Кривий М. М. - Організація годівлі та відтворна здатність голштинських бугаїв-плідників в умовах ТОВ "Українська генетична компанія", Захарчук Д. В. (2022)
Приліпко Т. М. - Нейрогуморальна регуляція обміну речовин у разі порушення травлення в жуйних, Коваль Т. В. (2022)
Харламова Т. С. - Аналіз трансгресійної оцінки свиней різного напряму продуктивності, Гілевич Л. О. (2022)
Харламова Т. С. - Оцінка плідників за селекційним індексом, Троянова А. Р. (2022)
Хомич Я. М. - Причини та форми неплідності корів приватного сектора (2022)
Садыков С. Т. - Оценка различных качественно-групповых почв мугано-сальянского массива по доходному подходу (2022)
Алмашова В. С. - Оцінка впливу на довкілля діяльності фермерського господарства "Курінь" (2022)
Брайнінгер О. І. - Особливості транслокації та акумуляції важких металів у системі "ґрунт – рослина – сільськогосподарська продукція" (2022)
Василенко О. В. - Оцінка безпеки життєдіяльності міських жителів в умовах забруднення середовища важкими металами, Гурський І. М., Шевченко Н. О., Сорока Л.В., Косенко Ю. Ю. (2022)
Непран І. В. - Екологічні проблеми амброзії полинолистої в Харківській області, Бондаренко С. В., Поташова Л. М. (2022)
Стаднік В. Ю. - Перспективи використання ендемічних видів зелених насаджень для озеленення дитячих майданчиків урбанізованих територій (2022)
Stratichuk N. V. - Wind energy as a renewable source of energy in the Kherson region (2022)
Титул, зміст (2022)
Бутько Т. В. - Удосконалення існуючих методів організації пасажирських залізничних перевезень з урахуванням можливих ризиків руйнування залізничної інфраструктури, Примаченко Г. О., Тарасов К. О. (2022)
Приходько С. І. - Дослідження ефективності біоінспірованого методу декодування лінійних блокових кодів, Штомпель М. А. (2022)
Zmii S. - Energy effective Technologies on Transport: Safety of Appliance of LED Railway Signals, Siroklyn I., Panchenko V., Sotnyk V. (2022)
Прокопов А. О. - Розроблення моделі своєчасного забезпечення станцій місцевої роботи порожніми вагонами на основі концепції Precision Scheduled Railroading, Прохоров В. М., Калашнікова Т. Ю. (2022)
Ситнік Б. Т. - Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами прямування. Частина 3. Синтез структури і моделювання адаптивних цифрових регуляторів корекціі швидкості руху високошвидкісних поїздів із заданими ПІД-законами формування імпульсних управлінь, Бриксін В. О., Давидов І. В. (2022)
Базалій В. В. - Характер прояву і ефективність використання індексу лінійної щільності колоса при селекції пшениці озимої, Домарацький Є. О., Козлова О. П., Бойчук І. В., Базалій Г. Г. (2022)
Бутенко С. О. - Вплив регуляторів росту рослин на якість насіння гірчиці в умовах північно-східного Лісостепу України, Цзя ПейПей. (2022)
Василенко Н. Є. - Особливості та умови вирощування костриці тонколистої (2022)
Голубченко В. Ф. - Вплив доз і строків підживлення аміачною селітрою на врожайність пшениці озимої та нітрифікаційну здатність ґрунту, Куліджанов Е. В., Волянський О. М. (2022)
Горобець М. В. - Використання природних мінералів та розсолів при вирощуванні ячменю ярого в умовах Лісостепової зони України (2022)
Дудка О. А. - Вплив систем землеробства та обробітку ґрунту на його загальну пористість за вирощування пшениці ярої в Правобережному Лісостепу України (2022)
Жеребко В. М. - Ефективність дворазового послідовного застосування знижених норм гербіциду Корум у захисті посівів сої від бур’янів, Дикун О. В. (2022)
Ковальов М. М. - Агробіологічні особливості та продуктивність рослин Diplotaxis tenuifolia при використанні біопрепаратів (2022)
Куліджанов Е. В. - Успадкування забарвлення ягоди серед нащадків червоноягідних сортів винограду (2022)
Лавренко С. О. - Моніторинг сортів та гібридів соняшнику та пшениці озимої для вирощування в зоні Степу України, Лавренко Н. М. (2022)
Ласло О. О. - Вплив композицій регулятора росту Вимпел-2та Оракул мультикомплекс на урожайність середньостиглих гібридів кукурудзи, Олепір Р. В. (2022)
Міщенко С. В. - Генетичний контроль ознаки однодомності Cannabis sativa l. в процесі інбридингу, Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О., Ткаченко С. М. (2022)
Тарасюк В. А. - Продуктивність агроценозу розторопші плямистої залежно від строків, способів сівби та норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу України, Безвіконний П. В., Потапський Ю. В. (2022)
Федорук І. В. - Важливість елементів системи захисту в технології вирощування сої в контролі хвороб, Колодій В. А., Хмелянчишин Ю. В. (2022)
Фурманець О. А. - Ефективність застосування рідких комплексних добрив при вирощуванні кукурудзи на дерново-підзолистих грунтах західного Полісся (2022)
Ярчук І. І. - Вплив полікомпонентних ріст регулюючих препаратів на формування продуктивності пшениці твердої озимої, Мельник Т. В., Мусієнко Б. С. (2022)
Варпіховський Р. Л.. - Вплив мікроклімату приміщення та умов утримання телят у період вирощування до 8 місячного віку, Кучеренко О. М. (2022)
Ведмеденко О. В. - Оцінка молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній та бугаїв-плідників (2022)
Вербич І. В. - Вплив параметрів мікроклімату в приміщенні на відгодівельні якості свиней, Братковська Г. В. (2022)
Ісько О. Ю. - Вплив різних рівнів часнику (Allium sativum) на продуктивність кролів, Сичов М. Ю. (2022)
Крамаренко О. С. - Фрактальний аналіз молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів, Луговий C. І., Крамаренко C.С. (2022)
Лісогурська Д. В. - Показники якості і безпечності меду при зберіганні, Фурман С. В., Лісогурська О. В., Адамчук Л. О., Лігоміна І. П. (2022)
Михайленко Т. Ю. - Вплив різного рівня часнику (Allium sativum) в комбікормі на перепілок несучок, Сичов М. Ю. (2022)
Панкєєв С. П. - Технологічні особливості виробництва яловичини в умовах сільськогосподарських підприємств Херсонської області (2022)
Приліпко Т. М. - Адаптивні зміни властивостей ферментів при різному рівні молочної продуктивності, Коваль Т. В. (2022)
Сеник І. І. - Формування ботанічного складу багаторічних бобово-злакових травосумішок залежно від норми висіву насіння, Сидорук Г. П., Горун М. В. (2022)
Sobol O. M. - A review of modern approaches to healthy diets for dogs and cats, Kryvyi V. V., Bokshan H. І. (2022)
Соболь О. М. - Оцінка споживання сухих кормів для кішок з урахуванням їх віку, породної та статевої належності (2022)
Недільська У. І. - Агроекологічні аспекти формування продуктивності біоенергетичної культури (2022)
Швець О. - Особливості насипних ґрунтів житлово-рекреаційної зони (2022)
Володимирець В. О. - Аналіз видового складу адвентивної фракції флори на осушених територіях Волинського Полісся, Ойцус Л. В., Солодка Т. М. (2022)
Непран І. В. - Сучасний стан водних біоресурсів і рибальства Харківщини (2022)
Скок С. В. - Оцінка якості грунтів зони Степу України в умовах глобальних змін клімату (2022)
Стратічук Н. В. - Оцінка техногенного впливу на водні ресурси Херсонській області, Корнієнко В. О. (2022)
Кондратенко І. П. - Струми та електромагнітні зусилля в системах магнітно-імпульсної обробки з феромагнітною платформою, Карлов О. М. , Крищук Р. С. (2022)
Шаповал І. А. - Методи керування задля усунення гармонік у системах генерування електроенергії на основі машини подвійного живлення, Михальський В. М., Артеменко М. Ю., Чопик В. В., Поліщук С. Й. (2022)
Akinin K. P. - Energy characteristics of brushless magnetoelectric motors of the return-rotary motion, Kireyev V. G., Filomenko A. A., Vertelieva O. V. (2022)
Кучинський К. А. - Вплив ступеня закріплення обмотки в торці паза статора турбогенератора на термомеханічні характеристики ізоляції її стержня (2022)
Чиженко О. І. - Пристрій для коригування форми напруги мережі, яка живить потужний керований випрямляч, Блінов І. В. (2022)
Руденко Ю. В. - Розрахунок перетворювача Кука за допомогою метода усереднення на основі теорем Лагранжа (2022)
Кучанський В. В. - Техніко-економічне обґрунтування вибору конструкції фази та перерізу проводу повітряної лінії електропередач, Лиховид Ю. Г. (2022)
Мельник В. Г. - Спосіб вимірювання локальних змін електропровідності розчинів у диференційних кондуктометричних системах, Борщов П. І., Дзядевич С. В., Саяпіна О. Я. (2022)
Богуш А. - Василь Сухомлинський: виховна сила слова (2022)
Вапнічний С. - Розробка інформаційної онлайн системи для вивчення початків програмування, Беца А. (2022)
Гуралюк А. - Соціально-культурні та організаційно-педагогічні передумови цифрової трансформації освіти (2022)
Дятлов В. - Титулування гетьманів Війська Запорізького у європейському офіційному і громадському дискурсі, Кеда М., Міден Е. (2022)
Кудін С. - Дослідження саморегуляції як чинника научуваності осіб з легким ступенем розумової відсталості, Мазур Т., Кужельний А. (2022)
Носко М. - Система критеріального оцінювання підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти, Мехед О. (2022)
Смоліна С. - Огляд вітчизняних досліджень з питань осмислення постаті вчителя у педагогіці (2016–2021) (2022)
Столяр М. - Методика викладання теми "Культура Стародавньої Греції часів архаїки", Богун К. (2022)
Джевага Г. - Вибір сервісу відеоконференцій для забезпечення дистанційної освіти (2022)
Житомирська Т. - Педагогічне забезпечення формування технічної культури менеджерів морської галузі в умовах неперервної освіти (2022)
Злобіна О. - Перспективні напрямки вдосконалення підготовки майбутніх морських офіцерів у вищих військових навчальних закладах в умовах військових реалій (2022)
Ковбаса Ю. - Модернізація змісту навчальних дисциплін з безпеки життєдіяльності людини, Ковбаса Т. (2022)
Кудін С. - Дослідження впливу різних форм навчання на стан окремих компонентів способу життя студентської молоді в умовах пандемії, Савонова О., Кужельний А. (2022)
Ольховик М. - Діагностика рівня сформованості культури академічної доброчесності майбутніх учителів, Лілік О. (2022)
Пискун О. - Розробка дизайну поліграфічної рекламно-інформаційної продукції для абітурієнтів, Волочок Ю., Носовець Н. (2022)
Ховрич М. - Дистанційне навчання у закладах вищої освіти (аналіз думки викладачів) (2022)
Аніщенко В. - Формування професійної компетентності офіцерів сектору безпеки та оборони України на основі використання інтерактивних методів навчання, Разумейко Н. (2022)
Белан Т. - Педагогічні умови формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів професійного навчання (2022)
Давиденко А. - Підготовка вчителя фізики до одержання фотознімків моментів перебігу швидкоплинних явищ природи (2022)
Дубина Л. - Особливості дуального навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2022)
Лихогляд К. - Формування професійної компетентності у майбутніх суднових механіків: використання IT-сервісів, Кононенко А. (2022)
Лілік О. - Вплив соціальної рефлексії на професійне спілкування викладача педагогічного закладу вищої освіти, Бивалькевич Л., Перинський Ю. (2022)
Петрик Д. - Використання цифрових технологій під час занять зі спеціально-фізичної підготовки в умовах "Online" та "Offline", Пліско В. (2022)
Рекун О. - Медіа-інформаційний простір: чи існує практична затребуваність профпідготовки фахівців для ЗПТО (2022)
Видра О. - Дослідження причин прокрастинації учнів основної школи під час виконання проєктів на уроках трудового навчання, Мнівець С. (2022)
Гончаренко О. - Методична практика трудової підготовки учнів базової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій: вітчизняний науково-педагогічний досвід, Торубара О. (2022)
Лавріненко Л. - Інклюзивна освіта в умовах викликів Нової української школи (2022)
Щерба А. А. - Математичне моделювання та регулювання процесів комплексної електротермообробки алюмінієвої жили силового кабелю, Подольцев О. Д., Золотарьов В. В., Білянін Р. В., Кулик М. А. (2022)
Басок Б. І. - Експериментальні та чисельні дослідження тепловіддачі зі склопакета з електронагрівом його поверхні, Давиденко Б. В., Гончарук С. М., Павленкo А. М. (2022)
Гориславець Ю. М. - Вплив струмопідводу на електромагнітні процеси в кристалізаторі для електрошлакового наплавлення металлу, Бондар О. І., Проскудін В. М., Кусков Ю. М., Римар С. В., Нетяга А. В. (2022)
Акинін К. П. - Дослідження впливу зміни параметрів безконтактних магнітоелектричних двигунів зворотно-обертального руху на їхнi характеристики, Кіреєв В. Г., Пєтухов І. С., Філоменко А. А., Лавриненко В. А., Міхайлик О. М. (2022)
Голубєв В. В. - Розвиток принципів побудови та вдосконалення магнітно-напівпровідникових імпульсних пристроїв силової перетворювальної техніки, Зозульов В. І., Маруня Ю. В., Сторожук А. І. (2022)
Зайченко О. А. - Гібридна система живлення обмоток електромагнітного сепаратора роторного типу за неповної визначеності параметрів навантаження, Рижков О. М., Гаврилюк С. І. (2022)
Гижко Ю. І. - Особливості побудови інформаційних каналів багаторівневих інформаційно-вимірювальних систем діагностування вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням вимог концепції SMART GRID, Гуторова М. С., Зварич В. М., Кузік Г. А., Мислович М. В., Остапчук Л. Б. (2022)
Борщов П. І. - Мінімізація випадкової похибки цифрового методу вимірювання амплітуди синусоїдального сигналу (2022)
Кириленко О. В. - Впровадження міжнародних та європейських стандартів для розвитку ОЕС України згідно з концепцією Smart Grid, Блінов І. В., Зайцев Є. О., Палачов С. О., Васильченко В. І. (2022)
Жаркін А. Ф. - Загальні вимоги до побудови та використання гібридних мікросистем в розподільних мережах, Палачов С. О., Попов В. А., Ткаченко В. В., Фролов І. В. (2022)
Pavlovsky V. V. - Quasi-dynamic model of the interconnected power system of Ukraine for a frequency stability study, Lukianenko L. M., Steliuk A. O., Horoshko P. S. (2022)
Щерба А. А. - Залежність динамічних характеристик імпульсних струмів електророзрядних установок від віддаленості їхнього технологічного навантаження, Супруновська Н. І., Щерба М. А., Розіскулов С. С., Михайленко В. В. (2022)
Kireyev V. G. - Features of the development of slotless brushless magnetoelectric torque motors, Akinin K. P. (2022)
Головань І. В. - Засоби проектного синтезу занурених асинхронних двигунів інноваційних конструкцій, Попович О. М., Поліщук В. О. (2022)
Кучинський К. А. - Розрахункова оцінка вібропереміщень і механічних напружень ізоляції лобової частини обмотки статора потужного турбогенератора, Крамарський В. А. (2022)
Губаревич В. М. - Симетричні індуктивно-ємнісні перетворювачі з однофазним мостовим випрямлячем, активним навантаженням та ємнісним фільтром, Маруня Ю. В., Кабан В. П., Матвєєв В. Ю. (2022)
Чиженко О. І. - Дослідження перехідних процесів у колі умовно дванадцятифазного тиристорного компенсатора для корекції перехідних пускових режимів в електричній мережі, Рибіна О. Б. (2022)
Мельников С. В. - Стратегічна взаємодія у просторовій дуополії в умовах транспортної монополії (2022)
Postan M. Ya. - Model for optimal planning of marketing activity of plant, production and transportation of perishable products, Filina-Dawidowicz L. S. (2022)
Varbanets R. A. - Vibroacoustic diagnostics of marine diesel engine turbocharger, Fomin O. V., Klymenko V. G., Minchev D. S., Malchevsky V. P., Zalozh V. I. (2022)
Коновалова Г. В. - Розрахунок параметрів остійності одноярусного контейнерного хаусботу, Щедролосєв О. В., Терлич С. В. (2022)
Мельник О. М. - Cупутникові компаси у системі забезпечення безпеки навігації суден, Корякін К. С., Логінов О. В. (2022)
Савчук В. П. - Система моніторингу шатунних підшипників колінчастих валів суднових двигунів внутрішнього згоряння, Білоусов Є. В., Зінченко Д. О., Бойко М. О. (2022)
Шалапко Д. О. - Покращення експлуатаційних показників суднової енергетичної установки танкера проєкту RST27 за рахунок використання водневих присадок (2022)
Шумило О. М. - Визначення оптимальних розмірів подовження пасажирських суден у процесі їх модернізації (2022)
Яглицький Ю. К. - Комплексне дослідження сучасних тенденцій "зеленого" судноплавства (2022)
Берестенко В. В. - Імовірнісні характеристики мультимодальної доставки, Онищенко С. П. (2022)
Босий М. В. - Транспортування природного газу в газогідратному стані, Клименко В. В. (2022)
Gryshchuk О. K. - Determination of functional characteristics of customs and logistics infrastructure in transport systems of international direction, Petryk А. V., Yerko Y. V. (2022)
Жук М. М. - Застосування нейромережевого моделювання для прогнозування тривалості перебування транспортного засобу на зупинці громадського транспорту, Півторак Г. В., Гіць І. І. (2022)
Федонюк В. В. - Вплив карантинних обмежень, викликаних епідемією COVID-19, на інтенсивність транспортного руху та екологічний стан у м. Луцьку, Іванців В. В., Федонюк М. А. (2022)
Обронова О. М. - Механізми оцінки та забезпечення якості управління проєктом (2022)
Тірон-Воробйова Н. Б. - Деякі аспекти застосування системного аналізу у процесі вивчення головних квантових чисел ліній серії Бальмера: компетентнісні навички з фізики в курсантів-судноводіїв, Іванов О. Д. (2022)
Арсеньєва Н. О. - Сучасні закордонні системи автоматизованого проєктування для проєктування автомобільних доріг, Фоменко Г. Р. (2022)
Воронков О. А. - Модель технологічної системи перевезення збіжжя збирально-транспортного комплексу агрохолдингу, Роговський І. Л. (2022)
Ковцур К. Г. - Упровадження мотиваційної політики діяльності департаментів логістики на підприємствах, Птиця Н. В., Кузєв І. О. (2022)
Чорна О. В. - Нормативно-правове забезпечення умов функціонування транспортних систем та напрями його вдосконалення, Фалович Н. М., Шевчук О. С., Попович П. В., Буряк М. В. (2022)
Волженцева І. - Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку (2022)
Yildirim Doğru S. S. - Determining the Problems Experienced by Mothers of Babies with Special Needs, Bilge Doğru H. (2022)
Калмикова Л. - Психолого-педагогічні й психолінгвістичні засади перспективності і наступності в навчанні рідної мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, Харченко Н., Мисан І. (2022)
Богуш А. - Стратегія розвитку дошкільної освіти України: від старту до фінішу (історичний вектор – 1991–2022 рр.) (2022)
Гнізділова О. - Формування у дітей дошкільного віку уявлень про "мужні” професії, Дубовик Ю. (2022)
Луценко І. - Параметри та показники оцінки ефективності педагогічної взаємодії з дитиною раннього віку (2022)
Левінець Н. - Підготовка майбутніх вихователів до формування рухової компетентності дітей дошкільного віку (2022)
Лохвицька Л. - Чи готові фахівці дошкільної освіти до морального виховання дітей: аналіз проблеми, Андрущенко Т. (2022)
Romenkova V. - Assessment of Modalities of Communication in Teaching by Students of Pedagogical Specialties in Contact and Distance Learning, Zirina T. (2022)
Калмикова Л. - Вплив мовленнєво-мовної компетентності дошкільників на успішність подальшого оволодіння L1 і розвитку мовлення в школі: результати порівняльного психолінгвістичного аналізу, Харченко Н., Кючуков Х., Мисан І. (2022)
Поуль В. - Питання адаптації та відновлення дошкільників та їх батьків у несприятливих обставинах життя (2022)
Apostolou Z. T. - Continuities, Discontinuities and Transition in Early Childhood Literacy Education at Digital Time (2022)
Загородня Л. - Формування звукової культури мовлення в дітей 5-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення засобом дидактичної гри, Марєєва Т. (2022)
Лазаренко Н. - Особливості організації групової взаємодії дітей дошкільного віку в процесі експериментування, Коломієць А., Колесник К. (2022)
Степанова Т. - Розвиток інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти України в ХХІ столітті, Коноз О., Банді А. (2022)
Бондар Т. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища, Добош О., Александрович М. (2022)
Ткач Т. - Психологічна підготовка молодших бакалаврів дошкільної освіти у закладах фахової передвищої освіти, Люцина В. (2022)
Ющенко Л. - Сучасні форми взаємодії закладу дошкільної освіти і сім᾿ї у векторі професійного зростання вихователя (2022)
Title (2017)
Contents (2017)
Petruk R. - Ecological Safety of Pesticide Use in Ukraine, Kostyuk V. (2017)
Kvaternyuk S. - Multi-Spectral Television Measuring Control of Integral Parameters of Pollution Using Higher Aquatic Plants in a Complex for Sewage Treatment (2017)
Atamaniuk V. - An Energy Saving during the Filtration Drying of Dispersible Materials. Choice of Optimal Parameters of the Process, Kindzera D., Huzova I., Liuta O. (2017)
Vambol S. - Remote Sensing of Waste Dumps in Ecological Safety Management Systems, Vambol V., Kondratenko O., Suchikova Y. (2017)
Bojko T. - Strategic Environmental Assessment in Conjunction with Assessment of Impacts on Environment, Dzhygyrey I., Abramova A., Skladannyy D. (2017)
Burla O. - Mathematical Modeling of the Environmental Radioactive Pollution during Oil and Gas Wells Drilling, Ablieieva I., Plyatsuk L., Malovanyy M. (2017)
Khetselius O. - Studying an Air Ventilation and Pollution in an Atmosphere of Industrial City: Elements of New Modeling Approach and Green-City Technology, Glushkov A., Safranov T., Buyadzhi V., Bunyakova Y., Romanova A. (2017)
Glushkov A. - Modeling Evolutionary Dynamics of Complex Ecosystems Using Combined Chaos Theory and Neural Networks Methods: I. Formal Theoretical Basis for Application To Environmental Radioactivity Dynamics, Khetselius O., Safranov T., Buyadzhi V., Ignatenko A., Svinarenko A. (2017)
Buyadzhi V. - Damage Analysis and Detection Under Varying Environmental and Operational Conditions Using a Chaos Theory Methods, Ternovsky V., Glushkov A., Khetselius O., Svinarenko A., Bakunina E. (2017)
Gokov O. - Atmospheric Electricity of Megacities and Some Environmental Aspects of Atmospheric-Ionospheric Electrical Interaction (2017)
Kundelska T. - The Scope of EIA in Ukraine – Scientific Priorities of the Professor Yaroslav Adamenko (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Malovanyy M. - Conditions for Development and Cultivation of Cyanobacteria for Multi-Purpose Application (Literature Review), Soloviy K., Nykyforov V., Wojtowiczi J. (2018)
Sharavara V. - Assessment of Ecological Safety Level of Kamyanets-Podilsky City by the Density of Petrol Stations Placement, Havryliuk R., Gulevets D., Savchenko S. (2018)
Ishchenko V. - Environment Contamination with Heavy Metals Contained in Waste (2018)
Kupchyk L. - Sorption Purification of Natural Water From Micro-Mixtures of Hard Metals, Salavor O., Nychyk O. (2018)
Tri Nguyen-Quang - Modified Redfield Ratio Combined with Artificial Neural Network Simulation to Estimate the Algal Bloom Pattern, Hushchyna K., Kayla McLellan, Qurat-Ul An Sabir (2018)
Vytrykush N. - Hazard Monitoring and Application of Complex Territorial Analysis to Assess the Degree of Protection for a Certain Region, Romaniv A., Nahurskyy O., Paranyak N. (2018)
Dyachok V. - The Role of the Wavelength of Light in the Dynamics of Growth of Chlorophyllsynthesizing Microalgae Due to the Absorption of Carbon Dioxide, Katysheva V., Huhlych S., Dyachok R. (2018)
Chernysh Y. - Research of Migration Patterns of Heavy Metals in the Soil Environment in the Area of Phosphogypsum Storage Influence, Plyatsuk L., Yakhnenko O., Тrunova I., Kozii I. (2018)
Popovych N. - Environmental Hazard of Uncontrolled Accumulation of Industrial and Municipal Solid Waste of Different Origin in Ukraine, Malyovanyy M., Telak O., Voloshchyshyn A., Popovych V. (2018)
Lacatosh O. - Study of an Issue of Providing the People of Toporiv Village with Drinking Water, Odnorih Z., Matsiyevska O. (2018)
Dyachok V. - Final-Treatment of Wastewater from the Production of Edible Oils, Marakhovska A., Zaharko J. (2018)
Sabadash V. - Adsorption of Cu (II) and Cr (III) Ions from Aqueous Medium in Fixed Bed Column, Gumnitsky J. (2018)
Tartachynska Z. - The Life Path and Scientific Priorities of Professor Oleksandr Moroz, Luchyt L. (2018)
Abbasaliev B. B. - Improving the efficiency of treatment of trophic ulcers in the lower extremities resulted from chronic venous insufficiency (2022)
Ковальов О. П. - Специфічні ускладнення при операціях з приводу зобу та шляхи їх попередження, Ляховський В. І., Люлька О. М., Нємченко І. І., Коровіна Л. М., Сидоренко А. В. (2022)
Ждан В. М. - Визначення вираженості запальних змін синовіальної оболонки у пацієнтів з остеоартритом колінних суглобів за допомогою еластометрії зсувних хвиль, Лебідь В. Г., Іваницький І. В., Іщейкіна Ю. О., Боряк Х. Р. (2022)
Зубаха А. Б. - Оптимізація лікування гнійних ран методом вакуумної терапії, Лігоненко О. В., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Скотаренко Т. А. (2022)
Mahmudova K. J. - Results of ultrasound elastometry of the liver in individuals with chronic viral hepatitis b (based on hospital attendance register data in azerbaijan) (2022)
Таряник К. А. - Особливості моторних флуктуацій при різних формах хвороби Паркінсона, Шкодіна А. Д., Литвиненко Н. В. (2022)
Talibov Talib Ataly oglu - Open surgical treatment of bilateral coralloid and multiple nephrolithiasis complicated with chronic renal failure (2022)
Ханик Т. Я. - Рентгенологічна характеристика колінних суглобів пацієнтів з моногонартрозом (2022)
Гнідь М. Р. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на подагру (2022)
Зайцев А. В. - Методологія вивчення взаємин між мікробіоценозом порожнини рота людини та його організмом, Бойченко О. М., Котелевська Н. В., Ніколішин А. К. (2022)
Стасюк О. А. - Взаємозв'язок положення голівок скроневонижньощелепного суглоба та верхніх дихальних шляхів при патології прикусу І-ІІ класу (2022)
Filon A. - Dynamics of mmp8 and osteopontin content in oral liquid of patients with oral diseases in the presence of oncopathology (2022)
Губін М. В. - Судово-медичні аспекти тяжкості травм грудної клітки у живих осіб, Борщ С. С., Саєнко М. С., Чураєв В. О. (2022)
Каценко А. Л. - Препарування екстраорбiтальної, інфраорбiтальної та гардерової сльозових залоз лабораторного щура, Шерстюк О. О., Устенко Р. Л., Свінцицька Н. Л. Пілюгін А. В. (2022)
Кошурба І. В. - Порівняльна характеристика противиразкової активності кріоекстракту плаценти за різних режимів застосування в експерименті, Гладких Ф. В., Чиж М. О. (2022)
Назаренко С. М. - Модулятори факторів транскрипції nf-капа b та nrf2 як засоби обмеження деструкції позаклітинного матриксу пародонта щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травми, Костенко В. О. (2022)
Таран О. В. - Вплив модуляторів транскрипційних чинників nf-капа b і nrf2 на показники оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах тонкої кишки щурів після лапаратомії на тлі ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді, Соловйова Н. В. (2022)
Френкель Ю. Д. - Вплив куркуміну на розвиток оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах печінки щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення, Черно В. С., Костенко В. О. (2022)
Hefzollesan S. M. - Experimentall substantiation for applying actovegin in combination with osteoplastic materials in mandibular bone tissue regeneration, Mammadov F. Y., Arkhmamаdova G. M., Mammadov R. М. (2022)
Шерстюк О. О. - Інтерпретація морфологічної картини, яка спостерігається на гістологічних препаратах з точки зору стереології, Гринь В. Г., Тарасенко Я. А., Тихонова О. О., Литовка В. В. (2022)
Акімов О. Є. - Перспективна структура патофізіології як навчальної дисципліни в умовах воєнного стану, Соловйова Н. В., Міщенко А. В., Назаренко С. М., Костенко В. О. (2022)
Акімов О. Є. - Методичний підхід до викладання принципів транскрипційної регуляції запалення як типового патологічного процесу на кафедрі патофізіології (2022)
Безега М. І. - Основні аспекти формування професійної компетентності майбутніх лікарів під час вивчення навчальної дисципліни "оториноларингологія", Безшапочний С. Б., Зачепило С. В. (2022)
Єрошенко Г. А. - Роль діагностики мiкpoпpeпapaтiв в засвоєнні знань та практичних навичок на заняттях дисциплін медико-біологічного профілю, Лисаченко О. Д., Шевченко К. В., Кінаш О. В., Пелипенко Л. Б. (2022)
Макаренко О. М. - Обґрунтування поняття гліоархітектоніки для нейронауки та нейроцитопатології (2022)
Шаргородська Є. Б. - Невиношування вагітності: сучасний погляд, Меленчук Л. М. (2022)
Шерстюк О. О. - Морфофункціональне та клінічне значення інтерстиціальних клітин кахаля в сечовому міхурі, Саричев Я. В., Супруненко С. М., Сухомлин С. А., Пустовойт Г. Л. (2022)
Школьник М. Б. - Оцінка ефективності методів реабілітаційної допомоги дітям з інвалідністю при порушеннях опорно-рухового апарату, Михальчук В. М. (2022)
Колбун М. Д. - Рецензія на монографію колективу авторів О. П. Мінцер, М. М. Потяженко, Г. В. Невойт "Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Концептуалізація", том 1 (2022)
Матвієнко Ю. О. - Відмінності в імунологічному статусі хворих на туберкульоз легень при розвитку алергічних та токсико-алергічних побічних реакцій при лікуванні протитуберкульозними препаратами, Рекалова О. М., Панасюкова О. Р., Жадан В. М., Ясирь С. Г., Тараненко А. В., Будьонна М. П. (2022)
Вантюх Н. В. - Хронічна бронхообструкція та ендотеліальна дисфункція: деякі імунологічні аспекти взаємозв’язку, Лемко О. І., Решетар Д. В. (2022)
Асанов Е. О. - Вплив гіпоксичних тренувань на стан легеневої гемодинаміки у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень, Диба І. А., Голубова Ю. І., Асанова С. О. (2022)
Дмитрієв К. Д. - Вплив поліморфізму C79G (rs1072714) та A46G (rs1042713) гена ADRB2 на клінічний перебіг ХОЗЛ, Мостовой Ю. М., Слепченко Н. С. (2022)
Клименко В. А. - Ведення хворого на алергічний риніт в україні: міжнародні рекомендації та власний досвід, Карпушенко Ю. В., Кулік Т. В., Ащеулов О. М. (2022)
Фещенко Ю. І. - Коморбідність у хворих на бронхіальну астму та ризики тяжкого перебігу COVID-19, Яшина Л. О., Полянська М. О., Гуменюк Г. Л., Ігнатьєва В. І., Опімах С. Г., Москаленко С. М., Зволь І. В. (2022)
Саніна Н. А. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 у хворих на бронхіальну астму, Єханін М. С. (2022)
Стриж В. О. - Наслідки гострої респіраторної інфекції COVID-19 та їх вплив на перебіг хронічних бронхо-легеневих захворювань у дітей (2022)
Зайков C. В. - Гостра кропив'янка — актуальна мультидисциплінарна проблема, Богомолов А. Є., Кириленко Т. В., Гришило А. П. (2022)
Доктору медичних наук Лемку Івану Степановичу - 70! (2022)
Резолюція телемосту з циклу "Респіраторні захворювання - лікуй респіраторно" "Респіраторні алергози" (2022)
Пам’яті Бориса Михайловича Пухлика (2022)
Титул, зміст (2022)
Роїк М. В. - Творчі здобутки та тернисті шляхи флагмана буряківництва й біоенергетики України (2022)
Балагура О. В. - Агробіологічне обґрунтування спеціалізації землеробства регіону — вірогідна модель сільськогосподарського виробництва (на прикладі Тетіївського району Київської області), Балан В. М., Волоха М. П. (2022)
Нурмухаммедов А. К. - Застосування біочару у сільському господарстві (огляд літератури), Ганженко О. М. (2022)
Роїк М. В. - Методи створення заміщених ліній для гібридної селекції цукрових буряків: рослини виду Beta vulgaris L. з новою стерильною цитоплазмою Beta patula L., Ковальчук Н. С., Бондарь С. О., Власюк В. І., Федорощак Л. Г. (2022)
Димитров С. Г. - Формування площі листкової поверхні рослин сільськогосподарських культур залежно від маси кореневої системи за її мікоризації, Саблук В. Т. (2022)
Орлов С. Д. - Створення вихідного селекційного матеріалу вівса посівного (Avena sativa L.) з використанням ембріокультури, Нечипоренко Л. П., Войтовська В. І. (2022)
Кравчук В. І. - Проблематика виробництва садивного матеріалу міскантусу гігантського, Квак В. М., Цвігун Г. В., Іванюта М. В., Кононюк Н. О., Атаманюк О. М., Гуменюк Ю. О. (2022)
Іваніна В. В. - Енергетична продуктивність буряків цукрових та баланс елементів живлення у грунті за біологізації вирощування, Данюк М. С. (2022)
Макух Я. П. - Вплив бур’янів на ріст і розвиток павловнії, Ременюк С. О., Різник В. М., Мошківська С. В. (2022)
Данюк Ю. С. - Наростання вегетативної маси верби залежно від сортових особливостей та виду садивного матеріалу, Данюк В. О. (2022)
Правдива Л. А. - Вплив строків сівби на біоенергетичну продуктивність сорго зернового та соризу, Гончарук Г. С. (2022)
Сичук Л. В. - Продуктивність гібридів сорго цукрового залежно від строків збирання в умовах Західного Полісся, Черевко Т. В., Ганженко О. М. (2022)
Стефанюк В. Й. - Зберігання колекції стевії в культурі in vitro, Лосєва А. І. (2022)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Правобережного Лісостепу, Кирилко Я. О., Іванюк І. Д., Гументик М. Я., Ганженко О. М. (2022)
Ягольник О. О. - Українська селекціонерка – автор двох десятків сортів сої (2022)
Orazi L. - Ukrainian language policy in the 1920s and after 1991: Development stages and present trends (2022)
Гнатюк Л. П. - Оказіональна деривація як вияв специфіки народного мовомислення (на матеріалі Галицько-руських народних приповідок, зібраних і впорядкованих Іваном Франком) (2022)
Zeller Jan Patrick - Okannia and akannia in Ukrainian-Russian mixed speech ("surzhyk”) (2022)
Палінська О. М. - Формування мовної ідентичності мешканців Центру і Півдня України в умовах трикодовості (українська – російська – змішане мовлення) (2022)
Del Gaudio Salvatore - The local dialect of Zaderiїvka (Chernihiv region) in the east Slavic context (2022)
Lebedivna O. - Dispalatalization of Common Slavic *ri̯ in Ukrainian: The case of family names in -uk- in the Hutsul parish registers (2022)
Белей Л. Л. - Рецензія на книгу: Vašíček, M. Dynamika jihokarpatských nářečí. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020. 416 s. ISBN 978-80-86420-74-5 (2022)
Соколова С. О. - Рецензія на книгу: Дубічинський В., & Ройтер, Т. Лексикографування лексичних паралелей: Теоретичні положення та українсько-німецький словник. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften GmbH, 2020. 420 с. ISBN 978-3631842256 (2022)
Del Gaudio Salvatore - Review of the book: Taranenko O. О. Androtsentryzm u systemi movnykh koordynat i suchasnyі hendernyi rukh. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 pp. ISBN 978-966-489-560-3 (in Ukrainian) (2022)
Володарський Є. - Забезпечення метрологічної надійності вимірювань, Потоцький І. (2019)
Кочан Р. - Методична похибка пеленгування цілі системою звукової артилерійської розвідки, Трембач Б., Кочан О. (2019)
Походило Є. - Ідентифікація свіжого та розмороженого м’яса методом імпедансної спектроскопії, Флюнт Н. (2019)
Зівенко О. - Особливості обліку скрапленого вуглеводневого газу під час зберігання та транспортування (2019)
Крайовський В. - Дослідження кінетичних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xMoxCoSb, Рокоманюк М., Ромака В., Ромака Л., Стадник Ю., Горинь А. (2019)
Прохоренко C. - Поверхнева температурна діагностика зародження мікротріщин у напружено-деформованих металах, Яцишин С., Габльовська Н., Кононенко М. (2019)
Жуков Л. - Вплив випромінювальних характеристик металевих сплавів на методичні похибки двокольорової компенсаційної та класичної термометрії, Петренко Д. (2019)
Дмитрів В. - Аналітична модель вимірювача термоанемометричного типу кінематичних параметрів двофазного пульсуючого потоку, Микийчук М., Дмитрів І., Дмитрів Т. (2019)
Микийчук М. - Розвиток системи забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки, Лазаренко Н., Лазаренко С., Різник А. (2019)
Дувіряк Д. - Еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі, Шпак О., Паракуда В. (2019)
Гудим В. - Визначення коефіцієнта спотворення напруги в системах електропостачання, Яцишин С., Мамцаж Д. (2019)
Содержание (2012)
Джелилов А. А. - Фразеологические единицы с компонентом deve в крымскотатарском, турецком и урумском языках (2012)
Сагірова О. М. - Конотації особових імен у фразеологізмах античного походження (2012)
Бадасен Є. І. - Композитні особові імена греків Приазов’я (2012)
Бербер Н. М. - Асоціоніми Доля, Фатум, Судьба у поетонімопросторі прозових творів Марії Матіос (2012)
Гаврилюк І. С. - Красуня та чудовисько або опозиція "прекрасне” – "потворне” в поетонімосфері (2012)
Калинкин В. М. - К метаязыку поэтонимологии. Новое введение (2012)
Канна В. Ю. - Формирование коннотативного ореола топонимов (2012)
Космеда Т. А. - Прагматика власної назви в еґо-тексті Т. Шевченка: особливості функціонування топонімів (до 155-річчя з часу написання письменницького "Щоденника") (2012)
Ляховин О. Б. - Концепти Дім / Дорога / Шлях / Подорож у німецькій, російській та українській лінгвокультурах як чинники моделювання антропонімів (2012)
Осіпова Т. Ф. - Комунікативні параметри як чинник мотивації власної назви (2012)
Поляков В. Е. - Частотность крымскотатарских мужских и женских имен в Крыму в начале XXI века (2012)
Попов С. А. - Славянская ономастика в сети Интернет (2012)
Сліпецька В. Д. - Прагмалінгвістичний аспект дослідження антропонімів (на матеріалі української та англійської лінгвокультур) (2012)
Соболь Л. І. - Номінації літер – джерело поповнення українського та російського ономастиконів (2012)
Чуб Т. В. - Adolf A Tue Adolphe (на материале пьесы Матье Делапорта и Александра де ла Пательера "Le Prenom") (2012)
Пахомова С. М. - Про роль держави у формуванні офіційних стандартів ідентифікації слов’ян (2012)
Пименова М. В. - Смена стереотипов в лингвокультуре, или новый взгляд на реликты древнего сознания (2012)
Сирко І. М. - Концепт Україна та його асоціативний ряд у щоденникових записах М. Галабурди-Чигрин (2012)
Иванова Л. П. - Роль экстралингвистических факторов в формировании языков (2012)
Карпенко У. А. - Категория языкового познания и её отображение в первокорне (2012)
Ермакова Н. В. - Лингвистические особенности интернет-коммуникации (2012)
Кантур К. А. - Манипулятивное воздействие и особенности функционирования эвфемизмов как средства митигации в языке СМИ (2012)
Жигоренко І. Ю. - Ритм прози як засіб вивчення ідіостилю (2012)
Вихідні відомості (2012)
Ортинський В. - Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2017)
Паньонко І. - Сутність та система покарань у Київській Русі за "Руською Правдою”, Коваль В. (2017)
Парпан У. - Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.) (2017)
Терлюк І. - Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект (2017)
Чорнописька В. - Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.) (2017)
Гарасимів Т. - Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості (2017)
Дашо Т. - Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу (2017)
Жаровська І. - Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі (2017)
Кельман М. - Методологія правознавства як світ організованих форм мислення та діяльності дослідника (2017)
Магновський І. - Особливості трактування сучасної системи джерел права України (2017)
Токарська А. - Істина у метаантропологічному правокомунікативному контенті (2017)
Чорнобай О. - Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти (2017)
Шай Р. - Теоретичні аспекти функціонування громадських об’єднань в Україні (2017)
Бабич В. - Співробітництво Державної фіскальної сліжби України із внутрішньоєвропейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА) (2017)
Біла В. - Правова форма як категорія науки адміністративного права (2017)
Бортник Н. - Система концептуальних принципів національної платіжної системи України, Єсімов С. (2017)
Войтенко І. - Ocoбливocтi aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння митних пpaвил в Укpaїнi (2017)
Дзявроник О. - Адміністративно-правовий механізм міграційних процесів у сфері конфесійних відносин (2017)
Єсімов С. - Методологія синергетичного підходу в дослідженні інформаційних технологій в публічному управлінні (2017)
Йосифович Д. - Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією (2017)
Ковалів М. - Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України (2017)
Комарницька І. - Адміністративні та правові аспекти діяльності правоохоронних органів у сфері захисту права власності (2017)
Корчинський О. - Принципи адміністративного судочинства як основа захисту прав людини і громадянина (2017)
Литвин Н. - Інформаційне суспільство як головний пріоритет перспективного розвитку держави (2017)
Личенко І. - Поняття та ознаки адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні (2017)
Савчук О. - Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби України (2017)
Тильчик О. - Передумови віднесення протидії тінізації економіки до об’єкта адміністративно-правового регулювання (концептуальний вимір) (2017)
Остапенко О. - Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень (2017)
Параниця С. - Особливості адміністративно-правової класифікації видів вогнепальної зброї, Бабич В. (2017)
Попович Ю. - Проблеми правового регулювання комерційного (фірмового) найменування за законодавством України, Мартин В. (2017)
Тацишин І. - Особливості правового забезпечення функціонування соціальної держави (2017)
Хомишин І. - Сучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні (2017)
Цьвок М. - Про діяльність недержавних громадських організацій в Україні (2017)
Шинкар Т. - Сутність процедур примирення у системі альтернативного вирішення юридичних конфліктів (спорів) (2017)
Янчак Я. - Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації та інтеграційних процесів в охороні здоров’я (2017)
Бек У. - Особливості встановлення факту наявності трудових відносин у судовому порядку, Добош З. (2017)
Бараняк В. - Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності, Несімко О. (2017)
Гузела М. - Поняття повідомлення про підозру в кримінальному провадженні, Палюх А. (2017)
Гула Л. - Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні (2017)
Гумін О. - Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України, КовальЮ. КовальЮ. (2017)
Канцір В. - Міжнародний тероризм як "непереборна сила” для світової спільноти? (2017)
Марисюк К. - 5-ий Міжнародний тюремний конгрес 1895 р.: основні ідеї та рішення (2017)
Сорока С. - Правова природа кримінально-процесуального доказування, Римарчук Р. (2017)
Романюк І. - Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження (2017)
Шиян Д. - Проблема застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням (2017)
Бадида А. - Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів "глобального права”, Лемак В. (2017)
Богів Я. - Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект (2017)
Долинська М. - Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу (2017)
Іщук С. - Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері (2017)
Ковальчук В. - Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади (2017)
Сірант М. - Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України (2017)
Shugaylo O. P. - The Specifics of the Compilation of the Calculated Load Combinations in the Assessment of Seismic Resistance of Steel Supporting Structures of Nuclear Power Plant Equipment and Piping, Bilyk S. I. (2022)
Uspenskyi B. V. - Multi-Cycle Fatigue of Composite Three-Layer Plates with Honeycomb Structure Made by Additive FDM Technologies, Derevianko I. I., Avramov K. V., Polishchuk O. F., Salenko O. F. (2022)
Hontarovskyi P. P. - Development of a Methodology for Calculating the Stress State and Resource of a Hydrogen Generator Using the Finite Element Method, Smetankina N. V., Garmash N. H., Melezhyk I. I., Protasova T. V. (2022)
Kostikov A. O. - The Optimal Correcting the Power Value of a Nuclear Power Plant Power Unit Reactor in the Event of Equipment Failures, Zevin L. I., Krol H. H., Vorontsova A. L. (2022)
Abdulin M. Z. - Energy-Ecological Assessment of the Boiler Equipment Modernized with the Jet-Niche Technology, Siryi O. A., Kobylianska O. O. (2022)
Nechaiev A. V. - Analysis of the Influence of Steam Electrification on the Working Processes of a Wet Steam Turbine, Tarelin A. O., Annopolska I. Y. (2022)
Котлубай О. М. - Узагальнення досвіду з застосування джерел фінансування будівництва суден (2022)
Ярова Н. В. - Основні форми міжнародної інтеграційної взаємодії, Воркунова О. В. (2022)
Кібік О. М. - Ефективний менеджмент як чинник інноваційного розвитку сучасного бізнесу, Котлубай В. О., Корнілова О. (2022)
Бондар Ю. А. - Економіко-правові механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг, Легінькова Н. І. (2022)
Афанасьєва О. К. - Формування транспортно-логістичного річкового кластеру як шлях покращення внутрішньої водної галузі України, Гречка С. В. (2022)
Malindretos G. - The role of dynamic vehicle routing in business information support in the context of modern transport and logistics, Ntounias E. (2022)
Barbakaru D. - Methods for forecasting freight transportation of transport companies, Chebanova T. (2022)
Фастовець О. О. - Туризм в україні в умовах воєнного стану (2022)
Худавердієва В. А. - Роль транспортного обслуговування у розвитку індустрії туризму (2022)
Чеснік Н. М. - Оцінка та перспективи розвитку туризму у вінницькому регіоні у призмі сталого розвитку (2022)
Іванов А. М. - Особливості застосування бізнес-процесів у готельному господарстві, Бориславський І. О. (2022)
Правила подання наукових статей до опублікування (2022)
Содержание (2014)
Лукаш Г. П. - Культурні смисли когнітивної матриці конотоніма (2014)
Merkulova N. V. - L’evolution historique du systeme onomastique francais (2014)
Мєр’ємова Ю. В. - Класифікація онімів англійських, російських та українських літературних казок у зв’язку з об’єктом, що називається (2014)
Минина Н. С. - Выделение онимов в структуре стихотворения при помощи частиц (вот, не, один) (2014)
Сагірова О. М. - Конотації особових імен у фразеологізмах античного походження (2014)
Сироткина Т. А. - Региональный ономастикон как средство вербализации ономастических категорий (2014)
Усова Н. В. - Осмысление онтологии имени в филологической традиции (2014)
Гаврилюк І. С. - Особливості поетонімосфери роману Франца Кафки "Замок" (2014)
Калинкин В. М. - Функции собственных имён как выразительного средства поэтики К. Ф. Рылеева (2014)
Козлова А. Г. - О некоторых особенностях поэтонимосферы Тимура Шаова (2014)
Федотова К. С. - Архаизация антропоэтонима как способ создания образа времени в стихотворении Н. Гумилёва "Юдифь" (2014)
Шокотько Л. Е. - Союзные функции выделительно-ограничительных частиц в языке древнерусской литературы (2014)
Гайдук Н. А. - Изучение онимной лексики в процессе обучения переводчиков (2014)
Скоробогатова Е. А. - Языковой сигнал рекурсивной организации художественного текста (повтор имени) (2014)
Царенко Е. И. - Некоторые способы интерпретации художественных текстов М. А. Булгакова (главы из книги) (2014)
О. Н. Трубачёв – Е. С. Отину. Письма 1952-1999 гг. (2014)
Фотокопия тезисов доклада студента Олега Трубачева (1952 г.) (2014)
Селимски Л. П. - Рецензія на кн.: Отин Е. С. Гидронимия Дона. Том. 1. Верхний и средний Дон. - Донецк:ЮгоВосток,2011.-574 с.; Том. 2. Нижний Дон.- Донецк: Юго-Восток, 2012.-792 с. (2014)
Вихідні відомості (2014)
Калініченко О. А. - Структурне оточення іонів фтору в апатитах різного хімічного складу та походження за даними MAS ЯМР 19F, Павлишин В. І., Снісар В. П., Калініченко А. М. (2022)
Семененко В. П. - Новий вуглистий ксеноліт K4 та його природа в звичайному метеориті Кримка (LL3. 1), Шкуренко К. О., Литвиненко Ю. О. (2022)
Кульчицька Г. О. - Номенклатура мінералів та збереження їх історичної назви, Пономаренко О. М., Черниш Д. С. (2022)
Вовк О. П. - Генетичне значення зміни співвідношення між гранними формами кристалів топазу з камерних пегматитів Коростенського плутону (Український щит), Наумко І. М., Павлишин В. І. (2022)
Дубина О. В. - Геохімія апатиту із порід Корсунь-Новомиргородського анортозит-рапаківігранітного плутону, Кривдік С. Г., Швайка І. А., Швайка І. Д., Проскурка Л. І. (2022)
Митрохин О. В. - Петрологія кайнозойських дайок Аргентинських островів (Архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктика), Гаврилів Л. І., Бахмутов В. Г. (2022)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцева геохронологія за титанітом, переваги та обмеження, Довбуш Т. І., Висоцький О. Б., Бельський В. М., Зюльцле О. В., Яськевич Т. Б., Котвіцька І. М. (2022)
Наумко І. М. - Особливості флюїдного режиму постседиментогенних процесів при формуванні газоносності Закарпатського прогину (в межах України), Павлюк М. І., Локтєв А. А., Хоха Ю. В., Сахно Б. Е., Белецька Ю. А., Сава Н. Г. (2022)
Павлунь М. М. - Термобарогеохімічні пошуково-оціночні критерії золотого зруденіння родовища Балка Широка в Середньому Придніпров’ї, Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. (2022)
Лаврухін О. В. - Перспективи розвитку передових технологій небезпечних вантажів в умовах використання інформаційного середовища, Кульова Д. О. (2016)
Лістровий С. В. - Загальна концепція створення управління диспетчеризацією в Grid, Курцев М. С. (2016)
Darenskiy A. N. - Empirical data for numerical studies of the interaction track and rolling stock, Malyshevskaya A. S. (2016)
Мойсеєнко В. І. - Удосконалення програмного забезпечення інформаційно-керуючих систем на залізничному транспорті, Котов М. О. (2016)
Блиндюк В. С. - Визначення ефективних законів керування процесами руху електропоїздів (2016)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель пристрою дешифрування числових кодів автоматичної локомотивної сигналізації, Сотник В. О. (2016)
Бабаєв М. М. - Оцінка інформаційних сигналів параметрів іскріння тягових двигунів локомотивів шляхом використання процедури швидкого перетворення Фур'є (2016)
Жученко А. С. - Биоинспированный подход к построению кодов с малой плотностью проверок на четность, Панченко С. В., Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2016)
Пузир В. Г. - Контроль технічного стану локомотивів на основі обробки даних бортових мікропроцесорних систем діагностики, Дацун Ю. М., Обозний О. М. (2016)
Жуковицкий И. В. - Усовершенствование измерения частоты вращения вала гидравлической передачи тепловоза с использованием микроконтроллера, Клюшник И. А. (2016)
Баранник В. В. - Способ эффективного синтаксического представления динамических видеоресурсов в системе объективного мониторинга ЖД транспорта, Шульгин С. С., Королева Н. А. (2016)
Гаврилюк В. И. - Безопасность движения поездов на железнодорожных переездах, Возняк О. М. (2016)
Гаврилюк В. І. - Діагностування релейної апаратури залізничної автоматики, Дуб В. Ю. (2016)
Гаврилюк В. І. - Випробування нових типів рухомого складу на електромагнітну сумісність з системами сигналізації та зв'язку, Мелешко В. В., Диданов К. А., Егольников А. А. (2016)
Lipchansky A. I. - New approach for collecting data in Wire less Sensor Network (2016)
Буряковский С. Г. - Разработка и исследование математической модели электропривода стрелочного перевода моношпального типа на базе линейного электродвигателя, Маслий А. С., Маслий А. С. (2016)
Лейбук Я. С. - Математичне моделювання взаємодії рухомого складу і колії з урахуванням її інерційних характеристик (2016)
Пахомова В. М. - Прогнозування мережного трафіку в ІТС залізничного транспорту з використанням нейронечіткої нейронної мережі (2016)
Володарский В. А. - Техническое содержание аппаратуры ЖАТ по критерию безопасности (2016)
Альошин Г. В. - Проблеми оптимізації лазерних інформаційно-вимірювальних систем, Коломійцев О. В. (2016)
Королева Я. Ю. - Изображение векторов в пространстве и их реализация в компьютерных играх, Королев И. А. (2016)
Гончарова Л. Л. - Математичні моделі інтелектуалізації процесів обробки інформації аномальних режимів мереж електропостачання залізниць (2016)
Мирошник М. А. - Матричный метод учета переотражений в модели СВЧ блока датчиков многозондового микроволнового мультиметра, Зайченко О. Б., Алиева Е. М. (2016)
Мірошник М. А. - Mожливості використання інтелектуальних агентів для створення інтелектуальної діагностичної інфраструктури, Салфетникова Ю. М. (2016)
Кошовий М. Д. - Волоконно-оптичні методи і пристрої для вимірювання тиску, Кошова І. І., Рожнова Т. Г. (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі захисту інформації комп’ютерних мереж тягових підстанцій (2016)
Кривуля Г. Ф. - Интеллектуальный беспроводный мониторинг объектов железнодорожного транспорта, Липчанский А. И. (2016)
Кустов В. Ф. - Створення незалежної від операційної системи та платформи системи автоматизованого проектування на технологіях JAVA, Літковець А. О. (2016)
Штомпель Н. А. - Повышение эффективности кодов без фиксированной скорости на основе природных вычислений (2016)
Бойнік А. Б. - Використання інтелектуально-аналітичної системи підтримки прийняття рішень на залізничних переїздах, Змій С. О., Каменєв О. Ю. (2016)
Бойнік А. Б. - Уніфікація способів передачі даних від переїзної сигналізації із різною елементною базою на табло інформування учасників дорожнього руху, Кустов В. Ф., Каменєв О. Ю. (2016)
Каменєв О. Ю. - Удосконалення та формалізація процедур складання технічних завдань розробникам програмного забезпечення систем керування та регулювання руху поїздів, Щебликіна О. В. (2016)
Кустов В. Ф. - Опыт внедрения, производства и эксплуатации релейно-процессорных и микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов, Кощей Л. Д. (2016)
Кустов В. Ф. - Підвищення безпеки руху поїздів за рахунок використання мікропроцесорних систем залізничної автоматики (2016)
Усик В. B. - Разработка математической модели канала автоматизированной системы коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Беликов И. C. (2016)
Петренко Ю. А. - Формализация процессов управления интеграцией программы, Щербакова Т. Г., Мирная Е. Д. (2016)
Каргін А. О. - Моделювання деяких функцій розумної машини, створенної за концепцією гранулярних обчислень, Галіч Г. Б. (2016)
Каргин А. А. - Подход к созданию умных машин, основанный на модели гранулярных вычислений, Петренко Т. Г. (2016)
Хісматулін В. Ш. - Аналіз потенційної точності оцінювання координатної інформації за допомогою точкових колійних датчиків, Пушкарьов О. С., Сагайдачний В. Г. (2016)
Мойсеєнко В. І. - Прогнозування стану мікроелектронних пристроїв залізничної автоматики при обмежених статистичних даних, Каменєв О. Ю., Гаєвський В. В. (2016)
Обіход Я. Я. - Методи навчання інтелектуальних телекомунікаційних систем, Лисечко В. П. (2016)
Свергунова Ю. О. - Метод підвищення абонентської ємності когнітивних радіомереж, Лисечко В. П. (2016)
Тимчук О. С. - Модель оценки контрмер в системах информационной безопасности, Сивяков А. С. (2016)
Родіонов С. В. - Підвищення ефективності виявлення та обробки синхросигналів в сучасних цифрових телекомунікаційних системах (2016)
Сіроклин І. М. - Синтез методів відеоаналізу для контролю руху відчепів на сортувальних гірках (2016)
Давиденко М. Г. - К методологии формирования и приёма сигналов, передаваемых по рельсовым линиям (2016)
Ковтун І. В. - Впровадження інноваційних технологій на залізничному транспорті (2016)
Саяпіна І. О. - Метод адаптивного керування пристроєм підвищення завадостійкості ТРК (2016)
Клименко Л. А. - Использование системы Direcway для передачи данных на железнодорожном транспорте (2016)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології залізничних вантажних перевезень в умовах функціонування конкурентних операторських компаній (2016)
Шкиль А. С. - Диагностирование HDL-моделей конечных автоматов по графу переходов, Кулак Э. Н., Гребенюк А. С. (2016)
Врублевський А. Р. - Застосування нечіткої логіки для маршрутизації за протоколом RIP, Лісовий І. П., Пилипенко Г. В. (2016)
Мазіашвілі А. Р. - Підвищення ефективності передачі відеоданих в мережах залізничного транспорту (2016)
Лазарєв О. В. - Інформаційне забезпечення гнучкої стратегії експлуатації та технічного обслуговування пристроїв автоматики (2016)
Лазарєва Н. М. - Алгоритм нечіткого логічного виводу в інтеллектуальній системі регулювання швидкості відчепів на основі нечіткої нейронної мережі ТSК (2016)
Лазарєва Н. М. - Огляд засобів програмної реалізації нейромережевих моделей та моделей нечіткої логики, Ушаков М. В. (2016)
Шиманський О. П. - Впровадження єдиного контакт-центру ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Семененко Ю. О. - Випрямна установка тягової підстанції постійного струму з активним фільтром-стабілізатором (2016)
Щебликіна О. В. - Використання мобільного додатку автоматизованого робочого місця електромеханіка, Анічін В. В. (2016)
Диданов К. А. - Статистический анализ причин сбоев в работе рельсовых цепей под действием электромагнитных помех, Егольников А. А. (2016)
Геворкян Э. С. - Влияние нанодобавок на структуру и свойства карбида кремния при электроконсолидации, Чишкала В. А., Кислица М. В. (2016)
Каргин А. А. - О компьютерных экспериментах по обобщению и абстрактному представлению сенсорных данных в умных машинах, Исаенков К. О. (2016)
Індик С. В. - Оптимізація елементів оптоволоконної системи методами нелінійного програмування (2016)
Корытчинко Т. И. - Актуальность мониторинга телекоммуникационных систем (2016)
Лазарєв О. В. - Розвиток системи тестування студентів, Лазарєва Н. М., Ушаков М. В., Бородай Г. П. (2016)
Ордынская О. С. - О проблеме оценки качества результатов учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, Парамонов А. И. (2016)
Список авторів (2016)
Горбаченко А. С. - Заохочення та похвала студентів у навчанні для кращих результатів (2022)
Гребенюк А. В. - Екранна інформація в контексті сучасної освіти (2022)
Дем’янюк О. Й. - Особливості системи середньої освіти в Королівстві Швеція (2022)
Казмірчук Н. М. - Розвиток життєвих компетентностей учасників освітнього процесу (2022)
Кінах Н. В. - Польський досвід формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя (2022)
Олешко П. С. - Спадщина В. О. Сухомлинського у післядипломній освіті вчителя НУШ на Волині (2022)
Остапйовський І. Є. - Актуальність ідей В. О. Сухомлинського про самовиховання школярів у контексті Концепції НУШ, Остапйовська Т. П. (2022)
Радецька І. В. - Вплив корпоративної культури на систему розвитку персоналу освітньої організації (2022)
Рудь O. В. - Духoвнo-мoральне вихoвання як фактoр фoрмування життєвих кoмпетентнoстей шкoлярів (2022)
Cташенкo М. О. - Oрганiзацiйнi аcпекти cтратегiї управлiння якicтю ocвiти (2022)
Ткачук Р. А. - Формування готовності педагога до інноваційної діяльності, Остапйовська А. В. (2022)
Ткачук Т. В. - Тематичні тижні НУШ. Нові методи і технології в роботі шкільного бібліотекаря (2022)
Тарасюк Н. А. - Сучасна освітня лабораторія природничих дисциплін, Григор’єва Н. В., Журавлюк В. М. (2022)
Ураєва І. Г. - Формування індивідуальних цінностей та життєвих навичок учнів під час навчання французької мови за допомогою автентичних ресурсів Hachette (2022)
Крук І. В. - Міжнародна конференція з питань культури та освіти в умовах війни в Україні (2022)
Буліга В. С. - Таємниця замаху на М. Грушевського (2022)
Гребенюк М. П. - Машинний переклад із російської на українську: як уникнути помилок (2022)
Березіна О. М. - Емоційний інтелект у дітей дошкільного віку (2022)
Левкова Р. Б. - Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сьогодення (2022)
Андрейчин С. Р. - Деякі аспекти терапевтичної підтримки для відновлення і стабілізації особистості в умовах кризи (2022)
Сміховська В. Є. - Григорій Сковорода – український мандрівний філософ, Астахова О. В. (2022)
Содержание (2004)
Гаращенко Ф. Г. - Свойства оптимальных множеств внешней практической слабой устойчивости дифференциальных включений, Пичкур В. В. (2004)
Ларин В. Б. - Об обращении проблемы аналитического конструирования регуляторов (2004)
Игнатенко А. П. - К обоснованию метода пропорциональной навигации в задаче простого преследования, Чикрий А. А. (2004)
Мовчан С. Л. - Построение области устойчивости линейных цифровых систем в пространстве параметров, которые нелинейно входят в коэффициенты характеристического уравнения (2004)
Зайцев Г. Ф. - Противоречие между условиями минимизации среднеквадратической ошибки и квадратичной интегральной оценки в следящих системах с принципом управления по отклонению, Радзивилов Г. Д., Градобоева Н. В. (2004)
Сергиенко И. В. - Численное моделирование динамических процессов, описываемых псевдогиперболическим уравнением с условиями сопряжения, Дейнека В. С. (2004)
Соколов С. В. - О решении задачи дифференциальной игры для распределенных динамических систем (2004)
Зинченко В. П. - Алгоритмы и результаты исследований потока в аэродинамических трубах малых скоростей (2004)
Науменко К. И. - Определение ориентации с помощью спутниковой навигационной системы GPS (2004)
Лебедев Д. В. - Калибровка информационно-измерительного комплекса космического аппарата, предназначенного для съемки земной поверхности, Ткаченко А. И. (2004)
Воронин А. Н. - Системный анализ и многокритериальная оценка космических проектов экспертными методами (2004)
Витковски Т. - Исследование переменных и параметров генетического алгоритма для планирования производства, Эльзвай С., Антчак А. (2004)
Подчасов Н. П. - Динамические модели простейших движений платформы мобильного робота как компоненты комплексной системы моделирования его функционирования, Сухоручкина О. Н. (2004)
Содержание (2013)
Джалладова И. А. - Квадратичные системы с запаздыванием, Хусаинов Д. Я. (2013)
Онищенко С. М. - О стабилизируемости неуправляемых линейных систем (2013)
Кунцевич А. В. - Инвариантные множества (предельные циклы) семейств автономных нелинейных дискретных систем (2013)
Исканаджиев И. М. - О нижнем альтернированном интеграле Понтрягина (2013)
Каденко С. В. - Определение относительных весов критериев оценки аль-тернатив на основе четких и нечетких ранжирований (2013)
Алиев Ф. А. - Задача оптимального синтеза относительно эволюции области, Нифтиев А. А., Зейналов Дж. И. (2013)
Алиев Т. А. - Технология формирования нормированных корреляционных матриц матричных уравнений многомерных стохастических объектов, Мусаева Н. Ф., Саттарова У. Э. (2013)
Стоян В. А. - Об интегральной модели поперечных дина-мических смещений толстого упругого слоя, Двирничук К. В. (2013)
Панченко Б. Е. - Алгоритм синтеза реляционного каркаса. Неформальное описание (2013)
Храмов В. В. - Распределенная информационная система моделирования чрезвычайных ситуаций в Grid на примере лесных пожаров в Автономной республике Крым, Будник Н. Н. (2013)
Руденко О. Г. - Гибридный генетический алгоритм на основе биологического апоптоза, Бобнев Р. В. (2013)
Гончар Н. С. - Критические состояния в динамической модели обмена и явление рецессии, Жохин А. С. (2013)
Булавацкий В. М. - Об одном обобщении дробно-дифференциальной геоин-формационной модели для исследования локально-неравновесных процессов геомиграции (2013)
Никитенко Л. Л. - Встраивание данных в видео. Часть 1 (2013)
Украинско-российский семинар "Современные тенденции в теории управления динамическими системами" (2013)
Молнар Т. - Результати педагогічного експерименту з упровадження системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з учнями в міжкультурному просторі Закарпаття (2022)
Куценко С. - Особливості проведення оцінювання достовірності відеоматеріалів з інтернет-мережі у професійній діяльності вчителя історії (2022)
Bevz O. - Training EFL Teachers Through Loop Input in Methodology Sessions (2022)
Мамчур Є. - Особистісно орієнтоване підґрунтя формування професійно ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя іноземної мови (2022)
Пруняк В. - Опанування навичок усного науково-навчального мовлення як передумова становлення професійної і творчої особистості педагога (2022)
Кривильова О. - Підготовка майбутніх докторів філософії з професійної освіти до реалізації вимог сталого розвитку суспільства, Жигірь В. (2022)
Байдюк Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах (2022)
Хоменко Л. - Розвиток творчих здібностей учнів основної школи під час проєктування швейних виробів (2022)
Коваль Д. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства у контексті формування правової культури (2022)
Ткачук С. - Соціально-педагогічні передумови розвитку професійних цінностей педагогів в системі підвищення кваліфікації, Мельник О., Чичук В. (2022)
Костащук О. - Використання сучасних освітніх технологій у професійній діяльності вчителя початкової школи, Біленкова Л. (2022)
Колісніченко А. - Роль акмеологічного підходу у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої освіти (2022)
Алексеєва Н. - Вплив музичного мистецтва на мовленнєвий розвиток учнів початкової школи (2022)
Люльченко В. - Формування санітарно-гігієнічної компетентності у здобувачів спеціальності "готельно-ресторанна справа", Поліщук Н. (2022)
Vovk O. - Acquiring Grammatical Registers and Styles: a Methodological Perspective, Pashis L. (2022)
Шаповалова О. - Теоретичні аспекти виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності, Парфілова С., Павлущенко Н. (2022)
Скрипник С. - Вплив інтерактивної технології "Світове кафе" на формування типів мислення, рівнів креативності та на рівень навчальних досягнень учнів з біології у 8 класі, Рибак В. (2022)
Валько Т. - Рольова гра як засіб формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2022)
Михальська С. - Самооцінка власної діяльності як умова підвищення професійної компетентності корекційних педагогів, Миронова С. (2022)
Плугіна А. - Теоретико-методичні засади розвитку критичного мислення у молодших школярів (2022)
Ткачук Л. - Гуманізація управління закладом освіти в умовах модернізації національної системи освіти України з позицій людиноцентристського підходу, Ткачук М. (2022)
Пахомова Н. - Ефективність методики формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією, Баранець І. (2022)
Матвійчук І. - Вивчення розумових операцій як основа планування корекційного складника на уроках географії (2022)
Алексеєва Н. - Особливості стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи засобами кольоротерапії (2022)
Безлюдна Н. - Особливості національно-патріотичного виховання молодших школярів в умовах воєнного стану (2022)
Волошина Г. - Підвищення рівня мовленнєвої культури другокласників засобами фразеологізмів (2022)
Дудник Н. - Шляхи формування національної ідентичності майбутніх педагогів в умовах воєнного стану (2022)
Кравченко О. - Соціально-виховна робота зі студентською молоддю в умовах дистанційного навчання, зумовленого воєнним станом (2022)
Мелентьєв О. - Історіографічні аспекти формування гармонійно розвиненої особистості підлітка засобами трудового виховання (2022)
Роєнко Л. - Розвиток мовлення молодших школярів за допомогою наочних моделей В. Проппа (2022)
Войтовська А. - За межами бінарності: як навчання дітей гендерних аспектів може допомогти знизити рівень сексизму (2022)
Hritchenko T. - Theoretical Aspects of the Problem of Organizing Pupils’ Educational Research Activities in Primary School (2022)
Loiuk O. - Psychological and Pedagogical Aspects of Junior Schoolchildren’s Research Activities Organization in the Educational Process (2022)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 10В при енергії 81 МеВ. Ізотопічні ефекти в розсіянні ядер 15N + 10В, 15N + 11В, 14N + 10В, Рудчик А. А., Хейло В. В., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А., Кощий Є. І., Куцик О. Е., Межевич С. Ю., Ільїн А. П., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2022)
Povoroznyk O. M. - Improved parametrization of inclusive proton spectra from 3H(?, p)6He reaction using data obtained in a correlation experiment, Gorpinich O. K. (2022)
Межевич С. Ю. - Потенціали взаємодії ізотопів 10,11,12,13В з ядром 12С, Рудчик А. Т., Понкратенко О. А., Русек К., Кемпер К. В., Кир’янчук В. М., Рудчик А. А., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В. (2022)
Saveliev M. V. - The nuclear safety monitoring system for fuel containing materials located in destroyed Unit No. 4 of the Chornobyl NPP and proposals for its modernization, Godun R. L., Pantin M. A., Skiter I. S., Sushchenko K. O. (2022)
Кашпаров В. О. - Зонування територій радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії, Голяка Д. М., Левчук С. Є., Берковський В. Б. (2022)
Романчук Л. Д. - Вплив лісових пожеж на лісові рослинні комплекси, забруднені радіонуклідами, Устименко В. І. (2022)
Желтоножський В. О. - Визначення активності 63Ni в конструкційних матеріалах АЕС, Мизніков Д. Є., Саврасов А. М., Слісенко В. І. (2022)
Жмурін П. М. - Алкілпохідне п-терфенілу як активатор полісилоксанового сцинтилятора, Єлісєєв Д. А., Алексєєв В. Д., Єлісєєва О. В., Гуркаленко Ю. О. (2022)
Страфун С. С. - Аналіз структури контрактур суглобів верхньої кінцівки, Безуглий А. А., Тимошенко С. В., Страфун О. С., Богдан С.В., Гайович І. В., Лисак А. С., Юрійчук Л. М. (2021)
Рой І. В. - Оцінка ефективності використання методики постізометричної релаксації (ПІР) та вправ на апараті механотерапії в післяопераційний період у пацієнтів з ушкодженням ротаторної манжети плеча, Борзих Н. О., Чернявський О. А., Кравчук Л. Д., Русанов А. П., Катюкова Л. Д., Ячнік С. П. (2021)
Голюк Є. Л. - Концептуальні засади застосування регенеративних технологій при остеоартрозі та асептичному некрозі кульшового та колінного суглобів, Поляченко Ю. В., Страфун С. С., Гайович І. В., Пшеничний Т. Є. (2021)
Cулима В. С. - Функціональні результати остеосинтезу цефаломедулярним стрижнем черезвертлюгових переломів у хворих похилого і старечого віку, Валовіна Ю. Д., Сабсай О. В., Макаров В. Б., Валовіна Н. Ю., Бігун Р. Р., Кузь У. В. (2021)
Гацький О. О. - Патологічні рухові феномени в променево-зап’ястковому суглобі після транспозиції круглого пронатора при дисфункції м’язів задньої поверхні передпліччя, зумовленої денерваційним процесом травматичного ґенезу, Третяк І. Б., Цимбалюк В. І., Базік О. М., Цимбалюк Я. В. (2021)
Марциняк С. М. - Диференційований підхід до оперативного лікування хвороби Блаунта та рахітоподібних захворювань, Немеш М. М., Кабацій М. С., Мороз Д. М., Савчин Н. Б. (2021)
Gerasymenko S. I. - Biomechanical analysis of the joint and muscle forces of the lower extremities in walking of rheumatoid arthritis patient, Lazarev I. A., Gerasymenko A. S., Babko A. M., Poluliakh M. V., Litvynenko Yu. V., Zhyrnov O. V., Malovanyi S. D., Maksymishyn O. M. (2021)
Страфун С. С. - Особливості артрозу плечового суглоба в умовах первинно реалізованої нестабільності плечового суглоба та у випадку її поєднання з ушкодженням ротаторної манжети плеча за даними магнітно-резонансної томографії та артроскопії, Козаренко Т. М., Негря Н. М. (2021)
Скобенко Є. О. - Ушкодження передньої схрещеної зв’язки (ПСЗ): сучасна стратегія оперативного лікування (Огляд), Кваша В. П., Купрій В. О. (2021)
Безуглий А. О. - Визначення вартості послуг з технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування на всіх етапах інвестиційного процесу, Бібик Ю. М., Гресько І. Л., Бельська О. Л. (2022)
Безуглий А. О. - Роль і місце самоуправління в системі управління працею фахівців дорожньо-мостових підпримств, Комар В. Ю. (2022)
Meneylyuk O. - Development of socially afordable housing using construction management templates, Nikiforov O., Lukashenko L. (2022)
Каськів В. І. - Дослідження структурувальної здатності мінерального порошку різного походження, Копинець І .В., Соколов О. В. (2022)
Копинець І. В. - Європейська практика вирішення проблем ефективного функціонування поверхневої обробки покриття. Частина 2. Упровадження ДСТУ EN 12272-1:2021 (EN 12272-1:2002, IDT) поверхнева обробка. Методи випробувань. Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та щебеню, Протопопова Т. М., Стулій М. М. (2022)
Копинець І. В. - Передумови зняття обмежень до руху вантажних транспортних засобів за високої температури повітря, Соколова О. Б., Юнак А. Л. (2022)
Кривобок О. В. - Порівняльна характеристика технологій улаштування шарів жорсткого дорожнього одягу із сумішей цементобетонних укочуваних дорожніх і традиційних сумішей цементобетонних дорожніх, Биковець М. М. (2022)
Пиріг Я .І. - Порівняння властивостей бітумних в’яжучих після старіння різними методами, Галкін А. В., Оксак С. В. (2022)
Гамеляк І. П. - Математичне моделювання та методи підбору складу пористого цементобетон, Рутковська І. А., Філіщук М. М. (2022)
Шлюнь Н. В. - Особливості термонапруженого стану асфальтобетонного дорожнього покриття з гумовими включеннями (2022)
Бондаренко Л. П. - Методи визначення коефіцієнта вологопровідності ґрунтів земляного полотн, Кватадзе Є. І. (2022)
Каськів В. І. - Дослідження ефективності використання стабілізаторів для укріплення ґрунтів, Півторацький Д. С., Дубова О. М. (2022)
Боднар Л. П. - Аналітична інформація з програмного комплексу АЕСУМ щодо мостів станом на 2022 рік, Панібратець Л. Г., Велічко М. М., Кметюк В. В. (2022)
Онищенко А. М. - Оцінка епоксидно-бітумного композиту для його застосування в асфальтобетонних тонкошарових покриттях на автодорожніх мостах, Зеленовський В. А. (2022)
Кот Д. В. - Випробування моделей плит проїзної частини мостів із залізобетонними незнімними опалубками методом оптико-цифрової спекл-кореляції зображень (2022)
Єрмакова І. А. - Дефекти монолітних транспортних споруд і можливі шляхи їх усунення, Нечипоренко М. В. (2022)
Онищенко А. М. - Аналіз конструктивних заходів з укріплення нижніх б’єфів гідротехнічних споруд у транспортному будівництві з дорожніх водопропускних труб, Гаркуша М. В., Клименко М. І. (2022)
Вознюк А. Б. - Дослідження даних системи зважування в русі з метою актуалізації коефіцієнтів зміни інтенсивності руху, Райковський В. Ф., Каськів В. І., Загорняк О. В. (2022)
Кононенко А. О. - Вплив системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху на зниження аварійності на автомобільних дорогах загального користування, Міненко Є. В., Нагребельна Л. П. (2022)
Кострульова Т. Є. - Проблематика експлуатаційної довговічності технічних засобів організації дорожнього руху, Нагребельна Л. П. (2022)
Маляренко Д. Л. - Оптимізація ресурсів аеропорту для наземного обслуговування повітряних суден в умовах невизначеності (2022)
Пина О. Г. - Аналіз впливу технічних засобів організації дорожнього руху на безпеку уразливих учасників дорожнього руху, Єфименко Р. В., Петрашенко О. П. (2022)
Зюзюн В. І. - Оцінювання впливу на довкілля при новому будівництві та реконструкції автомобільних доріг, Морозова Т. В., Морозов А. В. (2022)
Potekhin O. - Solving the Border Issues of the USA and Canada in the Field of Joint Use of Water Resources, Fesenko M. (2022)
Vermenych Ya. - Cross-Border Regionalism in European Integration Strategies: A Conceptual Dimension (2022)
Kupriyanov D. - International Cooperation Between Thailand and Democratic Kampuchea (2022)
Kharyshyn M. - Political Neo-Rusynism as an Element of the Russian Hybrid War Against Ukraine and the Countries of Eastern Europe (2022)
Troian S. - Review of Zhvanko Lyubov Mykolaivna’s Publication "Diplomatic Missions of the Republic of Poland in Kharkiv (1921-1937): Review of Issues and Author’s Reflections of Contemporary Polish Historiography” (2022)
Пересадько В. - Історико-географічне картографування Харківської області у XIX-XX ст., Попович Н., Мартиненко А. (2021)
Бубир Н. - Оптимізація використання земель територіальної громади як елемент управління земельними ресурсами для досягнення екологічної рівноваги агроландшафтів регіону (2021)
Кравцова І. - Географія в контексті Нової української школи (2021)
Мисько В. - Обігові монети країн Європи: історія, опис, систематизація, методика застосування на уроках географії (2021)
Полякова Н. - Геоінформаційне забезпечення національної безпеки авіаційного транспорту, Бойко О. (2021)
Пясецька С. - Поле ожеледі на території України протягом 2011-2018 рр. у місяці холодного періоду року (2021)
Решетченко С. - Інтерактивні методи навчання як засіб успішної навчальної діяльності учнів, Скубарєва Т. (2021)
Ровенчак І. - Актуальність викладання навчальної дисципліни "Геокультура і геоосвіта України" у вищій школі, Котик Л. (2021)
Kopteva T. - Zhovtnevyi granite quarry: history of formation and development prospects (2021)
Kornus A. - Traditional and new in the content and technique of ukrainian regional nosogeographic mapping, Kornus O., Konovalov M., Danylchenko O., Korol O. (2021)
Vikarchuk O. - Benchmaking as a project tool of competitiveness in modern business, Zavalii T., Kalinichenko O. (2022)
Вуйченко М. - Методологічні питання управління соціально-трудовими відносинами (2022)
Kashchuk K. - Innovative technologies in the personnel and logistics management system (2022)
Вуйченко М. - Діагностика системи управління ринком праці в сучасних умовах (2022)
Ковпака А. - Фінансова підтримка економіки України в умовах війни (2022)
Корнійчук О. - Напрями і шляхи інноваційного розвитку системи охорони здоров’я метрополії (2022)
Кучерівська С. - Соціальна відповідальність страхових компаній у контексті цілей сталого розвитку, Гладчук О. (2022)
Пойта І. - Роль стратегій в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства, Гуренко А., Перелигін М. (2022)
Фостолович В. - Місце цифрових трендів в сфері готельно-ресторанного бізнесу, Боцян Т. (2022)
Резнікова Н. В. - Пастки економічної безпеки країн та виходу із рецесії: інструменти корекції економічної кон’юнктури та елімінування макроекономічних наслідків війни в Україні, Русак Д. М., Іващенко О. А. (2022)
Затонацька Т. Г. - Аналіз міжнародного досвіду функціонування механізму фінансування потреб Збройних Сил в зарубіжних країнах у воєнних умовах, Горячева К. С., Остапенко О. П. (2022)
Зеліско І. М. - Детермінанти розвитку цифрової економіки в Україні, Халімон Т. М. (2022)
Фостолович В. А. - Штучний інтелект в сучасному бізнесі: потенціал, сучасні тренди та перспективи інтегрування у різні сфери господарської діяльності і життєдіяльності людини (2022)
Заяць Т. А. - Соціально-економічний потенціал громад України в умовах ведення воєнних дій, Кравцова Т. Г., Заяць В. С. (2022)
Чорна Л. О. - Концепція розвитку біоекономіки міста, Венажиндене М. Й., Коваленко О. О. (2022)
Дребот О. І. - Сільськогосподарське землекористування: тенденції законодавчих змін земельної сфери воєнного часу, Тарнавський В. А. (2022)
Бобиль В. В. - Забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств в умовах фінансової нестабільності, Дехтяр С. С. (2022)
Кузьминчук Н. В. - Стратегічне управління процесами залучення суспільства до інвестування на фондових біржах, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. (2022)
Безус А. М. - Формування системи стратегічного розвитку підприємства в умовах мінливого середовища, Підкамінний І. М., Сичова Н. В., Безус П. І., Шевчун М. Б. (2022)
Харченко Ю. А. - Шляхи поліпшення системи управління ресурсами підприємства (2022)
Вишневська В. А. - Маркетинг інформаційних послуг в соціальних мережах, Ніколаєв І. В., Загреба М. М. (2022)
Кукель Г. С. - Міжнародний досвід регулювання міграційних процесів в умовах кризового розвитку світової спільноти, Семчук І. В. , Добіжа В. В. (2022)
Скорик О. О. - Реінжиніринг як метод планування бізнес-процесів в умовах цифрової трансформації (2022)
Наконечна Н. В. - Вітчизняні особливості розробки та реалізації стратегії фінансової безпеки бізнес-структур (2022)
Danylkiv Kh. - Features of the formation of the anti-crisis strategy of enterprises in the conditions of an unstable external environment, Sadura O., Vasylyna O. (2022)
Пікулик О. Б. - Економічна дипломатія в розвитку українсько-литовських міждержавних відносин, Балак І. О. (2022)
Кудирко Л. П. - Сучасні тренди розвитку міжнародної торгівлі України з країнами ЄС, Артамонова Г. В. (2022)
Біляк Ю. В. - Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу, Старюк В. В. (2022)
Лебеденко С. О. - Трансформація споживчих цінностей, за рахунок патріотичної споживчої складової, в сучасних умовах неоголошеної гібридної війни, Вишницька С. В. (2022)
Казак О. О. - Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад, Михайленко О. Г. (2022)
Лапін А. В. - Діджиталізація економіки в Україні: сучасний стан та перспективи, Грінчук І. О., Оленюк Д. О. (2022)
Галай Ю. М. - Аналіз ефекту фінансового важеля виробничого підприємства в середовищі Mathematica, Королович О. О. (2022)
Муріна А. В. - Еволюція вимірювання бідності (2022)
Оліферук С. Л. - Техніко-економічний аналіз в якості допоміжного засобу контролю виконання планових показників виробництва (2022)
Поліщук О. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства (2022)
Дарміць Р. З. - Моделі емоційного інтелекту: управлінський аспек, Баран А. О. (2022)
Топило В. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетування у вертикально-інтегрованих структурах, Ратушний С. М. (2022)
Кульчицький М. І. - Формування фінансового потенціалу місцевого самоврядування України в умовах бюджетної децентралізації, Дропа Я. Б., Петик М. І. (2022)
Цимбал Л. І. - Розумні міста в Україні: порівняльна оцінка та тенденції розвитку (2022)
Нестеренко С. С. - Стратегічні напрями конкурентоспроможного розвитку лісового господарства (2022)
Попрозман Н. В. - Основи розвитку трудових ресурсів та їх компетенцій в умовах цифрової трансформації економіки, Коробська А. О. (2022)
Юркевич О. М. - Особливості функціонування ринку капіталу в доктрині ісламських фінансів, Мозговий О. М., Машина Ю. П. (2022)
Кундицький О. О. - Проблеми вітчизняного ринку праці в умовах війни (2022)
Maslyhan O. - Modern approach to modeling of efficiency of financial market based on methods of dynamic programming, Shabelnyk T., Korolovych O., Liba N. (2022)
Romanovskyi O. - Innovatics of higher education as a tool of innovation management in the sphere of higher education and science, Romanovska Yu., Romanovska O., Mokhamed El Makhdi (2022)
Денисенко М. П. - Методичний підхід до оцінювання інноваційної здатності закладів вищої освіти, Бреус С. В. (2022)
Бобиль В. В. - Визначення індивідуального кредитного ризику за p2p кредитами в умовах фінансової кризи, Марценюк Л. В., Аберніхіна І. Г., Топоркова О. А. (2022)
Покиньчереда В. В. - Криптовалюта: економічна сутність та підходи до облікового відображення, Бондаренко В. М. (2022)
Фоміна О. В. - Криптовалюта як об’єкт обліку в Україні та ЄС, Семенова С. М. (2022)
Івахненко І. С. - Інноваційний вектор перебудови системи управління будівельним підприємством, Чурило М. М. (2022)
Костін Ю. Д. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегій: як діють компанії постачальники на енергетичному ринку України, Шведкий В. А. (2022)
Маркова С. В. - Сучасні маркетингові інструменти просування бізнес-проектів на підприємстві, Коновалова А. Г., Лисенко І. О. (2022)
Гуцаленко Л. В. - Адаптація контрольної функції обліку розрахунків з працівниками відповідно до змін національного законодавства в умовах воєнного стану, Ніколенко М. С. (2022)
Царенко О. В. - Об’єкти локалізації зусиль під час розробки та виконання аудиторських процедур як система послідовних дій аудитора для запобігання ризику шахрайства, Кармазін В. А. (2022)
Іщенко Я. П. - Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів в електроенергетиці (2022)
Zhuvahina I. - Strategic priorities of economic reconstruction of the country in the post-war period (2022)
Сметанюк О. А. - Особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах обмежених обсягів інформаційного забезпечення, Причепа І. В., Білоконь Т. М. (2022)
Краєвська Г. О. - Тенденції розвитку основних форм соціального капіталу в Україні (2022)
Мішина С. В. - Німецький досвід розвитку міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності: мікро- та макроекономічні аспекти, Мішин О. Ю. (2022)
Danylkiv Kh. - Conceptual principles of formation of anti-crisis strategy of enterprises, Sadura O. (2022)
Рябоволик Т. Ф. - Показники аналізу та оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємств, Андрощук І. О., Пітел Н. С. (2022)
Мисак Г. І. - Розмежування понять "культурний шок" та адаптація до нової культури, Кріль Я. Я., Юрченко О. Б. (2022)
Аніщенко Г. Ю. - "Додаткове благо" як об’єкт обліку та аудиту, Іванова Н. А. (2022)
Караєва Н. В. - Проблеми управління сталим розвитком крізь призму теорій лінійної і нелінійної парадигм (2022)
Кітченко О. М. - Маркетингова комунікаційна політика виноробних підприємств України в умовах воєнного часу, Мирошник М. В., Васильцова С. О. (2022)
Романенко С. С. - Моделі та методи оцінки дієвості інституційних зрушень у сфері спортивно-оздоровчої діяльності (2022)
Sadigov A. - Integrated marketing communications: features and strategic focus (2022)
Зубаха М. В. - Внутрішній аудит підприємств суспільного інтересу: ключові акценти, Назарова К. О., Татенко М. Ю., Татенко Н. Ю. (2022)
Колісник О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення економічно безпечного та стійкого розвитку підприємства, Денисовець Н. О. (2022)
Kuznietsova О. - Methodology of managing the movement of the main funds of the spa companies in the mathematica environment, Todierishko E., Tereshchuk O., Kampov N. (2022)
Адонін С. В. - Особливості управління ефективністю діяльності підприємства в умовах пандемії, Саричева М. О. (2022)
Чумак В. Д. - Фінансові аспекти забезпечення прибуткової діяльності сільськогосподарських підприємств, Безкровний В. О., Кіріченко Н. О. (2022)
Соколова Н. М. - Уніфікація кваліметричних моделей автомобільних доріг загального користування, Козинець В. С. (2022)
Шаталов Є. В. - Інструменти та засоби в системі публічних фінансів (2022)
Харабовський Ю. І. - Адаптаційний механізм забезпечення продовольчої безпеки (2022)
Васильєва С. М. - Теоретичні засади забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2022)
Крімкова О. С. - Розвиток віддалених форм зайнятості в Україні (2022)
Куцман В. В. - Дослідження внутрішньоперсональної та міжперсональної варіабельності динамічних параметрів підпису у процесі їх ідентифікації, Колесницький О. К., Денисов І. К. (2020)
Загоруйко Л. В. - Моделі аналізу ризику безпеки інформаційних технологій, Мартьянова Т. А., Скирда А. В. (2020)
Трифонюк Л. - Диференціальна діагностика доброякісних і злоякісних пухлин простати методом поляризаційно-сингулярної Мюллер-матричної мікроскопії полікристалічних плівок крові, Ушенко О. Г., Давиденко І. С., Полянський І. Ю., Герасименко О. І., Сулоєв К. М. (2020)
Заболотна Н. І. - Підтримка прийняття рішень в системі поляризаційної зображальної діагностики гістологічних зрізів за аналізом їх параметрів анізотропії, Бісікало О. В., Шолота В. В. (2020)
Бісікало О. В. - Інтелектуальна інформаційна система прогнозування фазової стабільності твердих розчинів, Кудрик О. В., Гетьман Є. І., Олексій Ю. А. (2020)
Романюк С. О. - Інтелектуалізовані високопродуктивні системи планування пластичних і реконструктивних операцій на обличчі людини, Павлов С. В., Романюк О. Н., Тітова Н. В. (2020)
Папінов В. М. - Лабораторна імітація "навчальної фабрики": гібридне моделювання матеріальних потоків (2020)
Рачинський А. П. - Інформаційно-технологічні та аналітичні інструменти в регіональному управлінні: досвід Естонії (2022)
Мордовцев О. С. - Система механізмів реалізації стратегічних пріоритетів у продовольчій сфері як інструмента зміцнення національної економічної безпеки, Аванесова Н. Е., Колодяжна Т. В. (2022)
Стадник М. М. - Управлінські пріоритети розвитку культурного туризму, Ігнатенко Н. В., Редзюк В. В. (2022)
Данкевич В. Є. - Стратегічне планування розвитку громад в контексті реформи децентралізації, Захаріна О. В., Шевчук А. В., Ловинюк О. Г. (2022)
Дуброва О. М. - Аналіз бар'єрів, що перешкоджають інтернаціоналізації вищої освіти (2022)
Голобородько Т. В. - Цифрова Україна в міжнародних рейтингах: відкриті дані як показник цифровізації та розвитку електронного урядування, Данилевська А. О. (2022)
Шикула О. М. - Кросплатформенний програмний додаток для керування квадрокоптером, Федоров А. В. (2020)
Березнюк А. В. - Аналіз програмного забезпечення необхідного для контролю за пакетами даних в програмно - конфігурованих мережах, Лазебний С. Г., Шевцов П. В., Гринкевич Г. О., Макаренко А. О. (2020)
Катков Ю. І. - Нові інформаційні технології виявлення побічних компроментуючих електромагнітних випромінювань від електронно-обчислювальної техніки, Бєлих Є. Ю. (2020)
Вишнівський В. В. - Проблема побудови систем технічної діагностики інформаційних мереж зв’язку (2020)
Макаренко А. О. - Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж (2020)
Ковальський М. Р. - Концепція публічного управління територіальним розвитком, Ортіна Г. В., Єфіменко Л. М. (2022)
Білоус К. С. - Теоретико-методологічні засади державного управління сферою охорони праці, Гбур З. В. (2022)
Якименко О. А. - Законотворча роль Верховної Ради України в механізмі державної влади, Кризина Н. П. (2022)
Николюк О. М. - Геоінформаційний портал як інструмент цифрової трансформації у територіальних громадах, Лапін А. В., Грінчук І. О., Дурова Н. В. (2022)
Кошова С. П. - Космічна галузь України: нормативно-правові аспекти (2022)
Гавриченко Д. Г. - Трансформації кадрового забезпечення у сфері охорони здоров’я України (2022)
Звірич В. В. - Становлення системи державного управління в галузі охорони здоров’я в Україні: історія та сучасні виклики (2022)
Федуняк І. О. - Адміністративно-правові методи, як складові менеджменту державного регулювання підприємницької діяльності, Літвінов В. І. (2022)
Інгінова К. О. - Дослідження видів прогнозування потреби населення в послугах сфери охорони здоров’я, Юрочко Т. П. (2022)
Захаріна О. В. - Державний брендинг та національні інтереси: управлінський аспект, Походенко В. М. (2022)
Кравченко Л. А. - Цільові установки управління розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи професійно-технічної освіти Дніпропетровської облдержадміністрації в умовах децентралізації (2022)
Романченко В. Б. - Соціально-економічна модель держави добробуту в умовах воєнного (надзвичайного) стану (2022)
Додон О. Д. - Гейміфікація тайм менеджменту на прикладі соціального підприємницького проєкту, Коваленко О. О. (2022)
Іванова В. М. - Соціально-економічні й культурно-історичні джерела еволюції публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки (2022)
Глушко О. І. - Правовий аспект державного управління в екологічній сфері, Гбур З. В. (2022)
Кухтін Ю. В. - Нормативно-правові засади ефективного управління земельними ресурсами в Україні (2022)
Федірко Н. В. - Цифровізація публічних закупівель у протидії корупції в Україні (2022)
Клименко Н. Г. - Особливості державного регулювання освітньої діяльності закладів вищої освіти України в умовах воєнного стану (2022)
Гаврилюк А. М. - Соціогуманітарний вектор розвитку дитячого та молодіжного туризму в повоєнний період в Україні: державно-управлінський підхід (2022)
Шпак Л. О. - Зарубіжний досвід регулювання сучасних форм зайнятості населення із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Шевченко С. В. (2022)
Залізнюк В. П. - Соціальна відповідальність бізнесу у контексті публічного управління та євроінтеграції України, Цимбал Є. П. (2022)
Весоловська М. К. - Методологічний, процесуальний, соціально-психологічний та предметний контекст професійного і особистісного розвитку державних службовців (2022)
Водянка Л. Д. - Фріланс як сучасна форма зайнятості, Антохова І. М., Ксьондз С. В. (2022)
Vavdiichyk I. - Innovative security of Ukraine in the conditions of european integration (2022)
Цецик Я. П. - Роль сучасних соціокомунікаційних технологій в ефективному управлінні діяльністю бібліотечних установ, Корбутяк В. І., Кочубей А. В. (2022)
Чикало І. В. - Статистико-аналітичне забезпечення оцінки фінансової спроможності територіальної громади в контексті управління її соціально-економічним розвитком, Ціщик Р. В., Котис Н. В. (2022)
Федірко Н. В. - Цифрові компетентності суспільства як чинник формування цифрової держави добробуту (2022)
Солонинка Г. Я. - Формування правової держави сучасності: передумови та шляхи, Кошова С. П. (2022)
Матюшенко О. В. - Багатоканальне фінансування соціальних проєктів (2022)
Лелеченко Н. В. - Реалізація публічної політики у сфері ресурсозбереження та екологізації в сучасних умовах (2022)
Орлів М. С. - Нормативно-правові засади реалізації повноважень органів місцевої влади у сфері охорони здоров’я для подолання епідемії туберкульозу (2022)
Ткаченко В. І. - Оцінка сучасної системи управління якістю первинної медичної допомоги в умовах реорганізації системи охорони здоров’я України (2022)
Кошова С. П. - Основні засади впровадження космічної діяльності в інтересах безпеки та оборони (2022)
Гаман Н. О. - Консультування як система підтримки прийняття управлінських рішень (2022)
Коваль Я. С. - Загальна характеристика моделей прийняття управлінських рішень в органах державної влади України (2022)
Арсенович Л. Д. - Сучасний стан організації кіберосвіти в умовах особливого періоду (2022)
Ковтун О. А. - Види публічного контролю у концепті сучасних тенденцій розвитку громадянського суспільства, Віховський О. О. (2022)
Опанасюк А. С. - Органи судової влади: функції, повноваження та відповідальність, Редзюк В. В., Алєксєєнко І. В. (2022)
Деревинський І. Г. - Органи виконавчої влади: правовий статус посадових осіб у воєнний період, Завада О. Г., Крилова І. І. (2022)
Мережко С. І. - Реалізація комплексного підходу у боротьбі з корупцією (2022)
Жидков К. С. - Закордонний досвід застосування культурного підходу до забезпечення сталого місцевого розвитку (2022)
Радченко О. В. - Зарубіжний досвід забезпечення збалансованого рівня автономії місцевого самоврядування (2022)
Гамкрелідзе К. Ю. - Термінологічні аспекти проблем міжнаціональних конфліктів (2022)
Матюшенко О. В. - Комплексний механізм управління соціальними проєктами в Україні (2022)
Семененко І. О. - Світовий досвід функціонування мережі ситуаційних центрів органів державної влади (2022)
Рубан Д. О. - Європейські принципи публічного управління як основа удосконалення механізмів розвитку місцевої демократії (2022)
Луніна І. О. - Потенціал публічних фінансів для забезпечення видатків воєнного періоду та поствоєнного відновлення України (2022)
Радіонов Ю. Д. - Державні фінанси в умовах воєнного стану (2022)
Соколовська А. М. - Дискусійні аспекти та наслідки використання концепції податкових витрат (2022)
Рєпіна І. М. - Динамічний аналіз впливу наукової та інноваційної діяльності на формування валової доданої вартості в Україні, Садовник О. В., Чабан В. (2022)
Бортніков Г. П. - Державне регулювання розкриття банками інформації про сталі фінанси (2022)
Хомин П. Я. - Податкова політика України на тлі класичних принципів оподаткування (2022)
Клименко С. - Системні уявлення щодо механічної обробки деталей з наплавленим покриттям, Рябченко С., Клименко С., Копєйкіна М., Манохин А. (2022)
Дегтярьов І. - Експериментальні дослідження жорсткості верстатних пристроїв з неповним базуванням для деталей типу шатунів, Нешта А., Косов І., Клок Я. (2022)
Карпеченко А. - Наноструктурування кристалічних матеріалів та напилених покриттів передрекристалізаційною термічною обробкою, Макруха Т., Дубовий О., Бобров М. (2022)
Kovaľuk D. - Design of the educational workplace for working with a collaborative robot, Semjon J., Syč-Krivaň M., Sabol M. (2022)
Tuleja P. - Manipulation of sensitive objects using compressed air (2022)
Marcinko P. - The use of smartcomponents in the design of complex robotic workplaces, Kovaľuk D. (2022)
Кульба П. - Дослідження температурного стану авіаційних шин іноземного виробництва, Чередніков О., Бояров В., Єрошенко А. (2022)
Кальченко В. - Експериментальні дослідження шліфування торців роликів підшипників на модернізованому двосторонньому торцешліфувальному верстаті 3342АДО, Єрошенко А., Венжега В., Кальченко Д. (2022)
Приходько В. - Інформаційне забезпечення розмірного моделювання та аналізу технологічних процесів, Пуховський Є., Данилова Л., Лапковський С., Сапон С. (2022)
Білоус І. - Розробка та супроводження систем із розподіленими базами даних на основі технологій polyglot persistence, Петренко Д., Єрмоленко О. (2022)
Ларченко М. - Сучасні проблеми криптографічного захисту баз даних (2022)
Будаш Ю. - Порівняльний аналіз розмірних характеристик частинок гібридних та мінеральних адсорбентів для процесів водоочищення, Плаван В., Тарасенко Н., Іщенко О., Петрунько Р. (2022)
Замай Ж. - Аналіз ефективності застосування ферментних препаратів та вимоги щодо їх безпечності в крафтовому виробництві пива, Гуменюк О., Хребтань О., Пономаренко С., Іваненко К. (2022)
Кирик В. - Організація асинхронної комутації трансформатора з урахуванням інерційності електромагнітних процесів, Халіков В., Жерносєков А., Шатан О. (2022)
Rákay R. - Sensor expansion for industrial controller based on iot gateway (2022)
Власюк В. - Моделювання статичних і динамічних аварійних режимів та аналіз споживання електричної енергії дільничної підземної підстанції залізорудної шахти (2022)
Батигін Ю. - Резонансний підсилювач активної електричної потужності. Пропозиція, аналіз, числові оцінки, Шиндерук С., Чаплигін Є., Гаврилова Т., Фендриков Д. (2022)
Sohor A. - Web cartography of soil quality in Lviv region, Brydun A., Buha A. (2022)
Перович Л. - Універсальний підхід до оцінки територій, Перович І., Ванчура Р., Смолій К. (2022)
Гулько О. - Ефективність використання еколого-економічних чинників у потенціалі земельних ресурсів Вінницької області (2022)
Ярема Н. - Створення картографічного вебдодатка розвитку кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету "Львівська політехніка", Прохоренко М., Серант О., Терех Т. (2022)
Міхно П. - Особливості застосування сучасних геодезичних технологій у будівництві, Лісовенко І., Бушуєв Д., Риженко І. (2022)
Гальченко Н. - Динаміка та просторовий розподіл земель природно-заповідного фонду Полтавської області, Клюка О., Козарь В., Бахарєв В. (2022)
Головачов В. - Математичне моделювання процесів розробки багатоцільового кадастру, Шипулін В. (2022)
Титул, зміст (2022)
Кудряшов В. П. - Фінансування критичної інфраструктури в Україні (2022)
Десятнюк О. М. - Особливості податкової гармонізації в Європейському Союзі в умовах турбулентності, Ткачик Ф. П., Марченко Л. І. (2022)
Луцик А. І. - Гармонізація акцизного оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів у країнах ЄС: досвід для України, Дмитрів В. І. (2022)
Герчаківський С. Д. - Акцизне оподаткування енергопродуктів і електроенергії: практика та виклики війни (2022)
Дмитренко Т. Л. - Децентралізовані фінанси в сучасній фінансовій системі: розвиток та ризики, Волкова В. М. (2022)
Іллюша С. Н. - Інтенсивне економічне зростання: можливості та наслідки (2022)
Клименко К. В. - Сучасна типологізація інструментів фінансово-кредитного співробітництва з МФО, Савостьяненко М. В., Петрусевич Г. В., Пастух Д. Є. (2022)
Корнєєва Ю. В. - Єдиний електронний формат нефінансового звітування (2022)
Кукоба А. В. - Концептуальні проблеми нефінансового звітування у сфері науки, Шумейко О. С. (2022)
Тимошенко К. А. - Критичний аналіз нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку на підприємствах зеленої енергетики України (2022)
Рєпіна І. М. - Підприємницький пілар системи охорони здоров’я: передумови реформування та розвиток, Шапран О. А. (2022)
Свиридовська А. О. - Пенсійне забезпечення в Україні в період воєнного стану (2022)
Пам’яті першого Міністра фінансів незалежної України, державного діяча, вченого, патріота Батьківщини Григорія Олександровича П’ятаченка (2022)
Ракочі В. О. - Інструментальний концерт: проблеми класифікації (2021)
Савченко Г. С. - Оркестрове письмо І. Стравінського неокласичного та пізнього (серійного) періодів творчості: компаративний аналіз (2021)
Рябчун І. В. - Українські аранжування для карильйона як приклад культурної трансмісії та адаптації (2021)
Лішафай О. О. - Технологічні процеси формування звукового супроводу в аудіовізуальному творі (2021)
Тимофєєва К. В. - Особливості трактування жанру капрису у фортепіанній творчості Ф. Мендельсона (2021)
Щукіна Ю. П. - Розвиток жанру танц-рок-опери в практиці Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного (2021)
Хуан Лей - Героїчна пастораль та її національно-стильова рецепція в кантаті Сянь Сінхая "Хуанхе" (2021)
Зуб Г. О. - Психоемоційний комплекс піаніста‑концертмейстера як віддзеркалення еволюції професії (2021)
Тао Цзинь - Виконавська специфіка Концерту для гобоя з оркестром Юджина Гуссенса (2021)
Янь Ян - Визначальні аспекти формування диригентського виконавства в Китаї (2021)
Маркович М. І. - Творчі принципи вокальної педагогіки Миколи Манойла (2021)
Стрілець А. М. - Формування оригінального репертуару для оркестру народних інструментів ХНУМ імені І. П. Котляревського як історична місія харківських композиторів (1950–1960) (2021)
Пескада Гонсало Андре Діас - Вплив конверторної системи на сучасне акордеонне виконавство (2021)
Стрілець А. М. - Теоретичні засади виховання диригента оркестру народних інструментів (2021)
Тарабанов А. П. - Виконавський та загальнобуттєвий часо- простір клавірних сонат пізнього Бароко і Класицизму (2021)
Сагалова Г. В. - Фантазія d-moll KV 397 В. А. Моцарта і Соната Op. 31 № 2 Л. ван Бетховена: семантичний та виконавський аспекти (2021)
Чорна Є. Б. - Дьордь Цифра в контексті бетховеніани ХХ століття (2021)
Клімова О. О. - Індивідуальний виконавський стиль соліставокаліста у комунікативному просторі естрадного вокального ансамблю (2021)
Чжан Чі - Виконавська поетика та виконавський стиль Лестера Янга: досвід аналізу (2021)
Маклюк Д. М. - Інтерпретація образу Тараса в опері М. Лисенка "Тарас Бульба" як актуальна частина національного культурного коду (2021)
Ван Сіге - Національна вокальна традиція як синтез композиторського і виконавського мистецтва (на прикладі творчості А. Хінастери) (2021)
Пилипенко С. О. - Шляхи розвитку естонської фортепіанної музики (осягнення інонаціонального репертуару сучасним виконавцем) (2021)
Чжан Менчже - Поліфонічні твори для фортепіано Рао Юяна в аспекті виконавської реалізації (2021)
Гончарук І. В. - Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації обліку на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБК і ЦБ НААН України, Коваль О. В., Старосуд В. І. (2022)
Захарченко В. І. - Які гроші стануть мейнстримом грошового обігу – електронні чи віртуальні? (2022)
Тарасова О. С. - Понятійно-термінологічний апарат еколого-орієнтованої економіки (2022)
Правдюк Н. Л. - Інформаційне забезпечення управління у галузі садівництва, Кожухар В. В. (2022)
Коваль Н. І. - Фінансовий аналіз рейтингу аграрного розвитку регіонів України, Радченко О. Д. (2022)
Калетнік Г. М. - Актуальні проблеми земельних відносин в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення, Томляк Т. С. (2022)
Сахно А. А. - Міжнародний досвід державної підтримки підприємництва в аграрному секторі економіки, Доцюк С. В. (2022)
Токарчук Д. М. - Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України (2022)
Томашук І. В. - Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС (2022)
Лебідь О. В. - Цифрова трансформація галузей економіки в Україні у воєнний час (2022)
Гончарук І. В. - Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами, Киш Л. М., Присяжнюк О. І. (2022)
Удовиченко М. М. - Шляхи формування концертного репертуару для альта у XVII–XIX ст. (2022)
Онищенко О. Ю. - "Скрипкове" в "Іспанській симфонії" Е. Лало (2022)
Дікарєв С. Г. - "Вісім п’єс для контрабаса соло" П. Гіндеміта: композиційно-драматургічна специфіка (2022)
Тарабанов А. П. - Виконавський часопростір фортепіанних Сонат op. 27 № 2 Л. ван Бетховена та D. 958 Ф. Шуберта (2022)
Лю Тін - Інтерпретативна функція співу в "партитурі" сучасної балетної вистави (2022)
Ван Сіге - Українська національна вокальна традиція: жанрова, стильова та виконавська проєкції (2022)
Чжан Чі - Стиль імпровізації на саксофоні Гровера Вашингтона-молодшого (2022)
Руденко Н. І. - Просвітництво у виконавській діяльності Н. О. Єщенко (2022)
Литвищенко О. В. - Виконавські особливості інтерпретації творів В. Пoдгорного для баяна (на прикладі Фантазії на тему української народної пісні "Повій, вітре, на Вкраїну") (2022)
Пашковська М. О. - Темброобраз альта в П’ятому струнному квартеті В. Бібіка в контексті концепції "останнього твору" (2022)
Гондюл О. Д. - Наукові дослідження застосування ігрових технологій в медіа (2022)
Шитеєва Д. В. - Вплив COVID-19 на заняття фізичної культури (2022)
Михалюк А. М. - Особливості використання інноваційних технологій в освітньому процесі університету (2022)
Прокопець К. С. - Фізичне виховання як основний аспект підготовки поліцейських (2022)
Дмитренко А. Ю. - Проблеми міжнародно-правового визнання державних кордів (2022)
Tsivatyi V. H. - The theory of international relations and the theory of diplomacy in the polycentric world system model of the 21st century: theoretical, methodological and institutional aspects (2022)
Кравцова Ю. Р. - Фізична культура як засіб покращення психофізичного стану студентської молоді (2022)
Сердюк Д. О. - Контрзаходи в міжнародному праві (2022)
Биба Н. Є. - Кадровий менеджмент в органах місцевого самоврядування (2022)
Терещук Д. В. - Вплив фізичної культури та спорту на психоемоційний стан здобувачів вищої освіти (2022)
Березовська Н. Л. - Методи психологічного впливу реклами на споживача, Дрібноход М. В. (2022)
Сидоренко Н. С. - Аспекти реалізації державної молодіжної політики в сучасних умовах, Наумик А. С., Червякова К. Д. (2022)
Бовкун С. В. - Рухова активність та її вплив на здоров'я та працездатність людини (2022)
Лобуренко К. І. - Інноваційні підходи до вивчення української мови в коледжах (2022)
Лук'яненко О. А. - Роль фізичної підготовки у службовій підготовці працівників Національної поліції України (2022)
Андрієвська Д. О. - Роль стретчингу у розвитку фізичного та психологічного стану людини (2022)
Канарова О. В. - Реалізація оптимального підходу до впровадження мультимедійних технологій в освітній процес, Нікіренкова А. Ю. (2022)
Куцос О. І. - Психосемантичне моделювання концептуального поля мегаконцепту "національний характер" (на матеріалі асоціативних словників) (2022)
Хороновський О. І. - Імпорт гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану в Україіні, Юхимець Н. О. (2022)
Філатова І. А. - Особливості формування здорового способу життя у молоді (2022)
Дудник К. В. - Профілактика суїцидальної поведінки підлітків у діяльності соціальних служб (2022)
Шепелюк Н. П. - Управління фінансовою стійкістю підприємства: теоретичний аспект (2022)
Запівайло С. В. - Вплив йоги на фізичний та емоційний стан людини (2022)
Коваленко Г. В. - Особливості оподаткування операцій з фінансового лізингу, Хороновський Н. О. (2022)
Мусіна О. Ю. - Цифрові технології на уроках історії – вимога сьогодення (2022)
Левченко Є. О. - Фізичне вихованння дітей (2022)
Горобець В. В. - Проблематика питань, що стосуються фізичної підготовки та фізичного виховання курсантів в умовах воєнного часу (2022)
Орда Д. К. - Волейбол як чинник підвищення рівня фізичної підготовки молоді (2022)
Огороднік М. І. - Основні тенденції публічного управління у сфері освіти в Україні (2022)
Шпирало-Запоточна Л. Р. - Інваріантність культу Дерева життя в сучасній кованій металопластиці України (2022)
Солецький А. О. - Юрій Соколов – визначна постать у львівському мистецькому середовищі, концептуальні практики (2022)
Дзеркаль М. О. - Важливість фізичної підготовки для працівників Національної поліції (2022)
Капустян К. С. - Щодо визначення, проблеми та формування правильної постави сучасної молоді (2022)
Цимбалюк С. М. - Різновиди академічної підтримки в центрі академічного успіху Гарвардського університету (США) (2022)
Лямзіна О. В. - Як студенту-правнику отримати фахові практичні компентенції? (2022)
Кучеренко К. І. - Особливості фізичного виховання у підготовці поліцейського (2022)
Важенкова В. В. - Заходи безпеки при поводженні зі зброєю. методи їх вивчення (2022)
Міщенко С. О. - Сланцевий газ – можливий ключ до післявоєнного промислового відродження Луганської області (2022)
Єременко Я. І. - Ризики та загрози національної безпеки України: проблеми та потреби (2022)
Гетманенко М. Д. - Заняття спортом під час дистанційного навчання (2022)
Олійник М. О. - Роль баскетболу в підготовці поліцейських у вищих навчальних закладах (2022)
Ковік А. Є. - Фітнес та корисні звички (2022)
Козиряцька М. В. - Застосування міофасціального релізу як частина оздоровчих тренувань (2022)
Сидоренко Н. С. - Роль держави у розвитку громадянського суспільства, Наумик А. С., Корх А. О. (2022)
Сергієнко К. С. - Вплив йоги на організм людини у фізичному та психологічному плані (2022)
Яровий О. Ю. - Властивості спортивного покращення спортсмена (2022)
Зарадюк З. В. - Кримінальна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права (2022)
Тарасов Б. О. - Тактика самозахисту й особистої безпеки (2022)
Лісова І. В. - Івент-маркетинг як інструмент залучення споживачів туристичних послуг до соціально значимих проєктів: сучасні реалії в умовах воєнного стану в Україні (2022)
Нижник Т. О. - Проблема формування соціальної компетентності в старшому дошкільному віці в сучасних реаліях, Городнича С. В. (2022)
Воронін А. С. - Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності (2022)
Дашивець І. О. - Проблеми і потреби розвитку культурного туризму в Україні: виклики часу (2022)
Шуплецова Л. Ю. - Завдання педагогічної практики в закладах вищої освіти під час воєнного стану (2022)
Криворученко Є. Р. - Features of the responsibility of the political and administrative elite as a driver of the development of public administration (2022)
Сморж С. Р. - Особливості використання задач на побудову, Спірінцев Д. В. (2022)
Малиновська О. - Міграція та кліматичні зміни: політико-правовий аспект (2022)
Філіппова В. - Наслідки сучасної міграційної політики Європейського Союзу, Лопушинський І., Плющ Р. (2022)
Позднякова-Кирбят’єва Е. - Соціологічний вимір міграційних процесів в сучасному українському суспільстві, Мосаєв Ю. (2022)
Нікіфоренко В. - Посилення охорони та захисту державного кордону в умовах масового напливу мігрантів, Віхтюк А. (2022)
Лапшина І. - Імміграційна служба та політика контролю в очах українців з неврегульованим статусом у Великобританії, Чех М., Василиця О. (2022)
Скалозуб В. В. - Інтелектуальні транспортні системи залізниць – інноваційний напрямок розвитку транспорту України, Жуковицький І. В. (2015)
Меркулов В. С. - Конструктивні ідеї алгоритму кора при вирішенні задачі календарного планування, Бізюк І. Г. (2015)
Меркулов В. С. - Оцінка міри адекватності моделі прототипу при розробці календарного плану вантаження-вивантаження (2015)
Каргін А. О. - Модель сенсорної пам'яті інтелектуальної машини, що вирішує проблеми узагальнення та абстрагування, Ісаєнков К. О., Галич Г. Б., Ломонос А. Г. (2015)
Осовик В. М. - Питання розвитку автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів (2015)
Лазарєва Н. М. - Створення бази нечітких правил на основі чисельних даних з вимірювальних датчиків (2015)
Махно Т. А. - Параметризация схем обработки узи сонных артерий при помощи эволюционных алгоритмов (2015)
Петренко Т. Г. - Oпыт применения нечетких логических систем 2-го типа, Тимчук О. С. (2015)
Ивакина Е. Я. - Адаптивный комбинированный фильтр тяговой подстанции (2015)
Клименко Л. А. - Впровадження людино-машинного інтерфейсу в системах диспетчерського управління (2015)
Дацун Ю. М. - Оптимізація планування маршрутів технічних експертів при оцінці організаційно-технічного стану локомотиворемонтних виробництв (2015)
Богатырь Ю. И. - Диагностирование рабочего состояния исполнительного устройства стрелочного привода (2015)
Прилипко А. А. - Використання iнтернет-технологій у системах моніторингу роботи точкових колійних датчиків (2015)
Пархоменко А. А. - Повышение эффективности программного обеспечения в логистике с помощью алгоритма решения SAT-задач на железнодорожном транспорте (2015)
Воронко І. О. - Аналіз функціональних можливостей комп’ютерних систем моніторингу, контролю та діагностики електроенергетичних об’єктів та систем (2015)
Жуковицький І. В. - Інформаційно-вимірювальна система випробування гідравлічних передач тепловозів, Клюшник І. А., Очкасов О. Б., Коренюк Р. О. (2015)
Кривуля Г. Ф. - Система функционального диагностирования в информационно-управляющих системах, Шеремет Е. В. (2015)
Фаст Д. А. - Визначення несучої здатності дерев’яної шпали метрополітену з використанням програмного комплексу ”Лира” (2015)
Бойник А. Б. - Программный учебно-тренажерный комплекс систем МПЦ, РМЦ и МСДК, Кустов В. Ф., Каменев А. Ю. (2015)
Каграманян А. О. - Перспективи впровадження спеціального навчання для оперативно-рятувальних підрозділів по ліквідіації наслідків аварій з небезпечними вантажами, Козодой Д. С. (2015)
Лисечко В. П. - Підвищення ефективності підготовки фахівців в умовах зменшення частки аудиторних занять (2015)
Лазарєв О. В. - Проблеми тестування студентів факультету УПП у сучасних умовах (2015)
Стасюк О. І. - Методи організації розподілених комп’ютерних мереж інтелектуалізації процедур енергозбереження і безпеки руху залізниць (2015)
Гончарова Л. Л. - Засоби обчислювальної техніки для контролю параметрів елегазових високовольтних вимикачів (2015)
Єлізаренко А. О. - Удосконалення методів розрахунку каналів залізничного технологічного радіозв’язку, Єлізаренко І. О. (2015)
Асауленко И. А. - Метод итеративного декодирования линейных блоковых кодов на основе стохастической оптимизации, Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2015)
Корытчинко Т. И. - Анализ современного состояния диагностирования технических средств распределенных телекоммуникационных систем (2015)
Мирошник М. А. - Формирование свойств надежности и долговечности элементов транспортных трубопроводных систем на стадии производства, восстановления и ремонта, Котух В. Г., Капцова Н. И. (2015)
Мирошник М. А. - Системный подход к определению состава вспомогательного материала для изделий газового оборудования и трубопроводных систем, Котух В. Г., Пахомов Ю. В. (2015)
Індик С. В. - Використання методу нелінійного програмування для оптимізації оптичних систем з урахуванням фактору вартості (2015)
Баранник В. - Методика оценки действия кибератак на видеоинформационный ресурс в телекоммуникационных системах, Подлесный С., Рябуха Ю. (2015)
Баранник В. - Создание классификации семантической насыщенности блоков изображения в системе аэромониторинга, Мусиенко А., Стасев С. (2015)
Косолапов А. А. - Автоматизация выбора проектных решений в условиях неопределённости методом Белмана-Заде-Саати на основе табличных моделей (2015)
Мирошник М. А. - Применение клеточных автоматов для обеспечения информационной защиты беспроводных сенсорных сетей, Крылова В. А. (2015)
Кравченко М. В. - Дослідження методів навчання систем управління мережами когнітивного радіо, Лисечко В. П. (2015)
Косолапов А. А. - До питання оцінки вимог до систем захисту Web-серверів від DDoS-атак (2015)
Пахомова В. М. - Аналіз варіантів модернізованої комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці (2015)
Кривуля Г. Ф. - Информационные технологии для больших данных, Шеремет Е. В. (2015)
Жуковицкий И. В. - Особенности имитационного моделирования в системах контроля и управления железнодорожным транспортом предприятия, Заец А. П. (2015)
Свергунова Ю. О. - Метод визначення співпадінь позицій частотних піднесних при квазіортогональному доступі на піднесних частотах, Лисечко В. П. (2015)
Спивак Н. О. - Об одном подходе к распознаванию рукописных символов, Чапланова Е. Б. (2015)
Трубчанінова К. А. - Безпровідна гібридна телекомунікаційна система на базі лазерної і радіо-технологій (2015)
Лістровий С. В. - Розвиток Grid систем в телекомунікаційних мережах, Курцев М. С. (2015)
Ковтун І. В. - Роль та впливовість відкритих інформаційних систем у сучасному суспільстві, Корольова Н. А. (2015)
Колісник М. О. - Оптимізація бізнес-процесів дистанції сигналізації та зв’язку Укрзалізниці, Піскачова І. В. (2015)
Блиндюк В. С. - Визначення оптимальних законів керування в процесі розгону електропоїзда при додаткових обмеженнях (2015)
Бабаєв М. М. - Кореляційний метод прийому і дешифрування коду АЛСН за спектральною ознакою, Сотник В. О. (2015)
Ананьєва О. М. - Формування сукупності інформаційних даних про склад і параметри руху поїздів (2015)
Володарский В. А. - Об одном тригонометрическом распределении для описания отказов технических устройств (2015)
Давиденко М. Г. - Приём сигналов АЛС на фоне структурно-детерминированных помех (2015)
Каменев А. Ю. - Некторые вопросы администрирования программного обеспечения систем железнодорожной автоматики (2015)
Каменев А. Ю. - Принципы преобразования командной и контрольной информации в модернизированной системе релейно-микропроцессорной централизации, Кустов В. Ф., Мельников М. С. (2015)
Гребенюк В. Ю. - Пристрій контролю проходження відчепа (2015)
Саяпіна І. О. - Дослідження впливу завад на роботу тонального рейкового кола (2015)
Прилипко А. А. - Розширення функціональних можливостей систем повної діагностики пристроїв залізничної автоматики (2015)
Лапко А. О. - Використання сучасних мікропроцесорних засобів при проведенні лабораторних практикумів (2015)
Щербак Я. В. - Замкнута структура автоматичного регулювання для захисту засобів СЦБ від заважаючих електромагнітних завад, Семененко Ю. О. (2015)
Гаврилюк В. І. - Електромагнітна сумісність рухомого складу з системами сигналізації і зв'язку, Мелешко В. В. (2015)
Гаврилюк В. І. - Діагностування релейно-контактних пристроїв залізничної автоматики, Дуб В. Ю. (2015)
Гаврилюк В. И. - Устройство переездной сигнализации с контролем координаты и скорости поезда, Возняк О. М. (2015)
Кузьменко Д. М. - Микропроцессорные системы автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, Гаевский В. В. (2015)
Мороз В. П. - Аналіз існуючих методів і способів підвищення опору ізоляції рейкової лінії, Трикоз Л. В., Мороз О. В., Багіянц І. В. (2015)
Лазарєв О. В. - Теорія ризиків у залізничній автоматиці (2015)
Список авторів (2015)
Ілійчук Л. - Феномен якості вищої освіти у сучасному науковому дискурсі (2022)
Погребняк В. - Стандарти та програми у вищій освіті України: підсумки дослідження, Дашковська О. (2022)
Подпльота С. - Переваги студентського тьюторства у провідних закладах вищої освіти (2022)
Завалевський Ю. - Психолого-педагогічні умови впровадження STEM-освіти, Горбенко С., Лозова О. (2022)
Кириленко С. - Досвід формування професійної компетентності вчителя Нової української школи, Кіян О. (2022)
Мельник О. - Захист персональних даних учнів на вебсайтах закладів загальної середньої освіти: результати дослідження (2022)
Дзюба В. - Організаційно-педагогічна модель розвитку цифрової компетентності керівника закладу освіти (2022)
Дівінська Н. - Діагностика професійних умінь викладача застосовувати інноваційні форми і методи навчання (2022)
Нестеренко О. - Інфологічне моделювання простору освіти з інженерії програмного забезпечення (2022)
П'яткова А. - Комплексна географічна практика у студентоцентрованому навчанні, Гижко Л., Гвоздій С. (2022)
Буянова Г. - Вплив інноваційних форм і методів навчання на якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти, Удалова О. (2022)
Конівіцька Т. - Онлайн-платформи у розвитку ораторської майстерності здобувачів освіти, Литвин О., Хлипавка Г. (2022)
Крупко С. - Електронні освітні ресурси: реалії сучасного освітнього середовища (2022)
Діхтяренко З. - Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді, курсантів у спортивному гуртку "Бойовий хортинг" в умовах воєнного стану, Єрьоменко Е. (2022)
Китрар В. - Роль та місце морально-вольових якостей у загальній системі підготовки майбутніх війсковослужбовців (2022)
Коломоєць Г. - Вплив фізичної та психофізичної підготовленості студентів на здоровий спосіб життя, Ребрина А. (2022)
Іванова І. Л. - Жанрова поетика "Парсифаля" Р. Вагнера в контексті ідеї Gesamtkunstwerk (2021)
Лисичка О. М. - "Несподівано британське": акцентуація національно англійського в "Фа льстафі" Едварда Елгара (2021)
Холодкова О. С. - Концерти для чотирьох скрипок без басу Г. Ф. Телемана в аспекті ономатопеїчної та фігуративної риторики (2021)
Сагалова Г. В. - Роль тональності у створенні інтерпретаційної версії барокової музики (на прикладі Французької сюїти d-moll Й. С. Баха) (2021)
Юань Сінь - Специфіка трактування партії Роделінди з опери Г. Генделя "Роделінда": інтерпретологічний пі дхід (2021)
Ушакова М. С. - Клавішні інструменти в системі індивідуа льного виконавського стилю Р. Тюрек (2021)
Дікарєв С. Г. - Жанрово-стильова специфіка Сонати для контрабаса та фортепіа но Пау ля Гіндеміта (2021)
Чжан Менчже - Поліфонічні жанри у фортепіанній творчості китайських композиторів (2021)
Левченко А. А. - Взаємодія тональних і модальних принципів ладової організації у п оліфонічному циклі В. Бібіка "34 Прелюдії та фуги" (на прикладі Зошиту 3) (2021)
Богатирьов В. О. - Риси оркестрового стилю в симфонічних фресках "Тарас Бульба" Сергія Турнєєва (2021)
Любченко В. Ю. - "Самогубець" на харківській сцені: музично-сценічне прочитання С. Пасічником – Г. Фроловим (2021)
Тітул (2021)
Качмарчик В. П. - Мангеймський "рай для музикантів" у часи правління Карла Теодора (2021)
Чепалов О. І. - Комедія-балет Мольєра "Настирливі" як початок нового музично-театрального жанру (2021)
Лисичка О. М. - Інтроспективність як ознака лірико-драматичного жанру Скрипкового концерту Е. Елгар (2021)
Кашуба Д. В. - Каденція в сольно-оркестровому концерті на перехресті наукових поглядів (2021)
Старцев Д. А. - Графічна репрезентація прийомів композиторської техніки Й. Брамса у Фортепіанному квінтеті f-moll op. 34 (2021)
Дробиш А. А. - Комічні жанри в камерно-вокальній творчості Леоніда Лісовського: стильовий аспект (2021)
Данилюк Я. В. - Концерт для домри з симфонічним оркестром Д. Клебанова в контексті розвитку жанру (2021)
Калоян А. М. - Маска в постановці опери С. Прокоф’єва "Любов до трьох апельсинів" CXID-OPERA 2019 р. (2021)
Гордєєв С. І. - Театрально-педагогічні принципи В. І. Цвєткова у формуванні українського актора та режисера (2021)
Краснощок К. Ю. - Професор Юлій Федорович Вахраньов: мистецтво педагогіки та педагогіка в мистецтві, Григор’єва О. Б., Тальвінська М. М., Тарабанов А. П. (2021)
Колчанова Л. М. - Його покликання – наука, творчість, педагогіка (творчий доробок заслуженого діяча мистецтв України О. І. Чепалова) (2021)
Маслюк І. - Модернізація етапів економіко-математичного моделювання розвитку складових інвестиційного потенціалу сільськогосподарського виробництва України, Маслюк Г. (2021)
Котелевець Д. - Категоріальний простір обґрунтування сутності цифрової економіки (2021)
Лозиченко О. - Роль домогосподарств у розвитку національної економіки (2021)
Музика В. - Теоретичні положення функціонування та розвитку мисливського господарства в Україні (2021)
Баженков Є. - Системно-функціональний концептуалізм стратегічного управління освітньої галузі (2021)
Гонта О. - Дослідження розвитку кризових ситуацій у період пандемії COVID-19 у регіонах України (2021)
Ханін С. - Становлення креативної економіки регіонів під впливом детермінант інтелектуальноінноваційного розвитку (2021)
Коваленко Ю. - Концептуальні засади інвестицій та їх особливості на ринках капіталу, Біловус Т., Хелемський В., Шульга Т. (2021)
Абрамова А. - Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків (2021)
Садчикова І. - Теоретичні засади обґрунтування сутності поняття "кредитний ринок" (2021)
Забаштанська Т. - Сучасний стан досліджень у сфері цифрового маркетингу (2021)
Булеца Н. В. - Іноземне інвестування як метод стимулювання соціально-економічний розвиток України, Травницька О. М. (2021)
Гапак Н. М. - Культурна молодіжна політика у стратегічних документах: регіональний зріз, Бойко Я. М. (2021)
Кубіній Н. Ю. - Сильні сторони регіону як складова стратегії розвитку Закарпатської області, Чекан І. В., Тізеш П. П. (2021)
Огородник В. О. - Вдосконалення оцінки детермінант-фактору стратегічного розвитку регіональної економіки, Латинін К. І., Сіра Е. О. (2021)
Слава С. С. - Внутрішньо-організаційні особливості діяльності готельних підприємств Закарпатської області в умовах пандемії, Чиняк В. В., Пугінська В. В. (2021)
Агій Я. Ю. - Моделі підприємства: сучасний ракурс, Данайканич О. В., Кубіній В. В. (2021)
Ahiy Ya. - Theoretical fundamentals and principles of using marketing management in enterprises, Popovich O., Kupriyenko I. (2021)
Зарічна О. В. - Інноваційні підходи до управління в туристичному бізнесі (2021)
Мікловда В. П. - Персонал як фактор конкурентоспроможності підприємства, Попович О. О. (2021)
Молнар О. С. - Особливості реалізації комунікативних функцій підприємств з допомогою інтернет-засобів, Колодійчук А. В., Решко Е. Ю. (2021)
Проскуріна Н. М. - Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти, Зубачова В. І. (2021)
Шеверя Я. В. - Фінансова звітність у системі інформайного забезпечення прийняття стратегічних рішень: проблеми і перспективи розвитку в Україні, Даньків Й. Я., Ганусич В. О. (2021)
Annotation (2021)
Аннотация (2021)
Михайлов В. - Дослідження строку придатності вогнезахисного покриву (просочення) вогнезахисних засобів для деревини, Коваленко В., Корнієнко О., Свірський В., Копильний М., Онищук А. (2021)
Циганков А. - Вплив часу прибуття підрозділів пожежної охорони до місця виклику на тривалість гасіння пожежі на території зони відчуження, Ніжник В., Балло Я., Сізіков О., Жихарєв O., Тесленко O. (2021)
Нуянзін O. - Наукове обґрунтування методу розрахункової оцінки класу вогнестійкості будівельних конструкцій кабельних тунелів, Самченко Т., Нуянзін В., Майборода А. (2021)
Балло Я. - Вимоги пожежної безпеки до висотних громадських будівель з умовною висотою від 100 м до 150 м, Голікова С., Сізіков О., Жихарєв О., Савченко О., Несенюк Л. (2021)
Новак С. - Оцінювання вогнезахисних властивостей покриттів і облицювань для сталевих конструкцій, Дріжд В., Добростан О. (2021)
Мосов C. - Класифікація, функції та завдання безпілотної авіації у сфері цивільного захисту України, Хижняк В., Литовченко А., Ядченко Д. (2021)
Новак С. - Оцінювання теплофізичних властивостей реактивних вогнезахисних покриттів для сталевих конструкцій, Новак М., Дріжд В. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського