Чиркова М. Ю. - Доступ до архівної інформації як механізм формування суспільної свідомості (2011)
Горєва В. В. - Інформологічні дослідження в документознавстві України у 60–70-х роках ХХ ст. (на прикладі досліджень Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві) (2011)
Проха Т. В. - Організація роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області (2011)
Леонова Л. А. - Розсекречення документів у Державному архіві Рівненської області (2011)
Боровик В. Ф. - Архівній службі Херсонщини – 90 років (2011)
Ходоровський М. Д. - Вона була першою (до 45-річчя ЦДАМЛМ України) (2011)
Купченко В. П. - Історія революційних подій в Україні (1904–1921 рр.) очима сучасників (за документами Державного архіву м. Києва) (2011)
Іщенко А. М. - Західна Україна у документах з”їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1944–1953 рр. (2011)
Клименко Т. А. - Велика Вітчизняна війна за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області (2011)
Сафонова О. В. - Документи до біографії видатного українського архівіста Михайла Гливенка у фондах Державного архіву Харківської області (2011)
Трибуцька О. А. - Документи фонду Єлисаветградської міської управи як джерельна база з проведення генеалогічних досліджень (2011)
Клименко О. О. - Грошовий обіг у Трансністрії у роки німецько-румунської окупації (1941–1944) (2011)
Лозицький В. С. - Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова) (2011)
Климович Н. М. - Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2011)
Кислий В. М. - Студентська робота Івана Франка "Про Лукіана і його епоху", 1877 р. (закінчення. Початок у № 1, 2011 р.) (2011)
Даниленко В. П. - Вбивство Столипіна: офіційна версія і архівні документи (2011)
Путова Г. В. - Деякі документи з фондів ЦДІАК України щодо лікарської діяльності Михаїла Булгакова (2011)
Косенко О. В. - Архівна україніка міжвоєнного періоду в Болгарії (2011)
Доповідь доктора Теодора Р. Шелленберга на щорічній зустрічі Товариства американських архівістів 18 серпня 1958 р. Майбутнє архівної професії (2011)
Бальдасар Боніфаціо та його стаття De archivis (2011)
Прилепішева Ю. А. - Участь державних архівів у науково-практичнійконференції та засіданні Круглого столу на тему "Внесок учасниківвійни – працівників тилу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні1941–1945 років” (2011)
Малярчук Т. М. - Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій (2011)
Журба О. І. - Перший в українській історіографії посібник із археографії (2011)
Шляховий К. В. - Важливе джерело про заселення правобережжя Півдня України (2011)
Любарська Л. В. - До 70-річчя Руслана Пирога (2011)
Калакура Я. С. - Нові підходи до висвітлення гетьманату Павла Скоропадського в сучасній українській та зарубіжній історіографії (2011)
Кульчицький С. В. - Внесок Руслана Пирога у дослідження історії Голодомору 1932–1933 років в Україні: мовою документів (2011)
Тельвак В. В. - Грушевськіана Руслана Пирога (2011)
Пам’яті Ніни Миколаївни Слончак (2011)
Тарасевич В. М. - Основи аксіології та праксіології економічної науки, Лебедєва В. К., Проха Л. М. (2020)
Леонідов І. Л. - Власність і привласнення інтелектуального продукту: планомірність і товарність екстеріоризації (2020)
Бурлака Л. Ф. - Становление жилищного рынка в современной экономике (2020)
Нікітіна А. В. - Критичний аналіз інвестиційної колаборації між Україною та країнами ЄС, Лещенко С. Є., Орехова А. С. (2020)
Білоцерківець В. В. - Стратегії та патерни розвитку системи оподаткування під гарде глобальної пандемії: міжнародний досвід та інноваційна модальність в координатах національної економіки, Завгородня О. О., Пимоненко А. Д. (2020)
Романовський І. Г. - Логістичне вдосконалення збутової мережі підприємства (2020)
Король Г. О. - Особливості організації проведення ревізії малоцінних та швидкозношуваних предметів, Акімова Т. В., Распопова Ю. О., Пашковська Н. Ф. (2020)
Ксаверчук Л. П. - Стан розвитку трубних підприємств, які входять до об’єднання "Укртрубопром" за підсумками 2019 року, Король Р. М., Мироненко М. А. (2020)
Тарасевич В. М. - Актуальні виміри сучасної політичної економії (2020)
Дьомін А. М. - Вітання Дьоміна А. М. (2021)
Пучков А. О. - Українська Академія архітектури: історія, набутки і втрати, сподівання й перспективи. До історії функціонування Академії у 1945–2021 роках (2021)
Сьомка С .В. - Благословіння кафедри, що в серці лишить слід (2021)
Русевич Т. В. - Медіамистецтво у сучасному синтезі мистецтв в архітектурі, Завадська Г. А. (2021)
Півень А. О. - Історичний розвиток паліативних закладів в світі та в Україні, Хараборська Ю. О. (2021)
Ромашко К. Р. - Вплив архітектури лікувальних закладів на психічний та фізичний стан людини, Хараборська Ю. О. (2021)
Пекер А. Й. - Аналіз зарубіжного досвіду проектування реабілітаційних центрів для військовослужбових, Голубов В. О. (2021)
Олійник О. П. - Особливості просторової організації системи пішохідних зон в історичному центрі Києва (2021)
Шевченко А. - Європейський досвід створення ландшафтних зон для тимчасового відпочинку, Щурова В. (2021)
Бенаисса Валид - Специфіка формування сучасної архітектурної освіти в Алжирі (2021)
Пилипчук О. Д. - Визначення властивостей кольорової поверхні арт-об’єкту як зособу створення гармонійного архітектурного середовища, Полубок А. П., Кривенко О. В. (2021)
Баркам К. - Проблема строительства гостинично-туристических комплексов в Марокко в традиционном национальном стиле с целью сохранения национальных традиций, Рогожникова О. Э. (2021)
Степанюк А. - Просторове планування територій як новий вид містобудівної діяльності. Проблеми та перспективи, Кюнцлі Р. (2021)
Сторожук С. С. - Роль водного транспорта в развитии туризма северного причерноморья Украины, Пронченко А. В. (2021)
Височин І. А. - Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкту, Бородай С. П., Галушка С. А., Бородай Д. С., Бородай А. С., Бородай Я. О. (2021)
Савицкая О. С. - Современные особенности реабилитации пешеходных общественных пространств в центральной части исторических городов, Косянич К. С. (2021)
Запорожченко О. Ю. - Сучасні тенденції формування архітектури інтер’єрів екологічних аеровокзалів, Аніканова К. Ю. (2021)
Запорожченко О. Ю. - Екологічні тенденції формування архітектури сучасних виставково-освітніх споруд, Чернишева М. О. (2021)
Ромашко А. Р. - Деякі аспекти необхідності реновації функціонально-планувальної структури шкіл, Хараборська Ю. О. (2021)
Шатер М. - Проблема виникнення нетрів та архітектурні методи її вирішення, Хараборська Ю. О. (2021)
Гук Л. Й. - Застосування художнього скла в інтер’єрах громадських будівель, Хавхун Г. М. (2021)
Костирка М. С. - Дизайн-проектування смарт-квартири для маломобільного мешканця, Хавхун Г. М. (2021)
Томіна О. Д. - Текстиль в житловому інтер’єрі, Гук Л. Й. (2021)
Дьяченко Л. Ю. - Пропозиції рішень із розроблення проєктів енергоефективних геобудинків в Україні, Дьяченко О. С. (2021)
Гуменник І. В. - Дослідження формування архітектури ландшафтних театрів в Україні (2021)
Тороп А. В. - Вишківська реформатська церква – як найцінніший архітетурний об’єкт Закарпаття, Варга Д. Л. (2021)
Піщев Д. О. - Типологія ТРК за допомогою пентатонічної печатки (2021)
Северіна О. С. - Концептуальне проектування етапи становлення, Русевич Т. В. (2021)
Самойлович В. В. - Світова практика дизайну облаштування готелів для тварин. Перспективи введення в Україні, Малік Т. В., Шадманова О. І. (2021)
Слєпцов О. С. - Науково-проектному архітектурному бюро ЛІЦЕНЗІАРХ 30 років (2022)
Слєпцов О. С. - Архітектурне навчання в умовах надзвичайних подій, Ніканоноров С. О., Русевич Т. В. (2022)
Юсифова Н. И. г. - Орнамент, как факт в истории искусства (2022)
Кюнцлі Р. В. - Містобудівні вимоги та юридичний статус неприватизованих земельних ділянок та розміщених на них будівель і споруд, Степанюк А. В., Бесага І. В. (2022)
Зиміна С. Б. - Роль тканини у формуванні альтернативних методів архітектурного конструювання, Васильєв М. Б. (2022)
Гончаровa І. В. - Аналіз формування та перспектив розвитку композиційно-планувальної структури виробничих районів міст на прикладі забудови селища "Словважмаш” в м. Слов’янську (2022)
Кононенко Г. Ю. - Критерії та рівні оцінки візуальних якость штучного освітлення відкритих публічних просторів, Фоменко О. О. (2022)
Кюнцлі Р. В. - Проблеми організації навчально-методичного процесу та практичної підготовки архітекторів у сучасних умовах, Степанюк А. В., Бесага І. В. (2022)
Баланюк Ю. С. - Репрезентація пам’яті, як функція сучасної міської архітектури (на прикладі аналізу меморіалів голокосту у Відні та Берліні) (2022)
Серьогін Ю. І. - Контейнер? То хай буде модуль! (2022)
Серьогін Ю. І. - Відновлення? - Відродження! (2022)
Красножон Т. Ю. - Основні фактори, що впливають на архітектурно-планувальну організацію медично-реабілітаційних центрів політравми (2022)
Дьяченко Л. Ю. - Пропозиції рішень із розроблення проєктів енергоефективних плавучих будинків на понтонах в Україні, Дьяченко О. С., Ткач Т. В. (2022)
Бойправ А. В. - Сучасні тенденції в архітектурі дозвільних установ, Крижанівський О. А. (2022)
Якубовський В. Б. - Вплив кризових явищ на розвиток садибної архітектури в Україні, Якубовський І. В. (2022)
Теплова А. В. - Досвід формування багатофункціональних житлових комплексів, Буравченко С. Г. (2022)
Мосійчук Л. М. - Цитокіновий профіль у хворих на атрофічний гастрит в умовах коморбідності з патологією щитоподібної залози, Татарчук О. М., Коненко І. С., Петішко О. П. (2022)
Кошурба І. В. - Модуляція ліпопероксидації та енергетичного обміну в слизовій оболонці шлунка як механізм активності кріоекстракту плаценти в загоєнні стрес-індукованого ерозивно-виразкового ушкодження, Гладких Ф. В., Чиж М. О. (2022)
Stepanov Yu .M. - Features of the histostructure of the gastric mucosa in patients with atrophic gastritis combined with thyroid pathology, Mosiychuk L. M., Gaidar Yu. A. , Shevtsova O. M. , Petishko O. P. , Mylostiva D. F. (2022)
Гайдар Ю. А. - Гісто- та морфометричні зміни слизової оболонки товстого кишечника при хворобі Крона залежно від наявності фіброзу, Стойкевич М. В., Милостива Д. Ф., Петішко О. П. (2022)
Завгородня Н. Ю. - Інсулінорезистентність та мікробні метаболіти кишечника при дитячому ожирінні, Кленіна І. А., Татарчук О. М., Грабовська О. І., Петішко О. П. (2022)
Осьодло Г. В. - Раціональний вибір гепатопротекторів при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки, Бойчак М. П., Федорова О. О. (2022)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "XIV Український гастроентерологічний тиждень” (29 – 30 вепесня 2022 р., м. Дніпро, Україна) (2022)
Чабан М. П. - Віра Коростовцева: "У нас була одна батьківщина...”, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2022)
Сабат З. І. - Вплив вегетативної дисфункції на зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Бабінець Л. С. (2022)
Степанов Ю. М. - Клініко-ендоскопічні й біохімічні паралелі хронічних запальних захворювань кишечника з позитивними маркерами запалення, Тарасова Т. С., Стойкевич М. В., Сімонова О. В., Татарчук О. М. (2022)
Стойкевич М. В. - Прогностичне значення вмісту насичених жирних кислот крові при запальних захворюваннях кишечника, Карачинова В. А., Кленіна І. А., Петишко О. П. (2022)
Бабій О. М. - Результати хірургічного лікування недостатності фізіологічної кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми і гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, Шевченко Б. Ф., Пролом Н. В., Зеленюк О. В., Тарабаров С. О., Ущіна С .В. (2022)
Brajesh K. - Comparison of outcome of male versus female laparoscopic cholecystectomy: BMI-adjusted prospective observational study, Anand S., Husain J., Sahu R., Manas P., Venugopal Nair V., Nagamahendran R. (2022)
Діденко В. І. - Модифікація образу життя в лікуванні рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та неалкогольної жирової хвороби печінки. Клінічний випадок, Ягмур В. Б., Меланіч С. Л., Демешкіна Л. В., Сімонова О. В. (2022)
Жайворонок М. Н. - Кишковий фіброгенез при запальних захворюваннях кишечника, Залеський В. М. (2022)
Siva Kesava Reddy V. - Обмеження та значення неінвазивного тесту для оцінки хронічного захворювання печінки, Shubham N., Mansi P., Sourya A. (2022)
Чабан М. П. - Матвій Щоголєв: біля витоків Катеринославського медичного інституту, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2022)
Білоцерківець В. В. - Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної структури національної економіки України в реаліях Четвертої промислової революції: від прокламацій до імплементації, Завгородня О. О., Пимоненко А. Д., Чернишов Ю. О. (2019)
Жданова Л. Л. - Відтворення і нагромадження капіталу в умовах залежного капіталізму (2019)
Сірко А. В. - Головні віхи у розвитку предмета економічної теорії (2019)
Тарасевич В. М. - Еволюція і предмет філософії та методології економічної науки: світові й національні особливості, Проха Л. М., Варшавська А. Ю. (2019)
Летуча О. В. - Пріоритети планування як інструменту підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації, Летуча А. А., Ворощук А. В., Корж А. Д. (2019)
Леонідов І. Л. - Інституціональна проблематика власності й привласнення інтелектуального продукту в міжнародній економічній думці (2019)
Омельянюк А. М. - Использование категории "прозрачность" в оценке социальноэкономических отношений (2019)
Ткаченко Н. І. - Шляхи пошуку оптимального рентного навантаження на гірничозбагачувальні підприємства України, Ткаченко І. Д. (2019)
Савчук Л. М. - Особливості економічної безпеки на різних рівнях управління, Бандоріна Л. М., Удачина К. О., Савчук Р. В. (2019)
Фаізова С. О. - Удосконалення системи управління промисловим підприємством на основі використання прогресивних управлінських технологій (2019)
Медведева Г. Б. - Принципы использования процессно-ценностного подхода при формировании региональной инновационной системы, Захарченко Л. А. (2019)
Алсуф’єва О. О. - Трансформація інноваційного партнерства в Україні в контексті сучасних світових тенденції інноваційного розвитку (2019)
Фомічева Т. Є. - Сучасні проблеми незаконного поводження з відходами та їх вплив на розвиток екологічного тури змив українських Карпатах (2019)
Король Г. О. - Інформація для обґрунтування вибору оптимальної системи оподаткування суб’єктів господарювання, Распопова Ю. О., Акімова Т. В. (2019)
Когут Ю. М. - Фінансова система України в умовах комплексної фінансової кризи (2019)
Шинкарук Л. В. - Теорії хвильового розвитку і синергетики та інклюзивність економіки, Власенко Ю. Г., Геращенко В. О. (2019)
Огневий В. В. - Трудо-вартісна основа монетаризму. Зерновалютний стандарт - WES (2019)
Гонак І. М. - Окремі аспекти дослідження антифашистського руху в Карпатській Україні під час Другої світової війни та наслідки впливу російського фашизму на Україну протягом 2014–2022 років (2022)
Михайлов М. Б. - Безпосередня демократія в умовах воєнного стану: шляхи реалізації права народу на владу (2022)
Назарчук О. М. - Захист прав людини: сучасний стан та проблеми реалізації (2022)
Сухоребра Т. І. - Юридична відповідальність за правопорушення в сфері охорони природи у перші роки радянської влади та часи НЕП (2022)
Андросович Л. Г. - Зарубіжний досвід протидії організованій злочинності у сфері фінансів та можливості його застосування в Україні (2022)
Богатюк О. В. - Становлення принципу правової визначеності в юридичних позиціях Конституційного Суду України (на прикладі рішень Конституційного Суду України за період з 1996 по 2005 рік) (2022)
Карапетян О. М. - Актуалітети формування суверенного фонду добробуту України в післявоєнному періоді (2022)
Колбіна Н. Г. - Суб'єкти адміністративно-правового регулювання виробництва та обігу дитячого харчування (2022)
Павловська Н. В. - Правова природа адміністративно-деліктних процесуальних відносин (2022)
Палій В. В. - Проблемні аспекти у сфері гарантування дотримання прав і свобод людини у діяльності органів Національної поліції України при забезпеченні публічної безпеки (2022)
Стрілець Б. В. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання криптовалют у Європейському Союзі (2022)
Теремецький В. І. - Проблеми взаємодії органів суддівського врядування (2022)
Drakokhrust T. V. - Security system for stateless persons, Zhengrong L. L. (2022)
Vivchar O. I. - Organizational and legal contexts of digital-security tools of economic agents, Chudyk N. O. (2022)
Ватрас В. А. - Доктринальні основи класифікації речових прав у цивільному праві (2022)
Заневська І. В. - Лікарські засоби та їх правова охорона як об’єктів права інтелектуальної власності (2022)
Слома В. М. - Межі та обмеження здійснення цивільних прав, Москалюк Н. Б. (2022)
Труфанова Ю. В. - Спадковий договір: гармонізація з правом Європейського Cоюзу, Яценко Х. В. (2022)
Хмара М. В. - Особливості припинення трудових відносин в умовах воєнного стану в Україні (2022)
Savanets L. M. - The doctrine of hardship in contract law: comparative study, Poperechna H. M. (2022)
Мельник І. М. - Вогнева підготовка студентів спеціальності "Правоохоронна діяльність" з використанням елементів методики бойового хортингу, Канюка В. Є., Богайчук В. І. (2022)
Пілюков Ю. О. - Залучення спеціаліста до огляду при розслідуванні розкрадань майна шляхом зловживання службовим становищем (2022)
Рогатинська Н. З. - Особливості припинення трудових відносин в умовах воєнного стану в Україні, Малайна В. М. (2022)
Сліпченко Т. О. - Community policing як партнерство між поліцією та громадою: європейський досвід (2022)
Вербовата О. В. - Аналіз змагальної діяльності каратистів високої кваліфікації, Романенко В. В. (2023)
Власко С. В. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості кваліфікованих армспортсменів, Джим В. Ю. (2023)
Коробейніков Г. В. - Вплив вправ швидкісно-силової спрямованості в тренувальному процесі кваліфікованих борців, Тропін Ю. М., Перевозник В. І., Бочкарев С. В., Катихін В. М. (2023)
Пашков І. М. - Кореляційні взаємозв'язки спеціальної фізичної та технічної підготовленості тхеквондистів, Пироженко О. В. (2023)
Пирог Ю. А. - Особливості змагальної діяльності в різних видах єдиноборств (2023)
Романенко В. В. - Дослідження частоти рухів таеквондистів-юніорів, Веретельникова Н. А., Шандригось В. І. (2023)
Тропін Ю. М. - Техніко-тактичний арсенал професійних борців сумо, Голоха В. Л., Ахмедов Ф. Ш. (2023)
Федорина Т. Є. - Ефективність використання ритмічної стимуляції для вдосконалення швидкості реакції та техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих боксерів, Долгарева М. Г., Єфременко А. М., Крайник Я. Б. (2023)
Чертов І. І. - Рівень фізичної підготовленості дзюдоїстів 19-21 років різних вагових категорій, Бойченко Н. В. (2023)
Shandrygos V. I. - Influence of functional asymmetry on performance of technical actions at freestyle wrestlers, Boychenko N. V., Tropyn Y. N., Latyshev N. V. (2023)
Маковська Н. В. - Акт проголошення незалежності України – унікальний документ Національного архівного фонду (2011)
Бичек С. М. - Кроки до незалежності України (за документами ЦДАГО України) (2011)
Кагальна М. В. - "…Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на землі українській…" (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) (2011)
Пустовіт Т. П. - Документи Державного архіву Полтавської області про суспільно-політичне життя Полтавщини у другій половині 1980-х – поч. 1990-х років (2011)
Климович Н. М. - До Дня незалежності України (2011)
Морозова А. В. - Інформаційна діяльність Державного архіву Чернігівської області в 1943–1960 рр. (2011)
Юдіна Л. М. - Тематика сучасних досліджень за документами Державного архіву Харківської області: аналіз, тенденції, портрет користувача (2011)
Бєлая О. М. - Новий погляд на історію Державного архіву Київської області (2011)
Осередчук О. А. - Бібліотека архіву Львівського університету (1894–1939): проблеми реконструкції (2011)
Воробьева Н. Н. - "Русская Жорж Санд" (об одном неизвестном архивном источнике по истории русско-турецкой войны 1877–1878 гг.) (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: періодична преса (2011)
Берковський В. Г. - Джерела правового статусу міського життя Південно-Східної Волині на початку XVIII ст. (на прикладі Старого та Нового Заслава) (2011)
Коптєва О. С. - Фонди особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. у Державному архіві Харківської області (2011)
Кузовова Н. М. - Особовий фонд Євгена Горностаєва у Держархіві Херсонської області (2011)
Балишева О. В. - Проект Бєлгородського єпархіального жіночого училища в документах ЦДНТА України (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Свідчення про події Великої Вітчизняної війни: структурний аналіз (2011)
Фесенко А. А. - Новий погляд на діяльність адмірала Олексія Грейга – Головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря, військового губернатора міст Миколаєва та Севастополя (2011)
Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього православного єпископа Досіфея Угольського на території сучасного Закарпаття (з фондів Державного архіву Закарпатської області) (2011)
Бондарчук В. В. - Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження (2011)
Прилепішева Ю. А. - 12-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2011)
Шиханов Р. Б. - Нове науково-довідкове видання з історії євреїв Південної України (2011)
Козак О. В. - Документальні свідчення про життя латиської громади на Харківщині (2011)
Пам’яті Олександра Георгійовича Мітюкова (2011)
Шевченко Л. А. - Принцип верховенства права як відображення взаємодії норм права та норм моралі (2022)
Кошарновська С. Л. - До питання інтерпретаційно-правової форми в здійсненні соціальної функції держави (2022)
Ковальчук І. М. - Співвідношeння міжнародного договору та міжнародного звичаю в системі джерел міжнародного публічного права (2022)
Поляков А. О. - Порівняльно-правовий аспект регулювання вищої освіти в Україні та республіці Болгарія (2022)
Кухар О. В. - Щодо кримінально-правового аналізу об'єктивних ознак окремих новел кримінального законодавства, виникнення яких пов'язано з актом зовнішньої агресії проти України (2022)
Корабель М. Г. - Вбивство, доведення до самогубства чи інсценування самогубства? Методика розслідування, Павленко Т. А. (2022)
Журавльов М. С. - Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові злочини: історико-правовий аспект (2022)
Коновальчик Є. О. - Інститут призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом: минуле, сьогодення, майбутнє (2022)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо методики визначення елементів системи спеціальних засад призначення покарання (2022)
Д'ячкова Н. А. - Захист прав споживачів у разі придбання неякісної продукції (2022)
Мешкова К. О. - Корпоративний шантаж як форма зловживання правом в акціонерних товариствах (2022)
Жернаков В. В. - Поважні причини в законодавстві про працю й повага до людини в трудовому праві: проблеми розуміння й регулювання (2022)
Коваленко О. О. - Новели трудового законодавства України, що характеризують свободу волі працівника і роботодавця при зміні трудового договору та забезпечують право на безпечні і здорові умови праці в період воєнного стану (2022)
Шабанов Р. І. - Проблеми забезпечення принципу свободи договорів про працю в умовах дистанційної роботи науково-педагогічних працівників, Ждан М. Д. (2022)
Ревякін М. О. - Зміст права на працю засуджених до позбавлення волі у контексті практики Європейського суду з прав людини (2022)
Лиманський П. П. - Генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників (2022)
Лисяк О. І. - Правовий аналіз деяких проблемних питань удосконалення системи норм чинного законодавства в аграрному секторі Україні (2022)
Колеснік І. - Аналіз показників фізичної підготовленості юних спортсменів у гімнастиці спортивній, Салямін Ю. (2022)
Олешко В. - Авторська методика вивчення техніки ривка штанги під час самостійних занять важкою атлетикою, Торохтій О. (2022)
Ціпов’яз А. - Спеціальна силова підготовка метальника списа (2022)
Андрєєва О. - Вплив занять зимовими видами рекреації в умовах розважальних центрів на показники благополуччя та якості життя сімей з дітьми, Мальцев Д., Бишевець Н., Ужвенко В. (2022)
Імас Є. - Розвиток спортивної інфраструктури як чинник залучення різних груп населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Ратніков Д., Андрєєва О. (2022)
Круцевич Т. - Реалізація варіативної складової на уроках фізичної культури в умовах освітнього середовища міських і сільських шкіл, Трачук С., Мамедова І. (2022)
Крушинська Н. - Вплив занять бігом на рівень стресу в учасників бойових дій, Когут І. (2022)
Марченко О. - Мотивація до занять фізичною культурою і спортом як важлива умова функціонування ефективної системи фізичного виховання Китайської Народної Республіки, Бричук М., Чжімінь С. (2022)
Мороз О. - Особливості використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання здобувачів вищої освіти, Мороз В., Духнова Л. (2022)
Ганага О. - Характеристика когнітивної сфери особистості кіберспортсмена, Петровська Т. (2022)
Дутчак М. - Інституційні особливості системи зайнятості у сфері спорту в Європейському Союзі, Путятіна Г. (2022)
Калита Л. - Використання реклами і РR в діяльності спортивних федерацій України (на матеріалах Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України”), Приймак М. (2022)
Когут І. - Реалізація волонтерської діяльності в різних напрямах спорту, Степанюк О. (2022)
Крикун О. - Діагностика рівня емпатії у тренерів з черліденгу, Воронова В., Федорчук С. (2022)
Перепелиця А. - Мотивація як фактор впливу в спортивній діяльності, Фокіна Є., Ковальчук В. (2022)
Головань Т. Г. - Принципи податкового законодавства як засада ефективності євроінтеграції України (2022)
Компанієць І. М. - Взаємодія органів екологічного контролю з органами державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, Нечитайленко А. О., Нечитайленко В. А. (2022)
Шинкарьов Ю. В. - Правова характеристика поняття "глорифікація" як форми об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 436-2 Кримінального кодексу України, Коваленко О. О. (2022)
Корабель М. Г. - Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння: виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (2022)
Коновальчик Є. О. - Класифікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи за чинним КК України та проектом нового КК України: порівняльна характеристика (2022)
Бегунц А. О. - Деякі питання імунітету лікарів та його кримінально-правового значення (2022)
Лисяк О. І. - Правовий аналіз проблемних питань реалізації правового статусу асоційованими членами сільськогосподарського кооперативу (2022)
Мешкова К. О. - Щодо непорушності права власності в контексті примусового відчуження майна під час режиму воєнного стану (2022)
Сприндис С. І. - Особливості договору перевезення вантажу залізничним транспортом, Протопопова Я. С. (2022)
Пономаренко О. М. - Право на шлюб: історія, сучасність і перспективи (2022)
Новіченко Н. В. - Єдність і диференціація норм трудового права та гендерна рівність у трудових відносинах: перспективи співіснування в майбутньому (2022)
Шабанов Р. І. - Втілення принципу свободи праці у правовому регулюванні дистанційної роботи науково-педагогічних працівників: досвід України та Європейського Союзу, Ждан М. Д. (2022)
Коваленко О. О. - Концепт "право на безпечні і здорові умови праці" як складова гідної праці в Україні в реаліях режиму воєнного стану (2022)
Теліченко А. В. - Концепція гідної праці: виклики воєнного часу (2022)
Кухар О. В. - Щодо окремих моментів адміністративної відповідальності за пошкодження військово-облікових документів (2022)
Гончаренко К. Ю. - Державна зрада чи колабораційна діяльність? Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки (2022)
Шейко К. В. - Деякі проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (2022)
Максименко А. В. - Договір позики під гру: історія та тенденції розвитку (2022)
Бакумкіна М. О. - Особливості художнього світовідчуття в малій прозі І. Маслова: оповідання, "вінці" (2020)
Білоус Н. В. - Концепція гармонії у пейзажній ліриці Аннетти фон Дросте-Гюльсхоф (цикл віршів "Die Heidebilder") (2020)
Bondar N. Yu. - The originality of the archetype of the way in the novel the light of day by G. Swift (2020)
Гармаш Л. В. - Диалектика повтора и антитезы в стихотворении Георгия Иванова "Над закатами и розами…" (2020)
Елисеенко А. - Стилизация в произведениях Б. Садовского в контексте литературы рубежа веков: к постановке проблемы (2020)
Марченко Т. М. - Имагологические аспекты научного наследия Л. Г. Фризмана (2020)
Полторацька А. Я. - Динаміка сприйняття тварин Девідом Лур'є у романі Джона Максвелла Кутзее "Безчестя" (2020)
Румянцева-Лахтіна О. О. - Інтертекстуальний контекст символіки сімейних романів Уласа Самчука крізь призму філософської часопросторової вертикалі (2020)
Щербак О. В. - Жіночі постаті в "Історії русів" (2020)
Wielander E. - Review: "Myth in the literature of English baroque” by Dr. Maryna Zuienko (2020)
Берковський В. Г. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі у Великому Новгороді (2011)
Жмундуляк Д. Д. - Суспільно-політична складова "міфу Чернівців" другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2011)
Шумейко О. В. - Доля культових споруд в архівних документах (2011)
Бєлая О. М. - Київ у перші місяці війни очима учасника подій (червень–вересень 1941 р.) (2011)
Доліновський В. І. - Організація доступу та порядок користування документами у Земському архіві Львова: нормативно-правовий аспект (2011)
Найман О. Я. - Петлюрофілія як різновид українофобії (2011)
Серга Ж. І. - З історії забудови Києва у ХІХ – поч. ХХ століть (за документами Державного архіву міста Києва) (2011)
Орел Ю. В. - Нововиявлені членські знаки Всеросійських археологічних з’їздів у фондах ЦДІАК України, Сєрих Д. В. (2011)
Легкоступ М. М. - Скарбниця суспільно-політичної історії України (до 20-ї річниці створення ЦДАГО України) (2011)
Леміш Н. О. - Організація архівної справи в Лівобережній Україні XVIII – першої половини ХІХ століття (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: опубліковані документи і матеріали (2011)
Папакін А. Г. - Матеріали до біографії Олександра Осецького (за документами Національного архіву Республіки Білорусь) (2011)
Сухих Л. А. - Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390-річчя Хотинської війни), Страшко В. В. (2011)
Євстаф’єва Т. О. - Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України (2011)
Путова Г. В. - Загибель та вшанування пам’яті Петра Столипіна (за документами ЦДІАК України) (2011)
Власенко С. І. - Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) (2011)
Воробей Р. Б. - З історії державної служби Чернігівської губернії (2011)
Ємельянова Т. О. - Колекція документів з історії радянського партизанського руху (2011)
Мельник Р. І. - Берестяні грамоти ХІІ століття (2011)
Ус О. М. - Досвід архівного зберігання електронних документів та електронних інформаційних ресурсів у Вільній федеральній землі Баварія (ФРН) (2011)
Федорова Л. Д. - Відомий діяч пам’яткоохоронного руху в Україні (до 150-річчя з дня народження Олексія Мердера) (2011)
Прилепішева Ю. А. - Державна архівна служба України вперше підписала Меморандум про співробітництво з громадським об’єднанням пошуковців (2011)
Майстренко А. А. - Виїзний семінар співробітників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у м. Чернігові (2011)
Бездрабко В. В. - Тематичні вектори археографічного щорічника (2011)
Шевчук А. В. - Довідкове джерело для нових досліджень (2011)
Золота осінь Ганни Волкотруб (2011)
Бондаренко Г. В. - Щедрий ювілей Володимира Гики (2011)
Bondar N. Yu. - The influence of the archetype of the way on the formation of the personality in the novel Paper Towns by John Green (2021)
Гайдук С. Є. - Образ голуба та його символічні сенси в поезії Т. Шевченка, Ю. Словацького, Дж. Кітса (2021)
Harmash L. - Multiculturalism and national identity in Kazuo Ishiguro’s novel The Remains of the Day, Tyshchenko T. (2021)
Гулевич Е. В. - Обратный отсчет (современные писатели о творчестве) (2021)
Ляпин Р. С. - Экзистенциал "забота" в "смиренной прозе" А. Платонова (2021)
Пархоменко Е. О. - Трансформація жанру антиутопії під впливом масової культури на матеріалі трилогії Лорен Олівер "Деліріум" (2021)
Ревуцька С. К. - Психологізм та психоаналітична інтерпретація в оповіданнi Марка Вовчка "Маша" (2021)
Тереховська О. В. - Конфлікт обивателів і творців у романі Дж. Фаулза "Колекціонер": проблемно-тематичний аналіз (2021)
Халанская Н. Н. - Синкретизм значений в семантической структуре предложения (2021)
Чередніченко О. А. - Природа сміху у дилогії П. Загребельного "Левине серце" та "Вигнання з раю" (2021)
Колупаєв Ю. Є. - Молекулярні механізми участі сірководню в адаптивних реакціях рослин, Гавва К. М. (2022)
Воробей Н. А. - Використання бульбочкових бактерій як засобу розширення адаптивних можливостей сої в умовах посухи, Пухтаєвич П. П., Коць Т. А., Коць С. Я. (2022)
Kuryata V. G. - Peculiarities of mesostructure and pigment complex formation in leaves of scoto- and photomorphic seedlings of horse beans under the gibberellin and tebuconazole impact, Kuts B. O. (2022)
Омельчук С. В. - Реалізація симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіальних систем, утворених аналітично селекціонованими фунгіцидостійкими штамами бульбочкових бактерій на фоні завчасного протруєння насіння стандак топом, Кириченко О. В., Жемойда А. В. (2022)
Якимчук Р. А. - Поліпшення господарсько-корисних ознак озимої пшениці за дії техногенних мутагенних чинників навколишнього середовища (2022)
Інформація для авторів (2022)
Information for autors (2022)
Список узвичаєних скорочень та позначень (2022)
Кірізій Д. А. - Вплив посухи і високої температури на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність рослин, Стасик О. О. (2022)
Гуляєва Г. Б. - Фiзiолого-бiохiмiчнi змiни рослин сої за впливу фiтопатогенних мiкроорганiзмiв та передпосiвної обробки насiння нанохелатами молiбдену, Токовенко І. П., Гнатюк Т. Т., Богдан М. М., Патика В. П. (2022)
Shevchenko V. V. - Short-term heating causes thylakoid restructuring in pea chloroplasts and modifies spectral properties of pigment-protein complexes, Bondarenko O. Yu., Kornyeyev D. Yu. (2022)
Yukhymuk V. V. - Efficacy of weed control by herbicides diflufenican, metribuzin and carfentrazone when applied in winter wheat crops in autumn, Radchenko M. P., Guralchuk Zh. Z., Morderer Ye. Yu. (2022)
Герц А. І. - Активність фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару, Конончук О. Б., Герц Н. В., Підліснюк В. В., Хоменчук В. О., Пида С. В. (2022)
Інформація для авторів (2022)
Information for autors (2022)
Список узвичаєних скорочень та позначень (2022)
Михальська С. І. - Актуальні напрями сучасних біотехнологій пшениці, Комісаренко А. Г. (2022)
Рогач В. В. - Морфогенез, фотосинтез і продуктивність перцю (Capsicum annuum L.) за впливу регуляторів росту з різними напрямами та механізмами дії, Кірізій Д. А., Кур’ята В. Г., Рогач Т. І. (2022)
Жемойда А. В. - Особливостi формування, функцiонування та ефективнiсть соєво-ризобiальних систем при завчаснiй обробцi насiння фунгiцидами рiзної дiї, Храпова А. В., Омельчук С. В., Береговенко С. К., Комiнарець О. Є. (2022)
Романенко К. О. - Роль амінокислот у регуляції стресостійкості культурних злакових рослин, Бабенко Л. М., Косаківська І. В. (2022)
Доповнення до правил для авторів журналу "Фізіологія рослин і генетика” (2022)
Левенець Т. В. - Кадмієвий стрес у рослин: токсичність та механізми стійкості, Смірнов О. Є., Таран Н. Ю., Михальська Л. М., Швартау В. В. (2022)
Дубровна О. В. - Agrobacterium-опосередкована трансформація перспективних генотипів озимої пшениці за використання гена орнітин-δ-амінотрансферази, Сливка Л. В. (2022)
Санін О. Ю. - Ефективність захисту від фузаріозу та продуктивнiсть пшеницi озимої за впливу композицiй фунгiцидiв з елементами живлення, Маковейчук Т. І., Третяков В. О., Михальська Л. М. (2022)
Базюк С. О. - Ефект додавання рідкого поживного середовища при культивуванні черешні сорту Gisela 5 в умовах in vitro, Кобилецька М. С. (2022)
Михальська Л. М. - Особливості взаємодії інгібіторів сукцинатдегідрогенази з мікроелементами для підвищення продуктивності пшениці озимої, Зозуля О. Л., Швартау В. В. (2022)
Моргун В. - Перші лауреати Національної премії України імені Бориса Патона, Швартау В. (2022)
Пам’яті Анатолія Андрійовича Булаха (2022)
Колупаєв Ю. Є. - Мелатонiн у рослин: участь у сигналiнгу й адаптацiї до абiотичних чинникiв, Тарабан Д. А., Карпець Ю. В., Панченко В. Г. (2022)
Гуральчук Ж. З. - Вплив кліматичних змін на бур'янову рослинність та ефективність дії гербіцидів (2022)
Radchenko M. P. - DNA fragmentation and endonuclease activity under the effect of herbicides acetyl-CoA-carboxylase and acetolactat synthase inhibitors, Gurianov D. S., Morderer Ye. Yu. (2022)
Пономарьова І. Г. - Підвищення фітотоксичної дії гербіциду інгібітора протопорфіриногеноксидази карфентразону та гербіциду класу синтетичних ауксинів 2,4-Д за сумісного застосування з донором NO нітропрусидом натрію, Хандежина М. В., Радченко М. П. (2022)
Тарасюк М. В. - Вплив посухи у фазу цвiтiння на динамiку накопичення та ремобiлiзацiї резервних водорозчинних вуглеводiв у сегментах стебла контрастних за посухостiйкiстю сортiв озимої пшеницi, Стасик О. О. (2022)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості впливу низьких температур на рослини Actinidia arguta, Цандур М. М., Швартау В. В. (2022)
Прядкіна Г. О. - Вплив посухи на фотосинтетичні показники рослин пшениці, Махаринська Н. М., Соколовська-Сергієнко О. Г. (2022)
Рибалка О. І. - Lpa-мутації і біофортифікація голозерного ячменю (Hordeum vulgare L.) за вмістом у зерні мінерального фосфору, Моргун Б. В., Червоніс М. В., Поліщук С. С., Моргун В. В., Топораш І. Г., Троянівська А. В. (2022)
Коць С. Я. - Вмiст метаболiтiв у коренях сої за iнокуляцiї насiння Bradyrhizobium japonicum та обробки фунгiцидними препаратами, Храпова А. В., Караушу О. В. (2022)
Fomina M. O. - Molecular genetic identification of yeast isolate MF22_1, Filipishena O. Ya., Polishchuk L. V. (2022)
Матвєєва Н. А. - Чутливість "бородатих" коренів полину Artemisia tilesii Ledeb. до комплексу сполук, синтезованих Priestia endophytica УКМ B-7515, Дуплій В. П., Хархота М. А., Бриндза Я., Авдєєва Л. В. (2022)
Юхимук В. В. - Ефекти взаємодії аклонiфену та прометрину на посiвах соняшника (2022)
Моргун В. - І. В. Косаківська, В. А. Васюк, Л. В. Войтенко, М. М. Щербатюк "Гормональна система рослин за дії важких металів", Стасик О. (2022)
Зміст тому 54 (2022)
Маковська Н. В. - Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) (2011)
Палієнко М. Г. - Архівна спадщина української еміграції: основні етапи формування (2011)
Клименко Т. А. - Декабристськознавчі студії Митрофана Довнар-Запольського як історіографічне джерело (2011)
Галицька Т. В. - Архівні документи про репресії стосовно українознавців (1920–1930 рр.) (2011)
Лобанова Н. М. - Листування у дорадянських фондах особового походження (за документами Державного архіву Чернігівської області) (2011)
Пасічник Л. М. - Долі українців у контексті польської переселенської політики (за документами Державного архіву Кіровоградської області) (2011)
Сельченкова С. В. - Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої влади (2011)
Гудим В. В. - Із досвіду роботи Державного архіву Полтавської області щодо впровадження системи управління якістю (2011)
Юдіна Л. М. - Читацька конференція як результат дослідницької роботи користувачів документами Національного архівного фонду (2011)
Крижанівський В. М. - Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр. (принципи організації роботи, особовий склад) (2011)
Пиріг Р. Я. - Джерела з історії Української революції 1917–1921 років: матеріали особового походження (2011)
Вовченко В. Б. - Комплекси документів інших осіб – складова біографістики (на прикладі особового архіву Миколи Левитського з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2011)
Кіт В. В. - Організація та методи діяльності молодіжних комуністичних організацій Галичини у 20–30 рр. ХХ століття (за документами ЦДІАЛ України і Державного архіву Львівської області) (2011)
Маргулов А. Х. - Потенціал архівних фондів про життєдіяльність ассирійців України у 20–30-х роках XX століття (2011)
Сукало А. М. - Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович (2011)
Осередчук О. А. - Матеріали преси як джерело з відзначення 250-річчя Львівського університету (2011)
Солонець А. В. - Перший день війни в Києві: події та факти (за офіційними джерелами та щоденниками, листами, спогадами киян) (2011)
Власенко С. І. - Знахідка у фондах ЦДАГО України:Хрещатик у роки нацистської окупації (2011)
Коротенко В. В. - Формулярний список про службу Федора Лизогуба (за документами Державного архіву Полтавської області) (2011)
Нестерчук Д. В. - "Житіє Артема Безвіконного" – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) (2011)
Матющенко С. П. - Участь генерала армії Миколи Ватутіна у звільненні Києва від нацистів (2011)
Левченко Л. Л. - Друга конференція архівів слов’янських держав (2011)
Орел Ю. В. - Міжнародна осіння архівна школа (м. Трієст) (2011)
Волкотруб О. Н. - 21-й міжнародний архівний день (2011)
Кисельова Л. А. - Науково-практичний семінар "Реставрація документів Національного архівного фонду" (2011)
Гаранін О. Я. - Збірник документів про окупаційний режим на Дніпропетровщині (2011)
Маврін О. О. - Відомому українському вченому Павлу Соханю – 85 (2011)
Верезомська І. - Кіберзахист готельних брендів, Бовш Л., Приходько К., Баклан Х. (2022)
Докієнко Л. - Інвестиційна привабливість готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні: фінансові індикатори внутрішніх загроз, Тринчук В. (2022)
Завадинська О. - Дослідження інноваційних рішень для оновлення існуючих бізнес-моделей і сучасних сервісних технологій у ресторанному бізнесі, Ніколайко Г., Огороднік М. (2022)
Неіленко С. - Сучасні підходи до роботизації сервісних процесів в закладах ресторанного господарства, Фогель А., Гуща Є., Олійник О. (2022)
Громик О. - Аналіз сучасного стану кавової індустрії в Україні (2022)
Дейниченко Г. - Підвищення ефективності процесу очищення від луски тушок коропа Cyprinus carpio за рахунок використання ультразвукової обробки, Червоний В., Кононикін В., Гузенко В., Омельченко О. (2022)
Самілик М. - Використання нетрадиційної сировини у технології виробництва йогурту, Демидова Є. (2022)
Горєлков Д. - Розробка експериментальної установки дослідження структурно-механічних властивостей м’ясної сировини та процесу її різання, Дмитревський Д., Сефіханова К., Мироненко В., Гладкова О. (2022)
Рибаченко М. - Якість овочевих супів-пюре з використанням білкововмісної сировини, Березова Г., Польовик В., Корецька І. (2022)
Denysenko Y. O. - Ensuring accurate characteristics of the pipe-piston installation, Pop G. M., Sushko V. V., Korniienko A. O., Husar I. (2022)
Majewski A. - Flow management of first-time orders: A dental office case study, Merkisz-Guranowska A., Czarnota K. (2022)
Javanbakht T. - Analysis of nanoparticles characteristics with TOPSIS for their manufacture optimization (2022)
Okwesileze I. A. - Carburization-based optimization of AISI 8620 steel using rice husks and charcoal as carburizers, Okafor O. C., Atanmo P. N., Ekengwu I. E., Uyaelumuo E. I. (2022)
Verbovyi A. - Rotor dynamics of turbocompressor based on the finite element analysis and parameter identification approach, Khomenko V., Neamtu C., Pavlenko V., Simonovskiy V., Pavlenko I. (2022)
Mbah O. M. - Extreme gradient boosting: A machine learning technique for daily global solar radiation forecasting on tilted surfaces, Madueke C. I., Umunakwe R., Agba M. N. (2022)
Javanbakht T. - Optimization of machine learning algorithms for proteomic analysis using TOPSIS, Chakravorty S. (2022)
Zahorulko A. - Numerical simulation of 2-way FSI problem of face packing seal: Impact of parameters change, Peczkis G., Sapozhnykov Y. (2022)
Suprunenko M. K. - Information-extreme machine learning of wrist prosthesis control system based on the sparse training matrix, Zborshchyk O. P., Sokolov O. (2022)
Salahudeen N. - Isotherm study of crystal violet on activated carbon synthesized from millet stover, Abubakar M. (2022)
Huliienko S. V. - Simulation of reverse osmosis process: Novel approaches and development trends, Korniyenko Y. , Muzyka S. M., Holubka K. (2022)
Serdiuk V. - Regeneration of chromate galvanic solutions in membrane electrochemical devices, Sklabinskyi V., Bolshanina S., Ochowiak M., Radchenko A., Babenko O., Kharchenko Y. (2022)
Mbah O. M. - Machine learning approach for solar irradiance estimation on tilted surfaces in comparison with sky models prediction, Madueke C. I., Umunakwe R., Okafor C. O. (2022)
Chernysh Y. - Electro-fermentation for biopolymers production: Trends determination with bioinformatics data analysis, Bataltsev Y., Shen X.-J., Bohdanovych O., Yakhnenko O. (2022)
Ablieieva I. Yu. - Decontamination of oil-polluted soils: Power of electronic bioinformatic databases, Plyatsuk L. D., Liu T., Berezhna I. O., Yanchenko I. O. (2022)
Волошкіна О. С. - Вплив воєнних дій на процес утворення кислотних опадів, Гончаренко А. В. (2022)
Shamanskyi S. - Analysis of concentrations of biogenic compounds discharged into water bodies with municipal wastewater, Pavliukh L., Horbachova O., Repeta V. (2022)
Mitryasova O. - Prognosis models of nitrates and orthophosphates content in surface waters, Shybanova A., Dzhumelia E. (2022)
Тихенко О. М. - Аналіз аеротехногенного забруднення міста Вінниця з використанням методів фітоіндикації, Матвєєва І. В., Гроза В. А. (2022)
Сатін І. В. - Огляд технологій збирання, перевезення, відновлення та видалення твердих побутових відходів, Романова Т. І., Панченко О. С. (2022)
Ganiyeva S. A. - Influence of climate change and enlargement of irrigated soils on qualitative indicators of river water, Danziyev R. M., Gurbanov E. A., Gurbanova Z. R. (2022)
Сатін І. В. - Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів для населених пунктів Гірської сільської об’єднаної територіальної громади, Хитрук С. В., Панченко О. С. (2022)
Довгий С. О. - Інформаційні технології елементів архітектури управління ІТ-інфраструктурою, Копійка О. В., Козлов О. С. (2022)
Мандрик О. М. - Дослідження гідродинамічних параметрів самодіючого шлюзу для запобігання паводковим розливам, Михайлюк Р. Й., Артим В. І., Михайлюк В. В. (2022)
Ващенко В. М. - Критерії термохімічних умов парогазових вибухів у динамічних режимах аварій на ядерних енергоблоках із реакторами ВВЕР, Скалозубов В. І., Кордуба І. Б., Жукова О. Г., Косенко С. І. (2022)
Зорін Д. О. - Геоінформаційна система екологічної безпеки природного заповідника "Ґорґани" в Українських Карпатах (2022)
Василик Н. М. - Управління якістю надання транспортних послуг спецтехнікою на основі креативних підходів, Корецька Н. І. (2021)
Вахновська Н.А. - Податкове адміністрування: регіональний аспект (2021)
Галазюк Н. М. - Вплив ТНК на формування конкурентного середовища країн світу, Кулина О. (2021)
Дзюбинська О. В. - Імпорт відходів в Україні: проблема чи перспективи, Дзюбинський А. В., Голодюк Г. І. (2021)
Zabedyuk M. - Psychological aspects of consulting (2021)
Зелінська О. М. - Організаційно-економічні основи функціонування світового ринку зерна, Іванішів В. (2021)
Зубко Т. Л. - Інструменти інноваційного розвитку торговельного підприємства (2021)
Ковальська Л. Л. - Механізм забезпечення розвитку підприємництва регіону в сфері торгівлі (2021)
Корецька Н. І. - Роль транснаціональних корпорацій в процесах глобалізації світової економіки (2021)
Кощій О. В. - Управління логістичними витратами на підприємстві (2021)
Кривов’язюк І. В. - Міжнародні стратегічні альянси в ІТ-бізнесі: регіональний аспект (2021)
Куцай Н. С. - Управління конфліктами на підприємстві (2021)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні аспекти забезпечення якості продукції та послуг індустрії гостинності, Чепурда Л. М. (2021)
Морохова В. О. - Маркетинг інновацій як комплексний інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкурентного середовища, Бойко О. В., Лорві І. Ф. (2021)
Оксенюк К. І. - Підвищення ефективності логістичних процесів шляхом використання інформаційних технологій, Нікітін Т. О. (2021)
Рудь Н. Т. - Розробка методики діагностики інноваційної системи регіонів України (2021)
Savosh L. V. - Features of application of the project management in the field of the higher education, Pavliuk L. V., Kravchuk O. Ya. (2021)
Сільвестрова О. Ю. - Глобальні ризики як виклики сучасній соціальній роботі, Майборода О. Л., Жук О. М. (2021)
Смаль Б. А. - Регіональні аспекти розвитку конкурентних переваг індустрії гостинності (2021)
Смолич Д. В. - Культура та етика керівника в управлінні організацією (2021)
Стрижеус Л. В. - Теоретико-методичні засади підвищення ефективності менеджменту персоналу організації, Тендюк А. О., Марчук Ю. С. (2021)
Талавиря М. П. - Продовольча безпека в умовах сучасних економічних викликів, Костюк Т. О. (2021)
Ткачук І. М. - Актуальні питання побудови внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (2021)
Фесіна Ю. Г. - Креативний потенціал регіонального розвитку (2021)
Чмут А. В. - Стан та тенденції розвитку ринку праці Херсонської області (2021)
Шматковська Т. О. - Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки, Дзямулич М. І. (2021)
Шубала І. В. - Аналіз та оцінка закономірностей зміни показника робочої сили у регіоні, Мисковець О. І. (2021)
Шубалий О. М. - Оцінка фінансового забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону за рахунок коштів зведених місцевих бюджетів, Гриник І. С. (2021)
Vavdiiuk N. - Banking management of lending of the national economy, Koretska N. (2022)
Василик Н. М. - Підходи до діагностики професійного вигорання менеджерів (2022)
Войтович С. Я. - Маркетингові дослідження впливу демографічних чинників на поведінку споживачів освітніх послуг, Букало Н. А. (2022)
Войтович С. Я. - Формування стратегічних пріоритетів маркетингової діяльності підприємства на ринку на основі опитування споживачів, Ковальчук О. В. (2022)
Галазюк Н. М. - Роль держави у стимулюванні міжнародної інвестиційної співпраці (2022)
Герцег В. А. - Перспективи інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій (2022)
Дзямулич М. І. - Концептуальні засади формування соціальної економіки в Україні, Урбан О. А. (2022)
Дорош В. Ю. - Моніторинг дотаційності територіальних громад Волинської області, Гресик Я. В. (2022)
Zabediuk M. - Main aspects of forming the financial potential of ukrainian enterprises (2022)
Завадська О. М. - Хеджування цінових ризиків на біржовому ринку, Оксенюк К. І. (2022)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінка соціальної інфраструктури сільських територій (2022)
Ковальчук О. В. - Стратегії інтернет-маркетингу, Лорві І. Ф., Бойко О. В. (2022)
Косінський П. М. - Особливості організації бізнесу у сфері виробництва біопалива у контексті забезпечення сталого розвитку держави, Гордійчук А. І. (2022)
Косінський П. М. - Аналіз обсягів виробництва зернових культур у Волинській області та прогнози щодо подальшої перспективи їх поглибленої переробки у контексті сталого розвитку, Косінська К. М. (2022)
Кощій О. В. - Управління операційною діяльністю організації для забезпечення її конкурентоспроможності (2022)
Кривов’язюк І. В. - Перспективи зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання України та Нідерландів, Шульга М. С. (2022)
Kuzmak O. - Financial security of households in the conditions of change, Kuzmak O., Molinska Y. (2022)
Куцай Н. С. - Особливості прийняття управлінських рішень в конфліктних ситуаціях (2022)
Куцай Н. С. - Державна політика як інструмент інноваційного розвитку (2022)
Матвійчук Л. Ю. - Перспективи розвитку індустрії гостинності регіонів України в сучасних умовах, Смочко Н. М., Ільїна О. В. (2022)
Мишко О. А. - Фінансові інструменти стимулювання розвитку підприємництва в Україні (2022)
Nikolaieva A. - Features of assessing the credit capacity of building complex enterprises, Pyrih S. (2022)
Оксенюк К. І. - Крос-докінг як метод підвищення ланцюга поставок (2022)
Павлюк Л. В. - Поняття та значення бізнес-планування для сучасних підприємств, Савош Л. В. (2022)
Подзізей О. О. - Фінансові аспекти функціонування ОТГ в Україні, Мостовенко Н. А. (2022)
Потьомкіна О. В. - Трансформація системи управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки, Гордійчук А. І. (2022)
Рудь Н. Т. - Інноваційний розвиток регіону: управління людським капіталом (2022)
Смолич Д. В. - Сутність поняття бренд-менеджмент та його роль в діяльності організацій (2022)
Тендюк А. О. - Методичні підходи до оцінки бізнес-процесів, Стрижеус Л. В., Бондарович Ю. Ю. (2022)
Фесіна Ю. Г. - Креативний потенціал аграрного підприємництва: теоретичний аспект, Кравчук П. Я. (2022)
Шубала І. В. - Тенденції і наслідки мобільності робочої сили для економіки регіону (2022)
Шубалий О. М. - Оцінка соціальної відповідальності регіону за соціо-еколого-економічними критеріями (2022)
Шубалий О. М. - Стимулювання реалізації соціально орієнтованих цілей сталого розвитку у північно-західному регіоні за рахунок бюджетних коштів, Гриник І. С. (2022)
Алюшина Н. О. - Розвиток Інституту Державної Служби в умовах карантину та воєнного стану (2022)
Борщевський В. В. - Інституційно-організаційні чинники та морально-етичні аспекти еволюції державного сектору в Україні, Чех М. М., Матвєєв Є. Е. (2022)
Гарасим П. М. - Структурно-динамічні зміни та стратегія розвитку об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізаційних процесів, Гринишин Г. М., Березовська Н. І. (2022)
Голош Н. К. - Управління земельними ресурсами як гарантія розвитку територіальних громад (2022)
Курносенко Л. В. - Механізм реформування системи охорони здоров'я Китайської Народної Республіки (2022)
Романюк О. Ф. - Нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства в органах публічної влади (2022)
Сухаренко В. В. - Стан та особливості ресурсного забезпечення санаторно-курортної галузі України в контексті реформи охорони здоров'я (2022)
Бліщук К. М. - Особливості управління публічними фінансами у воєнний період (2022)
Дорошкевич К. О. - Використання досвіду ЄС у застосуванні маркетингових інструментів при торгівлі продуктами харчування, Теличко Х. О. (2022)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінювання розвиненості управлінських компетентностей через призму результативності діяльності організації, Миляник Р. В. (2022)
Покорчак С. А. - Тенденції і фактори формування та використання доходів страхової компанії, Смірнова Т. О. (2022)
Габрин П. В. - Деякі аспекти формування особливостей управлінської культури у ромів: на прикладі Закарпатської області України, Токар М. Ю. (2022)
Gao Yu. - International non-governmental organization "Cultural and Research Center of Ukraine and China "Lanhua" and the "One Belt – One Road" initiative, Gorbova K. V., Yaremchuk I. V. (2022)
Древаль В. Ю. - Парламентські слухання як важливий ресурс забезпечення взаємозв'язків органів публічної влади та громадськості у складних умовах сьогодення (2022)
Зуєв М. І. - Сутність та значення публічних механізмів розвитку інноваційної екосистеми України (2022)
Kolisnichenko N. M. - The ways to use outsourcing instruments in health management of Ukraine, Sakhanienko S. E. (2022)
Матвіїшин Є. Г. - Використання територіальними громадами Львівської області фінансових ресурсів на заходи з охорони довкілля, Дубровська М. М. (2022)
Наконечний О. С. - Визначення профілю компетенцій посадових осіб органів місцевого самоврядування для забезпечення ефективності їх професійного навчання (2022)
Федець А. В. - Основні напрями вдосконалення професійного навчання працівників підрозділів інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в Україні (2022)
Калашник Н. С. - Забезпечення цілей сталого розвитку в Україні: концептуальні перетворення сприйняття в умовах воєнного стану (2022)
Малачинська М. Й. - Зміни у підходах та методології дослідження державного регулювання системи перинатальної допомоги в умовах війни (2022)
Малиновський Ю. В. - Обґрунтування кадрового забезпечення в органах місцевого самоврядування, Карий О. І. (2022)
Sakhanіenko S. E. - The experiments in the public sphere: towards the problem of determining effectiveness, success and efficiency, Kolisnichenko N. M. (2022)
Ангелко І. В. - Фіскальні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2022)
Духневич О. В. - Особливості проведення контролю за здійсненням публічних закупівель (2022)
Зуєв М. І. - Види та складові публічних механізмів розвитку інноваційної екосистеми (2022)
Матвіїшин Є. Г. - Прогнозування впливу російської військової агресії на обсяги виробництва та експорту української аграрної продукції, Гаврюшина М. Є. (2022)
Шпак Н. О. - Сутність та класифікація тактичних інструментів економічного розвитку підприємств в умовах євроінтеграції, Дорошкевич К. О., Ковток Г. І. (2022)
Куперштейн Л. М. - Аналіз проблем безпеки пірингових мереж, Кренцін М. Д., Дудатьєв А. В., Каплун В. А. (2022)
Лужецький В. А. - Спеціалізований процесор для ущільнення даних, Савицька Л. А., Каплун В. А. (2022)
Мельник А. М. - Онтологія як програмна надбудова до системи для математичного моделювання на основі інтервальних даних (2022)
Осієвський С. В. - Синтез системи керування алофонними базами даних для організації взаємодії оператора автоматизованих систем керування повітряним рухом (АС КПР) з комплексом засобів автоматизації (КЗА), Несміян О. Ю. (2022)
Романюк О. Н. - Розробка моделі відбивної зданості поверхні з використанням поліномів Чебишева, Романюк О. В., Котлик С. В., Снігур А. В., Коваль Л. Г. (2022)
Солоний М. А. - Перспективи нейромережевого підходу для задачі відтворення пошкоджених паперів, Яровий А. А., Іванчук Я. В., Озеранский В. С. (2022)
Чистов В. І. - Аналіз методів стеганографічної передачі даних в інформаційних телекомунікаційних мережах, Васюта К. С. (2022)
Азаров О. Д. - Високолінійна система аналог-код-аналог з ваговою надлишковістю на базі перетворювачів струмів, Фігас А. С. (2022)
Каліновський Д. О. - Аналіз методів та моделей прийняття рішення з використанням категорій та способів врахування вхідної інформації, Осієвський С. В. (2022)
Мартинюк Т. Б. - Синтез пристрою керування на базі R-автомата для асоціативного процесора, Круківський Б. І., Богомолов С. В., Кузіна А. О. (2022)
Tokova O. V. - Computer Systems of Thermal Analysis for Monitoring of Foundry and Metallurgical Processes, Doroshenko V. S., Yanchenko O. B. (2022)
Бісікало О. В. - Pастосування інтерполяції кубічними сплайнами в інтелектуальній інформаційній системі прогнозування фазової стабільності твердих розчинів, Квєтний Р. Н., Кудрик О. В., Олексій Ю. А. (2022)
Дивак М. П. - Метод структурної ідентифікації нелінійних інтервальних моделей статичних об’єктів, Манжула В. І., Мельник А. М., Пукас А. В. (2022)
Добранюк Ю. В. - Застосування СКМ maple для побудови 3D графіків в задачах обчислення об’єму фігур, Михалевич В. М., Коломієць А. А., Козак О. М. (2022)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Математичний опис операції нерівнозначності в логіко-часовому середовищі, Прозор О. П., Хом’юк В. В., Бондаренко І. О. (2022)
Завальнюк Є. К. - Розробка модифікованої моделі шліка для визначення спекулярної складової кольору, Романюк О. Н., Войтко В. В., Романюк О. В., Снігур А. В. (2022)
Концевой А. О. - Моделі глибокого навчання для вирішення задачі класифікації текстової інформації, Бісікало О. В. (2022)
Маліновський В. І. - Аналіз загроз безпеки мікроконтролерів, Куперштейн Л. М. (2022)
Сілагін О. В. - Покращення інформаційної технології управління криптовалютними активами, Арсенюк І. Р., Месюра В. І., Кукунін С. В. (2022)
Ставицький П. В. - Аналіз інструментів метапрограмування в мовах програмування загального призначення, Войтко В. В., Романюк О. Н. (2022)
Ткачик Д. А. - Аналіз емоційного забарвлення тексту для прогнозування даних на фінансових ринках, Квєтний Р. Н. (2022)
Христинець Н. А. - Реалізація багатопоточності на архітектурі мультимедійних процесорів Nexperia (2022)
Гришин Д. І. - Розробка математичної моделі оптимального виробництва та розвитку виробничих систем з декомпозицією планового процесу розвитку на інтервали, Боровська Т. М. (2022)
Кирилащук С. А. - Числове моделювання як одна із складових фундаментальної математичної підготовки інженерів, Бондаренко З. В., Клочко В. І., Кирилащук Т. Г. (2022)
Щитов Д. М. - Аутсорсинг IT-послуг в Україні, Мормуль М. Ф., Щитов О. М., Романчук Л. А., Чупiлко Т. А. (2022)
Kaya K. - Evaluation of repeated sprint test protocols used in soccer with a global positioning system, Gürol B. (2022)
Hacıcaferoğlu S. - Investigation of communication skills perceived by students from instructors (2022)
Subak E. - Association between body composition, physical activity level and Illinois agility test performance in young males and females, Kaya K., Viga Ş. O., Ocak M. H., Ağaoğlu C., Bekiroğlu A. (2022)
Kaya S. - Effects of triphasic training model combined with two different cluster sets on vertical jump and reactive strength index, Pınar S. (2022)
Öz N. D. - Investigation of the relationship between university students’ mobile gaming motivations and loneliness levels., Üstün F. (2022)
Information for Authors (2022)
Podrihalo O. - Priority scientific areas in sports dances research: the analysis of the scientific resources of Web of Science Core Collection, Xiaohong G., Mulyk V., Podrigalo L., Galashko M., Sokol K., Jagiello W. (2022)
Jalowska P. - Physical fitness of students based on a test used to assess the physical fitness of soldiers of the National Reserve Forces, Prokopczyk A. (2022)
Ersöz M. - Accentuated eccentric load training: traditional set versus cluster set, Pınar S., Kaya S. (2022)
İslam A. - The effect of athletic mental energy on wrestlers’ sports courage and attitudes toward wrestling (2022)
Ivanyshyn I. - The functional state of students depending on the ethno-territorial factor, Vypasniak I., Iermakov S., Yermakova T., Lutskyi V., Huzak O., Cieślicka M., Jagiello M. (2022)
Information for Authors (2022)
Demirtaş B. - The effect of three different sets method used in resistance training on hypertrophy and maximal strength changes, Çetin O., Çakır E., Beyleroğlu M. (2022)
Deliceoğlu G. - Comparison of Physical Performance Profiles in Freestyle and Greco-Romen Wrestlers, Tortu E., Kaya S. (2022)
Türkmen M. - Investigation of Different Training Methods Integrated into Soccer Training on Body Composition and Athletic Performance, Genç H., Ciğerci A. E. (2022)
Lobo J. - Virtual Physical Education: Google Meet as an alternative platform for learning skill-based concepts (2022)
Farkash E. - The effect of using the two competitive teaching styles and stations on learning some basic football skills for physical education students, Zayed W., Bali N. (2022)
Manolachi V. - Theoretical and applied perspectives of the kinesiology discipline in the field of physical education and sports science, Potop V., Chernozub A., Khudyi O., Delipovici I., Eshtayev S., Mihailescu L. E. (2022)
Nowak S. B. - Evaluation of a body height and weight harmony among university students, Zanevskyy I. P. (2022)
Information for Authors (2022)
Архіви України-2005: "Великий перелом"? Текст доповіді Голови Держкомархіву України (2006)
Купчинський О. - Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд) (2006)
Литвинова Т. - Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії (2006)
Горовий В. - Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення (2006)
Новохатський К. - Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні (2006)
Гернович Т. - Проблема архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) (2006)
Рудюк В. - Адаптація класифікації електронних ділових документів для використання в мережі Інтернет (2006)
Крячок М. - З епістолярію Гната Хоткевича (2006)
Старовойтенко І. - "Історія України-Русі" М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького (2006)
Чорна Л. - Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919) (2006)
Слюдикова Т. - Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича (2006)
Ткаченко В. - Документи ЦДАВО України з історії становлення українського кінематографа (2006)
Барановська Н. - Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи (2006)
Алєксєєва-Процюк Д. - Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939-1953 рр. (2006)
Яременко В. - Склад та організація персоналу Головної робочої групи України Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в 1942-1943 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) (2006)
Себта Т. - Українiка в Берлiнськiй державнiй бiблiотецi Пруcської культурної спадщини та Федеральному архiвi в Берлiнi (2006)
39-та Міжнародна конференція Круглого столу архівів (2006)
Рекомендації Ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC) (2006)
Боряк Г. - Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам (2006)
Виборча документація: давня проблема (2006)
Львівські архіви, 1946 р.: "Червоноармійці курсів військових кухарів... викрали частину документальних матеріалів і майно облдержархіву" (2006)
"...Площадь 2-го этажа… Горсовет отобрал у архива" (2006)
Гісцова Л. - Харківський історичний архів: 1880-1943 (2006)
Папакін Г. - Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. (2006)
Безручко О. - Незнаний лист Олександра Довженка до Станіслава Косіора (2006)
Бездрабко В. - Збагачення генеалогії досліджень "невідомого нам ХІХ століття" (2006)
Мєшков Д. - Конфіскація та повернення німецьких архівів (2006)
Іщук А. - Презентація архівного фонду Соціалістичної партії в ЦДАГО України (2006)
Пам'яті Омеляна Пріцака (2006)
Пам'яті Валерія Волковинського (2006)
Пам'яті Надії Світличної (2006)
Ірена Ядвіґа Сулковська-Курась (2006)
Пам'яті вчителя - Миколи Ковальського (2006)
Відомості про авторів (2006)
Онищенко В. П. - Людський і соціальний капітал України в період її післявоєнного відновлення (2023)
Радіонов Ю. Д. - Управління фінансовими ресурсами держави в умовах воєнного стану (2023)
Заблодська І. В. - Економіко-правовий аспект оцінювання результативності й ефективності розбудови функціональних типів територій України, Рогозян Ю. С. (2023)
Літинська В. А. - Особливості соціальної політики в умовах воєнного стану (2023)
Мокій А. І. - Трансформаційні процеси в Україні в повоєнний період: міждисциплінарні оцінки, Небрат В. В., Король М. М., Флейчук М. І. (2023)
Редакційна політика та етика (2023)
Кістерський Л. Л. - Стратегічні принципи повоєнного відновлення України (2023)
Новікова О. Ф. - Оцінювання розбалансованості трудової сфери в умовах воєнного стану і можливості її подолання, Шамілева Л. Л., Хандій О. О. (2023)
Fareniuk Y. - Principles of effective planning of advertising activity in the 21st century, Chornous G. (2023)
Близнюк В. В. - Підвищення трудової мобільності як фактор розвитку людського капіталу, Яценко Л. Д. (2023)
Шевченко Г. М. - Екосистемні активи територіальних громад: основи та інституціоналізація оцінювання (2023)
Редакційна політика та етика (2023)
Антошків А. - Феномен дивергентного мислення у психології, Чернець Б. (2021)
Бережний В. - Теоретична модель професійної компетентності фахівця соціономічного профілю (2021)
Вдовіченко О. - Спортивний перфекціонізм: концептуалізація феномену, Коломійцев Г., Поденко А. (2021)
Грішин Е. - Резилієнтність особистості: сутність феномену, психодіагностика та засоби розвитку (2021)
Поєзднік О. - Теоретична модель професійної компетентності економіста (2021)
Вєтрова Н. - Специфіка мотиваційної спрямованості особистості студентського віку на підприємницьку діяльність (2021)
Кочарян І. - Емоційні чинники креативності підлітків, Пуханова Ю. (2021)
Панок В. - Оцінка рівня насильства у закладі освіти очима учасників: результати емпіричного дослідження, Лунченко Н., Сосновенко Н., Панок І. (2021)
Шафранський В. - Предиктори розвитку творчих спроможностей майбутніх фахівців (2021)
Найчук В. - Психодіагностика естетичного інтелекту особистості, Фоменко К., Кузнецов О. (2021)
Панасенко Е. - Колаборація теорії та практики у рамках підготовки майбутніх психологів до роботи в інклюзивній освіті, Березка С., Лічман В. (2021)
Приходько І. - Профілактика та контроль бойового стресу у військовослужбовців: систематизація досліджень (2021)
Шандрук С. - Психодіагностика мотивації вибору професії та задоволення базових потреб у роботі дизайнера, Демків В. (2021)
Harmash L. - Fyodor Sologub's poetry and french symbolism (2022)
Гусенко К. В. - "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської. Містичний постмодернізм і проблема Іншого (2022)
Дроздовський Д. І. - Науково-концептуальні засади створення "The Routledge Companion to Twenty-First Century Literary Fiction" (2022)
Колеснікова І. А. - Числівник як елітний компонент комунікації у сучасному професійному інформаційному просторі (2022)
Lysanets Yu. - The motifs of epidemic and pandemic in the literary and medical discourse of the U.S. prose, Bieliaieva O., Rozhenko I. (2022)
Ляпін Р. С. - Буття, що падає в "світ": А. Платонов та М. Хвильовий у контексті філософії М. Хайдеггера (2022)
Лях Т. О. - Образ жінки в українській новелі кінця ХІХ – початку ХХ століть: поетика, художня антропологія (2022)
Skorobohatova O. - Paradigmatic system of lexical units (based on poetic text analysis), Stepanchenko I., Orobinska M. (2022)
Терехова І. - Інфернальний образ літавця (перелесника) в українській романтичній прозі (2022)
Bondar N. Yu. - The transformation of archetypes of the child and home in the novel Nutshell by Ian Mcewan (2022)
Лук'янова О. С. - Трилогія "Метелики на шпильках" Ірини Вільде як Bildungsroman (2022)
Коломієць І. А. - Конфліктний вимір реалізації образу митця 1920-х в оповіданні "Твердий матеріал" О. Копиленка (2022)
Лисанець Ю. В. - Засоби актуалізації читацької рецепції в експресіоністичному контрдискурсі, Бєляєва О. М., Ефендієва С. М. (2022)
Міхта К. В. - Художнє моделювання образу митця в романі Любка Дереша "Там, де вітер" (2022)
Pavlenko O. - The notion of the unspoken in Volodymyr Mytrofanov's literary translations (2022)
Pshenychna M. - Specifics of the narrative in the novel by J. M. Coetzee "The Master of Petersburg” (2022)
Штолько М. А. - Особливості відображення жіночого світовідчуття в українській ліриці: на матеріалі публікацій у журналі "Вітчизна" (2000–2005) (2022)
Разуменко І. В. - Зіткнення особистості з навколишнім світом у романі Л. Гунеля "Бог завжди подорожує інкогніто" (2022)
Гармаш Л. В. - Мовна травма в сучасному українському дискурсі: досвід війни, Ілеа Л. Т. (2022)
Нестеренко Н. П. - Рецепція філософських ідей Г. Сковороди у творчості П. Загребельного (2022)
Antonovych M. - Peculiarities of interdependence of radicals of narcissical regulation and types of personality of drug abuse personality (2020)
Diab N. - Empirical analysis of the content of the concept of "the value of own life" an empirical analysis of the content of the concept "the value of own life" (based on the results of a psycholinguistic experiment) (2020)
Kramchenkova V. - Professional wellbeing in connection with impairments of emotional regulation and perceptions of everyday stress among defectologists, Zhukova L. (2020)
Kuznetsov M. - The system of psychological predictors of persistence of successful and unsuccessful students in educational activities, Halata O., Diomidova N., Zhvania T., Dovzhenko O. (2020)
Obukhova N. - The influence academic self-regulation of students on the way of overcoming negative situations (2020)
Savrasov N. - Psychological dynamics of figurative creativity of the future teacher of the humanities, Kyselov K. (2020)
Хомуленко Т. - Психологічні особливості тілесного Я жінок, хворих на рак репродуктивної системи, Кислова І., Лесніченко Н. (2020)
Кузьміна В. - Розвиток емпатії у студентів психологічного профілю в групах активного соціально психологічного навчання (АСПН), Гульбс О., Діхтяренко С. (2020)
Лазаревська О. - Психологічні фактори впливу арт-терапії на процес розвитку дітей (2020)
Нікітчук У. - Досвід застосування дизайн-мислення для покращення емоційного благополуччя студентів, Стасюк В., Любомирський В., Артерчук К. (2020)
Фоменко К. - Психологічна Т-гра "Креативність", Большакова А. (2020)
Антошків А. - Комунікативна креативність особистості: психологічний зміст та детермінанти розвитку, Колісник М. (2021)
Грішин Е. - Складна життєва ситуація як передумова формування резильєнтності особистості (2021)
Бережний В. - Специфіка саморегуляції навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців соціономічного профілю (2021)
Bohush O. - Determination of the state of formation of critical thinking among cadets of higher military educational institutions (2021)
Жукова Л. - Особливості психологічного благополуччя фахівців психолого-педагогічного профілю в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Зозуль Т. - Формування індивідуального еротичного коду особистості в контексті сучасних медіа-дискурсів: результати кластерного аналізу (2021)
Кузнецов М. - Екзистенційні чинники цінності власного життя у студентів, Діаб Н., Татієвська М. (2021)
Кузнецов О. - Релігійні копінг-стратегії як фактор осмисленості життя та психологічного благополуччя майбутніх психологів, Шайхлісламов З. (2021)
Лукова С. - Саморегуляція спортивної діяльності підлітків, Коломійцев Г. (2021)
Лунченко Н. - Психолінгвістичне значення концепту "безпека" (2021)
Nadyon V. - Self-regulation depending on hubristic motivation and level of aspiration in schoolchildren (2021)
Найчук В. - Особливості естетичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку, Скрипнік Н. (2021)
Панок І. - Ціннісно-смислові кореляти життєвих завдань особистості у студентському віці (2021)
Шандрук С. - Креативний потенціал як чинник психологічного благополуччя студентів, Чернець Б. (2021)
Бочелюк В. - Особливості організації психокорекційної роботи з аутичними дітьми: зарубіжний досвід, Панов М. (2021)
Діомідова Н. - Ефективність МАК "Подолання" у розвитку стресоствйкості особистості (2021)
Поєзднік О. - Феномен соціальної креативності у психології: концептуалізація поняття і методи психодіагностики (2021)
Фоменко К. І. - Психодіагностика селфі-залежності як заміщення психологічного дефіциту, Дереповська М. О. (2021)
Хомуленко Т. - Адаптація методики CSC (COVID stress scale) для дослідження стресу, викликаного пандемією COVID-19, Кислова І., Запорожець Ю. (2021)
Garcia M. A. - Predictors of young adults' movement capability in physical activity (2022)
Hernani M. R. A. - Students' physical well-being in physical education distance learning, Monzolin M. M. B., Jordan S. M. L., Monzolin C. A. C. (2022)
Çar B. - Healthy eating and exercise relationship in female footballers, Kurtoğlu A., Başkaya G. (2022)
Böge V. - Muscle fatique and muscle damage in strength training, Patlar S. (2022)
Öner S. - Effects of high intensity interval training on trace minerals and physiological parameters in tennis players, Yasul Y. (2022)
Ivanyshyn I. - The level of students' physical development depending on the ethno-territorial variability of morpho-functional features, Vypasniak I., Iermakov S., Jagiello W., Yermakova T., Lutskyi V., Vintoniak O., Kriventsova I. (2022)
Information for Authors (2022)
Гаврилюк В. А. - Вплив субстратів на основі ферментованих добрив на розвиток квітково-декоративних рослин, Бортнік Т. П., Ковальчук Н. С., Гаврилюк С. В., Мелимука Р. Я. (2022)
Гаджиева С. Р. - Роль наночастиц TiO2В очистке сточных вод, Кадырова Э. М., Рустамова У. Н., Герасимов Е. Г. (2022)
Гриб Й. В. - Гідротехнічні та іхтіоекологічні засади функціонування Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу, Шинкарук Л. А., Куньчик Т. М. (2022)
Залеський І. І. - Зміни екологічного стану річкових вод Рівненського Полісся, Майборода Х. А. (2022)
Клименко В. О. - Формування механізмів та інструментарію забезпечення екологічної безпеки при видобутку бурштину (2022)
Клименко М. О. - Вибір індикаторів моніторингу якості поверхневих вод річки Прип'ять, Мошинський В. С., Бєдункова О. О., Статник І. І. (2022)
Миронець М. А. - Аналіз проблем використання недеревних ресурсів лісу, Ціпан Ю. Р., Грицюк І. І., Семенюк М. В. (2022)
Прищепа А. М. - Система діагностики екологічної безпеки агросфери, Варжель О. В. (2022)
Швець О. - Актуальні наукові проблеми сучасного ґрунтознавства (2022)
Фурманець О. А. - Продуктивність жита озимого на дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся за різних доз основного удобрення (2022)
Пашкевич М. С. - Обгрунтування впливу суб’єктивних оцінок стейкхолдерів на вибір проєкту сталого розвитку підприємства, Пістунов І. М., Лі Гуаньнань (2022)
Краєвська А. С. - Логістичні моделі оптимізації процесу забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, Безсмертна О. В., Шварц І. В. (2022)
Гринько Т. В. - Науково-методичний підхід до формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства, Гвініашвілі Т. З., Романова Л. П. (2022)
Шиманська О. П. - Визначення ринкової моделі вітчизняного депозитного ринку: аналіз концентрації, Городецький М. І. (2022)
Прицюк Л. А. - Вплив облікової ставки НБУ на банківські депозити в умовах війни (2022)
Бойко Р. В. - Трейд-маркетинг як інструмент рекламного менеджменту та управління лояльністю споживачів, Андрушкевич З. М. (2022)
Думанська І. Ю. - NCTS як імплементація європейської діджитал-практики спільного транзиту в Україні, Cпівак А. Ю. (2022)
Mantur-Chubata O. - Employee development as an integral component of personnel management strategy, Shelest Ie., Danilkova A., Zelena M. (2022)
Остапчук О. В. - Моделювання системи збалансованих критеріїв управління бізнес-процесами, Кравчик Ю. В. (2022)
Панченко В. А. - Проблематика інституційного середовища державної політики управління конкурентоспроможністю підприємницького сектора економіки України (2022)
Єпіфанова І. Ю. - Теоретико-методичні аспекти управління основними засобами будівельних підприємств, Ткачук Л. М., Беркатюк Ю. О. (2022)
Котельникова Ю. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації (2022)
Matiichuk L. - Structure and functioning system of the fuel and energy complex of Ukraine (2022)
Бушовська Л. Б. - Формування механізму управління експортно-імпортними операціями в системі забезпечення економічної безпеки підприємств, Поплавська О. В., Ядуха С. Й. (2022)
Юрчишена Л. В. - Вплив показників масштабу на фінансову стійкість університету: методичний та практичний аспект (2022)
Лопатовський В. Г. - Стратегічні орієнтири підвищення ефективності експортно-імпортних операцій в системі забезпечення економічної безпеки підприємств, Новіцький О. В. (2022)
Вітюк А. В. - Інтегральне оцінювання фінансової складової економічної безпеки машинобудівних підприємств, Куран О. В. (2022)
Закрижевська І. В. - Методичний підхід до формування маркетингової стратегії просування продукції на нові ринки, Каткова Т. І., Карпенко В. Л. (2022)
Полтавець А. М. - Місце земельної реформи в управлінні зрушеннями у використанні земельних ресурсів (2022)
Bahin M. - Theoretical and methodological principles of assessing the efficiency of the use of agricultural lands (2022)
Янієва Д. Д. - Вплив організаційної культури на систему мотивації працівника організації ІТ-сфери (2022)
Павлова О. М. - Формування системи управління якістю як чинника конкурентоспроможності продукції підприємств аграрної галузі, Павлов К. В., Омельчук Б. В., Кучерява О. Ю. (2022)
Lytovchenko L. - Trends and prospects for the development of enterprises for the production and processing of oilseed products in risky conditions (2022)
Земляна Л. С. - Науково-методологічний базис кадрового потенціалу аграрного підприємства (2022)
Ківшик О. П. - Удосконалення інституційного забезпечення державної регуляторної політики в аспекті зміцнення безпеки стратегічно важливих підприємств України (2022)
Іртищева І. О. - Економічний механізм забезпечення ресурсозбереження та природокористування в умовах глобальних викликів, Крамаренко І. С., Стегней М. І., Бойко Є. О. (2022)
Сеник Ю. І. - Аналіз стану корпоративної культури молокопереробного підприємства України (2022)
Передмова (2010)
Додин Е. В. - Товарищ и учитель! (2010)
Завальнюк B. В. - Держава з позицій юридичної антропології (2010)
Нечипоренко C. І. - Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби (2010)
Дрьомін В. М. - Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту (2010)
Бабін Б. В. - Програмний характер імплементації Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 р., Півторак Г. Ф., Немерцалова С. В. (2010)
Кізлова О. С. - Інститут застави в сучасних правових системах (2010)
Лукашев О. А. - До питання щодо організаційно-майнової природи фінансового правовідношення (2010)
Данілко Н. І. - Розмежування правосуб'ектності органів місцевого самоврядування різного рівня у земельних відносинах (2010)
Гасанова А. К. - Про зміст категорії "правовий конфлікт" у діяльності органів виконавчої влади (2010)
Давиденко Л. М. - Правові проблеми реєстрації морських суден під "зручними" прапорами (2010)
Званчук А. В. - Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення (2010)
Калишук Л. А. - Щодо визначення понять "форми" та "способи" захисту екологічних прав громадян України (2010)
Клім С. І. - Природне та позитивне право: реальність чи ілюзорність аналогії? (2010)
Сакали М. Я. - Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень (2010)
Чухрай Т. Р. - Визначення поняття "морська пригода" і його значення (2010)
Мінченко Р. М. - Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2010)
Андронов І. В. - Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами (2010)
Бігун В. С. - Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти) (2010)
Волкова H. В. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) (2010)
Стоянова Т. А. - Процесуально-правова природа справ про усиновлення (2010)
Ахмач Г. М. - Захист прав людини у цивільному судочинстві (2010)
Голубцова Е. А. - Особенности участия третьих лиц в семейно-правовых спорах (2010)
Зайвий Т. В. - Правова природа видів цивільного судочинства у юридичній літературі та законодавстві України: порівняльний аналіз (2010)
Іліопол І. М. - Порівняльний аспект принципів цивільного процесуального права інших держав (2010)
Ільїна Ю. П. - Визначення правового статусу нотаріуса у Російській Федерації (2010)
Казаков Ю. Ю. - Проблемы раскрытия информации, содержащей банковскую тайну (2010)
Можаровська К. В. - Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві (2010)
Неклеса Ю. В. - Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності (2010)
Полтавчук Ю. О. - Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального права України на основі досвіду США (2010)
Самборська Ю. В. - Правовий статус прокурора щодо справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти) (2010)
Соломахіна О. М. - Дослідження процесуальних особливостей призначення і проведення судово-психіатричної експертизи (2010)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя (2010)
Харитонов Є. О. - Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, Харитонова О. І. (2010)
Ківалова Т. С. - Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2010)
Адамова О. С. - Співвідношення понять "послуга" і "обслуговування" у сфері туризму (2010)
Гареєв Є. Ш. - Поняття винаходу у законодавстві України: проблеми та недоліки (2010)
Гончаренко В. О. - Безоплатні договори за цивільним законодавством України (2010)
Гонгало Р. Ф. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом (2010)
Матійко М. В. - Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Омельчук О. С. - Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2010)
Орзіх Ю. Г. - Виникнення зобов'язань за брокерським договором (2010)
Романадзе Л. Д. - Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні (2010)
Сафончик О. І. - Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України (2010)
Чванкін С. А. - Порядок визначення прізвища, імені та по батькові дитини (цивільно-правові, сімейно-правові та цивільно-процесуальні аспекти) (2010)
Адамов А. С. - Товариства взаємного страхування (2010)
Гаверська І. В. - Цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини та шляхи їх вирішення (2010)
Сергиенко B. В. - Правовое регулирование оказания бытовых услуг потребителю (2010)
Зудіхін О. В. - Захист права на участь у товаристві та отримання інформації про діяльність товариства суб'єктами корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2010)
Касілова Д. Ю. - Володіння за набувальною давністю як особливий вид володіння (2010)
Карпов Р. В. - Особливості переходу прав за заставною (2010)
Михайлюк Г. О. - Історичні передумови виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг (2010)
Озернюк Г. В. - Порядок укладення рентних договорів (2010)
Сербова A. В. - Правовое регулирование поставки природного газа потребителю — гражданину (2010)
Токарева B. О. - Суб'єкти правовідносин страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату (2010)
Черногор Н. В. - Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України (2010)
Наші автори (2010)
Адамчук В. В. - Теорія стійкого руху дискової борони, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І., Ольт Ю. (2021)
Булигіна М. Є. - Дефляція ґрунтів в Україні, Булигін С. Ю. (2021)
Ратушний В. В. - Обґрунтування структурно-функціональної схеми та продуктивності ротаційного протруювача періодичної дії для пошарової обробки насіння, Лисанюк В. Г., Маранда С. О., Косовець Ю. В. (2021)
Вожик Ю. Г. - Шляхи зменшення негативної дії вітру на якість обприскування польових культур, Вітрух П. І., Панасюк В. I., Маранда С. O. (2021)
Вожик Ю. Г. - Обґрунтування технологічних параметрів обладнання для внесення засобів захисту рослин із використанням мультикоптерів, Маранда С. О., Вітрух П. І. (2021)
Маранда С. О. - Обґрунтування типу безпілотного літального апарата для розселення трихограми (2021)
Адамчук В. В. - Перспективні напрями створення і використання технічних засобів для боротьби з бур'янами в системі органічного землеробства, Мінц М. Л., Савченко І. Ф., Борис А. М., Грицишин М. І., Рихлівський П. А., Каспрович І. К., Галай В. С. (2021)
Степаненко С. П. - Дослідження процесу пневмовібраційного поділу зерна за густиною під час одномірного переміщення зернового потоку, Котов Б. І., Попадюк І. С. (2021)
Котов Б. І. - Математична модель динаміки системи утилізації теплоти вентиляційних викидів із проміжним теплоносієм як об'єкта автоматизації, Грищенко В. О., Степаненко С. П., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2021)
Швидя В. О. - До математичної моделі процесу контактного нагріву насіння у вакуумі (2021)
Адамчук В. В. - Особливості в конструюванні висівного апарата для універсальної сівалки просапних і дрібнонасіннєвих овочевих культур, Кваша Ю. Л., Савченко І. Ф., Борис А. М., Рихлівський П. А., Лисанюк В. Г., Шинкевич Є. Б. (2021)
Грушецький С. М. - Обґрунтування технологічної схеми роторної коренебульбозбиральної машини, Степаненко С. П., Лисанюк В. Г. (2021)
Максіменко В. В. - Дослідження руху частинки різаної стеблової маси по площині лопатки прискорювача кормозбирального комбайна, Кузьменко В. Ф., Лисанюк В. Г., Пономаренко О. В. (2021)
Погорілий С. П. - До методики досліджень процесу поділу кореневищ міскантуса на частини та ризоми з просіюванням ґрунту, Присяжний В. Г., Каспрович І. К. (2021)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування параметрів шнека кормоприготувального агрегату та розміщення на ньому ножів, Потапова С. Є. (2021)
Ткач В. В. - Перспективи техніко-технологічного забезпечення виробництва молока на основі смарт-технологій, Фененко А. І., Афанасьєв І. А. (2021)
Третяк В. М. - Доцільність використання мультиенергетичних сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів, Говоров О. Ф., Погорілий С. П., Гриненко О. А., Оляднічук Р. В., Мацкевич Ю. М. (2021)
Погорілий С. П. - Обґрунтування типорозмірного ряду багатофункціональних мобільних енергетичних засобів типу "Автотрактор", Присяжний В. Г., Панасюк В. І., Мірний В. Ю. (2021)
Мироненко В. Г. - Принципи вибору природних відновлювальних джерел енергії для умов фермерського господарства, Веремейчик Н. В., Тютюнник Н. В. (2021)
Єременко О. І. - Аналіз віброударного пресування рослинної маси з уточненням математичної моделі процесу, Субота С. В. (2021)
Довбненко О. Ф. - Система і технологія автоматизованого моніторингу та управління мікрокліматом для очищення та підтримання якості повітря в приміщеннях різного призначення, Даник Ю. Г., Фененко А. І. (2021)
Василенко М. О. - Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами, Лисанюк В. Г., Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А., Стрембовський М. В. (2021)
Кудринецький Р. Б. - Особливості ринку зернових в Україні, Днесь В. І., Погорілий С. П., Крупич С. О. (2021)
Ковбасенку Василю Михайловичу - 70 років (2021)
Веремейчик Наталії Василівні - 50 років (2021)
До 75 - річчя від дня народження Гукова Якова Серафимовича (2021)
Світла пам'ять Адаменку Олексію Івановичу (2021)
Gnatyuk V. - Laser-Induced Modification of the Morphology and Defect Structure of Heterostructures Based on Detector-Grade CdTe Crystals, Maslyanchuk O., Strebezhev V., Fodchuk I., Solovan M., Sorokatyi M., Boledzyuk I., Kuzmin A. (2023)
Kaminskii V. M. - Electrical Conductivity of Composite Materials Based on n-InSe and Thermally Expanded Graphite, Kovalyuk Z. D., Boledzyuk V. B., Savitskii P. I., Ivanov V. I., Tovarnitskii M. V. (2023)
Manglik M. - Reliability and Availability Analysis of Lithium-Ion Batteries under Multiple Failures (2023)
Piltyay S. I. - Three-Stepped Septum Waveguide Polarizer in the Operating Frequency Band 7.7-8.1 GHz, Bulashenko A. V., Savenchuk T. V., Bulashenko O. V., Zabegalov I. V. (2023)
Brajpuriya R. - A Comparative Study of the Structural and Magnetic Properties of Arc-Melted and Ball-Milled Fe1 – xAlx Alloys (2023)
Semenov A. O. - The Influence of Physical Quantities on Electrical Parameters of Heterometallic μ-Methoxy (Copper (II), Bismuth (III)) Acetylacetonate, Martyniuk V. V., Evseeva M. V., Osadchuk O. V., Osadchuk I. O. (2023)
Hnatenko O. S. - New Technologies of Laser Hardening of Parts of Fuel Equipment, Afanasieva O. V., Lalazarova N. O., Kurskoy Yu. S., Odarenko E. N., Sashkova Y. V., Ivanchenko O. V. (2023)
Tayoub H. - High-Performance Two-Dimensional Photonic Crystal Biosensor to Diagnose Malaria Infected RBCs, Hocini A., Harhouz A. (2023)
Beddiaf A. - Numerical Investigation Including Mobility Model for the Performances of Piezoresistive Sensors, Lanani A., Kerrour F. (2023)
Shuaibov O. K. - Synthesis of Thin Films Based on Silver Sulfide in Air at Atmospheric Pressure in a Gas Discharge, Mynia O. Y., Malinin O. M., Hrytsak R. V., Malinina A. O., Pogodin A. I., Homoki Z. T. (2023)
Botsula O. V. - Planar n+-n-n+ Diode with Active Side Boundary on InP Substrate, Zozulia V. O., Prykhodko K. H. (2023)
Bhatia K. G. - Lattice Dynamics and Lattice Mechanical Properties of Gold and Silver Using Parameter Free Pseudopotential, Gajjar P. N. (2023)
Loskutova T. V. - Physical and Technological Parameters of Cr28 Steel Nitriding in an Ammonia Environment, Pohrebova I. S., Kotlyar S. M., Bobina M. M., Kaplii D. A., Kharchenko N. A., Hоvоrun T. P. (2023)
Koval A. O. - Optical Absorption of a Composite Based on Two-Layer Nanowires (2023)
Sonawane A. U. - Influence of Annealing Temperature on the Structural and Optical Properties of Telluri-um-Doped ZnO Thin Films for Optoelectronic Applications, Sonawane B. K. (2023)
Nair N. - Magnetic Nanoparticles as Controlling Agents of Chain Structures in a Rotating Magnetic Field, Jani S., Brajpuriya R. (2023)
Bhattacharya S. - Analysis of Power Supply Voltage Drop (IR-Drop) and Propagation Delay Using Folded Graphene Nano Ribbon Interconnect (F-GNR) Interconnect, Vijaya B., Das S., Das D. (2023)
Achour Y. - Structural and Electronic Properties of FeNi3 and FeNi2Pt Alloys, Benkrima Y., Lefkaier I., Belfennache D. (2023)
Karboua H - Effects of Boron Diffusion on Titanium Silicide Formation, Dahraoui N., Boulakroune M., Fortaki T. (2023)
Elbar M. - Effect of Temperature on the Performance of CGS/CIGS Tandem Solar Cell, Tobbeche S., Chala S., Saidani O., Kateb M. N., Serdouk M. R. (2023)
Zikrillaev N. F. - Photovoltaic Properties of Silicon Doped with Manganese and Germanium, Kushiev G. A., Isamov S. B., Abdurakhmanov B. A., Tursunov O. B. (2023)
Rebai B. - Effect of Idealization Models on Deflection of Functionally Graded Material (FGM) Plate, Mansouri K., Chitour M., Berkia A., Messas T., Khadraoui F., Litouche B. (2023)
Hebali M. - Improving the Electrical Properties of ITO/Si/GaAs/Si/ITO Solar Cell by Changing the GaAs Layer Position, Bennaoum M., Azzeddine H. A. , Ibari B., Maachou A., Chalabi D. (2023)
Bagade P. R. - Modeling and Optimization of CMOS Compatible Various ZnO/SiO2/Si Multilayer Structure for SAW Devices Using FEM, Pawar A. J., Kamat R. K., Shinde S. A. (2023)
Kiouach F. - A Low-profile Wideband Two Ports MIMO Antenna Working at 38 GHz for mm-wave 5G Applications, Ghzaoui M. El, Varakumari S., Alami R. El, Das S. (2023)
Tarik El Arrouch - A Compact Multi-resonant Wide Band MIMO Antenna for 5G Communication Systems at mm-wave Band, Idrissi N. El A. El, Kumutha D., Jeevitha S., Das S. (2023)
Elalaouy O. - A Compact Two-port MIMO Array Antenna for ISM/5G NR/WLAN Band Applications, Varakumari S., Ghzaoui M. El, Foshi J., Das S. (2023)
Douhi S. - A Miniaturized Wearable Textile UWB Monopole Antenna for RF Energy Harvesting, Prasad G. R. K., Eddiai A., Cherkaoui O., Mazroui M., Das S. (2023)
Shyshko N. S. - Justification of the Giant Magnetoresistance Effect in Co/Cu/Co and Fe/Cr/Fe Magneto-Ordered Three-Layer Structures by Using the Fuchs Formula, Shabelnyk Yu. M., Kolesnichenko Yu. A., Shkurdoda Yu. O., Pronoza A. О., Chornous A. M., Dekhtyaruk L. V. (2023)
Kolomoets A. G. - Dielectric Properties of the Low-temperature Phase Transitions in Divalent Nitrates (2023)
Усенко О. Ю. - Бойова травма стравоходу, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2022)
Кубрак М. А. - Особливості лікування хворих з ускладненими формами раку товстої кишки в умовах загальноклінічного стаціонару, Завгородній С. М., Данилюк М. Б. (2022)
Усенко О. Ю. - Морфологічна характеристика пухлин великого сосочка дванадцятипалої кишки, Кропельницький В. О., Шкарбан В. П., Тумасова К. П., Підопригора О. О. (2022)
Русин В. І. - Вплив компресії на швидкість венозного й артеріального магістрального кровотоку та шкірну мікроциркуляцію нижньої кінцівки, Павук Ф. М., Федусяк В. Я. (2022)
Нікітенко Р. П. - Інтраопераційна діагностика "сторожових" лімфатичних вузлів у хворих із раком молочної залози, Грубнік В. В., Койчев Є. А., Дегтяренко С. П. (2022)
Усенко О. Ю. - Використання хірургічного магнітного інструментарію для діагностики та видалення феромагнітних сторонніх тіл черевної порожнини при бойовій вогнепальній травмі, Лурін І. А., Гуменюк К. В., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. М., Риженко А. П., Салютін Р. В. (2022)
Годік О. С. - Моделювання допечінкової портальної гіпертензії та вплив депорталізації печінки на її тканину (2022)
Чуклін С. М. - Спонтанні портосистемні шунти при цирозі печінки та його ускладненнях, Чуклін С. С. (2022)
Фейта О. Р. - Сучасні тенденції в хірургічному лікуванні рубцевих деформацій молочної залози, Жернов О. А. (2022)
Юсупов Т. А. - Радіочастотна абляція в лікуванні печінкових метастазів колоректального раку, Костилєва Н. М. (2022)
Десятерик В. І. - Рецензія на монографію В. Белый, Я. Заруцкий, А., С. Асланян. "Очерки хирургии боевой травмы живота". – Киев : Людмила, 2021 (2022)
Барамія Нугзар Миколайович (до 80-річчя від дня народження) (2022)
Десятерик В. І. - Історія організації спеціалізованої хірургічної допомоги хворим із шлунково–кишковою кровотечею в м. Дніпро (2022)
Основні поняття та сучасна класифікація бойової хірургічної травми (Методичні рекомендації)ї (2022)
Ганаба С. О. - Ще раз про критичне мислення або Як не вбити у дитині філософа (2022)
Тінтін Ч. - Європейські та американські уявлення про китайську культуру, втілені в музичних творах: нотатки до уроків мистецтва (2022)
Аристова Л. С. - Використання інноваційних методичних прийомів на уроках музичного мистецтва (2022)
Калініченко О. В. - Альбом з мистецтва як посібник для практичного використання на уроці , Садова В. В. (2022)
Рагозіна В. В. - Виставка дитячої художньої творчості і її трансформація у сучасних освітніх реаліях, Очеретяна Н. В. (2022)
Железник О. В. - Авторські дидактичні ігри як засіб навчання мистецтва учнів із особливими освітніми потребами (2022)
Скуратовська О. В. - Образ композитора Володимира Скуратовського в музейній експозиції: акценти, імпульси, ідеї (2022)
Лоцман Р. О. - Розробка та застосування онлайн-курсу "Саморозвиток співака за методом пісенного щоденника", Остапенко Е. О. (2022)
Прокопчук В. І. - Мистецтво в діалозі культур: маловідомі / малодосліджені митці (2022)
Філіпчук Н. О. - IV Міжнародна наукова конференція "Українці Румунії - історія, сучасність та перспективи" (2022)
Мельников С. В. - Рівноваги у просторовій дуополії: асиметрія ринків vs. продуктова диференціація (2022)
Пізінцалі Л. В. - Аналіз впливу традиційної геополітики на ціну американського нафтового бареля, Шумило О. М., Россомаха О. І., Александровська Н. І., Россомаха О. А., Рабоча Т. В. (2022)
Babayev I. A. - Mechanisms of project management of digital transformation of international multimodal transport, Babayev J. І. (2022)
Jeyhun Najafli - Establishment of risk-oriented API/PNR programme model for effective passenger control on international flights, Cetin Elmas (2022)
Postan M. Ya. - Two-phase multi-nomenclature production/storage model with random input, Dashkovskiy S. N., Moskvichenko I. M. (2022)
Босий М. В. - Теплові насоси для теплопостачання та гарячого водопостачання підприємств машинобудування (2022)
Рудик А. В. - Відповідність теоретичної моделі та результатів вимірів температури і потужності процесу шліфування, Чуприна В. М. (2022)
Рибальченко М. Є. - Використання числових профілів робочого процесу для аналізу ефективності роботи суднового малообертового двигуна на режимах часткових навантажень, Білоусов Є. В. (2022)
Yarovenko V. O. - Mathematical model of transient modes of electric ships’ propulsion complexes with thrusters, Chernikov P. S., Schumylo O. M., Zaritska O. I. (2022)
Арцибашева Н. М. - Оцінка якості послуг в управлінні міським пасажирським транспортом, Меленчук Т. М., Ковра О. В. (2022)
Афтаназів І. С. - Пошук безпілотними літальними апаратами плаваючих мін методами кінематичного проектування, Шевчук Л. І., Стоцько Р. З., Свідрак І. Г., Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2022)
Klymenko V. V. - Influence of the Human Factor on Ensuring the Stability and Reliability of Transport and Logistics Systems during the Russian-Ukrainian War, Novalska N. I., Lozova G. M. (2022)
Мельник О. М. - Розвиток дистанційних технологій керування судном як фактор забезпечення безпеки судноплавства, Онищенко О. А., Волошин А. О., Васалатій Н. В., Логінов О. В., Корякін К. С. (2022)
Решетков Д. М. - Декарбонізація морських портів: проєкти та ініціативи, Павлова Н. Л. (2022)
Джафарова А. Р. - Эффективность озонотерапии при лечении Периимплантита, Аббасова Э. М. (2022)
Ожоган Ю. М. - Вивчення психологічного статусу пацієнтів з дисколоритом твердих тканин зубів (2022)
Matviykiv T. - The assessment of the status of the prooxidant-antioxidant system in patients with chronic generalized periodontitis in the post-сovid period, Rozhko M., Tokaryk G. (2022)
Стеценко Т. О. - Результати стоматологічного обстеження пацієнтів з гастроезофагальною рефлюксною хворобою, Дорошенко М. М. (2022)
Батіг В. М. - Спектр мікрофлори пародонтальних кишень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом після використання лікувальної композиції на основі декаметоксину, Солтис О. М., Дрозда І. І., Кільмухаметова Ю. Х. (2022)
Шувалов С. М. - Клінічна систематизація пухлиноподібних утворень і пухлин ембріональних щілин різцевих відділів верхньої та нижньої щелеп, Криничних Г. І. (2022)
Сафаров М.А. - Сравнительная характеристика качества протезирования беззубой нижней челюсти съемными протезами с опорой на бол-абатменты и на балочную систему (2022)
Етніс Л. О. - Клінічний аналіз стану скронево-нижньощелепних суглобів у дорослих пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом, Жегулович З. Є., Симоненко Р. В., Саяпіна Л. М. (2022)
Дрогомирецька М. С. - Оцінка функціональних показників у пацієнтів з дистальним прикусом при нормальній і порушеній функції зовнішнього дихання, Садек А-С.М. (2022)
Махлинець Н. П. - Міофункціональні апарати в комплексному лікуванні пацієнтів із зубощелепними аномаліями на тлі шкідливих звичок, Ожоган З. Р., Проць Г. Б., Пантус А. В. (2022)
XX міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна" та XX міжнародний стоматологічний форум (2022)
До 50-річного ювілею професора Яна Евальдовича Вареса (2022)
Кушнір Р. М. - До 85-річчя від дня народження видатного математика Анатолія Михайловича Самойленка (02.01.1938 – 04.12.2020), Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Тимоха О. М., Хруслов Є. Я., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., та ін. (2023)
Ali M. A. - Study of quantum Ostrowski’s-type inequalities for differentiable convex functions, Fečkan M., Mateen A. (2023)
Balinsky A. A. - On the symplectic structure deformations related to the Monge–Ampère equation on the Kähler manifold P2(C), Prykarpatski A. K., Pukach P. Ya., Vovk M. I. (2023)
Benner P. - Least-squares method in the theory of nonlinear boundary-value problems unsolved with respect to the derivative, Chuiko S., Nesmelova O. (2023)
Бойчук О. A. - Розв’язність лінійних інтегро-диференціальних рівнянь з невиродженим ядром у гільбертових просторах, Журавльов В. П. (2023)
Дворник А. В. - Майже періодичні розв’язки хвильового рівняння із затуханням та імпульсною дією, Ткаченко В. І. (2023)
Макаров В. Л. - Реалізація точних триточкових різницевих схем для системи звичайних диференціальних рівнянь 2-го порядку, Майко Н. В., Рябічев В. Л. (2023)
Михайлець В. А. - Про розв’язність фредгольмових крайових задач у дробових просторах Соболєва, Атласюк О. М., Скоробогач Т. Б. (2023)
Перестюк М. О. - Метод локальної лінійної апроксимації в теорії нелінійних імпульсних систем, Слюсарчук В. Ю. (2023)
Rontó A. - On the jump control problem for boundary-value problems with state-dependent impulses, Rontó M., Rontoová N. (2023)
Станжицький О. М. - Оптимальне керування системами функціонально-диференціальних рівнянь із нескінченним запізненням, Кічмаренко О. Д., Могильова В. В., Ковальчук Т. В. (2023)
Mammadov F. Y. - Increasing the efficiency of the treatment of endoparodontal lesions, Bayramova V. M., Ahmedbeyli R. M. (2022)
Кільмухаметова Ю. Х. - Результати цитологічного дослідження в експериментальних тварин на тлі та без лікування виразково-некротичного гінгівіту комплексом препаратів з антиоксидантними властивостями, Батіг В. М., Солтис О. М., Дрозда І. І., Остафійчук М. О., Бернік Н. В. (2022)
Кіюн І. Д. - Сучасний погляд на вплив засобів для нагрівання тютюну на стан тканин пародонта, Солтис О. М. (2022)
Avetikov D. S. - Features of incinal anesthesia in the treatment of acute periodontitis of the frontal teeth of maxilla in adolescent children, Lokes K. P., Ivanytska O. S., Buhanchenro O. P., Bondarenko V. V., Bojko I. V. (2022)
Колесніченко М. О. - Особливості репаративної остеорегенерації після видалення зубів, методи заміщення дефекту кісткової тканини щелеп (огляд літератури) (2022)
Karthik Shunmugavelu - Acute osteomyelitis of the mandible in a geriatric female individual during pandemic in India: a case report and literature review (2022)
Баля Г. М. - Динаміка змін електроміографічних показників жувальних м’язів під час ортопедичної реабілітації пацієнтів із патологічним стиранням твердих тканин зубів при використанні покривних протезів, Кузь В. С., Шеметов О. В., Мартиненко І. М., Кузь І. О. (2022)
Соколовська В. М. - Прояви непереносимості стоматологічних матеріалів у порожнині рота (клінічний випадок), Цветкова Н. В. (2022)
Kaskova L. F. - Possibilities to influence upon oral fluid biochemical indices in children with chronic catarrhal gingivitis and underlying insulin dependent diabetes mellitus, Honcharenko V. А. (2022)
Soloshenko Yu. I. - Studying of characteristics of the emergence of caries in the first permanent molars in children in the first years after their eruption (2022)
Уласевич Л. П. - Вплив порушення носового дихання на показники ротової рідини в дітей дошкільного віку (2022)
Колісник І. А. - Становлення емпатичного лікаря: сучасні погляди і виклики, Панькевич А. І., Гоголь А. М. (2022)
Каськова Л. Ф. - Сучасні аспекти практичної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів, Новікова С. Ч., Хміль О. В., Янко Н. В., Моргун Н. А., Ващенко І. Ю. (2022)
Адамчук В. В. - Теорія коливального руху в ґрунті дискового сошника зубчастого типу зернової сівалки прямої сівби, Булгаков В. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2022)
Черновол М. І. - Практичні аспекти реалізації системи ресурсозбереження на різних етапах обробітку ґрунту та сівби в ускладнених ґрунтово-кліматичних умовах Центральної України, Свірень М. О., Амосов В. В. (2022)
Свірень М. О. - Підвищення універсальності кріплення стійки лапи культиватора за зміни типу і стану ґрунтів, Черновол М. І., Васильковський О. М., Амосов В. В. (2022)
Ратушний В. В. - Обґрунтування параметрів змішувача ротаційного протруювача для пошарової обробки насіння, Маранда С. О., Косовець Ю. В. (2022)
Бойко А. Л. - Дослідження впливу біопрепаратів на врожайність соняшнику та виносу з ґрунту хімічних елементів лушпинням і насінням, Адамчук В. В., Литвинюк Л. К., Дем'янюк О. С., Бойко О. А., Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю. (2022)
Бойко А. Л. - Дослідження впливу повторного внесення біопрепарату Біоекофунге-3 на врожайність соняшнику та сої, Адамчук В. В., Литвинюк Л. К., Дем'янюк О. С., Бойко О. А., Говоров О. Ф., Панасюк В. І., Орловський А. В. (2022)
Бельченко В. М. - Розробка технологічної схеми трихограмного виробництва на базі безкасетного розведення зернової молі, Піщанська Н. О., Романов В., Подмазко О. С. (2022)
Зуякова Л. П. - Техніко-технологічні рекомендації застосування біопрепаратів та добрив для вирощування овочів (2022)
Котов Б. І. - Визначення характеристик руху зерна за наявності сил сухого тертя й опору середовища, Степаненко С. П., Калініченко Р. А., Рудь А. В., Грушецький С. М. (2022)
Анеляк М. М. - Використання циліндричних решіт для інтенсифікації попередньої очистки зернового матеріалу з високою засміченістю рослинними рештками, Кузьмич А. Я., Коновал О. О. (2022)
Швидя В. О. - Математичне моделювання тепломасообміну в процесі сушіння насіння сільськогосподарських культур в умовах вакууму (2022)
Крупич О. М. - Дослідження межі міцності кори штамба сливового дерева за дії нормального стиску, Семен Я. В., Кудринецький Р. Б., Крупич С. О., Думич В. В. (2022)
Погорілий С. П. - Перспективи використання мобільних енергетичних засобів тягового класу 1,4;2 в агропромисловому виробництві, Присяжний В. Г., Третяк В. М., Панасюк В. І., Мірний В. Ю., Барабаш Р. І. (2022)
Третяк В. М. - Проблеми розподілення потужності між рушіями сільськогосподарських машинно-тракторних агрегатів, Говоров О. Ф., Мацкевич Ю. М., Третяк М. В., Оляднічук Р. В. (2022)
Погорілий С. П. - Дослідження причин переущільнення орного і підорного шарів ґрунту чорноземів глибоких опідзолених, Присяжний В. Г., Шкарівський Г. В. (2022)
Адамчук В. В. - Досвід застосування системи точного водіння агрегатів на вирощуванні столових коренеплодів, Борис А. М., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А., Каспрович І. К., Калініченко А. П. (2022)
Котов Б. І. - Автоматизація керування температурним режимом теплогенератора з регулятором нечіткої логіки, Степаненко С. П., Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2022)
Мироненко В. Г. - Біопаливо як елемент акумулювання енергії в системах електрозабезпечення агропромислових підприємств (2022)
Веремейчик Н. В. - Біологічні види палива в агропромисловому виробництві України, Мироненко В. Г. (2022)
Кузьменко В. Ф. - Вплив вологості стеблової маси на якість подрібнення за використання молоткової дробарки, Субота С. В. (2022)
Довбненко О. Ф. - Розроблення функціональної та технологічної схем універсальної системи очищення повітря від патогенної мікрофлори та інших шкідливих домішок (2022)
Василенко М. О. - Підвищення зносостійкості доліт глибокорозпушувачів, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2022)
Булигін С. Ю. - Техніко-технологічні основи обробітку ґрунту в умовах зміни клімату, Грицишин М. І., Насонов В. А., Перепелиця Н. М. (2022)
Балюк С. А. - Обґрунтування спрямованості обробітку ґрунту в умовах зміни клімату, Лісовий М. В., Бородін А. Л. (2022)
Булигіна М. Є. - Методологія оцінки небезпеки ерозії та формування ґрунтоохоронних агроландшафтів, Булигін С. Ю. (2022)
Володимиру Михайловичу Булгакову - 70 років (2022)
Валентину Григоровичу Мироненку - 70 років (2022)
Відомості про авторів (2022)
Горячок І. В. - Методична система вивчення публіцистики у старших класах закладів загальної середньої освіти (2022)
Єжова О. В. - Прогностична модель підготовки фахівців в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Мукан Н. В., Біда О. А., Білик О. С. (2022)
Короід Т. В. - Проблеми управління розвитком творчого потенціалу вчителів в умовах неформальної освіти в науковій літературі (2022)
Олійник В. В. - Нормативно-правове регулювання дистанційного навчання в системі відкритої освіти (2022)
Спиридонова Є. О. - Впровадження спецкурсу креативного простору в освітній процес підготовки бакалаврів (2022)
Шульгіна О. В. - Модель формування правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (2022)
Яцюк С. М. - Особливості підготовки учителів інформатики у Волинському національному університеті імені Лесі Українки в умовах створення і розвитку Нової української школи, Собчук О. М., Микитюк І. О., Муляр В. П. (2022)
Тодуров Б. М. - До 10-річчя заснування журналу "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2022)
Стан М. В. - TAVI: минуле, сьогодення і майбутнє. До 20-річчя першої у світі ендоваскулярної імплантації аортального клапана, Хохлов А. В., Зеленчук О. В., Тодуров Б. М., Понич Н. В., Тодуров М. Б., Монастирська Х. М., Слюбик М. Я., Антонюк Я. А. (2022)
Shkandala A. Yu. - Thoracic endovascular aneurysm repair in patients with connective tissue disorders, Todurov B. M., Furkalo S. M., Khokhlov A. V., Zelenchuk O. V. (2022)
Орищин Н. Д. - Ризик раптової смерті при гіпертрофічній кардіоміопатії: роль методів візуалізації (2022)
Павлюк В. І. - Індекс продуктивності – новий підхід до оцінювання систолічної функції лівого шлуночка, Мишаківський О. А., Войцехівська М. В., Жарінов О. Й. (2022)
Скибчик Я. В. - Предиктори відновлення синусового ритму в пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь, Міхалєв К. О., Жарінов О. Й. (2022)
Єпанчінцева О. А. - Клінічний випадок хвороби Фабрі: цікава знахідка в пацієнта кардіохірургічного профілю, Солонович А. С., Бесага А. В., Жарінов О. Й. (2022)
Савіцька Ю. В. - Інфаркт міокарда правого шлуночка, Кланца А. І., Щепіна Н. В. (2022)
Ramesh H. C. - Dreaded coronary artery perforations during percutaneous coronary artery interventions, Varadaraju R., Chandrasena M., Sunil P. K., Cherukumudi A. (2022)
Lawton J. S. - Рекомендації ACC/AHA/SCAI 2021 року з реваскуляризації міокарда в пацієнтів з ішемічною хворобою серця: повідомлення Об’єднаного комітету з клінічних практичних рекомендацій Американської колегії кардіологів / Американської асоціації серця, Tamis-Holland J. E., Bangalore S., Bates E. R., Beckie T. M., Bischoff J. M., Bittl J. A., Cohen M. G., DiMaio J. M., Don C. W., Fremes S. E., Gaudino M. F., Goldberger Z. D., Grant M. C., Jaswal J. B., Kurlansky P. A., Mehran R., Metkus Jr. T. S., Nnacheta L. C., Rao S. V., Sellke F. W., Sharma G., Yong C. M., Zwischenberger B. A. (2022)
Онищук Л. - Актуальні питання кардіології та кардіохірургії (2022)
Оголошення (2022)
Красова О. О. - Сучасний стан ценопопуляцій кущів родини Rosaceae Juss. на залізорудних відвалах Криворіжжя, Шкута С. І., Павленко А. О. (2022)
Яковлєва-Носарь С. О. - Видове різноманіття дендрофлори байрачних лісів (зона рекреації міста Запоріжжя) (2022)
Дзиба А. А. - Водні елементи ландшафту заповідних штучно створених парків Українського Полісся (2022)
Матусевич О. Б. - Лісівнича характеристика і таксаційна оцінка ялинових деревостанів північно-східного макросхилу Українських Карпат у панівних типах лісу (2022)
Жуковський О. В. - Типологічна структура та продуктивність насаджень з участю вільхи чорної у Волинському та Житомирському Поліссі України, Краснов В. П., Курбет Т. В. (2022)
Приходько Н. Ф. - Радіальні прирости деревостанів рекреаційно-оздоровчих лісів Придністровського Передкарпаття (Івано-Франківська область), Парпан Т. В., Голубчак О. І., Приходько М. М., Гудима В. М. (2022)
Radomska M. M. - Biodiversity based solutions for the support of ecosystem services, provided by urban green infrastructure (2022)
Фаринович І. В. - Тенденції розвитку кредитної діяльності АТ "Ощадбанк" в умовах надзвичайних (форсмажорних) обставин, Горбова Х. В. (2022)
Дацків Г. М. - Встановлення міцності клейових з'єднань термічно модифікованої та звичайної деревини із використанням різних методик, Кшивецький Б. Я. (2022)
Грицюк Ю. І. - Чисельне диференціювання періодичних таблично-заданих функцій з використанням многочлена Фур'є, Гавриш В. І. (2022)
Козак Д. Р. - Проєктування навчальної системи візуалізації роботи алгоритмів, Коротєєва Т. О. (2022)
Островка Д. В. - Синтез моделі навколишнього середовища з використанням вбудованих у мобільні пристрої сенсорів на платформі iOS, Теслюк В. М. (2022)
Ліп'яніна-Гончаренко Х. В. - Метод виявлення фіктивних підприємств на підставі Гаусового наївного класифікатора Байєса, Комар М. П., Саченко А. О., Лендюк Т. В. (2022)
Морушко О. О. - Міждисциплінарний характер соціогуманітарного знання: діалектичний аналіз соціонічної теорії, Химиця Н. О. (2022)
Олексійченко Н. О. - Сучасний стан елементів топіарного мистецтва у ландшафтах сільської місцевості Пожезько-Славонської Жупанії (Хорватія), Подольхова М. О., Гончаренко Я. В. (2022)
Коваль І. В. - Алкани у пелюстках рослин роду Rosa L., культивованих у Північному Лісостепу України, Левон В. Ф., Рахметов Д. Б., Лихолат Ю. В., Горбенко Н. Є. (2022)
Вітенко В. А. - Життєвий стан дендрофлори Немирівського парку Вінницької області, Гончарук В. В., Подзерей Р. В., Килівник В. С., Коваль С. А. (2022)
Літвіненко С. Г. - Комплексне аутфітосозологічне оцінювання раритетних покритонасінних деревних інтродуцентів Чернівецької області, Виклюк М. І. (2022)
Мацала М. С. - Зміни ландшафтів у Чорнобильській зоні відчуження після лісових пожеж 2020 року, Миронюк В. В., Федина К. Р., Білоус А. М. (2022)
Radomska M. M. - Vulnerability and adaptation of protected areas to climate changes: case study of National Natural Parks in Ukraine, Huz V. V., Yarokhmedova I. V. (2022)
Суходольська І. Л. - Акумуляція важких металів вищими водними рослинами різних екологічних груп, Мазур А. І. (2022)
Леневич О. І. - Зміна хімічних властивостей ґрунтів внаслідок сильватизації перелогових земель (Сколівські Бескиди, Українські Карпати) (2022)
Дідович І. І. - Товарна диверсифікація як інструмент підвищення експортного потенціалу державних лісогосподарських підприємств, Муравйов Ю. В., Юрків Н. М., Маліновська М. В. (2022)
Нємий С. В. - Техніко-економічні особливості регламентування терміну гарантійного обслуговування автомобільної техніки (2022)
Кшивецький Б. Я. - Встановлення розподілу нормальних і тангентальних напружень у термопластичних полівінілацетатних клейових з'єднаннях деревини, Кіндзера А. Р. (2022)
Дяк Т. П. - Проблема виявлення фейкових новин на веб-сайтах мережі Інтернет, Грицюк Ю. І., Горват П. П. (2022)
Апаков Ю. П. - Крайова задача для рівняння четвертого порядку з кратними характеристиками в прямокутній області, Мамажонов С. М. (2021)
Балтаєва У. І. - Крайова задача для навантаженого рівняння змішаного типу з характеристичною лінією зміни типу (2021)
Денисенко Н. Л. - Неперервні розв’язки різницево-функціональних рівнянь із багатьма відхиленнями аргументу, Єрьоміна Т. О., Поварова О. А. (2021)
Iskra O. Z. - Boundary-value problems for the system of operator-differential equations in the Banach and Hilbert spaces, Pokutnyi O. O. (2021)
Капустян О. В. - Стійкість до збурень для атрактора дисипативної системи типу PDE–ODE, Юсипів Т. В. (2021)
Каратаєва Т. В. - Модель конфліктного соціуму з ефектами зовнішнього впливу, Кошманенко В. Д. (2021)
Кічмаренко О. Д. - Задача оптимального керування диференціальним включенням із швидкоколивними коефіцієнтами на півосі, Капустян О. А., Касімова Н. В., Жук Т. Ю. (2021)
Ординська З. П. - Крайові задачі для диференціальних систем із імпульсною дією, Овчар Р. Ф. (2021)
Khan H. - A fractional order Covid-19 epidemic model with Mittag-Leffler kernel, Ibrahim M., Khan A., Tunç O., Abdeljawad Th. (2021)
Чайковський А. В. - Обмежені розв’язки різницевих рівнянь у банаховому просторі з асимптотично сталим операторним коефіцієнтом, Лагода О. А. (2021)
Чуйко С. М. - Умови розв’язності задачі, оберненої до задачі Коші для різницево-алгебраїчного рівняння, Нєсмєлова О. В., Калініченко Я. В. (2021)
Shakeri S. - Existence of positive solutions for a population model involving nonlocal operator (2021)
Перестюк М. О. - Василь Юхимович Слюсарчук (до 75-річчя від дня народження), Бойчук О. А., Городній М. Ф., Парасюк І. О., Петришин Р. І., Ткаченко В. І. (2021)
Kosharska L. V. - Research of the regularities of "green” energy and the world trends of its development, Brednyova V. P., Nikiforov Yu. O. (2022)
Головань А. І. - Дослідження шляхів зменшення забруднення повітря від судноплавства, Гончарук І. П., Волошин А. О., Шумило О. М., Никифоров Ю. О., Шамов О. В. (2022)
Єрмоленко Б. О. - Аналіз автономних надводних суден для вирішення задач гідрографічного моніторингу (2022)
Kanifolskyi O. O. - Approximate estimation of propulsion for high-speed displacement vessels, Ruggiero V. (2022)
Schumylo O. M. - Dynamic similarity of electric ships’ propulsive complexes, Yarovenko V. O., Zaritska O. I. (2022)
Шумило О. М. - Оптимізація розмірної модернізації пасажирських суден з урахуваннням енергоефективності (2022)
Кравченко О. А. - Обґрунтування структури і формування плану роботи офшорного флоту при обслуговуванні видобувних платформ, Боровик С. С., Тихоніна І. І. (2022)
Kupraty O. G. - Modern method of compass error calculation by the celestial bodies using MATLAB environment (2022)
Решетков Д. М. - Сутність, переваги та існуючий досвід розвитку розумних портів, Бондарюк М. А., Онищенко С. П. (2022)
Федоров В. Ю. - Взаємодія видів транспорту: особливості обслуговування транспортних засобів в пунктах переробки вантажів, Ковцур К. Г., Птиця Н. В. (2022)
Фоменко Г. Р. - Аналіз європейського досвіду проєктування функціональних класифікацій міських вулиць і доріг (2022)
Шкуренко О. В. - Стратегічні орієнтири функціонування та розвитку портових терміналів як складової транспортної інфраструктури мультимодальних перевезень, Будник В. А., Перепічко М. Є. (2022)
Давидкова К. М. - Концептуальне підґрунтя розвитку соціального підприємництва та виклики сьогодення, Оберемчук В. Ф. (2022)
Орєхова Т. В. - Розвиток смарт-економіки: міжнародна оцінка та перспективи реалізації в Україні, Каленюк І. С., Унінець І. М., Даценко Н. В. (2022)
Редзюк Є. В. - Стан, проблеми і чинники гальмування розвитку бізнес-активності в Україні (2022)
Сновидович І. Г. - Ринок праці та інновації в управлінні персоналом підприємства під час війни, Кохан М. О. (2022)
Олексюк О. І. - Внутрішньогосподарські еліти як інтелектуально-інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності компаній в умовах глобальних соціальних трансформацій, Галиця І. О. (2022)
Паздрій В. Я. - Трансформація економічної моделі функціонування закладу освіти в післявоєнний час (2022)
Смирнов Є. В. - Інноваційні бізнес-моделі спортивного менеджменту (на прикладі Української федерації карате), Смирнов Є. Є. (2022)
Коцюба О. С. - Теоретико-ймовірнісний підхід до моделювання невизначеності в економічній діяльності у перспективі історичного шляху його розвитку (2022)
Кубарева І. В. - Цифрове лідерство як інструмент посилення ринкових позицій підприємства: корпоративний та особистісний контекст, Тарлєв В. В. (2022)
Прохорова В. О. - Веб-ресурси як джерело розвинення зовнішньоекономічної діяльності компанії, Кизенко О. О. (2022)
Сас І. С. - Система управління витратами агропромислових підприємств: основи формування та напрями удосконалення, Миколайчук Ю. Р. (2022)
Гребешкова О. М. - SMART-технології в моделюванні емоційно-інтелектуального онлайн-курсу (на прикладі Microsoft Teams) (2022)
Мета журналу і редакційна політика (2022)
Соколов М. Ю. - Особливості зміни показників кумулятивного виживання пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST, яким перкутанні коронарні втручання проводили в різні терміни від початку захворювання, Кашуба Ю. В., Чайчук С. О. (2022)
Лабінська О. Є. - Роль біомаркерів NT-proBNP та ST2 у стратифікації ризику ускладнень у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та ожирінням, Барнетт О. Ю., Галькевич М. П., Кияк Ю. Г. (2022)
Боцюк Ю. А. - Оцінювання показників спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією, Торбас О. О., Сіренко Ю. М. (2022)
Воронков Л. Г. - Зв’язок алельних поліморфізмів T(–786)C та G894T гена ендотеліальної NO-синтази зі станом вазодилататорної функції ендотелію та довготерміновим клінічним прогнозом у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Мазур І. Д., Горовенко Н. Г. (2022)
Акер А. В. - Предиктори трирічного виживання в госпіталізованих пацієнтів з тріпотінням передсердь, Черняга-Ройко У. П., Сороківський М. С., Тумак І. М., Іванів Ю. А., Жарінов О. Й. (2022)
Сичов О. С. - Суправентрикулярні тахікардії: механізми формування та вибір тактики лікування, Солов’ян Г. М., Міхалєва Т. В., Лизогуб С. В. (2022)
Лопіна Н. А. - Нова парадигма кардіогематологічного моніторингу у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, які приймають інгібітори тирозинкіназ, Дягіль І. С., Дмитренко І. В., Гамов Д. С., Лопін Д. О. (2022)
Пам’яті Валентини Костянтинівни Сєркової (1931 – 2021) (2022)
До відома авторів (2022)
Iefymenko T. - Information and fiscal space to strengthen the resilience of the economy in conditions of sustainable development (2022)
Бондар М. І. - Принципи бухгалтерського обліку в управлінні державними установами, Цятковська О. В. (2022)
Криштопа І. І. - Досвід ідентифікації податкових ризиків за даними, отриманими в рамках міжнародного обміну інформацією, Олійник Я. В., Бабій Л. І. (2022)
Ловінська Л. Г. - Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті євроінтеграції України (2022)
Озеран А. В. - Облік безоплатно одержаних активів у контексті державної допомоги, Коршикова Р. С. (2022)
Ларікова Т. В. - Обліково-аналітичне забезпечення залучення та використання міжнародної технічної допомоги розпорядниками бюджетних коштів (2022)
Стрижак О. Є. - Таксономічні засади фінансового менеджменту, Потапов Г. М., Правдивець О. М. (2022)
Павлюк К. В. - Сучасні підходи до бюджетної децентралізації, Бартош С. В. (2022)
Осецький В. Л. - Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я та системі соціального захисту України (2022)
White G. W. - The Dakota Access Pipeline (Dapl): The Political Geographies of a Controversy, Millett B. V., Maier K. K. J. (2021)
Король О. - Концепція туристичних потоків і географія туризму (2021)
Шаблій О. - Геологістичні аспекти залізничних пасажирських перевезень в Україні, Борсук Ю. (2021)
Гудзеляк І. - Тенденції зміни людності Львівської області у XIX – XXI століттях, Перхач О. (2021)
Кобець К. - Сучасні трансформаційні процеси в системі розселення Запорізької області в результаті реформування адміністративно-територіального устрою (2021)
Поливач К. - Атласна інформаційна система природної і культурної спадщини України: досвід створення та перспективи розбудови (2021)
Дук Н. - Партиcипаторне бюджетування: поточний досвід, особливості впровадження та розвитку в регіоні, Суматохіна І. (2021)
Правила оформлення та подання статей (2021)
Відомості про авторів (2022)
Балахтар К. С. - Гендерно-вікові особливості викладачів іноземних мов здатності до прояву креативності у професійній діяльності (2022)
Балахтар В. В. - Здатність фахівців соціономічних професій діяти конструктивно в кризових ситуаціях професійної діяльності: зміст і показники, Танасійчук В. І. (2022)
Боброва Л. Г. - Громадська думка як суспільний феномен (2022)
Бондаревська І. О. - Недискримінаційні цінності як компонент смислового змісту громадянської ідентичності особистості в освіті (2022)
Козьменко О. І. - Психологічні та інституційні аспекти підготовки успішної людини: досвід Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ноженко В. С., Зеленко О. О. (2022)
Мулявка А. І. - Вплив SARS-CoV-2 на психоемоційний стан особистості, Горобець Т. В. (2022)
Коваленко Н О. - Цифровий менеджмент в управлінні проєктами з використанням бізнес-моделей: S.M.A.R.T. та "АТОММ" (2022)
Smutchak Z. V. - Russian aggression as a factor of the migratory crisis and transformation of labour market in Ukraine, Ursol O. V. (2022)
Крилов М. С. - Поняття та базові принципи публічного регулювання сфери водовідведення в Україні (2022)
Кудь А. А. - Методологічний підхід до формування механізму модернізації системи публічного управління на основі децентралізованих інформаційних платформ (2022)
Лапоша Д. Ю. - Контроль за публічними фінансами: взаємозв'язок форм, методів та видів (2022)
Гаврилюк М. Н. - Сергій Іванович Дерій – до 70-річного ювілею, Спрягайло О. В., Голиш Г. М. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського