Дудка М. І. - Вплив позакореневого підживлення на формування зернової продуктивності кукурудзи за вирощування її після соняшнику, Якунін О. П., Пустовий С. І. (2020)
Дудкіна А. П. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов східної частини Північного Степу на сорти ячменю ярого екологічного сортовипробування, Вінюков О. О., Гирка А. Д. (2020)
Зеленянська Н. М. - Особливості розвитку кореневої системи щеплених саджанців винограду за різних рівнів передполивної вологості ґрунту, Борун В. В., Гогулінська О. І. (2020)
Каменева Н. В. - Якість винограду технічних сортів при застосуванні органо-мінеральних мікродобрив в умовах півдня України (2020)
Ковальов М. М. - Оцінка якісних показників підземних вод для систем ін’єкційного мікрозрошення за вирощування томату розсадним способом, Резніченко В. П. (2020)
Ковальова І. А. - Генетико-санітарні характеристики клонів сортів винограду як основа сертифікованого виноградного розсадництва України (2020)
Колояніді Н. О. - Вплив агротехнічних факторів на формування елементів продуктивності рослин нуту (2020)
Кухнюк О. В. - Дослідження акумуляції важких металів сільськогосподарською продукцією Черкаської області (2020)
Любич В. В. - Формування вмісту амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту, Желєзна В. В., Полянецька І. О. (2020)
Марковська О. Є. - Продуктивність сортів пшениці озимої за різних фонів живлення та методів захисту рослин від кореневих гнилей, Дудченко В. В., Гречишкіна Т. А., Стеценко І. І. (2020)
Осадчук В. Д. - Селекція в рослинництві на Буковині, Саранчук І. І., Лесик О. Б., Оліфірович В. О. (2020)
Сичевський С. О. - Вплив інтенсивності відбору зразків ґрунту на забезпеченість мінеральним азотом чорнозему опідзоленого, Тонха О. Л., Піковська О. В. (2020)
Строяновський В. Я. - Якість сировини фенхелю звичайного залежно від агротехнічних факторів за вирощування в умовах Лісостепу Західного (2020)
Валентюк Н. О. - Способи та режими післязбиральної обробки зерна амаранту, Станкевич Г. М. (2020)
Ведмеденко О. В. - Оцінювання продуктивності бройлерів за кліткового та підлогового утримання (2020)
Калинка А. К. - Продуктивність бугайців нової популяції комолих сименталів у Західному регіоні України, Лесик О. Б. (2020)
Кондратюк В. М. - Вплив протеїнового живлення на продуктивність цьоголітків райдужної форелі (2020)
Левченко М. В. - Ресурсозберігаючі технології в процесі забою та первинної обробки туш великої рогатої худоби, Ісаченко О. А., Рибальченко Є. І. (2020)
Левченко М. В. - Вплив технології доїння та первинної обробки на якість молока, Калашник О. В., Кірєєв О. Є., Смірнов О. О. (2020)
Любенко О. І. - Вирощування бройлерних качок кросу "Темп" в умовах фермерського господарства "Нива-2011" Голопристанського району Херсонської області, Івашкіна Л. Г. (2020)
Любенко О. І. - Профілактика кістково-синтетичних порушень при вирощуванні індичат-бройлерів, Лисак О. О. (2020)
Новікова Н. В. - Підвищення харчової цінності печива цукрового, Воронова Т. В., Шинкарук М. В., Матвієнко А. Б. (2020)
Панкєєв С. П. - Продуктивні ознаки свиней зарубіжного генофонду залежно від різних екстер’єрних типів (2020)
Папакіна Н. С. - Порівняльна характеристика продуктивних ознак Таврійського та Причорноморського типів південної м’ясної породи, Євтушенко Є. М. (2020)
Пелих В. Г. - Особливості виробництва січених м’ясних напівфабрикатів із харчовою клітковиною, Ушакова С. В., Сахацька Є. А. (2020)
Соболь О. М. - Огляд основних підходів до оцінки якості життя коней геріатричної групи (2020)
Soloviova L. M. - Comparison of treatment and economic efficacy of antihelminthics for swine ascariasis, Yerokhina O. M., Peresunko O. D., Chovgun A. M. (2020)
Стріха Л. О. - Аналіз небезпечних факторів та ризиків у процесі виготовлення виробів із м’яса птиці, Петрова О. І., Єфіменко А. С. (2020)
Стріха Л. О. - Оцінка методів аналізу білкового складу харчових продуктів в Україні та країнах ЄС, Петрова О. І., Шестаковська Н. В. (2020)
Туніковська Л. Г. - Мясні якості свиней різного напряму продуктивності, Василенко В. В. (2020)
Туніковська Л. Г. - Особливості динаміки приростів молодняку при різній інтенсивності вирощування, Марюхніч О. С. (2020)
Чернишов І. В. - Аналіз відповідності технології виробництва продукції тваринництва підприємства "Нижньодніпровське звіропромгосподарство" вимогам органічного землеробства, Шевчук А. С. (2020)
Чернявська Т. О. - Характеристика якісного складу молока корів української чорно-рябої молочної породи (2020)
Шатковський А. П. - Режими зрошення та водоспоживання сої і кукурудзи залежно від способів зрошення, Журавльов О. В., Овчатов І. М. (2020)
Войціцький В. М. - Прогнозування процесів міграції та накопичення полютантів агроекосистемами, Хижняк С. В., Конопольський О. П. (2020)
Стратічук Н. В. - Оцінка екологічної ефективності управління природно-ресурсним потенціалом (2020)
Шевченко В. Ю. - Обгрунтування рибогосподарського використання малих водосховищ Миколаївської області, Кутіщев П. С. (2020)
Махнюк В. М. - Вплив умов розміщення вбудованих закладів охорони здоров‘я у житлові будинки на здоров‘я медпрацівників, умови перебування пацієнтів та санітарно-гігієнічні умови мешканців, Чайка А. В., Чорна В. В., Махнюк В. В., Могильний С. М., Павленко Н. П., Мельниченко С. О., Пелех Л. В. (2022)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація ікаридину в повітрі робочої зони, Зазуляк Т. С., Туркіна В. А., Кузьмінов О. Б. (2022)
Туркіна В. А. - Експериментальне обґрунтування гігієнічного регламенту препарату bardap 26 (діюча речовина – біс(дeцил)(2-гідроксиетил) метилазаніум пропаноат) у повітряному середовищі, Кузьмінов Б. П., Третьякова О. В., Лукасевич Н. Ф., Щурко Г. В. (2022)
Бондаренко Ю. Г. - Медико-екологічна оцінка впливу нітратів води децентралізованих джерел водопостачання на стан здоров’я дітей раннього віку в Черкаській області за 2021 рік, Тищук М. М. (2022)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання Володимирецького району Рівненської області, Лях Ю. Є., Сафонов Р. В., Седляр Н. В., Смулка Л. С., Янків В. А., Рудницька О. П. (2022)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічна оцінка стану поверхневих водойм Рівненської області, Лях Ю. Є., Сафонов Р. В., Карпович І. В., Кулакова О. В., Седляр Н. В. (2022)
Станкевич В. В. - Актуальні гігієнічні проблеми поводження з різними видами відходів в країні та шляхи їх вирішення, Трахтенгерц Г. Я., Костенко А. І., Черевко О. М., Брезицька Д. М. (2022)
Микита Х. І. - Аналіз стану забруднення ґрунту населених пунктів низинних районів закарпатської області в динаміці протягом 2017 - 2021 років, Рогач І. М. (2022)
Рябуха О. І. - Потенційований аліментарний йододефіцит: особливості взаємозв’язків між ультраструктурами профілю енергетичної можливості фолікулярних тироцитів при коригуванні різними дозами органічного йоду (2022)
Галак С. С. - Гігієнічна характеристика електромагнітної обстановки, що створюється антенами базових станцій мобільного зв’язку в Чернігівській області, до і після впровадження технології 4G, Безверха А. П., Думанський В. Ю., Нікітіна Н. Г., Біткін С. В., Зотов С. В. (2022)
Семашко П. В. - Вплив шуму швидкісних трамваїв на акустичний стан прилеглої сельбищної території, Думанський В. Ю., Нікітіна Н. Г., Біткін С. В., Безверха А. П. (2022)
Томашевська Л. А. - Характер змін окремих біохімічних показників в умовах сумісної дії електромагнітного випромінювання 50 Гц та нітрозамінів на організм піддослідних тварин, Цицирук В. С., Кравчун Т. Є., Дідик Н. В. (2022)
Павленко Т. О. - Сучасні міжнародні вимоги до організації радіаційного захисту населення у разі радіаційної аварії, Фризюк М. А., Михайленко О. В. (2022)
Онул Н. М. - Гігієнічна оцінка якості харчових продуктів за вмістом есенціальних та токсичних мікроелементів, Білецька Е. М., Вальчук С. І., Юнтунен Г. М., Похмурко І. В., Бєльська Т. М. (2022)
Бомба М. Я. - Хрін як спеція з унікальними лікувальними властивостями та перспективи його застосування в оздоровчому харчуванні (огляд літератури), Майкова С. В., Лотоцька-Дудик У. Б. (2022)
Ляшенко В. І. - Біологічно активні сполуки лікарських рослин – як базова складова харчових добавок. Науковий аналіз, Голіченков О. М., Останіна Н. В., Кузнецова О. М., Левін М. Г., Брязкало В. В., Майстренко З. Ю. (2022)
Платонова А. Г. - Характеристика засобів навчання, що передбачені новою українською школою для учнів молодших класів, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Зінов'єва Т. Ю. (2022)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування показників розумової працездатності студентської молоді, яка перебуває за умов використання дистанційних і традиційних аудиторних форм навчання, Вергелес Т. М. (2022)
Сергета І. В. - Провідні компоненти індивідуальної концепції здоров’я у контексті формування здоров’язберігаючої компетентності дівчат і юнаків, Теклюк Р. В. (2022)
Мізюк М. І. - Деякі особливості соціально-побутових умов, харчування та стану здоров’я студентів медичного університету, Суслик З. Б., Мельник В. І., Гречух Л. С. (2022)
Кузьмінов Б. П. - Іксодові кліщі в урбоценозах міст України: ризики для населення та заходи профілактики кліщових інфекцій, Малова О. С., Бек Н. Г. (2022)
Мажак К. Д. - Протективна значимість гематологічних та біохімічних показників для оцінки ефективності режимів лікування мультирезистентного туберкульозу, Ткач О. А., Щурко Г. В., Жукова В. П. (2022)
Соколова М. П. - Особливості здоров’яформуючих установок молоді, Антомонов М. Ю. (2022)
Калінеску Т. - А чи дорахуємось ми абітурієнтів? Або вступна кампанія 2022 року! (2022)
Ахромкін Є. М. - Оцінка прозорості та відкритості українських міст, Кучменко В. О., Заблодська Д. В. (2022)
Doronina M. - Methodological basics for studying the spiritual potential of territorial communities: terminology, Ivanova O., Doronin A. (2022)
Калінеску Т. В. - Моделювання процесів трансформацій у механізмах зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності, Підмогильний С. С. (2022)
Reshetnikova I. - Marketing communications of ukrainian companies in the conditions of the current challenges caused by the war (2022)
Ліхоносова Г. С. - Екстерналії управління рефлексією фінансової та соціально-економічної систем (2022)
Рамазанов С. К. - Фінансування та інвестування розвитку технологій створення систем штучного інтелекту в Україні (2022)
Bidelmanovа M. - The role of management cluster in the development of the Kazakhstan economy (2022)
Hatylo V. - Social responsibility in the context of management at competitive labor potential (2022)
Яремчук М. І. - Регулювання державного стратегічного планування: порівняльний аналіз нормативних документів, Лисюк А. В., Пукір Ю. Г. (2022)
Корогодова О. О. - Аналіз привабливості відновлюваної енергетики в окремих країнах, Черненко Н. О., Моісеєнко Т. Є., Глущенко Я. І. (2022)
Науковий консалтинг та його еволюція (2022)
Редакційна колегія рекомендує (2022)
Рецензенти (2022)
Вимоги до оформлення (2022)
Вихідні відомості (2022)
Вожегова Р. А. - Проміжні посіви в концепціях формування інтенсивних систем землеробства, Рудік О. Л., Сергєєв Л. А. (2020)
Гeрецький Р. В. - Вплив комплексного препарату на основі ЕМ на агробіологічні показники та врожайність сорту Каберне Совіньйон, ураженого ескою (2020)
Горобець М. В. - Особливості впливу бішофіту на врожайність і якість насіння сортів ячменю ярого, Писаренко П. В. (2020)
Гументик М. Я. - Продуктивність біомаси міскантусу залежно від густоти садіння та маси ризомів в умовах Лісостепу України, Гончарук Г. С., Гументик В. М. (2020)
Доля М. М. - Особливості формувань і моніторингу фізіолого-фітосанітарного стану ланцюгу сівозміни "пшениця озима – томати" за сучасних систем землеробства в Україні, Дрозд П. Ю., Біолоусова Т. В. (2020)
Єщенко В. О. - Історія розвитку і класифікація сучасних систем землеробства, Карнаух О. Б., Усик С. В. (2020)
Жуйков О. Г. - Сучасне виробництво сої як елемент розв’язання проблеми харчового білка: світові тренди та вітчизняні реалії, Іванів М. О., Марченко Т. Ю., Возняк В. В. (2020)
Зеленянська Н. М. - Розробка структурованого поживного середовища для адаптації вегетативної маси і кореневої системи мікроклонів винограду до умов in vivo, Теслюк Н. І., Гогулінська О. І., Подуст Н. В. (2020)
Іванова Т. В. - Підбір живильних середовищ для отримання культури базидіоміцетів роду Pleurotus в умовах in vitro (2020)
Каменева Н. В. - Обґрунтування застосування крапельного зрошення при вирощуванні винограду сорту Фетяска біла в умовах півдня України (2020)
Карпенко В. П. - Агробіологічна характеристика пшениці спельти і пирію середнього в умовах Правобережного Лісостепу України, Любич В. В., Кравець І. С. (2020)
Кирпа М. Я. - Якість насіння гібридів кукурудзи залежно від їх способів збирання та сушіння, Стасів О. Ф., Боденко Н. А. (2020)
Ковальов М. М. - Вплив іонного складу поживного середовища на вирощування ремонтантних сортів полуниці в гідропонних колонах (2020)
Ковальова І. А. - Нові червоні технічні сорти винограду як основа профілю локальних вин України (2020)
Аверчев О. В. - Обґрунтування переробки нуту у харчовій промисловості, Воєвода Н. В ., Корженевська К. Р. (2020)
Бакай О. Д. - Формування м’ясної продуктивності молодняку овець асканійської тонкорунної породи, Горб К. В., Вовченко Б. О. (2020)
Ведмеденко О. В. - Вікова динаміка молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Алімова Д. С. (2020)
Ведмеденко О. В. - Дослідження росту телиць чорно-рябої молочної породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні, Фурсенко М. В. (2020)
Вогнівенко Л. П. - Обґрунтування використання ферментних добавок при виготовленні варених ковбас, Шинкарук М. В. (2020)
Євстафієва Ю. М. - Теоретичні аспекти організації годівлі службових собак, Бучковська В. І. (2020)
Карпенко О. В. - Дослідження особливостей виробництва варено-копчених ковбасних виробів із застосуванням консервантів та різних видів оболонок, Козка Ю. О. (2020)
Карпенко О. В. - Дослідження якісних показників варених ковбасних виробів із м’ясом птиці з додаванням вологоутримуючих добавок, Рак О. В. (2020)
Волошин М. М. - Оптимізація зрошувальних норм при платному водокористуванні в сучасних ринкових умовах (2020)
Козленко Є. В. - Динаміка якості дренажних вод в експертній системі еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель (на прикладі Інгулецького масиву), Морозов О. В., Морозов В. В. (2020)
Матвійчук Б. В. - Просторово-часова динаміка водної ерозії в межах Волинської області, Матвійчук Н. Г. (2020)
Алмашова В. С. - Оцінка сучасного екологічного стану у сфері поводження з відходами в Херсонській області й шляхи зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля (2020)
Бреус Д. С. - Світовий досвід ведення органічного землеробства та перспективи його розвитку в Україні (2020)
Кундельчук О. П. - Оцінка впливу техногенного нічного освітлення на живі організми методами фітотестування, Скок С. В., Грідасов Є. Р. (2020)
Лемішко С. М. - Оцінка впливу інкрустації та інокуляції насіння гороху хімічними та біологічними препаратами на розміри симбіотичної фіксації за різних умов живлення (2020)
Титул, зміст (2022)
Слово редактора (2022)
Чуприняк Л. - Ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу до, під час та після зараження Covid-19: які докази існують?, Дікер Д., Леманн Р., Празні М., Шернтанер Г. (2022)
Галушко О. А. - Особливості перебігу гострого коронарного синдрому у хворих на цукровий діабет, Болюк М. В. (2022)
Величко В. І. - Тривожно-депресивні розлади у пацієнтів з ожирінням, Лагода Д. О., Данильчук Г. О., Паненко А. В., Венгер Я. І., Колотвіна Л. І., Недашківська В. Г. (2022)
Кедик А. В. - Метаболічні ефекти емпагліфлозину, Куцин О. О. (2022)
Маньковський Б. М. - Цукровий діабет та інсульт (2022)
Науково-медична конференція з міжнародною участю GRAND ROUND 2022 (2022)
Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за вивчення давньої людини (2022)
Боброва Ю. Ю. - Зарубіжний досвід ґендерної організації судочинства: можливості та перспективи його впровадження в Україні (2019)
Боброва Т. А. - "Негативна" правотворчість: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2019)
Лісна І. С. - Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні, Михайлів Т. Є. (2019)
Марущак Н. В. - Щодо політичного аспекту прав людини (2019)
Харченко Н. П. - Структура правового режиму: загальнотеоретична характеристика (2019)
Шапран Ю. В. - Співвідношення законотворчості та політичного плюралізму: категоріальний вимір (2019)
Калюта А. Б. - Основні принципи діяльності митних адміністрацій в умовах транскордонної електронної комерції (2019)
Прощаєв В. В. - Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Василенко С. В. - Удосконалення чинного податкового законодавства України в частині попередження податкових правопорушень (2019)
Гуйван П. Д. - Обчислення позовної давності після пред’явлення позову: чинне законодавство та його тлумачення (2019)
Кривенко Ю. В. - Окремі питання щодо права власності на майно релігійних організацій (2019)
Попков П. О. - Застосування мирової угоди у процедурі банкрутства в умовах оновленого законодавства (2019)
Радченко О. М. - Формування бюджетно-процесуальних правовідносин і їх видів (2019)
Суханов М. О. - Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю (2019)
Тильчик В. В. - Конфліктність публічно-правових відносин як умова виникнення спорів у цій сфері (2019)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Аналіз стану соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі (2019)
Вороніна Н. В. - До питання щодо правової природи страхування професійної відповідальності (2019)
Губанова Т. О. - Адміністративно-правовий статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників як учасників освітнього процесу за законом України "Про освіту" (2019)
Квятківський Ю. В. - Загальний стан дотримання прав ув’язнених в Україні та стан дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (2019)
Малюга Л. Ю. - Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи вдосконалення соціального законодавства України (2019)
Руснак Л. М. - Правова природа поняття "охорона здоров’я" (2019)
Атаманчук Н. І. - Правові аспекти протидії ухиленню від сплати ввізного мита та акцизного податку під час ввезення на територію України нафтопродуктів (2019)
Васильківська В. В. - Вимоги, що висуваються до державного службовця: закордонний досвід та перспективи розвитку в Україні (2019)
Гаруст Ю. В. - Адміністративно-правовий статус служби безпеки України як суб’єкта забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, Степановський В. С. (2019)
Дракохруст Т. В. - Особливості правового забезпечення державної міграційної політики України (2019)
Золотухіна Л. О. - Методологія дослідження поняття "публічний інтерес" як адміністративно-правової категорії (2019)
Книш С. В. - Загальна характеристика зовнішніх адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я: поняття та ознаки (2019)
Корнієнко Д. М. - Ґенеза проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку у науці та практиці Національної гвардії України (2019)
Костюк Ю. Б. - Становлення та розвиток державної ветеринарної служби в Україні (2019)
Ларіонов М. О. - Особливості моніторингу контрольованих операцій в Україні: шляхи вдосконалення (2019)
Мельник С. М. - Адміністрування реформування сектору безпеки і оборони України у контексті розвитку співробітництва з НАТО (2019)
Прокоф’єв М. М. - Роль кадрового забезпечення у системі державної служби в умовах реформування правоохоронної сфери (2019)
Соф’їн М. І. - До характеристики форм і методів здійснення фіскальної політики в Україні (2019)
Стеблянко А. В. - Обмін інформацією як основна форма координації діяльності правоохоронних органів з фінансовими установами під час їх взаємодії у сфері протидії легалізації злочинних доходів (2019)
Терехова О. Ю. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні (2019)
Черняхович І. Е. - Сторони публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин і їх адміністративно-процесуальна правосуб’єктність (2019)
Яворський І. І. - Актуальні проблеми визначення процесуальних норм бюджетного права (2019)
Міняйло Н. Є. - Поширення наркоторгівлі в Україні як прояв активності організованої злочинності (2019)
Андрейко Ю. О. - Проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання неправомірної вигоди в кримінальних провадженнях про підкуп виборців (2019)
Вітер Д. В. - До питання оцінки висновку експерта під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2019)
Грига М. А. - Класифікація слідів, що утворюються на місці вчинення умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2019)
Мирошниченко Ю. М. - Фактичні підстави негласних слідчих (розшукових) дій: проблема достатності (2019)
Костюченко Я. М. - Правове забезпечення торгівлі між Україною та європейськими країнами (2019)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративно-правове дослідження регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні (рецензія на монографію О. Г. Стрельченко "Регулювання сфери обігу лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове дослідження") (2019)
Кривенко А. І. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників у короткоротаційних сівозмінах в умовах Південного Степу України, Почколіна С. В., Кудряшов Н. С. (2020)
Лиховид П. В. - Можливості застосування мобільного додатку EVAPO для оперативної оцінки евапотранспірації в польових умовах, Пілярська О. О., Біляєва І. М. (2020)
Маслійов С. В. - Вплив обробітку ґрунту на ріст, розвиток та урожайність розлусної кукурудзи, Шевченко А. М., Маслійов Є. С. (2020)
Матюха В. Л. - Ефективність бакових сумішей гербіцидів у посівах пшениці озимої проти комплексу бур’янів в умовах Північного Степу України (2020)
Мельничук Ф. С. - Вплив зрошення на фітопатогенний комплекс на соняшнику в умовах Лісостепу України, Марченко О. А., Васильєв А. А. (2020)
Невмержицька О. М. - Особливості вияву сухої фузаріозної гнилі залежно від стійкості сорту, Плотницька Н. М., Гурманчук О. В., Карпюк Л. М., Вінніговський Д. В., Олексюк Н. В. (2020)
Нікітенко М. П. - Вирощування проса в умовах півдня України, Аверчев О. В. (2020)
Плотницька Н. М. - Особливості розвитку виду Hyphantria cunea Drury в умовах Волинської області, Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Матолінець М. І. (2020)
Присяжнюк О. І. - Особливості забур’янення посівів пшениці озимої, Черняк М. О., Свистунова І. В. (2020)
Пустовий С. І. - Вплив попередника мінерального живлення на формування урожайності зерна гібридів кукурудзи, Якунін О. П., Дудка М. І. (2020)
Трояченко Р. М. - Контроль сегетальної рослинності насаджень картоплі за використання гербіцидів (2020)
Чугрій Г. А. - Вивчення вливу біопродуктів на посухостійкість рослин пшениці озимої в умовах східної частини Північного Степу України, Вінюков О. О., Вискуб Р. С. (2020)
Shapar L. V. - Water consumption by annual sweet clover plants (Pivdenny variety) depending on sowing dates and rates under the conditions of the Southern Ukrainian Steppe, Vlaschuk A. M., Misevich O. V., Konashchuk O. P. (2020)
Юркевич Є. О. - Зміни щільності ґрунту у посівах кукурудзи за системи органічного землеробства в умовах Придунайського Степу України, Валентюк Н. О., Албул С. І. (2020)
Кондратюк В. М. - Ефективність вирощування райдужної форелі залежно від рівнів лізину та метіоніну у продукційних комбікормах (2020)
Корбич Н. М. - Вплив настригу митої вовни на основні показник продуктивності баранчиків таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Шибко Г. Д. (2020)
Кропивка Ю. Г. - Використання різних рівнів змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у пізній сухостійний період і вплив на споживання кормів, динаміку їхньої живої маси й післяпологовий стан, Бомко В. С. (2020)
Овдієнко А. М. - Бджільництво України: виробництво та експорт, Овдієнко К. Т., Корбич Н. М. (2020)
Папакіна Н. С. - Особливості екстер’єру та продуктивних ознак первісток української чорно-рябої молочної породи, Топчій Т .В. (2020)
Пелих Н. Л. - Відтворні якості кнурів і свиноматок різних генотипів, Бабаєва К. З. (2020)
Пелих Н. Л. - Ефективність відгодівлі свиней, Шевченко Ю. А. (2020)
Федорченко М. М. - Інтенсивність росту молодняку кролів новозеландської породи за згодовування вітамінно-мінеральної добавки (2020)
Харламова Т. С. - Використання селекційного індексу для оцінки відтворювальних якостей свиней, Димар І. О. (2020)
Чорна В. І. - Особливості міграції радіонуклідів у штучному лісовому біогеоценозі, Ананьєва Т. В. (2020)
Шатковський А. П. - Особливості формування зон зволоження при підґрунтовому краплинному зрошенні, Журавльов О. В., Овчатов І. М. (2020)
Нагаєва С. П. - Вплив антропогенного навантаження на якість вод малих річок Одеської області, Романчук М. Є., Кучеренко Л. Ю. (2020)
Стратічук Н. В. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу території Одеської області (2020)
Теличко Л. П. - Вплив агроекологічних технологій на вияв господарсько-цінних ознак цукрової кукурудзи (2020)
Чуприна Ю. Ю. - Екологічна оцінка зразків пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах Лісостепу України, Головань Л. В., Клименко І. В. (2020)
Шевченко В. Ю. - Обґрунтування рибосівозміни для умов ставів Миколаївської області, Кутіщев П. С., Шепель А. В. (2020)
Алєксєєв Я. В. - Сортова реакція зернового сорго на застосування мінеральних добрив залежно від їхнього складу і доз внесення (2021)
Бейко М. К. - Урожайність і якість зерна французських сортів пшениці озимої в умовах підзони Півночі Степу України, Назаренко М. М. (2021)
Борисенко В .В. - Вплив умов вирощування на формування листкової поверхні і фотосинтетичний потенціал посіву гібридів соняшника (2021)
Вожегова Р. А. - Вплив агрозаходів на ефективність використання соєю фотосинтетично активної радіації та вологи в умовах Півдня України, Коковіхін С. В., Дробітько А. В., Найдьонов В. Г. (2021)
Вожегова Р. А. - Економічна ефективність технологій вирощування за мінімізованого обробітку ґрунту у сівозміні на зрошенні, Малярчук А. С., Котельников Д. І., Резніченко Н. Д. (2021)
Гангур В. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Єремко Л. С., Руденко В. В. (2021)
Запольський Я. С. - Ефективність розмноження жимолості їстівної (Lonicera caerulea Var. Edulis Turcz. Ex Herder) (2021)
Іванів М. О. - Біометричні показники та урожайність сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах краплинного зрошення, Ганжа В. В. (2021)
Іванів М. О. - Площа асиміляційної поверхні листків та урожайність гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів зрошення в умовах Південного Степу України, Репілевський Д. Е. (2021)
Камінський В. Ф. - Вплив технологічних прийомів на формування продуктивності гороху в умовах Лівобережного Лісостепу України, Сокирко Д. П., Гангур В. В. (2021)
Ковальов М. М. - Вирощування огірка Козіма F1 на різних типах субстратів у гідропонних купольних теплицях (2021)
Кована О. О. - Вплив ЕМ-препарату на агробіологічні та економічні показники вирощування нових технічних сортів селекції ННЦ "ІВІВ ім. В.Є. Таїрова" (2021)
Козлова О. П. - Біоекологічні особливості, репродукція та перспективи вирощування хурми гібридної в умовах Південного Степу України, Домарацький Є. О. (2021)
Макуха О. В. - Особливості життєвого циклу клопа шкідливої черепашки в умовах Півдня України (2021)
Марковська О. Є. - Розвиток та поширення бурої листкової іржі пшениці озимої залежно від метеоумов, сортового складу та методів захисту, Дудченко В. В., Гречишкіна Т. А., Стеценко І. І. (2021)
Марченко Т. Ю. - Продуктивність ліній-батьківських компонентів гібридів кукурудзи залежно від технічної ефективності біопрепаратів в умовах зрошення, Кирпа М. Я., Стасів О. Ф. (2021)
Минкіна Г. О. - Небезпечні шкідники промислових насаджень винограду та заходи їх регулювання (2021)
Пашковський О. І. - Економічна ефективність вирощування винограду залежно від системи формування кущів (2021)
Пустовий С. І. - Агроекономічна ефективність вирощування зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника і мінерального удобрення, Якунін О. П., Дудка М. І. (2021)
Січкар В. І. - Ефективний метод зростання виробництва гороху у Степовій зоні України, Кривенко А. І., Соломонов Р. В. (2021)
Тернавський А. Г. - Урожайність шпалерного огірка та структура врожаю залежно від частоти збирання плодів в умовах Лісостепу України, Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Накльока О.П. (2021)
Юрченко С. О. - Формування посівних якостей насіння сортів арахісу залежно від обробки стимулятором росту "1R Seed treatment", Баган А. В., Омелич М. В. (2021)
Ясінецька І. А. - Трансформація сільськогосподарського землекористування на теоретико-методологіних засадах, Кушнірук Т. М., Додурич В. В. (2021)
Бондаренко О. Ю. - Показники продуктивності асканійських чорноголових баранчиків із різною довжиною вовни, Корбич Н. М., Яковчук В. С. (2021)
Грунтковський М. С. - Вплив біологічно-активного препарату "Нановулін-ВРХ" на відтворювальну здатність свиноматок, Пилипчук О. С., Грищенко С. М. (2021)
Дрозд О. О. - Ефективність зберігання яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених різними дозами інгібітору етилену, Мельник О. В. (2021)
Іванов І. А. - Прогнозування пожиттевої молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2021)
Калинка А. К. - Нова популяція м’ясних сименталів у різних кліматичних зонах Українських Карпат, Лесик О. Б. (2021)
Калинка А. К. - Формування селекційних стад нової популяції буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби в умовах Карпатського регіону України (2021)
Кондратюк В. М. - Гематологічні та біохімічні показники крові форелі залежно від рівнів енергії у комбікормах (2021)
Корбич Н. М. - Вік та показники продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Гусєв І. О. (2021)
Пасєчко Д.- В. Д. - Сучасні дослідження міопатій "дерев’яні груди" і "білі смуги" (огляд), Любенко О. І. (2021)
Пелих Н. Л. - Відтворні якості свиноматок з урахуванням рівня багатоплідності, Горб Є. В. (2021)
Сарана А. В. - Показники відтворення овець як складники комплексної оцінки вівцематок, Довмат Ю. В., Папакіна Н. С. (2021)
Ожован О. О. - Енергетичний потенціал органічної речовини чорноземів Південного Степу України (2021)
Балабак О. А. - Глобальне електромагнітне навантаження та шумове забруднення довкілля в екологічному стані сучасної урбоекосистеми, Балабак А. В., Василенко О. В. (2021)
Бездухов О. А. - Особливості динаміки, сучасного стану і структури природно-заповідного фонду Чернігівської області (2021)
Бойко Т. О. - Таксономічна структура деревних насаджень міста Скадовськ (Херсонська область, Україна), Дементьєва О. І. (2021)
Грабар І. Г. - Синергізм систем живлення за біологізації вирощування картоплі в короткоротоційній сівозміні Полісся, Матвійчук Б. В., Матвійчук Н. Г. (2021)
Грабовська Т. О. - Порівняльний аналіз ентоморізноманіття у посівах сої за органічної та традиційної технологій (2021)
Соболь О. М. - Видовий склад мисливської копитної фауни Херсонської області (2021)
Стратічук Н. В. - Еколого-економічні засади сталого ведення лісового господарства на прикладі Херсонській області, Рутта О. В. (2021)
Шевченко В. Ю. - Гідробіологічні характеристики малих водосховищ Миколаївської області, Кутіщев П. С. (2021)
Averchev O. V. - The biological methods of disease combating and pests on millet crops, Nikitenko M. Р., Yosypenko І. V. (2021)
Алмашова В. С. - Вирощування бобових культур та рослин-сидератів на півдні України в контексті розвитку органічного землеробства (2021)
Berdnikova O. G. - Research on the productivity of the varietal composition of winter wheat under the conditions of the Southern Steppe of Ukraine, Kucherak E. M. (2021)
Бондаренко С. В. - Поширеність і шкідливість основних захворювань огірків та імунітет культури, Станкевич С. В. (2021)
Бурикіна С. І. - Вплив рідких органо-мінеральних і мікродобрив на структуру урожаю нуту в умовах Степу Причорноморського, Кривенко А. І., Таранюк Г. Б. (2021)
Вінюков О. О. - Формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від строків сівби, Вискуб Р. С., Чугрій Г. А. (2021)
Вожегова Р. А. - Сучасний стан, перспективи та напрями розвитку виробництва лікарських рослин в Україні, Лиховид П. В., Біляєва І. М. (2021)
Вожегова Р. А. - Вплив основного обробітку ґрунту та сидерації на урожайність сої в сівозміні на зрошенні півдня України, Малярчук А. С., Котельников Д. І., Резніченко Н. Д. (2021)
Зимароєва А. А. - Закономірності просторового варіювання параметрів урожайності цукрового буряка під впливом екологічних факторів, Федонюк Т. П., Пінкіна Т. В., Пазич В. М. (2021)
Іванів М. О. - Вплив елементів технології на показники продуктивності сортів сої в умовах краплинного зрошення, Ганжа В. В. (2021)
Іванів М. О. - Біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів поливу, Репілевський Д. Е. (2021)
Карпенко В. П. - Формування окремих фізіолого-біохімічних показників вівса голозерного за дії мікробного препарату Меланоріз та регулятора росту рослин Агролайт, Марченко К. Ю. (2021)
Ковальов М. М. - Біокомпост як субстрат для вирощування печериці двоспорової (2021)
Козлова О. П. - Тривалість періоду вегетації кизилу залежно від особливостей сорту та погодних умов на півдні України, Домарацький Є. О. (2021)
Котовська Ю. С. - Перспективи озеленення об’єктів спеціального призначення на прикладі території Свято-Успенського собору в м. Херсоні, Омелянова В. Ю. (2021)
Недільська У. І. - Ріст, розвиток та урожайність проса прутоподібного (світчграсу) (2021)
Непран І. В. - Роль нуту у створенні стійких агроекосистем, Романова Т. А., Романов О. В. (2021)
Панчишин В. З. - Продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) залежно від елементів технології вирощування, Стоцька С. В., Мойсієнко В. В., Фоміна О. П. (2021)
Сидякіна О. В. - Ефективність застосування мікроелементів у системі живлення рослин соняшнику (огляд літератури), Павленко С. Г. (2021)
Станкевич С. В. - Ефективність хімічного захисту ріпаку ярого й гірчиці від ріпакового квіткоїда, Забродіна І. В., Бондаренко С. В. (2021)
Стоцька С. В. - Формування продуктивності сортів пшениці озимої в умовах ТОВ "Сігнет-центр", Мойсієнко В. В., Панчишин В. З. (2021)
Строяновський В. Я. - Вплив строку сівби, ширини міжрядь і норми висіву насіння на структуру рослин і врожайність плодів фенхелю звичайного (2021)
Фокін А. В. - Оцінка шкідливості комплексу внутрішньостеблових шкідників соняшнику, Мороз С. Ю. (2021)
Фурман О. В. - Симбіотична продуктивність та урожайність насіння сої залежно від інокуляції та удобрення (2021)
Шахова Н. М. - Лучний метелик в умовах Південного Степу України, Шаповалов А. І. (2021)
Калинка А. К. - Критерії відбору за основними показниками селекційної оцінки м’ясного комолого сименталу жуйних у різних зонах Карпат, Лесик О. Б. (2021)
Калинка А. К. - Годівля підсисного молодняку нової генерації м’ясного комолого сименталу жуйних у стійловому періоді за використання нових рецептів раціонів в умовах Карпатського регіону Буковини (2021)
Карпенко О. В. - Дослідження елементів технології відтворення стада курей м’ясних кросів, Ведмеденко О. В. (2021)
Kondratyuk V. M. - Biological effectiveness of rainbow trout flesh lipids depending on energy levels in feeds (2021)
Левченко М. В. - Вплив COVID-19 на галузь свинарства України, Ушакова С. В. (2021)
Лисенко Л. Б. - Розмір завитка та смушкова продуктивність асканійських каракульських ягнят, Заруба К. В., Корбич Н. М. (2021)
Лихач В. Я. - Генетична структура популяцій свиней різних порід за генами CTSL та MC4R, Луговий C. І., Атаманюк І. П., Крамаренко О. С., Фаустов Р. В. (2021)
Панкєєв С. П. - Перспективна технологія спрямованого вирощування молодняку в молочному скотарстві, Пилипенко Ю. П. (2021)
Соболь О. М. - Соціально-економічні аспекти проєкту племінного репродуктора коней новоолександрівської ваговозної породи, Любенко О. І., Хижняк О. С. (2021)
Черних С. А. - Технологічні аспекти формування та аналізу фауністичного складу шкідників зернових запасів колосових культур в умовах Північного Степу України, Бандура Л. П., Лемішко С. М. (2021)
Буряк Є. О. - Ступінь засолення техноземів рекультивованого шламосховища залежно від їх конструкцій і господарського використання, Забалуєв В. О. (2021)
Марковська О. Є. - Мікробний ценоз ґрунту під посівами сої залежно від агротехнічних заходів у сівозміні в умовах півдня України (2021)
Садыков С. Т. - Эффективное использование земель Мугано-Сальянского орошаемого массива Азербайджанской Республики под сельскохозяйственные культуры (2021)
Стрельчук Л. М. - Полезахисні лісосмуги як один із засобів боротьби з агроекологічними ризиками на території Північного Причорномор’я (2021)
Веремеєнко С. І. - Характеристика деревостанів Західного Полісся на прикладі центральної частини Рівненської області, Семенко Л. О., Удод М. М. (2021)
Войціцький В. М. - Надійність агроекосистем: підходи щодо її оцінки та підвищення, Хижняк С. В., Данчук В. В., Ушкалов В. О. (2021)
Дементьєва О. І. - Особливості застосування багаторічних лікарських рослин в оформленні квітників міста Херсон, Бойко Т. О. (2021)
Капустіна Г. А. - Акумуляція мікроелементів і важких металів рослинами озимих колосових культур, Фірсова В. В., Бурикіна С. І. (2021)
Мисковець І. Я. - Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я, Коробчук Л. І. (2021)
Нагаєва С. П. - Комплексна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу як основи розвитку екологічно орієнтованих видів туризму в Тернопільській області, Демчук Д. В. (2021)
Розборська Л. В. - Особливості хімічного захисту посівів пшениці озимої з метою підвищення її продуктивності в умовах екологізації, Заболотний О. І., Леонтюк І. Б., Парубок М. І., Даценко А. А. (2021)
Соболь О. М. - Динаміка видового складу та використання мисливської копитної фауни Херсонської області (2021)
Стратічук Н. В. - Економічна оцінка використання побутових відходів як альтернативного відновлювального джерела енергії (2021)
Цьось О. О. - Становлення фітоіндикаційних підходів у системі моніторингу стану водних екосистем, Музиченко О. С., Боярин М. В. (2021)
Щетина М. А. - Оцінка стану та рівня використання водних ресурсів Миколаївської області, Гнатюк Н. О., Щетина С. В. (2021)
Куфтирєв П. В. - Норми доказового права у давньоримській юриспруденції як передумова формування сучасних правових уявлень про юридичне доказування (2011)
Мірошниченко Ю. Р. - Теоретичні засади та проблеми формування концепції безпосереднього народовладдя в Україні (2011)
Головкін О. В. - Конституційні засади охорони довкілля як нормативно-правова основа функціонування системи державного контролю і нагляду у сфері охорони навколишнього середовища (2011)
Клименко О. М. - Роль судових органів у конституційному розвитку інституту примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (2011)
Сас О. С. - Явище парламентаризму на теренах України (2011)
Сидорець Б. В. - Правомірність втручання держави у права людини: поняття, структура, межі (2011)
Скомороха Т. В. - Генеза актів глави держави в Україні (2011)
Тимошек О. М. - Універсальні та регіональні документи, їх вплив на розвиток конституційного механізму захисту прав та свобод іноземців в Україні (2011)
Тищенко Ю. В. - Роль Верховної Ради України щодо забезпечення прав споживачів (2011)
Ткачук А. П. - Питання індивідуального доступу до конституційного правосуддя в Україні (2011)
Аніна О. В. - Адміністративні стягнення, що застосовуються до іноземців та осіб без громадянства в Україні (2011)
Гудима Н. В. - Реформування виконавчої влади в умовах євроінтеграційних прагнень України (2011)
Квач С. С. - Визначення поняття "джерело муніципального права" в контексті загальноправових підходів до тлумачення категорії "джерело права" (2011)
Коцюба Р. О. - Проблеми екологічної експертизи у новому містобудівному законодавстві (2011)
Мацегора Д. С. - Форми здійснення інформаційної функції місцевого самоврядування та шляхи їх вдосконалення (2011)
Петрученко К. І. - Місце нормативно-правових актів місцевого самоврядування в системі джерел права (2011)
Стефанчук М. М. - Особливості участі органу виконавчої влади у справах, що розглядаються за скороченим провадженням (2011)
Барабаш Т. М. - Інститут доказування в кримінально-процесуальному законодавстві України: перспективи удосконалення (2011)
Левицька Л. В. - Удосконалення Загальної частини Кримінального кодексу України: перспективи законотворчості (2011)
Туровець Ю. М. - Організація і тактика проведення огляду місця події на початковому етапі розслідування злочинів проти довкілля (2011)
Федорін М. П. - Правове регулювання питань забезпечення безпеки у сфері підприємництва (2011)
Лобанова Т. В. - Особисті немайнові права й обов’язки дітей та батьків: історичний нарис (2011)
Місяць А. П. - Категорія відчуження у цивільному праві: вступ до проблематики (2011)
Олефіренко А. М. - Ціна як істотна умова договору купівлі-продажу підприємства (2011)
Яценко Н. Г. - Суд як суб’єкт цивільних процесуальних відносин (2011)
Мовчан Ю. В. - Феноменологія джерел права Європейського Союзу (2011)
Петрашко С. Я. - Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції (2011)
Сироїд Т. Л. - Права дітей: міжнародно-правове регулювання і практика дотримання (2011)
Фесенко В. І. - Спеціалізовані трибунали у судовій системі Європейського Союзу (2011)
Юрлов М. М. - Глобальні проблеми людства як фактор посилення ролі ООН у сучасному світі (2011)
Цимбалюк О. В. - Уніфіковане визначення інформації – початок шляху консолідації законодавства (2011)
Богоявленська Ю. В. - Роль молодіжних центрів праці в контексті вирішення проблем молодіжного безробіття, Мельник А. С. (2011)
Кампі О. Ю. - Оптимізація співвідношення державного регулювання і ринкового саморегулювання у сфері спільного інвестування (2011)
Дніпров О. С. - Система органів державного управління гуманітарною сферою України (2011)
Паладій М. В. - Принципи відбору методів для системи державного управління сферою інтелектуальної власності (2011)
Сидорчук Т. В. - До питань методу та методології державного управління (2011)
Мищак І. М. - Світові традиції державного управління: впровадження наукових здобутків у практику (2011)
Chuico S. - Thermal inertiality of the air in the public transport cabin with conditioning system, Kravchenko O. (2022)
Nykonchuk V. - Functioning of transport-interchange nodes in the city transport system, Krystopchuk M., Pashkevych S. (2022)
Бернацький А. В. - Лазерне зварювання аморфних стрічок зі сплаву на основі нікелю, Хаскін В. Ю., Берднікова О. М., Кушнарьова О. С., Никитенко Ю. О., Сіора О. В., Шамсутдінова Н. О., Данилейко О. О. (2022)
Войчишин Ю. І. - Моделювання теплового комфорту міського автобуса PMV-методом за допомогою CBE Thermal Comfort Tool, Яковенко Є. І., Горбай О. З. , Голенко К. Е., Бур’ян М. В. (2022)
Волков В. П. - Вплив автомобільного транспорту на кліматичні зміни при застосуванні традиційних та альтернативних палив, Внукова Н. В., Позднякова О. І., Волкова Т. В. , Онищук В. П., Стельмащук В. В. (2022)
Гандзюк М. О. - Особливості моделювання динамічної взаємодії ланок малотоннажного автопоїзда при розгоні та русі по нерівній дорозі, Гандзюк Д. М. (2022)
Голенко К. Е. - Оцінка міцності педалі акселератору в умовах критичних навантажень методом кінцевих елементів, Бабак О. П., Бур'ян М. В. (2022)
Грицунь О. М. - Дослідження тривалості затримок транспортних засобів при проїзді нерегульованого пішохідного переходу, Вельган А. І. (2022)
Дитятьєв О. В. - Про похибку стендового контролю підвіски, Рева В. Б. (2022)
Котенко В. І. - Факторний аналіз функціональних та вартісних показників транспортного процесу доставки зернових культур (2022)
Кочина А. А. - До питання визначення величини транспортного потоку при доставці вантажів у ланцюгах постачань (2022)
Любий Є. В. - Аналіз методів формування планів координації світлофорних об’єктів (2022)
Мармут І. А. - Експериментальне дослідження моменту інерції трансмісії легкового автомобіля, Зуєв В. О. (2022)
Назаров О. І. - Залежність зносу дискових гальм від величини гальмівного шляху легкових автомобілів, Кривошапов С. І., Сергієнко М. Є. (2022)
Налобіна О. О. - Задача руху сільськогосподарського робота на поворотах, Голотюк М. В., Бундза О. З., Шимко А. В., Михайлов А. О. (2022)
Павлова І. О. - Аналіз факторів вибору перевізника медичного обладнання, Кухарець О. В. (2022)
Павлюк В. І. - Аналіз розподілу об’єму робіт дорожніх станцій технічного обслуговування, Дембіцький В. М. (2022)
Пашкевич С. М. - Функціонування громадського транспорту у соціальному просторі міста, Никончук В. М., Кристопчук М. Є. (2022)
Подригало М. А. - Аналіз впливу розподілу крутних моментів між осями на енергетичну ефективність двовісного автомобіля, Кайдалов Р. О., Омельченко В. І. (2022)
Рябушенко О. В. - Дослідження швидкостей руху транспортних засобів з використанням даних відеоспостереження, Данець С. В., Скляров М. В. (2022)
Cахно В. П. - До визначення керованості і стійкості руху причіпного пасажирського автопоїзда, Поляков В. М., Шарай C. М., Мурований І. С. (2022)
Хаврук В. О. - Загальна характеристика факторів, що впливають на функціонування станцій технічного обслуговування автомобілів (2022)
Хітров І. О. - Наукові передумови формування системи технічного сервісу транспортних засобів (2022)
Цопа В. А. - Використання матриці Хеддона для оцінки ризику дорожньо-транспортної пригоди, Голінько В. І., Чеберячко Ю. І., Дерюгін О. В., Архірей М. М. (2022)
Будянський Д. - Риторична підготовка студентів спеціальності "Культурологія" в умовах дистанційного навчання (2022)
Мулеса П. - Засоби віртуальної наочності як інструмент навчання для сучасного вчителя (2022)
Острога М. - Сутність і структура готовності майбутніх бакалаврів освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності, Шамоня В. (2022)
Свиридюк В. - Використання методу проблемного навчання у процесі формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови (2022)
Сільвейстр А. - Підготовка майбутнього вчителя природничих наук з курсу загальної фізики в умовах реформування вищої освіти, Моклюк М. (2022)
Шишенко І. - Деякі аспекти впливу цифрових технологій на освітній процес закладів вищої освіти: огляд проблем та викликів (2022)
Юрченко А. - Особливості вивчення 3D-графіки в умовах неформальної освіти, Удовиченко О., Шершень О. (2022)
Аверчев О. В. - Біологічне землеробство на посівах проса, Нікітенко М. П. (2021)
Вожегова Р. А. - Урожайність сої за різних систем основного обробітку ґрунту та вдобрення в умовах зрошення, Малярчук М. П., Котельников Д. І., Казновський О. В. (2021)
Ганжа В. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування сортів сої на краплинному зрошенні, Іванів М. О. (2021)
Головатюк Р. Ю. - Ефективність використання комплексних мікродобрив і біостимуляторів під час вирощування картоплі в умовах Західного Лісостепу України, М’ялковський Р. О., Безвіконний П. В. (2021)
Іщенко В. А. - Вплив мінерального живлення ячменю ярого на продуктивність агроценозу під час сівби після різних попередників в умовах Степу України (2021)
Когут І. М. - Регулятори росту як фактор впливу на продуктивність ячменю озимого в умовах Південного Степу, Щетінікова Л. А., Валентюк Н. О. (2021)
Кривенко А. І. - Урожайність зерна озимих зернових культур за різних абіотичних умов, Почколіна С. В. (2021)
Крутякова В. І. - Біоенергетична ефективність вирощування кукурудзи на зерно з використанням нових біодобрив на основі осадів стічних вод, Пиляк Н. В., Нікіпелова О. М. (2021)
Минкін М. В. - Технологічний проєкт вирощування двох урожаїв олійних культур на рік на одній площі за зрошення в умовах Півдня України (2021)
Минкіна Г. О. - Удосконалення елементів технології культивування промислових насаджень винограду залежно від умов вологозабезпечення (2021)
Мороз С. Ю. - Прогнозування фенофаз внутрішньостеблових комах-фітофагів соняшника, Фокін А. В. (2021)
Морозов О. В. - Ефективність вирощування кукурудзи на зерно в Україні, Морозова О. С., Іванів М. О., Керімов А. Н. (2021)
Очкала О. С. - Елементи врожайності й умісту білка в насінні генотипів нуту звичайного в умовах недостатнього зволоження на півдні Степу України, Лаврова Г. Д., Молодченкова О. О., Джус Т. О. (2021)
Репілевський Д. Е. - Структура врожаю гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів зрошення в умовах Південного Степу України, Іванів М. О. (2021)
Рожко І. І. - Урожайність насіння сортів проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від кількісних показників рослин, Кулик М. І. (2021)
Сидякіна О. В. - Ефективність біодеструкторів у сучасних агротехнологіях (огляд літератури) (2021)
Строяновський В. С. - Фотосинтетичний потенціал агроценозів фенхелю звичайного залежно від агротехнічних факторів в умовах Лісостепу Західного (2021)
Черних С. А. - Вплив екобіологічних заходів застосування засобів захисту росту в агрофітоценозах гороху на ураженість аскохітозом в умовах Північного Степу України, Лемішко С. М. (2021)
Юрченко С. О. - Вплив передпосівної обробки насіння стимулятором росту "1r Seed treatment" на продуктивність арахісу (Arachis hypogaea L.), Баган А. В., Шакалій С. М. (2021)
Альшамайлех Х. - Аналіз особливостей генетичної структури різних популяцій корів української чорно-рябої молочної породи за поліморфізмом локусів кількісних ознак, Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В. (2021)
Вінюков А. О. - Порівняльна оцінка м’ясних порід та схрещених груп голубів, Вінюков О. О. (2021)
Калинка А. К. - Продуктивність і газоенергетичний обмін бугайців м’ясного комолого сименталу в умовах Буковини (2021)
Калинка А. К. - Екстер’єр і конституція нової популяції м’ясних сименталів худоби в умовах Буковини, Казьмірук Л. В. (2021)
Карпенко О. В. - Дослідження факторів освітлення та годівлі під час утримання промислового стада курей-несучок у господарствах південного регіону України, Баюра Б. М., Фізяр Л. С. (2021)
Kondratiuk V. M. - Morphological composition of the body and chemical composition of trout meat depending on amino acid levels in feed, Ivaniuta A. O. (2021)
Крамаренко О. С. - Аналіз вторинного співвідношення статей у стаді молочної худоби, Крамаренко C. С. (2021)
Щербина О. В. - Вплив диференціації птиці й умов утримання на яєчну продуктивність (2021)
Афанасьєв Ю. О. - Показники ґрунтово-меліоративного стану каштанових солонцюватих ґрунтів за краплинного зрошення (2021)
Козленко Є. В. - Новий варіант технології формування якості води Інгулецької зрошувальної системи при відновленні проєктної площі зрошення, Морозов О. В., Морозов В. В. (2021)
Марковська О. Є. - Моделювання режимів зрошення різних сортів рису з використанням інформаційно-програмного комплексу AquaCrop (2021)
Пліско І. В. - Геопросторова диференціація показників ґрунтової родючості та їх дистанційна верифікація, Трофименко П. І., Куцова К. М., Зобнів І. С., Трофименко Н. В., Ляшенко Д. О. (2021)
Алмашова В. С. - Оцінка впливу на навколишнє середовище виробничої діяльності підприємства ТОВ "Заря" Білозерського району Херсонської області (2021)
Нагаєва С. П. - Дослідження впливу еколого-туристичної діяльності на територію біосферного заповідника "Асканія Нова", Юрасов С. М., Зубарєва Ю. А. (2021)
Olifirenko V. V. - The influence of immunostimulators on the survival of breeders of herbivorous fish, Kornienko V. O., Kozichar M. V. (2021)
Писаренко П. В. - Наукове обґрунтування біоремедіації забруднених несанкціонованими звалищами відходів земель, Самойлік М. С., Тараненко А. О., Середа М. С. (2021)
Стратічук Н. В. - Оцінка сталого використання природних ресурсів на території Херсонської області, Корнієнко В. О. (2021)
Хохлов А. В. - Біосорбційні комплексні матеріали для детоксикації пестицидів у ґрунтах, Хохлова Л. Й. (2021)
Криворучко О. М. - Формування мотиваційного механізму в системі корпоративного менеджменту, Ковальова О. П. (2022)
Ачкасова Л. М. - Управління конфліктами на підприємстві, Водолажська Т. О., Бекетов Ю. О. (2022)
Близнюк А. О. - Аналіз загроз економічній безпеці підприємствам транспортної галузі (2022)
Mammadov M. - The main directions of reintegration of the economy of the de-occupied territories into the country's economy, Mammadova F., Ganiyev Kh. (2022)
Кудрявцева О. В. - Вплив держави на підвищення міжнародної конкурентоспроможності її регіонів (2022)
Кудрявцев В. М. - Взаємозв’язок процесу цифровізації та концепції сталого розвитку (2022)
Величко Я. І. - Підвищення рівня мотиваційного потенціалу працівників організації в контексті теорії поколінь (2022)
Федотова І. В. - Формування моделі концепції сталого розвитку життєздатного автотранспортного підприємства, Бочарова Н. А. (2022)
Бочарова Н. А. - Удосконалення системи внутрішнього контролю на АТП, Федотова І. В. (2022)
Шинкаренко В. Г. - Оцінка задоволеності пасажирів автотранспортною послугою, Криворучко О. М. (2022)
Водолажська Т. О. - Моделювання логістичних стратегій підприємства, Ачкасова Л. М. (2022)
Міненко М. А. - Історичні аспекти становлення і розвитку адміністративного менеджменту, Міненко Л. М. (2022)
Одотюк І. В. - Інноваційний розвиток економіки України в умовах глокалізації (2022)
Касич А. О. - План Маршалла 2.0 як інструмент формування ефективної соціально-економічної моделі розвитку України (2022)
Тропіна В. Б. - Акцизний податок у формуванні бюджетних ресурсів територіальних громад (2022)
Фостолович В. А. - Інноваційна модель сучасної природничо-математичної освіти (STEM-освіти) та її вплив на результативність бізнесу (2022)
Здирко Н. Г. - Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування (2022)
Морозова Л. С. - Цифрові технологій на ринку страхових послуг, Маркуц Ю. І., Савченко Н. Г. (2022)
Малярець Л. М. - Ефективність використання сільськогосподарських земель при виробництві окремих культур, Ульянченко Н. В. (2022)
Матукова Г. І. - Конкурентоспроможність малих підприємств: система адаптивного управління персоналу, Багашова Н. В., Матукова-Ярига Д. Г. (2022)
Ільчук П. Г. - Доходи та витрати страховиків: динаміка, чинники впливу та особливості прогнозування, Коць О. О., Скоропад І. С. (2022)
Остапенко І. Г. - Трансформація інституціональної ролі держави в контексті повоєнного відновлення економіки, Гончаренко О. В., Халатур С. М. (2022)
Качула С. В. - Формування бюджетних ресурсів в україні від непрямого оподаткування: реалізація потенціалу специфічних акцизів, Баранник Л. Б., Сальникова Т. В. (2022)
Ilyash O. - The impact of workforce diversity on enterprise competitiveness (case study of Poland), Shevchuk O., Semenchenko N., Roshchyna N., Akwelo P. A. (2022)
Ситницький М. В. - Управлінські перспективи розвитку вітчизняної аграрної галузі в умовах статусу України як кандидата у члени Європейського Союзу, Курінський Д. О. (2022)
Мазур І. І. - Нові можливості управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в підприємництві, Коротун М. В. (2022)
Аксельрод Р. Б. - Інтеграція структурно-процесного та ситуаційного підходів до формування операційної технології "управління змінами" будівельних підприємств (2022)
Весоловська М. К. - Європейський та український досвід професійного та особистісного розвитку державних службовців: методи ранжування та кластерного аналізу (2022)
Остряніна С. В. - Соціально-психологічні особливості забезпечення управління організацій в контексті моделей мотивації персоналу в умовах війни (2022)
Крупа В. Р. - Комерційна діяльність суб’єктів ринку плодоовочевої продукції у Львівській області (2022)
Андріїв Н. М. - Теоретичне підґрунтя забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах посилення конкурентної боротьби за людський капітал (2022)
Москвін Б. Ю. - Пріоритети та технології забезпечення соціальної відповідальності бізнесу в умовах воєнного стану в Україні (2022)
Долгова Л. І. - Роль іноземного інвестування у відновленні економіки України, Іваненко В. І., Пазиніч О. В. (2022)
Білоченко А. М. - Фінансове та інституціональне забезпечення аграрного сектору в країнах ЄС (2022)
Нетреба І. О. - Методичний інструментарій оцінювання роботи персоналу в умовах кризи (2022)
Соколова Н. М. - Застосування методів аналітичного ієрархічного процесу у кваліметричній моделі оцінювання вартості автомобільних доріг (2022)
Красота О. В. - Інклюзивний підхід до штучного інтелекту (2022)
Ставицький О. В. - Використання економетричного інструментарію − виробничих функцій в економічному аналізі діяльності промислових підприємств, Данильченко Т. В. (2022)
Тютюнник Г. О. - Відродження українських міст на засадах удосконалення економічних функцій і формування еко-інноваційного середовища (2022)
Марусей Т. В. - Сучасні маркетингові інструменти туристичної індустрії (2022)
Бабух І. Б. - Маркетинговий аналіз ринку банківських послуг в Україні: цілі, завдання та проблеми, Гавриш І. І., Ібрагімов Е. Ю. (2022)
Дон О. Д. - Зовнішня заборгованість країн світу, Абдуллаєва С. Н. (2022)
Цуркан І. М. - Існуючі теоретичні підходи до управління оборотним капіталом підприємства, Остапенко А. О. (2022)
Кириченко О. М. - Управління валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Поліщук А. В. (2022)
Командровська В. Є. - Використання відкритих інновацій для підвищення рівня інноваційності економіки країни, Колесник М. В., Мізик В. В. (2022)
Кононенко О. В. - Національні реалії неоінституціоналізму та форми його новітніх підходів аналізу економічних та політичних процесів в Україні, Фартушний І. Д. (2022)
Калетник О. В. - Етимологічне походження та теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "інновація" (2022)
Скидан М. І. - Концептуальні засади стратегічного розвитку вищої освіти в Україні (2022)
Юзов А. М. - Оцінка ефективності пошукової реклами (2022)
Гладишевський А. В. - Фінансовий механізм публічного інвестування та його роль в забезпеченні економічного зростання (2022)
Желобицький Я. К. - Трансформація ціннісних пріоритетів як компонент державного регулювання внутрішнього ринку в умовах євроінтеграції (2022)
Лісневська Н. - Стратегія та тактика захисту в кримінальних справах про злочини у сфері охорони здоров’я (2022)
Гайдук А. Д. - Ефективність прегравідарної підготовки в пацієнток після невдалих спроб допоміжних репродуктивних технологій на тлі хронічного ендометриту (2022)
Коломієць О. В. - Прогнозування основних акушерських ускладнень у вагітних із поєднаною безплідністю в анамнезі, Туманова Л. Є. (2022)
Кротік О. І. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент у породіль з інфекціями, що передаються статевим шляхом, в анамнезі (2022)
Чайка О. О. - Ефективність програм екстракорпорального запліднення (IVF/ICSI) у пацієнток із прогнозованою слабкою відповіддю яєчників (2022)
Романенко Т. Г. - Клініко-статистичний аналіз акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з алогенним плодом, Єсип Н. В. (2022)
Сокол І. В. - Роль білків теплового шоку в прогнозуванні перебігу клімактеричного синдрому, Говсєєв Д. О. (2022)
Суліменко О. М. - Прогнозування і профілактика прееклампсії при багатоплідній вагітності після допоміжних репродуктивних технологій (2022)
Ющенко М. І. - Сучасний погляд на етіологію та патогенез прееклампсії як основної причини перинатальних втрат, Дука Ю. М. (2022)
Jauniaux E. R. M. - Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management, Alfirevic Z., Bhide A. G., Belfort M. A., Burton G. J., Collins S. L., Dornan S., Jurkovic D., Kayem G., Kingdom J., Silver R., Sentilhes L. (2022)
Правила подачі та оформлення статей (2022)
Акіншина І. М. - Зображення історичної постаті у великих жанрах життєписної прози (на прикладі роману Ю. Хорунжого "Вірую") (2022)
Гонюк О. В. - Мистецький контекст та міжпредметні зв’язки на уроках вивчення української літератури періоду 20-30-х рр. ХХ СТ., Савченко О. В. (2022)
Кваша О. П. - Державна регіональна політика України: нова парадигма в умовах євроїнтеграційного вибору, Микитюк Д. П. (2022)
Дмитрієв І. А. - Дискусійні питання присвоєння почесних звань науково-педагогічним працівникам в Україні, Шевченко І. Ю., Дмитрієва О. І. (2022)
Самойленко О. В. - Використання методів арт-терапії для поліпшення міжособистісних стосунків у студентській групі (2022)
Пронь Л. М. - Сучасні проблеми реалізації інвестиційно-інноваційної політики регіонального розвитку в Україні (2022)
Кравчук О. Ю. - Застосування соціального проєкту як засобу вирішення завдань соціальної допомоги різним верствам населення, Бєлоусова С. М. (2022)
Лис Р. Р. - Дослідження іміджу підприємства (2022)
Березовська Н. Л. - Сутнісна характеристика телевізійної реклами, Попа А. В. (2022)
Бєднов О. О. - Використання кейс-технологій у процесі навчання математики здобувачів загальної середньої освіти в ліцеї, Спірінцев Д. В. (2022)
Старікова Г. Г. - Феномен поля у лінгвістиці та його використання при дослідженні імпліцитних складових мови (2022)
Полякова Ю. Ю. - Серія "Венец славянских поэтов" та її засновник Юліан Солтик-Романський (2022)
Ціватий В. Г. - Міжкультурна комунікація, феноменологія і соціально-гуманітарна модернізація моделей дипломатії в Європі доби Раннього Модерного Часу (XVI-XVIII століття): інституціональний, переговорний і зовнішньополітичний дискурси (2022)
Чорна К. В. - Стратегічний аналіз у системі заходів підвищення конкурентоспроможності підприємства (2022)
Філімонов В. О. - Нетрадиційні методи розслідування злочинів (2022)
Альошина М. С. - Проблематика підготовки курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України у процесі фізичного виховання (2022)
Семенов А. І. - Недоліки й переваги організації фізичного виховання в навчальних закладах відповідно до вимог сьогодення (2022)
Рядова Л. О. - Історичний аспект розвитку настільного тенісу на теренах України, Цигановська Н. В., Гончар В. В., Батулін Д. С. (2022)
Бабець М. Ю. - Оцінка показників розвитку сили та гнучкості у здобувачів вищої освіти, Чернецький Д. Д., Каштанов В. Є., Бутирін М. Ю. (2022)
Чернищук В. С. - Особливості рухової активності здобувачів закладів вищої освіти, Гасанова Улкар Октай кизи, Соколов А. С. (2022)
Кучин С. П. - Особливості торгівлі послугами в Україні на початку XXI століття (2022)
Table of Contents (2019)
Shevchuk A. - Supreme courts of the Right-Bank Ukraine (1797 – 1831): traditions of the Polish and Lithuanian commonwealth and imperial expertise (2019)
Maksymov O. - Infanticide as a manifestation of women’s deviant behavior in the Right-Bank Ukraine in the late 19th – early 20th centuries (on the materials of the Zhytomyr County Court), Hardzel K. (2019)
Bilobrovets O. - Polish culture in Ukraine in conditions of establishing the Ukrainian state (1917 – 1921) (2019)
Vengerska V. - Language and educational practices in the territories of the Western Russian Empire governorates in the 19th century: searching for national standards (2019)
Potapenko M. - Kazimierz Domosławski's testimonies on the activities of the Polish Military Organization in Kyiv in 1915 – 1918 (2019)
Stelnykovych S. - The ethnographic activities of Nykanor Dmytruk in the 1920s – the late 1930s (2019)
Hecha O. - The engineering and technical intellectuals of Ukraine in conditions of the "Great Terror" (the example of the Konstantinovskyis family) (2019)
Tsymbaliuk O. - Concept of developing and planning of a Soviet city (2019)
Myakinchenko I. - Charity activity of church and religion organizations during the military conflict in the east of Ukraine (2019)
Rafalskyi I. - European choice of Ukraine: prerequisites, contents and main factors, Rafalska T. (2019)
Table of Contents (2020)
Vengerska V. - Estates in the activities of judicial institutions and penitentiary establishments in Right-Bank Ukraine (1864–1914), Zhukovskyi O., Maksymov O. (2020)
Kondratiuk D. - Formation and activities of local authorities in Ukraine in 1917 ‒ 1921: historiographical overview (2020)
Stelnykovych S. - Tragedy in Bazar in the commemorative practices of the anti-bolshevik insurgency and Ukrainian emigration in the 1920s – 1930s (2020)
Rybachok V. - "New Kharkiv" and "Great Zaporizhzhia" projects as representation of the urban planning searches during the period of industrialization (2020)
Podobied O. - "The black deeds of the Kremlin: a white book". Ukrainian emigrants testify about Holodomor 1932 – 1933 years (2020)
Kovalchuk I. - The fighting between Ukrainian nationalist structures and Soviet underground forces and partisans in the territory of Zhytomyr region during the Nazi occupation: reasons, nature, the effects (the attempt of case study) (2020)
Sychevsky A. - Old Believers in the Ekaterinoslav diocese and activities of Orthodox mission at the beginning of the 20th century (2020)
Sukhobokova O. - "We shall tell you the truth": "Voice of America" in the global information space (1940-ies – beginning of the XXI century) (2020)
Весельський Я. А. - Римо-католицька церква на Правобережній Україні: питання історіографії (2020)
Matviichuk V. - Restoration of statehood in the politics of memory of the Second Polish-Lithuanian Commonwealth (the case of Western Ukraine) (2020)
Rudnytska O. - Legal status of employees in the Ukrainian Soviet Social Republic (1921 – 1928), Rudnytska N. (2020)
Якубовський І. В. - Інформаційний потенціал районної преси як джерела з історії Голодомору 1932 – 1933 рр.: випадок малинської газети "За більшовицькі темпи" (2020)
Stelnykovych S. - Nazi occupation and dismantling of Communist monuments in Ukraine during World War II, Zhukovskyi O., Bilobrovets O. (2020)
Stepanchuk O. - Activities of Oleh Shtul-Zhdanovych during World War II (2020)
Kuzovova N. - The role of Ukraine’s Party Archives in the shaping of the Soviet myth of the Great Patriotic War in the 60s-80s of the 20th century (a case study of the Archive Department of Kherson oblast Committee of the CPU) (2020)
Магалецький А. М. - Міф про Велику Вітчизняну війну як засіб впливу російської пропаганди в сучасній гібридній війні проти України (2020)
Vengerska V. - Historical policy and communicative memory of the Dnipro Steppe rural residents (2020)
Кондратюк С. В. - Становлення комерційної освіти на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Voitovych N. - Historical background and legal analysis of surveillance in crime prevention (2020)
Podobied O. - The displaced persons era in the perception of the child and the scientist (2020)
Козак С. Я. - Францисканська місія Іоана де Плано Карпіні 1245 року: супутники папського легата з Богемії та їхній стосунок до Русі (2021)
Білобровець О. М. - Перша світова війна в історичній пам’яті України і Польщі: зміна підходів та дискурсу (2021)
Михайленко Г. М. - Імперський та радянській виміри українського національного питання у публіцистичному доробку О. Лотоцького (2021)
Курильчук Н. Л. - "Олевське прикордоння" після Ризького миру: проблеми кордону і людські долі (2021)
Бондарчук М. О. - Криміногенна ситуація в Україні в період НЕПу (2021)
Кузовова Н. М. - Радянські репресії по відношенню до євреїв-біженців з території Польщі та Чехо-Словаччини напередодні та на початку Другої світової війни (2021)
Венгерська В. О. - Радянський період історії та Голокост в усноісторичних дослідженнях: між соціальною та персональною пам’яттю, Жуковський О. І. (2021)
Стельникович С. В. - Житомирська газета "Голос Волині" в німецькому інформаційному просторі (жовтень 1941 – 1943 рр.) (2021)
Ковальчук І. В. - Події "Другого Базару" та остаточне розв’язання єврейського питання в містечку Базар нацистською окупаційною владою (2021)
Дроздов В. В. - Організація агітаційно-пропагандистської роботи в Ізмаїльській області УРСР у 1944 – 1945 рр. (2021)
Starodubets G. - Anthropology of memory of rural women of Zhytomyr region about post-war everyday life (2021)
Горюнова Є. О. - Імперський контекст російської меморіальної політики в анексованому Криму (2021)
Альошина О. А. - Місіонерський та благодійний напрями роботи Свято-Володимирського братства Київської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2021)
Гінда В. В. - "Діти окупації" – вигнанці повоєнних суспільств (2021)
Венгерська В. О. - Міжнародна конференція "Історична політика та історична пам’ять: Україна та країни ЦСЄ", Руккас А. О. (2021)
Компанієць О. В. - Надзвичайні явища природи та їх вплив на життєдіяльність населення українських земель в умовах Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр. (2022)
Кінащук О. Д. - Українська радянська історіографія 1940 – 60-х років про стосунки між Військом Запорозьким Низовим та Росією під час гайдамацького руху в XVIII столітті (2022)
Макарчук І. С. - Боротьба радянської влади з Волинською повстанською армією (2022)
Михальчук Р. Ю. - Геноцид євреїв Західної Волині на прикладі населення містечка Мізоч у 1942 р. (2022)
Shliakhtych R. - Local police and the Holocaust in the general district "Dnipropetrovsk" (evidence from the districts of Kryvyi Rih and Stalindorf), Mykhalchuk R. (2022)
Магалецька К. П. - Повоєнний антисемітизм на території УРСР (1944 – 1947 рр.): витоки, прояви та наслідки (2022)
Денисюк В. І. - Сакралізація офіційного наративу історичної пам'яті в Росії на початку ХХІ століття (за концепцією А. та Я. Ассман), Горобець В. Л. (2022)
Rudnytska O. - The right to work in Ukraine: from imperial practices to the European standards, Mahas-Demydas Y. (2022)
Білобровець О. М. - Польський фактор у суспільному житті Правобережної України першої половини ХІХ ст. крізь призму системи судочинства (2022)
Салата О. О. - Крим та материкова Україна: на шляху до соціально-економічної інтеграції у повоєнний період (1945 – 1954 рр.) (2022)
Вожегова Р. А. - Продуктивність кукурудзи за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення в умовах зрошення на Півдні України, Марковська О. Є., Малярчук А. С., Котельников Д. І. (2021)
Ганжа В. В. - Якість насіння сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення, Іванів М. О. (2021)
Глюдзик-Шемота М. Ю. - Ефективні методи селекції високопродуктивних сортів тютюну шляхом апоміксису та гетерозису (2021)
Грохольська Т. М. - Оптимізація технологічних факторів вирощування шавлії мускатної в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. Я. (2021)
Добровольський П. А. - Параметри продуктивності гісопу лікарського за вирощування в умовах Південного Степу України (2021)
Зелінська Н. М. - Ріст та розвиток рослин лаванди вузьколистої залежно від способів розмноження, строків садіння та технологічних заходів, Хоміна В. Я. (2021)
Іванович О. М. - Залежність кількісних та якісних показників продуктивності капусти брюссельської від ґрунтово-кліматичних умов та зміни клімату (2021)
Кліпакова Ю. О. - Вплив строків та способу внесення добрив на формування продуктивності рослин пшениці озимої, Білоусова З. В., Кенєва В. А. (2021)
Коломієць Ю. О. - Ефективність застосування інсектецидних препаратів проти американського білого метелика (Hyphantria Cunea Drury, 1773) на території Харківської області, Станкевич С. В., Міщенко О. В. (2021)
Лавренко Н. М. - Точність програмування врожаю кукурудзи цукрової за використання різних алгоритмів і структури штучних нейронних мереж, Лиховид П. В. (2021)
Лутицька Н. В. - Шкідливість акацієвої вогнівки (Etiella zinckenella Treitschke, 1832) на сої у Східному Лісостепу України, Станкевич С. В. (2021)
Макуха О. В. - Аналіз поширення карантинних комах у Херсонській області (2021)
Медвідь Я. А. - Кокцинеліди на посівах конюшини та люцерни, їхнє значення в регулюванні чисельності попелиць (2021)
Мельничук Ф. С. - Вплив інсектицидів на ферментативну активність ґрунту на зрошуваних землях, Марченко О. А., Коваль Г. В., Шатковська К. Б. (2021)
Непран І. В. - Використання екологічно безпечних технологій вирощування польових культур, Романова Т. А., Романов О. В. (2021)
Нетіс І. Т. - Реакція рослин на ріст концентрації СО2 в атмосфері, Онуфран Л. І., Нетіс В. І. (2021)
Подгаєцький А. А. - Характеристика сортів картоплі за водянистістю бульб в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Кравченко Н. В., Бутенко Є. Ю. (2021)
Репілевський Д. Е. - Економічна та енергетична оцінка вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів зрошення в умовах Південного Степу України, Іванів М. О. (2021)
Рибальченко А. М. - Комплексна оцінка колекційних зразків сої за врожайністю в Лівобережному Лісостепу України (2021)
Сахненко Д. В. - Контроль ризиків формувань агроценозів за сучасних систем вирощування польових культур у Лісостепу України, Доля М. М., Ковальська А. В. (2021)
Тищенко А. В. - Оцінка генотипів люцерни за насіннєвою продуктивністю на посухостійкість, Тищенко О. Д., Люта Ю. О. (2021)
Ведмеденко О. В. - Швидкість росту телиць української чорно-рябої молочної породи як передумова високої продуктивності (2021)
Вербельчук Т. В. - Динаміка якісних показників безпідстилкового гною у промисловому виробництві свинини, Ковальова С. П., Вербельчук С. П., Кобернюк В. В. (2021)
Десятський С. П. - Моделювання впливу вітаміну E та селену на відтворювальну здатність яєчних курей, Сахацький Г. І., Хлєстова О. А. (2021)
Захлєбна Т. П. - Біологічна ефективність та конкурентоспроможність змішаних посівів озимих колосових культур із горошком посівним за вирощування на кормові цілі (2021)
Калинка А. К. - Оптимізація консолідування нової популяції продуктивності молочної худоби в умовах Буковини, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2021)
Калинка А. К. - Продуктивність нової популяції створюваної буковинської породної групи української червоно-рябої молочної худоби в Карпатському регіоні Буковини, Саранчук І. І., Меленко К. М., Казьмірук Л. В. (2021)
Карпенко О. В. - Оцінка якості зразків яєць різних виробників на основі органолептики та експериментальних досліджень із використанням методів сенсорного аналізу, Анциферов Д. Г. (2021)
Піщан С. Г. - Характеристка молочної продуктивності та годівлі корів швіцької породи осінньо-зимового отелення, Силиченко К. А. (2021)
Приліпко Т. М. - Продуктивність ставків та якість рибної продукції залежно від зміни кобальтових харчових ланцюгів, Коваль Т. В., Косташ В. Б. (2021)
Соболь О. М. - Еколого-гігієнічна оцінка поширених повнораціонних сухих кормів для собак (2021)
Ярчук І. І. - Технологічна оцінка якості зерна сортів пшениці озимої, пошкодженої клопом шкідливою черепашкою (Eurygaster integriceps Put.), в умовах Північного Степу України, Черних С. А., Лемішко С. М. (2021)
Морозов О. В. - Теоретико-методологічні засади нормування меліоративних навантажень на зрошувані ґрунти сухостепової зони України, Морозов В. В., Козленко Є. В. (2021)
Ожован О. О. - Особливості морфологічної будови орних ґрунтів північно-західного Причорномор’я (2021)
Писаренко П. В. - Напрями біоремедіації техногенно забруднених ґрунтів, Диченко О. Ю., Цьова Ю. А., Середа М. С. (2021)
Фурман В. М. - Моніторинг вологозапасів осушуваних торфових ґрунтів під час структурних меліорацій, Люсак А. В., Мороз О. С., Солодка Т. М. (2021)
Шатковський А. П. - Водоспоживання та врожайність сільськогосподарських культур за підґрунтового краплинного зрошення, Мельничук Ф. С., Ретьман М. В., Гуленко О. І., Калілей В. В. (2021)
Бойко Т. О. - Пропозиції щодо оновлення основного асортименту деревних рослин парків та скверів міста Херсона, Бойко П. М., Дворна А. В. (2021)
Василенко О. В. - Оцінка системи органічної сертифікації дикорослої продукції, Гурський І. М., Шевченко Н. О. (2021)
Василенко О. В. - Прогнозування та оцінка впливу нового житлового району на екологічну безпеку едафотопів урбоекосистеми, Шевченко Н. О., Сорока Л. В. (2021)
Кутіщев П. С. - Екологічна оцінка якості води Дніпровсько-Бузької естуарної екосистеми за гідрохімічними показниками, Коржов Є. І., Гончарова О. В., Козлов Л. В. (2021)
Нікітіна О. В. - Вітчизняний та міжнародний досвід ведення платного водокористування у сільському господарстві, Балабак А .В., Щетина М .А. (2021)
Stratichuk N. V. - Application of ecological and economic analysis to the evaluation of production and economic activity (2021)
Копиленко О. Л. - Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення, Богачова О. В. (2010)
Гладкова Т. Л. - Проблеми законотворчого процесу в Європейському Союзі (2010)
Гончарук П. С. - Міжнародний досвід експертного забезпечення підготовки проектів законодавчих актів, Скомороха Т. В. (2010)
Маруженко О. П. - Інформаційне забезпечення законотворчого процесу і тенденції його розвитку (2010)
Терлецька І. С. - Актуальні питання законодавчої техніки в Україні (2010)
Ференс О. Є. - Особливості організації законопроектної діяльності в Україні (2010)
Барабаш Т. М. - Законодавчі перспективи реформування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України (2010)
Левицька Л. В. - Аналіз кримінального законодавства України про відповідальність за жорстоке поводження і безкарність (2010)
Тищенко Ю. В. - Конституційно-правові засади захисту прав споживачів (2010)
Фаринник В. І. - Досудове слідство у кримінальному судочинстві України: стан та перспективи реформування (2010)
Кириченко О. А. - Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки України (2010)
Ковальчук Т. Т. - Домінанта оптимізації адміністративно-територіального устрою України (2010)
Чубукова О. Ю. - Розвиток суспільства та економік – орієнтація на знання (2010)
Шевчук В. Я. - Проблеми законодавчого забезпечення сталого розвитку України, Шидловський С. Г. (2010)
Алексєєв В. М. - Держава та суспільство: деякі проблеми взаємовідносин (2010)
Гринько-Гузевська А. В. - Система державного управління рекламною діяльністю в Україні: шляхи розвитку (2010)
Ковальчук А. Т. - Щодо концепції Національної стратегії запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, Коваленко В. В. (2010)
Нижник Н. Р. - Модернізація Української держави як передумова соціальної ефективності державного управління, Пашко Л. А. (2010)
Олуйко В. М. - Проблемні питання адміністративно-територіальної реформи в Україні (2010)
Титул, зміст (2022)
Lutskyi M. - Information technologies for managing aviation systems, Khrashchevsky R., Ivanets O., Nesterenko K. (2022)
Хращевський Р. В. - Захист баз даних за допомогою програмного комплексу DbProtect, Нестеренко К. С., Козловський В. В., Ткаля О. І. (2022)
Гнатюк С.О. - Метод розрахунку критичності галузевих інформаційно-телекомунікаційних систем, Сидоренко В.М., Юдін О.Ю., Смірнова Т.В. (2022)
Наконечний В. С. - Удосконалення методу виявлення та кластерізації джерел неправдивої інформації, Барабаш О. В., Лаптєва Т. О., Міщенко А. В. (2022)
Туровський О. Л. - Перспективна структура мультиагентної системи управління транспортною мережею зв'язку на основі технології CARRIER ETHERNET, Міщенко А. В., Клобуков В. В., Кітура О. В., Полонський К. І. (2022)
Бараннік В. В. - Метод кодування значимих за впливом на семантичну цілісність відеосегментів для забезпечення доступності, Бабенко Ю. М., Бараннік В. В., Колесник В. О. (2022)
Кукурудзяк М. С. - Проблематика різання підкладок алмазованим диском в технології кремнієвих p-i-n фотодіодів (2022)
Плющ О. Г. - Широкосмуговий телекомунікаційний канал з адаптивними антенними решітками знеповним знанням структури сигналу при багатопроменевому розповсюдженні, Савченко А. С. (2022)
Шульгін С. С. - Технологія кодування трансформованих відеосегментів в нерівноваговому діагонально-позиційному просторі (2022)
Pavliukh L. - Assessment of biofuel production technologies from microalgae and organic waste, Lyiluk N., Horbachova O. (2022)
Аверчев О. В. - Ринок проса в Україні, Нікітенко М. П. (2021)
Василенко Н. Є. - Продуктивність сортів стоколосу безостого залежно від позакореневого підживлення органічним добривом Біо-гель (2021)
Грицюк Н. В. - Вплив забур’яненості насаджень смородини чорної на розвиток культури в умовах Полісся України, Бакалова А. В. (2021)
Грицюк Н. В. - Фітосанітарний стан посівів жита озимого залежно від системи удобрення і біологічних препаратів на дерново-підзолистих ґрунтах, Довбиш Л. Л., Пузняк О. М., Лешко Т. С., Осадчук Я. П. (2021)
Жуйков О. Г. - Оцінка економічної, біоенергетичної та екологічної ефективності елементів рівнів біологізації технології вирощування соняшника в умовах Південного Степу, Іванів М. О., Бурдюг О. О. (2021)
Жуйков О. Г. - Гірчиця в структурі жироолійного комплексу України: повноправна альтернатива чи "чужий серед своїх" (оглядова), Ходос Т. А. (2021)
Іщенко В. А. - Вплив рівня мінерального удобрення на фотосинтетичний потенціал посівів та продуктивність сортів тритикале ярого в умовах Північного Степу (2021)
Лемішко С. М. - Кореневі гнилі агрофітобіоценозів гороху в умовах Північного Степу України, Черних С. А., Пашова В. Т. (2021)
Локоть О. Ю. - Агроекологічне обгрунтування застосування біопрепаратів за вирощування льону-довгунця в умовах Лівобережного Полісся, Селінний М. М., Шевченко Л. А. (2021)
Марковська О. Є. - Інтродукція перспективних сортів Monarda L. на Півдні України, Дудченко В. В., Свиденко Л. В. (2021)
Маслійов С. В. - Методи боротьби з бур’янами в посівах соняшнику за умов Луганської області, Степанов В. В., Рєзніченко С. В. (2021)
Медвідь Я. А. - Harmonia axyridis (Pallas, 1773) в агроценозах Правобережного Лісостепу України (2021)
Минкіна Г. О. - Вплив систем обробітку грунту на зміну його фізичних властивостей в агрофітоценозах льону олійного за зрошення в умовах Півдня України (2021)
Семенченко О. Л. - Вплив ущільнення посівів кабачка та кавуна на урожайність плодів в умовах Північного Степу України, Мельник О. В., Заверталюк В. Ф., Пастухов В. І. (2021)
Фурманець О. А. - Продуктивність ріпаку озимого на дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся за різних доз основного удобрення (2021)
Шакалій С. М. - Формування урожайного потенціалу гібридів соняшника залежно від породи бджіл, Сенчук Т. Ю., Шевченко В. В., Баган А. В., Сенчило О. О. (2021)
Ведмеденко О. В. - Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від походження за батьком (2021)
Євстафієва Ю. М. - Особливості використання службових собак під час оперативно-розшукових та профілактичних заходів, Бучковська В. І. (2021)
Канівець Х. О. - Тенденції розвитку галузі тваринництва в умовах цифрової трансформації, Коробченко А. О., Проценко С. В., Работинський А. М., Левченко М. В. (2021)
Корбич Н. М. - Взаємозв’язок довжини вовни з показниками росту та вовнової продуктивності в овець різних ліній таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Чернова Т. В. (2021)
Kushnerenko V. G. - Innovative technologies for pig breeding at the farm "Ecopharm" (2021)
Любенко О. І. - Резерви збільшення виробництва продукції птахівництва в умовах фермерських господарств, Савко В. Ю. (2021)
Любенко О. І. - Ефективність застосування вітамінно-амінокислотних препаратів при відгодівлі гусей на м’ясо в умовах фермерських господарств, Соболь О. М., Паталашка А. О. (2021)
Мамедов С. М. - Особливості продуктивності романівських овець в умовах Херсонської області (2021)
Осадча Ю. В. - Життєздатність та репродуктивна функція курей за зміни висоти розташування кліткової батареї (2021)
Павленко Ю. М. - Динаміка показників природної резистентності корів української чорно-рябої молочної породи упродовж лактації (2021)
Панкєєв С. П. - Обгрунтування генетичного потенціалу продуктивних ознак південної м’ясної худоби в умовах степової зони України, Гожуловський С. О. (2021)
Сахацький Г. І. - Моделювання концентації вітаміну Е і селену в яйцях курей, Десятський С. П. (2021)
Силиченко К. А. - Молочна продуктивність корів швіцької породи весняно-літнього отелення з урахуванням особливостей їх добового раціону (2021)
Соболь О. М. - Оцінка рівня споживання повнораціонних сухих кормів класу супер-преміум собаками породи німецька вівчарка (2021)
Залевський Р. А. - Зміна фосфорно-калійного режиму дерново-підзолистого супіщаного ґрунту під хмеленасадженнями за різних агротехнологій вирощування, Ільїнський Ю. М., Пасічник І. О. (2021)
Чушкіна І. В. - Дослідження електрофізичних та агрогідрологічних властивостей ґрунтів, Максимова Н. М., Орлінська О. В., Коваленко В. В. (2021)
Глєбова Ю. А. - Стан і проблеми водних біоресурсів в Україні (2021)
Dementieva O. I. - Growing and reproduction of Lavandula hybrida Rev. under the conditions of closed soil in the south of Ukraine, Boiko T. O. (2021)
Охременко І. В. - Екологічний аудит у вирішенні питань екологічної безпеки об'єктів молочної промисловості Херсонської області, Богадьорова Л. М., Велика Г. В. (2021)
Pysarenko P. V. - Investigation of the possibility of probiotic use for remediation of contaminated soil of solid domestic waste landfills, Samoilik M. S., Taranenko A. O., Tsova Yu. А., Sereda M. S. (2021)
Щетина М. А. - Оцінка впливу на довкілля під час реконструкції зерносховища СПОП "Відродження" м. Шпола Черкаської області, Гнатюк Н. О., Щетина С. В. (2021)
Титул, зміст (2022)
Nimych О. - Review of Mathematical Support and Software for Design of SHF Devices, Klobukova L., Nesterenko K., Yakoviv I. (2022)
Tolupa S. - The Methodology for Evaluating the Functional Stability of the Protection System of Special networks, Laptiev S. (2022)
Лаптєв О. А. - Виявлення та блокування повільних DDOS-атак за допомогою прогнозування поведінки користувача, Бучик С. С., Савченко В. А., Наконечний В. С., Михальчук І. І., Шестак Я. В. (2022)
Лукова-Чуйко Н. В. - Удосконалення методу виявлення неправдивої інформації на основі методу експертної оцінки "Дельфі", Лаптєва Т. О. (2022)
Хорошко В. О. - Оптимізація інформаційних структур локальних мереж, Баланюк Ю. В., Хохлачова Ю. Є., Аль-Далваш А. (2022)
Бараннік В. В. - Метод кодування трансформованих відеозображень в структурно-кластерному просторі, Красноруцький А. О., Колесник В. О., Твердохліб В. В. (2022)
Одарченко Р. С. - Ключові напрямки досліджень стільникових мереж на шляху до 6G (огляд), Дика Т. В., Жарова О. В., Одарченко М. С., Жога В. М., Слободян О. П. (2022)
Плющ О. Г. - Комп'ютерна модель штучної зарядної довгої лінії типу С на основі неявного алгоритму Ейлера, Савченко А. С., Нечипорук О. П. (2022)
Шульгін С. С. - Метод динамічного кодування потоку відеосегментів шляхом уточнення структурних змін в нерівноваговому діагонально-позиційному просторі (2022)
Городецька Н. С. - Вплив симетрії коливань і співвідношення ширин півшарів на прозорість межі в ступінчатому хвилеводі, Старовойт І. В., Соболь Т. В., Щербак Т. М. (2022)
Батигін Ю. В. - Резонансний підсилювач активної електричної потужності періодичних імпульсів струму, Єрьоміна О. Ф., Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О. (2022)
Захарченко А. С. - Математичне моделювання температурного режиму фанкойла, Степанець О. В. (2022)
Крячок О. С. - Моделювання електромагнітних процесів у робочій зоні спеціальних пристроїв з урахуванням впливу магнітного екрану, Сушко Д. А. (2022)
Лесик Д. А. - Селективне поверхневе зміцнення валу механізму передач роботизованою лазерною 3D системою, Грушка М., Сідун К. Ю., Данилейко О. О., Кифоренко Д. С., Джемелінський В. В. (2022)
Мінакова К. О. - Двовісна модель теплового балансу сонячного колектора, Зайцев Р. В. (2022)
Григоренко І. В. - Система контролю технологічного процесу виготовлення господарського мила, Андрєєв Д. А. (2022)
Капочкіна А. Б. - Алгоритм акустичної томографії з визначення просторової ізотропності гідроакустичного поля, Капочкіна М. Б. (2022)
Заморська І. Л. - Вміст та склад цукрів і органічних кислот ягід суниці, вирощених у зоні Правобережного Лісостепу України, Худік Л. М. (2022)
Калина В. С. - Mакаронні вироби з амарантового борошна, Родигін О. А. (2022)
Кондратюк Н. В. - Роль м’яса птиці в нутрієнтному балансі харчових раціонів молоді, Чернявська А. Ю., Савченко А. М., Котов О. О., Карпенко С. О. (2022)
Мельник Ю. Р. - Трансестерифікація тригліцеридів пропан-2-олом у присутності сульфатної кислоти, Мельник С. Р., Магорівська Г. Я. (2022)
Ненастіна Т. О. - Моделювання вмісту компонентів композиційних електролітичних покриттів від густини струму поляризації, Сахненко М. Д., Проскуріна В. О., Горохівська Н. В. (2022)
Чубур В. С. - Переробка пташиного посліду в енергетичних цілях в технологіях захисту довкілля, Черниш Черниш, Є. Ю., Скиданенко М. С., Данилов Д. В., Білоус О. О. (2022)
Коліушко Д. Г. - Аналіз методів визначення опору розтікання струму зі ступнів людини, Руденко С. С., Фураєв Ю. О. (2022)
Kharchenko R. Yu. - Analysis of methods for automated research of DC voltage converters of modular structure, Kochetkov A. V., Mikhaylenko V. S. (2022)
Гальченко В. Я. - Однорідні плани багатофакторних експериментів на квазівипадкових R-послідовностях Робертса для сурогатного моделювання у вихрострумовій структуроскопії, Кошовий М. Д., Трембовецька Р. В. (2022)
Gorev V. N. - Kolmogorov-Wiener filter for continuous traffic prediction in the GFSD model, Gusev A. Yu., Korniienko V. I. (2022)
Kuzmin V. M. - Mathematical model for decision making system based on three-segmented linear regression, Khrashchevskyi R. V., Kulik M. S., Ivanets O. B., Zaliskyi M. Yu., Petrova Yu. V. (2022)
Shved A. V. - Outlier detection technique for heterogeneous data using trimmed-mean robust estimators, Davydenko Ye. O. (2022)
Бодянський Є. В. - Нечітка довірча кластеризація даних на основі аналізу щільності розподілу даних та їх піків, Плісс І. П., Шафроненко А. Ю., Калиниченко О. В. (2022)
Vakaliuk T. A. - Optimization of swarm robotics algorithms, Kukharchuk R. P., Zaika O. V., Riabko A. V. (2022)
Леощенко С. Д. - Еволюційний метод синтезу імпульсних нейронних мереж з використанням механізму нейропатернів, Олійник А. О. , Субботін С. О. , Гофман Є. О., Ільяшенко М. Б. (2022)
Moskalenko V. V. - Image classifier resilient to adversarial attacks, fault injections and concept drift – model architecture and training algorithm, Moskalenko A. S., Korobov A. G., Zaretsky M. O. (2022)
Orlovskiy O. V. - Multilingual text classifier using pre-trained universal sentence encoder model, Khalili Sohrab, Ostapov S. E., Hazdyuk K. P., Shumylyak L. M. (2022)
Barkalov A. A. - Synthesis of the finite state machine with datapath of transitions according to the operational table of transitions, Titarenko L. A., Babakov R. M. (2022)
Karlov D. V. - Methodology of increasing the reliability of video information in infocommunication networks aerosegment, Tupitsya I. M., Parkhomenko M. V. (2022)
Moroz D. M. - Module high-efficiency multiprocessor system with multidimensional aggregating of channels of network interface (2022)
Prykhodko S. B. - Nonlinear regression models for estimating the duration of software development in Java for PC based on the 2021 ISBSG data, Pukhalevych A. V., Prykhodko K. S., Makarova L. M. (2022)
Nedashkovskaya N. I. - Method for weights calculation based on interval multiplicative pairwise comparison matrix in decision-making models (2022)
Пигнастый О. М. - Cинтез алгоритма управления транспортным конвейером, Ивановская О. В. (2022)
Poliakov M. O. - Behavior classification of control unit of systems (2022)
Fesenko O. D. - Method of improving the accuracy of navigation MEMS data processing of UAV inertial navigation system, Bieliakov R. O., Radzivilov H. D., Sasin S. A., Borysov O. V., Borysov I. V., Derkach T. M., Kovalchuk O. O. (2022)
Kozinetz A. V. - The first application of sensory structures based on photoelectric transducer for the study of enzymatic reactions, Tsymbalyuk O. V., Litvinenko S. V. (2022)
Ilkiv M. V. - Safety profile of thiazole derivative and its complex with PEG-based polymeric nanoparticles on liver and blood cells in tumor-bearing mice, Shalai Ya. R., Ostapiuk Yu. V., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Babsky A. M. (2022)
Martyniuk V. V. - Accumulation of microplastics in the bivalve mollusc Unio Tumidus under experimental and field exposures (2022)
Boiko O. - Zinc citrate influence on the concentration of some macro- and microelements in rabbit body tissues, Lesyk Ya., Bashchenko M., Honchar O., Denys H., Grabovska O., Luchka I. (2022)
Doroshenko O. - Analysys of species diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Lviv (Ukraine), Nazaruk K. (2022)
Nagalievska M. R. - Open Science and Public Engagement for the dissemination of achievements of life sciences: lessons learned from Ivan Franko National University of Lviv, Sabadashka M. V., Stasyk O. G., Sybirna N. O. (2022)
Леуський М. В. - Структурні показники популяції окуня (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) Кременчуцького водосховища, Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. (2022)
Драган Л. П. - Оцінка екологічного стану водойм рибогосподарського призначення, Берсан Т. О., Михайленко Н. Г. (2022)
Оборський В. П. - Роль антонінсько-зозуленецького коропа в селекційно-племінній справі України (огляд), Грициняк І. І., Осіпенко М. І., Грішин Б. О., Нагорнюк Т. А., Куріненко Г. А. (2022)
Добрянська О. П. - Перспективи використання пребіотика "Актіген" у рибництві (огляд), Дерень О. В., Симон М. Ю., Колесник Р. Р. (2022)
Рудь Ю. П. - Антивірусні вакцини для риб (огляд), Залоїло О. В., Залоїло І. А., Бучацький Л. П. (2022)
Третяк О. М. - Економічна ефективність ікряного виробництва із використанням плідників сибірського осетра (Acipenser baerii Brandt, 1869), вирощених в індустріальних умовах, Пашко С. М. (2022)
Contents (2022)
Javanbakht T. - Optimization of physical instruments’ characteristics with topsis (2022)
Rebot D. - Nonlinear mathematical model of the five-container vibration system, Topilnytskyy V. (2022)
Liaskovska S. - Graphic computer technologies in 3D modeling of special technical equipment, Nyemkova E., Martyn E., Lakh Y. (2022)
Slipchuk A. - Improvement in the construction of the "Tungsten carbide insert cutter – cone” joint for tricone drill bits, Jakym R., Novitskyi J. (2022)
Novitskyi Y. - Investigation of the process of vibro-impact interaction of vibration activator blades with two-phase environment "Hydrate lime – water”, Lutsuk I., Zagraj A., Borovets Z. (2022)
Sheremeta R. - Construction verification and modeling of acoustic measuring probe, Ferens O. (2022)
Velyka O. - The research on matrix of press-form stiffness and steadiness, Bojko M. (2022)
Лисенок О. В. - Система управління персоналом в діяльності банківських установ (2022)
Klymchuk M. M. - Methodology for managing compensatory financing of infrastructure projects in the post–war recovering of Ukraine, Klochko A. A. (2022)
Зоріна О. А. - Податкові та митні преференції під час воєнного стану: вплив змін у законодавстві на діяльність суб’єктів малого бізнесу (2022)
Гаврилко П. П. - Сутність аудиту державних ресурсів як форми фінансового контролю, Гуштан Т. В., Ковач М. Й. (2022)
Harbar Zh. V. - Essence, principles and components of the environmental and economic policy of the enterprise, Harbar V. A. (2022)
Шеїн О. Ю. - Бюджетна політика України у контексті економічної безпеки: теоретичні і практичні аспекти (2022)
Корнєєв В. В. - Макроекономічні тенденції діджиталізації фінансового ринку, Ходжаян А. О. (2022)
Аксельрод Р. Б. - Інноваційні компоненти економіко–управлінського інструментарію оцінки інвестиційного портфеля девелопера в будівництві, Кіщак Н. Г., Гриненко І. М. (2022)
Лисенок О. В. - Дослідження інноваційних методів управління персоналом банку (2022)
Rusina Yu. O. - Actual aspects of investment activities in Ukraine in war time (2022)
Копитко М. І. - Фінансово–безпекова та інвестиційна складові вибору інноваційно орієнтованого підприємства–аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами, Бабій Л. І., Співак С. І., Сарана А. О. (2022)
Кожем’якіна С. М. - Інвестиційна стратегія формування конкурентоспроможного потенціалу інноваційно орієнтованих підприємств в умовах управління змінами, Ільїн В. Ю., Іщейкін Т. Є., Живко О. В. (2022)
Живко З. Б. - Управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації, Васильчак С. В., Цюман Є. С., Кужель Н. Л. (2022)
Lohosha R. V. - Formation of marketing product policy of agricultural enterprises, Trapaidze S. M. (2022)
Kononenko A. I. - Actual aspects of financial analysis of the activities of enterprises under martial law in Ukraine (2022)
Петраковська О. В. - Зобов’язання: сутність, класифікація, облік (2022)
Колодійчук А. В. - Розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій, Важинський Ф. А. (2022)
Соломчук Л. М. - Статистичне забезпечення менеджменту підприємства (2022)
Крамченко Р. А. - Відтворення і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2022)
Puzyrova P. V. - Main aspects of international marketing activities of export companies, Khmelevskiy N. O., Mammadova S. (2022)
Turova L. L. - Modeling of the assessment of the financial state of entrepreneurship under conditions of innovative management and economics, Dziuba M. O., Klymenchukova N. S., Popov Yu. O. (2022)
Батюк Б. Б. - Моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності (2022)
Трубчанінова К. А. - Методи компенсації нелінійних спотворень в волоконно-оптичних лініях зв'язку, Ткаченко Є. М., Зіненко О. В. (2022)
Трубчанінова К. А. - Моделювання багатомодових волоконно-оптичних ліній зв'язку, Дрогалєв М. М. (2022)
Трубчанінова К. А. - Дослідження принципів побудови мережі передачі даних станційного зв'язку на основі технології стандарту IEEE 802.11g, Рєзвушкіна П. Є. (2022)
Трубчанінова К. А. - Система розумного освітлення в сучасному будинку, Черкашин Є. А. (2022)
Кустов В. Ф. - Особливості сертифікації системи мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів МПЦ-С (2022)
Ситнік Б. Т. - Синтез структури і моделювання адаптивних цифрових регуляторів корекціі швидкості руху високошвидкісних поїздів із заданими ПІД-законами формування імпульсних управлінь, Бриксін В. О., Давидов І. В. (2022)
Змій С. О. - Удосконалення системи керування рухом поїздів на станції за рахунок використання системи підтримки прийняття рішень, Дудін О. А., Скоблова А. М. (2022)
Змій С. О. - Удосконалення контролю місцезнаходження рухомого складу на стрілочній колійній ділянці залізничної станції, Сіроклин І. М., Проценко С. С. (2022)
Ананьєва О. М. - Дослідження процесу впливу неоднорідностей рейкової лінії на приймання сигналів автоматичної локомотивної сигналізації, Бабаєв М. М., Сотник В. О. (2022)
Єлізаренко А. О. - Розробка уніфікованої методики розрахунку каналів залізничного технологічного радіозв’язку, Єлізаренко І. О. (2022)
Змій С. О. - Дослідження принципових схем узгодження мікропроцесорних систем електричної централізації, Кічатова Д. В., Шмонін Є. О. (2022)
Індик С. В. - Дослідження властивостей ансамблів складних сигналів, отриманих за рахунок перестановок частотних сегментів, Незус І. О., Перець К. Г. (2022)
Мазіашвілі А. Р. - Дослідження телекомунікаційних систем покоління 5G (2022)
Трубчанінова К. А. - Інтернет речей. Інноваційні технології майбутнього, Нотченко Д. А., Сенько М. В. (2022)
Гриценко Н. В. - Корегування управління залізничного транспорту в контексті сучасних умов (2022)
Лагута В. В. - Розвиток систем діагностики пристроїв залізничної автоматики та телемеханіки (2022)
Костенко К. К. - Підвищення функціональної надійності ізолюючих стиків електричних рейкових кіл, Лагута В. В. (2022)
Самсонкін В. М. - Модель самоорганізації як апарат дослідження екологічного стану інфраструктури залізничного транспорту, Бізюк І. Г. (2022)
Serkov A. - Method of assessing the level of disability of wireless communication channels, Lazurenko B., Trubchaninova K. (2022)
Панченко В. В. - Аналіз причин відмов тягових електродвигунів рухомого складу (2022)
Ковтун І. В. - Дослідження методів трекінгу для розпізнавання об'єктів (2022)
Ковтун І. В. - Дослідження ефективності паралельної реалізації алгоритму PackJPG, Косіневський О. А. (2022)
Шапатіна О. О. - Перспективні напрямки розвитку мультимодальних перевезень, Крашенінін О. С. (2022)
Примаченко Г. О. - Удосконалення процесу міжнародних залізничних перевезень в Україні, Тарасов К. О., Григорова Є. І. (2022)
Шефер О. В. - Розроблення програмного забезпечення та дослідження методів обробки інформації на основі нейронних мереж, Фенько В. В. (2022)
Жученко О. С. - Розробка протоколу телеметрії для дистанційно-керованої техніки та його програмної реалізації в умовах євроінтеграції, Карпук В. Ю. (2022)
Гаєвський В. В. - Удосконалення методології розробки систем керування рухом поїздів (2022)
Nerubatskyi V. P. - Prospects for the application of frid equipment in railway transport, Hordiienko D. A. (2022)
Nerubatskyi V. P. - Prospects for the application of satellite navigation technologies in railway transport, Hordiienko D. A., Philipjeva M. V. (2022)
Геворкян Е. С. - Перспективи створення композиційних матеріалів на основі нанопорошків оксиду алюмінію та цирконію, Нерубацький В. П., Гордієнко Д. А. (2022)
Tsybina I. Yu. - Increasing the level of quality in the production and economic activities of the enterprise (2022)
Shapoval G. - Organizational and legal basis of formation of technology of customs clearance of cargo on railway transport, Osaulenko V., Shapoval A. (2022)
Жученко О. С. - Корпоративні мережі IP-телефонії на основі гнучкого комутатора, Горжій Д. О. (2022)
Бутенко В. М. - Побудова математичної моделі руху на ділянці залізниці у комп’ютерних інформаційно-керуючих системах, Головко О. В. (2022)
Бутенко В. М. - Побудова програмних та математичних моделей руху по ділянці залізниці у спеціалізованих комп’ютерних системах, Головко О. В., Глазунов В. В., Соколов А. К. (2022)
Бутенко В. М. - Підходи до математичного моделювання розподілених інформаційно-керуючих систем залізниці, Головко О. В., Дяченко В. О., Лебедько І. О. (2022)
Нестеренко Г. І. - Техніко-економічна оцінка систем оперативного управління експлуатаційною роботою залізничних напрямків, Музикін М. І., Стрелко О. Г., Рац В. О. (2022)
Нестеренко Г. І. - Особливості маршрутизації перевезень масових вантажів, Музикін М. І., Щербина Р. С., Кузьмінська Д. (2022)
Єлізаренко А. О. - Сучасні моделі поширення радіохвиль в розрахунках зон обслуговування радіомереж, Сіренко Є. Р. (2022)
Приходько С. І. - Застосування хмарних технологій при побудові інфокомунікаційних систем залізничного транспорту, Штомпель М. А. (2022)
Сокол Г. В. - Розробка програмного забезпечення післяпроцесної обробки об’єктів адитивного виробництва, Зуб С. В. (2022)
Штомпель М. А. - Нейромережеве декодування алгебраїчних згорткових кодів (2022)
Ковтун І. В. - Дослідження ефективності апаратної та програмної реалізацій алгоритму стиснення зображень, Міщенко М. С. (2022)
Ломотько Д. В. - Удосконалення контейнерного транспортування зернових вантажів у рамках стратегії розвитку мультимодальних перевезень, Афанасов Г. М., Афанасова О. Ф. (2022)
Петренко Т. Г. - Підтримка циркадного ритму освітленням, орієнтованим на людину, Павлусенко К. О. (2022)
Сіконенко Г. М. - Удосконалення експлуатаційної роботи залізничних підрозділів щодо виконання нормативного терміну доставки вантажів, Доброскок О. О. (2022)
Сіконенко Г. М. - Удосконалення технології складання розкладу руху пасажирських поїздів у міжнародному сполученні, Стратович В. М. (2022)
Малахова О. А. - Удосконаленя обслуговування пасажирів у нестандартних умовах, Піддубчак І. С. (2022)
Малахова О. А. - Удосконалення технології прикріплення тягових ресурсів до ниток при просуванні поїздів у напрямку Україна - Європа, Халіна Я. В. (2022)
Малахова О. А. - Удосконалення міжнародних пасажирських перевезень у транспортних вузлах, Черкаска Д. В. (2022)
Кошевий С. В. - Дослідження умов функціонування автоматичної локомотивної сигналізації у рейкових колах з дросель-трансформатором відведення зворотного тягового струму на тягову підстанцію (2022)
Мойсеєнко В. І. - Концепція розробки мікропроцесорних систем централізації для малих станцій в контексті інженерії 4.0, Гаєвський В. В. (2022)
Мірошник М. А. - Проектування мікропрограмного автомата з операційним переходом за допомогою лінійної алгебри та методу найменших квадратів, Клименко Л. А., Седякін І. І. (2022)
Кривуля Г. Ф. - Забезпечення живучості безпровідних сенсорних мереж з використанням якірних вузлів, Токарєв В. В., Щербак В. К. (2022)
Прохорченко А. В. - Удосконалення системи обліку виконання графіка руху пасажирських поїздів, Харченко Д. Р., Веселовський А. В. (2022)
Прохорченко Г. О. - Удосконалення крос-кордонних залізничних пасажирських перевезень на основі принципів ONE-STOP SHOP, Нізсковський С. Г., Новіков О. В. (2022)
Прохорченко А. В. - Удосконалення технології роботи залізничного вокзалу в умовах організації евакуаційних поїздів, Золотарьова О. Ф., Сондей О. В. (2022)
Дідусенко В. В. - Удосконалення крос-кордонних перевезень вантажів в експортному сполученні, Транько Т. Г., Кравченко М. А. (2022)
Сокол Г. В. - Розроблення проекту комп’ютерної мережі комерційного підприємства ПП "Молтехпром", Терьошкін М. Ю. (2022)
Герцій О. А. - Крітеріальна оцінка ефективності функціонування автоматизованих систем (2022)
Сокол Г. В. - Модернізована система стільникового зв'язку м. Лубни на основі європейського стандарту 5G, Адаменко М. К. (2022)
Бантюков С. Є. - Контроль часу роботи об'єктів у масштабах відносного часу, Бантюкова С. О. (2022)
Рибальченко Л. І. - Удосконалення процесу перевезень у напрямку міжнародного сполучення, Грищенко О. А. (2022)
Каргін А. О. - Система управління розумними машинами, Сілін Є. Л. (2022)
Лазарєва Н. М. - Принципи навчання при нейро-нечіткому керуванні фактичним станом об’єкта, Лазарєв О. В. (2022)
Рибальченко Л. І. - Підвищення ефективності роботи станції в умовах перевезення вантажів міжнародного сполучення, Антонова М. О. (2022)
Харламова О. М. - Вплив інформаційних і телекомунікаційних технологій на мобільність пасажирів і вантажів, Харламов П. О. (2022)
Рибальченко Л. І. - Підвищення якості перевезень вантажів у міжнародному сполученні, Назаренко О. С. (2022)
Шандер О. Е. - Удосконалення організації пасажирських швидкісних перевезень в умовах інтеграції до ЄС, Шуляк Р. В., Спринчак Т. В., Сверіпа О. В. (2022)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології управління вагонопотоками різних форм власності, Ліфінцев А. С. (2022)
Бабаєв М. М. - Математична модель електричних перехідних процесів у частотно-керованому асинхронному двигуні, Давиденко М. Г., Панченко В. В. (2022)
Давиденко М. Г. - Шлях скорочення кількості обчислень при оцінюванні параметрів сигналів тональних рейкових кіл, Зінченко О. Є. (2022)
Список авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Поліщук Д. В. - Система керування інформаційними потоками тепличного комплексу на основі сценарно-синергетичного підходу, Заєць Н. А. (2022)
Підгерська Т. О. - Сидерофори як нова альтернатива антимікробним засобам, Карлаш Ю. В. (2022)
Пирог Т. П. - Вплив біологічних індукторів на антиадгезивну активність поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus IMV B-7241, Іванов М. С. (2022)
Зомчак В. В. - Біотехнологія мікробних полісахаридів, продуценти, використання, техніко-економічне обґрунтування виробництва ксантану, Грегірчак Н. М. (2022)
Малецька К. Д. - Інноваційна теплотехнологія виробництва сухої форми білково-фруктових композицій методом розпилювального сушіння, Турчина Т. Я., Авдєєва Л. Ю., Макаренко А. А. (2022)
Грінінг К. Р. - Зміна гранулометричного складу суспензій лікарських і косметичних засобів під час оброблення у бісерному млині, Десик М. Г. (2022)
Сімахіна Г. О. - Динаміка процесу кристалоутворення та промислове заморожування плодово-ягідної сировини (2022)
Тарасюк Л. А. - Сучасна технологія фільтрування природними модифікованими матеріалами для підвищення якості лікеро-горілчаної продукції, Олійник С. І., Карпутіна М. В. (2022)
Василишина О. В. - Вплив полісахаридних композицій на інтенсивність дихання та якість плодів вишні протягом зберігання (2022)
Романовська Т. І. - Фізичні аспекти утворення олійних гелів, Осейко М. І., Романовський Н. О. (2022)
Смірнова А. В. - Енергетична ідентифікація структур іонних систем на відповідність заданим технічним умовам, Кириленко Р. Г. (2022)
Drychyk М. - Development of the traceability system for the pasta production, Shulga О. (2022)
Точкова О. В. - Вплив ксантану на структурно-в'язкісні характеристики плодово-овочевого пюре, Баклан І. О., Бессараб О. С. (2022)
Доробок українських науковців від видавництва CRC Press (2022)
До відома авторів (2022)
Contents (2022)
Arrai M. - Legendre–Kantorovich method for Fredholm integral equations of the second kind, Allouch C., Bouda H., Tahrichi M. (2022)
Belhachmi Z. - A coupled compressible two-phase flow with the biological dynamics modeling the anaerobic biodegradation process of waste in a landfill, Mghazli Z., Ouchtout S. (2022)
Khajji B. - A fractional-order model for drinking alcohol behaviour leading to road accidents and violence, Boujallal L., Elhia M., Balatif O., Rachik M. (2022)
Mecheter R. - Anisotropic parabolic problem with variable exponent and regular data (2022)
Gouasnouane O. - A nonlinear fractional partial differential equation for image inpainting, Moussaid N., Boujena S., Kabli K. (2022)
El Moudden M. - An improved Levenberg–Marquardt method for nonsmooth equations with application to multi-stream heat exchangers, Benjelloun S., Chkifa A., Fawzi H. (2022)
Amaro G. - Preventing congestion in crowd dynamics caused by reversing flow, Cristiani E., Menci M. (2022)
Essarrout S. - Quantifying uncertainty of a mathematical model of drug transport in tumors, Mahani Z., Raghay S. (2022)
Sadki M. - Dynamical analysis of an HCV model with cell-to-cell transmission and cure rate in the presence of adaptive immunity, Harroudi S., Allali K. (2022)
Argyros C. - Enlarging the radius of convergence for Newton–like method in which the derivative is re-evaluated after certain steps, Argyros I., Shakhno S., Yarmola H. (2022)
Benmoumen M. - Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models (2022)
El Moutaouakil K. - Optimal fuzzy deep daily nutrients requirements representation: Application to optimal Morocco diet problem, Saliha C., Hicham B. (2022)
Sadek O. - The mathematical fractional modeling of TiO2 nanopowder synthesis by sol–gel method at low temperature, Sadek L., Touhtouh S., Hajjaji A. (2022)
Fys M. - Nonlinear method for determining external orientation elements of digital images obtained from drone, Hlotov V., Brydun A., Siejka Z. (2022)
Kurbonov N. - 3D model and numerical algorithm for gas filtration in porous media (2022)
Baala Y. - Optimal control of tritrophic reaction–diffusion system with a spatiotemporal model, Agmour I., Rachik M. (2022)
El Madkouri A. - Retrieving the Robin coefficient from single Cauchy data in elliptic systems, Ellabib A. (2022)
Jerroudi A. - Local manifolds for non-autonomous boundary Cauchy problems: existence and attractivity, Moussi M. (2022)
Tymochko O. - Method of controlling a group of unmanned aircraft for searching and destruction of objects using artificial intelligence elements, Trystan A., Matiushchenko O., Shpak N., Dvulit Z. (2022)
Levitskii R. - Influence of uniaxial pressures on dynamic dielectric characteristics of RbHSO4, Zachek I. (2022)
Tokarchuk M. - Kinetic description of ion transport in the system "ionic solution – porous environment” (2022)
Dzyuba A. - Algorithm of the successive approximation method for optimal control problems with phase restrictions for mechanics tasks, Torskyy A. (2022)
Markovych B. - Stress-deformed state and strength of a locally heterogeneous electrically conductive layer, Senyk Y., Nodzhak L. (2022)
Malachivskyy P. - Chebyshev approximation of multivariable functions with the interpolation, Melnychok L., Pizyur Ya. (2022)
Hladun V. - On convergence of function F4(1,2;2,2;z1,z2) expansion into a branched continued fraction, Hoyenko N., Manziy O., Ventyk L. (2022)
Voznyak O. - Properties of fundamental solutions, correct solvability of the Cauchy problem and integral representations of solutions for ultraparabolic Kolmogorov–type equations with three groups of spatial variables and with degeneration on the initial hyperplane, Dron V., Medynskyi I. (2022)
Кисельов Р. - Про осмислення плагіату в Європі до Якоба Томазія (2022)
Лактіонова А. - Квайн, Ґудмен, Патнем: Гарвардська філософська школа (2022)
Łucyszyna O. - On the Notion of Linguistic Convention (samaya, saṃketa) in Indian Thought (2022)
Стрелкова А. - Поняття "страждання" в буддизмі: онтологічна проблематика (2022)
Буцикіна Є. - Міркування про філософський та етичний метод Арістотеля. Karbowski, J. (2019). Aristotle’s Method in Ethics: Philosophy in Practice. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press (2022)
Калантарова О. - Буддійська філософія в Індії: від онтології абгідгарми до епістемології праманавади. Westerhoff, J. (2018). The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press (2022)
Сепетий Д. - Проблема свободи волі: історико-філософські сюжети в аналітичній пер- спективі. Hausmannn, M., & Noller, J. (Eds.). (2021). Free Will. Historical and Analytic Perspectives. Cham: Springer; London: Palgrave Macmillan (2022)
Кузнецов В. - Коментування як жанр. Тегілім. (2020). Тегілім - Псалми. Коментар рабина Шимшона Рафаеля Гірша (Т. І-ІІ). Київ: Дух і Літера (2022)
Хома О. - Чого шукає історик філософії? Marion, J.-L. (2021). Questions cartésiennes III: Descartes sous le masque du cartésianisme. Paris: PUF (2022)
Єрмоленко А. - Німецька філософія в українському контексті (70–80-ті роки ХХ ст.). Частина І, Хома В., ДавіденкоІ. ДавіденкоІ., Мирошник К. (2022)
Заліська О. М. - Огляд фармацевтичного ринку антикоагулянтів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) під час воєнного стану в Україні, Семенов О. М. (2022)
Демчук М. Б. - Ретроспективне дослідження асортименту комбінованих антигіпертензивних лікарських препаратів в Україні за 2022 рік порівняно з 2015 роком, Маланчук Н. В., Грошовий Т. А. (2022)
Салій О. О. - Маркетингові дослідження асортименту лікарських засобів на основі солей природного походження, Баула О. П., Мелеш К. Ю., Кузьміна Г. І. (2022)
Власенко І. О. - Аналіз асортименту пероральних цукрознижувальних препаратів, що підлягають реімбурсації в Україні (2022)
Бойко А.І. - Напрями розширення функціональних завдань комп’ютерних фармацевтичних баз знань з огляду на періоди різнотипних кризових ситуацій, Рев'яцький І.Ю. (2022)
Даценко І. С. - Наукове обґрунтування концепції фармакоекономічного аналізу технологій ранньої діагностики та фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії, Кабачна А. В. (2022)
Котов С. А. - Вивчення залежності між вмістом поліфенолів у різних комбінаціях рослинних екстрактів та їхньою антиоксидантною активністю багатокомпонентного рослинного засобу антиалергійної дії, Гонтова Т. М. (2022)
Оглобліна М. В. - Огляд досліджень щодо впливу різних функціональних замісників нових похідних 1,2,4-триазолу на біологічні властивості сполук, Бушуєва І. В., Парченко В. В. (2022)
Гриньків Я. О. - Інгібітори 5-HT1 рецепторів (триптани) для лікування мігрені при вагітності: аналіз інструкцій для медичного застосування (2022)
Вихідні відомості (2022)
Буяновський А. О. - Структурно-агрегатний склад чорноземів звичайних Тарутинського степу за різних умов їх використання, Тортик М. Й. (2021)
Гречишкіна Т. А. - Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від системи удобрення та методів захисту рослин в умовах Південного Степу України (2021)
Gulamova A. - Species included in the genus Sorbus L. which spread in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic (2021)
Іжболдін О. О. - Частота і рівень мінливості пшениці озимої за дії гамма-променів (2021)
Калантир В. В. - Індекси продуктивності пшениці твердої озимої за різних систем удобрення у сівозміні, Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. (2021)
Козлова О. П. - Особливості вирощування хурми гібридної у комбінованих садах на півдні України, Домарацький Є. О. (2021)
Корхова М. М. - Адаптивний потенціал нових сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу України, Нікончук Н. В., Панфілова А. В. (2021)
Лемішко С. М. - Оцінка поширення і розвитку хвороб гороху за різних абіотичних та антропічних факторів, Черних С. А., Пашова В. Т. (2021)
Макух Я. П. - Продуктивність культур залежно від систем ведення сівозмін, різних систем удобрення, елементів біологізації в зоні нестійкого зволоження України, Ременюк С. О., Копчук К. М. (2021)
Марковська О. Є. - Моніторинг хвороб рослин роду Lavandula L., Дудченко В. В., Стеценко І. І. (2021)
Минкін М. В. - Вплив глибини основного обробітку ґрунту й фону живлення на врожайність буряку цукрового під час зрошення (2021)
Минкіна Г. О. - Рівень забур’яненості й урожайності посівів соняшнику залежно від основного обробітку ґрунту (2021)
Невмержицька О. М. - Вплив мокрої бактеріальної гнилі на продуктивність різних за стійкістю сортів картоплі, Карась І. Ф., Плотницька Н. М., Гурманчук О. В. (2021)
Непран І. В. - Ефективність біологічно активних речовин під час вирощування нуту, Романова Т. А., Романов О. В. (2021)
Орехівський В. Д. - Вплив різних систем основного обробітку ґрунту у короткоротаційних сівозмінах на об’ємну масу зерна пшениці озимої, Кривенко А. І., Почколіна С. В., Соломонов Р. В. (2021)
Плотницька Н. М. - Ефективність інсектицидів у захисті яблуні домашньої від американського білого метелика, Невмержицька О. М., Гурманчук О. В., Овезмирадова О. Б., Пуздрач А. М. (2021)
Поліщук В. О. - Оцінка ефективності рідких комплексних добрив у системі удобрення пелюшко-вівсяної сумішки в умовах Полісся України, Журавель С. В., Кравчук М. М. (2021)
Потапський Ю. В. - Ефективність застосування хітозанових фіторегуляторів на посівах моркви столової в умовах Правобережного Лісостепу України, Безвіконний П. В., Тарасюк В. А. (2021)
Сахненко В. В. - Обґрунтування моніторингу розмноження та контролю поширення комах-фітофагів у польових сівозмінах Лісостепу України, Доля М. М., Сахненко Д. В., Кострич Д. В. (2021)
Чугрій Г. А. - Ріст та розвиток рослин пшениці озимої залежно від строку сівби в умовах Північного Степу України (2021)
Шевченко І. В. - "Еко-250" – перспективне обладнання для ефективного та безпечного регулювання забур’яненості насаджень винограду, Нікончук Н. В. (2021)
Юрченко С. О. - Вплив стимулятора росту "Foliar Concentrate" на урожайність столових сортів винограду, Баган А. В., Пелих В. Ю. (2021)
Борщ О. О. - Вплив міжпородного схрещування на білковий склад, харчову та енергетичну цінність молока корів-первісток, Борщ О. В., Бабенко О. І. (2021)
Valentiuk N. O. - Elements of amaranth cultivation technology and post-harvest processing of amaranth grain, Yurkevych Ye. O., Kohut I. M. (2021)
Ведмеденко О. В. - Ефективність раннього згодовування концентрованих кормів телицям української чорно-рябої молочної породи (2021)
Зіньковська С. В. - Ефективність підготовки баранів-плідників до парувальної компанії, Папакіна Н. С. (2021)
Карпенко О. В. - Дослідження впливу різних параметрів оглушення птиці на якісні показники тушок, Самойленко А. М. (2021)
Коваль Т. В. - Нервово-гормональна регуляція секреції білків молочною залозою у кіз, Приліпко Т. М. (2021)
Корбич Н. М. - Вплив походження і кольору жиропоту на показники продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Одноріг С. Ю. (2021)
Кривий В. В. - Фотоперіодизм у птахівництві, Марцинюк О. Ю. (2021)
Литвищенко Л. О. - Рівень молочної продуктивності корів третьої лактації залежно від віку у лактаціях їхніх корів-матерів, Іжболдіна О. О., Капшук Н. О. (2021)
Любенко О. І. - Вплив води на продуктивність курей-несучок кросу "NOVOGEN BROWN", Кузнєцова К. М. (2021)
Любенко О. І. - Підвищення інкубаційних якостей яєць горьківської породної групи гусей шляхом застосування йодовмісних препаратів, Семенцова Л. О. (2021)
Осадча Ю. В. - Вплив величини угрупування курей на їх життєздатність та репродуктивну функцію (2021)
Оскирко Т. О. - Стійкість показників вовнової продуктивності овець, Папакіна Н. С. (2021)
Панкєєв С. П. - Обґрунтування технології виробництва свинини в умовах фермерського господарства "Дністер" Херсонського району Херсонської області, Німчин М. В. (2021)
Панкєєв С. П. - Продуктивні ознаки свиней спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної селекції в умовах фермерського господарства "Дністер" Херсонського району Херсонської області, Царюченко А. В. (2021)
Пелих В. Г. - Особливості виробництва м’яких сирів з використанням рослинної клітковини, Шишман В. В., Ушакова С. В. (2021)
Пелих Н. Л. - Ефективність відгодівлі свиней різних генотипів (2021)
Пелих Н. Л. - Гібридизація у промисловому свинарстві, Колеснікова К. Ю. (2021)
Сахацький Г. І. - Моделювання концентрації вітаміну Е і малонового діальдегіду в печінці та сіменниках птиці, Десятський С. П. (2021)
Соболь О. М. - Еколого-гігієнічна оцінка сухих кормів різних класів для годівлі дорослих кішок (2021)
Чернишов І. В. - Оцінка якості м’ясо-рослинних консервів різних рецептур, Степанченко Ю. О., Благида О. С. (2021)
Залевський Р. А. - Вплив систематичного удобрення на родючість дерново-підзолистого грунту за вирощування хмелю, Ільїнський Ю. М., Пасічник І. О. (2021)
Морозов О. В. - Теоретико-методологічні та технологічні аспекти розробки експертних систем моніторингу ефективності горизонтального дренажу зрошуваних земель, Морозов В. В., Козленко Є. В. (2021)
Бреус Д. С. - Переробка рослинних решток і їхній вплив на агроекологічний стан ґрунту, Білошкуренко О. С. (2021)
Kornienko V. O. - Biological characteristic of the bream Abramis brama L. in the Dnieper-Bug mouth region, Olifirenko V. V., Rozhkov V. V. (2021)
Резнікова В. В. - Екологічні проблеми в текстильній промисловості (2021)
Berezka S. - Psychological Support of the Integration Process of Ukrainian Students: European Experience (2022)
Honcharuk N. - Structural and Logical Model of Educational and Professional Training of Psychologists in the Modern Innovative Educational Environment of Establishments of Higher Education, Onufriieva L. (2022)
Ivashkevych E. - Psychological Content of the Communicative-Competent Approach in the Paradigm of Contemporary Foreign Education in Ukraine in the Conditions of War, Kurytsia A. (2022)
Ivashkevych E. - The Ways of Formation of Future Translators’ Readiness to Perform Professional Activities in the Conditions of War (2022)
Maksymenko S. - Current Problems of Psychological Counterfeit of Negative Information Influences on Personality and Ways to Overcome Them, Kasynets M. (2022)
Mykhalchuk N. - Psychological Principles of Organizing Classroom Management at Secondary Schools, Kurytsia D. (2022)
Nabochuk A. - Aesthetic Experience, Artistic and Creative Activities as the Components of Creative Potential of a Personality (2022)
Nefedova T. - Efficacy of Psychotherapeutic Interventions in the Treatment of Breast Cancer Patients (2022)
Nohachevska I. - Understanding the Poetry as a Complex Analytical and Synthetic Process of the Cognitive Sphere of the Personality, Hudyma O. (2022)
Kharchenko Y. - Psychological Peculiarities of Physical Rehabilitation of Patients with Ischemic Stroke, Komarnitska L. (2022)
Khupavtseva N. - Facilitative Interaction as the Mechanism of Actualization of "Me-Real" and "Me-Ideal" of a Personality, Slavina N. (2022)
Про збірник (2022)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2022)
Дуліба Є. В. - Верховенство права, правова культура, освіта й академічна доброчесність, Аврамова О. Є., Куліш А. М., Миргород-Карпова В. В. (2022)
Лазарєв В. В. - Мова права як унікальний напрям людської комунікації (теоретико-правові та філософські роздуми) (2022)
Наджафлі Е. - Феномен цифрової держави як держави постсучасного типу: теоретико-правовий і державознавчий аспекти (2022)
Расторгуєва Н. О. - Особливості дотримання прав людини в умовах надзвичайних правових режимів, спричинених пандемією (2022)
Бортник С. М. - Сучасний стан правового регулювання трудових відносин в Україні (2022)
Дегтярьова В. О. - Проблемні питання робочого часу науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2022)
Мельник К. Ю. - Забезпечення свободи укладення трудового договору та гендерної рівності при прийнятті на роботу в умовах воєнного стану (2022)
Бугайчук К. Л. - Актуальні напрями вдосконалення нормативно-правового й організаційного забезпечення підготовки фахівців із вищою юридичною освітою в закладах вищої освіти системи МВС України (2022)
Будь О. А. - Об’єкти і суб’єкти реєстраційних та дозвільно-ліцензійних процедур у діяльності Національної поліції (2022)
Герасимчук Р. В. - Поняття публічного порядку як об’єкта адміністративно-правового регулювання (2022)
Іщенко І. В. - Превентивна діяльність Національної поліції з ювенальної превенції (2022)
Невядовський В. О. - До проблеми визначення поняття організаційних засад здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні (2022)
Чеховська І. В. - Психіатрична допомога чи охорона психічного здоров’я нації: нові підходи у реформуванні психіатрії, Книш С. В., Муляр Г. В. (2022)
Горбунова К. В. - Кримінально-правові ознаки незаконного полювання як елемент кримінологічної характеристики (2022)
Лизогуб Я. Г. - Мародерство: питання кваліфікації та диференціації на тлі деяких кримінальних правопорушень проти власності (2022)
Шамсутдінов О. В. - Кримінально-правова охорона об’єктів критичної інфраструктури від підривних посягань, Мельник Д. С. (2022)
Гонтаренко В. П. - Допит неповнолітнього потерпілого при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством (2022)
Фоміна Т. Г. - Скасування запобіжного заходу у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого: процесуальний порядок і проблемні питання (2022)
Щербаковський М. Г. - Перевірка висновку експерта, Дементьєв М. В. (2022)
Коршенко В. А. Мордвинцев М. В. - Міжнародний і вітчизняний досвід правового захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет та окремі способи розкриття поліцією злочинів у цій сфері, Пашнєв Д. В. (2022)
Наші автори (2022)
До уваги авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Резнікова Н. В. - Вплив російсько-української війни на зелений перехід та енергетичну кризу: підходи лідерів ринку консалтингових послуг до ідентифікації тригерів загострення глобальних проблем економічного розвитку, Русак Д. М., Іващенко О. А. (2022)
Крючкова І. В. - Внутрішні та зовнішні джерела розбудови економіки України (2022)
Штундер І. О. - Соціалізація відносин зайнятості як умова забезпечення її ефективності (2022)
Білоусова О. С. - Фіскальні наслідки глобальної торгової війни (2022)
Rusnak A. - Functions, structure and indicators of national innovation system performance evaluation, Lomonosov D. (2022)
Бобиль В. В. - Сучасна політика управління фінансовими ризиками банку, Марценюк Л. В., Аберніхіна І. Г., Топоркова О. А. (2022)
Zamaslo О. - Offshore centers in the international taxation system, Dropa Ya., Danylkiv Kh., Makarenko U. (2022)
Сисоєва І. М. - Основні аспекти нефінансової звітності в Україні, Домбровська Н. Р. (2022)
Здирко Н. Г. - Особливості лісових ресурсів як категорії бухгалтерського обліку, Дриманова Л. М. (2022)
Притула Х. М. - Факторний аналіз конкурентоспроможності країн в умовах інтернаціоналізації та глобалізації економічного розвитку, Максименко А. О., Заіка О. О. (2022)
Кожушко О. В. - Методичний підхід до оцінки якості аудиторських доказів, Лядова Ю. О. (2022)
Макар О. П. - Проблеми та перспективи розвитку місе-туризму в Україні (2022)
Бойко З. В. - Особливості та сутність розвитку круїзного туризму в світі, Горожанкіна Н. А., Грушка В. В. (2022)
Білоченко А. М. - Бюджетне фінансування та державна підтримка аграрного сектору (2022)
Луцик Ю. О. - Оптимізація розміщення замовлень при оборонних закупівлях, Пархоменко П. П., Деменєв О. М., Волков Є. В. (2022)
Karavan N. - Analysis of investment attractiveness of Dnipropetrovsk region (2022)
Іващенко Г. А. - Управління потенціалом міжнародної конкурентоспроможності компанії (2022)
Романенко С. С. - Національні та регіональні орієнтири розвитку спортивно-оздоровчої діяльності (2022)
Христенко Г. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств агробізнесу в умовах сталого розвитку (2022)
Томнюк Т. Л. - Особливості торговельних відносин України та Європи в умовах реалізації угоди про вільну торгівлю (2022)
Фаїзов А. В. - Практичні аспекти формування системи захисту об’єктів інтелектуальної власності у бізнесі (2022)
Беренда С. В. - Формування глобальних ланцюгів доданої вартості на прикладі сектору сільськогосподарського машинобудування України, Григорова-Беренда Л. І. (2022)
Фролова Н. Л. - Концептуальні положення забезпечення економічної безпеки малого та середнього бізнесу в Україні (2022)
Прокопович Л. Б. - Оцінювання обсягу аграрного виробництва (2022)
Нагорна І. І. - Модель прогнозування рівня економічної безпеки підприємства (2022)
Соколова Н. М. - Удосконалення методу обгрунтування вагомості показників фізичного та функціонального станів автомобільних доріг для вартісної оцінки дорожніх активів (2022)
Прийдак Т. Б. - Е-лікарняні: документування, облік, відповідальність, Лега О. В., Яловега Л. В., Сіренко О. В., Ліпський Р. В. (2022)
Братко О. С. - Ключові фактори успіху компаній у цифрову епоху, Демків Ю. А. (2022)
Кифяк В. І. - Управління ризиками в умовах зростаючої невизначеності, Загул О. І., Кашул О. В. (2022)
Левкович О. В. - Теоретичні аспекти прибутку підприємства, Санду В. В. (2022)
Краснікова Н. А. - Перспективи виходу українських стартапів на світовий ринок імерсивних технологій, Михайленко О. Г., Панова А. Л. (2022)
Дронь М. А. - Управління фінансовими ризиками банку за внутрішніми лініями безпеки (2022)
Поліщук С. О. - Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2022)
Штангрет І. А. - Розвиток системи економічної безпеки в умовах цифрової трансформації підприємства (2022)
Петрук А. О. - Розвиток підходів до визначення поняття "похідні фінансові інструменти" та їх класифікації (2022)
Баженков Є. В. - Державне регулювання освітньої галузі в умовах воєнного часу (2022)
Аверчев О. В. - Вплив біостимуляторів та мікроелементів на фенологічні показники сортів гороху в умовах півдня України (2022)
Аверчев О. В. - Аналіз вирощування проса в Херсонській області (2022)
Борисенко В. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність різностиглих гібридів соняшника (2022)
Бурикіна С. І. - Погодні умови як фактор впливу на формування продуктивності та якості зерна нуту, Кривенко А. І., Парлікокошко М. С. (2022)
Герасько Т. В. - Вплив мікоризації коренів на біохімічний склад плодів черешні, Покопцева Л. А., Шипиленко Є. А. (2022)
Глюдзик-Шемота М. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти селекційно-генетичних основ підвищення продуктивності тютюну: сутність та інноваційний потенціал (2022)
Horobets М. V. - Peculiarities of bishofite effect on yield and seed quality of spring barley varieties (2022)
Грохольська Т. М. - Вплив строку сівби і норми висіву насіння на урожайність суцвіття шавлії мускатної в умовах Західного Лісостепу, Хоміна В. Я. (2022)
Жуйков О. Г. - Льон олійний в Україні – культура втрачених можливостей, Мельник М. А. (2022)
Зеленянська Н. М. - Регенераційна здатність підщепних і технічних сортів винограду у культурі тканин і органів іn vitro, Самофалов М. О. (2022)
Кушнірук Т. М. - Інституційне забезпечення формування землекористування у новоутворених територіальних громадах, Ясінецька І. А., Додурич В. В. (2022)
Лябах С. В. - Ефективність застосування Грейнактиву-С на посівах соняшнику в умовах Полісся України (2022)
Мостіпан М. І. - Урожайність різновікових посівів пшениці озимої залежно від строків підживлень у Північному Степу України, Умрихін Н. Л. (2022)
Павліченко К. В. - Формування біометричних показників та накопичення сирої надземної маси гібридами кукурудзи під впливом макро- і мікродобрив, Грабовський М. Б. (2022)
Пасічник І. О. - Дослідження схожості насіння женьшеню звичайного в контрольованому середовищі, Ільїнський Ю. М., Безверха Л. М. (2022)
Сахненко Д. В. - Стан та сучасні тенденції розвитку та поширення вірусних хвороб польових культур переносниками ценозів, Доля М. М., Мамчур Д. О. (2022)
Сєвідов В. П. - Сучасне овочівництво в Україні: стан і проблеми розвитку, Сєвідов І. В. (2022)
Столяр С. Г. - Вплив абіотичних факторів на розвиток грибних хвороб сорго в Поліссі України, Ключевич М. М. (2022)
Фурман В. А. - Вплив інокуляції та удобрення на формування симбіотичної та насіннєвої продуктивності сої, Фурман О. В., Губар М. І., Свистунова І. В. (2022)
Чухрай Р. В. - Вплив абіотичних факторів на строки появи основних шкідників ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України (2022)
Шокало Н. С. - Застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно, Белецький В. О. (2022)
Біденко В. М. - Вплив мікроелементів кобальту, міді, марганцю, цинку на мінеральний склад молока корів зони радіоактивного забруднення, Мамченко В. Ю., Лавринюк О. О., Абрамова А. К., Гурський Є. Г. (2022)
Калинка А. К. - Оптимізація рецептів раціонів для збільшення енергії росту нової популяції молодняку м’ясного комолого сименталу худоби в умовах передгірської зони Буковинських Карпат, Томаш Л. В., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського