Макода В. Є. - Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності, Борисова К. С. (2010)
Кулініч О. О. - Правова охорона персонажу літературного твору як "юридично значимого" елемента твору (2010)
Гареєв Є. Ш. - Розвиток вітчизняного патентного законодавства в дорадянські часи (2010)
Романадзе Л. Д. - Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні (2010)
Ульянова Г. О. - Деякі питання співавторства (2010)
Кривенко Ю. В. - Право власності на землю релігійних організацій (2010)
Терещенко В. Ю. - Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття (2010)
Василенко М. Д. - Створення національної інноваційної системи та її правове забезпечення (2010)
Кирилюк А. В. - Відповідальність за майнову шкоду, заподіяну невиконанням умов ліцензійного договору (2010)
Воронина Н. В. - Підстави та способи набуття права власності (2010)
Кузьменко Т. С. - Поняття, стуктурні компоненти та види бренда (2010)
Дербакова Ю. А. - Неповнолітні (малолітні) як суб'єкти авторських правовідносин (2010)
Сафончик О. І. - Деякі питання правового регулювання правовідносин "фактичного подружжя" щодо взаємного утримання (2010)
Глиняна К. М. - Порівняльно-правова характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2010)
Гончаренко В. О. - Охорона спадкового майна (2010)
Черногор H. В. - Час відкриття спадщини за заповітом з умовою (2010)
Цибульська О. Ю. - Правовий режим заповідальних розпоряджень (заповідального відказу і покладення) за законодавством України, Росії та Франції (2010)
Нечипуренко О. М. - Укладання договору перевезення пасажирів таксомоторами: цивільно-правовий аналіз, Резніченко С. В. (2010)
Отраднова О. О. - Критерії протиправності та правомірності в деліктних зобов'язаннях (2010)
Шишка I. Р. - Зміст договору на маркетингові дослідження (2010)
Кізлова О. С. - Функції застави у цивільному праві (2010)
Ткалич М. О. - Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України (2010)
Балан Я. В. - До питання розірвання договору найму житла (2010)
Гужва А. М. - Роль і місце категорії інтересу у договірних зобов'язаннях (2010)
Лукавецька О. М. - Правове регулювання обміну житла: чинне законодавство та тенденції розвитку (2010)
Озернюк Г. В. - Історичні джерела рентних правовідносин (2010)
Березовський Р. С. - Співвідношення регресних зобов'язань та суброгації (2010)
Самойленко Г. В. - Реалізація права особи на свободу пересування у договорі перевезення пасажира (2010)
Єсіпова Л. О. - Піднайом жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах за чинним законодавством України (2010)
Адамов А. С. - Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн (2010)
Токарева B. О. - Договір страхування предметів мистецтва та культурних цінностей (2010)
Степанович Д. Г. - Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2010)
Ківалова Т. С. - До питання про визначення підстав зміни договору найму житла, Омельчук О. С. (2010)
Смілянець І. П. - Переведення боргу за законодавством зарубіжних країн (2010)
Чухрай Т. - Правова природа договору фрахтування (чартеру) (2010)
Церковна О. В. - Щодо механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2010)
Клім С. І. - Деякі проблемні питання відшкодування моральної шкоди (2010)
Завальнюк В. В. - Предмет юридичної антропології та теорії держави і права: особливості взаємодії (2010)
Бабін Б. В. - Програмний характер імплементації конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р., Півторак Г. Ф., Немерцалова С. В. (2010)
Якубовська Н. О. - Взаємодія економічних та політичних суб'єктів у рамках міжнародного правого порядку: історичний погляд (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки (2010)
Стратонов B. М. - Реформування кримінально-процесуального законодавства України у світлі євроінтеграційних процесів (2010)
Трофімова Л. В. - Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту (2010)
Джолос C. В. - Етатистська держава як цінність (2010)
Пироговський B. Т. - Уточнення виключної компетенції судів має сприяти вирішенню проблем підвідомчості справ (2010)
Пархета A. А. - Полеміка розуміння поняття правового прецеденту (2010)
Нечипоренко C. І. - Поняття адміністративної процедури проходження служби в органах прокуратури (2010)
Лещенко Д. С. - Співвідношення дефініцій "комунальні юридичні особи" та "муніципальні юридичні особи" (2010)
Форманюк B. В. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2010)
Димитрова М. В. - Органы адвокатского самоуправления в Федеративной Республике Германии (2010)
Мельниченко Н. О. - Конституційно-правові засади освітньої політики країн Скандинавії (2010)
Горбатенко О. В. - Основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2010)
Дмитришин В. С. - Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу (2010)
Латковська Т. А. - Розвиток фінансово-правових відносин у сучасних умовах (2010)
Солдатенко О. В. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Чанишева А. Р. - Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини (2010)
Габріадзе М. - Формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням загрози охоронюваним законом правам та інтересам у цивільному законодавстві (2010)
Наші автори (2010)
Федорчук С. В. - Копінг-стратегії у зв’язку з психофізіологічними характеристиками кваліфікованих спортсменок-гандболісток, Іваскевич Д. Д., Борисова О. В., Когут І. О., Маринич В. Л., Тукаєв С. В., Петрушевський Є. І. (2020)
Шахлина Л. Я.-Г. - Иммунная система организма женщин, ее особенности, Футорный С. М., Осадчая О. И., Коган Б. Г. (2020)
Тукаєв С. В. - Аматорський спорт як засіб запобігання емоційному вигоранню, Вашека Т. В., Долгова О. М., Погорільська Н. І., Иваскевич Д. Д., Федорчук С. В. (2020)
Ніканоров О. К. - Особливості застосування засобів фізичної терапії у осіб з пошкодженням Ахіллового сухожилля у передопераційному періоді, Заєць В. Б. (2020)
Маслова О. В. - Впровадження концепції здоров’яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху (2020)
Андрєєва О. В. - Cучасні підходи до корекції дефіциту маси тіла дівчат-підлітків засобами оздоровчого фітнесу, Максименко А. О. (2020)
Лабінський А. Й. - Вплив фізичних навантажень на ультраструктурні зміни тканин волосяних фолікулів людини, Семенів Б. С., Лабінська Г. Б. (2020)
Фурман Ю. М. - Вплив нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії на показники зовнішнього дихання осіб молодого віку, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Онищук В. Є., Дьомкіна Т. В. (2020)
Нагорна А. Ю. - Характеристика показників фізичного стану жінок другого періоду зрілого віку з надлишковою масою тіла, Андрєєва О. В. (2020)
Вітомський В. В. - Фізична терапія пацієнтів після кардіохірургічних втручань: аналіз опитувань фізичних терапевтів різних країн, Аль-Хавамдех Х. М., Лазарєва О. Б., Вітомська М. В. (2020)
Балаж М. С. - Застосування мобільних додатків у превентивній кардіології та кардіореабілітації: огляд літератури, Костенко В. П. (2020)
Жарова І. О. - Фізична терапія осіб зрілого віку з дискогенною патологією поперекового відділу хребта з використанням технічних засобів, Чечер Н. В. (2020)
Осадча О. І. - Структура фізичної реабілітації в гострому періоді у хворих комбустіологічного профіля, Шматова О. О., Боярська Г. М. (2020)
Рой І. В. - Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондрозу грудного відділу хребта, Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Кудрін А. П., Бовсуновський О. В., Медведовська Н. В., Кравчук Л. Д. (2020)
Аравіцька М. Г. - Значення комплаєнтності пацієнтів у довготривалій модифікації стилю життя в процесі корекції маси тіла, Лазарєва О. Б. (2020)
Беспалова О. О. - Фізична терапія та ерготерапія для осіб похилого віку із хворобою Альцгеймера, Лянной М. О., Литвиненко В. А., Бугаєнко Т. В., Терещенко Т. О. (2020)
Жарова І. О. - Особливості програми фізичної терапії осіб з невропатією лицевого нерва у відновлювальному періоді, Пашов О. Ю., Бісмак О. В. (2020)
Руденко Г. М. - Оцінка ефективності програми фізичної реабілітації дітей із наслідками дисплазії кульшових суглобів, Лянной Ю. О., Звіряка О. М., Василенко Є. В. (2020)
Шахліна Л. Я. -Г. - Сучасний погляд на проблему синдрому "тріада жінки-спортсменки" (2021)
Horoshko V. - Functional diagnostics of the state of health using an express test for changing the critical flicker fusion frequency (2021)
Путро Л. М. - Есенціальний мікроелемент селен (Se) та його роль у метаболізмі спортсменів під час виконання інтенсивних фізичних навантажень (огляд спеціальної літератури), Котко Д. М., Гончарук Н. Л. (2021)
Циганенко О. І. - Гігієнічна діагностика хронотипів та хронотипологічних особливостей організму спортсменок, Путро Л. М., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2021)
Осадча О. І. - Екологічна тріада в спорті. Сучасний погляд, Павлова О. О. (2021)
Дуло О. А. - Вплив програми фізичної терапії та ерготерапії на стан когнітивних функцій в осіб з правопівкульним ішемічним інсультом, ускладненим неглектом, Дідо Ю. М. (2021)
Ніканоров О. К. - Фактори ризику розвитку ускладнень після оперативного лікування переломів кісток надп’ятково-гомілкового суглоба, Борсукевич Т. С. (2021)
Виноградов О. О. - Оцінювання динаміки відновлення функції верхньої кінцівки у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту, Гужва О. І., Козловський І. С., Володіна В. С. (2021)
Parish M. R. - The role of recreation in rehabilitation: a systematic review (2021)
Воронова В. Я. - Сучасні підходи до застосування засобів фізичної терапії, спрямованих на відновлення постурального контролю та ходьби в осіб з наслідками черепно-мозкової травми, Лазарєва О. Б., Ковельська А. В., Кобінський О. В. (2021)
Аравіцька М. Г. - Значення комплаєнтності пацієнтів у довготривалій модифікації стилю життя в процесі корекції маси тіла, Лазарєва О. Б. (2021)
Копитіна Я. М. - Ерготерапія як засіб розвитку незалежності осіб із тяжкими порушеннями зору та сліпотою в санаторно-курортних умовах, Єрмолаєва А. В. (2021)
Бойко А. С. - Алгоритм фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба у III–IV фази відновного процесу, Колиушко К. В. (2021)
Згурський А. А. - Аналіз існуючих підходів до процесу фізичної терапії пацієнтів з неспецифічним болем у попереку, Чечер Н. В. (2021)
Віноградов М. М. - Високоінтенсивне тренування як засіб фізичної терапії при лівопівкульних геморагічних інсультах: огляд зарубіжного досвіду, Лазарєва О. Б. (2021)
Вітомський В. В. - Обмеження та застереження у фізичній терапії кардіохірургічних пацієнтів після стернотомії, Вітомська М. В., Гаврелюк С. В. (2021)
Ільницька Г. С. - Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою Сovid-19 (на прикладі використання апарата Фролова), Зелененко Н. О., Ільницький С. В., Козєєв І. В. (2021)
Копочинська Ю. В. - Система Цигун та йога-терапія як засіб фізичної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу, Коваленко Н. Л. (2021)
Лабінська Г. Б. - Особливості мануальної терапії у пацієнтів із синдромом хребтової артерії (2021)
Лабінський А. Й. - Електроміографічні дослідження хворих з немоторними проявами хвороби Паркінсона (2021)
Кавецький А. В. - Відновлення координації рухів при атаксії мозочкового генезу з використанням високоінтенсивної фізичної терапії та відеоігор, Бісмак О. В. (2021)
Федорчук С. - Стан нейродинамічних функцій і динамічна м’язова витривалість кваліфікованих спортсменів-веслувальників, Кравченко В., Фібах К., Лисенко О., Шинкарук О. (2021)
Жаровська І. М. - Особа як первинний суб'єкт і об'єкт державної влади (2010)
Недюха М. П. - Принцип субсидіарності: класичні та модерні інтерпретації, Савіовський М. Ю. (2010)
Петрученко К. І. - Верховенство права в нормотворчій діяльності суб'єктів місцевого самоврядування (2010)
Погорєлова А. І. - Політика і право: проблеми взаємодії в контексті зміцнення демократії в Україні (2010)
Терлецька І. С. - Принципи законопроектування в системі загальноправових принципів як головний фактор ефективності вітчизняної законотворчості (2010)
Ясинок М. М. - Суб'єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження (2010)
Журавський В. С. - В очікуванні змін: конституційно-правовий дискурс (2010)
Мищак І. М. - Деякі питання удосконалення контрольної функції парламенту (2010)
Сас О. С. - Організаційно-правові аспекти діяльності Верховної Ради України (2010)
Сидор В. Д. - Порівняльно-правовий аналіз принципів земельного законодавства України і Російської Федерації (2010)
Щербина О. М. - Правове забезпечення видобування та використання природних ресурсів: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення законодавства (2010)
Гаєвський І. М. - Науково-практичний аналіз схем відмивання доходів, отриманих протиправним шляхом (2010)
Гудима Н. В. - Аналіз правового регулювання заходів з підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (2010)
Каденюк Д. Л. - Загальні принципи інформаційного права України (2010)
Виноградова А. І. - Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 247 Кримінального кодексу України (2010)
Чумак Л. А. - Законодавче удосконалення взаємодії державних інститутів і громадських об'єднань у сфері протидії тероризму (2010)
Алямкін Р. В. - Роль Міжнародного Суду ООН у забезпеченні міжнародного правопорядку: практика врегулювання міжнародних територіальних спорів (2010)
Бардіна О. О. - Механізм вирішення суперечок у рамках СОТ як невід'ємна частина імплеметаційних процесів (2010)
Ворошилова І. В. - Правова природа та особливості ісламської доктрини міжнародного права (2010)
Горькавий С. С. - Особливості захисту авторських прав в Україні відповідно до міжнародних стандартів (2010)
Калакура В. Я. - Договірне регулювання майнових відносин подружжя у міжнародному сімейному праві (2010)
Київець О. В. - Ієрархія договірних та звичаєвих норм міжнародного права (2010)
Клименко О. М. - Міжнародно-правові аспекти розвитку інституту примусового відчуження приватної власності з мотивів суспільної необхідності (2010)
Коптєва О. О. - Місце і роль зобов'язань erga omnes у системі норм міжнародного права (2010)
Кулько А. В. - Питання про правомірність спорудження глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море" в українській частині дельти Дунаю (2010)
Мовчан Ю. В. - Моделі вибіркової інтеграції в сучасній Європі (2010)
Рєзнєва М. Д. - Визнання воюючої та повсталої сторони: історично-правовий аспект (2010)
Стасюк С. В. - Правові механізми гарантування міжнародної безпеки на сучасному етапі (2010)
Белоусова І. А. - Інституціональні засади управління трансакційними витратами в умовах трансформаційної економіки України (2010)
Кириченко О. А. - Модернізація організаційно-правового забезпечення реформування банківської системи України (2010)
Науменко Н. С. - Особливості розвитку багатосторонніх стратегічних відносин Україна – ЄС у контексті посилення візового режиму (2010)
Гурковський В. І. - Актуальні проблеми державного управління наукою та освітою в контексті глобальної інтелектуалізації (2010)
Лаврухіна Н. О. - Актуальні питання стабілізації солідарної системи пенсійного страхування (2010)
Нижник Н. Р. - Управлінська безпека в системі державного управління в Україні: концептуальний підхід, Мосов С. П. (2010)
Паладій М. В. - Інтелектуальний капітал – головний чинник конкурентоздатності економіки у ХХІ столітті (2010)
Пахомова Т. І. - Інноваційні процеси в системі державної служби в контексті сучасних викликів розвитку суспільства (2010)
Федорін М. П. - Про деякі проблеми управління національною безпекою (2010)
Журавський В. С. - Головне – якість конституційно-правового регулювання (2010)
Данилюк Ю. В. - Окремі проблемні питання класифікації юридичних фактів у конституційному праві України (2010)
Лукашенко А. А. - Зарубіжний досвід застосування інституту самоорганізації населення та його адаптація в Україні (2010)
Макаренко О. Г. - Про деякі конституційно-правові проблеми реалізації прав громадян в Україні в контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) (2010)
Ніколаєнко Н. В. - Стан та сучасні тенденції наукової розробки правової спадщини М. М. Ковалевського у контексті становлення парламентаризму в Україні (2010)
Малишева Н. Р. - Удосконалення фінансово-правових механізмів розвитку природоохоронних територій України, Шевчук Ю. В. (2010)
Приступко А. О. - Стан та перспективи законодавчого регулювання фондового ринку України (2010)
Шапошнікова Н. О. - Визначення категорії пасивного доходу у податковому праві (2010)
Шатковський Я. М. - Адміністративно-правове забезпечення надання медичної допомоги належної якості (2010)
Березянко Т. В. - Проблеми стабілізації відносин суспільства та корпоративного сектору, Березянко Є. Ю., Коваль Ю. О. (2010)
Білий О. І. - Роль кластерів у процесі структурної перебудови економіки: перспективи для України (2010)
Ковальчук Т. Т. - Базові акценти політики розвитку, Шевчук В. Я. (2010)
Черняк В. К. - Формування посткризової моделі економічного розвитку (2010)
Бортнік С. В. - Запровадження обов'язкового медичного страхування в Україні (2010)
Гаман Т. В. - Деонтологічні засади діяльності державних службовців на сучасному етапі державотворення (2010)
Лахижа М. І. - Ресурси та сучасні технології публічної адміністрації (2010)
Олійник О. В. - Доктрина інформаційної безпеки України: здобутки і проблеми (управлінський аспект) (2010)
Усаченко Л. М. - Соціальний діалог органів державної влади з неурядовими організаціями (2010)
Савков А. П. - Сучасна роль засобів масової інформації у виборчому процесі України (2010)
Сенченко М. - Від ери Гутенберга до ери Цукерберга (2022)
Татарінова Л. - Нотатки до питання оподаткування електронних книг у світі (2022)
Онищук М. - Технології, форми та способи експліцитного впливуу сфері діяльності ЗМІ в умовах інформаційної агресії (2022)
Зоріна Н. - Дисертаційні дослідження історико-педагогічної тематики (1991—2021):бібліометричний аналіз (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму":папи та кардинали Ватикану (2022)
Кушнаренко Н. - Студентоцентрований підхід у підготовці фахівців документознавчого профілю, Соляник А. (2022)
Кепін Д. - Музейництво та пам'яткоохоронна справа: видання 1922 року (2022)
Гуменчук А. - Вплив Шіалі Ранганатана на розвиток вищої бібліотечної освіти Індії (2022)
Кирилов Ю. Є. - Адміністрування та управління соціальної компоненти наукової та освітньої діяльності в аграрних університетах, Ігнатенко М. М., Грановська В. Г. (2022)
Леваєва Л. Ю. - Інноваційне забезпечення стратегій розвитку аграрних підприємств на засадах цифровізації та реінжинірингу бізнес-процесів, Красножон А. С., Захарін І. С. (2022)
Чабан Г. В. - Мотивування працівників апарату управління на підвищення інноваційної діяльності підприємства, Чабан В. Г. (2022)
Виноградня В. М. - Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств в сучасних умовах, Черняєв О. С., Стеценко В. І. (2022)
Горошкова Л. А. - Програмний підхід в управлінні інфраструктурою об’єднаних територіальних громад, Карбівничий І. О., Маслова О. В. (2022)
Качан Т. В. - Ресурсне забезпечення виробництва та оцінка його ефективності, Мисюра О. М. (2022)
Коваль С. В. - Концептуальні засади автоматизації обліку праці та зарплати працівників аграрних підприємств, Скрипник С. В., Шепель І. В. (2022)
Koval S. - СModeling of risks in the sphere of wages (2022)
Марченко О. А. - Формування готельно-ресторанних послуг підприємств сільського зеленого туризму, Постол А. А. (2022)
Пеньковський С. В. - Принципи організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці та її оподаткування, Перчук О. В., Яценко І. М. (2022)
Романюк І. А. - Розвиток маркетингових комунікацій та організація рекламних кампаній у туристичних підприємствах, Кучеренко С. Ю. (2022)
Антошкін В. К. - Концептуальні положення збереження економічної безпеки в умовах війни та військового стану, Антошкіна Л. І. (2022)
Горошкова Л. А. - Багатовекторна модель управління програмою децентралізації управління в Україні, Карбівничий Р. О., Маслова О. В. (2022)
Ксьонжик I. В. - Європейський досвiд функцiонування та контролю механiзму закупiвель товарiв, робiт i послуг за бюджетнi кошти, Мацьків Г. В., Сорочан Н. Г. (2022)
Семененко О. Г. - Комерційна діяльність підприємства: система аналізу та оцінки, Доскоч А. Ю. (2022)
Андрущенко В. Л. - Оподаткування багатства і багатих як соціальний імператив, Ріппа М. Б., Тучак Т. В. (2022)
Мармуль Л.О. - Формування цифрових фінансових інструментів та їх використання у діяльності підприємств туристичного й готельно-ресторанного бізнесу, Чорний Б. С., Пеньковський В. С. (2022)
Пасічний М. Д. - Домінанти податкової політики держави, Нікітішин А. О. (2022)
Слюсар С. Т. - Формування маркетингової стратегії розвитку банку на ринку банківських послуг, Прихідько Р. В. (2022)
Palamarchuk О. - Psychological readiness of student youth for ecological and consumer behavior (2021)
Kolomiiets L. - Strategies of emotional regulation in support of ecologically oriented human activity, Shulga G. (2021)
Gaba I. - The influence of the educational environment on the psychological well-being of student youth (2021)
Melnyk Yu. - Use of psychodram as an ecopsychological method of overcoming barriers of interpersonal communication in distance learning, Podorozhnyi V. (2021)
Sakalova H. - Problems of disinfection and processing of medical waste, Khodanitska O., Dzikhovska L. (2021)
Stalder F. - Waste management in switzerland and remarks to other countries (2021)
Petruk R. - Economic calculations of the choice of pesticide disposal method, Bilichenko Yu., Petruk H. (2021)
Mokrousova O. - Study of ecological technology of leather tanning with the use of modified montmorilonite, Okhmat O., Zhaldak M. (2021)
Klybanivska T. - Environmental education and the formation of ecological consciousness in the structure of professional training: theoretical aspect, Mazai I. (2022)
Viznіuk I. - Environmental awareness factors in the genesis of psychosomatic dysfunctions of students of higher education institutions, Dolynnyi S., Volokhata K., Gorbaniuk J. (2022)
Bezverkhyi O. - Differences in values of high school students formed in different social environments (village and city) (2022)
Korol R. - Methanogenesis of waste in technical systems as an energy conservation factor, Sakalova H. (2022)
Polyvanyi S. - The impact of an environmentally safe growth regulator on the redistribution of carbohydrates and nitrogen between the organs of oil crop plants, Shevchuk O., Khodanitska O., Tkachuk O., Matviichuk O., Polyvana A. (2022)
Ranskiy A. - Combined chemical regeneration of industrial waste of various industries, Titov T., Sandul O. (2022)
Matviichuk O. - Small reserves as an effective way to expand the protected network of Eastern Podillya, Shevchuk O., Holunova L., Khodanitska O., Tkachuk O., Polyvanyi S. (2022)
Заблодський М. М. - Емпіричне дослідження теплових властивостей шнекового електромеханічного гідролізера для переробки побічних продуктів птахівництва, Ковальчук С. І. (2022)
Синявський О. Ю. - Вплив несиметрії напруги на енергетичні характеристки стрічкових транспортерів, Савченко В. В., Ликтей В.В., Бунько В.Я. (2022)
Лисенко В. П. - Scada-система для керування енергетичними потоками промислової теплиці, Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2022)
Козирський В. В. - Обґрунтування магнітоелектричного вертикально-осьового генератора для вітроустановки енергозабезпечення автодорожньої інфраструктури, Волошин С. М., Петренко А. В., Тарасюк О. І., Трегуб М. І. (2022)
Чернова І. С. - Гібридна система підтримки прийняття рішень у виробництві ентомофагів, Лисенко В. П. (2022)
Колієнко А. Г. - Фактори оптимізації температурного графіка відпуску теплоти в системах комунальної теплоенергетики. Частина 1. Мінімізація втрат теплоти з відхідними газами котла, Шеліманова О. В., Турченко В. С. (2022)
Котов Б. І. - Моделювання динаміки акумуляторів теплової енергії, як об’єктів керування, Грищенко В. О., Пилипенко Є. О. (2022)
Горобець В. Г. - Експериментальне дослідження процесів приготування рідких зернових кормів в роторно-пульсаційному апараті, Сердюк А. О. (2022)
Герасименко В. П. - Нейромережеве прогнозування струму витоку на основі теорії часових рядів, Василенко В. В., Майбородіна Н. В., Ковальов О. В. (2022)
Борисенко В. О. - Моделювання показників роботи польових агрегатів на основі баз знань галузей наук, як компонент цифрової економіки (2022)
Pylypaka S. - Investigation of the movement of a material particle along straight-line and curviline blades on a horizontal disk rotating around a vertical axis, Nesvidomin A. (2022)
Троханяк В. І. - Імітаційне моделювання системи мікроклімату в птахівничих приміщеннях у літній період, Лендєл Т. І., Савченко В. В., Ликтей В.В. (2022)
Мірських Г. О. - Параметричний синтез об’єкта електроенергетики як завдання пошукової оптимізації, Березюк А. О., Васюк В. В., Книжка Т. С. (2022)
До наших читачів (Переднє слово головного редактора) (2008)
Андрієвська Л. - Відзначення 90-річчя створення в Україні системи державних архівних установ (2008)
Про відзначення працівників архівних установ України з нагоди 90-річчя створення вітчизняної архівної системи (2008)
Матяш І. - Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення (2008)
Клименко Т. - Створення мережі архівних установ на Черкащині у 1919–1937 рр. (2008)
Ходоровський М. - Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії (2008)
Ємельянова Т. - Невідомі сторінки історії Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (2008)
Лавренюк А. - Центральний державний електронний архів України: пошук відповідей на виклики часу (2008)
Лихолоб Н. - Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки (2008)
"Головна справа життя....”: Інтерв’ю з Олександром Мітюковим (2008)
Киструська Н. - "...В кінці червня |1996 р.| мені за пропонували очолити головну архівну установу” (2008)
Пиріг Р. - "...Відтинок моєї долі” (2008)
Історія і сьогодення комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 (2008)
Приходько Л. - Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917–1920-ті роки (2008)
Борщ І. - Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918–1920) (2008)
Мага І. - Віктор Романовський – видатна постать української архівістики (2008)
Войцехівська І. - Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова (2008)
Папакін Г. - Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи (2008)
Калакура Я. - Архівознавчий осередок Шевченкового університету (2008)
Христова Н. - Основні етапи розвитку науково-довідкового апарату державних архівів в Україні за радянської доби (2008)
Купченко В. - Комплектування державних архівних установ як предмет історіо­гра­фіч­них досліджень (2008)
Муха Л. - Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів, Омельченко М., Затока Л. (2008)
Жива правда століть: На запитання відповідає Микола Шудря (2008)
Шумейко М. - Від реституції – до спільного користування інформацією (2008)
Білоруські архівісти відзначили 85-річчя державної архівної служби (2008)
Артамонова С. - Вітчизняна архівна справа в особистостях, Желєзняк М. (2008)
Сукало А. - Нове галузеве бібліографічне видання (2008)
Відомості про авторів (2008)
Андрієнко Г. - Біомеханічний контроль стійкості та рівноваги кваліфікованих спортсменок у черліденгу в дисципліні чер-данс-фристайл-дует методом стабілографії, Шинкарук О., Литвиненко Ю. (2021)
Дроздовська С. Б. - Скелетні м’язи як ендокринний регулятор розвитку метаболічного синдрому, Гуренко О. О., Порадун Ю. М. (2021)
Лисенко О. М. - Прояв спеціальної працездатності жінок-боксерів високого класу, Гасанова С. Ф., Шинкарук О. А., Федорчук С. В., Колосова О. В. (2021)
Осадча О. І. - Особливості формування муконазального імунітету у спортсменів-легкоатлетів під впливом фізичного навантаження у тренувальному періоді, Шматова О. О., Боярська Г. М. (2021)
Федорчук С. - Стан психофізіологічних функцій і динамічна м’язова витривалість у спортсменок в ігрових видах спорту, Шльонська О., Борисова О., Когут І., Маринич В., Петрушевський Є., Хаммуді М. Ф. К. (2021)
Фурман Ю. М. - Удосконалення швидкісних якостей плавців 13–14 років шляхом підвищення ефективності креатинфосфатного механізму енергозабезпечення м’язової роботи, Бойко М. О., Грузевич І. В., Слободянюк М. Л. (2021)
Циганенко О. І. - Гігієна сну як розділ особистої гігієни. Значення виконання її положень у жіночому спорті, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Богданович Л. В., Оксамитна Л. Ф. (2021)
Борсукевич Т. С. - Ефективність вправ на платформі BOSU у пацієнтів після оперативного лікування переломів кісток надп’ятково-гомілкового суглоба та розриву ахіллового сухожилка, Ніканоров О. К., Заєць В. Б. (2021)
Юшковська О. Г. - Порівняльний аналіз інструментів суб’єктивного оцінювання стану пацієнтів з функціональними та структурними порушеннями плеча і плечового поясу та можливість їх використання у фізичній та реабілітаційній медицині, Гулуєв В. Н. (2021)
Кашуба В. О. - Теоретико-методичні основи корекційно-профілактичних технологій у процесі занять оздоровчим фітнесом осіб зрілого віку з порушеннями просторової організації тіла, Футорний С. М., Афанасьєв С. М., Руденко Ю. В., Ярмолинський Л. М. (2021)
Маслова О. В. - Адаптація дітей середнього шкільного віку до умов дистанційного навчання у процесі фізичного виховання, Імас Є. В., Шахліна Л. Г., Футорний С. М., Коломієць Т. В., Утвенко А. О. (2021)
Балаж М. С. - Вплив кардіореабілітації із застосуванням телемедичних технологій на якість життя осіб, хворих на ішемічну хворобу серця, Костенко В. П. (2021)
Брушко В. - Аналіз наявних інструментів оцінювання впливу фізичної терапії на осіб з хворобою Паркінсона, Баннікова Р., Ковельська А. (2021)
Вітомський В. В. - Аналіз факторів, що впливають на відновлення легеневої функції впродовж фізичної терапії на стаціонарному етапі після кардіохірургічних операцій (2021)
Герасимов А. І. - Порівняльний аналіз декомпресійних способів кінезитерапії поперекового відділу хребта та дихальних вправ Цигун в аспекті лікування больового синдрому (2021)
Згурський А. - Аналіз впливу психосоціальних факторів на результат фізіотерапевтичного втручання при болю в нижній частині спини, Закаблуцький Я., Федоренко С. (2021)
Кавецький А. В. - Ефективність використання фізичної терапії у пацієнта з ідіопатичною прогресуючою мозочковою атаксією, Бісмак О. В. (2021)
Савченко В. М. - Розробка письмової форми інформованої згоди пацієнта під час надання послуг із фізичної терапії, Харченко Г. Д., Керестей В. В., Буряк О. Ю., Погребняк Ю. М. (2021)
Сибірякін Я. В. - Порушення якості життя опікунів постінсультних пацієнтів з афазією, Балаж М. С. (2021)
Лазарєва О. Б. - Фактори ризику падінь у розробленні стратегій втручань ерготерапевта для осіб похилого та старечого віку, Шевчук Ю. В. (2021)
Шестопал Н. О. - Реабілітаційне обстеження пацієнтів після вогнепальних поранень кисті і передпліччя (2021)
Ярош Ю. І. - Основні принципи фізичної терапії в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Романішин М. Я. (2021)
Андасова Ж. М. - Совершенствование системы восстановления спортсменов в современном спорте высших достижений, Тулендиева А. Т., Танабаева Г. Ш. (2022)
Імас Є. В. - Гармонізація природокористування як перспективний напрям виконання положень концепції сталого розвитку спорту, Футорний С. М., Циганенко О. І. (2022)
Неханевич О. Б. - Критерії раннього відновлення гравців у хокей з шайбою після черепно-мозкових травм, Секретний В. А. (2022)
Осадча О. І. - Екологічна дезадаптація в спорті: профілактика та шляхи корекції, Футорний С. М. (2022)
Тукаєв С. В. - Емоційне вигорання у кваліфікованих спортсменів, Погорільська Н. І., Макарчук М. Ю., Федорчук С. В. (2022)
Федорчук С. В. - Взаємозалежність психофізіологічних та електронейроміографічних показників у кваліфікованих спортсменів-веслувальників, Колосова О. В., Лисенко О. М., Шинкарук О. А. (2022)
Федорчук С. В. - Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів-веслувальників за показниками реакції на рухомий об’єкт, Куценко Т., Ярошенко О., Лисенко О. М., Шинкарук О. А. (2022)
Шинкарук О. А. - Психологічний та психофізіологічний моніторинг стану кваліфікованих спортсменок у черлідингу в дисципліні чер-данс фристайл під час підготовки до головних змагань, Андрієнко Г. С., Федорчук С. В. (2022)
Bock W. - The role of testing and household transmission in the COVID-19 pandemic from the modellers perspective (2022)
Круцевич Т. Ю. - Особливості фізичного розвитку учнів старших класів, які проживають у міській та сільській місцевості, Марченко О. Ю. (2022)
Маринич В. Л. - Інклюзивність у дискурсах освіти та фізичної культури і спорту: національний вимір, Когут І. О. (2022)
Матасар І. Т. - Наукове обґрунтування величин фізіологічних потреб в енергії та нутрієнтах як шлях до підвищення індексу здоров’я людини (2022)
Чурпій В. К. - Фактори ризику розвитку порушень маси тіла у студентів закладів вищої освіти (2022)
Антонова-Рафі Ю. В. - Роль психотерапії у лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет, Худецький І. Ю., Андріянова Л. А. (2022)
Антонова O. І. - Дослідження ефективності експериментальної програми фізичної реабілітації постінсультних хворих, Пасенко А. В., Віндюк П. А. (2022)
Балаж М. С. - Фактори низької прихильності хворих на ішемічну хворобу серця до участі в програмах кардіореабілітації, Зайцева А. Л., Шум М. І., Костенко В. П. (2022)
Бісмак О. В. - Оптимізація реабілітаційного процесу в осіб з невропатіями верхньої кінцівки на основі міждисциплінарного підходу, Лазарєва О. Б. (2022)
Гащишин В. Р. - Регенерація мікропошкоджень скелетних м’язів як основа процесу фізичної реабілітації: запальні процеси, відчуття болю та роль стовбурових клітин, Параняк Н. М., Тимочко-Волошин Р. І., Вовканич А. С., Музика Ф. В., Стефанишин М. В., Борецький Ю. Р. (2022)
Мангушева О. О. - Покази для ерготерапії як частини мультидисциплінарної терапії годування дітей з церебральним паралічем, Лазарєва О. Б. (2022)
Міжвідомче засідання "Внесок архівістів України у відродження історичної пам’яті (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні)” (2008)
Буценко Н. - Організація виявлення працівниками державних архівів документів про Голодомор 1932–1933 рр. та складання реєстрів фондів меморіального характеру (2008)
Левченко Л. - Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (2008)
Воробей Р. - Зміст і склад документів, переданих до державних архівів відділами РАЦС\Методика виявлення фактів про смерть від голоду, встановлення населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Хаварівський Б. - Діяльність державних архівів західних областей України з виявлення документів, що містять інформацію про трагедію українського народу 1932–1933 років (2008)
Кіт В. - Роль Української греко-католицької церкви в допомозі голодуючим УРСР у 1932–1933 роках (2008)
Берковський В. - Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України), Григорчук Н., Петрук О. (2008)
Матяш І. - Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку (2008)
Папакін Г. - Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України (2008)
Леміш Н. - Організація роботи зі службовими документами в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст. (2008)
Мариновський Ю. - Документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797): ще одне трактування, Удовик І. (2008)
Даниленко В. - Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діялність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР, Юсов С. (2008)
Аксьом А. - Майстер пензля і слова (документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка) (2008)
Балишев М. - Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу (2008)
Лашук А. - Стан інформатизації державних архівів Польщі (2008)
Вовк О. - Документи з фондів українських архівів на міжнародних виставках "Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” та "Вірменська діаспора України: історія і сучасність” (2008)
Верба І. - Наукова спадщина академіка Миколи Василенка (2008)
Пащенко О. - Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька (2008)
Перелік матеріалів, видрукуваних в "Архівах України” 2008 року (2008)
Відомості про авторів (2008)
Andasova Zh. M. - Monitoring of the effectiveness of health-enhancing and rehabilitation activities in the sanatorium "Almaty Resort” based on the assessment of the quality of life of vacationers, Bisembayeva S. Sh., Essengaraeva S. D. (2022)
Гончаренко Є. В. - Формування культури здорового способу життя спортсменів Спеціальної Олімпіади, Когут І. О. (2022)
Імас Є. В. - Вибір екологічно безпечних територій для проведення спортивних заходів як складова концепція сталого розвитку спорту, Борисова О. В., Футорний С. М., Циганенко О. І. (2022)
Осадча О. І. - Оксидантний стрес у спорті, Борисова О. В., Футорний С. М. (2022)
Терещенко Т. О. - Ризик розвитку рефідинг-синдрому в атлетів у практиці сучасного спорту (2022)
Федорчук С. В. - Статеві відмінності в реакції на рухомий об’єкт кваліфікованих спортсменів-веслувальників з різним рівнем стресу, Куценко Т. В., Яковенко О., Лисенко О. М., Шинкарук О. А. (2022)
Федорчук С. В. - Вплив мотивації досягнення успіху та уникнення невдач на властивості уваги кваліфікованих гандболісток, Петровська Т. В., Хмельницька І. В., Арнаутова Л. В., Когут І. О., Петрушевський Є. І. (2022)
Шахліна Л. Я-Г. - Особливості спеціальної роботоздатності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у дзюдо, в різні фази менструального циклу, Чистякова М. О., Авінов А. В. (2022)
Шинкарук О. А. - Моніторинг антропометричних показників кваліфікованих спортсменок як елемент управління підготовкою до змагань у черліденгу, Андрієнко А. С. (2022)
Шматова О. О. - Вплив пандемії COVID-19 на розвиток спортивної індустрії (2022)
Маслова О. В. - Реактивність організму школярів в умовах дистанційної форми навчання як ендоекологічний показник рівня їхнього здоров’я, Шахліна Л. Я-Г., Богданович Л. В., Коломієць Т. В., Гопей М. М. (2022)
Маринич В. Л. - Інструменти впровадження інклюзивної моделі фізкультурно-спортивної роботи в закладах позашкільної освіти, Когут І. О. (2022)
Марченко О. Ю. - Національні стандарти і тести в структурі визначення рівня фізичної підготовленості студентської молоді Китайської Народної Республіки, Чжімінь С. (2022)
Семененко В. П. - Факторний аналіз для виявлення лімітуючих складників фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку різних медичних груп, Михальчук А. Д., Трачук С. В., Білецька В. В. (2022)
Фурман Ю. М. - Адаптація підлітків чоловічої статі Вінниччини до фізичної роботи в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення, Брезденюк О. Ю., Онищук В. Є. (2022)
Кормільцев В. В. - Аналіз освітніх програм та навчальних планів з фізичної терапії в країнах Європи, Лазарева О. Б., Бісмак О. В., Брушко В. В., Гаврелюк С. В. (2022)
Кормільцев В. В. - Формування загальних та фахових компетентностей в освіті фізичних терапевтів у країнах Європейського Союзу, Лазарева О. Б., Бісмак О. В., Брушко В. В., Гаврелюк С. В. (2022)
Згурський А. А. - Особливості індивідуального підходу до фізичної терапії осіб з хронічним неспецифічним болем у спині на основі мотиваційного інтерв’ювання, Смоляр І. І., Ковельська А. В., Онопрієнко І. В. (2022)
Кононенко Н. М. - Сучасний погляд на корекцію порушень ходьби у пацієнтів після інсульту: особливості комплексної реабілітації, Чікіткіна В. В. (2022)
Лазарєва О. Б. - Покази для ерготерапії як частини міждисциплінарної терапії годування дітей з церебральним паралічем, Мангушева О. О. (2022)
Поляруш І. А. - Огляд сучасних підходів до застосування засобів фізичної терапії при сколіотичній хворобі у підлітків, Василенко Є. В., Кобінський О. В. (2022)
Лазарєва О. Б. - Оцінювання ризику падінь у осіб похилого та старечого віку, Шевчук Ю. В. (2022)
Юшковська О. Г. - Кафедрі фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології – Одеського національного медичного університету – 90 років (2022)
Гуревич Р. С. - Формування цифрової компетентності майбутніх учителів у вивченні комп’ютерно орієнтованих технологій навчання, Кобися В. М., Кобися А. П., Кізім С. С., Куцак Л. В., Опушко Н. Р. (2022)
Литвинова С. Г. - Aналіз підходів до реалізації теоретичних концепцій зарубіжних авторів з організації дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти України, Водоп’ян Н. І. (2022)
Кириленко В. В. - Психологічні особливості дистанційного навчання у закладах вищої освіти: практичний досвід, Кириленко Н. М., Крижановський А. І., Ромащук О. І. (2022)
Пінчук О. П. - Дидактичний потенціал використання цифрового контенту з доповненою реальністю, Лупаренко Л. А. (2022)
Семенов Є. К. - Тенденції розвитку електронних підручників в системі освіти України (2022)
Shakhina I. Y. - Digitalization as a prospective direction of the contemporary education system, Podzygun O. A., Petrova A. I., Gordiichuk G. B. (2022)
Барановська І. Г. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів і мистецтва до формування soft skills дітей засобами театрального мистецтва, Демченко О. П., Граб О. Д. (2022)
Грошовенко О. П. - Використання технології проблемного навчання на уроках інтегрованого курсу "я досліджую світ", Жовнич О. В., Коваль Т. В. (2022)
Zarishniak I. M. - Substantiation of organizational and pedagogical conditions of implementation of extraordinary distance learning in higher education institutions, Hrabovych M. V. (2022)
Осадчий В. В. - Здоров'язбережувальна компетентність сучасного викладача іноземної мови як важлива складова професійної компетентності, Василюк О. М. (2022)
Protsenko I. I. - Formation of teacher's professional competence in the process of heuristic dialogue: theoretical aspect (2022)
Khomyshak O. B. - Using digital learning tools in the english language teaching in primary school (2022)
Голюк О. А. - Реалізація ідеї формування творчої особистості педагога на етапах розроблення та впровадження освітньої програми, Більська О. В., Пахальчук Н. О. (2022)
Іvanova N. H. - The use of authentic animated audio and video online resources in the context of hybrid teaching in the academic environment, Marchuk I. P., Orlov V. V. (2022)
Кадемія М. Ю. - Використання штучного інтелекту у вивченні іноземної мови здобувачами освіти, Візнюк І. М., Поліщук А. С., Долинний С. С. (2022)
Коровій Д. М. - Змішане навчання в закладах вищої освіти, Лазаренко Н. І. (2022)
Кудін А. П. - Розробка університетської освітньої платформи навчання іноземців за змішаною формою, Кудіна Т. М., Міненко О. М., Бабич В. О. (2022)
Осередчук О. А. - Використання наукових підходів для прийняття успішних управлінських рішень керівників зво на основі проведення моніторингу якості вищої освіти (2022)
Петрук В. А. - Ігровий колоквіум "лабіринт" в умовах змішаного навчання вищої математики студентів технічного зво, Клєопа І. А. (2022)
Федорчук В. В. - Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів, Федорчук В. В. (2022)
Яременко М. - Вірогідне, можливе та малоймовірне про студентські роки Григорія Сковороди (2022)
Потапенко С. - Між біографією і пропагандою: Михайло Козачинський та його "Журналъ или описанїе л?тъ и преславныхъ, высокоторжественныхъ поб?дъ блаженныя и в?чнодостойныя памяти Петра Великого, отца Отечествїя, перваго імператора всероссійскаго" (1744) (2022)
Федяй М. - Нові подробиці біографії Стефана Калиновського (2022)
Gronek A. - The Renaissance as a Process: the Transformation in Orthodox Church Painting in the Polish-Lithuanian Commonwealth (2022)
Маслійчук В. - Білгородські митрополити і "черкаські звичаї": книга та школа (2022)
Антонюк Д. - Перелік професорів та студентів Житомирської академії 1790 р. (2022)
Довга Л. - Метафора як інструмент наукового пізнання. Рецензія на монографію: Федорак, Назар. Вінець і Вирій українського Бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди (Харків: Акта, 2020), 172 с. (2022)
Тупиця М. - Від молитви до освіти: Історія читання ченців Львівської єпархії XVII – XVIII ст. (Львів: Український католицький університет 2021), 588 с. (Серія "Київське християнство”, т. 26), Альмес І. (2022)
Бочковська В. - Діяльність родини Шліхтинів (1755 – 1785) у контексті приватного книговидання Львова XVIII століття. Монографія-каталог (Львів: ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2021), 450 с.: іл., Качур І. (2022)
Almes I. - Die Militarisierung der Heiligen in Vormoderne und Moderne, herausgegeben von Liliya Berezhnaya (Berlin: Duncker & Humblot 2020), 331 s. (Historische Forschungen, Band 122) (2022)
Про авторів (2022)
Kadochnikova O. - More than a signboard: the name of a store in the speaker’s mental lexicon (2022)
Процик І. - Мій сусід Ґаз та інші львівці, або Прізвиська футболістів львівських "Карпат” (2022)
Кравченко Л. - Утвердження національної ідентичності в сучасних перейменуваннях (на матеріалі українського урбанонімікону), Петрів Х. (2022)
Близнюк К. - Асоціативний образ Батьківщини в мовній картині світу української молоді (2022)
Матвеєва Н. - Особливості білінгвальних практик жителів Києва й Тернополя (2022)
Лаврінець О. - Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях (на матеріалі Біблії в перекладі Філарета) (2022)
Суховець Ю. - Репрезентація формальної структури прислівникових еквівалентів слова прийменниково-відмінковими формами (2022)
Оленяк М. - Семантичні особливості давньоанглійських дієцентричних образних порівнянь (2022)
Громко Т. - Моноговірковий тезаурус – нова лінгвографічна технологія дескрибування мовної системи (2022)
Жуйкова М. - МИ vs. Я і ТИ: групова та індивідуальна ідентичність у драмах Лесі Українки (2022)
Головач У. - До питання правопису чужомовних власних назв: ще раз про концептуальний підхід та головні принципи (2022)
Колібаба Л. - На допомогу вчителеві (Рецензія на: Jakubowska- Krawczyk, Katarzyna, Romaniuk, Svitlana, & Zambrzycka, Marta (Eds.). (2022). Szkolne rozmуwki ukrainsko-polskie. Material pomocniczy dla nauczycieli nieznajacych jezyka ukrainskiego, ktуrzy pracuja z uczniami z Ukrainy) (2022)
Відомості про авторів (2022)
Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург на розширеній колегії 26 лютого 2009 року. "Про підсумки роботи архівних установ України за 2008 рік та завдання на 2009 рік” (2009)
Бездрабко В. - Основні риси розвитку джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін і документознавства: закономірні й випадкові фрейми (1960–1980) (2009)
Кравцова О. - Документальні ресурси загального веб-порталу ЮНЕСКО – міжнародної організації з питань освіти, науки і культури (2009)
Слюдікова Т. - Забудова і благоустрій м. Києва в XIX–XX ст. (за документами київських держархівів) (2009)
Марченко П. - Стандарти кодованих архівних опису та контексту (проблема впровадження) (2009)
Київ у фотооб’єктиві (з історії забудови міста) (2009)
Кашеварова Н. - Архів Оперативного штабу Розенберга як джерело з історії використання нацистськими установами документальної спадщини народів окупованих країн Східної Європи (2009)
Ємчук О. - Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини (2009)
Пиріг Р. - "Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу...” (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.) (2009)
Рачковська О. - Музична творчість в архівних документах (2009)
Вінтонів Х. - Слов’янська колекція Манітобського університету в Канаді (2009)
Тельвак В. - Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету (2009)
Безручко О. - Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ (2009)
Мельник Р. - Законотворча діяльність у сфері архівної справи Польщі у повоєнний період (1950-ті рр.) (2009)
Левченко Л. - 16 Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) (2009)
Коваль О. - Вшанування пам’яті очільника галузі (2009)
Лозицький В. - Наукова та організаційна діяльність Бориса Іваненка в ЦДАГО України (1996–2000) (2009)
Прилепішева Ю. - Внесок Б. В. Іваненка у розвиток міжнародної діяльності Держкомархіву України (2009)
Горлач Л. - Обранець слова і дії (2009)
Ковтун М. - Особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990–х рр. (2009)
Ємельянова Т. - Цій людині в житті поталанило (до 95-річчя Г. С.Пшеничного) (2009)
Булатова С. - Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907), Міщук С. (2009)
До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко (2009)
Скрипка Л. - Гоголівський бульвар і художній світ М. В. Гоголя в м. Москві та Гоголіана в Києві (2009)
Скрипка Л. - Мовою архівних документів, Ходоровський М. (2009)
Ємельянова Т. - З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни (2009)
Демченко Л. - Поповнення колекції ЦДІАК України (2009)
Лихолоб Н. - Круглий стіл "Повернення культурних цінностей в Україну” (2009)
Гоголіана у світлинах Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (2009)
Відомості про авторів (2009)
Тулай О. - Методико-прикладні положення розвитку екологічного підприємництва в системі державно-приватного партнерства, Князь С., Скриньковський Р., Павленчик Н., Павленчик А. (2022)
Менніні Ф. С. - Підходи до оцінювання непрямих витрат в охороні здоров’я: мотиви вибору, Джітто Л. (2022)
Берберова-Валчева Ц. - Оцінка взаємозв’язку між вищою освітою та бізнесом: приклад Болгарії, Петров К., Цонков Н. (2022)
Сіддхарт Сіддхарт - Еволюція ціннісних мотивів споживання в пострадянських країнах: приклад України, Сохацька О. (2022)
Танасас Г. Л. - Корпоративна соціальна відповідальність та екологічний облік: як вони застосовуються у Греції?, Патра Е., Лампропуло С. (2022)
Наші автори (2022)
Манцуров І. - Оцінювання стану та перспектив співробітництва України з МВФ, Храпунова Я., Барвінок А., Омельченко В. (2022)
Козюк В. - Драйвери поведінки частки золота в глобальних валютних резервах (2022)
Шаров О. - Міжнародний досвід монетарної політики в умовах війни: уроки для України (2022)
Підоричева І. - Післявоєнне відновлення Європи: досвід та уроки для України (2022)
Віталішова К. - Сталий розвиток центральних та периферійних регіонів Словаччини, Борсекова К., Ліщинський І., Лизун М. (2022)
Білорус О. - Глибоке дослідження проблем подолання дивергентних тенденцій в економіках України і країн Європейського Союзу (2022)
Наші автори (2022)
Андрощук І. - Методологічні підходи підготовки майбутніх учителів до формування громадянської відповідальності учнів, Андрощук І. (2022)
Мартинюк А. - Формування диригентсько-хорової виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2022)
Галів М. - Діалектика в українській історико-педагогічній науці (1920 – 1980-ті pp.): від пошуку "законів” до фіксації "закономірностей”, Галів У. (2022)
Білавич Г. - Шкільне краєзнавство як чинник формування національно-свідомої особистості учня початкової школи, Довгий О., Пасайлюк Г., Примаченко Н. (2022)
Ковальчук В. - Об’єктивні й суб’єктивні передумови модернізації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя (2022)
Бородієнко О. - Сучасний стан розвитку громадсько-публічного управління університетами України (2022)
Ісаєва О. - Імплементація технології stem-освіти у технічних вишах, Шайнер Г. (2022)
Базильчук В. - Оптимізація рухової активності студентів засобами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у позааудиторний час, Солтик О. (2022)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Техніки розвитку креативності особистості: історія, тенденції, досвід (2022)
Лавриченко Н. - Проблема соціально-емоційного інтелекту у підготовці педагогів (2022)
Цапко А. - Визначення змісту та структури готовності майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, Товстоган В., Глущенко І. (2022)
Любінська О. - Викладання біологічної хімії в умовах дистанційного навчання під час пандемії та воєнного стану в Україні, Двулят-Лешневська І. (2022)
Чемоніна Л. - Особливості формування морфемно-словотвірних компетенцій здобувачів початкової освіти (на прикладі ігрових технологій і технологій розвитку критичного мислення) (2022)
Когут У. - Виклики навчання та викладання в умовах війни, Сікора О., Вдовичин Т. (2022)
Агалець І. - Праці українських учених з патріотичного виховання молоді в науково-інформаційному супроводі діяльності закладів педагогічної освіти (2022)
Сніца Т. - Особливості викладання навчальної дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови” курсантам першого року навчання (2022)
Пухальський Т. - Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, Кузів М. (2022)
Філоненко Л. - Музикознавча і фортепіанна творчість Антіна Рудницького в контексті розвитку українського музичного мистецтва, Бартків С. (2022)
Молнар Т. - Теоретико-методологічні основи концепції підготовки майбутніх педагогів до роботи в міжкультурному просторі Закарпаття (2022)
Davydova Z. - General characteristic of the didactic system of information competence formation for medical students in the educational environment of university, Lisova M. (2022)
Огар А. - Художній простір творів для дітей Ольги Максимчук: лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспекти (2022)
Голіяд І. - Науково-дослідницька робота майбутніх учителів трудового навчання і технологій в освітньому процесі, Динько В., Тропіна М. (2022)
Дзюбенко О. - Науково-дослідницька робота як засіб формування навчально-дослідницьких умінь та дослідницької діяльності у здобувачів в закладах загальної середньої та позашкільної освіти (2022)
Костолович Т. - Розвиток мовленнєвої культури учнів початкової школи у процесі вивчення фонетико-орфоепічного матеріалу на уроках української мови (2022)
Німилович О. - Органна музика у творчості Володимира Губи (2022)
Гелетій А. - Розвиток творчого потенціалу школярів засобами вишивки (2022)
Годецька Т. - Підготовка андрогогів у зарубіжних країнах: інформаційний аспект (2022)
Гершуненко О. - Принципи організації освітнього середовища ліцею як основа формування громадянської активності старшокласників (2022)
Гасяк М. - Про особливості формування інклюзивного освітнього середовища для ветеранів війни у закладі вищої освіти (2022)
Чжао Ж. С. - Естетична компетентність майбутніх педагогів: філософсько-педагогічні аспекти (2022)
Бажал Ю. М. - Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці (2022)
Bui T. - Financial stability and independence of municipalities in Ukraine, Zenchenko A. (2022)
Voropai O. - Does culture influence online customer engagement of university stakeholders: pandemic perspective, Pichyk K., Chala N. (2022)
Галицька Е. В. - Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього, Донкоглова Н. А. (2022)
Hryhoriev H. - Sovereign debt in a post-war period: endogenous opportunities and exogenous challenges for Ukraine (2022)
Гуменна О. В. - Корпоративна культурна відповідальність як складова брендингу компанії в Україні, Бедій Н. І. (2022)
Івахненков С. В. - Підходи до дослідження рентабельності підприємств в умовах воєнної економіки (2022)
Kaminskyi А. - Investment risk management specifics in ESG investing: CEE stock markets examining (2022)
Курбет О. П. - Київська школа політичної економії як об’єкт наукових досліджень (2022)
Лук’яненко І. Г. - Забезпечення стійкості зовнішнього сектору України в умовах підвищених ризиків, Покидько А. П., Токарчук Т. В. (2022)
Небрат В. В. - Методологія історико-економічного дослідження досвіду повоєнної відбудови (2022)
Синиця М. А. - Споживчі витрати та проблеми заощаджень економічних суб’єктів в умовах економічних шоків: поведінкові аспекти (2022)
Slaviuk N. - Tendencies and consequences of migration from Ukraine, Tashlyk A. (2022)
Ткачова В. О. - Kількісні показники монополії та проблеми їх застосування в антимонопольному регулюванні, Бандура О. В. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Шаров О. - Щодо питання методології вивчення міжнародних економічних процесів у контексті підготовки програми післявоєнного економічного відродження України (2022)
Ковальчук О. - Дискримінантний аналіз міжнародного іміджу 2022 у контексті воєнного вторгнення російської федерації в Україну, Березька К. (2022)
Панькова О. - Український волонтерський рух в умовах збройної російської агресії в контексті національних та глобальних викликів і можливостей післявоєнного відновлення країни, Касперович О. (2022)
Манцуров І. - Роль молоді у світовому розвитку і програми післявоєнного відновлення в Україні, Стіглер Н., Храпунова Я., Барвінок А. (2022)
Борзенко О. - Теоретичні підходи до дослідження процесів цифровізації світової економіки, Глазова А. (2022)
Чжун Д. - Глобальний економічний декаплінг: приклад Китаю, Зварич І., Бродовська О., Їй С. (2022)
Максимова І. - Діджиталізація світової індустрії у контексті забезпечення кліматичної нейтральності, Куриляк В. (2022)
Стабуліс М. - Підприємництво та сімейний бізнес: правонаступництво у Греції, Костас А. (2022)
Наші автори (2022)
Редько І. О. - Числове та експериментальне моделювання процесів спалювання низькокалорійних газових палив, Бурда Ю. О., Півненко Ю. О., Біловол Г. В., Москальов Є. О., Бойко В. І. (2022)
Алфьоров С. О. - Дослідження паливно-повітряного потоку всередині вихрової топки з киплячим шаром із застосуванням спеціальної повітророзподільної насадки (2022)
Синіло O. O. - Підвищення ефективності використання водяних систем променевого опалення (2022)
Філоненко О. І. - Сучасна архітектура та енергоефективність, Юрін О. І., Магас Н. М., Руденко В. В., Семко П. О., Токарь Б. С. (2022)
Козарь В. І. - Концептуальне моделювання бази даних ГІС-моніторингу електромагнітного забруднення поселень, Бахарєв В. С., Гальченко Н. П., Дорожко Є. В. (2022)
Головачов В. В. - Математичне моделювання регіонального розвитку (2022)
Плахтій О. А. - Дослідження системи керування пристрою плавного пуску асинхронного двигуна, Нерубацький В. П., Гордієнко Д. А., Шелест Д. А., Синявський А. В. (2022)
Сулим А. О. - Порівняльний аналіз підходів до визначення параметрів ємнісного накопичувача енергії для електрорухомого складу (2022)
Губаревич О. В. - Комплексне дослідження впливу пошкоджень обмотки статора асинхронних двигунів при експлуатації транспортних засобів (2022)
Кравець А. Л. - Збільшення швидкості здійснення вантажних перевезень за рахунок їхньої оптимізації, Кравець А. М., Шапатіна О. О. (2022)
Калмиков О. О. - Система безпеки пішоходів RS PSS, Захаров Д. С., Грибенюк С. М., Алатаєв Д. А. (2022)
Канівець О. М. - Прогнозування змін чинників формування моніторингу використання земель об’єднаних територіальних громад (2022)
Бушуєв С. Д. - Нейромережева модель детектування контуру обличчя людини, Кулаков Ю. О., Терейковська Л. О., Терейковський І. А., Терейковський О. І. (2022)
Бушуєв С. Д. - Надихаючий менеджмент інноваційних проєктів, Сукач С. М., Бушуєва В. Б. (2022)
Лі М. - Модель вибору методології управління міжнародним проєктом на базі нечітко-множинного аналізу (2022)
Оксамитна Л. П. - Особливості сучасних ERP-систем управління бізнес-процесами підприємства, Пряха Р. І. (2022)
Черненко Ю. В. - Концептуальна модель протиризикового управління в проєктах розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг, Данченко О. Б., Меленчук В. М. (2022)
Горда О. В. - Когнітивні елементи інформаційних середовищ, Цюцюра С. В., Лященко Т. О. (2022)
Лапоша Д. Ю. - Впровадження цифрових технологій при здійсненні контролю за публічними фінансами в територіальній громаді (2022)
Лепетюк В. Б. - Застосування ГІС-технологій для формування бази геопросторових даних гастрономічного туризму України, Травкіна О. А. (2022)
Безклубенко І. С. - Дослідження властивостей множини ефективних значень критеріїв у задачі оптимізації інженерної мережі, Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П. (2022)
Гончаренко Т. А. - Сучасні інформаційні технології для моделювання міського середовища та розробки цифрових двійників міських об’єктів (2022)
Терещук М. О. - Кластерні елементи територіального управління в православ’ї (2022)
Бойко Є. Г. - Алгоритм функціонально-вартісного аналізу в управлінні витратами закладу освіти на засадах ощадливості, Дяченко Ю. В. (2022)
Цюцюра М. І. - Конвергентно-дивергентна методологія гармонізації освітнього простору на основі бізнес-процесів розвитку освіти, Криворучко О. В. (2022)
Чжу Т. - Визначення й оцінка конкурентних сторін при розробці міжнародних спільних освітніх проєктів (2022)
Кривенко-Еметов Я. Д. - Двокомпонентна статистична модель ядерного фаєрболу в стадiї охолодження (фрiзауту) (2022)
Трач Ю. П. - Відходи видобутку нерудних корисних копалин: сучасний стан та наявні способи зменшення їх накопичення (2022)
Бондаренко Я. С. - Послідовний критерій відношення ймовірностей для рандомізованих онлайн експериментів (2021)
Борисенко А. Г. - Моделювання теплообміну в сонячних термодинамічних системах з нанорідиною в якості теплоносія, Книш Л. І. (2021)
Вовк С. М. - Узагальнена математична модель процесу обробки даних для складного шумового оточення (2021)
Гарт Л. Л. - Обґрунтування проекційно-ітераційного підходу до розв’язання задачі Неймана для квазілінійного еліптичного рівняння з параметром (2021)
Гарт Л. Л. - Чисельна реалізація сіткових алгоритмів розв’язання коефіцієнтної оберненої задачі для еліптичного рівняння, Фірсова Т. О., Яцечко Н. Є. (2021)
Дженкова М. М. - Застосування нечіткої логіки для визначення рівня задоволеності клієнтів у системі Google Maps, Черницька О. В. (2021)
Дробахін О. О. - Автоматизація рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, Гук Н. А., Ткаченко М. О. (2021)
Зайцева Т. А. - Про побудову скінченно-елементної моделі взаємодії двозв’язного в плані штампа з пружнім півпростором, Жушман В. В. (2021)
Золотько К. Є. - Формування бази знань експертної системи проектування геліосистем, Красношапка Д. В. (2021)
Караваєв К. Д. - Аналіз впливу автоморфізму графу на схеми направленого перебору, Турчина В. А. (2021)
Кісельова О. М. - Узагальнені підходи до моделювання розповсюдження covid-19 на закритих та відкритих ареалах, Кузенков О. О., Балейко Н. В. (2021)
Кісельова О. М. - Застосування нейронечітких технологій до оцінки факторів ризику раку стравоходу, Притоманова О. М., Щербиніна М. Б., Журавель С. В. (2021)
Коваленко Є. О. - Аналіз впливу структури графів на оптимальність розв’язку задач паралельного упорядкування з перериваннями, Турчина В. А. (2021)
Козакова Н. Л. - Обернена задача визначення механічних характеристик шару гірської породи, Кузьменко В. І. (2021)
Красношапка Д. В. - Аналіз методу управління сонячним випромінюванням з використанням орбітальних дзеркал, Золотько К. Є. (2021)
Nakonechna T. V. - Сasual-cluster modeling of masters’ training, Nikulin A. V. (2021)
Падалко В. Г. - Структура та основні напрями розвитку математичної теорії оптимального розбиття множин (2021)
Pankratova N. D. - To the functioning of cyber-physical objects as open systems under uncertainty, Perederii Y. A. (2021)
Послайко Н. І. - Дослідження стаціонарного режиму в системі масового обслуговування типу G1/M/1 зі слабкою післядією (2021)
Сердюк М. Є. - Дослідження способів підвищення швидкодії методів видалення шуму з цифрових зображень, Олексієнко А. О., Сірик С. Ф. (2021)
Тонкошкур I. С. - Математичне моделювання тепломасообміну в плівкових течіях рідини (2021)
Челпанова О. О. - Узагальнення аномальних випадків у задачах упорядкування, Турчина В. А. (2021)
Дронова В. Л. - Передопераційний менеджмент пацієнток з артеріальною, легеневою гіпертензією в поєднанні з гінекологічними та хірургічними захворюваннями, Дронов О. І., Теслюк Р. С., Мокрик О. М. (2022)
Ющенко М. І. - Оцінка показників комплексної стратифікації ризиків розвитку прееклампсії в пацієнток із ретрохоріальними гематомами, Дука Ю. М. (2022)
Коробко Ю. Є. - Апендикулярно-генітальний синдром у структурі "гострого живота" в дітей, Конопліцький В.С. , Клименко С. В. (2022)
Khanam A. - Congenital heart defects in children with Gastro-intestinal malformations, Abqari Sh., Khan R. A. (2022)
Mozyrska O. V. - The association of rs4696480 polymorphism in TLR2 gene and Staphylococcus aureus skin colonization in children with atopic dermatitis (2022)
Dudnyk V. M. - The effect of the reparative action drug in treatment of pediatric duodenal ulcer, Buhlova N. O., Morozova I. V., Kukuruza T. Y. (2022)
Лісецька І. С. - Вплив паління на біохімічні показники ротової рідини в осіб підліткового та юнацького віку (2022)
Іщенко Г. І. - Патологічне прикріплення плаценти: діагностика, тактика ведення та розродження (2022)
Jauniaux E. R. M. - Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management, Alfirevic Z., Bhide A. G., Belfort M. A., Burton G. J., Collins S. L., Dornan S., Jurkovic D., Kayem G., others and (2022)
Балух О. - Передумови і хід молдавського походу Сулеймана Кануні 1538 р. та його наслідки для прикордонного становища Буковини (2021)
Лупол І. - Епістолярна спадщина гетьмана Івана Мазепи як джерело до вивчення взаємин влади з православним духовенством (2021)
Сухомлин О. - Російські фортеці на території Запорожжя як флотські бази: зберігання суден Дніпровської флотилії у 1740-х рр (2021)
Гончарук Т. - Публікації на захист економічних інтересів Надднпрянщини діячів Товариства сільського господарства Південної Росії 1830 - 1840-х рр (2021)
Сорокіна К. - Публікації Петра Сокальського на шпальтах "Записок Императорского общества сельского хозяйства Южной России” (1869 - 1872 рр.) (2021)
Золотар Л. - Будівництво мостів у Бердянському повіті Таврійської губернії в другій половині ХІХ ст. (2021)
Полторак В. - Остання таємниця Михайла Чайковського: причина смерті видатного українського політичного діяча (2021)
Філянін Є. - Рецепції мусульманського світу на сторінках "Киевской старины" (2021)
Музичко О. - Козацька ідея у діяльності провідника українського національного руху Івана Луценка на початку ХХ ст. (2021)
Чергік Н. - Музейні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в дослідженнях вітчизняних науковців (2021)
Кондратюк В. - Благодійна діяльність Любові Іванівни Куріс (1852 - 1935 рр.) (2021)
Ходак І. - Роль ієрархів УГКЦ у суспільно-політичному житті Cхідної Галичини (1921 - 1939 рр.) (2021)
Присяжнюк Ю. - Діяльність Петра Шелеста по збереженню пам’яті про козацтво (2021)
Дорошенко О. - Уявна іконографія Михайла Дорошенка (1991 - 2021 рр.), Ковалевська О. (2021)
Нікічук В. - Фронтир та його складові в історичній географії України (2021)
Новікова Л. - Стан дослідження історії білорусів на півдні України у революційну добу: огляд сучасних публікацій (2021)
Мицик Ю. - Оригінальний документ 1663 р. з архівів Польщі про початки дипломатичної діяльності Івана Мазепи, Чухліб Т. (2021)
Бачинська О. - Османсько-турецькі документи про службу задунайського козацтва під час російсько-турецької війни 1806 - 1812 рр, Середа О. (2021)
Білоусова Л. - Греки на теренах нової Батьківшини: Рецензія на монографію В. В. Томазова "Греки-хіосці на півдні України (кінець XVIII ст. – 1917): між традиціями національного самозбереження і практиками соціокультурної адаптації”. К.: НАН України, Інститут історії України, 2020. 354 с., Грєбцова І. (2021)
Абросімов В. І. - Збудження парних коливань у надплинних ядрах (2022)
Dolinska M. E. - Nonlinear field effects in the collector ring due to large-amplitude particle oscillations, Doroshko N. L., Dolinskyy O. V. (2022)
Lobach Yu. M. - Assessment of the dose load during the dismantling of the WWR-M reactor, Lobach S. Yu., Luferenko E. D., Shevel V. M. (2022)
Mykhailov O. V. - Long-term temperature dynamics at the peripherals on nuclearly hazardous clusters of fuel-containing materials located in room 305/2 of the "Shelter” object before and after New Safe Confinement installation into a design position, Saveliev M. V., Godun R. L., Avgustov V. V. (2022)
Шірінян А. С. - Фазова стабільність сферичних наночастинок заліза під радіаційним насиченням вакансіями, Білогородський Ю. С., Кріт О. М. (2022)
Липська А. І. - Радіоекологічні дослідження на осушених ділянках ложа водойми-охолоджувача ЧАЕС, Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Бурдо О. О., Вишневський Д. О. (2022)
Zanoz B. Yu. - Assessments of radiological and toxicological risks from the use of groundwater and surface water in the zone of influence of the uranium production legacy site, Bugai D. O., Koliabina D. O., Avila R. (2022)
El-Sarraf M. A. - Evaluation of gamma-ray buildup factors for some waste paper and natural rubber composites, El-Sayed Abdo A. A. (2022)
Беш Л. В. - Оптимізація методик дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 та військового стану, Мацюра О. І., Борисюк О. П., Дедишин Л. П. (2022)
Дербак М. А. - Фактори розвитку та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на хронічний гепатит С, Воробець В. В., Болдіжар О. О., Грига В. І. (2022)
Локота Ю. Є. - Ультразвукове дослідження та магнітно-резонансна томографія в променевій діагностиці скронево-нижньощелепного суглоба (огляд літератури), Кухарчук Л. В., Локота Є. Ю. (2022)
Лях О. І. - Корекція цитокінового дисбалансу та ендотеліальної дисфункції у хворих на ХОЗЛ із поєднаною ГЕРХ, Туряниця Д. В. (2022)
Сабовчик К. В. - Динаміка показників ниркової гемодинаміки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та ураження нирок, інфікованих COVID-19,на фоні комплексної терапії із використанням окреотид, Сірчак Є. С. (2022)
Сіткар А. Д. - Цинк як предиктор ступеня фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Дербак М. А. (2022)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини та лімфоїдних передвузликів власної пластинки слизової оболонки шлунка дітей періоду другого дитинства, Кочмарь М. Ю., Палапа В. Й., Гецко О. І. (2022)
Цьока С. А. - Добовий рН-моніторинг стравоходу у пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та спондилоартритом хребта, Сірчак Є. С. (2022)
Ростока-Резнікова М. В. - Особливості мікрофлори харкотиння і окремих показників системного запалення у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і залишковими змінами після перенесеного туберкульозу легень, Жованик Н. В., Товт-Коршинська М. І. (2022)
Машіка В. Ю. - Вторинний ацетонемічний синдром та ефективність медикаментозного лікування, Курах Д. Й., Білак В. М., Ілько А. В. (2022)
Барановський С. В. - Узагальнення математичної моделі противірусної імунної відповіді Марчука-Петрова з урахуванням впливу малих просторово розподілених дифузійних збурень, Бомба А. Я. (2020)
Верлань А. Ф. - Две модели вопросно-ответной "машины диалога", Чмырь И. А. (2020)
Verlan A. - Intelligent Object-Oriented Approach to Dynamic Energy Systems’ Modelling, Sterten Jo (2020)
Гордєєв О. О. - Модель життєвого циклу дефекту програмного забезпечення, Леонтієв К. П. (2020)
Дячук О. А. - Проблема надійності при участі людини-оператора в процесі прийняття рішень по керуванню об’єктами енергетики, Фуртат Ю. О. (2020)
Іванчук Н. В. - Математичне моделювання очищення води в біоплато-фільтрі, Мартинюк П. М., Филипчук В. Л. (2020)
Климюк Ю. Є. - Комп’ютерне прогнозування процесів "фільтрування-регенерація" швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів з кусково-однорідними пористими завантаженнями, Бомба А. Я. (2020)
Коваленко О. Є. - Моделі оптимізації завантаження мережі розподілених ситуаційних центрів, Косолапов В. Л. (2020)
Ситник О. О. - Моделювання місткової ерозії слабкострумових електричних контактів засобами MatLab, Ключка К. М., Кисельова Г. О., Кисельов В. Б. (2020)
Шаповалова С. І. - Формалізація представлення продукційних правил в Erlang (2020)
Відомості про авторів (2020)
Бак С. М. - Існування періодичних розв’язків в системі нелінійних осциляторів зі степеневими потенціалами на двовимірній ґратці (2020)
Верлань А. Ф. - Про деякі результати дослідження інтегрального методу розв’язування лінійних диференціальних рівнянь, Понеділок В. В. (2020)
Верлань А. А. - Аналіз можливостей вибору та адаптації алгоритмів чисельної реалізації диференціальних динамічних моделей, Положаєнко С. А. (2020)
Верлань Д. А. - Інтегральні динамічні моделі в задачах ідентифікації і діагностики, Іванюк В. А., Фомін О. О. (2020)
Вотякова Л. А. - Математична модель одноканальної системи масового обслуговування з двоетапним надходженням вимоги, Туржанська О. С., Назарчук О. А. (2020)
Геселева К. Г. - Застосування колокаційно-ітеративного методу до нелінійних інтегро-функціональних рівнянь, Кріль С. О. (2020)
Gromyk А. - Parabolic Boundary Value Problems in Unlimited Piecewise Homogeneous Wedge-Shaped Hollow Cylinder, Konet I., Pylypiuk T. (2020)
Гудима У. В. - Умови існування екстремального елемента для задачі відшукання відстані між двома множинами, єдиності екстремального елемента еквівалентної їй задачі, властивості функції відстані, Гнатюк В. О. (2020)
Гук Н. А. - Аналіз структури сайту з використанням поняття модулярності, Диханов С. В., Долотов І. О. (2020)
Петрик М. Р. - Високопродуктивні обчислення для моделювання фільтраційного масопереносу в середовищі мікропористих частинок з урахуванням зворотніх зв’язків, Михалик Д. М., Гоянюк І. В. (2020)
Скутар І. Д. - Обґрунтування методу усереднення для нелокальної m-частотної задачі із лінійно перетвореними аргументами, Бігун Я. Й. (2020)
Теплінський Ю. В. - Наближений метод побудови майже-періодичних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах (2020)
Федорчук В. А. - Еквівалентні перетворення математичних моделей в’язкопружних динамічних об’єктів, Дячук О. А., Митько Л. О. (2020)
Черевко І. М. - Моделювання крайових задач для лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу, Дорош А. Б., Перцов А. С., Гаюк І. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Кононенко В. І. - "Щоденник" Володимира Винниченка: лінгвостилістичні нотатки (2022)
Shmiher T. V. - Interpreting Chaucer via Biblical and Liturgical Traditions: Case of Translating "Prioress’s Prologue" from "The Canterbury Tales" in to Modern English and Ukrainian (2022)
Барчук В. М. - Девіації сучасного суспільного мовлення (на матеріалі блогів на "Цензор-нет") (2022)
Ткачівська М. Р. - Переклад фразеологізмів у німецькомовному виданні новел Василя Стефаника, Ткачівський В. В. (2022)
Битківська Я. В. - Поняття нульової транссемантизації як явища (на прикладі англійських запозичень в українській мові), Ткачівська М. Р. (2022)
Корпало О. Р. - Способи реалізації означеності синтаксичної особи в польській мові (2022)
Костриба О. В. - Словотвірна семантика прикметників у денумеративному словотворенні (2022)
Ґрещук В. В. - Діалектне слово в його функційних виявах, Ґрещук В. В. (2022)
Салій О. Р. - Похоронний обряд "грушка" у гуцульському тексті Михайла Коцюбинського, Марка Черемшини і Петра Шекерика-Доникова (2022)
Васильчук М. M. - Гуцульщина та її фольклорні означення в оповіданні Марка Черемшини "Керманич": точки дотику з Юрієм Федьковичем (2022)
Мафтин Н. В. - Морально-етична проблематика малої прози Євгена Гуцала (2022)
Вірченко Т. І. - Замкнене коло "смерть-життя-смерть": кінопоетика збірки Василя Стефаника "Дорога" (2022)
Солецький О. М. - Емблематичні форми Богородичних сенсів українського бароко (2022)
Хороб М. Б. - У поетичному світі любові (Лірика Марії Вайно) (2022)
Слоньовська О. В. - Син генія-новеліста (2022)
Процюк Л. Б. - Історичне минуле у літературно-художній візії драматичних творів Людмили Старицької-Черняхівської (2022)
Стецька І. В. - Ґотична повість в українському літературному процесі "на зламі віку" (на матеріалі творів Андрія Чайковського "Козацька помста" та Григорія Мачтета "Заклятий козак") (2022)
Хороб С. І. - Типологія авторських моделей художнього мислення в українській та західноєвропейській символістській драмі (2022)
Кобута С. С. - Актуалізація публіцистики Івана Багряного та Дж. Орвелла в контексті російсько-української війни (2022)
Семак О. І. - Діалог як засіб вираження генези національного характеру у драматичних творах української діаспори першої половини ХХ ст.: порівняльно-типологічний підхід (2022)
Мацяк О. М. - Експресіоністичні портрети Василя Стефаника: візуалізація, Бомко Л. О. (2022)
Руднянин О. І. - Європейська традиція жанру сімейного роману-хроніки в українській прозі: специфіка романного мислення (2022)
Бігун О. А. - Стилістика еротичного письма Фредеріка Бегбеде, Ковбанюк М. І. (2022)
Ільків А. В. - Типологія жіночих образів в романі Джейн Остін "Чуття і чутливість": проблема перекладу ключових термінів, Цуркан М. В., Криницька О. І. (2022)
Monolatii T. P. - Kinder im Nachkriegs-Wien in Joseph Roths Feuilletons von 1919/20 (2022)
Поглод Г. Я. - Морально-етичні аспекти у новелістиці Мігеля де Сервантеса (2022)
Горболіс Л. М. - "Формат" тіла і неможливість його реалізації в новелі "Інвалідка" Марка Черемшини (2022)
Стеф’юк(Олещук) І. І. - Українська національна ідея у творчості Марка Черемшини (2022)
Лях Т. О. - Художня антропологія Марка Черемшини: метафізичний горизонт людини і світу (2022)
Лях Т. О. - Онімний простір збірки новел Марка Черемшини "Село за війни", Гречин І. М. (2022)
Баран Є. М. - Юрій Морачевський у листах до Семена Стефаника (2022)
Грицюк М. С. - Еміграційне літературознавство Юрія Стефаника: штрихи до портрета дослідника (на основі закордонної періодики) (2022)
Васильків Г. М. - Когнітивні сфери іконотропізму (2022)
Волосянко І. В. - Події російсько-української війни в антимілітарній прозі сучасних українських авторів: крізь призму антиколоніальної критики (2022)
Стефурак Р. - "Резервуар пам’ятної народної мовотворчості…" (2022)
Севрасевич М. - "Сьогодні в літературі немає ні дна, ні стелі" (2022)
Севрасевич М. - "Я в дорозі… Завжди в дорозі": Іван Чендей… (2022)
Ушневич С. - Те, що позначено часом (Степан Хороб. У відлуннях часу. Статті, ескізи, рецензії, спогади. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021: 356 с.) (2022)
Мочернюк Н. - "…Наша боротьба за волю така важка і кривава": проза про Першу світову війну у спробі антології (2022)
Вівчарик Н. - Оригінальне дослідження (2022)
Савчук Р. - Голоси зі Стефаникового свята (2022)
Shynder O. - Flora of the phytogeographical plot "Central Asia" in the M.M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Negrash J. (2022)
Niu Q. - Hypoglycemic effect of polysaccharides isolated from shoots of Actinidia arguta, Shen J., Li L., Zhang H., Zaimenko N., Skrypchenko N., Tian L., Sun H., Wang L., Liu D. (2022)
Kovalenko O. - llium ursinum L. (Amaryllidaceae) – a new species for the flora of National Nature Park "Pyriatynskyi" (Poltava Oblast, Ukraine), Kalista M. (2022)
Didyk N. - Interactive effect of simulated acid rain, calcium silicate, and γ-aminobutyric acid on physiological processes in corn and wheat, Ivanytska B., Lysenko T., Zaimenko N. (2022)
Küçükrecep A. - Microsporogenesis in faba bean (Vicia faba L.) grown in Mersin, Turkey, Tekdal D. (2022)
Leshcheniuk O. - Morphological and anatomical parameters of Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl leaves in the urban environment, Koniakin S. (2022)
Çevik S. - Investigating the using potential of Schiff base molecule as an exogenous antioxidant on barley seeds under salt stress (2022)
Gritsenko V. - Flora of the botanical-geographical plot "Steppes of Ukraine" in the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine, Shynder O. (2022)
Гриневич Т. - Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії (2009)
Христова Н. - Архівне описування: історія та аспекти подальшого розвитку (2009)
Купченко В. - Відбір на державне зберігання управлінських документів, що утворюються в діяльності установ, організацій, підприємств недержавної форми власності (2009)
Рябчикова Ф. - Облік та збереження музейних предметів в етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.) (2009)
Слюдікова Т. - Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ-ХХ ст. (2009)
Бездрабко В. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства - провідна наукова установа документознавчої галузі (2009)
Гурбова Л. - Сторінки з історії Державного архіву в Автономній Республіці Крим. Перше десятиліття (2009)
Лозицький В. - Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи (2009)
Себта Т. - Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис (2009)
Платонова Н. - Історія архівної служби МВС України (2009)
Аксьом А. - Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура (2009)
Клименко Т. - Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного архіву Черкаської області (2009)
До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка (2009)
Сухих Л. - До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. Українсько-російська війна 1658-1659 років: причини й передумови (2009)
"Весна Перемоги" (із колекції колишнього військового фотокореспондента О. П. Дмитрієва) (2009)
Ковальова А. - Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США (2009)
Левченко Л. - Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії (2009)
Мельник Р. - Головна дирекція державних архівів як керівний орган архівної служби Польщі: внутрішня структура і завдання (1951–2005) (2009)
Павленко С. - Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському "Щоденнику" (2009)
Фесенко А. - Морський міністр І. К. Григорович - старший архівіст морського архіву в Санкт-Петербурзі (за матеріалами Російського державного архіву військово-морського флоту) (2009)
Андрієвська Л. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (2009)
Гінзбург О. - Ювілей К. Є. Новохатського (2009)
Бездрабко В. - Перші сторінки історії термінологічних семінарів із документознавства та суміжних галузей знань (2009)
Христова Н. - Форум документознавців (2009)
Коломієць В. - Білоцерківський краєзнавчий музей відзначив свій 85-літній ювілей (2009)
Карамаш С. - Створити музей архіву – від теорії до практики (2009)
Славинська І. - Архівна знахідка (2009)
Гика В. - Нові надходження до Державного архіву Волинської області (2009)
Лебедєва В. - Забытая губерния: "Гомельская губерния. 1919-1926 гг.: документы и материалы" (2009)
Терещук Н. - "Вестник морского врача" (2009)
Відомості про авторів (2009)
Юрій М. Ф. - Нова якість ідентичностей і націотворення в епоху Модерну (2022)
Ротар Н. Ю. - Трансформація маркерів теорії деліберативної демократії в сучасній політичній науці (2022)
Бурдяк В. І. - Політико-психологічний компонент медіаграмотності vs маніпулювання ЗМІ суспільною свідомістю (2022)
Круглашов А. М. - Нормативно-правові та концептуальні засади процесів децентралізації влади в Україні (2014-2020 рр.), Бурега В. В. (2022)
Молочко П. О. - Cancel culture як інструмент впливу у політичній боротьбі, Гриньова Д. А. (2022)
Звоздецька О. Я. - Інституційні механізми протидії дезінформації в ЄС: проблеми та здобутки (2022)
Фісанов В. П. - До нового розуміння асиметрії міжнародних відносин: особливості ХХ і ХХІ століть (2022)
Юрійчук Є. П. - Транскордонне співробітництво між Україною та Румунією: легітимаційні можливості інтернет-комунікації (2022)
Федорчак Т. П. - Чеська Республіка у "війні санкцій" ЄС проти Російської Федерації (2022)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Конструювання сучасного "співтовариства безпеки" в контексті викликів російсько-української війни (2022)
Стьопкін А. О. - Інституціоналізація політики протидії дезінформації в Європейському Союзі (2022)
Опінко С. О. - Безпековий аналіз інформаційного простору Херсонської області в період російської окупації (2022)
Федуняк М. С. - Вплив російсько-української війни на сучасну безпекову політику Республіки Молдова (2022)
Гринишин Є. С. - Проблема відповідності проєкту закону України "Про місцевий референдум" сучасним європейським стандартам (2022)
Драпак М. І. - Теоретичні засади політико-правових норм Європейського Союзу у сфері захисту прав національних меншин (2022)
Карпо В. Л. - Витоки пан’європейського руху і сучасні виклики для університетської спільноти, Жалоба І. І. (2022)
Фісанов В. П. - 1943: вирішальна й переможна точка біфуркації у Другій світовій війні (2022)
Кокош А. Д. - Поняття простору і політичні інтеграційні процеси Східної Європи в перше повоєнне десятиліття (2022)
Чарських І. Ю. - Інкорпорований мейнстримом: конструктивізм в теорії міжнародних відносин (2022)
Осадца І. С. - Прогностичні методики у дослідженні сучасних міжнародних відносин (на прикладі динамічної моделі Річардсона), Карпо В. Л. (2022)
Юрійчук Є. П. - Євроінтеграція України: легітимувальна діяльність європартій під час активної фази російсько-української війни (2022)
Мельничук Л. Н. - Переговорний процес як невід’ємна складова інтеграції Румунії до ЄС (2022)
Федуняк С. Г. - Вплив російсько-української війни на діяльність провідних інститутів безпеки в контексті формування нової моделі міжнародних відносин (2022)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Безпекові виміри геополітичних ініціатив у регіоні Центрально-Східної Європи (2022)
Гачкевич А. О. - "Подвійні стандарти" тимчасового захисту втікачів від війни в Україні у міграційні політиці ЄС (2022)
Юрій М. Ф. - Релігійна ідентичність у системі цивілізаційних цінностей (2022)
Рішко С. І. - Рамки та підбір параметрів дослідження локальних політичних режимів в Україні (2022)
Константинюк С. Ю. - Американська масова культура як глобальний інструмент впливу (2022)
Соснін О. В. - Особливості розвитку сучасного інформаційного суспільства, Кононець А. В. (2022)
Звоздецька О. Я. - Медіаконтент "Ісламської держави": характер, види, форми, Кувік С. В. (2022)
Макух-Федоркова І. І. - Вплив нових медіа і соціальних мереж на революційні події "Арабської весни", Вовк Б. О. (2022)
Сидоренко С. В. - Розвиток цифровізації в умовах війни як соціокультурного явища (2022)
Пилип’юк К. А. - Інформаційно-пропагандистьский вплив Російської Федерації на президентські вибори у Сполучених Штатах Америки (2016 та 2020 роки) (2022)
Стецюк М. М. - НАТО в постбіполярному світі: рудимент чи необхідність? (2022)
Хусаінов Д. Я. - Отримання умов збіжності процесів навчання у математичних моделях нейродинаміки з післядією, Шатирко А. В., Шакотько Т. І. (2022)
Сидорук В. А. - Адаптивний алгоритм розв’язання систем рівнянь з блочно-хмарочосними матрицями, Єршов П. С. (2022)
Iskanadjiev I. M. - A generalization of first direct method of pursuit for differential inclusions (2022)
Мич І. А. - Проблема Дедекінда та класи Поста, Ніколенко В. В., Варцаба О. В. (2022)
Куссуль Н. М. - Методологія оцінки індикатора цілей сталого розвитку 11.3.1, Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я., Лавренюк М. С., Яйлимова Г. О., Колотій А. В., Шумило Л. Л., Пархомчук О. М. (2022)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизоване проєктування штучного нейрона для програмованих логічних інтегральних схем на основі алгебро-алгоритмічного підходу, Шимкович В. М., Мамедов Т. А., Яценко О. А. (2022)
Трунов О. М. - Формування методу аналітичного розв’язку зворотної задачі кінематики маніпуляторів промислового робота (2022)
Заріцький О. В. - Задача параметричної оптимізації грейдів в нетарифних системах оплати праці (2022)
Прилепішева Ю. - Щорічні зустрічі керівників державних архівних служб та архівних установ України, Росії та Білорусі: досвід, проблеми, перспективи (2009)
Виступи учасників щорічної зустрічі у Києві (10–12 вересня 2009 р.) (2009)
Доліновський В. - Організація та комплектування Бернардинського архіву у Львові (1784–1918 рр.) (2009)
Іван Драч (2009)
Дмитро Гнатюк (2009)
Сергій Рудик (2009)
Лариса Брюховецька (2009)
Ніна Матвієнко (2009)
Петрук О. - Міністерство фінансів УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2009)
Власенко С. - Наслідки німецької окупації для сільського господарства військової зони України (за документами державних архівів України) (2009)
Кентій А. - Доля племінниці Степана Бандери (Огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) (2009)
Лозицький В. - "Провісники свободи, державності і демократії": документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України (2009)
Кочеркевич Я. - Заповіти львівських міщан XVII ст. (2009)
Славинська І. - Народному Руху України – 20 років (2009)
Папакіна Т. - Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою (2009)
Ємельянова Т. - Львівський церковний собор 1946 року у світлі документального кіно (2009)
Ємельянова Т. - Партизанська слава у фотодокументах (2009)
Прокопенко Л. - Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблеми впровадження в Україні, Зозуля С. (2009)
Мицик Ю. - З листування Л. Биковського з Є. Бачинським (2009)
Пиріг Р. - Іван Федорович Курас – архівіст (2009)
Юркова О. - Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічнй інститут: точка перетину (2009)
Федосов В. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (2009)
Власенко С. - З вірою в Українську Державу: українська політична еміграція 1919–1945 рр. (2009)
Омельчук В. - Нове видання з історії становлення кодикографії та бібліографії стародруків України (2009)
Назимко П. - Шляхами створення Української Держави (2009)
Ткаченко В. - Жукля в об’єктиві архівів (2009)
Пам’яті Кондратьєва Миколи Федоровича (2009)
Пам’яті Кущ Світлани Григорівни (2009)
Відомості про авторів (2009)
Томашевський А. П. - Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки, Павленко С. В., Борисов А. В. (2022)
Вітрик І. С. - Спогади про Михайла Петровича Кучеру (2022)
Томашевський А. П. - Середньовічна кераміка України та її дослідження М. П. Кучерою, Борисов А. В. (2022)
Вовкодав С. М. - "Змійові" вали Переяславщини в науковій спадщині М. П. Кучери (2022)
Томашевський А. П. - Археологічні розвідки та обстеження. Сучасність у контексті сторічного ювілею М. П. Кучери (2022)
Список друкованих праць М. П. Кучери (2022)
Від упорядників (2022)
Буйських С. Б. - Слово про старшого друга (до 80-річчя О. В. Сухобокова) (2022)
Сухобоков О. В. - Современное состояние изучения Волынцевских памятников (2008 г.) (2022)
Білинська Л. І. - Внесок О. В. Сухобокова у дослідження історико-культурної спадщини північного сходу Лівобережної України (2022)
Біляєва С. О. - Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобокова (2022)
Бузян Г. М. - Дослідження давньоруських пам'яток поблизу с. Циблі на Переяславщині (сторінки польової діяльності О. В. Сухобокова) (2022)
Список друкованих праць О. В. Сухобокова (2022)
Возний І. П. - Вали — важлива складова частина дерев'яно-земляних споруд укріплених поселень Х—ХІV ст. Північної Буковини (2022)
Моця О. П. - Стратиграфія Виповзівського городища, Скороход В. М. (2022)
Готун І. А. - Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень, Казимір О. М., Манігда О. В., Борисов А. В. (2022)
Прядко О. О. - Калениківське городище в нижній течії р. Супій (2022)
Петраускас А. В. - Нові дослідження городища "Замок" біля с. Литовеж на Волині, Панишко С. Д., Чорний І. О., Кукса А. О. (2022)
Прищепа Б. А. - Дослідження житла XVI ст. в центральній частині Острога (2022)
Борисов А. В. - Пам'ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти), Гнера А. В., Мисак В. М., Марченко О. В. (2022)
Білинська Л. І. - Пархомівський другий скарб раннього середньовіччя: попередні результати дослідження, Володарець-Урбанович Я. В., Панікарський А. В., Горбаненко С. А. (2022)
Колода В. В. - Ранньосередньовічні матеріали розкопу 6 на городищі Мохнач (за матеріалами охоронно-рятівних досліджень) (2022)
Веремейчик О. М. - Комплекси роменської культури на городищі Замкова Гора у Любечі (2022)
Бубенок О. Б. - Косоги у басейні Псла (2022)
Чміль Л. В. - Аналіз керамічної сировини київських гончарних осередків ранньомодерного часу, Хамайко Н. В., Бугай О. М., Білик В. М., Шульженко А. В., Сушко А. О., Нестеровський В. А. (2022)
Тесленко І. Б. - Кераміка і керамічне виробництво середньовічного Білгороду: історія дослідження, проблеми та перспективи, Мироненко Л. В. (2022)
Погорілець О. Г. - Керамічний комплекс гончарного горну ХІХ ст. в смт Меджибіж, Вєтров В. С., Чміль Л. В. (2022)
Дзнеладзе О. С. - Гривни з пізньоскіфських та сарматських поховань Нижнього Подніпров'я, Сікоза Д. М. (2022)
Володарець-Урбанович Я. В. - Про Т-подібну фібулу кола східноєвропейських варварських виїмчастих емалей із Шедієвого (2022)
Гопкало О. В. - До питання про взуття носіїв культури Черняхів—Синтана-де-Муреш (2022)
Пивоваров С. В. - "Громові стріли" з Чорнівського городища XIII ст., Калініченко В. А. (2022)
Колибенко О. В. - Археологічна пам'ятка раннього нового часу з річки Трубіж у Переяславі, Колибенко Ол. В. (2022)
Квітковський В. І. - Півень у салтівській культурі, Горобець Л. В., Горбаненко С. А. (2022)
Рудич Т. О. - Зріст населення Давньоруського Галича (2022)
Пуголовок Ю. О. - Дослідження поселенської структури Глинського археологічного комплексу за допомогою технології LiDAR, Кушнір А. С. (2022)
Жигола В. С. - Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам'ятки, Скороход В. М. (2022)
Любичев М. В. - "Особливі" поховання на могильнику пізньоримського часу Війтенки: соціальний аспект (2022)
Джік М. - Археологічні свідчення присутності лядських переселенців в Пороссі: стан досліджень (2022)
Стеблій Н. Я. - Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області), Довгань П. М. (2022)
Козубовський Г. А. - До питання про виникнення степових міст Побужжя XIV ст. (2022)
Куштан Д. П. - Археологічні дослідження в Черкасах у контексті дискусій про час заснування міста (2022)
Соколов В. Ю. - Професійна діяльність бібліотекаря монастирських книгозбірень Cередньовічної Європи: характеристика, функції, особливості (2022)
Левченко В. В. - Пріоритетні напрями наукових досліджень Г. В. Флоровського в "одеський" період життя: філософія, психологія, бібліографія, фізіологія (2022)
Музичко О. Є. - Внесок О. В. Болдирєва (1963–2001) у відродження традицій української національної україністики в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова у 1990-х роках (2022)
Алєксєєнко М. В. - Власницькі ознаки на примірниках видань Г. С. Сковороди з фонду Наукової Бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (до 300-річчя від дня народження філософа) (2022)
Великодна Г. В. - Дослідження Північного Причорномор'я (на матеріалі фонду А. Г. Готалова-Готліба) (2022)
Кропочева Н. М. - Розвиток інформаційного потенціалу педагогічних видань ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами колекції рідкісних видань фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського) (2022)
Данилюк Н. Є. - Обмінний фонд Наукової Бібліотеки – візитна картка університету (2022)
Стрільчук Л. В. - Освітні традиції як фундамент світоглядних цінностей та національної ментальності (2022)
Коріненко Б. В. - Мікропластик як глобальне джерело забруднення навколишнього середовища (2022)
Березюк О. В. - Динаміка кількості перевантажених полігонів твердих побутових відходів в Україні, Лемешев М. С. (2022)
Шибанов В. В. - Регенерація розчину для вимивання фотополімерних друкарських форм як вирішення екологічної проблеми, Репета В. Б., Слободяник В. Г., Кукура Ю. А. (2022)
Ткаченко С. Й. - Вимушена конвекція — дослідження регулярного теплового режиму в різних шарах по висоті рідини, Власенко О. В. (2022)
Разінков В. О. - Перспективи використання геліоенергетики для енергопостачання в місті Одеса, Суворов В. О. (2022)
Лесько В. О. - Оцінка ефективності вітрогенераторів в реальних умовах з додатковими експлуатаційними витратами, Покровський К. Б., Ференсович Р. Я. (2022)
Паланюк О. В. - Пристрій для оцінювання витрачання робочого ресурсу обмоток силового масляного трансформатора (2022)
Маленчик Т. В. - Аналіз алгоритмів виявлення та супроводження точкових об'єктів у відеопотоці, Мирончук О. Ю., Неуймін О. С. (2022)
Івахнік В. С. - Новий метод реалізації інтервальної концепції моделювання транспортного попиту (2022)
Соларьов О. О. - Методика розподілу навантаження на осі вантажного транспортного засобу, Герасименко В. О., Таценко О. В. (2022)
Дерібо О. В. - Порівняльний аналіз результатів визначення припусків за нормативами та за розрахунково-аналітичним методом з використанням розмірного аналізу технологічних процесів, Репінський С. В., Коваленко К. С. (2022)
Двірничук К. В. - Комп'ютерне рішення для знаходження поперечних динамічних зміщень товстих пружних плит в умовах невизначеності (2022)
Ковальчук В. А. - Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд (2022)
Корчик Н. М. - Очищення стічних вод готельноресторанних комплексів, Беседюк В. Ю., Шугайло В. А. (2022)
Олійник Т. П. - Застосування зворотноосмотичних мембран для доочищення водопровідної води, Маковецька О. О., Кириленко Г. А., Клімов С. В. (2022)
Филипчук Л. В. - Автоматизація систем водопідготовки в теплоенергетиці (2022)
Филипчук Л. В. - Системи контролю та вимірювання параметрів рН та Eh під час очищення води, Нагорнюк К. О. (2022)
Ласлов С. В. - Аналіз заходів шумової безпеки на автомобільних дорогах світу (2022)
Тверда О. Я. - Інтенсифікація видобутку будівельної сировини та виробництва будівельних матеріалів для відновлення порушеної інфраструктури України, Ткачук К. К., Кофанов О. Є., Кофанова О. В., Вовк О. О., Бондаренко А. О. (2022)
Дворкін Л. Й. - Поризовані сухі суміші на основі реакційно-порошкових бетонів, Марчук В. В. (2022)
Гриб Й. В. - Використання гідротехнічних споруд, гідрологічного режиму річки случ та її заплави в системі захисних укріплень у 1939 році, Шинкарук Л. А., Вечер В. В. (2022)
Мисковець І. Я. - Покращення агроекологічного стану дерново-підзолистих ґрунтів волині місцевими мінерально-сировинними ресурсами, Мольчак Я. О. (2022)
Mamadou Alouma Diallo - Geostatistical Approach to Groundwater Modelling for Thiaroye Coastal Aquifer, Gerasimov Ie. G. (2022)
Ричков П. А. - Архітектурний образ будівель спортивного призначення 1940–1950-х рр. у містах України (2022)
Ричков П. А. - Роль озеленення у формуванні містобудівних ансамблів України 1940–1950-х рр., Потапчук І. В. (2022)
Кочмарський В. З. - Перепал та зниження ККД водогрійних котлів внаслідок відкладень, Костюк О. П., Тимейчук О. Ю. (2022)
Бухальська Т. В. - Планування раціонального використання порушених земель унаслідок незаконного видобування бурштину, Янчук О. Є., Трохимець С. М. (2022)
Шевченко Г. О. - Обґрунтування промислових кондицій вмісту міді і цінних металів у відвалах базальтових кар'єрів Волині, Маланчук Є. З., Корнієнко В. Я., Чолишкіна В. В., Курілов В. С. (2022)
Почтарьов О. В. - Дослідження впливу відхилення свердловини від проєктного контуру на якість подрібнення руди, Калініченко О. В., Калініченко В. О., Кучерук М. О. (2022)
Бессараб І. М. - Оцінка стійкості бічних порід крутого вугільного пласта в моделі вуглепородного масиву з виробками, Подкопаєв Є. С. (2022)
Пінчук О. Л. - Комп’ютерна програма для розрахунку втрат напору в оболонках-рукавах гідротехнічних систем поверхневого обігріву ґрунту, Герасімов Є. Г., Куницький С. О., Іванчук Н. В., Шатний С. В. (2022)
Сокол О. В. - Проєктування та розробка автоматизованих процесів впровадження вебсервісу за devops методологією, Цвєткова Т. П., Харів Н. О. (2022)
Шпортько О. В. - Формування розкладу модифікованого алгоритму LZ77 у форматі Deflate з орієнтацією довжин однакових послідовностей на цілі пікселі, Шпортько Л. В., Бомба А. Я. (2022)
Уляньчук-Мартинюк О. В. - Алгоритми числового урахування інтегральних умов спряження в моделях середовищ з геобар’єрами (2022)
Турбал Ю. В. - Програмна реалізація алгоритму побудови туристичного маршруту та його інформаційного супроводу, Тулашвілі Ю. Й. (2022)
Бомба А. Я. - Чисельно-асимптотичний метод розв’язання сингулярно збурених модельних задач про стаціонарний розподіл носіїв заряду в активній області P-I-N-діодів, Мороз І. П. (2022)
Сорока В. С. - Організаційно-інформаційне та документне забезпечення цифрової трансформації освітнього процесу у Національному університеті водного господарства та природокористування, Лагоднюк О. А., Корбутяк В. І., Клімова А. В., Ровенець Т. О. (2022)
Стрілець О. Р. - Будова, принцип роботи та розрахунки муфти реверсивної з W-подібними пружинами, Сергійчук В. Ю., Щучик В. О. (2022)
Кусковець С. Л. - Вибухопожежонебезпека аміачної селітри в умовах її тривалого зберігання, Филипчук В. Л., Кусковець А. С. (2022)
Довбенко Т. О. - Міжнародні імперативи системи менеджменту гігієною та безпекою праці (2022)
Бучинський О. А. - Впровадження ризик-орієнтованої моделі управління охороною праці на підприємствах Рівненщини, Филипчук В. Л., Кусковець С. Л. Нос М. В., Тимкіна О. Л. (2022)
Прохоренко М. В. - Прості періодичні розв’язки одного рівняння коливань струни з імпульсною дією, Прохоренко С. В., Мороз М. В., Ярема Н. П. (2022)
Бєдункова О. О. - Аналіз навантаження біогенами водної екосистеми річки Горинь, Статник І. І., Вознюк Н. М. (2021)
Борщевська І. М. - Оцінка природно-заповідного фонду Дубенського району Рівненської області, Ліхо О. А., Турчина К. П., Буднік З. М. (2021)
Гриб Й. В. - Актуальні проблеми сталого розвитку та природокористування у період потепління клімату, Михальчук М. А., Войтишина Д. Й. (2021)
Залеський І. І. - Покращення якості колодязної води на Рівненському Поліссі, Сафонов Р. В. (2021)
Демянчик В. Т. - Экспансия белозубки белобрюхой Crocidura leucodon в Беларуси, Демянчик В. В., Колесник Т. М. (2021)
Клименко М. О. - Оцінка інтегрального індексу екологічної безпеки і агроекологічного стану орних земель Рівненської області, Прищепа А. М., Клименко О. М., Варжель О. В. (2021)
Мороз О. Т. - Специфіка цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення, Клименко В. О., Бєдунков Г. В. (2021)
Мошинський В. С. - Вплив показників економічної сфери на формування засад сталого розвитку середніх міст, Клименко Л. В. (2021)
Никитюк П. А. - Екологічні особливості стану природних водойм за впливу діяльності тваринницьких господарств різної потужності, Никитюк Ю. А. (2021)
Федонюк В. В. - Оцінка потенційного впливу рільництва у Рівненській області на екологічний стан ат-мосферного повітря, Мерленко І. М., Федонюк М. А., Бондарчук С. П., Ковальчук Н. С., Вознюк С. Т. (2021)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки параметрів сумісної очистки органічних забруднень (ОЗ) і сполук азоту (N) в біореакторах з використанням закріпленого біоценозу (біоплівки), Телима С. В., Калугін Ю. І., Олійник Є. О. (2022)
Самченко Д. М. - Енергоощадна технологія переробки відпрацьованих травильних розчинів з одержанням феромагнітних сполук, Кочетов Г. М., Васильєв О., Дереча Д. О., Скирта Ю. Б., Ластівка О. В. (2022)
Мандрик О. М. - Моніторинг забруднення басейну Дністра внаслідок підтоплень та інших надзвичайних ситуацій, Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Михайлюк Р. Й. (2022)
Кравченко М. В. - Дослідження основних властивостей зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних розчинів, Василенко Л. О. (2022)
Qurbanov E. A. - Assessment of degradation of semidesert and arıd steppe field landscapes and pasture lands under the condition of modern climate change, Mustafayev M. G. (2022)
Жукова О. Г. - Прогноз змін кліматичних факторів міста Київ та їх вплив на життєвий цикл будівель, Негода Н. В. (2022)
Biruk Y. - Designing finishing materials with a gradient of electrophysical properties (2022)
Stefanyshyn D. V. - What could we have learnt from the previous flood data to predict losses caused by the 1980, 1986, and 1998 catastrophic floods in Ukrainian Transcarpathian? (2022)
Зорін Д. О. - Електронні картографічні ГІС-моделі екологічного стану Дністровського каньйону (2022)
5 з’їзд Спілки архівістів України (2009)
Нікітенко Н. М. - Есхатологічні дати в графіті на фресках Софії Київської як історичне джерело, Корнієнко В. В. (2009)
Клименко О. О. - Фальшиві грошові знаки як засіб економічної, ідеологічної та психологічної боротьби у роки Другої світової війни (2009)
Ковтун М. В. - "Архіви України": проблеми створення та функціонування друкованого видання (2009)
Чернецький Є. А. - Історико-демографічний аналіз походження та розміщення шляхти на теренах Радомишльського повіту Київської губернії (2009)
Макієнко О. А. - Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля (2009)
Лозицький В. С. - З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2009)
Семенов Є. В. - Центральному державному науково-технічному архіву України – 40 років, Балишев М. А. (2009)
Іван Сидоров (2009)
Петро Кононенко (2009)
Тетяна Хорхордіна (2009)
Валерія Заклунна (2009)
Володимир Яловий (2009)
Ковальчук М. А. - Джерела з історії повстансько-партизанського руху в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в 1919 році (2009)
Петрук О. П. - Народне міністерство земельних справ УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2009)
Ємчук О. І. - Cпогади Ю. Л. Булаховської про С. І. Маслова як джерело дослідження наукової біографії вченого (2009)
Якобчук С. О. - Щоденник Ф. П. матушевського як історичне джерело (2009)
Каменєва С. А. - Універсал гетьмана Івана Самойловича охочекомонному полку Якова Павловського скласти присягу на вірність новому царю Петру Олексійовичу (2009)
Серга Ж. І. - Справа "Про службу Симона Васильовича Петлюри" у фондах Державного архіву міста Києва (2009)
Левченко Л. Л. - До історії створення Національного архіву Сполучених Штатів Америки (2009)
Надольська В. В. - Формування і розвиток архівного законодавства в Російській Федерації (2009)
Мицик Ю. А. - Козацька мати (до 90-річчя від дня народження О. М. Апанович) (2009)
Гирич І. Б. - Іван Бутич – патріарх архівної справи (2009)
Шпак С. М. - Орест Мацюк – постать в українській архівістиці (2009)
Скрипка Л. В. - Виставка, присвячена 90-річчю Миколи Лукаша (2009)
Прилепішева Ю. А. - Участь делегації українських архівістів у X Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА та Консультативної ради керівників архівних служб держав-учасниць СНД (2009)
Сосніна К. В. - Міжнародна конференція "Друга світова війна та відтворення історичної пам’яті в сучасній Україні” (2009)
Щур О. І. - Міжнародний форум "Київська Русь і династія Арпадів" (2009)
Коренюк Ю. О. - Нове видання з питань правової охорони культурних надбань (2009)
Гомотюк О. Є. - Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств (2009)
Зворський С. Л. - Всебічне історико-краєзнавче дослідження про Батумі, Калін Є. О. (2009)
Клепак Г. О. - Вручення премії Національної спілки краєзнавців України імені Дмитра Яворницького (2009)
Богунова Н. К. - Відзначення премією імені Василя Веретеннікова (2009)
Артамонова С. С. - Правила оформлення посилань на архівні документи у Списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, при­кінцевих, пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному по­сібнику, статті тощо), Майстренко А. А., Одинока Л. П., Романовський Р. В. (2009)
Кротевич Є. - Соціально-класова зумовленість сприйняття соціальної нерівності в Україні, Оксамитна С. (2022)
Maltseva K. - Linking social stress, health and social behavior through the lens of evolution (2022)
Kuchynskyi O. - Using free-listing technique to develop measures of group consensus: the case of language choice in Ukraine (2022)
Любенко Р. - Вивчення соціальної підтримки на сайтах соціальних мереж: труднощі та актуальність (2022)
Martsenyuk T. - Successes and challenges of ATO/JFO veterans’ involvement in the public and political life of Ukraine, Kvit A. (2022)
Дарієвська С. - Вигорання серед надавачів медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ: контекстуальне розуміння та вимірювання, Степурко Т., Бойко А. (2022)
Стеценко К. - Мережева взаємодія в студентських організаціях до і після початку пандемії COVID-19, Костюченко Т. (2022)
Саніна Т. - Особливості дитячого дозвілля та дружби в період пандемії COVID-19 в Україні (2022)
Відомості про авторів (2022)
Базилевич Н. О. - Оптимізація загальної фізичної підготовки юних лижників засобами легкої атлетики (2022)
Банах В. І. - Стан мотивації здобувачів вищої освіти до фізичної активності (2022)
Бейгул І. О. - Застосування інноваційних видів рухової активності на заняттях з фізичного виховання, Шишкіна О. М. (2022)
Бондаренко В. В. - Порівняльний аналіз рівнів фізичної працездатності майбутніх офіцерів поліції в межах етапу професійного становлення, Пліско В. І., Мартишко А. Ю., Рябуха О. С. (2022)
Бутенко Г. О. - Засоби туризму у фізичному вихованні дітей середнього шкільного віку, Синіговець І. В., Курілова В. І. (2022)
Жула Л. В. - Біомеханічний контроль технічної підготовленості центральних блокувальників у волейболі, Жула В. П., Лошакова Г. В. (2022)
Несен О. О. - Ступінь агресивності здобувачів вищої освіти, що спеціалізуються в одноборствах, ігрових видах спорту та неспортсменів, Кривенцова І. В., Клименченко В. Г., Огарь Г. О. (2022)
Носко М. О. - Центри студентського спорту закладів вищої освіти та їх функціонування в умовах законодавчої невизначеності, Архипов О. А., Краснов В. П., Панченко В. Ф., Омельчук О. В. (2022)
Синіговець В. І. - Побудова регресійних моделей оцінювання фізичної підготовленості футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Синіговець І. В., Синіговець Л. І. (2022)
Шевець В. П. - Медико-біологічні підходи до відновлення працездатності легкоатлетів у періоди тренувального процесу, Бріжата І. А., Войтенко В. Л. (2022)
Толочний В. М. - Визначення ЗЦМ тіла людини за допомогою Microsoft Excel, Носко Ю. М. (2022)
Чернігівська С. А. - Обґрунтування розробки комбінованого велотренажера для фізичної терапії студентів спеціальної медичної групи закладів вищої освіти, Бакурідзе-Маніна В. Б., Приходько В. В., Вілянський В. М., Манін Б. М. (2022)
Аніщенко В. О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх офіцерів сектору безпеки та оборони України, Разумейко Н. С., Кужельний А. В. (2022)
Вільчковська А. Е. - Створення та розвиток Польської національної системи музичного виховання школярів у міжвоєнний період (1918-1939 рр.), Курач Ю. В. (2022)
Носко Ю. М. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури, Носко М. О., Кужельний А. В. (2022)
Пронтенко В. В. - Вправи з гирями як ефективний засіб формування фізичної готовності майбутніх офіцерів, Арсененко О. А., Тихий О. В. (2022)
Сагач О. М. - Фасилітативний підхід у процесі неперервного професійного зростання вчителів, Гришко Ю. Ю., Гришко Л. Г. (2022)
Сундукова І. В. - Розвиток вольових якостей в процесі занять фізичною культурою та спортом (2022)
Ткаченко С. В. - "Основи самозахисту" як вибіркова дисципліна у підготовці фахівців з фізичної культури, Рябов В. В., Ткаченко С. С., Кужельний А. В. (2022)
Ткаченко С. С. - Інклюзивна компетентність вчителя фізичної культури як вимога професійного стандарту (2022)
Астахов В. А. - Ефективність використання засобів аквааеробіки при початковому навчанні плаванню студентів, Лашко В. П., Омельченко О. С. (2022)
Биков І. В. - Формування здорового способу життя в підготовці професійно успішних учителів Нової Української Школи (2022)
Ганчар О. І. - Спостереження сформованості навичок плавання у плавців-призерів різного віку і статі на XXXV Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті-2021, Угорщина, Ганчар І. Л. (2022)
Грищенко С. В. - Здоров'язбереження у професійній підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності "081 – Право", Грищенко О. П., Єфремова О. П. (2022)
Жлобо Т. М. - Ефективність застосування інноваційної здоров'ярозвивальної технології у фізичному вихованні студентів, Трояновська М. М., Жлобо В. О. (2022)
Кравченко І. П. - Сучасні підходи формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти (2022)
Мехед О. Б. - Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою популяризації здорового способу життя, Мехед Д. Б., Рябченко С. В. (2022)
Носко Ю. М. - Удосконалення сенсорного виховання дітей дошкільного віку, Куртова Г. Ю., Давидова Н. А. (2022)
Скорик Т. В. - Вплив соціального та емоційного інтелектів на становлення професійної успішності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2022)
Хольченкова Н. М. - Обґрунтування моделі здоров'язбереження учнів закладів позашкільної освіти засобами сучасного танцю (2022)
Бойчук Р. І. - Шляхи оптимізації процесу фізичної підготовки юних волейболістів, Короп М. Ю., Васкан І. Г., Бєлявський І. Л. (2022)
Inoubli М. - Motor activities of soccers in match held at different temperature condition, Guerova S., Inoubli L., Ben Said N. (2022)
Лібенко Ю. С. - Удосконалення фізичної і психологічної підготовки спортсменів зі стрільби кульової засобами айкідо айкікай, Гаркуша С. В. (2022)
Носко М. О. - Розвиток рухових якостей студентів засобами настільного тенісу, Архипов О. А., Носко Ю. М., Кужельний А. В., Дорошенко Д. В. (2022)
Омельченко О. С. - Показники атлетів при проходженні дистанцій на тренажері "Concept-2", Микитчик О. С., Міщак О. І. (2022)
Петрик Д. П. - Методика спеціальної професійної підготовки співробітників ДКВС України до дій в екстремальних ситуаціях, Пліско В. І., Ткаченко І. В., Сорокопуд В. Б., Гончар В. В. (2022)
Філіпов В. В. - Аналіз результатів виступів на Іграх Олімпіад 2000-2020 рр., провідних легкоатлетів світу та України, які спеціалізуються у видах на витривалість, Синіговець І. В., Борисенко В. В., Гаркуша С. В. (2022)
Козюбра М. І. - Нерозгадані таємниці права (2022)
Badanova I. - EU Law in Non-EU Countries: Reflections on Ukrainian Supreme Court’s Jurisprudence on Energy Matters (2022)
Басиста І. В. - Стягнення процесуальних витрат у зв’язку із закриттям кримінального провадження з підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності: окремі проблеми (2022)
Біда К. М. - Рівність сторін у спорах про захист господарських прав за участю прокурора: на матеріалах судової практики (2022)
Тіхонов С. В. - Стадії оперативно-розшукової діяльності, Василинчук В. І. (2022)
Горох О. П. - Інститут пробації за проєктом нового Кримінального кодексу України (2022)
Коваленко Л. П. - Інформаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування (2022)
Коломієць С. С. - Поняття загальних засад звільнення від покарання (2022)
Кошман А. В. - Перспективи застосування дистанційного правосуддя після пандемії COVID-19 (2022)
Мирошниченко Ю. М. - Ситуаційна модель подальшого етапу судового провадження в кримінальному процесі (2022)
Цельєв О. В. - Верховенство права та соціальна держава: пошук шляхів подолання суперечностей (2022)
Шумило М. М. - Зразкові справи як дієвий інст румент захисту соціальних прав і забезпечення єдності судової практики (2022)
Відомості про авторів (2022)
Іщенко О. О. - Організація 5S рибосомної ДНК Litchi chinensis Sonn., Козуб В. В., Панчук І. І. (2020)
Мельник В. М. - Молекулярна організація міжгенного спейсера 5S рДНК Gentiana pneumonanthe L. і G. punctata L., Андрєєв І. О., Мирюта Г. Ю., Шелифіст А. Є., Волков Р. А., Кунах В. А. (2020)
Нідоєва З. М. - Вплив прогестерону на експресію гена MGMT людини у клітинах MCF7, HEp-2 та 293, Яцишина А. П. (2020)
Череватов О. В. - Поліморфізм гена СОІ у медоносних бджіл з різних регіонів України, Мельник Є. О., Волков Р. А. (2020)
Katrii V. B. - Changes of antioxidant activity during storage of wheat grains with different colours, Lystvan K. V., Morgun B. V., Sandetska N. V., Velykozhon L. H. (2020)
Бучацкий Л. П. - Эндогенные ретроэлементы рыб и моллюсков (2020)
Табалюк Я. О. - Скринінг мутацій у генах BRCA1 та BRCA2 та пов’язані з ним перспективи для системи охорони здоров’я, Рибченко Л. А., Клімук Б. Т., Клименко С. В. (2020)
Конвалюк І. І. - Активація рослинних LTR-вмісних ретротранспозонів у відповідь на стрес при культивуванні in vitro, Бублик О. М., Андрєєв І. О. (2020)
Вагин Ю. В. - Эволюция дарвинизма. Новый эволюционный синтез: объединение эволюционной генетики и генетики развития (2020)
Кунах В. А. - Академік НАН України Геннадій Мацука – фундатор молекулярної біології і сучасної генетики в Україні (до 90-річчя від дня народження) (2020)
Опалко А. І. - Роль видатного вченого-біолога І. С. Косенка у розвитку фундаментальних та прикладних напрямів селекційно-генетичної науки (до 80-річчя від дня народження), Кунах В. А. (2020)
Ганна Валентинівна Єльська (до 80-річчя від дня народження) (2020)
Александр Владимирович Кильчевский (к 65-летию со дня рождения) (2020)
Оксана Василівна Дубровна (до 60-річчя від дня народження) (2020)
XVI Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист №1 (2020)
Правила для авторів (2020)
Виткалов С. В. - "Світовий культурний простір крізь призму сучасних глобалізаційних, пандемічних викликів та війни" : до результатів проведення ХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції в РДГУ, Виткалов В. Г. (2022)
Соколова А. - Паралелі між французькими та англійськими придворними жанрами у першій половині XVII століття (2022)
Піщанська В. - Українське необароко : історія та сучасність (2022)
Луковська О. - Виставкова діяльність українських митців у час війни (2022)
Рєзнік О. - Становлення й розвиток виробництва гармоніко-баянно-акордеонного інструментарію в Україні у ХХ столітті (2022)
Ясюк Т. - Український музичний фольклор у розвитку української розважальної культури другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (2022)
Цюпак Карабулут В. - Актуалізація жанру обробки народної пісні у вокальній спадщині Віталія Кирейка (2022)
Смоляк О. - Музичне формотворення щедрівок Західного Поділля, Проців Л. (2022)
Довгань О. - Українські народні пісні в репертуарі Соломії Крушельницької, Смоляк О. (2022)
Чжан Ц. - Інструментальний ансамбль "Прощання" Чжана Цяньї у проекції діалогу культур (2022)
Жень Ц. - Музична мова концерту Лю Ханлі "Цзінь Лінгсі – роздуми про місто" для оркестру народних інструментів та Янцзиня (2022)
Фролова В. - "In the beginning" Ейноюхані Раутаваари як підсумок творчих пошуків композитора (2022)
Павлюс Т. С. - Розвиток бальної хореографії в країнах Центральної Азії у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2022)
Філатова Т. - Андські мотиви в перуанській гітарній музиці (2022)
Печеранський І. - До питання сучасної української історіографії аудіовізуального мистецтва і виробництва (2022)
Чікарькова М. - Цифрове мистецтво : дефініції та витоки (2022)
Шевчук Ю. - Використання інтернет-дискурсів, пов’язаних із телевізійними медіа та потоковою трансляцією, у процесі створення "Досвіду Netflix" (2022)
Шевченко Д. - "Класичний кросовер" як явище мас-культури "третього" ряду (2022)
Яремчук О. - Авторська літургія Вікторії Польової в контексті сучасної української паралітургійної музики, Швець Н. (2022)
Бушак С. - Історико-світоглядні підвалини створення "мамаїани" – серії скульптурних творів Володимира Наконечного, присвячених козаку Мамаю (2022)
Дем’янюк М. - Культурно-мистецькі надбання Хмельниччини (творчість Петра Маліша) (2022)
Федорків О. - Марія Ігнатюк : творча динаміка та акмеологічні константи діяльності (2022)
Звернення до громадськості про збір коштів на спорудження пам’ятного знака академікові Миколі Івановичу Вавилову на перевалі Джогіль (Джоголь) Вижницького району Чернівецької області (2021)
Підпала О. В. - Фрагменти мобільних генетичних елементів різного походження у геномі коронавірусу SARS-CoV-2, Лукаш Л. Л. (2021)
Зотов A. - Мінливість прибережного фітопланктону північно-західного регіону Чорного моря, Мяснікова O., Зотова O., Павловська М., Джулай A. (2021)
Прекрасна Є. - Попередня оцінка кількості та різноманіття культивованих ендофітних бактерій з Deschampsia antarctica та Colobanthus quitensis, Джулай A., Парнікоза І. (2021)
Рошка Н. М. - Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Apis mellifera ligustica, Волкова А. Р., Панчук І. І. (2021)
Тинкевич Ю. О. - Організація та поліморфізм міжгенного спейсера 5S рДНК терену колючого (Prunus spinosa L.), Козуб Л. В., Волков Р. А. (2021)
Яровий О. - Біогенні елементи в наземних субстратах, прісних водоймах та льодовій товщі району Аргентинських островів – півострова Київ, Морська Антарктика, Євчун Г., Пішняк Д., Парнікоза І. (2021)
Панчук І. І. - Роман Анатолійович Волков - видатний учений у галузі генетики та молекулярної біології рослин, Кунах В. А. (2021)
Віталій Арнольдович Кордюм (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Михайло Арсентійович Тукало (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Віктор Олександрович Федоренко (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Голубенко А. В. - Об’єднана XV і XVІ Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів", Дробик Н. М., Конвалюк І. І., Кунах В. А. (2021)
Щербак О. В. - Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві (за матеріалами XІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій Дню науки в Україні, с. Чубинське, 30 червня 2021 р.), Ковтун С. І. (2021)
XVII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист №1 (2021)
Правила для авторів (2021)
Бєліков А. С. - До питання визначення критичних умов мікроклімату в приміщеннях у разі порушень роботи системи теплопостачання, Колесник І. О., Клименко Г. О., Железняков Є. О. (2022)
Біляєв М. М. - Розрахунок забруднення атмосферного повітря у випадку розлиття хімічнонебезпечної речовини, Біляєва В. В., Берлов О. В., Машихіна П. Б., Якубовська З. М. (2022)
Біляєв М. М. - Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря методом чисельного моделювання, Берлов О. В., Козачина В. А., Ночвай В. І., Русакова Т. І. (2022)
Воробйов В. В. - Архітектурно-містобудівні аспекти Мандали, Шило О. С. (2022)
Євсєєва Г. П. - Російсько-українська війна 2022 року: історичні витоки трагедії та уроки для наступних поколінь українців, Лисенко Г. І., Волкова С. П. (2022)
Калда Г. С. - Аналіз радіоактивного забруднення регіонів України та Польщі, Шевеля В. В., Рибалка К. А., Живець Я. (2022)
Косенко Л. В. - Енергоефективність системи опалення висотного корпусу ПДАБА, Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Тимошенко О. А. (2022)
Насонова С. С. - Оптимальне проектування нафтових резервуарів за економічними критеріями з урахуванням надійності (2022)
Прокоф'єва К. А. - Законодавчо-нормативна база регулювання кадрових питань у навчанні майбутніх фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Решетілова О. М., Савченко С. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського