Sinchuk O. - Assessment of the factors influencing on the formation of energy-oriented modes of electric power consumption by water-drainage installations of the mines, Sinchuk I., Beridze T., Filipp Y., Budnikov K., Dozorenko O., Strzelecki R. (2021)
Idowu K. A. - Analysis of blasted rocks fragmentation using digital image processing (Case study: Limestone quarry of Obajana Cement Company), Olaleye B. M., Saliu M. A. (2021)
Toderas M. - Optimization study of blasting operations in Roşia Poieni open pit mine, Romania (2021)
Iordanov I. - Experimental research on the haulage drifts stability in steeply dipping seams, Buleha I., Bachurina Y., Boichenko H., Dovgal V., Kayun O., Kohtieva O., Podkopayev Y. (2021)
Afradi A. - Prediction of the number of consumed disc cutters of tunnel boring machine using intelligent methods, Ebrahimabadi A., Hallajian T. (2021)
Akanova G. - Choosing the flow part geometric shape of the dredge pumps for viscous fluids, Sagatova L., Atakulov L., Kayumov U., Istamov M. (2021)
Tverda O. - A resource efficient and environmentally safe charge structure for mining in an open-pit, Kofanova O., Repin M., Kofanov O., Tkachuk K., Guts N., Cabana E. (2021)
Katanov Y. - Neural simulation-based analysis of the well wall stability while productive seam penetrating, Vaganov Y., Cheymetov M. (2021)
Cherniaiev O. - Substantiation of resource-saving technology when mining the deposits for the production of crushed-stone products, Pavlychenko A., Romanenko O., Vovk Y. (2021)
Thanh L. X. - Identifying the efficiency decrease factor of motors working under power harmornic in 660V electric mining grids, Bun H. V. (2021)
Minkov L. - Optimizing the separation characteristics of the waterinjection hydrocyclone using mathematical modelling, Dueck J., Hassan M. M. A., Ali M. A. M., Farghaly M. G. (2021)
Petlovanyi M. - Granulometric composition research of mine rocks as a material for backfilling the mined-out area in coal mines, Malashkevych D., Sai K., Bulat I., Popovych V. (2021)
Zavialova O. - Theoretical basis for the formation of damaging factors during the coal aerosol explosion, Kostenko V., Liashok N., Grygorian M., Kostenko T., Pokaliuk V. (2021)
Kutllovci F. - Petrographic characteristics in the central part of Kosovo, Fejza I. (2021)
Інтерв’ю-портрет (2021)
Свиридюк В. П. - Методичні передумови формування міжкультурної комунікативної компетентності під час самостійної роботи майбутніх викладачів німецької мови (2021)
Котковець А. Л. - Критерії відбору лексичного матеріалу для контролю сформованості англійськомовної лексичної компетентності майбутніх бакалаврів з прикладної механіки (2021)
Fábián М. - Distance language learning as school learners perceive it, Huszti І., Bárány E., Lechner І. (2021)
Азиме Кхалил - Современные средства обучения студентов арабскому языку (2021)
Лабінська Б. І. - Програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов учнів з особливими освітніми потребами”, Виспінська Н. М. (2021)
Биркун Л. В. - Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні концепції навчання англійської мови в середній школі” (2021)
Зєня Л. Я. - Планування та розроблення освітніх програм у галузі іншомовної освіти: анотована бібліографія, Плотніков Є. О. (2021)
Бігич О. Б. - Лепбук і лепбукінг – альтернатива цифровим засобам і технологіям навчання іноземних мов? (2021)
Перелік захищених дисертацій у 2021 році (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Сторінка пам'яті Євтуха Миколи Борисовича (2022)
Інтерв’ю-портрет (2022)
Мартинова Р. Ю. - Рівні компетенцій і компетентностей володіння іноземною мовою, Боднар С. В. (2022)
Свиридюк В. П. - Особливості фонетичної компетентності як складника міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх викладачів німецької мови (2022)
Коваль С. В. - Компетентність у діалогічному мовленні як мета формування у майбутніх учителів англійської мови (2022)
Arrame Amal - Enseigner La Traduction Specialisee: La Langue Juridique (2022)
Felicia Dumas - Enseigner La Traduction Specialisee En Roumanie, En Contexte Francophone, En Master De Traduction Et Terminologie (2022)
Карпенко Ю. В. - Гра 'Jeopardy!' як засіб технології ед'ютейнмент для формування перекладацької компетентності у студентів (2022)
Фабрична Я. Г. - Теоретичні підходи до контролю та оцінювання якості письмового перекладу в контексті навчання (2022)
Никифорчук Ж. В. - Завдання для навчання англійськомовного професійно орієнтованого читання майбутніх богословів (2022)
Густі І. - Особливості викладання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ (результати анкетного опитування й інтерв’ювання) , Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. (2022)
Бігич О. Б. - Зміст вибіркової дисципліни "Візуальні опори для навчання іноземних мов і культур” (2022)
Дмітренко Н. Є. - Рецензія на монографію Синекоп Оксани Степанівни "Диференційоване навчання професійно орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій” (2022 рік) (2022)
Стрілець В. В. - Робоча програма навчальної дисципліни "Семантико-стилістичні проблеми перекладу галузевих текстів” (2022)
Вимоги до публікацій (2022)
Бєдункова О. О. - Первинні дані про ферментативну активність ґрунту після лісової пожежі, Ціпан Ю. Р. (2021)
Полтавченко Т. В. - Екологічні аспекти поширення трематодозів іхтіофауни Млинівського водосховища, Будник З. М., Стецюк Л. М., Антонюк Р. А. (2021)
Глюдзик-Шемота М. Ю. - Роль мінливості для отримання високопродуктивних сортів тютюну з комплексом господарсько-цінних ознак (2021)
Гурський А. Й. - Вплив екологічних факторів на розвиток ендокринних захворювань, зокрема чоловічого клімаксу (2021)
Залеський І. І. - Еколого-господарська комплексність розвитку територій Рівненщини, Троцюк В. С., Майборода Х. А. (2021)
Корнійко Л. М. - Оцінювання ресурсної складової екобезпеки селітебних територій Рівненської області (2021)
Ліхо О. А. - Формування зон забруднення підземних вод нітратами на території Рівненської області, Гакало О. І. (2021)
Мороз О. Т. - Аналіз міжнародних принципів правової охорони навколишнього середовища, Клименко В. О., Шур Т. М. (2021)
Клименко Л. В. - Обґрунтування стратегічного бачення, місії, цілей та завдань сталого розвитку міста Рівне (2021)
Ткачук С. О. - Оцінка потенціалу нових сортів буряку цукрового за внесення розрахункових норм мінеральних добрив в умовах Західного лісостепу, Олійник О. О., Кучерова А. В. (2021)
Мороз О. С. - Сучасні технології при зборі урожаю плодових і ягідних культур в садах інтенсивного садівництва (2021)
Мозговий О. М. - Впровадження механізму відтворення соціального капіталу з метою формування умов стійкого економічного зростання (2022)
Бондарук Т. Г. - Фіскальна політика в умовах воєнного стану як фактор економічного розвитку територій (2022)
Нікітішин А. О. - Податковий контроль як складова системи адміністрування податків і зборів (2022)
Бондаревська К. В. - Соціальна безпека осіб старшого віку у контексті ризику поширення безробіття (2022)
Приказюк Н. В. - Цифровізція страхування: можливості та загрози, Моташко Т. П. (2022)
Юдіна О. І. - Розрахункові операції та аналіз в готельному та ресторанному бізнесі, Язіна В. А., Стеблюк Н. Ф., Баранець Є. О. (2022)
Виговська Н. Г. - Фінансове планування діяльності підприємств сфери ІТ, Полчанов А. Ю., Довгалюк В. В., Полчанов О. Ю. (2022)
Таран-Лала О. М. - Оцінка ефективності стратегічного управління товарним асортиментом підприємства, Кондратович С. С. (2022)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Фінансування заходів державної політики у сфері зайнятості населення України в період військового конфлікту з РФ, Чепіль Ю. Б., Дунець І. А. (2022)
Березянко Т. В. - Теоретичні підходи та практична реалізація доброчинності у форматі корпоративної соціальної відповідальності, Харін О. С. (2022)
Меліхова Т. О. - Удосконалення фінансового обліку та внутрішнього контролю лікарняних з метою поліпшення організації обліку нарахування заробітної плати у воєнний час, Кузьменко І. В. (2022)
Гонтарева І. В. - Методичне забезпечення використання інструментів маркетингу у роботі з персоналом, Євтушенко В. А., Михайленко Д. Г., Братченко А. С. (2022)
Карачина Н. П. - Сутність та місце іноземних інвестицій в системі соціально-економічних відносин, Семцов В. М., Терещенко В. Е. (2022)
Ареф’єва О. В. - Передумови формування стратегії антикризового управління на підприємствах транспортної галузі України, Ковальчук А. М., Панчошна Т. М. (2022)
Tserklevych V. - Methodological basis of development of tourist-recreational and restaurant clusters in regions, Maslуhan O., Medvid L., Reis T. (2022)
Волківська А. М. - Безробіття: основні теорії, причини, наслідки, фактори впливу, Осовська Г. В., Чорна Л. І., Муляр Т. С., Марцинюк С. М. (2022)
Чік М. Ю. - Бюджетування у сучасній системі управління діяльністю підприємств, Бойко Р. В., Воронко Р. М. (2022)
Тютюнник Г. О. - Економіко-організаційні особливості еко-креативних територій міст України як основи відродження "найзеленішої" країни Європи (2022)
Добрянський О. І. - Трансформація публічних фінансів щодо реалізації антикризової моделі інтегрованого управління економічною безпекою країни в умовах загострення негативних зовнішніх екстерналій (2022)
Андріїв Н. М. - Безпекові аспекти поширення дистанційної зайнятості в умовах цифровізації ринку праці (2022)
Присяжнюк О. Ф. - Управління якістю проектних рішень, Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. (2022)
Сидор І. П. - Внутрішній аудит в системі надання послуг з державного пенсійного страхування, Петрушка О. В. (2022)
Кривень О. В. - Управлінські компетентності як якісний елемент у процесі врахування змін на сучасному ринку праці, Синюра-Ростун Н. Р., Байда Б. Ф. (2022)
Котельбан С. В. - Особливості застосування методів регулювання інноваційного розвитку економіки України в умовах військового часу (2022)
Шевченко А. В. - Промислове виробництво в Україні в умовах війни: загрози та шляхи їх подолання (2022)
Білінець М. Ю. - Митна безпека в системі економічної безпеки держави та її оцінка (2022)
Богуш Л. Г. - Робоча сила та сфера зайнятості України: воєнні втрати (2022)
Бондаренко Л. П. - Проблеми та виклики функціонування банківського сектору України у воєнний час, Скоропад І. С. (2022)
Болквадзе Н. І. - Особливості застосування Incoterms 2020: логістичний аспект в міжнародному бізнесі, Мигаль О. Ф. (2022)
Прийдак Т. Б. - Теоретичні аспекти страхування посівів, їх документальне оформлення та бухгалтерський облік, Яловега Л. В., Лега О. В., Мац Т. П., Чіп Л. О. (2022)
Олексюк В. О. - Теоретичні засади модернізаційних перетворень соціально-економічних систем (2022)
Вдовічена О. Г. - Digital-маркетинг як інструмент антикризового розвитку суб’єктів господарювання, Мітяєва Т. Л., Корюгін А. В. (2022)
Горбатюк О. В. - Особливості впровадження компетентнісного підходу в управлінні персоналом, Волянська-Савчук Л. В., Глушко Т. В., Кошонько О. В. (2022)
Фабіянська В. Ю. - Атестація аудиторів: виклики у контексті реформування аудиторської діяльності в Україні (2022)
Данилків Х. П. - Теоретико-методологічні основи управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства, Гембарська Н. Є., Басараб О. В. (2022)
Leskiv H. - Structuring of modern security threats for a tourist enterprise, Hobela V., Panteleiev M. (2022)
Воржакова Ю. П. - Формування моделі мотивації праці для зростання професійного інтелекту команди, Лінива І. С. (2022)
Чичуліна К. В. - Підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємства на прикладі ПАТ "КОЗУБ", Міняйленко І. В., Збиранник О. М., Ткаченко А. О. (2022)
Букреєва Д. С. - Міжнародне фінансування та відновлення фінансової стійкості підприємств України в післявоєнний період, Носаль О. В. (2022)
Романовська Ю. А. - Адаптація банківського сектору до запровадження воєнного стану, Складанюк М. С. (2022)
Фатюха Н. Г. - Аналіз стану формування та виконання місцевих бюджетів України за 2019-2021 рр, Фесик Я. А. (2022)
Левкович О. В. - Оцінка ефективності управління капіталом підприємства, Максименко П. К. (2022)
Юрчишена Л. В. - Концептуальний підхід до забезпечення фінансової стійкості підприємства, Каплунська І. В. (2022)
Шевченко Б. О. - Капітал безпеки життєдіяльності суспільства, його сутність, структура, сфери застосування: від індивіда до територіальної громади та держави, Непокупна Т. А., Лашко Т. Б. (2022)
Черниш О. В. - Стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України, Іванюк О. В., Мікрюкова А. О. (2022)
Поліщук С. В. - Дослідження передумов використання та ефективності теплових насосів на енергії стічних вод за допомогою стічних колекторів в Україні, Фалько М. О., Захаров Н. В. (2022)
Кім О. О. - Удосконалення програми корпоративної соціальної відповідальності українського бізнес-середовища на основі екосистеми EHS, Василашко Н. М. (2022)
Танасієва М. М. - Аспекти адміністрування, обліку та аналізу операцій з підакцизними товарами, Смола М. Р. (2022)
Стасевич С. П. - Індустрія 4.0 і Україна, Стасевич М. С. (2022)
Білоусько Т. Ю. - Цифрова економіка – новий тренд економічного розвитку України, Мільман Л. М., Білоусько Р. С. (2022)
Сай Л. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішення щодо вибору контрагента в умовах міжнародної економічної діяльності, Баліцький Д. І. (2022)
Хлєбнікова Т. М. - Реінжиніринг як механізм забезпечення конкурентоспроможності організації, Темченко О. В., Хлєбніков В. О. (2022)
Гавриш А. М. - Особливості розробки стратегій digital-маркетингу на підприємствах у різних галузях, Могилова А. Ю. (2022)
Деяк Б. С. - Світова готельно-ресторанна індустрія в умовах міжнародної конкуренції, Кушнір Н. О. (2022)
Подолян О. О. - Розроблення моделі бренду роботодавця, Писаренко Н. Л., Бажеріна К. В. (2022)
Тимченко О. І. - Особливості мотивації персоналу малих підприємств в сучасних умовах (2022)
Хлистун Д. М. - Дослідження ключових елементів, інструментів та важелів застосування системи маркетингу для підтримки управлінських рішень підприємств і організацій (2022)
Kelman V. - Algorithm of estimation of sensitivity of systems of service of objects of network retail to measures of optimization (2022)
Стеценко В. О. - Шляхи підвищення прибутку аграрних підприємств за рахунок впровадження інновацій (2022)
Шкарупа Т. С. - Механізм вибору стилю керівництва зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі методу управлінської решітки (2022)
Дяченко Я. Д. - Бізнес-план як інструмент управління підприємством (2022)
Гнілуша С. І. - Особливість відносин українсько-канадського "особливого партнерства" (2022)
Голик Ю. Ю. - Підзвітність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: теоретико-правові аспекти (2022)
Захарчин Н. Г. - Виборче законодавство Другої Речі Посполитої та вибори 1934 р. до громадських рад Східної Галичини, Шептицька Л. Б. (2022)
Опацький Р. М. - Юридична природа ювенального правопорядку (2022)
Холмогорова Л. В. - Особливість відкриття позовного провадження в цивільному процесі на українських землях у складі Російської імперії (ІІ пол. ХVІІІ – І пол. ХІХ ст.) (2022)
Баймуратов М. О. - "Муніципальна людина": параметральні ознаки, поняття, роль і значення в формуванні і функціонуванні локальної демократії та демократичної правової державності, Кофман Б. Я. (2022)
Бєлов Д. М. - Сучасний конституціоналізм України в умовах європеїзації вітчизняного права, Бєлова М. В. (2022)
Головатенко М. Ю. - Конституційні підходи до державної політики вакцинації від пандемії COVID-19: проблеми правового визначення та регулювання (2022)
Градиська Ю. В. - Стамбульська конвенція: право на життя без насилля (2022)
Ірклієнко А. І. - Конституційний Суд Австрії: історія та сучасність (2022)
Козинець О. Г. - Конституційно-правовий статус британського монарха, Чумаченко В. Ю. (2022)
Кравцова З. С. - До проблеми удосконалення основ конституційно-правової відповідальності в Україні в контексті євроінтеграції (2022)
Кулик С. В. - Фактичні підстави застосування особливого правового режиму воєнного стану (2022)
Легка І. В. - Особливості нормативного становлення на теренах України ідеї гласності судового процесу як конституційної засади (2022)
Парамонов Н. В. - Репродуктивні права: гендерний принцип (2022)
Переш І. Є. - Право на мир в системі прав людини, Барна О. (2022)
Петрушевська В. К. - Конституційно-правовий статус старости: загальна характеристика (2022)
Ромців О. І. - Проблеми реалізації рішень Конституційного Суду України (2022)
Теплицька Н. В. - Роль ООН та його структур в забезпечені перехідного правосуддя в постконфліктних державах (2022)
Турченко О. Г. - Обмеження права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану, Фурман В. В. (2022)
Чижмарь В. Ю. - Видова характеристика міжнародних виборчих стандартів (2022)
Булеца С. Б. - Особливості страхування професійної відповідальності медичного працівника (2022)
Єрмоленко-Князєва Л. - Визначення інформації про фізичну особу у складі об’єктів цивільних прав міжнародним та національним законодавством, Мошняга Л. (2022)
Стасів А. П. - Цивільний договір – правовий регулятор відносин щодо створення та реалізації інновацій (2022)
Камишанський В. І. - Особливості правового регулювання обігу електроних торговельних документів, Гудіма Т. С. (2022)
Малолітнева В. К. - Створення конкурентного ринку твердого біопалива: роль системи електронної торгівлі та публічних закупівель (2022)
Бєлов Д. М. - Соціальне підприємництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина, Росул Н. О. (2022)
Бєлова М. В. - Соціальне підприємництво як реалізація соціальної функції держави, Гусейнова С. З. (2022)
Зінченко О. В. - До питання безпеки праці осіб, які працюють поза місцезнаходженням роботодавця в умовах сьогодення (2022)
Менджул М. В. - Окремі прoблеми реалізації права на працю в умовах воєнного стану, Калько А. І. (2022)
Кисельова О. І. - Особливості дисциплінарної відповідальності спортсменів-професіоналів (2022)
Кузнецова М. - Механізми захисту трудових прав в період дії воєнного стану, Ананьєв С., Сафонова Т. (2022)
Луцай В. В. - Проблема безробіття молоді в Україні (2022)
Стрепко В. Л. - До питання про надурочні роботи за трудовим правом України, Фурик І. Я. (2022)
Уварова Н. В. - Адміністративна відповідальність за порушення чи невиконання колективного договору, угоди (2022)
Швець О. М. - Особливості застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення, Пасічнюк В. Б. (2022)
Бахчев К. В. - Вектор трансформації компетенції поліцейських у зв’язку з легалізацією вогнепальної зброї в Україні (2022)
Бліхар М. М. - Правова природа податків та зборів, Васильків О.-А. В. (2022)
Бойко О. І. - Спеціальні засоби в діяльності поліції: нова концепція, Жбанчик А. В. (2022)
Будь О. А. - Щодо питання правового регулювання адміністративних процедур в діяльності Національної поліції України (2022)
Гарбінська-Руденко А. В. - Актуальні законодавчі зміни у виконанні місцевих бюджетів в Україні, Волинець В. В., Чорноіван Я. С. (2022)
Герич А. Й. - Доступ до адміністративного правосуддя під час війни (2022)
Горбалінський В. В. - Перспективи розвитку і застосування законодавства щодо надання адміністративних процедур в Україні (2022)
Горбунова Я. М. - Застосовність Законів "Про адміністративну процедуру" та "Про медіацію" в механізмі протидії домашньому насильству (2022)
Дорофеєва Л. М. - Адміністративно-правова діяльність Держмитслужби в умовах війни і перспективи євроінтеграції, Корнева Т. В. (2022)
Єсімов С. С. - Реалізація принципу змагальності в адміністративному судочинстві при використанні інформаційних технологій (2022)
Завістовський О. Д. - Професійна, службова та службово-бойова діяльність Національної поліції: сутність та розмежування понять (2022)
Комарницька І. І. - Адміністративне право у профілактиці правопорушень у податковій сфері (2022)
Коренев А. О. - Судова дискреція в адміністративному судочинстві: поняття та зміст (2022)
Лепіш Н.Я. - Заходи адміністративного попередження керування транспортним засобом у стані, що загрожує безпеці дорожнього руху, Проць І.М. (2022)
Міщук І. В. - Концепція професійної правничої допомоги в Україні: загальнотеоретичний аспект (2022)
Новіков Н. Б. - Щодо питання регулювання фінансового ринку: державне регулювання та його методи (2022)
Пішта В. І. - Методологія порівняльного медичного права: базові аспекти (2022)
Проць І. М. - Реформування органів державної влади, що здійснюють валютний контроль, Лепіш Н. Я. (2022)
Проць І. М. - Принципи здійснення валютного контролю в Україні (2022)
Рафальська А. М. - Перспективи розвитку криптовалют в Україні, Букіна В. О. (2022)
Сахнюк В. В. - Суб’єкти публічного адміністрування системою безоплатної правової допомоги: загальнотеоретичний аспект (2022)
Ткач К. Д. - Порівняльний аналіз нинішнього стану нормативного – правового регулювання галузі охорони здоров`я України та Угорщини (2022)
Шевченко Л. В. - Адміністративно-правова характеристика діджиталізації у сфері митної справи (2022)
Гришко В. І. - Делікти, здійснені в межах волонтерської діяльності та гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, Красько З. В. (2022)
Думчиков М. О. - Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі (2022)
Мазуренко О. В. - Кримінологічний аналіз та вдосконалення системи запобігання наркозбуту у причорноморському регіоні материкової України (2022)
Нагорна О. О. - Актуальність сучасного викладу норми про державну зраду, Довгалюк Ю. М. (2022)
Нестеренко К. О. - Корупційні ризики в процедурах отримання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, Булгакова О. В. (2022)
Верлос Н. В. - Особливості проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, вчиненого футбольними вболівальниками, Пирожкова Ю. В., Мельковський О. В. (2022)
Мирошниченко Ю. М. - Вплив особливостей судового допиту на зміст тактичних засобів його оптимізації (2022)
Орлова Т. А. - Про вдосконалення тактики пошукових операцій зниклих дітей при обставинах, що вказують на вбивство, Волобуєв І. Р. (2022)
Сидій Я. В. - Щодо процедури угоди про визнання винуватості у контексті співробітництва підозрюваного з обвинуваченням (2022)
Ступник Я. В. - Протидія наркозлочинності як комплексна система правової реакції правоохоронних органів на злочинні явища, Марценишин Ю. І., Гецко М. М., Мацола А. А. (2022)
Заборовський В. В. - Інститут підвищення кваліфікації адвоката: історичний аспект (2022)
Заборовський В. В. - Перегляд судових рішень: теоретико-правове дослідження практики Європейського суду з прав людини щодо доступу до правосуддя, Манзюк В. В., Стойка А. В. (2022)
Кравцова М. О. - Особливості роботи судів в умовах військового стану, Дацюк Т. К. (2022)
Гавриленко В. В. - Міжнародно-правові стандарти як методологічна основа для створення та удосконалення національних правоохоронних систем (2022)
Гомонай В. В. - Правовий режим перебування в ЄС громадян України (2022)
Городиський І. М. - Міжнародно-правовий статус Вільного міста Данциґ (1920–1939) (2022)
Завгородня В. М. - Санкції у міжнародному спорті як інструмент реагування на міжнародно-протиправні діяння: досвід застосування та теоретичні проблеми визначення юридичної природи, Чернявський А. Л. (2022)
Істін С. О. - Міжнародні стандарти медіації як альтернативного способу вирішення правових спорів та їх імплементація в умовах євроінтеграції України (2022)
Маланчук Т. В. - "Брексіт": як змінилися Великобританія та Європейський Союз після шести років не разом, Ніколенко А. О. (2022)
Плотнікова М. В. - Роль Банку розвитку Ради Європи у соціальній інтеграції біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту (2022)
Предибайло А. І. - Міжнародний захист осіб похилого віку під час збройних конфліктів (2022)
Садигов Самер Ахад Огли - Міжнародно-правове співробітництво України та держав-членів ЄС у сфері забезпечення безпеки постачання газу (2022)
Сироїд Т. Л. - Зaхист трудових прав співробітників міжнародних міжурядових організацій: теорія та практика, Фоміна Л. О., Фомін П. В. (2022)
Торончук І. Ж. - Доступ до юридичної освіти в країнах загальної системи права, Грекул-Ковалик Т. А. (2022)
Фоміна Л. О. - Щодо питання розуміння права на достатнє житло: міжнародно-правовий аспект (2022)
Щербина В. - Свобода вираження у контексті нормативного забезпечення та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (2022)
Гецко М. М. - Деякі проблемні моменти в ході реалізації органами національної поліції перевірки сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, Ступник Я. В. (2022)
Головач А. Й. - Cпіввідношення інституту притулку та інституту біженців у міжнародному та національному праві (2022)
Фонарюк О. Ю. - Перехід до нової форми взаємовідносин між державою та особою у процесі впровадження медичної реформи, Бондар П. П. (2022)
Заяць Н. В. - Рецензія на монографію Халюка С. О. "Конституційно-правовий статус Вищої ради правосуддя в Україні: доктрина, поняття, елементи" (2022)
Pichugin S. - Many years of experience of standarding the medium component of wind load on building structures (2021)
Pichugin S. - Algorithm for modeling possible failures at the construction site, Klochko L. (2021)
Usenko Y. - Determination of the compressed zone shape of concrete in reinforced concrete T-section beams under biaxial bending, Pavlikov A. (2021)
Dovzhenko O. - The masonry calculation strength under the vertical and horizontal loads combined action by the variational method in the plasticity theory, Pohribnyi V., Usenko V., Usenko D. (2021)
Vereshchaka S. - Strength of steel pipelines in corrosive sites with repair composite bandage, Mukoseev V., Rohovyi S., Tsyhanenko H. (2021)
Usenko V. - Modeling a dependence system with specified conditions, Vorontsov O., Nikolaenko V., Usenko I. (2021)
Semko O. - Temperature-humidity regime in the operation of the roofs of historic buildings, Filonenko O., Hasenko L., Mahas N., Rudenko V. (2021)
Semko O. - Moisture protection of structures adjacent to the ground in historic buildings, Filonenko O., Yurin O., Mahas N., Rudenko V. (2021)
Dubyk О. - Improving the monitoring of the operational and technical condition of rigid airfield pavements, Ilchenko V., Stepanchuk O., Talavira H. (2021)
Shkola O. - Influence of composition and density of slags on their strength and filtration parameters, Mosicheva I., Marchenko M., Vasylyuk K. (2021)
Vynnykov Y. - The results of modeling the strain state of soil base reinforced by soil-cement elements under strip foundations of the building, Razdui R. (2021)
Hasenko A. - Previous self-stresses creation methods analysis in bent steel reinforced concrete structures with solid cross section (2021)
Mykhaylovskyi D. - Analysis of the stress-strain state of laminated timber beams reinforced with composite tapes, Komar M. (2021)
Orysenko O. - Determination of spatial interaction of the individual road train links, Skoryk M., Kryvorot A., Rassoha I. (2021)
Orysenko O. - Design of 3D printers analysis for construction and architecture, Nesterenko M., Shokalo A., Nesterenko T. (2021)
Nesterenko M. - Computer modeling of the stress-strain state of vibrating machine frames with spatial vibrations (2021)
Korobko B. - Analysis of the pattern between the mass of the plunger and the translational motion maximum frequency of the working body of the electromagnetic action differential pump, Kivshyk A. (2021)
Mykhailovska O. - Technological solution of oil and gas waste disposal, Zotsenko M. (2021)
Zezekalo I. - The effect of gas hydrates self-preservation in the process of their industrial development, Kobolev V., Lukin O., Vynnykov Y., Safronov A. (2021)
Dryuchko О. - Formation of polyfunctional photocatalytically active layered oxide materials using coordination nitrates REE and alkali metal as precursors, Bunyakina N., Shefer О., Laktionov О., Halai V., Pleshkan D. (2021)
Хаустова В. Є. - Cучасні війни та воєнні конфлікти: сутність, класифікація, особливості та вплив на економіку, Решетняк О. І., Проноза П. В. (2022)
Іванов Ю. Б. - Типологія криз неекономічного походження в контексті превентивної антикризової політики для України, Полякова О. Ю. (2022)
Маслов Д. С. - Інституційна база регулювання виробництва та обігу цифрових товарів в Україні (2022)
Кизим М. О. - Мережева економіка: еволюція розвитку, передумови становлення концепції, концептуальні підходи до визначення, Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. (2022)
Галахова Т. О. - Сучасні моделі монетизації бізнесу в умовах цифровізації економіки, Галахов Є. М., Євдоченко О. О., Кислицина О. В. (2022)
Кизим М. О. - Розбудова ринків теплової енергії: досвід європейських країн і висновки для України, Салашенко Т. І., Котляров Є. І. (2022)
Благун І. С. - Модель економічного аналізу міжнародної торгівлі України та ЄС, Надвірнянський Ю. Р. (2022)
Кизим М. О. - Державне регулювання та підтримка виробництва синтетичного рідкого палива в Україні, Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Костенко Д. М. (2022)
Романовська Ю. А. - Технологія розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста (2022)
Рибчук А. В. - Проблеми формування інтегрованого інвестиційного клімату в державі, Яхимець Ю. М. (2022)
Якушко І. В. - Сутність і змістовні ознаки цифрового розвитку економічних систем (2022)
Ушакова Н. Г. - Цифровізація як каталізатор подолання негативних наслідків пандемії та воєнного стану, Андросова Т. В. (2022)
Бабаєв В. М. - Організаційні зміни в системі управління регіональним розвитком, Димченко О. В., Рудаченко О. О., Смачило В. В. (2022)
Красностанова Н. Е. - Збалансований розвиток інфраструктури регіону, Медловська Н. В. (2022)
Топалова І. А. - Шляхи підвищення результативності діяльності суб’єктів господарювання регіону в контексті їх ресурсного забезпечення (2022)
Нестерчук О. С. - Проблеми та перспективи залучення інвестиційних ресурсів у машинобудівну галузь в умовах воєнного стану, Гречко А. В. (2022)
Андрієнко М. М. - Економічна діагностика конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних послуг, Корж Л. О. (2022)
Левківський Є. В. - Перспективи позиціонування аграрних вертикально інтегрованих підприємств у глобальних ланцюгах вартості (2022)
Бондаревська К. В. - Бідність в Україні та перспективи її подолання, Ткаченко Ю. О., Онищенко В. А. (2022)
Ярмола К. М. - Антикризове управління в туризмі (2022)
Шушкова Ю. В. - Оцінка сучасного стану державного боргу України, Баськова Ю. С. (2022)
Петик Л. О. - Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації, Козачук О. В., Себестянович І. С. (2022)
Lukianchuk D. Y. - The Evolutionary Development of Money: From Minted Coins to Cryptocurrencies (2022)
Слобода Л. Я. - Виклики та пріоритети управління власним капіталом банків України в період воєнного стану, Коваль-Ігнатишина В. М. (2022)
Марченко О. В. - Мінімізація кредитного ризику та підвищення якості кредитного портфеля банку, Петриківа О. С., Коробко К. О. (2022)
Тітарчук М. І. - Інституційні засади державної податкової політики (2022)
Куряча Н. В. - Особливості оподаткування та ведення бізнесу страховими компаніями під час війни (2022)
Гончарук І. В. - Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні, Ємчик Т. В., Вовк В. Ю. (2022)
Подра О. П. - Циркулярні моделі управління розвитком бізнесу: проблеми та перспективи в Україні, Горошко Ю. В. (2022)
Кондратенко Н. О. - Проблеми та перспективи вдосконалення управління розвитком страхових компаній України, Новікова М. М., Волкова М. В., Москаленко Є. С. (2022)
Лебідь Т. В. - Перспективи впровадження ІТ-проєктів у сферу бджільництва в Україні, Пундор А. М. (2022)
Цимбалюк С. О. - "Зелене" управління людськими ресурсами: вплив екологічних практик на діяльність організації, Ковтун О. А. (2022)
Шуміло О. С. - Формування системи маркетингового менеджменту підприємства, Мангушев Д. В., Поліщук О. А. (2022)
Євтушенко О. В. - Аналіз впливу складових нейромаркетингу на поведінку споживачів туристичного продукту, Гапоненко Г. І., Шамара І. М. (2022)
Бубенець І. Г. - Сучасні аспекти цифрового маркетингу: основні показники ефективності, Сломінцев Д. М. (2022)
Проценко В. М. - Розвиток фармацевтичних компаній України з використанням методів digital-маркетингу, Проценко А. В. (2022)
Ковальчук В. М. - Аналіз комунікаційного середовища закладів вищої освіти (2022)
Решетняк О. І. - Сучасні методи просування ресторанних послуг, Самілкіна А. В., Нестеренко А. О. (2022)
Content (2021)
Chernyshenko V. O. - Molecular mechanisms of inhibition of intravascular, and activation of extravascular thrombus formation, Lugovska N. E. (2021)
Pirhanov G. G. - Sinorhizobium meliloti bacterium as a perspective object for biotechnology, Zhernossekov D. D. (2021)
Stohnii Ye. M. - Directed proteolysis of fibrinogen by protease of Gloydius halys halys venom, Rebriev A. V., Hornytska O. V., Slominskiy O. Yu., Kostiuchenko O. P., Klymenko K. P., Chernyshenko V. O. (2021)
Gulevskyy O. K. - Restoration of the structural and functional state of erythrocytes after hypothermic storage using human cord blood low-molecular fraction and the drug Actovegin, Akhatova Y. S. (2021)
Poronnik О. О. - Obtaining of plant tissue culture Scutellaria baicalensis Georgi. and its biochemical analysis, Myriuta G. Yu., Anishchenko V. M., Ivannikov R. V., Kunakh V. A. (2021)
Kobylinska N. - Simultaneous identification, quantification, and main components analysis of Artemisia annua and Artemisia tilesii "hairy” root extracts, Bohdanovych T., Duplij V. , Pashchenko I. , Matvieieva N. (2021)
Olkhovska A. I. - Agrobacterium rhizogenes — mediated transformation as an approach of stimulating the synthesis of antioxidant compounds in Artemisia absinthium L, Drobot K. О., Shakhovsky A. M., Matvieieva N. A. (2021)
Мялковська Л. - І. Нечуй-Левицький & В. Підмогильний: тексти про Київ (2021)
Тєлєжкіна О. - Харків: номен і образ в українській поезії (2021)
Бибик С. - Ворошиловград – метафора лінгвокультурної пам'яті (за однойменним романом С. Жадана) (2021)
Голікова Н. - Мислеобраз "місто" в художньо-персонажному дискурсі Валер'яна Підмогильного (2021)
Сюта Г. - "Стаю урбаністом, не можу без міста…" (місто і людина в поетичному дискурсі ХХ століття) (2021)
Гоцинець І. - Образи "місто" і "село" як фрагменти мовоопису чорнобильського простору (2021)
Голоюх Л. - Мовні знаки субкультури міста в романах Сергія Жадана (2021)
Сенькович О. - Мовна естетика образу місто у поетичних текстах Б.-І. Антонича (2021)
Іваненко І. - "Місто тихе, срібношате, колихане в колисці зір" (епітетні характеристики міста в українській поетичній мові ХХ століття) (2021)
Мовчун Л. - Структура і динаміка римового поля "місто" (2021)
Ганжа А. - Мовний ландшафт кінодокументалістики про П. Загребельного (2021)
Руда О. - Урбанолінгвістика в Україні: надбання та перспективи досліджень (2021)
Городенська К. - Семантико-синтаксична та лексична специфіка вокатива в ідіолекті Лесі Українки (2021)
Коць Т. - Лексико-семантична парадигма поняття "тиша" в мовотворчості Лесі Українки (2021)
Єрмоленко С. - Константи наукового мислення академіка В. М. Русанівського (2021)
Сирко І. - Оцінно-пізнавальний аспект щоденникової мовної картини світу (2021)
Кумеда О. - Фонетичні маркери книжності в мові Пантелеймона Куліша (2021)
Пелипась М. - Фразеологічні одиниці з компонентом-антропонімом (2021)
Невська Ю. - "Світ любіть відкрито ніжними серцями…" (рецензія на поетичну збірку А. М. Поповського "У роздумах плинного часу...". Дніпро: Ліра, 2020. 184 с.) (2021)
Дільна О. - "Любов до вишиванки мені прищепила мій класний керівник" (Стилістичне використання координації підмета і присудка та фемінітиви) (2021)
Сахарова О. - Гармонійний чи гармонічний (2021)
Content (2022)
Tigunova O. O. - Acetone-butyl fermentation peculiarities of the butanol strains-producer, Bratishko V. V., Balabak A. V., Priyomov S. G., Shulga S. M. (2022)
Aralova N. I. - Mathematical models of respiratory and blood circulatory system, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V., Radziejowski P. A., Radziejowskа M. P. (2022)
Golovenko M. - Metabolic profile and mechanisms reaction of receptor GABA-targeted propoxazepam in human hepatocytes, Reder A., Larionov V., Andronati S. (2022)
Shchenyavsky І. J. - Cardioprotective effect of enkephalins under immobilization stress (2022)
Dehiri M. - Cytotoxic, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Peganum harmala L. extracts, Diafat A., Fatmi W., Ben Mansour R., Bouaziz F., Bahloul A. (2022)
Todosiichuk T. S. - Biotechnological aspects of developing a liquid form of polyfunctional enzybiotic preparation, Pokas O. V., Soloviov S. О., Ryzhkova T. S. (2022)
Author rules (2022)
Wahid N. - Radiative flow of magnetic nanofluids over a moving surface with convective boundary condition, Arifin N., Khashi’ie N., Pop I., Bachok N., Hafidzuddin M. (2022)
Chong J. - Effects of rodents’ behaviours on leptospirosis spread: an individual-based modeling approach, Tiong W., Labadin J., Phang P. (2022)
Norzawary N. - Double solutions and stability analysis of slip flow past a stretching/shrinking sheet in a carbon nanotube, Bachok N., Ali F., Rahmin N. (2022)
Japili N. - MHD stagnation point flow over a stretching or shrinking sheet in a porous medium with velocity slip, Rosali H., Bachok N. (2022)
Ibragimov G. - The solution of an infinite system of ternary differential equations, Qo’shaqov H., Turgunov I., Alias I. (2022)
Eshkuvatov Z. - New development of homotopy analysis method for non-linear integro-differential equations with initial value problems (2022)
Sundar A. - Simulated annealing approach for outpatient scheduling in a haemodialysis unit, Rahmin N., Chen C., Nazihah M. (2022)
Yahaya R. - MHD flow of hybrid nanofluid past a stretching sheet: double stratification and multiple slips effects, Ali F., Arifin N., Khashi’ie N., Isa S. (2022)
Sawal A. - Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates, Ibrahim S., Roslan T. (2022)
Ibrahim S. - Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion, Laham M. (2022)
Rasedee A. - Numerical analysis on chaos attractors using a backward difference formulation, Abdul Sathar M., Mohd Najib N., Wong T., Koo L. (2022)
Sokil B. I. - Asymptotic method and wave theory of motion in studying the effect of periodic impulse forces on systems characterized by longitudinal motion velocity, Pukach P. Ya., Senyk A. P., Sokil M. B., Andrukhiv A. I., Vovk M. I. (2022)
Aqel F. - Hybridization of Divide-and-Conquer technique and Neural Network algorithm for better contrast enhancement in medical images, Alaa K., Alaa N., Atounti M. (2022)
Politanskyi R. - Entropy calculation for networks with determined values of flows in nodes, Bobalo Y., Zarytska O., Kiselychnyk M., Vistak M. (2022)
Labay V. - Universal dependence for determining exergetic output-input ratio of air split-conditioner heat pump, Klymenko H., Gensetskyi M. (2022)
Gera B. - Temperature field of metal structures of transport facilities with a thin protective coating, Kovalchuk V., Dmytruk V. (2022)
Ziani M. - Towards adaptation of the NURBS weights in shape optimization (2022)
Maherus N. - Modeling of a bulk material stress state in a conical hopper hole under vibration action, Sholovii Yu., Tymoshenko N., Kuchma M. (2022)
Benboubker M. - Existence and stability of solutions to nonlinear parabolic problems with perturbed gradient and measure data, Traore U. (2022)
Sasikumar J. - Chemical reaction and viscous dissipation effect on MHD oscillatory blood flow in tapered asymmetric channel, Senthamarai R. (2022)
Шевченко Л. - Мовна особистість vs мовна ідентичність. Агатангел Кримський (2021)
Данилюк Н. - Джерела формування мовної особистості Агатангела Кримського, Рогач О. (2021)
Космеда Т. - Постать А. Кримського крізь призму дискурсивного простору його листів до І. Франка (2021)
Гримич М. - Особа дослідника-польовика в "Бейрутських оповіданнях" Агатангела Кримського (2021)
Гундорова Т. - Автобіографізм і "дух часу" в нігілістичному романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2021)
Ганжа А. - Лінгвоімагологічна рецепція постаті А. Кримського в документальному кінопросторі (2021)
Голікова Н. - А. Кримський і П. Загребельний про історію України: лінгвокультурний діалог (2021)
Тищенко О. - Лексична картотека Звенигородщини в джерельній основі "Російсько-українського словника" 1924–1933 років за редакцією А. Ю. Кримського (2021)
Коць Т. - Кодифікаційна діяльність А. Кримського і тенденції українського нормотворення кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2021)
Черемська О. - Питання культури мови в епістолярії Агатангела Кримського та Бориса Грінченка (2021)
Єрмоленко С. - Художній наратив Агатангела Кримського-філолога (2021)
Бибик С. - Лексико-фразеологічна основа малої прози Агатангела Кримського у дзеркалі мовно-культурної ідентичності (2021)
Голоюх Л. - Відображення інтелектуалізації української мови кінця ХІХ ст. в оповіданнях Агатангела Кримського (2021)
Тєлєжкіна О. - Художньо-виражальні засоби в мовно-поетичній палітрі Агатангела Кримського: типологія і функції, Кір'янова О. (2021)
Козловська Л. - Концепт "самотність" у поетичній мовотворчості кінця ХХ – початку ХХІ століття, Дядченко Г. (2021)
Соболь Л. - Сакрально марковані мовні одиниці в поетичному дискурсі другої половини ХХ століття (2021)
Аносова Ю. П. - Когнітивно-комунікативний підхід до навчання читання англійською мовою здобувачів освіти політехнічних закладів фахової передвищої освіти, Наумкіна О. В., Сіліщенко О. П. (2021)
Бабійчук С. М. - Спеціалізовані курси з основ ДЗЗ для освітян системи Малої академії наук України, Томченко О. В. (2021)
Гайко С. І. - Підхід до автоматизованої структуризації освітніх ресурсів на основі методу рекурсивної редукції, Приходнюк В. В. (2021)
Задерей Н. С. - Сучасні підходи до вивчення біології у центрах STEM-освіти (2021)
Ігнатенко Є. В. - Етапи організації дистанційного (змішаного) навчання і створення електронного освітнього контенту на прикладі структурного підрозділу "Центр дистанційної освіти Одеської області" Комунального закладу "Рішельєвський науковий ліцей" (2021)
Kuzmenko O. S. - Methodological features of professionally oriented education of physical engineering disciplines based on STEM technologies: aspect of ontological approach, Demianenko V. B., Savchenko I. M., Demianenko V. M. (2021)
Патрикеєва О. О. - STEM-проєкт як інструмент формування компетентностей здобувачів освіти, Черноморець В. В., Василенко І. В., Коваленко М. В. (2021)
Пестушко А. В. - Ефективність засобів підвищення рівня мотивації під час вивчення англійської мови, Гончарова В. Б. (2021)
Постова К. Г. - Інтернет-ресурси в дослідницькій діяльності підлітків (2021)
Сафонова Г. Ф. - Огляд некогнітивних факторів навчання, Вічна О. В., Сафонов М. С. (2021)
Шаповалов В. Б. - Використання онтологічної моделі STEM-центру в навчальному процесі (2021)
Content (2022)
Oliinyk A. V. - Haracteristics of wound infections and methods of their treatment using preparations of biological origin, Farfolameeva D. O., Galkin A. Yu. (2022)
Kocatürk R. R - Use of ketogenic diet therapy in epilepsy with mitochondrial dysfunction: a systematic and critical review, Temizyürek A., Reis E., Tur S., Yilmaz Ş., Demirkaya H., Özcan Ö. Ö., Karahan M. (2022)
Oliynyk Zh. - Long-term effects of sham surgery on phagocyte functions in rats, Rudyk M., Kalachniuk L., Dovbynchuk T., Tolstanova G., Skivka L. (2022)
Bekalа M. I. - Adaptor protein RUK/CIN85 is involved in the glucose metabolism reprogramming in breast cancer cells, Horak I. R., Gudkova O. O., Latyshko N. V., Tokarchuk K. O., Geraschenko D. S., Shkoda M. O., Drobot L. B. (2022)
Boichuk A. S. - Activity of AMP deaminase and 5-nucleotidase in the cytosolic kidney fraction of rats under the conditions of different protein and sucrose content in a diet, Voloshchuk O. M. (2022)
Didkivskyi V. A. - HPLC detection of antithrombitic calix|4|arene in blood plasma of animals, Pavlenko A. O., Marunych R. Y., Selikhova A. O., Cherenok S. O., Todosiuk T. P., Shevchenko S. M. (2022)
Gavrylyak I. V. - Protein markers of hypoxia and angiogenesis in tear fluid of patients with traumatic corneal injury, Bilous V. L., Korsa V. V., Greben N. K. (2022)
Iskandarov E. - Action of venom of Vipera snake of Ukraine on blood coagulation in vitro, Zinenko O., Tupikov A., Pitishkina A., Platonov O., Gryshchuk V., Kucheriavyi Y., Stohnii Y. (2022)
Korshun R. S. - Adaptor protein Ruk/CIN85 participates in the metabolic control of human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, Hudkova O. O., Latyshko N. V., Kishko T. O., Horak I. R., Drobot L. B. (2022)
Kucheriavyi Y. - Limited proteolysis of fibrinogen C-region reveals its structure, Hrabovskyi O., Rebriev A. V., Stohnii Y. (2022)
Mykytenko A. O. - Influence of systemic inflammatory response syndrome on the development of oxidative stress during simulation of chronic alcohol intoxication in rats, Akimov O. Y., Neporada K. S. (2022)
Raynich Y. - The acquisition of resistance in human non-small lung adenocarcinoma MOR cells is associated with UP-regulation of adaptor protein Ruk/CIN85 and epithelial-tomesenchymal transition (EMT), Katernat D. S., Gerashenko D. S., Khudiakova O. V., Garmanchuk L. V., Drobot L. B. (2022)
Romanenko K. S. - Effect of N-stearoylethanolamine on the lipid composition of the frontal cortex and hippocampus of the rat’s brain at the aging, Horid’ko T. M. (2022)
Rudnytska O. - Graphene oxide affect the expression of proliferation related genes and microRNA in normal human astrocytes, Kulish Y., Trufanova D., Minchenko O. (2022)
Sliusar M. - Glutamine deprivation affects the expression of genes which control pyruvate dehydrogenase activity: the impact of ERN1 knockdown, Shatokhina H., Cherednychenko A., Minchenko O. (2022)
Viletska Y. - Molecular basis of the development of insulin resistance in obese adolescent and adult men, Minchenko D., Luzina O., Ratushna O. (2022)
Zhuravel B. V. - Epithelial-mesenchymal transition in melanoma progression: the contribution of adaptor protein RUK/CIN85, Geraschenkо O. L., Tokarchuk K. O., Horak I. R., Drobot L. B. (2022)
Атаманчук В. П. - Метатеоретичні засади трансдисциплінарності (2021)
Атамась А. І. - Застосування моделюючого комп'ютерного середовища для здійснення навчальних демонстрацій та виконання лабораторних робіт (2021)
Білик Ж. І. - Використання мобільних додатків для визначення рослин, Шаповалов Є. Б., Шаповалов В. Б. (2021)
Ворона Л. І. - Мультидисциплінарні особливості реалізації державної політики розвитку позашкілля на регіональному рівні (2021)
Дембіцька С. В. - Вдосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти шляхом впровадження мобільних інформаційно-комунікативних технологій, Мястковська М. О. (2021)
Завалевський Ю. І. - Створення педагогічних умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ-та STEM-технологій в закладах загальної середньої освіти, Гущина Н. І., Василашко І. П., Коршунова О. В., Патрикеєва О. О. (2021)
Кальной С. П. - "Призма знань" як віртуальна форма організації е мережевої бази знань в освіті (2021)
Ковальова О. А. - Результати вивчення передового досвіду МАН України в реалізації наукової освіти (2021)
Ладичук О. К. - Онтологія як засіб представлення медичної інформації (2021)
Nazarenko T. H. - Stages and conditions of implementation of stem education in ukraine, Honcharova N. O., Sipii V. V. (2021)
Савченко Я. В. - Особливості інтерактивних музеїв науки: погляд крізь призму організаційно-педагогічних ідей Якова Перельмана, Сліпухіна І. А. (2021)
Svyrydenko D. B. - Project 2061 and other scientific literacy initiatives: overseas lessons for ukrainian science educators, Revin F. H. (2021)
Чуприна О. Б. - Керівник гуртка: від професіоналізму до педагогічної майстерності, Лященко Т. В. (2021)
Шибка О. С. - Ідеї освітніх STEM-STEAM-проєктів, Шибка Г. І. (2021)
Голіяд І. С. - Досвід застосування дизайн-мислення для вдосконалення професійного розвитку майбутніх учителів технологій та трудового навчання, Тропіна М. А. (2021)
Content (2022)
Gabovich А. - Path of modern natural sciences: from discovery of realities to study of their attributes, Kuznetsov V. (2022)
Павлова Т. С. - Міфологічні, релігійні та культурні виміри феномена права (2022)
Aytov S. - Historical anthropology as a modern philosophy of history and theoretical sociology: social-c ultural dynamics analysis (2022)
Безродний А. Г. - Потяг, на який ми всі спізнилися: проблеми антропогенезу (2022)
Kryvokon N. I. - Role of Jewish joint distribution committee in Ukraine reconstruction in 1920s, Kryvokon O. H. (2022)
Gutnyk M. - The contribution of technological institute teachers to the transformation of the architectural space of Kharkiv City, Tverytnykova O. (2022)
Литвинова Т. Ф. - Музичні вподобання дворянства Лівобережної України як об’єкт історичного дослідження, Бікбаєва Є. О. (2022)
Альков В. А. - Війна в лікарській рецепції: А. Г. Подрєз і його хірургічні замітки, Робак І. Ю. (2022)
Литвинко А. С. - Академічні соціогуманітарні дослідження історичних, суспільних і культурних вимірів російсько-у країнської війни. Частина перша (2022)
Коваль Ю. Ю. - Формування напрямів досліджень академіка М. П. Барабашова (2022)
Онопрієнко В. І. - Академік Олексій Борисяк – подвижник науки. До 150-річчя від дня народження (2022)
Добровольська В. А. - Діяльність В. Лігіна на посаді голови Одеського відділення Російського технічного товариства у 1880-х роках (2022)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичні аспекти становлення і розвитку техніки мозаїки з часів Київської Русі до ХХI ст. в Україні (2022)
Звонкова Г. Л. - УФТІ: маловідомі сторінки історії 30-х років (2022)
Золотарьов В. С. - Аграрний аспект думської політики КДП Росії та її ставлення до аграрної реформи П. А. Столипіна (1906–1907 рр.) (2022)
Ліхолєтов Я. В. - Історія та діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури на території Харківщини (1966–2021 рр.) (2022)
Lyashuga I. Yu. - Creation of the system for ensuring the uniformity of measurements in Ukraine in the XX century (2022)
Білас Ю. В. - "Odvertyj lyst do vsix" Сергія Пилипенка. Латинізація української писемності в добу національного відродження (2022)
Савчук В. С. - Балишев М. А. Астрономічні дослідження у Харкові наприкінці ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. Київ: Наукова думка, 2022. 560 с. (2022)
Content (2022)
Nourildean S. W. - Investigating the impact of network topologies on the iot-based wsn in smart home monitoring system, Mohammed Y. A., Abdulhadi M. T. (2022)
Yevseiev S. - Development of a method for ensuring confidentiality and authenticity in wireless channels, Korolev R., Koval M., Rzayev K., Voitko O., Akhiiezer O., Hrebeniuk A., Milevskyi S., Baghirov E., Mammadov M. (2022)
Lutsenko V. - Application of the principle of information objects description formalization for the design of information protection systems, Progonov D. (2022)
Haddad N. M. - Managing security in IoT by applying the deep neural network-based security framework, Salih H. S., Shukur B. S., Abd S. K., Ali M. H., Malik R. Q. (2022)
Zuyeva Y. - Devising an approach to analyze the parameters for determining potential premodified firmware of USB devices, Pyrkova A., Saparbayev A., Makulova A., Ordabayeva G. (2022)
Khudov H. - The development of a management decision-making method based on the analysis of information from space observation systems, Makoveichuk O., Butko I., Butko M., Khudolei V., Kukhtyk S. (2022)
Hamza E. - Classifying wireless signal modulation sorting using convolutional neural network, Aziez S., Hummadi F., Sabry A. (2022)
Alina G. - Software prototype development for non-centralized objects of wind flow amplification, Tashatov N., Tatkeyeva G., Bauyrzhanuly M., Kaibassova D., Nurtay M. (2022)
Abstract and References (2022)
Content (2022)
Gurgenidze D. - Assessment of economic efficiency indicators of environmental protection measures during the construction of hydraulic engineering structures (2022)
Yatskov M. - Development of a resource-saving technology for the treatment of ferrum-containing wastewater from etching operations, Korchyk N., Budenkova N., Mysina O. (2022)
Sukach S. - Applying a neural network method to search for optimal air ionization conditions, Chenchevoi V., Fjodorova N., Chencheva O., Bakharev V., Kortsova O., Shevchenko V., Petrenko I. (2022)
Levchenko L. - Development of models of the electromagnetic environment in buildings and urbanized areas, Ausheva N., Burdeina N., Aznaurian I., Biruk Y., Kasatkina N., Matvieieva I., Nazarenko V., Nikolaiev K., Tykhenko O. (2022)
Levchenko O. - Determining patterns in the generation of magnetic fields when using different contact welding techniques, Polukarov Y., Goncharova O., Bezushko O., Arlamov O., Zemlyanska O. (2022)
Damayanti F. - Analysis of the effect of employee status on construction worker’s safety behavior using structural equation model, Djakfar L., Wisnumurti W., Nugroho A. M. (2022)
Pospelov B. - Revealing the features of the third order phase spectrum of the main dangerous parameters of the gas medium, Bezuhla Y., Yashchenko O., Khalmuradov B., Petukhova O., Gornostal S., Kozar Y., Tishechkina K., Salamatina O., Ihnatenko Z. (2022)
Tsapko Y. - Identifying parameters for wood protection against water absorption, Likhnyovskyi R., Horbachova O., Mazurchuk S., Tsapko А., Sokolenko K., Matviichuk A., Sukhanevych M. (2022)
Abstract and References (2022)
Mazurek E. - The educational biographies of engineers starting academic careers: comparative perspective of Poland and Ukraine, Vynoslavska O. (2019)
Morgunova O. - English vers libre prosody (auditory analysis results), Shkurko T. (2019)
Liubashenko O. - Dialogic interactive speaking skills assessment in the experiential teaching of technical English to tertiary school students, Kornieva Z. (2019)
Tsaralunga I. - Methodological principles of diachronic study of linguistic variation in the Ukrainian language (2019)
Sieriakova I. - Civic education in Ukraine: a qualitative study of students’ experiences of civic engagement (on the example of Kyiv National Linguistic University), Kokoza G. (2019)
Kichula M. - Evaluating professional qualities of medical students, Oleksii K., Korolova T. (2019)
Kryvoruchko S. - Metacommunication in the context of speech influence optimisation, Chervinko Y., Shamaieva I. (2019)
Romanovskіy O. - Teacher leadership at technical university, Reznik S., Chebakova Y. (2019)
Tsymbaliuk S. - Assessing and improving vocational teachers’ education and training in Ukraine, Shkoda T., Artiushyna M. (2019)
Berezenko V. - Developing the pragmatic competence of foreign learners: guidelines to using constatives in modern English discourse (2019)
Melnychenko A. - Developing competences of public management and administration specialists: implementation of foreign experience in Ukraine, Akimova O. (2019)
Kovalyuk Y. - Idioms in action: a case of conceptual metaphor theory VS blending theory (2019)
Luzik E. - Developing software engineering students’ readiness for professional mobility through blended learning, Akmaldinova O., Tereminko L. (2019)
Babushko S. - What makes university students swear, Solovei L. (2019)
Content (2022)
Melnyk Yu. B. - Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Science Annals, Vol. 5, No. 1-2, 2022 (2022)
Madhankumar V. - Impact of Knowledge and Perception of the Swachh Bharat Abhiyan on the Health Behavior Patterns of Rural Residents in India, Udhayabashkaran K., Arularasan S., Kayalvizhli P. (2022)
Stadnik A. V. - Psychological Distress among Students and Cadets of Universities in the War Conditions, Melnyk Yu. B., Babak S. A., Vashchenko I. V., Krut P. P. (2022)
Singh Ak. - Blast Crisis in Chronic Myeloid Leukemia: An Immunophenotypic Analysis, Singh An., Kanaujia S., Kushwaha R., Singh U. S. (2022)
Nikolov A. - Significance of Palliative Care for the Quality of Life for Oncology Patients, Georgieva L. (2022)
Kostina V. V. - The Development of Resilience of Schoolchildren as a Basis for Health Care in the Conditions of Martial Law, Pypenko I. S. (2022)
Горборуков В. В. - Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень, Приходнюк В. В., Франчук О. В. (2022)
Гуменюк І. М. - Структурно-функційна модель навчання української мови за професійним спрямуванням майбутніх учителів початкових класів і вихователів (2022)
Карпенко Ю. П. - Гендерні аспекти залучення студентів-медиків до науково-дослідної діяльності (2022)
Клєопа І. А. - Методичні прийоми формування математичної мови в іноземних слухачів підготовчого відділення технічного ЗВО, Тютюнник О. І., Коломієць А. А. (2022)
Коллі-Шамне А. В. - Психолого-педагогічні особливості навчальної взаємодії вчителя фізики із старшокласниками при проведенні лабораторних робіт в умовах інформатизації освітнього процесу, Татаренко А. О. (2022)
Кудикіна Н. В. - Особливості музейної педагогіки як інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти, Савченко Я. В. (2022)
Kuzmenko O. S. - Theoretical and methodological fundamentalization of science education in the conditions of integration of physics and professionally oriented disciplines on the basis of STEM-education, Savchenko I. M., Demianenko V. B. (2022)
Куліш О. В. - Подолання конфлікту як етап формування професійної ідентичності майбутніх психологів, Сірик І. В. (2022)
Лобода С. М. - Застосування мультимедійних технологій у підготовці бакалаврів технічних спеціальностей, Родіонова О. В. (2022)
Мосякова І. Ю. - Закономірності освітнього менеджменту багатопрофільних закладів позашкільної освіти в умовах автономії (2022)
Пащенко Т. М. - Кваліметричний підхід у реалізації методичної системи оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах будівельного профілю (2022)
Сергеєва Л. М. - Впровадження моделі розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики, Микитюк С. М. (2022)
Слободянюк Т. Б. - Формування педагогічної рефлексії: здійснення системної регуляції у майбутніх педагогів з мистецтвознавства (2022)
Винник О. Ф. - Soundcardscientifickit – засіб цифрової обробки та генерації сигналів звукової та ультразвукової частоти для навчальнодослідницької роботи, Комісова Т. Є., Кратенко Р. І. (2022)
Головатенко Т. Ю. - Шляхи використання google jamboard при підготовці вчителів початкових класів до застосування сучасних технологій навчання іноземних мов (2022)
Лугова Т. А. - Серйозні ігри у підготовці фахівців за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2022)
Марковець О. В. - Інформаційне забезпечення проведення онлайн-опитувань студентів, Кравець Р. Б., Терещук В. М. (2022)
Могілевська В. М. - Інформаційно-цифрова компетентність як інструмент вибудовування індивідуальної траєкторії професійного розвитку , Барліт О. О., Сібіль О. І. (2022)
Морзе Н. В. - Для чого майбутнім учителям інформатики вивчати комп’ютерний дизайн?, Єфименко Т. О. (2022)
Nalyvaiko O. - Academic integrity in the conditions forced distance learning, Zhernovnykova O., Nalyvaiko N., Molotok V. (2022)
Остапенко Л. П. - Робота з медіатекстами як ключовий етап у формуванні медіаграмотності учнів початкової школи, Андрієвська В. М., Олефіренко Н. В. (2022)
Pokryshen D. - Information and communication technologies as a teacher's self-development tool, Nesterenko S. (2022)
Rudnik Y. - Development of first educational level 012 preschool education specialty students’ digital literacy skills within a discipline "Modern technologies of teaching a foreign language to preschool children" (2022)
Смірнова В. А. - Рейтинг дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти як інструмент забезпечення прозорості результатів досліджень (2022)
Tiutiunnyk A. - Tracking the dynamics of lecturer rating indicators to ensure the quality of higher education (2022)
Chaikovska O. - Implementation of randall’s esl cyber listening lab materials for improving high students’ listening comprehension (2022)
Воротняк Л. І. - Деякі аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Дерев’янко О. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної самоактуалізації майбутніх інженерів-механіків (2015)
Дерев’янко О. В. - Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови, Лазаренко І. С. (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Долинський Є. В. - Запровадження системи профільного навчання для становлення майбутнього фахівця з іноземної мови (2015)
Іваниця Г. А. - Ґенеза становлення ідеї гуманізму та добродіяння у вітчизняній гуманістичній педагогіці (2015)
Карташова Л. А. - Формування у педагогічних працівників ПТНЗ готовності до використання інформаційних технологій, Діденко О. В. (2015)
Лагодинський О. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2015)
Лукащук І. М. - Теоретичні засади формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у медичному коледжі (2015)
Мірошніченко В. І. - Використання засобів масової інформації як засобу формування політичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Мішеніна Т. М. - Розвиток виразності мовлення на комунікативному етапі читацької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Павлюк Є. О. - Критеріальний підхід розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів в процесі їх професійного становлення, Чопик Т. В. (2015)
Усачик Н. М. - Особливості навчання курсантів професійно спрямованого діалогічного мовлення (2015)
Безрученков Ю. В. - Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання (2015)
Березюк В. П. - Алгоритм проведення комплексного практичного заняття під час польової практики майбутніх офіцерів-прикордонників з тактики прикордонної служби (2015)
Блажук О. А. - Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності (2015)
Богданюк О. Д. - Можливості застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-кінологів (2015)
Бопко І. З. - Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Гнидюк О. П. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення як педагогічна проблема, Діденко О. В. (2015)
Грицанюк В. В. - Особливості підготовки соціальних працівників для роботи з наркозалежними (2015)
Залюбівська О. Б. - Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів, Діденко О. В. (2015)
Івашкова Т. О. - Професійна спрямованість навчального процесу як умова формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і прийомів самоосвітньої діяльності (2015)
Катковський А. В. - Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в галузі лісового господарства агропромислового комплексу України, Полінкевич В. А. (2015)
Кусій М. І. - Принципи формування інтелектуальної культури майбутніх офіцерів служби порятунку в процесі вивчення математичних дисциплін (2015)
Полюк В. С. - Методологічні засади методики загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників у вищому навчальному закладі (2015)
Ратич Б. Я. - Сутність, зміст та структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства (2015)
Родіков В. Г. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності саперів (2015)
Романишина Л. М. - Проблема деонтології у формуванні професійно-етичної культури як складової загальної культури фахівця, Теличко Н. В. (2015)
Семенова А. В. - Принцип чесного самопрояву у педагогічній дії педагога-майстра як підґрунтя конструктивного функціонування освітнього простору (2015)
Тракалюк О. Л. - Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів (2015)
Вольфовська О. О. - Німецькомовна інавгураційна промова та її просодична реалізація (2022)
Гамзюк М. В. - Воєнно-політичні евфемізми в сучасних німецькомовних засобах масової комунікації (2022)
Жалко Д. Д. - Маркування інтердискурсивності / інтертекстуальності в когнітивній лінгвістиці (2022)
Капранов Я. В. - Комп’ютерне опрацювання результатів вільного асоціативного експерименту (на основі отриманих від англійців і поляків реакцій на стимули із семантикою резилентності), Черхава О. О., Грищук Ю. В., Івановська Б. О., Волошина О. В (2022)
Кирисюк А. А. - Методологія конструювання лексико-семантичних графів за допомогою комп’ютерної програми GEPHI (2022)
Ковальчук Ю. Ю. - Оцінні предикати як механізм реалізації оцінки в сучасній китайській мові (2022)
Кулик О. Д. - Вербалізація психологічного портрета жінки поважного віку в художньому тексті (на матеріалі роману "Елізабет зникла” Емми Хілі в перекладі Анни Цвіри) (2022)
Овсієнко Л. М. - Поліфункційність терміна в сучасному термінознавстві (2022)
Семегин Т. C. - VAX як новий етап у розвитку COVID-неологізмів (2022)
Сидельникова Л. В. - Графічний етимологізм у розвитку французької писемної традиції (2022)
Титаренко В. М. - Фонетико-орфографічна та морфологічна варіантність привілеїв Київському міському магістрату, Ящук Л. В. (2022)
Філоненко Н. Г. - Дистрибуція і реалізація семантико-синтаксичної валентності дієслів у сучасному французькому художньому тексті (2022)
Черненко О. В. - Семіозис інтерперсональних конфліктів в англійськомовному художньому дискурсі (2022)
Шкворченко Н. М. - Семіотизація політичної токсичності в медійних просторах США, Великої Британії та України: мультимодальний аспект (2022)
Мінчак Г. Б. - Фонетичні засоби вираження конотативної семантики в художньому тексті (на матеріалі творів Мирослава Дочинця) (2022)
Вимоги до рукописів (2022)
Асанова А. Е. - Лінгводидактична компетентність як кінцевий освітній результат реалізації моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2015)
Блощинський І. Г. - Сутність та зміст поняття "дистанційне навчання" в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі (2015)
Боровик О. В. - Обґрунтування змісту освіти з загальнотехнічних дисциплін в системі військової компоненти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Дем’янюк К. Д. (2015)
Головня С. Б. - Рекомендації щодо використання програмного забезпечення Google під час дистанційного навчання слухачів напряму "Автомобільний транспорт" (2015)
Гомонюк О. М. - Риторична культура майбутнього викладача як одна із складових його професійно-педагогічної культури (2015)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх фахівців початкової освіти в умовах цивілізаційних змін: теорія та практика (2015)
Лемешко О. В. - Використання автентичних відеосюжетів професійної спрямованості у процесі вивчення англійської мови курсантами ВВНЗ, Лемешко В. В. (2015)
Лисий М. І. - Реформування інженерно-технічного факультету національної академії ДПСУ – напрямок посилення воєнної безпеки держави (2015)
Мельніков А. В. - Психолого-педагогічні засади компетенції керівників структурних підрозділів органів охорони державного кордону (2015)
Мірошніченко В. І. - Педагогічні умови та досвід сімейного виховання (2015)
Оршанський Л. В. - Мотивація професійного самовдосконалення майбутнього інженера-механіка засобами САПР (2015)
Рабійчук Л. С. - Соціокультурний підхід до викладання іноземних мов у вищій школі, Завідонова Н. І., Червінська Л. М. (2015)
Решетник С. М. - Особливості професійної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до забезпечення прав людини в службовій діяльності, Троцький Р. С. (2015)
Янковець А. В. - Особливості формування у курсантів навичок діалогічного мовлення при вивченні теми "Служба на кордоні", Янковець О. В. (2015)
Атаманчук В. П. - Цифрова гуманітаристика в наукових вимірах (2022)
Вдович С. М. - Особливості наукової діяльності студентської молоді в закладі вищої освіти (2022)
Гриценок І. А. - Методика розвитку підприємницької активності учнівської молоді засобами проєктної діяльності (2022)
Довгань Л. І. - Тлумачення інформаційного контенту як елемент професійної компетентності майбутніх перекладачів (2022)
Загородня А. А. - Соціально-антропологічні ідеї освіти і виховання в науковому осмисленні феноменологів, Середіна І. А. (2022)
Ковалькова Т. О. - Дослідження ставлення студентів до гендерних проблем сучасності (2022)
Kuzmenko O. S. - Methodical features of implementation of the relationship between symmetry and asymmetry based on STEM education, Savchenko I. M., Demianenko V. B. (2022)
Лобода С. М. - Роль та місце взаємооцінювання в навчанні студентів технічних спеціальностей, Родіонов П. Ю. (2022)
Мацюк В. М. - Формування дослідницької компетентності учнів гімназій (2022)
Олійник І. В. - Тренінгові технології як ефективний інструмент оптимізації в майбутніх докторів філософії мотивації та цілепокладання до дослідницької діяльност (2022)
Приходнюк В. В. - Програмна система інтерактивного відображення здобутків наукових установ, Надутенко М. В., Потапов Г. М. (2022)
Сліпухіна І. А. - Педагогіка Монтессорі і STEM-підхід: розвиток ідей конструктивізму в сучасній освіті, Поліщук А. П., Мєняйлов С. М. (2022)
Шиховцев Ю. С. - Тематичне спрямування теорії інформації як методична стратегія STEM-інтеграції. Приклади з фізики, Шиховцева Л. Є. (2022)
Виноградова О. В. - Marketing in conditions of economic uncertainty (2022)
Кожухівський А. Д. - Квантовий алгоритм пошуку в неструктурованій базі даних, Гайдур Г. І., Кожухівська О. А. (2022)
Вишнівський В. В. - Визначення показників ефективності складних сигналів каналів управління безпілотними авіаційними комплексами, Сєрих С. О. (2022)
Гусєва О. Ю. - Стратегія проактивного управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств (2022)
Шуклін Г. В. - Застосування методу стохастичного програмування для аналізу роботи напівпровідникових генераторів шумових сигналів, Пепа Ю. В., Коліда В. П., Науменко А. В. (2022)
Гніденко М. П. - Забезпечення QoS для високопродуктивних розподілених програм у програмно-визначених мережах (SDNs), Прокопов С. В., Кароян Р. Р., Карпік К. О., Петренко І. О. (2022)
Ніколаєв Є. О. - Дослідження методів MIMO-інтеграції з технологіями п’ятого покоління, Яковець В. П., Макаренко А. О. (2022)
Шикула О. М. - Розробка сайту автосервісу з можливістю виклику евакуатора по даним геопозиціонування, Рижаков М. М., Білоусова С. В., Литвинець В. В. (2022)
Фесенко М. А. - Застосування глибоких нейронних мереж для класифікації мікроструктури чавунних виробів, Зінченко О. В. (2022)
Герасименко Л. В. - Релігійний компонент у змісті шкільного навчання другої половини ХІХ–початку ХХ століття (2018)
Грицюк О. С. - Інформаційні технології в українській освіті: шляхи впровадження світового досвіду (2018)
Denha N. - Means of formation of professional reflection of future elementary school teachers during the educational process at pedagogical college (2018)
Дніпровська Т. В. - Проблеми проектування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців бінарних спеціальностей (2018)
Заярна І. С. - Особливості навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів-юристів засобами дистанційної освіти (2018)
Зюман Г. Ю. - Професійна підготовка майбутніх психологів з урахуванням класифікації сфер їх професійної діяльності (2018)
Колосовська В. В. - Формування ціннісного ставлення до ведення здорового способу життя засобами фізичного виховання у студентів закладів вищої освіти, Трофіменко В. О., Кириченко В. М. (2018)
Конюхова Н. І. - Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови, Кондрашова О. В. (2018)
Коренева І. М. - Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту: сутність та принципи сталого розвитку (2018)
Костюк С. С. - Система вправ для формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців (2018)
Кузнецова І. А. - Психологічні механізми контролю знань (2018)
Мархева О. Є. - Зміст професійної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Австрії (2018)
Павленко О. О. - Концептуальні підходи до підготовки перекладачів: сутність та системи підготовки (на прикладі США, Австрії, України), Бондар О. Є., Бе Джі Йон (2018)
Плаксій Т. М. - Художньо-творчий саморозвиток студентів як засіб формування особистості майбутнього фахівця (на прикладі творчих колективів Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського) (2018)
Поясок Т. Б. - Формування професійної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника у процесі фахової підготовки, Беспарточна О. І. (2018)
Саприкіна Л. В. - Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2018)
Сас Н. М. - Тенденції до зміни сучасної системи професійної освіти (2018)
Токарєва А. В. - Шляхи інтеграції серйозних відеоігор у навчальний контекст (2018)
Чикалова М. М. - Структура та сутність ступеневої підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі навчальних закладів Туреччини), Коваленко С. М. (2018)
Яценко Т. В. - Особливості стимулювання пізнавальної активності старших дошкільників через впровадження мультисенсорного підходу (2018)
Бунчук Б. І. - Вишивання на канві: версифікаційна майстерність Лесі Українки у віршах циклу "Ритми" (2021)
Нікоряк Н. В. - Літературна специфіка біографічної кіноповісті: до питання жанрової спадковості, Матійчак А. А. (2021)
Варецька С. О. - Роман Каті Петровської "Мабуть Естер": художня топографія роду (2021)
Ковалець Л. М. - Книги як порятунок від одерев’яніння… Тарас Шевченко періоду заслання у просторі своєї лектури (2021)
Корнійчук В. С. - "Генеральне мордобитіє": мандрівка в часі і просторі (2021)
Маценка С. П. - Поетизація буденного у творчості Вільгельма Ґенацино (2021)
Модебадзе И. - Парадоксы советского дискурса 30-х годов: от библейской метафоры к идеологеме вождя, Цицишвили Т. (2021)
Ісапчук Ю. В. - Роман Доріт Лінке "По той бік блакитної межі": екскурс в минуле "оссі" для сучасних підлітків (2021)
Паранюк Д. В. - "Кінець людської винятковості": зміщення антропологічної домінанти наукової фантастики (2021)
Сажина А. В. - Креатив рекламної естетики у генеруванні нових художніх текстів (2021)
Козлик І. В. - Бути літературознавцем: методологія фахового буття у професії (на матеріалі епістолярної спадщини Б. Ф. Єгорова) (2021)
Горболіс Л. М. - Проза Олеся Ульяненка: дискусія продовжується (Рецензія на монографію: Штейнбук, Ф. (2020). Під "Знаком Саваофа", або "Там, де…" Ульяненко. Ч. 1. Під "Знаком Саваофа". Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 396 с.) (2021)
Сатиго І. А. - Форма та зміст: back to black (Рецензія на науковий журнал: Études littéraires africaines (2020). N°50. Formes fixes et identités noires. Textes réunis par Pierre Leroux et Thomas Vuong. Metz : APELA, 286 p.) (2021)
Дзик Р. А. - До 200-річчя Федора Достоєвського (2021)
Дзик Р. А. - До 150-річчя Лесі Українки (2021)
Атамась А. І. - Цифровий вимірювальний комплекс на базі Arduino Nano 33 BLE Sense (2022)
Binytska K. M. - A model for developing teachers' capabilities to foster students' human rights competencies, Bacher S., Zahorodnia A. A., Kalinina L. M. (2022)
Болілий В. О. - Проєктування та розроблення програмного модуля для проведення тестування на базі сервера MediaWiki, Суховірська Л. П. (2022)
Брич К. А. - Гендерний вплив закладу освіти на вибір STEM-професій у світлі реалізації гендерної політики в управлінні освітою (2022)
Вітенко І. М. - Реалізація концепції STEM-освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Олексюк О. Р., Кучер Л. А. (2022)
Воронкін О. С. - Методичні особливості використання датчиків смартфону в шкільному лабораторному практикумі з фізики (на прикладі Phyphox) (2022)
Голіяд І. С. - Практичний досвід розвитку творчого потенціалу і креативності майбутніх учителів трудового навчання та технологій в умовах дистанційного навчання, Динько В. А., Тропіна М. А. (2022)
Дерев'янко О. О. - Модернізація компетентнісного навчання молодших школярів із порушеннями зору через використання адаптованих прийомів STEM-освіти (методична розробка) (2022)
Кудляк В. М. - Трансдисциплінарний підхід у висвітленні музейних артефактів засобами сучасних когнітивних технологій, Бєлан Т. І., Пархоменко О. О., Новогрудська Р. Л., Савченко Я. В. (2022)
Лільчицький О. В. - Мотиваційна сфера вдосконалення фізичної підготовленості студентів мистецької освіти в ігрових видах спорту, Слободянюк Т. Б. (2022)
Маринів В. І. - Трансформація навчального процесу в умовах пандемії COVID 19: кейс Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Соляннік К. Є., Демура М. І. (2022)
Півень М. Г. - Інноваційні підходи до запровадження STEM-навчання на уроках історії, Сударева Г. Ф. (2022)
Спасьонова С. О. - Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів на уроках географії, Король О. М., Корнус О. Г. (2022)
Шаповалов Є. Б. - Таксономізація експедиційних дослідницьких результатів учнів в умовах наукової освіти, Шаповалов В. Б., Білик Ж. І., Шаповалова І. М. (2022)
Шевченко І. М. - Освітні традиції дослідницького навчання та створення навчального осередку для молодших школярів у системі Малої академії наук України (2022)
Сергеєва Л. М. - Організація професійної підготовки фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Стойчик Т. І., Мартиненко К. В. (2022)
Висока нагорода (2022)
Інтерв’ю із завідувачем відділу ІЕЗ ім. Є. О. Патона професором Максимом Юрженком (2022)
Головко В. В. - Особливості впливу границь зерен при δ-γ-перетворенні на формування структури металу зварних швів (Огляд) (2022)
Дмитрик В. В. - Повернення і рекристалізація металу зварних з`єднань паропроводів у процесі тривалої експлуатації, Касьяненко І. В., Латинін Ю. М. (2022)
Соколовський М. В. - Проблеми та перспективи дослідження процесів селективного лазерного плавлення матеріалів для аерокосмічної техніки (Огляд) (2022)
Руденко П. М. - Програма статистичного контролю процесу контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок, Зяхор І. В., Дідковський О. В., Антіпін Є. В. (2022)
Бризгалін А. Г. - З`єднання будівельної арматури за допомогою муфт, що обжимаються вибухом, Шльонський П. С., Венцєв С. Д., Пекар Є. Д. (2022)
Смирнов І. В. - Іонно-плазмове азотування на внутрішніх циліндричних поверхнях виробів, Чорний А. В., Лисак В. В., Сисоєв М. О., Кисла Г. П. (2022)
Пащенко В. М. - Керування енергетичними параметрами потоків плазми системи N–O–C–H (2022)
Борисов Ю. С. - Вплив попередньої активації порошку TiAl на процес механохімічного синтезу інтерметаліду (Fe, Ti)3Al, Бурлаченко О. М., Вігілянська Н. В., Сендеровскі Ц. (2022)
Конференція "Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України" (2022)
Календар листопада (2022)
Безтелесна Л. І. - Емоційний менеджмент як інструмент забезпечення зростання продуктивності бізнесу, Матвійчук Ю. В. (2022)
Безтелесна Л. І. - Стратегічне управління розвитком спорту як бізнесу в Україні, Паламарчук О. С., Козійчук В. С. (2022)
Vashai Y. V. - Theoretical Analysis of International Migration in the Conditions of Military Events (2022)
Вашай Ю. В. - Застосування сучасних цифрових технологій та штучного інтелекту в міжнародних міграційних процесах, Дорошенко О. О. (2022)
Гуменна-Дерій М. В. - Нормативно-правове регулювання обліку фінансових активів як складової фінансових інструментів у будівництві, Зінкевич О. В. (2022)
Калетник О. В. - Інноваційна безпека України в умовах глобальних викликів (2022)
Ковшун Н. Е. - Прогнозування результативності інноваційних проєктів, Радько А. О., Шпак В. А. (2022)
Ковшун Н. Е. - Тенденції та перспективи розвитку агропромислового комплексу Херсонщини, Стрільчук В. М., Ціхановська О. М. (2022)
Коротун О. П. - Внутрішній туристичний продукт як напрям розвитку туристичного потенціалу регіону (2022)
Котик О. В. - Проблеми розвитку страхування життя в Україні, Клим’юк Ю. Ю. (2022)
Красовська Ю. В. - Вплив воєнного стану на планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Швець О. Ф. (2022)
Лі Янань - Сутність, значення і роль секторальної взаємодії учасників економічної діяльності, Ціхановська О. М. (2022)
Лось З. В. - Інноваційно-концептуальне забезпечення інформаційної безпеки в діяльності корпорацій (2022)
Мартинюк О. В. - Тренди Digital-маркетингу в умовах кризи (2022)
Микитин Т. М. - Використання проєктного підходу при розробці проєктів організації території національних природних парків (2022)
Mykhailova Ye. V. - Features of Anti-Crisis Management in Terms of Information Externalities, Savina N. B. (2022)
Несененко П. П. - Механізми державного регулювання аграрної сфери України (2022)
Олійник О. О. - Ідентифікація ризиків як складова процесу управління ризиками в бізнесі (2022)
Павелко О. В. - Управлінський облік будівельних підприємств: характерні особливості організації та ведення, Власюк І. І., Попчук Д. О. (2022)
Самолюк Н. М. - Практика використання цифрових інструментів соціальними партнерами задля забезпечення ефективності комунікацій у соціально-трудовій сфері (2022)
Скрипчук П. М. - Бізнес-процеси реалізації концепції формування еколого-економічної безпеки аграрного природокористування (2022)
Сорока В. С. - Академічна доброчесність як елемент внутрішньої системи якості – досвід та перспективи, Клімова А. В., Корбутяк В. І., Клімов С. В., Лагоднюк О. А. (2022)
Sribna Y. V. - Evolution of Knowledge Formation – a Global Vector of Human Development and Its Contradictions, Vasiuk I. V. (2022)
Шило Ж. С. - Методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства: підходи до оцінювання та забезпечення економічної безпеки, Кречко М. Ю. (2022)
Грицуленко С. І. - Аналіз тенденцій технологічного розвитку країн світу в контексті патентної статистики (2022)
Guryanova L. S. - The Socioeconomic and Political Level of Development of Countries in View of Digitalization of Public Administration, Gavkalova N. L., Lola Y. Y., Prokopovych S. V., Mykhailenko D. H. (2022)
Корнівська В. О. - Українська воєнна криза як частина глибинного світового трансформаційного процесу: фінансові механізми стабілізації та відновлення (2022)
Панова І. О. - Історико-теоретичні аспекти дослідження формування зовнішньої політики Ісламської Республіки Іран, Жеваго О. К. (2022)
Dmytryshyn L. I. - Labor Market in Ukraine: Current Situation and Development Prospect, Romanchukevych M. Y. (2022)
Kyzym M. O. - War in Ukraine: Analysis of the Prerequisites, Lessons of the Infighting, and Conclusions for the Future, Khaustova V. Y., Shlykova V. O. (2022)
Матійчук Л. П. - Особливості системного забезпечення безпеки газового ринку України (2022)
Семенча І. Є. - Макроекономічний аналіз ефективності регулювання економіки України: ретроспектива та сучасний фінансово-економічний стан, Ковальов М. С. (2022)
Головня О. М. - Транскордонне співробітництво сільських територій у контексті конвергенційно-інтеграційних процесів, Потапов В. П. (2022)
Кизим М. О. - Чинники просторового розвитку територіальних громад у системі публічного управління територіями, Семигуліна І. Б., Ярошенко І. В. (2022)
Кондратенко Н. О. - Теоретико-методичні основи стратегічного планування розвитку регіонів України, Чечетова Н. Ф., Красноносова О. М., Оболенцева Л. В. (2022)
Богдан Н. М. - Управління інформаційним забезпеченням підприємств туристського та готельного бізнесу, Писаревський І. М., Сегеда І. В., Колонтаєвський О. П. (2022)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні засади оцінки ефективності процесу управління інформаційною безпекою підприємств малого та середнього бізнесу: кібербезпека та інтелектуальна власність, Хоменко І. І. (2022)
Титикало В. С. - Інтегрований підхід до формування ефективного просторово-процесного управління економічним потенціалом в умовах неотехнологічного відтворення (2022)
Yildirim O. - The Effect of Emotional Intelligence and Work-related Strain on the Employee’s Organizational Behavior Factors, Ilyash O. I., Khaustova V. Y., Celiksular A. (2022)
Віленчук О. М. - Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України, Дема Д. І., Куровська Н. О. (2022)
Дорошенко Н. О. - Національний банк України та його роль у реалізації грошово-кредитної політики у воєнний час, Кравченко С. С. (2022)
Мельник В. М. - Вплив фіскального механізму на інвестиційний розвиток суб’єктів господарювання у країнах ЄС і в Україні, Руденко В. В. (2022)
Стойко О. Я. - Оцінка фінансових показників діяльності територіальних громад України, Шубенко І. А. (2022)
Ханін І. Г. - Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання, Сопін Є. О. (2022)
Перегудова Т. В. - Наслідки війни в Україні для національного ринку праці та напрями підтримки зайнятості (2022)
Лобанов Л. М. - Зміцнення зварних конструкцій зі сталі 25ХГНМТ обробкою імпульсним бар’єрним розрядом, Берднікова О. М., Пащин М. О., Миходуй О. Л., Кушнарьова О. С., Соломійчук Т. Г., Кривий В. І. (2022)
Пелешенко С. І. - Особливості зварювання висококонцентрованими джерелами нагрівання міцних сплавів на основі алюмінію і берилію (Огляд), Хаскін В. Ю., Коржик В. М., Квасніцький В. В., Гринюк А. А., Клочков І. М., Чунлин Д., Альошин А. О. (2022)
Лабур Т. М. - Зварювання алюмінієвого сплаву Д16 плавким електродом з мікролегуванням металу шва, Коваль В. А., Яворська М. Р. (2022)
Максимова С. В. - Отримання паяних з’єднань з нітинолу (Огляд), Стефанів Б. В. (2022)
Ахонін С. В. - Вплив термічної обробки на підвищення механічних властивостей зварних з’єднань економнолегованого титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe, Білоус В. Ю., Костін В. А., Григоренко С. Г., Пузрін О. Л., Вржижевський Е. Л. (2022)
Вігілянська Н. В. - Корозійна тривкість плазмових покриттів на основі композиційних порошків з інтерметалідом FeAl, Грищенко О. П., Янцевич К. В., Іпатова З. Г., Сендеровскі Ц. (2022)
Маковецька О. К. - Основні напрями досліджень і розробок у галузі зварювання наукових центрів та провідних виробників зварювальної техніки, Пустовойт С. В., Петрук В. С., Онищенко Н. С., Полішко Г. О. (2022)
Механізована колона для плакування ребристих стінок із використанням методу CMT (2022)
Учбово-атестаційний центр зварників (2022)
Програми професійної підготовки на 2023 р. (2022)
Ювілей С. В. Максимової (2022)
Комплекс і технологія контактного стикового зварювання оплавленням магістральних трубопроводів великого діаметра в польових умовах (2022)
Календар грудня (2022)
Титул, Зміст (2021)
Потоцький М. Ю. - Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність: матеріальний та процесуальний аспекти (2021)
Кодинець А. О. - Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи (2021)
Зеров К. О. - Огляд теоретичних підходів щодо правової охорони об’єктів, згенерованих системами штучного інтелекту у сфері авторського права і суміжних прав (2021)
Федотова Г. В. - Охорона прав інтелектуальної власності в галузі біотехнологій, Филь С. П. (2021)
Зайківський О. Б. - Нормативно-правове забезпечення охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері (при розробленні озброєння та військової техніки; при здійсненні міжнародного військово-технічного співробітництва), Оністрат О. А. (2021)
Мінченко Н. В. - Види порушень майнових прав на торговельні марки. Аналіз судової практики (2021)
Шульпін І. Л. - Поняття реальних збитків як складової поняття збитків у сфері інтелектуальної власності: категорія права та економіки (2021)
Кашинцева О. Ю. - Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб'єктів патентних прав при кодифікації законодавства в сфері інтелектуальної власності, Іолкін Я. О. (2021)
Осипова Ю. В. - Розподіл майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у закладах вищої освіти України за договором замовлення (2021)
Денисенко Р. В. - Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (2021)
Гоменюк Г. О. - Ключові проблеми правового регулювання додаткової охорони винаходів у сфері фармації в національному законодавстві України (2021)
Ярмолюк А. О. - Роль інтелектуальної власності як складової інноваційної діяльності: правові засади (2021)
Опанасенко А. М. - Закон України "Про корінні народи України": декларування прав та їх подальша імплементація (2021)
Пономарьова О. О. - Забезпечення конфіденційності інформації про пацієнта одержаної під час проведення клінічного випробування лікарського засобу (2021)
Недогібченко Є. Г. - Кримінальна відповідальність за скоєння злочинів у сфері інтелектуальної власності за законодавством зарубіжних країн (2021)
Орлюк О. П. - Політика Відкритої науки в Європейському Союзі як глобальний орієнтир для України: правовий вимір (2021)
Тематичний показчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2021 року (2021)
Крячко Є. М. - Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку деревообробної промисловості країн світу, Перепеліцин Г. Б. (2022)
Шкурупій О. В. - Brexit: передумови, наслідки, інтереси та основні вектори міждержавних відносин Великої Британії у сфері торгівлі, Світлична А. В., Загребельна І. Л., Світлична О. А. (2022)
Голобородько А. Ю. - Концептуальні передумови розвитку підприємства: державне регулювання цифровізації (2022)
Гуторов А. О. - Теоретико-методологічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації в розбудові аграрного устрою України, Гуторова О. О. (2022)
Кизим М. О. - Військово-тактичні та економічні передумови розвитку оборонної промисловості України, Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Шпілєвський О. В. (2022)
Куницька-Іляш М. В. - Оцінювання фінансової безпеки пріоритетних галузей національної економіки України (2022)
Павловська І. Г. - Розвиток підходів до трактування поняття "продовольча безпека" (2022)
Prokhorova V. V. - Dominant Impact of Structural Transformation of the Economy of Ukraine on the Efficiency of the Investment Potential Development of Enterprises under Conditions of Uncertainty, Yukhman Y. V. (2022)
Салашенко Т. І. - Концепція конкурентного ринку електричної енергії України на постнеоліберальній основі (2022)
Khaustova V. Y. - Vectors of Increasing the Level of Innovation and Investment Attractiveness of the Transport and Logistics Infrastructure of the National Economy of Ukraine, Boiko O. V., Trushkina N. V. (2022)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Інвестування бізнесу у Львівському регіоні в період війни, Дербіна Р. В. (2022)
Шевченко О. В. - Методичні підходи до типізації територій в Україні для відновлення та управління регіональною економікою, Кузьминчук Н. В. (2022)
Гавриленко Н. Г. - Методика оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств в умовах цифрової економіки (2022)
Панченко В. А. - Засоби управління логістичною компонентою економічної безпеки підприємства (2022)
Райко Д. В. - Сучасні підходи до формування маркетингових інструментів управління підприємством, Подрез О. І., Черепанова В. О. (2022)
Рибалко О. М. - Облік кредиторської заборгованості та її аналіз, Бондаренко А. В. (2022)
Чаплинський В. Г. - Принципи моральної економіки у протестантизмі (2022)
Коляда Т. А. - Локалізація глобальних механізмів залучення кредитних та інвестиційних ресурсів для зміцнення фінансової спроможності територіальних громад України, Прозоров Ю. В. (2022)
Корнівська В. О. - Цифрові трансформації: ризики клієнтоорієнтованих фінансів (2022)
Романів Є. М. - Надання послуг бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу в сучасних умовах, Приймак С. В., Сподарик Т. І. (2022)
Bartos V. - Immunohistochemical Expression of IMP3 in Cutaneous Basal Cell Carcinoma (2022)
Lueck J. S. - Utilizing Proximity for Increasing Student Knowledge Retention: A Near-Peer Tutoring Program Needs Study, Varkey T. C., Ramirez D. (2022)
Mats O. - Perceived Stress and Quality of Life in Healthcare Workers of Non-COVID-19-Designated Hospitals During the COVID-19 Pandemic in Ukraine, Karpik Z., Boiko D., Rud V., Zhyvotovska L. (2022)
Gezgin Yazici H. - Awareness of and Attitudes Towards Domestic Violence in Turkish Society, Batmaz M., Okten C. (2022)
Virych P. - Antibacterial Polyacrylamide and Dextran-Graft-Polyacrylamide Hydrogels for the Treatment of Open Wounds, Nadtoka O., Kutsevol N., Krysa B., Krysa V. (2022)
Ayran G. - A Different Approach to Breast Self-Examination Training: Family Training, Gundogdu G., Yaman E., Kutluata S. (2022)
Arslan Isik N. - The Effect of Preoperative Anxiety on Postoperative Symptoms in Patients Without a History of Anxiety Scheduled for Coronary Artery Bypass Grafting, Emir I. (2022)
Ravishankar M. V. - Hyperostosis Frontalis Interna and Temporalis Interna: A Rare Case Report, Srikantaiah V. C., Pushpa N. B., Patel S. (2022)
Vasylenko M. P. - Visual Object Recognition System, Haida M. V. (2022)
Vasylenko M. P. - Image Depth Detection System, Sych O. S. (2022)
Tovkach S. S. - Self-tuning Process of the Control Laws of the Aviation Gas Turbine Engine (2022)
Vasylenko M. P. - Individual Mobile Navigation System of Way Counting, Lazarevskiy O. A. (2022)
Sushchenko O. A. - Simulation of Inertially Stabilized Platforms, Salyuk O. O., Yehorov S. H. (2022)
Sineglazov V. M. - Control and Monitoring Subsystem of an Unmanned Aerial Vehicle, Tsoba A. O. (2022)
Sineglazov V. M. - Planning a Flight Task System and the Principle of its Construction, Savchuk S. Y. (2022)
Melnyk O. S. - Comparative Computer Design of Four-bits Nanomultiplier, Kravets M. M., Kravets V. M. (2022)
Hryshchenko Y. V. - Influence of the Pilot's Psych Ophysiological Pressure on the Quality of the Flight Piloting Technique, Pinchuk Т. О., Romanenko V. G., Slobodian O. P. (2022)
Kondratiuk V. M. - Experimental Research of Integrated Navigation Systems in Problems of Quadrotor Path Tracking, Ilnytska S. I., Kutsenko O. V., Sushchenko O. A., Kondratiuk M. V., Semenenko O. V. (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Publisher's imprint (2022)
Ганзюк А. Л. - Інноваційне спеціальне технічне устаткування та інноваційна методологія проведення окремих криміналістичних досліджень, Кравчук О. В., Гордєєв А. І. (2022)
Приходько Ю. П. - Деякі аспекти техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вибухових матеріалів, Луценко С. Г. (2022)
Кобець М. В. - Використання можливостей WI-FI роутерів під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, Кобець Р. М. (2022)
Коваленко А. В. - Взаємодія органів досудового розслідування із засобами масової інформації під час збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні (2022)
Slyvna O. - The expert assessment of semi-precious stones (on the example of the pegmatites of the deposits of the Yeliseyevsky ore field), Korotaiev V., Baranov P. (2022)
Беднарчук М. С. - Особливості судової товарознавчої експертизи шкільних меблів. Повідомлення 1. Товарознавчі вимоги до меблів для Нової української школи, нормативно-правова база та нормативні документи для їх дослідження судовим експертом, Заяць Я. І., Долинський С. М., Яровий О. Д. (2022)
Спеціальна Г. Б. - Дослідження синтетичного канабіноїду UR-144, Яцюк В. М., Коробчук В. М. (2022)
Чисніков В. М. - З історії становлення дактилоскопії: "Справа графа Ронікера" (1910–1914) (2022)
Бойко-Гагарін А. С. - Фальшивомонетництво у Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу (Вступ і Розділ 1. Про виготовлення фальшивих і підроблених монет) (2022)
Pavlov A. A. - Modified method of constructing a multivariate linear regression given by a redundant description, Holovchenko M. N. (2022)
Кончаковська О. С. - Використання методу квазіфункцій Гріна – Рвачова у чисельному аналізі однієї електростатичної наноелектромеханічної системи (2022)
Москаленко В. B. - Дослідження нейронних мереж для прогнозування вартості акцій компаній у нестабільній економіці, Санталова А. Р., Фонта Н. Г. (2022)
Raskin L. G. - Assessing the informativeness of the controlled parameters in the task of identifying the state of the system, Suhomlin L. V., Sokolov D. D., Domochka L. V. (2022)
Ягуп К. В. - Застосування кластерного аналізу в мережах Smart Grid (2022)
Шевченко С. В. - Конструювання багатокритеріальних рішень задач вибору (2022)
Куценко О. С. - Квазіаналітичний метод обернення лінійних динамічних систем, Коваленко С. В. (2022)
Akhiiezer O. B. - Failure rate regression model building from aggregated data using kernel-based machine learning methods, Grinberg G. L., Lyubchyk L. M., Yamkovyi K. S. (2022)
Нікуліна О. М. - Розробка моделі завадостійкої передачі даних для інформаційної технології оптимізації управління динамічними системами, Северин В. П., Шаров В. О. (2022)
Мельников О. С. - Дискретно-контінуальна модель управління збутом у реальному масштабі часу (2022)
Orekhov S. V. - Example of use of virtual promotion map, Kopp A. M., Orlovskyi D. L. (2022)
Kopp A. M. - A software tool for quality measurement of business process models using distances in n-dimensional space, Orlovskyi D. L. (2022)
Годлевський М. Д. - Синтез функції корисності процесу розробки програмного забезпечення ІТ компанії на основі еталонної моделі SPICE, Малець Д. К. (2022)
Gybkina N. V. - Mathematical modeling of the quasi-stationary processes of viscous mixture mixing in a rectangular area by the R-functions method, Sidorov M. V., Stadnikova H. V. (2022)
Годлевський М. Д. - Планування розвитку процесу розробки програмного забезпечення на основі метода послідовного аналізу варіантів, Бурлаков Г. О. (2022)
Чалий С. Ф. - Модель пояснення в інтелектуальній системі на локальному, груповому та глобальному рівнях деталізації, Лещинський В. О. (2022)
Гопчак І. В. - Вплив рекреаційного навантаження на екосистеми Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника, Яковишина М. С. (2020)
Гурський А. Й. - Актуальні проблеми хвороб, які обумовлені порушенням обміну речовин (ожиріння), та шляхи профілактичних заходів щодо їх подолання, Каськів М. В. (2020)
Залеський І. І. - Екологічні наслідки розробки клесівського родовища бурштину, Майборода Х. А. (2020)
Клименко М. О. - Екологічні особливості поширення омели білої на території міста Рівне, Борщевська І. М., Клименко Л. В., Турчина К. П., Михальчук М. А. (2020)
Клименко М. О. - Екологічний моніторинг агросфери зони впливу урбосистеми як засіб управління її сталістю, Прищепа А. М., Вознюк Н. М., Бєдункова О. О. (2020)
Клименко М. О. - Кліматичні особливості формування екологічного стану басейну р. Іква, Буднік З. М., Копилова О. М. (2020)
Клименко О. М. - Вища водна рослинність як індикатор екологічного стану гідроеко-системи (на прикладі річки Вижівка), Цьось О. О., Боярин М. В. (2020)
Колесник Т. М. - Особливості деградації дерново-підзолистих ґрунтів, порушених незаконним видобутком бурштину, Бєдункова О. О., Клименко В. О. (2020)
Курелюк О. М. - Фактори порушення екосистем штучних водойм м. Рівне (2020)
Кушнірук Ю. С. - Екстремальний автотуризм – причини популярності, вплив на екоси-стему, Семенов С. С. (2020)
Ліхо О. А. - Моніторинг підземних вод як складова управління ризиками при забезпеченні населення Рівненської області водою, Гакало О. І. (2020)
Мороз О. Т. - Оцінка рівня навантаження території Гощанського району Рівненсь-кої області від полігонів і звалищ відходів (2020)
Клименко О. М. - Підбір індикаторів для оцінки екологічної безпеки агросфери (на прикладі Рівненської області), Корнійко Л. М. (2020)
Гаврилюк В. А. - Вплив добрив, створених на основі місцевих сировинних ресурсів, на відтворення родючості ґрунтів зони Полісся у контексті зміни клімату, Бортнік Т. П., Ковальчук Н. С., Августинович М. Б. (2020)
Ковальчук С. В. - Сучасні загрози екосистемним функціям водно-болотних угідь (2020)
Собко Б. Ю. - Ресурсозабезпечення України критичною сировиною у розрізі світових тенденцій розвитку галузі виробництва електромобілів, Ложніков О. В., Гойчук М. В. (2022)
Кононенко М. М. - Економіко-екологічна ефективність використання емульсійних вибухових речовин при підземному видобуванні руд, Хоменко О. Є., Миронова І. Г., Коваленко І. Л. (2022)
Руднєв Є. С. - Небезпечні властивості шахтопластів та аварії в основних вугледобувних країнах світу, Антощенко М. І., Філатьєва Е. М., Попович В. А. (2022)
Хорольський А. О. - Методологія проєктування багатопараметричних процесів управління напружено-деформованим станом масиву гірських порід, Косенко А. В., Чоботько І. І. (2022)
Зуєвська Н. В. - Особливості спорудження колекторної мережі в складних топографічних умовах методом мікротунелювання, Вовк О. О., Шайдецька Л. В., Шукюрлю Е. (2022)
Ільїна І. С. - Математична модель динамічних процесів в похилих підйомних установках, Бобришов О. О., Трофимова О. П., Коміссаров Ю. О. (2022)
Ішков В. В. - Аналіз впливу потужності вугільного пласта с8н шахти Дніпровська на вміст германію, Козій С. Є., Чернобук О. І. (2022)
Бельмас І. В. - Аналіз впливу повороту посудини підйомної машини на напружений стан головного гумотросового каната, Колосов Д. Л., Долгов О. М., Онищенко С. В., Танцура Г. І., Білоус О. І. (2022)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан композитного каната з урахуванням впливу нелінійності його деформування та розриву елементу армування, Колосов Д. Л., Онищенко С. В., Білоус О. І., Танцура Г. І., Черниш П. В. (2022)
Bondarenko A. - Introduction of a jet pump dredger equipped with an innovative suction head (2022)
Моня А. Г. - Ефективність гальмування шахтного локомотива на затяжному уклоні пульсуючим гальмівним моментом (2022)
Осташко І. О. - Дослідження процесу подрібнення лускатого графіту у відцентровому млині, Карпенко В. А. (2022)
Bublikov A. - Modified algorithm of automatic temperature control in an electric resistance furnace for metal heat treatment, Isakova M., Nadtochyi V., Zybalov D., Halchenko Yu., Khoroshailov M. (2022)
Bublikov A. - Research and synthesis of the automatic water level control system of the mine water tank according to the criterion of minimizing the dispersion of fluctuations of power consumption, Isakova M., Nadtochyi V., Zybalov D., Halchenko Yu., Khoroshailov M. (2022)
Bublikov A. - Research and synthesis of the automatic temperature control system of the heat medium in the cooking boiler for the manufacture of fruit jam, Isakova M., Nadtochyi V., Zybalov D., Halchenko Yu., Khoroshailov M. (2022)
Borysovska O. - Recycling of multilayer polymer packaging doypack, Bovsunovsky V. (2022)
Русакова Т. І. - Оцінювання зон забруднення від викидів промислових підприємств, Золотько О. В., Долженкова О. В., Войтенко Ю. В. (2022)
Красовський С. А. - Вплив біочару на фіторемедіаційні властивості Avena fatua та Bromus inermis leyss, Ковров О. С., Клімкіна І. І. (2022)
Волошенюк А. - Механізми управління формуванням бренду як позитивного іміджу закладу вищої освіти України (2022)
Завгородня С. П. - Державна політика розвитку ефективного теплопостачання як чинник скорочення енергетичної бідності в Україні (2022)
Колісніченко Н. М. - Тенденції розвитку публічного управління у сфері охорони здоров’я: глобальний контекст (2022)
Усик С.О. - Генеза центрів ситуаційного управління в умовах надзвичайних ситуацій: досвід України і світова практика, Терентʼєва А. В. (2022)
Колодка А. - Кризове управління в умовах повномасштабної війни (2022)
Кропивницький Р. С. - Роль і місце органів місцевого самоврядування в кризових комунікаціях інституцій публічного сектору (2022)
Сидоренко Н. С. - Взаємодія органів публічного управління та громадськості як чинник подолання проявів насильства в сім’ї (2022)
Коцюба К. М. - Нормативно-правове регулювання системи надання адміністративних послуг в Україні у контексті становлення та розвитку електронної взаємодії органів виконавчої влади (2022)
Юрченко В. О. - Проєктування інформаційно-освітнього середовища навчально-методичних установ цивільного захисту (2022)
Яковчук Р. С. - Обґрунтування моделі механізму цивільного захисту Організації Північноатлантичного договору та його активації в умовах особливого періоду в Україні, Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Ковальчук В. М., Поліщук В. В. (2022)
Трещов М. М - Сучасна форма правління в Україні: науково-практичний дискурс, Мунько А. Ю. (2022)
Бойко О. А. - Державне управління у сфері цивільного захисту: подальше вдосконалення законодавства в умовах дії воєнного стану (2022)
Клименко Н. Г. - Особливості забезпечення цивільного захисту в умовах воєнного стану (2022)
Калиненко Л. В. - Планування розвитку єдиної державної системи цивільного захисту на основі спроможностей її складових: особливості та перспективи, Слюсар А.А., Помазанова Т. І., Фомін А. І. (2022)
Ушаков І. В. - Зарубіжний досвід реалізації цивільно-військового співробітництва у секторі безпеки і оборони (2022)
Ткачук Р. С. - Антикризове управління великим містом в умовах надзвичайних ситуацій, Євсюков О. П. (2022)
Потеряйко С. П. - Механізми державного управління сферою протимінної діяльності в Україні, Окіпняк А. С. (2022)
Ружанський О. Б. - Управління ризиками в системі державної служби України з надзвичайних ситуацій (2022)
Новак С. В. - Вплив температурного режиму пожежі на необхідну мінімальну товщину вогнезахисних покриттів для сталевих конструкцій, Добростан О. В., Пустовий М. М. (2022)
Балло Я. В. - Створення експериментального випробувального стенду для досліджень обмеження поширення пожежі фасадами будівель (2022)
Kyrychenko Ie. - Prevention of previous operation of charges of pyrotechnical products based on mixtures of magnesium, aluminum powder and metal waste in the conditions of external thermal actions, Kyrychenko O., Hvozd V., Diadiushenko O. (2022)
Коваленко В. В. - Удосконалення методу випробувань з визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних засобів, Добростан О. В., Тимошенко О. М., Борисова А. С. (2022)
Бенедюк В. С. - Результати лабораторних досліджень екранувальної здатності водяних завіс від проникнення небезпечних факторів пожежі, Стилик І. Г., Тимошенко О. М., Ліхньовський Р. В., Онищук А. Є., Присяжнюк В. В. (2022)
Агазаде Т. Х. - Особливості підтримання ухвалення антикризових рішень в умовах виникнення геофізичних надзвичайних ситуацій, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Тютюник О. О. (2022)
Добряк Д. О. - Визначення необхідної площі легкоскидних конструкцій, Ніжник В. В., Нікулін О. Ф., Кравченко Н. В., Крикун О. М. (2022)
Ковальов А. І. - Моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищених залізобетонних колон, Пурденко Р. Р. , Отрош Ю. А. , Томенко В. І. , Рашкевич Н. В. , Юрченко С. П. (2022)
Ковалишин В. В. - Дослідження евакуації людей різних груп мобільності з торговельно-розважального центру, Доценко О. Г., Хлевной О. В., Дивень В. І. (2022)
Соловйов І. І. - Методика обґрунтування оперативно-технічних рекомендацій щодо скорочення часу підводного розмінування водолазами-саперами державної служби України з надзвичайних ситуацій, Стрілець В. М., Бляшенко О. В., Серватюк В. М., Пруський А. В. (2022)
Кодрик А. І. - Можливості використання полімерних гелевих розчинів для гасіння сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів, Тітенко О. М., Борисов А. В. Мороз О.І., Тимошенко О. М., Стилик І. Г. (2022)
Несенюк Л. П. - Методи оцінювання ефективності функціонування систем протипожежного захисту, Савченко О. В., Ніжник В. В., Нікулін О. Ф. (2022)
Несен І. О. - Дослідження поведінки залізобетонного сходового маршу в умовах теплового впливу пожежі (2022)
Дерій В. О. - Оцінка потенціалу джерел низькопотенційної теплоти для теплонасосних установок систем централізованого теплопостачання, Соколовська І. С., Тесленко О. І. (2022)
Sverdlova A. D. - Review of the current state and development perspectives of the solar energy in Ukraine (2022)
Каплін М. І. - Математична модель прогнозування видобутку вуглеводнів на основі часових залежностей періодів розробки родовищ нафти й природного газу, Білан Т. Р., Макаров В. М., Перов М. О. (2022)
Денисов В. А. - Програмно-інформаційний комплекс моделювання систем теплопостачання (2022)
Щепетов В. В. - Властивості покриттів Cr–Si–B–MgC2 в умовах підвищенних температур, Ковтун С. І., Харченко С. Д. (2022)
Хайдуров В. В. - Стохастичний і динамічний підходи при моделюванні процесів поширення шкідливого програмного забезпечення автоматизованих енергетичних об'єктів та їх систем (2022)
Kostenko G. P. - Overview of european trends in electric vehicle implementation and the influence on the power system (2022)
Вимоги до оформлення рукописів (2022)
Shcherbyna Ye. V. - Overview of carbon capture, utilisation and storage technologies to ensure low-carbon development of energy systems, Novoseltsev O. V., Eutukhova T. О. (2022)
Іваненко Н. П. - Огляд тенденцій та перспектив розвитку електротранспорту в ЄС і оцінка економічної/"кліматичної" доцільності експлуатації електромобілів (2022)
Ленчевський Є. А. - Розроблення методики управління режимом навантаження об’єднаної енергосистеми України за умови використання нових принципів регулювання генеруючими потужностями атомних, сонячних і вітрових електростанцій, Годун О. В. (2022)
Маляренко О. Є. - Прогноз споживання нафтопродуктів в Україні за основними видами економічної діяльності (2022)
Zaporozhets A. O. - Review of the state of air pollution by energy objects in Ukraine, Babak V. P., Sverdlova A. D., Scherbak L. M., Kuts Yu. V. (2022)
Dekusha O. L. - Overview of materials and coatings emission coefficient control methods, Kovtun S. I., Burova Z. A. (2022)
Костюковський Б. А. - Теоретичне обґрунтування необхідності оплати потужності в ОЕС, Нечаєва Т. П. (2022)
Грінченко В. С. - Огляд систем контурного екранування для нормалізації магнітного поля кабельних ліній високої напруги, Ткаченко О. О., Білан Т. Р. (2022)
Вимоги до оформлення рукописів (2022)
Olikh Ya. - On the physical nature of subjective psychological time (2022)
Vikulin I. M. - Detection of signs of degradation of phosphide-gallium leds by the level of low-frequency noises, Korobitsin В. V., Markolenko P. Yu., Nazarenko O. A. (2022)
Ніцук Ю. А. - Люмінесценція колоїдних нанокристалів CdSe:Cu, Карауш О. В., Лепіх Я. І., Ваксман Ю. Ф., Коренкова Г. В. (2022)
Скобєєва В. М. - Синез наночастинок благородних металів та їх використання у сенсорних пристроях, частина 1: синтез наночастинок Ag, Au, Сминтина В. А., Лепіх Я. І. (2022)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2022)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2022)
Аулін В. В. - Особливості дослідження ефективності транспортних систем на етапах життєвого циклу, Біліченко В. В., Голуб Д. В., Замуренко А. С. (2021)
Біліченко В. В. - Оптимізація мережі транспорту загального користування на прикладі м. Черкаси, Тарандушка Л. А., Костьян Н. Л., Пилипенко О. М. (2021)
Борисюк Д. В. - Математична модель зчеплення автомобіля Volkswagen Polo Sedan як об’єкта діагностування (2021)
Волков В. П. - Алгоритм динамічної стабілізації курсового кута транспортного засобу при гальмуванні, Грицук І. В., Волкова Т. В., Кужель В. П., Бережна Н. Г. (2021)
Зінько Р. В. - Дослідження напружень в рамі автомобільного крана, Горбай О. З., Поляков А. П., Попович В. В., Щокін М. О. (2021)
Ільченко А. В. - Вплив деяких параметрів конструкції теплового витратоміра палива на передачу тепла в ньому (2021)
Кривошапов С. И. - Оценка точности измерения параметров автомобиля на стенде с беговыми барабанами, Зуев В. А., Кашканов В. А. (2021)
Мармут І. А. - Дослідження взаємодії коліс автомобіля з роликами стенда при гальмуванні, Кашканов А. А., Кашканов В. А. (2021)
Назаров А. И. - Оценка функциональной пригодности тормозных систем легковых автомобилей по изменению пути торможения в процессе эксплуатации, Кашканов В. А., Назаров И. А., Иванченко Е. И., Галкин В. А., Назаров В. И. (2021)
Павленко В. М. - Case-системи для розробки мультиагентної системи (МАС) в системі діагностування та технічного обслуговування автомобілів, Мануйлов В. М., Кужель В. П. (2021)
Pauliukas A. - The impact of mobile network settings on the power consumption of vehicle remote control units, Kuzhel V. (2021)
Подригало М. А. - Забезпечення енергоефективності трансмісій автомобілів і тракторів при модернізації зі зміною числа циліндрів ДВЗ, Кашканов А. А., Коряк О. О. (2021)
Подригало М. А. - Покращення тягового-швидкісних властивостей вдосконаленням методів вибору параметрів моторно-трансмісійної установки автомобіля, Краснокутський В. М., Кашканов В. А., Ткаченко О. С., Янчик О. Г. (2021)
Prydalnyi B. - Mechatronic device for two-stage clamping of cylindrical objects in machine tool spindles (2021)
Рудзінський В. В. - Критерії оптимальної експлуатації автомобілів на альтернативних видах палива, Ємець Б. В., Мельничук С. В., Рябчук О. П., Цимбал С. В. (2021)
Сараєва І. Ю. - Експертна оцінка технічного стану циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля, Хрулєв О. Е., Воробйов О. М. (2021)
Слабкий А. В. - Аналіз конструкцій плоскопритиральних верстатів, Манжілевський О. Д., Поліщук О. В. (2021)
Степанов О. В. - Інтероперабельність інформаційно-аналітичної системи безпеки дорожнього руху, Венгер А. С., Кужель В. П. (2021)
Khynevych R. V. - Perspective as a Means of Compositional Expressiveness in Artistic Photography, Sklyarenko V. O., Slityuk O. O. (2022)
Krasniuk L. V. - The Painting of Different Art Directions as a Source for Creating Clothing Collections, Troyan O. M., Yemets O. V. (2022)
Абизов В. А. - Основні чинники та умови дизайн-проєктування корпусних меблів для кухні, Булгакова Т. В., Агліуллін Р. М. (2022)
Габрель Т. М. - Порівняльний огляд світових фестивалів відеомеппінгу та відеопроекційного мистецтва, Ковальчук І. В. (2022)
Горбачова В. В. - Карикатура Індії другої половини ХІХ ст., Соколюк Л. Д. (2022)
Колосніченко О. В. - Проєктування адаптивного одягу для пацієнтів лікарень із врахуванням умов його експлуатації, Пашкевич К. Л., Остапенко Н. В., Люклян Н. Р., Колосніченко М. В. (2022)
Кохан Н. М. - Принципи формування демонстрації творів ленд-арту у закритому просторі, Брижаченко Н. С. (2022)
Кузьміних М. В. - Специфіка походження та атрибуції лакових творів у техніці Наджон Чилгі (2022)
Малік О. І. - Типологічні особливості дитячих просторів в інтер'єрах громадських закладів сімейного відвідування, Абизов В. А., Булгакова Т. В. (2022)
Скляренко Н. В. - Розробка рекламного плакату як актуального засобу адаптивної візуалізації соціальних проблем, Колосніченко О. В., Єжова О.В., Чупріна Н. В., Струмінська Т. В., Лю Хуамей (2022)
Тан Ч. - Традиції та новаторство у різьбленні по нефриту в китайській культурі, Пашкевич К. Л. (2022)
Рибалко С. Б. - Концептосфера мовчання в художніх практиках Японії (2022)
Божко І. - Конотативні власні назви-афектоніми в мовленні франкофонів, Калініченко А., Сахно І. (2022)
Коккіна Л. Р. - Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "кіт" (на матеріалі французької, англійської та української мов), Млинчик А. В., Щетнік І. С. (2022)
Колегаєва І. М. - Образи голоду, ситості та спраги у дзеркалі англійської та української фразеології. Стаття 3 (2022)
Косовець М. В. - Комунікативні засоби створення маніпулятивного впливу жінки-детектива на підозрюваного у злочині (на матеріалі сучасного англомовного детективного дискурсу) (2022)
Кулина І. Г. - Еволюційний розвиток німецької мови та її діалектів (2022)
Маслова С. Я. - Засоби вираження епістемічної оцінки в англійській мові (2022)
Пеліван О. К. - Лінгво-просодичні засоби актуалізації ввічливості/неввічливості в англомовному неформальному конфліктному діалогічному дискурсі (2022)
Попік І. П. - Стилістичні особливості авторської оповіді у романі М. Хеддона "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time", Тхор Н. М. (2022)
Постнікова Е. - Особливості розвитку давньоверхньонімецького консонантизму (2022)
Приходченко О. О. - Емоційність у романах-трилерах (2022)
Романець В. М. - Тема гордої смерті героя-одинака у контексті французького романтизму (А. де Віньї "Смерть вовка"), Подковирофф Н. Т. (2022)
Руда А. В. - Семантичні способи утворення туристичних термінів в англійській мові (2022)
Смаглій В. М. - Сектор ДИСКУРС/ТЕКСТ у номінативному полі комплексного концепту WORD/LANGUAGE/SPEECH (2022)
Станко Д. В. - Лінгвальні характеристики англомовного фанфікшен (2022)
Шаповал А. С. - Лінгвокультурологічний аспект англомовного концепту AGE (2022)
Kornielaieva Y. V. - Political discourse: main trends and approaches (2022)
Вимоги до публікацій (2022)
Біда О. А. - Роль дослідницької компетентності при підготовці майбутніх фахівців, Сироєжко О. В., Шовш К. С. (2022)
Бородієнко О. В. - Сутність феномену публічно-громадського управління університетом в контексті забезпечення ефективності освітньої діяльності (2022)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Аксіологічний вимір історико-педагогічного дискурсу базових аспектів педагогіки миру, Зеленська Л. Д., Золотухіна C. Т. (2022)
Галета Я. В. - Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти як об’єкт управління, Почка К. А. (2022)
Клепар М. В. - Використання музикотерапії у роботі з молодшими школярами з особливими освітніми потребами, Матвеєва Н. О. (2022)
Лутаєва Т. В. - Формування психогігієнічної компетентності здобувачів вищої освіти, Шварп Н. В., Тимощук Г. В. (2022)
Мартинчук О. В. - Особливості соціальної інтеграції дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Атаманчук Н. С. (2022)
Окольнича Т. В. - Виховання селянських дітей в українській родині за статевим розмежуванням (Херсонська губернія ХІХ – перша чверть ХХ століття), Яковенко С. А. (2022)
Плющ В. М. - Проблема організації керованого самонавчання учнів з хімії (2022)
Рацул О. А. - Вплив громадянської культури та ціннісних орієнтацій на формування громадянського суспільства (2022)
Савченко Н. С. - Порівняльна характеристика магістерських програм у закладах вищої освіти в Україні та за кордоном (2022)
Філоненко О. В. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх викладачів (2022)
Бабенко Т. В. - Студоцентроване навчання як умова розвитку соціально-професійної мобільності майбутнього фахівця, Камінський О. М., Молодан В. С. (2022)
Білова Н. К. - Методи формування художньо-комунікативної компетентності майбутніх викладачів-хормейстерів (2022)
Бохан Ю. В. - Технологія створення та актуальність застосування тестового контролю навчальних досягнень студентів з аналітичної хімії, Форостовська Т. О., Шарошкіна Т. А. (2022)
Галімський В. О. - Система фізичного виховання у процесі професійної підготовки майбутніх правоохоронців (2022)
Гончаренко І. С. - Роль педагога в системі формування особистості учня засобами спортивно-хореографічних дисциплін (2022)
Дубінка М. М. - Дослідження питання професійної ідентичності як детермінанти процесу професійного самовизначення у працях зарубіжних учених (2022)
Ємчук Т. В. - Формування лідерських якостей здобувачів освіти у виховному процесі закладів зальної середньої освіти, Чубрей О. С. (2022)
Завітренко Д. Ж. - Образотворча діяльність як засіб корекційно-виховної роботи дітей з вадами інтелекту, Снісаренко І. Є. (2022)
Захарова О. В. - Заняття з фізичного виховання у процесі розв’язання проблеми дефіциту рухової активності студентської молоді, Мотузенко Т. Є. Махно В. В. (2022)
Капітан Т. А. - Методика формування вмінь самовдосконалення в майбутніх інформатиків засобами інформаційних технологій (2022)
Кошляк М. А. - Проблема збереження та зміцнення здоров’я дітей: історико-педагогічний дискурс (2022)
Кучай О. В. - Зародження та розвиток природничої освіти у XI–XІX ст., Біда О. А., Кучай Т.П. (2022)
Leleka T. - The strategies of english speaking skills teaching in higher education institutions (2022)
Лопатинська Н. А. - Логодидактична спадщина Марії Савченко, Матей К. Й. (2022)
Маринченко І. В. - Технологія безшовного виробництва одягу у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання швейної галузі (2022)
Малець Д. О. - Фізичне виховання в умовах дистанційної освіти (2022)
Мельнік А. О. - Сучасні системи оздоровлення у професійній підготовці студентів (2022)
Мулеса П. П. - Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики у парадигмі наявних суперечностей, Удовиченко О. М. (2022)
Пащенко І. М. - Сучасний стан вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва у закладах вищої освіти (2022)
Присяжний В. В. - Формування творчого розвитку особистості засобами слухання музики у рефлексіях сучасних учених (2022)
Радченко М. Р. - Акмеологічний розвиток майбутнього педагога: основні умови для професійного самовдосконалення та саморозвитку (2022)
Стрілець-Бабенко О. В. - Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, Бабенко А. Л. (2022)
Ткачук Н. М. - Формувальне оцінювання як інноваційний аспект шкільної географічної освіти в Новій українській школі, Мандрик І. П., Петрук М. Є. (2022)
Токарєва Т. С. - Комунікативна мотивація як важливий фактор в оволодінні німецькою мовою учнями старших класів (2022)
Турчак А. Л. - Використання інтерактивних електронних ресурсів у дистанційному навчанні майбутніх вчителів фізичної культури і тренерів, Маркова О. В. (2022)
Чередник Д. С. - Формування та розвиток в учнів ключових компетентностей у природничих науках і технологіях засобами навчання фізики (2022)
Чопак Є. В. - Інтерпретація феномену мовленнєвої компетентності в контексті полікультурного середовища (2022)
Щербина С. В. - Імітаційно-ігрове моделювання майбутньої професійної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови, Ліпатова М. В., Гавриленко О. М. (2022)
Язловецька О. В. - Компетентнісний підхід як основа реформування освітнього процесу (2022)
Драшко О. М. - Професіоналізація взаємодії навчальної та самооосвітньої діяльністі – залог якості підготовки майбутніх педагогів технологічної освіти до професійної діяльності (2022)
Спінул І. В. - Перспективи розвитку сучасних бальних танців, Спінул О. М. (2022)
Подлевська Н. В. - Сучасні технології в навчанні української мови у Новій українській школі, Ранюк О. П. (2022)
Станіславова Л. Л. - Організація поточного опитування за допомогою PowerPoint у викладанні філологічних дисциплін, Терещенко Л. В. (2022)
Книш І. В. - Релевантність освіти: "кліпове мислення" (2022)
Бондарук О. М. - Нанокомпозити на основі однокомпонентних і багатокомпонентних полімерних матриць для біомедичного призначення, Карабанова Л. В. (2022)
Бойко В. В. - Аналіз методів оцінювання біорозкладання полімерних матеріалів, Рябов С. В., Кобріна Л. В., Дмитрієва Т. В. (2022)
Vislohuzova T. V. - Investigation of biodegradation and properties of polyurethane foam composite materials with lysozyme in vitro, Rozhnova R. A., Galatenko N. A., Narazhayko L. F. (2022)
Косянчук Л. Ф. - Вплив хімічної природи, структури і молекулярної маси компонентів поліуретанів на спектральні характеристики введеного в них Родаміну 6Ж, Безродний В. І., Антоненко О. І., Безродна Т. В., Несін C. Д., Бровко О. О., Негрійко А. М. (2022)
Малишева Т. Л. - Дослідження модифікації наноструктурованої суміші поліуретансечовина – полівінілхлорид аеросилом, Толстов О. Л. (2022)
Бойко В. П. - Піролітична мас-спектрометрія олігоізопрену з кінцевими гідроксильними групами, Грищенко В. К., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2022)
Грекова А. В. - Особливості кінетики полімеризації метилметакрилату, ініційованої системами гідропероксиди – N,N-діетилдитіокарбамат купруму(II), Іванченко П. О., Бурдіна Я. Ф. (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора хімічних наук, професора Шевченка Валерія Васильовича (2022)
Безпалова О. І. - Пріоритетні напрями діяльності органів поліції щодо забезпечення прав громадян в умовах правового режиму воєнного стану в Україні (2022)
Токарєва К. О. - Правове регулювання бюджетного процесу в умовах воєнного стану (2022)
Гаркуша А. Г. - Скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах воєнного стану в контексті ст. 616 КПК України (2022)
Orlov Yu. V. - Qualification problems of war-related criminal offences documented on the de-occupied territories of Ukraine, Pribytkova N. O. (2022)
Hogemann E. R. - The measure of the contribution of multiculturalism in constructing the current Brazilian Constitutional text (2022)
Жорнокуй В. Г. - Учинення ризикованих дій як підстава притягнення до відповідальності посадових осіб підприємницького товариства (2022)
Жорнокуй Ю. М. - Римське право про юридичну особу: pro et contra (2022)
Теремецький В. І. - Роль і місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в системі правосуддя України (2022)
Хижняк Є. С. - Напрями впровадження зарубіжного досвіду оперативно-розшукової протидії умисним убивствам підрозділами кримінальної поліції (на прикладі Канади та США) (2022)
Власенко І. В. - Підвищення боєготовності та боєздатності поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях, Шевченко Т. В. (2022)
Ткаченко С. О. - Суспільна безпека в умовах воєнного стану та ментальної війни, Дядін А. С. (2022)
Будь О. А. - Поняття і значення реєстраційних та дозвільно-ліцензійних процедур у діяльності Національної поліції (2022)
Гета Д. С. - Визначення та зміст поняття транспарентності кримінального судочинства (2022)
Погрібний І. М. - Генеза складу правових відносин (2022)
Брусакова О. В. - Суб’єкти адміністративних правопорушень на авіаційному транспорті (2022)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2022)
Fainleib A. М. - Bio-based cyanate ester resins and thermostable polymer networks derived thereof. Mini review (2022)
Трачевський В. В. - Модифікування цементобетонних сумішей полімерними добавками, структурованими вуглецевими нанотрубками, Файнлейб О. М. (2022)
Марковська Л. А. - Властивості полімерних композиційних матеріалів на основі поліуретанів лінійної/сітчастої структури, модифікованих органо-неорганічними модифікаторами, Пархоменко Н. Й., Савельєва О. О., Робота Л. П., Савельєв Ю. В. (2022)
Кузьменко М. Я. - Активаційна підготовка базальтових волокон як армувальних наповнювачів полімерних композитів, Баштаник П. І., Кузьменко О. М., Панфілова О. А. (2022)
Сисюк В. Г. - Модифікація алкідних смол функціоналізованими дієновими рідкими каучуками для створення полімерних покриттів з покращеними властивостями, Гудзенко Н. В., Грищенко В. К., Угро Н. Г., Зель Л. І., Остапюк С. М. (2022)
Штомпель В. І. - Структура, морфологія й антимікробні властивості нанокомпозитів на основі поліелектролітного комплексу та металевих наночастинок срібла і міді, Демченко В. Л., Рябов С. В. (2022)
Vislohuzova T. V. - Investigation of the ability to biodegradability of polyurethane foam composite materials with albucid and the dynamics of albucid release in vitro, Rozhnova R. A., Galatenko N. A., Nechaeva L. Yu. (2022)
70-річчя доктора хімічних наук Штомпеля Володимира Івановича (2022)
Греков Анатолій Петрович. 1927 – 2022 (2022)
Іваненко К. О. - Мах фази (Mxene) в полімерних матеріалах, Файнлейб О. М. (2022)
Babkina N. V. - Ultraviolet protection and damping ability of transparent polyurethane materials with the components of different chemical nature, Vorontsova L. O., Antonenko O. I., Kosyanchuk L. F., Ignatova T. D., Kobrina L. V., Brovko O. O. (2022)
Гончарук В. В. - Модифікування керамічних мембран піровуглецем із карбонізованих поліуретансечовин, Огенко В. М., Дубровіна Л. В., Вишневський О. А., Дубровін І. В., Кручко І. М. (2022)
Козак Н. В. - Вплив вологи на характер ближнього впорядкування зшитих глікополімерів на основі рослинного полісахариду конжак глюкоманнану, Несін С. Д., Нестеренко Г. М. (2022)
Надтока О. М. - Синтез і властивості зшитих гідрогелів на основі хітозану та поліакриламіду, Вірич П. А., Куцевол Н. В. (2022)
Денисенко В. Д. - Розробка та дослідження композиційних матеріалів з дакарбазином медичного призначення на основі пінополіуретансечовин, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Нечаєва Л. Ю. (2022)
Примушко С. О. - Синтез і дослідження нових поліуретансечовин, які містять як подовжувач макроланцюга 3,6-діоксооктан-1,8-діамін, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Козлова Г. А., Гладир І. І. (2022)
Гончар О. М. - Модифікація монтморилоніту для отримання нанокомпозитів на основі полярних полімерів, Савельєв Ю. В. (2022)
Семиног В. В. - Вторинна переробка, модифікація та розробка нових композиційних матеріалів на базі полімерних відходів, Мишак В. Д. (2022)
Григор’єва О. П. - Структура і властивості термопластичних псевдо-взаємопроникних полімерних сіток на основі природних полі-3-гідроксибутирату і натурального каучуку, Старостенко О. М., Гусакова К. Г., Файнлейб О. М. (2022)
Білий С. А. - Вплив часу диспергування монтморилоніту на структуру та теплофізичні властивості систем на основі поліетиленгліколю, Лисенков Е. А., Несін С. Д., Клепко В. В. (2022)
Дмитрієва Т. В. - Плівкотвірні та деструктивні властивості композицій на основі модифікованих природних полімерів, Глієва Г. Є., Кримовська С. К., Бортницький В. І., Рябов С. В. (2022)
Шевченко В. В. - Гуанідинійвмісні олігомерні катіонні протонні іонні рідини, Вортман М. Я., Лемешко В. М., Гончаренко Л. А., Кобилінський С. М. (2022)
Карабанова Л. В. - Дослідження міжмолекулярних взаємодій в посс-вмісних нанокомпозитах на основі поліуретанової та поліуретан/полі(гідроксипропілметакрилат)ної матриць, Гончарова Л. А., Бусько Н. А., Остапюк С. М. (2022)
85-річчя кандидата хімічних наук Грищенка Володимира Костянтиновича (2022)
85-річчя доктора хімічних наук, кандидата технічних наук Шумського Вадима Пилиповича (2022)
Лещенко І. Ч. - Оцінка сердньозваженої собівартості виробництва водню в Україні (2021)
Маляренко О. Є. - Удосконалена методика визначення повної енергоємності продукції для багатопродуктових виробництв, Станиціна В. В. (2021)
Дерій В. О. - Оцінка економічної ефективності теплогенеруючих технологій для систем центалізованого теплопостачання (2021)
Костюковський Б. А. - Моделювання розвитку електроенергетичної системи України для обґрунтування Другого національно визначеного внеску щодо обмеження викидів парникових газів (2021)
Ленчевський Є. А. - Напрямки підвищення балансової надійності в об’єднаній енергосистемі України за рахунок використання електротеплових генераторів, Годун О. В. (2021)
Куц Г. О. - Прогнозна оцінка повної технологічної енергоємності продукції чорної металургії України за виробничими схемами до 2040 року, Тесленко О. І. (2021)
Мацевитий Ю. М. - Визначення кількості сонячної енергії, що сприймається сферичним трубчастим колектором, Сафонов М. О., Буштець Я. М. (2021)
Реферати (2021)
Світлої пам’яті Павла Олексійовича Черненка. 21 квітня 1940 р. – 30 березня 2021 р. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Лихолат Ю. В. - Характеристика генів β-тубуліну Prunus persica та Prunus dulcis для фінгерпринтингу їх міжвидових гібридів, Рабоконь А. М., Блюм Р. Я., Хромих Н. О., Дідур О. О., Сахарова В. Г., Кабар А. М., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2022)
Тинкевич Ю. О. - Організація міжгенного спейсера 5S рДНК та його використання в молекулярній систематиці роду Aconitum L., Новіков А. В., Чорней І. І., Волков Р. А. (2022)
Ковальова І. А. - Визначення зараженості сорту Каберне Совіньйон клонового походження вірусами винограду, Янсе Л. А., Конуп Л. О., Зеленянська Н. М., Власов В. В., Конуп А. І., Мулюкіна Н. А., Кирик М. М., Піковський М. Й. (2022)
Балацький В. М. - Асоціації поліморфізмів генів лептину та рецептора лептину з якістю м'яса свиней великої білої породи української селекції, Олійниченко Є. К., Саєнко A. M., Буслик Т. В., Баньковська I. Б., Пека M. Ю., Доран O. (2022)
Краснєнков Д. С. - Аналіз відносної середньої довжини теломер в лейкоцитах жінок, які хворіли на COVID-19, Городна О. В., Камінська Т. М., Подольський В. В., Подольський Вл. В., Нечипоренко М. В., Антипкін Ю. Г., Лівшиць Л. А. (2022)
Михалюк В. В. - Роль цитокератинів у забезпеченні основних клітинних функцій та діагностиці захворювань, Гавриляк В. В., Салига Ю. Т. (2022)
Gaffaroğlu M. - Karyomorphology of two cyprinid barbels (Teleostei: Cyprinidae) from Gediz River, Turkey, Karasu-Ayata M., Unal-Karakus S. (2022)
Serpoush M. - Molecular markers efficiency for assessment of genetic structure in barley accessions, Garcia­Cozar F., Salayeva S., Ojaghi J. (2022)
Lao T. D. - BARR Novel genetic variant of 30-­bp deletion: a polymorphism of latent membrane protein 1 from Vietnamese Epstein Barr virus-associated nasopharyngeal carcinoma biopsies, Le T. A. H. (2022)
Mao J. - The influence of GFRα1 inhibition on proliferation and apoptosis of spermatogenic cells, Liu P., Han W., Mo R., Guo S., Sun J. (2022)
Єлизавета Львівна Кордюм (90-річчя від дня народження) (2022)
Висока нагорода (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського