Zinchenko S. - Development of automatic control methods of vessel rotation around the pivot point without drift, Tovstokoryi O., Sapronov O., Petrovskyi A., Ivanov A., Tymofeiev K. (2022)
Chernenko Y. - Development of a risk management method for development projects of providers of housing and utility services, Haidaienko O., Tkachenko V. (2022)
Semenenko I. - Development of a methodological approach to the research of special purpose communication systems, Artabaiev Y., Degtyareva L., Vakulenko Y., Odarushchenko E., Nalapko O., Zarubenko A., Pavliuk D., Demianenko H., Kovalchuk B. (2022)
Yekini N. A. - Empirical analysis of webometric ranking in Nigeria polytechnics education sector, Adigun O., Akinwole A. K. (2022)
Abstract and References (2022)
Zaitsev S. - Improvement of methods for detecting internal defects in a high-voltage oil-filled coupling capacitor, Kishnevsky V., Sushchinskaya S., Тikhenko V. (2022)
Dyman M. - Research of the structure and mechanical properties of microplasm porous coatings for biomedical purposes, Moltasov A., Kaliuzhnyi S., Kyslytsia O., Tsymbalista T. (2022)
Topilnytskyy V. - Wave processes in the constructions of mechanisms and buildings, Rebot D. (2022)
Tepla T. - Causes of degradation of titanium dental implants, Pleshakov E., Sieniawski J., Bohun L. (2022)
Kovbasiuk T. - Determination the causes of premature destruction of sheet electrical steel, Duriagina Z., Kulyk V., Kushpir V. (2022)
Biloborodchenko V. - Optimization of the mechanism welding mode in a shielding gases environment of shell structures in the position "On weight” (2022)
БезруковаКа К. - Концептуальна й операціональна моделі дослідження соціально-психологічних особливостей електоральних груп України, Траверсе Т. (2022)
Буняк Н. - Своєрідність і багатогранність впливу дистанційного навчання на психіку викладача, Чала Т. (2022)
Дубровинський Г. - Особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці, Дудкевич М. (2022)
Зарічанський О. - Антикорупційна культура як складова культури організації (2022)
Мущерова К. - Психологічні особливості взаємозв'язку життєстійкості та тривожності (2022)
Пристай О. - Креативність та емоційний інтелект у структурі управлінської компетентності керівника ЗЗСО (2022)
Предко В. - Психологічні особливості взаємозв'язку життєстійкості й опанувальної поведінки особистості (2022)
Сеник О. - Вимірювання перспективи майбутнього: ревалідизація "шкали врахування майбутніх наслідків", Полунін О., Шатілова О., Абрамов В., Кривенко І. (2022)
Сердюк Л. - Салютогенетичні основи життєстійкості особистості, Купрєєва О., Отенко С. (2022)
Тан Тан Давані Х. - Виникнення та емоційне регулювання розладів, пов'язаних з уживанням психотропних речовин (2022)
Чаплінська Ю. - Медіапсихологічна експертиза аудіовізуальної продукції (2022)
Чиханцова О. - Медичне обслуговування як чинник задоволеності життям та якістю життя українців у період пандемії COVID-19 (2022)
Сенченко М. - До проблеми збереження цифрової спадщини (2022)
Хартія ЮНЕСКО про збереження цифрової спадщини (2022)
Вірич Т. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2021 року за розділами УДК (2022)
Давидова І. - База знань комунікаційних феноменів, Біличенко О. (2022)
Кепін Д. - Пам'яткознавчий портрет України (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану (2022)
Бачинська Н. - Інформаційно-ресурсне забезпечення навчальної діяльності студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2022)
Коваленко С. - Освіта на віддаленні. Ретроспективний аналіз дисертацій за темою "Дистанційна освіта" (2022)
Дояр Л. - Колекції друків у Книжковій палаті України: комплектування, опрацювання, змістовий аналіз образотворчого (плакатного) фонду Державного архіву друку (2022)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2022 рік (2022)
Яровий Г. І. - Вплив різних комерційних гібридів піщеп на ріст і розвиток безнасінневого кавуна гібрида Кідман F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України, Галагуря А. О. (2022)
Marinich L. - Characteristics of the starting material of stockolus bezos for lawn use, Shakaliі S., Bahan A. (2022)
Бараболя О. В. - Перспективні технології зберігання зерна під час надзвичайних ситуацій, Кириченко Д. В. (2022)
Білявська Л. Г. - Вплив біопрепаратів комплексної дії на посівні якості насіння сої, Білявський Ю. В., Брижак Я. В. (2022)
Ляшенко В. В. - Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та біометричні показники рослин моркви, Короткова І. В., Романець Г. П. (2022)
Polevoy A. - Spatio-temporal variability of the chornozem soils humus, Mikityuk A., Bozhko L., Barsukova E., Pylypiuk V. (2022)
Тараненко А. О. - Кліматична політика у м. Полтаві та аналіз інноваційних методів з адаптації до змін клімату в містах, Глазунова В. Є. (2022)
Адмін О. Є. - Вплив паратипових чинників на показники якості молока при різних технологіях утримання тварин, Адміна Н. Г. (2022)
Гришина Л. П. - Прояв ефекту гетерозису за продуктивними ознаками свиней, Онищенко А. О., Краснощок О. О. (2022)
Matiiuk V. - Diseases caused by mitochondrial DNA mutations (2022)
Мельничук В. В. - Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Моногенетичні сисуни, Євстаф’єва В. О., Прийма О. Б., Шепітько А. Д., Мирошниченко А. О., Чаус Я. В., Турченко Я. В. (2022)
Камбур М. Д. - Властивості крові та білковий обмін у корів під час корекції гідрогуматом натрію та прополісом, Замазій А. А, Касич В. Ю. (2022)
Кручиненко О. В. - Аналіз ринку антигельмінтиків для жуйних тварин в Україні, Бондаревський І. Л. (2022)
Коваленко С. О. - Ефективність запропонованого способу виготовлення тимчасових мікропрепаратів кліщів роду Chorioptes, Мельничук В. В. (2022)
Євстаф’єва В. О. - Рентгенологічна діагностика дирофіляріозу собак у разі паразитування Dirofilaria immitis, Криворученко Д. О. (2022)
Хорольський А. А. - Рівень контамінації об’єктів довкілля у кролівничих господарствах пропагативними стадіями Passalurus ambiguus, Мушинський А. Б. (2022)
Михайлютенко С. М. - Епізоотологічні особливості дирофіляріозу собак у місті Миколаєві, Бурцева Д. Д., Мельничук В. В., Замазій А. А. (2022)
Нікітіна Л. М. - Біологічна ефективність колоїдного (нанорозмірного) діоксиду церію у бджіл Apis mellifera, Засєкін Д. А., Жолобак Н. М., Постоєнко В. О., Єфіменко Т. М., Односум Г. В. (2022)
Борисевич Б. В. - Гістологічні зміни в нирках котів, що загинули від інфекційного перитоніту, Котляров Е. С. (2022)
Замазій А. А. - Вплив процесів перекисного окиснення ліпідів в організмі корів на секретоутворюючу функцію молочної залози та гемостаз, Камбур М. Д., Скляр О. І. (2022)
Рубан В. О. - Ефективність застосування вакцин у схемах профілактичних заходів щодо інфекційного ринотрахеїту у котів в умовах ветеринарної клініки "Айболіт" м. Харкові, Северин Р. В., Гонтарь А. М., Пономаренко Г. В. (2022)
Чуприна М. І. - Діагностика та поширення дерматомікозів серед собак дрібних порід у м. Тернополі, Іванченко І. М., Северин Р. В. (2022)
Яценко І. В. - Інформативність мікроскопічних структур діафіза кісток плесна самок великої рогатої худоби для судово-ветеринарного визначення їхнього віку, Ткачук С. А., Пасніченко О. С., Савчук Л. Б., Дереча Л. М. (2022)
Федорова О. В. - Епізоотичний моніторинг ендопаразитозів серед диких птахів у Харківському регіоні, Мазанний О. В., Нікіфорова О. В., Люлін П. В., Зигіна О. Ю. (2022)
Прапірний В. В. - Патоморфологічні зміни у трупів абортованих та неонатальних лошат за наявності ринопневмонії в коней (2022)
Кравченко С. О. - Морфологічні та біохімічні дослідження крові інвазованих собак та котів під час застосування препарату "Брованол-С", Мельничук В. В., Канівець Н. С., Леньо Ю. М. (2022)
Тітаренко О. В. - Поширення лейкозу серед поголів’я великої рогатої худоби у Полтавській області, Зерко П.О., Киричко О.Б., Петренко М. О. (2022)
Прус П. М. - Ефективність "Ектосан пудритм" у боротьбі з паразитичними комахами на пасовищах і у тваринницьких приміщеннях для овець, Довгій Ю. Ю., Згозінська О. А. (2022)
Котелевич В. А. - Сучасний стан безпечності харчових продуктів щодо вмісту 137Cs порівняно з 2010 роком у контексті продовольчої безпеки, Пінський О. В. (2022)
Нагорна Л. В. - Особливості перебігу дирофіляріозу у собак, Негреба Ю. В. (2022)
Михайлютенко С. М. Кулинич С. М. - Ефективність кількісних методів копроовоскопії за наявності еймеріозу у кролів, Пеленьо Р. А., Леньо М. І., Жулінська О.С., Гутий Б. В. (2022)
Коломак І. О. - Морфологічні зміни органів травлення голуба за наявності сальмонельозної інфекції (2022)
Хільчевський В. К. - Особливості гідрографії Європи: річки, озера, водосховища (2022)
Szatten D. - Functionality of spatial analysis in the assessment of the impact of land cover on the erosion process prediction, Herman O., Tęgowska N. (2022)
Bonheur M. N. - Water erosion potential of the congo river in the Stanley-pool bay, Harmel O. O., Christian T., Dieudonne M. N. G., Bernard M. (2022)
Tunio I. A. - Application of HEC-RAS model to analyze of sediment transport dynamic pre and post construction of fall structures at Lower Nara Canal off-taking from Upper Nara Canal, Sukkur Barrage, Indus River, Sindh, Pakistan (2022)
Koffi B. - Hydrodynamic functioning of the Lobo River reservoir, West-Central of Côte d’Ivoire, Alexis B. L., Alain K. C., Olivier K. K. J., Kouassi K. L. (2022)
Гуляєва О. О. - Оцінка зміненого гідрологічного режиму Дністра як основа для визначення параметрів екологічного стоку, Усов О. Є. (2022)
Сокольчук К. І. - Застосування методів просторової інтерполяції до гідрологічних даних на прикладі правобережної частини басейну річки Прип’ять (Україна) (2022)
Капуста Т. Я. - Аналіз стану вивченості річок басейну Дністра в межах Тернопільщини, Сивий М. Я., Бицюра Л. О. (2022)
Лаврова Т. В. - Оцінка багаторічних просторово-часових змін хімічного складу підземних вод у зоні впливу колишнього уран-переробного підприємства ВО "Придніпровський хімічний завод", Кориченський К. О., Войцехович О. В. (2022)
Babiński Z. - Potential reasons for the ecological catastrophe of the Oder River in the summer of 2022, Habel M. (2022)
Пясецька С. І. - Несприятливі агрометеорологічні явища на території України протягом 2006 - 2020 рр. (2022)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (2022)
Тронько М. Д. - Орфанні ендокринні захворювання: сучасні тенденції хірургічного лікування в Україні, Гуда Б. Б. (2022)
Кравченко В. І. - Ретроспективний аналіз мікрота макроелементного забезпечення в пацієнтів із латентним автоімунним тиреоїдитом серед мешканців північного регіону України, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М., Болгов М. Ю. (2022)
Чернишов С. В. - Використання інтраопераційного моніторингу рівня паратиреоїдного гормону в мінімально інвазивній хірургії щитоподібної та паращитоподібних залоз, Тимків А. В., Вовканич А. В., Комісаренко І. І. (2022)
Reznikov A. G. - Our half-century quest to understand the etiology and pathogenesis of developmental disturbances of neuroendocrine control of reproduction and endocrine stress response (mini-review) (2022)
Тронько М. Д. - Основні транскрипційні фактори, які беруть участь у функціонуванні стовбурових клітин. Особливості їх активації та експресії в β-клітинах підшлункової залози (Частина1), Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Соколова Л. К., Пушкарьов В. В. (2022)
Соколова Л. К. - Профілактика та лікування цукрового діабету біоактивними препаратами квасолі звичайної (Phasеolus vulgaris L.), Пушкарьов В. М. (2022)
Соколова Л. К. - Історія створення, минулі та сучасні основні напрямки досліджень та досягнення відділу діабетології ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України”, Ткач С. М. (2022)
Артеменко М. О. - Сучасні аспекти усунення перфорантного рефлюксу при первинній варикозній хворобі (2022)
Атаманюк О. Ю. - Кореляція ультрасонографічних критеріїв, клінічних проявів та параметрів якості життя у пацієнтів з варикозною хворобою нижніх кінцівок, Скрипко В. Д., Атаманюк В. М., Библюк Ю. Й. (2022)
Боднар П. Я. - Флеботромбоз, як фактор ремоделювання м’язової тканини нижньої кінцівки на фоні онкопатології (2022)
Венгер І. К. - Синдром неспецифічної дисплазії сполучної тканини, як фактор ризику венозного тромбоемболізму в пацієнтів із ендопротезуванням кульшових суглобів, Костів С. Я., Вайда А. Р., Хвалибога Д. В. (2022)
Верещагін С. В. - Роль ендоваскулярних методів лікування у покращенні віддалених результатів реконструктивних операцій на магістральних артеріях нижніх кінцівок, Абраменко А. В., Черняк О. С. (2022)
Волошин О. М. - Вибір тактики лікування варикозних притоків: мініфлебектомія або склеротерапія?, Суздаленко О. В., Мачуський С. М., Губка В. А., Павліченко В. Д., Попова О. Г. (2022)
Гардубей Є. Ю. - Досвід ендоваскулярного лікування атеросклеротичного ураження сонних артерій в пацієнтів високого хірургічного ризику, Вацуро М. Ф., Гостєва Г. В., Власійчук Ю. В., Цегоєв Ю. Ю., Даниленко О. І., Сєліщев В. В., Роженко Т. І. (2022)
Герасимов В. В. - Новітні технологічні модифікації евло – шлях до більшої ефективності та безпеки, Герасимова Е. В. (2022)
Герасимова Е. В. - Сучасна естетична флебологія – від моносклеротерапії до широкого арсеналу можливостей, Герасимов В. В. (2022)
Голяченко О. А. - Віддалені результати хірургічного лікування при ішемії, що загрожує кінцівці, Гупало Ю. М., Наболотний О. І., Шамрай–Сас А. В., Маківчук Д. А. (2022)
Горбовець В. С. - 3–х річний досвід застосування автоматичного режиму термоабляції в лікуванні пацієнтів з хронічними захворюваннями вен (2022)
Горленко Ф. В. - Артеріовенозні доступи у пацієнтів з термінальною стадією хронічної хвороби нирок, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Попович Я. М. (2022)
Губка В. А. - Диференційна діагностика атипових виразок нижніх кінцівок, Волошин О. М., Суздаленко О. В., Мачуський С. М., Павліченко В. Д., Расул–заде С. Т. Попова, О. Г. (2022)
Гудз О. І. - Віддалені результати стентування підколінної артерії у пацієнтів із хронічною загрозливою ішемією нижніх кінцівок, Гінчицький В. Р., Ткачук Ю. Б., Кустова Ю. С., Гудз І. В. (2022)
Гудз І. М. - Ранні результати застосування механохімічної абляції у пацієнтів із варикозною хворобою, Гудз О. І., Грицишин Л. В. (2022)
Гудз О. І. - Результати гібридних реваскуляризацій при ураженнях аорто-клубового сегменту у пацієнтів із хронічною загрозливою ішемією нижніх кінцівок, Гудз І. М., Гінчицький В. Р., Мельник І. Я., Дибяк Ю. М., Дмитрів І. М. (2022)
Гудз І. М. - Перипротезна серома як одне із можливих ускладнень після алопластичних шунтувань на нижній кінцівці, Онуфрик Б. Я., Гудз О. І., Харенко Т. Р., Наконечний В. Г. (2022)
Гук Ю. М. - Ортопедичні прояви вроджених судинних мальформацій нижніх кінцівок – актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, Чернуха Л. М., Зима А. М., Чеверда А. І., Кінча-Поліщук Т. А., Видерко Р. В., Скуратов О. Ю., Зотя А. В. (2022)
Гуменюк К. В. - Клініко-організаційні аспекти хірургічної допомоги пораненим з бойовими вогнепальними ушкодженнями ободової кишки та судин черевної порожнини, Попова О. М. (2022)
Гупало Ю. М. - Ефективність гібридних та рентгенендоваскулярних повторних вручань після стегново-підколінного шунтування, Швед О. Є., Наболотний О. І., Шамрай-Сас А. В., Голяченко О. А., Маківчук Д. А. (2022)
Гуч А. А. - Тромбопрофилактика у больных, перенесших COVID-2019, Боброва А. О. (2022)
Діденко С. М. - Дослідження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з хронічною загрозливою ішемією нижньої кінцівки (2022)
Діденко С. М. - Превентивні реконструктивні операції на артеріях у хворих на цукровий діабет, Субботін В. Ю., Халімовський Б. Я., Орлич О. М. (2022)
Карпенко Л. М. - Хірургічне лікування особливих видів травм кровоносних судин, Акулов А. В. (2022)
Кобза І. І. - Синдром "лускунчика": сучасні підходи до вибору лікувальної тактики, Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л. (2022)
Колотило О. Б. - Особливості системи гемостазу у пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому при реконструктивних операціях на судинах нижніх кінцівок, Русак О. Б., Іваніцький А. В. (2022)
Колотило О. Б. - Попередження розвитку реперфузійних ускладнень при реваскуляризації нижніх кінцівок, Русак О. Б., Іваніцький А. В. (2022)
Кополовець І. І. - Реваскуляризація магістральних артерій нижніх кінцівок при багатоповерховому атеросклеротичному ураженні у пацієнтів із критичною ішемією, Берек П., Сіготскі В., Франковічова М., Русин В. І., Корсак В. В. (2022)
Корсак В. В. - Притоковий варикотромбофлебіт, Русин В. В., Філіп С. С., Болдіжар П. О., Гаджега І. І. (2022)
Косинський О. В. - Оцінка стану електрофізіологічної активності м’язів гомілок у хворих на післятромботичну хворобу, Бузмаков Д. Л. (2022)
Костів С. Я. - Гемостаз при ревакуляризації інфраінгвінального артеріального сегменту в умовах стенотично–оклюзивного процесу гомілкових артерій, Венгер І. К. Сельський, Б. П., Орлов М. П., Цюприк Н. І., Ковальський Д. В., Фарина І. В. (2022)
Кузменко О. В. - Торцевий світловод – чи є йому місце в "радіальну" епоху?, Маркулан Л. Ю., Миргородський Д. С. (2022)
Малиновська Л. Б. - Венозний тромбоемболізм у хворих з онкопатологією та covid-19, Селюк В. М. (2022)
Мачуський С. М. - Профілактика гіпепігментацій після ендовенозної лазерної абляції епіфасціальних варикозних притоків, Волошин О. М., Суздаленко О. В., Губка В. А., Павліченко В. Д., Расул-заде С. Т., Попова О. Г. (2022)
Миргородський Д. С. - Досвід лікування гострих венозних тромбозів нижніх кінцівок у хворих з COVID-19, Маркулан Л. Ю., Бурка А. О., Кузьменко О. В., Зайцев М. А. (2022)
Никоненко А. О. - Зміни гемодинаміки в венах тазу після ендоваскулярної та відкритої хірургічної корекції у пацієнтів з синдромом тазового венозного повнокров’я, Гавриленко Б. С., Ермолаев Є. В., Руденко Д. Ю., Буга Д. А., Подлужный Г. С., Прочка Р. М. (2022)
Никоненко А. О. - Власний досвід ендоваскулярного лікування ішемії нижніх кінцівок при ураженні аорто-здухвинного сегменту, Єрмолаєв Є. В., Руденко Д. Ю., Никоненко О. С., Буга Д. А., Подлужний Г. С. (2022)
Нікульніков П. І. - Ішемічні ускладнення кишківника після реконструктивних втручань на черевній частині аорти, Данилець А. О., Ліксунов А. В., Северин В. Л., Сікаленко Є. С. (2022)
Нікульніков П. І. - Фактори ризику розвитку спінальної ішемії після реконструктивних операцій на черевній аорті, Данилець А. О., Ратушнюк А. В., Бабій О. Л., Сікаленко Є. С. (2022)
Нікульніков П. І. - Пенетруючі виразки абдомінальної аорти, ускладнені розривом, Ліксунов О. В., Ратушнюк А. В., Данилець А. О., Бічер А. Г., Гоменюк А. В., Ліксунов Д. О., Сікаленко Є. С. (2022)
Нікульніков П. І. - Особливості неврологічного статусу у пацієнтів дитячого віку при патологічній звивистості внутрішніх сонних артерій, Пічка В. В., Каширова О. В., Максімов І. Г. (2022)
Нікульніков П. І. - Патологічна звивистість внутрішніх сонних артерій у дитячому віку, Пічка В. В., Каширова О. В., Максимов І. Г. (2022)
Нікульніков П. І. - Лікування аневризм вісцеральних артерій, Фуркало С. М., Ратушнюк А. В., Ліксунов О. В., Данилець А. О., Нагребецький О. А., Бабій О. Л., Северин В. Л., Яценко А. І., Бічер А. Г. (2022)
Орел Ю. Г. - Аневризми ділянки відходження черевного стовбура: розбір клінічних випадків, Бешлей Д. М., Пілюх А. А., Хоркавий Ю. З., Вихтюк Т. І., Слабий О. М. (2022)
Орлов А. Г. - Ендопротезування черевного відділу аорти при розриві аневризми аорти, Узун Д. Ю., Фоменко Д. Ю., Орлова Л. Л. (2022)
Пиптюк О. В. - Реперфузійний синдром у хворих із загрозливою ішемією на фоні цукрового діабету, Пиптюк В. О., Телемуха С. Б. (2022)
Попова О. М. - Пошкодження мезентеріальних судин внаслідок бойової травми живота при контамінації черевної порожнини: серія клінічних випадків, Гуменюк К. В. (2022)
Прасол В. О. - Фотодинамічна терапія у лікуванні синдрому стопи діабетика, Іванова Ю. В., Зарудний О. О., М'ясоєдов К. В., Чінілін А. В. (2022)
Пузирьов Г. С. - Оцінка результатів ендоваскулярного лікування хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи, Ляховський В. І., Сидоренко А. В. (2022)
Пуляєва І. С. - Артеріалізація глибоких вен стопи у хворих з облітеруючим ендартеріїтом з формуванням артеріо–венозної фістули, Прасол В. О., М’ясоєдов К. В. (2022)
Расул–заде С. Т. - Результати лікування пацієнтів з лімфедемою з використанням комплексної протинабрякової фізичної терапії, Волошин О. М., Суздаленко О. В., Губка В. А., Мачуський С. М., В. Д. Павліченко, О. Г. Попова (2022)
Русак О. Б. - Тактика лікування пацієнтів з посттромбофлеботичною хворобою нижніх кінцівок, ускладненою трофічними виразками, Колотило О. Б., Рева В. Б. (2022)
Русин В. І. - Транскутанна оксиметрія у виборі об’єму та способу лікування, В Корсак. В., Горленко Ф. В., Левчак Ю. А., Попович Я. М., Русин В. В., Лопіт М. М. (2022)
Русин В. І. - Профундопластика при хронічно–критичній ішемії, Корсак В. В., Попович Я. М. (2022)
Русин В. І. - Лейоміосаркома нижньої порожнистої вени – хірургічне лікування Leiomyosarcoma of IVC – surgical treatment, Левчак Ю. А., Бойко С. О., Попович Я. М., Бойко С. Ш. С., Сима О. В. (2022)
Рябінська О.С. - Лазерна кросектомія в умовах приустьової гіпоплазії ВПВ, Османов Р. Р., Штогрін В. В., Рощина Л. В., Корнієнко О. М., Толстов О. Л., Мосунов С. В. (2022)
Рябоконь А. М. - Клінічні випадки лікування атеросклеротичного ураження судин ніг на тлі тяжкого коморбідного фону, Чехлов М. В., Столярчук Є. А. (2022)
Рябоконь А. М. - Комбіноване малоінвазивне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Чехлов М. В., Столярчук Є. А. (2022)
Сабадош Р. В. - Хірургія каротид: практична реалізація рекомендацій нових міжнародних консенсусних документів (2022)
Сабадош Р. В. - Антифосфоліпідний синдром як причина венозних та артеріальних тромбозів у практиці судинного хірурга, Сабадош М. Р. (2022)
Сабадош Р. В. - Випадок хірургічного лікування пацієнта з поєднанням гострого ішемічного інсульту, флотуючого тромба у внутрішній сонній артерії, гострого інфаркту міокарда та COVID–інфекції, Совтус О. Ф., Мотуз В. В., Кобець І. Т., Мурончик Р. М., Кушнірик Л. В., Радомська Х. М., Томків О. М. (2022)
Сабадош Р. В. - Реконструкція чотирьох артеріальних сегментів при хронічній загрозливій ішемії нижніх кінцівок на фоні захворювання периферичних артерій, Совтус О. Ф., Решетило В. А., Мотуз В. В., Сабдош В. А. (2022)
Саволюк С. І. - Емборхоїд − ендоваскулярна методика лікування геморою та його ускладнень, Почечуєв Д. А. (2022)
Саволюк С. І. - Застосування методу ендовенозного електрозварювання в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, Ходос В. А., Мельничук Г. О. (2022)
Самарський І. М. - Ампутація чи реваскуляризація при гострій ішемії кінцівки внаслідок поранення, клінічний приклад, Гончаренко І. М., Браіловська В. В. (2022)
Самарський І. М. - Клінічний випадок гіпоплазії інфраренального відділу аорти: успішне хірургічне лікування, Гончаренко І. М., Браіловська В. В., Друмов Д. А. (2022)
Самойлик Ю. В. - Особливості лікування гострих артеріальних та венозних тромбозів у хворих на COVID-19 (2022)
Свірський Д. М. - Морфологічні зміни венозної стінки під впливом лазерного випромінювання з використанням різного типу світловодів, Свірський М. Д. (2022)
Сергєєв О. О. - 20-річний досвід шунтувань нереверсованою аутовеною при оклюзії артерій інфраінгвінальної зони (2022)
Соколов О. В. - Радіочастотна абляція у лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок у пацієнтів, які раніше перенесли гострий поверхневий тромбофлебіт, Кутовий О. Б. (2022)
Стащук Р. П. - Нетермічна клеєва облітерація вен – перспективи методу (2022)
Стець М. М. - Хірургічна тактика у хворих з артеріальними тромбозами в структурі пацієнтів з COVID-19, Іванько О. В., Павлючик А. В., Токунов А. Б., Орлич О. М., Сидорчук О. А., Садовий О. Б., Фіночко В. В., Собко О. А. (2022)
Суздаленко О. В. - Ефективність та безпечність комбінації нетермальної клейової облітерації та етапної склеротерапії в лікуванні варикозної хвороби, Волошин О. М., Губка В. А., Мачуський С. М., Павліченко В. Д., Расул–заде С. Т., Попова О. Г. (2022)
Трутяк Р. І. - Псевдоаневризми сонних артерій у дітей, Кобза І. І., Орел Ю. Г., Бешлей Д. М. (2022)
Фетісов С. А. - Результати хірургічного лікування хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, Малік О. С. (2022)
Фуркало С. М. - Інтервенційне лікування пенетруючої ульцерації аорти, Хасянова І. В. (2022)
Фуркало С. М. - Ендоваскулярне лікування аневризм черевного відділу аорти при складній анатомії, Хасянова І. В., Гиндич П. А. (2022)
Хацько К. М. - Балонна ангіопластика чи стентування – доцільність вибору при КІНК (2022)
Хребтій Я. В. - Мініінвазивні підходи в лікуванні венозного тромбоемболізму – сучасний стан проблеми (2022)
Хребтій Я. В. - Ендоваскулярні методи лікування хворих з атеросклерозом артерій нижніх кінцівок, Скупий О. М., Мельничук М. О., Чешенчук С. А. (2022)
Цогоєв Ю. Ю. - Профілактика емболічних ускладнень при каротидному стентуванні в умовах диференційованого використання різних методів нейропротекції (2022)
Chernukha L. M. - State of the hemostatic system in diffuse congenital arteriovenous malformations of the extremities, Kashyrova O. V., Lugovskoy E. V., Komisarenko S. V., Kolesnikova I. M., Makohonenko Ye. M., Platonova T. M., Pirogova L. V., Gornickaya O. V., Vlaykov G. G. (2022)
Черняк В. А. - Застосування гібридних технологій в лікуванні захворювань і травм магістральних судин, ускладнених трофічними змінами нижніх кінцівок, Роговський В. М., Гангал І. І., Гибало Р. В., Карпенко К. К., Забулонов Ю. Л., Музиченко П. Ф., Ланкін Ю. М. (2022)
Чехлов М. В. - Контроль гемостазу у периопераційному періоді при артеріальних реконструкціях, Бобирь А. Л., Столярчук Є. А. (2022)
Чехлов М. В. - Анатомічна реконструкція підколінної артерії при критичній ішемії нижніх кінцівок, Столярчук Є. А. (2022)
Чехлов М. В. - Ендовенозне електрозварювання для лікування варикозного розширення вен великого діаметру, Столярчук Є. А., Булатова Л. В. (2022)
Щукін С. П. - Нецільові склеротромбози при ехо-склеротерапії. Менеджмент та профілактика ускладнень, Гончаров В. Л. (2022)
Щукін С. П. - Судинна сітка ніг: естетична проблема чи початкова стадія хронічного захворювання вен?, Гончаров В. Л. (2022)
Юрець С. С. - Ендовенозний клей індукований тромбоз – огляд проблеми, Татарін А. Є., Прокопеко В. М., Вороновський Я. В. (2022)
Юрець С. С. - Можливості оцінки перфузії стопи в комплексній діагностиці хронічної ішемії, що загрожує кінцівці, Татарін А. Є., Прокопеко В. М., Вороновський Я. В. (2022)
AI-Shawi S. R. A. - Assessment of heavy metals in exchangeable sediments samples from Tigris – Euphrates and Shatt al-Arab rivers, Kadhim H. A. H., Al-Saad H. T. (2022)
Flayin M. J. - Soil assessment and mitigation of flash flood erosion using Ipomoe Carnea in Gombe town Gombe state Nigeria, Udochukwu M. O. (2022)
Robert J. J. - Considering sawdust as a potential raw material for climate change mitigation in indoor environment, Ekpete A. (2022)
Manoli T. - Application of sensor analysis methodology in fish snacks technology for express bars with regulated histamine content, Nikitchina T., Tkachenko O., Kameneva N., Barysheva Y., Myroshnichenko O., Titlova O. (2022)
Changgao S. - Research and comparative analysis of the qualitative parameters of food powders produced from grain raw materials using an improved jet mill, Olkhovikov O., Xiaojin G., Marynin A., Sichen Z., Shevchenko A., Botong S., Yue Z. (2022)
Abstract and References (2022)
70-річчя від дня народження Миколи Кугутяка (2022)
Тримбач С. - Колоніальна спадщина Росії в українському кінематографі: проблеми подолання (2022)
Кузик В. - Музична культура України на виклики часу (2022)
Новак І. - Проблеми соціальної вразливості внутрішньо переміщених осіб та вимушених мігрантів (2022)
Сокіл В. - Питання термінології в неказковій прозі (2022)
Demski D. - Dawne radzieckie bazy wojskowe z perspektywy 30 lat: etnograficzne mise-en-scène (2022)
Czarnecka D. - Byłe sowieckie bazy wojskowe w Polsce i na Łotwie a rozwój praktyk turystycznych. Studium wybranych przypadków (część I) (2022)
Калач О. - У пошуках власної ідентичності. Життя очима внутрішньо переміщених осіб (за польовими матеріалами) (2022)
Меленчук О. - Гастрономічна спадщина Буковини: етнографічний аспект (2022)
Єльчик О. - Екранізація театральних вистав 1970–1980-х років: передумови, тенденції становлення та розвитку (2022)
Ясюк Т. - Обрядовість в етно- та поп-культурі: соціально-історичний аспект (2022)
Презентація унікальної пам’ятки державницько-політичної історії України (2022)
Микитенко О. - Міжнародна конференція з вивчення балад (2022)
Коваль-Фучило І. - Слово про українське образотворче мистецтво в Парижі (2022)
Іваннікова Л. - Третій міжнародний етномузикознавчий симпозіум, Пшенічкіна Г. (2022)
Онлайн-семінар із проблем нематеріальної культурної спадщини: Україна-Туреччина (2022)
Круглий стіл "Українська культура в контексті багатовікової війни Росії з Україною: цивілізаційний конфлікт" (2022)
Гетьман В. - Світова прем’єра ораторії "Скорбна мати" Якова Яциневича на поезію Павла Тичини (2022)
Михайло Хай (2022)
Михайло Бялик (2022)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2022 рік (2022)
Клімов Ю. - Міцність хрестоподібних зварних з'єднань арматури класу А500С (2022)
Гетун Г. - Особливості проєктування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель, Колякова В., Соломін А., Безклубенко І. (2022)
Адаменко В. - Розвиток методів розрахунку і конструювання сталевих будівель і споруд: від Ейфелевої вежі до національного стадіону Сінгапурського спортивного комплексу (2022)
Скорук О. - Дослідження роботи фібробетону в конструкціях при динамічних впливах (2022)
Михайловський Д. - Аналіз напружено-деформованого стану рам з клеєної деревини підсилених композитними стрічками, Комар М. (2022)
Мартинюк І. - Реалізація програмного забезпечення розрахунку міцності на основі напіваналітичного методу скінчених елементів (2022)
Бєлоконь А. - Випробування круглопустотної плити перекриття із підрізками на опорах, Жарко Л., Овчар В., Фесенко О. (2022)
Гусєв В. - Аналіз файлів формату stl як вхідних даних для систем швидкого прототипування, Нікіфорова Т. (2022)
Бердник О. - Вплив швидкості охолодження базальтових розплавів на міцність неперервних волокон в процесі їх формування, Майстренко А., Амеліна Н. (2022)
Скляров І. - Синергія властивостей сталі та деревини в констукціях метало-дерев’яних двотаврів з гофрованою стінкою, Склярова Т. (2022)
Нужний В. - Перші досліджння ушкоджень будівель і споруд внаслідок бойових дій (2022)
Махиня О. - Основи формування чисельного складу комплексної бригади мулярів-монтажників, Глущенко І., Басараб В. (2022)
Комаренська З. - Закономірності утворення епоксиду під час активування Мо2В в реакції B-етилаліл-a-етилакрилату з трет-бутилгідропероксидом , Олійник Л., Макота О. (2022)
Кочубей В. - Фізико-хімічні дослідження збагаченої монтморилонітом глини околиці міста Хмельницького., Яремчук Я., Ягольник С., Мальований М., Манчак A. (2022)
Олійник Л. - Дослідження комплексоутворення поліетиленіміну з йонами міді (ІІ), нікелю (ІІ), кобальту (ІІ), Макота О., Комаренська З., Герасимчук C. (2022)
Сергеєв В. - Застосування моделі Вільсона для опису фазової рівноваги рідина–пара для азеотропної системи оцтова кислота – акрилова кислота., Герасимчук С., Мельник Г., Водько Б. (2022)
Sobechko I. - Enthalpy of formation and combustion of 5-(4-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde and its 2-methyl and 2-oxomethyl derivatives in the condensed state, Dibrivnyi V., Gorak Yu., Goshko L. (2022)
Gerasymchuk S. - Evaporation thermodynamics for solutions of dimethylzinc and dimethyltelluride, Poliuzhyn I., Oliynyk L., Hnativ T. (2022)
Заграй А. - Дослідження ефективності процесу віброактивації гідратного вапна, Новіцький Я. (2022)
Znak Z. - Research of oil sorption by natural clinoptylolite, Мnykh R., Pyrih М., Zhuk T. (2022)
Сухацький Ю. - Процес "Сонопероксат” для окиснювальної деградації метилового оранжевого, Шепіда М., Знак З. (2022)
Лудин А. - Використання хромоксану в процесі окиснення циклогексану, Реутський В. (2022)
Прокоп Р. - Вивчення зміни експлуатаційних властивостей напівсинтетичної моторної оливи Elf Evolution 700 STI після використання у бензиновому двигуні, Гринишин О., Червінський Т., Кочубей В. (2022)
Субтельний Р. - Олігомеризація фракції С9 ініційована n-заміщеними ароматичними амінопероксидами, Кічура Д., Дзіняк Б. (2022)
Карпюк В. - Дослідження з розробки складного екстракту на основі рослин родини Жовтецеві (2022)
Стадницька Н. - Дослідження спиртово-водних екстрактів Genistella Sagittalis, одержаних методом ультразвукової екстракції, Монька Н., Василюк С., Шиян Г., Лубенець В. (2022)
Губицька І. - Дослідження біологічно активних речовин трави парила звичайного, Болібрух Л., Милянич А., Конечна Р. (2022)
Бліщ Р. - Оцінка якості яблучних соків польських марок, Дзіняк Б., Кіріченко К. (2022)
Віхрова А. - Обґрунтування спектра застосування ензимів у харчових технологіях, Юзьків С., Бучкевич І., Курка М., Лубенець В. (2022)
Карпик Г. - Особливості виробництва булочних виробів з RHEUM L., Вічко О., Копчак Н., Швед О. (2022)
Оробчук О. - Зброджування квасного сусла термотолерантними штамами мікроорганізмів, Субтельний Р., Дзіняк Б. (2022)
Savchuk T. - Рotentiometric determination of peroxo compounds in mayonnaise, Korolchuk S., Kormosh Zh., Yurchenko O., Panchenko Yu. (2022)
Хлібишин Ю. - Дослідження умов одержання алкогольних напоїв з яблук, Почапська І. (2022)
Дячок В. - Визначення об’ємів міжклітинного та клітинного середовищ при екстрагуванні рослинної сировини, Свянтко І. (2022)
Римар Т. - Ефективність теплопередачі у горизонтальному колекторі SLINKY із нанорідиною "вода – Аl2О3”, Водько М. (2022)
Баран Н. - Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на сорбційні та фізико-механічні властивості гідрогель/полікапроамідних двошарових мембран, Гриценко О., Моравський В. (2022)
Дронь І. - Одержання антисептичних гідрогелевих пластин на основі природних полісахаридів, Букартик Н., Букартик М., Остапів Д., Самарик В. (2022)
Дудок Г. - Використання полівінілпіролідону як високоефективного відновника та стабілізатора в реакціях синтезу наночастинок срібла, Семенюк Н., Скорохода В., Губрій З. (2022)
Chopyk N. - Strength properties of elastic dental materials on the base of modified polyacrylates, Zemke V. (2022)
Чобіт М. - Комплексні гідрогелі на основі аквазолу та поліакриламіду, Токарев В., Васильєв В., Панченко Ю. (2022)
Куліш Б. - Особливості впливу епоксидованої соєвої олії на властивості полілактидних матеріалів, Кечур Д., Масюк А., Левицький В. (2022)
Стасюк А. - Дослідження розміру дисперсної фази самостабілізованої водної дисперсії фосфоровмісних поліес, Лях В., Капаціла С., Фігурка Н., Самарик В. (2022)
Tsymbalyuk V. I. - Reproductive health under global warming, Vadzyuk S. N., Tolokova T. I., Pankiv I. B. (2022)
Яворовський О. П. - Порівняльна оцінка пошкоджуючої дії наночастинок на основі діоксиду титану на статеві клітини кнурів в експерименті in vitro, Зазуляк Т. С., Остапів Д. Д., Рябовол В. М., Демецька О. В. (2022)
Фещенко Ю. І. - Особливості уражень легень внаслідок COVID-19 у хворих першої хвилі пандемії (огляд літератури), Яшина Л. О., Опімах С. Г., Гуменюк Г. Л., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Зволь І. В., Москаленко С. М. (2022)
Sokolova K. V. - Design and search for prospective diuretics (CA II Inhibitors) among aroylhydrazones of esters quinone oxime using in silico and in vivo methodology, Stavytskyi V. V., Konovalova S. О., Podpletnya O. A., Kovalenko S. I., Avdeenko A. P. (2022)
Іванов В. С. - Корекція метаболічних змін у тканинах ротової порожнини щурів за допомогою комплексу препаратів в умовах патологічних факторів, Макаренко О. А., Дєньга О. В. (2022)
Коваль Т. І. - Роль гена ТLR-4 у функціонуванні природної імунної системи людини та імунопатогенезі хронічного гепатиту С (огляд літератури), Сизова Л. М., Прийменко Н. П., Cидоренко А. Г., Куліш М. В., Ільченко В. І., Лимаренко Н. П. (2022)
Shtrygol’ S. Yu. - Comparative analysis of the effect of diclofenac sodium and etoricoxib on energy metabolism in rat liver in the acute general cooling model, Koiro O. O., Kudina O. V., Yudkevych T. K., Gorbach T. V. (2022)
Kuzminov B. P. - Medicinal products as a causative agent of occupational diseases in pharmaceutical workers (literature review), Zazulyak T. S. (2022)
Oksar M. - Changes in tryptase levels during cardiac surgery in patients at low risk for allergic reactions, Baytan H. G., Turhanoglu S., Aybek T., Ardicoglu N. Y., Ozcan O. (2022)
Заболотний Д. І. - Радіологічні методи дослідження в діагностиці та лікуванні хворих з новоутвореннями парафарингеального простору, Заболотна Д. Д., Бабкіна Т. В., Цвірінько І. Р., Телуха К. І., Кізім Я. В., Вальчишин С. В. (2022)
Сірко А. Г. - Шляхи компенсації венозного відтоку від головного мозку при оклюзії верхнього сагітального синуса парасагітальною менінгіомою, Дзяк Л. А., Перепелиця В. А., Чередниченко Ю. В. (2022)
Radchenko A. O. - Evaluation of metabolic disorders and aging rates depending on SIRT1 polymorphism in patients with arterial hypertension and subclinical hypothyroidism, Kolesnikova O. V. (2022)
Степанов Ю. М. - Покращення верифікації фіброзу печінки за допомогою нових малоінвазивних маркерів у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Діденко В. І., Кленіна І. А., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2022)
Клигуненко О. М. - Розчин альбуміну як важливий компонент інтенсивної інфузійної терапії в жінок з прееклампсією, Кравець О. В., Марзан О. О. (2022)
Хасхачих Д. А. - Молекулярні механізми резистентності гіперплазії ендометрія до терапії гестагенами на основі дослідження експресії рецепторів до естрогенів, прогестерону та паракринних клітинних маркерів клітинної взаємодії, Потапов В. О. (2022)
Юр’єва Л. М. - Клініко-психометричне дослідження астенії в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання, Шустерман Т. Й., Подольська Л. В. (2022)
Огоренко В. В. - Структура непсихотичних психічних розладів, алекситимії і тривоги в пацієнтів з асептичним некрозом головки стегнової кістки, Шорніков А. В., Завалко Ю. М. (2022)
Басанець А. В. - Функціональний стан периферичної нервової системи в шахтарів, хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію професійного генезу, Гвоздецький В. А. (2022)
Ісаєв О. А. - Прогнозування швидкості прогресії первинної відкритокутової глаукоми залежно від статі та поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (NOS3), Сердюк В. М. (2022)
Gavrylyak I. V. - The levels of hypoxia- and angiogenesis-related regulators and matrix metalloproteinase 9 activity in tear fluid of patients with non-penetrating ocular traumas, Grebin N. K., Bilous V. L., Korsa V. V., Zhaboedov D. G., Ağca C. A., Tykhomyrov A. O. (2022)
Svyatenko T. V. - The results of using Blue cap® foam for skin care with signs of xerosis, Starostina O. A., Zakharov S. V., Solovyiova S. V. (2022)
Pechkovskyi K. E. - Systemic correction of osteoporosis of the alveolar processes of the jaw in complex treatment of patients with generalized periodontitis, Kolotilov M. M., Pechkovska I. M., Timokhina T. O. (2022)
Омельченко Е. М. - Генетична складова індексу маси тіла та рухової активності українських підлітків, Єлізарова О. Т., Полька Н. С., Полька О. О., Гозак С. В. (2022)
Lebets I. S. - Рrevention and rehabilitation of health problems of schoolchildren from the zone of military conflict in Ukraine, Dynnik V. O., Matkovska T. M., Medvedovska N. V., Kashkalda D. A. (2022)
Korobchanskyi V. O. - Implementation of the principles of the scientific concept "Medicine of borderline states” regarding donosological diagnosis and overcoming the risks of health deterioration in student youth, Sarkis-Ivanova V. V., Bohachova O. S., Oliinyk Y. O., Biеleсka S. V. (2022)
Шевченко О. А. - Психологічні складові реабілітаційного потенціалу фахівців силових структур, Шевяков О. В., Корнієнко В. В., Бурлакова І. А., Cлавська Я. А., Cізов В. В., Дорогань С. Б. (2022)
Безверхнюк Т. М. - Забезпечення якості надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я: організаційно-методичний аспект, Бабова І. К. (2022)
Кодинець А. О. - Захист від недобросовісної реклами на ринку лікарських засобів в умовах пандемії COVID-19, Дорошенко О. Ф., Волинець І. П., Дорожко Г. К., Петренко В. О., Білецький В. В. (2022)
Литовченко В. П. - Медичне інтерв’ю в системі стоматологічної допомоги пацієнтам з особливими потребами (2022)
Капустинська О. А. - Ішемічна хвороба серця в дорослого евакуйованого населення як причина втрати здоров’я у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС. Результати епідеміологічних досліджень (1988-2016 роки) (2022)
Shkrobot S. I. - A Clinical Case report: stroke in a young patient with systemic lupus erythematosus on the background of secondary antiphospholipid syndrome, Milevska-Vovchuk L. S., Duve Kh. V., Naumova L. V., Budarna O. Yu. (2022)
Kurok V. - Innovation and activity environment of higher education institutions as a leading factor in the creation of innovative student culture, Hritchenko A. (2022)
Тітова О. А. - Розвиток підприємницької компетентності здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей, Теловата М. Т. (2022)
Тюльпа Т. М. - Соціально-психологічні проблеми становлення професійної діяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у вітчизняних наукових дослідженнях (2022)
Самодрин А. П. - Гуманітарні координати педагогічної освіти, Шакотько В. В. (2022)
Кузнецова Г. П. - Формування академічної доброчесності в процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, Зенченко Т. Ф., Корчова О. М. (2022)
Срібна Ю. А. - Сучасний стан змісту технологічної освіти на засадах інтегративного підходу (2022)
Кондратенко Т. В. - Прикладні програми у формуванні економічної компетентності майбутніх фахівців (2022)
Шевель Б. О. - Економічна складова підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2022)
Шліхта Г. О. - Проблематика ціннісно-деонтологічної складової в професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-галузі (2022)
Тітаренко С. А. - Використання відновних практик в освітньому процесі закладу вищої освіти для запобігання конфліктів, Сосновенко Н. В., Конопля А. І. (2022)
Мілютіна О. К. - Дуальна форма здобуття вищої освіти: до постановки питання, Чайка О. М. (2022)
Заїка О. Я. - Практично-пошуковий етап розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів, педагогів (2022)
Зінченко А. В. - Засоби активізації підготовки майбутніх педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до профорієнтаційної роботи в умовах дистанційного навчання, Зінченко В. П. (2022)
Костенко Д. В. - Життєстійкість як професійна складова підготовки здобувачів вищої освіти в умовах війни (2022)
Аторіна В. М. - Особливості викладання педагогіки дошкільної майбутнім вихователям з використанням мультимедійних технологій, Барсуковська Г. П. (2022)
Zhukova T. - Application of information technologies in foreign languages teaching (2022)
Бойко Л. К. - Проблема формування професійних компетентностей бакалаврів з електроніки у педагогічний теорії та практиці, Самусь Т. В., Гребеник Т. В. (2022)
Андросенко А. О. - Критерії, показники та рівні розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання і технологій (2022)
Голуб Н. Б. - Трансформація методу роботи з підручником у контексті компетентнісного підходу, Горошкіна О. М. (2022)
Гнізділова О. А. - Розвиток дрібної моторики дітей дошкільного віку засобами су-джок терапії, Бурсова С. С. (2022)
Горошкін І. О. - Оцінювання міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів гімназій у компетентнісному вимірі (2022)
Максимова О. О. - Проєктна діяльність та робототехніка як провідні напрями STREAM-освіти дітей (2022)
Нritchenko T. - Psychological and pedagogical aspects of the of vocational guidance work organization with primary schoolchildren, Loiuk O. (2022)
Бутенко Г. О. - Вплив туристично-краєзнавчої діяльності на психофізіологічний стан дітей середнього шкільного віку (2022)
Собко В. О. - Реалізація змістової лінії "Взаємодіємо усно" початкової мовної освіти на компетентнісних засадах (2022)
Кудря О. В. - Викладання технологій побутової діяльності в Новій українській школі, Рись О. О. (2022)
Бутенко Г. О. - Силові види спорту як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників, Бабачук Ю. М., Марєєв Я. В. (2022)
Бутова В. О. - Етимологія та морфологія українських та англомовних прізвищ (2022)
Денисова А. В. - Вибудова та розвиток екосистеми цифрових рішень закладу фахової передвищої освіти, Степура А. О. (2022)
Плугіна А. П. - Психолого-педагогічні особливості взаємовідносин батьків та молодших школярів (2022)
Гречаник С. В. - Мотиваційно-ціннісний компонент емоційно-етичної компетентності молодших школярів, Гречаник Н. І. (2022)
Горінчой Р. С. - Психолого-педагогічні умови формування художньо-графічних умінь у здобувачів освіти 8 класів на уроках технологій, Гриценко Л. О. (2022)
Негуляєва А. О. - Категорія "математична компетентність" у навчанні іноземних мов (2022)
Бондаренко Т. С. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу (авторська методика) (2022)
Кісь А. В. - Педагогічні умови навчання старшокласників декоративно-прикладній творчості (2022)
Єрмак Т. М. - Класифікація і зміст лідерських навичок учнів закладів загальної середньої освіти (2022)
Негрій О. І. - Проблеми і перспективи рaннього втручaння в Україні (2022)
Селікова Я. С. - Соціально-психологічні механізми взаєморозуміння у підлітковому віці (2022)
Коренева І. М. - Професійна компетентність вчителя: історико-ретроспективний аналіз, Кириєнко О. О. (2022)
Zaitseva N. - Theoretical basis of the development of bilingual education in the multicultural environment of the USA (2022)
Луценко О. І. - Роль Глухівського учительського інституту у виникненні та становленні методики навчальних природничих екскурсій (1874-1917), Кмець А. М. (2022)
Gryshchenko O. - What is still fake in the media: a change over 20-years’ time, Tsapro G. (2022)
Kolesnyk O. - "Evil mastermind" in the framework оf a verbally modeled reality, Hurina A. (2022)
Меркулова С. І. - Стратегії передачі інтертекстуальності наукового дослідження К. Леброна "Making of black lives matter" українською мовою, Роговий В. О. (2022)
Панібог А. С. - Казкові прецедентні імена в англомовному медіа-дискурсі (2022)
Sivaieva O. - Vaccination through the prism of media discourse (2022)
Shabelnyk K. - Debtor communicative strategies analysis in "Confession of a shopaholic" by S. Kinsella, Bober N. (2022)
Shmiher T. - Titles of liturgical books as the problem of correspondence in religious translation (2022)
Ковбасенко Ю. І. - "Україна понад усе” чи "Пушкин – это наше всё?" (українська освіта та російська література) (2022)
Haidash A. - Sheva, Lesya and Franko: a case study of a new syllabus in leipzig university (2022)
Content (2022)
Martynenko О. - Entropy of frequency domain of heart rate variability, Raimondi G., Barsi L., Maliarova L. (2022)
Мартиненко О. В. - Ентропія послідовностей ДНК і смертність пацієнтів з лейкемією, Пастор К. Д., Фрід С. А., Гіл Д. Р., Малярова Л. В. (2022)
Dorofieieva V. - Large family genetic analysis: effects of variegated porphyria and hemophilia b on reproductive traits, Fedota O. (2022)
Гошовська А. В. - Особливості формування патогене- тичних змін плацентарного комплексу на тлі внутрішньоутробного інфікування (2022)
Покровська Н. К. - Адропін та фактори ризику артеріальної гіпертензії у пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням, Скляров Є. Я. (2022)
Bil B. - An algorithm recommendation for the pharmacological management of allergic rhinitis in Ukraine: a consensus statement from an expert panel, Chopyk V., Deeva Yu., Dytiatkovska Ye., Gogunska I., Popovych V., Romaniuk L., Umanets T., Zabolotna. D, Zaikov S. (2022)
Богун Н. Ю. - Вплив рівнів гормонів щитоподібної залози на результат радіочастотної абляції фібриляції передсердь: літературний огляд, Бринза М. С. (2022)
Фещенко Д. І. - Головний біль на фоні коронавірусної інфекції: особливості клінічної картини, Малик С. Л., Шевня М. Б. (2022)
Каніщева О. В. - Сучасні аспекти короткострокової варіабельності артеріального тиску при артеріальній гіпертензії (2022)
Бєдункова О. О. - Ґрунтова мезофауна як фактор формування родючості ґрунту (теоретичний огляд і практичне значення), Ціпан Ю. Р. (2021)
Бєдункова О. О. - Тенденції та стимулювання утилізації харчових відходів, Троцюк В. С., Мороз О. Т., Клименко В. О. (2021)
Бєдункова О. О. - Експериментальний підбір фіторемедіантів для поверхневих вод малих річок західного Полісся України (2021)
Клименко М. О. - Сільське господарство як один з головних чинників дестабілізації екологічної рівноваги річкових басейнів зони Степу, Вознюк Н. М., Скиба В. П., Мовчан С. І., Малюта С. І. (2021)
Турчина К. П. - Вирощування енергетичних культур на землях порушених видобутком бурштину, Борщевська І. М., Буднік З. М. (2021)
Гавридюк В. А. - Дослідження сучасного стану вологозабезпечення дерново-підзолистого грунту в умовах Західного полісся, Середюк Л. Є., Августинович М. Б., Гаврилюк С. В., Ковальчук Н. С. (2021)
Марленко І. М. - Аналіз динаміки чисельності поголів’я тварин та птиці: тенденції та наслідки, Бондарчук С. П., Федонюк М. А., Панькевич С. Г., Ковальчук Н. С. (2021)
Зінчук М. І. - Динаміка гумусу та основних елементів живлення у ґрунтах Волинської області, Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Федонюк М. А., Ковальчук Н. С. (2021)
Гриб Й. В. - Поправочні коефіцієнти для оцінки рівня антропогенної трансформації басейнів водних об'єктів, Троцюк В. С., Мороз О. С, Войтишина Д. Й. (2021)
Нанинець В. Я. - Псевдоартроз п'яткової кістки: рентгенологічна знахідка чи клінічно вагомий стан?, Лябах А. П., Пятковський В. М. (2021)
Страфун С. С. - Порівняння шкал-опитувальників для оцінки функції плечового суглоба у пацієнтів після однополюсного ендопротезування, Гайович В. В., Занько І. С. (2021)
Дехтяренко Н. О. - Аналіз деяких імунологічних аспектів інфекційних уражень суглобів, які розвинулися внаслідок внутрішньосуглобових введень глюкокортикоїдних препаратів, Панченко Л. М., Грицай М. П., Ліненко О.М., Сабадош В.І., Салманова К. М. (2021)
Страфун С. С. - Вивчення впливу аспірату кісткового мозку на денервований м'яз за даними КТ та МРТ-досліджень, Лисак А. С., Третьяков Р. А. (2021)
Жук П. М. - Ранні клініко-рентгенологічні прояви нестабільності компонентів ендопротеза при монокондилярній артропластиці колінного суглоба, Мовчанюк В. О., Маціпура М. М., Кирищук І. Г., Шаммо А. М., Вахбех Р. Т. (2021)
Кучер І. В. - Сучасний стан концепції остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами кісточок гомілки (Огляд літератури), Лябах А. П. (2021)
Андрощук І. - Протекціонізм в Україні: вплив на ринкові відносини з країнами-партнерами, Музиченко А. (2022)
Маргітич В. - Типологізація інноваційних факторів економічного розвитку, Гудзовата Л., Мигович В. (2022)
Поченчук Г. - Трансформація системи державного управління в цифрову епоху, Кузьмук І. (2022)
Шалімова Н. - Інтеграційні процеси як чинники впливу на формування механізму управління оподаткуванням сільськогосподарських товаровиробників, Магопець О., Босенко А. (2022)
Дідович Ю. - Інноваційний потенціал розвитку регіональної економіки, Тізеш П. (2022)
Бойда С. - Інноваційні підходи до управління підприємствами в умовах діджиталізації економіки (2022)
Григорків М. - Динамічна модель односекторної економіки з урахуванням екологічної поведінки виробників і споживачів, Григорків В. (2022)
Зінченко В. - Якість туристичних послуг як фактор євроінтеграційних процесів, Руденко Г., Гищук Р. (2022)
Зибарєва О. - Потенціал соціальної відповідальності підприємства в системі управління його конкурентоспроможністю, Воронюк Т. (2022)
Чорновол А. - Стратегічні пріоритети розвитку страхового ринку України, Табенська Ю. (2022)
Гордіца Т. - Аспекти маркетингового менеджменту громадських організацій в контексті дисципліни "Історія економіки та економічної думки", Заволічна Т. (2022)
Chychun V. - Theoretical fundamentals of the concept of corporate cultural culture as a factor of conflict prevention at the enterprise, Polianko H., Maksymiuk N. (2022)
Ореховський В. - Торгівля та грошовий обіг візантійської імперії (2022)
Паламарек К. - Кризові явища та їх вплив на функціонування індустрії гостинності, Романовська О., Струтинська Л. (2022)
Багрій К. - Безробіття в Україні під час війни: аналітичний аспект, Кучінік Р., Кучінік Н. (2022)
Маначинська Ю. - Трансформація звіту про власний капітал в актуарний звіт про зміни у власному капіталі (2022)
Ковалевич Д. - Реалії та перспективи розвитку системи Казначейства України, Рошило В. (2022)
Бозуленко О. - Інноваційні концепції розвитку роздрібного ритейлу, Чаплінський Ю. (2022)
Гут Л. - Аналітичне дослідження поточних витрат підприємств торгівлі України в карантинний період (2022)
Зибарева О. - Потенціал внутрішньофірмової інтеграції в системі управління підприємством (на прикладі кав'ярні), Воронюк Т. (2022)
Круглянко А. - Вплив адміністративного менеджменту на конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Кормакова І. (2022)
Chychun V. - Аctively-adapting influence on the external environment as an increasing factor of the enterprise's competitive status, Polianko H., Maksymiuk N. (2022)
Болотіна I. М. - Роль і значення ділового етикету в управлінні конфліктами організації, Яремич Г. С. (2022)
Гарастовська А. В. - Маркетингова стратегія підприємств молочної галузі: сутність поняття та особливості формування, Пєтухова О. М. (2022)
Зінькевич П. О. - Порівняльний розрахунок потужності та вироблення електроенергії фотоелектричними станціями (ФЕС) для цивільних об'єктів та автостоянок, Балюта С. М. (2022)
Мащенко О. А. - Релейний захист від електричної дуги та аварійного перегрівання елементів електроенергетичного розподільчого пристрою, Шестеренко B. Є., Ізволенський І. Є. (2022)
Булій Ю. В. - Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки, Куц А. М., Форсюк А. В., Ободович О. М. (2022)
Авдєєва Л. Ю. - Ефективність використання сопел типу Вентурі при отриманні водних рослинних екстрактів, Макаренко А. А. (2022)
Філоненко В. М. - Ефективність використання вторинних енергоресурсів у цукровому виробництві, Самійленко С. М., Ярошевський І. С. (2022)
Гавва О. М. - Функціонально-орієнтоване проєктування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу, Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В. (2022)
Загорулько О. Є. - Удосконалення технології виробництва функціональних плодово-ягідних напівфабрикатів, Черевко О. І., Михайлов В. М., Загорулько А. М., Касабова К. Р. (2022)
Василишина О. В. - Активність антиоксидантних ферментів плодів вишні протягом зберігання за обробки розчином карагенану (2022)
Пасічний В. М. - Дослідження споживчих і функціонально-технологічних показників напівкопчених ковбасок на основі баранини, виготовлених з використанням МПМО індичого та протеїну насіння коноплі, Божко С. Б., Тищенко В. І., Божко Н. В., Самілик М. М. (2022)
Гусятинська Н. А. - Ефективність застосування поліоксихлориду алюмінію для очищення питної води, Деменюк О. М., Шульга С. А. (2022)
Діхтяр О. О. - Дослідження основних показників безпечності та якості десерту на основі соняшникового меду, Адамчук Л. О., Антонів А. Д., Жук Л. М. (2022)
Shevchenko A. - Functional properties of rice flour and its effect on conformation changes in the structure of wheat dough and bread, Litvynchuk S. (2022)
Сабадаш Н. І. - Розроблення рецептури антивікового крему для обличчя з β-глюканом, Овакімян Л. А., Бодяк Ю. М., Борисенко М. С., Грабовська О. В. (2022)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2022 рік (2022)
До відома авторів (2022)
Гапоненко Я. Ю. - Потенціювання негативного ефекту гербіциду гліфосату на цитокіновий профіль наночастинками оксиду цинку, Корда М. М. (2023)
Комар Т. В. - Особливості кровопостачання деяких ділянок голови у плодів людини, Хмара Т. В., Цигикало О. В., Гречко Д. І., Хмара А. Б. (2023)
Струтинська О. Б. - Роль системи гідроген сульфіду в механізмах нефропротекторної дії метформіну за стрептозотоциніндукованого діабету, Мельник А. В. (2023)
Щербатюк Н. Ю. - Вплив антибіотиків різних груп на перебіг позалікарняної пневмонії у дітей, Гаріян Т. В., Мудрик У. М., Чорномидз І. Б., Горішній І. М. (2023)
Алієв Р. Б. - Особливості ендокринної активності адипозної тканини при метаболічних розладах (2023)
Бондарчук В. І. - Аналіз засобів фізичної реабілітації дітей із спастичними формами дитячого церебрального паралічу, Багирич Н. О. (2023)
Дужич Н. В. - Вплив емоційного інтелекту на ефективність роботи медичної сестри, Єгер О. Й., Синенко М. Ю., Марущак М. І. (2023)
Зозуля Т. Д. - Знання та ставлення медичних працівників до інфекційного контролю: огляд світового досвіду, Галіяш Н. Б., Галіяш Д. Р. (2023)
Krehkovska-Lepiavko O. M. - Advanced physical assessment as a course of studies for future masters of science in nursing at I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Lokay B. A., Volkov R. K. (2023)
Новак-Мазепа Х. О. - Аналіз факторів, що асоціюються з артеріальною гіпертензією та якістю життя пацієнтів, Сачук Н. В., Марущак М. І. (2023)
Шульгай А. Г. - Післядипломна освіта медичної сестри як одна із складових особистої освітньої траєкторії, Теренда Н. О., Литвинова О. Н., Трущенкова Л. В., Петрашик Ю. М. (2023)
Керівництво для авторів (2023)
Рябчун В. К. - Стан Національного генбанку рослин України у військовий час 2022 року, Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л. (2022)
Кір’ян В. М. - Генетичне різноманіття рослин Чернівецької та Тернопільської областей України, Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2022)
Салій А. М. - Виділення джерел посухостійкості озимої м’якої пшениці в онтогенезі, Рябчун Н. І. (2022)
Ярош А. В. - Генетичне різноманіття зразків ознакової колекції озимої твердої пшениці за макаронними властивостями як основа для створення нових сортів, Рябчун В. К., Вечерська Л. А., Богуславський Р. Л., Шелякіна Т. А. (2022)
Солонечна О. В. - Ознакова колекція ярої твердої пшениці за макаронними властивостями як джерело цінного вихідного матеріалу для селекції, Рябчун В. К., Музафарова В. А., Вечерська Л. А., Богуславський Р. Л. (2022)
Бугайов В. Д. - Оцінка адаптивного потенціалу зразків тритикале озимого, Тромсюк В. Д., Лілик Т. В., Бондаренко О. В. (2022)
Спряжка Р. О. - Ступінь та характер ефектів гетерозису ліній кукурудзи за показниками якості зерна, Жемойда В. Л. (2022)
Харченко Ю. В. - Особливості зразків кукурудзи з колекції Устимівської дослідної станції рослинництва за антиоксидантними властивостями та цінними господарськими ознаками, Харченко Л. Я., Анциферова О. В., Поздняков В. В. (2022)
Колосович М. П. - Оцінка зразків м’яти довголистої — Mentha longifolia L. за цінними господарськими ознаками, Колосович Н. Р. (2022)
Богуславський Р. Л. - Вітаємо з ювілеєм! (2022)
Ожерельєва В. М. - 125 років від дня народження видатного вітчизняного вченого в галузі фізіології рослин Ф. П. Мацкова (2022)
Ожерельєва В. М. - Рабинович Віталій Мойсейович — видатний вітчизняний учений у галузі селекції сільськогосподарських культур, Садовой О. О., Фатєєва О. О. (2022)
Реєстрація зразків генофонду рослин в Україні (2022)
Реєстрація колекцій генофонду рослин в Україні (2022)
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, симпозіуми, з’їзди, семінари, наради (2022)
Правила для авторів (2022)
Колодко Г. В. - Shortageflation 3.0: Воєнна економіка – державний соціалізм – пандемічна криза (2021)
Мандибура В. О. - Система об’єктивних економічних законів в реаліях системно-суб’єктивного економічного беззаконня (2021)
Керімов П. О. - Вплив інституційного середовища на фінансовий розвиток: описовий огляд (2021)
Сіденко В. Р. - Співвідношення глобалізації та локалізації економічних процесів в умовах зростання глобальних ризиків (2021)
Унковська Т. Є. - Децентралізована емісія в блокчейні біткоїна і монетарне правило Накамото (2021)
Курбет О. - Іван Вернадський – вчений-економіст, педагог, громадянин (2021)
Доктору економічних наук, академіку Академії економічних наук України Віктору Омеляновичу Мандибурі 75 років (2021)
Геєць В. М. - Соціалізація і її успішність у моделі осягнення розвитку соціального світу (2021)
Подлєсна В. Г. - Соціально-економічна нерівність: сутність, циклічність динаміки (2021)
Яременко О. Л. - Інституційні механізми подолання суперечностей між глобалізацією та локалізацією (2021)
Костриця В. І. - Політика відновлення зайнятості в постпандемічний період: міжнародний контекст, Бурлай Т. В. (2021)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: логіка (2021)
Подвійний ювілей ученого-економіста Михайла Івановича Звєрякова (2021)
Brusylovska O. I. - Сovid-19 Influence on the Baltic-Black Sea Region: Cases of EU’s Members and Ukraine, Gladysh M. L., Krayevska O. A. (2022)
Коч С. В. - Від периферії до центру: амбівалентність європейського прикордоння (2022)
Лук’янова І. О. - Політика зі сприяння миру як ключовий аспект міжнародного позиціонування Норвегії (2022)
Мамішова Н. Ш. - Вихід зі Стамбульської конвенції в контексті євроінтеграційних прагнень Турецької Республіки (2022)
Насіківська В. М. - Церква як елемент "гострої сили" Російської Федерації (2022)
Poble D. K. - The 2019 – 2021 Lebanon civil protests: concise comparison with Moldova and Belarus peaceful rallies and assemblies (2022)
Popkov V. V. - The War and the World-system Fate. Modern interpretation of Immanuel Wallerstein, Azaiev J. А. (2022)
Узун Ю. В. - "Ефективне" громадянство в державах ЄC: інструмент територіально-політичної (де)конструкції (2022)
Вакарчук К. В. - Співробітництво країн ЄС з МЕРКОСУР та СЕЛАК: регіональний та глобальний вимір (2022)
Євценко Р. І. - Феномен лобізму: інтерпретація природи і моделі організації діяльності (2022)
Огаренко Є. С. - Три парадокси теорії демократії (2022)
Cніговська O. В. - Політична карикатура як вид креолізованого тексту в контексті кризи українсько-російських відносин (на матеріалі грецької преси), Малахіті А. В. (2022)
Фролова О. М. - Інформаційна політика країн в умовах електоральних кампаній на прикладі США та України, Кайло М. І. (2022)
Каприця Р. О. - Піар та пропаганда на пострадянському просторі: проблеми розвитку інформаційної політики (2022)
Мороз Ю. - I MEDITERreg Graduate Conference for Master’s Students and Early Stage Researchers, Пенгрін С., Пінгінг I., Спіцина А., Стурмак К., Твердохліб К., Усатюк К., Янг Ю. (2022)
Глєбов С. - V наукова конференція "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку", Захарченко А., Кіріяк Є., Кондрашова О., Коноваленко О., Лозійчук В., Майстренко Ю., Максименко І., Скрипнік М., Поблє Д. (2022)
Ковалець Л. М. - Агатангел Кримський і Буковина (2022)
Rychlo P. V. - Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in der Donaumonarchie 1848–1918 (2022)
Woldan A. - Unzeit-gemäße Betrachtungen zur ukrainischen Geschichte (2022)
Герецун А. Г. - Типологія конотативних особливостей гумористичного наративу (2022)
Червінська О. В. - Найважливіший рецептивний вузол поетики Василя Стуса (2022)
Матійчак А. А. - "Айріс" (2001) Річарда Ейра: специфіка кінорецепції біографії письменниці, Нікоряк Н. В. (2022)
Калинич К. Ф. - "Університетський роман" (Campus novel / University Fiction): ґенеза та актуальні параметри жанру (2022)
Вишинський С. Д. - Універсальні поняття в культурі і методології традиціоналізму (2022)
Омельчук О. Р. - Закордонні українці в радянському житті Валер'яна Поліщука (2022)
Притолюк С. А. - Німецький магічний реалізм як вияв "внутрішньої еміграції": до проблеми когерентності понять (2022)
Нікоряк Н. В. - Талант вченого, помножений на труд: відтворення образу професора Наталії Мазепи на сторінках унікального видання (Рецензія на кн.: Сквіра, Н. (ред.) (2021). Животворне світло слова: збірник наукових студій пам'яті докторки філологічних наук Наталії Ростиславівни Мазепи. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021, 346 с.) (2022)
Дзик Р. А. - До літературних ювілеїв: Мольєр, Григорій Сковорода, Богдан Лепкий (2022)
Нікоряк Н. В. - КіноСковорода: кінематографічна актуалізація біографії (2022)
Тичініна А. Р. - Ідея спорідненої праці Григорія Сковороди у поезії модерністського об'єднання "Музагет" (2022)
Бовсунівська Т. В. - Літературні угруповання українських романтиків та значення їхніх ідеологем (2022)
Гладкоскок Л. Г. - Еволюція творчого методу Е. Л. Доктороу, Мурадханян І. С., Семен Г. Я. (2022)
Ісапчук Ю. В. - Ментори та Інґеборґ Бахман: письменницька майстерня успішного старту (2022)
Левицька О. С. - Відзнаки літературних творів у системі книжкових конкурсів України (2022)
Маценка С. П. - Парадокси успіху за Бертольтом Брехтом (2022)
Потніцева Т. М. - Ризики інтерпретацій (маркери успіху О. Вайлда в історичній динаміці) (2022)
Чернишова С. О. - Індустрія та расовізація краси у романі Чімаманди Нгозі Едічі "Американа" (2022)
Naumenko N. V. - Narrative Polyphony of Sting's Album "Ten Summoner's Tales" (1993) (2022)
Калинич К. Ф. - Зарубіжна / світова література: проблема номінативного визначення (2022)
Мальська А. А. - Особливості клінічного перебігу та поширеність коарктації аорти серед дитячого населення Львівської області, Куриляк О. Б. (2020)
Кривонос Ю. М. - Аналіз циркадної динаміки та тренду частоти серцевих скорочень при холтерівському моніторуванні у дітей з цукровим діабетом 1 типу (2020)
Черкес М. Б. - Аналіз лінійних геометричних показників верхньощелепних пазух у осіб зрілого віку та їх статеві відмінності (2020)
Городнича О. Ю. - Фармакотерапія гострого вірусного гепатиту В: погляд клінічного провізора, Ривак Т. Б. (2020)
Герасимова О. О. - Оцінка доцільності призначень лікарських засобів пацієнтам з пептичною виразкою шлунка в реальній клінічній практиці, Яковлєва Л. В., Якименко А. І. (2020)
Бойко В. В. - Симультанна абдомінопластика при лапароскопічній алопластиці вентральних гриж у пацієнтів з ожирінням, Пархоменко К. Ю. (2020)
Стасишин А. Р. - Аналіз ефективності застосування нового способу антирефлюксної операції у хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, Гураєвський А. А., Голик Ю. Й. (2020)
Андрашко Ю. В. - Цитокіновий профіль у хворих на істинну та інфекційну (мікробну) екзему, Хвайлех Махмуд Халед Мустафа (2020)
Чуловська З. І. - Антиоксидантні властивості деяких С5 заміщених 4-ариліміно-тіазолідин-2-онів, Драпак І. В., Чуловська У. Б. (2020)
Філіпська А. М. - Методолоґічні аспекти розробки кислотних концентратів для гемодіалізу, Гудзь Н. І. (2020)
Драпак І. В. - Валідація методики кількісного визначення кардіазолу методом високоефективної рідинної хроматоґрафії (2020)
Зіменковський А. Б. - Нові підходи до підвищення значення рецепту на ліки через системну інтеграцію фахової комунікації, стандартизації фармацевтичної опіки та лікової поведінки, Сех М. Я. (2020)
Січкоріз О. Є. - Комплексна оцінка успішності здобувачів вищої освіти на переддипломному та післядипломному рівнях у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, Колач Т. С. (2020)
Зіменковський А. Б. - Медичний стандарт як історична компонента на шляху до клінічного аудиту, Гутор Т. Г. (2020)
Негрич Т. І. - Хронічна рецидивуюча запальна оптична нейропатія: огляд двох клінічних випадків, Копчак М. Б., Кирилюк С. Я. (2020)
Луцик О. Д. - 100 років від дня народженняпрофесора Євдокії Сергіївни Детюк (2020)
До відома наших авторів (2020)
Біль М. М. - Концептуальні засади аналізування фінансового добробуту населення (2022)
Юрченко А. М. - Інституційні засади управління фінансовим забезпеченням закладів освіти: світовий досвід та українська практика, Краус К. М., Краус Н. М. (2022)
Сосновська О. О. - Факторний аналіз формування страхових резервів страховика, Арабаджи К. В. (2022)
Червона С. П. - Моніторинг виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині "Статистика та обмін інформацією" (2022)
Краус К. М. - Технологічний спосіб виробництва індустріального та постіндустріального суспільств: цифрова трансформація та інноваційна модернізація, Краус Н. М., Манжура О. В. (2022)
Краус К. М. - Особливості застосування цифрових технологій "Інтернет речей" та новітніх систем у бізнесі, Краус Н. М., Марченко О. В. (2022)
Сензерліхт М. В. - Ціннісні орієнтації молоді при професійному самовизначенні на ринку праці (2022)
Краус К. М. - Світова практика реалізації індустрії 4.0: платформи, інструменти, бенчмаркинг, Краус Н. М., Радзіховська Ю. М. (2022)
Краус К. М. - Криптовалюта як вона є: "економічна бульбашка" чи "цифрове золото"?, Росохацька М. О. (2022)
Манжура О. В. - Інструменти та механізми регулювання валютного ринку в умовах інстиціональних змін національної економіки, Краус Н. М., Краус К. М. (2022)
Краус К. М. - Становлення праці 4.0 в умовах цифровізації та застосунку штучного інтелекту, Краус Н. М., Голубка С. М. (2022)
Краус К. М. - Інноваційні розробки та відкриття як результат якісних управлінських рішень, Краус Н. М., Іщенко І. С. (2022)
Краус К. М. - Цифрові вектори трансформації "інфраструктурного полотна" країни: соціально-економічні користі та загрози, Краус Н. М., Манжура О. В. (2022)
Тимошенко В. А. - Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації (2022)
Росохацька М. О. - Концепція "зеленого" бізнесу – данина моді чи виклик часу?, Марченко О. В., Краус К. М., Краус Н. М. (2022)
Нікіфоров П. О. - Регулювання грошового ринку інструментами монетарної політики, Краус Н. М., Краус К. М. (2022)
Червона С. П. - Статистичний аналіз безробіття в Україні 2015-2021 роках та оцінка впливу на нього окремих соціально-економічних факторів, Вишньовська І. Р. (2022)
Боюн В. П. - Проблемні питання щодо будови та функціонування сітківки ока людини: кібернетичний підхід (2023)
Ковальчук Л. В. - Krip: високошвидкісний апаратно-орієнтований потоковий шифр, побудований на основі неавтономного нелінійного регістру зсуву, Коряков І. В., Олексійчук А. М. (2023)
Баркалов О. О. - Подвійне кодування станів у мікропрограмних автоматах Мура, Тітаренко Л. О., Баєв А. В., Матвієнко О. В. (2023)
Яджак М. С. - Паралельні алгоритми цифрової фільтрації даних (2023)
Глибовець А. М. - Побудова узагальнених суфіксних дерев на розподілених паралельних платформах, Діденко В. О. (2023)
Сергієнко І. В. - Становлення та розвиток наукової школи математичної теорії фільтрації. До 100-річчя з дня народження академіка І.І. Ляшка, Хіміч О. М., Клюшин Д. А., Ляшко В. І., Ляшко С. І., Семенов В. В. (2023)
Кузнєцов М. Ю. - Знаходження градієнта ймовірності відмови системи рангової структури методом прискореного моделювання, Кузнєцов І. М., Шумська А. А. (2023)
Романова Т. Є. - Пропорційне пакування кругів у круговому контейнері, Стецюк П. І., Фішер А., Яськов Г. М. (2023)
Кирилюк В. С. - Поліедральна когерентна міра ризику та робастна за розподілом оптимізація портфеля (2023)
Zrazhevsky G. - Developing a model for the modulating mirror fixed on active supports: A stochastic model, Zrazhevska V., Golodnikov O. (2023)
Яковлев С. В. - Концепція моделювання задач розміщення та покриття з використанням сучасних пакетів обчислювальної геометрії (2023)
Калюх Ю. І. - Особливості застосування методу скінченних різниць для розв’язання нелінійних задач динаміки розподілених систем у потоці, Трофимчук О. М., Лебідь О. Г. (2023)
Барановський С. В. - Узагальнення моделі інфекційного захворювання з урахуванням дифузійних збурень, логістичної динаміки та біостимуляції, Бомба А. Я. (2023)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення функцій багатьох змінних раціональним виразом з умовою, Мельничок Л. С., Пізюр Я. В. (2023)
Ханін О. Г. - Апроксимативні характеристики узагальнених операторів Пуассона на класах Зигмунда, Борсук Б. М. (2023)
Мінаєв Ю. М. - Прогнозування нечітких часових рядів на підставі концепції найближчих нечітких множин і тензорних моделей, Філімонова О. Ю., Мінаєва Ю. І. (2023)
Content (2022)
Kovalchuk A. - Bit operations with elements of the RSA algorithm in encryption-decryption of color images, Peleckh Y., Bubela T. (2022)
Kovalchuk A. - RSA algorithm in fractional-rational n-ary forms while encryption-decryption of monochrome images, Kustra N., Svyatoslav Yatsyshyn S. (2022)
Pashkevych V. - Investigation of sensitive elements of temperature transducers based on thermometric material Lu1-xScxNiSb, Krayovskyy V., Haranuk P., Romaka V., Stadnyk Y., Romaka L., Horyn A. (2022)
Meshcheriak O. - Calibration of quartz electronic stopwatchers comparison method using a digital camera, Velychko O. (2022)
Meshcheriak O. - Calibration of analyzers of the mobile communication system parameters, Velychko O. (2022)
Dorozhovets M. - Direct solution of polynomial regression of order up to 3 (2022)
Білавич Г. - Організація позаурочного освітньо-виховного процесу крізь призму світового досвіду, Дідух І., Пасайлюк Г. (2022)
Вознюк Л. - Особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану (2022)
Puhach S. - Improvement of professional training of technical specialists according to requirements of integration methodological approach, Dembitska S., Kobylianskyi O. (2022)
Герасименко О. - Дизайн освітнього середовища закладу вищої освіти засобами системи автоматизованого проєктування PRO100, Фещук Ю. (2022)
Крока Т. - Організація STEM-дослідження на прикладі теоретичного пошуку економіко-технічних характеристик малої гідроелектростанції, Рибалко А., Рибалко О. (2022)
Тимчина Н. - Формування компетенцій та компетентностей учнів у процесі навчання інформатики, Тимчина В., Крутова Н. (2022)
Констанкевич Л. - Гейміфікація як інноваційний підхід в освітньому процесі, Радкевич М., Лехіцький Т. (2022)
Бордюк В. - Психолого-педагогічний зміст поняття "професійний саморозвиток педагога Нової української школи", Ковбасюк Т. (2022)
Прокопчук Н. - Використання психодіагностичних методик CASD та РЕР-3 у процесі виявлення й обстеження дітей з аутизмом (2022)
Бондаренко Ю. - Принцип "мислити і діяти" Пауло Фрейре в контексті шкільної літературної освіти (2022)
Озарчук І. - Іншомовна освіта країн Прибалтики (2022)
Пугач В. - Методологічний підхід у професійній підготовці майбутніх правознавців (2022)
Задоріна О. - Питання підготовки майбутніх учителів математики до інтеграції в систему післядипломної педагогічної освіти, Мітельман І., Папач О. (2022)
Бурєнніков Ю. - Реалізація інтегративного підходу в процесі навчання студентів першого курсу машинобудівних спеціальностей, Козлов Л., Буда А. (2022)
Завалевський Ю. - Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості учня в умовах закладу загальної середньої освіти, Кіян О. (2022)
Журба К. - Зарубіжний досвід підготовки школярів до захисту своєї країни (2022)
Крижановська Т. - Методичні аспекти реалізації освітнього потенціалу творчості Миколи Лисенка у процесі професійної підготовки майбутніх учителів мистецтва (2022)
Шевченко Р. Ю. - Аналіз засобів вільного доступу для хакінгу мереж Wi-Fi (2022)
Шуклін Г. В. - Методика оцінювання інформаційних загроз в умовах інформаційного протиборства, Кравченко Б. А., Ковальчук В. А. (2022)
Мацько О. Й. - Аналіз безпеки телекомунікаційних мереж покоління 5G, Гаврилюк І. Ю., Круогла А. В. (2022)
Лавровський І. М. - Виявлення аномалій трафіку в домашній Wi-Fi мережі за допомогою утиліт Waidps і Nzyme, Дунаєв Я. С., Коліда В. П. (2022)
Волошко С. В. - Дослідження можливостей SDR приймачів щодо моніторингу радіомереж, Новікова І. В., Фесенко О. М. (2022)
Захаржевський А. Г. - Технологія забезпечення кібербезпеки хмарного середовища на базі рішення Cisco Cloudlock, Голобородько С. О., Захаренков А. О. (2022)
Рабчун Д. І. - Потенційні уразливості механізму аутентифікації месенджерів WhatsApp та Telegram, Найман Г. Г., Костирєв Л. В., Іщук М. О. (2022)
Самко В. В. - Автоматизація процесів управління вразливостями інформаційної безпеки (2022)
Андрущенко К. Ю. - Автоматизація процесу реагування на інциденти інформаційної безпеки організації, Ющенко М. О. (2022)
Воронін М. О. - Методи виявлення радіовипромінювань на об’єктах інформаційної діяльності (2022)
Скибун О. Ж. - Сучасна етика як практична філософія кібербезпеки (2022)
Костроміна М. О. - Кіберстійкість і кібербезпека: у чому різниця?, Гарнатко Л. О. (2022)
Metelenko N. - European vector of sustainable development of economic and management education in the institute of engineering in the conditions of restructuring, Trokhymets O. (2020)
Markovych I. - Deglobalization ‒ a situational phenomenon or a stable world trend?, Bazhanova N. (2020)
Зінченко О. - Якість діяльності закладів вищої освіти: нормативне регулювання та система внутрішнього управління, Погребняк А., Горська С. (2020)
Федишин І. - Вплив криз на розвиток туристичного бізнесу, Малюта Л. (2020)
Кузь Т. - Формування територіальних громад як базового елементу системи місцевого самоврядування в Україні (2020)
Дудкін П. - Логістична та інфраструктурна складові дестинацій в індустрії гостинності, Дудкіна О. (2020)
Стойко І. - 14 принципів Вільгельма Едвардса Демінга для управління якістю готельно-ресторанних послуг, Шерстюк Р. (2020)
Радинський С. - Оцінка результатів діяльності маркетингової служби промислового підприємства, Дячун О. (2020)
Гарматій Н. - Специфіка забезпеченості ефективності діяльності підприємства фінансовими ресурсами, на прикладі ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", Химич І., Різник Н. (2020)
Давидчук C. - Історія створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем (2020)
Андрушків Б. - Інтернет: позитивні і негативні вектори інформаційно - комунікативного розвитку в умовах глобалізації суспільства, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Гагалюк О. (2020)
Бєлобородова М. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств (2020)
Поліщук Н. - Розвиток національних платіжних систем: проблеми та перспективи, Голда Н. (2020)
Мамчур Л. - Тенденції та перспективи розвитку ринку м'яса в Україні (2020)
Андрушків Б. - Зміни парадигм розвитку економіки, панівних форм капіталу та нові виклики сучасних трансформацій, Грушко В. (2020)
Керничний Б. - Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні (2020)
Шерстюк Р. - Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму (Інструментально-методичний апарат дослідження), Малюта Л., Ратинський В. (2020)
Нагорняк Г. - Інтелектуальний капітал як вагомий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України на сучасному етапі розвитку інноваційної економіки (2020)
Андрушків Б. - Дефіцит води в Україні: безпекові, гуманітарні та еколого-економічні проблеми, Мельник Л., Кирич Н., Погайдак О. (2020)
Артюхов А. - Вибір інструментів аналізу впливу якості освіти на соціально-економічний розвиток держави (2021)
Кужда Т. - Форми та механізми демократії участі, Галущак М., Галущак О. (2021)
Єкель Г. - Розробка стратегії виходу на ринок товаровиробника з екологобезпечним використанням земель (2021)
Мельник Л. - Молодіжне безробіття: дослідження проблем та потреб, Данилюк О., Гевчук Н. (2021)
Мамчур В. - Тенденції та перспективи розвитку аграрного підприємництва в Україні (2021)
Андрушків Б. - Пандемія – COVID-19, як явище: джерела і витоки, управлінські методи і засоби боротьби з нею (громадський контент), Шерстюк Р., Кирич Н., Погайдак О., Кузь Т., Гагалюк О. (2021)
?XXX? (2021)
Bugayko D. O. - Proactive risk management of Ukrainian aviation transport post-war recovery and sustainable development, Shevchenko O. R., Perederii N. M., Sokolova N. P., Podrieza M. S., Bugayko D. D. (2022)
Kostiuchenko L. V. - Peculiarities and threats of managing humanitarian supply chains under martial law, Harmash O. M. (2022)
Bugayko D. O. - Challenges of sustainable development and safety of world civil aviation in the conditions of globalization, Gurina G. S., Korzh M. V., Sydorenko K. V. (2022)
Popovychenko I. V. - State, competitiveness and prospects of supply chains development in Ukraine in context of European integration aspirations, Spiridonova K. O., Kirnos O. V. (2022)
Lysenko O. I. - Transformation of business processes in a changing environment, Davydenko V. V. (2022)
Rubel V. - Development of a mathematical model of the operation of the swab generator valve, Rubel V., Ziaja J., Yaremiychuk R. (2022)
Kvit R. - Reliability prediction of composite materials with random elastic inclusions (2022)
Agayev F. - Design principles of digital-to-analog conversion in information transformation, Karimov J., Mehdiyeva A., Quliyeva S. (2022)
Stoliaryk T. - Analysis of the operation of marine diesel engines when using engine oils with different structural characteristics (2022)
Martus O. - Development of improved method for evaluation of reservoir properties of formation, Agarkov V. (2022)
Falahat F. M. - A review study on solar tower using different heat transfer fluid, Gomaa M. R. (2022)
Abstract and References (2022)
Бабинець М. - Комунікативні аспекти управлінської діяльності майбутніх фахівців (2010)
Бардус І. - Комп’ютерний моніторинг рівня сформованості професійних якостей особистості майбутніх інженерів-педагогів (2010)
Барило О. - Сучасне бачення "вільного розвитку" особистості студента як умови формування самодостатньої людини (2010)
Бартош–Пічкар О. - До проблеми підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми у Великій Британії , Шпеник С. (2010)
Баштовий В. - Підготовка вчителя до використання засобів наочності на уроках природознавства, Савченко В. (2010)
Бєльчев П. - Проектування змісту відеохрестоматії з фізики для учнів загальноосвітніх шкіл (2010)
Бойко А. - Дидактичний характер біблійних оповідань Костянтини Малицької (2010)
Гал Ш. - Використання портфоліо у магістерській підготовці вчителів біології, Керестень О. (2010)
Гала М. - Навчання іноземної мови як засіб стимулювання професійно-особистісного розвитку студентів (2010)
Герлянд Т. - Особливості професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців засобами профільного навчання, Чеснокова Л. (2010)
Гордієнко Т. - Створення інформаційно-методичного комплексу для самостійної роботи в сучасних умовах підготовки фахівців, Глобіна Є. (2010)
Гулівата І. - Розвиток просторової уяви учнів у процесі вивчення стереометрії з використанням динамічних комп’ютерних моделей (2010)
Дідович М. - Моделювання при розв’язанні задач у практиці підготовки майбутніх вчителів фізики, Дедович В. (2010)
Довгоп’ят О. - Проблеми адаптації іноземних абітурієнтів до нових умов протягом навчання на підготовчих факультетах (2010)
Кевпанич О. - Формування міжкультурної взаємодії в процесі вивчення іноземної мови (2010)
Кобилянська Л. - Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх гувернерів у ВНЗ (2010)
Костюк М. - Напрямки запровадження інноваційних методів навчання англійської мови у мистецькій освіті (2010)
Коченгіна М. - Шляхи оптимізації професійно-особистісного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів та учителів початкових класів під час проходження курсів підвищення кваліфікації , Коваль О., Ярмонова Н. (2010)
Леврінц М. - Магістерські програми в системі педагогічної освіти Угорщини (2010)
Марфинець Н. - Особливості вивчення літератури давнього періоду Закарпаття у сучасній школі (2010)
Мєняйлов C. - Психологічні особливості організації контролю у сучасних технічних вищих навчальних закладах, Бодненко Т. (2010)
Оленюк І. - Організація управлінських впливів у навчанні фізики за допомогою комп’ютерних програм (2010)
Пайда І. - Становлення фізичної науки на Закарпатті у XIX та першій половині XX століття (2010)
Повідайчик О. - Використання інтернет-ресурсів у процесі виховання культури міжнаціонального спілкування особистості, Шулла Т. (2010)
Попова Т. - Христіан Христіанович Стевен – видатний природознавець, засновник никитського ботанічного саду в Криму (2010)
Розман І. - Сучасні технології викладання зарубіжної літератури (2010)
Сивохоп Я. - Основні підходи щодо формування навичок здорового способу життя учнівської молоді (2010)
Cиротюк В. - Розв’язування задач з фізики – основна ланка в системі корекційно-розвивального навчання учнів із затримкою психічного розвитку (2010)
Сичевська Н. - Реалізація професійної спрямованості фізики та основ електротехніки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2010)
Староста В. - Навчальні завдання: розв’язувати чи складати? (2010)
Таможська І. - Особливості технології формування навичок аргументації студентів (2010)
Філоненко М. - Комплексні концепції особистісного становлення фахівця у вітчизняній та зарубіжній психології (2010)
Химинець В. - Формування еколого-економічних компетенцій у сучасній школі (2010)
Чатарійова М. - Підготовка майбутнього вчителя до викладання астрономії в школі з використанням інноваційних технологій навчання (2010)
Черченко О. - Підготовка майбутніх вчителів фізики до позаурочної роботи в школі, Горобець О. (2010)
Шебень В. - Дослідження мотивації навчально–пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики в основних школах, Петер В. (2010)
Щукіна О. - Формування позитивної соціальної спрямованості студентської молоді (2010)
Яцина О. - Актуальні питання соціально-професійної зрілості (на прикладі діяльності практикуючого психолога) (2010)
Байдакова О. - Підготовка вчителів у контексті реформування освітньої системи США (2010)
Барило О. - Психолого–педагогічні засади впровадження знань про нові матеріали та технології у загальному курсі фізики вищої школи, Пустовий О., Шепета О. (2010)
Войтків Г. - Підготовка вчителя до роботи з учнями із різним рівнем успішності на уроці фізики (2010)
Гуменюк Н. - Теоретико-методологічний стан проблеми розвитку особистісної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності (2010)
Дацків І. - Інновації у навчальному процесі вищої школи (2010)
Заболотний В. - Особливості організації навчальної діяльності студентів під час вивчення теоретичних узагальнень шкільного курсу фізики (2010)
Канюк О. - Формування мовленнєвої та соціолінгвістичної компетенції майбутніх фахівців під час навчання іншомовному спілкуванню (2010)
Карбованець О. - Активізація пізнавальних інтересів студентів у сучасних умовах розбудови вищої школи (2010)
Керестень І. - Розвиток і становлення освітньої системи Угорщини: проблеми і перспективи, Міс Й. (2010)
Кіш Н. - Педагогічні умови формування готовності студентів до оволодіння вміннями іншомовного професійного спілкування (2010)
Коваль П. - Художньо-мистецький напрям у формуванні гармонійно розвиненої особистості (2010)
Кривов’яз О. - Проблема формування експериментальних умінь у майбутнього вчителя хімії в педагогічній спадщині О. І. Астахова (2010)
Кристопчук Т. - Рейтинг як система діагностики професійної діяльності науково-педагогічних працівників у вищих освітніх закладах (2010)
Маляр Л. - Формування професійності студентів – майбутніх учителів у контексті вивчення педагогічних дисциплін, Кухта М. (2010)
Марчук Л. - Психолого-педагогічні аспекти формування асертивної поведінки студентів вищої школи, Соболь Н. (2010)
Опачко М. - Моніторинг якості підготовки студентів – майбутніх учителів фізики (2010)
Панчик О. - Історико-культурні передумови розвитку шкільної математичної освіти на Закарпатті (2010)
Пастушенко С. - Педагогічна технологія навчання фізики в технічному університеті з урахуванням міжпредметних зв’язків (2010)
Пермінова Л. - Використання методів активного навчання дорослих (2010)
Поліщук В. - Реформування системи професійної підготовки педагогічних кадрів в Угорщині (2010)
Пустовий О. - Вивчення сучасних двигунів внутрішнього згорання в курсі загальної фізики вищої школи (2010)
Рашковський П. - Подання та перевірка друкованих тестових завдань засобами мультимедійної техніки (2010)
Розлуцька Г. - Освітній простір в контексті полікультурності (2010)
Росул Т. - Невербальні засоби педагогічного спілкування в процесі підготовки майбутніх вчителів музики (2010)
Сідун Л. - Основні аспекти співпраці інституцій у вищій освіті (2010)
Сосницька Н. - Сучасне інформаційне середовище навчання фізики та його програмно-інструментальні засоби (2010)
Стецишина О. - Творча особистість: шляхи формування, професійна адаптація, проблеми самореалізації (2010)
Столяренко Т. - Прогнозування як складова особистісно-професійного становлення економіста (2010)
Сусь Б. - Модернізація форм організації навчання студентів під час вивчення дисципліни "історія фізики", Мисліцька Н. (2010)
Талапканич Т. - Педагогічна практика студентів з інноваційними технологіями (2010)
Товщик C. - Теоретико-методологічний аналіз основних наукових підходів до проблеми соціального виховання (2010)
Точиліна Т. - Комп’ютерне тестування як ефективний метод перевірки та контролю знань студентів з фізики у вищому технічному навчальному закладі, Філіпенко І., Оселедчик Ю. (2010)
Химинець В. - Компетентісний підхід до професійного розвитку вчителя (2010)
Химинець О. - Формування готовності вчителя до розвитку творчої особистості, Долгош К. (2010)
Шебеньова І. - Підготовка вчителя до розвитку мотиваційної сфери учня в процесі навчання (2010)
Шимановський М. - Педагогічна підтримка у роботі із поширенню в молодіжному середовищі субкультурою стрейджерів (2010)
Шпеник С. - Особливості практичної підготовки соціальних працівників у Великій Британії (2010)
Штербакова К. - Особливості використання стимуляційних методів у процесі розвитку інтересу до природничих наук (2010)
Ріттер П. Г. - Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби, Бурба Д. В. (2022)
Абашнік В. О. - Павло Ріттер (1872–1939) про німецькомовних філософів, лінгвістів та сходознавців (2022)
Домановський А. М. - Павло Григорович Ріттер – редактор харківської газети "Утро” (1906–1909 рр.), Домановська М. Є. (2022)
Стрелкова А. Ю. - Павло Ріттер та його переклад "Дгаммапади” (2022)
Капранов С. В. - Роль Окакури Тенсіна у розвитку діалогу культур Індії та Японії (2022)
Markov D. - Nepalese Sacred Space in Premodern and Early Modern Hindu-Buddhist Context: One of India’s desa and Independent punya bhumi (2022)
Моргунюк О. М. - Вплив Індійського Національного Конгресу на інституціоналізацію партійної системи Індії 1947–1989 рр. (2022)
Raddock E. - Determining the Date and the Place of Origin of the Hayaśīrṣa Pañcarātra (2022)
Тарнавський Р. Б. - Завершальний етап науково-організаційної діяльності індолога Стефана Стасяка на кафедрі орієнталістики Львівського університету (2022)
Anandakichenin S. - Bold and Forthright: Mapping the Evolution of Tirumaḻicai Āḻvār and His Irreverent Voice (2022)
Banerjee S. - A Pilgrimage to Poetry: Reading Jejuri as a Case of Inter-systemic Literary Reception, Mendanha G., Dutta A. (2022)
Köhler F. - Of Cows and Gods: Secret Names in the Rigveda (2022)
Li Ch. - "Akālaka”: a Lexical Phantom in Buddhist Hybrid Sanskrit (2022)
Nemec J. - Daṇḍin’s paspaśa: The influence of the Sanskrit Grammatical Tradition on Sanskrit Poetics (2022)
Verma P. K. - Eco-Consciousness in Vālmīki-Rāmāyaṇa: An Aesthetical Study of Ecological Integrity and Biodiversity, Dwivedi P. Sh. (2022)
Малиновська О. Ю. - Торговельно-економічне та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття, Стафійчук В. І. (2022)
Ботвінкін Ю. В. - Відображення соціальних проблем та культурної самобутності спільноти адівасі у творчості Джасінти Керкетта (2022)
Городня Н. Д. - Формування і розвиток політики Індії "Дивитися на схід” і "Діяти на сході” (2022)
Mustajab I. - From Affirmative into Discriminative: The Miserable Condition of the Indians and Chinese Land Rights in Special Region of Indonesia (2022)
Shevchenko D. - How Vindhyavāsin Turned into Vedavyāsa: Vācaspati Miśra’s Case for Pātāñjala Yoga (2022)
Tkachuk A. - Research of possibilities of default refactoring actions in Swift language, Bulakh B. (2022)
Husak O. - Application of the associative recovery method in the challenges of increase informativity of distorted images and detection of minor changes in stored samples (2022)
Arslan A. K. - Exploring ML-based classification system for digital learning platforms: a mapping technique of massive open online courses (2022)
Sova O. - Development of force distribution methodology and means of communication for the grouping of troops (forces) in operations, Zhuravskyi Y., Shyshatskyi A., Zhuk O., Hurskyi T., Nalapko O., Vozniak R., Hatsenko S., Lyashenko A., Havryliuk O. (2022)
Bida D. - Descriptors of sound insulation of building structures in residential buildings in Ukraine and Europe, Didkovskyi V. (2022)
Pylypko K. - Justification of approaches to development of the standard civil society organization based on international experience, Adamchuk L., Antoniv A., Sevin S. (2022)
Hasanov A. - Development of an axonometric model of photoelastic interaction in an acousto-optic delay line and its approbation, Hasanov R., Rustamov A., Agayev E., Eynullayev V., Ahmadov R., Sadikhov M. (2022)
Abstract and References (2022)
Subbota І. - Increasing the strength of building ceramics made on the basis of low-melting clays, Spasonova L., Sholom А. (2022)
Rudniev Y. - Analysis of metamorphism and tendency of coal seams and their hazardous properties, Antoshchenko M., Filatiev M., Filatieva E., Tarasov V. (2022)
Chernyak L. - Analysis of clay types and their binary systems, Salnik V., Dorogan N. (2022)
Salem Z. A. - Origin and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments core from Tigris Euphrates and Shatt Al-Arab rivers, Mohammed A. H., Al-Saad H. T. (2022)
Casadiego R. P. - Observing the absorption of ultraviolet radiation from the sun by oxygen from the atmosphere as the cause of global warming (2022)
Ibiyeye D. - Development and performance evaluation of a double chamber evaporative cooling system for storage of vegetables, Olunloyo O., Aderemi A., Bamigboye T., Nathaniel H. (2022)
Abstract and References (2022)
Msweli B. L. - Investigating the effects of the COVID-19 pandemic on medical device strategy and firm performance, Chili M., Madzimure J. (2022)
Zasadnyi B. - The influence of professional judgment on the use of elements of the accounting method under the application of IFRS, Mykhalska O., Feshchenko Y. (2022)
Shyshkovskyi S. - Research of the development of the electronic industry and economy on the example of Ukraine, Semkiv I., Kashuba A. (2022)
Dauletbakov B. - Assessment of the competitiveness of the economies of the Eurasian Economic Union countries, Dauletbakov G. (2022)
Abasova S. - Analysis and assessment of ICT innovations impact on competitiveness of foreign economic relations: Azerbaijan’s experience (2022)
Ekel P. - Evidence of the negative relationship between transaction costs and economic performance in G7+BRICS countries, Bernardes P., Laudares S., Libório M. P. (2022)
Abstract and References (2022)
Sheik I. - Sustainable entrepreneurship strategies for SMME development in the fourth industrial revolution within Kwazulu-Natal South Africa, Kader A. (2022)
Vynogradova O. - The formation of strategic portfolio of the development of risk management in telecommunications enterprises during martial law and post-war conditions, Pysar N., Zakharzhevska A. (2022)
Kalinin O. - Research of the factor segment content of economic security management in the conditions of geopolitical transformations, Gonchar V., Simanaviciene Z. (2022)
Naicker V. - The effect of information and communication technologies on gender equality at a selected university in South Africa, Mbengo I. (2022)
Tolymbek A. - Comparative standing of Kazakhstan pension system performance: learning policy lessons from Canadian experience (2022)
Masud M. R. - The economic impact of investment expenditure and wages on GRDP – a case study of 47 prefectures of Japan in 2005 (2022)
Abstract and References (2022)
Давидов С. О. - Вплив температури на працездатність паливної системи космічних літальних апаратів, Журавель П. І., Кривенко А. А., Левченко В. Ю. (2022)
Давидов С. О. - Герметичність та полікристалічні конструкційні матеріали, Шевцов В. Ю., Колесніченко О. В. (2022)
Дреус А. Ю. - Моделювання процесів аеродинамічного нагріву і плавлення космічних об’єктів в атмосфері Землі, Дронь М. М., Губін О. І., Дубовик Л. Г. (2022)
Lipovskyi V. I. - About the design of sphero-conical vessel concidering the limitations of additive technologies (2022)
Малайчук В. П. - Комп'ютерна модель дослідження інформативності критерію Стьюдента, Астахов Д. С., Літот О. В. (2022)
Марченко О. Л. - Теплообмін в тепловій трубі зі змінними кутами нахилу та впливу вібрацій , Пономарьов О. М., Левицька О. Г. (2022)
Назаренко Г. В. - Вплив перепускних отворів у провідному диску відцентрового колеса шнеко-відцентрового насоса РРД на його напір, ККД і кавітаційні характеристики (2022)
Шевцов В. Ю. - Цільові рівняння РКЛА на етапі розробки ескізного проекту, Давидова А. В., Попов Р. С. (2022)
Штрімайтіс О. В. - Маркетинговий аналіз використання лікарських засобів із вмістом ретиноїдів у разі лікування акне, Кухтенко О. С., Чуєшов В. І. (2022)
Баула О. П. - Дослідження заходів щодо забезпечення киснем закладів охорони здоров'я під час пандемії COVID-19: останні тенденції та актуальні пріоритети, Салій О. О., Галстян А. Г., Пазерська Т. В. (2022)
Власенко І. О. - Охоплення вакцинацією проти грипу хворих на цукровий діабет та визначення бар'єрів для її проведення, Давтян Л. Л. (2022)
Даценко І. С. - Розроблення концептуальної фармакоекономічної моделі технології ранньої діагностики та фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії (2022)
Соловйов С. О. - Аналіз мінімізації витрат та впливу на бюджет за застосування нової 6-місячної форми триптореліну в лікуванні хворих на рак передміхурової залози в Україні, Стаховський Е. О., Лелека М. В., Гладких Ф. В. (2022)
Гончар А. О. - Реімбурсація комбінова них антигіпертензивних лікарських засобів в Україні: аспекти їх включення та зовнішнього референтного ціноутворення, Шолойко Н. В., Комаріда О. О. (2022)
Шевченко В. О. - Методологічний підхід до фармацевтичної розробки розчинів для ін'єкцій у полімерному пакуванні, Шпичак О. С., Ролік-Аттіа С. М. (2022)
Малоштан Л. М. - Фармакологічна активність крему з екстракту кори верби білої та цинку за умови алергічного контактного дерматиту, Підгайна В. В. (2022)
Новини зі Світового діабетичного конгресу Міжнародної діабетичної федерації (IDF) (2022)
Уточнення (2022)
Стасюк І. М. - З історії пам’ятки української дерев’яної архітектури – церкви Богоявлення Господнього у Станимирі (1689 р.), Павлишин А. М. (2022)
Кліщинський П. В. - Військові дії на території Правобережної України в серпні 1914 р. та їх наслідки (2022)
Макарчук І. С. - Частини особливого призначення в боротьбі з повстанським рухом на Волині (2022)
Якубовський І. В. - Районні газети Київщини та Чернігівщини про персональний склад виконавців Голодомору 1932–1933 рр.: списки уповноважених (2022)
Мазило І. В. - Відновлення соціальної інфраструктури і матеріально-побутове забезпечення залізничників Вінницької магістралі у 1944-1945 рр. (2022)
Мельничук О. А. - Соціально-економічні та соціокультурні трансформації в подільському селі в 1950 – 1960-х рр. (на матеріалах села Мельниківець), Поліщук А. С. (2022)
Жмуд Н. В. - Настрої мешканців Вінниччини в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну (за результатами польових студій), Гребеньова В. О. (2022)
Тельвак В. В. - "Неприсутні ніколи не мають рації": міжнародна наукова діяльність українських істориків міжвоєнної Польщі, Тельвак В. П., Наконечний В. М. (2022)
Мельник Р. І. - Джерела до історії Поділля у документах Президіального відділу Галицького намісництва (1772-1921): джерелознавчий огляд (2022)
Ганусин О. Б. - Мемуари української інтелігенції Галичини як джерело до вивчення повсякдення учнів середніх шкіл кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Борзов С. С. - Радянська соціально-політична історія 1920-х рр. та її інтерпретаційна періодизація у працях Роберта Конквеста (2022)
Сабінський М. Е. - Ювілейна грушевськіана 1966 року: проблематика, інтерпретації, полеміки, Степанчук Ю. С. (2022)
Романюк І. М. - Рецензія: Марченко В.О., Нікілєв О.Ф. Повсякденне життя повоєнногоПовсякденне життя повоєнного українського села (середина 1940-х – перша половина 1950-х рр.): монографія. Дніпро: ЛІРА, 2022. 180 с., Романюк Б. І. (2022)
Для авторів (2022)
Павлишин Г. А. - Розвитковий статус передчасно народжених немовлят залежно від типу догляду, Сарапук І. М. (2022)
Ковальчук Т. А. - Сироваткові концентрації піридоксину, фолієвої кислоти, кобаламіну та гомоцистеїну в дітей із синкопе внаслідок ортостатичної гіпотензії (2022)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок поєднання синдрому Едвардса та П’єра Робена в новонародженого, Ярема Н. М., Орел М. М. (2022)
Никитюк С. О. - Актуальні питання профілактики хвороби Лайма та кліщового енцефаліту в Україні, Гаріян Т. В., Левенець С. С. (2022)
Процайло М. Д. - Перспективи та деякі аспекти лікування онкологічних хворих на сучасному етапі медицини, Чорномидз І. Б., Горішний І. М. (2022)
Шевчук О. В. - Вплив лейоміоми матки на ускладнення першого триместру вагітності, Дубчак А. Є., Корнацька А. Г. (2022)
Бойчук А. В. - Інтернатура з акушерства та гінекології як етап формування повноцінного самостійного практичного лікаря, Шадріна В. С., Хлібовська О. І., Коптюх В. І., Сопель В. В., Бегош Б. М., Якимчук Ю. Б. (2022)
Геряк С. М. - Перинатальні ризики в час глобальних цивілізаційних викликів: спостереження в антенатальному періоді, Добрянська В. Ю., Петренко Н. В. (2022)
Щурко Д. М. - Особливості клінічного перебігу вагітності і пологів як чинники ризику антенатальної загибелі плода у вагітних із вадами розвитку плода (2022)
Дубик Л. В. - Характеристика кровотоку в маткових, радіальних і спіральних артеріях при ранніх спонтанних абортах на фоні ендотеліальної дисфункції, Чернецька Н. В. (2022)
Bakun O. V. - Peculiarities of genital endometriosis associated with infertility, Yuzko O. M. (2022)
Маркін Л. Б. - Прогнозування ускладнень у жінок з ідіопатичною артеріальною гіпотензією під час вагітності та в пологах, Попович О. І., Попович А. І. (2022)
Бойчук А. В. - Стан оваріального резерву за умови коморбідної патології молочних залоз та ендометріозу, Міклашевська О. А., Якимчук Ю. Б., Якимчук О. М. (2022)
Железов Д. М. - Розрив матки – кожний випадок має свою історію (2022)
Булгар A. В. - Особливості клінічного перебігу аденоміозу після перенесеного захворювання COVID–19 (2022)
Франчук М. О. - Сучасні шляхи корекції і профілактики невиношування багатоплідної вагітності, що наступила після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Маланчук Л. М., Франчук О. А. (2022)
Корнієнко С. М. - Патологія ендометрія. Віковий та репродуктивний аспекти (2022)
Берегуляк С. О. - Вплив стресу на вагітність і пологи в умовах сьогодення, Якимчук Ю. Б., Берегуляк О. О. (2022)
Синкіна А. А. - Порушення менструального циклу на тлі дисгормональних та метаболічних розладів у підлітків під час війни (2022)
Підгайна І. Я. - Ретроспективний аналіз клінічної картини пацієнток із безпліддям на тлі ендометріозу при довгому та короткому протоколах стимуляції овуляції в програмах допоміжних репродуктивних технологій, Хміль С. В. (2022)
Лимар Л. Є. - Рівень вітаміну D у жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічного стресу та його корекція, Маланчин І. М., Лимар Н. А. (2022)
Багній Л. В. - Клінічний перебіг пологів у жінок з неалкогольним стеатогепатитом на тлі ожиріння різного ступеня (2022)
Правила оформлення статей (2022)
Pchelintseva O. - From the Editor (2022)
Łaziński M. - Imperfective and Perfective Verbs in Polish Legal Texts. Linguistic Analysis and Results of a Survey, Jóźwiak K., Krajewski G. (2022)
Bleakly E. W. - Upper Sorbian in Budyšin/Bautzen: Examples from Bautzen's Linguistic Landscape (2022)
Bondarenko A. - The Dog Bites: On the "Aggressive” Antipassive in Slavic and Baltic (2022)
Mellquist S. - Russian Correspondences to Swedish Bipartite Comitatives (2022)
Shchedrina M. - Language Feminization in Ukrainian and Russian (2022)
Мова і війна (2022)
Лободіна З. - Функціонування бюджетів участі: сучасний стан, тенденції модернізації та моделювання в умовах реформування публічних фінансів, Дем’янишин В., Кізима Т., Березька К., Кізима А. (2022)
Мельник А. - Економіко-аналітична діагностика в системі управління фінансовою діяльністю сучасного закладу охорони здоров'я, Жукевич С. (2022)
Muravskyi V. - Accounting and control of foreign economic electronic transactions using cryptocurrencies, Pochynok N., Reveha O., Chengyu Liu (2022)
Farion V. - Integrated accounting classification of expenses and incomes of the main activities of passenger carriers, Pytel S., Kornyat I. (2022)
Шулюк Б. - Методика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів державно-приватного партнерства: полеміка в науковому середовищі (2022)
Ясишена В. - Стратегії контент-маркетингу, облік і оподаткування блогерської діяльності в Україні, Долюк А., Бондарєва Т. (2022)
Жук Н. - Аналіз фінансового стану як домінантний індикатор фінансової безпеки підприємств (2022)
Alekseyenko L. - Financing affordable housing for internally displaced persons using information and communication technologies, Kosovych O., Babii S. (2022)
Zvarych R. - Methodological principles of the formation the concept of green economy, Masna O., Rivilis I. (2022)
Буяк Л. - Blockchain технології як засіб продажу прав оренди на землі сільськогосподарського призначення, Пришляк К., Буяк Л. (2022)
Омецінська І. - Особливості формування витрат операційної діяльності за елементами (2022)
Шкільняк М. - Менеджмент та публічне управління в умовах післявоєнної відбудови України: актуальні проблеми та концепт їх вирішення, Мельник А., Микитюк П., Желюк Ж., Васіна А., Пушкар З. (2022)
Середюк Н. М. - Ятрогенна перфорація коронарної артерії з успішною реканалізацією як ускладнення черезшкірного коронарного втручання, Матлах А. Я., Процик В. Л., Королюк В. Д., Діденко О. С., Гнатик М. Я., Витвицький Б. А., Деніна Р. В., Шнайдер В. В., Моренко М. В. (2022)
Нестерак Р. В. - Особливості гострого коронарного синдрому та серцевої недостатності у хворих Прикарпатського реґіону, Вакалюк І. П., Григоришин Р. С., Совтус В. І. (2022)
Бірюченко І. - Ocular ischemic syndrome as an initial presentation of takayasu arteritis, Корендович В., Крикливець Л., Корендович Н., Барабанчик О. (2022)
Родіонова І. О. - Як запобігти можливим ризикам венозних тромбоемболій у пацієнток із групи ризику по тромбофілії, які приймають комбіновані гормональні контрацептиви? (2022)
Данильців Л. О. - Особливості мікрокристалізації ротової рідини в 15-річних підлітків із різним психоемоційним станом, Рожко М. М., Назарук Р. М. (2022)
Приймак Х. В. - Стоматологічний статус у дітей із дитячим церебральним паралічем, Зорій І. А., Біденко Н. В. (2022)
Міщук В. Г. - Плейотропні ефекти синтетичного аналога мелатоніну в комплексній терапії коморбідної патології з поєднанням ожиріння, артеріальної гіпертензії та синдрому подразненої кишки із закрепами, Григорук Г. В. (2022)
Древіцька О. О. - Аналіз даних про завершені суїциди у військовослужбовців і рекомендації щодо їх профілактики, Буцька Л. В., Сиропятов О. Г., Калантай І. М., Горшков О. О., Самойленко А. М. (2022)
Мялковський Д. С. - Трансоральна ендоскопічна резекція щитоподібної залози (вестибулярна техніка). Огляд літератури (2022)
Власенко О. А. - Артеріальна емболізація передміхурової залози: нова, мінімально інвазивна методика лікування симптомів доброякісної гіперплазії, Кобірніченко А. А., Марковець Є. П., Власенко Д. А. (2022)
Дземан І. М. - Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 2) (2022)
Вітальне слово голови редакційної колегії часопису (2022)
Дземан М. І. - Вчення професора-інтерніста М. М. Бережницького про адаптаціогенез легеневого серця в дискурсі наукових традицій Київської школи внутрішньої медицини (За матеріалами наукової конференції "Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу", Київ, 2021 р.) (2022)
Середюк Н. М. - Вчитися на діагностичних помилках… (За матеріалами науково-практичної конференції до 93-річчя від дня народження професора Бережницького Мирослава Миколайовича, Івано-Франківськ, 2022 р.) (2022)
Середюк Н. М. - Зоряна постать професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького на благодатному небосхилі Прикарпатської школи внутрішньої медицини, Дземан М. І. (2022)
Дземан М. І. - Постать професора-інтерніста М. Л. Авіосора в дискурсі академічної спадкоємності Прикарпатської школи внутрішньої медицини (2022)
Катеренчук І. П. - Професор Бережницький М. М. — вчитель і педагог (2022)
Александрук Д. П. - Народився, щоб робити людям добро! (2022)
Куруленко А. В. - Визначення груп ризику розвитку серцево-судинних захворювань у працездатного населення міста Києва за допомогою програмної системи (2022)
Гуменюк М. Я. - Вплив абдомінального ожиріння на якість життя й клініко-функціональний стан опорно-рухового апарату у хворих з остеоартрозом, Борушок І. Б. (2022)
Рубаник О. В. - Гендерні особливості стресу, тривоги та депресії в студентів під час пандемії COVID-19, Хандріка Д. Р. (2022)
Власенко Д. А. - Сучасні можливості хірургічного лікування пошкодження магістральних артерій із використанням гібридних технологій, Щербанюк І. С., Вагіс Ю. Г. (2022)
Вагіс Ю. Г. - Гемодинаміка варикоцеле: від патогенезу до лікування, Власенко Д. А. (2022)
Гриб А. О. - Корекція ходьби при хворобі Паркінсона, Сулима В. С., Геник С. І., Дорошенко О. О. (2022)
Галкін Б. М. - Біосурфактанти морських мікроорганізмів: ІІ. Потенційні можливості застосування в медицині, Фіногенова М. О., Семенець А. С., Галкін М. Б., Філіпова Т. О. (2022)
Смальчук Д. С. - Фаги бактерій роду Bacillus, ізольованих з водного середовища, Страшнова І. В., Іваниця Т. В. (2022)
Страшнова І. В. - Антагоністична активність пробіотичних штамів лактобацил за сумісного культивування, Ямборко Г. В., Васильєва Н. Ю. (2022)
Golembiovska S. L. - The biocide action of metabolites of Streptomyces globisporus 3-1 and Streptomyces cyanogenus S136 strains, Polishchuk L. V., Bambura O. I. (2022)
Інформаційне повідомлення для авторів (2022)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2021 році (2022)
Кузнецова С. М. - Характеристика функціонального стану мозку після легких черепно-мозкових ушкоджень (струс і забій), Кузнєцов В. В., Черепинська В. В., Лисак І. В. (2022)
Нетяженко В. З. - Антикоагулянтна, антитромботична, тромболітична та інфузійна терапія у хворих на COVID-19, Мальчевська Т. Й., Козачишин Н. І., Лук’янчук В. А. (2022)
Дзяк Л. А. - Значення ангіоспазму серед основних негативних прогностичних факторів мікрохірургічного лікування крововиливів церебральних артеріальних аневризм, Зорін М. О., Казанцева В. А. (2022)
Єна Л. М. - Скринінг геріатричного синдрому когнітивної дисфункції в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Христофорова Г. М., Гаркавенко О. Г. (2022)
Кузнєцов В. В. - Вміст основних метаболітів мозку (NAA, Cr, Cho) й лактату в сірій і білій речовині головного мозку у хворих на ішемічний інсульт (2022)
Гриб В. А. - Ендотеліальна дисфункція — чинник виникнення діабетичної полінейропатії, Максимчук Л. Т., Дорошенко О. О., Купновицька-Сабадош М. Ю. (2022)
Камилова Н. М. - Современные подходы к решению проблемы ожирения у девушек-подростков (2022)
Дзяк Л. А. - Особливості сенсорних порушень при компресійній попереково-крижовій радикулопатії, Зорін М. О., Шульга О. О., Сук В. М. (2022)
Можливості корекції наслідків стресу за допомогою препарату Ньюрексан: результати перехресного дослідження (2022)
Бурчинский С. Г. - Регуляторные нейропептиды — новый этап развития проблемы нейропротекции (2022)
Кузнецова С. М. - Нейропептиди (Мемопрув) у системі геріатричної фармакології, Кузнєцов В. В. (2022)
Медичні події (2022)
Галкін Б. М. - Біосурфактанти морських мікроорганізмів: ІІІ. Застосування у промислових технологіях, Фіногенова М. О., Галкін М. Б., Семенець А. С., Філіпова Т. О. (2022)
Страшнова І. В. - Чутливість до важких металів актинобактерій, виділених із біологічних обростань черепашнику і мідій Одеської затоки Чорного моря, Потапенко К. С., Васильєва Н. Ю., Коротаєва Н. В., Метеліцина І. П. (2022)
Комплікевич С. Я. - Виділення та характеристика бактерій Citrobacter sp. SR35 з породного відвалу вугільної шахти, Масловська О. Д., Менів Н. П., Кулішко Н. М., Іщак О. Р., Гнатуш С. О. (2022)
Штеніков М. Д. - Антагоністична активність морських бактерій родів Bacillus, Priestia і Paenibacillus різних термотипів, Зінченко О. Ю., Болдирєва В. В. (2022)
Інформаційне повідомлення для авторів (2022)
Страшнова І. В. - Антагоністична активність чорноморських стрептоміцетів, виділених із обростань черепашнику і мідій, Потапенко К. С., Коротаєва Н. В., Лісютін Г. В., Метеліцина І. П. (2022)
Теслюк Н. І. - Оптимізація живильного середовища для первинних етапів мікроклонального розмноження in vitro волоського горіху, Литвин М. Л., Гудзенко Т. В. (2022)
Інформаційне повідомлення для авторів (2022)
Плєхова Г. А. - Інформаційна безпека з урахуванням нової загрози, Костікова М. В. (2022)
Фастовець В. І. - Дослідження та реалізація технології розподіленого доступу для вебсайту, Матвієнко А. О., Шуляков В. М. (2022)
Левтеров А. І. - Аналіз та моделювання освоєння пасажиропотоків на маршрутах громадського транспорту транспортних систем міст, Козачок Л. М. (2022)
Симбірський Г. Д. - Аналіз методів виявлення аномалій у відеоряді камер відеоспостереження на транспорті (2022)
Гурко О. Г. - Біонатхненні методи планування шляху мобільних роботів, Гурко В. О. (2022)
Ільге І. Г. - Модель вибору вантажівки для дорожнього будівництва (2022)
Біньковська А. Б. - Модернізація системи управління автомобілем, Кудирко О. М. (2022)
Гапонова О. П. - Математична модель процесу розповсюдження тепла в стальній деталі під час поверхневої модифікації методом електроіскрового легування, Жиленко Т. І., Тарельник Н. В., Жиленко О. І. (2022)
Ненастіна Т. О. - Вплив параметрів електролізу на функціональні властивості композиційних електролітичних покриттів (2022)
Батигін Ю. В. - Електричні схеми резонансного перетворення реактивної потужності на активну, Гаврилова Т. В., Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О., Мірошніченко Д. В. (2022)
Сєріков Г. С. - Синтез системи навантаження для проведення натурних випробувань трансмісії транспортних засобів та спецтехніки, Сєрікова І. О. (2022)
Шмуклер В. С. - Про один підхід формування технології проєктування раціональних конструкцій (2022)
Мусієнко І. В. - Автоматизований розрахунок прямокутних дорожніх водопропускних труб у програмі УКРРВС 22 (2022)
Більченко А. В. - Причини появи дефектів конструкцій тунелів метрополітенів, їх вплив на експлуатаційний стан та способи усунення, Смолянюк Н. В. (2022)
Калмиков О. О. - Експериментальне визначення тиску ґрунту на підпірну стіну раціональної конфігурації (2022)
Шмуклер В. С. - Енергетичний портрет конструктивної системи як критерій варіантного проєктування, Вознюк Л. І., Бережна К. В. (2022)
Бажинов О. В. - Дослідження ефективності плазмохімічного методу очищення повітря в салоні транспортного засобу, Кравцов М. М., Кудін Д. В., Таран Г. В., Гаєк Є. А. (2022)
Даценко В. В. - Використання системи дистанційного навчання Moodle для викладання дисципліни "Хімія" у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Хоботова Е. Б. (2022)
Шевченко В. О. - Порівняльний аналіз освітніх послуг у сфері підготовки бакалаврів з кібербезпеки (2022)
Паришкура Ю. В. - Діагностика комунікативних установок майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у процесі оздоровчо-рекреаційної діяльності, Короваєва Б. М. (2023)
Корчак Т. М. - Особливості формування іміджу керівника в органах місцевого самоврядування, Кожевникова Н. В. (2023)
Антонишин А. П. - Українські землі в дослідженнях Ібн-Батута у контексті розвитку туристичного краєзнавства (2023)
Дьомінова М. І. - Спілкування як важлива складова психічного здоров'я молодого подружжя (2023)
Ціватий В. Г. - Переговори і моделі переговорного процесу в мондіалізованому світі ХХІ століття: міжкультурно-комунікаційний і політико-дипломатичний аспекти (2023)
Фролова В. О. - До питань автоматизації процесів розрахунку задач геодезії (2023)
Rudanetska O. - Availability of administrative services in electronic format (2023)
Вовк Д. О. - Шляхи вирішення проблеми вивчення вищої математики (2023)
Малій О. Г. - Формування політики підприємства щодо залучення кредитних ресурсів, Чеботар Є. В. (2023)
Zhuravlov Yu. I. - Thermal management systems as a necessary component of information systems (2023)
Куцос О. І. - Дослідження національного характеру за допомогою асоціативного експерименту (2023)
Мосієвич Л. В. - Переклад англомовних складних термінів у галузі машинобудування українською мовою (2023)
Палкуш В. П. - До питання про альтернативні освіту (2023)
Козубовська І. В. - Деякі особливості міжкультурного спілкування, Бережна В. В. (2023)
Дяченко О. В. - До питання мовної культури сучасного студента (2023)
Гайденко Ю. О. - Guide to project-based learning. Project tuning, Сергеєва О. О. (2023)
Глінчук Ю. О. - Чинники професійної захворюваності педагогів (2023)
Сидоренко І. С. - Лексичні анормативи у професійному мовленні на прикладі медіатекстів інтернет-видань Донеччини (2023)
Пилипенко С. С. - До питання участі професійних спілок у регулюванні соціально-трудових відносин: актуальні проблеми сьогодення, Кожухова О. О. (2023)
Фідоровська Н. М. - Статичний і динамічний коефіцієнт тертя в парах тертя дисково-колодкових гальм, Іваненко О. І., Баженов В. О., Нікіпчук С. В., Присяжний А. В. (2022)
Кириченко І. Г. - Дослідження коливальних процесів робочої платформи мобільного підйомника, Рєзніков О. О., Черніков О. В., Книшенко А. О. (2022)
Аврунін Г. А. - Аналіз способів енергозбереження для засобів обслуговування аеродромів та літаків, Пімонов І. Г., Щербак О. В., Мороз І. І., Олейнікова О. М. (2022)
Іванов Є. М. - Розробка рекомендацій щодо оптимізації геометрії баштових кранів, Іваненко О. І., Щербак О. В., Любімов Ю. Ю. (2022)
Аврунін Г. А. - Аналіз сучасних технічних засобів для обслуговування аеродромів і літаків, Пімонов І. Г., Щербак О. В., Ярижко О. В., Мороз І. І. (2022)
Малащенко В. О. - Вплив тертя на силову взаємодію кулькових обгінних муфт, Кириченко І. Г., Лисяк Б. Я. (2022)
Щукін О. В. - Підвищення зносостійкості трибосполучень іонно-плазмовим покриттям, Мусаєв З. Р. (2022)
Фідровська Н. М. - Стійкість тришарової циліндричної оболонки, Слепужніков Є. Д., Караван Р. А., Лущенко А. О., Штода В. С. (2022)
Пімонов І. Г. - До розроблення діагностичних засобів для об’ємних гідроприводів будівельних і дорожніх машин, Єфименко А. О., Жук Д. О., Приходько В. С. (2022)
Єфименко О. В. - Особливості випробувань системи управління бульдозером із GPS-інтенсифікатором, Плугіна Т. В., Єфименко П. О. (2022)
Вольченко Д. О. - Вплив електричного і теплового струмів на поведінку водню у парах тертя, Журавльов Д. Ю., Бурава О. С., Снурніков В. І., Разарьонов Л. В. (2022)
Супонєв В. М. - Вплив кінематики робочого обладнання землерийних машин на процес глибокого вібраційного різання звʼязаних ґрунтів, Рагулін В. М., Ковалевський С. Г., Орел О. В., Кравець С. В., Нечидюк А. А. (2022)
Федоряченко С. О. - Розрахування ефективності системи охолодження валів верхньої підтримки із застосуванням методу скінчених елементів, Зіборов К. А., Джур Р. В., Холодов А. П. (2022)
Косолапов В. Б. - Аналіз впливу зміни геометричних параметрів мікронерівностей рухомих сполучених поверхонь з адсорбційним шаром пар на їх зближення (2022)
Високович Є. В. - Синтез параметрів базової геометрії робочого обладнання одноківшевих екскаваторів, Коваль А. Б. (2022)
Черніков О. В. - Розширення можливостей комп’ютерного моделювання за рахунок використання API (на прикладі пакету AUTODESK INVENTOR) (2022)
Петренко Ю. А. - Критерії та модель вибору відеокамери, Корольков І. В. (2022)
Біньковська А. Б. - Синтез системи керування дистанцією між автомобілями (2022)
Пронін С. В. - Використання платформи ORANGE для аналізу даних, Сотников А. Д. (2022)
Полярус О. В. - Метод, модель та інформаційна технологія визначення цінності вимірювальної інформації для безпеки технічних обʼєктів, Лебединський А. В., Чепусенко Є. О. (2022)
Назарько О. О. - Дослідження аеродинаміки спорткара з використанням методу комп’ютерного моделювання, Рагулін В. М., Ярижко О. В., Зайцев І. С. (2022)
Богатов О. І. - Сучасний технічний стан магістральних трубопроводів та аналіз екологічної безпеки під час транспортування ними енергетичних носіїв, Супонєв В. М., Рагулін В. М., Ярижко О. В., Мусійко В. Д. (2022)
Понікаровська С. В. - Навички як кінцева мета процесу навчання перекладання (2022)
Саєнко Н. В. - Потенціал білінгвізму в навчанні іноземних мов у ЗВО, Созкіна Г. С., Коваленко А. В. (2022)
Котенко Б. О. - Розроблення прототипу мобільного навчального застосунку, Шапошнікова О. П., Мнушка О. В. (2022)
Чабан О. С. - Антистресова поведінка в умовах війни. Основи фармакотерапії тривоги, Хаустова О. О. (2022)
Кузик Ю. І. - Особливості ураження легень при коронавірусній інфекції: клініко-патоморфологічний аналіз автопсійних випадків, Семко М. Р. (2022)
Сторожук Б. Г. - Клініко-експертна оцінка стану хворих на COVID-19, які перебували на штучній вентиляції легень у палаті інтенсивної терапії, Сторожук Л. О., Андросова Н. С., Нечипорук О. В., Довгалюк Т. В., Селезньова І. Б. (2022)
Волошина О. Б. - Оновлені Європейські (2021) та Американські (2022) класифікації хронічної серцевої недостатності: що важливо для практикуючого лікаря, Дукова О. Р., Балашова І. В., Лисий І. С. (2022)
Лабінська О. Є. - Вплив реперфузійної терапії на якість життя пацієнтів із гострим інфарктом міокарда за наявності ожиріння (2022)
Смалюх О. В. - Можливості застосування альфа-ліпоєвої кислоти при серцево-судинних захворюваннях (огляд літератури і власні дані), Світлик Г. В., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2022)
Нетлюх А. М. - Сучасні клінічні рекомендації ендоваскулярного лікування пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, Сало В. М., Кобилецький О. Я., Заремба О. В. (2022)
Кисіль О. Ю. - Особливості лікування серцево-судинної патології в старечому і похилому віці (2022)
Кисіль О. Ю. - Артеріальна гіпертензія в людей похилого віку: особливості клініки, перебігу та лікування, Лабінська О. Є. (2022)
Прокоса М. І. - Перспективи застосування кверцетину в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, Соломенчук Т. М., Яджин О. В. (2022)
Комариця О. Й. - Вплив стеатозу печінки на перебіг гострої та хронічної ревматичних хвороб серця, Радченко О. М. (2022)
Пясецький П. О. - Роль фізичної терапії у відновленні пацієнтів із гострим інфарктом міокарда після проведеного стентування, Білянський О. Ю., Макар О. Р. (2022)
Радченко О. М. - Ураження серця, асоційовані з бойовою травмою: історичний аспект (2022)
Пирогова В. І. - Роль лікаря сімейної практики в інтеграції акушерсько-гінекологічної допомоги на первинній ланці медичної допомоги. Організаційні аспекти, Козловський І. В., Лаба О. В. (2022)
Кісельова М. М. - Окремі сучасні акценти переваг грудного вигодовування — одна з важливих тем у роботі сімейного лікаря, Моштук О. С. (2022)
Склярова О. Є. - Застосування 13С-МДТ у ранній діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки, Соломенчук Т. М., Походай К. Я., Коломієць І. Б. (2022)
Максимюк Г. В. - Вплив преаналітичних чинників на результати лабораторних досліджень (на підставі спільних рекомендацій EFLM-COLABIOCLI із забору проб венозної крові, версія 1.1, 2018), Лаповець Л. Є., Кость А. С., Козопас Н. М. (2022)
Dorenskyi O. - Improved Model and Software of the Digital Information Service of the Municipal Health Care Institutions, Drobko O., Drieiev O. (2022)
Марченко К. М. - Проблеми інформаційної гігієни в ІТ-сфері, Оришака О. В., Марченко А. К. (2022)
Крячко К. В. - Раціоналізація роботи перевантажувальних кранів на контейнерних терміналах вантажних станцій, Кулешов В. В., Шрамко А. М. (2022)
Кропівний О. О. - Кінематичні залежності двокоординатного механізму паралельної структури з поворотним кріпленням шарнірів штанг змінної довжини, Гречка А. І., Кириченко А. М., Щербина К. К. (2022)
Щербина К. К. - Еспериментальне дослідження деформації пружно-гвинтового хона, Підгаєцький М. М., Мажара В. А., Гречка А. І., Дяченко Т. В. (2022)
Конончук С. В. - Підвищення продуктивності процесу лиття шляхом регулювання теплового режиму кокіля на основі комп’ютерного дослідження потоку повітря в каналах стержня, Скрипник О. В., Свяцький В. В., Пукалов В. В. (2022)
Ломакін В. М. - Дослідження та порівняльний аналіз зносостійкості литих мелючих тіл з хромистих чавунів, Кропівний В. М., Пукалов В. В., Кропівна А. В., Молокост Л. А. (2022)
Студент М. М. - Підвищення абразивної зносостійкості алюмінієвих ливарних сплавів Al-Si АК-9 та АК-12 плазмо-електролітною обробкою, Погрелюк І. М., Маркович С. І., Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Топчій В. І. (2022)
Лисих А. Ю. - Аналіз теоретичних передумов розробки обладнання з одержання однотипної сировини для виробництва текстильних матеріалів, Нестеренко В. В. (2022)
Новицький А. В. - Моніторинг технічного стану ЗПРК за керівними матеріалами на їх експлуатацію (2022)
Кулешков Ю. В. - Визначення раціонального радіального зазору в шестеренному насосі гідросистем автотракторної техніки, Красота М. В., Руденко Т. В., Осін Р. А., Євсейчик Ю. Б. (2022)
Стахова А. П. - Розробка алгоритмів та програмного забезпечення систем вимірювання та аналізу вібрації, Макаровський С. Л. (2022)
Осадчий С. І. - Інформаційна технологія проектування системи автоматичної стабілізації потоку хлібної маси на вході до молотарки зернозбирального комбайну, Віхрова Л. Г., Каліч В. М., Мірошніченко М. С. (2022)
Орлович А. Ю. - Оптимізація теплових режимів в кондитерських електропечах харчового виробництва (2022)
Голик О. П. - Інструменти та методи розробки стартапів в інженерних кластерах (2022)
Квасніков В. П. - Метод корекції вихідного сигналу скануючого зондового мікроскопу для дослідження нанооб’ектів, Катаєва М. О. (2022)
Міхав В. В. - Розробка системи управління базою даних рекомендаційної системи для комп’ютерних та комп’ютерно-інтегрованих систем, Мелешко Є. В., Якименко М. С., Шуліка Я. П. (2022)
Пашинський В. А. - Імовірнісний аналіз теплової надійності вузлів цегляних стін житлових будівель, Пашинський М. В., Джирма С. О (2022)
Пашинський М. В. - Несуча здатність сонячних панелей, встановлених на похилих дахах будівель на території України, Настоящий В. А., Пашинський В. А. (2022)
Семко О. В. - Раціональне використання несучої здатності сталевих профільованих листів незнімної опалубки сталезалізобетонних перекриттів, Гасенко А. В., Фенко О. Г., Дарієнко В. В. (2022)
Лімонт А. С. - Вантажопідйомність і масово-розмірні параметри кузовних машин для внесення твердих органічних добрив, Лімонт З. А. (2022)
Макаренко Д. О. - Вплив мастильних матеріалів на довговічність трибоспряжень, Деркач О. Д., Муранов Є. С., Івашкович М. М. (2022)
Алієв Е. Б. - Симуляція процесу експандованого приготування кормів, Лінко М. О., Алієва О. Ю. (2022)
Гевко І. Б. - Структурний синтез кузова напівпричепа вантажного автомобіля з техніко-економічним обґрунтуванням, Рогатинський Р. М., Ляшук О. Л., Левкович М. Г., Тесля В. О. (2022)
Тарандушка Л. А. - Параметричне проектування 3D-моделі кривошипно-шатунного механізму автомобіля з використанням САПР Solidworks, Йовченко А. В. (2022)
Розум Р. І. - Експлуатаційна надійність і роботоздатність вантажного автомобільного рухомого складу, Буряк М. В., Прогній П. Б., Фалович Н. М., Шевчук О. С., Попович П. В., Захарчук О. П. (2022)
Шльончак І. А. - Дослідження фактору швидкості та методик визначення швидкості при проведенні автотехнічної експертизи, Лук’янченко О. Ю., Харенко В. Б. (2022)
Лисенко С. В. - Вплив трибологічної ефективності функціонування ресурсовизначальних спряжень деталей трансмісії на експлуатаційну надійність транспортних машин (2022)
Гриньків А. В. - Можливості логістичних моделей вибору комплексу технічних впливів на забезпечення працездатності транспортних машин (2022)
Дзядикевич Ю. В. - Зарубіжна практика регулювання автомобільних перевезень, Фалович Н. М., Попович П. В., Шевчук О. С., Чорній Л. Н. (2022)
Никончук В. М. - Дослідження системи транспортного обслуговування пасажирів за показниками якості (2022)
Тарандушка Л. А. - Оцінка якості обслуговування пасажирів міським транспортом загального користування в м. Черкаси, Шльончак І. А., Тарандушка І. П. (2022)
Тарандушка Л. А. - Визначення оптимальної кількості транспортних засобів для функціонування каршерінгу в місті Київ в рамках вдосконалення транспртної системи міста, Костьян Н. Л., Тарандушка І. П., Яценко Ф., Буханистий М. (2022)
Фалович Н. М. - Логістична інфраструктура Тернопільської області, Фалович В. А., Шевчук О. С., Попович П. В., Прогній П. Б., Мельниченко В. В. (2022)
Чорна О. В. - Забезпечення якості роботи підприємств автомобільної інфраструктури з позиції ергономіки, Прогній П. Б., Попович П. В., Шевчук О. С., Фалович Н. М., Буряк М. В. (2022)
Берестов І. В. - Цифровізація процесів митного контролю та митного оформлення вантажів на залізничному транспорті, Пестременко-Скрипка О. С., Шелехань Г. І., Берестова Т. Т. (2022)
Берестов І. В. - Удосконалення процесу надходження вантажних поїздів до прикордонної станції в умовах військового стану, Колісник А. В., Щебликіна О. В. (2022)
Шльончак І. А. - Аналіз транспортних потоків та прогнозування інтенсивності руху різних видів транспорту на прикладі вулично-дорожньої мережі м. Черкаси, Лук’янченко О. Ю., Тарандушка І. П. (2022)
Аулін В. В. - Тектологічний підхід формування логістичних систем на транспортних і виробничих підприємствах (2022)
Голуб Д. В. - Теоретична модель транспортної системи як сукупності взаємодіючих і взаємоперетворюючих елементів та підсистем (2022)
Дрєєв О. М. - Нейромережевий метод виявлення текстурних аномалій у цифровому зображенні, Доренський О. П., Дрєєва Г. М. (2022)
Аранчій В. І. - Внесок вчених Полтавського державного аграрного університету в розвиток галузевої науки, Галич О. А., Шаравара Т. О. (2022)
Borodai I. S. - Bertenson Vasyl Oleksiyovych (1861-?) - one of the creators of Scientific and educational basics in becoming and development of sericulture in Ukraine, Tatarchuk L. M. (2022)
Коломієць Н. Д. - І. М. Кабештов (1827-1918 рр.) - вчений, громадський діяч, популяризатор практичних знань з сільського господарства (до 195-річчя від дна народження) (2022)
Ластовський В. В. - Етапи наукової творчості історика Володимира Пархоменка (1880-1942 рр.) (2022)
Пасічник Н. О. - Журнал "Вісник дослідної фізики та елементарної математики" (1886-1917 рр.): автори та джерела біографістики, Ріжняк Р. Я. (2022)
Пилипчук О. Я. - М. О. Зарудний (1859-1919 рр.): формування екологічного світогляду, Пилипчук О. О. (2022)
Соломенко Л. І. - Теоретико-методологічні основи еволюції наукових поглядів про ксенобіотичні дослідження у ХХ ст. (2022)
Уткін О. І. - Освітньо-дослідницький комплекс українського зарубіжжя в міжвоєнній Європі: історія створення та діяльності (2022)
Губочкін М. П. - Історичний поступ Кропивни від поселення до козацького полкового містечка (2022)
Колибенко О. В. - Гіта, "Юрієва мати" та "княгиня Володимирова": матримоніальні стосунки Переяславського та Київського князя Володимира Мономаха, Колибенко О. В. (2022)
Костюк М. В. - Сільськогосподарські виставки на Черкащині в системі популяризації фахових знань позашкільним шляхом (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2022)
Нагайко К. М. - Діяльність представників Київської громади в процесі ствердження української національної ідеї (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2022)
Нагайко Т. Ю. - Часопис "За сто літ" про діяльність українських громад другої половини ХІХ ст. (огляд публікацій І. П. Житецького, О. О. Рябініна-Скляревського, О. А. Назаревського) (2022)
Ткаченко В. М. - Розвиток музичного фольклору Південно-Західного Поділля другої половини ХХ ст. в контексті діяльності О. О. Кілика, Юрійчук М. В. (2022)
Демуз І. О. - Академічна доброчесність як один із напрямів діяльності бібліотек аграрних закладів вищої освіти України (2022)
Каштанова Т. В. - Інформаційно-пошукова система Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: сучасний стан (2022)
Нижник С. В. - Персональні покажчики в системі аграрної бібліографії (на прикладі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України) (2022)
Молоткіна В. К. - Рецензія на працю Демуз І. О. Сільськогосподарські товариства України: довідник / Вступ. слово: акад. В. А. Вергунов; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН. Київ: Аграрна наука, 2022. 296 с. (2022)
Базіло К. В. - Розподіл акустичного тиску в ультразвуковій системі інтенсифікації екстракційних процесів, Філімонов С. О., Філімонова Н. В. (2022)
Титаренко В. С. - Імітаційна модель інформаційно-вимірювальної системи електричних характеристик функціональних покриттів електронних пристроїв, Тичков Д. В. (2022)
Філімонов С. О. - Конструкція вузла точного дозування в системі впливу рідких добрив, Бачеріков Д. С. (2022)
Жайворонок І. С. - Вплив основних робочих параметрів стрічкового потоку електронів на якість отримуваного мікрорельєфу поверхні оптичного скла, Коваленко О. В. (2022)
Лавданський А. О. - Система захищеного інформаційного обміну текстовими даними через радіоканал ISM-діапазону, Фауре Е. В., Тинимбаєв С. Т., Скуцький А. Б. (2022)
Ліп’яніна-Гончаренко Х. В. - Інтелектуальний метод формування людських ресурсів на короткостроковий проект (2022)
Артемук С. І. - Методи визначення координат джерела акустичного сигналу, Микитин І. П. (2022)
Кириченко Є. П. - Підвищення стійкості процесу горіння піротехнічних сумішей шляхом введення добавок органічних речовин, Гвоздь В. М., Кириченко О. В., Ковбаса В. О., Ващенко В. А., Бутенко Т. І., Цибулін В. В. (2022)
Ящук Л. Б. - Моніторинг шкідливих чинників, динаміки і тенденцій тютюнопаління серед української молоді (2022)
Лисенков Е. А. - Електричні властивості полімерних нанокомпозитів на основі поліетиленоксиду та наночастинок срібла в області низьких концентрацій наповнювача, Стрюцький О. В. (2022)
Бухта Г. О. - Формування наукових поглядів академіка НААН А. О. Бабича у контексті розвитку сільськогосподарської науки (друга половина XX – початок XXI ст.) (2022)
Вергунов В. А. - Пантеони пам’яті України та її регіонів (на прикладі П. Гавсевича, М. Вольфа, М. Тюлєнєва) (2022)
Клименко М. Б. - Внесок професора Томаша Рильського (1838-1924) у розвиток землеробської механіки другої половини XIX ст. (2022)
Круть М. В. - Внесок професора Б. А. Арєшнікова в розвиток ентомологічної науки в Україні (до 100-річчя від дня народження) (2022)
Мамрай В. В. - Катеринославська дослідна станція: історія створення та діяльності на початку ХХ ст., Сидорчук А. І. (2022)
Пилипчук О. О. - Участь В. В. Станчинського у становленні та розвитку природоохоронного законодавства (2022)
Solomenko L. I. - Xenobiotic research in the history of the development of the environmental direction of toxicology in Ukraine (second half of the 20th – beginning of the 21 century) (2022)
Шаповал А. І. - Спогади про українського анатома, гістолога та ембріолога Олексія Івакіна (1893–1942) як нове джерело до наукової біографії вченого (2022)
Щебетюк Н. Б. - Особливості науково-організаційного забезпечення розвитку сільського господарства на українських теренах у першій чверті ХХ ст., Кучер В. І. (2022)
Янін В. А. - Участь інженера О. П. Бородіна в роботі дорадчих технічних з’їздів залізниць (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського