Кулинич П. Ф. - Законні земельні інтереси та перспективи їх реалізації в умовах цифровізації земельних відносин (2022)
Тимощук В. П. - Щодо нормативного регулювання відносин з оплати адміністративних послуг (2022)
Дерець В. А. - Оптимізація як одна з форм змін у системі центральних органів виконавчої влади (2022)
Бабаскін А. Ю. - Правова природа договору платіжного рахунку у цивільному законодавстві України (2022)
Тимченко Г. П. - Диспозитивність в цивільному судочинстві: еволюція поглядів та сучасне розуміння (2022)
Короєд С. О. - Неналежний суб’єктний склад сторін в цивільній справі як нова підстава обмеження судової юрисдикції: проблема посадової особи – відповідача в цивільному процесі (на прикладі трудового спору) (2022)
Сімутіна Я. В. - Основні тенденції розвитку трудового законодавства України в умовах цифровізації економіки (2022)
Шумило М. М. - Правові висновки Верховного Суду у справах з релігійним контекстом: визначення юрисдикції (2022)
Венецька М. В. - Рекодифікація Цивільного кодексу України і принцип правової визначеності (2022)
Трунова Г. А. - Правові аспекти соціального захисту громадян України в умовах воєнного стану (2022)
Менюк Д. О. - Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судового рішення у цивільному процесі України (2022)
Кваша О. О. - Організована злочинність в Україні: фактори глобалізації та військової агресії (2022)
Кубальський В. Н. - Проблеми криміналізації кібертерористичних посягань (2022)
Ландіна А. В. - Забезпечення окремих прав і свобод підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики, Нерсесян А. С. (2022)
Кваша Р. С. - Ювенальна антикримінальна політика: поняття та завдання (2022)
Кресін О. В. - Визнання, регулювання та забезпечення протидії гібридним загрозам у НАТО та ЄС (2022)
Павко Я. А. - Особливості сучасної правової політики України в сфері боротьби зі зміною клімату (2022)
Кресіна І. О. - Еволюція підходів до осмислення ролі громадянського суспільства в управлінських процесах, Стойко О. М. (2022)
Явір В. А. - До концепту етнонаціональної стійкості (2022)
Кукуруз О. В. - Наукове консультування парламенту: теорія та українська практика (2022)
Ромашко А. О. - Концептуальні підходи до застосування принципу пропорційності (2022)
Гаврилюк С. В. - Загальнотеоретичні основи дослідження юридичної помилки (питання методології) (2022)
Костюк О. М. - Роль соціальних мереж у протидії злочинам проти основ національної безпеки (2022)
Ситар М. І. - Розвиток компаративістики в Німеччині у XIX – ХХ століттях (2022)
Плавич І. В. - Особливості правового регулювання договору позики за цивільним законодавством держав, до складу яких входили землі Західної України в період з 1918 по 1945 р. (2022)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2021 році (2022)
Крусян А. Р. - Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи (2022)
Бабаскін А. Ю. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України:перспективи правового регулювання"(м. Київ 22 листопада 2021 року) (2022)
Бабанли Р. Ш. - Ефективність кримінальної юстиції: критерії, виклики, рішення. V київський полілог: як забезпечити правопорядок в Україні?, Кучерявенко В. В. (2022)
Малишева Н. Р. - Відзначаємо віхові дати в правовому регулюванні екологічних та земельних відносин, Кулинич П. Ф. (2022)
Олещенко В. І. - Звертаємося до витоків (2022)
Пархоменко Н. М. - Конституція – основа розвитку держави і суспільства (2022)
Крестовська Н. М. - Круглий стіл "Дитина в історії права: до 30-річчя ратифікації Україною Конвенції OОН про права дитини” (2022)
Усенко І. Б. - Всеукраїнська наукова конференція "Наукова та громадська діяльність професора Володимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня народження” (2022)
Васецький В. Ю. - XІІ Міжнародна науково-практична конференція "Тлумачення права: від теорії до практики” (2022)
Головко О. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Історичний досвід у правотворчості та державному будівництві”, Іванова А. Ю. (2022)
Бондарук Т. І. - Міжнародна наукова конференція "Проблема "право і література” в історико-правовому дискурсі” (2022)
Іванова А. Ю. - Секція І Міжнародного наукового полілогу "Парламентаризм в Україні у світлі розвитку української державності: проблеми теорії та практики. До 30-річчя проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року” (2022)
Бондарук Т. І. - Від людини до держави: дослідницькі практики та підходи (за історико-правовими методологічними семінарами) 692-699 (2022)
Крилова С. - Дієва методологія стратегії національної стійкості України (2022)
Сіренко В. Ф. - Сучасні виміри громадянського суспільства в Україні, Пархоменко Н. М. (2022)
Петришин О. В. - Арктика в міжнародно-правовому вимірі: проблеми теорії та практики (2022)
Горбатенко В. П. - Відкриття унікальної пам’ятки європейської ренесансної юриспруденції (2022)
Усенко І. Б. - "Відкриваючи несподіване” (про культурний прорив східно- та центральноєвропейської компаративістики) (2022)
Ювілей члена-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України Василя Федоровича Сіренка (до 80-річчя від дня народження) (2022)
Видатний вчений-правознавець, мудрий педагог і наставник (до 65-річчя доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України Н. М. Оніщенко) (2022)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Г. О. Мурашина (до 90-річчя від дня народження) (2022)
Ювілей провідного вченого, доктора юридичних наук, професора Кубка Євгена Борисовича (2022)
Оксану Олександрівну Квашу – з ювілеєм! (2022)
Ювілей Лариси Олександрівни Макаренко (2022)
До ювілею відомого юриста-міжнародника Людмили Григорівни Фалалєєвої (2022)
Кресін О. В. - Пам’яті Костянтина Олександровича Савчука (1976 – 2022) (2022)
До відома авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Денисик Г. І. - Відродження ландшафтознавства в Україні, Чиж О. П., Канський В. С. (2022)
Petlin V. M. - Theoretical provisions set of modern landscape science (2022)
Lavryk О. D. - Engineering landscape science in Ukraine current state and foreign experience, Tsymbaliuk V. V., Stefankov L. І. (2022)
Shyshchenko P. H. - Environmental comfort of urbanized landscapes, Havrylenko O. P., Yesypchuk D. V. (2022)
Sytnyk O. I. - Interzonal geoecotone of Central Europe, Bezlatnya L. O., Denysyk B. Hr. (2022)
Воровка В. П. - Антропогенні ландшафти та акваландшафти берегової зони українського сектору Азовського моря (2022)
Яцентюк Ю. В. - Парадинамічна сфера гідрологічного впливу водосховищ Поділля, Война І. М. (2022)
Volovyk V. M. - Podillya w strukturze granicy krajobrazu etnokulturowego Europy Wschodniej, Braslavska O. V., Valchuk-Orkusha O. M. (2022)
Кравцова І. В. - Model structures of garden and park landscapes of Central Europe, Канська В. В. (2022)
Ландшафтознавець – теоретик і експериментатор. Валерій Миколайович Петлін (із 70-річчям від дня народження) (2022)
Третяк В. М. - Стан та проблеми стратегічного планування розвитку землекористування в Україні, Капінос Н. О. (2022)
Нестеренко С. С. - Вдосконалення фінансового забезпечення лісового господарства (2022)
Маслиган О. О. - Проєктування інформаційно-організаційних ресурсів фінансового потенціалу виробничого підприємства, Коробович Л. П., Кулініч Т. В. (2022)
Свиноус І. В. - Інвентаризація, як метод обліку та аудиту діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, Присяжнюк Н. М., Слободенюк О. І., Гаврик О. Ю., Свиноус Н. І. (2022)
Приказюк Н. В. - Стратегії управління ціновим ризиком на ринку зерна в Україні, Стельмах Д. В. (2022)
Савченко Р. О. - Особливості організації управлінського обліку в комерційних банках України, Савченко Н. М. (2022)
Хахула Б. В. - Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств (2022)
Дуброва Н. П. - Інновації і технологічні уклади в парадигмі розвитку економіки та інформаційного суспільства, Крючко Л. С. (2022)
Яковенко Р. В. - Система управління економікою Російської Федерації як визначальний фактор поразки у військовій агресії проти цивілізованого світу (2022)
Бербенець О. В. - Управління персоналом банківської установи, Сичова М. О., Таран О. О. (2022)
Hutsol A. - Systematic transformation of quality management in tourism and hotel business sphere in military condition, Todierishko E., Shafranova K., Perehuda Yu. (2022)
Зубко А. Г. - Водні аспекти російської агресії на півдні України (2022)
Лелеко Т. Ю. - Оцінка впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ на управління ризиками в комерційних банках (2022)
Скиба І. В. - Укладення договорів в цивільно-правових відносинах: аспект публічного управління в умовах воєнного стану, Крилова І. І., Редзюк В. В. (2022)
Король Н. П. - Забезпечення права потерпілої особи від насильства в контексті директиви Європейського Союзу про права потерпілих (2022)
Гамкрелідзе К. Ю. - Наукові підходи щодо дослідження проблеми міжнаціональних конфліктів (2022)
Бабінець О. П. - Розвиток публічного управління в умовах урбанізації та зростання ролі міст: історичні аспекти (2022)
Рахман Л. В. - Розуміння тривожного стану в ситуації гуманітарної катастрофи, Плевачук О. Ю., Шпильовий Я. В., Дзісь М. О. (2022)
Дземан М. І. - Міждисциплінарний дискурс пандемії COVID-19 (2022)
Катеренчук І. П. - Огляд основних положень рекомендацій Європейського товариства кардіологів із діагностики та лікування серцево-судинних захворювань під час пандемії COVID-19 (2021). Частина 2: Лікування та подальші спостереження (2022)
Скибчик В. А. - Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із кардіоваскулярної профілактики (2021), Соломенчук Т. М. (2022)
Мелень Ю. П. - Особливості стенокардії в пацієнтів без обструктивного ураження коронарних артерій, Ігнацевич М. П., Скибчик В. А. (2022)
Соломенчук Т. М. - Оцінка ризику виникнення артеріальної гіпертензії в осіб із дисплазією сполучної тканини, Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2022)
Соломенчук Т. М. - Динаміка фізичної активності в кардіореабілітаційних пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому залежно від статусу курця, Луцька В. Л. (2022)
Скибчик О. В. - Етіологічні й патогенетичні аспекти взаємозв’язку генералізованого пародонтиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури та власні дані) (2022)
Микитенко Д. О. - Плацентарний мозаїцизм: повна дискордантність плаценти і плода (клінічний випадок), Микитенко Н. М., Садовська М. С., Томяк М. В., Фесай О. А. (2022)
Образцов В. П. - Про ентероптоз (2022)
Медичні події (2022)
Гродзинський М. Д. - Ландшафтно-еволюційні регіони: зміст та схема районування для України (2022)
Сорокіна Л. Ю. - Антропогенізовані ландшафти України – традиційні та поствоєнні: класифікаційні рівні, проблеми відновлення (2022)
Петлін В. М. - Внутрішня структура закономірностей організованості природних територіальних систем (2022)
Маруняк Є. О. - Методичні підходи і практика розробки ландшафтних планів територіальних громад (на прикладі Пісочинської та Роганської громад Харківської області), Голубцов О. Г., Лісовський С. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М. (2022)
Żemła-Siesicka A. - Landscape units typology for touristic purposes in mountainous areas (in the example of the Silesian Beskid mountains, Poland), Andreychouk V., Myga-Piątek U. (2022)
Чехній В. М. - Концепція ландшафту у сфері практичної діяльності: досвід Великої Британії (2022)
Самойленко В. М. - Природничо-географічне моделювання як аналітично-технологічний інструмент сучасної ландшафтної екології, Вішнікіна Л. П., Діброва І. О. (2022)
Denysyk Hr. I. - Ecotons in landscape’s organization of the dry land surface, Kyselov Yu. O., Sonko S. P., Shlapak V. P., Maksymenko N. V. (2022)
Kravtsova I. V. - Man-made landscapes as the factors of regional microclimatic changes, Stefankov L. L. (2022)
Професор географії і ландшафтознавства. Анатолій Васильович Гудзевич (із 60-річчям від дня народженя) (2022)
Мартинюк А. А. - Про стійкість руху поліноміальних систем з післядією, Чернієнко В. О. (2022)
Григоренко Я. М. - Напружений стан нетонких циліндричних оболонок близьких до кругових з неперервно-неоднорідних матеріалів, Григоренко О. Я., Рожок Л. С. (2022)
Рущицький Я. Я. - Спотворення нелінійно пружної поодинокої плоскої хвилі з профілем Фрідляндера, Юрчук В. М. (2022)
Kaminsky A. O. - On the Scope and Limitations of the Comninou Model for the Crack on the Polygonal Interface, Dudyk M. V., Fenkiv V. M., Chornoivan Y. O. (2022)
Луговий П. З. - Динаміка тришарових конічних оболонок з дискретно неоднорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях, Гайдайчук В. В., Орленко С. П., Котенко К. Е. (2022)
Жук Я. О. - Вимушені коливання та нестаціонарний розігрів прямокутної в’язкопружної пластини з попередніми напруженнями, Остос О. Х., Карнаухова Т. В. (2022)
Кирилюк В. С. - Контактна взаємодія двох п’єзоелектричних півпросторів, один з яких містить приповерхневу виїмку еліптичного перерізу, Левчук О. І. (2022)
Сіренко О. О. - Вплив початкових збурень рідини на ефективність керування рухом тіла носія, Лимарченко О. С., Губська В. В. (2022)
Меньшиков В. О. - До механіки міжматеріальної тріщини при навантаженні хвилею зсуву в умовах контакту її берегів, Меньшиков О. В., Кладова О. Ю. (2022)
Склепус С. М. - Повзучість тіл обертання складної форми з функціонально-градієнтних матеріалів (2022)
Залюбовський М. Г. - Моделювання та розробка приводу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємності, Панасюк І. В., Кошель С. О., Кошель Г. В. (2022)
Баранюкова І. С. - Ідентифікація параметрів системи осциляторів ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2022)
Воліна Т. М. - Рух частинки похилою площиною, що обертається навколо вертикальної осі, Пилипака С. Ф., Бабка В. М. (2022)
Аверчев О. В. - Насіннєва продуктивність і посівні якості стоколосу безостого залежно від передпосівної обробки насіння азотфіксуючими біопрепаратами, Василенко Н. Є. (2019)
Бикін А. В. - Фенологічні особливості сорго зернового залежно від впливу елементів технології вирощування, Антал Т. В., Найденко В. М. (2019)
Гамаюнова В. В. - Значення оптимізації живлення та особливостей сорту в ефективному використанні вологи пшеницею озимою в умовах Південного Степу України, Панфілова А. В., Глушко Т. В. (2019)
Голодрига О. В. - Мікробіологічна і симбіотична активність ґрунтової мікробіоти у посівах сої за умов застосування гербіцидів та біологічно активних речовин, Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В. (2019)
Дубинська О. Д. - Насіннєва продуктивність сортів сої залежно від інокуляції бульбочковими й ендофітними бактеріями на зрошуваних землях півдня України, Титова Л .В. (2019)
Заболотний О. І. - Розміри листкової поверхні та особливості анатомічної структури епідермісу кукурудзи за умов застосування гербіциду Бату, в. г., Заболотна А. В., Голодрига О. В., Розборська Л. В., Леонтюк І. Б. (2019)
Копитко П. Г. - Продуктивність груші за оптимізованого удобрення та позакореневого підживлення, Слюсаренко В. С. (2019)
Корхова М. М. - Аналіз насінництва пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на Півдні України, Коваленко О. А. (2019)
Кравченко Н. В. - Вплив умов вирощування на прояв середньої маси однієї бульби в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Гордієнко В. В., Подгаєцький А. А., Крючко Л. В., Дегтярьова М. С. (2019)
Кривенко А. І. - Урожайність та якість зерна перспективних сортів озимої пшениці за різними строками сівби в умовах Південного Степу України, Почколіна С. В., Безеде Н. Г. (2019)
Кривенко А. І. - Енергетична ефективність біологізованих технологій вирощування озимих зернових культур в умовах Південного Степу України (2019)
Кулик М. І. - Рівень врожайності проса прутоподібного залежно від сорту та строку збирання, Сиплива Н. О. (2019)
Лавриненко Ю. О. - Насіннєва продуктивність буркуну білого однорічного сорту Південний залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Місєвич О. В., Шапарь Л. В., Конащук О. П. (2019)
Лук’янець О. Д. - Ефективність мікроклонального розмноження цикорію салатного ендивій та ескаріол (2019)
Любич В. В. - Вміст хімічних елементів у зерні пшениці м’якої озимої залежно від виду, доз і строків застосування азотних добрив (2019)
Макух Я. П. - Продуктивність проса прутоподібного залежно від його густоти та наявності бур’янів у посівах, Ременюк С. О., Найденко В. В. (2019)
Макух Я. П. - Динаміка виносу азоту основними видами бур’янів у посівах сочевиці їстівної, Ременюк С. О., Різник В. М. (2019)
Паламарчук В. Д. - Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи залежно від факторів впливу, Коваленко О. А. (2019)
Піньковський Г. В. - Вплив елементів живлення на родючість грунту та продуктивність соняшнику в Правобережному Степу України, Мащенко Ю. В. (2019)
Присяжнюк О. І. - Урожайність сортів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу України, Григоренко С. В. (2019)
Сахненко В. В. - Багаторічний аналіз динаміки розвитку та розмноження шкідників на пшениці озимій, Сахненко Д. В. (2019)
Солоха М. О. - Моніторинг ґрунтових контурів лісової рослинності на основі аерофотозйомки (2019)
Центило Л. В. - Вплив систем удобрення та обробітку ґрунту на гумусний стан і біологічні процеси чорнозему типового (2019)
Чугрій Г. А. - Формування продуктивності сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах Донецької області (2019)
Агеєнко С. М. - Сучасні підходи до виробництва десерту сиркового, Балабанова І. О., Пелих В. Г. (2019)
Бурикіна С. І. - Вуглеводний та білковий комплекс малопоширених кормових культур Одеської області (2019)
Ведмеденко О. В. - Молочна продуктивність корів залежно від різних факторів (2019)
Гончаренко І. В. - Базова технологія виготовлення деяких видів альбумінових сирів, Агій В. М. (2019)
Любенко О. І. - Підвищення якості харчових яєць в умовах виробництва філії "Чорнобаївське"Приватного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", Кривий В. В. (2019)
Панкєєв С. П. - Перспективи розвитку м’ясного скотарства у Степовій зоні України (2019)
Пепко В. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка ґрунтів та джерел водопостачання на етапі створення вольєрного господарства (2019)
Пудгороцкі М. М. - Вікові особливості спортивної роботоздатності коней конкурного напрямку в аматорському спорті, Харченко С. Г., Соболь О. М. (2019)
Саранчук І. І. - Склад жирних кислот загальних ліпідів і сорбційна здатність тканин голови бджіл за наявності різної кількості соняшникової олії в кормовій добавці (2019)
Бабич О. А. - Трансформація поливної води Південно-Бузької зрошувальної системи та її вплив на агрохімічні і фізико-хімічні показники чорноземів південних (2019)
Вердиєв А. А. - Явление просадки в основании магистральных каналов азербайджанской республики, определение просадочных свойств грунтов ускоренным методом (2019)
Гашимов А. Д. - Водно-сольовий баланс дренованих земель Східної Ширвані Азербайджанської Республіки, Ісмаілов Д. М. (2019)
Мінза Ф. А. - Економічна ефективність методів призначення строків поливу за краплинного зрошення яблуні (2019)
Пашаев Э. П. - Оценка мелиоративного состояния почв в зоне влияния самур-апшеронской оросительной системы и состояния их освоения, Пашаев Н. Э. (2019)
Резніченко В. П. - Забезпеченість азотом гумусного горизонту чорноземів типового та звичайного в умовах Північного Степу України, Ковальов М. М. (2019)
Фурман В. М. - Ефективність використання сопропелів на радіаційно забруднених ґрунтах полісся України, Люсак А. В., Солодка Т. М. (2019)
Шепелюк М. О. - Визначення вмісту важких металів у ґрунтах різних екологічних зон міста Луцька (2019)
Бургаз М. І. - Промислова іхтіофауна та рибогосподарське використання озера Катлабух, Матвієнко Т. І. (2019)
Величко Ю. А. - Ботанічна характеристика та перспективи використання інтродукованих представників роду Paeonia L. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України, Парубок М. І., Пушка І. М., Поліщук В. В. (2019)
Нікітіна О. В. - Агроекологічний вплив тривалого застосування добрив на калійний фонд чорнозему опідзоленого, Василенко О. В. (2019)
Pinchuk V. O. - The ecological state of rural residential areas of Kyiv region in the intensive livestock farming zone, Palapa N. V., Tertychna O. V., Kotsovska K. V., Mineralov O. I. (2019)
Приймак В. В. - Екологічна оцінка застосування мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці (на прикладі Великоолександрівського району Херсонської області) (2019)
Стратічук Н. В. - Проблематика запровадження стратегічної екологічної оцінки (2019)
Халак В. І. - Відтворювальні якості та рівень їх фенотипної консолідації у свиноматок різної експлуатаційної цінності, Церенюк О. М., Гришина Л. П., Ільченко М. О. (2021)
Цибенко В. Г. - Аналіз відтворювальних якостей помісних свиноматок та визначення ефекту поєднання за схрещування, Гришина Л. П., Перетятько Л. Г. (2021)
Ващенко П. А. - Вплив кліматичних факторів на репктивну здатність свиноматок, Березовський М. Д. (2021)
Корінний С. М. - Генотипування свиней українських порід за мікросателітними локусами з тетрануклеотидним мотивом, Онищенко А. О., Перетятько Л. Г. (2021)
Будаква Є. О. - Встановлення праматеринських порід у фінальних гібридах свиней з використанням поліморфізму мітохондріального геному, Почерняєв К. Ф., Корінний С. М., Повод М. Г. (2021)
Саєнко А. М. - Техніка ГМО-аналізу на основі ПЛР методик, Пека М. Ю., Балацький В. М., Корінний С. М., Церенюк О. М. (2021)
Почерняєв К. Ф. - Вивчення процесів доместикації тварин з використанням поліморфізму мітохондріального геному (оглядова) (2021)
Никифорук О. В. - Екологічний стан прилеглої території свиноферм різної потужності та технологій виробництва свинини, Жукорський О. М. (2021)
Конкс Т. М. - Природні фактори підвищення стійкості тварин, Іванов В. О., Сагло О. Ф., Онищенко А. О. (2021)
Тацій О. В. - Перспективи використання алгоритму в середовищі Microsoft Excel як проміжного варіанта зоотехнічного обліку, Сусол Р. Л. (2021)
Зінов’єв С. Г. - Оптимізація якості і рівня протеїну в раціонах свиней для зменшення екскреції нітрогену при виробництві свинини, Семенов С. О., Пушкіна М. Л. (2021)
Біндюг О. А. - Проблеми хламідіозу тварин і шляхи їх вирішення (оглядова), Рокотянська В. О. (2021)
Костенко О. І. - На шпальтах історії (присвята до виходу у світ монографії "Селекційно-технологічний центр свинарства (до 90-річчя від дня заснування Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН"), Церенюк О. М., Смислов С. Ю., Сагло О. Ф., Боржак Т. М. (2021)
Церенюк О. М. - Халаку В. І. – 60, Смислов С. Ю., Березовський М. Д., Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2021)
Церенюк О. М. - Почерняєву К. Ф. – 60, Смислов С. Ю., Рибалко В. П., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2021)
Церенюк О. М. - Рибалку В. П. – 85, Смислов С. Ю., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2021)
Церенюк О. М. - Онищенку А. О. – 45, Рибалко В. П., Березовський М. Д., Конкс Т. М., Кременевська Н. М., Сагло О. Ф. (2021)
Правила оформлення статей до міжвідомчого тематичного наукового збірника "Свинарство” (2021)
Вихідні відомості (2021)
Пахаренко В. І. - Національна ідентичність письменника (2020)
Пахаренко В. І. - Тяжіння до світла дня. Домінанти художнього стилю Тодося Осьмачки (2020)
Ярмоленко Н. М. - Часопростір поезії Тодося Осьмачки (2020)
Коваленко В. М. - До питання родоводу Теодосія Осьмачки (2020)
Мірошник О. Ю. - Тодось Осьмачка: еволюція таланту чи творча невдача? (2020)
Токмань Г. Л. - Людина, яка бунтує, у збірці Тодося Осьмачки "Китиці часу": діалог із філософією (2020)
Поліщук В. Т. - Семантика образу-символу (концепту) "кров" у поезії Тодося Осьмачки (2020)
Скорина Л. В. - Профіль поета в дзеркалі перітексту: особливості дедикацій у творчості Тодося Осьмачки (2020)
Кошова І. О. - Кольоровий світ експресіоністських новел Василя Стефаника (2020)
Кошова І. О. - Семантика кольору в неоромантичній прозі О. Олеся (2020)
Стребкова І. О. - Оніричний простір як вияв містичного в художньому світі Тодося Осьмачки (2020)
Вертипорох О. В. - Специфіка авторської рефлексії над маргінальними станами особистості в оповіданні "Психічна розрядка" Тодося Осьмачки (2020)
Поліщук В. Т. - Вірш Тодося Осьмачки "На Ігоревім полі": два варіанти тексту (2020)
Клименко Г. А. - Тодось Осьмачка і Леонід Череватенко: спроба компаративної студії (2020)
Марценішко В. О. - Архетипний компонент концепту "острів" (на матеріалі роману Стівена Кінга "Острів Дума") (2020)
Piskorski Ł. - Iwan Kotlarewski w Polsce (2020)
Поліщук В. Т. - Тодось Осьмачка і Матусів (2020)
Поліщук Р. В. - Зміст і специфічні риси (особливості) виховання особистості за А. С. Макаренком (2020)
Назаренко В. М. - Гранична рівновага кусково-однорідного тіла, послабленого міжфазними зсувними тріщинами в кутовій точці межі поділу, Кіпніс О. Л. (2022)
Рущицький Я. Я. - Порівняння еволюції пружної поодинокої циліндричної хвилі з профілями Фрідляндера та Макдональда, Юрчук В. М. (2022)
Григоренко О. Я. - Чисельне визначення частот і форм вільних коливань гофрованих замкнутих циліндричних оболонок, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Шумська А. А. (2022)
Камінський А. О. - Про зрушення міжфазної тріщини з контактом берегів від кутової точки ламаної межі поділу, Дудик М. В., Феньків В. М. (2022)
Гаврилюк Д. В. - Нанорозмірні плівки: особливості структури та методики наноіндентування, Мельниченко М. М., Жук Я. О. (2022)
Багно О. М. - Вплив шару ідеальної рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям (2022)
Луговий П. З. - Динаміка тришарових сферичних оболонок з дискретно-симетричним легким армованим ребрами заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях, Орленко С. П. (2022)
Беспалова О. І. - Нелінійне деформування дискретно неоднорідних пологих оболонок на основі узагальненого методу скінченних інтегральних перетворень (2022)
Сенченков І. К. - Розрахунок прогинів при нарощуванні листових елементів рідким металом, Рябцев І. О., Червінко О. П., Бабінець А. А. (2022)
Ловейкін В. С. - Оптимізація процесу пуску механізму зміни вильоту вантажу при усталеному режимі повороту баштового крана, Ромасевич Ю. О., Ловейкін А. В., Хорошун А. С. (2022)
Кононов Ю. М. - Про стабілізацію нестійкого обертання у середовищі з опором гіроскопа Лагранжа другим гіроскопом, який обертається, Святенко Я. І. (2022)
Chaudhary G. - Stress and Delamination Analysis on Overlapped-Grouped and Overlapped-Dispersed Tapered Composite Laminate, Dey A., Dey A. K. (2022)
Zinchenko S. - Analysis of the transshipment of grain and feed products through the seaports of Ukraine in special conditions, Fomin O., Bordun T., Zinchenko H. (2022)
Kozytskyi S. V. - Self-organization of nano-sized metal-containing lubricant additives, Kiriian S. V. (2022)
Knaub L. V - Special aspects of parameter management of low cetane fuel injection, Lebedev B. V, Melnik A. A. (2022)
Khliyeva O. - A direct contribution of marine refrigeration to anthropogenic greenhouse gases emission - a short review, Sorokin R., Stukalenko O. (2022)
Zhuravlov Yu. I. - Оptіmіzаtіоn оf wеаr оf shаft-slіdіng mаtіng surfаcеs оf shіpbоrnе tеchnіcаl dеvіcеs (STS), Obertiur K. L., Kostyuchenko Ye. F. (2022)
Богач В. М. - Особливості роботи лубрикаторних систем суднових довгоходових двигунів, Довіденко Ю. М., Дуранов О. П. (2022)
Голіков В. А. - Модернізація системи віддаленого управління та контролю аварійного дизель-генератора навчального машино-котельного відділення, Нікольський В. В., Левінський М. В., Нікольський М. В., Слободянюк М. В. (2022)
Коваленко І. В. - Дослідження процесу циклічного руйнування елементів кріплення суднових енергетичних та допоміжних установок, Тютюник С. В., Єлинський І. Е. (2022)
Козьміних М. А. - Оцінка доцільності застосування холодильного агенту в залежності від умов експлуатації, Константінов О. І. (2022)
Дулдієр О. П. - Аналіз характеристик топкового пристрою з урахуванням явища переміжності потоку (2022)
Мадей В. В. - Використання в суднових дизелях паливних сумішей до складу яких входить паливо біологічного походження (2022)
Малахов О. В. - Режими взаємодії потоку з циліндричним трубопроводом, що рухається з коливаннями у вертикальній площині, Яценко М. В., Маслов І. З., Найдьонов А. І., Генчев В. В. (2022)
Заблоцький Ю. В. - Визначення динамічних навантажень під час зміни режимів мащення прецизійних пар паливної апаратури суднових дизелів, Сагін А. С. (2022)
Сагін С. В. - Аналіз основних способів зниження емісії оксидів азоту дизелів суден морського та внутрішнього водного транспорту, Побережний Р. В. (2022)
Столярик Т. О. - Прогнозування механічних втрат в суднових дизелях (2022)
Шестопалов К. О. - Аналіз доцільності застосування компресорно-ежекторної холодильної машини у судновій системі кондиціювання повітря, Хлієв Н. О., Хлієва О. Я. (2022)
Світла пам’ять Оксані Леонтьєвій (2022)
Чернишова Л. І. - Динаміка частоти госпіталізацій дітей віком до 5 років із ротавірусною інфекцією в умовах відсутності універсальної вакцинації проти ротавірусу (15-річне спостереження), Радіонова Н. М., Демчишина І. В., Касьян О. І., Тесленко М. Ю., Чернишов А. В. (2022)
Piskur Z. I. - The profile of drug resistance of Mycobacterium tuberculosis and clinical features of extrapulmonary resistant tuberculosis among children living in Lviv region, Ukraine, Pylypiv L. I., Shvets O. M., Kostyk O. P., Sakhelashvili M. I. (2022)
Семен М. О. - Висока частота гомозиготного генотипу 472АА COMT (Val158) гена катехол-О метилтрансферази (COMT) у дітей із синдромом подразненого кишечника, Личковська О. Л., Шиманська І. Є., Семен В. Д., Макух Г. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Профіль сенсибілізації до алергенів кліщів домашнього пилу в дітей з алергічними станами в Україні, Галушко Б. Л., Юр’єв C. Д., Гищак Т. В. (2022)
Косовцова Г. В. - Прогнозування перебігу гіпоандрогенії в хлопців-підлітків, Турчина С. І., Костенко Т. П. (2022)
Жданович О. І. - Перинатальні аспекти порушень раннього неонатального періоду в дітей при COVID-19, перенесеному матір’ю під час вагітності, Воробей Л. І., Коломійченко Т. В., Камінський А. В., Лакша О. Т. (2022)
Сорокман Т. В. - Антимікробні пептиди (HNPs 1-3 та LL-37) як біомаркери активності запального процесу в дітей, хворих на H. pylori-асоційовану виразку дванадцятипалої кишки, Молдован П. М. (2022)
Мочульська О. М. - Вітамінний статус як оцінка забезпеченості вітамінами А, Е, D в дітей з алергодерматозами, Боярчук О. Р., Кінаш М. І., Шульгай О. М., Добровольська Л. І. (2022)
Бєлоусова О. Ю. - Фактори ризику розвитку функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей, Казарян Л. В. (2022)
Сінчук Н. І. - Хвороба Німана-Піка тип С: симптоми, діагностика, лікування, Демянишина В. В. (2022)
Кашіна-Ярмак В. Л. - Сучасні підходи до виявлення порушень розвитку дітей раннього віку в медичній практиці, Кукуруза Г. В., Цилюрик С. М. (2022)
Банадига Н. В. - Спадкова мікросфероцитарна гемолітична анемія в дітей: діагностичний алгоритм типового та атипового перебігу (2022)
Tkachuk R. V. - Combined course of acute respiratory coronavirus disease in a child with type 1 diabetes: a clinical case, Koloskova O. K., Garas M. N., Bilous T. M., Romanchuk L. I. (2022)
Богомолець О. В. - Успішний досвід лікування інфантильної гемангіоми зони критичної локалізації місцевими β блокаторами, Хапченкова Д. С., Грищенко Р. В. (2022)
Романенко С. Ю. - Рідкісні порушення згортання крові, Вільчевська К. В., Бахчиванджи І. О., Мартиненко Ю. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Забезпеченість вітаміном D та вплив його дефіциту на перебіг алергічних захворювань у дітей, Єсипова С. І., Гищак Т. В., Бойко Н. С. (2022)
Шевчук Ю. В. - Результати аналізу епідеміологічного дослідження медичних даних щодо ефективності Назірус Синус сироп у комплексній терапії гострого вірусного та пост вірусного риносинуситу в дітей, Дєєва Ю. В., Діхтярук О. В., Бондаренко Я. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Ефективність і безпечність застосування інгаляцій 6% N-ацетилцистеїну в 3% розчині NaCl у клінічній практиці (огляд літератури), Гищак Т. В., Єсипова С. І., Долинна О. В., Іовіца Т. В. (2022)
Молодід О. С. - Визначення важливості впливу технологічних чинників на відновлення залізобетонних конструкцій, Шарикіна H. Н. (2020)
Сердюк В. Р. - Забезпечення карбонізаційної стійкості газобетону автоклавного тверднення, Рудченко Д. Г. (2020)
Лемешев М. С. - Особливості використання промислових техногених відходів в галузі будівельних матеріалів, Сівак К. К., Стаднійчук М. Ю. (2020)
Бондар А. В. - Сучасні технології збірно-монолітних перекриттів для реконструкції громадських будівель, Загіка В. М. (2020)
Швець В. В. - Розробка теплоізоляційної плитки з невентильованими повітряними прошарками, екранованими фольгованим матеріалом, Максименко М. А. (2020)
Блащук Н. В. - Використання золи винесення у складі грунтоцементу, Маєвська І. В., Гончарук М. С. (2020)
Моргун А. С. - Вплив геометричної форми палі на її опір за МГЕ, Меть І. М., Шевченко І. І. (2020)
Бабій І. М. - Оцінка ефективності експериментальних конструктивно-технологічних схем тепло- та звукоізоляції будинків, Кучеренко Л. В., Бочорішвілі Г. Д., Кальченя Є. Ю. (2020)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій будівель лінгвістичними змінними, Панкевич В. В. (2020)
Ковальський В. П. - Особливості ревіталізації громадських будівель у центрі міста Вінниця, Бондар А. В., Абрамович В. С. (2020)
Смоляк В. В. - Особливості народного житла південно-східного Поділля, Козинюк Н. В., Машовець Н. С., Олійник Л. В., Басалюк Л. Р. (2020)
Риндюк С. В. - Освоєння підземного простору як вирішення проблем урбанізації міст, Максименко М. А. (2020)
Степанов Д. В. - Енергомодернізація промислової котельні, Степанова Н. Д., БіликС. О. (2020)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередавання у вузлі примикання віконного блоку до зовнішньої стіни, Горюн О. Ю., Лялюк А. О. (2020)
Шидловська Н. А. - Особливості перехідних процесів у колах другого порядку з нелінійною моделлю іскроерозійного навантаження в умовах примусового обмеження їхньої тривалості, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2022)
Руденко Ю. В - Аналіз процесів у перетворюваі Кука з ізолюючою структурою з використанням метода усереднення (2022)
Васьковський Ю. М. - Зовнішня демпферна система ротора явнополюсної синхронної машини, Татарінов К. М. (2022)
Popovych O. M. - Specification of determination the induction motor torque by the magnetic core modes in the saturated area, Golovan I. V. (2022)
Мазуренко Л. І. - Дослідження способів керування вентильно-індукторним приводом насосного обладнання з циклічним навантаженням, Бібік О. В., Шихненко М. О. (2022)
Буткевич О. Ф. - Про деякі впливи складу генеруючи потужностей на динамічні властивості енергосистем, Гурєєва Т. М., Чижевський В. В., Юнєєва Н. Т. (2022)
Басок Б. І. - Сучасні проблеми функціонування ТЕЦ України, Дубовський С. В., Куделя П. П. (2022)
Шполянський О. Г. - Аналіз перехідних процесів при постановці ЛЕП змінного струму під напругу в гібридних енергосистемах (2022)
Ягуп В. Г. - Дослідження режимів компенсації реактивної потужності в узагальненій системі електропостачання, Ягуп К. В. (2022)
Волошко А. В. - Узагальнений ідентифікатор наявності спотворень якості електричної енергії (2022)
Mikhal O. O. - A four terminal axial-bishielded networks (2022)
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.Б. Гриневича (2022)
ПОКАЖЧИК статей за 2022 рік (2022)
Филипюк О. М. - Дослідження з розробки складу і технології твердих капсул із екстрактом сухим фенхелю, Вишневська Л. І. (2022)
Vlasenko I. O. - Study of pharmaceutical provision of type 2 diabetes therapy in Ukraine, Davtian L. L., Zaliska О. M. (2022)
Алейник С. Л. - Дослідження гострої токсичності песаріїв "лактовагін", Полова Ж. М. (2022)
Кричковська А. М. - Аналіз компонент освітніх програм закладів вищої освіти спеціальності "фармація, промислова фармація", Заярнюк Н. Л., Губицька І. І., Лопатинська О. І. (2022)
Павлюк Б. В. - Губки медичні/гемостатичні як сучасні перспективні засоби для зупинки кровотеч та закриття ран, Чубка М. Б., Грошовий Т. А., Дебрівський В. В. (2022)
Брицун В. М. - Особливості калібрування кондуктометра для контролю якості дистильованої води, Савіна Н. О., Тарасенко Н. Л., Останіна Н. В. (2022)
Пам’яті колег та однодумців. Кирил Борисов Арнаудов (2022)
Пам’яті колег та однодумців. Олексій Павлович Попов (2022)
Пам’яті колег та однодумців. Микола Еммануїлович Тернюк (2022)
Пам’яті колег та однодумців. Халіл Самід Огли Самідов (2022)
90 років з дня народження професора Анатолія Федоровича Кириченка (1932 – 2007 рр.) (2022)
100 років з дня народження професора Олександри Василівни Павленко (1922 – 1994 рр.) (2022)
Бондаренко О. В. - Огляд сучасного використання генетичних та еволюційних алгоритмів. Стратегії, можливості (оглядова стаття), Устиненко О. В., Протасов Р. B., Клочков І. Є., Воронцов Б. С., Матюшенко М. В., Калінін П. М. (2022)
Гайдамака А. В. - Проблема підвищення працездатності ненапружених шпонкових з’єднань, Музикін Ю. Д., Кулик Г.Г., Бородін Д. Ю. (2022)
Грабовський А. В. - Контактна взаємодія тіл близької форми за малого збурення розподілу початкового зазору, Ткачук М. А., Кохановська О. В., Ткачук M. М., Дьоміна Н. А., Ткачук Г. В., Саверська М. С., Куценко С. В., Клочков І. Є., Волошина І. О., Третяк В. В. (2022)
Крутіков Г. А. - Синтез параметрів електрогідравлічного слідкуючого привода виходячи з заданої точності позиціювання робочого органа, швидкодії і характеру перехідного процесу, Стрижак М. Г. (2022)
Матусевич В. А. - Цільова функція параметричної оптимізації швидкодії замкнутого планетарного механізму, утвореного двома простими планетарними механізмами Джеймса, Шарабан Ю. В., Шехов О. В. (2022)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри та експлуатаційні характеристики кулькової обгінно-запобіжної муфти з модифікованими пазами, Малащенко В. О. (2022)
Субботін О. В. - Фрикційні властивості МДО-покриттів на алюмінієвих сплавах, Білозеров В. В., Волков О. О., Субботіна В. В., Шевцов В. М. (2022)
Ткачук М. М. - Жорсткісні властивості пружних втулок високообертових елементів двигунів, Грабовський А. В., Прокопенко М. В., Шуть О. Ю., Пінчук Н. В., Ткачук М. А., Клочков І. Є., Ліпейко Є. М., Цендра Г. В., Шевченко А. В., Коба А. М. (2022)
Ткачук М. М. - Розвиток підходів, моделей та методів дослідження міцності та довговічності торсіонних валів систем підресорювання легких броньованих машин, Заворотний А. В., Зінченко О. І., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Пінчук Н. В., Шевченко А. В., Цендра Г. В. (2022)
Ткачук М. М. - Нові фізичні чинники за контактної взаємодії пружних тіл уздовж поверхонь близької форми, Пінчук Н. В., Ткачук Г. В., Клочков І. Є., Ткачук M. A., Грабовський А. В., Сєриков В. І., Гречка І. П., Куценко С. В., Цимбал Г. І., Коба А. М. (2022)
Троценко В. В. - Динаміка бойових модулів легкоброньованих машин: моделювання перехідних та усталених процесів, Набоков А. В., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Храмцова І. Я., Рікунов А. М., Васильєв А. Ю., Коба А. М. (2022)
Устиненко О. В. - Оптимальне проєктування евольвентних циліндричних прямозубцевих передач з підвищеним коефіцієнтом перекриття: цільова функція, змінні проєктування та обмеження, Черельов С. В., Бошанскі М., Протасов Р. B., Бондаренко О. В., Левін Н. О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Міжнародний симпозіум "Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці” (2021)
Голованюк В. М. - Готовність економічної системи України до майбутнього наукоємного виробництва в міжнародному контексті (2021)
Булкін І. О. - Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Національній академії наук України (2021)
Кліменкова В. І. - Психологічна атмосфера та моральне стимулювання в наукових колективах Національної академії наук України очима молодих дослідників (2021)
Лактіонова Т. М. - Бібліометричні показники публікаційної діяльності наукових підрозділів інституту, Парасочка І. Ф., Гаврилова Н. А. (2021)
Кавуненко Л. П. - Традиції та перспективи науково-технічного співробітництва України з Китаєм, Ісакова Н. Б. (2021)
Пархоменко В. В. - Віктор Григорович Аверін (1885–1955): життєвий і творчий шлях (2021)
Закревська Н. В. - Науково-технічні розробки українських конструкторів у підготовці першого польоту людини у космос, Вишневецька І. О. (2021)
Танасюк П. - Компанія "Spacebit” створює нову історію дослідження космосу. Інтерв’ю засновника та генерального директора компанії П. Танасюка журналу "Наука та наукознавство” / Інтерв’ю провела Н. Б. Ісакова (2021)
До 85-річчя П. О. Вітязя (2021)
До 70-річчя В. М. Головатюка (2021)
Ювілей Л. П. Кавуненко (2021)
До 80-річчя В. П. Соловйова (2021)
Каніщева В. - Відтепер видання із загальноакадемічної серії "Наука для всіх” — у відкритому доступі, Коваленко Н. (2021)
Гріффен Л. О. - Ювілейна конференція з історії науки і техніки, Литвинко А. С. (2021)
Юрій Олександрович Клочко (2021)
Правила для авторів (2021)
Аверчев О. В. - Формування врожаю насіння низових злакових трав та його посівних якостей залежно від строків його збирання, Василенко Н. Є. (2019)
Вожегова Р. А. - Водоспоживання гібридів кукурудзи залежно від елементів технології в зрошуваних умовах Південного Степу України, Бєлов Я. В. (2019)
Доля М. М. - Методологічні аспекти обґрунтування заходів захисту сільськогосподарських культур від шкідників при NO-TILL в Україні, Мороз С. Ю., Марковська О. Є. (2019)
Жуйков О. Г. - Формуваня архітектоніки та функціональних властивостей асиміляційного апарату соняшнику на фоні мікробіологічної активності ґрунту за традиційної та органічної технологій вирощування культури в умовах Південного Степу, Бурдюг О. О. (2019)
Ковальов М. М. - Розроблення енергозаощаджувальної технології вирощування гливи звичайної за рахунок використання ЕМ-препаратів, Резніченко В. П. (2019)
Коковіхін С. В. - Математичне моделювання рівнів продуктивності багаторічних бобових культур в умовах Лісостепу України, Коваленко В. П. (2019)
Кравченко Н. В. - Реалізація продуктивності складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від зовнішніх умов, Гордієнко В. В., Подгаєцький А. А., Гнітецький М. О. (2019)
Кривенко А. І. - Видовий склад бур’янів та забур’яненість посівів пшениці озимої залежно від попередників та різних систем основного обробітку ґрунту в умовах Причорномор’я, Почколіна С. В., Безеде Н. Г. (2019)
Макуха О. В. - Вплив біопрепаратів на ріст і розвиток сортів ячменю ярого в умовах Півдня України (2019)
Мостов’як І. І. - Симбіотичний апарат сої на фоні використання різних видів фунгіцидів та мікробного препарату, Кравченко О. В. (2019)
Піньковський Г. В. - Ріст, розвиток та продуктивність рослин соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння в Правобережному Степу України (2019)
Сахненко В. В. - Вплив ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту на заселення і пошкодження пшениці озимої шкідливими видами комах-фітофагів у Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2019)
Солоха М. О. - Виявлення плям осолонцювання на основі аерофотозйомки (2019)
Сторожик Л. І. - Ефективність вирощування сорго цукрового для переробки на біопаливо, Музика О. В. (2019)
Федорук І. В. - Вплив інокуляції насіння на врожай сої (2019)
Центило Л. В. - Біологічна активність ґрунту за різних систем удобрення соняшнику та обробітку ґрунту (2019)
Ярчук І. І. - Особливості вирощування та економічні показники пшениці твердої озимої в степу, Мельник Т. В., Маслійов С. В. (2019)
Андрієнко Л. М. - Вплив різних рівнів метіоніну на хімічний склад найдовшого м’яза спини молодняку кролів (2019)
Гиль М. І. - Поліморфізм структурних генів голштинської худоби зарубіжного походжння в умовах селекційного процесу Півдня України, Галушка І. А., Сметана О. Ю., Каратєєва О. І., Волков В. А. (2019)
Іванова І. Є. - Порівняння товарних, біохімічних, органолептичних показників якості свіжих і свіжозаморожених плодів персику раннього строку достигання, що вирощені в умовах Південного Степу України, Алексеєва О. М., Крівонос І. А. (2019)
Крамаренко О. С. - Використання методу BLUP для оцінювання племінної цінності свиноматок української м’ясної породи за відтворювальними ознаками, Крамаренко С. С., Луговий С. І., Лихач А. В., Лихач В. Я., Слободяник А. А. (2019)
Оріхівський Т. В. - Формування екстер’єру корів симентальської породи різних виробничих типів, Мазур Н. П., Федорович В. В. (2019)
Почукалін А. Є. - Поліській мясній породі великої рогатої худоби – 20 років: минуле, сучасне і майбутнє розвитку селекційного досягнення, Прийма С. В., Різун О. В. (2019)
Станкевич Г. М. - Вплив вологості та температури зерна амаранту на його теплофізичні властивості, Валентюк Н. О., Когут І. М. (2019)
Шуляр А. Л. - Аналіз довічного використання корів української чорно-рябої молочної породи за методикою Ю.П. Полупана (2019)
Яківчук К. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові дослідних корів у разі згодовування макухи соняшникової, сої еструдованої та сої експондованої (2019)
Коляда Л. П. - Диференціація ґрунтового покриву методами фітоіндикації за даними космічної зйомки (2019)
Бойко Т. О. - Особливості створення проекту реконструкції та озеленення територій загальноосвітніх навчальних закладів, Дементьєва О. І. (2019)
Бойко Т. О. - Особливості вирощування Juglans regia L. в умовах Херсонської області, Кострицька К. О., Дементьєва О. І. (2019)
Цуркан Л. В. - Особливості зимівлі цьоголіток коропа та рослиноїдних риб в умовах Півдня України, Воліченко Ю. М., Кутіщев П. С., Шерман І. М. (2019)
Вожегова Р. А. - Динаміка накопичення надземної біомаси гібридами кукурудзи залежно від густоти стояння рослин та удобрення за вирощування в умовах зрошення, Бєлов Я. В. (2019)
Волощук В. П. - Економічна та енергетична ефективність вирощування топінсоняшника в умовах Правобережного Полісся України, Рахметов Д. Б. (2019)
Гораш О. С. - Залежність довжини колоса ячменю від впливу позакореневого підживлення мікродобривом, Климишена Р. І. (2019)
Горбась С. М. - Дія регуляторів росту рослин під час розмноження смородини чорної (Ribes nigrum L.) (2019)
Дудка М. І. - Ефективність вирощування кормової продукції в ранньовесняних агрофітоценозах (2019)
Жеребко В. М. - Ефективність застосування бакових сумішей гербіцидів у посівах сої, Дикун О. В., Дикун М. О. (2019)
Жуйков О. Г. - Дослідження продуктивності та якісних показників гібридів соняшнику середньоранньої групи за різних технологій вирощування в умовах Південного Степу України, Бурдюг О. О. (2019)
Зимароєва А. А. - Аналіз варіювання врожайності овочів відкритого ґрунту в Поліссі та Лісостеповій зоні України (2019)
Кецкало В. В. - Вплив фізіологічно активних речовин на врожайність петрушки коренеплідної (Petroselinum crispum) у Правобережному Лісостепу України, Поліщук Т. В. (2019)
Колояніді Н. О. - Ефективність вирощування сортів нуту за рядкової та широкорядної сівби з використанням гербіцидів (2019)
Косенко Н. П. - Характеристика перспективних ліній томату (Solanum lucopersicum L.) та нових сортів селекції інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, Погорєлова В. О., Бондаренко К. О. (2019)
Мельник А. В. - Вплив погодно-кліматичних параметрів на врожайність зерна сучасних сортів сої в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Романько Ю. О., Романько А. Ю., Дудка А. А. (2019)
Мулярчук О. І. - Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів капусти білоголової, Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О. (2019)
Невмержицька О. М. - Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах сої, Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Сколуб С. М. (2019)
Позняк В. В. - Економічна ефективність вирощування пшениці озимої з використанням ретарданту хлормекват-хлорид залежно від норм висіву насіння та рівня удобрення ґрунту (2019)
Рассадіна І. Ю. - Динаміка вмісту елементів живлення в рослинах рижію ярого залежно від удобрення (2019)
Резніченко В. П. - Обґрунтування замкненого ресурсозберігаючого виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції у сучасних енергонезалежних агроекокомплексах, Кулик Г. А., Ковальов М. М. (2019)
Сахненко В. В. - Виживання та розвиток хлібного жука-кузьки (Anisoplia Austriaca H.) на пшениці озимій за ресурсоощадних технологій у Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2019)
Солоха М. О. - Визначення норм азоту на основі аерофотозйомки (2019)
Строяновський В. С. - Урожайність фенхелю звичайного залежно від року вегетації рослин в умовах Лісостепу Західного (2019)
Тернавський А. Г. - Вплив абсорбенту під різними мульчувальними матеріалами на продуктивність шпалерного огірка у Лісостепу України, Щетина С. В., Слободяник Г. Я. (2019)
Тимофєєв М. М. - Біогенна система землеробства – шлях до відновлення родючості ґрунту та захисту культурних рослин, Бондарева О. Б., Вінюков О. О. (2019)
Фурман О. В. - Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від технологічних заходів вирощування (2019)
Чала Н. М. - Динаміка окремих ростових процесів пшениці озимої за використання хімічних і біологічних препаратів (2019)
Бабушкіна Р. О. - Аналіз результатів дослідження сучасного рівня забруднення атмосфери в Херсонській області, Мацко П. В., Шкляр О. Д., Гаран В. В. (2019)
Бєдункова О. О. - Оцінювання стану водної екосистеми річки Устя за набором індикаційних та тестових параметрів, Статник І. І., Кучко О. М. (2019)
Бреус Д. С. - Обґрунтування теоретико-методологічних засад транскордонного управління якістю водних ресурсів, Левченко М. В. (2019)
Бреус Д. С. - Моделювання водно-ерозійних процесів на території басейну низов’я Дніпра, Панамаренко А. В., Костін Г. В. (2019)
Бреус Д. С. - Сучасний стан державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, Сікорський В. В. (2019)
Копетчук О. В. - Імплементація природоохоронних директив ЄС в Україні як спосіб трансформації сфери охорони довкілля (2019)
Пушка І. М. - Еколого-біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. в умовах Правобережного Лісостепу України, Величко Ю. А., Осіпов М. Ю., Козаченко І. В. (2019)
Стратічук Н. В. - Вітроенергетичні ресурси як альтернативне джерело енергії у Херсонській області (2019)
Цуркан Л. В. - Динаміка змін основних рибничо-біологічних показників рибопосадкового матеріалу коропа та рослиноїдних риб як реакція на клімат сучасної зими Півдня України, Воліченко Ю. М., Кутіщев П. С., Шерман І. М. (2019)
Альшамайлех Х. - Генетична структура популяції корів української чорно-рябої молочної породи за локусами пролактину та плацентарного лактогена, Кулібаба Р. О. (2019)
Андрієнко Л. М. - Вплив різних рівнів метіоніну на перетравність поживних речовин корму та баланс нітрогену в організмі молодняку кролів (2019)
Веселов Є. В. - Інноваційні технології у тваринництві та ефективність впровадження концепції Smart Farm, Щербакова І. Л., Левченко І. С. (2019)
Глєбова Ю. А. - Експерименти зі споживання тваринних продуктів із вмістом холестерину для здоров’я людей, Вертійчук А. І. (2019)
Демчук О. В. - Удосконалення технології виробництва кормів в експандованому вигляді та ефективність їх використання під час відгодівлі свиней, Цігорлаш Д. В., Левченко М. В. (2019)
Іванова І. Є. - Порівняння товарних, біохімічних, органолептичних показників якості свіжих та свіжозаморожених плодів абрикоса раннього, середнього та пізнього строків достигання, що вирощені в умовах Південного степу України, Розова Л. В., Романов О. В. (2019)
Калинка А. К. - Продуктивність бугайців за середнього рівня годівлі в умовах регіону Буковини, Корх І. В. (2019)
Капшук Н. О. - Відтворна функція корів-первісток в умовах промислового комплексу з виробництва молока (2019)
Кривенко С. В. - Дослідження режимів заморожування м’ясних напівфабрикатів, Карпенко К. В., Вашина Д. О. (2019)
Кушнеренко В. Г. - Підвищення молочної продуктивності шляхом введення перспективних технологічних прийомів годівлі великої рогатої худоби, Бондар Р. В. (2019)
Кушнеренко В. Г. - Поліпшення умов утримання великої рогатої худоби в умовах змін клімату, Жмуровський І. О. (2019)
Любенко О. І. - Вирощування гусей для отримання жирної печінки в умовах фермерського господарства "Нива-2011" Голопристанського району Херсонської області, Бойко А. О. (2019)
Любенко О. І. - Вплив якості кормів на яєчну продуктивність курей-несучок в умовах виробництва філії "Чорнобаївське" Приватного акціонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", Кривий В. В., Іванов І. В. (2019)
Панкєєв С. П. - Продуктивні ознаки свиней зарубіжних генотипів в умовах свинарського підприємства ТОВ "АФ "Воронцовське"", Ушаков М. О. (2019)
Папакіна Н. С. - Генеалогічна структура гурту української чорно-рябої породи великої рогатої худоби ДП ДГ "Асканійське", Гришко В. В. (2019)
Папакіна Н. С. - Динаміка продуктивних ознак молочного гурту ДП ДГ "Асканійське", Маскаль І. М., Юрченко Д. В. (2019)
Почукалін А. Є. - Хронологія створення та удосконалення бурої карпатської породи великої рогатої худоби, Прийма С. В., Різун О. В. (2019)
Приліпко Т. М. - Розробка технології та обладнання для термічної обробки м’ясних паштетів, Коваль Т. В. (2019)
Соболь О. М. - Мінливість морфометричних показників і плодючості сук породи Середньоазіатська вівчарка різних систем розведення за вольєрного та квартирного утримання (2019)
Soloviova L. M. - Distribution of Babesiosis of dogs, depending on their age, pedigree sensitiveness and sex, Erohina O. M., Peresunko O. D., Chovgun A. M. (2019)
Ткачук В. П. - Порівняльна оцінка росту та розвитку молодняку поліської м’ясної породи (2019)
Чернишов І. В. - Дослідження технології забою великої рогатої худоби в умовах ТОВ "Аргор" с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, Задніпряний М. В., Малютін Н. Д. (2019)
Чернявська Т. О. - Показники довічної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи залежно від впливу спадковості голштинської породи, Ізмайлова Н. О. (2019)
Шкурко Т. П. - Молочна продуктивність корів-первісток, отриманих методом ембріотрансплантації, Іванов І. А., Іванов О. І. (2019)
Шуляр А. Л. - Вплив віку першого осіменіння та першого отелення корів на їх молочну продуктивність (2019)
Биндич Т. Ю. - Оцінювання диференціації ґрунтового покриву за допомогою космічних зображень (2019)
Кривенко А. І. - Урожайність та якість зерна перспективних сортів ячменю озимого за різними строками сівби в умовах Причорноморського Степу України, Орехівський В. Д., Почколіна С. В. (2019)
Заяць О. С. - Феномен професійної адвокатської діяльності: сучасний дискурс гуманізму (2021)
Халюк С. О. - Гарантії конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя: загальнотеоретичні підходи (2021)
Гасанов Э. Э. - Особенности и перспективы развития взаимодействия Милли Меджлиса с отдельными органами власти Азербайджанской Республики (Уполномоченный, Центральный банк и Счетная палата) (2021)
Королевська Н. Ю. - Конституційні основи соціального захисту медичних працівників в Україні (2021)
Голдовський А. Г. - Право народу на участь у законотворчості в Україні: стан та перспективи реалізації (2021)
Зозуля Д. В. - Впровадження стратегії фінансування системи охорони здоров'я в Україні: проблеми та перспективи (2021)
Іваненко М. М. - Громадськість як самостійний суб'єкт у структурі механізму адміністративно-правового регулювання відносин в аграрному секторі економіки України (2021)
Гуйван П. Д. - Сутнісні та часові характеристики самозахисту як автономного та рівноправного способу здійснення охоронного повноваження (2021)
Розгон О. В. - Позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (2021)
Терешко Х. Я. - Концепція охорони здоров'я, "дружня" до дитини в інформаційних правовідносинах: недосяжна висота (2021)
Тюря Ю. І. - Проблема неоднозначності та неузгодженості визначень, правових норм в освітньому законодавстві (2021)
Задерейко С. Ю. - Тенденції розвитку законодавства зарубіжних країн у сфері протидії корупції (2021)
Висоцький П. Г. - Аналіз ознак особи військовослужбовця, яка самовільно залишила військову частину або місце служби (2021)
Драчевський Є. Ю. - Напрями вдосконалення кримінально-правової норми про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України) (2021)
Керопян А. А. - Службова особа як спеціальний суб'єкт незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (2021)
Савченко В. А. - Право засуджених на охорону здоров'я (2021)
Неледва Н. В. - Процедури відновного правосуддя щодо неповнолітніх як специфічні складники формування сучасної ювенальної юстиції в Україні (2021)
Чорноус Ю. М. - Надання першої допомоги потерпілим під час розслідування втечі з місця позбавлення волі (2021)
Майстренко М. М. - Проблемні аспекти доказування шахрайств, вчинених у кіберпросторі, Татарин І. І. (2021)
Мирошниченко Ю. М. - Зміст і порядок подання доказів під час судового розгляду кримінальних справ (2021)
Свінцицький А. В. - Порівняльний аналіз законодавства зарубіжних країн щодо інституту безпеки учасників кримінального провадження (2021)
Чернієнко А. О. - Касаційне оскарження судових рішень у кримінальних провадженнях щодо наркозлочинів: судова практика (2021)
Завидняк І. О. - Рівні та види міжнародного співробітництва в кримінальному процесі (2021)
Бородій І. В. - Процесуальний аспект участі осіб, щодо яких застосовуються заходи безпеки на стадії досудового розслідування (2021)
Компанець Є. М. - Поняття доказування в кримінальному провадженні: ретроспективно-прогресивний аналіз (2021)
Колесник В. Ю. - Екстрадиція та права людини: проблеми пошуку оптимального балансу (2021)
Пархоменко Н. М. - Сутнісні характеристики комунікативних практик в аспекті реалізації інформаційної функції держави (2021)
Джураєва О. О. - Теоретико-правовий аспект функції забезпечення національної безпеки сучасної держави (2021)
Пасечник О. В. - Універсалізація прав і свобод людини в інформаційній сфері як один зі складників правового розвитку (2021)
Парасюк М. В. - Австрійський цивільний кодекс 1811 р. та його роль у функціонуванні цивільно-правових відносин у Галичині (2021)
Драгомерецький М. М. - Міжгалузеві інститути права: правова природа та підходи до розуміння (2021)
Малетич М. М. - Соціальна держава україна: конституційно-правові засади (2021)
Бабенко А. Ю. - Правове регулювання відповідальності за порушення митного законодавства у зарубіжних країнах, Небесна М. О. (2021)
Александров М. Є. - Кінематографія як об’єкт адміністративно-правового забезпечення патріотичного виховання в Україні (2021)
Кузнєцов С. С. - Україна – держава прапора: концепт "реальний зв'язок" у контексті правової (морської) доктрини (зобов’язання щодо безпеки мореплавства) (2021)
Профатіло К. В. - Принципи організації та діяльності комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (2021)
Пономаренко І. С. - Актуальні питання правового регулювання захисту інформації у сфері охорони здоров’я (2021)
Юзько Т. М. - Проблемні аспекти надання безкоштовної вторинної правової допомоги адвокатом у цивільному судочинстві (2021)
Сокалюк (Галушко) В. А. - Особисті немайнові обов'язки інших осіб щодо ембріона (2021)
Мельник В. П. - Міжнародні договори у ієрархічній структурі джерел права соціального забезпечення (2021)
Пожарова О. В. - Правове регулювання охорони праці жінок в Україні, Пожаров Ю. В. (2021)
Настіна О. І. - Перспективи формування нормативно-правового регулювання використання штучно створених територій в Україні, Ріпенко А. І. (2021)
Мовчан Р. О. - Доповнення Кримінального кодексу України статтями 222-2 та 232-3: критичний аналіз законодавчого рішення, Парфенюк І. І. (2021)
Коросташова І. М. - Роль постпенітенціарної адаптації у запобіганні рецидивної злочинності (питання кримінально-виконавчого права та деякі кримінологічні аспекти), Мінєєв А. С. (2021)
Сизоненко А. С. - Жертви злочинності неповнолітніх: віктимологічні ознаки та властивості осіб (2021)
Болдарь Г. Є. - Імплементація положень Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я, у кримінальне законодавство України (2021)
Тіточка Т. І. - Зародження феномену ювенальної віктимності та кримінально-правового захисту неповнолітніх (2021)
Риженко І. М. - Проблема запобігання вчиненню кримінального правопорушення серед військовослужбовців Збройних Сил України, Крока А. О. (2021)
Поляков О. М. - Протидія організованій злочинності, яка використовується іноземними спецслужбами, зокрема РФ, для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України (2021)
Чижиков О. О. - Про теоретико-прикладні особливості безпосереднього об’єкта злочинів посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють нотаріальні дії (2021)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (2021)
Павленко С. О. - Сучасний стан та проблеми правового регулювання оперативно-розшукової тактики (2021)
Колода А. А. - Процесуальна самостійність слідчого та внутрішньовідомчий контроль на стадії досудового розслідування: проблеми взаємодії (2021)
Приймак І. В. - Генеза становлення інституту повідомлення в кримінальному провадженні (2021)
Реньов Є. В. - Права корінних народів: міжнародний досвід та Українські реалії (2021)
Лук’янчук Р. В. - Кращі практики правового забезпечення обігу криптовалют: сучасний досвід Австралії (2021)
Мироненко Т. Є. - Дозволи і заборони прокурора в кримінальному провадженні (2021)
Костюченко О. Є. - Договір аутсорсингу: поняття та істотні умови (2021)
Андрусів Л. М. - Сутнісні риси цивільного процесу, Припхан І. І. (2021)
Луцький А. І. - Поняття та обсяг правосуб'єктності спадкодавця та спадкоємців, Піцик Х. З. (2021)
Ковалишин О. Р. - Корпоративне право США як джерело правових запозичень (2021)
Васильєв В. В. - Мета і способи обмеження договірного саморегулювання цивільних відносин (2021)
Гуйван П. Д. - Особливості належного виконання грошового зобов'язання. Часовий аспект (2021)
Салазський О. С. - Зловживання правом як підстава визнання правочину недійсним (2021)
Антощук С. І. - Щодо поняття та правової природи відокремленого провадження у процедурі банкрутства (2021)
Яцина В. Б. - Сутність принципу судового керівництва у цивільному судочинстві (2021)
Доденко І. В. - Основні засоби регулюючого впливу на суб'єктів господарювання у сфері авіаційних (повітряних) перевезень (2021)
Попко Ю. Я. - Порядок і правові наслідки ліквідації юридичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва (2021)
Савчук В. П. - Місце корпоративного секретаря у системі корпоративних відносин (2021)
Ромась Д. С. - Об’єктивні умови виникнення цивільно-правової відповідальності за порушення авторського права (2021)
Кулакова Н. В. - Особливості охорони об'єктів культурного надбання в Україні (2021)
Задоя К. П. - Визнання Конституційним Судом України неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України: проблеми обґрунтованості рішення (2021)
Новик В. А. - Правове регулювання діяльності суб'єктів запобігання кримінальним правопорушенням у сфері охорони лісового фонду України (2021)
Петриченко О. П. - Криміналізація пропаганди тероризму: шляхи та перспективи реалізації відповідно до міжнародних зобов’язань України (2021)
Лех Р. В. - Віктимологічне вчення про жертву насильницьких злочинів (2021)
Недзельська Г. В. - Традиційний кримінологічний аналіз осіб, які вчинили шахрайські дії у складі організованої групи (2021)
Завидняк І. О. - Учинення економічних транснаціональних злочинів шляхом незаконних операцій, пов'язаних із неправомірним доступом до комп'ютерної мережі (2021)
Сердюк В. П. - Проблеми вживання поняття "транспортної події", Сердюк Є. В., Терещенко А. Л., Фаст О. О. (2021)
Твердохліб В. М. - Інститут спеціальних знань та можливості його використання під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв (2021)
Коваль О. І. - Сутність та правове регулювання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2021)
Бажанюк В. В. - Оцінка висновку експерта у кримінальному провадженні (2021)
Пеліхос Є. М. - Діяльність захисника як важлива гарантія забезпечення права на захист під час надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (2021)
Машика В. П. - Представництво свідка у кримінальному провадженні (2021)
Помаз Я. О. - Допустимість доказів, отриманих унаслідок провокації під час досудового слідства кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним збутом наркотичних засобів (2021)
Буртовий М. О. - Правовий статус потерпілого в кримінальному процесі України: проблеми та перспективи (2021)
Легеза Ю. О. - Відкритість публічної адміністрації для перманентного відтворення доброчесних практик правозастосування (рецензія на монографію О. Л. Макаренкова "Правові основи інституціоналізації доброчесності публічної адміністрації у відкритому суспільстві") (2021)
Андрухів О. І. - Аксіологічний підхід до визначення прав неповнолітніх в радянську епоху (2022)
Білозьоров Є. В. - Дослідницький підхід як елемент методологічного правничого дискурсу: поняття та класифікація (2022)
Іванченко О. М. - Легітимність права в контексті вимог суспільства (2022)
Афанасьєва М. В. - Електронне голосування в судових рішеннях: міжнародний досвід, Стоянов М. М. (2022)
Бровко Н. І. - Право на екологічну інформацію як складова конституційного права людини на інформацію, Терещук М. М. (2022)
Поляруш-Сафроненко С. О. - Нормативно-правові джерела дослідження об'єднаних територіальних громад в системі місцевого самоврядування (2022)
Бацуца В. М. - До питання встановлення правової природи цифрових активів у сучасному цивільному праві (2022)
Деркач E. M. - Дозвільні ліцензійні процедури у сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом (2022)
Кожевнікова А. В. - Застосування штучного інтелекту у цивілістичному процесі (2022)
Markovych Kh. M. - Stages of the notarial process: theoretical and legal analysis (2022)
Герасименко Л. В. - Гармонізація національного кримінального законодавства з міжнародною антикорупційною стратегією, Тихонова О. В. (2022)
Гута В. І. - Суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель (2022)
Дудоров О. О. - Корисні копалини як предмет злочину, передбаченого статтею 240 Кримінального кодексу України: аналіз законодавчих новел, Мовчан Р. О. (2022)
Думчиков М. О. - Кримінально-правова характеристика поняття та видів кіберзлочинів (2022)
Стукаліна О. В. - Історіографія становлення та розвитку досліджень проблеми терористичного акту у великих містах (2022)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Міжнародне співробітництво під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, Чорноус Ю. М. (2022)
Чучман О. І. - Особливості оцінки достовірності доказів та її вплив на ухвалення процесуальних рішень слідчим суддею (2022)
Левандовскі К. М. - Тимчасовий захист та статус біженця в контексті української кризи (2022)
Нагнибіда В. І. - Імунітет держави від виконання судових рішень на території третіх держав: питання теорії і практики (2022)
Цісельський О. В. - До питання моделей вирішення господарських спорів: порівняльний аналіз (2022)
Бахметьєва А. - Специфіка презентації громадсько-політичної проблематики в соціальних медіа традиційними новинними ЗМІ під час війни в Україні, Кирилова О. (2022)
Блинова Н. - Локалізація сайту: функціональний та лінгвістичний аспекти, Павленко В. (2022)
Бутиріна М. - Новітні дидактичні засоби в медіаосвіті (на прикладі мультимедійного лонгріду), Темченко Л. (2022)
Волошина К. - Комунікаційні прийоми і методи інформаційної підтримки мистецького проєкту, Обласова О., Мироненко В. (2022)
Гоцур О. - Особливості функціонування медіаринку України в умовах війни (лютий-вересень 2022 року) (2022)
Гудошник О. - Комікс як інструмент сучасної наукової комунікації (2022)
Демченко М. - Нейромаркетинг як сучасна технологія маркетингової комунікації: аналіз першоджерел (2022)
Єлісовенко Ю. - Медійна активність та ставлення респондентів до української телерадіоаналітики, Нагорняк М., Синчак Б. (2022)
Зубар П. - Стилістично знижені мовні новотвори в комунікації противників вакцинації та коронаскептиків в українському YouTube (2022)
Кузнєцова Т. - Масмедійний hate-speech, або як медіа конструюють нову реальність ненависті (2022)
Нагорна Ю. - Інфотейнмент у регіональному новинному теледискурсі (2022)
Пелешок О. - Районна преса Тернопільщини у медійному дискурсі України: становлення та функціонування (2022)
Підмогильна Н. - Технології інтернет-маркетингу в інформаційній політиці підприємства, Старков В. (2022)
Пуцята І. - Шоктейнмент та інфотейнмент як методи подачі інформації на українському телебаченні (2022)
Солодовник Д. - Візуалізація інформації в журналістиці даних: бібліометричний аналіз наукових досліджень (2022)
Тарасюк В. - Засоби зацікавлення аудиторії в інтернет-інтерв’ю (2022)
Гудошник О. - "Історія пишеться нами". Рецензія на книгу: Ябченко М. "Коротка історія українського фемінізму" (2022)
Білозьоров Є. В. - Позитивістська теорія розуміння права в контексті діяльнісного підходу (2022)
Бровко Н. І. - Теоретико-правовий аналіз нормативного регулювання громадянської освіти як складової правової культури особистості в контексті розбудови Української держави, Росавицький О. О. (2022)
Грекул-Ковалик Т. А. - Доступ і доступність до юридичної освіти: питання співвідношення та взаємозв’язку, Донченко О. П. (2022)
Долгорученко К. О. - Колабораціонізм як феномен війни та наукове поняття в межах історико-правових досліджень (2022)
Черповицька І. Ю. - Сучасний зарубіжний досвід упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засіб оптимізації комунікації громадянського суспільства і судової влади (2022)
Заяць Н. В. - Національна ідентичність як основа для розвитку політичної нації в Україні (2022)
Омелько І. І. - Конституційне регулювання недоторканності народних депутатів України (2022)
Шеремета С. А. - Пряма дія норм Конституції України: основні підходи (2022)
Щебетун І. С. - Конституційна скарга як засіб захисту прав людини: теоретико-прикладний аспект, Міхайліна Т. В. (2022)
Соловйова О. М. - Еволюційна трансформація наукових поглядів на категорію "адміністративні послуги" (2022)
Туровець Ю. М. - Особливості надання адміністративних послуг з присвоєння або зміни адреси об’єкта нерухомого майна (2022)
Тюря Ю. І. - Аналіз філософсько-правових підходів до визначення поняття "штучний інтелект" (2022)
Пожарова О. В. - Поняття дискримінації за міжнародними актами та законодавством України, Пожаров Ю. В. (2022)
Кедик В. П. - Зміст універсального принципу чинності закону України про кримінальну відповідальність у просторі (2022)
Попович О. В. - Зниження віку кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами: доцільність та проблеми (2022)
Серажим І. Р. - Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань як напрями попередження девіантної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (2022)
Мар'янова С. С. - Істотне порушення вимог кримінального процесуального закону як підстава скасування судового рішення: деякі питання в контексті практики ККС ВС (2022)
Мурзановська А. В. - Закриття кримінального провадження в контексті дотримання презумпції невинуватості та розумних строків: окремі теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти, Пожар В. Г., Шилін Д. В. (2022)
Новик В. А. - Стан і тенденції кримінальних правопорушень, що вчиняються у галузі охорони лісового фонду України (2022)
Фоменко М. О. - Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та судовими органами (2022)
Чучман О. І. - Розсуд слідчого судді у доказуванні при здійсненні судового контролю (2022)
Шаповал А. О. - Огляд та обшук транспортного засобу в умовах воєнного стану (2022)
Ковальова О. В. - Кібердоступність та захист від несанкціонованого доступу до доказів як основний стандарт інформаційного забезпечення досудового розслідування зарубіжних країн (2022)
Філатов В. В. - Розвиток моделі перехідного правосуддя в сучасному міжнародному праві (2022)
Черняк О. Ю. - Форма договору в контексті європеїзації цивільного законодавства України (2022)
Кубаєнко А. В. - Сучасні підходи до модернізації правоохоронної системи в умовах цифрової трансформації (2022)
Нестерчук Л. П. - Організація діяльності судів в умовах воєнного стану в Україні (2022)
Одерій О. В. - Рецензія на монографію "Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей" (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Skyba M. Ye. - Wear resistance of composite electrolytic coatings, Stechyshyn M. S., Oleksandrenko V. P., Mashovets N.S., Bilyk Yu. M. (2022)
Nemyrovskyi Ya. B. - Creation of progressive hole processing processes based on the study of contact phenomena during deforming broaching and finishing antifriction non-abrasive treatment in various technological environments, Shepelenko I. V., Posviatenko E. K., Chernovol M. I., Zlatopolskiy F. Y. (2022)
Dovhal A. H. - Structure research of nanoscaled silicon carbide detonation coatings of tribotechnical application, Pryimak L. B. (2022)
Khoma M. - Influence of heat treatment on tribocorrosion properties of Ni-B composite coatings, Mardarevych R., Vynar V., Vasyliv Сh., Kovalchyk Yu. (2022)
Voitov A. V. - Experimental verification between the functioning of tribosystems in the conditions of boundary lubrication (2022)
Bereziuk O. V. - The influence of the alloying of the auger by the chromium on its wear during dehydration process of municipal solid waste in the garbage truck, Savulyak V. I., Kharzhevskyi V. O. (2022)
Savulyak V. I. - Structure formation of abrasive-resistant coatings, Shenfeld V. Y., Shylina O. P., Osadchuk A. A. (2022)
Dykha O. - Determination of the dynamic hardness of greases as a characteristic of deformation properties in a tribocontact, Staryi A., Dytyniuk V., Dykha M. (2022)
Poberezhnyi M. M. - Study of the kinetics of wear of steels from the point of view of the provisions of the adhesive-hydrodynamic theory of wear, Kaplun P. V., Kolenov S. O. (2022)
Aulin V. V. - Substantiation of conditions of effective working capacity of tribocouples of the details made of polymeric composite materials with high-modulus fillers, Hrynkiv A. V., Lysenko S. V., Livitskyi O. M. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Shepelenko I. V. - Creation of new technological methods for surface engineering based on broaching, Posviatenko E. K., Nemyrovskyi Ya. B., Cherkun V. V., Rybak I. P. (2022)
Savulyak V. I. - Contact melting and structure formation in the system: α-iron-nanomaterials - common quality carbon steel, Osadchuk А. А. (2022)
Marchenko D. D. - Increasing warning resistance of engine valves by gas nitrogenization method, Matvyeyeva K. S. (2022)
Dykha O. - Tribological properties of anode-spark coatings on aluminum alloys, Babak O., Makovkin O., Posonskiy S. (2022)
Kharchenko S. D. - Nanostructural glass composite coatings, Kharchenko O. V. (2022)
Skvortsov О. O. - Estimation of tribotechnical parameters of composite polymer with metal filler, Mikosianchyk O. O. (2022)
Pyliavsky V. S. - Effect of fullerene-like nanoparticles at low concentrations on the anti-wear properties of motor fuels, Polunkin Y. V., Haidai O. O., Yanchenko O. B. (2022)
Aulin V. V. - Thermodynamic substantiation of the direction of nonequilibrium processes in triadconjugations of machine parts based on the principles of maximum and minimum entropy, Lysenko S. V., Hrynkiv A. V., Holub D. V. (2022)
Bereziuk O. V. - The influence of the chemical composition of the hardened auger on its wear during dehydration process of municipal solid waste in the garbage truck, Savulyak V. I., Kharzhevskyi V. O. (2022)
Aulin V. V. - Influence of high-modulus filler content on critical load on tribocouples made of microheterophase polymer composite materials, Lysenko S. V., Hrynkiv A. V., Derkach O. D., Makarenko D. O. (2022)
Lopata A. - Properties of coatings obtained by electric arc spraing for renovation of parts of machines and vehicle mechanisms, Holovashchuk M., Lopata L., Solovuch E., Katerinich S. (2022)
Pasika V. R. - Kinematic analysis and synthesis of cutter movement of slotting machine, Roman D. A., Kharzhevskyi V. O. (2022)
Salenko O. - Using a functional approach in solving problems improve performance waterjet equipment, Khorolska M., Lopata V., Solovuch A., Kulyzhskyi V. (2022)
Bagrii O. V. - Plane problem of discrete environment mechanics (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Stelmakh O. - Extrusion and rarefaction of lubricant in boundary layer is the key processes of adhesive wear of highly loaded tribocontacts, Hongyu Fu, Yiqiao Guo, Xinbo Wang, Hao Zhang, Kaplun P. (2022)
Stechyshyn M. S. - Wear resistance of structural steels nitroded in cyclic-commuted discharge at limit modes of friction, Lyukhovets V. V., Stechyshyn N. M., Tsepenyuk M. I. (2022)
Trembach B. - Comparison of two-body abrasive wear resistance of high chromium boron-containing Fe–C B–13wt.%Cr Ti alloy with incomplete replacement of Cr for Cu the Fe C B 4wt.%Cr 7wt.%Cu–Ti alloy, Vynar V., Trembach I., Knyazev S. (2022)
Nemyrovskyi Ya. B. - Development of a technological process for the restoration of piston pins using deforming broaching, Shepelenko I. V., Chernovol M. I., Zlatopolskiy F. Y. (2022)
Stelmakh O. - Adhesion-Deformation-Hydrodynamic model of friction and wear, Hongyu Fu, Yiqiao Guo, Xinbo Wang, Hao Zhang, Dykha O. (2022)
Savytskyi Y. V. - Increasing the durability of cold volume stamping equipment, Mylko V. V., Bys S. S. (2022)
Rudyk O. Yu. - Investigation of corrosion and wear resistance of steels nitrided in a glow discharge in distilled water, Kaplun P. V., Golenko K. E., Honchar V. A., Poberezhnyi M. M. (2022)
Bereziuk O. V. - Dynamics of wear and tear of garbage trucks in Khmelnytskyi region, Savulyak V. I., Kharzhevskyi V. O. (2022)
Dmytrichenko N. - Influence of temperature on the dynamics of formation of granic sleeps and connected elevation dynamics in sliding conditions, Savchuk A., Turytsia Y., Milanenko А., Kosenko M. (2022)
Marchenko D. D. - Study of the Stress-Strain State of the Surface Layer During the Strengthening Treatment of Parts, Matvyeyeva K. S. (2022)
Smyrnov I. V. - Microstructure and wear resistance of modified surfaces obtained by ion-plasma nitriding of 40ХН2МА steel, Chornyi A. V., Lysak V. V., Drobot O. S., Kaplun P. V., Poberezhnyi M. M., Rutkovskyi A. V. (2022)
Aulin V. V. - Improvement of tribological characteristics of coupling parts "shaft-sleeve" with polymer and polymer-composite materials, Lysenko S. V., Hrynkiv A. V., Pashynskyi M. V. (2022)
Аверчев О. В. - Фотосинтетична активність та продуктивність гібридів кукурудзи за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому степу України, Іванів М. О., Лавриненко Ю. О. (2019)
Бахмат М. І. - Використання цикорію коренеплідного як біоенергетичної культури для виробництва біоетанолу, Ткач О. В., Моргун А. В. (2019)
Білоусова З. В. - Технологічні властивості зерна пшениці озимої залежно від дії регулятора росту та рівня азотного живлення (2019)
Бомок С. К. - Стійкість колекції зразків диких видів до сухої фузаріозної гнилі Fusarium картоплі, Лісова Г. М., Гордієнко В. В. (2019)
Войтовська В. І. - Хімічний складник коренеплодів буряків цукрових і кормових залежно від способів їх відтворення, Сторожик Л. І., Зінченко О. А., Рогальський С. В., Кулик Г. А. (2019)
Гамаюнова В. В. - Економічна ефективність елементів технології вирощування озимих зернових культур в умовах південного степу України, Федорчук М. І., Панфілова А. В., Нагірний В. В. (2019)
Герасько Т. В. - Вплив системи утримання ґрунту у органічному саду на біометричні показники дерев черешні, Вельчева Л. Г., Іванова І. Є., Нінова Г. В. (2019)
Дикун О. В. - Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах сої, Жеребко В. М., Петришин Д. М. (2019)
Доля М. М. - Зоогеографічні особливості розмноження шкідників польових культур в степу і лісостепу України, Мороз С. Ю., Ковальська А. Т. (2019)
Зимароєва А. А. - Регіональна диференціація впливу екологічних факторів на врожайність цукрового буряку (2019)
Іваніна Р. В. - Енергетична ефективність вирощування сільськогосподарських культур у зернових ланках сівозміни (2019)
Климишена Р. І. - Залежність кількості зерен у колосі ячменю ярого від впливу мінерального удобрення (2019)
Корхова М. М. - Вплив строків сівби та тривалості зимового спокою на ріст, розвиток та урожайність рослин пшениці озимої (2019)
Кривенко А. І. - Вплив строків сівби на польову схожість та тривалість проходження фенофаз розвитку рослин озимих зернових культур (2019)
Лавриненко Ю. О. - Особливості водоспоживання буркуну білого однорічного в умовах Півдня України, Влащук А. М., Влащук О. А. (2019)
Мостіпан М. І. - Якісні показники зерна пшениці озимої залежно від добрив та агростимуліну в Північному Степу України, Шепілова Т. П., Ковальов М. М. (2019)
Подгаєцький А. А. - Уміст крохмалю в бульбах потомства від беккросування міжвидових гібридів та міжсортових схрещувань картоплі, Кравченко Н.В., Гнітецький М. О., Мухоїд Т. І. (2019)
Сахненко В. В. - Контроль та управління ентомокомплексом шкідливих комах-фітофагів, їх розвиток та розмноження на посівах пшениці озимої в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2019)
Солоха М. О. - Методичний підхід обробки аерофотознімків на основі аерофотозйомки (2019)
Станкевич С. В. - Блуждание массовых размножений вредных видов насекомых в пределах ареала, Билецкий Е. Н. (2019)
Станкевич С. В. - Захист ріпаку ярого від хрестоцвітих блішок (2019)
Улянич О. І. - Підживлення часнику озимого, Шевчук К. М., Остапенко Н. О. (2019)
Фурман В. М. - Реакція сортів ячменю ярого в разі застосування розрахункових норм мінеральних добрив, Ткачук С. О., Солодка Т. М., Мороз О. С. (2019)
Фурманець О. А. - Вплив строків і доз азотних добрив на врожайність озимого жита в умовах промивного водного режиму, Піддубняк В. А. (2019)
Цвей Я. П. - Залежність урожайності озимої пшениці від системи удобрення й обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах, Мирошниченко М. С., Левченко Л. М. (2019)
Ясінецька І. А. - Теоретичні основи еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, Кушнірук Т. М., Додурич В. В. (2019)
Волошин М. М. - Використання вітрової енергії для потреб зрошення (2019)
Іванова Т. В. - Модуляція органічних сполук відпрацьованих субстратів гливи звичайної в біогумус під час застосування біопрепарату "Екстракон", Патика М.В. (2019)
Карась І. Ф. - Еколого-економічне обґрунтування проекту землеустрою щодо впорядкування угідь фермерського господарства, Овезмирадова О. Б., Зубова О. В. (2019)
Шатковський А. П. - Енергетична ефективність методів призначення строків поливу за краплинного зрошення яблуні, Мінза Ф. А. (2019)
Приймак О. О. - Клініко-діагностичні аспекти стану екосистеми слизової при рецидивному бактеріальному вагінозі в жінок репродуктивного віку із патологією екзо-ендоцервіксу, Геник Н. І. (2022)
Макарчук О. М. - Порушення мікробіоти екосистеми піхви та особливості структурних параметрів яєчників у пацієнток із репродуктивними втратами в ранні терміни вагітності, Геник Н. І., Островська О. М., Римарчук М. І., Остафійчук С. О. (2022)
Дунаєвська В. В. - Роль інфекцій у генезі захворювань вульви (2022)
Khlibovska O. I. - Optimization of methods for diagnostic placental dysfunction in pregnant women, Boychuk A. V., Yakymchuk Yu. B., Dzhyvak V. G. (2022)
Міклашевська О. А. - Менеджмент пацієнток із доброякісною патологією молочних залоз та ендометроїдними кістами яєчників, Бойчук А. В. (2022)
Дубецький Б. І. - Морфологічні особливості плаценти при оболонковому прикріпленні пуповини, Макарчук О. М. (2022)
Сафонов Р. А. - Сучасні підходи до лікування генітального пролапсу у жінок з екстрагенітальною патологією, Лазуренко В. В. (2022)
Куса О. М. - Зміни екосистеми піхви та стан місцевого імунітету в жінок із невиношуванням в анамнезі на преконцепційному етапі, Остафійчук С. О., Перхулин О. М., Геник Н. І., Макарчук О. М. (2022)
Щербина М. О. - Біорегуляторні та імунологічні особливості розвитку передчасних пологів, Потапова Л. В., Ліпко О. П., Щербина І. М., Мерцалова О. В. (2022)
Nykytyuk S. O. - C-reactive protein as a biochemical criterion of a general inflammatory syndrome in lyme disease in children, Klumnyuk S. I., Levenets S. S., Vorontsova T. О. (2022)
Фролова Т. В. - Особливості статусу вітаміну D та мінерального обміну залежно від поліморфізму BSML гену VDR у дітей в період другого ростового спурту, Осман Н. С., Стенкова Н. Ф., Терещенкова І. І., Сіняєва І. Р., Сенаторова А. В., Амаш А. Г (2022)
Банадига Н. В. - Роль інфекційних чинників у виникненні гострої кропив’янки у дітей (2022)
Луценко Р. В. - Сучасні підходи до фармакотерапії болю у дітей, Князькова І. І. (2022)
Павлишин Г. А. - Рівень вітаміну D у дітей з ознаками Covid-19, Панченко О. І. (2022)
Fedorciv O. Ye. - Application of art therapy in ‘Asthma school’ in adolescents with uncontrolled and partially controlled bronchial asthma, Volyanska L. A., Burbela E. I. (2022)
Павлишин Г. А. - Мультисистемний запальний синдром, асоційований із коронавірусною інфекцією в дитячому віці: аналіз українських та європейських даних, Боднарчук-Сохацька Н. Я. (2022)
Процайло М. Д. - Синдром дисплазії сполучної тканини в системі диспансерного спостереження сімейного лікаря, Чорномидз І. Б., Горішний І. М., Воронцова Т. О. (2022)
Брага К. А. - Особливості формування продуктивних ознак молодняку овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи ДП ДГ "Асканійське", Качур І. А. (2019)
Ведмеденко О. В. - Вплив різних програм освітлення на продуктивність курчат-бройлерів, Тихонюк О. В. (2019)
Вовкогон А. Г. - Стійкість нативної та іммобілізованої закваски йогурту до різних доз пеніціліну в молоц, Мерзлов С. В. (2019)
Вовченко Б. О. - Норми протеїнового живлення овець асканійської тонкорунної породи в умовах півдня України, Корбич Н. М., Щебля М. І. (2019)
Дєбров В. В. - Застосування інноваційних технологічних прийомів виробництва харчових яєць, Любенко О. І., Гулак В. О. (2019)
Д’яконов В. І. - Оптимізація процесу пресування паливних брикетів підвищеної якості за енергетичним критерієм виробництва, Бузіна І. М., Хайнус Д. Д. (2019)
Карпенко О. В. - Оцінка генетичної дискретності кросів птиці, Юзюк Т. В. (2019)
Коваленко Т. С. - Вплив теплового стресу на продуктивні якості сільськогосподарської птиці (2019)
Корбич Н. М. - Вплив типу народження ягнят на показники смушкової продуктивності овець асканійської каракульської породи, Заруба К. В., Масюк Ю. Ю. (2019)
Корбич Н. М. - Жиропіт та показники продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Саливончик О. М. (2019)
Кохась О. М. - Характеристика особливостей продуктивності поголів’я окремого господарства, Бондарь В. Л. (2019)
Любенко О. І. - Удосконалення елементів технології вирощування курчат-бройлер в умовах фермерського господарства "Нива-2011" Голопристанського району Херсонської області, Панасюк І .Д. (2019)
Любенко О. І. - Інтенсифікація виробництво м’яса гусей в умовах фермерських господарств, Суббот Ю. І. (2019)
Пелих Н. Л. - Відтворювальні якості свиноматок різних генотипів, Пльохова А. В. (2019)
Стріха Л. О. - Розроблення елементів системи управління безпечністю натуральних м’ясних виробів, Сморочинський О. М., Спис С. Д. (2019)
Туніковська Л. Г. - Вплив теплового стресу на продуктивні якості свиней (2019)
Чернікова Г. Ю. - Продуктивність і мікробіологічні показники кишечника курчат-бройлерів за використання пребіотичного препарату, Прокопенко Н. П. (2019)
Безик К. І. - Оцінка рибопродуктивності ставкових господарств Одеської області на прикладі Чорноморських ставків (2019)
Бойко П. М. - Аналіз сучасного стану природно-заповідного фонду міста Херсона, Бойко Т. О., Потапенко І. М. (2019)
Бреус Д. С. - Методи оцінювання та нормування якості природних водних ресурсів, Левченко М. В. (2019)
Головащенко М. Ф. - Моделювання густоти штучних сосняків, стійких до пошкоджень твердими опадами, в степу України (2019)
Зубова Л. Г. - Аналіз стану лісових насаджень на териконах, Зубов О. Р., Зубов А. О. (2019)
Корнієнко В. О. - Причини погіршення якості води в зрошувальних каналах, Кутіщев П. С., Ладичук Д. О. (2019)
Мудрак О. В. - Оцінка функціональної противітрової стійкості полезахисних лісосмуг різного рівня деструкції, що існують в умовах сухо-степових рівнин Херсонської області, Стрельчук Л. М. (2019)
Оліфіренко В. В. - Визначення харчової та біологічної цінності риби за допомогою тест-організмів, Козичар М. В., Оліфіренко А. А. (2019)
Пінчук В. О. - Емісія аміаку та парникових газів із побічної продукції тваринного походження, Бородай В. П. (2019)
Пясецька С. І. - Поєднання осередків відкладень ожеледі категорії ня (небезпечні) та сгя (стихійні) на території України протягом 1991-2015рр., Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2019)
Soborova O. M. - Assessment of fish productivity of the Yaski fishery for forming a special commercial fishery, Burgaz M. I. (2019)
Стратічук Н. В. - Перспективи розвитку сонячної енергетики на території Херсонської області (2019)
Трофименко П. І. - Методологія моніторингу СО2 у системі "ґрунт – атмосфера – рослина" та добовий біологічний колообіг вуглецю ґрунтів агроландшафтів Полісся України, Іванік О. М., Трофименко Н. В. (2019)
Еннан А. А.-А. - Сезонна динаміка розвитку альгофлори гіпергалінного Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор'я, Україна), Шихалєєва Г. М., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М., Герасимюк В. П. (2022)
Брянцева Ю. В. - Часова динаміка морфометричних характеристик фітопланктону в прибережній акваторії Криму (Чорне море, Україна) (2022)
Виноградова О. М. - Ціанобактерії України: актуальне різноманіття, тенденції таксономічних змін, особливості зонального та ектопічного поширення (2022)
Садогурський С. Ю. - Доповнення до флори макроводоростей заповідника "Мис Мартьян" (Крим, Чорне море), Бєліч Т. В., Садогурська С. О. (2022)
Візуальні образи незалежності України (2022)
Ємельянова Т. - Погляд на ранню історію аудіовізуального архівування в Україні (2022)
Палієнко М. - Вячеслав Прокопович у боротьбі за українську державність та національну ідею: штрихи до портрета політичного діяча і науковця, Срібняк І. (2022)
Петришак Б. - Пожежа Львова 1527 року: велика втрата чи великий ренесанс? (2022)
Кіржаєв С. - До іконографії академіка В. Вернадського (з історії пошуків фотопортрета, зробленого В. Совинським) (2022)
Власенко С. - Архівні документи як джерело наукових досліджень у сфері відновлення національної пам'яті українського народу: з історії партизанського руху опору в Криму періоду Другої світової війни (2022)
Смерека Б. - На місці Жовкви та її околиць: документи до історії маєтності Висоцьких-Жолкевських у львівській землі в XV–XVI століттях (частина 1) (2022)
Бойко Ю. - Документи Вінницької повітової гімназії як джерело з вивчення русифікації середньої шкільної освіти в Правобережній Україні (перша половина XIX ст.) (2022)
Любарська Л. - "Казка" Олега Ольжича (до 115-річчя від дня народження поета) (2022)
Резнік І. - Методика організації та проведення навчально-виробничої документознавчої практики у державних архівних установах для студентів гуманітарних факультетів (із досвіду ЦДАМЛМ України) (2022)
Лоштин Н. - Новий підхід до українського історіописання: про монахів і книжки (Рецензія на книгу: Альмес І. Від молитви до освіти: Історія читання ченців Львівської єпархії XVII–XVIII ст. : монографія. Львів: Український католицький університет, 2021. 588 с. (Серія "Київське християнство", т. 26). (2022)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2022)
Gudz I. - Рroblems of life insurance market development in the context of the world coronovirus pandemic (covid-19) (2021)
Кучерук Г. Ю. - Методологічні основи управління знаннями на підприємстві, Міщенко М. І., Кужелєв М. О. (2021)
Калашникова Г. О. - Сучасна парадигма інвестиційного забезпечення галузей національної економіки (2021)
Коваленко Н. В. - Оцінка впливу ефективності роботи персоналу на результати діяльності транспортного підприємства, Кучерук Г. Ю., Міщенко М. І. (2021)
Трусова Н. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу малих форм аграрного виробництва у забезпеченні їх сталого розвитку, Гривківська О. В., Мельник Л. В., Мельник Л. М. (2021)
Котвицька Н. М. - Використання інформаційних технологій в державному управлінні розвитком підприємств аграрного сектору економіки, Кургузенкова Л. А., Русінова О. С. (2021)
Уваров М. А. - Оцінка стану впровадження та реалізації інтегрованих інформаційних систем на підприємствах (2021)
Трусова Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні результатів господарської діяльності аграрних підприємств у контексті їх сталого розвитку, Гривківська О. В., Мельник Л. В., Мельник Л. М. (2021)
Состановський І. - Системи бізнес-інтелекту в управлінській діяльності підприємства АПК: сутність, складові та інструменти, Кочетков В. М. (2021)
Русінова О. С. - Оптимізація роботи закладів охорони здоров’я за допомогою медичних інформаційних систем та телемедійних технологій, Коломійчук О. Е. (2021)
Шпильовий В. А. - Проблемні аспекти податкової системи України та шляхи їх вирішення, Коваленко М. О. (2021)
Прокопенко Н. С. - Формування бюджетної системи України: реалії та перспективи, Тимошенко А. О., Фененко П. О., Кучерявий А. М. (2021)
Федина В. В. - Цифровий банкінг:сутність та перспективи розвитку в Україні (2021)
Виклюк М. І. - Фінансові результати:теоретико-методологічні засади дослідження, Бандура З. Л., Петришин Л. В., Басараб Р. І. (2021)
Красностанова Н. - Сучасні технології та інструменти стратегічного аналізу (2021)
Кургузенкова Л. А. - Цифрова трансформація в сфері спорту, Лук’яненко О. І. (2021)
Наші автори (2021)
Shinasak Suwan-achariya - Limitations of the sustainable thai fisheries resources management model (2021)
Яценко Б. П. - Генеза політичної географії та геополітики (2021)
Batychenko S. - The professional development features of higher education institutions lecturers, Kryvets O. (2021)
Глибовець В. Л. - Географія злочинності обласних центрів України (2021)
Матвієнко М. - Аналіз локальних кліматичних зон міста Києва, Шевченко О. Г., Сніжко С. І. (2021)
Міщенко О. В. - Водні джерела Волинської області: класифікація та просторове розташування, Фенко В. О. (2021)
Масляк П. О. - Дослідження питання поширення та популярності тематичних парків у світі, Уліганець С. І., Слизький А. (2021)
Смирнов І. Г. - Розвиток Кам'янця на Поділлі як комплексної туристичної дестинації: ресурси культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного та меморіального туризму, Любіцева О. О. (2021)
Карпюк З. К. - Історико-культурний потенціал музейної мережі у розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області, Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. (2021)
Гетьман В. І. - Функціональне зонування територій національних парків – основа їхньої планувальної організації (2021)
Гуцул Т. В. - Визначення точності мобільної навігації стосовно даних геодезичних спостережень, Проданюк Д. М. (2021)
Разумова О. - Передумови розвитку аутсорсингу в Україні: суспільно-географічний аналіз (2021)
Ремарчук М. П. - Методика формування загонів машин для земляних робіт на прикладі застосування навантажувачів, Чмуж Я. В., Галицький О. О., Кебко О. В., Соболєв Р. Є. (2022)
Нерубацький В. П. - Аналіз структур і динаміки систем керування вітровими генераторами, Плахтій О. А., Гордієнко Д. А., Хоружевський Г. А., Харін Р. О. (2022)
Romanovych Ye. - Method for determining the parameters of springs of combined spring sets, Lobiak O., Kravets Andrii, Yevtushenko A., Povorozhenko Ye., Kravets A. (2022)
Резнік П. А. - Аналіз конструктивних рішень існуючих будівель житлового фонду міста Харкова щодо їхньої працездатності внаслідок впливу бойових дій, Альмохамад М., Тенесеску В. В. (2022)
Мамонов К. А. - Оптимізація розміщення точок умовної реперної мережі для кривих ділянок залізниць, Саяпін О. С., Орел Є. Ф., Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2022)
Мельник О. М. - Організація забезпечення інформаційної безпеки морського судна, Волошин А. О., Онищенко О. А., Щербина О. В., Васалатій Н. В., Нікітюк П. В. (2022)
Аверчев О. В. - Біометричні показники гібридів кукурудзи та їх зв’язок з урожайністю зерна за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому степу України, Іванів М. О., Михаленко І. В., Лавриненко Ю. О. (2020)
Баган А. В. - Формування насіннєвої продуктивності нуту залежно від сорту та інокуляції насіння, Шакалій С. М., Барат Ю. М. (2020)
Борисенко В. В. - Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на водоспоживання різностиглих гібридів соняшника (2020)
Бурикіна С. І. - Тенденції сучасної зміни агрокліматичної ситуації на території степової чорноземної зони Півдня України, Цуркан О. І. (2020)
Гадзовський Г. Л. - Урожай і якість зерна сої під впливом інокуляції та позакореневого підживлення, Новицька Н. В., Мартинов О. М. (2020)
Глупак З. І. - Основні зміни в новому стандарті на пшеницю, Радченко М. В., Данильченко О. М., Алієв С. (2020)
Доктор Н. М. - Вплив удобрення та інокуляції на якість зерна квасолі, Новицька Н. В. (2020)
Домарацький Є. О. - Економічне обґрунтування використання екологобезпечних препаратів у технологічних схемах вирощування соняшника, Козлова О. П. (2020)
Дрозд О. О. - Органолептична оцінка груш сорту Яніс залежно від строку збору, післязбирального охолодження й обробки інгібітором етилену, Мельник О. В. (2020)
Заболотний О. І. - Вплив застосування гербіциду "Бату", в.г. та рістрегулятора "Регоплант" на реакції перокисного окиснення ліпідів і активність ферментів класу оксидоредуктаз, Заболотна А. В. (2020)
Ковальов М. М. - Вплив ЕМ препаратів на формування врожаю різних штамів гливи звичайної, Мостіпан М. І., Мащенко Ю. В. (2020)
Коренчук Є. В. - Конструювання системи регулювання чисельності комплексу пластинчастовусих (scarabaeidae, melolonthinae) фітофагів, Фокін А. В., Дрозда В. Ф. (2020)
Крупецьких В. П. - Ефективність використання машинно-тракторних агрегатів у рослинництві, Домарацький О. О., Ревтьо О. Я. (2020)
Мазуренко Б. О. - Накопичення абсолютно сухої речовини та чиста продуктивність фотосинтезу посівів тритикале за пізніх осінніх строків сівби та підживлень азотом, Новицька Н. В. (2020)
Макуха О. В. - Вплив біопрепаратів та строків сівби на ріст і розвиток рослин фенхелю звичайного (2020)
Минкін М. В. - Урожайність і якість насіння соняшнику в післяукосному посіві при зрошенні в умовах півдня України, Берднікова О. Г., Минкіна Г. О. (2020)
Новак Ж. М. - Продуктивність колоса сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва (2020)
Сахненко В. В. - Обґрунтування біологічних і хімічних заходів щодо контролю комплексу фітофагів на пшениці озимій у лісостепу України, Сахненко Д. В. (2020)
Слободяник Г. Я. - Ефективність безпересадкового насінництва цибулі порей залежно від сорту і строків вирощування в Лісостепу України, Тернавський А. Г. (2020)
Чала Н. М. - Рівень забур’яненості та врожайності посівів пшениці озимої на тлі застосування протруйника Максим, гербіциду Марафон та рістрегулятора Вуксал Аміноплант (2020)
Чугрій Г. А. - Формування врожайності пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Північного степу України (2020)
Чумбей В. В. - Вплив обробітку ґрунту на вміст нітратного азоту за вирощування гречки посівної в Прикарпатті України (2020)
Шаббір Г. - Урожайність і якість насіння ріпаку ярого залежно від комплексного застосування мінеральних добрив та позакореневого підживлення в умовах північно-східного Лісостепу України (2020)
Андрєєва Д. М. - Вплив способів обробки на поживні показники ставової рибної продукції, Данильчук Г. А. (2020)
Вовкогон А. Г. - Вплив часу та умов зберігання на активність нативної й іммобілізованої на модифікованому пектині закваски стрептосану (2020)
Лихач В. Я. - Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства Миколаївщини, Іванов С. С., Лихач А. В., Калиниченко Г. І., Луговий С. І., Трибрат Р. О. (2020)
Любенко О. І. - Дослідження впливу щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада, Левченко І. С. (2020)
Новак Л. Л. - Математична залежність між структурно-механічними та фізичними властивостями яблук і виходом соку, Ткаченко Г. В. (2020)
Петрова О. І. - Забезпечення якості сирокопчених ковбас, Сморочинський О. М., Стріха Л. О., Берсан О. Д. (2020)
П’ясківський В. М. - Пасічний віск за вдосконаленої технології в умовах агрофірми "Бджоловод ЛТД", Вербельчук Т. В., Вербельчук С. П., Кулаков Ю. С. (2020)
Туніковська Л. Г. - Особливості впливу різних стрес-факторів на організм сільськогосподарських тварин (2020)
Зубов О. Р. - Вплив змін клімату на дощову ерозію ґрунтів та алгоритм його прогнозування (2020)
Бургаз М. І. - Сучасний стан кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища, Матвієнко Т. І., Соборова О. М., Безик К. І. (2020)
Гончарова О. В. - Функціональний статус організму тиляпії в полікультурі Orеochromis mоssambicus та Florida Red (2020)
Д’яконов В. І. - Екологічні методи утилізації опалого листя та рослинних відходів, Бузіна І. М., Хайнус Д. Д. (2020)
Карпович М. С. - Особливості біології, екології соснового шовкопряда (Dendrolimus pini Linnaeus, 1758) у соснових насадженнях Полісся, Дрозда В. Ф. (2020)
Станкевич С. В. - Алгоритмы прогнозирования и пределы предсказуемости массовых размножений вредных насекомых согласно методологии нелинейной динамики, Белецкий Е. Н. (2020)
Стратічук Н. В. - Проблема накопичення відходів та оптимізація шляхів поводження з ними (2020)
Трофименко П. І. - Моніторинг впливу конвертації земельних угідь на формування обсягів емісії СО2 в Україні, Ляшенко В. В., Тимощук О. А., Трофименко Н. В. (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Tovmasyan G. - The Impact of Skills, Personality and Psychology on Management and Decision Making: Empirical Study Among Managers and Employees (2022)
Vyas-Doorgapersad S. - Organisational Ethics Management to Combat Corruption in the South African Public Sector (2022)
Bardy R. - Weighing Externalities of Economic Recovery Projects: An Alternative to Green Taxonomies that is Fairer and more Realistic, Rubens A. (2022)
Seguer Z. S. - Business Intelligence as a Challenge for the Managerial Function: Case Study on Managerial Decision Making in Algerian Companies, Hasna A. M. (2022)
Gupta S. - Dual Process Ethical Decision-Making Models: Need for Empirical Examination, Bhandari S. (2022)
Makole K. R. - Can a Basic Income Grant Improve the Quality of Life for the Poor in South Africa: An Analytical Review, Ntshangase B. A., Maringa M. S., Msosa S. K. (2022)
Nwaibe C. I. - Organizational Learning and Risk Management Maturity: Systematic and Meta-Analyses Approach, Ogbuefi J. U., Egbenta I. R. (2022)
Swiatkiewicz O. - Subsidiarity in Management & Business Activity: The Two Sides of the Phenomenon (2022)
Nwafor B. C. - Entrepreneurial Intention Without a Supportive and Enabling Leadership Environment Exacerbates Global Poverty: A Perspective from Young People and Community Organisations, Eguruze E. S. (2022)
Hakobyan N. - Strategies of Post-War Anomie’s Overcoming in the Fields of Social Interactions and Business, Dabaghyan A., Khachatryan A. (2022)
Ray A. - The Impact of Non-Citizen Population in Regional Differences in Non-Voting in the USA (2022)
Божик С. С. - Характеристика клітинного та видового складу мікрофлори слизової оболонки порожнини рота у хворих на червоний плоский лишай (огляд літератури) (2022)
Гевкалюк Н. О. - Сучасний стан проблеми внутрішньокореневої резорбції зуба (огляд літератури), Добровольський Д. В. (2022)
Слобода М. Т. - Системні захворювання як фактор ризику прогресування захворювань пародонта (огляд літератури), Мінько Л. Ю. (2022)
Ремезюк І. Г. - Вибір лікувальних засобів для місцевого застосування у комплексному лікуванні захворювань пародонта (огляд літератури), Авдєєв О. В. (2022)
Гевкалюк Н. О. - Порівняльна оцінка ефективності використання "ICON" та "R.O.C.S. Medical Minerals" при початковому карієсі зубів у дітей, Назаренко І. В. (2022)
Сороченко Г. В. - Клінічна ефективність первинної профілактики карієсу постійних зубів у дітей 10-13-річного віку, Хоменко Л. О., Остапко О. І. (2022)
Бродецький І. С - Клініко-анамнестичні та гендерно-вікові особливості доброякісних новоутворень великих слинних залоз (2022)
Русак Д. М. - Ризик-менеджмент глобальних ланцюгів поставок: вразливість і стійкість у фокусі стратегічного управління в умовах глобальної невизначеності економічної кон'юнктури, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2022)
Третяк А. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку системи землевпорядкування як базової основи його економіки, Гунько Л. А. (2022)
Прунцева Г. О. - Аналіз стану сільського господарства у контексті сталого розвитку (2022)
Коваль Н. В. - Сільськогосподарське дорадництво в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку (2022)
Бровко Л. І. - Фінансовий результат діяльності аграрного підприємства та резерви підвищення, Соколова Л. О. (2022)
Іщейкін Т. Є. - Економічний механізм управління бізнес-процесами: стратегічні та антикризові аспекти, Олійник А. С., Сотніков В. С., Пілюгін А. В., Лявінець М. М. (2022)
Biliak Y. - Foreign experience of financial support for agricultural sector enterprises, Summar D. (2022)
Городнича А. В. - Науково-методичні засади визначення площ самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення (2022)
Третяк А. М. - Економіка нетрадиційного сільськогосподарського землекористування в контексті заходів щодо зміни клімату в Україні, Третяк В. М., Гунько Л. А., Ляшинський В. Б. (2022)
Голян В. А. - Функціонування підприємницьких структур у сфері рекреаційного лісокористування: інституціональні передумови, економічні вигоди та екологічні обмеження, Гюлтекін О. О. (2022)
Нечипоренко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку галузі тваринництва в умовах повоєнного періоду, Людвенко Д. В. (2022)
Самойлик Ю. В. - Стратегічні альтернативи розвитку тваринництва в умовах зміни соціально-економічної парадигми у світі, Світлична А. В., Данильченко О. В. (2022)
Качула С. В. - Ліквідність як характеристика фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Погорелов Б. В. (2022)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документування обліку та аудиту стану та руху основних засобів для підвищення ефективності системи управління , Іванина А. І. (2022)
Макаренко А. П. - Удосконалення оподаткування, організації обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення ефективності податкового планування на підприємстві, Максименко О. В. (2022)
Олійник Т. І. - Становлення і розвиток корпоративного підприємництва в аграрному секторі економіки, Олійник О. О. (2022)
Дідур К. М. - Шляхи підвищення ефективності заходів з охорони праці, Дмитрюк С. П. (2022)
Масюк Ю. В. - Удосконалення менеджменту фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств, Ястреб В. І. (2022)
Ходаківський В. М. - Інвестиційне забезпечення ресурсної циркулярності сільськогосподарських підприємств Житомирської області в довгостроковій господарській альтернативі, Давтян А. А., Макушина Ю. Р. (2022)
Фатюха Н. Г. - Оцінка розподілу доходів населення України, Мануковська В. В. (2022)
Заруба Д. В. - Нормативно-правове забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів в контексті впровадження принципів зеленої економіки з врахуванням міжнародного досвіду (2022)
Стрельчук Р. М. - Аналіз якості обробки в умовах електроерозійного шліфування зі змінною полярністю електродів (2022)
Панов О. В. - Оптимізація силової конструкції ґрунтообробного обладнання на прикладі шлейф борони "ЛАРІ", Сімсон Е. А. (2022)
Буданов П. Ф. - Удосконалення системи контролю герметичності оболонки тепловиділяючого елемента ядерного реактора, Хом’як Е. А. (2022)
Грінченко Г. С. - Алгоритм проєктування систем автоматичного управління точністю механічної обробки на верстатах з ЧПУ, Теслов О. А., Козлов М. С., Марченко О. О., Захаров С. О., Герасимов Є. В. (2022)
Грінченко Г. С. - Уніфікація методів технічної діагностики трубопровідних систем з метою забезпечення безпечної експлуатації, Артюх С. М., Грінченко В. В., Негодов С. С. (2022)
Грінченко Г. С. - Підходи щодо оцінювання ризиків функціонування систем об’єктів різного призначення, Тріщ Ю. В., Грінченко В. В., Багаєв І. О., Фатєєва Л. Ю. (2022)
Канюк Г. І. - Підвищення точності виміру та контролю параметрів систем паливоподачіпарових котлів електростанцій, Мезеря А. Ю., Хоменко В. В., Василець Т. Ю., Фурсова Т. М. (2022)
Сороколат Н. А. - Оцінювання якості процесів системи управління безпекою праці, згідно вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018, Фатєєва Л. Ю. (2022)
Чеботарьов А. М. - Аналіз нормативного забезпечення ефективності роботи елементів систем низькопотенційних комплексів електростанцій, Бондаренко Ю. О. (2022)
Кирисов І. Г. - Методи досліджень поглинаючої поверхні сонячних елементів, Буданов П. Ф. (2022)
До уваги авторів (2022)
Аверчев О. В. - Мінливість елементів структури продуктивності у гібридів кукурудзи різних груп ФАО та їх зв’язок з урожайністю зерна за різних способів поливу та вологозабезпеченості у посушливому степу України, Іванів М. О., Лавриненко Ю. О. (2020)
Базалій В. В. - Ідентифікація сортів і селекційного матеріалу пшениці озимої а параметрами синхронного стеблоутворення та індексу продуктивності, Бойчук І. В., Ларченко О. В., Тетерук О. В., Базалій Г. Г. (2020)
Бурикіна С. І. - Просторова варіабельність вмісту важких металів у чорноземі південному в межах одного поля, Капустіна Г. А., Ямкова Г. А. (2020)
Василишина О. В. - Господарсько-біологічна оцінка середньостиглих сортів вишні (2020)
Вінюков О. О. - Аналіз екологічного сортовипробування ячменю ярого в посушливих умовах східної частини Північного Степу України, Дудкіна А. П. (2020)
Григорів Я. Я. - Формування поживного режиму чорнозему опідзоленого в короткоротаційних сівозмінах, Климчук М. М. (2020)
Дрозд І. Ф. - Формування маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття, Шпек М. П. (2020)
Заєць С. О. - Ефективність елементів системи захисту пшениці озимої в зоні Степу України на зрошенні, Рудік О. Л., Онуфран Л. І., Фундират К. С. (2020)
Зимароєва А. А. - Екологічні детермінанти урожайності сої (2020)
Іванишин О. С. - Площа асиміляційної поверхні листків та урожайність гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного (2020)
Климишена Р. І. - Залежність маси зернівки ячменю ярого від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами (2020)
Ковальов М. М. - Формування зеленої маси кропу сорту Алігатор під впливом ЕМ-препаратів в умовах Північного Степу України, Топольний Ф. П. (2020)
Когут І. М. - Формування продуктивності соняшнику залежно від густоти стояння рослин в умовах Південного Степу України, Валентюк Н. О., Щетінікова Л. А. (2020)
Марченко Т. Ю. - Прояв і мінливість ознаки "маса зерна з качана" у ліній та гібридів кукурудзи різних генетичних плазм в умовах зрошення, Лавриненко Ю. О. (2020)
Маслійов С. В. - Вплив оновного обробітку ґрунту на продуктивність соняшнику в умовах Луганської області, Степанов В. В., Зіновий О. Б. (2020)
Матковська М. В. - Формування показників структури врожаю сортів ячменю озимого залежно від застосування регуляторів росту в умовах Західного Лісостепу (2020)
Мельник М. В. - Економічна ефективність вирощування люцерни посівної (2020)
Орленко Н. С. - Формування груп подібних за морфологічними ознаками сортів гречки їстівної (Fagopyrum esculentum Moench), Костенко Н. П., Душар М. Б. (2020)
Рарок А. В. - Дослідження закономірностей урожайності різних сортів гречки з їх господарсько-цінними ознаками, Рарок В. А. (2020)
Сахненко В. В. - Динаміка розвитку і розмноження комах-фітофагів у посівах пшениці озимої, Сахненко Д. В. (2020)
Ткач О. В. - Урожайність коренеплодів цикорію залежно від густоти рослин (2020)
Царук І. В. - Тифон – нова культура багатофункціонального призначення, Рахметов Д. Б. (2020)
Чорноморець В. С. - Залежність якості та врожайності пшениці озимої від передпосівного протруювання насіння (2020)
Чугрій Г. А. - Оцінка ефективності вирощування пшениці озимої за трьома технологіями: інтенсивною, органо-адаптивною та органічною (2020)
Шакалій С. М. - Ефективність елементів біологізації технології вирощування пшениці озимої в лісостеповій зоні України, Баган А. В., Єщенко В. М., Сенчук Т. Ю. (2020)
Григоренко В. Л. - Оцінка трифазної і двофазної технологій вирощування свиней (2020)
Карбівська У. М. - Накопичення кореневої маси та її вплив на поживний режим темно-сірого ґрунту за вирощування бобово-злакових агрофітоценозів (2020)
Панкєєв С. П. - Кормовиробництво і годівля у спеціалізованому м’ясному скотарстві, Ляшевська Н. С. (2020)
Соболь О. М. - Оцінка пристосувальних та робочих якостей коней різного походження в умовах аматорських кінноспортивних установ, Бойко С. С., Лиховид Т. Р. (2020)
Соболь О. М. - Вікові та породні особливості захворюваності кішок на незаразні хвороби в умовах м. Херсон (2020)
Котнюх М. Б. - Агроекологічний та агроекономічний потенціал високогірних полонин українських Карпат, Турак О. Ю. (2020)
Онопрієнко Д. М. - Ефективність сільськогосподарського виробництва на зрошуваних землях із використанням фосфогіпсу, Ткачук А. В., Макарова Т. К., Любченко В. В. (2020)
Трофименко П. І. - Дискретна оцінка емісійно-асиміляційних потоків діоксиду вуглецю на органогенних меліорованих ґрунтах агроландшафтів Полісся України, Цуман Н. В., Трофименко Н. В. (2020)
Цизь О. М. - Активізація трофічних зв’язків у системі "субстрат – рослина" за дії біопрепаратів під час оздоровлення агроценозів, Іванова Т. В., Патика М. В. (2020)
Балабак О. А. - Дослідження території НДП "Софіївка" НАНУ внаслідок зростання рекреаційного навантаження, Балабак А. В., Василенко О. В. (2020)
Бойко Т. О. - Еколого-біологічна характеристика деревних порід для створення рекреаційної зони в смт Каланчак (Херсонська область), Омелянова В. Ю., Дворна А. В. (2020)
Ільченко Л. А. - Видове різноманіття та екологічні особливості зелених насаджень на території Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України (2020)
Онищенко С. О. - Екологічна оцінка моніторингу видового складу регульованих шкідливих організмів та оцінка порога їхньої шкодочинності для сільськогосподарської продукції Херсонської області, Алмашова В. С., Ковшакова Т. С. (2020)
Смирнов В. М. - Науково-організаційні засади розроблення проєкту рекультивації порушених земель, Бабушкіна Р. О., Мацко П. В. (2020)
Щетина М. А. - Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря Вінницької області, Василенко О. В., Щетина С. В. (2020)
Титул, зміст (2022)
Клименко Л. О. - Микола Миколайович Бенардос – винахідник "Гіганта в колисці" – електрозварювання металів (до 180-річчя від дня народження) (2022)
Ліскович О. В. - Культурна компетентність учня в контексті освітнього процесу з фізики (2022)
Погромська Г. С. - Релевантність математичної освіти в синергії складників STEM, Махровська Н. А., Рогожинська Е. К. (2022)
Клименко Л. О. - Синергія можливостей STEM-освіти у підвищенні фахової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін і технологій (2022)
Гладун В. В. - Візуалізація на уроках історії України з теми "Наш край" засобами онлайн-сервісів (2022)
Литвиненко О. М. - Проблеми дистанційного навчання з фізичної культури в закладах загальної середньої освіти та шляхи їх вирішення, Череповська Г. О. (2022)
Клименюк Н. В. - Розвиток креативності в дітей дошкільного віку засобами квесту, Медведєва С. В., Малікова Л. А. (2022)
Запорожченко М. В. - Платформа "Е-ППО" – сучасний інструмент у роботі закладу післядипломної педагогічної освіти, Кириченко С. О., Шевченко Г. В. (2022)
Бавольська О. В. - Модель індивідуальної підтримки учнів з особливими освітніми потребами в контексті інклюзивної освіти (2022)
Опанасенко Л. А. - Активність психолога системи освіти в соціальних мережах: етичні дилеми, Сливінська Т. О. (2022)
Тюпа А. І. - Розвиток професійної компетентності педагога через участь у конкурсах фахової майстерності (2022)
Щерецький В. О. - Формування шарів псевдосплаву Al-Pb методом контактного легування, Кузменко О. А., Набока О. А., Каранда О. А. (2022)
Головаченко В. П. - Особливості тиксоформінгу високоміцного алюмінієвого сплаву ВАЛ10 в умовах імпульсного пресування, Пригунова А. Г., Шеневідько Л. К., Ісайчева Н. П., Кошелєв М. В., Вернидуб А. Г. (2022)
Лихошва В. П. - Пiдвищення сталості процесу поверхневого нагріву пластини рухомим плазмовим джерелом, Надашкевич Р. С., Шатрава О. П. (2022)
Дорошенко В. С. - 3D-формовка робочої порожнини ливарної форми з сипкого піску методом вакуумного відкачування (2022)
Костик К. О. - Встановлення необхідного співвідношення компонентів шихтових матеріалів для виплавки легованої сталі 35ХМЛ, Акімов О. В. , Емхіммід Алі Р. А., Терентьєв Д. П. , Алріда З. А. (2022)
Сіренко К. А. - Шляхи удосконалення методики термічного аналізу якості рідкого чавуну (2022)
Щерецький О. А. - Розробка та виплавка ливарних високоентропійних сплавів на основі системи Fe–Co–Ni–Mn–Cr, Сергієнко Р. А., Верховлюк А. М. (2022)
Верховлюк А. М. - Особливості процесів корозії в системі протектор на основі алюмінію–сталі, Каніболоцький Д. С., Науменко М. І., Щерецький О. А. (2022)
Гнатуш В. А. - Тренди світового ринку металевих виливків 2019–2020, Дорошенко В. С. (2022)
Пам’ятаємо Валентина Луньова (2022)
Рєзнікова В. В. - Системи управління та контролю якості товарів, Кравець І. М. (2022)
Апанасенко К. І. - Обмеження господарської діяльності в креативних індустріях в контексті практики Європейського Суду з прав людини (2022)
Некіт К. Г. - Напрями змін у правовому регулюванні обігу криптоактивів: аналіз зарубіжного досвіду (2022)
Котляревський Я. В. - Перспективні напрями удосконалення регулювання сфери захисту персональних даних в Україні, Сірик М. В., Дяченко М. О. (2022)
Вінник О. М. - Захист прав користувачів електронних комунікаційних послуг в умовах війни (2022)
Дмитренко Е. С. - Становлення та розвиток інституту електронної податкової перевірки суб’єктів господарювання в Україні (2022)
Oriekhova K. V. - Cash flow management strategy, Golovko O. Hr. (2022)
Моргачов І. В. - Особливості диверсифікації та ребалансування портфеля цінних паперів: аспекти організації діяльності інвестиційних фондів (2022)
Созанський Л. Й. - Інноваційний розвиток промисловості України: економіко-правові аспекти (2022)
Chaplynska N. M. - Formalization the assessment process of the COVID-19 impact on the competitive markets and economies, Zhytkevych O. V., Azarova А. О. (2022)
Баган А. В. - Формування посівних якостей насіння зернобобових культур залежно від стимулятора росту Foliar Concentrate, Юрченко С. О., Шакалій С. М. (2020)
Балашова Г. С. - Насіннєва продуктивність сортів картоплі різних груп стиглості за літнього садіння свіжезібраними бульбами в умовах Південного Степу України, Котов Б. С., Котова О. І., Юзюк С. М., Юзюк О. О. (2020)
Боженко А. І. - Відбір, оцінка і створення вихідного матеріалу конюшини лучної (Trifolium prаtense L.) в умовах Північного Лісостепу України, Сизенко О. Є. (2020)
Борисенко В. В. - Вплив висоти рослин і діаметру кошиків на продуктивність соняшника залежно від густоти посіву та ширини міжрядь, Карнаух О. Б., Накльока Ю. І., Новак А. В., Усик С. В., Коваль Г. В. (2020)
Герасько Т. В. - Показники продуктивності черешні за сумісного вирощування з лікарськими рослинами, Єременко О. А., Іванова І. Є., Покопцева Л. А. (2020)
Єременко О. А. - Вплив передпосівної обробки насіння на продуктивність сортів гороху посівного в умовах Південного Степу України, Капінос М. В. (2020)
Каленська С. М. - Роль регламентів сівби у формуванні фітометричних показників соняшнику, Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. (2020)
Ковальов М. М. - Формування урожайності екзотичних видів гливи звичайної під впливом ЕМ препаратів, Мостіпан М. І. (2020)
Лиховид П. В. - Ефективність методів статистичного аналізу даних у прогнозуванні врожаїв пшениці озимої на регіональному рівні за даними супутникового моніторингу, Лавренко С. О., Лавренко Н. М. (2020)
Любич В. В. - Формування продуктивності вівса посівного та голозерного залежно від сорту й норми висіву, Войтовська В. І., Єремеєва О. А. (2020)
Makukha O. V. - Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) yield prediction using a regression model (2020)
Мельник А. В. - Адаптивний потенціал і стресостійкість сучасних сортів сої, Романько Ю. О., Романько А. Ю. (2020)
Мельник Т. І. - Якість насіння гірчиці білої залежно від сорту та норм висіву в умовах північно-східного Лісостепу України, Алі Шахід, Колосок В. Г. (2020)
Непран І. В. - Отримання повноцінної та екологічно безпечної продукції нуту, Романова Т. А., Литвинова О. М. (2020)
Осінній О. А. - Вплив технологічних прийомів вирощування рису на врожайність зерна при краплинному зрошенні в умовах Південного Степу України, Аверчев О. В., Лавренко С. О. (2020)
Піковський М. Й. - Вплив збудника сірої гнилі Botrytis cinerea Pers. на фотосинтетичний апарат рослин пеларгонії зональної, Патика Т. І., Колесніченко О. В., Мілантьєва Т. С., Патика М. В. (2020)
Саюк О. А. - Захист картоплі від хвороб та шкідників за використання протруйників, Трояченко Р. М. (2020)
Уваренко К. Ю. - Вплив ущільнення чорнозему типового важкосуглинкового на біометричні показники та продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого (2020)
Usyk S. V. - The influence of different preceeding crops of spring barley on spring reserves of available moisture when grown in short-term crop rotations, Yeshchenko V. О., Karnauh O. B. (2020)
Цвей Я. П. - Вплив системи no‑till обробітку ґрунту на формування родючості чорнозему типового слабосолонцюватого в посівах озимої пшениці та кукурудзи на зерно, Мирошниченко М.С. (2020)
Балабанова І. О. - Особливості технології виробництва і переробки молока в умовах Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім" Долинське" Чаплинського району Херсонської області, Політрава Л. А. (2020)
Григоренко В. Л. - Станок для двофазної технології вирощування свиней за комбінованого типу годівлі СП-4ФК (2020)
Калинка А. К. - Математичне моделювання процесу інтенсивного вирощування бугайців за використання різних мінеральних добавок у годівлі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини, Лесик О. Б. (2020)
Кондратюк В. М. - Ефективність вирощування цьоголітків райдужної форелі за різних рівнів енергії у комбікормах (2020)
Крамаренко О. С. - Поліморфізм та асоціація STR-локусів з ознаками росту телиць південної мʼясної породи, Сухоручко Т. О., Крамаренко C. С. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Перетравність кормів та обмін нітрогену у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту, Бомко В. С. (2020)
Осіпенко О. П. - Вплив рідкої та сухої форми фітобіотиків на інтенсивність росту поросят у період відлучення, Лихач В. Я., Лихач А. В., Фаустов Р. В., Кисельова С. О. (2020)
Панкєєв С. П. - Перспективи органічного виробництва яловичини з використанням південної м’ясної породи, Яворський В. О. (2020)
Приліпко Т. М. - Моделювання процесу теплопередачі та масообміну обробки м’ясних паштетів за нагріву в тарі, Коваль Т. В. (2020)
Prylipko T. N. - The influence of optimal diet recipes including complex drug Devivit-Selenium on production traits in young simmental cattle under the conditions of the Carpathian region of Bukovina, Shulko O. P. (2020)
Сахацький М. І. - Продуктивність несучок промислового стада за утримання у клітках шести і дванадцятиярусних батарей, Осадча Ю. В., Кучмістов В. О. (2020)
Бабич О. А. - Вміст важких металів і мікроелементів у ґрунтах кінцевої точки Південно-Бузької зрошувальної системи (2020)
Зубов О. Р. - Визначення параметрів систем лісових смуг та оцінювання їх стану з використанням сервісу Google Earth (на прикладі Голопристанського району Херсонської області України), Зубова Л. Г. (2020)
Фурман В. М. - Особливості формування температурного режиму осушуваних торфових ґрунтів під час структурних меліорацій, Солодка Т. М., Мороз О. С. (2020)
Шахман І. О. - Екологічна оцінка якості води середньої течії річки Південий Буг за гідрохімічними показниками (2020)
Беляневич О. А. - Про способи судового захисту прав міноритарного акціонера у процедурі примусового викупу акцій (2022)
Гончаренко О. М. - Приватне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: зіставлення понять (2022)
Коверзнев В. О. - Проблеми судового захисту прав осіб в умовах воєнного стану, Шеремет О. С. (2022)
Мелікова В. І. - Актуальні проблеми укладання електронних договорів між суб’єктами підприємництва (2022)
Кірін Р. С. - Правові інструменти реалізації стратегічних напрямів розвитку системи екологічної безпеки міста: міжнародний та європейський рівні (2022)
Розгон О. В. - Особливості впровадження сервісних інновацій у сфері охорони здоров’я: стратегії та механізми (2022)
Розовський Б. Г. - Чи будь-який злодій має сидіти у тюрмі? (2022)
Деревянко Б. В. - Щодо дії норм про розміри посадових окладів викладачів, науковців та посадових осіб виконавчої і судової гілок влади (у контексті рівності людей за статтею 21 Конституції України) (2022)
Устименко В. А. - Принцип соціальної справедливості та особливості його застосування у взаємозв’язку із принципом верховенства права, Джабраілов Р. А., Малолітнева В. К., Гудіма Т. С. (2022)
Беляневич О. А. - Ідея справедливості у господарському праві (2022)
Кірін Р. С. - Особливості правового регулювання урбоекологічних відносин у добу російсько-української війни (2022)
Трегуб О. А. - Освоєння біоенергетичного потенціалу побутових відходів в умовах післявоєнного відновлення: економіко-правовий вимір (2022)
Квасніцька О. О. - Правове регулювання просторового розвитку та забудови територій в Україні: сучасні виклики в умовах війни та післявоєнної відбудови (2022)
Заблодська І. В. - Досвід розбудови території Хорватії після збройного конфлікту: умови, пріоритети та інструментарій, Рогозян Ю. С. (2022)
Вернігорова Н. В. - Аналіз організаційно-економічного забезпечення міських парків України на основі опитувань (2022)
Олексенко Л. В. - Моделі інноваційної діяльності (2022)
Кузьо Н. Є. - Оптова торгівля в Україні: основні тенденції розвитку та особливості маркетингових рішень суб’єктів в умовах воєнного стану, Косар Н. С. (2022)
К’яраваллі Ж. - Противірусна активність амінокапронової кислоти щодо SARS-CoV-2: огляд літератури та результати першого експериментального дослідження, Верней А., Осійчук В., Голишкін Д., Дзюблик О. Я., Гуменюк М. І., Денисов О. С. (2022)
Журило О. А. - Сучасні алгоритми генофенотипової діагностики туберкульозу в Україні, Барбова А. І. (2022)
Недашківський С. М. - Вплив препаратів L-аргініну й L-карнітину на динаміку показників ендогенної інтоксикації та системного капілярного витоку у хворих з ускладненим перебігом цукрового діабету, Бабак С. І., Галушко О. А. (2022)
Яковенко О. К. - Диференційна діагностика ускладненого перебігу пневмоній COVID-19 та інфекційних деструкцій легень, Линник М. І., Ліскіна І. В., Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Соколов В. В. (2022)
Рекалова О. М. - Зміни імунологічної реактивності у хворих на туберкульоз легень на тлі алергічних і токсико-алергічних реакцій, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Жадан В. М., Ясирь С. Г. (2022)
Зайков С. В. - Менеджмент пацієнток з алергічними захворюваннями під час вагітності, Богомолов А. Є., Гріцова Н. А., Гришило А. П. (2022)
Дайджест: COVID-19 (2022)
Кривий П. А. - Сергій Виноградський – великий українець, Гуменюк Г. Л., Братчикова Ю. В. (2022)
Вимоги до авторів (2022)
Іваніна В. В. - Вплив доз і способів унесення азотних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої, Коротенко I. M. (2022)
Гладкіх Є. Ю. - Оптимізація азотно-сіркового живлення сорго суданського (Sorghum x drummondii) в умовах нестійкого зволоження, Мірошниченко М. М., Сябрук О. П. (2022)
Солонечна О. В. - Генетичне різноманіття зразків ячменю ярого за цінними господарськими ознаками, Рябчун В. К., Музафарова В. А. (2022)
Оліфірович С. Й. - Індивідуальна продуктивність рослин та врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) в умовах південної частини Лісостепу Західного (2022)
Ярошенко М. О. - Сучасний санітарний стан кормів у скотарських господарствах різних регіонів України у 2021 р., Кольчик О. В., Оробченко О. Л., Павлов С. Л. (2022)
Перегрим О. Р. - Оцінка селекційних номерів тимофіївки лучної в агрокліматичних умовах Передкарпаття (2022)
Булгаков В. М. - Агрегатування сільськогосподарської техніки — одна з сучасних актуальних проблем землеробської механіки, Адамчук В. В., Надикто В. Т., Ружило М. Я. (2022)
Іутинська Г. О. - Ефективність бобово-ендофітно-ризобіального симбіозу і продуктивність різних за скоростиглістю сортів сої в умовах зрошення Південного Степу України, Голобородько С. П., Титова Л. В., Дубинська О. Д. (2022)
Войцехівська Л. І. - Дослідження нетрадиційної сировини рослинного походження для функціональних м’ясних продуктів, Вербицький С. Б., Франко О. В., Недорізанюк Л. П., Шелкова Т. В. (2022)
Соколова А. О. - Особливості децентралізаційних перетворень на сільських територіях Західного Полісся: сучасний стан та ідентифікація проблем, Ратошнюк Т. М. (2022)
Вергунов В. А. - Д. Ф. Лихвар — відомий учений у галузі селекції та насінництва, організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (2022)
М. В. Гладію — 70 (2022)
Аверчев О. В. - Індекси врожайності та ефективної продуктивності у гібридів кукурудзи різних груп ФАО за різних способів поливу та вологозабезпеченості в Посушливому Степу України, Іванів М. О., Лавриненко Ю. О. (2020)
Баган А. В. - Вплив сорту на вияв господарсько-цінних ознак вівса посівного, Шакалій С. М., Юрченко С. О., Головаш Л. М. (2020)
Беседа О. О. - Особливості розвитку пшениці озимої в умовах аномально теплої зими південного сходу України, Гаврилюк Ю. В., Баштова І. П., Кісільов Д. М. (2020)
Бикін А. В. - Продуктивність картоплі столової за внесення рідких фосфорних добрив, Бикіна Н. М., Бордюжа Н. П. (2020)
Бурикіна С. І. - Агрономічна ефективність добрив при вирощуванні гороху в умовах змін клімату Причорноморського Степу, Вельвер М. О., Капустіна Г. А. (2020)
Іванишин О. С. - Динаміка накопичення сухої надземної маси та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. Я. (2020)
Ковальова І. А. - Результати застосування біотехнологічних методів у генеративній та клоновій селекції винограду в Україні (2020)
Кулик М. І. - Урожайність сортів пшениці м’якої (озимої) залежно від системи удобрення, Онопрієнко О. В., Сиплива Н. О., Божок Ю. О. (2020)
Любич В. В. - Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу, Новіков В. В., Лещенко І. А. (2020)
Макуха О. В. - Система фітосанітарного моніторингу шкідників ріпаку озимого в умовах півдня України (2020)
Марковська О. Є. - Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин від хвороб в умовах Південного Степу України, Гречишкіна Т. А. (2020)
Марченко Д. І. - Конкурентні взаємовідносини сої та бур’янів в агроценозах (2020)
Станкевич С. В. - Ефективність хімічного захисту ріпаку ярого й гірчиці від хрестоцвітих клопів, Вільна В. В. (2020)
Станкевич С. В. - Аналіз ємності ринку і основних операторів засобів захисту рослин в Україні у 2017–2018 рр. Частина 1: імпорт, Забродіна І. В. (2020)
Строяновський В. С. - Біометричні показники фенхелю звичайного залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу Західного (2020)
Ушкаренко В. О. - Вплив обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність шавлії мускатної різних років вегетації в умовах краплинного зрошення півдня України, Чабан В. О., Аверчев О. В., Лавренко С. О. (2020)
Юдицька І. В. - Особливості розвитку східної плодожерки (Grapholitha molesta Busck.) у насадженнях персика Південного Степу України, Клечковський Ю. Е. (2020)
Бомко В. С. - Обмін цинку, кобальту і селену у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів, Кропивка Ю.Г., Бомко Л. Г. (2020)
Калинка А. К. - Відгодівля бугайців різних порід жуйних за середнього рівня годівлі в умовах Карпатського регіону Буковини, Лесик О. Б. (2020)
Каркач П. М. - Фактори впливу на фертильність птиці та виводимість яєць, Машкін Ю. О. (2020)
Кондратюк В. М. - Використання комбікормів із різним рівнем протеїну у годівлі личинок і мальків райдужної форелі (2020)
Крамаренко О. С. - Вплив генетичних і не генетичних факторів на показники відтворювальної здатності вівцематок, Крамаренко C. С., Луговий C. І., Гаврилюк К. І. (2020)
Пепко В. О. - Вплив мінерального забезпечення диких копитних тварин на якість їхніх трофеїв в умовах вольєрного утримання (2020)
Похил В. І. - Динамічність змін лактаційного процесу в романівських овець, Миколайчук Л. П. (2020)
Саранчук І. І. - Вміст неестерифікованих жирних кислот у тканинах грудей та продуктивні ознаки бджіл за згодовування кормової добавки з різною кількістю лляної олії (2020)
Соболь О. М. - Використання різних типів годівлі собак службових порід в умовах аматорського утримання, Панкєєв С. П. (2020)
Шуляр А. Л. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси у процесі їх вирощування, Шуляр А. Л., Ткачук В. П., Андрійчук В. Ф. (2020)
Bityutskyy V. S. - Influence of selenium on redox processes, selenoprotein metabolism and antioxidant status of aquaculture facilities, Tsekhmistrenko S. I., Tsekhmistrenko O. S., Oleshko O. A., Heiko L. М. (2020)
Бойко Т. О. - Еколого-біологічний аналіз дерев’янистих рослин родини Fabaceae Lindl. міста Херсон, Бойко П. М., Дементьєва О. І. (2020)
Василенко О. В. - Характеристика розподілу ресурсів сировинних видів лікарських рослин в урбофітоценозах м. Умань та Уманського району, Балабак А. В., Щетина М. А. (2020)
Головащенко М. Ф. - Вплив режимів рубок догляду у соснових молодняках на діаметр максимальних сучків у дерев майбутнього, Назаренко С. В., Тимощук І. В. (2020)
Ковальов М. М. - Агроекологічний стан ґрунтів чорноземного типу залежно від вмісту рухомої сірки, Кислун О. А. (2020)
Писаренко П. В. - Екологічне обґрунтування регулювання процесів евтрофікації водних об’єктів, Корчагін О. П. (2020)
Скиба В. П. - Деструкція агроландшафтів річкових басейнів степової зони та шляхи оптимізації їхнього агроекологічного стану (2020)
Аверчев О. В. - Урожайність сортів пшениці дворучки залежно від строку сівби та норм мінеральних добрив у незрошуваних умовах Південного Степу України, Куліш В. Ю., Лавренко С. О. (2020)
Бахмат М. І. - Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого при застосуванні регулятора росту за різних норм висіву, Сендецький І. В. (2020)
Безвіконний П. В. - Вплив мульчування ґрунту на врожайність коренеплодів буряка столового, М’ялковський Р. О. (2020)
Гораш О. С. - Залежність солодової властивості ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами, Климишена Р. І. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського