Хай М. - Науковий доробок видатної мистецтвознавиці в оцінках її сучасників та учнів, Романюк І., Дудар О. (2022)
Коваль-Фучило І. - Україністика в Археологічному й етнографічному музеї в Лодзі (2022)
Ендометріоз. Настанова Європейського товариства з репродукції людини та ембріології (ESHRE) – 2022 (2022)
Артьоменко В. В. - Нові підходи до раннього виявлення синдрому полікістозних яєчників у жінок з ожирінням, Величко В. І., Лагода Д. О. (2022)
Бенюк В. О. - Оцінювання ефективності комплексного підходу в лікуванні атрофічного кольпіту з патогенетичного погляду, Гончаренко В. М., Усевич І. А., Олешко В. Ф., Момот А. А., Пучко М. С., Веретельник Я. І. (2022)
Жук С. І. - Пренатальна мікробіота: роль у програмуванні плода. Огляд літератури, Щуревська О. Д., Єфісько В. М. (2022)
Жилка Н. Я. - Перспективи застосування штучного інтелекту в акушерстві України. Огляд літератури, Щербінська О. С., Нецкар І. П. (2022)
Коньков Д. Г. - Оптимізація профілактики перинатальної патології у жінок із гестаційною ендотеліопатією, Косьяненко С. М., Остренюк Р. С., Льовкіна О. Л. (2022)
Булавенко О. В. - Динаміка маркерів метаболізму ліпідів при комбінованій профілактичній терапії вагітних із ожирінням та зниженим статусом вітаміну D, Боднарчук О. В., Гончаренко О. М., Косьяненко С. М., Коньков Д. Г. (2022)
Бойчук О. Г. - Гормонально-генетична зумовленість бідної відповіді на контрольовану оваріальну стимуляцію у жінок пізнього репродуктивного віку, Дорофеєва У. С., Коломійченко Т. В. (2022)
Татарчук Т. Ф. - Алгоритми призначення менопаузальної гормональної терапії в різні періоди менопаузи, Захаренко Н. Ф., Регеда С. І., Кваша Т. І. (2022)
Подольський Вол. В. - Клінічна та ультразвукова характеристика стану здоров’я жінок фертильного віку, які курять і мають метаболічний синдром, Подольський В. В., Бугро В. В. (2022)
Єфіменко О. О. - Менопаузальна гормональна терапія та ризик раку молочної залози у світлі нових даних. Огляд літератури (2022)
Чернуха Л. М. - Міома матки і проблематика тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок. Погляд судинного фахівця та гематолога, Власенко О. А., Родіонова І. О., Марковець Є. П., Власенко Д. А., Влайков Г. Г. (2022)
Прощенко О. М. - Ефективність лікувально-діагностичних алгоритмів у реабілітаційній програмі жінок після перенесеної гістеректомії з опортуністичною сальпінгектомією з приводу міоми матки, Венцківська І. Б. (2022)
Аксьонов О. А. - Діагностика комплексних кіст грудної залози з використанням рентгенопневмокістографії та ендоскопічної мамокістоскопії (2022)
Бутіна Л. І. - Прогнозування тяжкого ступеня перебігу посткастраційного синдрому у жінок після хірургічної менопаузи, Ольшевська О. В., Шелестова Л. П., Ольшевський В. С. (2022)
Жаровська І. М. - Охорона репродуктивного здоров’я: міжнародний та національний досвід, Бліхар М. М., Матківська Р. М., Черкасова Л. А. (2022)
Адмін О.Є. - Продуктивність первісток за різних умов їх вирощування та утримання, Адміна Н. Г., Руденко Є. В. (2022)
Вербич І. В. - Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність свиней на дорощуванні та відгодівлі в весняно-літній періоди року, Братковська Г. В. (2022)
Косенко C. Ю. - Аналіз екстер’єрних ознак та робочих якостей коней рисистих порід, які належать філіям ДП "Конярство України” за результатами експертної оцінки 2022 року, Буренко А. В., Чебан В. С., Нагорний С. А. (2022)
Кучер Д М. - Вплив походження за батьком на прояв господарськи корисних ознак їх дочок за органічного та конвенційного виробництва молока, Кочук-Ященко О. А., Слюсар М. В., Ткачук С. М., Карих К. В. (2022)
Пешук Л. В. - Аналіз якості охолодженої та замороженої яловичини, Сімонова І. І., Вдовиченко Ю. В., Джус П. П., Дєдова Л. О. (2022)
Полупан Ю. П. - Співвідносна мінливість вітчизняної та зарубіжної оцінки племінної цінності бугаїв, Безрутченко І. М. (2022)
Почукалін А. Є. - Стан тваринництва України: моніторинг за 2021 рік (2022)
Фріштак О. М. - Аналіз використання екологічно-безпечних cполук в аквакультурі, Матвієнко Н. М., Грициняк І. І. (2022)
Ладика В. І. - Каріотипова мінливість корів української бурої молочної породи, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Стародуб Л. Ф. (2022)
Нагорнюк Т. А. - Генетична характеристика племінних стад веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792), Глушко Ю. М., Третяк О. М. (2022)
Саєнко А. М. - ДНК-типування свиней за геном теломеразної зворотньої транскриптази (TERT), Балацький В. М., Будаква Є. О., Пека М. Ю., Корінний С. М. (2022)
Сухно В. В. - Ріст і розвиток свиней з різним генотипом за ДНК-маркерами SLC11A1 та FUT1 (2022)
Вінтонів О. А. - Відтворювальна здатність самців кролів залежно від генотипових і паратипових чинників, Гавриш О. М. (2022)
Ковтун С. І. - Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (1933–2022) – визнаного українського вченого у галузі відтворення сільськогосподарських тварин, Бородай І. С., Щербак О. В. (2022)
Халак В. І. - Відтворювальні якості свиноматок різних типів адаптації та рівень їх фенотипної консолідації (2022)
Ільницька Т. Є. - Особливості екстер'єру коней поліської популяції різного віку, Сидоренко О. В. (2022)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання молочного скотарства України – українська білоголова порода, Прийма С. В. (2022)
Рєзникова Н. Л. - Зниклі породи сільськогосподарських тварин України (2022)
Колектив Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН - Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (2022)
Правила для авторів (2022)
Список авторів (2022)
Захарчук С. В. - ESR1-мутації як предиктор прогресії та метастазування гормонозалежного раку молочної залози (2022)
Котвіцька А. А. - Основні напрямки медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій, Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2022)
Левчишина О. В. - Еволюція тактик лікування пацієнтів зі стовбуровими ураженнями коронарних артерій, Аксьонов Є. В., Сало С. В. (2022)
Русанов А. П. - Фізична терапія у лікуванні адгезивного капсуліту плечового суглобу, Вітомський В. В. (2022)
Воронцов П. М. - Зміни розрахункових індексів біохімічних показників сироватки крові щурів різного віку після заповнення дефекту в метафізі стегнової кістки алогенними кістковими імплантатами, Туляков В. О., Гуліда Т. І., Леонтьєва Л. В. (2022)
Козаєва Р. С. - Вплив поліфенолів на пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в піднижньощелепних слинних залозах при поєднаному введенні алкоголю та ліпополісахариду S. typhi, Клименко М. О. (2022)
Serbin S. I. - Morphometric Characteristics of the Glands of the Mucous Membrane of All the Walls of the Human Frontal Sinus in a Norme, Dubyna S. O., Bondarenko S. V., Sovgyria S. M., Koptev M. M., Pyrog-Zakaznikova A. V. (2022)
Serbin S. I. - Generalized Morphometric Characteristics of the Vascular Components of the Mucous Membrane of All the Walls of the Human Frontal Sinus in a Norme, Dubyna S. O., Bondarenko S. V., Filenko B. M., Koptev M. M., Pyrog-Zakaznikova A. V. (2022)
Алєксєєва О. С. - Особливості соматичного та гінекологічного статусу жінок з аномальними матковими кровотечами, хворих на аутоімунний тиреоїдіт, Лазуренко В. В. (2022)
Гринь К. В. Роль спадковості у розвитку тривожних розладів серед пацієнтів з обтяженим сімейним анамнезом відносно деменції - The Role of Heredity in the Development of Anxiety Disorders among Patients with a Difficult Family History of Dementia (2022)
Дельва І. І. - Нумулярний головний біль (клінічне спостереження, обговорення) (2022)
Дорога О. П. - Лікування стрес індукованих розладів у жінок з лейоміомою матки на фоні гормонотерапії у військовий час, Оводюк Н. М., Шестак Н. В., Глабець С. П., Мацишин В. С. (2022)
Кедик І. О. - Нейропатичний біль при анкілозивному спондиліті та особливості психопатологічного реагування (2022)
Pavliukovych N. D. - Structure of Anemic Syndrome in Patients with Chronic Forms of Coronary Artery Disease, Pavliukovych O. V., Shuper V. O. (2022)
Роєнко Ю. В. - Оцінка стану ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у ранній діагностиці гормонально-активних пухлин кіркового шару наднирників (2022)
Фельдман Д. А. - Динаміка рівня ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу (2022)
Стовбан М. П. - Медико-соціальне обгрунтування фінансово-економічного стану Снятинської ЦРЛ до та після запровадження госпітального округу, Толстанов О. К. (2022)
Bozhyk S. S. - Clinical Characteristics of the Oral Mucosa of Patients with Red Lichen Planus, Depending on the Anatomical Location (2022)
Ільницька О. М. - Результати дослідження мікробіому пародонтальних кишень у працівників промислових виробництв із шкідливими чинниками (2022)
Кушта А. О. - Нутрітивний статус у хворих з раком порожнини рота та ротоглотки в предопераційному періоді (2022)
Вітомська М. В. - Вплив ерготерапії на показники сенсорного профілю дітей з розладами аутистичного спектра (2022)
Донець І. М. - Психологічні аспекти засвоєння знань здобувачами вищої освіти, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Кінаш О. В., Григоренко А. С., Шевченко К. В. (2022)
Котвіцька А. А. - Програмне забезпечення освітньої компоненти "Фізіологія рухової активності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія освітньої програми "Фізична терапія" в Національному фармацевтичному університеті, Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2022)
Лисаченко О. Д. - Роль креативності у формуванні особистості майбутнього медика, Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Пелипенко Л. Б., Вільхова О. В., Волошина О. В. (2022)
Рева Т. В. - Застосування методу Case Study при викладанні клінічних дисциплін за умов дистанційного навчання, Рева В. Б., Трефаненко І. В., Шупер В.О., Шумко Г. І. (2022)
Босенко А. І. - Особливості формування адаптаційних реакцій при фізичних навантаженнях дівчат на окремих етапах онтогенезу, Орлик Н. А., Топчій М. С., Донець І.О. (2022)
Іонов І. А. - Гістологічна характеристика експериментальних ран м’яких тканин стегна щурів та роль IFN-? в динаміці їх загоєння, Комісова Т. Є. (2022)
Гуніна Л. М. - Коронавірусна інфекція: інформативність та своєчасність алгоритму лабораторної діагностики у спортсменів (2022)
Грибовська Наталія - Тілобудова кваліфікованих воротарів і польових футболістів, Заневський Ігор (2022)
Karatieieva S. Yu. - Establishing of Upper Extremities Length of Students of Higher Education Institutions of Bukovyna Depending on the Sport Type, Slobodian O. M., Slobodian K. V., Muzyka N. Ya. (2022)
Свищ Ярослав - Функціональні показники кваліфікованих бігунів на короткі дистанції на спеціально-підготовчому етапі річного макроциклу, Дух Тетяна (2022)
Федоров С. І. - Морфофункціональні зміни у спортсменів в процесі силової підготовки на спеціалізовано базовому етапі в хортингу, Чернозуб А. А. (2022)
Охріменко І. М. - Психологічні засади планування та розвитку професійної кар’єри юриста (2022)
Масян А. В. - Теоретичні основи раціонального процесу прийняття рішень представниками правоохоронних органів (2022)
Галич М. Ю. - Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика, Литвин В. В. (2022)
Романенко О. В. - Психологічна складова в діяльності працівника ювенальної превенції (2022)
Цільмак О. М. - Провідні технології самодопомоги в процесі психологічної практики (2022)
Сірко Р. І. - Психолінгвістичні особливості деяких понять екстремальної психології, Слободяник В. І. (2022)
Макаренко П. В. - Вияви професійної деформації в слідчих поліції, Захаренко Л. М. (2022)
Галич Я. В. - Особливості реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин (2022)
Чорноус Ю. М. - Особливості тактики допиту в процесі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом, Власенко С. О. (2022)
Величенко Л. О. - Детермінанти виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2022)
Комаринська Ю. Б. - Мотиви вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством (2022)
Шарай Є. В. - Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування (2022)
Бойко І. - Руська правда та її вплив на становлення і розвиток української правової традиції (2022)
Тищик Б. - Передумови прийняття, зміст та оцінка конституційного акту Канади 1982 року (до 40-річчя прийняття Конституції) (2022)
Ryhina O. - Particular issues of the source base research on the protection of the children's rights in the U.S. (2022)
Лесик О. - Правове регулювання земельних відносин у Галичині у складі Aвстрії та Австро-Угорщини (1772–1918 років)) та її місце в багатовіковій історії національної державності (2022)
Огоновський О. - Договір про нерозголошення за законодавстом України: особливості та правова природа (2022)
Тарасенко Л. - Авторське право у цифрову епоху: основні тенденції і зміни (2022)
Гінда О. - Встановлення обмеження виїзду за межі України посадовим особам юридичних осіб, у яких наявний податковий борг (2022)
Ільницький О. - Ефективність захисту прав та інтересів осіб судами у сфері фінансового контролю як підстава обмеження судової юрисдикції (2022)
Фекета І. - Юридичний та фактичний контроль у законодавстві про контрольовані іноземні компанії (2022)
Лемик Р. - Завдання та правові підстави участі органів місцевого самоврядування у цивільному процесі в інтересах інших осіб (2022)
Мельник А. - Правовий режим "Дія Сіті" у сфері цифрової економіки (2022)
Досін Б. - Інформування сторін як форма здійснення соціального діалогу (2022)
Федорович В. - Право постійного користування земельними ділянками в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та практики застосування (2022)
Чопко Х. - Особливості правового регулювання використання та охорони диких тварин за законодавством України та Європейського Союзу (2022)
Швець Д. - Правове забезпечення сприяння зайнятості в умовах воєнного стану (2022)
Бурдіна Т. - Поняття, сутність і значення заходів стягнення, що застосовуються до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі (2022)
Voinarovych А. - Violation of a person's right to a public trial of criminal proceedings, Kovalska D. (2022)
Рачинський А. П. - Соціальна відповідальність як ключовий елемент управління соціальними проєктами (2022)
Алєксєєнко І. В. - Публічна дипломатія в умовах глобалізації: нові виклики (2022)
Литвинчук І. Л. - Гейміфікація в антикорупційній освіті молоді (методика та результати апробації антикорупційного аналітичного веб-квесту на прикладі ініціативи "Міста доброчесності"), Іванюк О. В. (2022)
Хижняк В. В. - Публічне управління безпекою польотів в операціях з авіаційного пошуку і рятування, Шевченко В. Л., Литовченко А. О. (2022)
Кошова С. П. - Практична реалізація правового, інформаційного і науково-методичного забезпечення заходів загальнодержавної космічної програми України на 2022-2027 роки (2022)
Цецик Я. П. - Особливості управління діяльністю інформаційних установ в умовах воєнного часу, Корбутяк В. І., Цецик С. П. (2022)
Якименко І. В. - Обґрунтування модернізації системи підготовки військовонавчених ресурсів, Таран В. І., Лячин С. В., Хардель М. І., Дядюшкін О. В. (2022)
Якобчук В. П. - Ефективність державного антикризового менеджменту в умовах воєнного часу, Войтенко А. Б., Пугачова Н. С., Заріцький В. М., Яремчук М. Р. (2022)
Волківська А. М. - Стратегія управління безробіттям у Житомирській області, Осовська Г. В., Чорна Л. І., Осовський О. А., Марцинюк С. М. (2022)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Оцінка виконання місцевих бюджетів як основного джерела фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Підручняк К. П. (2022)
Голобородько Т. В. - Нормативно-правове забезпечення регулювання інституту лідерства на етичних засадах у системі публічного управління та адміністрування, Адамовська В. С., Бурхайло О. В. (2022)
Мальковська Ю. Б. - Еволюція інструментів публічного управління макрофінансовою безпекою України та нові виклики воєнного часу (2022)
Мілославська О. М. - Політичний консенсус: витоки та проблеми сучасності (історичний ракурс) (2022)
Боровська А. В. - Особливості управління якістю добору кадрів для функціонування державної служби в період широкомасштабної війни в Україні (2022)
Титул, зміст (2022)
Дічек Н. П. - Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень, Іванюк Г. І., Гоголь Н. В. (2022)
Myhovych I. V. - English Medium Instruction Methodology with regard to International Education (2022)
Кечик О. О. - Формування громадянської та соціальної компетентностей у шкільній освіті: інструментарій педагога, Байдик В. В., Буряк О. О. (2022)
Єпіхіна М. А. - Парадигмальні засади професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації партнерської взаємодії в початковій школі (2022)
Желанова В. В. - Реалізація коучингового підходу в професійній підготовці майбутнього педагога: аспект рефлексіогенезу (2022)
Курило В. С. - Фасилітація як метод формування сприятливого соціально-психологічного клімату та партнерства в закладі вищої освіти, Караман О. Л. (2022)
Ткачова Н. О. - Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів засобами педагогічних дисциплін, Ткачов А. С., Собченко Т. М. (2022)
Ваховський Л. Ц. - Особливості соціального захисту дитинства в Україні (20-ті роки ХХ століття) (2022)
Відомості про авторів (2022)
До уваги авторів (2022)
Добржанська І. М. - Вплив закону про гендерні квоти до місцевих органів влади (2021)
Кифяк В. Ф. - Дунайська стратегія Європейського Союзу та її вплив на соціально-економічний розвиток областей-учасниць, Кифяк О. В. (2021)
Руденко В. П. - Регіонально-економічні проблеми розвитку сільського господарства і промислу Північно-Західної України в дослідженнях доктора Мирона Кордуби, Грек К. В., Ємчук Т. В. (2021)
Верстяк О. М. - Конфлікти в міжнародних відносинах та їх вплив на конкурентоспроможність економіки країни, Кормакова І. О. (2021)
Багрій К. Л. - Еволюція креативного обліку та шляхи його удосконалення (2021)
Музичук М. І. - Трансформація міжнародної системи оподаткування: вплив на трансфертне ціноутворення (2021)
Мустеца І. В. - Oблік доходів неприбуткових комунальних медичних установ та шляхи його удосконалення (2021)
Шупрудько Н. В. - Специфічні фактори формування системи івент-менеджменту (2021)
Валецька Т. М. - Особливості викладання інформаційних систем та технологій для підготовки майбутніх фахівців у галузі харчових технологій, Готинчан І. З. (2021)
Бутирін Є. О. - Запровадження органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX ст. та їх правове становищ (2022)
Горбаченко О. В. - Історико-правовий аспект становлення зовнішньої функції України: від додержавних утворень до козацтва (2022)
Жупник В. В. - Трансформація правового змісту концепту соборність в українській політико-правовій думці ХІХ – початку ХХ ст (2022)
Зварич Р. В. - Проблеми ефективності правового регулювання в контексті юридичного закріплення та реалізації регулятивної функції права в Україні (2022)
Ілин Л. М. - Принцип історизму в праві та правових дослідженнях, Каленюк О. М., Гаврецька М. Й. (2022)
Кельман М. С. - Теоретична складність і практична значимість проявів взаємовпливу релігії та права, Сивуля Т. М. (2022)
Криховецький І. З. - Теоретичні підходи до вивчення історії українського парламентаризму (2022)
Андрухів О. І. - Статус дітей сиріт в Україні в умовах війни (2022)
Жукова Є. О. - Вплив концепції незначущості приватних інтересів людини і громадянина на систему державного управління (2022)
Завгородній В. А. - Поняття функції постанов суду Ради Європи (2022)
Лесько Н. В. - Правові засади попередження медіанасильства щодо дітей (2022)
Луцький Р. П. - Теоретичні основи російського імперіалізму як небезпеки конституційному ладу України та світовому правопорядку, Пуш О. М. (2022)
Магновський І. Й. - Муніципальна реформа у контексті державотворення в Україні: конституційно-правовий аспект (2022)
Скочиляс-Павлів О. В. - Роль правових переваг у реалізації правоохоронної діяльності держави та профілактиці протиправної поведінки (2022)
Шопіна І. М. - Поняття інформаційної безпеки: концептуальні підходи до визначення (2022)
Андрусів Л. М. - Поняття "майно" у практиці Європейського суду з прав людини (2022)
Бабецька І. Я. - Захист прав інтелектуальної власності в соціальних мережах (2022)
Боцюрко В. І. - Законодавча основа реалізації процесу виробництва та використання інуліну в нашій державі, Луцький Р. П., Касіянчук В. Д., Луцька М. П. (2022)
Кармаза О. О. - Модифікація процесуальних прав в нотаріальному процесі України в умовах дії воєнного стану (2022)
Ходак С. М. - Зловживання інтересом у сімейному праві (2022)
Шевчук Л. В. - Медіація, як альтернатива прийняття безконфліктних рішень. Закон України про медіацію (2022)
Басиста І. В. - Чи передбачена можливість у перебігу досудового розслідування оскаржувати ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка постановлена у порядку частини 6 статті 193 КПК України? (2022)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії Російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми (2022)
Репецький С. П. - Кримінальні правопорушення, пов’язані з продукцією порнографічного характеру в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2022)
Ursu V. - Rehabilitation institution in the legislation of the Republic of Moldova (2022)
Титул, зміст (2021)
Тарнопольський О. Б. - Про деякі міфи сучасної вітчизняної методики викладання іноземних мов як науки (2021)
Ващило О. В. - Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Щербина М. Б. - Підсистема вправ для диференційованого формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів (2021)
Матковська Н. В. - Підсистема вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності у майбутніх бакалаврів з комп’ютерної інженерії (2021)
Рубцова С. В. - Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів (2021)
Дацків О. П. - Особливості інклюзивного навчання іноземної мови у початковій школі, Чернявська С. О. (2021)
Спіцин Є. С. - Особливості практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у країнах Західної Європи, Черниш В. В. (2021)
Паршикова О. О. - Поради вчителям німецької мови щодо ігрового навчання лексики учнів початкової школи, Голуб В. В. (2021)
Melnyk Ye. - Tourisme spatial: pour or contre? (2021)
Hamzaoui H. - Weight categories and their relations with somatotypes of national-level male cadet judokas, Messalti l., Zerf M. (2022)
Куйбіда В. - Медико-біологічні аспекти впливу сауни на спортивну діяльність, Коханець П., Лопатинська В. (2022)
Лозовий А. - Національна федерація стильового карате як суб′єкт неформальної освіти, Сергієнко В. (2022)
Соловей О. - Аналіз складових змагальної діяльності гандболістів Національної збірної україни на європейскій першості 2022 року, Журавель О., Марков Р., Білан Д., Шеверун В., Петренко С. (2022)
Степаненко В. - Вікові особливості взаємозв’язків гостроти та швидкості зорових сприймань із ефективністю захисних тактичних дій юних футболістів 11-15 років (2022)
Базилевич Н. - Шляхи вдосконалення фізичної підготовленості студентів засобами легкої атлетики, Тонконог О., Юрченко І. (2022)
Данилко В. - Приорітетні методи фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку, Кравченко Т. (2022)
Красов О. - Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів на уроках фізичної культури (2022)
Пангелова Н. - Організаційно-методичні особливості занять аквафітнесом з дітьми дошкільного віку, Рубан В., Діас Д. (2022)
Поліщук В. - Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до здоров’язберігальної діяльності, Поліщук М. (2022)
Рижик Р. - Зарубіжний досвід організації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах літніх оздоровчих таборів, Пангелов Б. (2022)
Чупрун Н. - Особливості використання студентами програми gym boom під час самостійних занять фізичними вправами, Шульга М. (2022)
Юзковець І. - Особливості поєднаного розвитку фізичних здібностей і навчання техніці елементів міні-баскетболу молодших школярів (2022)
Колотуха О. - Оцінка ресурсного потенціалу гірського туризму в Україні (2022)
Круцевич T. - Зміст моніторингу екологічної культури в процесі позакласних занять з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, Андрєєва О., Головач І. (2022)
Смирнов І. - Особливості та чинники розвитку постковідного туризму у світі та в Україні, Любіцева О. (2022)
Кривенко Ю. - Виникнення та формування головних осередків розвитку хокею на траві в центральному регіоні України наприкінці ХХ ст, Курочкін В. (2022)
Круцевич Т. - Конфігурація мотиваційних пріоритетів сучасних студентів КНР до занять фізичною культурою і спортом, Марченко О., Се Чжімінь. (2022)
Пивовар А. - Складові професійної майстерності фахівців галузі фізичної культури (2022)
Троценко Т. - Психологічні аспекти готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, Троценко В. (2022)
Kovalenko K. S. - Self-alienation as manifestation of narrative strategy in the story "The Painter" by Taras Shevchenko (2022)
Kovpik S. I. - Cross-cultural peculiarities of provence daily routine in the novel "A Year in Provence" by Peter Mayle, Yelovska Yu. V. (2022)
Колошук Н. Г. - Читаємо "Матінку Кураж" (п'єса Б. Брехта в практиці викладання історії зарубіжної літератури) (2022)
Yurchuk O. O. - Female reception of prison experience (a case study: the novel "Roses behind the Bars. Confession about the Women's Prison" by Iryna Ahapieieva) (2022)
Волошинова М. О. - Полісько-слобожанські лексичні паралелі (на прикладі назв посуду та кухонного начиння) (2022)
Бідношия Ю. І. - Феномен писемних діалектних текстів (наївна поезія Північного Підляшшя) (2022)
Horodilova T. M. - Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation (2022)
Денисюк В. В. - Епістолярій Лазаря Барановича як джерело вивчення динаміки фразеологічного складу української мови другої половини XVII ст. (2022)
Колоїз Ж. В. - Лексико-фразеологічні особливості говірки села Тріскині Сарненського району Рівненської області (2022)
Коломієць І. І. - Метафори дороги в сучасному релігійному дискурсі (2022)
Savchuk I. I. - Structural and nominative factors to determine the meaning of medical terms in contemporary english (2022)
Титаренко В. М. - Гунгаризми в північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст., Ящук Л. В. (2022)
Ткачук М. М. - Граматична варіантність української переселенської говірки в Башкортостані (2022)
Chumak L. M. - Lexical innovations of COVID-19 period: structural and linguopragmatic aspects (2022)
Юсікова О. В. - Лексема пиріг у поліському та загальноукраїнському контекстах (2022)
Палатний І. - Техніко-тактичні дії учасників та методика суддівства на етапі "похила навісна переправа через річку, яр", Палатна О. (2022)
Степаненко В. - Вікові особливості взаємозв’язків характеристик зорово-моторних реакцій із ефективністю захисних тактичних дій юних футболістів 11-15 років, Погребний В., Коробко К. (2022)
Базилевич Н. - Вплив занять боксом на фізичну підготовленість студенток, Юрченко І., Горбенко М., Тонконог О. (2022)
Бейгул І. - Вплив занять чирлідингом на здоров’я студентської молоді, Шишкіна О. (2022)
Данилко В. - Формування національної свідомості старшокласників засобами українських народних рухливих ігор, народних традицій, звичаїв та обрядів, Кравченко Т. (2022)
Круцевич Т. - Особливості фізичного виховання та системи контролю в освітніх установах Китайської Народної Республіки, Марченко О., Холодова О., Се Чжімінь (2022)
Москаленко Н. - Особливості використання інтерактивних методів у теоретичній підготовці з фізичного виховання студентів, Сидорчук Т. (2022)
Павлова Т. - Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку, Єфанова В., Іванік О. (2022)
Пангелов Б. - Інноваційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів в контексті вимог нової української школи, Красов О., Хакало А. (2022)
Підгайна В. - Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у студентської молоді (2022)
Федоряка А. - Вплив занять фігурним катанням на роликових ковзанах на розвиток і вдосконалення фізичних якостей у дівчаток 9-10 років, Шкарупіло П. (2022)
Чупрун Н. - Дослідження сенситивних періодів у розвитку координаційних здібностей молодших школярів та вплив засобів хореографії на їх формування (2022)
Потужній О. - Оздоровчо-рекреаційна рухова активність різних груп населення та її теоретичні засади, Поліщук В., Кузькова М. (2022)
Смирнов І. - Проблеми розвитку туризму в умовах російської агресії та напрямки відродження галузі в регіонах України після перемоги (на прикладі волонтерського туризму у м. Кам’янці-Подільському), Любіцева О. (2022)
Абрамов В. - Історія туризму крізь призму недосконалості законодавчої бази туризму (2022)
Кривенко Ю. - Головні осередки розвитку жіночого хокею на траві на території незалежної України(1977-2022 рр.), Курочкін В. (2022)
Пангелова Н. - Трансформація глобальних проблем олімпійського руху в теперішній час (2012-2022 рр.), Рубан В. (2022)
Попрошаєв О. - Проблеми конституційно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні в контексті європейської інтеграції, Попрошаєва О. (2022)
Айзікова Л. В. - Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі (2018)
Аксьонова О. В. - Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті (2018)
Андрійченко Г. І. - Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство, Бугаєвський І. І. (2018)
Булик А. Г. - Technologies of interaction between teachers and students in the context of the formation of amicable relationships (2018)
Будак В. Д. - Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету, Вдовиченко Р. П. (2018)
Будак В. Д. - Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету, Олексюк О. Є. (2018)
Вітюк А. В. - Деякі евристичні методи навчання вищої математики, Нужна Н. В. (2018)
Галущак І. В. - Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів (2018)
Кропочева Н. В. - Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині: ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр (2018)
Кузьмінський А. В. - Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників, Біда О. А. (2018)
Кучай Т. П. - Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців, Кучай О. В. (2018)
Кушнір Н. В. - Самоосвіта як педагогічна умова формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Мельник Н. В. - Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку (2018)
Мхитарян О. Д. - Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури, Олійник О. В. (2018)
Павелків К. В. - Факторний аналіз педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва (2018)
Плужнік А. В. - Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей (2018)
Прохорова О. В. - Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мову педагогічному вузі (2018)
Пустовойченко Д. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки (2018)
Рогальська-Яблонська І. П. - Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя, Рогальська Н. В. (2018)
Рогачко-Островська М. С. - Модель підготовки майбутніх вихователів здо до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку (2018)
Романчук Н. О. - Компетентнісний підхід в освіті: концепції, суть, зміст, Романчук Н. І. (2018)
Романчук Н. О. - Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти, Майборода О. В. (2018)
Русалкіна Л. Г. - Критеріальний підхід до англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Саблук О. О. - Модель формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах (2018)
Ситченко А. Л. - Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури (2018)
Скиба Ю. А. - Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії (2018)
Смірнова О. І. - Доцільність використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові (2018)
Сніца Т. Є. - Особливості підготовки перекладачів у вищих військових навчальних закладах (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти освітньої міграції в Україні (2018)
Степаненко О. О. - Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії (2018)
Тіхоміров А. І. - Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів, Тупєєв Ю. В., Семерджян М. Г. (2018)
Тупєєв Ю. В. - Аналіз кінематичних характеристик спеціальної підготовки веслувальників на байдарках і каное в тренувальному макроциклі при використанні тренажера Concept-2, Тіхоміров А. І., Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф. (2018)
Туртаєв Ю. В. - Роль куратора навчальної групи з питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету, Глущенко В. С. (2018)
Чумак М. Є. - Вплив християноцентризму на розвиток Вітчизняної вищої освіти ХVІІІ ст. (2018)
Шаров С. В. - Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості (2018)
Щетина Т. П. - Єврейські початкові школи як приклад навчальних закладів багатонаціональної Херсонської губернії (2018)
Кузьменко В. В. - Складові оцінювання компетентностей моряків: зміна парадигми на межі XX–XXI століть, Рябуха І. М. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Ванєєва О. О. - Класифікація ліївських редукцій узагальнених рівнянь Кавахари зі змінними коефіцієнтами, Жалій О. Ю., Магда О. В. (2022)
Дороговцев А. А. - Ізонормальний процес, асоційований з броунівським рухом, Ніщенко І. І. (2022)
Сергієнко І. В. - Зважені псевдообернені матриці з індефінітними виродженими вагами, Хіміч О. М., Варенюк Н. А. (2022)
Бистров В. М. - Приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при недосконалому контакті між шарами, Декрет В. А., Зеленський В. С. (2022)
Григоренко О. Я. - Чисельний аналіз частот вільних коливань п’ятикутних пластин, Борисенко М. Ю., Сперкач С. О., Безугла А. Д., Міхрін Е. О. (2022)
Milyaev A. O. - Learning the singledominant modal system on resonant sloshing in a rectangular tank, Timokha A. N. (2022)
Білявина Н. М. - Твердофазна взаємодія TiC з ZrC або ZrN в умовах механохімічного синтезу та HPHT спікання, Туркевич В. З., Курилюк А. М., Стратійчук Д. А., Наконечна О. І., Авраменко Т. Г., Когутюк П. П. (2022)
Дульнева Т. Ю. - Знефторення води модифікованими мембранами з природних матеріалів, Деремешко Л. А., Троянський А. О., Гончарук В. В. (2022)
Іжик В. В. - Синтез N-метил 3-алкіл-ізотіазолідин-1,1-діоксо-3 метилкарбоксилатів за внутрішньомолекулярною реакцією Міхаеля, Добриднєв О. В., Попова М. В., Воловенко Ю. М. (2022)
Радченко М. М. - Особливості культивування штаму-продуцента рибофлавіну Bacillus subtilis IFBG MK-1A у біореакторі з підживленням, Тігунова О. О., Андріяш Г. С., Шульга С. М., Блюм Я. Б. (2022)
Швартау В. В. - Резистентні до гербіцидів біотипи бур’янів в Україні, Михальська Л. М. (2022)
Систематичний покажчик за 2022 рік (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Дем’яненко Н. М. - Автономія університету як умова інтернаціоналізації вищої освіти: українські історичні практики і виклики сьогодення (2020)
Мокляк В. М. - Організаційна й академічна автономія Харківського імператорського університету (1804–1835 рр.) (2020)
Павелко В. В. - Становлення й розвиток вітчизняної професійної освіти майбутніх учителів початкової школи (2020)
Семеновська Л. А. - Концептульно-методологічні засади періодизації історико-педагогічного явища (2020)
Галан О. М. - Студентоцентризм як системоутворювальний принцип підготовки майбутніх соціальних працівників у контексті сучасних освітніх викликів (2020)
Цісарук І. В. - Моделювання процесу професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи (2020)
Силадій І. М. - Гуманізація і гуманітаризація освіти в контексті її демократизації (2020)
Бабій Н. В. - Формування міжпредметних зв’язків засобами інформаційно-комунікативних технологій в процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, Саланда І. П., Цісарук В. Ю., Гарматюк Р. Т. (2020)
Бойко А. М. - Упровадження педагогічної теорії у масову шкільну практику (2020)
Горопаха Н. М. - Формування екологічної компетенції учнів із порушеннями мовлення на уроках математики, Павлюк Т. О. (2020)
Онищенко Н. П. - Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів, Лиховид О. Р. (2020)
Ступак К. Є. - Реалізація рефлексивної моделі практики освіти у сучасній фінській школі (2020)
Гололобова О. О. - Визначення причин порушень у роботі автоматичної локомотивної сигналізації, Буряк С. Ю., Гаврилюк В. І., Маркуль Р. В., Афанасов А. М., Білухін Д. С. (2021)
Honcharov K. V. - Multi-Valued Automatic Cab Signalling System Based on the CDMA Technology, Rybalka R. V. (2021)
Разумова К. М. - Дослідження впливу тривалості вантажно-розвантажувальних робіт на ефективність використання технологічного автотранспорту на залізорудних кар’єрах, Темченко О. А., Максимов С. В., Максимова О. С. (2021)
Плаксін С. В. - Метод оперативного контролю та управління електрохімічним накопичувачем енергії у складі систем електрозабезпечення транспортних засобів, Муха А. М., Устименко Д. В., Житник М. Я., Левченко Р. Ю., Чуприна Є. М., Голота О. О. (2021)
Курган М. Б. - Зниження інтенсивності розладів залізничної колії за рахунок удосконалення параметрів плану лінії під час паспортизації кривих, Курган Д. М., Байдак С. Ю., Хмелевська Н. П., Новік Р. Б. (2021)
Горбова О. В. - Дослідження наслідків використання патернів і загальноприйнятих підходів у побудові архітектури кросплатформних додатків, Сирота О. А. (2021)
Mykchailova Т. F. - The Problem of Minimax Estimation of Functionals for Non-Stationary Diffusion Processes, Maksymenkova Y. A. (2021)
Афанасов А. М. - Використання глибокого послаблення збудження для тягових двигунів магістральних електровозів, Арпуль С. В., Білухін Д. С., Шемет А. Я., Васильєв В. Є., Гололобова О. О., Маркуль Р. В. (2021)
Ульянов В. Ю. - Результати морфологічного оцінювання деяких особливостей алювіальніх пісків міста Дніпро (2021)
Тематичний покажчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2021 рік (2021)
Зарінова М. - Морфологічні варіанти іншомовної лексики в українській мові кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Товстенко В. - Історія та шляхи формування української економічної терміносистеми (2019)
Дроздовський Д. - Реактуалізація міфологічного світосприйняття в романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2019)
Бикова Т. - Джерела виникнення і способи трактування архетипу "донжуанства" у світовій літературі (2019)
Кобелецька О. - Образ України у ліриці Олександра Олеся (середина 90-х років ХІХ ст. – перше десятиліття ХХ ст.), Гребенюкова В. (2019)
Блєдних Т. - Дискурс добра та зла у романі "На полі смиренному" Валерія Шевчука (2019)
Дубас Л. - Мотиви самотності, відчуженості та пошуку свободи у прозі Франсуази Саґан (2019)
Погребенник В. - Від контроверсійності до інтегративності: парадигма "релігійне - нерелігійне" у художньому світі Івана Франка (2019)
Радченко К. - Роман "Хмари" Івана Нечуя-Левицького як київський текст (2019)
Урись Т. - Художня рецепція постаті Івана Франка в Українській поезії (2019)
Ярощук В. - Онтологічні виміри творчості Павла Вольвача (2019)
Галак І. - Мовні штампи як засіб творення образу загарбника (на матеріалі повісті Федора Одрача "На непевному ґрунті”) (2019)
Риженко К. - Специфіка автобіографізму роману "Владимирия" Пантелеймона Куліша (2019)
Шептицька Т. - Розстріляне відродження: архівно-кримінальна справа Юрія Вухналя (2019)
Григоренко І. - Творчість Остапа Вишні під тиском тоталітаризму: зміна мистецької концепції від "Чукрену" до "Самостійної дірки" (2019)
Дерев'янко А. - Національна самобутність пісенної лірики українських поетів-романтиків перших десятиліть ХІХ століття (2019)
Висоцький А. - Формально-синтаксичні позиції означальних прислівників в українській мові (2019)
Наші автори (2019)
Havran M. I. - The development of Ukrainian and Polish private higher education in the process of democratization (from 1990 to 2010), Busko M. I. (2021)
Федурко-Попик Ю. С. - Підготовка вчителів іноземних мов для гімназій Східної Галичини (1867 – 1914 роки) (2021)
Bahlai O. I. - The application of interactive methods of esp teaching in a higher educational establishment (2021)
Благодир Л. А. - Попередження помилок учнів під час вивчення теми "цілі вирази" (2021)
Кушнір І. М. - Особливості застосування кейс-методу під час мовної підготовки іноземних студентів-медиків до клінічної практики (2021)
Рускуліс Л. В. - Методичні засади роботи з науковим текстом у ЗВО: теоретико-практичний аспект, Ковалик М. О. (2021)
Статівка О. О. - Методи дистанційного навчання іноземних мов студентів ЗВО міністерства внутрішніх справ України (2021)
Трифонова О. М. - 3d-ручка як засіб формування stem-компетентності учнів основної школи під час навчання фізики (2021)
Цуруль О. А. - Зміст та структура дистанційного курсу "Методика формування в учнів мотивації до вивчення біології" (2021)
Черненко В. П. - Дослідження методики підвищення пізнавальної активності учнів за допомогою проведення бінарних уроків інформатики та економіки, Грицюк О. С., Ляшенко В. П., Киба І. І. (2021)
Яремчук С. М. - Використання інтерактивних технологій на заняттях із російської мови як іноземної (на материалі термінології будівництва) (2021)
Боряк О. В. - Робота з батьками немовленнєвих дітей, Чобанян А. В. (2021)
Раєвська І. М. - Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі в учнів початкових класів із дислексією, Кабельнікова Н. В. (2021)
Балануца О. О. - Підготовка майбутнього дипломата: соціокультурні аспекти (2021)
Білецька М. В. - Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі професійної підготовки, Сопіна Я. В., Підварко Т. О. (2021)
Білик Л. В. - Роль і місце біологічної хімії у системі підготовки фахівців з медичної реабілітації, Снісар О. А., Ліфер К. О. (2021)
Біляковська О. О. - Якісна професійна підготовка майбутніх учителів у контексті аксіологічної парадигми педагогічної освіти (2021)
Боровик М. О. - Удосконалення засобами фізичної підготовки стресостійкості поліцейських у службово-бойових завданнях у зоні проведення ООС (2021)
Гордієнко Т. В. - Особливості організації інклюзивного навчання у початковій школі, Дубровська Л. О., Дубровський В. Л. (2021)
Долинний Ю. О. - Експериментальна перевірка ефективності сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, Черненко С. О., Олійник О. М. (2021)
Іванчук А. В. - Модель готовності студентів до особистої безпеки від шкідливої звички (2021)
Мариківська Г. А. - Спеціфіка підготовки до ділового спілкування майбутніх правоохоронців на заняттях з української мови професійного спрямування (2021)
Солона Ю. О. - Підготовка майбутніх учителів біології з мозаїчним типом мислення до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти, Сидорович М. М. (2021)
Швецова І. В. - Сутність і специфіка іншомовної компетентності майбутніх фахівців із навігації й управління морськими суднами (2021)
Шевченко О. В. - Інноваційні технології формування професійної культури майбутніх учителів спортивно-хореографічних дисциплін (2021)
Шугайло Я. В. - Підготовка магістрів спеціальності "професійна освіта" до розробки засобів педагогічного контролю, Паращак Т. І., Желізна К. О. (2021)
Liashevych A. M. - Psycho-emotional burnout of a teacher of a higher educational institution in the educational process, Lupaina I. S. (2021)
Мосякова І. Ю. - Робота із педагогами багатопрофільних закладів позашкільної освіти щодо створення інновацій: запобігання ризиків в освітньому менеджменті (2021)
Бєлова О. Б. - Проблематика мотиваційної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку (2021)
Тробюк Н. Ю. - Структура та зміст формування толерантності майбутніх офіцерів національної гвардії україни у військових закладах вищої освіти, Зінченко В. П. (2021)
Трофімчук Н. В. - Формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних та інженерних коледжів засобами інтегративного підходу (2021)
Курчатова А. В. - Вплив морально-етичного вибору на розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку (2021)
Vasylchenko O. I. - Ways to raise university students gender awareness at the foregn language lessons (2021)
Гарбуза Т. В. - Інноваційний розвиток вищої освіти в умовах трансформаційних змін українського суспільства, Тесленко Н. О. (2021)
Дідківська Ю. А. - Коучинговий підхід як ефективний інструмент розвитку іншомовної компетентності здобувачів освіти вищих навчальних закладів (2021)
Лу С. - Методичне забезпечення формування інтерпретаторської культури у майбутніх вчителів музики (2021)
Ма Ц. - Теоретичні засади дослідження тембродинамічного слуху у майбутніх учителів музичного мистецтва в сучасному науковому дискурсі, Демидова М. Г. (2021)
Самохвалова І. Ю. - Акмеологічні складники розвитку рухових якостей здобувачів вищої освіти, Харченко С. М. (2021)
Severina T. M. - Pair and group work activities for reducing English speaking anxiety (2021)
Уварова Т. Ю. - Інтеграція очної та дистанційної форм навчання української мови як іноземної (2021)
Babenko O. V. - Mechanisms of teacher autonomy realization: multimedia & information and communication technology in teaching English (2021)
Гаврилова О. В. - Роль інформаційно-компʼютерних технологій у дистанційній освіті, Максименко Ю. С. (2021)
Тітова О. О. - Створення електронних додатків до занять у закладах вищої освіти з використанням онлайн-сервісів (2021)
Havran M. І. - Peculiarities of training international relations specialists in Canada, Kaviak L. M. (2021)
Титул, зміст (2021)
Черниш В. В. - Від педагогічної практики до педагогічної майстерності: співпраця Київського національного лінгвістичного університету із закладами загальної середньої освіти, Посадська Т. Л., Калько В. О. (2021)
Дмітренко Н. Є. - Формування навичок і вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО (2021)
Фабрична Я. Є. - Сучасний стан проблеми контролю та оцінювання в навчанні письмового перекладу (2021)
Подосиннікова Г. І. - Формування англомовної лексичної компетентності з використанням текстів казок в учнів молодшої школи, Попова В. В., Панченко Ю. О. (2021)
Волошина О. С. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в педагогічних закладах фахової передвищої освіти (2021)
Orosz M. - A case study: novice English teachers’ problems in Transcarpathia, Huszti I., Hladonik G. (2021)
Доброштан Т. В. - Виртуальная учебная экскурсия в методике преподавания русского языка как иностранного (2021)
Slobozhenko R. - The English lesson plan on the theme "The continuous fight between the human race and viruses: are we losing it?” (2021)
Koteliukh M. Yu. - Features of content of energy and adipokine metaboliс indicators in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and comorbidities after primary stenting of coronary arteries, Kravchun P. G., Kozhyn M. I. (2022)
Панкова О. А. - Релаксин-2 - перспективний біомаркер кардіометаболічних захворювань (2022)
Корж О. М. - Клінічна ефективність застосування 'Ессель' при неалкогольній жировій хворобі печінки, Краснокутський С. В., Филенко Я. М. (2022)
Усенко О. Ю. - Торакоскопічна хірургія великих та інвазивних пухлин середостіння, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2022)
Клімова О. М. - Визначення динаміки показників адаптивного імунітету при лікуванні тяжкообпечених, Кравцов О. В., Дроздова Л. А., Курбанов Т. А., Гопко А. О. (2022)
Лазуренко В. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок із цукровим діабетом та плацентарною дисфункцією, Тертишник Д. Ю., Борзенко І. Б., Остапенко В. Р., Тіщенко О. М. (2022)
Залюбовська О. І. - Стан системи згортання крові вагітних жінок на фоні тромбофілії та обтяженого акушерського анамнезу, Грищенко В. В. (2022)
Семененко І. В. - Лікування психоемоційних розладів методом нейрофідбеку у жінок із безпліддям та пренатальним стресом в анамнезі (2022)
Бодня О. І. - Черезкістковий остеосинтез переломів нижньої третини діафізу плечової кістки, Дубовик С. Л. (2022)
Зінченко О. К. - Менеджмент реабілітаційних заходів пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою (клініко-діагностичне обстеження та огляд) (частина IІ), Петухова І. С., Кас І. В., Устименко Т. П., Зайцев М. В., Кабаненко І. В., Юткін В. М., Чугаєв А. Ю., Мірошнікова Ж. В. (2022)
Слободянюк О. В. - Оцінка факторів ризику у хворих геронтологічного профілю з місцевопоширеним раком стравоходу в умовах поліморбідності, Старікова А. Б., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Слободянюк І. В. (2022)
Войтюк А. О. - Клінічні особливості епілепсії у чоловіків молодого віку (2022)
Соболєва І. А. - Оцінка змін функціонального стану сітківки у хворих на діабетичну ретинопатію після застосування антиоксидантної терапії (2022)
Дроздов В. О. - Діабетичний макулярний набряк: зорові викликані потенціали в оцінці активності підкоркових структур і первинних зорових зон пацієнтів (2022)
Почуєва Т. В. - Патогенетична значущість гіперглікемії у формуванні особливостей перебігу гострого середнього отиту та його ускладнень, Філатова Г. А., Філатова І. В., Ієвлева В. І. (2022)
Боброва О. В. - До проблеми профілактики поширення коронавірусної хвороби COVID-19 серед дітей і підлітків шкільного віку, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М. (2022)
Лядова Т. І. - Ефективність рибонуклеїнової кислоти у комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна - Барр, Павлікова К. В., Нартов П. В., Касьян Н. В., Козлов О. П. (2022)
Tkachenko R. - Peter Lombard on God's Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions 38-39 (2018)
Якубович М. - Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Кирим (2018)
Співак В. - Філософський аспект лексеми "фортуна" в текстах Антонія Радивиловського (2018)
Піч Р. - Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз (2018)
Чернишов В. - Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією (2018)
Sannikov S. - Menno Simons' and Martin Luther's Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon (2018)
Кебуладзе В. - "Ранкова зоря" Фридриха Ніцше. Воля до перекладу (2018)
Yosypenko S. - National Philosophy as a Subject of Comparative Research, Rudenko S. (2018)
Mróz T. - Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" (2018)
Сепетий Д. - Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта (2018)
Менжулін В. - Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (Ткачук, М. Л., & Брюховецький, В. С. (Ред.). (2015-2017). Київ-ська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія: в 2 т. К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія) (2018)
Столяр М. - Філософія сміху та гумору в сучасному історико-філософскому дискурсі. Огляд книги: Amir, L. (2014). Humor and the good life in modern philosophy: Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard. Albany : State University of New York Press (2018)
Скопов Є. - Філологічна культура і гуманітаристика. Роздуми над книгою: Звонська, Л. Л. та ін. (Ред.). (2017). Енциклопедичний словник класичних мов. Київ: Київський університет (2018)
Стратій Я. - Українська філософія на зламі епох. (Розмова зі Ксенією Зборовською, Геннадієм Зінченком і Софією Дмитренко) (2018)
Секундант С. - "Учиться философствовать": роль истории философии и теории аргументации в реформе философского образования (2018)
Турбар Т. В. - Напрями та форми організації природоохоронної роботи учнівської молоді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Шкуропат А. В. - Структура навчальної мотивації учнів старших класів, Головченко І. В., Рудишин С. Д. (2021)
Давиденко О. Б. - Особливості використання інноваційних технологій для навчання англійської лексики, Задорожна Т. П. (2021)
Козловський Ю. М. - Використання методу аналогії як засобу інтеграції міждисциплінарних знань, Козловська І. М., Білик О. С. (2021)
Локарєва Г. В. - Методичне забезпечення розвитку педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін, Садовенко С. Г. (2021)
Алєксєєв О. О. - Загальний теоретико-методологічний аналіз педагогічних принципів формування валеологічного світогляду майбутніх учителів фізичної культури (2021)
Жигірь В. І. - Розроблення індивідуальних освітніх траєкторій для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Зотова-Садило О. Ю. - Соціально-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців правничої сфери до професійного спілкування іноземною мовою (2021)
Іваницький О. І. - Модернізація магістерської підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти в умовах цифровізації освітнього простору, Панічук М. А., Сичева С. В. (2021)
Liu Ya. - Training of future undergraduate translators in Chinese universities under pedagogical conditions (2021)
Поліщук Г. В. - Концептуальна модель формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (2021)
Greve R. - Interactive advantage, cementing of positions, and social pedagogical recognition: a narratively inspired analysis of professional actors’ oral representations of health promotion, prevention, and remediation efforts, Andersson C., Basic G. (2021)
Псарьова М. Д. - Визначення основних понять проблеми освіти дітей із психічними розладами у США (2021)
Шпиг Н. О. - Аналіз історичних передумов та сучасних перспектив забезпечення права дитини на виховання в сім’ї в Україні (2021)
Тимофєєва І. Б. - Основні напрями діяльності керівника щодо забезпечення самостійної діяльності у закладі освіти, Морозова О. В. (2021)
Бабич А. А. - Розвиток творчості через систему оцінювання успішності навчальної діяльності студентів методом кафетерію, Яндола К. О. (2021)
Бобкова І. А. - Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки студентів-фармацевтів, Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О. (2021)
Бортнюк Т. Ю. - Фінансова грамотність здобувачів освіти: теоретичні аспекти, Голя Г. М. (2021)
Гарасюк Д. М. - Теоретичні основи педагогічної комунікації як професійної діяльності викладача в інклюзивному освітньому середовищі, Савчук Н. А., Хомік О. М. (2021)
Зонов Б. С. - Коучинг як процес підтримки та розвитку нових моделей поведінки в освітньому середовищі (2021)
Іваненко І. В. - Формування загальних компетентностей у здобувачів медичної освіти, Гордійчук С. В. (2021)
Козич І. В. - Платформа Zoom як засіб формування інформаційної компетентності викладача закладу вищої освіти, Телятник В. В. (2021)
Кузьменко А. О. - Історія становлення академічної доброчесності у закладах вищої освіти України (2021)
Ходаківська В. П. - Аналіз стану сформованості соціокультурної компетентності під час підготовки майбутніх фармацевтів, Сеньків Н. М., Степанчук Л. С., Приступко О. М., Завадська Н. П. (2021)
Юник І. Д. - Запам’ятовування цільовою аудиторією атрибутів бренду науково-педагогічного працівника вишу (2021)
Holoshchuk S. L. - Developing students’ reading skills in an online classroom (2021)
Касьяненко К. М. - Освітні послуги закладу вищої освіти на інтернет-платформах соціальних мереж, Новікова К. В. (2021)
Куриш Н. К. - Впровадження біхронного режиму онлайн-навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти (2021)
Шаповал А. - Газетні публікації натураліста Миколи Щербака (до 95-річчя від дня народження) (2022)
Батанова Т. - Документи з історії єврейського представництва й діяльності єврейських партій в Українській Центральній Раді: мемуари та літературні твори політичних і громадських діячів (2022)
Петрушко Л. - Джерелознавчі спостереження над особовим фондом П. Г. Тичини із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Прудивус С. (2022)
Кашеварова Н. - Зовнішньополітичне відомство НСДАП (1933-1942) у розробці стратегії "нового європейського порядку" (2022)
Гребенюк А. - Державна уніфікована система документації у сфері юриспруденції: її місце і роль серед систем документації (2022)
Загорецька О. - Новий національний стандарт України на оформлення організаційно-розпорядчої документації: історія розроблення, аналіз основних змін і питання впровадження стандарту (2022)
Остапчук В. - Використання електронних документів під час формування фондів особового походження: історіографічний аспект (2022)
Половинчак Ю. - Візуальна аналітика та інфографічна продукція у науково-інформаційній діяльності бібліотек, Матвійчук Л. (2022)
Бондаренко В. - "Мобільна" історико-культурна спадщина: інноваційний сервіс для вітчизняних бібліотек (2022)
Пестрецова О. - Бібліотечні ресурси правової історико-культурної спадщини: представленість у фондах юридичних бібліотек Британії та США, Булахова Г. (2022)
Дем'яненко Л. - Інститут президентства та бібліотечна справа: особливості функціонування та взаємодії (2022)
Спіріна С. - Цифровий архів та методи дистанційної роботи зарубіжних бібліотек (2022)
Кабаренкова Є. - Бібліотека у забезпеченні можливостей для старшого покоління (2022)
Злигостєв С. - Вплив процесу цифровізації на роботу бібліотек закладів вищої освіти (2022)
Калініна-Симончук Ю. - Відкритий доступ до досліджень і збереження авторського права: BOAI20 (2022)
Zakirov M. - The right to the truth in the politics of post–conflict settlement: international documents and world experience, Zakirova S. (2022)
Кушнарьова М. - Акції солідарності світової громадськості з українським народом під час російсько-української війни: класифікація та особливості (2022)
Рудь І. - Великий Чорноморський регіон у контексті війни в Україні: сучасні реалії та перспективи (2022)
Вихідні відомості (2022)
Дослідниця високого стилю (2021)
Верменич Я. - Ідеї Михайла Драгоманова у вітчизняній інтелектуальній думці на рубежі ХІХ–ХХ століть (2021)
Боса Л. - Ландшафт як дзеркало спогадів: сучасні меморіальні практики наддніпрянців у контексті постколоніальних студій (за польовими матеріалами) (2021)
Дзюба О. - Традиції родинної взаємопідтримки в козацько-старшинському соціумі (ХVІІІ століття) (2021)
Słowiński P. - Oflag II C Woldenberg. Największy niemiecki obóz jeniecki dla polskich oficerów 1940–1945. Stan polskich badań (2021)
Коваль-Фучило І. - Основні цінності в оповідях про переселення із зон затоплення (2021)
Сушко В. - Прикладні аспекти сучасних етнокультурних студій (2021)
Ламонова О. - Графіка Людмили Бруєвич 2000–201-х років (2021)
Меленчук О. - Традиційна культура як основа творчого феномену Івана Миколайчука (2021)
Олійник М. - Студії української орнаментики Ольги Косач: наукові та міжкультурні зрізи джерельної бази (2021)
Айдачич Д. - Міжнародна наукова конференція "Питання термінології в сучасній славістичній фольклористиці", Вахніна Л., Карацуба М. (2021)
Головко О. - Важлива подія на ниві зарубіжної україністики (2021)
Глушко М. - |Рецензія| Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, персоналії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. 399 с. (2021)
Чегусова З. - |Рецензія| Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХ І століття. Київ : ArtHuss, 2019. 542 с. 411 іл. (2021)
Михайло Паньків (2021)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2021 рік (2021)
До 60-річчя з дня народження Віктора Косаківського (2022)
Бондаренко Г. - Нові аспекти релігійного життя в Україні в умовах соціальних викликів XXI століття (2022)
Кузик В. - Шляхи модифікації жанру масової пісні в умовах тоталітарної системи (2022)
Скляренко Г. - Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві (2022)
Ламонова О. - Графіка Андрія Левицького (2022)
Gal A. - Dictation as a feature of the Reformed funerals in Transcarpathia (2022)
Айдачич Д. - О називима бајки у 19. веку код Срба, Пољака и Руса (2022)
Карацуба М. - Сучасне баладознавство на південнослов’янських наукових теренах (2022)
Боса Л. - Спільні українсько-молдовські місця пам’яті в культурному ландшафті Орхейських Кодр Республіки Молдова, Головко О. (2022)
Тронь А. - Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України (2022)
Пономаренко О. - Нові штрихи до "Автопортрета зі свічкою" Тараса Шевченка – автора "Кавказу" та "Заповіту" (2022)
Іван Дзюба (2022)
Софія Грица (2022)
Дудко Я. В. - Умови управління естетичним вихованням у закладах вищої педагогічної освіти України (1958 – 1990 рр.) (2021)
Христенко О. М. - Експертна оцінка виховання студентів у системі вищої школи в Україні (70 – 80-ті роки ХХ століття) (2021)
Біденко Л. В. - Система вправ на заняттях з української мови як іноземної у процесі вивчення дієслова (з досвіду роботи), Кулішенко Л. А. (2021)
Гарбар І. В. - Формування мовленнєво-комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Гарбар А. І. (2021)
Гриб’юк О. О. - Імерсивні технології у процесі навчання предметів математичного циклу: становлення нової освітньої парадигми (2021)
Луцик О. М. - Розвиток математичної компетентності учнів основної школи в контексті дидактико-методичних вимог (2021)
Му В. - Особливості викладання музичних навчальних дисциплін онлайн у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2021)
Оленюк О. В. - Застосування персоналізованого підходу до змішаного навчання у викладанні іноземних мов, Івасів Н. С., Рубель Н. В. (2021)
Пантелєєва О. Я. - Вплив вивчення першої іноземної мови (англійської) на вивчення другої іноземної мови (французької) у середовищі рідної мови, Кобринець О. С. (2021)
Петрович Л. І. - Роль художнього тексту в навчанні української мови як іноземної (2021)
Хлистік М. А. - Поєднання класичних та інноваційних методів навчання у викладанні правничих дисциплін (2021)
Чорна-Климовець І. Ю. - Теоретичні основи формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології (2021)
Антіпова Н. П. - Нормативне забезпечення реалізації соціального виміру професійної освіти (2021)
Балануца О. О. - Структурно-функціональна модель майбутнього дипломата в системі професійної підготовки (2021)
Бхіндер Н. В. - Теоретичні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння, Іваніцька І. В. (2021)
Волошко Т. В. - Науково-теоретичні основи формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки, Гура Т. Є. (2021)
Гуменюк В. В. - Структурно-функціональна модель системи підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти (2021)
Євдоченко О. С. - Структура та зміст професійної компетентності майбутніх хіміків (2021)
Зубцова Ю. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання, Томченко М. А., Черкас М. Ш. (2021)
Ібрагімова Л. А. - Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх інженерів- програмістів з формування алгоритмічної компетентності (2021)
Крашеніннік І. В. - Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів за скороченим циклом навчання в університетах (2021)
Кучинська Л. Ф. - Методичний інструментарій збереження професійного здоров’я фахівців закладів дошкільної освіти (2021)
Локарєва Г. В. - Естетичний розвиток майбутніх акторів у процесі професійної підготовки, Рак М. С. (2021)
Михайлюк Н. В. - Організаційна культура як складова професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи, Баласанян О. Д., Гутнікова Т. Ю. (2021)
Невзоров Р. В. - Діагностика фахової готовності до бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації (2021)
Симонян В. В. - Еволюція поняття "етнокультурна компетентність" майбутнього викладача (2021)
Tang Zh. - information and activity component of formation of emotional stability in musical and performance activities of children’s music school students (2021)
Терещенко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання (2021)
Шаравара В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах освітнього середовища: аналіз результатів наукових досліджень (2021)
Шевченко Л. С. - Методологічні засади підготовки майбутніх вихователів до інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти, Сорочан М. П. (2021)
Заєць Р. Г. - Формування громадянської свідомості студентів закладів вищої освіти США та України: теоретичний аспект (2021)
Лю М. - Педагогічні умови формування духовної культури майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2021)
Нечерда В. Б. - Педагогічний потенціал технології "case-study" у формуванні соціально успішної особистості учня (2021)
Самсонова О. О. - Словесні ігри як ефективний метод корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії, Слонська Д. І. (2021)
Baidiuk L. M. - Future primary school teachers training for using interactive methods in English lessons (2021)
Vasetska L. I. - New realities and conditions of organization of the educational process in higher education institutions in Ukraine, Solovyova O. V. (2021)
Закаулова Ю. В. - Організація он-лайн навчання у вищій школі: актуальні виклики для України (2021)
Іванова Л. С. - Ціннісно-мотиваційні детермінанти особистісно-професійного росту викладача вищої школи (2021)
Красницька О. В. - Запитання в ораторській діяльності викладача вищої школи (2021)
Курок Р. О. - Принципи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Лозенко А. П. - Педагогічні умови розвитку у студентів спеціальності "початкова освіта" здатності формувати в молодших школярів уміння співпрацювати в команді (2021)
Свірчевська Л. М. - Самовдосконалення викладача як фактор самореалізації студента, Римарчук К. М., Мельничук Л. В. (2021)
Bolilyj V. O. - Open web resource "Modern operating systems", Sukhovirska L. P., Lunhol O. M. (2021)
Круглик В. С. - Аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів в адаптивній системі електронного навчання, Прокоф’єв Є. Г., Маринов А. В. (2021)
Павленко Л. В. - Використання дистанційних технологій навчання в сучасних умовах, Павленко М. П. (2021)
Подоляка І. М. - Використання платформи Microsoft Teams під час дистанційного навчання в закладі вищої освіти, Келюх О. Ю., Міщенко К. О. (2021)
Четверикова Т. Г. - Цифрові інструменти групової комунікації як ефективний засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2021)
Шишенко І. В. - Використання сервісів хмаро орієнтованого освітнього середовища в професійній підготовці майбутніх бакалаврів освіти (2021)
Кучер Н. В. - Європейський і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах вищої освіти (2021)
Лун Ф. - Концепт національного менталітету в політичній культурі університетів України, Російської Федерації і Китайської Народної Республіки (2021)
Cавенко О. О. - Організація професійної орієнтації учнів у Франції, Кайтановська О. М., Шнюкова І. В. (2021)
Голованюк В. М. - Готовність національної економіки до майбутнього виробництва в контексті наукоємності ВВП (2022)
Булкін І. О. - Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Міністерстві освіти і науки України (2022)
Рижко Л. В. - Соціотехнічні перформативи і оцін ка наукових знань (2022)
Прокопенко С. Є. - Українська проблематика в англомовній періодиці Канади та США (2014—2019), Іріоглу Ю. О. (2022)
Войтюк О. С. - З історії створення надійних деталей бойових гусеничних машин методом електро шлакового переплавлення в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР (початок 70-х рр. ХХ ст.) (2022)
Кабачек В. В. - Історико-науковий аналіз відоб раження процесів українського національного від родження у матеріалах місцевих представниць ких органів УСРР у 1920-х рр (2022)
"Ми ставимо перед собою завдання робити "цеглини”, які стають базисом нашої української держави (інтерв’ю з генеральним директором видавництва "Наукова думка" НАН України І. Р. Алєксєєнком з нагоди сторічного ювілею) (2022)
Академік АН УРСР Йосип Захарович Штокало — математик і фундатор історії науки і техніки в Україні (до 125-річчя від дня народження) (2022)
Мінералогія в Україні: від зародження до сьогодення (рецензія на видання: Пав-лишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-хроків ХХ ст. Київ, 2019. 462 с.; Історія мінералогіїв Україні. Від 90-х років ХХ ст. донині. Київ, 2022.608 с.) (2022)
The evolution of energy policies in the context of the war in Ukraine: a review of the discussions of an online scientifi c seminar (2022)
Міжнародний симпозіум "Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку", м. Київ, 29 листопада 2022 р. (2022)
Правила для авторів (2022)
Drozd D. - The participation of the Ukrainian Armed Forces in the peacekeeping operations (2019)
Королевська А. - Аналітичний інструментарій оцінки інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство (2019)
Копець Р. - Російська космічна програма зайшла в глухий кут: інцидент космічної морської розвідки, Скробінська С. (2019)
Бондаренко О. - Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни (2019)
Ніколаєнко Н. - Інформаційні виклики для України в умовах російсько-української гібридної війни, Василевич Ю., Комарчук О. (2019)
Павлюх М. - Трансформаційний етап соціально-комунікативної системи польських медіа (на прикладі преси "Солідарності") (2019)
Нофенко А. - Гібридна війна Росії проти України: інформаційний наступ та механізми протидії (2019)
Богородецька О. - Особливості промоції вищої освіти Республіки Польща (2019)
Киричук В. - Сучасний вектор розвитку Північної Кореї (2019)
Ніколаєв С. - Огляд конфліктів між Іраном та Іраком, Юськів Х., Величко О. (2019)
Зіскін О. - Вплив глобалізації на інститут соціальної держави: руйнація чи модернізація? (2019)
Лютко Н. - Деякі міркування щодо використання символів в політичній рекламі (2019)
Максимець В. - Трансформація політичних виборчих кампаній в еру Big Data технологій, Свірідова Т. (2019)
Лебедева Е. И. - Роль сигнального пути Notch в фиброгенезе печени (2020)
Бур’янов О. А. - Cтадійність морфологічних змін при псоріатичному артриті, Мороз М. Ф., Кваша В. П., Ковальчук Д. Ю., Дралов Я. С., Чекушин Д. А. (2020)
Зіненко Д. Ю. - Ультраструктурна характеристика гемомікро-циркуляторного русла та паренхіматозно-стромальних елементів підшлункової залози та печінки в моделі гострого панкреатиту з використанням різних доз таурохолату натріюу, Твердохліб І. В. (2020)
Кулєш Д. В. - Гістологічне дослідження та оцінка біосумісності 3-d друкованих імплантатів в експери-менті, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Гриценко В. П., Богдан А. М., Волков В. Б. (2020)
Міщенко О. М. - Клітинна відповідь (остеобласти та фібробласти) в залежності від типу поверхні дентальних імплантатів, Солодовник О. В., Дейнека В. М., Олешко О. М. (2020)
Шевченко Б. Ф. - Функціональна морфологія печінки при поза-печінковому холестазі непухлинного генезу, Зеленюк О. В., Бабій О. М. (2020)
Панасовський М. Л. - Морфологічні особливості тестикулярних та епідидимальних сперматозоїдів чоловіків з азооспермією (2020)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авто-рів, редакторів і видавців (2020)
First Aid for the USMLE® Step 1 2020 Thirtieth edition Authors: Tao Le, Vikas Bhushan (2020)
USMLE Step 1 Lecture Notes 2020: 7-Book Set (Kaplan Test Prep) Author: Kaplan Medical (2020)
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Теорія та практика сучасної морфології" (2020)
Волошина Н. О. - Екологічне та економічне просвітництво: методологічний контент соціоекологічних викликів, Лазебна О. М., Сливка Я. В. (2022)
Григорків М. В. - Моделювання двосекторної екологічної економіки з урахуванням специфіки поведінкових функцій у виробництві та споживанні, Григорків В. С. (2022)
Артеменко В. Б. - Механізм оцінювання ефективності економічної політики України в контексті якості життя, Артеменко О. В. (2022)
Колодійчук А. В - Інфраструктура ризик-інвестування в Україні, Решко Е. Ю., Бегун Е. І. (2022)
Мельник В. І. - Цифровізація як інноваційний підхід до реалізації функцій управління соціально-економічними системами, Мазур В. Г., Мазур Ю. С. (2022)
Петрецький І. І. - Потенціал розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2022)
Булеца Н. В. - Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні в розрізі регіонів, Данило Я. І. (2022)
Гапак Н. М. - Культурна молодіжна політика у програмних документах: регіональний зріз, Бойко Я. М. (2022)
Kolach S. - Analysis of the efficiency of agricultural enterprises in the conditions of economic transformations (2022)
Мулеса Е. В. - Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (2022)
Вольперт М. В. - Аналіз та напрями вдосконалення фірмового стилю ресторану "Наша дача", Шмадченко П. В., Жихор О. Б. (2022)
Вонберг Т. В. - Формування соціально-психологічного клімату в умовах пандемії, Головко А. А. (2022)
Ніколаєнко Н. А. - Вплив готельно-ресторанного бізнесу на туристичну галузь України за 2019-2020 роки, Гужва І. О., Жихор О. Б. (2022)
Нагара М .Б. - Сутність та фактори екологічної стійкості підприємства (2022)
Варцаба В. І. - Проблеми та напрями підвищення якості кредитних портфелів українських банків у реаліях часу (2022)
Заславська О. І. - Проблеми та перспективи оцінки вартості банківського бізнесу в Україні (2022)
Кесарчук Г. С. - Консалтинговий бізнес в Україні: особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку, Йолтуховська О. Ю., Сабов Н. М. (2022)
Annotation (2022)
Аннотация (2022)
Алєксєєва С. В. - Сучасні аспекти індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах інформатизації (2022)
Назаренко О. В. - Репресовані вчені Київського інституту народної освіти та їхня роль у розвитку української педагогічної науки (2022)
Артеменко А. І. - Презентація як ефективний інтерактивний метод навчання іноземних мов в університетах (2022)
Білецька Л. С. - Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі, Ковальчук В. Ю., Силюга Л. П., Стасів Н. І. (2022)
Bondarenko H. M. - Problems of formation the moral and professional competence of students during the study of the course "Practice of English Oral and Written Speech", Kurhannikova O. О., Nosach O. O. (2022)
Кисельова Т. В. - Алгоритм створення дистанційного освітнього курсу у закладах вищої освіти, Фатєєва В. Г. (2022)
Логвіненко Н. М. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення фахової (військової) термінології (2022)
Майковська В. І. - Наскрізний характер проблеми підготовки української молоді до підприємництва в освітньому процесі фахового коледжу (на прикладі дисципліни "хімія"), Чорна Т. О. (2022)
Овсянко Г. В. - Підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови фахового спрямування (2022)
Смуглякова М. К. - Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання (2022)
Тимченко О. В. - Особливості реалізації вебквесту в процесі вивчення природничих дисциплін (2022)
Kharkavtsiv I. R. - Role of communicative method in foreign language skills development of future specialists (2022)
Позняк О. С. - Аналіз практик та перешкод під час упровадження інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти (2022)
Алексєєва О. Б. - Педагогічні принципи формування іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи (2022)
Беньковська Н. Б. - Ретроспективний аналіз поняття "професійна компетентність військовослужбовців Збройних сил України" (2022)
Borysova N. V. - Forming the strategic competence of foreign language teachers, Shemuda M. H. (2022)
Гринь Л. О. - Методика формування вокального голосу в процесі професійної підготовки майбутнього актора, Ткаленко К. О. (2022)
Грінченко Т. Д. - Усвідомлення типологічних особливостей музичних і літературно-художніх текстів як необхідний складник фахових компетентностей учителя музичного мистецтва, Верещагіна-Білявська О. Є. (2022)
Давидова С. В. - Етнодизайн у фаховій підготовці майбутніх дизайнерів одягу, Дерев’янко Н. В. (2022)
Дудко С. Г. - Професійні компетентності педагогічних працівників у формуванні здоров’язбережувальної та здоров’ярозвивальної компетентностей учнів (2022)
Заболотний І. П. - Формування фахових компетентностей майбутнього учителя музичного мистецтва засобами хорових творів (2022)
Мороз О. Л. - Організаційно-методичні умови підготовки фахівців морської галузі до іншомовного професійно орієнтованого спілкування (2022)
Мулик К. О. - Особистісно-діяльнісний підхід до інтегрованого навчання професійно спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2022)
Palaguta I. V. - Foreign language future teacher’s pedagogical support in Ukraine (2022)
Співачук В. О. - Принципи професійної підготовки економістів у закладах вищої освіти, Іконнікова М. В. (2022)
Сторож В. В. - Реджіо-підхід до навчання дітей дошкільного віку (2022)
Швець Т. А. - Розвиток критичного мислення майбутніх учителів іноземних мов у процесі реалізації фахових досліджень, Швець Н. В. (2022)
Потапова Н. В. - Критерії оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі, Корсікова К. Г. (2022)
Агалець І. О. - Значимість виховання духовно-моральної особистості у наукових практиках українських учених (2022)
Калінін В. О. - "Жива бібліотека" як форма профорієнтаційної роботи у старших класах закладів середньої освіти, Калініна Л. В. (2022)
Коваль Т. В. - Національне виховання молодших школярів засобами музично-театралізованої діяльності, Граб О. Д. (2022)
Кочубей Т. Д. - Формування соціокультурного освітнього середовища закладу дошкільної освіти в процесі здійснення превентивної педагогічної роботи, Мельникова О. М. (2022)
Стрілець О. В. - Формування духовно-моральних цінностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2022)
Федорович А. В. - Модель ефективного спілкування педагога з вихованцями, Береза С. Б. (2022)
Фурман О. Ф. - Формування загальнолюдських цінностей життя засобами літературного читання (2022)
Апрєлєва І. В. - Соціальне партнерство в дошкільній освіті: правові аспекти, Сирова Ю. В. (2022)
Воробель М. М. - Особливості емоційно-естетичного розвитку дошкільників у системі німецької дошкільної освіти (2022)
Бермудес Д. В. - Особливості використання засобів фітнесу у фізичній підготовці студентів-футболістів, Балашов Д. І., Кисельов В. О. (2022)
Галацин К. О. - Педагогічний аналіз у роботі викладача англійської мови, Фещук А. М., Ярошенко О. Л. (2022)
Єгорова О. В. - Формування професійної мобільності здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі навчання іноземної мови (2022)
Павлова Н. С. - Проєктно-дослідницька діяльність студентів як технологія професійного становлення у закладах вищої освіти (2022)
Пінчук Л. М. - Самостійна робота студентів як складник процесу формування професійних компетентностей (2022)
Попова О. В. - Екстеріоризація лідерського потенціалу здобувачів вищої освіти у процесі формування у них активної соціальної позиції, Цапко А. М. (2022)
Резунова О. С. - Формування граматичної компетентності здобувачів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у немовних закладах вищої освіти, Резунова В. В. (2022)
Snizhko N. V. - Features of teaching higher mathematics to students who are doing the course in a foreign language, Rudnieva V. M. (2022)
Stavytska I. V. - Principles of andragogy and new effective strategies for teaching master’s students, Kutsenok N. M., Yamshynska N. V., Kriukova Ye. S. (2022)
Ванівська О. М. - Вивчення іноземних мов: основні формати навчальних інтернет-технологій та шляхи їх реалізації, Малиновська О. Л., Масон С. Р., Преснер Р. Б. (2022)
Тітова О. О. - Застосування комп’ютерних технологій під час виконання творчих завдань з історії науки та техніки (2022)
Черниш О. А. - Електронні багатомовні термінологічні словники у процесі вивчення іноземної мови (2022)
Мулеса О. Ю. - Метод експертних оцінок прогнозування очікуваного рівня безробіття для планування функціонування медичної галузі, Миронюк І. С., Ференс Д. Я., Сігеті Е. М. (2022)
Mura L. - Economic measures to recover the area of entrepreneurship: a comparative analysis Slovakia – Hungary, Barcziová А., Bálintová М., Jenei S., Molnár S., Módosné Szalai S. (2022)
Газуда Л. М. - Напрями розвитку сільських територій України в сучасних умовах, Готра В. В. (2022)
Горбачук О. І. - Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України (2022)
Кушнір Ю. Б. - Проблеми переходу української пенсійної системи до трирівневої, Молнар О. С., Булеца Н. В., Палійчук Є. С. (2022)
Лисюк В. С. - Формування якісно нового інституційного середовища в Україні (2022)
Петрецький І. І. - Інфраструктурне забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільських територій: зарубіжний досвід і напрями його імплементації (2022)
Чумаченко О. Г. - Вплив 4-го енергопакету ЄС на розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні (2022)
Готра В. В. - Особливості стратегічного управління регіональною економікою в сучасних умовах (2022)
Лепа В. В. - Аналіз підходів до оцінки потенціалу територіальних громад, Сахарнацька Л. І. (2022)
Погріщук Б. В. - Інноваційний потенціал регіонального розвитку в концепції циркулярної економіки, Щербич В. В. (2022)
Сембер С. В. - Активізація міжсекторного партнерства: вектор розвитку та роль органів місцевого самоврядування, Бойко Я. М., Гапак Н. М. (2022)
Слава С. С. - Багатовимірне просторове кластерування економічної діяльності у регіоні, Мікловда В. П., Гоблик В. В. (2022)
Славік Р. В. - Особливості розвитку туризму та рекреації в умовах кризових процесів, Фекета І. Ю., Чиняк В. В. (2022)
Андрусь О. І. - Фактори та система формування прибутковості підприємства, Пятаченко С. Ю. (2022)
Kuchmieiev O. O. - The role and place of information systems i technology in enterprise management (2022)
Цікало Є. І. - Уніфіковані управлінські елементи в інтегрованій системі управління підприємством (2022)
Сержанов В. В. - Відмінність між DLT (Distributed Ledger Technology) та блокчейном, як способами зберігання інформації про економічні транзакції, Кочан Я. Л. (2022)
Шуплат О. М. - Аспекти поліпшення інвестиційного клімату України в умовах євроінтеграції (2022)
Макарович В. К. - Консерватизм облікових стандартів в частині досліджень та розробок підприємств (2022)
Annotation (2022)
Content (2022)
Сухий К. М. - Шановні автори та читачі збірника наукових праць "Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"! (2022)
Yefimenko A. - Regulatory and legal provision of banking sector capitalization in conditions of macroeconomic instability (2022)
Kravchenko E. - Problems of accounting for work payment calculations during the period of martial status and ways of improvements, Kobets T. (2022)
Levchenko N. M. - Modification of estimate standards for pricing in construction (2022)
Levchenko S. A. - Toolkit for providing economic and safe future of energy enterprises (2022)
Nechayeva I. A. - Determination of incentives for the socio-economic recovery of the economic complex of the Zaporizhzhia region in the conditions of martial law, Ben V. V. (2022)
Pysarkova V. R. - The system of indicators of the financial stability of the local budget as a component of the assessment of the competitive immunity of the region, Strelchenko I. I. (2022)
Pozhuieva T. O. - The role of economic security in forecasting probable threats, Bugrim O. Yu. (2022)
Tiutiunyk I. V. - Environmental taxes shadowing: theoretical aspect, Tenytska I. A., Vostrykov P. M. (2022)
Khudaverdiyeva V. - State of tourism development and directions of state regulation of tourism policy in Ukraine (2022)
Vasilyev A. - Modern approaches to the formation of ways to motivate work, Litvinova V. (2022)
Illiashenko S. - Management of the innovative development potential of industrial enterprises in the digital economy, Shypulina Yu., Illiashenko N., Raiko D. (2022)
Kruglikova V. V. - Inclusive local development of communities within the framework of European trends, Kruglikov Ye. V. (2022)
Kuchkova O. V. - Management of the business system of the enterprise, Arkhireiska N. V., Malik O. Yu. (2022)
Tkachenko A. M. - Model of adaptive behavior of enterprises in the context of transformational changes associated with the aggravation of the climate crisis, Hryhorieva O. V. (2022)
Harmider L. - Advertising campaign performance evaluation indicators: essential analysis, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2022)
Naumenko O. P. - Marketing component of resource-saving environmental technologies of fallen leaves utilization, Kulinich M. A., Plakhotin K. O., Naumenko O. О. (2022)
Karpenko A. V. - Development trends of the cluster movement in the economy of Ukraine, Sevast'yanov R. V. (2022)
Мамчур Т. В. - Історична гербарна колекція В. М. Черняєва в гербарії Уманського національного університету садівництва (UM) (2022)
Фокшей С. І. - Видове різноманіття роду Cortinarius (Pers.) Gray (Cortinariaceae) в НПП "Гуцульщина" (2022)
Штогрин М. О. - Синантропізація рослинності національного природного парку "Кременецькі гори", Довганюк І. Я., Штогун А. О. (2022)
Довганюк І. Я. - Порівняльна характеристика фауни комах ряду Твердокрилі на лучно-степових ділянках Національного природного парку "Кременецькі гори" (2022)
Бабич Ю. В. - Вплив Zn2+ водного середовища на добову циклічність дихання аловидів Planorbarius corneus s. l. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) (2022)
Нужина Н. В. - Посухостійкі види дерев та кущів – важлива ланка для зменшення негативних ефектів "міських островів тепла", Іванова І. Ю., Грицак Л. Р., Дробик Н. М. (2022)
Рудик-Леуська Н. Я. - Структурнi показники популяції карася сріблястого (Carassius gibelio B.) Кременчуцького водосховища, Бузевич І. Ю., Леуський М. В., Котовська Г. О., Христенко Д. С. (2022)
Дзендзель А. Ю. - Вміст мінеральних елементів у плодах Lycopersicon esculentum Mill. за впливу рекультиванту композиційного Trevitan® (2022)
Козючко А. Г. - Продуктивність сої сорту Аннушка залежно від впливу передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами, Гавій В. М. (2022)
Шевчик Л. О. - Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринов, Кравець Н. Я., Голіней Г. М., Крижановська М. А., Парубок М. І. (2022)
Сігарьов Є. М. - Розподіл металевих крапель між газовою та шлаковою фазами при продуванні ковшової ванни, Єськов Д. В., Похвалітий А. А., Манукян Т. А. (2022)
Голуб Т. С. - Дослідження фізичних характеристик струменів,що витікають із сопел когерентного типу, Молчанов Л. С., Семикін С. І., Вакульчук В. В. (2022)
Пушкаренко М. В. - Термодинамічний аналіз технологічної операції рафінування чавуну сумішшю оксидних компонентів системи CaO-FeO-Na2CO3, Кисляков В. Г., Молчанов Л. С., Чубін К. І., Похвалітий А. А. (2022)
Нікулін О. - Графічна факторизація впливу технологічних чинників при безперервному прокатуванні, Максименко О., Самохвал В., Григориця О. (2022)
Максименко О. П. - Вдосконалення методики розрахунку деформаційних параметрів при калібруванні валків для дротяного стану, Нікулін О. В., Приймак А. Б., Мілютін І. О. (2022)
Бельмас І. - Вплив шару металу, наплавленого із локальним внесенням зміцнювача, на напружено-деформований стан пластини, Перемітько В., Танцюра Г., Білоус О., Коломоєць І. (2022)
Єрьоміна К. А. - Вплив високомодульного вуглецевого волокна на структуру поліефірефіркетону, Томіна А. В. (2022)
Самохвал В. М. - Аналіз механічних властивостей валків станів довгомірного прокату, Басак Р. О. (2022)
Часов Д. П. - Дослідження параметрів подрібнювача комбінованого із шнековим транспортером, Бейгул В. О., Молчанов В. Ф., Коляда Б. І., Бобров В. В., Тарасюк О. С. (2022)
Клюєв О. В. - Спостерігач швидкості і потокозчеплення в системі векторного керування асинхронним електроприводом, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2022)
Нізімов В. - Застосування рекуперативного динамічного гальмування для підвищення продуктивності підйомної скіпової установки, Чугунов Д., Дехтяр К. (2022)
Качан Ю. Г. - Визначення інтервалів щодо можливих значень параметрів шихти при одержанні феросплавів, Міщенко В. Ю. (2022)
Дерець О. Л. - Дослідження динамічних режимів релейно-модальної системи керування електроприводом з пружним зв'язком, Садовой О. В., Нарушевич Є. Ю., Галькевич М. А. Куманьов Р. К. (2022)
Загребаєв М. С. - Дослідження мікроконтролерного зарядного пристрою для літієвих акумуляторів, Звонецький М. С., Марченко C. В., С’янов О. М. (2022)
Клімов Р. О. - Оптимізація роботи теплових насосів в сушарках, Пододня А. П., Морозовська А. С. (2022)
Денисюк К. В. - Вплив індолілмасляної кислоти на регенерацію гібридів кукурудзи в культурі IN VITRO, Сатарова Т. М. (2022)
Омелич І. Ю. - Оцінка рівня екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення на прикладі петриківської громади дніпропетровської області, Непошивайленко Н. О. (2022)
Бодачівська Л. Ю. - Біорозщеплювані поверхнево-активні речовини з побічних продуктів виробництва рослинних олій у технічних системах (2022)
Bolibrukh L. D. - The study of the interaction of 2-chloro- and 2,3-dichloro-5(8)-RO-1,4-naphtoquinones with CH-acids, Hubytska I. I., Karkhut A. I., Konechna R. T., Polovkovych S. V., Novikov V. P. (2022)
Gurbanov H. R. - Research of the impact of new compositions on the decomposition of stable water-oil emulsions of heavy oils, Gasimzade A. V. (2022)
Danilov F. I. - Electrocatalytic activity of nickel-based coatings deposited in DES-assisted plating baths containing cerium(III) ions, Bobrova L. S., Pavlenko L. M., Korniy S. A., Protsenko V. S. (2022)
Кордиш О. М. - Моделювання рівноваг у підкисленому розчині натрій ортовольфрамату за присутності iонів барію(ІІ), Дуванова Е. С., Книжник І. А., Радіо С. В., Розанцев Г. М. (2022)
Кузьменко М. Я. - Синтез і властивості олігодиуретанoвмісних карбофункціональних спиртів на основі поліізоціанату, Кузьменко О. М., Філінська Т. Г., Бугрим В. В. (2022)
Лихолат Я. І. - Вплив тонини помелу склобою на структуру і властивості пористих склокристалічних матеріалів (2022)
Panteleimonov R. A. - Structural and electrochemical properties of N-doped graphene–graphite composites, Boichuk О. V., Pershina K. D., Ogenko V. M. (2022)
Sverdlikovska O. S. - Polymeric ionic liquids and ionic liquids of ionen type, Chervakov O. V., Chervakov D. O., Burkevich B. V., Levchenko Ye. P. (2022)
Семенюк І. В. - Температурні і фізико-механічні властивості термопластичних матеріалів на основі полігідроксибутирату, Кочубей В. В., Скорохода В. Й., Мельник Ю. Я., Семенюк Н. Б., Корецька Н. І., Покиньброда Т. Я. (2022)
Subtelnyy R. O. - Synthesis of petroleum resins in the presence of aliphatic aminoperoxides, Kichura D. B., Dzinyak B. O. (2022)
Хоменко О. С. - Визначення підходів щодо розроблення складів керамічних мас для виробництва лицьової цегли, Даценко Б. М., Фоменко Г. В. (2022)
Шафорост Ю. А. - Основи безвідходного перероблення шламових відходів ВАТ "Черкаське хімволокно", Галаган Р. Л., Король Я. Д., Лут О. А. (2022)
Shtemenko N. - Comparative investigation of interaction of the dirhenium(III) cluster compound with different nucleotide content DNAs, Holichenko O., Shtemenko O. (2022)
Kopczyk R. Kopczyk R. - Legal nature of the World anti-doping agency (WADA), Honcharova Yu. Honcharova Yu. (2022)
Романадзе Л. - Доступ до правосуддя: роль медіації у воєнні та повоєнні часи (2022)
Можайкіна О. - Правове регулювання професійної підготовки медіаторів в Україні та Словаччині (2022)
Риженко Н. - Немайнові права в період воєнного стану: євроінтеграційний контекст (2022)
Щербак Г. - Інтеграційна модель АСЕАН (2022)
Колдов Є. - Принцип res judicata та преюдиціальність при розгляді справ у міжнародному комерційному арбітражі (2022)
Гуржій Т. - Удосконалення законодавства про відповідальність за адміністративні проступки, Гуржій А. (2022)
Сударенко О. - Державні гарантії на портфельній основі: правові засади, Шевченко О. (2022)
Бондаренко Н. - Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни (2022)
Barkovska O. - Research into speech-to-text tranfromation module in the proposed model of a speaker’s automatic speech annotation (2022)
Semenov S. - Generalized model of the ads-b unmanned aerial vehicle data transmission process in a steganographic system, Minjian Z. Z., Yenhalychev S., Smidovych L. (2022)
Федоренко Г. - Аналіз методів і розроблення концепції гарантованого виявлення та розпізнавання вибухонебезпечних предметів, Фесенко Г., Харченко В. (2022)
Воробйов К. - Конкурентний аналіз світового ринку кави, Гуржій Н. (2022)
Perepelytsia O. - Сomparison of the method of electrometric determination of root canal parameters and the method of threshold segmentation of radiographs, Avrunin O. (2022)
Matviienko O. - Мethod for calculation of dispersions of dependent variables of a stochastic model of quasi-stationary operating modes of the main water pipeline, Manchynska N. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Pavlov K. - Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them, Pavlova O., Kryzhanivsky S., Savchuk A. (2022)
Антюшко Д. - Сертифікація як складова забезпечення ефективної діяльності органічних виробництв (2022)
Владимир О. - Замки та інші об’єкти культурної спадщини у час війни: виклики та загрози (2022)
Шерстюк Р. - Організаційна культура управління: адхократія, компетентність і лідерство, Стойко І., Паляниця В. (2022)
Деділова Т. - Стратегічна концепція відбудови туристичного потенціалу України у поствоєнні часи, Носирєв О., Осипова С. (2022)
Носирєв О. - Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України, Деділова Т., Токар І. (2022)
Дячун О. - Функції управління збутом на підприємстві, Левицький В. (2022)
Андрушків Б. - Заохочення наукових розробок основоположних засад побудови новітніх, економних оборонних протиракетних систем в противагу витратним вогнепальним – артилерійським та іншим засобам, як напрям в сучасних воєнних умовах України (інформаційно-пізнавальні та науково-заохочувальні аспекти удосконалення оборонної доктрини України в умовах російської агресії), Мельник Л., Ратинський В., Висоцький В. (2022)
Андрушків Б. - Відгук на науково-публіцистичні есеї книг Богдана Павловича Будзана: "Чародійна сила слова" та "Люди в пам’яті серця" (2022)
Сивик О. С. - Аналіз та вдосконалення сценаріїв розгортання NTN мереж, Топчій В. М., Шеховцов В. С., Лазебний С. Г., Березнюк А. В., Кондратенко В. А. (2021)
Шуклін Г. В. - Визначення закону розподілу ймовірності успішного несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації в системі захисту інформації при наявності параметричної невизначеності, Пепа Ю. В., Науменко А. В., Лазебний В. А. (2021)
Гніденко М. П. - Дослідження можливості побудови програмно-визначеної глобальної мережі SD-WAN на основі обладнання Aruba, Катков Ю. І., Прокопов С. В. (2021)
Кожухівський А. Д. - Моделювання волатильності фінансових процесів, Кожухівська О. А. (2021)
Марінеско П. О. - Оптимізація робочого процесу в компанії Odoo за допомогою модулю CRM-системи, Христевич О. С., Мастаков О. С. (2021)
Стецюк П. А. - Методична платформа формування та реалізації інвестиційної стратегії телекомунікаційних підприємств (2021)
Шикула О. М. - Розробка WEB-сайту магазину товарів, Білоусова С. В., Коваленко Д. М. (2021)
Бесклінська О. П. - Досвід проведення моніторингу освітньої діяльності студентів, Гордієнко Т. Б. (2021)
Третяк А. М. - Землевпорядно-правові та економічні проблеми обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні, Третяк В. М., Третяк Н. А. (2022)
Почтовюк А. Б. - Функціонування логістичних інформаційних систем в умовах діджиталізації, Хоменко В. В., Семеніхіна В. В., Заїка К. О. (2022)
Одотюк І. В. - Вітчизняні інновації у короткостроковій воєнній перспективі: суперечності розвитку, виклики, можливості відновлення (2022)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання рівня економічного розвитку підприємств (2022)
Юдіна О. І. - Концептуальні основи формування стратегії управління сталим економічним розвитком підприємств готельно-ресторанної сфери (2022)
Maslуhan O. - Concept of organizational regulation and routing of development of tourist and hotel-restaurant clusters, Todierishko E., Tserklevych V., Buhaiova M. (2022)
Меліхова Т. О. - Удосконалення фінансового обліку та внутрішнього контролю розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності організації бухгалтерського процесу на підприємстві, Бережна Т. І. (2022)
Правдюк Н. Л. - Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України, Обнявко М. В., Василина А. В. (2022)
Ільчук П. Г. - Причини зміни державного боргу: порівняння даних України та вибраних країн світу, Коць О. О., Процяк Т. Ю. (2022)
Шевцова О. Й. - Управління борговим портфелем держави, Коротя О. Ю. (2022)
Гордійчук А. В. - Формування системи управління ризиками підприємства у період післявоєнної відбудови, Тарасюк М. В. (2022)
Мельник Л. Ю. - Рахунки бухгалтерського обліку як інструмент інформаційної взаємодії в сучасній обліковій системі, Аніщенко Г. Ю. (2022)
Дергалюк Б. В. - Ефективна маркетингова політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності, Малюта Д. О. (2022)
Кільніцька О. С. - Вплив цін сільськогосподарської продукції на її рентабельність у сільськогосподарських підприємствах України, Ткачук В. І., Єжова Л. В. (2022)
Задоя В. О. - Цифровий потенціал маркетингового управління розвитком залізничного транспорту (2022)
Самойленко В. В. - Удосконалення управління проектною діяльністю на підприємстві (2022)
Масюк Ю. В. - Теоретичні аспекти формування і функціонування фінансових систем зарубіжних країн (2022)
Харабара В. М. - Механізм забезпечення фінансової стабільності банківської системи України, Грешко Р. І., Третякова О. В., Гладчук О. В. (2022)
Vasylchenko K. - Behavioral context of corruption practices and its influence on the investor’s decision (2022)
Чубаєвський В. І. - Методичний підхід до оцінки економічної ефективності системи захисту корпоративної інформації (2022)
Коблик І. І. - Боргова політика територіальних громад: діалектика теоретичних засад та оцінка сутності (2022)
Додон О. Д. - Моделі інформаційних систем управління персоналом, Коваленко О. О. (2022)
Пухальський В. В. - Податковий контроль в умовах цифрової економіки (2022)
Кахович Ю. О. - Безперервний інноваційний розвиток як основний напрям забезпечення зростання національної економіки України в умовах глобалізації, Кахович О. О. (2022)
Titenko Z. - Prerequisites for ensuring the financial security of agricultural enterprises (2022)
Равлінко З. П. - Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки торговельного підприємства (2022)
Лебеденко С. О. - Комунікаційний вплив доповненої реальності на сприйняття бренду: модеруюча роль самовизначеної мотивації, Черненко О. В. (2022)
Савченко Ю. Т. - Стан і тенденції розвитку ринку поліграфічних послуг України (2022)
Карнаушенко А. С. - Ефективність впровадження технології блокчейн в сферу страхування (2022)
Danylkiv Kh. - Economic and mathematical modeling of intensification of oil production by pulse-wave technology, Hembarska N., Basarab O. (2022)
Голобородько А. Ю. - Тенденції розвитку управління ризиками телекомунікаційних підприємств, Захаржевська А. А. (2022)
Гурман О. М. - Хмарний менеджмент в туризмі, Сойма С. Ю., Білей Н. М. (2022)
Кулініч Т. В. - Аналіз фінансового стану виробничого підприємства засобами Mode Lab, Стернюк О. Б. (2022)
Жук О. П. - Формування управлінських компетентностей менеджерів і молодих фахівців в умовах освітніх викликів та розвитку бізнесу, Дроздовська Л. О. (2022)
Летуновська Н. Є. - Торгівля фармацевтичною продукцією в європейському регіоні: зміни тенденцій під впливом пандеміЇ COVID-19, Каща М. О. (2022)
Левкович О. В. - Управління фінансовими ресурсами банку, Калашнікова Ю. М. (2022)
Чернобай Л. І. - Організаційна культура підприємства: сутнісна характеристика та структурні елементи, Широн Ю. О. (2022)
Чичуліна К. В. - Кластерна модель управління відходами на основі європейської концепції "циркуляційної економіки", Скриль В. В., Чорновол Н. С., Горбунова М. Р., Ткаченко А. О. (2022)
Адонін С. В. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах, Касімова Т. О. (2022)
Титаренко Л. М. - Соціально відповідальні глобальні фірми в умовах воєнного стану, Левченко І. В., Кисельова Ю. А., Кудряшова Д. О. (2022)
Біляк Ю. В. - Важливість ролі України для фінансового стану аграрного сектору світу, Максимкин В. А. (2022)
Євтушенко В. А. - Критерії готовності підприємства до впровадження інтернет-технологій маркетингу в умовах інформаційного ринку, Куценко Т. М., Олентьєва А. Р. (2022)
Поліщук С. В. - Теоретичні аспекти аналізу компаній відеоігрової індустрії на прикладі CD Projekt, Захаров Н. В., Фалько М. О. (2022)
Тропіна О. М. - Адаптація українського соціокультурного менеджменту до вимог воєнного часу, Мунтян В. А. (2022)
Глєбова А. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання моніторингу в процесі управління сучасними соціально-економічними системами в умовах середовища VUCA, Ольховик О. В. (2022)
Соляник Л. Г. - Економіко-математичне моделювання оптимізації управління оборотними активами промислового підприємства, Цуркан І. М., Галіба С. В. (2022)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти організаційної культури підприємств в період нестабільної ситуації у світі, Петрук В. В. (2022)
Вільгуцька Р. Б. - Перспективи розвитку стартап проєктів Канади на прикладі штучного інтелекту, Конотопська А. Ю. (2022)
Воржакова Ю. П. - Оптимальний період проведення стратегічного планування для підприємств, Зоріна Є. Д. (2022)
Фаринович І. В. - Особливості розвитку криптовалют в Україні, Мутка С. В. (2022)
Акіліна О. В. - Концептуальні підходи до побудови моделі післявоєнного розвитку регіонів, Яковенко І. В., Гузун О. В. (2022)
Шульга Л. В. - Маркетингові чинники формування конкурентоспроможності підприємства, Терещенко І. О., Тесля В. С., Комар В. П. , Христенко К. І. (2022)
Волкова Н. І. - Вибір методів оцінювання фінансової безпеки банків та прогнозування індикаторів, Панченко А. В. (2022)
Стасюк О. М. - Оцінка повного впливу від прийняття регуляторних актів на економіку, Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2022)
Титок В. В. - Розвиток будівельної сфери у воєнний час, Ємельянова О. М., Лаврухіна К. О. (2022)
Нагорна І. І. - Особливості формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки поліграфічного підприємства, Фурманець В. В. (2022)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення обліку давальницької сировини на підприємстві, Стрижко О. С. (2022)
Михальчинець Г. Т. - Планування та ресурсне забезпечення підприємств легкої промисловості регіону, Братюк В. П. (2022)
Гордійчук А. Ю. - Моделювання неперервних інфляційних процесів, Фартушний І. Д. (2022)
Коць Д. В. - Фінансова безпека підприємства: теоретичні аспекти забезпечення (2022)
Фесенко Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку туризму в стратегії післявоєнного відновлення Херсонського регіону (2022)
Лі Г. - Оцінка стейкхолдерами проєктів сталого розвитку підприємства за показником внесків методом нечітких множин (2022)
Гуменюк А. М. - Інноваційні підходи до системи управління кадрами в сфері гостинності (2022)
Стасевич С. П. - Напрями розвитку економіки України у післяпандемічний та післявоєнний період, Стасевич М. С. (2022)
Ятченко В. - Метафізичні грані російської суспільної свідомості в російській філософії й публіцистиці початку ХХ ст. (2022)
Крисаченко В. - Кримські татари: автохтонність корінного народу України. Історичні витоки (2022)
Клименко О. - Вплив повномасштабної агресії Росії проти України на сучасний етнокультурний і національно-патріотичний розвиток українського студентства: соціологічний вимір, Ятченко В., Семенова О., Фігурний Ю., Шакурова О. (2022)
Трачук О. - Картографування поселень слов’янських племен зарубинецької культури ІІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е. (2022)
Казакевич Г. - "Кельтоскіфи": етнічні процеси та міжкультурні контакти у Балтійсько-Чорноморському регіоні (ІІІ ст. до н.е. — І ст. н.е.) (2022)
Довбищенко М. - Кримінальні справи як джерело з історії повсякдення парафіяльного духовенства Волині початку XVII ст. (2022)
Гулюк І. - "Намовлєный и подарками пєрєнятый": судовий процес над шляхетським підданим Яном Пелиґримовським у 1623 р. (2022)
Фігурний Ю. - Участь підданих Габсбурзької імперії у борошномельній промисловості Правобережної України (ХІХ — поч. ХХ ст.), Жам О., Висовень О. (2022)
Іванець А. - "Людина пристрасно віддана українській ідеї": до питання про біографію голови Чорноморської Української Громади в Севастополі В’ячеслава Лащенка (1875—1953) (2022)
Губський С. - Діяльність підпілля ОУН і боївок УПА на території Криму в роки Другої світової війни (1941—1944) в українській історіографії (2022)
Рахно К. - Весняна календарна обрядовість середньовічних українців у порівняльному контексті (2022)
Бех К. - Весілля в умовах війни як складова сучасної етнокультури українців (2022)
Соболєва О. - Особливості масової міграції українців до країн Західної Європи після 24 лютого 2022 року (2022)
Отрошко Л. - Закордонне українство країн Європи та Північної Америки у протистоянні збройній агресії Російської Федерації cупроти України (2022)
Фігурний Ю. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави", Шакурова О. (2022)
Фігурний Ю. - Всеукраїнський круглий стіл "Воля дужча за всяку неволю" (До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди) (2022)
Виставка "Голодомор-геноцид 1932—1933 рр. в УРСР" (2022)
Сніжко Н. В. - Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії (2022)
Коць Т. А. - Мовна експресія в сучасному інформаційному просторі України (2022)
Семеренко Г. В. - Синтетично-аналітичний спосіб вираження демінутивності в українській мові ХІ–ХVІІІ століть (2022)
Фоміна Л. Ф. - Назви нешлюбної дитини в сучасній українській мові, Сеник Г. В. (2022)
Сташків С. І. - Валентно зумовлена та валентно незумовлена сполучуваність дієслів виконувати / виконати в музичних текстах (2022)
Вербич С. О. - Життя віддане ономастиці: штрихи до наукового портрета Ірини Михайлівни Желєзняк (2022)
Дем’янюк М. П. - Історико-лінгістична проблематика в науковому доробку Миколи Грунського (2022)
Степаненко М. І. - Рецензія на книгу: Плющ, М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. Видання 2-ге, доповнене. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2022. 235 с. ISBN 978-966-931-260-0 (2022)
Масенко Л. Т. - Рецензія на книгу: Марусик, Т. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну. Друге видання. Київ: Видавництво "Кліо", 2022. 464 c. ISBN 978-617-7755-50-9 (2022)
Карпіловська Є. А. - Свято польської лінгвістики (2022)
Кісс Н. С. - Дослідження мовних проблем в Україні під час війни (2022)
Contents (2022)
Koziarskyi I. P. - Mechanisms of Current Generation in Graphene/p-CdTe Schottky Diodes, Ilashchuk M. I., Orletskyi I. G., Myroniuk L. A., Myroniuk D. V., Maistruk E. V., Koziarskyi D. P., Strelchuk V. V. (2022)
Abd I. K. - MWCNT Thin Films by CVD Method and Some Applications, Shano A. M., Khodair Z. T. (2022)
Dewan R. - Rheological Analysis of TiO2 Based Nano Drilling Fluid, Mathur A., Pandey U. B., Singh R., Brajpuriya R. K. (2022)
Saidi A. - Design and Conception of Platform that Allows to Connect Different Solar Panels and Loads through a DC-DC Buck Converter, Azoui B., Ghenai C., Lekmine F. (2022)
Lekmine F. - Deposition Rate and Electrochemical Corrosion Behavior of Nickel-Based Composite Coatings, Zidani I., Chala A., Temam H. B. (2022)
Avula V. R. - Consistent Rheological Behavior of Formate Based Fluid for Drilling and Workover Operations, Prince M. J. A., Reddy G. S., Devarapu S. R. (2022)
Anand G. - Lead-Free Piezoelectric Materials for Medical Diligence (2022)
Siddharth S. - Effect of Heat Sink on Mechanical, Metallurgical and Microstructural Characteristics of Friction Stir Spot Welded Dissimilar Al6061 and Al5052 Joints, Pradeep A., Hemanthkumar V., Rajaparthiban J. (2022)
Dora T. K. - Effects of Nanoparticles in Polymer-Based Enhanced Oil Recovery Technique, Kumar G., Chaudhary V., Govindarajan S. K., Devarapu S. R. (2022)
Agarwal R. - Squeezing MHD Flow along with Heat Transfer between Parallel plates by Using the Differential Transform Method (2022)
Bouali H. - Calibration of a Microscopic Measurement System by Projection Technique of Coded Periodic Patterns, Belkacemi Y., Bouaziz M., Mansouri K. (2022)
Osokin V. O. - Features of Impurity Segregation and Microstructure of Si Ingots obtained by Electron-Beam Purification of Metallurgical Grade Silicon, Stel’makh Ya. A., Kurapov Yu. A., Shpak P. O. (2022)
Yassini El A. - Compact and Miniaturized Dual Band Tag Antenna Based on Metamaterial for IoT, RFID Technology, and Hospital Services Applications, Jallal M. A., Ibnyaich S., Zeroual A. (2022)
Selvi K. K. - Implementation of a Linearly Graded Binary Metal Gate Work Function VTFET with Air Pocket, Dhanalakshmi K. S. (2022)
Brik F. - Parametric Analysis by Simulation of Bragg Gratings and Their Application as a Sensor, Benmeddour F., Khaldouna Z. (2022)
Saoudi A. - Numerical Modeling of Thin-Film Growth by Random Deposition with Particle Evaporation, Boulahrouz S., Fares S., Chitour M., Mansouri K., Aissani L., Abboudi A. (2022)
Lakshmi R. Ch. - Structural and Optical Properties of Copper Indium Oxide Nanocrystalline Powders Prepared by Solid-State Reaction Method, Madhusudhana R. N. (2022)
Berka M. - New Design Approach for the Dual-Band Bandpass Microwave Filter (DBBPF) Inspired by Square Symmetrical Metamaterial Resonators (SSRRs) for X- and Ku-Band Applications, Mahdjoub Z., Bendaoudi A., Benkhallouk K., Rouabhi A. Y. (2022)
Pathak P. - Photo-luminescence and Thermoluminescence Studies of Dysprosium (Dy3+) Doped Zinc Aluminate Nanophosphor (Zn0.97Al2O4:0.03Dy), Singh M., Mishra P. K., Brajpuriya R. (2022)
Kondratenko P. O. - Relaxation of the Electronic Excitation of the Molecule in the Path Spiropyran <-> Merocyanine, Lopatkin Yu. M., Sakun T. M. (2022)
Berka M. - Enhanced 4-Port MIMO Antenna Based on Electromagnetic Mutual Coupling Reduction Using CSRRs Metamaterials for Sub-6 GHz 5G Applications, Bendaoudi A., Benkhallouk K., Mahdjoub Z., Rouabhi A. Y. (2022)
Lekmine F. - Study of the Influence of the Optimal Composition of the Bath on Nucleation and Growth of Ni-Fe Alloy Thin Films, Zidani I., Chala A., Gana A. (2022)
Medjaldi M. - Film Thickness Effect on Properties of Co-ZnO Thin Films Prepared by Sol-Gel Method, Dadda N., Khantoul A. R., Ameur I., Kassaa A., Boumaiza A., Boudine B., Sebais M. (2022)
Anand G. - Abrasion, Wear, and Viscosity Analysis of Nano Fe3O4 Based Pongamia Bio-Oil, Saha Y. (2022)
Tarenkov V. - Point-Contact Spectroscopy of Mo/Si Superlattices, Shapovalov A., Lyakhno V., Shamaev V., Zhitlukhina E. (2022)
Gaurav G. K. - Sensor Methods for the Detection of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Industrial Wastewater, Kumar A., Thakur A. K., Kumar R. (2022)
Nag N. - Recent Advancements in Electrochemical Conversion of Carbon Dioxide, Kumar A., Sharma S., Kumar S., Thakur A. K. (2022)
Chitra V. - Behavior of CAD 110 Copper (Heat Sink Material) as a Fractal Structured RFID Antenna in High Temperature Operation, Arulselvi S., Karthik B. (2022)
Onanko A. P. - Mechanical Spectroscopy and Internal Friction in SiO2/Si, Kuryliuk V. V., Onanko Y. A., Kuryliuk A. M., Charnyi D. V., Dmytrenko O. P., Kulish M. P., Pinchuk-Rugal T. M., Kuzmych A. A. (2022)
Solianyk L. O. - The Influence of Nanosized Active Particles of the Melt and the Electrode Surface on Charge Transfer Processes at the Electrode/Melt Interface (2022)
Protsenko I. Yu. - Concentration Dependence of Thermodynamic and Dynamic Parameters of High-Entropy Alloys, Odnodvorets L. V., Shumakova N. I., Klochok V. S., Shabelnyk Yu. M., Khyzhnya Ya. V. (2022)
Rabehi A. - Modeling the Abnormal Behavior of the 6H-SiC Schottky Diode Using Lambert W Function, Rabehi A., Douara A., Helal H., Baitiche O., Akkal B., Amrani M., Tizi S., Benamara Z. (2022)
Ghalmi L. - Simulation Study of CZTS/CZTSe Tandem Solar Cell by Using SCAPS-1D Software, Bensmaine S., Elbar M., Chala S., Merzouk H. (2022)
Zolotariov D. - About One Improvement of Approximating Functions Method for the Problems with Nonlinear Media (2022)
Bulko M. P. - Professor Pivtorak Volodymyr Izyaslavovich (to the 70-th anniversary of birth), Burkov M. V., Holubovskyy I. A., Dusyk A. V., Sydorenko B. V., Shevchuk Yu. H. (2022)
Aliiev R. B. - Current concepts on leptin-mediated regulation of metabolism (2022)
Badziukh S. V. - The role of the plasminogen/plasmin system in wound healing (2022)
Gekova M. V. - Features of using the evoqued potential method in children with epilepsy (2022)
Gurzhiy O. V. - Injury of temporary and permanent teeth in children: theraputic approach, Kolomiiets S. V., Kulay O. O. (2022)
Delva I. I. - Migraine and cerebrovascular diseases (2022)
Zhdan V. M. - Axial spondyloarthritis. clinical definition and diagnostic approaches, Volchenko H. V., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V., Kyrian O. A. (2022)
Zhdan V. М. - Medical rehabilitation of patients with arterial hypertension in general medical practice, Kitura Ye. M., Babanina М. Yu., Kitura О. Ye., Tkachenko M. V., Kyrian O.A., Ivanytskyi I. V. (2022)
Karamyshev D. V. - Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine, Zhdan V. M., Dvornyk V. M., Hordiienko L. P., Kundii Zh. P. (2022)
Lutsenko R. V. - On the question of adenosine system participation in the pathogenesis of neuroses (2022)
Ostrovskaya S. S. - Influence of ionizing radiation and heavy metals on organisms with the impact of modeling effects and radiation hormesis, Krizhanovsky D. G., Trushenko O. S., Shevchenko I. F., Gerasimchuk P. G., Konovalova O. S. (2022)
Fomina L. V. - Perfect biopsy methods for the diagnosis of malignant melanocytic skin neoplasms (a literature review), Aslanyan S. A., Gumeniuk K. V., Fomin O. O., Trutyak I. R. (2022)
Shevchenko M. V. - The influence of the concept of community tragedy on the Ukrainian healthcare system in the conditions of war, Khomenko V. V. (2022)
Maksуmyuk Н. V. - Features of imbalance of organic and inorganic substances of uterus-vaginal mucus in inflammatory processes, Maksуmyuk V. M., Sedilo H. M., Stadnytska O. I., Pershyn O. I., Vorobets Z. D. (2022)
Tymchuk K. M. - Experimental study of copper succinate on embryolethality of cadmium chloride in white rats, Kryzhanovskyi D. G., Trushenko O. S., Shevchenko I. F., Zherzhova T. A., Davydenko I. V., Konovalova O. S. (2022)
Aleieva N. М. - Analysis of the effectiveness of myopia correction with contact lenses in children (2022)
Borodin S. V. - Indicators of the oxidant-antioxidant system in the synovial fluid of patients with osteoarthritis after SARS-CoV2 infection, Ostapchenko D. I., Korotkyi O. Н., Dvorshchenko K. O. (2022)
Derbak M. A. - Cytokine imbalance and collagen iv level in chronic hepatitis C patients with different zinc contents, Sitkar A. D. (2022)
Dziuryi I. V. - Experience of performing bidirectional cavapulmonary anastomosis in the surgical treatment of a single ventricle of the heart: tactics and optimal execution time, Truba Ia. P., Imanov E., Plyska O. I., Lazoryshynets V. V. (2022)
Kaminskyi V. V. - Main aspects of diagnostics and prevention obstetrical and perinatal pathology in pregnant women with coronavirus disease COVID-19, Vorobei L. I., Gervazyuk О. І., Tkachuk R. R., Fastovets О. Р. (2022)
Karachentsev Y. I. - Long-term results of surgical treatment of patients with primary hyperparathyroidism, Dubovyk V. M., Gopkalova I. V., Khaziev V. V., Sazonov M. E., Gerasimenko L. V. (2022)
Kyrian O. A. - Risk factors for neoplasia in patiens with ulcerative colitis (2022)
Kubrak M. A. - Problems of preoperative diagnostics of patients with complicated forms of colorectal cancer in general surgical hospitals, Zavgorodnii S. M., Danilyk M. B., Rylov A. I. (2022)
Melnyk O. V. - Features of spermogram indicators in idiopathic infertility in men, Vorobets M. Z., Fafula R. V., Onufrovych O. K., Vorobets Z. D. (2022)
Piontkovskyi V. K. - Endoscopic operative treatment of lumbar disc extrusions, Zlativ V. P., Myronyk B. M., Dushnyi M. M. (2022)
Podolska L. V. - Quality of life of foreign students of higher medical education with adjustment disorders, Shusterman T. Y., Yuryeva L. M. (2022)
Sanin V. V. - Study of the effect of neuroprotective therapy on the functional state of eyes in patients with low-pressure glaucoma (2022)
Stroev M. Yu. - Analysis of the stress-strain state of the tibial model in case of its fracture in the middle third with various types of osteosynthesis under conditions of increasing bending load, Berezka M. I., Grigoruk V. V., Karpinsky M. Yu., Yaresko A. V., Subbota I. A. (2022)
Tarianyk K. A. - The correction of non-motor symptoms in different forms of Parkinson’s disease by optimization therapy with levodopa (2022)
Shatorna V. F. - Dynamics of accumulation of cadmium, zinc and copper in the kidneys and blood of rats with isolated administration of cadmium and combined with zinc and copper succinate, Krasnov O. O. (2022)
Bilash V. P. - Use of health-preserving features of learning in the context of optimization and improvement of pedagogical management in higher medical education, Svintsytska N. L., Bilash S. M., Pronina O. M., Bilanov O. S., Oliinichenko Ya. O., Tkachenko O. T. (2022)
Ivanytska T. A. - Evaluation and self-assessment of media literacy level of medical university students with an undergraduate degree and those who are high school graduates: there is still work to be done, Petrov Ye. Ye., Burmak Yu. G., Kuzmenko N. V., Sakevych V. D. (2022)
Isakov R. I. - Methodological approaches to the definition of pathology, disorders and disease in psychiatry (2022)
Kolupayev S. M. - Implementation of the principle of participation in choosing a treatment method for patients with urolithiasis, Lisova M. A., Cherniak M. Ye., Bielievtsova I. S. (2022)
Solovey Y. M. - The use of vector - parametric fluorescence polarization microscopy of histological sections of spleen of rats with abdominal sepsis in experiment, Polevoy V. P., Solovey M. M. (2022)
Boіagina O. D. - Comparative analysis of the pons morphometric parameters according to the data of MRI images, Popadynets O. H., Kolomiichenko Yu. A. (2022)
Hnatjuk M. S. - Changes in the mineral composition of the patella in diabetic knee arthropathy, Vadzyuk N. S., Tatarchuk L. V., Monastyrska N. Ja., Konovalenko S. O., Yasinovskyi O. B. (2022)
Donchenko S. V. - Structural organization of rats adrenal glands in normal state, Bilash S. M. (2022)
Kobeniak M. M. - Morphofunctional characteristics of the crypts structural components of the cecum perivulnar area by using desmosin surgical thread, Pronina O. M. (2022)
Oleksienko V. V. - Morphological and morphometric changes in capillaries of the hemomicrocirculatory channel of the gingival mucosa during long-term exposure to a complex of food additives, Bilash S. M. (2022)
Onashko Yu. M. - Craniometric characteristics of the openings position of the facial skull division depending on the gender of a mature person (2022)
Sodomora O. O. - The effect of monosodium glutamate consumption on carotid sinus morphology: an electron microscopy experimental study (2022)
Dychko D. - The cell reactivity of the body of children with scoliosis, Dychko O., Nekhanevych O., Sheiko V., Klymenko Yu., Yakovenko V., Dychko V. (2022)
Pastukhova V. A. - Correction of the diet of hockey players to eliminate a premorbid condition, Pastukhova A. I., Tarnavskyi V. O., Cherkas T. V. (2022)
Avetikov D. S. - Features of the influence of ubistesin on the state of pulp microcirculation and the quality of the anesthetic effect during mandibular anesthesia in adolescent children, Lokes K. P., Bilash S. M., Pronina O. M., Steblovskyi D. V. (2022)
Sheshukova O. V. - The level of IL-1Β, IL-10 and IKBA expression in children with chronic gingivitis suffering from chronic gastroduodenitis, Bauman S. S., Trufanova V. P., Kazakova K. S., Polishchuk T. V., Mosiienko A. S. (2022)
Lukashevich N. M. - Forensic medical and forensic psychological assessment of the consequences of injuries and post-traumatic stress caused by an aggressive form of behavior, Leontiev P. O., Balanovskyi V. V. (2022)
Lukyantseva H. V. - Changes in the work of the heart and central hemodynamics in the period of early recovery after static physical exercise, Bakunovsky O. M., Malyuga S. S., Oliinyk T. M. (2022)
Вініченко І. І. - Діджиталізація маркетингової стратегії підприємства, Теслюк Ю. В. (2022)
Жигулін А. О. - Бренд-менеджмент у сфері інклюзивно орієнтованого агробізнесу, Седікова І. О., Савенко І. І. (2022)
Трусова Н. В. - Формування витрат та доходів мисливського господарства як складової біосистеми України, Свиноус І. В., Присяжнюк Н.М., Федорук Ю. В., Федорук Н. М. (2022)
Іщенко Н. Ф. - Застосування сучасних технологій в контексті еколого-економічного обгрунтування землекористування аграрного сектору України, Комарова Н. В., Скрипник Л. Р. (2022)
Федуняк І. О. - Вплив соціально-економічних чинників на мотивацію персоналу аграрних підприємств, Гурська І. С., Габор В. С. (2022)
Попова О. П. - Мобілізація ресурсного потенціалу українського інституту експертизи сортів рослин в умовах сучасних трансформаційних процесів, Коцюбинська Л. М., Скубій О. А., Стефківська Ю. Л. (2022)
Ковтуник І. І. - Структура природно-заповідного фонду Національного природного парку "Подільські товтри" як передумова для розвитку екологічного туризму (2022)
Таран-Лала О. М. - Екологізація підприємництва в Україні: реалії та перспективи, Решетник І. В. (2022)
Maksуmenko I. - Features of accounting for travel costs in the enterprise management system, Mishchenko Yu. (2022)
Ревкова А. В. - Вплив розвитку земельних відносин на діяльність фермерських господарств (2022)
Фесенко Г. О. - Популяризація перспективних видів туризму як вектор відродження туристичної сфери на Херсонщині (2022)
Вербицька О. О. - Аграрні компанії США на глобальному продовольчому ринку (2022)
Матвієнко О. О. - Сутність і структура світового аграрного сектору (2022)
Ємельянов О. Ю. - Оцінювання потенціалу позикового фінансування господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу (2022)
Жигулін О. А. - Модель агрологістики бізнес-процесів під час збройного конфлікту "Україна-Росія", Седікова І. О., Савенко І. І. (2022)
Бублик М. І. - Удосконалення управлінських компетентностей задля підтримки молодих фахівців у час змін, Стрільчук Р. М. (2022)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку, оподаткування та аналізу основних засобів, Артемчук Є. В. (2022)
Биба В. А. - Стратегічне планування як основа управління розвитком молочного скотарства в контексті продовольчого забезпечення країни, Утеченко Д. М., Шупик С. М., Свиноус Н. І. (2022)
Круковська О. В. - Методологічні засади здійснення системного менеджменту туристичної діяльності (2022)
Колоша В. П. - Інтенсифікація виробництва продукції скотарства — методичний підхід (2022)
Скоромна О. Ю. - Сучасні проблеми експорту зерна з України, Морозова Г. С., Адамян В. Я. (2022)
Ланченко Є. В. - Еволюційний розвиток поняття "інновація" (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Avramov K. A. - Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies, Uspenskyi B. V., Biblik I. V. (2022)
Bovsunovskyi A. P. - Contemporary Approaches to the Vibration Diagnostics of Rotating Shafts, Nosal O. Yu. (2022)
Chernousenko O. Yu. - Assessment of Individual Resource of High-Pressure Rotors of Nuclear Power Plants Steam Turbines (2022)
Shevchenko S. S. - General Approach to Modeling of Non-Contact Seals and Their Effect on the Dynamics of a Centrifugal Machine Rotor (2022)
Maksymenko-Sheiko K. V. - Mathematical and Computer Modeling of Convective Heat Transfer in Fuel Cartridges of Fuel Elements with Different Shapes and Packing of Rods, Sheiko T. I., Lisin D. O., Dudinov T. B. (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Vorobieva H. S. - Modification of the Redlich-Kwong-Aungier Equation of State to Determine the Main Thermodynamic Parameters in the Pure Liquid CO2 Region (2022)
Hontarovskyi P. P. - Computational Studies of the Thermal Stress State of Multilayer Glazing with Electric Heating, Smetankina N. V., Ugrimov S. V., Garmash N. H., Melezhyk I. I. (2022)
Miroshnikov V. Yu. - Analysis of the Stress State of a Layer with Two Cylindrical Elastic Inclusions and Mixed Boundary Conditions, Savin O. B., Hrebennikov M. M., Pohrebniak O. A. (2022)
Martsynkovskii V. S. - Sliding Thrust Bearings with Self-Generated Fluid Pivots, Liubchenko K. Yu., Prokopenko A. O., Lazarenko A. D. (2022)
Pal V. K. - Effect of Varying Heat Treatment Regimes on Microstructure and Mechanical Properties of P92 Steel Welds, Singh L. P. (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Budzyński A. - Forecasting fuel consumption in means of transport with the use of machine learning, Sładkowski A. (2022)
Kotenko V. - Application of algorithmic models of machine learning to the freight transportation process (2022)
Zhuk M. - Application of bayesian networks to estimate the probability of a transfer at a public transport stop, Pivtorak H., Gits I., Kozak M. (2022)
Nykonchuk V. - Research of the specificity of the development of international sea container transportation, Samoilyk I., Pashkevych S. (2022)
Afonin M. - Patterns of changes in the acoustic characteristics on public transport linear segments, Postranskyy M. (2022)
Mateichyk V. - Evaluation of transport system configuration by efficiency indicators, Śmieszek M., Kostian N. (2022)
Postranskyy T. - The influence of the traffic light`s permissive signal share on the duration of traffic delays, Khoreva K. (2022)
Kindratskyy B. - The influence of friction between elements of dual-mass flywheel on oscillatory phenomena in a car transmission, Litvin R. (2022)
Karoń G. - Selected issues of systems engineering methodology in the design of transport systems, Janecki R., Mikulski J. (2022)
Authors (2022)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2021 році, Устіннікова Т. (2022)
Татарінова Л. - Фіксована ціна на книги: переваги й недоліки в мінливому ринковому середовищі (2022)
Шілінг А. - Застосування технології машинного навчання та великих даних для аналізу особистих медичних даних пацієнтів в онлайн-спільнотах (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану (2022)
Арсеєнко А. - Кризові тренди в сучасному світі та перспективи економічного планування (2022)
Василенко В. - Платформи дистанційного навчання: основні характеристикита можливості використання (2022)
Сенченко Н. - Проблеми оцифровування культурної спадщини: досвід країн Балтії (2022)
Дояр Л. - Самотність і жебрацтво як суспільні вироки моралізуючому таланту (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Vukstich V. S. - Electron-impact ionization of tyrosine and threonine amino acid molecules, Bohachov H. G., Vasiliev O. V., Remeta E. Yu. (2022)
Maireche A. - Deformed Dirac and Shrödinger equations with improved mie-type potential for diatomic molecules and fermionic particles in the framework of extended quantum mechanics symmetries (2022)
Bouchikhi A. - Study of the neon dielectric barrier discharge on a capacitively coupled radio frequency at a low pressure with metastable atom density: Effect of the pressure (2022)
Stoliaryk O. D. - Influence of atmospheric carbon dioxide on the acid-base balance in aqueous sodium chloride solutions, Khorolskyi O. V. (2022)
Bulavin V. I. - Compensation of isotope effects at the near solvation of singly charged ions in light and heavy waters, Vyunnik I. N. (2022)
Brezvin R. S. - Dilatometric Study of LiNH4SO4 Crystals with Manganese Impurity, Kostetskyi O. Ya., Stadnyk V. Yo., Shchepanskyi P. A., Horina O. M., Rudysh M. Ya., Shapravskyi A. O. (2022)
Bondar N. V. - Steady-state spectroscopy and sub-nanosecond resonance transfer of exciton excitation energy in the Aqueous solutions and films of ZnSe nanocrystals, Brodyn M. S., Piryatinski Yu. P., Matveevskaya N. A. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kharchenko V. F. - On the analytical solving of the Ter-Martirosian-Skornyakov equation for three particles at negative energies (2022)
Khidirov I. - Dependences of the interatomic quasielastic force coefficient and the root-mean-square amplitude of thermal vibrations of atoms on the configuration of valence electrons, Rakhmanov S. Dzh., Parpiev A. S., Makhmudov Sh. A. (2022)
Paramanik S. - Generalized uncertainty principle and delta-function potential, Nag A., Sahoo S. (2022)
Weiland J. - Effects of nonlinearities in physics and demography, Rafiq T. (2022)
Yukhnovskii I. R. - The method of collective variables in the theory of nonlinear fluctuations with account for kinetic processes, Tokarchuk M. V., Hlushak P. A. (2022)
Bulavin L. A. - Model for evaporation of droplets of ideal alcohol solutions in diffusive and transient regimes, Verbinska G. M., Brytan A. V., Stepowyi Ya. O. (2022)
Jumabaev A. - Interaction of valine with water molecules: Raman and DFT study, Holikulov U., Hushvaktov H., Absanov A., Bulavin L. (2022)
Melnichuk O. - Elucidation of conditions for excitation of surface polaritons in Mg0.2Zn0.8O ceramics using the disturbed total internal reflection method, Korsunska N., Melnichuk L., Khomenkova L., Venger Ye. (2022)
Loburets A. T. - Surface diffusion and phase transitions in adsorbed copper films on (112) tungsten face, Zayika S. O. (2022)
Срібняк І. - "Школа дає знання. Знання дає силу. Сила дає владу...": з історії діяльності Товариства "Просвіта" ім. Бориса Грінченка у таборі полонених українців Зальцведель, Німеччина (1916-1917 рр.) (2022)
Гуревич Р. - Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи, Коношевський Л., Опушко Н. (2022)
Кондратець І. - Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку, Науменко М. (2022)
Нуралієва Л. - Самореалізація в процесі становлення особистості. Мотивація успіху та відбиток невдач, Сиволоцька Л., Наливайко О. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського