Цюпак Карабулут В. - Актуалізація жанру обробки народної пісні у вокальній спадщині Віталія Кирейка (2022)
Смоляк О. - Музичне формотворення щедрівок Західного Поділля, Проців Л. (2022)
Довгань О. - Українські народні пісні в репертуарі Соломії Крушельницької, Смоляк О. (2022)
Чжан Ц. - Інструментальний ансамбль "Прощання" Чжана Цяньї у проекції діалогу культур (2022)
Жень Ц. - Музична мова концерту Лю Ханлі "Цзінь Лінгсі – роздуми про місто" для оркестру народних інструментів та Янцзиня (2022)
Фролова В. - "In the beginning" Ейноюхані Раутаваари як підсумок творчих пошуків композитора (2022)
Павлюс Т. С. - Розвиток бальної хореографії в країнах Центральної Азії у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2022)
Філатова Т. - Андські мотиви в перуанській гітарній музиці (2022)
Печеранський І. - До питання сучасної української історіографії аудіовізуального мистецтва і виробництва (2022)
Чікарькова М. - Цифрове мистецтво : дефініції та витоки (2022)
Шевчук Ю. - Використання інтернет-дискурсів, пов’язаних із телевізійними медіа та потоковою трансляцією, у процесі створення "Досвіду Netflix" (2022)
Шевченко Д. - "Класичний кросовер" як явище мас-культури "третього" ряду (2022)
Яремчук О. - Авторська літургія Вікторії Польової в контексті сучасної української паралітургійної музики, Швець Н. (2022)
Бушак С. - Історико-світоглядні підвалини створення "мамаїани" – серії скульптурних творів Володимира Наконечного, присвячених козаку Мамаю (2022)
Дем’янюк М. - Культурно-мистецькі надбання Хмельниччини (творчість Петра Маліша) (2022)
Федорків О. - Марія Ігнатюк : творча динаміка та акмеологічні константи діяльності (2022)
Звернення до громадськості про збір коштів на спорудження пам’ятного знака академікові Миколі Івановичу Вавилову на перевалі Джогіль (Джоголь) Вижницького району Чернівецької області (2021)
Підпала О. В. - Фрагменти мобільних генетичних елементів різного походження у геномі коронавірусу SARS-CoV-2, Лукаш Л. Л. (2021)
Зотов A. - Мінливість прибережного фітопланктону північно-західного регіону Чорного моря, Мяснікова O., Зотова O., Павловська М., Джулай A. (2021)
Прекрасна Є. - Попередня оцінка кількості та різноманіття культивованих ендофітних бактерій з Deschampsia antarctica та Colobanthus quitensis, Джулай A., Парнікоза І. (2021)
Рошка Н. М. - Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Apis mellifera ligustica, Волкова А. Р., Панчук І. І. (2021)
Тинкевич Ю. О. - Організація та поліморфізм міжгенного спейсера 5S рДНК терену колючого (Prunus spinosa L.), Козуб Л. В., Волков Р. А. (2021)
Яровий О. - Біогенні елементи в наземних субстратах, прісних водоймах та льодовій товщі району Аргентинських островів – півострова Київ, Морська Антарктика, Євчун Г., Пішняк Д., Парнікоза І. (2021)
Панчук І. І. - Роман Анатолійович Волков - видатний учений у галузі генетики та молекулярної біології рослин, Кунах В. А. (2021)
Віталій Арнольдович Кордюм (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Михайло Арсентійович Тукало (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Віктор Олександрович Федоренко (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Голубенко А. В. - Об’єднана XV і XVІ Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів", Дробик Н. М., Конвалюк І. І., Кунах В. А. (2021)
Щербак О. В. - Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві (за матеріалами XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій Дню науки в Україні, с. Чубинське, 30 червня 2021 р.), Ковтун С. І. (2021)
XVII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист №1 (2021)
Правила для авторів (2021)
Бєліков А. С. - До питання визначення критичних умов мікроклімату в приміщеннях у разі порушень роботи системи теплопостачання, Колесник І. О., Клименко Г. О., Железняков Є. О. (2022)
Біляєв М. М. - Розрахунок забруднення атмосферного повітря у випадку розлиття хімічнонебезпечної речовини, Біляєва В. В., Берлов О. В., Машихіна П. Б., Якубовська З. М. (2022)
Біляєв М. М. - Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря методом чисельного моделювання, Берлов О. В., Козачина В. А., Ночвай В. І., Русакова Т. І. (2022)
Воробйов В. В. - Архітектурно-містобудівні аспекти Мандали, Шило О. С. (2022)
Євсєєва Г. П. - Російсько-українська війна 2022 року: історичні витоки трагедії та уроки для наступних поколінь українців, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2022)
Калда Г. С. - Аналіз радіоактивного забруднення регіонів України та Польщі, Шевеля В. В., Рибалка К. А., Живець Я. (2022)
Косенко Л. В. - Енергоефективність системи опалення висотного корпусу ПДАБА, Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Тимошенко О. А. (2022)
Насонова С. С. - Оптимальне проектування нафтових резервуарів за економічними критеріями з урахуванням надійності (2022)
Прокоф'єва К. А. - Законодавчо-нормативна база регулювання кадрових питань у навчанні майбутніх фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Решетілова О. М., Савченко С. В. (2022)
Самородов О. В. - Натурні дослідження початкових осідань паль, які не з'єднані з плитою, у складі комбінованого плитно-пальового фундаменту, Дитюк О. Є., Табачніков С. В. (2022)
Солод Л. В. - Системний підхід до вирішення проблем підвищення енергоефективності систем теплопостачання, Березюк Г. Г., Адегов О. В., Ткачова В. В. (2022)
Успенський М. С. - Поняття "архітектура" в контексті розвитку сучасного віртуального мистецтва (на прикладі відеогри), Нестеренко В. В. (2022)
Бойчура М. В. - Про один підхід до згладження негладкостей розв'язків крайових задач числовими методами квазіконформних відображень, Бомба А. Я., Мічута О. Р. (2021)
Bomba A. Ya. - Simulation of the Charge Carriers Distribution in the Active Region of the p-i-n-diodes by the Perturbation Theory Methods, Moroz I. P. (2021)
Verlan A. A. - Digital Correction Filter in Problems of Recovery of Input Signals and Observing Systems' Data In Energy Objects, Sterten J. (2021)
Воробйова О. В. - Дослідження ефективного рівня швидкості перемішування в біореакторі, Корнієнко К. В., Шафаренко М. В. (2021)
Гончаров А. В. - Методи реалізації багатокритеріальних бізнес-моделей мультимодальних транспортних підприємств, Могілей С. О. (2021)
Gulyamov Sh. R. - Method of Risk Detection Model in Packet Filtering, Sagatova F. M. (2021)
Karimov M. M. - Application the Aho-Corasick Algorithm for Improving a Intrusion Detection System, Sagatov M. M. (2021)
Мельник В. М. - Окреслення граничних та фізичних умов математичної моделі масообмінну в апараті під час розділення водно-органічних сумішей, Косова В. П., Бурсаков К. А. (2021)
Положаєнко С. А. - Моделювання хвильових процесів у газорідинних системах, Лись Д. А. (2021)
Протасов С. Ю. - Спосіб раціональної модифікації ітераційних алгоритмів чисельного розв'язання нелінійних інтегральних рівнянь, Федорчук В. А. (2021)
Смірнов Д. О. - Методи статистичного оцінювання параметрів сигналу на фоні негаусових корельованих завад, Вєдєрніков Д. А., Палагіна О. А., Палагін В. В. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Барановський С. В. - Покрокові збурення дискретних моделей імунології, Бомба А. Я. (2022)
Бомба А. Я. - Ідентифікація координат імпульсних джерел числовими методами квазіконформних відображень, Бойчура М. В., Багнюк О. М., Абдулалі А. А. (2022)
Verlan A. A. - Approach to Energy Objects’ Dynamics Modelling Based on Singular Systems' Elements, Sterten J. (2022)
Demchyshyn A. A. - Research of Geometric and Information Models for Awning Structures, Smakovska G. M. (2022)
Klyuchka K. M. - On the Control of Numerical Results in the Problems of Identification of Dynamic Energy Objects, Verlan A. A., Mitʹko L. O., Fedorchuk V. A., Sterten J. (2022)
Кобозєва А. А. - Дослідження властивостей коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення як основа метода виявлення порушення цілісності цифрового зображення, Маєвський Д. А., Симонова О. М. (2022)
Кунинець А. В. - Методи розв'язування початкової задачі для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь з оцінкою локальної похибки, Пелех P. Я. (2022)
Миронюк Д. М. - Виявлення об'єктів в процесі розпізнавання зображень за допомогою трансформерів, Благітко Б. Я., Заячук І. М. (2022)
Павленко В. Д. - Ідентифікація окуло-моторної системи людини на основі ряду Вольтерри: застосування в системі захисту інформації, Шаманіна Т. В., Чорі В. В. (2022)
Polozhaenko S. A. - Mathematical Models of Technological Processes of Oil Refining and Their Qualitative Analysis Based on the General Concept Of Models, Garaschenko F. G., Prokofieva L. L. (2022)
Прокофьєв А. Ю. - Метод точністного тарирування при реалізації математичних моделей динамічних систем в задачах моделювання та управління (2022)
Відомості про авторів (2022)
Dobrowolski Z. - Innovative Ecosystem: The Role of Lean Management Auditing, Sulkowski L., Adamisin P. (2022)
Kurnaz A. - The Big Five Personality Traits as Antecedents of Panic Buying (2022)
Polat V. - Customer Benefits and Sharing Behaviour in Video Streaming Services: The Mediation Effect of Value Creation (2022)
Ali S. - Knowledge management to foster the entrepreneurship activity: case for Saudi Arabia, Hasan S., Alhothali G. T. (2022)
Vasudevan H. - Management and Leadership in the Klang Valley IT Sector: Conceptual Approach (2022)
Seal D. B. - Constituents Affecting Brand Loyalty of Sustainable Beauty and Personal Care Products, Bag S. (2022)
Chygryn O. - Green Brand as a New Pattern of Energy-Efficient Consumption, Kuzior A., Olefirenko O., Uzik J. (2022)
Veckalne R. - Evaluation of Sustainability Awareness in Uzbekistan, Us Ya., Gerulaitiene N. (2022)
Mohammad A. - The Impact of Digital Marketing Success on Customer Loyalty (2022)
Birknerova Z. - Identification of Preferred Representational Sensory System in Neuro-Linguistic Programming, Misko D., Ondrijova I., Tomkova A., Cema V., Cigarska B. N. (2022)
Kuznyetsova A. - Management of Innovations in Public Administration: Strategies to Prevent the Participation of Financial Intermediaries in Shadow Operations, Tiutiunyk I., Panimash Yu., Zsolt Z., Zsolt P. (2022)
Simelyte A. - Innovative Foreign Direct Investment Policy: Latvia’s Case, Tvaronaviciene M. (2022)
Eyvazov E. - The Role of Innovative Determinants in Ensuring the Economic Security of the State, Balabeyova N., Aslanova M., Hajiyeva A., Muradova K. (2022)
Svetlik J. - B2B Communication Strategy: Introducing a New Multifunctional Application for the Waste Management Industry, Lastuvka I. (2022)
Ehn J. - Managing during the crisis: Factors coming from inside the society, Horvathova A., Holomek J. (2022)
Artyukhova N. - Knowledge Marketing: n(P, C, S, V)’s Mix?, Krmela J., Krmelova V., Ospanov D. (2022)
Krishnan C. - Factors Influencing Consumer Purchase Intention of Luxury Branded Perfumes, Agarwal N., Gupta S. (2022)
Мазаракі А. - Краудфандинг благодійності в умовах протидії збройній агресії, Волосович С. (2023)
Коцупал О. - Фінансове прогнозування в умовах глобальної невизначеності (2023)
Guliaieva N. - Investment dimension of franchising, Melnik V., Kryvonos A. (2023)
Макарчук І. - Управління ризик-апетитом у прийнятті рішень, Федулова І. (2023)
Байтельман Я. - IT-бізнес в Україні: виклики та перспективи (2023)
Vedmid N. - Restaurant business foresight, Tkachuk T., Kosar O. (2023)
Kmytiuk T. - Factors of pricing of agricultural products (2023)
Fomina O. - Genesis of accounting systems, Zadniprovskyi О. (2023)
Bezverkhyi K. - E-audit in Ukraine: normative and legal regulation, Poddubna N. (2023)
Стефанчук Р. - Грамота голови Верховної ради зі славним ювілеєм. Колективу Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України (2022)
Фещенко Ю. І. - Вітання академіка Фещенка Юрія Івановича (2022)
Фещенко Ю. І. - Поточний перегляд GINA (основні положення) для дорослих та особливості ведення хворих на бронхіальну астму в умовах соціальних катастроф, Полянська М. О. (2022)
Зайков С. В. - Ефективність та безпечність терапії пацієнтів з бронхіальною астмою з використанням єдиного інгалятора, Богомолов А. Є., Гріцова Н. А., Веселовський Л. В. (2022)
Добрянський Д. В. - Механізми етіопатогенезу, клініки та сучасні підходи до лікування синдрому Стівенса-Джонсона та токсичного епідермального некролізу, Тарченко І. П., Гуменюк Г. Л., Дорохова А. О., Кожевнікова К. О., Завацька А. І. (2022)
Березна Т. Г. - Персоніфікований підхід до лікування гострих бронхітів у дітей. Практика, що заснована на доказах (2022)
Коржов В. І. - Оксидантно-антиоксидантна система крові при експериментальній емфіземі легень, Жадан В. М., Полянська М. О., Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І. (2022)
Речкіна О. О. - COVID-19 та постковідний синдром у дітей з бронхіальною астмою, Руденко С. М., Стриж В. О. (2022)
Ликова М. А. - Спектр сенсибілізації до молекулярних компонентів алергенів собаки у пацієнтів з респіраторною алергопатологією (2022)
Царик В. В. - Синдром змішаної кріоглобулінемії: особливості клінічного перебігу та лікування. Огляд літератури та опис клінічного випадку, асоційованого з COVID-19 (2022)
Резолюція телемосту з циклу "Респіраторні захворювання - лікуй респіраторно. "Респіраторні інфекції - до чого готуватись цього сезону?", 15 вересня 2022 року м. Київ, Україна (2022)
Резолюція науково-практичної конференції "Оптимізація ведення та контролю бронхіальної астми з урахуванням нових терапевтичних підходів та впливу COVID-19", 20 жовтня 2022, м. Київ, Україна (2022)
Резолюція телемосту III-го онлайн-телемосту з циклу "Ведення пацієнтів з астмою, ХОЗЛ. Лікування в стилі "ІЗІ". Нові можливості програми "Доступні ліки", 08 листопада 2022 року, м. Київ, Україна (2022)
Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія" (2022)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2022)
Губергріц Н. Б. - Новини європейської панкреатології (за матеріалами 54-ї зустрічі Європейського Клубу Панкреатологів, Київ, 22–25 червня 2022 р.), Бєляєва Н. В., Рахметова В. С. (2022)
Губергріц Н. Б. - Новини американської панкреатології (за матеріалами Американського тижня захворювань органів травлення, Сан-Дієго, 21–24 травня 2022 р.), Бєляєва Н. В. (2022)
Хомяк І. В. - Новини європейської хірургічної панкреатології (за матеріалами 54-ї зустрічі Європейського Клубу Панкреатологів, Київ, 22–25 червня 2022 р.), Ротар О. В., Губергріц Н. Б. (2022)
Bhullar F. A. - Поширеність первинно безбольового хронічного панкреатиту: систематичний огляд і мета-аналіз, Faghih M., Akshintala V. S., Ahmed A. I., Lobner K., Afghani E., Phillips A. E., Hart P. A., Ramsey M. L., Bick B. L., Kuhlmann L., Drewes A. M., Yadav D., Olesen S. S., Singh V. K., від імені P-QST Consortium (2022)
Губергріц Н. Б. - Первинна і вторинна зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози, Бєляєва Н. В., Можина Т. Л., Рахметова В. С. (2022)
Бабінець Л. С. - Мультисистемні ефекти біорегуляційних препаратів у комплексному лікуванні пацієнтів із екскреторною недостатністю підшлункової залози на тлі первинного остеоартрозу, Галабіцька І. М. (2022)
Saloman J. L. - Сироваткові біомаркери болю при хронічному панкреатиті, Tang G., Stello K. M., Hall K. E., Wang X., AlKaade S., Banks P. A., Brand R. E., Conwell D. L., Cote G. A., Forsmark C. E., Gardner T. B., Gelrud A., Lewis M. D., Sherman S., Slivka A., Whitcomb D. C., Yadav D., від імені NAPS consortium (2022)
Губергріц Н. Б. - Медичний детектив: пошук причини гострого рецидивуючого панкреатиту, Можина Т. Л., Бєляєва Н. В. (2022)
Думанський Ю. В. - До 90-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України Г. В. Бондаря, Чехун В. Ф., Бондар В. Г., Бондар О. В., Чистяков Р. С. (2022)
Труш О. М. - Вигорання у медиків: управління основними тригерами на основі доказів (2022)
Соколов В. Ю. - Становлення науково-дослідної роботи бібліотек в Україні: зміст, напрями діяльності та основні періоди розвитку (2022)
Левченко В. В. - Праці С. І.-Я. Борового з історії Другої світової війни (2022)
Фульмес В. С. - Заголовні літери "Тріоді Цвітної" 1631 року (2022)
Almahameed M. A. - A proposal for building an integrated digital library of materials related to Petra city using the Greenstone system: users’ perspectives, Sirhan A. A. A., Tawalbeh S. A. A., Almohtaseb A. A., Rawashdeh O. A. A. (2022)
Костирко Т. М. - Ресурси і сервіси університетської бібліотеки в умовах цифрових трансформацій (2022)
Петрук А. С. - Другий закон діалектики чи консолідація цифрових ресурсів бібліотеки Одаба в умовах карантинних обмежень, Мовчан С. П. (2022)
Якуніна Н. В. - Бібліотеки ЗВО України в інформаційно-аналітичному забезпеченні користувачів (2022)
Александрова Г. А. - Складний і славний шлях розвитку (2022)
Коломієць А. - Особливості організації експериментування як виду діяльності дітей дошкільного віку: європейський досвід (2022)
Бідюк Н. - Самомоніторинг навчальних результатів як предиктор якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти: зарубіжні підходи, Третько В. (2022)
Gromov Ie. - Creating a motivational context for foreign language training of students at humanitarian colleges in Eastern Europe, Hordienko Yu., Suprun M., Falshtynska Ju. (2022)
Третько В. - Особливості професійної підготовки фармацевтів в університетах Великої Британії, Шунков В. (2022)
Бідюк Н. - Шведський досвід професійної підготовки вчителів у контексті освітніх реформ в Україні, Ратушняк Н. (2022)
Sadovets O. - Comparative analysis of foreign language teachers’ education at British and American universities (2022)
Бідюк Д. - Дидактично-демократична парадигма навчання хореографії у британському досвіді (2022)
Волошина О. - Розвиток медіакомпетентності здобувачів дошкільної освіти: європейський досвід, Колеснік К. (2022)
Сутяга О. - Особливості соціально-правової підготовки майбутніх юристів: американська та британська моделі, Довгань А. (2022)
Сова М. - Білінгвальна освіта як стратегічний напрям розвитку людських ресурсів Китаю (2022)
Prydoloba А. - Peculiarities of professional training in applied linguistics at Canadian universities (Carleton University) (2022)
Семеніхіна Н. - Особливості підготовки магістрів освіти в університетах Австралії до роботи в умовах культурного розмаїття (на прикладі вивчення іноземних мов) (2022)
Саф’ян К. - Особливості комунікативного спрямування індивідуального стилю діяльності майбутнього викладача сфери обслуговування: європейський вимір, Цись О., Серьогіна І. (2022)
Правила оформлення і подання рукописів (2022)
Gritsenko V. - The current state of the introduction coenopopulation of Gymnospermium odessanum on the botanical-geographical plot "Steppes of Ukraine” at the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (2022)
Venediktova T. - Diagnostic significance of the synthesis of phenolic compounds and proline in the leaves of Schisandra chinensis and Actinidia arguta for the indication of the stress levels of plants under conditions of mixed plantings, Zaimenko N., Skrypchenko N. (2022)
Bakal H. - The effect of sowing dates on the pod yield and some agronomic and quality characteristics of ‘Virginia’-type peanut variety ‘Halisbey’ in the Mediterranean environment, Onat B., Arioğlu H., Güllüoğlu L. (2022)
Andrushchenko O. - Antioxidant capacity of Cosmos sulphureus plants grown in the temperate climate, Vergun O., Rakhmetov D. (2022)
Koniakin S. - Spontaneous flora of the local landscape Feofaniya (Kyiv, Ukraine), Gubar L. (2022)
Klymenko Y. - Sharivskyi Park (Kharkiv region, Ukraine): history and monitoring research during 1997–2018, Hryhorenko A. (2022)
Voloshchuk I. - Styles and Strategies of Educational Training, Yaremenko L. (2022)
Горбань Л. В. - Самореалізація обдарованості учнівською молоддю в процесі наукової освіти (2022)
Ковальов О. Г. - Від homo faber до homo digitalis: перспективи творчої самореалізації людини (2022)
Ткаченко Л. І. - Суб’єктність як сутність лідерства: до проблеми формування обдарованої особистості (2022)
Садова М. А. - Емпірична структура мотиваційних компонентів особистісного потенціалу обдарованої молоді за факторним аналізом (2022)
Боровик А. О. - Формування національної свідомості та патріотизму у молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти методом проєктів (на прикладі викладання дисципліни "Історія" в українських групах Республіки Польща) (2022)
Ковальчук Ю. М. - Професійне самовизначення як механізм актуалізації процесу розкриття потенціалу системи здібностей індивіда (2022)
Онаць О. М. - Реалії і перспективи шкільної автономії у державно-громадському управлінні закладами освіти на засадах партнерської взаємодії (2022)
Чудакова В. П. - Особливості реалізації "інтегративної векторної моделі спільного вивчення умов і факторів інноваційності", структурних компонентів формування "психологічної готовності до інноваційної діяльності" та "компетентностей конкурентоздатності особистості" (частина 9) (2022)
Зіменок Л. К. - Практичні заняття для поглиблення і розвитку картографічної компетенції (2022)
Дубініна О. В. - Досвід реалізації методики "STEM-школа з побудови модульного орігамі" (2022)
Міськів О. В. - STEM-уроки як інноваційна технологія навчання біології у 6 класі, Юсипіва Т. І. (2022)
Бєльська Н. А. - Дослідження діагностичних можливостей тестової методики Дж. Олдхема – Л. Моріса "Персональний автопортрет" для ідентифікації ліцеїстів з ознаками обдарованості (частина 2) (2022)
Мейлах Н. А. - Юні соловейки Полісся (2022)
Новогородська М. М. - Аналітичний огляд підходів до ідентифікації академічно обдарованих учнів, Ласкова-Ярмоленко А. О. (2022)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2022)
Бак С. М. - Стоячі хвилі в дискретних рівняннях типу Клейна-Ґордона із насичуваними нелінійностями (2021)
Верлань А. Ф. - Математичні моделі для задачі відновлення функції розподілу теплових джерел, Федорчук В. А. (2021)
Гранкін Д. В. - Метод клітинних автоматів для моделювання фізико-хімічних процесів на нанокаталізаторі, Гранкін М. В., Гранкін В. П. (2021)
Гудима У. В. - Чисельний метод одночасного розв'язування задачі відшукання відстані між опуклим многогранником і скінченновимірним підпростором лінійного нормованого простору та двоїстої до неї задачі, Гнатюк В. О. (2021)
Дячук О. А. - Моделювання процесу розвитку потужностей електроенергетичних систем (2021)
Ємець О. О. - Огляд задач комбінаторної оптимізації визначення рентабельності сільськогосподарського виробництва та методи їх розв'язування, Черненко О. О., Чілікіна Т. В., Ольховська О. В. (2021)
Зеленський О. В. - Відновлення матриць відстаней та їх застосування, Дармосюк В. М., Лобач Р. В. (2021)
Ключка К. М. - Процедура локалізації несправного елемента в лінійному електричному колі з пасивними двохполюсниками, Митько Л. О. (2021)
Radziyevska O. I. - Estimation of the Best Approximations for the Generalized Derivative in Banach Spaces, Kovalska I. B. (2021)
Сорич В. А. - Нові апроксимаційні ефекти ядер Вейля-Надя, Сорич Н. М. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Абрамчук В. С. - Алгоритм розкладу цілих чисел і гладкого наближення функцій, Абрамчук І. В. (2022)
Громик А. П. - Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому шарі з порожниною, Конет І. М., Пилипюк Т. М. (2022)
Гудима У. В. - Умови екстремальності допустимого елемента для узагальненої задачі Штейнера в деякому полінормованому просторі, Гнатюк В. О. (2022)
Динич А. Ю. - Вершинно-зважена гіпотеза Сеймура, Зеленський О. В., Дармосюк В. М. (2022)
Косович І. Т. - Математичне та імітаційне моделювання епідеміологічних процесів, Щур Т. В., Черевко І. М. (2022)
Лисенков Е. А. - Моделювання перколяційної поведінки властивостей полімерних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими нанотрубками, Клепко В. В. (2022)
Мороз В. В. - Крайова задача з м'якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя — Ейлера — Лежандра на сегменті кусково-однорідної полярної осі (2022)
Мусій Р. С. - Аналіз теплового режиму електропровідного трубчастого елемента з тонким зовнішнім електропровідним покриттям за дії неусталеного електромагнітного поля, Мельник Н. Б., Свідрак І. Г., Шиндер В. К. (2022)
Петрова Т. О. - Узагальнення негативних результатів для інтерполяційного опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну в просторі Соболєва, Петрова І. Л. (2022)
Sorych V. A. - Exact Constants of the Best One Sided Approximations of the Sum Analytic Functions from Different Classes, Sorych N. M. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Віднянський C. - Україна – Європейський Союз: новий етап взаємовідносин в умовах російсько-української війни 2014 – 2022 рр. (2022)
Козирська А. - Республіка Польща в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (2018 – 2019) і українське питання (2022)
Гуменюк Б. - Українська дипломатія під час Національно-визвольної війни України: есе історика-міжнародника й дипломата (2022)
Rychlík J. - Reflections of a Famous Czech Historian About Russia's Aggression Against Ukraine on the Pages of the Second Edition of the Book History of Ukraine (Prague, 2022) and on the Occasion of the XXIII International Congress of Historical Sciences (Poznań, the Republic of Poland, August 21-27, 2022) (2022)
Ковалевська О. - Повсякденне життя та політична діяльність родини Орликів у контексті міжнародних відносин першої чверті XVIII ст. (2022)
Ivanenko O. - Public Life of Poles Through the Prism of Surveillance by Repressive Structures of the South-Western Region of the Russian Empire on the Eve of the First World War (2022)
Шандра І. - Адміністрування експорту українського вугілля до Османської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2022)
Vehesh I. - Subversive Activities of Hungarian and Polish Sabotage Groups in Carpathian Ukraine (1938–1939), Vehesh M. (2022)
Піскіжова В. - До проблеми збереження й популяризації культурної (мовної) спадщини надазовських греків у незалежній Україні (2022)
Мартинов А. - Понятійний апарат семіотики новітньої європейської історії (2022)
Верменич Я. - Дихотомія "Центр-Периферія" в системі просторових структур глобалізованого світу (2022)
Матяш І. - Український дипломатичний архів як джерело дослідження діяльності Консульства Японії в Одесі в міжвоєнний період (2022)
Миколенко Д. - Обрання на болгарський престол Фердинанда Кобурга у громадсько-політичному й науковому дискурсі Російської імперії (2022)
Hrachov A. - Louis Mallet in the Crosshairs of The Times: Criticism of Actions of the British Diplomacy in Constantinople at the Beginning of the First World War (2022)
Michaluk D. - Rywalizacja polityczna o Białoruś w latach 1917–1919 między białoruskimi socjalistami a bolszewikami. Powstanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (2022)
Вовканич І. - Політична криза у Словаччині 1947 року, Шніцер І. (2022)
Котляр О. - Гельсінські угоди: урок загальноєвропейського процесу, Бевзюк Є. (2022)
Андрейко В. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора УжНУ, члена редакційної колегії нашого збірника наукових праць Євгенія Володимировича Бевзюка, Іваненко О. (2022)
Švorc P. - For the Anniversary of PhD in History, Associate Professor, a Member of Our Yearbook Editorial Board Lubica Harbu'ová (2022)
Віднянський C. - До 60-річного ювілею доктора історичних наук, професора, члена редакційної колегії нашого збірника наукових праць Миколи Миколайовича Вегеша, Олашин М. (2022)
Від упорядників (2022)
Тукова І. Г. - Музично-теоретична система: феномен чи фантом? (2022)
Стронько Б. Ю. - Недомовленість в музиці як фактор активного сприйняття (2022)
Іванова І. С. - Робота композитора з вербальною складовою у вокальному творі в аспекті теорії мовних рівнів (2022)
Табуліна О. Б. - Барокова серената при дворі австрійських габсбургів у контексті італійської культурної експансії (2022)
Ігнатенко Є. В. - Партесні концерти 1730-1740-х років з київської колекції: нові надбання (2022)
Дерев'янченко О. О. - "П'ять п'єс для струнного квартету на народні теми" Михайла Вериківського: принципи опрацювання фольклору (2022)
Постовойстова С. О. - Особливості поліфонічного мислення Всеволода Задерацького у циклі "24 прелюдії та фуга" (2022)
Lewandovski S. - Ambros Rieder (1771-1855) and the Art of Preluding (2022)
Гармель О. В. - "Folk songs" Лучано Беріо: реконструкція задуму в контексті творчості (2022)
Корчев О. О. - "Grave: Metamorfozy na wiolonczele i fortepian" Вітольда Лютославського: роль деривації у втіленні композиторської ідеї метаморфози (2022)
Філатова Т. В. - Гітарна музика Селсо Гаррідо-Лекки: сучасні проєкції перуанських традицій (2022)
Сюта Б. О. - Нові нотні видання камерних творів українськихкомпозиторів (Київський аванград: Антологія камерної музики: у 2 т. Київ: Музична Україна, 2020. Т 1: Твори для фортепіано, 143 с. Т. 2: Твори для ансамблю, 228 с., Антологія камерної музики: Станковищ, Іщенко, Бібік: у 2 т. Київ: Музична Україна, 2021. Т. 1: Твори для фортепіано, 189 с. Т. 2: Твори для ансамблю, 301 с). (2022)
Вишинський В. В. - Володимир Загорцев: точка збирання (In memorian. Композитор Володимир Загорцев. Статті. Листи. Спогади. Матеріали до біографії/ Ідея, упорядкування, загальне редагування та коментарі О. Войтенка. Київ: Видавництво "Фенікс", 2021. 280 с.0 (2022)
Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України (25–26 лютого 2010 р.) (2010)
Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург (2010)
Матяш І. Б. - Поняття про архівознавство як науку: ґенеза змісту (2010)
Пиріг Р. Я. - Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.) (2010)
Делеган М. В. - Державний архів Закарпатської області: вектори регіонального міжнародного співробітництва в 2009 році (2010)
Приходько Л. Ф. - Фондування архівних документів: до історіографії проблеми (2010)
Федорова Л. Д. - Внесок Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва у розвиток архівної справи в Україні (1910-і рр.) (2010)
Іван Дзюба (2010)
Олександр Злотник (2010)
Юрій Кочубей (2010)
Ярослав Яцків (2010)
Шепелюк В. М. - Вірш Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала") (2010)
Страшко В. В. - Лист папського нунція про порятунок збаразьких обложенців (2010)
Левченко Л. Л. - До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (Закінчення. Початок у № 6, 2009 р.) (2010)
Лавренюк А. Г. - Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів у Республіці Білорусь, Жук Л. В. (2010)
"Пієтет перед працею історика-архівіста особисто в мене зберігається ще із студентських років" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає академік Валерій Андрійович Смолій) (2010)
Мага І. М. - До 120-річчя від дня народження корифея української архівістики Віктора Олександровича Романовського (1890–1971) (2010)
Ємельянова Т. О. - Глибокий слід на архівній ниві (до 85-річчя від дня народження Олени Миколаївни Базанової) (2010)
Ходоровський М. Д. - Вісімдесята весна Миколи Івановича Крячка (2010)
Коломієць В. А. - Всеукраїнська наукова конференція "Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України" (2010)
Мягкий І. М. - Виставка документів Національного архівного фонду України до Дня Соборності України (2010)
Прилепішева Ю. А. - Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) "Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання" (2010)
Пиріг Р. Я. - Фундаментальне видання "Крути. Січень 1918 року" – данина шани лицарям української революції (2010)
Косенко О. В. - Публікація листів Євгена Деслава з канадських архівів (2010)
Морозова А. В. - Новий путівник з історії і культури євреїв (2010)
Шуст Р. М. - Книга спогадів про Ореста Мацюка, Козицький А. М. (2010)
Періодичні та продовжувані видання історичної тематики, що видаються в Україні та зарубіжні видання українознавчої тематики з 1991 р.: (матеріали до бібліографії) (2010)
Пам’яті видатного архівіста, історика Анатолія Вікторовича Кентія (2010)
Чуйко В. Л. - Суспільне існування як умова творення та відтворення суб’єкта (2021)
Атаманчук-Ангел В. І. - Ідеальне та його зв’язок з матеріальним як певна мультиплікативна операція (2021)
Деркач В. Л. - Натуралістична аргументація в етиці (2021)
Аташкаде Р. В. - Сутність та особливості структурних елементів соціальної міфології в сучасному суспільстві, Гончаренко М. М., Сєрова Ю. В. (2021)
Сюй Цзидан - Характеристика соціалізму з китайською специфікою як філософської основи ініціативи "Один пояс, один шлях" (2021)
Омельченко В. Ю. - Основні принципи та засадничі цінності державних інституцій (2021)
Туренко В. Е. - Сім мудреців античності: між тиранією і демократією, Олійник А. Ю. (2021)
Крисаченко В. С. - Місце Російської Православної Церкви в структурі імперської влади: золотоординська парадигма (2021)
Обушний М. І. - "Аполітичність" культурника Кирило-Мефодіївського братства П. Куліша, Куриленко А. В. (2021)
Балінська Я. О. - Актуалізація ідей євроскептицизму в країнах Західної Європи: від Brexit до Covid-19 (2021)
Демартино А. П. - Політична стабільність: до проблеми осмислення наукового розуміння та практичної реалізації (2021)
Хилько М. М. - Конструювання соціокультурної цілісності як складової сучасного безпекового розвитку, Хилько О. Л. (2021)
Пашковський В. Ф. - Гуманітарна політика у вимірі механізмів забезпечення інформаційної безпеки України (2021)
Тараненко Г. Г. - Міграційна криза ЄС як виклик європейській регіональній безпеці (2021)
Гануза Каріна В. - Байдужність, забруднення і наступність у здійсненні влади: раціональний вибір та неоінституціоналізм у кордон-індустриал (Cанта Фе, Аргентина) (2021)
Сімонов М. А. - Перспективи співробітництва КНР та України у рамках ініціативи "Один пояс – один шлях" (2021)
Васюта О. - "Олегъ поя за сына Аєпину дчерь": хто з синів князя Олега Гориславича одружився у 1108 році? (2022)
Мушар Ф. - Українська історія другої половини XVI ст. в "Історії свого часу" Жака-Оґюста де Ту (продовження; з кн. 35–50) (2022)
Фурсова Ю. - Функціонування батуринської цегeльні у середині ХVІІІ століття (на матеріалах фонду № 51 Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2022)
Косаченко В. - Пам'ятка архітектури місцевого значення – приміщення Чернігівського обласного філармонічного центру фестивалів та концертних програм (2022)
Марголіна І. - Загадкові ніші на фасаді Кирилівської церкви в Києві (2022)
Бугера І. - Настінний живопис 70-х рр. ХІХ ст. північного трансепту Троїцького собору м. Чернігова в контексті загальномистецьких процесів того часу (2022)
Мицик Ю. - З документації чернігівського архієпископа Іродіона Жураківського (реґести), Тарасенко І. (2022)
Пилипенко В. - Книжки в житті козацької еліти Гетьманщини (на матеріалах щоденників Якова Марковича, Миколи Ханенка та Петра Апостола) (2022)
Гейда О. - Люди старої Гетьманщини: начерки до генеалогії роду Коченовських (2022)
Пилипенко О. - Громадська та культурно-просвітницька діяльність викладачів університетів Наддніпрянської України у пореформений період (2022)
Бойда А. - Причини фізичної ліквідації Василя Івановича Порайка в 1937 р. (2022)
Шуміло С. - Музичний підтекст в агіографії стилю "плетіння словес" (на прикладі творчості Єпіфанія Премудрого) (2022)
Качмар М. - Біблійні образи у літургійних співаних покаянних текстах (2022)
Шумило С. - Ідея "русского міра" як теологія війни московського патріарха Кіріла: до постановки проблеми (2022)
Гордієнко Д. - Рецензія : "Від Богдана до Івана" // Іван Крип’якевич. Українська козацька держава і її творець Богдан Хмельницький / Упорядн. Іван Сварник. Львів: Апріорі, 2021. 248 с. (2022)
Железняк М. - Рецензія : Тимошик Микола. Материн заповіт у рушнику 1933-го: Автобіографічна канва життя. Біобібліографічний показник із нагоди 65-річчя. Наукове видання. Київ: Наша культура і наука, 2022. 592 с. (+48 с. іл. вкл.), ім. пок., резюме англ. м. (2022)
Шуміло В. - Рецензія : Чепурний Василь. Сто днів Широкої війни. Чернігів: Десна, 2022. 130 с. (2022)
Товкай О. А. - Побудова прогностичної моделі оцінки ризику наявності метастазів медулярного раку щитоподібної залози із застосуванням бінарної логістичної регресії, Паламарчук В. О., Караченцев Ю. І., Куц В. В., Смоляр В. А., Таращенко Ю. М. (2022)
Семенюк Л. М. - Гормональні аспекти порушення репродуктивного здоров’я жінок із сексуальною дисфункцією та ранніми втратами вагітності в анамнезі, Юзвенко Т. Ю., Чернуха Л. С. (2022)
Белемець Н. І. - Прогностична значущість експресії CD138, CD68, CD163 у патогенезі розвитку раку щитоподібної залози на тлі метаболічних розладів, Нечай О. П., Квітка Д. М., Січінава Р. М., Товкай О. А. (2022)
Товкай О. А. - Алгоритм діагностики субклінічної гіперкортизолемії у пацієнтів з інциденталомами надниркових залоз та його реалізація у середовищі MS Excel, Третяк О. Е., Куц В. В. (2022)
Бадюк Н. В. - Вплив аритмогенної активності на післяінфарктне ремоделювання серця при коморбідній артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті (2022)
Ткач С. М. - Ризик гастроінтестинального раку у пацієнтів з метаболічним синдромом. Огляд літератури, Дорофєєв А. Е., Харченко Н. В. (2022)
Voloshyn O. I. - Rheumatic manifestations of thyroid pathology. Literature review, Glubochenko O. V., Pankiv I. V., Glubochenko V. G., Prysiazhniuk I. V. (2022)
Шишкань-Шишова К. О. - Модуляція мікробіоти кишечника на тлі застосування цукрознижувальної терапії. Огляд літератури, Зінич О. В. (2022)
Косюхно С. В. - Хірургічне лікування гігантської грижі стравохідного отвору діафрагми у хворої на цукровий діабет 2 типу. Клінічний випадок (2022)
Глоба Є. В. - Гіпофосфатемічний рахіт. Клінічні випадки, Зелінська Н. Б., Бегутова Т. М., Іваненко Л. В., Перетятько І. О. (2022)
Умови публікації в журналі "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" (2022)
Товкай О. А. - Досвід хірургічного лікування пацієнтів дитячого віку з пухлинами надниркової залози (моноцентрове дослідження), Войтенко В. В., Паламарчук В. О., Шаповал Н. О., Товкай А. О. (2022)
Гончарова О. А. - Асоціативні зв’язки між ожирінням і ступенем забезпеченості вітаміном D як чинником ризику первинного гіперпаратиреозу, Дубовик В. М. (2022)
Ткач С. М. - Важливість глікемічного контролю при неалкогольній жировій хворобі печінки, Паньків В. І., Дорофєєв А. Е., Юзвенко В. С. (2022)
Дем’яненко Л. В. - Вплив андрогенного дефіциту на структуру ендометрію у жінок репродуктивного віку, Семенюк Л. М., Юзвенко Т. Ю., Чернуха Л. С. (2022)
Науменко О. М. - Дослідження голосу у пацієнтів з післяопераційним порушенням моторики гортані в хірургії щитоподібної залози, Тарасенко М. В., Земсков С. В. (2022)
Романенко І. Ю. - Метаболічні наслідки розладів сну. Огляд літератури, Третяк О. Е. (2022)
В’юницька Л. В. - Стрес-індуковані зміни життєдіяльності організму. Огляд літератури, Юзвенко Т. Ю., Дашук Т. І., Паньків В. І. (2022)
Шупрович А. А. - Нервово-психічне напруження та когнітивні порушення як складові стресорного стану у хворих на цукровий діабет 2 типу. Огляд літератури, Зінич О. В. (2022)
Сергієнко В. О. - Діабетогенна дія статинів — механізми та наслідки. Огляд літератури, Сергієнко О. О. (2022)
Умови публікації в журналі "Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" (2022)
Михайлик С. М. - Пряні рослини в ландшафтних композиціях Сирецького дендрологічного парку (м. Київ), Глухова С. А., Шиндер О. І. (2022)
Яценко В. В. - Селекційна цінність нестрілкуючих форм часнику озимого в умовах Правобережного Лісостепу України (2022)
Поліщук Т. П. - Успадкування кількості зерен у колосі в F1 ячменю ярого при схрещуванні сортів різного походження, напрямів використання та різновидностей, Гудзенко В. М. (2022)
Топко Р. І. - Оцінка сортів та перспективних ліній пшениці озимої миронівської селекції за показниками якості зерна, Ковалишина Г. М. (2022)
Korkhova M. M. - The influence of moistening conditions and seed treatment with biological preparations on the growth and yield of winter wheat varieties, Markova N. V., Panfilova A. V. (2022)
Leschuk N. V. - Historical aspects of the formation of national plant varietal resources in Ukraine, Melnyk S. I., Marchenko T. M., Kokhovska I. V., Sytnyk V. G. (2022)
Києнко З. Б. - Мікроклональне розмноження рослин роду Actinidia Lindl, Кімейчук І. В., Мацкевич В. В. (2022)
Хоменко І. П. - Вибір системи оцінки тяжкості бойової хірургічної травми в поранених із вогнепальними дефектами м’яких тканин на І–ІІ рівнях медичного забезпечення, Хорошун Е. М., Макаров В. В., Негодуйко В. В., Тертишний С. В., Майданюк В. П., Вайс Б. (2022)
Русин В. І. - Зміни магістрального артеріального та венозного кровотоку і шкірної мік­роциркуляції від величини медичної еластичної компресії при лікуванні венозної трофічної виразки, Павук Ф. М., Федусяк В. Я. (2022)
Zatsarynnyi R. A. - The concentration of lidocaine in the blood after intravenous and epidural administration with extensive hepatic resections, Pidopryhora O. O. (2022)
Футуйма Ю. М. - Алгоритм тактико-хірургічного підходу до виконання черезшкірної транслюмінальної балоноангіопластики за даними транскутанної оксиметрії у хворих з критичною ішемією при синдромі діабетичної стопи, Беденюк А. Д., Кульбаба І. Я. (2022)
Загрійчук М. С. - Порівняльна оцінка якості життя у пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирки від родинного та трупного донора, Марчук І. П., Підопригора О. О., Мигалега Т. С. (2022)
Фармага Т. І. - Цифрова комп'ютерна планіметрія ранових дефектів різного генезу, Лукавецький О. В., Чемерис О. М. (2022)
Шапринський В. О. - Досвід виконання одномоментної залобкової простатектомії та симультанної передочеревинної герніопластики у хворих на доброякісну гіперплазію простати та пахвинну грижу, Горовий В. І., Капшук О. М., Морару-Бурлеску Р. П., Довгань І. І., Маласаєв М. О., Балацький О. Р., Тагеєв В. Р. (2022)
Сушко Ю. І. - Вплив краніоскелетної травми на прояви цитолітичного синдрому в умовах краніоскелетної травми щурів різного віку, Гудима А. А., Зачепа О. А. (2022)
Bugridze Z. D. - The choice of treatment method for recurrent inguinal hernias after laparoscopic hernioplasty, Parfentiev R. S., Grubnik V. V., Grubnyk Vik. V. (2022)
Маслій Б. Я. - Вплив колатерального кровообігу на результати інвазивного лікування у хворих із гострим коронарним синдромом (2022)
Слєпов В. В. - Трансабдомінальна і ретроперитонеальна адреналектомія. Порівняльне дослідження, Грубнік В. В., Парфентьєв Р. С., Грубник Вік. В. (2022)
Бенедикт В. В. - Курйозна причина виникнення гострої непрохідності травного каналу, Продан А. М., Пижевський О. А., Ватаманюк С. Я. (2022)
Процайло М. Д. - Рідкісний випадок синдрому Грізеля в дитини, Дживак В. Г., Крицький І. О., Гощинський П. В. (2022)
Гуревич Р. С. - Використання цифрових сервісів та інструментів у професійній підготовці майбутніх учителів, Кобися В. М., Кобися А. П., Кізім С. С., Куцак Л. В., Опушко Н. Р. (2022)
Кільдеров Д. Е. - Особливості процесу формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання, Гедзик А. А. (2022)
Білик Ю. П. - Особливості організації дистанційного навчання в початкових школах фінляндії (2022)
Бондар Ю. В. - Результати діагностики мотиваційного компоненту творчих умінь молодших школярів, Cорока О. В. (2022)
Вацьо М. В. - Формування музично-слухових уявлень обдарованої дитини під час навчання співу, Бицюк О. В. (2022)
Дабіжа К. Л. - Використання арт-технологій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, Дабіжа Л. П., Комарівська Н. О. (2022)
Ковальчук О. В. - Формування креативності у майбутнього вчителя початкових класів у контексті нової освітньої парадигми (2022)
Коломієць А. М. - Реалізація виховного потенціалу уроків математики в умовах нової української школи, Білик Т. С. (2022)
Колосова О. В. - Соціально-педагогічна підтримка дітей з інвалідністю в середовищі різноманіття: досвід єс, Кронівець Т. М., Хіля А. В. (2022)
Коргун Л. М. - Алгоритми готовності майбутнього педагога до організації корекційно-розвивальної роботи як складової інклюзивного навчання, Хіля А. В. (2022)
Лазаренко Н. І. - Структура інклюзивної компетентності майбутніх учителів-волонтерів, Пилипенко Я. Р. (2022)
Любчак Л. В. - Партнерство учителя початкової школи з батьками в організації дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами, Демченко О. П., Комарівська Н. О. (2022)
Мнишенко К. В. - Особливості формування основ художньо-естетичної культури у здобувачів дошкільної освіти (2022)
Поповська О. А. - Елементарне музикування карла орфа як засіб розвитку довільності пізнавальних процесів дітей дошкільного віку з ознаками обдарованості, Якименко Ю. І., Береженна Л. Ю. (2022)
Старовойт Л. В. - Розвиток художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами декоративно-ужиткового мистецтва, Ліхіцька Л. М. (2022)
Присяжнюк Л. А. - Підготовка майбутніх педагогів до реалізації середовищного підходу до організації освітнього процесу в закладах дошкільної і початкової освіти в контексті впровадження європейського досвіду, Колеснік К. А., Карук І. В., Король А. В. (2022)
Bondar N. D. - Integrated approach to developing the foreign language competence of philological specialities in theory and practice (2022)
Демченко О. П. - Підготовка студентів до використання театралізованої діяльності для розвитку у дітей soft skills: європейський контекст, Казьмірчук Н. С., Жовнич О. В., Стахова І. А. (2022)
Левчук О. В. - Технологія моніторингу професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців, Гусак Л. П., Бублик К. С. (2022)
Нестеренко І. Б. - Використання платформи ted talks для підвищення комунікативної компетентності студентів при вивченні іноземних мов (2022)
Олійник Н. А. - Гендерні особливості ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти, Імбер В. І., Білик Т. С. (2022)
Шліхта Г. О. - Вплив сучасного стану розвитку it-галузі україни на проблему професійної підготовки it-фахівців (2022)
Воєвода А. Л. - Трансформаційні процеси у нормативно-правових засадах розбудови системи педагогічної освіти ізраїлю, Матяш О. І., Михайленко Л. Ф. (2022)
Ленчук І. Г. - Основні метричні задачі конструктивної стереометрії, Працьовитий М. В. (2022)
Шетеля Н. І. - Аксіологічна професійна компетентність майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв: засоби діагностики (2022)
Лазурко Л. М. - Козакознавчі студії на сторінках часопису "Кwartalnik Нistorycznу" (1887 – 1914 рр.), Журавльов С. А. (2022)
Тельвак В. В. - Епістолярій як джерело до вивчення рецепції творчості Михайла Грушевського, Тельвак В. П., Яценюк Ф. С. (2022)
Голиш Г. М. - Марксистська історіографія в наукових студіях Г. Плеханова та К. Каутського, Лисиця Л. Г. (2022)
Чумак С. І. - Висвітлення бойових дій Другої Світової війни на території України у збірнику "Русский архив: Великая Отечественная” (2022)
Гоцловскій Я. - Передумови та організаційні заходи щодо заснування журналу "Український селянин" (2001 – 2021 рр.) (2022)
Кретов П. В. - Історія майбутнього як футурологія в дискурсі сучасної китайської фантастики, Кретова О. І. (2022)
Івангородський К. В. - Державотворчі процеси у Південній Київщині XVI – середини XVII ст.: етносоціальний компонент, Шевчук Т. В. (2022)
Присяжнюк Ю. П. - Український селянин періоду кризи кріпосного права (штрихи ментального портрету) (2022)
Коробчук А. С. - Реевакуація: повернення Одеського інституту шляхетних дівчат до Одеси (1856 р.) (2022)
Фареній І. А. - Діяльність "Артільного батька” Миколи Левитського та інтелігенція його епохи в історико-методологічному аспекті (друга половина ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.) (2022)
Гончарова О. В. - Дозвілля польської шляхти Київської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2022)
Коляда І. А. - Приватне життя Євгена Коновальця: кореляція особистого та політичного (1921 – 1930 рр.), Куцик Р. Р. (2022)
Береговий C. - Паризький емігрант із українською душею: рефлексії Бориса Лазаревського на презентацію українства у 1927 – 1929 рр., Силка О. (2022)
Трояк Я. О. - Соціально-економічні передумови створення спеціалізованої системи сільськогосподарської кооперації в УСРР (перша половина 1920-х рр.) (2022)
Санкович М. В. - Нафтогазова промисловість Прикарпаття у період другої радянізації західноукраїнських земель 1944 – 1953 рр. (2022)
Nakonechnyj V. - Polish-Ukrainian relations as viewed by the "Lemkivshchyna" magazine (1979 - 1991) (2022)
Мальована О. В. - Телепростір Черкащини під час Помаранчевої революції: спроба оцінки експертного середовища (2022)
Ніколаєць Ю. О. - Медіа дискурс як чинник впливу на формування політичних цінностей населення Півдня та Сходу України у 2014 – 2021 рр. (2022)
Борчук С. М. - Миротворча місія Антанти під головуванням Ж. Бартелемі (20 лютого – 3 березня 1919 р.), Лизень Є. В. (2022)
Меміш О. М. - Проєкт Південно-Східної Анатолії (Güneydoğu Anadolu Projesi) як засіб вирівнювання диспропорцій регіонального розвитку в республіці Туреччина (2022)
Саган Г. В. - Науково-технологічне партнерство України з Туреччиною (1992 – 2021), Шуточкін В. О. (2022)
Кухаренко О. О. - Родючість в українських обрядах родинного циклу (2022)
Янишин Б. М. - Незнана рукописна історія філії "Зорі" в Дрогобичі: текст джерела і контекст подій (2022)
Педич В. П. - Вдала спроба інтелектуальної біографії Михайла Грушевського (Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 572 с.), Владига О. М. (2022)
Темченко А. І. - Глушко М. Народознавчі студії в Науковому товаристві імені Шевченка (1895 – 2020): Статті та матеріали. – Львів, 2022. – 664 с. (2022)
Масненко В. В. - Професору Юрію Присяжнюку – 60 років! (2022)
Гудзь О. Є. - Антикризовий менеджмент підприємства, Кузьменко О. П. (2021)
Виноградова О. В. - Організація рекламної діяльності на виробничому підприємстві, Крижко О. В., Мацюк Д. О. (2021)
Євтушенко Н. О. - Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств України, Гончар Д. К. (2021)
Зеліско І. М. - Пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки, Джунь А. С. (2021)
Халімон Т. М. - Розробка конкурентної стратегії підприємства, Рожкова Я. В. (2021)
Дарчук В. Г. - Маркетингові дослідження бізнес-процесів мережевого ритейлу ТОВ "Адідас”, Недопако Н. М., Хащевацька О. С. (2021)
Дрокіна Н. І. - Інтернет-маркетинг як основний елемент сучасного маркетингу, Недопако Н. М., Діхтяренко І. В. (2021)
Гавриш О. М. - Використання реклами в діяльності торговельних підприємств, Каленська Н. В. (2021)
Гужавіна І. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства, Раздорожна Д. Д. (2021)
Качмала В. І. - Ефективність управління підприємством в контексті формування корпоративної культури, Фонотова О. В. (2021)
Совершенна І. О. - Рекламні стратегії в системі загальної маркетингової стратегії підприємства, Недопако Н. М., Оніщенко О. С. (2021)
Сорока А. М. - Механізм управління інтегрованим інтернет-менеджментом підприємства, Рудаков О. Ю. (2021)
Шеремета О. М. - Інфраструктура ринку консалтингових послуг, Савчин М. О. (2021)
Погорілий С. Д. - Використання графічного процесора для прискорення пошуку кореферентних об'єктів з використанням моделі RoBERTa, Білецький П. В. (2021-2022)
Дмитрієва О. А. - Балансування навантаження в розподіленій системі групової взаємопідтримки виконання поточних завдань, Омельченко І. А. (2021-2022)
Yegoshyna G. A. - Architecture of project management Web services based on integration with natural language processing modules, Voronoy S. M. (2021-2022)
Маслова Н. О. - Особливості захисту даних великих обсягів на online ресурсах, Нікітенко А. О. (2021-2022)
Алтухова Т. В. - Математичне моделювання процесу діагностики технічного стану ізоляції трансформаторів із застосуванням мереж Петрі (2021-2022)
Паромова Т. О. - Порівняльний аналіз та спосіб комплексного використання строкових та стовпцевих баз даних, Сологубов І. Я., Зеленьова І. Я., Голуб Т.В. (2021-2022)
Назарова І. А. - Метричні системи оцінки ефективності та масштабованості паралельних обчислень, Кліменко Я. Ю. (2021-2022)
Александрова О. В. - Реконструкція 3D-моделі обличчя з 2D-зображень за допомогою нейронних мереж (2021-2022)
Александров М. О. - Підходи до підтвердження взаємної синхронізації в деревоподібних машинах парності (2021-2022)
Ануфрієв П. О. - Удосконалення технології розпізнавання облич за допомогою згорткових нейронних мереж (2021-2022)
Гудзь О. Є. - Управління інтелектуальним капіталом, Прядка А. С. (2021)
Лазоренко Л. В. - Людина в системі організаційної поведінки, Панасенко О. О. (2021)
Євтушенко Н. О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу, Никончук Є. П. (2021)
Дарчук В. Г. - Основні дефініції розвитку стратегії просування, Литвинова О. В., Одношов В. Ю. (2021)
Глушенкова А. А. - Удосконалення розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства, Красножон С. О. (2021)
Маковецька І. М. - Комунікаційний менеджмент на підприємстві, Югов В. Ю. (2021)
Маковецька І. М. - Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства, Яргін М. В. (2021)
Насад Н. В. - Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційного підприємства (2021)
Ольховая І. О. - Оцінка ефективності Управління стратегічним розвитком підприємства, Макаренко А. О., Сазонова С. В. (2021)
Писар Н. Б. - Значення маркетингу у забезпеченні конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств, Корженівська В. Г. (2021)
Сазонова С. В. - Обґрунтування управлінських рішень на підприємстві, Кисіль А. В. (2021)
Совершенна І. О. - Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії, Крижко О. В., Снітка Ю. І. (2021)
Шмалій Л. В. - Удосконалення системи антикризового управління підприємством, Шевченко А. А. (2021)
Скрипнюк О. В. - Вступне слово (2022)
Скрипнюк О. В. - Міжнародно-правова допомога Україні в боротьбі проти російської агресії (2022)
Оніщенко Н. М. - Ефективність та якість законодавства у фокусі відбудови України (2022)
Пархоменко Н. М. - Особливості правотворчої діяльності за умов воєнного стану (2022)
Андрійко О. Ф. - Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану (2022)
Андрусишин Б. І. - Воєнні злочини Росії проти України і спроби їх приховати (1939 – 2022 рр): порівняльний аналіз, Токарчук О. В. (2022)
Батанов О. В. - Захист прав людини у сфері безпеки й оборони в сучасному світі (інститут військового омбудсмана) (2022)
Бобровник С. В. - Правовідносини у сфері правового конфлікту та компромісу: особливості, зміст і практичне значення (2022)
Гусарєв С. Д. - Формування професійної культури поліцейських у сучасній Україні: форми та зміст, Старицька О. О. (2022)
Камінська Н. В. - Парламентська дипломатія та її значення в умовах дії правового режиму воєнного стану (2022)
Кваша О. О. - Дії, спрямовані на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації, у контексті природного права на необхідну оборону, Андрусяк Г. М. (2022)
Корнієнко П. С. - Судовий захист у системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні (2022)
Короєд С. О. - Ефективність цивільно-процесуального регулювання окремих судових процедур у зв’язку із воєнним станом та тимчасовою окупацією (2022)
Крусян А. Р. - Конституційно-правовий статус та обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні (2022)
Кукуруз О. В. - Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану: недоліки і напрями вдосконалення (2022)
Кулинич П. Ф. - Аграрне законодавство України періоду воєнного стану: тенденції та перспективи розвитку (2022)
Луць Л. А. - Механізм гарантування принципу підтримання міжнародного миру та безпеки: сучасні реалі, Настасяк І. Ю. (2022)
Луцький Р. П. - Правовий моніторинг процесу формування та розвитку позитивного права (теоретико-історичний аспект) (2022)
Макаренко Л. О. - Права і безпека людини в умовах сучасних викликів та загроз (2022)
Мельничук О. Ф. - Особливості захисту прав дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів (2022)
Мірошниченко М. І. - До питання навчання та виховання національно орієнтованої правової еліти в національних університетах України (2022)
Рябченко О. П. - Концепт дотримання прав людини в умовах підвищених ризиків (2022)
Сімутіна Я. В. - Обмеження трудових прав в умовах воєнного стану (2022)
Сопілко І. М. - Розуміння гібридної війни проти України: правовий аспект (2022)
Федоренко В. Л. - Принципи конституційного права: сутність, зміст і система, Федоренко М. В. (2022)
Цвєткова Ю. В. - Виїзд за кордон під час воєнного стану: правові проблеми та шляхи їх розв’язання в Україні (2022)
Явір В. А. - Зростання рівня ксенофобії та етнічної ворожнечі в ході російсько-української війни (2022)
Батанова Н. М. - Стратегічні напрями забезпечення правової реформи в Україні в умовах викликів сьогодення (2022)
Білозьоров Є. В. - Діяльнісний підхід у правознавстві: межі та принципи застосування (2022)
Богініч О. Л. - Позитивні зобов’язання держави у сфері правотворчості та правозастосування в умовах війни та післявоєнної відбудови держави (2022)
Бондарук Т. І. - Рre-souverainete: український контент (2022)
Васецький В. Ю. - Підґрунтя правових наслідків агресії Російської Федерації проти України:необхідність покарання злочинців (2022)
Гуйван П. Д. - Проблемні питання щодо застосування правила ч. 3 ст. 267 Цивільного кодексу України (2022)
Ісаєва Н. К. - Податкове законодавство України в умовах воєнного стану: проблеми та перспективи (2022)
Кваша Р. С. - Сталкінг (нав’язливе переслідування): зарубіжний досвід кримінально-правової протидії (2022)
Кисіль Л. Є. - Режим воєнного стану в Україні: адміністративно-правові аспекти (2022)
Клещенко Н. О. - Правотворча діяльність у повоєнний період: виклики та перспективи (2022)
Кметик-Подубінська Х. І. - Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у зарубіжній юридичній науці (2022)
Кривицький Ю. В. - Роль правової реформи в забезпеченні правового розвитку у воєнний та післявоєнний періоди (2022)
Львова О. Л. - Морально-правові засади захисту цивільного населення під час війни (у контексті російської агресії 2022 року) (2022)
Ляшенко Р. Д. - Ідеологічні орієнтири розвитку законодавства України в умовах правового режиму воєнного стану (2022)
Макеєва О. М. - Інформаційно-комунікативна політика держави в умовах сучасних викликів і загроз (2022)
Міма І. В. - Справедливість у праві як форма прояву християнсько-нормативних цінностей (2022)
Музика І. В. - Маніпулятивні технології ідеологів рашизму в системі формування дефектної правосвідомості (2022)
Пендюра М. М. - Толерантність і європейські правові цінності, Лапка О. Я. (2022)
Похиленко І. С. - Особливості визначення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (2022)
Пухтинський М. О. - Організаційно-правові форми парламентського забезпечення розвитку територіального врядування (2022)
Ромінський Є. В. - Питання миру в середньовічних вітчизняних міжнародних та міжкнязівських договорах (2022)
Скрипнюк О. О. - Гібридний політичний режим: до проблеми позиціонування (2022)
Сунєгін С. О. - Право в умовах війни: функціональний вимір (2022)
Тарасевич Т. Ю. - Принципи соматичних прав людини як підґрунтя їх реалізації в умовах розвитку сучасних біотехнологій (2022)
Тарахонич Т. І. - Ціннісний аспект правового регулювання в період воєнного стану (2022)
Тернавська В. М. - Правовий статус осіб, постраждалих унаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України (конституційно-правовий аспект) (2022)
Трунова Г. А. - Захист прав громадян України, які перебувають на території інших держав унаслідок збройної агресії (2022)
Худояр Л. В. - Імперська парадигма "русского мира" (2022)
Акуленко Д. Ю. - Актуальні проблеми "визнання" як головного чинника державотворення (2022)
Білоконь О. Г. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням особи, яка вчинила підкуп, у разі укладення угод у кримінальному провадженні (2022)
Бойко М. М. - Принцип незалежності адвокатури в аспекті взаємовідносин з органами публічної влади (2022)
Грицьків А. В. - Моделі екстрадиції в межах міжнародного співробітництва держав у кримінальних справах (2022)
Дрозд І. В. - Особливості виникнення прав на землю в Україні в умовах воєнного стану (2022)
Д’яченко Т. Г. - Щодо публічності договору банківського вкладу за цивільним законодавством України (2022)
Куп’янська А. М. - "Окрема думка" як унікальний самостійний жанр судового дискурсу: практика зарубіжних судів (2022)
Лоза Д. І. - Поняття та елементи міжнародно-протиправного діяння держави (2022)
Ромашко А. О. - Дотримання принципу пропорційності в умовах надзвичайних ситуацій (2022)
Сердинський В. С. - Суддівське самоврядування в Україні (в контексті європейських стандартів) (2022)
Ситар М. І. - Компаративістика у Німеччині після Другої світової війни: окремі аспекти (2022)
Теплицька Н. В. - Концепція перехідного правосуддя: генезис та особливості (2022)
Томляк Т. С. - Найкращі інтереси дитини: усиновлення в умовах воєнного стану (2022)
Череповський К. В. - Міждержавний інвестиційний правовий режим як фактор інвестиційної привабливості (2022)
Чорненька Д. С. - Право на життя та право на здоров’я: основоположні засади трансплантології в конституційному праві (2022)
Шокрута В. А. - Особливості відображення грошових зобов’язань у інтегрованій картці платника податків під час їх адміністративного або судового оскарження (2022)
Вимоги до оформлення статей у наково-практичному юридичному журналі "Альманах права" (2022)
The table of contents (2023)
Instructions for authors (2023)
Obiri-Korang P. - Overriding Mandatory Rules Applicable to International Sales of Goods: Evidence from South Africa (2023)
Luchenko D. - Challenges and Developments in the Public Administration of Autonomous Shipping, Georgiievskyi Iu., Bielikova M. (2023)
Kuznietsov S. - Coastal Regions of Ukraine: Governance Transformation amid the Russian Invasion, Vladyshevska V., Kuznetsov S. (2023)
Шашкова Л. О. - Політичний поворот у філософії науки (2021)
Горбатенко В. П. - Стратегія і тактика політико-правового розвитку: аналітичне обґрунтування базових понять (2021)
Батрименко О. В. - Конфліктна та консенсусна природи влади, Андрушко В. І. (2021)
Кирилюк Ф. М. - "Realpolitik" – основа формування класичного макіавеллізму (2021)
Куц Г. М. - Ідея державної влади у теоріях фундаторів дискурсу класичного лібералізму (2021)
Пролєєв С. В. - Кінець ери виробництва та виклик інфовлади (2021)
Шляхтун П. П. - Референдум: інститут демократії чи засіб політичного маніпулювання?, Войчук А. Ю. (2021)
Яковлєв Д. В. - Держава, що сприяє розвитку політичної освіти: рудимент авторитаризму чи вимога демократії (2021)
Тупиця О. Л. - Профспілки та трансформаційна політична система: підходи до взаємин на локальному рівні (2021)
Філатов Б. А. - Патріотизм як чинник встановлення політичного порядку денного: інституційні та ідейні основи (2021)
Шайгородський Ю. Ж. - Держава і громадянське суспільство: мотиви, практики й суперечності взаємодії (2021)
Крисаченко В. С. - Консолідаційний потенціал громадянського суспільства в Україні: синергія самоорганізації (2021)
Матвійчук А. В. - Самоврядність як механізм суспільно-політичних трансформацій (2021)
Куриленко А. В. - Значення символу для легітимації політичної влади в контексті діалогу влади та громадянського суспільства (2021)
Левченко Д. В. - Особливості функціонування громадянського суспільства в умовах деліберативної демократії (2021)
Нагорняк Т. Л. - Політична суб'єктність в умовах формування нового світопорядку, Наталіна Н. О., Польовий М. А. (2021)
Ткач О. І. - Особливості авторитарної демократизації в умовах глобалізації, Ткач А. О. (2021)
Тукаленко І. А. - Концептуальне осмислення причин розгортання та поразки білоруських протестів 2020 року (2021)
Content (2021)
Fedorchenko M. - Influence of vitamin-mineral supplement on protein metabolism in rabbits' organisms (2021)
Bilyy O. - Light-scattering properties of microorganisms Desulfuromonas acetoxidans by influence of silver, Kotsyumbas I., Kushnir I., Grechukh T., Hnatush S., Maslovska O., Gutyj B., Kushnir V. (2021)
Frejuk D. V. - Protein-synthesizing function of the liver of cows at experimental fasciolosis, Stybel V. V. (2021)
Trofimiak R. M. - Diagnostic value of echocardiographic indices of left atrial and ventricular morphology in dogs with myxomatous mitral valve disease (MMVD), Slivinska L. G. (2021)
Xu P. - Use of plant-derived drugs in the prevention and treatment of dairy cow mastitis, Fotina H., Fotina T., Wang S. (2021)
Martyniv Y. V. - Hematological, immunological and histological changes in guinea pigs in the treatment of microsporia with drugs "Micromar" and "Biogluk", Kisera Ya. V. (2021)
Zhike L. - Isolation, identification and Analysis of Drug Resistance of Salmonella Pullorum, Fotina T., Petrov R., Klishchova Z., Fotin A. (2021)
Goralskyi L. P. - Features of the macro and microscopic structure of the lungs of a mature rabbit – Oryctolagus cuniculus L. 1758, Glukhova N. M., Sokulskyi I. M., Demus N. V. (2021)
Girin S. V. - Contemporary approaches to assessment of the body's condition of dogs with gastrointestinal pathologies based on the intensity of the inflammatory process and the level of endogenous intoxication, Skoryk K. A., Palishnyuk K. Yu. (2021)
Borshch O. O. - Bioenergetic and ethological features of the first-calf heifers of different genotypes, Ruban S. Yu., Borshch O. V., Polishchuk V. M. (2021)
Content (2021)
Masiuk D. M. - The enzyme activity dynamic relationship with the content of structural polypeptides of enterocyte membranes in cattle fetal (2021)
Wang Y. - Design of antigen synthesis and identification of its artificial antigen for zearalenone, Fotina H., Fotin A. (2021)
Bezpalyi I. F. - Biotechnology of families' strength influence on the processes of sucrose inversion, dehydration and accumulation of monosaccharides (2021)
Zhelavskyi M. M. - Сell death and its significance in reproductive pathology, Kernychnyi S. P., Dmytriv O. Ya. (2021)
Borshch O. O. - Influence of low temperatures on heat balance in easily assembled premises of different types, Borshch O. V., Fedorchenko M. M. (2021)
Dobrianska O. P. - Intestinal histostructure and immune protection activity of age -1+ carp after consumption of a prebiotic feed additive, Zhyla M. I., Vishchur O. I., Deren O. V., Koryliak M. Z. (2021)
Martyshuk T. V. - System of antioxidant protection of the body of piglets under the action of feed additive "Butaselmevit-plus", Gutyj B. V., Khalak V. I. (2021)
Halder S. - Prevalence of some common bacterial diseases in commercial poultry farm, Das S., Nath S. K., Kundu S. K., Islam M. S., Chowdhury S., Masuduzzaman M. (2021)
Tishyn O. L. - The comparative evaluation of complex drugs based on fipronil for ectoparasitosis of dogs and cats, Yuskiv I. D., Yuskiv L. L., Perih Zn. M., Bogach O. M. (2021)
Xu P. - Comparison of cytotoxicity evaluation of chlorogenic acid extract between Real-time cell analysis and CCK-8 method (2021)
Diakiv M. - Sacred Motifs of Myroslav Yasinskyi's Creative Work, Diakiv O. (2022)
Романенкова Ю. - Перли-парагони в західноєвропейському ювелірному мистецтві XVI–XIX ст. (2022)
Romanenkova Yu. - Outstanding Representatives of Modern Movements in Ukrainian Art (2022)
Морєва Є. - Зародження комедії нового типу у фільмах Чарлі Чапліна, Маслов-Лисичкін А. (2022)
Печеранський І. - "Платформінг" як інструмент трансформації аудіовізуальних індустрій в епоху діджиталізації: перспективи та ризики, Шевчук Ю. (2022)
Іваницький А. - Риси епохи неоліту в музичному фольклорі (2022)
Ластовецька-Соланська З. - Творчість композитора Миколи Ластовецького в контексті музичного життя міста Дрогобича (2022)
Микуланинець Л. - Творчий життєпис Віктора Теличка: наратив музичної культури Закарпаття кінця ХХ–ХХІ століть (2022)
Молчанова Т. - Модель навчання концертмейстерства у музичних закладах фахової вищої освіти України (2022)
Симеонова Ю. - Вокально-хоровий аналіз обробки української народної пісні та хорової мініатюри в контексті написання анотації на хоровий твір (2022)
Сінельнікова В. - Опанування народно-музичної традиції в студентському фольклорному колективі, Сінельніков І. (2022)
Скопцова О. - Риси хорової творчості Володимира Зубицького на прикладі "Concerto strumentale", Ковмір Н., Семенова О. (2022)
Созанська О.-К. - Життєтворчість Анатолія Маціяки як феномен української бандурної традиції (2022)
Цюпак Карабулут В. - Камерно-вокальна спадщина Віталія Кирейка 2000-х років: світоглядні парадигми (2022)
Белименко Л. - Дитячі мюзикли на сцені сучасних музичних та музично-драматичних театрів України (2022)
Бойко Т. - Вистава "Камінний господар" Івана Уривського в інтертекстуальних параллелях вітчизняного театру (2022)
Grynyshyna M. - "Expressive Dance" as a Form of Approbation of the "Anti-theatre" Programme of Zurich Dadaism (2022)
Гамалія К. - Реінтерпретація феномена Енді Воргола в плакатній діяльності молодих українських дизайнерів, Будник А. (2022)
Діденко О. - Естетика й прагматика дизайну візуального образу в трейлерах українських кінострічок (2022)
Костюченко О. - Симбіоз візуальної та ольфакторної перцепції в основі парфумерного дизайну (на прикладі парфумерного дому GUERLAIN) (2022)
Кузнєцова В. - Арт-об'єкт як специфічна художня форма в сучасній українській моді (2022)
Легенький Ю. - Національний образ моди як ідеал (2022)
Литвиненко Н. - Вторинне використання матеріалів у дизайні одягу, Вороніна М., Лавренюк О. (2022)
Олійник В. - Інфографіка як елемент дизайну художньої книги: візуально-семантична роль, особливості верстки (2022)
Пшінка Н. - Художня інтерпретація грецького епосу ілюстратора й дизайнера Миколи Пшінки (2022)
Шрамко Т. - Семіотичний аналіз образу Змія в контексті ідентичності рекламних брендів (2022)
Привітання Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург ветеранам і учасникам Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги (2010)
Лисенко О. Є. - Деякі проблеми джерельного забезпечення досліджень історії України періоду Другої світової війни (2010)
Себта Т. М. - Документальні фонди німецької окупаційної влади 1941–1944 рр. у державних архівах України: аналіз інформаційного потенціалу (2010)
Боряк Т. Г. - Початок оперативної розробки "Празького архіву”: (1945–1946) (2010)
Адамушко В. І. - Велика Вітчизняна війна в публікаційній діяльності державної архівної служби Республіки Білорусь (2010)
Гика В. М. - Партизанська боротьба на Волині як складова народного опору у Великій Вітчизняній війні (2010)
Пустовіт Т. П. - Документи Державного архіву Полтавської області про участь місцевих військових формувань у бойових діях у серпні–вересні 1941 р. на території Полтавської області (2010)
Алєксєєнко А. О. - Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., Балишев М. А. (2010)
Власенко С. І. - Нацистський апарат управління сільським господарством військової зони України (1941–1943 рр.) (2010)
Пащенко О. Б. - Участь державних архівів у Гуманітарному проекті "Радянські і німецькі військовополонені та інтерновані. Вивчення питань історії Другої світової війни і повоєнного періоду” (на прикладі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2010)
Слободянюк П. Я. - Єврейські жертви на Поділлі в роки Другої світової війни (2010)
Авакян В. Р. - Клементина Черчилль у Севастополі (1945 р., квітень) (2010)
Петро Тронько (2010)
Євген Березняк (2010)
Ігор Юхновський (2010)
Юрій Рибчинський (2010)
Легасова Л. В. - Непрочитані листи 1941 року – унікальний джерельний комплекс (2010)
Кашеварова Н. Г. - Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945) (2010)
Паніван Г. М. - Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Одеської області (2010)
Бєлая О. М. - Маловідоме джерело вивчення долі рядових солдатів Великої Вітчизняної війни (2010)
Славинська І. М. - Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (до 65-ї річниці Перемоги) (2010)
Скрипка Л. В. - Поезії Ліни Костенко 1944–1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України), Шепелюк В. М. (2010)
Славинська І. М. - Така щаслива доля - служити Батьківщині (до 90-річчя від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, маршала авіації І. М. Кожедуба (1920–1995) (2010)
Прилепішева Ю. А. - Міжнародна наукова конференція "Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги)” (2010)
Смолярчук Н. О. - Ювілейна виставка "Війна і Перемога в історичній пам’яті українського народу” (2010)
Ларіна Н. А. - Донеччина у роки Великої Вітчизняної війни: огляд виставкової діяльності (2010)
Міщанчук Л. Б. - Краєзнавча конференція учнівської молоді "Шляхом подвигу і слави” (2010)
Левченко Л. Л. - Поповнення фондів Державного архіву Миколаївської області документами з історії Другої світової війни, Мельник М. О. (2010)
Колесник О. А. - Документальний фільм про долю людини в часи війни (2010)
Матющенко С. П. - Людина на тлі епохи (2010)
Легасова Л. В. - Нове видання з історії радянського партизанського руху (2010)
Журба О. І. - Збірник документів про наслідки фашистської окупації в Дніпропетровській області (2010)
Шугальова І. М. - Наукове видання щоденників очевидців німецької неволі (2010)
Закаленко О. В. - Позов як засіб захисту суб'єктивних прав, свобод, інтересів та реалізації повноважень в адміністративному судочинстві (теоретичний аспект), Большакова О. В. (2022)
Асірян С. Р. - Етапи вступу України в Європейський Союз та майбутні перспективи, Семенченко Т. В., Лещенко О. Ю. (2022)
Шевченко Л. Я. - Сутність виробничих запасів, проблеми обліку та напрями його вдосконалення на підприємстві, Мулява В. Р. (2022)
Москаленко А. О. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення, Удовиченко Т. С. (2022)
Григор'єв О. Ю. - Методичні рекомендації з цифрового рейтингування економічних показників підприємств, Петришин Н. Я., Тодощук А. В. (2022)
Гальченко С. О. - Сучасні можливості фіксації дорожньо-транспортної події: національний та міжнародний досвід, Терещенко Д. О., Шевчук І. І. (2022)
Глоба А. О. - Угода про публічні закупівлі СОТ: проблеми співвідношення з національним законодавством про публічні закупівлі (2022)
Цюприк В. І. - Право на виключення недобросовісного учасника зі складу товариства з обмеженою відповідальністю: доцільність його включення у Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (2022)
Horodetska T. - Methodological approaches to managing the investment development of business structures on the basis of greening, Kashynska M., Vilko D. (2022)
Петришин Н. Я. - Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану, Тодощук А. В., Давидчак М. О. (2022)
Чиркова Ю. Л. - Крос-культурна бізнес-взаємодія суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: труднощі реалізації та оптимальні шляхи їх подолання, Бортнікова М. Г. (2022)
Івановська А. М. - Правові засади звернення до суду в інтересах інших осіб органів публічної влади та посадових осіб та їх участі у справах про правопорушення, що пов'язані з корупцією, вчинені публічними службовцями, Владовська К. П. (2022)
Осіпчук Д. С. - Податковий облік державних грантів (2022)
Ємельянов О. Ю. - Групування механізмів формування, функціонування та економічного розвитку транскордонних кластерних структур, Мищишин О. Л. (2022)
Гуліцька В. В. - Аналіз частин 1 та 2 статті 111-1 "Колабораційна діяльність", Маслова О. О. (2022)
Мирощенко Н. Ю. - Визначення рівня інноваційності високотехнологічної продукції промислових підприємств у процесі її комерціалізації, Зарицька О. Л. (2022)
Ганас Л. М. - Особливості імпорту транспортних засобів із США, Тодощук А. В., Хомік О. В. (2022)
Іващенко А. Г. - Огляд банківського сектору України в умовах воєнного стану, Іваненко В. О., Приходько А. Є. (2022)
Петришин Н. Я. - Проблеми міжнародних залізничних перевезень в умовах воєнного стану, Ноджак Л. С., Скрипник Я. М. (2022)
Рибак О. М. - Проблеми фінансування відтворення будівель і споруд у післявоєнний період в Україні, Рябошапка О. А. (2022)
Леонтьєва Л. В. - Законодавчі зміни у здійсненні фінансового контролю органами держави під час війни (2022)
Західна О. Р. - Аналіз фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні, Кваснюк М. Ю. (2022)
Носенко В. - Вплив жорсткості стиків панельного будинку на напружено-деформований стан фундаментних конструкцій, Кашоїда О. (2022)
Підлуцький В. - Ідентифікація ґрунтових параметрів при розрахунку висотних будівель на пальових фундаментах, Беган В. (2022)
Жук В. - Вплив можливого водонасичення лесового ґрунту на напружено-деформований стан фундаментів багатоповерхового будинку, Павленко І. (2022)
Бондарева Л. - Дослідження впливу способів моделювання паль на розподіл зусиль у пальовому фундаменті, Нечипоренко Д. (2022)
Маєвська І. - Зміна перерозподілу зусиль між елементами пальового фундаменту по мірі зростання навантаження, Блащук Н. (2022)
Галета А. - Методика ідентифікації деформаційних параметрів глинистого грунтового масиву (2022)
Пістунов І. М. - Динамічна модель Леонтьєва як засіб прогнозування розвитку економіки України, Літау Є. Е. (2022)
Сундук Т. Ф. - Індикатори фінансового ринку у контексті євроінтеграції, Калита О. В. (2022)
Бондаренко О. М. - Фінансовий облік та звітність суб'єктів малого підприємства: спрощена система оподаткування, Козлова В. О., Лебедєва А. О. (2022)
Шевченко Л. Я. - Особливості обліку і оподаткування на сільськогосподарських підприємствах, Куліш А. В. (2022)
Тарлопов І. О. - Статистичне оцінювання впливу освіти на зміну пропозиції трудових ресурсів на ринку праці (2022)
Єрмолаєва Т. В. - Забезпечення екологічної безпеки в умовах війни, Баранова Л. О., Товстик А. О. (2022)
Петришин Н. Я. - Особливості прийняття управлінських рішень для функціональних підрозділів підприємств на основі експертного підходу (2022)
Подра О. П. - Циркулярна економіка як детермінантна сталого розвитку та конкурентоспроможності України, Горошко Ю. В. (2022)
Амеліна В. - Сутність поняття "життєві стратегії" в контексті трансформації соціокультурного простору (2022)
Безрук К. - Дослідження формування соціальної успішності підлітків у діяльності учнівського самоврядування (2022)
Бех І. - Новий науковий здобуток як чинник виховання особистості (2022)
Бибик Д. - Ціннісні орієнтації учнівської молоді України в умовах воєнного стану (2022)
Boiko A. - Developing students’ soft skills: integrating Ukraine’s non-formal education into the european educational space (2022)
Васильєва С. - Якість освіти дітей раннього та дошкільного віку в процесі їх фізичного розвитку: теоретико-практичне дослідження проблеми (2022)
Honchar L. - Pedagogical diagnostics of the cognitive sphere of primary school students in the interaction "children-parents” (2022)
Hudym I. - Theoretical analysis of the problem of monitoring social expectations of students with special educational needs (2022)
Ємчик О. - Формування логічного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами логіко-математичних ігор, Козел А. (2022)
Журба К. - Динаміка рівнів вихованості смисложиттєвих цінністей підлітків у сучасних умовах, Федоренко С., Шкільна І. (2022)
Золотаренко В. - Тренінг для тренерів як інструмент соціальної профілактики торгівлі людьми серед підлітків (2022)
Kanishevska L. - Diagnostics of levels of formation of family values among high school students (2022)
Кириченко В - Хакатон як технологія формування соціально успішної особистості учня, Нечерда В. (2022)
Коленіченко Т. - Концептуалізація поняття "реінтеграція" в умовах збройного конфлікту в Україні (2022)
Комаровська О. - Реалії сучасної мистецької освіти (за результатами опитування педагогічної спільноти) (2022)
Корнієнко А. - Освітня діяльність закладів позашкільної освіти в умовах бойових дій (2022)
Лаппо В. - Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю в ЗДО гуцульського етнорегіону (2022)
Литовченко О. - Заклади позашкільної освіти України в умовах війни: освітня, просвітницька, громадська діяльність (2022)
Луценко І. - Педагогічна діагностика якості освіти дітей раннього віку (2022)
Kotliar S. - Media Communication: Technologies of Application in Screen Discourse, Diabelko T. (2022)
Medvedieva A. - Relevance of Entertainment Shows' Study on Television, Novak A. (2022)
Rjazancev L. - Cinema and Television as Factors of Rave Culture Spreading in Ukraine, Sliesariev I. (2022)
Bezruchko O. - The Role of the Latest Technologies in the Media Production Development, Shevchuk Yu., Andriievskyi D. (2022)
Gavran I. - Features of Sound Recording in Open Space, Marandin Y. (2022)
Гончарук С. - Жанр мок’юментарі як кінематографічний феномен доби постмодерну, Левченко О., Цімох Н. (2022)
Pogrebnіak G. - Topical Issues of Modern Directing Education (2022)
Shyrman R. - Manifestations of Drama in Feature Films, Berdnikov D. (2022)
Kovsh O. - Symbolism of Color in Cinema, Dziuba M. (2022)
Timlin E. - The Role of Cameraman in the Shooting of Commercials, Didenko M., Savchin V. (2022)
Bezruchko O. - Photo Art Project in Search of the Meaning of Being, Hrymalska V. (2022)
Kukorenchuk V. - Photo Art Project Erotics in Photography: From Analogue to Digital. Part 2, Vdovychenko N., Bondar V. (2022)
Погребняк Г. - Антирежисура кіноперетворення як тривка перепона екранної адаптації метадраматургії Олександра Корнійчука (2022)
Aslanov T. - Tasnif as a Representative Genre of Mugham of Azerbaijan (2022)
Оболенська М. - Емоційний інтелект піаніста-концертмейстера (на прикладі скрипкової сонати С. Франка у виконанні М. Аргеріх) (2022)
Сюта Б. - Статус і види цитати в музичному тексті (2022)
Voitovych O. - Improvement of Classical Music Sound Conditions by Simulating Changes in Concert Hall Acoustics (2022)
Юрченко М. - Різдвяний кондак "Діва днесь Пресущественного раждаєт" М. Лисенка: технічна характеристика, виконавські особливості (2022)
Винник С. - Втілення Гуго Вольфом гуманістичних поглядів Йоганна Вольфганга Гете у вокальній збірці "Goethe-Lieder" (на матеріалі пісень для баритонового голосу) (2022)
Гуральна С. - Відновлення традицій римо-католицької церковної музики Галичини (з ХІХ століття) (2022)
Ареф’єва Є. - Актуалізація долінійних та нелінійних систем нотації у сучасному хоровому виконавстві (2022)
Бондаренко А. - Українська дискографія часів радянського поневолення: основні тенденції (2022)
Кравчук О. - Камерний хор "Moravski": історія, здобутки, сьогодення (до 5-річчя заснування) (2022)
Кречко Н. - Борис Гмиря як видатний інтерпретатор героїчних образів українського оперного репертуару, Комарніцький Я. (2022)
Масол О. - Порівняльний аналіз результатів дослідження виховання рішучості старшокласників у спортивно-оздоровчій діяльності (2022)
Мачуський В. - Екологічне виховання у неформальній освіті скандинавських країн (2022)
Морін О. - Елементи технології формування професійно-ціннісних орієнтацій учнів (2022)
Москаленко М. - Методичні засади формування екологічної компетентності під час навчання інтегрованого курсу "пізнаємо природу", Міронець Л. (2022)
Окушко Т. - Виховання культури безпечної життєдіяльності дітей та учнівської молоді в умовах воєнного стану (2022)
Охріменко З. - Узагальнення результатів вивчення проблеми формування професійно-ціннісних орієнтацій в учнів до трудової діяльності (2022)
Ocheretiana N. - Virtual puzzle as an interactive module of a multimedia resource ensuring art communication of primary schoolchildren in the process of distance art learning (2022)
Пащенко О. - Формування природоохоронного світогляду підлітків в аспекті досягнення цілей збалансованого розвитку (2022)
Ragozina V. - Interaction of institutions of the preschool education system in providing the artistic and aesthetic development of children of early age: stages and forms of partnership (2022)
Скирда Т. - Національно-патріотичне виховання як основа виховної системи сучасних освітніх закладів (2022)
Тимчик М. - Педагогічні умови військово-патріотичного виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, Касіч Н. (2022)
Толочко С. - Методологічні засади формування екологічної компетентності школярів, Бордюг Н. (2022)
Третяк О. - Попередження мобінгу в середовищі учителів початкової школи (2022)
Федорченко Т. - Аналіз дослідження проблеми формування соціально успішної особистості старшокласника у закладах загальної середньої освіти (2022)
Харченко Н. - Діяльність дитячих громадських організацій та об’єднань у період воєнного стану: аналіз та тенденції (2022)
Хріник Є. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування медіакультури у дітей старшого дошкільного віку (2022)
Шахрай В. - Ціннісне ставлення до материнства у дівчат-старшокласниць: стан та методи його формування (2022)
Відомості про авторів (2022)
Відомості про членів редакцінйої колегії та редакційної ради (2022)
Бондарева Л. - Використання 2D та 3D моделювання для оцінки напружено-деформованого стану підпірних стін складних конфігурацій, Носенко В., Маламан А. (2022)
Бондарева Л. - Оцінка впливу процесу влаштування огороджувальних конструкцій котловану на оточуючу забудову, Хоронжевський М. (2022)
Носенко В. - Оцінка вогневого впливу, що виникає внаслідок пожежі, на несучу здатність стін підземної частини будівлі, Фесенко О., Донець Т. (2022)
Жук В. - Оцінка напружено-деформованого стану пальових фундаментів багатоповерхового будинку при можливому водонасиченні лесового ґрунту, Павленко І. (2022)
Підлуцький В. - Дослідження впливу складного навантаження на фундаменти неглибокого закладання та формування реактивної епюри в ґрунтовій основі (2022)
Маєвська І. - Ефект від зміни конструктивної схеми підсилення стрічкових фундаментів короткими палями, Блащук Н., Городнік Л. (2022)
Альмуфаіл Ф. - Театральна традиція в ісламській культурі (2022)
Винар О. - Особливості використання просодичних засобів сценічної мови у створенні сценічного образу, Мошкіна О. (2022)
Мойсеєнко В. - Когнітивно-аксіологічні аспекти інтерактивних шоу-програм в умовах творчих викликів сьогодення, Белименко Л., Бушмакін Є. (2022)
Попова Л. - Семіотичний та естетичний підходи до розробки сценічного костюма театральної вистави, Козаченко В., Забора В. (2022)
Chepura K. - Mariia Levytska’s Creative Style as a Manifestation of the Postmodern Worldview, Sukhomlyn H., Khvostova T. (2022)
Бойко Т. - Нова парадигма української класики: вистави Івана Уривського на камерних сценах Києва, Татаренко М. (2022)
Маслова-Лисичкіна І. - Перформанс у культурно-мистецькому просторі України ХХ–ХХІ ст. (2022)
Пивоварова К. - Неокласичний стиль театральної режисури Петра Ільченка, Цивата Ю., Скрипник Є. (2022)
Юдова-Романова К. - Творчо-організаційна діяльність київських театрів: сто днів у реаліях масштабної військової агресії (2022)
Висоцький Ю. - Характерологічні особливості акторської творчості в мистецтві дубляжу ігрових фільмів, Москаленко-Висоцька О. (2022)
Юдова-Романова К. - Особливості акторської творчості та педагогічної діяльності Юрія Мажуги, Юдов М., Позняк А., Маслов-Лисичкін А. (2022)
Berlinskyi N. A. - Ice regime impact on the coastal zone of the Azov sea, Gavriluk R. V., Sahaidak M. A. (2021)
Газєтов Є. І. - Гідрологічні характеристики Дністровського лиману за дослідженнями влітку 2003-2019 рр, Медінець В. І., Снігірьов С. М., Ковальова Н. В., Медінець С. В. (2021)
Мізіна С. К. - Теоретико-методологічні засади дослідження водогосподарських ландшафтно-технічних систем (2021)
Муркалов О. Б. - Довготривалі зміни площі озер на пересипу Тилігульського лиману (Чорне море), Стоян О. О. (2021)
Прокоф’єв О. М. - Статистичні характеристики добових сум атмосферних опадів на території Одеської області в умовах глобальних змін клімату, Гончарова Л. Д. (2021)
Shuisky Yu. D. - About concept forming of "lanscape cover" of the world in physical geography (2021)
Денисик Г. І. - Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад, Кізюн А. Г., Атаман Л. В., Канський В. С., Шмагельська М. О. (2021)
Долинська О. О. - Сільський туризм Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку (2021)
Кузишин А. В. - Географічні аспекти формування іноземних туристичних потоків України: стан і проблеми формування, Черешнюк Т. О., Поплавська І. В., Добровольська С. Я. (2021)
Tranchenko L. V. - Features of communication in the hospitality industry in the context of globalization, Yavorska V. V., Sych V. A., Timchuk S. V., Tereschuk N. V. (2021)
Мелконян Д. В. - Еколого-геохімічна характеристика грунтових сод межиріччя Південний Буг-Синюха, Черкез Є. А., Тюремина В. Г. (2021)
Анастас А. В. - Анализ таксономического состава ископаемых лландовери и венлока Молдавского Приднестровья, внесённых в электронную базу данных "Палеонтология Приднестровья" (2021)
Зберовський В. В. - Вплив плікативного порушення вугільного пласта на його газодинамічний стан та викидонебезпечність, Пащенко П. С., Пазиніч А. В., Стефанко С. В. (2021)
Кравченко Е. Н. - К вопросу генезиса известняков Гидиримского и Севериновского месторождений, Кадурин В. Н., Шульман А. И. (2021)
Педан Г. С. - Літологія та гідродинаміка підводної частини Одеського узбережжя Чорного моря, Кадурін С. В., Андрєєва К. П., Драгомирецька О. В. (2021)
Чепіжко О. В. - Досвід застосування експертного аналізу та рангової кореляції при проведенні геолого-прогнозних робіт на вуглеводні (на прикладі шельфу Чорного моря), Янко В. В., Кадурін В. М., Наумко І. М., Шаталін С. М. (2021)
Цуркан О. І. - Проблемній науково-дослідній лабораторії географії грунтів та охорони грунтового покриву чорноземної зони Одеського університету (ПНДЛ-4) - 50!, Буяновський А. О., Красєха Є. Н., Попельницька Н. О. (2021)
Красєха Є. Н. - Колективна монографія "Грунти Львівської області": теоретичне та практичне значення, Тригуб В. І. (2021)
Національному інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України – 100 років! (2022)
Гуменюк М. І. - Регенеративна медицина: вихід за межі трансплантології (2022)
Сухов Ю.О. - Захворюваність і смертність під час воєнних і збройних конфліктів: тенденції та закономірності (2022)
Яковенко О. К. - Інфекційні ускладнення дихальних шляхів і легень у пацієнтів із постковідним синдромом, Линник М. І., Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Опімах С. Г., Полянська М. О., Зволь І. В., Москаленко С. М. (2022)
Галушко О. А. - Застосування схеми RELATIVE у програмі лікування порушень мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет, Бабак С. І. (2022)
Яковлєва Л. В. - Аналіз антибіотиків системної дії, рекомендованих для лікування хворих на негоспітальну пневмонію в Україні, відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності, Романенко І. М., Грубник І. М., Юдіна Ю. В. (2022)
Дибкалюк С. В. - Особливості впливу дегенеративних змін шийного відділу хребта в сегменті V1 хребетної артерії на характер екстравазальної компресії, Черняк В. А., Герцен Г. І., Процик А. І., Несукай В. Г., Зоргач В. Ю., Карпенко К. К., Білоножкін Г. Г. (2022)
Литвиненко Н. А. - Лікування хворих на МЛС-ТБ/ВІЛ/ЦМВ за індивідуалізованими режимами антимікобактеріальної терапії, Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М., Коротченко С. П., Любевич Р. Л. (2022)
Hashem M. K. - The burden of COVID-19 pandemic on tuberculosis detection: a single-center study, Hussein A.A.R.M., Amin M. T., Mahmoud A., Shaddad A. M. (2022)
Щербина О. С. - Комунікаційні процеси у технології продажів будівельного бізнесу України (2022)
Кобильнік Д. А. - Податкова система України: ґенеза та сучасний стан, Казарін Б. Р., Караванський О. В. (2022)
Головач В. В. - Професійний скептицизм як концептуальна основа професійного судження аудитора, Головач Т. А. (2022)
Бондаренко О. М. - Податковий облік та звітність у системі адміністрування податків, Клокова Г. О. (2022)
Москаль Н. В. - Перешкоди у застосуванні професійного скептицизму у практиці аудиту (2022)
Рябущенко Д. Ю. - Формування та реалізація концепту "права на надію" на національній площині (2022)
Летнянчин Л. І. - Доктрина політичного питання у практиці Конституційного Суду України: доцільне "самообмеження" чи плацдарм для зловживань, Контарьова Т. І. (2022)
Ясницька Е. Г. - Особливості ураження печінки при COVID-19, Харченко В. В. (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Ефективність трансплантації фекальної мікробіоти у пацієнтів із постінфекційною формою синдрому подразненого кишечника з діареєю, Гріднєв О. Є., Дубров К. Ю. (2022)
Гріднєв О. Є. - COVID-19: вияви з боку шлунково-кишкового тракту (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Постковідний синдром при захворюваннях печінки (2022)
Няньковська О. С. - Оцінка ефективності застосування інуліну при функціональному запорі у дітей, Няньковський С. Л., Яцула М. С., Городиловська М. І., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Горайська О. М., Заставна Л. В., Томків Я. В., Томків З. В., Камуть Н. В., Троцький Г. М., Возняк А. В., Лісний А. Є. (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Чи впливають лікарські засоби з метаболічною дією на кишкову мікробіоту. Огляд літератури, Гріднєв О. Є., Гріднєва С. В. (2022)
Ткач С. М. - Можливі чинники, що визначають ефективність трансплантації фекальної мікробіоти. Огляд літератури та власні дані, Харченко Н. В., Дорофєєв А. Е. (2022)
Дорофєєв А. Е. - До питання класифікації постковідних уражень кишечника. Огляд літератури, Харченко Н. В., Ткач С. М., Звягінцева Т. Д. (2022)
Ткач С. М. - Сучасні погляди на механізми патогенезу і тактику ведення хворих із перехрестом симптомів функціональної диспепсії та синдрому подразненого кишечника. Огляд літератури, Дорофєєв А. Е., Харченко Н. В. (2022)
Губергріц Н. Б. - Ранні уявлення про харчування, травлення, захворювання шлунково-кишкового тракту та їхнє лікування: від Парацельса до Гельмонта і Декарта, Бєляєва Н. В., Ліневська К. Ю. (2022)
Гринцевич Я. І. - Мотивування персоналу на транспортних підприємствах в сучасних умовах господарювання, Ігнатюк В. В. (2022)
Юровська В. В. - Порівняння Кодексу законів про працю та проєкту Закону "Про працю": трудовий договір, Пивовар А. О. (2022)
Іваницький С. О. - Проблеми судового контролю та прокурорського нагляду за діяльністю органів, уповноважених розслідувати економічні кримінальні правопорушення, в умовах воєнного стану, Морозов Д. А., Іваницька В. В., Пупинін О. М. (2022)
Головач В. В. - Моделювання аудитором поведінки управлінського персоналу (2022)
Кальна А. В. - Методологічні засади дослідження адміністративно-деліктних правовідносин у сфері виборчого процесу (2022)
Собчук А. Ю. - Право на захист у практиці національних судів та міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною (2022)
Смичок Є. М. - Фінансові послуги в умовах воєнного стану: захист прав споживачів, Ткачова В. С., Мацак О. А. (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Сучасний стан лікування інфекції H. pylori в Україні: результати Європейського реєстру лікування Helicobacter pylori (Hp-EuReg), Швець О. В., Морейра Л., Ніссен О. П., Мегро Ф., О’Мореін К., Гісберт Х. П., Гріднєв О. Є. (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Методи діагностики інфекції Helicobacter pylori на сучасному етапі: переваги та недоліки для застосування на практиці, Нікіфорова Я. В. (2022)
Губергріц Н. Б. - Роздуми про кислотосупресивну терапію: вибір оптимального інгібітора протонної помпи, або Сага про капітана. Клінічний випадок (2022)
Ткач С. М. - Біологічні функції та клінічне значення кальпротектину. Огляд літератури, Дорофєєв А. Е., Харченко Н. В., Квіт Х. Б. (2022)
Нікуліна Л. М. - Роль високотоксигенних CagA- та VacA-штамів Helicobacter pylori у канцерогенезі шлунка. Огляд літератури, Соловйова Г. А. (2022)
Ткач С. М. - Новітні рекомендації з фармакологічного лікування синдрому подразненого кишечника із діареєю. Огляд літератури, Дорофєєв А. Е. (2022)
Губергріц Н. Б. - Ранні уявлення про харчування, травлення, захворювання шлунково-кишкового тракту та їхнє лікування: містицизм, астрологія,кровопускання і п’явки, Бєляєва Н. В., Ліневська К. Ю. (2022)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2022)
Філюк С. М. - Концептуалізація соціально-економічного вектору відновлення туристично-рекреаційного потенціалу України в умовах воєнного стану (2023)
Близнюк А. О. - Використання маркетингової інформаційної системи в управлінні підприємством (2023)
Пономарьов О. О. - Соціальна обумовленість та підстави криміналізації порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (2023)
Ковальчук О. В. - Сутність і характеристика комплаєнсу: визначення, функції, цілі, етичні основи, місце в організаційній структурі підприємства, Моренченко К. Г., Бібік Д. В. (2023)
Ващук О. В. - Кримінальна відповідальність аудитора за зловживання повноваженнями (2023)
Chunikhina T. - Management of the organization process of the company strategic partnership: marketing aspect, Datsenko V., Kyrchata I., Harmider L. (2023)
Короленко І. М. - Суспільна небезпечність посягань на епідемічну безпеку (концептуальні питання) (2023)
Барікова А. А. - Ретроспективна характеристика інституту дискреції у фінансовій деліктології (2023)
Реферативний огляд закордонних статей (2023)
8 Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін" (2023)
Бермес І. Л. - Культуротворчі виміри хорового виконавства на Заході та Сході України (перша половина XX століття) (2022)
Бойко Л. П. - Постмодерністська культурологічна рефлексія як модель ідентичності людини, Кундеревич О. В., Оборська С. В. (2022)
Зубай Ю. М. - Внесок Ісаака Берковича та Миколи Сільванського в розвиток української музичної педагогіки (2022)
Кравчук О. О. - Національноорієнтована самоідентифікація митця (на прикладі творчого шляху Соломії Крушельницької та Михайла Кречка), Гуменюк Т. К. (2022)
Макарова М. В. - Взаємозв'язок глобалізації та культури у сучасному світі (2022)
Печеранський І. П. - Методологічні експлікації "семіотичного повороту" в контексті культурологічних досліджень (2022)
Topelberg N. - What Does a Bird Care?! Indifference and Yearning in the Art and Teaching of Mariana Korol (2022)
Бабій Н. П. - Реляційна діяльність Mирослава Яремака: особливості рецепції авторського перформансу (2022)
Берест П. М. - Культурологічне підґрунтя виникнення туристичних дестинацій Центральної України в контексті становлення вітчизняних еліт (2022)
Вечерський В. В. - Взаємодія України з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2022)
Войцях Н. П. - Практики збереження історико-культурної спадщини міста Умань (2022)
Ворожейкін Є. П. - Цифрові гуманітарні науки та культурологія: можливості взаємодії (2022)
Гаврилюк А. М. - Архетипно-наративний підхід до соціогуманітарного розвитку України в умовах воєнного стану (2022)
Жуков В. В. - Популярні реаліті-шоу в сучасній медіатизованій комунікативній культурі України: соціокультурний аспект (2022)
Zaspa I. - The Transformation of Female Image-Symbols in the Modern Ukrainian Visual Culture: the Time of Independence (2022)
Іващенко О. Л. - Диджиталізація освітнього простору ЗВО культурно-мистецького спрямування, Подгаєцька В. В., Дніпренко В. І. (2022)
Кириленко К. М. - Освітні інновації у викладанні курсу "Філософія" в закладі вищої освіти у часі новітньої війни росії проти України, Бенюк О. Б., Стратюк В. І. (2022)
Кошелєва О. Б. - Особливості застосування тайм-менеджменту під час дистанційної освіти, Байда І. В., Мятенко Н. А. (2022)
Кравчук О. А. - Сучасні дослідження академічної культури в системі вищої освіти, Цисельська О. В., Буряк Б. С. (2022)
Кущик І. В. - Особливості трансформації моди як форми комунікації (2022)
Осієвська Ю. С. - Культурна спадщина Кіровоградської області: сучасний стан і проблеми актуалізації (2022)
Pletsan K. - A Cultural Approach to the Formation and Evolution of Creative Industries in Ukraine (2022)
Поплавська М. В. - Право в дискурсі cultural studies: монізм versus плюралізм (2022)
Руденко С. Б. - Хронологічна концепція А. Барра в контексті формування потенційної колекції Українського музею сучасного мистецтва, Прокудіна К. С. (2022)
Савенко О. В. - Бренд та імідж країни: соціокультурна проєкція співвідношень понять (2022)
Sarnovska N. - Foreign Language as a Tool of Cross-Cultural Communication and a Means of World Culture Learning (2022)
Сварник Б. В. - Партисипативні практики сучасної видовищної культури (2022)
Сошніков А. О. - Культурологічні аспекти розкриття поняття "музейний предмет" як механізму артефікації культурної пам'яті (2022)
Споденець І. Г. - Презентація сучасних музейно-мистецьких технологій у середовищі музейно-культурного комплексу "Український фізико-технічний інститут. Харків" (2022)
Устименко Л. М. - Фахові майстер-класи як освітні тренди у сфері гостинності та туризму, Булгакова Н. В., Корицька Т. Ю. (2022)
Федотова Н. В. - Культурологічні засади та основні техніки танцю контемпорарі (2022)
Свирид С. Г. - Патогенетична терапія пацієнтів із вугровою хворобою з урахуванням метаболічної активності клітин периферичної крові, Шупенько М. М., Сологуб Л. В., Свирид-Дзядикевич О. С. (2022)
Федоренко О. Є. - Динаміка самооцінок медичними працівниками якості власного життя під час корона вірусної пандемії в 2020—2021 рр., Коляденко К. В., Cологуб Л. В. (2022)
Гортинська О. М. - Комбінована терапія хворих на розацеа з урахуванням стану мікроциркуляторного русла шкіри, Хамді Кхаем (2022)
Коляденко К. В. - Особливості невідкладної дистанційної дерматологічної допомоги у воєнний час, Федоренко О. Є. (2022)
Кадигроб І. В. - Ефективність негормонального крему SolivinТМ у поєднанні із селективною фототерапією в лікуванні хронічних шкірних дерматозів, Хитрина Н. В., Гуцу Н. В., Чірва В. Б. (2022)
Федорич П. В. - Тестування вибраних косметичних та гігієнічних засобів компанії CHOICE у хворих на хронічні дерматози за допомогою шкірних аплікаційних проб, Остапенко С. П., Ковалевська Н. Е., Захарчук Є. А., Демченко О. В., Новаковська О. П. (2022)
Макуріна Г. І. - Алгоритм використання топічного окисника в лікуванні себорейного кератозу на підставі ультразвукових та патоморфологічних характеристик, Чернеда Л. О. (2022)
Diehl C. - Photoprotection: new concepts, controversies and trends in 2022 (2022)
Богомолов А. Є. - Холодова кропив’янка в практиці лікаря (2022)
Умови публікації в "Укра їнському журналі дерматології, венерології, косметології" (2022)
Прилепішева Ю. А. - Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2010)
Матяш І. Б. - Основні поняття архівознавства (2010)
Папакін А. Г. - Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь (2010)
Томазов В. В. - Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка (2010)
Казімірова І. О. - З досвіду оцифровування кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, Ємельянова Т. О. (2010)
Петришак Б. І. - До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура призначення та присяги (2010)
Ольга Богомолець (2010)
Євген Станкович (2010)
Михайло Захаревич (2010)
Павло Кривонос (2010)
Микола Петровський: "Особисто, конфіденційно" (2010)
Климович Н. М. - Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2010)
Мягкий І. М. - Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у доку (2010)
Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Підготувала О. Б. Вовк (2010)
Декларація про державний суверенітет України. Підготувала Н. В. Маковська (2010)
Білоусова Л. Г. - Національний архів Непалу (2010)
Мельник Р. І. - Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект (2010)
Надольська В. В. - Архівне законодавство Білорусі та України: порівняльний аналіз (2010)
Артамонова С. С. - "Отечественные архивы": аналітичний огляд (2006–2009 рр.) (2010)
Войцехівська І. Н. - Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження), Патик В. В. (2010)
Делеган М. В. - Ніколаус Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 145-річчя від дня народження) (2010)
Осередчук О. А. - Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету (2010)
Кугай В. Й. - Поповнення архівного фонду Скоропадських (2010)
Лісовська Є. І. - Міжнародна конференція "Кадастрові карти Центральної Європи" (2010)
Куташі О. Й. - Підписання договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини (2010)
Клід Г. - Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 2008 в Едмонтоні (2010)
Куделко С. М. - Видання про автографи видатних особистостей (2010)
Машкін О. М. - Нове дослідження з історії російської культури Криму (2010)
Березін С. Є. - Книга про афганське та чорнобильське випробування (2010)
Жмундуляк Д. Д. - Новий навчальний посібник "Україна в міжнародних організаціях" (2010)
Одинока Л. П. - Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень, Артамонова С. С., Майстренко А. А., Романовський Р. В. (2010)
Коваль О. М. - Ювілей Сергія Кулешова (2010)
Бондар В. О. - Олександру Тедєєву – 50 (2010)
Зелінська Н. Б. - Хвороби ендокринної системи дітей в Україні та надання спеціалізованої допомоги педіатричним пацієнтам у 2021 році, Руденко Н. Г., Глоба Є. В., Руденко О. В. (2022)
Багацька Н. В. - Особливості фенотипу хлопчиків-підлітків із гіпоандрогенією та обтяженою спадковістю до порушень репродуктивної системи, Дємєнкова І. Г., Волосова В. І. (2022)
Волкова Ю. В. - Порушення окисного балансу як чинника формування і прогресування гіпоандрогенії у хлопчиків, Шарун К. В., Сухова Л. Л., Косовцова Г. В., Турчина С. І., Кашкалда Д. А. (2022)
Чумак С. О. - Ліподистрофії у дітей з цукровим діабетом 1 типу та варіабельність глікемії (2022)
Керівні настанови Європейської тиреоїдної асоціації щодо субклінічного гіпотиреозу у вагітних та дітей, 2014. Частина 2 (2022)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2022)
Ліцензійні умови використання наукової статті в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2022)
Прилепішева Ю. А. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (2010)
Матяш І. Б. - Специфічні принципи і методи архівознавства (2010)
Кочеркевич Я. О. - Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз (2010)
Овчар І. В. - Форми і методи забезпечення антикорупційної політики України (на прикладі діяльності Державного комітету архівів України) (2010)
Клименко Т. А. - Виконання соціально-правових запитів Державним архівом Черкаської області: аналіз сучасних підходів (2010)
Доліновський В. І. - Формування особового складу працівників Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.) (2010)
Трибуцька О. А. - Державному архіву Кіровоградської області – 85 років (2010)
Геннадій Удовенко (2010)
Володимир Яворівський (2010)
Сергій Тримбач (2010)
Бондар В. О. - Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело, Козлова І. В. (2010)
Смірнова В. І. - Колекція підпільної партизанської преси України 1941–1944 рр. (2010)
Сахневич Ю. А. - Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження) (2010)
Батрак Л. В. - Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України) (2010)
Бєлая О. М. - Метричний запис про народження та хрещення Катерини Білокур (до 110-річчя від дня народження народної художниці України) (2010)
Матющенко С. П. - До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Надольська В. В. - Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан (2010)
Маковська Н. В. - Нова епоха – нові архіви? CITRA-2010: післямова (2010)
Аксьом А. А. - Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького) (2010)
Якобчук Н. О. - Іван Каманін – подвижник української історичної науки (до 160-річчя від дня народження) (2010)
Ємчук О. І. - Сергій Маслов – учений і педагог (до 130-річчя від дня народження) (2010)
Любарська Л. В. - Людина і митець Опанас Заливаха (до 85-річчя від дня народження художника) (2010)
Топішко Н. О. - Міжвідомча розширена нарада з питань дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного архівного фонду України аудіовізуальними документами та забезпечення їх збереження (2010)
Берковський В. Г. - Зустріч українських і чеських архівістів (8–12 вересня 2010 р.) (2010)
Косенко О. В. - Науково-практичний семінар "Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів”, Бойко В. Ф., Андрієвська Л. В. (2010)
Климович Н. М. - Нове надходження до архівної скарбниці (2010)
Юдіна Л. М. - Участь Державного архіву Харківської області у відзначенні пам’ятних дат, присвячених Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.) (2010)
Смольський І. Р. - Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького (2010)
Мельник Р. І. - Перша конференція архівів слов’янських країн (2010)
Железняк М. Г. - Від ЕУ – до ЕСУ (2010)
Палієнко М. Г. - Нове видання з історії української еміграції (2010)
Корольов Г. О. - Наукове дослідження революційних процесів у Західній Україні в 1918–1923 рр. (2010)
Прилепішева Ю. А. - Спільне українсько-польське видання "Архівна спадщина у співпраці Польщі і України” (2010)
Патриляк І. К. - Війна в тилу ворога очима партизанських командирів (2010)
Христова Н. М. - Архівна евристика: практичні аспекти (2010)
Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації. Укладачі: Р. В. Романовський, С. Л. Зворський, Л. П. Одинока (2010)
Мельник Г. О. - Зимовий бал Тетяни Клименко (2010)
Вовк О. Б. - Покликання і пристрасть Віктора Страшка (2010)
Гошовська А. В. - Роль бактеріального вагінозу у розвитку запальних захворювань жіночих статевих органів та формуванні порушень плацентарного комплексу в ранні терміни гестації (2022)
Зуб В. О. - Організація надання медичної допомоги онкологічним хворим (за даними анкетування лікарів-онкологів), Котуза А. С. (2022)
Пересипкіна Т. В. - Визначення найбільш значущіх медико-соціальних факторів щодо порушень фізичного розвитку школярів в умовах сучасного соціуму, Голубнича Г. І., Сидоренко Т. П. (2022)
Таряник К. А. - Грелін як біомаркер немоторних симптомів та порушень сну при хворобі Паркінсона, Литвиненко Н. В., Силенко Г. Я., Паленка О.Є. (2022)
Целуйко В. Й. - Прогностичне значення глобального поздовжнього стрейну лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію, Бутко О. О., Кіношенко К. Ю. (2022)
Шевченко Н. С. - Вміст натрійуретичного пептиду (NТ-proBNP) у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, Головко Т. О., Ніконова В. В., Горбась В. А. (2022)
Дєєва Ю. В. - Сучасні методи дослідження вестибулярної функції у дітей, Науменко О. М., Тарасенко М. В. (2022)
Любченко Н. - Метод "360 градусів" у менеджменті загальної середньої освіти у контексті професійних стандартів України, Онищук О., Марчук Г. (2022)
Марченко О. - Дидактичні особливості професійних компетентностей учителів математики у Франції (2022)
Ворон О. - Формування інформаційно-цифрової компетентності керівника закладу загальної середньої освіти: теоретичний аспект (2022)
Лунячек В. - Підвищення кваліфікації новопризначених керівників освіти: трансформації на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2022)
Мельник Н. - Основні тенденції професійного розвитку педагогічних працівників Нової української школи (2022)
Мосякова І. - Освітній менеджмент: тенденції ефективного використання технологій управління багатопрофільним закладом позашкільної освіти (2022)
Пастовенський О. - Особливості реалізації методів мотивації в умовах розвитку освітніх систем, Косигіна О. (2022)
Паніна Л. - Інтегроване навчання як засіб формування цілісного образу світу здобувачів освіти Нової української школи, Авдимирець Л. (2022)
Бурко О. - Актуалізація проблеми диктантів як особливого виду навчальних та діагностувальних вправ у початковій школі, Василенко І. (2022)
Корнієнко М. - Тенденції розвитку програмового забезпечення іншомовної підготовки магістрів-філологів у закладах вищої освіти України на сучасному етапі (2022)
Бордюк М. - Упровадження результатів сучасних наукових досліджень у курси медичної та біологічної фізики, Шевчук Т., Бордюк В. (2022)
Капран Ю. - Основи тестування як засобу контролю навчальних досягнень учнів з математики та його реалізація у процесі дистанційного навчання в закладі загальної середньої освіти, Кирилецька Г., Крайчук О. (2022)
Сяська Н. - Формування інформаційних компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів математики засобами пакетів прикладних програм (2022)
Здіховський А. - Ігрова діяльність дитини старшого дошкільного віку як детермінанта її соціорольової поведінки (2022)
Драгомерецька О. - Екологічна освіта дітей та учнівської молоді у практиці сьогодення (2022)
Пустовіт Г. - Творче освітнє середовище закладу вищої освіти у формуванні здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії (2022)
Гавлітіна Т. - Технологічність забезпечення виховання дітей та учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти (2022)
Геревич О. - Сучасна модель методиста закладу позашкільної освіти: від теорії до практики (2022)
Цюлюпа Н. - Методичні засади роботи над поліфонією в дитячих музичних школах, Буцяк В., Михальчук Л. (2022)
Виноградова О. В. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія, Асанова А. Ж., Чарна О. О. (2021)
Євтушенко Н. О. - Конкурентоспроможності підприємства: поняття, підходи та методи оцінки, Варніцький В. В. (2021)
Зеліско І. М. - Пріоритетені тренди системи управління телекомунікаційними підприємствами, Крапива Н. І. (2021)
Сорока А. М. - Стратегії системи менеджменту в сфері управління підприємствами, Венгуренко І. М. (2021)
Romashchenko O. S. - Formation of inventories at the enterprise, Slyvynska E. Yu. (2021)
Совершенна І. О. - Особливості маркетингового ціноутворення під час пандемії COVID-19, Недопако Н. М., Ботнар Я. В. (2021)
Дубовик Н. А. - Особливості сучасного підходу до розгляду внутрішніх (корпоративних) комунікацій, Ярошевська Л. В. (2021)
Климова К. І. - Актуалізація інформаційного забезпечення діяльності державних архівних установ, Бондаренко М. О. (2021)
Климова К. І. - Державні інституції та питання нормативного регулювання інформаційно-документаційного забезпечення управління, Цапко Є. Є. (2021)
Сидоренко Т. М. - Поняття та сутність інформаційної грамотності, Палажченко О. Є. (2021)
Січкаренко Г. Г. - Public relations у системі маркетингу освітніх послуг, Палій Ю. М. (2021)
Яременко С. А. - Становлення засобів масової комунікації в сучасному інформаційному середовищі на прикладі блогосфери, Бабій Д. В. (2021)
Вовк Ю. Є. - Організація діяльності надзвичайних військових судів УНР в період Директорії (2022)
Волошина Я. Л. - Доброчесність у професійній діяльності юриста (2022)
Григорчук М. В. - Порівняльно-правовий аналіз окремих аспектів державотворення в конституціях Української Народної Республіки і Далекосхідної Української Республіки (Зелений Клин) та інших документах, Дігтяр Р. В. (2022)
Леонідова О. О. - Поняття і генезис повноважень, механізм їх регулювання та легітимність при встановленні на законодавчому рівні (2022)
Савуляк Р. В. - Поділ речей за Австрійським загальним цивільним уложенням 1811 р. як рецепція положень римського приватного права (2022)
Бєлов Д. М. - Доказ в конституційному судочинстві: концептуальні засади, Бєлова М. В. (2022)
Бєлов Д. М. - Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина, Бєлова М. В. (2022)
Бурдейний Ю. - Справедливий суд і належний процес: європейська та американська доктрина (2022)
Ватаманюк А. - Діалогічна теорія конституційного судочинства (2022)
Меленко О. В. - Легітимізація конституційного судового процесу доказами (досвід Італії та Франції) (2022)
Сердюк Н. А. - Питання дискримінації в реалізації прав і свобод людини і громадянина (2022)
Слінько Т. М. - Конституційне обґрунтування тягара доказування (2022)
Боровська І. А. - Особливості реалізації принципу судового керівництва (case management) у цивільному судочинстві України, Петровський А. В. (2022)
Булеца С. Б. - Визнання договору недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів осіб, Заборовський В. В., Нечипорук Л. Д., Тегза А. В. (2022)
Змикало О. І. - Досвід правового регулювання авторського права в Європейському Союзі: пошук способів гармонізації законодавства України (2022)
Кузик В. В. - Правовий режим сплати членських внесків у громадських об’єднаннях (2022)
Парасюк В. М. - Цивільно-правове регулювання тлумачення заповіту спадкоємцями: проблемні аспекти визначення змістовних елементів (2022)
Тимошенко О. А. - Інститут неприпустимості зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві крізь призму практики Європейського Суду з прав людини (2022)
Цитульський В. І. - Підстави виникнення права користування чужим майном (сервітуту) (2022)
Борцевич П. С. - Забезпечення правової безпеки права власності суб’єктів господарювання (2022)
Мокрицька Н. П. - Члени домашнього господарства: проблеми правового статусу (2022)
Бєлов Д. М. - Соціальне підприємництво: здійснення конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність, Форкош Е. Р. (2022)
Бєлова М. В. - Соціальне підприємництво як нова категорія сучасної юриспруденції, Росул О. М. (2022)
Вапнярчук Н. М. - Нормативно-правове забезпечення соціального захисту працівників Національної поліції України: сьогодення (2022)
Красюк Т. В. - Мобінг: причини виникнення та способи подолання, Федорченко А. О. (2022)
Миколаєць А. П. - Методи взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні (2022)
Сидоренко А. О. - Соціальний захист членів сімей військовослужбовців в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2022)
Сова В. В. - Правовідносини у сфері праці та зайнятості, які стосуються створення і використання об’єктів інтелектуальної власності (2022)
Шлапко Т. В. - Міжнародний досвід правового регулювання праці неповнолітніх осіб та можливість його імплементації в трудове законодавство України, Кисельова О. І., Зінченко Г. С. (2022)
Шлапко Т. В. - Гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури як складова частина їх правового статусу, Кисельова О. І., Хлус М. Г. (2022)
Шкода В. М. - Особливості правового регулювання трудоправових заходів соціального захисту працівників митних органів (2022)
Клєріні Г. В. - Агрострахування в умовах воєнного стану: проблеми правового регулювання і виклики майбутнього (2022)
Мачуський В. В. - Загальні засади публічного адміністрування кліматичних відносин в Європейському Союзі (2022)
Галай В. О. - Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні (2022)
Гецко М. М. - Окремі проблемні аспекти використання органами національної поліції в якості доказів в справі про адміністративне правопорушення результатів, отриманих під час застосування технічних приладів та спеціальних технічних засобів, Ступник Я. В. (2022)
Демченко А. Ю. - Деякі питання нормативно-правового забезпечення адміністративного захисту сфери паливно-енергетичного комплексу (2022)
Дрофіч О. Ю. - Специфіка підстав та процедур прийняття, зміни та припинення чинності рішень митних органів за законодавством Казахстану (2022)
Завальний В. В. - Загальнотеоретичні особливості правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2022)
Ілюшик О. М. - Правові аспекти електронного документообігу у телемедицині, Ярема О. Г. (2022)
Кантор Н. Ю. - Окремі аспекти використання цілепокладання як методологічного прийому дослідження адміністративного права (2022)
Лазур Я. В. - Імплементація європейського законодавства у сфері управління безпекою автомобільних доріг в Україні, Карабін Т. О. (2022)
Лютіков П. С. - Фахова передвища освіта як об’єкт публічного адміністрування, Приймаченко Д. В. (2022)
Радченя Н. М. - Нормативно-правове забезпечення підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: проблеми та напрямки удосконалення (2022)
Сидоренко С. Г. - Перспективи застосування в Україні міжнародного досвіду щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (2022)
Туровець Ю. М. - До питання про квазіспоживчий характер відносин із надання адміністративних послуг у сфері будівництва (2022)
Шаповалова К. І. - Завдання та функції Управління дотримання прав людини Національної поліції України як учасника адміністративно-правових відносин у сферах дотримання прав людини під час надання поліцесйьких послуг (2022)
Галай А. О. - Управлінське бачення вирішення правової колізії щодо права засуджених на тривалі побачення з особами, з якими вони перебувають у фактичних шлюбних відносинах, Токарь Я. О. (2022)
Кисельова М. С. - Нормативно-правове регулювання створення аварійного коридору під час дорожньо-транспортної пригоди: зарубіжний досвід (2022)
Мошняга Л. - Безпека цивільної авіації як об’єкт кримінально-правового регулювання, Єрмоленко-Князєва Л. (2022)
Острогляд О. В. - Міжнародні договори як джерела кримінально-правої політики (2022)
Парасюк Н. М. - Новий етап гуманізації кримінально-правового впливу щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі: проблема відповідності (2022)
Пашинська І. В. - Розроблення нових концептуальних підходів до визначення криміналістичної характеристики лідера організованих злочинних груп у сфері економіки (2022)
Пилипенко Д. О. - Змагальність як принцип кримінально-виконавчого права (2022)
Шевченко Т. В. - До питання про встановлення або поширення злочинного впливу за статтею 255-1 КК України (2022)
Шульженко Н. В. - Інформаційна безпека від загроз транснаціональної організованої злочинності (2022)
Яцина М. О. - Роль інститутів громадянського суспільства у боротьбі з наслідками агресії рф проти України (2022)
Берч В. В. - До питання про професійну етику адвокатів: американська модель (2022)
Бисага Ю. М. - Сутність та соціальне призначення адвокатури: порівняльно-правовий дискурс (2022)
Макосій Ю. Д. - Конституційно-правові вектори впровадження оптимальної моделі прокуратури у системі механізму захисту прав людини (2022)
Колотуха І. О. - Особливості відповідальності командирів під час війни (2022)
Трагнюк О. Я. - Деякі питання застосування публічно-правової медіації за участю держав при врегулюванні кіпрського конфлікту, Анакіна Т. М. (2022)
Галкевич С. В. - Формування принципів справедливості і добросовісності в римському приватному праві (2022)
Гураленко Н. А. - Вплив праці Бентама "Обґрунтованість судових доказів" на формування сучасного процес доказування (2022)
Нікітенко Л. О. - Еволюція ідеї партисипативної демократії (2022)
Філіпчук К. В. - Молодь як активний суб’єкт реалізації політичних прав: питання оновлення (2022)
Малик І. М. - Адміністративна процедура: вкотре до змісту категорії та її співвідношення із суміжними правовими поняттями (2022)
Балинська О. М. - Проблеми гендерної рівності у спорті: актуальні питання протидії дискримінації (2022)
Жаровська І. М. - Правове регулювання спорту в Україні: глобалізаційні виклики (2022)
Туряниця В. В. - Методологія наукового пізнання процесів глобалізації та трансформацій як факторів розвитку та універсалізації прав людини нових поколінь (2022)
Берднік І.В. - До питання кваліфікації сексуального насильства в умовах міжнародного збройного конфлікту (2022)
Бойко І. - Рецензія на на підручник "Особливе адміністративне право" за редакцією Б. Візера, Я. Лазура, Т. Карабін, О. Білаша (2022)
Гудзь О. Є. - Напрями удосконалення креативного менеджменту корпорацій в умовах мультирівненої цифрової трансформації, Мізин О. О. (2021)
Гудзь О. Є. - Концепт модернізації управління організаційними змінами в умовах стратегічного розвитку, Халімон Т. М., Коровін В. О. (2021)
Виноградова О. В. - Подієвий маркетинг як інструмент стимулювання у бізнес-середовищі, Асан А. Ж., Ролєнков О. О. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського