Юрлов В. І. - Аналіз впливу конструкційних особливостей дифракційних оптичних модуляторів на контраст зображення, Шило С. О., Лапчук А. С. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод вироблення та перевіряння цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2013)
Горбов І. В. - Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень, Каденко С. В., Балагура І. В., Манько Д. Ю., Андрійчук О. В. (2013)
Реферати (2013)
Список статей, що опубліковані 2013 році (2013)
Содержание (2013)
Туренко А. М. - Розробка пристрою глобального позиціонування для відтворення траєкторії руху гоночного автомобіля, Ужва А. В., Лукашов І. В., Савченко Є. Л., Щербак М. С. (2013)
Самородов В. Б. - Перспективні гідрооб’ємно-механічні трансмісії для колісних тракторів сільськогосподарського призначення, Бондаренко А. І. (2013)
Аргун Щ. В. - Анализ существующих методов рихтовки автомобильных кузовов, Торба С. С. (2013)
Макаров В. А. - Моделювання руху автомобіля з урахуванням тягової сили й перерозподілу маси, Волохов О. С. (2013)
Мараховський В. П. - Показники роботи автомобільного двигуна на бензоетанолі різного складу, Авраменко А. М. (2013)
Воронков А. И. - Исследование по разработке конструкции коленчатого вала поршневого автомобильного пневмодвигателя (2013)
Кошевой Н. Д. - Разработка и исследование системы контроля расхода топлива, Гусев С. С. (2013)
Мотлохов А. В. - Направления улучшения показателей современных ДВС (2013)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчёта минимальной энергии зажигания топливовоздушной смеси в газовом двигателе, Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. (2013)
Писанец А. А. - Динамическая диагностика структурно-неоднородных деталей ДВС (2013)
Нагорный Є. В. - Формування варіантів технології доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні, Наумов В. С., Шуліка О. О. (2013)
Горбачов П. Ф. - Аналітична оцінка мінімальних та максимальних витрат часу пасажирів на зупинці міського маршруту, Макарічев О. В., Россолов О. В., Любий Є. В., Чижик В. М. (2013)
Горбачёв П. Ф. - Обоснование продолжительности наблюдений за поведением пассажиров при выборе пути передвижения, Макаричев А. В., Свичинская О. В. (2013)
Наумов В. С. - Анализ рынка транспортно-экспедиторского обслуживания в Харьковском регионе, Орда А. А. (2013)
Наумов В. С. - Анализ современных информационных продуктов, использующихся при транспортно-экспедиторском обслуживании, Омельченко Т. А. (2013)
Шраменко Н. Ю. - Формування стратегії функціонування автотранспортного підприємства при обслуговуванні вантажовласників, Бекетова О. Ю. (2013)
Мосьпан В. М. - Обґрунтування комплексного критерію ефективності функціонування об’єднаного транспортного підприємства (2013)
Горбачёв П. Ф. - Распределение длин перегонов городского транспорта как элементов пути следования пассажиров, Макаричев А. В., Свичинский С. В. (2013)
Радкевич М. В. - Выявление значимости некоторых факторов, влияющих на загрязнение воздуха автомобильно-дорожным комплексом (2013)
Біловол О. В. - Рівняння різкозмінного руху для гідравлічного стрибка (2013)
Содержание (2012)
Березуцкий В. В. - Квалификационные уровни специалистов в области безопасности жизнедеятельности (SSL) человека, Блюхер Б., Предко В. А. (2012)
Волненко Н. Б. - Внедрение новых технологий в образование в сфере безопасности человека: от дошкольного учреждения до высшей школы, Дорохова Е., Рычкова Л. (2012)
Дзюндзюк Б. В. - Математическое моделирование шума в лабораторном практикуме по дисциплине "Основы охраны труда", Мамонтов А. В. (2012)
Запорожець О. І. - Актуальні питання підвищення кваліфікації викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, Русаловський А. В. (2012)
Зацарний В. В. - Підготовка фахівців у галузі охорони праці в Україні (2012)
Матейчик В. П. - Особливості навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін "Основи охорони праці" та "Цивільний захист", Гусєв Г. Ф., Сусло С. Т., Половко М. В., Самойленко І. В. (2012)
Мінка С. В. - Особливості викладання радіаційної безпеки при вивченні дисципліни "Основи охорони праці", Шляхова І. В. (2012)
Попов В. М. - Охорона праці – важливий елемент у підготовці інженера-механіка автотранспорту, Богатов О. І., Омельяненко Е. В. (2012)
Попов В. М. - Пропаганда охорони праці на підприємстві, Богатов О. І., Омельяненко Е. В. (2012)
Присяжна Л. П. - Класифікація методів аналізу травматизму, Сметанкін В. О., Переверзєва Л. М., Нємічева Н. В. (2012)
Размов Т. К. - Обща методика за анализ, оценка и прогноза на кризисни събития, засягащи транспортната инфраструктура, Варадинова Ю. Е. (2012)
Сердюк Н. Н. - Проблемы и перспективы развития систем управления условиями труда (2012)
Томашевски Я. - Безопасность и гигиена работы в выбранных странах Европейского Союза (2012)
Третьяков О. В. - Формування культури безпеки – головне завдання підготовки бакалаврів з охорони праці, Дашковська О. В. (2012)
Чернета В. М. - Особливості підготовки студентів ВНЗ економічних напрямів з питань охорони праці (2012)
Громов М. Д. - Підвищення безпеки руху автотранспорту, Биковський А. І. (2012)
Коваль А. О. - Метрологічне забезпечення атестації робочих місць за умовами праці (2012)
Козодой Д. С. - Вимоги до сучасної системи управління охороною праці підприємств залізничного транспорту (2012)
Малько О. Д. - Про деякі проблемні питання управління охороною праці, Ковжога С. О., Полєжаєв А. М. (2012)
Аврунин Г. А. - Современные методы повышения безопасности при эксплуатации объемных гидроприводов, Мороз И. И. (2012)
Войналович О. В. - Охорона праці на транспортних роботах у сільському господарстві, Гнатюк О. А. (2012)
Волненко Н. Б. - Риск-ориентированный подход к охране труда в автотранспортной отрасли, Литвиненко В. Н. (2012)
Олексин В. И. - Методика оценки рисков при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций (2012)
Омельяненко Е. В. - Безпека праці при роботі з паливно-мастильними матеріалами, Богатов О. І., Попов В. М. (2012)
Покотило В. Г. - Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий, Литвиненко В. Н. (2012)
Пронюк А. В. - Моніторинг стану підземних вод у Харківській області (2012)
Ракивненко Д. В. - Технологические особенности устройства полов, влияющие на безопасность в складских зданиях, Секретная В. Н. (2012)
Степанова О. О. - Роль людського фактора в питаннях забезпечення промислової безпеки, Дьоміна О. О., Шульга А. Г. (2012)
Ткаченко И. А. - Моделирование количественных характеристик неблагоприятных событий на производстве в транспортной отрасли Украины (2012)
Абракитов В. Э. - Использование мультимедийных средств и интернет-технологий в процессе преподавания дисциплин "БЖД", "Основы охраны труда", "Охрана труда в отрасли", Пан Н. П., Нестеренко С. В. (2012)
Карманний Є. В. - Методологічні підходи до визначення ступеня впливу шкідливих факторів в охороні праці фахівців у галузі правознавства, Калініченко В. В., Зенін А. П., Чудновський І. Т. (2012)
Сєріков Я. О. - Удосконалення викладання курсу "Основи охорони праці" за рахунок застосування комп’ютерних інформаційних технологій (2012)
Стиценко Т. Є. - Системний підхід до інформаційного забезпечення охорони праці (2012)
Тузіков С. А. - Загальні поняття психології праці. Деякі аспекти взаємозв’язку психології людини і праці, Молодцов В. А., Лазутський А. Ф., Яценко В. В. (2012)
Абракітов В. Е. - Моделювання процесів випромінювання та розповсюдження транспортного шуму, Нікітченко О. Ю. (2012)
Барабаш О. В. - Експериментальний синтез адаптивної системи активної компенсації вібрації на основі використання ПІД-регулятора, Пекуровський Г. В. (2012)
Брусенцов В. Г. - Повышение эффективности контроля функциональной надежности железнодорожных операторов, Ворожбиян М. И., Брусенцов О. В. (2012)
Брусенцов О. В. - Проблемы оценки базовой части уровня функциональной надежности человека-оператора (2012)
Бугайченко И. И. - Психологические аспекты надежности профессиональной деятельности работников локомотивных бригад (2012)
Гончаров А. В. - Объективная оценка функционального состояния работников локомотивных бригад (2012)
Заплатинский В. М. - Циклы в динамике обшей смертности и непроизводственного травматизма (2012)
Кравцов М. Н. - Условия безопасности труда водителей дорожных машин при строительстве автомобильных дорог, Бочкович Л. В. (2012)
Кулявець Ю. В. - Моніторинг безпеки виробничого устаткування та процесу на основі послідовного аналізу, Богатов О. І., Єрмакова О. А. (2012)
Лопанов А. Н. - Концепция разделения потоков движения и решение проблемы транспортных пробок (2012)
Полянский А. С. - Пути и методы снижения опасных последствий ДТП и числа опрокидываний, Задорожняя В. В. (2012)
Полярус А. В. - Модель транспортного потока по мосту как основа определения допустимой нагрузки на мост для выполнения требований охраны труда, Барчан В. В. (2012)
Полярус О. В. - Визначення граничного значення коефіцієнта динамічності мостової споруди як показника, що визначає вимоги її безпечної експлуатації, Барчан В. В. (2012)
Прасолов Є. Я. - Застосування екологічних сорбентів для припинення вогню, Педора Є. В. (2012)
Столярова Н. О. - Дослідження умов праці на робочому місці оператора асфальтобетонного заводу, Кузьміна С. В. (2012)
Таірова Т. М. - Прогнозування виробничого дорожньо-транспортного травматизму в Україні (2012)
Фанина Е. А. - Разработка функциональных композиционных материалов для улучшения звукоизоляционных характеристик транспортных средств (2012)
Гусєв А. М. - Право на безпечну і здорову працю в системі стандартів міжнародної організації праці (2012)
Писарєв А. В. - Деякі аспекти збереження працездатності і профілактика перевтомлення викладачів, Лазутський А. Ф., Тузиков С. А., Табуненко В. О. (2012)
Бєлан С. В. - Досвід підготовки фахівців та виконання ними дипломних робіт за спеціальністю "Охорона праці", Рибалова О. В. (2012)
Каслин Н. Д. - Модульная структура аналитических разделов АВР (2012)
Крайнюк О. В. - До питання удосконалення виконання розділу "Охорона праці" у випускних кваліфікаційних роботах, Буц Ю. В. (2012)
Кожем’яко В. П. - СКТБ – Квантрон – 25 років ідеям майбутнього, Павлов С. В., Маліновський В. І., Штельмах С. О. (2013)
Павлов С. В. - Метод автоматического определения сегментационного порога для повышения качества прогнозирования параметров изображений, Поплавский А. А., Поплавская А. А., Бабюк Н. П. (2013)
Антонов А. В. - Мікроконтролерна система регулювання яскравості ламп розжарювання, Коваль К. О., Іваненко І. І., Барчук В. А. (2013)
Яровий А. А. - Прикладні аспекти застосування інтелектуальних технологій в системах підтримки експлуатації транспортної мережі зв'язку, Тимченко Л. І., Мудрик В. В., Матейчук М. С., Морфіянець О. О. (2013)
Мартинюк Т. Б. - Особливості паралельно-позрізового оброблення елементів матриць для класифікації об’єктів, Кожем’яко А. В., Мельник А. В. (2013)
Готра З. Ю. - Світловипромінюючі діоди синього кольору на основі нанорозмірних шарів фталоціаніну нікелю, Возняк Л. Ю., Вісьтак М. В. (2013)
Клепіковський А. В. - Оцінка вібростійкості елементів радіоелектронної апаратури за допомогою методу електродинамічних аналогій, Любчик В. Р. (2013)
Лысенко Г. Л. - Фотонные логические элементы на основе фазово-синхронизированных массивов СС-VCSEL, Тужанский C. Е., Альравашдех М. (2013)
Стенцель Й. І. - Фізичне та математичне моделювання ультразвукових методів діагностики стану здоров'я людини, Павлов С. В., Рябіченко А. В., Літвінов К. А. (2013)
Заболотна Н. І. - Статистична, кореляційна і фрактальна структура Мюллер–матричних зображень багатошарових біологічних тканин, Радченко К. О., Костюк С. В. (2013)
Павлов С. В. - Оцінювання розходження між емпіричним та теоретичним розподілами кровонаповнення нижніх кінцівок за допомогою критерію Пірсона, Сандер С. В., Козловська Т. І. (2013)
Халімовський О. М. - Розробка системи пошуку максимуму інтенсивності флюоресцентного сигналу при тестуванні структур біологічних матеріалів, Чегель В. І., Литвин В. К., Лопатинський А. М. (2013)
Dinh Thanh Viet - Analysis of profit of generation company in power market, Tran Phuong Nam, La Van Ut (2013)
Щур І. З. - Поліфункціональне енергоформуюче керування роботою вітроелектроустановки, Білецький Ю. О. (2013)
Сулейманов В. М. - Підвищення розрахункової надійності моделювання усталених режимів електроенергетичних систем, Баженов В. А., Кацадзе Т. Л. (2013)
Гриб О. Г. - Проблеми якості електричної енергії живлячої мережі при підключенні пристрою з активним перетворювачем, Гапон Д. А., Зуєв А. О., Жданов Р. В. (2013)
Коменда Н. В. - Комплексна морфометрична модель управління навантаженням систем електропостачання (2013)
Кожем’яко В. П. - Застосування технологій фотоелектричних перетворювачів в моделі інформаційних мереж із розподіленими джерелами енергії, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2013)
Бевз О. М. - Оптоэлектронная система передачи данных с быстрым декодированием и высокой криптографической стойкостью, Деревенько К. В. (2013)
Коновал В. С. - Моделювання динаміки електроенергетичних систем із застосуванням методу відображення нулів/полюсів, Мороз В. І. (2013)
Шуллє Ю. А. - Геоінформаційні системи як інструмент реалізації концепції SMART GRID та шлях до ефективного енергозбереження, Девятко М. В. (2013)
Пересада С. М. - Адаптивний спостерігач параметрів мережі живлення, Диннік Т. В. (2013)
Саблін О. І. - Проблеми та перспективи ефективного використання рекуперації електроенергії в системі електротранспорту, Кузнецов В. Г., Артемчук В. В. (2013)
Штефюк Т. В. - Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2012)
Безусько Л. Г. - Палінофлори відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2012)
Фуртат І. М. - Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій, Ногіна Т. М., Михальський Л. О. (2012)
Чапля О. В. - Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями, Гонтар Ю. В., Будерацька Н. О., Ільїн І. Є., Білько Н. М. (2012)
Новохацька Т. В. - Застосування інтерферуючих РНК на основі плазмідного вектора для пригнічення експресії гена дельта ізоформи протеїнкінази С і корекції судинних дисфункцій у щурів із генетично детермінованою гіпертензією, Тишкін С. М., Досенко В. Є., Іванова І. В., Стрєлков Є. В., Соловйов А. І. (2012)
Нечипуренко О. О. - Біологічні особливості та поширення ізолянтів Escherichia coli, що викликають ентерити у свиней, Фуртат І. М, Древаль Д. В, Хайрулліна В. Р. (2012)
Дідух Я. П. - Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки (2012)
Халаїм О. О. - Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму, Вишенська І. Г. (2012)
Козак О. М. - Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця, Дідух Я. П. (2012)
Расевич В. В. - Порівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що впливають на види роду Daphne L. природної флори України (2012)
Кавецький В. М. - Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт-рослина за полярністю їхніх дитизонатів, Риженко Н. О., Юрченко Т. В, Кавецький С. В. (2012)
Содержание (2013)
Бойчук Ю. Д. - Науково-дослідна діяльність студентів технічного ВНЗ як педагогічна умова формування професійної компетентності (2013)
Друзь И. Н. - Формирование готовности будущих инженеров к профессиональной деятельности с использованием новых технологий моделирования (2013)
Шевченко В. А. - Проверка эффективности обучения студентов с помощью методов непараметрической статистики (2013)
Шраменко Н. Ю. - Повышение эффективности функционирования терминальной системы в условиях ресурсосбережения (2013)
Горбачёв П. Ф. - Подход к оценке адекватности моделей выбора пассажиром пути передвижения, Тропина А. А., Макаричев А. В., Свичинская О. В. (2013)
Горбачёв П. Ф. - Параметры движения маршрутного автомобильного пассажирского транспорта в центральной части г. Харькова, Воронков А. И., Колий А. С., Никитченко И. Н. (2013)
Полянский А. С. - Оценка эксплуатационных свойств автомобильних поездов большой грузоподъемности при перевозке негабаритных грузов, Клец Д. М., Дубинин Е. А., Плетнев В. Н. (2013)
Подригало М. А. - Обеспечение управляемости и устойчивости автомобилей при установившемся движении, Клец Д. М., Гацько В. И. (2013)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальные исследования инструмента бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки на основе совмещенного согласующего устройства, Гнатов А. В., Трунова И. С., Шиндерук С. А. (2013)
Венцель Е. С. - Определение оптимальных параметров ионно-плазменного покрытия на поверхность режущих элементов землеройно-транспортных машин, Глушкова Д. Б., Щукин А. В. (2013)
Гурко А. Г. - Моделирование кинематики экскаватора в MATLAB ROBOTICS TOOLBOX, Колобова И. А. (2013)
Тартаковський Е. Д. - Методика формування технології ТО, ПР локомотивів у післянормативний термін експлуатації, Крашенінін О. С., Бурлуцький О. В. (2013)
Фомін О. В. - Визначення оптимальних геометричних параметрів стін торцевих напіввагонів, Іванченко Д. А. (2013)
Лехтман И. И. - О вероятности травмирования человека в течение времени при нарушении правил дорожного движения, Ткаченко И. А. (2013)
Туренко А. М. - Використання навігаційної супутникової системи GPS для відтворення траєкторії руху гоночного автомобіля, Ужва А. В., Лукашов І. В., Савченко Є. Л., Щербак М. С. (2013)
Туренко А. Н. - Результаты исследований поглощения энергии при ударе изделиями из композитных материалов, Ужва А. В., Сергиенко А. В. (2013)
Пыриг Я. И. - Об особенностях назначения температуры технологического нагрева битумов (2013)
Богомолов В. А. - Об эквивалентности некоторых моделей теории линейной вязко-упругости, Разницын И. Л., Сидоров М. В. (2013)
Папиров И. И. - Влияние условий деформации на образование встроенных зон в бериллии, Николаенко А. А., Шокуров В. С., Шкуропатенко В. А. (2013)
Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. - Методы организации поточного производства отделочных работ (2013)
Бганцев В. Н. - Исследование коррозионной активности бензоэтанолов различного состава, полученных с использованием новых технологий, Киреева В. Н. (2013)
Ільченко В. В. - Забезпечення рівності дорожнього покриття на стадії геодезичних і будівельних робіт, Міщенко Р. А., Козарь В. І., Козарь Л. М. (2013)
Бєлан С. В. - Визначення екологічної небезпеки водокористування басейну р. Сіверський Донець у Харківській області, Рибалова О. В., Козловська О. В. (2013)
Канило П. М. - Минимизация канцерогенной опасности автомобилей, Костенко К. В., Сарапина М. В. (2013)
Прокопенко А. В. - Исследование влияния масел на количество карбонатных отложений при интенсивном перемешивании сточных вод с гидратной и гидрокарбонатной щелочностью (2013)
Беловол А. В. - Законы механики и универсальные законы природы (2013)
Мироненко С. В. - Опыт работы с телематическими системами за рубежом, перспективы его использования в Украине, Лавренчук С. А. (2013)
Содержание (2013)
Волков В. П. - Дорожное диагностирование автомобиля с автоматической трансмиссией, Рабинович Э. Х., Зыбцев Ю. В. (2013)
Сітовський О. П. - Електродинамічне гальмування гібридного транспортного засобу на дорогах з низьким коефіцієнтом зчеплення, Дембіцький В. М. (2013)
Сараева И. Ю. - Диагностирование электронных блоков управления автомобиля (2013)
Тернюк Н. Э. - Нормативно-техническое регулирование этапов жизненного цикла изделий автомобильной промышленности, Букреева О. С. (2013)
Подригало М. А. - Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону, Абрамов Д. В., Тесля В. О. (2013)
Бажинова Т. А. - Выбор электрохимической системы для тягового привода электромобиля, Кучерявая М. А. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Пути повышения эффективности применения ДВС как силовой установки автомобиля ХАДИ-34, Врублевский А. Н., Подлищук С. О., Андрусишин И. Ю. (2013)
Грицюк А. В. - Методика определения показателей дизеля 4ДТНА1 при дорожных испытаниях, Абрамчук Ф. И., Врублевский А. Н. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Выбор и обоснование топливного элемента для экомобиля, Врублевский А. Н., Кузьменко А. П., Подлещук С. О. (2013)
Грайворонский Е. С. - Моделирование процессов электронного впрыскивания бензина в двухтактном двигателе, Врублевский А. Н. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Результаты экспериментального исследования автомобильного биогазового ДВС, Кабанов А. Н., Приходкин А. А., Друзьянова В. П., Петров Н. В. (2013)
Абрамчук Ф. И. - Методика определения электрических величин системы искрового зажигания ДВС, Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. (2013)
Воронков О. І. - Визначення вихідних енергетичних параметрів транспортного засобу з пневматичним двигуном, Леонтьєв Д. М., Тесленко Е. В. (2013)
Нагорний Є. В. - Особливості формування схем доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні, Наумов В. С., Шуліка О. О. (2013)
Горбачев П. Ф. - Оценка времени ожидания при различных способах организации движения транспортных средств на маршруте, Макаричев О. В., Чижик В. М. (2013)
Горбачев П. Ф. - Исследование продолжительности простоя автомобилей на пограничных переходах при перевозках грузов между Украиной и Россией, Немна Т. В. (2013)
Миронов К. О. - Система мониторинга и контроля транспортных средств в обеспечении безопасности движения (2013)
Сараєв О. В. - Аналіз можливості уникнути наїзду на пішохода шляхом своєчасного гальмування (2013)
Фролов В. Я. - Методи забезпечення завадостійкості при керуванні автомобільною протиугінною системою, Ковтунов Ю. А., Кубата В. Г. (2013)
Лежнева О. І. - Результати дослідження забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом на вулицях м. Харкова (2013)
Костик В. О. - Поверхневе зміцнення деталей автомашин та тракторів методом низькотемпературної нітроцементації в порошковому середовищі, Костик К. О., Долженко А. С. (2013)
Гришакин В. Т. - Влияние граничных условий на качество идентификации нестационарной нагрузки на балку (2013)
Германович А. О. - Тяговые испытания самоходной рубильной машины (2013)
Тропина А. А. - Моделирование лазерного разряда в сверхзвуковом потоке газа (2013)
Греченко В. А. - М. Л. Дювернуа як історик права Київської Русі (2013)
Житний О. О. - Взаємодія кримінального права України та міжнародної правової системи (проблеми визначення характеру й форм) (2013)
Каткова Т. Г. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства про адвокатуру України та КНР (2013)
Россіхін В. В. - Стан та зміни пенітенціарної системи УРСР у 1950-ті рр. (2013)
Стецюк Б. Р. - Основні стадії кримінального процесу УСРР на початку 1920-х рр. (2013)
Аріт К. В. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час виробництва продовольчих товарів (2013)
Баб’як А. В. - Дотримання законності у процесі протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, Гапчич В. О. (2013)
Ганжа О. О. - Проблемні аспекти протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують учинення крадіжок із квартир громадян (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз особистісних рис наркозалежних (2013)
Настенко А. В. - Напрямки удосконалення законодавчих засад протидії одержанню неправомірної вигоди службовими особами у сфері земельних відносин (2013)
Омельченко О. С. - Сучасний стан та заходи протидії організованій злочинності в Україні (2013)
Стащак М. В. - Дотримання прав і свобод людини під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування, Рибак О. Г. (2013)
Федосова О. В. - Сучасний стан та тенденції злочинності неповнолітніх в Україні (2013)
Россіхіна Г. В. - Щодо питання про особливості кваліфікації фінансових правопорушень у процесі застосування фінансово-правових норм (2013)
Синчук В. Л. - Органи прокуратури України в системі державних органів та значення законності в їх діяльності (2013)
Стащак А. Ю. - Екстрадиція злочинців відповідно до міжнародних угод Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Цвірюк Д. В. - Підстави обробки персональних даних за законодавством України (2013)
Чумак В. В. - Особливості адміністративно-правових режимів у законодавстві Республіки Білорусь (2013)
Швець Д. Є. - Ідеологічні засади інституціоналізації кластерів в управлінні вищою освітою (2013)
Вусатий Д. Ю. - Поняття та загальна характеристика договірних відносин у сфері роздрібної купівлі-продажу (2013)
Лантінов Ю. Ф. - Звичайна господарська діяльність як можливе виключення із правила про значні правочини господарського товариства (2013)
Мігащук М. І. - Деякі питання суб’єктного складу правовідносин щодо кореспонденції (2013)
Петрова І. А. - Організація контролю якості товарів як спосіб попередження правопорушень (2013)
Ільїна О. В. - Проблеми моніторингу в екологічному праві на сучасному етапі (2013)
Коваленко К. В. - Щодо особливостей дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2013)
Криворучко В. В. - Соціальне забезпечення: теоретичні проблеми (2013)
Чавикіна Т. І. - Сучасні проблеми правового регулювання діяльності профспілок (2013)
Шевченко Н. Л. - Правова природа та мінімальні стандарти у сфері оплати праці (2013)
Луценко І. Г. - Тоталітарні секти: поняття і ознаки (2013)
Швець Л. М. - Український краудфандинг: принципи успішної реалізації (2013)
Рецензії (2013)
На книжкову полицю (2013)
Новини наукового життя (2013)
Наші автори (2013)
До уваги авторів (2013)
Брехуненко В. А. - Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI – перша половина XVII ст.) (2012)
Щербак В. О. - Утвердження політичного статусу Гетьманщини (2012)
Люта Т. Ю. - Софійський собор у могилянському контексті мазепинської доби (2012)
Бажан О. Г. - Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни (2012)
Будз К. М. - "Возз'єднання" чи "невозз'єднання": греко-католицьке духовенство в умовах ліквідації Церкви (1945-1946) (2012)
Широкова І. В. - Каральна психіатрія в СРСР: наука на службі у держави (1960–1980) (2012)
Шліхта Н. В. - "Деідеологізація" освіти в роки перебудови: причини, напрями реформи, суперечності (2012)
Ідрісов Д. І. - Державна ідеологія в дисертаційних працях з історії та відгуках на них за радянської доби (2012)
Солдатов О. Ю. - Відновлення центральної адміністрації Австрії після Другої світової війни (2012)
Хоменко О. А. - Зображення жінки й утворення суспільства споживання у повоєнній Японії (2012)
Пошедін О. І. - Чому закінчилась "холодна війна"? (2012)
Ковальова А. Д. - Тіньовий сегмент економіки країн ЄС-15 і НАФТА: компаративний вимір (2012)
Кучменко Е. М. - Історія ХХ століття: уроки і проблеми (історіографічний огляд) (2012)
Мицик Ю. А. - З листів Ярослава Ісаєвича (2012)
Щербак В. О. - Нова сторінка з гетьманування Івана Мазепи: рец. на: Таирова-Яковлева Т. Г. Иван Мазепа и российская империя. История "предательства" / Т.Г. Таирова-Яковлева. – М. ; СПБ., 2011. - 527 с. (2012)
Борщик Я. В. - Рец. на: Федевич К. К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. / К. К. Федевич ; Пер. з рос. Т. Портнової. – К. : Основи, 2009. – 280 с. (2012)
Корнієнко М. В. - Рец. на : Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и самоидентификации элиты в Советской России / Дж. М. Истер ; Пер. с англ. Т. Н. Саранцевой. – М. : РОССПЭН ; Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", 2010. – 255 с. (2012)
Содержание (2013)
Від редактора (2013)
Шаєнко З. О. - Динаміка системного запалення та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2­го типу та ішемічну хворобу серця (2013)
Паньків В. І. - Індивідуальний підхід до лікування цукрового діабету 2­го типу: коли, кому і які альтернативні варіанти, окрім метформіну (2013)
Халимова З. Ю. - Артериальная гипертензия надпочечникового генеза при различных объемных образованиях и заболеваниях. Частота, этиология, диагностика, лечение (обзор литературы), Урманова Ю. М., Эгамбердиева З. Д. (2013)
Наш гість — Майкл Херст, президент Міжнародної діабетичної федерації (2013)
Паньків В. І. - Симпозіум № 162 "Цукровий діабет: діагностичні критерії, етіологія і патогенез" (2013)
Цукровий діабет I типу. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 2013 (2013)
Проект Концепції Державної цільової соціальної програми "Цукровий діабет на період до 2018 року" (2013)
К юбилею Бориса Никитовича Маньковского (2013)
Содержание (2013)
Єрофєєнко Л. В. - Особливості правового регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом (2013)
Голубов С. Г. - Щодо впровадження в Україні міжнародного досвіду застосування засобів фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху (2013)
Салманова О. Ю. - Вдосконалення адміністративного законодавства за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2013)
Абрамова Л. С. - Елементи теорії штучного інтелекту в управлінні дорожнім рухом (2013)
Суходольський А. Ю. - Напрями удосконалення ефективності застосування адміністративних стягнень у сфері безпеки дорожнього руху (2013)
Зима О. Т. - Управління державною цільовою програмою з підвищення безпеки дорожнього руху (2013)
Паршиков С. И. - О дифференциации уголовной ответственности за нарушения действующих на транспорте правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2013)
Семченко Н. А. - Оценка адекватности экспериментально-аналитического метода определения параметров транспортных потоков на сети (2013)
Гецович Є. М. - Коригування матриці транзитних транспортних кореспонденцій у центральних частинах міст, Засядько Д. В., Панін В. М. (2013)
Птица Г. Г. - Теоретические исследования параметров безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (2013)
Гриньова Я. Г. - Теоретичне обґрунтування моделі формування правової культури майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення правових дисциплін (2013)
Шаша И. К. - Совершенствование системы оценки эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (2013)
Рябушенко О. В. - Використання методів оцінки ризиків при аналізі втрат від дорожньо-транспортних пригод (2013)
Леонтьєва Л. В. - Національне законодавство щодо державно-управлінських механізмів забезпечення безпеки дорожнього руху, Гончарова І. Ю., Ільченко О. А. (2013)
Степанов А. В. - Мировые тенденции в обеспечении безопасности дорожного движения пешеходов, Рябушенко А. В. (2013)
Запорожцева Е. В. - Распределение задержек автомобилей на автомагистралях (2013)
Левтеров А. І. - Визначення транспортних затримок на регульованому перехресті, Денисенко О. В., Ярута А. М. (2013)
Дохов А. И. - Автоматизированный контроль соблюдения правил дорожного движения. Технические, экономические и правовые аспекты, Лукьянов А. М., Гринченко Е. В. (2013)
Лама Алдис - Некоторые аспекты уровня безопасности дорожного движения в Латвии, Лама Гатис, Смирнов Юрис, Наудзунс Юрис. (2013)
Полтава К. О. - Застосування заходів загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання автотранспортній злочинності (2013)
Маслюк В. В. - Психофізіологічна експертиза водіїв – досвід Європи, Єна А. І. (2013)
Кулиш С. Н. - Информативные признаки монотонии при длительном управлении автомобилем, Олейник В. П., Аксенова Т. А., Кэннэ Т. П. (2013)
Панченко О. А. - Оценка психофизиологических показателей готовности к деятельности водителей пассажирского автотранспорта (2013)
Панченко О. А. - Диагностика сосудистых расстройств у водителей пассажирского автотранспорта, Радченко С. М. (2013)
Панченко О. А. - Психологический аспект водительского труда, Гаража М. В. (2013)
Петюнин Г. П. - Правовые и организационные пробелы в медицинском освидетельствовании на состояние опьянения в Украине, Кривобок В. И., Чубенко А. В. (2013)
Леонтьев Д. Н. - Влияние алгоритмов работы автоматических систем на эффективность торможения транспортного средства (2013)
Міренський І. Г. - Удосконалення організації пасажироперевезень на метрополітені, Сосіпатров А. М. (2013)
Торлин В. Н. - Проблемы и перспективы энергетических методов реконструкции ДТП, Ксенофонтова В. А., Ветрогон А. А., Яковенко Е. В. (2013)
Сараєв О. В. - Проблемні питання визначення параметрів руху транспортних засобів при дослідженні ДТП (2013)
Стариков Е. Л. - Определение параметров маневра автомобиля при исследовании ДТП (2013)
Сахно В. П. - Результаты исследования устойчивости автопоездов разных компоновочных схем, Поляков В. М. (2013)
Данець С. В. - Застосування автоматизованих засобів дослідження обставин ДТП (2013)
Клец Д. М. - Определение нормальных реакций на передних и задних колесах автомобиля при движении по неровной дороге (2013)
Могила І. А. - Вплив наповнення салону автобуса пасажирами на довжину гальмівного шляху, Цір Р. М. (2013)
Подригало Н. М. - Оценка влияния точности изготовления зубчатой пары на ее передаточное отношение (2013)
Чанчиков К. Ю. - Устройство световой сигнализации на транспортном средстве (2013)
Козачок Л. Н. - Приближенный алгоритм построения графика работы погрузочно-транспортных средств (2013)
Горбачев П. Ф. - Модель выбора маршрута велосипедного транспорта с целью минимизации времени в пути, Токмиленко Е. С. (2013)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора проекта ремонта автомагистрали на основе прецедентов, Ильге И. Г., Маркозов Д. А., Миськевич Р. М. (2013)
Нефёдов Л. И. - Модели планирования реализации портфеля проектов ремонта автодорог и их работ на текущий год с учетом рисков, Перепелица Ю. В., Биньковская А. Б. (2013)
Энглези И. П. - Украинский проект по глубинному исследованию дорожно-транспортной аварийности, Костенко А. В., Полетайкин А. Н. (2013)
Ефремов С. В. - Влияние структурообразующих составляющих на долговечность асфальтобетонов в агрессивных средах как фактор безопасности автодорог (2013)
Кульбашная Н. И. - Формирование информационных характеристик среды движения на участках дорог (2013)
Траутваин А. И. - Исследование влияния режимов измельчения на реакционную способность минеральных порошков, Ядыкина В. В. (2013)
Плехова А. А. - Выбор наиболее безопасного маршрута с учетом конфигурации трассы, Холева О. Г. (2013)
Федоров Е. Е. - Разработка детерминированного структурного метода распознавания слов команд водителя (2013)
Дохов А. И. - Применение трёхмерных электронных карт – повышение уровня безопасности и комфорта дорожного движения, Лукьянов А. М., Галевич М. Н. (2013)
Потапенко А. И. - Система автоматического распознания изображений машин на кадрах видеопотока (2013)
Хадікова З. В. - Методи розрахунку кількості людей в інтелектуальних системах управління дорожнім рухом, Білоус Н. В. (2013)
Боровской А. Е. - Внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национальных программ повышения безопасности дорожного движения, Новиков И. А, Шевцова А. Г. (2013)
Попова И. М. - Навигационные системы как средство повышения безопасности перевозок на пассажирских автопредприятиях, Данилов И. К., Попова Е. А. (2013)
Ярута А. М. - Методи і засоби удосконалення системи управління дорожнім рухом великих міст (2013)
Любченко Н. Ю. - Метод автоматизированной идентификации автомобильных номеров на основе обработки одноракурсных изображений, Наконечный А. А., Подорожняк А. А. (2013)
Воронова Є. М. - Іноземна мова як засіб формування соціально-психологічної компетенції (2013)
Осташевский С. А. - Определение понятий "управляемость автомобилей" и "вождение машины" в системе "водитель–автомобиль–дорога" (2013)
Гулаєва Н. М. - Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки, Щур О. П. (2012)
Skobelev V. - On systems of polynomial equations over finite rings (2012)
Кулага А. А. - Протокол доведення знання розв’язку задачі Діффі–Хеллмана з нульовим розголошенням (2012)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів (2012)
Касьянюк В. С. - Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей, Малютенко Л. М., Польща М. В. (2012)
Глибовець А. М. - Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними, Марченко О. О., Циганок Д. В., Бабіч О. М. (2012)
Гороховський С. С. - Діагностика упередженості та перепідгонки алгоритмів маршрутизації в опортуністичних мережах, Мазур Р. Ф. (2012)
Сидоренко М. О. - Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом max-min K2 (2012)
Лук’янова О. О. - Про компонентне моделювання систем із паралелізмом (2012)
Панченко Б. Є. - Високоточна схема паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі некругових отворів у нескінченному пружному середовищі, Сайко І. М. (2012)
Олецький О. В. - Побудова формалізованого опису графа "онтологія-документ" як моделі інформаційного наповнення тематичного порталу (2012)
Глибовець М. М. - Методи автоматичної генерації онтологій, Бобко О. В. (2012)
Дьоміна А. О. - Особливості прототипування об’єктно-орієнтованих програмних систем (2012)
Бублик В. В. - Розвиток колаборативних навчальних середовищ, Дроздович Н. Ю. (2012)
Литвин О. М. - Метод побудови розривних сплайнів для наближення розривних функцій однієї змінної, Першина Ю. І. (2012)
Стеля О. Б. - Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик, Тригуб О. С., Ляшко В. І. (2012)
Литвин О. М. - 2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій і сітковий інформаційний оператор із використанням інтерлінації функцій, Литвинов А. Л., Нечуйвітер О. П. (2012)
Михайлюк В. О. - Реоптимізація задачі про покриття множинами : асимптотичний поріг відношення апроксимації, Ляшко В. І. (2012)
Мічута О. Р. - Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку (2012)
Yatsenko V. - Measurement-computer system based on airborne hyperspectrometer, Nalyvaychuk M., Gnidenko V. (2012)
Головко О. М. - Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.), Греченко В. А. (2013)
Погребняк О. С. - Необхідність запровадження судового прецеденту в Україні як результат зближення двох правових систем (2013)
Стащак А. Ю. - Обмеження прав підданих Російської імперії у сфері міграції протягом ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі єврейської нації) (2013)
Стецюк Б. Р. - Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р. (2013)
Бондаренко Я. Г. - Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні, Чуйков А. Ю., Сергієнко Д. В. (2013)
Комзюк В. Т. - Шляхи удосконалення нормативного визначення адміністративно-правового статусу митних органів (2013)
Манжай О. В. - Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці, Косминя А. П. (2013)
Молодик В. В. - Організаційно-правові основи взаємодії прокуратури й органів розслідування в Україні. Історичний досвід і сучасний стан (2013)
Середа В. В. - Особливості юридичного складу адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів (2013)
Синчук В. Л. - Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури (2013)
Цвірюк Д. В. - Аналіз недоліків законодавства України у сфері захисту персональних даних (2013)
Чумак В. В. - Правове регулювання тимчасового обмеження права громадян на виїзд із Республіки Білорусь (2013)
Бабакін В. М. - Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення протидії молодіжній злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ (2013)
Бабич А. А. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців (2013)
Березан В. М. - Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів (2013)
Гапчич В. О. - Організаційні та профілактичні заходи щодо попередження і виявлення незаконного заволодіння транспортними засобами (2013)
Житний О. О. - Гносеологічні засади інтернаціональних кримінально-правових досліджень (питання застосування порівняльного методу) (2013)
Ігнатов О. М. - Структура загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні (2013)
Кара М. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують та вчиняють шахрайства (2013)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури алкоголізації як фонового для злочинності явища (2013)
Перепелиця Д. І. - Кримінальна субкультура як фактор призонізації (2013)
Стащак М. В. - Співвідношення понять "оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження" та "оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження" (2013)
Юхно О. О. - Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування (2013)
Криворучко В. В. - Сучасний стан та шляхи удосконалення соціального забезпечення населення України (2013)
Синчук С. М. - Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів у правовідносинах соціального забезпечення (2013)
Чавикіна Т. І. - Страйк як особливий захід захисту прав працівників (2013)
Довбій С. П. - Деякі проблемні питання правового регулювання договірних відносин з охорони майна (2013)
Ільїна О. В. - Право на інформацію про безпеку та якість харчових продуктів (2013)
Карчевський К. А. - Правові наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного правочину (2013)
Коваленко К. В. - Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту (2013)
Котеньов О. Г. - До поняття принципів права природокористування (2013)
Лантінов Ю. Ф. - Відчуження майна як дія, що характеризує значний правочин господарського товариства (2013)
Лебедєва Т. М. - Поняття земель загального користування (2013)
Чуркін І. А. - Орендна плата за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу (2013)
Греченко В. А. - Літопис історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України (2013)
Содержание (2013)
Самородов В. Б. - Особливості розподілу потоків потужності у безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісіях, Бондаренко А. І. (2013)
Кириченко И. Г. - Сервисная технологичность и компоновка дорожных машин по модульному принципу, Севрюгина Н. С. (2013)
Венцель Е. С. - Оценка физико-механических свойств взаимодействия квик-каплера с рабочим элементом многофункциональных машин, Прохорова Е. В., Волков Е. А. (2013)
Венцель Е. С. - Эргономические характеристики технологических машин как факторы оценки эффективности системы "человек–машина–среда", Севрюгина Н. С., Волков Е. А. (2013)
Германович А. О. - Экспериментальное исследование вынужденных колебаний рубильной машины при выполнении технологических операций (2013)
Воронков А. И. - Золотниковое воздухораспределение пневмодвигателя гибридной силовой установки автомобиля на базе бензинового двигателя, Жилин С. С., Никитченко И. Н. (2013)
Редчиц В. В. - Центр относительного поворота трехосного автомобиля, Кальченко Б. И., Головина Е. В. (2013)
Хамад Р. А. - Статистическая оценка времени жизни асфальтобетона при статической усталости (2013)
Корюк В. П. - Дробимость минеральной и асфальтобетонной смеси при лабораторном уплотнении секторным прессом (2013)
Венцель Е. С. - Методы оценки технической безопасности строительных, дорожных и других машин, Севрюгина Н. С. (2013)
Эпоян С. М. - Использование активированных растворов реагентов при подготовке экологически чистой питьевой воды, Душкин С. С. (2013)
Канило П. М. - Анализ европейских требований к экологической безопасности легковых автомобилей, Шубенко А. Л., Костенко К. В., Сарапина М. В. (2013)
Кожушко В. П. - Линии влияния прогибов фиктивного защемления поперечной полосы пролетного строения мостов (2013)
Кожушко В. П. - Расчет плиты, одна сторона которой защемлена, а противоположная – шарнирно оперта (2013)
Слободянюк С. О. - Розрахунок залізобетонних рам МСЕ з урахуванням повзучості й віброповзучості, Буратинський А. П. (2013)
Плугина Т. В. - Проектирование интеллектуальных операторских станций распределенных систем управления, Маркозов Д. А. (2013)
Сітовський О. П. - Експериментальні дослідження параметрів LiFePO4 батарей, Кашуба А. М. (2013)
Сараєв О. В. - Аналіз сучасних показників дорожньо-транспортних пригод (2013)
Стороженко М. С. - Повышение безопасности дорожного движения путем изменения нормативных требований к ровности и сцепным качествам проезжей части, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2013)
Данчук В. Д. - Система класифікації елементів вулично-дорожньої мережі міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2013)
Прокудін Г. С. - Теоретичні та прикладні аспекти раціональної організації вантажних перевезень у транспортних системах, Іщенко М. Г., Цуканов О. І., Прокудін О. Г. (2013)
Степанов А. А. - Ударная ионизация в диодах Ганна (2013)
Деміхова Н. В. - Гемодинамічні та метаболічні показники у хворих на артеріальну гіпертензію з різною масою тіла в динаміці лікування, Псарьова В. Г., Руденко Т. М., Сухонос В. А. (2012)
Дербак Я. С. - Клініко-мікробіологічні аспекти стану кишкової мікрофлори у хворих на ішемічну хворобу серця, Архій Е. Й., Іваньо Т. В. (2012)
Русин В.І. - Кореляція ангіографічних та допплерографічних ознак кровопостачання нирок з простацикліном при гепаторенальному синдромі, Сірчак Є. С., Футько Х. В., Маляр-Газда Н. М. (2012)
Бондарєв Р. В. - Особливості антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи, Орєхов О. А., Чибісов О. Л., Абліцов М. П., Селіванов С. С. (2012)
Герасимчук П. О. - Порушення мікроциркуляції нижніх кінцівок у хворих на ішемічно-гангренозну форму синдрому діабетичної стопи, Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Кісіль П. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Варикозний синдром на грунті недиференційованної дисплазії сполучної тканини, як причина післяопераційного рецидиву варикозних вен, Гаврилюк М. В., Пятничко О. З. (2012)
Демидов В. М. - Нові аспекти ранньої неспецифічної діагностики гострого панкреатиту з урахуванням гуморальних змін в організмі хворих, Демидов С. М. (2012)
Кобза І. І. - Реконструкції артерій гомілки у хірургії дистальних оклюзійно-стенотичних уражень, Жук Р. А., Орел Ю. Г., Ярема Я. І., Федорів Д. Є., Кіт З. М. (2012)
Кобза І. І. - Стегнова вена в якості шунта для повторних стегново-дистальних реконструкцій: перший власний досвід, Жук Р. А., Сорока Т. Г., Федорів Д. Є., Ярема Я. І., Сольман Д. Б. (2012)
Косинський О. В. - Можливості хірургічної реабілітації хворих та інвалідів внаслідок післятромботичної хвороби нижніх кінцівок із використанням сучасних мініінвазивних втручань, Снісар А. В., Бузмаков Д. Л., Дзевицький Д. І. (2012)
Котенко О. Г. - Венозна реконструкція при трансплантації лівої латеральної секції печінки, Федоров Д. О., Попов А. О., Гриненко О. В., Гусєв А. В., Григорян М. С., Коршак А. В., Петрище І. Й. (2012)
Кривченя Д. Ю. - Плечо-головний компресійний синдром у дітей 43-48, Дубровін О. Г., Руденко Є. О. (2012)
Лукач П. М. - Досвід хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та набутих вад серця в поєднанні з ішемічною хворобою серця в кардіохірургічному відділені Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, Шимон В. В., Раті Р. Ф., Сопко П. П., Мороз Р. В., Данилич І. І., Коневич О. І., Чеворіс В. В., Білоус А. В., Кушнір В. І. (2012)
Матвійчук Б. О. - Тромбоз глибоких вен та посттромбофлебітичний синдром як віддалені ускладнення у невідкладній абдомінальній хірургії, Бохонко Р. Л. (2012)
Мишалов В. Г. - Місце клітинної терапії в лікуванні пацієнтів з важкими формами ішемії нижніх кінцівок, Литвинова Н. Ю. (2012)
Ніконенко А. О. - Сучасні підходи до діагностики і лікування аневризми інфраренального відділу аорти (2012)
Никоненко О. С. - Сучасні методи діагностики тромбофілічних станів та комплексне лікування тромбозів глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії, Никоненко А. О., Іващук Д. О., Осауленко В. В., Матерухін А. М., Баранецький В. В. (2012)
Паламарчук В. І. - Вплив низькомолекулярних гепаринів на репаративні процеси трофічних виразок при хронічній венозній недостатності, Музь М. І., Бондаренко Ю. І. (2012)
Перцов І. В. - Хірургічне відновлення судинно-нервових структур кінцівок (2012)
Прасол В. О. - Тактика діагностики та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з урахуванням флебогемодинаміки, Руденко К. О., М’ясоєдов К. В. (2012)
Родін Ю. В. - Особливості післяопераційного періоду при виконанні еверсіонние каротидної ендартеректоміі, Дюба Д. Ш., Яснопольський Н. В., Юсупов Р. Ю., Кандаурова Т. Н. (2012)
Русин В. І. - Ендоваскулярні способи лікування синдромів обкрадання головного мозку при хронічній ішемії верхніх кінцівок, Корсак В. В., Буцко Є. С., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Результати лікування хронічної ішемії верхніх кінцівок при синдромі підключично-хребтового обкрадання головного мозку, Корсак В. В., Левицький А. В., Борсенко М. І. (2012)
Русин В. І. - Пряма та непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії у хворих на цукровий діабет, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Корсак Ю. В., Чобей С. М., Носенко О. А. (2012)
Русин В. І. - Вибір методу хірургічного втручання при оклюзійно-стенотичних ураженнях артерій нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В., Чобей С. М. (2012)
Сабадош Р. В. - Ділянка малої підшкірної вени між термінальним і претермінальним клапанами (2012)
Сергєєв О. О. - Наш досвід лікування післятромбофлебітичної хвороби, Кутовий О. Б., Абрамова О. І. (2012)
Сироїд М. В. - Особливості виділення та реконструкції сонних артерій при їх атеросклеротичному ураженні, Войтановський І. М., Титюк В. А., Малицький В. Є., Павчак Р. М. (2012)
Скрипинець Ю. П. - Лікування трофічних виразок з використанням препарату "Гентаксан", Філіп С. С., Шимон В. М., Сливка Р. М., Полянський П. А., Бачинський А. І. (2012)
Сморжевський В. Й. - Гострий венозний тромбоз у вагітних на третьому триместрі вагітності. профілактика тромбоемболічних ускладнень, Присяжна Н. Р. (2012)
Тодуров Б. М. - Тромболітична і антикоагулянтна терапія в лікуванні тромбоемболії легеневої артерії, Ковтун Г. І., Шпачук А. О., Поступальський А. Н., Шелудько С. А., Ревенко А. В., Михайлова А. В. (2012)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення важких форм варикозної хвороби: діагностика, хірургічне лікування та профілактика тромбемболії легеневої артерії, Щукін С. П. (2012)
Штутін А. А. - Вибір методів повторного оперативного лікування після реконструкції артерій інфраінгвінального сегменту, Арутюнян Н. А. (2012)
Хмельницький Г. В. - Діоксидин в профілактиці гнійно-запальних ускладнень післяопераційного періоду при хірургічному лікуванні пухлин супратенторіальної локалізації, Главацький О. Я., Данчук С. В., Гавриш Р. В., Малишева Т. А. (2012)
Лисенко С. А. - Іммуногістохімічне визначення експресії онкопротеїну her2/neu в пухлинних клітинах хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому, Кіркілевський С. І. (2012)
Цигика Д. Й. - Особливості виявлення білатерального раку грудних залоз, Готько Є. С. (2012)
Рішко М. В. - Cтан серцево-судинної системи у осіб, які проживають у гірських регіонах, Куцин О. О. (2012)
Маляр Р. В. - Акредитація у стоматологічній службі як важливий механізм управління, Орлова Н. М. (2012)
Петросов О. В. - Рідкісний випадок мієлоліпоми надниркової залози, Іванченко Т. П., Русин А. В. (2012)
Кішко О. - Клінічний випадок фістули коронарної артерії у спортсмена з нетиповою маніфестацією у вигляді синкопе – діагностичний та лікувальний алгоритм, Дернярова Л., Кмец Я., Бабчак М., Гудакова А. (2012)
Директору науково-практичного центру "Реабілітація" Міністерства охорони здоров’я україни, докторові медичних наук Івану Лемку – 60 (2012)
Доктору медичних наук Людмилі Киртич – 70 (2012)
Cватко Ю. І. - Картина світу і освіта світу: коментар до програмного документа ЮНЕСКО "Велика програма і -- освіта" на 2012–2013 рр. (2012)
Бажал Ю. М. - Необхідність вивчення теорії економічного розвитку Й. Шумпетера в українських університетах, Пісоцька Ю. А. (2012)
Голубєва М. О. - Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету, Жулківська А. М. (2012)
Власюк О. Я. - Формування готовності до екологічної самоосвіти: аналіз результатів педагогічного експерименту (2012)
Єгорушкіна К. В. - Конфлікти професійного самовизначення майбутніх фахівців (2012)
Ідрісов Д. І. - Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів (2012)
Гірник А. М. - Концепт "конфлікт" у західній культурі та в культурі традиційних суспільств Далекого Сходу, Резаненко В. Ф. (2012)
Гордієнко В. І. - Концептуальні засади дослідження діалогу, Копець Л. В. (2012)
Тарасюк С. О. - Теорія і практика надання психологічної допомоги безробітним (2012)
Копець Л. В. - Діалогічні комунікативні практики та їхній евристичний потенціал: результати дослідження, Гордієнко В. І. (2012)
Захарян О. О. - Умови та методи досягнення згоди в суперечках (2012)
Kabachenko N. V. - Developing the protection system for homeless people in Ukraine (2012)
Савчук О. М. - Стандарти супервізії в соціальній роботі, Миргородська І. В. (2012)
Клименко Н. В. - Профілактика ВІЛ серед чоловіків, які мають секс із чоловіками: впровадження міжнародних стандартів у країнах Європи, Семигіна Т. В. (2012)
Соломін О. А. - Концепція правової держави: сучасний контекст (2012)
Антоненко А. О. - Можливі індикатори політичної відповідальності (2012)
Дем’янчук О. П. - Піраміда Маслоу як методологія пояснення політичної участі (2012)
Чабанна М. В. - Ставлення громадян до участі у процесі прийняття політичних рішень як параметр політичної культури сучасного українського суспільства (2012)
Семигіна Т. В. - Глокалізація політичних процесів: синергетика глобального і локального (2012)
Зуйковська А. А. - Політична культура і пріоритети громадянської освіти в Україні (2012)
Харченко Л. О. - Конструювання національної ідентичності: важливість "іншого": (на прикладі Норвегії) (2012)
Гущина С. О. - Роль принципів демократичного урядування у процесі формування громадянського суспільства (2012)
Гнатюк М. М. - Представництво ЄС у міжнародних організаціях (2012)
Гостєва Т. О. - Місце молодіжних організацій європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні (2012)
Кияниця Л. Л. - Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010–2011 рр. (2012)
Руденко Л. Г. - Роль і завдання періодичних видань у поширенні й координації нових географічних знань (до 20-річчя виходу першого номера "Українського географічного журналу"), Стеценко Є. І. (2013)
Рибченко Л. С. - Радіаційний режим в уомвах інтенсивних засух 2001-2010 рр. в Україні, Савчук С. В. (2013)
Спиця Р. О. - Геоінформаційне забезпечення вивчення рельєфу в зонах платформних розломів (2013)
Топчієв О. Г. - Територіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж, Нефедова Н. Є. (2013)
Підгрушний Г. П. - Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії, Денисенко О. О. (2013)
Аль-Хамарнех А. - Міста в умовах неоліберального розвитку суспільства: тенденції на прикладі міст Дубаї та Київ, Марграфф Й., Дронова О. (2013)
Савчук І. Г. - Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики (2013)
Поп С. С. - Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області, Брацьо О. В. (2013)
Касимов М. С. - Атласне вивчення екологічного стану території Росії, Тікунов В. С., Котова Т. В. (2013)
Нефедова Т. Г. - Картографування сільського господарства в національних таласах Росії (2013)
До ювілею Ж. М. Матвіїшиної (2013)
Пам’яті академіка Е. В. Соботовича (2013)
Вийшли в світ (2013)
Содержание (2014)
Сиволап В. Д. - Вибір оптимального режиму дозування статинів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії, Кисельов С. М., Алферов А. О. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічна ефективність гліклазиду модифікованого вивільнення після перенесеного інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу (2014)
Земляний Я. В. - Динаміка структурно-функціональних змін серця та рівнів GDF 15 і NTproBNP на тлі терапії кандесартаном і раміприлом у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії (2014)
Лашкул Д. А. - Структурно-функціональні зміни серця у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу, що асоційована з нирковою дисфункцією (2014)
Нетяженко В. З. - Структурні зміни міокарда при хронічній серцевій недостатності ІІ функціонального класу на тлі надлишкової маси тіла та абдомінального ожиріння, Бідзіля П. П. (2014)
Клименко В. Н. - Сравнительный анализ течения послеоперационного периода после лапароскопической холецистэктомии и минимального лапаротомного доступа, Сыволап Д. В., Кравченко С. М., Захарчук А. В., Вакуленко В. В., Кравченко Б. С. (2014)
Никоненко А. А. - Особенности локализации и варианта хирургического лечения аневризм непарных висцеральных ветвей аорты (2014)
Сиволап В. В. - Особливості діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на негоспітальну пневмонію, Курілець Л. О. (2014)
Кузнецова Л. Ф. - Рациональная стратегия ведения пациентов с внебольничной пневмонией в пожилом и старческом возрасте, Богослав Т. В., Решетилов Ю. И. (2014)
Боярська Л. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В., Левчук Т. О. (2014)
Левик Е. Н. - Прогностическое значение иммуногистохимического маркера HER2/neu у пациентов, радикально прооперированных по поводу рака желудка IIIA cтадии (2014)
Нерянова Ю. Н. - Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении головокружения у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Кузьменко Л. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Улучшение состояния регионарной гемодинамики глазного яблока как способ лечения оптической нейропатии при осложненной близорукости высокой степени, Денисова О. О., Веснина Н. А., Кудинова-Савченко Н. А. (2014)
Тугушев А. С. - Роль почечной дисфункции в развитии осложнений цирроза печени, Михантьев Д. И., Нешта В. В., Акиньшин В. П., Каулько А. Н., Петраш А. Н. (2014)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней интерлейкина-4 и специфических IgE к апельсину у лиц с отягощенным аллергическим анамнезом, Абылгазинова Н. Б., Ткаченко К. Е. (2014)
Авраменко Н. В. - Фактори ризику народження дітей із дистресом, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є., Михайленко М. О., Шкроботько Н. В. (2014)
Михалюк Є. Л. - Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму, центральної гемодинаміки і фізичної працездатності у бігунів на короткі дистанції, Діденко М. В., Малахова С. М. (2014)
Слинько О. М. - Сучасна тактика ведення післяпологових гнійно-септичних ускладнень, Павлюченко М. І., Міхісор І. П., Шалімов В. І., Сапронов О. А. (2014)
Алипова О. Є. - Артеріальна гіпертензія в контексті судинного ремоделювання: вирішені та невирішені питання (2014)
Каджарян В. Г. - Другие специфические типы сахарного диабета, Мельник А. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2014)
Гладких Ф. В. - Сучасні підходи до послаблення ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів: досягнення, невирішені питання та шляхи оптимізації, Степанюк Н. Г. (2014)
Мягков С. А. - Методические аспекты и современные модальности магнитно-резонансной томографии в диагностике метастатических компрессионных переломов позвоночника, Мягков А. П., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Одинцова В. М. - Антигіпоксична активність солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот, Пругло Є. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Бушуєва І. В. - Застосування морфоліній 2-|5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо| ацетату для лікування і профілактики деяких захворювань, Пархоменко Л. І., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Білай І. М. - Середньоефективна доза 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолу при експериментальному гепатиті, Михайлюк Є. О., Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Чорноус В. О. - Синтез і оцінювання антиоксидантної, протимікробної та протигрибкової дії, Паламар А. О., Яремій І. М., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2014)
Самелюк Ю. Г. - Синтез та актопротекторна активність солей 2-(5-(4-метоксифеніл -(3,4,5-триметоксифеніл)-)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот, Каплаушенко А. Г., Пругло Є. С. (2014)
Суходуб Л. Б. - Вплив протимікробних компонентів біокомпозитних матеріалів на основі гідроксиапатиту на адгезію мікроорганізмів, Осолодченко Т. П., Христян Г. Є., Штикер Л. Г., Козубова Г. М., Шульга Н. М., Невмержицький В. В., Казмірчук В. В. (2014)
Литвиненко Т. Н. - Перспективы использования полимерных пленок для лечения воспалительных заболеваний мочеполовой системы у женщин (2014)
Кучеренко Л. І. - Підбір оптимальних умов аналізу штучної суміші ізоніазиду та тіотріазоліну методом високоефективної рідинної хроматографії, Хромильова О. В., Моряк З. Б., Ткаченко Г. І. (2014)
Бабинцева Л. Ю. - Обоснование системы рисков фармацевтического рынка в обеспечении качества оказания медицинской помощи (2014)
Залізняк В. О. - Досвід роботи кафедри акушерства та гінекології з підготовки студентів медичного факультету до ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка", Круть Ю. Я., Жаркіх А. В., Павлюченко М. І. (2014)
Нікіфоров О. А. - Сучасні педагогічні аспекти викладання репродуктивної андрології під час проведення курсу тематичного удосконалення з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (2014)
Панасенко О. І. - Методичні особливості при вивченні токсикологічної хімії, Гоцуля А. С., Сафонов А. А., Буряк В. П., Мельник І. В., Щербина Р. О. (2014)
Тихоновський О. В. - Особливості педагогічного спілкування на етапі адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ (2014)
Кефели-Яновская Е. И. - Основные принципы применения информационных технологий в совершенствовании подготовки студентов на первых курсах обучения в медицинских университетах (2014)
Денисенко С. В. - Диагностика и прогнозирование состояний при экстракорпоральном оплодотворении на основе онтологии знаний (2014)
Малиш Л. О. - Взаємозв'язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій (2012)
Оксамитна С. М. - Класова незалежність чоловіків і жінок в українському суспільстві, Чорногорська А. В. (2012)
Домаранська А. О. - Стратифікація населення України згідно з оцінками нерівності (2012)
Венгріна І. Є. - Мовна динаміка крізь призму імітаційного моделювання (2012)
Савельєв Ю. Б. - Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми (2012)
Костюченко Т. С. - Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА, Розискул М. М. (2012)
Артикуца С. С. - Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами (2012)
Марценюк Т. О. - ЛГБТ сім’ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива владному дискурсу? (2012)
Андрєєва Т. І. - Поведінка як можливий посередник зв’язку між соціальним статусом та станом здоров’я: (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу) (2012)
Якунчикова О. П. - Вживання алкоголю матір’ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками, Андрєєва Т. І., Григорчук Д. О., Шкіряк-Нижник З. А., Звінчук О. В., Числовська Н. В., Антипкін Ю. Г. (2012)
Бондарець О. В. - Нашій кафедрі 20 років (2012)
Івашина О. О. - Організація пам’яті спільноти кафедри як умова існування якісної та надійної інституції передачі знання (2012)
Демчук Р. В. - Культурологія: тексти та контексти (2012)
Павленко Ю. В. - Світоглядні засади космоархеологічної концепції Миколи Чмихова (2012)
Нікішенко Ю. І. - Місто та його повсякдення в контексті дослідницької (етнологічної) практики на кафедрі культурології НаУКМА (2012)
Потапенко Я. О. - Дослідження соціально-історичних вимірів людської тілесності в контексті "культурологізації" історичного знання наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Джулай Ю. В. - "Наука випитування поглядом" у поемі М. В. Гоголя "Мертві душі" (2012)
Брюховецька О. В. - Українське поетичне кіно в контексті національного питання в СРСР (2012)
Собуцький М. А. - Конструктивізм, постконструктивізм, ар-деко у Києві (2012)
Хвиль А. Г. - Транспортна система пострадянського міста як соціокультурний феномен (за матеріалами Києва) (2012)
Нікішенко Ю. І. - Про походження орнаменту та ранні етапи його розвитку, Пустовалов С. Ж. (2012)
Король Д. О. - Скельна архітектура заповідника "Чеський Рай" (2012)
Пащенко А. О. - Руський богатир як медіатор (2012)
Петрова О. М. - Бароковий екстрим Леоніда Литвина (2012)
Миленька Г. Д. - Національна традиція і її роль у формуванні професійного театру Німеччини (за матеріалами теоретичної спадщини Г. Е. Лессінга і Й. В. Ґете) (2012)
Погрібна А. І. - Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалах публіцистики 1920–1940-х років) (2012)
Ельфська Т. В. - Оптичні ефекти експериментального відеомистецтва: поліекран, рекурсія, морфінг (2012)
Тимошенко Р. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення планування бойового застосування з’єднань, частин, озброєних ракетними комплексами оперативно-тактичного і тактичного призначення, у вогневому ураженні противника, Загорка О. М., Колесніков В. О. (2013)
Шевченко В. Л. - Підходи щодо оцінки надійності програмної компоненти головної системи єдиного інформаційного середовища, Кірпічніков Ю. А., Головченко О. В., Федорієнко В. А., Кондратенко Ю. В. (2013)
Дузь-Крятченко О. П. - Методичний підхід до визначення "макета противника” на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України, Лобанов А. А., Лисицин Е. М. (2013)
Бобров С. В. - Методи формування єдиного інформаційного середовища в установі, Левшенко О. С., Поривай О. В., Рибидайло А. А., Голобородько М. Ю. (2013)
Шпура М. І. - Аналіз застосування збройних сил на африканському континенті у 21 столітті, Андріянова Н. М. (2013)
Галаган В. І. - Аналіз впровадження автоматизованих систем управління військами (силами) в провідних країнах світу, Сурков О. О., Прокопенко О .С., Бондарчук С. В., Панадій К. В. (2013)
Ляшенко І. О. - Модель загроз інформаційно-управляючим підсистемам розвідки, Цвєтков Є. В., Гаценко С. С. (2013)
Тимошенко Р. І. - Методичний підхід щодо визначення основних завдань, організаційної структури і штатної чисельності структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Корецький А. А. (2013)
Репіло Ю. Є. - Підхід до визначення бойових можливостей угруповання в бою (операції), Майстренко О .В. (2013)
Петрушен М. В. - Інтегральний підхід до оцінки продуктивності програмно-апаратних рішень за допомогою тестів ТРС, Кондратенко Ю. В., Андрощук О. В., Зотова І. Г. (2013)
Полішко С. В. - Статистична швидкодія адаптивних систем з максимально правдоподібною оцінкою апріорі невідомої матриці впливів, Шумська К. О., Прокопенко О. С. (2013)
Катеринчук І. С. - Методика оперативно-тактичних розрахунків для прийняття рішень під час організації прикордонних операцій, Мисик А. Б., Уварова Т. В. (2013)
Гулак Ю. С. - Протидія технічним розвідкам в локальних війнах і збройних конфліктах (2013)
Пунда Ю. В. - До питання теоретичних основ побудови структури системи стратегічного управління підготовкою держави до оборони (2013)
Нечхаєв С. М. - Інформаційно-військова складова мережоцентричних воєнних дій, Голда О. Л. (2013)
Іващенко А. М. - Проблеми комплексного застосування воєнної сили та сил і засобів невоєнного характеру в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2013)
Мельниченко О.С. - Аналіз порядку укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, заснованих на державному замовленні, Домбровська І.В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ахтемійчук Ю. Т. - Анатомічні особливості міхурово-сечівникового сегмента у другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Кашперук-Карпюк І. С. (2013)
Головацький А. С. - Активність лімфоїдних вузликів власної пластинки слизової оболонки шлунка новонароджених і дітей грудного віку 8-11, Палапа В. Й., Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю., Вайнагій О. М. (2013)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні особливості кровоносного русла і паранхіми яєчка та над’яєчка у чоловіків віком 75-90 років, Грицуляк В. Б., Готюр О. І. (2013)
Аксентійчук Х. Б. - Результати застосування 13с-метацетинового тесту у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з різними клінічними формами неалкогольної жирової хвороби печінки (2013)
Архій Е. Й. - Лікування кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Дербак Я. С., Ігнатко Я. І. (2013)
Дербак М. А. - Лікування хронічного гепатиту с у хворих на цукровий діабет 2 типу (2013)
Лоскутов О. А. - Фармако-холодовий кардіоплегічний захист міокарда з використанням розчину Бретшнайдера (2013)
Махлинець М. І. - Статеві особливості патогенезу та клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень: літературні дані та ретроспективний аналіз історій хвороб пульмонологічних відділень міста Ужгород, Товт-Коршинська М. І. (2013)
Поляк М. А. - Основні клініко-патогенетичні механізми розвитку корової інфекції (2013)
Товт-Коршинська М. І. - Ефективність реабілітаційного лікування хворих на бронхіальну астму різної статі з врахуванням їх психоемоційного стану, Ростока-Резнікова М. В., Товт В. А., Рудакова С. О., Корабельщикова М. О. (2013)
Торохтін О. М. - Динаміка функціональних показників зовнішнього дихання як критерій ефективності терапевтичного впливу у дітей, котрі часто хворіють на неспецифічні запальні респіраторні захворювання, Мороз Г. І., Біркович В. М. (2013)
Чендей Т. В. - Вплив споживання кропиви на ендотеліальну функцію та маркери серцево-судинного ризику в групах високого ризику: рандомізоване контрольоване дослідження, Рішко М. В., Бойко Н. В. (2013)
Чопей І. В. - Оцінка якості життя хворих із метаболічним синдромом, Мойсюк Д. В., Корсак Ю. В. (2013)
Шоріков Є. І. - Предиктори ризику пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу: результати тривалого спостереження (2013)
Авдєєв В. В. - Гідроторакс у хворих на цироз печінки, Івачевський М. М., Петричко О. І., Наконечний О. В. (2013)
Бучок О. О. - Вибір методу дренування верхніх сечових шляхів при обструктивних пієлонефритах, Шеремета Р. З. (2013)
Кополовець І. І. - Показання до емболізації селезінкової артерії у хворих на цироз печінки при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу (2013)
Русин А. В. - Модель економічного обґрунтування визначення рівня простатспецифічного антигена при скринінгу раку передміхурової залози, Бойко С. О., Баланда Р. Ю., Поп Л. З., Бойко С. Ш. С. (2013)
Русин А. В. - Оцінка якості життя пацієнтів після радикальних операцій із приводу раку прямої кишки, Ігнат О. В., Русин В. І., Чобей С. М., Румянцев К. Є. (2013)
Русин А. В. - Проблеми виявлення раку грудної залози в Закарпатській області, Жолудєва Л. О., Одошевська О. М., Русин В. І., Девіняк О. Т. (2013)
Русин В. І. - Ультразвукова діагностика гострого варикотромбофлебіту, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Ряшко М. І., Кочмарь О. М. (2013)
Русин В. І. - Ендоваскулярна черезшкірна балонна ангіопластика при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2013)
Русин В. І. - Техніка радикальної нефректомії лівої нирки та тромбектомії при нирково-клітинному раку ускладненому тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Русин В. І. - Радіоізотопна діагностика глибоких венозних тромбозів, Попович Я. М., Корсак В. В., Болдіжар П. О. (2013)
Русин В. І. - Вибір методу санації черевної порожнини як засіб профілактики спайкових ускладнень при лікуванні ускладнених форм гострого апендициту у дітей, Чаварга М. І. (2013)
Русин В. І. - Діагностика хвороби крона декількох локалізацій, Чобей С. М., Шкріба І. І., Токач Н. Г. (2013)
Філіп С. С. - Особливості перебігу гострого панкреатиту в фазі токсемії (2013)
Ярешко В. Г. - Вибір способу оперативного лікування хронічного панкреатиту, Міхеєв Ю. О. (2013)
Матвійків Т. І. - Ефективність використання періотестометрії в пародонтології, Герелюк В. І., Нейко Н. В. (2013)
Скалат А. П. - Особливості визначення пародонтального статусу в осіб із вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Лянна М. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Міцода Р. М. - Проблеми профілактики та діагностики раку жіночих статевих органів (2013)
Міцода Р. М. - Оптимізація лікарської тактики у жінок, котрі не народжували, з ендометріоїдними кістами, Кешеля В. М. (2013)
Міцода Р. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок із тромботичними ускладненнями, Садигов Ю. М. (2013)
Мудрик М. Р. - Особливості мікробної безпеки традиційних страв із рослин, Кутчак І. І., Петров В. О., Баті В. В., Маркуш Н. В., Левчук О. Б., Бойко Н. В. (2013)
Керецман А. О. - Аналіз стану здоров’я студентів-медиків у залежності від біологічних факторів і способу життя протягом 2010 – 2012 років, Палко А. І. (2013)
Маляр Р. В. - Концептуальні напрями розвитку стоматологічної допомоги дитячому населенню, Савчук О. В. (2013)
Палко А. І. - Особливості харчування населення Закарпатської області та їх вплив на розвиток патології органів травлення, Керецман А. О. (2013)
Погоріляк Р. Ю. - Загальні закономірності стану здоров’я населення Закарпатської області протягом 1995–2010 років (2013)
Рогач І. М. - Рівень обізнаності та знань організаторів охорони здоров’я з питань медико-демографічних, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2013)
Вантюх Н. В. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу псоріазу (2013)
Геращенко С. Б. - Стовбурові клітини посмугованої м’язової тканини, Дєльцова О. І., Чайковський Ю. Б. (2013)
Корчинська О. О. - Сучасні підходи до діагностики та лікування непліддя у жінок з лейоміомою матки, Телкова Н. І., Тюшко М. І., Онопко О. Ю., Мар’ян М. І. (2013)
Лемко О. І. - Деякі аспекти етіології, патогенезу та перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (частина ІІ) (2013)
Ходос В. А. - Склерозувальне лікування варикозної хвороби (2013)
Карбованець О. І. - Предметний науковий гурток мікробіологічного змісту та його роль у формуванні знань із курсу "Мікробіологія" студентів медичних спеціальностей, Коваль Г. М. (2013)
Фатула М. І. - Жінки-лауреати нобелівської премії, Машура Г. Ю. (2013)
Вакула Н. С. - Ленчур Михайло Михайлович – лікар-рентгенолог, організатор рентгенорадіологічної служби в зак арпатській області (2013)
Академіку академії вищої школи україни, доктору медичних наук, заслуженому лікарю України, професорові кафедри факультетської терапії медичного факультету Ужгородського національного університету Михайлу Фатулі – 80 (2013)
Дяченко С. М. - Напівгрупи Рісса над циклічною групою третього порядку ручного нескінченного зображувального типу (2012)
Морозов Д. І. - Спряженність транзитивно-стабільних автоморфізмів F AutT2 (2012)
Кашпіровський О. І. - Про наближення сплайнами розв'язків систем диференціальних рівнянь на дійсній вісі, Андросенко М. П. (2012)
Панова А. І. - Експонента Громова-Хаусдорфа майже еквідистантного простору (2012)
Щестюк Н. Ю. - Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій (2012)
Яценко В. О. - Моделювання і керування показниками Ляпунова у ґратці зв'язаних осциляторів, Кочкодан О. І. (2012)
Голод П. І. - Хто насправді автор ідеї про кванти світла (2012)
Ходько А. А. - Про використання фемтосекундного суперконтинууму як джерела для оптичної когерентної томографії, Хоменко В. В., Войцехович В. С., Качалова О. А. (2012)
Єршов К. В. - Дослідження залежності інтенсивності складових вимушеного комбінаційного розсіювання у спектрі суперконтинууму від акроскопічних параметрів, Хоменко В. В., Башкатов Ю. А. (2012)
Голіней І. Ю. - Непружне розсіяння електронів на системі диполь-провідна нанокулька, Оникiєнко Є. В. (2012)
Хохлова А. Ю. - Особенности проявления теневой экономики в Украине и методы ее устранения (2013)
Ареп'єва В. О. - Проблеми економічної глобалізації (2013)
Люба К. Г. - Проблемы малого бизнеса в Украине (2013)
Шпичка А. В. - Сучасні форми і системи заробітної плати. Аналіз заробітної плати в Україні (2013)
Нгуен Тхи Фьюнг Ань - Проблема занятости населения в Украине (2013)
Отлейкіна П. В. - Проблеми захисту інтелектуальної власності в Україні (2013)
Ближенський В. Є. - Основні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Бочарникова Е. В. - Особенности и тенденции развития теневой экономической деятельности в Украине (2013)
Шурміль М. І. - Економічна ефективність використання мінеральних ресурсів в Україні (2013)
Безус А. І. - Вплив держави на розвиток малого підприємництва в Україні (2013)
Брехунова К. С. - Україна в умовах світової фінансової кризи (2013)
Мерщанська А. П. - Вплив податкової політики на розвиток малого підприємництва в Україні (2013)
Шудра Л. О. - Конкуренція та її сутність. Конкурентоспроможність України на рівні світової економіки (2013)
Тимченко А. І. - Проблеми і перспективи аграрного сектору України в контексті зовнішньоекономічних відносин (2013)
Старченко О. О. - Перспективи та наслідки створення зон вільної торгівлі на території України (2013)
Берестенко І. І. - Проблеми монополізації в сучасному світі (2013)
Егендурдыева З. А. - Состояние рынка труда в Туркменистане на современном этапе (2013)
Скрицька Н. С. - Сучасні тенденції та протиріччя процесу глобалізації світової економіки (2013)
Вінюкова Д. В. - Банківська система України: сучасний стан і напрями розвитку (2013)
Чабан Т. С. - Інфраструктура ринку України (2013)
Руденок О. І. - Тіньова економіка: причини, наслідки та шляхи подолання (2013)
Олійник Є. С. - Сільське господарство як основа продовольчої безпеки України (2013)
Гузєва Л. Ю. - Світова економічна криза та її вплив на економіку України. Роль держави в її подоланні (2013)
Будинська О. Д. - Методика розробки інноваційної програми ВНЗ із підвищення якості експорту освітніх послуг (2013)
Мірошникова Є. Д. - Планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання (2013)
Недавня А. В. - Ринок цінних паперів України: особливості розвитку та функціонування (2013)
Воскобойнікова В. В. - Проблема зайнятості та активна державна кадрова політика в Україні (2013)
Кляшов І. С. - Аспекти антиінфляційної політики України (2013)
Корсунова Е. Ю. - Сланцевый газ (СГ) – основа энергетической независимости Украины. Проблематика и перспективы (2013)
Бойченко О. В. - Евроинтеграция Украины: целесообразность и перспективы (2013)
Пономаренко Т. С. - Экономическая безопасность Украины (2013)
Коровяковская А. В. - Интеграция Украины в мировое хозяйство (2013)
Иснюк М. Н. - Международная миграция рабочей силы (2013)
Столярова А. А. - Инвестиционная привлекательность Украины. Методы ее повышения (2013)
Збараг Ю. Ю. - Сущность, условия и функции современной предпринимательской деятельности (2013)
Гузей Л. А. - Безработица молодежи: первоочередная проблема современного рынка труда в Украине (2013)
Колесник А. В. - Методы борьбы с безработицей (2013)
Костина О. С. - Виды предприятий в современной экономике (2013)
Кириченко К. С. - Современный кризис мировой задолженности (2013)
Кийко С. Н. - Конкурентоспособность экономики Украины (2013)
Шахин Д. А. - Цена земли: сущность и факторы, влияющие на динамику (2013)
Верхогляд Ю. Ю. - Дослідження економічної сутності ресурсного потенціалу банку (2013)
Шевченко К. О. - Методи мінімізації кредитних ризиків (2013)
Кєнжаєва Ю. В. - Тенденції розвитку кредитної діяльності банківських установ (2013)
Новіченко А. В. - Щодо визначення сутності поняття "платіжна картка" (2013)
Бугакова О. С. - Визначення особливостей оцінки ефективності управління фінансовими результатами діяльності банку (2013)
Громовий Є. А. - Підходи до трактування поняття "кредитоспроможність" (2013)
Ковзун Л. І. - Основні проблеми банківського кредитування в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Попова Х. О. - Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування (2013)
Наконечна Ю. С. - Застосування таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника якості кредитного портфеля (2013)
Лихоманова О. С. - Організація процесу банківського кредитування (2013)
Кіріна Ю. С. - Визначення змістовного наповнення поняття "кредитоспроможність позичальника банку" (2013)
Чан Тхі Тхань Суан - Контент-аналіз категорій "ліквідність" та "платоспроможність" у банківській діяльності (2013)
Ходжабердыева Л. М. - Риски лизинговых операций и методы их минимизации (2013)
Чан Ву Кіонг - Роль валютної позиції банку в оцінці його валютного ризику (2013)
Тимощенко О. А. - Економічна сутність категорій "прибуток" та "прибутковість банку" (2013)
Мацак А. В. - Розробка моделі залежності процентного доходу банку від наданих кредитів (2013)
Таран І. С. - Аналітичне забезпечення управління кредитним ризиком банку (2013)
Шевченко О. В. - Правове забезпечення здійснення касових операцій в Україні (2013)
Тюлєбаєва М. М. - Прогнозування обсягу ліквідних активів за допомогою економетричного аналізу (2013)
Zozulya M. - Problems of Ukrainian Brands Development (2013)
Тимофеев Е. П. - Измерители параметров импульсного когерентного и некогерентного оптического излучения (2012)
Васильєва Ю. О. - Оптимізація проектування освітлення льодових арен для гри у хокей, Ляшенко О. М. (2012)
Карась В. И. - О возможности повышения эффективности источников света с квазисолнечным спектром излучения, Назаренко Л. А. (2012)
Харченко В. Ф. - Моделювання і синтез електронного широтно - імпульсного апарату для газорозрядної лампи високого тиску ДРЛ, Кисельов М. І., Кисельов А. М. (2012)
Овчинников С. С. - Дослідження фотометричних характеристик зовнішнього освітлення з урахуванням мезопічної чутливості органу зору, Щербінін О. О. (2012)
Базар М. С. - Визначення енергії магнітного поля індукційних нагрівальних приладів, Шаблій О. М., Пулька Ч. В., Цимбалюк Л. І., Король О. І. (2012)
Маляренко В. А. - Турбинные технологии – основа базовой электроэнергетики XXI века. Энергетическая стратегия Украины и ее реализация, Бойко А. В., Шубенко А. Л., Голощапов В. Н. (2012)
Любарский Б. Г. - Математическая модель четырехфазного линейного шагового электромеханического преобразователя с аксиальной магнитной системой – электродвигатель привода управления дверями, Гордеева Н. А., Зюзін Д. Ю., Глєбова М. Л., Рябов Е. С. (2012)
Ковальова Ю. В. - Рівняння електроенергетичного балансу тиристорних електроприводів постійного та змінного струмів (2012)
Светотехнический международный форум "LEDLight ‘2013" (2012)
V Международная научно-техническая конференция "Современные тенденции развития светотехники" (2012)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2012)
Біленко О. А. - Порівняння ступеня анальної континенції при різних варіантах сфінктерзберігаючих операцій у хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки, Лурін А. Г., Машуков А. О., Згура О. М. (2013)
Бондар Г. В. - Практичні питання викладання онкології в умовах України, Думанський Ю. В., Сєдаков І. Є., Попович О. Ю., Русин А. В. (2013)
Бондар Г. В. - Варіанти лікування хворих із деструктивними формами раку грудної залози, Сєдаков І. Є., Семикоз Н. Г., Смирнов В. М., Трухін Д. В., Хлопушин Є. Ю. (2013)
Вадюк Р. Л. - Офтальмологічні і патоморфологічні прояви ретинотоксичності Цисплатину (2013)
Вінник Ю. О. - Нові хірургічні підходи у розв’язанні проблем реконструктивно-відновного етапу гастректомії, Олексенко В. В., Захаров В. О., Єфетова Т. С. (2013)
Вінник Ю. О. - Мікросателітна нестабільність при спорадичному раку шлунка, Поповська Т. М., Мовчан О. В., Котенко О. Є., Кульшин В. Є. (2013)
Галайчук І. Й. - Саркоми грудної залози: особливості діагностики і лікування, Бабанли Ш. Р., Туманова О. Р., Косило Л. І., Нітефор Л. В., Николюк В. Д., Бутов С. В. (2013)
Жильчук А. В. - Оптимізація лікування хворих на рак грудної залози в залежності від наявності дисемінованих пухлинних клітин та рівня певних цитокінів у кістковому мозку, Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2013)
Зелінська Н. В. - Нові підходи у вивченні стану сполучної тканини при аденокарциномі та плоскоклітинному раку шийки матки, Пересунько О. П., Давиденко І. С. (2013)
Ігнат О. В. - Захворюваність і виживаність хворих на колоректальний рак у Закарпатській області, Русин А. В., Русин В. І., Румянцев К. Є., Чобей С. М., Девіняк О. Т. (2013)
Каджоян А. В. - Аналіз виживаності хворих на недрібноклітинний рак легені IIIБ-IV стадій при хіміогормональному лікуванні з використанням високих доз тамоксифену, Шевченко А. І. (2013)
Ковальський В. В. - Прогностичне значення лімфогенного метастазування при раку нирки, Фецич Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я. (2013)
Колеснік О. П. - Kі-67 як прогностичний маркер у хворих із недрібноклітинним раком легенів I–II стадії, Шевченко А. І., Туманський В. О., Євсєєв А. В. (2013)
Косов М. М. - Демографічні та медичні характеристики учасників клінічних досліджень e росії і Україні з недрібноклітинним раком легенів, Тесленко І. О., Білоцерковський М. В. (2013)
Крук Т. В. - Клініко-генеалогічні та молекулярно-генетичні дослідження хворих на рак грудної залози – основа профілактики та ранньої діагностики раку, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2013)
Мойсюк Т. Г. - Езофагогастрофіброскопія з лазерною комп’ютерною оцінкою біоптатів як перспективний метод діагностики передракових процесів та раку шлунка, Пересунько О. П., Іващук О. І., Ушенко О. Г. (2013)
Русин В. І. - Функціональний стан нирок у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О. (2013)
Русин В. І. - Морфологічні особливості злоякісних колоректальних пухлин, Сочка А. В. (2013)
Русин А. В. - Частота раку грудної залози серед пухлин, які пальпуються, Одошевська О. М., Драга Н. Є., Сірош О. М., Митровка Б. А. (2013)
Смоланка І. І. - Застосування радіомодифікаторів при комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози, Іванкова В. С., Скляр С. Ю., Іванкова О. М., Кротевич М. С. (2013)
Старіков В. І. - Діагностика та лікування раку проксимального відділу шлунка, Вінник Ю. О., Трунов Г. В., Майборода К. Ю., Шаповалов Д. В. (2013)
Федурця Я. Ю. - Роль топометричної підготовки в сучасному плануванні променевої терапії онкологічним хворим онкологічного диспансеру, Дячун Н. Ю., Тимошко В. А., Русин А. В. (2013)
Бондар Г. В. - Завдання та перспективи діагностики і лікування раку шлунка в Україні, Сєдаков І. Є., Попович О. Ю., Сидюк А. В., Бондар В. Г., Заїка О. М., Бондар Ан. В. (2013)
Присташ Ю. Я. - Імуногістохімічна характеристика первинних пухлин і рецидивів раку грудної залози після мастектомії (2013)
Запорожан С. Й. - Причини несприятливих результатів операційного лікування у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами (2013)
Лукач П. М. - Віддалені результати застосування механічних та біологічних мітральних клапанів в Україні (2013)
Добровольська М. К. - Комплексне лікування стоматологічних хворих із супутнім калькульозним холециститом і хворобами шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної води "Поляна купель", Джупіна С. М., Локота Ю. Є., Локота Є. Ю. (2013)
Левандовський Р. А. - Замісний пострезекційний протез верхньої щелепи з піднебінною шарнірною фіксацією (2013)
Архій Е. Й. - Функціональні зміни печінки у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з кишковим дисбіозом, Дербак Я. С., Дербак С. Е., Ігнатко Я. І. (2013)
Дербак М. А. - Розповсюдженість гастроентерологічної патології у хворих на цукровий діабет 2 типу, Архій Е. Й., Пічкарь Й. І., Крафчик О. М., Сіксай Л. Т., Кочмарь О. Ю. (2013)
Дружина О. М. - Вплив ультрафільтрації крові на гемодинамiку та газообмiн при проведенні штучного кровообігу у дітей (2013)
Кіш П. П. - Клініко-лабораторні особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих, Коваль Г. М., Петров В. О., Русин Є. І., Туряниця С. М., Когутич А. І., Симулик В. Д., Ганько А. А., Марошан М. Т. (2013)
Захарчук О. І. - Біологічні ритми і сон, Пішак В. П., Кривчанська М. І. (2013)
Казакова Р. В. - Взаємозв’язок запальних захворювань пародонта і патології органів травлення у дітей і підлітків, Мельник В. С. (2013)
Ткач Л. О. - Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко (2012)
Бестерс-Дільґер Ю. - Мовна політика України на тлі європейського та пострадянського досвіду (2012)
Демська О. М. - Предметна галузь загальномовного корпусу : питання про суржик (2012)
Залізняк Г. М. - Сучасна мовна політика і кияни (2012)
Калиновська О. В. - Ідеологічний простір української мови : (до проблеми семантичної характеристики української мови ХХ століття) (2012)
Мацюк Г. П. - Соціолінгвістика як інтеграційний напрям досліджень в умовах сучасної парадигми : міжнародний досвід й українська перспектива (2012)
Мозер М. - Два кроки назад – у майбутнє? Кілька спостережень щодо угорського та чеського проектів русинської мови (2012)
Остапчук О. О. - Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень (2012)
Попадинець О. В. - "Рідна мова" : роздуми над поняттям (2012)
Федорчук Т. М. - Етнічні стереотипи та мовна поведінка молоді (2012)
Клименко Н. Ф. - Літературна норма і неологізми (2012)
Гузар О. В. - Типологія змін у сучасних правописних системах (2012)
Дика Л. В. - Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? (2012)
Федорів Я. Р. - Передумови моделювання публічного дискурсу в контексті звуко-смакової синестезії (2012)
Данилевська О. М. - Слова-свідки в дискурсі української дитячої книжки (2012)
Томіленко Л. М. - Економічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української мови : (порівняльний аспект) (2012)
Кушмет М. С. - Лексичні особливості східностепової говірки : (на матеріалі назв сільськогосподарських культур говірки с. Оленівки Волноваського району Донецької області) (2012)
Зеніна А. В. - Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці (2012)
Бучко Г. Є. - Покутсько-гуцульські ойконімійні паралелі, Бучко Д. Г. (2012)
Карпіловська Є. А. - Реакція мови на зміну суспільних стереотипів (2012)
Тодор О. Г. - Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ : (суфіксальний словотвір) (2012)
Галюк М. В. - Відносні прикметники як база словотворення в сучасній українській мові (2012)
Вебер Н. В. - Суфіксальна деривація в мікроойконімії Івано-Франківщини (2012)
Ожоган В. М. - Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями : семантичні та формальні особливості, Кадочнікова О. П. (2012)
Кобченко Н. В. - Фразеологізми прономінативно-інфінітивного зразка в українській мові (2012)
Ситар Г. В. - Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові : (на матеріалі моделі Що за N1 Copf) (2012)
Тищенко О. В. - Структура і семантика дієслівних предикатів афекту (2012)
Шрамко Р. Г. - Семантико-структурна інтерпретація речень із предикатами стану української мови в межах трикомпонентної функційної парадигми N1 + VF / N1 + ADJ / N3 + ADV (2012)
Калашник В. С. - Науково-педагогічна діяльність Олекси Синявського в оцінці Юрія Шевельова (2012)
Брацкі А. - Діалог Юрія Шевельова і Єжи Ґедройця на шпальтах паризької "Культури" (2012)
Монахова Т. В. - Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко (2012)
Трифонов Р. А. - Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка, Яновська Г. В. (2012)
Соколова С. О. - Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції (2012)
Труб В. М. - Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі (2012)
Зернецький П. В. - Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект, Рябоконь Г. Л. (2012)
Куранова С. І. - Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах (2012)
Боговик О. А. - Семантичні параметри предикатів знання в англійській, українській та російській мовах (2012)
Менжулін В. І. - Філософська "контрабанда": автобіографічний, біографічний і психоаналітичний аспекти (2012)
Лисий І. - Національна філософія як проблема (2012)
Сватко Ю. І. - Між царством необхідності і царством імовірності: наради, рішення, процедури (2012)
Бондаревська І. А. - Мистецька критика і комерція (філософські нотатки) (2012)
Бадянова К.О. - Інституційні проблеми становлення мистецької критики в Україні (2012)
Козловський В. П. - Кантова трансцендентальна психологія у висвітленні Карла Шміда (2012)
Поліщук Н. П. - Прагматична спрямованість романтичного трансценденталізму Ральфа Волдо Емерсона (2012)
Завійська М. Б. - Історія філософії на перетині індивідуального та універсального: проект Карла Ясперса (2012)
Завгородній Ю. Ю. - Веданта у працях Сильвестра Гогоцького (2012)
Кузьміна С. Л. - Чому і як можливе виховання: погляди київських духовно-академічних філософів ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Пастушенко Л. А. - Ідея церковного відродження на сторінках часопису "Христианская мысль" (1916–1917) (2012)
Жерибор О. І. - Лев Лопатін: віхи академічної діяльності (2012)
Содержание (2013)
Информационное письмо (2013)
Pезолюція ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2013)
Мешкова. О. М. - Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", Анопрієнко О. В. (2013)
Касати М. - Безопасность применения, эффективность и степень удовлетворения родителей назальным аспиратором Отривин Бэби при лечении заложенности носа у детей, Пикка М., Маринелло Р., Квартароне Дж. (2013)
Кокоркин Д. Н. - Наш опыт использования назального спрея "Мералис" в лечении детей с острыми и хроническими средними отитами, Скоробогатый В. В., Желтов А. Я. (2013)
Ермакова И. Н. - Bлияние мукорегуляторов на состояние местного иммунитета дыхательных путей и уровень межклеточных взаимодействий при комплексном лечении орви у детей с бронхиальной астмой, Мизерницкий Ю. Л., Кривошеина Е. Л. (2013)
Коноводова Е. Н. - Железодефицитные состояния: когда и кому назначать Тотему? (2013)
Буряк О. Г. - Oцінка загального стану новонароджених з дихальним дистресом при критичних станах за шкалою Snap ІІ and Snappe ІІ (2013)
Дзигал Р. П. - Застосування Біоспорину для лікування гострих кишкових інфекцій у вагітних, Верба Н. В. (2013)
Венцківський К. О. - Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних із асоційованою ВІЛ-герпетичною інфекцією (2013)
Бережной В. В. - Эффективность жаропонижающих препаратов в терапии лихорадочных состояний у детей, Козачук В. Г. (2013)
Волянська Л. А. - Гострий риносинусит у дітей в практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при бактеріальній його природі (2013)
Козакевич В. К. - Cучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей (2013)
Корнева В. В. - Применение синбиотика "Лактиале" в комплексной терапии вегетативной дисфункции у детей и подростков (2013)
Писарєв А. О. - Стан системи гемостазу новонароджених від матерів з герпесвірусною інфекцією (2013)
Pisarev A. A. - The state of hemostatic system of newborns from mothers with herpes virus infection (2013)
Токарчук Н. І. - Oптимізація медикаментозного лікування контагіозного молюска у дітей, Скакун З. А. (2013)
Чоп'як В. В. - Дослідження регуляторних імунних механізмів у дітей, що часто хворіють, та можливостей їх корекції, Потьомкіна Г. О., Кріль І. Й., Білянська Л. М., Мазурак М. В., Ліщук-Якимович Х. О. (2013)
Леженко Г. О. - Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2013)
Надрага О. Б. - Cучасні аспекти етіології гострих стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей, Гладченко О. І., Обертинська О. В. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід використання комбінованого препарату Лізоциму та Деквалінію Хлориду у дітей з гострими респіраторними інфекціями та афтозним стоматитом, Московенко О. Д., Дуда О. В., Ананченко Н. Б., Чабанович О. В. (2013)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із жовчнокам'яною хворобою (2013)
Ткачёва М. Ю. - Безопасная и эффективная энтеропротекторная терапия ротавирусной инфекции у детей, Криворучко М. Е., Черноусова С. Н., Михайленко Е. П. (2013)
Боброва В. І. - Kлініко-морфологічні особливості хронічного гастриту у дітей (2013)
Марушко Р. В. - Oсобливості цитопротекції кишечника у дітей раннього віку з функціональними та хронічними запальними захворюваннями кишечника (2013)
Ольховська О. М. - Oптимізація інфузійної терапії кишкових інфекцій у дітей раннього віку (2013)
Банадига Н. В. - Диференційовані підходи до діагностики та корекції панкреатичної недостатності у дітей (2013)
Попов Н. Н. - Bлияние Kортексина на основные показатели функционирования ЦНС у детей с ММД, перенесших перинатальное поражение ЦНС, Оленич В. Б., Савво А. Н., Пионтковская О. В., Сухоносова О. Ю. (2013)
Изюмец О. И. - Гипоксически-ишемические повреждения центральной нервной системы у новорожденных, Лайко Л. И., Гомон Р. А., Добижа М. В., Неживенко Т. П., Шамрай И. Е. (2013)
Калашнікова Р. В. - Структура вроджених аномалій розвитку у дітей, прооперованих з приводу вроджених вад серця, Руденко Н. М., Романюк О. М., Галаган В. О., Ємець І. М. (2013)
Богута Л. Ю. - Xірургічне лікування вроджених вад серця у дітей першого року життя, Руденко Н. М., Ємець І. М. (2013)
Куркевич А. К. - Пренатальна ультразвукова діагностика складних вроджених вад серця та її вплив на перинатальну тактику ведення, Павлова А. О., Острась О. В., Бабляк О. Д., Ємець І. М. (2013)
Кузьменко Ю. Л. - Досвід ендоваскулярних втручань при критичних вроджених вадах серця, Максименко А. В., Довгалюк А. А., Хрущ М. П., Бойко О. П., Руденко Н. М. (2013)
Ялинська Т. А. - Сучасні методи діагностики вроджених вад серця, Таммо Р., Рокицька Н. В., Бабляк О. Д., Єршова Є. Б. (2013)
Ханенова В. А. - Функція правого шлуночка у пацієнтів після операції передсердного переключення (сеннінга), Руденко Н. М., Артеменко Є. О., Мешкова М. С., Куркевич А. К., Бойко О. П. (2013)
"Погреметь у ушка": история игрушек (2013)
Войтко К. В. - Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів, Бакалінська О. М., Насєдкін Д. Б., Паляниця Б. Б., Плюто Ю. В., Картель М. Т. (2012)
Коновалова В. В. - Композиційні мембрани на основі полімерних гідрогелів та ультрафільтраційних мембран із функцією РН- і термочутливості, Самченко Ю. М., Чикета О. О., Андронюк Ю. О., Побігай Г. А., Комарський С. А., Бурбан А. Ф. (2012)
Давідовіч І. С. - PН-чутливі мікрокапсули на основі суміші альгінат- к-каррагінану для контрольованого вивільнення терапевтичних пептидів, Венгель К. Г., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2012)
Вакулюк П. В. - Синтез та характеристика рН-чутливих гідрогелів як матриць для інкорпорації лікарських препаратів, Фуртат І. М., Вортман М. Я., Шеремет А. А., Бондаренко К. В., Бурбан А. Ф., Шевченко В. В. (2012)
Волювач О. В. - Аналіз поведінки іоногенних поверхнево-активних речовин і поліетиленгліколю-1500 на межі поділу фаз водний розчин-повітря (2012)
Вакулюк П. В. - Композитні мембрани на основі флуоровмісних полімерів для мембранної дистиляції, Петрук В. В., Манжос Н. О., Вортман М. Я., Лобок С. І., Бурбан А. Ф. (2012)
Кочкодан В. М. - Вплив хімічної природи поверхні полімерних мембран на їх забруднення білками молочної сироватки (2012)
Дзумедзей Ю. І. - Формування багатошарових плівок на основі полі-β-циклодекстрину, Бломберг Є., Мацакова Л., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д. (2012)
Потворова Н. В. - Іммобілізація хітозану на поверхні модифікованих акриловою кислотою поліакрилонітрильних мембран, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Лаврик В. І., Бурбан А. Ф. (2012)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація полімерів без бічних груп (2012)
Бараболя Т. Ф. - Синтез та властивості наноструктур оксиду цинку, інкорпорованих у кремнеземні тонкі плівки, Тельбіз Г. М. (2012)
Побігай Г. А. - Отримання та дослідження гідрогелевих мембран на основі кополімерів акриламіду для електрофорезу, Самченко Ю. М., Коновалова В. В., Пасмурцева Н. О., Клименко І. О., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2012)
Шкавро З. Н. - Нанофільтраційне розділення водних розчинів ібупрофену, Скорик Ю. О., Кочкодан В. М. (2012)
Бардаш С. В. - Організаційно-правова ідентифікація внутрішнього контролю у приватному секторі економіки (2013)
Вигівська І. М. - Коплексний аналіз ресурсного потенціалу корпорацій, Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. (2013)
Грицишен Д. О. - Судово-економічна експертиза операцій з управління відходами: теоретичні положення, Кузнєцова О. В. (2013)
Євдокимов В. В. - Система бухгалтерської звітності судноплавних компаній, Тарасенко С. В. (2013)
Клименко І. В. - Бухгалтерський облік у системі договірного процесу щодо лізингових операцій: організаційні положення, Ніколаєва С. П. (2013)
Кузнецова С. О. - Формування методики кроскатегорійного аналізу торговельних підприємств на основі обліково-аналітичного забезпечення (2013)
Лаговська О. А. - Сутність інвестиційної безпеки підприємства та її місце у системі економічної безпеки, Берляк Г. В. (2013)
Лисенок О. В. - Аналіз в управлінні фінансово-економічною діяльністю банків, Петрук О. М. (2013)
Мороз Ю. Ю. - Облікове забезпечення управління процесом розподілу амортизації вартості неспоживного майна підприємства (2013)
Полікарпова О. С. - Особливості впровадження управлінського обліку на основі "центрів відповідальності" (2013)
Руденко Н. О. - Внутрішня звітність центрів фінансової відповідальності державних вищих навчальних закладів (2013)
Свіцельська В. В. - Облік справедливої вартості в Польщі: проблемні питання, Черкаський І. Б. (2013)
Танасієва М. М. - Теоретико-методичні засади економіко-екологічного аналізу (2013)
Юхименко-Назарук І. А. - Аналіз інституційних наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні (2013)
Андрушків Б. М. - Земля як стратегічний продукт, об’єкт оренди та можливий еквівалент обміну в умовах застосування інноваційно-логістичних підходів може посилити екномічні позиції України в ЄС, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М., Тарасюк Г. М. (2013)
Виговська Н. Г. - Антикризовий фінансовий контролінг як інструмент запобігання банкрутства, Полчанов А. Ю. (2013)
Воронкова О. М. - Сучасний стан сплати податків в Україні (2013)
Д’яконова І. І. - Зміна міжнародних стандартів регулювання як фактор впливу на поведінку іноземного капіталу в банківській системі України (2013)
Єльнікова Ю. В. - Семантика поняття "похідний фінансовий інструмент" (2013)
Заводовська Л. А. - Теоретичні основи обліку банківських продуктів в умовах інноваційної економіки (2013)
Колодяжна О. І. - Методологічні засади визначення втрачених років здорового життя від професійної паталогії (2013)
Левицька І. В. - Аналіз просторової диференціації туристсько-рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму у Вінницькій області (2013)
Мошенський С. З. - Київська товарно-фондова біржа: операції з цінними паперами в XIX – на початку XX ст. (2013)
Давиденко В. А. - Завдання підвищення ефективності функціонування підприємства комунального водопостачання, водовідведення та її декомпозиція (2013)
Тодорюк С. І. - Інституції сталого розвитку (2013)
Шиманська В. В. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства (2013)
Язлюк Б. О. - Шляхи удосконалення пріоритетних механізмів модернізації в просторовій проекції економіки України (2013)
Козюбра М. І. - Теорія юридичної аргументації: становлення, стан та перспективи у вітчизняній юриспруденції (2012)
Савенко М. Д. - Юридична аргументація в конституційному судовому процесі: методологічний аспект (2012)
Хворостянкіна А. В. - Юридична аргументація в англо-саксонській та романо-германській правових сім’ях: методологічні засади порівняльного аналізу (2012)
Кістяник В. І. - Правова аргументація: сучасні підходи до її розуміння в зарубіжних дослідженнях (2012)
Журбелюк Г. В. - Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення (2012)
Звєрєв Є. О. - Проблеми юридичної аргументації при тлумаченні міжнародних договорів національними судами: основні підходи (2012)
Сущенко В. М. - Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (в контексті верховенства права) (2012)
Мелешевич А. А. - Порівняльний аналіз пілотних рішень Європейського Суду з прав людини щодо України та Росії, Форстейн К. (2012)
Матвєєва Ю. І. - Принцип правової визначеності та проблеми невиконання судових рішень (2012)
Артикуца Н. В. - Методичний інструментарій юридичного термінознавства (2012)
Абрамович Р. М. - Еволюція та співвідношення принципів "Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" та "Еx post facto law" (2012)
Шуліма А. О. - Застосування фактора часу для дослідження темпоральних характеристик закону (2012)
Козенко Ю. О. - Юридична відповідальність як діалектика категорій "правової свободи" та "правового обов’язку" в поведінці особи (2012)
Венгер В. М. - Конституційно-правовий аналіз форм порушення єдності парламентських фракцій (2012)
Ільченко С. А. - Інформація як об’єкт захисту відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (2012)
Петрів І. М. - Захист прав людини і громадянина як одна з провідних функцій Конституційного Суду України (2012)
Пухтецька А. А. - Поняття та принципи європейського адміністративного права (2012)
Шкляр С. В. - До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України (2012)
Стовпець О. В. - Філософсько-правові проблеми державної політики у сфері формування інформаційного суспільства (2012)
Проценко Д. В. - Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ (2012)
Шевченко T. C. - Правове регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2012)
Черненко З. С. - Правове підґрунтя телеконсультування та теледіагностики в Україні, Панів Н. А. (2012)
Лютенко К. Т. - Електронний документообіг в Україні: проблемні аспекти, Яковлєв С. В. (2012)
Карнаух Т. М. - Оспорювані та нікчемні правочини суб’єктів господарювання: окреміаспекти законодавчого регулювання та правозастосування (2012)
Костюк В. Л. - Проблеми трудової правосуб’єктності професійної спілки: теоретико-правовий аспект (2012)
Колінчук Х. Г. - Зловживання суб’єктивним правом на вільне укладання договору (2012)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Доступність правосуддя в цивільному процесів контексті Закону України "Про судовий збір" (2012)
Лобач О. М. - Трансформація українського законодавства про неспроможність банків: 1991–2012 роки (2012)
Кравченко Н. Г. - Щодо окремих аспектів правового регулювання операцій банків з інсайдерами (пов’язаними особами) (2012)
Горох О. П. - Звільнення від покарання за кримінальним законодавством держав-учасниць СНД (2012)
Дідківська Г. В. - Cудова практика у справах про злочини втягнення неповнолiтнiх у злочинну діяльність (2012)
Горбатюк А. В. - Питання відповідальності держави за злочин геноциду у практиці Міжнародного суду справедливості (2012)
Богомазов П. С. - Правові аспекти державно-церковних відносин: порівняльний аналіз (2012)
Шмарьова Т. О. - Питання повернення майна культового призначення: історія адміністрування і проблеми реалізації в Україні (2012)
Курінний О. В. - Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав (2012)
Beloglazov G. S. - Quantum chemical study of efficient inhibitors of hydrogen absorption by steel and biocides against SRB, Beloglazov S. M., Makangara J. (2013)
Сохина С. И. - Оценка защитных свойств покрытий на основе структурноокрашенных полимеров содержащих ингибирующие коррозионный процесс группировки, Шевченко О. Н., Селютин Ю. В. (2013)
Образцов В. Б. - Інгібіторні властивості похідних полігексаметиленгуанідину, Рубльова Є. Д., Аміруллоєва Н. В., Пакіна З. М., Янова К. В. (2013)
Похмурський В. І. - Новий електрохімічний метод корозійного моніторингу – імпульсний, Хома М. С., Архипов О. Г. (2013)
Никифорчин Г. М. - Вплив температури на корозійно-електрохімічні характеристики тривало експлуатованих трубних сталей, Цирульник О. Т., Звірко О. І., Волошин В. А. (2013)
Похмурський В. І. - Електрохімічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з підвищеним вмістом хрому, Червінська Н. Р., Ступницький Т. Р. (2013)
Корольов В. П. - Методичні засади формування вимог довготривалого захисту від корозії будівельних металоконструкцій, Висоцький Ю. Б., Філатов Ю. В., Шевченко О. М. (2013)
Пагер С. М. - Модифікація карбонатно-накипних осадів для захисту від корозії теплообмінної поверхні, Герасименко Ю. С. (2013)
Воробйова В. І. - Визначення протикорозійної тривкості парофазного інгібітору в умовах періодичної конденсації вологи, Чигиринець О. Е., Ліпатов С. Ю., Чигиринець Е. О. (2013)
Архипов О. Г. - Аналіз чутливості механічних характеристик до деформаційного старіння (2013)
Татарченко Г. О. - Диффузия адсорбированных веществ на поверхности платины в озонируемой кислой среде (2013)
Любимова-Зінченко О. В. - Діагностування і прогнозування стану хімічного та нафтопереробного обладнання електрохімічними методами дослідження (2013)
Присліпська Г. М. - Вплив змінного та наведеного струмів на швидкість корозії матеріалу нафтогазопроводів, Яворський А. В., Дем’янів Б. М. (2013)
Нарівський О. Е. - Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 321 у модельних оборотних водах (2013)
Калахан О. С. - Корозійно–електрохімічна поведінка титанового сплаву в модельних середовищах переробних і харчових виробництв, Ковалишин С. Й., Лакіш О. І. (2013)
Донченко М. І. - Комбінований захист маловуглецевої сталі у воді з надлишком діоксиду вуглецю, Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А., Срібна О. Г., Редько Р. М., Васильєв Г. С. (2013)
Ковальов Д. О. - Корозійний контроль на основі електрохімічного імпульсного методу (2013)
Зінь І. М. - Застосування модифікованого цеоліту в антикорозійних лакофарбових покриттях, Білий Л. М., Волошин М. П., Зінь Я. І. (2013)
Антощак І. М. - Вплив агресивності сірководневих середовищ на корозійну поведінку сталі 20, Воробель В. І., Коваль Ю. М. (2013)
Ільницький З. М. - Особливості корозійної та електрохімічної поведінки сталі 20 в деаерованому середовищі NACE в присутності СО2, Слободян З. В., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Хабурський Я. М. (2013)
Хома М. С. - Особливості методичних підходів до визначення дифузійно-рухливого водню в металах анодним окисненням, Чучман М. Р., Івашків В. Р. (2013)
Самойлова Е. Э. - Особливості методичних підходів до визначення дифузійно-рухливого водню в металах анодним окисненням (2013)
Чумало Г. В. - Корозійно – електрохімічна поведінка захисних покрить в хлоридно – сульфідних середовищах, Алтухов В. О., Чучман М. Р., Івашків В. Р., Дацко Б. М. (2013)
Побережний Л. Я. - Методика визначення областей підвищеної корозійної та біокорозійної активності як складова комплексного моніторингу нафтогазопроводів, Станецький А. І., Полутренко М. С., Марущак П. О. (2013)
Мазур М. П. - Особливості корозії промислових трубопроводів під впливом газогідратів, Побережний Л. Я. (2013)
Борисенко В. А. - Коррозия в условиях производств азотной кислоты, Левченко В. А., Нихаенко Ю. Я., Горобинская Т. П. (2013)
Клименко А. В. - Повышение стойкости сварных соединений трубных сталей к коррозионному разрушению под напряжением, Соловей С. А., Коваленко С. Ю. (2013)
Коваленко С. Ю. - Проблемні питання в галузі протикорозійного захисту металоконструкцій обладнання ГЕС і гідротехнічних споруд, Рибаков А. О., Клименко А. В. (2013)
Шаповалова И. Н. - Исследование поведения конструкционных материалов в условиях озонных синтезов пиридинкарбоновых (никотиновых) кислот в сернокислотных растворах, Захарова О. И. (2013)
Довгалов Л. Ю. - Система мониторинга скорости коррозии углеродистой стали в средах водооборотных циклов методом электрического сопротивления, Анохин А. А., Ушакова Е. Ю., Ушакова А. В., Шукайло Б. Н., Топорко Н. А. (2013)
Васильєв Г. С. - Вплив продуктів корозії на вимірювання поляризаційного опору у холодній водогінній воді, Бровченко А. В., Герасименко Ю. С. (2013)
Воробйова М. І. - Електрохімічне розчинення металів в плазмохімічно "активованих" розчинах, Півоваров О. А. (2013)
Краснокутская Т. А. - Влияние концентрации ингибирующей композиции на скорость коррозии углеродистой стали (2013)
Шинкаренко В. Г. - Обоснование объекта при управлении стоимостью предприятия, Кононов А. И. (2013)
Криворучко О. М. - Основні положення реінжинірингу процесів управління персоналом, Сукач Ю. О. (2013)
Фёдорова В. А. - Содержание понятия "имидж предприятия" (2013)
Стогул О. И. - Сущность понятия "экономический механизм развития предприятия" (2013)
Ачкасова Л. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану підприємства (2013)
Гладка О. І. - Оцінка привабливості підприємства як роботодавця на ринку праці (2013)
Шинкаренко В. Г. - Дослідження сутності поняття "розвиток соціально-економічної системи", Бурмака М. М. (2013)
Догадайло Я. В. - Критерії економічної результативності звичайної діяльності підприємства (2013)
Карпінська Г. В. - Пріоритетні напрями розвитку малого бізнесу у Херсонській області, Бутенко І. А. (2013)
Шинкаренко В. Г. - Оценка и анализ конкурентоспособности автотранспортных услуг (2013)
Федотова І. В. - Оцінка результативності функціонування системи маркетинг-логістики в АТП, Кібець І. В. (2013)
Водолажська Т. О. - Розробка стратегії управління персоналом за видами бізнесу АТП (2013)
Шинкаренко В. Г. - Сутність споживчої цінності автотранспортної послуги, Ананко І. М. (2013)
Пипенко І. С. - Сутність та особливості елементного складу потенціалу АТП (2013)
Криворучко О. Н. - Квалиметрическая оценка бизнес-процессов автотранспортного предприятия (2013)
Левченко О. П. - Модель бюджета автотранспортного предприятия (2013)
Щеблыкина К. А. - Система показателей эффективности функционирования пассажирских автобусных станций (ПАС) (2013)
Романенко К. М. - Особливості руху фінансових потоків транспортних посередників (2013)
Котлубай В. А. - Экономико-правовые пути повышения уровня конкурентоспособности украинских портов (2013)
Фуртат І. М. - Підбір оптимальних умов для визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебактерій, Пастиря А. С., Наваліхіна А. Г. (2013)
Дученко А. І. - Поліморфізи природних популяцій Thinopyrum Intermedium, Лизогуб О. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2013)
Безусько Л. Г. - Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Цимбалюк З. М., Коротченко І. А., Безусько А. Г. (2013)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів, Голобородько О. П., Кизим О. Й., Юсова О. І., Гринь Н. В., Верьовка С. В. (2013)
Нечипуренко О. О. - Каротинситезуючі та пробіотичні властивості бактерій роду Bacillus, Авдєєва Л. В., Хархота М. А. (2013)
Пилип Л. Я. - Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій, Білько Н. М. (2013)
Вашеняк Ю. А. - Біотопи Центрального Поділля, Дідух Я. П. (2013)
Дідух Я. П. - Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва, Вишенська І. Г., Альошкіна У. М., Гаврилов С. О., Навроцька О. І. (2013)
Халаїм О. О. - Відповіді грунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східного Криму на зміну кількості опадів, Вишенська І. Г. (2013)
Козак О. М. - Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації (2013)
Макарчук С. - Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. (2014)
Олінкевич В. - Вплив "інструментального розуму" на розвиток творчої персони у контексті міста (2014)
Тарнавський Р. - Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського (2014)
Голик Р. - Між емансипацією й народною традицією: жінка, стереотипи та повсякденне життя на сторінках львівської періодики 20—30 рр. ХХ ст. (2014)
Гілевич І. - Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр. (2014)
Денис І. - Народні повір’я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі (2014)
Войтович Н. - Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) (2014)
Біляковський П. - "Якщо ви женитесь, а дощі дуже йдуть...": Способи забезпечення хорошої погоди в метеорологічній магії українців Карпат (2014)
Гривул Т. - Роль Льва Зацного в розвитку підпільної мережі ОУН в західних областях України (квітень — серпень 1940 р.) (2014)
Коцан В. - Традиційний народний одяг як прояв ідентичності етнографічних груп українців Закарпаття (ХІХ — першої половини ХХ ст.) (2014)
Антонів П. - Народне весілля в Ославиці на Лемківщині (2014)
Самотіс Я. - Традиційна великодня обрядовість буковинських гуцулів (на матеріалах етнографічних експедицій) (2014)
Попович Я. - Методи популяризації культурної спадщини Жовківщини (2014)
Тарас Я. - Кам’яні наголовки коминів хат в Молдові (на польових матеріалах дослідження 1970—1988 рр.) (2014)
Молинь В. - Виставка домашнього промислу в Коломиї (погляд крізь століття) (2014)
Чудійович І. Яр. - Люби і знай свій рідний край: краєм ока заглянемо в історію (2014)
Павлюк С. - Віддав життя, щоб Христова Церква була з’єдинена! (2014)
Коваль-Фучило І. - Похорон на Слобожанщині (2014)
Мушинка М. - Мегаломанія, наївність чи провокація? (2014)
Титул, зміст (2014)
Офіційна хроніка. Стажування у США за програмою "КОХРАН" (Cochran Fellowship Program) (2014)
Брифінг голови Держветфітослужби України (2014)
Плис В. М. - Гемофільоз – небезпечне захворювання курей, Колбасіна Т. В., Короленко Л. С. (2014)
Ушкалов В. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності депозитарію Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, Мачуський О. В., Ковтун В. А. (2014)
Skibitskiy V. G. - The adhesive activity of strains of yersinia еnterocolitica isolated from products of slaughter cattle and pigs, Kozlovska G. V. (2014)
Яблонський В. А. - Проблема відтворення тварин у нових умовах (частина 1) (2014)
Кошевой В. П. - Озонотерапія в акушерстві, гінекології та андрології, Федоренко С. Я., Науменко С. В., Іванченко М. М., Беседовський В. П., Онищенко О. В. (2014)
Соколов Ю. В. - Сравнительное исследование эффективности различных лекарственных форм ивермектина при лечении гельминтозов свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Царюк О. І. - Організаційно-оздоровчі заходи щодо ліквідації інфекційного епідидиміту баранів в ДПДГ "Асканія-Нова" (2014)
Всеукраїнський науково-практичний семінар (2014)
Мамай П. В. - Роберт Кох – видатний німецький учений (1843–1910), Мамай Н. Д. (2014)
Савлюк Ю. П. - Онкологічні захворювання у тварин почастішали… (2014)
Buryak S. Yu. - Mathematical modeling of AC electric point motor (2014)
Гололобова О. О. - Математичне моделювання вхідних пристроїв системи автоматичної локомотивної сигналізації (2014)
Божок Н. О. - Методичний підхід щодо визначення привабливості пасажирських перевезень залізничного транспорту (2014)
Марценюк Л. В. - Вдосконалення процесу вантажних перевезень та механізму управління ними, Вишнякова A. В. (2014)
Карзова О. О. - Вплив параметрів контактної мережі на значення швидкості зростання струму при коротких замиканнях у силових колах електрорухомого складу (2014)
Никифорова О. А. - Оцінка професійного ризику під час виконання службових обов’язків станційних диспетчерів Придніпровської залізниці, Сидоренко Г. Г. (2014)
Afanasov A. M. - Energy efficiency determination of loading-back system of electric traction machines, Drubetskiy А. Yе., Arpul S. V., Khvorostyankina А. P. (2014)
Пшінько О. М. - Аналіз ефективності системи теплопостачання студмістечка дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Габрінець В. О., Горячкін В. М. (2014)
Курган М. Б. - Методика визначення допустимих швидкостей руху поїздів на складних ділянках плану залізниці, Курган Д. М., Хмелевська Н. П., Байдак С. Ю. (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив електричного іскрового розряду на твердість вуглецевої сталі, Пройдак С. В., Страдомскі З., Дядько В. А. (2014)
Ефременко В. Г. - К выбору технологической схемы смягчающей термической обработки высокохромистого чугуна, Чабак Ю. Г., Шимидзу К., Джеренова А. В., Ефременко Б. В. (2014)
Корхина И. А. - Математическая модель формирования оптимального портфеля проектов с учетом случайных факторов (2014)
Маринцева К. В. - Классификация аэропортов и приоритетность их реконструкции (2014)
Бондарев О. М. - Методи та дослідження з подовження терміну служби несучих конструкцій тягового рухомого складу для промислового транспорту, Горобець В. Л., Мямлін С. В. (2014)
Мямлін С. В. - Визначення впливу показників тертя в системі "кузов – візок" на динаміку вантажного вагона, Недужа Л. О., Швець А. О. (2014)
Устенко С. А. - Дослідження кривих ліній, заданих кубічним розподілом кривини, Діданов С. В., Агарков О. Ю. (2014)
Горбатюк Ю. М. - Дослідження застосування наскрізних двотаврів для прогонових будов наплавних мостів, Солдатов К. І., Папко М. С. (2014)
Пічурін В. В. - Розвиток концентрації й стійкості уваги студентів-залізничників у процесі психологічної та психофізичної підготовки (2014)
Содержание (2012)
Туренко А. Н. - Замедление колесной машины как параметр оценки состояния системы адаптивного тормозного управления, Шуклинов С. Н., Вербицкий В. И. (2012)
Макаров В. А. - До питання аналізу курсової стійкості руху легкового автомобіля (2012)
Сергиенко А. Н. - Анализ конструкций электромеханических преобразователей и выбор схемы электроамортизатора неподрессоренных масс транспортного средства, Любарский Б. Г., Самородов В. Б., Сергиенко Н. Е. (2012)
Назарько О. А. - Оценка курсовой устойчивости автомобиля против заноса в тяговом режиме движения с помощью ЭВМ, Болдовский В. Н. (2012)
Подригало М. А. - Влияние числа степеней подвижности на управляемость двухосного автомобиля (в порядке обсуждения), Клец Д. М. (2012)
Тернюк Н. Э. - Трехэтапный метод синтеза структур транспортных средств, Гладкая Н. Н., Нехаев Е. Н., Авилов А. И. (2012)
Канило П. М. - Будущее автотранспорта – альтернативные топлива и канцерогенная безопасность, Сарапина М. В. (2012)
Врублевский А. Н. - Определение стратегий впрыскивания для дизеля с использованием AVL ESE DIESEL, Андрусишин И. Ю. (2012)
Лєвтєров А. М. - Вивчення впливу моторних властивостей біопалива на енергоекологічні характеристики дизельного двигуна, Мараховський В. П., Савицький В. Д. (2012)
Воронков А. И. - Изменения эффективных параметров работы поршневого пневмодвигателя по скоростным характеристикам, Никитченко И. Н., Тесленко Э. В., Минин А. М. (2012)
Быков A. М. - Учебный стенд имитации неисправностей электронной системы управления двигателя внутреннего сгорания, Вовк Е. Г. (2012)
Кабанов О. М. - Адаптація методики розрахунку нерівноважного хімічного складу продуктів згоряння газового двигуна з іскровим запалюванням, Приходкін О. О. (2012)
Соловей В. В. - Водородные экотехнологии – инновационная составляющая проблемы повышения экологической безопасности транспортной и стационарной энергетики, Канило П. М., Гриценко А. В., Внукова Н. В. (2012)
Нагорний Є. В. - Визначення раціональної кількості ресурсів термінального комплексу на основі теорії сітьового планування, Шраменко Н. Ю. (2012)
Горбачов П. Ф. - Обґрунтування показникового закону розподілу довжин перегонів міського пасажирського транспорту, Макарічев О. В., Свічинський С. В. (2012)
Білоус А. Б. - Розрахунок імовірності вибору альтернативи пересування з використанням мультиноміальної логістичної моделі, Могила І. А., Огородник С. А. (2012)
Марінцева К. В. - Методика розрахунку оптимальної кількості навантажувально-розвантажувальних пунктів вантажного складу аеропорту (2012)
Засядько Д. В. - Коригування матриці транспортних кореспонденцій через значення інтенсивності потоків на ділянках мережі (2012)
Шапошнікова О. П. - Використання інформаційних технологій у методиці викладання дисципліни "Комп’ютерна електроніка", Рудакова С. С. (2012)
Янютин Е. Г. - Обратная задача о нестационарном кинематическом нагружении упругого полупространства, Богдан Д. И. (2012)
Шевченко В. А. - Оценка степени влияния выбранных факторов на уровень знаний, полученных студентами по окончании изучения дисциплины "Информатика", с помощью корреляционного анализа (2012)
Скобло Т. С. - Новый способ восстановления деталей, Тихонов А. В., Рыбалко И. Н. (2012)
Сорока М. Л. - Використання текстильних відходів як сорбентів для ліквідації розливів нафтопродуктів на транспорті, Яришкіна Л. О. (2012)
Скобло Т. С. - Разработка методов повышения эксплуатационной стойкости изделий из высокохромистого чугуна, Клочко О. Ю., Тришевский О. И. (2012)
Дзюбенко А. А. - Особенности системы управления магнитно-импульсной установки при работе в униполярном режиме, Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Еремина Е. Ф. (2012)
Барбашова М. В. - Способ определения электрофизических параметров металлов,применяемых в автомобилестроении (2012)
Гнатов А. В. - Экспериментальные исследования коэффициента передачи энергии в зависимости от индуктивной нагрузки в согласующем устройстве дискового типа, Трунова И. С., Шиндерук С. А. (2012)
Малащенко В. О. - Оцінка впливу тертя на силову характеристику кулькових запобіжних муфт механічних приводів, Малащенко В. В., Щербак О. В. (2012)
Крупко В. Г. - Обоснование способа снижения энергоемкости процесса копания грунта драглайном, Алёшичев П. В. (2012)
Крупко В. Г. - Обґрунтування навантажень на гусеничні рушії землерийних машин, Койнаш В. А., Єрмакова С. А. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського