Iвoхiн Є. В. - Про один спосіб аналізу тональності текстів за допомогою штучних нейронних мереж, Махно М. Ф., Рець В. О. (2022)
Kozlov V. - Definition as a definitive aspect sense of the study problem, Kozlov Y., Novikova O., Olenchenko V. (2022)
Пащенко Р. Е. - Прогнозування рівня врожаю сільськогосподарських культур із застосуванням нечіткого опису чинників впливу та індикаторів стану посівів, Марюшко М. В. (2022)
Резанов Б. М. - Аналіз шляхів зменшення затримки мікропотоків в комп’ютерних системах підтримки IOT на туманній платформі (2022)
Смірнова Т. В. - Дослідження стійкості до диференціального криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комунікаційних системах, Якименко Н. М., Смірнов С. А., Поліщук Л. І., Смірнов О. А. (2022)
Чалий С. Ф. - Каузальна модель процесу побудови пояснень в інформаційній системі, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2022)
Mosov S. - Technical aspects of aviation firefighting in ecosystems: the experience of foreign countries, Horskyi O. (2022)
Триснюк В. М. - Методика виявлення радіаційного забруднення місцевості та його ризиків, Нагорний Є. І., Триснюк Т. В., Конецька О. О., Курило А. В. (2022)
Голь В. Д. - Засоби кіберзахисту на рівні мережної інфраструктури, Раківська А. Ю., Раківський Д. Ю. (2022)
Карлов В. Д. - Можливості врахування впливу тропосфери при вимірюванні кутових координат та висоти аеродинамічного об’єкта, Кузнєцов О. Л., Коломійцев О. В., Красношапка І. В., Петрушенко І. М., Струцінський О. В. (2022)
Пелешок Є. В. - Методика синтезу підоптимального алгоритму розділення-демодуляції двох взаємно неортогональних сигналів QPSK, Вовк С. І., Соловей Х. І. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Титул, зміст (2022)
Усенко О. Ю. - Неспроможність швів кишкових анастомозів: фактори ризику та прогнозування на основі генетичних досліджень, Войтів Я. Ю. (2022)
Тамм Т. І. - Морфологічне обґрунтування ультразвукових критеріїв гострого холециститу і його паравезикальних ускладнень, Зульфугаров І. Г., Непомнящий В. В., Захарчук О. П., Мамонтов І. М., Крамаренко К. О., Решетняк О. М. (2022)
Грубнік В. В. - Ретроспективний аналіз досвіду лікування складного холедохолітіазу, Євсіков Б. В., Герасимов Д. В. (2022)
Копчак В. М. - Методи профілактики виникнення панкреатичної нориці після панкреатодуоденектомії, Перерва Л. О., Салютін Р. В., Кропельницький В. О., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Шкарбан В. П., Хілько Ю. О., Трачук В. І., Ханенко В. В. (2022)
Попов В. В. - Операція "лабіринт" з пластикою лівого передсердя при корекції ізольованої вади мітрального клапана, Большак О. О., Букарім В. Ж. (2022)
Маєтний Є. М. - Денситометричне обґрунтування режимів застосування низькотемпературного електрозварювання м’яких живих тканин у фтизіохірургії (2022)
Грубнік В. В. - Ускладнення, зумовлені використанням сітчастих імплантатів при пластиці гриж стравохідного отвору діафрагми, Березницький Я. С., Ільяшенко В. В., Грубник В. В., Корчовий Д. В., Кіосов О. М. (2022)
Кот А. О. - Клініко-морфологічне обґрунтування видалення парагерніальних тканин при герніоабдомінопластиці у хворих з вентральним ожирінням (2022)
Велієв Н. А. - Взаємозв’язок між ендотоксикозом і синдромом внутрішньочеревної гіпертензії в патогенезі абдомінального сепсису (2022)
Дужий І. Д. - Особливості перебігу операційного і післяопераційного періодів при апендектомії після різних способів уведення антибіотиків, Шимко В. В., П’ятикоп Г. І., Ситнік О. Л., Пак В. Я. (2022)
Кароль І. В. - Хірургічна тактика при перитоніті, обумовленому ускладненим перебігом колоректального раку (2022)
Зацаринний Р. А. - Безпечність та ефективність внутрішньовенного введення лідокаїну при обширній резекції печінки, Сидюк О. Є., Підопригора О. О. (2022)
Савчук Р. В. - Зміни м’язової стінки штучного сечового міхура в експерименті, Костєв Ф. І., Головко С. В., Колосов О. М., Задорожнюк А. І. (2022)
Усенко О. Ю. - Стрес та хірургічні захворювання щитоподібної залози в умовах збройного конфлікту (огляд літератури та власні спостереження), Хоменко І. П., Коваленко А. Є., Салютін Р. В. (2022)
Панасенко С. І. - Закрита травма живота при політравмі. Частина друга: хірургічна тактика контролю ушкоджень, Гур’єв С. О., Лисун Д. М., Кушнір В. А., Салютін Р. В. (2022)
Чуклін С. М. - Сучасна тактика при гострій кровотечі з варикозно розширених вен у хворих на цироз печінки (рекомендації Baveno VII), Чуклін С. С. (2022)
Ващук В. В. - Стратегія подолання антибіотикорезистентності до карбапенемів – актуальна проблема сьогодення, Кирик Т. П., Кушнірчу М. І., Байдала Р. П., Крат М. Й., Хомченко Т. В. (2022)
Артеменко Г. В. - Вік циркону з метаріодацитів олександрівської світи михайлівської серії (мегаблок КМА), Шумлянський Л. В., Беккер А. Ю., Хоффман А. (2022)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий ізотопний вік монацитів плагіогнейсів інгуло-інгулецької серії (Інгульський мегаблок Українського щита), Висоцький О. Б., Ковтун О. В., Курило С. І., Довбуш Т. І. (2022)
Шумлянський Л. В. - Мантійне джерело флюїдів ураноносних Na-метасоматитів Центральноукраїнської уранової провінції, за даними щодо ізотопного складу Pb, Sr ТА Nd (2022)
Артеменко Г. В. - U-Pb вік та рудна мінералізація дайкових лампрофірів островів Рока (архіпелаг Вільгельма, Західна Антарктида), Степанюк Л. М., Возняк Д. К., Бахмутов В. Г., Литвиненко Ю. О. (2022)
Ісаков Л. В. - Мінералого-геохімічні особливості рудоносних пегматитів родовищ Шевченківське і Крута Балка (Східноукраїнська пегматитова область), Сукач В. В., Донський М. О., Котенко М. С., Литвиненко Ю. О. (2022)
Фігура Л. А. - Рудоносність осинової ділянки межирічного родовища титанових руд, Ковальчук М. С. (2022)
Сєтая Л. Д. - Родовища рідкісноземельних елементів нетрадиційного типу (Приазов’я Український щит), Ніколаєв І. Ю., Стрекозов С. М. (2022)
Павлов Г. Г. - Ксено-автолітові нодулі із кімберлітів трубки Надія (Східне Приазов’я, Україна), Вишневський О. А., Литвиненко Ю. О., Калініченко Т. Г. (2022)
Моргун В. Г. - Феніти с. Набережне (р. Кальміус, Приазов’я), Кривдік С. Г. (2022)
Крюченко Н. О. - Геохімія мікроелементів у буроземних ґрунтах з моховим покривом Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С., Жук О. А., Кухар М. В., Дмитренко К. Е., Попенко Т. А. (2022)
Наші автори (2022)
Нікіпелова О. М. - Вплив органічних добрив різного походження на мікробіологічну характеристику ґрунту за вирощування фундука, Пиляк Н. В. (2022)
Борзих О. І. - Підвищення ефективності та безпечності агротехнологій за використання гумінових препаратів, Сергієнко В. Г., Шита О. В. (2022)
Петришин М. А. - Продуктивні якості овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною в умовах лісостепової зони Карпатського регіону, Седіло Г. М., Вовк С. О. (2022)
Моргун А. В. - Рівень гетерозису та ступінь домінування господарсько-цінних ознак у гібридів F1 тютюну, Леонова К. П., Моргун В. І., Любич В. В., Коваленко А. М. (2022)
Рудас Л. А. - Комбінаційна здатність ранньостиглих ліній помідора з підвищеним умістом лікопену в плодах, Торбанюк М. В. (2022)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження умов максимально допустимого буксування рушіїв колісних енергетичних засобів, Адамчук В. В., Надикто В. Т., Кюрчев В. М., Камінський В. Ф., Дубровіна О. О. (2022)
Баркар В. П. - Використання відходів ентомологічного виробництва для вирощування мухи чорна львинка, Трібунцова О. Б. (2022)
Тараріко Ю. О. - Адаптивна система аграрного виробництва в умовах нестійкого зволоження, Величко В. А. (2022)
Косенко Н. П. - Насіннєва продуктивність моркви за безвисадкового способу вирощування в умовах Півдня України (2022)
Вергунов В. А. - О. А. Яната — визнаний український ученийаграрій, перший головний редактор "Вісника сільськогосподарської науки" (1888 – 1938) (2022)
Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації (2022)
Дегтярьова Е. - Архітектура освітніх закладів Ужгорода 1919–1938 рр. та концепція держави добробуту в Чехословацькій республіці (2022)
Данилець Ю. - Духовна семінарія на честь Іоанна Богослова в Бітолі та Підкарпатська Русь: історичні зв’язки, навчальний процес, випускники (2022)
Хромова В. - Психологічний стан арештованого на прикладі кримінально-слідчої справи священника Миколая Миколайовича Тихомирова (2022)
Федчук О. - Волинське православне чернецтво як джерело поповнення неоунійного кліру (2022)
Мартинів М. - Особливості фінансового та матеріального становища Тернопільського інституту удосконалення кваліфікації вчителів 1945 – 1950 рр. (2022)
Міщанин В. - Особливості останньої сталінської виборчої кампанії на Закарпатті (вибори до місцевих рад 22 лютого 1953 р.) (2022)
Буяк Г. - Становлення Богдана Хаварівського як особистості, громадсько-політичного і культурно-просвітнього діяча (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2022)
Зубанич Л. - Жінки в історії ранньомодерного часу – видатні особистості родини Другетів, Балла Е. (2022)
Фенич В. - Визнання Мукачівської єпархії Римським Престолом (1655 р.) та королем Угорщини (1659 р.) католицькою церквою грецького обряду (2022)
Перун М. - "Possessiones seu villae Kenezios habentes…": еволюція інституту кенезства на території комітату Береґ у другій половині XVI – першій третині XVIII століть (2022)
Marek P. - Defender of Czechoslovak unity. A probe into the politics of the Czechoslovak National Socialists in Slovakia between 1918 and 1938 (2022)
Шніцер І. - Проблема конституційного врегулювання чесько-словацьких відносин в Чехословаччині в 1946 – 1948 рр. (2022)
Скиба І. - Економічні реформи в Угорщині (кінець 1950-х–1960-і роки) (2022)
Смерека Б. - Самбірська волость і Самбірський повіт: реконструкція меж (кінець XIV–XVI століття) (2022)
Мандрик І. - Спільне та відмінне в історичному розвиткові народів Центральної та Південно-Східної Європи у новий час (ХVІ – початок ХХ ст.), Минда О. (2022)
Чергік Н. - Методика підготовки музеографічних публікацій вітчизняними дослідниками другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Мільчев В. (2022)
Кузьма В. - Історіографія історії музейної справи на Закарпатті ХХ ст. (2022)
Радченко Н. - Справа "Польської організації військової" 1930-х рр. в сучасному історіографічному дискурсі (2022)
Прокопчук В. - Німці та більшовики в українсько-польському конфлікті 1939–1945 рр. у документах українського націоналістичного підпілля (2022)
Міськов І. - Печатки та герби Мукачева у дослідженнях Олексія Філіппова (2022)
Порядок оформлення та подання публікації (2022)
Шапран О. - Імітаційні технології навчання майбутніх викладачів у вищій школі: сутність, класифікація та різновиди, особливості застосування, Бандур Б. (2022)
Андрющенко Т. - Методичні засади розвитку рефлексивної компетентності фахівців дошкільної освіти, Лохвицька Л. (2022)
Tanana S. - Peculiraties of the use of innovation means of teaching in professional training of future teacher-philologists: ethodical aspect (2022)
Онищенко Н. - Моделювання підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності (2022)
Lukeshevych Yu. - Formation of readiness of future specialists of service sector to dialogue communication in professional activity (2022)
Палієнко О. - Підготовка майбутніх учителів до впровадження інноваційних засобів фізичного виховання на уроках фізичної культури (2022)
Дзюбенко О. - Основні етапи формування екологічної свідомості у майбутніх педагогів в реаліях сьогодення, Андреєва Т. (2022)
Козубенко Ю. - Природоохоронні аспекти національного природного парку "святі гори": минуле та сучасність (2022)
Горденко С. - Наукові пошуки А. Є. Зайкевича у галузі рослинництва другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. (2022)
Коцур Н. - Специфічна профілактика інфекційних захворювань: наукові здобутки і виклики сучасності (2022)
Товкун Л. - Куріння тютюну через кальян: причини і наслідки для здоров’я студентської молоді (2022)
Єрічева Т. - Групи ризику шкільного травматизму за психологічними характеристиками: сучасний стан проблеми (2022)
Варивода К. - Впровадження майндфулнес-практик в школах: аналіз здоров’язбережувального потенціалу (2022)
Коцур Н. - Рецензія на колективну монографію "здоров’я дітей та підлітків: психолого-педагогічні аспекти" (Переяслав, 2022. вип. 5) (2022)
Доній Н. Є. - Держава і війна: історико-філософська рефлексія відносин (2022)
Oliinyk V. - Election of judges as a method of giving them authorities in the USA and the need to implement the system of judges’s election in Ukraine, Rebkalo M. (2022)
Зливко С. В. - Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в системі виконання покарань України (2022)
Кравчук М. В. - Компаративістський аналіз понять "правосуддя" та "адміністративна процедура" в аспекті розгляду справ про адміністративні правопорушення (2022)
Пузирьов М. С. - Аналіз стану правопорядку Центрального регіону Збройних Сил України: адміністративно-деліктний аспект, Кравець М. В., Леоненко О. А. (2022)
Nishchymna S. - The principles content of Financial Law (2022)
Івашева Т. В. - Особливості виконання кримінального покарання у виді виправних робіт стосовно фізичних осіб-підприємців (2022)
Клочко І. М. - Практика використання оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі (2022)
Мицька О. І. - Методологія дослідження особливостей становлення та розвитку інституту ювенальної пробації в Україні (2022)
Музика В. В. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності неповнолітніх у деяких країнах Європи (2022)
Content (2022)
Yefremenko A. - Changes in the morphological and functional indicators of students in response to dosed physical activity, Рiatysotska S., Prusik K., Pavlenko V., Rozhkov Rozhkov, V. V. (2022)
Ayad M. - Some life skills of female wheelchair basketball players, Kenioua M. (2022)
Abdelatif H. - Effects of a Reathletization protocol after ACL ligamentoplasty on performance of Algerian professional soccer player: A case study, Abdelhadi K., Nasredine N., Abdelkader Z., Fouad C., Mohamed Z. (2022)
Krushynska N. - Effect of running classes on the stress level of combatants, Kohut I., Matveev S., Jagiello M. (2022)
Deineko A. - Game stretching as a modern means of developing the flexibility of 5–6-year-old female gymnasts, Prusik K., Krasova I., Batieieva N., Marchenkov M. (2022)
Contents (2022)
Romanenko V. - Study of the reaction of the choice of combat athletes using computer technology, Piatysotska S., Tropin Yu., Rydzik Ł., Holokha V., Boychenko N. (2022)
Pashkov I. - Monitoring of morphological and functional indicators of taekwondo athletes aged 14–15 years, Potop V., Pashkovа V. (2022)
Shytikova Ye. - Technology of organizing inclusive education in modelship sports in institutions of out-of-school education, Kohut I., Marynych V. (2022)
Komotska O. - Modern approaches to the organization children's and youth basketball: abroad experience, Sushko R. (2022)
Mishyn M. - Influence of the functional class of Paralympic cross-country sit-skiers on the effectiveness of competitive activity (on the example of the sprint distance), Pavlenko L., Cieslicka M., Kamaiev O., Taran L. (2022)
Oderov A. - Analysis of the dynamics of physical development of cadets as a result of the application of crossfit equipment, Romanchuk S., Nebozhuk O., Lesko O., Pylypchak I., Olkhovyi O., Poltavets A., Romanchuk V. (2022)
Misechko O. Ye. - From Critical Thinking – to Creativity: Steps to Understanding, Lytniova T. V. (2022)
Nezhyva O. M. - Futurological Explanations of the New Ukrainian Educational Policy (2022)
Sorochynska O. A. - Pedagogical Tools for the Development of the Fundamentals of Critical Thinking in Preschool Children in the Process of Getting to Know the Natural Environment, Hohola I. O. (2022)
Botuzova Yu. V. - Organization of Distance and Blended Learning of Mathematics for Senior Pupils at School during Quarantine, Novikova A. A. (2022)
Hryban H. Р. - The Influence of Judo on the Moral and Voluntary Education of Senior School Students, Filina V. A. (2022)
Melash V. D. - Methodical Aspects of Ecological and Valeological Education of Junior Schoolchildren with Special Educational Needs, Varenychenko A. B., Voznyuk V. (2022)
Gordiichuk S. V. - The Influence of the Educational Environment of Medical Education Institutions on the Level of Academic Achievement and the Quality Formation of General Educational Competencies in Applicants for Education, Ivanenko I. V. (2022)
Zablotska O. S. - Methods of Forming Special Competencies of Bachelors of Medical Diagnostic Technology and Treatment During "Biological and Clinical Chemistry" Discipline Practical Classes, Hordiichuk S. V., Nikolaieva I. M., Antonov O. V., Makhnovska I. R. (2022)
Kyrychenko O. M. - Criteria and Indicators for Measuring the Formation of Diagnostic Competence of Future Officers in the Process of Professional Training, Yahupov V. V. (2022)
Novgorodska Y. G. - Structural-Functional Model of Formation of Career Competence of Future Managers (2022)
Pavlova N. S. - Normative and Legislative Documents of Standardization of Professional Training of Computer Science Teachers in Higher Education Institutions (2022)
Poplavska S. D. - Formation of Communicative Competence and Communication Skills with Patients in Future Medical Specialists During Ukrainian Language Classes in Institutions of pre-University and Higher Medical Education, Hordiichuk S. V., Krukovska I. M., Kiriachok M. V. (2022)
Chaikovska H. B. - Interdisciplinary Integration of Education for Sustainable Development into Higher Education Institution (Integrated Esp Case Study), Levchyk I. Yu. (2022)
Dubaseniuk O. A. - Theoretical and Research Aspects of the Problem of Improving the Personal and Professional Sphere in the Teacher's Pedagogical Activity, Antonov O. V., Borawska I. (2022)
Ulizko V. M. - Building a Connection Between Individual Training Opportunities During Education at High School for Athletes of the National Table Tennis Team, Slobodyanyuk T. I., Kryzhanivsky V. R., Zakharkevych T. M., Shankovskyy A. Z. (2022)
Sytniakivska S. M. - Application of Bilingual Workshop Book Within Professional Training of Future Social Workers, Litiaga I. V. (2022)
Bovsunivska N. M. - Inclusive Music Education: Perspectives and Problems (2022)
Poznyak O. S. - Model of Introduction of an Inclusive Educational Environment in the Institution of General Secondary Education (2022)
Bashmanivska L. A. - The Usage of the Epistolary Heritage in the Process of Studying the Biography of Lesia Ukrainka, Bashmanivskyi V. I. (2022)
Kuzma I. I. - The Use of Humoous Media Products at Preschool Educational Institutions and Primary Schools (2022)
Титул, зміст (2022)
Від редакції (2022)
Історія Державного гемологічного центру України. Частина 1, 1993-2000 роки (2022)
Хоменко В. М. - Кристалохімічні i спектроскопічні особливості берилів пегматитів Волині та Виборзького масиву (Фінляндія), Франц Герхард, Беліченко О. П. (2022)
Сурова В. М. - Лазурит, його імітації та синтетичні аналоги на ювелірному ринку України, Горобчишин О. В., Сергієнко І. А., Грущинська О. В., Ляшок В. І., Кічняєв А. М. (2022)
Гаєвський Ю. Д. - Гемологічні дослідження рідкісного зеленого жадеїтa, Беліченко О. П. (2022)
Беліченко О. П. - AMBERIF Autumn 2022. Усі бурштинові шляхи знову перетинаються в Гданську (2022)
Інформація (2022)
Фурман А. В. - Методологічна оптика як інструмент мислевчинення (2022)
Сартр Ж. П. - Екзистенціалізм – це гуманізм (2022)
Болтівець С. І. - Душеслів’я української людини (2022)
Фурман О. Є. - Міжособове спілкування і вплив як осереддя та інструмент соціально-психологічної роботи, Шафранський В. В., Гірняк Г. С. (2022)
Карпенко З. С. - Культурно-історичні моделі верифікації ефективності психотерапії (2022)
Яценко Т. С. - Особливості пізнання пралогічного мислення у процесі психоаналізу візуальних презентантів психіки суб’єкта, Митник О.Я., Галушко Л. Я., Ткаченко К. В., Бульченко Д. В. (2022)
Брук Р. - Архетипічний підхід до терапії посттравматичного розладу у військових (комбатантів) (2022)
Сулява О. М. - Проєкт створення психомистецьких сценаріїв модульно-розвивальної взаємодії учасників освітнього процесу (2022)
Покажчик статей, надрукованих у журналі в 2022 році (2022)
Наші автори (2022)
Арістова Л. С. - Патріотичне виховання першокласників НУШ у процесі вивчення інтегрованого курсу "Мистецтво" (2019)
Безлюдна В. В. - Викладання іноземної мови у закладах вищої освіти ФРН та США: упровадження позитивного досвіду в Україні (2019)
Березовська Л. І. - Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого супроводу майбутніх соціальних працівників (2019)
Біланчин Я. М. - Методичні рекомендації з вивчення ґрунтознавчо-географічних тем у шкільному курсі географії, Попельницька Н. О. (2019)
Budak B. - Continuity in educational environment аs a psychological and pedagogical problem (2019)
Бузовська Ю. Ф. - Формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування за настановно-змістовим критерієм (2019)
Вдовиченко Р. П. - До питання організації інклюзивного навчання дитини з особливим освітніми потребами, Курчатова А. В., Шапочка К. А. (2019)
Veligura O. - The continuity as one of the main principles of the system development in the general musical education (2019)
Гевко І. В. - Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку (2019)
Григорчук Е. М. - Методика аранжування вокально-хорових творів різних видів і стилів у практиці сучасної української музичної освіти (2019)
Груба Т. Л. - Сучасні підходи до формування мовної особистості учнів на уроках української мови (профільний рівень) (2019)
Гусаченко О. П. - Обґрунтування методичної моделі формування музично-творчого потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльності (2019)
Джумеля А. - Комунікативно-ціннісний підхід до художнього сприйняття музики студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів засобами пластичного інтонування (2019)
Дмитрищук Н. В. - Підготовка майбутніх судноводіїв до професійної діяльності у контексті міжособистісного спілкування в полінаціональних екіпажах (2019)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів під час навчання медичній інформатиці: ставлення до самостійної роботи (2019)
Зорочкіна Т. С. - Порівняльний аналіз тенденцій підготовки вчителів початкової школи Великої Британії і України (2019)
Іванов О. К. - Інформаційно-комп’ютерні технології в структурі сучасної музичної освіти, Іванова В. Л. (2019)
Ірхіна Ю. В. - Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя в процесі навчання іноземної мови (2019)
Кірдан О. П. - Синергія вищої економічної освіти, науки та бізнесу як головний ресурс суспільства знань (2019)
Кириченко О. А. - Доцільність використання інтерактивної дошки при вивченні іноземної мови, Гарах О. В. (2019)
Козяр М. М. - З досвіду математично-статистичної обробки результатів тестування та їх інтерпретація, Крівцов В. Н., Парфенюк О. В. (2019)
Кононович Д. О. - Учнівська молодь як об’єкт маніпуляції свідомістю в сучасному інформаційному суспільстві (2019)
Красюк Л. В. - Фізичне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема (2019)
Кропочева Н. М. - Еріка Гартманн – дослідниця творчості В. О. Сухомлинського в Німеччині: основні напрями діяльності дослідниці в 1999–2010 рр. (2019)
Кучай О. В. - Фундаменталізація фахової підготовки майбутніх соціальних працівників, Кучай Т. П. (2019)
Линенко А. Ф. - Соціокультурна безпека майбутніх учителів як базовий елемент підготовки до професійної діяльності (2019)
Листопад О. А. - Педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти (2019)
Луцан Н. І. - Наукові підходи до організації навчання дітей з особливими освітніми проблемами (2019)
Майба О. К. - Гуманістичний підхід у процесі вокально-хорового навчання в умовах дошкільних освітніх закладах (2019)
Мардарова І. К. - Підготовка майбутніх вихователів до розвитку мовлення дошкільників засобами ІКТ, Баранова В. В. (2019)
Мішедченко В. В. - Формування музично-естетичної культури учнів початкової школи засобами музичного фольклору (2019)
Мозуль І. В. - Уміння та навички як структурні елементи змісту шкільної природничої освіти на дидактичному рівні (2019)
Орищук О. І. - Методика формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності у процесі вокального навчання (2019)
Орос І. І. - Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих (2019)
Парфентьєва І. П. - Інформаційно-професійна компетентність у диригентсько-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Передерій О. С. - Вплив сім’ї на соціально-емоційний розвиток дитини дошкільного віку (2019)
Пугач С. М. - Закордонний досвід формування правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю (2019)
Ревенко Н. В. - Методи роботи над поліфонічними циклами європейських композиторів в сучасній практиці педагога-піаніста (2019)
Ролінська О. Г. - Практика застосування проектних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Роман І. Ю. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців військового управління (2019)
Романчук Н. О. - Реалізація принципу професійної спрямованості в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти (2019)
Романчук Н. О. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців інженерного профілю, Романчук Н. О. (2019)
Русалкіна Л. Г. - Результати впровадження експериментальної методики англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2019)
Софроній З. В. - Методика формування пізнавального інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з дитячими хоровими колективами (2019)
Староста В. І. - Технології інтерактивного навчання: cутність, класифікація (2019)
Столярова В. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх закрійників швейного виробництва з використанням комп’ютерних технологій (2019)
Топчієва І. О. - Орієнтири оновлення диригентсько-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2019)
Харькова Є. Д. - Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних освітніх закладів, Павлущенко Н. М. (2019)
Чумак М. Є. - Тенденції розвитку точних наук на базі Львівського університету (початок ХІХ ст.) (2019)
Шарата Н. Г. - Досвід виховної діяльності й особливості роботи органів студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного університету, Волошиновська А. В., Камашев А. В. (2019)
Шевченко О. М. - Критеріальний апарат стану сформованості виконавського досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва на консолідаційній основі (2019)
Шевченко Ю. М. - Наукові підходи в удосконаленні готовності студентів педвишів щодо духовно-морального розвитку молодших школярів (2019)
Шинкаренко В. В. - Забезпечення педагогічної взаємодії школи та сім’ї у використанні мистецьких традицій рідного краю (2019)
Шостачук А. М. - Математична підготовка майбутніх бакалаврів-механіків зі спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" (2019)
Юань Гао - Методологічні підходи щодо розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Юансінь Ван - Роль формальної, неформальної та інформальної освіти у підготовці персоналу для системи освіти дорослих (2019)
Panov S. - On special approaches to teaching a second foreign language for translators of technical information (German based on English), Zapara V. (2022)
Шапран О. - Сутність і аналіз сучасного стану управління освітньою діяльністю у фахових медичних коледжах, Солодовник А. (2022)
Шевчук Л. - Готовність до професійної діяльності майбутнього учителя математики засобами цифрових технологій, як складова професійної діяльності, Солопко І. (2022)
Коцур Н. - Прогностична модель підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності в університетському освітньому середовищі, Горбачевська В. (2022)
Tanana S. - Forming of readiness of future teachers of foreign languages to dialogue communication in professional activity, Serhiychuk O. (2022)
Panhelova M. - Methodological aspects of teaching the genre of science fiction in institutions of general secondary education (on the example of kurt vonnegut's novel "cat's cradle") (2022)
Костюкевич О. - Розвиток системи освіти в Афганістані у ХХІ столітті (2022)
Ковальська К. - Шляхи впровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти (2022)
Рубан А. - Розвиток інформативно-комунікативних технологій у форматі інформаційних конфліктів (2022)
Воловик Л. - Розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі навчальних екскурсій з географії (2022)
Миздренко О. - Впровадження наукових розробок професора В. Я. Підгаєцького в галузі гігієни фізичного виховання в освітній процес закладів середньої та вищої освіти (2022)
Варивода К. - Нейробіологічні та психологічні аспекти посттравматичного стресового розладу: аналітичний огляд (2022)
Куйбіда В. - Мікробіота людей та тварин: вплив фізичної активності та дієти, Лопатинська В., Коханець П. (2022)
Козубенко Ю. - Радіаційне забруднення навколишнього середовища в контексті глобальних соціально-екологічних проблем ХХІ століття (2022)
Дем’яненко В. - Особливості правого популізму в угорщині: політичні та соціальні детермінанти, Прядко Т. (2022)
Товкун Л. - Снюс: причини і наслідки вживання для здоров’я учнівської та студентської молоді (2022)
Hodun N. - Integration of physical, mental, social and spiritual components in the implementation of a healthy lifestyle of modern high schoolchildren (2022)
Дем’яненко Б. - Рецензія на колективну монографію "The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: collective scientific monograph" (Riga, Latvia, 2022) (2022)
Левченко О. В. - Метод оцінки та прогнозування навігаційної ситуації під час руху судна (2022)
Мураховська О. А. - Алгоритм визначення оцінки ефективності літальних апаратів транспортної категорії, Українець Н. А. (2022)
Окоро О. Ч. - Моделі для аналізу надійності авіаційних компонентів, систем та конструкцій повітряних суден, Дмитрієв С. О., Заліський М. Ю., Осіпчук А. О. (2022)
Серебряннікова В. Ю. - Розробка методу розстановки пріоритетів синтезованих варіантів рішень для обґрунтування типу будівництва (модернізації) повітряного судна (2022)
Денисенко М. А. - Оптимізація системи сушіння з застосуванням прогнозуючої моделі, Зуєв А. О., Євсіна Н. О., Лещенко В. М. (2022)
Євсіна Н. О. - Синтез адаптивного нечіткого логічного регулятора для керування температурою у камерній сушарці, Зуєв А. О., Гапон А. І., Денисенко М. А., Тарасенко М. В. (2022)
Заполовський М. Й. - Оптимізаційна модель для синтезу системи керування електроприводу змінного струму на основі використання алгоритму векторного управління, Мезенцев М. В. (2022)
Кльон А. М. - Визначення вітрового навантаження на баштовий кран за ГОСТ 1451-77 та ДБН В.1.2-2:2006, Трет’як А. В. (2022)
Червотока О. В. - Аналіз систем терморегулювання та способів вимірювання температури, Подорожняк А. О., Чередніков О. М., Лаппо І. М. (2022)
Аль-Амморі А. Н. - Комп’ютерні та інформаційні технології планування експериментів, Дехтяр М. М., Абдусалам Х. І. С. (2022)
Вадурін К. О. - Прототип кіберфізичної системи моніторингу фізичного стану оператора літального апарата, Перекрест А. Л., Гученко М. І. (2022)
Golovko G. - Usage of IT technologies in medicine and genomics, Isai D. (2022)
Golovko G. - Using the aes encryption method in practice, Tolochyn M. (2022)
Дрєєва Г. М. - Метод імітаційного моделювання трафіку комп’ютерної мережі з фрактальними властивостями (2022)
Канарський Є. О. - Оцінювання якості систем доповненої реальності: аналіз стану досліджень, Орєхов О. О., Стадник А. О. (2022)
Kapiton A. - Design and software implementation of a knowledge exchange web service, Skakalina O., Baranenko R. (2022)
Kozlov V. - Application of the provisions of the general theory of measurements when solving selection problems, Kozlov Yu., Pasichnyk A. (2022)
Кулягін А. І. - Дослідження методів побудови рекомендаційних систем для розв’язання задачі вибору найбільш релевантного відео при створенні віртуальних арт-композицій, Нарожний В. В., Ткачов В. М., Кучук Г. А. (2022)
Kuchuk N. - A method for distributing transactions to hybrid cloud data storage, Shyman A. (2022)
Микусь C.А. - Метод визначення імовірнісних характеристик трафіка системи моніторингу стану уражених об’єктів, Васюхно С.І. (2022)
Мосольд М. І. - Програмне імітаційне моделювання епідемій засобами мови Python та пакету інструментів EpiModel для мови R, Мелешко Є. В., Якименко М. С., Бащенко Д. В. (2022)
Rudenko O. - Application of generative diffusion models in digital image creation, Bilokin O. (2022)
Filonenko A. - The method of calculating the capacity of the cloud component of the distributed multiservice network, Molchanov H., Belliorin-Herrera O. (2022)
Shefer O. - Cyber protection of ENERGOIL enterprises, Nikitchenko E. (2022)
Щеглов В. Р. - Методи та технології розроблення цифрових двійників для гарантоздатних систем індустріального інтернету речей, Морозова О. І. (2022)
Бурдейна Н. Б. - Засоби підвищення ефективності рідинних матеріалів для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону, Бірук Я. І. (2022)
Глива В. А. - Методологія визначення рівня захисту працюючих в умовах позарегламентних температурних впливів, Землянська О. В., Ільчук О. С. (2022)
Скоробогатько С. В. - Перспективи використання літаючих хмарних, граничних та туманних обчислень компонентами системи моніторингу потенційно небезпечних об’єктів, Фесенко Г. В. (2022)
Ченчева О. О. - Використання технологій доповненої та віртуальної реальності для набуття hard and soft skills при навчанні спеціалістів цивільної безпеки, Ченчевой В. В., Бахарєв В. С., Литвиненко М. Ю., Лашко Є. Є., Геращенко С. М. (2022)
Почерняєв В. М. - Фазо-частотний пристрій на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі, Магомедова М. С., Сивкова Н. М. (2022)
Царьков Р. М. - Підвищення точності функціонування фазового автопідстроювання за ознаковими характеристиками сигналів, Єрмілова Н. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Utiuzh I. G. - The phenomenon of "western" globalization and simulacrum of civilization, Sajtarly I. A., Pavlenko N. V. (2022)
Kovtun N. M. - Disappearing professions: labor market transformation in the condition of modernization challenges of postindustrial society, Polishchuk О. P., Kovtun Yu. V. (2022)
Козловець М. А. - Соціокультурні, соціально-економічні та геополітичні детермінанти міграційних процесів у сучасному українському суспільстві, Білобровець О. M., Краснобока Т. В. (2022)
Artemenko A. P. - Semiotics of Istanbul image in the Turkish literature and painting in the twentieth century, Yetkin G. B. (2022)
Bilokopytova N. I. - Social dimension of being in Arabic prose, El Guessab K. (2022)
Artemenko Ya. I. - Body, plasticity and the limits of "Self" as paradigmatic markers of the meta-modern anthropology (2022)
Ареф'єва А. Ю. - Синтетизм як специфічний діалог митця із соціумом (на прикладі художнього синтезу в музиці С. Прокоф'єва) (2022)
Chaplinska O. V. - Personality versus public in literary reception of Lesia Ukrainka (2022)
Орендарчук Г. О. - Єдність науково-об'єктивного та аксіологічного аспектів істини у контексті історико-філософського знання (2022)
Гарбар Д. Ю. - Сутнісні характеристики категорії справедливості у контексті методології соціально-філософського аналізу (2022)
Вітюк І. К. - Міфопоетичний символізм російсько-української війни у медіапросторі: містично-міфологічні наративи (2022)
Sokolovskyi O. L. - Neo-orthodox discourse in protestant theology (2022)
Комарницька Т. К. - Лексичні, граматичні та стилістичні негативні явища в мові масової культури Японії (на прикладі мови японських модних журналів) (2022)
Кучеренко А. О. - Сучасні афористичні висловлювання в арабській онлайн-комунікації (2022)
Мазепова О. В. - Мовленнєві акти "пропозиції" та "відмови" у складі комунікативної поведінки носіїв перської мови (2022)
Сопільняк С. В. - Народна молитва як складова стереотипної поведінки в перській лінгвокультурі (2022)
Вечоринська Т. В. - Огляд становлення й розвитку китайськомовної літератури в Таїланді (2022)
Левчин І. Д. - Творчість Мегрнуш Мазареї в контексті сучасної перської еміграційної літератури, Бойван К. І. (2022)
Цучіда К. - Особливості українського перекладу 469-ї вака з японської антології "Кокінвакашю" (за результатами наукової конференції "Поезія вака у світі") (2022)
Бенедік К. Ю. - Переклад із китайської українською оповідання Нянь Ламей "Дівчинка з квітковим намистом" (2022)
Рачинський А. П. - Роль управління знаннями у розвитку професійних компетентностей публічних службовців (2022)
Никифоров А. Є. - Інструментарій сервісно-орієнтованих механізмів цифрового урядування (2022)
Ільїч Л. М. - Впровадження нових механізмів управління роботою закладів соціальної сфери у зв’язку із наслідками вторгнення Російської Федерації, Яковенко І. В., Акіліна О. В., Панченко А. Г. (2022)
Мордовцев О. С. - Продовольча стратегія держави в системі національної економічної безпеки у воєнний час, Аванесова Н. Е., Сергієнко Ю. І. (2022)
Волошин В. Г. - Феномен лобізму та корупції у публічному управлінні, Мустафаєва У. С. (2022)
Дуброва О. М. - Застосування компетентнісного підходу в системі державного регулювання вищої освіти у контексті реалізації вимог сучасного ринку праці (2022)
Антонова С. Є. - Формування цифрової грамотності державних службовців, Мартинюк Г. Ф. (2022)
Дорош І. М. - Неприбуткові організації як індикатор розвитку соціального капіталу, Дорош О. І. (2022)
Саламаха Т. В. - Оцінка ефективності здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України (2022)
Краско І. А. - Теоретичні основи державного регулювання розширеного відтворення трудових ресурсів в умовах формування нового технологічного укладу (2022)
Шавлак М. А. - Державно-приватне партнерство: проблеми визначення приватного партнера, укладання договору та моніторингу за його виконання (2022)
Коваленко О. В. - Теоретичні засади проектування системи забезпечення кібербезпеки України (2022)
Франчук В. І. - Продовольча безпека: трансформація засад забезпечення, Мельник С. І., Гобела В. В., Курляк М. Д. (2022)
Пшик Б. І. - Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах війни: новітні виклики та шляхи їх подолання (2022)
Денисенко М. П. - Управління ризиками стартап-бізнесу в контексті формування інвестиційної безпеки, Юринець З. В., Юринець Р. В. (2022)
Одрехівський М. В. - Методологічні засади розвитку обсягів соціального житла в умовах розширення міжнародних економічних зав'язків України, Пшик-Ковальська О. О. (2022)
Юдіна О. І. - Моделювання та оцінювання стійкого економічного розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2022)
Касич А. О. - Еколого-економічна безпекова доктрина як основа стратегування сталого розвитку України з урахуванням глобальних викликів та загроз (2022)
Бабчинська О. І. - Детермінанти управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства (2022)
Кундицький О. О. - Міжнародний ринок праці в контексті війни в Україні (2022)
Тимечко І. Р. - Деривація прикордонних регіонів в Україні в контексті державної регіональної політики (2022)
Бобиль В. В. - Управлінський облік доходів та витрат за центрами відповідальності в умовах фінансової кризи, Лавренюк Ю. С. (2022)
Лобунець Т. В. - Особливості досягнення належного рівня продовольчої безпеки України в умовах війни, Погребицький М. Л., Сіра Е. О. (2022)
Жовновач Р. І. - Проблеми стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області: маркетинговий аспект, Ярков В. С., Василенко Д. В. (2022)
Качула С. В. - Теоретико-практичний аспект дослідження прибутковості комерційного банку, Жучик М. А. (2022)
Міндова О. І. - Зміна парадигми співпраці України та країн ЄС в умовах військової агресії РФ (2022)
Мисак Г. І. - Культури високого та низького контексту, Бандура З. Л., Шпарик Я. Я. (2022)
Кащишин В. М. - Напрями формування стратегії організаційно-економічного розвитку територіальних громад, Джурик Х. Б. (2022)
Нечипоренко А. В. - Фінансове планування та прогнозування в системі управління підприємством, Стабіас С. М. (2022)
Овсієнко О. В. - Підприємства-постачальники на енергетичному ринку Україні: нові виклики регуляторного середовища (2022)
Волківська А. М. - Огляд вітчизняного законодавства та періодичної літератури щодо оренди необоротних матеріальних активів, Аксьонова О. В., Осовська Г. В., Вишнівська Т. О. (2022)
Литвиненко В. С. - Використання інформаційних технологій в обліку і оподаткуванні заробітної плати, Хомовий С. М. , Сістук Є. В. (2022)
Білик І. І. - Соціальна відповідальність бізнесу, як новий інструмент маркетингу, Кіндій М. В., Кметь Ю.-І. О. (2022)
Bakalo N. - Influence marketing in the promotion of enterprises in the tourism industry, Levchenko I., Prykhodko A. (2022)
Alkhimova V. - Model of economic development of mobile operators and internet providers of Ukraine, Tardaskina T. (2022)
Дроботя Я. А. - Вплив монетарних інструментів НБУ на кредитні операції комерційних банків, Зоря С. П., Чернуш А. С. (2022)
Буряк А. А. - Сутність "темного" туризму як перспективного напряму розвитку туристичних дестинацій: міжнародний досвід, Левченко І. В., Маховка В. М., Борисенко К. О. (2022)
Ушакова О. А. - Необхідність і перспективи розвитку лізингу в Україні (2022)
Квасній Л. Г. - Особливості лізингового бізнесу України в умовах війни, Паславська В. В. (2022)
Батенко Л. П. - Розвиток корпоративної системи управління проєктами під впливом пандемії Covid-19, Хоменко О. Ю., Діброва О. Ю. (2022)
Аністратенко Н. В. - Проблеми та виклики для логістичної інфраструктури в Україні в умовах війни (2022)
Кривешко О. В. - Особливості використання маркетингових комунікацій вітчизняних підприємств в умовах війни, Бутитер Д. (2022)
Камінецька О. В. - Еколого-економічна ефективність управління земельно-ресурсним потенціалом на основі аналізу рівня добробуту, Сіроштан Т. М., Кочеригін Л. Ю. (2022)
Пучкова С. І. - HR-аналітика як сучасний підхід до прийняття кадрових рішень в бізнесі (2022)
Цибульська Е. І. - Фінансова рівновага суб’єкта господарювання як особливий стан його капіталу, Сахненко О. І. (2022)
Чичуліна К. В. - Розробка ефективної маркетингової товарної політики ТОВ "ЮГФУД", Валявський С. М., Чорноус Я. В. (2022)
Адонін С. В. - Особливості формування та використання фінансових ресурсів банку, Калашнікова Ю. М. (2022)
Шевчук Н. А. - Інструментарій ефективного використання ресурсного потенціалу на підприємствах еко-індустріального симбіозу, Процюк Ю. Д. (2022)
Онешко С. В. - Податкова реформа на період війни, Сирцева С. В., Кульганік О. М. (2022)
Покиньчереда В. В. - Поняття та сутність статистичної інформації: якісний аспект (2022)
Бачинська М. В. - Якісні характеристики та проблемні аспекти функціонування соціальних служб в областях карпатського регіону (2022)
Капелюшна Т. В. - Розширення базових складових економічної безпеки підприємства з урахуванням умов невизначеності (2022)
Кльоба Л. Г. - Економічна суть та значення fintech в банківській системі України, Кльоба Т. Л. (2022)
Шведкий В. А. - Стратегічний розвиток енергетичних компаній в умовах глобальної енергетичної трансформації (2022)
Філатова А. В. - Стан і перспективи розвитку ринку посівного матеріалу в Україні в умовах російської агресії (2022)
Чизмар І. І. - Засоби кореляційно-регресійного аналізу розвитку кіберспорту як ендемічної сфери економіки (2022)
Халимоник К. В. - Вплив воєнного стану на проблему тіньової економіки в Україні, Фартушний І. Д. (2022)
Киридон А. - Шведська політика протидії пандемії COVID-19, Троян С. (2022)
Мансур О. - Україна і НАТО: проблеми, виклики, перспективи, Нетреба О., Білгін. Й., Ярдім І., Улусай Н. (2022)
Ярош А. - "Українське питання" напередодні Першої світової війни (2022)
Наконечна О. - Зовнішня політика Української Держави за щоденником Павла Скоропадського (2022)
Стачель А. - Наслідки Брест-Литовського договору для УНР 1918 р. в німецькій та австрійській історіографії (2022)
Вихідні віломості (2022)
Кривець А. - Закарпаття в українсько-угорських відносинах 1991–2022 рр., Кривець Б. (2022)
Довк Х. - Євроінтеграція України. Яким буде шлях до повноцінного членства та як на цьому відіб'ються воєнні дії?, Налепка М., Неро Н. (2022)
Френцель К. - Енергетична безпека Заходу в умовах агресії Росії проти України, Рибак А., Калинська О. (2022)
Боулер Д. - Історичні аспекти створення міжнародної організації "Великої сімки" (2022)
ГукГук Т. - Жінки Європи у Великій Війні (1914–1918 рр.), Оан Л. (2022)
Титул, зміст (2022)
Безмилов М. - Періодизація підготовки спортсменів в ігрових видах спорту: фактори впливу та перспективні напрями подальшого розвитку специфічної системи знань (2022)
Дяченко А. - Нейрогуморальні стимули стійкості функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів у спортивних танцях, Ді Х. (2022)
Улан А - Відображення тенденції до омолодження світового футболу у чемпіонатах різних країн світу, Кос Р. (2022)
Андрєєва О. - Вплив способу життя на показники психоемоційного стану осіб похилого віку, Гакман А. (2022)
Гончарова Н. - Технологія профілактики функціональної моторної асиметрії дітей молодшого шкільного віку в процесі оздоровчих занять тенісом, Прокопенко А. (2022)
Марченко О. - Особливості мотивації студентів до самостійних занять руховою активністю в умовах воєнного стану, Бричук М., Дєдух М. (2022)
Попов С. - Побудова тренувального процесу кваліфікованих ультрамарафонців на дистанції 100 км: ретроспективний аналіз та сучасні підходи (2022)
Трачук С. - Складові професійної компетентності вчителів фізичної культури Китаю, Пальчук М., Янь Г., Янь Цзе Ш. (2022)
Гладка Л. - Особливості викладання дисципліни "Історія та основи теорії музики" у студентів-хореографів закладів вищої освіти фізичного виховання і спорту (2022)
Гончаренко Є. - Формування міжнародної системи адаптивного спорту для людей з відхиленнями розумового розвитку, Когут І. (2022)
Когут І. - Формування готовності тренера з судномодельного спорту для роботи з дітьми в умовах інклюзії, Маринич В., Шитікова Є. (2022)
Колеснік І. - Стан властивостей психофізіологічних функцій за показниками реакції на рухомий об’єкт у зв’язку з рівнем фізичної і технічної підготовленості юних гімнастів, Федорчук С., Куценко Т., Салямін Ю. (2022)
Крушинська Н. - Соціальні наслідки війни в Україні та роль адаптивної фізичної культури в їх подоланні, Когут І., Матвєєв С. (2022)
Ромолданова І. - Етапний, поточний та оперативний контроль психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів в чотирирічних олімпійських циклах (2022)
Степанюк О. - Сучасні тенденції розвитку спортивного волонтерства, Когут І. (2022)
Сокар А. - Особливості адаптації українських біженців у країнах ЄС, Великобританії, США та Канаді, Уелл Я., Леод М., Рінерс А., Стефанс М. (2022)
Чубенко К. - Європейський Союз, політика партнерства, НАТО, Глобальна стратегія, Європейська політика безпеки і оборони, Генделіс Д., Бшор У. (2022)
Сернеда О. - Передумови підписання Будапештського меморандуму 1994 р. в контексті українсько-американських відносин, Цаммер А. (2022)
Геленідзе З. - Причинно-наслідковий зв'язок Абхазької війни та роль росії у цьому конфлікті, Сехніашвілі Н., Ахвледіані А., Семеній О., Семеній В. (2022)
Меріо Л. - Зовнішньополітичний курс Директорії УНР через призму співпраці з Антантою, Лемонье А. (2022)
Бутенко В. М. - Удосконалення експлуатації інформаційно-вимірювальних комплексів залізничної інфраструктури (2012)
Головко О. В. - Математичні моделі розповсюдження пожеж у загальній структурі системи транспортної інфраструктури (2012)
Жуковицкий И. В. - Создание пользовательской библиотеки компонентов для CAПР компании Аutodesk, Барабанов С. В. (2012)
Лаврик С. Е. - Стратегії розподілу ресурсів і планування в гетерогенних середовищах ГРІД систем з використанням завдань про мінімальне покриття нелінійного булевого програмування і процедур типу FCFC, Коваленко М. А., Кондратюк В. А., Горбач А. В., Кошлатий О. В. (2012)
Листровой С. В. - О подходах к построению полиномиальных алгоритмов решения задач дискретной оптимизации относящихся к классу NP-полных задач, Лаврик C. Е., Листровая Е. С. (2012)
Ломотько Д. В. - Розподіл імовірністі станів системи обороту вагонів на залізничному вузлі. Загальне рішення, Бронза С. Д., Овчієв М. Ж. (2012)
Пархоменко О. О. - Верифікація програмного забезпечення на основі рішення SAT-задачі (2012)
Сторож І. В. - Застосування модельованих і адаптованих сигналів як базису для вейвлет-подібного аналізу сигналів магнітної дефектоскопії залізничних рейок, Нічога В. О., Ващишин Л. В. (2012)
Епифанов А. С. - Классификация по сложности маршрутов по показателям спектра динамических параметров (2012)
Михайленко В. С. - Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием с использованием критерия гарантированной степени устойчивости (2012)
Бриксін В. О. - Оптимальна фільтрація сигналів в адаптивних дискретних системах виміру й керування об'єктами рейкового транспорту (2012)
Сытник В. Б. - Адаптивное управление в системах электропривода высокого порядка с запаздыванием с использованием критериев максимальной и гарантированной степени устойчивости (2012)
Каргин А. А. - Контекстно-ситуационное управление: новая информационная технология (2012)
Сытник Б. Т. - Адаптивные системы цифрового управления электроприводом подвижного состава (2012)
Яновський П. О. - Логістична концепція управління вантажними перевезеннями залізницями України (2012)
Гудкова В. П. - Особливості загальноекономічного зростання в сфері пасажирських перевезень (2012)
Борисова І. Д. - Проблеми пасажирського транспорту в великих містах (2012)
Василенко І. В. - Вирішення задачі обслуговування авіаційних перевезень біопрепаратів із використанням принципів економіко-математичного моделювання (2012)
Литвиненко Л. Л. - Основні аспекти управління інноваційним потенціалом авіапідприємств (2012)
Литвиненко С. Л. - Особливості здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт при авіаційному перевезенні надважких та негабаритних вантажів (2012)
Соколова О. Є. - Принципи проектування транспортно-логістичних комплексів на базі регіональних аеропортів (2012)
Сулима Л. О. - Розвиток аеропорту "Київ (Жуляни)" шляхом оновлення виробничої інфраструктури, Акімова Т. А. (2012)
Марінцева К. В. - Процеси автоматизації технології обслуговування пасажирів в аеропортах (2012)
Іваннікова В. Ю. - Функція оцінки ефективності функціонування засобів механізації у вантажному комплексі аеропорту (2012)
Омельченко А. Д. - Перспективы управления научно-техническим прогрессом в транспортных системах поточных линий и комплексов на базе критериев прогрессивности, Кужель Н. В. (2012)
Крачковский Н. В. - О некоторых результатах обучения в системе мотивированного контекстного ситуационного управления (2012)
Марінцева К. В. - Стратегії розвитку технологічних процесів обслуговування авіапасажирів (2012)
Гончарова Л. Л. - Комп’ютерний моніторинг режимів функціонування систем електропостачання залізниць (2012)
Стасюк А. И. - Организация компьютерных средств мониторинга параметров режимов тяговых электрических сетей, Железняк А. Л. (2012)
Бутько Т. В. - Напрямки удосконалення залізничних вантажних перевезень в умовах функціонування конкурентних транспортних компаній, Шандер О. Е. (2012)
Яцько С. І. - Розвиток наукових основ визначення раціональних характеристик перспективного моторвагонного рухомого складу на основі енерго- та ресурсозбереження (2012)
Леках А. А. - Особенности перевозок железнодорожным транспортом в интересах министерства обороны Украины (2012)
Гриб Р. М. - Морфологічні перетворення в обробці зображень, Подорожняк А. О. (2012)
Кошевой Н. Д. - Информационно-измерительные системы для измерения давления в аэродинамических трубах, Рожнова Т. Г. (2012)
Плотникова З. В. - Оценка эффективности инноваций с учетом их жизненного цикла, Боцман В. И. (2012)
Горбушко И. А. - Алгоритмы поиска оптимального плана обработки запросов в базах данных, Приходько Ю. С., Чуян Т. А. (2012)
Загарий Г. И. - Об одном способе построения адаптивных систем управления, Коновалов В. С., Панченко С. В., Сытник Б. Т. (2012)
Романкевич А. М. - Об оценке функциональной безопасности многопроцессорных систем управления, Фесенюк А. П., Мораведж Сейед Милад (2012)
Гроль В. В. - Упрощенная 3-отказоустойчивая GL-модель для отказоустойчивых многопроцессорных систем, Морозов К. В., Романкевич В. А. (2012)
Потапова Е. Р. - Об одном способе модификации реберных функций GL-модели, Шурига А. В., Майданюк И. В. (2012)
Изотов А. С. - Автоматный подход к тестированию конформности сетевых протоколов (2012)
Бабич А. В. - Пакет DNR для протокола RTCP (2012)
Дубинская Н. Г. - Импликативный базис в мемристорных кроссбарах, Дудар З. В. (2012)
Изотов А. С. - Автоматное моделирование в системе диагностирования сетевых протоколов, Немченко В. П. (2012)
Королева Я. Ю. - Синтез двумерных сетей клеточных автоматов, Левченко Є. О., Коновалов В. С. (2012)
Кривуля Г. Ф. - Оценка надежности работы оператора в эргатехнической системе, Шкиль А. С., Кучеренко Д. Е. (2012)
Кулак Э. Н. - Цифровой функциональный преобразователь, Ларченко Л. В., Хаханова И. В. (2012)
Мова А. Ю. - Модификация использования модулей RTP и RTCP в системе моделирования NS2 (2012)
Загуменная Е. В. - Метод реализации операции алгебраического умножения в классе вычетов (2012)
Мороз С. А. - Метод формирования позиционного признака непозиционной кодовой структуры данных в классе вычетов (2012)
Самсонкин В. Н. - Модель механизма распределения ресурсов при решении задачи технического нормирования, Меркулов В. С. (2012)
Miroshnik M. - Design of a built-in diagnostic infrastructure for fault-tolerant telecommunication systems, Miroshnik N., Panchenko S. V. (2012)
Королева Я. Ю. - Тестового диагностирования одномерных однородных клеточных сетей, Салфетникова Ю. Н. (2012)
Кошман С. А. - Метод динамического резервирования в модулярной системе счисления (2012)
Зенкович Ю. И. - Профессиональная переподготовка в области СЦБ інститутом транспортной техники и систем управления МИИТa (2012)
Разгонов А. П. - О перспективе реформы высшего образования ВУЗов, Разгонова Т. А. (2012)
Шкиль А. С. - Автоматизированные средства формирования учебного контента для дистанционного обучения, Коротких Д. В. (2012)
Колісник О. Є. - Досвід використання IP-телефонії для побудови мережі технологічного зв’язку, Колісник М. О. (2012)
Кондратюк В. А. - Застосування контроллерів у сучасних системах захисту (2012)
Форманек О. - Развитие оборудования систем диспетчерской и оперативно-технологической связи TTC MARCONI (2012)
Батаев О. П. - Анализ ЭМС подвижных систем связи в сетях абонентского радиодоступа, Поляков С. В. (2012)
Казанский Н. А. - Метод расчета спектральных характеристик оптических модулированных сигналов, Кашин Д. И. (2012)
Свинарева Н. В. - Программируемый логический контроллер ЭЛСИ-ТМ как единая полнофункциональная платформа для построения систем промышленной автоматизации (2012)
Радоуцкий К. Е. - Сжатие пространственно-распределенных графов (2012)
Меркулов В. С. - Брокер ресурсів у Grid системах. Евристики розподілу задач, Чаленко О. В. (2012)
Харченко Н. - Способ обработки видеокадров с использованием технологии предсказания, Кривонос В. (2012)
Шинкарев В. В. - Способ компрессии дифференцированных изображений в средствах телекоммуникаций (2012)
Баранник В. В. - Кодирование данных с использованием бортовых средств телекоммуникаций, Додух А. Н. (2012)
Лисечко В. П. - Методи внутрішньомережевого співіснування в когнітивних радіомережах, Ухова О. О. (2012)
Баранник В. В. - Модель информативности представления компонент трансформант, Кривонос В. Н., Хаханова А. В. (2012)
Баранник В. В. - Методологические основы технологии компрессии трансформированных изображений для телекоммуникаций, Крансоруцкий А. А., Рогоза И. Е. (2012)
Кальченко Д. С. - Верификации двухосновного кодирования в технологию компрессии изображений (2012)
Королева Н. А. - Обоснование подхода обработки изображений в инфокоммуникационных системах, Юдин А. К., Школьник А. Ю. (2012)
Приходько С. И. - Алгебраические сверточные коды перемежения, Боцул А. В., Волков А. С. (2012)
Малиновский М. Л. - Реализация центрального вычислительного модуля с четырехядерной архитектурой на основе ПЛИС, Аленин Д. А., Коноваленко Н. В. (2012)
Баранник В. В. - Способ кодирования для управления видеотрафиком в инфокоммуникациях, Сафронов Р. В. (2012)
Радченко Д. В. - До швидкісної передачі даних в мережах зв'язку (2012)
Баранник В. В. - Способ кодирования для управления видеотрафиком в инфокоммуникационных системах, Сафронов Р. В. (2012)
Батаєв О. П. - Завадостійкість цифрового каналу з пам’яттю і завмираннями при невизначеній фазі сигналу, Захаров Є. С. (2012)
Матвеенко Н. Н. - Распределенные системы контроля и управления (2012)
Ткачов О. В. - Дослідження параметрів мереж широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE, Лисечко В. П. (2012)
Усиченко Р. И. - Система оповещения с отправкой CMC и звуковых сообщений, Мищенко А. В. (2012)
Казанский Н. А. - Оценка качества передачи в каналах современных волоконно-оптических систем связи, Кашин Д. И. (2012)
Зенкович Ю. И. - Работа рельсовых цепей в условиях высокоскоростного движения поездов (2012)
Коновалов П. Є. - Алгоритм прогнозування ресурсу моторно-осьових підшипників локомотивів (2012)
Лапко А. О. - Підхід до побудови моделі системи технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики (2012)
Лапко Н. Г. - Елементи менеджменту проектно-розроблювальних робіт у галузі залізничної автоматики (2012)
Нарожный В. В. - Микропроцессорная централизация станций и развитие технологий Wі-Fі (2012)
Нейчев О. В. - Завадозахищеність ліній зв`язку з CAN-інтерфейсом в умовах залізничних станцій (2012)
Трохим Г. Р. - Тестер діагностичного комплексу магнітного вагона-дефектоскопа, Дуб П. Б. (2012)
Косорига Ю. А. - Взаимодействие микропроцессорных управляющих контроллеров с релейными автоматизированными системами на сортировочных горках (2012)
Блиндюк В. С. - Моделювання пускових характеристик ТЕД із застосуванням прямого та зворотного комплексного перетворення Фур’є (2012)
Радковский С. А. - Автоматизированный контроль технического состояния стрелочных электроприводов (2012)
Чепцов М. Н. - Определение наличия подвижного состава на элементах путевого развития, Радковский С. А., Трунаев А. М. (2012)
Чепцов М. М. - Методи та засоби забезпечення функціональної безпеки при побудові мікропроцесорних систем залізничної автоматики, Бойник А. Б. (2012)
Чепцов М. Н. - Моделювання динамічних характеристик компресорної установки на сортувальних гірках, Сацюк А. В. (2012)
Чепцов М. М. - Методи та засоби організації інформаційної взаємодії АСК ВП УЗ-Є з системами диспетчерської централізації, Хілобокова С. С. (2012)
Кошевой С. В. - Повышение эффективности регулирования движения транспортных средств на железнодорожных переездах, Романчук В. Б. (2012)
Мороз В. П. - До питання діагностування підсистем залізничної автоматики, Цебро Є. М. (2012)
Жирова В. М. - Особливості проектування АРМ з врахуванням психологічного стану людини-оператора (2012)
Меліхов А. А. - Вплив дій персоналу, що обслуговує, на надійність систем автоматики на залізничних станціях (2012)
Мороз В. П. - Методика моделювання елементів та пристроїв залізничної автоматики в мережах Петрі, Цебро Є. М. (2012)
Нещерет А. Н. - Система автоматизации на базе SIMATIC S7-400H (2012)
Мороз В. П. - Особливості використання мікропроцесорних вимірювальних засобів на залізничному транспорті, Турчинов Р. В. (2012)
Мороз В. П. - Перспективи розвитку рейкових кіл, Мороз О. В. (2012)
Сікун Є. І. - Варіанти вибору конфігурацій мікропроцесорних систем керування залізничним транспортом (2012)
Стукан О. В. - Підвищення інформованості оперативного персоналу та забезпечення експлуатаційно-технічних параметрів (2012)
Удовіков О. О. - Автоматизація контролю ізоляції кабельних ліній (2012)
Демченко Ф. О. - Модель управления стрелочным электроприводом с синхронным двигателем с постоянными магнитами, расположенными на роторе (2012)
Сіроклин І. М. - Контроль параметрів пасажиропотоків метрополітену з використанням методів аналізу відеоряду (2012)
Бабаєв М. М. - Методи цифрового моделювання динаміки процесу регулювання синхронних електродвигунів, Зубко А. П. (2012)
Блиндюк В. С. - Економічна оцінка доцільності впровадження на залізничному транспорті системи автоведення поїздів (2012)
Давиденко М. Г. - Взаємна індуктивність соленоїда та пласкої стрічки (2012)
Ананьєва О. М. - Математична модель вхідного сигналу локомотивного приймача системи АЛСН, Сотник В. О. (2012)
Гребенюк В. Ю. - Моделювання електромагнітних датчиків (2012)
Саяпіна І. О. - Моделювання системи передачі сигналів на основі тональних рейкових кіл (2012)
Бойник А. Б. - Повышение безопасности движения транспорта на железнодорожных переездах за счет использования на автотранспортных средствах автоматических систем экстренного торможения, Абакумов А. А., Воличенко И. Г. (2012)
Сотник В. О. - Математичне моделювання каналу передачі кодових сигналів АЛСН на ділянці стрілкового переводу (2012)
Болдирев О. С. - Принципы построения систем МПЦ (2012)
Гаврилюк В. И. - Электромагнитная совместимость новых типов подвижного состава с устройствами сигнализации и связи (2012)
Григорова В. Ю. - Особливості використання контролера М258 Schneider Electric (2012)
Каменев А. Ю. - Комбинированные методы экспериментальных исследований надёжности и безопасности микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (2012)
Кустов В. Ф. - Организация сервисного обслуживания, диагностики и ремонта микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов, Вишневский Н. В., Денисюк Н. Т. (2012)
Кустов В. Ф. - Обеспечение функциональной безопасности микропроцессорных систем железнодорой автоматики на этапе их постоянной эксплуатации (2012)
Бородай Г. П. - Математична модель технічного обслуговування пристроїв залізничної автоматики, Лазарєв О. В. (2012)
Лахно Т. В. - Критерии и методика выбора ПЛК (2012)
Руденко І. В. - Особливості використання контролерів FX (2012)
Ушаков М. В. - Системи ситуаційного та імітаційного моделювання як засіб підвищення професійної компетенції працівників залізниць (2012)
Чеберяка Р. І. - Вимірювально-обчислювальні засоби в системі автоматизації діагностування та контролю пристроїв СЦБ (2012)
Турупалов В. В. - Системна модель дата-центру телекомуникаційної мережі (2012)
Шебанова Л. О. - Перспективи побудови мереж, що самоорганізуються (2012)
Список авторів (2012)
Abdmouleh F. - Left and right B-Fredholm operators, Ben Lakhal T. (2022)
Aouf M. K. - Coefficient bounds for multivalent classes of starlike and convex functions defined by higher-order derivatives and complex order, Mostafa A. O., Bulboacă T. (2022)
Badajena A. K. - Existence of a weak solution for a class of nonlinear elliptic equations on the Sierpiński gasket, Kar R. (2022)
Irgashev B. Yu. - Mixed problem for higher-order equations with fractional derivative and degeneration in both variables (2022)
Курдаченко Л. А. - Про групи автоморфізмів деяких алгебр Лейбніца малої вимірності, Пипка О. О., Величко Т. В. (2022)
Монахов В. С. - Скінченні групи, факторизовні TX-субнормальними підгрупами, Трофімук О. О. (2022)
Nguyen Thieu Huy - Admissible integral manifolds for partial neutral functional-differential equations, Vu Thi Ngoc Ha, Trinh Xuan Yen. (2022)
Páll-Szabo Á. O. - Generalizations of starlike harmonic functions defined by Sălăgean and Ruscheweyh derivatives (2022)
Rebey A. - Pseudo almost periodic solutions in the alpha-norm and Stepanov’s sense for some evolution equations, Ben-Elmonser H., Eljeri M., Miraoui M. (2022)
Салімов Р. Р. - Про поведінку одного класу гомеоморфізмів на нескінченності, Кліщук Б. А. (2022)
Tyr O. - On the approximation of functions by Jacobi–Dunkl expansion in the weighted space L, Daher R. (2022)
Ребенко О. Л. - Нове найпростіше доведення формули Келі та зв’язок із рівняннями Кірквуда – Зальцбурга (2022)
Мямлін С. В. - Голові наглядової ради, Президенту ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Приходьку Володимиру Івановичу 80 років, Грищенко С. Г. (2022)
Бакалінський О. В. - Проблеми та тенденції ринку використання вантажних вагонів, Маліцький В. В. (2022)
Šťastniak P. - Improving the design of passenger wagon entrance doors, Gerlici J., Rakár M., Kravchenko K. (2022)
Мямлін С. В. - Зменшення зносу пари "колесо-рейка" шляхом удосконалення технології лубрикації, Макаров Ю. О., Залеський Р. Ю. (2022)
Твердомед В. М. - Якісна оцінка стану рейкової колії при взаємодії з рухомим складом (2022)
Гайденко О. С. - Проектування програмного забезпечення та алгоритмічні основи автоматизації прийняття рішень щодо продовження терміну експлуатації несучих конструкцій пасажирських вагонів локомотивної тяги, Голуб Г. М., Кульбовський І. І., Лущай Ю. В., Титорчук Р. І. (2022)
Мямлін С. В. - Олександр Пшінько - видатний ректор, вчений, педагог (2022)
Реферати (2022)
Турчин Я. - Зелена енергетика Європейського Союзу: ризики та можливості для України, Івасечко О., Забавська Х., Цебенко О., Каша Л. (2022)
Хома Н. - Антивоєнний акціонізм (артактивізм): особливості, форми та оцінка можливостей (2022)
Бучин М. - Особливості та наслідки впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес у світі, Ковальчук А. (2022)
Дорош Л. - Нейтралітет Швейцарії у світлі сучасних безпекових викликів: реалістичний, неоліберальний та конструктивістський підходи (2022)
Карівець І. - Деякі екзистенціальні рефлексії про самовизначеність в умовах війни (2022)
Інґарден Р. - Критичні зауваги до позитивістської логіки (Закінчення) (2022)
Кадикало А. - Клим Ганкевич: у пошуках національної філософії (Передмова до українського перекладу праці Клима Ганкевича "Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського") (2022)
Ганкевич К. - Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського (2022)
Пухир А. - Чому люди вірять усіляким нісенітницям? (Рецензія монографії Н. Леві "Хибні переконання: чому раціональні люди притримуються їх". Oxford :Oxford University Press, 2022. 188 p.) (2022)
Сьомко П. - Вас лякає реінжиніринґ людства? (Огляд книги Б. Фрішмана та Е. Селінджера "Re-engineering Humanity". Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. 235 p.), Данько А. (2022)
Лучик Я. - Чуття, досвід і метафізика (Огляд монографії: Papineau, D. (2021). Metaphysics of Sensory Experience. Oxford: Oxford University Press. 163 р.) (2022)
Паньків О. - Чи можливий діалог між філософією та новітніми навчальними технологіями? (за результатами вебінарів від експертів компанії "SoftServe”, 2022) (2022)
Ємельянов Д. В. - Зміни стоматологічного статусу хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки, Петрушанко Т. О. (2022)
Краснокутський О. А. - Аналіз поширеності рецесій серед стоматологічних пацієнтів з урахуванням асоційованих вікових, ятрогенних і патологічних змін стоматологічного статусу, Гасюк П. А., Гончарук-Хомин М. Ю. (2022)
Кузняк Н. Б. - Структура й поширеність захворювань тканин пародонта в осіб, які палили, використовуючи засоби для нагрівання тютюну, Кіюн І. Д., Солтис О. М., Ватаманюк Н. В., Кавчук О. М. (2022)
Toropov A. A. - Dependence of the formation of scar tissues of maxillofacial localization on circadian rhythms, Avetikov D. S., Steblovskyi D. V., Lokes K. P., Boyko I. V. (2022)
Личман В. О. - Цитологічна характеристика регенеративних процесів у гнійній рані залежно від часу оперативного втручання (ранок – вечір) і хронотипу пацієнтів (ранковий і вечірній хронотипи), Скікевич М. Г., Волошина Л. І., Гаврильєв В. М., Аветіков Д. С. (2022)
Ткаченко П. І. - Характер змін якісних властивостей ротової рідини в дітей із вродженими незрощеннями піднебіння, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Попело Ю. В., Коротич Н. М., Колісник І. А. (2022)
Dvornyk V. M. - Reuse of the intraosseous part of the dental implant (the clinical case), Teslenko O. I., Jerys L. B., Kuz H. M., Balia H. M., Kuz V. S. (2022)
Смаглюк Л. В. - Емг-характеристика жувальних м’язів у пацієнтів із бруксизмом, Ляховська А. В., Смаглюк В. І., Трофименко М. В. (2022)
Каськова Л. Ф. - Випадок наявності четвертих верхніх молярів у жінки, яка проживала наприкінці ІV сторіччя н.е., Янко Н. В., Артем'єв А. В. (2022)
Мельник С. В. - Соціологічне дослідження стану здоров'я лікарів стоматологічного профілю, Горзов Л. Ф., Мельник В. С. (2022)
Ратушний Р. І. - Аналіз клініко-експериментального прогнозування впливу ергономіки роботи лікарів-стоматологів на результат ендодонтичного лікування, Годерзді Н., Гончарук- Хомин М. Ю., Костенко С. Б., Пензелик І. В., Чобей А. С. (2022)
Тарнавська Л. В. - Досвід застосування сучасних технічних засобів у педагогічному процесі на кафедрі хірургічної стоматології, Кімак Г. Б., Гайошко О. Б., Пермінов О. Б., Павелко Н. М., Тарнавський П. В. (2022)
Інформація для авторів. Біографічна довідка Приступенко Т. (2022)
Циховська Е. - Рецепція серіалу "Гра в кальмара" у світових медіа: причини популярності (2022)
Приступенко Т. - Медіарегулювання в системі інформаційного права: правовий контекст створення механізмів регулювання медій (2022)
Крайнікова T. - Розвиток лояльності аудиторії на основі знань про комунікаційну поведінку фанатів: "від закоханості до ідентичності", Крайніков Е., Єжижанська Т. (2022)
Полумисна О. - Комунікативні бар’єри для людей з інвалідністю в Україні: масмедійний аспект (2022)
Олтаржевський Д. - Корпоративні комунікації в Україні в умовах війни з росією (2022)
Борщевський С. - Еволюція концептного простору заголовків українських і польських медіатекстів на тему COVID-19 (2022)
Мелещенко О. - Характер перших англійських газет очима сучасника драматурга Бена Джонсона в його п’єсі "Склад новин" (2022)
Загоруйко Н. - Стан та перспективи розвитку медіа критичних інтернет-ресурсів в Україні (2022)
Букіна Н. - Воєнний репортаж у сучасних медіа (2022)
Федорчук Л. - Критерії вибору першого місця роботи в теле- і радіожурналістиці: опитування студентів (2022)
Сирцова О. - Corpus Areopagiticum: питання про залежність від Прокла, гіпотеза про авторство Синезія і філософська термінологія слов’янських перекладів (2022)
Хома О. - Скептичні вислови в "Нарисах пірронізму" і Декартів проєкт "Медитацій про першу філософію" (2022)
Секундант С. - Ежен Дюпреель і Хаїм Перельман: нормативно-критичні засади "риторичного повороту" в сучасній філософії. Частина І (2022)
Хома О. - Investigatio (2022)
Секундант С. - Час і простір у філософії Ляйбніца. Частина І, Орєхова А. (2022)
Луковина О. - Захист автентичного неопірронізму. Smith, P. (2022). Sextus Empiricus’ Neo-Pyrrhonism: Skepticism as a Rationally Ordered Experience. Cham: Springer (2022)
Мацьків В. - Платон у лещатах Ніцше і Штрауса. Lampert, L. (2021). How Socrates Became Socrates. A Study of Plato's Phaedo, Parmenides, and Symposium. Chicago: The University of Chicago Press (2022)
Баумейстер А. - Підхід спроможностей і його історико-філософське коріння. Chiappero-Martinetti, E., Osmani, S., & Qizilbash, M. (Eds.). (2020). The Cambridge Handbook of the Capability Approach. Cambridge: Cambridge University Press, Хома В. (2022)
Давіденко І. - Самоосмислення сучасного геґелезнавства. Boldyrev, I., Stein, S. et al. (2021). Interpreting Hegel's Phenomenology of spirit: expositions and critique of contemporary readings. London: Routledge (2022)
Туренко В. - Нове видання досократичних фрагментів: матеріали Геркуланумських папірусів. Vassallo, C. (2021). The Presocratics at Herculaneum. A Study of Early Greek Philosophy in the Epicurean Tradition. Berlin: De Gruyter (2022)
Якубович М. - Іслам, креаціонізм та еволюціонізм: теоретичне осмислення. Ahmed Malik, S. (2021). Islam and Evolution: Al-Ghazālī and the Modern Evolutionary Paradigm. London: Routledge (2022)
Єрмоленко А. - Німецька філософія в українському контексті (70–80-ті роки ХХ ст.). Частина ІІ, Хома В., Давіденко І., Мирошник К. (2022)
Іващенко С. - The Thing: чому я редактор. Частина І, Давіденко І., Анучіна В., Попіль Д. (2022)
Причепій Є. - Феноменологія знаків долі. Частина І, Анучіна В., Дзюба Я., Горобенко Я. (2022)
Давіденко І. - Сучасний стан досліджень з усної історії філософії (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Zheltonozhsky V. О. - A determination of 59Ni and 55Fe content in NPP structural elements, Myznikov D. E., Savrasov A. M., Slisenko V. I. (2022)
Gorkavenko V. M. - Induced Vacuum energy density of quantum charged scalar matter in the background of an impenetrable magnetic tube with the Neumann boundary condition, Gorkavenko T. V., Sitenko Yu. A., Tsarenkova M. S. (2022)
Lissanu T. - Theoretical investigation of the superconducting and thermodynamic properties of two-band model high-temperature iron-based superconductor Ba1–xNaxFe2As2, Kahsay G., Negussie T. (2022)
Chalyi A. V. - Feynman’s classification of natural phenomena and physical aspects of 2014 Nobel prize in physiology or medicine, Chalyy K. A., Zaitseva E. V., Kryshtopa A. A. (2022)
Fayyadh H. A. - First-principles investigation of concentration effects on the electronic and vibrational properties of a boron aluminum phosphide alloy with wurtzoid nanostructure (2022)
Dwech M. H. - Fabrication and evaluation of optical characteristics of (PVA-MnO2–ZrO2) nanocomposites for nanodevices in optics and photonics, Habeeb M. A., Mohammed A. H. (2022)
Главацький О. Я. - Основні принципи сучасної хіміотерапії злоякісних гліом головного мозку (2022)
Ключка В. М. - Нейрохірургічна анатомія острівця та латеральної борозни мозку при внутрішньомозкових пухлинах (огляд літератури та власний досвід). Друге повідомлення. Вени, Розуменко А. В., Розуменко В. Д., Дащаковський А. В., Малишева Т. А., Чувашова О. Ю. (2022)
Поліщук О. В. - Біофізичні аспекти електромагнітної теорії сприйняття зором людини світлової інформації видимого діапазону, Тиханова О. Ф. (2022)
Лісяний М. І. - Цитомегаловірусна інфекція пухлин головного мозку та цитомегаловірусна імунотерапія, Ключникова А. І., Лісяний О. М., Бельська Л. М., Кот Л. А., Станецька Д. М. (2022)
Сірко А. Г. - Результати хірургічного лікування парасагітальних менінгіом, Перепелиця В. А. (2022)
Васлович В. В. - Зміни будови синаптичних контактів при вогнищевих ураженнях головного мозку, Розуменко А. В., Боровик Л. Р., Шмельова Г. А., Розуменко В. Д., Малишева Т. А. (2022)
Романуха Д. М. - Застосування різних методик нейролізису сонячного сплетення у лікуванні больового синдрому, пов’язаного з раком підшлункової залози, Строкань А. М., Білошицький В. В. (2022)
Білянська М. - Застосування інтерактивних методів на уроках біології (2016)
Бородіна Н. - Технологізація розвитку мовної особистості учнів засобами морфології української мови (2016)
Бородіна Н. - Місце навчальної гри в системі роботи з формування орфографічних умінь та навичок п’ятикласників, Черепенько А. (2016)
Гінкевич О. - Формування аналітико-синтетичних умінь п’ятикласників під час вивчення народної казки "Красний Іванко і закляте місто" (2016)
Каразоглю Ф. - Специфіка діяльності вихователя в процесі взаємодії з сім’єю у полікультурному вихованні дошкільників (2016)
Кріт Н. - Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів (2016)
Мхитарян О. - Особливості підготовки студентів до корегованого навчання під час вивчення літературної байки в школі, Кодрул О. (2016)
Сіранчук Н. - Типологія уроків спрямованих на формування лексичної компетентності молодшого школяра – компетентнісно орієнтованих уроків мовлення (2016)
Бабаян Ю. - Рефлексивна компетентність особистості як теоретична проблема (2016)
Брандибура І. - Формування громадянської компетентності бакалаврів політології: досвід Великої Британії (2016)
Венгер Г. - Психологічні умови формування професійних компетенцій соціальних працівників щодо роботи з сім’єю (2016)
Ворона І. - Зміст і структура іншомовної лексичної компетенції як складова фахової культури студентів-медиків (2016)
Жадленко І. - Модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Ісакова В. - Формування риторичної компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2016)
Кравчук Н. - Формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ засобами психологічного та інтелектуального впливу (2016)
Штефан О. - Модель формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Гладун В. - Формування національної ідентичності учнівської молоді в освітньому процесі на уроках історії (2016)
Добровольська А. - Реалізація педагогічних інновацій під час формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у межах самостійної роботи (2016)
Дрозд О. - Етнокультурний компонент як засіб підвищення виховного потенціалу поліетнічного середовища (2016)
Кириченко А. - Новая доктрина учебного обеспечения четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Короленко В. - Сучасний стан проблеми морального формування школярів в педагогічній теорії та виховній практиці (2016)
Лісова Л. - Характеристика особливостей розвиваючого навчання у загальній та спеціальній педагогіці (2016)
Марущак В. - Саморозвиток як фактор становлення інтелектуально обдарованої особистості (2016)
Носенко Ю. - Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школи, Сухіх А. (2016)
Осадча К. - Аналіз сутності поняття "тьюторська діяльність" у системі шкільної освіти (2016)
Пасічник О. - Методологічні засади проектування профільно орієнтованого курсу іноземної мови у ВНЗ (2016)
Романчук Н. - Урахування суб’єктного досвіду студента в процесі викладання математичних дисциплін (2016)
Ружевич Я. - Ціннісні орієнтації як важливий елемент структури особистості (2016)
Самойленко О. - Нормативне забезпечення підготовки бакалаврів в умовах поєднання очної і дистанційної форм навчання, Ручинська Н. (2016)
Січко І. - Екологічна освіта й виховання як елементи стратегії сталого розвитку (2016)
Сокол М. - Історико-філософський аспект виникнення педагогічного терміну "поняття" (2016)
Сорока О. - Арт-терапевтична програма реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (2016)
Степанова Т. - Навчання математики дітей різновікової групи з використанням методик Х. Кюізенера і З. Дьєнеша, Тютенко А. (2016)
Іванов Є. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на процес демократизації управління освітніми закладами (2016)
Ісакова Є. - Особливості використання проектної технології у процесі навчання іноземним мовам студентів технічних ВНЗ (2016)
Олійник К. - Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Бахтін А. - Організація військо-патріотичного виховання (2016)
Будак В. - Військово-патріотичне виховання як складова національно-патріотичного виховання молоді (2016)
Кучирина С. - Військово-патріотичне виховання учнів та студентської молоді – сучасні виклики та стратегія дій, Малюта В. (2016)
Лелека В. - Необхідність невідкладного створення в кожному адміністративному районі сучасного центру військово-прикладних видів спорту, Федотовський П., Винограденко Е. (2016)
Олексюк О. - Патріотичне виховання дітей засобами тренінгу, Ткаченко І. (2016)
Самохін О. - Сучасні проблеми військово-патріотичного виховання студентів військових кафедр, Лозовський М. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи у контексті проведення виховного заходу "У світі казки" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського), Волошин С., Олійник І. (2016)
Товстопят М. - Значення військово-патріотичних ігор у системах підготовки учнівської та студентської молоді, Бугаєвский І. (2016)
Туртаєв Ю. - Історія становлення Збройних сил України в контексті військово-патріотичного виховання, Глущенко В. (2016)
Василенко С. - Педагогічна майстерність викладача кафедри військової підготовки як базовий компонент формування особистості майбутнього захисника своєї батьківщини (2016)
Голик Б. - Основні проблеми підготовки компетентного викладача дизайну одягу у вищому навчальному закладі (2016)
Кононенко Н. - Методика формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші (2016)
Макаренко І. - Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту (2016)
Окуневич Т. - Культура мовлення як основа професійного становлення майбутнього вчителя-словесника (2016)
Олексюк О. - Методичні основи формування професійних якостей успішної особистості студента (2016)
Парфентьєва І. - Історичні витоки естетизації процесу професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Крапівіна Г. (2016)
Тихонова Т. - Дидактичне конструювання дисципліни "ІКТ у професійній діяльності" для майбутніх учителів математики на основі компетентнісного підходу, Погромська Г. (2016)
Філімонова Т. - Проблема підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності в педагогічній науці (2016)
Фрицюк В. - Розв’язання евристичних квазіпрофесйних ситуації у підготовці майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Ян Цзюнь - Художньо-компетентнісне спрямування підготовки майбутніх учителів музики до практичної діяльності (2016)
Ярошевська Л. - Сучасний стан диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі традицій одеської хорової школи (2016)
Васильєва Л. - Концентричний підхід до викладання музично-теоретичних дисциплін (на прикладі сольфеджіо) (2016)
Король А. - Джаз як один із видів музичного мистецтва (2016)
Ревенко Н. - Використання фортепіанних творів українських композиторів фольклорного спрямування на заняттях з "інструментального виконавства" (2016)
Ху Манлі - Структурні особливості підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва вокальними ансамблями (2016)
Шень Цзін Ге - Особливості співацького розвитку підлітків у музичній діяльності (2016)
Корж-Усенко Л. - Джерельна база з історії вищої освіти України на початку ХХ століття (2016)
Васильєва С. - Критерії періодизації розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (2016)
Іконнікова М. - Технологічний компонент професійної підготовки філологів в університетах США (2016)
Кудла М. - Створення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Lichman L. - Principles of relevance of foreign language training at higher education institutions of Ukraine to content volume of competences: historical context (2016)
Попович А. - Навчально-методичне забезпечення стилістики української мови (20-30-і роки ХХ століття) (2016)
Похілько О. - Педагогічна діяльність та творча спадщина Ю. Ступака: джерельна база проблеми (2016)
Рощіна С. - Актуальні проблеми управління якістю освіти, зумовлені істотними трансформаційними процесами ВУЗів України на прикладі НУК ім. адм. Макарова (2016)
Самойлова Ю. - Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект (2016)
Саяпіна С. - Тематична спрямованість наукових досліджень з теорії виховання дітей дошкільного віку (1960 р. - початок ХХІ століття) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні відомості (2016)
Шиш В. О. - Основні завдання і шляхи реалізації корпоративної системи контролю управління перевізним процесом АТ "Українські залізниці", Бочаров О. П. (2013)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов, Брыксин В. А. (2013)
Ситнік Б. Т. - Удосконалення адаптивної фільтрації-діференцювання-ідентифікації сигналів для систем керування рухомим складом, Ситник В. Б., Михайленко В. С. (2013)
Чепцов М. М. - Нейромережеве моделювання в системах керування на залізничному транспорті, Блиндюк В. С., Кузьменко Д. М. (2013)
Березняк I. - Управління процесом використання енергоресурсів (2013)
Зайченко О. Б. - Учет внеполосных составляющих генератора в многозондовом микроволновом мультиметре (2013)
Коваленко М. А. - Методи діагностики компонентів інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Мирошник М. - Разработка средств организации функционирования распределённых вычислительных систем и сетей, Мирошник Н. (2013)
Нефьодов Л. І. - Інформаційна технологія синтезу локальної комп'ютерної мережі, Нефьодова З. І., Біньковська А. Б. (2013)
Боцман В. И. - Акустическая система с цифровым управлением, Усик В. В., Плотникова З. В. (2013)
Стасюк О. І. - Комп’ютерні системи моніторингу і управління режимами електричних мереж залізниць (2013)
Гончарова Л. Л. - Організація багаторівневого комп’ютерного середовища управління тяговими електричними мережами (2013)
Салфетникова Ю. - Система управления распределенными информационными ресурсами, Салфетников И. (2013)
Пархоменко А. А. - Сведения задачи проектирования ПЛИС к SAT задачи (2013)
Брыксин В. - Построение оптимальных контуров управления скоростью поездов на основе динамической реально-временной адаптации, Gusyev I., Загарий Г., Панченко С., Сытник Б. (2013)
Малиновский М. Л. - Анализ и обощение моделей жизненного цикла систем, связанных с безопасностью, Мойсеенко В. И., Бутенко В. М. (2013)
Королев И. А. - Технология изготовления сенсорных дисплеев на базе свойств акустических волн, Королева Я. Ю. (2013)
Кошевой Н. Д. - Методология оптимального планирования экспериментов при исследовании технологических процессов, Рожнова В. А. (2013)
Кошевой Н. Д. - Авиационные аэрометрические датчики давления для информационно-измерительных систем, Рожнова Т. Г. (2013)
Меркулов В. С. - Авторизация доступа к ресурсам системы оперативного планирования погрузки-выгрузки в регионе дороги, Бизюк И. Г. (2013)
Герман Э. - К вопросу формирования баз правил нечетких контроллеров, Герман Е. (2013)
Петренко Т. Г. - Идентификация положения тела человека в человеко-машинных системах, Сальков И. Г., Тимчук О. С. (2013)
Каргин А. А. - О новом методе вычислительного интеллекта, заимствующем модель взаимодействия молекул внутри клетки, Петренко Т. Г. (2013)
Скобцов Ю. А. - Эволюционный синтез электронных схем, Скобцов В. Ю. (2013)
Соловьев В. М. - Высокопроизводительные научные вычисления: состояние и проблемы, Сперанский Д. В. (2013)
Скалозуб В. В. - Некоторые модели взаимодействия объектов в интеллектуальных транспортных системах, Осовик В. Н. (2013)
Скалозуб В. В. - Развитие систем управления вагонными парками на основе методов искусственного интеллекта, Чередниченко М. C., Новохацкий А. Ф., Великодный В. В., Клименко И. В. (2013)
Гроль В. В. - Организация процедур самотестирования в OMC с магистральной топологией связей, Романкевич В. А., Потапова Е. Р., Трошина М. И. (2013)
Романкевич А. М. - О модификации реберных функций GL-моделей, Сапсай Т. Г., Морозов К. В. (2013)
Романкевич В. А. - Об оптимизации распределения статистических испытаний при оценке надежности отказоустойчивых реконфигурируемых многопроцессорных систем, Суражский С. С., Фесенюк А. П. (2013)
Яцько С. И. - Организация мониторинга технического состояния систем подвижного состава, Ващенко Я. В. (2013)
Епифанов А. С. - Методы сплайн-интерполяции частично заданных законов функционирования автоматов в задачах контроля и диагностирования (2013)
Твердохлебов В. А. - Диагностирование сложных систем по автоматным отображениям (2013)
Коваленко Я. П. - Автономное тестирование программного обеспечения для систем микропроцессорной централизации, Скарга-Бандурова И. С., Рязанцев А. И. (2013)
Мироновский Л. А. - Структурные методы контроля управляемых динамических систем (2013)
Кривуля Г. Ф. - Применение стандарта PCI Express для диагностирования PCI устройств, Сыревич Е. Е., Карасев А. Л. (2013)
Зенкович Ю. И. - Дополнительное профессиональное образование в ИТТСУ МИИТа (2013)
Казанский Н. А. - Моделирование и изучение процессов формирования спектров электрических и оптических сигналов в каналах связи современных цифровых систем передачи, Кашин Д. И. (2013)
Лазарєв О. В. - Удосконалення учбового процесу у рамках кредитно-модульної системи (2013)
Калашник О. А. - Системы радиофикации и оповещения СОВИ-1Р и СР-3Р (2013)
Короткина Е. В. - Анализ свойств симметричности кодовых последовательностей Галуа (2013)
Казанский Н. А. - Влияние форматов модуляции и свойств оптической среды на качество передачи в современных системах связи, Кашин Д. И. (2013)
Слюняев А. Н. - Новый частотно-территориальный план диапазона 160 МГц ОАО "РЖД", Алмазян К. К., Кнышев И. П. (2013)
Либерг И. Г. - Разработка программных средств для on-line обработки данных (2013)
Приходько С. И. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов перемежения в каналах с памятью, Волков А. С., Боцул А. В. (2013)
Мосесян А. А. - Развитие телекоммуникационных решений TTC Marconi для железнодорожного транспорта Украины (2013)
Батаев О. П. - Методика оценивания выделения полос частот для новых радиотехнологий передачи данных, Родионов С. В., Поляков С. В. (2013)
Крылова В. А. - Оценка потенциальных границ для вероятности ошибки декодирования помехоустойчивых кодов (2013)
Горобец Н. Н. - Многодиапазонные антенны миллиметрового диапазона радиоволн с одинаковой шириной главного лепестка диаграммы направленности, Елизаренко А. А. (2013)
Лысаченко И. Г. - Разработка автоматизированной системы научных исследований в процессе каталитического окисления оксида углерода (CO) (2013)
Изотов А. С. - Анализ конформности сетевых протоколов, Немченко В. П. (2013)
Бабич А. В. - Исследование работы видеоконференцсвязи с централизованной архитектурой (2013)
Кривуля Г. Ф. - Пакет DNR переменной длины для модели обратной связи RTCP с диагностическим узлом, Бабич А. В., Мова А. Ю., Усиченко Р. И. (2013)
Серков А. А. - Методы повышения пропускной способности каналов связи телекоммуникационной сети, Никитин С. А. (2013)
Гриб Р. М. - Проблеми автоматизації обробки астрономічних зображень, Подорожняк А. О., Рачинський О. П. (2013)
Баранник В. В. - Управление интенсивностью видеoпотока в телекоммуникационных системах, Сафронов Р. В. (2013)
Ларин В. В. - Анализ подходов защиты видеоинформации на этапах сжатия, Тарнополов Р. В. (2013)
Баранник В. В. - Способ кодирования трансформириванных изображений, Красноруцкий А. А., Демедецкий А. О. (2013)
Кривонос В. Н. - Способ декодирования видеоданных в инфокоммуникационных сетях, Харченко Н. А. (2013)
Баранник В. В. - Способ верификации структурных показателей степени заполнения изображений контурами, Власов А. В. (2013)
Королева Н. А. - Анализ векторного формата SXF для структурирования изображений, Пугачёв С. Н. (2013)
Леках А. А. - Декодирование динамических изображений в инфокоммуникационных системах на железнодорожном транспорте (2013)
Волк М. А. - Технология синхронизации в распределенном имитационном моделировании, Гридель Р. Н., Ал Шиблак М. (2013)
Ковтун И. В. - Сравнительная оценка результатов сжатия изображений с помощью межкадрового полиадического кодирования длин серий и других существующих методов, Королёва Н. А. (2013)
Трубчанінова К. А. - Обґрунтування необхідності оптимального управління інформаційними потоками в мережах передачі даних (2013)
Альошин Г. В. - Оцінка параметрів приймально-передавального модуля оптоволоконної системи зв’язку, Індик С. В. (2013)
Гребенюк М. В. - Иссдедование процессов декодирования в цифровых системах обработки данных (2013)
Штомпель Н. А. - Методы построения проверочных матриц кодов с малой плотностью проверок на четность (2013)
Лисечко В. П. - Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями, Сопронюк І. І., Шимків М. В. (2013)
Алейник В. С. - Центри управління рухом поїздів – основа для функціонування єдиного технологічного процесу роботи підрозділів ПАТ "Українські залізниці", Бочаров О. П., Карбивський Ф. А., Ломотько Д. В. (2013)
Костик А. Н. - Влияние солнечных излучений на работу устройств железнодорожной автоматики, Чепцов М. Н., Бойник А. Б. (2013)
Трунаев А. М. - Вибрационный способ контроля нахождения подвижной единицы на рельсовой линии, Радковский С. А., Бойник А. Б. (2013)
Сацюк О. В. - Модель економічної ефективності частотного регулювання приводним двигуном компресорної установки на сортувальній гірці (2013)
Зенкович Ю. И. - Анализ схемотехнических решений по светодиодным излучателям в светофорах (2013)
Каменев А. Ю. - Усовершенствование методов и средств контроля параметров системы микропроцессорной централизации (2013)
Змий С. А. - Обоснование выбора методов моделирования систем управления (2013)
Кошевий С. В. - Оптимізація економічних показників сортувальних гірок за рахунок скорочення вагонних сповільнювачів паркових гальмівних позицій, Романчук В. Б. (2013)
Удовіков О. О. - Контроль неоднорідностей електричних ліній з застосуванням шестиполюсних моделей (2013)
Володарский В. А. - Оптимизация периодичности предупредительных замен приборов СЦБ (2013)
Косорига Ю. А. - Контроль дислокации локомотивов на промышленном предприятии с использованием ГЛОНАСС и GPS, Соломенников А. С. (2013)
Бочаров О. П. - Оцінка якості управління експлуатаційною роботою залізниць в умовах автоматизації перевізного процесу, Пасічник В. І. (2013)
Бочаров О. П. - Вагонна модель в автоматизованій системі управління експлуатаційною роботою залізниць, Брайковська Н. С., Демченко М. А., Пасічник В. І. (2013)
Разгонов А. П. - Исследование статических характеристик параметрического генератора с ортогональными магнитными полями в рабочем режиме, Разгонов С. А., Ящук Е. И. (2013)
Скалозуб В. В. - Принципи побудови єдиної автоматизованої системи локомотивного господарства УЗ (АСУ Т), Жуковицький І. В., Устенко А. Б., Зіненко О. Л. (2013)
Ломотько Д. В. - Скоростной подвижной состав требует модернизации стрелочных переводов, Буряковский С. Г., Маслий Ар. С. (2013)
Пахомова В. М. - Розробка підсистеми оперативного прогнозування простоїв прибуваючих поїздів на основі ANFIS-системи, Дмітрієв С. Ю. (2013)
Лазарєв О. В. - Технічне обслуговування залізничної автоматики на основі аналізу ризиків (2013)
Бабаєв М. М. - Математична модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН, Ананьєва О. М., Сотник В. О. (2013)
Блиндюк В. С. - Дискретне динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу (2013)
Ананьєва О. М. - Математичної моделі блок-ділянки рейкового кола як формувача струму в перерізі приймання сигналів АЛСН (2013)
Зубко А. П. - Адаптивные методы управления процессом энергосбережения компрессорных станций (2013)
Прилипко А. А. - Вдосконалення колійного індуктивного датчика (2013)
Сотник В. А. - Особенности индуктивной связи рельсов и локомотивных катушек системы АЛСН на участке стрелочного перевода (2013)
Давиденко М. Г. - Анализ помеховой обстановки в приёмном канале системы АЛСН, Сотник В. А. (2013)
Прилипко А. А. - Аналіз різновидів виявлення зміни магнітної індукції в зоні спрацювання точкового колійного датчика (2013)
Саяпіна І. О. - Перевірка моделі рейкового кола на адекватність (2013)
Кустов В. Ф. - Сертификация системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С на функциональную безопасность, Нейчев О. В., Каменев А. Ю., Половинченко А. Н, Творковский Д. Ф. (2013)
Кустов В. Ф. - Результаты испытаний микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С на электромагнитную совместимость, Нейчев О. В., Носов В. С. (2013)
Кощей Л. Д. - Организация производства систем микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С, Кустов В. Ф. (2013)
Богатырь Ю. И. - Адаптивные системы управления исполнительным устройством стрелочного электропривода (2013)
Гребенюк В. Ю. - Дослідження роботи індуктивно-дротового датчика за допомогою нейромережевого моделювання (2013)
Куриленко О. Я. - Експериментальне визначення часу вимкнення аварійних реле в умовах зниженого рівня живлючої напруги (2013)
Список авторів (2013)
Дискусійна платформа "Культур-антропологічні аспекти наслідків російської військової агресії проти України" (2022)
Матусяк А. - Імперська генетична спадщина великої російської культури та українське "розстріляне відродження 3.0" (2022)
Микитенко О. - Національна ідентичність у вимірі етнокультури: досвід славістичної фольклористики (2022)
Коваль Г. - Поетична формула календарно-обрядового тексту як маркер етностилістики (2022)
Кузьменко О. - Фольклорний концепт: "за" і "проти" міждисциплінарної термінології (2022)
Žeňuchová K. - Rozprávania o stretnutí človeka s ireálnym svetom (terminologická ekvivalentnosť žánrového vymedzenia v slovenskej folkloristike) (2022)
Ходак І. - Декоративне різьблення іконостасів Східного Поділля доби Бароко: три комплекси з київських музейних колекцій (2022)
Пономар Л. - Два світи культурної спадкоємності (2022)
Кара-Васильєва Т. - Про культурно-мистецькі втрати під час російсько-української війни 2022 року, Соколюк Л. (2022)
Чегусова З. - Культурна спадщина України: до питання дослідження її стану в контексті наслідків військового вторгнення (2022)
Курочкін О. - Символічні чинники державної ідентичності (2022)
Мех Н. - Морально-етична термінологія в українській філософській думці (2022)
Литвинчук Н. - Сільськогосподарські практики в малих містах Північно-Східної України (2022)
Хай М. - Науковий доробок видатної мистецтвознавиці в оцінках її сучасників та учнів, Романюк І., Дудар О. (2022)
Коваль-Фучило І. - Україністика в Археологічному й етнографічному музеї в Лодзі (2022)
Ендометріоз. Настанова Європейського товариства з репродукції людини та ембріології (ESHRE) – 2022 (2022)
Артьоменко В. В. - Нові підходи до раннього виявлення синдрому полікістозних яєчників у жінок з ожирінням, Величко В. І., Лагода Д. О. (2022)
Бенюк В. О. - Оцінювання ефективності комплексного підходу в лікуванні атрофічного кольпіту з патогенетичного погляду, Гончаренко В. М., Усевич І. А., Олешко В. Ф., Момот А. А., Пучко М. С., Веретельник Я. І. (2022)
Жук С. І. - Пренатальна мікробіота: роль у програмуванні плода. Огляд літератури, Щуревська О. Д., Єфісько В. М. (2022)
Жилка Н. Я. - Перспективи застосування штучного інтелекту в акушерстві України. Огляд літератури, Щербінська О. С., Нецкар І. П. (2022)
Коньков Д. Г. - Оптимізація профілактики перинатальної патології у жінок із гестаційною ендотеліопатією, Косьяненко С. М., Остренюк Р. С., Льовкіна О. Л. (2022)
Булавенко О. В. - Динаміка маркерів метаболізму ліпідів при комбінованій профілактичній терапії вагітних із ожирінням та зниженим статусом вітаміну D, Боднарчук О. В., Гончаренко О. М., Косьяненко С. М., Коньков Д. Г. (2022)
Бойчук О. Г. - Гормонально-генетична зумовленість бідної відповіді на контрольовану оваріальну стимуляцію у жінок пізнього репродуктивного віку, Дорофеєва У. С., Коломійченко Т. В. (2022)
Татарчук Т. Ф. - Алгоритми призначення менопаузальної гормональної терапії в різні періоди менопаузи, Захаренко Н. Ф., Регеда С. І., Кваша Т. І. (2022)
Подольський Вол. В. - Клінічна та ультразвукова характеристика стану здоров’я жінок фертильного віку, які курять і мають метаболічний синдром, Подольський В. В., Бугро В. В. (2022)
Єфіменко О. О. - Менопаузальна гормональна терапія та ризик раку молочної залози у світлі нових даних. Огляд літератури (2022)
Чернуха Л. М. - Міома матки і проблематика тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок. Погляд судинного фахівця та гематолога, Власенко О. А., Родіонова І. О., Марковець Є. П., Власенко Д. А., Влайков Г. Г. (2022)
Прощенко О. М. - Ефективність лікувально-діагностичних алгоритмів у реабілітаційній програмі жінок після перенесеної гістеректомії з опортуністичною сальпінгектомією з приводу міоми матки, Венцківська І. Б. (2022)
Аксьонов О. А. - Діагностика комплексних кіст грудної залози з використанням рентгенопневмокістографії та ендоскопічної мамокістоскопії (2022)
Бутіна Л. І. - Прогнозування тяжкого ступеня перебігу посткастраційного синдрому у жінок після хірургічної менопаузи, Ольшевська О. В., Шелестова Л. П., Ольшевський В. С. (2022)
Жаровська І. М. - Охорона репродуктивного здоров’я: міжнародний та національний досвід, Бліхар М. М., Матківська Р. М., Черкасова Л. А. (2022)
Адмін О.Є. - Продуктивність первісток за різних умов їх вирощування та утримання, Адміна Н. Г., Руденко Є. В. (2022)
Вербич І. В. - Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність свиней на дорощуванні та відгодівлі в весняно-літній періоди року, Братковська Г. В. (2022)
Косенко C. Ю. - Аналіз екстер’єрних ознак та робочих якостей коней рисистих порід, які належать філіям ДП "Конярство України” за результатами експертної оцінки 2022 року, Буренко А. В., Чебан В. С., Нагорний С. А. (2022)
Кучер Д М. - Вплив походження за батьком на прояв господарськи корисних ознак їх дочок за органічного та конвенційного виробництва молока, Кочук-Ященко О. А., Слюсар М. В., Ткачук С. М., Карих К. В. (2022)
Пешук Л. В. - Аналіз якості охолодженої та замороженої яловичини, Сімонова І. І., Вдовиченко Ю. В., Джус П. П., Дєдова Л. О. (2022)
Полупан Ю. П. - Співвідносна мінливість вітчизняної та зарубіжної оцінки племінної цінності бугаїв, Безрутченко І. М. (2022)
Почукалін А. Є. - Стан тваринництва України: моніторинг за 2021 рік (2022)
Фріштак О. М. - Аналіз використання екологічно-безпечних cполук в аквакультурі, Матвієнко Н. М., Грициняк І. І. (2022)
Ладика В. І. - Каріотипова мінливість корів української бурої молочної породи, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М., Стародуб Л. Ф. (2022)
Нагорнюк Т. А. - Генетична характеристика племінних стад веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792), Глушко Ю. М., Третяк О. М. (2022)
Саєнко А. М. - ДНК-типування свиней за геном теломеразної зворотньої транскриптази (TERT), Балацький В. М., Будаква Є. О., Пека М. Ю., Корінний С. М. (2022)
Сухно В. В. - Ріст і розвиток свиней з різним генотипом за ДНК-маркерами SLC11A1 та FUT1 (2022)
Вінтонів О. А. - Відтворювальна здатність самців кролів залежно від генотипових і паратипових чинників, Гавриш О. М. (2022)
Ковтун С. І. - Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (1933–2022) – визнаного українського вченого у галузі відтворення сільськогосподарських тварин, Бородай І. С., Щербак О. В. (2022)
Халак В. І. - Відтворювальні якості свиноматок різних типів адаптації та рівень їх фенотипної консолідації (2022)
Ільницька Т. Є. - Особливості екстер'єру коней поліської популяції різного віку, Сидоренко О. В. (2022)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання молочного скотарства України – українська білоголова порода, Прийма С. В. (2022)
Рєзникова Н. Л. - Зниклі породи сільськогосподарських тварин України (2022)
Колектив Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН - Пам’яті Григорія Семеновича Шарапи (2022)
Правила для авторів (2022)
Список авторів (2022)
Захарчук С. В. - ESR1-мутації як предиктор прогресії та метастазування гормонозалежного раку молочної залози (2022)
Котвіцька А. А. - Основні напрямки медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій, Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2022)
Левчишина О. В. - Еволюція тактик лікування пацієнтів зі стовбуровими ураженнями коронарних артерій, Аксьонов Є. В., Сало С. В. (2022)
Русанов А. П. - Фізична терапія у лікуванні адгезивного капсуліту плечового суглобу, Вітомський В. В. (2022)
Воронцов П. М. - Зміни розрахункових індексів біохімічних показників сироватки крові щурів різного віку після заповнення дефекту в метафізі стегнової кістки алогенними кістковими імплантатами, Туляков В. О., Гуліда Т. І., Леонтьєва Л. В. (2022)
Козаєва Р. С. - Вплив поліфенолів на пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в піднижньощелепних слинних залозах при поєднаному введенні алкоголю та ліпополісахариду S. typhi, Клименко М. О. (2022)
Serbin S. I. - Morphometric Characteristics of the Glands of the Mucous Membrane of All the Walls of the Human Frontal Sinus in a Norme, Dubyna S. O., Bondarenko S. V., Sovgyria S. M., Koptev M. M., Pyrog-Zakaznikova A. V. (2022)
Serbin S. I. - Generalized Morphometric Characteristics of the Vascular Components of the Mucous Membrane of All the Walls of the Human Frontal Sinus in a Norme, Dubyna S. O., Bondarenko S. V., Filenko B. M., Koptev M. M., Pyrog-Zakaznikova A. V. (2022)
Алєксєєва О. С. - Особливості соматичного та гінекологічного статусу жінок з аномальними матковими кровотечами, хворих на аутоімунний тиреоїдіт, Лазуренко В. В. (2022)
Гринь К. В. Роль спадковості у розвитку тривожних розладів серед пацієнтів з обтяженим сімейним анамнезом відносно деменції - The Role of Heredity in the Development of Anxiety Disorders among Patients with a Difficult Family History of Dementia (2022)
Дельва І. І. - Нумулярний головний біль (клінічне спостереження, обговорення) (2022)
Дорога О. П. - Лікування стрес індукованих розладів у жінок з лейоміомою матки на фоні гормонотерапії у військовий час, Оводюк Н. М., Шестак Н. В., Глабець С. П., Мацишин В. С. (2022)
Кедик І. О. - Нейропатичний біль при анкілозивному спондиліті та особливості психопатологічного реагування (2022)
Pavliukovych N. D. - Structure of Anemic Syndrome in Patients with Chronic Forms of Coronary Artery Disease, Pavliukovych O. V., Shuper V. O. (2022)
Роєнко Ю. В. - Оцінка стану ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у ранній діагностиці гормонально-активних пухлин кіркового шару наднирників (2022)
Фельдман Д. А. - Динаміка рівня ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу (2022)
Стовбан М. П. - Медико-соціальне обгрунтування фінансово-економічного стану Снятинської ЦРЛ до та після запровадження госпітального округу, Толстанов О. К. (2022)
Bozhyk S. S. - Clinical Characteristics of the Oral Mucosa of Patients with Red Lichen Planus, Depending on the Anatomical Location (2022)
Ільницька О. М. - Результати дослідження мікробіому пародонтальних кишень у працівників промислових виробництв із шкідливими чинниками (2022)
Кушта А. О. - Нутрітивний статус у хворих з раком порожнини рота та ротоглотки в предопераційному періоді (2022)
Вітомська М. В. - Вплив ерготерапії на показники сенсорного профілю дітей з розладами аутистичного спектра (2022)
Донець І. М. - Психологічні аспекти засвоєння знань здобувачами вищої освіти, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Кінаш О. В., Григоренко А. С., Шевченко К. В. (2022)
Котвіцька А. А. - Програмне забезпечення освітньої компоненти "Фізіологія рухової активності" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 фізична терапія, ерготерапія освітньої програми "Фізична терапія" в Національному фармацевтичному університеті, Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2022)
Лисаченко О. Д. - Роль креативності у формуванні особистості майбутнього медика, Шепітько В. І., Борута Н. В., Стецук Є. В., Пелипенко Л. Б., Вільхова О. В., Волошина О. В. (2022)
Рева Т. В. - Застосування методу Case Study при викладанні клінічних дисциплін за умов дистанційного навчання, Рева В. Б., Трефаненко І. В., Шупер В.О., Шумко Г. І. (2022)
Босенко А. І. - Особливості формування адаптаційних реакцій при фізичних навантаженнях дівчат на окремих етапах онтогенезу, Орлик Н. А., Топчій М. С., Донець І.О. (2022)
Іонов І. А. - Гістологічна характеристика експериментальних ран м’яких тканин стегна щурів та роль IFN-? в динаміці їх загоєння, Комісова Т. Є. (2022)
Гуніна Л. М. - Коронавірусна інфекція: інформативність та своєчасність алгоритму лабораторної діагностики у спортсменів (2022)
Грибовська Наталія - Тілобудова кваліфікованих воротарів і польових футболістів, Заневський Ігор (2022)
Karatieieva S. Yu. - Establishing of Upper Extremities Length of Students of Higher Education Institutions of Bukovyna Depending on the Sport Type, Slobodian O. M., Slobodian K. V., Muzyka N. Ya. (2022)
Свищ Ярослав - Функціональні показники кваліфікованих бігунів на короткі дистанції на спеціально-підготовчому етапі річного макроциклу, Дух Тетяна (2022)
Федоров С. І. - Морфофункціональні зміни у спортсменів в процесі силової підготовки на спеціалізовано базовому етапі в хортингу, Чернозуб А. А. (2022)
Охріменко І. М. - Психологічні засади планування та розвитку професійної кар’єри юриста (2022)
Масян А. В. - Теоретичні основи раціонального процесу прийняття рішень представниками правоохоронних органів (2022)
Галич М. Ю. - Загальна характеристика посттравматичного стресового розладу в умовах воєнного часу: діагностика та профілактика, Литвин В. В. (2022)
Романенко О. В. - Психологічна складова в діяльності працівника ювенальної превенції (2022)
Цільмак О. М. - Провідні технології самодопомоги в процесі психологічної практики (2022)
Сірко Р. І. - Психолінгвістичні особливості деяких понять екстремальної психології, Слободяник В. І. (2022)
Макаренко П. В. - Вияви професійної деформації в слідчих поліції, Захаренко Л. М. (2022)
Галич Я. В. - Особливості реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин (2022)
Чорноус Ю. М. - Особливості тактики допиту в процесі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом, Власенко С. О. (2022)
Величенко Л. О. - Детермінанти виникнення незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2022)
Комаринська Ю. Б. - Мотиви вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством (2022)
Шарай Є. В. - Психологічні основи залучення працівників Експертної служби МВС України до досудового розслідування (2022)
Бойко І. - Руська правда та її вплив на становлення і розвиток української правової традиції (2022)
Тищик Б. - Передумови прийняття, зміст та оцінка конституційного акту Канади 1982 року (до 40-річчя прийняття Конституції) (2022)
Ryhina O. - Particular issues of the source base research on the protection of the children's rights in the U.S. (2022)
Лесик О. - Правове регулювання земельних відносин у Галичині у складі Aвстрії та Австро-Угорщини (1772–1918 років)) та її місце в багатовіковій історії національної державності (2022)
Огоновський О. - Договір про нерозголошення за законодавстом України: особливості та правова природа (2022)
Тарасенко Л. - Авторське право у цифрову епоху: основні тенденції і зміни (2022)
Гінда О. - Встановлення обмеження виїзду за межі України посадовим особам юридичних осіб, у яких наявний податковий борг (2022)
Ільницький О. - Ефективність захисту прав та інтересів осіб судами у сфері фінансового контролю як підстава обмеження судової юрисдикції (2022)
Фекета І. - Юридичний та фактичний контроль у законодавстві про контрольовані іноземні компанії (2022)
Лемик Р. - Завдання та правові підстави участі органів місцевого самоврядування у цивільному процесі в інтересах інших осіб (2022)
Мельник А. - Правовий режим "Дія Сіті" у сфері цифрової економіки (2022)
Досін Б. - Інформування сторін як форма здійснення соціального діалогу (2022)
Федорович В. - Право постійного користування земельними ділянками в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та практики застосування (2022)
Чопко Х. - Особливості правового регулювання використання та охорони диких тварин за законодавством України та Європейського Союзу (2022)
Швець Д. - Правове забезпечення сприяння зайнятості в умовах воєнного стану (2022)
Бурдіна Т. - Поняття, сутність і значення заходів стягнення, що застосовуються до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі (2022)
Voinarovych А. - Violation of a person's right to a public trial of criminal proceedings, Kovalska D. (2022)
Рачинський А. П. - Соціальна відповідальність як ключовий елемент управління соціальними проєктами (2022)
Алєксєєнко І. В. - Публічна дипломатія в умовах глобалізації: нові виклики (2022)
Литвинчук І. Л. - Гейміфікація в антикорупційній освіті молоді (методика та результати апробації антикорупційного аналітичного веб-квесту на прикладі ініціативи "Міста доброчесності"), Іванюк О. В. (2022)
Хижняк В. В. - Публічне управління безпекою польотів в операціях з авіаційного пошуку і рятування, Шевченко В. Л., Литовченко А. О. (2022)
Кошова С. П. - Практична реалізація правового, інформаційного і науково-методичного забезпечення заходів загальнодержавної космічної програми України на 2022-2027 роки (2022)
Цецик Я. П. - Особливості управління діяльністю інформаційних установ в умовах воєнного часу, Корбутяк В. І., Цецик С. П. (2022)
Якименко І. В. - Обґрунтування модернізації системи підготовки військовонавчених ресурсів, Таран В. І., Лячин С. В., Хардель М. І., Дядюшкін О. В. (2022)
Якобчук В. П. - Ефективність державного антикризового менеджменту в умовах воєнного часу, Войтенко А. Б., Пугачова Н. С., Заріцький В. М., Яремчук М. Р. (2022)
Волківська А. М. - Стратегія управління безробіттям у Житомирській області, Осовська Г. В., Чорна Л. І., Осовський О. А., Марцинюк С. М. (2022)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Оцінка виконання місцевих бюджетів як основного джерела фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Підручняк К. П. (2022)
Голобородько Т. В. - Нормативно-правове забезпечення регулювання інституту лідерства на етичних засадах у системі публічного управління та адміністрування, Адамовська В. С., Бурхайло О. В. (2022)
Мальковська Ю. Б. - Еволюція інструментів публічного управління макрофінансовою безпекою України та нові виклики воєнного часу (2022)
Мілославська О. М. - Політичний консенсус: витоки та проблеми сучасності (історичний ракурс) (2022)
Боровська А. В. - Особливості управління якістю добору кадрів для функціонування державної служби в період широкомасштабної війни в Україні (2022)
Титул, зміст (2022)
Дічек Н. П. - Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень, Іванюк Г. І., Гоголь Н. В. (2022)
Myhovych I. V. - English Medium Instruction Methodology with regard to International Education (2022)
Кечик О. О. - Формування громадянської та соціальної компетентностей у шкільній освіті: інструментарій педагога, Байдик В. В., Буряк О. О. (2022)
Єпіхіна М. А. - Парадигмальні засади професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації партнерської взаємодії в початковій школі (2022)
Желанова В. В. - Реалізація коучингового підходу в професійній підготовці майбутнього педагога: аспект рефлексіогенезу (2022)
Курило В. С. - Фасилітація як метод формування сприятливого соціально-психологічного клімату та партнерства в закладі вищої освіти, Караман О. Л. (2022)
Ткачова Н. О. - Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів засобами педагогічних дисциплін, Ткачов А. С., Собченко Т. М. (2022)
Ваховський Л. Ц. - Особливості соціального захисту дитинства в Україні (20-ті роки ХХ століття) (2022)
Відомості про авторів (2022)
До уваги авторів (2022)
Добржанська І. М. - Вплив закону про гендерні квоти до місцевих органів влади (2021)
Кифяк В. Ф. - Дунайська стратегія Європейського Союзу та її вплив на соціально-економічний розвиток областей-учасниць, Кифяк О. В. (2021)
Руденко В. П. - Регіонально-економічні проблеми розвитку сільського господарства і промислу Північно-Західної України в дослідженнях доктора Мирона Кордуби, Грек К. В., Ємчук Т. В. (2021)
Верстяк О. М. - Конфлікти в міжнародних відносинах та їх вплив на конкурентоспроможність економіки країни, Кормакова І. О. (2021)
Багрій К. Л. - Еволюція креативного обліку та шляхи його удосконалення (2021)
Музичук М. І. - Трансформація міжнародної системи оподаткування: вплив на трансфертне ціноутворення (2021)
Мустеца І. В. - Oблік доходів неприбуткових комунальних медичних установ та шляхи його удосконалення (2021)
Шупрудько Н. В. - Специфічні фактори формування системи івент-менеджменту (2021)
Валецька Т. М. - Особливості викладання інформаційних систем та технологій для підготовки майбутніх фахівців у галузі харчових технологій, Готинчан І. З. (2021)
Бутирін Є. О. - Запровадження органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX ст. та їх правове становищ (2022)
Горбаченко О. В. - Історико-правовий аспект становлення зовнішньої функції України: від додержавних утворень до козацтва (2022)
Жупник В. В. - Трансформація правового змісту концепту соборність в українській політико-правовій думці ХІХ – початку ХХ ст (2022)
Зварич Р. В. - Проблеми ефективності правового регулювання в контексті юридичного закріплення та реалізації регулятивної функції права в Україні (2022)
Ілин Л. М. - Принцип історизму в праві та правових дослідженнях, Каленюк О. М., Гаврецька М. Й. (2022)
Кельман М. С. - Теоретична складність і практична значимість проявів взаємовпливу релігії та права, Сивуля Т. М. (2022)
Криховецький І. З. - Теоретичні підходи до вивчення історії українського парламентаризму (2022)
Андрухів О. І. - Статус дітей сиріт в Україні в умовах війни (2022)
Жукова Є. О. - Вплив концепції незначущості приватних інтересів людини і громадянина на систему державного управління (2022)
Завгородній В. А. - Поняття функції постанов суду Ради Європи (2022)
Лесько Н. В. - Правові засади попередження медіанасильства щодо дітей (2022)
Луцький Р. П. - Теоретичні основи російського імперіалізму як небезпеки конституційному ладу України та світовому правопорядку, Пуш О. М. (2022)
Магновський І. Й. - Муніципальна реформа у контексті державотворення в Україні: конституційно-правовий аспект (2022)
Скочиляс-Павлів О. В. - Роль правових переваг у реалізації правоохоронної діяльності держави та профілактиці протиправної поведінки (2022)
Шопіна І. М. - Поняття інформаційної безпеки: концептуальні підходи до визначення (2022)
Андрусів Л. М. - Поняття "майно" у практиці Європейського суду з прав людини (2022)
Бабецька І. Я. - Захист прав інтелектуальної власності в соціальних мережах (2022)
Боцюрко В. І. - Законодавча основа реалізації процесу виробництва та використання інуліну в нашій державі, Луцький Р. П., Касіянчук В. Д., Луцька М. П. (2022)
Кармаза О. О. - Модифікація процесуальних прав в нотаріальному процесі України в умовах дії воєнного стану (2022)
Ходак С. М. - Зловживання інтересом у сімейному праві (2022)
Шевчук Л. В. - Медіація, як альтернатива прийняття безконфліктних рішень. Закон України про медіацію (2022)
Басиста І. В. - Чи передбачена можливість у перебігу досудового розслідування оскаржувати ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка постановлена у порядку частини 6 статті 193 КПК України? (2022)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії Російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми (2022)
Репецький С. П. - Кримінальні правопорушення, пов’язані з продукцією порнографічного характеру в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2022)
Ursu V. - Rehabilitation institution in the legislation of the Republic of Moldova (2022)
Титул, зміст (2021)
Тарнопольський О. Б. - Про деякі міфи сучасної вітчизняної методики викладання іноземних мов як науки (2021)
Ващило О. В. - Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Щербина М. Б. - Підсистема вправ для диференційованого формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів (2021)
Матковська Н. В. - Підсистема вправ для формування англомовної усномовленнєвої компетентності у майбутніх бакалаврів з комп’ютерної інженерії (2021)
Рубцова С. В. - Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів (2021)
Дацків О. П. - Особливості інклюзивного навчання іноземної мови у початковій школі, Чернявська С. О. (2021)
Спіцин Є. С. - Особливості практичної педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у країнах Західної Європи, Черниш В. В. (2021)
Паршикова О. О. - Поради вчителям німецької мови щодо ігрового навчання лексики учнів початкової школи, Голуб В. В. (2021)
Melnyk Ye. - Tourisme spatial: pour or contre? (2021)
Hamzaoui H. - Weight categories and their relations with somatotypes of national-level male cadet judokas, Messalti l., Zerf M. (2022)
Куйбіда В. - Медико-біологічні аспекти впливу сауни на спортивну діяльність, Коханець П., Лопатинська В. (2022)
Лозовий А. - Національна федерація стильового карате як суб′єкт неформальної освіти, Сергієнко В. (2022)
Соловей О. - Аналіз складових змагальної діяльності гандболістів Національної збірної україни на європейскій першості 2022 року, Журавель О., Марков Р., Білан Д., Шеверун В., Петренко С. (2022)
Степаненко В. - Вікові особливості взаємозв’язків гостроти та швидкості зорових сприймань із ефективністю захисних тактичних дій юних футболістів 11-15 років (2022)
Базилевич Н. - Шляхи вдосконалення фізичної підготовленості студентів засобами легкої атлетики, Тонконог О., Юрченко І. (2022)
Данилко В. - Приорітетні методи фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку, Кравченко Т. (2022)
Красов О. - Компетентнісний підхід до навчання молодших школярів на уроках фізичної культури (2022)
Пангелова Н. - Організаційно-методичні особливості занять аквафітнесом з дітьми дошкільного віку, Рубан В., Діас Д. (2022)
Поліщук В. - Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до здоров’язберігальної діяльності, Поліщук М. (2022)
Рижик Р. - Зарубіжний досвід організації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах літніх оздоровчих таборів, Пангелов Б. (2022)
Чупрун Н. - Особливості використання студентами програми gym boom під час самостійних занять фізичними вправами, Шульга М. (2022)
Юзковець І. - Особливості поєднаного розвитку фізичних здібностей і навчання техніці елементів міні-баскетболу молодших школярів (2022)
Колотуха О. - Оцінка ресурсного потенціалу гірського туризму в Україні (2022)
Круцевич T. - Зміст моніторингу екологічної культури в процесі позакласних занять з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, Андрєєва О., Головач І. (2022)
Смирнов І. - Особливості та чинники розвитку постковідного туризму у світі та в Україні, Любіцева О. (2022)
Кривенко Ю. - Виникнення та формування головних осередків розвитку хокею на траві в центральному регіоні України наприкінці ХХ ст, Курочкін В. (2022)
Круцевич Т. - Конфігурація мотиваційних пріоритетів сучасних студентів КНР до занять фізичною культурою і спортом, Марченко О., Се Чжімінь. (2022)
Пивовар А. - Складові професійної майстерності фахівців галузі фізичної культури (2022)
Троценко Т. - Психологічні аспекти готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, Троценко В. (2022)
Kovalenko K. S. - Self-alienation as manifestation of narrative strategy in the story "The Painter" by Taras Shevchenko (2022)
Kovpik S. I. - Cross-cultural peculiarities of provence daily routine in the novel "A Year in Provence" by Peter Mayle, Yelovska Yu. V. (2022)
Колошук Н. Г. - Читаємо "Матінку Кураж" (п'єса Б. Брехта в практиці викладання історії зарубіжної літератури) (2022)
Yurchuk O. O. - Female reception of prison experience (a case study: the novel "Roses behind the Bars. Confession about the Women's Prison" by Iryna Ahapieieva) (2022)
Волошинова М. О. - Полісько-слобожанські лексичні паралелі (на прикладі назв посуду та кухонного начиння) (2022)
Бідношия Ю. І. - Феномен писемних діалектних текстів (наївна поезія Північного Підляшшя) (2022)
Horodilova T. M. - Negative constructions in the history of German: the case of multiple negation (2022)
Денисюк В. В. - Епістолярій Лазаря Барановича як джерело вивчення динаміки фразеологічного складу української мови другої половини XVII ст. (2022)
Колоїз Ж. В. - Лексико-фразеологічні особливості говірки села Тріскині Сарненського району Рівненської області (2022)
Коломієць І. І. - Метафори дороги в сучасному релігійному дискурсі (2022)
Savchuk I. I. - Structural and nominative factors to determine the meaning of medical terms in contemporary english (2022)
Титаренко В. М. - Гунгаризми в північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст., Ящук Л. В. (2022)
Ткачук М. М. - Граматична варіантність української переселенської говірки в Башкортостані (2022)
Chumak L. M. - Lexical innovations of COVID-19 period: structural and linguopragmatic aspects (2022)
Юсікова О. В. - Лексема пиріг у поліському та загальноукраїнському контекстах (2022)
Палатний І. - Техніко-тактичні дії учасників та методика суддівства на етапі "похила навісна переправа через річку, яр", Палатна О. (2022)
Степаненко В. - Вікові особливості взаємозв’язків характеристик зорово-моторних реакцій із ефективністю захисних тактичних дій юних футболістів 11-15 років, Погребний В., Коробко К. (2022)
Базилевич Н. - Вплив занять боксом на фізичну підготовленість студенток, Юрченко І., Горбенко М., Тонконог О. (2022)
Бейгул І. - Вплив занять чирлідингом на здоров’я студентської молоді, Шишкіна О. (2022)
Данилко В. - Формування національної свідомості старшокласників засобами українських народних рухливих ігор, народних традицій, звичаїв та обрядів, Кравченко Т. (2022)
Круцевич Т. - Особливості фізичного виховання та системи контролю в освітніх установах Китайської Народної Республіки, Марченко О., Холодова О., Се Чжімінь (2022)
Москаленко Н. - Особливості використання інтерактивних методів у теоретичній підготовці з фізичного виховання студентів, Сидорчук Т. (2022)
Павлова Т. - Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку, Єфанова В., Іванік О. (2022)
Пангелов Б. - Інноваційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів в контексті вимог нової української школи, Красов О., Хакало А. (2022)
Підгайна В. - Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у студентської молоді (2022)
Федоряка А. - Вплив занять фігурним катанням на роликових ковзанах на розвиток і вдосконалення фізичних якостей у дівчаток 9-10 років, Шкарупіло П. (2022)
Чупрун Н. - Дослідження сенситивних періодів у розвитку координаційних здібностей молодших школярів та вплив засобів хореографії на їх формування (2022)
Потужній О. - Оздоровчо-рекреаційна рухова активність різних груп населення та її теоретичні засади, Поліщук В., Кузькова М. (2022)
Смирнов І. - Проблеми розвитку туризму в умовах російської агресії та напрямки відродження галузі в регіонах України після перемоги (на прикладі волонтерського туризму у м. Кам’янці-Подільському), Любіцева О. (2022)
Абрамов В. - Історія туризму крізь призму недосконалості законодавчої бази туризму (2022)
Кривенко Ю. - Головні осередки розвитку жіночого хокею на траві на території незалежної України(1977-2022 рр.), Курочкін В. (2022)
Пангелова Н. - Трансформація глобальних проблем олімпійського руху в теперішній час (2012-2022 рр.), Рубан В. (2022)
Попрошаєв О. - Проблеми конституційно-правового регулювання сфери фізичної культури і спорту в Україні в контексті європейської інтеграції, Попрошаєва О. (2022)
Айзікова Л. В. - Підготовка студентів до професійної комунікативної мобільності в мультикультурному середовищі (2018)
Аксьонова О. В. - Організація самостійної роботи курсантів при компетентнісно орієнтованій освіті (2018)
Андрійченко Г. І. - Конфлікти та їх профілактика як умова успішної інтеграції студентської молоді в суспільство, Бугаєвський І. І. (2018)
Булик А. Г. - Technologies of interaction between teachers and students in the context of the formation of amicable relationships (2018)
Будак В. Д. - Алгоритм системного підходу до побудови моделі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньому просторі університету, Вдовиченко Р. П. (2018)
Будак В. Д. - Особливості студентської молоді як суб’єкта освітнього простору університету, Олексюк О. Є. (2018)
Вітюк А. В. - Деякі евристичні методи навчання вищої математики, Нужна Н. В. (2018)
Галущак І. В. - Критеріальний підхід до формування правової компетентності майбутніх економістів (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського