Проценко Н. - Делиберативная демократия и проблемы либеральной политики, Батракина Е. (2013)
Пухно С. - Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності (2013)
Сагуйченко В. - Аксіологічний вимір післядипломної освіти (2013)
Суходубова Г. - Саморозуміння як філософсько-психологічна проблема (2013)
Бабанова Ю. - Духовность как основа политической социализации молодежи, инновационного развития и повышения качества жизни Российского общества, Голубева Г., Спасенников В. (2013)
Васюріна А. - Мистецтво красномовства в працях Платона і Арістотеля (2013)
Гаврилюк Т. - Концепція людини в протестантизмі ХХ століття (2013)
Зякун А. - Приватна доброчиннісь в освітянській галузі України: минуле та сьогодення (2013)
Корнієнко О. - Мультикультуралізм як модель сучасного поліетнічного суспільства (2013)
Мозговий І. - "Астронавти” праамерики: міфи, знахідки, версії (2013)
Мозгова І. - Освітня ситуація в Україні на тлі релігійних реалій XVI – початку XVII ст. (2013)
Николаєнко С. - Традиционный славянский заговор как "архетипическое путешествие” (2013)
Пальчик А. - Чудо як предмет богослов’я релігії в теологічній думці М. Русецького (2013)
Пішун С. - Нетрадиційні релігійні організації як суб’єкт соціальної дії: філософсько-правовий аналіз (2013)
Черенков М. - Христианство в постхристианском экономико-политическом ландшафте: возможные сценарии социального участия (2013)
Беценко Т. - Текстово-образна універсалія як мовний засіб фольклорної комунікації (2013)
Бойко О. - Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля (2013)
Книш І. - Становлення сучасного освітнього дискурсу: холістичний, тоталітарний та синергетичний підхід (2013)
Кулішенко Л. - Мовленнєвий етикет та ментальність українців, Чечота Т. (2013)
Ніколаєнко С. - Проблема структури професійно-педагогічної культури вчителя, Ніколаєнко С. (2013)
Побожій С. - Експериментальний характер творчості Миколи Жулінського (2013)
Салтык Г. - Антисоциальные явления начала ХХI века: история и современность (2013)
Снагощенко В. - Еволюція концептуальних моделей сучасного музею (2013)
Тарасова Т. - Психологічна культура особистості як актуальний виклик сьогодення (2013)
Улунова Г. - Функціонально-структурний аналіз культури професійного спілкування державних службовців (2013)
Шило А. - Концепции реальности, "паттерны видения” и проблематика визуального искусства конца ХХ – начала ХХІ вв. (2013)
Рецензії (2013)
Summary (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сукач М. К. - Модель пластической деформации грунта при щелевом резании, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2011)
Забродський М. М. - Cистемне моделювання проектного розрахунку гравітаційних бетонозмішувачів циклічної дії (2011)
Човнюк Ю. В. - Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: І. Метод дискретизации на основе модального анализа, Діктерук М. Г. (2011)
Забродський М. М. - Розробка системної методики проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії (2011)
Ловейкін В. С. - Дослідження реальної динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Шумілов Г. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Експериментальне дослідження руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана при зміні вильоту вантажу, Паламарчук Д. А., Іщук В. В. (2011)
Проценко В. О. - Проектування муфти з торцевою установкою прямих канатів (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення напружено-деформованого стану абразивних армованих кругів, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П. (2011)
Гарнець В. М. - Механізм взаємодії робочих органів при ролико-екструзійному формуванні багатопорожнинних виробів, Приходько Я. С. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення потреби в абразивних інструментах в будівельно-монтажних організаціях, Марченко О. А., Човнюк О. В. (2011)
Хмара Л. А. - Визначення засобів механізації для розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд (на основі фотоаналізу структури завалів), Шатов С. В. (2011)
Смірнов В. М. - Розробка та визначення конструктивних параметрів спеціального бурильного обладнання для роботи в складних грунтах, Головань В. П., Конопат О. П. (2011)
Фомін А. В. - Динамічне руйнування ґрунтів з просторово-часовим розподіленням енергетичних потоків, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2011)
Горбатюк Є. В. - Методика моделювання роботи скребкового грунтоприбирача, Комоцька С. Ю. (2011)
Паламарчук Д. А. - Аналіз існуючих конструкцій викорчовувачів, Паламарчук І. А., Мачишина О. М. (2011)
Ярас В. І. - Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому CFA-установок на базі кранів МКГ-25, Погребний О. А., Мазур В. М. (2011)
Пелевін Л. Є. - Визначення працездатності робочих органів землерийних машин, Пристайло М. О. (2011)
Правила підготовки рукописів (2011)
Замана В. М. - Оборонна достатність України як фактор стримування воєнної агресії проти України (2013)
Шаповал Л. Ю. - Оцінювання впливу енергетичної безпеки держави на її воєнну безпеку, Іохов О. Ю. (2013)
Луцький О. Л. - Рекомендації органам управління щодо запровадження сучасних підходів до моніторингу та пошуку підземних комунікацій через державний кордон (2013)
Бєлай С. В. - Аналіз державних правових механізмів протидії кризовим ситуаціям соціально-економічного походження (2013)
Адамчук М. М. - Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації, Бaбков Ю. П., Бацамут В. М. (2013)
Катещенок А. В. - Взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом під час формування системи заходів з антитерористичного захисту об’єктів зберігання військових засобів ураження, Кириченко І. О., Неклонський І. М. (2013)
Казаков Т. В. - Особливості організації та несення служби військовими нарядами під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку у процесі проведення Євро-2012, Антонець В. В., Пістряк П. В., Панченко В. Ю. (2013)
Бондаренко О. Г. - Методика комплексного оцінювання ефективності виконання завдань службами тилу військової частини внутрішніх військ МВС України з використанням елементів воєнно-економічного аналізу, Василенко В. П., Кушнерук Ю. І., Зозуля А. В. (2013)
Ярещенко О. А. - Підвищення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення (2013)
Медвідь М. М. - Результати оцінювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та безробіття серед населення на укомплектованість військових посад (2013)
Гуляк О. В. - Метод військово-економічного оцінювання і вибору варіантів миротворчої операції із сукупності альтернативних (2013)
Споришев К. О. - Протидія мобільним засобам організації та координації масових безладь, Грищенко В. П., Башкатов Є. Г., Ковальов І. В. (2013)
Осипенко С. М. - Економічне обґрунтування параметрів технічних засобів військової частини для забезпечення їх ефективної експлуатації (2013)
Казіміров О. О. - Шляхи вдосконалювання проводового зв’язку внутрішніх військ, Долгов О. В. (2013)
Молдавчук В. С. - Спосіб оцінювання та прогнозування рівня складності суспільно-політичної обстановки, Ліпатов І. І., Бацамут В. М., Дробаха Г. А. (2013)
Непіпенко Л. П. - Етнічні та релігійні чинники у політико-культурному розвитку сучасної України і проблема капеланства (2013)
Орел О. В. - Планування як внутрішній елемент наукової організації праці фахівців служб тилу (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Сукач М. К. - Определение параметров пластического резания суглинка, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2011)
Діктерук М. Г. - Удосконалення методів аналізу приводів будівельних машин як динамічних систем із зосередженими параметрами, Човнюк Ю. В. (2011)
Аржаєв Г. О. - Аналіз існуючих моделей кінематичних співвідношень при коченні колеса з пневматичною шиною по плоскій опорній поверхні, що деформується, Пелевін Л. Є., Балака М. М. (2011)
Паламарчук Д. А. - Спосіб мінімізації коливань вантажу під час зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Іщук В. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Експериментальне дослідження динаміки руху штока гідроциліндра підйому шарнірно-зчленованої стрілової системи крана-маніпулятора з гідроприводом, Міщук Д. О. (2011)
Ловейкін В. С. - Спосіб зрівноваження шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, Шевчук О. Г. (2011)
Богуславський В. Є. - Вибір параметрів робочого органа маніпулятора для монтажу великогабаритного скла вітрин, Шаленко О. О. (2011)
Крот О. Ю. - Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах (2011)
Зайченко С. В. - Контактна взаємодія роликових робочих органів при формуванні кільцевої конструкції, Шевчук С. П., Гарнець В. М. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Кінематичні та силові параметри машин з абразивними армованими кругами, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П., Соловей Д. А. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Пристрій для різання поліетиленових труб, Комоцька С. Ю. (2011)
Смірнов В. М. - Визначення кінематичних та геометричних параметрів бурильного обладнання з роздільним обертанням складових різальної частини робочого органа, Головань В. П., Олексіва А. Я. (2011)
Пелевін Л. Є. - Аналіз сил, що діють на навіску розпушника, Рашківський В. П., Мельниченко Б. М. (2011)
Бажан В. Т. - Змінне робоче обладнання для аварійно-рятувальних робіт на базі екскаватора ЭО–5124, Зуденков В. А., Санталов М. О., Швець І. В. (2011)
Чахоян В. А. - Удосконалення традиційного способу розробки грунту (2011)
Хмара Л. А. - Исследования эффективности применения гидроаккумулирующей системы на бульдозерном оборудовании, Холодов А. П. (2011)
Волянюк В. О. - Шляхи удосконалення фронтальних одноківшевих навантажувачів (2011)
Правила підготовки рукописів (2011)
Сукач М. К. - Анализ процесса щелевого резания грунта широким плоским ножом, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання зміни вильоту вантажу маніпулятором з гідроприводом, Міщук Д. О. (2012)
Фомін А. В. - Закономірності навантажень робочого середовища при русі робочих органів динамічних ґрунторуйнуючих систем, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2012)
Чахоян В. А. - Математичне моделювання процесу формування напружено-деформованого стану масиву ґрунту (2012)
Николенко И. В. - Математическая модель системы дискретного управления рабочим объемом аксиально-поршневых гидромашин в гидроприводах строительно-дорожних машин, Рыжаков А. Н. (2012)
Ловейкін В. С. - Керування механізмами зміни вильоту та підйому вантажу вантажопідйомного крана, Ромасевич Ю. О., Шумілов Г. В. (2012)
Човнюк Ю. В. - Динамічний аналіз та оптимізація експлуатаційних параметрів колісних трелювальних машин, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Зайченко С. В. - Тривимірне моделювання процесу роликового ущільнення стовбурного кріплення, Шевчук С. П., Гарнець В. М. (2012)
Гарнець В. М. - Розробка науково-практичних рекомендацій по створенню бетоноформуючих агрегатів (БФА), Зайченко С. В., Приходько Я. С., Шаленко В. О. (2012)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення силових параметрів процесу різання абразивними армованими кругами, Пелевін Л. Є., Човнюк О. В. (2012)
Пелевін Л. Є. - Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи "пневматична шина – опорна поверхня, що деформується", Балака М. М., Аржаєв Г. О. (2012)
Холодов А. П. - Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров (2012)
Пелевін Л. Є. - Динамічне руйнування грунту під час заглиблення зуба розпушника, Мельниченко Б. М. (2012)
Добровольський О. Г. - Борування – ефективний спосіб захисту деталей від абразивного зношування, Борисевич Б. В., Косенко В. А. (2012)
Волянюк В. О. - Міцнісний розрахунок лопаток роторного метальника, Бойчук О. В. (2012)
Смірнов В. М. - Спеціальне ківшове бурильне обладнання з роздільним обертанням різальних частин та відцентровим розвантаженням накопичувача, Головань В. П., Лук’яненко В. С. (2012)
Човнюк Ю. В. - Застосування кепстрів у акустичній діагностиці технічного стану будівельних та піднімально-транспортних машин і механізмів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Смірнов В. М. - Науково-конструкторські розробки кафедри основ професійного навчання КНУБА (2012)
Правила підготовки рукописів (2012)
Приклад оформлення статті (2012)
Гавеля В. Л. - Субъективное и объективное в трансформации свободы воли человека в коррекции его целей (2008)
Романова Г. М. - Акмеологічні основи професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів (2008)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Педагогічні парадигми в теорії та практиці сучасного освітянського простору (2008)
Воробйова Є. В. - Уявлення студентів про стильові характеристики управлінської діяльності: порівняльний аналіз (2008)
Ковальчук В. В. - До ілюстрації принципу аналогій: модель електрорушійної сили (2008)
Старєва А. М. - Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті (2008)
Яремчук О. М. - Педагогічні ідеї вивчення штучної радіоактивності (з використанням засобів комп’ютерного моделювання) (2008)
Стремецька В. О. - Допомога інвалідам у XIX – на початку XX ст. (2008)
Клименюк Н. В. - Використання інтегрованої арт-терапії в процесі соціокультурної реабілітації дітей з особливими потребами (2008)
Бабаян Ю. О. - Рефлексія як необхідна складова професійної підготовки майбутніх фахівців (2008)
Ушакова І. В. - Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи (2008)
Чубук Р. В. - Студентська молодь як об’єкт роботи соціального педагога (2008)
Шепелюк С. В. - Місце практики в системі професійної підготовки соціального працівника (на прикладі досвіду США) (2008)
Лагодіна Д. С. - Історичний досвід допомоги людям, звільненим із місць позбавлення волі (2008)
Савенкова Л. О. - Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2008)
Гришкова Р. О. - Науково-методична система навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей (2008)
Шапочка К. А. - Іноземна мова як засіб формування пізнавальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (2008)
Ганніченко Т. А. - Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти (2008)
Артемчук В. В. - Структура комунікативної компетентності менеджера (2008)
Куріченко А. Ю. - Специфіка формування професійної компетенції з педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов (2008)
Горелова Л. М. - Формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів (2008)
Чуєнко В. Л. - Специфіка навчання майбутніх інженерів іншомовної термінологічної лексики (2008)
Єрмакова І. П. - Вітчизняні витоки дослідницького підходу в освіті (2008)
Кисельов А. Ф. - ДЮСШ у системі юнацького спорту, Руденко А. О., Димова А. М., Зюзін В. О., Зінченко Т. М. (2008)
Колесніченко О. Л. - Підвищення мотивації щодо занять фізичною культурою у секціях із фізичної підготовки вузу (2008)
Білюк О. В. - Творча особистість вчителя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського та К. Ушинського (2008)
Сав’юк А. М. - Місце жінки в просвітницькій діяльності громадських організацій на Півдні України в кінці XIX – першій чверті XX століття (2008)
Худякова І. Л. - Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки геоінформатиків (2008)
Шерстюк Л. В. - Історико-логічний аналіз становлення диференційованого навчання (2008)
Червак Г. Б. - Проблема змісту історії в профільних класах суспільно-гуманітарного напрямку (2008)
Підбуцька Н. В. - Проблеми педагогічного спілкування молодого викладача вищого навчального закладу (2008)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Нормативно-правове забезпечення процесів інформатизації вищої освіти (2008)
Діктерук М. Г. - Аналітичні методи розрахунку навантажень вантажопідйомних машин: застосування перетворення Лапласа, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2012)
Човнюк Ю. В. - Застосування методу гармонічного балансу для аналізу маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів, Почка К. І., Діктерук М. Г. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями, Шевчук О. Г. (2012)
Шумілов Г. В. - Розробка алгоритму роботи системи керування механізмами баштового крана (2012)
Ловейкін В. С. - Вплив розгойдування вантажу на ефективність кранів із шарнірно-зчленованою стріловою системою, Паламарчук Д. А., Іщук В. В. (2012)
Абрашкевич Ю. Д. - Підвищення експлуатаційних показників абразивного інструменту, Пелевін Л. Є., Поліщук А. Г. (2012)
Зайченко С. В. - Динамічна взаємодія роликових робочих органів з бетонною сумішшю (2012)
Заліско І. І. - Дослідження впливу технологічних факторів на довговічність опорної рами (2012)
Пелевін Л. Є. - Динаміка ріжучої кромки наконечника, обладнаного консоллю, Пристайло М. О. (2012)
Пелевін Л. Є. - Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника, Мельниченко Б. М. (2012)
Смірнов В. М. - Особливості конструювання та розрахунку модернізованого ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини, Головань В. П., Лук’яненко В. С. (2012)
Богуславський В. Є. - Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт (2012)
Сукач М. К. - Автоматизована система підготовки та оптимізації застосування будівельної техніки, Хоменко М. Ф., Литвиненко І. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Виявлення взаємних блокувань в MPI програмах, Обшта А. Ф., Галкін О. А., Ковальчук О. П. (2012)
Галкін О. А. - Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль аеродинамічних характеристик лопатей лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації, Іванюк Н. І. (2012)
Правила підготовки рукописів (2012)
Приклад оформлення статті (2012)
Рецензенти статей ГБДММ №80, 2013 (2012)
Мещанінов О. П. - Університетська автономія для сталого розвитку Чорноморського регіону (2010)
Статінова Н. П. - Якість освіти у контексті інтеграції вищої школи у всесвітній простір (2010)
Сич В. О. - Основи педагогічної підготовки юридичних кадрів (2010)
Болюбаш Н. М. - Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle (2010)
Заскалєта С. В. - Співробітництво країн ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі та сільського розвитку (2010)
Ромакін В. В. - Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури (2010)
Бердиєв Б. Ч. - Системність та симетрія форм запису деяких закономірностей, Долінська Л. В., Ковальчук В. В., Манзарук М. О. (2010)
Остапенко Е. О. - Дослідження підходів до визначення поняття "саморозвиток" (2010)
Антонішина В. Л. - Форми і методи взаємодії позашкільного закладу і сім’ї у підготовці батьків до виховної діяльності (2010)
Желєзняк О. В. - Технології гендерного виховання як основа набуття професійної компетентності сучасного педагога (2010)
Паньков М. І. - Методологічні засади природознавства, Мамотенко О. П., Вартик Д. В. (2010)
Гусак В. М. - Шляхи формування професійної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університету (2010)
Файчук О. Л. - Соціально-педагогічна профілактика штучного переривання вагітності серед дівчат юнацького віку: зарубіжний та вітчизняний досвід (2010)
Шепелюк С. В. - Практика як невід’ємна складова професійної підготовки фахівця (теоретико-історичний аспект) (2010)
Букач М. М. - Вокальне виховання у молодшому шкільному віці (2010)
Макушин Ю. А. - Деякі питання професійної мистецької освіти та її змісту в Україні (2010)
Малина В. - Stavros & logos (2010)
Гришкова Р. О. - Імплементація європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей (2010)
Желясков В. Я. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту, форм і методів навчання майбутніх перекладачів (2010)
Шуляр В. І - Німецький романтизм: соціально-історичні передумови виникнення та методичні стратегії вивчення, Мелінчук Н. В. (2010)
Мітрясова О. П. - Хімічна складова фундаментальної природничої освіти студентів екологічного напряму навчання (2010)
Паласюк Г. Б. - Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти (2010)
Ігнатюк О. А. - Сутність професійного самовдосконалення майбутнього інженера як компонента його підготовки (2010)
Костенко Р. В. - Методичні засади формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції (2010)
Бухнієва О. А. - Організація підготовки аспірантів щодо опанування основ педагогічного професіоналізму викладача вищої школи (2010)
Полякова Г. П. - Сциєнтифікація освітнього середовища аспірантури як основа деонтологічної підготовки наукових кадрів (2010)
Літвінчук С. Б. - Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі: модульно-компетентнісний підхід (2010)
Ковальчук В. В. - Фактори та критерії, що визначають якість освітньо-професійної програми, Колесніченко О. Л., Мороз І. В. (2010)
Мозговий В. Л. - Дослідження формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю: планування педагогічного експерименту (2010)
Букач М. М. - Перспективи розвитку гендерної складової сучасного змісту професійної освіти майбутніх педагогів (2010)
Файчук О. Л. - Історія підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в Україні (2010)
Лупиніс Т. Б. - Толерантність – необхідна умова морального розвитку суспільства (2010)
Гончарук Ю. В. - Методичні й методологічні орієнтири процесу викладання іноземних мов у період зміни соціального замовлення (2010)
Букач М. М. - Профілактична робота з охорони дитячого голосу (2010)
Макушин Ю. А. - Вплив живопису на особистість (2010)
Карпушевська Л. Р. - Аналітично-орієнтовна арт-терапія як засіб педагогічної підтримки статтєво-рольового самовизначення старшокласників інтернатних закладів (2010)
Бернацька О. Б. - Філіо-арт-терапія як ефективна технологія виховання вчинкової самостійності в учнів 9-12 років (2010)
Шуляк С. О. - Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні читачів дитячих бібліотек (2010)
Подвальна Н. В. - Проективне малювання як спосіб консультативного діалогу (2010)
Роговик Л. С. - Особливості використання танцю як проективної методики в арт-терапії (2010)
Хозраткулова І. А. - Гра з піском як метод психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2010)
Кіршова О. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків у професійно-орієнтованій мовній підготовці магістрантів (2010)
Рахлецька В. - Критерії ефективності комп’ютерного тестування у викладанні іноземної мови (2010)
Коцюба Р. Б. - Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов САLL в медичній освіті (2010)
Бобошко В. В. - Формування педагогічної майстерності тренера на прикладі розробки моделі підготовки юних футболістів, Колода Д. Р. (2010)
Кучеренко Г. В. - Виховання спеціальної витривалості студентів молодших курсів (2010)
Федірко М. О. - Вплив занять з фізичної культури на розвиток координаційних здібностей студентів, Антіпова Ж. І. (2010)
Молорова Л. В. - Формування естетичних уподобань учнів підліткового віку в умововах сільської школи (2010)
Сисоєва С. О. - Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти (2011)
Глузман О. В. - Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті (2011)
Шестопалюк О. В. - Інформаційна культура майбутнього вчителя в контексті розвитку інформатизації суспільства (2011)
Гуревич Р. С. - Розвиток інформаційних технологій в освіті – важливий чинник розвитку суспільства (2011)
Ігнатюк О. А. - Формування в майбутніх інженерів знань щодо здійснення особистістно-професійного самовдосконалення (2011)
Регейло І. Ю. - Історіографічні аспекти підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні (2011)
Мещанінов О. П. - Основні принципи розбудови успішної університетської освіти (2011)
Сенюшкіна М. А. - Роль науки и образования в формировании личности в интересах финансовой стабилизиции в Украине (2011)
Заскалєта С. Г. - Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України (2011)
Ващук Д. Г. - Концептуальні ідеї нового курсу екології для студентів гуманітарних спеціальностей (2011)
Васильєв Я. В. - Про складові предмета соціальної роботи як науки (2011)
Зелюк В. В. - Основи моделювання соціальної, соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі (з позицій технологізації управління) (2011)
Клименюк Н. В. - Морально-гуманістичний характер соціальної роботи (2011)
Макушин Ю. А. - Рисунок як культурологічне явище (2011)
Богданцева І. П. - Становлення арт-терапії як засобу впливу на людину (2011)
Лупиніс Т. Б. - Розвиток ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників (2011)
Шепелюк С. В. - Організація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників: міжнародний досвід (2011)
Файчук О. Л. - Формування здорового способу життя особистості: історико-теоретичний аспект (2011)
Діордієва А. В. - Специфіка особистісних якостей соціальних працівників у контексті професійної міжкультурної взаємодії (2011)
Кудирко Л. П. - Макроекономічні аспекти протидії глобальним дисбалансам, Хапатнюковський М. М. (2014)
Богашко О. Л. - Світовий досвід в практиці формування національної інноваційної системи України (2014)
Бойко О. В. - Інфраструктура туризму і проблеми у сфері її розвитку та управління (2014)
Васильєв В. О. - Оцінка та активізація інвестиційного потенціалу суб’єктів економіки (2014)
Горященко Ю. Г. - Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Данкевич В. Є. - Перспективи функціонування земельного банку в аграрному секторі економіки України (2014)
Іванов Р. В. - Моделювання раціональної дохідної поведінки домогосподарства (2014)
Комірна В. В. - Оцінка ефективності розвитку економіки регіонів України: теоретичний аспект (2014)
Леус Д. В. - Механізм портфельного інвестування у сталий економічний розвиток: процесний підхід (2014)
Пакулін С. Л. - Розробка концептуальних основ формування механізму підвищення якості соціальних послуг в сучасних умовах розвитку України, Топчій О. О. (2014)
Пакуліна Г. С. - Удосконалення оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури регіону (2014)
Третяк В. П. - Особенности институционально-экономического механизма реализации социальной политики Украины (2014)
Лисяк Л. В. - Розвиток міжбюджетних відносин в Україні в умовах податкового реформування (2014)
Тимошенко О. В. - Проблеми функціонування фондового ринку України як фактора формування інвестиційного клімату, Ловакова М. С. (2014)
Черничко Т. В. - Аналіз сучасного стану споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, Гуз М. І. (2014)
Баранець Г. В. - Напрями ідентифікації кризи на підприємстві, Гончар О. Є. (2014)
Бондарчук М. К. - Впровадження СРПР для діагностики кризових ситуацій у виробничо-господарських об’єднаннях (2014)
Гончар В. В. - Детермінанти стратегічного управління підприємств чорної металургії в умовах глобалізації, інтеграції та конвергенції (2014)
Данкевич Є. М. - Стратегічні напрями оптимізації структури посівних площ інтегрованих сільськогосподарських підприємств (2014)
Карпунцов М. В. - Ризикостійкість підприємств торгівлі України: сутність та методичні засади оцінювання (2014)
Каширнікова І. О. - Принципи та функції управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2014)
Міщук Є. В. - Адміністрування процесу формування інтелектуального капіталу в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, Молодецька О. М. (2014)
Пивовар П. В. - Методичні підходи до оптимізації складу МТП сільськогосподарських підприємств (2014)
Сарахман К. І. - Дослідження категорії платоспроможності як фактора забезпечення економічної стійкості підприємств (2014)
Симоненко О. І. - Удосконалення підходу до управління логістичними процесами гірничо-металургійного підприємства, Кудрявцева Т. В. (2014)
Шевченко О. М. - Малі інноваційні підприємства: сутність, сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні, Шикіло А. В. (2014)
Рецензія на монографію (2014)
Сисоєва С. О. - Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Ковальчук В. В. - Методологічне обгрунтування зближення природничих і гуманітарних наук, Паньков М. І. (2011)
Мачинська Н. І. - Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів (2011)
Клименко Л. О. - Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів (2011)
Фатєєва Д. М. - Ділова гра як засіб підготовки майбутніх політологів до міжкультурного спілкування (2011)
Денищич Т. А. - Роль інтерактивних методів і прийомів навчання в удосконаленні комунікативних умінь і навичок майбутніх політологів (2011)
Яремчук О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Базарова К. - Культура ділових відносин молодших спеціалістів як запорука взаєморозуміння і співпраці (2011)
Фідірко М. О. - Розвиток швидкості учнів середніх класів шляхом впровадження оригінальних домашніх завдань (2011)
Ковальчук В. В. - Метод аналогії та порівняння у фундаментальних науках, Клименко А. М., Возна Т. М. (2011)
Гришкова Р. О. - Модернізація іншомовної підготовки студентів-нефілологічних спеціальностей у контексті євроінтеграції (2011)
Матерньяк М. - Підхід "Сюжетні лінія" як творча співпраця вчителя-учня у процесі раннього вивчення іноземних мов (2011)
Ганніченко Т. А. - Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти (2011)
Кіршова О. В. - Психологічні передумови підготовки магістрантів до навчання іноземної мови на основі професійно орієнтованих проектів (2011)
Гончарук Ю. В. - Основні підходи до визначення змісту іншомовної освіти у ВНЗ України (2011)
Козакевич О. О. - Використання інформаційних технологій для професійного розвитку студентів-нефілологів (2011)
Мелінчук Н. В. - Роль стилістичних засобів у романі Е. Т. А. Гофмана "Эликсир сатаны" та збереження їх у перекладі: метличний аспект (2011)
Мироненко В. В. - Азбука І. П. Деракачова як педагогічна система навчання в початковій школі (2011)
Онощенко А. О. - Формування лексичної компетенції майбутніх політологів (2011)
Савич Н. В. - Диференційований підхід у навчанні майбутніх студентів-філологів: сутність та принципи (2011)
Чуєнко В. Л. - Самоконтроль у навчанні іноземної мови (2011)
Швець М. М. - Кейс-стаді як інтерактивна технологія навчання іноземної мови студентів факультету комп’ютерних наук (2011)
Матвеева К. С. - Специфіка навичок володіння діловою англійською мовою (2011)
Горкуша Є. В. - Проект моделі Центру для студентів з вадами зору "Інклюзія" (2011)
Никоненко А. С. - Перспективы использования стволовых клеток в сосудистой хирургии, Волошин А. Н. (2012)
Сидоренко О. М. - Рак передміхурової залози у XX та на початку XXI сторіччя, Колесник О. П., Мерзляк С. В., Баранчук С. В. (2012)
Туманська Н. В. - Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію, Попович А. О. (2012)
Колісник Н. С. - Сучасні аспекти патогенезу туберкульозної інфекції у дітей (2012)
Боярська Л. М. - Клініко-функціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей і підлітків, Іванова К. О., Скалозубова І. Б. (2012)
Курочкин М. Ю. - Использование адьювантов при каудально-эпидуральном введении местных анестетиков у детей раннего возраста (2012)
Яковцова И. И. - Морфологические критерии прогноза у больных меланомой кожи, Садчиков В. Д., Садчикова М. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В., Иванюта Н. С. (2012)
Задорожная Т. Д. - Морфологические и иммунногистохимические особенности онкомаркеров в плацентарном барьере, Подольский В. В., Ещенко О. И., Арчакова Т. Н., Килихевич С. М., Парницкая О. И., Давыдова Ю. В., Гребиниченко А. А., Пасечник Е. А. (2012)
Щербаков А. Ю. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після абдомінального кесарева розтину, Гладкова Т. А., Щербаков В. Ю., Новикова О. О. (2012)
Федорощак І. М. - Особливості післяпологового періоду жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі (2012)
Притуло Л. Ф. - Содержание провоспалительных медиаторов и цитокинов T-хелперов 1, 2 типов как иммунорегуляторный критерий у детей с гнойно-септическими заболеваниями, Бисюк Ю. А., Притула В. П., Филоненко Т. Г., Спахи О. В., Шаевский Д. В., Ионичева Е. В. (2012)
Новиков Н. Ю. - Патоморфологические изменения аэрогематического барьера при остром респираторном дистресс-синдроме в эксперименте, Тышкевич Л. В., Джансыз К. Н. (2012)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения в структурах гематоэнцефалического барьера при острых нарушениях мозгового кровообращения, Гуленко В. Е. (2012)
Сиволап В. В. - Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу, Туманська Н. В. (2012)
Рекалов Л. Г. - Нарушение метаболизма соединительнотканных структур в дебюте ревматоидного артрита, Прыткова А. В. (2012)
Самура Т. О. - Зіставлення прогностичного потенціалу маркерів біомеханічного стресу - циркулюючого стромелізину-1, матриксної металопротеїнази-9 та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду - у пацієнтів з гострим Q-інфарктом міокарда. Результати когортного дослідження (2012)
Туманський В. О. - Імуногістохімічні особливості експресії матриксної металопротеїнази 9 та її тканинного інгібітора TIMP-1 при хронічному фіброзно-індуративному панкреатиті, Коваленко І. С. (2012)
Григоровський В. В. - Патогенез, патоморфологічні особливості та гістологічна диференційна діагностика первинних, рецидивних і вторинних аневризмальних кіст кісток у дітей і підлітків, Гук Ю. М., Рославцев А. В. (2012)
Тертишний С. І. - Морфогенез репаративної регенерації кісткової тканини в умовах застосування магній-резорбуючих імплантів, Дикий К. Л., Головаха М. Л., Чорний В. Н., Яцун Є. В. (2012)
Губка В. А. - Хирургическое лечение осложнений операций у больных облитерирующим атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей (2012)
Шальмин А. С. - Особенности сочетанного течения туберкулеза легких и сахарного диабета, Разнатовская Е. Н., Бобровничая-Двизова Ю. М., Двизов А. В., Маляр Н. В., Федченко Т. С. (2012)
Алиева Е. Г. - Особенности развития центрального брыжеечного лимфатического узла крыс первого месяца жизни в норме и после антенатального антигенного воздействия (2012)
Машко О. П. - Вміст інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією, Рябоконь О. В., Абрамов А. В. (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - Випадок HCV-асоційованої імунної тромбоцитопенії у хворого на хронічний гепатит C (2012)
Антонюк С. В. - Первичная диффузная B-крупноклеточная лимфома кожи, анапластический вариант, Яблуновский В. А., Пробачай В. И., Цоцко В. В., Суевалов О. Г. (2012)
Заскалєта С. Г. - Аналіз нормативно-правової бази України щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі у контексті процесу євроінтеграції (2011)
Солодка А. К. - Крос-культурне дослідження взаємодії у вищій освіті (2011)
Путіловська Н. Б. - Місце комунікативної культури в професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя (2011)
Філіпп’єва О. А. - Функції вищої педагогічної освіти у підготовці майбутніх педагогів до валеологічного виховання учнів (2011)
Ковнір О. І. - Політична соціалізація курсантів вищих морських навчальних закладів I-II рівнів акредитації в контексті становлення в Україні громадянського суспільства (2011)
Нєпєіна Г. В. - Формування готовності студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності (2011)
Єрмакова І. П. - Модель підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності (2011)
Ігнатюк О. А. - Сутність поняття "готовність студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах", Сладких І. А. (2011)
Васильєв Я. В. - Проблема предмету науки "Соціальна робота" (2011)
Бернацька О. Б. - Психодинаміка самостійного вчинку учнів 9-12 років в арттерапевтичному просторі (2011)
Лупиніс Т. Б. - Рівні, критерії та показники сформованості інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи (2011)
Горкуша Є. В. - Інклюзивне навчання молоді з вадами зору в контексті сталого розвитку університетської освіти (2011)
Подвальна Н. В. - Аналитически-ориентированная индивидуальная арт-терапия с детьми в преодолении последствий депривации (2011)
Кузнецова О. А. - Вплив міжособистісної взаємодії на моральне самовизначення особистості у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2011)
Антонішина В. Л. - Структурний аналіз креативності дітей старшого дошкільного віку (2011)
Чабаненко І. А. - Формування у молоді цiннiсного ставлення до представників iншої статi як актуальна проблема сучасності (2011)
Ольховська М. В. - Специфіка формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Базарова К. В. - Сутність і структура культури ділових відносин студентів коледжів (2011)
Мороз Т. О. - Використання загальнокультурної компоненти в процесі викладання спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій школі (2011)
Литвиненко О. М. - Гуманістична спрямованість жіночої середньої освіти (Херсонська губернія, ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Фатєєва Д. М. - Проблеми впровадження медіаосвітніх технологій у процес підготовки майбутніх політологів (2011)
Кірей К. О. - Методичні підходи щодо використання засобів мультимедіа під час проведення лекцій для студентів спеціальностей "Менеджмент" (2011)
Сажко Л. А. - Шляхи формування іншомовної компетентності в говорінні студентів мовних спеціальностей (2011)
Артюхова О. В. - Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії (2011)
Шиян Т. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів засобами дисципліни "Бізнес-курс англійської мови" (2011)
Мелінчук Н. В. - Стилістичні особливості драми Г. фон Кляйста "Принц Фрідріх Гамбурзький" та збереження їх у перекладі: методичний аспект (2011)
Макушин Ю. А. - Релігія як джерело мистецтва (2011)
Хронологічний покажчик праць Шефтеля Зіновія Григоровича - професора, кандидата фізико-математичних наук (2013)
Аноп А. В. - Про крайову задачу Діріхле в розширеній соболєвській шкалі (2013)
Ачкан В. В. - Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів, Курова Т. Г. (2013)
Балюнов О. О. - Оцінка впливу пондеромоторних сил на пружний стан гнучкої циліндричної панелі в магнітному полі (2013)
Гончарова С. М. - Вивчення числових функцій в теорії чисел як невід’ємна складова формування математичної компетентності майбутніх учителів математики (2013)
Гур’єв В. І. - Довузівська математична підготовка учнів загальноосвітніх шкіл як фактор підвищення математичної культури й якості вузівської підготовки, Фірсова І. В. (2013)
Зінченко Т. М. - Рівномірно еліптичні системи в розширеній соболєвській шкалі (2013)
Казнадій С. П. - Досвід застосування рейтингової системи при викладанні вищої математики, Мурашковська В. П., Руновська Л. А. (2013)
Карупу О. В. - Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2013)
Кілочицька Т. В. - Елементи передісторії нелінійної динаміки в працях О. О. Андронова (2013)
Кобко Л. М. - Формування дослідницьких умінь учнів через пошук різних розв’язань однієї геометричної задачі, Томилко О. С. (2013)
Коваленко В. І. - Задача з економічною складовою як засіб інтелектуального розвитку (2013)
Лапа Т. В. - Застосування диференціального числення функції багатьох змінних в економічних дослідженнях при викладанні курсу вищої математики для економістів, Мовша О. М. (2013)
Лось В. М. - Мішана задача для рівняння теплопровідності в уточненій соболевській шкалі, Мурач О. О. (2013)
Майборода І. М. - Класичні нерівності і задачі на екстремуми (2013)
Майборода І. М. - Про узагальнення одного двостороннього методу розв’язування операторних рівнянь (2013)
Малишенко І. П. - Прикладні задачі в курсі вищої математики (2013)
Мовчан С. М. - Встановлення функціональної залежності рівня підготовки учнів від кількості навчальних годин, яка виділяється на вивчення предмета (2013)
Нак М. М. - Методи і способи розв’язування алгебраїчних задач у шкільних виданнях другої половини ХХ століття (2013)
Перевалов Б. М. - Особливості формування сучасної економічної статистичної системи (2013)
Перевалов Б. М. - Сучасні економічні методи, моделі та методології моделювання (2013)
Семеніхіна О. В. - Проблема психолого-педагогічного впливу ІТ на особистість: формування та використання асоціацій у процесі навчання математичних дисциплін, Шишенко І. В. (2013)
Синенко М. А. - Дослідження множини розв’язків одного рівняння з параметром (2013)
Соколенко Л. О. - Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля (2013)
Ткач Ю. М. - Використання засобів геометрії для підвищення енергоефективності житлових будинків, Лавренко Ю. О. (2013)
Трунова О. В. - Психолого-педагогічні умови і методичні вимоги до формування стохастичної компетентності студентів економічних спеціальностей університетів (2013)
Тур Г. І. - Формування математичної культури студентів обліково-економічного профілю у процесі навчання вищої математики (2013)
Хайтова О. М. - Оточуюча нас природа – найпривабливіша лабораторія для наукового пошуку, Хайтова Г. Д. (2013)
Вакалюк Т. А. - Розв’язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики (2013)
Горошко Ю. В. - Вивчення штучних нейронних мереж у курсі "Основи штучного інтелекту" (2013)
Дегтярьова Н. В. - Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи (2013)
Горошко Ю. В. - Відбір вільно поширюваного програмного забезпечення для використання у педагогічному університеті, Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О., Пеньков А. В., Цибко Г. Ю., Шкардибарда М. І. (2013)
Гриценко О. Є. - Вплив уроків інформатики в початковій школі на розвиток психічних процесів (2013)
Мехед Д. Б. - Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Пеньков А. В. - Деякі питання методики вивчення криптографії у курсі і "Безпека комп’ютерів та захист даних", Деміденко Б. Р., Коваленко І. В. (2013)
Пеньков А. В. - Деякі питання методики вивчення стенографії у курсі "Безпека комп’ютерів та захист інформаційних ресурсів" (2013)
Русіна Н. Г. - Методика вивчення теми "Українські законодавчі інформаційні бази даних" для студентів юридичних факультетів (2013)
Твердохліб І. А. - Методичні аспекти вивчення багатозначних логік в курсі логічних основ інформатики (2013)
Цибко Г. Ю. - Про концепцію роботи кафедри інформатики в Чернігівському педагогічному університеті (2013)
Шаров С. В. - Розробка електронного підручника з дисципліни "Схемотехніка ЕОМ", Чураков А. Я. (2013)
Бойко Т. В. - Соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя учнівської молоді (2013)
Вдовенко І. С. - Використання активних методів навчання майбутніми вчителями у процесі вищої школи (2013)
Гаркуша С. В. - Теоретичні аспекти проблеми формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання технологій збереження здоров’я (2013)
Городнича Л. В. - Організація інтерактивності процесу навчання студентів іноземної мови з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів (2013)
Макарова Г. Г. - Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Поплавський Л. Ю. - Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Маслова О. В., Бузовський О. А. (2013)
Острянко Т. С. - Соціальний педагог дошкільного навчального закладу: реалії та перспективи (2013)
Петренко Т. А. - Окремі питання оцінювання якості дистанційної освіти (2013)
Ребенок В. М. - Особливості формування пізнавальної активності студентів у навчальному процесі ВНЗ (2013)
Стрілець С. І. - Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти (2013)
Мартинюк М. - Університетський навчально-виховний центр "Уманський планетарій" – прообраз шкільного кабінету астрономії (2007)
Пащенко Д. - Основні структурні компоненти едукаційного середовища студента вищого педагогічного навчального закладу (2007)
Балдинюк Д. - Виховне середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя в уманському педуніверситеті, Балдинюк Н. (2007)
Гаєвська Л. - Інноваційні процеси в системі управління освітою після здобуття Україною незалежності (2007)
Степашко В. - Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів (2007)
Коцун Б. - Натуралістична робота в системі освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів (2007)
Виєгерова А. - Подготовка преподавателей основной школы на педагогических факультетах в Словакии (2007)
Тімець О. - Взаємозалежність середовища навчання і самоосвіти в процесі формування фахової компетентності вчителя географії (2007)
Ткачук Л. - Едукаційне середовище підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи (2007)
Дейнюк А. - Новітні інформаційні технології навчання та особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до їх використання, Чосік Л. (2007)
Калашник Н. - Можливості естетичної підготовки фахівця в умовах інтерактивного навчання у вищій школі (2007)
Пріма Р. - Професійна спрямованість освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів, Семенюк М., Карапузова Н. (2007)
Пічкур М. - Композиційний аспект професійної культури вчителя образотворчого мистецтва (2007)
Мельник І. - Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2007)
Ліпкевич О. - Самостійна робота – важлива складова модульно-рейтингового навчання (2007)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект (2007)
Кучай О. - Розробка авторських комп’ютерних програм для студентів ВНЗ щодо застосування в школі (2007)
Лінєвич К. - Творчий учитель – творчий учень (2007)
Мелешко В. - Управління навчально-виховним середовищем у сільській малочисельній школі (2007)
Бріт Н. - Особливості розвитку ірландського діалекту англійської мови, Приймак Л. (2007)
Сирота З. - Інтегративні процеси у художньо-творчій діяльності, Сирота В. (2007)
Мельник Ю. - Особливості вивчення математики в умовах сільської загальноосвітньої школи (2007)
Балдинюк О. - Роль художньо-мистецького середовища у формуванні комунікативного досвіду молодшого школяра (2007)
Деркач С. - Освітні реформи в Польщі (2007)
Плахотнік О. - Тенденції становлення та розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні, Вербицький В. (2007)
Безносюк О. - До проблеми формування соціокультурних цінностей особистості, Спіріна Т., Дубич К. (2007)
Матієнко О. - Діалектика поняття "толерантність" (2007)
Черевченко О. - До проблеми образно-стильової реалізації естетичної концепції митця у поетичному перекладі (2007)
Перфільєва М. - Виховання як основний напрямок у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2007)
Демченко І. - Психологічні механізми та функції образотворчої діяльності у творчому розвитку учнів початкової школи (2007)
Побірченко Н. - Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад (2007)
Пироженко Л. - Діяльність комісії з визначення змісту загальної середньої освіти у середині та кінці 60-х рр. ХХ ст. (2007)
Науменко С. - Українські сільські школи в 1900 – 1917 роках: їх типи та умови функціонування (2007)
Біда О. - Реалізація ідей утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі, Прокопенко Л., Орлова Н. (2007)
Захаренко С. - Засоби масової інформації як важіль у реалізації проблем родинного виховання (2007)
Кравчук М. - Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку наукових ідей О.А.Захаренка (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Титул, зміст (2014)
Клепанда А. С. - Методика мониторинга термодинамической эффективности теплового насоса, Тарасова В. А., Бережко Ю. В. (2014)
Соколова Н. П. - Моделювання та програмне забезпечення прогнозування споживання електричної енергіїоб’єктами аеропорту (2014)
Шубенко О. Л. - Підвищення ефективності паротурбінних установок різної потужності, Сенецький О. В., Бабенко О. А. (2014)
Фощ Т. В. - Анализ влияния методов управления мощностью энергоблока c водо-водяным реактором на аксиальный офсет, Максимов М. В., Никольский М. В. (2014)
Пєтухов М. В. - Статичний тиристорний компенсатор з примусовою комутацією та ізольованою нейтраллю й схема керування ним, Літковець С. П. (2014)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ теплоиспользующей холодильной машины с диоксидом углерода, Морозюк Т. В., Гайдук С. В. (2014)
Максимов М. В. - Математическая модель сжигания несертифицированных видов топлива, Ложечников В. Ф., Добровольская Т. С., Бондаренко А. В. (2014)
Босий Д. О. - Баланс електричної енергії тягової підстанції постійного струму за різних рівнів несиметрії напруги системи зовнішнього електропостачання, Земський Д. Р. (2014)
Осьмак А. А. - Растительная биомасса как органическое топливо, Серёгин А. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Мещанінов О. П. - Сталий розвиток університетської освіт: баланс між глобальними та регіональними викликами (2012)
Антонішина В. Л. - Структурний аналіз креативності дітей старшого дошкільного віку (2012)
Петренко Л. М. - Системний підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Батечко Н. Г. - Інноваційний вектор модернізації вищої освіти України (2012)
Сапожников С. В. - Вища педагогічна освіта у Республіці Болгарія у світлі європейських інтеграційних процесів (2012)
Фатєєва Д. М. - Теоретичні основи застосування медіаосвітніх технологій у вищих навчальних закладах (2012)
Стрельчук Я. В. - Морально-духовна функція професійної освіти у формуванні культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Шляхи покращення рівня володіння професійної англійською мовою майбутніх економістів (2012)
Базарова К. В. - Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів у навчально-виховному процесі коледжу (2012)
Бакатов В. Ю. - Методика проведення занять з фізичного виховання, спорту та реабілітації студентів хворих на бронхіальну астму (2012)
Біла Т. М. - Інтернет-ресурси як нові інформаційні технології у викладанні англійської мови (2012)
Воробйова А. І. - Матеріали математичних турнірів, як джерело задач дослідницького характеру для роботи в системі МАН, Майборода В. А., Майборода О. В. (2012)
Горкуша Є. В. - Особливости інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах Болонського процесу (2012)
Гришкова Р. О. - Медіаосвіта як чинник модернізації вітчизняної вищої школи (2012)
Єршова О. П. - Університетська автономія в Україні: міжнародний досвід чи національні інтереси? (2012)
Леонтян М. А. - Поняття "компетенція" і "компетентність" у теорії освіти (2012)
Макушина І. В. - Начерк як засіб оволодіння мистецтвом рисунка (2012)
Рябова Ю. М. - Вплив культури спілкування на розвиток професійних якостей майбутніх соціальних працівників (2012)
Лебідь С. Г. - Інтеграції ключових проблем сталого розвитку (екологічна складова) в програмі підготовки майбутніх екологів в університеті (2012)
Лупиніс Т. Б. - Організаційно-педагогічні умови та принципи формування інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи (2012)
Файчук О. Л. - Сутність валеологічної культури майбутніх соціальних працівників (2012)
Лопушанська Ю. М. - Контекстний підхід у навчанні студентів-соціологів професійній англійській мові (2012)
Солодкая А. К. - Готовность участников педагогического процесса к кросскультурному взаимодействию: критерии кросскультурной компетентности и этнической толерантности (2012)
Філіпп’єва О. А. - Раціональне харчування студентської молоді як складова здоров’я (2012)
Швець М. М. - Формування самоосвітньої компетентності студентів як педагогічна проблема (2012)
Шевчук Т. О. - Комунікативна компетентність викладача як вираження його педагогічної позиції і духовної сутності (2012)
Безносюк О. - Освітній пакет "Євроатлантична інтеграція: досвід України і Польщі" для вчителів середньоосвітніх шкіл України, Коваль Ю., Кокошинський О., Безносюк М. (2007)
Бондаренко Л. - Особистісно орієнтоване навчання англійської мови в освітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації (2007)
Вишневська Н. - Інтерактивне навчання: нові підходи (2007)
Журба К. - Формування етичної культури вчителів як необхідна умова сучасного виховання, Гаряча С. (2007)
Збожимська Н. - До питання про розвиток музично-слухових уявлень в процесі виконавської підготовки студентів (2007)
Комар О. - Модернізація професійної освіти: інтерактивний підхід (2007)
Кравчук О. - Вплив інформаційного середовища на процес формування основ комп’ютерної грамотності у майбутніх учителів початкових класів (2007)
Мартиненко С. - Актуалізація проблеми формування діагностичних умінь учителя в навчально-виховному середовищі (2007)
Мерзлюк Л. - Формування гуманістичної позиції майбутніх педагогів (2007)
Новаківська Л. - Роль педагогічної практики у підготовці вчителя-філолога, Пархета Л. (2007)
Постоленко І. - Демократизація освітнього процесу в Україні (2007)
Суржикова І. - Активізація граматичних умінь студентів-філологів при перекладі неособових форм англійського дієслова на українську мову (2007)
Файзуллаєва Н. - Діалог у педагогічній культурі вчителя (2007)
Васильченко О. - Проблема діагностики дитячої обдарованості в історії психології (2007)
Васьківська Г. - Громадянська освіта у соціально-культурному середовищі села (2007)
Гаєвська Л. - Центральний, регіональний, місцевий, інституційний виміри управління освітою (2007)
Граматик Н. - Специфіка формування едукаційного середовища у початковій школі (2007)
Деркач С. - Освітні реформи в Польщі (2007)
Драган С. - Деякі аспекти формування й розвитку музичних здібностей в учнів загальноосвітніх шкіл, Пономарьов Ю. (2007)
Коструб Д. - Толкование понятия "школа" в высказываниях учеников младшего школьного возраста (2007)
Лопухівська А. - Соціалізація учнів в умовах навчально-виховного середовища сільської школи (2007)
Малишевська І. - Звукова культура мови як засіб формування навичок читання у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2007)
Осадченко І. - Реалізація дидактичних вимог експериментальної методики стимулювання творчої активності молодших школярів (2007)
Цимбалару А. - На шляху до школи майбутнього: моделювання освітнього простору (2007)
Бойченко В. - Виховання толерантності в процесі полікультурної освіти: зарубіжний досвід (2007)
Владимирова А. - Пісенний фольклор – один з діючих засобів виховання естетичної самосвідомості (2007)
Ткачук М. - Роль виховного середовища у національному вихованні особистості (2007)
Хоружа Л. - Стан і перспективи формування етичного середовища сучасної школи (2007)
Денисюк І. - Особливості просвітницької діяльності Бориса Грінченка в аспекті українського дитячого книговидання (2007)
Загайко О. - Етапи та основні тенденції становлення та розвитку системи підготовки соціально-педагогічних кадрів у Великій Британії (2007)
Лопушан В. - Кераміки як джерело проявів духовної культури українського народу, Лопушан Т. (2007)
Пащенко Д. - З досвіду створення едукаційного середовища в навчальному закладі (2007)
Рапаєва М. - Формування теоретичних засад методів навчання історії II половини XIX – початку XX століття в історико-методичній літературі (2007)
Іванюк Г. - Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині О.А. Захаренка (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Матвєєва К. С. - Комунікативна методика навчання англійському мовленню студентів економічних спеціальностей (2012)
Мелінчук Н. В. - Стилістичні особливості трагедії Г. фон Кляйста "Роберт Гіскар" та збереження їх у перекладі: методичний аспект (2012)
Тішечкіна К. В. - Навчання лексиці англійської мови в немовному ВНЗ (2012)
Самойленко Н. Б. - Роль міжнародних освітніх програм в Україні у забезпеченні якості підготовки фахівців із вищою гуманітарною освітою (2012)
Мещанінов О. П. - Концепція сталого розвитку університетської освіти, Коваль Н. В. (2012)
Солодкая А. К. - Критерії готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: здатність до культурної трансформації та полісуб’єктність діалогічної взаємодії (2012)
Литвиненко О. М. - Формування здорового способу життя в студентської молоді (2012)
Болюбаш Н. М. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у педагогічній теорії та практиці (2012)
Болюбаш Н. М. - Організаційно-методичні аспекти навчання на базі інформаційного середовища MOODLE (2012)
Айзікова Л. В. - Концепція навчання протягом життя в міжнародних документах і дослідженнях (2012)
Літвінчук С. Б. - Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у вищій школі (2012)
Хоронжук В. І. - Дезадаптація старшокласників як наукова проблема (2012)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Особливості професійної підготовки економістів в університетах Великої Британії та України (2012)
Лупиніс Т. Б. - Проблема формування інформаційної компетентності у педагогічній теорії та практиці (2012)
Шерстюк Л. В. - Специфіка диференціації навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-юристів (2012)
Шиян Т. В. - Розвиток емоційного інтелекту студентів молодших курсів засобами дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" (2012)
Касіянц С. Е. - Особливості розвитку наукової свідомості майбутніх економістів в університеті (2012)
Заскалєта С. Г. - Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу (2012)
Фоменко І. О. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів-філологів до проектної діяльності в основній школі (2012)
Нікора А. О. - Модель методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики (2012)
Дельвіг Н. А. - Наукові спільноти як просвітньо-педагогічні центри (2012)
Василевич А. В. - Професійно-технічна підготовка суднобудівників на Півдні України (ХIХ – початок ХХ ст.) (2012)
Шелеменцев І. О. - Історіографія благодійної діяльності графа Воронцова в АР Крим (2012)
Білюк О. В. - Духовний розвиток особистості з погляду В. О. Сухомлинського (2012)
Хрульов А. Н. - Історія благодійної діяльності в Таврійській губернії у ХІХ – початку ХХ століття як об’єкт досліджень А. І. Маркевича (2012)
Макушин Ю. А. - Скульптура як частина культури суспільства (2012)
Шевченко Л. С. - Стратегічне управління університетом: обґрунтування місії і цілей розвитку (2014)
Марченко О. С. - Техніко-технологічні умови розвитку краудфандингу в Україні (2014)
Нечипорук Л. В. - Страхування та його роль у процесі управління кредитним ризиком, Доброрез О. Г. (2014)
Броницкая В. В. - Духовное производство в структуре новой парадигмы политэкономического знания (2014)
Дарнопих Г. Ю. - Проблеми особистої і майнової безпеки в умовах криміналізації суспільства (2014)
Бервено О. В. - Влияние социальной ответственности субъектов хозяйствования на качество жизни (2014)
Даниленко О. Л. - Глобальні суспільні блага: проблеми забезпечення та міжнародне співробітництво (2014)
Носик О. М. - Теорія продуктивних сил Фрідріха Ліста та концепція людського капіталу: категоріальний зв’язок (2014)
Пронкіна Л. І. - Структурне коригування як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Микитась В. В. - Соціальна відповідальність держави як базовий принцип формування державної економічної політики (2014)
Камінська Т. М. - Економічні та правові засади функціонування лікарняних кас у медичному страхуванні, Клочко Т. Ю. (2014)
Костюченко О. Є. - Роль держави у відновленні довіри населення до банківської системи України (2014)
Яворська Л. М. - Працевлаштування молоді в сучасних умовах: економіко-правові аспекти, Селезень С. В. (2014)
Задихайло Д. В. - Державна економічна політика та завдання правового регулювання (2014)
Пашков В. М. - Глобалізація фармацевтичного ринку: проблеми та перспективи (2014)
Яроцький В. Л. - Самозахист як правовий засіб захисту речових прав (2014)
Задихайло Д. Д. - Теоретичні аспекти конституційно-правового забезпечення діяльності держави в економічній сфері (2014)
Бронова Ю. Г. - Про спеціальний правовий режим господарювання в літакобудівній галузі України (2014)
Гончаров О. О. - Досвід законодавчого забезпечення політики європейського співтовариства у сфері поводження з відходами (2014)
Лебьодкін К. С. - Правовий механізм державної підтримки суб’єктів господарювання (2014)
Самойлова Н. І. - Господарсько-правова кваліфікація інноваційного продукту при здійсненні інноваційної діяльності (2014)
Ціленко В. А. - Господарсько-правова характеристика ринку будівництва в Україні (2014)
Череповський Е. В. - Організаційно-господарський механізм державного впливу на сферу господарювання (2014)
Швидка Т. І. - Зміст та рівні конкурентоспроможності національної економіки: господарсько-правовий аспект (2014)
Шимко А. Р. - Операції з металобрухтом: господарсько-правовий аспект (2014)
Тацій Л. В. - Розв’язання колізії законодавства щодо оскарження рішень антимонопольного комітету України (2014)
Фадєєв А. В. - Договір аутсорсингу: постановка проблеми (2014)
Чевичалова Ж. В. - Надімперативні норми у міжнародному приватному праві (2014)
Маршуба М. О. - О специфике детерминации современной корыстно- насильственной преступности несовершеннолетних (2014)
Лученко Д. В. - Скарга як процесуальна форма правозахисту в адміністративно-правових відносинах (2014)
Grytsenko А. - Inequality and world capitalism: analysis, policy and action: eighth forum of the world association for political economy (wape), Grytsenko О. (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2014)
Вихідні дані (2014)
Батечко Н. Г. - Державне управління сферою вищої освіти України: суперечності сучасного розвитку (2012)
Савич Н. В. - Самостійна робота студентів: організація та контроль (на прикладі новели В. Стефаника "Новина") (2012)
Олійник О. В. - Інноваційний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в коледжах та технікумах (2012)
Фатєєва Д. М. - Використання медіаосвітніх технологій у процесі підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до професійної діяльності (2012)
Кобець В. М. - Про вплив домінуючих мотивів на готовність студентів-менеджерів до майбутньої професійної діяльності (2012)
Шмідт В. В. - Навчання англійської мови студентів комп’ютерних спеціальностей у блогосфері (2012)
Балалаєва О. Ю. - Принцип інтегративності у навчанні латини на факультетах ветеринарної медицини (2012)
Чуєнко В. Л. - Використання методу проектів у навчанні іншомовної професійно спрямованої комунікації студентів еколого-медичного факультету (2012)
Колотій Н. В. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2012)
Остафійчук О. Д. - Викладання професійної англійської мови: урахування потреб зацікавлених сторін (2012)
Леонтян М. А. - Формування професійних компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни "Теорія біогеохімічних процесів" (2012)
Рябова Ю. М. - Функції ділового спілкування в професійній діяльності майбутніх соціальних працівників (2012)
Лебідь С. Г. - Зміст біологічної освіти студентів екологічних спеціальностей, Федорович Г. Т. (2012)
Стрельчук Я. В. - Роль і місце потенційного англомовного словника студентів нефілологічних спеціальностей (2012)
Бухнієва О. А. - Культурологічний аспект викладання історії музичного мистецтва в закладах естетичного виховання (2012)
Кунашенко О. В. - Ретроспективний аналіз формування культурних традицій, культури спілкування і їх взаємовпливи на становлення культурної ідентичності студента в полікомунікативному українському суспільстві (2012)
Казьмірик С. М. - Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини (2012)
Роман С. В. - Психолого-педагогічні основи формування еколого-гуманістичних цінностей школярів у процесі шкільної хімічної освіти (2012)
Гуцоляк О. О. - Сутність морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Фатєєв А. С. - Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді (2012)
Сай Д. В. - Спеціальна освіта у США на початку XX століття (2012)
Діордієва А. В. - Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників до міжкультурної взаємодії (2012)
Кристопчук Т. Є. - Система педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: спільні та відмінні риси (2012)
Шушара Т. В. - Огляд стану розробленості проблеми організаційно-методичної діяльності навчальних округів України у XIX – на початку XX століття як актуальна проблема сучасності (2012)
Діденко А. М. - Педагогічна спадщина Януша Корчака: історико-ретроспективний аспект (2012)
Денищич Т. А. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології (2012)
Гришкова Р. О. - Європейський вимір якості вітчизняної освіти (2013)
Малихін О. В. - Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі) (2013)
Шабанова Ю. О. - Духовний аспект управління сучасною наукою (2013)
Малихіна С. В. - Понятійно-категоріальне розуміння дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів вищої школи (2013)
Удовіченко Г. М. - Концептуальні положення формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Сіняговська І. Ю. - Визначення ключових понять проблеми інтеграції змісту навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Герасимова О. І. - Порівняльний аналіз підходів до трактування поняття "рефлексивні уміння" науковцями в психолого-педагогічній літературі (2013)
Устінова В. О. - Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі структурування змісту гуманітарних дисциплін (2013)
Карпюк В. А. - Самоосвітня діяльність студентів як складова освітнього процесу (2013)
Полеся Т. Л. - Вирішення питань перспективи автономії медичних ВНЗ при впровадженні основних положень ЄКТС, Мороз В. М., Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В. (2013)
Полякова В. Я. - Роль стимулювальної функції аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів старшої школи в процесі формування компетентності уміння навчатися (2013)
Устинова Н. В. - Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів (2013)
Кутковецький В. Я. - Слово як ідеальна та матеріальна основа інформатики (2013)
Захарова Г. Б. - Використання інформаційних технологій як інноваційний вектор розвитку дидактики вищої школи (2013)
Шуміліна І. П. - Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп’ютерних технологій (2013)
Ромакін В. В. - Академічна мотивація студентів України та США (2013)
Сай Д. В. - Деякі аспекти навчання дітей з інвалідністю у США на початку XVI – середині XVII століття: роль батьків у освітньому процесі (2013)
Герасименко Н. О. - Інтеграція змісту самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов (2013)
Артюхова О. В. - Міжкультурні та лінгвістичні аспекти навчання ділової англійської мови (2013)
Яблоков С. В. - Особливості застосування інноваційних технологій у процесі формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Базарова К. В. - Етика та культура ділових відносин молодших спеціалістів як фактор професіоналізму (2013)
Літвінчук С. Б. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-механіків у процесі вивчення технічних дисциплін в аграрних навчальних закладах (2013)
Мелікова C. О. - Психолого-педагогічні, соціальні та філософські засади організації інтерактивної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Леонтян М. А. - Формування професійних компетенцій студентів-екологів під час виконання практичних робіт із дисципліни "Теорія біогеохімічних процесів" (2013)
Рябова Ю. М. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до міжнародної професійної діяльності (2013)
Касіянц С. Е. - Формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності майбутніх економістів (2013)
Малюченко І. О. - До питання професійної підготовки екологів в університеті в педагогічній теорії та практиці (2013)
Батечко Н. Г. - Інститут магістратури в Україні: правові засади функціонування (2013)
Лебідь С. Г. - Формування професійних умінь студентів-екологів у процесі вивчення курсу біології, Дмитрієв Д. О., Осадчук Н. І. (2013)
Горохівський П. - Методика підготовки вчителя до уроків історії України з використанням краєзнавчого матеріалу (2007)
Губа А. - Побудова конструкцій модулів менеджменту навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів (2007)
Дмітренко Н. - Зміст профільного навчання в загальноосвітній приватній школі України (2007)
Йовенко Л. - Підготовка студентів-філологів до родинного виховання у процесі оволодіння дисциплінами мовного циклу (2007)
Пальшкова І. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи: практико-орієнтовний підхід (2007)
Плачинда Т. - Ставлення студентів до фізичної культури та спорту в процесі їх фізичного виховання (2007)
Чепурна Н. - Проблема створення освітнього середовища сільської школи упедагогічній теорії та практиці (2007)
Василенко О. - Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх закладах: вітчизняний та зарубіжний досвід (2007)
Вишневська К. - Результати впровадження імітаційно-рольового навчання на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах (2007)
Гнатюк О. - До методики вивчення понять "сила" і "енергія" у 7 класі 12-річної школи (2007)
Горохівська Я. - Вивчення історії рідного краю у 7-9 класах загальноосвітніх шкіл (2007)
Карловська Г. - Підвищення ефективності навчання іноземним мовам у 90-х роках ХХ століття (2007)
Коломієць Н. - Дослідження доцільності визначення дидактичних засад застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів англійської мови (2007)
Мельник Л. - Сутність інтерактивного навчання та особливості його впровадження у навчальний процес (2007)
Пекінер В. - Методика використання лінгводидактичної спадщини К. Ушинського у процесі навчання дітей 6-7 річного віку (2007)
Пироженко Л. - Інтерактивні технології навчання у початковій школі (2007)
Ткаченко І. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах впровадження новітніх педагогічних технологій навчання астрономії (2007)
Шакун Н. - Моніторинг навчальних досягнень учнів (2007)
Ятло Л. - Принципи співацького звукоутворення та деякі особливості роботи над ним в дитячому хорі, Ятло Л. (2007)
Коробова Л. - Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми, позбавленими батьківського піклування (2007)
Петрусенко С. - Значення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації ефективної науково-методичної діяльності вчителів гімназії (2007)
Савчук З. - Эйдетика в корекційній роботі з дітьми дошкільного віку (2007)
Гончарук С. - Розвиток естетичного виховання школярів у загальноосвітніх школах (2007)
Твердохлєб М. - Соціальна активність – шлях до вирішення проблеми виховання особистості ХХІ століття (2007)
Бадья Л. - Учительські з’їзди та курси на Україні у 70-ті роки ХІХ ст. (2007)
Бричок С. - Новації у викладанні предметів релігійного циклу в церковнопарафіяльних школах (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Дутко О. - М.І. Костомаров як викладач і педагог у спогадах сучасників (2007)
Кочубей Т. - Києво-Могилянська академія – навчальний заклад новаторського типу періоду другої половини XVII − кінця XVIII ст. (2007)
Ткаченко Л. - Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди у контексті науково-педагогічної думки XVIII ст. (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Войтович І. Д. - Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч.1, Корсунський В. М., Лаврик Ф. Т. (2013)
Горбань И. И. - Шестая проблема Д. Гильберта: роль и значение физических гипотез (2013)
Беляев А. К. - Дифференциальный оператор в системе преобразований абстрактного регистра, Клименко В. П. (2013)
Терещенко В. М. - Розв’язання задачі перетину m опуклих многогранників (2013)
Павлишенко Б. М. - Аналіз семантичних образів у масивах текстових об’єктів за допомогою квантових обчислень (2013)
Буров Є. В. - Ефективність застосування онтологічних моделей для побудови програмних систем (2013)
Субботин С. А. - Метод извлечения обучающих выборок из исходных выборок большого объема для диагностирования и распознавания образов (2013)
Ледянкин Ю. Я. - Способы параллельного решения систем в едином технологическом потоке решения задач математической физики (2013)
Лисенко В. С. - Досвід створення в Україні національної інтегрованої системи трансферу технологій, Єгоров С. О., Грицай А. Я., Рудницький Є. А. (2013)
Зайцев С. В. - Інформаційна технологія побудови системи OFDM-FHSS на основі оптимальних частотно-часових сигнально-кодових конструкцій, Яриловець А. В., Назарук В. Д. (2013)
Федорук П. І. - Використання математичної логіки для встановлення навчального режиму в автоматизованих системах передачі знань, Пікуляк М. В. (2013)
Ярмілко А. В. - Формування стратегії керування технологічним модулем за даними поточного моніторингу та експрес-діагностики (2013)
Литвинов В. В. - Формалізація процесу створення геометричних моделей, Хоменко І. В. (2013)
Пасічник В. В. - Моделювання і візуалізація засобами Processing комп’ютерних мереж, Іванущак Н. М. (2013)
Мандра А. А. - Моделювання ультразвукового відклику від стінки магістрального трубопроводу із ізоляційним покриттям методом передавальних матриць, Лютак І. З., Лютак З. П. (2013)
Єгорова О. В. - Моделі оптимального обсягу замовлення товарів у кредит з урахуванням помилок приймального контролю, Снитюк В. Є. (2013)
Радченко С. Г. - Основные концепции множественного регрессионного анализа, Лапач С. Н. (2013)
Федухин А. В. - Радиомикропроцессорная система автоматической переездной сигнализации на железнодорожном транспорте (2013)
Пасько В. П. - Моделирование надежности невосстанавливаемой квазимостиковой структуры (2013)
Титул, зміст (2013)
Ковальська Л. А. - Внесок партизан і підпільників Донбасу в перемогу в Великій Вітчизняній війні: джерела з історії (2013)
Краснопьоров В. М. - Функціонування польової жандармерії у військовій зоні окупації України (1941-1943 рр.) (2013)
Лазуткіна А. В. - Нацистська модель релігійного життя на окупованих східних територіях (на матеріалах Донбасу) (2013)
Ізюмов В. І. - Відновлення місцевих органів влади після визволення Донбасу (1943-1944 рр.) (2013)
Осипова Я. С. - Участь дітей та підлітків Донбасу в оборонних заходах та русі Опору (1941-1943 рр.) (2013)
Буряк Ю. Ю. - Відбудова залізниць Донбасу протягом 1943 р.: сучасний історичний погляд (2013)
Коваль М. В. - Падіння Ковельського укріпленого району: запланована катастрофа? (2013)
Соболевская О. А. - Документы о повседневной жизни немцев в Западной Беларуси (1941-1944 гг.) в фондах ГАГО и перспективы их использования в социокультурной деятельности (2013)
Літвінюк О. В. - Періодична преса як інформативне джерело з історії повсякденного життя населення Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Яшан О. О. - Завдання нацистської пропаганди щодо деморалізації українського цивільного населення під час Великої Вітчизняної війни (2013)
Есип И. М. - Труд женщин Донбасса в годы Великой Отечественной войны: гендерная солидарность или политика в СССР? (2013)
Касьянова Н. М. - Матеріальні втрати соціальної бази захисту дитинства Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Соловей М. О. - Становище дитячих будинків Донбасу під час Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) (2013)
Удалова Т. М. - Роль преси та радіомовлення на території України у період Другої світової війни (1939-1945 рр.), Мальцева І. В. (2013)
Вінниченко А. І. - Етапи вивчення зооморфної пластики трипільської культури, Темірова Н. Р. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - І. І. Соколов про взаємостосунки Східної Грецької та Української православної церков протягом XVI–XVII ст. (2013)
Гріза В. А. - Етнічна колонізація Південно-Східної України наприкінці XVIII-XIX ст. в історичних і історико-етнологічних студіях 1920-1930-х рр. (2013)
Гедьо А. В. - Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії в другій половині ХVIII ст.: аналіз законодавчих актів, Остроушко Ю. Р. (2013)
Сараєва О. В. - Матеріали державного архіву Російської Федерації як джерело про участь земств Півдня України в обслуговуванні пенітенціарної системи (2013)
Сальнікова Н. В. - Наукова діяльність у сфері діловодства Всеукраїнського Інституту раціоналізації управління (2013)
Ізюмов В. І. - Церква в Україні у XVII-XVIII століттях, Ізюмова Л. В. (2013)
Кригіна О. В. - Ведення метричних книг: вимоги та обов’язки священиків (2013)
Новікова С. В. - Розвиток портової інфраструктури Маріуполя у ХІХ – на початку ХХ ст. та її роль в економічному житті міста (2013)
Шабельніков В. І. - Українська революція 1917-1920 рр. і національні меншини (2013)
Міхеєва О. К. - Проблемні складові повсякденної практики регулювання народжуваності та утримання неповнолітніх у контексті радянської сімейної політики 1920-х рр. (2013)
Нікольський В. М. - Пільги можновладців України в 1920-ті рр. (2013)
Попова О.Ю. - Мовні техніки конструювання образу внутрішнього ворога в періодичних виданнях Радянської України (на матеріалах газет "Комуніст" та "Вісті ВУЦВК" за 1928–1939 рр.) (2013)
Бистра М. О. - Соціально-правовий статус науково-педагогічної інтелігенції Радянської України у 1930-х рр., Бистра А. О. (2013)
Добров П. В. - Нацистські антирадянські плакати часів Другої світової війни (1939-1945 рр.), Єсіп І. М., Тюльнєв Д. С. (2013)
Саржан А. О. - Відбудова базових галузей реального сектору економіки Донбасу у повоєнні роки (1945-1950 рр.), Добров Е. В. (2013)
Красноносов Ю. М. - До історії взаємодії органів внутрішніх справ України з населенням щодо охорони громадського порядку (50-60-ті рр. XX ст.) (2013)
Баликін І. І. - Національна політика Радянської влади у мовному середовищі Донбасу (1943-1982 рр.) (2013)
Бодня О. О. - Загальні риси соціального середовища Донеччини у 1980-ті рр. (2013)
Краснопьорова Л. О. - Історична ретроспектива розвитку житла на Донбасі (2013)
Агапов В. Л. - Фінансовий стан вугільної галузі УРСР у другій половині 70-х – 80-ті роки (2013)
Пахоменко С. П. - Історична пам’ять як інструмент політики: донецький вимір (2013)
Смирнов В. С. - Роль спорту в соціальній адаптації інвалідів Донбасу в умовах незалежної України (2013)
Посредников Д. В. - Православная монархия в византийской теории (2013)
Годлевська В. Ю. - Формування партійної системи Іспанії в умовах консолідації демократичного режиму (1982-1996 рр.) (2013)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг території як напрям сучасної політики (2013)
Анастасов А. И. - Значение и роль "партии власти" и доминирующей партии в транзитных обществах (2013)
Смирнова І. Є. - Загострення україно-російських відносин у контексті євроінтеграції України: причини та наслідки (2013)
Баглікова М. С. - "Єврорегіон Донбас": теоретико-практичний аспект розвитку (2013)
Грідіна І. М. - Місце та роль спорту в зовнішній політиці СРСР, Гридін А. М. (2013)
Корочанська А. О. - Формування та розвиток ідеї європейського об'єднання у 1914–1939 рр.: аналіз провідних концепцій (2013)
Головіна К. Г. - Три хвилі розширення НАТО на Схід Європи: до питання про інтереси альянсу в регіоні (2013)
Комарова Л. В. - Становлення й розвиток стратегічного партнерства Україна-США у 90-ті рр. XX ст. (2013)
Mieliekiestsev Kyrylo - Polish-Ukrainian treaties in 2005-2013: a historical analysis, Yesip Igor (2013)
Відомості про авторів (2013)
Bosch A. L. - Immunohistochemistry of the new molecular classification of breast carcinoma and its prognostic and therapeutic implications, Machado I., Cussac A. L. (2012)
Базалицька С. В. - Особливості експресії протеїну клаудін (Claudin 11) при різних формах чоловічої неплідності, Романенко А. М., Персидський Ю. В. (2012)
Марковський В. Д. - Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка, Харченко О. В. (2012)
Сыволап В. Д. - Сывороточный уровень протеина C, фактора Bиллебранда, агрегация тромбоцитов и структурно-функциональные изменения сердца у больных Q-инфарктом миокарда с острой аневризмой левого желудочка, Киселев С. М. (2012)
Марковский В. Д. - Взаимосвязь морфо-функционального состояния слизистой оболочки пищевода и кардиального отдела желудка при эрозивной форме гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни, Гаргин В. В., Сакал В. В. (2012)
Загорулько А. К. - Пролиферативная активность эпидермоцитов в процессе заживления при химическом ожоге IIIa степени в эксперименте, Голубинская Е. П., Филоненко Т. Г., Давыдова А. А., Биркун А. А., Нестеров Е. Н., Озерова Н. Ю., Савина Т. В. (2012)
Кихтенко Е. В. - Постнатальная морфология гематоэнцефалического барьера при гипоксическом повреждении (2012)
Олійник І. Ю. - Імуногістохімічне дослідження рецепторів естрогену і прогестерону у вогнищах ретроцервікального ендометріозу (2012)
Сегеда Т. П. - Ультраструктура венозної стінки до та після лікування склерозуючим препаратом, Ходос В. А., Заріцька В. І. (2012)
Яковцова А. Ф. - Патологічна анатомія плоду від матерів з ускладненою вагітністю, Марковський В. Д., Сорокіна І. В., Губіна-Вакулик Г. І., Гаргін В. В., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С., Галата Д. І., Потапов С. М., Шапкін А. С. (2012)
Поспішіль Ю. О. - Співвідношення еозинофільної інфільтрації в пухлині з рівнем інвазії пухлини та метастазами в регіональні лімфатичні вузли при раку прямої кишки, Фещур Х. Р. (2012)
Волошин Н. А. - Постнатальное развитие крыс после применения тиоцетама во время беременности, Мазур И. А., Григорьева Е. А., Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И. (2012)
Довгаль Г. В. - Особенности формирования костной и нервной системы у плодов после введения ноотропного препарата, Григорьева Е. А., Вовченко М. Б. (2012)
Пішковці М. Я. - Морфологічні зміни тканин зубів з незавершеним формуванням кореня, Бісярін Ю. В. (2012)
Ганжий І. Ю. - Імуногістохімічні особливості структур яєчників при синдромі полікістозних яєчників залежно від вікових аспектів (2012)
Туманский В. А. - Перисинусоидально-центролобулярный фиброз печени: особенности морфогенеза и параметры прогрессии, Шебеко Ю. А. (2012)
Машко О. П. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування, Рябоконь О. В. (2012)
Сиволап В. В. - Рівень цистатину С та NT-pro-BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність залежно від внутрішньоміокардіального напруження лівого шлуночка, Туманська Н. В., Попович А. О., Поліщук Л. М. (2012)
Супрун Е. В. - Мітопротективний ефект рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при експериментальному церебральному інсульті, Громов Л. О., Бєленічев І. Ф., Іщенко О. М., Супрун О. С. (2012)
Борисенко Т. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з кардитами на фоні цитомегаловірусної інфекції (2012)
Дельва М. Ю. - Особливості транзиторної гіперглікемії при ішемічних гемісферальних інсультах у осіб з ожирінням, Литвиненко Н. В. (2012)
Гуртовий В. А. - Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна (2012)
Тертишний С. І. - Патоморфологічні та імуногісто-хімічні зміни в головному мозку при мозкових інсультах в умовах порушення проникности гематоенцефалічного бар’єра, Гуленко В. Є. (2012)
Дядык Е. А. - Роль в танатогенезе генерализованного отека мозга при ишемическом церебральном инфаркте (компьютерно-морфометрическое исследование), Полковников Ю. Ф. (2012)
Шулятникова Т. В. - Морфометрические показатели острого набухания и уплотнения нейронов в критической зоне ишемического инфаркта мозга, Шаврин В. А. (2012)
Волошина И. Н. - Оценка прогностического потенциала гипер-симпатикотонии у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии и последствиями инфаркта мозга (2012)
Бідованець Б. Ю. - Морфологія сечового міхура жінок менопаузального періоду, Головата Т. К., Боднар Я. Я. (2012)
Блінова О. М. - Патоморфологічні зміни в м’язах кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч, Гошко В. Ю. (2012)
Блінова О. М. - Іннервація головки стегнової кістки при асептичному некрозі (2012)
Бондарєва В. О. - Дослідження "подвійної" транслокації у лімфомах Беркітта з атиповою морфологією, Шпонька І. С., Короленко Г. С., Корнілов Б. Ю. (2012)
Боднар Я. Я. - Морфологічна характеристика циклофосфанової кардіоміопатії, Ваврух П. О. (2012)
Вернигородський С. В. - Втрата експресії транскрипційного фактора CDX2 у ділянках кишкової метаплазії як предиктор малігнізації слизової оболонки шлунка (2012)
Вовк В. В. - Морфологічна характеристика посліду при природжених вадах розвитку плодів у термін гестації 20-28 тижнів, Томашова С. А. (2012)
Волянська А. Г. - Патоморфологічні особливості впливу сульфату барію на формування спайкового процесу, Олійник Н. М., Сивоконюк О. В. (2012)
Гаврилюк О. М. - Патогенез процесів загоєння та репарації при стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні особливості раку печінки на фоні цирозу вірусного ґенезу (2012)
Галунко Г. М. - Морфологічні зміни в тонкій кишці при експериментальній опіковій хворобі та її корекції колоїдно-гіперосмолярними розчинами, Гаврилюк А. О. (2012)
Грицина І. В. - Можливості імуногістохімії в діагностиці плеоморфної ліпосаркоми, Данилишин І. Є. (2012)
Дегтярьова Л. В. - Передумови неопластичних трансформацій у слизовій оболонці шлунка при гелікобактеріозі, Вернигородський С. В. (2012)
Іванова О. М. - Особливості кістоутворення при хронічному поліпозному риносинуїті, Науменко О. М. (2012)
Коваленко И. С. - Иммуногистохимическая характеристика фиброза поджелудочной железы при хроническом панкреатите (2012)
Кузик П. В. - Особливості патоморфології ВІЛ-асоційованого туберкульозу (2012)
Лавриненко В. Є. - Морфологічна верифікація впливу нанорозмірних об’єктів на живі організми, Зінабадінова С. С. (2012)
Литвиненко М. В. - Актиномикотическое поражение половых органов у ВИЧ-инфицированных женщин (2012)
Мазепа Ю. С. - Роль патоморфологічних досліджень в убезпеченні та підвищенні ефективності ентеросорбентів, Піщиков В. А. (2012)
Нарбутова Т. Є. - Ультраструктурні зміни компонентів звивистих сім’яних канальців мишей під тривалим впливом ацетату свинцю (2012)
Непомнящий В. М. - Експресія гладком’язового актину альфа при гломерулонефриті з нефротичним синдромом, Кобзар О. А., Самусєва Є. С. (2012)
Пославська О. В. - Прогнозування перебігу плоскоклітинних раків ротоглотки: імуноморфологічні аспекти, Легеза О. А., Мальцев І. О., Алєксєєнко О. А. (2012)
Сегеда Т. П. - Патологія ендотелію у формуванні недостатності запальної відповіді, Терещенко В. П., Сушко В. О. (2012)
Ситнікова В. О. - Морфологічні зміни в плаценті при легеневому туберкульозі, Задорожний О. А. (2012)
Сорокина И. В. - Патологическая анатомия органов эндокринной системы мертворожденных и детей раннего возраста от ВИЧ-инфицированных матерей, Шерстюк С. А., Плитень О. Н. (2012)
Терещенко В. П. - Ураження ендотелію як пато-(морфо-)генетична складова тяжкого перебігу грипу, Діброва Ю. В. (2012)
Терещенко В. П. - Використання "чорнобильського" досвіду у практичній роботі патолога, Піщиков В. А., Гичка С. Г. (2012)
Ткаченко П. І. - Морфологічні особливості ретенційних кіст під’язикових слинних залоз у дитячому віці, Старченко І. І., Білоконь С. О., Прилуцький О. К. (2012)
Трушкевич А. А. - Особенности экспрессии эстрогена и прогестерона в молочной железе женщин репродуктивного возраста с гиперпролактинемией различного ґенеза, Филоненко Т. Г., Голубинская Е. П., Платонова И. Н. (2012)
Файчак Х. Т. - Морфологічні особливості раку легень у жінок (за даними автопсій), Даньчук О. В. (2012)
Федченко Н. П. - Фильтрационные аспекты патогенеза основных стромальных заболеваний человека, Федченко Н. Н. (2012)
Федченко М. М. - Можливість застосування маркерів біологічної властивості тканин для виявлення оболонки з фібробластоподібних клітин в щитовидній залозі людини, Федченко М. П., Лимар Л. І., Чекан С. М. (2012)
Филоненко Т. Г. - Роль сурфактант-ассоциированного белка SP-A в системе местной защиты легких (2012)
Александрова К. В. - Модуляція нітроксидергічної системи у дослідах in vitro різними концентраціями 3-арил (аралкіл)-8-гідроксиметилксантинідів, Бєленічев І. Ф., Дячков М. В., Бухтіярова Н. В., Шкода О. С., Носач С. Г., Білоконь Л. Є. (2012)
Александрова К. В. - Похідні ксантину - перспективні нейропротектори з антиоксидантним механізмом дії, Левіч С. В., Шкода О. С., Крісанова Н. В., Рудько Н. П. (2012)
Александрова К. В. - Поетапний скринінг сполук нейропротективної активності серед ксантиніл-7-ацетатних кислот та їх функціональних похідних, Юрченко Д. М., Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Носач С. Г., Макоїд О. Б., Біленький С. А. (2012)
Беленичев И. Ф. - Нейропротективные и эндотелиотропные свойства нового препарата лизиний в условиях ишемического повреждения головного мозга, Кучеренко Л. И., Абрамов А. В., Егоров А. А., Павлов С. В. (2012)
Беленичев И. Ф. - Нитрозирующий стресс в головном мозге пренатально алкоголизированных крыс: эффекты тиоцетама, Кучеренко Л. И., Егоров А. Н., Мазур И. А., Бухтиярова Н. В., Соколик Е. П. (2012)
Березин А. Е. - Элевация циркулирующего C-реактивного протеина как предиктора повторных кардиоваскулярных событий у больных с артериальной гипертензией в течение первого года после мозгового ишемического инсульта, Лисовая О. А. (2012)
Буряк В. В. - Протективний ефект статинів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Вишнякова В. С. (2012)
Бут Н. А. - Влияние ронколейкина на эффекты системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом, Супрун Э. В., Громов Л. А., Пиминов А. Ф. (2012)
Візір В. А. - Стан цереброваскулярної реактивності у хворих на гіпертонічну хворобу з наслідками інфаркту мозку під впливом цитопротекторної терапії, Волошина І. М. (2012)
Туманский В. А. - Патоморфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии, Авраменко Ю. Н. (2012)
Чекман И. С. - NO-синтазная активность в головном мозге спонтанно гипертензированных крыс: модулирующее действие нового препарата "МТ", Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Пархоменко В. В., Мазур И. А., Горчакова Н. А., Парнюк Н. А. (2012)
Школьник В. М. - Патоморфогенез мікрогемоциркуляції при лакунарних інфарктах мозку, Погорєлов О. В., Бараненко О. М., Кальбус О. І., Погорєлова В. О. (2012)
Серветник М. І. - Перехідноклітинна карцинома передміхурової залози: особливості клініки, пато- та морфогенезу, Поспішіль Ю. О. (2012)
Озерова Н. Ю. - Случай наблюдения аденокарциномы аденогипофиза по данным аутопсии, Савина Т. В., Пигидин Н. И., Гребеник В. П., Ганжарин А. В., Яновский М. Б., Шатрова К. М., Голубинская Е. П. (2012)
Бойко О. І. - Імплантаційні кератин-гранульоми товстої кишки у новонародженої дівчинки з гастрошизисом, Дудаш П. Й. (2012)
Давыдова А. А. - Доброкачественная метастазирующая лейомиома, Щербаков Г. В., Голубинская Е. П., Биркун А. А., Нестеров Е. Н., Идрисова З. Н. (2012)
Березин А. Е. - Диагностическая и прогностическая ценность лептина как маркера кардиометаболического риска, Кремзер А. А. (2012)
Коровай С. В. - Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку передчасних пологів (2012)
Милославська Ю. О. - Роль лептину та ендотеліну-1 у формуванні несприятливого кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з метаболічним синдромом (2012)
Данилишина М. В. - Морфологические аспекты энергетического дефицита миокарда при хронической гиперхолестеринемии (2012)
Гаман Д. В. - Морфологічне вивчення впливу іноксарилу на серцевий м’яз при експериментальному адреналінгідрокортизоновому інфаркті міокарда, Кононенко Н. М., Рибалкін М. В. (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні та біохімічні показники некро-запальних і фібротичних змін у печінці та їх зв’язок з вірусним навантаженням у хворих на ХВГ (2012)
Туманский В. А. - Морфогенез перицеллюлярного фиброза печени у больных хроническим вирусным гепатитом С, ассоциированным со стеатозом печени, Шебеко Ю. А., Громенко Е. А., Фень С. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Роль транскрипційного фактора Cdx2 у виникненні кишкової метаплазії шлунка, Дегтярьова Л. В. (2012)
Дядык Е. А. - Прогностическое значение маркера p16ink4a в диагностике дисплазии шейки матки, Поколодная Ю. И. (2012)
Губка В. А. - Повторные реконструкции у больных облитерирующим атеросклерозом с отдаленными осложнениями (2012)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: особливості патоморфології розшаровуючих аневризм та розшарувань аорти, Кузик П. В. (2012)
Фомочкина И. И. - Патогенетическое значение протеиназ-ингибиторной системы в развитии локальной и системной патологии, Кубышкин А. В. (2012)
Лагода Н. М. - Морфологія порушень дозрівання ворсинчастого хоріона при ранніх формах ЕРН-гестозу, поєднаного з анемією вагітних (2012)
Анікін I. O. - Зміни системної та периферичної гемодинаміки після усунення шунтування крові через відкриту артеріальну протоку у недоношених з критичною вагою, Снісарь В. І. (2012)
Лискина И. В. - Современные представления о патогенезе и морфогенезе пульмонального Лангергансклеточного гистиоцитоза взрослых (2012)
Бісярін Ю. В. - Морфологічні зміни тканин ретенованих зубів, Пішковці М. Я. (2012)
Сердюк В. Н. - Возможность медикаментозной коррекции нейротропными препаратами нарушений в метаболическом цикле нейротоксического трансмиттера глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2012)
Іркін І. В. - Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склерохірургії варикозної хвороби, Ходос В. А., Заріцька В. І., Тітова Ю. П. (2012)
Козар В. В. - Рівень аутоантитіл до антигенів щитоподібної залози при метаболічному синдромі на тлі дефіциту естрогенів та гіпотиреозу (2012)
Соловйова Г. А. - Порушення мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Курик О. Г. (2012)
Ермола Ю. А. - Изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при развитии экспериментального перитонита (2012)
Морар І. К. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні особливості перебігу гострого деструктивного панкреатиту в експерименті, Іващук О. І., Давиденко І. С., Рябий С. І., Вітковська С. В. (2012)
Воробьева О. А. - Терапевтические эффекты метаболитотропного кардиопротектора, содержащего L-аргинин и инозин, у больных пожилого и старческого возраста с ИБС (2012)
Новиков Н. Ю. - Метод определения объемной доли воздушных пространств в цифровых изображениях гистологических срезов легких (2012)
Берека В. - Закономірності формування особистісно-позитивного ставлення магістрантів до управлінської діяльності (2008)
Михайліченко М. - До проблеми характеристики компетентнісного підходу та його значення у підготовці майбутніх учителів (2008)
Обміняна Г. - Комунікативна активність студентів у вищому навчальному закладі як необхідна умова навчальної та професійної педагогічної діяльності (2008)
Ратовська С. - Значення курсу педагогічної майстерності при підготовці майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів (2008)
Гуревич Р. - Інформаційно-телекомунікаційні технології в профільному навчанні сільських школярів, Кадемія М. (2008)
Кардаш І. - Використання поглядів О. Потебні в розвитку образного мовлення школярів (2008)
Кучай Т. - Динаміка змін у педагогічній освіті Великої Британії (2008)
Напрєєв Я. - Вивчення шкільного курсу інформатики з використанням вільного програмного забезпечення (2008)
Нетьосов С. - Тести та комп’ютерне тестування на уроках правознавства (2008)
Салата І. - Основні принципи і параметри тестових завдань з виміру рівня сформованості умінь з читання (2008)
Хоменко Л. - Використання сучасних комп’ютерних технологій при конструюванні,моделюванні швейних виробів в процесі вивчення обслуговуючих видів праці, Гвоздецька Ю. (2008)
Целих О. - Застосування навчальних програмних засобів у навчанні іншомовному спілкуванню (2008)
Шевельова О. - Нові програми і технології навчання музичного виховання дошкільників (2008)
Шуляк С. - Лінгвопоетика і проблеми організації текстових структур (2008)
Ятло Л. - Специфіка співацької артикуляції і дикції в роботі з дитячим хором (2008)
Жуков С. - Соціально-педагогічні та психологічні умови розвитку духовних потреб та інтересів у дітей (2008)
Павлюк О. - Розробка психологічних аспектів шкільної математичної освіти в освіті другої половини XX століття (2008)
Безлюдна В. - Батьківське ставлення і його вплив на формування особистості дитини (погляди американських фахівців) (2008)
Жеребецька Л. - Збереження традицій української сім’ї в умовах глобалізації (2008)
Кочубей Т. - Соціальне становлення особистості студента у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2008)
Кузьменко Т. - Формування досвіду моральної поведінки в учнів як соціально-педагогічна проблема (2008)
Лаврентьєва О. - Моніторинг якості виховної роботи в діяльності класного керівника (2008)
Мачуський В. - Політична соціалізація в контексті поглядів російських науковців (2008)
Мелешко В. - Навчально-виховне середовище сільської малочисельної школи як об’єкт моделювання (2008)
Миколюк ю. - Софія Київська як животворне світло української культури (2008)
Пащенко д. - Найтиповіші суперечності, що перешкоджають здійсненню гуманістичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2008)
Потапчук т. - Виховний потенціал українських родинно-побутових пісень (2008)
Скрипник с. - Удосконалення змісту форм і методів формування ціннісного ставлення до природи у старшокласників сільської школи (2008)
Вербовський О. - Педагогічні ідеї та погляди на виховання культури міжнаціональних стосунків в 20-30 рр. ХХ ст. в Україні (2008)
Іванюк г. - Теоретико-педагогічні дослідження діяльності сільської школи в Україні (ІІ пол. ХХ ст.) (2008)
Онопченко с. - Етапи розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2008)
Пахомова Т. - Система управління перепідготовкою вчительських кадрів у 1920-1923 роках ХХ століття (2008)
Смагін І. - Становлення шкільного правознавства та проблеми підручникотворення з правових предметів у ХІХ столітті (2008)
Шоробура І. - Проблеми підручника з географії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Чепка О. - Науково-педагогічний комплекс "педагогічний коледж – ВНЗ": постановка проблеми (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Алексеєнко М. Д. - Банківська послуга та її економічна сутність, Ярова А. В. (2012)
Баріда Н. П. - Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком (2012)
Гапонюк М. А. - Ринок муніципальних облігацій у США, Телятников В. М. (2012)
Дегтярьова Н. В. - Оцінка ефективності інвестиційних фондів, Бороденко Т. М. (2012)
Диба М. І. - Корпоративне управління у банку: потенційні переваги та недоліки, Осадчий Є. С., Осадча Т. І. (2012)
Диба О. М. - Інноваційний проект: теорія та проблеми фінансового забезпечення, Гернега Ю. О. (2012)
Дробязко А. О. - Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України (2012)
Ковриженко Л. О. - Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері (2012)
Козлов В. І. - Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи (2012)
Конопатська Л. В. - Вплив процесу капіталізації на забезпечення стабільності банківської системи України (2012)
Кравченко А. Д. - Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання (2012)
Красножон С. В. - Особисті уподобання та досвід індивідуального інвестування (2012)
Моісеєнко Т. Є. - Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності (2012)
Онікієнко С. В. - Асиметричність інформації, фінансова стабільність і потреба в регулюванні банківської діяльності (2012)
Осадець С. С. - Удосконалення страхової справи (2012)
Островська Н. Л. - Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні (2012)
Поліщук Є. А. - Роль банків у фінансово-промислових групах (2012)
Примостка Л. О. - Макроекономічна рівновага та фінансова стійкість банків: теоретичний аспект (2012)
Славкова А. А. - Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб, Степура М. М. (2012)
Смагін В. Л. - Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку (2012)
Стрижак А. П. - Тенденції формування власного капіталу в банківській системі України (2012)
Ушеренко С. В. - Особливості управління формуванням прибутку підприємства з урахуванням циклічності ринкової економіки (2012)
Чуб П. М. - Антикризове управління у банківській діяльності (2012)
Шевалдіна В. Г. - Роль ФГВФО в забезпеченні стабільності депозитної бази банків (2012)
Шморгун Ю. В. - Дюрація як індикатор відсоткового ризику (2012)
Амбарчян В. С. - Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії (2012)
Амбарчян М. С. - Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів (2012)
Гавриловський О. С. - Податок на прибуток і податок на додану вартість (2012)
Голуб Ю. Ю. - Сутнісна характеристика інновацій (2012)
Городянска Л. В. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами (2012)
Дмитренко А. В. - Проблеми розвитку спільних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні (2012)
Дорошенко О. О. - Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2012)
Кірданов М. Г. - Відображення в бухгалтерському обліку формування і використання фінансових ресурсів підприємства (2012)
Ковач С. І. - Річна звітність фізичної особи-підприємця з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України, Безверхий К. В. (2012)
Коршикова Р. С. - Перехід на МСФЗ: формування облікової політики, Небильцова О. В. (2012)
Корягін М. В. - Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку (2012)
Кузьмінський Ю. А. - Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: стан, проблеми і орієнтири, Свірко С. В. (2012)
Лесняк В. О. - Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування (2012)
Ловінська І. Г. - Сутність власного капіталу підприємства з позицій обліку (2012)
Ніколенко Л. А. - Впровадження інноваційних процесів у розвиток освіти по напрямку "Бухгалтерський облік" (2012)
Озеран А. В. - Обґрунтування фінансової звітності як джерела фінансової інформації (2012)
Олійник Я. В. - Облікова політика як інструмент вирішення методичних питань складання фінансової звітності підприємств (2012)
Свідерський Д. Є. - Методологічні особливості аудиту фінансової звітності (2012)
Сташенко Ю. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення та методика обліку транспортно-експедиторських послуг (2012)
Супрович Г. О. - Особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності (2012)
Ящук Є. А. - Внутрішній розподіл доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності банківських установ (2012)
Вовк О. - Сучасна стратегія формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів (2008)
Коберник Г. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра (2008)
Письменна Н. - Активізація мислення студента-піаніста як основна умова оптимізації підготовки майбутніх учителів (2008)
Райковська Г. - Інформаційно-комунікаційні засоби в графічній підготовці майбутніх фахівців-інженерів (2008)
Ткаченко І. - Використання інтерактивних технологій у вивченні астрономії (2008)
Ткаченко Н. - Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності (2008)
Тутова О. - Неперервність у формуванні ІКТ – компетентності майбутнього вчителя математики (2008)
Будій Н. - Формування лінгвокреативних здібностей в учнів початкової школи (2008)
Гарбич-Мошора О. - Методи розвитку творчих здібностей інженерів-аграрників (2008)
Долінська К. - Використання художніх творів у процесі навчання усного мовлення на уроках англійської мови (2008)
Логвинюк Н. - Інтерактивні методи вивчення розмовної англійської мови (2008)
Плахотнюк О. - Цілі сучасної педагогіки США (2008)
Гупан Н. - Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини, Пометун О. (2008)
Пушинська А. - Забезпечення інтерактивної основи колективної діяльності учнів на уроках іноземної мови (2008)
Шуляк С. - Інтерактивне навчання – активна взаємодія учнів та вчителя (2008)
Ятло Л. - Опанування техніки співацького дихання в дитячому хорі (2008)
Гензьора Т. - Роль тренінгів з формування здорового способу життя серед студентської молоді у підвищенні їх самосвідомості, Андрієнко О., Сорокіна С., Мамчур Т., Грабовська С. (2008)
Ковальчук н - Соціалізація молоді у традиційних польських дослідженнях (2008)
Кушнір в. - Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формуванні емоційно-морального досвіду дошкільника (2008)
Плачинда Т. - Позааудиторна робота з фізичного виховання як засіб активізації фізкультурної діяльності студентської молоді (2008)
Радченко Ю. - Теоретичні проблеми прогнозування розумового виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2008)
Кривов’яз О. - Елементи інтерактивного навчання під час проведення лабораторних робіт з хімії у педагогічних поглядах О.І. Астахова (2008)
Лупанова В. - Формування фізіологічного напрямку в теорії піанізма ХІХ-ХХ ст. (2008)
Загородна О. - Використання інтерактивних технологій у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей (2008)
Ярошинська О. - Наукове стажування як одна із форм підвищення професійної майстерності викладача вищої школи (2008)
Наші автори (2008)
Content (2008)
Бєляк О. - Творче самовиявлення майбутніх учителів-філологів в умовах вищого педагогічного закладу (2009)
Лисак Г. - Методика підготовки викладачів до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності (2009)
Сідун М. - Типологія педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя іноземної мови початкової школи (2009)
Шкваріна Т. - Моделювання системи підготовки майбутніх учителів до навчання дошкільників іноземної мови (2009)
Глущук Т. - Дидактична адаптація як складова загальної адаптації студентів-першокурсників (2009)
Горбулінська С. - Методика формування екологічних знань школярів при профільному навчанні (2009)
Журба О. - Стан викладання етики у сучасній школі (2009)
Комашко Н. - Суть і структура творчої компетентності майбутнього художника-дизайнера (2009)
Опанасенко Н. - Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів при викладанні курсу "Дидактика" (2009)
Пащенко Л. - Формування живописної майстерності майбутнього художника-дизайнера (2009)
Черненко Г. - Упровадження інтерактивних технологій при вивченні дисципліни "Людина і світ" з методикою викладання у початкових класах (2009)
Шуляк С. - Поетизм душа у художньому тексті Євгена Гуцала (2009)
Шумаєва С. - Використання нових інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов (2009)
Алендарь Н. - Соціальна адаптація: теоретичний аспект (2009)
Безлюдна В. - Соціальна робота з неповними та конфліктними сім’ями у США (2009)
Гончарук В. - Християнська мораль та її виховний потенціал (2009)
Горбатюк А. - Формування естетичних смаків майбутніх вчителів музики на заняттях фортепіано в педагогічному коледжі (2009)
Козак Н. - Освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва дошкільників (2009)
Юркова Т. - Психолого-педагогічні умови виховання в учнів підліткового віку ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2009)
Яценко Т. - Особливості масових виховних заходів у роботі педагогічного коледжу (2009)
Бойко О. - Становлення та розвиток Ризинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області (2009)
Бричок С. - Комплексна система навчання в початковій освіті України (1920–1932 рр.) (2009)
Іванюк Г. - Філософсько-світоглядні засади розвитку сільської школи в Україні 1958–2000 рр. (2009)
Коляда Н. - Дитяча періодика як засіб науково-педагогічної комунікації (на прикладі журналів "Вожатый" та "Дитячий рух") (2009)
Медвідь Л. - Передумови започаткування початкової та середньої економічної освіти на українських землях за царату у XIX столітті (2009)
Мінєнко Г. - Теоретико-педагогічні погляди Б.І. Коротяєва, орієнтовані на вільний педагогічний простір (2009)
Пахомова Т. - Перепідготовка вчителя в змісті освітньої політики наркомосу України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Наші автори (2009)
Анотації (2009)
Annotation (2009)
Бабатіна С. І. - Аналіз наукових підходів дослідження категорії часу: філософсько-психологічний аспект (2013)
Волошина В. О. - Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС (2013)
Головкова Н. О. - Психологічні аспекти дослідження пізнавальних почуттів особистості (2013)
Гусейнова Н. О. - Самотність як суб’єктивне переживання (2013)
Савченко О. В. - Метод суб’єктивного шкалування: визначення критеріїв оцінювання (2013)
Чхаідзе А. О. - Духовні цінності особистості як психологічні аспекти мотивації вступу у шлюб (2013)
Александрова О. Г. - Особливості організації роботи психологічної служби вищого навчального закладу, Ковальська Г. О., Діденко Г. О. (2013)
Афлятунова Н. А. - Сотрудничество как актуальная проблема психологии (2013)
Білоущенко В. В. - Психологічні особливості інтернет-залежності в підлітковому віці, Чарнецька Р. Т. (2013)
Карсканова С. В. - Психологічне супроводження інтелектуальної обдарованості як "маленького паросточка" (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні механізми становлення ґендерної ідентичності особистості у період дорослішання (2013)
Тавровецька Н. І. - Емпіричне дослідження дитячо-батьківських відносин в неповних родинах (2013)
Цілинко І. О. - Особливості моральної сфери в юнацькому віці (2013)
Блинова О. Є. - Трудова міграція з погляду студентів різних регіонів України (2013)
Даукша Л. М. - Межличностные отношения и удовлетворенность браком супругов в молодой семье (2013)
Крупенко О. В. - Соціально-психологічний тренінг розвитку професійно значимих якостей фермера: аналіз результативності (2013)
Крупник І. Р. - Емпіричне дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя у дітей підліткового віку з родин трудових мігрантів (2013)
Перетятько В. А. - Волонтерская деятельность как проблема исследования социальной психологии (2013)
Самкова О. М. - Соціальні стереотипи і стереотипізація: аналіз сучасних теоретичних підходів (2013)
Штуца О. В. - Довіра як аспект соціально-психологічного благополуччя особистості (2013)
Казібекова В. Ф. - Психічне здоров’я людини як предмет комплексного міждисциплінарного дослідження (2013)
Одінцова В. М. - Професійна самооцінка як елемент структури професійної "Я-концепції", Діброва Л. В. (2013)
Танасійчук О. М. - Вплив сім’ї на професійне самовизначення старшокласників (гендерний аспект) (2013)
Шебанова В. І. - Границі тілесності як параметри психосоматичного функціонування, Шебанова С. Г. (2013)
Власенко С. Б. - Дослідження особистості в тифлопсихології як передумова вивчення образу фізичного я у сліпих (2013)
Гойко І. Ю. - Визначення окислювально-відновлювального потенціалу для характеристики антиоксидантної активності нетрадиційної рослинної сировини (2013)
Остроухова О. В. - Дослідження здатності дріжджів рас бордо і каберне-5 до утворення летких компонентів, Пєскова І. В., Скорікова Т. К., Пробийголова П. О., Травнікова О. Е. (2013)
Вербицький Б. І. - Мікропорова структура моркви, Луцик Ю. П., Левківська Т. М. (2013)
Бондарева В. Й. - Застосування ефірної олії троянди та грінделії в емульсіях прямого типу та вивчення їх консервуючих властивостей, Макаренко О. Г., Гоцуляк Я. Н., Попова А. В. (2013)
Благоєва Н. - Вплив деревини різноманітних видів дерев на органолептичні характеристики вина сорта мерло після витримки, Стоянов Н., Митєв П., Спасов Х., Мельник І. (2013)
Фалендиш Н. О. - Застосування плодово-ягідної сировини в технології хліба, Федорова Т. О., Казмірчук О. А. (2013)
Радзієвська І. Г. - Сумішеві олії для здорового харчування, Громова О. М. (2013)
Іщенко В. М. - Використання бентонітів у харчовій промисловості, Колотуша Т. П., Полумбрик О. М. (2013)
Величко А. Є. - Ефективність переробки молочної сировини при застосуванні метода бактофугування, Маслова І. В. (2013)
Філіпенко Т. А. - Особливості кінетики окиснення ріпакавої олії та антиоксидантної дії в ній фенолів, Грибова Н. Ю. (2013)
Одарченко Д. М. - Колориметрична оцінка водяних розчинів соків та плазм з дикорослих ягід, Кудряшов А. І., Штих С. В., Іштван Є. О., Сюсель О. О. (2013)
Чернюшок О. А. - Дія електричних розрядів на мікробіологічні показники сироватки молочної, Кочубей–Литвиненко О. В., Пухляк А. Г. (2013)
Грек О. В. - Визначення форм зв'язаної вологи в сироваткових напоях з харчовими волокнами, Красуля О. О. (2013)
Булій Ю. В. - Технологія ректифікації в режимі керованих циклів, Шиян П. Л., Дмитрук П. А., Малигін А. І. (2013)
Чепель Н. В. - Удосконалення автоматизованої установки вакуумного фракціонування з одержання вузьких фракцій ефірних олій, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А, Усатюк О. М. (2013)
Савінський С. В. - До питання про з’єднання спирту з водою. Частина І. (2013)
Пешук Л. В. - Сучасні підходи щодо використання селери, топінамбура, гарбуза та капусти кольрабі у технології посічених м'ясо-рослинних напівфабрикатів, Гащук О. І., Аветян Е. Г. (2013)
Танащук Л. І. - Екологічні проблеми цукрової промисловості та шляхи їх вирішення, Степанець Л. Ф. (2013)
Світлик А. М. - Снарядний рух газорідинної суміші в капілярі, Прохоров О. М. (2013)
Ощипок І. М. - Оцінка технологічних параметрів м’ясних туш і відрубів з використанням фазоімпульсного пристрою (2013)
Гіджеліцький В. М. - Методи стабілізації продукції переробних виробництв, Гонта І. А., Піддубний В. А. (2013)
Мирончук В. Г. - Політермічна кристалізація сахарози, Самілик М. М., Єщенко О. Є. (2013)
Якимчук М. В. - Розробка методик вибору основних параметрів комбінованих захоплювальних пристроїв під час проектування обладнання для групової упаковки (2013)
Змієвський Ю. Г. - Аналіз конструктивних особливостей електродіалізаторів, Мирончук В. Г. (2013)
Васильківський К. В. - Дослідження динаміки приводів обладнання для розвантаження збільшених вантажних одиниць з нелінійною системою підвіски, Лензіон В. Й., Мавроді Д. В., Дідик І. М. (2013)
Дороніна К. М. - Дослідження впливу параметрів інфрачервоного нагрівання на процес виготовлення полімерної упаковки методом термоформування, Волчко А. І. (2013)
Беспалько А. П. - Дослідження подрібнення ПЕТ пляшок методом різання з одночасним відокремлення горловини та днища, Якимчук М. В., Валіулін Г. Р., Юхно М. І. (2013)
Гавва О. М. - Шляхи зменшення динамічної складової похибки дозування сипкої продукції, Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Глущенко М. С. - Дослідження фазових траєкторій при побудові оптимального керування утфельним вакуум-апаратом, Луцька Н. М. (2013)
Лобок О. П. - Вплив стохастичних збурень на результати аналітичного конструювання оптимального керування багатовимірними об’єктами, Гончаренко Б. М., Струнін І. В. (2013)
Левчій Д. В. - Використання під-алгоритмів для керування виробничими процесами у харчовій промисловості, Медвідь Н. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського