Алєксєєнко Т. - Розвивальний потенціал case-study (кейс-технології) у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти: до методичного інструментарію сучасного підручника (2022)
Барановська О. - Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів початкової школи (2022)
Білецький В. - Виховний потенціал сучасного підручника фізики для закладів фахової передвищої освіти (2022)
Волошена В. - Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії (2022)
Головко М. - Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання, Крячко І. (2022)
Горошкін І. - Методичні підходи до створення cистеми вправ і завдань для організації іншомовного ситуаційного спілкування учнів 5 – 6 класів (2022)
Гривко А. - Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства) (2022)
Дацька Т. - Формування мовленнєвої компетентності "екологічна грамотність і здорове життя" у підручниках з англійської мови для старших класів, Голик О. (2022)
Жидкова Н. - Аналогія як дослідницький метод у підручниках громадянської та історичної освіти 5 класу (2022)
Ільницька Л. - Аналіз підручників з кольорознавства Вищої школи будівництва й дизайну Баугауз (2022)
Ліпчевська І. - Сучасний підручник для початкової школи: проблема візуалізації (2022)
Малихін О. - Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання, Рогова В. (2022)
Малієнко Ю. - Оновлені програми з історії україни 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення, Гурська О. (2022)
Мороз П. - Інформаційний та методичний потенціал фотографії як історичного джерела (на прикладі підручника "Досліджуємо історію і суспільство”), Мороз І. (2022)
Науменко С. - Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти (2022)
Онаць О. - Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника, Данко А. (2022)
Петрук О. - Методичний апарат підручника української мови як передумова реалізації компетентнісного підходу до мовної освіти (2022)
Слижук О. - Використання медіатекстів у підручниках української літератури для 5 ‒ 6 класів нової української школи (2022)
Трубачева С. - Дидактичні особливості формування навчальної компетентності учнів в умовах цифровізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану, Мушка О., Люлькова Ю. (2022)
Часнікова О. - Перспективний погляд чи look forward to на розвиток шкільної економічної освіти в Україні, Довгань А. (2022)
Алексеєва К. А. - Удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади шляхом практичної реалізації концепції електронного урядування, Грищенко І. М. (2020)
Воротін В. Є. - Підтримка міждержавного регіонального співробітництва: інституційні перспективи розвитку єврорегіонів, Шевченко А. В. (2020)
Барзилович А. Д. - Фінансовий механізм державного регулювання розвитку охорони здоров'я України (2020)
Божкова В. В. - Публічне управління та адміністрування територій: маркетинговий аспект, Линник С. О. (2020)
Горбата Л. П. - Удосконалення механізму інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади в Україні (2020)
Демченко В. М. - Соціолінгвістичний метод як інструмент територіального моніторингу (на прикладі Херсонщини) (2020)
Дурман О. Л. - Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики (2020)
Кравченко Ю. П. - Внутрішній контроль – атрибут ефективного управління бюджетною установою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2020)
Кравцов М. О. - Організаційно-правові механізми функціонування телефонних "гарячих ліній" органів виконавчої влади (2020)
Ковальов І. В. - Механізм синтезу інформаційно-аналітичного забезпечення Національної гвардії України в умовах надзвичайних ситуацій, Волобуєв Р. В. (2020)
Лахижа М. І. - Проблема оцінки посткомуністичної трансформації в Республіці Польща в польській історіографії (2020)
Левон С. Б. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження системи управління публічними закупівлями (2020)
Мельниченко О. А. - Механізми публічного управління реагуванням на надзвичайні ситуації: сутність та види (2020)
Опанасюк Ю. А. - Удосконалення інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Линник С. О., Мельник Ю. М., Гириченко Ю. Г. (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Інформаційна відкритість системи публічного управління як основа забезпечення національної безпеки (2020)
Рєєзніков В. В. - Шляхи трансформації державної політики у сфері європейської інтеграції України в умовах глобальних викликів (2020)
Сурай І. Г. - Особливості дослідження феномену лідерства в публічному управлінні (методологічний аспект) (2020)
Тарабан С. В. - Забезпечення інвестиційно-привабливого клімату в регіоні – стратегічний пріоритет розвитку Харківщини (2020)
Хассун Мухамед Абдель Маджет - Аналіз понятійно-категоріального апарату державної політики у сфері дипломатичних відносин (2020)
Содержание (2020)
Евгению Ивановичу Головахе — 70 лет (2020)
Академическая и публичная социология: опыт нескольких десятилетий и современные проблемы Интервью Сергея Дембицкого с Евгением Головахой (2020)
Стегний А. - Публичное пространство достоверности социологического знания: case "электоральные исследования” (2020)
Ковалиско Н. - Разнообразие и относительная автономность представлений населения Украины о социальном неравенстве, Макеев С. (2020)
Петрушина Т. - Социологическое измерение экономической глобализации: мировые тренды и украинские реалии (Часть первая. Теоретическое и эмпирическое измерения экономической глобализации), Арсеенко А. (2020)
Чепурко Г. - Глобальные риски и их системные последствия (2020)
Толстых Н. - Малообеспеченность как системный барьер на пути социально-экономического развития Украины (2020)
Ковальская Е. - Оценка эмпирической валидности Адаптированного индекса статусной характеристики Уорнера (2020)
Бурлачук В. - Коллективная память: меж ценностями и историческим знанием (2020)
Касянчук М. - Состояние однополых партнерств в Украине, Шеремет С., Трофименко О. (2020)
Бойко Н. - Подвижная (Liquid) демократия эпохи интернета (2020)
Lukash I.-G. - Using ethnographic approach and cultural models framework in research on recreational drug use, Maltseva K. (2020)
Скокова Л. - Социология риска в междисциплинарном контексте (2020)
Содержание (2020)
Степаненко В. - COVID-19 как новая социальная реальность (2020)
Малыш Л. - Движение в социальной иерархии в эпоху трансформации: восприятие населением посткоммунистических стран (2020)
Мациевский Ю. - Смешанные ценности и общественные ограничения: почему запрос на "сильную руку” не приведет к авторитаризму в Украине (2020)
Петрушина Т. - Социологическое измерение экономической глобализации: мировые тренды и украинские реалии (Вторая часть. Социальные изменения в украинском обществе в условиях экономической глобализации), Арсеенко А. (2020)
Бевзенко Л. - Агенты социальных изменений в кризисном социуме: варианты проблематизации и контуры концептуальной рамки исследования (2020)
Рахманов А. - Детерминанты отношения граждан к украинскому правительству: социологический анализ (2020)
Pylypenko V. - Value-driven issues throughout the development of sociological theory, Chepurko G. (2020)
Круглый стол "Системные риски нестабильного общества: социологическая аналитика” (2020)
Бакиров В. - О социологии как социальной физике и идеологии служения народу (2020)
Памяти Игоря Орестовича Мартынюка (2020)
Чепурко Г. И. - Памяти Владимира Андреевича Поддубного, Ручка А. А., Привалов Ю. А., Сапелкин Ю. В., Сакада Н. А. (2020)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2020 году (2020)
Содержание (2021)
Симончук Е. - Социально-статусные самооценки украинцев: изменения во времени (2009 – 2019) (2021)
Резник А. - Детерминанты отношения граждан к деятельности президента Украины (1994 – 2020) (2021)
Петрушина Т. - Множественные факторы бедности в ХХІ веке. Методологические аспекты (2021)
Буткалюк В. - Труд в XXI веке: вызовы постфордизма/неолиберализма и положение трудящихся в современном глобальном мире (2021)
Соколовский И. - Валидизация методик измерения репутации на постсоветском пространстве, Потапова Д., Тенин П. (2021)
Малиновская О. - Социально-экономический статус родителей в детстве индивида и установки индивида во взрослом возрасте, Мальцева Е. (2021)
Shestakovskyi O. - The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan?, Kasianczuk M., Trofymenko O. (2021)
Савельев Ю. - Принципы оценки качества научных публикаций и построения рейтингов научных и научно-педагогических работников (2021)
Круглый стол "Социальный опыт пандемии COVID-19 в Украине: социологическое измерение" (2021)
Максименко О. - "Общество после пандемии: мир и Украина". XIV Международные социологические чтения памяти Наталии Паниной (2021)
Яковенко Ю. - Своевременные мысли по случаю 20-летия Указа Президента Украины "О развитии социологической науки в Украине" (2021)
Розуменко В. Д. - Фотодинамічна терапія злоякісних гліом головного мозку, Любич Л. Д., Стайно Л. П., Єгорова Д. М., Малишева Т. А., Дащаковський А. В. (2022)
Педаченко Є. Г. - Однонуклеотидні поліморфізми колагенів міжхребцевого диска та перспективи їх корекції, Васильєва І. Г. (2022)
Паламар О. І. - Пухлини бічних та III шлуночків головного мозку. Можливості ендоскопічної трансвентрикулярної хірургії. Перспективи та прогноз, Гук А. П., Тесленко Д. С., Оконський Д. І., Усатов О. С. (2022)
Чеботарьова Л. Л. - Віковий аспект нейрофізіологічної діагностики посткомоційного синдрому у потерпілих з легкою вибуховою черепно-мозковою травмою, Завалій Ю. В. (2022)
Єгорова К. С. - Особливості нейроофтальмологічної симптоматики у хворих з навколоселярними менінгіомами, Гук М. О., Мусулевська В. В. (2022)
Kovalevska L. M. - Expression pattern of MRPS18 family genes in medulloblastoma. An example of own practice, Shcherbina V. M, Kalman S. S, Verbova L. M., Rozumenko V. D., Malysheva T. A., Kashuba E. V. (2022)
Гацький О. О. - Селективна хірургічна реіннервація пахвового нерва у пацієнтів із наслідками травматичного ушкодження первинних стовбурів (надключичні) плечового сплетення: результати використання, аналіз причин неефективності, Третяк І. Б., Цимбалюк В. І., Цимбалюк Я. В., Цзян Хао (2022)
Федірко В. О. - Інтрамедулярна гемангіобластома. Випадок з практики, Костюк М. Р., Єгоров М. В., Курисько К. С., Оніщенко П. М., Цюрупа Д. М., Шуст В. В. (2022)
Банга В. - Динаміка продуктивності лінійного роздавача-дозатора дисперсних компонентів (2022)
Грицай І. - Power skiving як сучасний спосіб нарізання зубчастих коліс та особливості його моделювання, Сліпчук А. (2022)
Дробенко Б. - Вплив накопичуваної пошкоджуваності на експлуатаційний ресурс барабана котлоагрегата теплоелектростанції, Будз С., Кузьо І., Шоловій Ю., Будз І. (2022)
Зінько Р. - Частотний аналіз вала електромеханічного приводу малого мобільного робота, Корендій В., Теслюк В., Демчук І., Казимира І., Островка Д. (2022)
Кузьо І. - Моделювання динаміки систем змінної структури на прикладі руху інерційного збудника на пружних опорах, Шоловій Ю., Магерус Н. (2022)
Ланець О. - Обґрунтування конструкції та встановлення параметрів високошвидкісного двомасового резонансного вібраційного транспортера з інерційним приводом, Деревенько І., Новицький Ю., Чубик Р. (2022)
Ребот Д. - Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі, Топільницький В. (2022)
Сліпчук А. - Вплив конструкторсько-технологічних чинників на довговічність вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, Яким Р., Вишневський О. (2022)
Четербух О. - Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса, Шахбазов Я., Широков В. (2022)
Чубик Р. - Визначення оптимальних параметрів широтно-імпульсно модульваної напруги для живлення електромагнітного віброприводу, Зелінський І., Луб П. (2022)
Боєчко В. - Участь у молодіжних спортивно-просвітницьких товариствах селян Східної Галичини і Волині в 20-30 рр. ХХ ст. за матеріалами газети "Діло" (2022)
Golysh G. - Everydayness of the Ukrainian village in the conditions of the nazi occupation regime of 1941–1943 (on the materials of the left bank of Cherkash), Lysytsya L. (2022)
Dabizha A. - The improvement of peasant agronomic culture: directions and forms of work of agricultural cooperation in the NEP years (2022)
Кузнець Т. - Буряківництво на землях Уманського повіту наприкінці ХІХ– на початку ХХ ст . За нововиявленими джерелами (2022)
Рогожа М. - Колгоспна хата-лабораторія – етап на шляху розвитку дослідництва (2022)
Svyaschenko Z. - Activities of Uman zemstans regarding the dissemination of agronomic knowledge (2022)
Kornovenko S. - Holodomor OF 1932-1933: the final of the peasant revolution, Fedkov O., Stepanchuk Y. (2022)
Мальована О. - Трагедія Голодомору-геноциду: телевізійний контент України 1990–2010-х рр. (2022)
Марочко В. - Українські "куркулі" – жертви більшовицької політики соціал-шовінізму (2022)
Присяжнюк Ю. - Методичні аспекти викладання аграрної історії кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. у ЗЗСО (2022)
Bobryk A. - Karl Barth's heritage in the context of Ukrainian theology (review of the monograph: Shymanovych A. The Biblical Exegesis of Karl Barth. Cherkasy, 2022) (2022)
Kornovenko S. - States and revolutions (review of the monograph: Kononenko Y., Dzholos S. State and revolutions. Cherkasy, 2022.) (2022)
Ковальчук О. І. - Моделі і методи проєктування організаційної структури віртуальної команди, Зачко О. Б., Кобилкін Д. С. (2022)
Ковтун Т. А. - Характеристика проєктів екологістичних систем, Ковтун Д. К. (2022)
Лі Мін - Метод вибору проєктного підходу на основі моделі "Cynefin" (2022)
Mykhalchuk V. V. - Brain-computer interfacing prospects in E-society (2022)
Райчук І. В. - Розробка моделі диджиталізації процесу закупівель hardware для ІТ-компанії, Хлевна Ю. Л., Войтенко О. С., Тімінський О. Г. (2022)
Савенко В. І. - Якість управління, його вимірювання і поліпшення, Гончаренко Т. А., Нестеренко І. С., Шатрова І. А., Демидова О. О. (2022)
Левченко Л. О. - Автоматизація проєктування навчальних приміщень з безпечними умовами праці, Глива В. А., Бурдейна Н. Б. (2022)
Єгорченкова Н. Ю. - Інформаційна інтерактивна технологія навчання "Digital professor", Єгорченков О. В., Хлевна Ю. Л. (2022)
Оксамитна Л. П. - Інформаційна технологія проведення навчального процесу на основі самоорганізуючих засобів контролю знань (2022)
Цюцюра М. І. - Методика гармонізації рішень дивергентної методології розвитку закладів вищої освіти, Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Лі Тао (2022)
Чжу Тін - Методика партнерського бенчмаркінгу при розробці міжнародних спільних навчальних проєктів на базі методології Agile (2022)
Zelenko E. V. - Determining the correlation between datasets for calculation of the retail price when using software agents (2022)
Ніколаєв М. О. - Огляд інформаційних технологій онлайн-трейдингу (2022)
Воліна Т. М. - Переміщення частинки обертовим вертикальним шнеком, обмеженим кожухом, Пилипака С. Ф., Захарова І. О. (2022)
Вакуленко І. А. - Потенційні траєкторії розвитку розумної енергетики в Україні, Колосок С. І. (2021)
Серпенінова Ю. С. - Звітність та фінансові посередники: мета аналіз ключових понять, Ярошина А. П. (2021)
Максименко І. О. - Урахування територіальних та інноваційних аспектів при формуванні промислового кластеру, Шкуліпа О. І., Павленко О. О., Древаль О. Ю. (2021)
Письменна У. Є. - Становлення ринкового механізму стимулювання розвитку систем накопичення енергії в Україні, Сотник І. М., Кубатко О. В., Трипольська Г. С., Курбатова Т. О. (2021)
Бричко М. М. - Методичні засади поелементного та інтегрального оцінювання рівня суспільної довіри до фінансового сектору економіки, Літовцева В. Є. (2021)
Таранюк Л. М. - Проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах COVID-19, Полієнко М. А., Слюсаренко А. Д., Малишенко Ю. П., Таранюк К. В., Галинська Ю. В., Щербаченко В. О. (2021)
Zhuravka F. - Formation of the tourist and recreational forest potential: methodological and strategic guidelines for system assessment, Yarova I., Halynska Yu., Khomutenko L., Domashenko M. (2021)
Домашенко М. Д. - Розвиток ринку туристичних послуг в умовах гібридних загроз: європейський досвід для України, Школа В. Ю., Котенко О. О., Домашенко В. С. (2021)
Діденко І. В. - Бібліометричний аналіз публікацій з питань міграції, економіки та безпеки країни, Волік К. В. (2021)
Бондаренко А. Ф. - Франчайзинг як ефективний інструмент розвитку компанії, Гордієнко В. П., Москаленко А. О. (2021)
Dunaev M. S. - Forensic accounting: concepts and prospects of application in Ukraine, Plikus I .J., Otroshchenko L. S., Zhukova T. A. (2021)
Кобушко І. М. - Оцінка інвестиційного потенціалу України з урахуванням інфраструктурних змін, Чухно Р. Ю. (2021)
Мельник О. В. - Державне регулювання фінансування вищої освіти: світовий досвід, Мирошниченко Ю. О., Розман-Лі А. В. (2021)
Карінцева О. І. - Практичні засади підвищення ефективності логістичної діяльності сучасного підприємства, Харченко М. О., Мазін Ю. О., Фалько К. С. (2021)
Салтикова Г. В. - Раціональна боргова політика в системі забезпечення фінансової безпеки держави, Захаркін O. O., Тарасенко Я. Ю. (2021)
Пономаренко І. О. - Аналіз трансформації підприємницьких форм сільськогосподарських кооперативів в Україні, Лебідь Н. В., Ігнатченко А. С., Химченко Ю. В., Ковальов Б. Л. (2021)
Яровенко Г. М. - Оцінка ймовірності виникнення шахрайства в процесі кредитування клієнтів банку, Радько В. В. (2021)
Лєонов С. В. - Компаративний аналіз наглядово-регуляторного забезпечення процедур фінансового моніторингу та кібербезпеки, Кузьменко О. В., Койбічук В. В., Горай Д. С. (2021)
Чигрин О. Ю. - Зелена конкурентоспроможність підприємств: ретроспективний аналіз розвитку концепції, Олефіренко О. М., Івахненко О. М., Хааг В. Х. (2021)
Люльов О. В. - Суспільна довіра до бренду території: гендерні, вікові та освітні детермінанти, Пімоненко Т. В., Решетняк Я. В., Евелін Кума Осеі Овусу, Едвард Овусу (2021)
Денисенко П. А. - Інтелектуалізація господарських процесів у напрямі досягнень цілей сталого розвитку, Кубатко О. В., Шкарупа О. В., Яременко А. Г. (2021)
Кубатко В. В. - Розумні енергомережі для підвищення конкурентоспроможності національної економіки, Пушкарь А. Я. (2021)
Гончарова Р. А. - Аналіз податкового навантаження в системі оцінювання якості податкової політики держави (2021)
Pimonenko Т. - SMEs for inclusive growth: key financial drivers, Lyulyov O., Us Ya., Pavluchenko M. (2021)
Гуменна Ю. Г. - Система формування бюджетів місцевих рівнів: теоретичні аспекти, тенденції та перспективи розвитку, Стороженко Д. В. (2021)
Назаренко А. П. - Переваги та особливості застосування аудіобрендингу в Україні, Сагер Л. Ю. (2021)
Д'яконова І. І. - Аналіз сучасних моделей управління мотивацією персоналу у міжнародних компаніях у контексті ціннісних орієнтацій працівників, Щербина Т. В., Юрченко А. А., Сіняговський Ю. В. (2021)
Басанець І. В. - Теоретична сутність аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2021)
Рекуненко І. І. - Управління мотивацією професійного розвитку персоналу організації, Кобушко Я. В., Рибальченко С. М., Рижков В. А., Ісмайлова А. (2021)
Мартинець В. В. - Оцінка ефективності діяльності центру зайнятості, Антоненко А. Г., Коломієць Д. А. (2021)
Височина А. В. - Роль екологічних податків у забезпеченні фінансової спроможності місцевих бюджетів, Стороженко Н. О. (2021)
Rosohata А. - Marketing communications in the context of entrepreneurial activity: bibliometric analysis, Nesterenko V., Khomenko L., Kropyva V. (2021)
Відомості про випуск журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" (2021)
Войтенко Ю. І. - Про руйнування та розміцнення гірських порід під час вибуху в пластових умовах, Вапнічна В. В, Войтенко О. Ю. (2022)
Горовенко А. П. - Фільтрація вуглеводнів кернами пористого середовища в полі акустичних коливань, Венгрович Д. Б., Шеремет Г. П. (2022)
Юденко Д. В. - Реакція тунелю на рух ґрунту за допомогою спрощеної моделі (2022)
Kravets V. - Spatio-temporal parameters of the front of the force field in the system of elongated charges, Sagalo B., Shukurov A. (2022)
Фелоненко C. В. - Обробка сипучих і стрижневих матеріалів у сполучених посудинах, Губкіна В. В., Трофимова О. П. (2022)
Tuhanov H. K. - Experience in strengthening underground pedestrian crossings in water-saturated city soils (2022)
Мусихін М. Ю. - Дослідження осаджень метротунелю в умовах водонасиченого намивного масиву (2022)
Karpechenko A. - Electric arc coatings with a complex of improved properties for repairing and hardening of mining machine parts, Bobrov М., Lymar O. (2022)
Зайченко С. В. - Обґрунтування конструкції складових транспортних машин з врахуванням термодинамічних процесів розгерметизації ущільнюючих елементів, Семінський О. О., Жукова Н. І., Шаленко В. О. (2022)
Литвинчук І. Д. - Обгрунтування бульдозерно-екскаваторно-автомобільного комплексу для зняття розкривного шару флювіогляціальних відкладів в умовах соснівського родовища гранітів, Фролов О. О., Войтенко О. Ю. (2022)
Вимоги до подання (2022)
Tsekhmister H. V. - Phylogeny of Plectosphaerella melonis strain 502 and varietal sensitivity of cucumber plants, Kopilov E. P., Nadkernychna O. V., Kyslynska A. S. (2022)
Lysytsya A. V. - Effect of hydrochloric polyhexamethylene guanidine (PHMGH) and polyhexamethylene biguanidine (PHMBH), also in combination with plant essential oils and ZnO nanoparticles on some eukaryotic cattle and pig cells, Kryvoshyya P. Yu., Kvartenko O. M., Lebed O. O. (2022)
Dzitsiuk V. V. - Comparative analysis of karyotypes of Вovidae family from the evolutionary aspect, Bratytsia H. T., Dyman T. M. (2022)
Klechkovskyi Yu. E. - Grapevine roditis leaf Discoloration-associated virus: express pest risk analysis for Ukraine, Titova L. G., Palagina O. V., Janse L. A. (2022)
Honcharov S. L. - Cryptokotyle lühe, 1899 (trematoda: heterophyidae): special characteristics of developmental biology and epizootiology, Soroka N. M., Dubovyi A. I., Galat M. V. (2022)
Мельник О. В. - Патогенетичні особливості функціо­нування аргіназа/no-синтазної системи в сім’яній плазмі чоловіків з ідіопатичним непліддям, Воробець М. З., Фафула Р. В., Коваленко І. В., Воробець З. Д. (2022)
Малевич Н. М. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у щурів із змодельованим гострим поширеним перитонітом на тлі ожиріння, Кліщ І. М. (2022)
Швед М. І. - Ефективність корекції дисліпідемії та прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пацієнтів із гострим коронарним синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу інгібітором SGLT2 – дапагліфлозином, Овсійчук Р. М. (2022)
Денефіль О. В. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів у серці щурів різної статі в динаміці розвитку черепно-мозкової травми, Мединський М. І., Салій З. В., Куліцька М. І., Андрійчук І. Я., Усинський Р. С. (2022)
Гаплик Г. П. - Зміни показників окисного стресу в щурів за умов застосування харчового барвника азорубіну, Лихацький П. Г., Фіра В. Д., Качур О. І. (2022)
Криницька І. Я. - Зміни показників ендогенної інтоксикації у крові та легенях щурів у динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення, Марущак М. І., Ярошенко Т. Я. (2022)
Ціпкало А. І. - Порушення сну в медсестер, які працюють позмінно, та їх вплив на організм, Фурка О. Б., Баб’як О. В., Марущак М. І. (2022)
Друзюк Р. Б. - Зміни вмісту інтерлейкінів у щурів-самців, які зазнали кастрації і стресу при розвитку адреналінового пошкодження серця, Денефіль О. В. (2022)
Прохоренко О. О. - Вплив краніо­скелетної травми та інтенсивність процесів ліпідної пероксидації в нирці за умов хронічного гепатиту і його корекція (2022)
Потішний І. М. - Дослідження дубильних речовин у сировині дудника лісового і дягелю лікарського методом високоефективної рідинної хроматографії, Юрків В. В., Слободянюк Л. В., Марчишин С. М., Паращук Е. А., Кравчук Л. О. (2022)
Бевзюк І. Ю. - Значення оксидативних процесів при крововтраті в серці щурів різної статі, Мірошник В. А., Чорній С. В., Денефіль О. В., Усинський Р. С., Ярошенко Т. Я. (2022)
Собко Б. Ю. - Дослідження ефективності використання "Geovia Surpac" і "MineSched" при плануванні видобувних робіт на залізорудному кар’єрі, Ложніков О. В., Третяков В. Д. (2021)
Абдрахманова З. Т. - До питання онлайнового моніторингу вмісту металу в руді, яка відвантажується копальнями на збагачувальні фабрики ТОВ "Компанія Казахмис", Кан А. М., Юн Р. В., Єфіменко С. А., Стрєльник Ю. В. (2021)
Малашкевич Д. С. - Визначення раціональних параметрів зведення закладних масивів при селективній технології виймання тонких вугільних пластів, Петльований М. В., Сай К. С. (2021)
Мінєєв С. П. - Оцінка технічно досяжного рівня запиленості повітря при виїмкових роботах у вугільних шахтах, Усов О. О., Волосецький К. І., Філь А. А. (2021)
Ковалевич Л. А. - Дослідження надійності парку автосамоскидів в умовах Омелянівського кар’єру, Толкач О. М., Кірейцева А. В., Білобров Д. М., Качуровський М. В. (2021)
Подкопаєв Є. С. - Оцінка стійкості відкатних штреків крутих вугільних пластів при способі охорони дерев’яними кострами (2021)
Кодунов Б. О. - Вплив підробки гірського масиву на стан гірничих виробок, Носач О. К. (2021)
Король А. В. - Оцінка стійкості покрівлі у вуглепородному масиві, що вміщає виробки при розробці крутих вугільних пластів (2021)
Єрофєєв А. М. - Дослідження методів кластерізації родовищ нафти Дніпровсько-Донецької западини з метою створення їх класифікації за вмістом металів (на прикладі V), Ішков В. В., Козій Є. С., Барташевський С. Є. (2021)
Вергельська Н. В. - Особливості сучасної газової міграції у вуглепородних масивах Донецького басейну, Скопиченко І. М. (2021)
Стріха В. А. - Дослідження залежності зміни обсягу промислових запасів від середньої потужності торфового покладу, Жуков С. О., Світельський М. М., Яременко О. В., Криницька М. В. (2021)
Альохін В. І. - Особливості умов залягання та формування деформаційних мезоструктур на ділянці селища Кобилецька Поляна (Мармароський масив Східних Карпат), Боярська А. Д., Муровська А. В., Ішков В. В. (2021)
Гуцол А. - Вербалізація Міжконцептульних Зв’язків (На Тлі Когнітивної Карти Німецькомовного Художнього Матримоніального Конфліктного Дискурсу) (2022)
Гуцул Х. - Стратегії Аудіювання У Старшокласників, Які Вивчають Німецьку Мову Як Другу Іноземну: Експериментальне Дослідження, Кійко Ю. (2022)
Данилович О. - Парадигматичні Відношення Між Лексико-Семантичними Групами Прикметників У Художньому Стилі (2022)
Кійко С. - Формування Стратегічних Компетентностей Студентів З Німецької Мови Як Другої Іноземної, Кудрявцева О. (2022)
Лех О. - Формування Лексичної Компетентності В Учнів Старших Класів На Основі Періодичних Видань, Космірак Т. (2022)
Найдеш О. - Розвиток Асоціативних Зв'язків При Формуванні Компетентності В Аудіюванні (На Матеріалі Німецького Рекламного Дискурсу), Білокопитна А. (2022)
Найдеш О. - Автентичні Тексти Німецькомовних Класиків Як Засіб Формування Іншомовної Компетентності У Читанні, Рихло В. (2022)
Осипчук А. - Переклад Лакун У Субтитрах З Німецької На Українську Мову, Олексишина Л. (2022)
Король А. - Запровадження Курсу "Науково-Технічний Переклад З Основної Іноземної Мови": Актуальний Стан Професійної Підготовки Перекладачів До Здійснення Науково-Технічного Перекладу, Діордійчук Л. (2022)
Tulai O. - Methodological and practical guidelines for the development of environmental entrepreneurship within the framework of public-private partnership, Kniaz S., Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Pavlenchyk A. (2022)
Mennini F. S. - Approaches to estimating indirect costs in healthcare: motivations for choice, Gitto L. (2022)
Berberova-Valcheva T. - Evaluation of interconnectivity between higher education and business – Bulgarian case, Petrov K., Tsonkov N. (2022)
Siddharth Siddharth - Evolution of value motives of consumption in post-soviet countries: the example of Ukraine, Sokhatska O. (2022)
Thanasas G. L. - Corporate social responsibility and environmental accounting: how do they apply in Greece?, Patra E., Lampropoulos S. (2022)
Our Authors (2022)
Mantsurov I. - Assessment of the state and prospects of cooperation between Ukraine and the IMF, Khrapunova Y., Barvinok A., Omelchenko V. (2022)
Koziuk V. - Drivers of gold fraction in global exchange reserves (2022)
Sharov O. - International experience for war-time monetary policy: lessons for Ukraine (2022)
Pidorycheva I. - Post-war recovery of Europe: experience and lessons for Ukraine (2022)
Vitalisova K. - Sustainable development of central and peripheral regions of Slovakia, Borsekova K., Lishchynskyy I., Lyzun M. (2022)
Bilorus O. - Necessity and possibility of overcoming divergent tendencies between economies of Ukraine and the European Union (2022)
Our Authors (2022)
Братко М. - Технології підтримки здобувачів освіти в центрах академічного успіху в університетах США (2022)
Boichuk Y. - Innovations in general pedagogical training of future teachers, Boiarska-Khomenko A. (2022)
Canals-Botines M. - Dilectings as a project of the contemporary tool for teacher’s digital literature educational competences, Kohut I., Raluy A. (2022)
Гаращенко Л. - Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики, Літіченко О., Шинкар Т. (2022)
Голота Н. - Основи управління якістю сенсорно-пізнавального розвитку дітей четвертого року життя в закладі дошкільної освіти, Бріка О. (2022)
Єпіхіна М. - Cутність та структура готовності майбутнього вчителя до партнерської взаємодії в початковій школі (2022)
Желанова В. - Використання ІКТ і медіаресурсів студентами-філологами в освітньому процесі зво: моделі й стратегії, Козир М. (2022)
Кипиченко Н. - Професійні спільноти вчителів: із чого почати і куди рухатися, Софій Н., Федоренко О. (2022)
Леонтьєва І. - Реалії інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти, або коли зникає інтернет (2022)
Мордовцева Н. - Особливості реалізації текстоцентричного підходу в навчанні професійного мовлення студентів (2022)
Паламар С. - Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору, Науменко М. (2022)
Половіна О. - Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу, Кондратець І. (2022)
Цюман Т. - Психологічні умови резильєнтності педагога в період воєнного стану, Нагула О., Адамська З. (2022)
Камінська С. - Організіційно-педагогічні засади готовності майбутніх фахівців морського транспорту до професійної іншомовної комунікації у контексті онлайн навчання, Тирон О. (2022)
Sharov O. - Methodology of studying international economic processes: context of the preparation of Ukraine's post-war economic recovery programme (2022)
Kovalchuk O. - Discriminant analysis of nation brands 2022 in terms of military invasion of Russian Federation in Ukraine, Berezka K. (2022)
Pankova O. - Ukrainian volunteer movement under conditions of armed russian aggression: opportunities, national and global challenges for Ukraine's post-war recovery, Kasperovich O. (2022)
Mantsurov I. - The role of youth in the world's development and post-war rehabilitation programs in Ukraine, Stiegler N., Khrapunova Y., Barvinok A. (2022)
Borzenko O. - Theoretical approaches to researching digitalization processes in the global economy, Hlazova A. (2022)
Zhong D. - Global economic decoupling: case of China, Zvarych I., Brodovska O., Ye X. (2022)
Maksymova I. - World industry digitization in the context of ensuring climate neutrality, Kurylyak V. (2022)
Staboulis M. - Entrepreneurship and family business succession in Greece, Kostas A. (2022)
Our Authors (2022)
Турчин О. А. - Віддалені результати трисуглобового артродезу у пацієнтів із плоскою стопою, Пятковський В. М., Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2022)
Страфун С. С. - Оптимальні терміни хірургічного лікування адгезивного капсуліту (Ретроспективне дослідження), Страфун О. С., Богдан С. В., Юрійчук Л. М. (2022)
Суворов В. Л. - Універсальна цифрова модель таза дитини, Філіпчук В. В., Мельник М. В. (2022)
Улещенко Д. В. - Оцінка результатів хірургічного лікування гриж міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта різними методиками за шкалами ВАШ та Oswestry, Шевчук А. В., Сташкевич А. Т., Бублик Л. О. (2022)
Коструб О. О. - Антеролатеральна зв'язка колінного суглоба в нормі за даними ультразвукового дослідження, Котюк В. В., Лучко Р. В., Блонський Р. І., Вадзюк Н. С., Дідух П. В. (2022)
Грицай М. П. - Клінічні особливості перебігу скелетно-м'язової інфекції після локального застосування глюкокортикоїдних препаратів, Цокало В. М., Колов Г. Б., Сабадош В. І. (2022)
Yatsuliak M. B. - Mathematical modeling of indications for reconstructive surgery of the hip joints in patients with cerebral palsy (2022)
Левицький А. Ф. - Якість життя пацієнтів після консервативного лікування підліткового ідіопатичного сколіозу, Бур'янов О. А., Бензар І. М., Омельченко Т. М., Овдій М. О. (2022)
Гайко О. Г. - Ультразвукова діагностика кубітального тунельного синдрому при ліктьово-надвиростковому м'язі (Клінічний випадок), Лучко Р. В., Климчук Л. І. (2022)
Зазірний І. М. - Фактори ризику вивихів стегна після тотального ендопротезування кульшового суглоба (Огляд літератури), Пінчук Є. І. (2022)
Страфун С. С. - Методичні рекомендації: Компартмент-синдром при вогнепальних пораненнях кінцівок, Бур'янов О. А., Борзих О. В., Долгополов О. В., Лисак А. С., Шипунов В. Г., Ярмолюк Ю. О. (2022)
Принцип юридичної визначеності: стандарти Ради Європи та практика судів України (2021)
Круглий стіл "Принцип юридичної визначеності: стандарти Ради Європи та практика судів України". Програма круглого столу (2021)
Князєв В. С. - Доброго ранку, шановні колеги! (2021)
Шукліна Н. Г. - Доброго ранку, шановні пані і панове, Ваша честь, панове судді! (2021)
Юдківська Г. Ю. - Якість закону як елемент принципу юридичної визначеності (2021)
Фулей Т. І. - Легітимні очікування та принцип юридичної визначеності в практиці ЄСПЛ (2021)
Вавринчук Т. Б. - Гарантії поваги до остаточного судового рішення (принцип res judicata) у практиці ЄСПЛ (2021)
Жалімас Д. - Принцип правової визначеності в практиці Конституційного суду Литовської Республіки (2021)
Лемак В. В. - Принцип юридичної визначеності в практиці Конституційного Суду України (2021)
Крат В. І. - Принцип юридичної визначеності в практиці Верховного Суду (2021)
Третьяков Д. - Тлумачення ретроактивності в адміністративному та цивільному праві Європейським судом з прав людини у світлі принципу юридичної визначеності (2021)
Вимога "якість закону" в практиці Європейського суду з прав людини (2021)
Гречановська О. Є. - Нові дані з кристалохімії метаміктних мінералів Великовисківського масиву (Український щит), Луньова І. М., Курило С. І., Бельський В. М. (2022)
Павлишин В. І. - Деякі закономірності взаємозв'язку генезису та розподілу мінералів у надрах, Черниш Д. С., Кульчицька Г. О., Матковський О. І. (2022)
Возняк Д. К. - Вік і тривалість росту кристалів у камерах пегматитів Волині (Український щит), Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Вишневський О. А. (2022)
Кривдік С. Г. - Нові види основних порід у Корсунь-Новомиргородському анортозит-рапаківігранітному плутоні як індикатор його петрогенезису, Дубина О. В., Бельський В. М. (2022)
Крюченко Н. О. - Хімічний склад води з джерел Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С., Жук О. А., Кухар М. В. (2022)
Артеменко Г. В. - Вік ганнівських гранітів (Cередньопридніпровський мегаблок Українського щита), Шумлянський Л. В., Швайка І. А., Бутирін В. К. (2022)
Shabalin B. G. - The Chemical and Mineral Composition of Natural Zeolites and Their Sorption Properties During Ozonation With Drain Water From Nuclear Power Plants, Yaroshenko K. K., Lavrynenko O. M., Pavlenko O. Yu. (2022)
Степанюк Л. М. - Геохронологія гранітоїдів Добропільського масиву Приазов'я (Український щит), Бобров О. Б., Яськевич Т. Б., Шпильчак В. О. (2022)
Сьомка В. О. - Літієві руди Станкуватського і Полохівського рудних полів (Український щит), Пономаренко О. М., Степанюк Л. М., Бондаренко С. М., Сукач В. В., Курило C. І., Донський М. О. (2022)
Сукач В. В. - Мінералізація молібдену комплексного Au-Mo родовища Балка Золота (Середнє Придніпров'я, Український щит), Рязанцева Л. О., Бондаренко С. М., Котенко М. С. (2022)
Матковський О. І. - Історія мінералогії в працях академіка Євгена Лазаренка, його учнів і послідовників (до 110-річчя від дня народження вченого), Сливко Є. М. (2022)
Піонер-засновник нової науки Володимир Калюжний (до 100-річчя від дня народження) (2022)
Професор Зоя Максимівна Ляшкевич (до 90-річчя від дня народження) (2022)
Миколі Миколайовичу Павлуню — 70 (2022)
Ковальчук М. С. - Відкриття Геологічного музею у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2022)
Рішення Всеукраїнської наукової конференції "Геологічна будова і корисні копалини України" (2022)
Світлої пам'яті Євгена Федоровича Шнюкова: Вченого, Мореплавця, Людини! (2022)
Зміст журналу за 2022 р. (2022)
Содержание (2021)
Ковалиско Н. - Поколение в историко-социологической перспективе, Макеев С. (2021)
Малыш Л. - Три поколения украинцев в стратификационных иерархиях: сравнительная перспектива (2021)
Калашникова Л. - Ровесники независимости: делинквентное поведение несовершеннолетних (1990-е — начало 2000-х годов), Лобанова А. (2021)
Боднар Г. - Поколение независимости в Революции Достоинства (2021)
Судын Д. - Множественность моделей исторической памяти в украинском обществе (2021)
Резник А. - Общественно-политические последствия пандемии COVID-19 как вызовы легитимности социального порядка в Украине, Рахманов А., Резник В. (2021)
Паращевин М. - Особенности восприятия верующими ситуации с эпидемией COVID-19: данные исследования общественного мнения (2021)
Kasianczuk M. - The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services: The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia, Trofymenko O., Shvab M., Djuma V. (2021)
Шульга Р. - Дополненная реальность в реалиях функционирования искусства (2021)
Круглый стол "Методологические аспекты изучения политических установок населения в отношении государственных институтов”” (2021)
Полтораков А. - Украинские советские агенты изменений: социально-исторический контекст трансформации капиталов, Щиголь И. (2021)
Ручка А. - Памяти Рональда Инглхарта (2021)
Савельев Ю. - Человек эпохи модернизации: значение теории Рональда Инглхарта для социальных наук, Шестаковский А. (2021)
Содержание (2021)
Бурлачук В. - Власть как источник риска (2021)
Буткалюк В. - Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 для Украины (2021)
Иваненко Е. - Украинская гигономика: трансформация занятости, риски и перспективы (2021)
Макеев С. - Концепция классов в ранней работе Ф. Энгельса (2021)
Мельников А. - Концепция аналитической этнографии Джона Лофланда, Алексенцева-Тимченко Е. (2021)
Резник В. - Анализ исследовательских программ: социологический ракурс (2021)
Мороз Е. - Использование активных методов преподавания социологических дисциплин в условиях дистанционного обучения, Соболевская М., Червинская Т. (2021)
Maksymenko O. - The most common environmental concerns and adherence to some eco-friendly practices among Ukrainians (2021)
Национальное совещание по гендерному измерению "Возможности национальной системы мониторинга прав женщин и гендерного равенства” (2021)
Паниотто В. - Валерий Хмелько в моей жизни и жизни моих коллег (2021)
Мурадян Е. - О ценностях и об украинцах, Мусиездов А. (2021)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг" в 2021 году (2021)
Рущицький Я. Я. - Комп’ютерний аналіз повільних і швидких хвиль в композитному матеріалі, Юрчук В. М. (2022)
Дегтяр С. В. - Рух симетричного гіроскопа під дією сили тяжіння з дискретною випадковою зміною параметрів системи, Шушарін Ю. В., Жук Я. О. (2022)
Багно О. М. - Вплив шару в’язкої стисливої рідини на поверхневу нестійкість нестисливого пружного півпростору, підданого скінченним початковим деформаціям (2022)
Сторожук Є. А. - Точний розв’язок геометрично нелінійної задачі для піддатливої на поперечний зсув овальної циліндричної оболонки (2022)
Сенченков І. К. - Напружено-деформований стан листових елементів при одно- і двошаровому нарощуванні, Червінко О. П., Яковенко Н. Д. (2022)
Бабешко М. О. - Напружений стан та міцність тонкостінних конструкцій при неізотермічному повторному навантаженні, Галішин О. З., Савченко В. Г. (2022)
Бистров В. М. - Крайовий ефект та приповерхнева втрата стійкості в шаруватому композитному матеріалі при недосконалому контакті між шарами, Декрет В. А., Зеленський В. С. (2022)
Дацишин О. П. - Підповерхневі радіальні тріщини в зоні контакту в круговому диску, Рудавська І. А., Глазов А. Ю., Кравчук О. А. (2022)
Гонтаровський П. П. - Моделювання тріщиностійкості іонозміцненого силікатного скла при згинних деформаціях, Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Гармаш Н. Г., Мележик І. І. (2022)
Залюбовський М. Г. - Дослідження конструкційних параметрів чотириланкового шарнірного механізму приводу галтувальної машини, Панасюк І. В., Кошель С. О., Личов Д. О. (2022)
Özil F. - Dynamic Stability of Diamond Frame Structures, Demirtas S., Doğan H., Öztürk H., Sabuncu M. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Verbytskyi S. - Dry and wet tenderization of meats: basic features and technological equipment, Patsera N. (2022)
Андреус С. М. - Оптимізація технологічних параметрів виробництва ферментованого продукту з комбінованим складом сировини, Романчук І. О. (2022)
Баль-Прилипко Л. В. - Актуальні проблеми м’ясопереробної галузі та практичні підходи до вдосконалення рецептур ковбасних виробів, Ніколаєнко М. С., Чередніченко О. О., Даниленко С. Г., Степасюк Л. М., Назаренко М. В. (2022)
Бєлінська А. П. - Біоінженерні дослідження інактивації інгібіторів протеолітичних ферментів кунжуту в спортивному харчуванні, Петік І. П., Близнюк О. М., Бочкарев С. В., Хареба О. В. (2022)
Берник І. М. - Морозиво для оздоровчого харчування, Новгородська Н. В. (2022)
Войцехівська Л. І. - Дослідження гребінців птиці як нетрадиційного продукту птахопереробної промисловості, Вербицький С. Б., Пацера Н. М., Охріменко Ю. І. (2022)
Грушецький Р. І. - Гідратація молекул модифікаційних форм інуліну, Гріненко І. Г., Кузнєцова І. В., Зайчук Л. П., Данілова К. О. (2022)
Данілова К. О. - Дослідження динаміки оцукрювання крохмалевмісної сировини ферментним препаратом глюкоамілази в процесі ферментативного гідролізу, Олійнічук C. Т., Заварзіна О. С. (2022)
Майборода Ю. В. - Переваги та перспективи розвитку пластинчастих скребкових теплообмінників у виробництві спредів і сумішей з молочним жиром (2022)
Мінорова А. В. - Підбір та дослідження ефективності заквашувальних препаратів з підвищеною β-галактозидазною активністю, Романчук І. О., Даниленко С. Г., Рудакова Т. В., Крушельницька Н. Л., Потемська О. П., Наріжний С. А. (2022)
Морозова Л. П. - Синтетичний харчовий барвник тартразин (е102): безпека застосування та вплив на організм людини (2022)
Науменко О. В. - Біотехологічні показники хлібопекарських заквасок (огляд літератури), Чиж В. М. (2022)
Ободович О. М. - Інтенсифікація процесу вирощування дріжджів шляхом дискретно-імпульсного оброблення культуральних середовищ, Сидоренко В. В., Шейко Т. В. (2022)
Орлюк Ю. Т. - Вплив фізико-хімічних параметрів ферментації на склад термокислотної сирної маси (2022)
Ткаченко C. В. - Класифікація та вибір найбільш поширених типів кристалоутворювачів для уварювання утфелів, Шейко Т. В., Анісімова О. М., Кузнецова І. В. (2022)
Точкова О. В. - Використання амарантової олії у дитячому харчуванні, Мельник О. П., Хомічак Л. М., Ярмолюк М. А. (2022)
Хомічак Л. М. - Резистентний крохмаль у харчовій промисловості, Кузнєцова І. В., Пазюк В. М., Касамара А. С. (2022)
Шейко Т. В. - Дослідження впливу ферментного препарату Laminex 750 на якість дифузійного соку, Гутнікевич В. М., Хомічак Л. М. (2022)
Шугай М. О. - Перспективи використання Lасtobacillus casei у виробництві сиру зі скороченим (2022)
Юдіна Т. І. - Технологічні властивості борошна круп’яних культур для виробництва безглютенових кексів, Безрученко О. М. (2022)
Mytchenok O. - Identifying measures for increasing renewable energy generation from agroindustrial residues and wastes in Ukraine in accordance with the best practices in Latvia, Zēverte-Rivža S. (2022)
Бокій О. В. - Методичний підхід до оцінки продовольчої безпеки в регіонах України (2022)
Коваленко О. В. - Циркулярна економіка як ефективний інструмент скорочення втрат та відходів продовольства в Україні та світі, Ященко Л. О. (2022)
Лисенко Г. П. - Виклики та перспективи для ринку м’ясопродуктів у країнах із різними рівнями соціально-економічного розвитку (2022)
Саблук Г. І. - Сучасні тенденції трудової участі жінок в аграрному виробництві (2022)
Сало І. А. - Теоретичні підходи до ринкового регулювання економіки країни, Степура Л. О., Івановський А. В. (2022)
Свиноус І. В. - Організаційні підходи до управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств, Ібатуллін М. І., Сіра Ю. В. (2022)
Слободенюк О. І. - Удосконалення організаційних засад адресної продовольчої підтримки населення, Присяжнюк Н. М., Рудич О. О., Свиноус Н. І., Хахула Л. П. (2022)
Хахула Б. В. - Економічні проблеми розвитку інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах України (2022)
Шуст О. А. - Економічний механізм і ефективність інноваційної діяльності в харчовій індустрії АПК України, Варченко О. М., Крисанов Д. Ф. (2022)
У пам’ять Валерія Михайловича Ворони (1940–2022) (2022)
Ворона В. - Соціологія як наукова дисципліна: постпозитивістська концепція Дж. Александера та П. Коломі (2022)
Рахманов О. - Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду (2022)
Бурова О. - Популізм: драйвери, вимірювання та запобіжники (2022)
Іваненко О. - Ринок праці і зайнятість під час війни: стан та перспективи (2022)
Козлова І. - Культурна спадщина Львівщини: (візії експертних середовищ) (2022)
Гетман Ю. - Диджиталізація публічної сфери як підґрунтя інституціалізації громадсько-політичної активності онлайн (2022)
Коржов Г. - Соціологічні виміри кібербулінґу: сутність, наслідки, стратегії подолання, Єнін М. (2022)
Пилипенко В. - Постпозитивізм у мультипарадигмальному просторі соціальних та поведінкових наук (2022)
Отрешко Н. - Теоретична дослідницька програма транскультурності: історія формування, проблеми та перспективи (2022)
Макеєв С. - Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні (2022)
Степаненко В. - Громадська думка за часів війни (передмова) (2022)
Gallup G. - How important is public opinion in time of war? (2022)
Круглий стіл "Українське суспільство після перемоги" (2022)
Максименко О. - Короткий звіт про круглий стіл "Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти" (2022)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" 2022 року (2022)
Вихідні дані (2022)
Montesinos-Tubée D. B. - Senecio anastasioi (Asteraceae / Compositae: Senecioneae), a new caespitose species from the South Andes of Peru (2022)
Мельник В. І. - Географічне поширення Scutellaria altissima (Lamiaceae) в Україні, Багацька Т. С., Булах П. Є. (2022)
Skrypec K. - Traits of the pollination process in Gladiolus imbricatus and Iris sibirica (Iridaceae), Tasenkevich L. (2022)
Білоножко Ю. О. - Особливості деревних рослин, які заселяє Vіscum album (Santalaceae) у місті Києві, Калафат Л. О., Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Приваліхін С. М., Демкович А. Є., Пірко Я. В. (2022)
Тихоненко Ю. Я. - Види родів Chrysomyxa та Rossmanomyces (Pucciniales) в Україні (2022)
Федорончук М. М. - Аналіз динаміки ареалу раритетних видів судинних рослин флори України. 1. Cymbaria borysthenica (Orobanchaceae) (2022)
Абрамович А. О. - Удосконалення вихрострумового ідентифікатора металів на основі кореляційного підходу (2022)
Krasnobayev V. A. - Methods for tabular implementation of arithmetic operations of the residues of two numbers represented in the system of residual classes, Yanko A. S., Kovalchuk D. M. (2022)
Pershyna I. I. - Restoration of discontinuous functions by discontinuous interlination splines (2022)
Хаханова Г. В. - Квантові цифро-аналогові обчислення, Чумаченко С. В., Рахліс Д. Ю., Хаханов І. В., Хаханов В. І. (2022)
Бодянський Є. В. - Кластеризація масивів даних на основі комбінованої оптимізації функцій щільності розподілу та еволюційного методу котячих зграй, Плісс І. П., Шафроненко А. Ю. (2022)
Subbotin S. A. - Data clustering based on inductive learning of neuro-fuzzy network with distance hashing (2022)
Danshyna S. Yu. - Information technology of transport infrastructure monitoring based on remote sensing data, Nechausov A. S., Andrieiev S. M. (2022)
Kungurtsev O. B. - Determination of inheritance relations and restructuring of software class models in the process of developing information systems, Vytnova A. I. (2022)
Sulema Ye. S. - Synthesis of the symbologies of multicolor interference-resistant bar codes on the base of multi-valued BCH codes, Drozdenko L. V., Dychka A. I. (2022)
Turbal Y. V. - Permanent decomposition algorithm for the combinatorial objects generation, Babych S. V., Kunanets N. E. (2022)
Холодна Н. M. - Технологія ідентифікації рерайту в текстовому контенті на основі методів машинного навчання, Висоцька В. А. (2022)
Kozhukhivskyi A. D. - Risk assessment modeling of ERP-systems, Kozhukhivska O. A. (2022)
Zablodskiy N. N. - Electromagnetic processes research in the working chamber walls of electromechanical disintegrator, Gritsyuk V. Yu., Timofeeva О. A. (2018)
Найденко Е. В. - Реализация оптимального управления механизмом горизонтального перемещения (2018)
Квашнин В. О. - Анализ значений параметров асинхронных двигателей, определенных аналитическим и итерационными методами, Косенко В. А., Квашнин В. В. (2018)
Беликова Л. Я. - Шестифазные обмотки статоров асинхронных двигателей, Петрушин В. С., Чайковский В. П., Якимец А. М. (2018)
Дорошенко О. І. - Про фізику електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, Борисенко С. О., Ненов П. П. (2018)
Островерхов М. Я. - Дослідження енергоефективності приводу електричних транспортних засобів з автономним живленням із суперконденсатором та перетворювачем постійного струму, Трінчук Д. Я. (2018)
Савенко О. С. - Формування сигнатури поведінки програми на основі трасування АРІ викликів, Нічепорук А. О., Нічепорук А. А., Нічепорук Ю. О. (2018)
Захожай О. І. - Спільний аналіз інформаційних ознак у багатопараметричних комбінованих системах розпізнавання образів (2018)
Астахова Н. А. - Автоматизированная информационная система научный рейтинг, Парамонова О. С., Парамонов А. И. (2018)
Еліас Р. - Ємнісна складність та вбудований контроль пристроїв для опрацювання елементів розширених полів Галуа, Глухов В., Рахма М., Жолубак І. (2018)
Vostrov G. - Mathematical methods for constructing hash functions based on the theory of finite fields in information technology systems, Ponomarenko O. (2018)
Говорущенко Т. О. - Емерджентні властивості як наслідки недостатності інформації у специфікації вимог до програмного забезпечення (2018)
Vostrov G. - Generalized Artina hypothesis and computer information model its solutions, Opiata R. (2018)
Бойко В. Д. - Верификация первичной транспортной документации с использованием технологии связных списков (2018)
Тимчук О. С. - Компактная автоматизированная гидропонная система, Барыбин А. И., Зайцева Э. Е., Розанов И. Е. (2018)
Dermenzhy I. - Modeling the formation processes of factorization algorithms based on the elliptic curves theory, Vostrov G. (2018)
Vostrov G. - Modeling of the primitive roots structure that are associated with given prime numbers, Yakshyn I. (2018)
Vostrov G. - Sequence internal structure formation during pseudorandom generation, Khrinenko A. (2018)
Водичев В. А. - Исследование автоматизированной системы управления электроприводом подачи фрезерного станка, Али А. (2018)
Щерба А. А. - Електрофізичні процеси деградації зшитої поліетиленової ізоляції силових кабелів і самоутримних ізольованих проводів за несинусоїдних напругах і струмах, Щерба М. А., Перетятко Ю. В. (2023)
Подольцев О. Д. - Оцінка швидкості старіння полімерної ізоляції силового кабелю під дією періодичної несинусоїдної напруги, Ломко М. О. (2023)
Мисак Т. В. - Аналіз стійкості системи стабілізації напруги на накопичувальному конденсаторі трифазного паралельного активного фільтра (2023)
Мартинов В. В. - Визначення умов зменшення енергонакопичення у вихідних колах джерел електроживлення потужних газорозрядних установок (2023)
Пересада С. М. - Адаптивні спостерігачі частоти двофазних та однофазних гармонічних сигналів, Ніконенко Є. О., Ковбаса С. М., Кузнєцов О. (2023)
Шуруб Ю. В. - Визначення параметрів типових цифрових статичних регуляторів промислових електроприводів (2023)
Попович О. М. - Дослідження енергоефективності електромеханічної системи водопостачання багатоповерхового будинку із дворівневими стояками, Яшин Р. В. (2023)
Кириленко О. В. - Аналіз зміни частоти в ОЕС України за різних режимів її роботи, Павловський В. В., Стелюк А. О., Леньга О. В., Зайченко В. Б., Лиховид Ю. Г. (2023)
Денисюк С. П. - Оптимізація витрат первинного палива на локальних ринках електроенергії в системах з дизель-генераторами, Бєлоха Г. С., Дерев’янко Д. Г. (2023)
Блінов І. В. - Зниження витрат на покриття небалансів учасників балансуючої групи виробників електричної енергії з відновлюваних джерел, Мірошник В. О., Лоскутов С. (2023)
Ahmed A. J. - Decision-making method for the optimum allocation оf charging stations of electric vehicle in distribution networks, Alkhafaji M. H., Mahdi A. J. (2023)
Божко І. В. - Застосування імпульсного бар’єрного розряду для обробки поверхні пластин зі сталі марки 25хгнмт, Кондратенко І. П., Лобанов Л. М., Пащин М. О., Берднікова О. М., Миходуй О. Л., Кушнарьова О. С., Гончаров П. В. (2023)
Самков О. В. - Пристрій багатоканального моніторингу синхросигналів SMART GRID енергосистем з оптимальним за швидкодією фазовим автопідстроюванням частоти, Коваль В. В., Лисенко В. П., Кальян Д. О., Рибіна О. Б., Осінський О. Л. (2023)
До 85-річчя від дня народження Чекаловця Віктора Ігнатовича (2022)
Спогади колег та учнів (2022)
Каличева Н. Є. - Інформаційні технології як чинник забезпечення сталого розвитку складського господарства підприємства, Абрамчук В. С., Лобанова Є. В. (2022)
Ярова Н. В. - Світова економічна концепція створення логістичного центру на базі морського торговельного порту, Воркунова О. В. (2022)
Кібік О. М. - Економічні передумови інноваційного розвитку юридичного консультування в транспортному секторі України, Корнілова О. В., Калмикова Н. Ю. (2022)
Ландовський Я. Е. - Вимушена міграція українців: виклики та очікування, Михайлюк І. І. (2022)
Ковтун Т. А. - Модель метаболізму стаціонарного стану проєкту екологістичної системи, Фіногенова І. О. (2022)
Горященко Ю. Г. - Фінансування малого інноваційного підприємництва в сучасних умовах розвитку, Онищенко У. В., Малихіна К. В. (2022)
Чебанова Т. Є. - Підвищення ефективності роботи підприємств морського бізнесу за рахунок впровадження цифровізації, Даценко Н. С. (2022)
Холоденко А. М. - Оптимізація інвестицій у підготовку моряків, Гонтар А.В., Шабатура Ю.П. (2022)
Однолько В. О. - Теоретичні основи сервісу на підприємстві готельно-ресторанної справи (2022)
Михайлюк І. І. - Екологічні аспекти розвитку туризму (2022)
Правила подання наукових статей до опублікування (2022)
Фещенко Ю. І. - Оптимальна тривалість індивідуалізованих режимів антимікобактеріальної терапії для хворих на лікарсько стійкий туберкульоз із включенням бедаквіліну та перепрофільованих ліків, Литвиненко Н. А., Гранкіна Н. В., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М. (2022)
Тодоріко Л. Д. - Особливості патогенезу коронавірусної інфекції та прогноз щодо патоморфозу туберкульозу легень в умовах пандемії COVID-19, Фещенко Ю. І., Сем’янів І. О., Кужко М. М., Шевченко О. С., Любевич Р. Л. (2022)
Гаврисюк В. К. - Рефрактерний саркоїдоз легень: визначення, критерії діагнозу, поширеність, Меренкова Є. O., Дзюблик Я. О., Морська Н. Д., Пендальчук Н. В., Ячник А. І., Власова Н. А., Страфун О. В., Биченко О. В. (2022)
Дмитрієв К. Д. - Хронічне обструктивне захворювання легень та серцево-судинна патологія з фокусом на аритміях, Слепченко Н. С. (2022)
Яковенко О. К. - Віддалені результати перебігу негоспітальної вірусної пневмонії COVID-19 за даними комп`ютерної томографії, Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Тарасенко О. Р., Святненко В. А., Линник М. І. (2022)
Тодоріко Л. Д. - Поширеність та ефективність лікування поєднаної патології туберкульозу з множинною лікарською стійкістю та цукрового діабету, Сем’янів І. О. (2022)
Гаврисюк В. К. - Нові підходи до ведення хворих на саркоїдоз легень, Меренкова Є. O., Дзюблик Я. О., Гуменюк Г. Л., Морська Н. Д., Пендальчук Н. В., Ячник А. І., Власова Н. А., Страфун О. В., Биченко О. В. (2022)
Дзюблик І. В. - Алгоритми лабораторної діагностики COVID-19, Боророва О. Л., Капітан Г. Б., Яковенко О. К. (2022)
Литвиненко Н. А. - Найкращі клінічні практики ведення небажаних явищ за режимом BPAL (клінічний випадок), Погребна М. В., Процик Л. М., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Щербакова Л. В., Чоботар О. П. (2022)
Опанасенко М. С. - Клінічний випадок хілотораксу у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Терешкович О. В., Конік Б. М., Брянський М. В., Білоконь С. М. (2022)
Авторам журнальних публікацій (2022)
Коваліско Н. - Покоління в історико-соціологічній перспективі, Макеєв С. (2021)
Малиш Л. - Три покоління українців у стратифікаційних ієрархіях: порівняльна перспектива (2021)
Калашнікова Л. - Ровесники незалежності: делінквентна поведінка неповнолітніх (1990-ті — початок 2000-х років), Лобанова А. (2021)
Боднар Г. - Покоління незалежності в Революції Гідності (2021)
Судин Д. - Множинність моделей історичної пам’яті в українському суспільстві (2021)
Резнік О. - Суспільно-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики леґітимності соціального порядку в Україні, Рахманов О., Резнік В. (2021)
Паращевін М. - Особливості сприйняття вірянами ситуації з епідемією COVID-19: дані дослідження громадської думки (2021)
Kasianczuk M. - The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services: The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia, Trofymenko O., Shvab M., Djuma V. (2021)
Шульга Р. - Доповнена реальність у реаліях функціювання мистецтва (2021)
Круглий стіл "Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів” (2021)
Полтораков О. - Українські радянські аґенти змін: соціально-історичний контекст трансформації капіталів, Щиголь І. (2021)
Ручка А. - Пам’яті Рональда Інґлгарта (2021)
Савельєв Ю. - Людина епохи модернізації: значення теорії Рональда Інґлгарта для соціальних наук, Шестаковський О. (2021)
Лист головного редактора (2022)
Дембіцький С. - Цінність самореалізації у структурі індивідуальної життєдіяльності, Сидоров М. (2022)
Лавріненко Н. - Готовність населення України прийняти проґресивну систему оподаткування (2022)
Бевзенко Л. - Парадигма складності в соціологічному теоретизу­ванні та культура метамодерну — контури взаємної леґітимації (2022)
Середа П. - Роль культурного та соціального капіталів у суб’єктивній оцінці здоров’я, Мальцева К. (2022)
Мажак І. - Соціальні нерівності у здоров’ї: головні підходи до вивчення (2022)
Касянчук М. - Між публічним та приватним: гомо- та бісексуальні чоловіки міських аґломерацій Донецької області як локальна домодерна спільнота, Лещинський Є., Трофименко О. (2022)
Гуменюк В. - Аґентність учнів у контексті інноваційного навчального середовища: концептуалізація та теоретичні засади (2022)
Іваненко О. - Соціологія і демографія: про ролі, зв’язки та призначення наук, Корегін О. (2022)
Куровська Г. - Застосування засад акторно-мережевого підходу в соціології професій (2022)
Shapovalov S. - The Day of Ukrainian Writing and Language — 2021: Is the use of Ukrainian as an official language in the public sphere increasing? (2022)
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України інформує (2022)
Максименко О. - "Ґлобальні та локальні кризи: ­переосмислюючи українське суспільство". XV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної та Валерія Хмелька (2022)
Костенко Н. - Всередині та поза межами ідентичності в культурному досвіді пандемії та війни (2022)
Макеєв С. - Інституційні стани: норма, патологія, надзвичайність (2022)
Резнік О. - Особливості вимірювання популістських орієнтацій громадян у соціальних науках, Козловський О. (2022)
Рахманов О. - Феномен популізму у розвинених та перехідних суспільствах: особливості проявів та детермінанти (2022)
Стегній О. - Дискурсивний аспект достовірності емпіричного соціологічного знання (2022)
Казаков В. - Микола Кондратьєв: теоретико-методологічні основи дослідження суспільства (2022)
Паращевін М. - Динаміка підтримки соціальних змін в Україні та конфесійна належність: чи є зв’язок? (2022)
Касянчук М. - Мова ворожнечі щодо ЛҐБТ в українських онлайн-медіях (2022)
Maltseva K. - Stress perception: A pathway from socio-economic status to health (2022)
Sharapov K. - The impact of the COVID-19 pandemic on people with disabilities in Ukraine: Perspectives of the organisations of persons with disabilities, Anderson D., Burova O., Nazarenko V., Polishchuk O. (2022)
Круглий стіл "Освіта: царина для соціологічних досліджень та запорука ­виживання суспільства в надзвичайних умовах" (2022)
Бушуєв С. Д. - Ентальпія як міра потенціалу організації, Бушуєва Н. С., Онищенко С. П., Андрієвська В. О. (2022)
Бушуєва Н. С. - Надихаюча інтуїція і креатив в управлінні інноваційними проєктами, Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б. (2022)
Єгорченкова Н. Ю. - Аналіз сучасних методів підвищення ефективності управління портфелями проєктів і програм, Єгорченков О. В., Сазонов А. В. (2022)
Tsiutsiura M. - Representation of comfort idicators by means of DFD-diagrams, Kostyshynа N., Yerukaiev A., Tyshchenko D. (2022)
Альперт С. І. - Новітній підхід до застосування теорії Дезера – Смарандаке при класифікуванні земляного покриву під час проведення дистанційного зондування із використанням безпілотних літальних апаратів (2022)
Козлов О. В. - Гібридний мультиагентний метод для оптимізації нечітких комп'ютерних систем, Кондратенко Ю. П., Скакодуб О. С. (2022)
Бєлов І. Д. - Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді, Вабіщевич М. О., Дєдов О. П., Кривенко О. П. (2022)
Бідніченко О. Г. - Сучасні тенденції розвитку систем автоматизованого комп’ютерного моделювання (2022)
Горда О. В. - Колорометричний аналіз зображення будівельного майданчика, Цюцюра С. В., Лященко Т. О. (2022)
Пасько Р. М. - Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури, Панько О. М., Теренчук С. А. (2022)
Шестак Я. І. - Моделювання єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти (2022)
Аксельрод Р. Б. - Сучасні економіко-організаційні імперативи будівельного девелопменту в проєктах адміністрування стратегічними змінами підприємств, Трач Р. В. (2022)
Кушнір І. І. - Методична регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення проєктів "Розумний дім" у сучасній системі будівельного девелопменту (2022)
Петренко Г. С. - Визначення загальносистемних детермінант динамічного розвитку будівельних підприємств у концептах комплаєнс- та ризик-менеджменту, Гриненко І. М., Ніколаєв Г. В., Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Рогач К. А. (2022)
Рижакова Г. М. - Сучасний вектор оновлення будівельного девелопменту в контексті стратагем Integrated Project Delivery, Кіщак Н. Г., Хоменко О. М., Ротов О. О., Ніколаєва М. Ю., Веремєєва Т. І. (2022)
Шпаков А. В. - Методологічні підходи формування інноваційних технологій управління підприємствами в динамічному бізнес-середовищі будівельного девелопменту (2022)
Клапченко В. І. - Фрактальне моделювання стохастичних процесів і розвиток статистичних уявлень, Краснянський Г. Ю., Кузнецова І. О., Гаць К. І. (2022)
Соколовська А. М. - Найкращі практики звітування про податкові витрати та необхідність їх запровадження в Україні, Райнова Л. Б. (2022)
Десятнюк О. М. - Податкова політика в контексті стабілізації енергетичних ринків, Ткачик Ф. П. (2022)
Радіонов Ю. Д. - Державні фінанси у воєнний та поствоєнний періоди (2022)
Гладких Д. М. - Ключові інструменти зниження інфляції в Україні, Любіч О. О. (2022)
Кучерява М. В. - Удосконалення формування нефінансової звітності підприємств в умовах диджиталізації (2022)
Ларікова Т. В. - Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів у період воєнного стану (2022)
Колєсніченко А. С. - Компаративний аналіз форми фінансової звітності "Баланс" для малих та середніх підприємств (2022)
Пам’яті видатного українського вченого-економіста, державного діяча, патріота Батьківщини (2022)
Дембіцький С. - Загальні установки щодо держави загального добробуту: концепт та особливості вимірювання (2022)
Москотіна Р. - Побудова індексу на підставі індикаторів методики GSR-5 із використанням моделі ґрадуйованих відповідей (2022)
Степаненко В. - Концепція громадянського суспільства як дослідницька програма (2022)
Резнік О. - Популізм у суспільстві з надлишком викликів: загроза демократії чи можливість її кориґування? (2022)
Прибиткова І. - Україна в демографічному вимірі: кризові явища у сфері відтворення населення (1991–2021) (2022)
Малиш Л. - Поколінні відмінності у сприйнятті соціальної ситуації (2022)
Чепурко Г. - Ринок праці України: сучасні виклики та ризики (2022)
Міщенко М. - Громадська думка існує, але чи завжди її можна виявити? (2022)
Резнік В. - Ідеї постпозитивізму у соціології: рецепція Дж. Берґера, М. Зелдича мол. та Д. Ваґнера (2022)
Кононов І. - Політична гегемонія і духовне виробництво на світовій напівпериферії (Внесок у сучасну соціологію школи професора Томаша Зарицького) (2022)
Maksymenko O. - Teaching and learning in the first days and weeks of the war between Russia and Ukraine: A presentation at the TASA Social Sciences Week 2022, Marchuk N., Zemliana T. (2022)
Hiroko Oe - How to Sustain Businesses in the Post-COVID-19 Era: A Focus on Innovation, Sustainability and Leadership, Yamaoka Y., Duda K. (2022)
Nelson Teh Song Aik - Assessing the Impact of Friendly Family Practice in Reducing Employee Turnover in Malaysian Private Higher Educational Institutions (2022)
Makole K. R. - Coalition Governance: Unchartered Waters in South African Political Landscape, Ntshangase B. A., Adewumi S. A. (2022)
Msosa S. K. - The Impact of Corporate Social Investment on Customer Loyalty in the Gaming Industry (2022)
Koibichuk V. - Education and Business in Conditions of Coopetition: Bibliometrics, Samoilikova A., Herasymenko V. (2022)
Ngcobo S. - University Administrative Employees’ Perceptions of Their Offices’ Physical Environment Comfort, Mhlanga J. S. (2022)
Boiko A. - Open Research Data in the Open Science Ecosystem and Business Environment, Kramarenko O., Mayboroda T. (2022)
Stavrova E. - Academic Publishing: Research Leadership in the Context of Digitalization and Globalization of the Business Environment (2022)
Mathur M. - Excess COVID-19 Infections, Mortality, and Economic Development in India, Ray A. (2022)
Anggraeni F. S. - Fathanah Responsive Leadership: As a Supplement in the Satellite Model, Widarno B. (2022)
Gentle P. F. - Book Review on Frank N. Pieke and Koichi Iwabuchi (2021). Global East Asia: Into the Twenty-First Century (2022)
Євгену Івановичу Головасі — 70 років (2020)
Академічна і публічна соціологія: досвід кількох десятиліть і сучасні проблеми Інтерв’ю Сергія Дембіцького з Євгеном Головахою (2020)
Стегній О. - Публічний простір достовірності соціологічного знання: case "електоральні дослідження” (2020)
Коваліско Н. - Різноманітність і відносна автономність уявлень населення України про соціальну нерівність, Макеєв С. (2020)
Петрушина Т. - Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії (Частина перша. Теоретичний та емпіричний виміри економічної ґлобалізації), Арсеєнко А. (2020)
Чепурко Г. - Ґлобальні ризики та їхні системні наслідки (2020)
Толстих Н. - Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України (2020)
Ковальська Є. - Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера (2020)
Бурлачук В. - Колективна пам’ять: між цінностями та історичним знанням (2020)
Касянчук М. - Стан одностатевих партнерств в Україні, Шеремет С., Трофименко О. (2020)
Бойко Н. - Рухлива (Liquid) демократія доби інтернету (2020)
Lukash I.-G. - Using ethnographic approach and cultural models framework in research on recreational drug use, Maltseva K. (2020)
Скокова Л. - Соціологія ризику в міждисциплінарному контексті (2020)
Степаненко В. - COVID-19 як нова соціальна реальність (2020)
Малиш Л. - Рух у соціальній ієрархії в добу трансформації: сприйняття з боку населення посткомуністичних країн (2020)
Мацієвський Ю. - Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на "сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні (2020)
Петрушина Т. - Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії (Друга частина. Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної ґлобалізації), Арсеєнко А. (2020)
Бевзенко Л. - Аґенти соціальних змін у кризовому соціумі: варіанти проблематизації та контури концептуальної рамки дослідження (2020)
Рахманов О. - Детермінанти ставлення громадян до українського уряду: соціологічний аналіз (2020)
Pylypenko V. - Value-driven issues throughout the development of sociological theory, Chepurko G. (2020)
Круглий стіл "Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика” (2020)
Бакіров В. - Про соціологію як соціальну фізику та ідеологію служіння народові (2020)
Пам’яті Ігоря Орестовича Мартинюка (2020)
Чепурко Г. І. - Пам’яті Володимира Андрійовича Піддубного, Ручка А. О., Привалов Ю. О., Сапекін Ю. В., Сакада М. О. (2020)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2020 року (2020)
Дембіцький С. - Геополітичні орієнтації населення України у 2018 – 2020 роках: динаміка змін та сучасний стан (2021)
Борецька М. - Європейські цінності в аксіопросторі сучасної української молоді (2021)
Пясковська А. - Домагання та досягнення як чинники щастя/задоволеності: механізми формування (2021)
Коваліско Н. - Соціологія соціальної структури покоління, Макеєв С. (2021)
Буткалюк В. - Нерівність у сфері праці: ґлобальний вимір (2021)
Чепурко Г. - Пандемія COVID-19: виклики та загрози у соціальній сфері (2021)
Burova O. - Sociological analysis of the factors influencing citizens’ attitudes to local governments in Ukraine (2021)
Шевченко С. - Булінґ та протидія йому в освітньому просторі. Соціологічний аналіз (2021)
Петренко-Лисак А. - Балконний простір: антрополого-соціологічна розвідка, Полек Т. (2021)
Іващенко О. - Про громадян України як платників податків у соціологічному вимірі, Боярчук Д., Шульга Є. (2021)
Стегній О. - Біополітика в період пандемії COVID-19: дилеми суспільної безпеки та свободи (2021)
Паніотто В. - Наш друг Мелвін Кон (2021)
Глуханюк В. М. - Застосування системи управління навчанням collaborator у створенні електронного освітнього середовища з підготовки педагогів середньої та професійної освіти, Шимкова І. В., Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. (2021)
Гриценчук О. О. - Загальні підходи до побудови та розвитку інформаційно-цифрового навчального середовища: досвід нідерландів (2021)
Гуревич Р. С. - Роль цифрових технологій навчання в епоху цивілізаційних змін, Кадемія М. Ю., Опушко Н. Р., Ільніцька Т. С., Плахотнюк Г. М. (2021)
Мельник Л. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, Зарічна О. В., Колядич Ю. В. (2021)
Новицький С. В. - Загальні підходи до оцінювання результативності педагогічних досліджень з використанням інформаційно-цифрових технологій (2021)
Пінчук О. П. - Розвиток цифрової компетентності – професійно значущого складника підготовки офіцерів збройних сил україни, Прокопенко А. А. (2021)
Радкевич В. О. - Розроблення і застосування smart-комплексів навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців, Гуменний О. Д., Радкевич О. П. (2021)
Чепелевська М. М. - Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців, Кадемія М. Ю. (2021)
Шерман М. І. - Інтеграція сервісу веб конференцій для забезпечення дистанційної освіти в освітнє інформаційно-комунікаційне середовище херсонського державного університету, Романенко В. М., Лемещук О. І. (2021)
Білоус В. П. - Основи оволодіння руховими навичками музиканта-виконавця (2021)
Bondar N. D. - Formation of positive motivation for philologists-translators by means of distance technologies (2021)
Гордійчук Г. Б. - Інформаційно-освітній портал – ефективний засіб навчання студентів, Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л., Данилишина К. О., Шахіна І. Ю. (2021)
Гриб’юк О. О. - Імерсивні технології в освіті: особливості когнітивного розвитку дитини у віртуальному середовищі в процесі дослідницького навчання (2021)
Дем’яненко В. М. - ІКТ як основний змістовий фокус у системі підготовки вчителів, Дем’яненко В. Б. (2021)
Petliovana L. L. - Authenticity and motivation in teaching ESP (2021)
Федорова О. В. - Шляхи подолання ризиків групової роботи у навчанні іноземних мов, Бабічева М. Г., Степенко О. Г. (2021)
Хомишак О. Б. - Викладацький блог як сучасний засіб формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2021)
Чекан О. І. - Дидактична модель формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій, Гедеон (Кравченко) М. Ю. (2021)
Яськова Н. В. - Про використання електронних соціальних мереж researchgate та academia.edu для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень (2021)
Богачков Ю. М. - Індекс якості освітньої траєкторії індивіда (ОТІ), Мілашенко В. М., Ухань П. С. (2021)
Дембіцька С. В. - Розвиток вищої освіти в посткоронавірусному суспільстві, Кобилянський О. В., Горохівська Т. М., Пугач В. М. (2021)
Кадемія М. Ю. - Реалізація змішаного навчання засобами цифрового освітнього середовища, Кізім С. С., Люльчак С. Ю., Савчук І. В. (2021)
Кобися В. М. - Інтернет-освіта - сучасні технології, методи та засоби електронного навчання, Кобися А. П., Куцак Л. В. (2021)
Коломієць А. М. - Методологічні підходи до організації дизайн-освіти (аналіз і використання німецького досвіду), Швець О. А., Коломієць Д. І., Бабчук Ю. М. (2021)
Марчук І. П. - Психолого–педагогічні проблеми професійної підготовки майбутніх соціологів: гендерний підхід (2021)
Protsenko I. I. - Conditions of professional management of teacher competence development of the new ukrainian school (2021)
Сороко Н. В. - Використання імерсивних технологій для підготовки майбутніх перекладачів східних мов, Гаєвська О. В. (2021)
Саранча І. Г. - Індивідуальна інклюзивна освітня траєкторія: сутність та зміст, Швед В. В., Омельченко О. В. (2021)
Шевчук О. Ф. - Прогностична валідність двомодельної системи конкурсного відбору студентів економічного напрямку (2021)
Титул, Зміст (2022)
Локшина О. - Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій, Глушко О., Джурило А., Кравченко С., Максименко О., Нікольська Н., Шпарик О. (2022)
Лукіна Т. - Зарубіжні підходи до розроблення моделей самооцінювання закладів загальної середньої освіти (2022)
Мар’єнко М. - Організація навчального процесу у ззсо засобами цифрових технологій під час воєнного стану, Сухіх А. (2022)
Васильєва В. - Стан дистанційного навчання математики під час війни в Україні (2022)
Видайчук Т. - Аспекти історії української мови як засіб формування національної ідентичності та історичної пам’яті (2022)
Пузіков Д. - Чинники впливу на проєктування змісту повної загальної середньої освіти та прогнозні сценарії його розвитку в умовах війни (2022)
Пушкарьова Т. - Урахування вікових особливостей суб’єктів пізнання в умовах безперервного провадження інсайт технології (2022)
Сікорський П. - Педагогічні закономірності та їх роль у новій початковій школі (2022)
Редько В. - Особливості навчання іноземної мови учнів 5 – 6 класів гімназії з кліповим мисленням, Полонська Т. (2022)
Годованюк Т. - Деякі аспекти організації змішаного навчання математики в закладах середньої освіти, Васильєва Д. (2022)
Твердохліб І. - Організаційно-педагогічне та програмно-технічне забезпечення дистанційного навчання в умовах воєнного стану (2022)
Павловський Ю. - Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій (2022)
Жданкіна А. - Педагогічні умови патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства (2022)
Титул, Зміст (2022)
Локшина О. - Підтримка ЄС інтеграції українських дітей і молоді в системи освіти держав-членів в умовах війни РФ проти України: стратегічні орієнтири та успішні практики, Джурило А., Максименко О., Шпарик О. (2022)
Джурило А. - Європейські підходи до розроблення політики оцінювання шкіл як інструмент забезпечення якості (2022)
Шпарик О. - Цифрова трансформація середньої освіти: спільні стратегічні вектори США та країн ЄС (2022)
Антонюк О. - Використання освітнього коучингу для зменшення навчального стресу та посилення академічної мотивації студентів під час війни: теоретичний аспект (2022)
Здольник Б. - Аналіз освітніх компонент італійських та українських ЗВО зі спеціальності "Туризм” (2022)
Малихін О. - Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: змішане навчання, Арістова Н., Рогова В. (2022)
Горіховський М. - Використання різних видів навчання студентів фахової передвищої освіти в умовах війни, теорія та практика, Оганесян В. (2022)
Назаренко Т. - Дослідження функції географічної складової в шкільних природничих інтегрованих курсах, Полтавченко Д. (2022)
Камишин В. - Теоретичні основи евристичного підходу до встановлення тезаурусу навчальної дисципліни, Рева О., Завгородній С., Сагановська Л. (2022)
Пушкарьова Т. - Інсайт-технологія: природа, структура, можливості (2022)
Дічек Н. - До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722 – 1794): Людина і смисл її життя у творчості Г. Сковороди (2022)
Яковчук М. - Система мовленнєвих ситуацій для компетентнісно орієнтованого навчання німецькомовного спілкування учнів 5 класів у закладах загальної середньої освіти (2022)
Яковлєва І. - Використання освітніх платформ в освітньому середовищі (2022)
Швець Т. - Групова взаємодія здобувачів дошкільної освіти як основа формування впевненості в собі (2022)
Тарапон К. В. - Розробка складу гранул для оральної суспензії на основі німесуліду, Грошовий Т. А. (2022)
Михалків М. М. - Вивчення спектральних характеристик декстрометорфану, Яцюк В. М., Коробчук В. М., Дмитрів М. І., Івануса І. Б. (2022)
Яромій М. І. - Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення мангіферину в м’якій лікарській формі, Половко Н. П., Бевз Н. Ю. (2022)
Стадницька Н. Є. - Порівняння асортименту лікарських засобів, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа в Україні та Польщі, Паращин Ж. Д., Лобур І. П. (2022)
Олійник П. В. - Фармацевтичне забезпечення населення в умовах воєнного стану: аналіз та перспективи, Чухрай І. Л., Олійник С. П. (2022)
Малоштан Л. М. - Вплив сухого екстракту пагонів верби сахалінської на агрегацію і гемостаз в умовах експериментального тромбофлебіту, Артемова К. О. (2022)
Гала Л. О. - Історичний аналіз розвитку та становлення належної клінічної практики (2022)
Бондаренко Я. С. - Вибіркове обстеження домогосподарств StatVillage (2022)
Булат А. Ф. - Mатематичні моделі двоетапних задач оптимального розміщення-розбиття в умовах невизначеності, Кісельова О. М., Гарт Л. Л., Притоманова О. М. (2022)
Гарт Л. Л. - Проєкційно-ітераційна реалізація явних двошарових ітераційних методів для розв’язування некоректних операторних рівнянь (2022)
Диханов С. В. - Аналіз вмісту вебсторінок із застосуванням частотної моделі тексту, Гук Н. А. (2022)
Єгошкін Д. І. - Aдаптивний алгоритм редукції нечіткої бази правил на основі даних на-вчальної вибірки, Гук Н. А. (2022)
Золотько К. Є. - Управління та діагностика надання ІТ-сервісів, Красношапка Д. В. (2022)
Караваєв К. Д. - Узагальнення задач упорядкування з урахуванням неповного завантаження, Турчина В. А. (2022)
Козакова Н. Л. - Застосування евристичних алгоритмів для формування кредитного портфеля банку, Черницька О. В., Шейченко П. О. (2022)
Красношапка Д. В. - Моделювання управління сонячним випромінюванням з використанням орбітальних дзеркал з урахуванням залежності альбедо Землі від температури, Золотько К. Є. (2022)
Магас O. С. - Kонструювання нейронної мережі для апроксимації розв’язку оберненої задачі з нелінійним еліптичним оператором (2022)
Maliienko O. O. - The study of the influence of combined changes in the initial data on the occurrence of anomalies for resource allocation, Turchyna V. A. (2022)
Наконечна Т. В. - Використання семантичних мереж при підготовці фахівців, Нікулін О. В. (2022)
Послайко Н. І. - Дослідження перехідного режиму в системі масового обслуговування типу з урахуванням економічного ефекту від обслуговування заявок (2022)
Соф’їн О. П. - Pозробка алгоритму генерації керуючих скінченних автоматів мілі в задачі про штучного мураху, Шевельова А. Є. (2022)
Турчин В. М. - Cтатистичний аналіз антропометричних характеристик каналу стегнової кістки, Лоскутов О. Є., Сотула М. В. (2022)
Турчин В. М. - Щодо розподілу деяких функціоналів на класах імплантатів кульшового суглоба, Лоскутов О. Є., Сотула М. В. (2022)
Турчина В. А. - Вплив початкових даних задачі паралельного упорядкування з перериваннями на оптимальність розв’язку, Коваленко Є. О. (2022)
Газдаг В. - Українські та російські запозичення з професійної лексики в закарпатських угорських говорах (2022)
Глуховцева К. - Відображення сутності мовних одиниць в образних висловлюваннях про мову, Глуховцева І. (2022)
Гримашевич Г. - Способи вираження присудка в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року (2022)
Колоїз Ж. - Густативні найменування як фрагменти біблійної глютонії (2022)
Karmacsi Z. - A Magyar helyesírási alapelvek változása a három legutóbbi helyesírási szabályzat alapján, Nagy A., Csurman-Puskás A. (2022)
Лесюк М. - Становлення граматичних форм повнозначних частин мови в українській і польській мовах (2022)
Прадід Ю. - Особливості творення прізвищ, похідних від прізвища Дід (на матеріалі прізвищ, поширених в Україні) (2022)
Semeniuk A. - Lexico-stylistic and structural features of Volodymyr Zelensky’s political address to Congress, Prystupa L. (2022)
Степаненко М. - Перифрастичний образ Володимира Зеленського в публіцистично-політичному дискурсі 2021 (2022)
Тищенко Т. - Номінації та народні вірування в родильному обряді східно- і західноподільських говірок, Комарова З. (2022)
Томіленко Л. - Назви їжі та напоїв у російсько-українських перекладних словниках початку ХХ століття (2022)
Хавалджи Л. - Діалектизми в публіцистичних творах В. Яворівського (2022)
Біляцька В. - Поетична Сковородиніана Придніпров’я (2022)
Головань Т. - Концепція художньої літератури у книжці "Одробини" Петра Сороки (2022)
Юрчук О. - Табірна жіноча проза (за "Спогадами" Надії Суровцової) (2022)
Ямчук П. - Сміх крізь незримі світу сльози (Остап Вишня у "Щоденниках" і в бутті) (2022)
Барань Є. - Значення і роль спадщини Іштвана Ковтюка в закарпатській мовознавчій науці та угорськомовній освіті, Берегсасі А., Газдаг В. (2022)
Григор’єва Н. В. - Звернення головного редактора (2022)
Григор’єва Н. В. - Постіммобілізаційний остеопороз: огляд літератури та серія клінічних випадків, Дєдух Н. В., Парубець М. М., Бистрицька М. А. (2022)
Iaremenko O. B. - Clinical and laboratory characteristics of patients with articular manifestations of systemic lupus erythematosus, Koliadenko D. I. (2022)
Orlenko V. L. - Clinical features of joint damage in patients with diabetes mellitus (2022)
Сулима В. С. - Педобарографія — засіб моніторингу процесу функціонального відновлення нестабільних ушкоджень гомілковостопного суглоба, Філяк Ю. О., Чужак А. В. (2022)
Шаповалов В. С. - Кальцій-фосфатні кераміки в хірургії хребта: особливості регенерації і використання, Дєдух Н. В., Шимон М. В. (2022)
Репортаж із науково-практичної конференції з міжнародною участю "Остеопороз — мультидисциплінарна проблема сьогодення" (OsteoHub, online, 17–18 листопада 2022 року) (2022)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Остеопороз — мультидисциплінарна проблема сьогодення" (17–18 листопада 2022 року) (2022)
Григор’єва Н. В. - Звернення головного редактора проф. Н.В. Григор’євої (2022)
Resch H. - Letter from Deputy Editor-in-Chief Prof. H. Resch (2022)
Григор’єва Н. В. - Менеджмент остеопорозу в умовах воєнного стану: досвід Українського центру остеопорозу та виклики війни, Бистрицька М. А. (2022)
Umarov F. Х. - Bone mineral density and other risk factors in children and adolescents with low-energy fractures of long bones, Matanov Z. М. (2022)
Климовицький Ф. В. - Вплив альфакальцидолу на регенерацію кістки у щурів старечого віку, Климовицький В. Г., Дєдух Н. В. (2022)
Страфун С. С. - Консервативне лікування хворих із вторинним адгезивним капсулітом плечового суглоба, Богдан С. В., Юрійчук Л. М., Страфун О. С. (2022)
Біловол О. М. - Артеріальна жорсткість у жінок з артеріальною гіпертензією та післяменопаузальним остеопорозом, Князькова І. І., Фролова Т. В., Циганков О. І., Жадан А. В. (2022)
Джус М. Б. - Саркопенія та ревматичні захворювання: чи існує зв’язок?, Кулик М. С., Карасевська Т. А., Мостбауер Г. В., Івашківський О. І., Потьомка Р. А., Новицька Г. Л. (2022)
Бесага І. В. - Категорія очікування у правовій концепції Вернера Майхофера (2022)
Головач А. Й. - Нормативні договори у сфері приватного права (2022)
Гончаров А. В. - Методологічні основи дослідження джерел права соціального захисту, Гончаров М. В. (2022)
Даниленко Б. В. - Степова Русь: особливості суспільного устрою Русі до прийняття християнства (2022)
Попович Т. П. - Обов'язок згідно вчення Г. В. Ф. Гегеля (2022)
Середюк В. Ю. - Функціональний спосіб тлумачення норм права з оціночними поняттями (2022)
Сокальська О. В. - Трансформація карцеральних практик Пенсильванії: від Зводу законів В. Пенна до пенітенціарного будинку у Walnut Street Prison (2022)
Берч В. В. - Парадигма імплікативного взаємозв’язку демократії та конституціоналізму: ключові цінності (2022)
Бєлов Д. М. - Прогресивістський конституціоналізм Михайла Драгоманова, Марцеляк М. О. (2022)
Бєлов Д. М. - Доказування в конституційному судочинстві: питання методологічних засад, Бєлова М. В. (2022)
Васильчук Л. Б. - Міжнародні інституційні гарантії реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні (2022)
Іванов А. Б. - Вища рада правосуддя як орган посилення незалежності судової гілки влади (2022)
Фонарюк О. Ю. - Рецепція як конституційно-правовий феномен, Децик В. В. (2022)
Бочкова І. І. - Інформація як об'єкт правового регулювання (2022)
Ватрас В. - Доктринальні та нормативні питання визначення складу учасників господарських та інших видів підприємницьких товариств (2022)
Мельник О. О. - Виконання умов договору внаслідок дії обставин форс-мажору під час воєнного стану (2022)
Менджул М. В. - Підстави визнання шлюбних договорів недійсними: правові позиції верховного суду та ризики в умовах воєнного стану (2022)
Остапенко Г. З. - Актуальність правової охорони секретних винаходів в Україні в умовах війни, Чомахашвілі О. Ш. (2022)
Синельников Є. В. - Основні тенденції розвитку та становлення процедур з вирішення спорів про визначення місця проживання дитини (2022)
Соколова А. К. - Договір оренди водних об’єктів: еколого-правові аспекти й перспективи використання, Черкашина М. К. (2022)
Сова В. В. - Ознаки механізму правового регулювання створення та використання об’єктів інтелектуальної власності в трудових правовідносинах (2022)
Цитульський В. І. - Деякі проблеми правового регулювання підстав припинення житлових сервітутів в України (2022)
Шляховська І. М. - Поняття обмежено оборотоздатних об’єктів: цивільно-правові аспекти (2022)
Голуб Н. О. - Світовий досвід правового забезпечення контролю за економічними концентраціями суб’єктів господарювання (2022)
Зятіна Д. В. - Окремі питання процедур внутрішнього і іноземного банкрутства в Україні, Згама А. О. (2022)
Рябцова А. Г. - Участь суб'єктів господарювання у правовідносинах у сфері використання природних ресурсів (2022)
Ярошенко М. В. - Стабільність інституту власності та вилучення активів і корпоративних прав російських компаній: правове регулювання в України та досвід країн ЄС, Бондаренко Є. І. (2022)
Вакарюк Л. В. - До питання правового стимулювання трудової діяльності працівників (2022)
Гапочка В. М. - Соціальний захист безробітних: реалії сьогодення (2022)
Глущенко М. П. - Захист прав працівників у випадку призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану (2022)
Луценко О. Є. - Правове регулювання стажування працівників як прояву трудової мобільності (2022)
Мульгіна О. В. - Сучасний стан правового регулювання самостійної зайнятості в Україні (2022)
Astasheva O. S. - Possible environmental solutions to oil spills in the Black Sea due to the Russian invasion (on the examples of the U.S. and international experience dealing with oil spills), Cheban V. M. (2022)
Єрмоленко В. М. - Поняття та юридичний зміст карантину тварин, Слаута Г. А. (2022)
Земко А. М. - Аграрні фінансові правовідносини: поняття і види, Пахолюк А. М. (2022)
Пахолок Ю. П. - Роль Міжнародного агентства з атомної енергії в процесі екологічного оздоровлення радіоактивно забруднених територій (2022)
Петрецька Н. І. - Правове забезпечення раціонального природокористування в умовах воєнного стану (2022)
Бліхар М. М. - Семіотична перспектива доказовості судових рішень: адміністративно-правова характеристика (2022)
Булкат М. - Історіографія доктрини державного адміністрування: загальні засади (2022)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правове регулювання бюджетного контролю як виду управлінської діяльності у бюджетному процесі, Данчук І. О., Дуброва А. В. (2022)
Грищук А. Б. - Принципи антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (2022)
Гурковська К. А. - Взаємодія дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громади з підрозділами ювенальної превенції у сфері захисту прав дітей (2022)
Дудко А. Г. - Адміністративно-правова характеристика поняття "мобінгу", Стрельченко О. Г. (2022)
Котельницька В. Л. - Адміністративно-правові форми оцінювання судів в умовах реформування судової системи України (2022)
Новіков Н. Б. - Щодо питання регулювання фінансового ринку: державне регулювання та його методи (2022)
Паславська Н. Т. - Історико-правові аспекти відновлення адміністративної юстиції в Західній Німеччині після 1945 року (2022)
Сластьоненко О. О. - Ефективне забезпечення економічної безпеки України шляхом удосконалення системи оподаткування, Тістечок А. К. (2022)
Шило С. М. - Особливості застосування законодавства щодо запобігання корупції в умовах воєнного стану (2022)
Дульський О. Л. - Правові основи збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальному проваджені (2022)
Коваль М. М. - Світові тенденції до загальних підходів віктимологічної профілактики злочинності (2022)
Ленда О. В. - Проблемні питання нормативного визначення об’єкту самовільного залишення військової частини або місця служби (2022)
Олєйніков Д. О. - Науково-практичний аналіз термінів, використаних в диспозиції ст. 436-2 КК України, Сердечна А. Ю. (2022)
Яковлева В. С. - Запобігання втручанню у діяльність судових органів (2022)
Ракіпова І. В. - Неповнолітній потерпілий у кримінальному провадженні: забезпечення права на представництво та комунікацію, Черноморченко К. В. (2022)
Заборовський В. В. - Щодо доцільності запровадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності адвоката (2022)
Митрофанов І. І. - Місце та значення системи судоустрою в правоохоронній політиці держави (2022)
Буткевич О. - Право війни як джерело сучасних галузей міжнародного права (2022)
Врублевська-Місюна К. М. - Міжнародно-правові стандарти захисту інформації про особу, Тичина В. П. (2022)
Задорожна С. М. - Правове регулювання співробітництва правоохоронних органів в рамках ЄС (2022)
Колотуха І. О. - Ознаки комбатанта. Порівняльний аналіз в контексті міжнародного та внутрішньодержавного збройних конфліктів (2022)
Котляр О. І. - Порівняльно-правовий аналіз поняття необґрунтованого збагачення у зарубіжних правових системах, Ковальова М. В. (2022)
Сироїд Т. Л. - Освіта з прав людини для представників юридичних професій: міжнародно-правовий аспект, Фоміна Л. О. (2022)
Цибульська О. Ю. - Стандарти Європейського Союзу (DCFR) в сфері регулювання недоговірних зобов'язань та проблеми їх гармонізації в спадковому праві України (2022)
Берч В. В. - Конституційно-правові засади організації та функціонування прокуратури: загальні положення (2022)
Бєлов Д. М. - Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктиринальні та нормативні основи, Бєлова М. В. (2022)
Бєлов Д. М. - Реалізація органами прокуратури правоохоронної функції держави: механізм забезпечення конституційної безпеки, Швед І. І., Бєлова М. В. (2022)
Бисага Ю. - Незалежність як ключовий принцип діяльності прокуратури: загальні засади реалізації (2022)
Вознюк А. А. - Реалізація кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, Будік І. М. (2022)
Калько Д. О. - Розвиток наукової думки у сфері порушення екологічних норм будівельного законодавства (2022)
Макосій Ю. Д. - До питання функціонального призначення прокуратури у механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина (2022)
Меленко О. В. - Сторони конституційного провадження як cуб'єкти доказування (2022)
Мех Ю. В. - Державно-приватне партнерство в секторі безпеки України: основні принципи та форми, Горобець Д. Д., Головко В. Р. (2022)
Туряниця В. В. - Філософсько-правовий та психолого культурологічний аспекти освіти світу Яна Амоса Коменського (2022)
Фесенко О. - До питання про юридичну відповідальність за військові правопорушення, Козакова І., Шнипко О. (2022)
Шкода В. М. - Стан правового регулювання матеріального напряму соціального захисту працівників митних органів (2022)
Гей К. В. - Аналіз переваг та ризиків впровадження механізму середньострокового бюджетного планування в Україні (2022)
Пристай Р. А. - Захист прав споживачів при укладенні електронних договорів в рамках Європейського Союзу, Яворська І. М. (2022)
Щербанюк О. В. - Рецензія на монографію "Бікамералізм як форма конституційної демократії. Порівняльно-правовий аналіз" доктора філософії в галузі права Ірклієнка Андрія Ігоровича (2022)
Дзера І. О. - Законодавчі прогалини у сфері правового регулювання збитків (2022)
Мироненко В. П. - Defining the legal status of stepfather/stepmother in the family legislation of Ukraine, Гопанчук В. С., Калінюк А. Л. (2022)
Мусієнко В. В. - Цивільно-правове регулювання особистого страхування, Сіпєєв А. А. (2022)
Новосельська І. В. - Contractual legal relations in copyright law, Литвин В. О. (2022)
Беззубов Д. О. - Використання, виконання, додержання і застосування, як способи реалізації норм адміністративного права в наш час, Зарваницька В. Ю. (2022)
Дунаєва Т. Є. - Особливості предмету доказування кіберзлочинів в Україні під час воєнного стану (2022)
Карпенко М. О. - Щодо процесуального статусу майна, вилученого за результатами проведення обшуку (2022)
Кирeнкo С. Г. - Кримінaльнa відпoвідaльність зa дoвeдeння дo самогубства, Пісклoв Д. Р. (2022)
Киренко С. Г. - Сучасні аспекти протидії терористичній діяльності, Троцький О. О. (2022)
Кобилянський О. Л. - Генезис криміналістичного дослідження документів, Сутуріна А. В. (2022)
Михайлов В. О. - Історичні аспекти адміністративно – правового регулювання судово-експертної діяльності в Україні (2022)
Мусіенко А. В. - Деякі актуальні аспекти кримінально-правової політики України, Гоцуляк О. О. (2022)
Савицька С. Л. - Кримінологічна характеристика булінгу та шляхи його подоланння, Гоцуляк О. О. (2022)
Христич І. О. - Основні тенденції кримінальних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту під час воєнного стану в Україні (2022)
Новосельська І. В. - Особливості юридичного оформлення трудових правовідносин під час дії воєнного стану в Україні, Савицька С. Л. (2022)
Білецька Л. М. - On the concept of systemic improvement of legal regulation of insurance activities (2022)
Подолян Ю. О. - Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану: проблеми правової регламентації (2022)
Озель В. І. - Основний закон – гарантія прав і свобод людини в умовах війни (2022)
Klyuyeva Y. - Applying of norms of internatioanl humanitarian law in the conditions of military operations, Dobkina K. (2022)
Кобилянський О. Л. - Рецензія на монографію "Судова медицина: адаптований компетентнісний підхід викладання дисципліни в умовах сьогодення" (2022)
Долинська М. С. - Рецензія на підручник "Цивільне право України. Академічний курс" у ІІ томах (2022)
Алєксєєнко М. В. - Структура та динаміка поповнення фонду бібліотеки Одеського Рішельєвського ліцею за данними офіційної ліцейської періодики (2021)
Музичко О. Є. - "Непрофесорська корпорація": позаакадемічні співробітники Одеського бібліографічного товариства (до 110-річчя заснування першого об’єднання книгознавців в Україні) (2021)
Соколов В. Ю. - Діяльність Й. Залевського на посаді директора Центральної польської державної бібліотеки у Києві у 1925–1931 рр. (2021)
Левченко В. В. - Комунікативні відносини одеського історіка С. І.-Я. Борового з київськими колегами І. Д. Бойком та І. О. Гуржієм (2021)
Самодурова В. В. - Дім з метеорологічним мезоніном, або деякі відомості, з достовірних джерел почерпнуті, що допомагають доповнити історію університету (2021)
Рудакова Ю. К. - Книги з колекції Сержа Лифаря у Фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Бондарчук А. В. (2021)
Бірюкова І. О. - Проєкт "університет екологічних знань ОННБ" як складова просвітницької роботи Одеської національної наукової бібліотеки (2021)
Клименко О. З. - Взаємодія – категорія динамічних змін у сучасній бібліотечній науці і практиці України, Сокур О. Л. (2021)
Кропочева Н. М. - Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для Наукових бібліотек (2021)
Польовик С. М. - Національна бібліотека імені Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона, як унікальний інформаційний ресурс, Моршна Н. О. (2021)
Швецова-Водка Г. М. - Загальна класифікація документа: зміни та доповнення (2021)
Бачинська О. А. - "Народний ідеал справедливості": від реальності до осмислення (2021)
Діанова Н. М. - Творчий шлях і наукова школа історика, Гончарук Т. Г. (2021)
Bulyhin S. Yu. - State of water-stable soil structure in the Central Forest-Steppe under agrogenic and postagrogenic maintenance, Demydenko O. V., Tkachenko M. A., Vitvitsky S. V. , Zadubynna Ye. V., Lisovyy M. V. (2022)
Radchenko M. P. - Effectiveness of using the mixtures of herbicides flumioxazine and fluorochloridone in sunflower crops, Guralchuk Zh. Z., Rodzevych O. P., Khandezhina M. V., Morderer Ye. Yu. (2022)
Shtirbu A. - Responses of grapevines to planting density and training systems in semiaryd environments, Kovaleva I., Vlasov V. (2022)
Dolhalova Y. A. - Investigation of species composition of the fungi of the Fusarium genus and the resistance of the Chornobyl radio-mutants to fusarium head blight for the purposes of winter wheat breeding in the Forest-Steppe of Ukraine, Burdeynyuk-Tarasevych L. A., Zozulya O. L., Lozinskyi M. V., Hrytsev O. A., Buzynnyi M. V. (2022)
Tarariko O. H. - Dynamics of climate changes and its effect on the performance of cereals according to satellite data, Ilienko T. V., Kuchma T. L., Velychko V. A. (2022)
Мілешкін М. В. - Використання світла в літургічній практиці християн: символічне та практичне значення (2023)
Андрійчук М. Т. - Василь Мова (Лиманський) як виразник українського відродження на Кубані (2023)
Семів С. Р. - Пріоритети розвитку банківської системи в умовах членства України в зоні вільної торгівлі Євросоюзу, Нога Р. Ю. (2023)
Дугієнко Н. О. - Бізнес-планування: фінансове забезпечення конкурентоспроможності готельно-ресторанних та туристичних підприємств, Дугієнко О. Е. (2023)
Бірук І. Д. - Психологічна підготовка у настільному тенісі як чинник підвищення спортивного рівня студента на змаганнях, Зубрицький Б. Д., Петрук Л. А. (2023)
Олексунь Н. О. - Сутність та характеристика міжнародних воєнно-політичних союзів в контексті забезпечення національної безпеки країни (2023)
Гапчук Я. А. - Проектування гібридних навчальних просторів в освітньому середовищі ЗВО (2023)
Роговський В. В. - Сотеріологічне вчення у проповідях митрополита Василя Липківського (2023)
Федотов К. В. - Вплив технологій доповненої реальності на мобільні додатки: аналіз їх впровадження та майбутнього потенціалу (2023)
Дубровіна Е. А. - Особливості адаптації до умов професійної діяльності військовослужбовців з різним типом акцентуації характеру (2023)
Кривоніс М. І. - Окремі особливості реферування першоджерел в КНР (2023)
Ціватий В. Г. - Ораторське мистецтво, комунікація та концепт "хутба": політико-дипломатичні та інституціональні особливості арабського середньовічного красномовства доісламського періоду (2023)
Лозінська Т. П. - Польова схожість рослин за обробки насіння пшениці ярої протруйниками в умовах лісостепу України, Федорук Ю. В., Панченко Т. В. (2023)
Тарасюк Л. С. - Три права: філософсько-етична складова (2023)
Козубовська І. В. - Особистісно-орієнтовані технології у вищій школі США, Шип О. В. (2023)
Повідайчик О. С. - Особливості наукового спілкування суб'єктів освітньої діяльності в університетах США, Варга Н. І., Попик Ю. С. (2023)
Булеза Б. Я. - Превентивна робота з дітьми "групи ризику" (2023)
Любарський В. С. - Значення транспарентності діяльності органів публічної влади в сучасних умовах (2023)
Дубінка М. М. - Дослідження дефініції "cамопрезентація" в контексті проблеми професійного самовизначення (2023)
Дяченко О. В. - Суржик як мовний антипод у культурі мовлення майбутніх фахівців (2023)
Bezverkhnia H. - Diagnostics of the level of formation of students' readiness for self-organization of a healthy lifestyle, Tsybulska V. (2023)
Баранік К. П. - Лінгвокультурологічна інтеракція китайського та українського мовних просторів на прикладі китайських паремій (2023)
Savchuk S. - The relationship of different directions speed-force loads in the annual training cycle in sprinter runners, Kovalchuk V., Faidevych V. (2023)
Удовенко Ю. О. - Суб'єкний склад земельних сервітутних правовідносин (2023)
Вайнтpауб М. А. - Фоpмування пeдагогічної культуpи у майбутніх пeдагогів пpофeсійного навчання у закладах вищої освіти (2022)
Гляненко К. А. - Професійна підготовка педагогів в умовах оновлення змісту освіти (2022)
Данилюк І. М. - Педагогічні особливості застосування методів продуктивного навчання під час підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2022)
Демченко І. В. - Ефективність дистанційного освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Харламова Л. С. (2022)
Дефорж Г. В. - Розвиток біологічної освіти у центральному регіоні України, Калініченко Н. А. (2022)
Дроздова І. П. - Особливості процесу породження іншомовної професійної діяльності студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти, Іванишин Г. Я. (2022)
Зеленська Л. М. - Інноваційні технології ситуативного моделювання в іншомовній підготовці майбутніх авіаційних фахівців, Тимченко С. В. (2022)
Лопатюк О. В. - Використання цифрових технологій під час занять із фізичної підготовки фахівців авіаційної галузі (2022)
Лещенко Г. А. - Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів авіаційного транспорту (2022)
Мандрик Я. С. - Інтеграція професійно орієнтованих дисциплін і фахової практики на підставі головних контекстних ознак освітньо-професійної програми "Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті" в умовах дистанційного навчання, Овчаренко О. Я. (2022)
Москаленко О. І. - Екологічна освіта майбутніх судноводіїв як психолого-педагогічна проблема, Попков Б. І. (2022)
Олексенко К. Б. - Експериментальне дослідження підготовки майбутніх учителів початкової школи до проєктування навчального середовища (2022)
Пухальська Г. А. - Теоретичний аналіз проблеми формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії у виробничо-технологічній діяльності, Керницька Л. І. (2022)
Радул С. Г. - Іншомовна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: дослідження соціокультурного складника, Харламова Л. С. (2022)
Сальник І. В. - Підходи до організації лабораторного практикум у підготовці вчителя фізики під час дистанційного навчання (2022)
Соснова М. А. - Аналіз історичного досвіду та сучасної концепції підготовки майбутніх педагогів (2022)
Сундукова І. В. - Забезпечення емоційної стійкості в умовах здоров'язбереження майбутніх учителів фізичної культури (2022)
Суркова К. В. - Компоненти моделі формування емоційної стійкості авіадиспетчерів, Ломакіна М. Є., Данилко О. Г. (2022)
Fomenko T. - Interactive efl classes for developing students' critical thinking in agrarian university, Bilotserkovets M. (2022)
Herasymenko L. - Main aspects of teaching Academic English for PhD students, Muravska S. (2022)
Piven V. - Professional competence development of future pilots in air communication, Cherednychenko N. (2022)
Tsarova L. - Self-study work in online mode as an innovative foreign language learning technology, Kovalova I., Martynenko N. (2022)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2013)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург (2013)
Крижанівський В. М. - Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати (2013)
Авакян В. Р. - Динаміка відновлювальних робіт у післявоєнному Севастополі (1944–1957 рр.) (2013)
Воронін В. М. - До питання створення Директорією УНР першого державного ордена (2013)
Клименко О. О. - Воєнні гроші США та Великобританії у роки Другої світової війни (2013)
Гика В. М. - Перші кроки архівного будівнитцва на Волині, Крамар О. Ф. (2013)
Гула Р. В. - Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання "Киевлянин” у 1900–1914 рр. (2013)
Магурчак А. М. - Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ (2013)
Водотика Т. С. - Особливості джерельної бази вивчення культури підприємництва у містах України у період індустріальної модернізації (2013)
Павлова О. Ф. - До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця (2013)
Покидченко Л. А. - Іван Харитоненко – засновник династії цукрозаводчиків (2013)
Пришляк В. В. - Матеріали архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії гетьманщини часів Данила Апостола (2013)
Воробьева Н. Н. - Внутренняя политика Российской империи в Царстве Польском и деятельность Варшавского генерал-губернатора И. В. Гурко (1883–1894 гг.) (2013)
Пинчук С. А. - Балаклавский греческий пехотный батальон в первой четверти XIX века (2013)
Климова К. І. - "Я часто думаю о Ваших письмах…” (до історії епістолярної спадщини Володимира Миколайовича Автократова) (2013)
Левченко Л. Л. - Програми захисту архівів під час техногенних і природних катастроф сучасного світу (з досвіду США) (2013)
Тримбач С. В. - Щоденник Олександра Довженка: кризи ідентифікації (2013)
Дубровіна Л. А. - Корисний посібник з документознавства (2013)
Мельник Р. І. - Ярослав Дашкевич та Іван Бутич у світлі взаємного листування (2013)
Грамота Голови Верховної Ради (2022)
Вітання академіка Фещенка Юрія Івановича (2022)
Перцева T. O. - Клініко-лабораторні особливості коронавірусної хвороби та фактори ризику смерті у пацієнтів, що потребували госпіталізації у третю хвилю COVID-19 в Україні: одноцентрове ретроспективне дослідження, Гашинова К. Ю., Рудакова В. В., Родіонова В. В., Дмитриченко В. В., Коваленко О. Ю., Кравець О. В., Бут Н. О., Лакша Н. В., Глиняна Л. А. (2022)
Калверлі П. М. А. - Вплив підтримуючої терапії ердостеїном на лікування загострення та стан здоров’я пацієнтів із ХОЗЛ: ретроспективний аналіз набору даних restore, Папі А., Пейдж К., Рольяні П., Даль Негро Р. В., Каццола М., Сисеро А. Ф., Ведзиха Я. А. (2022)
Опанасенко М. С. - Pезультати патогістологічного дослідження операційного матеріалу з визначенням ступеню морфологічної активності туберкульозного процесу та клінічна картина хворих з тб після vats резекцій та VATS плевектомій з декортикацією легені, Ліскіна І. В., Лисенко В. І., Загаба Л. М., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Каленіченко М. І., Шамрай М. Ю. (2022)
Журило О. А. - Порівняння систем genexpert mtb/rif і genotype зі стрипами mtbdrplus для виявлення мутацій, пов’язаних з резистентністю m. tuberculosis до рифампіцину при туберкульозі, Барбова А. І., чередник Ю. О., Трофімова П. С., Миронченко С. В., Павлова О. В., Чернов О. В., Сладкова Л. М. (2022)
Ліскіна І. В. - Особливості діагностики доброякісних солітарних вогнищевих утворів легень судинного генезу, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Мельник О. О. (2022)
Резолюція науково-практичної конференції "оптимізація ведення та контролю бронхіальної астми з урахуванням нових терапевтичних підходів та впливу COVID-19", 20 жовтня 2022, м. Київ, Україна (2022)
Доктору медичних наук Лемку Івану Степановичу — 70 (2022)
Гаврисюк В. К. - Прогресуючий легеневий фіброз у світлі положень клінічної настанови ATS/ERS/JRS/ALAT 2022 року, Дзюблик Я. О., Меренкова Є. О., Страфун О. В., Биченко О. В. (2022)
Зайков С. В. - Астма-ХОЗЛ перехрест: багато вже відомо, але частина запитань ще залишається без відповідей, Богомолов А. Є., Гріцова Н. А., Веселовський Л. В. (2022)
Пам'яти Бориса Михайловича Пухлика (2022)
Xодош E. M. - Cаркоїдоз: силуети науково-практичної еволюції (2022)
Aвторам журнальних публікацій (2022)
Sytniakivska S. M. - Leisure activity as a factor of a healthy lifestyle, Illina O. V. (2022)
Калініченко Н. А. - Розвиток ідей Василя Сухомлинського в Новій українській школі, Дефорж Г. В. (2022)
Пастовенський О. В. - Інституційний аудит навчальних закладів як важлива складова забезпечення якості освіти в Україні, Вознюк О. В. (2022)
Сорочинська О. А. - Упровадження STREAM-освіти у закладах дошкільної освіти з елеменами мейкерства, Танська В. В., Гогола І. О. (2022)
Вапнічний C. Д. - Проведення шкільних олімпіад з інформатики в умовах пандемії, Жуковський С. С. (2022)
Вітвицька С. С. - Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкових класів, Мороз О. M. (2022)
Андрійчук Н. М. - Методика реалізації комунікативно-діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання іноземної мови, Прищепа О. П., Свисюк О. В., Білошицька З. А. (2022)
Барановська Л. В. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з управління якістю освіти в умовах магістратури, Сергієнко В. П., Слабко В. М. (2022)
Дмитрук О. В. - Актуалізація ролі викладача в закладах медичної освіти як менеджера навчального процесу, Круковська І. М., Поплавська С. Д., Степанчук В. В. (2022)
Hordiienko O. A. - The use of didactic games in the ukrainian language classes under professional guidance as a means of improving speaking culture of future bachelors (2022)
Левчик І. Ю. - Аналіз навчальних потреб майбутніх журналістів через призму особистісно орієнтованого та прагматичного підходів до інтегрованого навчання англійської мови (2022)
Мирончук Н. М. - Формування організаційних дослідницьких умінь майбутніх педагогів: стан сформованості та виклики (2022)
Петльована Л. Л. - Фактори, що впливають на професійну адаптацію майбутніх фахівців економічного профілю (2022)
Сидорчук Н. Г. - Акмеологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів (2022)
Яблонська Н. М. - Професійна культура майбутніх фахівців мас-медіа: теоретико-практичний досвід (2022)
Грищук Ю. В. - Адаптивний підхід до іншомовної підготовки та мовного тестування відповідно до вимог НАТО STANAG 6001 у Збройних Силах України, Крикун В. Д. (2022)
Andriichuk N. M. - Education of migrants in the Scandinavian countries, Verhun Т. М. (2022)
Басюк Н. А. - Емоційний інтелект: становлення та розвиток поняття в зарубіжних дослідженнях (2022)
Антонова О. Є. - STEM-підхід в освіті та підготовка вчителя до його впровадження, Антонов О. В., Поліщук Н. М. (2022)
Шамралюк О. Л. - Застосування технології змішаного навчання у розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю, Романова Г. М., Романов Л. А., Ткачук Г. Е. (2022)
Шановні читачі! (2022)
Khilchevskyi V. - Citizen science and environmental monitoring: world trends, situation in Ukraine, Zapototskyi S. (2022)
Олійник Р. В. - Аерозолі геоінженерії (2022)
Екерт Д. - Міст війни, Савчук І. Г. (2022)
Zapototska V. - Population perception of decentralization processes in Ukraine. The case of Kelmenetska and Livynetska communities, Teleshman V. (2022)
Makarenko P. - Human-oriented concept as a condition of Ukraine’s development (2022)
Kiptenko V. - Introduction of sustainable development aspects in the field of rural tourism in Ukraine, Okolovych I. (2022)
Смирнов І. Г. - Явище відкладеного попиту - чинник розвитку постковідного туризму у світі та в Україні, Любіцева О. О. (2022)
Dolhova K. - Conceptual foundations of human-geographical study of the complex of children's tourism (on the example of the СECT cluster of Ukraine) (2022)
Shyshchenko P. - Restoration of degraded urban wetlands (by the case of Sovski ponds in Kyiv), Havrylenko O., Tsyhanok Ye., Munich N. (2022)
Hostiuk Z. - Peculiarities of floods on the territory of Рokut Сarpathians, Karabiniuk M., Burianyk O. (2022)
Шевченко О. Г. - Тропічні ночі в Україні: просторово-часовий аналіз, Сніжко С. І., Костирко І. О. (2022)
Yatsenko Y. - The influence of military actions on atmospheric air quality in Ukraine (2022)
Krakovskyi S. - Classification of interactive functions of the electronic atlas: theoretical and methodological basis of creation, Kurach T. (2022)
Razumova O. - Regional outsourcing particularities (2022)
Zhibo Сui - Geospatial research methodology organizations of military tourism in Ukraine (2022)
Савченко В. В. - Енергетична доза обробки насіння льону в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2022)
Торопов А. В. - Дослідження роботи асинхронного двигуна від пристрою плавного пуску в режимі реверсу зі зниженою швидкістю, Голодний І. М., Торопова Л. В. (2022)
Білоног А. І. - Задача та нейромережна модель оптимізації структури посівних площ фермерського господарства, Бромот Д. І., Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. (2022)
Чорній В. П. - Вплив температури на спектральні характеристики світлодіодів з люмінесцентним покриттям на основі фосфато-вольфраматної склокераміки, Бойко В. В., Неділько С. Г., Слободяник М. С., Теребіленко К. В., Щербацький В. П., Зозуля В. О. (2022)
Пономаренко Р. М. - ШІМ-перетворювач на основі нечіткого логічного виведення Такагі-Сугено для систем internet of things, Демчук А. Б. (2022)
Меркулова К. В. - Автоматизована система діагностики захворювань легень за рентгенологічними знімками, Жабська Є. О., Стельмах О. Ю. (2022)
Панченко М. В. - Виявлення аномалій інформаційної безпеки на основі аналізу ентропії інформаційної системи, Бігдан А. М., Бабенко Т. В., Тимофєєв Д. С. (2022)
Pylypaka S. - Finding the trajectoryof movement of a material particle on the inner surface of a vertical cylinder at the side supply of material, Nesvidomin A. (2022)
Кіктєв М. О. - Автоматизована система керування роботою відновлюваних джерел електроенергії з використанням алгоритму дерева рішень, Осипенко В. В., Панасюк М. Б., Молітвін Є. О. (2022)
Кіктєв М. О. - Розподілена інформаційна система водопостачання з використанням методів прогнозування для недопущення аварій, Бузюрова А. О. (2022)
Фіалко Н. М. - Аналіз ексергетичних втрат в теплоутилізаційних системах котельних установок при реалізації методу байпасування для захисту димових труб, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І. (2022)
Заблодський М. М. - Експериментальне дослідження енергетичних втрат біогазового реактора в навколишнє середовище при мезофільному режимі зброджування, Сподоба М. О., Сподоба О. О. (2022)
Синявський О. Ю. - Вплив відключень електроенергії на електроприводи виробничих машин і механізмів, Савченко В. В., Кабанов Д. В. (2022)
Супрун Т. Т. - Покращання аеродинамічних характеристик процесу досушки на основі локального підходу (2022)
Василенков В. Є. - Експериментальний стенд для дослідження енергетичних характеристик роботи побутових відцентрових насосів з можливістю їх паралельного та послідовного з’єднання, Шуруб Ю. В. (2022)
Граняк В. Ф. - Використання дискретного вейвлет-аналізу вібро-акустичного сигналу для виявлення дефектів підшипників обертових електричних машин, Червінський Л. С. (2022)
Троханяк В. І. - CFD моделювання модульного утримання птиці, Сподинюк Н. А. (2022)
Pylypaka S. - Construction of geodesic lines as boundary trajectorys of material particles movement on the surface, Nesvidomin A. (2022)
Рамш В. Ю. - Вибір критерію оцінки стійкості при проектуванні технологічних систем виробництва біогазу, Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. (2022)
Панталієнко Л. А. - Оцінка області допусків на параметри коректування в індукційних системах прискорювання (2022)
Чернова І. С. - Структурування знань як метод вдосконалення систем підтримки прийняття рішень у виробництві ентомофагів, Лисенко В. П. (2022)
Синявський О. Ю. - Вплив несиметрії напруги на енергетичні характеристики вентиляційних установок, Савченко В. В., Троханяк В.І. (2022)
Пасічник Н. А. - Методика програмної оцінки відповідності атмосферної корекції від зенітного сенсору БПЛА, Комарчук Д. С., Опришко О. О., Шворов С. А., Болбот І. М. (2022)
Котов Б. І. - Моделювання процесу сушіння зерна в бункерних сушарках з використанням геліоколекторів, Калініченко Р. А., Степаненко С. П., Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2022)
Ляшенко А. В. - Визначення теплофізичних властивостей органічних відходів птаховиробництв (2022)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів регенеративного теплоутилізатора з дисковою обертальною насадкою, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2022)
Pylypaka S. - Construction of a linear surface according to the calculated trajectory of the movement of a material particle along it, Nesvidomin A. (2022)
Гай О. В. - Адаптація можливостей Matlab Simulink для моделювання режимів роботи електричних мереж 0.4 150 кВ, Буйний Р. О., Веселов М. О. (2022)
Бойко В. В. - Люмінесцентні покриття на основі Pr3+ - вмісних складних оксидів для розробки фіто-світлодіодів, Чорній В. П., Неділько С. Г., Слободяник М.С., Теребіленко К. В., Щербацький В.П. (2022)
Герасименко В. П. - Нейромережеве прогнозування струму витоку на основі технологічних параметрів, Василенко В. В., Майбородіна Н. В., Ковальов О. В. (2022)
Ткаченко С. М. - Програма наукових дослідждень НААН 20 "Луб’яні культури": основні результати 2020 року, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2021)
Кривошеєва Л. М. - Наукові досягнення та пріоритетні напрями розвитку досліджень в селекції і насінництві льону-довгунця в Інституті луб’яних культур НААН, Чучвага В. І. (2021)
Кириченко Г. І. - Колекція генетичних ресурсів конопель як вихідний матеріал для селекції в сучасних умовах агровиробництва (2021)
Лук’яненко П. В. - Організація технологічного процесу переробки трести конопель з хаотичним розташуванням стебел на коноплезаводі (2021)
Петраченко Д. О. - Розробки Інституту луб’яних культур в напрямі переробки насіння промислових конопель, Коропченко С. П. (2021)
Мохер Ю. В. - Деякі питання сучасного нормативно-правового забезпечення промислового коноплярства, Жуплатова Л. М., Дудукова С. В. (2021)
Головій О. В. - Історія дослідно-конструкторського напряму діяльності Інституту луб’яних культур НААН (2021)
Тимоніна І. О. - Розвиток вітчизняного сегмента харчової конопляної продукції та система контролю якості коноплепродукції на підприємстві (2021)
Дорош Й. М. - Завдання землеустрою в аграрній сфері, викликані військовою агресією, та шляхи їх вирішення, Барвінський А. В., Дорош О.С., Свиридова Л. А. (2022)
Дорош О. С. - Інституційні підходи до планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель на території окремих землекористувань, Дорош А. Й., Салюта В. А., Мельник Д. М. (2022)
Купріянчик І. П. - До питання розвитку сільських територій в Україні (2022)
Дорош Й. М. - Наукові засади класифікації режимоутворюючих об’єктів (на прикладі водних об’єктів), Дорош О. С., Купріянчик І. П., Харитоненко Р. А. (2022)
Дорош О. С. - Питання відображення чутливої інформації в Державному земельному кадастрі та її публічність в умовах військових викликів, Дорош Й. М., Тарнопольський А. В., Дорош А. Й. (2022)
Новаковська І. О. - Система моніторингу земель: засади формування та проблеми розвитку, Матвєєва І. В. (2022)
Koshel A. - On the development of working land management projects for the reclamation of disturbed lands, Kolhanova I. (2022)
Bavrovska N. - Environmental aspects of rational use and protection of lands (2022)
Koshel A. - Geoinformation support for the management of lands of the nature reserve fund within the Kyiv region, Kolhanova I. (2022)
Малашевський М. А. - Використання комбінаторики при моделюванні обміну земельних ділянок в масивах земель сільськогосподарського призначення, Малашевська О. А. (2022)
Москаленко А. А. - Геоінформаційне моделювання вітрової ерозії, Герин А. Р. (2022)
Нарадовий Б. O. - Методика застосування геоінформаційних систем для організації благоустрою територіальної громади (2022)
Горелик С. І. - Визначення геометричних характеристик вибухових вирв на землях сільськогосподарського призначення дистанційними методами, Нечаусов А. С., Янкін О. Є. (2022)
Арефьєва А. - Полістилістика сценічного синтезу у мистецтві початку ХХ століття (2022)
Voronkova V. - Digital humanity paradigm 2.0, Kaganov Y., Nikitenko V., Vasyl’Chuk G. (2022)
Гончарова О. - Темпоральна орієнтація Росії як одна із причин ведення війни в Україні (2022)
Кривега Л. - Вода як чинник соціального розвитку та протистояння країн щодо водних ресурсів, Сухарева К. (2022)
Подмазін С. - Природа мотивації туристичної активності людини (2022)
Usas A. - The influence of digital marketing on the communication of football clubs, Sidlauske A. (2022)
Bilohur V. - The European sport models management in the European Union countries European union, Oleksenko R. (2022)
Bradauskiene K. - Sports as leisure during the pandemic period: theory and practice, Svagzdiene B. (2022)
Кивлюк О. - Інтелектуальна власність у контексті креативних індустрій, економіки та мислення (на прикладі країн Євросоюзу), Воронкова В., Андрюкайтене Р. (2022)
Ong T. Ch. - Legal regulation of advertising in Malaysia and Lithuania, Perkumienė D. (2022)
Perkumienė D. - Legal aspects of the child guardianship regulation, Silva A., Morkunienė S. (2022)
Поліщук О. - Філософія штучного інтелекту в освітньому процесі, Поліщук О., Дудченко В. (2022)
Gabrevičienė A. - Accounting and control of settlements with customers and suppliers in theoretical perspective, Kardokienė G., Petrošienė B. (2022)
Çağdan U. - Cites convention impacts on the tourism in Türkiye (2022)
Нікітенко В. - Модель цифрової трансформації економіки як чинник сталого, справедливого та інклюзивного розвитку, Метеленко Н. (2022)
Cherep A. - The gender role, race and age in corporate social responsibility values of business, Kaliuzhna I., Cherep O., Voronkova V. (2022)
Valaikaite G. - Segmenting the leisure services market: portrait of the regional park user, Svagzdiene B. (2022)
Наші автори (2022)
Вимоги до оформлення наукових статей (2022)
Londar S. - Ways to improve the budget support of school education development in Ukraine, Bakhrushyn V., Londar L., Gapon V., Pron N. (2022)
Anisimova O. - Financing education sector through educational subvention: European practices, Tereshchenko G. (2022)
Стеценко Б. С. - Проблеми працевлаштування випускників економічних закладів вищої освіти, Буряченко А. Є., Гапонюк М. А. (2022)
Ковтунець В. В. - Забезпечення якості в національній системі кваліфікацій: питання стандартизації, Мельник С. В. (2022)
Зоря О. П. - Порівняння очікувань здобувачів вищої освіти і стейкхолдерів щодо підготовки фахівців із фінансів, банківської справи та страхування, Тютюнник Ю. М., Безкровний О. В., Єгорова О. В. (2022)
Мізюк Б. М. - Інтерактивний підхід до підготовки фахівців сфери туризму, Миронов Ю. Б. (2022)
Dubasenyuk O. - Study of the readiness of the prospective primary school teachers to work with intellectually gifted pupils, Voznyuk O. (2022)
Shvindina G. - Global experience of establishing new standards in education: the case of "Global network of learning cities" and perspectives for Ukraine, Petrushenko Yu., Balahurovska I. (2022)
Karpenko V. - Refined assessment of tire rolling resistance in the starting mode, Neskreba E. (2022)
Leontiev D. - Determination of the average torsional stiffness of tires of a double vehicle wheel during its inter-action with the road surface, Frolov A. (2022)
Podrigalo M. - Assessment of increased energy efficiency of vehicles with a rational reduction of engine capacity, Tarasov Y., Kholodov M., Shein V., Tkachenko O., Kasianenko O. (2022)
Smyrnov O. - Analysis of design features of systems and components of the Tesla Model S electric car, Borysenko А. (2022)
Leontiev D. - On the issue of using expenditure functions in simulation of pneumatic links of the "throttle - capacity" type, Savchenko Ye, Harmash A., Suhomlyn O., Sinelnik D. (2022)
Shcherbak О. - Analysis of the load-bearing system of the loader according to the results of dynamic tests in the environment of Ansys Motion, Ragulin V., Suminov А. (2022)
Batygin Yu. - Introduction of an additional source of harmonic signal into the circuit of the electric power resonant amplifier, Shinderuk S., Chaplygin E., Yeryomina O., Tereh E. (2022)
Voropay A. - Two inverse non-stationary problems of axially symmetric deformation of a finite-length elastic cylindrical shell, Povaliaiev S., Sharapata A. (2022)
Hnatov A. - Electric vehicles and energy-saving technologies – master's degree program under the Erasmus project Cybphys, Arhun Shch. (2022)
Shevchenko I. - Risk modeling in working out the plan of developing the road transport cargo enterprise, Dmytriiev I., Dmytriieva O. (2022)
Розміщення Вісника НТУ "ХПІ" серії "Інформатика та моделювання" в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах (2022)
Mnushka O. - Continuous Integration for a development process of the information technology of remote monitoring and control, Leonov S., Savchenko V. (2022)
Дмитрієнко В. Д. - Лінеаризація математичної моделі асинхронного тягового привода методами геометричної теорії управління, Заковоротний О. Ю., Мезенцев М. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського