Клименко О. - Взаємодія національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із закладами вищої освіти в умовах інформаційної технологізації, Сокур О. (2022)
Кузнецова Л. - Публічні бібліотеки України в умовах воєнного стану: втрати і виклики (2022)
Осієвська О. - Наукове вивчення документів Київської митрополії синодального періоду як інформаційного джерела (2022)
Бачинська Н. - Освітньо-професійна програма "Інтернет-журналістика та блогінг": міждисциплінарність у змісті спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2022)
Гуменчук А. - Особливості розбудови системи вищої бібліотечно-інформаційної освіти в країнах Азії (2022)
Матвієнко О. - "Управління документацією у цифровому середовищі" – освітньо-професійна програма цифрового спрямування, Цивін М. (2022)
Палій С. - Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень (на прикладі органів державної влади України) (2022)
Свердлик З. - Кібербезпека та кіберзахист: питання порядку денного в українському суспільстві (2022)
Новальська Т. - Знаний книгознавець, бібліотекознавець, педагог та історик – Таїсія Іванівна Ківшар (2022)
Култаєва М. Д. - Виховання і самопізнання: до актуальності філософсько-освітніх ідей Григорія Сковороди і Йоганна Готліба Фіхте (2022)
Артюх В. О. - Про використання образу Сковороди та його філософських поглядів в ідеологічних побудовах представників української діаспори ІІ половини ХХ ст. (2022)
Лой А. М. - Поняття "Sittlichkeit" у філософії Ґеорґа Геґеля (2022)
Хоменко І. В. - З історії викладання логіки в Університеті Св. Володимира (2022)
Mielkov Yu. O. - Open science: from theory to practices (Ukrainian and Chinese perspectives) (2022)
Кубальський О. Н. - Впровадження в університетах наукової освіти і залучення талановитої молоді до науки (2022)
Надурак В. В. - Критичне мислення: поняття та практика (2022)
Черепанова С. О. - Суперечності філософії освіти як об’єкт наукового аналізу (2022)
Мироненко Р. В. - Мисленнєві експерименти: філософсько-освітній аспект (2022)
Самчук З. Ф. - Перехрестя науково-освітніх альтернатив: монополія на прийняття рішень чи культивування компетентності? (2022)
Bakirov D. - The "ages” of civilization as the structures of political representation (2022)
De Guzman E. V. - Perennial-progressivism-P2: an avant-garde cross breed philosophy of education for the 21st century (2022)
Зборовська К. Б. - Деконструкція міфу доктрини "русский мир" про православ’я як основу російської ідентичності (2022)
Буцикіна Є. О. - Досвід материнства під час війни: дескриптивно-феноменологічний аналіз (2022)
Лях В. В. - "Глобалізація вищої освіти (національний та інституційний рівні)": Матеріали спільного Круглого столу, Інституту вищої освіти НАПН України та Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (29 листопада 2022 року, м. Київ, Україна), Мєлков Ю. О., Любивий Я. В., Зінченко В. В., Нечипоренко В. О., Петроє О. М., Бойченко М. І. (2022)
Кравченко Ю. М. - Етична освіта сьогодні: Огляд-есе 23-ї Міжнародної конференції з етичної освіти у навчальних програмах "Етика включення" ("The Ethics of Engagement”) (6 – 8 жовтня 2022 року, Університет Місісіпі, м. Оксфорд, Штат Місісіпі, США) (2022)
Морська Н. Л. - "Філософія сучасної освіти: трансдисциплінарні рефлексії". Міжуніверситетський науково-практичний семінар на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (8 грудня 2022 року, м. Тернопіль, Україна) (2022)
Гудзь О. Є. - Управління диджиталізацією підприємства в сучасних умовах, Пільник Д. М. (2022)
Vynogradova O. V. - The main components of designing a brand of goods for children, Darchuk V. G., Timchenko L. P. (2022)
Євтушенко Н. О. - Ефективна цінова політика як фактор успіху у конкурентній боротьбі, Нечитайло Б. С. (2022)
Євтушенко Н. О. - Сутність та структура інноваційного потенціалу, Рязанцев Р. О. (2022)
Згурська О. М. - Інструментально-методичний підхід до ефективного інтернет-просуваня продукції на ринку фармацевтики (2022)
Глушенкова А. А. - Управління знаннями як фактор розвитку інтелектуального капіталу організації, Мацько К. Ю. (2022)
Маковецька І. М. - Перспективи розвитку стратегічного планування діяльності підприємства, Югов В. Ю. (2022)
Romashchenko O. S. - Management of marketing risks of telecommunications enterprises, Esmakhanova A. U. (2022)
Сидоренко Т. М. - Міжнародне співробітництво у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (2022)
Сазонова С. В. - Інноваційні методи управління персоналом телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової економіки (2022)
Чатченко О. Є. - Трансформація моделі бізнесу в процесі цифровізації економіки України, Бубенець І. Г. (2022)
Захаржевська А. А. - Управління ризиками телекомунікаційних підприємств: сутнісні аспекти (2022)
Макаренко Т. І. - It менеджмент: від теорії до висококваліфікованого спеціаліста (2022)
Овсієнко А. С. - Сучасні напрями використання електронних ресурсів державними органами влади (2022)
Slyvynska E. Yu. - Management financial stability enterprises (2022)
Гудзь О. Є. - Модернізація організаційного контуру підприємств в нових економічних реаліях, Берднікова Сєда-Марія І. (2022)
Гудзь О. Є. - Принципи антикризового управління підприємств, Півнюк А. В. (2022)
Дрокіна Н. І. - Аналіз цільової аудиторії ринку кондитерських виробів, Недопако Н. М., Новосьолова С. А. (2022)
Євтушенко Н. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект, Гурін Т. В. (2022)
Євтушенко Н. О. - Конкурентна стратегія підприємства: сутність, підходи та принципи формування, Пільник Т. А. (2022)
Зеліско І. М. - Глобалізаційні детермінанти інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств, Скоробогата В. В. (2022)
Глушенкова А. А. - Інноваційні стратегії в управлінні підприємством, Яргін М. В. (2022)
Гужавіна І. В. - Маркетинговий концепт підвищення рекламної активності сервісу Adsaver, Каленська Н. В. (2022)
Zakharzhevska A. A. - Formation of strategic guidelines for risk management in telecommunications enterprises (2022)
Маковецька І. М. - Управління інвестиційною діяльністю сучасного підприємства, Вознюк І. В. (2022)
Маковецька І. М. - Удосконалення інструментів стратегічного аналізу в управлінні підприємством, Байдін М. В., Король В. О. (2022)
Марченко М. М. - Особливості побудови бізнес-моделі ощадливого стартапу (2022)
Насад Н. В. - Модернізація організаційної поведінки на підприємстві, Красножон С. О. (2022)
Насад Н. В. - Організаційно-економічний механізм діяльності підприємства, Таш Ф. (2022)
Парій Л. В. - Управління прибутком підприємства в сучасних умовах (2022)
Чатченко О. Є. - Трансформація моделі бізнесу в процесі цифровізації економіки України, Бубенець І. Г. (2022)
Martynyshyn Ya. - Entrepreneurship: Theory, Genesis, Socio-Cultural Dimensions and Strategies, Khlystun O., Antonivska M., Krupa O. (2022)
Kovalenko Ye. - The Culture of Economic Life of Society: Essence, Basic Values, Management (2022)
Poplavska M. - Main Directions of Cultural Diplomacy of the USA and Japan (2022)
Boyko O. - Spatial Semiotics and Landscape Hermeneutics in the Professional Training of Managers of Socio-Cultural Activity, Zuiev S., Povalii T., Otroshchenko L. (2022)
Kostiuchenko О. - Psychological Stability and Coping Strategies of a Fashion Business Manager as Determinants of Effective Overcoming Difficult Management Situations, Bryl M., Dykhnych L. (2022)
Parkhomenko I. - Popularity Strategies of a Modern Music Artist, Berezovska K. (2022)
Tymchenko Yu. - Assessment of a Socio-Cultural Product Quality (2022)
Yakovenko M. - Organization of Theatrical Activity Within the Non-Governmental Sector of Culture (2022)
Gravite-Lapere V. - Consumer Behavior Research in the Marketing Field in the Last Five Years: Literature Review (2022)
Кравчук М. В. - Державне будівництво та державно-правові ідеї Павла Скоропадського, Романів А. Р. (2022)
Мельник І. І. - Організаційно-правові засади міжнародної діяльності української центральної ради: історико-правове дослідженння (2022)
Подковенко Т. О. - Зловживання правом: загальнотеоретичні аспекти, Голубєва І. В. (2022)
Стратій О. В. - Техніка юридичного письма: реалії сучасності, Шевчук А. В. (2022)
Hrubinko A. V. - Features of development of the British monarchy in the era of queen Elizabeth II (2022)
Аносєнков А. А. - Поняття та особливості соціального захисту поліцейських в Україні, Ізбаш К. С. (2022)
Баран А. В. - Щодо питання міжнародно-правових механізмів захисту прав дітей під час збройних конфліктів, Базан І. І. (2022)
Літкевич І. С. - Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів (2022)
Ніронка Ю. М. - Огляд законопроєктів "Про громадський контроль" (2022)
Рябовол Л. Т. - Питання захисту прав дітей в умовах збройних конфліктів у документах Ради Європи (2022)
Цвіркун Ю. І. - Європейські стандарти справедливого суду та їх застосування під час вирішення публічно-правових спорів (2022)
Чернік С. Д. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в правоохоронній сфері (2022)
Яремко О. М. - Право осіб з психічними розладами на соціальні послуги у контексті правової реальності України, Шафранський В. В. (2022)
Борсук В. О. - Досвід правового регулювання позбавлення батьківських прав за законодавством Молдови та окремих держав Європейського Союзу (2022)
Гаврік Р. О. - Особливості застосування окремих способів захисту сімейних прав та інтересів органами державної реєстрації актів цивільного стану (2022)
Кузик В. В. - Особливості інституту членства у непідприємницьких товариствах (2022)
Парфентьєв А. В. - Поняття та правова природа особистих немайнових прав подружжя у сімейно-правовій доктрині (2022)
Салюк П. І. - Концептуальні питання захисту сімейних прав та законних інтересів в контексті оскарження рішень, дій чи бездіяльності субєктів владних повноважень, які порушують права та законні інтереси учасників сімейних відносин (2022)
Соловей А. О. - Усиновлення дітей іноземцями, які проживають за межами України: до питання про процесуальні особливості та правові наслідки (2022)
Труфанова Ю. В. - Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану (2022)
Hnativ O. B. - Harmonization of civil legislation in the field of protection of ownership rights to real estate objects in contractual obligations through the transfer of the buyer's rights and obligations in the case of the sale of a share in a joint partial ownership with the law of the European Union (2022)
Maika N. V. - Legal regulation of the medicines reimbursement in Ukraine: implementation of international experience, Trufanova Y., V. V., Lukashov R. S. (2022)
Poperechna H. M. - Peculiarities in concluding an employment contract in the code of labor laws and similar acts of foreign countries, Hubiak K. V. (2022)
Sukhorebra T. I. - Peculiarities of the state environmental policy of Ukraine through the prism of environmental legislation (2022)
Opalska-Kasprzak A. A. - Współczesne zagroźenia cyberbezpieczeństwa. Analiza na rok 2022 w oparciu o badania mandiant, Kasprzak W. W. (2022)
Будник Л. А. - Кіберзлочини: типології, фінансова розвідка, використання спеціальних знань, Карапетян О. М., Метельський І. Д. (2022)
Декайло С. А. - Захисник: його правовий статус, Шумський П. В., Канюка В. Є. (2022)
Ковальчук О. Я. - Логіка права: стратегія кримінального профілювання, Банах С. В. (2022)
Мазепа С. О. - Про криміналізацію пропаганди в умовах російсько-української війни: вітчизняний та міжнародний досвід (2022)
Метельський І. Д. - Особливості Інтернет-шахрайства в період пандемії COVID-19 (2022)
Chupryna V. M. - Substantiation of the tests concept on determination of resource indicators of power elements of specialized armored vehicles, Fedenko V. M., Zhdanyuk M. M., Boiarov V. T., Sergijenko A. I. (2022)
Башинський К. В. - Розроблення методики формування областей дозволених умов скидання керованих авіаційних бомб модульної конструкції, Башинський Д. В., Козир А. Г., Холодний Р. В. (2022)
Давидов І. Г. - Роль і місце окремої бригади матеріально-технічного забезпечення у системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил російської федерації, Таргонський В. Ф., Опенько П. В., Миронюк М. Ю. (2022)
Ільєнко В. М. - Граф станів безпілотного авіаційного комплексу, Чередніков О. М., Рудніченко С. В., Жданюк М. М., Геращенко М. М. (2022)
Ковтун С. О. - Характеристики виявлення при m-розподілі Накагамі, Ветошкін О. Г., Єрмоленко О. В., Куценко В. В. (2022)
Корнієнко С. П. - Функціональна схема та логіка застосування модуля планування якості оцінок стохастичних параметрів інформаційної системи супроводження випробувань, Корнієнко І. В., Трофименко С. І., Соболєв В. В., Козак С. В. (2022)
Коцюруба В. І. - Планування експериментальних досліджень показників ефективності дистанційно-керованих комплексів розмінування, Кривцун В. І., Ляшенко В. А. (2022)
Крюков М. І. - Удосконалення процесу взаємодії Міністерства оборони України з органами державної влади щодо законопроєктів, які внесені до Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи (2022)
Опенько П. В. - Методичний підхід щодо визначення основних параметрів системи евакуації поранених оперативного угруповання військ із залученням різних видів транспорту, Миронюк М. Ю., Гнесь Б. М., Хаврич Г. П., Козачук В. Л. (2022)
Савченко О. М. - Захист від корозійних ушкоджень обладнання оборотних систем охолодження води, Сиза О. І., Городиська О. В., Корольов О. О., Гута С. С. (2022)
Сівак В. А. - Метод швидкого відновлення зразків озброєння та автомобільної техніки прикордонних підрозділів швидкого реагування за критерієм забезпечення їх живучості, Ляшенко В. А., Зозуля В. М., Гайдак І. Г. (2022)
Старцев В. В. - Основні положення методики оцінювання можливостей відновлення озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, пошкоджених під час ведення бойових дій, Третяк В. Ф., Міхальова Л. В., Коломійцев О. В., Борщ В. В., Олійник Р. М. (2022)
Тертишнік Є. М. - Аналіз шляхів вдосконалення бортових засобів реєстрації, обробки параметричної інформації для літальних апаратів Збройних Сил України, Шейн І. В., Кузьміч О. Є., Потапов О. І. (2022)
Червотока О. В. - Розробка загальних вимог до кліматичної камери змінного об'єму, Геращенко М. О., Заєць І. І., Добришкін Ю. М. (2022)
Швець С. О. - Аналіз вимог стандартів щодо металізації вузлів і деталей літальних апаратів, Чередніков О. М., Мотяков Ю. М. (2022)
Шульгін А. А. - Особливості застосування CAD/CAE систем у контексті продовження ресурсу жарових труб основних камер згоряння ТРДДФ літаків тактичної авіації, Карасьов О. Г., Чемерис Є. І., Башинський К. В., Холодний Р. В. (2022)
Khymenko M. V. - Improvement of the pseudorandom key sequences generation algorithm based on cellular automaton and many-valued logic bent-sequences, Sokolov A. V. (2022)
Polozhaenko S. A. - Research of solvability of task of authentication of water-oil mixtures on the parameters of tuning of mathematical model, Garaschenko F. G., Prokofieva L. L. (2022)
Vychuzhanin A. V. - Intelligent system for assessing and forecasting the risk of failure of components of a complex technical system (2022)
Бобок І. І. - Дослідження параметрів перетворених блоків цифрового зображення для виявлення порушення його цілісності (2022)
Васалатій Р. І. - Удосконалення методу виявлення та локалізації областей клонування в цифрових зображеннях, Матрос В. І., Лебедєва О. Ю., Маєвський Д. А. (2022)
Єршова Н. М. - Інформаційні технології прийняття рішень в формуванні єдиної бази даних об'єктів-аналогів досліджуваного об'єкта (2022)
Клімович С. О. - Розрахунок цифрових фільтрів в середовищі matlab, Кузавков В. В. (2022)
Павлюк А. В. - Розробка месенджера для прихованої передачі повідомлень, Кушніренко Н. І., Троянський О. В. (2022)
Прокофьєв А. Ю. - Аналіз похибок математичного моделювання динамічних об’єктів, які описуються інтегральними рівняннями (2022)
Радуш В. В. - Метод синтезу високоякісних s-блоків на основі функцій багатозначної логіки, Соколов А. В. (2022)
Симонова О. М. - Захист інформаційно-телекомунікаційних мереж від шкідливого програмного забезпечення в контексті сучасних гібридних війн, Бобок І. І. (2022)
Стопакевич А. О. - Синтез одновимірних систем керування з врахуванням шумів вимірювання, Стопакевич О. А. (2022)
Шеремет Г. О. - Організація дистанційного доступу до комп'ютерної навчальної лабораторії за допомогою веб-технологій, Стопакевич О. А. (2022)
Eken Ö. - Acute effects of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching, massage and combine protocols on flexibility, vertical jump and hand grip strength performance in kickboxers, Bayer R. (2022)
Kosova S. - The effect of 8-week plyometric training on jump height, agility, speed and asymmetry, Beyhan R., Koca Kosova M. (2022)
Podrihalo O. - The influence of health-improving fitness classes on the degree of fat deposition in women of the second mature age, Jagiełło W., Podrigalo L., Iermakov S., Yermakova T. (2022)
Aksay E. - Comparing the gross motor performance levels of 7–10 age group children with autism spectrum disorder and typical developing (2022)
Sellathurai J. - An insight into Short-sprint coaches’ knowledge and use of periodisation models and training methods - Sri Lankan context, Draper N. (2022)
Andrejeva J. - The effect of TRX suspension trainer and BOSU platform after reconstruction of anterior cruciate ligament of the knee joint, Grisanina A., Sniepienė G., Mockiene A., Strazdauskaite D. (2022)
Nugraha P. D. - The effect of ankle strengthening exercise on balance in youth basketball players, Soegiyanto S., Kristiyanto A., Azam M. (2022)
Tan K. - Changes in joint kinematics and kinetics through the implementation of inter-repetition rest protocols in snatch training, Pagaduan J., Janep M., Nadzalan A. M. (2022)
Information for Authors (2022)
Basko A. V. - Algorithm for automatic damage identification using low-cost structural health monitoring systems, Ponomarova O. A., Prokopchuk Y. O. (2022)
Isakov D. A. - Mceliece cryptosystem based on quaternary hamming codes, Sokolov A. V. (2022)
Pysarchuk O. - A proposal of storage for chromosomal data, Mironov Yu. (2022)
Барабаш О. В. - Інтелектуальний аналіз та обробка текстових документів на основі мультиагентного підходу, Колумбет В. П. (2022)
Горбатюк Т. І. - Розробка додатку для шифрування даних зі збереженням формату, Лебедєва О. Ю. (2022)
Єршова Н. М. - Розробка комп’ютерних програм оптимального проєктування пасивної підвіски колісного робота, Ткачук Н. В., Ренгач С. А. (2022)
Корольова Є. О. - Метод виявлення розмиття та мультиплікативного шуму як обробки цифрового зображення на основі аналізу коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення, Розумяк Б. О., Зоріло В. В., Лебедєва О. Ю., Маєвський Д. А. (2022)
Кулина С. В. - Виявлення та виправлення помилок у захищених системах зберігання даних на основі обчислення проекцій числа (2022)
Лісовський M. А. - Розробка мультисерверного корпоративного месенджера зі спеціальним захистом міжсерверного трафіку, Стопакевич О. А. (2022)
Подуфалов В. В. - Організація електронного документообігу з використанням чат-боту, Кушніренко Н. І., Козаченко Н. Г. (2022)
Положаєнко С. А. - Математитчне моделювання надійності тензометричних систем на основі евристичних моделей вимірювальних процедур, Гаращенко Ф. Г., Прокоф’єва Л. Л. (2022)
Стопакевич А. О. - Метод синтезу гібридних систем автоматичного керування для багатовимірних технологічних об’єктів, Стопакевич О. А. (2022)
Бідучак А. С. - Характеристика стилів поведінки медичного персоналу у конфліктних ситуаціях, Горачук В. В., Гопко Н. В. (2022)
Зуб Л. О. - Характеристика вмісту та діагностична цінність β2-мікроглобуліну крові та сечі хворих з ураженням нирок та синдромом мальабсорбції, Шкарутяк А. Є. (2022)
Ілащук Т. О. - Запальні та протизапальні механізми при хронічному обструктивному захворюванні легень, хронічному коронарному синдромі та їх поєднанні, Чобану Я. В. (2022)
Квіт X. Б. - Роль інуліну у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та змін мікробіому кишківника, Харченко Н. В. (2022)
Рековець О. Л. - Оцінка впливу моно та комбінованої терапії лерканідипіном та ділтіаземом на центральний артеріальний тиск та жорсткість артерій у пацієнтів із м'якою та помірною артеріальною гіпертензією (2022)
Ходзінська Ю. Ю. - Вплив здоров'язберігаючих технологій на показники активної уваги та засвоєння інформації у школярів, Нечитайло Ю. М. (2022)
Gasko М. V. - Long-term results of surgical treatment of patients with proximal humerus fracture, Kovalchuk Р. YE., Biryuk I. G., Kukovska І. L., Gasko D. М. (2022)
Hirna H. - The role of immunotherapy in the prevention of the special treatment complications’ development of the patients with the oral cavity cancer, Rozhko M., Kostyshyn I., Tkach V., Levandovskyi R., Maltsev D. (2022)
Shevchuk M. M. - Macro- and microstructural heart arrangement in white rats in health (2022)
Voroniuk К. O. - Association of the allelic state of thе GNB3 (rs5443) and AGT (rs4762) genes with anthrоpometric, метавolic-hormonal parameters and indicators of mineral metabolism in patients with essential arterial hypertension, Sydorchuk L. P. (2022)
Тащук В. К. - Клінічні докази доцільності застосування колхіцину пацієнтами із атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями (огляд літератури), Бота Р. А. (2022)
Савка С. Д. - Зовнішні та внутрішні детермінанти психологічної адаптації іноземних студентів до навчання у закладі вищої медичної освіти у період поширення короновірусної хвороби (COVID-19), Савка І. Г., Карвацька Н. С. (2022)
Garvasiuk О. V. - Peculiarities of teaching pathomorphology and sectional course to foreign students in terms of distance learning, Namestiuk S. V. (2022)
Ilika V. V. - Significance of innovative technologies in the mechanism of improving the education quality of future medical professionals as illustrated вy teaching the discipline "Рathomorphology", Ilika О. V. (2022)
Khlunovska L. Yu. - Assessment of students' knowledge during distance learning using the Google Forms application (2022)
Povar M. A. - The issue of academic virtue in studying the subject "Рhysiology" in the distance learning conditions of english-speaking medical students, Tkachuk S. S. (2022)
Ташук В. К. - Впровадження сучасних рекомендацій для терапії тромбоемболії легеневої артерії в умовах антифосфоліпідного синдрому та діджиталізація ЕКГ для диференціації цієї патології та гострого коронарного синдрому (спостереження з практики), Маліневська-Білійчук О. В., Іванчук П. Р., Онофрейчук Д. I., Дубінська М. В. (2022)
Дейнеки С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХXVІ, Яковець К. І., Тураша М. М., Сорохана В. Д. (2022)
Єдині вимоги до оформлення статей (2022)
Klimczak J. - Reliability and objectivity of the susceptibility test of the body injuries during a fall of physiotherapy students, Oleksy M., Gąsienica-Walczak B. (2022)
Yılmaz N. - Investigation of the effect of acute badminton training on selected biomotoric parameters (2022)
Oudjedi A. - Association between physical activity and sleep quality in Algerian adults during COVID-19 lockdown, Derouiche M., Allali A., Malek R., Latreche Z. (2022)
Şirin T. - The effect of plyometric training on competition period muscle damage in amateur footballers (2022)
Tatlıcı A. - Comparison of hamstring quadriceps strength ratios in different combat sports branches, Löklüoğlu B. (2022)
Nae I. - Improving university students’ coordinating skills in physical education lessons with basketball focus, Pop L. (2022)
Information for Authors (2022)
Akgül M. H. - Examining the relationship between religious perception and psychological well-being levels of university football players, Karafil A. Y. (2022)
Limanskaya O. - The development of female students’ flexibility engaged in choreography, Kriventsova I., Altukhov V., Yermakova T., Jagiello W., Iermakov S., Vypasniak I., Lisovskyi B. (2022)
Akatan A. - Determining university students’ cognitive structures and alternative concepts on striated muscle by word association test, Kılıç M., Baştürk Z., Embiyaoğlu N. M. (2022)
Garcia M. A. - Exercise typologies of university students amidst COVID – 19 pandemic, Hernani M. R. A., Canillas J. A., Jaluague J. A., Pacquiao K. S., Medillo D. H. B. (2022)
Blonska K. - The impact of physical activity on students’ happiness in the context of positive and negative motivation (2022)
Pasek M. - Outdoor and indoor sports preferences of students in relation to their pro-environmental behaviour, Mytskan T. (2022)
Information for Authors (2022)
Білоконь А. І. - Девелопер – визначальні критерії та його місце у бізнесі, Кислиця Л. В., Наумов В. О. (2022)
Білоконь А. І. - Систематизація і типізація проектних рішень знесення та демонтажу будівель і споруд, Несевря П. І., Наумов В. О. (2022)
Большаков В. І. - Застосування експертних та фрактальних оцінок для прогнозування якості конструкційної сталі, Котов М. А., Ільєв І. М., Загородній О. Б. (2022)
Королянчук Д. Г. - Структура та фізико-механічні властивості електрокристалізованих покриттів сплавом Nі−P, Овчаренко В. І. (2022)
Плахтій Є. Г. - Розроблення та дослідження нових наноматеріалів для електроніки типу ZnSXSe1-X, створених методом самопоширюваного високотемпературного синтезу (2022)
Трофименко В. В. - Водневий акумулятор в автономних енергетичних пристроях, Трофименко А. В., Овчаренко В. І. (2022)
Левченко Н. М. - Реконструкція будівель з використанням BIM технологій при відновленні міст в Україні, Бейнер П. С., Бейнер Н. В. (2022)
Барабаш О. В. - Методика виявлення несанкціонованого доступу до інформаційних систем підприємства у цифровому діапазоні, Лаптєв О. А., Мусієнко А. П., Собчук В. В. (2019)
Вишнівський В. В. - Особливості використання фізичного діагностування при побудові інтелектуальної системи діагностики радіоелектронної техніки, Глухов С. І., Сторчак К. П. (2019)
Афанасьєв П. В. - Безперебійне електроживлення центрів обробки даних, Трембовецький М. П., Бондаренко В. М., Трінтіна Н. А. (2019)
Катков Ю. І. - Аналіз ризиків упровадження інтелектуальних послуг у критичних інфраструктурах, Шулежко О. М. (2019)
Бондарчук А. П. - Метод формализации знаний о задачах управления воздушным движением, решаемых в центрах управления воздушным движением, Мельник Ю. В., Василенко Д. Е., Аронов А. А. (2019)
Жебка В. В. - Управління фінансовими ризиками за допомогою машинного навчання (2019)
Василенко В. В. - Основні напрямки підвищення функціональної стійкості системи управління центру обробки даних, Ільїн О. О., Березовська Ю. В., Космінський Р. В., Каргаполов Ю. В. (2019)
Василевский Г. В. - Исследование характеристик отраженного излучения в оптическом волокне как основы создания волоконно-оптических датчиков, Зеневич А. О., Лагутик А. А., Лукашик Т. М., Новиков Е. В. (2019)
Івченко М. М. - Методика прогнозування значення таймера повторного передавання сегментів у протоколі ТСР у телекомунікаційних мережах із застосуванням технології MPLS, Заїка В. Ф., Байдур О. В., Сеньков О. В. (2019)
Борисенко І. І. - Марковська модель безпеки для системи управління телекомунікаційною мережею, Руденко Н. В. (2019)
Кравченко В. І. - Огляд можливостей та переваг використання сітчастої мобільної мережі за умов недоліків із масштабування існуючих мереж, Олійник В. В., Чуприна В. С., Сумцов Д. В., Кривобок В. С. (2019)
Від упорядників (2022)
Москаленко В. Г. - Слухач у музичному творі (2022)
Катрич О. Т. - Колективний слухач - пасивний реціпієнт чи креатор ідей? (Про інтенціональний вимір музичного виконавства (2022)
Glivinsky V. V. - The Listener and the Work as the Dualistic Basis for the Morphological Analysis of Music (2022)
Варданян О. І. - "Українська хвиля" у контексті музичного життя сучасної Швейцарії (2022)
Стародуб І. В. - Фортепіанна музика Вікторії Польової: досвід виконавського втілення (2022)
Шуміліна О. А. - Теорія фуги Падре Мартіні у проєкції на творчість Максима Березовського (2022)
Єфіменко А. Г. - Перша опера про штучний інтелект: "Сингулярність" Мирослава Срнки (2022)
Антонова О. Г. - Скрипковий концерт Джана Карло Менотті: на перетині оперного та інструментального жанрів (2022)
Жарков О. М. - Темброва композиція "Prelude a l"Apres-midi d"un faune" Клода Дебюссі: стильовий аспект, Коханик І. М. (2022)
Титова М. П. - "Madrigals" Петеріса Васкса: шляхи оновлення жанрової традиції (2022)
Козик Д. С. - Інтерпретаційні засади сценічного втілення ораторії Франка Мартена "Чарівне зілля" в театрі St.Gallen (2022)
Пономаренко О. Ю. - Функції музичних фестивалів у сучасній Італії:"Rossini Opera Festival" (2022)
Драч І. С. - Музична історія: новий "код доступу" (Жаркова В. Б. Історія західної музики: Homo Musicus від античності до бароко: нав. посібник для студентів усіх спеціалізацій музичних закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Київ: ArtHuss, 2022. 548 с.) (2022)
Приходько Л. Ф. - Формування поняття "архівний фонд" в українському архівознавстві 1920-х – початку 1930-х рр. (2012)
Клименко Т. А. - Організація роботи з джерелами формування Національного архівного фонду у Державному архіві Черкаської області (2012)
Корінний М. М. - З історії становлення сучасного адміністративно- територіального устрою Київської області (2012)
Крочак І. Я. - Військово-морські традиції у прапорництві України (2012)
Петренко О. С. - Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення (2012)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: кінофотодокументи та інформаційно-довідкова література (2012)
Ковтун М. В. - Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі "Архіви України" (2009–2011 рр.) (2012)
Гураль О. І. - Архівні джерела з історії київського товариства "Просвіта" періоду 1917–1921 рр. (2012)
Кузовова Н. М. - Політико-правова діяльність земств Херсонської губернії у 1865-1914 рр. (за документами Державного архіву Херсонської області) (2012)
Бердник М. О. - Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки (2012)
Магурчак А. М. - Промови Андрія Жука на засіданнях Загальної української ради (за матеріалами National Archives of Canada) (2012)
Сухих Л. А. - До перебування 1620 року Єрусалимського патріарха Теофана в Києві, Страшко В. В. (2012)
Осипюк А. В. - Архівна система Румунії: становлення та розвиток (2012)
Романович С. В. - Питання відкритого доступу до документів радянського періоду обговорено за круглим столом (2012)
Воробей Р. Б. - Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни" (2012)
Волкотруб О. Н. - Товариству американських архівістів – 75 років (2012)
Корецька О. А. - Сталінські депортації очима постраждалих (2012)
Підлипська А. М. - Балет "За двома зайцями" Юрія Шевченка – Володимира Литвинова в науковому та художньо-критичному дискурсі (2022)
Білаш О. С. - Танцівники японського походження в українському балеті кінця ХХ – початку ХХІ століть (2022)
Тимчула А. В. - Народні танці ополян у календарній обрядовості, Яценко О. Л. (2022)
Хоцяновська Л. Ф. - Балет-абсурд: витоки та особливості жанру, Майдукова В. І. (2022)
Чепалов О. І. - Омаж Новеру, або криза оповідальності в сучасному танці Німеччини (2022)
Горбатова Н. О. - Бакалаврський творчий проєкт у підготовці студента за освітньо-професійною програмою "Бальна хореографія" (2022)
Борисов В. А. - Абревіатури в терміносистемі освіти: основні типи, структурні характеристики, функціонування (на матеріалі англійської та французької мов) (2022)
Брус М. П. - Лексикографічна інтерпретація фемінітивів у сучасній українській літературній мові (2022)
Кочан І. М. - Українська лінгвістична термінографія (хронологія, класифікація, структура) (2022)
Пересада Є. І. - Формування терміносистеми прикладної лінгвістики в українському мовознавстві: абревіатурна латинізація (2022)
Степаненко М. І. - Мовне законодавство, соціолінгвістика, політична лексикографія: найновітніші виміри (2022)
Шкіцька І. Ю. - Динаміка термінології сфери інформаційної діяльності та бібліотечної сфери (2022)
Nekrylova O. L. - The Realisation of the Language Economy Principle in the Infantile Word Creation on the Example of New Transitiv Verbs (2022)
Полозова О. О. - Когнітивно-прагматична інтерпретація якісної формально-змістової асиметрії на рівні складнопідрядних речень (на прикладі з'ясувальних конструкцій), Саламанюк Н. В. (2022)
Радчук О. В. - Вияви принципів економії та надмірності в словотвірних моделях (на матеріалі дериватів із семою "відсутність") (2022)
Степаненко Н. С. - Локативна функція родового відмінка: українсько-російські асиметрійні зв'язки (2022)
Халіман О. В. - Невласне питальні безособово-інфінітивні речення в аспекті граматики оцінки (2022)
Myroshnychenko M. P. - Types of Paradigms in the Paradigmatic Analysis of Text (2022)
Дерій А. О. - Синонімічні дієслова на позначення інтелектуальної діяльності людини в художньому дискурсі Пантелеймона Куліша (2022)
Заоборна М. С. - Мотивна структура тексту як лінгвістична проблема (2022)
Космеда Т. А. - Націєцентризм, лінгвопатріотизм і фемінізм Лесі Українки у вимірах сучасної поліфункційної наукової парадигми (2022)
Маленко О. О. - Комунікація як складник професійного іміджу: проблеми успішності / неуспішності (2022)
Швелідзе Л. Д. - Реалізація конфліктної взаємодії в коментарях користувачів українського сегменту соцмережі Facebook (2022)
Skorobohatova O. O. - Paradigmatic System of Grammatical Units (Based on Poetic Text Analysis), Stepanchenko I. I., Orobinska M. V. (2022)
Калініченко В. І. - Мілітіпсевдоніми як особливий вид антропонімів у вітчизняних лінгвістичних студіях (2022)
Крехно Т. І. - Лінгвокогнітивна репрезентація концепту ПРАЦЯ в говірках Центральної Слобожанщини (на матеріалі текстів Куп'япщини), Кордулян М. І., Жукова А. І. (2022)
Олексенко О. А. - Художня функція номінативних речень в українському поетичному мовленні (2022)
Омельченко А. Г. - Семантика імператива в поетичному мовленні Ліни Костенко (2022)
Скидан М. С. - Мовний образ простору в оповіданні М. Вінграновського "Первінка" (2022)
Янчура Д. - Українська ономастична школа в Польщі: аспектуальний огляд проблеми (2022)
Зосімова О. В. - Відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі повісті Марка Вовчка "Інститутка", Лисянська Ю. С. (2022)
Карпенко Н. А. - Особливості відтворення прагматики рекламних слоганів в англо-українському перекладі (2022)
Міняйло Н. В. - Художньо-образна мариністика в українськомовних перекладах творів Ернеста Гемінґвея, Баласанян О. Д. (2022)
Папіш В. А. - Модерні посібники із психолінгвістики в Україні: інтерпретація переваг і недоліків (2022)
Тєлєжкіна О. О. - Застосування елементів STREAM-технології на заняттях з української мови, Голтвеницька М. В. (2022)
Шумицька Г. В. - Про харківську "Полігранну філологію без кордонів" з Ужгорода: добре В'ЄДНО (Полігранна філологія без кордонів: кол. моногр. | відп. ред. докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В.  Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. Харків: Вид-во Іванченка  І.  С., 2022. 630 с.) (2022)
Кримець О. М. - Шляхи формування термінології нанотехнологій (2022)
Нікуліна Н. В. - Вибіркова навчальна дисципліна "Автомобільно-дорожнє термінознавство": інтеграційні параметри, мета й завдання, Книшенко Н. П. (2022)
Черемська О. С. - Сучасні тенденції формування термінологічної системи галузі інформаційної безпеки та кібербезпеки, Ходарєва І. М. (2022)
Суховець Ю. М. - Варіанти прислівникових еквівалентів слова в сучасній українській мові (2022)
Яковлева Т. В. - Вигуки як дискурсивні слова в аспекті лінгвоаксіології: постановка проблеми (2022)
Гончарова Ж. М. - Мовні інструменти представлення мотивів у трагічній поезії Бориса Чичибабіна (2022)
Омельченко А. Г. - Явище транзитивації інтранзитивних дієслів у ліричному мовленні українських поетів (2022)
Skorobohatova O. O. - The Linquistic Framework of Poetic Interpretation (a Case Study: the Poem "Children" by Yuri Levitansky), Krasovytska L. Y. (2022)
Карпенко Н. А. - До питання англо-українського перекладу фразеологізмів у сучасних газетних заголовках (2022)
Осіпова Т. Ф. - Полігранна філологія професора Т. А. Космеди (хроніка ювілейних подій) (2022)
Бондарчук В. О. - Опера Миколи Лисенка "Тарас Бульба" у режисерському трактуванні Дмитра Гнатюка (2021)
Касьянова О. В. - Концепт підготовки доктора мистецтва з музичної режисури (2021)
Воронова Т. О. - Опера левка Колодуба "Поет" як вектор режисерської актуалізації образу кобзаря в реаліях українського сьогодення (2021)
Форсюк Т. О. - Опера Дж. Россіні "Севільський цирульник" крізь призму режисерського аналізу творчого мистецького проєкту (2021)
Петренко О. В. - Оперета Жака Оффенбаха "Ключ на бруківці": сучасний режисерсько-аналітичний аспект (2021)
Мироненко А. М. - Репертуарна політика театральних осередків у Глухові у 1900-1920 роках (2021)
Миронова Н. О. - Композиторська і виконавська співтворчість як комунікативна система у скрипковому мистецтві (2021)
Гайдук М. І. - "Sinfonia da Requiem" Бенджаміна Бріттена: семантичні та конструктивні ознаки реквієму (2021)
Батовська О. М. - Вокальний цикл "З пісень Хіросіми" Івана Карабиця: діалог культур Сходу і Заходу, Шаповалова Т. С. (2021)
Мальцева Н. В. - Робота над технікою в класі професорки Ази Рощиної (2021)
Дубровний Т. М. - Формування парадигми розвитку професійного мистецтва та розважальної музики на прикладі альбомів для домашнього музикування ХІХ-початку ХХ століть (2021)
Трусенко С. Г. - Вокальний цикл Ярослава Верещагіна "Сміється джерело": формування музично-поетичної цілісності (2021)
Варшавська А. - "І мертвим, і живим...": пророчі ідеї Тараса Шевченка в кантаті "Посланіє" Антіна Рудницького (2021)
Вимоги до статей (2021)
Loucanova E. - Comparison of Innovation in the Electronic Banking Services of the Largest Slovak Banks, Olisiakova M. (2022)
Zadorozhnyi Z.-M. - Innovative Accounting and Audit of the Metaverse Resources, Muravskyi V., Humenna-Derij M., Zarudna N. (2022)
Polous O. - Personnel Marketing in the System of Airline Anti-Crisis Management, Heiets I., Mykhalchenko I., Krapko O. (2022)
Abdalatif O. A. - Enhancing Value Co-Creation Through the Lens of DART Model, Innovation and Digital Technology: An Integrative Supply Chain Resilient Model, Yamin M. A. (2022)
Aityassine F. L. Y. - The effect of Digital Marketing Strategy on Customer and Organizational Outcomes, Al-Ajlouni M. M., Mohammad A. (2022)
Alanazi T. M. - Marketing 5.0: An Empirical Investigation of Its Perceived Effect on Marketing Perfomance (2022)
Rahmanov F. - Management of the Transport Infrastructure of Global Logistics: Cross-Country Analysis, Neymatova L., Aliyeva R., Hashimova R. (2022)
Eleyan F. J. Y. - Corporate Social Responsibility and Public Shareholding Companies at Palestine Securities Exchange (2022)
Vo T. H. G. - Establishing Customer Behavior Through E-Commerce Websites in Newly Emerging Market, Cho J., Le K. H., Luong D. B. (2022)
Nazarov V. - The Impact of Entrepreneurship Financial Opportunities and Business Environment on the Country’s Innovation Development and National Wealth, Hajiyev J., Mammadova S., Ahadov V., Amanova S. (2022)
Lyeonov S. - The Impact of Entrepreneurship Financial Opportunities and Business Environment on the Country’s Innovation Development and National Wealth, Samusevych Ya., Gurmach A., Juscius V. (2022)
Wulandari R. - The Factors that Influence the Intention of Marketing and Technological innovation in MSMEs, Koe W.-L. (2022)
Zatar T. - Achieving Firm Financial Performance Through the Just-In-Time Supply Chain, Quality Management and Supply Chain Integration: The Moderating Role of IT Advancement (2022)
Forid M. S. - Student Satisfaction and Retention: Impact of Service Quality and Digital Transformation, Hafez M., Khan W. (2022)
Nastisin L. - Consumer’s Online Brand-Related Activities on the Social Network Instagram: An Analytical View of the Motivation for These Activities, Korba P., Pisar O. (2022)
Jabraoui S. - Managing Implementatiom of the ERP System: The Importance of Technical and Consultant Support, Touil A. A. (2022)
Safarov G. - Theoretical and Methodological Aspects of Innovative-Industrial Cluster Development in the Era of Digitalization, Sadiqova S., Urazayeva M., Abbasova N. (2022)
Dawar S. - Antecedents and Role of trust in Chatbot Use Intentions: An Indian Perspective, Panwar S., Dhaka S., Kudal P. (2022)
Seman A. A. - Assessing the Effect of Work-Life Balance Initiatives on Organizational Citizenship Behaviour, Ahmed H. M. S., Refera M. K., Amde S. J., Thomran M., Ahmed Y. A. (2022)
Ziabina Y. - Innovations in Energy Efficiency Management: Role of Public Governance, Navickas V. (2022)
Alexeyenko S. - Interpolation of technical measurements of automatic and electronics devices in mechanotronic systems, Kadуlnуkova T., Dudnikov V. (2022)
Smolyansky P. - Generalized method of solution of magnetostatics equation, Shamray О. (2022)
Alexeyenko S. - Kinematic and animation modeling of lines of production works, Kadуlnуkova T., Levytska O. , Dudnikov V. (2022)
Lytvynenko V. - Analysis of the efficiency of mathematical models of the metrological reliability of measurements in the production system, Syanov O., Marchenko S., Neskoromna J. (2022)
Romaniuk A. - Properties of the sum of real coefficients of volume numbers and mathematical modeling, Romaniuk R. (2022)
Krasnikov K. - Software for a numerical study of stagnant areas of the melt during blowing, Felipenko O., Lyzhov M. (2022)
Sereda B. - Modeling and optimization of wear-resistant coatings production using ECD technology, Kruhliak I. (2022)
Voloshyn R. - Features of the implementation of the economic difference scheme of variable directions when solving the problem of melting a weighted combined aluminum-containing deoxidizer in a protective shell, Babenko M., Lymar N., Gromovoy A. (2022)
Sereda B. - Simulation of the manufacturing process of transportation on the technological routes of the career of a metallurgical enterprise, Mukovska D., Sereda D. (2022)
Shmatko D. - Increasing the efficiency of using public buses on the transportation routes of the city of Kamianske, Sasov A., Bondyuk D. (2022)
Cherneta O. - Modelling of the degree of development of working surface details using the multifactor system algorithm and experiment planning matrix, Sereda B., Kubich V., Ocheretiany M., Scorohod M. (2022)
Arutiunian Y. - Mathematical tools for solving practical problems of construction using construction logistics approaches, Arutiunian I., Mikhailutsa O., Pozhuyev A. (2022)
Sereda B. - Kinetics modeling in thermochemical pressing of powder intermethetal alloys, Belokon Y., Kruhliak I., Sereda D., Kruglyak D. (2022)
Kruhliak I. - Modeling and optimization of chromium alloyed coatings production using CPS, Sereda D., Palehova I., Bilozor I., Prolomov A., Kiforuk D., Stasevich O., Krivko R. (2022)
Kovalevskyy S. - Modeling of diagnostics of engineering objects to optimize their life cycle, Sydiuk D. (2022)
Kalinin Е. - Mathematical model of movement of a wheeled tractor with its vertical and horizontal oscillations included, Sereda B., Kolesnik I., Romanchenko V. (2022)
Boychuk M. - Stochastic modelling of single-product growth macroeconomics with endogenous scientific and technological progress under investment LAG, Vinnychuk O., Skrashchuk L. (2022)
Бачинська Н. А. - Освітньо-професійна програма "Менеджмент вебпроєктів, дизайн цифрового контенту": трудові функції та види діяльності майбутнього фахівця (2022)
Зацерківна М. О. - Формування іміджу закладів вищої освіти сфери культури на основі моделей комунікації (2022)
Морозова О. О. - Особливості викладання PR у державному управлінні в закладах вищої освіти (2022)
Tkachenko K. - Using Ontological Modeling by Intellectualization of Learning Processes (2022)
Хрущ С. С. - Медіатека як ресурсний центр забезпечення якості освітнього процесу (2022)
Ярошенко Т. О. - Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації, Сербін О. О., Ярошенко О. І. (2022)
Кивлюк О. П. - Креативна освіта в контексті віртуалізації освітнього простору (2022)
Мамедова В. М. - Кейс використання цифрових інструментів для створення ігрового середовища онлайн комунікації під час COVID-19, Скаченко О. О., Вірютіна К. М. (2022)
Овчарук І. В. - Комп’ютерна графіка. Огляд САПР-технологій, Овчарук В. О. (2022)
Трач Ю. В. - Досвід і перспективи застосування технологій штучного інтелекту в кіноіндустрії (2022)
Колеко М. М. - Український книжковий ринок як фактор національної безпеки в умовах збройної та інформаційної агресії росії (2022)
Бондар І. В. - Перспективи розвитку електронних ресурсів соціально-комунікаційної діяльності інформаційних установ в Україні та світі (2022)
Недошитко І. Р. - Електронний документообіг та його цінність для бізнесу, Патряк О. Т. (2022)
Сисова Ю. В. - Інформаційний ринок як сфера фандрейзингової діяльності бібліотек (2022)
Ткаченко О. А. - Rodofebisu – система забезпечення трейдингу, Куценко М. К., Флешнер Г. В. (2022)
Ткаченко О. І. - Інтелектуалізація розпізнавання рухомих транспортних об’єктів, Бабиченко Д. С. (2022)
Giovando G. - Editorial: Governance responsibility in Italy to monitor corporate performance — Code of Corporate Crisis and Insolvency (2022)
Rosnidah I. - Detecting and preventing fraud with big data analytics: Auditing perspective, Johari R. J., Mohd Hairudin N. A., Hussin S. A. H. S., Musyaffi A. M. (2022)
Maibvisira G. - Organisational citizenship behaviour's antecedents as predictors of job satisfaction: Empirical evidence from banks in emerging economies, Mutambara E., Mashia C. (2022)
Amin R. I. - Asymmetrical sequential decentralization: Resetting the paradigm of regional autonomy, Isharyanto. Isharyanto. (2022)
Fatmawatie N. - Implementation of the principles of financial governance in service companies, Endri E. (2022)
Best A. - Stakeholder engagement strategies assessment in expanded public works programme, Yalezo B. (2022)
Vangjel R. - Balkan financial development and its impact on economic growth: Granger causality, George B. (2022)
Agnese P. - Is unconventional monetary policy mediated by banks' liquidity and solvency ratios? Evidence from the European banking sector, Capuano P., Porretta P. (2022)
Odiwo W. O. - Intergroup communication, conflict handling style and the quality relationship of multinational firms with oil producing communities, Akhor S. O., Egielewa P. E., Olley W. O., Agol N. M., Ozuomode D. C. (2022)
Asmara T. - Investment dynamics in the emerging market: COVID-19 influence, Arimuladi S. U., Utama Y. J. (2022)
Sharaf-Addin H. H. - Board of directors' attributes and firm financial performance in the energy industry: Evidence from the developing country, Al-Dhubaibi A. A. S. (2022)
Hanif Hanif - The effect of incentive principles based on the mato system toward firm performance through employee work productivity, Suhartono S., Iryanto M. B. W., Siagian D., Pirzada K. (2022)
Monyai P. B. - The role of communities in innovative water management: Sustainability governance in the emerging country, Chivanga S. Y., Monyai T., Ndlovu S. (2022)
Patitsa C. D. - The influence of personality on compliance with COVID-19 public health protection measures: The role of prosocial behavior, Sotiropoulou K., Giannakouli V., Sahinidis A. G., Tsaknis P. A. (2022)
Iballi N. - Key macroeconomic indicators of economic growth in the case of developing countries, Smajli R., Ziberi B. (2022)
Alnesafi A. - The political economy of budget reforms: Evidence of an emerging market (2022)
Anisykurlillah I. - The role of the audit committee and employee well-being in controlling employee fraud, Januarti I., Zulaikha. Zulaikha. (2022)
Pula F. - Co-creating value and its impact on customer satisfaction and customer loyalty: A banking sector perspective (2022)
Антоненко К. В. - Фібриляція передсердь як чинник ризику когнітивних розладів. Огляд літератури, Фломін Ю. В., Антоненко А. В., Вакуленко Л. О., Соколова Л. І. (2022)
Кириченко О. В. - Сучасний погляд на підходи до нейропротекторної терапії у хворих з ішемічним інсультом. Огляд літератури, Московко С. П. (2022)
Маньковський Д. С. - Особливості когнітивних порушень у пацієнтів з різними формами неврологічних та ішемічних ускладнень, які перенесли кардіохірургічні втручання (2022)
Фломін Ю. В. - Оцінка та прогноз афективних розладів у пацієнтів після мозкового інсульту з використанням сучасних шкал, Маляров С. О., Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2022)
Боженко М. І. - Зменшення об’єму і асиметрія таламусів як маркери прогресування розсіяного склерозу, характеристик болю та низької якості життя у хворих на розсіяний склероз, Негрич Т. І., Бачун А. О. (2022)
Свистільник В. О. - До проблеми м’язових дистрофій, що прогресують, у дітей: сучасний клініко-діагностичний алгоритм, Тріщинська М. А., Головченко Т. П. (2022)
Шоробура М. С. - Діагностика та лікування гострої постінфекційної демієлінізувальної хвороби. Випадок із практики, Негрич Т. І., Боженко Н. Л., Негрич Н. О. (2022)
Мальцев Д. В. - Рецидивний токсоплазмовий хоріоретиніт у пацієнта з вибірковим дефіцитом NKT-клітин і СD8+-цитотоксичних Т-лімфоцитів, асоційованим з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Випадок із практики, Гуржій О. О. (2022)
Elimam N. E. - Wernicke encephalopathy after chronic pancreatitis exacerbation. Case report, Panteleienko L. V. (2022)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2022)
Тимошик М. - Від головного редактора (2022)
Тимошик М. - Жанри журналістики як науково-практична проблема: до провокації фахової полеміки теоретиків і практиків ЗМІ (2022)
Поплавська М. - Феномен культурної спадщини та її місце в сучасних міжнародних відносинах (2022)
Humeniuk T. - Modern Management of Higher Education in the Challenges of Time (2022)
Копистинська І. - Мовні покручі всеукраїнських ЗМІ у період російського вторгнення (2022)
Синчак Б. - Прямоефірна інформаційна війна та російсько-українська війна 2022-го на медійному плацдармі (2022)
Романюк Н. - Екотенденції в українському книговиданні (2022)
Гарачковська О. - Есе в художній публіцистиці: нові стильові конструкції (2022)
Грозна О. - Дефініційна полеміка в сфері інтернет-журналістики щодо понять "жанр" і "формат" у сучасному інформаційному просторі (2022)
Пристай Г. - Інноваційні методи формування компетентностей майбутніх журналістів (2022)
Галудзіна-Горобець В. - Технології перевірки фактів у протистоянні дезінформації сучасного інформаційного простору, Лисинюк М. (2022)
Мотлях О. - Сучасна державна інформаційна політика України у сфері масмедіа (2022)
Галич О. - Історія видавництва "Вік" у спогадах Сергія Єфремова (2022)
Галич В. - Автопередмови Оксани Забужко в парадигмі публіцистики (2022)
Макарова М. - Поширення книжкової продукції на Правобережжі та в Західній Україні у XVI-XVIII ст. (2022)
Бондар М. - Українські кириличні стародруки через призму їх наукової каталогізації у XX-XXI ст. (2022)
Решетуха Т. - Інфографіка як засіб візуалізації у регіональній друкованій пресі (за матеріалами тернопільських видань), Кушнір О. (2022)
Подоляка Н. - Книжкова поличка як засіб промоції видань у 20-ті рр. ХХ ст. (2022)
Бачинська Н. - Концептуальні основи розвитку спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2022)
Сербін О. - Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу, Ярошенко Т. (2022)
Дацюк Г. - Як оживити архівні документи журналістським пером (2022)
Чепурний В. - Про журналістику і журналістів у час війни (2022)
Lagaeva T. - Formation and Development of the Professional Thinking in Future Graphic Designers with the Use of TIPS/TRIZ Methods, Simac A. (2022)
Абизов В. А. - Сучасні клуби: типологія та дизайн інтер’єру, Євтуших Х. О. (2022)
Будник А. В. - Плакат у творчості Віктора Петровича Бистрякова (1943–2021), Купрієнко Є. М., Пилипенко І. Я. (2022)
Косенко Д. Ю. - Дизайн-мислення: теоретичні підстави та критика, Вишневська О. В., Остапик С. В. (2022)
Орловський Б. В. - Industrial design швейних машин (2022)
Остапенко Н. В. - Ергономічний підхід до проєктування адаптивного одягу для реабілітації пацієнтів після COVID-19, Колосніченко О. В., Скрипченко А. Г., Арабаджи А. Г., Кузьменко В. В., Косточка А. О. (2022)
Подлевський С. В. - Фігуративні та абстрактні аспекти в творчості Євгена Кріпа, Пономаревська О. І., Гула Є. П. (2022)
Сьомак О. Ю. - Ікони Деісусу з дрогобицької церкви Воздвиження Чесного Хреста XV ст.: стиль майстерні та почерки іконописців (2022)
Тан Ч. - Дослідження історичного розвитку культури нефриту в Китаї, Пашкевич К. Л. (2022)
Хоперський С. В. - Екодизайн світлового середовища сучасного міста: формування підходів щодо удосконалення вимірювань освітлення міських об’єктів, Кузьменко В. В., Остапенко Н.В., Чумаченко С. М., Рєзніков Є. В. (2022)
Чжан Чже - Натюрморти Джузеппе Кастільйоне як синтез східної та західної традицій (2022)
Bessonova M. - Central and Eastern Europe in Canadian Foreign Policy (2022)
Надоленко Г. О. - Пріоритети економізації української дипломатії (2022)
Печеранський І. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку аудіовізуального сектору медіаекономіки зарубіжних країн (на прикладі теле- і кіноіндустрії), Ревенко А. Д. (2022)
Поплавська М. В. - Сучасні дослідження міжнародно-правового захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту (2022)
Шевель І. П. - Політико-соціальні аспекти російсько-української війни 2014-2022 рр., Лікарчук Д. С. (2022)
Наконечний В. М. - Проблематика міжнародних відносин у публіцистиці Юліяна Тарновича (міжвоєнне двадцятиліття) (2022)
Shevchenko S. - Possibility of building a data-driven modern power systems, Tsiupa V., Danylchenko D., Potryvai A. (2022)
Давиденко Л. В. - Аналіз електромагнітних перехідних процесів в розподільчій мережі 10 кв промислового підприємства, Давиденко В. А. (2022)
Савченко Н. П. - Аналіз ефективності застосування мобільних автономних електростанцій в умовах критичного стану енергетичної інфраструктури (2022)
Волинець В. І. - Дослідження рівнів енергоефективності вугільних шахт, Коменда Н. В., Романюк Н. В. (2022)
Гадай А. В. - Огляд методів розрахункової перевірки трансформаторів струму, які працюють в колах релейного захисту (2022)
Шавьолкін О. О. - Гібридна система з акумуляторною батарею для локального обєкту з завданням потужності, що споживається з мережі, Становський Є. Ю. (2022)
Падалко А. М. - Розв'язання задачі аналізу динамічних процесів у вентильній електричній машині, Падалко Н. Й., Падалко К. А. (2022)
Собчук Д. С. - Розробка інформаційних засобів та алгоритмів коригування моделі електропостачання промислових та цивільних об'єктів, Добровольська Л. Н. (2022)
Олубакінде Е. - Зменшення втрат на корону на повітряних лініях електропередавання за рахунок використання сучасних конструкцій проводів (2022)
Остренко Д. О. - Інтелектуальна діагностика електричних мереж, Колларов О. Ю. (2022)
Böge V. - Cytokine responses to small sided games in young soccer players, Suleyman P., Bekir M. (2022)
Kurtoğlu A. - The effect of 8 weeks plyometric exercise on physical and motoric features of mental disabled, Çar B., Konar N. (2022)
Mocanu G. D. - Optimization of body balance indices according to Body Mass Index categories during physical education lessons for university students, Murariu G., Potop V. (2022)
Podrigalo L. V. - Main research areas in kickboxing investigations: an analysis of the scientific articles of the Web of Science Core Collection, Shi K., Podrihalo O. O., Volodchenko O. A., Halashko O. I. (2022)
Shalaby M. N. - Effect of Physical Exertion on the effect of physical exertion on the concentration of copper and blood pressure in athletesn the Concentration of Copper and Blood Pressure in Athletes, Sakoury M. M., Akl H. F., Hassan R. H., Ababtain H. A., Alghamdi A. (2022)
Ismail F. H. - The effects of deep breathing on the mental toughness of athletes in Puchong Fuerza football club, Abd Karim Z., Rozali N. A., Ramalu R. R. (2022)
Tajudin F. I. M. - The effects of small-sided games versus traditional training on physical fitness and skills among Under-12 hockey players, Malek N. F. A., Azmi A. M. N., Tan K., Vasanthi R. K., Abadi F. H., Nadzalan A. M. (2022)
Information for Authors (2022)
Башкір О. І. - Особливості командоутворення в хореографічних колективах, Денисенко А. О. (2022)
Boichuk Yu. D. - Adult vocational education system in Ukraine and central Europe, Boiarska-Khomenko A. V., Shtefan L. A. (2022)
Ван Янь - Порівняльна характеристика поглядів китайських та українських учених щодо визначення суті, структури та змісту музичної культури особистості, Ткачова Н. О. (2022)
Власова В. П. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до застосування технологій мультимедіа в професійній діяльності, Ткачов А. С. (2022)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність педагога як ресурс партнерства, Борисенко Н. О., Се Кежань (2022)
Гончарова О. М. - Мотивація майбутніх фахівців сфери туризму до вивчення іноземних мов (2022)
Друганова О. М. - Актуальні питання організації науково-педагогічної практики у процесі підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, Зеленська Л. Д., Білик В. М. (2022)
Житницька А. А. - Сторітелінг як метод формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов (2022)
Зелений І. І. - Концепція наукового саморозвитку офіцерів, Воронін А. І. (2022)
Іонова О. М. - Специфіка природничої освіти учнів у вальдорфській школі, Лупаренко С. Є. (2022)
Лун Фен - Політична культура як складник корпоративного партнерства університетів України, Іспанії, КНР (2022)
Магілін О. В. - Передумови відкриття професійних закладів середньої освіти з посиленою військовою підготовкою у Латвії (2022)
Овсюк Д. Р. - Навчальний антикризовий тренінг в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану в Україні, Рибалко Л. С., Карась А. Г. (2022)
Чжан Ян - Використання музично-педагогічної концепції К. Орфа при організації навчання музики школярів як актуальна проблема сучасної системи музичної освіти КНР, Кін О. М. (2022)
Чжао Цянь - Програма формування креативного мислення у процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів у КНР (2022)
Швець В. І. - Дослідження структури з’єднань рейок марки R260МN при контактно-стиковому зварюванні, Дідковський О. В., Зяхор І. В., Антіпін Є. В., Капітанчук Л. М. (2023)
Размишляєв О. Д. - Вплив частоти зовнішнього електромагнітного поля на структуру зварних з’єднань сталі 09Г2С, Максимов С. Ю., Берднікова О. М., Прилипко О. О., Кушнарьова О. С., Алексеєнко Т. О. (2023)
Новодранов А. С. - Застосування зварювальних адитивних технологій при виготовленні металевих деталей складної форми (Огляд), Топчев Д. Д., Мангольд А. М., Шаповалов Є. В., Коляда В. О. (2023)
Загорніков В. І. - Технології ремонту катодного вузла електронно-променевої гармати із застосуванням електронно-променевого зварювання, Нестеренков В. М., Орса Ю. В., Ігнатенко А. М. (2023)
Маринський Г. С. - Високочастотне обладнання для зварювання живих тканин (Огляд), Ткаченко В. А., Бисько В. О., Подпрятов С. Є., Подпрятов С. С., Грабовський С. Д., Ткаченко С. В. (2023)
Молтасов А. В. - Методи запобігання ефекту екранування напружень в системі імплантат–кістка (Огляд), Войнарович С. Г., Димань М. М., Калюжний С. М., Бурбурська С. В. (2023)
Кораб М. Г. - Сучасні моделі утворення зварних з’єднань полімерних матеріалів (Огляд), Юрженко М. В., Демченко В. Л., Мамуня Є. П. (2023)
Досягнення адитивних технологій для відбудови української промисловості, науки та інжинірингу (2023)
Успішне проведення промислових виставок в Індії (2023)
Чинні патенти ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ на винаходи (2023)
Нові книги (2023)
Пам’яті А. Г. Потап’євського (2023)
Боярська-Хоменко А. В. - Формування цифрової компетентності школярів у процесі організації дозвілля в дистанційному форматі (2022)
Дзін Лань - Конкурентоспроможність університетів Китайської Народної Республіки (2022)
Друганова О. М. - Досвід формування вчителя-лідера в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Білик В. М., Денисенко А. О. (2022)
Іонова О. М. - Саморозвиток учителя школи у процесі неформальної та інформальної освіти, Лупаренко С. Є. (2022)
Кузнецова О. Ю. - Організація порівняльно-педагогічних досліджень у провідних країнах світу (історичний аспект), Ткаченко Т. В., Штефан Л. А. (2022)
Plavčan P. - Digitalization of university education: advantages, risks, and prospects, Tkachova N. O., Zeniakin О. S. (2022)
Сисоєв О. В. - Дослідження проблем економічної освіти як основа підготовки фахівців з циркулярної економіки в Україні (2022)
Cловачек М. - Принцип педагогіки М. Монтессорі в дослідженні стимуляції мовлення дитини (2022)
Собченко Т. М. - Організаційний концепт реалізації практичної підготовки онлайн здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі базис-проєкту "віртуальний кемп", Ворожбіт-Горбатюк В. В., Ткачов А. С. (2022)
Фомін В. В. - Естетичний смак як складова творчого самовираження майбутніх фахівців мистецької галузі в закладах вищої освіти КНР, Ло Юаньвень, Тянь Фейфань (2022)
Чжан Цзе - Розвиток фортепіанної освіти в КНР у ХХ – на початку ХХІ століття (2022)
Прилепішева Ю. А. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна) (2012)
Калакура Я. С. - Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту (2012)
Барабаш Т. М. - Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.) (2012)
Рибченко Л. В. - З досвіду вивчення та музейного використання Документального фонду з обліку людських військових втрат України у Великій Вітчизняній війні в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (2012)
Осередчук О. А. - Архіви вищих навчальних закладів у системі архівних установ другої половини ХIХ – першої половини ХХ століття (2012)
"Наш колектив дивиться в майбутнє з оптимізмом..." (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України Н. О. Топішко) (2012)
Климович Н. М. - Зберегти, примножити, популяризувати... (2012)
Бентя Ю. В. - Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) (2012)
Шаповал А. І. - Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі (2012)
Покидченко Л. А. - Вчитель Івана Тургенєва (документи і матеріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського поета Івана Клюшникова) (2012)
Яцина Н. О. - Особовий фонд поета,прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) (2012)
Бєлая О. М. - Документи героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Панаєва у Державному архіві Київської області (2012)
Орел Ю. В. - Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Архіви штатів у системі архівних установ США (2012)
Мельник Р. І. - Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі (2012)
Заболотна І. М. - Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) (2012)
Паланичка К. М. - Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака (2012)
Долинська М. Л. - Нове видання про рукописні карти ХVI–XIX століть (2012)
Маврін О. О. - Тематичний покажчик дорадянських картографічних документів Державного архіву Херсонської області (2012)
Щедра нива Лініни Одинокої (2012)
За підсумками року (інтерв’ю з президентом НАН України академіком А. Г. Загороднім) (2023)
Литвин В. М. - У битві за імперію: російські наративи проти історичних реалій (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (2 листопада 2022 р.) (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (9 листопада 2022 р.) (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (16 листопада 2022 р.) (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (23 листопада 2022 р.) (2023)
Завалій І. Ю. - Розроблення нових функціональних матеріалів для потреб водневої енергетики (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 2 листопада 2022 р.) (2023)
Горбик П. П. - Нові спеціальні матеріали та покриття, що ефективно поглинають електромагнітне інфрачервоне та інші випромінювання (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 2 листопада 2022 р.) (2023)
Ажнюк Б. М. - Українська мова і українська держава (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2022 р.) (2023)
Гриценко П. Ю. - Українська мова в сучасних реаліях державотворення в Україні (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2022 р.) (2023)
Білоус А. Г. - Функціональні матеріали спеціального призначення на основі оксидних систем (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 16 листопада 2022 р.) (2023)
Пащенко Є. О. - Адаптивні полімерні композити з надтвердих матеріалів: структурна динаміка та контактна поведінка (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 16 листопада 2022 р.) (2023)
Кузьмін В. Є. - Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України — перший академічний інститут Одеси (до 45-річчя від дня заснування установи), Шабанов Є. В. (2023)
Тарас Я. М. - Подвижник української етнологічної науки (до 75-річчя академіка НАН України С. П. Павлюка), Пацай Т. А. (2023)
60-річчя академіка НАН України С. Б. Шехунової (2023)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2023)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Н. В. Хамітова (2023)
Берковський В. Г. - Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері (2012)
Слизький А. Ю. - Соціально значущі документи у поточному діловодстві (2012)
Доліновський В. І. - Опрацювання документів у Земському архіві у Львові (2012)
Воронін В. М. - Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України (2012)
Бойко Г. В. - Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій) (2012)
Бурлуцкая Ю. Ю. - Непокоренные… (70-летию "Молодой гвардии" посвящается) (2012)
Алєксєєнко А. О. - Джерела до історії будівництва спортивних об’ктів у проектній документації ЦДНТА України (2012)
Воробьева Н. Н. - К вопросу о правительственной политике в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: "Стрелять, патронов не жалеть"? (2012)
Жмундуляк Д. Д. - Особовий фонд Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької області, Масіян Н. Б. (2012)
Шепелюк В. М. - Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) (2012)
Солонець А. В. - Маршрутами київського відступу 1941 р. (за матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років) (2012)
Кравченко О. О. - Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України) (2012)
Нестерчук Д. В. - Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) (2012)
Пинчук С. А. - Греки Российской империи в войне 1812 года (2012)
Величко О. Г. - Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна: спогади учасників, Козлова І. В. (2012)
Путова Г. В. - Записка М. Б. Барклая-де-Толлі "Изображение военных действий Первой армии в 1812 году" у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів (2012)
Романович С. В. - Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту "Щоденники Олександра Довженка" та цифрової копії художнього фільму "Зачарована Десна" (2012)
Авакян В. Р. - Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла Покотила (2012)
Климова К. І. - Архівна наука в Україні: "період випробувань" (2012)
Гаранін О. Я. - Архівна україніка на шпальтах першого випуску нового спеціалізованого видання (2012)
Пиріг Р. Я. - Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури (2012)
Демченко Л. Я. - Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві (2012)
Горбулін В. П. - Водні конфлікти як індикатор загострення світової кризи прісної води, Мосов С. П. (2023)
Летичевський О. О. - Сучасні наукові проблеми кібербезпеки (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (30 листопада 2022 р.) (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (14 грудня 2022 р.) (2023)
Із зали засідань Президії НАН України (28 грудня 2022 р.) (2023)
Товстолиткін О. І. - Магнітні нанокомпозити для новітніх технічних та медичних застосувань (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 30 листопада 2022 р.) (2023)
Дзядевич С. В. - Біосенсорика — сучасний напрям аналітичної біотехнології (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 30 листопада 2022 р.) (2023)
Лібанова Е. М. - Щодо повоєнного відродження України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 14 грудня 2022 р.) (2023)
Єрмоленко А. М. - Практична філософія Григорія Сковороди і сучасність: до 300-річчя від дня народження (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 14 грудня 2022 р.) (2023)
Петренко О. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку кріобіології і кріомедицини (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 14 грудня 2022 р.) (2023)
Дубіковський О. В. - Мас-спектрометричні дослідження в технології виготовлення багатоелементних ІЧ-фотоприймачів на основі антимоніду індію (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.) (2023)
Говоруха В. М. - Універсальна біотехнологія знешкодження токсичних органічних відходів і металів з отриманням цінних продуктів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.) (2023)
Артимишин Ю. З. - Депортаційні акції 1940-х років у національній пам’яті українців: стан та перспективи дослідження (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 грудня 2022 р.) (2023)
75-річчя академіка НАН України А.А. Гриценка (2023)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Б. К. Остафійчука (2023)
75-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Ф. Суходуба (2023)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Вавріва (2023)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Орлик (2023)
Кулешов С. Г. - Загальна теорія документа: реалії та перспективи (2012)
Воронін В. М. - До питання розвитку нагородної системи Радянської України. Знак ордена Червоного Прапора УСРР зразка 1925 року (2012)
Клименко Т. А. - Документи Державного архіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2012)
Пінчук С. О. - Тайная миссия капитана Хрисовери (к истории освободительного движения греков в период Восточной войны 1853–1856 гг.) (2012)
Пасічник Л. М. - Кіровоградці у складі антифашистських інтернаціональних сил (2012)
Купрунець Т. Я. - Архівне копіювання веб-сайтів: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Глизь Ю. І. - Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи (2012)
Гайворонська А. А. - Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290-річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета) (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) (2012)
Жуковська А. І. - Документи двічі Героя Радянського Союзу Василя Петрова як історичне джерело (2012)
Носенко О. В. - Українська Хатинь (2012)
Булгаков О. В. - Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформативний потенціал (2012)
Галатир В. В. - Діяльність місцевих адміністрацій Правобережної України в період гетьманату П. Скоропадського: огляд джерельної бази (2012)
Лобанова Н. М. - Чернігівські організації допомоги борцям революції (2012)
Петришак Б. І. - Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у ХVII ст. (2012)
Климович Н. М. - До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола (2012)
Левченко Л. Л. - Архівна періодика США: "голос професії" (2012)
Купченко В. П. - 17-й Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни, Маковська Н. В. (2012)
Прилепішева Ю. А. - Спільні виставкові проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Республіки Вірменія (2012)
Власенко С. І. - Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу "Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа" (2012)
Бентя Ю. В. - Грані співробітництва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду "Єдиний світ", Кісіль І. М. (2012)
Мурашко Н. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження" (2012)
Прилепішева Ю. А. - 13-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів і чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2012)
Богунова Н. К. - Всеукраїнський семінар з питань створення розгалуженої мережі трудових архівів (2012)
Топішко Н. О. - Історія унікальної архівної знахідки (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Капітальне видання документальної спадщини українського націоналізму (2012)
Чайковський А. С. - Нове дослідження з історії ОУН-УПА (2012)
Зворський С. Л. - Історія Білої Церкви в подіях і постатях (2012)
Пам’яті Алли Миколаївни Яценюк (2012)
Вступне слово редактора (2022)
Щеглов Д. В. - 20 років дослідженню ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial). Кінець суперечці, Свиридюк О. Є., Сидоренко О. Ф., Виваль М. Б. (2022)
Алеєва Н. М. - Ефективність контактної корекції гіперметропії у дітей шкільного віку у віддалені терміни спостереження (2022)
Фломін Ю. В. - Визначення підтипу ішемічного мозкового інсульту: уніфікований алгоритм та його використання в інтегрованому інсультному блоці (2022)
Нікішин О. Л. - Використання стентів із медикаментозним покриттям у лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень поверхневої стегнової артерії, Альтман І. В., Аль-Кашкиш І. І., Гаврецький А. І., Саволюк С. І., Музь М. І. (2022)
Нетлюх А. М. - Комплексний підхід до лікування артеріовенозних мальформацій IV-V ступеня за шкалою Spetzler‒Martin. Клінічний випадок, Кобилецький О. Я., Сало В. М., Прокопенко Н. А., Суханов А. А. (2022)
Беніамін М. М. - Роль методів магнітно-резонансної томографії при оцінці кістозних уражень головного мозку: проспективне дослідження, Ельгефнаві С. Б., Абдельсамад А. М., Гассан Г. Г. (2022)
Мужичук О. В. - Фармакоекономічний аналіз ефективності витрат при використанні обінутузумабу (препарат "Газіва®") в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії в Україн, Бездітко Н. В., Міщенко О. Я., Мужичук І. В. (2022)
Кулініч Г. В. - Особливості гематологічних та імунних порушень при комбінованому лікуванні хворих на рак грудної залози з ризиком розвитку пізніх променевих ушкоджень, Кузьменко О. В., Сорочан П. П. (2022)
Дубенко О. Є. - Рак-асоційований інсульт (2022)
Верьовкіна Н. О. - Рак грудної залози з низьким статусом HER2/neu. Нові можливості та виклики, Лялькін С. А., Сивак Л. А. (2022)
Мужичук О. В. - Практичні рекомендації щодо лікування хворих на рак грудної залози (повідомлення 2), Пономарьов І. М. (2022)
Красносельський М. В. - Варіанти хірургічної тактики при місцево-розповсюджених варіантах базально-клітинної карциноми шкіри голови у хворих старечого віку, Білий О. М., Кулініч Г. В., Лепеха І. В., Підлісний Р. А. (2022)
Грідасова Л. М. - Визначні події з історії харківської терапевтичної школи, Кулешова О. М., Лавренко Т. А. (2022)
Колеснікова О. В. - Епігенетичний вік та роль чинників метаболічно-асоційованих захворювань у прискоренні темпу старіння, Запровальна О. Є., Потапенко А. В., Бондар Т. М., Радченко А. О. (2022)
Сіренко Ю. М. - Порівняння впливу спіронолактону та моксонідину як четвертого компонента терапії резистентної гіпертензії на жорсткість магістральних артерій, Рековець О. Л., Торбас О. О. (2022)
Петюніна О. В. - Практичне застосування окремих показників для прогнозування патологічного ремоделювання лівого шлуночка після гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Вишневська І. Р., Стороженко Т. Є., Кобець А. В. (2022)
Колеснікова О. В. - Внесок поєднаної кардіометаболічної патології у зміну темпу старіння в різних вікових групах, Радченко А. О., Запровальна О. Є., Лавренко Т. А. (2022)
Несен А. О. - Поліморфізм гена АСЕ та особливості ниркових порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу, Семенових П. С., Савічева К. О., Гальчінська В. Ю. (2022)
Комір І. Р. - Поліморфізм гена FABP2(Ala54Thr) і антропометричні, ліпідні та глюкометаболічні показники під час розширення фізичних навантажень, Ємельянова Н. Ю., Пєтєньова Л. Л. (2022)
Пивoвар С. М. - Прогнозування несприятливого перебігу серцевої недостатності у хворих із супутньою тиреоїдною патологією, Рудик Ю. С., Паніна Л. В. (2022)
Фадєєнко Г. Д. - Помилки при оцінці харчування пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки та рекомендації як їх уникнути: за матеріалами Європейського гастроентерологічного тижня (2021), Нікіфорова Я. В. (2022)
Буряковська О. О. - Вплив порушень сну на формування та перебіг серцево-судинних захворювань. Огляд літератури, Ісаєва Г. С. (2022)
Чернишов В. А. - Метаболічно здорове і нездорове ожиріння: сучасні погляди на головні відмінності. Огляд літератури (2022)
Волошина Л. О. - Спеції як один з важливих засобів посилення дієтичної реабілітації хворих з явищами поліморбідності, коморбідності та інфекційними процесами у контексті новітніх досягнень. Огляд літератури та дискусія, Волошин О. І., Доголіч О. І., Присяжнюк І. В. (2022)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2022)
Вступне слово головного редактора (2022)
Тімченко О. В. - Зародження ідей психології діяльності в особливих умовах в епоху українського козацтва , Шашенков Д. М. (2022)
Босько В. І. - Теоретичний аналіз проблеми профілактики емоційного вигорання екстремальних психологів (2022)
Ташматов В. А. - Особливості професійної діяльності психологів державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах війни (2022)
Кучеренко С. М. - Деякі проблеми підготовки керівників ризиконебезпечних професій до організації діяльності особового складу в екстремальних умовах, Кучеренко Н. С. (2022)
Платонов В. М. - Психологічний аналіз професійної діяльності піротехнічних підрозділів дснс під час військових дій (2022)
Риков О. О. - Особливості прояву психофізіологічних властивостей пілотів цивільної авіації (2022)
Лефтеров В. О. - Особливості психологічної реабілітації осіб, які переживають травматичні події війни, Самара О. Є. (2022)
Оніщенко Н. В. - Психологічні особливості переживання початку війни цивільним населенням м. Харкова (2022)
Похілько Д. С. - Особливості гострих стресових реакцій дитини з різним рівнем травматичного досвіду війни, Кибкало А. В., Костюченко Ю. А., Горюн Ю. М. (2022)
Христенко В. Є. - Основні психічні стани, які спостерігались у мешканців міста, на околицях якого відбуваються воєнні дії (на прикладі міста Харків), Овсяннікова Я. О. (2022)
Казакова Є. С. - Трансформація ціннісно-смислової сфери особистості під впливом вітальної загрози, викликаної коронавірусною хворобою covid-19: гендерний аспект (2022)
Черевко О. В. - Теоретико-методологічні проблеми кризи духовності у авіаторів (2022)
Тімченко О. В. - Обпалені війною (психологічна пам’ятка для роботи з внутрішньо переміщеними особами) (2022)
Тімченко О. В. - Душевні рани війни (психологічна пам’ятка для роботи з українськими біженцями) (2022)
Костицький М. В. - Цифровий конституціоналізм: нова парадигма та перспективи розвитку в Україні, Бесчастний В. М., Кушакова-Костицька Н. В. (2022)
Михеєнко Ю. М. - Участь Конституційного Суду України в новелізації Конституції (спроба філософського підходу) (2022)
Ванджурак Р. В. - Філософсько-правові погляди давньогрецьких "семи мудреців" та їх вплив на сучасну українську юриспруденцію (2022)
Войтенко А. Б. - Методологія дослідження принципів професійної діяльності прокурора (2022)
Гвоздік О. І. - Логіка формування доказової бази в кримінальному провадженні, Старенький О. С. (2022)
Комнатний С. О. - Правові та методологічні проблеми обстеження пошкоджених і знищених унаслідок збройної агресії житлових об'єктів та оцінки збитків (2022)
Остудімов Б. А. - Забезпечення енергетичної незалежності держави та конституційних прав людини (проблеми методології дослідження) (2022)
Вовк В. М. - Фейки як загроза національній безпеці в умовах гібридної війни (2022)
Камінська Н. В. - Сучасна парадигма конституційних цінностей та їх значення в умовах воєнного стану (2022)
Бабаніна В. В. - Правові принципи як основа системи кримінального законодавства України (2022)
Шершель О. В. - Обмеження прав публічних службовців: проблемні питання (2022)
Джужа О. М. - Теорія та практика протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основіРец. на кн.: Севрук В. Г. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: теорія та практика : монографія. Київ : Людмила, 2022. 1092 с. (2022)
Тіщенко В. В. - Фундаментальне наукове дослідження проблем оперативно-розшукової тактикиРец. на кн.: Павленко С. О. Основи оперативно-розшукової тактики : монографія. Київ : Людмила, 2022. 624 с. (2022)
Пожидаєва М. А. - Сучасний стан і перспективи вдосконалення правового забезпечення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування Рец. на кн.: Моргун В. В. Конституційно-правове забезпечення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах / наук. ред. Н. В. Камінська. Київ : Центр учб. літ., 2022. 220 с. (2022)
Чорноус Ю. М. - Пам'яті вчителя: спогади про професора Кузьмічова Володимира Сергійовича, Юсупов В. В. (2022)
Від редакції (2022)
Пасічник В. П. - Наукова біографія Володимира Гошовського: до 100-ліття від дня народження (2022)
Луканюк Б. С. - З музичної історії визвольних пісень. Проблемні нариси (2022)
Bolya M. - AI-supported Processing of Handwritten Transcriptions for Hungarian Folk Songs in a Digital Environment (2022)
Surma J. - Nazewnictwo tradycyjnego repertuaru skrzypcowego na podstawie praktyki instrumentalnej wybranych skrzypków z Centralnej Polski (2022)
Клименко І. В. - Макроареальні маркери обрядово-пісенних традицій Галичини й Карпатії (2022)
Кундуш К. О. - Типологія весільних наспівів села Острів Дубенського району Рівненської області (2022)
Добрянська Л. О. - Протокол обговорення відкритих уроків Володимира Гошовського (2022)
Лукашенко Л. В. - Фольклоризм: програма для музичних вищих навчальних закладів (2022)
Кузьменко О. М. - "Філярет Колесса. Університетські виклади про український фольклор і фольклористику" (2022)
Кромпотич Є. Л. - "Михайло Мишанич. Зібрання праць" (2022)
Вовчак А. С. - Українсько-американський проєкт резервного копіювання фольклорних архівних документів (2022)
Коломиєць О. І. - Світова конференція Міжнародної ради з питань традиційної музики 2022 року в Лісабоні (2022)
Лукашенко Л. В. - Ювілейна 50-та Всесвітня баладна конференція в Албанії (2022)
Ярмола В. С. - Третій міжнародний етномузикознавчий симпозіум "Актуальні питання східноєвропейської етномузикології" (2022)
Павлів Я. Д. - Наукові та культурні заходи до 100-річчя Володимира Гошовського (2022)
Ганушевська Л. В. - Четверта конференція молодих дослідників народної музики, Мічуда О. В. (2022)
Іваницький А. І. - Пам’яті Софії Грици (1932–2022) (2022)
Хроніка ’22 (2022)
Бурлачук В. - Влада як джерело ризику (2021)
Буткалюк В. - Соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 для України (2021)
Іваненко О. - Українська ґіґономіка: трансформація зайнятості, ризики та перспективи (2021)
Макеєв С. - Концепція класів у ранній праці Ф. Енґельса (2021)
Мельников А. - Концепція аналітичної етнографії Джона Лофланда, Алексенцева-Тімченко К. (2021)
Резнік В. - Аналіз дослідницьких програм: соціологічний ракурс (2021)
Мороз Є. - Використання активних методів викладання соціологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання, Соболевська М., Червінська Т. (2021)
Maksymenko O. - The most common environmental concerns and adherence to some eco-friendly practices among Ukrainians (2021)
Національна нарада з ґендерного вимірювання "Можливості національної системи моніторинґу прав жінок та ґендерної рівності” (2021)
Паніотто В. - Валерій Хмелько в моєму житті та житті моїх колеґ (2021)
Мурадян О. - Про цінності та про українців, Мусієздов О. (2021)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" 2021 року (2021)
Hossein Abadi F. - The impact of combination of core stabilization exercise and walking on pain perception and low-back pain disability, Tiis N. H. A., Zainuddin F. F., Choeibuakaew W., Elumalai G., Sankaravel M., Motevalli S. (2022)
Apaydın M. B. - Changes in body composition and blood parameters in sedentary women during 12 weeks of complex exercises, Polat M. (2022)
Irwahand F. N. E. - Perceived barriers to adopting information and communication technology in physical education, Mat-Rasid S. M., Lee J. L. F., Elumalai G., Shahril M. I., Ahmad M. A. I. (2022)
Montoya N. E. - Design and validation of a questionnaire to assess the Pedagogical Content Knowledge of Colombian Physical Education students in the practicum, Almonacid-Fierro A. A., Arroyave Giraldo D. I., Valdebenito González K. B. (2022)
Radulović N. - The effects of experimental program on the explosive strength of lower limbs in male adolescents, Jurišić M. V., Pavlović R., Obradović J., Mihajlović I. (2022)
Manolachi V. - The effectiveness of using power fitness training loads to increase adaptive reserves of female athletes in hand-to-hand combat, Chernozub A., Potop V., Marionda I., Titova H., Sherstiuk L., Shtefiuk I. (2022)
Coşkuner Z. - The impact of existing and modify wrestling shoes on foot posture deformities in 12-13 years old athletes: The Impact of Wrestling Shoes on Foot Posture Deformation, Açak M., Büyükçelebi H., Özen G., Kurak K. (2022)
Prabowo I. - Bibliometric analysis of harassment and bullying in sport, Hendrayana Y., Ma’mun A., Berliana B., Sofyan D. (2022)
Sirenko P. O. - Special and preventive exercises for hamstring muscles in the training process of experienced football players, Istomin A. H., Sirenko R. R., Khorkavyy B. V., Rybchych І. E. (2022)
Information for Authors (2022)
Cihan H. - An analysis of the relationship between critical velocity and anaerobic speed reserve with match running profile in football (2022)
Tanucan J. C. M. - Housework-based exercise versus conventional exercise on health-related fitness of adolescent learners, Garcia M. A., Bojos M. T. (2022)
Guntur G. - The influence of jumping performance and coordination on the spike ability of young volleyball athletes, Shahril M. I., Suhadi S., Kriswanto E. S., Nadzalan A. M. (2022)
Komarudin K. - The different influence of speed, agility and aerobic capacity toward soccer skills of youth player, Suharjana S., Yudanto Y., Kusuma M. N. H. (2022)
Saemoh F. - The effectiveness of folk physical activity and food education programme on body mass, nutrition knowledge and consumption behaviour among overweight primary school children in Southern Thailand, Jeadeng M., Suwankhong D., Chinnasee C., Md Nadzalan A. (2022)
Manolachi V. - Increasing the functional capabilities of Mixed Martial Arts athletes in the process of optimizing different regimes of power load, Chernozub A., Potop V., Zoriy Y., Kulbayev A., Braniște G., Savenko A. (2022)
Kozin O. - Functional readiness and properties of the nervous system peculiarities of art specialties' future teachers, Kozina Z., Korobeinik V. (2022)
Vypasniak I. - The influence of the ethno-territorial factor on the state of physical abilities development of students of Ukrainian educational institutions, Ivanyshyn I., Lutskii V., Huzak O., Yukhymuk V., Salatenko I., Svatiev A. (2022)
Rukavytsia V. - Pattern recognition: the effect of exercise performance modes on the effectiveness of teaching the vault to 8-year-old boys, Ivashchenko O., Khudolii O., Yermakova T., Iermakov S. (2022)
Information for Authors (2022)
Відомості про авторів (2022)
Боровик А. О. - Педагогічні умови формування патріотичної свідомості здобувачів базової середньої освіти у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін, Дубініна О. В. (2022)
Буряк О. О. - Освітні електронні ресурси при роботі у дистанційному форматі: особливості реалізації (2022)
Любченко Н. В. - Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу у післядипломній освіті менеджерів (2022)
Mammadova K. R. - Formation of behavioral culture of pre-school children in interactive phased physical culture exercises organized with sports-oriented didactic games (2022)
Ollo V. Р. - Prevention of offenses by police officers against juvenile offenders (2022)
Sadigova S. O. - The importance of environmental protection and the formation of ecological thinking among students (2022)
Спірін О. М. - Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень, Вакалюк Т. А., Мінтій І. С., Іванова С. М., Шимон О. М. (2022)
Стешиц І. В. - Принципи педагогіки партнерства в дії – ключ до конструктивної співпраці вчитель-учні-батьки (2022)
Чижевський Б. Г. - Законодавчі вимоги стосовно організації державно-громадянського управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії (2022)
Szlachta E. - Iluzja wolności w kłamstwie – wychowanie do poszanowania prawdy i odpowiedzialności za słowo (2022)
Табачник Д. - "Архівісти України – це дивовижні люди" (2012)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2012)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург "Підсумки роботи Державної архівної служби та архівних установ, установ СФД у 2011 році та їх завдання на 2012 рік" (2012)
"Усім нам вистачить мудрості, професіоналізму, наполегливості у тому, щоб і надалі гідно виконувати покладені на нас завдання" (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Державного архіву Чернігівської області Р. Б. Воробей) (2012)
Ковтанюк Ю. С. - Класифікація документів з електронними носіями інформації (2012)
Чайковський А. С. - Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність (2012)
Горєва В. В. - Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960–1980-х рр. (2012)
Кожій Р. Б. - Удосконалення методичних підходів до організації архівної справи в Тернопільській області (2012)
Воробей Р. Б. - Чернігівській губернії – 210 років (2012)
Сухих Л. А. - Будні Київського центрального архіву давніх актів (2012)
Леонова Л. А. - Документальні фонди середніх навчальних закладів Волинської губернії у Державному архіві Рівненської області, Прищепа О. П. (2012)
Шевченко М. Ю. - Партизанський фотолітопис Якова Давидзона (за документами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років") (2012)
Ходоровський М. Д. - Борис Антоненко-Давидович – історик літератури (2012)
Левченко Л. Л. - Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США (2012)
Кто покажет документы "матерям площади Мая"? (2012)
Сокирко О. Г. - Нове видання документів Української козацької держави (2012)
Багнюк М. Г. - Збірники матеріалів про історію і сучасність Волинського краю (2012)
Братко М. - Академічний коучинг: зміст поняття та сутність діяльності (2022)
Паламар Б. - Психологічні умови та вплив негативних чинників на ефективність навчання в закладі вищої освіти (2022)
Śliwerski B. - The reception, comparatistics and timelinessof sergei hessen’s pedagogical thought (2022)
Struberga S. - China-CEEC Cooperation in Education and Science: Do Mutual Perceptions and Political Contexts Metter? (2022)
Bilonozhko O. - Technology of the development of lyceum teachers pedagogical culture in the system of methodical work (2022)
Голота Н. - Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів (2022)
Козир М. - Формування в учнів 5 - 6 класів національної свідомості на уроках української мови та літератури, Філонова Н. (2022)
Паламар С. - Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога, Cавченко Ю., Антипін Є. (2022)
Удовиченко Л. - Проблема культурно-національної ідентичностіта шляхи її вирішення у новій українській школі (2022)
Коханова О. - Дослідження настановлень жінок щодо самореалізації чоловіків, Столярчук О., Сорокіна О. (2022)
Косенчук Ю. - Теоретичні аспекти реформування шкільної освіти Фінляндської Республіки (2022)
Олійник О. - Поняття "інновація” та "новація" в освітньо-науковому дискурсі (2022)
Литвиненко М. В. - Вплив ВІЛ-інфекції та зловживання алкоголем на морфологічну структуру маткових труб (2021)
Маньковський Д. С. - Аналіз проявів агресивності і ворожості в структурі порушень психоемоційної сфери у пацієнтів, які перенесли кардіохірургічні втручання (2021)
Сауд О. - Монополярний коагулятор для хірургії супрахоріоїдальним доступом, Сергієнко А. (2021)
Ohniev V. A. - Health-related quality of life assessment in children with overweight and obesity, Pomohaibo K. G., Berezka M. I. (2021)
Нестеренко В. Г. - Потреба у паліативній та хоспісній допомозі в Україні у 2018–2020 роках (2021)
Подрігало Л. В. - Історичні аспекти розвитку харківської школи гігієни харчування і нутриціології (етапи, тенденції та перспективи), Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. (2021)
Kitsak T. S. - The influence of thyroid pathology on the course of periodontal disease in children and ways to correct it (Review) (2021)
Романюк Д. Г. - Рівень активності лужної фосфатази та вміст іонів кальцію і фосфору в крові вагітних жінок у різні триместри вагітності (2021)
Божик С. С. - Клінічна характеристика стоматологічного статусу пацієнтів із червоним плоским лишаєм слизової оболонки порожнини рота (2021)
Авдос'єва І. К. - Інноваційні технології застосування векторної вакцини Інновакс НХ-ІБХ проти інфекційної бурсальної хвороби бройлерів, Басараб О. Б., Чайковська О. І., Мельничук І. Л. (2022)
Авдос'єва І. К. - Оцінка ефективності серологічного методу РЗГА для виявлення антитіл до вірусу cиндрому зниження несучості, Калініна О. С., Чайковська О. І., Басараб О. Б. (2022)
Бібен І. А. - Санітарна якість молока корів з негативним результатом рутинного бактеріологічного дослідження на Mycobacterium bovis, Сосницький О. І., Зажарський В. В., Сосницька А. О. (2022)
Богач М. В. - Ендопаразитози в᾽єтнамських вислобрюхих свиней при клітково-вигульному утриманні в господарствах Одеської області, Богач О. М. (2022)
Величко В. О. - Фізіолого-біохімічна відповідь організму телят на неспецифічні стимулятори резистентності (2022)
Величко В. О. - Оцінка виробничо-технологічних ризиків у діяльності підприємств ветмедицини, Гримак А. В., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2022)
Гримак А. В. - Потенціал підприємства ветмедицини: ефективність маркетингових досліджень у його формуванні (2022)
Гринів М. В. - Вплив згодовування різної кількості зерна тритикале на розвиток внутрішніх органів кролів, Дармограй Л. М., Федак Н. М. (2022)
Косенко Ю. М. - Завдання спеціалістів ветеринарної медицини для виконання положень порядку використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів, Остапів Н. В., Зарума Л. Є. (2022)
Кушнір Г. В. - Тенденція поширення трансгенних рослин у 2019-2021 роках, Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Федор Г. Ю., Курилас Л. В., Сенишина Т. Є. (2022)
Кушнір І. М. - Чутливість мікроорганізмів, виділених з патологічного матеріалу, до антимікробних препаратів, Колодій Г. В., Мурська С. Д., Семен І. С., Бербека У. З., Авдосьєва І. К. (2022)
Лісова Н. Е. - Ефективність та безпечність ветеринарного лікарського засобу ветасептол при лікуванні свиней, хворих на гостре респіраторне захворювання бактеріальної етіології, Шкодяк Н. В., Сободош О. Й., Жила М. І., Максимович О. А., Михалюк О. В., Стецько Т. І., Островська Л. Л. (2022)
Мелікян С. М. - Розробка методики кількісного визначення мебендазолу та його метаболітів у печінці та м’язовій тканині тварин з використанням ВЕРХ/ДМД, Біронт Н. В., Паздерська О. М., Мисько Г. Л., Янович Д. В. (2022)
Нагорна Л. В. - Епізоотологічний моніторинг дирофіляріозу собак у Сумській області, Негреба Ю. В. (2022)
Ничипорук С. М. - Великі серця маленьких друзів, Радзиховський М. Л. (2022)
Остапів Р. Д. - Причини невідповідності якості родентицидів (оброблене зерно, паста) із бромадіолоном та бродіфакумом, Гуменюк С. Л., Самарська Л. К., Березюк М. І. (2022)
Остапів Р. Д. - Розробка та валідація верх-методу визначання вмісту цефтіофуру гідрохлориду в суспензіях для ін’єкцій, Ткаченко В. І., Чіпак С. Ю. (2022)
Патерега І. П. - Вивчення гострої дермальної токсичності натрієвмісних препаратів, Остап´юк А. Ю., Процик Я. М., П´ятничко О. М., Кушнір В. І. (2022)
П’ятничко О. М. - Ефективність застосування препарату "Гептрал-вет" у комплексному лікуванні собак з гострим перебігом піроплазмозу, Жила М. І., Шкодяк Н. В., Калиновська Л. В., Салій О. О., Мазуркевич К. Т. (2022)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні показники крові у котів за каліцивірозу, Сачук Р. М., Сокульський І. М., Дишкант О. В., Толокевич О. М. (2022)
Савчук Т. Л. - Гістологічні зміни за експериментального кератиту у кролів на фоні введення стовбурових клітин, Бокотько Р. Р., Шупик О. В., Кладницька Л. В. (2022)
Сачук Р. М. - Розробка специфікації та контроль вхідних матеріалів для виробництва препарату на основі амоксициліну тригідрату, Костишин Л.-М. Є., Гутий Б. В., Стравський Я. С., Велесик Т. А., Кацараба О. А., Тесарівська У. І., Жигалюк С. В., Курилас Л. В., Пономарьова С. А. (2022)
Стецько Т. І. - Бактеріальні кишкові інфекції свиней (2022)
Тішин О. Л. - Порівняльна оцінка комплесних препаратів на основі моксидектину та празиквантелу за ендопаразитарних інвазій собак, Юськів І. Д., Юськів Л. Л., Періг Ж. М. (2022)
Федак Н. М. - Вплив поживних речовин корму, заготовленого з пробіотичним препаратом, на якість молока та продуктивність корів у Лісостеповій зоні Карпатського регіону, Седіло Г. М., Чумаченко С. П., Душара І. В. (2022)
Халак В. І. - Ознаки постембріонального розвитку молодняку свиней різних генотипів за геном рецептора меланокортину 4 (MC4R) та їх продуктивність, Гутий Б. В., Бордун О. М., Саєнко А. М. (2022)
Шкодяк Н. В. - Ефективність та безпечність доксицикліну при лікуванні гострої кишкової інфекцій бактеріальної етіології у курчат-бройлерів, Стецько Т. І., П’ятничко О. М., Сободош О. Й., Островська Л. Л., Балян О. З. (2022)
Чечет О. М. - Вивчення in vitro антагоністичної активності ізолятів роду bacillus та відбір перспективних пробіотичних штамів, Коваленко В. Л., Горбатюк О. І., Гайдей O. С., Кравцова О. Л., Андріящук В. О., Мусієць І. В., Ординська Д. О. (2022)
Янович Д. В. - Валідація методики визначеннязалишкових кількостей хінолонів у зразках молока, яєчного порошку, тканин та плазми крові тварин імуноферментним методом, Засадна З. С., Ридчук М. В., Плотиця С. І., Кіслова С. М., Паздерська О. М. (2022)
Ємельянова Т. О. - Відповідаючи на виклики часу (до 80-річчя Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) (2012)
Балишева О. В. - Організація системи обліку науково- технічної документації в Центральному державному науково-технічному архіві України: історія і сьогодення, Підрепна К. О. (2012)
Майстренко А. А. - Наукове дослідження "Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України: інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність": хід, результати, висновки, Романовський Р. В. (2012)
Гаращук Т. С. - Видовий склад документів дворянських депутатських зібрань та особливості їх оформлення (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2012)
Трибуцька О. А. - Документи фондів станового самоврядування, волосних та сільських адміністративних установ як джерело генеалогічних досліджень (2012)
Крішан Акаш - Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) (2012)
Клименко Т. А. - Вітчизняна війна 1812 року та декабристський рух на Черкащині (2012)
Морозова А. В. - Військовополонені армії Наполеона в Чернігівській губернії (2012)
Вискварко С. А. - З рукописної спадщини відомого російського історика-славіста, професора С.-Петербурзького університету О. Л. Петрова (з фондів Державного архіву Закарпатської області) (2012)
Нестерчук Д. В. - Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського (2012)
Орел Ю. В. - Тема "Киевской старины" в листах В. П. Науменка до М. Ф. Сумцова в фондах ЦДІАК України (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків (2012)
Левченко Л. Л. - Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи (2012)
Романович С. В. - Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України "Всесвіт Олеся Павловича Бердника" (2012)
Бердник М. О. - Спогади про батька (2012)
Прилепішева Ю. А. - Розвиток двостороннього співробітництва Державної архівної служби України з архівними установами світу (2012)
Гінзбург О. П. - Архивы Великой Победы (2012)
Бентя Ю. В. - Літературно-мистецьке свято "Весна в Плютах" з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука (2012)
Заяць О. А. - Життєпис писаря міста Львова Войцеха Зимницького (2012)
Дудяк І. В. - Нові науково-довідкові видання Державного архіву Полтавської області (2012)
Відомості про авторів (2022)
Ahmadova M. - "Social model" in the education of children with disabilities (2022)
Вініченко А. А. - Особливості патріотичного виховання молоді у викликах сьогодення (2022)
Волік Н. М. - Імплементація питань розвитку емоційно-комунікативної сфери дошкільника в державному стандарті дошкільної освіти та чинних освітніх програмах, Ляпунова В. А. (2022)
Дефорж Г. В. - Формування здоров'язбережувальних компетентностей у майбутніх вчителів спеціальності "середня освіта (біологія та здоров'я людини)" (2022)
Короід Т. В. - Сучасний стан управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти у світовій та вітчизняній практиці (2022)
Красюк В. Л. - Пантелеймон Куліш як перекладач, Щербина С. І. (2022)
Лукіна Т. О. - Освітні потреби керівника закладу загальної середньої освіти як індикатор розвитку професійної компетентності (2022)
Осередчук О. А. - Ретроспективний аналіз розвитку моніторингу якості вищої освіти (2022)
Попова Т. І. - Застосування техніки рисунка "скетчинг" з метою розвитку творчих здібностей учнів (2022)
Shevchuk O. М. - Self-perfection of students of medical specialties by means of information and intellectual technologies (2022)
Аніщенко В. - Формування готовності офіцерів до військово-професійної діяльності: ціннісно-смисловий аспект, Морозов С. (2022)
Базильчук В. - Досвід розвитку рухової активності студентів в освітніх середовищах польських закладів вищої освіти, Солтик І. (2022)
Basaraba I. - Practical training of future border guards: foreign communication at border crossing points, Lemeshko O. (2022)
Беньковська Н. - Особливості професійної діяльності та змісту підготовки офіцерів військово-морських сил Збройних Сил України (2022)
Білявець С. - Особливості моніторингу якості підготовки майбутніх офіцерів щодо контролю за організацією та веденням військового господарства у прикордонних підрозділах, Руденко Л. (2022)
Боровик Л. - Оцінка ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: змістовний аспект, Боровик О., Діденко О., Сорока А. (2022)
Вінтюк Ю. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів у процесі позааудиторної діяльності (2022)
Гнидюк О. - Результати аналізу фізичної підготовки курсантів в умовах традиційної системи навчання на тактичному рівні військової освіти (2022)
Горпинич П. - Особливості побудови програми навчання для курсантів четвертого курсу на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної підготовки Національної академії Державної прикордонної служби України, Сєрбін М. (2022)
Діденко О. - Професійні вимоги до офіцерського складу сил сектору безпеки та оборони, Козубцов І. (2022)
Заболотнa О. - Сучасний досвід підготовки керівного складу європейських прикордонних відомств з питань аналізу і профілювання ризиків (2022)
Zabolotnyi S. - Firearms training as a part of the professional training of the Ukrainian border guard agency personnel, Reznik O. (2022)
Kalyniuk N. - Training of the national security masters: english for specific purposes, Lemeshko O. (2022)
Калинюк Н. - Дослідження необхідності інтеграції ґендерних питань в освітній процес, Лемешко О. (2022)
Кусяк Л. - Особливості формування ґендерної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції (2022)
Лазаренко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності засобами цифровізації, Гуревич Р., Опушко Н., Гордійчук Г., Кобися В. (2022)
Левчук Н. - Особливості підготовки курсантів-прикордонників до організації військового (корабельного) господарства із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2022)
Литвинова С. - Оцінювання 3d-моделей доповненої реальності у навчальній друкованій продукції, Лупаренко Л. (2022)
Макогончук Н. - Теоретичні аспекти громадянського виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, Романишина Л. (2022)
Макогончук Н. - Методика формування позитивного іміджу Державної прикордонної служби України через сучасні медіа, Романишина Л. (2022)
Мальцев А. - Педагогічні аспекти підготовки управлінського персоналу органу Державної прикордонної служби України до ефективної професійної діяльності, Залож В., Глуздань О. (2022)
Невзоров Р. - Деякі методологічні особливості вибору апарату експериментального дослідження фахової готовності до бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації (2022)
Пастушок Т. - Взаємопоєднуваність основних принципів формування комунікативної культури майбутнього диригента оркестрового колективу (2022)
Потапчук Т. - Наукові погляди на формування естетичного смаку майбутніх педагогів, Клепар М., Мірошніченко В. (2022)
Потапчук Т. - Формування комунікативної культури майбутніх педагогів: аналіз результатів експериментального дослідження, Онищук В. , Мірошніченко В. (2022)
Самарук Н. - Використання інформаційних технологій у процесі розв’язування математичних задач з економічним змістом (2022)
Сверлюк Я. - Феномен професійної я-концепції майбутнього диригента оркестрового колективу, Сверлюк Л., Грубі Т. (2022)
Торічний О. - Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Торічний О. - Підготовка до проєктної діяльності як засіб забезпечення професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Федоренко О. - Розвиток професійної компетентності фахівців прикордонної служби засобами дистанційного навчання, Мірошніченко А. (2022)
Khamaziuk O. - Comparative analysis of the training of low-ranking border guards in educational institution of Slovakia and Ukraine, Bloshchynskyi I. (2022)
Чорпіта М. - Особливості опрацювання літературних джерел під час підготовки до різних видів занять із загальної тактики (2022)
Чудик А. - Індивідуальна фізична підготовка курсантів в умовах воєнного стану, Мозолев О. (2022)
Шафорост С. - Аналіз системи підготовки фахівців автомобільного та бронетанкового забезпечення у Державній прикордонній службі України, Головня С. (2022)
Георгадзе О. - Обґрунтування сукупності показників до комплексної методики оцінювання ефективності оперативної підготовки, Салаш О. (2022)
Дєнєжкін М. - Модель оцінювання ризиків системи охорони державного кордону, Серватюк В. (2022)
Курашкевич А. - Методичні рекомендації щодо розробки варіантів дій прикордонних підрозділів у різних умовах обстановки, Медвідь М., Синишин М. (2022)
Кушнір О. - Модель відбору претендентів на заміщення вакантних посад штабу органу охорони державного кордону з урахуванням умов виконання завдань та специфіки управлінських рішень, Мейко О. (2022)
Малюга В. - Методологічні підходи щодо оцінювання навмисності та наслідків застосування противником неконвенційної зброї по об’єктах цивільної інфраструктури держави, Фаріон О., Гишко Г. (2022)
Нікітюк А. - Науково-методичне забезпечення та автоматизація відбору стройових собак під час комплектування ними органів Державної прикордонної служби України, Купрієнко Д., Афанасьєв А., Осіпов С., Серховець С. (2022)
Репіло Ю. - Методика оцінювання відповідності можливостей безпілотних авіаційних комплексів щодо повітряної розвідки в інтересах виконання вогневих завдань артилерією у збройних конфліктах, Іщенко О. (2022)
Саган В. - Досвід застосування каталогу продуктів у системі харчування Збройних Сил України, Каплун С., Фролов О. (2022)
Саган В. - Систематизація підходів і правил щодо розгортання об’єктів військового господарства прикордонних підрозділів у польових умовах, Кравчук В., Фролов О. (2022)
Чорний А. - Особливості перетинання державного кордону України окремими категоріями осіб, транспортних засобів та вантажівв умовах воєнного стану, Гетманюк С., Гула В. (2022)
Якубовський В. - Аналіз стану розвитку процесу управління внутрішніми ризикам в органі охорони державного кордону та відомого науково-методичного апарату, що може використовуватись для їх оцінювання (2022)
Головня С. - Аналіз процесу закупівель запасних частин та послуг для відновлення автобронетанкової техніки органів охорони державного кордону в умовах ведення бойових дій, Шафорост С. (2022)
Дідик В. - Методичні рекомендації щодо синтезу автоматизованої системи тактичної ланки управління Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (2022)
Іванченко О. - Систематизація властивостей військової автомобільної техніки, Ковтун А., Іванченко А., Шаповалов О. (2022)
Корєхов А. - Особливості діагностування транспортних засобів з автоматичними трансмісіями у підрозділах Державної прикордонної служби України (2022)
Партика С. - Оптимізація обліку експлуатації машин Державної прикордонної служби України (2022)
Равлюк В. - Кібербезпека прикордонного відомства: пріоритетні напрями забезпечення в умовах збройної агресії (2022)
Чмир В. - Шляхи підвищення ефективності використання автомобільної техніки органами Державної прикордонної служби україни під час здійснення перевезень в умовах воєнного стану (2022)
Прудка О. - Трансфер технологій як основна складова для забезпечення інноваційної моделі розвитку України, Чайка Д. (2021)
Chala N. - Using data mining to create innovations in education, Voropai O., Pichyk K. (2021)
Костюк В. - Тенденції розвитку банківського кредитування економіки в Україні, Файчук О., Бобирець Я. (2021)
Коляденко С. - Використання ланцюгів постачання в умовах діджиталізації економіки (2021)
Буга Н. - Удосконалення маркетингового управління на підприємстві електроенергетики засобами інтернет маркетингу на прикладі АТ "Вінницяобленерго", Гаврилюк А. (2021)
Карп І. - Тренди у продовольчій безпеці в пост-пандемічний період, Вірковська А. (2021)
Періг І. - Особливості мотивації підприємницької діяльності та чинники її розвитку, Кулєшова І. (2021)
Fedyshyn I. - Innovative component as a necessary factor for providing enterprises` development, Ikeagwu Favour Kelechi (2021)
Yuzyk M. - Peculiarities of Ikea management in the world and in Ukraine (2021)
Клим Н. - Обліково-аналітичне відображення витрат на соціально відповідальну діяльність: проблеми та перспективи розвитку, Плекан М., Тесак О. (2021)
Періг І. - Мотивація самозмін як умова розвитку особистості, Пугарський С. (2021)
Співак С. - Діджиталізація процесів бухгалтерського обліку, Панчишин Д., Скочиляс М., Яремчук К. (2021)
Білоус О. - Інтеграція управлінського обліку в систему інформаційного забезпечення підприємства, Чабан Н., Габура З., Семенюк О. (2021)
Марущак Л. - Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством, Бобик В., Шумило А., Кіндратів Р. (2021)
Гарматій Н. - Моделювання динаміки розвитку та вдосконалення банківських установ інструментарієм кластерного аналізу, Волобуєва Ю., Гарматій С., Сюрпіта С. (2021)
Моначин І. - Інфодемія та її вплив на поведінку людей в період карантину, Гуменюк В. (2021)
Вишньовський В. - Використання НЛП у психокорекційній роботі, Мукан М. (2021)
Виноградова О. - Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу, Недопако Н., Крижко О. (2021)
Моначин І. - Особливості та практичне застосування психологічного тесту– опитувальника персональний інвентарій (EPI) Г. Айзенка військовозобов’язаними, Грицаюк Ю. (2021)
Вишньовський В. - Феномен наслідування на прикладі ефекту Вертера, Ісмаілова А. (2021)
Дмитрів Д. - Підвищення економічної ефективності міжнародних вантажних автомобільних перевезень (на прикладі підприємств Тернопільської області), Дмитрів О., Гавриляк Я. (2021)
Дорош Н. - Використання інформаційних технологій у внутрішньому аудиті (2021)
Вишньовський В. - Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру, Козак М. (2021)
Павликівська О. - Розвиток кадрового потенціалу як елемент стратегії підприємства, Галиняк Л. (2021)
Стойко І. - Індустрія туризму: проблеми і перспективи відновлення та оновлення готельного бізнесу після пандемії коронавірусу, Зарихта Д., Бажанова Н. (2021)
Проценко О. - Трансформація повноважень органів державної влади у сфері соціального захисту дітей за реформи децентралізації в Україні (2021)
Вишньовський В. - Стресостійкість як риса особистості професіонала ДСНС, Чайківський А. (2021)
Корженівська Н. - Ефективність механізмів розвитку людського потенціалу сільських територій, Ясінецька І., Беспалий І. (2021)
Тарасюк Г. - Конфіденційність особистих даних споживачів послуг індустрії гостинності в цифрову епоху, Чагайда А. (2021)
Королюк Т. - Діджиталізація документообігу: законодавчі аспекти, переваги та недоліки, ефективність впровадження, Рапа Н. (2021)
Vivchar O. - Dynamics of innovative marketing components, Ziailyk M. (2021)
Кіляр О. - Звітність за МСФЗ в умовах діджиталізації бізнес-процесів, Синькевич Н. (2021)
Панухник О. - Особливості розвитку соціального підприємництва на місцевому рівні, Федотова Я., Голич Н. (2021)
Рудакевич М. - Розвиток української державності як головний чинник радикальних суспільних трансформацій, Рудакевич О. (2021)
Бурліцька О. - Еволюція концепцій маркетингу: від маркетингу 2.0 до стратегії маркетингу цінності (2021)
Хомин П. - Передумови інноваційного розвитку економіки (2021)
Кирич Н. - Конкурентні переваги як основа успішної стратегії розвитку організації, Юрик Н., Шведа Н. (2021)
Химич І. - Нетикет: бізнес-середовище компанії в умовах пандемії, Тимошик Н., Винник Т., Подвірна Т. (2021)
Vivchar O. - Organizational and legal security of business trade secrets, Redkva O., Garmatiuk O. (2021)
Шпилик С. - Інтернет-маркетинг та соціальні медіа у видавничому бізнесі (2021)
Кужда Т. - Теоретичні та правові засади організації надання публічних електронних послуг, Луциків І., Гевко В. (2021)
Співак С. - Діджиталізація облікових процесів на підприємствах малого та середнього бізнесу, Гундерук Т., Гогусь С., Чичун С. (2021)
Берестецька О. - Цифрова трансформація сфер життя як основа зростання соціальної цінності, Різник Н. (2021)
Фалович В. - Дослідження ринку транспортних послуг України в період кризи, Фалович Н. (2021)
Хомин П. - Теоретичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства, Носко Т., Колтуцька А., Римлянська В. (2021)
Машлій Г. - Теоретичні засади формування інвестиційного потенціалу підприємств та напрями його розвитку, Грицишин В., Мосій О. (2021)
Sorokivska O. - Constructing a model of dual professional competences in engineering education, Strutynska I., Melnyk L., Myshkovych O. (2021)
Семенюк С. - Месенджер-маркетинг як новий рівень комунікації з клієнтом (2021)
Крамар І. - Удосконалення стратегічного управління банком на основі проведення економетричного моделювання ефективності його діяльності, Ціх Г., Нагорняк І., Покришка Л. (2021)
Демкура Т. - Основні риси та особливості становлення поведінкової та експериментальної економіки, Маркович І. (2021)
Левицький В. - Економічна освіта та наука як основа інноваційного зростання, Радинський С., Дячун О. (2021)
Оксентюк Б. - Сучасні методи оцінки та маркетингового забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності (2021)
Хомин П. - Вплив інформаційних технологій на обліково-аналітичну систему суб’єктів господарювання, Плига У., Срога А., Була О. (2021)
Мариненко Н. - Діагностика секторів економіки на основі структурних зрушень в суб’єктах господарювання, Гац Л., Артеменко Л. (2021)
Владимир О. - Формування традицій фінансового забезпечення діяльності та розвиток банківської справи на землях Тернопільщини (2021)
Маршалок Т. - Сутність сталого розвитку і його турбулентність в світі та Україні (2021)
Різник Н. - Моделювання конкурентоспроможності торгівельного підприємства на основі економетричного підходу, Берестецька О., Іваськів Н. (2021)
Kovalchyk O. - Analysis of the main global trends for e-commerce, Kovalchyk I. (2021)
Криськов А. - Влада і колективна власність: досвід реалізації земельної реформи, Габрусєва Н., Шостаківська Н. (2021)
Вишньовський В. - Система психодіагностики та психокорекції посттравматичних розладів у учасників бойових дій, Левицька Н. (2021)
Мартиняк І. - Міжнародний досвід інтернаціоналізації бізнесу в умовах економіки знань, Бакушевич І. (2021)
Іващук О. - Новації інтернет-банкінгу комерційних банків України в умовах пандемії Covid-19 (2021)
Краузе О. - Воронка продажів – аналітичний інструмент маркетингу, Піняк І. (2021)
Кузь Т. - Функціональні механізми об’єднаних територіальних громад у контексті розгляду парадигми спільнот, Малюта Л., Гагалюк О. (2021)
Голда Н. - Конкурентоспроможність підприємств у контексті сталого розвитку (2021)
Вишньовський В. - Самотність під час пандемії та її подолання, Сумко В. (2021)
Павликівська О. - Діджиталізація обліку – перспективи розвитку, Марущак Л., Білоус О. (2021)
Островська Г. - Креативний менеджмент як домінанта інноваційних підприємств (2021)
Шерстюк Р. - Вплив пандемії COVID-19 на розвиток туризму в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Владимир О., Дудкін П., Дудкіна О. (2021)
Щигельська Г. - Ефективне управління в умовах пандемії COVID-19: ґендерні аспекти, Потіха О., Чоп Т. (2021)
Андрушків Б. - Управління використанням природних ресурсів – вимога глобалізму, Безкоровайний З., Кирич Н., Погайдак О. (2021)
Гумен Ю. - Методологічна основа процесу демократичного врядування в теорії державного управління (2021)
Ратинський В. - Використання інформаційних технологій та SMM у сфері туризму, Галицька І., Северіна Ю. (2021)
Співак С. - Роль комп’ютерних програм для аналізу фінансово-господарського стану підприємства, Дідик І., Скурський Т., Житко О. (2021)
Гриб О. - Програми психологічної реабілітації в контексті державної підтримки ветеранів АТО/ООС, Сівчук П. (2021)
Кіляр О. - Діджиталізація, як інструмент управління підприємством, Романів А., Слотюк А., Мидло Б. (2021)
Довгань А. - Демонстративне споживання – модус життя частини елітної групи громадян України (2021)
Відомості про авторів (2022)
Волик О. Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування проєктної компетентності у студентів педагогічних коледжів (2022)
Hrabovskyi P. Р. - Criteria and indicators for selecting digital tools of video conferencing for e-learning implementation in the institution of postgraduate pedagogical education, Zaporozhtseva Yu. S. (2022)
Жукова А. Р. - Виховання лідерської компетентності у контексті національно-патріотичного виховання у студентів коледжу (2022)
Ismailova E. - Essence and content of the category "healthy lifestyle" (2022)
Ismailova S. - Didactic bases for the use of learning technologies in biology lessons in VIII–IX grades (2022)
Кайтановська О. М. - Структурно-семантичний аналіз поняття "професійна компетентність операторів поштового зв'язку" (2022)
Короід Т. В. - Наукове обґрунтування моделі управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти (2022)
Косенчук Ю. G. - Фінська підтримка освіти України в умовах війни (2022)
Лупаренко Л. А. - Готовність вчителів до використання доповненої реальності в освітньому процесі, Литвинова С. Г., Пінчук О. П., Соколюк О. М. (2022)
Мартиненко К. В. - Сучасні аспекти організації професійної підготовки майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування в навчально-практичних центрах (2022)
Осадчук В. В. - Тенденції розвитку та вдосконалення відкритої освіти в країнах Європи наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2022)
Петренко Л. М. - Відкрита освіта: сучасні тренди і нові концепції, Зеліковська О. О., Білоусова Н. А. (2022)
Пєшхала К. - Умови виховання дитини в пенітенціарній ізоляції (2022)
Сейчова Л. - Вимоги до професії вчителя та його особистості в умовах європейської інтеграції, Волярська О. С. (2022)
Тетянін І. О. - Проблеми розвитку професійної освіти художнього спрямування у фахових коледжах мистецтв (2022)
Чижевський Б. Г. - Державно-громадянське управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії (соціально-правовий аспект) (2022)
Відомості про авторів (2022)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості професіоналізації фахівця із соціальної роботи, Чаусова Т. В. (2022)
Меленчук Н. І. - Життєстійкість підлітків з різним типом акцентуації, Глотова І. В. (2022)
Саврасова-В'юн Т. О. - Психологічні детермінанти потенціалу особистості (2022)
Санніков О. І. - Індивідуально-психологічні властивості особистості як предиктор професіоналізації, Атаханов Б. К. (2022)
Shevchenko O. Т. - Psychological support of nurses training from the position of resilience, Marusynets M. М., Nenko Yu. Р. (2022)
Баранов В. В. - Проєктний менеджмент: інноваційні підходи, Дорошенко Т. М. (2022)
Смутчак З. В. - Ринок праці України в контексті цифровізації економіки (2022)
Басюк О. П. - Аналіз бюджетної політики України з урахуванням досвіду застосування цифрових технологій (2022)
Гаєвська Л. А. - Вплив глобалізації на освітню політику (міжнародний контекст), Побірченко Н. С., Шульга Н. Д. (2022)
Козенко Р. В. - Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування інклюзивної освіти як пріоритет управлінської діяльності, Пікож Т. М., Супрун В. В., Супрун К. В. (2022)
Мельник Т. О. - Організаційно-правові засади участі аналітичних центрів в управлінні регіональним розвитком (2022)
Відомості про авторів (2022)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості формування етнічної толерантності персоналу освітніх організацій (2022)
Кравчук С. Л. - Ставлення до децентралізації та інтеграції мігрантів у місцеву громаду (2022)
Курбатова А. О. - Комплексна програма психологічного супроводу професійного становлення студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти (2022)
Боровик Т. М. - Малий бізнес України в умовах пандемії Сovid-19, Тертишна М. Р., Іванова І. В. (2022)
Hutsaliuk O. М. - Formation of analytical provision of sustainable functioning of service enterprises, Bondar Iu. А., Kotsiurba O. Iu. (2022)
Іванова В. В. - Стратегія розвитку туристичних підприємств: роль персоналу та цифрової трансформації бізнесу (2022)
Сухачова О. О. - Технології розроблення та прийняття управлінських рішень в системі менеджменту підприємства (2022)
Алейнікова О. В. - Культурно-ціннісна трансформація України: розвиток екосистеми підприємництва (2022)
Банчук-Петросова О. В. - Підхід до державного планування пріоритетного розвитку експортних галузей виробництва. Післявоєнне відновлення (2022)
Гусарчук Л. Д. - Етногенез якісного середовища національно-центричної освітньої системи за умов впливу війни на формування нових націєтворчих смислів, Алейнікова О. В. (2022)
Максимчук В. В. - Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності педагогічних працівників у контексті модернізації професійної (професійно-технічної) освіти (2022)
Відомості про авторів (2022)
Абрамян Н. Д. - Індивідуально-психологічні чинники сприймання травмуючих подій, Муранова Н. П., Ягодзінський С. М. (2022)
Бевз Г. М. - Трансдисциплінарний підхід у психологічних дослідженнях реформи освіти як складного явища (2022)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у закладі вищої освіти, Гусєв А. І., Чаусова Т. В., Інжиєвська Л. А. (2022)
Давидова О. В. - Теоретико-емпіричне дослідження моделі проєктування майбутнього через векторизацію життєвих домагань в юнацькому віці (2022)
Nahmatova U. A. - Diagnostic study of the degree of masculinity and femininity in teenager boys and girls (2022)
Санніков О. І. - Флексибільність і розсудливість в системі властивостей особистості професіонала, Полянцева О. О. (2022)
Банар О. В. - Наукові підходи до конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки, Слободянюк О. В., Лозова Т. П. (2022)
Бойко О. В - Формування сучасної парадигми інформаційної безпеки національної економіки: теоретичні засади, Пушак Я. Я., Трушкіна Н. В. (2022)
Бондар Ю. А. - Аналіз методик визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства, Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2022)
Колодинський С. Б. - Технологічні парки як центри економічного зростання українських підприємств, Гуцалюк О. М. (2022)
Smutchak Z. V. - Forced internal displacements in Ukraine: the problem of integration in society, Ursol O. V. (2022)
Козенко Р. В. - Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації, Пікож Т. М., Супрун В. В., Супрун К. В., Шнюкова І. В. (2022)
Кулик І. О. - Стратегічні напрями зовнішньополітичної безпеки України: проблеми та перспективи (2022)
Куракіна В. В. - Цифрова підтримка бізнесу та розвиток Іт-індустрії в Україні у воєнний період (2022)
Супрун В. В. - Публічне управління інноваційним розвитком освітньої галузі України (2022)
Розширене засідання колегії Державного комітету архівів України (2011)
Доповідь Голови Державної архівної служби України О. П. Гінзбург (2011)
Матяш І. Б. - Міждисциплінарні зв’язки архівознавства (2011)
Калакура Я. С. - Психолого-педагогічні засади архівного менеджменту (2011)
Старостін Є. В. - Біблія і архіви (2011)
Кисельова Л. А. - До проблеми формування Державного реєстру унікальних документів Національного архівного фонду (2011)
Берковський В. Г. - Поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (2010–2011 рр.) (2011)
Юрій Костенко (2011)
Олександр Пономарьов (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерельна база історії Української революції 1917–1921 років: архівний сегмент (2011)
Уніят В. Б. - Постать Никифора Гірняка в архівних документах (2011)
Коломієць В. А. - Картографічні пам’ятки як джерело дослідження історії міст України (на прикладі м. Біла Церква) (2011)
Кислий В. М. - Студентська робота Івана Франка "Про Лукіана і його епоху”, 1877 рік (2011)
Бойко Г. В. - Посімейний список Шевченків з Ревізької казки Київської губернії Звенигородського повіту с. Кирилівки (2011)
Волкотруб О. Н. - З історії Товариства американських архівістів (2011)
Шандра В. С. - Іван Павловський – історик, архівознавець, педагог (до 160-річчя від дня народження) (2011)
Матющенко С. П. - До 110-річчя від дня народження Михайла Гришка (2011)
Агапітова І. В. - Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва (2011)
Коломієць І. К. - Поповнення реліквійних експозицій Національного музею історії Великої Вітчизняної війни, Філатова Н. С. (2011)
Зворський С. Л. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка діяльності (друге півріччя 2009 – перший квартал 2011 рр.) (2011)
Лосієвський І. Я. - Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини (2011)
Вронська Т. В. - Наукове дослідження радянського руху Опору на окупованій території України (2011)
Козаренко О. В. - Важливе джерело для вивчення життя і діяльності Андрея Шептицького (2011)
Христова Н. М. - Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела (2011)
Пам’яті відомого російського історика-архівіста, талановитого педагога Євгенія Васильовича Старостіна (2011)
Легасова Л. В. - Рік 1941-й: трагічні і героїчні події (за матеріалами Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років"), Шевченко Н. О. (2011)
Ковтанюк Ю. С. - Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського