Вихідні відомості (2022)
Костова Н. І. - Інформація з обмеженим доступом за своїм нормативно-правовим режимом (2018)
Блажівська Н. Є. - Загальна характеристика застосування практики Європейського суду з прав людини під час захисту зобов'язального права вимоги (2018)
Гуменникова Т. Р. - Характеристика домашнього насильства: відповідальність і наслідки, Метіль А. С. (2018)
Воронько О. О. - Розшук майна боржника в процесі виконавчого провадження у Франції (2018)
Тарасенко В. С. - Проблеми забезпечення належного соціального захисту ветеранів війни (2018)
Байло О. В. - Окремі питання притягнення роботодавця до відповідальності за затримку розрахунку під час звільнення (2018)
Зіноватна І. В. - Міжнародні стандрати у сфері соціального забезпечення (2018)
Хренова Т. Ю. - Умови призначення житлових субсидій: сьогодення (2018)
Щербяк Ю. В. - Земельна ділянка як особливий і самостійний об'єкт земельних правовідносин (2018)
Тихонова О. В. - Питання кримінальної відповідальності за порушення бюджетного законодавства України (2018)
Андрушко А. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за підміну дитини (2018)
Щоголєв Д. С. - Окремі проблеми визначення родового об'єкта злочинів, передбачених розділом ХХ Кримінального кодексу України (2018)
Лутчин В. І. - Поняття, зміст та обсяг класифікації кримінальних праворорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща (2018)
Слюсар Д. Ю. - Історія жіночої злочинності (2018)
Бойко Ю. Ю. - Кримінально-правова характеристика медичної помилки (2018)
Лефтеров Л. В. - Кримінологічна характеристика осіб, підозрюваних у кіберзлочинах (2018)
Калатур М. В. - Сущность понятия оптимизации показателей оценки служебной деятельности следственных органов (2018)
Сачко О. В. - Повідомлення про підозру особам, які користуються статусом недоторканності та підвищеним ступенем захисту (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Щодо меж пізнавальної діяльності слідчого (2018)
Притула А. М. - Визначення потенційної підслідності слідчих підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Мирошниченко Ю. М. - Про детермінанти тактики суду в кримінальному провадженні (2018)
Ламах Т. Б. - Проблемні слідчі ситуації досудового розслідування масових заворушень (2018)
Градовська М. О. - Вплив міграційної кризи в країнах ЄС на безпекову ситуацію в Україні (2018)
Смолянінова О. Я. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2018)
Аблямитова С. Ш. - О примирительных процедурах в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран (2018)
Мануїлова К. В. - Міжнародно-правовий режим нерозповсюдження ядерної зброї в сучасному міжнародному праві (2018)
Костенко С. К. - Генезис та сучасні форми прокурорського врядування в країнах-членах Ради Європи (2018)
Волощук О. М. - Показники водно-сольового обміну у тварин за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами, Лунгул І. М., Копильчук Г. П. (2021)
Худа Л. В. - Вплив композиційного препарату етилтіосульфанілату з поверхнево-активним рамноліпідним біокомплексом на вміст SH-груп у Daphnia magna, Андрущак М. П., Лубенець В. І., Карпенко О. В. , Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В. , Худий О. І. (2021)
Borschovetska V. - The effect of low-level laser irradiation on free radical processes in the mitochondrial fractions induced by the bisphenol A administration, Marchenko M., Ivantsiv V. (2021)
Чебан Л. - Вплив церію на монокультуру Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, Грушківський Є. , Жолобак Н. (2021)
Савчук Г. Г. - Вікові особливості гемоцитарного складу Apis mellifera L. осінньої генерації, Панчук І. І. (2021)
Кеца О. В. - Вплив низькодозового лазерного випромінювання на гемокоагуляційну ланку системи гемостазу щірів з трансплантованою карциномою Герена, Марченко М. М. (2021)
Копильчук Г. П. - Вміст залишкового азоту в плазмі крові щурів за умов токсичного ураження на тлі аліментарної нестачі протеїну, Николайчук І. М., Москалик Г. Г. (2021)
Паньков А. В. - Історичне поширення риб родини бичкові (Gobiiformes: Gobiidae) у Дністровсько-Нижньо-Дунайському та Дніпровсько-Південнобузькому екорегіонах в ХІХ – першій половині ХХ століт (2021)
Филипчук Т. В. - Аспекти використання окремих енергетичних культур, Ситнікова І. О. , Буркут В. І. (2021)
Токарюк А. І. - Поширення, ценотичні та екологічні особливості Bupleurum tenuissimum L. (Apiaceae) у Чернівецькій області, Чорней І. І. , Буджак В. В. , Волуца О. Д., Якушенко Д. М. (2021)
Розенблі Ю. В. - Ландшафтний розподіл рослинності дністровського каньйону в межах НПП "Подільські товтри" (2021)
Khokh A. N. - Morphological and anatomical peculiarities of the Scots Pine annual rings in moss-covered and ledum types of forests, Zvyagintsev V. B. (2021)
Орлов О. О. - Rudbeckia fulgida (Asteraceae) – новий ергазіофігофіт у флорі України, Шевера М. В. (2021)
Смага І. С. - Профілеутворюючі та супутні процеси в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття (2021)
Козьменко О. І. - Дослідження психічного здоров’я та благополуччя дітей та сімей українських біженців (досвід Естонії) (2022)
Пастрик Т. В. - Прояви емоційної експресивності в мові та мовленні (2022)
Zavatskyi Yu. A. - Psychosocial rehabilitation of personality: a systematic approach, Shapovalova V. A., Zavatska N. Ye., Getta O. M., Shelest O. V. (2022)
Бойсак А. Г. - Особливості міжособистісних взаємовідносин і самооцінки неповнолітніх з неповних сімей та їх корекція, Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю., Чала Т. І. (2022)
Скрипник К. І. - Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя, Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю., Царенок Л. Б. (2022)
Семянистий Д. В. - Волонтерська робота та соціальне забезпечення в умовах сучасного соціуму: досвід і перспективи, Тоба М. В., Смирнова О. О., Kaминіна О. І., Хатіпов М. О. (2022)
Добровольська Н. А. - Показники обдарованості, обумовлені логікою особистісного розвитку в онто- і соціогенезі та соціальною активністю особистості, Завацька Н. Є., Петренко М. О., Духновська О. Г., Стрельченко Л. Е. (2022)
Омелянюк С. М. - Дискурсивні характеристики соціальних мереж та їх вплив на соціальну зрілість молоді, Бозоян М. А., Голенач Я. О., Гєтта А. Ю., Ворошилова В. Ю. (2022)
Ахтирська Ю. І. - Психічна саморегуляція молоді у міжособистісній взаємодії в умовах проблемного соціуму, Завацька Н. Є., Родченкова І. B., Голобородькo К. О., Горбань М. В. (2022)
Гоян І. М. - Психологічні особливості процесу самоорганізації молоді та розвитку її рефлексії в період суспільних трансформацій, Завацька Н. Є., Завацький Ю. А., Каськов І. О., Дерев’янко О. В. (2022)
Заверуха О. Я. - Соціально-психологічна програма корекції проявів адикції у неповнолітніх з сімей трудових мігрантів, Завацька Н. Є., Кацинська М. В., Сасунова Е. Е., Сердюк Ю. Ю. (2022)
Блискун О. О. - Соціокультурний контекст процесу реінтеграції молоді, Завацька Н. Є., Синявський І. О., Тєрєхов А. В., Ястремський П. Ф. (2022)
Корнієнко В. В. - Показники та механізми порушення процесу адаптації у структурі реабілітаційного потенціалу особистості, Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Коваленко В. О., Задорожня М. В. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Балашов Е. - Структурно-функціональна модель саморегульованого навчання студентів (2019)
Беспалько А. - Досвід використання психологічної декомпресії в збройних силах країн НАТО (2019)
Волобуєва О. - Практичні рекомендації щодо проектування професійної компетентності офіцерів-прикордонників на засадах проблемного навчання, Чорний А. (2019)
Ганаба С. - Творчість як свобода: концептуальні ідеї та практичні стратегії, Пантєлєєв К. Т (2019)
Демський В. - Програма протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад органу охорони державного кордону, Кабачинський М., Юрчак Ю. (2019)
Дячкова О. - Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в особливих умовах (2019)
Ковальчук Р. - Вплив фізичного виховання на формування особистості (2019)
Козак О. - Адаптація майбутніх педагогів до професійної діяльності як предмет психологічного дослідження (2019)
Кондратюк С. - Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності, Волинець Н. (2019)
Лящ О. - Методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці (2019)
Россова М. - Потенціал імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів (2019)
Скляренко І. - Психологічні аспекти підготовки фахівців туризму в морській галузі, Левченко О. (2019)
Тептюк Ю. - Про результати формувального експерименту із розвитку стресостійкості у соціальних працівників (2019)
Федик А. - Проблемне навчання в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Фомич М. - Критерії психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій (2019)
Чорний А. - Результати порівняльного аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних учених на поняття "професійна компетентність” (2019)
Шемчук О. - Методичні основи тренінгу формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2019)
Шинкарук О. - Аналіз професійно-рольових вимог до особистості офіцера-прикордонника та місце психологічного компонента у структурі його службово-професійної компетентності (2019)
Якимчук А. - Психологічна сутність та потенціал людини як різновид особистісного ресурсу (2019)
Винарчик М. П. - Роль інноваційних освітніх платформ у вивченні французької мови (2022)
Іваницький О. І. - Поєднання компетентнісного, контекстного та акмеологічного підходів до магістерської підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти, Іваницька С. Г., Сузанська Н. С. (2022)
Лаппо В. В. - Гуманістичні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти (2022)
Лебедик Л. В. - Втілення ідей Антона Макаренка у підготовку магістрів соціальної роботи. (2022)
Олексюк Н. С. - Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної сфери як актуальна проблема (2022)
Стрельніков В. Ю. - Розвиток екологічної компетентності фахівців соціальної роботи у закладах неперервної освіти (2022)
Червоненко К. С. - Використання віртуальної дошки Padlet у процесі дистанційного навчання закладів вищої освіти (2022)
Шеремет М. К. - Тенденції розвитку вищої школи України: цінності освіти у світовому та національному вимірах, Супрун Д. М. (2022)
Валько Т. І. - Напрямки формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2022)
Гура В. В. - Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студентів з функціональними освітніми труднощами спеціальності "музичне мистецтво" на матеріалах українського народнопісенного фольклору, Воротинцева О. О. (2022)
Лупінович С. М. - Особливості дидактичного проектування електронних форм навчання в умовах інклюзивного освітнього процесу, Лапшина І. С. (2022)
Бачинська М. В. - Організаційно-методичні особливості педагогічної та соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді під час воєнних дій в Україні (2022)
Бойко Г. В. - Вплив групових заходів із популяризації волонтерства на інформованість і вмотивованість шкільної та студентської молоді, Овчарова В. С., Буренков В. О. (2022)
Котелевець А. М. - Дослідження напрямів волонтерської діяльності під час російсько-української війни (2022)
Петрочко Ж. В. - Навчання та підтримка біологічних сімей з дітьми: сучасний досвід Чеської Республіки та України., Денисюк О. М. (2022)
Соляник М. Г. - Актуальний дискурс організації соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. (2022)
Файдюк О. В. - Соціально-психологічна допомога жінкам, які зазнали насильства у воєнний час (2022)
Хижняк Л. М. - Уявлення про бездомних осіб як елемент комунікації з ними, Сичова В. В., Хижняк О. В. (2022)
Ящищак І. В. - Діяльність студентської служби в університетах США як різновид соціальної підтримки студентів (2022)
Водько Н. П. - Глобализация образования или его уничтожение? (2018)
Корнієнко І. В. - Організація адвокатури в південноукраїнських губерніях кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.: порівняльно-правова характеристика (2018)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права в правових системах англо-американської правової сім'ї (2018)
Забокрицький І. І. - Транснаціональне громадянське суспільство як ознака транснаціоналізації сучасного конституціоналізму (2018)
Сачко О. В. - Доктрина верховенства права та удосконалення інститутів кримінального процесу (2018)
Федоренко В. В. - Роль та місце традицій у системі суспільно-психологічних компонентів моральної та правової свідомості військовослужбовців Збройних Сил України (2018)
Фляжнікова Я. В. - Історіографія правового регулювання правил адвокатської етики новітнього часу (2018)
Акуленко Д. Ю. - Окремі проблеми побудови громадянського суспільства в Україні та його взаємодії з державою (2018)
Андрущенко О. Ю. - Герменевтичні обриси конфлікту інтересів у правосудді (2018)
Гиренко І. В. - Правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги під час проведення медичної реформи, Тарнавська І. Я. (2018)
Покатаєва О. В. - Спірні питання виникненя податкового обов'язку зі сплати плати за землю в разі відсутності документів на право власності або право користування земельною ділянкою (2018)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров'я в Україні: системний аналіз (2018)
Кобко Є. В. - Громадський контроль як засіб забезпечення національної безпеки (2018)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика стадій та уповноважених суб'єктів створення лікарських засобів (2018)
Кириченко Ю. М. - Проблема сутності та видів функцій органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права (2018)
Рекуненко Т. О. - Правопорушення як фактична підстава адміністративної відповідальності (2018)
Атаманчук Н. І. - Особливості правового регулювання акцизного податку з алкогольних напоїв в Україні (2018)
Бевз С. І. - Державне управління господарською діяльністю як об'єкт і предмет адміністративно-правового регулювання (2018)
Гуть Н. Ю. - Види функцій адміністративного процесу та особливості їх прояву (2018)
Скрипа Є. В. - До проблеми вдосконалення відповідальності у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Шахов С. В. - Правова якість адміністративного законодавства: властивості та поняття (2018)
Терещук Г. А. - Теоретичне визначення принципу транспарентності органів публічної адміністрації (2018)
Колєсніков Д. В. - Позитивний досвід Сербії та Грузії з удосконалення адміністративно-правового регулювання в системі державного управління в умовах демократизації публічних відносин (2018)
Сибіга О. М. - Сфери реалізації законодавства про доступ до публічної інформації (2018)
Руснак Л. М. - Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2018)
Скороход І. В. - Методи податкової діяльності та їх класифікація (2018)
Зубрицький М. І. - Проблеми притягнення до юридичної відповідальності державних службовців (2018)
Миколаєць В. А. - Зразкові й типові справи як новий механізм в адміністративному судочинстві (2018)
Сукманова О. В. - Форми публічного адміністрування охорони права власності в Україні (2018)
Тополя Р. В. - Адміністративно-правовий статус експерта під час здійснення експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2018)
Сказко О. М. - Альтернативне вирішення доменних спорів (2018)
Литвиненко О. А. - Становлення та етапи розвитку нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері енергоефективності та енергозбереження (2018)
Калінічев А. А. - Трансформація ставки туристичного збору за податковим законодавством України: pro і contra (2018)
Сугоняко Н. В. - Речові докази як об'єкти інформаційної діяльності судів України (2018)
Карпенко Н. В. - Вплив визнання податкового боргу безнадійним на реалізацію механізму пені (2018)
Парханов Г. Р. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб'єкта здійснення превентивної діяльності: поняття та структура (2018)
Ханова Н. О. - Обов'язки контролюючих органів у сфері оподаткування (2018)
Данилевич Н. А. - Зміст стадій адміністративної процедури у сфері імміграції у вигляді оформлення запрошень фізичними та юридичними особами (2018)
Вишневський М. В. - Методи адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні (2018)
Кіцул С. Ю. - Газовидобувна галузь України як об'єкт публічного адміністрування (2018)
Свіріна К. С. - Особливості адміністративно-правового забезпечення повноважень військово-цивільних адміністрацій (2018)
Васильчук І. - Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Коваль Б., Боровик О. (2022)
Ворохобіна Д. - Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном: теоретичні аспекти (2022)
Гнидюк О. - Особливості діагностики фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти (2022)
Дияк В. - Особливості соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у вищих військових навчальних закладах (2022)
Ісламова О. - Використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної реальності у підготовці персоналу прикордонних відомств країн Європейського Союзу (2022)
Калинюк Н. - Розвиток навчальної мотивації курсантів до вивчення іноземної мови, Лемешко О. (2022)
Клачко В. - Стан, проблеми та перспективи трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО, Білявець С., Діденко О., Дем’янюк Ю. (2022)
Левадний І. - Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Фігура О., Боровик О. (2022)
Луханін В. - Особливості підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Збройних Сил України, Сарафанюк Е., Манойло О., Білорус Г. (2022)
Moroz N. - Current trends in the professional English language teaching of the Ukrainian border guard agency personnel, Shchegoleva T., Hrishko-Dunaievska V., Petrash A. (2022)
Ryzhykov V. - Core components of professional competence of a researcher of a higher military educational institution: scientific and practical analysis and characteristics, Horiacheva K., Prokhorov O., Snitsa T. (2022)
Саган В. - Реалізація практичної підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства підрозділів Державної прикордонної служби України у польових умовах (2022)
Сердюк С. - Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Луцький О., Боровик О. (2022)
Сінкевич С. - Характеристика пауз, що виникають під час навчальних занять із загальновійськової підготовки (на прикладі дисципліни "Основи бойового забезпечення”), Гаврилюк В. (2022)
Ярмоленко М. - Роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі (2022)
Бессалов А. В. - Особливі властивості закону додавання точок нециклічних кривих Едвардса, Абрамов С. В. (2022)
Schlesinger M. I. - Minimax deviation strategies for machine learning and recognition with short learning samples, Vodolazskiy E. V. (2022)
Соловйов В. І. - Метод ідентифікації апаратури цифрового відеозапису та цифрових фотоапаратів, Рибальський О. В., Журавель В. В. , Шабля О. М., Тимко Є. В. (2022)
Волков О. Є. - Технологія автономного зльоту та посадки для сучасного навігаційно-пілотажного комплексу безпілотного літального апарата, Комар М. М., Рачковський Д. А., Волошенюк Д. О. (2022)
Литвиненко О. Є. - Декомпозиційний метод обчислення вагових коефіцієнтів бінарної нейронної мережі, Кучеров Д. П., Глибовець М. М. (2022)
Стецюк П. І. - Модифікації двоетапної транспортної задачі та їхні застосування, Стовба В. О., Трегубенко С. С., Хом’як О. М. (2022)
Вагіс О. А. - Розв’язність NP-повних задач, Гупал А. М. (2022)
Пепеляєв В. А. - Новий метод оптимізації надійності в класичній постановці задачі, Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2022)
Горбачук В. М. - Вплив технологій та факторів конфлікту на рівноважні стани, Заславський В. А., Кнопов П. С. (2022)
Чикрій А. О. - Модифікації умови Понтрягіна у проблемі зближення конфліктно-керованих об’єктів, Раппопорт Й. С. (2022)
Котуляк І. - Застосування алгоритмів декомпозиції для прискорення оброблення великих масивів даних у геоінформаційній системі, Хиленко В. В., Басараб Р. М., Ріїс М. (2022)
Перун Г. М. - Задача Коші для стохастичного параболічного рівняння з відхиленням аргументу, Ясинський В. К. (2022)
Жигалло Т. В. - Перетворення Фур’є підсумовувальної функції Абеля–Пуассона, Харкевич Ю. І. (2022)
Васянін В. О. - Задача маршрутизації збірних вантажів у багатопродуктовій транспортній мережі із заданими тарифами і обмеженнями на час доставки, Трофимчук О. М., Ушакова Л. П. (2022)
Бєлих Т. В. - Алгоритми внутрішніх точок: історія створення, результати досліджень, застосунки та перспективи, Зоркальцев В. І. (2022)
Muratuly D. - Information technology for the proctor to detect violations during the exam, Denissova N. F., Krak Iu. V. (2022)
Задірака В. К. - Паралельні методи представлення чисел для тестування операцій багаторозрядної арифметики, Терещенко А. М. (2022)
Лавренюк М. С. - Огляд методів глибинного навчання у прикладних задачах економічного моніторингу на основі геопросторових даних, Шуміло Л. Л., Яйлимов Б. Я., Куссуль Н. М. (2022)
Писаренко В. Г. - Математична модель функціонування умовних рефлексів, Писаренко Ю. В. (2022)
Stefanowski N. - Biomarkers of oxidative stress in the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) after in vitro treatment by extracts derived from stalks and roots of greater celandine (Chelidonium Majus L.), Tkachenko H., Kurhaluk N., Aksonov Ie. (2021)
Stefanowski N. - Antimicrobial efficacy of ethanolic extracts derived from stalks and roots of Chelidonium Majus L. against different types of Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains, Tkachenko H., Kurhaluk N. (2021)
Адмін О. Є. - Результати аналізуючого схрещування айрширської худоби, Адміна Н. Г. (2021)
Борщ О. О. - Продуктивність та поведінка корів різного віку за зміни технології доїння, Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Бучковська В. І. - Ефективність використання кормів дійними коровами різних порід, Євстафієва Ю. М. (2021)
Корх О. В. - Показники м’ясної продуктивності відгодівельного молодняку кролів за використання пробіотика, Платонова Н. П., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Сметана О. І. (2021)
Ладика В. І. Павленко Ю. М. - Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв'язок з складом молока у корів української чорно-рябої молочної породи, Древицька Т. І., Досенко В. Є., Скляренко Ю. І. (2021)
Марченко В. А. - Параметри технології утримання та годівлі великої рогатої худоби з використанням роботизованого доїння корів, Гребінь Л. Г., Трішин О. К., Чигринов Є. І. (2021)
Мельник В. О. - Вплив різних способів регенерації використаної підстилки для індиків на кінетику процесу її біотермічної обробки та мікробне обсіменіння, Рябініна О. В., Комар Т. В. (2021)
Михальченко С. А. - Оцінка біологічної цінності протеїну яловичини бугайців залежно від породних і вікових параметрів, Чечуй О. Ф. (2021)
Помітун І. А. - Продуктивність і відтворна здатність овець таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи за різних методів розведення в умовах цілорічного стійлового утримання, Косова Н. О., Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Туринський В. М., Богданова Н. В. (2021)
Помітун І. А. - Особливості адаптивної реакції організму овець м’ясного напряму продуктивності різного екогенезу, Косова Н. О., Паньків Л. П. (2021)
Піскун В. І. - Вплив паратипових чинників на ефективність вирощування ремонтних телиць, Антоненко С. Ф., Адмін О. Є., Осипенко Т. Л., Адміна Н. Г., Золотарьов А. П., Сікун М. В. (2021)
Руденко Є. В. - Використання захищеного від розпаду в рубці корів білка та крохмалю для зниження викидів парникових газів та аміаку, Подобед Л. І., Василевський М. В., Єлецька Т.О., Седюк І. Є., Золотарьов А. П., Чигринов Є. І., Тришін О. К. (2021)
Фролова Г. О. - Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи української популяції, Ткачова І. В., Платонова Н. П. (2021)
Халак В. І. - Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різної внутріпородної диференціації за селекційним індексом СИ4 та індексом Сазера - Фредіна, Гутий Б. В., Бордун О.М. (2021)
Правила оформлення статей (2021)
Бурбела С. - Методи дистанційного навчання у вивченні графічних оперативно-службових документів, Богун В. (2022)
Васильчук І. - Оцінка ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: фінансовий аспект, Боровик О., Степанова Ю., Стрельбіцький М. (2022)
Волобуєв В. - Питання формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проєктного управління (2022)
Voitiuk О. - Officers’ leadership courses in the structural-functional model of border guard cadets’ foreign language training, Bloshchynskyi I. (2022)
Галімов А. - Теоретичні основи формування готовності до лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників у ході освітнього процесу, Степанова Ю. (2022)
Гевко О. - Інноваційні методи викладання історії України у вищих навчальних закладах в контексті дистанційної освіти, Макогончук Н. (2022)
Ісламова О. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах дистанційного навчання (2022)
Коваль Б. - Щодо механізмів сертифікації результатів освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України за стандартами НАТО, Боровик О., Ставицький О. (2022)
Пепельніцина Т. - Розвиток творчого потенціалу особистості на заняттях з дисципліни "Безпека життя і діяльності”, Підгайчук С. (2022)
Руденко Л. - Методичні аспекти навчання майбутніх фахівців соціального захисту професійної комунікації у конфліктних ситуаціях, Боровик Л. (2022)
Свінціцька О. Третько В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців прикордонних служб до професійної комунікативної взаємодії: зарубіжний досвід (2022)
Сердюк С. - Концепція трансформації освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України, Боровик О. (2022)
Торічний О. - Методика використання методів активного навчання у формуванні військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Фігура О. - Оцінка можливості ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: кадровий аспект, Боровик О., Полюк В., Маланчій М. (2022)
Шпак В. - Управління дослідницькою діяльністю учнів нової української школи як основа формування креативного мислення, Нінова Т. (2022)
Шумовецька С. - Інтерактивні технології і формування у майбутніх офіцерів-прикордонників навичок медіаграмотності та протидії негативному інформаційному впливу (2022)
Клименко О. В. - Історія розвитку правового регулювання трансплантації органів у країнах Євразії, Патратій О. В. (2018)
Олійник А. Ю. - Види обмежень конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні (2018)
Кириченко В. М. - Загальна декларація прав людини: історико-правові аспекти (до 70-річчя прийняття), Соколенко Ю. М. (2018)
Вакарова О. В. - Національна поліція України як орган забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2018)
Кривенко В. В. - Результати дослідження проблеми запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України (2018)
Степанова Т. В. - Право на інформацію – багатоелементний складник судового процесу (2018)
Грудницька С. М. - Правові основи громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору, Титова О. В. (2018)
Басай О. В. - До питання про розвиток вчення про принципи цивільного права (2018)
Скрипник В. Л. - Послуги як особливий об'єкт цивільних прав (2018)
Менджул М. В. - Принципи правового регулювання сімейних відносин у Великобританії та Ірландії (2018)
Гуйван П. Д. - Щодо меж здійснення дискреції під час правозастосування (2018)
Швидка Т. І. - Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту економічної конкуренції (2018)
Сергієнко Н. А. - правові наслідки смерті фізичної особи, яка була стороною виконавчого провадження (2018)
Можайкіна О. С. - Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти правового статусу (2018)
Парагайло В. О. - Основні підходи до визначення поняття "культурні цінності" в нормативних актах та юридичній літературі (2018)
Орел А. О. - Поняття та особливості нотаріального посвідчення договору дарування (2018)
Сокоринський Ю. В. - Особливості та зміст недержавного пенсійного забезпечення (2018)
Баглаєнко С. С. - Гарантії дотримання прав осіб, щодо яких здійснюється службове розслідування в органах Національної поліції України (2018)
Мішок С. М. - Особливості правового становища атестаційних комісій, утворених роботодавцем (2018)
Власенко Ю. Л. - правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі (2018)
Орєхов С. М. - Особливості відповідальності за екологічну шкоду в рамках Європейського Союзу (2018)
Піддубна Д. С. - Інвестиційна державна політика – елемент збереження природних ресурсів для здійснення органічного господарювання (2018)
Андрушко А. В. - Доктрина кримінального права другої половини ХІХ – початку ХХ століття про злочини проти честі та гідності особи (2018)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн Далекого Сходу (Китай, КНДР, Республіка Корея, Монголія) (2018)
Коваленко А. В. - Взаємозв'язок інформаційно-аналітичного забезпечення та наукового супроводження поліцейської діяльності в україні (2018)
Максіменцев М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, передбачені статтею 240 Кримінального кодексу України (2018)
Ольшанецький І. В. - Особливості нагляду ювенального прокурора за додержанням законів під час виконання покарань стосовно неповнолітніх: теоретико-правовий аспект (2018)
Кондратюк Л. В. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері земельних відносин (2018)
Макодзьоб А. В. - Співвідношення предмета злочину та засобів і знарядь вчинення злочину (2018)
Головков О. М. - Організаційно-правові засади взаємодії дільничного офіцера поліції з іншими суб'єктами у питаннях реалізації адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2018)
Березнер В. В. - Підкуп як кримінально-правове поняття: проблеми визначення та класифікації (2018)
Доброскок А. Ю. - Поняття і сутність вандалізму як об'єкта кримінологічного дослідження (2018)
Кізіменко Є. В. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який учиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2018)
Воробчак А. Р. - Допит експерта в кримінальному провадженні: мета, умови та предмет (2018)
Лепей О. В. - Спрощений судовий розгляд у кримінальному провадженні (2018)
Чигрина Г. Л. - Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2018)
Ольховська М. М. - Про питання законодавчого забезпечення права на оскарження рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим під час досудового розслідування (2018)
Дрозд А. В. - Деякі проблемні питання арешту майна в кримінальному провадженні (2018)
Ганжа Т. В. - Особливості початку кримінального провадження щодо умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (2018)
Попович І. М. - Проблеми процесуального положення законного представника підозрюваного в досудовому розслідуванні (2018)
Діденко С. В. - Правила використання зброї працівниками поліції у зарубіжних країнах (2018)
Гольденберг Т. В. - Основні напрями міжнародно-правового співробітництва України зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (2018)
Галась І. А. - Тимчасове вилучення майна в кримінальному процесуальному законодавстві країн англосаксонської правової системи (2018)
Єднак В. М. - До питання організаційного устрою органів прокуратури України (2018)
Крестовська Н. М. - Правові аспекти діяльності державних органів із питань тимчасово окупованих територій (рецензія на наукову публікацію) (2018)
Burlay T. V. - The social quality policy: theory and international approaches in the context of the Ukraine’s post-war reconstruction task, Dmytruk D. A., Kostrytsia V. І., Levin R. Ya. (2022)
Лапан Т. Д. - Російсько-українська війна: теорія та практика соціологічного осмислення, Химович О. С., Черниш Н. Й. (2022)
Iesue L. - Who is suffering gender-based violence in Ukraine? A snapshot of domestic violence during war and a global pandemic, Lozovska O., Timmer A., Jawaid A. (2022)
Шишков С. Є. - Залучення індивідуальних інвесторів до фондового ринку України: технології та інструментарій (2022)
Дейнеко Л. В. - Інструментарій збереження та розвитку інтелектуального кадрового потенціалу промисловості України, Шелудько Е. І., Завгородня М. Ю., Галаєва Л. В. (2022)
Прокопа І. В. - Інституційні аспекти залучення сільських спільнот до інклюзивного розвитку територіальних громад (2022)
Дікова-Фаворська О. М. - Функціонал директора закладу загальної середньої освіти в умовах війни (2022)
Демчук В. С. - Дайджест опитувань U-Report: III квартал 2022 р. (повернення українців з-за кордону, торгівля людьми, управління відходами) (2022)
Шульга М. О. - Про колегу та друга, Максименко О. О. (2022)
Пам’яті Світлани Андріївни Щудло (2022)
Афонін Е. А. - 13 Міжнародний теоретико-методологічний семінар і Х Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Архетипіка та публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності” (2022)
Автори номера (2022)
Bayadyan A. - Issues of the international experience of crediting of agricultural farms (2022)
Вівчар О. Й. - Запобігання ризикам виникнення фінансової кризи в учасників територіальної громади, Волошин О. П., Червінська О. С. (2022)
Голод А. П. - Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму, Головчук Ю. О., Мороз С. Р., Дудаш О. І. (2022)
Горобінська І. В. - Механізм управління економічним розвитком автотранспортного підприємства (2022)
Райковська І. Т. - Функціональний склад підсистеми комп’ютеризації економічного аналізу трудового потенціалу підприємства, Овчарик Р. Ю., Шпак В. А. (2022)
Феленчак Ю. Б. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку туристичних дестинацій в умовах глобальної нестабільності, Графська О. І., Крижанівський Т. Я., Базюк М. Б. (2022)
Chunikhina T. - The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise, Chernyshov O., Liganenko I., Kubai O. (2022)
Yudina O. - Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations, Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. (2022)
Гримак А. В. - Економічний аналіз діяльності підприємств ветмедицини, як чинник забезпечення ефективності їх функціонування, Кравців І. К., Урбан І. Р. (2022)
Чернобровкіна С. В. - Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств України на світовому ринку (2022)
Bashynska I. - Methodological principles of smartization: determination of priority directions (2022)
Hongyue W. - Elaborating strategies for sustainable development in china regions: key principles (2022)
Батченко Л. В. - Формування наукового середовища і академічної культури в університетах України: організаційно-економічний аспект, Гончар Л. О. (2022)
Продіус О. І. - Аутсорсинг — як інструмент підвищення ефективності діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, Костіна О. С. (2022)
Литвиненко А. О. - Міжнародна торгівля в умовах цифровізації глобальної економіки, Литвиненко О. Д. (2022)
Зоріна О. А. - Впровадження системи управлінського обліку на підприємстві: організаційний аспект (2022)
Melnyk T. - Current stock market indicator trends against the background of COVID‑19 and the Russian-Ukrainian war, Pavliuk O., Rula O., Luhova K. (2022)
Абрамович М. - Стійкість до банкрутства як потенціал розвитку бізнес-структури, Русин-Гриник Р. Р., Гарасим Л. С., Коновалюк І. В., Пилипенко І. М., Погребняк А. Т. (2022)
Гура В. Л. - Використання нових методів трансферу знань для навчання фахівців з експортного контролю, Богуславський О. В. (2022)
Ilchuk P. - The enterprises` assets as the source of national economy post-war recovery, Kots O., Adamenko D. (2022)
Дропа Я. Б. - Фінансовий потенціал закладів вищої освіти України: економічна природа, проблеми та можливості зростання, Коваленко В. М., Заплатинський М. В. (2022)
Ливдар М. В. - Блокчейн як технологія: проблеми та перспективи розвитку (2022)
Удовенко І. О. - Оцінка ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні, Рудий Р. М., Шемякін М. В. (2022)
Матвєєв В. В. - Принципи моделювання пористих реагуючих електродів (огляд літератури) (2022)
Атаманюк В. М. - Дослідження процесу дегідратації залізо(ІІ) сульфат гептагідрату фільтраційним методом, Кочубей В. В., Кіндзера Д. П., Цюра Н. Я. (2022)
Волнянська О. В. - Іонометричний сенсор для експрес-визначення гексаметилентетрааміну, Мироняк М. О., Лабяк О. В., Ніколенко М. В. (2022)
Hordieiev Yu. S. - Influence of R2O3 (R=Al, La, Y) on the structure and properties of strontium borosilicate glasses, Zaichuk A. V. (2022)
Zaichuk O. V. - Thermodynamic analysis of the reactions of diopside phase formation during synthesis of ceramic pigments from granulated blast-furnace slag, Amelina O. А., Hordieiev Yu. S., Rudnieva L. L. (2022)
Кузьменко М. Я. - Використання олігодиуретандиізоціанатів у триацетатцелюлозних композиціях, Шапка В. Х., Кузьменко О. М., Хотинець Б. О., Філінська Т. Г. (2022)
Литвинчук І. В. - Синтез, будова та деякі властивості 2-, 3-, 4-амінофенілоцтових кислот гексафторосилікатів, Грицюк А. Г., Гельмбольдт В. О. (2022)
Ludyn А. М. - Binary catalytic systems for the industrial cyclohexane oxidation process, Reutskyy V. V., Reutskyy Vol. V. (2022)
Нефедов В. Г. - Фазові та структурні перетворення води при плавленні льоду, Матвєєв В. В. (2022)
Protsenko V. S. - Electrode processes in a deep eutectic solvent containing dissolved chromium(III) chloride, Bobrova L. S. (2022)
Sybir A. V. - Effect of parameters of the anthracite heat treatment on the properties of carbon materials during shock heating, Hubynskyi M. V., Balalaiev О. K., Burchak O. V., Sukhyy K. M., Fedorov S. S., Pinchuk V. O., Hubynskyi S. M., Vvedenska T. Y. (2022)
Smetanin N. V. - Atom-economic Michael reaction between hydroacridines and arylmaleimides without catalyst/additive, Varenichenko S. A., Mazepa A. V., Farat O. K., Kharchenko A. V., Markov V. I. (2022)
Storchai N. S. - Use of ilmenite ore enrichment wastes in the production of Portland cement clinker, Savin Yu. L. (2022)
Shabanova H. M. - Optimizing the compositions of refractory cements produced using the waste of chemical industry, Korohodska A. M., Hamova O. O., Levadna S. V. (2022)
Адамчук Ю. - Теоретичні основи формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення (2022)
Аніщенко В. - Формування готовності до службово-професійної діяльності офіцерських кадрів сектору безпеки і оборони, Галімов А., Руденко Л., Івашкова Т. (2022)
Базильчук В. - Оцінка поінформованості студентів про роль рухової активності у життєдіяльності молоді (2022)
Білик В. - Зміст і структура дисципліни "Пакети прикладних програм” (2022)
Білявець А. - Сутність, структура та зміст професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби (2022)
Bhinder N. - Peculiarities of forming future security and defense sector officers’ social and communicative competence, Demyanyuk Yu., Kravchenko O. (2022)
Вінтюк Ю. - Розробка навчального курсу "Психологічні служби у різних організаціях” для студентів-психологів (2022)
Гащук І. - Порівняльний аналіз та обґрунтування вибору програмних засобів для організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти, Трасковецька Л., Боровик Л. (2022)
Гнидюк О. - Зміст і особливості професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції (2022)
Голярдик Н. - Дистанційні платформи для навчання і саморозвитку здобувачів вищої освіти на заняттях з "Української мови за професійним спрямуванням” під час воєнного стану, Гевко О., Макогончук Н. (2022)
Грузевич Т. - Результати дослідно-експериментальної роботи з громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу, Ставицький О., Потапчук Т. (2022)
Гуржій А. - Концепт і генеза поняття "онлайн енциклопедія” на сторінках вітчизняної наукової літератури, Яцишин А., Лупаренко Л. (2022)
Діденко О. - Особливості змісту поняття "лідерська компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління судном”, Ворохобіна Д. (2022)
Діденко О. - Лідерська компетентність як предмет наукових досліджень, Костюченко М. (2022)
Жаровська О. - Роль самовиховання у структурі громадянського виховання старшокласників на основі національних традицій, Цвяк Л. (2022)
Житомирська Т. - Технічна культура майбутніх менеджерів морської галузі (2022)
Жур’ян В. - Розвиток екологічної компетентності у майбутніх судноводіїв (2022)
Заболотний С. - Актуальні проблеми викладання дисципліни "Вогнева підготовка” в аспектах використання прикордонниками вогнепальної зброї, Резнік О. (2022)
Завидович В. - Аналіз сучасних трансформацій комунікативних стратегій у процесі розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників – майбутніх керівників (2022)
Кравчук В. - Перспективи підготовки молодших спеціалістів (бакалаврів) тилу в системі Державної прикордонної служби України (2022)
Красносілецький Д. - Тенденції пізнання основ археології в позаурочний час: теорія, практика, законодавчі застереження (2022)
Кудла М. - Професійний практикум як метод управління самоосвітою у процесі професійної підготовки (2022)
Левчук Н. - Підготовка курсантів вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України до здійснення логістичного забезпечення прикордонного підрозділу (2022)
Матеюк О. - Науково-методичні та організаційні засади проведення загальноекологічної навчальної практики за технологіями дистанційного навчання, Єфремова О., Дячук А., Казімірова Л., Шевченко С. (2022)
Мельніков А. - Управління розвитком фізичних якостей у майбутніх офіцерів-прикордонників, Рефель В., Токовенко О. (2022)
Мороз Н. - Упровадження сучасних підходів до професійної іншомовної підготовки офіцерів-прикордонників: досвід США, Грішко-Дунаєвська В., Петраш А., Бец І., Бец Ю., Калинюк Н. (2022)
Moskalenko O. - Formation of social-communicative competence of future officers as a pedagogical problem (2022)
Назаренко Н. - Особливості навчання майбутніх офіцерів- прикордонників письмового перекладу, Ісламова О. (2022)
Осередчук О. - Cутнicть i cтpуктуpa понять "якість”, "якість освіти”, "моніторинг”, "моніторинг в освіті”, "моніторинг якості вищої освіти” (2022)
Райко В. - Використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Мацишин М., Мірошніченко В. (2022)
Саган В. - Методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України (2022)
Сопівник І. - Громадянське виховання старшокласників як чинник їх професійної орієнтації, Лазоренко О. (2022)
Тріфаніна Л. - Методичні аспекти формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності, Мірошніченко В., Дияк В. (2022)
Середюк Л. В. - Клініко-функціональні та психоемоційні закономірності перебігу постійної й пароксизмальної форми фібриляції передсердь, Вакалюк І. П. (2021)
Родіонова І. О. - Гіпертромбоцитоз у практиці лікаря-терапевта (2021)
Кулаєць В. М. - Післятравматичний стресовий розлад як основний симптомокомплекс типових постстресових розладів у практиці лікаря-інтерніста, Кулаєць Н. М. (2021)
Лісецька І. С. - Стан гігієни ротової порожнини й рівень санітарно-гігієнічних знань в осіб підліткового та юнацького віку, які палять, Рожко М. М. (2021)
Кононова О. В. - Роль психоемоційного стресу в розвитку стоматологічних захворювань, Борисенко А. В. (2021)
Кіндрат Г. В. - Застосування біологічно активних речовин у стоматологічній практиці: досвід і перспективи (огляд літератури), Кіндрат І. П., Рожко М. М. (2021)
Панчак О. В. - Вплив смерті хворих на формування механізмів психологічного захисту в лікарів, Козова І. Л., Рожко М. М. (2021)
Кустрьо Т. В. - Ситуативний аналіз експресії антимікробних пептидів ротової рідини у хворих із генералівзованим пародонтитом, асоційованим із непереносимістю глютену (2021)
Катеренчук І. П. - Особливості постінфарктного ремоделювання серця в пацієнтів із супутньою артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (огляд літератури), Заяць Ю. Б. (2021)
Попов Р. В. - Одонтоген і верхньощелепні синусити — міждисциплінарна проблема клінічної медицини: погляд лікаря-стоматолога та оториноларинголога, Дземан Н. А., Головчанська О. Д., Берест Д. В. (2021)
Боднарчук Ю. В. - Морфологічні та функціональні зміни печінки при експериментальному цукровому діабеті на 56-ту добу експерименту (2021)
Титул, зміст (2022)
Ахонін С. В. - Рафінування ніобію способом електронно-променевої плавки з проміжною ємністю, Березос В. О., Пікулін О. М., Котенко О. О., Іщук Ю. Т. (2022)
Устінов А. І. - Вплив міді на жаростійкість тонких фольг високоентропійних сплавів системи Cr–Fe–Co–Ni–Cu, отриманих методом електронно-променевого осадження, Демченков С. О., Мельниченко Т. В., Клепко О. Ю. (2022)
Порохонько В. Б. - Вплив зовнішнього поздовжнього магнітного поля на формування поверхні зливків ЕШП, Протоковілов І. В., Петров Д. А. (2022)
Стовпченко Г. П. - Оцінка економічної ефективності електрошлакових технологій з використанням витратного електрода та рідкого металу, Полішко Г. О., Коломієць Д. В., Медовар Л. Б. (2022)
Шаповалов В. О. - Дослідження енергетичного балансу в системі кристал–високочастотний нагрівальний модуль при плазмово-індукційному вирощуванні монокристалів тугоплавких металів, Никитенко Ю. О., Гніздило О. М., Бурнашев В. Р., Карускевич О. В., Дубова Т. І., Якуша В. В. (2022)
Петров С. В. - Плазмохімічний процес отримання нанокремнію для літій-іонних батарей, Бондаренко С. Г., Сато К. (2022)
Ахонін С. В. - Структура та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після деформаційної обробки, Северин А. Ю., Пікулін О. М., Кузьменко М. М., Кулак Л. Д., Шевченко О. М. (2022)
Коржик В. М. - Дослідження процесу одержання фторфлогопітового розплаву в дуговій електропечі для виробництва масивних корозієстійких виробів для кольорової металургії, Щерецький В. О., Малявін А. Г., Цзянлун І., Альошин А. О., Альошин А. А. (2022)
Бзунько Г. Б. - Створення системи закладів вищої освіти у Східній Галичині (1867–1914 рр.), Петруня-Пилявська Н. А., Білоус Л. В. (2022)
Бандура Ю. Б. - Переваги та недоліки синхронного та асинхронного дистанційного навчання (2022)
Fialko N. - Thermophysical properties and structure of the polymer matrix of micro- and nano-composites based on polyethylene, Dinzhos R., Sherenkovskii J., Prokopov V., Meranova N., Fedosenko L., Yurchuk V., Dashkovska I., Popruzhuk I., Klishch A. (2022)
Кропивницька В. Б. - Застосування штучних нейромереж для вирішення проблем нафтогазової промисловості, Магас Д. М. (2022)
Мельник О. М. - Огляд міжнародної практики забезпечення кібербезпеки в морській галузі, Волошин А. О., Пуляєв І. О., Бурлаченко Д. А., Щенявський Г. С. (2022)
Сенніков В. Ю. - Деякі питання вдосконалення законодавства у контексті конституційно-правового регулювання всеукраїнського референдуму (2022)
Stepanov V. - Tourism as intercultural communication (2022)
Греян А. А. - Управління продуктивністю праці на підприємстві в сучасних умовах (2022)
Марченко О. І. - Механізм процесного підходу в мотивації персоналу підприємства, Вощула К. О. (2022)
Швидкий А. Л. - Перезавантаження процесу фінансового менеджменту за допомогою інновацій, Добровольська О. В. (2022)
Andriushchenko M. - Main peculiarities of creating artistic media content in the digital media landscape for journalists (2022)
Іванішин І. В. - Використання методів Віоли-Джонса і K найближчих сусідів для детекції та розпізнавання облич (2022)
Фіалко Н. М. - Теплопровідність полімерних мікро- і нанокомпозитів на основі полікарбонату та ступінь кристалічності полімерної матриці, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Федосенко Л. П., Кутняк О. М., Юрчук В. Л., Попружук І. О., Кліщ А. В. (2022)
Фіалко Н. М. - Прогресивна теплоутилізаційна технологія для модернізації газоспоживальних парових котлоагрегатів, Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Глушак О. Ю. (2022)
Халтурин М. Б. - Видова різноманітність іхтіофауни водойм комплексного призначення лісостепової зони України за басейнами річок, Климковецький А. А., Шевченко П. Г. (2022)
Леуський М. В. - Структурні показники популяції плос¬кирки (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) Кременчуцького водосховища, Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. (2022)
Максименко М. Л. - Знаряддя любительського рибальства на Каховському водосховищі (2022)
Добрянська О. П. - Перспективи застосування пребіотиків на основі манано¬оліго-сахаридів у годівлі риб (огляд), Симон М. Ю., Колесник Р. Р. (2022)
Козій М. С. - Гістологічна характеристика печінки плітки (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) як біоіндикатора якості водного середовища (2022)
Рудь Ю. - Скринінг вірусних захворювань у чорноморської камбали-калкана (Scophthalmus maeoticus, Pallas, 1814) у північному Причорномор’ї та Азовському морі, Чащин О., Грициняк І., Бучацький Л. (2022)
Гущин В. О. - Гідрохімічні показники ставів ДП ДГ "Нивка" ІРГ НААН України в контексті вимог до водного середовища великоротого окуня (Micropterus salmoides Lacepede, 1802) (2022)
Романова А. С. - Морально-правові аспекти стигматизації в суспільстві (2019)
Манько Д. Г. - Юридичні технології: поняття й особливості співвідношення із суміжними категоріями (2019)
Григорчук М. В. - Теоретико-правовое понимание видов объектов защиты прав в сфере хозяйственной деятельности (2019)
Двірська О. В. - Медичне право як наука, галузь права та навчальна дисципліна: теоретико-правовий аспект (2019)
Корнієнко Г. П. - Обґрунтування прав людини: від класичного до сучасного лібералізму (2019)
Симоненко Т. В. - Впровадження у національне право України міжнародного механізму забезпечення права дитини на захист від усіх форм насильства: загальнотеоретичний аспект (2019)
Волкова Д. Є. - Ознаки громадських організацій в Україні як підстави для виокремлення їх організаційно-правових форм (2019)
Головко К. В. - Кодифікація муніципального законодавства України: до питання систематизації бюджетних та фінансових норм (2019)
Зозуля О. І. - Особливості зміни персонального складу комітетів Верховної Ради України (2019)
Піфко О. О. - Особливості закріплення гарантій діяльності професійних спілок у конституції України та в конституціях країн Європейського Союзу (2019)
Чижов Д. А. - Конституційний погляд на охорону інтернет-сайтів як об'єктів авторського права (2019)
Констанкевич Ю. З. - Роль морально-етичних стандартів у комунікації конституційних суб'єктів (2019)
Станік С. Р. - Щодо визначення кола суб'єктів притягнення до конституційно-правової відповідальності парламентаріїв України (2019)
Ярошенко І. С. - Межі адміністративно-правового захисту соціальних прав мігрантів – внутрішньо переміщених осіб (2019)
Косиця О. О. - Застосування практики Європейського суду з прав людини щодо захисту прав викривачів в адміністративному судочинстві (2019)
Єрменчук О. П. - Правове регулювання захисту об'єктів критичної інфраструктури від загроз національній безпеці природного й техногенного характеру (2019)
Коваленко А. А. - Про функції фінансового права в галузевому розмежуванні (2019)
Соф'їн М. І. - Становлення та розвиток фіскальної політики в незалежній Україні (2019)
Хомутянський В. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення митних правил у співвідношенні із загальною адміністративною відповідальністю (2019)
Іщенко С. О. - Поняття й ознаки адміністративно-правового статусу військовослужбовця Збройних Сил України (2019)
Сидоренко О. В. - Адміністративно-примусові повноваження митних постів митниць Державної фіскальної служби України (2019)
Лебєдєва Т. О. - Міжнародно-правові засади протидії корупційним правопорушенням (2019)
Еннан Р. Є. - Захист прав на промисловий дизайн: досвід зарубіжних країн (2019)
Пічко Р. С. - Правила добровільного страхування права інтелектуальної власності (2019)
Кашперський Р. В. - Еволюція правового регулювання інституту доказів і доказування у справах окремого провадження (2019)
Зеленський В. М. - Теоретичні проблеми припинення трудових правовідносин в Україні (2019)
Любимов О. К. - Проблемні питання притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності (2019)
Бабенко Е. В. - Дотримання процедури масового вивільнення як гарантія для працівників (2019)
Черкунов О. В. - Сутність виробничої функції трудового права України (2019)
Авраменко А. В. - Удосконалення законодавства у сфері обігу персональних даних працівників (2019)
Шоха Т. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання екологічного страхування (2019)
Кирбят'єв О. О. - Об'єкт злочинів, що посягають на професійну діяльність працівників правоохоронних органів (2019)
Сердюк Є. В. - Кримінальні правові та процесуальні аспекти причинності в Україні, Сердюк В. П. (2019)
Лукашкіна Т. В. - Деякі проблемні питання законодавчого регулювання кримінального провадження щодо неповнолітніх (у світлі дії принципу правової визначеності), Гуртієва Л. М. (2019)
Білецький В. О. - Сутність законності в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України (2019)
Довженко О. Ю. - До питання про тактику допитів у справах про кіберзлочини (2019)
Панасюк А. О. - Наукові тенденції у використанні мережі Інтернет під час виявлення та розслідування злочинів (2019)
Войтович П. П. - Міжнародне право, розвиток і вибір держави: хто відповідальний? (2019)
Рим О. М. - Правові аспекти реалізації Європейським Союзом політики у сфері зайнятості (2019)
Гожій І. О. - Проблемні аспекти застосування особистого закону фізичної особи, Солончук І. В. (2019)
Бучинський О. Й. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток правових систем країн – членів Ради Європи (2019)
Билиця І. О. - Шляхи попередження та усунення наслідків професійної деформації (2019)
Ковальчук І. С. - Порядок добору на посаду прокурора (2019)
Коваленко А. В. - Поліція як суб'єкт запобігання злочинності (2019)
Вітюк Г. С. - Професійна етика судді та її зв'язок із антикорупційними заходами (2019)
Позняк С. П. - Знання про ґрунти у цивілізаціях Стародавнього світу, Іванюк Г. С. (2022)
Мольчак Я. О. - Теоретичні основи еколого-економічної оцінки водокористування, Миськовець І. Я. (2022)
Федонюк В. В. - Науковий шлях М.П.Косача, одного з перших українських метеорологів, Панькевич А. С., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. (2022)
Варакута О. М. - Інноваційні технології та моделі змішаного навчання в освітньому процесі з географії (2022)
Чернюк Г. В. - Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності, Касіяник І. П., Матуз О. В., Матвійчук Б. В. (2022)
Барна І. М. - Регіональні тренди глобальної зміни клімату на території Тернопільської області, Софінська О. В. (2022)
Костенюк Л. В. - Особливості руслових процесів на гірських річках в межах Ворохто-Путильського низькогір’я (басейн Черемошу), Заблотовська Н. В. (2022)
Борис Я. Я. - Особливості урбаноземів міста Львова, Телегуз О. Г. (2022)
Заставецька Л. Б. - Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р., Заставецький Т. Б. (2022)
Дем'янчук П. М. - Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя, Сивий М. Я., Заставецька Л. Б. (2022)
Емінов З. - Медико-географічні проблеми неінфекційних захворювань у світі та Азербайджані, Масімов М., Маммадова А. (2022)
Дністрянський М. С. - Етногеографічна безпідставність та деструктивна геополітична спрямованість антиукраїнського проекту політичного русинства (2022)
Кузишин А. В. - Сучасні детермінанти геополітичного простору України: національний та європейський аспект (2022)
Гудзеляк І. І. - Політична карта світу: актуальний аналіз головних елементів (2022)
Міщенко О. В. - Закономірності розташування та функціонування храмових та монастирських ландшафтів у структурі міста (2022)
Остапчук С. М. - Демографічні особливості розвитку села Рисв’янка Рівненської області (2022)
Царик П. Л. - Регіональний ландшафтний парк "Дністер" у територіальній рекреаційній системі Поділля, Царик Л. П. (2022)
Мариняк Я. О. - Нові реалії паломницької діяльності у Тернопільській області, Сткецько Н. П. (2022)
Долинська О. О. - Туристичний потенціал використання бальнеологічних ресурсів Хмельницької області (2022)
Фесюк В. О. - Методика та практична імплементація застосування даних ДЗЗ для моніторингу евтрофікації водойм (на прикладі Турського озера), Полянський С. В., Копитюк Т. В. (2022)
Залізняк Я. І. - Геоекологічні дослідження басейну Південного Бугу в межах Вінницької області (2022)
Серкіз А. С. - Геоекологічні аспекти автотранспортного забруднення і продукування парникових газів у м. Тернополі (2022)
Гавришок Б. Б. - Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан, Сивий М. Я., Лісова Н. О., Клапоущак І. Д., Шмигельська Х. В. (2022)
Ковальчук І. П. - Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України, Царик Л. П., Царик П. Л. (2022)
Янковська Л. В. - Басейновий підхід до дослідження проблем природокористування (на прикладі річки Качава), Новицька С. Р., Цідило А. В. (2022)
Кузик І. Р. - Геоекологічна оцінка структури землекористування басейну малої річки Гніздечна, Вітенко І. М., Царик В. Л. (2022)
Визначні події, постаті (2022)
Відомості про авторів (2022)
Бабанін С. В. - Питання законодавчого врегулювання медіації в Україні (2019)
Купіна Л. Ф. - Теоретичні підходи до класифікації ефективності норм трудового права (2019)
Грещук Г. І. - Особливості використання судами засобів доказування при вирішенні земельних спорів (2019)
Радзілевич Д. А. - Релігія та правовий порядок у регіональному вимірі (до постановки проблеми) (2019)
Салей М. І. - Конституційна правосвідомість у механізмі дії конституційних цінностей (2019)
Баранов С. О. - Правовий статус суб'єктів владних повноважень у процесі децентралізації державної влади в Україні (2019)
Олійник А. Ю. - Конституційне та законодавче регулювання свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні (2019)
Косяк Н. В. - Судове рішення та рішення суду: співвідношення понять (2019)
Мельник С. М. - Військове управління в системі забезпечення національної безпеки (2019)
Шахов С. В. - Історичний підхід у парадигмі методології наукового пізнання феномену ефективності норм адміністративного права (2019)
Романюк У. В. - Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України (2019)
Коваленко А. А. - Особливості регулятивної функції фінансового права (2019)
Сирота А. І. - Новації правового регулювання аудиту банків в Україні (2019)
Сидоренко В. В. - Загальнотеоретичні засади модернізації інституту державної служби в Україні, Новак Я. В., Півторак М. В. (2019)
Дракохруст Т. В. - Суб'єкти формування державної міграційної політики: специфіка їх компетенції та повноважень (2019)
Книш С. В. - Поняття об'єкта адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні (2019)
Томчук О. В. - Характеристика правового статусу суб'єктів фінансової безпеки України (2019)
Васильєва В. П. - Корупційні правопорушення як одна з підстав протидії корупції: правовий огляд законодавства України та США (2019)
Вінецька Р. М. - Систематизація процедур надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності (2019)
Рим Т. Я. - Поняття та види здійснення інвестицій у будівництві (2019)
Гуц Н. Б. - Реформування правового статусу організацій колективного управління в Україні (2019)
Пучковський С. В. - Звернення стягнення на майно іпотекодавця серед правових наслідків порушення зобов'язання (2019)
Пожарова О. В. - Охорона материнства за законодавством окремих зарубіжних країн: досвід для України (2019)
Тарасенко В. С. - Перспективи впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування (2019)
Наньєва М. І. - Укладення трудового договору з дистанційними працівниками за законодавством України (2019)
Малюга Л. Ю. - Швейцарія як соціальна держава: використання позитивного досвіду в україні (2019)
Гнатенко К. В. - Єдність і диференціація – основа соціального забезпечення (2019)
Корнілова О. В. - Правове регулювання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2019)
Найда Д. І. - Щодо визначення правового статусу й відповідного правового режиму штучно створених земельних ділянок (2019)
Степаненко О. В. - Особливості кримінальної відповідальності за готування до кримінального правопорушення та за замах на кримінальне правопорушення (2019)
Калімбет І. Л. - Злочини неповнолітніх, скоєні під впливом наркотичних засобів (2019)
Пахнік К. - Вимагання як різновид соціальної патології в польському кримінальному праві (2019)
Шалгунова С. А. - Антинаркотичне законодавство України у сфері протидії наркозлочинності: принципи реалізації антинаркотичної політики, Шевченко Т. В. (2019)
Гуйван П. Д. - Кримінальний та суспільний феномени провокації як методу боротьби з корупцією (2019)
Титаренко О. О. - Досвід Бразилії в програмуванні протидії злочинності (2019)
Метіль А. С. - Реформування галузі освіти щодо запобігання проявів плагіату та корупції у вищих навчальних закладах України (2019)
Галицька О. К. - Теоретичні основи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із забрудненням водойм та моря (2019)
Кібальник С. О. - Детермінація незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2019)
Косинська Є. В. - Запобігання злочину "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти": міжнародний та закордонний досвід (2019)
Даньшин М. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів, Обаль О. О. (2019)
Меденцев А. М. - Про механізм злочинів у сфері державних закупівель (2019)
Войтович Є. М. - Особливості процесуальних повноважень слідчого судді апеляційного рівня (2019)
Костюченко Я. М. - Лібералізація візового режиму відповідно до вимог Європейського Союзу (2019)
Мохд Н. О. - Доктринальные подходы к взаимодействию национального и международного права (2019)
Пасечнік О. В. - Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за законодавством України, Республіки Білорусь та Республіки Молдова (2019)
Лавренова О. І. - Окремі аспекти правового статусу помічника судді, Сандул Я. М. (2019)
Каденко О. О. - Функції Національної асоціації адвокатів України (2019)
Бахмат М. І. - Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від строку сівби і норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу, Падалко Т. О. (2018)
Білявська Л. Г. - Колекційні зразки сої – цінний вихідний матеріал для селекції, Рибальченко А. М. (2018)
Бунчак О. М. - Фотосинтетична та насіннєва продуктивність сої залежно від застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2018)
Вожегова Р. А. - Якість насіння пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин в умовах півдня України, Сергєєв Л. А. (2018)
Домарацький Є. О - Позакореневі азотні підживлення та рістрегулюючі препарати як фактори формування фотосинтетичного потенціалу рослин ріпаку озимого (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на якість щеплених саджанців винограду, Борун В. В. (2018)
Каленська С. М. - Особливості формування урожайності гібридів кукурудзи залежно від удобрення, густоти стояння рослин та погодних умов, Таран В. Г., Данилів П. О. (2018)
Каращук Г. В. - Вплив способу підготовки розсади на продуктивність сортів суниці садової різних груп стиглості за зрошення на півдні України, Казанок О. О. (2018)
Кисельов Д. О. - Вплив низьких температур на вміст сухих і пектинових речовин в плодах яблуні, Гриник І. В., Чеченєва Т. М. (2018)
Коваленко О. А. - Вплив норм висіву насіння, біопрепаратів і мікродобрив на формування висоти рослин сортів і гібридів сорго цукрового в умовах півдня України, Чернова А. В. (2018)
Кривенко А. І. - Продуктивність та якість пшениці озимої за довготривалого використання добрив, Бурикіна С. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Екологічна стабільність та пластичність сортів картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Орленко Н. С. - Особливості сховища даних та оброблення результатів кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Карпич М. К., Коховська І. В. (2018)
Писаренко П. В. - Динаміка водоспоживання та ефективність використання вологи рослинами кукурудзи залежно від режиму зрошення та обробітку ґрунту в умовах півдня України, Андрієнко І. О. (2018)
Сендецький В. М. - Продуктивність соняшнику при застосуванні регуляторів росту в адаптивній технології його вирощування (2018)
Солоненко С. В. - Схожість та виживання рослин сафлору красильного залежно від досліджуваних факторів (2018)
Столярчук Т. А. - Польова схожість насіння льону олійного залежно від норми висіву та ширини міжрядь (2018)
Строяновський В. С. - Урожайність і якість плодів фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу західного (2018)
Ткаченко О. Б. - Вплив підщепи на вегетативний ріст, урожайність і якість винограду сорту Каберне Совіньон, Іукурідзе Е. Ж., Пашковський О. І. (2018)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Шахід Алі - Вплив норм мінеральних добрив на ріст та розвиток рослин гірчиці білої в умовах північно-східного Лісостепу України (2018)
Грициняк І. І. - Аналіз окремих фізіолого-біохімічних особливостей помісних коропів української рамчастої породи, Особа І. А., Грішин Б.О. (2018)
Калинка А. К. - Ефективність годівлі бугайців різних порід та їхніх помісей під час виробництва яловичини в умовах регіону Покуття (2018)
Онищенко Л. В. - Проявлення спадкових признаків нащадків червоної білопоясої породи м’ясних свиней залежно від інтенсивності розвитку їх батьків у період вирощування (2018)
Скляренко Ю. І. - Порівняльна характеристика показників господарського використання корів української бурої молочної та української червоно-рябої молочної порід, Павленко Ю. М. (2018)
Бабич О. А. - Трансформація фізичних властивостей ґрунтів Південно-Бузької зрошувальної системи (2018)
Бикін А. В. - Динаміка фракційного складу сполук фосфору у темно-сірому опідзоленому ґрунті за внесення рідких фосфорних добрив, Бордюжа І. П. (2018)
Макарова Т. К. - Зміна показників осолонцювання зрошуваних чорноземів при проведенні хімічної меліорації (2018)
Дмітрієвцева Н. В. - Дослідження впливу мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів на торфових ґрунтах (2018)
Копетчук О. В. - Фінансування заходів з охорони атмосферного повітря: критерій відповідності (2018)
Ловинська В. М. - Вивчення закономірностей формування крони сосни звичайної північного Степу України (2018)
Охріменко О. В. - Методи переробки твердих побутових відходів, Вогнівенко Л. П., Біла Т. А. (2018)
Приймак В. В. - Екологічна оцінка вмісту нітратів у рослинній продукції, Семенюк С. К., Ласька С. С. (2018)
Славгородська Ю. В. - Екологічна оцінка антропогенного перетворення природних територій Центрального Лісостепу України (2018)
Чухрай Р. В. - Екологічні чинники впливу на чисельність основних шкідників ячменю в Правобережному Лісостепу України (2018)
Колот А. М. - Темпоральні імперативи соціально-трудового розвитку першої половини ХХІ ст., Герасименко О. О. (2022)
Уманців Ю. М. - Інституційні детермінанти конкурентної політики на ринку фінансових послуг, Шкуропадська Д. Б. (2022)
Сіденко С. В. - Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України (2022)
Бутко М. П. - Сучасні аспекти цифровізації і впровадження штучного інтелекту в діяльності закладів вищої освіти України, Мурашко М. І., Назарко С. О. (2022)
Науковець-економіст, який випереджав час (2022)
Редакційна політика та етичні норми (2022)
Демуз І. О. - Біографічні дослідження: методологічні засади вивчення наукової термінології (2020)
Балян А. В. - Європейський досвід транскордонного співробітництва (2020)
Смехович Н. В. - Модернизация аграрного производства в СССР и ее результаты в БССР (1953–1964 гг.) (2020)
Рогожа М. М. - Життєвий і творчий шлях генерала Андрія Вовка, Рогожа М. М. (2020)
Рушай Е. І. - Наукова спадщина краєзнавця О. М. Цинкаловського (1898–1983 рр.) в контексті розвитку "Волиніани" (2020)
Балишев М. А. - Динамічна астрономія в Харківському університеті у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. в контексті діяльності професора О. І. Раздольського (1877–1942) (2020)
Голікова О. М. - Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки окупації гітлерівськими військами (1941–1943 рр.) (2020)
Demkovych L. - Formation and development of animal and plant physiology, Shevchuk O. (2020)
Дем’яненко Н. Д. - Технологічні засоби для добування та переробки воску в експозиції Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2020)
Журило Д. Ю. - Науково-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження) (2020)
Коцур Р. - "Харківський період" науково-організаційної діяльності В.Ф. Ніколаєва (1922 – 1927) (2020)
Рубцова О. Л. - Науково-організаційна діяльність професора Л.І. Рубцова у 1946-1947 рр., Клименко С. В., Похильченко О. П., Чувікіна Н. В., Бреяк О. В., Горб В. К., Довгалюк Н. І. (2020)
Солдатова Г. В. - Значення діяльності академіка Є.П. Вотчала (1864–1937) В УАН-ВУАН-АН УСРР/УРСР (2020)
Товмаченко В. М. - Внесок академіка НАН України Олексія Григоровича Ситенка (1927–2002 рр.) в розвиток теоретичної фізики (2020)
Шеремета Л. О. - Жінки – дійсні члени (академіки) Національної академії наук України (1918–2018) (2020)
Янін В. А. - Роль залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії (1905–1916) у творчому доробку академіка М.П. Петрова (2020)
Руденко В. П. - Географія науки і культури України (УСРР) в оцінці проф. Мирона Кордуби, Баран Л. В. (2022)
Лісовський А. С. - Географічні дослідження топонімів Хмельницької області, Гарбар В. В., Предеткевич С. С. (2022)
Позняк С. П. - Естетична цінність ґрунтів, Гавриш Н. С., Іванюк Г. С., Вітвіцький Я. Й. (2022)
Вітвіцький Я. Й. - Переущільнення чорноземів Придністерської височини в умовах агротехнічного навантаження, Гаськевич В. Г. (2022)
Барна І. М. - Аналіз паводкового режиму р. Дністер (у межах Івано-Франківської та Тернопільської областей), Софінська О. В. (2022)
Чернюк Г. В. - Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я, Касіяник І. П., Матвійчук Б. В., Матуз О. В. (2022)
Зеленчук В. В. - Дендрохронологічні методи у дослідженні небезпечних геоморфологічних процесів у Карпатах, Холявчук Д. І. (2022)
Nadirov M. A. - Assessment of modern landscape potentıal ın the Caspıan coastal plaıns (2022)
Склярська О. І. - Функціонування спроможних територіальних громад України: суспільно-географічні аспекти (2022)
Заблоцький Б. В. - Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації, Гавришок Б. Б., Дем'янчук П. М. (2022)
Dolynska O. - Resource and recreational potential of Khmelnitsky region (2022)
Хіміч М. - Передумови та туристсько-рекреаційне значення сакралізації пам’яток неживої природи в Івано-Франківській області (2022)
Tsaryk L. - Russian-Ukrainian war: environmental aspect, Kuzyk I. (2022)
Петлін В. М. - Сакральні джерела Львівської області в структурі ландшафтів, Міщенко О. В. (2022)
Yankovska L. - Problems of natural resource management and nature protection in the Kachava river basin, Novytska S., Taranova N. (2022)
Bytsyura L. - Issue of transformation of water use in Ukraine, Kapusta T. (2022)
Царик П. Л. - Річково-басейнові системи малих річок Західного Поділля в умовах антропогенних навантажень: порівняльний аналіз, Вітенко І. М., Царик В. Л. (2022)
Мізіна С. - Сучасний стан та несприятливі процеси Трубізької водогосподарської ландшафтно-технічної системи (2022)
Визначні події, постаті (2022)
Відомості про авторів (2022)
Палюх А. Я. - Правова регламентація спорту та його видів (2019)
Кравчук С. М. - Проект закону про культуру в Україні (науково-теоретична розробка) (2019)
Півень Д. О. - До питання історії викладання церковного права в Одеській духовній семінарії (2019)
Винарчик О. П. - Звільнення від відбування покарання за кримінальним кодексом Польщі 1932 року (2019)
Животовська І. Ю. - Правове регулювання законодавчої ініціативи громадян (на прикладі законодавства деяких зарубіжних країн) (2019)
Зозуля О. І. - Дисциплінарна та матеріальна відповідальність посадових осіб і членів комітетів Верховної Ради України (2019)
Шюкюров Гулам Хейбат оглы. - Свобода получения информации (2019)
Литвин Н. А. - Щодо форм взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним антикорупційним бюро України (2019)
Корнієнко М. В. - Форми та напрями міжнародної співпраці під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей в Україні (2019)
Желтобрюх І. Л. - Критичний аналіз сучасної наукової літератури щодо адміністративно-процесуального статусу учасників адміністративного судочинства (2019)
Кравчук М. Ю. - "Маскування" інтенсивного виробництва біологічної зброї в період СРСР: владно-правовий аспект (2019)
Кузьменко Ю. В. - Адміністративна відповідальність як складник механізму протидії корупції в Україні (2019)
Замрига А. В. - Сервісні адміністративні дії публічної адміністрації у сфері забезпечення господарської діял ьності в Україні (2019)
Герич А. Й. - Правове регулювання видачі та обліку документів, що посвідчують особу, у структурі міграційного контролю (2019)
Лапінська Є. І. - Основні питання законодавства України у сфері інформаційної безпеки (2019)
Гедульянов В. Е. - Окремі проблемні питання юридичної характеристики корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (2019)
Логвиненко А. О. - Юрисдикційна та неюрисдикційна процесуальна компетенція суб'єктів публічної влади: критерії розмежування (2019)
Сагайдак В. В. - Нерухомість як специфічний об'єкт оподаткування (2019)
Гудима-Підвербецька М. М. - Специфіка договірних субсидіарних зобов'язань в аспекті дихотомічного поділу цивільно-правових субсидіарних зобов'язань за підставами їх виникнення (2019)
Гуйван П. Д. - Складові елементи справедливого суду: принципи ЄСПЛ (2019)
Акімова А. О. - Сутність спадкового позову та його значення для класифікації справ щодо спадкування (2019)
Оніщенко О. Ю. - Окремі термінологічні визначення, що застосовуються законодавством про тваринний світ (2019)
Самощенко І. В. - Характеристика шантажу за кримінальним правом України та зарубіжних країн (2019)
Ісраєлян А. О. - Особливості звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, якщо потерпілим є неповнолітня особа (2019)
Самокиш І. В. - Об'єктивна сторона злочинів проти власності за законодавством України та країн Східної Європи (2019)
Костюк В. В. - Досвід європейських країн щодо запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності (2019)
Заболотна Ю. В. - Проблеми взаємодії під час розслідування кіберзлочинів, Іванко Є. Б. (2019)
Rozhnova V. V. - On effective confidence-based law enforcement (in terms of the criminal procedural legislation of Ukraine), Savytskyi D. O. (2019)
Падалка А. М. - Організована злочинність у сфері оподаткування: механізм злочинної діяльності (2019)
Ващенко І. О. - Теоретичні та прикладні основи використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2019)
Кедик В. П. - Поняття повернення обвинувального акту та клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору (2019)
Влад В. Ф. - Класифікація втеч з місць позбавлення волі (2019)
Ліпін Ю. О. - Сучасні способи заволодіння державними коштами та іншим майном шля хом зловживання службовим становищем у сфері енергетики (2019)
Станкович М. І. - Оцінка достатності меж доказування на етапі закінчення досудового розслідування (2019)
Черенков А. М. - Криміналістична характеристика предметів декларування недостовірної інформації (2019)
Бутенко В. Б. - Ґенеза підходів щодо визначення системи запобіжних заходів, не пов'язаних з ізоля цією особи (2019)
Перова Л. В. - Міжнародно-правові аспекти превентивної дипломатії Організації Об'єднаних Націй (2019)
Бондаренко П. Г. - Вплив довжини вставки ВСЛ-2 на ростові процеси в інтенсивних насадженнях черешні в зоні Південного Степу України (2018)
Вінюков О. О. - Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої в агрокліматичних умовах Донецької області, Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. (2018)
Вожегов С. Г. - Моделювання насіннєвої продуктивності сортів рису за вирощування в південному степу України, Цілинко М. І., Зоріна Г. Г. (2018)
Герецький Р. В. - Вплив препаратів мінерального та мікробіологічного походження на вияв симптомів ески винограду та продуктивність сорту Одеський чорний (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив ЕМ-препаратів на розвиток кореневої системи щеплених саджанців винограду, Бах Н. К. (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на агробіологічні показники щеплених саджанців винограду, Борун В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин, Притуляк Р. М., Павлишин С. В. (2018)
Карпенко В. П. - Чисельність мікробіоти ризосфери соризу за використання гербіциду й регулятора росту рослин, Шутко С. С. (2018)
Козлова О. П. - Формування врожайності гібридів соняшнику залежно від фунгіцидів біологічного походження та стимуляторів росту (2018)
Кривенко А. І. - Пигментна система фотосинтетичного апарату пшениці озимої за дії мікроелементу цинк, Бурикіна С. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Динаміка нагромадження біомаси рослин картоплі в умовах правобережного лісостепу України (2018)
Сахненко В. В. - Особливості розмноження та виживання шкідників зернових культур за застосування сучасних добрив у лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Столярчук Т. А. - Вплив норми висіву та ширини міжрядь на висоту рослин льону олійного (2018)
Баняс Ю. Ю. - Вплив ступеня подрібнення грубих кормів раціону на жувальну активність корів, Костенко В. І. (2018)
Гунчак А. В. - Інтенсивність протеїнового обміну в організмі перепілок та їхня несучість за використання мікроелементних добавок до раціонів, Медвідь С. М., Сірко Я. М. (2018)
Калинка А. К. - Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2018)
Корх І. В. - Оцінювання ефективності підбору пар за стереотипом статевої поведінки під час розведення сріблясто-чорних лисиць, Корх О. В., Петраш В. С. (2018)
Костенко С. О. - Біотехнологічні методи розведення риб (2018)
Приліпко Т. М. - Хімічний склад продуктів забою бичків симентальської породи залежно від згодовування в раціоні добавок "Е-селен" і "Девівіт", Захарчук П. Б. (2018)
Галицька М. А. - Гуміфікаційно-мінералізаційні процеси як показник акумуляції карбону в ґрунтах, Писаренко П. В., Кулик М. А. (2018)
Пліско І. В. - Лінійні та нелінійні моделі в оцінюванні якості ґрунтів (2018)
Приймак В. В. - Вивчення методів зниження вмісту нітратів в овочевих культурах, Ласька С. С. (2018)
Прищепа А. М. - Сучасний стан і тенденції аеротехногенного забруднення урбосистем Рівненщини, Брежицька О. А. (2018)
Стратічук Н. В. - Оцінювання зменшення викидів шкідливих речовин шляхом упровадження енергозберігаючих заходів об’єктами житлового фонду (2018)
Савчук С. - Моніторинг руху земної кори в межах україни з використанням мережі GNSS-станцій, Доскіч С. (2017)
Бурштинська Х. - Дослідження горизонтальних зміщень частини річки Дністер з використанням даних дзз та ГІС-технології, Третяк С., Галочкін М. (2017)
Заяць О. - Високоточні нахиломірні вимірювання для моніторингу території шахтних полів рудника № 2 Стебницького калійного родовища, Наводич М., Петров С., Третяк К. (2017)
Тадеєв О. - До проблеми елімінації ефектів втрати інваріантності в оцінюванні деформаційних полів землі за GNSS-даними (2017)
Копп М. - Реконструкція кайнозойських напруг/деформації сходу російської плити та шляхи її застосування для вирішення регіональних і прикладних задач, Колесніченко А., Васильєв Н., Мострюков А. (2017)
Мороз М. - Геолого-палеоокеанографічні умови пізньоюрського седиментогенезу в карпатському сегменті океану тетіс (зовнішня зона передкарпатського прогину) (2017)
Старостенко В. - Неоднорідність літосфери Дніпровсько-Донецької западини і її геодинамічні наслідки. ii частина. геодинамічна інтерпретація, Пашкевич І., Макаренко І., Куприенко П., Савченко О. (2017)
Мончак Л. - Відображення тектонічної будови західного регіону України у гравімагнітних полях, Анікеєв С. (2017)
Коболєв В. - Земля: віртуальність тектоніки плит, конформність фіксизму та мобілізму (2017)
Церклевич А. - Фігура Землі і геодинаміка, Шило Є., Шило О. (2017)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2017)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2017)
Клапчук С. М. - Роль української культури в боротьбі за утвердження етнічної і культурної самобутності та незалежності упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2020)
Погромський В. О. - Економічний ефект політики ізоляціонізму США у гуманітарних процесах в Європі 20-х рр. ХХ ст. (2020)
Сеньківська Г. Я. - Історичне краєзнавство на Тернопільщині у середині 40-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: джерелознавчий аналіз (2020)
Балишев М. А. - Наукова біографія українського астронома-теоретика, професора К. М. Савченко (1910–1956) (2020)
Borodai І. S. - Professor O.O. Brauner (1857–1941) – founder of the theoretical foundations of animal science, organizer of experimental work in livestock of Ukraine (2020)
Журило Д. Ю. - Науково-організаційна діяльність українських вчених у галузі безперервного лиття до 70-х рр. ХХ сторіччя (2020)
Коваленко Н. П. - Предмет "Історія сільськогосподарської науки" в контексті глобалізації досліджень науковців-істориків (2020)
Корзун Д. Ю. - "Нова система землеробства" І. Є. Овсінського на полтавському дослідному полі (1899-1903 рр.) (2020)
Кривоконь О. Г. - Діяльність Всеукраїнського тракторного комітету в 20-х роках ХХ сторіччя, Козоріз В. П. (2020)
Маліцький Е. Б. - Фінансування космічної галузі України в контексті світових тенденцій і досвіду провідних країн (історико-наукознавчий аналіз) (2020)
Мамчур Т. В. - Формування гербарію випускника Уманського училища землеробства і садівництва Юліуса Робертовича Ланцького в умовах кінця ХIX сторіччя (2020)
Пархоменко В. В. - Використання електронних таблиць Excel в історичних дослідженнях для аналізу бібліографічних даних (на прикладі наукової діяльності В.Г. Аверіна) (2020)
Пилипчук О. Я. - Видатний американський еволюціоніст Отніел Марш (1831–1899): внесок у розвиток палеозоології (2020)
Cитнікова А. С. - Сортовипробування цукрових буряків у мережі дослідних установ сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту на початку 1920-х років (2020)
Щебетюк Н. Б. - Творення наукового аграрного дискурсу наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. в УСРР/УРСР (2020)
Татарчук Л. М. - Вергунову В. А. – 60!, Аннєнкова Н. Г. (2020)
Бідаков А. М. - Міцність ПКД панелей при розтягу та стиску вздовж волокон, Распопов Є. А., Пустовойтова О. М., Страшко Б. О. (2020)
Афанасьєв Б. А. - Моделювання технології утеплення проекту будинку з складними формами фасадів, Бабій І. М., Борисов О. О., Кучеренко Л. В., Хлицов М. В. (2020)
Андрухов В. М. - Основні засади BIM проектування при розробці конструктивних рішень в Autodesk Revit, Матвійчук В. В. (2020)
Гамеляк І. П. - Використання готових ущільнювачів швів в цементобетонних покриттях автомобільних доріг і аеродромів, Дмитриченко А. М., Попелиш І. І. (2020)
Сердюк В. Р. - Порівняльні показники енергоємності виробництва автоклавного газобетону та інших стінових матеріалів, Рудченко Д. Г. (2020)
Ясній П. В. - Експериментальні дослідження суцільної деревини конструкційних розмірів з врахуванням фактора вологості, Гомон С. С. (2020)
Швець В. В. - Сучасний стан та перспективи виробництва стінових блоків з підвищеними теплотехнічними характеристиками, Слівінський В. В. (2020)
Ковров О. С. - Аналіз підходів щодо визначення міцнісних характеристик гірських порід для прогнозу зсувонебезпечності укосів, Терещук Р. М. (2020)
Моргун А. С. - Прогнозування поведінки дисперсного грунту в основах бурових опор-колон за МГЕ, Меть І. М., Задорожнюк В. О. (2020)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни, Горюн О. Ю., Дацюк В. І. (2020)
Риндюк С. В. - Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації середовища, Семко Т. В. (2020)
Джеджула В. В. - Забезпечення ефективного мікроклімату при реконструкції історичних будівель закладів культури (2020)
Бікс Ю. С. - Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження, Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. (2020)
Віеііакоу K. - Simulation of the system for calculating the supply needs of subdivisions whith of unmanned aerial vehicles, Нгіtsепок К., Ниііу V., КиЬік S. (2022)
Бондаренко Л. О. - Оцінка ефективності функціонування радіоліній з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти, Руденко В. І., Ченченко В. А., Плугова О. Б. (2022)
Драглюк О. В. - Застосування технологій Virtual Desktop Infrastructure в інформаційних інфраструктурах учасників сектору безпеки та оборони, Радченко М. М., Коротков М. М., Павлюк Д. О. (2022)
Залужний О. В. - Шляхи підвищення достовірності передачі повідомлень в інформаціййно-комунікаційних системах з використанням односторонніх радіоканалів, Чевардін В. Є., Артемчук М. В., Андреєв А.О. (2022)
Кузьменко М. Д. - Особливості організації та проведення онлайн психологічного вивчення персоналу Збройних сил України, Дегтярьов А. С., Кіка І. А., Кузенков В. С. (2022)
Любарський С. В. - Підхід у реалізації моделі обліку збитку та контролю відновлення зруйнованого в результаті російської агресії нерухомого майна Міністерства оборони України на основі статистично-аналітичної обробки даних (2022)
Ольшанський В. В. - Аналіз систем радіозв’язку за показниками ефективності, Філіпов В. В. (2022)
Панченко І. В. - Варіант системи електронної ідентифікації та автентифікації на основі 2D (QR) коду, Слотвінська Л. І., Ляшенко В. О. (2022)
Радзівілов Г. Д. - Частотно неселективний просторовий канал з використанням адаптивних антенних решіток, Цатурян О. Г., Бєляков Р. О., Цимбал І. В. (2022)
Ченченко В. А. - Аналіз завадозахищених режимів роботи сучасних військових УКХ радіостанцій тактичної ланки управління та практичні рекомендації щодо їх використання, Руденко В. І., Бондаренко Л. О., Зінченко М. О. (2022)
Автори номера (2022)
Пам'ятка автору (2022)
Боголій С. М. - Підвищення завадозахищеності мобільних радіомереж з використанням технології адаптивного діаграмоутворення, Гурський Т. Г., Макарчук В. І., Хижий О. І. (2022)
Кузавков В. В. - Аналіз параметрів надійності об’єктів радіоелектронної техніки з надлишковістю, Михайлюк С. С., Погребняк С. В. (2022)
Lavryk I. V. - Assessment of the security level of modern standartized cryptographic transformations, Chevardin V. E., Marchyk O. V. (2022)
Макарчук О. М. - Комбінований алгоритм навчання нейронних мереж прямого поширення, Остапчук В. М., Бовда В. Е. (2022)
Міночкін А. І. - Варіант архітектури та функціонування підсистеми управління мережевою безпекою, Лазута Р. Р., Остапук О. І., Плугова О. Б. (2022)
Панченко І. В. - Аналіз бойового застосування мультироторних безпілотних літальних апаратів в умовах роботи спеціального озброєння (2022)
Самойлов І. В. - Послідовний метод настройки нечітких відношень інтервального типу для оцінки захищеності інформаційних систем, Чевардін В. Є., Конотопець М. М., Сторчак А. С. (2022)
Толюпа С. В. - Методика проєктування роботизованих систем в базісі САПР Intel Quartus Prime, Штаненко С. С., Побережець Т. В., Лозунов В. К. (2022)
Фесенко О. Д. - Імітаційне моделювання безплатформної інерціальної навігаційної системи БпЛА на основі нейромережевих алгоритмів, Бєляков Р. О., Радзівілов Г. Д. (2022)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз досвіду бойового застосування безпілотних літальних апаратів проти зенітно-ракетних комплексів у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі, Процюк Ю. О., Шемендюк О. В., Лебідь Є. В. (2022)
Автори номера (2022)
Пам’ятка автору (2022)
Костишин А. Б. - Електроміографія в українській ортопедичній стоматології: досягнення, проблеми, перспективи, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2011)
Андрейчин В. А. - Оптимізація лікування переломів з розладами репаративного остеогенезу (2011)
Глагович М. В. - Лапароскопічна корекція варікоцеле у дітей, Фофанов О. Д., Доценко Ю. Р., Борис О. Я., Никифорук Р. І., Котурбаш Р. Й., Матіяш Я. В., Мельник Т. М. (2011)
Децик О. З. - Динаміка показників дитячої інвалідності в Івано-Франківській області, Юрцева А. П., Цихонь З. О., Кольцова Н. І., Мамчура М. В., Антонюк Р. І. (2011)
Дутчак Г. М. - Інтегральна оцінка якості життя у дітей з атопічним дерматитом, Синоверська О.Б. (2011)
Карпінець І. М. - Особливості соціально-економічного статусу хворих наалкоголізм (2011)
Кучера М. В. - Застосування ультразвукової доплерографії для вивчення судинної циркуляції жувального апарату після ортопедичного лікування незнімними конструкціями, Библюк Ю. Й. (2011)
Лембрик І. С. - Терапевтична корекція порушень оксидантної системи у дітей із панкреатитом (2011)
Литвинець Є. А. - Доцільність, ефективність та безпечність використання препарату Кетолонг-Дарниця у лікуванні ниркової коліки у хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б., Гоцуляк Я. В., Сандурський О. П. (2011)
Плав’юк Л. Ю. - Деякі аспекти кальцій-магнієвого балансу та вплив його корекції на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих із супутнім остеопорозом (2011)
Романенко И. Г. - Результаты биохимического исследования состояния метаболизма костной системы пациентов в ретенционном периоде ортодонтического лечения, Вагин П. В. (2011)
Руденко Н. М. - Ехокардіографічна характерисика стенозу легеневої артерії у дітей та її зміни в процесі динамічного спостереження, Царук О. Я., Алексеєва Ю. І. (2011)
Сніжко Т. Б. - Сучасні підходи до діагностики та лікування генітального ендометріозу у жінок з безпліддям, Остафійчук С. О., Геник Н. І., Кравчук І. В. (2011)
Цимбаліста О. Л. - Корекція патогенетичної терапії ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей, Ерстенюк Г. М., Гаврилюк О. І. (2011)
Чаплинська Н. В. - Аспекти диференційної діагностики кашлю, Заячук В. М., Позур Н. З. (2011)
Шаповал О. А. - Клініко-лабораторна характеристика хворих на цироз печінки (2011)
Шеремета Л. М. - Про побічну дію антимікробних засобів, що найчастіше реєструється лікарями в Івано-Франківській області (2011)
Багрій М. М. - Синдром Елерса-Данлоса: клініко-патоморфологічний аналіз фатального випадку, Ходан В. В., Левандовський В. І., Дулінець Т. Г., Джумурат Р. В., Гевка О. І., Гурик З. Я., Кіндратів Е. О., Дем’янчук М. В. (2011)
Кочерга З. Р. - Випадок постнатальної діагностики хондродистрофії з полідактилією. Тип Сальдіно-Нунан, Ковальчук Л. Є., Колосовська Л. Ю. (2011)
Шеремета Л. М. - Побічна дія ліків і роль лікарських помилок у її розвитку, Гудивок Я. С. (2011)
Антонів Р. Р. - Організація самостійної роботи студентів на кафедрі урології в умовах кредитно-модульної системи навчання, Зеляк М. В., Литвинець Є. А. (2011)
Лучко І. М. - Сприйняття кредитно-модульної системи навчання студентами факультету підготовки іноземних громадян, Ємельяненко І. В., Пелехан Л. І. (2011)
Попович В. І. - Особливості викладання оториноларингології на факультеті підготовки іноземних громадян, Оріщак Д. Т., Василюк Н. В., Семчук О. Б. (2011)
Скрипник Н. В. - Сучасні технології вищої медичної освіти: студентська міждисциплінарна наукова конференція "Метаболічний синдром” з елементами лекції і дискусії, Боцюрко В. І., Гриб В. А., Геник Н. І., Дудій П. Ф., Семотюк М. М., Ромаш Н. І., Дорошенко О. О. (2011)
Стефанко С. Л. - Сучасні підходи до типології і структури заняття під час вивчення клінічних дисциплін у медичних ВУЗах (2011)
Шеремета Л. М. - Досягнення і перспективи навчання іноземних студентів на кафедрі фармакології в ІФНМУ, Струтинський Г. М. (2011)
Вороненко В. В. - Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму (2011)
Стефанко С. Л. - Основні засади створення госпрозрахункових відділень міських стоматологічних поліклінік, Масляк Т. Р. (2011)
Вимоги до авторів (2011)
Двуліт П. - Застосування методів некласичної теорії похибок для абсолютних вимірювань галілеєвого прискорення, Джунь Й. (2017)
Гнилко О. - Структури латерального витискання в Карпатах (2017)
Наумко І. - Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий” газ відкладах силуру львівського палеозойського прогину), Куровець І., Зубик М., Бацевич Н., Сахно Б., Чепусенко П. (2017)
Радковець Н. - Безкисневий седиментогенез нашарувань едіакару та силуру Південно-Західного схилу східноєвропейської платформи (2017)
Шлапінський В. - Уточнення геологічної будови пенінського покриву Українських Карпат, Жабіна Н., Мачальський Д., Тернавський М. (2017)
Анікеєв С. - Густинна модель коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ, Максимчук В., Мельник М. (2017)
Карпенко В. - Дослідження фактора геотермальної енергії в глибоких свердловинах, Стародуб Ю. (2017)
Кузьменко Е. - Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід у межах Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ, Багрій С., Чепурний І., Штогрин М. (2017)
Пак Р. - Моделювання хвильового поля, збудженого глибинним або поверхневим джерелом у горизонтально-шаруватому півпросторі (2017)
Старостенко В. - Неоднорідність літосфери Дніпровсько-Донецької западини і її геодинамічні наслідки. Частина I. Глибинна будова, Пашкевич І., Макаренко І., Купрієнко П., Савченко О. (2017)
Новосядлий Б. - Науково-освітній консорціум "Геогеліоастрофізика” західного наукового центру НАН України і МОН України (2017)
Гінтов О. - Про Міжвідомчий тектонічний комітет України (2017)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2017)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2017)
Третяк А. М. - Концептуальні засади розвитку економіки землевпорядкування в Україні, Третяк В. М., Гунько Л. А. (2022)
Нестеренко С. С. - Управління лісовим господарством: макро- та мікроекономічний рівень (2022)
Maslihan O. - Management of quality-of-service production in the clusters of tourism and hotel-restaurant business, Tereshchuk O. , Kiziun A. , Hutsol A. (2022)
Vavdiichyk I. - Environmental security — an important european integration vector of Ukraine (2022)
Прядка Т. М. - Землевпорядні проблеми розвитку земельного устрою територіальних громад: планування та комплексна оцінка (2022)
Комарова Н. В. - Актуальні проблеми збалансованого використання та охорони земель природно-заповідного фонду, Скрипник Л. Р., Комаров Д. Ю., Тарнавський В. А. (2022)
Довжик О. О. - Звіт про фінансові результати: підходи та особливості складання відповідно до міжнародного досвіду, Подгорський В. П. (2022)
Олещук В. Т. - Функції управління інформаційними потоками у туристичному бізнесі (2022)
Мартиненко О. В. - Оцінювання впливу організаційно-економічних факторів на реалізацію експортного потенціалу деревообробних підприємств (2022)
Академік НАН України Ігор Крівцун: "Ми продовжуємо справу Бориса Патона" (2022)
Коваленко Д. В. - Застосування A-TIG зварювання для вдосконалення технології виготовлення та ремонту вузлів газотурбінних двигунів і установок із титанових сплавів, Коваленко І. В., Задерій Б. О., Звягінцева Г. В. (2022)
Размишляєв О. Д. - Вплив конфігурації зовнішнього електромагнітного поля на структуру металу зварних з’єднань конструкційної сталі, Максимов С. Ю., Берднікова О. М., Прилипко О. О., Кушнарьова О. С., Алексеєнко Т. О. (2022)
Гущин К. В. - Особливості попереднього нагріву опором при контактному стиковому зварюванні оплавленням товстостінних деталей з алюмінієвих сплавів, Зяхор І. В., Самотрясов С. М., Завертанний М. С., Левчук А. М., Wang Qichen. (2022)
Серебряник І. П. - Особливості формування та властивості з’єднання латунь–сталь, отриманого плакуванням в автовакуумі, Полещук М. А., Зубер Т. О., Бородін А. І., Тунік А. Ю., Лось О. А. (2022)
Жерносєков А. М. - Вищі гармоніки струму в трансформаторних джерелах живлення з імпульсними пристроями стабілізації горіння зварювальної дуги, Андріанов О. А., Римар С. В., Шатан О. Ф., Муха А. О. (2022)
Колісніченко О. В. - Нанесення керамічного покриття на поверхню пористої матриці інфрачервоного газового пальника, Тюрін Ю. М., Полещук М. А. (2022)
Пащенко В. М. - Спеціалізовані плазмові пристрої для створення градієнтних покриттів плазмово-порошковим напиленням (2022)
75-та асамблея Міжнародного інституту зварювання (2022)
Співпраця ІЕЗ та "СМНВО-Інжиніринг" (2022)
Швидкий і простий метод зварювання TIG холодним дротом (2022)
ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ – продовжуємо працювати на економіку України (2022)
Календар жовтня (2022)
НВО "Червона Хвиля" — 25! (2022)
Лобанов Л. М. - Вплив форми електрода на напружено-деформований стан сплаву АМг6 при його електродинамічній обробці, Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Гончаров П. В., Альошин А. О., Соломійчук Т. Г., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р., Yuhui Yao. (2022)
Головко В. В. - Вплив інокулянтів на особливості формування структури зварних швів низьколегованих сталей (Огляд) (2022)
Борисов Ю. С. - Вплив параметрів процесу магнетронного напилення на фазовий склад і структуру покриттів з нітриду вуглецю, Волос О. В., Вігілянська Н. В., Задоя В. Г., Стрельчук В. В. (2022)
Аджамський С. В. - Вплив термічної обробки зразків з Ti6Al4V, виготовлених за технологією вибіркового лазерного плавлення, на структуру та механічні властивості, Кононенко Г. А., Подольський В. Р. (2022)
Пальцевич А. П. - Взаємодія розчиненого водню з дислокаційною структурою низьковуглецевого наплавленого металу (2022)
Ващук А. В. - Хімічне зварювання внапусток епоксидних вітримерів та їх нанокомпозитів, Мотруніч С. І., Демченко В. Л., Юрженко М. В., Ковальчук М. О., Мамуня Є. П. (2022)
Царик Б. Р. - Математична модель визначення залишкових напружень і деформацій при зварюванні тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву, Мужиченко О. Ф., Махненко О. В. (2022)
Войнарович С. Г. - Мікроплазмове напилення покриття з використанням цирконієвого дроту, Алонцева Д. Л., Кислиця О. М., Калюжний С. М., Цимбаліста Т. В., Димань М. М. (2022)
Драченко М. П. - Високопродуктивне обладнання для тандемного ММА зварювання (наплавлення), Коротинський О. Є. (2022)
П. О. Косенку – 80! (2022)
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона посилює співпрацю з німецькими колегами (2022)
Виставка оборонної промисловості MSPO-2022 (2022)
Перша в світі монографія з автоматичного зварювання бронеконструкцій (2022)
Календар вересня (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Radkevych V. - Status of Preparedness of Vocational Education System to Counter Real and Potential Threats to National Security and National Interests of Ukraine in the Conditions of External and Internal Challenges, Yershova L. (2022)
Bazyl L. - Problems of Consulting on Youth Entrepreneurship Development, Orlov V. (2022)
Shesterikova L. - Scientific Approaches to the Development of Entre-Preneurial Competence of Future Performing Artists in Professional Colleges (2022)
Kryvorot T. - Training of Pedagogical Workers for the Use Of Digital Internet Technologies in the Educational Process, Pryhodii M. (2022)
Voronina-Pryhodii D. - Regional Features of the European Public-Private Partnership System in the Field Of Professional (Vocational) Education, Kravets S. (2022)
Гуменний О. - Розвиток цифрової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників в інформаційному освітньому середовищі закладу професійної освіти (2022)
Волошина О. - Модернізація ролі українського вчителя в контексті інтеграції в сучасний європейський простір (2022)
Кулалаєва Н. - Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання: європейський досвід, Гайдук О. (2022)
Гриценок І. - Інтерактивні форми й методи підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності, Єршова Л. (2022)
Демченко О. - Розвиток soft skills майбутніх учителів початкових класів як засіб акмеологічного зростання, Казьмірчук Н., Стахова І. (2022)
Popova V. - Economic Preconditions for the Introduction of Public-Private Partnership in the Field of Vocational Education in Ukraine (2022)
Романова Г. - Корпоративний університет у системі професійного розвитку науково-педагогічних працівників (2022)
Павлюк Л. - Особливості формування методичної системи підготовки майбутніх учителів технологій (2022)
Кравець С. - Нормативно-правове забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (2022)
Пятничук Т. - Застосування екоорієнтованої технології проблемного навчання у підготовці майбутніх робітників будівельної галузі (2022)
Бахтіярова Х. - Інженерна педагогіка як теоретико-методологічна основа підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, Іванушко О. (2022)
Закатнов Д. - Дисертаційні дослідження з проблем підготовки учнівської молоді до вибору професійної кар’єри: бібліометричний аналіз (2022)
Слободяник О. - Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: семантика і перспективи розвитку в Україні (2022)
Єршов М.-О. - Термінологічний аналіз основних дефініцій педагогічного феномена "ІТ-освіта" (2022)
Кайтановська О. - Оператор поштового зв’язку: аналіз стандарту професійної (професійно-технічної) освіти (2022)
Горчинський С. - Використання GitHub при вивченні дисципліни "Основи веб-технологій", Горчинська К. (2022)
Виноградська Г. - Сучасний стан підготовки кадрів для легкої промисловості на засадах державно-приватного партнерства (2022)
Прилепа І. - Нормативні засади формування крос-дисциплінарної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2022)
Дячук О. - Розвиток цифрової компетентності викладачів спеціальних дисциплін в умовах цифровізації освіти (2022)
Андросенко А. - Вплив стилів навчання та типів інтелекту на розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2022)
Яцина К. - Мотивація і цінності у структурі професійної спрямованості особистості (2022)
Маринченко І. - Використання технологій 3D друку у підготовці педагогів професійного навчання, Васенок Т. (2022)
Мося І. - Якість професійної підготовки фахівців як предмет педагогічного оцінювання, Лапа О., Лузан П. (2022)
Романов Л. - Інноваційні виробничі технології як тренд професійної підготовки майбутніх слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (2022)
Єршова О. - Імплементація європейського досвіду формування цифрових компетентностей у систему освіти України (2022)
Заслоцька Н. - Формування правової компетентності майбутніх агентів з організації туризму як наукова проблема (2022)
Остенда А. - Моделі оцінки рівня інтернаціоналізації вищої освіти, Самойленко О., Івашев Є. (2022)
Внукова О. - Проблеми набору на навчання майбутніх педагогів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти швейного профілю (на основі аналізу потреб ринку праці та мотивацій абітурієнтів), Іванова О., Черченко Т. (2022)
Комісаренко С. В. - Таємниці геномів вимерлих гомінідів, або чи може палеогеноміка дати відповідь на питання: хто ми, люди, є такі? (Нобелівська премія з фізіології або медицини 2022 року), Романюк С. І. (2022)
Яценко Л. П. - Бог все ж грає в кості! Доведено експериментально (Нобелівська премія з фізики 2022 року) (2022)
Вовк М. В. - Клік-хімія та біоортогональні реакції: прорив в епоху функціональності в хімії (Нобелівська премія з хімії 2022 року) (2022)
Романова О. В. - Анні Ерно як феномен Нобелівської премії з літератури (Нобелівська премія з літератури 2022 року) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (19 жовтня 2022 р.) (2022)
Черемних О. К. - Моделювання хвильових та турбулентних процесів у плазмі ближнього космосу (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 19 жовтня 2022 р.) (2022)
Тримбач С. В. - Культурно-колоніальна спадщина Росії в українському кінематографі: проблеми подолання (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 19 жовтня 2022 р.) (2022)
Кушнір Р. М. - Видатний український математик, просвітитель, педагог і організатор науки (до 150-річчя від дня народження професора В.Й. Левицького), Петрук О. Л., Притула Я. Г. (2022)
Загородній А. Г. - Олександр Сергійович Давидов. Життя і творчість (до 110-річчя від дня народження), Локтєв В. М. (2022)
Луковський І. О. - Вітчизняна гіроскопія на зламі тисячоліть (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України В.М. Кошлякова), Макаров В. Л., Новицький В. В., Тимоха О. М. (2022)
80-річчя академіка НАН України А. А. Халатова (2022)
75-річчя академіка НАН України І. Г. Ємельянова (2022)
75-річчя академіка НАН України А. Ф. Булата (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Єрмоленка (2022)
Зміст журналу за 2022 р. (2022)
Покажчик авторів за 2022 р. (2022)
Межжеріна Г. В. - Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи. 2 (2020)
Тищенко-Монастирська О. О. - Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків (2020)
Холодьон О. М. - Лінгвогеографічний аспект дослідження дієслівної лексики й семантики в українських говорах (2020)
Коваль-Фучило І. М. - Номінація локусів та персонажів в оповідях про примусове переселення із зони затоплення (2020)
Радзієвська Т. - Italian-Ukrainian contrastive studies: linguistics, literature, translation / Del Gaudio S. (ed.) (Wiener Slawistischer Almanach. Linguistische Reihe / Hrsg. von Tilmann Reuther. — Sonderband 97). Berlin : Peter Lang, 2020. – 236р., Труб В. (2020)
Філак І. - Белей Л. Л. Українська мова на початку ХХІ ст.: параметризація соціально-лінгвістичних змін. Київ : Люта справа, 2019. 208 с. (2020)
Хроніка (2020)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2020 рік (2020)
Нові правила оформлення публікацій у журналі "Мовознавство" (2020)
Гречанінов В. Ф. - Онтологічний підхід до організації інформаційної взаємодії наявних і створюваних автоматизованих систем у Міністерстві оборони та Збройних Силах України (2021)
Охріменко Т. О. - Обґрунтування необхідності впровадження інформаційних систем управління підприємствами нафтопереробної промисловості, Бредніков А. В., Макаренко О. І., Смірнова Т. В. (2021)
Желєзаров І. - Оцінка лінійних спотворень у телекомутаційних лініях, Ілларіонов Р., Прокофьєв М., Дворський В. (2021)
Давидюк А. В. - Застосування логіки предикатів для верифікації артефактів кіберзахисту під час проєктування систем критичного призначення, Зубок В. Ю. (2021)
Дьогтєва І. О. - Моделювання відновлення ефективної діяльності групи реагування на інциденти інформаційної безпеки в умовах наростання інтенсивності кібератак, Шиян А. А., Катаєв В. С. (2021)
Гнатюк В. О. - Використання систем обміну миттєвими повідомленнями для автоматизації надання консультативних послуг, Бондаренко І. О., Каплун І. С. (2021)
Інформаційне повідомлення (2021)
Реферати (2021)
Кіорсак В. - Русь у концепції "імперії" Раґнара Лодброка: скандинавські джерела крізь призму політики пам'яті (2021)
Мешковой М. - Коротка оповідь про діяння війська Великого князівства Литовського проти запорозьких козаків у 1648 і 1649 роках. Уривок. (автор Альберт Віюк-Коялович, переклав з латини Максим Мешковой) (2021)
Жам О. - Сволок у хаті чинбаря Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: історичний, мистецтвознавчий, історіографічний огляд, Грудевич Т. (2021)
Марголіна І. - Загадковий святий зі стінопису князівського компартимента Кирилівської церкви в Києві: кривда і правда самої пам'ятки (2021)
Корнієнко В. - Свідчення особливого пошанування фрескового образу Богородиці Оранти у Софії Київській, Капоріков Д., Шевчук В. (2021)
Гаркуша А. - "Дарування Мойсею божественного закону" або "Синайське законодавство" у Спасо-Преображенському соборі (ХІ ст.) м. Чернігова (2021)
Мицик Ю. - Стародубський полковник Тимофій Олексійович (2021)
Мицик Ю. - Заповіт Филона Ращенка (підготував до друку та прокоментував о. Ю. Мицик) (2021)
Кривошея І. - Тестаменти у збірці родинних документів Молявок (Румянцевська ревізія) (2021)
Немченко О. - Діяльність земських установ Чернігівської губернії у сфері забезпечення армії продовольством, фуражем та спорядженням у роки Першої світової війни (2021)
Шуміло С. - Ідеї ісихазму в літературі пізнього середньовіччя (2021)
Пилипенко В. - Дозвілля як частина способу життя козацької старшини у першій половині XVIII ст. (на матеріалах щоденника Якова Марковича) (2021)
Коваленко О. - Громадська діяльність О.А. Тищинського, Рахно О. (2021)
Тарасенко О. - Повітові духовні училища Чернігівської єпархії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2021)
Коваленко О. - Родина Полуботків у науковій спадщині та комеморативних практиках Г.О. Милорадовича (2021)
Василенко В. - Рецензія : "Небо над Богом": руські парафії Вінниці у XVIII столітті. Зінченко А. Руські парафії міста Вінниці в XVIII ст./ Центр історії Вінниці. Вінниця: ТВОРИ, 2020. 492 с. (2021)
Павленко С. - Рецензія : Літопис Виблів вражає! (2021)
Шумило С. - Експедиція на Святу Гору Афон: забутими стежками ченців з українських земель XVII–XIX ст. (2021)
Казіміров Д. - У Чернігові відбулися ювілейні "Десяті "Розумовські зустрічі"" (2021)
Каранда М. - Міжнародна конференція "Феномени каяття та спокути в історії та художній літературі" (2021)
Моця О. П. - Дослідник історії та археології Чернігово-Сіверщини, Коваленко О. Б., Ясновська Л. В. (2021)
Шеремет О. С. - Пам'яті Анатолія Івановича Мельника, Коваленко О. Б., Чорний О. О. (2021)
Волкова А. В. - Аналіз світового досвіду протидії поширенню гепатиту С серед населення як складова розроблення програм підвищення доступності фармацевтичної допомоги, Ноздріна А. А. (2022)
Голік М. Ю. - Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни за вибором студентів "Основи кількісних розрахунків у фармації", Левітін Є. Я., Криськів О. С., Коваль А. О., Антоненко О. В., Ковальська О. В. (2022)
Федотова М. С. - Результати клініко-економічного аналізу стану фармацевтичного забезпечення пацієнтів з деменцією внаслідок хвороби Альцгеймера в Україні, Панфілова Г. Л., Юрченко Г. М., Паламар А. О., Терещенко Л. В., Клюйко А. А. , Лебедин А. М., Чернуха В. М. (2022)
Штриголь С. Ю. - Аналіз сучасних підходів до кардіореабілітації хворих на гострий коронарний синдром, Кіреєв І. В., Рябова О. О., Жаботинська Н. В., Литвиненко Г. Л., Карабут Л. В. (2022)
Tolochko V. M. - Research of the professional opinion of pharmacy specialists on the development of pharmaceutical support for the population of Ukraine, Zarichkova M. V., Oproshanska T. V., Surikov О. О., Dolzhnikovа O. M. (2022)
Штрімайтіс О. В. - Аспекти застосування ретиноїдів у фармацевтичній практиці, Кухтенко O. С. (2022)
Салій О. О. - Аналіз основних тенденцій розвитку ринку лікарських засобів під тиском у фармацевтичній та ветеринарній практиці, Попова М. Е., Тарасенко Г. В., Яровенко В. С. (2022)
Маганова Т. В. - Аналіз основних тенденцій вітчизняного ринку протизаплідних медичних виробів у контексті підвищення національної безпеки країни, Ткаченко Н. О. (2022)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2022)
Аuthor guidelines for publications in "Social pharmacy in health care” journal (2022)
Котвіцька А. А. - Фармацевтична освіта в Україні: аналітичний огляд навчальних планів з підготовки фармацевтичних кадрів у ХХ столітті, Огарь С. В., Шульга Л. І. (2022)
Невелика А. В. - Дослідження впливу реабілітаційних заходів на динаміку когнітивних розладів у разі хвороби Паркінсона, Мятига О. М., Карабут Л. В., Литвиненко Г. Л. (2022)
Панфілова Г. Л. - Результати групування регіонів України за епідеміологічними показниками раку легенів та бронхів як важлива складова в розробленні раціональних шляхів фінансування фармацевтичної складової державних програм боротьби з онкологічними захворюваннями, Пульний Ю. Ю., Терещенко Л. В., Чернуха В. М., Юрченко Ю. М. (2022)
Кіреєв І. В. - Вивчення впливу дотримання сучасних рекомендацій щодо антигіпертензивної терапії на комплаєнс пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Жаботинська Н. В. (2022)
Лісна А. Г. - Дослідження сучасних трендів розвитку цифрової логістики у фармацевтичній галузі, Посилкіна О. В., Літвінова О. В., Братішко Ю. С. (2022)
Ольховська А. Б. - Науково-теоретичний підхід до розроблення процесної моделі управління персоніфікованими маркетинговими комунікаціями у фармації, Малий В. В., Лісна А. Г. (2022)
Самборський О. С. - Маркетингове дослідження сили ринкових позицій антигістамінних препаратів цетиризину, Слободянюк М. М., Рогуля О. Ю., Байгуш Ю. В. (2022)
Гербіна Н. А. - Маркетинговий аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку протигерпетичних лікарських засобів, Бабічева Г. С., Малініна Н. Г., Чегринець А. А., Бойко А. В. (2022)
Баліцька О. П. - Огляд фармацевтичного ринку парацетамолу та ібупрофену для лікування гострих респіраторних інфекцій в Україні, Злагода В. С., Григорук Ю. М., Поліщук Ю. М., Гайдай О. Д. (2022)
Немченко А. С. - Аналіз основних тенденцій розвитку ринку органічних косметичних засобів на основі арганової олії, Міщенко В. І., Винник О. В., Куриленко Ю. Е., Камалу Омайма (2022)
Біланик І. Б. - Двовимірне узагальнення теореми Трона – Джоунса про параболічні множини збіжності неперервних дробів, Боднар Д. І. (2022)
Бойчук О. А. - Нелінійні інтегрально-диференціальні крайові задачі з відхиленням аргументу, не розв’язані щодо похідної, Чуйко С. М., Кузьміна В. О. (2022)
Гентош О. Є. - Геометричні структури на орбітах петельних груп дифеоморфізмів та асоційовані інтегровні гамільтонові системи "небесного” типу. II, Прикарпатський Я. А., Балінський О. А., Прикарпатський А. К. (2022)
Espinosa P. F. F. - Homological ideals as integer specializations of some Brauer configuration algebras, Cañadas Agustín Moreno (2022)
Mukhamedov A. K. - On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables (2022)
Sahraoui F. - Existence and compactness of solutions of semilinear integro-differential equations with finite delay, Ouahab A. (2022)
Sekatskii S. K. - Some simplest integral equalities equivalent to the Riemann hypothesis, Beltraminelli S. (2022)
Teruel G. R. P. - New fast methods to compute the number of primes less than a given value (2022)
Hamzat J. O. - Some properties of a generalized multiplier transform on analytic p-valent functions, El-Ashwah A. A. (2022)
Datt G. - On Lappan’s five-valued theorem for φ-normal functions in several variables (2022)
Чайковський А. В. - Про деякі умови для других модулів неперервності (2022)
Смазнова І. С. - Антропологічна ефективність парності агресії та толерантності (2019)
Ковальова С. Г. - Формування страти цехових майстрів у середньовічних європейських містах ХІІ–ХV ст. (на матеріалах цехових статутів) (2019)
Галабурда Т. І. - Джерела та структура австрійського Кримінально-процесуального кодексу 1873 р. (2019)
Олійник А. Ю. - Регулювання конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні підзаконними нормативно-правовими актами (2019)
Єгорова В. С. - Україна та ЄС: сучасний стан і перспективи розвитку (2019)
Коваленко Н. В. - До питання про об'єкти (предмет) режимного адміністративно-правового регулювання (2019)
Правоторова О. М. - Особливості ефективності адміністративно-правової охорони (2019)
Кравчук М. Ю. - Перспективи адміністративно-правового забезпечення протидії біотерористичним загрозам в Україні (2019)
Коротун О. М. - Принципи-обов’язки діяльності публічної адміністрації як гарант забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності (2019)
Желтобрюх І. Л. - Недоліки наукових класифікацій суб'єктів та учасників адміністративного процесу, які представлені в сучасній юридичній літературі (2019)
Щупаківський Р. В. - Предмет адміністративно-телекомунікаційного права (2019)
Буличов Є. В. - Поняття й ознаки адміністративних послуг у сфері справляння податків і зборів (2019)
Бойко О. В. - Звернення фізичних осіб як один із видів гарантій забезпечення законності надання публічних послуг в Україні (2019)
Максименко В. М. - До проблеми еволюції концепцій дослідження категорії "об'єкт правовідносин" (2019)
Бойко О. М. - Розвиток судочинства в Україні в умовах перехідного правосуддя (2019)
Бондаренко Т. Б. - Податок на додану вартість в Україні та правові засоби його відшкодування (2019)
Бут І. О. - Розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в контексті забезпечення права особи на справедливий суд (2019)
Добкіна К. Р. - Теоретико-прикладні аспекти участі прокуратури в цивільному судочинстві за радянським процесуальним законодавством (2019)
Квіт Н. М. - Проблема визначення початку людського життя й регулювання меж використання ембріона як об'єкта зберігання в біобанку (2019)
Ковалишин О. Р. - Американізація корпоративного права Німеччини (2019)
Процишен М. В. - Правові засади антимонопольного регулювання у сфері телекомунікацій (2019)
Ступницький К. В. - Зберігання речей, що є предметом спору: еволюція цивільно-правового регулювання (2019)
Оліфір А. В. - Участь прокурора у розгляді судами першої інстанції справ, провадження в яких відкрито за позовами інших осіб (2019)
Гудзь А. О. - Система соціального захисту України та місце в ній недержавного соціального забезпечення (2019)
Дейнека В. С. - Історія, сучасний стан і перспективи розвитку законодавства про трудовий договір в Україні (2019)
Козаченко О. В. - Деякі аспекти нормативного визначення підстав застосування кримінально-правових заходів за притоноутримання, Сакун О. А. (2019)
Собко Г. М. - Співвідношення понять "примус", "примушування" та "насильство" (2019)
Андрушко А. В. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили незаконне позбавлення волі або викрадення людини (2019)
Бундз Р. О. - Загальносоціальні заходи запобігання злочинам, що вчиняються неповнолітніми з особливою жорстокістю (2019)
Лук'янченко С. О. - Особливості кримінальної відповідальності юридичних осіб за законодавством РФ та США: порівняльний аналіз (2019)
Дмитренко Н. А. - Дезертирство: кримінально-правовий аналіз і проблеми кваліфікації (2019)
Герелюк Т. Б. - Розуміння об'єктів археологічної та культурної спадщини за законодавством України й країн Східної Європи (2019)
Шевчук В. М. - Методологічне підґрунтя побудови та реалізації тактичних операцій у криміналістиці (2019)
Hres Yu. O. - Features of use of special knowledge with the purpose of introducing personality of crime, Dyntu V. A. (2019)
Ходанович В. О. - Окремі напрями використання результатів контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності в розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки (2019)
Папуша І. О. - Доведення військовослужбовців до самогубства: проблеми розслідування та попередження (2019)
Голоботовський В. І. - Чинники, що впливають на визначення ситуаційних обставин пострілу з нарізної вогнепальної зброї під час проведення експертизи зброї (2019)
Овчаренко О. М. - Дисциплінарна відповідальність адвоката: дискусійні аспекти, Ковальова Я. О. (2019)
Андриц М. Р. - Верховенство права в рішеннях Конституційного Суду України: юридичні аспекти реалізації (2019)
Ганчук О. М. - Соціальна константа правопорядку (2019)
Дашковська О. Р. - Право на освіту в сучасному інформаційному просторі (2019)
Єпур М. В. - Ліберально-демократичні політичні режими в сучасних державах (2019)
Сировацький В. І. - Світоглядні концепти державного примусу як здійснення правовиховного впливу на людину (2019)
Скуріхін С. М. - Правове мислення: поняття та підходи до класифікації (2019)
Турянський Ю. І. - Роль держави у сфері прав людини в сучасному глобалізованому суспільстві (2019)
Васильченко О. П. - Право на доступ до мережі: надати не можна позбавити (2019)
Джафаров К. А. - Конституционно-правовые основы охраны прав и свобод гражданина в Азербайджанской Республике (2019)
Поличко Т. В. - Конституційна правотворчість як вид конституційного процесу (2019)
Федоренко В. Л. - Утвердження та конституційне закріплення права на інформацію: від найдавніших часів до сучасності, Нестерович В. Ф. (2019)
Бондаренко О. М. - Напрями вдосконалення судового вирішення податкових спорів (2019)
Городецька І. А. - Предмет адміністративного права: сучасні наукові підходи до розуміння (2019)
Гоцалюк С. Ю. - Правове регулювання етичних кодексів у соціокультурній діяльності (2019)
Давидюк А. М. - Щодо питання менеджменту злочинними активами в Україні (адміністративно-правовий аспект) (2019)
Доценко О. С. - Стратегічна мета та тактичні завдання протидії організованій злочинності в Україні (2019)
Капличний В. А. - Суб'єкти публічного адміністрування сфери спорту (2019)
Коваленко А. А. - Охорона публічних фінансів крізь призму функцій фінансового права (2019)
Коврига М. М. - Концептуальні підходи визначення правового статусу криптовалют (2019)
Крилов Д. В. - Покращення кадрового забезпечення як напрям удосконалення публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України (2019)
Лещинський В. П. - До питання визначення предмету адміністративно-правового регулювання у сфері містобудування: історичний аспект (2019)
Майоров В. В. - Поняття та складники адміністративно-правового механізму реформ у Національній поліції України (2019)
Садовська І. О. - Правове регулювання оподаткування доходів адвокатського об’єднання (2019)
Слаблюк Н. С. - Державна податкова служба України: трансформація від радянських часів до сьогодення (2019)
Сусак М. С. - Судові рішення адміністративного суду першої інстанції та процесуальний розсуд (2019)
Тернущак М. М. - Аналіз адміністративно-процесуальних відносин на сучасному етапі (2019)
Ткаченко О. Г. - Співучасть та замах в адміністративному праві у правопорушенні, що посягають на режим утримання в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, Разумейко Н. С. (2019)
Хома В. О. - Понятійний апарат митного права України: окремі теоретико-правові особливості застосування термінів (2019)
Яблуновська К. М. - Обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання громадян України (2019)
Акімова А. О. - Особливості природи і специфіки правового регулювання відносин із захисту спадкових прав (2019)
Андріїв В. І. - Цивільно-правова характеристика змісту права на торговельну марку, Піцик Х. З. (2019)
Гуйван П. Д. - Право на доступ до інформації: особливості приватно-правового та публічно-правового регулювання (2019)
Дмитрієв С. М. - Цивільний процесуальний статус заявників у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин (2019)
Колесников С. Д. - Маркетинговое право: проблемы и решения в условиях современной внешней среды, Немогай Н. В., Денисова Т. А. (2019)
Луцький А. І. - Послуга як об'єкт прав за цивільним законодавством (2019)
Ольшанченко В. І. - Цивільно-правова відповідальність держави Україна перед суб’єктами підприємницької діяльності: сутність, функції, види (2019)
Сабодаш Р. Б. - Формальний критерій визначення бенефіціарного власника в цивільному законодавстві України через призму практики Європейського суду з прав людини (2019)
Чернадчук О. В. - Патентний тролінг як вид порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності (2019)
Lagutina I. V. - Part-time work as atypical work (2019)
Сіроха Д. І. - Локальні нормативно-правові акти: сутність та соціальне призначення (2019)
Удовенко Ю. О. - Правові проблеми використання земельних ресурсів об’єднаними територіальними громадами (2019)
Андрушко А. В. - Становлення законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти честі та гідності особи (ХІ–XVIII ст.) (2019)
Бережнюк В. М. - Досудова доповідь служби пробації як передумова для індивідуалізації покарання під час його призначення (2019)
Боровик А. В. - Дослідження питань кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення та запобігання їм за кордоном (2019)
Земляний Д. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2019)
Кікалішвілі М. В. - Світові моделі стратегії протидії корупційній злочинності (2019)
Кубрак Р. М. - Окремі питання забезпечення правопорядку в установах виконання покарань (2019)
Рогатинська Н. З. - Характеристика особи злочинця – працівника митних органів (2019)
Брухаль Р. С. - Деякі проблеми правового регулювання здійснення прокурором спеціального досудового розслідування (2019)
Григорова Є. В. - Організація "виборчих сіток" як спосіб вчинення підкупу виборця, учасника референдуму (2019)
Дубонос К. В. - Нормативно-правове регулювання використання баз біометричних даних в Україні (2019)
Задерейко С. Ю. - Перспективи вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за законодавством України (2019)
Кобак М. В. - Теоретичні проблеми закріплення конституційних принципів судочинства у Кримінальному процесуальному кодексі України (2019)
Куцій М. С. - Принципи зв'язку в конфіденційному співробітництві (2019)
Ларкін М. О. - Причини виникнення молодіжних неформальних груп (об'єднань) злочинної спрямованості (2019)
Перлін С. І. - Особливості застосування техніко-криміналістичних засобів під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій (2019)
Тарасюк С. М. - Роль учасників кримінального провадження у проведенні слідчих (розшукових) дій у житлі чи іншому володінні особи: теорія та практика (2019)
Юрчишин Ю. В. - Координаційна діяльність прокуратури у кримінальних провадженнях про корупційні злочини (2019)
Комірчий П. О. - Кадрове забезпечення публічної служби у правоохоронній сфері: поняття та правові вимоги (2019)
Середа Д. В. - Методологічні підходи до оцінювання компетентності спеціалістів дослідно-випробувальних лабораторій у сфері пожежної безпеки, Климась Р. В. (2019)
Фурсов Д. Ю. - Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю за законністю досудового розслідування кримінальних правопорушень проти безпеки дорожнього руху (2019)
Донченко О. І. - Прояв принципу гуманності в деяких галузях права (2019)
Семчук Н. О. - Погляди Освальда Шпенглера на сутність права та юриспруденцію, Варава І. П. (2019)
Дмитрик І. О. - Історико-правові аспекти функціонування курсів української мови для службовців у 1920-х рр. (на матеріалах Донеччини) (2019)
Бібік О. В. - Фікції у правовому регулюванні: історичний аналіз (2019)
Русавська О. О. - Внутрішній та зовнішній діалог правових систем: до питання про джерела загального права на прикладі правової системи Англії (2019)
Грисюк В. В. - Принципи, підходи та методи дослідження адвокатської діяльності (2019)
Щамбура Д. В. - "Офіційне право" та "неофіційне право": експлікація понять у контексті сучасних теорій праворозуміння (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського