provided from renewable energy sources, Burykin O., Kulyk V., Malogulko J., Polishchuk A., Sytnyk A. (2022)
Majdi H. - Identifying of the effect of the number of tesla fuses in a coiled collector on direct and reverse heat transfer, Abdullah A., Altalib M., Abbas W., Hamid O., Al-Saaidi H. I. (2022)
Mawardi M. - Development of tin copper alloys in shell and tube evaporator heat exchanger systems in ocean thermal energy converse power plant, Wirjosentono B., Ambarita H., Koto J. (2022)
Tunggul Ismail A. - Increasing the reliability of biomass solid fuel combustion using a combined regenerative heat exchanger as an indirect burner, Ismail, Abdu Rahman R. (2022)
Nussupbekov B. - Development and creation of a hydrodynamic liquid heating unit, Oshanov Y., Ovcharov M., Mussenova E., Ospanova D., Bolatbekova M. (2022)
Irawan B. - Analysis of the season effect on energy generated from hybrid PV/WT in Malang Indonesia, Wirawan W., Ikawanty B. A., Takwim A. (2022)
Saieed A. N. A. - Design and performance study of a dual-axis solar tracker system for the climate of Eastern Libya, Elmnifi M., Eltawati A. S. A., Elzwa S. E. S., Mezaal Ya. A., Habeeb L. J. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2014)
Contents (2014)
Bezruk V. - Techniques of Random Signal Recognition for Solution to Applied Problems, Omelchenko A., Fedorov O. (2014)
Chaban K. - Research on Efficiency of Telephone Networks with Different Structures, Laba H., Tchaikovskyi I. (2014)
Malyar V. - Research into Influence of a Capacitor Connected in Series to an Asynchronous Motor on the Motor Operation, Hamola O., Ryzhyi T. (2014)
Matviychuk Ya. - Induction Motor Macromodel Based оn Experimental Data (2014)
Meshaninov S. - Estimation of Operation Reliability of Control Electronic Systems With the Use of Maximum Product Problem (2014)
Myts A. - Hardware-in-the-loop Simulation of 3D-Coordinate Determination Subsystem by Using Modified Method of Stereopairs (2014)
Olszowiec P. - Unconventional Methods of Analysing Diode Rectifiers with Asymmetrical Supply (2014)
Pasichnyk R. - Modelling of Resources Accumulation and their Operational Control in Biotechnologal, Biomedical and Web Information Systems (2014)
Pasternak I. - Modular Network Interface for Distributed Information Navigation Systems, Morozov Yu. (2014)
Porplytsya N. - Method of Structure Identification for Interval Difference Operator Based on the Principles of Honey Bee Colony Functioning, Dyvak M., Dyvak T. (2014)
Shkliarskyi V. - Interactive Operation of Scanning Television Optical Microscope, Balaniuk Yu., Vasyliuk V., Hudz B. (2014)
Shydlovska N. - The Influence of Electric Field and Temperature of Hydrosols of Metals’ Plasma-erosive Particles on their Resistance and Permittivity, Zakharchenko S., Cherkaskyi O. (2014)
Tchaban V. - Derivatives of Parameters Matrices (2014)
Verlan D. - Three-Input Integral Model of the Recovery Problem of Antenna Signals with Interference, Kostian N. (2014)
Voitiuk V. - "Fringing” Current Influence on Results of Measuring Cross-Section Area of Liquid Flow by a Conductive Sensor, Trushakov D., Rendzinyak S. (2014)
Zhuikov V. - Operation Features of the Converters of an Autonomous Power Supply System, Osypenko K. (2014)
Preparation of Papers for CPEE (2014)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2014)
Call for papers – CPEE-2015 (2014)
Call for papers – AEECT-2015 (2014)
Call for papers – DINWC-2015 (2014)
Call for papers – MIXDES-2015 (2014)
Call for papers – NEWCAS-2015 (2014)
Call for papers – PATMOS-2015 (2014)
Call for papers – PRIME-2015 (2014)
Call for papers – SmartGridComm-2015 (2014)
Свідоцтво про реєстрацію (2014)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2014)
Fisenko T. - Maskot as a tool of image formation (2022)
Вільчинська Т. - Лінгвалізація концепту біженець у тернопільській регіональній пресі, Вільчинський О. (2022)
Волик А. - Засоби творення образу університету в матеріалах всеукраїнських видань (2022)
Шевченко В. - Атрибути бренду українських медіа (2022)
Борсук Н. - Журналістські стандарти у новинних випусках телеканалів "1+1" та "Україна", Онищук В. (2022)
Зіненко О. - Українські реаліті-шоу як інструмент дискримінації (на прикладі програми "Супермама") (2022)
Гаврилюк І. - Подкасти в системі українських інтернет-медіа (2022)
Почапська О. - Концепція радянської ідентичності в контексті ідеологізації суспільства: аналіз ЗМІ (2022)
Праута М. - Місце військових медіа серед джерел інформації для військовослужбовців ЗС України (2022)
Сидоренко Н. - Боротьба з надмірним споживанням алкоголю (за матеріалами преси Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХ ст.) (2022)
Kovalova T. - Overcoming the challenges of post-truth in modern socio-cultural communication, Yevtushenko O. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Кутуза Н. - Фактор інтерактивної актуалізації в алгоритмі медіавпливу: теоретичні основи (2022)
Яненко Я. - Соціально-психологічні особливості текстів медіаповідомлень (2022)
Семенець О. - "Битва вакцин" та "битва за вакцину" як метафоричне поле медійної інформаційної боротьби (2022)
Дащенко Н. - Рубрика як корелянт позиціювання часопису "Літературний Тернопіль" (2022)
Мостіпан Т. - Конвергентність як аспект роботи філій суспільного мовника у воєнний період (2022)
Садівнича М. - Від еротичного контенту до воєнних реалій: проблемно-тематичний діапазон журналу "Playboy Україна" (2022)
Шаркань В. - Питання мови національних меншин Закарпаття в українських медіа 2019–2021 рр. (2022)
Барчан О. - Реклама в закарпатській газеті "Українське слово" 1932–1938 рр. (2022)
Дюжева К. - Копірайтинг як симбіоз журналістики та реклами (2022)
Стеблина Н. - Комп’ютерний аналіз вживання нових мовних норм в українських онлайн-ЗМІ, Борищук В. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Content (2022)
Yevseiev S. - Development of a hardware cryptosystem based on a random number generator with two types of entropy sources, Rzayev K., Laptiev O., Hasanov R., Milov O., Asgarova B., Camalova J., Pohasii S. (2022)
Khudov H. - Devising a method for segmenting images acquired from space optical and electronic observation systems based on the Sine-Cosine algorithm, Makoveichuk O., Khudov V., Maliuha V., Andriienko A., Tertyshnik Y., Pashchenko V., Parashchuk D., Khizhnyak I., Kalimulin T. (2022)
Semenyuk V. - Developing the GoogleNet neural network for the detection and recognition of unmanned aerial vehicles in the Data Fusion system, Kurmashev I., Ritter D., Petrov P., Moldakhmetov S., Adilbekov A. (2022)
Koval M. - Improvement of complex resource management of special-purpose communication systems, Sova O., Orlov O., Shyshatskyi A., Artabaiev Y., Shknai O., Veretnov A., Koshlan O., Zhyvylo Y., Zhyvylo I. (2022)
Nourildean S. W. - Point coordination mechanism based mobile ad hoc network investigation against jammers, Jasim S. I., Abdulhadi M. T., Jaber M. M. (2022)
Aziez S. - Implementation of radar cross-sections model for targets with different scattering centers, Hamza E., Hummadi F., Sabry A. (2022)
Hamza E. K. - Identifying some regularities of radio frequency propagation of a radar system by analyzing different environmental effects, Aziez S. A., Reja A. H., Sabry A. H. (2022)
Al-Ammouri A. - Development of a mathematical model of reliable structures of information-control systems, Lebid I., Dekhtiar M., Lebid I., Al-Ammori H. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Table of contents (2022)
Жабченко І. А. - Сучасні можливості корекції постковідних порушень у фетоплацентарному комплексі, Ліщенко І. С. (2022)
Golyanovskiy О. V. - Combined staged surgical hemostasis in a case of Placenta previa and Placenta accreta spectrum disorders, Kulchytskiy D. V., Rubinshtein A. M. (2022)
Кондратюк В. К. - Сучасні можливості та перспективи збереження здоров’я жінки, Кондратюк К. О., Гаспарян К. А., Горбань Н. Є., Трохимович О. В., Дзюба Г. А., Захурдаєва Л. Д. (2022)
Возіанова С. В. - Випадіння волосся у жінок: патофізіологічні, діагностичні і терапевтичні аспекти, Болотна Л. А., Саріан О. І. (2022)
Дякунчак Ю. Р. - Медико-соціальна характеристика жінок репродуктивного віку, які перенесли ургентні операційні втручання на репродуктивних органах, Пирогова В. І., Охабська І. І. (2022)
Лаба О. В. - Дослідження стану мікробіоти піхви у жінок із ризиком і загрозою передчасних пологів, Пирогова В. І. (2022)
Голяновський О. В. - Оцінювання функції плацентарного комплексу і профілактика невиношування у вагітних із лейоміомою матки, Супрунюк К. В., Фролов С. В. (2022)
Бенюк В. О. - Cучасний комплексний підхід у лікуванні атрофічного вагініту у жінок менопаузального віку, Курочка В. В., Олешко В. Ф., Момот А. А. (2022)
Laskava T. G. - Psychoemotional state and quality of life of nulliparous women with recurrent squamous epithelial exocervical dysplasia of the cervical epithelium in the perimenopausal period, Beniuk V. A., Shcherba O. A., Kovaliuk T. V., Lastovetska L. D. (2022)
Benyuk V. O. - Clinical characteristics of women with endometrial hyperplasia on the background of thyroid dysfunction, Kurochka V. V., Niki A. A., Usevych I. A., Kravchenko Yu. V. (2022)
Бенюк В. О. - Клінічна характеристика жінок з гіперплазією ендометрія на тлі дисфункції щитоподібної залози, Курочка В. В., Нікі А. А., Усевич І. А., Кравченко Ю. В. (2022)
Content (2022)
Anggayasti W. L. - The mechanism of pH recalibration by dissolved oxygen in alkaline modified aquaculture seawater, Satrio W. N., Wardana I. N. G., Kurniawan A. (2022)
Vorobyova O. - Determining the influence of wastewater hydrodynamics in bioreactors on the process of mass transfer (2022)
Ilkiv I. - Construction of a mathematical model and numerical study of interaction between moisture- heat- and mass transfer processes of salt solutions in an unsaturated soil layer, Zhukovskyy V., Zhukovska N., Safonyk A. (2022)
Talib L. J. - Development of diesel-oxygenated blends and exhaust gas recirculation impact on diesel engine’s performance and emission, Salih A. M. (2022)
Bolibrukh B. - Determining patterns of the influence of low temperatures of the external environment on head protection for a mountain rescuer, Tokarskiy O., Kovalenko О., Stasevych S., Tykhenko O. (2022)
Pospelov B. - Peculiarities of amplitude spectra of the third order for the early detection of indoor fires, Rybka E., Savchenko A., Dashkovska O., Harbuz S., Naden E., Chornomaz I., Hryshko S., Nepsha O., Morkvin D. (2022)
Tsapko Y. - Establishing patterns of nitrogen application for fire safety of sunflower grain storage facilities, Sokolenko K., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko O., Karpuk A. (2022)
Abstract and References (2022)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
Сіренко Ю. М. - Діагностичне значення катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих з підозрою на легеневу гіпертензію. Частина 2. Інвазивне дослідження показників гемодинаміки та транспорту кисню, Живило І. О., Радченко Г. Д., Боцюк Ю. А. (2021)
Скибчик Я. В. - Клінічна характеристика пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й. (2021)
Воронков Л. Г. - Предиктори 5-річного виживання хворих із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності в них цукрового діабету 2-го типу, Ткач Н. А., Філатова О. Л., Гавриленко Т. І. (2021)
Мітченко О. І. - Клініко-лабораторні та генетичні паралелі у хворих з гетеро- та гомозиготними сімейними гіперхолестеринеміями в Україні, Романов В. Ю., Вакалюк І. П., Ісаєва А. С., Руденко Л. В., Чулаєвська Н. М., Тімохова К. О., Чулаєвська І. В. (2021)
Urban P. - Визначення високого ризику кровотечі в пацієнтів, яким виконують черезшкірне коронарне втручання: Консенсусний документ Академічного дослідного об’єднання щодо високого ризику кровотеч, Mehran R., Colleran R., Angiolillo D. J., Byrne R. A., Capodanno D., Cuisset T., Cutlip D., Eerdmans P., Eikelboom J. (2021)
До відома авторів (2021)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
Пархоменко О. М. - Показники лейкоцитарної та тромбоцитарної ланки крові в динаміці госпітального періоду у хворих з гострим інфарктом міокарда: можливість використання для оцінювання ризику розвитку віддалених ускладнень, Шумаков О. В., Талаєва Т. В., Третяк І. В., Довгань О. В. (2021)
Лутай М. І. - Ефективність фіксованої подвійної комбінації бісопрололу і периндоприлу в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією різного ступеня, Голікова І. П. (2021)
Матова О. О. - Вплив багатокомпонентної терапії на діастолічну функцію лівого шлуночка в пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією, Міщенко Л. А., Кучменко О. Б. (2021)
Пархоменко О. М. - Клініко-демографічні характеристики, ведення пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та судинними ускладненнями: аналіз української когорти реєстру DISCOVER Global Registry, Маньковський Б. М., Власенко М. В., Соколова Л. К., Лутай Я. М., Іркін О. І., Фейзієва О. Л., Костецька С. О., Оначенко Л. С., Вільчинська Н. В. (2021)
Резолюція ХXIІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21–24 вересня 2021 р.) (2021)
До відома авторів (2021)
Content (2022)
Akhonin S. - Determining the structure and properties of heat-resistant titanium alloys VT3-1 and VT9 obtained by electron-beam melting, Pikulin O., Berezos V., Severyn A., Erokhin O., Kryzhanovskyi V. (2022)
Abdulameer A. G. - Microstructure variation effects influence on characteristics and mechanical properties of Monel 400 and low alloy steel (ASTM 387-Gr.11) GTAW dissimilar joint, Mohammed M. S., Abbas A. S. (2022)
Al-Zuhairi H. M. I. - Influence of the mold type on the mechanical properties of the piston alloy with nano alumina in casting and metal mold, Alshalal I., Abtan A. A., Mahdi B. S., Asmail M. K. (2022)
Al-Mushehdany A. M. - Using modern concepts in the design of extrusion dies to improve the mechanical extrusion and fatigue properties for AA1100, Yahya M. M., Hmood B. K., Alalkawi H. J. M. (2022)
Dudin V. - Determining the influence of a filler on the properties of composite materials based on Phenylone C2 for tribojunctions in machines and assemblies, Makarenko D., Derkach O., Muranov Y. (2022)
Kovalenko V. - Activation of nickel foam as a current collector of a supercapacitor by impact nickel plating: influence of treatment conditions, Kotok V., Verbitskiy V., Medianyk V. (2022)
Abstract and References (2022)
Балендр А. - Використання ігрових методів навчання на заняттях з іноземної мови під час вивчення проблеми протидії торгівлі людьми (2021)
Галімов А. - Формування культури ведення здорового способу життя майбутніми офіцерами-прикордонниками, Ковальська І. (2021)
Гнидюк О. - Неперервна фізична підготовка офіцерів сектору безпеки і оборони як предмет наукових досліджень (2021)
Дзюба М. - Вплив європейських інтеграційних процесів на професійну підготовку бакалаврів міжнародних відносин у Великій Британії (2021)
Жулковський В. - Еволюція тенденцій національно-патріотичного виховання в молодіжних організаціях західної української діаспори другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2021)
Кrupa V. - Pedagogical conditions and features of formation of professional competence to future specialists in physical therapy, ergotherapy, Loboda І. (2021)
Кузьменко Р. - Сучасні підходи до громадянсько-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів у військових закладах вищої освіти, Тимко А., Пенцак П., Рій В. (2021)
Levko M. - Development of political culture of future officers in educational space of higher military educational establishment (2021)
Lemeshko O. - Translators’ training: ukrainian experience, Haponova V. (2021)
Литвин А. - Особливості неперервної професійної підготовки фахівців технічного профілю у закладах вищої освіти (2021)
Ryzhkov Yu. - Experience of using simulator technologies in forming competencies to future navigators using radar equipment and global maritime distress and safety communication system, Mitin Yu., Didenko O. (2021)
Рябущенко О. - Особливості реалізації міждисциплінарних зв’язків "Морської практики" й "Навчальної плавальної практики" у закладі вищої освіти морського профілю, Квасников П. (2021)
Самойленко О. - Застосування технологій інтерактивного навчання за дистанційною формою під час організації практичних занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками з дисциплін професійного спрямування, Заболотна О. (2021)
Черой Л. - Застосування інноваційних технологій навчання під час викладання "Морехідної астрономії" майбутнім судноводіям (2021)
Шумовецька С. - Професійна підготовка співробітників прикордонної служби Сполучених Штатів Америки та Європейських країн, Діденко О., Луцький О. (2021)
Yurkov A. - Substantiation of the need to establish the readiness of future psychologists to tackle conflict situations in the professional activity (2021)
Лупаренко Л. - Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі (2021)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
Петюніна О. В. - Предикторна цінність ожиріння у хворих з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Кобець А. В. (2021)
Кучерява М. В. - Тромбоз правого передсердя при гострій масивній легеневій емболії: клінічний випадок ефективного тромболізису альтеплазою пацієнта з нестабільною гемодинамікою, Федорчук А. П., Маньковський Г. Б., Кузьменко С. О., Руденко Н. М. (2021)
Зінченко Ю. В. - Екстракардіальні токсичні ефекти аміодарону: огляд літератури і власні спостереження, Міхалєва Т. В., Стасишена О. В., Лаврик Н. С., Яковенко О. М. (2021)
Пархоменко О. М. - Універсальне визначення інфаркту міокарда, Амосова К. М., Андрієвська С. О., Голобородько Б. І., Журба С. В., Коваль О. А., Кузнецов І. В., Іркін О. І., Копиця М. П., Лутай Я. М. (2021)
До відома авторів (2021)
Content (2022)
Kharsun L. - Adaptation of risk management in the supply chains of e-commerce enterprises under the conditions of political instability, Kavun-Moshkovska O., Kotova M., Nechyporuk A. (2022)
Polukhina E. - Analysis of the transport and logistics complex of the Republic of Kazakhstan, Mizanbekova S. (2022)
Marchenko V. - Creating incentives for managing construction waste generated during the war, Osetskyi V., Hrechko A., Dergaliuk B., Kavtysh O., Shutyuk V. (2022)
Al-Waeli A. - The impact of environmental costs dimensions on the financial performance of Iraqi industrial companies with the role of environmental disclosure as a mediator, Ismail Z. ., Hanoon R., Khalid A. (2022)
Shovkoplias H. - Development of directions for modernizing means of technology transfer financing at the account of the non-banking financial market under martial law. the example of Ukraine, Shvydka T., Davydiuk O., Klierini H., Sharenko M. (2022)
Huseynova A. - Investigation of the relationship between the dynamics of GDP and economic sentiment index, Aliyeva T., Rzayeva U. (2022)
Urus S. T. - A comparative study of fintech payment services adoption among malaysian and indonesian fresh graduates: through the lens of UTAUT theory, Kurniasari F., Syed Mustapha Nazri S. N. F., Utomo P., Othman I. W., Jimmy S. Y., Abd Hamid N. (2022)
Dunayev I. - Explication of the role of digital technologies in marketing management of a modern company, Hromov S., Tymchenko Y., Proskurina M. (2022)
Sharef B. - Developing a model of smart home usage among it specialists: the role of machine learning (2022)
Dmytryk O. - Improving the governance and legal framework for implementing financial and fiscal innovation in a digitalized environment, Kobylnik D., Sereda O., Isaiev A., Kotenko A. (2022)
Aysenur Tarakcioglu Altinay - Global research trends of ıntegrated reportıng wıth network map technıque analysıs (2022)
Abstract and References (2022)
Боярищева Т. - Засоби активізації навчальної діяльності майбутніх вчителів математики під час вивчення математичного аналізу, Герич М., Погоріляк О., Синявська О., Тегза А. (2022)
Васіліогло І. - Теоретичні аспекти розкриття сутності теорії тотожних перетворень математичних виразів у курсах математики закладів загальної середньої освіти, Драганюк С., Синюкова О. (2022)
Вода А. - Діяльність вчителя інформатики в закладі загальної середньої освіти у парадигмі нормативних вимог до її реалізації, Юрченко А., Острога М. (2022)
Кобильська О. - Науково-дослідницька робота у практичній підготовці майбутнього вчителя інформатики, Набок Т., Дем’янченко О., Ляшенко В., Бриль Т. (2022)
Кузьменков С. - Повна група фундаментальних констант фізики (2022)
Михайленко Л. - Сучасні підходи до впровадження формувального оцінювання на уроках математики (2022)
Мулеса П. - Аналіз вимог до результатів підготовки вчителів математики та інформатики щодо готовності використовувати ними засоби віртуальної наочності (2022)
Руденко Ю. - Розвиток медіаграмотності молодого покоління: практичний аспект проблеми, Дегтярьова Н., Петренко С., Горохова В. (2022)
Шишкіна М. - Стан цифровізації освіти в контексті відкритої науки, Носенко Ю., Мар’єнко М. (2022)
Шишкіна М. - Хмарні технології відкритої науки у процесі наскрізного навчання ІКТ в освіті, Носенко Ю. (2022)
Бунчуков О. А. - Напрями розвитку побудови телекомунікаційних мереж залізничного транспорту України, Панченко С. В., Приходько С. І., Штомпель М. А. (2019)
Lysechko V. - Solving the problem of coexistence of primary and secondary users in the frequency environment with quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies, Sverhunova Y. (2019)
Мирошник М. А. - Применение двенадцатиполюсников в системе с доплеровским радаром для измерения скорости, Зайченко О. Б. (2019)
Мірошник М. А. - Дослідження методів діагностики легкотестіруемих цифрових пристроїв і систем, Салфетникова Ю. М., Деменкова С. Д., Мірошник А. Н. (2019)
Мірошник М. А. - Дослідження методiв вбудованого контролю і діагностики цифрових пристроїв та підвищення контролепригодности цифрових пристроїв, Клименко Л. А., Федорін Д. Д. (2019)
Трубчанінова К. А. - Моделювання плоскої дводіапазонної антенної решітки для приймання хвиль кругової поляризації, Ковтун І. В., Курцев М. С. (2019)
Меркулов В. С. - Організаційні методи захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження, Бізюк І. Г., Чаленко О. В. (2019)
Бутько Т. В. - Удосконалення логістичного управління залізничним транспортом незагального користування, Фірсова Ю. Ю. (2019)
Бутько Т. В. - Удосконалення організації роботи ДН-3 Суми в умовах перевезення небезпечних вантажів, Сидоренко Л. І. (2019)
Нерубацький В. П. - Підвищення енергоефективності рухомого складу з асинхронним електроприводом, Плахтій О. А. (2019)
Нерубацький В. П. - Застосування енергетичного аудиту з метою зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів тяговим рухомим складом залізниць, Гордієнко Д. А. (2019)
Сіроклин І. М. - Визначення критичних компонентів вантажних вагонів в розрізі побудови інтелектуальних систем визначення їх технічного стану (2019)
Мирошник М. А. - Применение синхронизирующих последовательностей для проведения неразрушающего эксперимента по проверке конечных автоматов, Шкиль А. С., Рахлис Д. Е., Кулак Э. Н., Пахомов Ю. В. (2019)
Індик С. В. - Методи комбінування завадостійких кодів (2019)
Prokhorchenko A. - Comparative analysis of operating indicators for railway systems of Ukraine and Switzerland, Bantyukova N., Pashko Y. (2019)
Єлізаренко А. О. - Науково–технічний супровід програми впровадження цифрових радіозасобів стандарту DMR на мережах залізничного технологічного радіозв’язку, Єлізаренко І. О. (2019)
Бриксін В. О. - Програмування польотного контролера Ardupilot, Ситнік Б. Т., Лученцов Є. О., Ковальов В. Ю. (2019)
Бутько Т. В. - Удосконалення організації пасажирських перевезень в умовах КП "Харківський метрополітен", Бєлоусов В. М., Харланова С. В. (2019)
Давиденко М. Г. - Щодо можливості адаптації локомотивного приймального пристрою системи автоматичної локомотивної сигналізації, Флото І. Є. (2019)
Хісматулін В. Ш. - Шляхи підвищення якості інформаційного забезпечення систем координатного регулювання руху поїздів, Сагайдачний В. Г. (2019)
Прохорченко Г. О. - Автоматизація розрахунку графіка руху поїздів при наданні технологічних "вікон" для проведення ремонтних робіт, Лісняк А. О., Василинка М. С., Любіна А. О. (2019)
Прохорченко Г. О. - Удосконалення перевезень небезпечних вантажів на підприємствах міжгалузевого залізничного транспорту України, Галантюк О. І., Злобарь О. М., Швайдак А. С. (2019)
Бойнік А. Б. - Дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадозахищеністю, Прилипко А. А., Змій С. О. (2019)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи станції Конотоп на засадах логістики, Борисенко Т. А. (2019)
Долгополов П. В. - Удосконалення перевізного процесу на основі мікропроцесорної системи диспетчерської централізації, Берладіон І. Л. (2019)
Заболотній С. В. - Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень, Могілей С. О. (2019)
Константінов Д. В. - Перспективи розвитку приміських перевезень регіональних філій АТ "Укрзалізниця" (2019)
Прохорченко А. В. - Формування системи орієнтування пасажирів на платформах залізничних вокзалів України, Ломотько М. Д. (2019)
Малахова О. А. - Аналіз закордонного досвіду з визначення показників експлуатаційної роботи, Сіконенко Г. М. (2019)
Prymachenko H. O. - Logistics of the future - applying driverless freight trains, Hryhorova Ye. I., Dudin O. A. (2019)
Прохорченко А. В. - Удосконалення методів аналізу системи організації та просування вагонопотоків на мережі залізниць України, Лагута І., Малєєва Р., Декарчук О. (2019)
Штомпель М. А. - Дослідження принципів забезпечення кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі технології мережевого екранування (2019)
Яцько С. І. - Використання електричних накопичувачів енергії на електрифікованому міському та приміському залізничному транспорті, Ващенко Я. В., Сидоренко А. М. (2019)
Семененко Ю. О. - Дослідження частотних характеристик активного фільтра послідовного типу з селективними ланками на імітаційній моделі, Семененко О. І., Супрун О. Д., Зискун С. В. (2019)
Бутенко В. М. - Удосконалення характеристик розподілених інформаційно-вимірювальних компютерних систем транспорту (2019)
Шаповал Г. В. - Обґрунтування доцільності удосконалення залізничної інфраструктури при впровадженні високошвидкісного руху, Продащук С. М., Ложечка В. А. (2019)
Жуковицький І. В. - Використання методів штучного інтелекту в системах виявлення вторгнень в комп’ютерні мережі, Цикало І. Д. (2019)
Панченко В. В. - Модернізація систем електропостачання залізниць шляхом застосування альтернативних джерел енергії, Харін Р. О. (2019)
Зінченко О. Є. - Урахування взаємної індукції між фазними обмотками вентильних реактивних двигунів при парній комутації (2019)
Нейчев О. В. - Перспективи вдосконалення пристроїв сполучення резервованих систем керування відповідальними технологічними процесами з виконавчими об’єктами (2019)
Лахно А. Г. - Підсистема покращення пошукової оптимізації (2019)
Слюнченко Є. А. - Удосконалення організації руху поїздів на залізничному транспорті, Білоус І. О. (2019)
Рибальченко Л. І. - Удосконалення технології організації маршрутів перевезень пасажирів, Унковська-Слободянюк К. В., Чуднівець О. А. (2019)
Рибальченко Л. І. - Удосконалення плану формування поїздів на основі автоматизації прийняття оперативних рішень, Малих А. С., Мироненко І. А. (2019)
Рибальченко Л. І. - Підвищення ефективності організації експлуатаційної роботи залізничного транспорту, Абияка Н. В., Абдуллаєв О. М., Нікітіна С. В. (2019)
Бутенко В. М. - Концепція моделі ідентифікації персоналу та обчислення небезпечних зон в розподілених інформаційно-вимірювальних системах транспорту, Головко О. В. (2019)
Піневич Т. О. - Вимоги до системи технічного обслуговування і експлуатації мереж NGN, Шевчук Д. О. (2019)
Нестеренко Г. І. - Визначення ефективності перевезень вантажів автотранспортом та з використанням залізниці, Музикін М. І., Авраменко С. І. (2019)
Сорочинська О. Л. - Шляхи удосконалення управлінням ризиками на залізниці за допомогою міжнародних стандартів (2019)
Штомпель М. А. - Аналіз характеристик криптографічного протоколу TLS (2019)
Штомпель М. А. - Аналіз галузей застосування біоінспірованого підходу у теорії завадостійкого кодування, Білоус О. О. (2019)
Беркатюк В. Р. - Удосконалення технології вантажних залізничних перевезень на основі автоматизації розрахунку плану формування поїздів, Симоненко М. І., Шевченко В. І. (2019)
Журба М. О. - Удосконалення технології управління сортувальними станціями на основі оптимізаційних моделей, Менделєва В. В., Похвалій В. В., Чубенко А. Р. (2019)
Мартовицький В. О. - Функціональна модель системи керування доступом на підприємстві, Запорожець Н. О. (2019)
Прохоров В. М. - Удосконалення вантажних перевезень за рахунок оптимізації моделей управління вагонним парком, Матвієнко П. М. (2019)
Прохорченко Г. О. - Підходи щодо автоматизації розрахунку графіка руху поїздів з урахуванням підв’язки локомотивних бригад, Лубенець О. С., Нарожна Л. М. (2019)
Прохорченко А. В. - Моделювання розповсюдження затримок поїздів у графіку руху поїздів за допомогою епідеміологічної моделі на комплексних мережах, Білокудря В. В. (2019)
Прохорченко А. В. - Дослідження технологічних та технічних можливостей експлуатації швидкісних пасажирських поїздів за системою багатьох одиниць на залізницях України, Севрук Н. С., Скідан Н. В., Дмитренко А. С. (2019)
Прохорченко А. В. - Удосконалення методики розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи перевезень, Заваленко С. Л., Казмірчук Ю. В. (2019)
Рябушка Ю. А. - Удосконалення роботи залізничної дільниці за рахунок оптимізації графіку руху поїздів, Білковська О. Р. (2019)
Скалозуб В. В. - Нечітка сепарабельна модель для аналізу та прогнозування параметрів нерегулярних послідовностей станів технологічних процесів, Мурашов О. В. (2019)
Будніченко Є. М. - До питання про шляхи розвитку методів прогнозуючої аналітики (2019)
Прохорченко А. В. - Бейнчмаркінговий аналіз операційної моделі залізничних перевезень вантажів вагонними відправками, Щербина М. Є., Бантюкова Н. С. (2019)
Павленко Є. П. - Застосування технології типового проектування програмного забезпечення інформаційно-керуючих систем транспорту (2019)
Мойсеєнко В. І. - Використання підходів "Industry 4.0" та процедур ризик менеджменту для удосконалення методів оперативного виявлення, оцінки та локалізації порушень інформаційно–керуючих систем залізничного транспорту, Гаєвський В. В. (2019)
Доценко С. І. - Класична кібернетика: основні гіпотези організації та самоорганізації кібернетичних систем (2019)
Єрмоленко Л. П. - До питання про інтеграцію системи енергетичного менеджменту у загальну систему управління підприємством (2019)
Каменський С. С. - До питання про архітектуру телекомунікаційної системи підприємства (2019)
Костєнніков О. М. - Удосконалення організації інтермодальних контейнерних перевезень на основі інтегрального показника надійності, Шапатіна О. О. (2019)
Сєвєрінов О. В. - Біометрична ідентифікація на основі розпізнавання обличчя, Білан Л. О. (2019)
Наконечний М. В. - Методи і засоби підвищення ефективності процесів управління на залізничному транспорті, Гальченко А. І. (2019)
Євгеньєв А. М. - Cпециализированные компьютерные системы и сети на железнодорожном транспорте, Грасмік С. В. (2019)
Радоуцький К. Є. - Розрізнення кольорів у різних світлових умовах за допомогою мобільного додатку, Мастюк А. С., Радоуцька А. К. (2019)
Герцій О. А. - Розробка моделі корегування границь тунелю для прогнозування координат динамічних зображень (2019)
Сумцов А. Л. - Комплексна система моніторингу стану колісних пар, Вихопень І. Р., Янов Д. С., Зосіменко О. А. (2019)
Прохорченко А. В. - Дослідження критеріїв пріоритетності доступу до залізничної інфраструктури України, Суницька В. О., Декарчук О. М. (2019)
Семененко О. І. - Реалізація м’якої комутації в силових ключах тягових перетворювачів електрорухомого складу, Одєгов М. М., Семененко Ю. О., Супрун О. Д. (2019)
Євгеньєв А. М. - Удосконалення інформаційної керуючої системи залізниці з використанням ЕЦП, Домнін Д. В. (2019)
Каргін А. О. - Полігон для натурних експериментів з моделями когнітивної робототехніки, Іванюк О. І. (2019)
Кузьменко Д. М. - Питання "базової автоматизації" і "цифрового стрибка" на залізничному транспорті, Гаєвський В. В. (2019)
Мазіашвілі А. Р. - Стиск зображення на основі апарату штучних нейронних мереж (2019)
Скалозуб В. В. - Прогнозування стану силових енергетичних установок локомотивів засобами експертних систем, Кібець Д. В. (2019)
Харламова О. М. - Розвиток логістичної галузі шляхом впровадження штучного інтелекту (2019)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології роботи з місцевими вагонами на вантажних станціях, Прохоренко С. Ю., Свистунов Д. І. (2019)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології пасажирських вокзалів на основі інформатизації, Цукрук С. П., Осьмірко І. С. (2019)
Шандер О. Е. - Удосконалення організація взаємодії різних видів транспорту на інтермодальних терміналах, Земськов М. В. (2019)
Petrenko T. - Model of fuzzy illumination control, Bodavskyi P. (2019)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології розподілу порожніх вагонів після перевезення небезпечних вантажів, Кіпренко А. В. (2019)
Шкіль О. С. - Мікроконтролерна система управління на основе багатозадачності, Філіппенко І. В., Кулак Г. К., Семенцов Д. О. (2019)
Савин Ю. В. - Параллельная реализация алгоритма дейкстры. Его применение для решения задач логистики на железнодорожном транспорте (2019)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз загроз веб-додатків, Холоша О. С. (2019)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз можливості використання порогових підписів, Щербина Д. В. (2019)
Білий Б. Б. - Удосконалення інтелектуальних технологій розформування-формування залізничних составів (2019)
Meleshko V. V. - Distribution of the traction current harmonics in rails (2019)
Meleshko V. V. - Determination of traction current harmonics parameters by FFT, Havryliuk V. I. (2019)
Шандер Ю. В. - Удосконалення технології пасажирських перевезень на мережі залізниць україни в умовах інтеграції до ЄС, Божок О. М., Рудюк Л. С., Черненко С. В. (2019)
Шандер Ю. В. - Удосконалення технології управління вагонопотоками в умовах конкурентних операторських компаній, Власюк О. П., Окаро М. О., Савчук О. М. (2019)
Головко Т. В. - Підвищення рівня обслуговування пасажирів на вокзальних комплексах шляхом використання технологій імітаційного моделювання, Крицька Н. В., Явна О. І., Джугастран І. С. (2019)
Каргін А. О. - Реалізація моделі представлення ситуації нечіткими характеристиками гранул в мобільній автономній системі, Лученцов Є. О. (2019)
Лазарєв О. В. - Контроль безпеки використання обладнання й прогнозування позаштатних ситуацій, Удовіков О. О. (2019)
Лазарєва Н. М. - Використання числових даних для ідентифікації нечіткої моделі керування об'єктом (2019)
Ляшенко О. С. - Реалізація системи захисту інформації в системі управління залізничними вузлами, Комарець К. А. (2019)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз систем управління інцидентами інформаційної безпеки, Овчаренко М. Ю. (2019)
Петренко Т. Г. - Моніторинг рівня вібрації за допомогою розумних сенсорів, Дзюба А. А. (2019)
Семененко О. І. - Застосування багатофазного широтно-імпульсного перетворювача понижувального типу в перетворювальному пункті, Семененко Ю. О., Лисак В. В., Щука Ю. Ю. (2019)
Кустов В. Ф. - Aвтоматизація розрахунків показників надійності та функційної безпечності пристроїв та систем залізничної автоматики, Меньшиков І. В. (2019)
Кривуля Г. Ф. - Моделирование компьютеризированных сиcтем управления с использованием интеллектуальных средств, Токарев В. В., Щербак В. К. (2019)
Каменєв О. Ю. - Верифікація програмних засобів, реалізованих мовою релейно-контактної логіки, Лапко А. О. (2019)
Родіонов С. В. - Проведення оцінки ефективності рангового виявляча радіосигналів в умовах хаотичних імпульсних радіозавад (2019)
Бабаєв М. М. - Динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу, Блиндюк В. С. (2019)
Ананьєва О. М. - Синтез математичної структури пристрою оптимального приймання сигналів автоматичної локомотивної сигналізації, спостережуваних на тлі корельованої гаусівської завади, Бабаєв М. М. (2019)
Мороз В. П. - Про важливість формування фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти в галузі залізничної автоматики, Кошевий С. В. (2019)
Корольова Н. А. - Переваги застосування мультимедійного обладнання у професійному та освітньому процесі (2019)
Лазарєв О. В. - Розподіл балів модульної оцінки з дисципліни "Aвтоматика, телемеханіка і зв’язок", Ушаков М. В., Удовіков О. О. (2019)
Список авторів (2019)
Паліс С. Ю. - Внутрішньоутробний розвиток людини нижньої щелепи людини, Кузняк Н. Б. (2022)
Сидорчук Л. І. - Cелекція декаметоксинорезистентних варіантів мікроорганізмів за використання у клінічних умовах четвертинних амонієвих сполук упродовж 50 років (1972-2022 рр), Cuдopчук Р. І., Міхєєв А. О., Джуряк В. С., Cuдopчук І. Й. (2022)
Сокольник С. В. - Фенотипи виразки дванадцятипалої кишки в дітей, Нечитайло Д. Ю., Черней Н. Я., Лозюк I. Я. (2022)
Цигикало О. В. - Особливості джерел закладки та морфогенезу чашечко-мискової системи нирки у ранньому періоді пренатального онтогенезу людини, Андрущак Л. А., Владиченко К. А., Галиш I. В. (2022)
Bodnar О. В. - Optimization of surgical treatment of adhesive disease in children, Khashchuk V. S., Vatamanescu L. I., Basistу S. I., Randyuk R. Yu., Bodnar В. M. (2022)
Koteliukh M. Yu. - Peculiarities of the post-infarction period clinical course in patients with diabetes mellitus type II after percutaneous coronary intervention (2022)
Kvit K. B. - The composition of gut microbiota in patients with hyperlipidemia (2022)
Бідучак А. С. - Детермінанти конфлікту медицини та суспільства (огляд літератури) (2022)
Гордієнко В. В. - Ефективність застосування унітіолу за умов різних патологічних станів (огляд літератури), Косуба Р. Б., Перепелиця О. О., Гордієнко І. К. (2022)
Рильський О. Ф. - Важливий показник рідкого біосередовища - окисно-відновний потенціал (огляд літератури), Петруша Ю. Ю., Гвоздяк П. I., Рильська Я. С., Домбровсъкий К. О., Масікевич А. Ю. (2022)
Годованець О. І. - Значення студентського наукового гуртка в підготовці майбутніх лікарів-стоматологів, Мандзюк Т. Б. (2022)
Bebykh V. V. - Linguodidaстіс aspect of english multimedia content use in distance learning, Lapa G. М. (2022)
Андpієць О. - Кіршенблат Яків Давидович - знаний ендокринолог, видатний зоолог і педагог (до 110-річчя від дня народження), Ткачук С. (2022)
Інтернет новини. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, М. М. Тураша, В. Д. Сорохана. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХXVІ (2022)
Єдині вимоги до оформлення статей (2022)
Дашковська О. Р. - Покоління прав людини як соціальна форма опосередкування свободи (2016)
Сидоренко О. М. - Моральні засади публічно-правових норм національного законодавства України, Таран З. В. (2016)
Горбачев В. П. - Прокуратура среди органов, возбуждавших уголовное преследование, в Российской империи (2016)
Слюсар К. С. - Права людини в країнах романо-германської правової сім'ї (2016)
Єрмакова Г. С. - Релігійний фактор і його вплив на закріплення релігійних прав і свобод людини в правовому полі Європейського Союзу (2016)
Ісаков П. М. - Організація охорони, нагляду та дотримання законності в місцях попереднього ув'язнення й позбавлення волі в УСРР у 1923 році: реальний стан справ на місцях, Безорчук О. Л. (2016)
Паробок Д. О. - Нормативно-правове регулювання фінансової діяльності центральної ради та уряду першої УНР (березень 1917 р. – 29 квітня 1918 р.) (2016)
Гаврильців М. Т. - Організаційно-правові гарантії конституційного права людини та громадянина на судовий захист у сфері публічних правовідносин (2016)
Іваній О. М. - Правова освіта як засіб формування громадянського суспільства (2016)
Линдюк С. С. - Ознаки регламентів місцевих рад (2016)
Кошіль Н. М. - Новели доктринального підґрунтя досліджень систематизації конституційного законодавства (2016)
Березовська С. В. - Недоліки судового збору за подання адміністративного позову або скарги та шляхи їх усунення (2016)
Бригінець О. O. - Місце державної фіскальної служби України в процесі реалізації фінансової безпеки держави (2016)
Губанов О. О. - Дисциплінарна відповідальність публічних службовців за корупційні правопорушення (2016)
Орловська І. Г. - Доступ до юридичних спеціальностей в умовах проведення реформи вищої освіти (2016)
Шевченко П. Ю. - Ґенеза митного законодавства щодо визначення походження товару (2016)
Малиновська К. А. - Методологічні засади визначення особливостей правового статусу керівника юридичної особи в умовах реформування трудового законодавства (2016)
Лавренко Б. В. - Щодо питання дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури (2016)
Шевердіна В. І. - Актуальні питання трудоправової відповідальності керівника підприємства, установи, організації (2016)
Божков В. В. - Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (2016)
Горобець А. С. - Система організаційно-правових форм соціального захисту безробітних (2016)
Кушнир Н. В. - Історично-правова еволюція визнання рівності жінок і чоловіків у суспільстві (2016)
Цюра В. В. - Правові підстави та наслідки припинення недоговірного представництва (2016)
Янишен В. П. - Відповідальність страховика за договором страхування (2016)
Ходико Ю. Є. - Особливості правового режиму спадкування земельних ділянок (2016)
Лук'янчиков О. М. - Правова природа хостелу через призму реалізації права на житло (2016)
Ляшенко А. А. - Особливості структури туристичного продукту як комплексу господарських договірних зобов'язань (2016)
Оцел В. Г. - Правові підстави виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (2016)
Спєсівцев Д. С. - Передача нерухомої речі як юридичний факт (2016)
Майка М. Б. - Реалізація окремих груп ухвал суду в цивільному процесі, для яких законодавством не передбачена процедура виконання (2016)
Паплик О. В. - Право акціонерів товариства на обрання незалежного директора (2016)
Мул А. М. - Поняття надзвичайної ситуації в законодавстві України, зарубіжних держав і в міжнародних правових актах (2016)
Потьомкіна М. Є. - Правовий статус учасника Державного концерну "Укроборонпром" та правовий режим їх майна (частина перша) (2016)
Клєріні Г. В. - Про суб'єктів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (2016)
Велиев Э. Х. - Предоставление неправомерной выгоды: анализ социально-демографических признаков личности преступника (2016)
Остапенко Я. С. - Індивідуальні заходи запобігання службовому підробленню (2016)
Новосад Ю. О. - Запобіжна діяльність прокуратури в кримінальному провадженні (2016)
Балацька О. Р. - Природа і зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні (2016)
Халафи А. Х. - Нефтяной фактор во взаимоотношениях "Азербайджан – Грузия" в годы независимости (2016)
Шемшученко Ю. С. - Рецензія на монографію "Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні", підготовлену доцентом кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук, доцентом Дроздом Олексієм Юрійовичем (2016)
Любченко П. М. - Рецензія на монографію Л. М. Дешко "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій" (2016)
Андрійченко Л. В. - Формування врожаю зерна пшениці озимої у степовій зоні України залежно від сорту, добрива й попередника, Качанова Т. В. (2018)
Безвіконний П. В. - Ефективність сумісного застосування фунгіцидів і позакореневого підживлення мікродобривами на посівах буряка столового (2018)
Буйна О. І. - Вплив регуляторів росту рослин з протилежним напрямком дії на морфогенез, листковий апарат та продуктивність томатів, Буйний О. В., Рогач В. В., Курʼята В. Г. (2018)
Вожегова Р. А. - Оптимізація систем удобрення та захисту рослин для підвищення насіннєвої продуктивності пшениці озимої в умовах півдня України, Сергєєв Л. А. (2018)
Гончарський І. Л. - Вивчення продуктивності видів Чорнушки залежно від агротехніки вирощування в умовах півдня України, Ландар О. І. (2018)
Гораш О. С. - Вплив сумісного застосування соломи, сидератів та органічних добрив на ріст і розвиток рослин сої в умовах західного Лісостепу, Сендецький В. М. (2018)
Доктор Н. М. - Урожайність та посівні якості насіння квасолі в умовах Закарпаття, Мартинов О. М., Новицька Н. В. (2018)
Домарацький О. О. - Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності соняшнику гібрида форвард в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України, Ревтьо О. Я., Хомин І. О. (2018)
Заболотний О. І. - Забур’яненість та врожайність посівів кукурудзи на зерно у разі застосування гербіциду стеллар (водного розчину), Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2018)
Іванова К. О. - Особливості формувань популяцій і динаміки чисельності основних шкідливих видів комах на зернових культурах, Сахненко В. В., Варченко Т. П. (2018)
Ковальчук В. П. - Електронний довідник бур’янів і гербіцидів у складі інформаційної підсистеми захисту рослин, Войтович О. П. (2018)
Каленська С. М. - Особливості розвитку кореневої системи соняшнику за різних регламентів сівби, Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. (2018)
Карпук Л. М. - Продуктивність посівів буряків цукрових залежно від генотипу, Вахній С. П., Крикунова О. В., Караульна В. М., Богатир Л. В., Павліченко А.А. (2018)
Кована О. О. - Фенольні речовини винограду та вплив препарату ЕМ-агро на їх вміст у червоних сортах і формах, Тарасова В. В., Мулюкіна Н. А. (2018)
Коrmosh S. М. - Changeability of the vegetation period duration and its component parts in the collection samples of Capsicum annum L. convar. longum DC (2018)
Кривенко А. І. - Формування продуктивності та якості зерна пшениці озимої за строками підживлення у вирощуванні по чорному пару, Бурикіна С. І. (2018)
Леонтюк І. Б. - Формування фотосинтетичної продуктивності пшениці озимої за дії Дербі та Біолану, Голодрига О. В., Заболотний О. І., Розборська Л. В. (2018)
М’ялковський Р. О. - Вміст хлорофілу в листі рослин картоплі (2018)
Марковська О. Є. - Вплив способів і прийомів основного обробітку ґрунту на продуктивність соняшнику в умовах зрошення на півдні України, Урсал В.В., Мороз С. Ю. (2018)
Миколайко В. П. - Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від комплексного застосування елементів технології в умовах краплинного зрошення, Доронін В. А., Поліщук В. В., Карпук Л. М. (2018)
Буренко А. В. - Інбридинг у родоводах орловських рисаків класу 2.05 (2018)
Ведмеденко О. В. - Сучасний стан молочного скотарства в умовах племінного господарства Херсонської області (2018)
Задорожна О. А. - Зберігання зразків насіння генофонду люцерни, Герасимов М. В., Шиянова Т. П. (2018)
Коваленко Т. С. - Перспективи використання індексної селекції для оцінки кнурів-плідників за якістю нащадків (2018)
Кулібаба Р. О. - Генетична структура популяції курей лінії 02 породи род-айленд червоний за поліморфізмом мікросателітної ДНК (2018)
Лихач В. Я. - "Гепасорбекс" – вирішення проблеми мікотоксинів у промисловому свинарстві, Лихач А. В., Фаустов Р. В., Леньков Л. Г. (2018)
Ломако К. П. - Інноваційні шляхи розвитку свинарства, Пелих Н. Л. (2018)
Мазур Н. П. - Вплив лінійної належності матерів на продуктивне довголіття дочок (2018)
Нежлукченко Т. І. - Основні властивості вовни та складчастість шкіри овець асканійської тонкорунної породи таврійського типу, Корбич Н. М., Пентилюк С. І. (2018)
Ніколенко І. В. - Показники розвитку та забійні якості у свинарстві при використанні ферментного препарату "Лізоцим" (2018)
Ernest C. I. - Characterization and comparative soil quality assessment of sinkhole degraded land, restored land and forested undisturbed land, Okafor M. J., Okoye A. I. (2018)
Аверчев О. В. - Агроекологічні особливості використання сапропелів Нижнього Дніпра, Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Ладичук В. Д. (2018)
Бабич О. А. - Трансформація сольового складу і показника кислотності ґрунтів південно-бузької зрошувальної системи (2018)
Балашова Г. С. - Фотосинтетична діяльність рослин картоплі за вирощування на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Черниченко І. І., Юзюк С. М. (2018)
Бахмат М. І. - Ефективність застосування органічних добрив зі збалансованим умістом тривалентного хрому у технології вирощування вівса в умовах західного Лісостепу, Бунчак О. М. (2018)
Алхімов Є. М. - Результати вирощування осетроподібних (Acipenseriformes) старшого віку в умовах ставів півдня України, Шевченко В. Ю. (2018)
Белецкий Е. Н. - Хроника массовых размножений главнейших вредителей сельскохозяйственных культур и лесных насаждений, Станкевич С. В. (2018)
Бойко П. М. - Сучасні проблеми збереження аборигенних екосистем у трансформованих ландшафтах Дніпровського екологічного коридору (2018)
Бойко Т. О. - Екологічні основи створення зелених насаджень на територіях загальноосвітніх закладів міста Херсона, Дементьєва О. І. (2018)
Бондар Л. П. - Профілактика захворювань, викликаних отруйними рослинами пасовищних біогеоценозів (2018)
Войтенко Л. В. - Екологічна оцінка локальних водних ресурсів на прикладі міста Кам’янця-Подільського, Строкаль В. П., Миронюк О. О. (2018)
Грудко Н. О. - Порівняння темпу росту мальків веслоноса за вирощування у різних еколого-технологічних умовах (2018)
Єна М. С. - Оцінка антропогенного забруднення водної екосистеми річки Чичиклії (2018)
Жукорський О. М. - Оцінювання фітотоксичності мийно-дезінфікуючих засобів для доїльного обладнання та молочного інвентарю, Кривохижа Є. М., Осадчук В. Д. (2018)
Коляда В. П. - Значення закордонної виробничої практики для студентів агрономічних спеціальностей в контексті отримання ними професійного досвіду, Корчашкіна Л. А., Чугаєв О. В. (2018)
Мечник В. А. - Структура композиційних матеріалів Салмаз-(WC-6Co)-ZrO2, сформованих методом електричного плазмо-іскрового спікання, Rucki M., Ратов Б. Т., Бондаренко М. О., Геворкян Е. С., Колодніцький В. М., Чишкала В. А., Морозова О. М., Кулич В. Г. (2022)
Ведель Д. В. - Отримання та механічні властивості високоентропійної кераміки (TiZrHfNbTa)C, Мазур П. В., Григорьєв О. М., Мелах Л. М., Бега М. Д., Козак І. В. (2022)
Приймак Л. Б. - Дослідження зносостійкості нових композиційних матеріалів на основі оксиду алюмінію спеціального триботехнічного призначення, Довгаль А. Г., Варюхно В. В. (2022)
Геворкян Е. С. - Структуроутворення у композитах карбід кремнію–оксид алюмінію під час електроконсолідації, Нерубацький В. П., Вовк Р. В., Чишкала В. О., Кислиця М. В. (2022)
Zhang Qianwei - Вплив вмісту вуглецю біля межі фази зневуглецювання на фізико-механічні властивості твердого сплаву WC–6 % (за масою) Co, Shi Kaihua, Gu Jinbao, Dong Kailin, Zeng Wei, Wang Peng, Liao Yu. (2022)
Філатов Ю. Д. - Продуктивність полірування полімерних оптичних матеріалів, Сідорко В. І., Бояринцев А. Ю., Ковальов С. В., Ковальов В. А. (2022)
Манохін А. С. - Напружений стан в зоні різання інструментом з PcBN з покриттям на основі системи TiAlSiYN, Клименко С. А., Столбовий В. О., Колодій І. В., Копєйкіна М. Ю., Клименко С. Ан., Камчатна-Степанова К. В., Сердюк І. В. (2022)
Соложенко В. Л. - Про твердість субарсеніду бору B12As2 (2022)
Топчій В. В. - Роль інституту покарання в контексті прав та свобод людини й громадянина в межах класової теорії праворозуміння (2016)
Берназюк І. М. - Концептуальні підходи до визначення поняття стратегічної правотворчості (2016)
Раданович Н. М. - Законодавче забезпечення загальнодозвільного юридичного регулювання в Україні (2016)
Мухін В. В. - Правозастосовний акт як форма індивідуального правового регулювання (2016)
Билиця І. О. - Професійна етика прокурора як різновид юридичної етики (2016)
Цесарський Ф. А. - Специфіка юридичної доктрини раннього Середньовіччя щодо угод із найму праці (2016)
Денисенко В. В. - Гостинність як складова частина jus gentium у Стародавньому Римі (2016)
Дудченко О. С. - Конституційно-правові засади створення та діяльності місцевих органів влади УСРР на початку 1920-х рр. (2016)
Коваль О. Я. - Теоретико-правові засади легітимності державної влади (2016)
Чан Бін Лінь - Принципи трудового права Китайської Народної Республіки (2016)
Бабяк Н. В. - Місце і роль адміністративних судів щодо зaхисту прaв людини тa юpидичних оcіб як важлива умова розвитку демократичних та правових засад Української держави (2016)
Затовський Б. О. - Російська журналістика 1905–1907 рр. про революційні події в Польщі (2016)
Кухарчук Х. І. - Напрями та елементи кадрової політики органів прокуратури як теоретико-практична основа запоруки успішної охорони закону, Богацька В. М. (2016)
Проскурняк О. Г. - Прагматизація сучасної зарубіжної юридичної освіти (2016)
Соломонюк О. Я. - Загальнотеоретичні концепції судової правотворчості (2016)
Осауленко С. В. - Суб'єкти права на об'єднання у політичні партії (2016)
Боднарчук О. Г. - Правове регулювання пільгового житлового кредитування молоді в україні та напрямки його вдосконалення, Васьківська К. М. (2016)
Цвіркун Ю. І. - Колегіальність суб’єктів публічної адміністрації (2016)
Глуховеря В. А. - Суб'єкти формування та реалізації державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Головань Т. Г. - Актуальні питання фінансово-правової відповідальності платників податків (2016)
Хатнюк Н. С. - Інновації в податкових правовідносинах як умова розвитку й оптимізації податкової системи України (2016)
Волох О. К. - Реєстр територіальної громади як елемент інформаційної інфраструктури електронного урядування (2016)
Коров’як О. Я. - Питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2016)
Нестеренко А. А. - Щодо підходів до визначення фінансового правопорушення (2016)
Ананьєва Є. А. - До проблеми з'ясування правової природи непрямого оподаткування (2016)
Божков В. В. - Види дисциплінарних стягнень адвокатів (2016)
Дибань М. П. - Проблеми реалізації захисту трудових прав працівників в Україні (2016)
Притика Ю. Д. - Мета встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу: теоретичні та практичні аспекти, Круковес В. В. (2016)
Клейменова С. Н. - Правовая характеристика туристических услуг (2016)
Юркевич Ю. М. - Цивільно-правовий договір як форма реалізації права фізичних та юридичних осіб на об'єднання (2016)
Гуйван П. Д. - Окремі питання продовження дії договору майнового найму на новий строк (2016)
Григорчук М. В. - Підстави захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання (2016)
Куцик К. В. - Підстави застосування заходів процесуального примусу в цивільному процесі України (2016)
Коваленко І. В. - Щодо форми арбітражної угоди (2016)
Потьомкіна М. Є. - Правовий статус учасника Державного концерну "Укроборонпром" та правовий режим їх майна (частина друга) (2016)
Каракаш І. І. - Проблеми права власності на об’єкти і ресурси рослинного світу (2016)
Зубрицький О. В. - Співвідношення поняття "обіг земель сільськогосподарського призначення" із суміжними поняттями (2016)
Оболєнська С. А. - Про поняття правового регулювання виробництва біопалива сільськогосподарськими товаровиробниками (2016)
Шинкарьов О. О. - Екологічні обов'язки громадян: загальна характеристика (2016)
Мироненко Т. Є. - До питання про прокурорський нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах (2016)
Пузирьов М. С. - Порівняльний аналіз пенітенціарної правотворчості Англії та Уельсу й України (2016)
Турлова Ю. А. - Проблеми караності злочинного заволодіння природними ресурсами (2016)
Чечин М. Ю. - Сучасний стан освіти засуджених до позбавлення волі (2016)
Варенья Н. М. - Компетенція суб'єктів у протидії загрозам терористичного характеру (2016)
Василюк І. М. - Щодо співвідношення права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення з принципами гуманізму та поваги до прав і свобод людини (2016)
Ващук О. П. - Місце верифікації та валідації в судовому провадженні (2016)
Фомін С. Б. - До питання впровадження в кримінальне процесуальне законодавство України інституту зустрічного обвинувачення (2016)
Москалюк Ю. Д. - Застосування домашнього арешту в кримінальному процесі зарубіжних країн: порівняльна характеристика (2016)
Болгар О. В. - Питання криміналістичного визначення поняття "кримінальний автобізнес" у сучасній криміналістичній науці (2016)
Денисенко Г. В. - Поняття та класифікація імунітету свідків за кримінальним процесуальним законодавством (2016)
Маленко О. В. - Теоретичні основи застосування інституту заочного провадження у кримінальному судочинстві України (2016)
Кіцелюк В. М. - Взаємозв'язок елементів обстановки вчинення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (2016)
Доценко А. Ю. - Деякі проблемні питання укладання угоди про співпрацю у викритті кримінального правопорушення (2016)
Невара Л. М. - Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого розвитку (2016)
Бакала А. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження правових основ міграційної політики Європейського Союзу (2016)
Андрієнко О. О. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби в Степу України, Андрієнко А. Л. (2018)
Базалій В. В. - Ріст та розвиток вегетативних органів гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти посівів в умовах Півдня України, Бойко М. О., Алмашова В. С., Онищенко С. О. (2018)
Вожегов С. Г. - Вплив режиму зрошення рису на сольовий режим грунту, Дудченко К. В. (2018)
Вожегов С. В. - Вплив агротехнічних заходів на насіннєву продуктивність сортів пшениці озимої в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Нікішов О. О. (2018)
Грабовський М. Б. - Формування продуктивності сорго цукрового як біоенергетичної культури залежно від рівня мінерального живлення (2018)
Гутянський Р. А. - Ефективність ґрунтових гербіцидів у посівах сої, Яковлєва М. В., Панкова О. В. (2018)
Єременко О. А. - Вплив погодних умов на проходження та тривалість фенологічних фаз росту та розвитку олійних культур, Тодорова Л. В., Покопцева Л. А. (2018)
Кабанець В. М. - Мінливість біометричних показників рослинконопель сорту гляна за умов вирощування (2018)
Коваленко І. М. - Формування продуктивністі еспарцету піщаного під впливом способів та глибини основного обробітку грунту, Бутенко А. О., Собко М. Г. (2018)
Коваленко І. М. - Вплив технології вирощування кукурудзи на зерно на урожайність та економічну ефективність в умовах Лівобережного Лісостепу України, Масик І. М. (2018)
Макуха О .В. - Особливості формування сухої речовини фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України (2018)
Мельник О. В. - Етилен-активність яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від строку збору та місця заготівлі, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2018)
Морозов В. В. - Обґрунтування критеріїв якості поливної води для ґрунтів Інгулецького зрошуваного масиву, Морозов О. В., Ченіна Н. О., Козленко Є. В. (2018)
М’ялковський Р. О. - Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів картоплі (Solanum Tuberosum L.) (2018)
Нетіс В. І. - Формування елементів продуктивності сої за різних заходів вирощування (2018)
Подмазка О. В. - Прогнозування показників засолених та осолонцьованих площ грунтів на території Чаплинського району Херсонської області (2018)
Рарок А. В. - Елементи продуктивності посівів гречки залежно від строків і способів збирання врожаю (2018)
Рудік О. Л. - Вплив агротехнічних заходів вирощування льону олійного, призначеного для подвійного використання, на структуру стеблостою (2018)
Сілецька О. В. - Урожайність та якість зеленої маси кормових культур вумовах зрошення на півдні України, Сидякіна О. В., Іванів М. О. (2018)
Січкар В. І. - Нут: факти і перспективи наукових досліджень в світі та Україні (оглядова), Бурикіна С. І., Вельвер М. О. (2018)
Стрижак А. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва насіння сої в Україні (2018)
Ушкаренко В. О. - Математичне моделювання врожаю зерна квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) Залежно від технологічних прийомів її вирощування, Лавренко С. О., Максимов Д. О. (2018)
Федорчук М. І. - Економічна та енергетична ефективність цибулі ріпчастої залежно від умов зволоження та захисту, Свиридовський В. М. (2018)
Бабік Н. П. - Вплив віку першого отелення корів молочних порід на їх продуктивне довголіття, Федорович Є. І. (2018)
Вовченко Б. О. - Ефективність схрещування овець таврійського типу асканійської породи з м’ясо-сальними і м’ясними баранами, Корбич Н. М. (2018)
Гетя А. А. - Перспективи удосконалення системи забезпечення племінної роботи в Україні (2018)
Голуб В. А. - Стерилізація курей-реципієнтів за допомогою бусульфану, як етап технології транспрантації яєчників (2018)
Китаєва А. П. - Вік першого осіменіння телиць залежно від генотипу батьків та сезону народження, Бакланова Л. В. (2018)
Коцюбенко Г. А. - Динаміка титрів антитіл у кролів різних типів вищої нервової діяльності за дії асоційованої вакцини "Лапімун Гемікс", Погорєлова А. О. (2018)
Петрова О. І. - Порівняльна оцінка шкіряної сировини бугайців м'ясних порід в умовах Півночі України, Попсуй В. В., Корж О. В., Опара В. О. (2018)
Россоха В. І. - Асоційований звʼязок цитогенетичного профілю з біотехнологічною придатністю сперми жеребців, Ткачова О. Л. (2018)
Сушко О. Б. - Співвідношення різних форм оваріальних дисфункцій у корів високопродуктивних молочних стад (2018)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Хаджидер Одеської області (2018)
Бреус Д. С. - Моделювання ґрунтово-екологічного потенціалу Херсонської області, Охтінов Д. С. (2018)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика рибця Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2018)
Головащенко М. Ф. - Зміна інтенсивності рубок догляду в штучних сосняках на території України (2018)
Непран І. В. - Організація та проведення екологічного страхування в Україні, Непран А. В., Литвинова О. М. (2018)
Приймак В. В. - Дослідження рівня екологічної свідомості учнів Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса Лавреньова, Ласька С. С. (2018)
Сябрук О. П. - Емісія вуглекислого газу з природних та агрогенних ландшафтів, Акімова Р. В., Волошенюк А. В. (2018)
Шахман І. О. - Математичне моделювання гідроекологічних процесів та чисельні розрахунки гідрохімічного режиму Нижнього Дніпра, Бистрянцева А. М., Пічура В. І. (2018)
Бадида А. Ю. - Колабораціонізм у Франції 1940-1944 років та його оцінки: чи можливі уроки для України? (2022)
Бедрій М. М. - Право і звичай: проблема співвідношення та взаємодії (2022)
Гавриленко О. А. - Статут Котора – пам’ятка середньовічного міського права на теренах Чорногорії (2022)
Горбаченко О. - Порівняльно-правовий аналіз зовнішніх функцій України та Угорщини: імплементація досвіду (частина 1) (2022)
Гребенюк Д. О. - Генезис Європейського Парламенту та його трансформація до наддержавності (2022)
Гуменюк В. В. - Населення та умови для рільництва Української Далекосхідної Республіки (2022)
Гуменюк Т. В. - Становлення державно-правових поглядів Кирила Трильовського у руслі суспільно-політичних процесів в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Гутів Б. І. - Політико–правові ідеї Марка Аврелія про права людини, як вагомий внесок в римську правову думку, Олійник Ю. В. (2022)
Міхневич Л. В. - Законодавче закріплення авторського права на українських землях австрійської (Австро-Угорської) імперії (2022)
Передерій О. С. - Проблематика реформування вітчизняної судової системи в умовах активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект) (2022)
Погорєлова З. О. - Нормотворчі повноваження Президента України: поняття і правова природа (2022)
Поляков Р. Б. - Розвиток австрійського конкурсного процесу в XVIII-ХІХ ст. (2022)
Ярова Д. В. - Делегована законотворчість: доктринальний аналіз категорії (2022)
Бурдейний Ю. І. - Принципи тлумачення основних прав людини через призму міжнародного прецедентного права (2022)
Марущак А. В. - Забезпечення права соціального захисту в умовах Covid-19 (2022)
Руснак Л. В. - Правова природа доказу у міжнародній доктрині конституційного права (2022)
Фоміна С. В. - Зарубіжний досвід розвитку наднаціонального конституціоналізму в Європейському Союзі (2022)
Фоміна С. В. - Європейський досвід застосування критерію моральних якостей суддів конституційної юрисдикції (2022)
Фулей Т. І. - Європейська система захисту прав людини: виклики в результаті російського вторгнення в Україну (2022)
Шимон С. І. - Право особи на таємницю кореспонденції: питання публічно-правової та приватно-правової термінології, Лупало О. А. (2022)
Булеца С. Б. - Віртуальне майно у метавсесвіті як об’єкт цивільних прав (2022)
Гаврік Р. - Поняття та правова природа способів захисту сімейних прав та інтересів (2022)
Гуйван П. Д. - До питання про правову сутність цивільного строку. Співвідношення його з юридичними фактами (2022)
Лінік Є. П. - Особисті немайнові права осіб, що проживають однією сім’єю без шлюбу, та подружжя: порівняльно-правовий аспект (2022)
Панченко В. В. - Організаційно-правові аспекти розгляду справ про транскордонні банкрутства з множинними провадженнями (2022)
Салюк П. - Місце судового захисту у системі форм захисту сімейних прав та інтересів (2022)
Соловей А. - Особливості правового регулювання усиновлення дітей іноземцями за сімейним законодавством зарубіжних держав (2022)
Рогач О. Я. - Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство України, Феннич В. П. (2022)
Фурса Є. Є. - Теоретичні підходи до посвідчення консулом заповітів (2022)
Фурса С. Я. - Система науки виконавчого процесу: актуальні питання, Фурса Є. І. (2022)
Крупник Р. В. - Участь в господарському процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору: проблемні питання, Юркевич Ю. М. (2022)
Черкез Д. Л. - Поняття та класифікація мотивів судового рішення у господарському судочинстві (2022)
Швидка Т. - Державне регулювання ринку електричної енергії: зарубіжний досвід та перспективи модернізації вітчизняного законодавства, Лозова А. (2022)
Болокан І. В. - Реалізація норм права як інтеграційна категорія (2016)
Олійник В. М. - Принципи взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні (2016)
Басс Д. Я. - Становлення системи радянського арбітражу зі справ, пов'язаних із морським транспортом у першій половині 1920-х рр. (2016)
Слинько Т. Н. - Европейские стандарты защиты от гендерной дискриминации, Заика А. А. (2016)
Процишен М. В. - Конституційні положення телекомунікаційного права України (2016)
Коцюба Р. О. - Гарантування прав людини в контексті імперативів конституційного забезпечення ядерної безпеки (2016)
Берназюк І. М. - Стратегічні акти Верховної Ради України з особливим статусом: види та характеристика (2016)
Головко К. В. - Муніципальне право України та міське право України: порівняльний аналіз (2016)
Портнов І. А. - Гендерні аспекти виборчого процесу в Україні: аналіз деяких аспектів досвіду останніх виборів (2016)
Галунько В. М. - Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні (2016)
Сарыбаева А. Н. - Систематизация административного законодательства: зарубежные исследования (2016)
Романяк М. М. - Актуальні питання правового регулювання заходів забезпечення доказів у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією (2016)
Пирожкова Ю. В. - Поняття та специфіка інформаційної функції адміністративного права (2016)
Денисова А. В. - Ознаки принципів адміністративного нагляду органів виконавчої влади: науковий підхід до визначення (2016)
Зливко С. В. - Сутність і характеристика управлінської ролі керівника в сучасних умовах функціонування пенітенціарної системи України (2016)
Ільков В. В. - Джерела права в адміністративному судочинстві: теоретико-правова характеристика (2016)
Максіменцева Н. О. - Особливості об'єкту адміністративних правовідносин у галузі використання, відтворення і охорони надр (2016)
Івженко А. А. - До питання інституту представництва в податковому праві України (2016)
Берлач Г. В. - Особливості адміністративно-правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні (2016)
Ільницький М. П. - Адміністративно-правове забезпечення доступу до баз даних у сфері публічного управління в Україні (2016)
Тамаря Я. В. - Історико-правовий аспект розвитку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за часи незалежної України (2016)
Бабенко А. Ю. - Генезис та еволюція інституту відповідальності за порушення митного законодавства (2016)
Запотоцька О. В. - Рада Національного банку України як орган управління Національного банку України (2016)
Кирилюк І. В. - Право на апеляційне оскарження судового рішення в адміністративному судочинстві як елемент права на судовий захист (2016)
Моісеєнко Г. В. - Аналіз наукових підходів до розуміння та тлумачення в адміністративно-правовій доктрині категорій "адміністративний процес", "принципи адміністративного судочинства", "юрисдикція" та "підсудність" (2016)
Примаков К. Ю. - Адміністративно-правове регулювання у сфері масової інформації, відображеної в електронному вигляді (2016)
Пудрик Д. В. - Поняття "митна безпека" в сучасній юридичній науці (2016)
Коваленко А. В. - Поліція як суб'єкт діяльності щодо запобігання злочинності (2016)
Захарченко А. М. - Щодо утворення та організації діяльності наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки (2016)
Тимошенко О. А. - Неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права як підстави касаційного оскарження в цивільному судочинстві: правовий аналіз (2016)
Мороз В. П. - Історичний генезис нетрадиційних засобів індивідуалізації (2016)
Ізовіта А. М. - Кримінологічна віктимологія у системі сучасної вищої юридичної освіти (2016)
Ліховіцький Я. О. - Особливості механізму насильницького перевищення влади або службових повноважень працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2016)
Титаренко С. С. - Соціально-економічні підстави відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємств в Україні (2016)
Сенченко Н. М. - Участь неосудних (обмежено осудних) осіб під час проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні (2016)
Камишанський М. М. - Компенсація та реституція: обрання адекватної форми відшкодування шкоди за міжнародне правопорушення (2016)
Цірат К. Г. - Форма угоди про вибір права в зовнішньоекономічних договорах у законодавстві з міжнародного приватного права України (2016)
Васильченко О. П. - Конституционный контроль: опыт Азербайджанской Республики (2016)
Вакарюк Л. В. - До питання ефективності правового регулювання трудових відносин і оптимізації трудо-правового режиму (2022)
Гринь Д. В. - Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів: досвід зарубіжних країн (2022)
Заїка Д. І. - Актуальні питання правового регулювання робочого часу й часу відпочинку працівників ІТ-сфери (2022)
Луценко О. Є. - Трудо-правові аспекти використання дистанційної праці в умовах воєнного стану (2022)
Ярошенко О. М. - До питання переведення наукових працівників на дистанційну форму зайнятості у зв’язку з воєнним станом, Вапнярчук Н. М. (2022)
Уберман В. І. - Порівняльні особливості європейського та українського правових механізмів регулювання скидання забруднювальних речовин, Васьковець Л. А. (2022)
Берназюк Я. О. - Темпоральний підхід до вирішення колізії між актами законодавства (2022)
Біла В. Р. - Співвідношення процедурної та процесуальної форм діяльності публічної адміністрації у контексті Закону України "Про адміністративну процедуру" (2022)
Габані І. І. - Адміністративно-правовий статус національної адвокатури України (2022)
Коломієць П. В. - Податкові пільги як фактор загрози податковій безпеці України в контексті втрат дохідної частини місцевих бюджетів (2022)
Легка О. В. - Правова регламентація реєстрації геномної інформації людини: міжнародний та вітчизняний досвід (2022)
Мельничук О. Ф. - Медіація в адміністративному судочинстві: європейський досвід для України (2022)
Михайлик А. С. - До питання нормативно-правового регулювання захисту персональних даних працівників в Україні (2022)
Мороз О. Б. - Поняття та система адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні, Костовська К. М. (2022)
Солдатенко О. - Спрощена система оподаткування в Україні в умовах цифрової трансформації, Брунько В. (2022)
Трофименко Д. С. - Проблемні аспекти правового регулювання диревативних фінансових інструментів, Сущ О. П. (2022)
Червякова О. В. - Рівність прав чоловіків та жінок на військовій службі в Україні: виклики воєнного часу, Середа О. Г., Яригіна Є. П. (2022)
Бегунц А. О. - Кримінально-права характеристика цивільного бойового імунітету (2022)
Берзін П. С. - Принцип законності в кримінальному праві України та ФРН: окремі нормативні та правозастосовчі аспекти, Волинець Р. А., Берзіна А. Б. (2022)
Васильківська І. П. - Розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за примушування до шлюбу в аспекті протидії гендерно зумовленому насильству (2022)
Гарматюк В. О. - Особливості правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів (2022)
Горошинський О. О. - Теоретико-правові аспекти кримінальної відповідальності за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2022)
Колеснікова О. В. - Інститут освіти в системі запобігання і протидії злочинності як об’єкт кримінологічного дослідження (2022)
Кузнецов В. В. - Новітні перспективи розвитку електронного судочинства при призначенні покарання, Сийплокі М. В. (2022)
Ліховіцький Я. О. - Деякі питання захисту соціально-економічних прав осіб, які відбувають покарання у сфері виконання покарань України (2022)
Матюшенко О. І. - Аналіз деяких видів покарання в контексті змін до Кримінального кодексу України (2022)
Нестерова І. А. - Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення у сфері надання туристичних послуг, Софілканич О. В. (2022)
Оболенцев В. Ф. - Внутрішній аудит як складова системи запобігання злочинності в Україні (2022)
Рямзіна А. Ю. - Удосконалення суб’єктного складу сексуальних домагань щодо жінок у сфері праці (2022)
Шевчук А. В. - Кримінальна відповідальність за розкрадання гуманітарної допомоги, Боднарук О. М. (2022)
Ахтирська Н. М. - Процесуальні та організаційні аспекти збору електронних доказів під час міжнародного співробітництва, Костюченко О. Ю. (2022)
Гавгун С. Р. - Запровадження інституту процесуального інтерв’ю в Україні: pro et contra (2022)
Грига М. А. - Освідування у кримінальному провадженні: основні проблеми та шляхи їх розв’язання (2022)
Копча В. В. - Правове дослідження слідів на місці злочину: які сприяють ефективному розкриттю і попередженню злочинів, Фрідманський Р. М., Копча Н. В. (2022)
Воєводін І. С. - Організаційно-правові засади захисту екологічних прав людини в межах Aфриканського Cоюзу (2022)
Бєлов Д. М. - Міжмуніципальне співробітництво в структурі транскордонного співробітництва, Громовчук М. В., Білак О. П. (2022)
Герич А. Й. - Контрольна діяльність: загальнотеоретичні підходи (2022)
Калинюк С. С. - Парадигма конституційної безпеки: глобалізаційний вимір (2022)
Марчук М. І. - Основні доктринальні підходи до розуміння функції "хранителя" конституції Президента Республіки Польща (2022)
Дербак В. І. - Фундаментальні принципи функціонування правової держави в Україні як критерій взаємовигідного співробітництва з країнами ЄС: філософсько-правові засади, Дербак А. П. (2022)
Міхайліна Т. В. - Роль соціального підприємництва у побудові соціальної держави, Гоцуляк Ю. В., Гель А. П. (2022)
Костюкевич С. - Гарантії реалізації та захисту адміністративно-правового статусу приватної фізичної особи у публічній сфері (2022)
Шаповалова К. Г. - Позитивний досвід Німеччини щодо правового регулювання соціального захисту державних службовців в сучасних умовах інформаційних комунікацій (2022)
Шаль В. В. - Щодо визначення поняття та значення соціальних гарантій прокурорів (2022)
Стадніченко С. В. - Особливості працевлаштування працівників із сімейними обов’язками (2022)
Гончар Р. В. - Проблеми правового регулювання розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни в особливих умовах (2022)
Світовенко Д. В. - Нормативна основа принципу гендерної рівності у законодавстві України про працю та зайнятість (2022)
Купрун Є. П. - Актуальні питання оздоровчо-рекреаційного забезпечення працівників органів прокуратури (2022)
Бєлов Д. М. - Назад в майбутнє: кримінально-правовий вимір (2022)
Дейна Л. - Фігури мови як продуктивні засоби вираження категорії оцінки (2013)
Пентилюк М. - Категорія образності в проспекції культури мовлення, стилістики й лінгвістики тексту (2013)
Антонова М. - Граматичний аспект перелічення (2013)
Власенко Л. - Периферійні значення особових форм дієслова, Гришко Л. (2013)
Глущук-Олея Г. - Місце категорії заперечення у філософії, логіці та іспаністиці (2013)
Демешко І. - Морфонологічна характеристика девербативів третього морфонологічного типу в сучасній українській мові (2013)
Кагало О. - Парні сполучники української мови: формування та особливості вживання (2013)
Климович С. - Особливості аброморфем власне-аброморфемних абревіатур (2013)
Колесников А. - Граматичні риси південно-західного наріччя в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю (2013)
Куц О. - Співвідношення семантичної типології предикатів з типологією парадигм простого речення (2013)
Кущ Н. - Семантичні особливості темпоральних прийменникових еквівалентів сучасної української мови (2013)
Ландер М. - Взаємодія словотворчих суфіксів інструментальності у складі спільнокореневих словотвірних синонімів (2013)
Мєлєкєсцева Н. - Значеннєва диференціація предикатів локалізованої наявності/відсутності в сучасній українській мові (2013)
Ожоган А. - Дієслівні предикати зі значенням "знебуттєвлення неістоти” в німецькій та українській мовах (2013)
Перепьолка В. - Спонукальна модальність у мовленнєвому акті української мови (2013)
Юріна Ю. - Стилістичні ресурси простого речення у поезіях Олени Теліги (2013)
Галаева А. - Моделирование технократической метафорической деривации в соиолектах современного русского языка (2013)
Гоштанар І. - Власна назва у складі фразеологізмів сучасної німецької мови: лінгвокультурологічна інтерпретація (2013)
Гурська Д. - Лінгвокультурема "Бог” як елемент релігійного дискурсу в прозі Ірен Роздобудько (на матеріалі творів "Перейти темряву”, "Якби”, "Гра в пацьорки”) (2013)
Демченко В. - Арготизм лох: етимологічна розвідка (2013)
Дзюба М. - Національна специфіка двокомпонентних епонімічних термінів-словосполучень (2013)
Мартос С. - Взаємодія професійно орієнтованих жаргонів і молодіжного сленгу, Лисюк К. (2013)
Мироненко О. - Синтаксична специфіка мови роману Валерія Гужви "Джокер” (2013)
Недбайло С. - Категория количества в русской фразеологии (2013)
Солдатова С. - Проблема варіантності народно-етимологічних фразеологізмів сучасної німецької мови (2013)
Тихоша В. - Семантико-стилістичні особливості лексики літературних байок ХІХ століття (2013)
Чернишова І. - Лексико-семантичні особливості персональних маркерів оцінності "свого/чужого” простору в англійському тексті Біблії (2013)
Бондаренко Л. - Порівняння у художньому дискурсі Марії Матіос (на матеріалі збірки "Нація. Одкровення”) (2013)
Гайдученко Г. - Порівняння як мовно-образний засіб творів Ірен Роздобудько (2013)
Дюськіна А. - Фразеологізми на позначення рівня інтелекту людини (на матеріалі української мови) (2013)
Заболотська О. - Імпліцитні смисли концепту життя в творі С.Моема "Розмальована вуаль” (2013)
Загороднюк В. - Мовна поліфункціональність образності очей персонажів у романістиці Михайла Стельмаха (2013)
Карабута О. - Лінгвостилістичні особливості творів Ірени Карпи (2013)
Мелконян В. - Семантико-стилистические особенности текстов морских конвенций (2013)
Немченко І. - Мовно-стильові параметри оповідання "Вечірній дзвін” Леоніда Куліша (2013)
Олексенко В. - Метафоризація образу України в поезії Є.Маланюка (2013)
Окуневич Т. - Онімний простір творів М.Куліша (2013)
Степанюк М. - Типи емоцій у романі Ш. Бронте "Джейн Ейр” (2013)
Твердовська К. - Кольороназви та звукові образи у поетичному доробку Ліни Костенко (2013)
Орлова Н. - Поняття "комунікація” і "професійна комунікація” в українському журналістикознавстві (2013)
Рембецька О. - Структурні елементи та особливості побудови сучасної фінансової реклами (2013)
Яворський А. - Типові помилки у структурі словосполучення (за матеріалами друкованих ЗМІ) (2013)
Дьяченко С. - Лінгвостилістична специфіка перекладу британських просвітницьких есе (2013)
Фінчук Г. - Проблема лакунарності у процесі міжкультурного спілкування (2013)
Галянт Г. - Некоторые просодические особенности афроамериканского варианта английского языка (2013)
Григорян Н. - Когнитивно-фонетические факторы анализа атрибутивных конструкций (2013)
Евдокимова И. - Тактики в устном рекламном дискурсе: использование маски (2013)
Заболотська О. - Текстотвiрнi функцii iмперативних конструкцiй (2013)
Завгородний С. - Понятийные и образные характеристики субконцептов GAMBIT и ENDGAME в англоязычном концепте CHESS (2013)
Ковбасюк Л. - Cубстантивні метафори сучасної німецької мови в смс-комунікації (2013)
Козак Р. - Когнітивно-прагматичні особливості експресивності еліптичних конструкцій в українській та російській мовах: теоретичний аспект (2013)
Коваль Н. - Просодия и композиционное построение политической ораторской речи (2013)
Коч Н. - Лингвокультурный типаж средневекового аскета в памятниках древнерусской письменности (2013)
Круглая Е. - Мелодические и темпоральные особенности речи представителей профессий с повышенной речевой ответственностью (2013)
Левакіна Т. - Протиставні та зіставні відношення як вияв соціативності (на матеріалі українських прийменників) (2013)
Погорлецька Н. - Концепт камінь в українських та англійських фразеологізмах (2013)
Романова Н. - До семантики слова-стимулу ostern (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2013)
Сухенко В. - Когнітивні аспекти термінопоняття "людина” у творчості Миколи Куліша (2013)
Тихонина С. - О роли интонационных средств в идентификации территориальной принадлежности говорящего (2013)
Тропина Н. - Семантическая деривация как способ пополнения словаря и лингвистический концепт (2013)
Харченко І. - Формування культури публіцистичного мовлення в студентів (2013)
Вимоги про авторів (2013)
Лихошерстова М. - Історія лінгвістичних досліджень категорії темпоральності у вітчизняному мовознавстві (2012)
Матузкова Е. - Идентичность как междисциплинарная категория в социогуманитарном знании ХХІ века (2012)
Пентилюк М. - Текст і дискурс у проспекції сучасної лінгвістики (2012)
Климович С. - Аброморфеми препозитивного типу як частини скорочених коренів прикметників (2012)
Кульбабська О. - Актуалізаційні функції засобів вторинної предикації в простому реченні (2012)
Ландер М. - Особливості словотворення дериватів з інструментальним значенням у говірках Миколаївщини (2012)
Поворознюк С. - Аксіологічні особливості міського дискурсу в поетичній збірці Станіслава Бондаренка "Кирилиця Київських вулиць” (2012)
Прохоренков В. - Звательный падеж в императивных конструкциях старорусского языка (формально-грамматический аспект) (2012)
Руденко Л. - Семантика фонових синтаксичних конструкцій з прийменником у /в (in) в українській та англійській мовах (2012)
Рудюк Т. - Про одну емотивно-оцінну конотацію фразеологічних одиниць із гендерним компонентом (2012)
Строкаль О. - Неолексеми, утворені засобом словоскладання в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана (2012)
Білоконенко Л. - Лексико-граматичні маркери міжособистісних конфліктів в оповіданях Марії Ряполової (2012)
Бабій Ю. - Роль апелятивних одиниць у творенні українських прізвищ (2012)
Буткова Г. - Вербалізатори почуття любові в мовному просторі Григорія Квітки-Основ’яненка (2012)
Гайдученко Г. - Міграційні процеси у лексичній системі української мови (2012)
Глущук-Олея Г. - Утворення девербальних каузативних дієслів за допомогою інфікса –iz (на матеріалі іспанської мови) (2012)
Красножан Ж. - Функції терміна в художньому тексті (2012)
Кузнєцова Д. - Емотивний діапазон номінацій лицевих експресій (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (2012)
Лебедєва Н. - Особливості формування та функціонування англійського фанатського сленгу, Бутенко О. (2012)
Мікрюкова К. - Образ міста в художніх творах Ірени Карпи (2012)
Мартос С. - Шкільний і студентський жаргон як складник молодіжного сленгу (2012)
Митрофанова О. - Семантична диференціація засобів позначення переміщення твердою поверхнею (2012)
Романова Н. - Семантичні особливості відповідей-реакцій на слово-стимул Mensch "людина” (2012)
Сушич Т. - Семантичне поле "образ України” в мовній картині світу канадських україномовних поетів (2012)
Тихоша В. - Структура та семантика антонімів у творах сучасних поетів (2012)
Юріна Ю. - Особливості поетичного синтаксису Олени Теліги (2012)
Бондаренко В. - Паронімічна атракція як спосіб реалізації парадигматичних відносин у франкомовному магрибському романі (2012)
Гриняк О. - Система імплікатів синтаксичного рівня поетичного тексту (2012)
Davydenko О. - Developing writing strategies in esp classroom, Shlyakhtina O. (2012)
Жовнір М. - Поліінтенційність жанру світської бесіди (2012)
Заболотська О. - Засоби реалізації імпліцитності в художньому тексті (2012)
Каленюк С. - Народнорозмовне джерело мовної творчості Уласа Самчука (2012)
Клочкова А. - Мовностилістичні особливості роману "Дванадцять обручів” Ю.Андруховича (2012)
Ляпунова Н. - Абревіація в мережній лексичній системі іспанської мови (2012)
Петренко Н. - Методи дослідження особливостей класу займенників у текстах американської поезії (2012)
Просяннікова Я. - Особливості реалізації індексальності в англомовних канадських поетичних текстах (2012)
Родіонова І. - Стилістичні особливості поетичного мовлення Михайла Драй-Хмари (2012)
Гаврилова Я. - Іншомовна лексика у текстах газет південного регіону України (2012)
Зубенко Т. - Iнтернет-комунікація у контексті розвитку міжкультурного діалогу (2012)
Ковбасюк Л. - Ad-hoc-abkurzungen in den neuen medien (2012)
Орлова Н. - Особливості зародження української редакційно-видавничої термінології як складника фахової мови журналістики (ХVІ – ХVІІ ст.) (2012)
Рембецька О. - Лінгвістичні особливості складників тексту сучасної масової реклами (2012)
Cтанко Д. - Комунікативні прийоми вираження емоційності в політичному дискурсі (2012)
Сидельникова Л. - Піктографічні властивості літерних знаків французького алфавіту (2012)
Желязкова В. - Семіотичний аналіз назв декоративних квітів через призму асоціативних уявлень (2012)
Логвиненко М. - Роль риторичних запитань у комунікативній динаміці розгортання текстового концепту ВЛАСНЕ Я в прозі Е.–Е. Шмітта (2012)
Маріна О. - Аксіологічний вимір парадоксальності в образному просторі сучасної американської поезії (2012)
Михайлишин У. - Оцінні характеристики концепту "Arbeit” у німецьких прислів’ях та приказках (2012)
Руснак Н. - Когнітивний ракурс дослідження діалектних текстів (2012)
Чухонцева Н. - Концепти "гріх” і "спокута” у романах "Село не люди” Люко Дашвар та "Лоліта” Володимира Набокова (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бабій Ю. - Роль апелятивних одиниць у творенні українських прізвищ (2015)
Баган М. - Заперечні компоненти як засоби формування семантичної структури українських прислівників (2015)
Власенко Л. - Периферійне значення форм дійсного способу (2015)
Глущук-Олея Г. - Уживання подвійного заперечення у латинській мові (2015)
Карабута О. - Структурно-дериваційні типи зоолексем: неморфологічний спосіб творення (2015)
Кульбабська О. - Поняття вторинної предикації в тлумаченні С. Смаль-Стоцького: історія та сучасність (2015)
Личук М. - Семантико-синтаксичні зміни в інтенсіоналі синтаксично нечленованих речень (2015)
Матулевська Т. - Функційний потенціал віддієслівних часток української мови в публіцистичних текстах початку ХХІ століття (2015)
Прадід О. - Конструкції з однорідними головними членами речення в назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2015)
Пянтковська А. - Спонукальна конструкція – прагматична частина діалогічної структури (2015)
Бондаренко Л. - Порівняння у художньому мовленні Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") (2015)
Гайдаєнко І. - Епітетні вербалізатори концептів чуттєвої концептосфери в художніх текстах (2015)
Гайдученко Г. - Актуалізація лексичних одиниць української мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Гоштанар І. - Етнокультурна інформація нумерологем у німецьких пареміях (2015)
Дельва О. - Метод інференційного аналізу семантики образного простору (на матеріалі художніх текстів О’Генрі та Дж. Джойса) (2015)
Загороднюк В. - Мовний концепт образу Євгена Рафаловича як виразника державотворчих ідей у романі "Перехресні стежки" Івана Франка (2015)
Засименко В. - Шляхи і способи збагачення англійської транспортної термінології (2015)
Зинякова А. - Персоніфіковані фразеологізми в українській мові (2015)
Іванишин Г. - Концепція та структура "Українсько-англійсько-арабського тлумачного словника медичних термінів" (2015)
Коробова І. - Розширення семантики новітніх запозичень (2015)
Личук С. - Народні назви схилу, краю гори, підвищення у говірках Івано-Франківщини (2015)
Мамич М. - Культуромовний контент журнальної публіцистики 60-х років ХХ століття (на матеріалі видання "Радянська жінка") (2015)
Мартос С. - Структурно-семантична характеристика емпоронімів м. Херсона (2015)
Мішеніна Т. - Метод лінгвістичного моделювання в дослідженні стилістичного потенціалу ономатопоетичних слів в українській мові (2015)
Орлова Н. - Історіографія вивчення термінології українського журналістикознавства (2015)
Сирко І. - Український щоденникознавчий дискурс: аналіз актуальних класифікаційних схем (2015)
Гаврилова Я. - До проблеми розрізнення "норми" і "помилки" у текстах періодичних видань (2015)
Добровольська Д. - Проблеми перекладу англомовних рекламних слоганів українською та російською мовами (2015)
Каленюк С. - Неологізми як джерело розвитку словникового складу мови ЗМІ Миколаївщини (2015)
Коваль Т. - Закономірності увиразнення медіатексту фонетичними засобами (2015)
Олексюк О. - Сугестивний компонент рекламного дискурсу (2015)
Рембецька О. - Моделі побудови тексту соціальної реклами (2015)
Желязкова В. - Семантичний потенціал екстенсионалів та інтенсионалів іконічних знакових одиниць у поезіях Д. Д. Кременя (2015)
Зубець Н. - Прагматика компліментного акту мовлення (2015)
Колоїз Ж. - Особливості історичної стилізації в романі "Орда" Романа Іваничука (2015)
Мехасюк С. - О стилистическом своеобразии диалогической речи в романе Л. Андреева "Дневник сатаны" (2015)
Пентилюк М. - Лінгвістичний аналіз тексту в методологічному ракурсі (2015)
Сенькович О. - Індивідуалізація мовного портрета людини в українській соціально-психологічній прозі 20 – 30-х років ХХ ст. (2015)
Сюта Г. - Типологія цитатних знаків у поетичному тексті (2015)
Тихоша В. - Синонімія у "Неймовірних оповіданнях" Павла Загребельного (2015)
Черкун Л. - Сравнения как средство реализации разных значений слова в поэзии и прозе Б. Пастернака (2015)
Юркова К. - Риторичні питання в американському поетичному мовленні: семантико-синтаксичний і комунікативно-прагматичний аспекти (2015)
Владимирова Т. - Русское межличностное общение: экзистенциальный аспект (2015)
Заболотська О. - Образно-асоціативний шар художнього концепту КОХАННЯ у поетичних текстах Л.Х’юза (2015)
Заболотська О. - Типологія комунікативних інтенцій (2015)
Стаднік І. - Метафоричне моделювання концепту WAR/ВІЙНА та його відтворення у перекладі (2015)
Суворова Т. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження образності американських фольклорних балад (2015)
Shlyakhtina O. - Listening Skills Acquisition in ESP Course (2015)
Кондратенко Н. - Символічний світ української духовності (Рецензія на монографію О. В. Яковлєвої "Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності" (Одеса: Вид-во Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2014. – 394 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Content (2022)
Kabylda A. - Development of gluten-free pasta products based on multivariate analysis, Serikbay G., Myktabaeva M., Atanov S., Muslimov N., Tultabayev M. (2022)
Deng C. - Influence of substitution of wheat flour with modified potato starch on the quality of Chinese steamed bread, Melnyk O., Luo Y. (2022)
Zagorulko A. - Improvement of cupcake technology with the addition of dried beet pomace , Kasabova K., Zahorulko A., Serik M., Bolkhovitina O. (2022)
Makhmudov F. - Justification of safe shelf life of whole wheat flour of various sizes depending on the processing method, Azimova S., Kizatova M., Iztayev A., Shanina O. (2022)
Yerenova B. - Influence of the pressing technique and parameters on the yield of oil from melon seeds, Tlevlessova D., Kairbayeva A., Nabiyeva Z., Almaganbetova A., Sakyp N. (2022)
Dzyundzya O. - Technology of craft confiture from non-traditional local raw materials, Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M., Bozhko T., Antiushko D., Vezhlivtseva S., Lebedenko T., Kovalenko N. (2022)
Khastayeva A. - Justification of the selection of cereal crops for the production of new cereal beverages, Bekturganova A., Omaraliyeva A., Safuani Z., Baikhozhayeva B., Botbayeva Z. (2022)
Gadimova N. - Obtaining and investigation of the chemical composition of powdered malt and polymalt extracts for application in the production of non-alcoholic functional beverages , Fataliyev H., Allahverdiyeva Z., Musayev T., Akhundova N., Babashli A. (2022)
Kerimbayeva A. - The impact of grain sorghum on the carbohydrate composition of wort for non-alcoholic beer, Iztayev A., Baigaziyeva G., Kekibaeva A., Hrivna L., Bayazitova M. (2022)
Zhexenbay N. - Development technology of functional soft ice cream using beet pectin concentrate and probiotic, Kizatova M., Nabiyeva Z., Iskakova G., Grynchenko N., Foshchan A., Grinchenko O. (2022)
Abstract and References (2022)
Дьоміна Ю. В. - Current situation and problems of gender equality in the educational sector of ukraine: eu4skills project (2021)
Павленко А. І. - Знання нанонауки про наносвіт і нанотехнології у змісті stem-освіти (2021)
Волик О. Ю. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2021)
Ізбаш С. С. - Психолого-педагогічні умови формування медіаграмотності в курсантів національної академії національної гвардії україни (2021)
Прокопенко А. О. - Філософський та загальнонауковий рівні методологічних засад едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти (2021)
Сташук О. О. - Реалізація принципів дуальної соціально-педагогічної освіти у вищій школі україни: компаративний пошук організаційно-методичних можливостей (2021)
Харківська А. І. - Розвиток креативних здібностей у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2021)
Харківський В. С. - Контроверсійна правова основа формування уявлення майбутніх фахівців медичної галузі про захист прав пацієнта під час проведення медичних досліджень (2021)
Горішна Н. М. - Сучасний стан і потенційні можливості використання мкф-дп в інклюзивній освіті України, Слозанська Г. І. (2021)
Дмитренко К. А. - Особливості зорового сприйняття дітей зі зниженим зором і слабозорих (2021)
Журавльова Л. С. - Комплексна діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей із дисграфією як наукова проблема (2021)
Никоненко Н. В. - Вплив новітніх викликів суспільства на підготовку спеціальних учителів різних спеціалізацій у США (2021)
Таран О. П. - Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища, Саліонович М. О. (2021)
Тищенко В. В. - Обґрунтування типології первинного системного недорозвитку мовлення (2021)
Кузьміна М. О. - Наукові рефлексії спектра професійних компетенцій випускників спеціальності 231 "соціальна робота" (2021)
Лещук Г. В. - Сутнісні характеристики емпатії як професійно значущої риси соціального працівника (2021)
Николаєва В. І. - Моделі соціальної політики і соціальної роботи в європейському союзі: особливості й характерні риси, Малярчук Н. Г., Овчарова Л. М. (2021)
Харківська А. А. - Запобігання булінгу в закладах загальної середньої освіти: сучасний стан проблеми (2021)
Червоненко К. С. - Методика дослідження готовності майбутніх соціальних працівників до рганізації волонтерської діяльності учнівської молоді (2021)
Дашковська О. Р. - Особливості реалізації права на соціальний захист у контексті світової глобалізації (2018)
Словська І. Є. - Правова пропаганда як засіб запобігання правопорушенням і зміцнення законності, Зубатенко О. М. (2018)
Скоморовський В. Б. - Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально-правовій концепції держави і права, Гдичинський В. Б. (2018)
Євдокимов В. В. - Утвердження системи парламентаризму в Галичині та її вплив на правосвідомість населення (2018)
Канєнберг-Сандул О. К. - Правове регулювання культурних прав і свобод німецьких колоністів Півдня України наприкінці XVIII – ХХ ст. (2018)
Коваленко А. В. - Наукове супроводження поліцейської діяльності в сучасній Україні: теоретичний та практичний підхід (2018)
Куксенко С. І. - Правовий нігілізм як одна з перешкод європейської інтеграції (2018)
Рагуліна К. А. - Вплив міжнародних договорів на національне законодавство України: загальнотеоретичний аспект (2018)
Чорнодід Г. С. - Історичні причини виникнення основ правового нігілізму в Україні (2018)
Корнієнко Г. П. - Права людини: історія вітчизняної філософсько-правової традиції (друга половина XIX – початок XX століття) (2018)
Карпушова К. Г. - Висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, як нормативний регулятор правовідносин: новели сучасного законодавства (2018)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Принципи забезпечення системи національної безпеки: конституційно-правовий аспект (2018)
Покатаєв П. С. - Адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів (2018)
Біла В. Р. - До питання сутності та змісту категорії "публічне адміністрування" (2018)
Скрипа Є. В. - Взаємодія суб'єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Цвіркун Ю. І. - Формально-юридичні та фактичні підстави участі колегіальних суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві (2018)
Жуков С. В. - Сучасний погляд на предмет адміністративного права та правовідносини у сфері забезпечення доброчесності суддів (2018)
Сибіга О. М. - Доступ до державної таємниці: місце в системі режимів доступу до інформації та розвиток національного законодавства (2018)
Кушнір І. П. - Співвідношення понять "інформаційна безпека" та "захист інформації" в діяльності Державної прикордонної служби України (2018)
Мамалуй О. О. - До питання визначення поняття "процедура" в податковому праві (2018)
Бояринцева М. А. - Організаційно-правова структура адміністративного суду в умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні (на прикладі Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду) (2018)
Полубатко В. В. - Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля: нормативно-правові засади (2018)
Шевченко М. В. - Перспективи охоплення публічних службовців без статусу публічного діяча спеціальними заходами запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що застосовуються до публічних діячів (2018)
Курява В. В. - Адміністративно-правові засади та передумови утворення в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності (2018)
Дудченко В. В. - Поняття і види принципів провадження у справах про порушення митних правил (2018)
Озеруга О. В. - Стан наукової розробки фінансово-правового регулювання адміністрування митних платежів в Україні (2018)
Мамонтова О. М. - Сутність та зміст обставин, визнаних судом загальновідомими, як підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві (2018)
Лебєдєва Т. О. - Антикорупційні обмеження державних службовців: поняття та зміст (2018)
Хромов А. - Архів українського німого кіно: формування, зберігання та правові засади доступу, Ємельянова Т. (2022)
Приходько Л. - "Сирітські твори" як об’єкти авторського права: поняття, правовий режим використання (2022)
Папакін Г. - Дописи під ревіння сирен (Продовження. Початок – у № 1, 2022 р.) (2022)
Касян Л. - Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного як суб’єкт професійної й наукової комунікацій (2022)
Ємчук О. - Документи про реформу українського правопису в особовому фонді Василя Німчука (2022)
Коник Ю. - Особливості ведення книг записів актів громадянського стану в Україні у 1920-х роках (на прикладі Херсонщини), Крючкова О. (2022)
Хлєбіна А. - Український музей в Празі онлайн (2022)
Куліковська Є. - Архівні інформаційні ресурси Франції: сучасні підходи в організації та використанні (2022)
Патик В. - "Автобіографія" Федора Шимченка як джерело дослідження життєвого шляху (за документами особового архівного фонду Інституту рукопису НБУВ) (2022)
Хоменко Д. - Документи архівної кримінальної справи історика В’ячеслава Заїкина як джерело до вивчення його біографії (2022)
Любарська Л. - Кров людська – не водиця (до 110-річчя від дня народження Михайла Стельмаха) (добірка фотодокументів) (2022)
Балишев М. - Досвід зі створення 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України, Андреєв Т., Голубкіна Г. (2022)
Войцехівська І. - У пошуках загубленого у часі (Рецензія на книгу: Томазов В., Дмитрієнко М. Патони: родинна хроніка. Київ: Академперіодика, 2018. 316 с., 40 с. іл.) (2022)
Луковська О. - Нове видання з архівної спадщини (Кара-Васильєва Т. Тонкі струни серця. Київ: Видавництво "Тропеа", 2022. 64 с., іл.) (2022)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2022)
Комарницький О. Б. - Бригадно-лабораторний метод навчання і студентство педагогічних закладів освіти УСРР (середина 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.)., Комарницька Л. М. (2021)
Цибулько Л. Г. - Особливості іперспективи змішаного навчання у сучасному освітньому процесі, Сергієнко М. С. (2021)
Крашеніннік І. В. - Модель формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах (2021)
Плахотник О. В. - Підготовка майбутніх фахівців вищої школи до професійного самовдосконалення, Соколовська І. А., Гончаренко О. М., Юхно Ю. О., Цимбал В. А., Будагов Р. І. (2021)
Прокопенко А. О. - Методологічні підходи до дослідження педагогічної концепції едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти (2021)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у закладі вищої педагогічної освіти як засіб підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, Отрошко Т. В. (2021)
Тимченко Г. М. - Засоби діагностики режиму дня та стану здоров”я студентів (на прикладі практичної реалізації відкритих електронних курсів в класичному університеті), Літвінова А. М. (2021)
Харківська А. І. - Поліаспектність професійної підготовки обдарованих майбутніх педагогів (2021)
Харківський В. С. - Розвиток соціальної компетентності фахівців медичної галузі у системіпіслядипломної освіти (2021)
Шевцов А. Г. - Сучасний понятійний дискурс змішаної та гібридної форм навчання, Ласточкіна О. В. (2021)
Конопляста С. Ю. - Актуальні проблеми інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами в Україні, БєловаО. Б. (2021)
Пахомова Н. Г. - Комплексний підхід до діагностики мовленнєвих порушень органічного ґенезу, Лук’яненко А. В. (2021)
Пінчук Ю. В. - Корекція зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами казко терапії, Марченко Ю. В. (2021)
Никоненко Н. В. - Тенденції підготовки вчителів спеціальної освіти у США у період глобального карантину (2021)
Савінова Н. В. - Критеріально-показникова база формування професійної культури майбутніх вчителів-логопедів, Берегова М. І., Кутержицька К. М. (2021)
Саєнко Т. А. - Особливості організації корекційно-розвиткового процесу для дітей з синдромом дауна на різних вікових етапах їхнього розвитку (2021)
Лещук Г. В. - Віктимблеймінг як соціальна проблема (2021)
Кузьміна М. О. - Соціальне партнерство як інструмент підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти, Масюк О. П., Кузьмін В. В., Мєщан І. В. (2021)
Харківська А. А. - Формування емоційного інтелекту у майбутніх фахівців соціальної сфери (2021)
Вайнола Р. Х. - Характеристика педагогічної моделі формування соціальної відповідальності студентів засобами проєктних технологій, Сі Цзечень (2021)
Міщенко С. В. - Ефективність розмноження Сannabis sativa L. з насіння з низькою схожістю та життєздатністю в умовах in vitro (2018)
Накльока О. П. - Формування урожаю перцю солодкого залежно від віку розсади в умовах Правобережного Лісостепу України, Ковтунюк З. І., Слободяник Г. Я. (2018)
Наумов А. О. - Шляхи підвищення стійкості кавуна до дії стресових факторів ґрунтово-кліматичних умов півдня України, Лимар А. О. (2018)
Нетіс В. І. - Оптимізація технології вирощування сої на зрошуваних землях півдня України (2018)
Паламарчук В. Д. - Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, Коваленко О. А. (2018)
Писаренко П. В. - Вплив режиму зрошення й основного обробітку ґрунту на продуктивність кукурудзи й економіко-енергетичні показники технології її вирощування в умовах півдня України, Андрієнко І. О. (2018)
Примак І. Д. - Забур’яненість і продуктивність агрофітоценозів короткоротаційної сівозміни Правобережного Лісостепу України за різних систем основного обробітку й удобрення чорнозему типового, Панченко О. Б., Панченко І. А. (2018)
Сахненко В. В. - Обґрунтування заходів захисту пшениці озимої від шкідників сходів за прогресивних систем землеробства в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Сидякіна О. В. - Динаміка наростання надземної маси рослин ярих пшениці та тритикале залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння, Іванів М. О., Дворецький В. Ф. (2018)
Собко З. З. - Моніторинг виробництва сільськогосподарських культур на території Рівненської області, Вознюк Н. М. (2018)
Темрієнко О. О. - Фотосинтетична та насіннєва продуктивність посівів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Ткач О. В. - Агротехнические приемы возделывания сахарной свеклы, применимые для цикория корнеплодного (2018)
Томашук О. В. - Фотосинтетична продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу Правобережного, Каменщук Б. Д. (2018)
Усик С. В. - Урожайність гороху в короткоротаційних сівозмінах залежно від інтенсивності природного зволоження чорнозему опідзоленого, Єщенко В. О. (2018)
Ушкаренко В. О. - Формування продуктивності гібрида томата СХД-277 залежно від мінерального живлення в умовах зрошення півдня України, Минкін М. В., Берднікова О. Г. (2018)
Ушкаренко В. О. - Раціональність використання поля старовікової люцерни та насівних кормових культур на різних фонах живлення, Сілецька О. В., Сидякіна О. В. (2018)
Цицюра Я. Г. - Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Чернишова Є. О. - Продуктивність моркви столової залежно від фону мінерального живлення та гібридного складу в зрошуваних умовах півдня України, Минкіна Г. О., Камінська М. О. (2018)
Шахова Н. М. - Особливості біології, шкодочинності клопа шкідлива черепашка та заходи захисту озимої пшениці в південному степу, Шаповалов А. І. (2018)
Яровий Г. І. - Конвеєрне виробництво продукції капусти кольрабі в умовах Лівобережного Лісостепу України, Щербина Є. В. (2018)
Онищенко Л. В. - М’ясна продуктивність свиней різних поєднань (2018)
Онищенко Л. В. - Показники росту молодняку свиней червоної білопоясої породи (2018)
Панкєєв С. П. - Альтернативні варіанти органічного свинарства (2018)
Пасєчко Д.-В. Д. - Тепловий стрес: виявлення, попередження, вплив на молочні породи великої рогатої худоби (огляд), Нежлукченко Т. І. (2018)
Пепко В. О. - Досвід профілактичної дегельмінтизації диких копитних у популяціях із високою щільністю тварин, Жигалюк С. В., Лисиця А. В. (2018)
Почукалін А. Є. - Порівняльний аналіз основних господарськи корисних ознак корів заводських (зональних) типів української червоної молочної породи, Прийма С. В., Різун О. В. (2018)
Сморочинський О. М. - Технологія виробництва м’ясних напівфабрикатів на спеціалізованій лінії, Петрова О. В., Стріха Л. О., Ващенко О. І. (2018)
Соболь О. М. - Селекційні ознаки собак породи "середньоазійська вівчарка" (САВ) в умовах аматорського утримання (2018)
Ульянченко О. В. - Консолідованість показників відтворної здатності свиноматок за різних варіантів їх штучного осіменіння, Церенюк О. М., Церенюк М. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Асоціації поліморфізму генів інсуліну та міостатину з живою масою курей (2018)
Волошин М. М. - Управління поливами на основі екологічних вимог (2018)
Дементьєва О. І. - Умови формування урожаїв зерна кукурудзи різних груп стиглості за впливу та взаємодії досліджуваних чинників, Бойко Т. О. (2018)
Кузьменко В. Д. - Дослідження висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі, Мацко П. В., Бабушкіна Р. О. (2018)
Морозов О. В. - Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в південному регіоні України, Морозов В. В., Пічура В. І., Безніцька Н. В. (2018)
Морозов О. В. - Особливості формування гумусного стану темно-каштанових залишково слабо- і середньосолонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку, Ісаченко С. О., Шепель А. В. (2018)
Корнієнко В. О. - Пошук оптимальних щільностей посадки під час вирощування цьоголіток стерляді для зариблення Нижнього Дніпра, Білик Г. В. (2018)
Кутіщев П. С. - Оцінка перспектив створення мідійного господарства морської акваторії Миколаївської області (2018)
Maмeдов A. Ш. - Пути рационального использования водных ресурсов высокомутных горных рек, Гулиев Ш. Ш., Mустафаев M. E. (2018)
Онищенко С. О. - Сучасний екологічний стан зрошувальних земель Херсонської області за основними показниками родючості ґрунтів, Алмашова В. С., Євтушенко О. Т. (2018)
Прищепа А. М. - Моніторинг кризових явищ агросфери зони впливу урбосистеми (2018)
Пушка І. М. - Вплив температурного режиму середовища стратифікації на проростання насіння хеномелесу японського різних помологічних сортів, Величко Ю. А. (2018)
Скиба В. П. - Причини деградаційних процесів у басейні р. Молочна, Вознюк Н. М. (2018)
Стратічук Н. В. - Оцінка сталого використання земель сільськогосподарського призначення на території Херсонської області (2018)
Хохлов А. В. - Деструктивні властивості біосорбційних комплексів під час знешкодження пестицидів у ґрунтах, Хохлова Л. Й., Титаренко М. В. (2018)
Цуркан Л. В. - Особливості зимівлі цьоголітків коропа в умовах півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2018)
Content (2020)
Koltun P. - Cradle-to-gate life cycle assessment of the production of separated mix of rare earth oxides based on Australian production route, Klymenko V. (2020)
Abdellah W. R. - Rock slope stability analysis using shear strength reduction technique (SSRT) – case histories, Hussein M. Y., Imbabi S. S. (2020)
Malyarov P. - Mineral raw material disintegration mechanisms in ball mills and distribution of grinding energy between sequential stages, Dolgov O., Kovalev P. (2020)
Kobylianskyi B. - Improvement of safety management system at the mining enterprises of Ukraine, Mуkhalchenko H. (2020)
Kovalevska I. - Stability of the overworked slightly metamorphosed massif around mine working, Samusia V., Kolosov D., Snihur V., Pysmenkova T. (2020)
Zeqiri R. - Geostatistical analysis of the nickel source in Gllavica mine, Kosovo (2020)
Kalybekov T. - Substantiation of the intensified dump reclamation in the process of field development, Rysbekov K., Sandibekov M., Bi Y. L., Toktarov A. (2020)
Fyk M. - Modeling of the lifting of a heat transfer agent in a geothermal well of a gas condensate deposit, Biletskyi V., Abbood M., Al-Sultan M., Abbood M., Abdullatif H., Shapchenko Y. (2020)
Afradi F. - Prediction of tunnel boring machine penetration rate using ant colony optimization, bee colony optimization and the particle swarm optimization, case study: Sabzkooh water conveyance tunnel, Ebrahimabadi A., Hallajian T. (2020)
Dychkovskyi R. - Research into stress-strain state of the rock mass condition in the process of the operation of double-unit longwalls, Shavarskyi Ia., Saik P., Lozynskyi V., Falshtynskyi V., Cabana E. (2020)
Moshynskyi V. - Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers, Malanchuk Z., Tsymbaliuk V., Malanchuk L., Zhomyruk R., Vasylchuk O. (2020)
Krupnik L. - Substantiation and process design to manufacture polymer-concrete transfer cases for mining machines, Yelemessov K., Beisenov B., Baskanbayeva D. (2020)
Kofanov O. - Mitigation of the environmental risks resulting from diesel vehicle operation at the mining industry enterprises, Vasylkevych O., Kofanova O., Zozul’ov O., Kholkovsky Yu., Khrutba V, Borysov O., Bobryshov O. (2020)
Skrobala V. - Ecological patterns for vegetation cover formation in the mining waste dumps of the Lviv-Volyn coal basin, Popovych V., Pinder V. (2020)
Kirin R. - Features of legal support for the operation of small atypical Ukrainian coal mines under contractual conditions of a public-private partnership, Hryshchak S., Illarionov O. (2020)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні засади життєстійкості та самореалізації молоді в професіях соціономічного типу, Сафонова С. О., Завацька Н. Є., Каширіна Є. В., Бровендер О. О. (2022)
Boyarin L. V. - Socio-psychological characteristics of self-fulfillment of youth and its resilience: internal and external dimensions, Zavatskyi Yu. A., Zavatska N. Ye., Pobokina H. M., Fedorova O. V. (2022)
Авраменко А. О. - Теоретико-психологічний аналіз моделей перфекціонізму (2022)
Бохонкова Ю. О. - Формування адаптаційних механізмів у здобувачів зво до умов дистанційного навчання в період дії воєнного стану, Козьменко О. І., Пелешенко О. В., Кобиляцька М. В., Іванова К. І. (2022)
Бочелюк В. Й. - Постравматичний стресовий розлад: стан проблеми, психодіагностика та психологічна допомога, Панов М. С., Турубарова А. В. (2022)
Бугайова Н. М. - Складові економічної соціалізації особистості, Пелешенко О. В., Бугайова О. О. (2022)
Гарькавець С. О. - Особливості прояву образи у дітей різного віку та можливості її опанування (2022)
Hoian I. M. - Optimization of the functioning of the emotional sphere of the personality by means of psychocorrection, Fedyk O. V. (2022)
Засєкіна Л. В. - Методологічні та наративні засади дослідження проблеми морального дистресу у контексті воєнного конфлікту, Федотова Т. В., Солоненко О. О. (2022)
Курова А. В. - Факторна структура психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності (2022)
Лосієвська О. Г. - Психологічні аспекти дослідження змістовно-смислової компетенції майбутніх фахівців професій типу "людина-людина", Сербін Ю. В., Мальнєв А. С. (2022)
Михайлишин У. Б. - Вплив темпераменту на стресостійкість у юнацькому віці, Нестерова І. А. (2022)
Пастрик Т. В. - Психодіагностика емоційної експресивності у наукових дослідженнях: об’єктивний рівень ставлення родини чи суб’єктивне переживання? (2022)
Пілецький В. С. - Психологічні особливості стресових реакцій здобувачів вищої освіти (2022)
Турбан В. В. - Структура та зміст соціокультурних детермінант розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття) (2022)
Чудакова В. П. - Особливості та перспективи впровадження програми спеціальної підготовки експертів-тренерів і науково-методичного забезпечення реалізації "технології формування психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності", з використанням цифрових і stem засобів (2022)
Завацький Ю. А. - Структурно-рівневий аналіз адаптаційного потенціалу особистості, Шаповалова В. А., Завацька Н. Є., Гєтта О. М., Шелест О. В. (2022)
Бугайова Н. М. - Подолання дистресу як складової психологічного здоров’я особистості, Андрющенко І. О. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського