Титул, зміст (2011)
Борисюк П. Г. - 2010: здобутки й втрати на плантаціях цукрових буряків України (2011)
Гізбуллін Н. Г. - Біоенергетика - новий напрям досліджень (2011)
Біоадаптивну технологію вирощування цукрових буряків - на поля! (Рекомендації з технології весняного обробітку фунту, сівби та догляду за посівами цукрових буряків в умовах 2011 року) (2011)
Мороз О. В. - Світчграс як нова фітоенергетична культура, Смірних В. М., Курило В. Л., Герасименко Ю. П., Мостьовна Н. А., Горобець А. М., Кулик М. І. (2011)
Недозім А. Ю. - Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів залежно від площі живлення компонентів схрещування і додаткового запилення (2011)
Саблук В. Т. - Оптимізація інсектицидного навантаження на бурякове поле, Грищенко О. М, Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О., Половинчук О. Ю. (2011)
Даньков В. Я. - Стійкість гібридів цукрових буряків різної селекції до хвороб коренеплодів, Мельник П. О., Соломійчук М. П. (2011)
Титул, зміст (2012)
Караманов О. В. - Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Бистрова Ю. О. - Комплексний супровід навчально-реабілітаційного процесу в освітніх закладах для дітей з порушеннями зору, Петруня А. М., Лупир С. А. (2012)
Єфименко М. М. - Методичні можливості психосоматики В. Райха при корекції рухових порушень у дітей (2012)
Побірченко Н. С. - Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект (2012)
Княжева І. А. - Методична культура як соціокультурний феномен (2012)
Сперанська-Скарга М. А. - Професійно-педагогічний імідж майбутніх учителів філологічних спеціальностей (проблеми формування когнітивного компонента) (2012)
Кінаш І. А. - Роль інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців обліку й аудиту (2012)
Корнійчук О. Е. - Новітні методи і прийоми навчання математичного моделювання та дослідження організації виробництва (2012)
Бондар Т. С. - Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізкультурно-освітньої, рекреаційно-оздоровчої та спортивної діяльності майбутніх педагогів, Золочевський В. В. (2012)
Сташевська І. О. - Провідні тенденції розвитку музично-педагогічної думки в сучасній Німеччині (2012)
Відомості про авторів (2012)
К 80-летию Бориса Викторовича Норейко (2013)
До 70-річчя Дмитра Георгійовича Крижановського (2013)
Фещенко Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз": особливості його підготовки та чим відрізняється від попередніх клінічних протоколів, Черенько С. О., Барбова А. І. (2013)
Черенько С. О. - Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання, характеру та тривалості попереднього лікування, Литвиненко Н. А., Барбова А. І., Журило О. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Кібізова Н. І., Давиденко В. В., Миронченко С. В. (2013)
Савула М. М. - Диференціальне діагностування деяких захворювань органів дихання з використанням дискримінантного аналізу даних первинного медичного обстеження, Матвійчук Я. М., Паучок В. К. (2013)
Асмолов О. К. - Аналіз впливу регіональної лімфотропної терапії з подальшим ультразвуковим озвученням на динаміку біохімічних маркерів патології печінки та розвиток гепатотоксичних реакцій у хворих на туберкульоз легень із супутньою патологією печінки, Полякова С. О., Герасимова Н. А. (2013)
Миронюк И. С. - Результаты внедрения моделей организации диагностики и лечения ИППП у представителей групп рискаинфицирования ВИЧ в Украине, Савенко О. Ю. (2013)
Бутенко В. М. - Профілактика аварійних станів під час надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, Грабовий С. Л., Дьяченко А. Г., Панченко О. П., Псарьова О. В., Чіванова Г. О., Дьяченко П. А. (2013)
Абрагамович О. О. - Гепатопульмональний синдром: вентиляційно-перфузійна функція легень, патогенез її порушення, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2013)
Марченко Н. А. - Особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих залежно від стану імунної системи (2013)
Авербух Л. Г. - Подвійна епідемія туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу і діти, хворі на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, в Одеській області, Кулініч О. В., Корса Г. В., Недужко О. О., Рогач К. К. (2013)
Лепшина С. М. - Редкая побочная реакция на левофлоксацин у больной мультирезистентным туберкулезом, Сердюк О. В., Тищенко Е. В., Пивнев Б. А. (2013)
Панасюк О. В. - Рецензія на навчальний посібник "Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку" (За ред. І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір.— Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.— 731 с.) (2013)
Закон України від 16.10.2012 № 5451-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки" (2013)
Пухлик Б. М. - Воспоминания об учителе. К 90-летию со дня рождения профессора Б. А. Березовского, Мостовой Ю. М., Зайков С. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Ужченко І. Ю. - ТОП-5 емоційно-поведінкових розладів дітей і підлітків, спричинених переглядом мультфільмів, Григор’єва І. О. (2012)
Грек А. Г. - Про обдарованість та її плоди (2012)
Кучерявий О. Г. - Гуманістичні функції педагогіки В. Ф. Шаталова: розкриття й реалізація природних резервів особистості учня (2012)
Лайєн Ф. І. - Міжнародні освітні проекти: культурний вимір (2012)
Вихватенко М. Т. - Зміст і форми неформальної освіти з огляду на завдання громадянського виховання, Догадайло Н. І. (2012)
Афтімічук О. Є. - Проблема дидактичного спілкування вчителя фізичної культури з огляду на основні положення театральної педагогіки (2012)
Шеремет М. К. - Міждисциплінарний синтез теоретичних досліджень у збагаченні методологічної бази логопедії, Махукова Т. В. (2012)
Сухомлинська О. В. - Педагогіка Михайла Драгоманова – обличчям до України (2012)
Березівська Л. Д. - Ідея організації та змісту шкільної освіти на засадах диференціації (друга половина 20-х років ХХ ст.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2011)
Балагура О. В. - Моніторинг: бурякове поле Тетіївщини (2011)
Ягольник О. О. - Цукор України: "золотий" чи дешевий (2011)
Чернелівська О. О. - Підживлення цукрових буряків комплексними добривами, Плотніков В. В., Деркач B. C., Фіщук В.П. (2011)
Циганкова В. А. - Збільшення синтезу малих регуляторних РНК з імуномодулюючими властивостями в клітинах рослин під впливом регуляторів росту, Галкін А. П., Галкіна Л. А., Саблук В. Т., Калатур К. А., Стефановська Т. Р., Пономаренко С. П. (2011)
Петриченко С. М. - Перспективи вирощування світчграсу як альтернативного джерела енергії в Україні, Герасименко О. В., Гончарук Г. С., Литвинюк В. В., Мандровська С. М. (2011)
Роїк М. В. - Генетично модифікований цукор: чи існує він в Україні?, Петюх Г. П. (2011)
Сичук Л. В. - Вплив основного обробітку ґрунту, сівби та догляду за посівами на продуктивність цукрових буряків, Кицюк В. В., Черевко Т. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Курило В. С. - Проблеми освіти в контексті сучасних компаративних досліджень (за матеріалами ХІV Всесвітнього конгресу з компаративної освіти), Ваховський Л. Ц. (2012)
Пинзеник О. М. - Краєзнавчо-туристська діяльність в дошкільному закладі (2012)
Хагерті Дж. - Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти: тенденції та інновації (2012)
Кільова Г. О. - Якість освіти як ключова категорія менеджменту освіти (2012)
Кобрій О. М. - Сучасні технології реалізації змісту педагогічних (2012)
Шинкарьов С. І. - Фізичне виховання студентів спеціальних медичних групп (2012)
Максимовська Н. О. - Наукові засади розвитку соціальної педагогіки дозвілля (2012)
Філімонова Т. В. - Політехнізація й освітні процеси в дитячих містечках України (20 – 30-і роки ХХ ст.) (2012)
Садова В. В. - Історико-педагогічна інформація: особливості сприйняття та осмислення (2012)
Відомості про авторів (2012)
К юбилею Надежды Ивановны Фомичёвой (2013)
К 75-­летию со дня рождения Веры Григорьевны Бондаренко (2013)
До 75­-річчя від дня народження Олександра Костянтиновича Германа (2013)
Александріна Т. А. - Кроки держави щодо формування та подальшої реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-­інфекції/СНІДу (2013)
Черенько С. О. - Вплив антиретровірусної терапії на перебіг туберкульозу у хворих на ко-­інфекцію туберкульоз/ВІЛ залежно від стану імунітету та періоду призначення її відносно основного курсу хіміотерапії, Марченко Н. А., Манів Л. Я. (2013)
Дубров С. А. - Пролонгированная инфузия карбапенемов как альтернативный метод антибактериальной терапии нозокомиальной пневмонии, вызванной полирезистентной гоcпитальной флорой, Гавриленко О. А., Бугаева Е. И., Любицкая Т. А. (2013)
Бутов Д. О. - Динаміка імунологічних гострофазових показників крові у хворих з рецидивом туберкульозу легень у процесі лікування (2013)
Шевченко Р. Н. - Оценка кардио­ и гемодинамики по данным прямых методов исследования у клинически излеченных от туберкулеза легких больных (2013)
Бялик И. Б. - Результаты полихимиотерапии с использованием изониазида в повышенных дозах у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной устойчивостью микобактерий туберкулеза (2013)
Дубров В. П. - Ефективність ранньої комплексної терапії ендогенного виснаження у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Герасименко П. В., Зуб В. С. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Тиреоїдна активність за специфічних і неспецифічних інфільтративних змін у легенях, Мигайлюк Л. Д. (2013)
Корж О. В. - Особливості клінічної картини туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-­інфікованих, Тлустова Т. В. (2013)
Жадан В. М. - Стан глутатіонозалежної ферментної системи крові в умовах експериментального легеневого набряку, Коржов В. І. (2013)
Литвинюк О. П. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників Вінницької області у 2007—2012 роках, Зайков С. В., Тхоровський М. А., Гончар Н. М. (2013)
Бондаренко В. Г. - ВІЛ-­асоційований туберкульоз на Полтавщині, Вородюхіна А. К., Куліш М. В., Єщенко А. В., Бондаренко А. М., Безручко Д. В. (2013)
Фомічова Н. І. - Кровохаркання та легеневі кровотечі при туберкульозі органів дихання: патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Клепікова Т. Ю. (2013)
Петренко В. І. - Актуальні питання діагностики та лікування позалегеневого туберкульозу, Тодоріко Л. Д., Бойко А. В. (2013)
Норейко Б. В. - Иммунная система легких. Лекция 1. Физиологический аспект, Норейко С. Б., Гришун Ю. А. (2013)
Миронюк І. С. - Місце та перспективи впровадження синдромного підходу до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, в Україні як дієвого механізму протидії епідемії ВІЛ­інфекції/СНІДу, Перегінець І. Б. (2013)
Савула М. М. - Туберкульоз легень у хворої, що перебуває на програмному гемодіалізі, Лопушанська Н. М., Бабурнич Х. М. (2013)
Грищук Л. А. - Лімфангіолейоміоматоз: сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку, Дереш Н. В., Беський В. О., Цибуляк В. Є. (2013)
Дем’яненко С. Д. - Деякі особливості імпліцитних знань дошкільників (2013)
Лила М. В. - Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою (2013)
Мисан І. В. - Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології (2013)
Pąchalska M. - Alexander Romanovich Luria (1902-1977) and the microgenetic approach to the diagnosis and rehabilitation of tbi patients (2013)
Харченко Н. В. - Динаміка наукових підходів щодо вивчення проблеми розуміння (2013)
Чернякова О. І. - Особистісно-орієнтований підхід у навчанні школярів англійсьї мови (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Семантична парадигма слухових сенсоризмів у комункативному просторі щоденникового дискурсу (2013)
Миронова Т. Ю. - Міра семантичного наповнення авторських параметрів в одному із британських текстів і роль мовних форм в такому змісті (Досвід лінгво-семантичного дослідження англомовного оповідання Дж.Оруела "The Hotel Kitchens/Кухня в готелі", здійсненого за когнітивним напрямком) (2013)
Швець Т. А. - Семантика ахроматичних кольоропозначень у художньому тексті (на матеріалі казок братів Грімм), Швець О. В. (2013)
Брадов В. В. - Трансформація медіасистеми як фактор зародження ринкових відносин (2013)
Землякова Е. А. - Использование паралингвистических средств в корпоративной интернет-коммуникации (на примере постов англоязычных постов англоязычных блогов), Полоусова Н. В. (2013)
Карп’юк М. Д. - Комунікативна компетентність і ділова контактність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Коваленко А. В. - Виртуализация высшего образования: организация и оптимизация учебного процесса в Web (2013)
Мороз В. Я. - Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації (2013)
Синеокий О. В. - Колекціонування, філофонія, меломанія, аудіофілія: психокомунікаційна cкладова "радянської моделі" магнітофонної субкультури та сучасні проблеми (2013)
Титул, зміст (2011)
Роїк М. В. - Формування стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва, Пиркін В. І., Сінченко В. М., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2011)
Курило В. Л. - Використання побічної продукції рисівництва як біоенергетичного ресурсу, Гордієнко І. В. (2011)
Сорока В. І. - Стан кваліфікаційної експертизи сортів буряків цукрових на придатність до поширення та аналіз сортових ресурсів, Рудник-Іващенко О. І. (2011)
Ганженко О. М. - Вплив сортових особливостей та мінерального живлення на урожайність і вуглеводний склад цукрового сорго, Григоренко Н. О., Хіврич О. Б., Марчук О. О., Герасименко Л. А. (2011)
Борисюк В. О. - Визначення водорозчинних вуглеводів та інуліну в коренеплодах цикорію коренеплідного, Маковецький К. А., Бойко І. І. (2011)
Невмержицька О. М. - Вплив ізоляту гриба Trichoderma hamatum ZH-6 на розвиток коренеїду сходів цукрових буряків, Нурмухаммедов А. К. (2011)
Роїк М. В. - Через терни - до наукової істини (до 100 – річчя від дня народження М.О. Неговського), Корнєєва М. О. (2011)
Адамкович-Петті А. Г. - Фактори, що обумовлюють актуалізацію ранніх спогадів (2013)
Білик Т. М. - Функції мовленнєвого іміджу (2013)
Гусейнова Н. О. - Психологічний контекст феномену самотності (2013)
Кузікова С. Б. - Концептуалізація можливості та інструментальне забезпечення верифікації саморозвитку особистості (2013)
Одінцова А. М. - Типологія життєвих ролей відносно концепції життєвого шляху особистості (2013)
Ревенко С. П. - Загальнотеоретичні підходи до вивчення психологічного здоров’я особистості (2013)
Савченко О. В. - Суб’єктивні уявлення про успішність чоловіків та жінок, Макієнко М. Ю. (2013)
Стрілецька І. І. - Самоактуалізація як інтегративна риса особистості (2013)
Тавровецька Н. І. - Естетичні почуття у структурі Я-образу особистості (2013)
Танасійчук О. М. - Психологічний зміст гендерної специфіки архетипів (2013)
Цілинко І. О. - Діагностика морально-ціннісної сфери особистості (2013)
Чхаідзе А. О. - Зв’язок особистісної зрілості з духовними цінностями особистості та їх вплив на мотивацію створення шлюбу (2013)
Шебанова В. І. - Розлади харчової поведінки в дзеркалі механізмів психологічного захисту, Шебанова С. Г. (2013)
Альшевська В. В. - Психологічні особливості образу Я подружніх партнерів, Щербак Т. І. (2013)
Александрова О. Г. - Вплив сприймання образів батьків на рівень тривожності у молодшому шкільному віці, Жолніна А. О. (2013)
Моргунова Н. С. - Вплив ургентної адикції на успішність організації самостійної роботи студентів (2013)
Носко Л. А. - Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими, Базика Є. Л. (2013)
Сіткар В. І. - Cубкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини (2013)
Чарнецька Р. Т. - Психологічні особливості емансипації підлітків (2013)
Блинова О. Є. - Стереотипізація як механізм становлення професійної свідомості майбутніх вчителів (2013)
Завацька Н. Є. - Діагностика рівня соціальної підтримки при порушеннях процесу соціально-психологічної адаптації (2013)
Казачкова О. М. - Комунікативні здібності як важливий чинник успішної професійної діяльності психолога (2013)
Ярощук Н. П. - Методи арт-терапії в роботі з жінками, які постраждали від сімейного насильства (2013)
Казибекова В. Ф. - Национальный характер: философско-психологический анализ проблемы (2013)
Мельникова С. В. - Работа Международной научно-практической конференции "Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы", посвященной 120-летию со дня рождения В. Н. Мясищева (2013)
Титул, Зміст (2011)
Голобородько О. П. - Оценка риска послеоперационного рецидива и метастазирования по предоперационным показателям системы гемостаза при раке верхних дыхательных путей, Кизим А. И., Клысь Ю. Г., Зайцева Н. В., Веревка С. В. (2011)
Дєєв В. А. - Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С, Янченко В. І., Гомоляко І. В., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є. (2011)
Девина Е. А. - Сравнительная оценка антиоксидантного действия ресвератрола и эпигаллокатехин галлата при окислительном стрессе, индуцированном сигаретным дымом в альвеолярных макрофагах, Таганович А. Д. (2011)
Матолич У. Д. - Особливості змін показників гуморального імунітету при ранніх та пізніх ускладненнях переломів нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2011)
Покас О. В. - Моніторинг етіологічної структури та антибіотикорезистентності основних збудників інфекцій області хірургічного втручання (2011)
Мироненко Л. Г. - Спектр аеробної та факультативно-анаеробної мікрофлори, вилученої із вмісту трофічних виразок хворих на цукровий діабет, Перетятко О. Г., Холодна Т. В. (2011)
Флаксемберг А. С. - Моніторинг виділених грампозитивних та грамнегативних організмів та їх антибіотикоризестентність у Хмельницькій обласній лікарні за 2009 рік, Підмурняк О. О., Шевчишина Л. С., Мота Т. В., Голдаківська Л. О. (2011)
Люльчук М. Г. - Встановлення частоти вірусологічної неефективності антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різною її тривалістю, Доан С. І., Бабій Н. О., Щербінська А. М. (2011)
Іванська Н. В. - Значення антигенної мімікрії при виявленні антитіл до вірусу імунодефіциту людини у сироватках крові хворих на туберкульоз (2011)
Нестерова Н. В. - Лабораторно-экспериментальные испытания иммунносенсорной тест-системы для выявления антител к аденовирусам человека, Рыбалко С. Л., Носач Л. Н., Повница О. Ю., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В. (2011)
Александрова Л. М. - Креатинин. Методы определения и возможные ошибки, Беленец С. И., Габур Т. А., Аристова Е. Ю., Гаврилюк Л. С., Дробина А. Л., Бузыревский В. О. (2011)
Павлов С. Б. - Актуальные вопросы преаналитического этапа лабораторных исследований, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2011)
Белозоров А. П. - Т-хелперы-17 — новая субпопуляция эффекторных хелперных CD4+ лимфоцитов (2011)
Москалец А. И. - Опухолевые маркеры в лабораторной диагностике, Щербина О. В. (2011)
Титул, Зміст (2011)
Нікуліна Г. Г. - Ферменти лізосом у сечі дітей з вродженими вадами розвитку верхніх сечових шляхів, Мигаль Л. Я., Сербіна І. Є., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А. (2011)
Домашенко О. М. - Фосфотазна активність нейтрофілів крові у хворих на псевдотуберкульоз, Мантула А. О. (2011)
Герасимов И. Г. - Субпопуляции нейтрофилов периферической крови и возможности НСТ-теста в диагностике заболеваний новорожденных (2011)
Макух Г. В. - Алгоритм молекулярно-генетичного аналізу мутацій гена ТРБМ для практичної діагностики муковісцидозу (2011)
Клись Ю. Г. - Скринінг показників гемостатичної системи як можливих первинних маркерів онкогенезу, Кизим О. Й., Голобородько О. П., Зайцева Н. В., Кікоть Ю. В., Савченко Т. Д., Верьовка С. В. (2011)
Настояща Н. І. - Імуностимулююча активність пробіотичних препаратів з вмістом штамів лактобактерій, Сахнюк О. М., Кривошлик М. О., Сурмашева О. В., Кірсанова О. С., Путієнко Р. В. (2011)
Вельков В. В. - Цистатин С — новые возможности и новые задачи для лабораторной диагностики (2011)
Арушанова А. Г. - Коммуникация в дошкольном возрасте: обучение и самонаучение (2013)
Борисова В. Г. - Мотивація досягнення як чинник становлення студента – майбутнього суб'єкта професійної комунікації (2013)
Бутакова Л. О. - Психолингвистическое исследование восприятия современного русскоязычного документа методами семантического дифференциала и "встречного текста”, Гуц Е. Н. (2013)
Василюк О. П. - Пропозиціональна модель представлення знань як основа травматичної пам’яті (2013)
Волошина Н. В. - Мережеве мовлення юнаків і дівчат, Полєжаєв Ю. Г. (2013)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування (2013)
Кючуков Х. С. - Когнитивное развитие и теория сознания детей, говорящих на двух языках (2013)
Магдисюк Л. І. - Професійний дискурс психологічної готовності осіб до виходу на пенсію (2013)
Орап М. О. - Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості (2013)
Турчак О. М. - Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність” (2013)
Федько С. Л. - Универсальное и локальное в дискурсе мультикультурного консультирования (2013)
Фомина Н. А. - Лингвистические и психологические характеристики продуктов речевой деятельности студентов с преобладанием первой сигнальной системы, Мирчетич М. А. (2013)
Четверик-Бурчак А. Г. - Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань (2013)
Калмикова Л. О. - Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості (2013)
Дячук Н. В. - Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів (2013)
Єршова І. М. - Похвала як субжанр уроку в педагогічному дискурсі (2013)
Кобзєва О. О. - Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американському судовому дискурсі (2013)
Маховиков Д. В. - Динамика содержания образа "Сталин” в языковом сознании русских, Степанова А. А. (2013)
Навальна М. І. - Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові Інтернет-видання "Українська правда” (2013)
Нечаева В. С. - Управление конфликтами в электронной коммуникации (на материале электронных деловых писем) (2013)
Федорченко Г. М. - Маркери аргументації в науковому дискурсі (2013)
Карп’юк М. Д. - Світоглядна компетентність випускників ПТНЗ як основа для нейтралізації соціально-психологічних механізмів маніпуляції їх свідомістю (2013)
Костик Є. В. - Особливості вивчення іноземної мови на немовних факультетах у педагогічному університеті (2013)
Мороз В. Я. - Релігійна комунікація: моделі, види, функції (2013)
Холод О. М. - Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність (2013)
До 75-­річчя Анатолія Григоровича Ярешка (2013)
Низова Н. Н. - Роль первичного звена медико-­санитарной помощи населению в системе противодействия распространению ВИЧ-­инфекции половым путем в Украине, Талалаев К. А., Миронюк И. С. (2013)
Ковальова Г. Г. - Актуальні питання та практичні підходи до підвищення ефективності Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні (2013)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину для лікування хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ, Роєнко Г. М., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Марченко Н. А. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Аналіз хіміорезистентності в Чернівецькій області та дослідження впливу похідних імідазолу на мікобактерії туберкульозу, Єременчук І. В. (2013)
Кібізова Н. І. - Ефективність і безпечність лінезоліду в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю, Черенько С. О., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Рева О. А., Давиденко В. В., Чоботар О. П. (2013)
Литвиненко Н. А. - Раціональний вибір індивідуалізованих режимів хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Рева О. А., Барбова Г. І., Роєнко Г. М., Василенко С. П. (2013)
Ярешко А. Г. - Основні чинники ризику виникнення рецидивів туберкульозу в Полтавській області, Бойко М. Г., Куліш М. В., Бондаренко В. Г., Вородюхіна А. К. (2013)
Бутвін І. М. - Аналіз ефективності етіотропної терапії хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу в терапевтичному відділенні міської лікарні (2013)
Масік Н. П. - Порушення метаболізму кісткової тканини у жінок менопаузального періоду, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Вівчар І. С. - Захворюваність дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції у Львівській області та її зв’язок із епідемічною ситуацією (2013)
Норейко Б. В. - Иммунная система легких. Лекция 2. Иммунологический аспект, Норейко С. Б. (2013)
Дьяченко А. Г. - ВИЧ-­инфекция и мукозный иммунитет, Грабовый С. Л., Дьяченко П. А. (2013)
Асмолов О. К. - Характеристика M. tuberculosis родини Beijing, Чеснокова М. М., Бабуріна О. А., Лобанов О. К. (2013)
Білогорцева О. І. - Динаміка та особливості епідеміологічних показників щодо ВІЛ-­асоційованого туберкульозу у дітей в Україні за період від 2006 до 2011 р., Доценко Я. І., Стополянський О. В., Сиваченко О. Є., Садловська М. А., Шехтер І. Є. (2013)
Недужко О. О. - Рекомендації щодо консультування і тестування на ВІЛ-­інфекцію хворих на туберкульоз, Авербух Л. Г., Постнов О. В., Кірьязова Т. Х., Єсипенко С. В. (2013)
Разнатовская Е. Н. - Ложноопухолевая форма инфильтративного туберкулеза легких, Михайлова А. А., Фоменко В. В., Зубов Г. В. (2013)
Рымаренко Н. В. - Особенности течения врожденной ко-­инфекции ВИЧ/ТБ у новорожденных и детей грудного возраста (2013)
Титул, Зміст (2011)
Кондратюк А. С. - Визначення активності тканинного активатора плазміногену в плазмі крові, Юсова О. І., Гриненко Т. В. (2011)
Якимова Т. П. - Сравнительная характеристика иммунного гомеостаза при гарднереллезе и неспецифических воспалительных заболеваниях гениталий, Кузьменко А. Н. (2011)
Овчаренко М. О. - Лабораторний моніторинг комбінованого лікування хворих на опіоїдну залежність, поєднану із хронічним гепатитом С, Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л. (2011)
Доан С. И. - Характеристика Corynebacterium dipthteriae, циркулировавших на территории Украины во время последней эпидемии, Савчук А. И., Мироненко Л. Г., Гладкая Е. А., Мотыка Е. И., Гайдей В. Р. (2011)
Мальцев Д. В. - Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції, Казмірчук В. Є. (2011)
Трохимчук Т. Ю. - Порівняльний аналіз тест-систем різних генерацій для діагностики ВІЛ-інфекції, Ганова Л. О., Міхалап С. В., Іванська Н. В. (2011)
Туганова Т. Н. - Ядрышковые организаторы в эпителии шейки матки с признаками слабой и умеренной дисплазии (2011)
Брич О. І. - Лабораторна діагностика клостридіозів (2011)
Ільїнська І. Ф. - Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд), Зубрійчук О. М., Ясир С. Г. (2011)
Куценко Л. А. - Место церулоплазмина среди белков острой фазы как маркера системного воспаления, Кайдашев И. П. (2011)
Информация о научно-практическом семинаре "Цитологические исследования в современной комплексной диагностике злокачественных опухолей (к 90-летию со дня рождения А.Н. Мельника)” (2011)
К 90-летию с дня рождения известного гистолога и цитолога Украины профессора А.Н. Мельника (2011)
Бородулькіна Т. О. - Представленість емоційних станів людини в зовнішній рекламі, Межинська Г. В. (2014)
Гавриш Н. В. - Психолінгводидакичні основи використання інтерактивних методів у викладанні курсу "Дошкільна лінгводидактика” (2014)
Елгина С. В. - Интеллектуальные особенности личности подростков, проявляющиеся в когнитивном компоненте их речевых действий (2014)
Засєкіна Л. В. - Нейропсихолінгвістичні засоби реорганізації емоційної пам’яті особистості (2014)
Ленів З. П. - Арт-терапія в процесі діагностування усного мовлення старших дошкільників (2014)
Lyla M. V. - Experimental investigation of teen-agers’ attention as a factor of successful English language mastering (2014)
Нікода К. Є. - Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов, Лозова О. М. (2014)
Новикова Г. П. - Культурно-диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма как научная проблема (2014)
Потапчук Є. М. - Мовленнєва поведінка подружжя в ситуаціях адюльтеру як психологічна проблема (2014)
Роменкова В. А. - Формирование представлений "хороший" – "плохой" в дошкольном возрасте при использовании народной сказки (2014)
Танана С. М. - Психологічні та методичні аспекти використання багатокомпонентності мовленнєвої діяльності читання тексту іноземною мовою (2014)
Ушакова О. С. - Роль коммуникативной структуры высказывания в формировании содержательной стороны речи младших дошкольников, Лаврентьева А. И. (2014)
Харченко Н. В. - Розуміння як психологічний феномен (2014)
Чернякова О. І. - Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу вивчення іноземної мови (2014)
Ігнатьєва С. Є. - "Я” модель українського щоденникового наративу (2014)
Крутій К. Л. - Розвиток почуття мови у дітей засобами штучних текстів (на матеріалі лінгвістичної казки Л.С.Петрушевської) (2014)
Кольцова Е. А. - Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) (2014)
Молчко О. О. - Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача (2014)
Пікалова А. О. - Знакові концепти-образи для репрезентації концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха у трактуванні українських науковців (2014)
Куйбіда В. В. - Наукова і народна термінологія: порівняльний аналіз (2014)
Мачикова М. К. - Медіавірус: базові ознаки й технології розповсюдження (2014)
Мороз В. Я. - Енергетичний потенціал релігійної комунікації (2014)
Нагорняк М. В. - Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення (2014)
Порфімович О. Л. - Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіа насильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша. (2014)
Титул, Зміст (2011)
Кондратюк А. С. - Зміни рівня компонентів фібринолізу при розвитку спайок черевної порожнини, Гриненко Т. В., Дєєв В. А., Лисак Л. І., Калашніков О. О., Куповська С. І. (2011)
Красівська В. В. - Алгоритм діагностики порушень у коагуляційному гемостазі на основі тесту активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу (2011)
Дармостук М. С. - Характеристика фибринолитического потенциала плазмы крови при системной красной волчанке, Савчук А. Н., Бурлова-Васильева Н. К., Вовк Т. Б., Остапченко Л. И. (2011)
Король Л. В. - Вплив стану коморбідності на компоненти оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Мигаль Л. Я., Дудар І. О., Гончар Ю. І. (2011)
Третяк Б. І. - Аналіз поліморфного локусу Apa-1 гена інсуліноподібного фактору росту-ІІ (IGF-ІІ) як можливого маркера порушень ембріонального розвитку та м’язової слабкості у людини, Макух Г. В., Заставна Д. В. (2011)
Матолич У. Д. - Динаміка активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази в різні терміни ускладнених переломів нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2011)
Хохла М. Р. - Вплив препарату, отриманого з екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.) на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету, Клевета Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2011)
Похил С. І. - Розробка методу гніздової двораундової полімеразної ланцюгової реакції для детекції збудників анаплазмозної та ерліхіозної інфекції, Тимченко О. М., Килипко Л. В., Семеренська Є. І., Шагун С. В., Каптелов Л. С. (2011)
Захарія К. А. - Попередження помилок при дослідженні спинномозкової рідини, Педько Н. П., Западнюк Б. В. (2011)
Вельков В. В. - Революция в кардиологии — высокочувствительное измерение кардиальных тропонинов: "тропонин-отрицательных” больше нет (2011)
Кубашко А. В. - Антиоксидантні ензими в механізмах радіоіндукованого окисного стресу (ранній та віддалений періоди після опромінення), Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Носач О. В., Альохіна С. М., Ільчук О. С. (2011)
Глузман Д. Ф. - Классическое наследие ученого-гематолога (к 110-летию со дня рождения профессора Д.Н. Яновского) (2011)
Титул, зміст (2012)
Сергеєва Т. А. - Ефективність обстеження на серологічні маркери інфікування HCV здорових осіб та хворих за різних патологічних станів, Беньковська O. K., Шагінян В. Р., Джоган М. Ю. (2012)
Максим’юк Г. В. - Методика визначення концентрації вільних і зв’язаних Са2+, К+, Na+ у фракціях водних екстрактів проб біологічного матеріалу, Лаповець Л. Є. (2012)
Бондаренко В. І. - Популяційний імунітет до поліомієліту у різних вікових групах населення, Фесенко А. Ю., Світа В. М., Миколенко Н. І., Бабій С. В. (2012)
Міроненко А. П. - Штамова характеристика складу популяції вірусів грипу, виділених в Україні в 2008–2011 рр., Онищенко О. В., Голубка О. С., Степанський Д. О. (2012)
В’ялих Ж. Е. - Культуральний метод визначення плазміди вірулентності pYV у штамів Yersinia enterocoliticа, як фактору патогенності, Воловенко Є. О., Килипко Л. В., Костюк Л. П., Кулініч Л. А., Руденко Л. М. (2012)
Покас О. В. - Поширення β-лактамаз розширеного спектру дії серед множиннорезистентних до антибіотиків ентеробактерій, Лоскутова М. М., Барцицька І. Ф. (2012)
Жаркова Л. Д. - Антивірусна активність препарату лективір, Рибалко С. Л., Дядюн C. Т., Коваленко Е. О., Гетьман К. І., Підгорський В. С. (2012)
Макух Г. В. - Молекулярно-генетична діагностика спадкових чинників тромбофілії: мутацій G1691A гена FV та G20210A гена FII, алельного поліморфізму 675 4G/5G гена PAI-1, Чорна Л. Б., Гнатейко О. З., Заставна Д. В. (2012)
Іваненко Т. В. - Проблеми підготовки кадрів з діагностики туберкульозу для клініко-діагностичних лабораторій загальної лікувальної мережі та можливі шляхи поліпшення, Сенчева Т. В., Новохатська М. Ф., Ковальова Г. О. (2012)
Вельков В. В. - NGAL (Липокалин 2) — "ренальный тропонин”, ранний маркер острого повреждения почек: значение для нефрологии и кардиохирургии (Часть 1) (2012)
Морозова В. Т. - Стволовые клетки в гематологии (2012)
Москалец А. И. - Маркеры костного метаболизма и их роль в клинической практике, Бондарук О. С., Щербина О. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Ягольник О. О. - Перша міжнародна науково-практична конференція з біоенергетики у Києві (2011)
Цвей Я. П. - Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні, Воронюк Н. М., Дубовий Ю. П., Петрова О. Т. (2011)
Леньшин О. Г. - Кількісно-ваговий склад бур'янів у посівах буряків цукрових залежно від ланки сівозміни (2011)
Мельник Я. А. - Тестери для рекурентної селекції запилювачів цукрових буряків на покращення технологічної якості коренеплодів (2011)
Кравченко Ю. А. - Залежність об'ємної маси насіння цукрових буряків від його питомої маси (2011)
Балков І. Я. - Як було створено перший у світі однонасінний сорт цукрових буряків (2011)
Баб'яж А. І. - Генеративна здатність цукрових буряків у зимовий період за відсутності додаткового освітлення в тепличних комплексах (2011)
Сипко А. О. - Вапнування грунту як фактор зменшення ураженості коренеїдом сучасних гібридів цукрових буряків і підвищення їх продуктивності, Гончарук Г. С. (2011)
Саблук В. Т - Зої Олексіївні Пожар -100!, Шендрик Р. Я. (2011)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2011 рік (2011)
Титул, Зміст (2012)
Мигаль Л. Я. - Ступінь активності пієлонефритичного процесу та вікові особливості змін сечової активності лізосомних гідролаз у дітей, Багдасарова І. В., Король Л. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2012)
Рубленко А. М. - Стан системи зсідання крові при ендопротезуванні кульшового суглоба, Фіщенко В. О., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Луговськой Е. В. (2012)
Чорнобривий П. М. - Роль специфічних імуноглобулінів при діагностиці IgE алергічних станів, Маковей Н. Ф., Шевчишина Л. С. (2012)
Мироненко Г. А. - Експресія еритроцитарних протеїнів-регуляторів активації системи комплементу у хворих на аутоімунну гемолітичну анемію (2012)
Мироненко Л. Г. - Детекція генів патогенності у Enterococcus faecalis за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції (2012)
Григор’єва С. М. - Підтвердження родової належності біфідобактерій методом полімеразної ланцюгової реакції, Мурашко О. В. (2012)
Ковалюк О. В. - Нові аспекти лабораторної діагностики папіломавірусної інфекції, Дзюблик І. В., Костенко І. Г., Олійник О. А., Жеребко Н. М., Артемчук Г. П. (2012)
Загородня Ю. О. - Безпека плазми крові: вміст парвовірусу B19 у мініпулах плазми крові донорів, Тимченко А. С., Скринник М. М., Куркіна О. В., Сергутіна С. Ю. (2012)
Мельник О. А. - Мікрофлора верхніх дихальних шляхів як чинник інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію мієлоїдного походження (2012)
Гомоляка І. В. - Морфологічні та вірусологічні характеристики експериментальної вірусної інфекції, викликаної вірусом простого герпесу 1 типу, Старосила Д. Б., Жаркова Л. Д., Рибалко С. Л., Клочкова Н. Є. (2012)
Вельков В. В. - NGAL — "ренальный тропонин”: ранний маркер острого повреждения почек (Часть 2) (2012)
Бурлака Ю. Б. - Клинико-диагностическое значение пептидной контаминации клеточных мембран, Веревка С. В. (2012)
Немировська Л. М. - Мікрофлора біотопів людини у системі гомеостазу (2012)
Шмойлов Д. К. - Патогенетическая роль эндогенной интоксикации, Каримов И. З., Одинец Т. Н. (2012)
Гайдукова С. Н. - Рецензия на книгу "Диагностическая онкогематология” Д.Ф. Глузмана, Л.М. Скляренко, В.А. Надгорной (2012)
Титул, Зміст (2012)
Королёв В. А. - Сравнительный анализ методов определения гликированного гемоглобина (2012)
Мигаль Л. Я. - Діагностична інформативність ензимологічних показників лізосомного походження у сечі дітей з вродженою обструкцією верхніх сечових шляхів, Нікуліна Г. Г., Сербіна І. Є., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Вплив інтоксикації на апоптоз фагоцитуючих клітин при туберкульозі, Зубрійчук О. М. (2012)
Пасічна Е. П. - Функціональний стан мітохондрій за умов експериментального алергічного енцефаломієліту та його корекція вітамінами, Донченко Г. В., Бурлака А. П., Делеменчук Н. В. (2012)
Руденко А. В. - Інформативність результатів мікробіологічних досліджень для удосконалення етіологічної діагностики гострого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Корніліна О. М., Кругліков В. Т., Мітченко М. В., Старосила Д. Б., Бутанова В. М., Константинов К. К. (2012)
Рибалко С. Л. - Дослідження анти-ВІЛ дії препаратів виробництва ЗАТ "ФФ "Дарниця” (Україна), "Glaxo Wellcome" (Великобританія), "Boehringer Ingelheim” (Німеччина), Носач Л. М., Повниця О. Ю., Дядюн С. Т., Максименок О. В. (2012)
Глузман Д. Ф. - Международный семинар по диагностике лимфоидных новообразований, Крячок И. А., Завелевич М. П., Коваль С. В. (2012)
Петрух А. - Щодо проведення перевірки точності результатів вимірювань в атестованих клініко-діагностичних лабораторіях, що виконують вимірювання клітинного складу крові, Сидорко І., Гаврилишин Г. (2012)
Зяблицев С. В. - Оценка эффективности использования ЛИС "Уран" при устранении ошибок на различных этапах производства клинических лабораторных исследований, Новосельская В. В., Чернобривцев П. А, Деев В. А. (2012)
Скачкова Н. К. - Современное представление о фагоцитозе (2012)
Вельков В. В. - Пресепсин — новый высокоэффективный биомаркер сепсиса (2012)
Пам’яті Катерини Андріївни Захарії (2012)
Титул, Зміст (2012)
Дєєв В. А. - Визначення рівня цитокінів при спайковій хворобі черевної порожнини, Лисак Л. І., Калашніков О. О., Осипенко К. П. (2012)
Дєєв В. А. - Дослідження стану ліпідного обміну в експерименті на щурах та хірургічних хворих на спайкову хворобу черевної порожнини, Осипенко К. П., Лисак Л.І., Роздобудько Н.І. (2012)
Боброва І. А. - Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій (2012)
Остапенко А. О. - Показники кислотно-лужного стану кардіохірургічних хворих, Якушев В. С. (2012)
Похил С. І. - Використання білих нелінійних мишей із штучно сформованим імунокомпрометованим станом для біологічного методу виявлення збудників трансмісивних бактеріальних інфекцій (анаплазмозу, бартонельозу, ерліхіозу), Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Торяник І. І., Килипко Л. В., Семеренська Є. І. (2012)
Трохимчук Т. Ю. - Визначення чутливості тест-системи для діагностики ВІЛ за міжнародними стандартами і в культурах клітин, заражених ВІЛ, Ганова Л. О., Іванська Н. В., Максименок О. В., Рибалко С. Л. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Методи оцінки системи гамма інтерферону при туберкульозі, Задворний Т. В. (2012)
Гавриленко Т. І. - Шляхи впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я, Сичов О. С., Мамчина Н. І., Чеботарьова Л. Л., Підгайна О. А., Овсяннікова Л. М., Мамчин Г. Й., Засядко І. А. (2012)
Глузман Д. Ф. - Эволюция лейкемических стволовых клеток при хроническом миелолейкозе, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Коваль С. В., Полудненко Л. Ю., Украинская Н. И. (2012)
Вельков В. В. - Диабетическая нефропатия в трех измерениях: гиперфильтрация, альбумин, креатинин (2012)
Титул, зміст (2014)
Спірін О. М. - Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Яцишин А. В. (2014)
Григорьев С. Г. - "Умная аудитория" на пути интеграции средств обучения и воспитания, Гриншкун В. В., Реморенко И. М. (2014)
Пасічник О. В. - Дистанційне (змішане) навчання інформатики у 5 класі (2014)
Чепорнюк Н. Б. - Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики (2014)
Про вибір мови навчання у школі (2014)
Колос К. Р. - Методологічні підходи до розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сокол І. М. - Квест: метод чи технологія? (2014)
Горбачевська О. П. - Визначення ІТ-готовності майбутніх фахівців у процесі навчання в класичному університеті з урахуванням фахового напрямку (2014)
Білоусова Л. І. - Висвітлення етичних аспектів Е-листування у процесі навчання інформатики, Колесник О. О. (2014)
Кириченко О. М. - Ефективна організація надсилання файлів в локальній мережі комп’ютерного класу (2014)
Пушкарьова Т. О. - Електронний навчальний посібник з математики для 1 класу, Рибалко О. О. (2014)
Мирошніченко Ю. Б. - Необхідність створення й основні вимоги до шкільної науково-дослідної інформаційно-комунікаційної лабораторії (2014)
Глюз Н. В. - Навчальна програма факультативу курсу "Сліпий метод друку" для учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. Б., Рудик О. Б. (2014)
Титул, зміст (2014)
Воробієнко П. П. - Інформатизація загальноосвітніх закладів України, Гуржій А. М., Коляденко В. А. (2014)
Семакин И. Г. - Современное состояние школьного предмета "Информатика" в России, Хеннер Е. К. (2014)
Лапінський В. В. - Проблема вибору першої мови програмування — сьогоднішнє бачення (2014)
Білоусова Л. І. - Краса простих задач або до питання про використання мов програмування у навчанні школярів інформатики (2014)
Жуковський С. С. - Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, Коротун О. В. (2014)
Базурін В. М. - Практичні завдання на тему "Текстовий редактор Word 2013" (2014)
Ольховський Є. О. - Мобільний додаток для підтримки вивчення англійської мови, Сальніков С. С. (2014)
Сороко Н. В. - Використання веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності (2014)
Литвинова С. Г. - Хмарні технології — нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам’яті учнів середньої школи, Тебенко О. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Оцінка ефективності впровадження хмарних технологій в середній школі (2014)
Петрова О. М. - Використання можливостей ресурсу Learningapps.org під час створення віртуального класу (2014)
Програма курсу за вибором "Операційні системи: теорія й практика" (для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. В., Рудик О. Б. (2014)
Титул, зміст (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Стан імунітету у практично здорових мешканців промислового регіону, Сітало С. Г., Єльчанінова Т. І. (2013)
Девина Е. А. - Состояние свободнорадикального метаболизма и транскрипционный фактор — kB в альвеолярных макрофагах в условиях воздействия сигаретного дыма, Таганович А. Д. (2013)
Фоміна С. П. - Ензимологічні критерії у прогнозуванні ефективності лікування дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я., Король Л. В. (2013)
Бурлака Ю. Б. - Показники ендогенної інтоксикації та запальної відповіді в плазмі крові хворих на хронічний тонзиліт, Голобородько О. П., Шукліна Ю. В., Верьовка С. В. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Особливості імунологічної реактивності у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з високим ризиком рецидиву хвороби, Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Зубрійчук О. М., Гульчук Н. М., Старкова О. М. (2013)
Рыжкова Н. А. - Кислородный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов у больных с различными проявлениями ишемической болезни сердца (2013)
Якушко Л. В. - Уровень секреторной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных ишемической болезнью сердца (2013)
Тодуров І. М. - Характеристика показників згортаючої та фібринолітичної систем у хворих спайковою хворобою, Дєєв В. А., Калашніков О. О., Кондратюк А. С., Куповська С. І., Лисак Л. І., Пагута Ю. М., Швадчин І. О. (2013)
Мироненко Л. Г. - Видовий склад та антибіотикорезистентність ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію, Ткачик І. П., Перетятко О. Г. (2013)
Конопельнюк В. В. - Вміст амінокислот у сироватці крові щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Павлов С. Б. - Особенности использования контрольных материалов в системе управления качеством лабораторных исследований, Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Черных Л. В. (2013)
Болгова Л. С. - Цитоморфологические признаки злокачественной фиброзной гистиоцитомы, Туганова Т. Н., Алексеенко О. И., Ярощук Т. М., Магась Т. А., Рудая О. И., Логинова Е. А., Мариненко С. В. (2013)
Немова С. В. - Технология STED — возможность проникновения в суть биологии старения (2013)
Вельков В. В. - Третье универсальное определение инфаркта миокарда: решающее значение высокочувствительных тропонинов (2013)
Статут Українського товариства клінічної лабораторної діагностики (2013)
Титул, зміст (2011)
Інформатизація освіти - провідний напрям підвищення результативності навчального процесу (2011)
Петухова Л. Є. - Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів, Співаковський О. В. (2011)
Давиденко А. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні і розвитку підростаючого покоління (2011)
Спірін О. М. - Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (2011)
Кузнецова І. В. - Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів (2011)
Гром І. Ю. - Досвід організації уроків інформатики в умовах запровадження профільного навчання (2011)
Кухарська Н. П. - Сканери, Кухарський В. М. (2011)
Руденко В. Д. - Методика створення й використання звітів у середовищі Access 2007 (2011)
Галкіна М. В. - Сучасні технології створення веб-сайтів (2011)
Клокар Н. І. - Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів (2011)
Варгас В. М. - Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі (2011)
Федоренко Ю. А. - Можливості дистанційного навчання географії й організація дистанційної форми віртуального уроку (2011)
Бондаренко В. В. - Завдання ХХІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання (2011)
Національний проект "Відкритий світ": наднові системи навчання та комунікації (2011)
Городчук Н. - Клуб веселих інформатиків (2011)
Витяг із переліку електронних засобів навчального призначення, допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованих Міністерством для використання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році (2011)
Експеримент з електронного пристрою для читання "PocketBook" (2011)
Титул, Зміст (2013)
Луговськой Е. В. - Визначення вмісту розчинного фібрину та D-димеру для прогнозування тромботичних ускладнень за ендопротезування кульшового суглоба, Комісаренко С. В., Платонова Т. М., Рубленко А. М., Фіщенко В. О., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Горницька О. В., Чернишенко Т. М. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Особливості функціонального стану циркулюючих гранулоцитів і моноцитів в залежності від експресії ними рецепторів до g-інтерферону у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Петішкіна В. М., Фірсова А. С., Задворний Т. В. (2013)
Гринь Н. В. - Оцінка діагностичної цінності визначення вільних амінокислот в крові хворих на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів, Бурлака Ю. Б., Шукліна Ю. В., Верьовка С. В. (2013)
Сергеєва Т. А. - До питання доцільності визначення антитільних маркерів інфікування hbv (анти-НВс, анти-HBs) при обстеженні донорів крові (огляд літератури та матеріалів власних досліджень), Шагінян В. Р., Гураль А. Л., Максименок О. В., Рубан О. М., Ємельянова Л. Г. (2013)
Кравченко Н. К. - Дослідження спорідненості IgG щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією до антигенів сироватки крові, Степанець І. О., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Прилуцкий А. С. - Опыт разработки ИФА тест-систем для определения специфического IgE к различным аллергенам, Кузнецова Л. В., Лесниченко Д. А., Назаренко А. П., Борзенко Б. Г., Фролов А. К. (2013)
Руденко A. B. - Удосконалення методу виявлення мікроміцетів з різного біологічного матеріалу та води, Саприкіна М. М., Гончарук B. B. (2013)
Проценко В. Н. - Внедрение стандартных операционных процедур — базового компонента системы менеджмента качества — в работу клинико-диагностических лабораторий, Рогожин Б. А., Бабаева О. И. (2013)
Болгова Л. С. - Опухоли яичника: цитологическая диагностика выпота брюшной полости при цистаденофиброме, Мариненко С. В., Туганова Т. Н., Ярощук Т. М. (2013)
Андреева С. В. - Цитогенетическая характеристика аномалий хромосом при хроническом миелоидном лейкозе в динамике терапии ингибитором BCR-ABL-тирозинкиназы у детей и подростков (2013)
Дрель В. Р. - Транспортери глюкози: передумови виникнення діабетичних ускладнень (2013)
Вельков В. В. - Новые международные критерии инфаркта миокарда и высокочувствительные тропонины: новые возможности и новые проблемы (2013)
Пам’яті Анатолія Леонтійовича Гураля (2013)
Титул, зміст (2011)
Вищі навчальні заклади мають враховувати державні стандарти загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Прийоми розвитку критичного мислення старшокласників на уроках інформатики (2011)
Алескович В. Ю. - Використання тестової програми Tester для перевірки знань (2011)
Кухаренко В. М. - Використання вебінару в навчальному процесі (2011)
Ласкова Н. О. - Проблеми створення й функціонування шкільного веб-сайту (2011)
Гейко Ю. В. - Використання педагогічної платформи DOCEBO в аудиторних, дистанційних і змішаних курсах (2011)
Рибалко О. О. - Створення завдань з використанням текстових полів у програмі Adobe Flash CS3 Professional (2011)
Богачков Ю. М. - Дистанційне навчання школярів - можливості і проблеми, Ухань П. С., Новіков Ю. Л. (2011)
Житня Д. П. - Навчання без вчителів. Ілюзії чи перспективи (2011)
Пасіхов Ю. Я. - Ресурс організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Кузьмінська О. Г. - Дистанційні технології навчання в системі неперевної освіти, Михайлова Н. В. (2011)
Волинський В. П. - Конструювання і змістове наповнення електронних підручників пізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом, Красовський О. С., Чорноус О. В., Якушина Т. В. (2011)
Манжула А. М. - Огляд мультимедійних проектів членів МАН, Распопов В. Б. (2011)
"Відкритий світ". Публічна презентація національного проекту (2011)
Жугастров О. О. - Хмарні обчислення: сутність, недоліки, переваги (2011)
Абухін Р. Д. - Соціокультурний контекст буття вченого-правознавця (на прикладі біографії С. В. Пахмана) (2014)
Богма А. В. - Історичний аспект становлення та розвитку безкоштовної юридичної допомоги в Україні, Лисенко О. М. (2014)
Гіда Є. О. - Деонтологічні засади діяльності поліції та їх закріплення у міжнародно-правових документах (2014)
Карпічков В. О. - Правова реальність: категоріальний аналіз (2014)
Кобан О. Г. - Онтологічний плюралізм права Є. Ерліха (2014)
Кулішенко О. Ю. - Джерела правового регулювання земельних відносин в Гетьманщині у період другої половини VXII-першої половини VXIIІ ст. (2014)
Переш І. Є. - Юридична конфліктологія: суспільна необхідність та перспективи розвитку навчальної дисципліни, Зан М. І. (2014)
Бєлов Д. М. - Український конституціоналізм: історичні засади, Якимович Я. В. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини конституційним судом України (2014)
Кулакова Є. В. - Щодо поняття та сутності територіальних громад, Брєчко А. С. (2014)
Мелех Б. В. - Ефективність форм впливу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на шляху європейської інтеграції (2014)
Різник С. В. - Теоретичні проблеми відновлення чинності нормативно-правових актів в результаті рішень Конституційного Суду України (2014)
Булеца С. Б. - Персональні дані пацієнта (2014)
Давид Л. Л. - Особливості виникнення суб’єктивних цивільних прав на патент на промисловий зразок (2014)
Лежух Т. І. - Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації (2014)
Чижмар К. І. - Поняття історіографії дослідження інституту нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина (2014)
Згама А. О. - Правові аспекти функціонування похідних фінансових інструментів (2014)
Карякіна О. Ю. - Принцип добросовісності під час укладення та виконання договорів франчайзингу: господарсько-правовий підхід (2014)
Коротич Є. О. - Державне регулювання цін на вироби медичного призначення (2014)
Байло О. В. - Форми захисту працівником своєї гідності (2014)
Брус Ю. П. - Трудовий договір як форма закріплення основних прав між сторонами трудових відносин, Бахновська І. П. (2014)
Голобородько В. О. - Відсторонення працівника від роботи як запобіжний захід у трудовому праві (2014)
Гураш В. М. - Правова доктрина та її значення для формування трудового права України (2014)
Закерничний П. І. - Поняття та форми зайнятості (2014)
Кисельова О. І. - Правове регулювання надомної праці, Андрійченко Н. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Процедурні та процесуальні правовідносини у праві соціального забезпечення (2014)
Білик І. А. - Розмежування екологічних та інших правопорушень за об’єктно-предметним критерієм (2014)
Лісова Т. В. - Проблема забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості (2014)
Лозицька К. О. - Юридична природа інвестиційних договорів в сфері інвестування в навколишнє природне середовище (2014)
Мак Л. Б. - Доктринальні підходи до визначення земельного права як галузі права України (2014)
Нечипорук Л. Д. - Дика фауна як об’єкт екологічного законодавства (2014)
Адабаш О. В. - Адміністративна відповідальність за порушення режиму державної таємниці (2014)
Білицька М. А. - Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності за правопорушення в сфері надрокористування (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція інструменту державної політики в регулюванні суспільних відносин (2014)
Іванцов В. О. - Право платників податків на захист: проблеми реалізації в адміністративному порядку щодо протидії протиправним рішенням податкових органів, Масленникова С. А. (2014)
Капустіна К. О. - Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Климентьєв О. П. - Інформаційна взаємодія як прояв інформаційної функції (2014)
Комісарук Н. О. - "Зелені інвестиції" як форма бюджетного фінансування природоохоронних заходів (2014)
Корнута Л. М. - Характеристика видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців в Україні, та визначення напрямків їх удосконалення (2014)
Коруля І. В. - Державний контроль та нагляд як ефективні засоби діяльності міліції у сфері протидії корупції (2014)
Мазур Т. В. - Особливості методу публічно-правового регулювання та його прояви у фінансовому праві (2014)
Крамарьов С. О. - Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей: імунний статус, підходи до лікування, Виговська О. В. (2014)
Сливич І. І. - Формування і зміст сучасної моделі адміністративного процесу в Україні (2014)
Рябіченко В. В. - Клініко-епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С, Чемич М. Д. (2014)
Айдинян А. В. - Фактична помилка та необережність: співвідношення за кримінально-правовим змістом (2014)
Попович О. О. - Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту С з щоденним режимом введення лаферобіону (2014)
Бобонич Є. Ф. - Правочин, договір, злочин: співвідношення понять (2014)
Федчишин Н. Є. - Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, Романюк Л. М., Завіднюк Н. Г., Теренда Н. О. (2014)
Шапченко С. Д. - Особливості кримінально-правового змісту ст. 263-1 Кримінального кодексу України, Вербановський В. В. (2014)
Андрейчин М. А. - Цитокіновий профіль у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Васильєва Н. А., Йосик Я. І. (2014)
Гаргат-Українчук О. М. - Кримінологічна характеристика жіночої злочинності (2014)
Баланюк І. В. - Корекція дисбіозу товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2014)
Гусак А. П. - Основні принципи ювенальної юстиції (2014)
Климнюк С. І. - Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією, Романюк Л. Б., Заріцька М. Д., Кучмак О. Б., Стрельбицька І. В., Борак В. П. (2014)
Гусак Т. П. - Кримінологічна характеристика злочинів, скоєних футбольними уболівальниками, та їх попередження (2014)
Гафарова М. Т. - Особливості захворюваності на марсельську гарячку серед професійних груп ризику, Вербенець О. А. (2014)
Жаровська Г. П. - Взаємодія транснаціонального сегмента української організованої злочинності і транснаціональних кримінальних ринків в умовах глобалізації (2014)
Ліпковська І. В. - Імунологічні особливості токсоплазмозу, асоційованого з цитомегаловірусною, герпетичною та Епштейна-Барр-вірусною інфекцією, у вагітних, Копча В. С. (2014)
Колесник М. О. - Поняття "система" і "механізм" щодо протидії злочинності неповнолітніх: проблеми співвідношення (2014)
Грижак І. Г. - Лабораторна діагностика церебрального токсоплазмозу (2014)
Крисюк Ю. П. - Соціальна адаптація особистості як важлива передумова ресоціалізації колишніх засуджених (2014)
Алексанян Т. І. - Токсоплазмоз головного мозку в імунокомпетентних осіб, Задорожний А. М., Зінчук О. М., Зубач О. О., Орфін А. Я., Чудіна Ю. А. (2014)
Курбатова І. С. - Застосування психічного впливу як метод злочинних посягань щодо літніх людей (2014)
Усачова О. В. - Сучасні особливості патогенетичної терапії сальмонельозу у дітей, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Чаяло А. В., Шульга О. В. (2014)
Макаров В. О. - Проблеми практики застосування санкцій за злочини проти моральності (2014)
Чумаченко Т. О. - Циркуляція Neisseria meningitidis у східних областях України, Подаваленко А. П., Тонкошкур Т. І., Шевченко Л. В., Качур Н. В. (2014)
Орловський Р. С. - Кримінально-правове значення форм співучасті (2014)
Бутов Д. О. - Вплив фагоцитарної активності крові у хворих на мультирезистентний рецидив туберкульозу легень при стандартній хіміотерапії (2014)
Писар С. - Антинаркотичне законодавство в кримінальному праві Словаччини (2014)
Борисова Л. І. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області в період 1986-2010 роки, Зайков С. В. (2014)
Ступник Я. В. - Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності (2014)
Міронов О. М. - Феномен антитілозалежного посилення інфекції у вакцинованих і перехворілих (частина II), Супотніцький М. В., Лебединська О. В. (2014)
Батюк О. В. - Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Волоха А. П. - Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) у дітей (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність активної та ініціативної діяльності суду в кримінальному провадженні (2014)
Бідованець О. Ю. - Особливості перебігу TORCH-інфекцій у жінок репродуктивного віку (2014)
Гетьман Г. М. - Моделювання особи невідомого злочинця під час судово-психологічних досліджень (2014)
Шевчук Т. І. - Личинкові зоонозні гельмінтози як біологічна, медична і соціальна проблема (2014)
Гриндей Л. М. - Структурні елементи механізму судово-медичної експертної діяльності (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Фіброзуючий альвеоліт як позапечінковий прояв в умовах системності уражень при хронічній HCV-інфекції, Іпатова Д. П. (2014)
Журба А. І. - Мета кримінального судочинства України: теоретичні проблеми змісту (2014)
Ходак Л. А. - Особливості ураження нервової системи при ентеровірусній інфекції у дітей, Браілко В. І. (2014)
Заблоцька О. Ю. - Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лось-Яценко Н. Г. - Випадок помилки при диференційній діагностиці туляремії та онкопатології, Карімов І. З., Козловський О. А., Пеньковська Н. О., Одинець О. А. (2014)
Кравченко Н. С. - Діяльність суду, прокурора та слідчого щодо доказування цивільного позову у кримінальному провадженні (2014)
До ювілею видатного інфекціоніста, професора Бориса Абрамовича Герасуна (2014)
Ляшук О. М. - Етапи історичного розвитку процедури міжнародного розшуку осіб (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Мельник О. В. - Конституційний принцип забезпечення права на захист та окремі спірні питання правового статусу захисника, Троп О. В. (2014)
Трофименко В. - Актуальні питання системи кримінального процесу України (2014)
Шило О. Г. - Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2014)
Заборовський В. В. - Проблемні питання визначення поняття "Адвокатська таємниця", Гечка К. В. (2014)
Луцький А. І. - Сутнісно-функціональна характеристика правової ідеології (2014)
Титул, зміст (2011)
Використання комп'ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним (2011)
Співаковський О. В. - Основні питання сучасної дидактики вищої школи, Петухова Л. Є. (2011)
Денисенко С. М. - Психолого-педагогічні засади подання текстового матеріалу в електронних освітніх ресурсах (2011)
Муковіз О. П. - Викладання "Інформаційних технологій навчання" у системі дистанційної освіти Moodle (2011)
Овчарук О. В. - Моніторінг впровадження концепції "1 учень-1 комп'ютер", Іванюк І. В. (2011)
Лелетін В. Д. - Навчальне середовище "1 учень-1 комп'ютер" — досвід використання, Мацьоха О. М., Сєдова О. А. (2011)
Носенко Т. І. - Соціальні мережеві сервіси в освітній діяльності (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIV Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Ягїяєв Ш. І. (2011)
XXIV Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти" (2011)
Науково-практична конференція "Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання" (2011)
Державна підсумкова атестація з інформатики (2011)
Наказ МОН України від 01.04.2011 р. №302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту" (2011)
Стартував інноваційний проект "Альфанетшкола" (2011)
Алпеєв М. Чим Windows 7 може привабити користувачів Windows XP? (2011)
Титул, Зміст (2013)
Платонова Т. Н. - Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике, Горницкая О. В., Чернышенко Т. М., Королева Д. С., Грищук В. И., Чернышенко В. А., Луговской Э. В. (2013)
Прилуцкий А. С. - Нормы специфических IgE у детей различного возраста, Лесниченко Д. А., Деев В. А., Борзенко Б. Г., Фролов А. К. (2013)
Воронцова Л. Л. - Стан симпато-адреналової системи у хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічного та інтервенційного лікування, Безрук В. А., Кривохацька Ю. О. (2013)
Климова Е. М. - Диагностические критерии осложненного течения миастении у больных после тимэктомии, Дроздова Л. А., Нечитайло П. Е., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В. (2013)
Угрин О. М. - Вплив рослинних середників на імунний статус за умов аутоімунного тиреоїдиту, Акімова В. М., Никитюк Г. П. (2013)
Руденко А. В. - Водний шлях надходження патогенних мікроміцетів до споживача, Савлук О. С., Саприкіна М. М., Гончарук В. В. (2013)
Гомоляко І. В. - Герпесвірусні інфекції і стан системи нейтрофільних гранулоцитів крові, Тумасова К. П., Донцова Л. С., Самсонова Г. В., Швадчин І. О. (2013)
Трохимчук Т. Ю. - Діагностична характеристика високочутливої тест-системи для одночасного виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2, Ганова Л. О., Шевчук В. О., Сердюк В. Г., Міхалап С. В., Горлов Ю. І., Співак М. Я. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Морфологічні маркери екологічного ризику формування захворювань, обумовлених алергенними чинниками атмосферного повітря, Сітало С. Г., Єльчанінова Т. І., Пономарьова Л. І. (2013)
Болгова Л. С. - Некоторые итоги работы научно-исследовательской лаборатории клинической цитологии — к 40-летию со дня основания (2013)
Глузман Д. Ф. - Лейкемические стволовые клетки, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю. (2013)
Луцик Б. Д. - Лабораторная диагностика некоторых паразитарных заболеваний человека (2013)
Луньова Г. Г. - Роль Тh17-клітин та ІЛ-17 в патогенезі аутоімунних і запальних захворюваннях, Кривенко Є. О. (2013)
Старосила Д. Б. - Роль представників сімейства олігоаденілат-синтетаз, протеїнкінази Р та РНКази l в антивірусній активності інтерферону (2013)
Пам’яті Миколи Михайловича Петруня (2013)
Аллазова Ульвия Камран гызы - Истинная суть дела в романе Грэма Грина "Суть дела" (2013)
Василенко Г. В. - Концепти громадянської лірики Василя Симоненка в англомовній інтерпретації (2013)
Гранкіна О. В. - Використання онімних одиниць в історичній драмі Спиридона Черкасенка "Северин Наливайко" (2013)
Дудінова Н. О. - Жанрова специфіка прози для дітей В. Близнеця (2013)
Литвин Л. М. - Українська література XVIII ст. ("Діалог енея з турнусом" анонімного автора,"Розмова великоросії з малоросією" С. Дівовича, "Енеїда" І. Котляревського) в інтертекстуальних зв'язках з "Енеїдою" вергілія (2013)
Ніколова О. О. - "Жерміналь" Е. Золя:Міфопоетичний аспект (2013)
Петренко Н. А. - Типология женских образов в произведениях П. Д. Боборыкина (2013)
Стадніченко О. О. - Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті", Шпак К. О. (2013)
Ткаченко Т. І. - Показ творчої лабораторії письменника в малій прозі межі XIX-XXст. (2013)
Усманова О. В. - Часопросторовий континуум прози Р. Федоріва (2013)
Шалацька Т. П. - Світ живої природи в малій прозі Івана Чендея (2013)
Юферева Е. В. - Поэтические импульсы путевой прозы К. Случевского ("Поездки по северу России в 1885-1886гг.") (2013)
Агабейли В. Э. - Лингвистические факторы формирования американского варианта английского языка (2013)
Агаева Р. Р. - Лингвокультурологические основы фразеологических единиц (2013)
Бондаренко О. М. - Структурні особливості термінології коксохімічної галузі в англійській мові (2013)
Брутман А. Б. - Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) (2013)
Васік Ю. А. - Просодична гармонізація англомовного політичного дискурсу (2013)
Велиева Фатима Маис кызы - О роли этнографического фактора в возникновении фразеологических сращений с орнитонимическим компонентом (на материале азербайджанского и английского языков) (2013)
Голтвяниця Н. Ю. Серга Н. В. - Conditionnel de probabilite у франзуцьких науково-технічних текстах та способи його перекладу (2013)
Горлачова В. В. - "Желтый" в современной рекламе:хроматический признак и его цветообозначения (2013)
Жукова Н. М. - Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії (2013)
Исрафилова Г. Ф. - Виды синтаксических повторов (на материале английского и азербайджанского языков) (2013)
Клименко О. Л. - Інтерпретація кольору в авторській картині світу (2013)
Кондратьева Г. Н. - Принцип гармонизации в переводоведении (2013)
Кузнєцова І. В. - Метафора та метонімія як механізми творення та розвитку англійської військової термінології, Стаєнний Т. Т. (2013)
Куцак Г. М. - Найуживаніші ономасіологічні структури українських агентивів (2013)
Лужаница Е. И. - Социолингвистическая периодизация истории английских диалектов (на материале тайнсайдского английского) (2013)
Люшинська Г. В. - Становлення канадського національного варіанта англійської мови як гетерогенного утворення з багатокомпонентною лексичною системою (2013)
Mammadzade A. F. - Lexical features of english military discourse (2013)
Павлюк О. О. - Лексико-фразеологічне вираження етичного концепту flatterie "облесливість" у французькій мовній картині світу (2013)
Пинчук Л. Н. - Интернациональная лексика как источник формирования потенциального словаря старшеклассников при изучении французкого языка как второго иностранного, Крупий О. А. (2013)
Польщикова О. М. - Українська термінологія телекомунікаційної галузі з погляду походження (2013)
Чуча п. о. - Метафорична модель українських парламентських виборів на сторінках французьких ЗМІ (2013)
Шевченко А. М. - Зооніми в гендерному аспекті (2013)
Білоусенко П. І. - Мовна свідомість і мовна особистість григорія сковороди на тлі доби. Рецензія на книгу Гнатюк Л. П. "Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції", Сабліна С. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2013)
Русин В. І. - Лікування венозних трофічних виразок шляхом ехосклерооблітерації пронизних вен, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Борсенко М. І., Митровка Б. А. (2014)
Ханенова В. А. - Операція Сеннінга як метод лікування транспозиції магістральних судин, Руденко Н. М. (2014)
Быцай А. Н. - Профилактика тромботических осложнений у больных после реконструктивных операций на магистральных артериях нижних конечностей по поводу облитерирующего атеросклероза при критической ишемии тканей (2014)
Чурпій І. К. - Зміни гуморальної ланки імунітету у хворих, оперованих з приводу перитоніту (2014)
Четвериков С. Г. - Уменьшение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Ахмад Закария Мохаммад (2014)
Арипова Н. У. - Санация билиарной системы с применением антисептика Декасана в комплексе лечения холангита, Магзумов И. Х. (2014)
Загрійчук М. С. - Прогнозування ефективності симультанних лапароскопічних операцій за шкалою оцінки ризику та методика встановлення показань і протипоказань, Булик І. І., Масюк Ю. І., Гомон А. В., Кондратюк В. А., Присяжнюк В. В. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення площі виразок при синдромі діабетичної стопи з використанням розробленого програмного забезпечення, Настенко Д. В. (2014)
Паламарчук В. А. - Аутопластика возвратного гортанного нерва в хирургии щитовидной железы (2014)
Опанасенко М. С. - Заключна плевропульмонектомія у хворих на туберкульоз легень, Конік Б. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Обремська О. К., Леванда Л. І., Климець Є. В. (2014)
Притуло Л. Ф. - Динамика воспалительных медиаторов и показателей антиэндотоксинового иммунитета у детей при гнойно-деструктивной пневмонии, Бисюк Ю. А. (2014)
Бойко В. В. - Применение статистических моделей для прогнозирования исхода у пострадавших при тяжелой травме, Замятин П. Н., Дубровина Н. А., Замятин Д. П. (2014)
Стойко И. В. - Исследование механических свойств материалов для функциональной стабилизации при переломе пилона, Бэц Г. В., Бэц И. Г., Карпинский М. Ю. (2014)
Коваленко О. М. - Вивчення динаміки цитокінів у потерпілих за тяжких опіків для оцінки тяжкості стану і прогнозу, Мальцев Д. В., Казмірчук В. Є., Коваленко А. О. (2014)
Зубов А. Д. - Новые подходы к лечению лигатурных свищей, Губанов М. Д., Вилсон Д. И. (2014)
Насибова Э. М. - Применение внутривенной тотальной анестезии при "малых" хирургических вмешательствах у детей (2014)
Сухін І. А. - Створення моделі запального процесу в черевній порожнині в екперименті (2014)
Дубинина В. Г. - Влияние цитокинов и стромальных клеток жировой ткани на интеграцию в биологических тканях двухкомпонентного композитного сетчатого имплантата, Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Роша Л. Г., Сажиенко В. В., Лысенко М. А., Михайлов А. С., Четвериков М. С. (2014)
Криворучко І. А. - Псевдокісти підшлункової залози: діагностика й лікування, Гончарова Н. М., Адреєщев С. А. (2014)
Переста Ю. Ю. - Мініінвазивні втручання з приводу жовчнокам’яної хвороби, ускладненої гострим холангітом та механічною жовтяницею, Вайда В. В., Джупіна С. М. (2014)
Булик І. І. - Внутрішньокістозне розташування жовчного міхура у хворого при гострому калькульозному флегмонозному холециститі, Загрійчук М. С., Масюк Ю. І., Гомoн А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В., Сухачов С. В., Єгорова О. М. (2014)
Индже В. - Синдром задней обратимой энцефалопатии после пересадки печени от живого донора, Отан Е., Каракаш С., Мамедов Р., Айдын Д., Йылмаз С. (2014)
Титул, Зміст (2013)
Черній В. І. - Кліренс вільної води як критерій оцінки нормализації функціонального стану нирок при гострій нирковій недостатності у стадії відновлення діурезу та періоді реабілітації (рос. мов.), Момот Н. В., Колеснікова Т. І., Кузнєцова І. В. (2013)
Лемко І. С. - Дослідження метаболічної інтоксикації та особливості її клініко-біохімічної маніфестації при хронічній патології органів травлення, Яковенко Н. А., Голубка О. П., Гайсак М. О., Фабрі З. Й., Малиновська В. Г. (2013)
Клімова О. М. - Інфекційні фактори ризику у розвитку імунного дизбалансу і коагулопатій у хворих з тромбозом вен і тромбоемболією легеневої артерії (англ. мов.), Калашникова Ю. В., Дроздова Л. А. (2013)
Артамонова Г. Б. - Модулюючий вплив полісахариду з гриба L. еdodes на протипухлинну дію гліпептидної вакцини, Яніш Ю. В., Шляховенко В. О. (2013)
Білецька Г. В. - Лабораторна діагностика гранулоцитарного анаплазмозу людини, Бень І. І. (2013)
Руденко А. В. - Етіологічна діагностика та клінічний статус жінок, хворих на гострий пієлонефрит, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Використання основних засад доказової медицини у підготовці фахівців з клінічної лабораторної діагностики (рос. мов.), Єльчанінова Т. І., Сітало С. Г. (2013)
Зубовська О. Т. - Особливостi лабораторних показникiв у вагiтних (рос. мов.), Вільчук К. У., Курлович І. В., Мітрошенко І. В., Барсуков А. Н., Нагібовіч С. Ю. (2013)
Вельков В. В. - Ішемічне та неішемічне підвищення високочутливих тропонінів: інтерпретація, оцінка ризиків, терапія (рос. мов.) (2013)
Титул, зміст (2011)
Жук Ю. О. - Діалектика педагогічного знання в умовах комп'ютерно-орієнтованого процесу навчання (2011)
Пушкарьова Т. О. - Електронний контент: особливості застосування і нові можливості пізнання світу (2011)
Цибулько М. М. - Об'єктно-орієнтоване програмування: з чого розпочинати (2011)
Ганжела С. І. - Формування компетентностей учнів старших класів у процесі навчання інформатики (2011)
Голодюк Л. С. - Проектування інформаційно-комунікаційного супроводу уроку (2011)
Матяш Н. Ю. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології за допомогою комп'ютерного тестування, Міронець Л. П. (2011)
Саламаха О. М. - Комп'ютерні технології на уроках образотворчого мистецтва (2011)
Рибалко О. О. - Дидактична гра і навчання молодшого школяра (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Кузнецова І. В. - Електронний підручник "Основи Інтернету" (2011)
Будкевич Т. В. - Програмні засоби навчання фізики, хімії і біології (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
VII Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (2011)
Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання (2011)
Конкурс на кращий логотип і талісман Національного проекту "Відкритий світ" (2011)
Електронні підручники: за і проти (2011)
Вдовичин І. Я. - Свобода особи в епоху європейського середньовіччя (теологічна інтерпретація ідеї природного права) (2013)
Огаренко Т. О. - Стабільність правової системи та соціально-правових відносин: умови та принципи (2013)
Ганьба О. Б. - Правопорушення персоналу прикордонних підрозділів російської імперії та засоби боротьби з ними в кінці XIX – на початку XX ст. (2013)
Киреева І. В. - Конституційно-правові засади сталого використання природних ресурсів (2013)
Ковалко Н. М. - Закон України "про всеукраїнський референдум" як правова основа для прийняття нової конституції України (2013)
Гусаров С. М. - Генезис запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у законодавство та практичну діяльність правоохоронних органів України (2013)
Пшонка А. В. - Система суб’єктів, що здійснюють формування та реалізацію кадрової політики в органах прокуратури (2013)
Казанчук І. Д. - Європейська модель побудови адміністративно-правової системи охорони навколишнього середовища, та можливості її запозичення в євроінтеграційній Україні (2013)
Дубина Н. А. - Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України (2013)
Борко А. Л. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у сфері функціонування судової системи України (2013)
Теремцова О. М. - Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні (2013)
Чапала О. Ю. - Значення інформаційної діяльності засобів масової інформації при боротьбі з кризовими проявами у соціальному житті суспільства (2013)
Коваленко В. В. - Робота зі зверненнями громадян, які надходять до юридичної служби органів місцевого самоврядування: питання сьогодення (2013)
Котович І. О. - Касаційний перегляд судових рішень адміністративних судів як основна функція суду касаційної інстанції (2013)
Баркова С. П. - Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади у сфері правового регулювання послуг щодо зберігання транспортних засобів (2013)
Макаренко О. Ю. - Правові акти суб’єктів охорони надр (2013)
Джамлов Илькин Джалил Оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Назаров В. В. - Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, Лахманик Ю. Р. (2013)
Волинець Р. А. - Порушення бюджетного законодавства України: наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину (2013)
Жалдак І. А. - Актуальні питання криміналістичного забезпечення проведення одночасного допиту (2013)
Залеська А. С. - Гарантування права на отримання освіти кримінально-правовими засобами (2013)
Тракало Р. І. - Судовий контроль за діяльністю органів досудового розслідування (2013)
Пилипенко Г. М. - Судова експертиза як тактичний засіб отримання доказів (2013)
Давиденко В. В. - Аналіз правового забезпечення розслідування самовільного залишення військової частини – важлива складова розробки окремої криміналістичної методики (2013)
Ємельянов А. С. - Спори, що випливають з вексельних правовідносин (2013)
Машковська Л. В. - Комерційна та некомерційна сутність кооперативу (2013)
Грабовська Г. М. - Порядок здійснення розрахунків за використання музичного твору (2013)
Осинська О. А. - Актуальні питання процесуального механізму щодо здійснення принципу змагальності сторін у цивільному процесі (2013)
Красота О. І. - Підвідомчість спорів, що випливають з корпоративних відносин, і їх вирішення (2013)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за законодавством окремих постсоціалістичних країн (2013)
Мамедова А. І. - Конфлікти в системі місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правові інструменти СНД щодо повернення культурних цінностей України: аналіз практики застосування і ефективності дії (2013)
Дика Д. О. - Засада раціональної процесуальної форми у діяльності європейського суду з прав людини (2013)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Франції (2013)
Бухтіярова І. О. - Принципи забезпечення дієвості механізму оподаткування нерухомості (2013)
Гедзюк О. В. - Адаптація законодавства України до законодавства європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком (2013)
Фоменко А. О. - Діагностика машинобудівних підприємств щодо гнучкості інноваційного розвитку (2013)
Хапатнюковський М. М. - Еволюція підходів до тлумачення сутності та ознак економічного суверенітету держав (2013)
Титул, зміст (2011)
Інтерв'ю голови державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимира Семиноженка журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї" (2011)
Литвинова С. Г. - Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики (2011)
Копотій В. Г. - Вікі-портал Кіровоградського державного педагогічного університету (2011)
Буртовий С. В. - Створення і подальша підтримка регіональних освітніх благосфер за допомогою систем керування блог-контенту (2011)
Литвиненко О. В. - Використання веб-каталогів у педагогічній діяльності вчителів-предметників (2011)
Тюрікова О. Д. - Технології дистанційного навчання: теоретичні підходи й практичне застосування (2011)
Кононец Н. В. - Принцип триєдності навчальних цілей під час створення електронного підручника (2011)
Скрипка В. Г. - Технологія проектування електронного додатку до уроку математики в середовищі візуального програмування (2011)
Білий О. В. - Налаштування Linux Mint (2011)
Шевчук П. Г. - Від Pascal до C# (2011)
Погрібний О. В. - Програмні засоби навчання математики (2011)
Єгорова М. Е. - Починаємо готуватися до олімпіади (2011)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 червня 2011 р. №1/9-493 (2011)
В Україні зменшується рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в органах державної влади (2011)
Науково-методичний центр сучасних засобів навчання (2011)
Ванієв Е. С. - Порівняльно-правовий аспект анексії Криму до складу Росії в 1783 р. та в 2014 р. (2014)
Кривицький Ю. В. - Ідея "Праведного закону" Тараса Шевченка як сутнісний напрям розвитку вітчизняного законодавства (2014)
Міма І. В. - Релігійно-нормативні обмеження як засоби впливу у механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин (2014)
Мороз О. М. - Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання як основи формування й розвитку громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестеренко М. В. - Особистісні якості працівника міліції як елемент забезпечення його правомірної поведінки (2014)
Палінчак М. М. - Правове регулювання державно-церковних відносин у сучасній Україні (2014)
Петрів М. Й. - "Часопись правнича" – перший український юридичний журнал та його роль у становленні правової думки в Галичині (до 125-річчя виходу в світ першого числа журналу) (2014)
Пильгун Н. В. - Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні, Рощук М. В. (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності у середовищі військовослужбовців на початку 50-х років ХХ ст. в Україні (2014)
Сидоренко О. М. - Методологічні підходи до розуміння догми права (2014)
Bysaga Yu. M. - Constitutional law science, Byelov D. M., Lenger Ya. I. (2014)
Бисага Ю. М. - Форми участі народу у процесі здійснення правосуддя в Україні, Гуті К. І. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини Верховною Радою України (2014)
Наумова К. І. - Нормативно-правові акти місцевого самоврядування: поняття та види (2014)
Різник С. В. - Реформа конституційного правосуддя в Україні: питання теорії та практики (2014)
Сігарьова Н. Ф. - Виконання рішень Конституційного Суду як гарантія прав платників податків (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток правового регулювання відносин представництва у цивільних кодифікаціях України періоду радянської доби (2014)
Розізнана І. В. - Поняття і зміст збитків при порушенні договірних зобов’язань (2014)
Топоркова М. М. - Проблематика регулювання стосунків між постачальником теплової енергії й споживачем за договором постачання побутового споживача тепловою енергією (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень (2014)
Чижмар К. І. - Методологічні засади дослідження інституту нотаріату (2014)
Шутенко О. В. - Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве (2014)
Токунова А. В. - До питання про державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Чередникова Т. Н. - Приемка продукции по договору поставки нефтепродуктов: состояние и перспективы правового регулирования (2014)
Онацький В. М. - Сутність аморального проступку, не сумісного з виконанням виховних функцій: теоретично-правова характеристика, Дворніков А. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Права особи на соціальний захист: міжнародно-правові засади (2014)
Тищенко О. В. - Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти (2014)
Шабанов Р. І. - Правова природа права на зайнятість як юридичного механізму забезпечення зайнятості населення (2014)
Ващишин М. Я. - Структура національної екологічної мережі (2014)
Степанов С. В. - Щодо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення цільового призначення земельної ділянки при укладанні договору емфітевзису (2014)
Чомахашвілі О. Ш. - Екологічна мережа: теоретико-правовий огляд (2014)
Білоконь О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання реадмісії (2014)
Галай В. О. - Правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, Середа А. П. (2014)
Греца С. М. - Використання досвіду країн ЄС для удосконалення адміністрування податку на додану вартість в Україні (2014)
Греца Я. В. - Вплив законодавства про трансфертне ціноутворення на процес податкового планування (2014)
Менів Л. Д. - Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів (2014)
Наконечна Г. Я. - Охоронні адміністративно-правові відносини за участю судів (2014)
Пахомова Т. М. - Місце дозвільної системи в механізмі адміністративно-правового регулювання (2014)
Пугачова Є. В. - Правове становище та функції національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (2014)
Романченко Є. Ю. - Виключні права суб’єктів процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2014)
Руснак Л. М. - Адміністративно-правове забезпечення прав дітей-інвалідів у сфері охорони здоров’я в Україні (2014)
Сараєв Є. І. - Організація дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2014)
Селезньова О. М. - Специфіка природи інформаційного права в контексті галузевої приналежності (2014)
Сєчко А. В. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері цивільної авіації України (2014)
Ул’яновська О. В. - Організація документообігу в судах: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правові аспекти створення та застосування тимчасових сервісних зон у суднобудуванні (2014)
Чемерис М. С. - Характеристика окремих принципів гарантування та страхування вкладів фізичних осіб (2014)
Шевчук О. М. - Поняття державного примусу в сільському господарстві України (2014)
Шепета О. В. - Нормативно-правова складова захисту інформації у системі електронних грошей в Україні (2014)
Ярошенко А. С. - Насінництво як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Книш С. В. - Запобігання нелегальній міграції як засіб убезпечення людини від продажу в рабство та подальшої експлуатації (2014)
Кучерявий І. І. - Актуальні проблеми протидії гральному бізнесу в Україні (2014)
Литвин П. С. - проблемні питання правового статусу потерпілого від злочину "Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" (2014)
Михайліченко Т. О. - Види покарань за ст. 197 КК України та деякі питання щодо їх призначення (2014)
Пасека М. О. - Біологічні ознаки особи неповнолітнього правопорушника як об’єкта криміналістичного дослідження (2014)
Рубащенко М. А. - Співвідношення понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у кримінальному праві України (ст. 110 КК) (2014)
Ступник Я. В. - Протидія наркозлочинності в мережі інтернет: виклики сьогодення, Когут М. Г. (2014)
Чернишов Г. М. - До питання про визначення фінансового шахрайства (2014)
Шевчук А. В. - Інцест – один з найдавніших злочинів проти статевої моралі (2014)
Ющик О. І. - Зміст покарання (2014)
Борисенко Р. В. - Розслідування слідчо-оперативною групою торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (2014)
Мудрецька Г. В. - Проблеми використання даних ДНК аналізу під час розслідування злочинів, Цикова О. В. (2014)
Нешик Т. С. - Періоди становлення суду присяжних в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Оніщик Ю. В. - Матеріальні сліди під час розслідування ухилень від сплати податків (2014)
Падалка А. М. - Види юридичної відповідальності в сучасному кримінальному процесі України (2014)
Патрелюк Д. А. - Предмет допиту у кримінальних провадженнях про незаконні заволодіння транспортними засобами, що вчинені неповнолітніми (2014)
Сіренко О. В. - Мотив злочину в криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Плахотнік О. В. - Угода про визнання винуватості: переваги і недоліки нового кримінально-процесуального інституту, Чех О. В. (2014)
Заборовський В. В. - Деякі аспекти визначення видів адвокатської діяльності за законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Якимович Я. В. (2014)
Томіленко П. І. - Особливості організації прокурорської діяльності у сфері захисту лісових ресурсів (2014)
Устименко В. В. - Історичний аспект становлення правової основи системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР (2014)
Титул, зміст (2011)
Технології хмарних обчислень — провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти в Україні (2011)
Кузьмінська О. Г. - Учнівська мережева спільнота як середовище набуття компетентностей (2011)
Погрібний О. В. - Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (2011)
Киричков Я. В. - Основи створення комп'ютерних публікацій (2011)
Руденко В. Д. - Імпорт і експорт даних у середовищі Access 2007 (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Присяжнюк А. В. - Командний кубок України з програмування серед учнівської молоді, Міланін О. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint (2011)
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. Інформатика (2011)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2011/2012 навчальному році (2011)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2010-2011 роки (2011)
Удод О. А. - Актуальність впровадження Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, Гунько Л. В., Кузічев М. М. (2011)
XXIII Міжнародна олімпіада з інформатики (2011)
Титул, зміст (2011)
Удод О. А. - Реалізація нової моделі освіти, заснованої на використанні ІКТ, висуває нові вимоги до всіх учасників навчального процесу (2011)
Пушкарьова Т. О. - Роль ІКТ в створенні єдиного європейського освітнього простору (2011)
Ходорковський О. А. - Нові можливості соціальних мереж (2011)
Воронцова Е. В. - Психологічні аспекти інформатизації навчально-виховного процесу (2011)
Косик В. М. - Програма "Сто відсотків" та шляхи її реалізації (2011)
Гущина Н. І. - Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах (2011)
Громська О. І. - Використання нетсерфера UbiSurfar в освіті, Рогова В. Б. (2011)
Мельник О. М. - Технологія Web 2.0 — інноваційний засіб навчання іноземної мови (2011)
Пушкарьова Т. О. - Дистанційне навчання, Ходорковский О. А. (2011)
Громко Г. Ю. - Імітаційне моделювання в Скретчі (2011)
Чимшир В. І. - Модель функціонування навчального закладу в єдиному інформаційному просторі (2011)
Киричков Я. В. - Технології спільної роботи з документами (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Гуржій А. М. - Завдання XXIII Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2011)
Білий О. В. - Робота в середовищі Linux Mint: встановлення програм (2011)
Регіональний науково-практичний семінар "Сучасні та перспективні засоби ІКТ в освіті" (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Інтернет-портал "Щоденник" (2011)
Методичні рекомендації щодо проведення IV етапу І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році (2011)
Титул, зміст (2013)
Гедьо А. В. - Повсякденне життя купецтва Півдня України кінця XVIII – початку ХІХ ст. в статистичних виданнях та працях ХІХ – початку ХХ ст., Зєніна А. В. (2013)
Романцова Н. І. - Науково-публіцистичні праці М. Грушевського доби Української Центральної ради: історіографічний погляд на проблему (2013)
Гедьо А. В. - Гендерний аспект у дослідженні повсякденності українських істориків 1920-1930-х рр.: аналіз епістолярної спадщини А. Кримського, К. Харламповича та Н. Полонської-Василенко, Іорданова Ю. В. (2013)
Гріза В. А. - Соціально-економічне життя етнічних груп Південно-Східної України XVIII – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2013)
Кухлєв А. С. - Повітове місто Бердянськ та його мешканці в щоденниках В. К. Крижанівського (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Питання історії Української православної церкви в освітленні І. І. Соколова (2013)
Ковалевська О. - Портрети представників козацької еліти як об’єкт дослідження спеціальних історичних дисциплін (2013)
Чеботарьова О. В. - Становлення номенклатурної верхівки в Радянській Україні (1920-1930-ті рр.): історіографія питання (2013)
Беспалов Н. Е. - Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Историография, Добров П. В., Добров Э. В. (2013)
Зайченко І. А. - Дослідження історії створення "єврейського національного осередку" в Палестині в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів (ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Губарева М. В. - Основні племена Нової Англії в ранній період англійської колонізації Північної Америки за даними Д. Гукіна, Литвиненко Р. О. (2013)
Сараєва О. В. - Внесок земств в культурно-просвітницький розвиток Катеринославської губернії: джерелознавчий аспект (2013)
Кузовова Н. М. - Микола Федорович Чернявський, український письменник і громадський діяч, на службі у Херсонській губернській земській управі (1903-1918 рр.) (2013)
Никольский В. Н. - Голод 1921–1922 гг. в Донбассе и изъятие церковных ценностей (2013)
Міхеєва О. К. - Проблеми шлюбних відносин у контексті радянської сімейної політики в Україні на початку 1920-х рр. (за матеріалами фахових юридичних видань та газет) (2013)
Стріонова І. В. - Вплив соціальної політики радянської влади на інститут родини у 1920–1930-ті роки (на матеріалах Донбасу) (2013)
Славич Є. В. - Репресії щодо працівників сільського господарства Донеччини в 1929-1933 рр.: масштаби, динаміка, характер обвинувачень (2013)
Буряк Ю. Ю. - Донецькі магістралі напередодні Другої світової війни (1937–1939 рр.) (2013)
Єсіп І. М. - Міфи Другої світової війни у нацистських плакатах (1939-1945 рр.), Тюльнєв Д. С. (2013)
Тарнавський І. С. - Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі (1941–1943 рр.) (2013)
Dobrov P. V. - On the issue of the formation of the foreign prisoners of war camps in the Donbas region (1943–1954), Baglikova M. S. (2013)
Саржан А. О. - Повсякденне життя населення Донбасу у повоєнні роки (друга половина 1940-х – початок 1950-х років) (2013)
Гіцевич В. С. - Роль політичного анекдоту в повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 роках (2013)
Краснопьорова Л. О. - Об’єми та напрямки житлового будівництва на Донбасі періоду післявоєнної відбудови та "хрущовської відлиги" (2013)
Бодня О. О. - Особливості житлової політики в Донецькій області в 80-ті роки ХХ ст. (2013)
Агапов В. Л. - Ставлення партійно-державного керівництва СРСР та органів влади до страйку українських шахтарів у липні 1989 р., Добров Е. В. (2013)
Шепко Л. Г. - Формирование высшего слоя боспорского общества (2013)
Курзенков М. С. - Вплив "Військової тривоги 1875 р." на зовнішньополітичні відносини Російської та Германської імперій (2013)
Масленкина Н. Г. - Влияние свободного образования на развитие французской общеобразовательной системы второй половины XIX века (2013)
Горб Є. С. - Політизація соціалістичного та селянського руху в Польській республіці періоду парламентської демократії (1918-1926 рр.) (2013)
Кринко Е. Ф. - В составе вермахта и СС: коллаборационистские казачьи части (2013)
Орехова С. - История Великой Отечественной войны на почтовых марках СССР (2013)
Петров С. В. - Правовые проблемы религиозной политики СССР по отношению к евангельским церквям в начале 40-х – первой половине 60-х годов ХХ века. Исторические аспекты (2013)
Бредіхин А. В. - Вплив гібралтарського питання на відносини Великої Британії та Іспанії (1956-2011 рр.), Лесіва Н. О. (2013)
Смирнов В. С. - Современные европейские традиции паралимпийского спорта: история становления европейского паралимпийского движения (2013)
Хлынина Т. П. - История, политика и нациестроительство на Северном Кавказе (2013)
Петренко К. А. - Вплив міжнародних процесів на формування зовнішньої політики об’єднаної Німеччини (2013)
Завадський В. М. - Роль та місце України в геополітичних концепціях США (за матеріалами робіт З. Бжезинського), Іваненко В. А. (2013)
Касьянова М. М. - Зовнішня трудова міграція українців до країн ЄС, Тютюннікова А. І. (2013)
Грідіна І. - Спортивна дипломатія України: поразки і перемоги, Куц Д. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2011)
Мадзігон В. М. - Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи (2011)
Глинський Я. М. - Чому ми вибираємо Visual Basic, Ряжська В. А. (2011)
Гризун Л. Е. - Методичні підходи до викладання основ офісного програмування на мові Visual Basic for Applications у середовищі MS Excel майбутнім учителям інформатики (2011)
Богачков Ю. М. - Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, Пінчук О. П. (2011)
Буйницька О. П. - Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технології Web 2.0, Носенко Т. І. (2011)
Лаврентьєва Г. П. - Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів очима психолога (2011)
Рибалко О. О. - Участь студентів коледжу у проектній діяльності (2011)
Будкевич Т. В. - Опрацювання мультимедійних даних (2011)
Руденко В. Д. - Адміністрування баз даних у середовищі Access 2007 (2011)
Пляка С. М. - Напрями роботи класного керівника щодо безпеки дітей в глобальній мережі Інтернет (2011)
Ходорковський О. А. - Освітній портал "Щоденник.ua" (2011)
Кліменко Т. О. - Віртуальна лабораторія в системі хімічної освіти в школі, Гранкіна Т. М., Нарожна Т. І. (2011)
Ткачук Г. Е. - Інтерактивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики (2011)
Інформатика очима тих, хто її вивчав (2011)
Рекомендації щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2011-2012 навчальному році (2011)
Комп'ютерні технології у фінансовій сфері (2011)
Підсумки конкурсу "Методика — 2011" (2011)
Титул, зміст (2013)
Президент України (2013)
Голова Верховної Ради України (2013)
Прем’єр-міністр України (2013)
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (2013)
Президент Національної академії наук України (2013)
Віце-прем’єр міністр України К. І. Грищенко (2013)
Міністр охорони здоров’я України чл.-кор. НАМН України Р. В. Богатирьова (2013)
Президент НАМН України, академік А. М. Cердюк (2013)
Директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосовва НАМН Украины академик Г. В. Кнышов Николай Михайлович Амосов — основатель украинской кардиохирургии, легенда мировой науки (2013)
Янковский Д. С. - Микробиом человека и современные методы его оздоровления (обзор литературы), Широбоков В. П., Волосовец А. П., Моисеенко Р. А., Дымент Г. С. (2013)
Ярош О. К. - Калікс|n|арени — основа створення нових класів лікарських засобів (огляд літератури), Родік Р. В., Кальченко В. І., Ярош О. О. (2013)
Мохорт М. А. - Шляхи пошуку спазмолітиків сечового міхура (огляд літератури), Пупишева О. В. (2013)
Книшов Г. В. - Гіпертрофічна кардіоміопатія як одна з проблем патології міокарда і раптової смерті, Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Залевський В. П., Бешляга В. М., Кравчук Б. Б., Сіромаха С. О., Трембовецька О. М., Коллякова Н. О. (2013)
Зозуля Ю. П. - Зміни експресії генів у менінгіомах головного мозку та їх клінічне значення (огляд літератури та власних досліджень), Кваша М. С., Малишева Т. А., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2013)
Гайко Г. В. - Теоретические аспекты физиологической и репаративной регенерации костей с позиций системных представлений, Бруско А. Т. (2013)
Присяжнюк А. Є. - Організація в Україні аналітичних епідеміологічних досліджень радіаційних ризиків розвитку лейкемій внаслідок Чорнобильської катастрофи, Романенко А. Ю., Базика Д. А., Федоренко З. П., Чумак В. В., Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Гулак Л. О., Горох Є. Л. (2013)
Левицкий А. П. - Стоматогенная эндотоксемия (2013)
Мишуніна Т. М. - Гальмування транслокації катепсинів у цитозоль клітин папілярних карцином щитоподібної залози з агресивними біологічними характеристиками, Калініченко О. В., Тронько М. Д. (2013)
Дыкан И. Н. - Внутриплацентарная гемодинамика при осложненном течении беременности (по данным трехмерной энергетической допплерометрии), Волик Н. К. (2013)
XVI з’їзд ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів" (Харків, 3-5 жовтня 2013 р.) (2013)
ІХ конгресс педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.) (2013)
ІV з’їзд нефрологів України (Київ, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
ІІ з’їзд Асоціації урологів України (Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р.) (2013)
VI Національний конгрес ревматологів України (Київ, 19-21 листопада 2013 р.) (2013)
Академіку НАМН України І. М. Трахтенбергу — 90 років (2013)
Академіку НАМН України О. Ф. Возіанову — 75 років (2013)
Академіку НАМН України А. М. Сердюку — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України Г. Д. Жабоєдову — 75 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України М. О. Колесніку — 60 років (2013)
Костянтин Миколаєвич Косенко (2013)
Зміст ХІХ тому (2013)
Авторський покажчик (2013)
Безруков А. В. - До проблеми варіативності стилю та риторики бароко в західноєвропейських літературах XVII ст. (2013)
Беляева О. В. - Иная реальность в трилогии У. Берроуза "Города красной ночи" (2013)
Букіна Н. В. - Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (ґотичний та постмодерний аспекти) (2013)
Буркова Е. С. - Русская литература в контексте критических поисков Л. Шестова (2013)
Галушка Н. В. - Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько (2013)
Георгієвська В. В. - Основні художні принципи трагедії De casibus у п’єсі Крістофера Марло "Паризька різанина" (2013)
Гусева Е. А. - Русский очерк 90-х годов ХХ века (2013)
Зайцева А. В. - Поетичний світ Олени Пчілки (2013)
Зубарь Д. А. - Мотив смерти в трилогии Ф. Сологуба "Творимая легенда" (2013)
Краева К. В. - Концепция Гендера в современной научной парадигме (2013)
Левченко О. В. - "Образ античності" у творчості А. Мердок (2013)
Нікітіна Г. Є. - Літературна історія і семантика образу матінки гуски: до питання ґенези французької казковості (2013)
Омельяненко В. А. - Фантастическое и реалистическое в романе Д. Липскерова "Всякий капитан – примадонна" (2013)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в художественной литературе: религиозный аспект (2013)
Пономарёва Е. В. - Литературные портреты в дневнике Ю. Нагибина (2013)
Погорелова Д. А. - Типы двойников в русской прозе В. Набокова (2013)
Посудиевская О. Р. - Творчество О. Уайльда в оценках современных литературоведов (2013)
Процик І. В. - Іманентна і суб’єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча (2013)
Сидорчук Е. В. - Трансформация фельетона на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова "гражданин поэт" и "господин хороший" (2013)
Шеин Н. В. - Роман Айрис Мердок "Тhe flight from the enchanter":опыт интерпретации (2013)
Шпак І. В. - Літературна пародія як форма творчого сприйняття книг Дж. К. Роулінг: проблема перекладу та рецепції (2013)
Якуба О. В. - Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша (2013)
Бездушна Ю. С. - Посилення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансово-майновий аспект (2014)
Жураковська І. В. - Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України (2014)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками, Колеснікова О. М. (2014)
Михасик О. Д. - Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті (2014)
Пантюхова А. В. - Концептуальні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку (2014)
Сорокина Е. С. - Прикладные аспекты учета материальных затрат и их влияние на производственную себестоимость эфиромасличной продукции (2014)
Столярчук Н. М. - Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання, Івченко Л. В. (2014)
Цюцяк А. Л. - Порівняльна оцінка способів облікового відображення виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства (2014)
Цюцяк І. Л. - Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках (2014)
Sandeep Goel - Earnings Management Behaviour of Telecom India: A Review of MTNL and Bharti Airtel Ltd. (2014)
Вдовенко О. С. - Фінансова звітність у забезпеченні фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Лещух І. В. - Податковий контроль великих платників податків: іноземний досвід та вітчизняна практика (2014)
Мальований М. І. - Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави (2014)
Трусова Н. В. - Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Воляк Л. Р. - Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону (2014)
Мазур В. П. - Удосконалення інформаційної бази аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Огійчук М. Ф. - Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Гайдуцький І. П. - Концепція глобального антивуглецевого фонду для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Гуцаленко О. О. - Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України (2014)
Dyakonova M. V. - Development of Tourism as One of Solutions to Problem of Rural Youth Employment in Republic of Karelia, Stepanova S. V. (2014)
Мельничук Д. П. - Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи (2014)
Світлій пам'яті Г. Г. Кірейцева – Людини, Вченого, Вчителя (2014)
Відомості про авторів (2014)
Gurevich V. I. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Василевский В. В. - Оптимизация технологического процесса монтажа электрорадиоэлементов на основе вероятностных и технико-экономических моделей контрольных операций, Поляков М. А. (2013)
Мищенко М. В. - Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств, Фарафонов А. Ю., Коваленко Д. А., Сицилицин Ю. А. (2013)
Пиза Д. М. - Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, Сиренко А. С., Звягинцев Е. А. (2013)
Романенко С. Н. - Расчет шлейфных направленных ответвителей на МПЛ с учетом дисперсии и потерь в линиях, Дмитренко В. П., Воскобойник В. А. (2013)
Шама Є. О. - Мінімізація кількості інформативних ознак при побудові класифікатора рослинних об’єктів (2013)
Шило Г. М. - Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронних апаратів, Сиротюк О. В., Савелло А. Є., Лопатка Ю. А., Арєшкін Є. К., Гапоненко М. П. (2013)
Артюхова М. А. - Метод учета влияния системы менеджмента надежности предприятия при расчетной оценке показателей безотказности электронных средств, Жаднов В. В., Полесский С. Н. (2013)
Дубровин В. И. - Исследование изменений энтропии и энергии на этапах декомпозиции сигнала, Твердохлеб Ю. В. (2013)
Колпакова Т. А. - Оптимизация распределения объема заказа между несколькими поставщиками в тендере (2013)
Левин В. И. - Устойчивость решения задач оптимального проектирования систем с интервальными параметрами (2013)
Нікуліщев Г. І. - Протокол сліпого електронного цифрового підпису на еліптичних кривих над скінченим векторним полем (2013)
Панасенко Є. В. - Розв’язок крайової задачі оптимального керування в критичному випадку (2013)
Trofymchuk O. M. - Еstimation of market risk in ukraine using var methodology, Kozhukhivska O. A., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2013)
Чопоров С. В. - Использование технологий параллельных вычислений в методе конечных элементов (2013)
Шевцов Д. В. - Определение ориентации элементарных составляющих моделей знаков, подлежащих автоматическому именованию на множестве атомарных элементов (2013)
Firsov S. N. - Fault tolerance of spacecraft orientation and stabilization system, Reznikova O. V. (2013)
Romanuke V. V. - An attempt for 2-layer perceptron high performance in classifying shifted monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted shifted images on the pattern of 26 alphabet letters (2013)
Shafronenko A. - The evolving adaptive neural network for data processing with missing observations, Pliss I., Bodyanskiy Ye. (2013)
Dubrovin V. I. - R-peaks detection using wavelet technology, Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V. (2013)
Евланов М. В. - Онтологическая модель архитектуры информационной системы на основе сервисного подхода (2013)
Pishchukhina O. A. - Analytical support of requirements development for intelligent E-learning systems (2013)
Сергиенко А. В. - Информационная технология определения номера на чугуновозном ковше, Каргин А. А. (2013)
Скрупский С. Ю. - Компрессия ULTRA HD-видеоинформации в распределенной компьютерной системе (2013)
Орловский И. А. - Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования (2013)
Чепкунов Р. А. - Особенности регулирования электроприводов c косвенным измерением скорости, Левинзон Д. И. (2013)
Авєтіков Д. С. - Сучасний стан захворюваності на злоякісні новоутворення порожнини рота в Полтавській області за 2004-2010 роки, Баштан в. П., Іщенко В. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х. О. (2013)
Бойченко О. М. - Поширеність захворювання тканин пародонта у хворих на ІХС, Сідаш ю. В. (2013)
Гасюк Н. В. - Поширеність та аспекти діагностики акантолітичної пухирчатки в практиці лікаря-стоматолога, Іваницький І. О., Попович І. Ю. (2013)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору антибактеріальних ендодонтичних іригантів на етапі антисептичної обробки системи кореневих каналів (2013)
Герелюк В. І. - Вплив стану імунної системи на перебіг генералізованого пародонтиту, Довганич О. В. (2013)
Григорьева Т. С. - Комплексный анализ ранних и отдаленных результатов хирургического лечения атером лица (2013)
Горай М. А. - Оцінка ефективності протирецидивного лікування та профілактики хронічних механічних травм слизової оболонки порожнини рота (2013)
Дмитренко М. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2013)
Іленко Н. В. - Адсорбційна взаємодія мікрофлори та епітеліоцитів ясен віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О. (2013)
Коробейнікова Ю. Л. - Порівняльна характеристика сучасних рентгенологічних методів діагностики в стоматології (2013)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти (2013)
Макарова О. М. - Оцінка симетрії прикусу авторським способом аналізу контрольно-діагностичних моделей щелеп, Куроєдова В. Д. (2013)
Матвійків Т. І. - оцінка показників імунітету ротової порожнини, про- та протизапальних цитокінів у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання, Герелюк В. І. (2013)
Микитенко А. О. - Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні мультипробіотика "симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2013)
Островська Л. Й. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу вагітних, Бублій Т. Д., Петрушанко Т. О., Дубова Л. І. (2013)
Павелко Н. М. - патогенетичні механізми ураження судин та напрямки оптимізації терапії хворих на генералізований пародонтит (2013)
Саенко Т. С. - Состояние цитохимической активности сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы нейтрофилов периферической крови у больных после инъекционной остеопластической терапии генерализованного пародонтита (2013)
Череда В. В. - Оцінка ризику розвитку запальних захворювань пародонта в осіб молодого віку із різним стоматологічним статусом (2013)
Шиленко Д. Р. - Применение биомеханической концепции окклюзии с учетом анатомии вторых постоянных премоляров, Удальцова К. А. (2013)
Акулова Е. Ю. - Особенности ауторегуляции мозгового кровотока у больных бронхиальной астмой детей (2013)
Антоненко П. Б. - Зв'язок між фармакокінетикою рифампіцину і станом перекисного окислення ліпідів у хворих на туберкульоз (2013)
Боднар В. А. - Оптимізація диспансерного спостереження за особами, які перенесли інфекційний мононуклеоз у дорослому віці (2013)
Винник Н. І. - Оцінка якості життя та клінічна ефективність піоглітазону в комплексній терапії ішемічної хвороби серця в сполученні з метаболічним синдромом (2013)
Гавриш І. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника (2013)
Гарницька А. В. - Чутливість методу нейрометрії при виявленні ураження різних нервових волокон у хворих на цукровий діабет без клінічних ознак полінейропатії, Маньковський Б. М. (2013)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации двигательных нарушений у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне в зависимости от степени тяжести (2013)
Гостищева Е. В. - Клинико-иммунологические особенности течения атопического дерматита у детей (2013)
Григола О. Г. - Клінічно-спірографічні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичної напруги в дітей шкільного віку (2013)
Гринзовський А. М. - Періодизація та етапи становлення українського санітарного законодавства до початку xx століття (2013)
Еременко С. А. - Ротавирусные гастроэнтериты: особенности клинического течения в зависимости от наличия микст-инфекции (2013)
Жураковська Н. О. - Комплексне лікування хворих на інфекційний мононуклеоз (2013)
Іваницький І. В. - Ультразвукові ознаки змін поперекового відділу хребта у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів (2013)
Каменщик А. В. Іванько О. Г. - Взаємозв'язки інтенсивності забруднення атмосферного повітря та розповсюдженості вроджених вад серця у дітей запорізької області (2013)
Капустянська А. А. - Диференційований підхід до призначення раннього лікування подагричного артриту (2013)
Кобец А. А. - Клинико- биохимическая характеристика детей с атопическим дерматитом с учетом уровня IG E в сыворотке крови (2013)
Кобец Ю. В. - Сравнительная оценка трансфораминальных и транссакральных блокад при стенозе поясничного отдела позвоночника (2013)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів ноцицептивної системи та больового синдрому в процесі лікування болю у нижній частині спини, обумовленого дискогенною радикулопатією, Литвиненко Н. В. (2013)
Колоскова О. К. - Аналіз п’ятирічної динаміки руху контингенту обласного спеціалізованого будинку дитини м. Чернівці (2008-2012 рр), Ортеменка Є. П., Філіпець Л. П. (2013)
Коханюк ю. В. - Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (2013)
Крайдашенко О. В. - Вплив раміприлу на показники добового ритму артеріального тиску та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічний гломерулонефрит, Долінна М. О. (2013)
Курилів Г. М. - Вираженість ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічну серцеву недостатність (2013)
Литвиненко Н. В. - Диференційні підходи до діагностики різних патогенетичних варіантів ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В., Гапонюк А. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм 896A/G гену TLR4, 2258G/A гену TLR2 та особливості клініки атопічної бронхіальної астми у дорослих (2013)
Маріш М. Ю. - Структура вегетативної нервової регуляції кардіоваскулярної системи у хворих на первинну артеріальну гіпертензію іі стадії в динаміці комбінованої антигіпертензивної фармакотерапії (2013)
Микуляк в. Р. - Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда (2013)
Місяченко М. М. - Взаємозв’язок порушень ліпідного спектру крові та наявності helicobacter pylori (2013)
Некрасова Н. О. - Нестабільність хребцево-рухових сегментів шийного відділу хребта та її вплив на вегетативне забезпечення організму (2013)
Никитчина Т. С - Особенности лабораторной диагностики герпетического кератита, Сакович В. Н. (2013)
Овська О. Г. - Стан cудинної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок v стадії, що отримують лікування програмним гемодіалізом, Садомов А. С. (2013)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу стробілуринів, Бардов В. Г., Вавріневич О. П. (2013)
Ортеменка Є. П. - Особливості характеру запальної відповіді дихальних шляхів у школярів, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського