Демиденко Н. М. - Творча спадщина історика, краєзнавця, етнографа, дисидента Бориса Ткаченка: проблеми минувшини і сьогодення (2022)
Демуз І. О. - Родина Сокальських у вимірі сімейної історії та сучасних їй тенденцій суспільного життя (2022)
Заїка Н. Л. - Рушники ХІХ–ХХ ст. в колекції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав": орнаментальні мотиви, композиція (2022)
Шкіра Л. М. - Виробничий комплекс із виготовлення і обслуговування транспортних засобів ХІХ – середини ХХ ст. в експозиції Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2022)
Аннєнков І. О. - Концептуальні питання організації інформаційного забезпечення галузей агропромислового виробництва України в потоці публікацій 1991–2020 рр., Криворучко І. (2022)
Капралюк О. В. - Діяльність Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УРСР з інформаційно-бібліотечного забезпечення аграрної науки у 60-70 рр. ХХ ст. (2022)
Демуз І. О. - До 60-річного ювілею професора Коцура Анатолія Петровича (2022)
Kaya H. D. - The global crisis, manufacturing firms, regulations and taxes (2022)
Vidic F. - Knowledge asset as competitive resource (2022)
Zeynalli L. - The impact of the innovation on the economy: an empirical analysis for Azerbaijan, Huseynli G., Huseynli M. (2022)
Tahat I. - Association between factors likely to have an influence on foreign direct investment: the case of Jordan (2022)
Imran S. M. - Women shopping preference in Bangladesh: Evidence from working and non-working women of Dhaka city, Newaz N. (2022)
Sinaga A. A. P. - Inflation, foreign exchange, interest rate, trade balance, payment balance on growth in the Сovid-19 pandemic (2022)
Reichart A. - A reappraisal of the Friedman-Kaldor debate in the light of the great recession (2022)
Gentle P. - Fulfilling governor albert brewer’s vision: the Public Affairs Research Council of Alabama (PARCA) (2022)
Fasoranti M. M. - Effect of prepaid meters on the household expenditure on electricity consumption in Ondo state, Alimi R. S., Ofonyelu C. C. (2022)
Oussama M. H. Z. - The role of economic diplomacy in the promotion of non-hydrocarbon exports in Algeria, Ibtissem G. (2022)
Koibichuk V. - The effectiveness of employment in high-tech and science-intensive business areas as important indicator of socio-economic development: cross-country cluster analysis, Samoilikova A., Habenko M. (2022)
Beyi W. A. - Visibility profession: managing the position, communication or the public? (2022)
Шумицька Г. В. - Зміни в мовній ідентичності українців під час російсько-української війни: 2022 рік (2022)
Піддубна Н. В. - Сакральна прецедентність в українській лінгвокультурі воєнного періоду (2022)
Брус М. П. - Діахронні та синхронні вияви фемінітивотворення в українській медичній термінології (2022)
Коць Т. А. - Комунікативно-прагматичні ознаки та функції наукового стилю сучасної української літературної мови (2022)
Казимирова І. А. - Категоризація лінгвістичної концептосфери: рід іменника (2022)
Ткачук М. М. - Острівна говірка та іншомовне оточення (на матеріалі українських говірок Башкортостану) (2022)
Соколова С. О. - Л. Т. Масенко: стратегія дослідження мовної ситуації в Україні та мовного розвитку (2022)
Ренчка І. Є. - Вербалізація спротиву радянській ідеології в дискурсах І. О. Світличного та Н. О. Світличної (2022)
Самойлова І. А. - Професор Л. С. Паламарчук в історії української лексикології та лексикографії (2022)
Рябець Л. В. - Рецензія на книгу: Мартинова, Г. І., & Щербина Т. В. Словник середньонаддніпрянських говірок. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 492 с. ISBN 978-966-920-592-6 (2022)
Дідун Л. І. - Ушанування пам’яті українського лексиколога, лексикографа, професора Л. С. Паламарчука (09.08.1922 – 26.08.1995) (2022)
Бибик С. П. - Пам’яті професора Cтаніслава Ґайди (03.10.1945 – 23.11.2022) (2022)
Вимоги до рукописів (2022)
Жерноклеєв О. С. - До 70-річчя Миколи Васильовича Кугутяка, Райківський І. Я. (2022)
Кардаш О. Н. - Каролінзькі земельні дарування Баварській Церкві як засіб колонізаційного та місіонерського освоєння "Молодшої Європи" (перша половина – середина ІХ ст.). Част. 2 (2022)
Żmudzki P. - Czy kniaz lew chcial w 1280 r. zostac ksieciem Krakowa? (2022)
Кобута С. Й. - Українські галицькі правники у воєнних подіях 1914–1918 рр. (2022)
Грачов А. Я. - Сербія у зовнішній політиці Великої Британії в роки Першої світової війни, Боровець І. І. (2022)
Сінкевич Є. Г. - Особливості національної політики в УСРР у 1920-х рр. на прикладі польської та німецької меншини (2022)
Королько А. З. - Діяльність філії Центрального Інформаційного Бюро при Директорії УНР у м. Коломия (2022)
Петраш А. І. - Місіонерська діяльність Товариства Ісуса в м. Коломия (1896– 1914) (2022)
Єгрешій О. І. - Реакція греко-католицького духовенства на насильницьку смерть Ольги Басараб (2022)
Зубко О. Є. - Пиво, тютюн і алкоголь в житті української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939) (2022)
Сабадуха В. О. - Метафізична теорія особистості як теоретико-методологіч не підґрунтя викладання історичних дисциплін (2022)
Галемчук С. М. - Український січовий рух на галицькій Гуцульщині початку ХХ ст.: організаційні засади та практична діяльність осередків (2022)
Сірецька (Заторська) О. А. - Матеріали кримінальної справи єпископа підпільної української греко-католицької церкви григорія балагурака Част. 1, Єгрешій О. І. (2022)
Паска Б. В. - Підслухана розмова: стенограма бесіди між двома політ в’язнями у київському слідчому ізоляторі КДБ (2022)
Кобута С. Й. - Всеукраїнська наукова конференція "Олександр Карпенко – видатний український історик, педагог, суспільний діяч" (до 100-річчя від дня народження) м. Івано-Франківськ, 15 квітня 2021 року, Дрогомирецька Л. Р. (2022)
Райківський І. Я. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: проблеми і перспективи" (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2021 р.), Королько А. З. (2022)
Сигидин М. В. - XVI всеукраїнська наукова конференція "Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи" (м. Івано-Франківськ, 14 грудня 2021 р.), Косило М. Ю. (2022)
Дрогобицька О. Я. - Етнограф, краєзнавець, музейник (світлої пам’яті професора Михайла Паньківа) (2022)
Кугутяк М. В. - Світлої пам’яті Лариси Миронівни Правдивої, Марущенко О. В. (2022)
Жерноклеєв О. С. - Світла пам’ять: Іванцев Ігор Денисович (1942–2022), Борчук С. М. (2022)
Вітенко М. Д. - Перестало битися серце відомого історика, вчителя Юрія Михайловича Томина, Комар В. Л. (2022)
Кобильник Р. В. - Пам’яті доцента Володимира Івановича Сілецького, Комар В. Л. (2022)
Наші автори (2022)
Фандалюк А. В. - Вплив ерозійних процесів на якість ґрунтів гірської зони Закарпатської області, Полічко В. С., Канайло В. В. (2021)
Матієга О. О. - Науково-обґрунтовані підходи до екологізації землеробства в умовах Закарпаття, Балян І. В., Жуковська Л. Ц. (2021)
Яночко Ю. М. - Динаміка вмісту гумусу та біологізація землеробства Закарпатської області, Фандалюк А. В., Попович Є. О. (2021)
Фандалюк А. В. - Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору у ґрунтах Закарпатської області, Комар І. В., Чопак А. І. (2021)
Бандурович Ю. Ю. - Агроекологічний потенціал сільськогосподарських угідь Закарпатської області, Полічко В. С. (2021)
Бандурович Ю. Ю. - Еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів мукачівського району закарпатської області, Фандалюк А. В., Романко В. О. (2021)
Матієга О. О. - Вивчення ефективності мінеральних добрив, незбалансованих по елементах живлення при внесенні їх під кукурудзу, Балян І. В., Постоєнко Л. П. (2021)
Москалець Т. З. - Сорт пшениці м’якої озимої Ювівата 60 – перспектива для зернового виробництва та селекції на адаптивність та чутливість до фотоперіоду, Москалець В. В., Москалець В. І., Буняк Н. М., Барат Ю. М., Князюк О. В. (2021)
Гордієнко В. В. - Вивчення вихідного селекційного матеріалу картоплі за стійкістю проти фітофторозу бульб, Канайло В. В., Канайло Т. В. (2021)
Козик В. М. - Відновлення продуктивності деградованих сінокосів і пасовищ у гірській зоні Карпат (2021)
Мисько О. І. - Інцухт лінії кукурудзи – донори цінних ознак, Матієга О. О., Гудзовата О. М. (2021)
Матієга О. О. - Нові види винопродукції типу вермутів на основі пряно-ароматичної рослинної сировини, Балян І. В., Жуковська Л. Ц., Фодор Л. В. (2021)
Шахнович Н. Ф. - Оцінка адаптивних властивостей та продуктивності сортів яблуні в умовах Закарпаття (2021)
Височанський Й. С. - Вирощування, утримання та збереження бурої карпатської породи в особистих господарствах населення у сучасних умовах Закарпатської області, Резникова Н. Л. (2021)
Газуда Л. - Інноваційні аспекти аграрного розвитку регіону, Газуда М., Волощук Н. (2021)
Паленичак О. В. - Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств регіону в умовах трансформації їх галузевої структури (2021)
Газуда М. - Окремі аспекти формування маркетингових бренд-технологій в аграрному секторі, Газуда С., Ерфан В. (2021)
Талавиря М. - Прогнозування ринку нафтопродуктів та його вплив на економіку України та сферу аграрного розвитку, Польохович В., Ващенко В., Стрнад Л. (2021)
Газуда Л. - Наукові підходи до формування дієвої системи маркетингу у сфері аграрного розвитку, Волощук Н., Матієга О. (2021)
Gadirova E. M. - Level of Organic Toxic Compounds in Aquatic Ecosystems, Hajiyeva S. R., Rustamova U. N., Gerasimov Ie. G., Ozdemir N., Mehdiyeva S. T. (2021)
Гриб Й. В. - Твердий стік і кисневий режим придаткової річкової мережі руслових водосховищ. Відновлення гідроекосистем, Прищепа А. М., Троцюк В. С., Петрук А. М., Войтишина Д. Й. (2021)
Громаченко К. Ю. - Екологічні практики ресторанного господарства м. Рівне, Яковишина М. С. (2021)
Гурський А. Й. - Екологічні та соціальні проблеми як наслідок розвитку ендокринної патології, Каськів М. В. (2021)
Залеський І. І. - Яружна ерозія ґрунтів лісостепової зони Рівненщини, Бровко Г. І., Майборода Х. А. (2021)
Клименко М. О. - Обґрунтування методичних підходів до оцінювання екологічної безпеки та агроекологічного стану орних земель Рівненської області, Прищепа А. М., Варжель О. В. (2021)
Ліхо О. А. - Підходи щодо оптимізації ландшафтно-територіальної структури басейнів малих річок (на прикладі басейну р. Турія), Вознюк Н. М., Турчина К. П., Борщевська І. М., Гакало О. І. (2021)
Сальнікова А. В. - Рівні оцінювання господарства при переході до органічного виробництва продукції рослинництва (2021)
Статник І. І. - Технології відновлення якості поверхневих вод малої річки Тиннівська в межах території міста Рівне, Клименко Л. В. (2021)
Фурман В. М. - Біодіагностика інтенсивності розкладу органічної речовини осушуваних торфових ґрунтів при структурних меліораціях, Солодка Т. М., Люсак А. В. (2021)
Варецький Ю. - Вибір фільтрових реакторів для промислових електричних мереж, Ханзелька З. (2022)
Яцейко А. - Система онлайн-моніторингу ізоляції високовольтних вводів 330 кВ, Бахор З. (2022)
Semeniuk M. - Dual-motor induction frequency-regulated electric drive with improved electromagnetic and electromechanical compatibility, Kutsyk A., Podskarbi G. (2022)
Паранчук Я. - Система адаптивного нечіткого керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі, Бойчук Б., Рудий Т., Цяпа В., Голубєв О. (2022)
Гавдьо І. - Математична модель магнітного стану однофазного колекторного двигуна (2022)
Баран П. - Застосування ємнісних подільників для вимірювання напруг секцій шин 6 (10) кВ, Кідиба В., Равлик Н. (2022)
Макарчук О. - Аналіз магнітних моментів високоефективного магнітного редуктора, Крохмальний Б., Зубчик І., Цалус Д. (2022)
Moroz V. - Application of the zeros and poles matched method for modeling of electrical systems, Vakarchuk А. (2022)
Щур І. - Формування та дослідження низьковольтних модулів акумуляторних батарей та суперконденсаторів для автономних систем електричного живленнях, Біляковський І., Харчишин Б. (2022)
Posokhov S. - Exploring the Face of the City (2022)
Бакуменко О. - Гуманітарна діяльність земств Харківської губернії в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2022)
Волосник Ю. - Влада та конфесійне життя на Харківщині напередодні великого терору (1934 – середина 1937 рр.) (2022)
Наумов С. - "Розгром" РУП 1903 р.: масштаби і чинники (не)успіху влади (2022)
Перга Т. - Недержавний актор на ринку утилізації відходів у СРСР: діяльність "Укрутильзбору" в 1920-х рр. (2022)
Понирко М. - Діяльність акцизного нагляду під час запровадження казенного продажу алкогольних напоїв на Лівобережжі України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2022)
Посохова Л. - Невідомий каталог бібліотеки Харківського колегіуму 1823 р. (2022)
Зелінський А. - Можлива мета скликання війська до Антіохії-на-Оронті у 250 р. до н. е. (2022)
Йолкін А. - Російські жінки в еміграції у Польщі в 20-40-х рр. ХХ ст. (2022)
Каплін О. - "Класичні", "істинні" слов'янофіли і слов'янофільство у спадщині, тлумачінні і розумінні російських емігрантів (1920-ті рр.), Гончаров Г. (2022)
Куліков В. - Сучасні напрями в економічній та бізнесовій історії: аналіз найвпливовіших статей за 2016–2020 рр., Скубій І. (2022)
Ручинська О. - Світлій пам'яті Гочі Ревазовича Цецхладзе (2022)
Хроніка подій на історичному факультеті за 2021 рік (2022)
Content (2022)
Azzaoui H. - Modern Trends in the Design and Construction of Hotels in Morocco, Dyba Y. (2022)
Brych M. - Use of Symbolic Reconstructions in Open-Air Museums (2022)
Petryshyn H. - Changing the Qualities of Urban Space by Means of Landscape Architecture, Kryvoruchko O., Lukashchuk H., Danylko N., Klishch O. (2022)
Znak I. - The Specifics of Examination of Basilian Monastic Complexes as an Architectural and Spatial Phenomenon, Znak A., Rakochyi Y. (2022)
Rybchynskyi O. - Integral Development of the Historical City Centres of Ukraine (2022)
Linda S. - Cultural Diffusion in the Architecture of the Ancient World (On the Example of the Cult of Isis in the 3rd Century BC – 2nd Century AD) (2022)
Chen L. - Architectural and Artistic Features of the Entrance Portal of the Church in Velykyi Khodachkiv of Ternopil Region, Yavn N. (2022)
Мельник О. В. - Імунофенотипічні властивості лімфоцитів периферичної крові неплідних чоловіків із супутньою патологією, Воробець М. З., Фафула Р. В., Воробець З. Д. (2022)
Грицишин Л. Є. - Ефективність застосування глутаргіну для усунення побічної дії цитостатиків за умов експериментального канцерогенезу, Фіра Л. С., Фіра В. Д., Лихацький П. Г. (2022)
Панібратюк О. А. - Оцінка факторів ризику кровоточивості під час терапії варфарином при ішемічній хворобі серця, ускладненій фібриляцією передсердь, Яковлева О. О. (2022)
Гнатюк М. С. - Особливості порушень енергозабезпечення м’язової оболонки товстої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Процайло О. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я., Коноваленко С. О. (2022)
Гореча М. Ю. - Зміни показників вуглеводного обміну та вмісту лептину у хворих на діабетичну ретинопатію, Лаповець Л. Є., Ткачук С. О., Степась Ю. М. (2022)
Петрук А. М. - Клініко-епідеміологічні особливості та імунні зрушення у хворих на кропивʼянку (2022)
Камуть Н. В. - Особливості обміну вітаміну D у дітей з атопічним дерматитом, Кісельова М. М., Сеймівська О. М. (2022)
Трускавецький О. М. - Вміст цитокінів у слині при альвеолітах після атипового видалення зубів мудрості, Акімова В. М., Лаповець Л. Є. (2022)
Парцей Х. Ю. - Зміни показників вуглеводного обміну еритроцитів щурів за умов споживання енергонапою (2022)
Дмухальська Є. Б. - Коригувальна дія пептиду на стан антиоксидантної системи в щурів, уражених раундапом і важкими металами, Ярошенко Т. Я. (2022)
Регеда М. С. - Активність процесів пероксидації ліпідів у серці щурів-самців, які зазнали кастрації, Вервега Б. М., Степась Ю. М., Ярошенко Т. Я. (2022)
Друзюк Р. Б. - Зміни вмісту молекул середньої маси у щурів-самців, які зазнали кастрації і стресу, в процесі розвитку адреналінового пошкодження серця, Денефіль О. В. (2022)
Хлібовська О. І. - Нові підходи до діагностики та корекція порушень у вагітних із плацентарною дисфункцією, Бойчук А. В., Дживак В. Г., Гкряк С. М. (2022)
Дунаєвська В. В. - Оцінка білкових маркерів злоякісного потенціалу при склерозуючому ліхені вульви, Шакало І. М., Кротевич М. С., Трохимович С. С. (2022)
Денефіль О. В. - Розвиток оксидативного стресу в серці щурів різної статі у динаміці розвитку скелетної травми, Ярошенко Т. Я. (2022)
Горин М. М. - Розробка спектрофотометричної методики визначення метопрололу в лікарських засобах, Логойда Л. С. (2022)
Зарівна Н. О. - Дослідження оптимального складу капсульної маси з ефірною олією чебрецю звичайного при розробці твердих капсул (2022)
Cherkashenko M. - On the theory of synthesis of minimal schemes of systems control of hydraulic and pneumatic drives (2022)
Мигущенко Р. П. - Отримання математичних моделей багатозонних технологічних агрегатів шляхом практичної ідентифікації, Кропачек О. Ю., Коржов І. М. , Баранюк Т. О. (2022)
Шубенко О. Л. - Бінарна електрогенеруюча установка для утилізації теплоти димових газів котлів, Сенецький О. В., Бабак М. Ю. (2022)
Роговий А. С. - Удосконалювання енергетичних параметрів нафтових струминних насосів, Костюк М. О., Азаров А. С. (2022)
Fatieieva N. - Advantages of using hydraulic equipment of modular mounting in the modernization of machine hydrosystems, Fatyeyev O., Ponomarov V. (2022)
Аврунін Г. А. - Особливості динаміки об'ємного гідропривода залежно від режимів зовнішнього навантаження, Пімонов І. Г., Щербак О. В., Мороз І. І. (2022)
Гасюк О. І. - Система регулювання швидкості гідротурбіни (2022)
Krupa Y. - Modern software for the numerical study of flow in hydraulic machines, Demchuk Y. (2022)
Роговий А. С. - Кінематичні параметри течії нафти у вихорокамерному насосі, Лук'янець С. І. (2022)
Кухтенков Ю. М. - Експериментальні та розрахункові дослідження пульсацій тиску у радіально-осьовій гідротурбині (2022)
Шевченко Н. Г. - Проектування відцентрового насоса за допомогою програмного забезпечення AxSTREAM®, Іващенко В. Ю., Рублевський Є. Ю., Закора О. О. (2022)
Стась С. В. - Експериментальне дослідження зміни геометричних параметрів пожежних рукавів при застосуванні пожежного ствола Protek 366, Биченко А. О., Пустовіт М. О., Мигаленко О. І., Колесніков Д. В. (2022)
Барабаш В. - Діяльність культурно-інформаційних центрів в умовах воєнного стану, Коломієць О. (2022)
Глєбова Л. - Документи підфонду кафедри в електронному архіві університету, Бондаренко Г. (2022)
Демуз І. - Образ "радянської людини" у контексті проблеми двомовності в період "застою" (2022)
Коломієць О. - Етноантропологічні дослідження в Україні у 60-х – 70-х роках ХІХ ст., Головата О. (2022)
Левченко І. - Русифікація як один з методів знищення української ідентичності у 1970-1980-х рр., Березанська І. (2022)
Молоткіна В. - Історичні документи як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії, Тарапон О. (2022)
Остапчук О. - Діяльність неформальних організацій, їх спротив радянській пропаганді та вплив на суспільно-політичну думку кінця 80-х років (2022)
Потапенко Р. - Методика роботи з умовно-графічною наочністю на уроках історії, Тарапон О. (2022)
Сустрєтов А. - Історіографія грошового обігу доби української революції 1917-1921 рр. (2022)
Mygushchenko R. - Laboratory studies of mathematical models thermal objects, Kropachek O., Shustik L., Mygushchenko K. (2022)
Шубенко О. Л. - Витрати потужності на привод турбінного ступеня при маловитратних режимах, Альохіна С. В., Голощапов В. М., Котульська О. В., Парамонова Т. М., Сенецька Д. О. (2022)
Роговий А. С. - Числове моделювання картин течії газу та характеристики відцентрового компресора, Азаров А. С., Толстий П. В. (2022)
Аврунін Г. А. - Аналіз технічних характеристик високомомоментних гідромоторів з обмеженнями на основі динамічних розрахунків, Пімонов І. Г., Щербак О. В., Мороз І. І., Шевченко Д. М. (2022)
Krupa Y. - Development of horizontal bulb hydroturbines for high heads with a wide range of reliable operation modes (2022)
Шевченко Н. Г. - Експеріментальні та чисельні дослідження в гнучких трубах колтюбінгових установок з обліком реології технологічної рідини, Шудрик О. Л., Лучанінов К. М., Андрієвська В. С. (2022)
Миронов К. А. - Способи енергозбереження в пристроях для гідрозбивання окалини, Дмитрієнко О. В. (2022)
Фатєєв О. М. - Методи та засоби діагностування насосів і гідромоторів за коефіцієнтом корисної дії, Фатєєва Н. М., Поляков В. В. (2022)
Роговий А. С. - Характеристики вихорокамерних насосів під час перекачування нафти з за різного тиску всмоктування, Лук'янець С. І, Нескорожений А. О., Шудрик О. Л., Толстий П. В. (2022)
Гриб О. Г. - Якість електричної енергії як функція зв'язаного енергоспоживання міських енергомереж, Крапалюк І. Т., Швець С. В., Лука О. В., Кауркін Є. О. (2022)
Дранковський В. Е. - Інноваційний підхід до розробки нових схем горизонтальних прямоточних гідротурбін, Тиньянова І. І., Дюжев В. Г., Рєзва К. С. (2022)
Гасюк О. І. - Математична модель електрогідравлічного перетворювача системи регулювання швидкості гідротурбіни (2022)
Черпаков М. І. - Дослідження реалізації автоматичних систем із технологією комп'ютерного зору на виробництвах (2022)
Каськова Л. Ф. - Стоматологічний статус населення бронзового століття з території сучасної Полтавської області (за антропологічними матеріалами), Чуприна Л. Ф., Моргун Н. А., Андріянова О. Ю., Артем'єв А. В. (2022)
Скрипнікова Т. П. - До питання клінічної класифікації передракових змін слизової порожнини рота і червоної облямівки губ, Хміль Т. А., Писаренко О. А., Беляєва О. М. (2022)
Кінаш Ю. О. - Концептуальні особливості оклюзійної рівноваги при розвитку й патології локалізованих і генералізованих захворювань тканин пародонта у хворих із частковою втратою зубів за ортопедичної реабілітації на власних зубах і на дентальних імплантатах, Кінаш Л. В. (2022)
Мельник В. С. - Пародонтологічний статус пацієнтів із зубощелепними аномаліями перед ортодонтичним лікуванням, Зомбор К. В., Мельник С. В. (2022)
Фліс П. С. - Конусно-променева комп’ютерна томографія як додатковий метод дослідження ортодонтичних пацієнтів, Вишемирська Т. А. (2022)
Удод О. А. - Навички індивідуальної гігієни порожнини рота в дітей з ортодонтичною патологією, Драмарецька С. І. (2022)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичних заходів на стан гігієни порожнини рота підлітків 15 років, Дрозда І. І., Солтис О. М., Кільмухаметова Ю. Х. (2022)
Уласевич Л. П. - Стоматологічний статус дітей дошкільного віку з ротовим типом дихання (2022)
Павленкова О. С. - Результати профілактичної роботи в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції під час проведення профілактичних заходів і через 5 років (2022)
Солошенко Ю. І. - Можливості використання різних підходів під час проведення стоматологічної санації в дітей дошкільного віку (2022)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота, швидкості слиновиділення і в’язкості ротової рідини в дітей 3-6 років з урахуванням ступеня активності карієсу, Садовські М. О. (2022)
Шетеля В. В. - Особливості профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей гірських районів Закарпатської області (2022)
Каськова Л. Ф. - Ставлення майбутніх стоматологів до застосування різних методів викладання дитячої терапевтичної стоматології, Янко Н. В., Ващенко І. Ю., Новікова С. Ч., Андріянова О. Ю. (2022)
Железняк М. Г. - Від головного редактора (2022)
Степаненко М. І. - Мовна картина світу й енциклопедичний дискурс: когніція, претекст, постскриптум (2022)
Сегеда С. - До питання створення національного пантеону в Україні (2022)
Андрейчин М. А. - Емерджентні та реемерджентні інфекційні хвороби: актуалізація знань в енциклопедичних виданнях (2022)
Жовтянський В. А. - До історії правобережних міст в енциклопедичних виданнях 18–21 ст. (на прикладі княжої Олики) (2022)
Железняк М. Г. - Окупація чи анексія Криму? (за даними українських енциклопедій), Іщенко О. С. (2022)
Мельник М. І. - Українці крізь призму світової цивілізації (енциклопедичний погляд) (2022)
Коваль О. А. - Енциклопедичне видання про історію українців у Китаї (2022)
Гай-Нижник П. П. - "Vikidia” – універсальна багатомовна онлайн-енциклопедія для дітей (2022)
Очеретянко С. І. - Друга європейська та північно­американська конференція з енциклопедистики (2022)
Добко Т. В. - Про солідарність Національної бібліотеки Франції з українським народом (2022)
Муха В. С. - Іван Дзюба у спогадах співробітників ЕСУ, Очеретянко С. І., Пилипчук Р. В., Савченко О. В. (2022)
Дикий А. П. - Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави: понятійно-змістовні положення та властивості (2022)
Жалінська І. В. - Основні напрями досліджень теоретико-методологічних засад маркетингу (2022)
Ткачук В. О. - Використання мобільних додатків для цифровізації бізнес-процесів у ресторанному бізнесі та їх оптимізація на основі методу A/B тестування, Шестакова А. В. (2022)
Виговський В. Г. - Застосування інструментів інтернет-маркетингу для прийняття управлінських рішень логістичними підприємствами, Виговська О. А., Завалій Т. О., Пащенко О. П., Ткачук Г. Ю. (2022)
Олійник О. В. - Тенденції автоматизації послуг в індустрії гостинності, Тарасюк Г. М., Чагайда А. О. (2022)
Олійник О. В. - Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю країни в умовах воєнного стану, Ксендзук В. В. (2022)
Сімахова А. О. - Міграційні процеси в Україні в умовах війни: соціальний аспект, Церковний І. О. (2022)
Макарович В. К. - Концептуальна проблема обліку інноваційного капіталу підприємства: причини виникнення (2022)
Шевченко Л. Я. - Сутність виробничих запасів, проблеми обліку та напрями його вдосконалення на підприємстві, Мулява В. Р. (2022)
Сотник А. А. - Діагностика бізнес-потенціалу підприємства (2022)
Moshenskyi S. Z. - The trap of agrarian economy. A retrospective analysis of threats to economic security of Ukraine (2022)
Ципліцька О. О. - Стратегічне планування реструктуризації промисловості України: основні підходи (2022)
Кушніренко О. М. - Стратегічні сценарії промислового розвитку України та можливості реалізації в умовах невизначеності, Гахович Н. Г., Венгер Л. А. (2022)
Shapoval Y. І. - Ukraine’s Monetary Policy Effectiveness Under War (2022)
Венгер В. В. - Механізми та напрями фінансування української промисловості у повоєнний період: світовий досвід, Романовська Н. І. (2022)
Панасенко Н. Л. - Діджиталізація в аграрній сфері та тенденції її розвитку (2022)
Бойко О. М. - Особливості міжнародного досвіду розвитку аеропорту на інноваційних засадах (2022)
Полінкевич О. М. - Критерії оцінювання якості бізнес-освіти у підприємницьких системах в умовах війни (2022)
Романовська Т. І. - Властивості майонезу, збагаченого білком, Романовський Н. О. (2022)
Гринишина М. О. - Міфопоетична драма як вектор репертуарної політики Театру Миколи Садовського, Іващенко І. В. (2022)
Захарченко А. І. - Значення темпо-ритму у драматичній виставі (2022)
Сільченко Т. І. - Жест у пластиці рук як прийом художньої виразності в контексті образотворчого мистецтва: типологічний аспект (2022)
Шестакова Д. В. - Феномен тілесності у європейській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття (На матеріалі творчості Лесі Українки та Антона Чехова (2022)
Гринчак Г. С. - Особливості сценічної мови під час постановки композиції ВСЮДИ ОДИН… СВІЧКА НА ВІТРІ (сценічна композиція та постановка М. Резніковича) (2022)
Зубавіна І. Б. - Ціннісно-смислові домінанти часу в концепт-образі матері (на матеріалі кінематографа України) (2022)
Мусієнко О. С. - Теоретичні концепти кіно в естетиці Жіля Дельоза. Образ-рух і образ-час (2022)
Печеранський І. П. - Телеіндустрія США 20-50-х років ХХ століття: становлення та динаміка розвитку (2022)
Погребняк Г. П. - Режисерські версії циркового дійства в екранній площині (2022)
Журавльова Т. В. - Репрезентація жіночності в українському кінематографі тоталітарної доби (2022)
Шаповал О. В. - Українська сучасна анімація: досягнення, проблеми і перспективи (2022)
Чанг Цзе - Кінотеатральна пластичність шедеврів китайського мистецтва ("Червоний жіночий загін" Се Цзіня та "Підніміть червоний ліхтар" Чжана Імоу) (2022)
Ржевська М. Ю. - Інтермедіальність у формах презентації рок-музики, Романко В.І. (2022)
Кочержук Д. В. - Естрадне мистецтво в Незалежній Україні: стан і перспективи розвитку в ХХІ столітті (2022)
Оніщенко О. І. - Проблема художньої творчості у дослідницькому просторі сучасної культурології (2022)
Тернова М. В. - Кінематограф у видовій структурі мистецтва: модель Р. Дж. Коллінгвуда (2022)
Майхрович Ю. І. - Конструювання національної ідеї сучасного Покуття: культурологічний підхід (2022)
Литвиненко А. І. - Антропологія дарообміну як феномен культури (2022)
Мусієнко О. С. - "Скуратівський у 1997–2008 KINO-КОЛІ". Монографія (2022)
Грицук В. І. - Тримбач Сергій. Іван Миколайчук. Містерії долі (2022)
Відомості про авторів (2022)
Жемба А. Й. - Управління міжнародною політикою ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури, Клюха О. О., Качан О. І. (2022)
Тєшева Л. В. - Напрями та принципи державного управління землекористуванням в Україні, Хтомінська В. О. (2022)
Голомовзий В. М. - Вплив метрологічного забезпечення на якість продукції і зміни експлуатаційних витрат у споживача і виробника, Калиновська Н. Л. (2022)
Колєдіна К. О. - Роль та завдання маркетингу інновацій у промисловості України (2022)
Черничко Т. В. - Сучасні тенденції, роль та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу, Грицько В. В., Мигович А. О. (2022)
Зубенко І. Р. - Вплив пандемії коронавірусу на ринок електронної комерції в Україні та світі, Лихошерстова Ю. О. (2022)
Вергелюк Ю. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Лещенко М. А. (2022)
Гаряга Л. О. - Детермінанти трансформації фінансових ринків (2022)
Гонак І. М. - Характеристика фаз середнього економічного циклу на ринку криптовалют у 2022 році: перспективи інвестування (2022)
Дем'янчук О. І. - Зміни в оподаткуванні та введення податкових пільг в Україні в умовах військового стану, Мельник Т. О. (2022)
Лєка Т. В. - Роль маркетингового інструментарію у формуванні сучасних моделей ведення страхового бізнесу (2022)
Ткаченко О. Є. - Трансформація фінансового управління в банківському секторі України під час війни (2022)
Чуницька І. І. - Фінансовий механізм управління діяльністю підприємства та його роль в організації фінансової політики, Позднякова О. О. (2022)
Гаврильчик Л. С. - Дослідження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні під час військового стану (2022)
Галецька Т. І. - Гравітаційна модель міжнародної торгівлі: витоки і сучасні підходи, Топішко Н. П., Галецький С. М. (2022)
Novoseletskyy O. M. - Simulation of the exchange rate using economic and mathematical methods, Jurkaitiene S., Melnyk O. I. (2022)
Бокшиц О. - Історія розвитку та сучасний стан формування фахової мотивації у майбутніх педагогів професійного навчання, Каменська І., Мірошніченко Д. (2022)
Демуз І. - Організаційні моделі функціонування на теренах України ХХ – початку ХХІ ст. наукових товариств аграріїв (2022)
Коцур Л. - Державне будівництво незалежної України крізь призму нормативно-правових актів: 30 років досвіду (2022)
Молоткіна В. - Особливості мовної політики радянської влади в Україні: соціокультурний аспект (2022)
Орлик В. - Скарб дрібних монет Пантікапею та Гермонасси кінця VI – початку V ст. до РХ з північно-східної Кіровоградщини (2022)
Орлик С. - Проблема становлення та розвитку банківського кредитування в наддніпрянській Україні (друга половина XVIII – початок XX ст.): сучасний науковий дискурс вітчизняних учених , Орлик М. (2022)
Пасічник Н. - Університети та суспільство на теренах України ХІХ – початку ХХ століття, або третя місія тодішніх університетів, Ріжняк Р. (2022)
Соловйова Т. - До питання про використання історичного документу на ЗНО з історії України в контексті сучасних завдань освіти, Ткаченко О., Ткаченко Т. (2022)
Соловйова Т. - Використання архівних матеріалів про територіально-адміністративний розвиток Київської губернії в кінці ХVІІІ – першій половині XIX ст. на уроках історії і правознавства в закладах загальної середньої освіти, Сіропол В., Грукач В. (2022)
Шихов П. - Теоретичні підходи до вивчення міграційних процесів в СРСР у другій половині ХХ століття (2022)
Березанська І. - Розвиток архівної справи в період української революції (1917–1920 рр.) (2022)
Довжук І. - Документальні видання як фактор формування національного інформаційного простору, Яременко С. (2022)
Каменська І. - Соціальні мережі як інструмент неформальної освіти при підготовці педагога професійного навчання, Бокшиц О. (2022)
Павленко В. - Документальні архівні інформаційні системи з проблем матеріального забезпечення населення Київщини в ХІХ – на початку ХХ ст. в сучасному інтернет-просторі України (2022)
Плужник О. - Формування інформаційної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі професійної підготовки (2022)
Юрченко О. - ISO 15836: 2003 : "Інформація та документація. Набір елементів метаданих Дублінське ядро" : створення та практики застосування, Халецька Л. (2022)
Абатуров О. Є. - Фактор транскрипції T-bet - діагностичний маркер розвитку некротизуючого ентероколіту в недоношених новонароджених, Товарницька А. О. (2022)
Marushko T. V. - Lipid profile peculiarities and matrix Gla protein concentration in Ukrainian pediatric patients with heterozygous familial hypercholesterolemia, Kurilina T. V., Kulchytskav Ye.-E. B. (2022)
Гаврилюк А. В. - Дослідження вікових морфологічних змін вагінального відростка очеревини в дітей, Конопліцький В. С. (2022)
Колоскова О. К. - Клінічні особливості персистування бронхіальної астми в дітей за альтернативного вмісту маркерів ремоделінгу в дихальних шляхах, Білик Г. А., Марусик У. І., Тарнавська С. І. (2022)
Dynnik V. O. - Comorbid pathology issues in pediatric gynecology, Bagatska N. V., Dynnik O. O., Verchoshanova O. G., Havenko H. O. (2022)
Pypa L. V. - Polymorphism of clinical manifestations, experience of diagnosis and treatment of multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 in children, Odarchuk I. V., Lysytsia Yu. M., Ruda V. I., Krenov K. Yu. (2022)
В. Б. - До питання діагностики нейропсихічного розвитку новонароджених та дітей раннього віку, Мартинюк В. Ю. (2022)
Дорош О. І. - Нейродегенеративне захворювання з накопиченням заліза в головному мозку дитини, хворої на гемофілію А, ускладнену інгібіторними антитілами, Бодак Х. І., Козак Я. Р., Дубей Л. Я., Дворняк О. В., Цимбалюк-Волошин І. П., Душар М. І. (2022)
Боярчук О. Р. - Вроджені нейтропенії в дітей: короткий і довгий шлях до діагнозу, Шульгай О. М., Добровольська Л. І. (2022)
Недельська С. М. - Лінійний IgA-бульозний дерматоз у дитини під час воєнного стану. Клінічний випадок, Святенко Т. В., Кузнєцова О. Д., Пухир В. П. (2022)
Никитюк С. О. - Лімфаденопатія та глистяна інвазія в дітей: алгоритм дії, Цимбалюк І. М., Дорожовська Х. І., Левенець С. С., Воронцова Т. О., Долинна М. В. (2022)
Гаріян Т. В. - Перебіг СОVID-19 в імуноскомпроментованих пацієнтів, Томашівська Т. В., Дивоняк О. М., Павлишин Г. А., Боярчук О. Р. (2022)
Колоскова О. К. - Оптимізація лікування гострого тонзилофарингіту в дитячому віці, Косаковський А. Л., Горбатюк І. Б., Тарнавська С. І. (2022)
Баукова А. Ю. - Серапіс у системі світоглядних традицій населення римської провінції Азії (2022)
Бубенок О. Б. - Достовірність літописних даних про похід Володимира Мономаха проти половців у 1111 р. (хронологічний, географічний та музейно-культурологічний аспекти), Тортіка М. В. (2022)
Зелінський А. Л. - Птолемеї та хеб-сед: характер застосування ритуалу сакрального оновлення в елліністичному Єгипті (2022)
Кравчук О. Т. - Османська імперія у рецепції Т. Ґ. Масарика у період Першої світової війни (2022)
Sherbiny W. - Protecting Osiris. Formal Considerations on the Coffin Texts Spells 1076 and 1077 (2022)
Левченко В. В. - Розвиток єгиптології в Одесі: історія, постаті, інституції (2022)
Швець А. І. - "На чужу основу я накладав свої узори": орієнтальна генеза легенди Івана Франка "Арот і Марот” (2022)
Тарасенко М. О. - Відкриття Центру єгиптології при Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (2022)
Atlihan Ö. G. - A new approach to the approximation by positive linear operators in weighted spaces, Yurdakadim T., Taş E. (2022)
Vuković P. - Refinements of local fractional Hilbert-type inequalities (2022)
Гефтер С. Л. - Лінійне диференціальне рівняння з неоднорідністю у вигляді формального степеневого ряду над кільцем із неархімедовим нормуванням, Гончарук А. Б. (2022)
Грищук С. В. - Бігармонічна задача для кута і моногенні функції, Плакса C. А. (2022)
Dinh D. C. - Fundamental solutions of the Stokes system in quaternion analysis (2022)
Pham D. Th. - On the problems of uniqueness of meromorphic mappings from complete Kähler manifolds into projective varieties, Le N. Q., Nguyen Th. N. (2022)
Заболоцький М. В. - Теореми типу Валірона та Валірона – Тітчмарша для субгармонічних функцій повільного зростання, Заболоцький Т. М., Тарасюк С. І. (2022)
Kavitha S. - On a class of analytic functions closely related to a class defined by Silverman and Silvia, Darus M., Sivasubramanian S. (2022)
Tunç O. - New results on the qualitative analysis of solutions of VIDEs by the Lyapunov – Razumikhin technique, Korkmaz E. (2022)
Bang H. H. - Bernstein inequality for multivariate functions with smooth Fourier images, Nhat Huy V. (2022)
Chtioui T. - Hom – Jordan – Malcev – Poisson algebras, Mabrouk S., Makhlouf A. (2022)
Тимоха О. М. - Міжнародна конференція "Теорія наближення функцій та її застосування", присвячена 80-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, професора О. І. Степанця (1942 – 2007), Романюк А. С., Сердюк А. С., Соколенко І. В., Шидліч А. Л. (2022)
Соломенчук Т. М. - Long-COVID-19: практичні аспекти та етапи реабілітації, Галькевич М. П., Лабінська О. Є., Хамуляк Х. М. (2022)
Радченко О. М. - Системний васкуліт як прояв інфекції COVID-19, Бек Н. С. (2022)
Макар О. Р. - Оцінка функціонального стану ендотелію в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та факторами кардіоваскулярного ризику, Соломенчук Т. М., Кручек М. Ю., Башкірцев О. В., Сорокопуд О. О., Сябренко Г. П., Климкович О. Ю. (2022)
Світлик Г. В. - Клінічна ймовірність ішемічної хвороби серця: шлях до діагнозу (згідно з Настановами Європейського товариства кардіологів від 2019 року щодо діагностики та ведення хронічних коронарних синдромів), Гарбар М. О., Мигович М. В., Ковальчук Р. А. (2022)
Лабінська О. Є. - Особливості коронарного кровообігу в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та ожирінням, Галькевич М. П., Кисіль О. Ю., Бігун І. М. (2022)
Заремба О. В. - Регресійний аналіз факторів ризику серцево-судинних захворювань і стану коронарних судин у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні із тривожно-депресивними розладами, Манецька О. М., Хамуляк Х. М., Сало В. М. (2022)
Луцька В. Л. - Предиктори успішної відмови від тютюнопаління в пацієнтів після гострої коронарної події на етапі санаторно-курортної реабілітації (2022)
Соломенчук Т. М. - Артеріальна гіпертензія, поєднана з дисплазією сполучної тканини: особливості клінічного перебігу, ускладнень та діагностики (огляд літератури), Рак Н. О., Заремба О. В., Задорожна Р. О. (2022)
Ісаков Р. І. - Якість життя жінок, що здійснюють догляд за пацієнтами із судинною деменцією і хворобою Альцгеймера (2022)
Пирогова В. І. - Мікробіота піхви та її зв’язок із репродуктивним здоров’ям, Шурпяк С. О., Охабська І. І., Дякунчак Ю. Р. (2022)
Власенко М. В. - Орфанні захворювання: проблемні питання гіпосоматотропізму в дорослому віці, Баранова А. С., Хуторна Т. О. (2022)
Четайкіна А. В. - Роль простагландину Е2 у виникненні пептичної виразки на тлі активного куріння, Горбей А. Т., Сайко М. І., Склярова О. Є. (2022)
Самчук О. О. - Перша українська посмертна трансплантація обох легень (клінічний випадок), Матолінець Н. В. (2022)
Бабенко Я. В. - Захист медичних даних пацієнтів із вірусом імунодефіциту людини (2022)
Як отримати замісну підтримувальну терапію ВІЛ-інфікованим пацієнтам в умовах воєнного стану? (2022)
Анісімов В. Ф. - Метод розпізнання технічного стану автотракторних двигунів, Єленич А. П. (2022)
Борисюк Д. В. - Математична модель автоматизації процесу діагностування ведучих мостів автомобілів "КАМАЗ", Зелінський В. Й., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. (2022)
Грушецький С. М. - Аналіз та перспективи технологічних і конструктивних особливостей посівних машин, Омельянов О. М. (2022)
Грушецький С. М. - Моделювання технологічного процесу сівби зернових культур сошниками для прямого посіву на схилах, Павельчук Ю. Ф., Бабин І. А., Ляшук О. Л. (2022)
Гунько І. В. - Оцінка енергетичних показників ґрунтообробного агрегата, Бурлака С. А. (2022)
Дубчак В. М. - Обчислення роботи в одній прикладній технічній задачі з різною геометрією розташування та порівняння отриманих результатів, Пришляк В. М. (2022)
Kholodiuk O. - The efficiency of using agras drones for spraying, their design, technical and technological features, Tokarchuk O. (2022)
Паладійчук Ю. Б. - Дослідження димності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, які працюють на дизельному паливі з елементами біопалива, Телятник І. А., Буздиган М. В. (2022)
Sevostianov I. - Determination of optimal design and working parameters of a vibro-press for dehydration of damp dispersive wastes of food industry (2022)
Kupchuk I. - Energy intensity of the process of destruction of feed grain in conditions of dynamic contact interaction with the edge of the disc impactor, Poberezhets J., Kravets R., Lavreniuk P. (2022)
Михалевич В. М. - Оцінка деформовності матеріалу при висаджуванні елементів заготовок методом штампування обкочуванням, Матвійчук В. А., Колісник М. А. (2022)
Hnatyuk O. - The new implementation methods management mechanical cutting process, Yalina O. (2022)
Полєвода Ю. А. - Визначення коефіцієнта теплопередачі роторного випарника з нагрівальним плівкоутворюючим елементом, Соломон А. М., Підлипна М. П. (2022)
Руткевич В. С. - Визначення діапазону регулювання швидкості робочих органів механізму для відокремлення стеблових кормів шляхом математичного моделювання, Шаргородський С. А., Кушнір В. П., Остапчук О. О. (2022)
Бойко С. М. - Особливості визначення потенціалу розосереджених джерел енергії в умовах авіаційних підприємств, Жуков О. А., Бабій С. М., Мельник О. Є., Риков Г. Ю. (2022)
Возняк О. М. - Аналіз і розробка мостової схем для керування реактивною потужністю, Токарчук О. А., Штуць А. А., Тихонов В. К. (2022)
Gaidamak O. - Study of ice formation processes on overhead power lines and development of systems to combat this phenomenon (2022)
Анісімов В. Ф. - Конструктивні особливості сучасних тракторів іноземного сільськогосподарського виробництва, Єленич А. П. (2022)
Trukhanska O. - Innovative approaches and methods of increasing the technical level machines and units (2022)
Солона О. В. - Застосування цифрових технологій в аграрному виробництві (2022)
Burlaka S. - Diesel fuel ways and their elimination methods (2022)
Веселовська Н. Р. - Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні, Паладійчук Ю. Б., Телятник І. А. (2022)
Ємчик В. В. - Обґрунтування конструктивної схеми установки для обробки зернистого матеріалу інфрачервоним випромінюванням, Полєвода Ю. А., Ревва В. Ю. (2022)
Sevostianov I. - Classification and analysis of methods and equipment for dehydration of damp dispersive materials, Tokarchuk D., Didyk A. (2022)
Купчук І. М. - Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств апк україни за рахунок виробництва біогазу, Гонтарук Я. В., Присяжнюк Ю. С. (2022)
Матвійчук В. А. - Розробка процесу штампування обкочуванням трубчастих заготовок з використанням індукційного нагрівання, Савків В. В., Богатюк М. О. (2022)
Tokarchuk O. - Peculiarities of transportation of grain products by conveyor spirals, Yemchyk V. (2022)
Стаднік М. І. - Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми, Колісник М. А. (2022)
Швець Л. В. - Аналітичні дослідження методів гарячого деформування металів, Чмих К. В. (2022)
Яропуд В. М. - Симуляція процесу сушіння волоських горіхів у конвективній сушарці, Шаргородський С. А., Луц П. М., Лавренюк П. П. (2022)
Возняк О. М. - Дослідження пускових режимів асинхронних двигунів та розробка пристрою плавного пуску, Штуць А. А., Тихонов В. К. (2022)
Граняк В. Ф. - Математична модель первинного вимірювального перетворювача вологості трансформаторного масла, Ємчик В. В., Кожушко О. В. (2022)
Просов В. М. - Стратегічні підходи до функціонування АПК в умовах російсько-укранської війни, Студінська Г. Я. (2022)
Зоріна О. А. - Системи калькулювання собівартості "директ-костинг" та "абзорпшен-костинг": порівняльна характеристика (2022)
Olshanska O. V. - Actual aspects of foreign economic activity and foreign economic relations in modern economic conditions, Puzyrova P. V., Parashchak О. V. (2022)
Шацька З. Я. - Транснаціональні корпорації агропромислового сектору: сучасний стан та перспективи розвитку, Костіна Н. С. (2022)
Гаврилко П. П. - Впровадження моделі формування готельної мережі як інтегрованої підприємницької структури, Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В. (2022)
Коцеруба Н. В. - Методика прогнозування потенційного банкрутства підприємства (2022)
Puzyrova P. V. - Basic strategic directions for the entry of the enterprise into foreign markets, Khmelevskiy N. O., Herasymchuk M. D. (2022)
Колодійчук А. В. - Маркетингове середовище функціонування підприємств у сфері туризму, Важинський Ф. А. (2022)
Ніколаєнко С. М. - Формування кластерів за участю підприємств молочної промисловості (2022)
Крамченко Р. А. - Організаційно-економічні засади формування фінансового потенціалу підприємства (2022)
Шедяков В. Є. - Регіоналізація в удосконаленні економічної стратегії (2022)
Klymenchukova N. S. - Forecasting innovative processes for increasing the security of the economy, Hnatenko I. A., Manukhina M. Yu., Levchenko V. V. (2022)
Устік Т. В. - Моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань, Назаренко С. В. (2022)
Olshanska O. V. - The influence of the activities of transnational corporations on the development of the world economy, Puzyrova P. V., Konstantynenko Ye. S. (2022)
Лебеда Т. Б. - Людський капітал як фактор впливу на макроекономічну динаміку в Україні (2022)
Безверхий К. В. - Сучасний стан нормативно – правового регулювання обліку в банках України, Петраковська О. В. (2022)
Ніколаєнко С. М. - Методичні підходи до обґрунтування доцільності та вибору типу кластеру (2022)
Рибакова Л. П. - Створення архітектури бази даних бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень, Югас Е. Ф., Симочко М. І. (2022)
Коваленко Н. В. - Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації, Ільїн В. Ю., Гірняк К. М., Власенко В. А. (2022)
Шабранська Н. І. - Аналіз стратегічних завдань в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки (2022)
Колодійчук А. В. - Зовнішнє середовище інформаційних технологій в системі торговельно-господарських відносин, Важинський Ф. А. (2022)
Ложачевська О. М. - Удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу, Овєчкіна О. А., Іванишин А. В., Колодненко Н. В. (2022)
Світлична А. В. - Особливості розвитку HR-бренд агенцій, Михайлова О. С., Овчарук К. Р., Бондаренко В. П. (2022)
Кудренко Н. В. - Основні засоби підприємств переробної промисловості: економічна сутність, облік, аналіз та відображення в звітності, Бай В. О. (2022)
Гаврилко П. П. - Впровадження моделі формування готельної мережі як інтегрованої підприємницької структури, Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В. (2022)
Puzyrova P. V. - Fundamentals of management and planning foreign economic activities of export–import enterprises, Khaliliaeva O. V., Okhrimenko S. O. (2022)
Шацька З. Я. - Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану (2022)
Герзанич В. М. - Конкуренція та конкурентоспроможність на ринку праці як чинники формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дроздов Ю. Ю., Панькович В. В. (2022)
Іщейкін Т. Є. - Модель безпекового впливу важелів державного регулювання і світової глобалізації на процес енергозбереження підприємств в умовах діджиталізації, Родченко С. С., Лелюк Н. Є., Левковська Т. А. (2022)
Klymenchukova N. S. - Priorities of forming the methodology of institutional support of entrepreneurship in the innovative economy under conditions of instability, Hnatenko I. A., Horkusha O. V. (2022)
Молнар О. С. - Фактори підвищення ефективності використання трудового потенціалу, Калинич В. С., Зубанич О. М. (2022)
Середа О. - Османський адміністративно-територіальний устрій Буджака й Очаківської землі (2022)
Гончарук Т. - Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр. (2022)
Каюк С. - Фронтирні спільноти Південної України другої половини XVIІІ – початку ХІХ ст.: відповідь імперіям. (2022)
Хмарський В. - Спогади про Одесу 30-х років ХХ ст.: у фокусі між "воронцовською епохою” та одним роком (2022)
Уварова О. - Одеське жіноче благодійне товариство як простір для укладання просопографічних портретів представниць грецької громади Одеси (2022)
Діанова Н. - Одеса в інтеграційних процесах ХІХ ст. (2022)
Світленко С. - Український інтелектуал Трохим Зіньківський та збереження історичної пам’яті про Тараса Шевченка (2022)
Герасименко В. - "Авторитет” як фактор оцінки діяльності одеських міських голів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. сучасниками (2022)
Посухівська А. - "Известия Одесской Городской Думы" як джерело з вивчення історії розбудови Одеси у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст (2022)
Михайлуца М. - Повстанське отаманство на Півдні України в літератрному образі й історичних джерелах ДАОО (1929 - 1923 рр.), Шевальє С. (2022)
Мизичко О. - Інструменталізація образу українського козацтва серед американської української діаспори під час антикомуністичної війни США у В’єтнамі у 1960-х – 1970-х роках (2022)
Ложешник О. - Паланковий устрій Чорноморського козацького війська (2022)
Полторак В. - Козацька топографія Стамбула та його околиць у середині ХІХ ст. (2022)
Бачинська О. - Хаджибей-Одеса у міграційних процесах кінція XVIІІ – початку ХІХ ст. (2022)
Громович У. - "Союз козаків-націоналістів” в Болгарії: консолідація козацького руху в документах 1930-х років (2022)
Полторак В. - Останні перемоги Османів, або дві твердині в козацьких землях |Рец.: Kahraman Sakul. Kamanice Kusatmasi 1672. Istanbul, 2020, 112 s. and Kahraman Sakul.Cehrin Kusatmasi 1678. stanbul, 2021.240 s.| (2022)
Гончарук Т. - Коцюбієв, Качибей чи Кочубієв? Яку назву доцільніше вживати щодо Одеси у XV – XVI ст. (2022)
Попов В. О. - Метод підсилення залізобетонних мостових опор улаштуванням бітрапецеідальної обойми, Войцехівський О. В. (2022)
Дорошенко В. C. - Передумови виробництва вузлів-конекторів будівельних металоконструкцій ливарним способом за разовими моделями, Янченко О. Б. (2022)
Бікс Ю. С. - Порівняльний аналіз методик визначення несучої здатності залізобетонних балок за різними залежностями "напруження-деформації" згідно ДБН В.2.6-98:2009 (2022)
Моргун А. С. - Пошук резервів несучої здатності пірамідальних паль за МГЕ, Меть І. М., Шевченко І. І. (2022)
Моргун А. С. - Робота буронабивних паль з розширеною пятою в набухаючих грунтах за числовим методом граничних елементів, Чженфен Тянь (2022)
Ратушняк Г. С. - Експериментальні дослідження теплопровідності теплоізоляційних матеріалів із мінеральної вати, Бікс Ю. С., Лялюк А. О. (2022)
Синьковська О. В. - Планування експериментальних досліджень циліндричних несучих елементів опор будівель та споруд, Ігнатенко А. В. (2022)
Бондар А. В. - Розвиток та проблеми паркувального простору в умовах сучасної урбанізації, Максименко М. А., Пелех О. В., Панченко Б. С. (2022)
Сердюк В. Р. - Актуальність реновації застарілих внутріквартальних теплових мереж, Сердюк Т. В., Бауман К. В. (2022)
Припотень Ю. К. - Дослідження коефіцієнту корисної дії твердопаливних котлів різної конфігурації, Котенко В. В., Башинський С. І., Піскун І. А. (2022)
Сердюк Т. В. - Актуальність зростання обсягів житлового будівництва в Україні в умовах демографічної кризи, Сердюк В. Р. (2022)
Джеджула В. В. - Енергетична сертифікація – ефективний метод зменшення енергоспоживання житлових будинків, Фіник І. В. (2022)
Джеджула В. В. - Удосконалення методів техніко-економічного обґрунтування систем утилізації тепла витяжного повітря виробничих приміщень (2022)
Shahrour M. H. - Editorial: Towards a comprehensive review of corporate governance (2022)
Biberaj A. - Customer governance and segmentation using database algorithm, Shurdi O., Balliu L., Xhaferllari S., Imami J. (2022)
Alves S. - Audit committee, external audit and accounting conservatism: Does company's growth matter?, Carmo C. (2022)
Ncube E. D. - Modern academic libraries regulation: The case study in the emerging country, Phiri M. A., Mbhele T. P. (2022)
Funhiro W. - Strategies for enhancing the functionality of hospital management boards in central hospitals: Evidence of a developing economy, Yalezo B., Mutambara E. (2022)
Hashani M. - The rule of thumb: Private consumption as a driving force of the economic growth of Western Balkan countries, Ziberi B., Bajrami R. (2022)
Roisah K. - Governance and regulation of local working requirement and importation: Pharmaceutical industry study, Rahayu Rahayu, Darminto Darminto, Zainol Z. A., Suryani L. S. (2022)
Neboh N. D. - Sustainability governance of the fast-moving consumer goods industry, Mbhele T. P. (2022)
Skoko B. - Transformation of the business event industry during the pandemic: The case of the exhibition industry in Croatia, Tomšić D., Hlača A. (2022)
Loloçi R. - School governance during the pandemic period: A case of Albania, Halilaj A. (2022)
Shbeilat M. K. - Challenges and forward-looking roles of forensic accounting in combating money laundering: Evidence from the developing market, Alqatamin R. M. (2022)
Prakosa D. K. - Earnings management motives, idiosyncratic risk and corporate social responsibility in an emerging market, Firmansyah A., Qadri R. A., Wibowo P., Irawan F., Kustiani N. A., Andriani A. F., Wijaya S., Arfiansyah Z., others and (2022)
Alkrisheh M. A. - Criminal protection of corporate websites: An analytical study (2022)
Al-Haraisa Y. E. - Emotional intelligence and career development through organizational socialization: A practical study (2022)
Shbeilat M. K. - Electronic accounting applications in micro-enterprises: Challenges and impact on financial inclusion, Al-Hajaia M. E. (2022)
Tobing A. N. - Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study, Purba J. T., Parani R., Hariandja E. (2022)
Laupe S. - Auditor's skepticism, forensic accounting, investigation audit and fraud disclosure of corruption cases, Abdullah M. I., Kahar A., Saleh F. M., Zahra F., Syamsuddin N. A. (2022)
Копильчук Г. П. - Активність ензимів регенерації глутатіону в гепатоцитах щурів за умов нутрітивного дисбалансу, Николайчук І. М., Сорока В. З. (2021)
Бойко К. В. - Конструювання фотобіореактора для культивування Desmodesmus armatus (Сhod.) Hegew, Чебан Л. М. (2021)
Волощук О. М. - Активність ензимів знешкодження Н2О2 у мітохондріях нирок щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами, Молдован Л. В. (2021)
Худий О. І. - Мікробіологічний спектр науплій артемії за дії пробіотичних штамів молочнокислих бактерій роду Lactobacillus, Лазаренко Л. М., Каручеру О. А. , Бабенко Л. П., Худа Л. В. , Джуравець Ю. Ю. , Співак М. Я. (2021)
Бесчасний С. П. - Гемін, монооксид вуглецю та його донор впливають на метаболізм ізольованого серця в умовах ішемії-реперфузії, Гасюк О. М. (2021)
Копильчук Г. П. - Аргіназна активність у печінці щурів за умов різного забезпечення харчового раціону протеїном та сахарозою, Николайчук І. М. , Киричук Ю. Ю. (2021)
Романь А. М. - Моніторинг біорізноманіття на прикладі іхтіофауни як основа створення та сталого розвитку територій природно-заповідного фонду, Накемпій О. К. (2021)
Ткаченко П. В. - Риби Тендрівської, Ягорлицької заток та прилеглих акваторій Чорного моря (анотований список) (2021)
Фокшей С. І. - Нові мікологічні знахідки на території НПП "Гуцульщина", Держипільський Л. М. (2021)
Токарюк А. І. - Види інвазійних рослин у національному природному парку "Вижницький": Lupinus polyphyllus Lindl. і Quercus rubra L., Чорней І. І. , Буджак В. В. (2021)
Міськова О. В. - Знахідки видів адвентивних рослин у північній частині Лівобережного Лісостепу України (2021)
Токарюк А. І. - Вплив насаджень Robinia pseudoaсаcia L. (Fabaceae) на фіторізноманіття Прут-Дністерського межиріччя, Чорней І. І. , Буджак В. В. , Волуца О. Д. (2021)
Мельник А. В. - Природні територіальні коплекси верхів’я басейну річки Лазещина в межах Чорногори, Карабінюк М. М., Костів Л. Я., Сеничак Д. В. Яськів Б. В. (2018)
Бончковський О. С. - Ковбань – детально стратифікований лесово-ґрунтовий розріз Волинської височини (2018)
Денисюк Л. В. - Геоморфологічні екскурсії як засіб пізнання трансформацій рельєфу м. Києва, Погорільчук Н. М. (2018)
Пустовіт Л. Ю. - Еколого-геоморфологічний аналіз території Фастівського району Київської області (2018)
Жовнір В. В. - Оцінка гідролого-гідрохімічної вивченості басейну Південного Бугу, Гребінь В. В. (2018)
Михайленко Є. Я. - Морфоструктурна організація Північно-західної частини шельфу Чорного моря (2018)
Пясецька С. І. - Результати досліджень випадків налипання мокрого снігу та складних відкладень на території України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та перспективи їх подальших досліджень (2018)
Заболоцька Т. М. - Водоресурси фронтальних хмарних систем у холодний період року за даними супутникових спостережень, Кривобок О. А., Шпиг В. М. (2018)
Міщенко Н. М. - Просторово-часова структура зон турбулентності ясного неба високої інтенсивності, Романенко С. Е., Шанюк О. В. (2018)
Хохлов В. М. - Об’єктивна класифікація атмосферних процесів для Східноєвропейського регіону, Уманська О. В., Дєрябіна І. О. (2018)
Киналь О. В. - Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців), Холявчук Д. І. (2018)
Бортник С. Ю - Басейн річки Чорна Тиса – перспективна територія для розширення меж Карпатського біосферного заповідника, Ковтонюк О. В., Кравчук І. В., Лаврук Т.М, Острікова В. Р., Тимуляк Л. М. (2018)
Давидюк М. В. - Внесок А. М. Краснова в розвиток порівняльного підходу (2018)
Гідрологія – наука географічна (до 65-річчя від дня народження професора Валентина Хільчевського) (2018)
Анісімов В. Ф. - Розробка методики визначення жирно-кислотного складу та нижчої теплоти згорання біодизельного палива, Гунько І. В., Рябошапка В. Б. (2022)
Борисюк Д. В. - Причинно-наслідкові зв'язки параметрів основних ресурсних груп двигунів ЯМЗ-236/238, Зелінський В. Й., Спірін А. В., Твердохліб І. В. (2022)
Kuzmenko V. - The influence of technological factors on the energy consumption of work of the cut mass accelerator, Maksimenko V., Kholodiuk O. (2022)
Гунько І. В. - Моделювання грунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів, Грибик Р. І. (2022)
Гунько І. В. - Вплив робочого тиску подачі рідини на площу обробки бульб, Мизюк А. І. (2022)
Корчак М. М. - Теоретичне обґрунтування впливу фрезерного органу на подрібнення рослинних залишків кукурудзи, Грушецький С. М., Токарчук О. А., Бабин І. А. (2022)
Kravets S. - Adaptive influence of pressure change of the hydraulic system of the hydraulic drive (2022)
Шаргородський С. А. - Основні конструкції секцій для внесення добрив у розрізі технології Strip-Till, Галанський В. В. (2022)
Яропуд В. М. - Шляхи удосконалення апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней, Мазур І. М. (2022)
Veselovska N. - The latest trends in the creation of impact-vibration equipment with different types of drives for soil probing (2022)
Gaidamak O. - Study of an energy-saving die for radial reduction (2022)
Швець Л. В. - Термосилова технологія бетонів нового покоління, Яківчук С. В. (2022)
Возняк О. М. - Керування асинхронним електродвигуном змінного струму за принципом постійності V/F і звичайного шім-керування, Штуць А. А. (2022)
Матвійчук В. А. - Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій заготівельного виробництва (2022)
Швець Л. В. - Розробка установки для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим приводом, Кучеренко М. О. (2022)
Степанюк А. В. - Інформаційні пристрої як засоби дистанційного вивчення шкільного курсу біології, Міронець Л. П. (2022)
Денисик Г. І. - Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти, Чиж О. П. (2022)
Кузьминський О. В. - Контурні карти з астрономії як друковані методичні засоби STEM-навчання, Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. (2022)
Безносюк Н. С. - Дидактичні засади розроблення навчально-методичного забезпечення з дисципліни "Хімія (за професійним спрямуванням)", Блажко О. А. (2022)
Блажко А. В. - Педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів з хімії в умовах компетентнісного підходу до навчання, Бунчук І. В. (2022)
Блажко О. А. - Удосконалення змісту навчальної дисципліни "Методика навчання хімії у профільній школі" відповідно до вимог шкільної хімічної освіти (2022)
Пугачёва Т. Н. - Влияние на долговечность работы высокотемпературных роторов длительной статической прочности и малоцикловой усталости, Кошельник А. В., Круглякова О. В. (2018)
Шеїна Г. О. - Дослідження моделей елементів електричної мережі для автоматизації її управління (2018)
Колларов О. Ю. - Аналіз повітряних вітрових установок для генерації електричної енергії, Скрипник С. О. (2018)
Остренко Д. О. - Розробка нейронної мережі з характеристиками MPPT контролера, Колларов О. Ю. (2018)
Гармаш Є. В. - Аналіз роботи парової турбіни при номінальних параметрах, Колларов О. Ю. (2018)
Скрипник С. О. - Аналіз можливості переходу електричної мережі україни на напругу 20 кВ, Шеїна Г. О. (2018)
Штепа О. А. - Обґрунтування структури автоматизованої системи обліку витрат енергоносіїв, Любименко О. М. (2018)
Жук Б. О. - Аналіз аварійних вимикань магістральних ліній електропередавання, Кирик В. В. (2018)
Сивокобиленко В. Ф. - Розробка узагальненої еквівалентної схеми морфологічного рівня розпізнавання перехідних процесів у розподільній електромережі смарт-грид. Частина 1. Синтез, Нікіфоров А. П. (2018)
Сивокобиленко В. Ф. - Розробка узагальненої еквівалентної схеми морфологічного рівня розпізнавання перехідних процесів у розподільній електромережі смарт-грид. Частина 2. Моделювання, Нікіфоров А. П. (2018)
Остренко Д. О. - Вибір та розробка архітектури нейронної мережі задля пошуку значення максимальної механічної потужності вітроколеса, Колларов О. Ю. (2018)
Сивокобиленко В. Ф. - Використання алгоритму перетворення Фур’є для удосконалення захисту від замикань фази на землю в розподільних електричних мережах, Лисенко В. А. (2018)
Нємцев Е. М. - Модель асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором у програмному середовищі Mathcad (2018)
Причепій Є. - Структурний метод у дослідженні трипільських орнаментів (2022)
Гончарова О. М. - Кінні перегони як масова форма видовищної культури античного Риму (2022)
Рогожа М. М. - Меморіал Бабиного Яру як культурний простір в стратегіях збереження культурної пам'яті, Морозов А. Ю. (2022)
Демідко О. О. - Знищення окупантами культурної спадщини Приазов'я та Донбасу (2022)
Фанагей Р. Д. - Арт-ярмарок як простір культуралізації та спекуляції : розширення перспектив економіки культури (2022)
Молчко У. Б. - Сторінки соціокультурного минулого Східної Галичини початку ХХ століття у публіцистиці Меланії Нижанківської (2022)
Купрійчук В. - Культурна політика як стратегічний ресурс модернізації держави (2022)
Доннікова І. А. - Культурологічне знання як антропологічний науково-освітній проєкт (2022)
Горбул Т. О. - Культурна спадщина в умовах розвитку сучасної цифрової культури (2022)
Копилова Н. О. - Ґендерні варіації фемінності у сучасних українських художніх практиках (2022)
Соловйова І. В. - Культуротворча оптика у дослідженні діяльності "Київ модерн-балету" (2022)
Свирид І. - Спеціальні події та event-технології як чинники інноваційного розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності: організаційно-методичний аспект (2022)
Тормахова А. М. - Міжнародне співробітництво в організації сучасних українських проєктів (2022)
Шумарова М. - Музей у сучасному культурному просторі, Виткалов С. (2022)
Шaбaновa Ю. О. - Мeтaмодeрн у мистeцькому просторi пeрeдчуття нової культурної пaрaдигми (2022)
Горенко Л. І. - Богдан і Варвара Ханенки як творці й меценати української національної культури (до 170-річчя від дня народження В.Н.Ханенко), Савчук А. Є. (2022)
Швець Н. О. - Кросовер у дискурсі сучасної музичної культурології (2022)
Русаков С. С. - Смислотворчий потенціал артринку в контексті культурного споживання (2022)
Міронова Т. В. - Функціонери сучасного українського арт-ринку: діяльність приватного арт-сегмента (2022)
Дьяченко Р. В. - Соціокультурна диверсифікація розуміння гостинності як основа готельно-ресторанного та туристичного сервісу : огляд сучасних зарубіжних досліджень (2022)
Сабадаш Ю. С. - Духовність соціуму в параметрах вищої спеціальної освіти |рец. на книгу "Вища культурологічна освіта в Україні: регіональний дискурс: крізь призму діяльності кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету". До 50-річчя від часу заснування. Автор-укладач Виткалов С. В. Рівне :А. Брегін, 2021. 550 с., іл.|, Нікольченко Ю. М. (2022)
Андрусишин В. Йо. - Вплив родинних традицій та цінностей на політичну поведінку українців : минуле і сьогодення (2022)
Шавьолкін О. О. - Перетворювальний агрегат комбінованої системи електроживлення з фотоелектричною сонячною батареєю в системі інтелектуального управління локального об’єкту, Шведчикова І. О., Підгайний М. О., Лещенко Є. В. (2019)
Шеїна Г. О. - Аналіз математичних моделей ліній електропередачі, Скрипник С. О. (2019)
Жуков С. Ф. - Метод оптимизации настройки регуляторов в переходных режимах прокатки, Шамрай А. А. (2019)
Нємцев Е. М. - Математична модель для аналізу режимів роботи асинхронного двигуна при симетричній і несиметричній напрузі живлення (2019)
Шведчикова І. О. - Покращення розвантажувальної здатності дискового магнітного сепаратора, Мелконова І. В. (2019)
Шавьолкін О. О. - Забезпечення відповідності стандартам якості струму в точці підключення до мережі комбінованої системи електроживлення з фотоелектричною батареєю, Становський Є. Ю., Тютюнник Н. Л. (2019)
Остренко Д. О. - Пошук екстремуму потужності фотоелектричного елементу шляхом методики розпізнавання образів штучними нейронними мережами, Колларов О. Ю. (2019)
Любименко О. М. - Прогнозування використання не відновлюваних енергоресурсів на теплоелектростанції, Штепа О. А., Артеменко Ю. А., Деркач О. О. (2019)
Шамрай А. А. - Система автоматической оптимизации распределения обжатий и вытяжки при прокатке концов рулона (2019)
Губаревич О. В. - Аналіз методів діагностики технічного стану ізоляції асинхронних двигунів, Голубєва С. М. (2019)
Скрипник С. О. - Порівняння технологічних втрат електричної мережі 6(10) кВ та 20 кВ, Шеїна Г. О. (2019)
Сивокобиленко В. Ф. - Математичне моделювання режимів перемикання на резервне живлення асинхронних двигунів, Лисенко В. А. (2019)
Ведмедєва К. В. - Обгрунтування окремих ідентифікаційних ознак соняшнику за методиками опису UPOV та BОС, Махова Т. В., Якубенко О. В. (2022)
Калінова М. Г. - Лабораторний спосіб оцінки холодостійкості озимого ріпаку, Комарова І. Б., Сеник Р. В. (2022)
Сорока А. І. - Стійкість до засолення калусних культур льону олійного (2022)
Ведмедєва К. В. - Прояв господарськіх ознак у зразків кунжуту з різним забарвленням насіння, Білозуб А. С., Кобзєва Д. О. (2022)
Вітковська Ю. С. - Біологічні особливості та господарсько-цінні ознаки сорту льону олійного Sideral в умовах Степу України, Полякова І. О. (2022)
Кутіщева Н. М. - Гібриди соняшнику Тур і Вільний, Шудря Л. І., Одинець С. І., Середа В. О., Безсусідній О. В. (2022)
Павлих Р. С. - Ступінь ураження ліній та гібридів соняшнику несправждньою борошнистою росою в залежності від кліматичних умов, Кутіщева Н. М. (2022)
Товстановська Т. Г. - Порівняльна характеристика сортів льону олійного за господарськими ознаками в умовах південного Степу України, Ніконова В. М., Лях В. О. (2022)
Вишнівський П. С. - Ефективність систем захисту та удобрення в технології вирощування ріпаку ярого (2022)
Поляков О. І. - Особливості росту, розвитку та формування врожайності ріпаку озимого залежно від норми висіву за різних строків сівби (2022)
Поляков О. І. - Продуктивність соняшнику під впливом мінеральних добрив і регуляторів росту, Щербак А. Д. (2022)
Алієв Е. Б. - Дослідження процесу зберігання насіння соняшнику у буртах в закритих приміщеннях, Сова Н. А. (2022)
Кузьменко О. Р. - Методичні засади трансферу технологій та результати комерціалізації інновацій Інституту олійних культур НААН, Бєлка О. В., Гайдаш Є. В. (2022)
Чехова І. В. - Наукові підходи у сфері ціноутворення на товарну продукцію рослинництва (2022)
Ольшанецький В. Ю. - Підвищення властивостей жароміцних нікелевих сплавів спрямованої кристалізації оптимізацією хімічного складу, Глотка О. А., Грешта В. Л., Хвостак В. В. (2022)
Нетребко В. В. - Вплив хімічного складу високохромистого чавуну на вміст хрому у зонах біля карбідів після відпалу при 720 °С (2022)
Ольшанецький В. Ю. - Про взаємодію мікролегувальних елементів з межами поділу зерен високочистих нікелю та заліза, Степанова Л. П., Кононенко Ю. І., Скребцов А. А. (2022)
Вакуленко I. O. - Зв’язок між переривчастою пластичною течією та деформаційним зміцненням низьковуглецевої сталі, Плітченко С. О., Болотова Д. М., Перков О. М. (2022)
Gluskova D. - Determination of the optimal parameters of laser boriding to improve the wear resistance of piston ring, Volchuk V. (2022)
Popov S. - Increasing the wear resistance of heavy loaded friction units of anti-friction gas thermal coatings, Shumykin S., Laptieva H., Yuzhakov M. (2022)
Аджамський С. В. - Дослідження впливу параметрів виготовлення за технологією вибіркового лазерного плавлення (ВЛП) та порівняльні дослідження механічних властивостей алюмінієвого сплаву AlSi10Mg різного способу виробництва, Кононенко Г. А., Подольський Р. В. (2022)
Сидорчук О. М. - Штампова сталь 4Х4Н5М4Ф2 (без обробки куванням) для гарячого деформування алюмінієвого сплаву (2022)
Тьомкін Д. О. - Вплив модифікування ітрієм на структуру і властивості виливків, отриманих з вороття сплаву ЖС6У-ВІ, Клочихін В. В., Данілов С. М., Педаш О. О., Наумик О. О., Наумик В. В. (2022)
Tatarchuk T. - Estimation of gas-dynamic parameters at the exit of the impeller during modernization of MI-2MSB fan installation, Kravchuk Yu., Pelykh V. (2022)
Шорінов О. В. - Визначення енергетичних параметрів частинок ПОРОШКУ Ni+AL2O3 в надзвуковому соплі при газодинамічному напилюванні аналітичним методом, Поливяний С. О. (2022)
Дядя С. І. - Дослідження коливань при кінцевому фрезеруванні та їх вплив на формування обробленої поверхні, Козлова О. Б., Кушнір Є. В., Карамушка Д. Р. (2022)
Гуляєва Л. В. - Про цілі освітнього процесу з фізики в умовах підготовки майбутніх інженерів: практичний аспект (2022)
Мітяєв О. А. - Підвищення властивостей вторинного силуміну АК12М2МГН наномодифікуванням, Волчок І. П., Фролов Р. О., Повзло В. М., Петрашов О. С. (2022)
Гуляєва Л. В. - Варіативність обробки експериментальних даних лабораторного практикуму, Толстов С. О., Скрипка О. С. (2022)
Іванов В. Г. - Визначення вмісту піролітичного вуглецю у кам’яному вугіллі та протипригарних добавках у піщано-глинисті суміші, Матвейшин М. В., Каргінов В. П., Кудін В. В. (2022)
Ольшанецький В. Ю. - Про особливості фазових переходів в термодинамічній системі Fe-Ni, Золотаревський І. В. (2022)
Banerjee A. - Subsequent investigations of the least cardinalities of unique range set for two minimum weights over a non-Archimedean field, Maity S. (2022)
Benmahmoud S. - Continuous characterization of the Besov spaces of variable smoothness and integrability, Drihem D. (2022)
Біцадзе К. Р. - Про множини розбіжності кратних рядів Фур’є–Хаара (2022)
Bogdanskii Yu. - Divergence of multivector fields on infinite-dimensional manifolds, Shram V. (2022)
Butt S. I. - Several Jensen–Grüss inequalities with applications in information theory, Pečarić Ð., Pečarić J. (2022)
Vani N. - Some coefficient bounds associated with transforms of bounded turning functions, Vamshee Krishna D., Shalini D. (2022)
Kiss M. - An Ambarzumian type theorem on graphs with odd cycles (2022)
Chu W. - π-Formulae from dual series of the Dougall theorem (2022)
Шарковський О. М. - Дескриптивна теорiя детермiнованого хаосу (2022)
Олександр Миколайович Шарковський (2022)
Алфавітний покажчик 74-го тому "Українського математичного журналу” (2022)
Черниш Н. Й. - Особливості розвитку української соціології в умовах російсько-української війни (2022)
Жуленьова О. В. - Цінність "домашній комфорт” у структурі цінностей індивідуальної життєдіяльності (2022)
Anhelko I. V. - Features and priorities of tourism development in Ukraine, Vaskovych I. M., Lekh H. A. (2022)
Риковська О. В. - Дотаційність бюджетів територіальних громад як фінансовий механізм інклюзивного сільського розвитку (2022)
Береславська О. І. - Інвестиційні уподобання населення України: реакція на шоки воєнного стану, Шишков С. Є., Шелудько Н. М. (2022)
Демчук В. С. - Дайджест опитувань U-Report: IV квартал 2022 р. (медіаграмотність, молодіжні ради, бонуси від волонтерства) (2022)
Чукаєва І. К. - Новітнє бачення інтеграції України до європейського економічного простору (2022)
Маффесолі М. - Справедлива війна (2022)
Бородіна О. М. - Агропродовольча система України у повоєнний період має перетворитися на соціально, екологічно та економічно сталу: вимога громадянського суспільства (2022)
Автори номера (2022)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Український соціум” 2022 року (2022)
Петраковська О. В. - Формування облікової політики в банках України (2022)
Зоріна О. А. - Маржинальний аналіз як важливий інструмент прийняття управлінських рішень (2022)
Логоша Р. В. - Європейський досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти (2022)
Плахотнікова Л. О. - Digital – маркетинг у глобальних процесах інформатизації світової економіки (2022)
Ковальчук І. В. - Інтегрована корпоративна звітність бізнесу: проблеми та перспективи (2022)
Живко З. Б. - Моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань, Писаренко В. В., Савенко О. А., Шпортюк Н. Л. (2022)
Сафонова В. Є. - Організаційно-економічні напрями заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці, Бучнєв М. М., Прокопенко О. В., Сергієнко С. С. (2022)
Kuksa I. M. - Modeling of Innovative Cluster Development of Agro-Industrial Complex in the Conditions of Globalization and Digitalization, Levkiv H. Ya., Telichko N. O. (2022)
Малярчук І. І. - Аналітичні можливості фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва, Стеців Л. П. (2022)
Puzyrova P. V. - The organizational and economic aspects of management, efficiency of use and development of personnel at the enterprise under martial law (2022)
Klymenchukova N. S. - Modeling the impact of production and implementation modes on the business management system in the conditions of the innovative economy, Hnatenko I. A., Ostryanina S. V., Sokolovskyi Ye. K. (2022)
Titenko Z. M. - The mechanism of managing the financial security of the enterprise (2022)
Скрипник В. В. - Антикризове управління конкурентоспроможністю підприємств агропромислового комплексу, Бебко С. В., Левченко В. В., Василенко С. О. (2022)
Ткаченко В. І. - Кадрова безпека в контексті гістерезису управлінської системи підприємств агропродовольчої сфери з урахуванням темпорального чиннику (2022)
Колодійчук А. В. - Статистичні системи оцінки соціального потенціалу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національну економіку (2022)
Симончук О. - Соціально-статусні самооцінки українців: зміни в часі (2009–2019) (2021)
Резнік О. - Детермінанти ставлення громадян до діяльності президента України (1994–2020) (2021)
Петрушина Т. - Множинні чинники бідності у ХХІ столітті. Методологічні аспекти (2021)
Буткалюк В. - Праця у XXI столітті: виклики постфордизму/неолібералізму і становище трудящих у сучасному ґлобальному світі (2021)
Соколовський І. - Валідизація методик вимірювання репутації на пострадянському просторі, Потапова Д., Тєнін П. (2021)
Малиновська О. - Соціально-економічний статус батьків у дитинстві індивіда та установки індивіда в дорослому віці, Мальцева К. (2021)
Shestakovskyi O. - The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan?, Kasianczuk M., Trofymenko O. (2021)
Савельєв Ю. - Принципи оцінювання якості наукових публікацій і побудови рейтинґів наукових та науково-педагогічних працівників (2021)
Круглий стіл "Соціальний досвід пандемії COVID-19 в Україні: соціологічний вимір" (2021)
Максименко О. - "Суспільство після пандемії: світ і Україна". XIV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної (2021)
Яковенко Ю. - Своєчасні думки з приводу 20-річчя Указу Президента України "Про розвиток соціологічної науки в Україні" (2021)
Добровольська Л. М. - Інноваційні підходи до профілактики акушерських кровотеч при абдомінальному розродженні у жінок із аномаліями плацентації та гіпертензивними розладами, Ліхачов В. К., Ващенко В. Л., Тарановська О. О., Макаров О. Г. (2022)
Мелащенко О. І. - Супутні соматичні захворювання у дітей із розладами аутичного спектра: проблемні питання медичного спостереження у педіатра, Калюжка О. О., Фастовець М. М., Зюзіна Л. С., Козакевич В. К. (2022)
Тарановська О. - Етіологічні аспекти формування хронічного ендометриту у жінок, що планують вагітність (2022)
Фесенко М. Є. - Гостра первинна епштейн-барр вірусна інфекція у дитини 8 місяців, Щербань О. А., Зюзіна Л. С., Калюжка О. І., Фастовець М. М. (2022)
Цвіренко С. М. - Знеболення чи седація новонароджених у відділенні інтенсивної терапії – як визначити оптимальний шлях?, Тарасенко К. В., Адамчук Н. М., Калюжка О. О., Жук Л. А. (2022)
Чернявська Ю. І. - Вплив поліморфних варіантів гену agt2r1 на показники гемодинаміки у передчасно народжених дітей (2022)
Aliya E-S. E-S. Abdalla - Steroid resistance and annexin a1 level in patients with acantholytic pemphigus (2022)
Березняков В. І. - Окисний метаболізм еритроцитів у хворих на негоспітальну пневмонію та його значення в діагностиці та прогнозуванні захворювання (2022)
Городова-Андрєєва Т. В. - Роль с-реактивного білка у прогнозах ефективності лікування гнійних ран м’яких тканин, Ляховський В. І., Сидоренко А. В. (2022)
Дельва І. І. - Порушення сприйняття вертикальності у пацієнтів з гемісферальними інсультами: розповсюдженість, асоційовані фактори (кросс-секційне дослідження), Оксак О. М., Дельва М. Ю. (2022)
Дельва М. Ю. - Предиктори нейропатичного болю у пацієнтів з розсіяним склерозом (кросс-секційне дослідження), Скорик К. С. (2022)
Животовська А. І. - Вплив якості сну на якість життя пацієнтів з тривожними розладами (2022)
Іванченко А. Ю. - Зміни кровотоку сітківки за даними оптичної когерентної томографії –ангіографія у пацієнтів після регматогенного відшарування сітківки, Безкоровайна І. М. (2022)
Іващенко Д. М. - Особливості лікувальної тактики при рецидивних шлунково-кишкових кровотечах з використанням ендоскопічного гемостазу, Дудченко М. О., Кравців М. І., Шевчук М. П., Прихідько Р. А., Заєць С. М., Зезекало Є. О. (2022)
Іщейкіна Ю. О. - Прихильність до лікування та психоемоційний стан у пацієнтів з псоріатичним артритом і коморбідністю, Ткаченко М. В., Бабаніна М. Ю., Волченко Г. В., Кир’ян О. А. (2022)
Корпан А. С. - Загальна електромагнітна потужність серця як перспективний параметр оцінки функціонального стану пацієнта при клінічному обстеженні: гносеологія, клінічне значення, Невойт Г. В., Тесленко Ю. В., Потяженко М. М. (2022)
Криворучко І. Г. - Роль гомоцистеїну у розвитку абдомінального болю у хворих на синдром подразненого кишечника із закрепом, Скрипник І. М., Маслова Г. С., Лиманець Т. В., Кудря І. П. (2022)
Островський В. Л. - Особливості біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресією множинної мієломи в динаміці бортезоміб-вмісних схем хіміотерапії, Скрипник І. М., Маслова Г. С., Шапошник О. А., Якимишина Л. І. (2022)
Савченко Р. Б. - Порушення уротеліального бар’єру при доброякісній гіперплазії передміхурової залози як складова декомпенсації сечового міхура (2022)
Шевчук М. П. - Менеджмент пухлинних обструкцій дистального відділу загальної жовчної протоки з використанням ретроградного біліарного стентування (2022)
Школьник М. Б. - Оцінка ефективності реабілітаційного відновлення дітей з інвалідністю при ураженнях центральної нервової системи, Михальчук В. М. (2022)
Shcherbak V. V. - Dynamic changes in ethiological structure of pollen sensitization in children with seasonal allergic rhinitis, Bubyr L. M., Kuzmenko N. M., Oliinichenko M. O., Klymko D. O. (2022)
Васько М. Ю. - Зв’язок показників пародонтального здоров’я із особливостями циркадної ритмічності у клітинах букального епітелію, Ткаченко І. М. (2022)
Головко Д. Р. - Гнатологічні аспекти під час стоматологічного лікування: сучасні підходи, Марченко А. В. (2022)
Гутовська І. О. - Співвідношення скелетних кутових показників пацієнтів із глибоким прикусом та профілем м’яких тканин обличчя, Водоріз Я. Ю., Куроєдова В. Д. (2022)
Каськова Л. Ф. - Фактори ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей, Садовські М. О. (2022)
Каськова Л. Ф. - Зміна показників резистентності емалі в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції, Павленкова О. С., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Янко Н. В. (2022)
Коробов П. С. - Кореляції скелетних кутових показників щелеп з характеристиками положення різців та профілю м'яких тканин обличчя у ортодонтичних пацієнтів, Куроєдова В. Д., Виженко Є. Є., Галич Л. Б. (2022)
Коросташова М. А. - Клініко-рентгенологічні паралелі при діагностиці захворювань та дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу, Новіков В. М., Резвіна К. Ю., Панькевич А. І., Колісник І. А., Гоголь А. М. (2022)
Лісецька І. С. - Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань тканин пародонту в осіб підліткового та юнацького віку, що палять, Рожко М. М. (2022)
Мельник С. В. - Дослідження мотивації пацієнтів, які звертаються за ортодонтичною допомогою, Зомбор К. В., Мельник В. С. (2022)
Стебловський Д. В. - Сучасна концепція лікування гнійно-запальних захворювань обличчя та шиї у хворих на цукровий діабет (2022)
Торопов О. А. - Вплив кріоекстракту плаценти на репаративні процеси після проведення оперативних втручань щелепно-лицевої локалізації в залежності від хронотипу пацієнта (2022)
Акімов О. Є. - Вплив стимуляції організму бактеріальним ліпополісахаридом за умов моделювання метаболічного синдрому на розвиток оксидативного стресу у двоголовому м’язі стегна щурів, Микитенко А. О., Міщенко А. В., Костенко В. О. (2022)
Данилів О. Д. - Морфологічна характеристика трійчастого вузла щурів при введенні кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І., Якушко О. С., Стецук Є. В., Борута Н. В. (2022)
Назаренко С. М. - Роль специфічних транскрипційних чинників nf-κb і nrf2 у механізмах розвитку оксидативно-нітрозативного стресу після експериментальної черепно-мозкової травми, Костенко В. О. (2022)
Силенко Б. Ю. - Порівняння впливу фулерену с60 та метилметакрилату на індекс маси внутрішніх органів тварин, Силенко Ю. І., Лугова Л. О., Давиденко В. Ю. (2022)
Скотаренко Т. А. - Порівняльна характеристика щільності тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових залоз білих щурів на тлі центральної тестостеронової блокади (2022)
Faustova M. O. - Sensitivity of gram-negative causative agents of infectious inflammatory diseases of soft tissues of the facial region to antibiotics (2022)
Френкель Ю. Д. - Вплив куркуміну на систему оксиду азоту в скелетних м’язах щурів за умов експериментального метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення, Черно В. С., Костенко В. О. (2022)
Чумак Ю. В. - Зміна адгезивних властивостей клінічних ізолятів streptococcus mitis під впливом антисептиків, Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Гаврильєв В. М. (2022)
Бублій Т. Д. - Розвиток цифрової компетентості викладачів в медичному університеті, Костиренко О. П., Ганчо О. В., Чумак Ю. В. (2022)
Єрошенко Г. А. - Сучасні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін, Лисаченко О. Д., Гасюк Н. В., Білаш В. П., Григоренко А. С. (2022)
Іленко Н. М. - Шляхи забезпечення дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології ПДМУ, Бойченко О. М., Іленко-Лобач Н. В. (2022)
Муравльова О. В. - Науково-дослідна робота студентів: перспективи взаємодії клінічних кафедр, Дворник І. Л., Литовченко І. Ю. (2022)
Потяженко М. М. - Проблеми медичної освіти та впровадження цифрової моделі навчання при підготовці майбутніх лікарів за фахом "внутрішні хвороби" під час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни на території України, Соколюк Н. Л., Люлька Н. О., Кітура О. Є., Настрога Т. В., Невойт Г. В., Корпан А. С. (2022)
Шепітько В. І. - Наставництво на кафедрі гістології, цитології та ембріології як головна складова в системі фахової підготовки молодого викладача, Борута Н. В., Стецук Є. В., Скотаренко Т. А., Левченко О. А. (2022)
Бабенко В. І. - Морфологічні зміни в деяких органах під впливом харчових добавок, Старченко І. І., Филенко Б. М., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2022)
Безега О. В. - Роль місцевих пробіотиків як нового терапевтичного підходу до лікування шкірних захворювань, Ємченко Я. О., Васильєва К. В, Попова І. Б. (2022)
Безега О. В. - Сучасні методи лікування розацеа, Ємченко Я. О., Васильєва К. В, Олійніченко Я. О., Кравченко В. Г. (2022)
Василега П. А. - Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку у період поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій (2022)
Ждан В. М. - Особливості патогенезу, перебігу і терапії пневмонії при COVID-19, Бабаніна М. Ю., Боряк Х. Р., Кир'ян О. А., Ткаченко М. В. (2022)
Давиденко А. В. - Генний поліморфізм як предиктор розвитку захворюваності у дітей (2022)
Ємченко Я. О. - Основні соціальні напрямки професійної дерматології, Іщейкін К. Є., Мороховець Г. Ю., Безега О. В., Васильєва К. В. (2022)
Ждан В. М. - Кардіоренальний синдром як позасуглобовий прояв ревматоїдного артриту, Волченко Г. В., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Гордієнко О. В. (2022)
Вежбовська Л. - Дизайн опору супроти дизайну війни (2022)
Udris-Borodavko N. - Creative Resistance to Russian Aggression as a Socially Responsible Initiative of Graphic Designers of Ukraine (on the Example of the Activities of the Department of Graphic Design of Knuc&A)) (2022)
Божко Т. - Знаково-символічні системи як культурні коди: упізнаваність та взаємодія символів (2022)
Будник А. - Образи "героя" та "ворога" в плакатах періоду війни, Гамалія К. (2022)
Лопухова С. - Адаптація освітньої програми "рисунок і живопис" до умов воєнного стану (2022)
Golubnycha G. - Female Portrayal in Disclosure of the Emotional Spectrum of Wartime Experiences (2022)
Костюченко О. - Стратегії кольору в сучасному бренд-дизайні, Михайлова Р. (2022)
Прищенко C. - Медіадизайн: дослідження термінологічної бази і візуальної стилістики, Антонович Є., Сенчук Т. (2022)
Олійник В. - Моушн-дизайн у контексті українського сучасного медіа-арту: зміст і перспективи (2022)
Скляренко Н. - Імерсивні технології у дизайні книжкової продукції: принципи проєктування, Бухаріна І. (2022)
Легенький Ю. - Принципи концепції гнучкого офісу в контексті дизайну коворкінг-центру, Школьна О., Дубовий О. (2022)
Швець І. - Штамбові деревно-чагарникові рослини в ландшафтному дизайні міста Києва: сучасний стан і перспективи використання, Рибалко Ю., Тернопольська Я. (2022)
Семироз Н. - Специфіка дизайну інтер’єрів закладів охорони здоров’я в умовах пандемії "COVID 19”, Лопухова Н., Нікуліна Д. (2022)
Кисельова К. - Цитування сценічних образів музикантів жанрів хардрок та хеві-метал 1970 - 90-х років у дизайні одягу ХХІ ст., Шандренко О., Дементович Т., Щербак А. (2022)
Лавренюк О. - Мотиви творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва у дизайні сучасних аксесуарів (2022)
Бондар І. - Концептуально-аналітичні підходи до моделювання дизайн-діяльності (2022)
Удріс І. - Європейський виставковий плакат 1890-х років у контексті розвитку мистецтва ар нуво, Цугорка О., Гоцалюк А. (2022)
Сердюк О. С. - Оцінка рівня інституціональної конвергенції в Україні та українській промисловості (2022)
Абдікєєв Р. Р. - ІТ-кластери як інструмент забезпечення смартспеціалізації регіонів України, Ліщук О. В., Чекіна В. Д., Вишневський О. С. (2022)
Разумова Г. В. - Інвестиційна діяльність в Україні та її вплив на національну економіку, Оскома О. В., Перетятько К. О. (2022)
Аббасов В. Г. - Основные приоритеты развития консервной промышленности в Азербайджане, Шукурова Э. Э. (2022)
Петрушенко М. М. - Науково-методичні засади визначення економіко-екологічних збитків туризму внаслідок російської війни проти України (2022)
Лазаренко Д. О. - Синергетичні точки потенційної інтеграції багатофункціональних кластерних систем, Уткін В. П. (2022)
Скорик Г. І. - Розвиток конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів: теорія, проблеми і шляхи їх вирішення, Пушак Г. І. (2022)
Озарко К. С. - Особливості логістичних процесів у воєнний період: проблеми та перспективи розвитку, Челомбитько В. В. (2022)
Hutsaliuk O. - Forming of Investment Attractiveness and Providing of Economic Efficiency of Corporate Integration Association, Bondar Iu., Popov O. (2022)
Рогоза М. Є. - Формування інституційного середовища сталого розвитку старопромислових районів: проєктний підхід стратегування інноваційної екосистеми (2022)
Підоричева І. Ю. - Огляд ландшафту інструментів інноваційної політики ЄС: висновки для України, Соколовська О. М. (2022)
Клюс Ю. І. - Дослідження підстав розробки ефективної стратегії розвитку на інноваційній основі, Стрюк О. С. (2022)
Панькова О. В. - Українське волонтерство в умовах збройної російської агресії: зміцнення потужностей через залучення ресурсів цифровізації, платформізації, ІКТ та мережевих технологій, Касперович О. Ю. (2022)
Ляшенко В. І. - Перспективи потенціалу підземного вуглевидобутку у повоєнному зміцненні обороноздатності держави, Столяров В. Ф. (2022)
Швець Н. В. - Роль промисловості у забезпеченні сталого розвитку: досвід смартпріоритизації країн Центральної та Східної Європи, Шевцова Г. З. (2022)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні сценарії повоєнного відновлення сталого розвитку Харківської області (2022)
Шилепницький П. І. - "Комбіновані" моделі публічно-приватного партнерства для відбудови України, Петрова І. П. (2022)
Микитенко В. В. - Просторове забезпечення управління сталим господарюванням у критичній інфраструктурі в особливий період, Драчук Ю. З. (2022)
Бородіна О. А. - Управління реновацією національної економіки у забезпеченні енергетичної децентралізації та енергобезпеки (2022)
Солдак М. О. - Особливості відновлення старопромислових територій в контексті Глобальних цілей та реалізації стратегій смарт-спеціалізації (2022)
Латишева О. В. - Дослідження соціальних та екологічних втрат від війни в Україні, Ровенська В. В., Смирнова І. І., Міхєєв О. Ю. (2022)
До 85-річчя академіка НАН України Олександра Івановича Амоші (2022)
Hrabynska I. - Economic imperatives of financialization of agricultural commodity markets, Kosarchyn M., Dąbrowska A. (2022)
Koblianska I. - Determinants of potato producer prices in the peasant-driven market: the Ukrainian case, Seheda S., Khaietska O., Kalachevska L., Klochko T. (2022)
Kosar N. - Modeling of the factors influencing the dairy market in Ukraine, Kuzo N., Binda J., Hayvanovych N., Pytulyak N. (2022)
Mulska O. - Assessment of environment of an area’s social vulnerability: ecological aspect, Vasyltsiv T., Levytska O., Osinska O., Kunytska-Iliash M. (2022)
Storonyanska I. - Imbalances and risks of the regional development of Ukraine’s economy under conditions of instability, Nowakowska A., Benovska L., Dub A. (2022)
Будзяк O. - Управління кліматоорієнтованим землекористуванням, Будзяк В., Дребот О. (2022)
Діброва А. - Моделювання впливу вартості мінеральних добрив на результативність виробництва й експорту кукурудзи з України, Діброва Л., Чміль А., Діброва М., Гузь М. (2022)
Зеркіна О. - Інституційне забезпечення формування відтворювальної логістики на ринку хліба та хлібобулочних виробів України, Нікішина О., Бондаренко С., Маковоз О., Дурбалова Н. (2022)
Максим В. - Моделювання економічної ефективності вирощування свиней у сільськогосподарських підприємствах, Чемерис В., Душка В., Дадак О., Мартинюк У. (2022)
Світовий О. - Організаційно-економічні засади формування доданої вартості в зернопродуктовому виробництві, Кірдан О., Гечбаия Б. (2022)
Стрижак О. - Особливості взаємозв’язку рівня розвитку людського капіталу й цифрових технологій у контексті формування суспільства 5.0 (2022)
Третяк А. - Обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан, особливості, проблеми, Москаленко А., Третяк В., Москаленко В., Третяк Н. (2022)
Запрошення до публікації (2022)
Соколовський С. А. - Основні засади організації наукової роботи у Національній академії Національної гвардії України, Кайдалов Р. О., Біленко О. І., Крюков О. М. (2022)
Баратюк В. І. - Рекомендації начальнику прикордонного підрозділу щодо організації його дій в умовах припинення збройної провокації на державному кордоні, Корчев В. Б., Лазоренко О. В. (2022)
Власюк В. В. - Показники і критерій ефективності для оцінювання можливості виконати бойове завдання сторожовою охороною щодо недопущення раптового нападу противника на підрозділ Національної гвардії України під час розташування на місці в районі зосередження або базовому таборі, Грідіна В. В., Поляков В. Ю. (2022)
Головня А. Ф. - Аналіз сучасного стану функціонування систем підготовки та мотивації офіцерського складу Національної гвардії України, Бєлай С. В. (2022)
Єрмошин М. О. - Методи роботи командира та штабу військової частини Національної гвардії України та їх формалізація, Побережний А. А., Морозов І. Є. (2022)
Бацамут В. М. - Сукупність показників і критеріїв оцінювання різних варіантів плану екстреної та упереджувальної евакуації спецконтингенту з кількох установ виконання покарань у разі виникнення аварії на об’єкті хімічної промисловості, Косяк О. Г. (2022)
Онопрієнко О. С. - Методика обґрунтування сил Національної гвардії України для виконання завдань за надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на гідротехнічних спорудах (2022)
Павлов Д. В. - Можливості та проблемні питання удосконалення захисту об’єктів критичної інфраструктури у сучасних умовах, Суконько С. М., Сальна Н. Є. (2022)
Петік А. В. - Розроблення дискретно-неперервної стохастичної моделі дій сил Національної гвардії України з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань, Тробюк В. І. (2022)
Ткаченко М. Д. - Концепція оперативних сил та спроможностей НАТО як інструмент реформування та збільшення бойових спроможностей підрозділів спеціального призначення (Сил спеціальних операцій), Кравченко С. О., Подвязніков С. М. (2022)
Єманов В. В. - Вклад оборонно-промислового комплексу України у формування державної безпеки (2022)
Карпенко Н. В. - Обмін осіб-військовополонених: теорія та практика крізь призму інституту звільнення від відбування покарання (2022)
Орел О. В. - Інформаційна безпека як системоутворюючий елемент моделі забезпечення національної безпеки Украї, Мідіна А. С., Євтушенко І. В. (2022)
Іохов О. Ю. - Сучасні засоби зв’язку та інфокомунікаційні технології у Збройних Силах України та Національній гвардії України: сьогодення та перспективи застосування, Лаврут О. О., Лаврут Т. В., Флорін О. П. (2022)
Суконько С. М. - Визначення необхідної кількості засобів звʼязку для забезпечення стійкого управління групами оперативного шикування під час припинення масових заворушень, Луньов О. Ю., Попов І. О. (2022)
Павленко С. О. - Уведення вегетаріанського раціону до добового польового набору продуктів для військовослужбовців на основі досвіду армій країн-членів НАТО, Купрієнко Ю. І., Могилевська В. О. (2022)
Пащенко А. О. - Особливості правосвідомості військовослужбовців Національної гвардії України як чинник делінквентної поведінки (2022)
Яковенко Є. С. - Запровадження бойового досвіду в освітній процес Національної академії Національної гвардії України під час вивчення загальновійськових дисциплін, Бєлай С. В., Волков І. М. (2022)
Наші автори (2022)
Локшина О. - Стратегія європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у 2021 – 2030 рр. як євроінтеграційний орієнтир для української освіти (2022)
Науменко С. - Діагностувальне оцінювання як інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти у контексті європейського досвіду та перспектив реалізації в Україні , Головко С. (2022)
Максименко О. - Інновації в управлінні шкільною освітою у глобалізованому світі (2022)
Глушко О. - Стратегічний та законодавчий рівні реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах у країнах ЄС (2022)
Малихін О. - Візуалізація навчальної інформації як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, Ліпчевська І. (2022)
Ткач М. - Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти (2022)
Ільницька Л. - Педагогічне значення комунікативних підвалин акумулюючої ролі кольору в навчальній інфографіці (2022)
Подоляк М. - Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО (2022)
Гриневич Л. - Концептуальні ідеї реформи "Нова українська школа" у світлі української педагогічної думки (2022)
Пушкарьова Т. - Понятійний конструкт "релятивістська педагогіка" як важливий чинник новочасної освітньої парадигми (2022)
Антонюк О. - Позитивна психологія як важлива складова освітнього лідерства (2022)
Дічек Н. - Уявлення про щастя людини Г. Сковороди і сучасного українського студентства: суголосність, перегук і відмінності, Кравченко О. (2022)
Голуб Н. - Методи дистанційного навчання української мови, Горошкіна О. (2022)
Рудишин С. - Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології , Луценко О., Кмець А., Коненко В. (2022)
Кодлюк Я. - Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст (2022)
Мороз П. - Використання політичної карикатури кінця ХІХ-початку ХХ ст. на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів, Мороз І. (2022)
Гойстер О. - З досвіду провадження сучасних освітніх технологій навчання хімії здобувачів медичної освіти в умовах воєнного стану. Огляд, Гудзенко А. (2022)
Компанець Н. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-реабілітологів (2022)
Совгіра С. - Освіта для сталого розвитку як основа формування екологічної культури майбутніх фахівців, Браславська О. (2022)
Годованюк Т. - Ціннісно-компетенісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики, Возносименко Д. (2022)
Mykolayko V. - Scientific Internships as a Form of Improving the Professional Skill of the Scientific and Pedagogical Employee of the Higher Education Institution (on the Example of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University), Kravchenko О. (2022)
Туровська І. - Професійно-мовленнєва компетентність як складова професійної компетентності фахівця медичного профілю (2022)
Черниш Н. - Передумови становлення і чинники розвитку правової освіти офіцерів у вищих військових навчальних закладах України (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2022)
Хомяк Г. - Психологічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації командної взаємодії юних спортсменів (на прикладі футболу та хокею) (2022)
Boichevska I. - The Use of Content Language-Integrated Learning as the main Means of Foreign Language Communication Skills Formation, Veremiuk L. (2022)
Кудря О. - Підготовка майбутніх учителів технологій до національно-патріотичного виховання школярів в умовах НУШ (2022)
Музика Я. - Характеристика процесу професійного зростання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у США (2022)
Гут Н. - Шляхи навчання транслітерування здобувачів вищої освіти ОС магістр на заняттях з ділової англійської мови (2022)
Білан В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку мовлення молодших школярів із загальним недорозвиненням мови (2022)
Поліщук О. - Сучасні проблеми сімейного виховання та шляхи їх подолання (2022)
Іванчук А. - Становлення філософії освіти в Сполучених Штатах Америки (2022)
Амеліна С. - Підготовка майбутніх учителів німецької мови у закладах вищої освіти США (2022)
Стецула Н. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей засобами STEM-технології, Оршанський Л. (2022)
Захаревич М. - Проблема готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності, Куніцький Я. (2022)
Дячук П. - Педагогічний потенціал ігрової технології навчання у контексті формування ключових компетентностей школярів 6‒7-літнього віку, Перфільєва Л., Ломака О. (2022)
Bezliudna V. - Development of Primary Education in Canada (2022)
Єрмак Т. - Форми і методи формування лідерських навичок учнів закладів загальної середньої освіти (2022)
Bilenko Yu. - Labor productivity in the agriculture, structural shifts and economic growth in the Central and Eastern European countries (2022)
Kiran R. - Policy-oriented food insecurity estimation and mapping at district level in Pakistan, Jabbar A. (2022)
Lehenchuk S. - Analysis of financial performance determinants: evidence from Slovak agricultural companies, Raboshuk A., Valinkevych N., Polishchuk I., Khodakyvskyy V. (2022)
Ostashko T. - Evaluation of the results and analysis of the impact of the DCFTA with the EU on agricultural trade in Ukraine, Kobuta I., Olefir V., Lienivova H. (2022)
Sağlam Çeliköz Y. - The relationship between economic globalization and ecological footprint: empirical evidence for developed and developing countries, Yildiz T., Arslan Ü., Kirmizioğlu H. (2022)
Skorokhod І. - Assessment of efficiency of the organic production development in Western Polissia regions, Skrypchuk P., Shpak H., Chemerys V., Yakubiv R. (2022)
Voznyak H. - Evaluation of self-sufficiency of territorial communities as the basis for ensuring their sustainable development, Stasyshyn A., Koval V. (2022)
Баль-Прилипко Л. - Прогнозування ціни реалізації свинини в сільськогосподарських підприємствах, Ніколаєнко М., Степасюк Л., Чередніченко О., Лялик А. (2022)
Скриньковський Р. - Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства в системі цінностей сталого розвитку, Павленчик Н., Цюх С., Заневський І., Павленчик А. (2022)
Стеців І. - Державне управління продовольчою безпекою: концептуальні засади та раціональні підходи (2022)
Сумець С. - Моделювання системи управління екологічними ризиками агропідприємства з урахуванням цінностей сталого розвитку, Тиркало Ю., Попович Н., Полякова Ю., Крупін В. (2022)
Улько Є. - Економічна оцінка наслідків забруднення ґрунтів у системі сталого управління землями, Москаленко А., Кучер А., Павленко О., Сербов М. (2022)
Список зовнішніх рецензентів (2022)
Запрошення до публікації (2022)
Hutsaliuk О. M. - State and regional policy in the agricultural sector of the national economy of Ukraine, Zakharchenko О. V., Yakusheva О. V. (2022)
Коломицева О. В. - Бізнес-структури територіальних громад України в умовах військового стану: проблеми функціонування, Проданова Л. В. (2022)
Буднікевич І. М. - Організаційні аспекти створення освітнього кластера "Чернівці навчаються” як елементу креативної економіки регіону, Романюк Н. В. (2022)
Ведерніков М. Д. - Цифрова трансформація у сфері HR-процесів: напрями, проблеми та можливості, Волянська-Савчук Л. В., Чернушкіна О. О., Базалійська Н. П. (2022)
Захарова О. В. - Професійний розвиток працівників лісового господарства: підходи до оцінювання інтенсивності та результативності, Крижанівська А. О., Малимон В. Г. (2022)
Гавриш І. І. - Спортивний маркетинг: суть, специфіка та основні суб’єкти, Фень К. С. (2022)
Крупенна І. А. - Поведінка споживача у туризмі: особливості моделі та методи вивчення, Кохан М. М. (2022)
Коломицева О. В. - Методики маркетингової оцінки туристичних дестинацій, Баранюк Д. С., Бойко С. Г. (2022)
Гавриш І. І. - Маркетинговий підхід до оцінки та управління бізнесовою привабливістю територій, Ахтоян А. Н. (2022)
Актуальні питання викладання та навчання іноземної мови для спеціальних цілей у закладах вищої освіти: бесіда з Н. О. Микитенко (2022)
Мартинова Р. Ю. - Рівні методичної компетенції у викладанні іноземної мови, Боднар С. В. (2022)
Свиридюк В. П. - Професійний портрет сучасного викладача німецької мови і культури (2022)
Бігич О. Б. - Науково-асистентcька практика як складник практичної професійно методичної підготовки майбутніх викладачів романських мов, Майєр Н. В. (2022)
Кононенко В. Г. - Kahoot! як сучасний засіб навчання арабської мови: з досвіду формування граматичної компетентності у студентів – майбутніх перекладачів, Образцова Т. В., Джавад Ахмад (2022)
Грикун Ю. О. - Освітньо-розважальне відео (комічні сценки в жанрі "мандзай”) як сучасний засіб навчання японської мови (2022)
Мельник А. І. - Проблеми використання елементів дистанційного навчання в умовах воєнного стану (2022)
Pallay K. - Research on the academic achievement of Transcarpathian mobile students (2022)
Валішова О. - Рецензія. Збігнєв Квецинський, Богуслав Сліверський та ін. Педагогіка. Академічний підручник (2019 рік), Лоренцова Д. (2022)
Биркун Л. В. - Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови” в рамках "Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури у вищій школі” (2022)
Плотніков Є. О. - Забезпечення якості іншомовних освітніх програм: анотована бібліографія, Зєня Л. Я. (2022)
Вимоги до публікацій (2022)
Сисоєв О. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі: прогалини в дослідницькому полі (2022)
Druhanova O. - Sexual harassment and sextortion in universities as an actual scientific problem, Fedonenko A., Nalyvaiko O. (2022)
Прожогіна І. - Науково-дослідницька практика в освітніх програмах підготовки магістрів філології (2022)
Durdas A. - Professional development of a foreign language teacher at university: competence and creativity aspects (2022)
Різак Г. - Методика організації і проведення лабораторних робіт у викладанні фармацевтичної хімії для студентів спеціальності "Фармація, промислова фармація" (2022)
Яремчук Н. - Імерсивні технології в професійній дистанційній підготовці вчителів початкової школи (2022)
Стойка О. - Нормативно-правові засади цифровізації професійної підготовки вчителів в Угорщині (2022)
Рябченко В. - Автономія університетів для сталого розвитку суспільства: результати The Times Higher Education Impact Rankings 2022, Бульвінська О. (2022)
Жукова Т. А. - Фінансове прогнозування і планування як умова прийняття управлінських рішень, Грибініченко Р. А., Плікус І. Й. (2021)
Ніколаєв С. О. - Блокчейн як фактор цифрової трансформації економіки України, Вороненко В. І., Ковальов Б. Л., Гриценко П. В., Одеволе О. О. (2021)
Pimonenko T. - Eco-economic decoupling under green deal policy, Lyulyov О., Us Y., Samusevych Y., Vasylyna T. (2021)
Аніпко Л. В. - Ретроспективний аналіз кадрового забезпечення та структури за державним замовленням (2021)
Матвєєва Ю. Т. - Дорожня карта з модернізації і розвитку енергетичних мереж: європейський досвід (2021)
Боженко В. В. - Вплив кібершахрайств на фінансову систему на прикладі країн Евросоюзу, Койбічук В. В., Габенко М. М. (2021)
Васильєва Т. А. - Інноваційний вимір системи сталого сільськогосподарського землекористування: досвід ЄС для України, Школа В. Ю. (2021)
Petrushenko Y. M. - Migration of highly qualified workers from Ukraine: reasons and ways to overcome, Zemlyak N. V., Shapoval V. Y., Dibrova V. V. (2021)
Шкарупа О. В. - Механізми інвестиційної підтримки масштабування еко-інновацій для сталого розвитку, Ігнатченко А. С., Власенко К. А. (2021)
Гриценко Л. Л. - Дослідження формування та використання фінансових ресурсів корпоративного підприємства, Деркач Л. С. (2021)
Опанасюк Ю. А. - Теоретичні аспекти здійснення організаційних змін в умовах невизначеності, Марин М. В. (2021)
Затонацька Т. Г. - Зміни пріоритетів державної міграційної політики у тренді економічної безпеки країни, Анісімова О. Ю., Затонацький Д. А. (2021)
Pokhylko S. - Drop shipping development under COVID-19 circumstances as the most common method of e-commerce, Dvorianova T., Voloshyna E. (2021)
Діденко І. В. - Аналітична оцінка індикаторів капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності в Україні, Єфіменко А. Ю. (2021)
Поліщук Є. А. - Міграційні наміри вчених України, Жабін С. О., Нагорна О. В. (2021)
Захаркіна Л. С. - Аналіз стану європейського ринку інтернету речей, Охрімчук Є. І. (2021)
Биченко Д. О. - Спекуляції на валютному ринку України (2021)
Котенко О. О. - Перспективи розвитку міжнародного facility-туризму в Україні. Виклики пандемії COVID-19, Галинська Ю. В., Домашенко М. Д., Щербаченко В. О. (2021)
Петрушенко Ю. М. - Освітній туризм та освітня міграція: економіна сутність та відмінні ознаки, Воронцова А. С., Ярова І. Є., Білоцерківська О. Д. (2021)
Летуновська Н. Є. - Система забезпечення громадського здоров'я в умовах інклюзивного зростання регіону, Сагер Л. Ю., Назаренко А. П. (2021)
Zamora O. M. - The influence of new post-pandemic world standards on the development of the tourist industry, Teslyk A. V., Taraniuk L. M., Shcherbachenko V. O., Lazis P. M., Taraniuk K. V. (2021)
Колосок С. І. - Дослідження трансформації енергетичних мереж з використанням смарт-технологій на підприємствах, Євдокимова А. В., Кучеренко П. В., Водотика Д. В. (2021)
Мішенін Є. В. - Лісова біоекономіка в системі сталого просторового розвитку: глобальні та регіональні орієнтири, Ярова І. Є., Жилінська О. І., Степаненко Є. С. (2021)
Вакуленко І. А. - Розумні енергомережі в науковій літературі (2021)
Гуменна Ю. Г. - Тенденції впровадження цифрової трансформації в діяльність суб’єктів господарювання, Гура О. (2021)
Росохата А. С. - Застосування маркетингових комунікацій при підвищенні задоволеності здобувачів ВНЗ як показник довіри суспільству, Мінченко М. Г., Нестеренко В. І., Яцкова Є. С. (2021)
Рекуненко І. І. - Розроблення стратегії управління промислового підприємства на основі збалансованої системи показників, Кобушко Я. В., Рибальченко С. М., Марин М. (2021)
Сіняговський Ю. В. - Об’єктне поле антикризового менеджменту в банку (2021)
Захаркін O. O. - Чинники впливу на фінансову безпеку домогосподарств в умовах пандемічної кризи, Чухно Р. Ю., Іншина Н. О. (2022)
Мірошниченко О. В. - Аутсорсинг як один із перспективних напрямків функціонування підприємств в Україні, Черкасова С. О., Каторська І. В. (2022)
Похилько С. В. - Підвищення ефективності підприємницьких проектів в інтернет-середовищі завдяки використанню діджітальних інновацій, Єременко А. Ю., Геніна Д. С. (2022)
Гриценко Л. Л. - Економічна додана вартість як показник оцінки ефективності функціонування підприємства, Деркач Л. С. (2022)
Яровенко Г. М. - Аналіз та моделювання соціально-економічного розвитку країн з урахуванням рівня їх кібербезпеки, Кочережченко Р. Д. (2022)
Колосок С. І. - Сталі бізнес-моделі та ефекти розбудови розумних енергомереж, Сущенко А. В. (2022)
Мельник Л. Г. - Економічне обґрунтування використання інноваційних технологій на транспорті, Маценко О. М., Сахненко Т. І., Цинка М. Є. (2022)
Кравченко О. В. - Особливості обліку відпускних в закладах освіти та напрями його вдосконалення, Дмитренко А. В., Говорун І. А., Кравченко Д. О. (2022)
Щербаченко В. О. - Аналіз перешкод та факторів успіху комерціалізації інновацій, Котенко С. І. (2022)
Пімоненко Т. В. - Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економік України та Польщі: ретроспективний аналіз, Рудь М. П. (2022)
Taraniuk L. M. - Business process reengineering in companies as a direction of business optimization, Korsakienė R., Kashpur S. O., Taraniuk K. V., Shakhova S. V., Kasian O. O. (2022)
Ryabushka L. - Current trends in fiscal policy development in Ukraine: theory, methodology, practice, Dekhtyar N., Yusiuk A. (2022)
Воронцова А. С. - Особливості формування факторів підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг, Малишенко Ю. П. (2022)
Антоненко С. В. - Фосфорилювання сайтів Tyr білка USP1 у клітинах К562 як фактор прогресії хронічної мієлоїдної лейкемії, Поліщук Ю. Л., Телегєєв Г. Д. (2019)
Кваско А. Ю. - Генетична трансформація Nicotiana tabacum дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 та TPS2, Ісаєнков С. В., Краснопьорова О. Є., Дмитрук К. В., Ємець А. І. (2019)
Клімук Б. Т. - Досвід використання рекомендацій ASCO/CAP 2007, 2013 та 2018 років при тестуванні ампліфікаційного статусу гена Her-2/neu у хворих на рак молочної залози, Дуган О. М., Поліник С. І., Рибченко Л. А., Клименко С. В. (2019)
Ніколаєв Р. О. - Вплив олігорибонуклеотидів на конформацію та стабільність інтерферону, Вівчарик М. М., Черних С. І., Ткачук З. Ю. (2019)
Пушкарьова Н. О. - Вплив асептичних умов культивування на біохімічний склад рослин виду Crambe mitridatis Juz., Кирпа-Несміян Т. М., Кучук М. В. (2019)
Стратійчук А. С. - Організація повторюваної ділянки 5S рДНК Quercus imbricaria Michx., Деревенко Т. О., Тинкевич Ю. О. (2019)
Шелифіст А. Є. - Молекулярна будова 5S рДНК Mandragora autumnalis Bertol., Якобишен Д. В., Волков Р. А. (2019)
Шуба І. М. - Первинна культура клітин злоякісних гліом людини як модель для дослідження протипухлинного впливу препаратів, Лило В. В., Карпова І. С., Главацький О. Я., Корнелюк О. І. (2019)
Камінський В. Ф. - Життєвий і науковий шлях професора І. В. Яшовського (до 100-річчя від дня народження), Проданик А. М., Кунах В. А. (2019)
Волкова Н. Е. - Академік НААН України Ю. М. Сиволап (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Олена Володимирівна Білинська (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Юрій Павлович Полупан (до 60-річчя від дня народження) (2019)
Алла Григорівна Комісаренко (до 50-річчя від дня народження) (2019)
Голубенко А. В. - 14 Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин, Дробик Н. М, Пороннік О. О., Кунах В. А. (2019)
Язловицька Л. С. - 1 Міжнародна науково-практична конференція "Стале бджільництво в Україні", Тимочко Л. І., Федоряк М. М., Волков Р. А. (2019)
15 Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист № 1 (2019)
Правила для авторів (2019)
Зельдіна О. Р. - Правові аспекти використання податкової накладної для підтвердження факту постачання товару, Гришко В. В. (2022)
Потапенко С. А. - Особливості вирішення питань адміністративно-територіального устрою військово-цивільними та військовими адміністраціями (2022)
Олійник Л. А. - Критерій справедливості у практиці Європейського Суду з прав людини щодо відшкодування моральної шкоди (2022)
Камишанський В. І. - Правові аспекти цифровізації міжнародної торгівлі шляхом упровадження технології блокчейн (досвід для України) (2022)
Гречана С. І. - Соціально-економічна ефективність розвитку громад і регіонів: побудова системи показників в умовах повоєнного відновлення (2022)
Мартинович Н. О. - Комплекс показників оцінювання соціально-економічних результатів і ефективності відновлення територій, зруйнованих через війну (2022)
Тарасевич О. В. - Економіко-правові аспекти забезпечення відкритості міста з урахуванням чинників повоєнного відновлення, Градобоєва Є. С., Волкова А. О. (2022)
Созанський Л. Й. - Удосконалення нормативно-правових інструментів стимулювання розвитку українського машинобудування (2022)
Дяковський О. С. - Інституційно-правове забезпечення функціонування міжнародних стратегічних альянсів в ІТ-сфері, Ніжейко К. А. (2022)
Кравченко О. В. - Стан розвитку обліку та контролю основних засобів на вітчизняних підприємствах та напрями їх удосконалення, Селезньова О. В. (2022)
Матвєєва Ю. Т. - Сутнісно-змістовна основа інноваційної діяльності у контексті розвитку відновлювальної енергетики, Сагер Л. Ю., Вакуленко І. А., Петрина В. В. (2022)
Жукова Т. А. - Удосконалення фінансового аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Басанець І. В., Плікус І. Й. (2022)
Летуновська Н. Є. - Система медико-соціального забезпечення населення та її роль в підтриманні національної та регіональної безпеки: кластеризація наукових досліджень (2022)
Журавка О. С. - Аналіз та прогнозування розвитку ринку добровільного медичного страхування в Україні, Босак І. Л., Кубах Т. Г., Мордань Є. Ю. (2022)
Боженко В. В. - Кращі практики використання цифрових технологій та штучного інтелекту для боротьби з корупцією, Петренко К. Ю. (2022)
Захаркіна Л. С. - Теоретичні засади забезпечення транспарентності фінансових відносин на різних рівнях економічного устрою, Чухно Р. Ю. (2022)
Койбічук В. В. - Теоретичний аналіз змісту індикаторів здоров’я, Дрозд С. А. (2022)
Височина А. В. - Узагальнення підходів до кількісного оцінювання рівня національної безпеки країни, Шалда А. А., Гордієнко В. П. (2022)
Yatsenko V. V. - Smart contract in banking for ukraine’s economy digitalization, Kovalov B. L., Kubatko O. V., Kharchenko M. O., Mazin Yu. O., Piven V. S. (2022)
Каща М. О. - Моделювання впливу тіньової економіки на макроекономічні показники України, Ревенко А. В. (2022)
Kuan Zhang - Research on China’s cross-border ecommerce based on the background of digital technology, Pakhnenko O. M. (2022)
Кузьменко О. В. - Аналіз математичних моделей протидії банківським кібершахрайствам, Яровенко Г. М., Скринька Л. О. (2022)
Літовцева В. Є. - Фінансування житлових програм та його роль у формуванні довіри до публічних органів влади, Бричко М. М. (2022)
Нехорошкова Ю. М. - Дослідження ринку освітніх послуг (2022)
Орлов В. В. - Бюджетні видатки України: інтегральна оцінка структурних дисбалансів (2022)
Татар М. С. - Моніторинг надійності взаємодії підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища в умовах глобальних викликів, Дзюбенко О. В., Остроушкіна Н. С. (2022)
Shvindina H. - Analysis of stakeholder interaction patterns in implementing the third mission of universities as an element of leadership strategy development, Petrushenko Y., Balahurovska I., Onopriienko K. (2022)
Шимошенко А. О. - Управління ресторанним бізнесом: міжнародні тренди (2022)
Васильєва Т. А. - Трансформаційна бізнес-модель формування та реалізації стратегії банку, Гончаренко Т. П., Чорна С. В. (2022)
Євдокимова А. В. - Проектні методології в органах місцевого самоврядування, Кравченко І. О., Баранов А. В., Кубрак О. М. (2022)
Серпенінова Ю. С. - Огляд нормативно-правового регулювання обліку та звітності у підприємствах видобувної галузії, Городецька М. О. (2022)
Астрахан Н. - Апокаліпсис як альтернатива нескінченності страждання: до питання про витоки художньої концептуалізації історії та мистецтва (2022)
Бокшань Г. - Літературна проєкція пандемії в романі Марлен Гаусгофер "За стіною" (2022)
Жигун С. - Український жіночий роман про війну: проблема теми і жанру (2022)
Козлов Р. - До історії перших публікацій віршів Бориса Грінченка (2022)
Кондратьєва С. - Вплив української революції 1917–1921 рр. та другої світової війни на драматургію Юрія Яновського (2022)
Моклиця М. - Ігрові методики аналізу тексту ("Пастелі" П. Тичини) (2022)
Pylynskyi M. - Ordered liberty in Borys Humeniuk’s texts (2022)
Руснак Л. - Поетика драматичної мініатюри "Шлях із крут" Миколи Чирського (вісниківський досвід) (2022)
Скорина Л. - Параметри інтертекстуального поля роману Агатангела Кримського "Андрій Лаговський" (2022)
Трофименко А. - Модифікації жанру горор (2022)
Парфентій Л. А. - Судова економічна експертиза при розслідуванні корупційних злочинів (2022)
Ярмиш О. Н. - Злочинність у міліції в 1947 р. у висвітленні органів державної безпеки УРСР, Греченко В. А. (2022)
Корнієнко В. В. - Перспективні напрями розвитку засобів і методів виявлення та фіксації слідів рук (2022)
Шульга А. М. - Правосвідомість особи як передумова її правомірної поведінки: ретроспективний погляд, сучасна інтерпретація (2022)
Ochoa C. U. - The armed conflict and peacebuilding in Colombia, Mejia B. P. (2022)
Філіпська Н. О. - Роль недержавних громадських об’єднань у захисті прав осіб з обмеженими можливостями в Україні під час війни (2022)
Sievidova I. O. - Implementation of international experience of legal regulation of public employees’ labor rights, Mohilevskyi L. V., Sychova V. V. (2022)
Гудзь Т. І. - Міжнародні стандарти права на достатній життєвий рівень та їх вплив на законодавство України, Мальцев В. В. (2022)
Носов В. В. - Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень, Манжай О. В., Панченко Є. В. (2022)
Бондаренко О. С. - Корупційні зловживання щодо гуманітарної та безоплатної допомоги в умовах збройних конфліктів: порівняльно-правове дослідження (2022)
Іванов А. О. - Превентивна діяльність органів поліції: реалії та виклики в умовах воєнного стану (2022)
Данильченко П. Ю. - Кримінологічний аналіз стану кримінального радикалізму серед засуджених в установах виконання покарань (2022)
Моргунов О. А. - Дослідження тактики дій і заходів особистої безпеки поліції діалогу під час охорони публічного порядку на масових заходах, Власенко І. В. (2022)
Хавіна І. П. - Розробка мультиагентної системи управління інформаційною безпекою, Гнусов Ю. В., Можаєв О. О. (2022)
Книш С. В. - Правове регулювання господарської діяльності аптек в Україні, Якимець О. І. (2022)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2022)
Бондаренко Н. - Якість підручників у фокусі експертної оцінки (2022)
Бурда М. - Особливості застосування геометричних фігур на практиці (2022)
Головко М. - Особливості формування та реалізації базового курсу фізики (2022)
Дудник Н. - Використання QR‑кодів у сучасних підручниках, Свйонтик О. (2022)
Засєкін Д. - Пропедевтика фізичних знань у підручниках природознавчих курсів 5-го класу (2022)
Ільницька Л. - Врахування зарубіжного досвіду використання акварельної техніки у процесі вивчення курсу кольорознавства (2022)
Мельник Ю. - Система компетентнісно орієнтованих завдань прикладного змісту в шкільних підручниках фізики (2022)
Назаренко Т. - Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання (2022)
Новосьолова В. - Адаптація методів навчання української мови до умов воєнного часу (2022)
Пасічник О. - Формування раціональних прийомів навчальної діяльності у процесі іншомовної підготовки в учнів 5 – 6 класів гімназій (2022)
Пометун О. - Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу (на прикладі модельної програми й підручника "Досліджуємо історію і суспільство”), Гупан Н. (2022)
Пузіков Д. - Цифровий опорний конспект уроку в контексті навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання в умовах війни (2022)
Пушкарьова Т. - Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища (2022)
Редько В. - Моделювання процесу формування в учнів закладів загальної середньої освіти міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності засобами мовленнєвих ситуацій, Теличко Н. (2022)
Снєгірьова В. - Художній твір як предмет вивчення у підручнику "Зарубіжна література. 5 клас” (2022)
Tarara A. - Methods of implementing the content of technological education in the gymnasium, Sushko I. (2022)
Топузов О. - Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання, Засєкіна Т. (2022)
Яценко Т. - Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи, Пахаренко В. (2022)
Яценко В. - Практичні рекомендації щодо структурування методичного апарату навчального видання для інтегрованих курсів природничих наук (2022)
Алєксєєва С. - Дидактичні ідеї підручникотворення в умовах інформатизації освіти (2021)
Бондаренко Н. - Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови (2021)
Viktorova L. - Psychological and pedagogical conditions of application of QR-codes in modern textbooks of the New Ukrainian school, Kocharyan A., Lashcul V., Korotun O. (2021)
Волошена В. - Дидактичні вимоги до компетентнісно-орієнтованих задач в процесі навчання математики (2021)
Вороненко Т. - Сучасний посібник для учнів з курсу за вибором "Розв'язування задач з хімії, 10-11 класи" (2021)
Горошкіна О. - Методи навчання української мови у версії вчителів-предметників, Бондаренко Н., Новосьолова В., Попова Л. (2021)
Гривко А. - Рамкові підходи до створення компетентнісно орієнтованої системи вправ і завдань шкільного підручника (2021)
Доротюк В. - Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання, Левченко Ф., Рогоза В. (2021)
Ільницька Л. - Методичний вектор аналізу навчальної літератури з курсу "Кольорознавство" для студентів спеціальності "Дизайн" (2021)
Ільченко В. - Підручники для 5-6 класів в аспекті формування природничо-наукової картини світу, образу світу учнів, Ільченко О., Гринюк О. (2021)
Крупко О. - Структура навчально-методичного посібника "Загальна та неорганічна хімія" та формування компетентностей майбутніх провізорів і фармацевтів (2021)
Малієнко Ю. - Інтеграція як концепт сучасного підручникотворення (2021)
Мачача Т. - Наукові основи формування змісту технологічної базової середньої освіти (2021)
Науменко С. - Наступність початкової та базової природничої освіти як умова розбудови Нової української школи (2021)
Павлова Т. - Навчально-дослідницькі завдання в структурі підручника з інтегрованого курсу "Я досліджую світ" (2021)
Пасічник О. - Методичні засади відображення культурологічного блоку в змісті шкільних підручників з іноземних мов радянського періоду, Пасічник О. (2021)
Пометун О. - Проєктування підручника з інтегрованого курсу історії та громадянської освіти для 5-го класу, Гупан Н. (2021)
Попович А. - Особливості модельних навчальних програм з української мови для 5-6 класів (2021)
Пузіков Д. - Методика проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії як чинника розроблення нового навчально-методичного забезпечення (2021)
Пушкарьова Т. - Пропедевтика вивчення програмування у початковій школі за підручниками інформатики освітньої технології "Росток", Рибалко О. (2021)
Пушкарьова Т. - Деякі системно-методичні особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника (2021)
Снєгірьова В. - Шкільний курс зарубіжної літератури в контексті реалізації нового державного стандарту базової середньої освіти (2021)
Соцька О. - Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх фахівців дошкільної освіти, Непомняща І. (2021)
Топузов О. - Партнерські засади державного-громадського управління як предмет розгляду в підручнику для керівника освіти, Калініна Л., Лісова Н., Калініна Г., Малюга М. (2021)
Чорноус О. - Формування інформаційної грамотності учнів як складова елементів навчального матеріалу електронних підручників (2021)
Yakymenko S. - Features of the formation of the mythological picture of the world (2021)
Яценко Т. - Підручник літератури як засіб розвитку самостійної читацької діяльності учнів у реаліях Нової української школи (2021)
Алєксєєнко Т. - Розвивальний потенціал case-study (кейс-технології) у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти: до методичного інструментарію сучасного підручника (2022)
Барановська О. - Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів початкової школи (2022)
Білецький В. - Виховний потенціал сучасного підручника фізики для закладів фахової передвищої освіти (2022)
Волошена В. - Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії (2022)
Головко М. - Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання, Крячко І. (2022)
Горошкін І. - Методичні підходи до створення cистеми вправ і завдань для організації іншомовного ситуаційного спілкування учнів 5 – 6 класів (2022)
Гривко А. - Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства) (2022)
Дацька Т. - Формування мовленнєвої компетентності "екологічна грамотність і здорове життя" у підручниках з англійської мови для старших класів, Голик О. (2022)
Жидкова Н. - Аналогія як дослідницький метод у підручниках громадянської та історичної освіти 5 класу (2022)
Ільницька Л. - Аналіз підручників з кольорознавства Вищої школи будівництва й дизайну Баугауз (2022)
Ліпчевська І. - Сучасний підручник для початкової школи: проблема візуалізації (2022)
Малихін О. - Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання, Рогова В. (2022)
Малієнко Ю. - Оновлені програми з історії україни 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення, Гурська О. (2022)
Мороз П. - Інформаційний та методичний потенціал фотографії як історичного джерела (на прикладі підручника "Досліджуємо історію і суспільство”), Мороз І. (2022)
Науменко С. - Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти (2022)
Онаць О. - Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника, Данко А. (2022)
Петрук О. - Методичний апарат підручника української мови як передумова реалізації компетентнісного підходу до мовної освіти (2022)
Слижук О. - Використання медіатекстів у підручниках української літератури для 5 ‒ 6 класів нової української школи (2022)
Трубачева С. - Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану, Мушка О., Люлькова Ю. (2022)
Часнікова О. - Перспективний погляд чи look forward to на розвиток шкільної економічної освіти в Україні, Довгань А. (2022)
Алексеєва К. А. - Удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади шляхом практичної реалізації концепції електронного урядування, Грищенко І. М. (2020)
Воротін В. Є. - Підтримка міждержавного регіонального співробітництва: інституційні перспективи розвитку єврорегіонів, Шевченко А. В. (2020)
Барзилович А. Д. - Фінансовий механізм державного регулювання розвитку охорони здоров'я України (2020)
Божкова В. В. - Публічне управління та адміністрування територій: маркетинговий аспект, Линник С. О. (2020)
Горбата Л. П. - Удосконалення механізму інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади в Україні (2020)
Демченко В. М. - Соціолінгвістичний метод як інструмент територіального моніторингу (на прикладі Херсонщини) (2020)
Дурман О. Л. - Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики (2020)
Кравченко Ю. П. - Внутрішній контроль – атрибут ефективного управління бюджетною установою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2020)
Кравцов М. О. - Організаційно-правові механізми функціонування телефонних "гарячих ліній" органів виконавчої влади (2020)
Ковальов І. В. - Механізм синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій, Волобуєв Р. В. (2020)
Лахижа М. І. - Проблема оцінки посткомуністичної трансформації в Республіці Польща в польській історіографії (2020)
Левон С. Б. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження системи управління публічними закупівлями (2020)
Мельниченко О. А. - Механізми публічного управління реагуванням на надзвичайні ситуації: сутність та види (2020)
Опанасюк Ю. А. - Удосконалення інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Линник С. О., Мельник Ю. М., Гириченко Ю. Г. (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Інформаційна відкритість системи публічного управління як основа забезпечення національної безпеки (2020)
Рєєзніков В. В. - Шляхи трансформації державної політики у сфері європейської інтеграції України в умовах глобальних викликів (2020)
Сурай І. Г. - Особливості дослідження феномену лідерства в публічному управлінні (методологічний аспект) (2020)
Тарабан С. В. - Забезпечення інвестиційно-привабливого клімату в регіоні – стратегічний пріоритет розвитку Харківщини (2020)
Хассун Мухамед Абдель Маджет - Аналіз понятійно-категоріального апарату державної політики у сфері дипломатичних відносин (2020)
Содержание (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського